maart 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 179 MAART 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

Het verhaal van grensbewoner Christ Van Dun

/

[ een leven van goedheid en optimisme --

1-

1

1

/

Wereld reiziger Eugène Pauwels

E 10 Antilliaanse Vrij kaarten blz. 32

Xavier Delcourt


VARIA

Hoogstraatse Koppen (1)

Herinnering aan

E.H. Louis SWAEGERS

De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Deze maand kunstschilder Charles Boom. Wie een foto van Charles Boom onder ogen krijgt of voor zijn zelfportret staat, ziet het meteen: dit is geen Karel, dit is een Charles. Voor u staat een heer van stand, een gesoigneerde gentleman clie zijn wereld kent. een kosmopoliet met een knevel die alleen een Charles op zijn bovenlip laat groeien. Zon snor zou een Karel nooit laten staan. De naar hem vernocrnde straat in Hoogstraten, mag dan al de Karel Boomstraat heten, de schilder zelf ging door het leven als Charles Boom. Hij werd op 3 april 1858 geboren in Hoogstraten, in het café van zijn ouders: De Welgezinde. pal naast het stadhuis. Hij was van 1876 tot 1880 aan de academie in Antwerpen in de leer hij Charles Verlat. de bekendste Antwerpse schilder van zijn tijd en onder meer bekend van - inderdaad, we kunnen het ook niet helpen - de Khrel Verlatstraat op het Antwerpse Zuid. Verlat selecteert Boom om mee te werken aan de panorama's van de slag bij Waterloo en de slag van San Stefano in Moskou. Dat laatste project wordt een financieel débacle, en vermoeid en vermagerd keren Boom en zijn gezelschap terug uit het Rusland van de tsaar.

sen onderscheidt Boom zich als kunstenaar met het maken van grote historische taferelen en ontpopt hij zich als een voorloper van Cecil B. De Mille, de regisseur van de Hol ly woodkiassieker 'De Tien Geboden'. Gigantische massatafeielen, met tientallen personages, waarbij de schilder bijzondere aandacht besteedt aan de kostuums. Opdrachten heeft Boom genoeg. In 1899 mag hij een van de vijf schilderingen voor de trapzaal van het Antwerpse stadhuis maken. In het Turnhoutse gerechtsgebouw zijn nog steeds door Boom gevulde muren te zien. Wanneer Boom aan historische genretaferelen begint, wordt niet op een vierkante meter meer of minder gekeken.

Cecil B. De Mille

Als Charles Boom op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. op 13 februan '32, in Antwerpen overlijdt. is hij officier in de Leopoidsorde en in de Kroonorde. (th)

Wanneer Verlat in 1885 directeur van de Antwerpse academie wordt, kan Boom als leraar op de academie aan de slag. Ondertus-

Ook het Hoogstraatse stadhtus mag hij van decoraties voorzien. Van die schilderijen zijn nog slechts fragmenten bewaard, nadat de Duitsers hij het einde van de Tweede Wereldoorlog cle toren van de Sint-Catharinakerk lieten springen, en ook het Hoogstraatse stadhuis nagenoeg volledig vermeld werd. Tussendoor maakte hij nog een hele reeks portretten.

Volgende maand: Emiel Van Bergen.

Charles Boom, 'Zelfportret'. (Foto Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen) 2

WL

Als meerlenaar geboren in 1928 deed Louis Swaegers schitterende studies aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. De superior van toen verbaasde er zich over dat Louis ook nog een prima voetballer was. Intelligentie en sport konden in die tijd nog niet samengaan! Aan het begin van zijn priesteropleiding werd Louis naar Rome gestuurd om er te studeren aan de Gregoriaanse Universiteit. Hij werd er lic. in Theologie en lie. in de Wij sbegeerte. Met zijn medestudenten uit die tijd kwam hij jaarlijks nog samen: Kardinaal Danneels; de onlangs overleden hulp-bisschop van Brugge, Larridon; vicaris-generaal Van Bostraete; Prof. Herman Mertens van de K.U. Leuven e.a. In 1958 kwam Louis terug in het Hoogstraats Seminarie als leraar tot 1986. Tegelijk was hij ook de zo verdienstelijke sekretaris van de Oudleerlingenbond. Pastoraal werk presteerde hij in Minderhout als mede-pastor; rector van Mariaveld, proost van de K.B.G. en de K.S.J. Voor deze K.S.J. reisde Louis vorig jaar nog naar de Ardennen om voor te gaan in de eucharistieviering. T,niiis had twee grote hobby's: op jacht gaan met een vriendengroep en operamuziek waarvan hij vooral de laatste tijd zeer genoten heeft. Louis Swaegers werd zeer beproefd door een steeds zwakkere gezondheid. Voor de ingewijden was zijn overlijden geen echte verrassing.

J.B.


cnctre in de moond Multiculturele pionier De naam Xavier Delcourt zal misschien weinigen in Hoogstraten bekend in dc oren klinken. 'toch wordt hij al gans zijn leven lieii uit weei geslitigeid tussen Meer en de hoofdstad. Brussel houdt iijn adrenaline op peil, Hoogstraten geeft hem de noodzakelijke rust. Al jaar en dag pendelt Xavier van Meer naar Sint-Joost- ten -Node waar hij als directeur van de enige Vlaamstalige gemeenteschool met uitsluitend migrantenkinderen een evenwicht tracht te vinden tussen de Marokkaanse, Turkse en Vlaamse cultuur en taal. En dat is meestal geen sinecure Toch heeft deze school een geweldige aantrekkingskracht op de buurt en daarbuiten. Waar de meeste Franstalige scholen moeten knokken om hun aantal leerlingen op peil te houden, moet Xavier bijna dagelijks kinderen weigeren. Niet om redenen van afkomst of cultuur, maar omdat hij ze niet meer kan plaatsen. Hard werken, veel begrip, een tomeloze inzet en een warm hart voor het multiculturele leven van de Brusselse migrantenwereld hebben zijn schooltje van weleer doen uitgroeien tot een centrum van onderwijs, cultuur en familiale samenleving. Drie jaar geleden keerde hij naar Meer terug , het dorp waar hij sinds zijn trouwdag bijna elke vrije dag heeft doorgebrachtt. De grootouders waren afkomstig uit Meer, de schoonouders wonen er nog steeds en met de verhuis van Xavier en zijn vrouw Jeanne Van Gestel naar het Hoogeind is stilaan de cirkel weer rond. Meer moet dat niet zijn, of juist wel?.

Meerse roots Rond 1908 trouwden Jef Snoeys en Roos Van den Heuvel, allebei uit Meer, en trokken naar Hoogstraten waar zij op het Boereneinde een huis huurden, iets voorbij de molen van Sander Theeuwes. Het huis is intussen al lang verdwenen en de molen omgetoverd tot het dansparadijs der Noorderkempen, de Highstreet. Jef Snoeys ging in loondienst werken op Villa Hortensia bij de familie Koyen en droeg zijn steentje bij in de teelt van winterasperges en klein fruit. Daarnaast vonden zij ook nog de tijd om een gezin op de wereld le zetten Zes kinderen meiden er

Op de koer van hei ouderlijk hujs in Laken.

op in het warme nest. Maria was de tweede jongste van het gezin , Jos die later naar Wortel trekt, de jongste. Maria hielp thuis in het huishouden maar diende ook in het cafe var Felix Diels en Anna Kerstens op het einde van de Lindendreef, recht tegenover het gevang. Daar leerde zij Frans Delcourt kennen. Hij was een jonge onderwijzer uit Eeklo, pas afgestudeerd aan de normaalschool van Blankenberge. In die tijd waren er echter weinig plaatsen beschikbaar in het onderwijs en zo gingen veel onderwijzers werken in de gevangenissen. Zo vond ook Frans tenslotte werk in de strafschool van Hoogstraten. Hij logeerde op het kasteel maar voor een droogje en een flatje kwam hij naar het cafe van Anna Kerstens en zo leerde hij Maria Snoeys kennen. En zoals het de liefde past werd er toen ook getrouwd en kwam weldra hun eerste kindje. Het Hoefijzer werd de eerste thuishaven van de familie Delcourt - Snoeys Maar het zou niet de laatste zijn. Door allerlei overplaatsingen en mutaties waarop het Belgisch gevangeniswezen een patent blijkt te hebben, vertrokken zij kort daarop van Hoogstraten naar Merksplas. Maar ook dit was van korte duur want in '44 verhuisden zij naar Brussel waar zij drie jaar in het Klein Kasteeltje zullen wonen. Het was de periode vlak na de oorlog en deze gevangenis , die nu bekend staat als opvangcentrum voor asielzoekers, zal toen vol met mensen die beschuldigd waren van collaboratie tijdens de oorlogsjaren. Het is hier dat Xavier Delcourt in '45 als vierde van 7 kinderen geboren wordt. Het duurt niet lang of Xavier kan mee op reis in de carrousel der gevangenissen. Slechts enkele jaren oud maakt hij kennis met Merksplas. Maar ook dit was van korte duur want enkele jaren later krijgt vader een nieuwe plaats. Hij wordt tewerkgesteld in de

gevangenis van Sint-Gillis bij Brussel. In '49 kopen zij daarom een huis in Laken, vlakbij de tuin van het koninklijk paleis. Tot aan zijn pensioen zal hij zich hier en in Vorst voor het laatst inzetten in het heropvoedingsproces van delinquenten. Vader is intussen overleden, moeder woont nog steeds in Laken, en Xavier ? Die heeft de smaak van Brussel met het heimwee naar de Kempen in zijn ziel gegrift. Pendelen tussen Brussel en Hoogstraten is niet iets van de laatste jaren. Hij heeft het bijna gans zijn leven al gedaan. Laten we maar eens luisteren.

Een Brusselse Kempenaar "Hoewel ik bijna altijd in Brussel gewoond heb, ben ik eigenlijk een echte Kempenaar geworden. Dat is heel toevallig gekomen. Wij waren thuis met 7 kinderen. Toen we in Brussel op het Klein Kasteeltje woonden, in de jaren '45 —'46, sukkelde mijn moeder erg met de gezondheid. Om het gezin wat te ontlasten werd ik tijdelijk bij mijn grootmoeder in Hoogstraten geplaatst. Ik was toen ongeveer drie jaar en heb daar bijna twee jaar verbleven . Achteraf bekeken is dat wel de schoonste tijd van mijn leven geweest. Hier ben ik een Kempenaar geworden. Van toen af stond ik elke vakantie terug in Hoogstraten. Kerstvakantie, paasvakantie, groot verlof, elke keer was ik daar terug. Toen ik ongeveer dertien jaar was, kwam ik zelfs alleen met tram en trein naar de streek, dikwijls voor drie dagen. Ik trok toen vooral naar Wuustwezel naar mijn kozijn Herman Verdijck om te helpen in de bakkerij en de toer te doen. Als we dan al wat ouder waren gingen we natuurlijk ook een pintje drinken 's avonds en zo kwamen we in de Roma bij "Kobke Keunings" terecht. Daar heb ik ons Jeanne leren kennen. Jeanne was de oudste dochter van Jan Van Gestel en Mit Vervoort van het Hoogeind in Meer. In het begin werd ik bij hen thuis zo wel wat argwanend bekeken . Een lanterfanter uit Brussel die hier efkens het schoon weer komt maken. Maar dat was toch wel rap over. We zijn getrouwd en naar Laken getrokken. Ik had ondertussen ('67) mijn diploma van onderwijzer op zak en was op zoek gegaan naar werk. Eerst heb ik hier heel de streek afgezocht maar het was heel moeilijk om iets te vinden. Meester Herman Verboven van Meer heeft mij toen zelfs mee op sleeptouw genomen maar het was tevergeefs. Plots kreeg ik echter een job aangeboden


MAN IN DE MAAND

Bijna 20 jaal - ,gc'lecleii. Via. r. Xa:ici, Saskia,

in een gemeenteschool in Sint-Joost-ten -Node bij Brussel . Ik heb geen moment geaarzeld en die plaats aangenomen. Het straffe van de zaak was dat ik nog maar een goei twee weken bezig was in die school of er kwam een plaats Vrij hier in Meer. Toch heb ik ze niet aangepakt. Dat schooltje in Brussel was mij erg bevallen. Het was daar een hele plezante familiale sfeer en ik was jong, dus ik bleef. Ik heb er nooit spijt van gehad. Erik Fransen heeft toen die plaats in Meer aangenomen. Wij hebben een tijdje in Laken gewoond, verhuisden nog een keer naar Vilvoorde maar vonden tenslotte onze stek in Londerzeel.

Ons ElO-strand Maar hoewel wij tegen Brussel woonden en ik daar heel graag werkte, kwamen we elk weekend naar Meer. Van zaterdagmorgen tot zondag avond. Ook elke vakantie pakten wij ons valies en kwamen wij hier wonen. Mijn schoonouders hadden een tuinbouwbedrijf met aardbeien en augurken en ook kippen. Dat was hier ons paradijs, zeker voor onze twee kinderen Kurt en Saskia. Buiten de uitstappen die wij deden zaten wij vooral aan "het strand van de Noorderkempen". Zo noemden wij de put van de ElO die men toen volop aan het uitbaggeren was. Mijn schoonvader Jan Van Gestel heeft heel dat domein nog ontbost voor dc aanleg van deze put. Nee, ik ben altijd dolgraag naar de streek gekomen. In mijn Vrije tijd als bengel was ik bijna nooit in Brussel. Ik ben wel kort even bij dc Chiro geweest in 't stad, maar ik wilde naar de Kempen. En zo is dat nu nog altijd. Ik ben eigenlijk heel graag in Brusscl maar ik zou er niet definitief kunnen wonen. Ik wil er in de dag wel zijn, wat lanterfanten en meemaken wat er te beleven valt, maar om mij op mijn gemak te voelen, moet ik naar hier komen. Daarom zijn we drie jaar geleden ook naar Meer verhuisd. Het pensioen begint stilaan te naderen en dan wilden wij terug naar de streek komen. Elke keer als wij vroeger in Meer kwamen sprong ik binnen bij mijn tante Jeanne (Snoeys) in Hoogstraten op de Lodewijek De Konineklaan. Zij heeft eigenlijk een stuk van mijn opvoeding verzorgd. Juist voor we de stap zetten om terug te komen is ze gestorven. Daar denk ik nog dikwijls aan: we zitten nu wel hier in Hoogstraten maar we kunnen er niet meer naartoe.

Jeanne en Kurt. Wij wonen bij de schoonouders op het "Bies hof"' recht tegenover de Mosten..

De gezelligheid van een klein Vlaams schooltje in Brussel. Ik kwam terecht in een klein Vlaams schooltje in Sint-Joost-ten —Node, de kleinste van de 19 Brusselse gemeenten. Er waren maar 80 kinderen , allemaal Nederlandssprekend. We hadden 1 kleuterklasje en drie klasjes lager onderwijs. Er heerste een heel gemoedelijke familiale sfeer. Het was eigenlijk één grote familie. Ik voelde mij hier direct heel goed thuis. Wij deden vele nieuwe dingen, organiseerden feesten en richten een theatergroep met onze kinderen op. Daarmee hadden we zoveel succes dat we regelmatig in het voorprogramma van de Beursschouwburg mochten spelen . Zo werden wij zowat de voorlopers van het kindertheater in Brussel. Ik heb mij daar toen heel erg in geëngageerd en zelf speelde ik ook toneel in een groep van jonge toneelliefhebbers in Schaarbeek. De

volgende jaren is dat kleine schooltje beginnen groeien tot maximum 120 kinderen en toen kregen we plots een forse ieriigval. Dat kwam vooral door het feit dat er overal in Vlaanderen voor- en nasehoolse opvang werd georganiseerd. En dat was tot dan toe voor ons een belangrijke troef geweest. In ons schooltje besiond die opvang al veel langer Vele mensen van buiten Brussel die hici kwamen werken brachten hun kinderen 's morgens mee, zetten die bij ons af en pikten die na het werk terug op. Er was toen opvang van 7uur 's morgens tot half zeven 'savonds. Wij hadden toen veel kinderen van mensen die in dc Koningsstraat werkten in de filinindustrie en ook bij de min,sterics Maar toen plots overal in de Vlaamse genieeilteii kinderopvang voorzien werd viel voor ons een groot reeruteringsgebied weg. Intussen was de buuit ook al danig aan het veranderen. Er kwamen meer en meer migranten wonen, waar door er ook meer Vlaamse mensen wegbieven uit de buurt. Zo kwam het dat de school einde jaren tachtig heel veel kinderen verloor en ik zelf ook mijn job .1k werd gereaffecteerd naar Buggenhout. Drie jaar heb ik daar gewerkt tot ik vanuit de inspectie het aanbod kreeg om bijscholing te geven aan andere onderwijzers en dit in het kader van Belgische Steden en Gemeenten. Dat was voor mij een echte verri jking. In het onderwijs kunt ge normaal gezien niet veel andere richtingen uit. Daarom was dit voor mij ook een hele verademing en ook op professioneel vlak een serieuze aanwinst. Ik heb dat vijf jaar gedaan. Tot een oud-collega van SintJoost-ten —Node op pensioen ging en er daar terug een plaats vrijkwam. Zo keerde ik terug naar mijn eerste school die intussen danig veranderd was.

Sint-Joost-ten-Node, waar migranten thuis zijn Zeker drie kwart van de kinderen waren nu migranten, vooral Turken. Driejaar heb ik er het eerste leerjaar gegeven met ongeveer 30 li 35 kinderen in de klas. Daarna werd ik er directeur en tot vandaag doe ik dat nog altijd. Het kleine Vlaamse schooltje van weleer met haar 80 Vlaamse kinderen is nu de grootste van de 5 gemeenteseholen van Sint-Joost. De andere vier scholen zijn Franstalig. Wij tellen

0/) de speeiji aa!s. De directeur maakt alle tijd -ri enor z1jn iceriiincn.


MAN IN DE MAAND

Bij de ingang van de school, die korrelings gerestaureerd zal worden. momenteel 315 kinderen en dat is ongeveer 65 meer dan de grootste Franstalige school. Waar deze scholen meer en meer leeglopen komen er bij ons steeds maar meer. Ik kan ze gewoon niet meer plaatsen. Vorige week heb ik nog tien inschrijvingen moeten weigeren. Alle kinderen bij ons zijn migrantenkinderen, voornamelijk Marokkaans en Turks . Dat heeft volgens mij een viertal redenen. Vooreerst willen de mensen dat hun kinderen tweetalig zijn want ze ervaren dat, wanneer ze gaan solliciteren voor werk, men steeds vraagt of ze Nederlands spreken. Daarnaast doen wij heel veel voor en met de kinderen. Dat is algemeen geweten , dat gaat rond zoals een tam-tam. Wij moeten zelfs geen reclame maken. Ze horen dat in de buurt: in die school gebeurt wat. Daarbij komt ook dat de school vlakbij gelegen is, ze staat midden in de buurt cii het zijn er allemaal grote gezinnen. En tenslotte een erg belangrijke factor ook is het feit dat wij open staan voor het culturele. Zij verwoorden dat dan op hun manier: "jullie zijn tenminste geen racisten".

Nederlands niet met de moedermelk binnengekregen Dat alles brengt wel mce dat er grote problemen zijn, vooral dan op gebied van taal. Want djç k udien Zijn van thuis uil bijna allemaal Franstalig of Arabisch. En dat geeft soms enorme problemen als zij hij ons aankomen. Voor een inschrijving trek ik sowieso minstens 45 minuten uit. Ik benadruk altijd aan de ouders dat het een heel moeilijke en gevaarlijke keuze is om bij ons in te schrijven. Meestal komen de moeders alléén hun kinderen inschrijven. Na mijn lange uitleg stuur ik ze eerst naar huis terug om daar nog eens goed niet hun man over te spreken vooraleer ze definitief in te schrijven. Want die taal dat blijft een prohieem. Ik heb dat eens uitgerekend hoeveel uien zij offectiel van ons les krijgen in liet Nederlands, hoeveel uren wij die concreet in handen hebben . Er zijn 365 kalenderdagen , waarvan juist de helft (1 82) schooldagen zijn. Van die 182 dagen hebben wij die kinderen maar 4uur per dag echt in onze handen. Voor de rest zijn die constant aan het babbelen in het Frans, het Turks of het Arabisch

in de gang, op de speelplaats, in de rcfter of zelfs in de klas wanneer de juffrouw met enkele kinderen apart aan het werk is, of achter haar rug, in de hoeken van de klas waar ze zell'standig aan het werken zijn. Dan houdt ge per schooljaar effectief maar 800 uren over. Want zogauw die schoolbel gaat en ze komen buiten op straat, in de buurt, of in de familiale context dan is het gedaan met Nederlands tot 's anderendaags 's morgens. En dat zijn dus enom'me problemen. Dat sleuren die kinderen ook mee in alle andere lessen, zoals bv.in de rekenles, bij geschiedenis, enz. In de jaren 80, toen er ook al wel enkele migranten waren, leverden wij nog kinderen af die later hoger onderwijs of universiteit gedaan hebben. Dat wordt nu moeilijker en moeilijker. Wij kunnen wel kinderen afleveren die Nederlands spreken, maar tussen een spreektaal kennen en studies aanvatten in het secundair of het hoger onderwijs met boeken vol terminologie waar jij en ik het soms nog moeilijk mee hebben is toch nog wel iets anders. En een bijkomend probleem voor ons is vaak dat mensen die er wel in slagen om sociaal wat vooruit te gaan dikwijls de buurt verlaten en elders gaan wonen. Op die manier verbetert de wijk er helemaal niet op, want telkens komt er dan weer een nieuwe lichting "analfabeten". Daarom heb ik mij voorgenomen om enkel in uiterste nood nog kinderen in het eerste leerjaar in te schrijven. Als ik dat wel zou doen dan komt dat kind, dat geen woord Nederlands kent, in een klas van 30 á 35 andere probleemgevallen, en dan is dat natuurlijk een vogel voor de kat. Ik probeer ze nu steeds al vanaf hun 2,5 jaar in te schrijven zodat ik ze zo lang mogelijk in handen heb.

Extra middelen Gelukkig zijn er de laatste jaren heel wat extra middelen vrijgemaakt voor migrantenkinderen. Wij kunnen nu genieten van het O.V.B., Onderwijs Voorrangsbeleid. Hierdoor krijgen wij extra uren voor migranten. Daardoor hebben we nu 30 personeelsleden en klasjes met ongeveer 15 kinderen. Om daarvoor in aanmerking te komen zijn er een aantal strikte voorwaarden: De kinderen moeten migrant zijn, de moeder mag niet langer dan tot haar 18 naar school geweest zijn, zij moet in een vreemd land geboren zijn en ook die nationaliteit hebben. Bij ons

voldoet ongeveer 90 ui 95% van de kinderen hieraan. Wij moeten om de twee jaar een aanwendingsplan opmaken en elk jaar wordt de school doorgelicht. Afhankelijk van deze resultaten wordt er beslist of wij die extra uren krijgen. Dat zorgt in ieder geval wel voor een grote onzekerheid. Daarnaast hebben we ook ons O.E.T.C. project Onderwijs in eigen Taal en Cultuur. Dii is een project vooral gericht naar (le Turkse kinderen. Gedurende een aantal lestmjden wordt er een Turkse leraar mee ingeschakeld . naast de gewone Vlaamse leraar. Vooral hij kleuters is dat zeer belangrijk. Normaal gezien hebt ge met die kleinsten in het begin weinig contact, maar niet een Turkse leraar erbij kunt ge al vlug de meest simpele zaken oplossen. Naar de hogere jaren toe vermindert dit aantal uren, dan blijven er nog 3 uur per week over in het zesde leerjaar. Met de ouders houden wij daarenboven nog extra contact via onze moedergroepen. Die komen één maal per week met ongeveer 35 vrouwen samen voor culturele activiteiten. Op 29 februari komt de Minister van Onderwijs Annemie Neyts bij ons op bezoek. Dat valt dan juist samen met zulke moedergroep. Een gelukkig toeval, want hierdoor kan zij concreet zien hoe wij werken.

Een open school Buiten de gewone schooluren hebben wij nog altijd onze opvang 's morgens en 's avonds. Maar ook de woensdagnamiddag is het bij ons één en al bedrijvigheid. Dan hebben wij evenveel kinderen als in de week. Wij doen dan allerlei projecten, uitstappen, sporten, enz. Hiervoor kan ik rekenen op het project Schoolopbouwwerk dat gepromoot wordt vanuit het Sociaal Impulsfonds (SIF). Dit Fonds maakt gelden vrij om achtergestelde buurten terug op te waarderen. Samen met een sociaal werkster organiseren wij activiteiten voor de kinderen, maar ook voor de ouders en de buurt. Op die manier proberen wij ook de Marokkaanse en de Turkse cultuurte integreren. Maar wij proberen ook de ouders de Nederlandse taal hij te brengen door twee maal per week een taalles te organiseren. Ook proberen wij 's morgens zo veel mogelijk ouders in de school te krijgen zodanig dat we mogelijke problemen direct kunnen aanpakken.

Een school met alleen kinderen ton Pn!glanren. Ze willen Vlaams leren om een toekomst te hebben.


MAN IN DE MAAND Dit alles maakt dat wij een erg open school zijn en dat geeft ons tal van voordelen. In de Franstalige scholen houdt men juist de ouders zoveel mogelijk buiten maar zo werkt dat niet. Wij hebben dan misschien wel wat meer overlast, maar wij kennen al onze mensen met hun sociale achtergronden zodanig dat we weten hoe wij in verschillende situaties moeten reageren. En daar plukken wij dc vruchten van. Wij hebben ten eerste praktisch geen afwezigheden. Waar verschillende andere scholen te kampen hebben met problemen van onbeschoftheid, agressie of drugs, kennen wij die problemen niet. Leraars die ook op andere scholen lesgeVen zeggen tegen ons dat wij zulke brave kinderen hebben. Er heerst bij ons inderdaad een echte familiale sfeer. Wij krijgen nog heel veel respons van kinderen die al lang bij ons weg zijn. Maar dat geeft soms ook wel wat spanningen met de andere Franstalige scholen. Zi1 moeten fusioneren omwille van het gebrek aan kinderen . Geen enkele gemeentelijke school kan echter migrantenkinderen weigeren tenzij ge kunt aantonen dat ge er bij wijze van spreken geen stoel voor hebt. Indien een school een migrantenkind weigert is de directeur verplicht dit ook op papier te zetten waardoor de ouders eventueel naar cle non-discriminatiecommissie kunnen stappen. Wij moeten spijtig genoeg kinderen weigeren omdat er echt geen plaats meer voor is.

Directeur- klusj esman Dit is zo een beetje de school waarin ik werk. Ik ben dan wel directeur maar soms voel ik mij meer sociaal assistent én klusjesman. Vorige vrijdag stond ik nog boven op een hoogtewerker op 14 meter hoogte de goten te repareren. Dat is soms wel demotiverend . Maar voor de rest heb ik een prima groep leraars. Ik delegeer ook heel veel en geef veel verantwoordelijkheid aan mijn personeel. Zo van bovenaf iets opleggen is niet mijn stijl. Ik heb zelf altijd mogen werken met mensen die je verantwoordelijkheid gaven en dat probeer ik ook zo goed mogelijk te doen. En dat is ook mede het succes van dc school. Ik heb 30 personeelsleden waarvan er slechts drie uit Brussel komen. De rest komt uit Houthalen, Genk, Kortrijk, Wetteren, Antwerpen, Tienen, St.-Truiden, Meer... En niemand wil er schijnbaar weg. Ik heb geen enkel probleem om mijn mensen de houden. En dat zegt toch wel wat. Ikzelf vertrek heel dikwijls om 4.50 u. 's morgens in Meer met de auto naar Turnhout waar ik de trein neem naar Brussel. Tegen dat ik daar aankom heb ik twee gazetten uitgelezen en kan ik verder nog een kwartiertje te voet naar school waar ik om 6.50u. aankom. Om 7 uur begint de voorschoolse opvang. Als de opvang ziek is doe ik dat, eerder dan ander volk te moeten vragen. 's Avonds ben ik dan om 19.00 u. terug thuis in Meer, tenzij ik ook de opvang doe. Dan wordt het een uur later. Soms is er nog een vergadering of bijkomend werk, dan ben ik dikwijls verplicht de laatste trein van 22.30 u. te nemen. Maar geregeld blijf ik al eens slapen in mijn bureau. Ik heb daar een opklaphed en dat is dan toch nog geriefelijker dan over en weer te crossen naar Meer om juist een paar uur in bed te kunnen liggen. Zo ben ik vorige week nog twee keer in mijn bureau blijven slapen. Veel slapen doe ik overigens ook niet. Ik ga normaal niet vddrhalf één te bed, en goed slapen is er meestal niet bij. Gans de nacht zie ik die film van de school voor mijn ogen afdraaien. Dat geeft natuurlijk veel stress en dat is niet gezond. Maar ik ga nooit met tegenzin naar school, soms wel met schrik van:"wat zal het vandaag weer worden ?"

X(wicrcu .Jcc(/lu(' dc' Mo.vten.

UQfl('!l

iur t'uu

HH!

dc ()ujc/.s uwi Jcuiu,c' (Vun Ge,stel) wonen, dichtbij

Nog geen pensioen Denken aan stoppen ? Normaal is dat gepland voor binnen twee jaar. Maar intussen zijn er subsidies vrijgekomen voor de restauratie van onze school. Er is een budget van 60 miljoen voorzien. Onze school is een prachtig gebouw, ik zou willen dat de restauratie niet meer teruggedraaid kan worden. Tot zolang blijf ik nog. Als alles lukt wordt de school een echt sociaal ankerpunt, een multifunctioneel gebouw voor gans de wijk. We denken aan informatica- en taallessen, kleinschalige projecten over opvoeding in de ruime zin, schoolopbouwwerk Daar zou ik nog graag de vruchten van willen zien. Wat natuurlijk niet wegneemt dat ik het soms wel wat moeilijk heb met een aantal zaken hier in de buurt. De straten liggen er vaak vuil en belabberd bij. Ge kunt dat natuurlijk relativeren. De ene mens is daar gevoeliger voor dan de ander. Maar wat ik niet plezierig vind is het volgende: wij proberen onze kinderen een aantal regels bij te brengen zoals respect, orde, netheid, structuur en dan ziet ge op hetzelfde moment hoe ze tegen de schoolmuur een hoop vuilbakken komen leegkieperen. En daar is geen controle op. Daarom proberen wij die kinderen zo veel mogelijk op school te houden. Elke vrije dag, ook in de vakanties, is er bij ons in de school opvang voorzien. Ik organiseer dat

zelf wel mee maar ik moet er dan gelukkig niet zijn. Dat is een optie van de gemeente tegen een kleine vergoeding van de ouders. Dit kost de ouders slechts 20 frank per dag. In de grote vakantie zijn er dagelijks zeker 100 kinderen. Maar de gedachte aan op pensioen gaan maakt me toch wel bang. Ik denk wel dat ik dan toch nog veel naar Brussel zal gaan. Mijn moeder woont daar tenslotte ook nog. Voor de rest zal het waarschijnlijk veel lezen worden, fietsen en op tijd en stond een goei terrasje doen."

Toen wij Xavier zaterdagavond rond negen uur opbelden was hij alweer onderweg van Brussel naar Meer. Die namiddag brachten de kinderen van zijn school een heuse Vlaanmse musical op de planken. Het was een groot succes geworden en de ouders waren aan genaam verrast door de manier waarop hun kinderen een .rtukje Vlaamse cultuur ten beste gaven. De bekroning voor een jarenlange inzet met hart en ziel ? De room op de taart? Het is hem van harte gegund. Wij waren onder de indruk van zoveel praktische gedrevenheid en vooral de warme verbondenheid met een wereld die de meesten van ons niet kennen maar waar we vaak wel een oordeel menen over te moeten vellen. Nog veel succes, Xavier !

herenmode voor jong en oud. r[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

S pr e 0 S/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arle Nassau 5 uur.

op::Ioen.

Dank u wel, beste lezers, dat u zo massaal uw abonnement hebt hernieuwd. Uw volgende MAAND verschijnt op 29 maart. Medewerkers, breng uw kopij liefst binnen op woensdag 15maart. Over sport en dorp kan u nog berichten op 19maart.


VANUIT HET STADHUIS... voorbije jaren goed werk hebben geleverd en dat willen wij blijven doen. Bij eventuele besprekin gen zullen wij dus zeker onze verantwoordelijkheid opnemen om Hoogstraten te besturen."

Wie wordt de nieuwe burgemeester?

Op weg naar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen

CVP in moeilijker papieren?

Nog 7 maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsten met de kandidaten moeten ten laatste binnen zijn op 1 augustus 2000. Nog een goede vijf maanden. Maar de ervaring leert ons dat zodra het verkiezingsjaar aanbreekt, de zenuwachtigheid binnen de verschillende partijen toeneemt. Al vlug steken allerlei geruchten de kop op, worden allerlei namen genoemd, combinaties gevormd. De raadsels blijven evenwel tot de lijsten zwart op wit afgedrukt in de Hoogstraatse brievenbussen vallen. De voorbije weken hebben al heel wat nieuwtjes de ronde gedaan. Wij gingen ons licht her en der eens opsteken over de stand van zaken, botsten op een aantal hardnekkige geruchten die dan weer met evenveel klem door anderen ontkend werden. Het is ook logisch , wij zijn nog ver weg en niemand laat graag vooraf in zijn kaarten kijken. Misnoegdheden maken dan plots plaats voor een voorzichtige behoedzaamheid teneinde niet alle troeven vooraf uit te spelen of de onderhandelingspositie niet vooraf te kelderen.

Burgemeester Van Aperen nog kandidaatburgemeester? Eén van dc hardnckkigstc gcruchtcn dic lange tijd de ronde deden en hier en daar nog doen, was deze als zou de huidige burgemeester Arnold van Aperen geen burgemeestei meel willen zijn in het volgende gemeentebestuur. Afhankelijk van de bron werd er verwezen naar te drukke beroepsbezigheden of naar financiële consequenties. Zoals men weet komt er weldia een financiele opwaardering voor het uitoelenen van dc tuncties van burgemeester en schepenen. Door de cumulatie van een parlementair mandaat met dit van burgemeester zouden de voordelen van deze opslag voor een groot stuk tenietgedaan worden Anderzijds is de discus sie in de verschillenden partijen over het cumuleren van functies een oud zeer waar in de praktijk nog niet veel van in huis gekomen is. Als mogelijke kandidaat-burgeuiecstei cii lijsttrekker deed de naam van Roger Van Aperen de ronde. Hierover ondervraagd twee maanden geleden door onze DHM medewerker en journalist van de Gazet Van Antwerpen, Toon Horsten, reageerde de burgemeester heel categorick. Hij ontkende ten stelligste deze geruchten. Hij zou zeker de lijst van KVB aanvoeren en ook het burgemeesterschap terug op zich nemen indien de kiezer zich daar voor ZOU uitspreken. Ook tegenover andere kranten heeft hij later deze mening herhaald. Zo lazen we op 1 februari in het Nieuwsblad onder de titel "Van Aperen wil sjerp behouden" Arnold Van

welzijn zal ik opkomen en stel ik nimj opnieuw kandidaat. Bovendien zijn wij net de partij bereid om op dezelfde wize door te gaan zoals de vorige jaren." De huidige coalitie van KVB en CVP zint Van Aperen wel. "Ik denk dat wij cle

Burgemeester Van Aperen mag dan al goede ervaringen hebben met zijn coalitiepartner binnen deze CVP is niet iedereen het daar zo roerend mee eens. Vooral binnen de ACW vleugel, één van de drie standen van de christelijke zuil, heerst er al langer onvrede over het gevoerde beleid en vooral over de manier van werken en inspraak binnen het college. Eerder nog dan haar pijlen te richten op de burgemeester en zijn ploeg wordt er vanuit ACW kringen vooral met scherp geschoten naar de eigen CVP schepenen in het college. Vooral schepen Jef Van Looy moet het in de wandelgangen stevig ontgelden. Geruchten als zou het ACW met een afzonderlijke lijst opkomen en zich van de CVP losscheuren zijn ook de laatste tijd Vrij halsstarrig. Nu weten we uit ervaring dat in deze kringen de soep meestal niet zo warm wordt gegeten als ze wordt opgediend. Ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, zes jaar geleden, konden we lange tijd getuige zijn van allerlei machinaties om onder de CVP uit te komen. Uiteindelijk viel alles weer lekker in de plooi en werden de collega's weer lekker tegen de borst gedrukt. Eén man werd er wel geslachtofferd. Armand Cocnegrachts, de afgevaardigde uit het

FDT F AIIE UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

:

Aperen (KVB) huidig burgemeester van Hoogstraten, wil ook na de komende gemneenteraadsverkiezingen zijn anibt blijven uitoefenen. "Ik hen hp vchjkhaar en wil zeker op de lijst van mijn partij staan ", zegt Van Aperen. "Bij leven en

Lindenlaan 14 Beerse Tol.: 014161.35.37


POLITIEK landbouwersmilieu verscheen niet meer op de CVP lijst. Hij had het voor het ACW een beetje te bruin gebakken. Ook nu dreigt hetzelfde stramien zich af te tekenen. Het is al langer duidelijk dat binnen het werknemersmilieu de liefde wel bekoeld is voor schepen Jef Van Looy. Dit resulteerde in geruchten over een veto tegen de schepen, of het opkomen met een eigen lijst. Wanneer evenwel de vraag recht op de man gesteld wordt ontkennen zowel ACW afgevaardigden als CVP onderhandelaars resoluut het gestelde probleem. Nochtans weten wij uit betrouwbare bron dat tijdens het laatste ACW bestuur van de fusiegemeente Hoogstraten, waarbij geen politieke mandatarissen aanwezig waren, er een rondvraag gedaan werd over de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij zou 65 % van de ongeveer 20 aanwezigen zich hebben uitgesproken om een zelfstandige koers te varen of eventueel te gaan praten met andere partijen zoals Agalev. Jef Vinckx uit Meer, tot voor kort ACW voorzitter en sinds de laatste bestuursverkiezing nog waarnemend voorzitter, houdt evenwel de boot af en tracht de gemoederen wat te sussen. Er is hoegenaamd geen veto gesteld en geen beslissing genomen om eventueel zelfstandig te gaan of buiten de CVP soortgenoten te zoeken. Op 4 maart is er een nieuwe ACW vergadering waar de knoop voor de volgende verkiezingen zal doorgehakt worden. Pas dan kan men op zoek naar geschikte kandidaten. Intussen werkt men volop aan de verwerking van de resultaten van de bevraging onder de leden en sympathisanten over het gemeentebeleid. Van de 450 verdeelde formulieren zijn er 70 ingevuld terug binnengebracht. Mede aan de hand hiervan zal een programma opgesteld worden.

