januari 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 177 JANUARI 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

dbafte maa.

ONZE ALLERBESTE WENSEN VOOR Et

»

Hoogstraten: meer dan een miljard schulden

In dienst van de gemeente Meerle - Meersel-Dreef en andere verhalen LI -1

Jaaroverzicht rriiii

Sportlaureaten 1

Is

NIEIJ W: DORPSLE VEN

1

TJ


Info-avond Over een gesloten praatgroep voor ouders die geconfronteerd worden met ernstig druggebruik van teri klnl Als je vaststelt dat je eigen kind drugs gebruikt. kom je terecht op een bijzonder moeilijk kruispunt in je leven. In een eerste fase is er ongeloof. ontkenning. Dan komt de bewustwording van de realiteit. Vele ouders geraken omwille van deze problecrnsituatie zelf uit evenwicht en moeten hulpeloos en wanhopig toezien hoe hun kind wegglijdt, öndanks herhaalde pogingen om het gevecht tegen de drugs aan te gaan. Sommigen verliezen voor korte of lange tijd de controle over hun eigen functioneren. Anderen worden overspoeld door een reeks onaangename gevoelens, met daarbij soms lichamelijke ongemakken. Medicatie ondersteunt wel eens, maar is meestal niet probleemoplossend. Je hebt al vlug het gevoel dat ook de steun van de omgeving na enige tijd slapper wordt. Er komen zelfs ontwijkende, afwijzende, afteurendc reacties.. Dit zijn vaak pijnlijke ervaringen bovenop de reeds bestaande miserie. Misschien zal je bij het lezen van deze korte omschrijving je eigen beleven min of meer herkennen. Bedoeling van de praatgroep Tijdens acht bijeenkomsten aan jullie samen op zoek naar de sleutels die jullie al dan niet.., of nog niet hanteren om het leven richting te geven. Samen (max. 12 deelnemers) proberen wij hierop dieper in te gaan en doen we een poging om te praten over wat er binnen in jullie gebeurt. Gevoelens uiten, ze delen, naar elkaar luisteren en beluisterd worden, kan een deugddoende ervaring zijn. Tijdens die avonden wordt geprobeerd hieraan ruimte te geven. Wie overweegt om deze stap te zetten kan naar de info-avond komen op donderdag 27.01.2000 om 20.00 uur in een zaaltje in het gemeentehuis van Vosselaar. Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Guy Vermaercke: 0141437523 Eddy Van Emmerick: 0141439614 Praktisch Info-avond: 27.01.2000 om 20.00 uur te Vosselaar Groep: 8 avonden vanaf: nog te bepalen, wellicht april Plaats: nog te bepalen Kosten: 150 frank per avond, drank inbegrepen

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 - 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 - Fax 031315.71.29 OPENBARE VERKOOP VAN PERCELEN AKKERLAND TE HOOGSTAATEN / MEER

Notaris Paul Rommens te Meer, Meerseweg 16, zal ten over staan van de Vrederechter van het 2° kanton Turn hout, zonder premie, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer, ter streke De Oude Heyde': Koop 1: akkerland, groot iha 49 a 11 ca, gelegen hoek Gestelsestraatlzijweg Gestelsestraat, palende verder TilburgsRommens en koop 2. Koop 2: akkerland, groot 1 ha 46 a 02 ca, gelegen aan de zijweg Gestelsestraat, palende verder koop 1 en 3, TilburgsRommens, Schoenmakers-Antonissen, Verheyen-Adams. Koop 3: akkerland, groot 1 ha 20a 23 ca, gelegen aan de zijweg Gestelsestraat, palende verder koop 2 en 4, en Verheyen-Adams. Koop 4: akkerland, groot 2ha 02 a 13 ca, gelegen aan de zijweg Gestelsestraat, palende verder koop 3, 5 en 6, en Verheyen-Adams. Koop 5: akkerland, groot 2 ha OOa OOca, gelegen aan de zijweg Gestelsestraat, palende verder koop 4 en 6, en RijversSterkens + Rijvers L. Koop 6: akkerland, groot 2ha 1 8a 39 ca, palende koop 4 en 5, en verder Verheyen-Adams, Bastijns J., Janssen-Voeten, OCMW, Leenaerts-Verheyen en Rijvers-Sterkens + Rijvers L. Stedebouw: alle kopen gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Aanvaarding:

Koop 1 na betaling koopsom en onkosten Kopen 2 t/m 6: 1 november 2000. Zitdagen: inzet op dinsdag 25 januari 2000 en toewijs op dinsdag 8 februari 2000, telkens om 15.00 uur in café-zaal De Eiken te Hoogstraten/Meer, John Lysenstraat 26. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notaris.

Ongevallen Woensdag 17 nov. om 3.40 uur kwam de auto bestuurd door Georges Hubert uit Dilbeek, aan brug 8 Rijkevorsel, in de vaart terecht. De chauffeur moest met onderkoelingsverschijnselen opgenomen worden in het ziekenhuis. De man reed vanuit Dilbeek naar zijn werk in Merksplas. Zaterdag 27 nov. om 11.30 uur botste in Rij kevorseldorp de auto bestuurd door W. Van Bavel (19j) Hoogstraatsesteenweg 108, met de lichte vrachtwagen bestuurd door Chris Dierckx (42j) uit Turnhout. Er was zware schade. Maandag 6 dec. om 16.45 uur botsten aan de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel twee auto's met als gevolg zware schade. De eerste auto werd bestuurd door Aug. Van Dijck (57j) met als passagier Lea Van Den Kinschot (55j) beiden wonende Princeven 1 Hoogstraten. De tweede auto werd bestuurd door Haft Ismaili (32j) met als passagier Olga Zublavenko (39j) beiden wonende AV Laren, Amerfoortsestraatweg 111. Dezelfde maandag 6 dec. om 19 uur werd de kleine Sofie Vermeiren (2j) Kleine Markweg 36 Rijkevorsel licht gewond door de auto bestuurd door B. Hellemans, Achtelsestraat 2/2 Hoogstraten. Dit gebeurde aan de Hoogstraatsesteenweg.

b.v.b.a. Aan de Seoulstraat - de transportzone te Meer verloor Peter Leysen (34j) Wachelhergenstr. 76 Wuustwezel, woensdag 8 dec. om 7.45 uur, de controle over het stuur van zijn auto. Bij een botsing werd hij licht gewond. Woensdag 8 dec. om 18.20 uur botsten aan de John Lijsenstraat te Meer twee wagens. Joanna Van Aelst (69j) John Lijsenstraat 76 werd licht gewond.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03 314 55 04 fax: 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be

Donderdag 9dec. om 15.50 uur werd aan de Dr. Versmissenstraat te Hoogstraten, de 11 -jarige fietser Jan De Wilde, Oude Weg 13/6 Wortel licht gewond toen hij werd aangereden door de lichte vrachtwagen bestuurd door Marco Witsenberg (28j), Gasthuisstraat 2 Beerse.

REDAKTIE: tel.: 03 314 41 26 ADMINISTRATIE: tel.: 03 31449 11

Donderdag 9 dec. om 19 uur werd aan het kruispunt Vrijheid - 's Boschstraat de 19-jarige bromfietsster Evy Jacobs, Donckak.ker 20 Meer licht gewond toen zij werd aangereden door de auto bestuurd door Diederik Van der Herten (50j), H. Bloedlaan 265, Hoogstraten.

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Zondag 12 dec. om 15.30 uur gebeurde aan de Bredaseweg, aan gehucht Heerle te Minderhout een ongeval. Een Nederlandse auto begon te slippen en belandde ondersteboven in de gracht. De inzittenden kwamen er met de schrik vanaf.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

25b

CAFE-BRASSERJE

DeGuldenCoppe

afl Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 9194 - Fax: (03) 314 87 17151


moft in de moond Het gemeentebeleid van v'6r de fusie René Vanderhenst en Jeanne Havermans vierden onlangs hun gouden bruiloft. In Meersel-Dreef bestaat er een feestcomité met afgevaardigden van al de gebuurten, dit comité staat in voor het organiseren van feestelijkheden zoals jubilea, denken we aan het 300-jarig bestaan van het klooster in 1987, de gouden bruiloften enz. Toen we namens het feestcomité aanklopten bij René en Jeanne VinderhensL, 0111 eeiis Le peilen naar hun wensen, waren we verrast door de verhalen van René. Vandaar dat hij deze maand eens extra in de schijnwerpers werd gezet. Als man dle heel acLitve leven vcrbonden was aan de gemeenteadministratie, was en is hij bijzonder goed op dc hoogte van alles wat er zich doorheen de jaren heeft afgespeeld. Vooraf werd wel duidelijk de afspraak gemaakt dat gevoelige punten niet zouden worden uitgeschreven. Want als insider van de toenmalige politiek ben je natuurlijk ook op de hoogte van persoonlijke gevoelige punten, waarvoor een soort beroepsgeheim gold. Hierna leest u zijn levensverhaal met af en toe een zijsprong als kaderstukje.

Geboren en getogen René werd geboren in Meersel-Dreef op 16mei 1919, in de tramstatie op de Oude Tramweg. Als zoon van Henri Vanderhenst en Maria Nelen. De familie Vanderhenst was oorspronkelijk af komstig van Overpelt. Maar zijn vader was brigadier van de douane en werd aangesteld in Meersel-Dreef, toen nog gemeente Meerle, voor de grensovergang Strijbeek en Meersel-Dreef. De familie werd later nog uitgebreid mnet twee

meisjes Maria en Irène. Ook geen onbekenden in Meersel-Dreef, Maria werd onderwijzeres en later schoolhoofd vami de meisjesschool. De familie Vanderhenst verhuisde al na enkele maanden na René zijn geboorte naar het huis van de gezusters Mertens. Die toen door iedereen minzaam tante Marie en tante J0 genoemd werden. Twee ongehuwde tantes van Jules Mertens en Mit Schrickx uit de Maaihoek op Meersel. Zo verhuisden ze dus naar het huis

waar later het winkeltje Okido was gevestigd. naast René en Rit Van Den Broek. René ging zoals etk Dreefs kind naar de lagere school in Meersel-Dreef om daarna verder te leren aan de middelbare school St.-Victor in Turnhout. Na z'n middelbare studies was het tijd om zijn legerdienst te vervullen. Toen nog twee jaar, in de School Batterij in Lier. De oorlogsdreiging was al voelbaar en hij werd al in augustus 1938 voor een eerste maal gemobiliseerd voor 8 dagen. In september '39 werd het dan menens en werd René opnieuw gemobiliseerd. Inmiddels was hij al overgeplaatst van Lier naar het bataljon 2 artillerie in Brasschaat, dichter bij huis en met de fiets bereikbaar. Maar met de mobilisatie kwam hij in de Ardennen terecht in Flex Le Haut Clocer. Daar moesten ze paraat zijn en afwachten. Toen de Duitsers op 10mei1940 dan ons land binnenvielen, deed hij mee aan de 18 daagse veldtocht waarbij het Belgische leger weinig kon ondernemen tegen de invallers. Via Leefdaal, waar hun bataljon reeds de eerste Engelse soldaten tegenkwarn, werd hun bataljon verder teruggedrongen tot Ruislede, waar ze enige tijd konden standhouden aan het kanaal Gent-Terneuzen. Na 18 dagen gaf het Belgische leger zich over en werden de Belgische soldaten krijgsgevangen genomen. Door een slimme list slaagde René erin om te ontkomen aan deportatie naar Duitsland. En geraakte hij via omwegen terug op de Dreef.

Rantsoenzegeltj es

Renéke met moeder ftlaiia Nelen. Moeder kwam van Antwerpen, daar was toen al gasverlichting en in Meersel-D reef was er niets van dat soort comfort. Een wereld van verschil.

Jeanne als driejarige op de statiefoto.

Met het einde van de 18-daagse veldtocht kwam België onder het Duitse regime en werd het eten gerantsoeneerd. Elke Belg kreeg daartoe rantsoenzegeltjes, waarmee hij in de winkels aan de meest levensnoodzakelijke etenswaren en kleding kon geraken. Omdat het organiseren en uitdelen van deze bonnen veel extra werk met zich mee bracht, klopte de toenmalige gemeentesecretaris Stan Vermeulen bij de familie Vanderhenst aan. Dit om René te vragen als tijdelijke in dienst te komen op het gemeentehuis. René herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Hij zat toen juist te vissen aan de Mark aan de Goudbergseloop toen Stan, gestuurd door zijn ouders, hem kwam vragen.


MAN IN DE MAAND

De douaniers Als brigadier van de douane, stond de vader van René aan het hoofd van een brigade van een vijf, zes douanjers. Zijn vader zorgde voor de regeling van de diensten. Het betrof een zogenaamde brigade te voet. De douane controleerde de reizi gers en goederen die van Rij sbergen kwamen om de invoerrechten te controleren. Omdat er in die tijd nogal wat vee werd ingevoerd vanuit Nederland, werden er quarantainestallen gebouwd op het domein van de familie Dupret, enkele honderden meters voorbij de ijzeren tramhrug over de Mark. Het vee moest daar twee tot drie weken op stal om te kijken of ze geen ziektes hadden meegebracht. Na controle door een veearts werden ze dan vrijgegeven. Rietje De Meester zorgde hier voor het vee. Op Strijbeek was er dan ook nog een douanekantoor voor het vervoer over de weg. Er werd toen nog veel gesmokkeld, vooral suiker naar Nederland en boter naar België. Naar Chaam liep er een bekende smokkelroute.

Aan de slag in het gemeentehuis Op 4juni1940 kon hij bij de gemeente aan de slag, Frans Jespers was toen burgemeester van Meerle. En samen met de gemeentesecretaris, en de garde Keeske Vlaminckx, vormden zij het enige administratief personeel op het gemeentehuis. Burgemeesters kwamen en gingen, na Frans Jespers kwam in 1941 burgemeester Glenisson van Meersel-Dreef aan het roer van de gemeente. Zoals gezegd was het verdelen van de rantsoenzegeltjes onder de oorlog een voorname taak. Deze zegeltjes moesten worden opgehaald in de Rijkswachtkazerne van Turnhout. Waar ze onder strenge bewaking werden aangevoerd. Later kwamen er zelfs bijzondere melkzegeltjes voor de kinderen onder de drie jaar. Na de oorlog werd burgemeester Gleni sson tijdelijk geschorst omdat er eerst een onderzoek moest gebeuren naar mogelijke oorlogsmisdaden en collaboratie. Daarom werd Frans Backx tijdelijk dienstdoend burgervader. In 1947 werd Glenisson dan weer plechtig geïnstalleerd als burgemeester, wat hij zou blijven tot aan de fusie in 1977. Waarbij Meerle samen met Meer, Minderhout. Wortel en Hoogstraten werden samengevoegd tot één fusiegemeente met de naam Hoogstraten. Voor de fusie kon je het gemeentewerk niet vergelijken met de huidige gemeente. De gemeenteraad van Meerle telde zeven of negen leden, van slechts twee of drie partijen, zoals de Liberalen, de Boerenpartij en de partij van Fons Rommens. De gemeenteraad kwam slechts vier tot vijf maal per jaar bij elkaar, op onregelmatige tijdstippen. De gemeente werd feitelijk bestuurd door de burgemeester en twee schepenen. Op het gemeentehuis had je dan de secretaris, met Adriaan Van Boxel als laatste

4

voor de fusie en René zelf met assistentie van de veldwachter. De gemeente beschikte niet over zoveel financiële armslag. Dus de hoofdtaak bestond grotendeels uit louter administratief werk. Toen nog zonder computers. De mensen waren nog niet zo geleerd als nu, wat maakte dat men heel veel aanklopte bij het gemeentehuis om raad en advies en vaak in de hoop dat het onmogelijke zou kunnen gebeuren. René heeft naar eigen zeggen steeds getracht voor iedereen

gelijk te doen en rechtuit te spreken. Wat natuurlijk niet altijd in dank werd afgenomen wat hem niet steeds geliefd maakte. Men hoopte ook toen al op het spreekwoordelijke achterpoortje. In de loop van de jaren leerde hij wel heel wat mensen kennen bij het provinciebestuur en de hogere overheid, wat het soms voor de gemeente toch mogelijk maakte om één en ander te realiseren.

De Tram De Antwerpse Maatschappij voor den Dienst van Buurtspoorwegen (AMB) legde een enkelspoor tramlijn aan van Hoogstraten naar Meersel-Dreef, via Meerle. Alhoewel de gemeente Meer liever had gezien dat de tram via Meer naar Zundert zou gelopen hebben. Deze lijn werd in gebruik genomen op 20 maart 1899. 1-let was al vanaf het begin de bedoeling om deze lijn door te trekken naar Rijsbergen, waar al de lijn Breda - Antwerpen passeerde. Op 1 september 1899 kon men dan al tot in Rijsbergeii sporen waar men moest overstappen. Enkel met de hoogdagen zoals bij bedevaarten naar de grot in Meersel-Dreef en de Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten mocht de Nederlandse tram doorrijden naar België. René is geboren in de tramstatie. Het lage gedeelte van de statie was het douanekantoor waar ondermeer zijn vader werkzaam was. Verder stond er nog een kleine remise, waar de laatste tram van de dag werd in ondergebracht en waar een kamer was voor de machinist om te overnachten. Omdat het een enkelspoor betrof moesten er op regelmatige plaatsen wissels en zijlijnen voorzien worden om het mogelijk te maken om wagons af te koppelen en trams te laten kruisen. Aan de tramstatie lag er één zijlijn links en twee zijlijnen rechts van het spoor. Bij elke grotere halte stond een café. In Meersel-Dreef was dat café Hofkens, die tevens agent was van de tramwegmaatschappij. Elke dag reden er een vijftal trams van en naar Meersel-Dreef. Je kon naar Hoogstraten om 8u23, 10u41, 14u 15, 1 6u23 en 20u 18. Enkel op donderdag vertrok er al een trani om 4u33 's morgens. Vanuit Hoogstraten kon je dan naar Turnhout, Oostmalle-Lier en Antwerpen. Op een doordeweekse dag werden er niet zoveel passagiers vervoerd. Maar bij de hoogdagen, de processies op de derde zondag van mei tot augustus, kwamen wel veel bedevaarders met de tram naar Meersel-Dreef. Volgens René waren dan een zevental extra tramstellen geen uitzondering. Elke locomotief trok dan een tien tot vijftien wagons. Zodat het dan zwart van het volk kon zien, die opliepen naar de grot en de kraampjes verder op de Dreef. De trams reden tegen een maximumsnelheid van 20km per uur, zodat een ritje Meersel-Dreef - Hoogstraten ongeveer 40 minuten duurde, naar Turnhout reed je in ongeveer 2 uur. Normaal bestond een tramstel uit een locomotief en twee of drie rijtuigen en een bagagewagen. Buiten het vervoer van personen had je ook het goederenvervoer op lage wagons. Bakstenen en pannen vanuit de steenfabrieken in Rijkevorsel. Als je een huis wou zetten bestelden de aannemers hun materiaal, waarna dit met de tram naar Meersel-Dreef werd gebracht. Daar werd het gelost en door landbouwers met paard en kar ter plaatse gebracht. Een huis zetten was toen een veel grotere klus dan nu, waaraan men enkel aan de ruwbouw gemakkelijk een heel jaar aan het werk kon zijn, zeker als het een boerderij betrof. Op de Dreef hadden we zo aannemer Charel Van Den Broek en in Meerle Bart Van Den Heuvel die vooral werkzaam was in Chaam. Verder kwam er veel stadsafval, een soort compost en mest dat vooral naar de kwekers in Ulvenhout werd getransporteerd. Vanuit Nederland kwam er pulp als diervoeder, kaas, stro, tabak en aardappelen. In de bossen van Lauwers en Dupret werd er bosgrond gereven in opdracht van Omer Van Hecke door o.a. Cees Christiaenen en Jan Buyckx. Jaarlijks werden er een 400 wagons naar Gent-Eeklo getransporteerd voor de Azaleakweek. Vanaf 1920 nam het belang van de tramlijn af, vooral door de komst van personenvervoer per bus en door vrachtvoerders. Zo werd de lijn Rijsbergen - Meersel-Dreef op 7 oktober 1934 afgeschaft. Vanaf 1934 reed er op de lijn tussen Hoogstraten en Meersel-Dreef een soort dieselbus op sporen. Deze spoorbussen rijden sneller, zijn comfortabeler en goedkoper. Het elektrificeren van deze kleine lijnen zou te duur uitvallen. De rails op Belgisch grondgebied worden in 1942 opgebroken, omdat de Duitsers het ijzer voor oorlogsdoeleinden nodig hadden. Na de oorlog worden de lijnen niet meer hersteld, wegens te duur, er rijden dan gewone bussen die veel goedkoper zijn en niet aan de spoorweg zijn gebonden.


MAN IN DE MAAND prompt uitgevoerd. Soms waren er wel eens moeilijkheden, aangezien de zandwegen vaak met bochten liepen, moest één en ander worden rechtgetrokken, waarbij de rooilijn moest worden verlegd. Dat leidde dan bij sommige aangelanden tot protest. omdat ze hier en daar een stukje grond moesten afstaan. Waarop er een onteigeningsprocedure moest worden gesta t. Zo kwam ook de rtolering en heraanleg van de Dreef niet van de grond door discussies over de noodzakelijke onteigeningen. alhoewel de eerste plannen al dateren van half de jaren zeventig, nog voor de fusie. Enfin, zodoende moest je hij de gemeente van alle marktcn thuis zijn. Bij ongelukken werd er ook naar de gemeente gebeld, dan moest je ter plaatse gaan en trachten de boel op Ie lossen. Bij dodelijke ongevallen moest ook het parket worden verwittigd, maar ondertussen moest je wel je plan trekken. Hij begrijpt vaak nog niet hoe hij dat allemaal heeft gekund, want je kwam soms bij rare en lugubere dingen uit. Terwijl hij dan ter plaatse was, kon hij zich goed houden, maar Een ftiniilieporrret in de tuin. Vader Henri, René, de zus.sen Maria en Irène en moeder Maria.

Openbare werken De oudere Meersel-Dreveniers onder ons weten nog wel dat dertig jaar geleden enkel de hoofdwegen verhard waren met kasseien, de rest wamen zandwegen. Er was nagenoeg geen riolering, geen waterleiding, geen groenvoorzieningen. Zo werd de Oude Tramweg in 936 vetitaid e n iie MdIkwig ifl 1958. liet genicemitepersoneel bestond nt vnnr de fusie slechts uit twee personen, Jules De Bie en Louis Jacobs. Deze twee personen zorgden voor het ophalen van het huisvuil, met tractor en wagen, voor het onderhoud van dc kerkhoven, grachten ruimen, het wegennet onderhouden enz. Verder moesten ze al het andere werk dat diende te gebeuren op zich nemen. Wegen aanleggen gebeurde vaak zo: met een ploeg van vijftien tewerkgestclde werklozen werd de bedding van de weg uitgegraven, van steenpuin voorzien cii aan de kanten afgezet met metalen platen vat! 3 m lang, met tussen elk vak beton een voeglatje. Liat geheunle uitdci de leuduiig vaii René, die

verantwoordelijk was voor de openbare werken. Daartta weud duui een fui uii de beton ge stort, platen van 3 ni breed en 16cm dik. Ook de aangelanden, meestal de boeren, die wat blij waren met een nieuwe weg, hielpen met hun eigen materiaal mee. De andere aangelanden zorgden dan vaak, wanneer de weg voor hun huis werd aangelegd voor een bak bier. Wat maakte dat de ploeg v 9 ,ik 70 hard getrakteerd werd dat er van werken niet veel meer in huis kwam. René wist zelfs te vertellen dat het al eens gebeurde dat ze in de gracht hun roes lagen uit te slapen. Maar de wegen kwamen er wel. Waarbij hij opmerkte dat de wegen Meerset en het Heieinde lii goede saiiueiispiaak met de gemeente Meer aangelegd werden. Deze gebuurten behoorden gedeeltelijk tot het grondgebied Meer en gedeeltelijk tot het grondgeheid Meerle. Maar met de toenmalige burgemeester van Meer, notaris Alois Rommens, schepen Charel Brosens en secretaris Jules Mertens was het prettig samenwerken. Zelfs mondelinge af 3pruken werden vr'eger 7nnder hapering

4~

Z IS

Verder leren na cle laç'cre o In cel cc as toen niet ,c,'evc'oon. De studenten zee/tien elkaar dan c ok ('/) 5'n tterdc'n çflf'(/f' v rienden. Van voor naar achter: Jan Van Op stal, Louis Broekinan s (/iater Liberius), I?ené, Cees Stofje/s (pater Bernul1;/ca.s ) en Jel De Bougne (pater Ser'i'aa s). 1101,'

eenmaal thuis voelde hij zich tot en met beroerd. Nu met het ouder worden komen die dingen weer allemaal bovendrijven. Zo vertelde hij dat hij een bedevaart in Meersel-Dreef. een oudere vrouw plotseling stierf. Hij had de gemeentewerkers de opdracht gegeven om ze naar het gemeentehuis te brengen en de herrie in de kelder te plaatsen, tot het parket het lichaam zou vrijgeven. Toen 's morgens de kuusvrouw in de scheinerige kelder haar materiaal kwam halen viel ze over de herrie. Het zien van het lijk bezorgde baarde schok van haar leven...

Een nieuw kerkhof. René is geboren in de tranistatie (links), tevens douanekantoor met wat verder de remise of traniloods en recht.s de wachtzaal en afspanning, café Hotken.s.

Een ander groot werk was de aanleg van het nieuwe kerkhof in 1968, toen met de primitieve


MAN IN DE MAAND hulpmiddelen een groot werk. Normaal zou het oude kerkhof parking worden. De mensen die dat wensten konden het stoffelijk overschot van hun dierbaren laten verplaatsen. Dat wensten zoveel mensen dat begonnen werd niet het ontruimen van het oude kerkhof. Maar op den duur konden de gemeentearheiders niet meer tegen het zien van de stoffelijke resten. Zo kwam men uit hij personen die al Vrij lang begraven waren maar nog bijna volledig intact waren, eigenlijk gemummificeerd. Volgens de toenmalige dokter De Laet zou dat komen door het gebruik van veel medicatie in de dagen voor het afsterven. Omdat het teveel werd, werd er beslist om het oude kerkhof verder te laten zoals het was. Ach, zei René, het was heel hard werken maar in een gemoedelijke, kameraadschappelijke sfeer. Je kon op veel mensen rekenen en een beroep doen. Je kende elkaar bijna allemaal persoonlijk, men kon elkaar vertrouwen en er was minder naijver dan nu. En omdat bijna iedereen door hem werd ingeschreven in het bevolkingsregister kende hij van veel mensen hun gegevens, waarvoor hij een ijzersterk geheugen had en nog heeft. Prompt wist hij onze geboortedatum te vertellen.

