februari 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 178 FEBRUARI 2000 PRIJS: 70 FR AFGIFTEKANTOOR. 2320 HOOGSTRATEN

Zeven

wielrenners op een rĂŽ,j

3

de h maand 09 j

M mer*ingen van een veearts op rust

Petra Vorsselmans iii Kenia

a De honden van

Hugo Hechtermans

u De restauratie van de

waterm ol en in

Meersel-Dreef Flandria 2000

Frans Goos


Kempen beleeft toeristisch topjaar Het goede weer, een groot aantal evenementen en de investeringen van de voorbije jaren lagen aan de basis van een toeristisch topjaar in de Kempen. "Wij zijn een groene regio en dus sterk afhankelijk van het goede weer" zegt Dirk Yzewyn, coördinator van Toerisme Kempen. De uitgesproken toppers waren, naast Bobbejaariland met 950 000 bezoekers, de Lilse Bergen en het Zilvermeer. Ook de Olmense Zoo in Balen en de Mosten, met respectievelijk 60 000 en 50 000 bezoekers scoorden goed.

Vooral veel werkloze vrouwen en Merksplas blijven onder de 6 %. Voor de Kempen is het van groot belang de cijfers op te splitsen naar het geslacht. Bij de mannen lag het werkloosheidsgemiddelde in oktober op 4,31 %, hij de vrouwen was dat bijna driemaal zo veel met 12,12 %. "Waarschijnlijk is er voor vrouwen gewoon minder werk voorhanden", zegt Piet Vosters van GOM, "maar dat is niet de enige, laat staande voornaamste reden. De hoge werkloosheid bij de vrouwen is voor de Kempen een historisch scheefgegroeide situatie".

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) maakte de cijfers van het aantal werklozen in de provincie Antwerpen bekend. De stad Antwerpen kent met 13,6 % de hoogste graad van werkloosheid. Herentals (11,3 %), Turnhout (11,2 %) en Hulshout (10,2 %) volgen op de voet, terwijl een stad als Mechelen maar 9,1 % werklozen telt. De Noorderkempen brengt het er in vergelijking veel beter vanaf. Hoogstraten. Vosselaar

Evenementen Een andere belangrijke reden voor de riante toeristische cijfers waren de gelegenheidsevenementen. Hoogstraten ontving in 1999 80 % meer bezoekers. Dit spectaculaire cijfer is te danken aan de Begijnhoffeesten met de opening van het hof, de VTB-wandelingen en Hoogstraten in Bloemenpracht. Toerisme Keinperi is ook optimistisch voor wat het komende seizoen betreft. "Het Grenslandschap Taxandria, het project met Europese steun dat in 1998 startte, zal vanaf dii jaar echt merkbaar zijn en resultaten opleveren" weet Dirk Yzewyn, "Een ander belangrijk aandachtspunt is het verhogen van de inspanningen om het fietstoerisme te stimuleren".

Provinciaal geld voor Kempense fietspaden 1-let pna inciebeiuur il de gemeenten die meewerken aan de verbetering van het fietspadennet financieel belonen. Olcn krijgt een eerste voorschot van 800 000 BEF voor de aanleg van een fietspad aan de Molenheide. Vorselaar kan rekenen op een subsidie van 1,4 miljoen voor de uitbreiding van het fietspad Vispluk. Hoogstralen ten slotte mag rekenen op 6 miljoen voor de afwerking van het fietspad in Hoogeind.

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 94 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.sehellekens@skynct.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMINISTRATIE tel, 03 31449 11

I

10%

PfARLE ttttiOC

-t HOOa..TR5TEtt

,

(

1

t

W(1ix. U E 1

/

FRASSJt

t.

OLTL 03(1 70 WOl-tO '(t,

.•t. 1

t'

.,,•.t t. t,

-

'01 't

_H31.

t

put

(t

Ostmuseurn scoort zeer goed. Met 14 700 hezoeker. na ,e maanden werking. 4coort het Stedelijk \iueuni an 1-loogsiraten bijzonder goed in vergelijking met andere musea. Het museum dankt dit bijzonder hoog aantal bezoekers aan de ligging op het begijnhof én aan het dynamisch en eigen(zinnig) beleid. Het museum hecht enorm veel belang aan de publiekswerking, zoals voorzien in het nieuwe museumdecreet. Dat Hoogstraten hiervoor beloond wordt bewijzen de cijfers, zoals blijkt uit de vergelijking met vergelijkbare musea uit de streek: Stedelijk Museum Hoogstraten Museum van de Speelkaart Turnhout Vokskundemuseum Antwerpen Kempenlandmuseum Lommel Diamantmuseum Grobbendonk Jacob Smitsmuseum Mol Gathuismuseum Geel

14.100 15.000 11.900 6200 6 000 5 000 5 000

op zes maanden op jaarbasis op jaarbasis op jaarbasis op jaarbasis op jaarbasis op jaarbasis

Lid van de Unie van (le Uitge v ers van de Periodieke Pers

vcrantw. uitg. J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

op 30 september %99 5% 7,5%

De volgende MAAND verschijnt op 1 maart. Op 16 februari verwachten wij het merendeel van de kopij. Sport- en dorpsnieuws kan nog op zondag de 20e. Veel vlijt toegewenst.


tnon in de moond Mij me ringen van een veearts op rust "Waarom ik, ik ben toch niet zo belangrijk...", antwoordde Frans Goos toen hij gepolst werd voor een terugblik op zijn leven. Het typeert deze streng ogende man die zich het liefst schuil houdt in de luwte van de anonimiteit. Frans ontsnapte in het Klein Seminarie aan de tentakels van het pastoorfabriekje. Hij trok naar Gent, een sprong in het onbekende, en keerde zeven jaar later met een diploma diergeneeskunde onder de arm huiswaarts. Veertien jaar lang stelde Frans Goos zijn leven in dienst van de Kempense boeren. De praktijk eist veel, teveel en na jarenlang hard zwoegen besloot hij zich nog uitsluitend op de vleeskeuring toe te leggen. Zes jaar geleden staakte Frans zijn beroepsactiviteiten om te genieten van de welverdiende rust die hij te lang gemist had. Frans Goos, een verhaal van vallen en opstaan, van teleurstelling en volharding,... Moeder was kleiner en anders. De buren spraken van "Ijzeren Mit". Als klein meisje van 13 stond zij al aan de steenoven. Moederke bij de haard kon en deed alles, zelfs zingen en de kinderen amuseren. Wij woonden in een kleine hoeve, gehurkt aan de rand van het grote, donkere bos. Hoge beukenhagen omsloten het huis van de boswachter die ongezien op jacht moest kunnen gaan op stropers, vagebonden en ontsnapte kasteelmannekens uit Hoogstraten. Het was een gezellig nest met de waterput op de koer, een perelaar aan de voordeur ( die altijd op slot was een haan op de mesthoop, enkele koeien en drie zeugen. We hadden een grote moestuin met dahlia's en allerhande groenten en een rij pispotten in de zon. Op de mini-boerderij zagen we de dieren rustig paren en pijnlijk baren zodat het verhaaltje over de stampers en de meeldraden veel te laat kwam. Speelgoed was er niet. Te duur wellicht. Sinterklaas kon met geen zware last over de karrensporen en bracht steeds sokken. peperkoek, een jaal en \\aI rijpe heiIetiein. Ver\ e 1 ing kenden ),

Eerste Job inn 1- iaiis Goos, 4 leerjaar Lagere School te Meerle

we niet. De leeuwerik klom fluitend omhoog. We zochten vogelnestjes. We stropten snoeken in dc beek, liepen barvoets door de plassen en 's avonds konden we ons met goedkope zeep naakt wassen in een wastobbe, achterin de koeistal. We leefden eenvoudig en arm. We wisten niet beter. De bakkerskar reed voorbij want moeder bakte iedere zaterdag tien grote zwarte broden, met een kruis erbovenop. De beenhouwer kon niet wedijveren met de drie varkens die jaarli jks werden afgemest en geslacht. Alle jongens en meisjes van het gehucht liepen zes dagen per week school in Meerle, vier kilometer ver, langs een smalle weg over de hei. Bij tante Rozeke, vlak bij de Heimolen, werden kousen ververst en de klompen gedroogd met gloeiende as uit de houtkachel. Tijdens de middagpauze aten wij in het gezelschap van de Zusters ons brooddoosje leeg met een mok slappe koffie erbij. In de winter kwam vader ons tegemoet met een stallantaarn. Zo groeiden wij op in wij sheid en deugd. In 1939 werd het spannend. Hitler zou gaan komen. Vader werd onder de wapens geroepen om het vaderland te redden. Hij moest zijn vrouw en zes kinderen in de steek laten om langs de grens patrouille te lopen met een versleten fiets, een kogelgeweer zonder munitie en een ]iLilennini. !)il In n loch niet

Het warme nest Pasen 1930. Onder de hoogmis brachten dc klokken van Rome een broertje mee voor de kleine Nccl. hij krccg slechts ĂŠĂŠn naam 1ran. Lengte en gewicht : onbekend en trouwens onbelangrijk. De ooievaar wist de lege wieg jes staan en kwam later nog zes keer langs . Dc lange Goos en Mitje Jochems hadden zes zonen en twee dochters. Vader werkte als boswachter op het kasteel van Stas de Richelle volgens het leenroerig stelsel een hongerloon, gratis wonen, een paar akkers om te bewerken, de dode bomen, nooit verlof en steeds beschikbaar. Hij was een man van principes : trouw aan het gezag, rechtvaardig, ttfeHg katholiek, wijs en stabiel. Hij liep hezadigd traag, zijn klak diep aangetrokken en een pijp onder de snor. Iedere avond, na het rozenhoedje, bij de Leuvense stoof kon hij boeiend vertellen over zijn jeugd, de eerste automobiel, het eerste vliegtuig boven Meerle en zijn eerste fiets, die alleen op zondag uit de voorste kamer werd gehaald.

7945 - Moeder Goo,s snijdt het brood ( v.l.n.r. Jeanne, Gusi en Loite, Goui


MAN IN DE MAAND Dokter Gommers schreef een vals bewijs over een ingebeelde nierziekte en rugklachten en vader Goos mocht naar huis. Weer een gat in de verdediging.Op 10 mei brak de hel los. Op weg naar school hoorden we dc kerkklokken lang luiden. De koster werd oud, maar de meester stond ons met een lang gezicht op te wachten. "Ga maar terug, 't Is oorlog, voorlopig geen school". We renden blij naar huis waar moeder zachtjes zat te wenen op een stoel met de handen in haar schoot. Bommen op Minderhout. Franse troepen op bivak in't bos. De boeren wilden in paniek hun karren volladen en vertrekken naar Frankrijk maar vader bleef en wachtte af. De Duitsers kwamen, met velen tegelijk, maar de den niets. "Gott mit uns", zij waren ook katholiek en dus niet slecht... De hongerwinter van 1941-1942 was bikkelhard. Hij begon voor Kerstmis en duurde tot maart met veel sneeuw en temperaturen van 10 tot 15 graden celsius onder nul. De beken vroren dicht en na de dooi dreven de paling en de karper, rot en kapotgevroren, op de kleiputten. Alle kinderen gingen tot hun veertien jaar naar de dorpsschool. Dan moesten zij naar den akker of den atelier, behalve één of twee slimme bengels. Die mochten verder studeren voor onderwijzer of priester. De onderpastoor moest maagden ronselen voor het klooster en jongens voor het Seminarie.

Het pastoorsfabriekje September 1942. Moeder, met een dik huikje, gaf een kruisje want zoenen was de regel niet. Vader, fier als een gieter, bracht mij naar café "De Stad Breda" op dc Voort. De stoomtram dokkerde met misdienaar Frans naar Hoogstraten, een andere wereld. Ik was nooit verder geweest dan Ulicoten, Meer en Achtel. De eerste nacht op dat piepklein kamertje in het Klein Seminarie heb ik geweend. De volgende dag kende ik mijn plaats in het grote paleis : stamnummer 488, slaapkamer VI, klas 7A, klein koer, groep "de Koeien". Ik was de enige leerling in de klas met lei en griffel en ik werd uitgelachen. Sommigen hadden al een vulpen. Op 28 september kreeg ik een zusje bij, ons Maria, maar ik moest wachten tot Allerheiligen vooraleer ik haar te zien kreeg. Toen wist ik hoe laat het was. Het Seminarie was een gesloten gemeenschap van 612 jongens en 36 priesters. Alle poorten bleven gesloten. Geen radio, geen

4

Defainilie Goos: bovenste rij: v.l.n.r. : Jos, Nee!, Frans cii Jeanne onderste rij: v.I.n.r.: Louis, vader Jef Goos, Gust, Fons, moeder Mitje Jochenis, Maria krant, censuur op de brieven, dag en nacht bewaking. Periodes van 6 tot 8 weken zonder huiselijk leven was onmenselijk. Het verlies van liefde, innigheid en vrijheid kunje niet meer inhalen. Die wurgsporen op je ziel laten een blijvend litteken achter. Op het einde van het schooljaar kreeg ik een lauwerkrans op het hoofd als primus van de klas. Ik was fier. Dit was me in de dorpsschool nooit gegund. 6juni 1944. Na de mis werden alle leerlingen samen gedreven in de grote studiezaal. Directeur "Wip" had een bijzondere boodschap. "De geallieerde troepen zijn in Normandië geland. Het Klein Seminarie wordt voor onbepaalde tijd gesloten. We gaan naar huis want er kan vanalles gebeuren." Voor een snotneus van 14 jaar brak een spannende tijd aan. Geen boeken meer, de aftocht van de moffen. Engelse jagers in de lucht. De toren van Sint-Catharina werd gedynarniteerd, een puinhoop in de Vrijheid... Slapen in bunkers, de bevrijding gevolgd door het feest van de haat. Vliegende bommen zochten aarzelend hun weg naar Antwerpen. Na de oorlog begon het pastoorsfabriekje weer op volle toeren te draaien. Maar we hadden een

glimp van de wereld gezien. Acht miljoen Joden waren uitgehongerd en vergast. Stalingrad, Dresden en Tokyo waren brandende puinhopen. Boven Hiroshima en Nagasaki dreven radio-actieve paddestoelen. We wisten vroeger van toeten noch blazen. Op 12 november 1946 kwam onze Fons op de wereld. We hadden afgesproken dat ik peter mocht zijn. Alzo hadden wij, mijn broer Jos en ik, de kans om even naar huis te komen. Ik werd bij de superior geroepen. "Goos, proficiat met uw broertje. Ik heb veel respect voor uw vader. Hij is een eerlijk man. Hij heeft toegegeven dat het eigenlijk uw beurtrol niet is. Ik kan u niet laten gaan. Hij zal wel groot worden zonder u". Jos en ik moesten wachten tot het Kerstverlof. De godsdienstige opvoeding werd gedirigeerd vanuit Mechelen door een paar bekrompen vicarissen. Er was maar één deugd, de zuiver heid en één zonde, de onkuisheid. Het grootste gebod, de liefde, kwam niet aan bod. In de verstikking van de tahoes werd de zonde een obsessie die het blije. jonge leven belemmerde. Praten met een meisje. zwemmen in de Marck, cafébezoek en bioscoop waren verboden. En toch zijn op die rots van kilte en hardheid planten van idealisme ontsproten. We moesten op de tanden bijten want wij waren de uitverkorenen, de elite. Elke periode heeft zijn elites gekend, de clerus. de adel, de geldmachten. Wij waren de elite van de geest: democratisch, mobiel, onuitputtejtik. Ondertussen droeg clie elite wel gelapte broeken. flanellen hemden, gebreide kousen en zware botinnen. Bovendien werd ons nog LLfI gcc.telijke leider opgedrongen die '.'oor alles een verklaring had maar voor niks een oplossing. l-',en warm tichtpimnt in die groei jaren was Piet Hannes, die mijn klastitula is was in de poësis en dc rhctorica. hij ging met ons op weg poëtisch, kritisch, tïlosohsch en nostatgisch. Het uur van de waarheid naderde. Wat ga ik worden? Ik verkoos de milde aanwezigheid van een vrouw boven de stilte van de abdij of de witte muren van een pastorij of de romantiek van de tamtams. Ik werd geen priester. Daardoor heb ik vele mensen erg veel pijn gedaan. Ik had mogen studeren uit het Fonds der Meestbegaafden en het Werk der Priesterroepingen. Ook tante Nonneke had zo vaak voor mij gebeden in haar


MAN IN DE MAAND

Frcnt.s Gans als student diergeneeskunde

studentenleven, waarin dingen gebeurden die het thuisfront niet vermoedde. Soms moet een geheim gekoesterd worden. Ik werd verkozen tot praeses van Taxandria ( regionale club van de Kempen), van K.U.S. ( Koloniale Studiekring) en van de Faculteitskring. Een Kempenaar was een rare vogel tussen de rijke boerenzonen van de Vlaamse hofsteden. Meewarig vroegen zij zich af: "Hoe kunt gij later als veearts uw kost verdienen, daar in de stille Kempen met zijn brem op de purperen heide met een kudde schapen en wat koeien." In de zomer van 1956 kregen wij ons ezelsvel. Het zou een veilig paspoort zijn voor een behoorlijk inkomen, prestige en een goede stek op de sociale ladder. Kwatongen spraken over het diploma van de drie V's : Villa, Voiture en Vrouw. Enkele vrienden trokken den boer op, anderen waagden de sprong naar het onrustige Kongo en sommigen moesten naar de kazerne. Uit dankbaarheid voor de zware, financiële ondersteuning door de staat tijdens de studies hadden wij de morele plicht onze kennis, tijd en lijf ter beschikking te stellen van de maatschappij en het leger. Na de keuring in't Klein Kasteelt je met de vermelding "Goed gespierd, neiging tot platvoeten" en de psychische testen in Evere, werd ik op 1 augustus 1956 verwacht aan de poorten van de kazerne te Heverlee voor de opleiding tot reserve-officier. Dit was de meest domme periode uit mijn leven. Door de zware training en de brainwashing werd de student stukje voor stukje kapotgemaakt en gekneed tot een volgzame gamelleneter. Terzelfdertijd had ik nog twee broers onder de wapens. Jos lag als brankardier in Aalst en Louis zat aan het stuur van een gevechtstank in Duitsland. De opgefokte vrees voor de Russische beer diende als vals argument om het spel van de militairen te verantwoorden. De Suezcrisis met zijn autoloze zondagen stak hen een hart onder de riem maar toen de Spoetnik piepend rond onze planeet tolde, zaten de officieren in de mess zwijgend te eten. Ik kreeg alsjonge onderluitenant een niarsbevel om in het 511` Depot aan de Schelde de salmonella's op te sporen, de conservenblikjes te tellen en de noodrantsoenen samen te stellen. Tijdens mijn militaire dienst ben ik, als zuivere jonkman zonder meubels, in september 1957 in On d-Turnhoul 1 niet een 1lo liii d e

balde vuisten van de Stalinisten. De Liberalen rookten sigaren in hun clublokaal en spraken Frans. Het grootste probleem was de financiering. Mijn ouders vonden het onrechtvaardig tegenover de andere zeven kinderen om mijn studies te betalen. Wal dan edaan ? Oold lenen, baby it spelen, bijlessen geven, ' S nachts reclame ronddragen, verwarming afzetten, zuinig leven en geen reiskosten maken. Een student kon een studiebeurs krijgen als hij een onderscheiding haalde. Dat lukte in de 2 Kandidatuur. Bovendien kreeg ik van de sociale dienst een warme maaltijd aangeboden. De mist klaarde op. Ik stond met beide voeten in de wereld en keek ernaar. liet masker en de oogkleppen viclii Lir. Atoomtesten verpestten de Goelag-steppe en het Bikini-atol. De staat Israël werd geboren en de Joden mochten naar huis. Gandhi werd vermnnrd in het onaEhankelike India. De ijzertoren vloog in (Ie liiefll ( asirn rnnkt iijn havana in Cuba. Coppi wonde Touf en de Giro en Boudewijn klom in de stoel van zijn vader Leopold III. Beetje bij beetje onigroeide ik mijn oude frustraties en proefde ik met volle teugen van het

1956 - Frans Gaas ( middelste rij met praeseslint en hamer) niet zijn drinkhroeders van de .ftwulteit.s kring

Clarissencel in Boom. Wat nu ? Dierenarts.. Het was een gewoonte en plicht om tijdens de laatste trimester een bezoek af te leggen bij E.H. Superior. Ik kreeg geen stoel aangeboden. "Goos, gaat gij ook iets worden? Een dierenarts wordt zoals zijn patiënten. Reken niet op de genade van God, want gij hebt zijn roepstem niet beantwoord." De leken werden aan hun lot overgelaten. Het zaad was op de rots gevallen. Er is mij in Hoogstraten meer ontnomen dan gegeven maar voor hetgeen ik heb gekregen, zeg ik oprecht "Dank u, Seminaiie. Dank u, Piet en dank u, vrienden." En wij, wij stapten voorgoed door de grote poort, lachend door onze tranen heen zonder veel besef van de wereld. Wij stonden op het voetpad van de Vrijheid met zijn fluisterende lindebomen maar in onze valiezen zaten kostbare kompassen.

Naar Gent Oktober 1949. De kasteelheer en de boswachter brachten de schuchtere kempenzoon naar Gent. Dejcep was volgeladen met valiezen, nutteloze spullen en zelfs kort stookhout. Daar stond de schacht op de stoep in een vreemde stad. Moederziel alleen, geen vrienden, alle schepen achter zich verbrand, diploma oud hutnaniora met grote onderscheiding. Levenservaring: nihil. Ik was de eerste student die ooit rechtstreeks van het Klein Seminarie ging studeren aan een staatsuniversiteit en dat in volle schooistrijd. "Collard buiten." Na drie dagen dolen in het labyrinth van straten en stegen vond ik eindelijk mijn uurroosteren dejuiste lokalen. Ik was bang van de rode knokpioegen van Spaak en de ge-

maagd. Ik had mijn lief niet gekozen in een roes van blinde verliefdheid. Het huwelijk zou het sluitstuk worden van mijn beklemmende jeugd en de poort openen naar een volwassen leven. De moeder van mijn kinderen in spe moest zijn: jong, mooi, minzaam, met diploma en zeker niet rijk want ik wou niet de slaaf worden van de schatkamer van een bemoeizieke schoonmoeder. Huwen tijdens mijn legerdienst had nog andere voordelen. Ik kreeg 50,- Bfr per dag meer soldij voor het onderhoud van mijn vrouw en ik mocht buiten de kazernemuren slapen zodat ik in de vrije uurtjes Dr. Bosschaerts kon assisteren en wat bijverdienen. De Russen kwamcii niet en ik zwaaide af.

Het beroepsleven Nieuwjaar 1958. We huurden een groot rjhuis, met badkamer en centrale verwarming tegenover het Begijnhof voor 2.000 Bfr per maand. We schroefden een koperen naamplaat aan de muur en we wachtten aan de telefoon. Iedereen had wel een beest maar de echte boeren runden een familiaal bedrijf met 5 tot 10 melkkoeien op 10 tot 15 hectare grond, enkele zeugen en een Brabants trekpaard. De boeren werkten hard en gingen iedere zondag met een kerkboek naar de vroegmis. Tweemaal per jaar reden zij met de fiets naar Hoogstraten voor de Heilig Bloedfoor en de fokveedag. Tijdens de dorpskermis, vooral in Meer, werden de teugels gevierd. De wilde boerendochters dansten in baaien rokjes over de vloer en hier en daar kneep boer Bavo de katjes in het donker. Ook al verdienden zij het zout op de patatten niet, zij waren gelukkig. Een polshorloge droegen zij niet, maar zij hadden veel tijd om te buurten en elkaar te helpen in nood. Het wegennet was een nachtmerrie. De auto was niet bestand tegen het stof en het sljk van de veldwegen. Files kenden we niet maar's nachts was het gevaarlijk op de baan door de slecht verlichte melkwagens en de zware smokkelauto's. De veearts had een zwaar programma : de bestrijding van T.B.C, mond-en klauwzeer, brucellose en varkenspest. De keizersnede werd voor het eerst in de Kempen toegepast. De praktijk woog zwaar op het privé-leven. We kregen ons eerste kindje, een schattige dochter, di ij t\VCC jaal I:ltcr 11 C'iT'fl :lTec\cn lee


MAN IN DE MAAND Dc wereld werd klein. Ik verdween uit het Straatbeeld cmi had plots veel tijd vuui iiiuuit. diiigcn. De cardioloog heeft een jong hart geplaatst tii'en mijn handen en mijn hoofd. Ik heb bewust een vleugje romantiek en humor en zelfs Iathe.id tussen mijn prmncipe gestrooid. Ik had me voorgenomen te stoppen met alle beroepsactiviteiten op de dag dat de jongste zoon met zijn eerste loonzakje naar buis zou komen. Ik ging vervroegd op pensioen op de Dag van de Arbeid 1994. Sindsdien snoep ik van de mooiste dagen van mijn leven. We hebben alle fietsroutes afgereden, boeken gelezen en struiken verplant. Wij koesteren de vriendschap want viieiideii zijn als bomen. Zij lopen elkaar niet in de weg. Zij geven zuurstof en schaduw en verliezen samen hun bladeren in de herfst.

De veearts en zijn 'patiĂŤnten' gevolge van een hersencyste. Later volgden nog twee zonen die niet in de voetsporen van hun vader zijn getreden. De wereld viel niet in slaap. Het tij begon te keren. Het tijdperk van de evolutie brak open. Toen de landmeters met hun verrekijkers en lange stokken de lijnen trokken voor de bedding van de E19, schudde een boer twijfelend het hoofd. "Dat lukt nooit. Ze gaan verzuipen in de kwebbe." De proeftuin startte en de eerste serre (1963) ontsierde het landschap en de tractor joeg het mooie paard naar de slachtbank. De meanders van de Mark moesten weg. De computer lag in de pampers. Transistors en rekenmachines maakten radiolampen en telramen tot antieke rommel. De geluidsmuur sloeg aan diggcicn. Satellieten in de lucht en karrekens op de maan. Procfbuisbaby' s en abortusklinieken. De Derde Wereld was niet meer te sussen met paternosters en zilverpapier. Na het concilie heeft de Heilige Geest te woest gewaaid. Bij vele pastoors en paters sloeg dc vlam in de pij en zij pleegden vaandelvluchi. De toga hing aan de toog. De heiligen sliepen naast de duivel in een bakske vol met stro. De Apollo XI zette in 1969 de maancabine feilloos neer in de Zee der Stilte. De boeren voelden zich onwennig bij die omwentelingen en zagen hoe Sicco Mansholt in de Europese tempel duistere plannen smeedde om heel de landbouw te reorganiseren. Dat namen zij niet. De grote boerenbetoging (1971) trok als een tornado door Brussel en liet een spoor van hysterie en vernielzucht achter. Ik werd moe. Opgebrand. Ik voelde de hete adem van een jonge generatie dierenartsen in mijn nek. Ik had een spaarvarkentje opstal gezet en dacht aan Epicurus ... Als je gelukkig wilt zijn, moet je uw kapitaal niet verhogen, maar wensen en behoeften milderen." Herdico en Comeco (1972) werden opgericht. De veehouders werden bedankt voor hun vertrouwen. Ik bouwde een landhuis aan een vijver in de groene zone en hield me nog uitsluitend bezig met de vleeskeuring, eerst als zelfstandige, later als inspecteur-keurder bij het I.V.K. Het was 1 september 1972. Op die dag reed ik met vrouw en kinderen per fiets naar Meersel-Dreef. Ik miste de dieren en het geld niet, de brave boeren wel. We hebben ons gewenteld in de zoete weelde van de Golden Sixties. De illusies bleven maar de zekerheden hadden een flinke deuk gekregen. De Chinezen hadden hun rode boekje ook al uitgelezen.

Frans niet zijn echtgenote Betsy


VANUIT HET STADHUIS... NIEUWSSPROKKELS VAN VOOR HET JAAR 2000 HET MOOIE EINDE VAN EEN EEUW?

Kapel Minderhout De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van den Akker of beter bekend als het kapelleke van Minderhout krijgt dan toch binnen afzienbare tijd haarrestauratie. In 1992 werden erreects een

Met de traditionele nieuwjaarsreceptie voor het gemeentelijk personeel heeft het stadsbestuur feestelijk het jaar 2000 ingezet. De sfeer was opperbest en ontspannen, de burgemeester hield zijn toespraak kort en bondig en keek met een voldane blik terug op een onvergetelijk jaar voor Hoogstraten. Daar waren de talrijke festiviteiten rond de opening van het Begijnhof en de toeristische aantrekkingskracht van Hoogstraten zeker niet vreemd aan. Over de aanzienlijke schuldenberg voor de gemeente, waaraan we vorige maand ruim tijd besteed hebben, werd wijselijk maar gezwegen. Geen haan die er om kraaide, het glas mocht meermaals gevuld worden en de toastjes smaakten gewoon naar meer. Iedereen content dus, en daarom kwamen de naderende gemeenteraadsverkiezingen van oktober nog niet aan bod. Wij voelden de laatste weken echter reeds de eerste tekeiieii vaii leveii, evetiwel tiog Le gering oiii lang bij sLil Le sLaati. Dli dueti we echter wel bij een allegaartje van beslissingen, gebeurtenissen en bedenkingen die wij de laatste twee maanden bewust even terzijde hebben gelaten om enkele belangrijke onderwerpen uit te diepen.

Fietspad Loenhoutseweg In de Loenhoulseweg zijn geruime tijd rioleringswerken aan de gang geweest. De werken werden tijdelijk stilgelegd omdat de dienst Wegen en Verkeer op verzoek van de Veiling een voorsorteerstrook wil aanleggen naar de ingang van de Veiling. Om ruimte hiervoor vrij te krijgen is een inbuizing van de gracht aan de noordzijde een eerste vereiste. Dit is de zijde langs het rusthuis. Het stadsbestuur van haar kant dringt al langer aan op de aanleg van een fietspad langs deze weg. Door de inbuizing van deze gracht en de onteigening van 2 meter grond naast de gracht zou dit mogelijk kunnen worden. Wegen en Verkeer zou bereid zijn hierop een fietspad aan te leggen vanaf de Lodewijck De Konincklaan tot aan de Heuvelstraat. In totaal zou er 258 m 2 moeten onteigend worden. Hiervoor is 1 miljoen voorzien in de begroting van dit jaar. De gemeenteraad keurde deze beslissing unaniem goed de gemeente koopt de grond aan en Wegen en Verkeer zorgt voor een fietspad. Deze formule heeft de laatste jaren reeds meermaals tot succes geleid. Denken we maar aan het fietspad tussen Minderhout en Meerle. Hiermee zal het voor de talrijke fietsers weer een klein beetje minder onveilig worden langs deze drukke invalsweg.