Onderhandelingen CVP voorzitter Bert Desmedt is intussen al gestart met onderhandelingen voor de samenstelling van de CVP lijst. Gevraagd naar een reactie op deze ontwikkelingen, laat hij evenwel niet in zijn kaarten zien. "Ik heb die geruchten ook wel opgevangen. Maar van een veto tegenover bepaalde mandatarissen weet ik niets. Het ACW heeft natuurlijk het volste recht om zelfstandig op te komen of andere mogelijkheden te zoeken. Zij beslist daar zelf over. Wat de samenstelling van de lijst betreft, kan ik al wel vertellen dat de meeste van onze verkozenen ook nu terug kandidaat zijn. Wij hebben alleen nog een probleem over wie de kopman zal zijn. Vorige keer heeft Jef Van Looy dat gedaan, maar Jef , op de eerste plaats volksvertegenwoordiger, is in principe geen voorstander van het cumuleren van functies. Wij zijn dus eigenlijk voorlopig nog op zoek naar iemand die zich speciaal op Hoogstraten zou toeleggen. Wat vrouwelijke kandidaten betreft denk ik niet dat er bij ons een probleem zal zijn. Vorige keer hadden wij immers ook al 12 vrouwen op de 25 op onze lijst. Wij moeten nog wat werken rond het programma en een oplossing zoeken voor de aanvoering van de lijst. Binnen een maand zullen we al heel wat verder staan en wel een zicht hebben hoe we de verkiezingen zullen ingaan."

Agalev ziet de toekomst groen in. Bij Agalev is men optimist voor de toekomst. Zesjaar geleden werd het aantal verkozenen in de gemeenteraad verdubbeld. Het succes bij de nationale verkiezingen vorig jaar heeft voor

haar de bevestiging gebracht dat het groene gedachtegoed niet meer weg te denken is uit de maatschappij van vandaag. Als enigste oppositiepartij in de Hoogstraatse gemeenteraad hebben de vier Agalev raadsleden zes jaar lang consequent vragen gesteld, alternatieven aangebracht en op tijd en stond de vinger op de zere plek gelegd. Of dit nu een garantie is om op een gemakkelijke manier een nieuwe kiezerslijst te vullen is natuurlijk weereen andere vraag. Voorlopig is men nog volop op zoek naar geschikte kandidaten. Zoals ook de andere lijsten is men bij Agalev vooral op zoek naar vrouwen die hun verantwoordelijkheid willen opnemen, of die hun sympathie willen betuigen door een plaats in te nemen op de lijst. Bij de volgende verkiezingen moet minstens ĂŠĂŠn derde van de kandidaten op de lijst van het vrouwelijke geslacht zijn.

SP laat nog op zich wachten. Over de kandidatuur van SP is voorlopig nog maar weinig bekend. In Hoogstraten is zij steeds het zwakke broertje geweest en het is al ettelijke tientallen jaren geleden dat zij nog een afgevaardigde hadden in de Hoogstraatse gemeenteraad. Zes jaar geleden slaagden zij er niet in een volledige lijst van 25 kandidaten op te stellen. Om onnodig stemmenverlies te vermijden riep de toenmalige plaatselijke voorzitter Gie Peeters zijn leden op om voor Agalev te stemmen daar deze twee partijen in hun respectievelijke programma's nogal wat gelijkpunten vertoonden. Hoe het deze keer zal evolueren wist de huidige voorzitter Luc Meyvis zelf nog niet te vertellen. "Vanuit de partij wordt er aangedrongen om op gemeentelijk vlak overal met een eigen SP lijst op te komen. Er worden

0oflgarfle rj 0

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 H000STRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39c


POLITIEK vanuit Brussel nu ook gelden vrijgemaakt voor plaatselijke kiescampagnes, en dat is voor ons natuurlijk wel meegenomen. Vroeger moesten wij alles zelf betalen. Wij zijn momenteel volop aan het zoeken maar dat is nog niet zo simpel. Enerzijds moet ge mensen hebben die echt Politiek geĂŻnteresseerd zijn, maar daarnaast ook een hele groep die uit sympathie meedoen. We kunnen eventueel ook altijd nog een kartellijst maken. Vroeger hebben we eens gesproken mei Agalev. De toekomst zal uitwijzen hoever we nu komen. Maar van Patrick Janssens (voorzitter SP) is een kartellijst desnoods altijd mogelijk. We hebben nog 4 maanden tijd.

Vlaaiiis Blok maakt haar debuut Voor het eerst in de geschiedenis van de Hoogstraatse gemeentepolitiek zal nu wellicht ook het Vlaams Blok deelnemen aan de verkiezingen. Als het van voorzitter Dubois afhangt zal dat zeker doorgaan. Nochtans is men helemaal nog niet rond met de vorming van een lijst. Intussen heeft het Vlaams Blok wel van zich laten horen de vorige weken. Er werden folders gebust en er was een aktie naar aanleiding van het gratis busvervoer, een aktie tegen het geplande project van zelfstandig wonen voor gehandicapten Homiva,en een beschuldiging van belangenvermenging tegen provincieraadslid en schepen Annie Desmedt. Opvallend hierbij is dat er nogal wat argumenten van Agalev in de gemeenteraad worden overgenomen. Een vaststelling waarbij Agalev zich helemaal niet lekker voelt.

DHM komt niet op Nee, natuurlijk niet. De Hoogstraatse Maand komt niet op. Toch zal zij niet zomaar passief aan de zijlijn blijven staan in de aanloop naar deze gemeenteraadsverkiezingen. Zoals alle vorige keren zullen wij elke evolutie op de voet volgen en u er ruimschoots over berichten Is er nieuws dan hoort u het van ons. Wij zijn echter een maandblad en dat heeft zijn nadelen. Snelheid van informatie moet u van ons niet verwachten. Wij trachten dit door degelijkheid en correctheid te compenseren. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om naar goede gewoonte terug een grote debatavond te organiseren in samenwerking met de dorpsraden. Wellicht valt dit begin september. Maar hierover later meer.

AL

sanitaire installaties centrale verwarming dakwerken lood-, zink-, koperwerken waferverzachters

alain daniĂŤls b.v. b.a.

Houtstraat 12 - 2960 Brecht Telen Fax 031313.08.10

Onderzoek naar de milieuvergunning voor Belgicaplant. Het is zover. De aanvraag voor een milieuvergunning voor de Belgische vestiging van Hollandplant is op 10 februari bij het gen1ccntebcst uui 1iiineiigekonien. Vier weken tijd krijgt de bevolking om in het stadhuis het dossier van dit Klasse 1 bedrijf in te kijken. Bezwaren kunnen ingediend worden hij het gemeentebestuur. Opmerkelijk was wel dat hij dc aanvraag voor een bouwvergunning er in eerste instantie 11 bezwaarschriften binnenkwamen en hij het tweede onderzoek nog Illadi 8. TuLli weiden al deze bezwaren door het college verworpen en werd gans het dossier met de goedkeuring van het Hoogstraatse college naar Stedenbouw doorgezonden. Voorlopig is nog niet geweten of Stcdenbouw het licht op groen gezet heeft. Een tweede stap is, zoals voorzien, de aanvraag voor een milieuvergunning. Het is vooral een technisch dossier maar voor de tegenstanders wellicht de laatste kans om iets in te brengen

tegen de oprichting van deze gigantische serre (15 ha.) vlak tegen de woonkern van Hoogstraten aan. Tot half maart kunnen er bezwaarschritten ingediend worden. Intussen is er ook nog geen antwoord binnengekomen van cle Gouverneur van de provincie Antwerpen aangaande de klacht van Aga!ev raadslid lan Fret. Samen niet zijn fractiegenoten had deze onlangs in een schrijven aan de Gouverneur de schepenen Aerts en Desniedt belangenvernienging aangewreven. Dit serreproject zou namelijk worden ingeplant voor een gedeelte op gronden die eigendom zijn van schepen Aerts. Als schepen heeft deze deelgenomen aan alle gespreken tussen gemeentebestuur en de Neder landse firma. Het is ook het schepencollege, waartoe de heer Aerts behoort, die uiteindelijk alle bezwaarschriften tegen de bouwaanvraag heeft verworpen.

Belangenvermenging? Met huidige brief wil ik reageren en een recht van antwoord doen publiceren op uw artikel in De Hoogstraatse Maand, nr. 178 van februari 2000. Mijn echtgenoot en ik zijn eigenaar van bouwgrond aan de Lage Weg te Minderhout. Wij hebben hiervoor een verkaveling aangevraagd en gekregen. Enkele aanpalende eigenaars en wijzelf hebben onze bouwgronden verkocht aan Vaii Sundert, om. met de opschortende voorwaarde dat hij een vergunning krijgt voor een nieuwe verkaveling met kleinere percelen door hem aan te vragen. Vanaf het begin heb ik Van Sundert er op gewezen dat hij zal moeten voldoen aan verschillende sociale voorwaarden bij de aanvraag van een nieuwe verkaveling. Het college besliste op 27.09.1999 dat in de nieuwe verkaveling o.a. 18 kavels aan sociale voorwaarden te koop aangeboden moeten worden. Van Sundert heeft zich met deze voorwaarden akkoord verklaard en kan nu de herverkaveling aanvragen. Met deze herverkaveling zal de gemeenschap beter gediend zijn. In tegenstelling tot wat Agalev volhoudt, hebben mijn echtgenoot en ik dus geenszins onze persoonlijke belangen gesteld boven deze van de gemeenschap. Wat Agalev beweert, is onzin en een lasterlijke aanval op mijzelf en mijn familie. 2. Jan Fret liegt wanneer hij beweert dat ik actief heb deelgenomen aan de besprekingen van het verkavelingsdossier in het Schepencollege van 13 en 20 september

1999. Op de zitting van 13september 1999 werd op voorstel van de Administratie alleen een datum bepaald om de verkavelaar te horen. Gedurende de bespreking op 20 september 1999 was ikzelf NIET aanwezig. Tijdens de bespreking van het bijkomende Agalev-agendapunt op de Gemeenteraad van 27 september 1999 ben ik niet weggegaan omdat er GEEN enkele beslissing genomen moest worden door de Raad. Er werd enkel meegedeeld wat het college beslist had aangaande dit dossier. 3. Jan Fret en democratie 7 De deontologische commissie heeft beslist dat er van belangenvermenging GEEN sprake is. De deontologische commissie is een instelling van onze democratie. Wanneer deze als een soort tuchtcollege een beslissing neemt, voelt Jan Fret zich waarschijnlijk 'te veel' democraat (7) om deze beslissing te aanvaarden ? Opdat Agalev toch nog maar eens zijn gelijk zou willen halen, wendt men zich tot de Gouverneur. Opnieuw speelt Jan Fret de 'grote democraat' want hij zegt nu reeds dat, wat ook de beslissing van de Gouverneur zal zijn, het onbetwistbaar vaststaat dat de deontologische code geschonden is. Jan Fret wil alleen zijn gelijk halen en totaal ONTERECHT mij een blaam geven. Zouden de Gemeenteraadsverkiezingen in het najaar hier voor iets tussen zitten ?

Annie Desniedt, Schepen, Minderhout.

9


ERFGOED

De watermolen van Hoogstraten

Herinnering aan het klotsende waterrad (2) De watermolen van Hoogstraten. Zo noemen ze het vervallen bouwsel aan de waterkant, daar waar de Molenstraat de Mark oversteekt. De passerende wandelaar kan van het kringspoor in de bakstenen muur aflezen waar vroeger het waterrad draaide. Erg bevorderlijk voor de verbeelding. Zeker wanneer je ondertussen onder je voeten het rivierwater zachtjes kabbelend over de bakstenen bedding hoort rollen. Voor je het weet, geraak je in aangename mijmeringen verzonken. Hier, in deze rustige en landelijke uithoek van Hoogstraten, op een boogscheut van het prachtvolle 171e eeuwse Withof en het al even oude charmante kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw-in-den-Akker... Vroeger heette deze watermolen de 'Laarmolen'. De verste geschiedenis van deze molen gaat terug tot in de 14 de eeuw. Vorige maand vertelden we u al het verhaal van de Middeleeuwse Laarmolen, de verwoesting ervan rond 1580 en de wederopbouw van de Laarmolen in het begin van de 17de eeuw. In deze bijdrage volgen we de watermolen in de laatste eeuwen, wanneer op die plek geleidelijk een prachtige dubbele watermolen werd uitgebouwd.

Palingen vangen voor de graaf Vanaf 1518 mocht Hoogstraten zich een graafschap noemen. De graaf heette in die dagen Antoon van Lalaing. Je kon hem vinden in zijn woonst, het Gelmelsiot. De Laarmolen was een van de vele eigendommen uit het industrieel patrimonium van de graaf. Die man kwam er natuurlijk niet zijn kleren vuil maken. Dat deed de molenaar wel. De molenaar huurde het molengehouw van de graaf. Dat huren noemde men pachten. Depachtprijswerdnietpermaancl

i1n1,raten. Olin,Icn t (Plan uit 1716, in Vorstel ijk Archief te Anliol t 1) XIV n 5.

Dit plan dateert van 1716. Wie goed kijkt ziet de Molenstraat en de Bosuil. De bedding van de Mark liep toen dichter tegen de Molenstraat. In de loop van de achttiende eeuw is de Mark voor een stuk rechtgetrokken. (Plan bewaard in het Vorstelijk Archief te Anholt, D XIV nr 5).

betaald maar per kwartaal. Ter illustratie geven we de pachtprjs van 1518 die de toenmalige pachter Wouter Verbuten jaarlijks aan de graaf moest betalen: 34 zester rogge, 12 pond was, 8 pond kruid, 1000 palingen en 5 gouden rijders. Daarbij moeten we weten dat een zester (ook wel: sester) een inhoudsmaat is. Het komt over een met zo'n 280 liter. Die 34 zester kon de man vast niet in een keer met zijn wagen naar het kasteel brengen. Het kruid zou half uit peper en half uit gember bestaan hebben, peperdure specerijen in die tijd. De gouden rijders zijn muntstukken. De andere molens in de streek moesten een gelijkaardige pacht betalen. Steeds betrof het een hoeveelheid rogge, was en kruid. De hoeveelheid rogge die de pachter moest afstaan, wisselde van jaar tot jaar, afhankelijk van de graanprijs op de Hoogstraatse markt. Typisch voor een watermolen waren de palingen die in de pachtprijs inbegrepen waren. Tot in de twintigste eeuw waren watermolens immers bekend als dĂŠ plaats bij uitstek om palingen te vangen. Wanneer jonge palingen met de Golfstroom mee vanuit de Sargassozee de Noordzeekusten bereikten, zwommen deze diertjes langs alle mogelijke rivieren zoveel mogelijk landinwaarts. Vroeger, toen onze rivieren nog zuiver waren, konden de Hoogstratenaars dus elk jaar een enorme school glasaaltjes verwelkomen die via de Maas in de Mark terecht waren gekomen en zover mogelijk stroomopwaarts probeerden te geraken. Aangekomen bij de schuiven van een watermolen, verdrongen de diertjes zich tegen de sluisdeuren in de hoop dat hun krioelend geweld hen verder zou kunnen brengen. Op dat moment kon de molenaar ze massaal uit het water scheppen en werden ze aan de stroomopwaartse kant van de sluisdeuren terug in het water gezet zodat ze hun tocht konden verder zetten. Wanneer dan het seizoen aanbrak waarop alle volwassen palingen terug naar de oceaan wilden, voltrok zich het omgekeerde scenario. Op dat moment had de molenaar gewacht: hij bevestigde grote netten achter zijn sluizen waardoor duizenden pa-

De Laarniolen anno 2000. lingen gevangen raakten wanneer ze zich over de sluisdeuren wierpen. Hoe verder een watermolen stroomafwaarts stond, hoe meer palingen hij elk jaar kon vangen. Het is dus logisch dat de molenaar van Meersel in de 1 6" eeuw elk jaar 2000 palingen naar het kasteel moest dragen, terwijl men van de Hoogstraatse molenaar maar 1000 palingen verwachtte. Het is opvallend dat de pachtprijs voor de Laarmolen veruit de laagste was van alle grafelijke molens. De twee andere watermolens (er stond er toen ook een in Minderhout, en natuurlijk ook in Meersel) brachten blijkbaar meer op. Ook dit kan verklaard worden door het feit dat de andere twee verder stroomafwaarts staan, waar het debiet van de Mark groter is. Een groter debiet impliceert een groter maalvermogen. Ook de windmolens waren veel duurdere molens dan de Laarmolen. Zelfs in de 1 8" eeuw, toen de Laarmolen was uitgebouwd tot een mooie dubbele watermolen, was ze goedkoper dan alle andere molens. Ter vergelijking: in 1723 bedroeg de jaarlijkse pachtprijs van de Laarmolen 158 gulden, terwijl dat voor de nabijgelegen windmolen 1335 gulden was!

De bloeiperiode van de watermolen Over die achttiende eeuw gaan we het nu eens even hebben. In die tijd was Hoogstraten een hertogdom. Verschillende elementen wijzen erop dat de hertogelijke Laarmoleri in deze tijden zijn hoogste bloei doormaakte. Zo werd de slagmolen na 1700 aangevuld met een schorsmolen. De Mark werd rechtgetrokken om ervoor te zorgen dat het water voortaan over een afstand van 100 meter recht afstevende op de waterraderen. Een deel van de oude rivierbedding werd omgevormd tot een vijver. In 1744 werd de brug over de Mark vernieuwd. Deze datum vindt men nog steeds terug in de hardstenen blokken die in de vleugelmuren verwerkt zijn (aan de stroomopwaartse kant). Er is een kaart bewaard gebleven van 1716 waarop de Mark duidelijk nog haar oude bedding volgt. De rechttrekking is na die datum gebeurd. De verdubbeling van de molen gebeurde zeker voor 1759. In dat jaar werd erbij een pachtoverdracht een schatting gemaakt van


ERFGOED

t \

2

\) 1: oIie en schorsmolcn

9d

_)

•

I4

ik

/

l

Oud kadasterplan (begin 20ste eeuw) waarop de twee molengebouwen, de molenaarswoning, de schuur en de stal zichtbaar zijn. Perceelstuk 70 is de plaats waar zich in de 19de eeuw een vijver bevond. De Molen van Laren in de 1 8de en 1 9de eenw.

De Laarmolen in de 18e en 19e eeuw. de waarde van de Laarmolen. Het schattingsverslag bestaat uit twee delen, een voor de oliemolen en een voor de schorsmolen (zie ook p. 86 in H0K1934). De schorsmolen werd trouwens ook al in 1750 vermeld. Misschien bestonden die twee molens toen al enkele tientallen jaren. We weten het niet. Waarschijnlijk gebeurde de verdubbeling na 1678 want toen stond er nog maar een molengebouw op een kadastraal plan (zie verder). Men droomde echter al vele jaren eerder van een dubbele waternlolen, want zelfs 40 jaar vroeger, op 5 februari 1635, verklaarde de burgemeester van Hoogstraten dat de pachter die sal comen te woonen op den twee molens die geseth sullen worden vuvt naeme van den heer graeve op den sluvse tot loeren achtjaar geen pacht moet betalen (zie HOK] 934 p. 149). Als we het kadasterplan uit 1678 mogen geloven. ZIJ II die twee molens er nog niet meteen gekomen. Die acht jaar lange vrijstelling van pacht zal dan waarschijnlijk ook wel niet zijn doorgegaan... De geplande verdubbeling vond uiteindelijk wel pIaas, iiiaar dus een halve eeuw later. Nog eens een halve eeuw later, rond 1770, zijn er nog eens enkele verbeteringen aangebracht aan de molen. Dit blijkt uit dc schattingen van de molendeskundige. In 1767 werd het molenwerk (de maalinstallalie) geschat op 345 gulden, in 1771 bedroeg de waarde 1037 gulden. Er zijn dus aanwijzingen genoeg om te besluiten dat gedurende de 18 eeuw er nog regelmatig in de watermolen geĂŻnvesteerd werd Deze prarh_ tigt Lii gueddi iaieiide dubbele wuterrnolen kQnnen we ons gemakkelijk voor de geest halen. Er zijn vele postkaarten bewaard van het einde van de 1 91 eeuw. De indrukwekkende en sfeervolle waterniulrii tl-' we daarop zien, bestond in die vorm van ca. 1750 tot 1910.

Laarmolen. Vergeet niet dat het in die tijd nog ging om een industrieel gebouw met een economisch rendement. Hier werden olie en looistoffen geproduceerd. De Franse overheid liet de Laarmolen in 1802 renoveren (zelf noemde ze dat toen het jaar 10). De factuur van de renovatiewerken is nog bewaard gebleven (terug te vinden oppp 63-64 van H0K1934). Bij de restauratie werden 6000 bakstenen gebruikt, 16 balken van 8 voet (=ca 2,5 meter) lang en 8 duim bij 8 duim (20 cm x 20 cm). Verder werden er voor een lengte van meer dan 2000 voet eiken planken gebruikt en meer dan 250 kilogram spijkers. Dit bouwmateriaal dat de Fransen erin hebben aangebracht, kan je nog altijd terugvinden. De renovatie kostte 2110 frank. Niet weinig als je weet dat je toen met 7 frank 1000 bakstenen kon kopen. Wie vergelijkt met de huidige prijs van een baksteen, weet dat de 'Franse' renovatiewerken nu enkele miljoenen franken zouden kosten...

Hoe oud is het huidige molengebouw? De Laarmolen zoals hij er nu bijstaat, is opgebouwd in verschillende periodes. Zo lijkt het erop dat het houten skelet eerst opgevuld was met leem. Later werd de molen 'versteend'. Wie eens langs de watermolen wandelt moet maar eens aan de rechterkant kijken. Boven de poortopening zie je een houten balk, doorboord met pengaten op een kleine meter afstand van elkaar. Hier hebben vroeger houten stijlen in gestaan. Dit kan enkel zinvol geweest zijn als de wanden met leem waren opgevuld. Later zijnde lemen muren vervangen door metselwerk. Vraag is alleen: wanneer? De prachtige dubbele watermolen is rond 1910 voor de helft afgebroken. De schorsmolen op de linkeroever is met de grond gelijk gemaakt. In de periode dat de dubbele watermolen er stond,

Wie restaureerde de watermolen rond 1800? Zelfs wanneer Hoogstraten rond het jaar 1800 onder Frans gezag valt, blijft de overheid nog investeren in verdere verbeteringen van de

Een frko 1(111 ((7. / 900. NUl)!/ (le nielen 7705 de Mark erg in trek hij dejeiigdige zwemmers. De linkerheljt van de molen herbergt de schorsmolen. In de rechterhelft (met schoorsteen) staat de olieslagniolen. Rechts in beeld: de molenaarswoning.


ERFGOED is er slechts één verbouwing geweest, de renovatie door de Fransen in 1802. We weten dat daarbij 6000 bakstenen gebruikt zijn. Het gebouwtje op de rechteroever alleen bevat nu zeker zo'n 20000 bakstenen. De herstelwerken hebben dus niet veel veranderd aan het basisskelet van de watermolen. Het metselwerk heeft zich toen wellicht beperkt tot hier en daar wat opvulwerk. De oorsprong van het stenen bouwwerk ligt zeker verder terug in de tijd. We komen dan bij de verdubbeling van de watermolen. Deze vond ongeveer tussen 1700 en 1750 plaats. Er is jammer genoeg weinig over bewaard gebleven. Vermoedelijk is het nu nog bestaande gebouwtje het oudste en werd bij de verdubbeling een nieuw molengebouw op de linkeroever geplaatst. We weten immers dat in het (nog bestaande) rechtse gebouw in de 19` eeuw de oliemolen was ondergebracht. Dat zie je bijvoorbeeld aan de schoorsteen op de oude afbeeldingen van de watermolen. Het is aannemelijk dat die olieslaginstallatie van begin af aan de rechterkant heeft gezeten. Wanneer we nu de beschrijvingen lezen van de 17 d, eeuwse Laarmolen, dan gaat het steeds om een oliemolen. (In 1620 schrijft men over de schade van het 'doorspoelen door den oliemolen' en in 1650 werd in het Poortersboek van Hoogstraten ene Peter Amans ingeschreven, wonende op de olymolen aen het Laren). Als we er vanuit mogen gaan dat bij de verdubbeling de oliemolen gewoon op zijn oude plaats is gebleven, dan betekent dat de rechterheift ouder is dan de (ondertussen al lang verdwenen) linkerhelft. Bovenstaand theorietje wordt ook bijgetreden door Constant Laurijssen, een Hoogstraatse geschiedschrijver die in 1934 het boek 'Molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstraten' heeft geschreven. Hij vermeldt het bestaan van een kadastraal plan uit 1678 dat bewaard zou worden in het Staatsarchief te Antwerpen (nu: Rijksarchief) waarop duidelijk een enkele molen staat op de plaats waar nu het overblijvende gedeelte te vinden is. Het is op dit moment niet mogelijk om een degelijk gefundeerde datering te doen op basis van het archiefmateriaal. We veroorloven het ons toch om een verantwoorde gissing te maken. Een realistisch scenario zou bijvoorbeeld het volgende kunnen zijn. De molen is met de grond gelijk gemaakt door de brand rond 1590 en werd (op de oorspronkelijke fundamenten) in hout en leem heropgebouwd in 1613. Later,

misschien in de loop van de 17 eeuw, werden de lemen wanden opgevuld door bakstenen. De ovalen raamopeningen die we achteraan vinden waren in elk geval erg in de mode in die tijd. De verstening kan ook gebeurd zijn bij de verdubbeling tijdens de eerste helft van de 1 8k eeuw. In elk geval heeft de renovatie in 1802 de vorm van de watermolen nauwelijks veranderd. Bovenstaande schatting zou, volgens kenners, niet overdreven zijn. De constructie kan best ouder zijn. Toen bouwhistoricus N. Jurgens in 1997 het gebouwtje onderzocht, wees hij erop dat de meeste houten kolommen op een kussen in witte steen rusten met daaronder nog enkele lagen metselwerk. De houten stijlen zijn door de jaren heen sterk aangetast zodat men onderaan de verrotte delen vervangen heeft door metselwerk. Dat zou op een hoge ouderdom wijzen. Zo vertoont het metselwerk trouwens nog vele andere sporen van wijzigingen. De ovalen raamopeningen achteraan bijvoorbeeld, zijn eerst rechthoekig geweest. U merkt het: hier is nog een brok studiemateriaal aanwezig. Er valt nog veel te ontdekken. Geleidel ij k aan kan men dan komen tot een preciezere datering van deze watermolen. Voorlopig houden we het erop dat hij wellicht van rond 1613 dateert. De bronnen vermelden immers geen noemenswaardige verwoestingen of verbouwingen na die datum.

Beschrijving van de Igdeeeuwse watermolen In de 19 eeuw was de Laarmolen dus een dubbele molen. Een 30 meter lang strodak strekte zich schrijlings uit over de Mark om de slagmolen rechts en de schorsmolen links te verbinden. Verder stonden er op de rechteroever enkele bijgebouwen: de molenaarswoning, een schuur, een stal. Het oudste deel van dit gebouwencomplex was waarschijnlijk de slagmolen. Het enige gebouw dat er nu nog staat. Het molengebouw was in zijn geheel in vakwerkbouw opgetrokken: ver ticale houten stijlen en horizontale draagbalken vormden de dragende structuur. Daarvan waren de vakken met metselwerk opgevuld Aan de stroomopwaartse (= zuidelijke) kant van de molen ligt de brug over de Mark. De basis van de huidige brug dateert nog van 1744. Tot in

1,008straetcn. - Oude Waeriuokn. 1611Ij11

uau.

1

2,

lang.s achter beleken. Het linkse deel l,e,staat nu nog. Let De oude Laannolen ( a. 1900) ook op liet houten sierwerk tussen de nice molen gebouwen.

12

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118

1931 was het wegdek van de brug in hout. Alle molengebouwen lagen aan de noordkant (stroomafwaarts gelegen) van de weg. Aan de overkant van de weg, op de rechteroever, lag de grote vijver op de plaats waar vroeger de Mark stroomde. Nu, in 2000, is er niets meer van te zien. De voormalige vijver neemt nog wel een apart kadasterperceel in. Zo leven de contouren van de vijver nog verder op het kadasterplan. Aan de linkeroever was er een afvoerbeekje, dat vlak voor de brug aftakte van de Mark en dat zo'n tien meter voorbij het waterrad terug in de Mark kwam. Dit diende om het water in noodsituaties om te leiden. Zo kon men ook de waterraderen droog zetten om herstellingen uit te voeren. Deze bypass noemde men de Leisloot. Dit beekje was ook voorzien van een sluis. De molenstuw tussen de slag- en schorsmolen bestond uit twee maalsluizen en drie lossluizen. De totale breedte tussen de twee muren bedraagt 6,50 m. Deze breedte was vroeger dus in vijf vakken verdeeld door houten sponningen. De maalsluizen aan weerskanten hadden een breedte van 0,92 m. De houten stijlen tussen de verschillende sluizen hadden een breedte van 0,30 m. Het rad van de slagmolen had een breedte van 5 meter, hetgeen we nu nog kunnen aflezen van het spoor dat het verdwenen rad heeft uitgesleten. Iii de geul van de molcnstuw ligt nu nog tnoeds een ,loci 1• 1 t bakstenen. Dit steenwerk begint even stroomnpwaarts van de brug (het opvangbed) en eindigt een twintigtal meter verderop, bij het zogenaaiiide s,u,tbed, waai ht..t water zich bruiscnd in de molenwieling stort. Een deel van de rechtse keermuur (dat is dus de naar het water gerichte gevel van de slagmolen) bestaat nog uit zeer oude witte natuursteen en deze is plaatselijk vervangen door bakstenen. Misschien betreft het hier de herstellingen die men in het begin van de 17 uitvoerde, nadat men vastgesteld had dat het water is doorgespoelt onder de Jbndementen van den steenen inuer - uit een verslag dat men maakte kort na de heroprichting in 1613. (ziep. 148 van HOK] 934).

77 .:.. _

Hofmans

De sluizen zijn in het begin van deze eeuw afgebroken, enkele jaren na de afbraak van de schorsmolen. In de stenen bedding ziet men nu nog de gaten waarin de houten stijlen van de radsluizen staken, op zo'n 90 centimeter van de zijkanten.


ERFGOED

Van molen tot bouwval Wie de prachtige geschiedenis heeFt leren kennen van deze verlokkelijke watermolen vraagt zich af hoe het is kunnen gebeuren dat deze mooie dubbelinolen is afgelakeld lot een schrale bouw val. Het vet val weid naluut lijk iii de hand gewerkt door de evoluties in de nijverheid op liet einde van de 19 eeuw. Olie werd steeds goedkoper ineevoerd en olieslagerijen en schorsmaalderijen werden grootschaliger. Waterkracht ging meer en meer plaats maken voor stoomkracht. Rond 1910 besluit de eigenaar een deel van de molen af te breken. In wetke vreemde omstandigheden de watermolen afgebroken werd, zal u in de volgende bijdrage kunnen lezen. Daar zal u trouwens ook wat hoopvotlere berichten lezen. Want de laatste jaren staat de waterrnolen terug in de aandacht en er zijn al enkele goede voorbereidende stappen ondernomen om een succesvolle restauratie mogelijk te maken. Meer hierover in een volgende editie van De Hoogstraatse Maand. (Jan Verheyen)

Onder de houten stijlen werd het verrotte hout vervangen door metselwerk. Het hout rust op een kussen van witte steen.

BRONNEN * C.J. Laurijssen, De Molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstraten, in: HOK 1934. Dit boek is te vinden in de leeszaal van de Hoogstraatse bibliotheek. Het bevat erg veel oorspronkelijk bronnenmateriaal over de water- en windmolens in Hoogst raten. * R. Havermans, De Mark, in: HOK 1973. De pp 54-59 bevatten enkele technische tekeningen en opmetin gen van de watermolen. De schrijver citeert twee technische verslagen uit de 19 eeuw.

Veel nadruk op pegel en opstuwhoogte. * Jaarboek HOK 1977; pp 90-107. Dit is een aanvulling op het werk van C.J. Laurijssen (HOK 1934). Deze schrijver heeft nog enkele extra bronnen aan gehaald. * Monumentenwandel誰ng Minderhout, uitgave van de Dienst voor Toerisme en Cultuur, Hoog straten, naar aanleiding van de Open Monumentendag in 1993. Hierin vindt men een korte maar goede samenvatting van de geschiedenis van de

Larenmolen, vooral gebaseerd op HOK 1934. * Bouwfysische toestand van de Watermolen te Hoogstraten, kort verslag op gesteld door architect Paul Gevers in 1995.

Advertenties (?",

314.49.111314.55.04

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal: N

Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

Meerle

8h..

Meer

Minderhoji

Sanitair Centrale verwarming 13


REIZEN

Eugène Pauwels, het verhaal van een wereidreiziger Op zondag 1 augustus vorig jaar begon Eugène Pauwels, een gepensioneerd schooldirecteur uit Loenhout, aan een onbekend avontuur dat hem op 150 dagen door vier verschillende werelddelen moest loodsen. Die bewuste zondag klauterde de getrainde wielertoerist op zijn fiets, de blik op oneindig en de pezige benen vol jus. Zijn tweewieler werd geflankeerd door een stel stevige bagagezakken waarin enkel het hoogst noodzakelijke werd opgeborgen. 135 dagen later arriveerde Eugène opnieuw in het hem zo vertrouwde Loenhout. Opdracht voibracht, koffers vol anecdotes en een pak levenservaring rijker. Wat bezielt een man have en goed achter te laten voor een fietstocht rond de wereld? Eind '98 ben ik door een stom ongeluk in het ziekenhuis op de afdeling Intensieve Zorgen terechtgekomen. Op een koude maar zonnige winterdag besloot ik snel even een ritje met de mountain bike te maken. Op een bepaald moment miste ik bij de passage over een beek in extremis het daarvoor voorziene bruggetje. Ik smakte met een ferme klap tegen de hard bevroren zijkant aan en verloor even het bewustzijn. Toen ik weer bijkwam, had ik geen gevoel meer in mijn benen. Ik was verlamd en er flitsten een hoop onheilspellende dingen door mijn hoofd. Na een kwartiertje kreeg ik stilaan terug een beetje gevoel in mijn rechterbeen. Ik ben met veel moeite uit de beek geklauterd en met behulp van een stevige tak ben ik naar het dichst bijzijnde huis gestrompeld. Daar werd ik meteen voortgeholpen en zo ben ik in het hospitaal beland. Tijdens mijn verblijf op Intensive Care, is stilaan maar zeker de idee gegroeid een fietstocht rond de wereld te maken. Bovendien kon ik op die manier m'n goede vriend, Paul Theeuws, het manusje-van-alles bij CODA HOSPICE, een plezier doen. Coda Hospice is een opvangtehuis voor terminale patiënten te Wuustwezel en het leek mij en Paul een origineel idee door middel van een gesponsorde wereldfietstocht geld voor de instelling in te zamelen.

Hoe ben je aan sponsorgeld geraakt? Wie heb je daarvoor benaderd? Aanvankelijk heb ik mij louter en alleen op grote. multinationale bedrijven zoals Coca Cola, Petrofina, enz... geconcentreerd. Ik ging ervan uit dat internationaal georiënteerde bedrijven wel brood zouden zien in mijn onderneming maar dat bleek een serieuze misvatting te zijn. Daarom ben ik mij vervolgens meer gaan toeleggen op bedrijven uit de streek en toen bleek de respons veel groter. Ik heb me niet enkel op het bedrijfsleven toegespitst, ook particulieren konden steunkaarten (ten bedrage van 100 bef.) of ruggesteunkaarten ( ten bedrage van 500 bef.) kopen. In ruil voor hun financiële steun stuurde ik die mensen tijdens mijn wereldreis een postkaartje ( ingeval van een steunkaart ) of een beperkt reisverslag ( ingeval van een ruggesteunkaart). Om de verkoop van de steunkaarten grootschaliger te kunnen aanpakken, ben ik met een sober ingericht standje naar de reisbeurs te Brugge en de fietsbeurs te Retie getrokken om ook daar mijn reis te promoten. Finaal hadden we zo'n dikke half miljoen bijeen geharkt. Al die inspanningen hebben ervoor gezorgd dat Coda Hospice nu over een gedetailleerde lijst van gulle gevers beschikt die later dit jaar opnieuw voor een nederige bijdrage zullen gecontacteerd worden.

