juni 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAAN DBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 182 JUNI 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE I<ANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand Een leven in een orgeldop gevat

PAPEGAAIEN Schutters gehuldigd in het stadhuis De kerk van STAF KROLS Het kleiiie meesterwerk!

4,

tm

1fu

4't L

HALVE EEUW GELEDEN HET HEILIG JAAR EN DE FONOPLAA'l' Dc grontsc crPmnnin t Rome, werden op meesterlijke wijze opgenomen op 1 Fonoplaten. (Opening van de H. Poort, Koren, Pauselijk- e toespraken en zegen, Klokken enz. Opnamen met toestemming van Radio \'aticaan). Te koop bij HENDRJCKX-SOMERS Radio, Vrijheid 30, Hoogstraten, Tel. 34. 1747

t:

Gert Wuyts


Hoogstraatse Koppen (4) Ast Fonteyne De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Deze maand richten we de spots op een instituut van het katholiek onderwijs in Vlaanderen: dictieleraar Ast Fonteyne. Als het katholiek onderwijs in de Kempen de voorbije eeuw één hele of halve legende heeft voortgebracht, dan is het wellicht Ast Fonteyne, de dictieleraar en theaterregisseur die een aanzienlijk deel van zijn canière in Hoogstraten actief was, met name aan het Klein-Seminarie. Hij kneedde een hele generatie Vlaamse sprekers en acteurs, waaronder Jenny Tanghe, Bert Leysen, Senne Rouffaer en Julien Schoenaerts. Ast Fonteyne (Sint-Katharina Lomheek 1 september 1906- Gent 14 mei 1991) groeide op in dejaren na de Eerste Wereldoorlog en belandde zo als scholier in het Hoogstraatse Klein Seminarie. Hij flirtte in zijn jonge jaren met anarchisme en communisme, en belandde uiteindelijk bij het katholiek expressionisnle. Hij voelde zich in de loop van dejaren '30 aangetrokken tot de Nieuwe Orde. Het ideaal van orde, netheid, stijl en discipline was ook het zijne. In de jaren dertig werd hij daarom geheim lid van het Verdinaso, de beweging van Joris Van Severen. Tot aan het opdoeken van de beweging in 1941 was Fonteyne jeugdleider. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij mee aan de uitzendingen van het collaborerende radiostation Zender Brussel, en publiceerde in 'Jong Dietsland' en 'Jong Dinaso'. Na de oorlog belandde hij een tijdje in dcccl. maar dankzij vrienden die bij het verzet actief waren, bleven de zwaarste gevolgen van de repressie hem toch gespaard. Zo kon hij van 1953 tot 1962 actief zijn als regisseur voor de televisie.

rk

Schooltoneel Fonteyne was van veel markten thuis en haalde verschillende diploma's. Maar het waren vooral de lessen aan het Gentse conservatorium in toneel- en voordrachtkunst die het verdere verioop van zijn leven bepaalden. Van 1930 tot 1933 speelde hij bij Het Vlaamsche Volkstoneel, daarna starnpte hij in verschillende katholieke scholen het dictieonderwijs in de humaniora uit de grond. "Zijn filosofie van sociaal engagement via de kunst liet hein nooit meer los", aldus PieterJan Verstracte. "Het lag in zijn bedoeling om 'de Vlamingen te helpen bevrijden door ze opnieuw te leren spreken'. In totaal gaf hij les in een dertigtal scholen, verspreid over heel Vlaanderen. In Hoogstraten begon hij met schooltoneel en hij breidde deze activiteit uit tot vele instituten." Als leraar kende Fonteyne even fervente voorals tegenstanders. Vooral in de jaren '60 kwam hij, met zijn autoritaire aanpak, frontaal in botsing met de naoorlogse generatie. Eind vorig jaar verscheen bij Kadoc in Leuven de biografie Ast Fonteyne 1906.1991. Een kwestie van stijl ,die een beeld schetst van een halve eeuw katholiek cultureel leven in Vlaanderen zonder om de hete brij heen te draaien. (th)

Ast Fontevne: voordrachtkun,stenaar, dictieleraar en theaterregisseur. (Foto Kadoc)

Advertenties 314.49.111314.55.04

Volgende maand: Floris Vandermueren.

Een ontdekkingstocht!

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49

een bezoek méér dan waard.

REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 II

~Cál ~

:0\ ~

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

woondecoratie

verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

tel 014

92

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

-

69 90 02

ook op zondag open op maandag gesloten


tnon ïn de moond Wurst und Bier, und

... orgeiplezier!!!

Als jonge knaap stelde hij tot zijn grote teleurstelling vast dat de Hoogstraatse muziekschool geen orgellesseli in petto had. De piano bood soelaas maar de aantrckkingskracht van liet urgel zou hem nnAit mr loslaten. Meer nog, langzaam maar 7c'kr groeide de liefde voor het orgel uit tot zijn broodwinning. Orgelbouwer zou hij worden... Niet meteen een voor de hand liggende keuze maar Gert Wuyts volhardde en zijn vastberadenheid werd beloond. In Duitsland leerde hij de stiel. Bij befaamde orgelbouwers in Hellenthal en Francorchamps perfectioneerde hij zijn kennis. Twee jaar geleden besloot Gert als zelfstandig orgelbouwer en —restaurateur aan de slag te gaan.

L

II r

5-

Gert Wuvis

Een stukje jeugdsentiment Moeder Ghislaine, geboren en getogen in Turnhout, lokte vader Jos, afkomstig van Noorderwijk, decennia geleden naar de Lodewijk De Konincklaan. Ghislaine gaf les op 't Spijker. Jos verdiende zijn brood op het Kadaster in Turnhout. De keuze voor Hoogstraten lag voor de hand. Het nageslacht volgde snel. Gert, de oudste van drie kinderen, spendeerde zijn peuterjaren in een bescheiden woonst vlak tegenover meubelhuis Kempi-meuhel. Op 4-jarige leeftijd verhuisde hij samen met zijn familie naar Wortel. De nieuwe uitvalsbasis lag voortaan in de Pastorij straat. Als kleuter troonde moeder Wuyts kleine Gert mee naar 't Spijker.

Zo bevond zij zich steeds in de nabijheid van haar kleine spruit. De kleuteijaren passeerden en dc Gemeentelijke Lagere School van Wortel wenkte. Het toenmalige quatrumviraat van Meester Sambre, meester Vanhaute (?), meester Braspenning en meester Noeyens bewogen hemel en aarde om Gert de geheimen van het ABC bij te brengen en dat lukte vrij aardig.Met de komst van juffrouw Beuls en haar meisjes werd ook in Wortel de scheiding der sexen op de schoolbanken naar het verleden verbannen. De jongens wisten niet altijd raad met die inbreuk op de mannelijke monopolie maar alles went. In plaats van steeds te hikkelen of handbal te spelen, werd er nu op de speelplaats al eens collectief touwtje gesprongen.

Het zesde studiejaar was echter niet aan de plaatselijke Gemeenteschool gegund. Gert verhuisde naar het Klein Seminarie. Zo kon de plattelandsjongen alvast wennen aan de sfeer op een grote school, luidde het devies. Gedaan dus met de wekelijkse bezoeken aan boer Sterkens om de stal uit te mesten, de eieren van de batterij kippen te rapen, de grote pannen spek en het onmisbare blauw-gele petje van de Boerenbond, dat tot moeders ergernis vuil moest zijn en naar koeiemest moest ruiken! Bij de overgang naar de Middelbare zag Gert wel wat in klassieke talen en begon aan een zes jaar durend parcours dat hem vaker dan hem lief was confronteerde met de taalraadsels van het Latijn en het Grieks. Maar het lukte. Elk jaar spartelde Gert erdoor, op wilskracht, vastberaden om de middelbare studies met succes af te ronden.

De muziekschool en het sportieve intermezzo

Het 2" en het 3/ studiejaar bij meester Vanhaute. V./.n.r. bovenaan: onbekend, Dirk Snoevs, Alois Vermeiren, Myriani Saniber, Paul Snoeys, Chris Arnouts, Rudv Mathé en Donnnique Mertens. Midden: Ltic Janssens, Luc Van Nven, Wim Laurvssen, Koen Goetschalckv, Luc Govaerts, Guv Geens, Luc Oo,ns, Jos Matthé, en onbekend. Onderaan: Herman onbekend, Marc Keusrerman.s', Srefan Vleminckx, Paul Vriens, Luc Adriaensen, Gen' Wuyts, Dirk De Meester en Jan Sprangers.

De liefde voor muziek was inmiddels volledig tot bloei gekomen. Op 8-jarige leeftijd reeds stond Gert op de drempel van de muziekschool te l-loogstraten. Jos Bruurs, Flor Verschueren, juffrouw Denis en Bernadette Sijsmans stonden Gert bij met raad en daad. Vijfjaar lang vormde notenleer verplichte kost maar vanaf het derde jaar werd het pas echt interessant. Gert hadjuist zijn lO` verjaardig gevierd en hij werd geacht zich te toe te leggen op de studie van één specifiek instrument. Het orgel stond met stip genoteerd op zijn lijstje met voorkeuren maar tot zijn grote spijt was er in de muziekschool geen plaats voor orgelinstructie. Gert verbeet zijn teleurstelling en opteerde dan maar voor pianolessen. Na 5 jaar muziekschool had hij zijn buik vol van solsieutels en akkoorden. De piano moest wijken voor voetbal en judo. Gert was verslingerd aan voetbal en sloot zich aan bij V.N.A. Wortel. Het onversneden voethaltalent had hij niet, maar amusement kwam op de eerste plaats. Gert moest zich vaak verzoenen met een zit je op de bank, maar dat deerde hem niet. Ludo Goetschalckx, de toenmalige trainer van de kadettenploeg, boetseerde hem tot invallend middenvelder. Na de Kadettenperiode volgde tweejaar Scholieren. Frans Brosens deelde daar


MAN IN DE MAAND

1 1

1 Gen met zijn code, lor Wirt is, helaas t ccl ie vroeg overleden.

de lakens uit en die mocht op training aan den lijve ervaren dat een bal te lang aan de voet houden niet deugt. Frans mocht zich een gipsverband laten aanmeten en dankte de voetbalgoden dat zijn hardnekkige pupil zijn kniegewrichten gespaard had. Toen de overstap naar de Juniores wenkte, nam Gert afscheid van het voetbal. De Juniores moesten altijd op zaterdagnamiddag opdraven en dat leek moeilijk te rijmen met de studies aan het Klein Seminarie. Geil had zijn tijd hard nodig om er elk jaar door te geraken. Adieu voetbal, alhoewel Frans Brosens af en toe toch nog beroep deed op zijn diensten wanneer de Scholierenploeg om één of andere reden niet aan de vereiste elf spelers geraakte. Gert was klein van gestalte en viel daardoor niet op tussen zijn jongere medespelers. Moeder Ghislaine schreef Gert ook in voor een initiatiecursus judo. Die werd georganiseerd in de voormalige Gemeenteschool in de Karel Boomstraat. De initiatielessen kregen navolging en met bescheiden middelen werd een heuse judoclub opgericht. Het trainingslokaal bevond zich in een klein ateliertje in de onigeving van het Heilig Bloedstraatje. Gert leerde snel bij maar na een tweetal jaren hield hij het ook daar voor bekeken. Oude liefde roest niet en op 15-jarige leeftijd stortte hij zich weer vol overgave op de piano, vakkundig bijgestaan door zijn lerares Els Wijnen. Oefensessies van twee uren per dag behoorden tot de dagelijkse kost. Gert studeerde af aan het Seminarie en stond voor het kruispunt in zijn leven waarmee ieder van ons onherroepelijk een keer geconfronteerd werd en wordt wat ga ik worden?

droop ontgoocheld af met een onvoldoende op het rapport. Ook Gert kende moeilijke momenten. Zijn muztekachtergi'ond bleek oiivuldueiide gestoffeerd en hij moest regelmatig zijn kennis bijspijkeren om dc rol niet te lossen... Maar het lukte. Paar in.jaar uit sloeg hij er zich dooilieeji. In de 2' licentie, meteen zijn laatste studiejaar, sloeg liet uuodlût toe. Vader Jos bleek ernstig ziek. Kankei wuekerdc in zijn lichaam. Gert had zich voorgenomen zijn diploma in de eerste zittijd veilig te stellen. Hij moest en ZOU als een trotse zoon afscheid nemen van zijn vader. Gert stortte zich als een gek op zijn licentiethesis. In februari stond er omzeggens niets op papier. Begin mci legde hij de laatste hand aan zijn eindwei'k. Ondertussen studeerde hij zich te pletter maar het mocht niet baten. Het onvermij delijke kwam te snel. Zijn pa overleed vlak voor de eindexarnens (lert voelde de energie uit zijn lichaam vloeien. Het hoefde allemaal niet meer zonodig maar hij herpakte zich en hij sloot zijn studies in cle 2' zittijd met succes af. De dood an zijn i, iiiitr veranderde ztjn levensvis'e ingrijpend. Hij bekeek het leven door een andete bril Hij leerde de dingen relativeren De negen gelukkigen van het eerste jaar studeerden allen samen af. Enkelen zochten hun V.R.T. Gert daarentegen werd heil nadien bij deV verleid door de finesses van het orgel.

bagage en puur talent. Gert voelde zich niet helemaal klaar voor zo een uitdaging en bovendien ging zijn voorkeur uit naar een meer theoretische. wetenschappelijke benadering van muziek. Die benadering vond hij terug in de richting Muziekwetenschappen. Op het moment dat Gert zijn studies te Leuven aanvatte, maakte professor Caeyers zijn opwachting. Jan Caeyers, huidig dirigent van de Beethovenacademie, kwam toen net terug uit Wenen, boordenvol plannen om door de afdeling Muziekwetenschappen te Leuven een nieuwe wind te doen waaien. Globaal kwam het erop neer dat beduidend meer aandacht werd besteed aan de muziekpraktijk. Muziekdictees (de omzetting van een melodie in niuzieknoten ) en analyses van orkestpartituren werden er bij de studenten gretig ingelepeld door de professoren Jan Caeyers, Stanislas Deriemaker, Joris Verdin, Guido Persoons en Igance Bossuyt. Dertig enthousiaste jongeren begonnen aan de kandidatuur. Slechts negen ervan overleefden de strenge selectieve examens. De rest

1

Leuvense blues Eén ding wist hij zeker. Zijn toekomst lag in het muziekwereidje. Muziek, meer bepaald de orgel, boeide hem mateloos. Hij speelde met de gedachte zich in te schrijven aan het vermaarde Lemmens-instituut maar uiteindelijk opteerde hij voor studies Muziekwetenschappen te Leuven. Jos Bruurs heeft daarin zonder twijfel een adviserende rol gespeeld. Het Lemmensinstituut volgt een eerder artistieke benadering van muziek en dat vereist een pak technische

ru

Kloor, 13e11 cn

(iCTI.

De Duitse leerschool Gert had zijn thesis opgebouwd rond zijn gelief koosde instrument, het orgel, maar toch bleef hij met een tweeslachtig gevoel achter. 1-Jij kon zich niet echt verzoenen met de louter wetenschappelijke benadering waarmee hij het orgel ontieed had. Hij wou meer, hij wou leren hoe een orgel gemaakt en onderhouden werd. Dat was echter sneller gezegd dan gedaan. Een school voor orgelbouwers bestond in België niet. Navraag en onderzoek maakten snel duidelijk dat Gert naar het buitenland moest verhuizen. Frankrijk bood mogelijidieden maar hij verkoos een avontuur in Stuttgart. Gert moest zich financieel zien te beredderen met de spaarcentjes die hij tijdens zijn studentenperiode bijeen gespaard had. Hij hoopte aanspraak te kunnen maken op een beurs maar clie financiële steun zag hij aan zijn neus voorbijgaan. Voor een beroepsopleiding was geen financiële tussenkomst vanwege de overheid mogelijk


MAN IN DE MAAND de winter lag er tot een meter sneeuw en ondanks het regelmatig ruimen van de wegen, kon het soms gevaarlijk glad zijn voor een tweewieler. Dat eerste jaar heeft Gert vaak zwarte sneeuw gezien alhoewel de mensen rondom hem vaak een helpende hand toestaken; Frau Mecke die hem regelmatig een warme maaltijd toeschoof. Pfarrer Hecht en zijn moeder uit het naburig dorpje Hof, waar Gert dagelijks orgel placht te spelen. 's Winters ,na de studie-uurtjes werd hij in de keuken van de pastorij steevast, getrakteerd op een tas hete melk met honing, samen met een stevige plak vruchtenbrood, alvorens weer op de fiets door de winterkou naar huis te keren: de regelmatige uitnodigingen na de zondagsinis van de inwoners van Friesenhofen om het middagmaal bij hen te nuttigen. Zo denkt Gert ook nog vaak met weemoed terug aan Professor Kratzenstein, een zonderlinge figuur afkomstig uit het naburige dorp Friesenhofen. Kratzenstein was professor theologie en muziekwetenschappen. Na een succesvolle carrière als dirigent en muziekpedagoog in de Verenigde Staten had Kratzenstein zich teruggetrokken in Friesenhofen. een godvereclen Op school in Liu/uig.shiir,g, allicht voor het slapen gaan.

Gert kroop in zijn pen en schreef een honderdtal orgelhouwers in Duitsland aan met het vriendelijke verzoek hem een leercontract aan te bieden Zo vond Gert voor zijn praktische 'Aushildung' emplooi hij de firma (renhauer in Leutkirch im Allgu. De kleine firma legde zich voornamelijk toe op de nienwhnnw vin orgels Eén nieuwe orgel per jaar volstond om een driekoppige ploeg aan het werk te houden. De patroon was veelciscnd maar dat nam Gert er graag bij. Twceiiiaal per jaar moest tiert zich in dc orgelbouwersschool le Ludwigshurg/Stuttgart aan melden. Gedurende telkens periodes van meerdere weken werden de leci jongens van geheel Duitsland geïnitieerd in de theoretisch basis en praktische vaardigheden van het ambacht. Tijdens dit verblijfop de school konden de leerlingen telkens gebruik maken van studentenkoten die door de schoolgemeenschap ter beschikking werden gesteld. Een bonte mengeling van nationaliteiten trof je hier aan. De combinatie van een vaste verblijfplaats in

Allgu en de periodieke verblijven aan de school te Ludwigsburg, maakten dat het ganse avontuur op financieel vlak vaak een kritieke aangelegenheid werd. De patroon van Gert voorzag s!cclit een kleine ntaaodelijkse vergoeding, waarvan het grootste deel werd gespendeerd aan lÖgcIIlLnlskusten. Gelukkig kon tiert voor zijn verblijf aan de school rekenen op overheidssubsidies van de staat Baden-Würtemberg. wal kindergeld van de Belgische overheid en een extra beloning van zijn patroon hij gnede school resultaten. In Lcutkirch hctiok Gert een kamertje in een oude woning buiten de stad bij Frau Mecke. 's Winters veranderde daar het landschap in één groot wit deken. En de oude houtkachel in de woonkamer pufte dan op volle toeren. Aanvankelijk ontbrak hier centrale verwarming. Verwarmd water werd telkens uit een grote waterketel gehaald die continu op het houtfornuis in de keuken stond. De verplaatsingen in en rond Allgâu gebeurden met de fiets en dat was heus niet zo evident. In

0111

Gert samen met Johan De Meester, als begeleiders van ccii kamp voor gehandicapten in Maasmechelen.

/m ii? iiiji/iii1. 112(1(0 h c/1 cc)i nlclicr iii .l1c,i (»/o\


MAN IN DE MAAND kerk en ze probeerden elke dag zoveel mogelijk adressen te bezoeken. Toch kreeg Weimbs ook veel opdrachten voor nieuwbouw en dat had alles te maken met de zogenaamde 'Kirchesteuer' waarmee elke Duitse burger werd geconfronteerd. Elke belastingplichtige moest hij zijn belastingsaangifte zijn of haar geloofsovertuiging kenbaar maken. Een stukje van de geïnde belastingen werd namclijk doorgesluisd naar de bankrekeningen van de geloofsgemeenschap waartoe hij of zij behoorde. De kerken hadden veel geld cn dat betekende veel nieuwe orgels. Ook tijdcns de vakantieperiodes was het orgel nooit ver uit de buurt. Geit iiiuukte van die verlofperiodes gebruik om zijn kennis over metalen orgelpijpen verder aan te scherpen. Hij vertoefde toen vaak in een klein atelier van de pijpenmaker Karl-Heinz Psrh in de huurt van Bonn

Colruyt. Als de gelegenheid zich voordoet, laat ze haar creatieve geest in de vorm van etsen de vrije loop gaan... En Gert. Gert ging solo met zijn orgels. Hij vond een gepast ateliertje in Merksplas. Gert zag en ziet vooral brood in het onderhoud van bestaande kerkorgels. Echt restauratiewerk is vaak gebonden aan strenge opleveringstcrmijnen en dat is voor een éénmanszaak niet altijd interessant. Om opdrachten binnen te halen, verstuurde hij een enquêteformulier naar een groot aantal kerken in en rond de Ti.irnhoutse regio. Er kwam respons en stilaan maar zeker verwerft Gert Wuyts vaste voet in dc Vlaamse wereld van rrgolhouw —en nnrterhoiiçl, De verbondenheid met Thomas, zijn laatste werkgever, is ondanks zijn vertrek intact gebleven. In die mate zelfs dat Thomas af en toe nog een beroep op hem doet als onderaannemer. lijd voor hobby's heeft hij nog nauwelijks. Hij leidt het kerkkûor van

1.

Gert en Karen, liever hier in de Kenipen dan in lVal/onii.

plattelandsdorpje, nauwelijks 800 inwoners rijk. Maar liefst 40 van die inwoners werden door Kratzenstein in het plaatselijke kerkkoor opgenomen en dankzij de inbreng van de Herr Professor slaagde dat koor er na verloop van tijd in vierstemmig te zingen 1 Madrigalen van Schütz (voor de kenners ) hadden geen geheimen voor Kratzi en de zijnen. Herr Kratzenstein nodigde Gert ook uit om hem te vergezellen naar de klassieke concerten die bijna wekelijks werden opgevoerd in de naburige concerthal. Na afloop trakteerde hij zijn jonge metgezel dan steevast op een rij kgevuld bord Wurstsalat geflankeerd door een koel bewaarde Weizenbier. 13,- DEM kostte die gastronomische uitspatting. Het bedrag staat in Gert zijn geheugen gegrift. Het was een harde maar ook een mooie tijd... In het tweede en het derde jaar verliep alles al stukken vlotter. Vaders auto werd thuis vanonder het stof gehaald en werd de trouwe metgezel van Gert op zijn tochten door Duitsland. En ook op zakelijk vlak begonnen de plaatselijke zakenlieden voor allerlei klusjes beroep te doen op den jungen Belgier.

Adieu AlIgau, op naar Hellenthal Na drie jaar ging Gert bij de firma Weimbs in Hellenthal, vlakbij Monschau, aan de slag. Het was een klein, ambachtelijk bedrijf dat zich niet beperkte tot nieuwbouw. Ook restauratie en onderhoud van bestaande orgels behoorden tot de dagelijkse werkzaamheden. Weimhs zette permanent twee onderhoudsploegen in. Gert behoorde tot één van die ploegen. Het klantenbestand was uitgebreid, nagenoeg driehonderd adressen, driehonderd orgels dus. Tweemaal perjaar werden de onderhoudsploegen op straat gestuurd voor een stemtoer. Het was een heel leerrijke ervaring maar van een sociaal leven na het werk was geen sprake meer. Gert en zijn companen vertrokken omstreeks vijf uur 's morgens en ze zagen hun bed pas laat op de avond terug. Zo ging dat, dag in, dag uit. Ze hotsten werkelijk van de ene naar de andere

me

,

t

Onder de leidin t van Gert Wovt.s (olie/st links op (ie toto) gaat liet zanglwoi van Woi tel vierstemmig.

Terug naar de Heimat Na twee jaar had Gert het wel gezien in Hellenthal. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Thomas, een Belgische orgelbouwer uit Francorchamps, gaf hem de kans terug te keren naar België. Thomas behoort tot één van de grootste orgelbouwerfirma' s van België. Bij zijn nieuwe werkgever lag de klemtoon eerder op de restauratie van oude orgels. Het actieterrein strekte zich uit van Wallonië tot NoordFrankrijk. Thomas droomde ook van een doorbraak op de Duitse markt maar cle Duitsers capituleerden niet. Gert verhuisde naar Francorchamps maar vrijwel wekelijks ging hij op visite in de Noorderkempen. Getroffen door de schalkse Cupido. zocht Gert het gezelschap van Karen die hij had leren kennen op de muziekschool "Opus 4" opgericht door Igor Bettens en Els Wijnen. Na drie jaar Thomas besloot Gert op zijn eentje verder te gaan. Als loontrekkende kon hij toch niet echt die dingen doen die hij absoluut wou doen en bovendien zag Karen een verhuis naar Francorchamps niet zitten. Hij vestigde zich samen met haar te Turnhout. Karen ging na haar studies Vrije Grafiek deeltijds als lerares aan de Academie van Turnhout aan de slag. Ze combineert die betrekking nog steeds met een job bij

Wortel en volgens goed ingelichte bron zijn de zangprestaties sindsdien met een flinke ruk omhoog gegaan. Het monitorenwerk voor de CM ten gunste van mentaal gehandicapten heeft hij zes jaargeleden vaarwel gezegd. Gedurende acht jaar kon hij zich tijdens de kampen herbronnen. De omgang met de mentaalgehandicapten gaf hem een grote psychische voldoening maar men verwachtte steeds meer van de leiding. De tijd ontbrak, de orgels moesten blijven zingen in de Noorderkempen...

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA BIB.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 31 4.71 .84 Fax 03- 314.83.98


HOOGSTRATEN IN DE REGIO 1.277.403 frank voor twee zetels Arnold Van Aperen investeerde 704.464 frank van zijn spaarcenten aan publiciteit voor de verkiezingen van juni vorig jaar. Jef Van Looy, onze tweede volksvertegenwoordiger, legde 572.939 frank op tafel. Deze bedragen zijn de individuele investeringen van de verkozenen, zoals ze gepubliceerd stonden in het Belgisch Staatsblad. Jef Van Looy investeerde minder dan Van Aperen, maar dat belet niet dat één stem hem meer kostte dan een stem voor onze burgemeester. Van Aperen behaalde 16.972 voorkeurstemmen, wat betekent dat één stem hem 42 frank gekost heeft. Van Looy behaalde 7.872 stemmen, wat omgerekend 73 frank per voorkeurstem betekent. Met deze bedragen zitten onze 'Vertegenwoordigers van het volk' in het midden van het financiële peleton. Marcel Hendrickx, de burgemeester van Turnhout is één van de duurdere vogels. Hij betaalde voor minder dan 9.000 stemmen bijna één miljoen of 112 frank per stem. Van de bekende namen komt Luc Van Den Brande er als één van de goedkoopste vanaf. Hij behaalde 43.208 voorkeurstemmen en investeerde 934.108 frank. Dat betekent 'maar' 22 frank per stem. De Agalev verkozenen hebben de goedkoopste zetels. Zowel Joos Wauters als Jos Geysels gaven géén geld uit en behaalden niettegenstaande respectievelijk 9.255 en 16.212 stemmen.

Weg Hoogstraten - Turnhout in hogere categorie? Er loopt een onderzoek omtrent een eventuele opwaardering van deN 124, de verbindingsweg tussen Hoogstraten en Turnhout. In een studie, in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen, vraagt men zich af wat er met deze weg moet gebeuren. Ofwel blijft hij zoals hij is, ofwel krijgt hij het statuut van een secundaire weg type 2. Er zou tussen de verschillende partners, zoals Bruggen en Wegen, de Kamer van Koophandel en het studiebureau al een consensus bestaan om de weg in

een hogere categorie onder te brengen. Hoogstraten - Turnhout zou dan een belangrijke schakel worden in de verbinding tussen de E34 en El 9 autowegen. Het stadsbestuur van Hoogstraten en de gemeente Merksplas stellen zich vragen bij de leefbaarheid van de dorpskernen van Wortel en Merksplas indien de weg opgewaardeerd wordt. De lokale besturen hebben laten weten dat het sociale en culturele karakter van cle weg wat hen betreft. voorrang moet krijgen op het economische aspect.

Minister Sauwens stelt beheerscommissie samen 1-let is enkele maanden stil geweest, maar nu komt er opnieuw beweging in het dossier van Wortelkolonie. Zoals u weet werd het domein vorig jaar op 29 juni officieel beschermd. VÔ6r enkele weken, op 14 maart, maakte Johan Sauwens cle samenstelling van de beheerscommissie voor het beschermde landschap, samen. De wetgever bepaalt dat die commissie binnen een termijn van twee jaar na de definitieve bescherming, een beheerplan voor het domein moet opstellen. In dat plan moeten de doelstellingen die in het heschermingsbesluit beschreven staan, omgezet worden in de praktijk. De commissie zal werken onder het voorzitterschap van Danny Toelen. Hij is de vertegenwoordiger van de Stichting Kempens Landschap. Marc De Borgher, van de afdeling Monumenten en Landschappen, is secretaris. De wetgever voorziet ook een vertegenwoordiging van de eigenaars. voor Wortel-kolonie zijn dat Wilfried De Voldere van cle Vlaamse Landmaatschappij, directeur Demuynck van de strafinrichting en Arnold Caluwé van Aminal afdeling Bos en Groen. Frans Horsten vertegenwoordigt Het Convent, die in de commissie zetelt als een vereniging die het herstel van het betrokken landschap tot doel heeft. Harry Vanderhenst tenslotte vertegenwoordigt het stadsbestuur binnen de commissie.

37 kg minder restafval De vuilnismannen van de 10K haalden in 1999 gemiddeld 153 kilogram huisvuil per Kempenaar op. Dat is gemiddeld acht kilogram minder dan in 1998. Volgens Paul Macken van de lOK is dit een bijzonder verheugend resultaat. "We staan veel vooruit op het schema dat de Vlaamse overheid ons oplegde" zegt hij, "Volgens het afvalstoftenplan moesten we pas in 2010 op een resultaat van 150 kg zitten". De grootste vervuilers wonen blijkbaar in Grobbencionk, daar bleef het aantal kilogram per inwoner statusquo op 350 kg per inwoner, wat enorm veel is. Van de andere gemeenten blijft alleen Herselt met 212 boven de grens van 200 kg. De inwoners van Hoogstraten produceren relatief weinig afval. Hoogstraten staat op de 13 plaats op de lijst van de 27 gemeenten uit onze regio met 134 kilogram afval per inwoner. In 1998 was dat nog 171 kilogram; die daling met 37 kilogram is hoopgevend. Van de ons omringende gemeenten scoort Rijkevorsel met 151 kilogram per inwoner minder goed. De andere doen het beter: in Merksplas haalt men 127 kg op, in Baarle-Hertog 124 kg en Beerse scoort niet 108kg zeer goed. Alleen Meerhout doet het in onze regio beter, met slechts 88 kilogram per kop.

Minder werklozen De werklousheid daalt zowat overal in het Vlaamse land, maar het sterkst in het arrondissement Turnhout. Gemiddeld twintig procent van de mensen die vorig jaar rond deze tijd nog werkloos waren, vonden een job. Het sterkst is de daling in Herentals. Herenthout. LuIe en Vorselaar. Daar daalde de werloosheid met ongeveer dertig procent. In Hoogstraten waren vorigj aar in maart 343 werklozen tegenover 308 in dit jaar. Een daling met iets meer dan elf procent.

Dertien dossiers voor regularisatie Binnen enkele dagen worden cle dossiers behancleld in verband met de regularisatie van buitenlanclers clie illegaal in ons land verblijven. In de 27 gemeenten van de Kempen gaat het in totaal om 380 dossiers. Op hoeveel personen deze dossiers betrekking hebben is niet duidelijk. Een groot aantal dossiers omvat verschillende personen, bijvoorbeeld een moeder met kinderen. In onze regio spant Turnhout met 187 dossiers de kroon.

Opmerkelijk is het groot aantal dossiers in de gemeente Ravels, dat met 32 dossiers op de derde plaats staat achter Turnhout en Mol. waar t 33 dossiers ingediend werden. Dan volgen Geel met 31 dossiers, Herentals met 26 en Hoogstraten met 13.