Verkeerspiaten Vrijheid Het verstand komt niet voor de jaren zegt men wel eens, maar ook de goede smaak moet men

schijnbaar leren met gissen en missen. hen paar jaar geleden werd de Vrijheid plots overstelpt met verkeersborden. Vooral de borden die het gebruik van een parkeerkaart aanduiden leken wel in solden geweest te zijn want men kon er gewoon niet meer naastkijken. Elke mens met een beetje goede smaak voelde zich wellicht in zijn kunstgevoel aangetast. De eerste reacties waren niet uit de lucht, maar elke kritiek werd weggewuifd. Deze verkeersborden waren nu eenmaal onvermijdelijk om het parkeergedrag in Hoogstraten in goede banen te leiden. Geleidelijk aan luwden de opmerkingen en speelde het gewenningsverschijnsel zelfs de meest verstokte tegenstander parten. Tot men nu plots tot het besef gekomen is dat het eigenlijk toch wel heel anders kan. Er komt een nieuw verkeersreglement. De Vrijheid en het begin van de zij straten worden ĂŠĂŠn blauwe parkeerzone waarbinnen elke automobilist verplicht is zijn parkeerschijf te gebruiken. Enkel de bewoners met een bewonerskaart zijn vrijgesteld van deze beperkte parkeertijd. Dit alles brengt mee dat er een 40-tal verkeersborden in de Vrijheid zullen verdwijnen. De blauwe parkeerzone strekt zich uit vanaf de Moerstraat tot aan de Loenhoutseweg met inbegrip van het eerste gedeelte van alle zij straten die op dit stuk uitgeven. Sommigen zullen zeggen 'beter laat dan nooit", terwijl er hier en daar wel iemand zal zijn die eerder denkt verzint eer ge begint".

aantal dringende instandhoudingwerken uitgevoerd omdat er geen geld voor handen was voor een totale restauratie. "Dit stille oord straalt naar vele mensen een kracht uit en voortdurend brandende kaarsen bewijzen overduidelijk dat heel wat troost zoekenden hier lafenis komen zoeken en vinden. Zou het niet godgeklaagd zijn dat dit 1 75r eeuws gebouw, dat op 10maart1950 als monument geklasseerd werd, door geldgebrek niet meer tot haar volle uitstraling zou komen in de toekomst?" Dit lazen we in De

Hoogstraatse Maand van december 1992. De restauratiekosten voor de kapel werden toen geraamd op 12,5 miljoen Tijdens deze her stellingswerken kwam ook aan het licht dat de kapel waarschijnlijk een schat aan oude muurschilderingen (polychromie) verhorg die door de eeuwen heen verscheidene andere verf - en kalklagen over zich heen gekregen hadden. Door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd reeds in 1985 een kleuronderzoek uitgevoerd naar de ondergestopte verfiagen op het plafond. Toen reeds bleek dat de kleurgeving zeer zeldzaam was. Tijdens de herstellingswerken aan de binnenzijde werd in 1992 een klein gedeelte van de bepleistering verwijderd en moesten kenners vaststellen dat de realiteit de verwachtingen ver overtrof. Doch daar het blootleggen en restaureren van deze


GEMEENTERAAD muurschilderingen wellicht ontzettend veel geld raming 6 miljoen frank) zou kosten werd er toen beslist om de vrijgemaakte gedeelten terug te bezetten met een witte beschermende laag om ze te bewaren tot latere restauratie. Intussen kreeg architect Herman Adriaensen, die toen ook de overkoepelende architect voor het Begijnhof was, de opdracht om een dossier over deze restauratie op te stellen. Een half jaar geleden gaf het stadsbestuur hem de opdracht een dossier "Vooronderzoek "op te stellen voor de eigenlijke restauratie. Dit soort onderzoek is noodzakelijk om een degelijk restauratiedossier te bekomen. Dit vooronderzoek dat 1,3 miljoen frank zal kosten wordt gefinancierd als prefinanciering op de totale restauratie. Dit wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid Verlinden, die tijdens de dringende instandhoudingwerken in '92 schepen voor het patrimonium was, beklaagt er zich over dat de binnenzijde van de kapel weer helemaal zwartgerookt is door de rook van de kaarsen. "Zouden wij niet beter elektrische lampjes plaatsen zoals in Scherpenheuvel ?"vraagt hij zich af. "Zoals het nu gaat is het onverantwoord hier nog geld aan te besteden." Er valt wat voor te zeggen.

Blauwe zakken Het is zover. Na de groene GFT-container, de groene milieubox, de glascontainers, het containerpark, de grijze vuilniszak, de groene plastic-afvalzak is er nu de blauwe PMD-zak. PMD het magische woord voor plastic, metaal en drankkartons. Aan de reacties links en rechts te horen lijken nogal wat mensen in gans deze afvalberg het noorden kwijt te geraken. Nochtans is deze nieuwe zak een verdere stap in gans het proces van selectieve ophaling met het oog op een betere recyclage van ons afval. In de grijze zak voor het restafval bleek er nog heel wat materiaal te zitten dal nog voor recyclage in aanmerking kon komen en dus eigenlijk niet in deze zak thuishoorde. Denken we maar aan al die blikjes, de drankkartons van melk en fruitsappen maar ook aan een aantal harde plasticsoorten. Deze horen voortaan thuis in de blauwe PMD-zak. Na ophaling worden deze materialen later gesorteerd en gerecycleerd. De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen, kortweg lOK, die instaat voor gans de afvalverwerking in de Kempen, heeft hiervoor een contract afgesloten met de privé-

onderneming Fost-plus. Hierdoor komt er nu een uitbreiding van de LOK—service. LOK waarborgt de gemeente een twee-wekelijkse huisaan-huis-ophaling van deze blauwe PMD-zakken. Ook zal er 12 maal perjaar papier en karton aan huis worden opgehaald . Ook op het containerpark kan men met deze producten terecht waar LOK ze zal laten afvoeren. In het nieuwe contract wordt ook de selectieve inzameling van glas via glasbollen of huis-aan —huis onderschreven. Concreet betekent dit dat er in Hoogstraten voortaan om de twee weken een blauwe zak (PMD), een grijze zak (restafval), en GFT zal opgehaald worden. Maandelijks is het dan de beurt aan papier en karton en de groene zak (plastic). En tenslotte kunnen we ook nog twee maal per jaar ons groot huisvuil buiten zetten. Voor vele mensen zal het wellicht niet erg duidelijk zijn welk soort plastic er nu in de blauwe en wat in de groene zak moet. Hiervoor verwijzen we graag naar het gemeentelijk informatieblad van december waarin gans deze selectieve ophal ing uit de doeken gedaan wordt. In de loop van december heeft iedereen in de gemeente enkele zakken met de nodige informatie thuis toegestuurd gekregen. De eerste 24 blauwe zakken zijn gratis en worden samen met de grijze afvalzakken bedeeld. Vanaf januari is het nieuwe project van start gegaan. In de discussie die de gemeenteraadsbeslissing vooraf ging, kantte dc groene oppositiepartij Agalev zich tegen deze overeenkomst. Zij opteerde om dit contract te beperken tot een tijdsduur van 2 jaar in plaats van 5 om geen vrije hand te geven aan deze commerciële vennootschap. Ook de gratis bedeling van de blauwe zakken vond zij geen goede stap in de voorkoming van afval, integendeel. Zij opteerde daarom eerder voor het belasten van plastic flessen om alzo de milieuvriendelijker glazen flessen te promoten.

Ft4 Drie jaar geleden ondertekenden de politiediensten en de gemeentebesturen van Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas een nieuw samenwerkingsverband voor de politie en rijkswacht in deze gemeenten. De Interpolitiezone Hougsti ateii-Mci ksplc, —Rijkevui sel was een feit. De voorbije jaren was er alleen maar lof voor de vlotte samenwerking. Tot begin december Minister van Binnenlandse zaken Duquesne met een aantal hervormingsplannen op de proppen kwam. Hij wil in het arrondissement Turnhout komen tot vijf IPZ 's. Rond Turnhout voorziet het plan twee grotere IPZ s. Vooreerst de zone Hoogstraten,Merksplas, Rijkevorsel uitgebreid niet de gemeenten Beerse, Vosselaar en Lille. Deze gemeenten vormden voordien reeds een eigen IPZ. De andere zone zou de gemeenten l'urnhout, Oud-Iurnhout, kavels, Baarle-Hertog, Arendonk, Retie, en Kasterlee beslaan. Dit zou ook een samenvoeging van twee bestaande IPZ's zijn. Alle burgemeesters uit de Noorderkenipen pleiten er evenwel voor (1I norprnnki1ijke 1P7 Hnngtritpn t hphoiiden, alsook deze van Arendonk en die van Turnhmit samen te voegen met deze van LilIc. Uiteindelijk zal de beslissing bij Minister Duquesne liggen en deze wordt wellicht nog in de maand februari verwacht.

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID 116 TELO3/3144292

Salm-Salmstraat Tijdens de gemeenteraadszitting van december plaatsten de raadsleden Blockx en De Pryck bij hoogdringendheid de afsluitpaaltjes in de SalniSalmstraat 01) de agenda. In hun verantwoording spreken heiden zich uit voor het verwijderen van deze paaltjes. Raadslid De Pryck ver-


GEMEENTERAAD wijst hierbij naar een enquête onder de buurtbewoners waarbij de meerderheid zich zou uitgesproken hebben voor het openmaken van deze weg. Raadslid Blockx erkent dat er twee standpunten zijn, dat het logisch was dat deze weg vroeger afgesloten werd maar nu wel terug open zou moeten. Als in de toekomst zou blijken dat hier problemcn uit voort zouden komen kan men nog altijd een soort barrière inbouwen of een soort sluis construeren. Raadslid Wouters repliceert hierop, zonder zich te willen uitspreken voor of tegen, dat deze zaak al verscheidene malen op dc verkeersraad geweest is zonder dat daar een beslissing gevallen is. Dit is niet de bevoegdheid voor de gemeenteraad, vindt hij. Deze beslissing zou moeten gemaakt worden door mensen met kennis van zaken, zoals de politiecommissaris in samenspraak met de buurtbewoners. Gans deze buurt zou in zijn geheel best eens bekeken worden in functie van een zone-30. Trouwens, voegt hij er aan toe, "van een enquête kun je hier bezwaarlijk spreken. De eerste rondvraag leverde immers maar 31 stemmen op voor het verwijderen van de

Het schepencollege heeft deze bezwaarschrif ten onderzocht en ze uiteindelijk toch verworpen. De meeste bezwaarschriften hadden betrekking op de inplantingsplaats, vlakbij het centrum van Hoogstraten. Zoals ge u wellicht nog herinnert gaat het om een serrecomplex en bedrijfsgebouwen op een totaal van 15 hectaren. Het oorspronkelijk plan is intussen reeds twee maal aangepast zodat er voor de initiatief nemer reeds heel wat tijd verloren gegaan is. Deze maakt zich sterk dat het bedrijf, dat vooral planten voor de groententeelt zal kweken, op termijn een 80-tal vaste werknemers in dienst zal nemen. Omwonenden daarentegen vrezen vooral hinder te ondervinden waarbij de mogelijke lichtpollutie een belangrijke bron van ergernis is. Maar vooral de inplanlingsplaats op de hoek Loenhoutseweg-Kathelijnestraat, vlakbij het centrum, en in een gebied dat door de aanwezigheid van een waterwinningsbedrijf (Pidpa) nogal aan beperkingen onderhevig is, heeft in eerste instantie heel wat reacties doen loskomen. Volgens de Agalev-fractie in de gemeenteraad le gt de inplanting van dit bedrijf

nieuw op te richten bedrijf Belgicaplant te laten vestigen in Meer. Afwachten of dit voor Stedenbouw eveneens een goed alternatief is.

Gratis vervoer 65 + Vanaf 1 februari zullen alle 65-plussers uit de gemeente Hoogstraten zich gratis met de bus van de Lijn kunnen verplaatsen door het ganse Vlaamse land. Dit is een gevolg van de regeringsbeslissing om alle stads- en streekvervoer in Vlaanderen gratis te maken voor alle 65-plussers. Voor de gemeente l-Ioogstraten gaat de regeling in op 1 februari 2000. Hiermee is Hoogstraten één van de eerste gemeenten uit de Kempen en dit heeft alles te maken met de datum van de ondertekening van het mobiliteitsconvenant (januari '97). Iedereen die in aanmerking komt zal in de loop van februari een gratis tramlhus kaart door de Lijn toegestuurd krijgen. Wij wensen hen alvast veel rijplezier.

BEGRAFENISSEN

JORIS

* De bewuste paaltjes in de Salm-Salmstraat : hinder of middel te geit sluikverkeer ? Volgens het gemeentebestuur moeten ze weg. paaltjes en 56 die er tegen waren." Raadslid De Pryck is echter van mening dat het beter is dat veel mensen in de gemeenteraad beslissen dan dat één man de knoop moet doorhakken, maar hij moet daarbij wel toegeven dat hij de enquête zelf niet gelezen heeft. Raadslid Verlinden van zijn kant kan er niet bij waarom dit punt nu plots hij hoogdri ngendheid mnFt hphaniFld wlrlpn m niet gewoon als punt op de agenda kon afgehandeld worden. Volgens burgemeester Van Aperen dringt er 7i1-h nu wel een heiising op. "Indertijd hebben wij hier in de gemeenteraad het politicrcglcmcnt goedgekeurd waardoor de toegang voor auto's verhinderd wordt. Het is nu aan de gemeenteraad om dit politiereglement in te trekken en een ander te laten itiaketi ofwel behouden we hei eerste. De stemming zal best issen." Agalev onthoudt zich bij de stemming om de hoger vermelde reden, schepen Peerlinck stemt zeer overtuigd tegen en de rest kan de geiiieenteraad gaat akkoord met het openstellen van de Salm-Salmstraat.

Serrepark Hollandpiant Zoals reeds in ons vorig nummer aangegeven waren er bij het laatste onderzoek voor de bouw aanvraag van het grote serrecomplex acht bezwaarschriften op het stadhuis binnengekomen.

een hypotheek op een verdere uitbreiding van Hoogstraten centrum . In het Structuurplan Vlaanderen ie Hoogetraten als enige stad in do Noorderkempen weerhouden en komt nog alleen in aanmerking voor woonuitbreiding. Hoe dan ook, het positief advies van de gemeente is doorgestuurd naar Stedenbouw. De bal ligt nu in hun kamp om al dan niet een hcuwveig imning ate teveren Intussen is het wachten op het onderzoek naar de milieuvergunning. Half janhlari Was er nog geen aanvraag binnengekomen. Dit wordt echter wel kortelings verwacht. Dan start een nieuw ondeioek waal hij ticawa ren kunnen ingediend worden. Deze periode zal één maand in beslag nemen. De voornaamste belanghebbenden zijn buiten de firma Hollandplant vooral de families Lambrechts en Aerts die hun gronden voor dit project ter beschikking gesteld hebben. S che pen Karel Aerts heeft zich hiervoor voor dc deontologische commissie van de gemeenteraad moeten verantwoorden. 1 Ict is immers niet toegelaten dat ledeii van liet gemeentebestuur deelnemen aan besprekingen van zaken waarin zij zelf belanghebbende zijn. Het ACW lanceerde enkele weken geleden ook een mogelijk alternatief. Zij stelde voor om het

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

-s'

Vorig jaar werd Jos Sprangers reeds iiiet medailles overhan gen. Nu is hij op pensioen en werd hij door het college bedankt voor zijn jarenlange inzet.


GEMEENTERAAD

Belangenvermenging van de schepenen Aerts en Desmedt? Agalev stuurt dossier naar Gouverneur Hebben de schepenen Aerts en Desmedt hun persoonlijke belangen boven die van de gemeenschap gezet en hierdoor de deontologische code aan hun laars gelapt? Hierover zal weldra een uitspraak vallen. De oppositiepartij Agalev heeft de beide schepenen tijdens de gemeenteraadszitting van september belangenverinenging verweten. Het woord is nu aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen.

en dit zit raadslid Jan Fret erg hoog, schepen Desmedt heeft actief deelgenomen aan de bespreking van dit dossier in de het schepencollege van 13 en 20 september en in de gemeenteraad van 27 september. Zelfs toen zij hier door het raadslid op attent gemaakt werd weigerde zij de raadszitting te verlaten en ontkende belangen te hebben in deze verkaveling. Omwille van deze rechtstreekse, persoonlijke betrokkenheid van beide schepenen in deze dossiers heeft Agalev bezwaar ingediend. Deze projecten hebben immers grote gevolgen voor het algemeen belang . Vooral het ruimtelijk aspect, de mogelijke gevolgen voor de omwonenden en de financiĂŤle belangen zijn hierbij van doorslaggevend belang. Om meet inzicht te krijgen in de mogelijke belangenvermenging en de "voorrang van het eigen belang aan het algemeen belang" vroeg de oppositie de bijeen-

In de raadszitting van 27 september '99 diende

Agalev een bijkomende agenda in. Ineen tweetal dossiers werden de schepenen Aerts en Dcsmedt fel aangepakt. RuadGlid Jan Pret kon digde zelfs aan de deontologische commissie bijeen te laten komen. Deze commissie werd een jaar eerder in het leven geroepen om eventuele belangenvermenging van leden van het gemeentebestuur te onderzoeken en aan te klagen. Alle raadsleden hebben immers de deontoloische code inzake dienstverlening aan de Hoogstraatse bevolking goedgekeurd waarin o.a. artikel 4 bepaalt : "Bij hun optreden binnen en buiten de gemeenteraad en in hun contacten met individuen, groepen en instellingen geven gemeenteraadsleden voorrang aan het algemeen belang boven particularistische belangen en zij vermijden elke vorm van belangenvermenging." En dat is nu juist wat schepen Aerts en schepen Desmedt niet zouden nageleefd hebben. Schepen Karel Aerts wordt verweten te nauw betrokken te zijn bij het project van de Nederlandse firma Hollandplant die een Belgische vestiging (Belgicaplant) wil oprichten in Hoogstraten aan de Loenhoutseweg. Een gedeelte van deze gronden hoort toe aan de familie Aerts. Ook het OCMW zou een deel van haar gronden verkopen voor de bouw van deze 15 hectare grote serre. In het totaal gaat het hier om een project van ongeveer 1 miljard frank. Het schepencollege, waarin dus ook schepen Aerts zetelt, veegde onlangs alle bezwaren tegen de bouwaanvraag van de tafel. Deze bouwaanvraag was ingediend door de zoon van schepen en door Frans Lambrechts. De voornaamste bezwaren hadden vooral betrekking op de inplanting van een dergelijk groot complex vlakbij hei centrum van Hoogstraten, wat een serieuze impact zou hebben op de omgeving en op de omwonenden. Ook deden er nogal wat geruchten de ronde als zouden de prijzen voor de gronden sterk verschillen tussen deze van het OCMW en deze van de andere eigenaars. Schepen Annie Desmedt zou dan weer betrokken zijn bij een grote nieuwe verkaveling tussen dF Hng n de T age Weg ie Minderhniii Hei gaat hier om een verkaveling van 51 bouwpercelen. Zij enlof rechtstreekse familieleden zouden gronden hebben op het bewuste terrein en een verkoopsovereenkomst hebben opgemaakt met de projectontwikkelaar Van Sundert onder voorwaarde dat het project kan doorgaan. De vereiste vergunningen hiervoor moeten evenwel door het college en de gemeenteraad worden verleend. Zelfs zonder dat de schepen aan de beraadslagingen zou deelgenomen hebben is er sprake van belangenvermenging. Maar,

Ti

Maken deze schapen weldra plaats voor een gigantische verre ? Kortelings start de aanvraag voor een nulieuvergunning. Het schepencoliege veegde in ieder geval de bezwaren tegen de bouwaanvraag reeds van tafel en stuurde het dossier met een gemeentelijke goedkeuring door naar Stedenbouw. Intussen wordt schepen Aerts het vuur aan de schenen gelegd.

Tussen de Hoge en lage Weg is nog heel wat plaats voor woningbouw. Opmerkelijk genoeg "vergat" de projectontwikkelaar dat in Hoogstraten 50 % van de kavels voorbehouden moet blijven voor sociale woningbouw. Zou zefv een schepen zoiets kunnen vergeten ?


GEMEENTERAAD roeping van de deontologische commissie, daar er volgens haar tijdens de gemeenteraadszitting te weinig duidelijkheid gegeven werd. Drie maal kwam deze commissie hij elkaar, de eerste maal om de ontvankelijkheid van de melding te onderzoeken, de tweede maal om de beide partijen te horen. De uitspraak over deze zaak viel in de zitting van 10 januari. De commissie was evenwel van oordeel dat beide partijen hun zeg hadden kunnen doen en dat hiermee dc zaak kon gesloten worden. Van belangenvermenging was volgens de meerderheid van de commissie geen sprake, alleen hadden beide schepenen wel een vergissing begaan door bij de besprekingen aanwezig te zijn. Agalev kon met deze visie evenwel geen vrede nemen. Uit de verhoren van de betrokkenen en de beraadslagingen in de commissie werden er naar haar mening te weinig antwoorden gegeVen op de door haar gestelde vragen. Hierdoor werd op geen enkele manier het vermoeden van belangenvermnejiging weerlegd. Daarom stuurde Agalev gans het dossier door naar de Gouverneur. Het woord is nu aan hem. "Wat ook de beslissing van de Gouverneur zal zijn," vindt Jan Fret, "het staat onhetwistbaar vast dat de deontologische code geschonden is. Ieder burger heeft het recht zijn particuliere belangen te regelen zoals hij dat wenst en met respect voor de wet. Wij hebben daar niet in tussen te komen. Voor ons kan het echter niet dat een schepen zich met particuliere belangen van dergelijke omvang bezighoudt terwijl hij een mandaat van schepen bekleedt. Dan moet hij naar onze mening een duidelijke keuze maken. De grens tussen particulier en algemeen belang wordt in dergelijk geval moeilijk te onderscheiden."

I,AhF HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG t

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering

Zelfs ex-secretaris Louis Van Hoeck was weer van de partij op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel. Zo te zien nog altijd goed voor een vinnige discussie.

Maria Vernzeiren uit Wortel kreeg tijdens de receptie op het stadhuis het ereteken van de arbeid tweede klasse.

Lezers schrijven: Mijnheer cle Hoofdredacteur, Mevrouw de Verantwoordelijke Uitgeefster. In de rubriek Vanuit het stadhuis' in de vorige Hoogstraatse Maand staat uw redacteur uitgebreid stil bij de schuld van de stad Hoogstralen. Daarbij zou ik toch enige kanttekeningen willen maken. - Jonge mensen die een huis kopen of bouwen, hebben gedurende hun middelbare leelimid een veel groter bedrag uitstaan hij de ontlenende bank clan die 60.000 of 72000 BEF schuld per inwonet. De tien miljoen Belgen hebben elk 1.000.000 BEF siaatsschuld achter hun naam staan. Grotendeelds verschuld gd aan het binnenland (eigen bewoners dus) zodat dit niet zo ii probleem is om internationaal mee te kunnen. i,even we trouwens niet in het beste land van de wereld? Begroting en schu ldophciuw moeten bekeken worden tegenover de prestaties die het openbaar bestuur levert voor ziin burgers. 1-loogsiraten heefl

rk 1 utstc tienjaar .ztotLndLc Is zijn iLh lersland ingelopen op het gebied van openbare werken en andere voorzien ingen. Daarenboven heeft elke gemeente de laatste jaren een vernieuwd hoekhoudprogramma moeten invoeren, inclusief balans en pal ri mcmi umboekhoud ing. Op deze cijfers zou een financieel analyst enkele ratio's kunnen toepassen. vergelij kbaar met waarderingen van privé-ondernemingen. Hoog tijd dat dit eens gebeurt. zodat een genuanceerd beeld van die 'schuld' kan gepresenteerd worden. "Ik word in ieder geval geen schepen van financiën meer ....., zegt de bevoegde schepen in het betrokken artikel. Een geit kaardige situatie tegerikoniend in een privé-bedrijf zei een kameraad laatst: als JeJe begroting niet kunt verdedigen, neem je beter ontslag. Als de schuld inzet is van cle volgende gemeenteraadsverkiezingen, dan moet het schu dbeheer zeker beter onderbouwd worden. IVLJIre l(1/11lOPIS

ininox.

Advertenties

I

p '

industrieweg 7 2 320 H o o g s t r a t e n Tel. 03/31 4.47.55 Fax03/314.80. 65

314.49.111314.55.04

11


PUBLI REPORTAGE

Een Zwitser in Hoogstraten? Een gesprekje met Reto Kindlimann, general manager van 'Amazing World' Bent u toe aan nieuwe energie, een nieuwe ervaring, een beetje tijd voor jezelf? We leven in jachtige tijden. De sleur van elke dag legt zoveel beslag op onze tijd en onze emoties. Hoe kunnen we wat vrijheid, wat tijd voor onszelf vinden? Wij vroegen het aan Reto Kindlemann die sinds vorige week een reisbureau uitbaat in de passage Standaard Boekhandel te Hoogstraten.

A

iI

MOZk

Reizen

tot

VVOILd1,

ieders verbazing

Vrijheid 147, Hoogstraten (passage Standaard Boekhandel) Tel. 0313142773 Fax 03/3142774 e-mail: umaziisg.world@w'ol.be

Reto Kindlimann: 'Door te reizen, de horizon te verruimen. Er bestaan 101 mogelijkheden om even aan alles te ontsnappen. Reizen om te ontdekken, te leren, nieuwe vrienden te maken, te relaxen, te sporten, jezelf terug te vinden, te plezieren... te verbazen. De batterijen nog eens opladen. Laat alles wat in je borrelt de vrije loop en omringje met mensen die je graag ziet, ook zij verdienen wat aandacht en tijd.'

Coska

Kica

Diashow op woensdag 9 februari vanaf 20u. Zaal PAX te Hoogstraten (achter de kerk) Inkom gratis 1I,J

Hoe belandt een Zwitser onder de kerktoren van Hoogstraten? R.K.: 'Ook ik heb mijn gevoelens de vrije loop gelaten. In het romantische VenetiĂŤ aan boord van een cruise ben ik verliefd geworden op een Hoogstraatse met 3 kinderen. Geen ontkomen aan, dus hebben ik en mijn dure telefoonrekening besloten de bergen in te ruilen voor het oh zo vlakke land (met pijn in mijn hart). Na 2 jaar en enkele maanden lust ik liever frieten dan 'Rosti', kortom ik ben ook verliefd geworden op deze gezellige plek'. Wat heeft het reisbureau 'Amazing World' te bieden? Wij zijn een reisadviesbureau dat alles biedt. Van een weekendje 'Disney' of Center Parcs, zon- of skivakantie, safari's, cruises, tot luxueuze tentenkampen in de woestijn. Nochtans straalt het kantoor een Midden-Amerikaanse sfeer uit. 'Reeds op jonge leeftijd hebben mijn ouders me door verschillende verre reizen de wijde wereld getoond. Later ben ik zelf veel gaan reizen. Mijn voorkeur ging uit naar Canada en de Verenigde Staten. Ik heb mijn hart verloren in Costa Rica, tijdens een taalstage. Veel Spaans ken ik wel niet meer, maar de liefde naar de natuur, de salsa, de hartelijke bevolking hebben een blijvende indruk op mij gemaakt. Vandaar mijn specialisatie op 'Las Americas'. De schappen liggen vol kleurrijke brochures die

bijna alle hoeken van de wereld blootgeven. Toch is dit aanbod niet allesomvattend. Volgens wens kunnen andere vakanties worden samengesteld, zoals b.v. een waridelvakantie in de Alpen met overnachting in rustieke berghutten. Altijd welkom!


ERFGOED

De herinnering aan het klotsende waterrad (1) Soms, wanneer enkele Hoogstratenaren in een nostalgische bui aan het mijmeren zijn over de vergane glorie van de Hoogstraatse watermolen, dan hoor je wel eens iemand zeggen: 'Ik zie het nog zo voor me, dat grote klotsende waterrad aan de zijkant van het gebouwtje'. Prompt roept er dan iemand in het gezelschap: 'Dat kan niet. Dat heb jij niet meer geweten.' Meestal pruttelt die andere dan nog wat na. 'Ja maar ik was toen nog klein, ik herinner het me nog vaag...' In werkelijkheid is het mooie houten waterrad eraf gehaald rond 1911, kort nadat de gemeente Hoogstraten (samen met Rijkevorsel) het gezag over de sluizen had overgenomen van de toenmalige eigenaar. Het kringvormige spoor dat het machtige rad in het bakstenen metselwerk heeft nagelaten, heeft sindsdien nog vaak tot de verbeelding gesproken van de dromerige wandelaars. We hebben de geschiedenis van deze watermolen nog eens onderzocht en neergeschreven voor u, lieve lezer. Zo komt u eindelijk te weten hoe oud die watermolen nu juist is en wat hier precies heel de tijd gebeurde in al die vorige eeuwen. Het klotsende waterrad en de machtige dreun van de olieslagmolen die u misschien zult horen, zijn er enkel in uw verbeelding. Het is (voorlopig) geen werkelijkheid.

De molen van de kasteelheer Deze watermolen noemde men vroeger meestal de 'Laarmolen' of de 'watermolen aan het Laren'. Dat is niet zo vreemd, want dat stukje Markvallei werd wel vaker 'het Laar' (of 'het Laren') genoemd. Dat was in de middeleeuwen een gebruikelijke naam voor een stuk onbebouwd, drassig weiland. Men liet er soms wat schapen grazen of men kwam er turf steken, maar het werd niet voor permanente veeteelt of akkerbouw gebruikt. Meestal lag dat laar dan aan de rand van het dorp, zoals het Laar in ons Hoogstraten. Er staat al vele honderdenjaren een watermolen met die naam op die plaats. De geschiedenis van de Laarmolen brengt ons terug tot in de middeleeuwen, In 1210 kreeg Hoogstraten het statuut van 'Vjheid',hetgeen enkele interessante handeisrechten met zich meebracht. Hoogstraten was in die tijd nog vooral het domein van de heer op het kasteel (op de plaats waar nu de gevangenis staat). De kasteelheer dicteerde de wetten waar de mensen zich naar moesten schikken. Door de vele voorrechten die de inwoners vati Hoogstraten kregen, was Hoogstraten in de middeleeuwen al uitgegroeid tot een echt middenstandersstadje. Industrie en de handel draaiden goed in Hoogstraten. Daarvoor was Hoogstraten in de 131 eeuw al bekend. Om die groeiende economie te voeden, liet de heer op zijn grondgebied overal watermolens en windmolens oprichten. Zo heeft ook de heer van Hoogstraten besloten om de Laarmolen te laten bouwen. Dat gebeurde in elk geval v66r het jaar 1381 want er is een document teruggevonden uit dat jaar, waarin de heer van Hoogstraten de Laarmolen vermeldt. Hij koos voor een watermolen die enkele honderden meters stroomaf waarts staat van het kasteel. Dat kwam goed uit want dan kon men het water van de Mark doen stijgen om zo de slotgrachten te vullen. Handig in oorlogstijden wanneer de burcht door vijan-

delijke legers aangevallen werd. Om het waterpeil aan te passen moest de kasteelheer dat gewoon even aan de molenaar vragen. Die kon dan de schuiven verhogen die zich voor de sluizen van de watermolen bevinden. Dit zogenaamde sluisrecht was een voorrecht van de heer (en later van de graaf). Halfweg de negentiende eeuw, toen een nieuwe eigenaar de molen kocht van de graaf, erfde die ook dat recht. Het sluisrecht heeft in de loop der eeuwen vele boeren kwaad gemaakt door de overstromingen die de watermolen veroorzaakte. Uiteindelijk werd er dan een maximumhoogte vastgesteld, waarboven de molenaar niet mocht 'stuwen'. Deze hoogte werd aangeduid door een ijzeren pin die in de brug bij de molen is

Reconstrw ii,

( iii I(

('/l(

li?Çï(jI/UfiC 1/?

ingemetseld. Men noemt dit de pegel. Wie mij niet gelooft, moet er maar eens gaan kijken. In de linkervleugelmuur, aan de stroomopwaartse kant van de brug, zal je de kegelvormige metalen pin wel vinden. Ook in de brug die wat verder stroomopwaarts ligt, zou zich een pegel hebben bevonden. Die brug heeft er in elk geval haar naam aan te danken. Sommigen noemen ze wel de Peperbrug, maar ze heet eigenlijk de Pegeibrug. Hoe dan ook, de molenaar moest zich dus wel houden aan de maximumhoogte. Hoog opgestuwd water doet het waterrad erg goed draaien, maar hij mag niet overdrijven. De laatste gebruikte officiële pegelhoogte bedroeg 125 cm. Een groot verschil met de 10-15 cm water die nu over de drempel onder de brug stromen!

dc Luii,nolcn.