Hoe heb je je reis voorbereid ? Had je vooraf alle overnachtingsplaatsen gese-

lecteerd of was het meer een kwestie van Improvisatie? Ik heb niet veel tijd besteed aan de voorbereiding van de reis. Voor het Europese gedeelte van het traject had ik vooraf de adressen van een paar jeugdherbergen opgezocht maar vaak stond ik ook daar voor gesloten deuren. Voor de rest had ik mij vooral gebaseerd op reisverslagen van andere wielertoeristen die me waren voorgegaan zodat ik me vrij goed kon inbeelden waaraan ik me kon verwachten. De route was grotendeels uitgestippeld maar toch heb ik de laatste weken voor mijn vertrek nog een belangrijke wijziging doorgevoerd. Aanvankelijk had ik de intentie via Duitsland en Oostenrijk tot Bulgarije te fietsen maar daardoor zou ik te lang in Europa moeten vertoeven. Daarom heb ik in laatste instantie besloten helemaal zuidwaarts te fietsen om van daaruit zo snel mogelijk het Oosten binnen te duiken. In grote lijnen komt het erop neer dat ik van Oost naar West gereden ben en dit langs de kortst mogelijke weg. Op conditioneel vlak heb ik me niet echt bezig gehouden met doorgedreven training. Af en toe heb ik wat langere afstanden afgelegd maar daar bleef het bij. Om me grondig voor te bereiden op het klimwerk, ben ik naar de Franse Alpen getrokken. Daar heb ik de Marmotte, de zwaar ste wielerklassieker voor wielertoeristen, afgelegd. De Marmotte loodst je over 4 zware cols, de Croix de fer, de Galibier, de Télégraphe en 1' Alpe d'Huez. Later is gebleken dat fietsen met een pak bagage nog heel wal anders is...

Heb je ongelukken gehad waardoor je fysiek gehinderd werd? Ik was nog maar net vertrokken of het liep al bijna mis. Bij de beklimming van de SintBernardpas in Zwitserland had ik bij de passage van de top een toerist aangeklampt met het verzoek wat beelden te schieten van mijn doortocht. Ik reed demonstratief over de top en daalde een stukje. Vlak na de eerste bocht draaide ik net iets te kort waardoor ik ten val kwam. Met mijn rechterbeen viel ik op het voorste kamwiel waardoor het onderbeen hevig begon te bloeden. Het leek echt de beet van een St.-Bernard ... Dat litteken zie je nu nog. Ook in Turkije heb ik een serieuze schuiver gemaakt. Ik werd naar een polykliniek gebracht en daar hebben ze me goed opgevangen. Het duurde niet lang vooraleer ik mijn tocht kon verder zetten.

Heb je moeilijke momenten gehad, momenten waarop je verlangde naar de stille Kempen ?

Toespraak door Paul Theunis Theeuws, secretaris van Coda Hospice, tijden.s depersconferentie in Wuustwezel. 14

In Iran heb ik af en toe afgezien. Ze hebben daar weliswaar uitstekende wegen maarje moet constant rechtdoor fietsen, temidden van een verdord en woestijnachtig landschap. De grote steden in Iran liggen bovendien redelijk ver uit elkaar waardoor het niet evident was elke dag op de vooraf bepaalde bestemming te geraken. Het is niet echt bemoedigend 's morgens voor zonsopgang te vertrekken voor een tocht van ongeveer 200 km. met het vooruitzicht dat er onderweg niets of weinig te beleven zal zijn. Dat is zowel fysiek als mentaal erg belastend. Ik ben in Iran ook een keer in aanraking gekomen met de militairen. Geen pretje, geloof me. Ik had besloten een stukje met de bus verder te trekken en onderweg had ik mijn digitale videocamara tevoorschijn gehaald. Ik was beginnen filmen en al vlug wekte ik de interesse van de medereizigers die allemaal wel eens met die camara wilden spelen. De sfeer zat er goed in. Op een gegeven moment moesten we stoppen ter hoogte van een controlepost. Dat is schering en inslag in Iran. Als westerling moet


REIZEN je uiteraard opletten wat je filmt. Vermits de ambiance optimaal was, filmde ik lustig door. De militairen die instonden voor de controle van de bus, kregen in de gaten dat ik hen aan het filmen was en dat bleek niet zo'n goed idee. Ik moest mijn videocamara onmiddellijk inleveren. Zij zagen mij voor een spion aan, vermoed ik. De buschauffeur is als een volleerde diplomaat gaan bemiddelen en even later kreeg ik mijn camara terug. Iran heeft echter ook mooie kanten, hoor. Het is er niet allemaal kommer en kwel. De mensen zijn bijzonder gastvrij en vriendelijk Het was wel even wennen aan de invloed vaii de Islam. Ik was verplicht met een kniebroek rond te fietsen en zelfs dat bleek voor sommigen nog een bron van ergernis. De vrouwen zijn bijzonder schuchter. Als ze zelfs al maar de indruk hebben dat je ze aan het bekijken bent, wenden ze prompt het hoofd af. De steden in Iran hebben heus wel wat te bieden. Teheran viel tegen maar in Isfahan, een prachtige stad temidden van de woestenij, heb ik mijn ogen serieus de kost kunnen geven. Er waren daar constant mensen in de weer om de kunstmatig aangelegde tuinen en parken in stand te houden. De hele dag door werden de bomen en planten besproeid om ze te beschermen tegen de verzengende hiirc. De passage van Nepal naar Calcutta was ronduit verschrikkelijk. De wegen waren nauwelijks berijdbaar. Ze zaten vol putten en tot overmaat van ramp regende het zonder ophouden. Het was moeilijk aan eten te geraken en het beschikbare voedsel bleef beperkt tot een kommetje plakkerige rijst. Toen ik in Calcutta toekwam, had ik zin onmiddellijk verder te trekken. Het had dagenlang onophoudelijk geregend en de stad was als het ware voor de helft overstroomd. Er hing een vieze, onaangename geur die overal doordrong. Ik krijg er nog braakneigingen van als ik eraan terugdenk. Vanuit Calcutta ben ik per vliegtuig naar Bangkok doorgereisd. Het was immers niet mogelijk vanuit India door Birma te fietsen. Aan de grens word je toch nnhrroepelijk teruggefloten. Bij mijn aan komst in Thailand was mijn fiets zwaas toegetakeld. Het versnellingsapparaat functioneerde niet meer en mijn reservebandjes waren allemaal verdwenen. Het bleek niet zo evident mijn fiets te laten herstellen. Ik ben dan zelf maar aan de slag gegaan zodat ik op z'n minst mijn tocht kon verder zetten.

De mooie momenten waren talrijker? Absoluut. In Pakistan heb ik een paar onvergetelijke momenten beleefd. Bij de passage door Baluchistan, een uitgestrekte hoogviakte. had ik de bus genomen. Het was me afgeraden per fiets door Baluchistan te trekken. Er zitten daar vooral ongure figuren die een nietsvermoedende wielertoerist met veel plezier zouden beroven. Dus leek liet verstandig de passage per bus al te leggen. Die bus zat volgepakt met mensen en bagage. Af cii lu, weiddc tiL ondeiluuken vuur een eetstop. Iedereen zette zich buiten neer op een gigantisch grote mat. In het midden van die mat stnnden een pui rijst en paar ciabattabroden. Fike reiziger kreeg spontaan een koinmetje met saus aangeboden. Er werd gezamenlijk gegeten en gelachen. Op den duur voelde ik me echt één met die mensen Dat gaf zo'n vreemd maar behaaglijk faniiliegevoel. Op het einde van de bustrip waren er verschillende busreizigers die me onderdak voor de nacht aanboden. Dat was daar heel gewoon maar ik hen nooit op hun gastvrijheid ingegaan. Ik wilde iLic voutal niet ten laste maken.

'In Iran mag je als fietser ook op de autostrade rij•Iei ' vertelt deze wegpolitieagent aan onze wereldreiziger.

1•

Ti'pisc/i Pakistaans avondmaal op een lang tapijt onder het licht van de heldere imuur

,

t

1

t . Gene 'i. oor liet mooiste gebouw van zijn hele reis: de Taj Ma/tal in Agi a (India)

15 i.


REIZEN Nog in Pakistan ben ik in contact gekomen met een arts die gespecialiseerd was in de behandeling en begeleiding van kankerpatiënten. Op een bepaald moment had ik mij even langs de weg gezet om een stukje fruit te nuttigen. Even later reed ik door maar al snel werd ik door een auto voorbijgesneld. De man achter het stuur gebaarde mij te stoppen en opzij te gaan. Die man bleek zelf een fervent wielertoerist te zijn en toen we nader kennis maakten, wist hij helemaal geen blijf meer met zijn vreugde. Als kankerspecialist was hij helemaal in de wolken over mijn initiatief ten voordele van Coda Hospice. Eerst bood hij me onderdak aan, toen ik dat weigerde, haalde hij zijn geldbeugel boven. Tenslotte kon ik een reuzetros sappige druiven absoluut niet weigeren. De gastvrijheid in het Oosten was vrijwel overal even groot. Ik heb me nooit en nergens bedreigd gevoeld. Als ik een bank binnen stapte, liet ik mijn fiets en bagage onbewaakt achter maar daar is nooit misbruik van gemaakt. Welk land heeft de diepste indruk op je gemaakt? Nepal... Ik ben vanuit India Nepal binnen gefietst via de Terai, een adembenemende laagvlakte die zich uistrekt tot aan de voet van het Himalayagebergte. De Terai is hoofdzakelijk een landbouwstreek. Overal vind je prachtige natuurparken waarin de plaatselijke flora en fauna ongehinderd komen en gaan. Het toeval wilde bovendien dat ik gebruik kon maken van een nagelnieuwe, geasfalteerde weg, dwars door de Terai. Enkel de bruggen over de talloze rivieren waren nog niet voltooid waardoor ik verplicht werd met pak en zak door het water te waden. Ik denk niet dat ze daar al vaak wielertoeri sten gezien hadden. Ik voelde me eerder een soort bezienswaardigheid. Vaak werd ik langs de kant van de weg opgewacht en begroet door een stel kinderen die bij m'n doortocht spontaan de "Namaste", een traditionele Nepalese groet, uitvoerden. In Kathmandu heb ik een paar dagen doorgebracht bij een Belgische vrouw uit Kapellen die gehuwd was met een Sjerpa. Sjerpa is een gewone familienaam en is niet het synoniem voor berggids. Niet alle Sjerpa's zijn berggidsen, begrijp je. In Nepal heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt een 4-daagse trektocht te doen door de Annapurna, een bergmassief dat deel uitmaakt van de Himalaya. Ronduit fantastisch, niet niet woorden te beschrijven...

Je bent ook door China gereden. Viel dat mee? Dat was een dikke meevaller. Aan de grens verliep alles soepel, de wegen waren uitstekend en ik maakte kennis met een regio in volle ontwikkeling. De invloed van dc Westerse cultuur is in Zuid-China sterk doorgedrongen. Het grote probleem in China was de taalharrière. Ik begreep geen snars van alle informatie die af te lezen was op de gevels van huizen, richtingaanwijzers, borden langs de weg,... Dat is erg vervelend. Zo ben ik de eerste dag in China een bank en een theater binnengewandeld in de vaste overtuiging dat ik met een hotel te maken had. Over je doortocht door de Verenigde Staten ben je zwijgzamer Dat was ook wel de moeite waard, maar je zit dan toch weer helemaal in de bewoonde wereld en dat geeft je avontuur toch een ietwat andere dimensie. Ik heb in de Verenigde Staten hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de Highways, alhoewel dat wettelijk niet was toegestaan. Dat heeft me wel een paar uitbranders van de Highway Police gekost. Eenmaal werd ik zelfs onder begeleiding van een patrouillewagen tot de eerstvolgende afrit geescorteerd zodat men er zeker van was dat ik de Highway verlaten had. In Big Spring heb ik de nacht doorgebracht in een opvangcentrum van de Salvation Army Het Leger des Heils). Daar kon ik gratis eten en overnachten. Toen ik daar toekwam en ik de deur van de wachtzaal opentrok, had ik meteen zin die deur onmiddellijk terug dicht te gooien. Er zaten daar zo'n twintig halve marginalen en in eerste instantie had ik niet veel zin de nacht met die mensen door te brengen. Anderzijds besefte ik ook dat dit een unieke kans was eens te proeven van de sfeer bij het Leger des Heils. Om 17.00 u. mocht iedereen een hapje gaan eten in een grote, kale refter. Na het eten werd iedereen naar de slaapzaal geleid. Kasten om je bagage op te bergen, stonden er niet. Het was niet toegestaan het pand te verlaten. Om 21.00 u. werden de lichten gedoofd. Om 05.00 u. 's morgens werd iedereen gewekt en onmiddellijk voor het ontbijt naar de refter gestuurd. Nadien kregen we de gelegenheid ons te wassen en te scheren en om 07.00 u. werden we zonder pardon terug aan de deur gezet. Weet je, elk land en elk volk heeft haar eigen gewoonten en gebruiken en het was telkens weer een nieuwe en leerrijke ervaring daarmee te worden geconfronteerd. Die ervaringen pakken ze me in elk geval nooit nog af.

Eugène Pauwels legde op 135 dagen nagenoeg 20.000 km. af. Hij reed vanuit Loenhout richting Zwitserland en Italië. Vanuit Italië reisde hij door naar Griekenland en Turkije. Zijn fietsavontuur leidde hem vervolgens naar Iran, Pakistan, India en Nepal, het land waaraan hij de beste herinneringen bewaart. Vanuit Nepal fietste hij verder naar Calcutta Oost-Indië), Bangkok ( Thailand), Laos, Viëtnam en China tot Hong Kong. Daarna vloog Eugène door naar Hawaï. Later volgde de doortocht langs de Westkust van Amerika. In Atlanta nam hij het vliegtuig huiswaarts. Dankzij zijn bewonderenswaardige inspanningen werd een pot van meer dan een half miljoen frank bijeen geharkt. De belangrijkste sponsors waren Distrigas, de Hoogstraatse Veiling der Kempen, ASLK, Veranda's Leonard, Joma, Halschoor en nog vele anderen. Talrijke weldoeners stelden Eugène gratis het nodige materiaal ter beschikking : een stevige koersfiets Diamant door de firma Simons, comfortabele sportkledy van Bio Racer, out-doormateriaal van A.S. Adventure, stevige fietszakken van Agu-België, ijzersterke fietsbanden van Vredestein, een handige digitale videocamara van Format-C en veel goede raad en hulp van zijn fietsenmaker Jan Gommers. Inmiddels heeft wereldreiziger Eugène Pauwels een boeiende videoreportage klaargestoomd. Tesamen met het fiets-en fotomateriaal en een aanvullend vragenuurtje kan hij elke geïnteresseerde sportvereniging een blik achter de schermen van zijn wereldavontuur gunnen. De opbrengst van deze voorstellingen komt deels weer ten goede aan Coda Hospice. Geïnteresseerden kunnen persoonlijk kontakt opnemen met Eugène Pauwels op het telno. 03/ 669.65.53.

nT'?;.-T LASERSHOW

Verbroedering met de bedienden van een Chinees hotel op weg naar Hong Kong.

IIM

- HOOGSTRATEN


-

I

:

LNDQO AR EBS:E STIV j:

r

LWLI kl I.

U

j

- Va ISTMUM U INAM 1

17


GÉSCHIEDENIS

De tram in onze gemeente 'De stoomtram haalde de dorpen uit het isolement en verspreidde nieuwe opvattingen en behoeften. Het openstellen van een lijn bracht de hele gemeente op de been om de nieuwe tijd toe te juichen. Op zondag 20 september 1885 werd het traject Antwerpen-Hoogstraten ingehuldigd. Twee trams met honderdtwintig eregasten, waaronder de ministers van Landbouw en Nijverheid en van Justitie, stoomden door de ongeschonden pracht van de Kempen. En op het eindpunt van de reis, te Hoogstraten, luidden de klokken. Na de welkomstrede van burgemeester Brosens en een bezoek aan de kerk konden de reizigers van de emoties bekomen in de studiezaal van het Klein Seminarie, waar een banket met twaalf gangen op hen wachtte.' Dit feestelijke nieuws lezen we in het prachtige boek van Karel van Isacker «Mijn land in de kering 1830-1980, deelT».

Stelpiaats Hoogstraten-Noord (1) Nauwelijks 64 jaar later, op 31 augustus 1949, werden de tramlijnen naar Hoogstraten met stille trom gesloten, zonder ministers, zonder toespraken en er was geen banket. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestonden er nog plannen om het baanvak Oostmalle-Hoogstraten te elektrificeren maar dat is nooit uitgevoerd. De autobus verdrong de tram en vanaf 22 mei 1955 werden de oude loodsen aangepast voor de autobussen. In 1959 en 1960 werden de laatste tramsporen in de stelplaats opgebroken en was de tram slechts een herinnering. Gelukkig zijn er nog oude prentbriefkaarten waarop we een stoomtram in de Vrijheid kunnen zien. Oudere lezers weten ook nog wel waar de tram precies reed, namelijk ongeveer op de plaats waar nu het fietspad ligt aan de westkant van de Vrijheid.

Hoogstraten heeft eigenlijk nog één 'trammonument', het gebouw aan de Van Aertselaerstraat nrs. 12-14. Hoogstratenaren noemen dit gebouw en deze plaats 'de statie', ouderen hoor je nog regelmatig zeggen 'de tramstatie'. Voor de trammannen was het 'de stelplaats' en op de oude plannen lezen we 'Dépôt d'Hoogstraeten'. Voor de generaties, geboren in de tweede helft van de 20 eeuw, is het gewoon een parkeerterrein van de bussen van De Lijn (vroeger : Buurtspoorwegen). Waarschijnlijk vermoeden nu maar weinigen dat hier meer dan een eeuw geleden de stoomtram stond.

Het terrein Het had wel heel wat voeten in de aarde vooraleer de trammaatschappij een compleet geschikt terrein had. Het is een verhaal van onderhandelen, kopen, onteigenen en ruilen. Mevrouw Maryssen (weduwe Keysers), woonachtig te Hoogstraten, verkocht op 14mei 1888

een tuin van 15 a 90 ca, gelegen op het gehucht 'aan 't molen eynde', voor de prijs van 3.816 fr. aan de Belgische Staat voor gebruik door de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB). Het was de definitieve regeling van een verkoopsovereenkoinst afgesloten in 1885. Op II juni 1885 werd een gelijkaardige verkoopsovereenkomst afgesloten met de heer Josephus Van Loon, herbergier te Hoogstraten en zijn vrouw Maria Donckers, voor een driehoekig perceel grond. groot 2 a en gelegen achterhun woning 'aan 't molen eynde' voorde prijs van 480 fr. Buiten de aankoopsom ontving de heer Van Loon nog een schadevergoeding van 20 fr. voor de beplantingen. Maar volgens de akte van 14 mei 1888 bedroeg de oppervlakte 1 a 89 ca en was de verkoopprijs 453,60 fr. Beide terreinen lagen naast elkaar en vormden ongeveer een driehoekige blok tussen de baan naar Meer (Minderhoutsestraat) en de steenweg van Hoogstraten naar Breda (Van Aertselaerstraat). Voor de aanleg van een houtstapelplaats met sporen sloot de maatschappij nog een overeenkomst af met de echtgenoten Ch. Snoeys C. Michielsen, woonachtig te Hoogstraten, voor het verwerven van een terrein, groot 77 a 28 ca, voor de prijs van 9.273,60 fr. Dit terrein was eveneens gelegen 'aan 't molen eynde' en langs één zijde grenzend aan de steenweg naar Breda. Het bleek dat de opgegeven oppervlakte in de akte niet strookte met de werkelijkheid want de NMVB betaalde in 1893 nog 164,71 fr. voor een perceel van 1 a en 12 ca (134,40 fr. voor de grond + interest). Tussen de eerste aankopen en het nieuwe terrein bevond zich nog een openbare weg, 'Molenstraat' en een terrein met woonst, eigendom van Snoeys-Michielsen en kinderen. Zij hielden de herberg 'In de Noordstatie' in de onmiddellijke omgeving van de stelplaats. Om tot een aaneensluitend terrein te komen diende deze Molen-

X016~4m c reA

JWt

L

1

ZÂ...

7

tLt

eeat ,

1

L

1

-

-

--.--------.---

Plan van het stationsemplacernent (1915) na de tweede grondige aanpassing en uitbreiding van de sporen.


GESCHIEDENIS straat te worden omgelegd en een terrein van 4 a en 42 ca van deze eigenaars verworven worden. Bij gebrek aan een minnelijke schikking was de maatschappij genoodzaakt een onteigeningsproceduie in te stellen. Bij vonnis van 29 november 1900 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout werd de vergoeding voor de onteigening bepaald op 2.811,18 Fr. en mocht de Buurtspoorwegen de grond aanhechten. De Molenstraat werd omgcicgd Op 23 juli 1906 verkocht de maatschappij ren driehoekig stuk grond (van de eerste aankoop) van 78 ca aan de heer L. De Ruyter, handelaar te Antwerpen. Het perceel werd niet langer meer gebruikt door de rnaatschappii. Op 10 september 1923 werd nog een driehoekig perceeltje grond van 44 m2 verworven van mevrouw De Ru'tar, v.tmwe van cle heer L. Mutsaails, woonachtig te Berchem, voor dc prijs van 200 fr. In ruil voor deze afstand werd aan haar, eveneens voor de prijs van 200 Fr., een niet gebruikt perceel van 50 ca verkocht, een deel van de derde grondaankoop. In feite betrof het eigenlijk een grondruiling tussen heide partijen zoals overeengekomen was in 1922 met het oog op de herinrichting van de steiplaats.

Gebouwen en emplacement De Raad van Beheer van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen besloot op 28 mei 1885 om de stelplaats uit te rusten met een deels metalen en een deels bakstenen loods voor tramrijtuigen en een voor tramlokomotieven, verder nog een watertoren met een inhoud van 30 m3 en een weegbrug. De situatieschets voorzag ook nog een draaischijf (voor het keren van de lokomotieven) en een kolenpark. De vermnelde voorzieningen werden ook opgericht na de goedkeuring van het plan op 30 april 1888. Met het oog op de ingebruikneming van de lijn Hoogstraten-Meersel-Rijsbergen werd in 1899 een vergrotinggoedgekeurd. Voor de som van 21.198,12 fr. werden in 1901 deaanpassings- en vergrotingswerken uitgevoerd : herinrichting van de sporen, de bouw van een nieuwe loods en het kolenpark. De openbare aanbesteding voor de oprichting van het stationsgebouw had plaats op 19 december 1906 en er waren acht inschrijvingen. Deze

Het statiollsge/)ouw ton de Buurrspoorwegen (nu De Lijn) aan de Van Aerrselaer.vrraat, gebouwd in 1907.

van de aannemers Ch. Weyler en Brosens uit Hoogstraten was de laagste met een bedrag van 19.387 fr. wat een vermindering was van 8% op de prijs van het bestek. Het werk werd hen toegewezen en zij startten op 5 april 1907. De voorlopige oplevering geschiedde op 17 oktober en dc heer Jacques Sterkens, ontvanger en dienstdoende controleur, nam op 26 december 1907 zijn intrek in de woning. Het stationsgebouw bestond uit kelderruimten een woning voor dc stationschef, onderverdeeld in woonkamer, keuken, wasplaats, trapzaal en toilet voor de exploitatie was ereen wachtzaal, een burcel en een magazijn. Op de eerste verdieping waren er nog drie slaapkamers en onder het dak twee zolders en een kamer. De woning was echter niet voorzien van stromend water. Die kwam er wel in februari 1912. In de zomer van 1910 kende de stelpiaats haar tweede grondige aanpassing en uitbreiding van

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

&Shijs woondecoratie tel 014 - 69 90 02

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten

de sporen. De spoorversmalling naar één meter werd verwezenlijkt in 1920. In de jaren 1922'23 kwamen er opnieuw belaiigrijke aanpassingen, zowel aan de sporen als aan de loodsen en het stationsgebouw (o.a. aan het bureel, het magazijn en de wachtzaal). Na 1923 zijn er aan het sporenemplacement geen noemenswaardige wijzigingen meer uitgevoerd. Tijdens een beschieting in 1944 werden de gebouwen wel beschadigd. In 1963 werd gestart met de modernisering van het woonhuis en in 1964 onderging de stelplaats de volledige aanpassing voor autobusexploitatie.

In de gemeenteraadszitting van maandag 24 januari 2000 kreeg het stadsbestuur van Hoogstraten de principiële toelating om de afbraak van het stationsgebouw te betalen, tenminste na een verzoek om advies van de dienst Monumenten en Landschappen én indien Stedenbouw een sloopvergunning geeft. De gemeente Hoogstraten zou dan een deel van het vrijgekomen terrein van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn krijgen voor de verbreding en heraanleg van het straatje tussen de Minderhoutsestraat en de Van Aertselaerstraat. Deze ingreep zou passen in het geheel van de herstructurering van het Van Aertselaerplein. De Lijn vindt dit blijkbaar ook een goed voorstel want dan krijgen de grote bussen een betere uitrit van de stelpiaats naar de openbare weg. De sloop van dit gebouw zal het definitieve einde zijn van het zichtbare tramverleden in Hoogstraten-Noord. Voor dit artikel konden wij uitvoerig gebruik maken van de informatie en documentatie van de beer Ene Keutgens, tramhistoricus, o.a.: Een eeuw mobiel met train en bus, honderd jaar Buurtspoorwegen in de provincie Antwerpen, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1985 & De tramlijn Antwerpen - Hoogstraten - Turnhout, 1885-1965 (onuitgegeven werk). (is) 19


ONDERWIJS

75 jaar technisch onderwijs (2) HOOGSTRATEN - In onze vorige bijdrage vroegen wij ons af waarom het Vito dit schooljaar haar 75-jarig bestaan wil vieren. Het is misschien enigszins betwistbaar maar er is ook een redelijke verantwoording voor deze datum. Het ontstaan, het eerste begin van vakonderwijs in Hoogstraten is tamelijk complex. Maar in het schooljaar 1924-'25 start de Vrije Gewestelijke Vakschool voor het eerst met volledig dagonderwijs en de eerste directeur van deze dagvakschool was Marcel Rosiers. Dat is dus nu 75 jaar geleden. In 1920 werd op initiatief van de gemeente reeds voor dc derde maal de 'tekenschool' opgericht. Ook in het laatste kwart van dc 19 eeuw was men al tweemaal met een tekenschool begonnen. Deze 'tekenscholen waren avondscholen waar men aan jonge arnbachtslui een betere theoretische basis wilde geven. De praktijk van het vak leerden ze wel bij hun baas tijdens het werk. De 'vaktekenschool' uit het begin van dc jaren twintig ging reeds een stap verder en organiseerde ook praktijkiessen tijdens twee namiddagen. Deze scholen waren de voorlopers van de dagvakschool die in 1924 het schooljaar startte met 101 leerlingen. Ook de tekenscholen en de vaktekenschool noemde men toen gewoon 'de vakschool'. De timmerlieden, metsers en metaalbewerkers die hier één tot vijf jaar avondles hadden gevolgd,

20

waren zeker ook fier op hun prestatie en tevreden over hun opleiding. In het najaar van 1925 stichtten zij een oud-leerlingenbond. Ter gelegenheid hiervan laten zij door Photo Rosiers uit Hernixem een mooie groepsfoto maken. In het schooljaar 1937-38 verschijnt zelfs het eerste nummer van de eerste jaargang van een eigen tijdschrift Orgaan Oud-Leerlingenbond Gewestelijke Vakschool te Hoogstraten'. De schrijver (secretaris) was A. Tackx, Dorp, Wortel. In één van de exemplaren vinden we het volledige leerprogramma van de Vrije Gewestelijke Vakschool. Elders doet men een oproep voor deelname aan de vervolmakingsleergangen op maandag, woensdag en vrijdag. enz. Het is duidelijk dat in de jaren twintig en dertig "de vakschool" leefde, ook bij de oud-leerlingen van de vaktekenschool van 1920 en later.

Lezers reageren In DHM nr. 178 (februari) vroegen wij of er misschien lezers waren die nog interessante foto's hadden of ons meer informatie konden geven. Een overzicht van dc ontvangen reacties: Mevrouw De Busser bezorgde ons een foto van de zomeravondcompetitie tussen Hoogstraatsc verenigingen. De vakschool, samen met de strafschool, speelde hierin ook een aardig partijtje voetbal. Van 1959 tot 1963 was de 'Kardinaalsbekcr' van het Nationaal Sportverbond van het Vrij Onderwijs het sportief hoogtepunt van het Vito. Jef Meyvis, Paul van Merode en Gust Donckers hadden nog flink wat informatie en foto's uit deze tijd. Voorzitter Timperman en secretaris Keustermans van het Oudercomité uit de jaren zeventig en tachtig reageerden eveneens. Ook een aantal vragen omtrent de onderscheiding 'Kadet van de Arbeid' zijn voor een stuk opgelost dankzij Jan Donckers (Kadet in 1935) en Albert Pinxteren (Kadet in 1930). Cor van Boxel bezorgde ons een prachtig, kleurrijk diploma uit 1911 van de toenmalige Tekenschool. Het werd toen uitgereikt aan een zekere Frans Brosens van Hoogstraten. Ook Frans Jacobs (Meersel-Dreef) her innert zich nog levendig de tijd dat hij samen met zijn vriend Jef Schellekens, amateur-fotograaf, dagelijks naar de vakschool reed.


DORPSLEVEN

Dorpsraad MINDERHOUT - Donderdagavond 20 januari waren er ruim veertig mensen aanwezig voor de openbare vergadering van de dorpsraad. Het voltallige bestuur van deze raad was er en vanuit het stadsbestuur burgemeester Van Aperen, de schepenen Van Looy, Peerlinck en Desmedt. Schepenen Van Ammel en Aerts waren verontschuldigd. 1)esmedt, voorzitter van de dorpsraad, wees het publiek erop dat het stramien van deze vergadering was aangepast. Een aantal punten werden zonder meer doorverwezen naar de diensten op het stadhuis. Het betreft hier zaken waarover men niet moet discussiëren zoals een haag te hoog of een boom te scheef. Voor deze dingen kunnen de inwoners steeds het meldingsblad gebruiken. Het bestuur maakte een agenda op van zestien punten waarover er uitleg werd verwacht vanwege het stadsbestuur. Minderhout draagt duidelijk de verkeersveiligheid hoog in het vaandel. De helft van de vragen had betrekking op allerlei openbare werken en het verkeer. Deze punten kwamen ook regelmatig terug in de vraagstelling vanuit het publiek.

Openbare werken e.a. [en oud knelpunt is de vraag naar een oplossing voor de voetbalvelden van Minderhout VV. Iedereen beseft wel dat dit een ingewikkeld dossier is. Volgens het stadsbestuur is deze zaak nu in een vergevorderd stadium. Men zal zo spoedig mogelijk bericht laten maar een tijd of datum kon of wilde men hier niet op plakken. Daarom zal het bestuur van Minderhout VV eventuele acties overwegen om de zaak in de aandacht te houden. De heraanleg van de Minderhoutsestraat heeft vertraging opgelopen omdat de hogere overheid heeft beslist dat het hemelwater afgekoppeld moet worden van de gewone riolering. Toch hoopt men bij het begin van de lente te kunnen starten met de werken. Om de school aan de Witherenweg te kunnen uitbreiden, diende het stadsbestuur een onteigeningsprocedure toe te passen daar de nodige aankoop niet in der minne kon geregeld worden. Ook voor de uitvoering van de tweede fase van de verfraaiingswcrken rond de kerk zit men met zo een probleem. Vooraleer men verder kan moet de stad eerst wegenis verwerven. Voor liet (liei-)aatileggen van voetpaden vooiiet men elk jaar v t ttii 1 joeit. Ei heet sic iuch enige verajpg bij hei publiek toen de schepen verklaarde dat er in 1999 zelfs geen hieding was binnengekomen om bv. het voetpad langs de Van Aertselaerstraat te herleggen. Een werkgroep heeft de opdracht gekregen een overzicht te maken van de speelpleinen in (nieuwe) verkavelingen. Iedereen is het erover eens dat men hieraan de nodige aandacht moet besteden. Ook in nieuwe (of geplande) verkaveIi ngen moeten er voldoende ruimten voorzien

worden, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de vergrijzende bevolking die graag in het eigen dorp blijft wonen. Toch heeft men een positieve indruk over de werking van het rusthuis in Hoogstraten. Voor het stadsbestuur is het dossier van een tankstation en andere voorzieningen in het dorp definitief gesloten. Maar een van de aanwezigen verzekerde echter dat er binnenkort een nieuwe aanvraag zal komen die zou voldoen aan alle vroegere opmerkingen. Voor de toekomst van de school aan de Schoolstraat is er weeral een studie nodig. Kan men dit gebouw nog op een verantwoorde wij ze renoveren of moet men reeds gaan denken aan nieuwbouw ? Vanaf september moet men wel de buitenschoolse opvang starten ! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Verkeer Het gemeentebestuur heeft geen enkel probleem met het laten schilderen van witte lijnen op de Castelréweg. Dit is echter een werk dat men tweejaarlijks uitgeeft aan een firma. Deze weg is reeds in de planning van 2000 opgenomen. Vanuit Baaile is ei een viaag gekomen wit iii Mi tidet 1 inu wegaat id uidingen le plaal seii naai Castelré en Baarle. Deze mededeling was goed voor hel jaarlijks gesprek over het feit dat het zwaar vervoer gebruik maakt van deze weg en er zeker niet hoort te komen. Het probleem is wel dat deze weg grensoverschrijdend is. De brug over de Mark verbieden voor vervoer van bv. boven de vijf of tien ton is geen oplossing. Men vreest dat het zwaar verkeer dan vlug de weg via Wortel zal gebruiken. Fr is wel goed nieuws vanuit Nederland. Als de

ruilverkaveling een feit is, zal men heerlijk kunnen fietsen in Castelré. We kijken nu al uit naar deze realisatie. Iedereen is het eens dat de Desmedtstraat en het kruispunt aan de Meerseweg erg onveilig zijn. Wat men echter niet neemt, is dat men nog steeds aan bepaalde zaken (ook in het dorp) de wagens op het fietspad parkeert. Hiervoor vraagt men de medewerking van de politie om onverbiddelijk op te treden. Sommige suggereren zelfs om ruggen te plaatsen zoals langs de St.-Lenaartseweg. Maar gezien de reacties van het publiek is dergelijke ingreep geen vereiste. Op de vraag naar meer oversteekzones voor voetgangers moet het stadsbestuur het advies vragen aan de dienst Bruggen en Wegen van het Vlaamse Gewest omdat veel wegen in onze gemeente onder hun bevoegdheid vallen. Tot grote verbazing heeft een studie uitgewezen dat er zelfs te veel zebrapaden zijn in onze gemeente. Tijdens de vraagstelling kwam er ongenoegen tot uiting van de mensen uit de Pastoor Van Dijckstraat en omgeving. Reeds geruime tijd komen er vrachtwagens door deze wijk, meestal geladen met dieren. Met deze talrijke beweging - men sprak van 32 vrachtwagens op één dag zijn de inwoners allesbehalve gelukkig. Ook hier is een oplossing niet onmiddellijk duidelijk zonder andere straten of wijken te belasten. Een aantal zaken verdienen zeker verdere opvolging. Het bestuur van de dorpsraad heeft nu de taak om deze punten te bundelen en samen te vatten in een programma. Eind februari dient men hiermee klaar te zijn zodat dan de nieuwe prioriteitenlijst van Minderhout kan overhandigd worden aan het stadsbestuur. Volgend jaar blikken we dan weer terug op de realisaties en maken de inwoners van Minderhout ongetwijfeld een nieuwe lijst op. (fs)

Afvaltransport naar containerpark

-

MEER iVaa r buis tuilwagens te kort .vchiercn, springt Niek Tilhurgv in de bres Met .iIjn driewieler en aanhangii'agen bewijst hij de mensen een dienst en transporteert hun afeal naar het containerpark. In de Driehoe/cstraar kun de wagen va,z de gemeente niet door omdat de straat te smal is. Maarmet Niek zijn transport is dat geen probleem meer.

25


DORPSL EVEN

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERSEL-DREEF - Tot zelfs kerkstoelen werden erbij gehaald om de talrijk opgekomen belangstellenden een zitplaats te kunnen verschaffen. De KLJ had z'n leden en hun ouders opgeroepen om aanwezig zijn om hun verzuchtingen voor een nieuw lokaal kracht bij te zetten. In z'n voorwoord verwees de voorzitter Jos Huybrechts naar alles wat er nog niet was gerealiseerd en hij hekelde vooral het feit dat er vaak weinig of geen reactie kwam op vragen en briefwisseling naar de gemeente toe.