VANUIT HET STADHUIS... IK ZOEK EEN MEISJE, WIE DURFT HET MET MLI AAN OM MET EEN MAN ALS IK NAAR HET STADHUIS TE GAAN,... De Spilzakken hebben er jaren achter gezocht, alle Heilig Bloedfeesten afgezeuld, plaatjes krom gedraaid, jonge meisjes de kop op hol gebracht, maar de ware Jacoba hebben zij nooit gevonden. Hoe rosse Jef zijn schorre stem ook in de vernieling zong, de Charel de laatste noten uit zijn trekzak wrong, het bleef een hopeloze zaak. Gezongen, gesmeekt, gekwijld, alles hebben zij geprobeerd, maar het kon niet baten. De grote liefde, het meisjes van hun dromen, ze hebben ze niet gevonden en ze werden er zot van. Van armoede zijn ze uiteindelijk maar uit het straatbeeld verdwenen. Op hun grafsteen komt vast en zeker,, in hete tranen uitgevreten, de tragische vaststelling "Jan zocht een meisje naar zijn zin, maar slaagde er nog steeds niet in !" En wij Hoogstratenaren in hart en nieren, spilzakken avant la lettre, wij dronken een pint, lieten een traan, en bleven verder naar de kermis gaan. Maar ondanks de frikadellen met kriekjes, de gezellige terrasjes, de nog steeds even rappe rups en de lambada, is er nieuwe hoop. Niet alleen Heilig bloed is weer in 't verschiet maar ook de jacht op de uitverkoren vrouw is terug geopend. Dit keer geen revival van versleten straatmuzikanten . Geen speurtocht naar de laatste godvergeten begijn of een Italiaanse schone, verdronken in het Europa Nostra. Nee, men zoekt er met man en macht naar een jonge geëmancipeerde en geëngageerde vrouw. Een vrouw die nog wat tijd over heeft voor haar dorp, een vrouw die ook wel een vinger in de pap wil hebben bij het reilen en zeilen in Hoogstraten. En dat er gezocht wordt! Op alle fronten, in alle geledingen, met de moed der wanhoop, want de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober naderen. En ook al zit er hier en daar een valse noot tussen, allen kennen ze het refrein Ik zoek een meisje, wie durft het met mij aan, om met een man als ik naar het stadhuis te gaan? :

Vrouwen gevraagd We zijn natuurlijk nog wel enkele maanden van de gemeenteraadsverkiezingen verwijderd, maar toch begint het hier en daar al wat te nauwen. De lijsten met de kandidaten van de verschillende partijen moeten ten laatste op 9 september afgegeven worden. Dat betekent uiteindelijk nog maar 4 maanden. Uit ervaring weten we dat er dikwijls vrij laat nog wat aan cle samenstelling en de plaatsen moet gesleuteld worden. Toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat het ditmaal niet zo van een leien dakje loopt. Ondanks de zogenaamde nieuwe politieke cultuur lijkt de achterdocht of de desinteresse ten opzichte van de politiek groter dan voorheen. Dit uit zich vooral in een moeilijke zoektocht naar geschikte kandidaten om de lijsten te bevolken. Elke partij of gr oep die zich kandidaat stelt voor deze gemeenteraadsverkiezingen mag 25 kandidaten aanbrengen. De Hoogstraatse gemeenteraad bestaat immers uit 25 leden. Voor zover bekend zullen er wellicht 5 partijen meedingen voor zoveel mogelijk

zetels in de raad en als het even meezil liefst nog de hurgemeestersjerp of één van de vij f schepenzetels. Dit maakt dat er in het beste geval zich 125 kandidaten kunnen aanbieden. Dit is natuurlijk op zich al heel wat volk. Zes jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren er slechts drie lijsten . Dat maakt een verschil van 50 kandidaten. Toch lijken alle partijen nog veraf te staan van een volledige en evenwichtige lijst. De grootste moeilijkheid blijkt vooral het aantal vrouwen te zijn dat zich wil engageren. Ronclvraag bij de verschillende partijen leert ons inderdaad dat heel wat vrouwen die aangezocht worden de beker aan zich voorbij laten gaan. Waar het vroeger misschien eerder getuigde van wat goodwill of een redelijk fatsoen om wat vrouwelijk schoon op de lijst te hebben staan, kan men er nu in geen geval meer langs. Er moeten meer vrouwen op de lijst. Minstens één derde van de kandidaten moet van het andere geslacht zijn. De wet voorziet immers dat er niet meer dan twee derde van het aantal kandidaten van

hetzelfde geslacht mogen zijn.De CVP gaf zes jaar geleden reeds hel goede voorbeeld. Twaalf van haar 25 kandidaten waren vrouwen. Of dit ook dit jaar de betrachting is zullen we weldra kunnen zien. Maar ook Agalev opteert al langer om tot een gelijke verdeling te komen. In de mate van het mogelijke wil zij eveneens het ritssluitingssysteem toepassen waarin telkens een man en een vrouw elkaar opvolgen op de lijst. Dit maakt de zoektocht er niet gemakkelijker op. Gelukkig is er ook in Hoogstraten al een hele evolutie sinds het begin van de fusiegemeente in 1977.

Trage evolutie Sinds de eerste verkiezing in 1976 voor de nieuwe fusiegemeente gaan wij op 8 oktober voor de zesde maal naar de stembus. De eerste verkiezing vond plaats op 10 oktober '76 maar moest wegens onregelmatigheden in Hoogstraten zes maanden later, op 24 april '77, nog eens overgedaan worden. Hierna volgden om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen, nI. in '82. '88, '94 en weldra dit jaar. Tot en met '88 werden er telkens 23 raadsleden verkozen, vanaf '94 werden er dat 25. In 1976 vonden we op de 5 lijsten samen 14 vrouwen op een totaal van 88 kandidaten wat neerkomt op ongeveer één zesde. Drie lijsten kwamen echter niet aan hel maximum aantal kandidaten. De verhoudingen lagen toen als volgt CVP 3 op 23, UGB (het latere KGB en KVB) 1 op 23, Fusiebelangen (het latere Agalev)4 op 17, BSP (de latere SP) 3 op 13, en de VU 3 op 13. In 1982 zien we een lichte kentering. Met drie volledige lijsten en twee onvolledige, komen we op een totaal van 19 vrouwelijke kandidaten op 90. Dit is ongeveer één op vijf. De CVP bracht 4 vrouwen op de lijst, KGB 3 en Fusiebelangen 6. Alle drie deze partijen dienden een volledige lijst in. De twee overige partijen waren SP met 1 vrouw op 7 kandidaten en de Volksunie met 5 vrouwelijke kandidaten op 14. Deze trend zet zich in 1988 in positieve zin verder. De Volksunie komt niet meer op en SP slaagt er ook deze keer niet in om een volledige lijst samen te stellen. Toch brengt zij 4 vrouwen op haar lijst waarop slechts 14 plaatsen bezet zijn. In de vier overige volledige lijsten zien wij de volgende samenstelling : KGB 3 vrouwen, Democratische Eenheid 5 vrouwen, CVP 6 en Fusiebelangen 7 , telkens op een totaal van 23 kandidaten. Voor de vier partijen samen geeft dat 24 vrouwelijke kandidaten op 104. Dit is ongeveer één vierde.


GEMEENTEN!EUWS

1

J.

o

NEt 6EZQC( -kT \JoUWELijKE ?OLTC Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 1994 verdubbelde de CVP liet aantal vrouwelijke kandidaten en plaatste bijna de helft vrouwen op haar lijst: 12 op 25. Agalev bracht 8 vrouwelijke kandidaten naar voor en de ploeg van burgemeester Van Aperen bleef hangen op een 5 op 25. Mede door de hoge score van de CVPkwamen er 25 vrouwen op de lijsten op een totaal van 75 kandidaten. Dit was juist één derde. Indien dezelfde trend zich zou verderzetten zouden we bij de verkiezingen in oktober op een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten moeten uitkomen. Maar gezien de hogergenoemde moeilijkheden lijkt ons dit een beetje van het goede teveel. De wet voorziet nu eenmaal dat minstens één derde van de kandidaten van het andere geslacht moet zijn. Dit zal voor sommige groepen wel het maximum worden.

Vrouwen aan de macht Tijdens de 23 jaar dat de fusiegemeente Hoogstraten bestaat zijn er nog niet te veel vrouwen eftéctief verkozen geweest in de gemeenteraad. Als wij even teruggaan dan zien we in de eerste legislatuur enkel schepen van onderwijs Milia Horsten (FB) en raadslid Thereza Christiaensen(CVP). Ook in 1982 worden beide dames herkozen en nemen zij dezelfde functies waar in de volgende jaren. Halfweg deze tweede legislatuur neemt schepen Horsten evenwel ontslag wegens te drukke beroepsbezigheden. In 1988 ziet liet er niet veel beter uit. Bij deCVP wordt wel Annie Desmedt verkozen maar zij zal niet kunnen zetelen omwille van familiebanden met Armand Coencgrachts die de CVP lijst trok en later schepen zal worden. Daartegenover staat dat Denise Adriaensen in de raad verschijnt in de plaats van Rik Michielsen die naar het OCMW trekt. Bij de KGB wordt Thereza Coppens verkozen. Tot vandaag zal zij ononderbroken blijven zetelen. Tot aan de verkiezingen van '94 zullen er telkens slechts twee vrouwelijke leden de raad opfleuren. Hierna komt er een kentering. Bij de CVP worden Annie Desmedt en May Sterkens rechtstreeks verkozeil; Zij krijgen evenwel nog het gezelschap van Kano Rombouts die als eerste opvolgster in de raad komt ter vervanging van Rik Michielsen die OCMW voorzitter wordt. Karin wordt het jongste raadslid, maar zij zal vroegtijdig we-

gens beroepsomstandigheden haar ontslag indienen. Zij wordt opgevolgd door Piet De Bie. Bij de KGB wordt enkel Thereza Coppens rechtstreeks verkozen maar zij krijgt al vlug het gezelschap van Christine De Smet die in de plaats kotnt van Herman Snoeys die tewerkgesteld is in het gemeentelijk onderwijs en dus niet kan zetelen in de raad. Bij Agalev wordt Sjat Fransen verkozen maar zij zal uiteindelijk wegens familiale omstandigheden afzien van haar mandaat in de gemeenteraad. In haar plaats komt Jan Fret zetelen. Gedurende een gedeelte van deze legislatuur zetelden er 5 vrouwen in de raad.

Verkiesbaarheid Zich kandidaat stellen op een lijst is uiteraard nog geen garantie dat men ook effectief verkozen wordt. En in heel veel gevallen is dat ook niet de bedoeling. Er zijn immers tientallen redenen waarom mensen ertoe komen zich kandidaat te stellen. Een heel deel doet het uit interesse in de politiek, omdat ze zich aangesproken voelen tot het programma van een bepaalde partij, of omdat ze een concreet punt willen verwezenlijkt zien in de gemeente. Anderen voelen zich meer aangesproken door bepaalde personen waarin ze vertrouwen hebben en stappen uit sympathie mee in de boot. Anderen denken dan misschien meer aan de eer en voelen hun ijdelheid gestreeld. Maar het gevoel dat politiek een ernstige zaak is die tijd en inzet vraagt lijkt mijn inziens meer en meer toe te nemen . En dat is voorzeker een aangename vaststelling. Naar wij ook links en rechts vernamen blijken heel wat vrouwen die aangesproken werden om mee op een lijst te staan, hier niet direct afwijzig tegenover te staan. Toch zien zij er na een nachtje slapen meestal toch van af. Er is het werk en het gezin dat veel tijd en energie opslorpt. Daarnaast is er dikwijls nog een verantwoordelijkheid in een of andere vereniging of Organisatie en wil zij die ene avond ontspanning in de sportclub of waar dan ook, niet graag missen. Zo blijft er begrijpelijkerwijze vaak nog weinig tijd om zulk serieus engagement er bij te nemen. Wat men doet, wil men goed doen, en dat is lovenswaardige redenering. Wie echt wil deelnemen aan het gemeentebeleid en wil zetelen in de raad moet hiervoor tijd vrijmaken. Tijd maken om dos-

siers in te kijken, zich te informeren, voorvergaderingen bij te wonen, kortom om een serieuze inbreng te hebben in het beleid. Maar het loont de moeite. Gemeentepolitiek is veel te lang een mannenaangelegenheid geweest. Gelukkig is er een evolutie waar te nemen, maar het einde is nog lang niet in zicht. Wie echt actief mee betrokken wil worden moet ook zorgen dat hij of zij ook op een verkiesbare plaats wordt gezet, in de voorste gelederen. Daarnaast is er schijnbaar ook nog altijd nood aan mannen en vrouwen. die de zaak genegen zijn, die mee willen helpen, de lijst opfleuren maar die zich geen groot engagement kunnen of willen veroorloven. Ook op hen staat men niet open armen te wachten.

Nederlanders en andere Europeanen Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen buitenlanders uit de Europese Gemeenschap die wonen in de gemeente deelnemen aan de stemming. Zij kunnen zelfs hun kandidatuur stellen en zich laten verkiezen tot raadslid van de gemeente Hoogstraten. Nu wonen er al heel wat Nederlanders in de gemeente die zich reeds lang geëngageerd hebben in het sociale leven van de gemeente, maar nooit de mogelijkheid gehad hebben om te gaan kiezen. Vanaf nu is er geen excuus meer mogelijk. Wie wil kan zijn stem uitbrengen, maar moet eerst wel aan een viertal voorwaarden voldoen. Hij of zij moet vooreerst de nationaliteit hebben van één van de 14 landen van de E.G. Hij moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar nico woont. Vervolgens moet de leeftijd van 18 jaar bereikt zijn op de dag van de verkiezing. En tot slot moet de betrokkene ingeschreven worden op de kiezerslijsten van de gemeente. Een aanvraagformulier hiervoor kan men gratis afhalen in het gemeentehuis. Deze aanvraag wordt onderzocht en de uitslag wordt via de gemeente officieel meegedeeld. Eenmaal de erkenning afgeleverd, en men ingeschreven is op de kieslijst valt men ook onder de Belgische wetgeving ter zake en is men ook verplicht te stemmen. Toch kan men later evenwel schriftelijk afzien van dit stemrecht, maar pas na 8 oktober.


Staatssecretaris Eddie Boutmans bij de scholieren Jongeren en politiek: wel degelijk een combinatie! 'Reizigers uit noodzaak' dat was dit schooljaar het thema van het scholierenparlement waaraan leerlingen van het vijfde en zesde jaar van zowel het Seminarie als het Spijker Humaniora deelnamen. Na de slotzitting die op 29 april in het Hoogstraats stadhuis plaatsvond, vroeg de Hoogstraatse maand mij om voor jullie te verwoorden wat dit initiatief zoal inhoudt. Je inleven in de vluchtelingenproblematiek, in discussie gaan, je mening vormen, maar tegelijkertijd ook boeiende mensen leren kennen van je eigen en andere scholen in je omgeving, je te pletter amuseren op de weekendjes om nog maar te beginnen. Dit alles maakt het brandend actuele onderwerp toegankelijk én aantrekkelijk. Enkele indrukken van een boeiend werkjaar met knappe resultaten.

Een spetterde start Half september begonnen de leerkrachten die meewerken aan het scholierenparlement een rondvraag naar geïnteresseerden. De eerste zitting zou in St.-Clara Ie Arendonk plaatsvinden, althans dat dachten wij. Nadat we door onze leerkrachten werden achtergelaten, werd een eerste lading leerlingen opgehaald. Op de aanhangwagen achter een tractor ging het richting het gesloten centrum waarin de school was omgevormd. Na een stempel op ons hoofd te hebben ontvangen werden de jongens van de meisjes gescheiden. Protest werd onmiddellijk in de kiem gesmoord. Tijd voor een foto met lengtestrepen op de achtergrond. We leken wel veroordeelden. Vervolgens een zoektocht achter ons identiteitsbewijs en voor diegenen die dit document niet bij zich hadden zwaaide er wat. Wat hadden wij misdaan dat brullende mensen het recht hadden ons als vee te behandelen? Helemaal niets, wij waren gewoon reizi-

gers uit noodzaak. Op deze manier konden alle deelnemende jongeren aan den lijve ondervinden wat vluchtelingen voelen als ze behandeld worden als nummers. Hieraan moest iets veranderen, daar waren wij het allen roerend over eens. Maar wat precies en bovendien, zal er wel iemand luisteren naar ons, jongeren?

Vele visies vertegenwoordigd Om het debat dat in de media wordt gevoerd te kunnen vatten en tot verbeteringen in de asielprocedure te komen waarmee iedereen vrede kon nemen, werden de rollen verdeeld. De groepjes jongeren moesten de standpunten van een bepaalde politieke partij, de vluchtelingenorganisaties zoals 'Arm maar proper', het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen of het UNHCR verdedigen. De

persgroep stond in voor de correcte verslaggeving. De gesprekken konden beginnen of toch nog niet. Hoe werkt de huidige asielprocedure? Wat houdt de conventie van Genève in en hoe denkt de groep of partij die onze groep vertegenwoordigt over dit alles? En dit is nog maar het begin, want niet enkel moet je je eigen mening duidelijk kunnen formuleren, een andere mening kelderen met harde statistieken bijvoorbeeld, bleek minstens even belangrijk. Aan de hand van uitgewerkte situatiebeschrijvingen kwam het debat dan volledig op gang, eerst allen tezamen, later in commissies. Hierin konden de vertegenwoordigde Organisatie hun visie kwijt over het terugkeerbeleid bijvoorbeeld en kwam men met de zovele verschillen uiteindelijk toch tot een consensus.

Serieus ja, maar anders Halfjanuari vond iedereen het tijd om ook eens op een andere manier de andere scholierenparlementariërs te leren kennen, buiten de rollen dus. Dat je hierbij op een leuke manier nog meer verneemt over de vluchtelingenproblematiek was mooi meegenomen. Er was volop de mogelijkheid om op een vriendschappelijke informele manier met asielzoekers te praten over het waarom van hun komst naar België, hoe ze zijn behandeld en soms eerst een ja zouden krijgen die dan in extremis terug een nee werd enz. Maar niet enkel gesprekken over hun asielzoeker-zijn werden gevoerd, samen met hen arnusant over koetjes en kalfjes praten (meteen glaasje wijn erbij) moest ook kunnen. Voor herhaling vatbaar en die is er, in maart onder andere, dan ook gekomen. 10


ACTUEEL

In de Welgezinde Na toch een viertal vergaderingen van een tweetal uren was er al veel bereikt. Ecn geschikte locatie werd gezocht om een slottekst te formuleren. In Turnhout, dat voor iedere deelnemer meer centraal ligt, was het niet mogelijk, maar Hoogstraten kon het Scholierenparlement nog wel huisvesten op 29 april. De Welgezinde werd tot modern en vernieuwend parlement omgetoverd. De resoluties die reeds waren opgesteld werden nader bekeken, opmerkingen geformuleerd en besproken totdat uiteindelijk iedereen zijn of haar handtekening onder de tekst kon zetten. Ook waren de lokale instanties onder de loep genomen. Velen waren in de OCMW' s van hun gemeente meer informatie gaan vragen over de gang van zaken en hun voorstellen tot verandering. Anderen hadden, indien zich dat in hun gemeente bevond, werkgroepen of opvanghuizen een bezoekje gebracht, gewapend met pen en papier en natuurlijk een reeks intelligente vragen. Deze interviews gaven verrassende resultaten. Zo heeft elke gemeente in verhouding met haar inwoners een aantal dossiers van vluchtelingen dat zij krijgt toegewezen, maar hoeveel van hen ook degelijk in die gemeente woont, verschilt enorm. Vele van hen trekken naar bijvoorbeeld Antwerpen. Brussel of Mechelen omdat daar landgenoten of familieleden van hen wonen. Deze gettovorming zorgt natuurlijk voor een moeilijke integratie, op die manier ook voor problemen en misschien als reactie hierop ook voor racisme.

Onder meer om deze reden werd aan de gemeentes een open brief geschreven. Onze visie, die na een gesprek tussen de parlementariërs tot stand kwam, werd neergeschreven en overhandigd. Elke jongere hoopt nu dat er ook wel degelijk rekening wordt gehouden met onze bevindingen, maar de bal ligt nu in het kamp van de gemeentes. Interesse toonde onze gemeente Hoogstraten in ieder geval al wel. Zo was niet alleen de burgemeester Van Aperen aanwezig, maar eveneens schepen Peerlinck. Maar ook de pers was van de partij. In de week daarna zijn onder andere in Het Nieuwsblad en in de Gazet van Antwerpen artikels verschenen over onze slotzitting. Wat ik wel te betreuren vond, is dat er over het algemeen meer aandacht werd besteed aan de aanwezigheid van Eddie Boutmans, en zijn gesprek met ons, dan aan het feit dat wij ons allen verdiept hebben in een niet te onderschatten dossier en een jaar lang onze belangstelling voor het politieke gebeuren hebben doen blijken. Vele jeugdparlementariërs hadden ongetwijfeld knappe kritieken gegeven en ervaringen kunnen delen, maar ze werden te weinig gehoord naar mijn mening. Dit alles houdt niet in dat staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddie Boutmans niets zinnigs te zeggen had, wel integendeel. Hij lichtte ons nog meer in over de huidige situatie, hoe mensen steeds meer redenen hebben om te vluchten en deze stromen groter zijn vermits er eenmaal ook meer mensen zijn. Bovendien wees hij ons op het feit dat vluchtelingen altijd hebben bestaan. Er zijn vroeger ongetwijfeld ooit Hoogstratenaars gevlucht voor de

Noormannen. Kunnen wij dan wel vluchtelingen weigeren als land of als stad, gezien we zelf in hun situatie het van de daken zouden schreeuwen indien we niet werden opgenomen. Maar alle vluchtelingen opnemen zorgt er dan weer voor dat België zou worden overspoeld. Waar trekt u de grens? Dat is nu het doel van het scholierenparlement. Door aanvankelijk in de rol van iemand anders te kruipen, uiteindelijk komen tot je eigen gegronde mening. Geen enkele goede (politieke) vergadering eindigt zonder receptie. Met hapjes in het teken van de gespeelde groep ( zo had Agalev koekjes in bladvorm). glaasjes fruitsap en wijn, werd de toch wel vermoeiende namiddag afgesloten met een kans om nog eens buiten de 'werktijd' hij te praten.

Brussel doen daveren Buiten de slotzitting op lokaal niveau hadden we eveneens de plicht om op groter vlak onze mening te doen gelden. Op 12 mei waren dan ook alle scholierenparlemenlen van Vlaanderen aanwezig in Brussel. Samen met de Zuiderkempen. Ninove, Oostende en Brussel zetelde ons eigenste scholierenparlement van de Noorderkempen in de Senaat. Eens op de stoel van 'zijne koninklijke hoogheid prins Filip' / 'hare koninklijke hoogheid prinses Astrid' te kunnen gaan zitten zonder dat iemand commentaar levert, is op zich al een quasi unieke ervaring. V66r de eerste commissievergadering kwamen een aantal politici ( bijvoorbeeld Erika Thijs (CVP) in de commissie waarin ik zetelde) hun aanmerkingen op onze slotresolutie uiteenzetten. Doordat zij meer met de praktijk verbonden zijn, kwamen ook hier een aantal belangrijke gedachten naar voor. Toen was het onze beurt. Je eigen amendementen kregen kans ter bespreking en later ter stemming. Tijdens de inspraak en participatieronde die hierop volgde, werden vragen geformuleerd aan het adres van bekende politici. Spijtig genoeg kwamen niet allen, die dit beloofd hadden te doen, opdagen waardoor de organisatie begrijpelijk een beetje in het honderd liep. En de afwezigen hadden trouwens ongelijk vermits een aantal zeer belangrijke en in de toekomst zeker niet (meer) negeerbare theniatieken ter sprake zijn gebracht. Hoe kunnen alle jongeren bij de politiek worden betrokken en welke problemen ondervinden jongeren als zij voorstellen formuleren? Hoe kunnen we de pro forma inspraak, die er nu in vele gevallen nog is, volwaardig doen functioneren?

_

Deze boeiende gesprekken werden opgevolgd door de plenaire zitting, waar dus de goedgekeurde amendementen van de commissies aan alle parlementariërs werden voorgelegd. Een Senaat bomvol jongeren, fotosessies voor verscheidene kranten, opnames voor VTM en TV 1 leverde dit op, maar vooral was het nogmaals een kans omje ei kwijt te kunnen. De ontstane discussies leverden een slottekst op die volgens de aanwezige politici wel degelijk bruikbaar was en maandag 15 mei integraal verscheen in de Morgen. De visie van deze jongeren is dus overgemaakt aan de verantwoordelijken in ons land, zoals dat al eerder op lokaal vlak was gebeurd. Aan hen is het nu om hun belo!'te over inspraak niet bij loze woorden te laten, want daar zijn onze woorden té weldoordacht voor.

garage '1 VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

1

1

Lies Coertjens


"De vrouwen in het werk van Alfred Ost" en

Monique Muylaert in het Stedelijk Museum Twee maanden stelden jonge kunstenaars hun werk tentoon in het Stedelijk Museum. Een tentoonstelling die bezocht werd door meer dan 3100 bezoekers. Vanaf 3 juni lopen er twee thematentoonstellingen. De eerste, met keramiek van Monique Muylaert, kadert in het project rond 'sterke vrouwen'. De tweede tentoonstelling heeft als thema 'De vrouw in het werk van Alfred Ost". Voor deze tentoonstelling worden een 20-tal werken, eigendom van andere musea en van particulieren, in het museum verzameld. Koningin Paola zal aanwezig zijn bij de opening van de tentoonstelling.

4

:-

Versteende dromen Monique Muylaert ( Haaltert, 1946) is geen onbekende in Hoogstraten. Na haar studies aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen gaf ze van 1971 tot 1974 les aan het Instituut voor Kreatieve Opvoeding

(IKO), hier in Hoogstraten. Toen Monique Muylaert in het begin van haar carrière les volgde aan de afdeling 'Monuinentale' van het Hoger Instituut interesseerde ze zich hoegenaamd niet voor keramiek. Daarin komt snel verandering. Keramiek wordt haar grote liefde, vooral door toedoen van haar toenmalige professor Van Vlasselaer en haar leermeester Achilles Pauwels.

Keramische verhalen Muylaert maakt keramische composities. 'versteende dromen, zoals ze haar werk zelf noemt. Die composities worden gemonteerd in vierkante houten schrijnen en afgesloten door plexiglas. Het zijn bijna magische voorstellingen, waarmee ze als het ware duizend en één mooie en warme verhalen vertelt. Met klei probeert ze gestalte te geven aan haar gedachten. Het is denken met de handen, die haar droom vorm moeten geven. De toeschouwer wordt eerst overweldigd door de inhoud en de compositie, door de kleuren, de vormen en de vormgeving. Vervolgens start de ontdekkingstocht, de zoektocht naar de sleutel die al deze verschillende dingen samenhoudt.

nT[ :-:.-T ?,~

Muylaert is verknocht aan de natuur; haar drang naar leven zet ze om in keramische taferelen. Ze speelt met de klei, brengt reliëf aan, holt cle klei lichtjes uit, en maakt dankbaar gebruik van de afwisseling tussen ruw en glad. Ze werkt met een mengsel van Duitse en Franse klei. Chamottekiei. Het keramische werk moet drie maal gebakken worden. De ruwbak. het glazuren en tenslotte het aanbrengen van het 'lustre' Dat is een glanzend metaaiglazuur uit West-Azië dat als een dunne huid op de glazuren van het tweede baksel wordt gelegd.

Offergaven Haar onbegrensde fantasie suggereert een verborgen en mysterieuze wereld. Ze bekommert zich niet om kunstmodes. Ze gaat rustig haar gang, evolueert natuurlijk en in stilte. Haar werkwijze, de precisie waarmee ze te werk gaat, alles zweeft naar magische handelingen die geen imitatie toelaten. In het Stedelijk Museum zal Monique Muylaert recent werk tonen. Een eerste reeks zijn de

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN tIç1.

12

poorten van Jerusalem, hij de tweede reeks de 'offergaven' liet ze zich inspireren op de offergaven die het volk brengt bij de kapellen op het eiland Malta.

Het bezoek van de koningin Zaterdag 3 juni brengt koningin Paola een bezoek aan het begijnhof van Hoogstraten. Dit bezoek kadert in de uitreiking van de Europa Nostra Prijs, de belangrijkste Europese onderscheiding in de erfgoedsector, aan de vzw Het Convent. De koningin zal ook aanwezig zijn hij de opening van de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum. Hare Majesteit wordt omstreeks 10.30 uur verwacht aan de poort van het

begijnhof. Dan wordt de koningin ontvangen in één van de begijnhofwoningen, om nadien nog drietal andere huizen te bezoeken. Na cle opening van de tentoonstelling wordt er een gedenkplaat van Europa Nostra onthuld Omstreeks 12.15 uur verlaat de koningin het begijnhof, om zich naar het stadhuis te begeven waar ze de lunch gebruikt. Daar zal ze allicht tijd nemen om de Hoogstraatse bevolking te groeten. Na de lunch, en dan zal het 14.30 uur zijn, neemt Paola afscheid en brengt nog een bezoek aan één of enkele andere monumenten in de streek. Deze bezoeken hebben een niet officieel karakter en verlopen volledig in de privé sfeer. Tot u en onze grote spijt heeft de veiligheidsdienst van het Hof beslist dat enkel genodigden zich op het begijnhof zelf mogen begeven.


TENTOONSTELLING

"De vrouw in het werk van Alfred Ost" Na 1919 verschijnt 'de vrouw' als nieuw onderwerp in het oeuvre van Alfred Ost (°Zwijndrecht 1884 + Antwerpen 1945) . Het is een thema dat voor de rest van zijn leven een dominerende rol zal blijven spelen in zijn werk. De eenzame Ost zoekt naar een vrouw die hem begrijpt en steunt in zijn idealen.

IKO toont werk van de leerlingen. Algemeen beeldende vorming Tekenkunst Schilderkunst Beeldhouwkunst Keramiek en potten draaien Binnenhuiskunst Steendruk en etsen -

-

-

-

-

-

Bezoek aan Pola Negri Hij meent deze te ontdekken in een Antwerpse vrouw, die hij voor de oorlog geregeld zag als jong meisje. Hij geeft haar de naam 'Mona'. Later, in 1939, zal een andere Antwerpse vrouw voor Ost het droombeeld worden. Hij geeft haar de naam 'Lisa'. In reeksen tekeningen beeldt hij beide vrouwen als 'geïdealiseerde figuren' uit, bedreigd door bruut geweld of als scnsuele vrouwen die worden meegesleurd in chaos en ondergang. In 1922 raakt hij in de ban van Stacia Napierkowska. Deze vrouw speelt de hoofdrol in de film 'Atlantide'. Hij beeldt haar afin zijn tekeningen en besluit zelfs om haar op te zoeken in Parijs. Napierkowska is niet echt geïnteresseerd in de kleine Viaamse kunstenaar. In 1932 komt de nieuwe versie van de film 'Atlantide' uit. Dit keer met in de hoofdrol Brigitte Helm, en opnieuw tekent Ost een hele

reeks werken met deze vrouw in het middelpunt. Vèèr de eerste wereldoorlog tekent hij niet alleen volksvrouwen, kletskousen en leutige boerse meiden, maar ook modieuze dametjes, afgebeeld in zijn Parijse fauhourg-taferelen. Maar de oorlog drukt zwaar op hem en zijn werken worden donkerder en angstiger. Minder vrolijke taferelen, maar wel het moedertype, vol angst en radeloosheid, op dc dooi met haar kroost of waanzinnig van smart gebogen over haar dode kind. Het wordt voor Alfred Ost een obsessie. De tentoonstellingen zijn voor het publiek toegankelijk van zondag 4juni tot en met zondag 23juli. Het Stedelijk Museum is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tol 17 uur. Voor meer museumnieuws belt u op het nummer (03)31465 88 of fax (03)31423 81.

Al sinds haar oprichting in 1965 toont het IKO. telkens tijdens deH. Bloedfeesten. de resultaten van een jaar creatieve arbeid an zowel kinderen, tieners als volwassenen. Dit academiejaar zijn er dat ruim 620! Zij werken er gans het jaar. tijdens avonden of op schoolvrije momenten, wekelijks 4 tot 8u aan een of andere opleiding in de beeldende kunsten. Naar buiten treden met de resultaten is dan ook voor velen een feestelijke gebeurtenis waar naar gewerkt en uitgekeken wordt. Hel hoeft dus niet te verbazen dat deze grote tentoonstelling steeds weer verrassende kunstwerken toont die zeker het bekijken waard zijn. Voor familie, vrienden, kennissen of gewoon geïnteresseerden is dat dus hèt moment om langs te lopen op het IKO. U kan er immers terecht om geheel vrijblijvend alle ateliers te bezoeken van lOu tot 18u. Zo zal u er ondermeer bijzonder kleurrijk en speels werk vinden in de kinderateliers. maar ook knappe creatieve scheppingen van tieners of heuse kunstwerken van de haast 300 volwassen cursisten. Het spreekt voor zich dat men er tijdens de tentoonstellingsdagen eveneens uitgebreide informatie kan krijgen over het cursusaanhod en de verschillende inschrijvingsmnogelijkheden. Voor wie het nog niet wist: IKO vindt u aan de achterkant van de St. Catharinakerk in de Dr. Versmissenstraat nr. 6, op 100 m van het drukke feestgewoel. Een oinmetje is dus vlug gemaakt. Info: IKO 03 314 75 54 - Fax: 03 31449 83 - E-mail: lKO@village.uunet.he Stedelijke diens! voor Toerisme 03340 19 55 of Stedelijke Bibliotheek.

INSCIIRIJ VEN voor volgend aee F[ renmode voor jong en oud. ot klassiek in de betere merken en aalbare prijs. (ook in grote maten).

'6)ecIs .