13


ERFGOED

Meel, smout en schors Nu wecr terug naar de vijftiende eeuw. Wat deed toen die molenaar precies in de watermoten? Waar werd al dat watergeweld voor gebruikt? Deze waterkrachtcentrale diende in die tijden natuurlijk om de groeiende economie van Hoogstraten te voeden. Dat Hoogstraten had meel nodig om haar broden te bakken en olie om de lampen te doen branden. Meel werd gemaakt door graankorrels te malen tussen twee grote draaiende stenen. Er zijn tijden geweest dat het waterrad van de Laarmolen zo'n inaalsysteem deed draaien. Het was dan een korenmolen. Zo is de nabijgelegen windmolen (nu gekend als de Salm-Salmmolen) altijd een korenmolen geweest. Op enkele korte periodes na is de watermolen altijd een slagmolen (of oliemolen) geweest. In die periodes bevond zich een nog veel merkwaardige installatie in het gebouwtje. Er werden hier zakken met kleine zwarte zaadjes (koolzaad, raapzaad of maanzaad) binnengebracht en men droeg flessen met olie buiten. Binnen kon je zien hoe twee grote ronde kantstenen over een ronde, platte liggende steen (het 'doodsbed') rollen. Onder hun knarsend geweld werden de harde zaadjes geplet en gekneusd. De aaneengekoekte zaadjes voelden al wat vettig aan, ze gaven hun olie vrij. De zaadjesbrij werd dan nog in een pan wat verwarmd en het warme zaad werd dan in wollen zakken gedaan. Dan begon het eigenlijke olieslaan. De zakken werden tussen twee houten blokken geklemd. Deze bevonden zich in een slagblok. Een systeem van twee grote slagbeitels klopte de blokken tegen elkaar en perste de olie uit de zakken. De zware beuken-

GS

eY

11

'N

spriaav-

k%C iat teleto t~%Sc03r3 4 teei0 e

14

houten slagbeitels waren zo'n drie meter hoog. Aangedreven door de kracht van het waterrad, deden ze het hele molengebouw trillen onder hun machtige dreun. Negentig jaar geleden kon je het nog zien in Hoogstraten. Tegenwoordig kan je nog een slagmolen aan het werk zien in de Hoolstmolen in Balen (nabij Mol). De olie die op deze manier uit koolzaad wordt gewonnen, noemt men ook wel smout (inderdaad: van de smoutebollen!). Er zijn ook tijden geweest (vooral in de vorige eeuw) dat er op de Laarmolen ook schors gemalen werd. Dat gebeurde dan in een graanmoleninstallatie waarbij men grovere maalstenen gebruikte dan voor het graan. Tussen de draaiende stenen werden stukjes eikenschors vermalen tot een fijn poeder. Dat schorspoeder bevat veel looistoffen en de Hoogstraatse leerlooierijen konden dit dus goed gebruiken. In de vorige eeuwen deed men niet zo dromerig over een watermolen of een windmolen. In het pre-Electrabel-tijdperk waren molens gewoon de noodzakelijke energieleveranciers van de industrie.

Onze watermoelen die men heyt de Laermoelen We kunnen de gebeurtenissen op de Laarmolen vrij goed volgen vanaf 1400. Op basis van oude teksten kunnen we afleiden wanneer hier olie geslagen werd en wanneer er graan gemalen werd. Vergeet niet: we zitten in de periode

waarin de Hoogstraatse molenindustrie beheerd en geleid werd door de heer van Hoogstraten. De molenaar pacht de molen van de heer. Zo belooft de heer Jan van Kuik in 1405 aan de

Hoogstratenaren dat hij er wel voor zal zorgen dat de oliemolen aan het Laren terug omgebouwd wordt tot een korenmolen. Wilt u het de man zelf horen zeggen? Hier komt hij: Ende verclaert dat wy onze watermoelen die men heyt de Laermoelen, die nu een wyl lyds hier af slachmoelen geweest heeft, binne twee jaren tot eene coremoelen gelyc dat zy voorinaels plach

te wesen ... We weten niet goed of Jan van Kuik zijn belofte heeft waargemaakt. In elk geval zien we in 1468 dat er toch weer een olienioleninstallatie in de watermolen staat. In een schepenakte reclarneert men immers over de molenaar Jan van Thienen die er oneerlijke commerciĂŤle praktijken op zou nahouden. Men schrijft dan dat hij voor straf gheen saet slaen en sal inogen dan zyn selfs saet. Gedaan dus met de oliehandel van Jan van Thienen. De man zat op zwart zaad. In 1518 is Hoogstraten een graafschap geworden. De heer van Hoogstraten, Antoon de Lalaing, moest je toen plots 'graaf van Hoogstraten' noemen. Uit datzelfde jaar is een tekst teruggevonden waarin men het heeft over de corenmoelen tot La ren. Wanneer we halfweg de zestiende eeuw zitten, wonen de Hoogstratenaren in een stadje met een prachtige, gloednieuwe kerktoren. Op de Laarmolen werd toen ook veel schors gemalen. Maar dan komen we in 1566 de rentmeester Willem Sprute tegen. Deze man doet alle financiĂŤn in opdracht van de graaf. Hij vertelt over de Laarmolen dat die op schorseplach te inalen ende weder gestelt is op rogge ende graen te malen gelijk sy eertijds

gedaen hadde. In de 161 eeuw kan je op de

Laarmolen dus enkel een graan- of schorsmolen aan het werk zien.


ERFGOED

De Geuzen hebben de molen in de fik gestoken! Het gcbouwtjc dat wij nu zicn staan, is dat hetzelfde gebouwtje als de oliemolen waarin Jan van Thienen olie aan het slaan was? Zien wij hetzelfde als graaf Antoon de Lalaing in de eerste helft van de zestiende eeuw? We zouden ht graag geloven maar verschillende elemen ten wijzen erop dat die oude Laarmolen grotendeels is verdwenen en dat er rond 1620 een nieuwe kwam op dezelfde plaats. De oude watei miioleu die men in de 16 eeuw zag staan hij het Laren, die is niet rustig kunnen blijven staan in het oorlogsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). i.vi lug dic eigeulijk iii giole umute was opgestookt door onze vriend de jonge graaf Antoon II de Lalaing. Die kerel was in de jaren 1560 een ambitieuze en verstandige twintiger. Samen met andere edelen in de Lage Landen was hij absoluut niet te spreken over de grote baas van onze gebieden, de Spaanse koning Filips 11. De graaf van Hoogstraten was een van de grote pleitbezorgers van een grotere onaf hankelijkheid van de Nederlanden ten opzichte van Spanje. Maar van al dat gemor en protesteren werd de Spaanse vorst zo krikkelachtig dat er een oorlog van kwam. Tussen 1568 en 1600 is de Spaanse krijgsmacht vanuit het zuiden door de Nederlanden getrokken. Ze geraakten met hun bezet gebied niet veel verder dan Hoogstraten. In die tijd werd het dagelijks bestuur van Hoogstraten niet meer waargenomen door de graaf. Op het kasteel zat toen een Spaanse gouverneur. Onze strijdiustige landgenoten van die tijd noemden zich de geuzen en ze deden er alles aan om de Spaanse bezetter het leven zuur te maken. Wat heeft deze oorlogsverslaggeving nu met die pittoreske, rustig kabbelende watermolen te maken? Hier komt het. In 1596 schrijft men:

De walermolen tot Laeren is in den jare LXX VI bij den Guesten afgebrant'. Men heeft het over de Geuzen natuurlijk. En wie overweg kan met Romeinse cijfers ontdekt dat in 1576 de Laarmolen helemaal is afgebrand. Dat is hoogstwaarschijnlijk wel een schrjffout want in andere documenten kan men terugvinden dat de molenaar zijn pacht is blijven betalen tot in 1579. Hoe het ook zij, rond 1580 is onze Laarmolen helemaal in de as gelegd. Maar daar is het gelukkig niet bij gebleven. Tussen 1609 en 1621 was het oorlogsgeweld geluwd (het Twaalfjarig Bestand) en de rentmeester van do graaf van lIÛog.tfatcii wildL LU snel mogelijk de 1 loogstraatsc onomi. opbouwen. Eerste werk: de molens terug in maken.

De wuterniolen omstreeks 1900: links een oliemolen en rechts een schorsmolen. pacht vragen aan de molenaar. OK? Graaf Karel de Lalaing vond het in elk geval een goed idee en hij liet de molen zelf herophouwen. Achteraf bleek dat het gebruik van recuperatiehout toch misplaatste zuinigheid was. In 1620 constateerde men dat een muur was doorgespoeld, een balk verrot, het metselwerk gebarsten. .... Het was nu voor iedereen duidelijk. Een molen herstellen moet gewoon grondig en degelijk gebeuren. Enkele jaren later heeft dan toch een degelijke renovatie plaats gevonden. Het is trouwens een oliemolen geworden.

Hoe gaat het verder met de Laarmolen? Dat is nu de oliemolen die tot in het begin van deze eeuw (de twintigste eeuw!) is blijven functioneren, bijna drie eeuwen lang. Rond 1750 werd de molen uitgebreid met een tweede molengebouw dat op de linkeroever stond. Beide gebouwen werden overspannen door een strodak. Een prachtige watermolen. Hij heeft er gestaan tot (ongeveer) 1910. Het minst oude gedeelte werd dan afgebroken. Er valt nog veel te vertellen over de Laarmolen van 1620 tot nu. Over het oude pachtsysteem van de watermolen, over de mooie dubbele watermolen, over de stuwhoogte, over de opbouw van zo'n molensluis en natuurlijk ook over de toekomstmogelijkheden van dit vergeten stukje Hoogstraten. Maar dat heeft u nog van ons tegoed in een volgende editie van De Hoogstraatse Maand.

(Jan Verheyen)

Wie restaureert de watermolen in 1613? De graaf heeft rond 1613 geïnvesteerd in een renovatie van de halfafgebrande Laarmolen. De rentmeester had hem voorgesteld een graan- of schorsniolen te bouwen en hiervoor de pachter ecu aamimiemiier ie laten aanst1ten op kosten van di. paiiitei. Die LUU dami wel enkele jaren Vrijstelling van pacht krijgen. Vindt u dat een goed plan? Wacht even. De rentmeester stelde nog een andere mogelijkheid voor: misschien kan de graaf beter zelf de herstellingswerken laten doen en daarbij oud timmerhout van het kasteel gebruiken. Dan kan de graaf na de werken wel

i)

1u/17/10I(1:

ii)/JIQJ)

/i;n

in lict In'giîi

1Ufl

£I(

?/lZ!1( ((1f.

15


ERFGOED

Een monument in de steigers MEERSEL-DREEF - Als Nederlanders hier op zoek zijn naar een pittoresk optrekje, hou je vaak je adem in. Wat gaan ze er van maken? Gaat het weer over mensen die zich van ons erfgoed en van onze gemeenschap weinig of geen zier aantrekken? Kapen ze met veel geld een woning voor de neus van een "echte" Hoogstratenaar weg? Misschien vind je zelf nog wel enkele vragen of bedenkingen. In Meersel-Dreef weten de mensen er alles van. Toch zijn er Nederlanders die het cliché doorbreken en gelukkig worden er dat meer en meer. Dat gaat zeker op voor Hans Snel en Ans Groot. Met zulke namen moet je gewoon van over de meet komen. Hun oog viel op de watermolen van Meersel-Dreef, een belangrijk stukje industrieel erfgoed dat na jaren van verval trots herademt. Het ziet er zelfs naar uit dat de watermolen in de toekomst een belangrijke toeristische aantrekkingsfactor kan worden. Als het aan Hans en Ans ligt, moet dat zelfs niet zo lang meer duren. Hans Snel en Ans Groot, een Nederlands koppel dat voordien in Essen woonde, startten met het restaureren van de watermolen in MeerselDreef. Het is de bedoeling om een gedeelte van de molen in te richten als woning. De maalinstallatie blijft intact en zal deel uitmaken van een tweede compartiment van het gebouw dat op aanvraag bezocht zal kunnen wordcn. Het wordt een levend molenmuscum. Hans en Ans zijn niet aan hun proefstuk toe. "We hebben altijd in oude boerderijtjes of landerijen gewoond en hebben ook de restauratie

van een zeilschip uit 1902, lot een goed einde weten te brengen. We zijn eerder toevallig bij deze molen terechtgekomen". Het koppel zocht een nieuwe uitdaging en hoorde van een oud gebouwtje in Merksplas. "Toen we op weg waren naar Merksplas, passeerden we hier in Meersel-Dreef. tk ben, zonder overdrijven. boven op mijn rem gaan staan. We waren terstond verkocht. Aanvankelijk hadden we zelfs niet door dat het om een molen ging".

Het paar heeft maanden nodig gehad om eigenaar notaris André Rommens te kunnen overtuigen van hun goedc bedoelingen. 'Het lot van de molen lag ook hem nauw aan het hart. De watermolen is voor zijn familie van groot belang geweest. Toen we duidelijk maakten wat we precies van plan waren, is ook hij uiteindelijk gezwicht".

L)e natc,//IoIcn vo/,

Meer.sel-I)ree/, ./z,ok

ook een museum in werking.

Restauratie Ondertussen krijgen Hans en Ans bijzonder veel vragen om uitleg van voorbijgangers. "De mensen uit Meersel-Dreef zijn bijzonder begaan met het lot van de molen. Als we hebben uitgelegd wat we precies van plan zijn, is ieder een heel enthousiast. Ook vanuit Monumenten en Landschappen krijgen we de volle medewerking". Ze werken nauw samen niet architect Huub Oomen van 'De Musschenpot',een architectenbureau dat gespecialiseerd is in landelijke cii heemkundige architectuur. 'Ze werken bij voor beeld veel voor het Brabants Landschap. We pakten het dak en de bovenverdieping eerst aan. Daar hadden we heel wat werk aan. Nadien nemen we de rest van de molen grondig onder handen. In het gedeelte aan de voorkant komt ons woongedeelte. Dat wordt niet een glazen wand afgescheiden van het maalgedeelte dat we zullen inrichten als een levend museum. Aan de achterkant maken we een loopsteiger met ccii ingang naar de maalinstallaties. Op aaiivlaag zal dat gedeelte door geïnteresseerden kunnen bezocht worden. Gastmolenaars zullen er ook kunnen malen". In de molen voorLien de ies(aurateurs ook sanitair voor bezoekers en een aparte doucheruimte voor de gastmo!enaars. Hans Snel is van heel wat markten thuis. Ooit was hij boswachter bij het Utrechts Landschap. "Die ervaring komt me misschien van pas bij het herstel van de boomgaard. Ik heb nu vooral heel veel aan de raad van Louis Aerts, de laatste actieve maalder van de molen. Ook zijn vader Frans was hier maalder. Met zijn hulp heb ik de molensluis weer operationeel kunnen maken. Louis komt regelmatig eens langs. Hij kent hier elk balk je en elk moertje als zijn broekzak. In het begin zal ik me vooral op zijn ervaring baseren om de molen terug aan de praat te krijgen. Dat wordt niet zo eenvoudig. Louis

heeft er me al op gewezen dat als we nu alles in gang zetten, het hele zaakje uit elkaar klapt". Voor de verwezenlijking van het hele project geven ze zich vijf jaar. Het woongedeelte zou binnen enkele maanden klaar moeten zijn.

Alternatieve elektriciteit De nieuwe eigenaars van de watermolen gaan niet over één nacht ijs. Alles wordt grondig overwogen en overal wordt advies ingewonnen. "We hebben al heel wat medewerking gekregen van Monumenten en Landschappen. Voor hen komt het behoud van het erfgoed op de eerste plaats. Ze hadden dus wel oren naar onze plannen". Voor de restauratie van de molen krijgen Hans Snel en Ans Groot heel wat archiefmateriaal Ier beschikking. "Over de molen en de maalinstallatie bestaat heel veel informatie. Alles werd grondig geïnventariseerd. Die gegevens kunnen heel goed van pas komen hij de restauratie." liet koppel heeft ook al contact opgenomen met S.A.P. (Samen Anders Proberen). "Die vereniging is vooral gespecialu;eerd in het opwtkken van schone energie. Een watermolen komt daarvoor zeker in aanmerking. Met enkele mensen van de vereniging hebben we ook hier bekeken of elektriciteitsopwekking door waterkracht kan. De eerste verkenning viel positief uit zodat we ook van de elektriciteitsproductie werk zullen maken."

Geschiedenis Het huidige molengebouw dateert uit 1910. De voorbijganger vermoedt niet onmiddellijk dat het hier om een waterniolen gaat. De typische kenmerken ontbreken. Dat maakt de molen echter ook zo bijzonder.


ERFGOED Uit documenten blijkt dat in 1382 al sprake is van een watermolen. Jan IV van Kuyck, heer van Hoogsiraten, was toen eigenaar en verpachtte de molen aan molenaar Heinrick Gilsmans. Die oorspronkelijke molen beschikte over een onderslagrad en was oorspronkelijk ingericht als een slagmolen. Nadien maakten aanpassingen mogelijk dat ook graan werd gemalen. Naast de gangbare pacht moesten de pachters van een watermolen ook palingen aan cle graaf van Hoogstraten leveren. De jonge palingen zwommen destijds stroomopwaarts de Mark op om later in het jaar als volwassen palingen de rivier terug af te zwemmen. Dan werden ze aan de sluizen van de watermolen met grote netten gevangen. In de middeleeuwen moest de molenaar zo 2000 palingen leveren aan de heren in Hoogstraten.

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding De nieuwe eigenaar, Han5

non liet nt, A iii liet iill,/'lelfr.

In de 17de eeuw liet de graaf van Hoogstraten een nieuwe bedding graven, de oorspronkelijke rivierbedding ligt er nog altijd. De nieuwe hedding komt recht op de watermolen uit, maar draait in een scherpe bocht naar de sluizen toe. Een zijkanaal zorgt voor voldoende water om te malen. In 1975 werd door de ruilverkaveling een nieuwe, rechte Markbedding uitgegraven. Door het bouwen van de stuw op de Mark is het nog altijd mogelijk te malen. Hans Snel kreeg de sluisdeuren opnieuw in beweging. Dat was acht jaar geleden. Het water stroomde opnieuw met grote kracht het Markwiel in. Het sluiscoinplex kreeg een grote opknapbeurt. In 1621 werd de molen vernietigd in de oorlog tussen de Spanjaarden en de Nederlanden. In 1668 brandde de houten watermolen volledig af. Nadien werd de molen in steen opgetrokken. De hele achttiende eeuw hield hij het uit. In 1809 werd het molengebouw echter opnieuw door brand getroffen en ook in 1910 sloeg het noodlot toe. Victor Roinmens, grootvader van notaris AndrĂŠ Rommens, bleef niet bij de pakken zitten. Hij bouwde de molen terug op, verwijderde het rad en verving de aandrijving door turbines. Die turbines, samen goed voor 40 pk en met een rendement dat drie keer hoger lag dan dat van het onderslagrad, zijn nu geklasseerd als industrieel erfgoed. De "nieuwe" molen bevatte als voorheen drie paar molenstenen, een olieslagerij en een graanmolen. De olieslagerij was actief tot in de Tweede Wereldoorlog. De installaties zijn toen voor het grootste gedeelte vernietigd door de Duitsers. Louis Aerts was de laatste molenaar. Tot in 1992 maalde hij nog regelmatig in deze molen. Nu staat hij Hans en Ans bij met veel goede raad. (ao)

Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 17


IN TER VIEW

HOOGSTRATEN - Ruim anderhalf jaar geleden kwam Hugo Hechtermans in contact men enkele mensen en verenigingen die zich inzetten voor de blinden en slechtzienden. Hij was zo onder de indruk van de problemen waarmee deze mensen te kampen hebben, dat hij besloot om ook voor hen iets te doen. Zijn genegenheid voor de honden bracht hem bij de opleiding van geleidehonden voor blinden, een witte vlek in Vlaanderen. DHM Waarom ben je begonnen met de vzw ACBG? HH De vraag naar blindengeleidehonden is veel groter dan het aanbod. Je moet weten dat een goede opleiding bijna twee jaar duurt en in ons land zijn er maar vier centra of scholen voor deze vorming één in Wallonië, één in Brussel en twee in Limburg. Vlaanderen is op dit vlak eigenlijk nog een grote witte vlek. Daarom hebben wij enkele maanden geleden het initiatief genomen voor de oprichting van de vzw Antwerps Centrum voor Blindengeleidehonden. Hopelijk krijgt ons project voldoende kansen want in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland en Engeland staan wij hier nog bijna nergens.

wisseling. Ze worden agressiever en zijn dan wel geschikt voor bewaking of verdedigingsopdrachten maar voor een geleidehond is deze eigenschap te riskant.

DHM Waar vind je een goede hond voor deze opleiding? HH Er zijn hondenscholen met een eigen kweekprogramma waaruit ze zelf selecteren. Men kan natuurlijk ook een hond gaan kopen bij een betrouwbare kweker. Reeds na acht weken kan men zien of de hond normaal en rustig is en of zijn reacties evenwichtig zijn. Het zijn de eerste kenmerken om in aanmerking te komen voor een opleiding. De observatie begint dus reeds vanaf de geboorte.

DHM Welke soorten honden zijn het best geschikt voor deze taak?

DHM Hoe verloopt nu de verdere opleiding tot blindengeleidehond?

11H In het verleden werd vooral gewerkt met de Duitse herdershond maar door de jaren ervaring geeft men tegenwoordig de voorkeur aan de labrador en golden retriever. Sommige herdershonden vertonen na vijf of zesjaar een karakter-

HH Voor de beste honden zoeken wij, acht weken na de geboorte, een pleeggezin. Daar begint het socialisatieproces de aanpassing aan mensen en dieren, de gemeenschap en het leren van goede manieren zoals elke hond moet

hebben. Om dit te verfijnen keert hij maandelijks even terug naar de school. Na ongeveer een jaar, wanneer de hond 14 b 15 maanden oud is, verlaat hij definitief het pleeggezin. Voor de leden van het gezin is dit dikwijls een heel moeilijk moment; voor de hond is het even wennen aan de nieuwe omgeving. Tot zijn tweede jaar kan een hond zich vrij gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe baas en een andere thuis.

DHM En dan begint het echte werk? HH Precies en veel zal afhangen van de kwaliteit van de opleider, de instructeur, en zijn kennis van het hondengedrag, de psychologie van honden, zijn ervaringen in dit werk, enz. Gedurende acht maanden wordt de hond dagelijks getraind. Hij moet een goed ruimtelijk gevoel ontwikkelen en een totaal andere soort gehoorzaamheden' aanleren als een gezelschapshond of een jachthond. Hij moet Ieren van altijd naar rechts te draaien zodat de blinde nooit over hem zal struikelen. Hij mag zeker niet gaan slalommen en moet zich goed kunnen oriënteren. Hij leert ook dat een blinde en een hond samen altijd een vrije ruimte moeten hebben van een meter breed en twee meter hoogte. Dat vraagt veel tijd, geduld en oefenen. Maar het allermoeilijkste is om een hond te leren - in bepaalde omstandigheden - een bevel van zijn baas te weigeren, voor zijn baas te gaan staan, hem te blokkeren wanneer hij een (te) gevaarlijk bevel krijgt dat de blinde niet kan zien maar de hond wel.

DHM Wat moet de toekomstige baas van de hond leren? HH Tijdens zijn opleiding leert de hond allerlei bevelen uitvoeren en situaties herkennen. Maar een hond kan bijvoorbeeld geen kleuren onderscheiden, dus ook geen rood of groen licht. Hij

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal: Meerie eele

Meer M!nderhout

Sanitair Centrale verwarming II

Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten


INTER VIEW blad voor publicatie. Voorlopig is het adres van de vereniging (maatschappelijke zetel) hier bij mij in Hoogstraten (Loenhoutseweg 81). En nu maar afwachten en zoeken naar een goede locatie en veel sponsors. Ik heb ook een brief geschreven aan Prins Laurent. Het Prins Laurentfonds heeft geantwoord dat ze het project zullen bestuderen. Ik ben al blij als ze het peterschap' zouden aanvaarden.

DHM Wat moet er nu nog concreet gedaan worden? HH Het stadsbestuur van Antwerpen heeft al

Hugo en de honden Sani (go/den rerriever) en Tasja (greyhound) in zijn tuin Uydens). ziet het verkeer wel maar kan geen snelheid inschatten. De blinde moet voor zijn bevelen sterk rekenen op zijn gehoor en de hond moet eigenlijk zijn ogen vervangen. Daarom moet er ook een zekere overeenstemming zijn tussen de karakters van mens en dier. Soms is de opleiding van de toekomstige eigenaar nog moeilijker dan de opleiding van de hond. De laatste weken van de training gaan ze samen --onder begeleiding - oefenen op het terrein waar de hond zal gaan werken. Daar zal de hond vertrouwd geraken met de specifieke verkeerssituatie, leren waar de bakker woont, waar het postkantoor staat, enz.

DHM Slagen alle honden in deze opleiding of zijn er ook mislukkin gen?

(ftto Mia

opleidingskosten betalen. Alle bestaande opleidingen zijn privé verenigingen of instellingen die moeten rekenen op veel steun van sympathisanten.

DHM Wie zijn de initiatiefnemers van het ACBG? HH In een krantenartikel (GVA) kon ik het probleem uitleggen en tevens een oproep doen om mij te helpen bij het verwezenlijken van deze plannen. 25 mensen hebben toen gereageerd. Na een grondig gesprek bleven er nog 15 over. Met vier van hen hebben we toen het initiatief genomen om de vzw Antwerps Centrum voor Blindengeleidehonden te starten. De statuten zijn reeds opgestuurd naar het Staats-

laten weten dat zij geen geschikte locatie noch geld hebben voor ons project. Dus zoeken we nu een oefenterrein en een onderdak in het Antwerpse, buiten de stad. We moeten zeker een startkapitaal hebben van tenminste drie vier miljoen fr. Als je een bekwame instructeur in dienst neemt, moet je hem ook kunnen betalen. We kennen zo iemand, een Vlaming, maar die werkt momenteel in Groot-Brittannië. Als het initiatief groeit, heb je uiteraard ook een administratieve kracht nodig. Daarnaast moet je ook nog puppypleeggezinnen hebben en de nodige begeleiders. Er komt dus heel wat bij kijken, maar we geloven in onze zaak. Het moet lukken want de nood is groot. Hugo Hechtermans (°Anlwerpen, 1940) heeft liet initiatief'genomen en hij wil deze vzw ook op de goede sporen zetten. Hij is zelf geen instructeur maar heeft wel een grote kennis van honden en honden gedrag, o.a. door zijn goede contacten met Animed Honden school in Loenhout. Zijn grote voorbeeld is het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) in A,nstelveen. Maar dat is het resultaat van vele jaren hard werken én veel steun van de overheid en privé sponsors. Lezers die op een of andere wijze de vzw Ac'BG willen steunen, kunnen telefonisch een afspraak maken via nr. 03 314 1494. (js)

HH Gedurende de ganse opleiding wordt de hond heel nauwkeurig gevolgd : heeft hij geen ziektes, geen lichamelijke gebreken, geen karakterstoornissen, ... ? Bij de minste twijfel wordt de opleiding onmiddellijk gestopt. Men investeert alleen in de beste honden waarvan uiteindelijk ongeveer één op drie geschikt bevonden wordt. Als deze hond dan bijna twee jaar is, is hij klaar voor het dagelijkse werk hij zijn blinde baas. Na minder dan een jaar zijn bijna alle opdrachten voor zo een hond routinehandelingen. Het succes op de lange termijn hangt toch sterk af van het goede samenspel tussen mens en dier. Wanneer de eigenaar zou verhuizen en in een totaal andere omgeving gaat wonen, ontstaat er een groot probleem. Een geleidehond die altijd in een dorp heeft gewerkt. kun je niet zo maar in de stad laten functioneren.

IJV' BES'I'E KEUZE \OOR LEt KF EN 'lOF EE FOT(YS tiuif'n

Df iii

Çiudio

Al uw ,foto 's afgewerkt in eigen Prof Videokiho

Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE

DHM Wie kan zo een blindengeleidehond betalen? HH Dat is in ons land ook een groot probleem. Gedurende twee jaar zijn er verschillende mensen actief bezig met deze opleiding de maandelijkse lessen in de hondenschool tijdens zijn verblijf in het pleeggezin en de specilïeke opleiding daarna. Dit is geen werk voor amateurs. De prijs voor zo een hond bedraagt 450.000 fr. De blinde krijgt van het Vlaams Fonds gewoonlijk een subsidie van 130.000 fr. en de rest moet hij/ zij of zijn/haar familie zelf betalen ofwel op zoek gaan naar sponsors of allerlei steunacties om het nodige geld te verzamelen. Er zijn ook scholen die zelf sponsors zoeken voor de dieren die ze gaan opleiden. Mensen die deze initiatieven willen steunen, kunnen ook het peterschap van een hond op zich nemen en een deel van de

Vrijheid 126 Koogstraten TeL: 031314.1313 Lindentaan 14 Beerse TeL: 014161.35.37 19


ONDER WIJS

75 jaar technisch onderwijs HOOGSTRATEN - In DHM nr. 174, oktober 1999 (blz. 36-38), publiceerden wij een uitgebreid verslag over de opening van het jubileumjaar door de leerlingen van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs. Het schooljaar 1999-2000 staat in het V1TO helemaal in het teken van « 75 jaar technisch onderwijs ». Waarom men het schooljaar 1924-'25 als startjaar heeft gekozen, is voor ons nog niet zo duidelijk. Hopelijk vernemen we in een van de volgende bijdragen de verklaring voor deze keuze. In de Annexe au Moniteur Beige du 10 Aout 1922 (no. 487) lezen we:

Vrije Gewestelijke Vakschool van Hoogstraten, te Hoogstraten. STANDREGELEN Voor Mr. Stanislas Gilles, notaris verblijvende te Hoogstraten, ten bijwezen der na te noemen getuigen. Zijn verschenen 10 De heer Alfons Karel Van Hoof, leerlooier, burgemeester te Hoogstraten. 2° De heer Karel Jan Weyler, aannemer, wonende te Hoogstraten. 30 De heer Jan Norbert Arthur Van Hoeck, gemeentesecretaris te Hoogstraten. 40 De heer Willem Louis Van Nueten, handelaar, burgemeester te Meerle. 5° De heer Karel Comeel Van de Heining, schrijnwerker, aannemer te Meerle. 6° De heer Jozef Jaak Cornelis Maurice Vermeulen, notaris, burgemeester te Meer. 70 De heer Frans Cornelissen, aannemer te Meer. 8° De heer Alfons De Smedt, landbouwkun-

dige, burgemeester te Minderhout. 90 De heer Frans Meyers, schrijnwerker te Minderhout. 100 De heer Jozef Embrechts, zonder beroep, burgemeester te Merksplas. 110 De heer August Jaak Horsten, schrijnwerker aannemer te Merksplas. 12° De heer Jaak Clement Van Bergen, burgemeester te Wortel. 13° De heer Jan Horsten, aannemer te Wortel. Allen van Belgische nationaliteit, die verklaren ene vereniging zonder winstgevend doel te stichten met de hierna vermelde standregelen. Hoofdstuk 1 - Naam, zetel en doel. Art. 1. De benaming der vereniging is : Vrije gewestelijke Vakschool van Hoogstraten. Art. 2. De zetel der vereniging is te Hoogstraten. Art. 3. De vereniging heeft voor doel het theoretisch en praktisch vakonderwijs tot opbeuring der bevolking van Hoogstraten en omliggende gemeenten, daar bij begrepen het handels- en landbouwonderwijs ... enz. tot en me! art. 26.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Hoogstraten, heden de negentienden juli negentienhonderd twee en twintig Volgens de 13 stichters moest het vakonderwijs zorgen voor de 'opheuring der bevolking'. Helaas kunnen wij nu —78 jaar later—hen niet meer vragen wat zij hiermee precies bedoelden. Volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal betekent 'opbeuring' vandaag : het opbeuren, troost en bemoediging. Maar opbeuren betekende vroeger ook doen bloeien en het was een synoniem van bevorderen. Ook voor de huidige bevolking van Hoogstraten en omliggende gemeenten is het niet zo gemakkelijk om te beoordelen of de gewestelijke vakschool (later het Vito) het doel heeft gerealiseerd. Wie was 20 in 1922? Er zijn zeker nog maar weinig getuigen uit deze pionierstijd die iets kunnen vertellen over onze samenleving in de Noorderkempen, enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog. Maar misschien krijgen wij wel een antwoord op onze vragen in het jubileumboek'.