1. Actiepunten van de prioriteitenlijst 1999. Aan de dorpsraad wordt jaarlijks gevraagd om een lijst van punten binnen te brengen, die ze graag behandeld en natuurlijk het liefst zouden gerealiseerd zien. Deze punten werden eerst overlopen. Omleiding HSL: wij zouden geen grote hinder van de werken mogen ondervinden. Alles zal stapsgewijs gebeuren. De aanbesteding is voor dit jaar in oktober, normaal moeten de werken starten in 2001 en ze zouden klaar moeten zijn per 1 juli 2005. Vanaf dat moment zullen we naast de zingende vrachtwagenbanden ook het gefluit van de HSL-trein kunnen horen als de wind goed/verkeerd staat. Men begint eerst met het verbouwen van de bruggen. Paters wiel project: gemeentelijke coördinatiepersoon is Harry Vanderhenst. Er werd reeds meerdere keren gepeild naar de behoeften van de Meersel-Dreefse verenigingen. Met die resultaten werd er een voorlopige verdeling van het gebouw opgemaakt. Maar na inspectie blijkt de 1' verdieping niet stabiel en brandveilig genoeg voor het gebruik door een vereniging. Daarom werd er gedacht aan de achterhouw voor de KLJ maar er werd nog geen stedenhouwkundig attest aangevraagd. Verbouwen of nieuw bouwen betekent minstens 2-3 jaar wachten. Iets wat voor de jeugd een eeuwigheid lijkt. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat de jeugd voorlopig de benedenverdieping gebruikt en de bibliotheek zolang in de lagere school blijft, tot de achterbouw klaar is. Deze nieuwe situatie zal bekeken worden tijdens een vergadering op het gemeentehuis op maandag 13 maart. samen met de KLJ. Wat de achterliggende gronden betreft heeft de eigenaar, de kerkfahriek van Meerlc, een procedure

LJv •

tot verkoop aan de gemeente tegen schattingsprijs gestart. Dit is een procedure die veel tijd nodig heeft, wat bekend is. Ook de gepensioneerden hadden reeds graag dit voorjaar 2000 willen petanque spelen op "hun" terrein bij het Paterswielproject. De gemeente heeft zich duidelijk op dit project verkeken, wat simpel leek werd, gedeeltelijk buiten hun wil om, een ingewikkeld kluwen. Hopelijk komt er klaarheid na de vergadering in maart. Fietspad De Mosten/Meersel: het rooilijnplan werd goedgekeurd maar het fietspad is geen prioriteit voor de gemeente Hoogstraten, dat was ondertussen bekend. En inderdaad, er zijn meer dringende zaken op te lossen binnen de gemeente. Tot wanneer de tijd rijp is, blijft het punt blijft echter op de prioriteitenlijst. Aankoop grond school 't Dreefke. De grond die momenteel in aanmerking zou komen voor een uitbreiding is deels agrarisch gebied en deels woongebied. Er zal eerst een behoeftestudie worden opgesteld i.v.m. de mogelijkheid van het plaatsen van een verdieping op het bestaande gebouw en i.v.m. grondverwerving. Het oudercomité ziet een nieuwe turnzaal wel zitten, de oude turnzaal wordt dan een klaslokaal en daardoor kan een "voorlopige" prefabklas verdwijnen. Er worden ook vragen gesteld hij dc brandveiligheid i.v.m. de huidige bibliothcckhuisvesting in de gang van het schoolhoofdgebouw. Misschien was het interessant om inzage te hebben in het verslag van de brandweercommandant, zodat iedereen weet waaraan en waaraf. Dan zou men weten of de huidige ongerustheid terecht is. Kampweg: op 26juli 1999 is er beslist om de Kampweg gedeeltelijk af te schaffen in ruil voor een doorgang naar de straat Strijbeek via de oprit van de eigenaar. Dit was ook het voorstel van de DR. in het verleden. Dit alles zou ge-

n

I

'L t.

h'

ï ,

De KLJ was aanwezig op de algemene vergadering om hun verzoekom een geschikt lokaal kracht bij te zetten. Voor hen duurt het allemaal veel te lang. 26

schieden op kosten van de eigenaar. Wij wachtenaf. L'Ecole: Er werd opnieuw een bouwvergunning aangevraagd, omdat de vorige is verlopen, zodat er binnenkort opnieuw een onderzoek "de commodo et incommodo" zal worden uitgehangen. Eenieder heeft het recht om bezwaren in te dienen indien dit nodig wordt geacht en het Stadsbestuur zal zich over deze bezwaren buigen en in elk geval doorzenden aan Stedehouw Antwerpen. Het Stadsbestuur verklaart geen mogelijkheid te hebben om deze "niet vergunde stortplaats" te laten opruimen. In de wandelgangen gaat het gerucht dat er momenteel voldoende appartementen zijn verkocht om de bouw te kunnen starten. Volgens anderen is de hernieuwde aanvraag van een bouwvergunning een uitstel om de belasting op niet-bebouwde kavels te ontwijken of om de krotbelasting te vermijden. Gezien het bij de hernieuwing om hetzelfde dossier gaat, hoopt de gemeente op een spoedige goedkeuring, zodat men zo snel mogelijk met het project kan starten. Grastegels: volgens de groendienst zou het leggen van grastegels schade toebrengen aan het wortelgestel van de bomen naast dc weg aan het Mariapark. Misschien was het beter om eens met de groendienst contact op te nemen voor een andere mogelijke oplossing. Wateroverlast Meersel: dit is een louter technische kwestie en moet door de technische dienst worden bekeken. Zitbanken: deze werden aangekocht en zouden met ander straatmeubilair, zoals vuilbakken, tegen de zomer van 2000 worden geplaatst. Zebrapad Markweg: dit moet worden opgenomen in de tweejaarlijkse aanbesteding van de straat schilderwerken. De Verkeersraad volgt dit op want dit punt werd door de DR. reeds via hen ingediend.

2. Vragen en antwoorden. Na de pauze niet koffie en koekjes, werden volgende vragen gesteld waarop het stadsbestuur niet altijd wil of kan antwoorden omdat zij zich hierop niet hebben kunnen voorbereiden: Hondenpoep aan het klooster: dit is gereglementeerd en zal worden herhaald in het gemeentelijk infoblad. Gemeentelijk politieagent FrankJespers verklaart dat het bijnaonmogelijk is honden & hun begeleiders op heterdaad te betrappen. Er zijn voor hen spijtig genoeg andere belangrijkere zaken te doen. Hondenpoep is nu eenmaal geen zware criminaliteit maar wel vervelend. Parkeersproblematiek Markweg: er wordt verbaliserend opgetreden. Daarmee is alles gezegd, maar niet opgelost. Fietspad langs de Mark: het fietspad is van de gemeente, die daardoor moet zorgdragen voor het onderhoud maar zich daarbij ook dient te houden aan bepaalde regels. Denken we maar aan het tijdstip van de eerste maaibeurt (bermbesluit), wat één en ander niet altijd makkelijk maakt. Er 7011 een sehiiilhiilsje van De lijn (huskotje) in het gebuurte Moleneinde aan de watermolen woi dcii geplaatst. Het resultaat van het herstel van de lasnaden van de weg Dreef wordt onderzocht. Er werden stootranden in de berm geplaatst hoek Klein Eyssel/ Groot Eyssel. Het agglomeratiebord te Klein Eyssel richting Meersel-Dreef is nog steeds niet geplaatst. Dit moet doorgegeven worden aan de technische dienst (werd ondertussen geplaatst).


DORPSLE VEN Indien gesorteerd huisvuil niet wordt opgehaald, dan kan men bellen naar de Milieudienst van de gemeente (tel. 0313d0.19.32), die er iknog voor zal zorgen dat uw huisvuil wordt i ipghaa 1 ii Er wordt gevraagd om een "doel" te plaatsen op het Paterswielproject ten behoeve van 23jongeren die bij GESTA (Galder-Nederland) voethallen. Een speelweide hiervoor was voorzien in het project Paterswiel van de dorpsraad. IKO: ondanks de ruime belangstelling voor ccii tekenschool op Meersel-Dreef, werd dit bij iie invulling van het project Paterswiel niet aangenomen. Nu blijkt er in Meer wel een afdeing te zijn opgericht. Desalniettemin blijkt in de praktijk, in tegenstelling met wat wordt beweerd, er echt wel interesse te zijn. Er wordt cevraagd om een gediplomeerd lesgever voor een tiental lessen per jaar. De burgemeester naakt Ziel) hiervoor sterk. Schepen Van Ammel twijfelt aan de haalbaarheid. Met andere woorden werk aan de winkel. Strooien fietspaden en wegen: het is geen inoedwil als er in Meersel-Dreef slechts laattijdig wordt gestrooid, dit ligt aan de strooiroutes. De fietspaden zullen in de toekomst ook worden gestrooid, er werd een kleine tractor voor aangekocht. Alhoewel niet iedereen pleit voor veel strooien omdat dit schadelijk is voor het "groen" langs de wegen. Verder meldt het schepencollege dat de Markbrug aan de watermolen werd hersteld en de muur in de bocht aldaar werd herschilderd. Verder zal er vanaf liet nieuwe toeristische seizoen regelmatig een veegwagen worden ingezet om de dorpskommen proper te maken. En met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen werd er uitgelegd dat al de EEG burgers die hier in de gemeente wonen, op eenvoudig verzoek (formulier verkrijgbaar op het gemeentehuis) mogen stemmen. Zij kunnen tevens gemeenteraadslid worden maar geen burgemeester, schepen of lid van de OCMW-raad. (Info secr. dorpsraad Jef Jacobs, t.v.)

Boerenbuitentocht MEER - Wie van een fikse wandeling houdt, kan op 26 maart zijn hartje ophalen in Meer. Dc plaatselijke KWB-afdeling organiseert er als onderdeel van het verbondeli jk wandelcriteriurn een wandeldag. Voor de echte wandelaars werd een wandeling van 12 kin uitgestippeld. Zij die houden van een kortere wandeling kunnen zich iusLlîiijvcn voor dc 6 kin route. Vertrek en aamiknuist Lijn voorzien in feestzaal "Dc Paarrknkop" Meci'dorp 19. Alle iportiovelingen kunnen zich aldaar inschrijven van 9 tot 14 uur. De deelnameprijs is 30 Ir (verzekering). Voor meer inlichtingen kan je terecht hij Roger Embrechts op het nummer 03/315.02.98.

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

Tien jaar volksdansen met Shilshoel

Wit is altijd schoon, zelfs indrukwekkend voor de volksdansgroep Shilshoel tijdens hun optreden op de viering van hun tienjarig bestaan. MEERLE - Ter gelegenheid van het tienjarig

bestaan organiseerde de dansgroep Shilshoel op zaterdag 22januari een volksdans-instuif in de parochiezaal. In een sfeervolle zaal met veel detail voor licht en geluid creëerde het volksdansorkest Bravade onmiddellijk dejuiste stemming voor het talrijk opgekomen dans- en luisterpubliek. Naast een speels en verrassend optreden van Shilshoel dansten de oud-leden nog eenmaal alsof de tijd had stilgestaan. Dit bewijst een citaat van een van hen: "Het is zoals fietsen, je verleert het nooit!". Daarnaast werd een gelegenheidsgroep gevormd, die speciaal voor deze avond a capella een aantal volksdansliederen zong met als afsluiter een grappig allegaartje van de incest uiteenlopende populaire liedjes. Deze prachtige samenzang bezorgde menig bezoeker kippenvel.

Als we de geschiedenis van de dansgroep overlopen, vinden we de oorsprong in 1979, toen de volksdansgroep Heimeulen vanuit de chiro werd opgericht. Jongeren konden elke zaterdagavond samenkomen om te dansen. Tien jaar later kreeg de groep de Israëlische naam 'Shilshoel'. Dit Hebreeuwse woord betekent 'regenworm', hier beter gekend als Mjeelse pier, bijnaam van de Meerlenaars. Momenteel bestaat de groep uit een 25-tal liefhebbers van internationale folkloredansen uit onder meer de Balkan, Israël en Griekenland. Er wordt elke maandagavond gedanst van 20 tot 21.30 uur. Interesse? Bel voor informatie tel. 03/3 15 .90. 13. (MA.)

Nieuwe herder en herderin MEERLE - Nee, deze foto is niet Wat U op het eerste zicht zou denken. Laat kerk

en bloemen (.1 niet op een verkeerd spoor brengen. Het is geen koj,pel dat zijn zilveren huwelijks jiibileiini viert of een stel dat op rijjcrc leeftijd beslist heeft me/,aar het jawoord te geven. Het zijn onze nieuwe parochieherders. Onze bisschop heeft Fons Soontjes benoemd tot nieuwe I)rlstool' van dr parochie. Mai Floren is terzelfder tijd benoemd tot parochieassistente, een taak die ze reeds jaren i,k in Minderhout uitoefent. Op zondag 6 ft'bruari werden ze frestelijk 'ingehaald' in hun parochie. Na de pletlttige viering volgde heel de paro cliie en de genodigden nacii' de zaal van de jongenschiro, die geen plaats kon bieden aan de genodigden op de receptie. Een ncidere kennismaking met onze nieuwe pastoor mag U volgende maand in deze rubriek verwachten. (J. F.) 27


DORPSL EVEN

Afscheid van Nick De Bie

In memoriam Meester Piet Christiaansen ...

. ......

1. .,

.

...

..

.

,-

1 it MINDERHOUT - Zondagmorgen 9 januari 2000. Het nieuwe jaar is pas begonnen als de doodsklokken reeds een droeve marc aankondigen. Als een lopend vuurtje wordt het bekend dat Nick de Bie, geboren op 28 juli 1979, woonachtig in de Goorkensdreef, schielijk is overleden. In volle plezier en in aanwezigheid van zijn vrienden, heeft Nick afscheid moeten nemen van dit leven. Ook de snel aanwezige hulpdiensten stonden machteloos. tn een groot gezin van zes kinderen ontstaat er een leegte die nooit meer opgevuld kan worden Vrijdagavond 15januari is de kerk van Minderhout te klein. Ook de hijgezette tentjes aan de kerk zijn overbevolkt. Ondanks hun grote verdriet is dit een enorme steun aan de familie, waardoor zij erg ontroerd en heel dankbaar zijn. Nick was een gewaardeerde leider in de plaatselijke KLJ. Om samen het verdriet te verwerken en om de jonge leden daarin zo goed mogelijk te begeleiden richt de leiding, na de avondwake, een zeer sfeervolle bezinningsavond in. Ook jonge mensen moeten, helaas, leren omgaan met verdriet. Ook op zaterdagmorgen, bij de begrafenis, is de kerk te klein. Velen pinken een traan weg als de KLJ hun vriend de kerk binnendraagt. In een sfeervolle misviering moet men voorgoed afscheid nemen van Nick. Zijn vrienden dragen hem onder massale belangstelling naar zijn laatste rustplaats. Onder impuls van Paul Snijders besluiten ze samen een koffiemaaltijd te gebruiken in het KLJ-lokaal. In een serene sfeer blijft men nog de ganse middag samen. Later besluit men om een gedenkboek in het lokaal te leggen waarin iedereen zijn persoonlijke boodschap over Nick kan noteren. Ten gepaste tijd zal men dit boek dan aan de ouders aanbieden.

Zondagmorgen 23 januari Een drukte van jewelste op het dorpsplein in Minderhout. Sommige mensen die naar de H. Mis komen zien hun parkeerplaats ingenomen door tal van tractors. Naar jaarlijkse gewoonte laten de jonge gasten de tractors wijden in Achtel tijdens de St.-Antoniusverering. Alleen is er één niet aanwezig 28

Op dinsdag 4 januari 2000 overleed Piet Christiaansen, te Meersel-Dreef beter bekend als meester Piet. Met hem verdween één van de dorpsfiguren die hun stempel gedrukt hebben op het dorpsleven. Piet Christiaansen werd geboren op 22 maart 1915 in Baarle-Nassau. Als landbouwerszoon was het niet evident dat hij kon verder studeren, maar na de lagere school ging hij op internaat in het Klein Seminarie te Hoogstratcn, waar hij drie jaar Latijnse volgde. Omdat hij goed kon leren mocht hij voor onderwijzer studeren aan de normaalschool in Alsemberg bij Brussel. Na enkele jaren van interims en een jaar in het tehuis van Ivo Cornelis in Weelde-Statie, kon hij beginnen Ie Meersel-Dreef in 1939. Samen met Jaak Verboven stond hij in voor het onderwijs van de Meersel-Dreefsejongens, ieder vier leerjaren. Omdat één van de voorwaarden was dat je in Meersel-Dreef moest wonen, kwam hij hier in de kost bij Rietje De Meester en onder de oorlog bij de tantjes Mertens. Na z'n huwelijk met Louisa Goetschalckx uit Wortel in 1941 kwamen ze definitief op de Dreef wonen, Ook nu laten de vrienden zien dat zij Nick erg missen. Alle tractors hebben een grote foto van Nick opgekleefd. Bij allemaal is de rouwband duidelijk aangebracht. Voor hun vertrek praten zij wel samen maar velen zijn toch in gedachten verzonken en denken aan Nick. Als eerbetoon aan Nick laten zij één tractor achter en parkeren zij deze aan de bibliotheek zodat het voor de kerkgangers duidelijk is: gedenk Nick de Bie in uw gebed. Wij denken aan Nick op onze manier. In een rustige colonne rijden de vrienden naar de St.-Antoniuskapel in Achtel. Iedereen is verzonken in zijn eigen gedachten. Sommige mensen spreken hen aan tijdens de viering. Velen laten duidelijk hun waardering blijken voor dit eerbetoon. De familie, de vrienden, iedereen moet nu verder zonder Nick. De manier waarop de vrienden afscheid hebben genomen van Nick verdient grote waardering. (fs)

aan het Moleneinde. Onderwijzen was zijn levensroeping. Verschillende generaties jongens zaten bij hem in de klas. Hij sprak altijd met trots over z'n leerlingen. Zeker over diegenen die het later in hun leven gemaakt hadden en waarvan hij aan de basis van hun ontplooiing stond. Velejaren gaf hij les, eerst in de oude jongensschool en later vanaf 1957 in dc nicuwc school, lange tijd samen met Jos Verhoven en Fons Lauiijssens. Na de pensionering van meesterJaak Verboven werd hij hootdonderwijzer. Ook het gemengd worden van het onderwijs heeft hij nog enkele jaren meegemaakt en na de fusie van de Dreefse lagere school met die van Meer werd hij nog cnkeli jaren directeur. Maar als onderwij zer betekende je meer voor een dorpsgemeansc'.hap Dc men:en kondii hij liiii en Louisa aankloppen voor raad en daad. Biieveii schrijven naar instanties, bijlessen in Frans, alles werd met cle glimlach gedaan. Verder was hij actief in verschillende verenigingen. Als voorzitter van het feestcomité hielp hij mee aan het organiseren van ontelbare festiviteiten. Hij was o.a. een zeer actief voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, voorzitter van de gepensioneerdenhond KBG en bestuurslid van het Davidsfonds. Samen met Louisa was hij nog enkele jaren lid van het Mariazangkoor. Om zijn verdiensten voor de school en de dorpsgemeenschap werd hij gehuldigd als Ere-Schoolhoofd en EreVoorzitter van het Feestcomité. Wie herinnert zich de meester niet in z'n stofjas, bezig met zijn ontelbare vogeltjes. Onder andere kanaries kweken was z'n lust en z'n leven. Je kon hem geen groter plezier doen dan een vraag te stellen over z'n vogels. Dan glunderde hij en voerde je mce langs de vele kooien. Zo zal iedereen wel zijn herinneringen hebben aan meester Piet. De meester en Louisa vergroeiden met de Dreef,je was er altijd welkom. In augustus 1991 was heel Meersel-Dreef te been om hun gouden huwelijk mce te vieren. Maar dejaren eisten hun tol, alhoewel nog fit liet langzaamaan z'n geest hem in de steek en kwam de noodzaak om te verhuizen naar een verzorgingsflat in Rijkevorsel. Meester Piet is niet meer maar in ontelbare verhalen zal hij nog genoemd worden. Zolang er nog Dreveniers zullen zijn die bij hem in de klas zaten, zal zijn naam voortleven in Meersel-Dreef. (te)

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


DORPSLEVEN

Karnaval

De Marckezonen

WORTEL- Naar jaarlijkse traditie wordt ook dit jaar karnaval gevierd. Zaterdagnamiddag 11 maart vanaf 1 4.00u wordt door de organiserende karnavaisvereniging De Puphoeren (deel uitmakend van dc \Vortelc Brassband) een kinderkarnavalnamiddag geofgdHiseeid voor alle Wortelse kinderen. Zondagnamiddag 12 maart wordt dan de massa volk verwacht in 't dorp en in de feesttent achter de parochiezaal. De plechtige sleuteloverhandiging door de burgemeester vindt plaats aan de Prinsenwagen die geparkeerd staat op de parking hij de Pastorijstraat Daarna start de karnavaisstoet zijn vrolijke tocht doorheen het Dorp met talrijke Wortelse Lii I,uiteiidui pse wattts en miiziokgroepen. De vr gLng tot de tue t is gi aus ii uaar Cr WÖrdeH wel steunlootjes verkocht op hei circuit van de stoet. Na de stoet start in de feesttent het grote karnavalsbal dat uitloopt tot in de vroege maandagse uurtjes. (om)

Ontbijten bij de KWB-Meerle MEERLE - Als er moeders zijn die nog niet weten wat te geven aan vader voor VADERDAG dan is hier misschien een goed idee. Op zondag 19 maart 2000 kan je van 9.00 u. tot 10.30 u. met het ganse gezin gaan ontbijten in de Parochiezaal "Ons Thuis". De KWB-Meerle zet U er een heerlijk ontbijt voor van verse broodjes met beleg, cornflakes, fruit, koffie, thee Voor de prijs moet je het niet laten, 150 Fr. per persoon + 12jaarof 125 Fr. per persoon voor 12jaar. Zelfhoefje je die dag niet uitte sloven en vaderlief vindt na het ontbijt misschien wel z'n maten terug om nog een potje te pakken. inschrijven kan via uw wijkmeester of bij Gust Kustermans (Ulicotenseweg 18 - tel.: 03/ 315.92.93) vôÔr 12 maart 2000. (G.K.)

Kaarters op post

MINDERHOUT— Vrijdag 21januari teerde de fanfare l)e Marckezonen met ruim 140 leden. Verheugend nieuws is de nieuwe start van drumband en majoretten. Onder de bezielende leiding van Frans Boeren hopen zij dit jaar nog een eerste publiek optreden te kunnen brengen. De majoretten lieten op het teerfeest zien dat zij reedsflink geoefend hadden. Op zaterdag luisterden de spelende ledeim de avond,nis op en zondagnamiddag brachten zij een bedrijfsbezoek aan de plaatselijke leden uit de horeca. (fs)

160 Jaar

Bloedgevers op post!

HOOGSTRATEN - Op zondag 19 naar!, in

MEERLE - De bloedgevers van Meerle wor-

het kader van het 160 jarig bestaan van de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sinte-Cecilia, zal de vereniging haardeuren van de zaal Sinte-Cecilia in de Gelmelstraat 8 openen van 14 tot 18 uur. Bij die gelegenheid wordt de zaal omgevormd tot een oud Belgisch bruin café waar men in een gezellige sfeer een boterham met kaas of kop kan nuttigen. Voor deze speciale dag wordt er een accordeonist-zanger aangetrokken die voor de nodige animatie zal zorgen. Dus ambiance verzekerd en iedereen welkom!

den weer verwacht op de driemaandelijkse af spraak van het Rode Kruis, op maandag 20 maart tussen 17.30 uur en 20.00 uur in de voetbalkantine van KFC Meerle.

120 Jaar St. Catharina

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 10 maart sluit de veloclub 'De Lustige Wielrijders' de reeks van vijf kaartprijskampen die deze winter werden georganiseerd. Deze laatste avond gaat door in 'De Wachtzaal', het vroeger café van Jos Adams-Brosens, thans Marc Brosens-Verholen. [nschrijveii kan vanaf 19 uur en de eerste kaarten worden gegeven om 10 4S l.nir. Er is keuze tussen rikken en jokken, en iedereen heeû prijs. Het verdere programma van 'Dr T .ii'dige Wielrijders' voor het jaar 2000 ziet er als volgt uit: op zaterdag 15april rijdt men met de autocar naar het arhoretum in Kalmthout waarna nog een wandeling volgt in de Kalnihoutse heide. Dit is gratis voor de leden, niet-leden betalen 200 BEF. Op zondag 28 met: wielerkoers voor nieuwelingen en provinciaal kampioenschap voor cvelosportieven en masters. Zaterdag 19 augustus: fietstocht. Zondag 10 september organiseen de club ccii wielerwedstrijd voor juniores cii vinden de wedstrijden plaats voor de Hoogstraatse wuelertoeristen. Op zaterdag 28 oktober wordt er geteerd.

MuikaIe viering van 120 jaar Fanfare Sinie ( nilmarino 29


DORPSLEVEN

We zien ze vliegen!

Hobbytentoonstelling

HOOGSTRATEIN - Het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen, (dat zijn de avondacademies voor beeldende kunsten, muziek. dans- en woordkunst) organiseert tijdens het weekend van4 en 5maart de Dag van het DKO. Dit wil zeggen dat de meeste avondacademies zich dat weekend tonen en een activiteit organiseren waarop het publiek wordt uitgenodigd. Het IKO gooit die zaterdag 4 maart om 9.30 uur alle deuren van de jongerenateliers open voor het publiek. Die dag zullen dejongeren tussen 6 en 12 jaar werken rond het thema 'VLIEGEN'. tedereen (kinderen, maar ook hun ouders en grootouders) kan komen meedoen of gewoon komen kijken. Minstens één atelier zal zelf 'vliegers' maken die, bij gunstig 'vliegerweer', rond 11 uur worden opgelaten in de nabijheid van het IKO. Heb je zin om met ons mee te vliegen? Doen! We stijgen op om 9.30 uur nul terug te landen rond 11.30 uur. 1-let jonge creatieve volk verwacht je.

Kijk eens hoe schoon! Na de middag gaat het een heel andere toer op. Het IKO nodigt namelijk tien Floogstratenaren uit om publiekelijk te komen vertellen wat zij schoon' (mooi) vinden en waarom. Zij krijgen hiervoor maximaal tien minuten de tijd. Indien mogelijk brengen zij hun 'schoon' voorwerp, kunstwerk, souvenir, geluidsfragment, videofragment, gedicht, boek, lied... mee zodat ook de toehoorders ervan kunnen genieten. Het ligt in de bedoeling om zo even stil te staan bij de door ons vaak gehanteerde termen 'mooi' en 'schoon'. Een begrip dat vele ladingen dekt, cultureel bepaald is en voor iedereen anders kan ingevuld worden. Nadien wordt gelegenheid geboden om hierover, indien gewenst, na te praten in een van de ateliers. Hoe dan ook, het belooft een schone, leerrijke en aangename nanuddag te worden. De deuren gaan 's middags open vanaf 13.30 uur en je mag gratis binnen. (jni)

Kom op tegen HOOGSTRATEN - Dank zij de extra inspanning van vele medewerkers was dc campagne van Kom op tegen kanker 1998-1999 in gans het land een enorm succes. Er werd 66 miljoen meer opgehaald dan in de vorige aflevering. De hoogste score in tien jaar: 273.311.264 BEF. Het leeuwendeel van deze campagne gaat naar de zorg voor kinderen met kanker en naar patiënten die palliatieve zorg behoeven. Ook de sociale werking van de Vlaamse Liga tegen kanker krijgt een deel van het geld. Zo gaat de psychosociale steun aan patiënten en hun omgeving fors uitbreiden. Daarnaast blijft er geld gaan naar de kankertelefoon, het sociaal fonds voor minder bedeelde patiënten. gespreksgroepen, vakantiekampen voor kinderen. enz. Een deel van de opbrengst wordt ook besteed aan preventie. meer bepaald aan projecten die gezond leven bevorderen en kanker willen voorkomen. Bij de nieuwe campagne wordt het preventiethema 'borstkankerscreening'. Tot zover wat nieuws van deze nationale actie.

30

HoOC;STRA TEN - Opnieuw waren KWB en KA V fier met hun jaarlijkse hobbytentoonstelling die weer een flink aantal niensen op de been bracht, zij het als helper voor en achter de schermen, zij het als exposant, zij liet als bezoeker. De inrichtende verenigingen, waar soms man en vrouw zich inzetten voor de verzorging en verfijning van de standen, waren praktisch amper klaar met de opstelling tijdens de open ingsronde op zaternamiddag. Dit jaarlijks weerkerend evenement kende weeroni een groot succes.

Jeugdieesproject Hoogstraten - Het jeugdleesproject 2000 van de Hoogstraatse bibliotheek is in vergelijking niet het voorgaande jaar weeral gegroeid. 72 Klassen van zeven basisscholen wilden meelezen in een jeugdauteursproject. Een zestal jeugdschrijvers kozen een boek om samen met de kinderen rond te werken. Vanaf eind februari en in de loop van de maand maart bezoeken zij de bibliotheek: 39 klassen komen dan kennismaken met de auteur wiens boek werd gelezen en waarover er klassikaal werd gewerkt. Om in aanmerking te komen tot deelname dienden alle klassen een werkstukje te maken. 1-let werd een portret van de autetir of van het hoofdpersonage van het boek dat mocht getekend, geschilderd of geschreven zijn. Alle 58 werkstukken zijn ondertussen tentoongesteld in de bibliotheek tot einde maart.

Werkzaamheden Meerleseweg aangevat

Universiteit vrije tijd Hoogstraten - Deze afdeling van het Davidsfonds nodigt elk semester professoren van alle Vlaanise universiteiten uit om tijdens een vijftal namiddagen cursisten inzicht te geven in hun vakgebied. 0p75 plaatsen in Vlaanderen worden deze cursussen georganiseerd, ook in Hoogstraten. In het voorjaar verwelkomt Hoogstraten professor 1-lerwig Arts met de cursus "Is God werkelijkheid of zinsbegoocheling? Geloof en mystiek in een geseculariseerde wereld." Deze cursus vindt plaats op de donderdagen 2. 9, 16 en 23 maart van 14 tot 16 uur in de Kapittelzaal van het nieuw administratief eentruni. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.650 BEF. Begrepen in de prijs zijn een koffie tijdens dc pauze en het cursusboek 'het verschijnsel religie'. Davidsfondsledcn en Bacohklanten betalen slechts 1.450 BEF.

MEER - A rl,ciders til/t de lirinli Van We/leo t (1/leo de eer.s 1e/as e t'aii de n erkzaani lieden aan de tVlecrle.seweg aan. Na 00!' ç'eui/t gen (Wit weei s:ijden ta;, de tieg. liii iii ('('II lie'r !I,i,iii ()r)l, /!o' îii(


DORPSLEVEN

TURNKRING 'T SPAGAATJE GOOIT DE DEUREN OPEN Het is bijna weer zover ! De lente is in zicht en dan krijgt 't Spagaatje Hoogstraten de kriebels. Dan wil ze zich naar goede jaarlijkse gewoonte wel eens tonen aan het grote publiek. Veel kansen om naar buiten te komen heeft een turnkring nu eenmaal niet. 't Spagaatje is immers meer dan de keurgroep. Met de regelmaat van de klok krijgen de turners van deze groep wel de kans om zich te tonen in allerlei wedstrijden en kampioenschappen. Vorige maand nog organiseerde het Spagaatje zelfs de gouwkampioenschappen voor dames in Hoogstraten zelf. En de resultaten worden elk jaar beter. De kenners moeten hiervan niet overtuigd worden. Ook de ouders weten wat er zoal gepresteerd wordt en wat voor inspanning dit vraagt aan de kinderen. Minimum twaalf uur trainen per week 7onder de bijkomende voorbe reidingen voor wedstrijden en speciale stages, het is niet niks. Maar deze Hoogstraatse turnkring is vooral gebaseerd op een zeer brede waaier van kinderen, jongeren en volwassenen, die wekelijks hun uuilje of enkele uren deugddoende ontspanning vinden in de turnsport of de jazzdans. Al jaren lang is 't Spagaatje een van de grootste sportverenigingen van dc fusiegemeeiite. Kleuterturnen, recreatief turnen, jazzdans, klassiek ballet, gymfit en gallaiietics, er is voor ieder wal wils. Binnen hct grote aatitiud aan sportmogelijkheden vandaag de dag in de genieente blijft 't Spagaatje een vaste waarde. Daar is ze terecht fier OP en om (lat te tonen organiseert zij elk jaar een gezellige zondagnaniiddug mei demonstraties van alle groepen. Op die manier kunnen alle oudeis, vrienden en sympathisanten kennismaken met de werking van de kring en genieten van de prestaties, groot of klein , van al de kinderen. En ook de kassa vaart er wel bij. Huurgelden voor de 7alen, lesgeversgelden, materiaalaankoop, het durft suimis wel eens de pan uitvliegen. Dus allen daarheen. Turndcmümmstiatie van Turnkring 't Spagaatje op zondagnamiddag 19 maart om 14.00 u. in dc Raboenizaal van liet Spijker. Kaarten vooraf te kopen hij de leden of aan de ingang van de zaal.

Elfde Bonte Avond MEER - Op 24 en 25 maart is het weer zover.

:h

MEERLE ÏJet was een speciale wandelin' voor tVandelmlub Markdal op zonda' 13 fbruar,. Sedert de offïciële opru hting in 1979 was hei immers de 250 keer dat de wandeLs hoenen werden aangetrokken voor een fikse winterwandeling in onze fliOOiC streek. Vie, van de stichiers zijn nog steeds bestuurslid: Chri.st Sterke,zs, Jo% Van Opstal, Jack Vinckv en Jos Vor,selnians. Van de 82 actieve leden waren er, getuige de foto. heel wat present. Niet leden zijn trouwens ook steeds welkom. (1F.) -

De mensen van de Mussenakker in Meer hebben voor de elfde keer de koppen bij elkaar gestoken en komen weer eens voor de dag met een zelfgeschreven epos. Een bernerking die echter kan gemaakt worden, is dat het deze keer enkel de jonge Mussenmeute is die we op de planken mogen verwachten. Ze kregen de zegen mee van hun oudere collega's en toen ze dit licht op groen zagen springen, vlogen ze meteen met volle inzet de linies in. Het gevolg is een elfde Bonte Avond: Klein Kunstje. Het verhaal neemt ons mee naar het verre, mnystericuze Oosten. Enkele leden van de Mussenakker zijn geschaakt door een meedogenloze pasja die samen niet zijn professor vreselijke plannen heraamt. Gelukkig laten Mussen zich niet zo maar doen en een paar helden zetten resoluut de achtervolging in. Dit alles mondt uit in een zenuwslopende strijd vol spanning en gevaren met hier en daar een vleugje humor, een streepje muziek en een scherpe kijk op de actualiteit. U bent gewaarschuwd! Zoals reeds hoger vermeld, gaande voorstellingen door op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart in zaal St.-Cecilia in Hoogstraten. De deuren openen om 19.00 uur en de show begint stipt om 19.30 uur. Wie van zichzelf denkt de moed te kunnen opbrengen om de Bonte Avond bij te wonen, kan telefonisch kaarten bestellen bij: Bert Dufraing, Terbeeksestraat 43, Meer, 03 315 86 80, Tonimy Bruynen, Meerseweg 147, Meer, 03 315 12 19, Werner Goetschalckx, Donckstraat 35, Meer, 03 315 8979 om kaarten te bestellen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 200 BEF het stuk. Let wel op: Wie bestelt, moet voor dc week van de voorstellingen komen betalen op én van de bovenstaande adressen. Wij hopen u daar allemaal te zien. (bd) 31


DORPSLE VEN Gratis dansen, met een beetje chance!

10 vrijkaarten voor de

Antilliaanse Feesten Indoor op zaterdag 18 maart in het Sportpaleis Wil je de winter uit je heupen schudden of lustig de lente binnenswingen? De redactie van jullie teergeliefde blad heeft weer 10 vrijkaarten in de schuif liggen voor dit Caraïbisch Feest bij uitstek. Stuur ons snel en ten laatste vôôr 10 maart een (gele) briefkaart met uw naam, adres en eventueel telefoonnummer en de onschuldige hand zal de gelukkigen uitkiezen. Het enige juiste adres is:

De Antilliaanse Maand postliggend 2320 Hoogstraten

Bart Brughmans Gouden Mus 2000

MEER - De competitie van de Gouden Mus kende zijn vijfde vinnaar. Bort Brughmans (vooraan links) mocht de begeerde Mus,ren trofee dit jaar in ontvangst nemen. Hij klopte de titelverdediger Kurt Vermeiren (sjaal) met enkele /ntnten. Jesse Vloemans (rechts) werd verdienstelijk derde. Na elke match geven de spelers elkaar punten voor de getoonde prestatie. Een prestatiehevorderend initiatief wat ooit van voetbalpioeg FC De Statie werd gekopieerd.