Na de fusie. Na de fusie van de vijf eerder genoemde gemeentes, verhuisde hij op 1juli1977 mee naar Hoogstraten. Alles werd anders, Fons Sprangers van Meer werd de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente. Het personeelskader werd fors uitgebreid. Er moest worden gedele-

4

---

4

±

René in 1938 niet de soldaten van zijn bataljon van de schoolbatterij in Lier.

geerd en samengewerkt met vele diensten. Wat niet altijd van een leien dakje liep. Elke anibtenaar bracht uit zijn gemeente de daar gangbare gewoontes mee, wat vaak tot verwarring leidde. Ook de tijdelijke, povere huisvestiging in het voormalige administratief centrum in de oude Nopri, maakten de dingen niet steeds eenvoudig. René werd vanaf 1980 tot zijn oppensioenstelling in 1984 nog aangesteld als

René en zijn tijd bij het leger Zoalsgezegd ging René in 1938 na de middelbare school zijn legerdienst vervullen bij de schoolhatterij in Lier. Hier kwamen de jongens die geleerd hadden, met de bedoeling ze op te leiden tot reserveofficieren. In de voormiddag kregen ze les en in de namiddag werden de gewone legeroefeningen uitgevoerd. Hij was gekazerneerd in de Dungelhoefkazerne en stond onder bevel van kapitein Pemen, afkomstig van Klein Eyssel, wat direct een zekere band schiep. Hij was daarbij de eerste rekruut van Meerle en het was het eerste jaar dat de lessen ook in het Nederlands werden gegeven. Daarvoor had men de lesboeken vertaald en dit op een nogal letterlijke manier, wat dikwijls op de lachspieren werkte van de jonge recruten. Later vroeg en kreeg René een overplaatsing naar Brasschaat naar het 2 bataljon artillerie. In september 1939 kwam de algemene mobilisatie. René z'n bataljon verhuisde naar Wallonië naar Flex Le Haut Clocher. Waar ze de gebeurtenissen moesten afwachten. Toen de Duitsers dan in een blitzkrieg België binnenvielen op 10 mei 1940, werd het bataljon overgeplaatst. Bij hun aftocht richting Brussel, geraakte ergens tussen Luik en Charleroi een bevoorradingsvoertuig in de gracht. René en nog twee andere soldaten bleven achter om het voertuig terug op de baan te krijgen. Daarbij werden ze verrast door een aantal Duitse soldaten in een grijs uniform. De eerste Duitsers die ze zagen en waarvan ze verkeerdelijk dachten dat het Nederlandse soldaten waren. Ze werden krijgsgevangen genomen en opgesloten in een schuurtje met een soldaat op wacht. Gelukkig had René een mes bij, waarmee ze enkele panlatten konden door kerven, waarna ze enkele pannen konden lichten en op het dak klimmen. Terwijl de bewaker wat verder van hen af was, sprongen ze van het dak naar de bergwand achter het schuurtje, recht in de pindraad, die ze in de donker niet hadden gezien. Op de één af andere manier geraakten ze er met schrammen en builen door, terwijl er achter hen geschoten werd. Een

dienstdoende secretaris van de nieuwe gemeente. In opdracht van de schepen van Financii n Marcel Van Der Bruggen, moest hij de rekeningen en begrotingen opstellen. Niet eenvoudig, want voor de fusie deed elke gemeente dat naar goeddunken. Waarbij dezelfde verrichtingen onder verschillende artikelnummers werden ingeschreven. Daar een eenheid in brengen was toen zijn voornaamste werk. Na de fusie

bangelijk avontuur dat goed afliep. Later konden ze zich weer bij hun bataljon voegen. Via Leefdaal werden ze achteruitgedrongen richting Ruislede. Waar de infanterie, het voetvolk, trachtte de Duitsers tegen te houden aan het kanaal Genl.-Terneuzeti. René zat met z'n bataljoti vijf kilometer achter de voorste linies. Met hun 75mm geschut konden ze 8 km ver schieten, over de infanterie naar de Duitse linies. Na 18 dagen volgde de capitulatie en werden ze krijgsgevangen genomen en ondergebracht in een kamp in Oostakker. Van daaruit zouden ze worden gedeporteerd naar Duitsland via Neclerland. De dag voor de deportatie vonden ze een stapeltje blanco "Anlassungs Scheine" of ontslagbrieven, voorzien van een stempel. Die nacht heeft een sergeanl die ontslagbrieven ingevuld en rondgedeeld, waarna een aantal soldaten met deze brief konden ontsnappen voordat de Duitsers de fraude hadden ontdekt. Veel soldaten sneuvelden deze eerste weken van de oorlog, daaraan terugdenken bezorgt René nog steeds hartpijn. Elke soldaat droeg toen een ovaal plaatje aan de pols, door een perforatie in twee helften verdeeld. Met op elke helft een identificatienummer. Wanneer iemand sneuvelde werd de éne helft afgebroken om zo een lijst te kunnen opmaken van de gesneuvelden, de andere helft bleef op het lijk ter identificatie... Nadat René uit het kamp van Oostakker wist te ontsnappen, trachtte hij met twee andere soldaten Antwerpen te bereiken. Over de Schelde lag een noodbrug, gevormd uit platte bootjes verbonden met planken. Na een spannende tocht wist hij zijn familie te bereiken in Antwerpen, waar hij van kleren kon wisselen en een fiets kon lenen om richting Meersel-Dreef te rijden. In Hoogstraten zag hij douanier Gustje Decaluwé die hem vertelde dat inmiddels zijn vader naar Voortkapellen was gereisd om meer inlichtingen in te winnen over René. In Meerle ging al het gerucht dat hij gesneuveld was. Gelukkig liep alles goed af en geraakte hij heelhuids op de Dreef. Doordat hij tewerkgesteld werd bij de gemeente bleef hij gespaard van deportatie naar wcrkkampen in Duitsland. De vader van René stierf in 1946.


MAN IN DE MAAND

'VS

•-

,:

n wit/t rt' hobby no.s ioeibalhen nier EC Meerle. Achtc,'ste rij: Karel Vlaminckx, Tuur Van De Hevning, Karel Van De Heyning, Stan Van Daelen, Bert Verheven, Jef Verheyen en Gust Michielsen. Voorste rij.' Karel De Meester, Pol Wevns, René, Jef Vlaminckx en Paul Weyns. EL

kwam er ook veel geld los van de hogere over heden, terwijl er vroeger werd gerekend met duizenden franken, ging hei nu om miljoenen. Hel was de start van verschillende grote infrastructuurwerken, waarbij er zoveel opje af kwam dat je er af en toe bang van werd. Maar door deze subsidies en de meer grootschalige aanpak kon er een veel grotere dienstverlening op poten worden gezet. Zo herinner ik me ook nog de eerste echte gemeentelijke vuilniswagen. Zoals René al zei, het was hard werken, maar er was ook tijd voor plezier. Zo herinnerde hij zich nog de vergaderingen van de vijf aannemers die de persleidingen en het zuiveringstation in Minderhout moesten bouwen. Bij deze vergaderingen met de schepen van Openbare WerLii, wLid dciii duoi di.. dcUIiILIiiLI iLgLlIlIatig een fles jenever meegebracht voor de klerken. Op den duur hadden ze een kast vol jenever en

volgde de lagere school in Meerle waarna ze thuis hielp. Heintje Havermans had een kruidenierswinkel waar ze buiten voedingswaren ook aardappelen, stro en ellegoed verkochten. Buiten dii alles leverde Heintje nok nog kolen . waarvoor Jcanne dan de baan op moest om bestellingen te gaan noteren. Buiten werken en de geouiic i.liHgeii. w.is ei weinig tijd soui hobby's. Wel was Jeanne vrijwilligster anihiilanc'iersier van het Rode Kruis teanne kwam in verband met de rantsoenzegeltjes ook vaak op het gemeentehuis, waar ze René dan zag. Na hun verloving, huwden ze op 26 november 1949, waarbij ze het laatste koppel waren dat getrouwd werd door pastoor De Bie van Meerle. Gefeest werd er bij Havermans thuis. De eerste jaren woonden ze bij Jeanne thuis in. Enkele jaren later lieten ze een huis bouwen op de hoek van de Oude Tramweg en de Dreef,juist tecen de ondi' tramsiatie In 1 953 verhuisden ze dan naar de Dreef. Waarbij, door de geboorte van hun derde kindje. Jeanne en kind enkele dagen later achterna kwamen. Ze kregen zes kinderen, vier meisjes en twee jongens, Maria, Marcella, Chris, Harry, Guy en Hilde. Jeanne hield zich bezig niet het huishouden. René had in z'n jonge jaren jaren nog gevoetbald in Meerle, op het plein waar nu de Dalwijk is.

whisky, totdat bij één of andere fractie vergadering heel de voorraad werd scheefgeslagen en soldaat gemaakt. Je moet niet vragen hoe hard er toen zal vergaderd zijn. lmproviseren en je plan trekken, was toen de boodschap. Maar later kwam alles in z' n plooi terecht en verdween de folklore. Toen hij stopte was Jos Van Aperen burgemeester, een man die hard werkte voor de gemeente en veel van z'n personeel eiste. Maar waarmee hij correct, goed en graag heeft samengewerkt. Het was eigenlijk nog een beetje een pionierstijd. A

Het gezinsleven Onder dc oorlog leerde Rene Jeaiine Haver iiiaus keiiiieii. Jeattite ieboieii up 24 jniivaii 1924 was de dochter van Heintje Havermans en Mit Vermeulen en de zus van Stan. Jeanne

t

.

-

. ,,;'- ---- -

Rene eui .Jeanne treden in het huwelijk op 26 november 1949.

Op het geneentehiuis in dienst, als anibrenaar aanwezig met burgemeester Glenisson bij een huwelijk.

Later wist hij zich nog te amuseren met biljarten hij Mii en Lieva Schrickx in de Stad Lourdes en hoogschieten bij Piet Van Opstal. Maar het liefst van al was hij bezig in zijn tuin. Als hij tLI'ug thuis kwam van ecn drukke dag op het L'meentehuis, schoot hij z'n klompen aan en sarn hij tot rust in z'n tuin. Toen René op v.'nsioen was, trachtte hij het reilen en zeilen in '1e gemeente nog wal te volgen, ook sloeg hij geen enkele algeiuieue veigudeiing van de dorpsraad over. Maar de laatste jaren ging z'n gezondheid fel achteruit, waardoor hij het allemaal wat kalmer aan moet doen. Momenteel is hij bezig met een dossier te maken over de gevallen Oud-Strijders van Meerle en MeerselDreef tijdens WO 1. De namen van deze mensen zijn hem bijgebleven omdat ze in zijn jonge jaren, elke eerste vrijdag van de maand werden herdacht, door afroeping in de kerk. Op de gemeente gaat hij dan informatie bijeenzoeken in de oude bevolkingsregisters.

7


MAN IN DE MAAND

De gouden bruiloft Het was kantje boord maar op zaterdag 4 december '99, vierden Jeanne en René hun gouden bruiloft. De week daarvoor had René nog een chirurgischc ingreep ondergaan maar hii hcr stelde goed, zodat het feest kon doorgaan. De familie had hun uiterste best gedaan om een mooie misviering in elkaar te steken. De mensen van het gehinirt hadden traditiegetrouw het huis netjes versierd en boompjes gepland tot aan de kerk. Het feesteomité had de kerk versierd, maar de dag voor het feest werd de ereboog omvereehla7en en zodanig beschadigd dat ze moest worden opgeborgen Maar niet enkele potten en wat groen werd ook dat opgelost. Om kwart voor twee werd het gouden paar afgehaald door de familie, kennissen, gehuren en bloernenkinderen, om ze stoetsgewijs naar de kerk te brengen. Na de viering was er een receptie in de zaal Zevenster. Waar de voorzitster van het feesteomité Thérèse Coppens namens de mensen van Meersel-Dreef het koppel toesprak en feliciteerde. Gevolgd door onze 1uigei vadei Ai iiuld Vaii Apiëii die nog eiis extra de loopbaan van René bij de gemeente onder de aandacht bracht. Na de receptie werd de familie dan nog uitgenodigd op een feestmaal in het patronaat. Mooi versierd met een wand vol foto's over het leven van leanne en René Flke gouden hrtiiloft is weer een spannend moment voor het gouden koppel waar met veel vraagtekens tegenaan wordt gekeken. Maar ik ken geen enkel koppel dat achteraf niet blij en dankbaar was dat ze het met hun familie en buren hebben gevierd. René en Jearine, bedankt voor de goede ontvanest en de boeiende verhalen en nog vele jaren...

4

Niets deed René nieer (Jeugd na een dag van besionimerin gen dan de klompen aan en in de tuin werken.

De cirkel is rond. ()pdc Adriaan Van Boxel.

/CC»1I

/1/1!

hiiigcinee.ster Van ljnini: na

b.v.b.a.

Jo

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

-

,.•

4

.'. '. L

tel.: 03 314 55 04 fax: 03 314 25 40 gsm 04)8 222291 e-mail jozef.schellekens@skynet.be REDAKTEE:tel.:03 314 41 26 ADMINISTRATIE: tel.: 03 31449 11

4

4

IK

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van do Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 1 25

Moeder Jeanne wordt 65, defainilie poseert voor een foto. Dochter Maria staat aan de andere kant van de camera. 8


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten met meer dan één miljard schulden naar het jaar 2000 Verkiezingsjaar met 60000 fr schuld per inwoner De gemeentebegroting voor het jaar 2.000 is zopas door de gemeenteraad goedgekeurd. En het is zoals verwacht weeral een hele boterham geworden. Hoogstraten is allang geen piepklein dorpje meer in een vergeten uithoek van Vlaanderen. Per jaar gaat er zowat een klein miljard frank over de toonbank. Er zijn de dagelijkse kosten voor personeel, werking van de verschillende diensten, onderwijs, de steun aan het OCMW, enz.. Daarnaast zijn er telkens weer een hele reeks investeringen. Een aantal ervan zijn kleine die gemakkelijk met eigen middelen kunnen betaald worden, maar voor andere moet er vaak fors geleend worden. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de schuldenlast jaar na jaar toeneemt. Het moet gezegd, er wordt hard gewerkt in Hoogstraten, maar het heeft ook zijn financiële consequenties. Jaar op jaar stijgt de leninglast, ondanks de lage interestvoeten. Vorig jaar waarschuwde de schepen van Financiën nog dat de gemeente Hoogstraten op 31 december '99 een uitstaande schuld zou hebben van 1,2 miljard frank, of ongeveer 72.000 frank per inwoner. Hiervoor werd zij door het provinciebestuur op de vingers getikt en werden er binnen het bestuur al enkele maatregelen getroffen om de schuldenberg terug te dringen. Doch het jaar 2.000 is ook het jaar van nieuwe gemeenteraadsverkie-zingen. Een jaar dat traditioneel niet alleen gepaard gaat met stoere ver-kiezingspraat, maar ook met bijkomende werkzaamheden, met hier en daar nog wat cadeautjes, kortom een periode waarin de meeste bestuursleden nog vlug even willen scoren of hun vergeeld blazoen proberen op te frissen. Onze prijsvraag slaagt de schepen van financiën erin om zijn zesspan aan de teugel te houden en de kaap van één miljard schulden alsnog te ontwijken ? Wij doken alvast de begrotingen in telden voor u uw schulden.

Wat kost ons het jaar 2000? Voor we u een ganse reeks getallen voor de neus gooien is het wel belangrijk te weten dat een begroting een raming is van de kosten die dat jaar in de gemeente zullen gemaakt worden en van de te verwachten inkomsten. Deze begroting weerspiegelt het beleid dat er in de loop van het jaar zal gevoerd worden, en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het college. Een exact beeld van alle gedane kosten en geïnde ontvangsten vinden we later terug in de stadsrekening van de gemeenteontvanger. Het kan dus best zijn dat er een aantal werken in de loop van dat jaar niet uitgevoerd werden, om welke reden dan ook. Dat heeft dan weer tot gevolg dat er een overschot bij de eindafrekening kan ontstaan vermits er in een begroting steeds inkomsten moeten voorzien worden voor alle geplande uitgaven. Voor de gewone dienst, als het ware het dagelijks beheer, voorziet het college een uitgave van 659.965.664 BEF en voor de buitengewone dienst, wat meer een lange termijninvestering is, een uitgave van 295.573.911 BEF. In totaal dus een prijskaartje van meer dan 955 miljoen voor het jaar 2.000. Aan inkomstenzijde note-

ren we voor de gewone dienst een ontvangst van 709.999.403 BEF en voor de buitengewone dienst 297.074.593 BEF. Wie goed gekeken heeft zal gezien hebben dat er voor de gewone dienst een batig saldo blijft van 50 miljoen, en voor de buitengewone dienst 1. 5 miljoen. Dit heeft veel te maken met een gunstige stadsrekening van '98 waarbij er een positief saldo overbleef van 132 miljoen. Dit heeft het college toegelaten hij de vorige begroting en ook deze maal een gedeelte van deze gelden over te boeken naar de buitengewone begroting zodanig dat er hiermee vervroegde aflossingen van leningen konden uitgevoerd worden of grotere investeringen gerealiseerd worden zonder nieuwe leningen aan te gaan.

Vanwaar die één miljard frank kosten? De grootste brok aan uitgaven in de gewone dienst zijnde personeelskosten. Deze stijgen dit jaar met 12 miljoen tot een totaal van 267 miljoen. Hierin zit ongeveer 60 miljoen aan lonen voor de gesubsidieerde contractuelen, de zogenaamde Geco's. Deze stijging in personeelskosten heeft vooral te maken met de vastbenoeming van een aantal personeelsleden

en met een doorschuiven in de weddeschaal als gevolg van de krachtlijnen Kelchtermans. Een aantal verhogingen in het onderwijs hebben daarentegen weinig weerslag op de begroting omdat deze door de overheid worden terugbetaald. Voor de werkingskosten wordt er doorgaans van uitgegaan dat zij moeilijk inkrimpbaar zijn. Toch is men erin geslaagd om deze te doen dalen van 137 miljoen in '99 tot 133 miljoen in 2.000. Deze strikte berekening van de kosten zal ook inhouden dat het beleid er streng op zal moeten toezien dat de diensten efficiënt met hun werkingsmiddelen zullen moeten omgaan. De gemeente is er ook toe gehouden een aantal gelden over te dragen naar het OCMW en de lOK. Vorig begrotingsjaar droeg de gemeente 54 miljoen over naar het OCMW van de gemeente. Voor het jaar 2.000 kan een gelijkaardig bedrag behouden blijven, doch voor de volgende jaren ziet het er heel wat zwaarder uit. Volgens het Financieel Beleidsplan wordt er in 2001 68 miljoen voorzien, in 2002 72 miljoen en in 2003 75 miljoen . In 2004 zal de gemeente zelfs 78 miljoen moeten bijdragen om het OCMW zonder verlies te kunnen laten werken. En dan hebben we het nog niet gehad over de eventuele bouw van een nieuw rusthuis. Aan de lOK wordt er dit jaar nog 20 miljoen gestort als bijdrage in de verwerking van afval. In totaal zal de gemeente een 74 miljoen overdragen. Ook de schuldenlast laat elk jaar haar sporen na in de begroting. Voor het jaar 2.000 zal er 147 miljoen aan schuldaflossingen moeten gerealiseerd worden. Dit bedrag zal evenwel in de volgende jaren gestadig oplopen tot 167 miljoen af te korten in 2.003. Hoogstraten heeft inderdaad een serieuze schuldenberg opgebouwd, maar daar komen we verder op terug. In totaal zal de gemeente in 2.000 voor het dagelijks reilen en zeilen 623 miljoen frank uitgeven en nog 36 miljoen van de gewone begroting overzetten naar de buitengewone om grotere projecten mee te financieren. In totaal dus goed voor 659 miljoen aan uitgaven in de gewone dienst De buitengewone dienst met langer lopende investeringen zal een 295 miljoen opslorpen. Hiervoor zal de gemeente in 2.000 nogmaals een 166 miljoen moeten gaan lenen. Enkele grote projecten die voorzien zijn : aankoop landbouwgrond kolonie Wortel (20 mij.), aankoop grond voor fietspad Meerleseweg (10 mij.), aankoop gronden voetbalveld Minderhout (5 inlj.), verbouwen IKO (15 inlj.).uitbreiden school Gravin Elisabethlaan (15m1j.), uitbreiden containerpark (13,5 mij.), rioleringswerken (IS inlj.), verbouwen school Minderhout (3 mij.). herinrichting Katheiijnestraat(15 mlj.),allerleiwegenwerken


GEMEENTERAAD (39 mlj.)enz. De kosten voor de uitbreiding van de school in de Gravin Elisabethiaan worden geschat op52 miljoen maar het merendeel wordt betoelaagd door de hogere overheid.

Wie zal dat betalen? Hoogstraten telt 17.595 inwoners. Hoe kunnen die bijna 1 miljard bijeenbrengen om gans die gemeentelijke winkel te doen draaien . Buiten de gewone gemeentelijke belastingen zijn er gelukkig verscheidene andere bronnen van inkomsten voor de gemeente. Een eerste is de overheidsdotatie uit het gemeentefonds. Dit is goed voor 81 miljoen frank. Daarnaast heb je de overheidsbijdragen voor het personeel en een aantal andere overdrachten , gezamenlijk goed voor 134 miljoen frank. De wedden van de personeelsleden uit het onderwijs, en de bijdragen voor de Geco's vormen hier de voornaamste inkomsten. Ook aan dividenden en bedrijfswinsten schat men de inkomsten op ongeveer 111 miljoen frank. De inbreng van de intercommunale IVEKA hierin is niet te onderschatten. Zij stort 97 miljoen frank in de gemeentekas. Tenslotte komen we bij de belastingen. De personenbelasting levert de gemeente in 2.000 zo'n 73 miljoen frank op. De personenbelasting in Hoogstraten is vastgesteld op 5 %. In 1996 heeft het gemeentebestuur een wijziging doorgevoerd. Tot dan toe stond de personenbelasting op 7 % en bracht in '95 zo'n 115 miljoen frank op. Toch opteerde het bestuur toen om de personenbelasting te verlagen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken van 1.000 naar 1.350 . Deze onroerende voorheffing brengt in 2.000 196 miljoen frank op. Als we dit vergelijken met de voorgaande jaren merken we wel degelijk een spectaculaire stijging; In 1995 waren de

BREDA

opcentiernen goed voor 81 miljoen. in '98 al voor 174 miljoen, vorig jaar 191 miljoen en nu 196 miljoen. Niet enkel het optrekken van de opcentiemen is hier een belangrijk element, ook de massale toename van woningen in de gemeente, heeft voor een gunstig effect gezorgd in de financiële balans van de gemeente. Tenslotte hebben we nog de gewone belastingen zoals op afvalophaling, enz., goed voor 37 miljoen. Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat de gemeentebegroting aan ontvangsten voor de gewone dienst 649.511.514 BEF.voorziet. Voor de buitengewone dienst haalt de gemeente vooral haar inkomsten uit overdrachten van de hogere overheid vooral in de sector van het onderwijs en van verkeer (totaal ongeveer 72 mij.) en uit leningen. In totaal zal er voorhetjaar 2.000 zo'n 165 miljoen geleend worden. De overige kosten zullen met eigen middelen betaald worden. Hiervoor werd alvast 36 miljoen van de gewone begroting overgeboekt.

Grote schuldenlast Het is natuurlijk mooi om veel te verwezenlijken, en het moet gezegd : dit college heeft de laatste jaren niet stilgezeten. Maar er is een keerzijde en een niet zo onbelangrijke. De talloze leningen van de laatste jaren hebben de gemeentelijke schuldenberg de hoogte ingejaagd. Jaar op jaar hoorden wij de schepen van Financies Staf Peerlinck zijn collega's oproepen tot voorzichtigheid en een sober investeringsbeleid. Ook in de slotbedenking bij de gemeenterekeningen van de gemeenteontvanger vonden wij dezelfde teneur. Toch is er in de voorbije jaren flink wat geïnvesteerd en geleend zodanig zelfs dat wij einde '99 de kaap van 1,2 miljard schulden zouden overschrijden. Op 1 februari 1999 schreef de provincie een

De leerlingen van de afdeling Land- en Tuinbouw van het VITO zorgden voor deze fraaie en originele kerstboom in de inkonihal van het Administratief Centrum. brief aan het college aangaande de begroting van '99. "Het investeringsvolume van de buitengewone begroting van uw bestuur stijgt de laatste jaren enorm: 257.231.789 1995 : 232.478.001 1996: 349.144.088 1997 : 413.063.931 1998 : 402.960.000 1999:

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531

1' •

Openingsuren toonzaal:

%

 / Mee,je

Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

! Meer

+

Minderhout

J l B. 1 h

Sanitair Centrale verwarming

.

-

i


GEMEENTERAAD

t

-::'

iiIe I 1lI1I"I.

't: •'

Op het nieuwe jaar mag eens geklonken worden, maar voor de verkiezingen krijgt STAFKE zijn schuldenberg zeker niet weg.

Hierdoor zal uw bestuur op 31 december 1999 een uitstaande schuldenlast hebben opgebouwd van 1.256.743.887 fr. of ongeveer 72.268 fr. per inwoner, wat zeer hoog is. De bestendige deputatie dringt erop aan om het investeringsvolume binnen de mogelijkheden te houden en om de schuldenlast beter onder controle te houden." In de loop van 1999 zijn er evenwel een aantal investeringen niet doorgegaan zoals de verhouwing aan de gemeenteschool in de Gravin Elisabethlaan (52 mij.) en de verbouwing van IKO (15 mij.). Beide projecten werden naar het volgende jaar doorgeschoven. Volgens schepen Peerlinck is men daarenboven ook omzichtiger te werk gegaan bij het opstellen van de begroting 2.000. Aan de verschillende diensten werden investeringsvoorstellen opgevraagd nadat deze besproken waren met de betrokken schepen. Het college heeft deze voorstellen geëvalueerd en na drie besprekingen er een aantal van weerhouden. "Er bleven uitein delijk 123 projecten over voor een totaal investeringsbedrag van 293 miljoen. Naast de verschillende inkomsten (o.a. 38 miljoen overboekingen) zullen we voor de buitengewone dienst echter opnieuw voor 166 miljoen leningen moeten opnemen. Ik had geopteerd om enkel te investeren voorhet bedrag gelijk aan de vermindering van de leninglast. Voor dit jaar zou er ongeveer 70 miljoen van de leninglast wegvallen. Dus wilde ik enkel maar terug investeren voor die 70 miljoen. Het zijn er uiteindelijk toch 166 geworden, meer dan het dubbele, Hierdoor stijgen weerom onze schulden en zullen we toch dik boven het miljard aan schulden

uitkomen." Tot zover schepen Peerlinck die er blijkbaar last mee heeft om zijn zespan wat in het financiële gareel te houden. "Men wil altijd maar vooruit, en meer en meer. Het is niet simpel om dat aan de man te brengen. Wij kunnen toch niet langer die schuldenlast maar laten stijgen. daar moet toch wel eens een einde aan komen. Ik word in ieder geval geen schepen van financiën meer als ik van te voren niet een aantal heel duidelijke afspraken kan maken over die schuldenlast. Ik word het wel beu om eikjaar hetzelfde te blijven herhalen. Gelukkig heb ik het dit jaar na lang zagen en aandringen een beetje kunnen terugbrengen Men ligt daar veel te weinig van wakker." .

Irvlet meer dan 60000 fr schuld het jaar 2000 en de verkiezingen tegemoet Veel mensen zullen er inderdaad niet van wakkerliggen, maar de gedachte dat er per inwoner in Hoogstraten een schuld kleeft van zowat 60 duizend frank geeft toch maar een naar gevoel, Als we daarbij nog rekening houden met de bijzonder lage interesten, mogen wij ons hart vasthouden voor een plotse stijging van de interestvoeten. Enkele percenten stijgen hetekent al snel enkele tientallen miljoenen extra schuld. De tering naar de nering zetten, zei men vroeger, maar die tijd lijkt intussen al ver voorbij. Hoe lang kan men echter schulden blijven

maken en voor zich uitschuiven naar de volgende generaties toe De verkiezingen zijn in zicht. Opmerkelijk toch dat de investeringen in een verkiezingsjaar beduidend lager liggen dan voorheen. Misschien is er hier en daar toch een frank gevallen. Alleen nog afwachten wanneer in volle verkiezingsretoriek het zwembad terug te berde komt. ?

De gemeenteraadszitting van 13 december had nog tal van andere interessante punten op de agenda. Enkele ervan zoals de bestemming van de boerderij van WortelKolonie en de eifpacht voor de huizen hier zullen elders uitvoerig aan de orde komen. De rest houden wij voor 11 in petto voor de volgende Hoogstraatse maand. ,

Hollandpiant Belgicaplant

-

Op 4 december liep het derde onderzoek de commodo en incommodo voor de bouwtoelating van het serrecomplex aan de Loenhoutseweg af. Naar verluid kwamen er slechts acht bezwaarschriften binnen. Wellicht zal begin januari het onderzoek starten in verhand met de milicuvergunning. Naar wij vermoeden zullen er hieromtrent heel wat meer bezwaarschriften binnenkomen. Dit onderzoek zal één maand duren. In de mate van het mogelijke komen wij hier vooraf graag op terug met meer concrete informatie.