Fotoboek Ter gelegenheid van de viering 75 jaar VITO Hoogstraten' wordt een fotoboek samengesteld waarin men zal trachten een beeld te geven (letterlijk nog wel) van driekwarteeuw tech-

oon9arnerj,,

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39c

20


ONDER WIJS nisch onderwijs in Hoogstraten. Het boek zal meer dan zeshonderd foto's bevatten en om u een idee te geven, drukken we hierbij al een paar fraaie kiekjes af. Maar, beste lezer, misschien kan u ons, samenstellers, nog een beetje helpen. Alhoewel het bestaande archiefmateriaal redelijk uitgebreid is, zitten we toch nog met heel wat vragen zoals : Wie heeft er voor 1930 nog meegewerkt aan de bouw van de Vrije Gewestelijke Vakschool in de Karel Boomstraat (metselen, ramen maken, enz.) ? We zijn vroeger reeds op bezoek geweest bij Alfons Menens, Louis Vindevoghel, Albert Pinxteren, John Menens, Nelles Jansen en Emiel Van Aert in Hoogstraten. bij Jef Roos, Corneel Van Gestel en Corncel Rombouts in Meer, Leonneke Schrauwen in Loenhout en Gust Koyen in Minderhout, Zijn er nog anderen die ons hierover liet een of het ander kunnen vertellen lii het jaarverslag 193 1-'32 van toenmalig directeur Rosiers lezen we dat op de arbeidstentoonstelling te Brussel zeven leerlingen van onze school het brevet ontvingen van 'Kadet van de Arbeid'. Helaas vermeldt dit verslag geen namen. Wie kan ons hierbij helpen 7 Vanuit Hoogstraten naar Brussel reizen moet in die tijd toch al een heel belangrijk feit geweest zijn waarover uitgebreid werd gepraat. Zijn er nog mensen die een naam of namen kennen van deze 'Kadetten van de Arbeid' ? Hoe ruim het schoolarchief ook is, toch vertoont het enkele opvallende leemtes. Zo beschikken we over zeer weinig foto's van de schooljaren tussen 1965 en 1975. Wie heeft er wel nog foto's (hv. een klasfoto) uit deze periode 7 Leen ze ons even en u krijgt ze achteraf gegarandeerd terug Wij danken u bij voorbaat voor uw inedewerking. Contactadressen : Vito-secretariaat, Gravin Elisabethiaan 30-32, 2320 Hoogstraten. tel. 03 340 40 30 of 3145172 ; Marcel Leunen, Lindendreef 66, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 64 27 Gerard de Backer. Markwijk 31, 2322 Minderhout. tel. 03 314 6608 (js/gdh)

1

herenmode voor jong en oud. E[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Sfe6JS

S

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE IeNa:sau 5 uur.

op

ioen.

4: Schooljaar 1959-60, afdeling metaulhewerking, 4' jaar, vinr (boven) leraar Jos van Hemelen, Jos Vermeiren (Rijkevorsel), Corneel Kockx (Wuuslwezel), Lambert Kustermans (Meerie), Constant Mertens (Rijkevorsel), Jaak Pluyrn (Meer), Jos Vervoort (Hoogstraten) en leraar Albert Schutters; (midden) Jos Christiaensen (Oo.stmalle), Emiel van Nven (Hoogstraten) en Gust Vermeiren (St.-Lenaarts); (onder) Tony Eelen (Minderhout), Marcel Janssen (Rijkevorsel), Henri Quirjnen ( Westma/Ie), Frans van den Kieboom (St. -Lenaarts), Jan Martens (Meer), Jos van der Kaa (Minderhout) en Henri Vermeiren (M'inderhout).

CEREMONIEWAG [NS

DE DIEPT BVBA Diepte 2 2330 Merksplas Tel. 014/63.32.73

-

CSM 0476167.70.41

Voor huwelijken, gouden bruiloften en alle mogelijke gelegen heden verhuren wij uit eigen stal verschillende Mercedes cabriolets uit de jaren dertig en vijftig.

QO

Zwarte volgwagens Mercedes E klasse, nieuwste modellen Reeds meer dan 20 jaar ervaring Ceremoniemeester enz, Breng ons vrijblijvend een bezoekje na telefonische afspraak Als u een oldtimer wilt kopen, kan u ook steeds bij ons terecht.

21


Flandria 2000, groots muzikaal spektakel in de veiling HOOGSTRATEN - Na twee jaar vergaderen en repeteren waren de leden van het Flandria 2000orkest, samengesteld uit leden van de zeven Hoogstraatse Hafabra-verenigingen, er klaar voor. De veiling van Hoogstraten, initiatiefncrner van het hele opzet, had hun grootste hal omgetoverd tot concertzaal, met behulp vaii verpakkingsmateriaal, groenten en bloemen, sfeervolle verlichting en een groot podium, voorzien van de nodige lichteffecten. Het fanfareorkest had de laatste week maar liefst drie maal gerepeteerd om heel het repertoire tot in de puntjes in te oefenen waarbij de wederhelften van de muzikanten op weduwschap moesten leven, zoals men dat zo mooi zegt in de duivensport. Via alle mogelijke perskanalen. o.a. kranten. reclamebladen, radio, enz. werd er aan het evenement ruchtbaarheid gegeven. De leden waren zelf danig verrast door een opname van RTV tijdens één van de repetities, welke in een "Extra" reportage werd uitgezonden op woensdag 5januari. De spanning steeg ten top, elke repetitie de laatste week bracht iets nieuw, elke keer was de hal weer iets meer aangekleed. Het testen van de verlichting en het plaatsen van de opnameapparatuur voor de CD-opname plaatsten de puntjes op de i en zorgde ervoor dat de muzikanten moeite moesten doen om hun ogen en hun hoofd bij de muziek te houden. Zaterdag 8januari was het dan zover, om 16 uur verzamelden de 140 muzikanten zich in de kantine van de veiling. In donkere broek en met een wit hemd leek het al meer op een geheel, het bordeauxrode strikje, gesponsord door de Hoogstraatse middenstand, zorgde voor de afwerking. Na elkaar gekeurd te hebben begaf men zich naar het podium, na een laatste oefening in het op en af het podium komen, kon de laatste repetitie aanvatten. De techniekers waren reeds ter plaatse om enkele proefopnames te maken voor de CD en om het licht te regelen. Na de laatste richtlijnen van dirigent Ronny Roofthooft, begaf iedereen zich weer naar de kantine, terwijl men van op een afstandje kon zien dat de eerste gasten waren gearriveerd. Die werden getrakteerd op een korte receptie om te beginnen. Om kwart voor zes terug richting zaal, die inmiddels begon vol te stromen met tuinders, leveranciers en genodigden van de veiling, een duizendtal personen zetten zich rond de mooi versierde tafels. Met paukengeroffel kondigde het eerste stuk zich aan, Ouverture Flandria 2000, speciaal voor de gelegenheid geschreven door dirigent Ronny Roofthoofi zelf. En zo begon de mu7ikale reis

De muzikanten van Ste.-Catharina Hoogstraten vormden de grootste groep van deelnemers. Derde van rechts is Staf Brosens, één van de kopstukken van de Organisatie.

door de twintigste eeuw, aan elkaar gesproken door Jef Martens, directeur van het IKO. Met de tweede helft van het optreden steeg de muzikale stemming ten top en reageerde het publiek enthousiast op de bekende melodieën en werden er na de gebruikelijke dankwoorden, nog twee bisnummers aan het geheel toegevoegd. En daarmee konden de dirigent en de muzikanten terugblikken op een geslaagd optreden. Heel wat complimenten achteraf, wat de inspanningen van de laatste twee jaren deed vergeten. Voor de tuinders en de muzikanten volgden daarna nog een heerlijk feestmaal, tot in de puntjes verzorgd door traiteur Vandersmissen van Hoogstraten. Moe en tevreden werd de avond rond twee uur afgesloten. Met de muziek nog in het hoofd, tijd om zich over te geven aan een gelukzalige nachtrust. Echter niet voor al te lang, want de verantwoordelijken van de korpsen met de leiders van de tapploegen, werden om tien uur weer in de veiling verwacht. De tafels werden herschikt, de taken verdeeld en afspraken gemaakt. Elk korps zorgde voor een tapploeg van een tiental personen. Hoeveel mensen zouden er komen was die morgen de hamvraag. Vijflmnderd zou weinig zijn, zevenhonderd OK en duizend zou geweldig zijn. Om halftwee verschenen de muzikanten weer op het appèl, minder zenuwachtig nu door de goede ervaring van de vorige avond. Na een korte

I!! J /ojluiic 2000 OIk(',s[ o.I.i. Ro,inv ROOJtlU)O!L iii

22

'ol/ë oLrIc.

repetitie nog een uurtje in quarantaine in de kantine, ondertussen arriveerden de eerste muziekliefhebbers en sympathisanten en al snel kwamen ze in een lange sliert binnengestroomd. Buiten op de parking leidden de mannen van de brandweer één en ander in goede banen. Binnen begonnen de tapploegen met serveren en werd het weer tijd voor muziek. Het geeft een raar gevoel om van op het podium gezeten de zaal in te kijken en meer dan duizend mensen, groot en klein, enthousiast te zien reageren op de niet geheel onbekende melodieën. Hier en daar zorgde een solist voor wat extra spanning en ook het klaroengeschal bij de mars der Belgische parachutisten viel duidelijk in de smaak. De muziek ging naar een hoogtepunt, geestdriftig aan elkaar gesproken door Jef Martens, het publiek reageerde dolenthousiast en kreeg maar niet genoeg van het spektakel. Ze kwamen langs alle kanten naar voren om op de tonen van "Thank you for the music" mee te zingen en te klappen. Na de bloemen, groentekorven en woorden van dank aan de presentator, dirigent, directeur van de veiling Paul Van der Hallen en de kopstukken van het organiserend comité Hafabra-Hoogstraten, werden er nog drie bisnummers ten beste gegeven. Zowel het publiek als de muzikanten konden er niet genoeg van krijgen. Maar met de laatste noot viel het doek over Flandria 2000. Een unieke gebeurtenis voor de muzikanten van de acht korpsen: de Marekezonen van Minderhout, Sinte-Rosalia van Meer, Ste.-Catharina en St.-Cecilia van Hoogstraten, St.-Jan-Baptist van Wortel, St.Cecilia van Meerle en Voor Eer en Deugd uit Meersel-Dreef, versterkt met muzikanten van Vermaak Na Arbeid Ri jkevorsel.Na het concert werd er nog Irnk n uitgelaten nagepraat en nagenoten om vervolgens afscheid te neniemi van elkaar. Het waren hoogdagen voor de Veiling van Hoogetraten en de muzikanten, het kostte moeite maar het was ook de moeite. Hopelijk een extra clan voor de blaasmuziek in onze gemeente, waarvan de opgenomen CD een tastbare en hoorbare herinnering zal vormen.

(tv)


PUBLI REPORTAGE

0

ONTBIJT!

40" Hervé & joris Onze lezers kennen ondertussen zeker 'DeRelais' in het Hoogstraatse Peperstraatje waar het sympathieke koppel 'Hervé en Joris' de Relais uitbaten, het gezellige 'kamer en ontbijt' hotelletje. Hun zaak kende ondertussen zo'n groot succes dat zij besloten om er 'helemaal voor te gaan' en hotel te worden: er werden 3 kamers en een ruime en een gezellige ontbijtruimte met keuken bijgebouwd.

Tevens werd er een volledig nieuwe ontbijtruimte en een nieuwe keuken gebouwd die uitziet op dc tuin waar in de lente een gezellig zomerterras zal aangelegd worden. Hervé en Joris hebben van het ontbijt hun specialiteit gemaakt. De gasten worden echt verwend tot en met, maar niet enkel de gasten. Iedereen kan vanaf nu in De Relais' komen ontbijten vanaf 7 uur in de ochtend tot 11 u en dit tegen de democratische prijs van 285 fr per persoon. En als je zin in koffie hebt en een praatje: de deur staat open en een kan koffie kost slechts 100 fr. Wilt u moeder de vrouw eens een keer verrassen met een romantisch ontbijt op bed dan kan u bij Hervé en Joris een ontbijtmand bestellen vanaf 750 fr voor 2 personen. Als u het goed wilt doen kan u ook een Valentijnsarrangement bestellen vanaf vrijdag 11 tot zondag 13 februari. Dit bevat 1 overnachting, een kado op de kamer en een speciaal liefdesonthijt.

STREEKEIGEN Het is alweer even geleden dat deze reporter zich aanbood bij Hervé en Joris om te berichten over hun allernieuwste plannen. Er werden ondertussen op de eerste verdieping 3 kamers bijgebouwd. De Relais beschikt nu over zes

stijlvolle, luchtige en moderne kamers in chalet-lijst met salon, douche of bad, radio en kleurenteevee, minibar en lekkernijen uit Hoogstraten waar tot maxiiium 13 personen kunnen overnachten.

De Relais biedt meer dan overnachtingen en eten. Je kan er heel wat informatie vinden over de streek. Er kunnen ook fietsen gehuurd worden ( 250 fr per dag en per fiets) zodat de gasten de streek kunnen verkennen. In het hotel zelf vind je overal kunstwerken en streekeigen kunstenaars zoals Charel Verheyen, Frans Hendrtckx, Margrtet van der Ven, Bart Kuylen enz. Dat I-{ervé en Joris een hart hebben voor Hoogstraten wordt duidelijk aangetoond door hun initiatief om de restauratie van de Hoogstraatse watermolen mee te sponsoren. Zij verkozen dit in plaats van de steun te versnipperen aan verschillende initiatieven. We besluiten met iedereen uit te nodigen eens een kijkje te nemen in dit gezellig hotelletje in de Peperstraat. Een vriendelijker onthaal zal u zelden te beurt vallen.

Herve cii Joris in tie nieuwe keuken.

23


1

1H i 1 DI IUII tIIUtDh MWI

Begin dit jaar ontvingen we uit Guatemala onderstaande brief van Fons Huet voor alle vrienden en bekenden uit Hoogstraten. Fons woont en werkt nu bijna 20 jaar in dit Midden-Amerikaanse land temidden van de indiaanse gemeenschappen. Na jarenlange binnenlandse conflicten en terreur tegen vooral deze indiaanse bevolking werden drie jaar geleden de vredesakkoorden ondertekend. Onlangs vonden de eerste verkiezingen plaats na deze ondertekening. Hoop voor een nieuwe toekomst?

Beste vrienden, Cobân, januari 2000 Het magische cijfer is gehaald: we zijn in het jaar 2000, en zonder de kleerscheuren van het Y2K fenomeen of de onheilsprofeten! Eigenlijk is het allemaal relatief, want het jaar 2000 van het christendom is hetjaar 1378 van de islam en het jaar 5113 van de rnayas en het jaar 5761 van het jodendom. Het feit dat heel de wereld op zijn kop staat wijst er alleen maar op dat de "westers-christelijke beschaving" zich steeds meer imponeert op de rest van de wereldbevolking, wat in meer gesofisticeerde woorden ook wel "globalizatie" wordt genoemd. Globalizatie van wat? Van de grote christelijke waarden als naastenliefde, solidariteit, gerechtigheid, autenticiteit waarvoor Franciscus van Assisië, Martin Luther King of Moeder Theresa hun leven gaven? Of globalizatie van het westers ontwikkelingsmodel dat enorme technische successen boekt maar meestal ten koste gaat van de harmonie tussen mens en mens, tussen mens en natuur, tussen spirituele diepgang en materiële vooruitgang? Voor de Maya's bestaat het ideaal juist in deze harmonie, in dat evenwicht tussen het goddelijke en het menselijke, het spirituele en het materiële, het mannelijke en het vrouwelijke. Het jaar 2000 wordt zo genoemd naar de 2000ste verjaardag van de geboorte van Jesus Christus. Het Kind van Betlehern kende al vanaf zijn geboorte armoede, discriminatie en vervolging. Was al vluchteling védr hij kon lopen En zijn eerste bezoek waren arme herders (ongeschoolde arbeiders die nachtdienst hadden) en vertegenwoordigers van andere godsdiensten en wereldvisies (de Wijzen uit het Oosten). Kan het nôg duidelijker gezegd worden waar het de bijbelse god om te doen was, wie zijn voorkeursliefde toegewezen kreeg? Tweeduizend jaar christendom: het Jubeljaar! Toen Jesus zelf zijn programma of actieplan 24

voorstelde verklaarde Hij dat Hij gezonden was "om aan de armen de goede boodschap te brengen, om aan de gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan de blinden het licht in hun ogen, om verdrukten te bevrijden en een een jubeljaar van de Heer af te kondigen" (Luc. 4,18-19). Daarvoor greep hij terug naar de joodse traditie van het jubel jaar waarbij uien de grond moest laten rusten, schulden werden kwijtgescholden en slaven vrijgelaten. Zijn de armen, de gevangenen, de blinden, de verdrukten erop vooruitgegaan, is de honger teruggedrongen, is de natuur in ere hersteld, is de kinder(slaven)arbeid verdwenen, en de ondragelijke schuldenlast van vele arme landen, is er meer erkenning van de eigenheid van de verschillende volkeren en kulturen, is er meer ontwikkelings - samenwerking, solidariteit, rechtvaardigheid, vrede? Wat vieren we dan eigenlijk? Meer dan een viering, lijkt het jubeljaar een opgave te zijn. Dc mensheid blijft op zoek naar zijn identiteit, naar de zin van het bestaan, naar het waarom van de dingen, van het leven. Het lijkt wel een grote puzzle. waarvan elk volk een hoop stukken gekregen heeft waarmee men probeert het groot geheel te bouwen, maar we kennen het model niet, het origineel plan is verloren gegaan. Elk volk, elke kultuur, elke godsdienst probeert het geheel te bouwen, tracht het ware gelaat van de ware god te vinden, maar er ontbreken stukken, niemand heeft het grote geheel. De mensen, de volkeren, de kulturen, de godsdiensten zijn op mekaar aangewezen, zullen moeten leren samenkomen en van mekaars rijkdom leren om zo dichter bij het volmaakte beeld te komen. Nationalisme, racisme, paternalisme, onrechtvaardige wereldhandel. discriminatie, vreemdelingenhaat leiden ons alleen maar verder af van die waarheid die we allemaal zoeken. In Guatemala is er niet alleen dc jaarwisseling, maar vierde men op 29 december ook de derde

verjaardag van de vredesakk000rden die een einde maakten aan 36 jaar burgeroorlog. Tevens was er op tweede kerstdag de tweede stemronde voor de presidentsverkiezingen en is er op 14 januari de machtsoverdracht en de instelling van de nieuwe regering. De uitslag van de eerste stemronde werd bevestigd: de winnende partij is de FRG van Rios Montt, de generaal-dictator die de ergste massamoorden en schendingen van de mensenrechten op zijn geweten heeft tijdens de jaren 1982-83. Bekeerd tot een fundamentalistische secte, houdt hij moraliserende preken over burgerwaarden en goed fatsoen. Zo zei hij tot de nieuw verkozen burgemeesters dat ze zich nu dagelijks moesten baden en geen mooie, maar lelijke vrouwen als secretaressen moesten benoemen. Over kop gegaan of gewoon subtiele volksmisleiding? 1-let ergste is evenwel dat die man, of beter gezegd zijn partij, 68% van de uitgebrachte stemmen behaalde. Is men dan het verleden vergeten? Of is het volk zo diep geraakt door de eeuwenlange onderdrukking dat het voor zijn eigen beu len kiest'? De verslagen van de waarheidscommissies van de kerk en van de VN. zijn nochtans overduick lijk: het legeris verantwoordelijk 'oor meer dan 90% van de begane oorlogsmisdaden terwijl d regimes van Lucas Garcia en Rios Montt worden aangeklaagd voor genocide en misdaden tegen de mensheid. Maar die verslagen, vooral dat van de VN., gepubliceerd in 1999 zijn nog veel te weinig bekend onder het gewone volk. Ondanks de vredesakkoorden heerst er nog veel vrees op het binnenland, wat natuurlijk weer handig wordt uitgebuit door de geinteresseerden. Er zijn trouwens redenen voor: de moord op bisschop J. Gerardi (28 abril 1998, twee dagen na de publicatie van het verslag van de kerkelijke waarheidscommissie) is nog steeds niet opgeklaard hoewel veel elementen in de richting van de geheime dienst van het leger wijzen. Daarom ook heeft Rigoberta Menchu, cle guatemalteekse nobelprijs van de vrede, in Spanje een aanklacht ingediend tegen Rios Montt en 7 andere Guatemaltcekse militairen en burgers die door de waarheidscommissie beschuldigd worden van volkerennioord en zware schendingen van de mensenrechten. Met de zaak Pinochet voor ogen zegt zij: "Als er binnen het land geen recht geschiedt, moeten we wel naar buiten." Een advocaat van het leger wil haar nu aanklagen wegens landverraad. Rios Montt heeft trouwens een constitutioneel verbod en moest dus iemand anders naar voor schuiven als presidentskandidaat. Maar zal de verkozen president, Alfonso Portillo, zelf een handig redenaar, méér kunnen zijn dan een stroman van Rios Montt? Hijzelf beweert dat hij een eigen agenda heeft, maar dat valt af te wachten. Men spreekt van een cohabitatie van linksgetint populisme (Portillo) met conservatief-rechts autoritarisme (Rios Montt, die waarschijnlijk kamervoorzitter wordt). De sterke punten van Portillo waren zijn kritiek op de slechte economische situatie (de neol iberale privatiseringspolitiek maakt dc armen nog armer), en op de openbare onveiligheid. Het rechtssysteem is bijzonder zwak en inefficiënt: gedurende de 36-jarige oorlog was het justitieapparaat volledig ondergeschikt geraakt aan de de strijd tegen de rebellen. Daardoor ontstond een straffeloosheid en corruptie die de bevolking nu onbeschermd laat tegenover de stijgende criminaliteit. De mensen nemcmi het recht in eigen handen en misdadigers


GUA TEMALA worden openlijk gelyncht. Rios Montt speelt de kaart uit van de harde hand tegen de misdadigheid, en dat heeft hem politieke winst opgeleverd. Maria heeft zich ook op het politieke front gewaagd door zich kandidate te stellen als bur gemeester van Cobân: de eerste keer dat een vrouw, en dan nog een indiaanse zoiets aandurft. Ze had geen al te hoge verwachtingen gekoesterd en dal maakte het ook gemakkelijker om de resultaten juist te interpreteren: de tijd is nog niet rijp voor een vrouwelijke burgemeester van een departementshoofdstad. Maar het was in elk geval een heel leerzame ervaring en het heeft heel wat nieuwe vriendschappen en relaties voortgebracht. Marta is nu weer volop bezig om hulp te zoeken voor de meer dan 800 oorlogsweduwen die de beloofde staatssteun maar niet krijgen en nu bij haar "Raad van dc Maya-Vrouwen van Guatemala' komen aankloppen. Onze kinderen zijn schoolhocken en schrijfgerief bijeen aan 't zoeken want begin januari begint hier het uicuwe schooljaar: de twee oudsten at in het middelbaar onderwijs, de twee jongsten nog in het lager. Voor 2000 wensen wij jullie allen een goede gezondheid, "naar ziel en lichaam" zoals men dat vroeger zei, een zinvol werk, veel levensvreugde temidden van familie en vrienden, en dat ieder zijn/haar sTeentje bijdrage voor een echt jubeljaar waar wij in harmonie kunnen leven met natuur en medemens en met wat ons overstijgt en zin geeft aan ons leven. Wij danken jullie allen voor jullie steun en sympathie. Een speciale dank voor al die vrienden en familieleden die ons werk in het verleden ook financieel steunden

Vele groeten en allerbeste wensen van Marta en Fons Huet en kinderen. Adres : 6 Av. 2-24, Zona 1, Cobdn Alta Verapaz, Guatemala. Telefoon en fax (werk): 502 9510596; email(werk): adici@c.net.gt

/

//iie',

oitn

A/H

ii /ie:Piiejiiai en kinderen

Noot: * Voor al wie wat meer wil weten over de Maya-q'eqehi', kan ik het pas verschenen boek aanbevelen van Bernard Dumoulin, een vriend die hier 7 jaar gewerkt heeft ("Het woord heeft geen honger.Over waardigheid en harmonie bij de Maya-'eqchi' in Guatemala", MonografiĂŤn over interculturaliteit 5, EPO CIMIC 1999).

Chalinn.

Bakini, Hunab en Mati.

* Over het werk van de ontwikkelingswerkers is zopas verschenen "Verhalen uit verre landen. Ontwikkelingswerkers vertellen", Coprogram/NCOS 1999, waarin ikzelf een stukje schrijf over de ervaringen in Guatemala.

Zeg maar hoe je slapen wil _J

lEi6plex ,

au ng

1SEflT, PIJ 25


Hostess bij Neckermann

Petra in Kenia MOMBASA/MINDERHOUT - Een diploma verwerven is de betrachting van de meeste jongeren en dan met dat papiertje aan de bak proberen te komen is nogal evident. De ene zoekt de job van zijn leven in de onmiddellijke of iets verdere omgeving, de andere, meer met avontuurlijke inborst misschien, zoekt het in het buitenland, een ander werelddeel! PETRA VORSSELMANS uit Minderhout studeerde toerisme en vond de vaderlandse bodem op een bepaald moment ietwat te klein worden. Daarom andere uitdagingen gezocht, andere horizonten tegemoet! DHM: Voor welke werkgever trok je naar het buitenland?

DHM: Waar was uw standplaats en hoe werd de job ingevuld?

Petra: Voor NUR-Touristic (Neckermann und Reisen). Mijn job bestaat er in service te geven aan de gasten van Neckermann België, Nederland, Sunsnacks en Pegase. Neckermann België heeft eigen kantoren en wordt niet in andere reisbureaus aangeboden. Sunsnacks behoort ook tot de Neckermanngroep maar wordt wel in andere bureaus verkocht en Pegase zijn de 4sterrenhotels van Sunsnacks.

P: Momhasa, aan de kust van de Indische Oceaan. Je hebt daar Mombasa zuidkust, centrum en noordkust. Acht maanden lang heb ik van noord naar zuid gereden, een afstand van zo'n goeie 40 km. Mombasa is eigenlijk een eiland: met de noordkust is het verbonden mei een brug, met de zuidkust met de ferry. Mijnjoh bestond erin de mensen af te halen op het vliegveld, hen de nodige informatie verschaffen en ter hand stellen, het vervoer regelen naar het hotel, briefings geven over het hotel, de directe omgeving, praktische tips (banken, postkantoren, supermarkten ... ), toeristische informatie, excursies aanprijzen...! In de hotels hebben we dan bezoekuren. Als er problemen rijzen, kunnen ze ons daar contacteren. Het hoofddoel is dat we de gasten een goede service geven met de glimlach. De gasten moeten ten allen prijze tevreden zijn.

DHM: Hoe word je nu hostess? P: Wel, standplaatshostess worden, mijn talen gebruiken, heeft altijd al in mijn achterhoofd rondgedwarreld. In 't begin lukte dat niet onmiddellijk omdat ik nog tejong was, had geen rijbewijs. Kortom ik voldeed niet aan de gestelde vereisten. Dan heb ik twee en een halfjaar op een reisbureau gewerkt en op zeker ogenblik viel mijn oog op een advertentie in de krant 'Wij zoeken mensen voor het buitenland'. Je solliciteert, je wordt uitgenodigd en op een aantal zaken getest, vooral i.v.m. talen: Nederlands en Frans, plus daarbij een goede beheersing van Engels en Duits. Ik werd aangenomen en kon vertrekken voor een 10-daagse opleiding in Majorca. Direct het avontuur tegemoet. Van daaruit word je naar elders in Europa gestuurd. Zomaar niet in het wilde weg,je mag wel enkele keuzes maken.

DHM: Waar heb je ondertussen je ogen al goed de kost gegeven? P: 'k Ben negen maanden op Madeira geweest, vier maanden op Lanzarole, zes maanden aan de zuidkust van Turkije, en een jaar in Kenia waar ik pas van terug ben.

DHM: Was Kenia voor jou een gerichte keuze? P: Alsje hij de firma tweejaar in dienst bent, kun je solliciteren voor een verre bestemming buiten Europa. Mijn oog vie! op Afrika of Amerika met toch een voorkeur voor het laatste. Dat scheen nu weer niet zo gemakkelijk te gaan, de kans om daar die job vast te krijgen was zeer klein daar Neckermann alleen maar in Florida werkt. Vanzelfsprekend zijn er dan ook weinig hostessen nodig. Naar Venezuela had ook gekund, maar daar stond mijn hoofd niet naar. In Afrika had ik de keuze tussen Noord-Afrika en Kenia. Noord-Afrika sprak me helemaal niet aan, zwart Afrika wel. Dus lag Kenia voor de hand. Met collega's die daar geweest waren, had ik contact opgenomen i.v.m. wetenswaardigheden over het land, bevolking, cultuur...! Die andere cultuur, die andere levenswijze stond me zeker aan, neem daarbij nog een dosis nieuwsgierigheid naar het onbekende.

DHM: Geen 9 to S job! P: Beslist niet! Er zaten dagen van zeven uur tussen, maar evengoed van veertien uur. Vluchten kunnen vertraging oplopen en alles gaat daar véél véél trager. Wachten leerje daar wel. We werkten daar zes dagen op zeven en tijdens die vrije dag was het dan wel heerlijk relaxen.