32

Plantenruildag -WORTEL De allereerste plantenruildag in onze regio wordt georganiseerd door KWB Wortel op zaterdag 15 april van 9.30 tot 12.30u achter de Wortelse parochiezaal KWB Wortel werkt een gans jaarrond het jaarthema "Onze leefomgeving". Eén van de nieuwe initiatieven in dit kader is de organisatie van onze allereerste plantenruildag op zaterdag 15 april achter de Wortelse parochiezaal van 9.30 tot 12.30u. Een totaal nieuw initiatief voor onze regio. Dat verdient een paar woordjes uitleg. Iedereen is daar van harte welkom maar vooral zij of hij die - tuinplantjes wil ruilen of gewoon teveel heeft - vaste planten wil ruilen of teveel heeft - plantjes voor de groentenhof (sla, ... ) teveel heeft - kamerplanten willen ruilen of teveel heeft - graag babbelt over de tuin Het is dus niet de bedoeling om er een echte markt van te maken en planten te kopen of verkopen. Iedereen kan gratis terecht achter de parochiezaal. Zet de planten in een bakje en breng ze mee. Je kan bovendien in het klein zaaltje van de parochiezaal nog iets warms of iets fris drinken. Noteerinjeagerida: zaterdag 15 aprilJjoin)

Infoavond thuiscomposteren -NOORDERKEMPEN- Alles wat u wilde weten over composteren, de goedkope en milieuvriendelijke verwerking van uw GFT-afval, is binnen ieders handbereik. Composteren is een natuurlijk proces waarbij micro-organismen het groente-, fruit- en tuinafval omzetten in compost. Het is een werkje dat grotendeels voor ons wordt gedaan. Wij moeten er enkel voor zorgen dat de goede omstandigheden gecreëerd worden. Composteren hoeft daarbij geen tijdrovend werk te zijn. Om te composteren hoef je geen specialist of doorwinterde tuinier te zijn. Mits het in acht nemen van enkele eenvoudige basisregels kan het keuken- en tuinafval omgezet worden in compost. Dit is een waardevolle bodemverbeteraar en meststof voor de moes-, sier- en balkontuin. Zo kan u tweemaal besparen: u heeft enerzijds héél wat minder afval (gemiddeld 50%) en anderzijds dient u minder (dure) meststoffen en potgrond te kopen. Deze avond worden dc principes van het thuiscomnposteren grondig onder de loep genomen. Wat kunnen we wel en wat niet composteren! Ëen compostvat, een comnpostbak of ecn cnmposthoop. hoe werkt dat praktisch? Wat met gazonmaaiset, lirftthladereu, wauhieem. waar...? Zowel het verwerken van kleine hoeveelheden (keuken)afval als de verwerking van grotere hoeveelheden afval uit de sier- of moestuin worden er belicht. Dit alles wordt u op een duidelijke en overzichtelijke wijze en met behulp van het nodige didactische materiaal uitgelegd door compostmeester-lesgever Guy Augustijns. De voordracht vindt plaats in het Auditorium van het Klein Seminarie, Vrijheid 234 in Hoogstraten. Afspraak op donderdag 30 maart 2000 om 20.00u stipt. De toegang is gratis. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond wordt georganiseerd door VeltNoorderkempen i.s.m. de milieuraad en het stadsbestuur Hoogstraten.(join)


ONDER WIJS

Wij vragen Natuurlijk zijn wij nog altijd blij met meer informatie en boeiende foto's. Niet alleen over de 'Kadel van de Arbeid', maar ook over de vroegere tekenscholen'. de 'oud-leerlingenbond' van voor de Tweede Wereldoorlog, enz. E.H. Jozef De Vos was zeker één van de belang-

rijkste directeuren van de 'vakschool'. Maar wie heeft er foto's die gemaakt zijn ter gelegenheid van de viering van zijn 25-jarig priesterschap in 1962 of tijdens de viering in 1971 toen hij 25 jaar directeur was? Aarzel niet als je ons kunt helpen want wij zijn reeds volop bezig met het fotoboek dat in ditjuhileum jaar zal verschijnen.

Contactadressen: Vito-secretariaat, Gravin Elisabethlaan 30-32, 2320 Hoogstraten. tel. 03-340.40.30 of 314.51.72, hij Marccl Leunen, Lindendreef6ô. 2320 Hoogstraten, tel. 3 14.64.27 of 3 14.66.08 bij Gerard de Backer, Markwijk 31, 2322 Minderhout. (js/rnl)

BEGRAFENISSEN

JORIS

Li

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

De Vrije Technische School van Hoogstraren wint in 1962 voor de tweede maal de Kardinaalsbeker van het NSVO. De spelers waren: Jef Fransen, Adriaan Hopstaken, Jef Janssens, Rigo Quirijnen, Jan Verhe yen (Meerle), Bert Verschueren, Jej Meyvis, Paul Van Merode, Jan Verheven (Hoogstraten), Jaak Janssen, André Bunkens, Henri Mevvis en Giist Donckers.

in 521

k

Schrjjn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66 Ter herinnering aan de stichting van den Bond der Oud-leerlingen der Vukschool te Hoogstraeten. V.l.n.r. (boven) Alfons Menens, Staii Pans, Frans Van Bergen, P. Meyers, JefKrols en Lucien Wevler (midden) meester Marcel Rosiers, Jan Van Haperen, Fons Snijders, Jan Eelen, Jaak Huybrechts, Rik Grauwnzans, Fons Krols, John Brosens, Geert Brosens, Frans Brosens, meesterRenaat Smetilders en Pol Smets (onder) Jan Schuermans, meester JozefLievens , Karel Verschueren, Pol Meyers, Staf Van Bergen en Gust Tackx (november 1925).

5cFwonljeidçsaton Lieve 'De .7v[eester Lan,qenberglo -2323 Wortef 0313 14.55.15 T.okçtop afspraak- Oofiij 21 t/ui.

gecaatsverzorging . 7v(anicure . Pediczire Ontllaringen . 9éaquit[age

141

21


DORPSLE V N Van stad en dorp

WAT NIET WEET, NIET DEERT? MEERLE; De vooruitgang staat niet stil en zal zelfs ons dierbaar dorp niet voorbijgaan. Nadat de school van Minderhout enkele jaren geleden het voorbeeld heeft gegeven (wegens dichter bij de stad zijn ze ons daar altijd wat voor), zal onze school er op zijn beurt voor zorgen dat elke Meerlenaar of bezoeker in ons dorp behoorlijk zijn GSM kan gebruiken. Het heet hier 'een zwart gat' te zijn op dat gebied. Soms valt de verbinding even weg of, erger nog, krijg je een Nederlandse 'provider' (= aanbieder van mobiele telefoonverbindingen) op je GSMscherm. Lastig, want misschien even niet bereikbaar. Zoals gezegd, de school zal er mee voor zorgen dat dat weldra voltooid verleden tijd is. Op aanraden van de dorpsraad heeft het college van burgemeester en schepenen KNP-Orange, die op zoek was naar een geschikte plaats voor een hasisstation met zendmast, naar de school gestuurd. Niet om te leren, wel om een stukje grond van de school, in cas'm een stuk van de speeltuin van de kleuters, te mogen gebruiken om hun mast op te richten. Tegen een vergoeding weliswaar, en daar is het de school om te doen. Die kan een aanvulling van het budget best nuttig gebruiken. De normale werkingsmiddelen volstaan niet voor het extraatje dat deze tijd van een school verwacht wordt. In andere scholen, zoals de gemeentescholen of vrije scholen in een concurrentiepositie, wordt dat extraatje door het bestuur of de inrichtende macht geleverd. Maar hier is die portemonnee leeg of houdt de inrichtende macht de knip erop. Een zendmast in de tuin van de kleuterschool dan maar. Dat zo' n mast niet al te schoon is om op te kijken horen we hier en daar wel opmerken, maar omtrent de effecten op de gezondheid van mens en vooral kind blijft het vrij stil. Te weinig informatie? Tegenstrijdige informatie? Voor wie wil is er nochtans heel wat studiemateriaal te vinden. Onder meer in 'Humo' van 22.6.99 verscheen er een goed gestoffeerd artikel over Gsm-gebruik en basisstaions. Over de antennes lezen we daar

« En dan is er de straling die wordt uitgezonden door de basisposten. U weet wel, die lelijke masten die als paddestoelen uit het Vlaamse landschap schieten. In België is er nog geen enkel Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat wettelijke normen oplegt in verband met toegelaten stralingssterkte. De Waalse Gemeenschap heeft wel vergevorderde plannen om op eigen houtje een strengere norm in te voeren voor gsm-basisantennes in de buurt van scholen. in Nieuw-Zeeland hebben ze daarvoor al een grens: 0,02 si'att per vierkante meter. Professor Ivan L. Beale van de universiteit van Auckland kwam tot de bevinding dat 'blootstelling van lange duur aan microgoiven een verhoging kan teweegbrengen van het aantal gevallen van hartziekten, kanker, geslachtsafivijkin gen,

het volgende

22

miskramen, geheugenstoornissen en oogziekten. Tot de meer subjectieve klachten behoren: zenuwachtigheid, hoofdpijn, geïrrireerdheid, slaap- en concentratieproblemen. ' De bevindingen van dokter Beale worden bevestigd door zijii collega dokter Michrowski uit Canada, die tijdens een congres in Adelaide verklaarde: Na metingen van straling.ssterkren tussen de 0,15 en 0,45 watt per vierkante meter op een afstand van 250 meter van een g.smzendmast, bleek dat de genieten inten.siteiten hoog genoeg waren om de hoe veelheid rode bloedceilen te beïnvloeden, de celstructuur, het hemoglobinegehalte en het metaboli.sme in zijn geheel. Op lange termijn zouden door het cumulatie-effect wijzigingen kunnen optreden in het immuunsysteem en her absorptievermogen voor medicamenten.' Dr. Michrowski besluit: 'Na onze ervaring moeten wij adviseren geen ba.sisantennes te plaatsen op locaties waar langdurig mensen verblijven, of het nu om'er scholen of gewone woongebieden gaat.' Ook op het Internet kanje heel wat terugvinden, om. de in Humo geciteerde studies van Prof. Beale en Dr. Michrowski. In Vlaanderen is nog weinig onderzoek gebeurd, maar zowel VITO (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek) als de Hoge Gezondheidsraad (HGR) keken na wat zoal bekend is en publiceerden een advies. Hun besluit loopt zowat gelijk. Momenteel vinden zij dat er geen aanleiding is om te zeggen dat gsm'-en gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. Maar beiden erkennen het gebrek en de behoefte aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, ook en vooral van de lange termijneffecten. Ten gerieve van de vergunningverlenende overheid verwijst VITO in dat verband naar het 'voorzorgsprincipe' of het principe van 'behoedzame ontwijking', zoals dat vastgelegd werd in het 15e principe van de "Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling". Dit principe zegt: "Daar waar er dreigend gevaar is voor ernstige en onomkeerbare schade, zal het gebrek aan wetenschappelijke zekerheid niet als voorwendsel gebruikt worden om de toepassing

1(1/!

(/1

I11d'III/C' 11/1/.

lVcI(/I/1 Je

bezichtigen in de speeltuin i'an de kleuterschool van Meerle? uit te stellen van doeltreffende en betaalbare maatregelen om milieubederf te voorkomen'. Deze stelling geldt hier des te meer omdat de beoogde inplantingsplaats vlakbij een lagere school en op het terrein van de kleutersschool gelegen is. Luc De Wandel schrijft in Humo daarover het volgende: «Kleine inensjes - Alle

studies suggereren dan ook dat men liet best liet AL4RA-principe toepast: 'As Low A.s Reasonablv Achievable' ('Zo weinig straling als redelijke rwijze haalbaar') want we spelen leerling-tovenaar, dat bevestigen alle betrokken wetenschappers. De norm van 0,1 watt per vierkante meter is voor wetenschap.slui over de hele wereld dan ook de absolute boven grens. Toch accepteert (Europees Comité voor Elektrische Normalisatie) CENELEC bijna vijftig maal die waarde. Daarbij dient bovendien op gemerkt dat voor kinderen en baby's de schadelijke dosis vermoedelijk nog veel lager ligt, want de 'specifïc ab.sorption rate' (de absorptiegraad) is afhankelijk van de afmetingen van het bestraalde object. in gewone taal: kleine mensjes absorbe ren meer straling dan volwassenen ». In ons geval is de afstand tot de lokalen en de speelplaats waarde kleuters dagelijks vertoeven ca. 30 meter. Tot de speeltuin is de afstand 0 meter, het station komt er immers in te staan! Van 'voorzorgsprincipe' gesproken. De bouwaanvraag is ondertussen ingediend, het openbaar onderzoek afgesloten. Een aantal


DORPSLEVEN omwonenden en de groenen in de gemeenteraad hebben bezwaar ingediend. Zij zien een dergelijke lelijke mast in hun gezichtsveld niet zitten - of liever niet staan - en zijn bezorgd om de niet gekende effecten op de gezondheid. Over de houding van het schoolbestuur en de gemeentelijke overheid zijn heel wat vragen te stellen. Zijn ze zelf degelijk geïnformeerd? En de ouders van de kinderen die er school lopen? We herinneren ons duidelijk dat de plaatsing van de mast op de schoolkoer in Minderhout heel wat commotie heeft losgemaakt, in de eerste plaats wegens het gebrek aan informatie vooraf. De meeste mensen daar werden vooi voldongen feiten geplaatst. Misschien denkt het schepencoltege een keertje dieper na alvorens de vergunning af te leveren of geldt voor hen ook 'wat niet weet niet deert'? (J.F.) Geraadpleegde bronnen: - Humo nr. 3068 van 22juni 1996 'Het gevaar in GSM: Straal Negeren' door Luc Dc Wandel. - Infoblad 'Gemeente en communicatie' no. 14 van januari 2000 (Belgacom) - 'Gczondheidsaspecten van mobiele telefonie' - L. Verschaeve (publicatie van VITO - Mol) - Internet-sites: http://www.heatth.fgov.he (brochure 'De GSM, veilig mobiel telefoneren' van de Hoge gezondheidsraad (HGR Publicaties) http://club.euronet.be/claude.herion/ hcrtzirra.htm http ://ww w.telegraaf.nl/krant/archief/ 19990507/teksten/biji.flatbewoners.html http://ublad.warande.uu.nl/ubladen/30/2 1/ HetTorentje.html

id, HERIJGERS i'h Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN It t

Voor elke

J

ODE AAN DE MJEELSE PIER Algemene vergadering van de dorpsraad in Meerle MEERLE - Naar goede gewoonte waren heel wat inwoners van Meerle naar de parochiezaal afgezakt voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Ook het college was goed vertegenwoordigd, alleen schepen Van Ammel ontbrak wegens ziekte op het appèl. Het werd een kalme vergadering, waarin aan het college wel heel wat vragen werden gesteld maar waar de gemoederen niet verhit werden. Het was ooit anders, maar op een rustige manier kan je ook beslist zijn en pertinente vragen stellen aan de gemeentebestuurders. Er steeds op terugkomen, tot ze duidelijk antwoord geven, en niet kwaad worden als dat antwoord al eens nee is. De voorzitter verwoordde het mooi in zijn inleiding: «29 jaar ondervinding heeft me geleerd dat dialogen meer opleveren dan scheldpartijen ». Die bleven gelukkig achterwege. Realisaties en vragen van vorig jaar

nieuw opgenomen in het programma voor dit jaar.

Uit naam van de dorpsraad dankte de voorzitter het gemeentebestuur voor de in Meerle verwezenlijkte zaken, zoals het fietspad in Meerledorp, de verlichting van het voetpad tussen Dalweg en St.-Salvatorstraat, de verbetering en verlenging van de Rondeelweg, de informatie over eindejaarsvuurwerk in het infoblad. Vervolgens vroeg hij aan de leden van het college een stand van zaken over volgende lopende zaken:

- Fiets- en wandelpad langsde Ulicotenseweg: schepen Aerts was formeel, A.W.V. (Bruggen en wegen) heeft verhinderd dat de gemeente dit realiseerde en er valt op dit ogenblik niet aan te tornen. - Snelheidscontroles op Ulicotenseweg: na de heraanleg zijn de klachten over de trillingen verdwenen, die over te snel verkeer niet. Nochtans werd er het laatste jaar menigmaal gecontroleerd en heel wat processen-verbaal uitgedeeld. - Voetpad in Meerledorp: voor de herstelling van voetpaden in de fusie (waain ook het voetpad in Meerledorp was opgenomen) waren er vorig jaar geen biedingen binnnengekomen. De aannemers hadden blijkbaar werk le over. Dc uitvoering is op-

Het herleggen en heraanpianten van de parking aan de kerk: voor dit project is 1,5 miljoen opgenomen in de begroting. Noch het college noch het bestuur van de dorpsraad hebben er momenteel zicht op hoe het plein er in de toekomst moet uitzien. Er zijn nog geen plannen gemaakt, het college belooft overleg. Karel Pauwels maakt hiervan gebruik om te vragen of het, zoals op de dorpspleincn van Wortel en Minderhout, niet mooi zou zijn een plaatsje te voorzien voor een kunstwerk. Een ode aan de Mjeelse Pier bijvoorbeeld. Daar kan over nagedacht worden, maar daarvoor is thans nog geen budget voorzien. Kunstenaars die dit lezen kunnen misschien beginnen denken hoe zij een ode aan de Mjeelse Pier beeldend kunnen uitdrukken. Speelplein achter de school: hier zit het college duidelijk met rode kaken. Vorig jaar was stellig beloofd dat het plein voor de grote vakantie zou aangelegd zij. Ruim zes maanden later is er echter nog geen spade in de grond gestoken. Schepen Aerts meldt dat de heraanleg van het verharde gedeelte nu wel is aanbesteed en dat weldra met het werk begonnen zal worden. Na de vernieuwing van de asfaltverharding zal het plein in zijn geheel afgewerkt worden. Hopen dat het ditmaal lukt, maar in een verkiezingsjaar is de kans wel groter dan de andere jaren.

brandstof/s er een specifieke

-

toepassing,

-

ni. een keuze uit

-

S

LN/(LLWANL'IGL, .

DUBBEL WANDIG

- -.t

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering iiiiu.

I

4 '

Industrieweg 7 2320 Hoogslraleri Tel. 03/31 4.47.55 F a x 03/314.80.65

Deze krotten verdwijnen weldra voorgoed uit de Kerkstraat. 23


DORPSLE VEN Onteigening i'an aansluiting op de Kampweg: het dossier loopt, voorlopig zoals door

de gemeenteraad van juli werd beslist. In weerwil van het advies van de Meerlese dorpsraad heeft het gemeentebestuur geopteerd voor de afschaffing van een deel van de Kampweg (van voor het 'kasteel') in ruil voor een aansluiting naar de Strijbeekseweg. Het is wachten op de opinetingsplannen. Ernaar gevraagd bevestigt de burgenieester dat de kosten voor de opmetingen voor rekening van de eigenaar van de quarantainestallen zijn. GSM-masi : het college heeft de zaak doorgeschoven naar de school. Het verhaal hier over vindt U elders in dit blad. Bejaardenwoningen: er schijnt licht te zijn aan het einde van de tunnel (lang geleden dat we die uitdrukking nog konden bezigen, er is een tijd geweest dat we ze haast wekelijks ergens konden horen of lezen, ze is beroemd geworden bij de opeenvolgende begrotingsronden, na een allerlaatste lastenverhoging). De houwvergunningen zowel voor de woningen als voor de omgevingswerken zijn oké, het is nog even wachten op de overdracht van een stukje van 'het openbaar domein', gewoon nog eventjes de procedure doorlopen; moeilijkheden worden hierbij niet verwacht. Zebrapaden in Meerledorp: hiervoor heeft de Provinciale verkeerscommissie een negatief advies uitgebracht. Daar redeneert men dat zebrapaden een vals gevoel van veiligheid geven en derhalve meer kwaad dan goed doen, dat zou blijken uit ongevallenstatistieken. Volgens dezelfde commissie moeten er in de gemeente zelfs een aantal zebrapaden verdwijnen. Deze stelling wordt door heel wat aanwezigen op ongeloof onthaald, ze volgende PVC niet. Indiende dorpsraad zich aan zijn vraag houdt, moeten ze een nieuwe vraag indienen via de verkeersraad. Zonei'reernde bedrijven in Meerle: de inventaris van zonevreemde bedrijven in de fusie is klaar. Schepen Van Looy bevestigt dat enkel thans milieuvergunde bedrijven in aanmer king komen voor regularisatie via een sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg. Bedrijven die op geen enkele wijze vergund zijn, komen niet in aanmerking. Krotten in de Kerkstraat: op last van het gemeentebestuur werden vong jaar ramen en deuren dichtgespijkerd en de afTiangende dakgoot weggenomen. Gezien de verder schrijdende verkrotting van cle woningen en het feit dat ze niet totaal afgesloten kunnen worden, wat veiligheidsproblemen zou kunnen veroorzaak, heeft hel college beslist lot de afbraak van de woningen over te gaan. Het heeft hiervoor contact genomen met de bewaarder van het goed en die zal de kosten van de afbraak vergoeden. In de hoop dat er ooit een definitieve oplossing komt voor deze rotte plek in de Kerkstraat, zal het er al een stuk beter uitzien. Hopelijk laat men het braakliggende terrein niet te hard verloederen, want dan komen we van de regen in de drop.

Een weekend-feestbus (ze hoeft niet gratis) zou, gelet op het vele nachtverkeer van ouders die hun uitgaande tieners gaan ophalen in Rijkevorsel vooral op vrijdagnacht, misschien beter bezet dan op andere uren van de week. Zeker het bestuderen waard. Riolering en heraanleg lan de Lage Roov:

ook deze plannen zijn klaar en de werken worden in februari gestart. De bewoners, waarvan er nogal wat aanwezig waren op de vergadering, vragen of zij de plannen niet te zien krijgen. Burgemeester en schepen geven ootmoedig toe dat zij in dit dossier vergeten zijn een informatievergadering voor de omwonenden te organiseren, zoals dat de laatste jaren nochtans de gewoonte was geworden voor de uitvoering van grote wegenwerken. Het college wil dat goedmaken door alsnog een infovergadering te organiseren, en nodigt alle aanwonenden hierop uit. Heraanleg van Meerleseweg/Groot Evssel:

ook de aanwonenden van Groot Eyssel werden nog niet over de plannen geïnformeerd. In eerste instantie was het immers de bedoeling de werken in twee fasen uit te voeren. Nu worden de werken over het hele traject uitgevoerd en ze gaan kortelings van start. In een eerste fase wordt de rijweg vernieuwd en komt er een rond punt aan de afslag naar Dreef. Het fietspad moet later volgen, na de nodige onteigeningen. De bewoners worden eveneens te elfder ure op een informatievergadering uitgenodigd. Normaal mochten de leden van het college na dit gedeelte naar huis, de rest van de vergadering is in principe voorbehouden voor de bewoners die nieuwe prioriteiten mogen voorstellen voor het bestuur van de dorpsraad. Nieuwsgierig en bezorgd als ze zijn, blijft het college luisteren naar wat zoal komt bovendrijven. Veel ingediende vragen lijken weer veelal 'technische vragen' te zijn over kleinere problemen die via melding aan de technische diensten een oplossing moeten krijgen. Een paar kwesties zullen, naast deze die nog op uitvoering wach-

ten zoals de heraanleg van de parking op het gemeenteplein, misschien wel een plaatsje vinden op de prioriteitenlijst, bvb verlichting een aanplanting van de vernieuwde Rondeelweg en herstelling of vernieuwing van het fietspad naar Strijbeek. In het licht van de schuldpositie van de gemeente lijkende wensen sowieso al gematigd. Schepen Peerlinck nuanceert het begrip 'schuld' maar blijft toch hameren op matiging en controle. Burgemeester en schepen stippen bovendien aan dat een flink deel van de geleende gelden ook in Meerle werden uitgegeven; de turnzaal, de bib, fietspaden op kosten van de gemeente, de heraanleg van de Ulicotenseweg. Het zijn stuk voor stuk kostelijke projecten geweest. Schepen Aerts meldt trouwens dat er niet alleen aan 'nieuw' moet gedacht worden, onderhoud en herstelling van oudere rioleringen gaan de komende jaren een steeds groter deel van het budget opeisen. Afgaande op de reacties van de aanwezigen, lijken ze het ermee te kunnen stellen en zijn ze niet geheel ontevreden. Waar wel bezorgdheid over bestaat is over de geruchten dat er opnieuw plannen zijn voor de bouw van een mestverwerkingsfabriek langs de Ulicotenseweg. Schepen Van Looy bevestigt dat de toenmalige initiatiefnemer inderdaad bij het college is komen praten over de voorwaarden waarin dat zou kunnen. Concreet zal het op de bedoelde locatie zeer moeilijk, zoniet onmogelijk zijn een mestverwerkingsbedrijf op te richten gezien de strenge normen (vooral voor lozing van afvalwater) die hiervoor gelden. Anderzijds wijst de schepen erop dat een aantal landbouwers om. uit Meerle (vooral varkenshouders) zich tot het college gewend hebben om de mogelijkheden voor mestverwerking in de gemeente te onderzoeken. Zij zitten met mestoverschotten en zien mestverwerking als een deel van de oplossing. Als mogelijke vestigingsplaats dachten zij meer aan de buurt van het waterzuiveringssiation in Minderhout, waarmee samenwerking mogelijk zou zijn. Concreet is er momenteel niets. ook niet langs de Ulicotenseweg. (J.F.)

Eerste trofee voor jonge Jazz-dansers 't Zolderke

Belbus voor 165 en lijnbus langs de Voort

voor de duur van de werken op de Meerleseweg en Groot Eyssel zal de bus langs de Voort rijden. Misschien wordt hiermee aangetoond dat het zo beter is. In het kader van de mobiliteitsconvenant wordt er met de Lijn gepraat over de organisatie van het openbaar vervoer in de gemeente en hoe dit te verbeteren. Het initiatief van de 'feestbus' in de nacht van oud naar nieuw is ondertussen een succes gebleken en dus hopelijk voor herhaling vatbaar. Een wekelijkse herhaling misschien? 24

Gierende zenuwen inn hei lange wachten, benieuwd (t het ide Oeteiien de laatste weken

zijt vruchten zou afdragen. Dan een prima prestatie van de wel heel jonge dansers en vervolgend natuurlijk vreugde van op het hoogste schavot te mogen staan. De gewonnen trofee zal de eerste maanden iedere week de kamer van een van de danseresjes sieren om dan in de trofreënkast van de turn kring een plaatsje te krijgen. De punten kunnen nog wat hoger, maar met zulk een enthousiasme zal dat zeker lukken. Blijven oefenen!


DORPSLE VEN

Familie Koyen wint eerste Meerlese dorpsquiz!

Q uiz-presentator Ludo Mich ielsen. ]iat clie 's anderdaags nog veel stem had om zijn voetbalteani aan te porren durf ik te betwijfelen. Een hele avond boven het getatervan 250 man uitkomen was geen sinecure. Gelukkig werd hij regelmatig afgelost door Go-presentator Christ Christiaenen. MEERLE - De eerste Meerlese dorpsquiz, een organisatie van het oudercomité van de Vrije basisschool 'De KI imtoren' was een succes over de hele lijn. Niet minder dan 32 bestaande verenigingen en tijdelijke coöperatieven (families, gehuurten, vrienden, straten, cafés) hadden zich ingeschreven. Zij kregen een verrassende en dikwijls vindingrijke quiz voorgeschoteld. Verrassend, want algemene kennis, dagelijkse weetjes en hersengymnastyiek waren niet voldoende om te winnen. Een dosis kennis van de locale geschiedenis bracht je een eind ver en een finaleronde waarinje zelf je punten kon inzetten op de diverse onderwerpen, maakten dat veel deelnemers konden winnen. Het bleefspannend tot het einde en het was uiteindelijk dein Meerlc geboren, getogen en ingeburgerde familie

Deftimilie Koven mag als eerste de wisseltrofee De Klimtoren' een jaartje thuis op de schouw zetten. Koyen die met 143 punten als eerste de wisselbeker in ontvangst mocht nemen uit de handen van Chris Van Den Heuvel, voorzitster van hei oudercomité. De fanfare eindigde als tweede op 7 punten van de winnaars, de oud-leiding Chiro 1 maakte met 127 punten het podium compleet. Ondanks dat hel de eerste maal was dat zij een dergelijke quiz organiseerden, klopte de zaak als een bus, wat geen minne verdienste is als je meteen al door zo'n 250 quizzers overvallen wordt. Die moesten tussendoor ook nog van een flatje en een droogje voorzien worden en daarvoor moest heel wat mankracht gemobiliseerd worden. Ik denk dat de leden van het oudercomité heel wat zweet hebben gelaten die avond. maar voor de deelnemers liep alles van een leien dakje. Getuige de enthousiaste commentaren aan de tafels van de quiz-teams na elke ronde, heeft het oudercomité de eerste stap gezet voor wat misschien een link aantal jaren en vaste plaats op de evenementenkalender van ons dorp kan verwerven. Puik werk. (J.F.)

Antiek- en vlooienmarkt MEER - In hel weekeinde van 18 en 19 maart wordt wederom de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt ingericht in de zaal Voor Kunst en Volk ten voordele van dc brasshand Ste.-Rosalia. 's Zaterdags zal omstreeks 13 uur de brassband en de drumband door het dorp stappen. Nadien, van 14 uur tot 17 uur, is er gelegenheid tot bezichtiging van alle koopwaar. Ook op zondagvoormiddag kan men alles komen bekijken tussen 9 uur en 12 uur. Tijdens de bezichtiging worden de reeds geprijsde artikelen in voorverkoop aangeboden. De eigenlijke verkoop per opbod begint om 13 uur stipt. Ieder jaar kan de vlooienmarkt rekenen op een toenemende belangstelling. Mensen die nog materialen hebben voor deze vlooienmarkt, kunnen nog steeds contact opnemen met Frans van Bladel. tel. 03-315.77.76, of met één van de bestuursleden van de hrasshand. Zij komen graag alles ophalen. Afspraak op de vlooienmarkt.

Pittige quiz HOOGSTRATEN - Het aanschouwen van een bomvolle zaal Pax moet de organiserende vereniging FC De Static wel een hart onder dc riem gestoken hebben. Hun doel is zonder twijfel om het zeker nog jaren vol te houden en de formule doet het. Volstrekt weinig moeite had de quizniaster mei behulp van een paar strengkijkende juryleden om de deelnemers in toom It' houden, want iedereen scheen bezield te zijn van de olympische idee: deelnemen is belangrijker dan winnen. Dit laatste is natuurlijk maar gedeeltelijk waar, want zeg nu zelf eens, als puntje hij paaltje kit. wil ienlntte toch iedereen win nen, niemand wil afgaan als een gietcr. En dit was ook duidelijk te nierken. Zo moet het ook zijn in de geest van een gezonde competitie. Rond de klok van twaalven werd het denkfcstijn afgeblazen en degenen die nog maar pas echt goed op dreef kwamen, visten duidelijk achter het net. Tot winnaar werd 'Oliver' uit Oostmalle uitgeroepen en dit uit een sterk lot van 22 dcelnemeis. Volgend jaar zeker weer op post!

.

Elniar met familie in diep gepeins verzonken op de voorgrond. 33


DORPSLE VEN sentumor en later ook nog met een hersenbloeding. Ook deze felle tegenslagen konden hem niet kleinkrij gen en hij kwam er weer bovenop.

De gemeente

GOUD IN WORTEL Fie Waegemaekers en Jef Michielsen Jef en Fie wonen al vele jaren op de Rooimans in Wortel. Een rustig levend doorsneegezin dat zoals iedereen goede en kwade dagen beleefde. Jef liep iets meer in de kijker omdat hij de laatste jaren van zijn beroepsloopbaan als werkman bij de gemeente werkzaam was en zodoende overal in 't Dorp bezig was met het onderhoud van de wegen en de gebouwen van de gemeente. Hij was ook koster in de kerk (en valt nog weleens in indien nodig). Vrijen over de grens Josephus Petrus Michielsen werd in Meerle geboren op 18 april 1923 samen met zijn tweelingzuster Maria (die altijd in 't klooster was in O.L.V. Waver). De familie Michielsen woonde in Meerle op de Lage Rooy "aan 't Beekske" in een bescheiden huisje dat in 1930 was gebouwd. Het gezin bestond uit 4 jongens en 6 meisjes zodat er na de gemeenteschool al vlug moest gewerkt worden om aan de kost te komen. Voor de oorlog woonde Jef ook nog een tijdje in Bolk. Sophia Adriana Cornelia Waegemaekers is afkomstig van Gilze- Rijen en werd daar geboren op 6september 1921. Het gezin bestond uit 3 meisjes en 4 jongens. Vader Waegemaekers (wiens voorouders uit Meer zouden stammen) had een bakkerij in Gilze-Rijen recht tegenover de kerk. Fie liep tot haar 12de school in 't dorp en volgde nog even de naaischool. Daarna ging ze de kost verdienen door te gaan "dienen" in Teteringen en kwam later terug naar GilzeRijen om in de bakkerszaak van vader mee te helpen en met de fiets brood rond te brengen bij de klanten in de omtrek. Met karnavalsavond in 1948 trok Jef samen met zijn vriend naar het bal in de danszaal in BaarleNassau. Al gauw viel zijn oog op dat mooie meisje uit Gilze-rijen dat samen met haar twee nichtjes ook op het bal aanwezig was en waarmee Jef wat later aan de babbel geraakte. Toen Fie met haartwee nichtjes na het bal ging slapen bij haar tante kon Jef toch nog een afspraakje versieren. Ze spraken af drie weken later met Halfvasten in Gilze-Rijen en hoewel Jef haar maar even gezien had in Baarle en hij haar maar amper kende kon hij haar toch al gauw vinden in Gilze. En zo startte de vrijage die ook bij vader de bakker al gauw in goede aarde viel.

Trouwen en naar Dupret Op 18januari 1950 werd dan, na bijna twee jaar vrijage, getrouwd en daarna ging het jonge koppel wonen op het kasteel van Dupret in Meerle. Jef ging bij mijnheer Dupret aan de slag om buitenwerk te verrichten in het bos en in de tuinen. Sophie zorgde ervoor dat de woning van mijnheer proper bleef en netjes onderhouden werd. Een klein lapje grond kon daar ook bewerkt worden om een beetje groenten te winnen, tenminste, als de heer ze niet aansloeg om mee naar Brussel te nemen want tenslotte waren ze gekweekt op zijn grond. Dit werk heeft niet lang geduurd want het beviel het jonge gezin niet erg. Ze verhuisden naar de Heitneulenstraat en Jef zocht werk op de Gieterij ETNA in Nederland en later ook nog bij 34

Schweppes ook in Nederland. Ondertussen werden ook de twee oudste kinderen geboren, de zonen Stan in '50 en Simon in '51. In 1952 verhuisde het gezin uiteindelijk naar Wortel, meerbepaald naar de Grote Plaats, waar nu Jan Geens woont en waar destijds een huis gehuurd werd van Sander Pelckmans. In 1954 werd daar de derde zoon Jacques geboren. Jef was ondertussen aan het werk geraakt in Schoten bij betonfabriek Van den Bosch en dit zou niet zijn laatste werk zijn want hij wisselde nogal eens van werkgever. Daarna verhuisde het gezin naar de Rooimans. eerst in een van de lage huisjes halfweg en later in een tweewoonst van Mil Sambre waar toen Jaak Aerts en Jeanne De Clerck buren werden en waar dochter Anneinie geboren werd.

Een wankele gezondheid Jef begon ondertussen fel met de gezondheid te sukkelen. Hij kreeg een maagzweer en was een hele tijd buiten strijd. 1-lij veranderde nog een paar malen van werk, hij ging werken in EttenLeur op de conservenfabriek, waar hij met een busje naartoe werd vervoerd, en later ging hij in Beerse werken op het "Chemical". In 1966 werd Jef geconfronteerd met een her-

In 1970 begon hij als werkman bij de gemeente Wortel om het buitenwerk te verrichten samen met Stan Strijbos. Jef heeft ooit kilometers sloten geruimd en heelder kruiwagens onkruid gewied. Hij was ook vele jaren grafdelver van dienst op het Wortelse kerkhof. Hij kreeg destijds dikwijls complimenten voor zijn verzorgd werk. Overal was het in Wortel even netjes want Jef heeft zijn werk altijd met liefde gedaan. Sophie heeft al die jaren natuurlijk haar handen vol gehad met de wankele gezondheid van Jef en de zorg voor het gezin met zes kinderen, ook de jongste kinderen Rita en Kris waren ondertussen geboren. Het was voor haar wel een aanpassing om naar BelgiĂŤ te komen wonen. Hollanders zijn immers meer gezellige praters terwijl Belgen wat zwijgzamer van aard zijn. Ze heeft altijd graag in het rustige Wortelse dorp gewoond waar het gezin in '64 de huidige woonst kocht. Dit huis deed vroeger nog een tijd dienst als dorpsschooltje en werd door Jef verbouwd tot een gerieflijk woonhuis.