11


WORTEL-KOLONIE Inrichting Wortel-kolonie kreeg in 1999 vaste vorm

Erfpachtcontracten goedgekeurd Tijdens de gemeenteraad van 13 december werd de aankoop door onteigening van 16 woningen van Wortel-kolonie goedgekeurd. Ook het ontwerp van het erfpachtcontract en de voorwaarden van toewijzing van de woningen stond op de agenda van de raad. Vier jaar nadat bekend geraakte dat de Federale Regering haar eigendommen in de kolonie zou verkopen, is het behoud van de kolonie verzekerd. De eisen die toen geformuleerd werden en voor velen utopisch leken, zijn nu (bijna) een realiteit. Toen België op 1 maart 1993 de wet op de landloperij afschafte, verloren de gronden van de kolonie hun bestemming én de goedkope werkkrachten die het domein onderhielden. De kolonie werd "een probleem", maar de oplossing lag voor de hand: België wou de Maastrichtnorm halen, had geld nodig en zou daarom eerst de boerderij en daarna alle gronden en gebouwen 'vervreemden'. De Regie der Gebouwen zou alleen de gevangenis en een veiligheidszone er rond in eigendom houden. Wanneer Het Convent verneemt wat de bedoeling is, mobiliseert de vereniging de Dorpsraden. Samen organiseren ze de actie "HandenAl", met een petitie en op 9 september 1995 de "Mars op Wortel-kolonie".

Vijf eisen Méér dan 250 verenigingen ondertekenen de petitie, waarin vijf eisen geformuleerd worden: het domein moet als één geheel behouden blijven; er mogen geen delen geprivatiseerd worden; het uitzicht en het karakter van de huizen moet behouden blijven;

de kolonie moet publiek toegankelijk blijven, waar dat mogelijk is; er moet dringend overleg komen over de bestemming van het geheel; Eisen formuleren is één, ze realiseren is nog iets anders. Het Convent dient een aanvraag tot bescherming van het landschap in en op alle fronten wordt er druk onderhandeld. En de resultaten blijven niet uit. Het stadsbestuur onderschrijft de petitie en wil actief meewerken om de doelstellingen te realiseren. Zo krijgt de 'Werkgroep Wortel-kolonie", samengebracht op initiatief van "Handen-Ar', op 23 juni 1997 een officieel karakter in de "Stedelijke Commissie Wortel-kolonie". In dezelfde periode bezoekt toenmalig minister-president Luc Van Den Brande het domein en belooft dat de Vlaamse regering het domein zal aankopen. De bescherming van het landschap ligt iets moeilijker. Er zijn veel vergaderingen nodig om niinister Kelchtermans en zijn medewerkers te overtuigen dat de bescherming gewoon een noodzaak is. Uiteindelijk kan men de minister overtuigen en op 20 januari•' 98 zal hij het domein voorlopig als landschap beschermen,

U kan zich nog geen kandidaat stellen Vuuj luiig hun ii 'leh inin kui(hd,t stellen voor een woning in de kolonie. De erfpachtcontracten zijn wel goedgekeurd, maar hel blijft wachten op de beschrijving van de werken die per woning uitgevoerd moeten worden. Deze zogenaamde 'conventies' maken integraal deel uït van het contract, vandaar. Pas wanneer de conventies klaar zijn kent men de juiste voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een welbepaalcle woning te betrekken. Op dat moment krijgen de huidige bewoners vooiTang. Dan zijn alle verpl ichti ngen tot in detail gekend en kunnen zij beslissen of ze al dan niet in het project stappen. Pas dan zal het stadsbestuur weten hoeveel woningen er vrijkomen en kunnen derden zich kandidaat stellen. Maar de stad kan altijd beslissen om bepaalde woningen niet in erfpacht te geven aan particulieren. Het is immers mogelijk dat men een bepaalde woning een bestemming geeft in het licht van het totale project of het inrichtingsplan van de kolonie. Indien er woningen vrijkomen, wordt de volgorde van de kandidaten voor de toewijzing van de huizen, bepaald volgens een systeem dat algemeen aanvaard is in de sector van de sociale woningbouw. De kandidaten moeten in (groot) Hoogstraten wonen of er gedurende cle laatste 5 jaar minstens één jaar gewoond hebben. Ze mogen géén eigendom hebben en verder wordt de volgorde bepaald door het aantal kinderen van het gezin. Wanneer u zich eventueel kandidaat kan stellen zal u tijdig kenbaar gemaakt worden langs de "geijkte" wegen, zoals het infoblad, de pers en een openbaar onderzoek, om zeker niemand te missen.

een bescherming die op 29juni 1999 een definitief karakter krijgt. Minister-president Van Den Brande kan zijn belofte dat Vlaanderen het domein zal aankopen maar waar maken langs de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). En dan nog. De VLM krijgt de opdracht nni het rinmein te onteigenen en binnen de viII taar een zinvolle bestemming én andere partners" te zoeken. Met andere woorden: dc VLM is niet ujeci clan een geldschieter. De VLM pré-financiert de aankoop, maar moet het geïnvesteerde geld binnen de vijf jaar recupereren.

Boze brieven De VLM onteigent het geheel, behalve het deel voor Justitie én de woningen. De aankoop van woningen ligt niet binnen de doelstellingen van de VLM, vandaar. Er moet dus een andere oplossing gevonden worden. Die komt er op 7 juni 1997. Dan brengt een afvaardiging van Hoogstraten een bezoek aan de kolonies in het Nederlandse Drenthe en formuleert schepen Staf Peerlinck het voorstel dat de stad de woningen moet onteigenen, om ze vervolgens in erfpacht te geven. Het idee krijgt de steun van de fractie van de burgemeester en vIIi Agalev. Enkele Weken later geelt dc gemeenteraad aan het college de opdracht om de onteigening van de woningen in te zetten. 12


WORTEL-KOLONIE Al die bemoeienissen zijn niet altijd naar de zin van de huidige bewoners. Zeker niet als Het Convcnt. de "geldwolven van het begijnhot"' zich met de kolonie inlaten. Niemand van de Stedelijke Commissie mag een woning bezoeken en op het secretariaat van 1-let Convent komen brieven binnen die er niet om liegen: hebben de indruk dat de mensen van Het nipt geïnteresseerd .ijn in di' mensen L4!i de Auluitie, I,iLiLi, diii .ij lieelde Âulutiie iie,i als een rendabele geldbelegging", einde citaat.

Cn,n?Pnt

BEGRAFENISSEN

Woninginrichting

JORIS

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 HnngstrttRn

Telefoon 03/314.59.66

Zes partners

- Alle schilder- en

De onteigening door VLM is dus maar een tijdelijke oplossing. Er moet een instantie of een groep komen die de kolonie zo vlug mogelijk overneemt van de VLM. Het Convent weet dat er in Nederland een aantal 'Stichtingen' bestaan, die op provinciaal vlak grote landschappen beheren. Mogelijk kan zoiets hier ook. Om dat te bespreken nodigen ze, midden '97. Bestendig Afgevaardigde Jos Geuens van de provincie uit. Die namiddag wordt er voor hel eerst over de oprichting van een "Stichting Kempens Landschap" gesproken. Nu is de Stichting een realiteit. Aan de tafel van de Technische Commissie zitten zes partners. Zes instanties van de Vlaamse overheid die samen eigenaar worden van de kolonie. - De Stichting Kenspens landschap koopt de hoevegebouwen. - Het stadsbestuur is al eigenaar van het Casino, koopt nu de woningen en is kandidaat voor een gedeelte van de boerderij en mogelijk de landbouwgronden. - De afdeling Bos en Groen investeerde in 282 ha bossen. - De afdeling Natuur is eigenaar van 78 ha natuurgebied. - De VLM is tot vandaag nog eigenaar van de landbouwgronden. Zij willen ze gebruiken om een ruilverkaveling te kunnen realiseren. terwijl Hoogstraten ze liever in handen van een sociaal project en de plaatselijke landbouwers ziet.

Erfpacht Ondertussen is het wantrouwen van de bewoners verdwenen en zijn ze "supporters" geworden van het project. Zij zien nu ook in dat bij een

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Gelmelsiraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

lopers, enz.

mogelijke privatisering de eigenheid én vooral het sociaal karakter van de woningen verloren zou gaan. De weg die nu bewandeld wordt is de enige die garanties biedt dat de bewoners en "mensen zoals u en ik" kans maken om in de kolonie te (blijven) wonen. Erfpacht dus. Hoogstraten heeft er ervaring mee en zal, na het begijnhofproject, opnieuw model staan. De Stichting Kempens Landschap zal een zelfde constructie en bijna dezelfde contracten gebruiken voor de 61 woningen van Merksplas-kolonie. De kandidaat erfpachtnemers betalen een "instaprecht", een éénmalige vergoeding om een woning voor 99 jaar in erfpacht te verwerven. Verder is de erfpachter verplicht om binnen een termijn van tien jaar duidelijk omschreven renovatiewerken uit te voeren. De nieuwe eigenaar moet gedurende tien jaar zelf in het huis wonen en mag ze in die periode niet verkopen. Vererven of een schenking binnen de familie mag wel. Om de renovatie van woningen in goede banen te leiden wordt er per huis een 'conventie'

' •

L

- Siertafelkieden,

opgemaakt. In die conventie staat een beschrijving van de huidige toestand en een opsomming van alle werken die uitgevoerd moeten worden. Zéér duidelijk, tot in detail beschreven en voorzien van een kostenraming van de werken, indien deze uitgevoerd worden door een aannemer. Een speciaal daarvoor opgerichte begeleidingscommissie "De vier gebouwen" zal de erfpachtnemers advies uitbrengen, administratief bijstaan én controle uitoefenen over de naleving van de contracten en de uitvoering van de werken. Wonen in een beschermd en uniek landschap is een voorrecht, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. De samenstelling van deze commissie stond ook op de agenda van de raad, maar werd verdaagd. Er komt een voorstel vanuit het college, dat ter goedkeuring aan de Stedelijke Commissie voorgelegd zat worden. De kandidaat erfpachters onder ons moeten nog even geduld oefenen, zoals u elders op deze bladzijde kan lezen.

Je weet wel, daar op de hoekin

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

laft=plex , Wj!T1BJIJLJIi1

13


HOOG TRAT N Dc Musacnakker moet 'voorlopig' zijn lokaal om 1 uur 's nachis sluiten. Ook café 't Hoekske in Meer en De Posihoorn in Meerle ontvingen hetzelfde bericht. Ze zijn hun nachtvergunning kwijt wegens het verstoren van de rust in de buurt. De Mussenakker reageert enkele weken later met een 'stille' betoging.

Januari De Mosten wordt in een nieuw kleed je gestoken en dat mag geld kosten, té veel geld vinden veel inwoners van Hoogstraten. De stad investeert nu 71 miljoen frank voor een nieuwe cafetaria, een kleedruimte, een lokaal voor het personeel en de aanleg van de omgeving. De kosten van dit alles liggen hoger dan het bedrag dat oorspronkel ijk voorzien was voor de aanpak van gans het domein.

In Wortel ontsnapt een nijlpaard uit een geparkeerde vrachtwagen van dierenhandelaar Louis Lenaerts. Het dier zocht enkele tuinen verderop verkoeling in een vijver. In Meer worden twee nieuwe bijkomende klokken in de toren gehangen. De oude klokken met een fa- en een soltoon, worden nu aangevuld met een klok in de do- en een andere in de retoon. De klokken werden gegoten door de firma Eijsbouts uit Asten (NL) en wegen respectievelijk 205 en 285 kilogram.

1

*

:

r

,JL

-

_

1-let realiseren van de 'njeuii e Mo.sten heeft veel geld gekost en t ee! kopzorgen met zich gebracht. Toch hoort men weinig kritiek van op de poli! ,ele banken. Als het provinciebestuur het voor het zeggen heeft komt het treinstation, langs het HSL-traject naast de E19, in Hoogstraten. De provincie maakte deze wens kenbaar langs het ontwerp van het provinciaal structuurplan, waarin het station ter hoogte van de afrit Hoogstraten -. Loenhout voorzien is. Maar ondertussen heeft de NMBS de procedure om de stopplaats Noorderkempen in Brecht te bouwen al opgestart. De bejaarden tonen maar weinig interesse voor de pas gebouwde serviceflats langs de Loenhoutseweg. Op dit moment zijn er maar dertien kandidaten voor 23 flats. De leegstand kost het OCMW 180 000 BEF per maand. Service Flat, een privé onderneming die de flats bouwde, loopt geen financieel risico. Minister Steve Stevaert wil jongeren tot twaalf jaar en zestigplussers gratis busvervoer aanbieden. In zijn plan wil de minister dat de gemeenten het project mee financieren. De meningen van de Kempense politici zijn verdeeld. Hoogstraten zou met zijn 17 193 inwoners 3 644 916 BEF op tafel moeten leggen. 14

Vlaanderen is eigenaar van 41 ha bos op Nederlands grondgebeid, ergens boven Wortel-kolonie. Het is geen enclave, zoals Baarle-Hertog, maar Nederlands grondgebied dat eigendom is van Vlaanderen. Het bos werd in 1977 aangekocht voor één gulden per vierkante meter. Waarom 'België' de gronden in Nederland kocht is niet duidelijk. Bij het transportbedrijf Huybrechts op de transportzone in Meer werd voor de tweede opeenvolgende maal ingebroken in geparkeerde vrachtwagens. De dieven, die vooral op zoek zijn naar tankkaarten, sloegen bij vijf vrachtwagens de ruiten van de cabines stuk.

Februari Bij meikveehouder Herman Anthonissen in Hoogstraten zijn op enkele dagen tijd veertien melkkoeien ziek geworden en gestorven na het eten van gemalen, giftige narcissenbollen. Die zaten in voeder, afkomstig uit Nederland, dat de dieren toegediend kregen.

De 79-jarige Jozef Janssens uit Hoogstraten mag van geluk spreken. Door een hevige windstoot belandde hij met zijn fiets in een diepe sloot naast de Klaterstraat. Opdat moment wandelde Jan Scheyltjens uit Rijkevorsel naar zijn 96jaar oude tante in Gammel. Jan kon de onder koelde fietser na enkele pogingen op het droge helpen. « Geld alleen maakt niet gelukkig ». Een aantal gevangenen van de strafinrichting van Hoogstraten kan het weten en kozen deze titel voor het toneelstuk dat ze opvoerden in de parochiezaal van Rijkevorsel. Het toneelstuk, in een regie van bewaarder Jos Van Loon, handelt over het leven in de gevangenis. Over geld verdienen op kosten van anderen of voor een verslaving In het gebied Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, die samen één interpolitiezone vormen, worden per dag gemiddeld twee drugmisdrijven gepleegd. Dat is een bijzonder hoge score, die voor een deel te wijten is aan de grensovergang. De tijd dat enkel softdrugs onderschept werden is definitief voorbij. Steeds vaker worden harddrugs, amfetamines, speed, XTC en andere pepmiddelen gevonden.

Maart De Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten (WIKAHO) lanceert het plan om een expresweg tussen Hoogstraten en de E34 in Gierle aan te leggen. Voor het landschap en de landbouwers van Wortel en Achtel is het plan onaanvaardbaar en ook burgemeester Boeckx van Beerse noemt het waanzin. "Wij volgen de keuze van de provincie, namelijk een verbinding Hoogstraten over Rijkevorsel en Malle naar Zoersel", aldus Boeckx. Een tweetal schutters, die een schriftelijke toelating van burgemeester Van Aperen op zak hebben, schieten een zestigtal duiven van de Sint-Catharinakerk. Noch de schutters, noch de burgemeester hadden aan het gevaar voor beschadiging van de waardevolle glasramen gedacht.


JAAROVERZICHT was veroordeeld voor liet kaalkappcn, maar gaf géén gevolg aan liet vonnis van de rechtbank om het perceel opnieuw te bebossen.

April Het inrichtingsplan van Wortel-kolonie krijgt stilaan vaste vorm. Het project wordt financieel gedragen door zes partners. Nadat VLM het domein onteigende wordende eerste akten tussen deze partners verleden: de afdeling Bos en Groen betaalt 146,3 miljoen voor 282 ha bossen en de afdeling natuur stelt 40,3 miljoen ter beschikking voor 78 ha natuurgebied. In 1998 telde Hoogstraten 5,2 % werklozen. Met dit cijfer scoort Hoogstraten bijzonder goed in vergelijking met de 69 andere gemeenten en steden van de provincie. Hoogstraten eindigt op de vijfde plaats. In Aartselaar zijn er, niet maar 4,3 %, het laagst aantal werklozen. De ons omringende gemeenten doen het duidelijk minder goed: Merksplas 6,2 %, Rijkevorsel 7,6 % en Beerse 7,8 %. Maar het zijn vooral de steden die een groot aantal werklozen tellen: Turnhout 11,9 % en Antwerpen zelf 13,9 %.

Op de Vrijheid worden de nieuwe verlichtingspalen geplaatst, het stadhuis wordt opgevoegd en overal worden kleine verfraaiingswerken uitgevoerd. Hoogstraten maakt zich op voor de openingsfeesten van het begijnhof. Daar wordt voor de afwerking van de begijnhofkerk niet in dagen, maar in uren geteld. De Kampweg anno 1999. Terwijl de gerechtelijke procedure van de houwovertreding en liet onrechtmatig innemen van de openbare weg aan de orde blijven, wil het schepencollege met de eigenaar onderhandelen over een alternatieve doorgangsweg. Raar maar waar. Plannen om de voetbalterreinen van Minderhout VV in Engelenven aan te leggen kunnen niet doorgaan. "We staan nu even ver als zesjaar geleden" zegt secretaris Jos Hendrickx, die een oproep doet aan alle inwoners (die over gronden beschikken) om toch nog een oplossing te vinden.

Mei Hoogst raten viert onder een stralende zon feest naar aanleiding van het einde van de restauratie

Maart 1999 - Opnieuw drijft er een grote hoeveelheid olie op de Mark. Fol0ie, brandweer en civiele bescherming komen niet groot materieel ter plaatse om de snnirrie in te dijken. De brandveiligheid van de Hoogstraatse jeugdhuizen en —lokalen laat in heel veel gevallen te wensen over. Tot die vaststelling komt hrandwrrrrornmanjlant Jan Van lleniclrlonrk na een inspecticronde. Dc jcugdvcrcnigingen voeren nu werkzaamheden uit om aan de vcilighcidsnormcn te voldoen. Op de veiling van Hoogstraten zijn de eerste aardbeien van het seizoen verkocht. Teler Adriaan Van Boxel uit Meersel-Dreef bood twee kistjes van elk 1,8 kilo aan. Daarvoor werd 106 739 frank neergeteld. In de volgende legislatuur, vanafjanuari 2001, gaan burgemeesters en schepenen méér verdienen. De burgemeester van Hoogstraten die nu een brutowedde heeft van 686 660 BEF ziet deze verhoogd tot 1 584 403 BEF. Indien hij of zij twee mandaten combineert mag het inkomen niet hoger liggen dan anderhalve maal een pallementaire wedde.

liet inrulitiug,vplon i.'an VVortel-kolonie kreeg in '99 vaste vorm, liet geheel hlijji eigendom van de overheid. De stad kocht het Casino, de woningen, een deel van de boerderij cii neemt een optie op een aantal landbouwgronden.

Het dakgebinte van de kerk van Wortel moet dringend behandeld worden omdat een houtkever ile lmomii.siriiciiiiir imanvreet. Man.......wee slapende vleeiiiiuizeim beslissen ei andeis ovei,

de aannemer mag niet starten met de uitvoering van de werken. "Die olie komt onze oren uit" zegt brandweercommandant Jan Van Hemeldonck. Het is inderdaad weer zover. Opnieuw drijft er een grote hoeveelheid olie op de Mark. srnurrie die uit de Heerlese Loop komt. Nadat politie, brandweer en civiele bescherming niet groot materieel ter plaatse kwam om de olievlek in te dijken, werd een onderzoek naar de vervuiler ingesteld. Meerle beleeft een primeur voor Vlaanderen. Het gerecht machtigde de afdeling Bos en Groen om een perceel grond van landbouwer Lenaerts uit de Rietweg opnieuw te beplanten. Lenaerts

2 mei 1999. De opening van liet Begijnhof bracht meer dan 15 000 bezoekers naar Hoogst raten. 15


JAAROVERZICHT van het begijnhof. Na een academische zitting onthult minister-president Luc Van Den Brande de gedenkplaat van het Unesco-werelderfgoed. Daarna zijn méér dan 15 000 bezoekers getuige van een onvergetelijk feest, met een receptie voor alle inwoners en unieke attracties. De kandidaten voor de verkiezingen van 13juni zijn gekend. In totaal vinden we acht inwoners van Hoogstraten terug op één van de lijsten. Voor het Vlaams parlement kan u uw stem uitbrengen op Juul Verhuist (3 plaats Agalev), Jef Van Looy (3 11 plaats CVP), Jan Huijbrechts (12 1 plaats Vlaams Blok) en Marcel Van Ammel (4 plaatsvervanger VLD). Op de lijsten van het federaal parlement vinden we volgende namen: Luc Meyvis (5 plaats SP), Arnold Van Aperen (l' plaats VLD), Annie Desmedt (7 plaats CVP) en Roger Duhois (3 opvolger Vlaams Blok), '

Vlaanderen wil dat 5 % van de woningen het statuut van sociale huurwoning hebben. Hoogstraten scoort hier slecht en blijft met 2.51 % flink beneden de norm. Van de 6 061 woon eenheden die Hoogstraten telt zijn er 152 Sociale huurwoningen. Wil men de norm van 5 % halen moeten er 151 woningen met het sociaal statuut bijkomen. De vier vrije middelbare scholen van Hoogstraten groeperen zich in de scholengemeenschap "Markdal". Misschien zullen de niéér dan vierduizend leerlingen er volgend schooljaar nog niet veel van merken, maar op termijn wordt dat anders. Het is niet uitgesloten dat studierichtingen, die nu in verschillende scholen ingericht worden, op termijn in slechts één school gevolgd kunnen worden. De Gemeentelijke Basisschool van Hoogstraten en het Klein Seminarie vallen in de prijzen in de Microsoft Road Ahead Awards, wedstrijden rond informatica en automatisering. De gemeenteschool behaalt de eerste prijs, een gedenkbord en 400 000 BEF, met een project rond internet en kinderspelen. Het Klein Seminarie behaalt in haar categorie een derde plaats met een project dat de naam "Van ruilhandel tot euro" meekreeg. Zij ontvangen een gedenkbord en een pakket software.

IVIei 1999 - Leerlingen van LIC (Iei//eentcIJkc t3n,sissc/iool van HonLnrn/en win/it'ii een informatica wedstrijd met een project rond internet en kinderspelen.

in Hoogstraten mogen, volgens het structuurplan, tot 2007 nog maar 390 woningen gebouwd worden. Het structuurplan voorziet een quota, dit wil zeggen het aantal woningen dat tussen 1992 en 2007 gebouwd mag worden. Voor Hoogstraten bedraagt dit 1.211 eenheden. Omdat er sinds 1992 al 821 woningen opgetrokken werden, blijft er tot 2007 nog maar ruimte voor 390 woningen over. Hoogstraten VV wil een nieuw stadion bouwen achter het Klein Seminarie, waar nu de terreinen voor de jeugdploegen liggen. Voorzitter Jan Michoel lanceerde het voorstel om het stadion samen met Minderhout VV te bouwen. Het bestuur van MVV staat niet weigerachtig tegenover het voorstel.

Juni Toerisme Provincie Antwerpen pakt uit met twee nieuwe fietsroutes: De Enclaveroute en de

Landlopersroute. Het fietstoerisme zit duidelijk in de lift en de twee nieuwe fietsroutes kennen een enorm succes. Door de wet van 25 maart 1999 herstructureert de wetgever alle vredegerechten. Daardoor zouden er in de Kempen twee nieuwe vredegerechten bijkomen, één in Geel en één in Hoogstraten. Het vredegerecht van Hoogstraten zou uitspraken moeten doen voor zaken in de gemeenten Hoogstraten, Beerse, Lille en Rij kevorsel. Er moet nog naar een geschikte locatie gezocht worden. De dioxinecrisis heeft ook hier zijn gevolgen. Jos en Dirk Borremans van de gelijknamige eierhandel in de Achtelsestraat zien het niet meer zitten. Van het ministerie van landbouw (CVP) mogen ze aan hun klanten leveren, terwijl het ministerie van volksgezondheid (SP) de eieren daar uit de rekken haalt. Door dezelfde dioxinecrisis is ook de situatie in de slachthuizen wekenlang onduidelijk. Ze wachten op lijsten van de overheid met de namen van de rundvee- en varkensbedrijven, die hun dieren voor slachting mogen aanbieden. Het weekend van de verkiezingen zal een weekend zonder vlees worden. Bij de verkiezingen wordt de CVP bijna overal afgestraft, ook in het kanton Hoogstraten. Agalev en de VU-ID zijn hier de grote winnaars, terwijl de VLD in het Vlaams parlement verliest en in de kamer wint. Dat heeft te maken met de voorkeurstemmen die burgemeester Van Aperen in het kanton Hoogstraten haalt. Een overzicht van de voorkeurstemmen in het eigen kanton: Arnold Van Aperen 4.765 (VLD). Jef Van Looy 2.003 (CVP). Annie Desmedt 1.679 (rVP), tuut Vprhuilsi 799

(/\

ulFvi, Marrul Vn

Ammel 744 (VLD), Luc Meyvis 243 (SP). Jan Huybrcchts 83 (Vlaams Blok) en Rogcr Dubois 62 (Vlaams Blok).

Zomer 1999 - Op de Meirberg worden opnieuw belangrijke archeologische ''ondsteii gedaan. Hier verbleef 13 000 jaar geleden al groep niensen.

16

In een kippenhok aan de Bredaseweg in Minderhout sterven 46 000 mestkippen door een gebrek aan zuurstof. Als gevolg van de dioxinecrisis en het slachtverbod geraakte het kippenhok overbevolkt.


JAAROVERZICHT "Ze hebben genoeg met ons voeten gespeeld' zeggen boze boeren, terwijl ze de grensovergang in Meer in beide richtingen blokkeren. 'BelgO' tn grnnt 7ç,ttekot Wij zijn maar snnpele boeien, maar wij zouden deze ciisis beter kunnen aanpakken en oplossen", beweren ze. De vakbonden blukkei en vier Aldi vestigingen, waaronder deze in Hoogstraten. Volgens de vakbonden weigert de directie de arbeidsovereenkomsten (CAO) na te leven. Het gaat vuujal over een eis tot arbeidsduurvermindering door het invoeren van zes compensatiedagen. Op het gebied Meirberg te Meer werden dertig jaar geleden belangrijke archeologische vondsten van 1 3000 jaar voor Christus. het einde van de ijstijd. gedaan. De site is als monument tiesclii md. OmmisJit het mciaalvcrwerkcnd be drijf Sprangers zijn vestiging wil uitbreiden, starten er opnieuw opgravingen. Nu wil men de omvang van de site in kaart brengen, pas dan kan men op de vraag van de eigenaars antwoor den. Uit een analyse van de inbraken in de Kenipense gemeenten in 1998 brengt de Algemene Politie Steundiensi (APSD) 19 risicowijken in beeld. Voor Hoogstraten krijgen de Vrijheid en dc Tinnenpotstraat een plaats op deze weinig benijdenswaardige lijst.

Juli Leerlingen van het V1TO steken 'de mei op het koetshuis achter het politiekantoor in Meer. Gedurende een jaar waren de leerlingen bezig met het restauratieproiect. Dit is niet onbelangrijk in hun opleiding. Door het structuurplan Vlaanderen en de aandacht voor de dorp- en stadskernvernieuwing zal er in de bouw steeds meet plaats komen voor restauratie- en renovatieopdrachten. De pastoor van Meer moet op zijn beslissing terugkomen. Hij is zo blij met zijn computergestuurde klokken dat hij beslist om ze dag en nacht, elk kwartier te laien luiden. Onder druk van een groot aantal inwoners is het nu, wat de kerkklokken betreft, terug stil tussen negen uur 's avonds en acht uur 's morgens. te openingsfeesten van dc VIB-VAB zomerzoektochten brengen opnieuw duizenden mensen naar Hoogstraten. Naast de historische evocatie rond Elisaheih van Culemhorgh, die in (le 16 eeuw het Land van Hoogstraten tot economische en culturele bloei bracht, is er een hijzol1der fel gesmaakte tentoonstelling van poppen in de interieurs van het begijnhof. Wortel-kolonie is definitief beschermd als landschap. Vier jaar na de 'Mars op Wortel-kolonie' de vooi mmuumm is te duel tel In mi S,in dc in i tiat ie f nemers gerealiseerd. Enkele dagen na de ondertekening van het beschermingsbesluit verleeni di' Vlaamse regering zijn goedkeuring aan de onteigening van de woningen door de stad Hoogstraten De N.V. Mest- en Alvalverwerking, kortweg MAV zoekt een vestigingsplaats in de regio Hoogstraten. MAV verwerkt mest en ander or ganisch afval tot grondverbeteraars. De vesti ging, die up paaibasis 2 000 000 ton zou vcrw'rken brengt een investering van 800 miljoen en 16 werkplaatsen met zich.