DHM: Wie komt er op vakantie in Kenia? P: Ik spreek nu over het Belgische publiek, want daar werd ik toch voornamelijk mee geconfronteerd. Wel, dat gaat van jong naar oud. Gezinnen met kinderen, alleenstaanden...! Deze zomer was Kenia een populaire bestemming. Het werd door Neckermann enorm gepromoot zodat het vliegtuighiljel goedkoop van de hand ging. Het leven zelf is daar redelijk prijzig, vooral als je Europese producten wil kopen. Voor de lokale bevolking is het veel goedkoper, want die gaan op de markt hun inkopen doen. De meeste toeristen boeken vol of halfpension zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Kenia is ook het land van de safari's. Het is een rijk wildgehied met enorme reservaten en nationale parken. Het is ook een uitgestrekt land, 582645 km2 . Excursies en safari's zijn duur, maar je moet toch ook iets van het land gezien hebben. Andere bezigheden aan de kust zijn surfen, duiken, kortom heel wat watersporten, alhoewel er ook toeristen zijn die alleen maar komen om te luieren, er zijn trouwens prachtige stranden.

DHM: Wanneer ga je als toerist naar Kenia? P: In januari, februari, maart stijgt de temperatuur tot 350, dan is het heet en vochtig (het zijn ook de warmste maanden). In april begint het

Je

IIIOcT !ÏCÎ

îo Ii

lJlUdï

regenseizoen en dat kan duren tot half juli. Augustus, september, oktober zijn eigenlijk wel de beste maanden.

DHM: Hoe ervaarde je daar de verhouding tussen blank en zwart? P: Er zijn nog heel wat blanken die de zwarten als ondergeschikten behandelen. Zij kijken toch nog altijd op naar de blanken, want dat zijn toch nog altijd de rijken. Hetgeen ook wel opviel: een relatie met een blanke vrouw of man hebben vergroot het prestige overduidelijk. Een zekere vorm van sekstoerisme, wel in kleinere mate, vindj'r ook. Oudere heren op zoek naar jonge meisjes, dat vind je natuurlijk overal ter wereld, maar ook oudere blanke dames die een jonge atletische zwarte opscharrelen. Er is ook veel werkloosheid en dan worden er vanzelfsprekend andere bronnen aangeboord om in het levensonderhoud te voorzien. Als een zwarte hotelbediende niet voldeed, aarzelde men niet om hem stante pede aan de deur te zetten, want zijn job was zo door anderen ingenomen. Ik had er dikwijls moeite mee als hotelgasten kwamen klagen over een of andere lokale hotelbediende.

DHM: In zo'n vakantieoorden is toch ook alles niet rozengeur en maneschijn? Zijn er echt lastige klanten? P: Beslist! Er zijn mensen die geld uit hun vakantie willen kloppen, om schadevergoedingen te eisen: de kamer is niet goed, de badkamer, het eten, excursies, brochurebeschrijvingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid...! Er wordt dan klacht ingediend, gegrond of ongegrond! Op Lanzarote werd ik eens geconfronteerd met een vervelend iemand. Op mijn bureau was een fax binnengekomen dat ik contact moest opnemen met een bepaald persoon. Wat was nu zijn probleem? Hij was op Zaventem vertrokken, in de tax free had hij sigaretten gekocht en... vergeten! Hij had gehoopt dat die sigaretten zouden nagevlogen worden. Die vlieger ging natuurlijk niet op en hij was op zijn zachtst uitgedrukt allesbehalve goedgeluimd. De meeste mensen zijn wel vriendelijk, ze zijn op vakantie. Ze genieten ervan. Het gebeurt weleens dat mensen je achteraf opbellen in België om je te bedanken. Dat zijn dan weer leuke dingen!


KENIA oké. Het zijn optimisten en altijd met de glimlach. Ook het klimaat, de kou de en de regen hier, dat vroeg voor mij wel een serieuze aanpassing.

DHM: Je vertelde me iets over de 'Stichting Verkaart'. Eventjes uitleggen! P: Op zekere dag kwam er een groep Nederlanders binnen en ik dacht dat ze op vakantie kwamen. Dat was wel zo, maar ze hadden nog een nevenopdracht. Bij hen waren een zekere mi jnhcer en mevrouw Verkaart, een industrieel, die al ettelijke malen in Kenia geweest waren. Ze hadden opgemerkt dat het schoolsysteem in geen geval aan de behoeften voldeed. Veel ouders konden hun kinderen niet naar school sturen wegens te duur, schoolplicht bestaat er niet. Dit echtpaar vond dat daar iets aan moest gedaan worden en samen met een groep sponsors hebben ze daar een project uit de grond gestampt om u tegen te zeggen. Dat project werd de Stichting Verkaart' genoemd. In Momhasa lieten zij veertien scholen bouwen en drie medische posten. Die mensen hebben me een dag uitgenodigd om zo'n school te bezoeken. Dan vallen je ogen open als je dan ziet wat er met hun gelden gerealiseerd werd. Aan die scholen vraagt Verkaart in ruil dat ze bomen planten waaraan na jaren bepaalde noten groeien die bestemd zijn voor de verkoop zodat die instellingen na verloop van tijd zichzelf kunnen bedruipen. Een prachtig initiatief. De Verkaarts worden daar dan ook op handen gedragen.

DHM: Heb je je hart verpand aan dit land? P: Daar blijven wonen zou ik zeker niet overwegen. We zijn toch in een materialistische wereld opgegroeid en zoveel overboord gooien zou zeker niet gemakkelijk zijn. Wel heel wat erva-

DHM: En wanneer kondigt de volgende bestemming zich aan? P: Dat weet ik nog niet. Ik zit met twijfels en weet zelfs nog niet of ik nog naar het buitenland zal gaan. Eén ding staat vast, als ik nog vertrek zal het zeker de laatste keer geweest zijn. 'k Denk dat ik dan genoeg ervaring opgedaan heb om hier aan een gepaste job te komen.

DIJM: Veel succes! (Rel) Wij verwachten graag al uw nieuws op volgend adres: Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Samen met de heer Verkaart het lint doorknippen en een nieuwe school werd voor geopend verklaard ring opgedaan! Je hebt de Afrikaanse mentaliteit leren kennen. Het is gewoonweg een prachtig land. Van de andere kant, toen ik terug in België arriveerde voelde ik me verschrikkelijk onwennig. De drukte, de allesoverheersende stress, het overviel me. Daar leven ze van dag tot dag en als ze morgen maar eten hebben is alles

27


In de slag

WIDAR, Een nieuwe sociale functie voor de kolonie? Nu de woningen van de kolonie eigendom worden van de stad is het inrichtingsplan bijna rond. Alleen de bestemming van de landbouwgronden en de boerderij moet nog ingevuld worden. De puzzelstukken liggen klaar. Ze moeten alleen nog op hun juiste plaats gelegd worden. Als het van de Stedelijke Commissie Wortel-kolonie en het stadsbestuur afhangt zal er plaats zijn voor een nieuwe sociale functie in de kolonie. De Stichting Kempens Landschap wordt eigenaar van de eigenlijke hoevegebouwen, het linker gedeelte als je voor de boerderij staat. In die gebouwen wil men een onderdak bieden aan de drie functies, die ook het karakter van het landschap bepalen, namelijk de afdeling Bos en Groen, de afdeling Natuur en de administratie Landbouw. Elk van deze diensten zou er een onderkomen vinden. Maar, ook op dit vlak zou de kolonie een voorbeeld kunnen zijn. Men streeft ernaar dat de drie sectoren zouden samenwerken en gezamenlijk educatieve programma's zouden opzetten voor jeugdtoerisme en bosklassen. De boerderij is zo groot dat er nog voldoende plaats is voor andere functies. Het stadsbestuur engageerde zich om het linker gedeelte van de boerderij, waarde loodsen staan, te kopen. Er is een vraag van de "Paasdenvrienden" om er een overdekte hal in te richten. Maar ook die ruimte is zo groot dat er plaats is voor méér. Daarom steunt de Stedelijke Commissie én het stadsbestuur een vestiging van Widar. Voor de raadszitting van november kwam een afgevaardigde van dit woon- en werkproject voor gehandicapten, het project toelichten aan de raadsleden.

Landbouw en zorg Opgericht in april 1981, kocht Widar in 1982 een boerderij aan het Lipseinde in Merksplas. Het is de bedoeling om voor gehandicapte mensen opvangmogelijkheden in te richten volgens de Rudolf Steiner Heilpedagogie, waarbij landbouw en tuinbouw als therapeutisch element een belangrijke plaats innemen. Een tweede belangrijke pijler is de 'Gemeenschapsvorming'. De medewerkers en hun gezinnen wonen samen met een aantal gehandicapte mensen. Op dit moment beschikt de Dorpsgemeenschap Widar over vijfwoonhuizen waarin 32 gehandicapten worden opgevangen. In ieder huis woont er een medewerkersfamilie samen met een groep van ongeveer zeven gehandicapten. Land- en tuinbouw neemt een belangrijke plaats in in de zorg voor gehandicapte mensen. Geen enkel werkgebied levert een zo grote overvloed aan ambachtelijk-therapeutische activiteiten op als de landbouw. Het werk op zich is therapeutisch. Veel handelingen zijn eenvoudig en berusten op herhaling. Het werk vraagt van de gehandicapte concentratie, uithoudingsvermogen, coördinatie van de bewegingen enz. Verder is er in de landbouw een duidelijk verband tussen werk en resultaat. De zin van het werk is ook voor de verstandelijk gehandicapte te begrijpen. De gehandicapten vinden in de biologisch-dynamische landbouw het hoofdmotief vanwaaruit ieder van ons werkt: namelijk iets doen voor 28

een ander. Daarin beleven de gehandicapte mensen hun eigenheid en zullen ze hun zelfwaardegevoel sterken.

Widar in Wortel?

Het stadsbestuur van Hoogstraten en de Stedelijke Commissie Wortel-kolonie steunen het Widar-project. Voor hen mag een deel van de gronden een sociale functie in de dynamischbiologische landbouw krijgen. Meer zelfs, Hoogstraten ziet de landbouwgronden liever niet als pasmunt verdwijnen in het ruilverkavelingsproject Zondereigen, waaraan VLM nu werkt. Het stadsbestuur heeft zich dan ook kandidaat gesteld om de landbouwgronden aan te kopen. Het blijft nu wachten hoede VLM zal reageren. Wanneer Hoogstraten de gronden verwerft, zullen ze eigendom blijven van één van de zes partners. Als VLM ze opneemt in de ruilverkaveling is de versnippering, waar ieder een zo tegen is, een feit. Dan wordende gronden als compensatie 'verdeeld' onder een relatief groot aantal nieuwe eigenaars, boeren van buiten de regio. Normaal moeten alle betrokkenen het plan van Hoogstraten, waarbij de gronden als één geheel bewaard blijven, steunen. Maar, soms ontstaan er onverwachte coalities. Zo zie je de afdeling Natuur "in de slag" gaan met de traditionele landbouw, gewoon omdat de afdeling Natuur de landbouwgronden "ter coinpensatie" nodig heeft, om op andere plaatsen huilende kolonie - hun "natuur-ding" te kunnen doen.

Aanvankelijk was er in het voorstel van Widar een minimum en een maxlmumprograrnma. Nu lijkt het beter om meteen voor de laatste optie te gaan. Het is een plan dat haalbaar is als de andere partners eraan willen meewerken of het een kans willen geven. In de maximumoptie wil Widar in Wortel een biologisch landbouwbedrijf met 30 ha grond uitbouwen. Om dit verwezenlijken heel men, naast de gronden .. een gebouw nodig vool begeleid wonen an g'. . .: handicaplen en een \\ ,.». ning voor de boLr h geleider . Het woon..L deelte kan op de hoer derij zelf of erbuiten gelegen zijn. Het kunnen bestaande woning ii zijn of wooneenhedci .. die tot stand komen bii de renovatie van d boerderij. Deoverheidvoorzietii loonsubsidie voor d begeleider, terwijl dL werkingskosten dooi de bewoners zelf gedra gen kunnen worden Op dertig hectaren . . grond zou een vo!lcdi gemengd landbou'. bedrijf opgestart kun- Zin eol neik sterkt lui onnrslegeioel van de geliwuluapie nieiisen nen worden met 50 % weiland. 20% akkerland en 10% grove groenteteelt. De groenteteelt staat in het teken van het Het laatste woord is nog niet gezegd. Het is "Groenteabonnementen" voor gezinnen, een nodig dat alle partners samen teruggaan naar de systeem dat nu men nu al kent bij Widar, maar doelstellingen van het eerste uur. Alle partijen lang niet aan de vraag kan voldoen. betrokken bij de Stichting Kempens Landschap De akkerbouw zou volledig in het teken van de hebben zich altijd uitgesproken tegen een veehouderj staan, zowel van deze ter plaatse als versnippering of privatisering van het domein. deze van de bestaande Widar-boerderijen. Ze kunnen dan ook niet anders dan het voorstel De veeteelt kan bestaan uit runderen en varkens van de stad Hoogstraten steunen, ook al zal de voor vleesproductie en geiten voor VLM de gronden, die het nodig heeft om zijn rnelkproductie. Omdat Widar werkt vanuit een ruilverkavelingen te realiseren, op andere plaatbiologisch-dynamische landbouwmethode sen moeten zoeken. Ook de afdeling Natuur zal voorzien ze geen enkel probleem wat betreft de de lat op andere plaatsen iets lager moeten afzet van hun vleesproducten. Op de markt voor leggen om in Wortel-kolonie een uniek project het biologisch vlees is de vraag veel groter dan te realiseren. De kans om de gronden als één het aanbod. De geitenmelk kan dan weer ver geheel in handen van de overheid te bewaren werkt worden in de kaasmakerij van Widar ligt nu voor. De VLM en de afdeling Natuur Merksplas. moeten nu bewijzen dat ze achter hun eigen doelstellingen staan.

Terug naar eerst


DORPSLE V N Oudjaar — Nieuwjaar MINDERHOUT - Het is reeds lang bekend: Mincierhout is een levendig dorp met een actief verenigingsleven en een sterk gemeenschapsgevoel. Dit blijkt o.a. heel duidelijk uit dit beperkt overzicht. De papboeren zijn met enthousiasme begonnen aan het laatste jaar van deze eeuw. En dat het de voorbije jaren niet anders was, bewijzen deze foto's uit het archief (1997-1998-1999) van onze fotograaf Marcel 0.

Een prooi aatmial t'r/jii i /I/i ei,i zo igt clii jaar opa tea ii dat de zingende kinderen op oudejaarsdag veilig de drukke straten kunnen oversteken. Na het werk is er ook tijd om samen een hapje en een drankje te nuttigen.

Jjdens een kiiic/cri lerimig n'c'rd in dc ke,'k hoe en waarom een kind wordt gedoopt.

1/all

dc

en getoond

BIJ de KLJ lag men zeker it/ei t iLic, no de niillenmuumnbom. Er waren bijzonder veel liefhebbers om samen van oud naar nieuw' te vieren.

Voor de echte wielertoeristen is geen dag of geen weer te slecht ''oor een uitstap. Gelukkig is er hier en daar een vuurtje om de verkleumde handen of andere ledematen even op te warmen.

Natuurlijk zijn er ook al mensen die aan de vakantie denken en nu reeds hun nieuwe tandem willen testen. 29


DORPSLE VEN

NIEUWS, NIEUWS, NIEUWS, NIEUWS, De Hoogstraatse Maand verschijnt twaalf maal per jaar, telkens op de laatste woensdag van de maand. Wij, de redactie en de drukkerij, hebben ongeveer twee weken nodig om dit maandblad te maken. Zij die graag een tekst, foto of advertentie in DHM willen plaatsen, moeten de kopij tijdig binnenbrengen, dus zeker twee weken voor de laatste woensdag van de maand. Waar bezorg je deze kopij?

Contactpunten brievenbussen DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11 E, tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@village.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, te!. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@village.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.54 Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye@attglobal.net

De ruilverkaveling staat of valt met de landbouwgronden van de Kolonie

Dirpsraa

.

..............................................

Op donderdag 13 januari vergaderde de dorpsraad met een 30-tal aanwezigen waaronder de burgemeester en de schepenen Karel Aerts en Staf Peerlinck. Ook de wijkagent was erbij en kwam menigmaal tussen in de discussie. Frans Horsten van VZW Het Convent opende de besprekingen met een uitleg over de stand van zaken in Wortel-Kolonie. Vorige maand kon u in dit blad al lezen hoe het staat met de 16 onteigende woningen. De aankoop door de gemeente is rond, nu is het wachten op het vaststellen van de 'conventies', d.i. de werken die aan elke woning moeten uitgevoerd worden waarna de 'instapprij s' wordt berekend die moet betaald worden door de toekomstige erfpachters. Hierna kan de toewijzing gebeuren waarbij de huidige bewoners de voorrang genieten. Ook het Casino van de Kolonie is eigendom van de gemeente. Voorlopig worden hier enkel dringende onderhoudswerken aan uitgevoerd omdat de uiteindelijke bestemming van het gebouw nog niet gekend is. Men wacht af wat er met de rest van de Kolonie zal gebeuren. Zo is er ook een linkergedeelte van de boerderij voornamelijk loodsen- dat door de gemeente wordt aangekocht en waarvan de bestemming nog niet vastligt. Dit heeft veel te maken met het project van WIDAR (zie elders in dit blad). En dan is er de vraag van 'Stichting Kempens landschap' om ook de landbouwgronden door de gemeente te laten aankopen. Dit om versnippering van het geheel van de Kolonie tegen te gaan. Op dit ogenblik is VLM (Vlaamse Landmaatschappij) eigenaar van die gronden. VLM organiseert de ruilverkaveling van Zondereigen en van Wortel-Rijkevorsel en wil de gronden van de Kolonie aanwenden als compensatie voor de boeren die bij die ruilverkaveling hun gronden verliezen aan natuurbehoud. De afgevaardigde van VLM die ook op de ver gadering aanwezig was, zei letterlijk: 'De ruilverkaveling van Wortel-Rijkevorsel en Zondereigen staat of valt met de beschikbaarheid van de gronden van de Kolonie.'

Wat die ruilverkaveling Wortel-Rijkevorsel betreft, de uiteindelijke beslissing hierover is nog niet genomen. Het voorlopig inrichtingsplan is klaar en zal binnenkort aan de gemeentebesturen worden voorgelegd. Uiteindelijk beslist de minister of de ruilverkaveling —eventueel volgens gewijzigde plannen- al dan niet wordt uitgevoerd. Het is echter niet waarschijnlijk dat een ruilverkaveling in dit stadium nog voorgoed wordt afgeblazen, eerder zullen de plannen gewijzigd worden. Nogal wat mensen, en zeker de boeren, wachten met spanning af. Na de uitleg over de Kolonie en de ruilverkaveling was het tijd om de prioriteiten van het vorige jaar weer op te rakelen en eens te kijken wat er terecht was gekomen van de wensen van de dorpsbewoners. - De aansluiting Beukendreef-Grote Plaats is tot ieders voldoening verbeterd geworden. De aansluiting Langenberg-Grote Plaats staat nog in de 'blokken'. Iedereen is blijkbaar tevreden over die voorlopige aansluiting en dus kan die definitief worden aangelegd. Daar zal men echter nog mee wachten tot men weet of er op die plek nog andere werken moeten gebeuren, de aanleg van een fietspad wellicht. - Over dit fietspad naar Merksplas weet de burgemeester te vertellen dat het slechts aan één kant zal aangelegd worden, nI. aan de linkerkant vanuit Wortel. Men is nu bezig met de onteigening aan die kant van de weg, de aanleg zat nog een hele tijd op zich laten wachten. Terloops wordt ernog eens geklaagd over de snelle auto's die over de Grote Plaats rijden. Kunnen er geen voetpaden aangelegd worden of misschien wegversmallingen? Op die vrome wensen wordt niet ingegaan door de gemeentelijke bestuursleden. - Om de petanque-baan achter de parochiezaal af te werken, wil men graag de hulp van de

Minderhout: Patrick Leysen, Markwijk 15, tel. 03-314.69.47 Wortel: Jos Matthé, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail iosroos@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03-3 14.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. te!. 03-314.49.11 e-mail ian.michie1sen@ibm.ni

30

.,,- .......,

.

........

.....

.


DORPSLEVEN gemeente. Schepen Aerts zegt toe dat men gebruik kan maken van de afval-tegels en boordkanten die toch worden weggegooid bij de aanleg van nieuwe stoepen. Minder toeschietelijk is men op de vraag of de gemeente de omgeving van de parochiezaal wil onderhouden; het gaat dan vooral over het snoeien van de bomen. Dat doet de geiiieeiile liever niet op andermans grond. Een oplossing zou zijn als de kerkfabriek de parochiezaal en omgeving in erfpacht aan de gemeente zou overdragen - bvb. voor een symbolische frank dan wil de gemeente ook voor het onderhoud zorgen. Eenzelfde overeenkomst is gebeurd met het Rozenkranspark in Hoogstraten. - Het kruispunt Lindendreef-Gelmeistraat is een onveilige plaats, vooral voor fietsers. Men zal 'Bruggen en Wegen' daarop attent maken. Voorlopig zal er voor een betere verlichting gezorgd worden. - Verkeerssituatie Oude Weg De fietsweg ter hoogte van de kerk sluit niet aan op de Oude Weg. Daar zal binnenkort verandering in komen. De plannen voor een nieuwe en betere aan3luiting zijn klaar om uitgcvu..id k. worden. Er komen ook 2 รก 3 lichtpunten bij op de Oude Weg. De nieuwe gracht langs de weg is ecn grote verbetering voor de afwatering maar is blijkbaar niet op dejuiste plaats gegraven. Dat zal onderzocht worden. Een groot aantal van de omwonenden van de Oude Weg vraagt al enige tijd om in hun straat de 'Zone 30' in te stellen; de veiligheid op deze smalle weg waar veel fietsers over komen zal daar zeker bij gebaat zijn. Toch heeft men vanuit de gemeente maar weinig oor voor die maatregel. Is dat omdat men hier niet zo vertrouwd is met die 'zone 30', iets wat elders in de gemeente weinig voorkomt? Wel wordt beloofd om dit op de prioriteitenlijst te zetten. - Waar men wel oren naar heeft zijn maatregelen om het verkeer wat vaart te doen minderen bij het naderen van de dorpskom. Wat al in vele gemeenten gebeurd is, zal men ook hier overwegen: de vraag aan 'Bruggen en W.' om borden van '70' te plaatsen aan de Langenberg en de Klinketstraat. Er wordt ook geklaagd over te snel rijden in de Kolonie; zou daar geen '50 km'-snelheid kunnen opgelegd worden? Men meent dat dit niet direct nodig zal zijn als in de toekomst het aantal invalswegen van de Kolo-

nie zal beperkt worden. Er zijn ook klachten over het afval in en om de vuilnisbakken aan Bootjesven. Worden die wel op tijd leeggehaald? Misschien beter als de bezoekers hun eigen afval mee naar huis nemen en de vuilnisbakjes gewoon afschaffen? - Hoeveel geld wordt er in 2000 aan Wortel besteed? Schepen Peerlinckx somt op wat er zoal voorzien is in de stadsbegroting. - aankoop van gedeelte boerderij in WortelKolonie: 2.750.000 F - eventuele aankoop landbouwgronden in Kolonie: 20 miljoen - onderhoudswerken Casino: 1,5 miljoen - verbreding weg Neerven: 6 miljoen - verlichting: 1 miljoen - herstel en onderhoud en voetpaden: 3 miljoen Verder is er nog geld voorzien voor werken aan de scholen en aankoop van materiaal. Ook dc kerk staat op de lijst; daar wordt een studie gedaan van het interieur waarvoor geld is voorzien in de begroting. - Er is nog een vraag over de gevolgen van het iiei stel eii iii wei kiiig stelleii van de walernwlen in Hoogstraten (de Laarmolen). Zullen dc gronden aan de oevers van de Mark daar geen wateroverlast van krijgen? De burgemeester antwoordt dat er nauwlettend zal op toegezien worden dat daar niemand last van krijg; hij volgt de plannen op de voet en is ervan overtuigd dat men zich niet ongerust hoeft te maken. - Tot slot van de vergadering wil de burgemeester nog iets kwijt over de onveilige Langenberg waar al verschillende zware ongevallen zijn gebeurd. Op zijn vraag zijn hier verschillende verkeerstellingen gebeurd. Daaruit bleek dat er per dag zo'n 2200 ti 2400 voertuigen voorbij kwamen waarvan er velen de snelheidslimiet overschreden. Het onveilige bochtenwerk op die plaats kan misschien wat gemilderd worden door ook hier de snelheid te verminderen tot 70 km maar dan moet er wel op toegezien worden dat dit ook gebeurt. Op deze algemene vergadering werd enkel geluisterd naar de klachten en wensen van de dorpsbewoners. Op een volgende vergadering zal de prioriteitenlijst (beperkt tot 5 punten) definitief worden vastgelegd.

Plant een boom ka

HOOGS TRrt TE\'- Dc vrad(cfrhcroede voorbeeld. In de pas heraangelegde Karel Boornstraat en in de verkaveling Wereldakker werden al uit de kluiten gewassen bomen rechtop gezet zodat binnen enkele jaren het groene aanzicht van de stad nog meer uit de verf komt.

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 031314.37.67 163

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIAL/ST

GARAGE HOGA BIB.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

31


DORPSLE VEN

Open vergadering dorpsraad Meer

1 :

Januari betekent open vergadering van de dorpsraad. Zon 50-tal mensen kwamen hiervoor naar de refter van de lagere school afgezakt.

MEER - Zo'n 50-tal Merenaren zakten af naar de refter van de lagere school aan de Terbeeksestraat om de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad bij te wonen. Het schepencollege was vertegenwoordigd door burgemeester Van Aperen, schepenen Peerlinckx en Aerts en ambtenaar voor informatie Leo Sprangers. De dorpsraad beschikte over een ruime prioriteitenlijst die Meer aanbelangt. Zo een lijst barst meestal van de verkeersproblemen maar er waren ook milieu- en andere problemen. Een greep uit de lijst: Doorgaand vrachtverkeer blijft voor overlast zorgen. De bedrijven van de transportzone werden schriftelijk verzocht om op hun briefpapier duidelijk de naam TRANSPORTZONE te vermelden. Of de bedrijven hieraan gevolg zullen geven, is af te wachten. Weinig schot in het dossier van de voetpaden van het Pijperpad, de Melkerij, het oud voetbalveld en den Beekschen Pad. Al lijkt het bij deze laatste wel duidelijk dat deze in de loop der tijd, ten onrechte werd weggeploegd, richting Rommensbos en dus eigenlijk enkele meters verplaatst dient te worden. Weinig nieuws over de HST. De plannen voor de inrit aan de John Lijsenstraat en de transportzone worden momenteel hertekend door Tucrail, het studiebureau van de NMBS. Verrassend nieuws over de Meerseweg. Deze is reeds aanbesteed, ja de werkzaamheden zulten nog dit voorjaar, samen met de Meerleseweg beginnen. De eerste fase van de Meerleseweg wordt in februari aangevat. Daarna volgen de onteigeningen voor de fietspaden en de aanleg van deze fietspaden. En dan zijn er nog de andere dossiers zoals de vervuiling van de Beek hij het snelwegrestaurant, het Sprebo-stort waarvan de metingen ook maar eens bekend gemaakt moeten worden. De overlast van hondenstront. de Driehoekstraat waarvoor nu een rooilijnplan goedgekeurd maar zeker nog niet op korte mijn zal verbreed worden. Tot slot kwamen er nog heel wat nuttige vr:n en tips van de aanwezigen. Deze werden dachtig genoteerd en zullen in de toekomst hun opvolging van de dorpsraad krijgen. 'Conclusie: het was ecn nuttige vergadering en er zit schot in heel wat dossiers. Maar er zijn ook nogal wat hangijzers, die het nodige geduld vergen. De voorzitter eindigde daarom ook met een positieve analyse. (ma) 32

Toekomst klooster

enIII) flYAIIP MEER - Het klooster en haar omgeving zijn een vertrouwd gezicht, een groene long in Meer. Ze zijn het decor voor heel wat manifestaties: Meermarkt, de tweewekelijkse Chirospelen, Akkerpop, Lentefeesten en noem maar op. Ooit herbergde het klooster echte nonnetjes, daarna speelden er zowat alle Meerse kinderen. Klooster en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpszicht rondom de kerk. Maar het klooster is niet als monument beschermd. Daarvoor zijn de gebouwen nog niet oud genoeg. Door oudere mensen worden de scholen ook wel eens "schooischolen" genoemd. Hiermee

wordt bedoeld dat ze met het geld van giften van parochianen betaald werden. De hele oingeving heeft dus altijd al een belangrijke rol in het Meerse dorpsleven gekend. Komt aan dit alles nu binnenkort een einde? Verhuist de Chiro naar een wei tegenover de pastorij, midden in het dorp? Wordt de speelwei bij het Lloosterhns ingrpal rn1 voor woningbouw? En kil itl.a veel geld voor over heeft? Deze roddels vet 011(1 usiteit lileilig Mi daar en de jongens en meisjes van de CHIRO in het bijzonder. Met zn 250 zijn ze met het klooster, het bos en de speelwei zo verbonden dat ze er niet uit weg te denken zijn. Als zij zouden moeten verdwijnen zou dat een ramp zijn voor het dorpsleven. Pater Frans had enkele weken gJLdt..II ..co ball没nnctjc opgelaten over dc toe konis(van liet kloostei. Maas dat wcid blijkbaar verkeerd begrepen. In dc algemene vergadering van de dorpsraad van 1 1 januari werd uluuidelijklldIulgeluIdLlulduum Louis Tilburgs en Christ Vermeiren van de Meerse parochie: "Er is wel degelijk iets aan de hand", zo vertelden ze. "Na het vertrek van de meisjesschool wil nu ook het oudercomit茅 voor de kleuters een nieuwe school. Dat zou maken dat alle klassen van de huidige kleuterschool leeg komen te staan. Als we de ontwikkelingen juist inschatten, is het over enkele jaren zover. En dan? Daarbij komt nog dat het klooster sukkelt met brandveiligheid, en de parochiezaal dringend aan herstelling toe is. We moeten dus nu een toekomstvisie ontwikkelen opdat straks deze gebouwen niet leeg zullen staan en verkrotten. Er werd dan ook verzocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen om een toekomstvisie te ontwikkelen. De krijtlijnen die daarvoor gelden zijn duidelijk. Alles moet blijven zoals het is: het klooster, het bos en het speelterrein. Het uitzicht mag niet veranderd worden. Er moet een nieuwe, sociale bestemming gegeven worden aan de leegkomende lokalen. Hoe de parochiezaal moet gerestaureerd worden, daar moet nu over nagedacht worden. Hoe het klooster brandveiliger moet worden is eveneens een zorg. Als er een voorstel is, zal dit zeker met zoveel mogelijk mensen besproken worden, vooral met de Chiro. We moeten de huisvestingsmaatschappij de kans geven om een voorstel te doen". De 50 aanwezigen, en vooral de Chiroleiders en

De Chiro is vragende partij voor liet behoud van het klooster, het kloosterbos en de speelwei. Een beter en veiliger onderkomen voor de jeugdvereniging bestaat gewoon niet.