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE reNa:s

5 uur.

opN

ioen.

acaderniejaar kan - tijdens de H. Bloedtentoonstelling (18 en 25juni van 10.00 tot 18.00u) - van 26 tot 30juni, elke avond van 18.00 tot 21.00u - op zaterdag 1 en zondag 2 juli van 09.30u tot 12.30u. INFOBROCHURES gratis op te halen in het IKO, De Stedelijke Bibliotheek of op de Stedelijke dienst voor toerisme. 13


Zij kan het niet laten

LJ

U herinnert zich wellicht het dagboek van Kris Van Loon dat eind vorig jaar in dit blad verscheen in verschillende afleveringen. Van haar verblijf in India, meer bepaald in Nagepalli waar ze meewerkte aan de opbouw van een school in het kader van de Damiaanaktie. Welnu, Kris bezorgde ons een nieuw verslag. Twee van de zusters die ze ginds leerde kennen, verbleven in januari in Hoogstraten. Eén van hen schreef een verhaal over haar werk ginderachter. Maar eerst laten we Kris zelf aan het woord want die heeft ook nog wat te vertellen. Soms is het nog ver weg, maar dan opeens komt het weer bangelijk dichtbij. Zondagmorgen 2juli vertrekken we terug izaar India. Ik kan het niet laten, het is iets dat ik iiioet doen. Samen met een andere vrouw ga ik 6 weken terug naar Nagepalli. In het ziekenhuis kunnen we schilderen en we krijgen ook ditmaal de kans om nice naar de verschillende stanunen te trekken op zoek naar nieuwe patiënten. Nu we met twee zijn, zullen we dichter bij de Indiërs kunnen leven en daar heb ik ontzettend veel zin in. Het is ongelooflijk boeiend om een andere cultuur te leren kennen. Stilietjes aan naar elkaar toegroeien en beetje bij beetje elkaar begrijpen. Het zal weer een rijke ervaring worden. Wat ook een diepe indruk op mij gemaakt heeft was cle komst van de zusters in januari van dit jaar. Twee zusters van het project van vorig jaar zijn 2 weken bij mij op werkbezoek geweest. Zij hadden als taak om de Damiaanaktie te promoten in verschillende scholen. De volgende tekst werd geschreven door zuster Vinzenca. Het is het verhaal van een vrouw clie via haar werk als dokteres dagelijks in contact komt met lepra-patiënten. Het genezen en helpen uitroeien van deze ziekte is haar missie. Het is een getuigenis over haar werk en leven in India.

Nagepalli project Nagepalli is een klein dorp in het district Gadichiroli in de staat Maharashtra. Ons project omvat momenteel zo'n 325 dorpen die verspreid liggen in het woud. Het aantal inwoners bedraagt 82.395 op een oppervlakte van 4308 km2. Het woud van Gadichiroli is zeer mooi en het is één van de voornaamste bronnen van teakhout in India. Het is de woonplaats van verschillende stammen zoals de Madia, Gond. Halbi en Oraon. Ze leven in het oerwoud en voeden zich met rijst, vruchten en noten die ze daar vinden. Ze zijn ongeletterd en weinig geciviliseerd. In 1970, 30 jaar geleden, startten wij in dit gebied een lepra-programma. Het was een avontuurlijke opdracht. Er waren geen wegen naar de dorpen en geen bruggen over de rivieren. De mensen hadden schrik van ons waardoor het moeilijk was hen te benaderen. Bovendien spraken ze enkel hun stamtaal. Er waren geen medische faciliteiten. De mensen stierven er van malaria, gastroenteritis, slangenbeten. tbc. Wanneer de zusters er toekwamen met hun jeep werden ze met verbazing aangestaard. Ze liepen rond de voertuigen en de inzittenden en bestudeerden alles zeer aandachtig en vergewisten zich ervan dat de zusters niet met kwade bedoelingen kwamen. In enkele dorpen hadden de stammen de gewoonte mensen te offeren om hun God te behagen. Daarom waren de zusters aanvankelijk zeer voorzichtig. Na verloop van tijd vonden de zusters mensen die Hindi en de Madia-taal spraken. Samen met deze tolken' en de plaatselijke pastoor begonnen onze zusters met SET-programma's (onderzoek, onderwijs en verzorging). Na een periode van 30 jaar is er veel gebeurd. Vele dorpen zijn verbonden met wegen. De regering biedt gratis onderwijs aan de stammen, installeert grondwaterputten en voorziet medische faciliteiten om zo de ontwikkeling nog te verbeteren. Er zijn echter nog veel dorpen waarde situatie nog altijd slecht is. Er zijn geen wegen naar deze dorpen en als er zijn, kun je die enkel te voet afleggen. Er zijn

14

ook helemaal geen medische faciliteiten. Wanneer er iemand ziek is, leggen ze hun lot in de handen van hun toverdokter (mantras). In sommige gevallen dragen ze hun zieke kilometers lang op dc schouders tot ze een medisch centrum bereiken. En dan nog krijgen ze daar niet de nodige zorgen. Tijdens de moesson, wanneer de rivieren zwellen, worden er verschillende dorpen soms gedurende 4 maanden onbereikbaar. Zelfs de hoofdwegen worden door de rivieren overstroomd. De voornaamste problemen waarmee we geconfronteerd worden, zijn de geografische ligging van de dorpen en de ongeletterdheid en het bijgeloof van de stammen. Het is een harde en risicovolle taak. Maar we zetten ons avontuur voort en kijken terug naar het verleden met veel voldoening en naar de toekomst met veel hoop.

UW GAZON EIST EEN HONDA.

Zuster Vincenza, Kris Van Looit en zuster Isbel in de keuken in deAchtelsestraat. Een kleine cultuurshock trof de beide zusters bij liet zien van al de luxe en overvloed die wij hier kennen. Kris slaat een brug tussen hier, rijk en ginds, arm door in juli opnieuw terug naar India te trekken. Wat nu voor ons prioriteit is, is de behandeling van de lepragevallen in ons gebied. Verschillende soorten onderzoek en gezondheidsopvoeding stellen ons in staat de gevallen op te sporen. De zusters gaan in groep naar de dorpen, bezoeken de families en praten met hen over de beginnende symptomen van lepra. Ze gebruiken hiervoor didactisch materiaal zoals bijvoorbeeld foto's. Ook worden de mensen onderzocht. Zo gaan ze van dorp tot dorp tot de avond valt. Ze overnachten in het laatste dorp dat ze bereikten, koken rijst en maken eten. Ze slapen in een school, als er één is, of in een open ruimte, kottul genaamd, waar de dorpelingen normaal gezien samenkomen. Indien er Christenen in het dorp zijn, mogen de zusters bij hen overnachten. Wanneer onze zusters op onderzoek gaan, nemen ze eten mee

Een mooi gazon is een lust voor het oog Om rot perfekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grosmoaier. Hoog gras, taal gras, grote ot kleine tuinen, HOND-A heefl voor elk terrein de juiste mooier. Stuk voor stuk trendsetters als hpt om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een pertekt tunktionererrde grasmaaier Jarenlang

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IIO1VDI4


WERELD WIJD voor vier ti vijf dagen. Het dichtstbij zijnde dorp ligt dertig kilometer ver en het verste dorp ligt op honderdveertig kilometer. Eénrnaal per jaar worden de schoolkinderen onderzocht om ook op deze manier lepragevallen op te sporen. Om de patiënten te behandelen, worden er mobiele ziekenhuizen opgericht. Dit gebeurt elke dinsdag en woensdag. De patiënten krijgen dan voor één maand medicijnen. We geven niet alleen medicijnen legen lepra maar ook legen andere ziektes. Het is niet altijd even gemakkelijk om de dorpelingen gezondheidsopvoeding bij te brengen. Omdat het dc gewoonte is om vroeg in dc morgen naar het veld te trekken en pas laat in de avond terug te komen, worden cle voordrachten pas laat gestart. Een team van specialisten trekt naar cle dorpen met TV en videomateriaal over lepra en andere ziektes zoals tbc en malaria. Deze voordrachten blijken succesvol te zijn. Een andere niethocle van onderwijs is het gebruik van dia's en foto's. In scholen worden er bovendien ook pamfletten uitgedeeld. Tijdens de anti-lepraweek worden er groepsdiscussies en essaywedstrijden georganiseerd. Uit ervaring weten we dat niet alleen lepra een probleem is. ook het sociaal-economisch welzijn van de patiënten draagt onze zorg. Zo helpen we mensen aan een job, geven we hulp in de landbouw, dragen we bij tot de reparatie van de huizen en het onderwijs van hun kinderen. Tot nu toe hadden we het alleen over lepra. Om de algemene gezondheid van de stammen te bevorderen, hebben we in 1976 in Nagepalli een ziekenhuis opgericht. Het werd gefinancierd door de Damiaanaktie. In 1988 werd het utgebreid door de hulp van de Damiaanbouw-kampen. Dit ziekenhuis doet dienst als hoofdhospitaal. Omdat er geen goede ziekenhuizen zijn in de omgeving komen bijna alle patiënten naar dit hospitaal. Zo wordt er aan kindergeneeskunde gedaan. algemene geneeskunde en gynaecologie. De meer complexe gevallen worden doorverwezen naar de ziekenhuizen in Chandrapur, honderdvijfentwintig kilometer ver. Duizenden mensen, vooral de socio-econornisch achtergestelde klasse, maken gebruik van dit project. Nu het aantal lepra-gevallen daalt, concentreren we ons sinds '95 op thecontroles. We hebben reeds 853 the-patiënten behandeld. Om onderwijs te verschaffen aan de dorpskinderen is er in Nagipalli een school opgericht. Een deel van het schoolgebouw wordt gefinancierd door Damiaanhouwkampen. De kinderen die van heel ver moeten komen, hebben de mogelijkheid om in een internaat te blijven. Ook zijn er sessies voor vrouwen om te leren naaien en om aan budgetplanning te doen. De problemen die we steeds weer ondervinden, zijn het moeilijk toegankelijk woud, de afwezigheid van wegen, overstromende rivieren. taalproblemen, transportmoeilijkheden. ongelelterdheid en hijgeloof. Het lepraprogramma is hard en moeilijk en het vraagt veel opoffering. Na vier d vijf dagen werken, komende zuslers doodmoe terug, maar ze zijn gelukkig en enthousiast. Er is veel werkvoldoening. Ons motto is "de mensheid dienen." Wanneer een leprapatiënt genezen wordt verklaard, verschijnt er een brede glimlach op diens gezicht. Ja, en ook wij zijn dan gelukkig. In het Matteüsevangelie. hoofdstuk 25 vers 40, zegt Jezus: "Al wat je doet voor mijn naasten, doe je voor mij." We weten dat we dit voor een groot stuk te danken hebben aan jullie vrijgevigheid en goede wil. Wij vormen enkel maar een brug tusssen jullie en de behoeftigen in India. We danken jullie van harte. Zuster Vincenza. 14januari 2000.

Zuster Vincenzci, zuster I,shel en Kris Vami Loon op ronde in één van (le lagere scholen valt Hoog.straten tijdens de maandjanuari. Vertellend over het werkdat zij verrichten in India. Wie een bijd rage wil leveren aan het project Nagepalli vindt bij het artikel een rekeningnummer waar de bijdrage op kan gestort worden. Samen met May Joris hebben we ons best gedaan om de zusters zo goed mogelijk op vangen. Het was een hele opgave om al onze luxe en gewoonten te blij'eii verantwoorden. Waarom heb jij zoveel glazen en borden als je alleen woont? Waarom staat er prikkeldraad in de weiden? Blijft de boer dan niet hij zijn dieren? Jullie hebben voor alles machines en toch hebben jullie zo weinig tijd. In iedere auto zit maar één persoon.... Iedere dag was er wel iets dat uitleg vroeg en waar we zelf ook weer "ragen bij gingen stellen. We leven nu éénmaal in een andere wereld maar het is goed te beseffen dat het op andere plaatsen anders is. "Zo 'ii groot aanbod van allerlei dingen, het i.s goed dat ik weer kon vertrekken want de verleiding is groot. " Zuster Isbel had het er moeilijk mee maar haar dankbaarheid was des te groter. Ze zijn tevreden met zo weinig maar het is bewonderenswaardig (lat ze met zo weinig zo véél kunnen doen. Maar ook bij hen is er een kloof. De kloof tussen rijk en arm. Zolang die kloof er is, denk ik dat we (leze mensen moeten blijven helpen. Mee helpen bouwen aan de brug tussen rijk en arm. Mensen doen bescft'n dat ive samen meer kunnen. Een brug bouwen zodat twee uiterste,m elkaar weer de hand kunnen reiken. En het is niet alleen in India (lat er een kloof gedicht nioet worden, en ook niet alleen in ontwikkelingslanden. Ik denk (lat het iets is waar we

allemaal dag in (lag uit aan nioeten werken. In onze eigen leefwereld zullen er kloven zijn die gedicht moeten worden. Ik heb me nu ingezet voor Daniiaanbouwkampen en sta daar 100% achter. Ik weet dat we goed werk doen, dat we een verschil kunnen niaken. We werken samen met Indiërs, we geven ze kansen en middelenn zodat ze in de toekomst zelfstandig verder kunnen. Dat geeft me veel voldoening. Beseffen dat we het niet beter weten of beter kunnen maar hen op weg helpen zonder dat ze hun eigenlieid verliezen. Het is mijn manier om mee te helpen bouwen aan een brug. Het is ver weg en waarschijnlijk hadden ze nog bruggenbouwers nodig (licht bij huis maar dit i.s wat ik op mijn levensweg tegenkwam en waarvan ik (lacht: dit is de moeite waard om even hij stil te staan. Even nadenken, ga ik (leze weg volgen of niet en ik heb een keuze gemaakt. We kunnen elkaar helpen en het maakt niet uit welke weg je volgt of hoe je helpt. Misschien help je een steen dragen, of je ontwerpt de brug, ofje betaalt de kosten, of je staat aan de kant om de bouwer.s aan te moedigen... Het is allemaal even noodzakelijk en even waardevol wanneer het eerlijk gebeurt en met hart en ziel. Het geven moet echt zijn en dan zal het geven echt zinvol zijn. Kris Van Loon, 031314.13.05,' Damiaanbouwkampen, rekeningnummer 0013275198-69 niet vermelding: 1 00040-Kris Van Loon.

HERMAN Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 15


CREA TIEF

Creatief aan de slag in Kunstgalerie De Lage Rooy

E B.AJ.

MEERLE - Zin in een creatieve kunstvijfdaagse op een Kempische atelierboerderij? Deze zomer richt de gerenoveerde Kunstgalerie De Lage Rooy, bekend om haar schitterende beeldentuin, voor beperkte groepen 5-daagse cursussen in. Op 15 km van Breda en op 30km van Antwerpen is deze atelierboerderij een oase van rust temidden een prachtige natuur die een mooi antwoord geeft op wat bij velen van binnen leeft aan behoefte aan rust, bezinn誰ng, ontspanning, creativiteit en gezelligheid. Begeleid door professionele kunstenaars en docenten kunnen cursisten kiezen voor: - beeldhouwen; - liet uuivui uien van uiateiie (klei) haal beeld - kijk omje heen, een initiatie in de fotografie - mandala tekenen en schilderen, een creatieve weg naar jezelf - keramiek - tekenen/schilderen, intu誰tief, landschap of opdracht. Veel aandacht gaat uit naar het artistieke proces doch een eindresultaat in de vorm van afgewerkte kunstwerken zal een dankbare afsluiting zijn van de vijfdaagse. Om een optimale begeleiding te waarborgen, wordt er liefst in kleine groepen van 8 tot 10 personen gewerkt. De docenten zijn specialisten op hun terrein en kunnen U op korte tijd heel wat van hun ervaring bijbrengen. De meesten onder hen stellen op dit ogenblik een deel van

BREDA

Mvthi.sche tekens in liari/steen van de hand

Warme, mnonunientale houten beelden van

van Ludovicus van Eijnatte

01e Lan gerhorst

hun werken tentoon in de kunstgalerie en de beeldentuin. Je hoeft geen kunstkenner te zijn om mooie dingen te herkennen. Ze winnen daarbij nog in kracht door de bijna paradijselijke omgeving. Beslist de moeite om er tijdens uw wandel- of fietstocht even te stoppen en uw ogen de kost te geven. Misschien gaat er een nieuwe wereld voor je open!

gastheer verheugen zich er nu reeds op u weldra als bezoeker, als nieuwe cursist of als bekende oud-leerling te mogen verwelkomen. Zij zullen ervoor zorgen dat het u aan niets ontbreekt.

Evelyn en Marcel Heylen, uw gastvrouw en

Mocht u nog vragen hebben, kan U terecht bij Kunstgaferie De Lage Rooy, Lage Rooy 14, 2328 Meerle - Tel/Fax 03/315.00.11 - e-mail: workshop@delaro.com - web-site: www.dclaro.com

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531

1

Openingsuren toonzaal:

4/ t'

Meer

Meere

1

Maandag Mm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

+

MJnderhout

Sanitair Centrale verwarming 16

t


CREA TIEF

De kerk honderd maal kleiner Hoogstraten is trots op zijn toren, maar dat wist u al. De vraag stellen of de heropbouw van de toren na de oorlog wel zinvol was, is op zich al een doodzonde. Deken Lauwerys zorgde er voor dat de kerk herrees van onder het puin en mede daarom kreeg hij een standbeeld op de Vrijheid. De kathedraal van de Noorderkempen is al onnoemelijk vaak getekend, geschilderd en gefotografeerd. Maar Staf Krols nam daar geen genoegen mee. Hij maakte een schaalmodel van de kerk, met alle details erop en eraan. Staf KruIs is geboren en getogen in Hougstraten en woont samen met zijn vrouw Maria Van Dijck in de Buizelstraat. Bijna letterlijk in dc schaduw van dc kcik. Hij is nu 62 jaai, was metser van beroep en is sinds mei '98 op brugpensioen. De toren en de kerk hebben hem altijd gefascineerd. Ook hij heeft de kerk vaak getekend, maar hij droomde ervan om er ooit een maquette van te maken. Hij had al ervaring op

dit vlak, want hij maakte al een schaalmodel van het huis van hun dochter Marina, op de Rooimans in Wortel, en de woning van hun andere dochter Nancy. in de Minçlerhniitsestraat Maar de Sint Catharinakerk is natuurlijk andere koek. Het Stedelijk Museum is eigenaar van een maquette van de toren, maar Staf wou gans de kerk in elkaar knutselen. Dat heeft niemand hem eerder voorgedaan. Voor de toren kon hij zich

De kerk honderd maal kleiner. Dit meesterwerk van volkskunst kan je bekijken in het Stedelijk Museum op het begijnhof tijdens de Heilig Bloedfeesten, van zaterdag 17juni tot en met zondag 21juni. Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

baseren op de plans die gebruikt werden bij de heropbouw van de kerk. Die kon hij vinden in hel stedelijk archief. Van het schip van de kerk bestonden er alleen plans van de binnenzijde en enkele doorsneden. De aanzichten van het schip moest hij zelf tekenen. En omdat het onmogelijk is om een gebouw van die omvang zo maar op te meten, moest hij zich baseren op een massa foto's. Daarvoor kon hij rekenen op de hulp van schoonzoon Ludo Van Calster, die detailfoto's maakte van alle hoeken en kanten. De juiste afmetingen van die onderdelen kon hij bereketien door de stenen en de lagen steen tetten. hen enorm werk. Mei die puzzelstukken kon hij de gevels van het koor in beeld brengen. In november vorig jaar begon hij aan het werk. Van boven naar onder, eerst de torenspits en zo naar beneden. Het basismateriaal is 'halsa'. een houtsoort die bijna niets weegt en zich gemakkelijk laat snijden. Voor de materialen van de detail's was véél creativiteit nodig: de bol onder het kruis van de toren is gemaakt uit plastic, het kruis in ijzerdraad en voor het fijnste metaalwerk werden de draadjes. die binnen in de binddraad van huisvuilzakken zitten, gebruikt. De achterkeuken was zes maanden lang een atelier. Zeven dagen op zeven werkte Staf aan zijn meesterwerk, in totaal 847 uren lang. Het resultaat mag gezien worden, gans de kerk 105 cm hoog en het schip 63 cm lang. Een schaalmodel op 1/100 van de ware grootte, tegen het stof bewaard onder een glazen kast.

Over de bibliotheek De bibliotheek bedient meer dan 5900 klanten. leent 166000 hibliotheekmaterialen Uit en bezit 8300 materialen (dit zijn ronde cijfers voor hoofdhihliotheek en dc uitleenposten samen). Via 2 internetaansluitingen kunnen onze klanten Bibnet of het wereldwijde net gratis raadplegen, tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek. Er zijn weer internetcursussen in het vooruitzicht. In Hoogstraten en ook in Wortel, sinds 1999, verlopen de uitleningen automatisch. In Meer zijn we volop aan het automatiseren. Nog in juni 2000 zal ook daar automatisch worden Uitgeleend. Daarna starten we met de collecties van Minderhout, daarna komt Meerle aan de beurt. In het vooijaar van 1999 waren weer 1340

kinderen van Hoogstraatse basisscholen actief betrokken bij het jeugdleesproject. Zij lazen een boek van jonge Vlaamse auteurs en maakten persoonlijk met hen kennis. Aan het nieuwe jeugdleesproject 2000 nemen nog meer kinderen deel. Ook de voorleesmarathon in oktober kent veel bijval. Veel voorlezers en toehoorders waren op die zondag aanwezig (meer dan 270). Een bijzonder interessante manier om te proeven van teksten en auteurs waarvan andere lezers hebben genoten. De voorleesmarathon kent een vervolg. Begin alvast te oefenen met het voorlezen van uw favoriete gedicht in kleine kring. De bibliotheek zoekt ook nieuwe initiatieven voor cultuursprciding: via kleine tentoonstel-

lingen in 1999 was dat om. rond papierkunst met Laurence Decraene of fotokunst met Dominique van Huffel en de literatuur en Sneeuwwitje verheeld door Luk Duflou. We werken inmiddels samen met het bejaardentehuis, met de strafinrichting en met de Gelmeltjes en het Spijker peuteropvang. We hebben heel wat plannen voor 2000, om. flink wat tentoonstellingen en de opbouw van een bibliotheekwebsite. Zodat u ook thuis via internet gaandeweg de bib binnen kan. Echt de catalogus raadplegen zal vermoedelijk iets voor 2001 zijn.

Elie L 'Hovest Bibliorhecare.s.se 17


PA TRIMONIUM

Het waterrad zal weer gaan draaien! Onder stimulans van Monumenten en Landschappen wordt door de vzw 'De Laermolen' het restauratiedossier opgestart. In de loop van april en mei werden alvast enkele architecten uitgenodigd en geĂŤvalueerd. Een dezer dagen begint men aan een nauwkeurig historisch en bouwfysisch onderzoek. Een grondige archeologische voorbereiding moet alle authentieke sporen van de vroegere installatie aan het licht brengen. Die olieslaginstallatie zal vervolgens nauwkeurig gereconstrueerd worden in samenwerking met de experts van vzw Levende Molens.

t

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 18

Dit positieve nieuws lijkt te bevestigen wat er al maanden zat aan te komen: binnen afzienbare tijd woidt de iestaura tie van Hoogstratens oudste molengehouwtje aangevat! Zo zal het mooie Hoogstraten voortaan niet alleen schitteren met zijn prachtige kerktoren en heerlijk Begijnhof, maar zal een klaterende 17 eeuwse watermolen de pracht van Hoogstraten nog meer in de verf zetten. Het restauratiepioject omvat ook een aanplanting van de nabije omgeving, zodat de herstelde watermolen een trekpleister kan worden voor de wandelaars, de vissers en de fietsers. Ook de boordeigenaars uit de omgeving kunnen nu op twee oren slapen. Dankzij tinanciering van de stad Hoogstraten werd een gedetailleerde topografische opmeting uitgevoerd van de stroomopwaarts gelegen gronden. Die liggen zelfs hoog genoeg om een stuwpeil van 1 m 10 toe te laten! Zo kan een goede werking van de watermolen gegarandeerd worden zonder dat de waterhuishouding van de weilenden in gevaar komt. Bovendien zal het water enkel opgestuwd worden hij werking van de watermolen. De restaureerders van 'De Laermolen' maken er alvast een principe van: de weilanden zullen geen enkele schade ondervinden van de watermolen. Wie wordt eigenlijk de olieslager in die watermolen? vraagt u zich misschien af. De restaureerders tellen nu al een aankomend molenaar in hun rangen: Dimitri van Pelt zit te trappelen van ongeduld om de eerste liters smout te persen. Indien er nog geĂŻnteresserde mensen zijn om binnen enkele jaren in de Hoogstraatse watermolen olie te slaan.,, mogen ze het gerust eens laten weten aan Dimitri. Wie zich deze zomer inschrijft voor een molenaarscursus, zal na ongeveer een jaar hard werken het diploma op zak hebben. Het zou leuk zijn als Hoogstraten een hele ploeg enthousiaste olieslagers had wanneer de watermolen terug zal werken.

Meer weten over 'De Laermolen'? - Jos de Loose (secretaris), Koestraat lOa, 2322 Minderhout 0313147587 - Karel Verheyen (voorzitter), Gelmeistraat 111, 2320 Hoogstraten, 03/3147681 - Jan Vermeiren (penningmeester), Withof 4, 2320 Hoogstraten, 0313144744 - Interesse om molenaar van Hoogstraten te worden: bel Dimitri van Pelt, 0313143514.


ONDER WIJS

75 jaar technisch onderwijs HOOGSTRATEN - In DHM nr. 174, oktober 1999, DHM nr. 178, februari 2000 en DHM nr. 179, maart 2000 publiceerden wij reeds enkele bijdragen over het jubileumjaar van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs. Het schooljaar 1999-2000 staat in het VITO helemaal in het teken van « 75 jaar technisch onderwijs ». Enkele oud-leraars verzamelen reeds geruime tijd foto's en allerlei gegevens voor het samenstellen van een fotoboek. Bij het zoeken naar, het bekijken en selecteren van foto's staat men nogal dikwijls voor verrassingen. Vito-leerlingen namen regelmatig deel aan wedstrijden van het Nationaal Verbond der Aannemers-Schrijnwerkers en Timmerlieden, evenals aan de Interscholenwedstrijd van het Fonds voor Vakopleiding Bouw. Deze nationale wedstrijden waren een mooie gelegenheid om hun vakbekwaamheid te tonen. Tevens kreeg men zo de kans om zich een idee te vormen over de andere deelnemende scholen. Bij het vergelijken van de palmaressen valt het op dat vaak dezelfde scholen met de eervolle vermeldingen gaan lopen. Zo was het Vito van Hoogstraten één der traditionele winnaars met één of meerdere leerlingen uit de afdeling bouw enJnf hout. Een paar voorbeelden. Bij de wedslrijilrii van het Fonds voor Vakopleiding Bouw behaalde de school in 1 968-'69 de gouden medaille én de wisselbeker met André Stoffels (Schoten, maar afkomstig van Meer). Louis Van Bergen en Leo Noyens (beiden van Mindcrhout) ; in 1 970-'7 1 won men brons met Herman Van Hasselt (Loenhout). Leo De Bie (Oostmallc) en Alfons Verineiren (Loenhout). Het jaar nadien kreeg Jozef Kenis (St.-Lenaarts) de vierde plaats. In 1969-'70 ging het Vito met 'ons sterkste trio ooit' naar Brussel ... maar men kwam met lege handen thuis. De praktijkleerkrachten voelden zich toen duidelijk benadeeld door de vakjury 'die Vito-Hoogstraten toch niet elk jaar kon blijven bekronen'.

Bij de houthewerkers behaalde Marc Nuytemans (Wuustwezel) in 1979-' 80 de eerste prijs met meer dan 90 % van de punten in de

Het fotoboek '75 jaar VITO' wordt een prachtig kijkboek. zeker voor oud-leerlingen. Het werk zal dit najaar verschijnen en is natuurlijk een mooi geschenk voor de feestdagen. Naast enkele honderden andere, zal het boek zo'n 250 klasfoto' s bevatten vanafde jaren twintig tot nu. Een exemplaar kan u nu reeds bestellen door betaling van de voorintekenprijs van 950 fr. via de bankrekeningnr. 414-6085371-15 van '75

Deze foto werd gemaakt hij de prij..uitreiking van het Fonds voor Vakopleiding Bouw (vermoedelijk) in het stadhuis te Brussel. De prijs wordt (volgens ons) overhandigd door de toenmalige burgemeester Cooreman. Is de leerling Jos Raats van Minderhout of Marcel Raats van het aannemersbedrijf Raats-Oostvogels ? Beiden ontkennen dit. Wie van de lezers kan ons helpen ? De foto zit in het schoolarchi ef dus moet het bijna zeker een Vito-leerling zij. ...In welk jaar werd deze foto genomen en wie is de bekroonde leerling ? Laat het ons weten

7,

1P* rr

Interscholenwedstrijd voor houtbewerking te Brussel. Ook de afdeling auto-mechanica behaalde schitterende prijzen, o.a. op een auto-circuit in Noord-Frankrijk.

9 1,

Een llafoto uit 1959- 6f) t an het 2' beroeps Bouit' t out dc oude, u t/te nul serskoren V.l.n.r. (boven) Frans Jansen (Meerle), Jo-ef Elst (Zondereigen), Louis Van Bergen (Meerle), Albert Mevis (Minderhout), Harry Martens (Minderhout), Jaak Mevvis (Minderhout), André Mevvis (Zondereigen) en een jonge Jos Verschueren als leraat, (onder) Louis Jochenis (Meerle), Jos Smolderen (Zondereigen), Stefaan Poels (Merkplas), Louis Hoefnagels (Sint-Lenaarts), Jos Goetschalckv (Meer), Jan Smolderen (Zondereigen) en Leo Bartholomeeusen (St.-Lenaarts). Henri Spanenburg was waarschijn lijk af4'ezig. Hij staat niet op deze foto maar wordt wel vermeld in de palmares van dit schooljaar.

jaar Vito' te Hoogstraten. Onderaan noteerje de mededeling 'fotoboek'. Indien u het boek via de post wil ontvangen, moet u 100 fr. meer betalen (1050 fr.) omwille van de verzendingskosten. De uiterste datum van de voorintekening is IS november 2000. Nadien betaalt u 1200 fr. (+ eventueel 100 fr. verzendingskosten). Het wordt ecn beperkte oplage. Wie te lang wacht, moet niet alleen meer betalen, maar dreigt bovendien achter het net te vissen. Op zaterdag 25 november en zaterdag 2 decem her kan men de bestelde boeken in het Vito komen afhalen. De juiste uren worden zeker nog tijdig medegedeeld. Wie meer uitleg kan geven bij de hier gepubliof wie 1 ug slagen lieuft uuiu ciii L het fotoboek, kan best even contact nemen met Marcel Leunen, Lindendreef 66, 2320 Hoogstraten. tel. 03-314.64.27 of Gerard De Backer, Mirkwijk 31, 2322 Minderhout, tel. 03 314,6608 of het Vito-secretariaat tel. 03340.40.30 & fax 03-340.40.3 1.

ScfloonFu2ü[ssa(on Lieve Ve Meester Jiangenberg 30 - 2323 WorteL 03, 314.55.15 znk,.ctop afspraak..' 0sf, flij U tluLs

gefaatsverzarging . M'anicure . !Ped'is.asre Onthanngen . daqui[tage

141

19


DORPSLE V N zondag 4 juni

NIEUWS! De Hoogstraatse Maand verschijnt twaalf maal per jaar, telkens op de laatste woensdag van de maand. Wij, de redactie en de drukkerij, hebben ongeveer twee weken nodig om dit maandblad te maken. Zij die graag een tekst, foto of advertentie in DHM willen plaatsen, moeten de kopij tijdig binnenbrengen, dus zeker twee weken voor de laatste woensdag van de maand. Waar bezorg je deze kopij?

Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E. tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@village.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@village.uunet.be Meerle: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7. tel. 03-315.88.54 Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye@attelobal.net Minderhout: Patrick Leysen, Markwijk 15, tel. 03-314.69.47 Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat II, tel. 03-314.71.96 e-mail josroos@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03-3 14.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-mail jan.michielsen@ibm.net

20

AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT - WORTEL - Jeugdhuis 't Slot nodigt alle liefhebbers van een ritje per fiets of per auto door de ongerepte Kempense natuur uit voor hun 30e Toeristische Fiets- en autozoektocht. Zoals dat al jaren het geval is, belooft het ook nu weer een aangename en leerrijke namiddag te worden met allerlei nieuwigheden en verrassingen voor de deelnemers. Omdat Het Slot ditjaar aan zijn 30e verjaardag toe is, maken ze er een speciale uitgave van. Puzzelaars, oplossers van denkvragen, beoefenaars van volksspelen, kortom gewiekste" personen zullen dit jaar extra aan hun trekken kunnen komen. De autozoektocht loopt over een afstand van ongeveer 40 km. De fietszoektocht beslaat een afstand van ongeveer 20 km. De beide zoektochten lopen langs prachtige rustige Kempische wegen en laten u bovendien kennismaken met talrijke pittoreske plaats jes waar u anders ongetwijfeld nooit zou komen of waarvan u wellicht het bestaan niet eens wist. Voor de prijs van 250 BEF(autozoektocht) en 150 BEF(fietszoektocht) kan u zich een ganse namiddag amuseren met vragen en proeven die de organisatoren voor u uitwerkten. Ook de alom gekende strikvragen zullen weer aan de orde van de dag zijn, misschien ook de beroemde valse controlepost, de lastige behendigheidsproeven enz. Enkele belangrijke tips: Inschrijven op zondag 4 juni van 12.00u tot 14.30 u. Vertrek aan 't Slot tussen 13.00u en 14.30 u. Aankomst ten laatste om 19.00 u. Prijsuitreiking omstreeks 20.30 u. Voorelke deelnemer is een prijs voorzien.(jom)

Paaptornooi HOOGSTRATEN - Gewoonlijk ondervinden die van de KWB veel concurrentie van de Heilig Bloedfeesten tijdens hun jaarlijks paaptornooi. Maar dit jaar is cle agenda hen wel gunstig. Op zondag 4 juni organiseren ze in ploegen van 4 personen hun paaptornooi. Deze wedstrijd is tevens de tweede activiteit in een circuit van volkssportencriterium dat door Falos, de sportfederatie van KWB wordt ingericht. In totaal worden er 9 activiteiten opgezet in de (bijna) omliggende gemeenten. Wie meer wil weten over al deze activiteiten, komt zeker op 4juni naar de Pax waar vanaf 13 uur kan ingeschreven worden. De aanvang van het spel is 13.30 uur. Iedereen krijgt een prijs mee naar huis.