Voor de veiling is heleen barslecht jaar. Terwijl de prijs van de aardbeien nog op peil blijft, dalen de prijzen van de tomaten, de komnkoinmers en dc paprika's naar een historisch dieptepunt. Vulgcuis de directie is dc dioxinccrisis dc voor naamste oorzaak.

Augustus 1-tot t indplani. ccii tedei lands tuedi ipi dat LIL Ii specialisccrt in het kweken van planten voor de tuinbouw, wil een serre van 15 ha bouwen langs de Loenhoutseweg. De gigantisch grote glazen constructie met een oppervlakte zo groot als 20 voetbalvelden komt dus vlak hij de woonkern van Hoogstraten. Tegenover de schade aan de omgeving staat een tewerkstelling van 80 vaste en 36 tijdelijke werknemers.

1111'

.(.

Als gevolg van het warme weer wordt de heid geplaagd door honderden dode vliegen. De groendienst trekt voor dag en dauw uit en besproeit de bomen met een (biologisch veran(woord) product. Een vzw rond burgemeester Van Aperen wil aan de Heilig Bloedlaan, in de onmiddellijke omgeving van het rusthuis, een project voor zelfstandig wonen van gehandicapten opstarten. De infrastructuur, die ongeveer 21 miljoen zal kosten, wordt na 15 jaar werking overgedragen aan het OCMW.

Ewaid Pel.ver poseert bij de St. Catharinatoren. De 15 ha grote serre die hij wil bouwen langs de Loenhoutseweg zal even bepalend zijn in het landschap.

Drie vandalen, die deel uitmaken van een groep jongeren die in vakantieboerderij De Marschalck verblijven, trekken een spoor van vernieling én spaghetti door het recreatiedomein De Mosten. De politie kan de daders vlug inrekenen.

Jaren lang stonden de Antilliaanse feesten synoniem voor muziek, zon, ambiance en dans. De zeventiende uitgave verzuipt in de regen. Toch kan het festival rekenen op een record aantal van méér dan 30 000 bezoekers.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto 's afgewerkt iii eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstratn Tel.: 031314.13.13 Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37 iI'1


JAAROVERZICHT Het Zweedse papierconcern Duni wordt eigenaar van De Ster Volgens directeur Paul De Bruin is dit een "erg positieve ontwikkeling", omdat het Zweedse bedrijf al zijn plastic-activiteiten hier wil nnderhrengen.

Het voorbije half jaar stelt de Hoogstraatse politie 38 bouwovertl'cdiIivLli vast. In Mecile worden er twaalf genoteerd, in Hoogstraten en in Meer tien, in Minderhout vier en in Wortel drie. In dc meeste gctlLji is di.. uveiliedimig duidelijk en kan van regularisatie geen sprake Tijfl.

Oktober Minister van Leefmilieu Vera Dua heeft een onderzoek ingesteld naar wat men "zwarte varkens" noemt. De gegevens van de administratie Milieuvergunningen woi'den veigeleken met de gegevens van de Mesthank Het onderzoek start in de regio Hoogstraten, omdat de streek een 130 000 varkens én ecn hcdcnkelijkc "leputaLie" heeft °P dit vlak.

De Regie der gebouwen trekt 140 miljoen uit voor werken aan het 'Gelmeislot', het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstratcn. Het aantal cellen wordt opgetrokken van 155 tot 190 en oudere cellen worden verbeterd. Maar ook aan de buitenzijde worden werken uitgevoerd. De buitenmuren moeten dringend geresLaumeemd worden en de sloigracht wordt uitgediept.

Afgevaardigden van "Fietspaden Nu" trekken naar minister van Openbare Werken Steve Stevae.rt 1-Jij kan hen meedel,e dat men mogelijk nog voor de jaarwisseling start met de aanleg van het fictspad tussen Woi tel en Meiksplas. Het gaat over een breed fietspad langs één zijde van de weg.

lIet stadsbestuum vom smet 25 mi! oen om aan heide zijden van de weg van Meer nir Meerle drie meter te Onteigenen voor de aanleg van fietspaden. Omdat een minderheid van de bewulici s niet akkoomd gaat moet de onteigening zal het een zig-zag fietspad worden.

18 en 19 september. Hoogstraren ziet er prachtig uit in Groente- en Bloemenpracht. Opnieuw een gezellige drukte en overvolle terrassen. Het stadsbestuur bestelt een weegbrug voor het containerpark. In de toekomst zullen de wagens voor en na het lossen van afval gewogen worden en betaalt men per kg afval.

September Van alle gemeenten uit dc Kempen verdienen de inwoners van Vosselaar het meest. Hun gemiddeld jaarlijks belastbaar netto-inkomen bedraagt 492 000 BEF. Daarna volgen OudTurnhout. Mol. Grobbendonk en Beerse. Op de 22 plaats staat Hoogstraten tussen andere gemeenten met opvallend veel middenstand en landbouwers. Inwoners van die gemeenten verdienen duidelijk minder. De gemiddelde inwoner van Hoogstraten verdient 381 700 BEF Een georganiseerde bende steelt eerst bij de firma Verkooyen een trekker, om er vervolgens bij de firma Van Loon een container vol met cosmetica aan te pikken. De waarde loopt in de miljoenen en van de daders is geen spoor. De grote gebrandschilderde glasramen van het koor van de St.-Catharinakerk worden gerestaureerd. De kosten worden geraamd op 9.5 miljoen frank. De transportzone van Meer, die nu 62 ha groot is, voorziet een uitbreiding met nog eens 42 ha. Van deze 42 ha zijn op dit moment 22 ha bouwrijp en twee bedrijven zijn reeds met bouwwerken gestart. Op dit moment werken er op het industrieterrein zo'n 700 mensen. Bouwpromotor Van Sundert plant tussen de Lage- en de Hogeweg in Minderhout een grote verkaveling. Een deel van de gronden zijn nu nog eigendom van na, schepen Annie Desmedt. Omdat ze als betrokken partij deelneemt aan de besprekingen rond het dossier is er volgens de Agalev-fractie duidelijk sprake van belangenvermenging.

II

Hei zoecehic migernl of) de Loiigenbeig in Woud.

Een opecuit oI,iii

no 1)0 liii ii iii

combinatie met hoge snelheid maakt deze baan tot één van de gevaarlijkste van de streek.

Redactie zoekt medewerkers De Hoogstraatse Maand wordt elke keer weer gemaakt door een groep enthousiaste medewerkers. Om ook in de toekomst het blad met plezier te kunnen bijeenschrijven, zoekt de redactie versterking en verjonging. Daarom zoeken wij (relatief) jonge schrijvende of fotograferende dames of heren die ook van dit blad houden. Ze kunnen ons een handje toesteken op vrijwillige basis (tegen onkostenvergoeding). Mensen die geïnteresseerd zijn in De Hoogstraatse Maand, graag schrijven, enige kritische zin hebben en wat gevoel voor humor, schrijven of bellen ons. Wij zullen hen graag verwelkomen en mee op gang helpen. Redactie De Hoogstraatse Maand Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten - Telefoon: 031314.55.04 (Jef Schellekens) 31 4.41.26 (Josee Fransen)


JAAROVERZICHT voor de politiehervorming in een definitieve plooi is gevallen, kan er snel doorgewerkt worden.

December De voorbereidende werken voor de aanleg van de HSL lijn langs de E19 zullen in februari starten. Men begint op die plaatsen waar dc bestaande autostrade verlegd moet worden. Zoals bij de grensovergang, waar aan de John Lijsenstraat de E19 een stuk in de oostelijke richting opgeschoven wordt. Deze werken zullen, zo beweert men, het verkeer niet hinderen. Door de snelle opeenvolging van bochten is de Langenberg in Wortel één van de gevaarlijkste wegen van de streek. De afgelopen jaren kwamen er al zes mensen om het leven en dit jaar volgde het ene ongeval het andere op. Omdat het een gewestweg is, kon de gemeente niet ingrijpen. De Administratie Wegen en Verkeer plaatst er waarschuwingsborden.

Bij Lauryssen Electronics worden voor rnéér dan 600 000 BEF i,'sm -toestellen en caniera 's gestolen. Vanaf februari 2000 mogen de +65-jarigen gratis op de bus. Van dit initiatief van minister Stevaert kunnen 2 073 inwoners van Hoogstraten genieten. Voor de CVP-politici hoeft deze maatregel niet. Zij zouden de financiële middelen liever investeren in een groter aanbod van bussen.

November Onbekenden !rceren de toegangsdeur van Lauryssen Electronics en gingen aan de haal met 27 gsm-toestellen en 10 camera's. De waarde van de gestolen goederen wordt geschat op 600 000 BEF. De kosten aan het gebouw lopen op tot ongeveer 200 000 BEF. Een 25-jarige man uit Hoogstraten koopt, samen met zijn Nederlandse vriend, in Wilrijk een Ferrari. Toen het tweetal met hun exclusieve wagen vertrokken, bleek het overschrijvingsformulier van een Nederlandse bank vals te zijn. Volgens het ACW van Hoogstraten is het beter om de 15 ha grote serre van Hollandpiant een

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

plaats te geven langs de Kettingdreef in Meer. Daar is voldoende ruimte, die minder aansluit bij een woonkern en veel beter gelegen is ten opzichte van de E19 autosnelweg. Het stadsbestuur van Hoogstraten neemt een optie tot aankoop van het linker gedeelte van de boerderij van Wortel-kolonie. Tegelijk worden in de begroting 2000 financiële middelen voorzien om landbouwgronden aan te kopen. Wat de bestenrniing betreft zijn er verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is een project waarbij gehandicapte mensen tewerkgesteld worden in de biologische landbouw. Minister Johan Sauwens heeft de schoolgebouwen in de Gelmelstraat, waar vroeger ook het vredegerecht ondergebracht was, als monument geklasseerd. De gebouwen werden in 1876 opgericht door architect Jozef Taeymans. Tot voor enkele jaren waren ze eigendom van het stadbestuur, die verkocht ze aan het Vrij Instituut Technisch Onderwijs (VITO). Aannemer Feyen uit Retie zal begin 2000 starten met de bouw van de rijkswachtkazerne, wat men nu het IPZ-gebouw noemt. Nu het dossier

nTR.-jT

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

De vier Nederlandse uitbaters van de ondertussen gesloten 'sauna' Oasis worden elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Terwijl Filip en Mathilde elkaar in Brussel eeuwige trouw beloven, doen in Hoogstraten twee verliefde koppels hetzelfde: Kathleen Anthonis en Jef Van Bavel uit Meer en Stefaan Van Dijck en Hilde Bruurs uit Hoogstraten. Wie het Turnhoutse gerecht een tip kan geven die leidt naar de ontmaskering van de moordenaars van de Nederlandse zakenman Ran Biemans, ontvangt twee of méér miljoenen. Vrienden van de man, die vorig jaar op 2 juni in Meerle vermoord werd, brengen de beloning sanien. Het hof van Cassatie verwierp het verbrekingsverzoek van Dympha Simons, Adriaan Simons en Henri Lauryssen. De eerste kreeg acht jaar cel, de tweede zes jaar en de geestelijk labiele Henry Lauryssen zal geïnterneerd worden. De mensonterende manier waarop vier kleinkinderen van Dympha aangerand en mishandeld werden liet niemand onberoerd. De gemeenteraad keurt de aankoop van 16 Woningen in Wortel-kolonie goed. De raad gaat ook akkoord met het ontwerp van erfpachtcontracten de wijze waarop de woningen toegewezen zullen worden. Een groot aantal groots opgevatte feesten naar aanleiding van de overgang van 1999 naar 2000 gaan niet door wegens een gebrek aan belangstelling en té duur. Ook in Hoogstraten doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Twee horecazaken zagen af van een feest in de Veiling, waarop men 2 000 inschrijvingen verwachtte, later moest nien ook een kleiner opgevat feest in de eigen zaak afblazen. Naar verluidt zullen vier op vijf onder ons de overgang van oud naar nieuw thuis doorbrengen. Beste wensen trouwens.

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


GOUD IN HOOGSTRATEN

JORIS WOUTERS EN BERTHA WILLEBRORDS "Verleid met een wafel" In de schaduw van het Spijker en naast het Kinderdagverblijf "De Gelmeltjes" wonen Joris en Bertha Wouters-Willebrords. Niet toevallig waarschijnlijk want Bertha heeft er gewerkt en Joris verzorgt bij zijn kleine buren nog steeds de tuin. Joris, die al van de dag na zijn plechtige communie met vader naar 't steenfabriek moest heeft op tal van plaatsen gewerkt en offerde een groot stuk van zijn vrije tijd op voor de gemeenschap vakbond, Rode Kruis, gemeenteraad, gebuurtewerking enz. Ook Bertha moest al vroeg 'op pad voor werk' en ontfermde zich intussen over haar kroost van zeven kinderen : een bewogen verhaal.

dc'. icide '. an 12 kinderen. Vader Alion'. erkte op de steenbakkerij in Sint-Lenaarts en was één van de oprichters van het syndicalisme in de streek. Hij is ook lang gemeenteraadslid geweest. Moeder Bertha Brokken zal haar handen vol gehad hebben... Joris ging naar de papschool in de Gelmelstraat en naar de lagere school de Karel Boomstraat. Hij had iets kwajongensachtigs maar was ook dikwijls het zwarte schaap van de klas en zo heeft meester Mulder hpm oon mPt 7ijfl kraag aan 't hnrrl gehangon! De familie verhuisde naar de rand van Hoogstraten (bij de boerderij van Sander Lenaerts aan de Leemputten) en zo mocht Joris '.

R

.

REVA BVA I CCOMPVTERS TELEFONIE\

E— K»&\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Bertha Willebrords komt uit Zondereigen waar ze op 17/4/25 als 4de oudste in een gezin van acht kinderen geboren werd. Haar vader Edniond was metser in Baarle-Hertog en moeder Theresia Lenaarts deed het huishouden. Tot haar 14de liep Bertha school bij de nonnetjes in Zondcreigen. Daarna trok ze met haar oudere zus naar het seminarie om er te gaan werken (poetsen, bedden opmaken, afwassen enz.) Graag deed ze dat niet : "'k Heb er meer gebleit dan wat anders..." Ze was zo jong nog en ver weg en mocht, zoals de studenten, slechts één keer per trimester naar huis. En hoogstens voor een halve dag want ze moest zeker 3 uur stappen eer ze in Zondereigen aankwam en 's avonds nog eens 3 uur terug naar Hoogstraten. In de zomer was er slechts één week vrijaf.., en haar vriendje had een hele maand! Maar ook de studenten hadden zo hun problemen: "Er waren zelfsjongens uit de retorica (18-jarigen) die nog in hun bed plasten. Daar had de kuisploeg natuurlijk extra werk mee, ook met de alkoven (kleine open houten slaapkamertjes) .Soms kro-

20

pen de meisjes er bovenop om te poetsen, maar zo gauw de studenten kwamen moesten ze vliegensvlug weg van de nonnetjes want dat kon wel eens gevaarlijk zijn... "En ik was dan meestal niet vlug genoeg weg, hé", lacht Bertha. Borstels in de bedden steken was ook een geliefkoosde bezigheid. Toen de Duitsers de toren hadden doen springen (in '44) wilde ze niet langer blijven en is ze bij Marcel Rosiers (nu apotheek Fransen) op de Vrijheid gaan werken. Ze was intussen 19 geworden en het werk beviel haar zéér. Madame Rosiers was vroedvrouw en oprichtster van het Hoogstraatse moederhuis. Ze haatte een kinderkledingwinkel uit, gecombineerd met fotozaak van zoon Louis. In het huis daarnaast was "ne knappe gast" aan 't mnetsen: Joris Wouters was zijn naam. Hij werd geboren op 28/8/26 op de Thijsakker: het enige overblijvende boerderijtje achteraan tussen de Moerstraat en de verkaveling. Hij was

3 Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

00

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


HOOGSTRA TEN in de winter, samen met de kinderen van Achtel, een uur vroeger naar huis. Maar of hij dan echt voor 't donker thuis was, is een andere zaak. Er was onderweg immers zoveel te beleven : eekhoorns proberen te vangen. mekaarplagen of een robbertje vechten... 's Middags gingen ze boterhammen eten bij "Mieke van de Lange" (nu "de Gouden toets"), en moeder rekende dan 's zondags na de hoogmis af. Maar na de lagere school was 't gedaan met de pret. De familie woonde sinds '39 in Sint-Lenaarts en Joris kon de dag na zijn Plechtige Communie met vader mee naar' t steenfabriek om te gaan werken. Het was heel zwaar "Ik heb er veel miserie gehad en ook veel gebleit!" Omdat de familie niet rondkwam werd er wat hitgehoerd en zo moest er 's morgens voor dag en dauw en 's avonds na de dagtaak nog buiten gewerkt worden. Tijdens de oorlog viel de fabriek stil en was er nog minder om van te leven, temeer daar de Duitsers veel produkten opeisten (boter, vlees, graan... ).Bij een herenboer in Brecht kon Joris voor de kost en enkele franken komen werken. Het was een rijke boer, maar spek heeft hij er nooit gekregen. Hij moest ploegen met twee paarden een hengst en een merrie. Tussen hun koppen bengelde een stok die hen vaneen moest houden. Alleen 's zondags mocht Joris de koeien melken, want dan sliep de boer uit, maar de koeien waren zijn handen niet gewend en het lukte niet. Tijdens de oorlog ging men in Wortel-Kolonie bomen uittrekken voor den Duits."Die maakte daar houtskool van die als brandstof werd gebruikt om de vrachtwagens op stoom te laten rijden (er was immers benzineschaarste)." De familie Wouters trok terug naar Hoogsiraten en ging aan de dijk (Gelmelstraat) wonen. Joris werkte toen als metser voor Stan Jansen die de handen vol had met door bombardementen vernielde huizen terug op te bouwen. En zo werkte Joris, zonder het te beseffen, heel dicht bij zijn toekomstige vrouw, aan het huis van Verstraelen (nu "den Bottel"). Bertha bakte elke week wafels voor de jongste van Rosiers die intern was op 't Seminarie. Maar de beste wafel was voor 'dieje gast op de stelling'. Van 't één kwam 't ander (de liefde van de man gaat door de wafel) en zo mocht Joris regelmatig bij de buren eens binnenstappen voor een taske koffie. Als hij dan eens verstek liet gaan zei madame Rosiers : "Waar blijft hij nu toch?, waarop Bertha: "Vrijt gij ermee of ik...?" Ze zijn, vroeger dan gepland, na 2 jaar getrouwd omdat Joris, die intussen voor de coöperatieve (ACV) een bakkerstoer deed, een Welvaart-winkel ging uitbaten en Bertha hem natuurlijk niet mocht helpen voordat ze getrouwd waren. En dat gebeurde op 28/12/49.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding

Omdat veel mensen pas op 't eind van de maand hun brood betaalden, maar Joris wel iedere week moest afrekenen stopte hij ermee, trok met Bertha naar Rijkevorsel en ging in de koolmijn van Beringen werken. Omdat er stof bij zijn hersenen zat is hij ook daarmee gestopt. Maartoen brak pas een ellendige tijd aan. Bertha zat volop in de kleine kinderen en Joris moest voor 7 weken naar het ziekenhuis. Daar heeft men - beetje bij beetje - via een buisje in zijn oor al het stof weggezogen. Hij irloest stevig worden vastgebonden want alles gebeurde zonder verdoving! Na zijn genezing ging hij terug aan de slag bij Stan Jansen. waarmee hij veel kerktorens terug heeft opgebouwd. Na een ommetje bij Van Roey werkte hij aan de Staat voor het onderhoud van de wegen. Na zijn pensioen heeft Joris nog als vrijwilliger voor het Rode Kruis gewerkt en onderhoudt hij de tuin van Zr. Veronique. Hij is de "vovo" en word met feestdagen door de peuters vaak op veiTassingen getrakteerd.

Decoratieve verftechnieken Showroom

Van in zijn jeugd was hij graag onder de mensen (KAJ. KWB) en later heeft hij als afgevaardigde van het ACV 12 jaar (net zolang als zijn vader) in de gemeenteraad gezeteld. Zijn •jongste zoon Marc in nu ook gemeenteraadslid. Joris was de stichter van de vogelhond "De witte merel" en jaren voorzitter van het gebuurte Gelmelstraat, hij kent dan ook, zoals men zegt "Jan en alleman". Ook Bertha is altijd sociaal bewogen geweest. Ze heeft de plaatselijke KAV mee opgericht, en zat als wijkmeesteres in het bestuur. Toen het oudste kind 12 werd is Bertha terug gaan poetsen, eerst in de vakschool en later op het Spijker - de straat over - tot ze op haar 54ste wegens hartproblemen moest stoppen. Hun kroost is intussen flink uitgegroeid want de kinderen Rita, Christiane, Ludo, Maria, Jef, Monique en Marc zorgden voor 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Joris kan wellicht nog meer vertellen, maar volgens Beriha haar veelzeggende blik was het zo stilletjesaan wel genoeg. We wensen het koppel nog veel gelukkige jaren samen!

1'

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 21


DIAMANT IN MINDERHOUT

'"ar ~e tijfi w elom aan de jijbLLarvsen, , DIAMANT t e vern. de hroon op hou w&rl. TPfli NF ?.i IFPT hei vierd larie h1d qeied4 de start je' gev heeh;ri Iud'ln en Ie'Fdee.

60

Caroline Meyers en Albert Eelen Hemeistraat! Goed toeven moet het zijn in een straat met zo'n tot de verbeelcJing sprekende naam, en dit wordt met nadruk bevestigd door Caroline en Albert die hun diamanten huwelijksjubileum vieren. Over het weer op die bewuste dag maken ze zich weinig zorgen. 'Op onze trouwdag was het goed, in 1989 gingen we voor goud en waren de weergoden met ons, nu zal het weer ook wel terug van de partij zijn!' En zo geschiedde! De weermaker stond inderdaad weer aan hun zij toen de Kon. Fanfare De Marckezonen de hoogste noten blies op hun tocht naar de kerk, waar een dankviering ter ere van de jubilarissen werd opgedragen. Diamant vieren, 60 jaar getrouwd zijn, is natuurlijk weinigen gegeven. Om zover te komen moet je gezondheid alleszins van goede wil zijn en bovendien moet je de gave bezitten om te doen zoals op de bruiloft van Kanain. Tien jaar geleden werden Caroline en Albert door het gebuurte Dorp-Noord vergast op een optocht waarin de belangrijkste episoden uit hun leven uitgebeeld werden en groot en klein waren toen present. Diamant werd rustig gevierd, samen met de familie en de naaste buren.

Duitsland zou normaal de volgende episode van zijn gevangenschap zijn, maar tenslotte kwam hij in een werkkamp terecht in Noord-Frankrijk, te Eperlecques waar de grootste bunker ter wereld zou tot stand komen (90111 lang, 50m breed: 130 000 ton beton en 40 000 ton ijzer werden er in verwerkt) en waarmee Hitler grootse plannen had. Daar moest werkelijk slavenarbeid verricht worden en een groot aantal gevangenen vonden daar ook de dood. Gedurende drie maanden verbleef hij daar samen met

Albert is 'af' Meer! Op 17 oktober 1915 werd hij daar geboren op de Donk vlak onder de kerktoren en vader en moeder Eelen zorgden daar voor een kroost van tien nazatcn. Ook Caroline stamde uit een groot gezin van acht kinderen. Helemaal geen duriosum in clie tijd. Zij is een rasechte Minderhoutse en werd op 22 februari 1913 geboren op de plaats waar nu ente

1 Withnfke in Vllnrlerhnhlhinrp

goVrstigd

is. Vader Meyers wilde dat er Frans geleerd werd in de familie en daarom verhieef Caroline vier jaar te Luik bij de Zusters van het Heilig Giuf. waai zij de haiiclelsafdeling volgde. Vooi die tijd mocht dat een hele onderneming genoemd worden. 'Daar heb ik mijn Frans geleerd, maar ik ben er toch al zoveel van vergeten!' Eigenlijk had Caroline graag onderwijzeres geworden, maar na haar Luikse periode was ze toch blij dat ze terug thuis bij haar moeder was en zo belandden haar onderwijsamhities in de frigo. Albert sleet ondertussen een heel gelukkige jeugd te Meer. Op 28 november 1939 gaven ze mekaar het jawoord en de jaren nadien zagen vier kinderen het levenslicht: Marie-Elise, Tony, Jef en Paul en zij zorgden op hun beurt voor acht kleinkinderen. Eigenlijk hadden Caroline en Albert reeds enkele maanden vroeger willen trouwen, maar de mobilisatie stak daar een ferme stok voor. De oorlogsjaren kondigden zich niet zo gelukkig aan, want door toedoen van de toenmalige oorlogsburgemeester werd Albert door de Duitsers de doos ingedraaid. Hij is dan ook een van de weinigen geweest die het 'geluk' hebben mogen smaken van in 'den bak' gezeten te hebben (het hokje naast de bibliotheek op de hoek van de Gemeentestraat). Men heeft hem daaruit nog willen bevrijden maar dat mislukte. Dan werd hij overgebracht naar Turnhout en daarna naar Antwerpen. Op transport naar 22

nog enkele dorpsgenoten. Dankzij een kwetsuur werd hij op de trein naar huis gezet waar Caroline hem vol met luizen en schurft in ontvangst kon nemen. Alberts vader was timmerman en daar werd hem de liefde voor de stiel druppeltje voor druppeltje bijgebracht. Diep in zijn hart interes-

seerde een andere stiel hem veel meer, ni. die van smid. Daar wou vader Eelen als timmerman helemaal niet van weten. Eerst werkte Albert thuis, later zes jaar in Brasschaat, met de fiets elke dag heen en weer naar Meer. Nadat hij bij nonkel Karel Meyers te Hoogstraten en daarna nog bij zijn schoonvader werkte, hield hij het voor bekeken. Hij bood zich aan en werd aangenomen in het VITO te lloogstraten waar hij gedurende 31 jaar de jongens uit de Noorderkempen leerde hameren en timmeren. Als monitor ging Albert met CM mee naar Zwitserland en samen met Caroline en enkele collega's trok hij ook enkele malen mOt de bouworde naar Zwitserland en Oostenrijk voor het gnede dnel Naar Ăœotenrijk 79fl 7C later nog dikwijls teruggekeerd op vakantie. Buiten het werk was hij ccii fet vent vissel cmi uuk is luj de trotse bezitter van een hele collectie oud tirnmermansgereedschap. Caroline heeft lang kant geklost, een fijn werk voor goede ogen en die laten het wel een beetje afweten. De jaren tussen goud en diamant verliepen ook niet altijd zo gemakkelijk wat de gezondheid betreft, maar ze hebben er zich kranig doorgeslagen. Albert en Caroline, hartelijk gefeliciteerd en geniet met volle teugen van elke dag! (R.L.)

Dankbetuiging Albert en Caroline Eelen-Meyers danken de mensen uit het gebuurte Dorp-Noord voor het prachtige en nuttige geschenk dat we hebben mogen ontvangen, voor de mooie versieringen aangebracht in de Hemelstraat, ons huis en de kerk. Ook dank aan de Kon. Fanfare De Marckezonen die ons met feestklanken begeleidde naar de kerk en het feestlokaal. Onze kinderen zijn we bijzonder erkentelijk voor de fijne versiering in de kerk, de feestzaal, de auto en de koster, het zangkoor OLVA en E.H. Swaegers voor de fijne dankviering. Ook dank aan de mensen die samen met ons in de kerk vierden en de naaste geburen die samen met ons aan de feestdis zaten. Ook dank aan allen die ons met een wens, een bloem, een geschenk bedachten. Voor ons werd het ook dank zij u een onvergetelijke dag!