DORPSLEVEN leidsters luisterden aandachtig. Er was opluchting en instemming te horen over de gekozen aanpak. Maar de discussie over wat er niet klooster en haar omgeving moet gebeuren zal binnenkort voorgoed losharsten. Wordt dus zeker vervolgd. (nia)

Geen GSM-mast? WORTEl .- Voorlopig komt ergei'n ('i,SM-niast In Wortel. Eibcstoiideii planiien uiti ccii itiast op te richten op gronden van de Wortelse tennisclub De Langenberg. Op basis van o.a. een aantal bezwaren werd dit voorstel afgewezen door het schepencollegc. Ook het Oudercomité en de School in Wortel wijzen de plannen af om een mast in Wortel op tc richten zolang niet onomstotelijk bewezen is dat deze zendmastcn geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens. Hierover zijn de wetenschappers het tot nu toe nog niet volledig eens. Het college denkt eerder aan het oprichten of installeren van antennes op of in bestaande gebouwen en dan zal de meest logische keuze waarschijnlijk de Wortelse kerktoren worden, aangezien dat het hoogste punt is in het dorp. Hierover is echter nog niets beslist. Wij houden u op de hoogte.(jom)

Gekken op de Langenberg WORTEL - Hel Hoogstraats politiekorps heelt snelheidscontroles gehouden op de Langenberg. In de tweede helft van december werden metingen verricht, telkens vlak voor de scherpste bocht en dit in twee richtingen. De apparatuur was het electronische, geijkte SIS-systeem. Op basis van deze metingen kan men concluderen dat overdag ongeveer 1 op 10 wagens te snel door deze bocht seheuri, dat wil zeggen. met een snelheid van meer dan 91 kmlu.

Meerseweg, sneller heraangelegd dan verwacht•••• MEER - Nog dit voortaar beginnen de s erk zaamheden aan de Meerseweg. Reeds lang bestaat de wens om fietspaden langs deze drukke weg aan te leggen. Maar het dossier leek al enige jaren vast te zitten. Van medewerkers van hel aannemersbedrijf vernamen we dat er een aanbesteding zou zijn geweest voor de Meerseweg. Op de dorpsraad werd dit bevestigd. In maart is het 71)ver, samen met de Meerleseweg 7a1 aannemer Van Wellen de werkzaamheden starten. Dc dorpsraad was altijd vraende partij voor een iospraakvergadering over de plannen. Deze zal er niet komen. De starre overheidsdienst. Bruggen en Wegen, is nooit gul geweest om in haar plannen te laten kijken. In de openbare vergadering van de dorpsraad werden ze ontvouwen. In 't kort bevatten ze volgende hoofdpunten: omdat het tadabeatuurde gronden ach ter de verlichtingspalen reeds verworven had, is er plaats voor een fietspad achter de verlichtingspalen. Aan de andere kant is dat niet het geval. Hier komt het fietspad redelijk dicht bij de rijweg. Hiervoor moeten alle bomen weg. De huidige betonnen boorden van de weg, nu gebruikt als fietspad, komen te verdwijnen. Tussen de verlichtingspalen zal er parkeerplaats komen met hier en daar een struikje groen. En dan zijn er nog de rioleringswerken vanaf de Beeksestraat richting Minderhout. De rijweg zal hersteld worden. Het is zonder meer goed nieuws dat de fietsers eindelijk veiliger zullen kunnen fietsen. Toch valt het te betreuren dat er nauwelijks inspraak over de plannen mogelijk was. We konden volgende problemen noteren: in opdracht van de gemeente formuleerde het studiebureau Lihost enkele belangrijke snelheidsremmende maatregelen voor deze weg. Hiervan is in de plannen niets te zien. De meeste bomen zijn op middelbare leeftijd en het rooien ervan zal het uitzicht san Meergrondig ei-nderen. Het ware veiliger

/0

/i/(1iiï1 ,51(1!t Ii

(IC

5t(ïkL/i

(11//t

(1e

Meerseweg. Het fietspad veilig achter de bomen zou hier logisch lijken. Maar dat is niet het geval. Alle bomen zullen gerooid worden om plaats te maken voor het fietspad aan de westkant. geweest als het fietspad achter de bomen zou liggen. Aan deze kant van de rijweg is immers nog heel wat vrije ruimte. Door het fietspad komen ook de voetpaden te vervallen. De plannen geven niet de indruk van recente datum te zijn. De fusie van Hoogstraten is al tientallen jaren achter de rug. Er is echter nog sprake van de gemeente Meer en de gemeente Minderhout in deze plannen. Iets wat doet vermoeden dat ze niet echt naar de meest recente in7iehten van de wegenhouw 2eiiiaikt zin. (ina

Feestelijke Kerstboomverbranding

De hel Maar de hel breekt pas echt los tussen 23.00u en 4.00u 'S nachts. Omdat politie en rijkswacht al lang vermoedden dat vooral 's nachts harder gereden werd, deden zij hierop ook effectiel controles. Bijlia 2 auto's ûp 3 vliegen dan door dc bocht tegen een snelheid van boven de 91 kin per uui. Van deze overtreders rijdt 1 op 8 tussen de 106 en 120km per uuren 1 op 7 auto's rijdt daar zeus sneller dan 121 kin per uur. De snelste laag vlieger werd betrapt tegen een snelheid van 138 kmlu, wat zelfs op een autostrade behoorlijk snel is. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat op die uren natuurlijk de volle breedte van baan gebruikt wordt, dat wil zeggen : dc (5 rijvakken, de twee fietsstroken en de wegh men. U zal maar toevallig een nuchter en nctje 1 dend tegenligger zijn van zulke losgeslagen gekken Als nu ook de vrijblijvende controles en liet opgeheven vingertje nog veranderen in tienduizenden franken boetes en maanden rijverbod zal liet vlug gedaan zijn niet het racen op de Langenberg en kunnen de plaatselijke bewoners weer op beide oren slapen in plaats van de hele nacht door gewekt te worden door piepende remmen en seheurende autobanden.(jom)

MEERLE - Voor de gemeente vormt de aanvoer van talrijke kerstbomen in de week na nieuwjaar een ferme overlast, want ook ons containerpark is niet onverzadigbaar. Dit jaar konden ze de Meerlese kerstbomen ter plaatse ajkeveren. De Landelijke Gilde en de KVLV hadden de handen in elkaar geslagen en zorgden voor een feestelijke verbranding van de Meerlese kerstbomen. Heel wat volk kwam nog even van zijn eigen kerstboom genieten, van de fascinerende vlammen en de warmte die hij afgaf. Jo.s Verbreuken bracht niuzikale luister bij het schouwspel. Een natje en een droogje maakten het feest compleet. Niets dan blije gezichten bij dit grote kampvuur. 33


DORPSLE VEN

Allemaal vrijwillig

Hobbytentoonstelling HOOGSt RATEN - Tijdens het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 februari vindt de 21ste hobbytentoonstelling van KAV-KWB plaats in zalen Pax. Wie wil deelnemen om zijn hobby in de kijker te stellen, moet wel inschrijven, liefst io spoedig mogelijk, bij A. Aerts, Jan Van Cuyckstraat 1, of bij Jos Smouts, Gelmelstraat 38. Bij die aanuieldiog moet zeker opgegeven worden hoeveel ruimte je nodig hebt (hang- of Iigplaats) en of je wil demonstreren. Op 7ntrt1ng k de tentoonstelling toegankelijk van 15 tot l9.30uurenopzondagvan 10tot20

1

LOO.

orde RIKKERS is er op zaterdagavond vanaf 19 uur een kaartprijskamp. De inleg bedraagt HO LiEt. lijdens de openingsuren van de tentoonstelling ;taan er zoals steeds warme pannekocken met siroop of suiker op de kaart.

HOOGSTR..4 TEN - Tijdens de nieosjaarsreceptie werden de vrijwilligers van hei rust huis terecht in de bloemetjes gezet. U denkt misschien dat er wat veel op de foto staan maar dan hebt u ze nog niet allemaal gezien. Er zijn er zo 150 die bij tijd en wijle een handje toesteken daar, nuér vrijwilligers dan er bewoners zijn in het rnsthnis.

Viergeslacht

Zand fluiters doen het weer MEER December is voor dc Meerse vogelliefhebbers traditioneel een drukke maand. Dan immers worden de Belgische kampioenentitels toegekend en dient bovendien de plaatselijke tentoonstelling te worden georganiseerd. Met zijn vieren trok men ditjaar vol goede moed naar Sint-Niklaas. Daar werd de 'witte spreeuw 1999' (het nationale kampioenschap KBOF) ingericht. De resultaten waren verbluffend. Liefst 28 medailles werden er veroverd. Luc Cools: 4x goud, 3x zilver, 5x brons en 17 ereprijzen met 30 vogels en bovendien nog een tweede plaats bij de sectie grasparkieten én een tweede plaats in de sectie overige parkieten. Martien van der Hoofden: 4x goud, 3x zilver, 3x brons en 12 ereprijzen met 32 vogels en een eerste plaats in de sectie overige parkieten. Swa Janssens: 2x goud, 2x zilver. 2x brons en 7 ereprijzen met 26 vogels en een derde plaats in de sectie cultuurexoten (zebravinken, Japanse meeuwen, padda's en gould amadines). Jaak Janssens: één ereprijs uit twee vogels. Bovendien werd er beslag gelegd op een tweede plaats in het interclubkampioenschap met 2285 punten over 25 vogels. Dit is een buitengewoon schitterend resultaat! Kan dit record nog gebroken worden?

Plaatselijke show Amper waren de kampioenen terug thuis of de Organisatie van de lokale show stond al voor de deur. Met verenigde krachten werd alles in een mum van tijd in orde gebracht. Er werden 597 vogels geshowd, een record van de voorbije jaren. Zaterdags hadden de keurmeesters de handen vol met het toekennen van de kampioenentitels. Weerom lieten de Zandiluiters zich niet onbetuigd en verzamelden liefst 10 titels. Luc Cools: zes met o.a. de grasparkieten A+B+C, de Collis A+C en de grote parkieten. Swa Janssens: twee met o.a. een zebravink B en een bruine zebravink A. Martien van der Hoofden: één met een gould amandine. Verder werden nog 58 ereprijzen behaald: Martien van der Hoofden 14, Luc Cools 11, Swa 34

Janssen', 7, Jan san dcii Breek a. l,ouis Boudewijns 5, Ene Roeien 6; Marc Goris 4, Jaak Janssens 2 en Dirk Kerstens 2. Algemeen kampioen werd Marcel Kleeren uit Rijkevorsel. Hij was de grote slokop met maar liefst 10 kampioenen en een eerste plaats in hel dagklassement voor Luc Cools van Meer en Leo Hendrickx van Rijkevorsel. Ook ditjaar waren de Meerse bloemenvrienden weer van de partij. Met prachtige kerststukjes brachten ze de vogels al een beetje in kerststemming. Bloemen en vogels: een prachtcombinatie. Dank aan al de dames. Maar zo een Organisatie vraagt natuurlijk ook veel werkkracht en financiële ondersteuning. Langs deze weg willen we dan ook al onze helpers danken die zich vijf dagen belangenloos hebben ingezet. Ook danken we graag al onze sponsors en bezoekers voor het welslagen van onze show.

(de Zandfluiters).

Woninginrichting

HOOGSTRA TEN - Lisa-Marie Verineeren, geboren op29 november 1999, draagt de naam van haar twee nog in leven zijnde overgrootmoeders. Eén van beide, Lisa Van Gestel-Pinxte ren werd zopas op 1 januari 95 jaar. Haar dochter Mia SnyersVan Gestel is dan weer de moeder van de gelukkige jonge moeder Katrin Vernzeeiii -Snvers.

mal le Vrijheid 167 Hoogstraten Teefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Cordijnen en vergordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers. enz.

Antiek- en vlooienmarkt MEER - Ook in het millenniumjaar organiseert iie Brassband een antiek- en vlooienmarkt. Deze zal plaatsvinden in de zaal 'Voor Kunst en Volk' op zaterdag 18 maart en zondag 19 maart. Voor het ophalen van materialen voor de vlooienmarkt kano nu alleszins al contact opnemen met Frans Van Bladel (tel. 3 15.77.76) of net iemand van de bestuursleden. Graag komen zij dan alles ophalen! (ma)


DORPSL EVEN

In memoriam

Frans Remeijsen WORTEL- Vele mensen in Wortel hebben Frans Remeijsen goed gekend. Hij was er jarenlang dirigent van de Brasshand en van het Zangkoor. In het rusthuis in Baarle-Nassau is hij op 7 januari 2000 overleden. Frans werd geboren op 23juli 1928 in Baarle-Nassau. Hij woonde in Ulicoten waar hij heel actief was in het dorpsleven. Hij startte er de muziekmaatschappij mee op, was er tambour-majoor, tambourmaitre, muzikant, bestuurslid en voorzitter. In Wortel begon hij als instructeur van de drumband. Zo leerden ook muzikanten hem kennen en in 1968 werd hij dirigent van de fanfare. In de loop van dat jaar nam hij ook de leiding van het zangkoor in handen. Op 23 april 1993 ontving hij van de bisschop een ereteken omdat hij 25 jaar dirigent van het kerkkoor was. Op 11 december van datzelfde jaar werd hij gevierd door de Brassband, eveneens voor 25 jaar dienst als dirigent. Al die jaren was Frans graag gezien in Wortel. Andersom was het ook waar dat Frans zijn hart aan Wortel verknocht had en dat zou zo blijven. Vooral de muzikanten en de leden van het zangkoor denken vaak terug aan de onvergeteljke momenten na de repetities en bij andere gelegenheden. Frans was een gezelschapsman, die iedereen ongelooflijk kon vermaken. In gezelschap van wie hij kende, niet ergens eenzaam, maar temidden van de mensen voelde hij zich gelukkig en hij bezat de gave om anderen daarvan te laten genieten. Hij was een gezellig man, aangenaam en vlot in de omgang, correct en stipt in afspraken; als hij zijn woord gaf, kon je er vast op rekenen. Omwille van zijn inzet en eenvoudig groot-mens-zijn was hij zeer geliefd en dwong hij bij iedereen respect af. Frans was een levensgenieter, iemand die vooral de mooie kanten van het leven beleefde tot in 1994 een herseninfarct hem trof. Hij kon bijna niet meer spreken en was sterk aangewezen op de hulp van anderen. Zo belandde hij uiteindelijk in het Rusthuis te Baarle-Nassau waar hij zich, ondanks alle goede zorgen, nooit echt kon thuis voelen. Op 7 januari is hij zacht ontslapen. Voor wie hem gekend heeft, blijven zeer vele, mooie herinneringen.(J(, fM.)

Afscheid van pastoor Piet Van Hoof

MEERLE - De hoogmis op de eerste zondag van het nieuwe jaar had een extra feestelijk karakter. Feestelijk opgeluisterd door de fanfare, zangkoor en kinderen van de school, onder aanwezigheid van talrijke prominenten van bisdom, dekenij en gemeentebestuur en natuurlijk vele parochianen, werd met deze viering afscheid genomen van pastoor Piet Van Hoof. Na tien jaar de parochie te hebben geleid, gesteund door een actief parochiaal team, gaat hij in Minderhout genieten van een welverdiend pensioen. Na de viering werd aan alle aanwezigen in de parochiezaal een receptie aangeboden. Als aandenken aan zijn tijd in Meerle, kreeg Piet Van Hoof een fijn en kunstig versierd miskieed als geschenk.

Frans Renieiijsen (uiterst rechts op fbto) was jarenlang een geliefd figuur hij de Worteise in uziekliefhebbers. Samen met Piet Van Hoof vertrekt ook Ida, zijn trouwe huishoudster, voorgoed naar haar thuis in Minderhout. Zij werd door de parochie niet vergeten en was duidelijk in haar nopjes met het mooie geschenk (een kunstige kandelaar). (J.F.)

35


DORPSLEVEN

Waarderingsreceptie MEERSEL-DREEF - Op tweede kerstdag., dag 25 december, luistert traditioneel onze fare de hoogmis op met kerstniuziek. Al es en traditioneel biedt het parochieteam dan een receptie aan, aan de leden van het Mariazangkoor en de fanfare en aan al de besturen van de verschillende Meersel-Dreefse parochiale ver enigingen. In de zaal het kruim van het verenigingsleven en op het podium de fanfare om één en ander met klank krachtig bij te zetten. Jos Huybrechts, voorzitter van het parochieteam. pater Luc en onze burgemeester spraken ieder op hun manier, hun dank uit voor de inzet van de bestuursleden voor hun respectievelijke veren i gingen. Zo'n schouderklopje wordt toch steeds in dank aanvaard, zeker als het dan vergezeld gaat van een hapje en een drankje. An Van Dun werd voorgesteld als nieuw lid van het parochieteam in vervanging van Koos je De Graaf, die na vele verdienstelijke jaren te kennen had gegeven haar taak ie willen neerleggen. (tv)

Nieuws uit de Stuw MEERSEL-DREEF - Half januari viel bij elk huis in Meersel-Dreef de Stuw weer op de deurmat. De Stuw is het blad van de dorpsraad. waarin berichten verschijnen over en voor de plaatselijke bevolking wat betreft de dorpsraad en de werking van de verenigingen. Kwestie van iedereen op de hoogte te houden en tegelij kertijd de mensen op te roepen om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de dorps raad. Dit jaar op dinsdag 25 januari, dus als u clii vers van de pers leest, net voorbij. Op de eerste algemene vergadering komt het college van burgemeester en schepcnen tekst en uitleg ge ven over wat gerealiseerd werd te MeerselDreef en wat in het nieuwe jaar hopelijk zal gerealiseerd worden. Verder krijgen de aanwe zigen de kans om hun vragen en opmerkingen te spuien richting college, dus toch geen onbe langrij ke vergadering. Waarover volgende maand meer. In de Stuw verschenen verder enkele interessante artikels, o.a. nieuws van het St.-Luciacomité. Zo lezen we dat het houtwerk van de kapel onder handen werd genomen en eens flink werd geboend, met het materiaal en op de manier zoals werd voorgeschreven door Monumentenzorg. Ook werd er flink gesnoeid rond de kapel, kwestie van de buitenmuren sneller te doen opdrogen. Komende lente zullen er rozen en een gedeelte van de beukenhaag worden bij geplant. Verder zullen ook de binnenmuren worden bijgewerkt en zal uien deze behandelen met een middel om de nu steeds weerkerencie vochtplekken te bestrijden. Met daarbij een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar, mogen we toch dankbaar zijn dat er zich zoveel mensen willen inzetten voor de instandhouding van de kapel. Een pareltje te MeerselDreef. Tenslotte vond u in de Stuw ook nog een artikel over de stoomtramlijn Hoogstraten Meersel-Dreef - Rijsbergen. Onze hoofdredacteur Jef Schellekens (oud-Drevenier) zijn vader en grootvader waren beiden tramman, uit interesse deed hij één en ander speurwerk naar de geschiedenis van de stoomtram in onze contreien. (tv)

T1

/(,/nl 1 1(/) luisteren aandachtig iinar Ie Ii liii Vl)/C(ll/ S Cl' 1/nok ('cii (/lui'c'l-(/oct-ol iii Ii( / (lol J).sI('/ci/.

1h

'..

pr

leen door Jos

Playbacken in Meersel-Dreef

De winnaars van de playbackwedstrijd Fleur Heestermans, Sili ie Loot.s en Hanna Van Oorschot als de K3. Jammer dat er van dezelfde act, die in de mie uurtjes op 't podium werd uitgevoerd door de drie moeder.s, geen foto is!

B.M. MEERLE - Als je een B.M. (Bekende Meerlenaar) bent enje wordt 50, kan je maar beter

over een behoorlijke voortuin beschikken. Jos Van Bavel zijn tuin was net groot genoeg om alle 'Abrahams' annex spandoeken een plaatsje te geven. Jos is een bezige bij in Meerle en dat was te zien. KWB en ACW, collega's van het werk, de Wielertoeristen, de Chiro, allemaal brachten ze ludiek in beeld was Jos voor hen betekent. Misschien wisten ze in zaalcomité, gebuurte, gemeenteraad, (wie weet vergeten we nog een deel zaken waar Jos aan de slag is) niet dat hij 50 werd, want dan had ook zijn groentetuin nog volgestaan met poppen en gedichten.


DORPSL EVEN

Is God werkelijkheid of zinsbegoocheling?

Veilig naar het nieuwe jaar

l-1OOGsFR.Ft - Op t dcccin P' tessor Piet Nijs voor de laatste keer te gast in dc Universiteit Vrije Tijd. Negentig cursisten hingen vijf donderdagnamiddagen aan zijn lippen tijdens de cursus over relatie en erotiek op de drempel van de 21 ste eeuw. Daarom rekent het Davidsfonds ook op grote belangstelling voor de volgende reeks. Op 2, 9, 16 en 23 maart doceert professor Herwig Arts s.j. over geloof en niystiek in een geseculariseerde wereld. Veel moderne mensen hebben de voeling met God verloren. Samen met het klerikalisme wordt vaak het volledige geloof verworpen. Ongeloof is haast statussymhool van een gedurfd, progressief en kritisch denken. Herwig Arts licht toe welke verschillende houdingen men tegenover het godsprobleem kan aannemen. Hij reikt rationele redenen aan op grond waarvan men de ene godsdienst hoven de andere kan verkiezen. Inschrijven moet je doen voor 15 februari bij Fons Livens(3 14.54.52). Het inschrijvingsgeld bedraagt 1650 BEF (1450 voor leden), cursusboek inbegrepen.

MEERLE - De Mcertese KWB is bezorgd om de veiligheid van jonge Meerlenaars en doet er wat aan om die veiligheid te verzekeren. Tijdens het oudejaarszingen zorgden ze ervoor dat de zangers op de meeste gevaarlijke punten veilig de straat konden oversteken. Vooral op de Voort en Meerledorp was dat geen overbodige luxe. Met de regelmaat van een klok reden wagens aan een veel te hoge snelheid het dorp binnen. De was eenvoudig vast te stellen, want de politie had bij deze gelegenheid het pas aangekochte snelheidswaarschuwingsyteem (uw weet we!, io'n lichthord dat je iegt 'U rijdt

te snel!) ter hoogte van de Wissel gezet en het licht bleek zowat hij elke passage van een wagen op te lichten. Gelukkig stopten de snelrijders toch voor de stopsignalen van de signaalgevers van de KWB,zodat alle kinderen ongeschonden (tenzij natuurlijk een overladen maag van de snoepjes) thuiskwamen. Een lovenswaardig initiatief van de KWB, die echter graag nog meer vrijwilligers had verwacht, want niet alle risicopunten konden bezet worden. Een tip voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar. (J.F.)

Geen Koning Albert, wel Greet en Jef

Het Groot Nederlands Dictee an het Davidsfonds Deze ss edstri jd i aan 711fl zesde editie toe. De preselectie voor onze regio heeft plaats in Beerse op zaterdag 26 februari om 10uur. Vorig jaar was er voor de eerste keer een junior-dictee speciaal gericht op jongeren vanaf 15 jaar. Dit jaar vindt er weer een wijziging plaats in de formule. Naast een proef voor de gespecialiseerde speller zal er een afzonderlijke iets gemakkelijkere test zijn voor hen die op een meer speelse manier met spelling bezig zijn. Na de preselecties zullen de 50 beste jongeren en de 50 besten van de twee categorieën voor volwassenen uitgenodigd worden op de nationale finale in het Vlaams Parlement op 18maart 2000. Wie geïnteresseerd is, neemt best contact op met Raf Peeters, Moerstraat 29.

Kerstboomverbrandîng

5' /

51se5 "

«' tF$ï aJlt

,

s /

/

V'

01

.

Volgens bijgaande foto van de krant De Morgen heett. Koning Albert het 78ste Autosalon geopend. Maar geen koning te zien op die toto. Daarentegen ontwaren we wel twee Hoogstratenaren die er als de kippen bij waren om het Autosalon te bezoeken. JefClaes en Greet Doins uit de Boxtelstraat trokken het salon op gang, geen Albert te zien.

HOOGS TRA TEN

-

t ii 1 I5llij)t1111 ho n 1 MiJ R'l 1 I)kF[l t hct ook ...ezcl!i b h(. id in huis cn n t .i. bruik nog ge7clliheid bij de kerstboom verbrandingcn die links cn rcchts in het Vlaamse land worden georganiseerd In Meerscl Dreef kwam een aantal j'tren geleden de middenstand ophet1deeomvriJdigsn'sDriekonInendeboel in lichierl toe te Letten Op vrijdag 7j'inuari om halfacht verzamelde zich een grote menigti. v'sn vooral ouders en hnderen voor di. tal 1 i.l optocht Met de fanfare op kop trok men dan richtin, ti.nt cii stookplaats 'san dc oudc Marl vcg Na hi..t traditionele suurvcrl dat v,ccr voor de nodige aa s en 00 s zorgde kon men zich dan warmen 'san het vtiur, dc gluhwein en de warme chocomelk Snelkrd'sn'sndcrs haast tengrootcnkleinzichnaardefeesttentdtestond opgesteld op de parking van Louis Martens. Als nieuwigheid had men, alvorens John Sprenkels en Frank Roelands met muziek de oudere aanwezigen zouden entertainen tol in de vroege uurtjes. een heuse playbackwedstrijd ingelast voor de kincicien. (tv)

37


DORPSLE VEN

CONCERT FOR [I1i]*t. MEERLE - iNaar aanleiding \ an Sint Valentipu op maandag 14 februari wil ile Meerlese fani are onze harten al wat voorverwarnien met romantische songs en melodiën. La prière (een gebed om te beginnen natuurlijk), Jonathan Livitigstutie en Caiiiille zulleii uiize geesten zeker in hogere sferen kunnen brengen.

dag 12 februari om 20.00u en zondag 13 februari om lSMOu verwachten opgepoet-

Zatet

ste instrumenten en afgeborstelde muzikanten Je Mjeelse Pieten iii de pui ueliiezaal om bij kaarslicht te genieten van een paar goede dingen des levens; muziek en een lekker drankje t aal vooi één keer die zachte zetel in de living ongebruikt en sleurje huisgenoten mee voor een ontspanncnd COflCCrt.

(E.P.)

Ii uziekmiddag HOOGSTRATEN - De Koninklijke Fanfare Ste.-Catharina - I-loogstraten, opgericht in 1880 viert dit jaar haar 120-jarig jubileum. Ondanks haar respectabele leeftijd voelt ze zich zeer jong. Dit heeft vooral te maken met de jeugdige muzikanten uit de deelgemeente welke hun weg vonden naar de amateurmuziek. De jeugdwerking staat dan ook centraal in het beleid. De jeugd heeft haar inspraak in het bestuur. Regelmatig hebben zij aparte activiteiten. Momenteel heeft Ste.-Catharina een aantal zeer beloftevolle leerlingen. Omdat de vereniging (in de volksmond Den Bond) het als haar plicht ziet om de amateurmuziek te promoten en te bevorderen, en het niveau gestaag te verhogen, zijn gemotiveerde muzikanten steeds welkom. Kwaliteit staat hoog in het vaandel van deze vereniging. Dat zij kwaliteit in huis hebben, bewezen zij op 9januari 11. samen met alle muziekverenigingen uit de fusiegemeente tijdens het zeer geslaagde 'Flandria 2000 - concert' in de Veiling van Hoogstraten dat door meer dan 2000 enthousiaste toeschouwers werd bijgewoond. Tijdens het afgelopen jaar werd Ste.-Catharina provinciaal kampioen met een prachtige score en op 11 maart eerstkornend treedt ze aan tijdens het Nationaal Kampioenschap welke doorgaat in de concertzaal van het Lemmens-instituut te Leuven. Vooraleer zij echter de handschoen opnemen voor de nationale titel brengt de jubilerende muziekvereniging haar jaarlijkse gewaardeerde concert. Dit gaat door in de Rabboenizaal in de A. de Lalaingstraat op zondagnamiddag 20

Iedereen die in een gezellige sfeer ontspannen wil genieten van een leuke muzieknamiddag is welkom in de Rabboenizaal. Het concert vangt aan om 15 uur en de toegang is gratis. Voor verdere informatie: Staf Brosens, tel. 314.34.57 na de kantooruren, of staf.brosens@worldonline.be .

Garage

Advertenties

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

Tel. 315.71.76

februari om 15 uur. Onder de kundige leiding van dirigent Bart Van Ossel, laureaat Lemmens en meester in de trompet, brengt de fanfare een gevarieerd programma bestaande uit ernstige en amusementsmuziek. Variatie blijft troef. Deze muziekvereniging nodigt iedereen uit om dit concert bij te wonen en te genieten van prachtige muziek. Zo leert u die maatschappij welke tijdens de Begijnhoffeesten, het Heilig Bloed en dc historische evocatie de muziek verzorgde op een andere positieve manier kennen.

314.49.111314.55.04

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


DORPSLE VEN

Heidebloempje bloeit verder

Avondzotten in Meer

MEER - Na de vicnng van het 50-jange bestaan in november blijft dc Meerse toneelkring 't Heidebloempje niet bij de pakken zitten en daarom opent ze haar 51 1 jaargang met een nieuw toneelstuk, dat wel eens de enige echte millennium(lach)bom zou kunnen zijn. Op zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 februari 2000 is de zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur uliIII.uw .e plaats waar onze t,nclkfing alle registers opentrekt met "Help! Ik krijg een kind", een komedie in vier bedrijven van Cnn Slotboom. Nu is een kind krijgen inderdaad niet altijd even gemakkelijk. De moeders onder ons kunnen daarvan getuigen. Maar wanneer de betrokken persoon een man is. verzemlen we natuurlijk in een heel andere situatie. In de bioscoop is dit gegeven al wel gebruikt, denk maar aan Arnold Schwarzenegger in de film "Junior", maar in het theater is dit waarschijnlijk onuitgegeven. Het Heidebloempje gebruikt dit unieke gegeven nu om een ware aanslag te plegen op onze lachspieren. We mogen echter niet meer verklappen over de inhoud, anders nemen we de verrassing en de charme weg. Die moet u immers zelf ontdekken en de volgende mensen zullen daarbij helpen: Jan Dufraing, Luc van Bladel, Ilse Arnouts, Chris Franken, Ingrid Goris , Els van Gestcl, Emilic Kerstens en Karel Martens. De regie en de algemene leiding is in handen van Marcel Roos, tevens de nieuwe voorzitter van de toneelkring. Hij wordt technisch bijgestaan door May Van Opstal. Muzikale steun komt er van brassband Ste.-Rosalia, die opimieuw de tomieelavumidemi iiilidL KaiLii vuum ik tumicclavuimdcim kusteim 150 fr. en zijn vooraf te koop bij May CuulsJochems, Meerdorp 17 (03/315 88 27). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop. Voor meer in formatie kan u terecht bij Marccl Roos (0313 11 t/)ol Jan )ulraing (t) i S6 ftt). (jd)

Nicuwjaarke zoete en avoudzotten: een aloude traditie om definitief afscheid te nenien val, het oude jaar en gezellig bi/de buren op bezoek te gaan. We zochten enkele avondzotten cii votulen ze. Een n,onihaij,e.ç hadden ze niet op niaar verkleed noren ze weL

Driekoningen zingen

Fuji \IELRLE - Naar goede jaarlijkse gew oonte willen de rescrvcn B van KFC Meerle alle voetballiefhebbers vergasten op een groots spektakel. Niet op het voethalveld, daar is het immers alle weken spektakel. Dit keer op een ander terrein, waarop de sjotters echter ook hun mannetje kunnen staan. Namelijk in de Bombardon in Meerle voor een grootse en unieke fuif op vrijdag 5 februari 2000. Net zoals vorig jaar uniek, want met live optreden van de legendarische Meerlesc rockhand "Peter en z'n botsauto's". Di Steve zal ervoor zorgen dat de fuif nog uren kan doorgaan. nadat Peter en z'n kornuiten al lang uitgeteld zijn. Voor de inkom van 100 Fr. (maar iets meer dan 2 Euro) moet je het niet laten. Niet te missen dus. Voor slechts 100 Fr. kanje onze rasvoetballers ook eens op een dansvloer aan het werk zien. Benieuwd of ze daar ook scoren. (JE.)