Ze gokten en speelden met de "Bond"

- WORTEL - Op zaterdag S april i.ette het casino van Wortel zijn deuren open voor de leden van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. De start werd gegeven om 14.00 u . Elk deelnemend gezin betaalde 100 BEF waarvoor elk gezinslid 1 bingokaart en 100 'speelgoed'euro ontving. Dit geld kon worden ingezet hij de verschillende spelletjes. Er was Hoger-Lager, Vier op een rij, Kwartet. Sjoelbak, Memory. Allen, groot en klein waagden hun kans. Omstreeks 15.30u had de gezamenlijke bingo plaats. Iedereen luisterde vol spanning naar de nummers die uit de trommel rolden. Hans Geypen had als eerste een volledige kaart, hij kreeg 100 "euro" en een medaille uitgereikt. (zie foto). Door het schitterende weer bleef de opkomst helaas eerder beperkt (jorn).

In Meerle trekken ze samen aan één touw MEERLE - Eendracht maakt niet alleen macht, het geeft ook kracht. Het bewijs daarvan zal op zondag 25 juni worden geleverd op het speelplein achter de school. Daar heeft dan de 7e grote Meerlese Touwtrekwedstrijd plaats. Teams van verenigingen, families, vrienden en vriendinnen meten er hun eigen krachten en die van hun tegenstrevers. De afspraak is dat een ploeg uit S deelnemers en 1 reserve bestaat waarvan er maximum twee van buiten het eigen dorp (Meerle) mogen zijn. Inschrijven om deel te nemen kan nog. Neem snel contact met Jan Vinckx (315.03.26) of George Hendrickx (315.01.61). Ambiance en spektakel zijn verzekerd. Je hoeft niet mee te doen oti te komen kijken en je favoriete team aan te moedigen. De toegang is gratis.


DORPSNIEUWS

De sportweek van de lagere school

Allemaal naar de school in Wortel! Op zondag 11juni wordt iedereen.joog of oud, groot of klein in de Wortelse gemeenteschool uitgenodigd. De kinderen en leerkrachten en ouders sluiten daar het jaarthenia 'Fantasie' af met een themadag. Dit jaar heeft u daarvan buiten de school misschien niet zoveel gemerkt. Erbinnen woelde en broeide het echter des te meer! Wilt u daar iets van zien, dan wordt u in de namiddag vanaf half 2 verwacht in de school aan de Rooimans. Maar ook onderweg en in Worteldorp is er nog vanalles te doen De toegang is gratis, toch mag iedereen (kinderen en ouders van de school) vooraf zijn eigen fantasie eens loslaten op een brok klei. Het resultaat van deze thuisarbeid hopen we u ook te kunnen laten zien! Allen hierheen! (jam)

IL.—---.T MEER - De lagere school hield een theniaweek rond sport. Het aas blijkbaar erg plezant. Helaas ont»in gen we geen verslagje van de school zodat je vrede moet nemen met de foto.

Kinderen veroveren Meerse markt kloosterpark wordt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de tweede en derde graad. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de beste drie mogen iets extra verwachten. Een plezieri g e attractie vormt zeker hei opiredcii vaij i.lown Mii. hel Ks,.. aliv., JaLte DLtbe Doe, die speciaal uitgenodigd is om van 10.00 tot 12.00 u de kinderen te amuseren. De ponyclub staat ook ter beschikking. De volwassen standhouders en bezoekers niogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthema, zij blijven uiteraard meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankstand met zitplaatsen opgebouwd, zodat ze in de meest aantrekkelijke omstandigheden kunnen genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie bij de kindermarkt nog vnigi'n heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht hij Jan Dufraing (03/315.86.80). (ma) IIe kunst en lcntc'niarkt kende een :onier.s' weertje, eec! ,narktkranici'.v en la/loze bezoekers. Meer Markt is weer goed van start gegaan. Het Marteonuté hoopt op een goed seizoen

MEER - Met een bomvolle markt, veel standhouders, zomers weer en veel bezoekers start het nieuwe markseizoen onder een bijzonder gunstig gesternte. De volgende aflevering zal doorgaan op zondag 4 juni onder het thema

"kindermarkt". Het Marktcomité nodigt hierbij alle kinderen van Meer en omstreken uit in de Donkstraat van 9.00 tot 12.00 uur. Via de scholen kregen zij daarvoor een briefje en een kaartje. waarmee ze kunnen deelnemen aan de ballonwedstrijd van de Hoogstraatse Aardbeigitde. De uitslag en de prijzen daarvan worden op de laatste markt in september gegeven . Op de Kindermarkt kunnen de kinderen die deelnamen aan de voorbije

tekenwedstrijd, hun prijs afhalen aan de stand van de Aardbcigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op deze markt ook kopen, verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes. ... Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben is het best voor 08.00 uur reeds aanwezig te zijn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. De animatie staat ook in het licht van de kinderen. Hoofdhrok vormt de grote playhackwedstrijd. die in samenwerking met Radio Valencia, de Meerpaal en de Chiro in het

Advertenties 314.49.111314.55.04

21


DORPSNIEUWS - samen met vaderen moeder Jansen die tot hun overlijden bij hen inwoonden. Het bedrijf horeerde, hoofdzakelijk met melkvee. 'Wij hadden in die tijd zo'n 30 koeien, toen was dat voldoende: een melkveebedrijf van nu heeft het veelvoudige nodig om rendabel te zijn.' De kinderen kwamen kort na elkaar—S op 6 jaar t ij d -: Maria. Lizette. Willy (die aan wiegendood overleed), Guido en Jos. Onwille van moeders drukke bezigheden werden de dochters op interHaat gestuurd, onder hoede van hun tante nonneke op het Spijker. Lang bleven ze er echter niet, ze waren liever thuis.

GOUD IN MEER Jan Herrijgers en Julia Jansen Het huis nog geurend naar de feestrozen, een salontafel vol gelukwenskaarten, dat kon niet missen, op de Meerseweg 129, had men pas een gouden bruiloft gevierd. Bij ons bezoek was de helft van het gouden paar, Jan Herrjgers, niet thuis maar zijn montere echtgenote Julia Jansen vertelde ons honderduit over hun wedervaren. Julia werd in 1917 geboren op een boerderij in Bergen (Minderhout) op het gehucht '5 Huizen' Ze was de jongste van drie dochters en is nu de enige. nog in teven van het gezin Jansen. Hoewel er genoeg werk was op de boerderij werden de drie dochters toch 'op school' gedaan. De zus jes gingen op internaat in de huishoudschool van het Spijker, toen nog 'De hoef' genoemd; de oudste dochter is daar ook gebleven. als Zuster Anastasia. Julia had het best naar haar zin op het Spijker maar mocht er niet blijven: op haar 16` ging ze naar de huishoudschool in Meer. Het gezin Jansen was inmiddels verhuisd naar een boerderij aan de Meerseweg en de twee nvi'rhtijvrndi' 7usjes moesten thtiiç hard \verken: 'We stonden veel op het veld, mest breken, hooi pikkelen, daar draaiden we onze hand niet voor om. Toen mijn zus in '47 trouwde trok zij met haar echtgenoot bij ons in en werd het werk wat verlicht'. Bij Jan Herrijgers wiens wieg in Nieuwmoer stond, waren er genoeg jongens behalve Jan nog twee en één zus. Ook de familie Herrijgers verdiende de kost met boeren maar omdat er thuis volk was om te helpen, zocht Jan werk buitenshuis. Zo werkte hij al eens bij een tuinier, dan bij een bakker waar hij het brood aan huis bracht en als klusjesman bij rijkelui. 'Allemaal maar voor een klein preeke, hoor' zegt Juhia. Op den duur zag hij toch kans om te gaan boeren wat hem beter beviel. En toen werd het tijd om naar een meisje uit te zien. Hoog tijd eigenlijk want Jan was intussen al vooraan in de 30: dat was in die tijd al niet meer

zojong om nog een lief te gaan zoeken. Ook Julia naderde de 30 en vond dat er onderhand wel een vrijer op de proppen mocht komen. En zo gebeurde dat ze elkaar in het oog kregen op H. Bloed, aan de praat geraakten en het duurde niet lang of Jan kwam Julia thuis bezoe-

:.

ex

.,

-

Julia iiie! laIv Li.seite 0/) de arm, i ,ader Jan cn, kleine .11w la cii lol, 'n In t In',iiii 1 £111 CI) ja1'C1i 50. 1)c/oio werd i,'enonien £1001' tante noiineke die op he:oek kwam t aniiit de missies. ken. 'voor mm buurt Hij moest daar dan telkens wel een uurke voor fietsen, van Nieuwmoer naar Meer maar dat had hij er graag voorover. De verloving duurde dan ook niet al te lang: na een goed half jaar waren ze getrouwd, zagen ze elkaar elke dag en kwamen de kindjes. De oudei lijke boeiderij van Julia wcrd in twee gesplitst, de ene helft voor haar zus, de andere voor haar. Jan en Julia bleven in de oude boerderij wonen - die werd verbouwd

22

De kinderen Herrijgers lopen nu in de sporen van hun ouders. Guido heeft een tuinbouwbedrijf en is voorzitter van de Veiling. Jos nam in '78 het bedrijf van zijn ouders over en specialiseerde zich in 'wit-blauw' rundvee. Moeder Julia vertelt met trots over het bedrijf van zoon Jos, o.a. over zijn handel in embryo's van rundvee. Ook dochter Lizette zit in de tuinbouw. De kinderen Herrijgers hebben samen 11 kleinkinderen. Julia praat niet enkel graag over de kinderen en kleinkinderen, zij en Jos staan altijd klaar om

een liatidje te helpen. Op dc dag "uit ons bezoek had Jiitia al een halve dag aardbeien_plukken achter de rug. Vader Jan sukkelt de laatste tijd wat met de gezondheid maar hij ook springt bij zoveel hij kan. 'En we doen zoveel mogelijk samen, zegt Julia, ook de afwas.ja. Ik ben altijd bezig. kijk, hier ligt nog wat verstelwerk van de dochters te wachten. En zie je die schilderijtjes aan de muur! Die heb ik geborduurd. En truien die ik gebreid heb, die zijn niet meer te tellen...' Hobby's, daar heeft Julia noch Jan tijd of goesting voor. 'Gaan fietsen, gaan dansen, dat zegt ons niks. We zijn het liefst in en rond het huis bezig...' We wensen dit bijzonder vlijtig paar nog vele jaren vol arheidsvreugde. Proficiat.


DORPSNIEUWS

r, 41

T17 -

GOUD IN MEER

Jaan Hereijgers en Anna van Hees Hoe uitgestrekt Meer wel is dat ondervind je pas als je de lange Maxburgdreef afrjdt tot bijna aan de grens met Loenhout. Niet makkelijk om je weg daar te vinden en we reden dan ook enkele keren verkeerd toen we op zoek waren naar Jaan Hereijgers en Anna van Hees die op 9 mei 50 jaar getrouwd waren. We werden er hartelijk ontvangen en hoorden hun levensverhaal. Vanaf hun prilste jeugd tieeft het leven van Anna en Jaan veel gemeen. Beiden zijn in Zundert geboren en zijn van hoerenafkomst. laan was de 2e oudste van 5 kinderen en van jongsaf voorbestemd om te gaan hoeren. Na de lagere school volgde hij nog wat avondlcssen in landbouwkunde en bleef nadien thuis om er te helpen. Zo verging het ook Anna. Thuis waren ze met 6 kinderen en ook zij bleef op haar 14e thuis om te helpen. Toen het tijd werd om naar een lief uit te zien was daar niet zoveel gelegenheid toe. Het waren toen de oorlogsjaren en veel vertier buitenshuis was er niet te vinden, geen kermissen, geen bals. Of toch die ene keer toen er een dansavond werd geïmproviseerd waar wel mocht gedanst worden maar niet gedronken. Er stond wel een emmer water op de toog waar de dorstige dansers een slokje van mochten nemen. Familiefeesten waren er natuurlijk wel en zo gebeurde het dat Jaan en Anna verliefd werden op de bruiloft van iemand anders, het gezegde indachtig 'van trouwen komt trouwen'. Ze waren toen rond de twintig jaar en begonnen aan een lange verkering. Het duurde 4 jaar voor ze de stap naar hun eigen bruiloft zetten. En voor hen was het ook een hele stap: van het Nederlandse Zundert naar het Belgische Meer, slechts een afstand van een 5-tal kilometer maar toch buitenland. Dat ze in Meer terecht kwamen had alles te maken met de vader van Jaan. Die had in de jaren 30 een gedeelte van de heidegronden gekocht die verkocht werden uit het goed van het kasteel van Maxhurg. Hij had de grond eigenhandig, met kar en ploeg, ontgonnen en geselukt geuiaaki vooi de landbouw. Toen Jaan en Anna spraken van trouwen werd er op het gehucht Maxhurg een nieuwe boerderij voor hen gebouwd om daar een bedrijf te starten. Maar eerst moest de bruiloft gevierd worden. Dat gebeurde in de koestal hij Anna thuis. Zo gauw het vee in de lente naar de wei kon, werd met de opkuis begonnen. Er werd geschuurd. cle miiuien weiden wiÉgekitkÉ. Dicuimd weideit lakens gehangen om wat minder fraais onder te stoppen, nog wat slingers en de feestzaal was klaar. Daarna kwamen de brouwer en de kok die, met hulp van familie en buren, het feestmaal klaar maakte. Op de trouwdag was het feest voor de getrouwde familieleden, de volgende dag kwam het jonge volk maar wellicht weer nieuwe vrijages ontstonden. Eens het feest voorbij werd het tijd om naar Maxhurg te vertrekken. Om te verhuizen over de grens moest de hele inboedel in detail wor-

den beschreven op ofhcielc papieren en dat werd dan door zowel de Nederlandse als de Belgische douane gecontroleerd. De Nederlanders waren daar heel stipt in, zo herinnert Jaak zich, voor de Belgen kwam het allemaal niet zo nauw. 'Die inboedel stelde tenslotte ook niet zoveel voor, zegt Anna, juist het hoognodige om het huis wat bewoonbaar te maken. In het begin hadden we ook wel wat tegenslag: na hevige regen stond alles hier onder water en dat gedurende 4 weken nog wel. Dat kwam vooral door de slechte irrigatie van de gronden in die tijd. Door de ruilverkaveling is dat veel verbeterd en komt zoiets niet meer voor'. De eerste 4 jaar in Maxburg moesten Anna en Jaan het nog stellen zonder elektriciteit. Je kunt het je nu niet meer voorstellen om, als het donker wordt,je te moeten behelpen met petroleumlampen en stallantaarns. 'Maar dat waren we toch al vlug gewoon. Het lijkt nu alsof we toen veel beter konden zien. We werkten gewoon door in de schemering nu zouden ze al lang het licht aansteken en bijvoorbeeld u aankleden in het donker, dat ging allemaal best.' -

-

Anna vertelt dat ze de eerste tijd toch wel heimwee had naar haar thuis. Ze gingen dan 's zondags meestal naar de mis in hun vroegere parochie om nadien op familiehezoek te gaan.

Naar Meer-dorp gaan betekende voor hen een tocht van zo'n 5 kilometer. Later, als de kinderen in Meer naar school gingen, raakten ze meer bij het dorp betrokken. 'Die afstand, de slechte en onverlichte wegen, dat heeft ons nooit belet om in Meer naar de kerk te gaan. Nooit, in al die jaren, hebben we dat overgeslagen tenzij met een kraambed of zo.' Vijf kinderen werden geboren in het gezin Hereijgers: Corry, Jos, Johan. Rita en Annie. Twee van hen zijn het hoeren trouw gebleven: Corry boert in Loenhout en Jos woont in de ouderlijke boerderij, als hun naaste gebuur. In 74 verhuisden Jaan en Anna naar een nieuw huis om plaats te maken voor zoon Jos. Zij bleven toen nog bezig met varkensteelt en tuinbouw. Vader Jaan is nogal pessimistisch voor wat de toekomst betreft van het boerenbedrijf in het algemeen. 'Het is een slechte tijd voor de boeren: dc mestoverschotten, de dioxinecrisis de lage prijzen Het boeren zelf is in zekere zin gemakkelijker geworden al moet je nu veel meer kennis van zaken hebben door de machines en zo. Maar de opbrengsten zijn niet navenant en het hedrijfsrisico is zoveel groter dan vroeger.' Met spijt in zijn stem zegt hij dat zijn kleinzoon (zoon van Jos) het bedrijf niet verder zal zetten; dat er zo wellicht een einde komt aan zoveel generaties boeren van de Hereijgers. ,

...

-

-

1 .. .

4.''

-..

'•\

t.

Jaan is nu 76 jaar en Anna is cr74 maar ze zijn nog de hele dag in de weer, vooral met liet toc:;tckcn van een handje op het bedrijf van zoon Jos. ook als kinderoppas voelen ze zich nuttig, daar zorgen de 14 kleinkinderen en het ene achterkleinkind wel voor. We wensen hen nog vele jaren op het rustige. ,til le MaiW ut g, v ei 'au w i ddr e o er 1.

~ A dverteren:

1

319.11

23


DORPSNIEUWS

10 jaar "AVOND FIETS VIERIJAAGSE"

Schuimwijntraktatie in de kerk

MEERLE - Vier avonden na mekaar, op 28. 29. 30juni en 1 juli biedende wielertoeristen van de KWB Meerle U het gekende recept: een fietstochtje van ca. 25 km. in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napratcn in de parochiezaat. Voor vier fietsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 200 Fr. Ecn lustrum uitgave verdient natuurlijk speciale aandacht. die kan je niet zomaar zijn gang laten gaan, ook al zijn dc negen vorige uitgavcn een steeds groter succes geworden: vorig jaar waren er elke avond 700 /11() tieter preo-'nt Dii frii kiiiiiirii le vent'feite fit-'iei, - lie er

gelet op de enorme populariteit van de fiets van de. laatste jaren steeds meer 7ijn - op de laatie dag kiezen voor een lange tocht. Een andere nieuwigheid zou een plaatsje verdienen in "trend-spotting". Niet dat in-line-skates nog nieuw zijn, maar ze ontstijgen de jongerencultuur en worden meer en meer en middel om zich 'sportief' te verplaatsen enje ziet ze meer en meer in groep op onze wegen verschijnen. Op zaterdagavond hebbende organisatoren ook voor de skaters een parcours voorzien. Wie drie avonden meefietst krijgt een herinneringsmedaille, oudste en jongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstombola. Ook daarbij een uitschieter, want onder de deelnemers wordt een fiets verloot. Vertrekken telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. En voor wie het nu al wil weten, het zal weer goed weer zijn.

MEER - Pasen is tevens liet einde van cle vasten en ciat zullen cie parochianen nog wel onthouden. Meestal i.r cle miswijn voor de pastoor besten;cl maar dit keer werden de parochianen getrakteerd niet een heuse receptie achter in de kerk. Het wcis erg ongewoon wcmt liet duurde een tijd voor iemand een eerste slok durfde nemen. Maar toen liet ijs gebroken was werd liet toch nog gezellig

De rommelmarkt terug van start

Jaarvergadering parochiezaal 'Ons thuis' MEERLE - Sedert enkele jaren is het besturen en beheren van onze parochiezaal in de handen van een zaalcomité. Vrijwilligers die het voortouw hebben genomen om de zaal terug naar een niveau te tillen waar ze weerom het •centrum' en de 'werk- en ontmoetingsplaats' van de lokale verenigingen kan zijn. Mei het heengaan van de jaren was er logischerwijs ook wat sleet gekomen op de inrichting. Na de oprichting van het comité is er al heel wat werk gebeurd en dat is duidelijk te merken. Nu kan zo'n comité alleen maar werken met de volle ondersteuning en medewerking van alle lokale verenigingen. Vele vernieuwingen werden in eigen beheer en door heel wal vrijwilligers uitgevoerd. Het zaalcomité legt elk jaar verantwoording af over het voorbije werkjaar en wil graag met alle betrokkenen de nabije toekomst bepalen. Ook de boeken worden opengelegd zodat iedereen weet hoe het met de financiële middelen gesteld is. Een tweetal afgevaardigden van elke vereniging en gebuurte wordt dan ook uitgenodigd op de jaarvergadering op woensdag 14juni om 20 uur, uiteraard in de parochiezaal 'Ons Thuis' in Meerle. Het zaalcomité hoopt op grote respons. want goede en haalbare ideeën zijn altijd welkon'i.

MEERSEL-DREEI' - De joijujicinici ,'ki via iiie aji au1 ig 21 mei jI. een uien u' seizoen. Jammer genoeg werkten de weergoden niet nice. Het werd een druilerige, natte dag, toch waren er enkele dapperen die hun watervaste koopwaren uitstalden. Volgende weken beter, ii bent steeds welkom voor een kijkje. Het seizoen loopt nog tot 1 oktober. Ook het bedevaartseizoen ging in mei weer van start. Het was een komen en gaan van autobussen niet bedevaarders en dagje.s'mensen clie een bezoek brachten aan de Grot in liet Mariapark van cle paters. Het park is zeker op de gewone weekda gen een oase van rust niet vele vogelliedjes in de lucht. Een aan rader als u eens tot rust wil komen. En bent ii dan zover, dan valt er altijd wel een terras je mee te pikken en biedt Meersel-Dreef verschillende mogelijkheden om cie hongerige;i te spijzen.

--i

24


DORPSNIEUWS

55 jaar "In goede en kwade dagen"

291 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' MEERLE - 01) 2 mei 2000 was het 55 jaar geleden dat Fiin.s' Mouws en Roza Lenaerts sanien in het bootje stapten. Om te vieren dat liet bootje na al die jaren nog altijd zeewaardig is, mocht heel de familie de voeten onder defeesttafel steken. Een foto van het paar, met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voor het familieaibum en voor ons blad mocht bij deze gelegenheid natuurlijk niet ontbreken. Een dianianten bruiloft komt in het verschiet.

314.41.26 314.55.04

BGJG wandelde vanuit Maxburg

De Hoogstraatse Maand BEGRAFENISSEN

JORIS - MEER - Le Alatuurkijkdag op zolu/ag 16 april was weer ccii enorm succes. Dit was een organisatie van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen-tisie-Hoogstraten in sanienwerking met de Werkgroep Markva 1/ei. De wandeling werd georganiseerd onder begeleiding van enkele gidsen. Meer dan 100 wandelaars namen deel aan (Ie tocht die startte aan het kasteel van Maxburg en verderging naar het natuurgebied "De Krochten ". De kinderen mochten enkele opdrachtjes uitvoeren. Het was een leerrijke en plezierige wandeling (jom).

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

25


DORPSNIEUWS

(Latin)Rolling Stones op Antilliaanse Feesten! De Antilliaanse Feesten, die dit jaar plaatsvinden hebben een absolute topgroep aangekondigd /11:

0/)

vrijdag 11 en zaterdag 12 augnstus,

LOS VAN VAN Grammy Award Winner in de categorie salsa. de "Rolling Stones" van de Latin (quote uit Oor van 22jan. door journalist Pieter Fransen). Cuba's greatest band ever! Een parel aan de Hoogstraatse kroon! We kunnen nu bevestigen dat de Cubaanse Los Van Van als headliner zal optreden op zaterdag 12 augustus. We komen uiteraard uitgebreider terug op dit legendarisch orkest in een later bericht. De groep kreeg onlangs hun Grammy in de categorie "salsa performance", en dit ongetwijfeld omwille van hun nieuwe cd "Liego ..Van Van", een zondermeer fantastische CD. Dat een ultra Amerikaanse muziekonderscheiding naar een puur Cubaanse formatie gaat, is een opmerkelijke zaak in een land waar Cuba nog volop economisch geboycot wordt. Los Van Van heeft een enorme reputatie en is een fenomeen omwille van het feit dat ze na al die jaren nog een een zeer jonge, frisse sound produceren en nog steeds mee de toon aangeven in de moderne Cubaanse dansmuziek. Luister bijvoorbeeld naar 'Mi Chocolate" op hun recente CD en je begrijpt alles! Nog even de andere aangekondigde namen herhalen: Manolito y su Trabuco, salsa uit Cuha, ijzersterke live-reputatie .

Los Corraleros de Majagual, cumbia en vallenato uit Colombia, legendarische groep ontstaan in de jaren '60, nu onder leiding van de zonen van toenmalig oprichter Alfredo Gutierrez Los Soneros de! Barrio, salsa dura uit New York van Frankie Vasquez en Martin Arroyo Cuco Valoy, alweer een levende legende, de "haan" uit De Dominikaanse Republiek met salsa en merengue La Rougc, kaskawi uit Suriname Nieuw voor het festival: voor het eerst zullen beide podia apart geprogrammeerd worden, dwz niet meer alternerend, met kortere podiumwissels. Tijdens de podiumwissels houden ze iedereen warm met een stel bekende Di's. Voorverkoop van tickets startte op 20 mei via: de KBC Ticket Phone (telefonisch bestellen en de dag nadien afhalen in het KBC kantoor van je keuze; rescrvatiekost 60 f per ticket) Fnac winkels (reservatie 40 F per ticket) Via de website, geen reservatiekosten: http:// www.antilliaansefeesten.be/orderaftil.hti -ril -

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Hofmans

-

VRT Radio l zendt uit rechtstreeks vanop het festivalterrein op zaterdag 12 augustus tussen 19.20 en 23.00 uur, in het programma Club Tropical. (jom)

Pinksterweekeinde Fotogroep 't Slot exposeert

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 1e

WORTEL- Volgens insiders is deze tentoonstelling weer het werk van de "Wortelse school": een creatief en eigenzinnig samengaan van een b-tal fotografen met als gemeenschappelijk doel: fotograferen in alle vrijheid. Deze tentoonstelling is weer een confrontatie tussen fotografen elk met hun eigen fotografie, hun eigen creativiteit, hun eigen visie, hun eigen filosofisch benaderen van het "beeld" op zich. daarom kan deze expositie niet onder ,,n noemer ondergebracht worden. Abstracte beelden worden geconfronteerd met theaterfotografie, "stadsschappen" in zwart-wit aangevuld met gekleurde zomerfestivalfotografie. Telkens een zeer eigenzinnige benadering van beelden, beelden die zoeken naar de confrontatie met de toeschouwer. De tentoonstelling is open op zondag 11juni en maandag 12juni. telkens van 10.000 tot 1 8.00u in 't Slot, Wortcldorp 28 in Wortel. De toegang is Vrij ~ n iedereen is uiteraard van harte welkom. Meer info: Marcel De Bruyn: 033147193 of imagine@vt4.net . (jom)

fbto:Romii 26

I\ /


DORPSNIEUWS

Leatherface Zondag 4 juni, Cahier de Brouillon Met Leatherface (UK) halen ze in de Cahier een echte cuitband uit de Britse punksceric naar Hoogstraten. Hun muziek silueert zich ergens tussen die van Motörhcad en Hüsker Dü en geldt als voorbeeld en inspiratiebron voor tal van andere hands. Daaronder vallen ook de voorprogramma's van deze avond: Faroutski (B) wiens muziek werd geproduceerd door Frankie Stubbs (zanger/gitarist van Leatherface) en For The Day uit Duitsland. Leatherface werd opgericht in 1988 in het En gelse industriestadje Sunderland. Hun naam verwijst naar de psychotische moordenaar uit de film The Texas Chainsaw Massacre. Reeds na 6 maanden verscheen hun debuut 'Cherry Knowte', met de iini,'kp mrnv'liriy van kritische punkrock, metal-achtige geluidsmuren en melodieuze zanglijnen. Na het verschijnen van hun albums 'Mush' en Mmx' (ondertussen al klassiekers) in het begin van de jaren negentig begon de groep ut elkaar te vallen, en het door slechts twee groepsdelen afgewerkte mini-album 'The Last' moest de zwanenzang worden van Leath'rface De grote interesse voor hun muziek —niet in het minst vanuit de Verenigde Staten- leidde echter tot het opnieuw uitbrengen van ouder werk van de groep en in 1998 werd de groep dan eindelijk herboren. Er werd intensief opgetreden in het jaar dat volgde en met hun toergenoten HotWaterMusie werd zelfs een split album uitgebracht op het Amerikaanse label B.Y.O. records.

Van 'de begijn' en de fruitbomen' Hoogstraten. Op zaterdag 29 april onthLilde Paula Seiner, één van de besehermvrouwen van het begijnhof, het beeldhouwwerk 'De begijn' gemaakt door Jef Martens, de vroegere voorzitter van Het Convent. Het beeld is een vergrote versie van cle kleine bronzen beeldjes, die de vzw uitgaf naar aanleiding van de opening van het begijnhof, nu ongeveer een jaar geleden. "Wanneer we 'de hegijn' bekijken, wandelend richting kerk, zien we een diep religieuze vrouw, die zich afkeert van een pUUr materialistisch leven", zei Paula Semer. "Wanneer het de andere richting uitgaat zien we heel ander facet van de vrouw: ze is krachtig, zelfzeker en staat met heide voeten op de grond ondanks de tegenwind waarmee ze te kampen heeft. Een vrouw mét karakter waarmee we ver verwijderd zijn van de wereldvreemde kwezels, waarvoor de begijnen vaak versleten werden", besloot mevrouw Semer.

Voor jef Martens is het beeld een hulde aan iedereen die aan het pniject ntcewerktc. Ik heb dan s cl het initiatief genomen", zei de eerste voorzitter van Het Convent, "Het echte werk begon pas later. wanneer andere mensen zieh met de zaak gingen bezighouden".

Fruitbomen Voor het bronzen beeld ingehuldigd werd hadden afgevaardigden van een eeuwenoude Engelse gilde al drie zeldzame perelaars geplant op het hof. The Worshipful Company of Fruiterers hebben goede contacten met Veiling I-Joogstraten en met de Ghesellen van de Aardhei. Deze Engelse gilde zou op het einde van de 1 35 eeuw ontstaan zijn. In 1292 is er sprake van zekere 'vrije fruittelers'. De eerste documenten die verwijzen naar vereniging of gilde dateren ui 1416. De traditie wil dat de gilde elk jaar een gekend monument bezoekt en er enkele bomen plant. De plaatsen die ze bezochten worden gegraveerd in een zilveren spade, al even mooi als hun traditionele klederdracht.

Van Blufpoker tot Monumentenprijs Het Verhaal van het verval, de mislukte restauratiepogingen en het project van de vzw Het Convent een rijk geïllustreerd boek - bij voorintekening 850 BEF - verschijnt in augustus In de maand april van dit jaar werd het eerste volledige album van Lealherface na 7 jaar tijd uitgebracht: 'Horsebox', een album dat nog maar eens bewijst dat de g roep één van de verbazingswekkendste hands is van deze tijd en dat ze na al die jaren nog niets van hun kwaliteiten verloren hebben. Integendeel. Leatherface speelt op zondag 4juni in Cahier de Brouillon met Faroutski en For The Day. Het optreden begint om 19.00 uur. Niet te missen!

naam ......................................... ........ Voornaam............................... .