Een rustige oude dag De laatste jaren geniet het koppel van een rustige oude dag en van hun kinderen, 15 kleinkinderen en ondertussen ook al 5 achterkleinkinderen. Sophie houdt zich bezig met het huishouden en handwerk. Jef heeft altijd erg graag gehovenierd en kon geen sprietje onkruid zien staan. Hij begint nu wat te sukkelen met zijn ogen en mag van de dokter geen auto meer rijden. Hij helpt nog wel eens in de kerk als reservekoster.

Een plezierig feest De gouden bruiloft werd uitgebreid gevierd met de familie en vrienden. Ook de buren zetten hun beste beentje voor. Het actieve gebuurte van 't Dorp zorgde voor mooie versieringen op de Rooimans en een passend geschenk en vierde flink mee. We hopen dal dit rustige koppel nog vele jaren mag genieten van de rust op de Rooimans en de vriendschap van kinderen en buurt.(om)


DORPSLE VEN

Jef en Fie staan er stralend bij op hun feestdag bij de mooi versierde voordeur.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Viergeslacht Dit gouden bruiioftsfrest was ook de ideale gelegenheid om het viergeslacht in de familie even op de foto te zetten. vinr: Fie Waegemaekers(06-09-1921), Ellen Hendriks(08-1 1-1 979), Kiniberley Vermonden(02-09- 1999), Mie Michielsen(1 7-07-1957)

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 35


DORPSLEVEN

GOUD IN MEERSEL-DREEF Christ Van Dun en Joke Van Aert Elk dorp telt van die dorpsfiguren. Mensen die niet altijd op de eerste rij staan, maar die toch op het sociale leven hun stempel hebben gedrukt. Niet met grote woorden, alhoewel ze hun woordje kunnen plaatsen, niet met grote daden maar met een groot hart voor hun gezin, hun familie, gebuurt en de verenigingen waar ze mee aan de kar trekken. Zo'n figuur is in Meersel-Dreef zeker Christ Van Dun, een dorpsfiguur, een grensgeval. Ter gelegenheid van z'n gouden huwelijk gingen we eens met hem praten. Een verhaal met een lach en een traan maar met een optimisme en relativiteitszin waar je het warm van krijgt. Nederland liep achter Christ Van Dun werd geboren op 24 april 1925, in het huisgezin van Piet en Johanna Schrauwen. Vader Piet z'n eerste vrouw, Alberdina Boon, overleed in het kraambed bij de geboorte van hun eerste kind. Later hertrouwde Piet met Johanna en ze kregen 9 kinderen. Mit, Jet, To, Jo, An, Stien, Jan, Jaon, Christ en Neel. Vader Piet had een boerderij op Galder aan de Kerzelseweg juist tegen de grens, die hij in 1927 liet bouwen en die later naar zoon Jan zou gaan. Kleine Christ ging op Galder naar school van z'n 6 tot z'n 13 jaar. Voor de school begon, gingen al de kinderen naar de Catechismus bij de paters op de Dreef. Die Catechismus duurde van acht uur tot half negen, de Dreefse school begon dan om kwart voor negen. Maar op Galder begon de school om half negen. Alhoewel ze flink moesten doorstappen kwamen ze meestal toch op tijd op school. Hoe dat kon? In die tijd was er nog een tijdsverschil tussen BelgiĂŤ en Nederland van 20 minuten. Wanneer men om half negen op Dreef vertrok had men twintig minuten om om half negen op Galder aan te komen. Dus in Nederland liep men 20 minuten achter. Het lijkt straf maar volgens Christ de hele waarheid. Met WOIl hebben de Duitsers dit tijdsverschil afgeschaft.

doen en laten maar toch was er ruimte voor plezier. Na dc lagere school was het bij de landbouwers normaal dat je ging werken. Eerst een jaar als stalknechtje, waarbij je vooral rond de boerderij bleef. Na een jaar werd je dan boerenknecht. Jejaarcontract liep tot 3 mei, was er een nieuwe knecht nodig dan begon die op 6 mei, dat was de traditie. Zo werd Christ in 1940, als 15 jarige knaap staiknecht. Om in 1941 boerenknecht te worden bij Sus Gooyers, op de Oude Galderseweg (het latere loonbedrijf Gooyers). De dagen werden gevuld met werken. Om vijf of zes uur werd er opgestaan, naargelang het seizoen, na het melken ging men naar het veld, werden de stallen uitgemest en de dieren verzorgd. 's Avonds werd er dan gewerkt, in de zomer buiten en 's winters binnen met bijvoorbeeld spruiten kuisen, tot het tijd was om te gaan slapen. En zo dag in dag uit. Op zondagsmiddags mocht je naar huis tot een uur of vijfant dan was het weer tijd om de koeien te melken. Je sliep zeven dagen op zeven hij de boer waar je in dienst was. Wanneer je wat ouder werd, mocht je 's avonds later komen en kon je nog even gaan biljarten of iets dergelijks. Voor de rest werd de leute gezocht bij de godsdienstige activiteiten, het lof, de misvieringen waar men samen naar toe trok enz. Ook was het

Christ en Teke ier ge1e 5'cnheid van hun huwelijk bij de ft.tograaf in Breda. normaal dat je bij de boerenjeugd ging, de RKJB die nauw samenwerkte met de Belgische BJB. Ze hadden gezamenlijke activiteiten die er vooral op gericht waren de boerenzonen nog wat theoretische kennis hij te brengen met natuurlijk een godsdienstig en een ontspannend deel. De RKJB en de BJB hadden elk een bestuur dat maandelijks apart en driemaandelijks samen vergaderde. Er was de geestelijke adviseur, zeg maar de proost, in Chnst z' njeugd was dat pater Octaaf. Een naam die hij vele oudere mensen van Meersel-Dreef, Galderen Strijbeek nog veel herinneringen oproept. Verder waren er twee technische adviseurs: de schoolhoofden van de Dreefse en de Galderse schoot, die om de beurt lessen gaven. Zo volgde Christ tijdens de wintermaanden de landbouwcursus, die drie jaar duurde. Vervolgens werkte hij twee jaar hij Cees De Hoon op de Ballemanseweg en nadien nog een jaar hij Cees Schalk, die boerde ook op de oude Galderseweg. Cees had geen kinderen en kon daarom bekomen dat Christ een jaar uitstel kreeg van het leger.

Buiten de Catechismus vond heel het religieus leven bij de paters op de Dreef plaats. Alhoewel Galder en Strijbeek onder de parochie Ulvenhout vielen, ging iedereen naar de Dreef naar de paters. Er was weinig vervoer en de Dreefse paters waren te voet bereikbaar. De kapel van Galder werd niet gebruikt. Met het sluiten van de grenzen in 1940 werd de kapel weer in gebruik genomen en kwam de kapelaan van tJlvenhout, toen kapelaan Hendrickx, dagelijks de mis doen. Na de oorlog bleef dit zo en wierp dit de eerste hinderpaal op voor een inter nationale parochie, waar later wel naar gestreefd werd. Maar door de pastoors van Ulvenhout en Meerle, waar Meersel-Dreef onder viel, werd dit niet graag gezien. Omdat dit een aantasting was van hun invloed. Pas in 1967 zou MeerselDreef een zelfstandige kapelanij vormen maar de deur naar Galder en Strijbeek werd toen definitief dichtgeslagen. Maar dit terzijde.

Boerenknecht Christ heeft goede herinneringen aan z'n schooltijd, het leven was duideljk,je wist wat je moest

36

Christ (met korte broek) als jonge knaap bij de fanfare, aan het begin van z'n 60-jarige fanfarecarrière.


DORPSLEVEN Ten dienste van het Vaderland Op 7 november 1946 moest Christ naar het leger. Hij werd gekazerneerd bij de Prinses Iréne Brigade in Arnhem en schopte het daar tot soldaat eerste klas. Negen maanden werkte hij in de legerkeuken. Christ was al lid van de plaatselijke fanfare en daarom was het »onnaal dat hij ook meespeelde in het muziekkorps van z'n regirnent. Die blaaskapel luisterde allerlei feesten en festiviteiten op en vormde zo een welkome afwisseling. Z'n kapitein zag wel iets iii hein cii inociligile hem aan om beroepsmilitair te worden. Zo deed hij mee aan een toelatingsexamen voor de Muziekkapel van de landmacht in Apeldoorn, waar hij derde werd van vijftien geselecteerden. Maar Christ zag op tegen de leergang van zes jaar die daar mee verbonden was. Na ccci jaar vroeg en kreeg hij een herkeuring en werd hij wegens oorproblemen afgekeurd. Daardoor werd hij ook vrijgesteld van dienst in Nederlands Indië, waar hij normaal naar toe had moeten gaan. Zo kon hij op 14 november 1947 afzwaaieii en huiswaarts trekken waar het werk wachtte.

Toke Van Aert Toke werd geboren op 11 februari 1927 in Rijsbergen, als boerendochter van Jaon Van Aert en Maria De Bruin. Jaon was van geboorte Belg en afkomstig van Meer, na z'n huwelijk verhuisde hij naar Rijsbergen om later een doening te vinden op den Diunt. Een gehucht van Rijsbergen, maar onder de invloedssfeer van Galder, waar het maar tien minuten gaan vandaan ligt. Toke was het zesde kind en ze had nog zeven zusters en zes broers. Ze ging naar cle lagere school in Rijsbergen, best een hele trip te voet. En na schooltijd hielp ze thuis in het huishouden. Omdat ze als kind letterlijk de kleinste was, was ze vaders en moeders lieveling en bleef ze gespaard van liet boerenwerk. Niet dat er in een huishouden van zestien nian veel tijd was om te treuzelen. Als het rustig was ging ze hier en daar eens een dag uit werken.

De vonk Met oudjaar werd er hier of daar doorgedaan hij een boer, in een voor de gelegenheid afgemaakt deel van een schuur. Op de oudejaarsfuif bij Mie Braspenning - Van Aert. een tante van Toke, kwamen ze elkaar tegen en sloeg de vonk in het kruit. HeI was een gezellige bedoening, tante Mie hakte wafels en pannenkoeken en haar broer Toon Van Aert speelde accordeon. Meer moest dat niet zijn. 's Morgens trok men dan naar de vijf uren mis hij de paters, wat dan het einde betekende van het doordoen. Enkele maanden later vierden de vader en moeder van Toke hun zilveren bruiloft en kwam Christ voor de eerste keer aan huis bij z'n liefje. Altijd klaar voor een grapje, ruilden. toen Christ binnen kwam, de moeder van Toke haar plaats met één van haar zusters. Christ feliciteerde niets ver moedend Toke's vader en tante met hun zilveren bruiloft, tot groot johijt van de schoonfamilie. Zo ging dat in die tijd. altijd klaar voor fratsen en grollen. Ander tijdverdrijf bestond eruit te gaan buurten en kaarten. Ook de kermissen in de omliggende dorpen wei -den bezocht. 's Zondags na de mis gingen de mannen kaarten. Op café gaan was er in die tijd voor de vrouwen niet bij. Wat bij Christ de opmerking ontlokte dat de mannen dat ook helemaal niet erg vonden. Christ zong al in het koor in Galder en Toke werd ook lid, zodat ze elkaar met de repetities en de vieringen konden ontmoeten.

,

Een fainilietoto ter 'eleg';ilieid van liwi zilveren huwelijk in hei Mariapark. Van link.s naar rechts: achterste rij: Rit, Leen, Pier, Jaan. Christ, S jan, Els, Ann. Toon en Tin, voo, vre rij: Ed. it: Take, May. .Jan. Rudi. Volledig naar de mode van de jaren - e'iç'

Op bedevaart Een andere activiteit waar men eens mee van huis kwam, was het op bedevaart gaan. Christ had Toke beloofd dat als hij niet naar Nederlands Indië moest, hij op bedevaart zou gaan naar Hakendover bij Tienen, een 140 kni stappen. Zo gezegd zo gedaan, met een twaalftal mannen vertrok men op Goede Vrijdag om 12 uur middernacht, richting Scherpenheuvel. Daar ging men naar de kerk en nuttigde men een goed ontbijt. Waarna men verder ging naar Hakendover, waar men op Paaszondag arriveerde. Daar gekomen deed men dc bedevaarisroute van een drietal kilometer en dat maar liefst dertien keer. Heel de tijd onderweg, zong en had men. Christ had z'n oude soldatenlaarzen aan, kistjes noemde men die toen en had geen enkele blaar op z'n voeten. Wie doet hen dat nu nog na?

Voor eeuwig trouw Het huwelijk tussen Christ en Toke werd ingezegend door pastoor Verhunt in Rijsbergen, op 1 februari 1950. Ze gingen wonen op de Dreef, in een oud huisje van Toke Menens, een zuster van pater Wilfried Mertens zaliger, waar nu Albert Van Opstal heeft gebouwd. Vanaf kerstmis 1954 verhuisde men naar een huis van Adriaan Geerts waar nu het breiwinkeltje 't Knotje is. En van 1957 tot 1960 woonde men in de hangaar, de voormalige tramremise in de Oude Tramweg. Daarna trok men naar 't Heieinde in het huisje van Cees Huybrechts, vader van Dréj en grootvader van Jos Huyhrechts. Waarna men begon aan de bouw van hun eigen huis. waar Christ en Toke nu nog wonen. Niet zo maar een huis maar een g root huis. Want liet moest de woonst worden van maar liefst 16 personen.

De kost verdienen Christ sprokkelde z'n inkomen bij elkaar als land- en tuinbouwer. Hij begon met een paar koeien. een kalf en een paar zeugen. Verder nog een hoekje met groentes, aardbeien en spruiten en later natuurlijk ook augurken. Tijdens de herfst- en wintermaanden van september tot januari, ging hij werken in de suikerfabriek in Breda. En zo werkte hij ook een viertal seizoe-

nen van september tot april in het "'t Jammeke", het latere Nibbit in Breda, toen een conservenfabriek. Ondertussen woonde hij op 't Heieinde en kon hij wat meer grond pachten en bracht hij het tot een 10-12 koeien. Dat bracht dan weer meer werk en inkomsten niet zich mee, zodat hij in de winter geen seizoensarheid meer moest verrichten. Maar ondertussen kwamen de kinders, veertien in totaal: May, Piet, Jaan, Toon, Sjan, Leen, Riet, Ann, Els, Tin, Jan. Jef, Rudi en Ed. Die werden al snel mee ingeschakeld op 't bedrijf en in het huishouden. Om de eindjes aan elkaar te knopen kluste Christ links en rechts nog wat hij. Na hun huwelijk, als losse gast bij Jules De Bie, daarna als meuldersgast hij Toontje Vinckx in Meerle. Waar hij niet Jef Jansen "Jef gazet" in de volksmond, zorgde voor het malen en het thuisbezorgen van meststoffen en andere producten. Later deed hij met Piet Hogeloon de fruittoer voor de veiling van Hoogstraten. Vooral in het seizoen betekende dat, volle wagens met aardbeien. augurken, krieken enz. Ze moesten die ophalen bij de tuinders en transporteren naar de veiling, twee - drie keer rijden per dag. Met vrachten tot wel 25 ton, waarbij de oudste kinderen meereden om te laden en te lossen. In het volle seizoen gebeurde het dat het al licht werd vooraleer ze thuis kwamen van de laatste rit.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijf swagens. Met garantie

37


DORPSLEVE1J

Dma liet paard -

T •.

t?

Jeanne Van Dun. Waarover zoon Piet nog een anekdote wist. Christ heeft al veel jaren een gebit, waarvan hij veel hinder ondervond en dan uuk IiesLlIuuwdc als ecn noodzakelijk kwand. Zo gebeurde het dat het gebit hem zo hinderde dat hij ht maar op zak stak. Na een partijtje biljarten bij Frans Verheyen zaliger, de schoonvader van Jeanne Van Dun, verwisselde Frans, Christ z'n gebit voor het zijne. Op 't eerste gezicht geen ramp maar Frans z' n eetkamer was veel groter dan die van Christ. Toen Christ na de zondagse partij biljarten, thuis mee aan tafel schoof, kon hij op geen enkele manier het gebit in z'n mond krijgen. Tot bloedens toe, tot groot stickem jolijt vun de kinderen die ondertussen op dc hoogte waren van de wissel.

Co

S%T

PUKER

/

REVA BVBA CO,MPUTERS - TEI.ffENIE\ AE K»*1M\ 1.

.., Christ heeft lang een paard gehad, Dma genaamd. Een mak paard waarmee hij het veld bewerkte en vrachten vervoerde. Zo ging hij ook bij de burgermensen ploegen. Bijna al de Dreefse hoven heeft hij gezien tot soms 21 op een lente. Dat was voor hem een ontspanning op zich, hij kwam en komt graag bij de mensen, steeds klaar voor een opbeurend gesprek en steeds klaar voor een grap. Zo kwam hij op een lentedag bij Bartje Snijders aan, om de akker te ploegen. Het paard moest daarbij door de werkwinkel naar achter (de werkwinkel waar de laatste jaren de fanfare hun rommelwinkel hielden). Bartje, ook niet verlegen voor een grap, vroeg aan Christ of hij het aandurfde om met z'n paard in de keuken rond de tafel te rijden. Christ nam de uitdaging aan en zonder iets kapot te helpen, leidde hij het paard rond de tafel. Natuurlijk tot grote consternatie van moeder Trees Snijders. Dat paard had overigens een sociale functie op zich. Christ had de stelregel dat als het paard in de wei stond het van iedereen was en wanneer hij het nodig had, moest het thuis zijn. Zo gebeurde het dan ook regelmatig dat buren en kennissen het paard zonder vragen kwamen lenen. Maar dat liep volgens Christ niet altijd goed af, zo ploegde een gebuur eens per ongeluk over de funderingen van de oude serre in de tuin van burgemeester Glenisson. Met een kromme ploeg tot gevolg. Maar druk heeft hij zich daar nooit in gemaakt. Later kwamen er meer serres en werd het paard meer en meer gebruikt om ook de grond in die serres om te ploegen. Zo gebruikte Jaak Jansen het paard eens om z'n serre mee te ontsmetten. Met vergif werd vroeger niet zo voorzichtig omgesprongen. Het paard ploegde een voor en met een oude koffiekan werd het ontsmettingsmiddel in de voor gegoten. Maar door de hoge temperatuur vergaste het ontsmettingsmiddel nogal snel, waardoor het paard 's avonds doodziek en schuimbekkend thuiskwam. Maar te erg heeft het er toch niet mee geleden, gezien Christ er 26 jaar hoven mee heeft geploegd. ..

,..--.

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSIRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr.

9

tot

12, 13 tot 18

uur

bh Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

00

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Met veel

Hobby's

Muziek in het bloed

Door de grote kinderschaar werd er ook groot gebouwd, met kamers die je eigenlijk beter slaapzalen zou noemen. En volk trekt volk, het was er dag in, dag uit een komen en gaan. Altijd was er wel bezoek, kinderen die kwamen spelen enz. De koffie stond en staat altijd klaar. Eten koken voor een heel regiment, kilo's patatten en vijf broden per dag. Groot hielp klein en zo verliep alles toch gesmeerd. Moeder Toke was een zorgzaam mens, in haar sas tussen al haar kinderen. Altijd bezig binnen en rond het huis met het verzorgen van de schapen en konijnen. Maar om één of andere reden werd ze overspannen en had ze last van zwakke zenuwen, waardoor ze moest bijgestaan worden in het huishouden. Die taak rustte vanaf dan en nu nog op de schouders van de oudste dochter May. Die eigenlijk van lieverlee de leiding van het huishouden op zich nam. Waar heel de familie haar dankbaar voor is.

Alhoewel er feitelijk dag en nacht gewerkt moest worden, maakte men toch nog tijd voor hobby's. In de jaren zestig had bijna iedere Meersel-Drevenier duiven, waarmee druk gespeeld werd. Heel de familie hielp dan mee om de duiven te verzorgen en in te korven. Vooral May en Jaan hielpen graag mee, blij als ze dan een stuk chocolade kregen. Huub Verhoeven en Jan Vermeiren zorgden voor de klokken. Elk, met een vijftiental klokken, zogenaamde "constateurs", aan de fiets gebonden en om de hals, kwam men van Meerle. Op hoogdagen liet de gezamenlijke duivenbond Meerle - MeerselDreef meer dan 700 duiven los. Waarna men bij veel huisgezinnen gespannen in de lucht stond te kijken tot de eerste duiven zouden vallen. Verder was Christ lid van de biljartclub 'Krijt op Tijd" bij Lieva Schrickx en speelt hij momenteel elke zondagvoormiddag nog een partijtje biljart met Jef Van Alphen in 't Jachthuis bij

De vader van Christ was een goede zanger. Bij vele feestelijke gelegenheden werd hij gevraagd om met volksliederen de boel op te vrolijken. Op café beschikte men toen nog niet over een muziekinstallatie, waardoor men vaak beroep deed op zangers en muzikanten om de boel op te luisteren. Christ z'n broers waren lid van de fanfare "Voor Eer en Deugd" van MeerselDreef, Galder en Strijbeek. Als kleine bengel, probeerde hij stiekem al te spelen op hun instrumenten, daarin gesteund door z'n vader die dat prachtig vond. Alhoewel z'n grotere broers vonden dat hij z'n pollen van hun instrumenten moest houden. Toen was het nog de regel dat men lid moest zijn van de "Derde Orde" of de "Eucharistische Kruistocht", voor men lid kon worden van de fanfare. Het werd dan ook aftellen tot z'n plechtige communie, om te kunnen toetreden tot die Derde Orde. Zo werd Christ op 12-jarige leeftijd, lid van de fanfare, wat hij

38


'5oRPéi:t'ÈJ

4

tt

LLHr /

Lhrisi £11,5 lid tuit de //aa,s kapel de Bisani,v t'an de caniai'alst'erenigin,g de Maerkratten, met z 'n lievelingsinstruinent de schuiftronzbone. Achterste rij: Meester Wim Willemse, Frans Van Dun, Jan Van Dun (van Rie) en Christ. Voorste rij: broer Jaon (de listige), Cees Cox, Jos Roelands en Jan Van Dun (van Nee!). meer dan 60 jaar zou blijven. Hij begon op een oude cornet, die tijdens de optredens uit elkaar viel, maar dat gaf allemaal niets. Zo blies hij door de jaren heen op bijna al de koperblaasinstrumenten die de fanfare rijk was. Maar de schuiftrombone was z'n lievelingsinstrument. Muzikaal was hij één van de steunpilaren van de vereniging zeker in de moeilijke jaren met een magere bezetting. In 1963 werd hij bestuurslid en werd hij van lieverlee het gezicht van de fanfare. Want Christ kende iedereen en iedereen kende Christ, de ambassadeur van de fanfare. Met z'n eigen stijl trachtte hij jong en oud te motiveren, zich in te zetten voor dc fanfare. Eind jaren 70, begin jaren 80 kende de fanfare een waar dieptepunt; met een onverbeterlijke ijver zette hij zich in om het tij te doen keren. Het was dan ook z'n grootste wens dat een nieuwe lichting van bestuursleden de vereniging zou dragen. Toen dat ook gebeurde nam hij afscheid van het bestuur in 1993. Voor z'n verdiensten werd hij tot Ere-Bestuurslid benoemd. Eerder werd hij al gehuldigd voor 50-55 en 60 jaar lid. waardoor hij zich ridder in de Fedekam-orde mag noemen. Alleen al z'n fanfareverhalcn geven voldoende stof voor een halve Hoogstraatse Maand. Maar toen hij zelf met z'n gezondheid begon te sukkelen en ook de zorg voor moeder dc vrouw meer aandacht vroeg, naitiliij iiuodgedwongen de beslissing om z'n instrument aan de kant te zetten. Maar toch met enige trots in 7'fl hart dat mç,un-'nieel z'n dochter en schoon zoon en drie van z'n kleinkinderen lid zijn van zijn fanfare. Buiten de fanfare wa,s hij kjx,k nog ccii periode lid '. an het \ leer,cl l)re ke MariazangkooT

voor kinderen en kleinkinderen, in verband met dingen die je niet in de hand hebt, zorgden vaak voor gepieker. Maar voor je het weet kwam de gouden bruiloft in zicht. Door moeder Toke haar twijfelachtige gezondheid, was het toch een moeilijke organisatie met veel vraagtekens. Maar tot grote vreugde verliep alles up iulletjes. De grote familie, vrienden- en kennissenkring zorgden voor een onvergetelijk feest, netjes in elkaar gestoken door de kinderen. Op dinsdag 1 februari 2000 vierden Christ en Toke hun gouden huwelijk. Bijna iedereen in het gebuurt had in beste beentje voorgezet om het huis, de kerk en de weg er naar toe te versieren. De receptie en het feest gingen door in de zaal Zevenster te Meersel Dreef met meer dan 300 genodigden. De receptie werd gevolgd door een feestmaal en een dansavond voor de familie. De fanfare bracht op het avondfeest een serenade en huldigde Christ en Toke voor hun grote inzet voor deze vereniging. Overal glunderende en tevreden gezichten, het werd een mooi feest, met nog veel stof tot nadenken en nabuurten. Christ en Toke zijn dankbaar voor datgene wat hun leven bracht...

Christ werd in 1987 uitgebreid gehuldigd ter gelegenheid van z'n 50-jaar lid van de fanfare. Bij verrassing werd hij thuis afgehaald "Verdorie, zei Christ, ik ben te laat want ik hoor ze al spelen...... Met een borrel in de hand toastend op nog vele jaren.' vinr Frans Jacobs, Christ, René Oprins, Jos Verboven, Jaak Jansen, Jaak Snijders en Harry Verheven.

Goud De laatste jaren deden Christ en loke het e al rustiger aan. Als tuinman bij viouss Rinek how'n n hij de familie Van Ruiten kon hij aich nog lang uitleven in wat hij noemde "zijn para dijs". Buiten tuinier was hij er ook conciërge en vriend des huizes, waarvoor hij steeds werd gewaardeerd. Het leven bracht niet enkel goede dingen. Het overlijden van z'n zoon Jan, na een ongeval, heeft diepe wonden geslagen. Ook de zorgen

• iU

1'

1

1-let g()II(lc/l J)(1U/ wordt oj) (le receptie gehuldigd door Thérèse Coppens namens het Feestcomité, burgemeester Van Aperen namens de gemeente en Louis Jacobs namens de gepensioneerden. 's Avonds zou ook defanftire nog hun duit in het zakje doen. 39


LII i,pcI rT'] FjI 1 SPORT IiI •-1 i• i Reuzepech voor KARIN DONCKERS

Volleybalclub De Gelmers 1-let bedrijventornooi dat in januari door De Cielmers werd georganiseerd, was een groot succes. Veel speleis, vele ploegen en iedereen heeft zich geainuseerd. Volgend jaar dus opnieuw van hetzelfde laken een broek. Maar misschien moeten sommigen niet zo lang wacliten om weer hun volleyhalbenen uitte strekken. Op het einde van het seizoen, maandag 24 april, vindt hij De Gelmers het ondertussen tot ver over de landserenzen bekende fatuilietornooi plaats. Elke rechtgeaarde en sportieve familie die eens een balletje wil slaan, kan deelnemen. Amusement i opnieuw verzekerd. De Heren 1 van De Gelmers stomen ondertussen als een onstuitbare en reusachtige tsunainï doorheen de competitie. Nog steeds werd geen enkele competitiematch afgegeven en de titel lijkt dus nabij. Maar dc concurrentie is natuurlijk ook sterk en het blijft uitkijken geblazen. In de Beker van Turnhout wisten zij ook al tot in de halve finales door te dringen en een finaleplaats lijkt haalbaar. Titel én beker, het zou een fantastische en ongekende bekroning zijn van een

schitterend jaar, Dames 2 is de andere grote titelkandidaat binnen de LIub. Ook zij staan er nog alUld 'ichilte rend voor maar moeten net als Heren t blijven uitkijken en afrekenen met de concurrentie. Macu uuk hiL, L%JU het eindresultaat vel cone zeer goed kunnen meevallen. De overige ploegen dingen niet onmiddellijk mee voor het kampioenschap in hun reeksen, maar zij spelen ook altijd hun match en doen dat natuurlijk verre van slecht. Net als de vele jeugdploegen die, nu de eerste stappen zijn gezet, ook al eens van de zoete smaak van een overwinning kunnen proeven. Binnen enkele jaren spelen zij in de hogere ploegen en houden zij de eer van het Hoogstraatse clubvolleybal hoog. Voor meer info in verband met het familietornooi of misschien zelfs om ook lid te worden van De Gelmers en volgend jaar te volleyballen: secretaris Wim van Bergen. Lindendreef lA bus 1, tel. 03-314.16.85 of bij voorzitter Raymond Willemsen, Witherenweg 48, tel. 03-314.31.72.

Een nieuwe Focus WRC voor Jos Sterkens Karin nier ?'Ijkita waarmee ze in 9$ Belgisch kampioen Military werd.

Op donderdagmorgen 10 februari te 04.00 u. brak brand uit in de stallen van Victor Donckers, vader van amazone Karin Donckers, op de Achteraard te Minderhout. Geen grote vuurhaard, want de brandweer had weinig moeite om het vuur onder controle te krijgen, zodat de gevolgen al vlug te overzien waren. En gevolgen waren er uiteraard! Schade aan de gebouwen, maar veel erger was de dood van drie dure raspaarden, geen onbekende dieren in ruitersportmiddens. Niet in de brand kwamen zij om, wel op de vlakbijgelegen E-19. De 19 paarden die op stal stonden werden in een mum van tijd geëvacueerd naar de naastbijgelegen weiden. Om een ongekende reden is er paniek uitgebroken onder de dieren en drie ervan (Better Times XX, Duc Des Guillons XX, Glenn Doc XX) gooiden rechtuit de nek in de richting van de E19, waar ze door het voortrazende verkeer werden verpletterd. Dat de familie Donckers aangeslagen was door deze ramp lijdt geen twijfel en vooral voor Kam, in volle voorbereiding op de komende Olympische Spelen in Sidney, betekent het een lelijke streep door de rekening. Kann is in het ruitermilieu vooral gekend voor haar prestaties in veelzijdigheidswedstrijden (military). Enkele successen! Ze nam deel aan de Olympische Spelen te Barcelona in 1996 en behaalde daar individueel een achtste plaats en een vierde in ploegverband. In '98 behaalde ze met Nikita de Belgische titel te Waregem en vorig jaar veroverde ze de tweede plaats met Duc Des Guillons XX (een van de verongelukte dieren). Ook op de Europese kampioenschappen en de wereidspelen te Rome was ze van de partij. Afwachten nu wat het zal worden voor Sidney! 40

Op 4 maart gaat het BK Rallycross van start op het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen. Voor Jos Sterkens wordt het een bijzonder seizoen. Samen met zijn team bouwde hij deze winter voor zijn 25ste jaar in de autosport zijn droomwagen: een Ford Focus WRC. Een kwarteeuw zit Jos Sterkens al gehelmd in racewagens. Al die jaren bleef hij trouw aan Ford, geen verrassing voor de mecanicien van Ford Garage Geudens. Na vijf jaar wordt de Mondeo dit seizoen vervangen door een Focus WRC, de eerste in de Belgische autosport. "De Mondeo was te lang voor het korte bochtenwerk en mijn vroegere Fiesta te kort voor het onverhard. De Focus zou de ideale wielbasis moeten hebben, "vertelt de Minderhoutse vice-

kampioen van België. De nieuwe Focus WRC werd natuurlijk weer volledig zelf gebouwd. "Een Focus Wor/dRally Carisniette koop. Wij koch ten een body in Engeland en bouwden de wagen op van een normaal chassis. Gelukkig konden we veel onderdelen overbouwen van de Mondeo, maar alles bij elkaar mag je toch rekenen op 1.000 werkuren."

Geknetter is verzekerd Technisch werden enkele nieuwigheden ingebouwd om kampioen en topfavoriet Kuypers het vuur aan de schenen te leggen. "Omdat ne met deMondeo teveel onderstuurhadden, kochten we de voorwielophanging van de Escort van Kuypers. Die gebruikten we als voorbeeld. Naast een nieuwe turbo, is de belangrijkste nieuwigheidhetALS-systeemn. Dat systeem, ook wel eens bang-bang genoemd omdat het voor geknetter in de uitlaat zorgt, bestaat erin dat je altijd turbodruk hebt, zelf in de laagste toerental/en. Op die manier moet ik bij het uitkomen meerpowerterbeschikking hebben. De toppers rijden met onbetaalbare elektronische differentiëlen om 1,-actie te vinden bij het uitkomen van de bochten. Op deze manier hoop ik de achterstand te verkleinen."

Om zijn nieuwe bolide aan de tand te voelen, trok de Minderhoutenaar naar Nederland voor een eerste test. "Er zijn geen testdagen voorzien op circuit, dus is het behelpen. Met een nieuwe wie/basis, moeten we op zoek naar de ideale afstelling voor de schokdem pers. Halffebruari wilden we een eerste test doen met het ALS-systeem, samen met onze motortuner, maar de motor begaf al na enke/e kilometers... Gelukkig hadden we nog drie weken voor de eerste wedstrijd om de Focus in topconditie aan de start te brengen," aldus Jos Sterkens.

Tom Geenen is ondertussen druk aan het sleutelen aan zijn Opel Corsa 4x4 Turbo. Hij wil in de loop van het seizoen debuteren in Divisie 1. De eerste wedstrijden van onze rallycrossers: 4 maart in Maasmechelen en 16 april in Valkenswaard. (hvo)


SPORT

De Marcklopers

Challenge Delhalle en... de marathons! Het millenniumprobleem, waar zoveel om te doen was, bleek op de Marcklopers geen vat te hebben. Er wordt alweer (of nog steeds?) volop getraind. Ze hebben de lentekriebels al weer te pakken. Er is een grote variatie in zowel de lccftijd als de afs1ad.

Het jaarprogramma werd samengesteld en een belangrijk onderdeel hiervan is toch dc Challenge Delhalle. Hiervan gaan de wedstrijden in maart van start en deze spelen zich voornamelijk af in het franstalig gedeelte van ons land, wat dus duidelijk betekent dat het parcours lang niet overal op gelijke hoogte boven de zeespiegel ligt, heuvelachtig dus om het zacht uit te drukken. Dit vraagt van de deelnemers vanzelfsprekend een extra conditie en om in de eindrangschikking opgenomen te worden moet men minstens 5 van die wedstrijden afgehaspeld hebben. Ook onze lange-afstandsiopers (de marathonfreaks) hebben er dit jaar alweer heel wat kilometertjes opzitten. Pat Leysen liep zijn eerste marathon dit jaar in Apeldoorn in een prima tijd van 3u05min. Pat heeft trouwens zijn goede voornemens voor 2000 nog niet aan zich voorbij laten gaan. Elke dag kom je hem hier of daar wel in zijn loopoutfit tegen. Ook Marc Terreur liep deze marathon in een mooie tijd van 3u27min. Verder heeft men in de club nog een paar kandidaten sportlaureaat, te weten Jan Vermeiren en Rit Van Aert in verband met hun puike prestatie tijdens de Trans-Ardennaise. In 4 dagen liepen ze ongeveer 160 km bijeen in zomerse temperaturen. Ook Louis Onincx liet zich niet pramen en samen met Jan en Rit heeft hij deze afstand ook met de glimlach (?) afgewerkt. Proficiat! Nog een paar uitslagen!

1.03.10 1.07.32 1.08.06 1.29.26 1.29.26

Halve marathon Baarle-Nassau Fons Jansen Marc Terreur Ward Blommaert Eddy Kenis

daardoor werd Jeroen Geerts met Bieke uit het leiderszadel gewipt. In C-Licht overtrof Josien Köning met Alana iedereen op de laatste wedstrijddag, maar haar prestatie woog niet op tegen de regelmaat van Ann Brokken met Noeska die het eindklassement nog met ruim verschil naar haar hand wist te zetten. De broers Wim met Vogue en Dirk Vinckx met Sandra waren de untouchables in D-Licht. Wim zette zomaar eventjes vijfmaal een 10 achter zijn naam en won onbedreigd. Dirk met driemaal winstcijfers eindigde dicht in zijn spoor. Dirk nam wel weerwraak met Quirella in CMidden en hier moest Tinne Pillot met Turbo nipt het onderspit delven. In D-Midden stond er geen maat op Tinne Jacobs met Locket Sonja die de laatste vier wedstrijden onbedreigd wist te winnen. Ook hier strandde Tinne Pillot met Donald op de dichtste ereplaats.

Wim Koyen (Meer) met Flupke Hanne Geerts (Hoogstr.) met bis Kim Van Looveren (Hoogstr.) met Tiquilla

C-Licht Ann Brokken (Meerle) met Noeska Wim Bartholomeeusen (Wortel) met Pajotter Josien Köning (Meerle) met Alana Leen Oostvogels (Hoogstr.) met Fanny Tom Stoffelen (Mmd.) met Sofie

D-Licht Wim Vinckx (Meer) met Vogue Dirk Vinckx (Meer) met Sandra Lieve Mertens (Mmd.) met Abdulla Wim Koyen (Meer) met Jacky Tom Stoffelen (Mmd.) met Sharima

C-Midden Dirk Vinckx (Meer) met Qui rella Tinne Pillot (Mmd.) met Turbo Maarten Matthé (Meerle) met Dusty Ben Schalk (Meer) met Cora Wouter De Cleene (Mmd.) met Miranda

D-Midden

De uitslagen

10 mijl van Essen 24. Fons Jansen 51. Ward Blommaert 53. Eddy Kenis Griet Praet Jan Koyen

De beloning na de prestatie: alle winnaars op een rij.