K­-1 . 11111

GOUD IN HOOGSTRATEN Wiske en John Versmissen-Marijnissen In tijden van vriendschap Van de 50 jaar die Wiske en John nu samen zijn, hebben zij er bijna 30 doorgebracht achter de toog van café De Stalie. In al die jaren hebben zij er velen zien komen en gaan. Er passeerde wel en wee voor en door hun deurgat. Alles is altijd in vriendschap onder elkaar geweest waarbij iedereen werd uitgenodigd om met iedereen een pint te pakken en samen te vieren. Samen vieren met vrienden en familie zullen zij dan ook zeker doen in de laatste week van dit millenniiim ter gIegenheid van hun gouden bruiloft. nieuwe (gesmokkelde) fiets terug over de grens te kooien, werd op een schone dag haar pas ingehouden aan dc grens. Zodoende werd Nederland, wegens het niet betalen van dc boete, voor haar verboden gebied. Nadien zocht zij dan maar werk in het Antwerpse tot in 1952. het jaar waarin zij café 'De Statie' open deden.

Een cinemake doen

Zwarte rode en blauwe stenen John Versmissen werd geboren te Rijkevorsel op 29.05.1924 als eerste kind in een gezin waar vader trambestuutder en moeder huisvrouw was. Later kreeg hij er een zus hij. Na de lagere school trok hij naar de broeders van het St. Jan Berghmanscollege in Wesimalle. Vanaf 1 4jaar was het werken geblazen. Eerst in dc steenbakkerij 'Volharding' in Rijkevorsel. Tijdens de oorlogsjaren ging hij, om aan de deportatie naar Duitsland te ontsnappen werken bij een boer. Eénmaal werd hij opgepakt, voor een feit waar hij niets mee te maken had, en werd opgesloten in de kelder van het Turnhoutse kasteel. Gelukkig vergat men hem daar zodat hij na 4 dagen, zonder eten of drinken, toch weer op vrije voeten werd gesteld. Na de bevrijding ging hij werken in dc nachtploeg van de mijn in Houthalen. Iedere dag om 18.30 uur vertrekken om pas om 10.30 uur terug thuis te zijn, werd hem na een jaar wel wat teveel zodat hij terug zijn oud werk in de steenbakkerij opzocht. Daar werkte hij 30 jaar om dan zijn carrière als steenbewerker bij Roger Bleys te beëindigen. Een carrière waarin hij dus zowel rode, zwarte als blauwe steen gezien heeft.

Nederland verboden gebied Wiske Marijnissen werd geboren als derde in een gezin van zes in Minderhout 01) 11.10.1925. In het gezin waar vader wegenarheider was, deed moeder het huishouden voor de 2 jongens en 4 meisjes. Als ze Iwee jaaroud was verhuisde zij naar Hoogstraten waar ze school liep tot haar 14. Tijdens de oorlogsjaren ging zij uit werken als poetsvrouw. Nadien trok zij naar de Philipsfahrieken in Tilburg. Maar aangezien zij er wel eens de gewoonte van maakte om met een

Het jaarlijks bal van St. Cecilia anno 1947 staat bij hen gehoekstaafd als het Bal der ballen, want daar leerden zij elkaar kennen. Na alloop deed John zijn Wiske voor het eerst naar huis. De daaropvolgende zondagen gingen zij samen naar de cinema. Meestal naar de Roma (nu fitniss-centruni), of als er een goede film was, ook wel eens naar de Rex (in de Gelmelstraat) of naar de Fax (waar nu de Tinnenpotstraat is) Dat deden zij ongeveer twee jaar tot in december '49. Dan vonden zij dat ze wel films genoeg gezien hadden en stapten op 27.12.1949 in het huwelijksbootje.

De Statie Dochter Francine werd geboren in 1950. Naast de zorg voor haar had moeder Wiske liet ook nog druk met haar eigen werk in het café. Nadat John om 6h. de deur uit was, naar zijn eigen werk, moest zij zorgen dat om 9h. alles aan kant was en liet café open kon. Slechts ééninaal durfde zij reeds om 7.30h. open te doen. Maar een zeer vroege vogel, die reeds vdér het werk even langs kwam nodigde haar ut om zo vroeg reeds 'dort' te drinken. Iets wat haar niet zo goed bekwani zodat zij maar besloot om in de toekomst pas omstreeks 9h. te openen. Voor dien hadden zij er in feite nooit aan gedacht om café te gaan houden. Maar toen zij begin jaren 50 terug naar i-loogstraten wilden komen wonen. was er een woningtekort zodat zij maar een café-t je als woonplaats kozen. In het begin was het gene stoef maar na de eerste mei-kermis begonnen de zaken te lopen en sedertdien is het altijd goed gegaan. Bij hen kwam zowat alle volk over de vloer. Velen die van het vissen terugkwamen moesten hun verhaal of visserslatijn kwijt. John, zelf een verwoed visser, bracht wel eens garnalen nice. Die werden dan in het café gepeld en verorberd. Ook de gevangen makreel moest er hij de stamgasten aan geloven zodat er niets, of misschien toch nog twee kleintjes, overbleef voor Wiske en John.

Oud. Zo was liet vijftig jaar geleden.

Ook vagebonden terug op weg naar hun witte villa in Wortel wisten er hun weg naar de Statie. Zo had er één met zijn laatste geld een fruitvla gekocht bij bakker Facs. Die via was een geschenk voor Wiske, ware het niet dat het fruit langs alle kanten uit de doos drupte omdat hij het gebak onder zijn arm geklemd hield. De bakker zelf zat opdat ogenblik juist aan de toog en moest lijdzaam toezien hoe zijn werkstuk behandeld werd. Menigmaal moest John 's morgens vaststellen dat late gasten de ganse ijskast hadden leeggegeten en hij met lege schoofzak naar zijn werk moest vertrekken. 1-let leuke aan dit alles was toch wel zeker de vriendschap van de cafégasten onder elkaar. Het was dan ook met een beetje spijt in het hart dat in 1980 hel café werd overgegeven.

Boogschieten, vissen, kaarten en reizen Net als vissen is boogschieten een hobby van John. Eerder toevallig werd hij lid van de Koninklijke St. Sebastiaansgilde maar in al die jaren is hij deze sport met hart en ziel blijven beoefenen. Een viertal keer lukte het hem om de hoofdvogel af te schieten en mocht hij zich een jaar lang koning noemen. Ook nu nog. na een hartoperatie waarvan hij goed revahdeerde. is hij winter en zomer wekelijks op post om te trainen. Graag een pintje gaan pakken hoort er dan ook nog steeds bij. Wiske is minstens tweemaal op stap om niet de kaarten te spelen. Waar zij vroeger altijd thuis moest blijven omwille van het plezier van anderen, kan zij nu op stal) om zelf plezier te maken. Waar er vroeger geen tijd was om op reis te gaan hebben zij die nu wel. Maandelijks gaat zij met de gepensioneerden op uitstap en samen niet John zoekt zij tweemaal per jaar voor enkele weken een warmer of aantrekkelijk oord op. Toch blijft er voor de andere dagen nog genoeg huishoudelijk werk over zodat zij zich zeker niet vervelen. Met de fitheid en de gezondheid die zij heden nog bezitten voor ogen, nemen wij afscheid met de belofte over tien jaar nog eens terug te kooien om diamant te vieren. 23


DORPSLE V N Beste lezer (dorpsbewoner): Vanaf nu brengen wij u het nieuws van de verschillende dorpen onder in één rubriek 'DORPSNIEUWS' om u op die manier beter op de hoogte te brengen van al wat er reilt en zeilt in dc hele gemeente. Tenslotte zijn wij toch allemaal Hoogstrutenaren, nietwaar? En willen we toch wat verder kijken dan onze eigen plek rond de eigen kerktoren. Nu we in dit derde miilennium al voor een stukje wereldburgers zijn (internet en zo) kan het geen kwaad om al eens over onze dorpsgrenzen te kijken Oké? Edoch, al uw clorpsnieuws waar we steeds zo gretig naar uitkijken kan u nog steeds binnenbrengen hij onze ijverige en onvolprezen dorpsmedewerkers. Zij wachten met spanning op uw mede delingen:

Voor HOOGSTRATEN: WARRE PALMANS, Tinnenpotstraat 11/E, 2320 Hoogstraten. Tel. 3 14.53.70. E-mail: warrepalmans@village.uunet.be Voor WORTEL: JOS MATTHÉ, Pater Schrijversstraat 11, 2323 Wortel. Tel. 3 14.71.96. E-mail: josroos@hotmail.com.

Sinterklaas en zwarte Piet

Dajil::ij de Bras,Sl?aluI kivani Si iterkic is voor (le zoveelste keer in Meer. Foto: Put duet iiiterçte best em de kinderen aan het zuigen te krijgen.

Op ieder potje.... paste op II en 12 december een dekseltje. Zoals je op de foto kan merken, hebben we in Meerle weer een behoorlijke groep toneelspeIers en ondersteunende functies (zoals we regie. techniekers, soufileurs, schminksters, enz. het makkelijkst kunnen omschrijven). Het talrijk

Voor MEERLE: JAN FRET, Mgr. Eesterrnansstraat 7, 2328 Meerle. Tel. 3 15.88.54. Voor MINDERHOUTen MEERSEL-DREEF: Redactie Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. E-mail: jozef.schellekens@skynet.be Voor MEER: MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, 2321 Meer. E-mail: marcel .adriaensen @village.uunet.be 24

Het Mjeel,se Parlement klaar voor de actie.

opgekomen publiek wist hun prestaties naar waarde te schatten. Benieuwd of deze enthousiaste groep ook buiten het 'klucht' of 'komedie' repertoire durft gaan kijken. Zeker een uitdaging voor een lokale toneelvereniging. (J.F.)


DORPSNIEU WS

Millenniumconcert Flandria 2000 Het gat in de markt

Waar en wanneer?

Zoals burgemeester Arnold Van Aperen al stelt in het gemeentelijk infoblad, is het in Hoogstraten opvallend stil rond de aanstaande inilIctij ii ui ii wejide. Geen e tia ac ti vi [ei teil. ZO stelt hij, maar dan heeft hij wel buiten de Veiling van Hoogstraten en de Hoogstraatse muziekverenigingen gerekend.

Het concert zal doorgaan op zaterdag 8januari voor de tuinders, leveranciers en genodigden van de veiling. Op zondag 9januari om 15 uur is het dan de beurt aan al de andere muziekliefhebbers uit de nabije en ven'e omgeving. Het concert zal plaatsvinden in de grote hal van de veiling, speciaal daartoe omgevormd tot een concertzaal met wanden van verpakkingsmateriaal, versierd met grote bloemen- en groentestukken. Waarbij de veiling van Hoogstraten niet aan zijn proefstuk toe is.

Als presentje aan al zijn leden-tuinders en handelaars, biedt de veiling op zaterdag 8 januari een feestavond aan. Als hoofdgerecht spelende verenigde Hoogstraatse muziekmaatschappijen een grandioos concert. Deze Hafabra-verenigingen vormen een fanfareorkest van meer dan 140 leden, met de toepasselijke naam Flandria 2000, genoemd naar het keurmerk van de veiling. Al meer dan een jaar wordt er op regelmatige tijdstippen gerepeteerd onder de meer dan deskundige leiding van Ronny Roofthooft. Buiten het optreden voor de gasten van de veiling, werd er ook een tweede dag ingelast, speciaal voor de muziekliefhebbers van de streek. Op zondag 9 januari om 15 uur verwachten we u voor een twee uur durend muzikaal spektakel.

Kaarten voor deze zondag, zijn verkrijgbaar bij de korpsen en de KBC-banken in de gemeente en de buurgemeenten. In voorverkoop aan de democratische prijs van 150 fr en aan de kassa 200fr. Verder zal er een live-CD worden opgenomen, die u die dag in de veiling kunt bestellen of bij de plaatselijke korpsen in voorverkoop. De eventuele opbrengst van deze dag wordt verdeeld onder de instrumentenfondsen van de verschillende korpsen. Daarmee vormt uw komst tegelijkertijd een extra duw in de rug voor onze muziekverenigingen.

Het programma.

Uniek

Als muziek werd gekozen voor licht verteerbare muziek met veel hoogtepunten. Filrnmuziek Movie Spectaculars, Star Wars, medleys van bekende zangers zoals Frank Sinatra en Elvis Presley, Candle in the Wind, en natuurlijk met een mars, de mooie Belgische mars der Parachutisten. Maar laat de rest een verrassing zijn.

Een fanfareorkest van dergelijke grootte is een unidum in de streek. Daarom durven we nu al stellen dat u deze dag niet mag missen. Wij beloven u nu al dat u daar geen spijt van zult krijgen. Dus tot zondag9januari om 15 uur. We verwachten veel liefhebbers, dus tijdig aanwezig zijn au.h.

Schaken in Hoogstraten? De Hoogstraatse schaakclub is opgericht. Enkele schaakliefhebbers hebben de koppen bij elkaar gestoken en beslist hun schaakgezichtsveld een beetje te verruimen. Schaken doe je niet alleen, dus op naar nieuwe tegenstanders, nieuwe uitdagingen, nieuwe locaties, een nieuwe winter, een nieuw geluid., kortom een nieuwe club. Ben je beresterk in schaken, je zal er ongetwijfeld wel een waardig tegenstander vinden. Heb je nog nooit geschaakt, ze willen je graag de spelregels geduldig aanleren en verdere uitleg geven. Waar mag dat wel wezen Ze spelen vanaf dinsdag 4januari 2000 wekelijks op dinsdagavond vanaf 20. 30u en zaterdagnamiddag vanaf 14.00u in Café De Gelmel, H. Bloedlaan 285 in Hoogstraten. Wat mag dit wel kosten? Niets, Nada, niente, pas un sou, geen bal. (Wel je eigen pinten betalen, Kasparov!). Bij eventuele evenementen in de toekomst die organisatiekosten vergen, kan in overleg wel eens een financiële bijdrage gevraagd worden teneinde de penningmeester ook iets om handen te geven.

Verdere inlichtingen: Café De Gelmel, H. Bloediaan 285, tel. nr 03/314.83.11 L)irk Michielsen, tel.nr . 03/31.73.79 (jorn)

Kijken naar kunst

De kantine van de veiling zit aardig vol als het Flandria 2000 orkest' aan liet repeteren is. Maar dirigent Ronnv Roofrhooft houdt de muzikale touwtjes strak.

garage w2Y1 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

In samenwerking met het Davidsfonds (of is het omgekeerd'?) richt het CMBV twee lezingen in over de naoorlogse beeldende kunst. Onder het motto 'kijken naar kunst' spreekt Jan Everaert, leraar esthetica aan het Klein Seminarie, op (lonslerdag 27januari en donderdag 3 fhrimari Met behulp von talrijke dia': en enkele vidcûfragmenten worden de belangrijkste abstracte en figuratieve bewegingen van na 1945 behandeld. Vragen als 'Is dit kunst'?', 'Wat is typisch voor de naoorlogse kunst?', 'Wat bezielt de hedendaagse kunstenaars'?' zullen geregeld opduiken en een antwoord krijgen. Een syllabus met afbeeldingen en begeleidende tekst is voorhanden. Omwille van dit laatste is inschrijven vooraf noodzakelijk, en dit voor 17 januari. Door storting van 400 BEF, alles inbegrepen, op de rekeningnummers 414-6050301-59 van CMBV. of 414-6050281-39 van het Davidsfonds. Wie met zijn tweetjes komt en genoegen neemt met één syllabus betaalt 600 BEF. De avonden vinden plaats in het auditorium van het Seminarie, telkens om 20 uur.

25


DORPSN!EUWS

Te laat voor Expo 58 Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hun ouders bezochten wisse/tien de w'e,eh/tenwonste/ling in Brussel niaar deze 40jarigen kwamen te laat. Natuurlijk, het ene jaar is het andere niet. Vergelijk deze foto maar even met die andere van de 50-jarigen, nog juist geboren in de eerste helft van deze eeuw.

Onze Abrahams en Sara's

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

Gebak van het jaar

Kijkje ook wel eens naar oude foto's in de albums van je familie? Onze ouders en zeker onze groot- en overgrootouders zagen er toch wel enigszins anders uit toen ze vijftig jaar waren. Maar ja, dat was de goede oude tijd en toen was het dagelijks werk toch wel even anders.

Plantgoedactie van de natuurverenigingen "Meer /ioutkanren en Iiugc'ii in het landrhnp en dat met jnheemsjjlantpoed' " flat is de boodschap die de Markvallei met de piantgoedactie wilde bereiken. De actie heeft de steun van het stadsbestuur en bereikte jong en oud. Zo'n 2100 plantjes en 50 hoogstamfru itbomen vonden hun weg naar enthousiaste plantcrs. Goed voor een houtkant van enkele honderden meters en een flinke boom gaard.

IR

Met dit gebak gaat hotelschool Spijker naar de nieuwe eeuw. Je moet toegeven dat het een geestverruiniende en futuristische scuiptuur is.

Ad ve-rL,f.en-t,1 es 314.49.111314.55.04


DORPSNIEUWS

Opgeruimd staat Meer het best John Lijsenstraat, Meerleseweg, Driehoek en Meerseweg. Donkakker, Gestelsestraat en nog andere straten werden aan een inspectie onderworpen. Meerdorp en de Terbeekstraat was de dag van te voren al "clean" gemaakt door jougensen meisjes van dc lagere school. Alle afval werd naar het containerpark gebracht en aldaar gesorteerd.

(4 Verenigingen in Meer reageerden po one! 0/) de oproep van de milieuraad en het stadsbestuur t'oor een oprulinaclie. De o,nget ing van her dorp werd grondig opgekuisr en de deelneniers vinden de in iie voor her/to/ing vatbaar.

De oproep vanuit het stadsbestuur om mee te doen aan een gemeentelijke schoonmaakactie vond in Meer een goede respons. Terwijl in

sommige andere gemeenten de oproep kon rekenen op wisselende belangstelling, daagde in Meer een stevige ploeg opruimers op.

Uit de actie konden enkele conclusies getrokken worden. Ten eerste vonden deelnemers dc actie voor herhaling vatbaar. Het beperkte team dat nu op korte tijd hij elkaar gebracht werd, kan gemakkelijk groter gemaakt worden voor bijvoorbeeld een haliaarlijkse actie. Kan Meer echt schoon gehouden worden. Een tweede conclusie: het is vooral langs cle wegen dat het vuilnil; te vinden ia. Op dc plaat sen waar bewoning is, houden de bewoners meestal zelf hun stoep en straatkant schoon. En ten derde, de transportzonc en autosnelweg zijn de grootste boosdoener. Het opruimteam besloot wijselijk van hier niet op te gaan ruimen. De opruimers vonden dat de bedrijven maar hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze professionele rotzooi door een groep vrijwilligers opgeruimd wordt. Na een warme chocomelk of een borreltje bij de Gild keerden allen toch enigermate tevreden huiswaarts. Vastbesloten om volgende keer met nog meer volk te zijn om Meer definitief van het zwerfvuil te verlossen.

Spaar nu voor een knallende mîllennîumstart!

r

I

vafl 1- 311299..

tot efl

j

A

lik jou. Als je van 16 november '99 tot 15 januari 2000 op een SpaarPlusrekening spaart, kan je genieten van een verhoogde getrouwhetdspremie van 2%* bovenop de basisrente van 2%. Laat dus je spaargeld een vol kalenderjaar opje rekening staan.., en protiteer van de extra opbrengst.

w 1 fles schuimwijn cadeau per 50.000 fr. aangroel in december 99.

Andere SpaarPlus-voordelen: veillige spaarformule • gewaarborgde getrouwheîdspremie - geen kosten • permanente beschikbaarheid van je geld • geen roerende voorheffing op eerste 56.000 Ir. intrest

Kom snel langs om van deze uitzonderlijke voorwaarden te profiteren' SpaarPlos-tarief geldig op 16/ 1/99. voor zover aan de voorwaarden geidig op 16111199 wordt voldaan en bij een mtn,murns.,Ido Vfl 1 miljoen Ir

jr

Anhyp heeft uitstekend nieuws voor jou. Als je in december '99 op de Vlotte of jeugdspaarrekening of op de SpaarPlusrekening spaart. knjg je gratis 1 fles schuimwijn per 50.000 Ir. aangroel. De aangroei mag gespreid zijn over al de spaarrekeningen binnen het gezin. Ook de i tresten tellen mee voor de aangroei. Zo kanje per gezin tot 6 flessen schuimwijrt cadeau knjgen. En zo geeft Anhyp jou alvast een excettente start van het jaar 2000.

ijs

ii

-j

Kom snel langs. Uw Anhyp.bankier zal u met plezier informeren en trakteren!

ANHYP BANK

ANHYP BANK

ANHYP BANK- ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS

bvba

Meerdorp 21 - 2321 Meer - Tel. 031315 72 54 27


DORPSNIEUWS

Jazzclub Nieuws De Marckriver Jazzclub van Hoogsiraten heelt de eer en het genoegen om op maandag 10 januari om 20 uur NORBERT DETAYE te kunnen voorstellen. Norbert Detaye zit in de blueswereld sedert 1965. Van 1966 af tot in 1987 was hij pianist bij de Jeggpap New Orleans Jazzband. Nadien ging hij met groot succes de solotoer op in binnen- en buitenland. In een eerste gedeelte van de avond wordt Norbert begeleid door het Marckriver Jazzclubtrio. Nadien brengt hij een programma 'solo piano' variërend van de klassieke countryblues en gospel tot nightclub-pop, van Jelly Roll Morton tot Tom Waits, van Kurt Weil tot Randy Newman. Impulsief als hij is, doet hij enkel de dingen die hem interesseren. Warm aanbevolen.

Lichtmisconcert Minderhout

'Bob Boon Singers in concert' Vrijdag 28januari 2000 te 20.09 uur programmeert 'Minarte' haar 6de Lichtmisconcert in de St.-Clemenskerk te Minderhout! Een jaarlijks weerkerend evenement dat u zeker niet wil missen. Vanaf het begin heeft Minarte gestreefd naar afwisseling in genres en muziekstijlen. Vorig jaar verwelkomde het Norbert Detaye en de Cotton City Jazz Band. Een waar succes want er was geen plaatsje meer vrij in de kerk. Dit jaar opteerde Minarte voor de 'Bob Boon Singers', een 15-koppig ensemble opgericht in 1963 door Bob Boon, die op 14 februari 1998 overleed. Per jaar vervullen zij zo'n 30 á 40 concertaanvragen waardoor zij te zien en te horen zijn op diverse Vlaamse podia, van parochiezalen tot culturele centra en kerken, op radio en televisie. Door hun typische sound nemen de 'Bob Boon Singers' een unieke plaats in binnen de Vlaamse koorwereld. Voor ons brengen zij het programma 'Bob Boon Singers in concert'. Hierin krijgen bekende melodieën en songs een muzikale meerwaarde door de eigen arrangementen en de moderne keyboardbegeleiding. Het programma bestaat vooral uit 'koor-covers' van popsongs, evergreens en Nederlandstalige nummers. Echt 'kooramusement op niveau', naar ieders smaak. De doelstellingen van Minarte, o.a. een bijdrage leveren voor de restauratie van het kerkorgel (dat stilaan concrete vormen aanneemt) zijn u reeds voldoende bekend. Kaarten kosten in voorverkoop 300 BEF, aan de kerk 350 BEF. Ze zijn te verkrijgen op de pastorij te Minderhout. Dienst voor toerisme en Cultuur Hoogstraten en op tel. 03/3 14 48 99 (Kristin Hermans). (R.L.)

Aperitiefconcert Zoals elk jaar in januari organiseert (le Kunstkring Spijker een aperitiefconcert. Dit jaar wordende muzikale ingrediënten verzorgd door altvioliste Tine Janssens en door pianist Paul Hermsen. Zij brengen muziek van Mendelssohn. Franz Schubert, Johann Nepomuk Huinmel, Henri Vieuxtemps en als afsluiter tangomuziek van Astor Piazolla. Daarbij wordt door de Kunstkring gezorgd voor lekkere hapjes en een glaasje wijn. Als afronder is er een tas koffie met een stukje cake. De organisatoren zijn er van overtuigd dat dc combinatie van het culinaire en het muzikale een groot publiek kan aanspreken. Kaarten aan de prijs van 300 BEF kunnen gereserveerd worden op het nummer 314.55.36. Het concert vindt plaats op zondag 16januari om 11 uur in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker.

I-1OOGSTRATEî4

1 januari: Desperated Company 1-let eerste optreden in het nieuse Floogstraatse jaar vindt plaats in Café De Gelniel in de H.Bloedlaan. Desperated Company treedt er op zaterdag 1 januari vanaf 20.00u op het podium om U de laatste restjes van 1999 uit uw kleren te laten swingen en om uw stramme knoken soepel het jaar 2000 in te loodsen. De toegang is gratis en 's anderendaags is het nog maar zondag zodat u met een gerust hart de eerste maal in het nieuwe jaar uit uw dak kan gaan.(jom) CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94 - Fax: (03) 314 87 17

28

'Bob Boon Singers 'te gast op het éde Lichtnttsconcert.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

L Baarle-Hertog

oratie

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


DORPSNIEUWS

De nonnen van Navarone Toneelvereniging "Willen is kunnen" Dc Wortelse toneelvereniging: Willen is kunnen' brengt in het nieuwe jaar op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari telkens om 20.00u deze komedie van Anton Klee voor het voetlicht in de Wortelse parochiezaal. De regie is ook dit jaar weer in de bekwame handen van Riet Plasmans. Het thema van dit grappig stuk is het volgende: de nonnen zijn niet gelukkig met hun huidige levensstijl in Navarone. Daarvoor zoeken ze een oplossing, waarbij ze van het ene in het andere uiterste vallen. De rolhez.etting is deze keer opvallend vrouwelijk én jong, wat het beste laat vermoeden voor de toekomst van het Wortelse toneelgezelschap. Iedereen is welkom op een van de drie speeldagen. Kaarten zijn te verkrijgen in krantenwinkel t Worteltje op de Langenherg aan 130 fr of aan de zaal aan 180 fr.(jom)

Pl

De VVortelsc ioi,ec'lacteurs cii -medewerkers: vijir. Greet De Brom, Hill ./aitseit, Asti-il Gijsen, Francine Strijbos, Benny Goetschalckx, regisseuse Riet Plasmans, Rik Braspenning, Mies Wil/ems, Gundhi Dokv.

HOOGSTRATEN

Kinderdisco

Kerstconcert in het Begijnhof

Nu de kerstboomvcrhranding half januari niet meer georganiseerd wordt door de KWB, werd een andere activiteit op het programma geplaatst De KWH en KSI openen het nieuwe millennium feestelijk met een echte 'kinderdisco' voor groot en klein. Kinderdisco Stoffel (Michel Stoffels) brengt tussen 14 en 17 uur een wervelend programma van show en dans op zondag 16januari in het parochiecentrum. De dj -ani mator staat constant met een draadloze verbinding op de dansvloer om de kinderen eigen en grote mensen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Niet passief toekijken maar meedoen is de boodschap. De ouders die aanwezig zijn in de zaal worden uiteraard bij het dansen betrokken. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. De toegangsprijs bedraagt slechts 50 fr. De deuren gaan open vanaf 13.30 uur. Alle kinderen tot en niet 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze dansinstuif (ook de kinderen van niet-KWB-leden). Meer inlichtingen over dit initiatief kan je bekomen bij Petrus van den Bogerd, Desmedtstraat 60, tel. 314.44.72. J\HI(I1',I1F(/, ('/1

./(nIgc,cH/(u);

11/l , i411 (II

l6',L4jIil11Jf/(îI

o/

,iii, ir/s.

Dr 51e IeIi,,ile,

alenileit le kersisteer in er volle teugen in.

Lezers schrij ven Van Hoogstraten naar Meer komen sionen heeft zo zijn voordelen. Zo getuigde een gezin dat pas in de Donkakker haar intrek deed. Wij woonden nog maar pas hier of zoonlief mocht niet meer meedoen met de catechese in Hoogstraten. 'Dan had ge maar niet in Meer moeten gaan wonen......was het botte antsi'oord. Zijn Merenaren echt ininderwaardig vanuit Iloogsiraats gezichtpunt of is er een probleem met de kerk die nog altijd een autoritaire toon aanslaat bij de onderdanige parochianen ? In elk getal zoon lief was in de Meerse parochie hartelijk welkom. Als je in her Seminarie op school zit enje bent tussen de hoogst ra atse jeugd opgegroeid ligt het volgen t'an dc catechese in Meer toch niet zo voor dc hand. Als tredanachterafhoren darjongens van Minderhout en Rijkevorsel wel in hloogsrraren Carec/tese volgen t/au ben je toch stel een stuk op je teen getrapt.... Wa / 'jaar goed in 1-ïoog,viroiet; geri,vmiu/ ie hebben, zijn we nu blij uni we in Meer welkom zijn.