Adres............................................................................................. Wenst ................ex. van het boek Van Blufpoker tot Moniirnentenprijs

a 850 BEF

Hatidickening ......................... ...... Bezorgen op het 110K secretariaat, Begijnhof 9 2320 Floogstraten

27


DORPSNIEU WS

GOUD IN HOOGSTRATEN Wim Haest en Mit Lochten Ooit was het huis van Mit en Wim, eenzaam achteraan in de H. Bloedstraat en omgeven door akkers en weilanden, enkel te bereiken via een karspoor. Nu staat het temidden van nieuwbouw en villa's en straten als Epelteer, Houvast, Hoge Lammens en Louis Domsstraat: allemaal nieuwe buren die de straat mooi versierd hadden op 15 april jI., vijftig jaar en drie dagen na hun bruiloft. Wim (Willem) Haest werd in 1922 geboren op de 'Schootsen Hoek' in Castelré, vlakbij de bossen van Wortel-Kolonie. Vader Peer was volgens Wim een 'klein hoerke' en werkte soms ook als gemeente-arbeider in Wortel. Met zijn vrouw Catharina Dictus brachten zij 11 kinderen groot waarvan er nog 6 in leven zijn. Wim ging op klompen en met de stok 'aan de reep' naar de dorpsschool in Wortel, en legde daarbij zo'n 10 km. per dag af. Zoals dat in die tijd de gewoonte was trok Wim na de lagere school, hij was toen amper 14 jaar. 'den boer op' om te gaan werken. De eerste jaren als boerenknecht in Minderhout. Hoogstraten (Bouwhoeve) en Baarle-Nassau. Zijn eerste 'pree' bedroeg amper 100 fr per maand (kost en inwoon op de boerderij en alleen 's zondags overdag even naarhuis) en enkelejaren later liep dat op tot 1 gulden per dag. Tijdens de oorlog van 1940 kwam hij aan de kost met bomen en struiken rooien in Wortel-Kolonie. Dat hout werd op de tramwagons geladen en ging als brandhout naar Antwerpen. Soms werd er ook houtskool van gemaakt als brandstof voor de Duitse bezetter. Na de oorlog was er een tekort aan metsers en zo is Wim bij aannemer Miel Horsten in Wortel aan de slag gegaan, eerst als diender, maar vrij vlug nadien als metser. Hij heeft er 17 jaar gewerkt en is dan voor enkele franken méér, gaan werken in Brecht. Daar heeft hij veel spijt van gehad. 't Was hard labeur en nooit genoeg. Bij Miel Horsten was het aangenamer werken. 'da was ne goeie mens'. Als gevolg van een ongeluk heeft hij dan nog lang niet de knie 'gesukkeld en is dan uiteindelijkzelfstandigtuinbouwergeworden. 'tWasde goeie tijd van de aardbeien en later de augurken-

teelt. Tussendoor — vooral mde winter — werkte hij nog wel eens als metser. Dat het met de aardbeien zo goed ging , had hij voor een stuk te danken aan zijn vinnige plukster Mit! Mit (Maria) Lochten zag in 1927 het levenslicht op de Voort in Meerle als één van de 8 kinderen van Jaak Lochten en Anna Hendrickx. Bi.j 't begin van de oorlog stierf moeder, 4 Ijaar, en nam Mit (13 jaar), als oudste meisje de rol van opvoedster noodgedwongen over. Van de nonnekes mocht ze elke namiddag van 't school thuisblijven om het huishouden te doen. Haar jongste zus was amper 1 jaar oud. Tot haar huwelijk met Wim heeft ze thuis gewerkt. Die leerde ze kennen op Jal Kermis. Zoals veel jonge mannen schuimde ook Wim met zijn maten de kermissen af op zoek naar geluk. En dat vond hij nog wel in 't Hof van Vlaanderen' op 't Heerle in Meerle. Wim had met Mit een danske gewaagd. maar omdat de vriendinnen erbij waren, kwam het niet verder dan een afsprak volgende zondag op....het voetbalplein van Meerle dat tegen Wortel speelde. Mit is natuurlijk gegaan; 't was de eerste maar meteen ook de laatste keer dat ze naar het voetbal ging. Sindsdien kwam Wim elke zondag op bezoek bij Mit. Er werd toen niet uitgegaan maar in de winter gingen ze wel eens naar het toneel (comedie) in een van de dorpen. Ze zijn dan getrouwd op 12april1950 in Meerle. Wim reed met de fiets naar Lochten en had voor het vervoer van de Voort tot aan 't gemeentehuis een taxi besteld. Maar vader Lochten werd wat ongedurig en zo nanien ze met z'n allen de lijnbus die daar passeerde. Op laatst kwam de taxi (van de Gouden Bol in Hoogstraten) daar

toch aangereden. Hij was onderweg 'plat gevallen'. Na de middag mocht de familie nice komen feesten in 'de goei kamer' van de Lochtenboerderij. En als de 'monica-man' met zijn drummer er was werden de tafels opzijgeschoven om te kunnen walsen. Terwijl ze in Bolk gingen wonen kocht Wim met broer Jan een houwgrond in de H. Bloedstraat. Daarvoor betaalde elk 15.000 BEF. De tweewoonst hebben ze zelf in twee jaar gezet. Ze wonen nog altijd in het oorspronkelijk huis. Zelfs ramen en deuren zijn nog van toen: van vakmanschap gesproken! In '51 werd hun eerste kind, Cel geboren. In Hoogstraten volgden er nog 3: An ('53), Vera ('57) en Jan ('62). Samen zorgden de families Haest-Bleys, Vissers-Haest, Noyens-Haest en Haest-Pans nog eens voor 9 kleinkinderen. Toen Wim op pensioen ging, kreeg hij pas tijd voor ecn echte hobby: niet de duiven spelen. 'alhoewel zij wel eens met mij spelen' vertelt hij. Ook gaat hij met de gepensioneerden elke week een kaartje leggen, en Mit doet er dan 'den tap'. Zij danst met de gepensioneerdengroep waarmee ze regelmatig, bij verbroederingen in andere gemeenten, optreden. Mit leerde de knepen van het vak samen met Wim bij de volksdansgroep 'de Lindelei'. Ook op hun gouden bruiloft in de niooi versierde Pax hebben ze uiteraard hun beste beentje nog eens voorgezet. We wensen ons gouden paar nog vele gelukkige aren samen!

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

—I T

28

De Hoogstraatse Maand


DORPSNIEUWS

____

GOUD IN MEERSEL-DREEF

Louis eil Betsy Van Opstal-Geerts Van de streek Louis Van Opstal z'n vader Jan, woonde met z'n vrouw Betje Van Gils op de Dreef. In de tweewoon bij wagenmaker Nellis Van Boxel, waar nu Pol Van Opstal en Jeanne Jacobs wonen. Ze verhuisden naar Strijbeek, naar de boerdenj van Willem Van Gils, vader van Betje. Die boerderij stond waar nu plantenkwekerJack De Roover woont, in het straatje tegenover café Oud-Strijbeek. Jan Van Opstal hield zich bezig niet boeren, tuinbouw en slachten. Ze kweekten de toen gangbare gewassen zoals: aardbeien, frambozen, bessen, spruiten en bonen. Ze hadden zo'n zeven ha, met enkele koeien en varkens. Jan ging samen met z'n oom Piet slachten bij de hoeren en burgers. Dat was nodig. want Jan en Betje kregen een kroostrijk gezin, van maar liefst dertien kinders. In volgorde van opkomst: Anna, Geert, Piet, Jef, Toon, Marie, Kees, Joan, Louis, Jan, Lisa, Wim en Harry. Waarvan er nu nog maar drie onder de levenden zijn namelijk Louis, Wim en Harry. Kleine Louis werd geboren op 12 februari 1919, hij liep letterlijk en figuurlijk school te Galcier van z'n zesde tot z'n dertiende levensjaar. Hij zat er bij meester en juffrouw Van der Made en bij de juffrouwen Drift en Brouwers. Te voet trokken ze 's morgens naar de kerk op de Dreef voor de mis en de catechismus en dan gauw naar de school op Galder, alles te voet. Een fiets was toen een luxeartikel. een nieuwe fiets kon er zeker niet af. Maar men knutselde vaak met oude onderdelen een fiets in elkaar. De oude fietsenmaker van Boxel, gooide z'n oude fietsonderdelen aan de kant van de oude Mark. Een containerpark bestond toen nog niet, en daar ging de jeugd dan snuffelen. Een vorm van recyclage dus. Een nieuwe fiets had hij pas na z'n trouwen. Ook Louis weet nog dat er voor de tweede wereldoorlog een tijdsverschil was van een kwartier tussen België en Nederland. Als het klokje op de Dreef klepte voor de middag, dan wisten ze dat ze nog een kwartier de tijd hadden om thuis te geraken voor de koffie. Als

kind speelde alles zich af binnen het gebuuri werd gespeeld met de buurkinderen. Een fa riet spelletje was toen eentje tikken. Iedere deelnemer legde een cent op een kassei en dan was het de bedoeling om deze eraf te gooien met een ijzeren balletje. 0 wee, als dat balletje kwijt was, je moest heel lang aan moeders kop zagen alvorens je er cuit nieuwe mocht gaan halen bij de oude smid Van Boxel. Net zoals de andere kinderen, ging hij. nadat hij van school kwam, dienen hij de boeren. Vooral in de oogsttijd konden de boeren een paar extra handen goed gebruiken. Zo diende hij hij Jan Bastiaansen en Nico Nooren op Galder. hard werken voor weinig centen, zo in het begin van de oorlog. Je moest een volle week werken voor een gulden. Enkele jaren later werd hij stalknecht bij veekoopman Toon Schoenmakers in Ulvenhout, schuin tegenover de molen van mulder Van Westerlaken. Toon Schoenmakers had een grote stal met aan één kant plaats voor paarden en aan de andere kant plaats voor het vee, waarin druk werd gehandeld. Zo gebeurde het dat Toon van de markt kwam met twintig-vijfentwintig stuks vee. Dat vee werd door Louis gestald, verzorgd en indien nodig gemolken. waarbij hij een beetje eigen baas was en alles zelf mocht regelen. Een job met afwisseling; moest er een paard afgeleverd worden in de buurt, dan bracht Louis het weg naar de nieuwe eigenaar. Hij werkte daar zes jaar en met plezier. Na Schoenmakers ging hij terug naar huis, er waren ondertussen al verschillende broers en zussen getrouwd en Louis moest thuis helpen. Z'n grootoom was ondertussen met slachten gestopt, zodat hij en z'n broers met vader mee gingen slachten.

Smokkelen en de legertijcl Omdat de lonen niet om over naar huis te schrijven waren, werd er onder de oorlog driftig gesmokkeld, suiker, boter, koffie enz. Ook gebeurde het dat de fruitprijzen in België gunstiger waren, dan was het zaak om één en ander eigenhandig uitte voeren naar België. Zo berm-

1

De traditionele rrouwforo gemaakt door fotograaf Schreurs uit Breda.

nert hij zich nog dat ze tien tubsen frambozen gingen overzetten langs de Gouwhergse- of Strijbeekse loop, die gedeeltelijkde grens vormt tussen Belgisch en Nederlands Strijbeek. De Belgen zaten aan de ene kant te wachten en Louis en z'n broer Wim zetten de tubsen over. Maar toen kregen ze enkele Belgische douaniers in de mot die hen zaten op te wachten. Na een afleidingsmanoeuvre van Louis, wist Wim de tubsen terug op Nederlandse bodem te zetten, waardoor er geen bewijzen waren dat er gesmokkeld was. Hij herinnert zich nog dat de vader van René Vanderhenst, toen douanier op de Dreef, gloeiend kwaad was dat hun hinderlaag mislukt was. Dat smokkelen was vaak zwaar werk, zeker als het zakken aardappelen waren, die moesten worden overgedragen, maar de zakcenten maakten veel goed. Als Belg moest Louis in 1945 soldaat worden in België, dat was een klein beetje doorgestoken kaart, want z'n naam was doorgegeven van Nederland naar België. Want normaal zou hij aan de legerdienst ontsnapt zijn, gelukkig was de oorlog juist gedaan. Samen met Drej Verheijen van Groot Eyssel werd hij voor een jaar naar Testelt nabij Leuven gestuurd. Maar hij had geluk, toen ze in Testelt in de kazerne kwamen, vroegen ze of er een beenhouwer hij was. Louis stak z'n hand open hij kon direct in de keuken beginnen. Hij moest maar één keer mee op oefening en toen hij bijna een granaat in eigen rangen wierp, vonden ze het geraadzamer dat hij in de keuken bleef. Zo had hij regelmatig nachtdienst om alvast soep te koken en spek te hakken voor het ontbijt. Aardappelen schillen moest hij niet, dat was voor de andere soldaten die daartoe vrijwillig werden aangeduid. De Engelsen zaten toen nog in België en zij zorgden voor volop eten. Zoveel dat er steeds overschotten waren die in plaats van aan de varkens gevoerd te worden, mee naar huis werden genomen. Tot een controle daar een einde aan maakte.

Betsy van Chaam Een foto van deftmnmilie Geerts van 1. naar r., achteraan: Joanus, Riet, [-larrv, Jaji, Piet Louis en To. 'oorOan. i oder (7iri.a laan. Beisv en moeder nee.

Betsy werd geboren te Chaam op 1 oktober 1923, als dochter van Christiaan Geerts en Kee Koyen. Ze woonden eerst op de Heikant en later aan de Meerleseweg. Thuis waren ze boer en tuinder, zoals zoveel mensen toen, met enkele 29


DORPSN!EUWS koeien werd er begonnen, wat aangroeide tol een zevental. Ze was de tweede van een nest van acht: Piet. Betsy, Harry, Jan, Jo, Joanus, Riet en Louis. Betsy ging in Chaam naar de lagere school, te voel op de klompen. Het leven was eenvoudig, hard werken en veel bidden, elke avond het Rozenhoedje. Als oudste meisje moest ze mee instaan voor het gezin. Om wal hij te kunnen verdienen, volgde ze naailessen in Breda, hij een coupeuse. Op vakantie gaan. deden ze toen niet. Wel herinnert ze zich dat ze elk jaar in augustus een uitstap maakten met de schoolkinderen naar Meersel Dreef. Spelen in de zavel op de Gouwberg en op de Dreef naar dc grot, wat drinken, een snoepje kopen en weer terug. Ook herinnert ze zich nog levendig haar grootvader die bij hen inwoonde, ze ging regelmatig met hem wandelen, waarna ze vaak een snoepje kreeg. De weg naar Meersel-Dreef was gekend, want men ging er buiten op bedevaart ook wel eens boodschappen doen of boter en suiker smokkelen.

Liefde op het eerste zicht Tijdens het huwelijk van Louis z'n broerJoanus op 27 november 1947, leerde hij Belsy kennen. Die had de kleren van de bruid en haar zuster gemaakt en mocht ook op de bruiloft komen. Het was liefde op het eerste zicht. Louis ging vanaf toen naar Chaam vrijen. Eén keer zat hij in de rats, samen met z'n broer Wim werd hij gesnapt bij het smokkelen en moest hij twee dagen in de bak in de Marechausseekazerne op Strijbeek. Hij werd er wel goed behandeld, want de rijkswachters kwamen vaak koffie drinken bij Louis thuis, maar hij vreesde voor de schande. Zou Betsy hem nu nog wel willen, nu hij eigenlijk een bandiet was? Dat viel wel mee want op 9 mei 1950 zijn ze getrouwd. Eerst om half zeven's morgens naar de kerk om te biechten en ter communie te gaan en dan om 10 uur het huwelijk in het gemeentehuis en de kerk te Chaam. Een nonkel die taxichauffeur was reed hen naar de kerk. De rest van de familie kwam te voet of met de fiets en de ouderen met een gerij, waarmee doordeweeks het fruit en de eieren naar de stad werden gebracht. Na het feestmaal werden de tafels opzijgeschoven en werd er gedanst.

Werken, werken, werken Na hun huwelijk gingen ze op cle Dreef wonen in hel meest rechtse huis, in de driewoon van

Hier drie generaties Voui

UnOol

(010

het ue,k. Hei varken in de slachtbak.

Omer Van Hecke. Piet Van Poppel woonde in het linkse huis en weduwvrouw Sieke Van Riel in het middelste huis. Het was er klein maar gezellig wonen. In mei 1954 konden ze wat geld lenen en kochten ze het huis waar ze nu nog steeds wonen aan de Dreef. Op 1 november trokken ze erin. Toen hun vierde kind werd geboren hebben ze het huis grondig verbouwd. Ondertussen was Sieke Van Riel zo aan hen gehecht dat ze bijna dagelijks langs kwam om wat te helpen. Kousen stoppen, aardappelen schillen, op de kinderen passen, enz., er was altijd wel iets te doen. Want ondertussen groeide de kinderschaar tot zeven stuks. Jan 1950, Christiaan 1952, Ely 1953, Lisette 1954, Peter 1956, Edriën 1959 en kakelnestje Mariette in 1964. En op hun beurt hebben Betsy en Louis. toen Sieke ouder werd, haar geholpen tot ze stierf. Louis had wat tuinbouw voor de zomer en ging slachten in de winter. Vooral het eerste jaar was het moeilijk, er werd allerlei fruit aangeplant maar de vruchten kwamen maar een jaar later. Gelukkig verdiende Betsy een goeie cent bij met naaien. Ze kreeg zelfs zoveel werk dat ze op den duur twee helpsters in dienst had. waarvan Mit van Jef Van de Velde er één was. Begin jaren zestig werd er steeds minder thuis geslacht, vooral de boeren lieten hun dieren slachten op de slachterij. In oktober 1960 begon Louis voor halve dagen op het slachthuis van Breda. 's Morgens om vijf uur op om naar het slachthuis te rijden en in de namiddag ging hil

dan nog hier of daar thuis slachten. Als het meerdere dieren betrof kon dat uitlopen tot twee uur 's nachts, omdat het vlees niet onversneden kon blijven hangen. Betsy bleef steeds open als ze niets te naaien had, ging ze aan het darmen kuisen om worst te kunnen maken. Het waren harde tijden, werken, werken en nog eens werken. Dat maakte wel dat ze goed hun kost hebben kunnen verdienen en doordat Betsy het huishouden zuinig bestierde, kunnen ze het er nu wat makkelijker van nemen. Toen Louis zestig werd, ging hij op pensioen, na achttien jaar zwaar werk op de slachterij, werd hij afgekeurd voor z'n rug. Wel bleef hij nog wat thuis slachten.

Co

ST Pl) 'ER

RV 8yA /COMPUTEP - TLEFONI\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

-

7:. Dejainilie Van Opstal ter gelegenheid van het liuweiiijk van ZOOl! Hart, op 10januari 1951. Van 1. naar r., achteraan: Loui,r, Jan, Harry, Toon, Lisa, Jef Jeanne en Wint. Vooraan: Piet, A toto, vader Jan en moeder Betsv, Geert en Marie. ifl:.:

30

..

.

•.

:

..:

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


DORPSNIEUWS

Naar Canada Begin jaren vijftig was er gebrek aan werk. Al de boerenzonen konden niet aan voldoende grond geraken om te boeren. Daarom weken veel jonge mensen naar Canada uit om daar liet geluk te zoeken. Dat was niet zo eenvoudig want je moest er iemand kennen die voor je borg zou staan enje aan werk hielp. Dan, na heel wat papierwerk kon je vertrekken, eerst gaan werken om de streek te leren kennen en om wat geld te kunnen opzij Icggcn. Luktc dal, cloii keek uien uit iiaai een eigen boerenbedrijf. De meeste uitwijkelingen van deze streken vestigden zich in dc streek rond Toronto. Als het lukte kun je ei na verloop van jai'tn etrt flinke hoerderij runnen, want open ruimte is er niet schaars zoals hier. Twee broers en een zus van Louis: (ieert. Harry en Lisa en een broer en een zus van Betsy: Piet en Jo, trokken naar ginder. Allen, uitgezonderd één, begonnen er een boerenbedrijf. Waarbij een tachtig hectaren eerder regel dan uitzondering zijn. Ook dejongste dochter van Betsy en Louis, Mariette, trok met haar man Jan Roeien van Chaam, cle familie achterna en emigreerde ook naar Canada. Louis en Betsy zijn al vaak naar Canada geweest om hun familie en in het bijzonder hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen te gaan bezoeken. Wat trekt sommige mensen naar Canada? Volgens Louis en Betsy is liet er prachtig wonen, rustig niet veel open ruimte. De mensen gaan zeer hartel ijk niet elkaar om, buren zijn zoveel als familie en iedereen leeft nog met elkaar mee. Anders dan hier, waar je soms je eigen huren amper kent. Als je in nood bent, springen de buren spontaan bij. De kinderen spelen bij elkaar en ze worden elke morgen en avond met de bus afgehaald en terug gebracht van en naar school. Schoonzoon Jan Roeien is landbouwingenieur en na vele hedrijfsbezoeken o.a. in Amerika, besloten hij en z'n vrouw Mariette om in 1995 zelfstandig een gesloten varkensbedrijf te beginnen in Canada.

Verdiende rust Dat maakt dat Louis nu al 21 jaar van z'n pensioen heeft kunnen genieten. Daar zijn ze samen heel dankbaar voor. Nu kwam er meer tijd voor hobby';, kaar ten. dansen, fietsen en turnen mei de gepensioneerden, wair it' ook beiden in het bc-

t

si 1 itir zeer artit'f wa-

ren. Zo hebben ze jaren gekookt voor de fe est vergaderin ge n en reden ze met hun wagen telkens een hele loer om minder te been zijnde leden op te halen en weer thuis le brengen. Louis was ook actief als afgevaardigde voor dc gepensioneerden in de verkeersraad en de hejaardenraad van de gemeente Hoogsiraten. Zo heeft hij altijd gepleit voor een spiegel op de hoek aan cle waterniolen. Na veel aandringen kwam die er dan toch, tegen veel vooroordelen in. Buiten deze hobby's gingen ze vaak op reis, ze maakten verschillende prachtige reizen naaro.a. Israël, Frankrijk, Tunesië, Kreta. Cyprus, Amerika en Canada. Een anekdote: met een beetje een zotte kop, er werd hard gewerkt en het kon eraf, kochten ze in 1952 als eerste Dreveniers een tv. Toen men de antenne kwam plaatsen, liep heel de Dreef uit, men wist niet wat men zag, wat waren die ijzeren huizen toch op 't dak. Louis en Betsy durfden niet buiten komen, wat beschaamd over hun onbezonnen daad. Maar in februari 1953 kwam dc grote watersnood, heel cle buurt kwam bij hen naar de nieuwsuitzendingen kijken. Er was bijna constant volk over dc vloer. Zelfs de douaniers die de grens nioesten bewaken zaten meer bij hen dan op hun post. Een hele drukte weet Betsy nog wel en dan met drie kleine kinderen in huis. Het waren tijden.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/31590 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

'

Als u van Service houdt!! '5

r" 1

'

-,

--

® TOYÖTA 31


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.5177 Fax 031314.65.56

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16. Meer Tel 031315.71.67 Fax 031315.71.29

OPENBARE VERKOPING VAN WONING GELEGEN TE 2321 HOOGSTRATEN/MEER, DOCKSTRAAT 9

OPENBARE VERKOOP VAN WONING TE HOOGSTRATEN/MEER

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen:

Notaris Paul Rommens te Meer, Meerseweg 16, zal met 1 % premie, openbaar verkopen:

ONDER HOOGSTRATEN, derde afdeling Meer: Een woning op en met grond te 2321 Hoogstraten/Meer, Donckstraat 9, ten kader bekend onder sectie C nummer 307/ R, voor een oppervlakte van 248 m 2 Kadastraal inkomen: 9.100. Deel uitmakend van een beschermd landschap K.B. 27/05/1 975.

ONDER HOOGSTRATEN/MEER: Een woonhuis met bijgebowen en grote tuin, John Lijsenstraat 37, groot 19a. 74 ca.

-

-

.

Indeling: hal, living, keuken met berging, veranda, berghok, slaapkamer, twee kleine kamers, badkamer met ligbad, garage, kelder, zolder. Nutsvoorzieningen: elektriciteit met telefoon. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden - Toewijziging op donderdag 8juni 2000, om 16.30 uur in zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Bezichtiging: 's Zaterdags van 10 tot 12 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaten kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Indeling: living, keuken, veranda, wasplaats met douche, w.c., bergkelder, 3 slaapkamers (waarvan momenteel 1 wordt gebruikt als badkamer), ruime zolder en berging. Verder: garage en meerdere stallingen. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur. Klein beschrijf mogelijk (K.l. 21 .900). Stedebouw: agrarisch gebied. Aanvaardbaar: vanaf 15juli 2000. Overeenkomstig het Decreet van 18/05/1999 houdende de Organisatie van de Ruimtelijke Ordening. 1 .er zijn geen stedebouwkundige vergunningen uitgereikt. er werden nog geen plannen- en vergunningenregister opgesteld. er werden geen dagvaardingen overeenkomstig art. 146 of 149 tIm 151 uitgebracht. het eigendom is niet belast met een voorkooprecht, zoals bedoeld in art. 63. er werd geen verkavelingsvergunning uitgereikt. Zitdagen: inzet op dinsdag 6 juni 2000 en toewijs op dinsdag 20 juni 2000, telkens om 17.00 uur in cafĂŠ-zaal De Eiken te Hoogstraten/Meer, John Lysenstraat 26. Inlichtingen ten kantore van de Notaris. OPENBARE VERKOOP VAN PERCEEL BOUWGROND TE HOOGSTRATEN/WORTEL Notaris Paul Rommens te Meer, Meerseweg 16, zal met 1 % premie, openbaar verkopen:

Advertenties 314.49.111314.55.04

De volgende MAAND verschijnt op 28 juni. Op woensdag 14 juni verwachten wij de kopij voor het volgende nummer. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog binnen gebracht worden op zondag de 18". 32

ONDER HOOGSTRATEN/WORTEL: Een perceel bouwgrond voor half open bebouwing aan de Sint Janstraat, met een straatbreedte van 14,96 meter, groot 6a. 3Oca., Stedebouw: woongebied Verder: fundering reeds aanwezig (mogelijkheid tot overname architectenplan). Onmiddellijk aanvaardbaar. Overeenkomstig het Decreet van 18-05-1999 houdende de Organisatie van de Ruimtelijke Ordening: er zijn geen stedebouwkundige vergunningen uitgereikt. er werden nog geen plannen- en vergunningenregister opgesteld. er werden geen dagvaardingen overeenkomstig art. 146 of 149 t/m 151 uitgebracht. het eigendom is niet belast met een voorkooprecht, zoals bedoeld in art. 63. er werd geen kavelingsvergunning uitgereikt. Zitdagen: inzet op vrijdag 9juni 2000 en toewijs op vrijdag 23 juni 2000, telkens om 17.00 uur in cafĂŠ De Gelmel te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285. Alle inlichtingen en architectenplannen: ten kantore van de Notaris.


DORPSNIEUWS

Met minder auto's naar schoolpoort. Is een andere mentaliteit nodig? MEER Kwart over drie. Drie bussen van de lijn schuiven de Donkstraat binnen. Een kwartier voor de kleuterschool ten einde is. Ze parkeren bij het lokaal van de Schuttersgilde. Parkeren is veel gezegd want daarvoor is er geen plaats. Een geparkeerde auto belet hen van rechts te gaan staan en aldus nog verkeer door te kunnen laten. Ze blijven gewoon staan en blokkeren de rijweg. Een haastige automobilist die achter de bussen reed is er aan voor de moeite. Hij zal ruim een kwartier moeten wachten. Want de Donckstraat is eenrichtingsverkeer. En omkeren mag dus niet. -

Dat zou trouwens ook niet meer kunnen. Want de auto's van ouders die hun kinderen ophalen zetten iets later de Donckstraat op hun beurt langs achteren dicht. Links en rechts parkerend. Geen doorkomen aan. De haantjes de voorste hebben nog snel een schaarse parkeerplaats ingepikt. Zij staan vlakbij, en zijn dus straks eerst weg. En daar is het hen om te doen.

t

.!1

ti

til

Aan de uitgang van de Mussenakkerstraat, tussen de bussen en de wachtende auto's staat een groep ouders met de fiets. Zij krijgen hun kinderen het eerst te zien en mogen als eerste, nadat de bussen vertrokken zijn en na oogcontact met de juffrouw, vertrekken. Hetgeen daarna volgt is een grote chaos. Ouders die zich nog snel reppen om hij hun auto te komen. Terwijl andere auto's reeds vertrekken. Ondertussen is ook de lagere school, in dc Terbeeksestraat uit en werden de fietsers losgelaten. Zij duiken de Donkstraat in tegenovergestelde richting binnen. Een weg slingerend tussen de auto's. Die auto's hoeven zich eigenlijk trouwens niet eens te reppen. Want, op Het Lak is het file. Een heel eind wachten om op de ook al drukke Meerseweg te geraken. Mensen toch, wat is dit een chaos. Het moet gezegd. De school heeft haar best gedaan om deze zo goed mogelijk te ordenen. Dat kan nauwelijks beter. Maar toch kunnen, en dan vooral aan het adres van de ouders, toch wel enkele bedenkingen gemaakt worden. Elke auto aan de schoolpoort is er eentje te veel. Er zijn ouders die vlakbij de school wonen. Maar toch nog liever met de auto komen. Lazen we niet in een gewaardeerde onderwijskrant. dat binnen een straal van 1 kro ouders gemakkelijk te voet kunnen komen, binnen 3 kro met de fiets, en pas dan met de auto. Als je dat zou toepassen, het zou een heel stuk schelen.

Wanneer hier rechts een auto geparkeerd staat is er geer doorkomen meer aan. Een kwartier lang blokkeren de schoolbussen van de Lijn dan de Donkstraat. Daarnaast is er elke dag een paar keer enorme verkeersdrukte in de Donk,straat. De oplossing zou zijn dat er weer op de fiets overgestapt wordt. Maar dat is een kwestie van mentaliteit.

Sommige bewoners van de Pijperpad zijn niet zo tevreden over het eenrichtingsverkeer. Zij mnoetemi altijd omrijden. teiwijllteteenrichtingsverkeer alleen maar zin heeft tijdens schoolbegin en schnolcinde. En is het bij de ouders te veel gevraagd om de mentaliteit wat te wijzigen Iets meer tijd nemen, te voet komcu uf Ilict de fiets, carpoolen, een eindje verder op parkeren. En dan de wegenmakers. Waarom is het nog altijd zo gevaarlijk om met de fiets naar school te komen ? Het veilig stellen voor de toekomst en het heropenen van vroegere school paadjes zoals de Beekschen pad en Voetpad 34 laat tcrgend Luig up zich wachten. Voorlopig Ziet liet er dus nog met al te uo,kleurig uit. Want ook verderop heeft dejongefietser zo Zijn moeilijkheden. Er komen dan wel een paar fietspaden bij maar ook de automobilist krijgt tegelijkertijd een betere weg. En de oversteekplaatsen blij째'ei delicaat. Stof genoeg dus voor alle betrokkenen om volgend schooljaar eens over na ie denken. Al is een mnenialileiiswizigiimg waarschijnlijk nog niet oor in or'e,i. ( nia) ,

33


DORPSN!EUWS

VELT-Noorderkempen

Open dagen bio-bedrijven Van 5 juni t.e.rn. 11juni organiseert het platform: "loop 10 voor de biologische landbouw" de 2de Week van de biologische landbouw, met de volgende activiteiten: een persconferentie, provinciale veldsymposia, biologische maaltijden in de kijker bij talrijke bedrijven, opendeurdagen natuurvoedingswinkeis en de open dagen biobedrijven. in het kader van deze Week laten Maria Janssens en Frans Havermans, VELT-leden, u graag kennismaken met de productie van biologische pralines. Na 4 jaar van intensieve voorbereiding zijn zi.j vorig jaar van start gegaan met de productie. Alle ingredi%onten zijn van gecontroleerde biologische teelt. De MarieFranspralines bevatten bovendien geen kleurstoffen. bewaarmiddelen of kunstmatige smaakstoffen. Maria. Frans en de afdeling nodigen u uit voor een bedrijfsbezoek in de Prinsenpad 114 in Rijkevorsel op zaterdag 10 en zondag 11juni van 10.00u tot 17.00u. U kan er een kijkje nemen in de productiehal en proeven van de heerlijke pralines met hun fijne natuurlijke smaak en een gratis kopje koffie. Meer informatie vindt u in het juni-nummer van Seizoenen, dat uitzonderlijk begin juni verschijnt. Info over Velt-Noorderkempen: Jan Horsten, Grote Plaats 33. 2323 Wortel. tel.: 03314221 5.(jom)

Fietsen met de BGJG -WORTEL- Op pinkstermaandag 12juni heeft een gezinsfietstocht plaats. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen zelf meefietsen. Iedereen is welkom. Vertrek om 14.00u aan de GULD in Wor tel.

Peigrimstocht Wortel-Postel

Woninginrichting

Organisatie: parochieteam en diverse Worteisc verenigingen. Op 12juni 2000 organiseren wij een pelgrimstocht van Wortel naar Postel waar wij om 16 uur de Eucharistieviering zullen bijwonen. Deze tocht zal in 2 groepen gebeuren: voetgangers en wielrijders. De tocht bedraagt ± 40 kilometer. Gelieve zelf de nodige mondvoor raad mee te nemen voor onderweg. U kan dit meegeven met één van de volgwagens. Wegens de afstand zullen de voetgangers vertrekken om 5 uur s morgens aan het pleintje van de parochiezaal Zij die later willen aansluiten kunnen dit doen op ± 10 kilometer van Postel aan de brug van Ravago om 12 uur. Rond 14 uur zullen zij in Postel aankomen. Wij verwachten dat zij zelf voor vervoer terug zorgen (bv.: familie of vrienden). De fietsers komen om 10uur s morgens bijeen aan het pleintje bij de parochiezaal om tegen een aangepaste snelheid (famiiie-uitstap) via de nodige rustpauzes naar Postel te rijden om daar rond 15 uur aan te komen. Na de Eucharistieviering zullen zij rond 18 uur terug vertrekken om rond 22 uur in Wortel terug te arriveren. Families die er op eigen kracht per auto naartoe willen komen zijn ook van harte welkom. Indien mogelijk kunnen zij één of meerdere voetgangers mee terugnemen. Om een idee le hebben van het aantal deelnemers zullen we werken met inschrijvingen. 20 Bef. per persoon voor onkosten, te betalen bij vertrek. Voettocht: Binnenbrengen bij één van de volgende personen: Van der Kaa Frans, Vogelhofstraat 18. Wortel tel: 03.3 14.34.03. Meeuwesen André, Poeleinde 43. Wortel tel: 03.3 14.6 1.09. Brosens Jan. Pater Schrijverssiraat t, Wortel tel: 03.314.72.55.