Grote kaartprijskainp Rikken IE FIt F1; - t ooï Je i , ijlJ L C / lii lie! :i conulé van Meerle een kaariwed.'trijd'Rikken' in. De wedstrijd loopt over 3 avonden, nl. op de

HOOGSTR4 TEN - Een oud gebruik dat toch steeds meer in onbruik valt, liet driekoningen zingen op 6januari. Dikwijls al terug een schooldag maar dit jaar nog vakantie zodat de lagere school noodgedwongen een latere datum moest kiezen om een koninklijke intrede te doen in het rusthuis. vrijdagavonden 18 en 25jèbruari en op 3 maart 2000 in onze on volprezen parochiezaal. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur en de kaarten worden de eerste keer gegeven om 20.00 uur. De inleg is 100 bef per avond en elke avond zijn er ronde- en dagpnijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Niet-kaarters zijn ook welkom op de kaartavonden! Zij kunnen een drankje komen drinken en alzo ook de parochiezaal een steun in de rug geven. Onderwijl kunnen ze de kaarters van commentaar voorzien (achter het spel natuurlijk) of een ander gezelschapsspel letjes spelen. Dankzij de steun van de deelnemers en supporters heeft het zaalcomité vorig jaar de grote zaal een grondige opknapbeurt kunnen geven. Ook de opbrengst van de kaartavonden van dit jaar gaat integraal naar de zaal Voor dit jaar zijn nieuwe kachels besteld voor de grote Laal.

Snoeiles met VELT NOORDERKEMPEN - Mensen die geïnteresseerd zijn in het snoeien van fruithomen en die daar alle details over willen vernemen of hun snoeikennis willen bijschaven kunnen terecht bij VELT. Deze vereniging organiseert op zondag 13 februari van 9.30 u tot 12.00 u een snoeiles van laagstam- en halfstamgrootfruit. U kan hiervoor terecht op het domein van Dorpsgemeenschap WIDAR op het Lipseinde 43 in Merksplas. Deze les wordt gegeven door Dirk Govaerts.(jomn)

Hét maandblad boordevol streeknieuws De Hoogstraatse Maand

(J. F.)

39


DORPSLEVEN

9

dit jaar vierde het eiland de 21 ste veijaardag van zijn onafhankelijkheid. Het festival brengt muziek uit de Franstalige Caribische wereld: Haiti, Martinique, Guadeloupe, St Lucia. Hoewel Dominica officieel Engelstalig is, wordt er veel Creools/Frans gesproken. Het eiland wil door middel van het festival een plaats opeisen in de Creoolse culturele wereld. Een gedetailleerd verslag van hun verblijf mag je hier niet verwachten, toch enkele conclusies en indrukken. Dit driedaags festival is er gekomen op het juiste moment, in een periode van stijgende welvaart: qua opkomst was het festival immers een groot succes. Op de laatste dag telden zij toch zo' n 12.000 fans, waarvan duizenden uit de naburige eilanden en verderweg. De Organisatie was gezien de plaatselijke normen pico bello, en dan vergeten we even de ellenlange elektriciteitspannes en dat, op de laatste dag, het lokaal gebrouwen, en uitstekende Kubulibier halverwege de avond was uitverkocht. Concerten die we onthouden: Exile One, Morgan Heritage (niet creools inderdaad, maar trad aan als vervanger van lokale reggae-held Nasio Fontaine die om onduidelijke redenen in NY was gebleven), Gramacks (oudgediende Jeff Joseph en zijn uitstekende rastabegeleidingsgroep sloot de 2de dag af met een 3 uur durende show met een mix van reggae,jump up en vooral zijn eigen cadence-lypso repertoire waarmee hij overal op de Caraïben bekend werd eind jaren '70). Op het eiland is de eigen "bouyon" muziek populair, een lokale variant van de soca. De creoolse benaming "bouyon" (of bouillon, soep of mix, vgl. met "salsa") staat zowat gelijk met -

-

-

Fusieswini! Antilliaanse Feesten

-

-

Organisatoren op bezoek in Dominica De organisatoren van onze Antilliaanse Feesten, vergezeld door o.a. een aantal persmensen, brachten eind oktober een (werk)bezoek aan de derde editie van het World Creole Music Festival in Roseau, de hoofdstad van Dominica. Dominica is één van de Bovenwindse eilanden in de Caraïbische zee, gelegen tussen Guadeloupe en Martinique. Het festival wordt gehouden in het kader van "Independance Day":

-

de eerdere benaming "jump up": ongecompliceerde party-muziek met veel elektronica die momenteel ontzettend populair is bij de jonge eilanders. De lokale helden die ook buiten Dominica doorbraken zijn WCK ("Double You Cce Kay"), de groep van Cornell Philip. Hun slotconcert stak van wal om 06.30 maandagmorgen: de zon scheen over ontwakend Roseau maar duizenden festivalgangers waren nog op post en gingen uit hun dak. Podiumwissels werden mooi opgevangen door optredens van lokale en veelal folkloristisch getinte groepen, waarbij we toch hadden gehoopt op iets meer inbreng van de lokale Dominicaanse "jing ping": traditionele muziek met o.a. accordeon en een enonne houten blaaspijp als basinstrument. De muziek is niet op CD verkrijgbaar! Eenjonge groep die deze muziek, met behoud van instrumentatie, zou moderniseren zoals met de Colomhiaanse vallenatogejob) beul de. wacht nog een grote toekomst -

Antilliaanse Feesten indoor

Twee namen bekend t \ ee klinkende namen o ci eE ri al bekend 50(11 de An ll,j,u"o. F'ee'icn Indoor OP 18 miart 2000 in hei Spmtpalcis in Ant PLENA 1 BR pkni en saka uit Puert o R eo in pm eni bert. v oor Em opa t 2 cd s uit bi1 R kit atino) F1 \ li ('RESI 0. een 1, tnet va n dc o100Stt , I er in dc 11011) muitek s ofld S is c t p di 1 mmncnt met en" uc ml S 110 titO! 1-uci t)) Rico, in N e musiC voor Betgie en 1 u i t 'ooi 1 in 0 1)0 Dit woidt ei. n onmdooflitk schot u de roos 0 IJ vindt alle v egevens op internet. sSw w antuI1iasnseteestcn.he.( joint ^

''

'

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

~ _~

40

4-. t.

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 031315 89 01

Als u van Service houdt!!


t• i

i t ____ ___

SPORT

Wielrennen

Trappelen van ongeduki! Weinig nieuws van het regionale wielerfront tijdens de rustige winterperiode alhoewel de voorbereiding op het nakende koersseizoen volop aan de gang is. Wel staan de spectaculaire resultaten van de Vlaamse veldcrossers in het brandpunt van de belangstelling, zowel in de geschreven pers als op radio en TV. Kerels als Sven Nys, Bart Wellens, Mario De Clerck en andere Verveckens halen met de regelmaat van de klok grote krantenkoppen en trekken massa's supporters naar de omlopen. De wegrenners blijven voorlopig op hun honger zitten, kunnen niet anders doen dan zich zo optimaal mogelijk prepareren op het komende seizoen, maar staan wel vol oneduld te trappelen om het competitieritme weer op te neineit. In onze regio iiotereii we ook enkele jongeren iiie tiog maat pas 0f al enle tijd nieedraaieim iii liet aiiiateurswereldje. Eveimt les terug- cii vooruitblikken!

o.l.v. oud-prof Jelle Nijdam. Een belangrijkjaar voor Kristof, die wat graag de deur naar een profcarrière wil opentrappen. Lukt het dit seizoen niet dan trekt hij, verstandig als hij is, wijselijk zijn besluiten.

Frison, waar hij weer een nationaal en internationaal programma onder de wielen zal geschoven krijgen

Knvb! $ioI/,'ls

/

wel

Marc (Jocise/uthkv

MARC GOETSCHALCKX uit Meer trad reeds voor hct 4 seizoen aan bij dc 'Iicloltcn . In hct voorjaar wist hij zich herhaaldelijk op de voorgrond te plaatsen en vooral in de klassiekers presteerde hij sterk. Als lid van het ASLK-Eddy Merckx geheel reed hij vooral in dienst van de ploeg maar slaagde er toch in af en toe een mooie ereplaats in te pikken. In de Kattenkoers te leper finishte hij als 14 d, en in de Vlaamse Pijl te Harelheke als 9. In april zwaaide hij met de bloemen in de 3' rit van de Triptiek Ardennen. In het eindklassernent van deze vierdaagse eindigde hij op de 2` plaats. Het zou wel zijn enige bloemtuil blijven, maar de ereplaatsen stapelden zich wel op: plaats in Berloz, 8' in de Omloop van Henegouwen. 2k in GooreindWuustwezel. 1 l' in de Omloop Het Volk, 4k in Halen. 4d in de 5" rit van de Ronde van Namen, in Mdle. 8 in Putte. Nadien was het scherp van de snee, maar in september toch nog een 8` stek in de GP Monseré te Retie en een 4k in Essen-Horendonk. Het komend seizoen vinden we de lange Merenaar terug in de ploeg van Mapei van Herman

/vnivboj Van Cc,vie/

Voor KRISTOF VAN GESTEL startte het seizoen bij de 'Beloften' niet onder een te best gesternte. Bijzonder fel had de Minderhoutenaar aan de voorbereiding gewerkt, maar toen de daad bij het woord moest gevoegd worden werd hij geveld door een ziekte. Na een viertal weken klom hij uit het dal en kon enkele ereplaatsen bemachtigen. In mei behaalde hij te Meerhout een 9` en injuni een 7" plaats in Koningshooikt. Een uitschieter in juli met een 6" prijs in de 5` rit van de Ronde van Luik. In Minderhout, voor eigen volk, pakte hij als 2` nipt naast de zegetuil en in augustus liet hij zich als 7" optekenen in Lessin en als 10" in Vorselaar. In Overijse was hij nog goed voor een 8` 1 plaats en was het seizoen ook gedaan voor hem. Een allergie stak de kop op en ontnam Kristoff alle kansen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is in volle gang en de Minderhoutenaar stapte over van ASLK-EDDY MERCKX naar FARM-FRITES

Ook geen al te gelukkig 2` seizoen hij de 'Beloften' voor Merenaar KRISTOF STOFFELS. Een dosis pech stak bij hem ook spaken in de wielen. Zoals Goetschalckx en Van Gestel zocht hij ook vaak de grote wedstrijden op waar het niet zo simpel is om te scoren, maar meestal bracht hij ze wel tot een goed einde. Een 11 ,11 plaats te Mol (96 deelnemers) in de maand maart mocht zeker een uitschieter genoemd worden. In april was hij betrokken bij een aantal valpartijen. Van pech gesproken! In Hoboken startte hij in een profwedstrijd, reed ze uit en besefte duidelijk dat er in die categorie nog een stuk anders gevlamd werd. In datzelfde Hoboken behaalde hij daarna als 9` het beste resultaat van he seizoen. In juni nam hij deel aan de Ardense Pijl en de Omloop Het Volk, in LuIe finishte hij als 1 1". Tijdens de vakantie vielen hem enkele ereplaatsen in de schoot, evenwel zonder een top- 10 plaats. Ook nam hij deel aan de Ronde van Antwerpen waar hij in (Ie 2" rit een beresterke prestatie neerpoottc, maar niet belouiid weid. Een valpaitij schakelde lieiii uit in het Belgische Kampioenschap en in de 3" rit van de Ronde van Vlaams Brabant holde hij als 17` over de meet en dit uit een lot van 147 renners. Nadien vlotte het zo niet meer. In elk geval zien we Kristoff terug in het beloftenpeloton.

N.V. GARAGE VAN USSEL

9)

IO1TD Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STAATEN Telefoon 03/314 68 60 !Il


SPORT voorrang kregen. In juli enkele mooie ereplaatsen waaronder een 10l plaats in het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden te Tielen en een 2" in Vorselaar. Augustus werd de pechmaand met lekke banden, problemen met het versnellingsapparaat...! 25 augustus: de eerste overwinning te Waasmunster-Hert (60 deelnemers). September: drie 4 1 , eenmaal een 2 11 en een dubbelslag in het weekeind van 11 en 12 september. In de Driedaagse van Hoogstraten presteerde hij luiap met tweemaal een 4 en eenmaal een 91 stek. Een tevreden Raf Delcroix die zeker van zich laten spreken!

R/

1)1 /cïoi

Bij de 'Elite zonder contract' bleef het voor RAF DELCROIX (Meer) moeilijk om een ereplaats te behalen. Enkele malen trad hij aan in wat grotere wedstrijden waarin hij zich vooral in dienst van de ploeg verdienstelijk maakte. In mei een 19` plaats te Stabrock, in juli een 14` in Bollebeek en in augustus nam hij deel aan de Ronde van Antwerpen. Wat voor het komende seizoen, Raf?

Roei

B/O5('/l5

Een andere Merenaar ROLL BROSENS kende een moeilijk seizoen bij de 'junioren'. Als eerstejaars kwam het er op aan veel te leren. Geen enkele plaats bij de eerste tien, maar Roel liet de moed niet zakken en elke week stond hij paraat om een wedstrijd te betwisten. Zeker een verdienste! Zijn beste uitslag boekte hij in een wedstrijd in het Duitse Dortmund. 13' van 15 vrtrkkr

N (IP

winter 7IPfl we 7eker een

gemotiveerde Roei aan de start!

Gort

Deicroix

Zijn eerste jaar bij de 'Junioren' mag GERT DELCROIX (Meer) zeker geslaagd noemen. Sterk startte hij in maart door de clubtitel te winnen en andere ereplaatsen op zijn naam te schrijven, o.a. 5 11 in dc 2" en 4` in de 3' rit van de Driedaagse van de Noorderkempen plus daarbij 13 1 in het eindklassement. Een knieblessure gooide wat roet in het eten, toch kon hij in april tweemaal een 3 plaats laten optekenen en in dit in Vorselaar en Berloz. In mei werd hij beloond met een 9 plaats te Herenthout, een wedstrijd die meetelde voor de Beker van België en waarin de betere junioren aan de start verschenen, en een 3d plaats in Begijnendijk. Juni mocht minder goed genoemd worden, maar dat had vooral te maken met de examens die 42

ZTI?.-jT

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Op zondag 6 februari richten de Hoogstraatse Wielertoeristen i.s.m. de \"laamse Wieler Bond, BLOSO en de Sporidienst Hoogstratcn voor de 9 keer een veldtoertocht in. Vertrekken kan tussen 8h30 en 1 01i30 in het Seminarie. Vrijheid nr 234 Hoogstralen. Het parcours van ofwel 30 i'we l 40 kin voert u door de ni ooi e natuuruebieden en bossen in en rond Hoog.straien. met onder moer passaees dooi 1)uitse Nonnen, Heerle. Hal, Jal en Wone 1 Kolonie. Halfweg 1 ie t parcours is er bevoorrading voorzien. na afloop is er gelegenheid om te douchen en kun je j r iets laten atspuiten. levens kan je na afloop :hcl verloren vocht ierug aanvul en in dc cafetaria in het Semi taaie. Deelni nu ii 110 t '0 Ptt 4 S (ïulth ii 2 Euro. Voor meer info, tel. 03/311.71.34 (Ronny Aerts), 031314.42.02 (Louis Adams). 03/314.56.14 (ief Geerts). e-mail hwt@mail.be

Mag het ook dans zijn 7 Darts is een sport waar weinig over geschreven wordt maar die door jong en oud kan beoefend worden. Momenteel spelen er in de gemeente Hoogstraten vijf ploegen in de competitie van de Belgische Darts Bond (BDB), namelijk DC De Eiken, Meer, met éen ploeg, DC De Geimel, Hoogstraten, met twee ploegen en DC Papillon, Minderhout, eveneens met twee ploegen, Er wordt een competitie gespeeld tussen ver schillende ploegen in de streek (Rijkevorsel, Merksplas, Westmalle, ...). Het dartsseizoen begitit iii septciiibei mci ccii bckeicuiiipeiiiie om vervolgens in april te eindigen. Dan is natuurlijk de kampioen bekend. Het is een sport die relatief weinig geld kost, Een goed darishord heb je al voor zo een 800 fr. en een setje pijlen varieert tussen 700 fr. en 2000 fr., naargelangje zelf wil besteden. Dan komen er nog enkele onkosten bij zoals de achterstukjes en de vleugeItjes (ongeveer 40 fr. per set). Wie de sfeer tijdens een tornooi eens wil opsnuiven, kan altijd terecht op het dertiende Open Dartstornooi bij DC De Eiken te Meer (John Lijsenstraat 26) en dit op zondag 13 februari. Op het palmares staan reeds verschillende grote namen uit de dartswereld zoals Leo Laurens uit Heist-op-den-Berg en Johan van Heertum uit Turnhout, beiden winnaars van Open Antwerpen. Dit is een officieel tornooi meetellend voor het wereldkampioenschap. Ook Frans Harmsen uit Nederland, Leo Lemmens uit Lille en Jan Dictus, Meer, waren reeds van de partij. Iedereen kan ter plaatse inschrijven tot 13.30 uur en om 14 uur start de wedstrijd. (re)


SPORT

•V

Boeren op de paal. Na een misser in de Meerse defensie scoorde de thuisploeg wel. In de tweede helft bleven de bezoekers het heft in handen nemen, maar de opgelegde kansen werden verkwanseld en de plaatselijke keepers stond ook niet voor paal. Eén enkele uitbraak van de gastheren in de laatste minuut en de 2-0 einduitslag stond vast. Titelkandidaat LENTEZON was geen vlees voor de Meerse bek. Fris van de lever voetballend stond het binnen het halfuur reeds 0-2 voor. Meer kwam in alle linies tekort tegen een elftal dat uitstekend geleid werd door Thierry Geudens. Na de pauze hetzelfde spelbeeld, de bezoekers scoorden nog tweemaal en Meer wist duidelijk waar het stond. Op Kaart werd onverwachts aan het langste eind getrokken. Wel kreeg de thuisploeg voldoende aantal kansen om het laken naar zich toe te trekken, maar faalde volledig in de afwerking. Eric Waghaars lukte de winning goal en Meer stak drie punten op zak.

Wortel.. . . . . .

Door omstandigheden is er dit seizoen nog geen verslag verschenen. Dit jaar zullen we daar verandering in brengen. Na de degradatie naar 4 provinciale gingen onze spelers onder leiding van Piet Herryghers er met veel geestdrift tegenaan. Misschien met teveel geestdrift wat resulteerde in vele gekwetsten en vele geschorsten. Hierdoor bleven de resultaten uit en na 10 wedstrijden met slechts 10 punten nam de trainer ontslag. Hulptrainer Guy Wijnen nam over en nog voor Nieuwjaar behaalden we, het moet gezegd worden tegen zwakkere ploegen, vijf overwinningen op rij. Dit jaar kwam dan het tweede geklasseerde Achter Olen op bezoek. Ze kwamen met rudimentair spel duidelijk voor 1 punt en ze slaagden hierin bijna nog ook. Dré Snoeys bracht de thuisploeg met een knap schot op voorsprong. De bezoekers kwamen via strafschop op gelijke hoogte. In blessuretijd kon Dré Snoeys zich doorzetten en maakte er nog onverwacht maar niet onverdiend 2-1 van. Het worstenbrood dat het bestuur ter gelegenheid van verloren maandag aan de supporters aanbood smaakte dan ook dubbel zo lekker. Dan volgde de moeilijke verplaatsing naar Weelde. VNA was wel de betere ploeg maar moest wachten tot de 83' minuut toen de ingevallen Ben Van Opstal het enige beslissende doelpunt maakte. Hij kapte zich mooi vrij na een foutje van de plaatselijke doelman, die zijn team verscheidene keren voor achterstand behoedde. Na 7 achtereenvolgende overwinningen zijn de blauw-witten naar de subtop opgeklommen en kunnen zo nog voor een boeiend einde zorgen.

De wedstrijden: Zondag 6 februari 15.00u VNA-Netegalm. Zondag 13 februari 15.00u Alberta-VNA Zondag 20 februari 15.00u V N A V r i Arendonk Zondag 27 februari 15.00u Molen kringVNA

»111/)

!/!

Wedstrijden Zondag 6 februari:

0 sm 1. ~

15.00 uur FC Meer man van Mechelen haalde met een schitterende tussenkomst de gelijkmaker van Nick Verstappen uit de benedenhoek en daarmee bleef alles zoals het was: HVV thuis alles en op verplaatsing niets.

Gierle

15.00 uur Poppel FC Meer

Zondag 20 februari: 15.00 uur FC Meer

-

Zwaneven

Zondag 27 februari: 15.00 uur Vlimmeren FC Meer

Programma 30101 HVV-Schoten 20u 12/02 HVV-Hamme 20u 20.02 Denderhoutem-HVV 1 5u 27/02 HVV-Dooniik 20u

KFC Meer bijt van zich af

-

5.

HVV blijft op zoek naar eerste uitoverwinning Nadu ook Raciro GeuL op dc Thij sakker met

zware 4-0 cijfers werd ingepakt, waren de verwachtingen voor de verplaatsing naar Racing Mechelen hooggespannen. De roodwitten begonnen goed doch de aanvallers lieten enkele wenkende kansen ongebruikt en daarvoor betaalt men dan gewoonlijk later de rekening. Even voor de rust kreeg HVV na een onvrijwillig handspel van Sahhaoui een strafschop tegen doch de thuisploeg kon er geen gebruik van maken en daarmee kwam HVV goed weg. Onmiddellijk na de aftrap voor de tweede helft scoorde Van Ossel met een afstandsschot in de bovenhoek en toen dachten we dat we goed op weg waren naar de eerste overwinning op verplaatsing. Toen we achteraan dik in de fout gingen, ging de bal via het been van Sabhaoui in ons doel en was alles te herdoen. Stef Huygen miste een ongelooflijke kans en toen 10 minuten voor het einde bij HVV achteraan weer werd geklungeld, liep de thuisploeg tegen alle verwachtingen in tot 2-1 uit. De doel-

-

Zondag 13 februari:

Voor Minderhout VV zal het knokken blijven! Na een dcugddocndc 55! IltcrrL!s1 I S dc S 00! Minderhout belangrijke tweede speelronde begonnen. Iedereen is er zich wel terdege van bewust dat elk gewonnen puntje gekoesterd moet worden met het zich op de eindafrekening. Alle Minderhoutse voetballiefhebbers hopen natuurlijk dat de MVV-boys zich zo snel mogelijk Uit de gevareni.one omhoog werken, maar dan moet er vooral gewonnen worden tegen rechtstreekse concurrenten. De eerste thuiswedstrijd van januari tegen EXC. ESSEN kon andermaal niet winnend afgesloten worden. Voor iedereen zijn plaats goed had ingenomen, de supporters achter de omheining en de spelers op het veld, kreeg de thuisdoelman reeds een bal in de korf. Slechter starten kun je moeilijk en gelukkig buitte de bezoekende ploeg haar overwicht tijdens het eerste half uur niet verder uit. De gastheren brachten lang7amerhand meer evenwicht in het gebeuren en Paul Van Gils nette voor de rust nog de gelijkmakcr. Twee reuzekansen kon MVV niet verzilveren na de rust, ook Essen zweeg. Eén puntje was wel een magere beloning voor MVV! Bij promotiekandidaat Flandria werd met bijzonder veel inzet en energie gespeeld. Offensief was het geen hoogstaande partij maar MVV pikte onverhoopt toch een puntje nice!

Frank Schrauwen

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Hopen we maar dat dit ook op FC Meer van toepassing is. Met een felgehavend elftal bracht Meer op OOSTHO VEN steeds het betere voetbal, maar als je niet scoort kan je niet winnen. En daar nijpt hem het schoentje toch wel. In de eerste helft miste Eddy Peeters dé kans en knalde Dirk

Wedstrijden voor februari Zondag 6 februari: 15.00 uur Minderhout VV

-

Mariaburg

Zondag 13 februari: 15.00 uur FC Meerle

-

Minderhout VV

Zondag 20 februari: 15.00 uur Minderhout VV

-

KSV Wildert

Zondag 27 februari: 15.00 uur 01. Essen

-

Minderhout VV

43


SPORT .

KFC ]4eerIe

..

Na de winterstop mocht KFC de competitie hervatten op het veld van SK Putte. Na een aantal mooie kansen lukte het Voeten in de 20 minuut om Meerle op voorspring te brengen. Die voorsprong werd tot aan de rust behouden. Putte was uit de kleedkamer teruggekomen met het voornemen iets aan de achterstand te doen. Ze dwongen kansen af, maar konden ze niet afmaken. In de 77 1 minuut kregen ze het deksel op de neus toen Dirk Van Bavel met een prachtige lobbal de 0-2 aantekende. Diezelfde Van Bavel mikte in de 84' minuut een vrije trap mooi in de voeten van Barry Jespers, die de kans niet liet liggen. In de laatste minuut maakte een goed op dreef zijnde Dirk Van Bavel er nog 0-4 van. Een knappe prestatie van KFC. Een week later, thuis tegen Vosselaar, is het KFC dat al snel op achterstand komt. Na 12 minuten stond het 0-1 en na 18 minuten kon Vosselaar op penalty de stand verdubbelen. Amper 3 minuten later maakten ze er zelfs 0-3 van na een fout in de Meerlese verdediging. Net voor het hal uur kon Meerle dan milderen, toen Kris Voeten een verdiende strafschop omzette. Maar nog voor de rust maakten de bezoekers de klus af door 1-4 te maken. Meerle ingeblikt, want hoe het na de rust nog kwam opzetten, het bleef 1-4. Een thuisnederlaag die kon tellen.

Wedstrijden voor februari (telkens zondag om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): Zaterdag 05-02-2000 om 19.30 uur: Tielen KFC Meerle 13-02-2000: KFC Meerle - Minderhout VV 20-02-2000 : Loenhout - KFC Meerle 27-02-2000: KFC Meerle - Ex. Essen

Volleybalclub De Gelmers Eerst en vooral nog eens een woordje over de Gelmer-jeugd. De nog steeds dolenthousiaste jongens en meisjes zijn ondertussen een half jaar met volleybal bezig en - het mag gezegd worden - er zit vooruitgang in. Toetsen, receptie nemen, opslagen... aanvallen, het gaat allemaal beter en beter. Op de tornooien werden zelfs de eerste punten gepakt, alhoewel dat natuurlijk niet het belangrijkste is. Plezier staat nog steeds voorop. Voor de jeugdige sportievelingen die de volleybalkriebel intussen voelen bewegen, zij kunnen binnenkort eens gaan kijken naar hun volleyballende leeftijdgenoten. Op 27 februari spelen de meisjes van rond 12 jaar, op 12 maart spelen de jongste meisjes (8-10 jaar) en 9april spelen de jongens van rond de 8-10 jaar. Telkens op zondagnamiddag in de sporthal 't Spijker. Alle geïnteresseerden zijn altijd welkom en natuur lijk ook op de speeldagen van dc volwassen ploegen. De titelkandidaten binnen de club blijven intussentijd op een schitterend hoog peil acteren. Dames 2 blijft pauwfier de rangschikking aanvoeren en duidt einig of geen tegenstand. Onlangs werd zelfs vlotjes gewonnen van de belangrijke concurrent uit Sint-Antonius. Een vlotte zege, uitgedrukt in een 3-0 score, die het

44

beste voor de toekomst doet verhopen. Maar de laatste speeldag van dit seizoen brengt waar whiinflulc nnc

tip

hpt,licdnc, flnn unrdt nnnipllu,

-

de concurrent uit Sint-Antonius-Zoersel in de ogen gekeken. Een enorme schare supporters zal hier de nodige ruggensteun kunnen geven.

'tw

Heren 1 pronkt ook nog steeds met de benij-

Schrijn- en timmerwerken

denswaardige leiderspiaats. Geen enkele match werd afgegeven en de concurrentie staat al op enkele punten. Maar het blijft natuurlijk opletten geblazen, de prijzen worden namelijk pas op de eindmeet verdeeld. De mogelijke sleutelmatch in deze reeks zou de krachtmeting tussen onze eerste i1erenploeg en een andere titelpretendent Oud-Turnhout kunnen zijn op zondag 27 februari om 18.00 uur in 't Spijker. Volleybaiminnend Hoogstraten, u weet waar naartoe die avond. Laat ons hopen dat de zaal te klein zal zijn.

Marcklopers Hardlopen is een ploegsport

ijis.

liet was stil diks Het was donker. Het was eenzaam. Het was koud en nat, kletsnat en modderig tot achter je oren. Het was bij momenten doorbijten. Jezelf overtuigen om de knusse huiselijke gezelligheid achter te laten. Maar telkens weer als je thuiskwam, was je voldaan. Tevreden om de discipline te hebben opgebracht. Nagenietend van je strijd tegen de gure elementen die zich 's winters van hun minst sympathieke kant tonen. In rust met jezelf enje omgeving omdat je de tijd gehad hebt om alles nog even op een rijtje te zetten. Opgeladen. Boordevol, nieuwe energie. Het lopen voor jezelf. Het weten, voelen, genieten van 'een ander mens'. Wie deze ervaring niet heeft, kan ze moeilijk delen. Elke Marckloper heeft weer op zijn eigen manier de overgang tussen '99 en 2000 verwerkt. Er is bijgetankt voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarin elk voor zich weer persoonlijke doelstellingen heeft vooropgezet: een nieuwe marathon, een langere afstand, een maximale deelname aan streekwedstrijden.. en uiteraard de challenge Delhalle, de Ardeense natuurlopen waarmee het eigenlijk allemaal begonnen is. Trouw aan de doelstellingen van deze bloeiende club zal altijd het plezier en de ploeggeest de bovenhand halen op de prestaties. Hardlopen is een eenzame en individuele sport. Na de wedstrijden moet het duideriijk zijn dat dit ook een ploegsport is. Vaste trainingsmomenten in clubverband zijn er niet. Wel staat er steevast op zondagmorgen een duurloop op het programma en donderdagavond is er een pistetraining in Hoogstraten. Wie zich geroepen voelt om nu en dan de clubkleuren mee te verdedigen en graag de voorlopige wedstrijdplanning inkijkt, neemt contact op met Jan Vermeiren op tel. 03/3144598.

KOMMERLING

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

Veruit het mééstgelezen blad

in de Hoogstraatse regio

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118


SPORT Gebuurtenvoetbal

Gelmelboys 1 voor de 2e maal

F'C Boskant ontpopte zich tot de sportiefste ploeg. Halfjanuari werd de gebuurtenvoetbalcompetitie weer op gang geschoten en zonder twijfel hopen de verantwoordelijken op een spannend en sportief verloop, ĂŠn veel voetbalgenot voor de deelnemers, want daar draait het in feite toch allemaal rond. De voorbije bekercompetitie kende zoals steeds een uiterst spannend verloop en het was uiteindelijk Gelmelboys 1 die het Boereneinde met nipte 3-2 cijfers wist te verschalken. Euforie bij de Gelmelboys natuurlijk daar zij de cup reeds voor de 2 maal in evenveel jaren in de trofeeĂŤnkast mag plaatsen. In de kantine van FC Boskant werd overgegaan tot de overhandiging van de cup, de fairplaybeker aan Boskani FC en het afscheid van voorzitter Jef van Maldeghem, die een achttal jaren geleden, in 1992, het presidentschap overnam van Jef Peeters. Jef heeft heel wat gepresteerd voor het gebuurtenvoetbal en dat werd hem door de deelnemende teams duidelijk gemaakt met bloemen en geschenken. Fons Jacobs houdt vanaf nu de touwtjes in handen!