M.D.

Zondag 16 januari 2000 organiseert de KWB een kinderdisco in de parochiezaal. 29


DORPSN!EUWS

25 jaar Vriendenkring

Alana Pickels terug naar Australie

Alana Dante kent ze ondertussen maar al te goed en ook pickles lust ze graag, maar van Wortel heeft ze vorige week afscheid genomen. Alana Pickels uit Brishane. Australië, logeerde een jaar bij Marianne Piret en Willy Van Springel uit de Moerklokstraat in Wortel, in het kader van een AFS-uitwisseling. Als studente begon ze vorig schooljaar in het Spijker aan de richting STW in het 5de jaar en deed ze na de grote vakantie verder in de opleiding Bakkerij. 'In het begin zijn Belgische mensen wat meer afstandelijk. Bij ons zijn ze opener en spontaner, veel sneller geneigd vreemden op te nemen. Als je hen echter beter leert kennen, zoals ik bijuoibeeld deed in de Wuitelse Faiifate of iii de Cahier, dan zijn Belgische mensen echt wel heel tof .' Ook de overgang van de stad (Brisbane) naar een klein dorp als Wortel is een hele aanpassing. 'Hier kent iedereen iedereen en wisten ze ook allemaal meteen dat ik "die Australische" was.' Anders aan l-loogstraten was bovendien dat er veel meer 'jeugdgroepen' actief waren. Zo werkte Alana bijvoorbeeld een week bij Kwispel als leidster. In het jaar dat ze hier verbleef, heeft ze vele vrienden gemaakt en al bij al vond ze het een heel plezante ervaring eens te verblijven in een ander land. 'Vooral de pralines zijn heel lekker', zegt ze lachend. 1-let opkomende koude winterweer vindt ze maarniks. in Australië is het opdit moment dan ook zomer. 'Als ik ginder aankom, ga ik met mijn vriendinnen zwemmen in zee en wat zonnen op het strand.' Daar zal ze ongetwijfeld wel eens terugdenken aan de goede tijd in Wortel en Hoogstraten. (jxm)

ScfioonheicLssa[on Lieve De 7vfeester Lanqcnberq 30 232.3 seartet O_ 314.5515 Enle[op af5praak.- Ookbij U tuC

jicure . 'Pedicure (etaatsverzorging . Ontflaringen - faquif[age 30

141

Op 20 november organiseerde de Vriendenkring van het personeel van de strafschool een groots feest ter gelegenheid van hun vijjèntwintig jaar bestaan. Het huidig bestuur van de Vriendenkring bestaat momenteel uit JefBut.s (ere-voorzitter), Ludo Jans.sens (voorzitter), Jo.ç Aerts (ondervoorzitter), Ivo Staes (secretaris), René Vermeiren (schatbewaarder), en de bestuursleden: Den is Brosen,s, Roger Bolckmans, Pierre Geenen, Dannv Schricx, Michael Meetis, Frans Van Peer, Constant Van Nuffel. Peter Eelen en Rudi Segers waren niet aanwezig hij het nemen van defto. Jos Aerts kreeg nog een speciale vermelding omdat hij mede-oprichter was en zodus al 25 jaar in het bestuur zetelt.

Pater Luc in hogere sferen

t.

7F,

:•

-.:•

Ter gelegenheid van zijn 65" verjaardag wilde de werkgroep ton dc kinderviering Paier Lite eens verrassen met een origineel cadeau. Zijii parochie komt alt,d opde eerste plaats en omdat hij zo een gewone man onder de mensen is, wilde men toch eens een keer dat hij O zij/t parochianen neerkeek. Na een uur met de luchtballon in hemelse sferen te hebben vertoeft!, kwam hij gelukkig weer met beide benen op de grond. Pater Luc, bedankt voor alles ii aar ga nog niet niet pensioen want er is op 'de dreef' nog genoeg te doen.


DORPSNIEUWS

Wortel verliest zijn oudste inwoner

Gust Van Aert overleden

Bij voor het Ier perse gaan van dit nummer vernam de redactie van De Hoogsiraatse Maand het overlijden van Gust Van Aert in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 december. Wortel verliest met deze 94-jarige volbloed Wortelaar zijn oudste inwoner. Jarenlang was hij actief als slachter, beenhouwer en herbergier. Tussendoor ontpopte hij zich ook nog tot Wortels voetbalmonument als meclestichter van Wortelina en vader van Jos Van Aert, die ooit nog de paars-witte kleuren van Beerschot ver dedigde. "Het is wel een hondenstiel, zwaar werk, altijd

in de kou, in de wind en in het slijk. Maar ik heb nooit iets anders gewild. Mijn vader was slachter en van kindsheen af wilde ik dat ook wor den", vertelde Gust in het de winter van 1992 nog aan De Hoogstraatse Maand. Opgroeien deed hij in en rond café De Zwaan, uitgebaat door zijn vader op de plaats waar zich nu 't Worteltje bevindt. Van caféhouden alleen was toen niet te leven, want de Wortelse dorpsgemeenschap alleen telde zo'n twintig kroegen. Ze fungeerden als sociaal en cultureel centrum, in de jaren dat de televisie zijn intrede nog niet had gemaakt. Op zijn 12 verliet Gust de schoolbanken, en ging in volle Eerste Wereldoorlog als kalverhoeder aan de slag in Wortel-Kolonie, pal op de grens tussen het bezette België en het neutrale Nederland. "Ik herinner me nog dat wij als jonge bengels dicht bij de 'dodendraad', de elektrisch beveiligde afsluiting tussen België en Nederland, mochten komen. De grote mensen mochten daar niet komen, wij wel. Tijdens de middag ging één van ons naar huis om het warme eten op te halen en zo hoorde ik op een dag dat de oorlog gedaan was. Ik terug naar dc Kolonie en samen niet Jefke Van Opstal. mijn maat, joeg ik de beesten over de grens, tot ver in Castelré, waar we jaren niet hadden mogen komen", wist Gust zich nog te herinneren. Het was 11 november 1918, 'De Groote Oorlog' was voorbij. Twee jaar later trok hij naar Turnhout, waar hij aan de slag ging als inwonende beenhouwersknecht. In 1933 trouwde hij met Jeanne Van De Looverenbosch uit Rijkevorsel, niet wie hij in Wortel een beenhouwerij begon. Tweejaar later nam hij van zijn vader ook café De Zwaan over, zodat hij helemaal in het voetspoor van vader stapte: caféhaas, heenhouwer en slachter. Ja-

renlang ging hij bij iedereen in het dorp die varkens hield (toen nog een vrij algemeen verspreide gewoonte) langs om de dieren te slachten. Tot 1964 zou hij in De Zwaan blijven wonen daarna trok hij naar het huis ernaast

Houten klompen Gust was ook een van de oprichters van voetbalclub Wortelina, de voorloper van de huidige voetbalclub VNA Wortel. Met houten klompen werd in Wortel voor het eerst 'gesjot' onder Dc Boomkes. De nood aan een echte club deed zich gevoelen, en op de Bosuil werd een voethalveld aangelegd. Iedereen legde vijf frank uit, en niet de zo verzamelde 75 frank kon de eerste échte voetbal worden aangekocht. De pastoor verzette zich hevig tegen de club, want hij verwachtte zijn parochianen zondagnamiddag op t Lof. Voetbal, dat was de zonde. "Tot op de dag dat we een voetbalmatch organiseerden ten voordele van de bouw van de parochiezaal. Toen moest de pastoor zelf naar de match komen kijken", vertelde Gust. En ook nog: "Om liet geld was het ons niet de toen, zelfs niet om de competitie. We wisten zelf maar amper waar we stonden in de rangschikking." Zijn inzet voor het voetbal bracht Gust zowaar voor 'meneer dej uge' in Turnhout. Een voorval dat hij jaren later nog altijd heel smakelijk uit de doeken kon doen: "Het gebeurde tijdens het teren van de voetbal. De mannen hadden al goed wat op en toen was er ene die zijn broek liet zaken om aan iedereen te laten zien dat zijn p... toch een respectabele lengte had, ook al was hij zelf maar klein uitgevallen. Dat waren zedenfeiten toen, en we moesten met wel dertig man naar het tribunaal in Turnhout. Voor de man in kwestie liep liet goed af want wij hadden 'niets gehoord of gezien'. Maar de voetbal in Wortel kreeg er wel een slechte naam door." Wortel verliest met Gust Van Aert een van de laatste getuigen van het Wortel zoals dat er bij liet begin van deze eeuw uitzag.

De Langenberg in 't nieuws Ook de voorbije weken was het verkeer op de Langenberg weer uitgebreid in 't nieuws. De verraderlijke bochten en de te hoge snelheden eisen daar al jaren een erg hoge tol aan doden en zwaargewonden. De bewoners van de Langenberg zijnde situatie stilaan beu aan 't worden. De miserie van de stukgereden voortuinen en kapotte opritten om nog maar te zwijgen van de voortdurende confrontatie met het menselijk leed van dode, zwaargewonde en aangeslagen mensen die telkens opnieuw bij hen worden binnengebracht, worden stilaan te veel.

Borden Een paar weken geleden werden alle bochten volgepropt met waarschuwingsborden en toch zijn sindsdien alweer verschillende ongevallen gebeurd. De enige oplossing is, naar mijn mening (maar wie hen ik?), zelfdiscipline van de chauffeurs, een snelheidsvermindering tot 70

kni/u op het gevaarlijke stuk, controles op de naleving ervan en de nodige strenge boetes voor overtreders. Maar dat ligt, denken sommige mensen onterecht, minder goed in dc politieke markt. Gaat men alweer wachten tot er ook onschuldige doden, fietsers of voetgangers, vallen om fatsoenlijke maatregelen te nemen. Want vooral fietsers zijn een erg gemakkelijke prooi op de Langenberg omwille van de erbarmelijke staat van de "fietsstroken" die, in afwachting van fatsoenlijke fietspaden, nog altijd hij de minste regenbui onder water staan, op sommige plaatsen vol slijk of graspollen liggen en afgeboord worden met wegboorden die vlak naast het fietspad tot 20cm omhoogrij zen door uitdijende boomwortels.

Oranje Nu scheuren de verantwoordelijken voorbij in hun oranje wagentjes en zien zelfs niet meer wat er aan de hand is. Als auto's maar vlot kunnen rijden, als wegaansluitingen maar niet te scherp zijn, als de verkeersdrempels maar niet te hoog zijn, want dat is ozo lastig voor (vracht)wagens en landbouwtractoren. Fietsers en voetgangers zijn ook in onze gemeente nog altijd te weinig van tel. Maar wat er werkelijk schort kan iedereen pas weten als men met de fiets naar het werk rijdt in plaats van niet z'n lamme kont in een auto te ploffen om naar het werk te rijden, een paar kilometer verder. Ik wens u een vredevol en gelukkig 2000 (joni)

Men zou bijna terug beginnen verlangen naar de tijd van de "kantonnier" die met zijn fiets alle wegen afpeddelde en zo vlot alle mankementen kon bespeuren.

31


DORPSNIEUWS toolr

Prachtig kerstconcert bvba Plurale Tantum is de Latijnse uitdrukking voor een woord dat alleen in het meervoud bestaat. Het meerstemmig jongerenkoor dat op zondag 12 december in onze kerk aan het werk was, heeft deze uitdrukking tot zijn naam gekozen: meerstemmig, veel jongeren. In minder dan drie jaar wisten ze zich een stevige reputatie te verschaffen en brachten het reeds tot Nationaal Kampioen van het jongerenkorenfestival in Nederland. Zij deden hun reputatie die zondagmiddag alle eer aan. Onder leiding van de 18-jarige Ruben De Grauw en begeleiding van de 16-jarige pianist Rogier Telderman bracht het koor een bijzonder mooi programma. Meerstemmige kerstliederen uit de rijke Europese traditie, Andrew Lloyd Webber, Engelse Christmas carols; ze brachten het allemaal schijnbaar zonder moeite. In het mooie kader van onze oude kerk bezorgden zij de luisteraars een prachtige namiddag. Deze laatsten kregen tijdens de pauze een glaasje glühwein aangeboden door het kerststalcomité. Na het concert werd, met een toemaatje van het koor, de kerststal op passende wijze geopend.

22

$GS

8

101*4

Hoewel de belangstelling redelijk groot was, is het toch zonde dat er nog plaatsen open waren. Nogal wat muziekliefhebbers van buiten ons dorp waren op de veelbelovende affiche afgekomen en werden niet teleurgesteld. Zoveel kwaliteit, voor zo weinig geld en zo dicht bij huis. Er zijn veel slechtere manieren om een winterse zondagmiddag door te brengen. (J .F.)

'N

IIivaIe Toiiiiiiii zorgde in de koude vooravond roor Iiarrrerwarniende klanken hij de opening van de kerststal.

Tilde/is een glaasje giühwein niet de buren de prestaties van het koor bespreken. 32

3

431

S


DORPSNIEUWS

Grootouderfeest in een te kleine parochiezaai.

Met de eerste twee dagen 150 bezoekers en de derde her dubbele was de parochiezaal weer een heel stuk te klein om de bezoeker.r van het grootouderfeest een comfortabel onderkomen te bieden. De show stond in het teken van Filip en Mathilde, toevallig of niet net dezelfde namen als prins Filip en Mathilde die een week later in Brussel trouwden.

Viering 30-jarigen Mcciie Op 6 november schaarden de 30-jarigen van Meerle zich rond de feesttafel in de Voorthoeve. Het feestconiité onder leiding van voorzitter Eddy Van Den Ackerveken was terecht verheugd over de ruime opkomst. Nostalgie heerste alom, het lerarenkorps van weleer werd opnieuw door de mangel gehaald, oude vetes werden vereffend. Velen hadden hun jongens- of meisjesachtige blik nog niet verloren. Anderen waren er duidelijk niet in geslaagd te ontsnappen aan de tand des tijds. Het feestje duurde lang, zeer lang... Omstreeks 6 u. 's morgens werd de laatste moedige dertiger met zachte hand de deur gewezen. Het was mooi geweest, velen blikten reeds enthousiast vooruit naar de volgende reünie, ... in het jaar 2009. Bovenste rjj v.l.n.r. Bert Schrauwen, Stanv Verbreuken, Colinda Christiaenen, Ton? Kusternians, Rudi' Van Bergen, Monique Hendrickv, Marleen Jochems en Christine Verheyen. Middelste rij v.l.n.r. Jackv Jansen, Miranda Romhouts, Tinne Ronimens, Liliwie Van Bu.tel, Tom hoeven, Koen Verhoeven, Koen Laurijssen en Marc Janven. Onderste rij. v. In. r. Liie /%qichielscn, Johan Daenis, André Peleknians, Johan Vinck, Eddy Van Den At-kei ve1en en Kuen Goos.

33


DORPSNIEUWS CEREMONI EWAGENS

DE DIEPT BVBA

Millennium bingo van de bloedgevers

Diepte 2 2330 Merksplas Tel. 014163.32.73

-

GSM 0476167.70.41

Vuw liuwelijkeil. gouden brLiiloften en alle mogelijke gelegenheden verhuren wij uit eigen stal verschillende Mercedes cabriolets uit de jaren dertig en vijftig Lwarte volgwagens Mercedes L klasse, nieuwste modellen Reeds meer dan 20 jaar ervaring Ceremoniemeester enz. Breng ons vrijblijvend een bezoekje na telefonische afspraak

De bIoedge'ers 'jerdeij Iiiui bingo wond, de :oveelste von de eeuw, de laatste millennium.

TE HUUR Appartement (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) in Hoogstraten. 6000 fr/m. Tel. 03/314/39/20

(tussen 18 en 20 u.)

Eg

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Adverteren: 4.4 9.11

34

v(111

het

Als u een oldtimer wilt kopen, kan u ook steeds bij ons terecht.


DORPSNIEUWS

Warrig advies over GSM-Zendmast in Meerle Op vraag van hel gemeentebestuur bracht hel bestuur van de Meerlese dorpsraad een op zijn minst 'warrig' te noemen advies uit over de vraag voor inplanting van een GSM-zendmast aan het kerkhof in Meerle. Alhoewel ze ook in Meerle vinden dat er nog steeds niet met zekerheid kan gezegd worden of de straling van de zenders al dan niet schade kan herokkenen aan de gezondheid, kan een meer derheid van het bestuur instemmen met de plaatsing van een dergelijke mast in Meerle. Over de plaats waar die mast dan wel moet komen, daar is men niet helemaal uit. Tegen de voorgestelde inplantingsplaats van het gemeentebestuur (aan het kerkhof— zie DHM nr. 174 van 1.10.99) is immers een tegenvoorstel gekomen van de Vrije isschool van Meerle. Het voorstel en het ndpunt van de school liggen aan de basis van t advies van de dorpsraad. school zegt "in principe" tegen de plaatsing an deze zendmast te zijn in de woonkern. Dat principe wordt echter snel losgelaten, want zo zegt de school, "gezien de besluiten tot plaatsing vastliggen wil de school graag zelf een plaatsje van zijn terrein ervoor vrijmaken, nI. op liet laatste stuk van de speeltuin van de kleuterhooI". De redenen hiertoe zijn niet princiccl, wel financieel. De school zegt aan geincentebestuur en dorpsraad dc aan de plaatsing verbonden inkomsten (ca. 150.000 Bef.) per jaar) goed te kunnen gebruiken. Argumentatie daarbij is dat de werkingstoelagen van de school de enige inkomsten zijn en dat zij het in vergelijking met de gemeentescholen met minder middelen moeten stellen. De gemeente legt daar Immers gemakkelijker geld uit eigen gemeentepot bij Om die reden verzoeken zij hel gemeen-

tebesluur hun dcie extra inkomsten te gunnen. Zo te zien kiest de Meerlesc school dezelfde weg als de vrije school van Minderhout. Die heeft ook een mast op zijn terrein toegestaan vanwege de daaraan verbonden extra middelen. Het gevolg in Meerle zou wel zijn dat de gemeente hier dezelfde inkomsten zal moeten derven. De wijze waarop dit dossier in Meerle tot hiertoe wordt behandeld, roept zonder twijfel een aantal vragen op. Behoort de dorpsraad en later de gemeenteraad niet het algemeen belang te verdedigen en doet ze dat door middelen van het bestuur te verschuiven naar een instelling die niet onder haar bevoegdheid valt? Dat de school ook de kinderen van Meerle eigentijdse handboeken, materialen, goed ingerichte lokalen, kindvriendelijke speelplaatsen wil geven is niet meer dan normaal, hierover zou geen twijfel mogen bestaan. Maar kan een vrije school beroep doen op middelen van de gemeente? Moet zij hiervoor niet hij haar eigen bestuur aankloppen? Kan een school voor 'de centen' zijn principes (tegen een zendmast) zomaar opgeven? Tot hiertoe enkel vragen, nog geen antwoorden. Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van het standpunt van de dorpsraad en van de vraag van de Meerlese school. Wat de uiteindelijke beslissing zal zijn, is nog niet geweten. De herlokatie van de mast naar de speeltuin van de kleuters wordt nog onderzocht. Het laatste woord is hierover alleszins nog niet gezegd. (J.F.)

Open vergadering van de dorpsraad Dinsdag 11 januari 1999 om 20.00 uur stipt houdt de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering. Iedereen die geĂŻnteresseerd is in alles wat Meer aanbelangt, kan dan terecht in de refter van de gemeentelijke lagere school. Zit u met een mening en wilt u ze kwijt, dan is deze openbare vergadering van de dorpsraad uw kans. Of wilt u gewoon de hangende dossiers kennen. Hoe zit het nu met de HSL? Wat zal er in 2000 nog allemaal gebeuren op gemeentelijk vlak ? U kunt aan een van de bestuursleden van te voren een briefje met een vraag overhandigen zodat deze in de vergadering kan behandeld worden. Of u kunt ze in de vergadering rechtstreeks stellen. Het grootste gedeelte van de vergadering zal echter in beslag genomen worden door het behandelen van de prioriteitenlijst die de dorpsraad zelf heeft opgemaakt en welke met het schepencollege zal doorlopen worden.

Advertenties

rC

314.49.111314.55.04

35


DORPSN!EUWS Noorderkempen

VELT-Alg. ledenvergadering

Geen doorgang

In dc refler van de Gemeenteschool in Wortel. ingang Kerkpad. wordt op vrijdag 14januari om 20.00u dc algcmenc ledenvergadering ge houden. Op de agenda staan: het jaaroverzicht en kasverslag '99 en de voorstelling van het jaarprogramma en de activiteiten van 2000. Ook de leden kunnen uiteraard ideeën leveren en voorstellen doen. Aan de hand van een diareeks kan men kennis maken met MarieFrans en kunnen we proeven van de heerlijke bio-pralines van deze dynamische leden. Nakaarten kan bij een flatje en een droogje. Vooraf inschrijven is niet nodig. Ook nietleden zijn van harte welkom. Vrijwillige deelname in de kosten jom)

Nieuwj aarswandeling Even was er /100/). Bij (Ie werken aan de Buizel.straat werden de paaltjes in de Salm-Salmstraat tijdelijk weggehaald om de verkeersstroom wat te spreiden. En veel drukker werd her nier in de richting van het Groenewoud, zo hoorden we zeggen. En ze kwamen toch weer. Sedert meer dan twee jaar ij..ert het gebuurte, de dorpsraad en de verkeersraad oin deze hinderPALEN voorgoed te laten verdwijnen. Het college van burgemeester en schepenen heeft lang getalnidinet hun beslissing, zefs na een rondvraag bij alle betrokken inwoners waarvan de meerderheid ze liever zag verdwijnen. Blijkbaar niet iedereen, en nier de minste, want ze keerden weer na beëindiging van de werken. Een geprivilegieerde wijk zou je onderhand gaan denken. Eerst wij, dan de 01) de gemeenteraad van 13 december kwam de zaak ter sprake. Niet ten gronde echter, want eerst moeten ze nog een vroeger politiereglenient hierover wijzigen. Het kan toch duren hé.

Kaartavonden De komende weken wordt in Wortel gekaart op 14januari door het gehuurte Sint-Janskring, op 18 januari door de Vriendenkring van WortelKolonie en 18 februari door gehuurte Poeleinde. Inschrijven kan vanaf 19.30u, de kaarten worden gedeeld vanaf 20.00u. Iedereen is welkom in de parochiezaal.(jom)

Dropping Een dropping blijft een spannende activiteit: niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging. maar ook voor volwassenen. In Minderhout mogen en kunnen wij hiervan getuigen. De voorbije jaren hebben telkens een honderdtal volwassenen en kinderen deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van de KWB. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel het noorden kwijt. Na de bustocht word je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Uitgerust met reflecterende armbanden en jasjes en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaan de droppers hun eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. 36

Hulpmiddelen, zoals kompas, venekijker, stafkaarten, poolster... zijn uiteraard toegestaan. Loop je ondanks je slecht oriëntatievermogen of al je hulpmiddelen toch nog verloren, geen nood. Elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat ze echt kwijt zijn. Op de verzamelplaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. Spreek af met je buren, familie en vrienden want het belooft weer een loffe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan? Ook geen probleem! De KWB zal je wel een paar groepen voorstellen waarin jeje wel zal thuisvoelen. We vertrekken op zaterdag 29 januari om 19.30 uur, de deelnameprijs bedraagt 200 fr. voor KWB-leden en 300 fr. voor niet-leden. Liefhebbers inschrijven voor 23 januari hij Fons Muesen, Markwijk 4. tel.3 145569.

Kerstboomverbranding Die mag je niet zelf in de eigen tuin houden. Wel is het verzamelen geblazen op zaterdag 15 januari achter zaal Pax waar een grote stapel kerstbomen zal te wachten liggen om onder het goedkeurend oog van velen, bij een hapje en een drankje, tot een hoopje as verbrand te worden. De opbrengst van de verkoop van drank en eten komt ten goede aan de werking van de Fax.

Op zondag 2januari om 14.00u stipt start in het hartje van de Wortelse Kolonie aan Bootjesven de KWB-nieuwjaarswandeling. De 8 km-lange wandeling volgt het Jan Huetpad. Onderweg zal een nieuwjaarstractatie niet ontbreken. De gepaste gelegenheid om een frisse neus te halen en iedereen het beste te wensen in het nieuwe millennium.(jom)

FC De Statie

Parate kennis? Voor de dag ermee! Voor de 61 maal reeds organiseert voetbalclub De Statie uit Hoogstraten een quizavond en dit op vrijdag 21januari 2000. Vorige uitgaven kenden een massale toeloop en de innchters hopen nu op een even groot succes. Prettige vragen en de vlotte presentatie van een neutraal spelleider dragen de quiz naar een prettig en onderhoudend niveau. Daarbij moet je geen uitgesproken specialist zijn of een super-intellectueel, vragen naar ieders gading! Iedereen mag ook deelnemen, spreek af met vrienden en vriendinnen en vorm een ploeg. die minimaal uit vier of maximaal uit acht personen mag bestaan. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 BEF per persoon en het kan gestort worden op rekening 035-1501376-51 van FC De Statie met vermelding: inschrijving cluiz 21/01/2000 met de naam van de inschrijvende ploeg. Inschrijven kan ook rechtstreeks bij Fons Jacobs, Witherenweg 19b 2322 Minderhout. tel. 0313145717. Plaats van het gebeuren: Zaal PAX Dr. Versmissenstraat 3, 2320 Hoogstraten. De start is stipt te 20.00u en ter plaatse kan nog ingeschreven worden lot 1 9.45u! Deelnemen is belangrijker dan winnen, een prijzentafel wordt echter niet vergeten! Inschrijven dus!!!


DORPSNIEUWS

Kappingen zonder vergunning in de Ramen

Kijk zeker niet omhoog

4i

Nog 1Il(U1I/)cIS 11(1.5 ('0/1 dccl 1(111 lie' kIl/nl',! l'Cll(OLhl )/ 110 /110/Ole c!Çl'iOIIl/ hcgoJl iiici lid rooien van de bomen zonder vergunning. De boswachter kwam tijdig tussenbeide. De stronken werden niet uitgegraven. Hopelijk komt dit stukje natuurschoon in de lente weer tot een spoedig en volledig herstel.

Al sinds mensenheugenis bestaat de Ramen als een broekbos in de vallei van de Raamloop. Deze smalle strook natuur is hetgeen nog overblijft van wat ooit de Oude Hei en de Ramen was. Een pareltje van natuur langsheen de wondermooi kronkelende laaglandbeek 'Raamloop' en 'Beek', dit laatste is het riviertje waarnaar het gehucht Beek genoemd is. Ruilverkaveling en de "Moderne" tijd kregen echter de bovenhand en de Raamloop en Beek werden rechtgetrokken en de oude Hei platgegooid en doorkruist met wegen. De Oude Hei is nu een uitgestrekt landbouwgebied. In de vallei van de Raamloop rest nog een smalle strook natuurschoon van enkele hectaren. Landschappelijk domineren de bosjes van de Ramen op Beek nog alli jd de liuii,.uii. ZuIldLI dc Ramen zou je vanaf de Meerseweg een banaal vergezicht krijgen tot aan de autostrade. E-19. Ve inwoners van Beek zijn dus tevieden niet dc fmin zoals hij nu is en willen dat liefst z' behouden zien. Sinds het doorvoeren van de ruilverkaveling is de Ramen stabiel, dit wil zeggen, er veranderde

zo goed als niets meer. Op het gewestplan wordt de Ramen bestemd als landschappelijk waardevol gebied en de bossen zijn beschermd door het bosdekreet. Dat alles belette de nieuwe eigenaar van een stuk van de Ramen onlangs toch niet om het toch maar eens te proberen. Maar net was een strook bos langs de Raamloop in Meer van eigenaar veranderd, of hij haalde zaagmachines bulldozer en kraan te voorschijn om dit stukje natuur van de aardbodem te laten verdwijnen. Dat was echter zonder de boswachter gerekend. Nog cle7.eltde dag werd proces verbaal opgemaakt en de werkzaamheden stilgelegd. De dagen daarna werden er toch nog volop struiken ontworteld en in de grond gestopt. Daarna vieleti de wei kzaaiiiliedcii stil.

IVaar liet schijnt -ive hebben liet zeij cog nier vastgesteld- hangen deze borden te laag voor sommige mensen. Wie dan nog in de richting van de pijl kijkt, die kan er als het waar is wat ze zeggen- dan een buit of blauw oog aan overhouden.