GEBR. LEYTEN Vrjjheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

Naam: Straat: nr. Zal/zullen met ...........(aantal personen declilemen aan de voettocht. 0 Vertrek vanuit Wortel 0 Vertrek vanaf de brug aan Ra agu' Gelieve Uw vertrekpunt aan te duiden. Fietstocht: Binnenbrengen voor 1juni hij één van de volgende personen: Aerts Guy, Moerklokstraat 10, Wortel tel: 03.314.53.37. De Decker Frans, Pastorijstraat 17. Wortel tel: 03 .3 14.48.5 1. Verschueren Willv, Pater Deelerckstraat 6. Wortel tel: 03.31 Naam: Straat: nr................. Zal/Lul len niet ......... t aantal t prsoncn deelnemen aan cle Ii eIst oc bi.

(j Ofl )

.VW \

4I!J

IJeweef wet daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, TeL: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil IEkc2r1ex ,

34

auping


DORPSN!EUWS

WORKSHOP VOOR HEEL DE FAMILIE

MEERLE - ,Sj)(k1UlC/ in iie kh'iilersLhooi iijden.s hei ,sthoniteest. Voor één weekend oorden school en speelplaats omgetoverd iii een mntnipretpark. Zij liet een van zachte aard, waar je zelfs van onderwijsminister Vanderpoorten nog op bezoek zou mogen milet iie klas. De opbrenç'st komt dan nog ten goede van de klas zelf Wat vroeger de jaarlijkse 'IKO-tekenwedstrijd' voor kinderen was, werd sinds vorig jaar omgebouwd tot ecn actieve, farniliale en creatieve namiddag op de Vrijheid in Hoogstraten. Als de zon van de partij is kan deze frisse en leuke [KO-happening zorgen voor een plezierige maar ook leerrijke gebeurtenis waaraan iedereen, ongeacht de leeftijd, gratis kan deelnemen. De vele positieve reacties van vorig jaar beloven alvast ook voor dii jaar veel volk, zowel nieuwsgierigen als actieve creatievelingen. Wat staat er te gebeuren? IKO-leerkrachten bieden een hele namiddag lang, aan al wie maar wil, de gelegenheid om zes min of meer speciale 'kunsttechnieken' ie komen beoefenen. Zij zorgen voor het basismateriaal en voor vakkundige begeleiding (ja, zelfs voor gepaste schorten).

LMii:AWPLY

H"\

MEERLE - De ,iainidda' van Lie i'ierin 5' van liet 30 jarig bestaan van de Meerlese ineisjesciuro was voorbehouden voor een opendeur in en om de lokalen van de groep. Een beetje animatie rondom mocht natuurlijk niet ontbreken en terwijl de kleinsten hun e;ieigie kwijt konden op liet springkasteel, konden de ouderen genieten van een drankje.

De aangeboden technieken voor dit jaar zijn: Dot-painting op steen. glasschilderen (fles meebrengen), boetseren in klei en gips, T-shirt bedrukken (zelf T-shirt meebrengen), potten draaien en papier scheppen. Bijzonder leuk is dat iedereen zijn of haar werkjes direct mee naar huis kan en mag nemen. Kinderen genieten voorrang bij de technieken. maar ouders en geïnteresseerden worden zeker ook aangemoedigd om deel te nemen.

Wanneer? Op Pinksterzaterdag 10 juni van 14.00 tot 17.00u. Waar? Op de Vrijheid op het brede voetpad recht over het Stadhuis. Deelnemen is voor iedereen GRATIS.

35


DORPSNIEUWS

Bruiloftsstoet met alles erop en eraan Meersel-Dreef viert feest met Louis en Betsy Van Opstal-Geerts MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 6 mei vier-

ranten en hoofdrolspelers oefenden hun rol in die ze moeten spelen bij de presentatie voor het gouden paar. Het gebuurt het Geitencinde zorgde voor de versiering van het huis, de straat niet boompjes en "rozekes" en de kerk. De fanfareleden poetsten hun instrumenten op en oefenden nog enkele niuziekstukjes. Dan is het zover, na een rondje boterhammen smeren of iets anders, na liet verzorgen van de planten en dieren op de wagens, kon er verzamelen geblazen worden. Om kwart voor twaalf stonden de wagens op volgorde, de leiding bespreekt nog even hoe één en ander moet verlopen. De koffiekoeken, een geschenk van de familie werden verdeeld en weggespoeld met koffie of iets straffer, waarbij alweer de familie er voor gezorgd heeft dat niemand dorst hoefde te lijden. Eigenlijk een werk van barmhartigheid dus.. Na het vertreksignaal vertrok de stoet over het Heieinde via de Kerzelseweg richting Dreef om het gouden paar af te halen. Voor liet vervolg zie de foto's. Dc plechtige niisviering na de optocht zat mooi in elkaar niet veel inbreng van de familie. De viering werd opgeluisterd door het Mariazangkoor en enkele zangeressen. Na de viering, een goed verzorgde en druk bijgewoonde receptie in zaal de Zevenster, waarbij de mensen niet in één zaal konden. Er werd hulde gebracht door Thérèse Coppens namens

den Louis en Betsy Van Opstal hun gouden bruiloft, hun levensverhaal kon je al elders lezen. Bijzonder was dat ze dat op initiatief van de kinderen vierden met een levensloopstoet. Waarbij al de gebuurten, vijf in totaal, een gebeurtenis uit het leven van het gouden paar hebben uitgebeeld. Op 13 maart werd er een eerste maal vergaderd door het feestcomité en afgevaardigden van de familie. De route en het tijdschema werden in het vat gegoten en de onderwerpen werden verdeeld onder de gebuur ten. Daarna volgde één of meerdere vergaderingen in elk gebuurt om de taken te verdelen en te brainstormen over het uitbeelden van de onder werpen. Dan kon het bouwen van de wagens beginnen. Elk gebuurt had de mogelijkheid om over een loods te kunnen beschikken, meestal van een land- of een tuinbouwer. Avonds als de dagtaak erop zat, kwamen de geburen samen om te timmeren, schilderen, bouwen en knutselen. Met af en toe een pauze om bij een fris pintje, cola, te buurten en te buurten. Over die en die, over vroeger en over de uit te beelden onderwerpen die steeds meer en meer vorm begonnen te krijgen. In elk gebuurt is er wel iemand die de leiding neemt en zegt hoe één en ander moet verlopen. Er werden attributen verzameld, kledij gemaakt of bijeen gezocht. Figu-

het feestcomité, burgemeester Van Aperen namens het gemeentebestuur en Louis Jacobs namens de KBG met de fanfare als intermezzo. De stemming zat er duidelijk in, er werd druk gepraat, gelachen en gefeliciteerd. Zoon Jan Van Opstal sprak een dankwoord namens de familie, waarbij al de werkers voor en achter de schermen werden bedankt voor de inzet. Na de receptie trok de familie naar andere oorden om te feesten en trok de stoet verder om te eindigen in de Nieuw Dreef, waarna de dorstigen hun keel konden smeren in de plaatselijke cafés. De fanfare verzamelde hun troepen want zij werden ook nog eens op Galder verwacht voor het gouden huwelijk van de familie Toon en Miet Goos. Het duurde allemaal nog tot in de vroege uurtjes, wat maakte dat het 's zondagsmorgens opvallend stil was op straat. Iedereen had er z'n deugd van gehad, zowel de familie als de buren. De familie feestte op zondag nog lekker door in een tent in de tuin. profiterend van het feit dat de meeste familie uit Canada was overgekomen. En op dinsdag was het dan echt 50 jaar geleden, wat nog eens door de eigen familie met nonkels en tantes werd gevierd niet een lekker etentje. Zeg nu nog eens dat mcii in Meersel-Dreef niet kan feesten. Alhoewel het steeds moeilijker wordt om dergelijk iets te organiseren, iedereen heeft liet al verschrikkelijk druk, verstevigt het toch de hand tussen dc familie en de gcburcn onderling. En is iedereen tevreden dat ze er weer bij waren.

Na een serenade door dejaiifare ons liet de benil aan hei gebiwri het Heieinde. Eerwaarde Heer Pastoor sloot het huwelijk, gevolgd door de doop van het eerste kind. Natuurlijk met een wagen als feestzaal om liet huwelijk en de doop te kunnen vieren.

,W

n

(

Y'iI!J 44

lieweetwel, daar op de hoekin

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49 36


DORPSNIEUWS

Na het huwelijk moest er gewerkt worden om het huishouden draaiende te houden. Louis kon z 'ii plezier niet op toen er voor z deur een varken geslacht werd t/oor cle geburen van liet Geiteneinde. Waarbij zowel het varken, als defiguranten acteerden. Er werd worst gemaakt, vlees vers,ieden, darmen gekuist, vlees gerookt en bloed vergoten. Waarbij liet dode varken zelfi nog in staat was om met veel misbaar te kelen, tot grootjolijt van cle omstanders. Er werd zelfic geleurd niet varkenskoppen en opgeblazen pi,s1 lazen.

Na hei slachten e'as liet gebuurt liet tvïoleneinde aan de beurt oni de tweede huisvlijt voor te stellen: tuinbouw en liet niesten en slachten van kippen. Waarbij er echte levende kippen op cle kapblok werden gelegd. Maar er werd vakkundig naast de uitgestrekte nek gekapt en terwijl de omstanders van afg rijzen wegkeken werd cle levende kip snel geruild voor een minder levend cxciiiplaar. Waarna liet plukken kon beginnen.

Tuinbouner Jos !Iuvbrechirs alias Louis, prees: 'ii goede tuinbouwwaren. Waarbij de familie werd getrakteerd op verse aardbeien, verder werden er vakkundig asperges gestoken en groentes geoogst. En de vrouwenvereniging liep in het gelid. Dan was het de beurt aan cle mensen van Meersel clie liet zilveren bruilofis feest nog eens dik over deden met een grote feestzaal op wielen, waarvan helaas geen foto.

Dreef Midden zorgde als slot voor ccii rijdend reisbureau, daarnice cle reislust van liet gouden paar ihlustrerencl. En ze reden met cle fiets langs bos en hei, één van cle vele hobby 's van het gouden paar. Elke groep deed daarbij z 'n uiterste best om alles levendig uit te beelden, met woorden en gebaren, enige dramatiek niet schuwencl. Het mag gezegd worden, liet was prachtig om te zien. Het gouden paar en cle familie genoten zichtbaar. -'

4L2 N -I 51 35

1

Defanulie cii kennissen reden met een paardentram naar de kerk liepen te voet mee. Waaronder een veertigtalftnnilieleden uit Canada, speciaal voor het frest overgekomen. De optocht werd geëscorteerd door enkele leden van de brandweer.

of

Te,i.slortc 1 ol,'de liet 'oudcii paar in een chique im'a''cn e/iankcerd door de bloemenkinderen uit liet 'cbuiirt en werd het ecrsie deel van deJèestdag afgclotcn onder een St! alende hemel met volop zon. 37


DORPSNIEUWS

GOUD IN MEERLE Amelie en Jos Koyen Boudewijns

"Wij wonen hier op het schoonste plekje van de wereld" In tegenstelling tot 50 jaar terug was het op de viering van het gouden jubileumfeest van Jos en Amelie een prachtige lentedag, zeg maar gerust zomer. Volop zon en een aangename temperatuur. Een feest van twee mensen die 50 jaar lang alle lief en leed gedeeld hebben straalt sowieso warmte af, maar als de weergoden daar nog een schepje bovenop doen, geeft dat extra glans. De dorst wordt er natuurlijk wat groter door, maar wie kijkt er op zo'n dag op een glas? Jos Koyen werd in oktober 1926 als eerste kind in het gezin geboren in Hoogstraten, dicht tegen de grens met Loenhout aan, op de hoek van Hinneboomstraat en Vlamingstraat. Vader Koyen werkte er als 'kastelein' ofte dierenverzorger bij vetmester Van Den Briel. Toen Jos vier was, trok het gezin richting Meer, op de Donk, en twee jaar later naar Minderhout. Vader ging in dienst bij 'Meneer Stas' en kreeg een woning toegewezen van wat 'De Vier Uitersten' genoemd werd. Dat waren vier kleine tweewoon werkmanswoningen, in een vierkant geplaatst. In het midden van de woningen stond een bakhuis. Jos: 'Ik heb ooit nog horen zeggen dat deze werkmanswoningen toen ze gebouwd werden model hebben gestaan als 'woning voor de werkman' op een tentoonstelling in Brussel. Ze werden als voorbeeld getoond voor industriëlen en landheren die hun werkvolk woongelegenheid wilden geven. Het huis waar wij in gingen wonen was oorspronkelijk een tweewoonst, maar later bleek het toch te klein voor

38

de grote gezinnen hier in de streek en zijn ze voor één huishouden gaan dienen'. Vader werkte als werkman in de bossen van Stas tot hij in 1936 de kans kreeg een boerderij en grond van Stas te huren aan 'de Noordbaan', een zijweg van de Voort die tussen de bossen door aan het landhuis van Stas uitkwam. Het boerderijtje was eigenlijk ook een tweewoon, maar één deel ervan was te klein voor het gezin Koyen, dat inmiddels vier kinderen telde. Ze woonden in het ene deel, het andere - door de kinderen 'het leeg huis' genoemd - diende als bergplaats voor gerief en fietsen. Jos ging met de andere kinderen van Heerle naar Meerle op school, langs het 'Kerkzicht'. "We waren met een hele bende die elke dag te voet naar Meerle trokken. We vonden dat niet zo erg, er viel altijd wel wat te beteven onderweg of we brachten zelf wat variatie in de dagelijkse tocht, zoals afspreken om in looppas, zonder te stoppen, van aan de schoolpoort tot op Heerle te lopen".

-

1

t Na het achtste zat de school er op voor Jos en bleefhij thuis werken. Tot zijn twintigste volgde hij wel trouw de avondlessen 'landbouw' in Meerle. Buiten een jaar in dienst van het vaderland, bleef hij tot aan zijn trouw thuis werken. Amelie is op Heerle, beter gekend als 'Jal', geboren waar vader ook een boerderij van meneer Stas huurde. Ze was de derde van zeven kinderen. Net als Jos ging ze in Meerle naar school, wel naar de meisjesschool bij de nonnekens natuurlijk. Te voet, winter en zomer,, goed of slecht weer. "Dat was een hele trek en zo gauw we wat ouder waren moesten we op de klein mannen letten. Voor de kleinsten was het ver stappen naar het dorp en als ze moe werden droegen wij hen dan een eindje. Dat ziede nu niet veel meer, meisjes van II 12jaar die zo'n eind met kleuters naar school zeulen.". Na de school bleef Amelie thuis werken en op haar 16 1 ging ze dienen bij JefGoos, de boswachter van Stas. "Vier jaar heb ik daar ingewoond, en dan


DORPSNIEUWS nog zes jaar gewerkt maar dan ging ik thuis slapen. Een heel goede post was dat. Mit leeft trouwens nog altijd, ik geloof dat ze dit jaar 99 wordt." Heel ver vaneen woonden Amelie en Jos niet en ze kenden mekaar zo wel van ziens. Als we polsen waar ze mekaar echt hebben leren kennen. antwoordt Jos direct met een biede glimlach "In de kerk! Dus daar kost niks kwaad achterzitten, niet. In die tijd gingen ons beide farnilies naar de kerk op het Mariaveld. Toentertijd betaalde je voor een heeljaar stoelgeld en dan had je ook vaste plaatsen in de kerk. Awel, mijne stoel stond juist achter die van Amelie. Ik keek er heel de mis op. En ze 't was schoonste meiske van den omtrek. Binnen de kerk was het alleen maar kijken, hiiiten de kerk maakten we dan wel een praatje en na een tijdje reed ik met haar mee lot aan haar thuis. Dat was wel ecn stukske om, maar daar zat ik niet veel mee in. Vanop Jal kwam ik dan door het goed van Stas naar huis". Met de kermis of met het teren van de schutters gingen ze samen dansen bij Hapers, de kadril. In 1950, na dik twee en een half jaar vaste verkering, trouwden Amelie en Jos in Meerle. Daarna werd er gefeest op de boerderij van Boudewijns op Jal. Twee dagen, één dag voor nonkels en tantes, één dag voor neven en nichten en nog wat ander volk, Jef De Bruyn was de speelmao, hij speelde er volgens Jos zijn laatste bruiloft. Het jonge paar ging op de Dreef wonen, op 't Heieinde. J05 had werk als klusjesmazi op 't kasteeltje bij Glenisson en hield thuis nog een paar koeien en bewerkte een stukje land. "Het was daar goed wonen, plezant ook. De mensen konden goed met mekaar opschieten en er wierd veel gelachen. We hebben ne keer een goei grap uitgehaald met Fons Van Opstal. Die had TBC en was lang zwaar ziek geweest en binnen moeten blijven. Toen hij aan de beterhand was, kwam hij zo al een keer tot hij ons wandelen en later begon hij wat rond te fietsen ook. Toen hij zo eens bij ons zat, zei hij 'Verdomme, zo'n rijbroek, met nestels opzij, dat zou toch wel gemakkelijk zijn'. Ons Amelie naaide graag en dacht, we zullen hem eens een rijbroek maken! Ze naaide er een van een 15 - 20 centimeter groot. Ze pakte ze mooi in en deed er nog wat frulsels bij ook. Maar het moest serieus lijken en Fons mocht niet weten waar ze vandaan kwam. Ik kende een tramman en vroeg hem of hij dat pak bij Fons wou laten afgeven. Goed, zei die, maar dan nemen we dat eerst mee naar Turnhout om het officieel te maken. 'S Anderdaags kwam hij terug met zijn pak. Hij vroeg nog aan Jan HeiTijgers, die wat op de straat stond te kijken, 'Waar woont Fons Van Opstal just, want ik heb een pak voor hem?' Fons was efkens wegende tramman nam het pak mee terug naar de statie. Een beetje later kwam Fons aan en Jan Herrijgers riep al van ver 'Fons, de tram heeft een pak voor jou bij'. 'Hoe kan dat, ik heb toch niets besteld' zei Fons. Hij snel naar de statie en met zijn pakje naar huis. 's Avonds komt Fons bij ons en vertelt van zijn pak. 'Dedju, dat heeft Sus Hessels mij zeker gelapt'. Later heeft hij natuurlijk gehoord dat wij erachter staken en heeft hij ons terug een poets gebakken. Op een zondagvoormiddag zagen we alle mensen die voorhijkwamen van de kerk bij ons halt houden en naar ons huis staan kijken. Er hing een grote plakkaat tegen de gevel die een nieuwe bedevaart aankondigde. Wie mee wou, moest zich bij ons komen opgeven.

".

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HO1TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

Lang is liet echtpaar echter niet op de Dreef blijven wonen. In oktober 1955 kwam vader Koyeii plots en onverwacht te sterven en stond moeder Koyen daar met de boerderij. De twee jongstcn waren oog wel thuis, maar die stonden allebei op trouwen. Amehie en J05, de oudste, besloten de duening verder te zetten en in begin van het jaar te verhuizen naar Meerle aan de Noordbaan. Moeder Koyen bleef in haar huis wonen en Jos knapte het 'leeg huis' op voor zijn gezin. Amelie: "Die verhuis hebben we wel enkele weken moeten uitstellen, want op de 1 februari begon het verschrikkelijk hard te winteren. Het was geen doen met vier jonge kinderen in dat weer te gaan verhuizen". Jos had toen wel heel wat aan de hand, want hij had net daarvoor nog een melktoer overgenomen. Eerst op de Dreef de beesten verzorgen, dan op de Voort en dan de melktoer. 's Avonds vaneir. "En koud dat het toen was. Ik reed altijd blootshoofd en toen ik thuiskwam was de sneeuw in mijn haar vastgevrozen. Dan ging ik met mijne kop boven de Leuvense stoof hangen om mijn haar te ontdooien'. In maart begon het weer te beteren en namen Jos en Amelie en de kinderen definitief hun intrek op de Noordbaan, waar ze nu nog altijd wonen. "Het is hier het schoonste plekje van de wereld, midden in het groen, tegen de bossen van Stas. Vlak bij de Voort maar toch geen enkel verkeer in de straat. De kinderen hebben het hier altijd goed gehad en de kleinkinderen ook. Net voor hij stierf konden we ons huis kopen van mijnheer Stas en kregen we een pachtcontract voor onze gronden voor 25 jaar. Daar ben ik die mens nog altijd heel dankbaar voor dat hij ons die kans gegeven heeft. ". Zeven kinderen zetten Jos en Amehie op de wereld, José, Jeanine, Gust, Stanny, Louis, Maria en Fons. Daarnaast hebben ze tot zolang het kon, voor moeder Koyen gezorgd. Tot aan zijn pensioen heeft Jos tuinbouw gedaan en nu doet de jongste, Fons, de zaak voort en woont vlak naast zijn ouders. Stanny is ook serrist en woont aan het begin van de Noordbaan, Louis woont aan de Voort. De anderen wonen ook niet te ver uit de buurt en zo komt het dat Jos en Ainelie nooit alleen zitten. Met zoveel kinderen in de buurt, met 21 kleinkinderen en één achterkleinkind is het goed te verstaan dat er altijd wel gasten aan lopen. Bij het minste familiefeest hangt er totaal 48 man rond op de Noordbaan. Amelie vindt het goed, zo heeft ze altijd wat te stellen, ze voelt er zich ook het beste bij. Ze zegt van zichzelf dat ze een echte huismus is, op stap gaan zegt haar niet veel. Rustig thuis breien of naaien, doet ze het liefst. Daarom is Jos altijd alleen weg, want hij heeft wel een paar hobby's buitenhuis. Hij is altijd lid

geweest van de Landelijke Gilde en van de handboogschutters van V.N.A. (Vermaak na Arbeid). Onlangs is hij daar gevierd wegens 50 jaar schutter bij de club. Bij de gepensioneerden gaat hij elke week kegelen en biljarten, een beetje verderop bij Vermonden, waar het lokaal is van de KGB van Meerle. Beiden in goede gezondheid - "een poeierke heeft iedereen al wel eens nodig zeker?" - stond niets het grote feest in de weg en dat is het ook geworden. Prachtig zomerweer, een mooie stoet en veel kijkers langs de straat die het gouden paar hun wensen kwamen aanbieden. Wij doen de onze er bovenop. Dat ze vele jaren samen mogen blijven op hun "mooiste plekje van Meerle". (J.F.)

11ä "t

2

KOMMERLIP4G Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

39


DORPSNIEUWS

Millenniumconcert AlphenlChaam, 24 juni in Chaam GALDER, STRIJBEEK, MEERSEL-

42

äll ~ ,

Voor Eer en Deugd Meersel-Dreef Ga/der en Strijheek staat er te lezen op het vaandel maar nee, al zouden ze het misschien wel willen, niet zoveel leden zijn ze niet. De foto werd genomen op zaterdag 29 april ter gelegenheid van de eerste gezamenlijke activiteit te Alphen/Chaam op Koninginnedag. Aan de vrolijke gezichten ziet ii dat de eerste kennismaking best beviel, wat moer uitmonden in een spetterend gezamenlijk concert op zaterdag 24juni in Chaani.

Bloemen voor de bloemschiksters r 0,1

DREEF Nu de herindclin vaii Ir Nçdcrlanlsc gemeentes werd er niet de dorpen Alphen. Cliaani cii G;itdcr en Strijbeek een nieuwe gemeente gevormd Alphen/Chaam. U herinnert zich, als u niet meer zo piepjong bent, de fusie van de gemeente Hoogstraten, nu meer tin twintig jaar geleden. Het duurt vete jaren vooraleer de afzonderlijke dorpen ccii beetje een wij gevoel krijgen. Zo gaat dat ook in Alphen/Chaam. Daarom werd er binnen de genieente een comité millenniumviering opgericht ijle dit jaar verschillende iiiittatievciï neemt naar de bevolking toe met het doel de banden tussen de dnrpen te verstevigen. De nieuwe gemeente telt drie muziekgezelschappen: de Harmonies "St.-Cecilia" van Chaam en "Vlijt en Volharding" uit Alphen en de fanfare "Voor Eer en Deugd" uit Meersel-Dreef, Galdei en Strijbeek. Al van de oprichting in 1904 telt onze fanfare leden uit de drie dorpen, waardoor ze ook op het Nederlands grondgebied een rol heeft te vervullen. In de vroegere gemeente Nieuw-Ginneken verliepen de contacten opperbest, daarom werd ook contact gezocht niet de nieuwe buurkorpsen uit Alphen en Chaam. Zo ontstond er een werkgroep i.v.m. het muziekonderricht van nieuwe leden. Gezamenlijk werd ook het initiatief genomen om samen een groot concert in te richten waarbij de korpsen hun leden samen zouden voegen tot een groot orkest. Er werd al druk vergaderd, een repertoire gekozen en de korpsen zijn druk doende om de stukken in te oefenen. Dan volgen er nog enkele gezamenlijke repetities met zo'n 130 niuzikanten en of dat zal klinken. Dit concert zal plaats vinden op zaterdag 24 juni om 20u, in een uitiiiekteiit tegenover dc kerk in Chaam. De avond zal gevuld worden door dc verzamelde slagwerkgroep, het gezamenlijke orkest en zal worden afgesloten met een optreden van de rockgroep Smash uit Alphen. Dit belooft veel ambiance, muziekliefhebbers op post...

: '4

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.scheflekens@skynet.be bank 733-3243117-49 HOOG.S'TRA TEN Voor Etienne Von Nven zit er neer een jaargang op. Op 26 april sierd de cursus bloemschikken besloten niet de uitreiking van de diploma's. Vertegenwoordigers van de inrichtende macht, stadsbestuur en Iko, deelden bloemen uit aan de bloemschiksters, een puur vrouwelijke aangelegenheid. -

REDACTIE tel. 03 314 4126 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25a

40


DORPSNIEUWS

Uniek evenement in Dalwijk

Zomers tafereel op het speelpleintje mail de Dalwijk in Meerle. De klanken van beiaard en Jaifare moet je er op cle tbto maar hij denken.

MEERLE - Uniek, want /0 dikwijls hoorje een beiaard niet aan het werk. Meestal moet je ei verder voor van huis, naar Antwerpen of Hoogstraten tijdens de laatste weken van augustus. In dit geval was de beiaard naar Meerle gekomen, zonder toren natuurlijk, we hebben het hier over een mobiele beiaard. Hij werd bespeeld door de Hoogstraatse stadsheiaardier Luc Dockx. Uniek, want het beiaardconcert werd afgewisseld met zomerse deuntjes door de fanfare St. Cecilia van Meerlc. Uniek ook vanwege de prachtige omkadering van het groene speelplein in de wijk Dal 1 en II. Tenslotte uniek vanwege het ronduit schitterende zomerweer. Tussen de vijfentwintig en de dertig graden, dat maak je niet veel mee half mei en dan nog net op zondag. Het wijkhestuur was er echter op voorzien, de tafels stonden onder de bomen of waren voorzien van een parasol en de drankjes stonden lekker fris. Het is voor ons dan ook een raadsel dat er nog stoelen leeg bleven. Ik kan alleen maar zeggen dat zij die er niet waren een mooie namiddag gemist hebben. Tevens mogen we hopen dat het wijkbestuur zich niet laat ontmoedigen, de afwezigen hadden ongelijk en zi .j die er waren kunnen bevestigen dat het er goed toeven was. Trouwens binnenkort staat alweer de volgende activiteit gepland in het gebuurte. Op zaterdag 8 juli vindt de jaarlijkse barhecue plaats. We kunnen u al verklappen dat er 's namiddags voor de jongste een clown komt en dat er 's avonds alle aanwezigen en verrassing te wachten staat. Inwoners van het gebuurte kunnen deze datum alvast vrijhouden.

WAL Minder comfortabele positie voor beiaardier Luc Docks, want in de cabine van de ,no/,ieie beiaard was her warm, zeer warm en beiaard spelen is een in.spannende bezigheid. Het spel was er/liet minder mooi onder cii talrijke bekende dewitjes klonken om'erplein en wijk.

Regelmatig blijft er van al dat feesten ook nog wat over ook, en dat wordt in het speelpleintje ge誰nvesteerd. Het kreeg onlangs nog een opknapbeurt. er werd een basketplein aangelegd, nieuwe doelen werden gemonteerd en geplaatst. Aan de twee zitbanken werd verharding aangclegd. De groendienst van dc Stad Hoogstraten heeft het plein netjes opgekuist en gesnoeid. Bestuur en gebuurte zijn terecht fier op hun speelplein.

TH

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten tij' in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVJGE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel: 014161.35.37

41


DORPSNIEUWS Tijdens het laatste weekeinde van april werd voor de tweede maal "Kiezen voor Kunst" tentoongesteld in zaal Sint-Cecilia te Hoogstraten georganiseerd door CSC met als gangmaker Luc Meyvis. "Kiezen voor Kunst" wil het publiek en de kunstenaars confronteren met elkaar, zonderenig onderscheid van niveau. Huisvlqt en geschoolde kunst hangen bioedeilijk naast elkaar. Een deskundige jury beoordeelde het werk van de twintig iiigesLlileveïï kunstenaars, met werk gaande van aquarel, gIa, totografie tot cii niet i uuutlijkc kunst. De laureaal van vorige editie. Luc Bastiaens, kreeg een eervolle vermelding, net zoals Lea Welsing voor haar beeldend werk. Els Mculders, niet klwciel', cliildeïwcrl is de nieuwe laureaat. Els Meulders woont in Wortel en studeerde 'toegepaste grafiek en illustratie' aan het Sint Lucas Instituut in Antwerpen Onlangs nam ze nog deel aan twee groepstentoonstellingen: cle tentoonstelling "Verse Kunst" in het Stedelijk Museum Hoogstraten en 'Dungelhoff 2000', een grootschalig kunstproject in Geel. Als winnares van de lokale wedstrijd heeft ze recht om deel te nemen aan de "Kiezen voor Kunst" wedstrijd Regio Turnhout. De tentoonstelling van de regionaal geselecteerde kunstenaars gaat door in de Warande te Turnhout van 10 tot 18juni e.k. (DVH-FH)

Els Meulders kiest voor kunst

De Zomer van de Mosten begint met "Meer-Roots" MEER - Voor 1 keer per jaar staan cle spots van de Mosten eericht op het podium van MEERROOTS. Een festival dat jaarlijks op pinksterzondag wordt gehouden. Deze muzieknacht nam vorig jaar een vliegende start met 750 bezoekers. Het programma mikt duidelijk op een breed publiek met het accent op de twintig-dertig-veertig. Het populaire 50 ft Combo presenteren hun full-ed, als opener met stevig swingende surf, dit is Belgisch. Johnny Sansone&friends (usa) bewees met zijn laatste cd(crs), Watermelon patch', dat zijn swamp. zydeco. R&B mix er nog steeds mag zijn. Op uitnodiging van Meer-roots doet hij een korte Europese toer, begeleid door oa Mark Thijs (Electric Kings) op gitaar. De absolute topper van deze editie wordt het exclusieve concert van de Noorse VIDAR BUSK & HIS TRUE BELIEVERS. Hij heeft net een ongelooflijke swingplaat uit op Rowyna en komt die live presenteren, blazers ingebrepen. NIET te missen. Afsluiters en party band van de avond zijnde Engelse THE BIG SIX, zeerpopulair in de rootsscene. met hun mix van Rock&Roll. R&B, Ska, Mambo, exclusief voor de Benelux Ze hebben net een nieuwe cd uit (hepcat records/rowyna). en 3 maanden getoerd met succes in de USA.

:1---

_ l1

ilI_

-

Praktisch: Kaarten voor Meer Roots z ij n aan 500 fr in voorverkoop in de Gelmel in Hoogstraten, Bankunie en den Zuutcn Bek het ctlee v'sn de Mosten Resereren en info op 03/3 159868 Er is een busdienst (03 uur terug) kampeergelegenheid en ontbijtcafé 's morgens vanaf 10 uur. 11/'t e1//lC//ICw i/O!i i oI/ei/i m'eiiiekt plaats. (om)

.

r

p" Johllin

'

The Big Six -.

--*--.-

42

zijit The Bi.,' .! - nl/en aLs als/wis r te op Meer Roots. Leo jaar/ijl.,s weerkerend R'siit'aI op 11e Mo.sten s/al nu zijn tweede uitgave kent op 11juni.


W

1

HALVE EEUW GELEDEN JUNI 1950 in de Gazet van Hoogstraten

Van alles wat STALIN ZAL DIT JAAR STERVEN De sterren verkondigen dat Stalin dit jaar zal sterven, dat er geen derde wereldoorlog zal komen en dat er in 1953 een remedie tegen de kanker gevonden zal worden. Dat is de prognose van de Deense astroloog Knud Hallerstroem die tot 1933 in Berlijn woonde en de opkomst en val van het nationaal-socialisine voorspelde uit zijn studies van de sterren. « Ik verwacht dat Stalin dit jaar zal sterven. Ik denk dat het zelfs mogelijk is dat hij reeds dood is » zo zeide Hallerstroem. « Na zijn dood zal het Sovjet-regime in Rusland nog strenger worden, doch in ongeveer twee maanden zal het een meer gematigde tendenz gaan vertonen en tenslotte zal er van het bolsjevisme niets anders dan alleen nog de naam overblijven » zo voorspelde hij. « Er komt geen oorlog. De komende decade zal zeer gunstig zijn zowel voor Duitsland als de Verenigde Staten. Voor Duitsland zal het jaar 1952 van bijzonder groot belang zijn » aldus de sterrenkijker. Zijn laatste voorspelling: « in 1953 zal het mogelijk zijn kanker te genezen ».