B-Licht Tinne Brokken (Meerle) met Roosje Jeroen Geerts (Hoogstr.) met Bieke

Tinne Jacobs (Meer) met Locket Sonja Tinne Pillot (Mmd.) met Donald Gitte Bartholomeeusen (Wortel) met Argo Tom Stoffelen (Mmd.) met Silvester Wim Vhickx (Meer) met Bonaparte

ZAKENKANTOOR

1.29.54 1.33.12 1.36.34 1.36.34

Indoor pony's

Prijs van de Stad Hoogstraten Drukke bedrijvigheid in dc Mindcrhoutse Blauwbossen op zondag 13 februari, waar de laatste wedstrijden van de pony-indoor van het Gewest Hoogstraten op het programma stonden. Ruitertjes die de meeste regelmaat aan de dag gelegd hadden tijdens de wedstrijden van 2 jan., 16jan., 30jan. en 13 febr. kregen meteen ook de beker van de Stad Hoogstraten bij in hun trofeeënkast. In B-Licht toonde Tinne Brokken met Roosje zich de sterkste in de laatste wedstrijden en

ALLE VERZEKERINGEN - ALLE BAN KZAKEN Persoonlijk advies op ieders maat

ANHYP RANK

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 03I31572.54

ERKEND

e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

VERZEKERINGSMAKELAAR

o 5

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

41


SPORT

Duivensport: samenspel Minderhout-Meer-Meerle

FRANCIS JANSEN koningkampioen lag

Een heel seizoen hard en met veel liefde werken om de conditie van de kleppers op peil te houden, bracht de glunderende winnaars niet alleen een beker, maar ook een grote dosis voldoening op. Koningkampioen Francis Jansen (onderaan rechts) toonde zich de regelmatigste en ontving terecht de koningstrofee.

De uitslagen Winnaars fusieprijskamp QUIEVRAIN Oude: Marcel Kinschots (Meer) Jaarse: Jan Brosens (Minderhout) Jonge: August Michiels (Minderhout)

Winnaars fusieprijskamp NOYON Oude: Francis Jansen (Minderhout) Jaarse: Francis Jansen (Minderhout) Jonge: Corneel Leemans (Meer)

Kampioenschap samenspel: QUIEVRAIN

V.N.A.-WORTEL Thuis legen Larurn waren de blauw-witten wel de betere ploeg maar de bezoekers raakten tweemaal de paal. Dré Snoeys opende de score, Larum kwam op gelijke hoogte, maar diezelfde Dré Snoeys legde de 2-1 eindeijfeis vast. Alles aineii een nipt s ei diende ov ei w iiiiiii ig. Op het zware veld van Olmen had Wortel voor de rust het meeste halhe7.it, maar konden de grote en struise verdedigers niet in vcrlegenheid brengen. De thuisploeg daarentegen was met snelle tegenaanvallen enkele keren zeer gevaar lijk wat resulteerde in een doelpunt. Na de pauze werd er aanvankelijk up de hel fi van de Ieegespeelde (huisplocg gevoetbald, eelitei iiiet weinig doelkansen, tot een ingebrachte Joe Braspenning zich mooi op links vrijspcelde. Zijn voorzet werd door Wim Braspenning onIII •u k E ii l,'i'h', iiii:Jag legen de te harde thuisplueg Met Nctegalm kregen we zeker de best voetballende ploeg van dc reeks op bezoek. Voor dc pauze kwamen ze ook verdiend op voorsprong. Daarna vielen de bezoekers met enkele oudere spelers terug. Beide doelmannen werden dan tegelijkertijd uitgesloten, wat ik nooit eerder zag, en Joc Braspenning kopte de gelijkmaker voorbij een grabbelende vervangende doelman. (1-1) Alberta lijkt wel het zwarte beest voor V.N.A. In beide wedstrijden werd met 4-1 verloren. Op het rare veld, het lag alles behalve vlak, vonden de blauw-witten nooit hun draai. De spanning kwam terug in de wedstrijd toen Joe Braspenning er 3-1 van maakte, maar de plaatselijke doelman verhinderde met 2 sublieme reddingen de aansluitingstreffer. Tegen leider Arendonk zagen we een typische wedstrijd. Een atletische en felle ploeg maakte het de blauw-witten moeilijk om in hun spel te komen. Ze kwamen dan ook op voorsprong, maar voor de rust werd het via een owngoal nog 1-1. Na de rust kwam er meer ruimte en V.N.A. werd de betere ploeg. Na een zeer mooie en verzorgde aanval maakte een goede wederoptredende Eddy Aerts, eerste wedstrijd van het

Oude: 3 eerst getekende: Henri Moerkens (Meer) Jaarse: 3 eerst getekende: Francis Jansen (Minderhout) Jonge: 3 eerst getekende: Petrus Brosens (Minderhout)

Kampioenschap samenspel: NOYON Oude: 3 eerst getekende: Francis Jansen (Minderhout) Jaarse: 3 eerst getekende: Jan Kinschots (Meer) Jonge: 3 eerst getekende: August Michiels (Minderhout)

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

KONINGKAMPIOEN QUIEVRAIN en NOYON: oude, jaarse en jonge duiven, 3 eerst getekende: FRANCIS JANSEN (Minderhout).

Hovoc titel verspeeld? Toen enkele weken geleden VRT Turnhout op bezoek kwam, stonden de eerste en tweede gerangschikte van dc eerste gewestelijke darnesreeks tegenover elkaar. Na een goede start (11-6) wisten de Turnhoutse dames de wedstrijd in hun voordeel te kantelen en wonnen met 0-3 cijfers deze kapitale wedstrijd. Met gelijke punten en een beter setgemiddelde voor Turnhout is het wachten op een misstap van hun om misschien toch nog kampioen te worden. Zelf mogen ze dan natuurlijk geen verlies meer lijden. Anders ligt een tweede plaats en een eindronde voor promotie toch nog binnen het bereik.

42

De heren vertoren op 19 februari hun eerste we&3trijd ,;indg eind novcmbcr. Jammer genoeg verzeilden zij in de troostingsreeks. Een titel daar heeft enkel symbolische waarde.Toch gaan ze ervoor. Zij hebben nog steeds één punt voor sprong op de dichtste achtervolgers. Dc meisjesjeugd trekt zeer goed haar streng in de provinciale reeksen. De jongens in de gewestelijke reeksen worden iets te jong bevonden, maar maken veel progressie en verdienen zeker de prijs voor volhouden en sportiviteit. Tenslotte vermelden we nog enkele activiteiten die de werkingskas moeten spijzen. Op vrijdag 31 maart is er de fuif in zaal Centrum te Rijkevorsel en op zaterdag 8 april de huisaan-huis verkoop van paaseieren. Wij hopen op een positieve respons.

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-iiiail

bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE te!. 03 314 49 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25.


SPORT seizoen, er 2-1 van. Daarna werden nog een paar schitterende kansen bijeengespeeld, zodat de overwinning zeker verdiend was. Met deze overwinning zijn er weer mogelijkheden, maar een eindrondeticket zal toch moeilijk zijn.

De wedstrijden: 05.03 12.03 19.03 02.04

15.00 u V.N.A. - Berg en Dal 15.00 u HeibloemZittaard - V.N.A. 15.00 u V.N.A. - Schoor 15.00 u Oosterloo - V.N.A.

MI]NDERHOUT VV zwaar onderuit in derby Al heel het seizoen door blijft het knokken geblazen om uit de onderste regionen weg te geraken en er weg te blijven. MVV blijft zijn huid echter duur verkopen met wisselend succes. Concentratie tot de laatste wedstrijd zal geboden zijn! Op het veld van koploper FLANDRIA slaagde Minderhout erin een belangrijk puntje mee te graaien. De snelle start was voor de thuisploeg, maar na een kwartiertje spelen herstelde MVV het evenwicht. Aan beide zijden bleef het aantal kansen heel beperkt en zo werd er met 0-0 gerust. Na de pauze had Minderhout het grootste aandeel in het spel en kreeg het ook de beste kansen. Rond de 65ste min, verscheen Paul Van Gils alleen voor de lokale doelman maarplaatste de bal langs de verkeerde kant van de paal. Zo bleef de beginscore onveranderd en keerde MVV meer dan verdiend met een puntje huiswaarts.

Met de zware nederlaag van de heenronde nog in het achterhoofd, was MVV niet van plan zich een tweede maal te laten verrassen door WHITE STAR. Al vlug bleek echter dat het de bezoekers waren die het initiatief van de wedstrijd stevig in handen hielden. Een eerste doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Minderhout reageerde echter gepast met een mooi doelpunt van Peter Mertens en zo werd er met 1-1 gerust. Na de verfrissing kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong via een doelpunt van Gino Vermeiren. White Star scheen niet aangeslagen en het ging volop in de tegenaanval. Minderhout weerde zich zo goed als het kon, maar de gasten bogen gezwind de achterstand om naar een geruststellende 2-4 voorsprong. Een late derde Minderhoutse treffer bracht nog wel eventjes hoop en spanning, maar White Star nam tenslotte verdiend de drie punten mee richting Turnhout. MVV - White Star 3-4! De belangrijke confrontatie op WESTMALLE, een rechtstreekse concurrent, werd met nipte cijfers winnend afgesloten. Een opsteker! Via een vrijschop wist Jan Braspenning reeds in de 1 2de min. de score te openen. MVV kreeg kansen om verder uit te lopen maar het was echter Westmalle dat tegenscoorde. MVV bleef de hele wedstrijd door zoeken naar de winnende treffer. In de 75ste min, was het eindelijk zover en via een doelpunt van Paul Van Gils kon MVV na lange tijd nog eens als winnaar het veld verlaten. Westmalle MVV 1-2. Met MARIABURG kreeg Minderhout aan de Hoge Weg opnieuw een directe opponent te bekampen en men had het belang van de wedstrijd goed begrepen. De gasten waren evenwel ook niet gekomen om de punten zomaar te

grabbel te gooien. Vooraan had het een sterk aanvallend duo en MVV ontsnapte enkele keren aan een vroege achterstand. Naarmate de wedstrijd vorderde stak de thuisploeg meer en meer de neus aan het venster en op slag van rust opende een goed gevolgde Benny Aerts de score. Ruststand 1-0! Na de koffie opnieuw een gelijkopgaande partij met doelkansen langs weerszijden. Na enkele mooie kansen kort na mekaar kreeg MVV een vrijschop juist buiten de grote rechthoek. Jan Braspenning zette zich andermaal achter de bal en knalde onhoudbaar langs de muur in de verste hoek binnen. Zo bleven de belangrijke drie punten nog eens in Minderhout en is de kloof met de onderste middenmoot van het klassement terug tot normale proporties herleid. MVV - Mariaburg 2-0! De goede resultaten van de vorige wedstrijden deden het beste verhopen voor het geburentreffen tegen MEERLE, dat traditiegetrouw aan MVV steeds een moeilijke klant heeft. MVV speelde evenwel een zeer zwakke partij en liet de trouwe supporters zwaar op hun honger zitten. Meerle liep gezwind uit tot zware 5-0 cijfers. Via een laat strafschopdoelpunt kon Peter Martens het zogenaamde eerreddende doelpunt scoren, maar al bij al viel er in deze wedstrijd voor Minderhout weinig eer te rapen. Meerle MVV 5-1!

Wedstrijden Zondag 5 maart 15.00 u Minderhout VV - Putte SK

Zondag 12 maart 15.00 u Vosselaar VV - Minderhout VV

Zondag 19 maart 15.00 u Minderhout VV - St-Job

Zondag 26 maart 15.00 u Maria-ter-Heide - Minderhout VV.

L1' Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! L / ........ /

0

43


SPORT 1

HVV ook voor eigen publiek niet onklop baar. Na twee opeenvolgende nederlagen op verplaatsing - Racing Mechelen en Union St.-G,llis kwam een goed draaiend Schoten naar de Thijsakker. Schoten had de start volledig gemist en bracht een elftal in lijn waarbij niet minder dan 7 nieuwe apoler optraden. Met 1 opeenvolgende overwinningen had Schoten zich onderaan weggewerkt en HVV had er een lastige karwei aan en op de 90ste minuut stond het 2-2. Toen viel voor de roodwitten nog een appel uit de kast in de vorm van een schitterend doelpunt van Stef Huygen en daarmee werd de zoveelste driepunter op de Thijsakker bijgeschreven.

J /

Wedstrijden Zondag 5 MAART 15.00 u FC Meer - Brasschaat !

Meteen staat de derde en tevens laatste periode voor de deur. HVV moet 6 verplaatsingen af werken en speelt nog 4 thuismatchen. Indien we nog een keer of 4 winnen, en dat moet kunnen, kan HVV volgend seizoen voor de vijftiende keer van start in derde klas.

Wedstrijden 05.03 26.02 11.03 18.03 26.03

Zottegem HVV 15 u de vooruitgeschoven match van 2.04 HVV Doornik 20 u Maldegern HVV 19.30u 20u HVV St.-Niklaas Wetteren HVV 15u -

-

-

-

Edwin Palmers 44

-

Zondag 12 maart 15.00 u Merksplas - FC Meer

Zwidag 19

Iliddi

t

15.00 u Oostinalle - FC Meer Zondag 26 maart 15.00 ii FC Meer - Oud-Turnhout

KFC Meerle Op bezoek in St-Job, werd KFC volledig door de thuisploeg gedomineerd. In de 31' minuut kwamen ze 1-0 voor en net na de rust verdubbelden ze die voorsprong en gaven van dan af niets meer toe. Meerle kwam er in het geheel niet aan te pas en moest zonder punten naar huis.

De match tegen Hainme - op dit ogenblik misschien de beste ploeg in derde A - liep verkeerd af. 1 IVV ging achteraan tweemaal dik in de fout en dat leverde de Hammenaars een 0-2 voorsprong op. HVV liet het er niet bij zitten, doch onze spitsen lieten enkele levensgrote kansen onbenut en een laat tegendoelpunt van Stef Huygen leverde niets meerop. Al bij al missen we Peter Heystek, doch die heeft dit seizoen wel erg weinig gespeeld.

eieren leggen. De thuisploeg scoorde wel in de 20ste min. maat de tweede helft was voor Meer. Wagenaars scoorde de geltikmaker en in blessuretijd prikte Frank Schrauwen de 1-2 winsteijfers op het bord.

L1'i Wugcuuws kou/t er weer litsig op los.

KFC MEER pakt kapitale punten Een belangrijke stap naar het behoud heeft Meer in deze periode van de competitie zeker geplaatst. Matchen winnen die moeten gewonnen worden tegen rechtstreekse concurrenten is gewoonweg een must, en dat verwezenlijkte Meer dan ook zodat de rest van de competitie redelijk ontspannend kan afgewerkt worden. Op KAART, waar men weer een fitte Wagenaars aan de aftrap zag, begon men geconcentreerd aan de wedstrijd alhoewel na de uitsluiting van Jaspers die concentratie wel even zoek scheen. Wagenaars knalde nog eens op de lat, maar daar bleef het bij in de eerste helft. Daarna dwong de thuisploeg veldoverwicht af, maar dat resulteerde slechts in enkele minieme kansjes. Dirk Boeren gaf de ideale voorzet aan Wagenaars en diens kopstoot tröïraak. Eindstand Kaai t - Meer 0-1. De wedstrijd tegen BRECHT eiiidigde Loals re begon met 0-0. Brecht met een stugge verdediging en Meer dat er niet in slaagde een vuist te maken. Om zo snel mogelijk te vergeten. Eeit heel wat beter presterend Meer bemerkte men de volgende zondag op ST.-JOZEF. De thuisploeg kreeg geen voet aan de gioiid en vooi de rust zorgde Wagenaars voor 0-2. Niets overdreven, want pogingen van Boeren en Neefs spatten nog uiteen op paal en lat. Na de koffie uoiiibiiIeLIdLlI 1h, gciatco vlot ver dci en Methorst zorgde voor dc 0-3 cindcijfers. Een verdediging op fluwelen benen. Het kan gebeuren. GIERLE op bezoek in de Juli1 Leysenstraat kon er van profiteren en het liep al snel uit. Moer repliceerde en lange Neefi en Boeren keerden de kansen, 2-1. Meer bleef drukken in de tweede speelperiode, maar de gasten scoorden na een snelle counter. In de laatste minuut werd de thuisploeg nog in het ongelijk gesteld na een onnodig handsspel in de grote rechthoek. Meer-Gierle 2-3. Drie punten verloren Als men thuis moeite heeft om punten te sprokkelen dan maar op verplaatsing geprobeerd. Het bezoek aan POPPEL zou Meer geen wind-

Thuis tegen Maria-Ter-Heide was kapitein Pauwels na maandenlange afwezigheid wegens een kuitbeenbreuk terug van de partij. Meerle nam de teugels stevig in handen, maar moest tot na de pauze wachten om het overwicht in doelpunten om te zetten. In de 52 minuut vierde Wilfried Pauwels zijn retour met een doelpunt op voorzet van Voeten. Het bleef het enige maar winnende doelpunt. In tegenstelling tot wat deze stand doet vermoeden was het een snelle wedstrijd en waren de punten zeer verdiend. Op zaterdagavond 5 februari moest KFC naar Tielen. Een zwakke partij, wel met kansen voor beide ploegen, die echter onbenut bleven. Wanneer iedereen zich begon te verzoenen met een scoreloos gelijkspel, liet de scheidsrechter veel te lang overspelen. Tielen scoorde een winninggoal in de 97 minuut! Meerle voelde zich bestolen. In het streekderby Meerle-Minderhout had de thuisploeg weinig moeite met een ongeïnspireerd en zwak Minderhout. In de 20 itilituut biaelii PauweE dc 1-0 up lii.t luid co Op

Hans Van Gestel: een sterke doelman onder de lat hij KFC Meerle


SPORT slag van rust kopte hij ook de 2-0 tegen de netten. Kort na de rust was het de beurt aan Huyskens, op knappe voorzet van weer Wilfried Pauwels. Twee minuten later zette Van Bavel voor en werkte Jespers binnen. Jespers zette ook de forfaitscore op het bord. We schreven de 56 minuut. In goed tien minuten was de wedstrijd beslecht. Dat de bezoekers op 0 bleven was ook te danken aan een knappe match van doelman Van Geste!. Die moest zich slechts in de allerlaatste minuut gewonnen geven voor het voor Minderhout eerreddend doelpunt. Een mooie zege voor KFC Meerle! De uitwedstrijd Loenhout-Meerle had veel supporters op de been gebracht. Ineen sterke eerste helft trok Meerle het laken naar zich toe, maar paal en lat verhinderden een verdiende voor sprong. Andersom na de pauze, toen was de thuisploeg de sterkste maar een uitmuntende doelman Hans Van Gestel hield zijn netten schoon. Een billijke 0-0 eindstand was het uiteindelijke resultaat.

Wedstrijden voor maart (telkens zondag om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): 05-03-2000 : Flandria - KFC Meerle 12-03-2000: KFC Meerle - White Star 19-03-2000 : Westmalle - KFC Meerle 26-03-2000 : Wildert-KFC Meerle

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding

-

Siertafelkleden, lopers, enz.

Advertenties

ij r

Gildenleven & schuttersnieuws Verbond der Sint-Jorisgilden Tijdens de nieuwjaarsvergadering stelde het bestuur van de St.-Jorisgilden hun agenda op voor dit werkjaar. Het nieuwe verbondsseizoen begint in mei met de openingsschieting te Castelré (6-7 en 13-14 mei), gevolgd door de bondsschietingen te Rij sbergen en Sprundel (20-21 en 27-28 mei). Daarna is het de beurt aan de gilden van Loenhout en Meer om de bondsschietingen in te richten op 3-4 en 10-11 juni. Op 1-2 en 8-9 juli zal de bondsschieting te Minderhout plaatsvinden. Deze van Hoogstraten heeft een aanvang op 1-2 juli en gaat verder op 15-16 juli. De enige feestschieting van dit jaar gaat door in Meerle op 15-16 en 2223juli. De Beker Dupret betwist men in Hoogstraten op 6 augustus waarna op 12-13 en 19-20 augustus de bondsschieting te Meerle zal plaatsvinden. De Ereprijs Van den Bossche wordt betwist op 27 augustus te Loenhout, gevolgd door de laatste bondsschietingen van dit seizoen te Castelré en Wortel op 2-3 en 9-10 september. Minderhout is verantwoordelijk voor het inrichten van het tweede zestal op 17 september waarna een week later het eerste zestal zal plaatsvinden in Sprunde!. De huldiging is voorzien op 20 oktober in Loenhout. Verder zal men ook zijn medewerking verlenen aan de gilde van Ekeren die op 17-18 juni het 500-jarige bestaan viert. Elk jaar deelt het Verbond de schutters in drie reeksen volgens hun gemiddelden. In 1999 had men 244 deelnemers. Voor hetjaar 2000 : schutters met 31.5 en meer behoren tot de Ere-reeks, van 29.5 tot en met 31.49 staan in de A-reeks en de schutters met minder dan 29.5 bevolken de B-reeks. (fs)

Bondschieting op zes meter te Minderhout Op deze bondschieting op zes meter met 192 deelnemers gaf alleen Jan Rombouts, koning van de Meerse St.-Jorisgilde, geen enkel punt af. Als enige schutter behaalde Jan 100 op 100. Zeven schutters sloten af met 99 op 100 : André Bols en Ron Vermeiren uit Wortel, Karel en Ellen Verschueren uit Meerle, Vicky Rombouts uit Meer, Mil van Beeck uit Hoogstraten en thuisschutter Jan Bartholomeeusen. Zeven schutters behaalden 98 op 100, zestien met 97 punten en achttien met 96 punten. In de top drie per ploeg eindigden Meer en Meerle gelijk op 588 voor Minderhout met 586. In de persoonlijke tussenstand loopt André Bols uit Wortel één punt verder uit op Adri Vermeiren zodat deze een achterstand telt van drie punten. (fs)

Gouden punten voor Adri Vermeiren 314.49.111314.5504

Met 183 deelnemers waren ook te Hoogstraten de zes meter schutters goed vertegenwoordigd. Twee schutters, Adri Vermeiren uit Meerle en Hans van Hasselt uit Loenhout behaalden de

maximum score van 100 op 100. Vooral voor Adri zijn dit gouden punten omdat André Bols wegens beroepsbezigheden forfait moest geven voor deze schieting. Gust Brosens uit Meerle, Armand Fleerackers uit Wortel en Jan Rombouts uit Meer schoten 99 op 100. Maar liefst zeventien schutters behaalden 98 op 100 voor dertien met 97 punten. In de ploegenstand stond er weer eens geen maat op Meerle. Nogmaals vergroten zij hun voorsprong, ditmaal met 591 punten voor een verrassend Loenhout met 588. Een gedeelde derde plaats werd er behaald door Minderhout en Meer met 587 punten. In de totale ploegenstand is er geen kruid gewassen tegen een ijzersterk Meerle zodat zij terecht op het einde van het seizoen de titel van ploegenkampioen zullen binnenhalen. In de persoonlijke stand doet Adri Vermeiren uit Meerle een gouden zaak. André Bols uit Wortel kon zijn kansen niet verdedigen zodat Adri nu op gelijke hoogte komt als André met 495 punten. Met nog één schieting te gaan moet dus te Castelré de beslissing vallen. Maar let op als twee honden vechten voor een been ... Jan Rombouts uit Meer staat derde met een totaal van 492 punten. Als één van de voorgaande schutters zijn kansen niet ten volle kan benutten, staat Jan waarschijnlijk te dringen om ook aan de top te eindigen. In de jeugdreeks staat Patricia Hendrickx uit Minderhout afgescheiden aan de leiding met 486 punten. Koen Hendrickx, ook uit Minderhout, lijkt haar niet echt meer te kunnen bedreigen met een achterstand van 13 punten. Mogelijk gebeurt er nog een verrassing in de seniorenreeks. Mil van Beeck uit Hoogstraten staat er aan de leiding met 487 punten voor Jan Roeien uit Meerle met 483 en Armand Fleerackers uit Wortel met 482 punten. Mii zal uiteraard zijn kansen te Castelré zo goed mogelijk verdedigen maar ook Jan en Armand zijn, als het even meezit, voor geen kleintje vervaard. Maar in de volgende editie van DHM kan je lezen hoe het een en het ander verlopen is, want dan is het winterseizoen op zes meter reeds gedaan. (fs)

Aan de meet worden de prijzen gegeven Op zondag 20 februari kampten zeven maal zes schutters tegen elkaar in de enige zestalschieting op zes meter van het seizoen. Gastheer was de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten. In de eerste ronde nam ouwe getrouwe John Theeuns voor Castelré de leiding door als enige in deze gang 99 punten te schieten. Meer volgde met 98 punten, Meerle met 97. De tweede ronde bracht geen verdere afscheiding. Vier gilden: Wortel, Meerle, Castelré én Meer schoten elks 98 punten. In de derde ronde nam Meerle resoluut de leiding dankzij Adri Vermeiren die afsloot op 100 op 100. Adri, dit jaar nét géén persoonlijk kampioen, maakte nieuwe perspectieven mogelijk voor Meerle. Slechts Hoogstraten met 98 punten kon enigszins aanklampen. In de tussenstand halfweg bleek Meerle aan de leiding te staan met 295 punten voor Castelré met 292 en Meer met 291 punten. In de vierde ronde kwamen de gilden van Meer, door Dirk 45


SPORT

Vakantiegenoegens De afdeling van Vakanticgenocgens GrootHoogstraten is gestopt met haar activiteiten. Daarom wordt iedereen uitgenodigd zich aan te sluiten bij dc afdeling van Rogin Rijkevorsel. Een goede gelegenheid is de eerstvolgende activiTeit van de afdeling. de Landloperswandeling naar Wortet-Kolonie op zondag 26 maart. Tijdens deze wandeling wordt het domein en alles wat er zich de laatste jaren heeft afgespeeld aangaande het behoud van het domein voorgesteld. De afstand van de wandeling bedraagt 8 â 9km. Het vertrek is voorzien aan de kerk in Wortel en via landelijke wegen wordt er naar het domein gewandeld. Nadien wordt de mogelijkheid geboden om spek en cieron to niittiCen votonté,de kostprijs is 300 fr per persoon.

Dan vcnde gildcbroerr en -zu.ster.v tijden.r een verhroedcrinç.f es! in dc paro /iu'caal van /v!,,,derhout. Brosens, en Minderhout, door Jan Bartholomeeusen, terug op het voorplan met 99 punten. Wortel behaalde in deze ronde 97 punten voor Meerle met 96. Na vier schutters stond Meerle nog steeds aan de leiding met 391 punten. Meer stitletjes dichterbij geslopen stond op nog slechts één punt. Minderhout stond toen op een derde plaats met 386 punten. In de vijfde reeks besefte elke schutter, en toch zeker deze van Meerle én Meer, waar ie voorstond. De zenuwen speelden een serieuze rol in deze gang waar Meer, door Gery Dockx, afsloot op 99 punten. Meerle behaalde 98 punten zodat beide gilden met nog één schutter te gaan op een gelijk aantal punten van 489 kwamen te staan. Ook Luc Anthonis schoot voor Hoogstraten 98 punten maar zij konden geen beslissende rol meer spelen voor de eindrangschikking. In de zesde en laatste ronde was de spanning te snijden in het Sint-Jorislokaal. Schot per schot werd er geteld én gevolgd door de aanwezigen, en niet in het minst door de schutters zelf. Tot op

VW

\

het scherp van de snede, maar weliswaar zéér sportief bestreden de schutters van Meerle en Meer elkaar. In deze zenuwslopende ronde behaalde Hoogstraten het beste persoonlijke resultaat met 99 punten. Hiervoor was Mark Bleys de verantwoordelijke. Minderhout met Frans Tackx behaalde 98 punten. Meer en Wortel sloten af op 97 punten. Aangezien Meerle in de laatste ronde enkele punten moest prijsgeven kwam Meer alleen op kop met 586 punten voor Meerle met 584 punten. Minderhout behaalde een mooie derde plaats met een totaal van 579 punten voor Hoogstraten met 578. Castelré werd vijfde met 575 punten voor Wortel met 570 en Loenhout met 568 punten. De collectief sterke Meerse ploeg bestond uit Vicky Rombouts (98), May Van Aelst (98), Gert Rombouts (95), Dirk Brosens (99). Gery Dockx (99) en tenslotte koning Jan Rombouts (97). (ƒs)

1

A

Alle inlichtingen over de afdeling Rij kevorsel of inschrijving voor de wandeling kan je kt-ljgen bij Heriiian en YveLLe Biaspviining 03 314.49.27. of bij Karel Wuyts, Kloosterstraat 272330 Merksplas: 0141634475, per email: karel.wuyts@planetinternet.be.

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 163

lieweet wet daar op de lioekin

"41!J

HOOGSTRA TEN

44

Lod. de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/31452.49

Zeg maar hoe je slapen wil 1 au lEi6rie>c„ uuuuîî.ii LiJUJLO 46

ng


SPORT

Dartstornooi M.D.C. De Eiken Troisc wereldk(impioen t!, fien to de r 1-10)/je,? Poel toiiden cii iIi e,'ti !io[ec

MEER - "Zandfluiters zingen hun mooiste lied".., en daar hebben ze alle reden toe. Martien van der Hoofden wist op het wereldkampioenschap voor siervogels in het Spaanse Elche, nabij Alicante, met zijn stam donkergroene rosei collis alle concurrentie achter zich te houden en alzo de gouden plak en de wereldtitel mee naar Meer te brengen. Alsof dat nog niet genoeg was, behaalde hij bovendien nog drie zilveren medailles met o.a. een rosei colli ino, een rosei colli normaal groen en een rosei colli ivoor blauw. Een zeer sterke prestatie die de parel op de kroon zet voor het prachtseizoen dat hij dit jaar kende en tevens een beloning voor een dagelijkse inzet. Iets minder verging het Swa Janssens. Hij moest zich met zijn witte zebravinken tevreden stellen met een bronzen plak.

Ter herinnering: de rosei collis (en niet gouldamadines zoals voordien verkeerdelijk in dit blad vermeld werd) van Martien van der Hoofden waren in de laatste show van december in Meer te bewonderen en werden beloond met goud. Ad Sprangers haalde toen goud en twee ereprijzen in de gouldamadines en is een rijzende ster in wording. Als tweede in het Belgische clubkampioenschap en eerste in het gewestelijke kampioenschap zien de Zandfluiters het volgende showseizoen rooskleurig tegemoet. Vol vertrouwen houden zij nu de nieuwe broedsels in het oog want de volgende kweek is in de maak. Wie weet, komt er dan weer een toekomstig wereldkampioen uit het ei gekropen. (sj)

Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel 031314.51.77 - Fax 031314.65.56

MEER - Op zondag 13 februari was het weer een gezellige drukte op het dartstornooi. Met 116 mannelijke en 21 vrouwelijke deelnemers en de nodige supporters kon dat natuurlijk niet anders. Onze noorderburen waren ook weer met veel volk naar Meer gekomen. Er werd met veel sporliviteit gestreden voor de hoogste eer. Die viel dit jaar te beurt aan de plaatselijke speler Jan Dictus. In een spannende finale won hij tegen Marnix Gooremans (Nijlen) met 5-2. Dat dit geen toeval is, weten wij, want enkele jaren geleden was Jan ook al primus op dit tornooi. Bij de dames ging de beker naar Cindy Smets die in de finale Kim Van Herhorst versloeg. De hoogste uitworp was dit jaar voor Jef Thijs (OudTurnhout) met een score van 156. (re)

Advertenties

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE MINDERHOUT, HEERLE 15 EN PERCEEL BOUWLAND TEGEN HEERLE Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten/Minderhout: KOOP 1: Woning op en met grond, Heerle 15, groot 28a en 28ca. Ingedeeld als volgt: grote living, grote traphali, keuken, grote achterkeuken, w.c., 2 slaapkamers, badkamer. Boven: grote slaapkamer. Verder: kelder en garage. Alle nutsvoorzieningen, centrale verwarming mazout. Kadastraal inkomen: 31.3000 Bezichtiging: zaterdag van 10 tot 12uur.

314.49.111314.55.04

KOOP 2: Bouwland tegen Heerle, groot 27a. Palende of gepaald hebbende: Godrie F. Hendrickx, Heerle, Gilliot Leon en medegerechtigden. Beschikbaar mits betaling van koopprijs en kosten - koop 1 op 1 juli 2000 - - koop 2 onmiddellijk

Zitdagen: - Inzet op dinsdag 7 maart 2000 - Toewijzing op dinsdag 21 maart 2000, telkens om 16u30 in taverne Het Heiken', Bredaseweg 56 te Minderhout. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. Bezichtiging: iedere maandag en donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur.

Zoekertjes Live band Spirit Power vzw voor al uw feesten, bals, braderjen, huwelijken, e.a. Nog enkele data Vrij. Bel nu voor meer inlichtingen en wij zorgen wel voor de ambiance. Tot dan! Prijs in overleg. Tel. 03-384.02.18.

47


MUZIEK

Fusieswing ThE COTTON CITY JAZZBAND Hoogstraten - De Cotton City Jazzhand werd in 1962 opgericht door zeven Gentse muzikanten die zich van bij de start hebben toegelegd op het spelen van de zwarte muziek uit dejaren twintig en uit de Revivalperiode. Daarmee traden ze in de voetsporen van illustere voorbeelden als Louis Armstrong, George Lewis, Louis Nelson, de Humphrey Brothers, Freddie Kohlman of Don Eweil. In de voorbije decennia heeft het orkest er alles aan gedaan om de oorspronkelijke geest van die muzikale traditie op respectvolle manier tot bij de liefhebbers in heel Europa te brengen. Daarbij wist de Cotton zich een stevige reputatie op te bouwen. Zo behoorden zij tot de eerste orkesten die oudere New Orleans muzikanten naar Europa haalden voor gezamenlijke tournees en studio-opnamen. Mede daardoor kreeg hun reeks platen uitgegeven op Alpha Records zowat de status van collector's item. Respect voor het muzikaal verleden betekent echter niet slaafs steeds hetzelfde melodietje herhalen. De Cotton City Jazzband evolueert mee met de frisse wind die door het muzikale landschap van New Orleans T)c cle i :uen amenspcien en de hechk'

vriendschapsbanden deden een uitstekende verstandhouding tussen de muzikanten ontstaan. Eén enkele blik, beweging, woord of noot volstaat al om mekaar te verstaan en aan te vullen. Wellicht vormt dat precies de sterkte van de groep: er staat immers een orkest op het poium en niet zomaar een verzameling van individuele muzikanten. Elk groepslid kan daardoor zichzelf overstijgen, wat vaak onverwachte maar boeiende muzikale momenten oplevert. Dat doorleefde vakmanschap, samen met een vleugje humor en aandacht voor een verzorgde presentatie, maken een optreden van de Cotton City Jazzband tot een sfeervol avondje uit, én tot een gebeurtenis die lang in het geheugen van de luisteraar blijft naklinken. Op woensdag 15 maart voert de Cotton City Jazzband je in een avondvullend programma mee naar de staat Louisiana in het zuiden van de Verenigde Staten. De groep brengt een overzicht van de evolutie van de muziek als daar zijn ragtime, stomps, blues, marchen en evergreens. Ze presenteert eigen bewerkingen van klassieke jazznumrners van vroeger tot op heden. Aaiiaiig vdii dc aveind in de Rabboenizaal von het Spijker, in een Organisatie van de Kunstkring, is 20 uur en je kan reserveren op het nummer 03/314.55.36.

Jeugdhuis 't Slot in Wortel

Hardcore-festival op zaterdag 4 maart. - WORTEL - Zaterdag 4 maart is het zover. In Jeugdhuis 't Slot zullen 8 (!) groepen een goed overzicht geven van wat er momenteel in België op hardcore-gebied te beleven valt. Openers zijn Leprechaun uit Rijkevorsel/ Hoogstraten, gevolgd door Between The Lines uit het Antwerpse. Deze groep ging twee jaar geleden op toer door Spanje en bracht een interessante 7" uit in eigen beheer, gevuld met New Yorkse recht-vooruit hardcore. Binnenkort volgt misschien een split met een Amerikaanse band op een Brussels label. Reliance, sinds kort met een nieuwe en energieke zanger, zal zowel fans van metal als hardcore kunnen bekoren, terwijl Lifecycle, uit West-Vlaanderen, verder gaat waar Shortsicht

Advertenties

rC

314.49.111314.55.04

was gestopt, hardcore met een metal-touch, met een meisje op zang. Building uit Antwerpen is België's oldschoolhoop in bange dagen. Strakke nummers, niets aan de verbeelding overlatende teksten en energieke live-shows maken van hen één van de meest geapprecieerde Belgische bands van dit moment. Building ging vorige zomer op tournee met... OneXrnore, uit Wortel. Deze groep, die vorig jaar al te zien was op Wortel Kermis, speelt zaterdag 1 maart ong ion nnn thimismatr.h Strakke live-sets, rockende nummers en een feestmentaliteit brachten deze band tot waar ze momenteel staan. Binnenkort verschijnt een internationale compilatie waarop zij België vertegenwoordigen en in de zomer wordt er gewerd door ... Scandinavië. Convict uit Oostmalle bracht een cd uit op het Brusselse 1 Scream Records (zie ook: Deviate. Jane's Detd.. ... ) met daarop melodieuze hardcore. Liar, afsluiter van de avond, is zowel in België als in de rest van Europa en de wereld, een begrip. Met leden van Congress en Firestone en charismatisch zanger Hans (van SoberMind Records) bereikten deze kerels op tamelijk korte tijd een cuitstatus. Verwacht metal. Aangezien er 8 groepen zullen spelen, begint het feestje vroeg. Om 15.30u speelt de eerste groep (Leprechaun), om 24.00u zou het zeker gedaan moeten zijn. De toegangsprijs is 300 bef in VVK ('t Slot zelf en Planet Music in Vosselaar) en 350 bef aan de deur. Voor 8 groepen is dat zeker niet overdreven. Meer info: Bert Goris (03/385.06.66 of danny.goris @ planetinternet.be).(jxm)

nga Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel.