Kerk niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Deze stilte is een angstige stilte van hen die de Ramen ecn warm hart toe dragen. Het is te liupcn dat dc gctrotfen maatregelen de eigenaar ziilkn doen inzien dat cle Ramen de Ramen moet blijven. En dat het niet langer meer ogaal de mensen voor een voldongen leit te plaatsen maar dat wetten er ook zijn om te respecteren.

Tuinieren midden in 't stad Wie wil er een voikstuintje bij het begijnhof Bij het beeld dat we hebben van een begi jahofhoren als vanzelfsprekend volkstuintjes, zekerhij een landelijk begijnhof als dat van Hoogstraten. Nu het hof gerestaureerd is komt er tijd om die laatste details inte vullen. Daarom gaat Het Convent op zoek naar inwoners van Hoogstraten, die in overleg met hen volkstuintjes willen intekenen hij het begijnhof. Op de eerste plaats achter de rij hoge huizen van het nieuwe erf en eventueel op het bcgijnhof zelf. Het Convent stelt de grond ter beschikking en samen met cle kandidaat tuiniers gaan zoeken ze uit hoe en welke vorm de tuintjes kunnen krijgen. Omdat we over een monument spreken zal ook de administratie Monumenten en Landschappen advies uitbrengen om tot 'volkse' tuintjes, zoals ze er eeuwenlang geweest zijn, te komen. GeĂŻnteresseerden nemen contact op met het secretariaat van Het Convent, Begijnhof 26. Tel (03)3148885.

Dc gc'hanchcaplcnrercni,ging c(nhtrolcer(lc openbare gebouwen op toe gankelijheid voor rolstoelgebruikers. En wat stelden ze vast, ja zelfs in de kerk kunnen de rolstoel gebruikers iliet binnen op eigen kracht.

37


DORPSNIEUWS

De Sint viel uit de lucht op het Spijker

11.11.11 In Meerle werd tijdens de straatactic ruim 55.000 Bef, opgehaald, wat niet slecht is, maar toch merkelijk minder dan vorige jaren. Erik Vinckx, de man die Ier plaatse de actie hogeleidt, laat ons hierover het volgende weten. "Vooreerst hartelijk dank aan alle gulle .whcnkers en de talrijke vrijwilligers. Toch spijt het mij te moeten zeggen dat bepaalde Siraten niet bezocht z(jn, omdat zij clie hier zouden rondecicin. op het laatste ocnhlilt vcrçteh' I,'ti gaan. Ik kan niet meer doen dan mijn excuses aanbieden een die genen die hun omslag hadden klaarliggen maar vergeef op ophali mg vachtmen. Hei gaat hier om de Lhaamseweg, Rondeel weg, Gemeenteplein en Oosteneinde. Voor de actie i'an volgend jaar ben ik dus voor deze straten en i'oorde Wissel nog op zoek naar vrijwilligers. Wie wil helpen hoeft niet te wachten lat navemberon, zich Ginbur iv tanken. Dai mag vanaf nu bij Rik Vinck.x, Meerledorp 74 (vanaf 1 maart op nr. 2 1) — tel.315.4784." (J.F.)

Meerlese dorpsraad Da; Gads ocçcn ()/liIoorga)ncIcI!jk ja, %1CTcII dc niceste mensen wel. Maar dat dc Goede Sint soms ook vreemde paden verkiest, is iets minder bekend. Dat bleek maar al te duidelijk toen op vrijdag 3 december plots een helikopter landde op de sportvelden van het Spijker. Die had niemand minder aan boord dan Sinrerklaas en zijn knecht. Ook 'grote kinderen' willen nog wel eens verwend worden. Op de humaniora van het Spijker bestaat al lang een traditie om dat nog even te doen vlak voor de examens, zo rond de tijd van Sinterklaas. De leerlingen vinden 's morgens snoepjes op hun bank en een geschenkje voor de klas. Dat is het signaal om over te gaan tot massale zang van sinterklaasliedjes met alle leerlingen samen die slingers vormen doorheen de hele school. Meestal loopt dat nog wel even door in het eerste lesuur, maar daar heeft niemand echt problemen nice. in de namiddag is het dan pas voorgoed feest. Dan worden de lessen vervangen door een toneelstuk, in geoefend en opgevoerd door de leerkrachten die zich op die manier eens van een andere kant laten kennen. De inspanningen die de gezamenlijke leerkrachtenploeg levert om er een prettige dag van te maken zijn niet gering, ook al omdat het einde van een trimester andre drukte meebrengt. Maar oni een goede traditie in ere te houden, heeft iedereen het er blijkbaar graag voor over. De leerlingen zullen dat immers over een paar maanden weer grif belonen in de vorm van een leerkrachtenfeest dat zij helemaal zelf organiseren. Zo kan zelfs het leven op school zo nu en dan voor iedereen plezant zijn! (MV)

Levenslij n Levenslijn is de jaarlijkse campagne van VTM ten voordele van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dit jaar heeft de actie tot doel geld in te zamelen voor fundamenteel onderzoek op het domein van astma en allergieën. Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft beslist om medewerking te verlenen aan deze actie die loopt van januari tot 1 april. De Lcvenslijnstickers worden weerom verkocht aan de prijs van 100 BEF. Aan de Hoogstraatse verenigingen wordt gevraagd of zij deze stickers willen verkopen. Deze zijn af te halen op de afdeling Welzijnszaken. Afrekening gebeurt achteraf. Voor meer inlichtingen kan men terecht op het nummer 340.19.53.

38

Rijbewijs halen Of alleen nog maar eens je kennis van de wegcode opfrissen. Het kan. Alsje lid bent of wordt van de KWB en een aantal vrijdagavonden Vrij bent. Vanaf vrijdag 7 januari organiseert de KWB gedurende 6 avonden de theoretische lessen voor het behalen van het rijbewijs. Vanaf 19 uur wordt er begonnen in zaal Pax. De lessen zijn vooral bedoeld voor jongeren die net 18 geworden zijn of binnenkort deze leeftijd bereiken. Ook de begeleiders worden verwacht. Die moeten wel KWB-lid zijn maar dat kan geen probleem zijn. Wie geen leerling is, noch begeleider en wat wil bijleren, is ook altijd welkom. Hier nog eens de datums: 7, 14,21 en 28januari, 11 en 18 februari.

Op miiaan dag 17 jan uari 2000 worden cle Meerlenaars in de parochiezaal verwacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Bij het begin van het verkiezingsjaar 2000 mogen ze de gemeentebestuurders nog een keer ondervragen over het gevoerde beleid in de gemeente en ze tegelijk polsen naar de wensen van de dorpsbewoners. Als leidraad voor de komende vergadering geven we hierbij nog een keerde vorig jaar geformuleerde 'prioriteiten': - Aanleg van een fietspad Meerle-Meer (ontwerper voor de weg Meerle-Meer— met inbegrip van een fietspad - is reeds aangesteld, de kost wordt op 100 miljoen geraamd en zal zeker over twee jaar gespreid worden). Zebrapaden op de doortocht door Meerle aan de Dalweg en aan de Hazenweg - Herstellen van de zitbanken op het gemeenteplein - Controle op sluitingsuur van de Meerlese cafés - Krotwoning in Meerledorp (over drankenhandel) en op de Voort - Optreden tegen foutparkeerders (aan de kerk) - Vuurwerk zorgt steeds vroeger op het jaar voor problemen - Herstelling van fiets-/voetpad op Ulicotenseweg na privé-bouwwerken - Veelvuldige verkeersovertredingen, vooi'al snelheid in de woonwijken - Belbus voor +65 en lijnbus langs de Voort (de Lijn reageert negatief op deze vragen). -

Daarenboven staan allicht nog een paar punten van vorige jaren open die nog niet aangepakt werden; denken we maar aan het Speel - en Sportplein dat vorig jaar nog vbhr de zomer zou klaar geweest zijn, het wandel- en fietspaadje achter de bomen op de Ulicotenseweg, de bejaardenwoningen aan de kerk. Doe daarbij nog nieuwe discussiepunten zoals de inplanting van een GSM-mast achter de school en we zullen die avond zeker geen gebrek hebben aan gespreksonderwerpen. Wil je een vinger aan de pols houden in je eigen dorp, dan zien we mekaar op maandag 17 januari om 20 uur in de parochiezaal. (J.F.)


DORPSNIEUWS

De sliinste van '1 dorp Vs ie wil er iiie t graag niet /.on etiket ri ni dl open! Natuurlijk krijjc /O'n titel niet viii ii moet eerst aangetoond worden. 1-let ouder comité van de Kliintoren (onze eigen school) geeft je daar op zaterdag 19 februari 2000 alle gelegenheid toe. Die avond heeti immers dc - bij mijn weten toch - allereerste Dorpskwis (of qlii7) van Meerle plaats. Nee, je moet nog geen verontschuldigingen beginnen zoeken omdat je vreest niet alle vra gen te kunnen oplossen, het zal geen quiz voor alleen maar 'bollebozen' zijn. 'Samen weten we meer' kan je eerder liet motto van deze quiz Iiueiiien en elke deelnemer kan zonder twijfel op de een of ander wijze bijdragen tot de prestatie van zijn ploeg. Je speelt dus perploeg en hel speelt echt geen rol hoc en waarom je samen komt meespelen. Verenigingen, vriendenclubjes. familie, Straat of gehuurte, elke ploeg van minimum 5 en maximum S spelers is welkom, Daarvan mogen er zelfs 2 gastspelers vaul buiten Mcciie komen. Uewoon inschrijven en 50(1 Fr. perploeg storten op rekening nr. 133-3261414-13 van het oudercomité (quiz en ploegnaam vermelden). Op 1 februari worden de inschrijvingen afgesloten. Laat je kennis ook een keer renderen, doe mee aan de dorpsquiz! Laat het er spannen op zaterdag 19 februari. (J.F.)

De elfde is in aantocht Nummer II is op komst, wordt in Mussenakkerkringen vernomen. Het succes van dejuhileumuitvoering van de 10 e bontenavond van vorig jaar werkt inspirerend en stimulerend. De opvoering wordt voorzien in Maart. Nog even wachten dus en ... wordt vervolgd.

Wel-zijn met jouw talent Dat is de titel van de gespreksavond die het Klein Seminarie organiseert op dinsdag 25 januari om 20 uur in het auditorium. Deze avond past helemaal in het jaarthema van de school. Werken mee: Bruno Aerts, norbertijn in Postel; Herman Augustijns, parochiepriester in Antwerpen-Noord en werkzaam in de vierde wereld; J05 Van Boxel, inissionans in Zambië en Tanzania; Mark De Cordt, psycholoog, vroeger werkzaam als jeugdpastor, nu als pastoraal begeleider van gevangenen. U bent van harte welkom.

Twetdehands niet langer negatief

Bewuste consumenten gooien ((1/es niet zomaar weg of denken niet dat alleen nieuvi'e spullen goed genoeg zijn. Deze nieuwe trend was ook duidelijk te merken aan de grote drukte tijdens de to'eedehandsbeur.r van de KA V in het KBG-lokaal.

's Nachts als het donker is Wie is er niet bang voor het donker? Wie heet't er een zaklamp? Die kunnen op de avond van vrijdag 4 februari 2000 met de KWB op Zaklampentocht. Zelfs wie een beetje bang is en geen zaklamp heeft kan mee. Met velen hoef je immers nooit bang te zijn en een paar zaklampen volstaan om een groep door het avondljke en donkere bos te loodsen. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom. Samenkomst tussen 19.00 en 20 uur in de parochiezaal. Vanaf daar vertrekken de deelnemers in groepjes voor een tocht van 5 ui 6 kilometer. Om het nog wat spannender te maken zijn onderweg wat opdrachtjes voorzien en de zaklamp zal daarbij goed dienst kunnen doen. Voor hen die niet verloren lopen in het donker, staat er bij de terugkeer in de zaal een warme soep (en nog wat sterkers voor de ouderen) klaar en wordt het wachten op de laatkomers gevuld

r[ me herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

pp

s

0dIu/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arIeNa:sau 5

.

op:::Ioen.

met gezelschapsspelletjes of gewoon wat bijpraten. Vooraf (uiterlijk 30 januari) inschrijven is gewenst. Dat kan bij de wij kmeesters van de KWB of bij Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26, tel. 315.90.54 of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41,tel. 315.92.09. Bijdrage in de onkosten is 30 Bef. per persoon (max. 100 Bef. per huisgezin). J .F.)

Kerstboomverbranding Om het nieuwejaar op een plezierige wijze in te zetten, organiseert de Brassband Sinte Rosalia op zaterdag 15 januari 2000 weer een Kerstboomverbranding op het oude voetbalterrein van F.C. Meer aan de Meerseweg. Maak van de gelegenheid gebruik om uw afgedankte kerstboom op te ruimen en vergeet hem dus niet mee te brengen. Onder de gezellige klanken van onze Brassband en Drumband wordt het vuur ontstoken om 19.30 uur. Nadien volgt er een stemmig optreden van het Meerse Jeugdkoor en kunt U toasten op het Nieuwe Jaar niet een borrel heerlijke Glühwijn, jenever of andere warme en koude dranken in verschillende tentjes. Er zal tevens gezorgd worden dat de hongerige aan zijn trekken komt. Koen Vorsselmans zorgt in de loop van de avond voor een spetterend vuurwerk. De Brassband presenteert hiermee een mooi programma voor jong en oud, naar uw komst wordt dan ook uitgekeken. Tot dan.

39


DORPSNIEUWS

Overbrugging Zoals elk jaar was liet ook nu weer 'VVeek van de derde leeftijd. In plaats van bezoek te ontvangen zoals gewoonlijk tijdens die 'week', trokken de rusthuisbewoners er zef eens op uit. Richting gemeenteschool waar ze gingen ver broederen - of verzusteren - met hun jongere dorpsgenoten. Er werden verhalen over vroeger verteld, ouderwetse spelletjes gedaan en, wat op de foto's duidelijk te merken is, ze hadden er allemaal plezier van en de jongeren waren danig geĂŻnteresseerd. Voor herhaling meer dan vatbaar.

Op weg, liatir de klaçsen

Een knikkerrpel

40

Verhalen over vroeger


spoRT Veldritdrieluik Hoogstraten

Sven Nys superieur In de Sde wedstrijd tellende voor de Superprestige en tevens ook de 8ste Herdenkingsprijs Wim Larnhrechts stond er weer geen maat op de 23-jarige Brabander uit Baai (Tremelo), die aan een uitgelezen veldritseizoen bezig is. Van de 20 wedstrijden die hij tot dan toe betwistte kwam hij 15 keer als iaureaat over de streep, werd viermaal tweede en éénmaal zesde. Tevens prijkt hij aan de leiding van de Super-

Seen N -vs

01! (,'e/I(I(

prestige en de Wereidbeker. In De Mosten' toonde hij dan ook al vlug aan iedereen zijn achterwiel en het was Bart Wellens (Vorselaar) die hem het dichtst kon benaderen v66r de Nederlanders Richard Groenendaal en Adri van der Poel. Alleszins een klinkende naam hij op de erelijst van de organiserende club De Hoogstraatse Spurters'.

ikhoar hij lie A -reiner.s. '

"

t

(

ykR

rK 100

W

1 -

Bati cruouis 1(11 Ai,i1ï/jtfl(ï :er'ei oole iii (Ie ((( /!I11l( 1 . 1 ()

,fp pJ! Sintin' in the

g

i.üiii

(fl11!!'!

de 'rote

.(1(/1/)0/ le/.(/)(1 0/1/!!

FA BRAI -

Hoogstraten. • Het verenigde Hoogstraatse Fanfare-orkest en de veiling presenteren een groots éénmahg spektakel in de vehng te Hoogstraten.

Millenniumconcert

[M4 Zondag 9 januari 200:45L' Info & tickets Toeristische Dienst en de KBC-kantoren. Mike Thieleman,v uit Meise Lie beste in de C-categorie (nieuwelingen)

tnkom 200 Bef * voorverkoop 150 Bef of door storting van 170 Bef op reknr.: 414-6084101-06

Il


SPORT

Motorcross Het is zover!! Binnen enkele dagen is het jaar 2000 een feit. Met het begin van een nieuwe eeuw in het vooruitzicht is dit het moment om met goede voornemens te beginnen. Ik zal de mijne alvast verklappen! Ik ga echt mijn best doen om in 2000 elke maand een paar zinnetjes te schrijven over onze Hoogstraatse motorcrossers! Op het einde van het vorige seizoen liep het allemaal een beetje mis. Dat ene verslag dat ik dan wel geschreven had, was blijkbaar ergens verloren gegaan, een defecte computer, verdwenen papieren,... Net zoals bij crossers gaat ook bij verslaggevers niet altijd alles zoals het moet. We beginnen echter met een schone lei en hopen op een seizoen met veel overwinningen, weinig blessures en enkele parcours waar we nog mogen crossen.

Eon.s Donckerv en Marcin der Linden in nelle niet de zijspan. Dat motorcross in ons Belgenlandje niet veel geteld wordt, weten we al langer dan vandaag. Maar als onze mevrouw de minister van milieu zo verder gaat met het sluiten van crossparcours zien wij het heel somber in. In augustus alleen al werden twee omlopen achter slot en grendel geplaatst. In Aartselaar bijvoorbeeld ligt al tientallen jaren een prachtig parcours. Na al die jaren besluit één van de omwonenden klacht in te dienen hij het ministerie (slechte nacht gehad zeker??). Besluit: parcours ligt midden in een natuurgebied. Wisten ze dat twintig jaar geleden dan niet? Na twintig jaar zijn de bomen er echter nog steeds even groen en de konijntjes "vermenigvuldigen" zich ook nog steeds! Wat is dan eigenlijk het probleem? Eén Belg komt met het verkeerde been uit bed en 800 crossers met 2500 supporters moeten daar voor boeten! Gelukkig bestaan er nog veel andere parcours waar we wel op een grassprietje mogen trappen. Sommige zijn zelfs zo mooi gelegen dat je fantasie niet meer te houden is. Heel, heel lang geleden stond er in Koningshooikt een groot fort met rondom een grote, diepe slotgracht. Stoere ridders op hun mooie, snelle paarden reden in en rond het fort. In mijn sprookje hebben de ridders hun paard vervangen door een crossmotor en van het fort is het grootste gedeelte tijdens één of andere oorlog gesneuveld. Spijtig, maar wel een prima locatie voor een crossparcours. Veel diepe putten en hoge bergen werden omgetoverd tot een spectaculaire, zeer technische omloop. Echt iets voor die van Hoogstraten! Daar kwamen dan nog eens lekkere tropische temperaturen bij en ze waren alle vier in hun nopjes. Ronny Donckers reed na een lange afwezigheid verras42

send sterk. Het starten ging niet zo vlot, het inhalen echter wel en dat is toch zeker zo belangrijk! Met een negende en achtste plaats werd Ronny in de eindstand zevende. Dirk en Guy moesten tijdens hun eerste reeks enkele valpartijen incasseren. Dirk finishte als zeventiende senior en Guy helemaal achter het peloton van vijfentwintig inters. Reeks twee ging zowel voor Dirk als voor Guy veel beter. Beide reden een strak tempo en werden als negende afgevlagd. Dit leverde voor Dirk een mooie dertiende en voor Guy een vijftiende plaats op in de eindstand. David was de pechvogel van de dag. Tijdens de eerste reeks ging alles vlot. David reed als vijftiende voorbij de finishvlag. Toen David stond te popelen om de tweede reeks te gaan rijden, kwam hij tot de ontdekking dat de luchtfilterkas los zat. Op die manier kan er zand in de motor terechtkomen, met veel schade en kosten als gevolg. Er zat voor David dan niets anders op dan rechtsomkeer te maken en de schade zo proberen te beperken. Na een grondige schoonmaak van zijn machine verscheen David in Wommelgem weer aan de starthekken. Deze keer was het de beurt aan Dirk om zand in de motor te krijgen. Hij was nochtans zeer sterk bezig die eerste reeks met de 500cc motor van een collega-crosser. Een SOOcc zal u denken? Trouwe lezers weten ondertussen al dat Dirk normaal met een 250cc rijdt. Naar traditie werd ook dit jaar in Womnielgem de wedstrijd voor de 875 trofee gereden. Dit houdt in dat alle deelnemers één reeks met een SOOcc, één met een 250cc en één reeks met een 1 25cc moeten rijden. (500 + 250 + 125-875!!) Dirk had al enkele keren met de verschillende moto-

ren geoefend en besloot het ook eens te proberen. Met de SOOcc had hij dus al pech. Tijdens de tweede reeks ging alles heel vlot met zijn eigen 250cc. Tot het beestje geen benzine meer had om te drinken. Van de grote dorst stopte zijn Suzuki een halve ronde voor de finish. Dirk heeft in Wommelgem wel laten zien dat hij met alle motoren uit de voeten kan. Want het lijkt allemaal heel simpel, een motor is toch een motor! Niet? Met een 125ec moet men veel meer schakelen, terwijl een SOOcc moeilijk hanteerbaar is in de bochten. Volgens Dirk was het heel vermoeiend maar wel heel plezant. Voor herhaling vatbaar dus? Wommelgem was ook de plaats voor de intrede van een nieuwkomer uit Hoogstraten (Meerle). Wesley Rombouts nam in 1998 reeds deel aan enkele mecaniekerscrossen. In Wommelgem kwam Wesley zich voorbereiden op de volgende mecaniekerscrossen. Zoals je aan de uitslagen kan zien, deed Wesley het lang zo slecht nog niet tiji1en 1ie vier crosr.en. Hou de vol gende maanden de cross-pagina in de Hoogstraatse Maand maar goed in de ntçmi! Wesley heeft namelijk bcslotcn om liet hele seizoen bij de V.L.M. te rijden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Fons Donckers en Marc Van der Linden, dat zijn die F&M bij de uitslagen van de mecaniekerscrossen. Deze twee jonge knapen van 50 en 40 jaar besloten samen nog eens wat lol te trappen met een zijspan. Fons heeft in een vorig leven verschillende jaren wedstrijden gemeden met de zijspan bij de B.L.M. Marc reed twintig jaar geleden al eens enkele mecaniekerscrossen met Fons. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Hoe ouder, hoe zotter! Zoals altijd zat Fons aan het stuur en Marc stond, hing, zat; ernaast, erachter, eronder? Hij deed in ieder geval zijn best om Fons niet in de steek te laten. Ondanks enkele slippertjes en minder goede startpartijen deden Marc en Fons niet onder voor de "echte mannen". In Vosselaar reden ze zelfs zomaar eventjes naar een plaats op het podium. Knap gedaan jongens! De eerste cross van het V.L.M.-seizoen 2000 wordt gereden op 30 januari te Grobbendonk. Voor de eerste uitslagen van Guy Van Gestel, David Roeffen, Ronny Donckers, Dirk Van Dijck en Wesley Rombouts moeten jullie dus wachten op de Hoogstraatse Maand van maart. Of... Tot ziens aan de starthekken! V.D.


SPORT Wedstrijden 8/7 1 ommel 21/7 Rctic Pulderbos 2517 1/8 Kaggevinne-Scherpenheuvel (afgelast) 8/8 Aartselaar (afgelast) 22/8 Nieuwerkerke 29/8 Lauw-Tongeren Koningshooikt 5/9 1219 Lummen 1919 Wommelgeni (Trofee 875) 26/9 Reet Finale kampioenschappen) (

Open herfst kampioen schappen voor mecaniekers en licentiehouders 10/10 Vosselaar 17/10 Lommel 24/10 Zutendaal (afgelast) 31/10 St.-Lenaarts

De rier winnaars van Vosselaar: ( van lii, niet trolee) : lVeslev, Ronnv, Foiis en Marc' met daar tussenin de eigenaar van de zijspan. Ook een tevreden man, want er werden geen brokken gemaakt die dag.

Uitslagen 18/7 21/7 25/7 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 10/10 17/10 31/10

Ronny

Guy

1)irk

David

14 16 6

/ / /

/ /

12

26 21 17 18 11

7

15 16 13 13

21 25 15 17 16 13 15 /

21 24

/

12 9 9 13 13

/

12

14 18

Fons & Marc

Wesley

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A.

/ /

/

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

15 10 12 13

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98

3 10 9

0ongarnerj,,'

- SCHILDERWERKEN k

-TAPIJTEN ii

-

-GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47

E123E1 B 6

1390

43


SPORT

zui

,

1

l2çiïiI

iiüli(

äááóre

De Arkduif Minderhout De kampioenen op een rij. Boven v. In. r. Adriaan Snoeys, KareiAerts, GnstaafHendrickx, Petrus Brosens, Jozef Van den Bogerd, August Michiels. Onder v.Ln.r. Francis Jansen, Gebr. Peeters.

De uitslagen

Noyon jaarse duiven

Quievrain oude duiven Algemeen kampioen: Francis Jansen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Petriis Brosens.

Algemeen kampioen: Karel Aerts, 2 eerste gelekenden en eerste getekende: Adriaan Snoeys.

Noyon jonge duiven

Algemeen kampioen 2 eerste getekenden en eerste getekende: Francis Jansen.

Algemeen kampioen: Michiels August, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Jozef Van den Bogerd.

Quievrain jonge duiven

Algemeen kampioen Noyon

Algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Petrus Brosens.

Algemeen kampioen Quievrain + Noyon

Algemeen kampioen Quievrain

Francis Jansen.

Francis Jansen

Zesdaagse oude duiven

Noyon oude duiven

Adriaan Snoeys en Petrus Brosens.

Algemeen kampioen, 2 eerste getekenden en eerste getekende: Francis Jansen.

Gustaaf Hendrickx en Gebroeders Peeters.

Quievrain jaarse duiven

LOOS en_BROSENS <S

Karel Aerts.

Zesdaagse jonge duiven

ELTRo

_HUWELIJKSLIJSTEN

Audio - Video - TV 1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65

Verlichting

JAAR

Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 44

Veldiopen AVN Op zondagmiddag 14 november konden de sportmevelingen zich vanaf 12.30 uur mnschrilven voor één van 16 wedirijden. Helaas kwamen er niet zoveel atictes en atleten aanmel den als we verwacht hadden. Het weer was nochtans veel beter dan vorig jaar. Het zonnetje kwam er van tijd tot tijd zelfs door en het mnaïsveld, het zwaarste stuk op de omloop, lag droog. Klokslag 13.30 uur begonnen we eraan met de kleinsten onder de deelnemers terwijl de laatste reeks, die van de veteranen, rond 15.45 uur van start ging. Het werd zeker een mooie atletieknanriddag met ook voor onze leden weer voortreffelijke resultaten, zowel bij de groten als hij de kleineren. Graag liaclilen wij hieronder even hun resultaten opgesomd. Bij de pupillen meisjes die 800 meter dienden af te leggen haalde Marijke Bax een mooie 3 plaats. Iets later was er Evelien Brosens die zich bij de meisjes niiniemen naar een tweede plaats liep. Bij de mniniemen jongens waren ze met vier Kurt Aerts was de snelste en werd zesde, Toon l-lendrickx elfde. Jef Vlamings twaalfde en Maarten Hendrickx werd dertiende. Bij de kadetten jongens over 1500 meter was Thijs Hendrickx de beste voor Els Joosen, die bij de meisjes kadetten derde werd. De scholieren jongens gingen er van hij het begin fors tegenaan en uiteindelijk werd Koen Oprins derde en Bram Paulussen vierde. De darnesreeksen liepen allemaal samen en hier lieten 'onze' dames zich gelden. Karin Jochems was de beste bij de seniores. Bij de dames veteranen +30jaar hadden we Yolande Schoenmakers op 5, Lucienne Adamns op 7, Lief Van Bergen op 10, Ingrid Oomen op 11 en Brigitte Wendrickx op 12. Bij de dames veteranen +45 jaar was het AVN boven met Rit van Aert op de eerste en Martine Persoone op de tweede plaats. Was het dan de beurt aan de seniores heren. Ook hier werd hard gelopen en uiteindelijk bleek Bram Everaerl de beste te zijn. Met hier Steven Vermeiren op een derde plaats verder ook Toon de Backer op 6. Roei Everaert op 7 en Guy Lippens op 9. Volgde de laatste wedstrijd van de dag die van de veteranen heren. Bij de jongste veteranen +35 jaar stond er geen maat op Jan Hendrickx die van hij de start alleen op kop liep. Eddy Oomen was een prachtige tweede voor Jef Van Dijck die derde werd. Rik Bax werd 10. Jaak Vermeiren 11, Jef Hendrickx 13 en Jan Koyen 19. Bij de veteranen +50 was er een goede Guido Evcraerl die de beste was. Hier werd Jan Vermeiren 4,11 . Ii ziet dat de AVN atleten prachtige resultaten hebben neergezet. Op de prijsuitreiking werd dan ook tussen poten pint alles nog eens netjes uit de doeken gedaan. Wij zouden hier zeker ook een woordje van i dank willen uitspreken voor alle onbaatzuchtige helpers, zonder wie wij deze veldloop niet zouden kunnen inrichten. Dank u wel Volgend jaar verwachten wij uiteraard iedereen, en liefst iets meer volk, terug voor onze twaalfde veldloop. Ondertussen kan iedereen die zin heeft om nu reeds te beginnen met trainen elke donderdagavond terecht op de terreinen van het Klein Seminarie om in groep te lopen. Wij verwachten u daar tussen 19.30 uur en 20.30 uur. Voor inlichtingen 031 3 14.39.66 Jan Hendrickx.