Lourdes- Rome Regelmatige vertrekken. LOURDES vanaf : 1630 fr. ROME vanaf 4290 fr. Eerste klas autocars van 25 tot 51 plaatsen, voor reizen in Binnen- en Buitenland. Vraagt uitgebreid programma.

Reisbufeau ,,Oe Trekvoge!"

Otterstraat

17,

Turnhout. Tel.

667. 1669

MEER Dodelijk ongeval Dinsdag avond, concl 6 uur, heeft zich een pijnlijk ongeval voorgedaan, dat het leven kostte aan het 4-jarig meisje Maria Vervoort. Toen Frans Van Bergen, uit Hoogstraten, twee fietsende knapen, van wie een zijn 4-jarig zusje op de buis meevoerde, met zijn auto wilde voorbijsteken, viel de jongen Vervoort en kwam het meisje onder de auto terecht. De autovoerder deed al het mogelijke om het kind te ontwijken, maar de afstand was te klein. Onmiddellijk werd het kind, dat zwaar gewond was aan het achterhoofd, door Dr. Convents naar de kliniek te Turnhout overgebrachs., maar de beste zorgen mochten niet meer baten en het kind overleed nog dezelfde avond.

HO 0 GSTRATEN Het goedkoopste huis voor: baalkatoen, witgoed, flanel, cotonnette, beddetijk en alle katoenen en lijnwaden aan de meter. 1614

HUIS BRUURS-PEERAER

GRILLEN VAN MOEDER NATUUR Te Hallaar bij landbouwer Emiel Scheers; Boonmarkt, is een nest van negen biggen geboren. Wat niet wonder is. Wat het wel is dat er nog acht leven, waaronder maar één normaal is. Een er van heeft maar twee poten, te midden van het lichaam. Twee andere poten zijn slechts stompjes. Het eigenaardigste is wel dat het diertje rustig in evenwicht op die twee pootjes loopt ! Drie er van hebben normale voorpoten, maar achterpoten dun als hanepootjes, met tenen en nagels. Een ander heeft een scherpe scheve snuit als deze van een vos. Een ander nog heeft een hanekop. Allen stellen het uitstekend. Een van het nest, een normaal gevormd biggetje is gestorven.

Aanbesteding Stadhuis Vrijdag te II uur had 01) Itet Vredegerecht alli ier de aan bestedIng plaats voor de wederopbouw van Itet stadhuis. Volgende biedingen werclelt uitgebracht Gebroeders Van Roey, Rijkevorsel 4.908.129,60 Fr. Alg. Ondernemingen Verstraete, Wilrijk : 5.100.000,— Fr. Dogaer Zonen, Mechelen 4.611.659,— Fr. Bouwwerken Ysermans, Mol 5.437.520,— Fr. Cie Générale de Contnterce, Aiitwcrpen : 5.067.345,— Fr. De laagste bieder, de fa. Dogaer, krijgt de bouwwerken toegewezen, mits goedketiring van de aanbesteding door de Itogere besturen. Het bestek bedroeg: 6.585.262,— F. Als uitvoeringsterntijn worden 300 werkdagen voorzieit. De opening der biedingen ging gepaard met een kleine plecltt igltc'id welke werd bijgewoond door dltr. A rrond issen 1 ett tscont tt issa ri s, Z . 11. Deken Lauwerys, de Hr. Vrederecllter, de pro\'. arcititekt Scltellekens, liet chepencollcge en enkele raadsleden. Heildronken en eitkele gelegenheidstoespraken werdeit uitgehracltt. Lateti we ltopett dat nu spoedig liet stadhuis lierrijze

48-JARIGE STERFT DOOR HET 1NSLIKI{EN VAN KUNSTMATIG GEBIT In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft zich te Temse een eigenaardig ongeval voorgedaan hetwelk, jammer genoeg, de dood van een 48-jarige heeft voor gevolg gehad. Toen inderdaad de echtgenote van Edward Gabriels, wonende 19 Smesstraat te Temse, haar man wilde wekken, stelde ze met.Qntsteltenis vast dat deze laatste geen teken van leven meer gaf. Onmiddellijk werd een geneesheer ontboden die vaststelde dat de 'ongelukkige zijn kunstmatig mondstuk had ingeslikt, waardoor een verstikking had plaats gehad. Geen hulp kon nog baten.

MEERLE Geslaagde huldiging der moeders De plaatselijke afdeling van de bond der Kroostrijke Gezinnen vierde op waardige wijze de gedecoreerde moeders van 10 en meer kinderen. De eerste huldiging ging door op Zondag 30 April te Meersel-Drëef. Vijftig moeders waren aanwezig, waar van er viertien geclecoreerd werden. Meester Verhoven, heette in naam van de voorzitter van de plaatselijke bond allen welkom. Bestendig Afgevaardigde De Vos schetste vervolgens de verwezenlijkingen van de hond in de laatste tijd. Toch wees hij bijzonder op datgene wat nog dient gedaan te worden. Gelijkschakeling van de kindertoeslagen. Vermindering van de belastingen, tami Ii aal stemrecht. Hierop decoreerde Burgemeester Glénisson de verdienstelijkste moeders. Een geschenk werd aan elke moeder aangeboden waarop de koffie volgde. Z. E. H. Pastoor en Z. E. P. Gardiaan brachten ook nog hulde aan de moeders van een groot gezin. Na het uitdelen van de verrassing, komt Z. E. H. Geerts aan het woord met zijn feestrede' « Hulde aan de Moeder ». Spreker wees op de grote rol van de moeder in het gezin. Na het gebed en een daitkwoord besloot dit prachtig feest. Op Maandag 1 Mei ging te Meerle deze feestzitting door. Honderd zes en twintig tnoeders waarvan er 20 werden gedecoreerdl. i\feester Alfons Jespers, dankte als voorzitter de talrijk opgekomenen. Mr Van den Hove, voorzitter van het arrondissement belichtte de werking van de Bond. Burgemeester Glénisson overhandigde dan aan de gedecoreerden het ereteken. Na een lekkere koffie bracht Z. E. H. Pastoor de lof van onze moeders, en in 't bijzonder de moeders van zulk grote gezinnen. Tot slot kwam Mgr. Cruysberghs aan het woord om de moeders als heldin te behandelen. De moeder met haar verplichtingen ten opzichte van God die haar heeft uitverkoren. E. P. Proost eindigde niet het gebed. Voorwaar een prachtig feest dat de verdienstelijksten der Moeders op een waardige wijze heeft gehuldigd.

43


L.

HI

SPOR T

____ ____ ___________ ____

KFC Meerle

i

r~ti

-----

_._,

i -

Hoogstraten VV

Op 2 paasdag moest Meerle de eerste maal het gras op voor een de testwedstrijd die moest uitmaken wie de 3' plaats in de reeks mocht opeisen. KFC moest het opnemen tegen het gelijkgeëindigde Wildert, de wedstrijd werd op het terrein van S.C. Merksem gespeeld. Tijdens de eerste helft viel er weinig te beleven en dat bleek dan ook uit de 0 0 ruststand. In de 57 minuut kwam Meerle op voorsprong door een doelpunt van Dirk Van Bavel. Vier minuten later werkte Nic Menens een knappe voorzet van Huyskens in het Wildertse doel. In de 82 minuut zou opnieuw Dirk Van Bavel de eindezege veiligstellen en mocht Meerle als 3 in zijn reeks deelnemen aan de testwedstrijden die de steiger naar 2 provinciale moest aanduiden. Mccrlc kreeg Ekeren als tegenstander voorge.schoteld. In de eerste wedstrijd moest KFC naar Ekeren en het werd er een bijzonder spannende wedstrijd. Na 9 minuten kwam Ekeren voor. Nog voor de rust kon kapitein Pauwels met een prachtige kopbaldoelpunt de stand gelijk zetten. In de 78 1 minuut kreeg Ekeren een strafschop en benutte die om opnieuw voor te komen. Maar Meerle versaagde niet en in de 83' minuut kreeg het eveneens een strafschop toegekend. Voeten zette deze onberispelijk om en legde de eindstand vast op 2-2. KFC hield hiermede kansen op promotie gaaf. Op zondag 7 mei kwam Ekeren naar de Chaamseweg. Ondanks het thuisvoordeel was het toch Ekeren dat net voor het half uur als eerste scoorde. Ze gingen op hun clan door en goed tien minuten later verdubbelden ze hun voorsprong. Meerle wilde er echter voluit voor gaan en kwam na de rust veel sterker voor de dag. Drie minuten na de pauze resulteerde dat in de aansluitingstreffer door Dirk Van Bavel. KFC gaf van toen af alles, maar scoren lukte niet meer. Eindstand 1-2 en einde van het promotieverhaal. KFC Meerle blijft in Y provinciale maar mag met zijn derde plaats op een mooi en sterk seizoen terugblikken. We hopen iedereen na een deugddoende vakantie terug te zien. Tot dan. Treza.

t('iit(')l 0/til? W1(11s10'CeI.

Advie-,L.r tentie s

rC

Docinion Stan Von Gc.stel ontpoplc zie/t tot een klasrijk sluitstuk en werd de gouden schoen toegekend voor zijn schitterend seizoen.

KWB -Volleybalploeg

MEER Kampioen!

Op zaterdog 29 april vond de traditionele verkiezing plaats van de 'Gouden Schoen' voor het voorbije seizoen plaats. Dirk Van Bavel mocht deze met 121 punten mee naar huis nemen. Nic Mertens kreeg 118 punten achter zijn naam, Barry Jespers eindigde met 98 punten op de 3 plaats. Voor Dirk Van Bavel is het al de 3 Gouden Schoen, één voor elk van zijn ben ge/s. 44

-

CelL1e,,s 1) tot tele joint IRV zoekt ziji' licil hij Zitartc Leeuw, Hevstek zegt de bal vaarwel wegens aanslepende kniekwetsuren en Swaegers slaat zijn

Rl-ttit tu/ieu. Kri.

De 2de ploeg van volleybalclub KWB Meer is als eerste geëindigd in de vierde reeks van de G.E.R.V.V.O.T-competitie omgeving Turnhout. Negentien jaar geleden startte de KWB in Meer met volleyballen. Iedere inaaitdag van september t.e.m april werd er recreatief gespeeld. Na enkele jaren veel te hebben samengespeeld besloot men deel te gaan nemen bij de Recreavolcompetitie in Hoogstraten. Een vijftal jaar geleden hield deze competitie op met bestaan maar Meer dacht niet aan stoppen en besloot zich in te schrijven bij de G.E.R.V.V.O.T-competitie. Dit is een ideale competitie voor recreatieve volleybalclubs met vier herenreeksen en drie damesreeksen. Inmiddels is volleybalclub KWB Meer uitgegroeid tot een club met 37

314.49.111314.55.04

spelende leden. Deze spelers zijn verdeeld onder 2 herenploegen en 1 damesploeg. Dan zijn er ook nog heel wat spelers bij die 37 die enkel op maandag komen trainen maar niet aan de competitie deelnemen met KWB Meer. De 2de ploeg, die dit jaar voor de eerste maal startte, was meteen kampioen. De Iste ploeg speelde het eerste jaar in de tweede reeks en eindigde verdienstelijk vooraan en blijft er dus in. Ook de damesploeg startte het eerste jaar in de derde damesreeks en eindigde onderaan. Ons damesteam is in september gestart met een ploeg die van nul af aan begon te vollcyballen. Ze schrikte er niet van terug om van meet af aan deel te nemen aan de competitie. Petje af voor de dames want op het einde van het seizoen begonnen ze zelfs al setjes te winnen en de laatste vriendschappelijke wedstrijd hebben ze zelfs kunnen winnen, dat belooft voor het komende seizoen. Volleybalclub KWB Meer is een toffe recreatieve club die op maandag traint en doorlopend tijdens het seizoen competitiewedstrijden speelt. Tijdens de zomermaanden wordt er deelgenomen aan diverse tornooien en net voor de competitie terug van start gaat. de laatse zondag van augustus, richt KWB Meer ieder jaar hun groot volleybaltornooi in op het oude voetbalveld van Meer, dit jaar, reeds voor de I3de maal, op zondag 27 augustus. Ga eens een kijkje nemen en wie weet krijg je de kriebels om bij KWB Meer te gaan volleyballen, aan de sfeer zal het zeker niet liggen. Inlichtingen:03.3 15.94.79 Indien je gaat volleyballen bij KWB Meerbenje automatisch lid van de KWB Meer wat als voordeel geeft dat je aan al de andere activiteiten die de KWB inricht kan deelnemen. (jom)


SPORT 3de

Herdenkinstornooi Tim, Jan en Jacky

Hartverwarmend mocht de belangstelling genoemd worden voor het voetbaltornooi. ingericht door Eddy Meyvis in samenwerking met Minderhout VV en KFC Meer, voor scholieren en juniores op de terreinen aan de John Leysenstraat te Meer. Gevoetbald werd er ook naar hartelust, want het jonge geweld kijkt niet op een inspanning, ook al loopt de temperatuur op tot 30째. Transpiratie in overvloed, maar de kantine draaide op volle toeren en zorgde ervoor dat het verloren gegane nat vlug terug aangevuld werd. Spannende wedstrijden en een prima Organisatie, dat moet gezegd! Tim Meyvis, Jan Croymans, Jacky Meyvis leven nog in vele harten voort!

Werterlo behaalde de beker bij de scholieren r----- --

ii

Derny's op Wortel Kermis Het Wortels Sportcomit, is een erg actieve vereniging. Ze zijn de laatste jaren best gekend met de organisatie van het criterium op maandag met WuitelKeriiiis. Om hun lOOste inrichting te vieren werd dit jaar op geen druppel zweet gekeken. Ditjaar, meerbepaald op maandag 10ju1i. wordt een ganse namiddag wielerspektakel georganiseerd. Er worden niet minder dan drie wielerwedstrijden georganiseerd. Alleclrie de wedstrijden worden betwist achter derny op het gekende circuit midden in het dorp. Om 14.00u start een wedstrijd met eliterenners achter derny. De 10 beste streekrenners zullen aan de start verschij nen. Daarna komen rond 15.30u de vedetten voor de eerste keer aan het vertrek. Zij worden gekoppeld aan een wielertoerist, lid van een plaatselijke, erkende toeristencluh uit de streek. Deze 20 wielertoeristen zullen ongetwijfeld het beste van zichzelf geven om aan de "vedetten" te tonen dat zij een aardig stukje kunnen fietsen. Sensatie gegamndrd De apotheose wordt beslist het criterium achter derny's voor de "vedetten" dat start omstreeks 1 7.00u. Hiervoor werden 20 oud-wielrenners uitgenodigd. We krijgen aan de start: Roger De \'laeminck. Herman Van Springel, Jos, De Cauwer(bondscoach), Frank Hoste, Theo Verschueren, Jos Van De Poel. Dirk Waeyenbergh. Ene Schoefs, Michel Vaarten, Georges Pintens,... en de mannen uit de streek: Ortaire Goossens, Paul en Willy ln't Ven, Kurt Dockx,... De renners worden door 10 gangrnakers over hrt parcours gepiloteerd. Enkele bekende namen: Bruno Walraevens, Joop Zylaart, Jos de Bak ker, Deraedt.

Club Brugge aan de eer bij de juni01 es

1.

Dit wordt ongetwijfeld ccii grandioos wieleispeklakel! Meer details over deze wedstrijden en het ganse kermisprogramma krijg je in het julinummer van dit blad.(om)

Ad v erteren: 4 9.11 .

Bloemen voor de heer en mevrouw Eddv Mevvis-Pemen

L

45


SPORT

De zaalvoetbalcompetilie is afgelopen en twee Iloogsiritake plocccn 0 crdcn kaiiipiucn in Dc Val!.. ic Rijkcvor..cI. Lr \\ ucn t\\ cc ieeL..cn .\ cn 13. li iet elk 14รก 15 ploegen. De ploeg van De Gulden Coppe is er dit jaar bijgekomen en moest daarom starten in de B-reeks. Zij hebben geen enkele wedstrijd verloren zodat zij met klank kampioen werden in hun reeks. Softcomputer speelt reeds enige jaren in de A-reeks. Vorig jaar behaalde zij de tweede plaats en wonnen de beker. Dit jaar zijn ze kampioen geworden in de A-reeks. Maar dit jaar werd de beker gewonnen door de nieuwkomers van De Gulden Coppe. Het was een spannende finale cii erg gelijkopgaand tot de eindstand 3-3. In de verlengingen kon De Gulden Coppe eerst scoren en de beker pakken.

j

0ongarnerj,,

1

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN

r

1

โ ข

.

.

dP S

-ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139c

46


SPORT

MOTORCROSS Laten we zoals gewoonlijk beginnen met het weer van de afgelopen maanden, april en mei. Veel zomerse (soms zelfs zwoele) zondagen met afen toe een pittige regenbui of een onweertje. Voor die van Hoogstraten perfect cross- en supporterweer dus! (Nog even en ik kan Sahine Hagedoorn of Eddy de Mey vervangen?) Terwijl ik dit schrijf klettert de hagel tegen het raam, haal die katsjoe-botten maar terug van de zolder voor zondag in Sint-Lenaarts. Dat zijn zorgen voor later! Eert het belangrijke nieuws. Zoals het feit dat David Roeffen in Olinen op 19 maart de wedstrijd niet uit kon rijden doordat zijn wiel los stond. Heel vervelend natuurlijk. Probeer zelf maar eens twintig minuten opje voorste wiel te rijden.

Uitslagen van de Hoogstraatse rijders

19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 24/4 30/4 7/5 14/5

Wesley

Ronny

David

Dirk

Guy

35

16 /

/ /

25 26 29 25 24 23 26 29

11 15 8 9 10 7 4 10

/ / / / / / /

7

/

29 22 25 21 19 16 16 25

4 3 3 2 5 3 5 4

31 25 29

5

Driebanden Paastornooi

rUJj

liLp liLt iiiiiidu gutd af vuui David. Daar werd hij hoog van zijn zadel gelicht en viel even diep terug naar beneden. David moest het opgeven en een bezoekje brengen aan de tent van het Rode Kruis. Diagnose: een spierscheuring ter hoogte van zijn dijbeen. Zeer pijnlijk, maar niet gevaarlijk. Aangezien crossen de eerste weken uitgesloten was, haalde David zijn hengel, draad en haakjes nog eens boven en vertrok op vissersavontuur. Jfl

Nog belangrijk nieuws is dat Dirk van Dijck voor de start van de tweede reeks op paaszondag in Reet zijn benzinetank enkele minuten voor de start nog moest vullen. Toch handig zon helder moment één keer per week! Ach, er zijn nu eenmaal van die mensen die stresssituaties nodig hebben om goed te kunnen functioneren! Wat bij Dirk dus duidelijk ook het geval is. Met zijn gevulde beLIlietaiÏk kwam Diik uaiiielijk als vijfde door de eerste bocht. Die positie aanhouden was echter een ander paar mouwen! Al hij al toch een geslaagd paasweekende voor Dirk. Voor iedereen trouwens! Alleen Guy van Gestel baalt een beetje. Hij greep net naast de derde plaats voor de paastroffee. Door een valpartij op paasmaandag speelde Guy zijn podiuinplaats kwijt. Echt soepel ging het bij Ronny Donckers ook niet op paasmaandag. Hij beweerde dat hij teveel paaseieren had gegeten. Volgens mij lag het aan dat laatste bekertje vitaminen dat hij zondagavond in feesttent nog gedronken heeft. Wesley Rombouts en Dirk van Dijck deden ook zo' n vitaminenkuur op zondagavond. Bij hen had het een betere uitwerking dan bij Ronny, dat was duidelijk. De laatste zondag van april was de VLM weer te gast in het fort van Koningshooikt. Je weet wel, waar die ridders op hun witte (?) paarden rondrijden. Een prachtig parcours met veel hoogteverschillen en scherp bochtenwerk. Ongeveer het zelfde decor als in Borgloon. Volgens onze Hoogstraatse crossers is het in Borgloon nog plezanter om te rijden. Dat is aan de uitslagen dan ook wel te zien. Ronny behaalde net geen podiumplaats. Het scheelde maar één puntje, maarja dat is één puntje teveel hé! Wesley Roinbouts bracht het er ook niet slecht vanaf voor een debutant. Vergeleken met dejumps in Koningshooikt en Borgloon zijn die springhergen in bijvoorbeeld Essen maar molshopen. Voor Wesley was het dus de eerste keer dat hij iets anders te zien kreeg dan die "molshopen". Het beviel hem nog ook! Zorg dan dat je tijdens het pinksterweekende ook aanwezig bent in Betekom, Wesley. Spektakel verzekerd! (V.D.)

Ook ii jiui t é.t lui t/ruk toet 21 Poo.vdiug toen 47 bi Ijn rrcrs tegen elkaar in liet krijt iiiule,i. Na een tornooi van tele uren waren Lie winnaars bekend: Jef van Cal.ster en Laurent Keller konden met de prijzen naar huis. De man met witte pet is Toon Ahimann die als sponsor zorgde voor spij.s en drank.

Begijnhof in de prijzen Zopas viel het bcgijnhof van Floogstraten nog maar eens in de prijzen. Eind maart mocht een Hoogstraatse delegatie in Venetië de Europa Nostra Prijs in ontvangst nemen, jaarlijks hekroont Europa Nostra zes Europese restauratieprojecten waaronder voor ons tand in het verleden o.a. dc kathedraal van Antwerpen. Gelievc alvast zaterdag 3juni vrij te houden want dan zal niemand minder dan Nare Majesteit Koningin Paota hier ter plaatse de officite gedenkplaat komen inhutdigen. U hoort er beslist nog meer van. Aan deze prijs zijn geen financilc voordelen verbonden maar de Europa Nostra Prjs wordt beschouwd als een zeer prestigieuze onderscheiding met internationale uitstraling. Wij verwachten dan ook dat deze erkenning andermaal veel bezoekers naar 1-loogstraten 7a1 lokken. De winnende projecten zullen worden voorgesteld ineen lijvig boek dat doorde Europa Nostra Stichtïng wordt uitgegeven. Het is een kunstzinnige publicatie die bovendien in meerdere talen is opgesteld. De vzw het Convent krijgt de mogelijkheid om in te tekenen op deze nieuwe uitgave. Als zij voldoende exemplaren afnemen, komt het begijnhof in Hoogstraten op de omslag. Vandaar deze oproep aan alle monumentenlïefhebbers om dit project te steunen. Normaal wordt dit prachtige boek verkocht aan 2490.- BEF maar wie nu intekent betaalt slechts 1590,- BEF.

Intekenformulier Naam' ...................................................................................................................................... Adres' ...................................................................................................................................... Bestelt hierbij .............(aantal) exemplaren van hei Europa Nostra Boek Terug te sturen of te faxen aan: VZW Het Convent p/a Luc de Backker Vrijheid 199-2320 Hoogstraten Tel. (03) 3143111 - fax (03) 3147001

47


SPORT

De Marcklopers

Op alle fronten thuis 't Is half mei, vandaag de laatste ijsheilige ,en ik zit zowaar te luieren in de bakkende zon. De radio waarschuwt om niet in de felle zon te joggen. De goesting om te lopen is er even niet, maar niet geklaagd; dit is een ideale gelegenheid om extra zonneenergie op te doen, de spieren lekker te verwennen en de batterijen op te laden voor de volgende dagen. De weerman voorspelt immers al terug Belgisch weer, tijd genoeg om ons voor te bereiden op de komende natuur-en stratenlopen. Deze zijn niet te missen voor elke Marckloper met wat looprespect. De 8ste uitgave van de Kappellekensloop op 10/06/2000 met extra aandacht voor de jeugd en lekkere Minderhoutse aardbeien voor elke loper. De stratenloop 's woensdags met Heilig Bloed De 20 kni van Brussel op 28/05/2000 De Challenge Delhalle wedstrijden te Hoey op 28/05/2000 (42 km) ,te Seraing op 1 1/06/2000 (10 mijl)en te Habay op (24/06/2000) Gewoonte getrouw volgt een overzicht van de uitslagen van de wedstrijden, waarin deelnemen belangrijker is dan winnen ;

Oostduinkerke (15104100)

2°vrouw vet. Koyen Lucienne

19.13

16 km 1° vet. Hendrickx Jan 2° vet Oomen Eddy 37.Lippens Guy 52.Jansen Fons 2° vet .Schoenmaekers Yolande

0.52.42 0.55.26 1.02.43 1.05.55 1.10.27

Herman Martens bracht ook enkele uitslagen binnen 8.5km 34.40 26/03/00 St.Jozefülen 5 km 19.17 30/04/00 Bouwkermis 22/04/00 Rozenberg 7,5 km 30.58 12,5 km 48.14 29/04/00 Wachtebeke

1.17.19

426. Brigitte Wendrickx

Superprestige kwart triatlon in Geel(15/ Amay (24/04/00) Challenge Delhalle (728 deelnemers) 1 10.Leysen Pat 155.Vermeirenjacq 202.Vermeiren Jan 350.Vrancken Luc 377.Van Bavel Jos 386. Van Aert Rit 435.Leunen Jos 609.Wendrickx Brigitte

1.28.41 1.31.36 1.34.13 1.41.45 1.43.03 1.43.52 1.45.48 1.57.34

Merksem (01105100) 4,1 km 5.Aerts Kurt 13.Aerts Axel 28.Aerts Fons 57.De Gruyter Diane

05/00) 104.Adams Jan 1500 m zwemmen 2.06.00 40 km fietsen 10 km lopen In laatste instantie bereikt ons nog het bericht dat pechvogel Ward Blommaert last heeft van een gebroken voetbeentje. Begin juni hoopt hij weer te kunnen starten. Wil wensen hem alvast een spoedig herstel.

Yolande Schoenmakers (2264) niet frisse tred geeft twee puffende heren resoluut het nakijken.

LRV St.-Joris Meer 15.10 16.50 19.16 23.30

12,10 km Martens Herman

50.12

10 mijl 10.Jansen Fons 28.Van Aert Rit 35.Kennis Eddy

1.02.0() 1.10.4 1.13.02

Poppel (07/05/00) 16.60km 1.11.35

Iste vrouw Yolande Schoenmakers

Chapelle lez Herbaimont 15,5 km (06/05/00) Challenge Delhalle 129.Vermeiren Jacq op 565 deelnemers 145.Vermeiren Jan 210.Vrancken Luc 333.Leunen Jos

1.04.43 1.05.56 1.09.15 1.14.56

Tongerlo (13/05/00) 12,220 km Van Aert Rit Koyen Jan

0.55 1.03.49

3,055 kin Aerts Axel

11.42

6,110 km Aerts Kurt Aerts Fons

23.15 29.19

Parel der Kempen (09/04/00) 1,400 km 2.Brosens Evelien

5.04

4,300 kin 1 vrouw sen. Aerts Monique 48

19.07

Voorzitter Karel 5't/ui/tk rond liet na 35 jaar presuleiiïscliap n'elleîje.s en gaf Lie teugels over aan jonger bloed. Samen met zijn vrouw werd hij overladen met bloemen en geschenken. V.l.n.r. Frans Lauri.jssen, Karel en mevrouw Schalck.


SPORT

Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Eretekens voor verdienstelijke gildenleden Steeds op de eerste zondag van mei huldigt de Hoge Gildenraad der Kempen haar verdienstelijke leden op het Stadhuis te Hoogstraten. Voor de gildenbroeders, in totaal 45 genomineerden, bestaat er de Orde van de Papegaai. De zusters, met 25 uitgenodigd, werden gehuldigd in de Orde van Trouw.

zodat de Gouden Papegaai postuum werd toegekend. Voor 35 jaar lidmaatschap ontvingen uit onze fusiegemeente een Zilveren Papegaai: Frans Simons van de Sint-Jorisgilile uit Hoogstraten, Fons Sprangers van de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer en Frans Horsten van de Sint-Jorisgilde uit Wortel. Vijf gildenbroeders lieten zich vereeuwigen door de fotograaf. Sinds 1983 worden ook de gildenzusters gehuldigd door de Hoge Gildenraad der Kempen. Steeds gebeurde deze huldiging op de eerste zondag van oktober in het parochiecentrum te Rijkevorsel. Voor de eerste keer werd deze traditie doorbroken en werden de gildenzusters samen met de —broeders gehuldigd te Hoogstraten. Drie dames uit onze fusiegemeente ontvingen de Gouden Orde van Trouw voor hun 50-jarig lidmaatschap van de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer. Deze trouwe gildenzusters zijn Maria Hapers, Marie Vervoort en Maria Hillen. Ook had dezelfde gilde drie gildenzusters die 35 jaar lid zijn, zij ontvingen de Zilveren Orde van Trouw: Jeanne Versehueren, Maria Tax en Jeanne Maes. Ook Elisa Mortelmans van de Sint-Jorisgilde uit Hoogstraten ontving de Zilveren Orde van Trouw.

Enkele s'oii 1e geliohligde gihien:usters poseren samen niet (le t'ilde,ifireeile,.s toer onze fotograat:

De allerhoogste onderscheiding werd toegekend aan Luc Fleerackers uit St.-Lecnaarts als Keizer van de kleine kruishoog en aan Jan Van Hasseit uit Loenhout als Keizer voor de grote kruisboog. Voor zijn jarenlange onverdroten inzet voor de eigen gilde en voor het gildenleven in het algemeen ontving Jef Van Opstal, hoofdman van de Sini-Jorisgilile uit Meer. de Gouden Plaat.

Uit onze fLisiegemeente ontving verder Jan Van Gestel van de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer de Gouden Papegaai voor 50 jaar ononderbroken lidmaatschap. Frans Christiaensen van de S intJorisgilde uit Wortel ontving de Gouden Papegaai voor 35 jaar lidmaatschap én tevens \'oor 20jaar griffier te zijn. Ook de Sint-Jorisgilde uit Minderhout had een genomineerde, namelijk Henri Tackx. Henri is echter onlangs overleden

Om hun beschermende functie in deze tijd waar te maken schonk de Hoge Gildenraad aan vier kleinere instellingen uit de regio een financiële ondersteuning. Dit jaar mochten afgevaardigden van De Witte Mol uit Mol, Kris Kras uit Zoersel, Klara Fey uit Brecht en de BUSO school uit Wuustwezel elk een cheque ontvangen van 50.000 frank. Na de receptie genoten de ruim 160 ingeschrevenen van een heerlijke maaltijd.

Karabij nschietingen De vierde kruisschieting met het karabijn werd ingericht door de gilde uit Wuustwezel. Omdat zij momenteel vergunningsproblemen kennen ging deze schieting door te Loenhout. Frans van de Locht uit Meer liet een steekje vallen en besloot hier in de Ereklasse op 153 punten. Ook Henk van Uythoveri uit Meersel-Dreef ging ondermaats met 156 punten. Herman Martens uit Meer zette daar echter zijn beste prestatie van dit seizoen neer door 156 plinten te schieten. Ook Ronny van Bavel uit Meer behaalde in deze Erereeks 155 punten. In de A-reeks trekken de schutters van Meer het laken naar zich toe. Ad de Bruyn en André van Ackerbroeck zijn hiervoor de verantwoordelijken door elk 156 punten te schieten. Leon Nackaerts uit Meer moest de rol even lossen, hij eindigde op 152 punten. TOOS Vernieulen uit Meersel-Dreef, in de B klasse, kan niet aan alle schietingen deelnemen maar als zij aanwezig is kan ze soms verrassend uit de hoek komen. Zoals nu ook op deze schieting waar zij afsloot op 154 punten. Stafke Goetschalckx uit Meer schoot hier af op 152 punten. Alfons Geerts Int Meer schoot 151 plinten evenals ploegmaten Willy Verschueren en Hilda Roeien.

Meersel-Dreef telde twee schutters met 151 punten, te weten Michel van de Stap en Chris Smeekens. Ook in de C-reeks zijn de meeste schutters aangesloten bij de SintAmbrosiusgilde uit Meer. En toch zijn er ditmaal twee schutters elkaar waard met 154 punten, Leo van Buynder en Herman van Bavel. Jan Martens schoot 151 punten voor Vie Swaenen en Willy Pluyni die eindigden op 150 punten. Op de kringschieting op het karabijn te BaarleHertog zette Frans van de Locht, in Ereklasse, zijn minder goede prestatie direct recht. Frans schoot te Baarle-Hertog zijn gemiddelde punten van 157. Henk van Uythoven uit MeerselDreef schoot zelfs nog één puntje meer. Ook Herman Martens uit Meer bleef zichzelf bevestigen mei 156 punten. Ronny van Bavel, ook al uit Meer, moest nu enkele punten prijsgeven. Hij eindigde op 153 plinten. Ad de Bruyn uit Meer plaatste te Baarle-Hertog de aangenaamste uitvlieger van deze schieting. Met 157 overtreft hij iedereen in de A-reeks. André van de Ackerbroeck uit Meer schoot 154 punten voor Tom Mijs met 152 punten. Chris Smeekens uit Meersel-Dreef legde beslag op 153 plinten in de

B-klasse. 152 punten werden er geschoten door Toos Vermeulen uit Meersel-Dreef en door Hilda Roeien uit Meer. Ditmaal behaalden de schutters uit onze fusiegemeente in de C-reeks maximum 152 plinten. Dit totaal behaalden Jan Martens en Vie Swaenen, beiden uit Meer. Herman van Bavel uit Meer schoot te Baarle-Hertog 151 punten evenals ploegmaat Leo van Buynder en Jos Oomen uit Meersel-Dreef. 150 punten waren er weggelegd voor Willy Pluyin, Frans Theeuwes en de hoofdman van Meer Jan Jansen.