315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 48


MUZIEK

Zaterdag 18 maart 2000 vanaf 19.00 uur.

ANTILLIAANSE FEESTEN INDOOR Voor de 3de maal wordt de indoorversie van ons grote Hoogstraatse zomerfeest georganiseerd in het Antwerpse Sportpaleis. Exotische ambiance met de beste live orkesten uit de Cariben. Het Sportpaleis wordt omgetoverd tot een zwoel danspaleis met veel en mooi volk!! Op het programma: PLENA LIBRE - San Juan/Puerto Rico - 19.30 uur Plena is een typisch traditioneel ritme uit Puerto Rico, en wordt in één adem met het algemene begrip salsa genoemd. Plena Libre, onder leiding van bassist Gary Nufiez, heeft net 2 CD's uit bij Ryko Latino vol warme en dansbare plena. Dit is een Europese première DAN DEN - Havana, Cuba - 21.30 uur Salsa op zijn best Dit Cubaanse toporkest staat onder leiding van pianist Juan Carlos Alfonso, die zijn vak leerde in het orkest van Elio Revé ELVIS CRESPO - San Juan, Puerto Rico 23.30 uur Merengue superster(één van onze medewerkers heeft in september aan de lijve ondervonden hoe populair Elvis Crespo is in de discotheken in Buenos Aires, Argentinië) ! In enkele jaren tijd

is Elvis Crespo -voormalig lid van Grupo Mania - uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de Latino muziekwereld: miljoenenverkoop van zijn cd' s, concerten in de grootste zalen, enorme populariteit zowel in de States als in Havana, Curaçao en heel Zuid-Amerika . Hij volgt Juan Luis Guerra op als internationaal boegbeeld van de merengue en de tropical pop. Europese première.

GRAMACKS - Dominica - 01.30 uur Rasta band uit Dominica met een explosieve mix van soca,jump up en de cadence-lypso, het eigen ritme waarmee de groep in de jaren '70 zeer populair werd in de Cariben. Zanger en onvermoeibaar performer Jeff Joseph richtte de groep terug op einde '97. Magistrale live-CD uit '98 en zeer recente nieuwe studio-cd. Benelux première. TICKETS: Voorverkoop: 900 BEF, Kassa: 1.000 BEF Voorverkoop in Hoogstraten: Café De Gelmel, H. Bloedlaan 285, tel: 03314.83.11 INFO: Antilliaanse Feesten, Klinketstraat 17, 2323 Hoogstraten Tel: 03 3 14.37.32 - fax: 03 314.86.56 e-mail : lo@antilliaansefeesten.be website: www.antilliaansefeesten.he

Marckriver Jazzclub Hoogstraten - De Hoogstraatse Jazzclub werd opgericht in hetzelfde jaar als de stichting van de MarckriverJazzband met als thuisbasis vanaf datzelfde jaar 1976 de refter van de Land- en Tuinbouwschool. Deze intieme band tussen club, orkest en een grootjazzminnend publiek duurde exact 20 jaar. Het einde ervan viel

e

samen met de onbeschikhaarheid van het oude lokaal, andere interesses van de muzikanten en een verminderde belangstelling van het publiek voor het clubgebeuren. Een kern van het huisorkest besloot occasioneel nog op te treden onder de naam 'Marckriver Jazzfriends'. In januari 1998 waren zij nog te gast in de Gulden Coppe in de laatst gekende vaste bezetting. Een heruitgave kon niet uitblijven wegens het succes. Maandag 13maart nemen 'The Marckriver New Orleans Jazzfriends' u mee voor een avondje uit in de hete en zwoele straten van New Orleans. Ze doen de orkesten van Georges Lewis, Kid Ory, Willy Humphrey, Ray Burke en de Marching Bands voor u weer herleven. Hun muzikale waarde vraagt geen toelichting meer, noch hun entertainment op het podium. Herman Sobrie van de Cotton vervangt bassist Ed Schulte. Gastspeler op trompet en crooner van formaat is Jan Wouters uit Venlo. Ook Ruud Tollenaar uit Middelburg is van de partij. Verder zijn daar: Eddy Sabbe op klarinet en sax, Vincent Van Elferen op trombone, Luk Van Delm op banjo en Jos Van Zuijen slaat de drums. In De Gulden Coppe.

113b000G

0

G1 04

W,

pWD'

Cm'n

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten

'N eio5çsaa lei

-


VARIA

Lezers schrijven Concert Hierbij wil ik toch even kwijt dat ik door het concert dat door de kunstkring Spijker werd gegeven, helemaal in de goede stemming was gekomen. Het was een mooie stimulans om met moed deze kille, sombere dagen door te spartelen en een opkikker om toch maar weer met hernieuwde geestdrift dat zoveelste nieuwe jaar aan te pakken. In de gezellige Rabboenniezaal van het Spijker genoten de aanwezigen van de warme, volle pianoklanken, gebracht door Paul Hermsen en het fijnere vioolspel van Tine Janssens. Naast Mendelssohn en Schubert, werden wij vergast op muziek van minder gekende componisten als Hummel, Vieuxtemps en Piazolla. Interessant was dat er ook een korte beschrijving van hun levensloop werd gegeven. Applaus ook voor de lekkere wijn en de heerlijke cake. Hoogstraten, dat toch vooral aantrekkelijk is als platteland (bos, weilanden... en dus heerlijk om te fietsen en te wandelen), wordt op deze manier ook meer en meer stad, maar dan in een positieve zin. Wie zei ook weer dat kunst de mens verheft, en dat kunst de wereld kan redden?

Maria Verheven, Sint-Job-in- 't-Goor.

Japan Geachte Redaktie-leden Ik voel me vandeeg kempenaar tegenover Ued. Want ik kan moeilijk van mijn geld afgeraken. Alhoewel ik toch nu en dan een poging aanwend. Ik was bijv. omstreeks Nieuwjaar in Europa en zelfs in België en zelfs inje buurt. En had alle gelegenheid om dit dierbaar abonnement te hernieuwen. Wou het dan doen, deed het echter niet, vergat het, nam een ander voornemen, ook dit verzwond en ongemerkt zat ik terug op de vlieger, de uitzichtloze 12 uren over Siberië en China tobbend aftellend tot in Tokyo, en dan gingen de dagen weer geluidloos voorbij en zit ik hier en heb je nog altijd niet voldaan. Met dezen ga ik het tussen ons weer goed maken. Ik hoop dat de yens die ikje onvervaard zo maar stuur, ten volle getalle in uwe handen vallen. Zodat ik weer gezellig mijn hoogstraatse maand-stonden mag beleven. België is werkelijk een koud land in de winter. Dat weet ik nu weeral opnieuw. Ik houd het liever bij het klimaat waarin we hier zitten. Toch nog wat vriendelijker. 1-let groen zelfs verdwijnt niet zoals bij jullie, waar de zwarte bomen in de beemden precies ondersteboven, met de wortels omhoog in de grond staken. Zelfs de witte bloesems op de pruimenboom, bij onze dikke gebuur, sprongen verleden week open. Alleen op de glijdende kruin van de Foeji-berg ligt de sneeuw, zilverwit tegen de ijle lucht en zacht rozerood wanneer het avond wordt en de zon als een appelsien laag over de haai van Suruga hangt. De voorlopige zeven groten der aarde zullen dit jaar bijeen komen op Okinawa, op de eilanden ginder diep in de Stille Oceaan, waar we tot voor twee jaar woonden. Er wordt daar heftig gebouwd en er wordt druk vergaderd in Tokyo en ter plaatse en de politie-brigades krijgen speciale trainingen en de kelners worden naar de 50

beste hotels van de grootstad geroepen om alle slechtzittende plooien uit hun livrei en hun gedrag weg te strijken. Zodat alles zoals voorzien op wieltjes toch nu en dan met grote hilariteit in de war zal lopen En er zijn ook kiezingen dit jaar. Beslist. Niemand weet echter of het in het voorjaar zal zijn (voor de Summit) of in oktober. Wij zijn echter tenzeerste geïnteresseerd. Want voor de eerste maal in de geschiedenis van dit land komt er een buitenlander op, voor de Senaat dan nog. De kandidaat met de blauwe ogen. En dat hij hier in de buurt woont, in hetzelfde dorp Wij kennen hem heel goed. Michiyo heeft zelfs nog engelse lessen bij hem gevolgd. Tsurunen heet hij, Matti Tsurunen. Met zo'n naam weet je al dat hij van finse aflwmst is. Ook al geeft en gaf hij engelse lessen. Een vijftal jaren geleden, lukte het hem in de gemeenteraad van ons dorp gekozen te worden, wat dan al wereld-wijd ophef maakte. In News-Week hijv. kon je een artikel lezen over 'finishing Japan'. Daarna probeerde hij tweemaal tot volksvertegenwoordiger verkozen te worden. Hij haalde werkelijk omheen de 500.000 stemmen, maar net niet genoeg. Intus-

sen blijven we elke maand nieuws over zijn campagne ontvangen. Want aan koppige volhoudings-kracht ontbreekt het hem zeker niet. Indien hij verkozen wordt, zal ik je meer over hem vertellen want dat wordt dan de moeite waard. Wij zelf zitten aan lager wal gewoon wat verder te doen. De muren en de ramen die we in mekaar steken, dienen vooral voor de stations op de nieuwe Metro-lijn in Tokyo. Velen van onze ontwerpen worden afgewezen, maar met wat ons overblijft hebben we wel onze handen vol. En gisteren was heel Japan een beetje bedroefd. Want de oudste van onze beroemde tweeling, een paar minuten ouder dus dan de andere, is overleden. Zij zijn 107 jaar oud. Goud en Zilver heten ze. En Goud is nu heengegaan. Zilver was stil en weende. En zo begon dit eigenaardige nieuwe jaar 2000. Ik wens jullie het beste : Een onophoudelijke stroom van verbeelding, een borrelende kreativiteit en daarbij de hoognodige levenslust die je doorheen je werk dragen zal. Het beste

Louis Fransen, Yugawara.


DORPSLEVEN

KAV wint dorpsquiz MEER - Op zaterdag 23 januari was Cr \k eer de Meerse dorpsquiz. Deze quiz wordt ieder jaar door een andere vereniging georganiseerd. Deze unieke formule deed ons dit jaar weer bcnieuwen wat de nieuwe organisator. dc Chiro Jongens, uit de hoed zouden toveren. Dertien ploegen hadden ingeschreven voor de avond. Met oud-Chiroleden op de jurybank en het welkomstwoord van Chiro-proost. pastoor Van Dijck, was de avond al goed vertrokken. De reis doorheen Vlaanderen via alle mogelijke telefoonhoeken was knap bekeken. De muziekronde met vogelmuziek zette heel wat ploegen met specialisten op gebied van pop en andere muziek op het verkeerde heen. Over het algemeen kan gezegd worden dat alle aanwezigen in de zaal bijzonder goed bij de quizrondes betrokken werden. Het scoreverloop was tamelijk spannend met weer een goede St.-Amhrosiusgildc. KFC Meer en Heidebloempje maar over het algemeen was het het trio Mussenakker. Brasshand en KAV die om de teidersplaatsen streden. Verrassend afwezig in de hogere regionen was de St.Jorisgilde, ooit meervoudig winnaar. Traditiegetrouw moest de eindronde een beslissing brengen. Met de inzet van prei, selder of een wortel konden er punten gewonnen of verloren worden. De status-quo in deze ronde werden Mussenakker en Brasshand fataal. Zij werden 3 en 2k Een verrassing van formaat. Want de KAV kwam als winnaar uit de bus. Zij kunnen zich nu. samen met Ria Vinckx. ervaren quizspeelster en motor van deze ploeg gaan voorbereiden op de organisatie van de quiz van 2001. ma)

Onder or,รงanis(utie van de Chiro-jon gros ru'erd in Meer de jaarlijkse dorpsqui:g ,seerd. Het werd een lange marathon niet uiteindelijk een verrassende winnaar: de KA V, die als beloning meteen de organisatie van de dorps quiz 2001 cadeau krijgt. Op de foto: de rode draad onder toeziend oog van presentator Bert Eelen en de oud-Chiroleiders in de jury.

Jaarlijkse Ereleden-bingoavond van de fanfare "Voor Eer en Deugd" (j

MEERSEL-DREEF- De bingoavond voor onze ereleden ging ditjaar door op 29januari2000 in Zaal de Zevenster te Meersel-Dreef. Het is de bedoeling om de mensen die ons steunen door Erelid te worden te danken met een gezellige avond. De avond begon met een woordje van de voorzitter, waarna hij het startsein gaf om de bingo te beginnen. Allereerst werden er bingokaarten verkocht en daarna werden errondes gespeeld, dit onder de leiding van Gust Snijders en onze bingomiss Riet de Roos. Wanneer alles perfect verloopt, geeft ons dat een goed gevoel, uiteraard door de grote inzet van onze eigen leden die er ook in de pauze voor zorgen dat er wat muziek wordt geblazen. Wanneer de gewone rondes zijn gespeeld wordt er ook nog de hoofdronde gespeeld en deze is favoriet hij elk Erelid. De hoofdprijs dit jaar was een reischeque t.w.v. 5000 fr. Maar wat ieder erelid intussen weet is dat deze ronde enkel en alleen kan gespeeld worden met de bingokaart die men ontving tijdens de ereledenrondgang van onze leden in dcccmbcren januari. Natuui lijk waren de mensen ook welkom wanneer ze nog geen erelid waren, dit kon dan ter plaatse geregeld worden, zodat men toch kon meedingen naar dc hoofdprijs. Wauueei de hoofdprijsronde wordt gespeeld, stijgt de span ning. je hoort als het ware een speld vallen, niemand wil gestoord worden, ze hebben even geen tijd. I)ejury staat op post, er gaan al enkele mensen staan en ineens hoorje de kreet BINGO. Dan is de grootste spanning eraf maar is het wel een juiste bingo en geen valse zoals ze dat noemen? Dit jaar ging de hoofdprijs naar Zeva Siuijuicis vaii liet Heieiiide. Naiiieiis de Fanfare wnen wij Zeva nogmaals van harte proficiat en een ontzettend leuke reis toe. Beste mensen het was voor de Fanfare wederom een onvergetelijke avond waarvoor wij U als Ereleden ontzettend willen bedanken, wij zouden het op prijs stellen U volgend jaar weer te mogen begroeten

op onze bingoavond. (Petra Van Poppel, tv.)

51


DORPSLEVEN

De vier en twintig uren van KLJ-Minderhout

MINDERHOUT- Enigszins buiten adem maar wel trots poseren deze KLJ'ers voor onze fotograaf nadat ze gedurende 24 uren een onafgebroken estafette-loop rondom het dorpsplein vol/iielden. Het sponsorgeld wordt gebruikt voor hun zomerkamp.

Kinderdisco

Zaklampentocht

MINDERHOUT - KWB vist, fletst of wandelt. Drie dagen als het moet en even kan. Veel deelnemers trokken hun stapschoenen aan om een van de drie themawandelin gen rond te maken. Vrijdagavond was wellicht voor de jongsten en de padvinders onder ons de leukste trip. Op stap met fakkel of zakiamp onder een zwarte maan heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Zelfs onze fotograaf was erbij niet zijn (flits)lainp. (pl)

Toekomstige fotografen voor de gazet?

Jft-

MINDERHOUT - Jong geleerd is oud gedaan. Of/ier nu kerstmis is, carnaval of komkonimertijd, een disco kun er altijd in. Identiteitskaart wordt niet gevraagd bij het binnenkomen of toch: wie ouder is dan twaalf moet het spelletje van aan de kant gadeslaan. Bij anderen is het lachen, zweten, zwansen. HĂŠ da's een grote voor zijn leeftijd! (p1)

52

MEERLE - Vroeg geleerd is oud gedaan nioerjuffrouw Els gedacht hebben en ze trok niet haar klas naar defotostudio Design in Meer. Daar mochten ze het hele proces van kijken naar het vogeltje tot het afdrukken van de kiekjes zelf maken. Ze werden daarbij op hun beurt vastgelegd door onze eigen alomregenwoordige huisfotograaf. Misschien zitten er wel gasten bij die later zijn taak voor de gazet kunnen overnemen. De eerste stap is gezet.(J.F.)


DOAPSLEVEN

Millenniumboom

Tweedehandsbeurs t

.

.1.

:

-L

1

s-

z

1

-

HOOGSTRA TEN - Stad Hoogstraleu heeft een uii.riekende reputatie op gel,ied van aanplantings- en bebloentingsactie. Als dank voor de genieentelijke inspanningen schonk de boonitelersfederatie van Noord-België 6 waardevolle Taxushomen (3.500 Bfr per stuk) aan de stad. Deze werden in de verschillende dorpen geplant niet medewerking van de scholen. Het is de bedoeling dat de bomen een heel millenniun, meegaan, daarom kregen ze een uitgezochte standplaats en werd een aandenken begraven onder hun ',i'ortels.

Het begin van de rijkswachtkazerne

Ais~-

H000STRA LEN - De graalo'erken voor een nieuwe rijkswachtkazerne zijn begonnen. Het terrein ligt aan het begin van De Vrijheid en beslaat de hele diepte tot aan de Leenistraat.

Praatcafé MINDERHOUT - Omdat we zuiniger moeten omspringen met het milieu zet de KWB op vrijdag 17 maart om 20 uur enkele milieuspaarders op de praatstoel in de parochiezaal. We worden er ons dus geleidelijk van hewust dat het zo niet verder meer kan. Maar hoe pakje dat nu aan 7 Hoe kun je milieubewust en toch comfortabel leven. Tijdens het praatcafé komen een aantal mensen aan het woord die uit ervaring kunnen uitleggen hoe het kan met een aantal nuttige tips. Misschien heb je reeds gehoord over Eco-team Vlaanderen 7 In vele gemeenten worden zulke eco-tcams opgericht. Zo een groep bestaat uit vrijwilligers die een jaar lang een keer per maand bijeenkomen om samen stap na stap te zoeken hoe het anders kan. En kennen wij iets van de biologische land- en tuinbouw 7 Hoe kan ik producten van biologische bedrijven aankopen 7 Om dit uit te leggen doet men een beroep op de vzw Widar uit

Merksplas. Deze organisatie heeft bovendien nog een meerwaarde want ze werkt met gehandicapten en geeft zo deze mensen werk en waardigheid. Sinds kort plant Widar een vestiging in Wortel-Kolonie. Sonja Leemans. gemeentelijk milieu-ambtenaar, zal uitleg geven over de gemeentelijke

garage 4„1

HOOGSTRATEN Zondag 19 maart organiseert de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, afdeling Hoogstraten, haar eerste tweedehandsbeurs in het parochiecentrum Pax tussen 14 en 17 uur. Kleding van kinderen tussen 0 en 12 jaar, kinderuitzet (zoals kinderstoelen, draagzak. sterilisator. . . .) en speelgoed (ongevaarlijk en vredelievend) kan te koop worden aangeboden. De ervaring leert dat kleding nog in zeer goede staat kan zijn als het kind eruit gegroeid is en dat ook speelgoed waarde eigen kinderen geen interesse meer voor hebben, nog perfect iemand anders zaligc speeluurtjes kan bezorgen. Om nog maar te zwijgen van kindermateriaal als stoelen, bedden, kinderwagens. Omdat men het zonde vindt dit zomaar op zolder te laten verkommeren of weg te gooien, organiseert de BGJG deze tweedehandsbeurs. Ieder gezin kan tot 30 artikelen (in goede staat) te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door de bestuursleden. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersfiche in te vullen en de artikelen te etiketteren met de ontvangen voorgedrukte etiketten. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van 150 fr. (300 fr. voor niet-leden). Van de verkochte artikelen wordt 15% afgehouden voor de Organisatie van de beurs. Het gezin bepaalt zelfde verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Voor een hapje en een drankje zorgt de KAVafdeling van Hoogstraten. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen vanaf woensdag 1 maart Jan Leemans, Eisbroeken 26, tel. 3 14.71.04, Karin FockaertCotteleer, Pottenbakkersstraat 5, tel. 314.61.22, Marcel Verschueren, Kathelijnestraat 66, tel. 3 14.45.32, Werner Bekaert, Louis Domsstraat 12, tel. 3 14.35.97, Leo Seeuws, Leernstraat 28, tel. 3 14.67.56. (,ns)

initiatieven. Tevens gaat ze in op de maatregelen en subsidies in verband met het gebruik van regenwater, het composteren en de controle op de stookolietanks. Milieuvriendelijke bedrijven bestaan maar we moeten ze natuurlijk ook voldoende levenskansen geven. Zulke bedrijven in onze gemeente verdienen extra aandacht, zoals het bedrijf Freya. Met ontzettend veel enthousiasme zet dit bedrijf zich in voor de productie van kwaliteitsfruitsap in milieuvriendelijke verpakking. De grondstoffen komen van tuinhouwproducten uit onze streek. Voor de muzikale oinkadering zorgen Frans Meyers en Jef Rombouts. De gesprekken worden geleid door Gust Kinschots en voor een perfecte Organisatie zorgt het KWB-team. Hou dus vrijdagavond 17 maart vrij want het belooft een boeiende avond te worden in het café van het paroehiecentrum. (jv)

VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 53


KALENDER CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenC oppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten

Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

HOOGSTRATEN Zaterdag 4 maart: DAG VAN HET DKO: 'We zien ze vliegen' tussen 9.30 uur en 11.30 uur & 'Kijk eens hoe schoon' van 13.30 uur tot 16 uur in de ateliers van het IKO (Dr. H. Versmissenstraat). Zondag S maart: KEGELEN - 'open deur' vanaf 10 uur in de parochiezaal Fax (achter de kerk), Organisatie: Kristelijke Beweging Gepensioneerden.

Zondag 5 maart: DAG VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS. Org . IKO. OPEN DEUR KEGELEN van het KBG. Vrijdag 10 maart: KAARTPRIJSKAMP rikken en jokken, zaal De Wachtzaal, 19.15 uur, org. De Lustige Wielrijders. Zaterdag 11 maart: MOSSELFEESTEN, zaal Pax, Organisatie KSJ, 12uur, 13 uur of 17 uur, inschrijven vooraf bij Tom Van den Berghe, Van Aertselaarstraat 74, Ben Jansen, Achtelsestraat 64, Steven Sonck, Karel Boomstraat 51.

Zaterdag 11 en zondag 12 maart: TONEELVOORSTELLING "Hotel Prison", door KWB. Rabboenizaal Instituut Spijker, aanvang 20 uur. inkom 150 BEF. Maandag 13 maart: JAZZA VOND met 'The Marckriver Jazzfriends', brasserie De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Dinsdag 14maart: SPONSORWANDELING BROEDERLIJK DELEN. Vertrek om 13.30 u in het lokaal van de St. Jorisgilde. Woensdag 15 maart: LEZING over 'HET HOOGLIED' om 20u in het St. Museum van het Begijnhof. Org . Davidsfonds. Woensdag 15 maart: THE COTTON CITY JAZZBAND, Rabboenizaal Instituut Spijker, 20 uur, org. Kunstkring Spijker, inkom 350 BEF (300 BEF in voorverkoop). Donderdag 16maart: CURSUS 'UNIVERSITEIT VRIJE TIJD' om 14u in de Kanunnikenzaal van het Stadhuis. Org . Davidsfonds.

151

vzw Mussenakker Meer --

Donderdag 23 maart: CURSUS 'UNIVERSITEIT VRIJE TIJD' om 14u in de Rabboenizaal van het Spijker. Org . Davidsfonds.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanat 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Zaterdag 25maart: WERELDWINKEL-etentje ten voordele van Broederlijk Delen. Om 17.30u en om 20u in de Fax. Inschrijven: 031 314.49.24. Zondag 26 maart: RONDRIT HOOGSTRATEN. Inschrijven tussen 8 en lOu bij Tapperij Anders, Vrijheid 82. Org . Hoogstraatse Trappers.

Zaterdag 30 maart: THUIS COMPOSTEREN, info-avond om 20u in het auditorium van het Seminarie. Org . Velt en Milieuraad. Hel café

CAHIER È •

Zaterdag 18 en zondag 19 maart: VLOOIENMARKT van hrassband Ste.-Rosalia in zaal Voor Kunst en Volk. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 9 tot 12 uur. De verkoop start zondag om 13 uur. Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart: KLEIN KUNSTJE, 1 1d0 Bonte Avond van de Mussenakker in zaal St.-Cecilia (Gelmelstraat) Hoogstraten om 19.30 uur (deuren open om 19 uur). Inlichtingen tel. 03/3 15 86 80, 03/3 15 12 19, 03/315 89 79. Zondag 26 maart: BOERENBUITENTOCHT, een gezinswandeling. Inschrijven in de Paardenkop van 9uur tot 14 uur. Afstand van 6 tot 12 kilometer naar keuze. Organisatie KWB. Inlichtingen 03/ 315.02.98.

muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

HOOGSTRATEN

Langenberg 14 . 2323 Hoogstraten.Wortel Tel.fFax 03 / 314 53 28

t.

T

tirijIeib 183 1oostrattn 031314 66 65 trio & I.atjp 50

Zaterdag 18maart: LENTE OPENDEUR van de winkeliers.

WORTEL

MEERSEL-DREEF

Zondag 19 maart : TWEEDEHANDSBEURS van kinderkleding, - speelgoed, e.a. in zaal Fax van 14 uur tot 17 uur, org. BGJG.

Zaterdag 4 maart: HARD CORE FESTIVAL vanaf 15.30u in het Slot.

Zondag 19 maart: DRESSUUR. SPRINGEN. MINICROSS en PAARDENZEGENING vanaf 9u aan de Watermolenweg. Org . De Marckeruiters.

Zondag 19 maart: CAFE IN ST.-CEC1LIA,

Zaterdag 11 maart: KINDERKARNAVAL vanaf 14u in de feesttent aan de parochiezaal.

open deur nav 160 jarig bestaan, zaal Cecilia, Gelmeistraat 8, 14 - 18 uur; optreden accordeonist-zanger.

Zondag 12 maart: KARNAVALSTOET en BAL vanaf 14.30u.

Zondag 19 maart: LENTE OPEN DEUR van de winkeliers. OPEN DEUR van turnkring het Spagaatje om 14u in de Rabboenizaal van het Spijker. FEEST 60jarig bestaan Maatschappij St. Cecilia van 14 tot 18u in de zaal St. Cecilia. 54

Zaterdag 18maart: MUZIEKAVOND van de Brassband om 20u in de parochiezaal. Zondag 26 maart: WANDELTOCHT van Vakantiegenoegens. Naar Wortel-Kolonie. Vertrek aan de kerk om 15.30u.

Zondag 19 maart: PAARDENWIJDING aan de St.-Luciakapel na de hoogmis van 11.30u. Donderdag 30 maart: ST.-QUIRINUSVIERING in de St.-Luciakapel in de hoogmis om 19.30 u.


KALENDER

MINDERHOUT

Lekker eten voor het goede doel

Vrijdag3maart: DRESSUURLRVINDOOR, vanaf 18u in De Blauwbossen. Zaterdag 4 maart: DRESSUUR INDOOR LRV vanaf 9u in De Blauwbossen. KLJ-FUIF vanaf 2tu. in de parochiezaal. Vrijdag 10 maart: DRESSUUR INDOOR LRV vanaf 18u in De Blauwbossen Zaterdag 11 maart: DRESSUUR INDOOR LRV vanaf 9u in De Blauwbossen Vrijdag 17 maart: PRAATCAFE met milieuspaarders in de praatstoel om 20 uur in het café van het parochiecentruin, org. KWB. Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart: DRESSUUR INDOOR LRV in De Blauwbossen. Zondag 26 maart: ONTBIJTHAPPENJNG, dauwtrip, onthijthuffet en kinderanimatie. org . Oudervereniging Basisschool Scharrel. Info en inschrijven bij Rob Beaux, teL 03-314.14.60.

vr t.,.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN

Naar jaarlijkse gewoonte wil de WereldinkeI ook dit keer een heerlijk in aal hei ei den ' in w zoveel mogelijk mensen. 1-let zal '.' eer in (le P,ix zijn en wel op iaterdag 25 maart. De opbrengst gait via Broederlijk Delen naar India en India staat dus ook op het menu. U kunt dit land proeven in de geuren, kleuren en smaken van o.a. lamscurry, pikante visschotel, mangopudding en notentaart... Broederlijk Delen-Hoogstraten steunt twee projecten in India. Eén daarvan is het gekende werk van Jeanne Devos die zich met haar organisatie inzet voor het lot van de dienstrneisjes. Het andere project houdt zich ook bezig met het huispersoneel maar heeft ook de straatkinderen onder haar hoede.

ctZee' Meerdop

13

Telefoon:

2321 03/315.71.53

Hoogstraten

MEERLE Zondag 19 maart: ONTBIJT voor VADERDAG van 9 tot 10.30u in de parochiezaal. Inschrijven 03/315.92.93. Maandag 20 maart: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis van 17.30u tot 20u in de voetbalkantine van FC Meerle.

Wie wil komen meeëten - denk aan de puike reputatie van de Wereldwinkel-koks - dient hiervoor in te schrijven v66r 19 maart. Tel en fax: 03 / 314.49.24. U kan aan tafel gaan om 17.30 u of om 2U.UU u.

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag 20.00v) vrijdag. zalerdag(19 00v) en zondag 13.30u)

Ongevallen Zaterdag 22 jan om 03.25u reed Garry Colin (22j) Vrouwkensblok 20 Rijkevorsel aan de St. Lenaartseweg te Hoogstraten tegen een boom. De bestuurder werd zwaar gekwetst. Zijn auto liep zware schade op. Zaterdag 23jan om 20.30u botste aan de Molenstraat te Hoogstraten een auto met een bromfiets. De bromfietser Guy Verheyen Heuvelstraat 19 Hoogstraten werd zwaar gewond evenals zijn passagier Ben Jansen Achtelsestraat Hoogstraten. Beiden werden overgebracht naar ziekenhuizen. Woensdag 2 feb om 14u werd aan de John Lijssenstraat te Meer de fietser Aug Laurijssen Wilderstraat 2 te Meer, zwaar gewond bij een aanrijding met de auto bestuurd door Van Den Ingenborg 't Hoffiaadt 8 Ulvenhout. Dinsdag 8 feb om 17u botste aan het kruispunt Vrijheid en Tinnenpotstraat een auto met een bromfiets. De bromfietser Freddy De Prins (43j) Boxtelstraat 7 Hoogstraten werd licht gewond. Maandag 14 feb om 19.25u werd in Rijkevorseldorp de lietster Annick Verhoeven (3 Ij) Stevennekens Rijkevorsel, licht gekwetst bij een aanrijding met een ADG Ford bestuurd door Henricus Boeren (51j) Vonderstraat 33 Rijkevorsel.

Opgepast wandelaars!

gelsen zijn blijkbaar zo gesteld op deze helangstelling van de natuurvrienden.

HOOGSTRATEN/LONDEN - Echte wandelaars kennen de mooiste plaatsen in de natuurin binnen- en buitenland. Dat verklaart waarom jaarlijks zoveel wandelaars de prachtige landschappen en parken van Engeland bezoeken. Ook wandelciub De Noorderkenipen trekt in de lente naar GrootBrittannië. Tijdens het derde weekeinde van de maand mei nemen zij deel aan de 'Wreendel-Walk' in Wellinghorough (Northamptonshire). Het 1 ielitglooiend landschap is deze tijd van het jaar ecn cnovni geel pakt van kuuli,aadveldcn. Maar nIet allé En-

De 54-jari ge grootgrondbezitter Nicholas Van Hoogstraten heeft de wandelaars omschreven als 'walgelijk ongewassen tuig'. In Uckfield, aan de Engelse zuidkust, bouwt hij voor hij na twee miljard fi -ank het duurste huis van het eiland. Over het landgoed loeapt een pad van zeshonderd meter waarvan wandelaars sinds 1862 gebruik mogen maken. De eigenaar had het pad afgesloten maar een re(latej iii Londen heeft nu bepaald dat het voor liet publiek moet open blijven. De Brit. N. Van Hoogstraren. moet een boete van 1600 pond en de kosten van liet proces betalen. (js)

Café - feestzaal

De Eiken

DE HOOGSTRAATSE MAAND niet ontvangen?

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

C/L Ok

H. Bloedlaan tel. 314.83.11

I*Ie 285,

Hoogstraten 46

De Hoogstraatse Maand verschijnt telkens de laatste woensdag van de maand. Heeft u enkele dagen later ons maandblad nog niet ontvangen ? Bel dan onmiddellijk naar 03-314.55.04 (Schellekens) of 03-314.41.26 (Snels-Fransen) of 03-314.49.1 1 (Miehielsen). Maar controleer vooraf zeker twee zaken : 1) Wanneer (datum) hebt u het abonnement betaald 2 2) Is de naam (en het adres) van de abonnee dezelfde als de naam van de betaler? Soms gebeuren er vergissingen omdat iemand een abonnement betaalt voor een andere persoon zonder dat wij dat goed weten. Laat ons ook steeds tijdig elke adreswijziging weten. Wij zorgen dan dat u altijd snel DHM ontvangt, ook het exemplaar dat u door een vergissing niet hebt gekregen. De redactie dankt u voor de vlotte medewerking. 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

T

CONTAINERDIENST

HUISARTSEN

Zaterdag 4maart: dr. F. Declercq, Hazenweg

VAN SPAANDONK

29, Meerle, Tel. 03-3 15 8454.

2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 031315.88.35

64

Zondag 5 maart: dr. M. Leurs, Chaamseweg 20a, Meerle, Tel. 03-3 15 85 55.

Zaterdag 11 maart: dr. S. Faes, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, Tel. 03-3 14 50 10.

snooker

Zondag 12 maart: dr. D. Vermander, Dreef

Ténnisclub

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

34a, Meerle, Tel. 03-315 87 15. Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 cel. 031314.42.92

Zaterdag 18 maart: dr. C. Boeren, Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle, Tel. 03-3158221.

22

Zondag 19 maart: dr. F. Holvoet & dr. H. Verhoeven, Desmedtstraat 29, Mindeihout, LOWtLSt

f

q 0005

Pluimveeslachterij

Tel. 03-3 14 31 66.

O / 914.92.99

Zaterdag 25 en zondag 26 maart: dr. L. Vloemans, Het Lak 3, Meer, Tel. 03-3 15 8474. 70

__

APOTHEKERS

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

1 74

Tot 3 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, SLAGERIJ

Meerledorp 46. Tel. 315 73 75. Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di t./m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

Van 3 tot 10 maart: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondsstraat 2, Loenhout, Tel. 03-669 64 24.

Zaterdagvoormiddag 4 maart: APOTHEEK 155

FAES, Meerdorp 61. Tel. 03-3157773. Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...(, antiek, brokante en curiosa

Van 10 tot 17maart: APOTHEEK DE MARK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014-63 31 66.

k Uod

Zatet dagvuui iuddAg 11maart: APOTHEEK

Peperstraat 2 floogstraten Tel 0313141308 -

LUYTEN, Minderhoutdorp4ü. 'lel. 03-11440 74.

ÔOK

Inkoop Vuil allu diitj8k uit iiiboedcl Koekhoven 5 - Rijkevorsel

65

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

Van 24 tot 31 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 03-314 38 68.

hairstyling

TANDARTSEN

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65,

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE(314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41,50) en ILSE VAN BOU WEL (3 14.80.68) VERA HAEST (3 14.38.39) en MAY VAN DONINCK (314,30.48). KRIS SAENEN (3 14.24,39) 56

Enkel tijdens weekends en op feestdagen Bel nummer 014/322 441. Op dii nummer worden u naam en adres van de tandartsen met wachtdienst medegedeeld

Dank u wel, beste lezers, dat u zo massaal uw abonnement hebt hernieuwd. Uw volgende MAAND verschijnt op 29 maart. Medewerkers, breng uw kopij liefst binnen op woensdag 15 maart. Over sport en dorp kan u nog berichten op 19 maart.

c7

mode...

Uw kap persteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

116e

-

../\

Tandtechnisch Laboratorium

KATIAVANIIERCK 8.V.5.A. Vrijheid 228 - 6 2320 II000STRATtN Tel.: 03/314.69.32 - f'ax.: 031314.67.12 Nieuw adres: VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN PELT

Alle reparaties aan kunst gebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.