De afscheidnernende voorzitter Jt' Van Ma/det,'he,;i (1) en Fons ) de 1/1e/lIVe llIOta/' 1(/// l/ '1

Jic'o/1.

(,'.

Duivenmelkers in de prijzen

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 92

Trotse dujven,nelkers houden ervan hun prijs in de wacht te slepen. Op de foto: de winnaars van de snelviucht in 1999. 45


SPORT

Winterwandeling in cle Kolonie

Kampioenen van de Noordervlucht

WOR'l'EL - Een jaarlijks plezierig initiatief in Wortel is de wandeling, ingericht door het Oudercomité van de Wortelse dorpsschool, in en om het Casino in dc Kolonie. Dit jaar wordt deze wandeling georganiseerd op tuiidag 6

februari.

\1EERLIi - Al, liet o intci j, cii Je

UUi\ cii

lid \ lICdCU. liLcil

dc Ekale duiciitonii tijd 0111 lhiil

kampioenen te vieren. Tussen pot en pint werden volgende kampioenen van het voorbije seizoen van de nodige trofeeën voorzien.

Winnaars van de vierdaagse Noyon - jonge Jan Govers en Jan Michielsen - oude : Antoon en Dirk Brosens en Jaak Bluekens

Vanaf 13.30 u kan u in het Casino inschrijven voor één van dc vcrschillenile wandelinroen. U kan immers kiezen uit verschillende afstanden, voor elk wal wils. Dii is ccii pi iiva gelegenheid om nog eens kennis te maken met de parel aan de Wortelse kroon, deze grote oppervlakte natuur die op een hnoscheut gratis en voor niks ter beschikking ligt om uw wekelijkse beslomineringen even opzij te zetten en een frise neus te halen in de Wortelse bossen. Iedereen is welkom en nadien heeft u de gelegenheid om in het Casino (dat sinds kort eigendom is van de stad Hoogstraten) te genieten van heerlijke dranken of versgebakken pannenkoeken of appelstrudel. Om deze activiteit helemaal gezond te maken is het natuurlijk best dat u, als u gezond van ledematen bent, met de fiets naar de Kolonie komt en uiteraard uw auto de hele dag laat staan. Zo heeft u alvast minder last van alcoholcontroles en kan u meteen dc overtollige calorieën van uw smulpartij in het Casino laten wegsmelten.(jom)

Winterwandeling oudercomité 't Dreefle

Winnaars van de zesdaagse Quiévrain - jonge : Marcel Van Gestel en Wim Jansen - oude : Antoon en Dirk Brosens en Luc Van Dijck Kampioenen Quiévrain - oude: Jaak Bluekens - jaarse.' Marcel Van Gestel - jonge: Jan Michielsen Algemeen kampioen Noyon: Jan Michielsen Kampioen oude en jaarse Noyon, algemeen kampioen Quiévrain, Koning Kampioen Quiévrain en Noyon: Dirk en Antoon Brosens (J.F.)

4uïsi rpr t /j1 4 i ø, ,r)rMr1R' PV,

j /

/?

ALLE VERZEKERINGEN ALLE BANKZAKEN Persoonlijk advies op ieders maat

MhERSLL-DREEF - Voor de derde keer richt het actieve oudercomité van lagere school 't Dreefke van Meersel-Dreef, een winterwandeling in. Dit jaar op zondag 6 februari as. waarbij al de kinderen, ouders, grootouders, familie en sympathisanten van de school welkom zijn voor een ongeveer 7,5 km lange tocht. Zowel sportieve als minder sportieve mensen zijn van harte welkom, iedereen wandelt in eigen tempo. Onderweg zijn er enkele stopplaatsen voorzien waar indien gewenst iets genuttigd kan worden en voor de liefhebbers enkele behendigheidsproeven staan opgesteld. Inschrijven kost 1 OOfr. één consumptie inbegrepen. Inschrijven en vertrekken kan tussen 1 3u30 en 14u30 op de school. Het oudercomité hoopt op mooi winters weer, een goede opkomst en een geslaagde, gezellige wandeling in ons mooi dorpje. (tv)

-

els ANHYP BANK

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

Advertenties

ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR

M00 01 0e

CDV 11590

Sraren - Belecicien Lenen

-

Verzekeren 23

46

314.4911 /314.55.04


SPORT

Gildenleven & Schuttersnieuws Verloren maandag Bidden, dienen en vieren iiin de drie gildenuien tradutioneel in ere houdt. Het jaarlijks teerfeest van Verloren Maandag heeft al talrijke eeuwen getrotseerd. Verloren Maandag is de maandag die volgt op de eerste zondag na Driekoningen, 6 januari. Het is doorgaans de tweede maandag van januari die van oudsher in veel Europese landen op een of andere wijze wordt gevierd. In Vlaanderen werd vroeger op veel plaatsen een ommegang gehouden waarbij 'de vlucht naar Egypte' werd uitgebeeld. Die maandag werden bij ons de ambtenaren 'ingezworen': ze legden de eed van trouw af. Van werken kwam die dag niet veel in huis want er werd vooral gedronken en gedanst. Voor onze ijverige Kempenaars was het dus echt wel een 'verloren' maandag. pijlers die

Op Verloren Maandag wordt in de gilden de nieuwe deken uitgehaald. Volgens de traditie gebeurt dit bij hem thuis. 's Avonds in het gildenlokaal en na het teermaal dat traditioneel bestaat uit worstenbrood en appelbollen leest de hoofdman het jaarverslag voor met een terugblik op hel voorbije seizoen. Aspirant-

-

guldenleden die 18 jaar zijn geworden en niet succes hun proefjaar doorstonden, leggen die avond de gildeneed af. Hoe dit moet gebeuren, lezen we o.a. in de Caerte uit 1534 van de St.-Jorisgilde te Meer: 'Dat eeniegelijk schutter tegenwoordigl ijk in de Gilde wezende en hiernamaels in ontvangen wordende, gehouden word den behoorlijken eed te doen mits leggende de twee voorste vingeren van zijn regte hand op de pees van de Boog en te zweeren bij God Almagtig, zijn gebenedijde Moeder Maria, en den glorieuzen ridder Sinte-Joris voornoemd te eeren, den Hoofdman, Koning, Dekens en gezwoorene der Gilde gehoorzaam, en de gemeene gezellen getrouw te zijn, te komen tot vermaeninge van den Hoofdman, Koning, Dekens en gezwoorene voorschreeve, tot alle vergaderingen en schutterijen, maeltijden of andersints als u dat behoorlijk verwittigd zal worden, deze onze naervolgende statuten en ordonantien te onderhouden en voorts anderzints alles te doen dat een goed Gildenbroeder schuldig is en behoort te doen'. Uiteraard is deze 16' eeuwse formule gemoderniseerd maar de gilden vieren nog steeds zoals vroeger Verloren Maandag. (fs)

t René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr.9to112. 13tot18uur

bh

4

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

n­ 2J

~

1

- - -

P1

Ir

'

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Enkele gildenleden leggen de eed af zoals beschreven staat in de 'Caert' uit 1534.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuut: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijru'r, en lap!)!. een bezoek méér d-aii wa3rd.

Sluis

Gen' Ronibouts, de nieuwe deken bij Sint-

woondecoratie

tel 014

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

-

69 90 02

ook op zondag open op maandag gesloten

Joris in Meer, liet zich 'uithalen'. Het uithalen gebeurde bij Gert thuis (Beeksestraat 5). Vader en moeder Ronibouts werden die dag de fiere grootouders van Femke.

47


SPORT

Kempense dansgilden Op zaterdag 19 februari nodigt de SintJorisgilde van Minderhout talrijke gilden-dansgroepen uit op een verbroederingsavond. De dansgroepen van de Sint-Jorisgilde van Loenhout, de Sint-S ebastiaansgilde van Merksplas, de handbooggilde van Westmalle en de d:ineroep Sint- Inn van Wuiïstwe7el hebben

reeds toegeicgd evenals de onlangs opgerichte dansgroep van de Sint-Jorisgilde van Meer. Welke dansen er gebracht worden, is wat vooruitlopen op de feiten. Het publiek kan als toeschouwer komen genieten van een brok Kempense folklore vanaf 20 uur in de parochie7aal van Mi nderhout. (fs

ScfwonfteitLçsa,[on Lieve q-)e l7lleester Langenberg30 -2323 Wartef 03131455.15 iikgop afspraak.- Ook. 6 ij ii thuLs

t5efaat4verzorging . (anicure Peibeure Ontilaringen - 7vfaqui[fage

141

Advertenties 314.49.111314.55.04

Wancleldriedaagse 11, 12, 13 februari Minderhout

In het verleden kende de dansgroep Van Minder/Wilt een grote bloei en had veel succes in hi,inen- en ho ite,ilaiu/ (foto; n i:oeit 1 9Sd- R 1).

Zowel de gelegenheidswandelaars, als de fervente wandelaars en de kinderen komen aan hun trekken bij de wandeidriedaagse van KWBMinderhout. Iedereen is vrij deel te nemen aan de wandelingen in het aanbod. Je bent immers niet verplicht alle wandelingen af te leggen. De wandeldriedaagse start op vrijdag 11 februari met een spannende zaklampentocht. Ouders, liefst vergezeld van hun kinderen, vertrekken aan de kleiputten van de Desta voor een wandeling in de maneschijn of in de volledige duisternis. Welke kinderen vinden het niet spannend om met een zaklanip rond te lopen? Breng voor deze donkere winteravond zeker een zaklantaarn mee. Onderweg ontvang je nog een traktatie. Er zijn twee afstanden voorzien, ni. 8 krn en een korte afstand van 4 á 5 km voor de gezinnen met kinderen. Vertrek om 1845 uur aan het Gemeenteplein met auto's. GeLamenljk vertrek om 19.00 uur aan de kantine van de visclub De Schepzak (kleiputten van de Desta). Op zaterdag 12 februari kunnen de stappers genieten van de natuur tijdens een bewegwijzerde wandeling. U kunt kiezen tussen een afstand van 9 of 14 km. De deelnemers ontvangen een unieke sticker. Inschrijvingen en vertrek: tussen 13.00 en 14.00 uur aan Café Parochiecentruin.

De Suit-Jn, igilde i'aii lvi eer vierde liet ajxelopeii sel.uen Jan Roinbuu1., Dirk Brosens en Ene Matthé al.s individuele kampioenen. Tevens werden zij ook gildenkampioen van het Verbond. Als toemaatje vierden zij op Verloren Maandag ook nog de eretitel van 'sportpioeg 1999 van de gemeente Hoogstraten.

garage w71 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 48

Als afstuiter is er op zondag 13 februari een wandelzoektocht van ± 5 km. Tijdens deze wandeling dienen een aantal vragen opgelost te worden. Hoofdbrekende vragen zullen het zeker niet zijn. Om de wandelzoektocht aantrekkelijk te maken voor de kinderen (-12 jaar) zijn voor hen aparte, kindvriendelijke vragen opgesteld. Voor alle kinderen is er ook een prijsje voorzien. Laarzen zijn aan te bevelen indien het de week voor de wandeling geregend heeft. Bij de aankomst in de Parochiezaal kunnen de deelnemers nog een pannenkock eten. Inschrijvingen en vertrek: tussen 13u en 14u in de Parochiezaal. De deelnameprijs bedraagt slechts 30 fr per wandeling. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis deelnemen aan de zaklamptocht en de bewegwijzerde wandeling. Meer info: Louis van Bavel, tel. (03)314.71.94.


Een reuze-vangst

HALVE EEUW GELEDEN JANUARI 1950

•i11:lI

Toen Zaterdag-namiddag Paul Weyns aan 't vissen was aan de «Schele brug»-Mark, deed hij een reu- ze-vgSL Een werd mét grote moeite bovengehaald. De lengte van de vis bedroeg 1,05 m. Voorzeker een uiterste zeldzaamheid hier in onze streek. 1

- Sarasca Violetta komt terug Na het reuzesucces dat Professor Sarasca Violetta met zijn fenomenaal medium Kitty oogstte een veertiental dagen geleden in onze gemeonte, kor, het niet anders of deze zou, zodra hij een avond vrij had, terug een bezoek aan Merksplas brengen. Maar gemakkelijk ging dit niet, daar er vertoningen op het programma stonden te Rij kevo rse 1, Wortel, Hoogstraten, Meerle, enz. We zijn dan ook tevreden te kunnen aankondigen dat op Dinsdag 21 Januari e.k. te 7.30 u. hij een derde maal in onze gemeente zal optreden, ditmaal in de cinemazaal Metro, bij Emiel Janssens, Bevrijdingsstraat. Wie dus die wereldvermaarde fakir, helderziende en hypnotiseur wil zien of wil terug zien, zorge intijds voor genummerde plaatsen, te verkrijgen van heden af bij Albert Van Dun, Leopoldstraat, 38, want dat de zaal weer te klein zal zijn lijdt geen de minste twijfel. Prijzen der plaatsen: genummerde voorbehouden plaatsen, programma inbegrepen: 15 fr.; ongenummerde. plaatsen: 10 fr. Leden van de voetbalploeg en leden - van de Katk. Ver. Gebrekkigen en Verminkten hebben 2 Ir. vermindering. -.

Omhaling Ten voordele van het Weeshuis haalden de Drie Koningen: Gaspar, Melchior en Baithazar op Driekoningendag de flinke som bijeen van 600 tr 1-lartelilk dank aan de milde gevers! Proficiat aan Remi, Karel en Jan

B.J.B.-toneel Op Zondag 22 en Dinsdag 24 Januari geven de B.J.B.-meisjes van Meerle een prachtige «Rond de Haardavond)). Er wordt opgevoerd het landelijk toneelspel in drie bedrijven «Zo de Ouden zongen», door Koen de Mulder, en om te sluiten een « Jubel om onze Ouders», door Fr. Eykans. Het spreekt vanzelf dat we iedereen verwachten, zowel oud als jong, want hetgeen u- te zien krijgt is de moeite waard. Het geeft de schone en grootse taak onzer beminde moeders weer. • Profiteert van deze gelegenheid, het is iets enigs. Begin te 6.30 U. in de zaal «Ons Thuis». Kaarten kunnen genumnierd worden 's Zondags van 10 tot 12 uur in de zaal.

Grote Goochelavond Op Zondag 8 Januari geeft de Wielerclub «Nieuwe Dock Cycle van Meerle» een prachtige goochelavond. Niemand minder dan goochelaar Casteels krijgen we in ons midden. Het zal 'n vertoning worden vol geheimzinnigheden en vol trukken die alle aanvezigen ruim 3 1/2 uur zullen boeien. We raden allen aan tijdig aanwezig te zijn, ofwel de kaarten te laten nummeren op de dag der vertoning. Zij, die een luimige en boeiende avond willen meemaken, zorgen dat zij Zondag a.s. in de parochiale zaal zijn. Begin te 7 uur. Kaarten te bekomen en te nummeren in de parochiale zaal van 10 tot 12 uur. Leden der-clublO Ir. Niet-leden : 15 fr. Voor de schoolgaande kinderen wordt een speciale kindervertoning gegeven door dhr. Casteels in de zaal. Begin te 1 uur. Inkom 2 Ir.

HOOGSTRATEN

KON1 ANTI!!

KREDIET!!!

Koop Uwe meubelen onder de beste voorwaarden, de grootste waarborg en met het meeste gemak van betaling in het

Kempisch Meubelmagazijn bod. De Konincklaan 244, IIOOGSTRATEN

(Hoek Loenhootsebaan)

Altijd in voorraad 10 verschillende slaapkamers volledig vanaf 6400 fr. tot 20.000 fr. vanaf 1950 tr. tot 6.700 fr. Keukenbuffetten, laatste nieuwigheid, Stoelen in 12 verschillende modellen vanaf 130 Ir tot 300 Ir.

Grote keus in Salongarnituren en eetkamers.

Dus allen naar één adres

Kempisch Meubeirnagazijn KAPEL VERSMISSEN-VERMEIREN LOD. DE KONINCKLAAN, 244 HOOGSTRATEN (Hoek Loenhoutse baan) 1439

Gemeenteraad Vorige week Vrijdag kwam de gemeenteraad nogmaals bijeen voor het afwerken van de begroting 1950. Schepen Brosens, nog steeds wegens ongesteldheid belet, was afwezig. Vier belangstellenden vormden het publiek bij deze zitting. Nadat de vergadering was open verklaard werd onmiddellijk begonnen met de stemming van de buitengewone begroting. In afgeronde cijfers worden 4.400.000,— frs. ontvangsten geraamd tegen 4.330.000,— Irs in uitgaven. De belangrijkste posten betreffen de gebeurlijke opbouw van kerk en stadhuis, de aankoop van de nodige gronden voor aanleg van de nieuwe straat, toelage nieuwe bewaarschool en herstel oorlogsschade schoolgebouwen. Alle punten worden eenparig goedgekeurd. Daarop komt de begroting van het electriciteitsbedrijf aan de beurt. Deze is in evenwicht op 1.298.800,— trs. en wordt aldus niet eenparigheid van stemmen aangenomen. Voor onderhoucl, lie - selling en verbeteringén aan het net een krediet van 175.000 frs. voorzien. 49


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 5 februari: FIOBBYTENTOONSTELLING van 15 tot 19.30 uur in de Pax. Org . KAV-KWB

Van Aert.selaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43

Zondag 6 februari: HOBBYTENTOON-

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de gaase dag gesloten Zaterdag opco vaoaf ISa,

STELLING van 10 tot 20.00 uur in de Pax. Org . KAV-KWB

Zondag 20 februari:

\ rijdag 28, zatcr(lag 29 iii zondag 3)) jaI'oneeI DE NONNEN VAN NAVARONE' om 20 uur in de parochiezaal, org. Toneelvereniging Willen is Kunnen.

nuari:

MUZIEKM1DDAG door de Kon. Fanfare Ste.Catharina in de Rabboenizaal van het Spijker om 15 uur, de toegang is gratis.

Zondag 6 februari: WANDELTOCHT in

\IIERLE

Wortel-Kolonie, vanaf 13.30 uur inschrijven in het casino. Org . Oudercomité.

Zaterdag 5 februari: FUIF met 'Peter en zijn Botsauto's' om 20 uur in De Bombardon. Org . Reserven B van KFC Meerle.

DAAGSE. Bewegwijzerde wandeling. Inschrijven en vertrek tussen 13 en 14 uur aan café Parochiecentrum. Org . KWB

Zondag 13 februari: WANDELDRIEDAAGSE. Wandelzoektocht. ook voor kinderen. Inschrijven en vertrek tussen 13 en 14 uur aan de parochiezaal.

Zondag 13 februari: CONCERT van de Fanfare om 15 uur in de parochie.

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 19 februari: VERBROEDERINGSAVOND van Kempense gildendansgroepen om 20 uur in de parochiezaal.

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Rikken vanaf 19 uur in de parochiezaal. Org . Zaalcomité.

Vrijdag 25 februari: KAARTPRIJSKAMP

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdag.

Rikken vanaf 19 uur in de parochiezaal. Org . Zaalcomité.

avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Vrijdag 3 maart: KAARTPRIJS KAMP Rikken vanaf 19 uur in de parochiezaal. Org . Zaalcomité.

MEERSEL-DREEF

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe 61

Zondag 6 februari: Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

H. Bloedlaan 285 Hoogstraten tel. 314.83.11

CAFÉ DISCOBAR

ÏFRTUIN 2321 Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53 50

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 3 14 87 17

151

WINTERWANDELING, org. oudercomité 't Dreefke. inschrijven en vertrek tussen 13u30 en 14u30 aan de lagere school.

Zondag 20 februari: VERBROEDERINGSCONCERT van harmonie Vondel Breda en fanfare "Voor Eer en Deugd" om 14u. in zaal de Leeuwerik te Galder.

Zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 februari:

CL 9E

Meerdorp 13

I: \ rijdag 11 februari: W ANDLLDRIDAAGSE met zaklampentocht. Vertrek om 18.45 uur aan het Genieenteplein met auto's. Vertrek te voet aan de kantine van de Visclub aan de Desta om 19 uur. Org . KWB

Zaterdag 12 februari: WANDELDRIE-

Zaterdag 12 februari: CONCERT van de Fanfare (romantische songs en melodieën) om 20 uur in de parochiezaal.

Vrijdag 12 februari: KAARTPRIJSKAMP

MINDERHOUT

'/oîtTRT HOOGSTRATEN

TONEELAVOND van 't Heidebloempje met 'Help! Ik krijg een kind' in zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur.

Zaterdag 18 en zondag 19 maart: ANTIEK- en VLOOIENMARKT van de Brassband in zaal 'Voor Kunst en Volk' (info 315.77.76).

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26maart: BONTENA VOND van de Mussenakker in het zaaltje van Ste.-Cecilia (Gelmelstraat) in Hoogstraten.


PLANT VAN DE MAAND

Hedera: Klimop als een groen tapijt \Vie een gazon mooi vindt, maar toch een broertje (100(1 heeft aan het wekelijkse maaien, kan kiezen voor klimop (Hedera). Deze klimmer leent zich uitstekend voor de aanleg van een groen tapijt, vooropgesteld dat er niet dagelijks op wordt gelopen. Wie dat wil, kan zelfs een tapijt met een 'motiefje' in zijn tuin aanleggen. Klimop is namelijk in diverse bonte soorten verkrijgbaar. Deze Plant van de Maand januari munt door veelzijdigheid uit.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Larlgenberg 14 - 2323 Hoogstralen-Wortel Tel./Fax 03 / 314 53 28

knetIijIuiz .

hrij1ii 183 11ootrtxttu

133/314 6 [15 lLiri & 33.atljp 50

Ongevallen /o i l 1 2 dec. reed o Sroka Uit Schlettau. met zijn auto in de voortuin hij Jozef Matthé, Langenberg 27 Wortel. De aanplanting moest het ontgelden. Zaterdag IS dec om 14.40 u kwam het aan de Steenweg op Wortel te Merksplas tot een botsing tussen de auto bestuurd door Karel Godrie, Vrijheid 19 Hoogstraten en de auto bestuurd door Brahim Minoun uit Brussel. Er was lichte schade. Door onbekenden werde auto's beschadigd: op 18dec 20.4 u aan de Burg. J. Van Aperenstraat 20, dc auto van Guy Ansoms; op 19dec te 22.15 u aan de Tinnenpotstraat. de auto van Rohert Van Brink. Houtelweg 15 te Rijkevorsel. Maandag 20 dec om 16 u werd aan Groot Eyssel te Meerle. Jente Boeren, Groot Eyssel 23, door een auto aangereden en licht gewond. Woensdag 22 dec reed de 33 jarige Michel Den Dikken uit Breda tegen een boom aan Strijbeek. Er was zware schade. Zondag 26dec om 13.45 u werden drie auto's bij een ongeval betrokken. Louis Michiels (52j), Kerkdreef 39 Rijkevorsel bestuurde de eerste wagen die lichte schade opliep. De tweede auto werd bestuurd door Constant Olieslagers (67j) Castelrébaan 13 Hoogstraten. Deze auto liep zware schade op. Robert Van Brink (26j) Houtelweg 15 Rijkevorsel was de derde chauffeur. Zondag 2dec om 10.45 u botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Ludo Van Gils, Castelréweg 28 en Joannes Ruts, Van Aertselaerplein 3 Hoogstraten. Vrijdag 7 jan om 17.15 u botste aan de Vrijheid een bromfietser met een voetganger. De bromfietser, Thomas Snijders (1 9j) Meterkensstraat 2 Hoogstraten werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Zaterdag 8jan om 13.45 u botste in Minderhoutdorp de auto bestuurd door Nadine Vandeperre, Zwaluwstraat 1 Meer met de bromfiets bestuurd door Linda Thielen Azaleaweg 50, Zundert. Linda werd licht gewond. Zondsag 17 jan om 17 u botste aan de St. Lenaartseweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Raymond Denijs uit Schoten met de auto bestuurd door Bart Marinus, St. Jozef 78 Rijkevorsel. Beide wagens werden zwaar beschadigd.

Eén van de belangrijkste voordelen van een met klimop bedekte bodem is dat er vrijwel geen onkruid meer groeit. Dit effect wordt echter pas bereikt nadat de grond volledig is dichtgegroeid met klimop. We kunnen de natuur een handje helpen door een antiworteldoek te gebruiken. Dit is een geweven doek van zwart kunststof dat wel water, maar geen onkruid doorlaat. Elk groter tuincentrum kan het u leveren. Spit en egaliseer de grond voordat u het doek op de grond legt. Maak vervolgens met een mes een snee iii liet doek op die plaatsen waarde planten moeten komen te staan. U plant de klimop door het gat in het doek heen. Maak die snee niet te groot, want dan krijgt onkruid ecn kans. tii plaats van een antiworteldôck kan u ook een zwarte landbouwplastic gebruiken. Dat is een stuk goedkoper. Het heeft alleen als nadeel dat het zo glimt. Dat kunt u oplossen door de plastic af te dekken met een dunne laag houtsnippers, schors of zelfs grind. Hetzelfde kunt u natuurlijk ook doen met een antiworteldoek. Het oogt een stuk natuurlijker. Voor de aanplant van klimop als bodembedekker zijn geen vaste plantafstanden te geven. Dat ligt een beetje aan uw geduld. Op zich groeit een klirnop redelijk snel. Maar plant o bijvoorbeeld slechts twee stuks per vierkante meter, dan duurt het langer voordat dc grond volledig bedekt is, dan wanneer er vijf per vierkante iiieter komen te staan. Worden er daarentegen vijf per vierkante meter geplant, dan ontstaat al snel een dicht groen tapijt. Een goede middenweg voor de gewone kliinop is drie tot vier planten per vierkante meter.

De betere 'platte' klimopsoorten De gewone klimop (Hedera helix) wordt hei meest gebruikt in tuinen en openbare plantsoenen. Toch zijn er klimopsoorten die op bepaalde punten veel beter scoren dan die gewone klirnop. Zo heeft de Ierse kI imop (Hedera hibernica) een groter blad waardoor hij de bodem sneller en beter bedekt. Helemaal winterhard is de 1erse klimop niet. Plant hem daarom niet op een plaats waar hij de volle oostenwind vangt. Hedera helix 'Woemer' heeft ook een vrij groot blad. Dit clonkergroene blad heeft een extra sierwaarde door de lichte nerven die er doorheen lopen. Maar hij kenmerkt zich vooral door de uitstekende winterhardheid. Een ander heel leuke klimop is Hedera helix 'Atropurpurea'. 's Zomers heeft deze plant een erg donkergroen blad. In de winter verkleurt dat naar bruinrood. Alleen de bladnerven blijven lichtgroen, wal zorgt voor een decoratief effect.

Een bont loper Behalve de veel verkochte gewone klimop wordt ook de Hedera colchica veel gebruikt. Hij heeft een meer tropisch uiterlijk en vraagt ook duidelijk meer warmte. Het blad is met 15 tot 20 cm veel groter dan dat van de gewone klinsop. Bovendien is het blad veel dikker en vettiger. Hedera colchica zelf heeft een gewoon donker-

groen blad. Hedera colchica 'Dentata Variegata' heeft een roomwit tot geel omrand blad. Het midden bestaat uit twee tinten groen. Een andere bonte soort is Hedera colchica 'Sulphur Heart'. Deze kenmerkt zich door de gele tot geelgroene onregelmatige vlekken op het blad.

Stedelijk Museum zoekt jonge kunstenaars Het Stedelijk Museum o il in de maanden maart en april een tentoonstel t tng organiseren waarbij jonge kunstenaars. die. atkomstie /i is van 1-loogslraten. ol er nu wonen, hun werk kunnen Innen. Mcl de tentoonstelling wil het nsuseum tonen waarmeejon'1 eren. die hun opleiding vaan beëindigen of pas beëindigd hebben. bezig zijn. De museumplueg is op zoek naar de laatstejiiarst talenten en pas it gest udeerden s art ons hoger kunstonderwijs Alle disciplines kunnen aan bod komen. Naast de s oor de hand liggende kunslopleidingen zoals grat iek, schilder en heekilti wwkunsi . t otogral ie en andere is er ook ni itntc voor itidostriële ges ing. architectuur, binnenh u is- en tuinarcls Heet u ii r. Ook jongeren die bezig zijn net muziek, woordkunsi enï zullen een kans krijgen. Indien ii tot de doelgi'oep behoort 01 jongeren kent die in aanmerking komen, 10oct ii zo spoedig ningeli,j k ci int act optie nico me( hei Stedelijk Museum, I-legijnhol 9 te 2321) Hoogstraten.TeI (03)31465 88 Fax j0313I4 23 81 of, e-mail; t'rans.hcirsien (d sk voel .he Men zegge het voort.

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN __ HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

2321

54

Zaterdag 5 en zondag 6 februari: DR. LUC

MEER

VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 3 15.84.74.

TeL

03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 66

00

Zaterdag 12 en zondag 13 februari: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, tel. 3 14.48.00.

Indoor tennis squash

Zaterdag 19 februari: DR. F. HOLVOET &

snooker

H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. tel. 314.31.66.

Tennisclub VRIJHEID vzw Achtelsesiraat 72 2320 Hoogsfraten

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 03/314.42.92

Zondag 20 februari: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55.

Tel. 031314.37.76

122

Zaterdag 26 februari: DR. GEERT FAES, ,.

IJ t

Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85. GSM: 095.54.86.85.

Jonj'.l ial',

flnf/cs'e (ii')

J((iIH

914.92.99

Zondag 27 februari: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11.

Pluimveeslachterij

STOFFELS

__

U1L

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di tim za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

70

SLAGERIJ

iJ

A1OTHEKERS

70

Zaterdagvoornuiddag 29 januari: APOTI-IEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03/314.5 1.50.

Van 28 januari tot 4 februari: APOTHEEK 155

DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 03/314.62.25.

Van 4 tot 11 februari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03/ 314.60.04.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons,..), antiek, brokante en curiosa

/us Uod

Van 11 tot 18 februari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03/ 3 14.51.50.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

Van 18 tot 25 februari: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20. St. JozefRijkevorsel, tel. 03/312.12.20.

Zaterdagvoormiddag 19 februari: APO-

THUIS VERPLEGING

THEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03/3 14.57.24.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Van 25 februari tot 3 maart: APOTHEEK

52

cT

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 03/ 3 15.73.75.

11 Gc

Tandtechnisch Laboratorium

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (314.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

hairstyling

De volgende MAAND verschijnt op 1 maart. Op 16 februari verwachten wij het merendeel van de kopij. Sport- en dorpsnieuws kan nog op zondag de 20. Veel vlijt toegewenst.

,

KATIA VANUERCK n.V.13.A. Vrijheid 228 - 3 2320 II000STRATCN Tel.: 03/314.69.32 - ria.: 03/314.67.12 Iieuw adres:

VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN EELT Alle reparaties aan kunstgebitten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.