Konings-schieting te Wuustwezel Op zondag 14 mei heeft Jan Roeien senior zich tot koning van dc plaatselijke Sint-Jorisgilde (kleine kruisboog) geschoten. Zijn zoon Stan, aftredende koning kon géén gebruik maken van zijn drie voorkeursschoten. Na de eerste ronde reeds moesten Jan Roeien en Eugeen Peeters elkaar bekampen voor de koningstitel. In de derde ronde is dan de beslissing gevallen. 49


GILDENNIEUWS

Kleine kruisboog De tweede hondsschieting met de kleine kruisboog ging door te Oostmalle met 175 schutters. In de Erereeks vinden we vier schutters van onze fusiegemeente in de toptien. Adri Vermeiren uit Meerle schoot zich op de vierde plaats in de uitslag met 119 punten. Ploegmate Dianne Verheyen staat op de zevende plaats met 118 punten evenals Suske Goetschalckx uit Meer met 118 punten. Jos Bastiaensen uit Meerle maakt nog nét de top tien vol met 117 punten. In de A-reeks legde Eddy Lenaerts uit Meer beslag op de derde plaats met 114 punten. Gust Tobé uit Meer vinden we terug op een negende plaats met 113 punten voor Sus van Gestel uit Meerle op een tiende plaats met ook 113 punten. Patrick Wittenberg uit Meer is de enige schutter, uit onze fusiegerneente die in de B-reeks in de top tien staat. Traditioneel is Meer erg sterk vertegenwoordigd in de reeks van de senioren. Ditmaal neemt Frans Theeuwes de leiding met 116 punten voor ploegmaat John Theeuns die op een derde plaats staat met 115 punten. René Verwimp, ook uit Meer, schoot zich met 113 punten op een zevende plaats voor Gusje Van Santvoort uit Meerle met 113 punten. Jos Schrijvers uit Hoogstraten bekleedt met 112 punten de negende plaats. Helaas moeten we vaststellen dat geen enkele schutter uit onze fusiegemeente een rozenprijs kon winnen. Meerle verdiende in de ploegenstand 703 punten voor Meer met 697 en Hoogstraten met 673 punten. Aan de derde bondsschieting met de kleine kruisboog namen er te Wuustwezel 176 schutters deel. In de Ereklasse was Suske Goetschalckx uit Meer één van de drie schutters met het maximum der punten, wat slechts goed was voor een tweede plaats in de uitslag. Henk Jansen uit Meer schoot 118 punten wat goed was voor een zesde plaats. Mil Van Beeck uit Hoogstraten, op een zevende plaats, schoot ook 118 punten. Kurt Van de Locht uit Meer maakt

de top tien vol met 117 punten. In de A-reeks eindelijk een dubbelslag voor iemand uit onze fusiegemeente. Johan Goossens uit Hoogstraten legde beslag op de eerste plaats in de uitslag met 116 punten. Dankzij het beste kampschot wint hij ook de rozenprij s niet 9 rozen. Eddy Lenaerts uit Meer legde in diezelfde A-reeks beslag op een zevende plaats met 113 punten. In de Breeks vinden we maar één inwoner van onze fusiegemeente in de top tien. Dimitri Vermander uit Hoogstraten schoot 114 punten wat goed was voor een derde plaats in de uitslag. Bij de senioren zijn onze inwoners beter vertegenwoordigd. John Theeuns uit Meer schoot 118 punten wat goed was voor de eerste plaats in de uitslag. J05 Schrijvers uit Hoogstraten schoot 117 punten wat goed was voor een tweede plaats. Bovendien wint Jos de rozenprij s in deze klasse met 10 rozen. Gusje Van Santvoort uit Meerle en Frans Theeuwes uit Meer sloten af op 115 punten. In de ploegenstand sloot Meer af op 706 punten voor Meerle met 697 en Hoogstratcn op 688 punten. De vierde bondsschieting heeft plaatsgevonden te Sint-Lenaarts met een deelname van 171 deelnemers. André Bols uit Meer nestelde zich op een zesde plaats in de Ereklasse met 118 punten. Dianne Verheyen, Adri Vermeiren en Ellen Verschueren, alle drie uit Meerle schoten allen 117 punten. In de A-reeks zet Peter Snoeys zich op een tweede plaats in de uitslag door 118 punten te schieten. De jonge beloftevolle Greet Gijsbregts uit Meerle verraste iedereen door af te sluiten op 118 punten. Fons van Aperen uit Meer eindigde op een zesde plaats met een totaal van 116 punten. Dimitri Vermander uit Hoogstraten blijft zich bevestigen in de Bklasse. Met 115 punten bekleedt hij de eerste plaats in de uitslag. Wat hem ongetwijfeld nog gelukkiger maakt is het feit dat hij het beste

kampschot plaatste voor de rozenprijs die hij wint met 7 rozen. Eindelijk een dubbelstag voor John Theeuns uit Meer hij de senioren. Met 118 punten staat John eerste in de uitslag en wint hij de rozenprijs met 10 rozen. Frans Theeuwes uit Meer werd tweede met 117 punten voor Gusje van Sandvoort uit Meerle, op een vierde plaats met 1 l4punten. René Verwimp uit Meer schoot 111 punten wat goed was voor een zevende plaats in de uitslag. Per ploeg behaalde Meer 703 punten voor Meerle met 701 en Hoogstraten met 675 punten. De vijfde bondsschieting heeft doorgang gevonden te Rijkcvorsel met in totaal 165 schutters. Zelden hebben we het meegemaakt dat er slechts één schutter 119 punten schoot in de Ereklasse. Louis Verheeck uit Meer kon zelf maar amper geloven dat hij de enige schutter was met 11 rozen. Hij won dan ook onbedreigd de rozenprijs. Tien schutters moesten genoegen nemen met 118 punten. Zij werden gevolgd door 14 schutters met 117. Met 117 punten legde Herman Aernouts uit Sint-Lenaarts beslag op de eerste plaats in de Areeks én wint hij ook de rozenprijs met 119 punten. Fons van Aperen uit Meer schoot, samen met nog vier andere schutters 116 punten. In de B-reeks vinden we enkel Dimitri Vermander uit Hoogstraten in de top 5. Met 114 punten kan hij geen rol spelen voor de rozenprijs. De ouderen, de senioren, geven zich traditiegetrouw niet zomaar gewonnen. Zeven senioren zijn gelijkwaardig met 115 punten. Uit onze fusiegemeente zijn dat: John Theeuns en Frans Theeuwes uit Meer, Gusje van Santvoort uit Meerle en bovendien als enige vrouw. Adrienne van den Langenbergh uit Hoogstraten. Van al deze schutters die met 9 rozen mochten meekampen voor de rozenprijs heeft Gusje van Santvoort het pleit gewonnen.

Trommelwij ding te Meer Op tvveede paasdag, in een stralend lentezonnetje, kwamen alle giidenbroeders en —zuster tezamen in het lokaal van de Sint-Jorisgilde van Meer. De gilde ging weerom een bladzijde geschiedenis schrijven in hun meer dan 500-jarig bestaan. In oude geschriften, die nog steeds in liet bezit van de gilde zijn, staat beschreven dat men vroeger in bezit was van een trom. Helaas is deze doorheen de jaren verloren gegaan. Door het vergaren van informatie is men erin geslaagd om twee nieuwe gildentrommen te laten maken die de originele waarschijnlijk zo goed mogelijk benaderen. 'Het vergaren van de informatie was één zaak, op zoek gaan naar een kunstenaar voor de uitvoering hiervan wa.s een ander probleem' zo vertelde ons de hoofdman van de gilde. Jef Van Opstal. 'Tijdens het gilden feest van verleden jaar te Nieu winoer gaven we onze ogen goed de kost. We zagen enkele nieuwe mooie trommen. We legden achteraf contact met deze gilden en mochten ook de nieuwe troinmen later rustig gaan bekijken. Naar aanleiding van deze gesprekken legde de hoofdman contact met 'Het Museum Atelier' te Tilburg en leerde zo Ene Hoop kennen. 50

'In een eerste gesprek met de mensen uit de Meerse gilde bleek duidelijk dat zij voor zichzelf een beeld hadden hoe zijde trommen wensten'. Dat maakte voormij een eerste ontwerp een stuk eenvoudiger' zo begint het verhaal van de maker Ene Hoop. 'Blijkbaar beschikte ik over de nodige referenties want de opdracht werd mij al snel toevertrouwd. Alhoewel liet handmnatig maken van twee trommen een tijdrovend werk is dacht ik toch dat ik deze opdracht binnen de gestelde limiet kon volbrengen. 'Achteraf is gebleken dat het ciseleren van de Sint -Jorisafbeeldng en liet aanbrengen van de naam op de trommel het moeilijkste was.' Toch moeten we de maker feliciteren met het geleverde werk. Niet alleen zijn de trommen prachtig om te zien, ook het specifieke geluid van een gildentrom brengen zij voort.

Misviering Op tweede paasdag, even na half tien 's morgens waren alle gildenbroeders en —zusters verzameld in het lokaal gelegen aan de Meerse Donckstraat. Op een gegeven moment roffelden de twee tamboers op de nieuwe trommen en traden alle aanwezigen naar buiten om in optocht op te stappen naar de nabij gelegen kerk van O.L. Vrouw Bezoeking. De binnenkomst in de kerk, al roffelend. was geweldig indrukwekkend. Tijdens het vormen van de erehaag voor de geestelijke overheid keek hoofdman Jef Van Opstal even achterom naar 'zijn' gilde en zag dat het goed was. Tijdens de plechtigheid, waar gildenbroeder Herman Faes lector was, werden de trommels gewijd. Ook werd er naar aloud gebruik, door iedere aanwezige, de offergave op de trommen gelegd. Bij het einde van de H. Mis bleek hoe dicht leven en dood aan elkaar verwant zijn; uit piëteit voor de overledene waarvoor de mis begon om II uur liet de gilde de trommen pas terug klinken buiten gehoorafstand van de kerk.


GIL DENNIEUWS Huldiging Mevr. Dufraing Na de mis vergastte de gilde de genodigden op een staande receptie, met hoe kan het anders. gildenbier. Onder de aanwezigen merkten we ook Xavier Aertgeest op. Deze man, ook een weldoener voor de Meerse gilde, had er speciaal aan gehouden om voor deze plechtigheid de verplaatsing naar Meer te maken. Een andere genodigde, Mevr. Dufraing uit Meer mocht nu zeker niet ontbreken. Annie was verontschuldigd op de voorbije eerste zondag van oktober waar zij door de Hoge Gildenraad der Kempen gehuldigd werd in de Orde Van Trouw.

1

///gcu//// i)/)'SIspcld

0111/ing Mei,.

Dufraing ook een bijhorend diploma voor 50 joamoiio,uicrlmrokcn troim

Ii' 01,11 ( .1 / '

iilde.

Voor meer dan 50 jaar ononderbroken trouw aan de Meerse gilde had zij recht op de Gouden Orde van Trouw. Na diverse pogingen, of zoals hoofdman Jef Van Opstal verklaarde een gepensioneerde is zelden in zijn kot 'ontving Annie nu eindelijk het ereteken waar zij recht op had. Toch was ze pas sinds afgelopen woensdag terug van een 'tripje' naar New York. Ook maakte Annie de eredienst mee in de kerk. Ik schrok aangenaam want dc binnenkomst van de gildenmensen bleefprecies maarduren. Wat mij ook is opgevallen is het leeftijdsverschil van deze groe/. Van gepensioneerden tot kleuters die zo dodelijk paaseieren gaan rapen. Als deze gilde niet gewapend is om de toekomst te weer staan dan weet ik het niCt flit, . A1IIuL Ul Annie niet meer actief deelneemt aan het huidige gildenleven blijft zij graag op de hoogte van het reilen en het zeilen van 'haar' gilde. Zo geeft Meermarkt haar de gelegenheid om eens in het lokaal binnen te stappen. Ook het half jaarlijks tijctschriftje van de Sint-Jorisgilde 'De Doelen' leest zij méér dan eens. Ook in onze Hoogstraatse Maand vindt ze steeds wat wetenswaardigs.

Paasschieting Na de receptie versterkten de aanwezigen de inwendige mens. Immers, blijven drinken zonder eten is ook voor gildenleden onmogelijk. Omstreeks twee uur namen de schutters deel aan de paascierenschieting terwijl de jongsten hun hartje konden ophalen in het bos van het klooster.

Dc

£ Io(kHiIf\f 0!' (

/C S 1W

. J0HvI/

''1!!!! '0 / /1!

Grote Kruisboog te Castelré Op de Openingsschieting net de grote kruishoog te Castelré mochten de inrichters 205 schutters verwelkomen. De schutters begonnen meteen op het scherp van de snede, maar liefst vier schutters behaalden in de Erereeks het maximum der punten. Richard Vergouwen uit Sprundel bleek al meteen in topvorm evenals Vicky Romhouts uit Meer, Margo Jansen uit Meerle en tenslotte Frans Tackx uit Minderhout. Frans kampte het beste voor de rozenprijs. 12 schutters behaalden in deze Erereeks 35 punten. Maar liefst 16 schutters sloten af op 34 punten. In de A-reeks was 34 het hoogste getal; dit werd geschoten door Frans Van Dijck uit Loenhout, Gust Vernieircn en Maria Michiels uit Minderhout, Karel Sijsmans uit Wortel en tenslotte thuisschutter Johan Eelen. 8 schutters sloten af op 33 punten. De rozenprijs werd gewonnen door Juul Peeters uit Wortel, met vier rozen. We

vinden Juul in het peleton terug van 8 schutters die 32 punten behaalden. In de B-reeks schoot thuisschutter Luc Van Gompel op het laatste moment 34 punten. Eerder had Marc Goris uit Meer hem dat al voorgedaan. Aangezien Luc als thuisschutter niet mocht nieekampen voor de rozenprijs werd deze gewonnen door Marc. Bovendien, als je het kampschot zo in het middelpunt schiet, met vier rozen was Marc waarschijnlijk niet af te kampen. Jefke Vermeiren uit Loenhout en Georges Brosens uit Wortel schoten 33 punten. Gust Mertens uit Castelré, Jef Jacobs uit Meer. Jef Joris uit Hoogstraten en Hans Joosen uit Minderhout eindigden op 32 punten. Verder in de uitslag staan 5 schutters met 31 en 7 schutters met 30 punten. Aangezien de Openingsschieting niet meetelt voor het kampioenschap is er ook geen ploegenstand opgemaakt.

Met de aankoop van twee gildentrommen plaatst de Sint-Jorisgilde uit Meer niet één maar wél twee mooie parels op hun eigen kroon. Een volgende parel hopen zij volgend jaar te verdienen, op 23 en 24 juni, wanneer zij de eer hebben om hetjaarlijks gildenfeest van cle Hoge Gildenraad in te richten voor meer dan 4000 mensen uit gans Vlaanderen.

Wij verwachten graag al uw nieuws op volgend adres: Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

51


WIN UW EIGEN APPARTEMENT AAN ZEE!

t

,w

~

Spaar- en beleggingstombola van 1 april tot 30

juni 2000

i n Eet Celypso Hill complex in Oostduinkerke, op amper 200 m Een Mct en tweetjes op een luxueus cruiseschip naar New York, ven het strand renovanecheques van 100.000 Er, ĂŤn honderden iuxueuze familie- en caddykoffers. dat is de vederderijke inzet van onze grote spaar- en beleggingstombotal Van t april tot en met 30juni 2000 wordt u 1 tombolanummer toegewezen per tchijf van t 0.000 fr aangroei op uw spaarrekening of belegd tsr een van de deelnemende bereggjngtproducten bank + verzekeringen. En alt u een Gelden Etitocarcl hij MA Bank hebt, krijgt u nog een extra tombolanumweri Meer intormatie 7 Snel tas cm AX/\ bankreri

Laken kantoor VAN BAVEL-ROMMENS

bvba

Mccrdorp 21 2321 Meer Tel. 03/315 72 54

0$G S

cet4 Âśb4 fom-1 0

5 JPJ 'Jbl ~ ~lao4w

*J' 14S

52

, .

eANw

.

a


FLORA

Rosa 'Schneewittchen': Sprookjesachtige bloemen De roos is ongetwijfeld de koning onder de bloemen. Dat de roos uit de verbeelding spreekt, blijkt wel uit de vele legendes, sprookjes en gezegden waarin deze bloem een rol speelt. Ook in de tuin staat de roos zowel letterlijk als figuurlijk in het middelpunt van de belangstelling. Of het nu een grootbloemige, oude Engelse roos is of een snelgroeiende wilde roos. Een goede roos die overal op zijn plaats is, is de Plant van de Maand juni Rosa 'Schneewittchen.'

Schot in de roos Schneewittchen werd ruim veertig jaar geleden door een Duitse kweker gekweekt. Met deze heerlijk geurende roos niet room- tot sneeuwwitte bloemen heeft hij, zoals inmiddels is gebleken, een goede slag geslagen. Sinds de introductie won deze roos tal van prijzen. Zo heeft hij in het land van herkomst en in Engeland hoge beoordelingen gekregen. In Nederland sleepte Schneewittchen de titel 'Toproos' in de wacht. wal hier een van de hoogste onderscheidingen is. Nu meer dan veertig jaar later, behoort de gevuldbloemige roos nog steeds tot de beste rozen. Mocht u op zoek gaan naar deze roos, kijkt u dan ook naar de naam 'Iceberg'. Dit is namelijk een veelgebruikte (foutieve) naam voor dezelfde plant. Schneewittchen behoort als trosroos tot de Florihunda-groep. De vertegenwoordigers van deze groep hebben kleine trosjes met relatief grote bloemen (8 cm doorsnee). De heldere bloemen steken mooi af tegen de donkergroene, glimmende blaadjes. Verder kenmerken Florihunda-rozen zich door een bossige groei tot een hoogte van 1 m, afhankelijk van de vruchtbaarheid van de grond. Bijzonder is dat deze roos ook onderin god vol gebladerd is, waardoor geen stuik op 'pootjes'onstaat. Hierdoor leent hij zich ook voor haag- of vakbeplanting. Een goede plantafstand is dan 50 tot 60 cm.

planten op voldoende afstand van elkaar komen te staan. Kan de wind een beetje tussen uw rozenstruiken spelen, dan droogt het blad na regen of de ochtenddauw snel op. Alleen dat voorkomt in

vele gevallen al dat uw roos last krijgt. Hoe zonniger het plekje hoe beter het is. Een natte zomer kan uw rozen parten spelen. Geen nood want is de daaropvolgende zomer wel weer goed, dan straalt ook een roos als Schneewittchen weer. Mede doordat Schneewittchen ook op stam gekweekt wordt, zijn de toepassingsmogelijkheden bijna oneindig. Bovendien is hij gezien de bloei makkelijk te combineren met vaste planten, heesters en klimplanten, of natuurlijk met andere trosrozen. Neem de helder steenrode 'Paprika' die ongeveer net zo hoog wordt als Schneewittchen. 'Fresco' valt op vanwege de gevulde, oranje niet gele bloemen. 'Masquerade' gaat nog een stapje verder. Deze roos combineert geel, rose en rood. Mocht u rozen als 'Paprika'. 'Fresco' en Masquerade' niet bij u tuincentrum aantreffen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Het rozenassortiment is ontzettend breed. Allicht dat het tuincentrum u aan andere trosrozen kan helpen. die net zo mooi zijn of misschien zelfs nog wel beter.

Plant zorgvuldig Het planten van rozen moet altijd zorgvuldig gebeuren. De beste planttijd is in november, of eventueel in het voorjaar. Maar doordat tegenwoordig steeds meer rozen in pot staan, kunnen ze het jaarrond worden geplant. Wat direct opvalt is de diepe pot waarin ze staan. Deze diepte moet ook minimaal worden aangehouden bij het planten, zodat de wortels ongehinderd hun weg kunnen vervolgen. Tegenover de roos in pot, staat de roos met kale wortels. Ze zullen vaak goedkoper zijn, maar minstens zo goed. Dompel voor liet planten wel de wortels in het water. De plant slaat daardoor beter aan, vooral wanneer de grond goed word aangedrukt. Zorg verder dat de plaats van de verdeling (het stuk tussen de wortels en de takken) net onder het grondoppervlak komt. Rozen vragen vrij weinig onderhoud. Wel stimuleert een snoeibeurt in maart en een handje gedroode koemest of wat compost de groei en de bloei enorm. Op een zure grond stellen ze een beetje kalk ook erg op prijs.

Een zonnetje in de tuin Schneewittchen is net als vele andere rozen een sterke plant, maar zelfs bij deze topper kan wel eens sterroetdauw optreden. Het gaat hier om een schimmel. Die schimmel verraadt zich door liet ontstaan van kleine zwarte vlekjes op de bladeren. Het blad wordt vervolgens helemaal geel en valt af. Zorg dat de struiken bij het

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID 116 TEL.: 03/314 42 92

53


CAFE-BRASSERIE

Op stap in.. Vanaf Zondag 4 juni: Tentoonstellmg in het Stedelijk Museum (Begijnhof) niet werk van Monique Muylaert (keramiek) en De Vrouw in het Werk van A. Ost. Open: woensdag t/m zondag van 14 u. tot 17 u. Zondag 4 juni: Optreden LEATHERFACE samen met Faroutski en For the Day. vanaf 19 u in Cahier. Zaterdag 10juni: IKO- WORKSHOPS voor gans de familie, op de Vrijheid tegenover het stadhuis, 14 - 17 uur, Organisatie van het IKO, 03/314.75.54. Zondag 18 juni: EERSTE ZONDAG VAN HEILIG BLOED, processie om 11.15 uur, torenbekliniining van 13.30 - 16.30 uur, 50 BEF. IKO-leerlingententoonstelling van 10- 18 uur. Zondag 18juni: 1 ide AARDBEIENTOCHT, wandeltocht, org. Wandeiclub de Noorderkempen, vertrek tussen 8 en 15 uur aan zaal Pax., ml. 314.54.11. Woensdag 21 juni : JAARMARKT EN STRATENLOOP, vanaf 17 uur in de Vrijheid. Vertrek van de lopers om 19 uur. Zondag 25 juni : TWEEDE ZONDAG VAN HEILIG BLOED, zelfde programma als op zondag 18juni. Dinsdag 27 juni : ONTHAALNAMIDDAG VOOR NIEUWE KLEUTERS, in de gemeenteschool om 13.30 uur, Gravin Elisabethlaan 21.

Het café

CAHIER È 41

-

Waar mensen zich jong voeten Waar jonge mensen zich thuis voelen!

WORTEL

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdag.

avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Zondag 4 juni: Toeristische FiETS- EN AUTOZOEKTOCHT. Inschrijven en vertrek tussen 12 en 14.30uur aan het Slot. Aankomst 19.00 uur Or.g Slot. Zaterdag 10juni: Open hio-bedrijvendag bij J. Horsten, Grote Plaats 33. Zondag 11juni: FOTOTENTOON-STELLING van een 15-tal fotografen. van 10 tol 18 uur in het Slot. Zondag 11 juni: demonstratie van de COMPOSTMEESTER in de tuin van Jan Schrijvers, Oude Weg 17. van 14 tot 16u. Maandag 12 juni: FOTOTENTOONSTELLING van lOtot 18u inhet Slot. GEZINSFIETSTOCHT: vertrek om 14 u aan de Gold. Org . BJGJ

MINDERHOUT Zondag 4juni: FIETSDAG KWB Zaterdag 10juni: KAPELLEKENSLOOP aan de Parochiezaal. Org . KWB

MEERLE Zondag 11juni: FANFAREFEESTEN in de kerk en parochiezaal. Kerkconcert om 10.00 uur, bingo om 19.30 uur. Org Fanfare Si. Ceicilia. Woensdag 14 juni: JAARVERGADERING van het zaalcoimté om 20 u in de parochiezaal. zondag 25 juni: TOUWTREKWEDSTRIJD op het speelplein achter de school Woensdag 28 juni tlm zaterdag 1juli: 10 0 1 AVOND-FIETSVIERDAAGSE. Vertrek tussen 18.30 en 19.30 uur aan het Gemeenteptein (parochiezaal). Org. KWB-Fietstoeristen.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur, John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CL DE H. Bloediaan 285, Hoogen tel. 314.83.11

Donderdag 1juni t/m vrijdag 15 september: Vakantiefietszoektocht - Hoogstraten KWB Hoogstraten centrum-J Sinouts Gelmelstraat 38 - 2320 Hoogstraten - 03/ 3 143 137.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Larigenberg 14 . 2323 Hoogstraten.Wortei Tel./Fax 03 / 314 53 28 -

IuwriijezIuiz Juni t/m september Grote Fietstocht KWB Meer Fusiegemeente Hoogstraten - Inschrijvingsformulier: 100 BEF Info en verkoop: Toerisnle Hoogstraten.

urijhcii 183

03/314 66 65 I.rt & IaÉljp 50

46

nT/7 T HOOGSTRATEN

CAFÉ DISCOBAR

Vee4

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten

v

V—Vvzw Mussenakker Meer

I

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

54

lWfl Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax:(03)31487 17

HOOGSTRATEN

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

DeGuldenCoppe

'T FRTUIN .40

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

O ma

62

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Open donderdag (20.00u), vdjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30a)


KALENDER

MEER

Ongevallen

Zondag 4juni: MEER MARKT. Aanvang om 9.00 uur in dc Donkstraat in Meer. Organisatie Dorpsraad Meer. Thema: Kinderniarkt.

Zaterdag 15 april om 16.20u botste aan het kruispunt Achtelsestraat - Salm-Salrnstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Maryanne Jansen (52j) Elsbroeken 6, met de fietser Bart Van Tichelt (15j) Salm-Salmstraat 9. De fietser en de chauffeur werden licht gewond.

Zondag 4 Juni: TRIATHLON. Vertrek in de grote vijver vanaf 10 uur, in de Mosten.

Zondag 11 Juni: MEER ROOTS-2000. Popfestival in de Mosten.

Zondag 18 Juni: SCHOOLFEEST in Meer

MEERSEL-DREEF

N

Zondag 25 juni. SCHOOLFEEST van basisschool 't Dreefke. aanvang 14u, allerlei animaties en optredens.

Zondag 4 juni, OPENDEURDAG in de St.Luciakapel op Meersel, van 14 tot 18u.

Dinsdag 2 mei om 5.50u botste aan het kruispunt Beersehaan en Eikendreef te Rijkevorsel de auto bestuurd door Bart Vermeiren (26j) Dr Versmissenstraat 2 met de auto bestuurd door Ilse Van Dingenen (26j) Oostmalsesteenweg 21 Beerse. Ilse Van Dingenen en de inzittende Heidi Wijnants (30j) Eikendreef 72 Rijkevorsel werden licht gewond. Beide wagens liepen zware schade op. Dinsdag 16 mei Om 13.10u werd de fietser Jacques Verhoeven (72j) Hoogeind 60 Meer. aan Hoogeind door een auto aangereden en licht gewond naar het ziekenhuis Sint-Jozef gebracht.

Zaterdag 18 en 25 juni, TENTOONSTELDinsdag 16mei om 15.50u botsten aan de Van Aertselaerstraat een motorrijder met een fietser. Luc Bruynen (1 5j) Heistraat 6 Hoogstraten werd licht gewond.

LING over PATER PlO in de St.-Luciakapel op Meersel, telkens van 14 tot 18u.

'tÏLER - .Slwle (,ec ii t werdgeboren op 16 moor! 2000. Zij voltooide daannee een Meers t'ier'cs1achi. Dc /ïcre moeder is Leo Jansen geboren in 1969. De trot.se oma Thereza Moua.v is ton 1945 en de ot ertrotse Oi ei 'rootmoeder is Roa Lenoerts, ge/7Ore!! in 1927.

Open tropen VZW organiseert

Het l4de Open Tropen Festival Vrijdag 30juni 2000 Zaterdag 1juli 2000

Raadsherenpark Turnhout - Vosselaar Tropisch dansfestival met topgroepen uit Afrika, Zuid-Amerika en de Caraïben.

I,AF HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof/s er een specifieke toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WAND/G GEÏSOLEERDE

Zoekertj e Te huur: In Koksijde op zeedijk: dakappartement voor 2 pers. op de 7e verdieping (lift) met uniek zicht op zee en duinen. Rustig. Twee grote zonneterrassen vooraan en achteraan. Week - weekend - midweek.

Tel. 09/355.68.84.

of FLEXIBELE uitvoering

Aan de Vrijheid botsten dinsdag 16 mei om 1 6.30u twee auto's. Yvonne Nieuwhuisen (20j) Donkakker 16 Meer werd licht gewond en naar het Sint-Jozefsziekenhuis gevoerd.

De Vlaamse Liga tegen kanker zoekt vrijwilligers De Vlaamse Liga tegen Kanker zoekt vrijwilligers om haar vrijwilligcrswerking uit te bouwen. Wens je Iets voor andere mensen te doen (ziekenvervoer, ziekenbezoek of opvang van kinderen, bijvoorbeeld), dan is dit iets voor jou! Je bent minstens 21 jaar. communicatief, sociaal vaardig en discreet. Je voelt je voldoende sterk om mensen in nood te helpen. je hebt een wagen enje kan je gemiddeld 2 maal per week vrijmaken. Er wordt een kennismakingsgesprek, een opleiding, een onkostenvergoeding en een verzekering voorzien. De vrijwilligers komen ook regelmatig samen voor verdere begeleiding. Benje geïnteresseerd? Laat dan iets weten v66r 15 augustus 2000!

in inox.

, 4"lndustrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 119hL Fax 03/314.80.65

Vlaamse Liga tegen Kanker Crista Maes, Helga Vangeel Korte Klarenstraat 13 bus 8 2000 Antwerpen Tel: 03/226.40.00 Fax: 03/227.33.93 E-mail: ciista.iiiaes@telenkanker.be

55


POLITIE: 315.71.66

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen

031314.32.11

Brandweer

RIJKSWACHT: 314.50.08

314.42.43

WACHTDIENSTEN

7<f]

CONTAINERDIENST

Desmedtstraat 36 - 2322 Mil/derhoul

VAN SPAANDONK Hoogeind

Tel.: 03/3145450

Donderdag 1 juni: DR. F. HOLVOET & DR. 2321 MEER

54

HUISARTSEN

Tel.

03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

A. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66.

Zaterdag 3 juni: DR. C. BOEREN, Mgr. Eesterrnansstraat 15, Meerle, tel. 3 15.82.21. squash

Zondag 4 juni: DR. L. VERMANDER & S. Tennisclub

STAM, Meerleseweg 24-a, Meer, tel. 315.85.11.

BANKÜNIE

Zaterdag 10juni, zondag 11juni en maandag 12 juni: DR. J. WILLEMSE. B. van

ONS DOEL, UW GLIMLACh

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 03/314 42 92

Aperenstraat 3. Hoogstraten, tel. 3 14.45.55. ar

Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni: DR. J.

Pluimveeslachterij

WILLEMSE, B. van Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55.

LOt.Ç)FI'

STOFFELS

03/3143239

Zaterdag 24juni: DR. S. FAES, Heilig Bloedlaan. 291 Hoogstraten, tel. 3 14.50.10.

Zondag 25juni: DR. F. HOLVOET & DR. H.

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

VERHOEVEN. Desrnedtstraat 29. Minderhout, tel. 314.31.66.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

1i71

Tot 2juni: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 03-314.63.25.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...). antiek, brokante en curiosa

Vrijheid 230. HoogsTraten, tel. 031314.51.50.

K

Van 9 tot 16 juni: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03/

-

-

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

3 15.73.75.

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

23 juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03/669.64.24.

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (3 14.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

56

65

Van 16 tot

LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 03/ 314.40.74.

hairslyling mode...

c7

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

Van 23 tot 30 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 03/ 314.38.86. -

Zelfstandige verpleegkundigen: (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89)

U&ft

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Zaterdagvoormiddag 17 juni: APOTHEEK

THUIS VERPLEGING

74

APOTHEKERS

Van 2 tot 9juni: APOTHEEK DE MEESTER,

Pcperstraat 2 Uooqs1rten TeI.03/31.4 1308

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraterl (Meerle) Tel. 03/3157016

De volgende MAAND verschijnt op 28 juni. Op woensdag 14 juni verwachten wij de kopij voor het volgende nummer. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog binnen gebracht worden op zondag de 18/te.

1161

Tandtechnisch Laboratorium

KATIAVANHERCK 0(\J

Vrijheid 228 - IS 2320 1IOOCJSTRATCN Tel.: 03/314.69.32 - I'ax.: 03/314.67.12 Nieuw adres:

VRIJhEID 228 naast Apotheek VAN FELT Alle reparaties aan kunstgebltten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.