SPORT

Sportlaureatenviering 1999 Naar jaarlijkse gewoonte vormde ontvangstruimte De Welgezinde op 11 december het decor voor de jaarlijkse huldiging van de sportlaureaten van het jaar 1999. Zowat iedereen die zich het voorbije sportjaar op één of andere manier had onderscheiden, mocht de revue passeren. Medailles en bekers gingen gretig van de hand, vakkundig uitgereikt door het minzaam lachende Schepencollege. Alle sportdisciplines kwamen aan bod. Van ruiters tot de trotse bezitters van grasparkieten met een esthetische en/of akoustische meerwaarde, allen werden ze in de glorie betrokken. De apotheose van de huldiging volgde, zoals de traditie het al jaren wil, op het einde van de avond met de uitreiking van de trofeeën voor de sportman, sportvrouw, sportvereniging en sportverdienste van het afgelopen sportjaar.

Irène Verschueren

Jan Stoffelen

sportvrouw van het jaar

topruiter in spe

Bij de dames mocht Irène Verschueren op het podium klauteren om dc felbegeerde trofee in ontvangst te nemen. Zij mag zich een heel jaar lang sportvrouw van de Stad Hoogstraten noemen en dat heeft lrène uitsluitend te danken aan haar onmiskenhare schutterstalent Sinds 1995 is zij al sportschutster actief hij de Kempische Schuttersvereniging te Sint-Lenaarts. Met het sportpistool behoort Irène tot de Belgische top. In 1999 behaalde de sportvrouw '99 provinciale, landelijke en nationale titels. Ook bij internationale competities ontpopte lrène zich tot een te duchten tegenstandster en succes bleef niet achterwege. Als beloning voor haar opmerkelijke prestaties mag lrène de nationale driekleur verdedigen ter gelegenheid van de World Cup 2000. lrène staat niet enkel haar 'mannetje' bij het schieten met het sportpistool. Ook het hanteren van het luchtpistool is haar op het lijf geschreven. Vorig jaar nam ze voor het eerst deel aan wedstrijden met het luchtpistool maar het duurde niet lang vooraleer ze zich ook hierin een weg naar de top baande. Het voorbije jaar behaalde ze de provinciale en landelijke titel. Op het nationale kampioenschap strandde Irène op een verdienstelijke 2' plaats. Nationale en internationale successen leverden haar nogmaals een selectie voor de World Cup 2000 op.

De 1 8-jarige ruiter Jan Stoffelen werd tot sportman '99 gekroond. De liefde voor de paarden werd Jan van kindsbeen af met veel overtuiging ingelepeld. Reeds vlug gaf hij blijk van veel talent. Hij richtte zelf pony's af en met zijn trouwe viervoeter Sylvester reeg Jan de successen aaneen. in juli 1997 gaf de sportman '99 als aanstormend topruiter zijn visitekaartje af tijdens dc Europese Kampioenschappen Military te Hartpuy. Jan en zijn paard Alice sleepten een zilveren medaille in de wacht. Later stapte hij over van de pony's naar de grote paarden, maar ook die overgang kon zijn opmars nauwelijks afremmen. Met het paard Nicky, dat hij zei f naar de top loodste, reed Jan Stoffelen eind juli naar een tweede stek op de Belgische Kampioenschappen Military Juniors te Minderhout. Begin september behaalde hij met hetzelfde paard een verdienstelijke 24 plaats op de Europese Kampioenschappen Military Juniors in Vittel. Fraaie resultaten op de nationale cross te Lummen ( S plaats klasse midden ) en de cross te Heivoort-Ncderland ( 7 plaats klasse zwaar bevestigden dat Jan Stoffelen een mooie ruitertoekomst in het voouitzicht heeft.

Jos Van Den Heyning bekroond voor jarenlange inzet De trofee voor sportverdienste '99 werd uitgereikt aan Jos Van Den Heyning, een begrip in het schutterswercldje. In 1942 sloot Jos zich aan bij de Koninklijke Sint-Sehastiaansgilde te Meerle, waarvan hij later tot hoofdman zou uitgroeien. Al die jaren heeft hij zich onverdroten ingezet voor de promotie van zijn sport. Hij spendeerde veel tijd aan de opleiding van jonge schutters en hij stelde alles in het werk om de continuïtcit van de schuttersverenigingen te garanderen. 35 jaar lang fungeerde hij als secretaris van de Noorderbond en 40 jaar lang bekleedde hij diezelfde functie ten voorclele van de Grensschutters, waarvan hij de mede-oprichter was. Jos Van Den Hcyning stond tevens aan de wieg van Koninklijke Kempische Doelschuttersbond waarvoor hij ruim een kwarteeuw lang als secretaris actief was. Toen Jos in 1990 besloot een stapje terug te zetten, ontving hij vanwege de Doelschuttersbond de gouden schuttersspeld, uit eerbetoon voor zijn verdiensten en onvoorwaardelijke toewijding voor de schutterij

Koninklijke SintJorisgilde Meer De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Meer werd tot sportvereniging van het jaar 1999 uitgeroepen. Vorig jaar viel de gilde reeds onrechtstreeks in de prijzen. Vicky Rombouts werd immers als sportvrouw '98 in de bloemetjes gezet. Dit jaar mocht de hele vereniging in de vreugde delen. De Sint-Jorisgilde bleek te sterk voor de concurrentie in het ploegenklassement van negen gilden. Jan Rombouts, Dirk Brosens en Eric Matthé veroverden de kampioenstitel in resp. de ere. de A- en de B-afdeling. De gilde schreef eveneens het winnen van het zestal de 6 beste schutters per gilde trachten het hoogste aantal punten bijeen te schieten ) en het 2` zestal ( idem als lc zestal doch de ploegen bestaan louter uit A- en B-spelers ) bij op haar palmares. De club behaalde bovendien zeven rozenprijzen en beleefde het allerbeste seizoen ooit in haar geschiedenis.

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum C rafzcrken

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogs traten 11R

45


SPORT

Volleybalclub De Gelmers

KFC Meerle maar kwn1 raar genoeg na acht unnulen up voorspiutigduureenown-goalvanMcerle. KI'C nam nog meer initiatief en domineerde het wedstrijdgebeuren, maar kon echt niet tot scoren komen zodat met 0-1 achterstand gerust werd.

Zin om eens met je collega's samen op een volleybal veld te staan? Even dc sportieve benen strekken? Het kan. Dc Gelmers organiseren namelijk op zondag 30januari hun spetterende bedrijventornooi. Iedereen die dus eens een balletje wil slaan met zijn vrienden van het werk, is welkom. Om er echt tegenaan te gaan, om ook eens te weten wat datjuist is - volleybalkit dan - om gcwoonwcg in een sportieve sfeer ecn aangename dag door te brengen of om achteraf nog straffe verhalen te kunnen vertelleo ûp het werk. Zondag 30januari zal het in de sporthal 'Het Spijker' en 'De Zevensprong' in ieder geval bruisen van leven. De inschrijvingen dienen bcst v36r 12januari binnen te zijn teneinde een gepaste reeksindeling te kunnen maken.

In de 62 minuut lukte het kapitein Van Bavel dan toch de gelijkmaker aan te tekenen. Dosko kwam binnen het kwartier echter weer op voorsprong, gelukkig niet voor lang. Voeten maakte drie minuten later terug gelijk. Dosko had op zijn beurt weer maar drie minuten nodig om voor de derde keer op voorsprong te komen 7ndat Meerle opnieuw in de achtervolging moest. Goed vijf minuten voor tijd kon de thuisploeg via Dirk Mertens orde op zaken stellen en kon opnieuw gelijk maken. Meerle ging er nog even stevig tegen aan maar liet de kansen onbenut. Mede dank zij een uitstekende doelman van de bezoekers konden dezen een punt mee naar huis nemen.

Itifo en inschrijvingen bij Wim van Bergen, Lindendreef 1A bus 1, 2320 Hoogstraten. tel.: 03-314.16.85. fax: 03-314.65.56 (werk), e-mail: wimvanbergen@compuserve.com Dat gezegd zijnde, nog snel even de situatie binnen de club schetsen. Eigenlijk is er weinig nieuws, maar mensen die het gezegde 'geen nieuws is goed nieuws' kennen, weten dan wel waar de klepel hangt. De mannen van Heren 1 zijn nog altijd de koning te rijk. Ze hebben nog altijd - het begint wat eentonig te worden - niet verloren. Met als gevolg dat zij nog altijd trots aan de leiding van het klassement prijken én rustig verder bekeren in de bekers van Turnhout en Antwerpen. De kerels zijn er zelfs in geslaagd een ploeg uit 2de divisie uit dat laatste bekertornooi te kegelen. Ja, inderdaad, stunten is ook hen niet vreemd. Tenslotte, voor iedereen die dit leest - en de rest van de wereld ook natuurlijk - nog een mooi jaareinde en vele wensen en meer van dat voor hetgeen nog komen gaat.

Advertenties 314.49.111314.55.04

De wedstrijd Wildert-Meerle van 12 december werd vanwege het bar slechte weer afgelast.

Interim kapitein Dirk Van Bavel, regelmatig .scorend voor KFC-Meerle Na de nederlaag van de vorige week herpakten onze jongens zich tegen het bezoekende Westmalle. De aanvalslust was duidelijk terug en dat leverde na een half uur resultaat. Een vrije trap van Voeten kwam via Huyskens in het doel van de tegenpartij terecht. In de tweede helft nam Westmalle noodgedwongen risico's en dat leverde kansen voor de thuisploeg. In de 84 minuut zette Dirk Van Bavel op een veilige 2-0, meteen ook de eindstand. Een week later trok KFC naar Mariaburg. Een gelijkopgaande eerste helft, maar zonder doelpunten. Kort na de pauze werd een speler van Mariaburg uitgesloten, waadoor Meerle in een numeriek overwicht kwam te staan. Ze trokken het initiatief naar zich toe en drongen hard aan, doch faalden telkens in de zone van de waar heid. Veel kansen, maar helaas niet benut zodat de stand op het bord 0-0 bleef. Op 5december kwam Dosko op bezoek aan de Chaamseweg. Dosko kreeg geen voet aan de bal

Meerle - Olympic Essen werd een witte schuifpartij. Olympic was eerst gewend aan het sneeuwveld en scoorde in de 12 minuut 0-1. Eén minuut later kon Dirk Mertens al gelijkstellen. Na de rust was het wachten op doelpunten tot de 75 minuut. Meerle kreeg een strafschop toegekend en Nic Menens zette die om. De stand bleef tot het einde 2-1 en KFC mocht de punten thuis houden. Daarmee zit hetjaar er weer op en is het wachten tot na de feesten voor meer voetbal en nieuws over ons KFC Meerle. Rest me alleen nog aan alle lezers en alle voetballieffiebbers (die van Meerle natuurlijk in het bijzonder) een goed uiteinde en een prachtig 2000 te wensen, met veel voetbalgenot. (Treza).

Wedstrijden voor januari 2000 (telkens om 14.30 h) 09.01.2000: Putte — Meerle 16.01.2000 : Meerle - Vosselaar 23.01.2000 : St-Job - Meerle 30.01.2000 : Meerle - Maria-ter-Heide

IffijFAr2rj0r K E R 0 0 CENTRALE VERWARMING PLAATSING - ONDERHOUD KEURING - MAZOUTTANKS

De Roover P. Dalweg 4 2328 Meerle Tel. 03/315 88 02 46

Zilverenhoek 16 2530 Boechout Tel. 03/455 32 82 Fax 03/455 02 41


SPORT

HVV van suhtopper tot middenmotor Nadat dc roodwitten via een knappe reeks thu soverwinni ngon zich hadden opeit'rkt hit JiIISI ondvl Ii' Iii!) Vt&n ht kiasement, begon de motor le sputteren. De aanvallers scoorden opmerkelijk minder dan in het begin van de competitie en anderzijds kregen we te veel doelpunten binnen. Op koppioeg Strombeek van HVV eigenlijk al na minder dan een half uur iiitgeteld. 1fl een knappe t wrttk ltH 't t de ro&idwitten terug tot op 3-2 doch de doelman van Stromheek hield cle overwinning thuis. Tegen Zottegem was één doelpunt van Stef I-Jk;ygen voldoende Voor drie pti nien Op Tnrhcnit werd hl een afknapper en niet zware 4-0 cijfers was er geen enkel excuus voor HVV. De reeks van 6 opeenvolgende thuisoverwinningen werd door hekkensluiter Dendermonde gestopt: 3-3 en bijna 2-3. Zultse kwam als eerste ploeg op de Thijsaldser winian. HVV miste de broertjes Van der Goten (Nico gekwetst en Tom geschorst) evenals Raf Beyers, die 71ch met twee gele kaarten tegen Dendermonde zag uitsluiten. Toen vroeg in de tweede helft CarI Meseure, de sterkhouder vttn J-JVV op dit ogenblik, wegens twee çl' ki ,ttt ]e kiut iiiueci n ccii later Saiitt:ioui (ie1;) en Huygen (gekwetst) ook nog moesten vervangen worden, werd het met 10 tegen 11 een uiterst zware klus. Zultse bleef komen en voor HVV was het enkel nog wegtrappen en aftellen. 1-let doelpunt dat allang in de lucht hing. kwam er dan toch toen op de 85 minuut een afgeweerde hal ongelukkig in de voeten van een bezoekende aanvaller viel en die maakte hiervan gebruik om de overwinning uit het vuur te slepen. Op de 90 1 minuut, na een alles of niets aanval van HVV, scoorde Zultse een tweede treffer doch toen was het boek al dicht en HVV kon met lege handen en een wrang gevoel naar de kleedkamer.

Wedstrijden 08.01 HVV-Racing Gent 15.01 R Mechelen-HVV 23.01 Union-HVV 29.01 HVV-Schoten

20u 20u 1511 20u

KFC Meer dringend aan rusten toe Weinig puntenges\ in de laatste partijen, waarbij drie thuiswedstrijden eën op negen opleverden. Van een sputterende motor gesproken! 1-lopen op een kentering injanuari 2000 als alle feestgedruk achter de rug is. doet Meer alleszins. Tegen de leider Merksplas toonde Meer zich liet eCisie halfuur de betere Cli dit resulteerde t ti tk In een 2-0 voorsprong langs Wagenaars en Neefs. Goede perspectieven weliswaar, maarde i4cistÇu seituitlen leeTi Na ileritsi TflOflti Merkçplus zich de ware leider en de gevaarlijke Gei ri tseit iorgde Voor en onvervalste hattrick. Eindstand 2-4. Oostnialle was een haalbare kluif, zo dacht men in Meer en zo had het ook moeten zijn. Een hele wedstrijd domineren, genoeg kansen scheppen om ruim te winnen en dan nog verliezen, is erg. De bezoekers toonden zich stukken efficiënter: driemaal in het Meerse doelgebied en scoren tegen 100%. Quaars en Christiaenen verguldden de pil nog wel, maar het kalf was verdronken en Meer droop af met een 2-3 nederlaag. Opnieuw nipt velIiCS op het veld van Verbr. Ateutlunk dat sterker en snCdiger voor de dag kwam. Toch krCeg Meer enkele doelrijpe kansen, de mooiste was voor Dirk Boeren maar de plaatselijke doel i iiaii pareerde perfect. Een kopbal van Dirk Christaenen belandde op de lat. In de tweede helft drukte de thuisploeg en de 2-0 stond vlug op het bord. Arnouts milderde nog tot 2-1 maar daar bleef het bij. Opnieuw een thuiswedstrijd tegen Gooreind. Een evenwichtige eerste helft met kansen langs weerzijden. Toch een 1-0 voorsprong langs Jef Quirijnen. Na de pauze liet de scheidsrechter zijn partijdigheid blijken en Meer verloor het noorden en... drie spelers. Gooreind scoorde uit een ingebeelde strafschop en uit buitenspel. Dirk Boeren trapte nog één hal tegen het net en dit leverde dan eindelijk nog eens een puntje op. Eindstand 2-2.

Jiii',geu ! / 71e//id

I ,ÄPr HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke

Programma

brandstof is er

Zondag 9januari 2000 14.30u FC Meer-Lentezon Beerse Zondag 16januari 2000 14.30u Kaart-FC Meer Zondag 23 januari 2000 14.30 FC Meer-Brecht Zondag 30januari 2000 14.30 Si. Jozef Rijkevorsel-FC Meer

een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HO1T DA Moharned Sabhaoui een waardevolle pion in de HVV-defensie.

Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

of FLEXIBELE uitvoering in inox.

I

lndustriewe g 71 2320 H oogstraten Tel. 03/314.47.55 1 Fax 03/314.80.65 1

1

'

ibi

47


SPORT

Minderhout VV te weinig scherpte De winterstop heeft intussen zijn intrede gedaan. De weergoden hebben ons lang met rust gelaten maar voor de belangrijke confrontatie tegen het gelijkgeklasseerde Dosko viel er teveel water uit de hemel zodat er voor deze zondagnamiddag een algemene afgelasting werd afgekondigd. De afgelopen wedstrijden brachten weinig puntengewin op.

MVV-Vosselaar: 0-3 Tegen een ambitieus Vosselaar waren de MVV jongens niet opgewassen. De bezoekers schoten snel uit de startblokken en met snel en mooi combinatievoetbal sneden zij keer op keer door de thuisverdediging. Doelpunten konden niet uitblijven en alsof het niets was, moest onze doelman zich voor de rust driemaal machteloos omdraaien. Minderhout daarentegen kon voor weinig doelgevaar zorgen. Na de rust bleef Vosselaar de spelbepalende ploeg maar MVV deed er alles aan om niet met zware cijfers in de uitslagenkolom te verschijnen. Met werklust en volle inzet voorkwamen ze dat Vosselaar nog tot score kon komen. Een verdiende overwinning voor dc titelkandidaat, maar met verdienstelijk weerwerk van de gastheren.

St.-Job-MVV: 1-1 St-Job, dat de week voor het treffen met MVV met forfaitcijfers uit Tielen was weggespeeld, was niet van plan zich een tweede maal te verrassen. Het vertrok kordaat en legde de eerste helft het beste voetbal op dc mat. Gelukkig voor MVV wisten ze slechts ééninaal de weg naar de netten te vinden, enkele minuten voor de welgekome rust.

Na de pauze zorgde Minderhout voor meer evenwicht in de wedstrijd en kwamen er langs lieidc Lijdcfl doclkanscn. Deze gingen op één na allemaal de mist in. Enkel onze mee opgerukte laatste man Tom Van den Broek kon net voor affluiten een verre voorzet tegen de netten knikken en zo namen we op de valreep nog een puntje mee naar huis.

MVV-Maria ter Heide: 0-1 De wedstrijd tegen Maria ter Heide ging jammerlijk verloren. Hoewel het begin voor de bezoekers was, waarbij zij in de 25' minuut op voorsprong wisten te komen, kreeg MVV over de hele match gezien kansen genoeg om minstens een puntje thuis te houden of zelfs meer. Doelpunten scoren is op dit moment echter een zware klus, waardoor een verdienstelijke wedstrijd puntenloos werd afgesloten.

Tielen-MVV: 3-0

Sportieve kerstactiviteiten Ongetwijfeld heb je er weer verlangend naar uitgekeken! De kerstvakantie! Examens achter de rug, de school even vergeten, al genoten van Kerstmis, en Nieuwjaar voor de deur! Dat wordt ongetwijfeld weer vieren geblazen: lekker eten, drinken, bezoekjes krijgen en afleggen... ! Toch tussendoor ook even aan de conditie werken jongelui, je computer wat opzij schuiven om eens lekker een potje te sporten. De initiatieven zijn al genomen door de stedelijke sportdienst i.s.m. Hoppa. Jullie staan maar één ding te doen: zo vlug mogelijk inschrijven! In de prijs is inbegrepen: verzekering BLOSO en onderricht door gespecialiseerde monitoren. Ook buitendorpse kinderen zijn welkom, zij betalen echter wel ccii cenije meer.

Zware cijfers, maarhet was duidelijk MVV dat de eerste helft het betere voetbal bracht en de beste kansen wist af Ir dwingen. Het doelpunt viel evenwel aan de overkant en zo moesten we met een eerder onverdiende achterstand terug de kleedkamers in. Na de pauze kwam Tielen wel beter voor de dag en creëerde het ook de betere kansen. Minderhout liet zich evenwel ook niet onbetuigd maar de weg naar het doel kon andermaal niet gevonden worden. Tielen van zijn kant knalde de bal wel nog tweemaal tegen het net en kon met een geruste voorsprong de wedstrijd uitspelen. Door het gelijke spel van Dosko op Meerle zakte MVV op deze speeldag opnieuw naar de derde laatste plaats van het klassement. Hopelijk brengt de tweede ronde beterschap en kunnen onze jongens zich snel uit de bedreigde zone opwerken. Subtropisch zwemmen op donderdag 30 december en dit in Hengelhoef Houthalen. De bus vertrekt te 09.15u en komt terug aan te 16.00u aan sporthal De Zevensprong. De prijs bedraagt 550 BEF. Uitsluitend voor jongeren geboren in 1983 tot en mei 1992!

3-daagse schaatsen op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5januari voor jongelui geboren in 1983 tot en met 1992. Het lisstadion te Turuhout is de plaats waar je moet zijn Vertrek te 09.30u en aankomst te 12.1 5u. aan De Zevensprong. Prijs 1000 BEF.

Ski- of langlauf in de Ardennen op vrijdag 7 januari vertrek te 07.30u, aankomt te 21.00u aan De Zevensprong. Bij onvoldoende sneeuw wordt er een vervangingsprogramma aangeboden, ook in de Ardennen.

Info: Sportdienst Rie Voet Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. tel. 031340 19 51. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk!

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN?

B ij KBC Bank & Verzekering staat een cI.iëntvriendel.ijke, professionee en vooruitstrevende dienstvedening hoog in het vaandeL. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, WorteL, Hoogstraten, Meerl,e en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGD DE KREDIETBANK, ARD-VERZEKERINGEN EN VERA DANK.

KB C Bank & Verzekering 48

T1vz.iiiu. We hebbenihet


SPORT Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Derde schieting op zes meter te Meer Schieting in Meer Binnen het Verbond van Sint-Jorisgilden heeft reeds de derde schieting op zes meter plaatsgevonden. Net zoals in Wortel en Loenhout kon Meer rekenen op meer dan 200 deelnemers. Het grote aantal deelnemers heeft het hoofdbestuur dan ook doen besluiten de schutters de mogelijkheid te bieden om reeds op vrijdagavond deel te nemen aan deze hondschietingen. In Meer, met 203 deelnemers, was André Bols uit Wortelechterde enigediehetmaximumder punten, 100, kon behalen. Slechts twee schutters, allebei uit Minderhout, te weten, Jan Bartholomeeussen en Patricia Hendrickx. schoten 99 op 100.

Dirk Brosens uit Meer, Hans van Hasselt uit Loenhout. Jan Roeien uit Meerle, Patrick Rombouts uit Loenhout, Adri Vermeiren uit Meerle, Gusje Brosens uit Meerle, May Van Aelst uit Meer en tenslotte Jos Bastiaansen uit Meerle sloten allen af met 98 op 100. Verder in de uitslag vinden we 16 schutters met 97 punten voor 20 schutters met 96. Per ploeg deed Minderhout het te Meer evengoed als koploper Meerle, zij eindigden heiden op 586 punten. Meer besloot thuis op 582 punten nipt voor Loenhout met 581. Ook Castelré en Wortel zijn evenwaardig met 579 punten voor Hoogstraten met 576 punten.

Individuele rangschikking Ondanks dat Meerle zeer sterk presteert als ploeg staan na drie schietingen toch André Bols uit Wortel en Adri Vernieiren uit Meerle samen aan de leiding in de individuele tussenstand met een totaal van 296 punten. Patricia Hendrickx uit Minderhout klimt naar de derde plaats en staat maar op één punt van de leiders. Jan Bartholomeeussen uit Minderhout en Jos Bastiaansen uit Meerle maken de huidige top vijf mee uit met een totaal van 294 punten.

Ploegenrangschikking Tot op heden presteerde de ploeg van Meerle het beste in deze competitie. Zij staan vrij afgescheiden aan de leiding in de ploegenstand met een totaal van 1770 punten. Minderhout, op de tweede plaats schoot 1758 punten. Volgen verder nog Meer met 1748, Wortel met 1744, Castelré én Loenhout met 1742 en tenslotte Hoogstraten met een totaal van 1737 punten. Patricia Hendrickx uit Mim/erhout schoot 99 te Meer en jlaatste :ich hierdoor op de derde plaats in het klassement.

Agenda De volgende schieting op zes meter had plaats te Meerle op 17— 18 en 19december te Meerle.

Meerle bevestigt Dat de wintercompetitie van hei Verbond van Smnt-Jorisgilden zijn succesverhaal verder zet bewees ook de tweede schieting te Loenhout waar er zich 201 schutters lieten inschrijven. Adri Vermeiren uit Meerle, Mil Van Beeck uit Hoogstraten en tenslotte, en dit voor de eerste keer, schoot ook Gert Rombouts uit Meer 100 op 100. Slechts drie schutters, Dianne Verheyen uit Meerle, Fons Van Hasselt uit Loenhout en Fons Sommen uit Wortel schoten 99 op 100. Negen schutters, Mil Gijsbregts uit Meerle, Armand Fleerakkers uit Wortel, Jos Bastiaansen uit Meerle. Luc Anthonis en Marc Bleys uit Hoogstraten, Bart Geerts uit Castelré, Staf Hendrickx uit Minderhout en tenslotte Marcel Verschueren uit Meerle, sloten af op 98 op 100. Verder in de uitslag vinden we 21 schutters met

97 punten voor 25 schutters met 96 punten. Met de meeste schutters in de top tien van de uitslag zal het niemand verbazen dat Meerle ook per ploeg de leiding vergroot. Meerle behaalde te Loenhout 591 punten v66r Wortel met 585 punten. Hoogstraten sloot af op 584 voor Loenhout en Minderhout, beide met 583 punten. Meer behaalde 581 punten v66r Castelré met 578. Ook persoonlijk hebbende schutters van Meerle zich de eerste plaatsen in de rangschikking toegeëigend. Met Adri Vermeiren slaat Meerle op kop met 198 punten v66r Jan Gijsbregts, tevens hoofdman van Meerle, Gert en Vicky Rombouts uit Meer en Harry Vanderhenst ook uit Meerle. Deze laatste vier schutters staan na twee bondschietingen op 197 punten.

Kampioenenviering Kleine Kruisboog Ook met dc kleine kruishuug is het seizoen 1999 afgelopen. Voor de kanipioenenhutdiging kwamen de leden samen in het lokaal van de SintJorisgilde te Sint-Lenaarts oni op feestelijke wijze dit seizoen af te sluiten. Na de warme maaltijd begon voorzitter Fons Van Aperen met de kampioenhuldiging waarvan vier van de zeven individuele titels door Meerle gewonnen werden. In de Ere-reeks is Adri Vermeiren uit Meerle kampioen geworden met 941 punten. Door een betere kampgang heeft Adri gewonnen van Jefke Jacobs uit Gooreind die op het einde van het seizoen ook 941 punten vergaarde. De derde ereplaats ging naar Luc Palinckx van Heidevrienden Wuustwezel. De enige kampioenstitel voor Sint-Lenaarts situeerde zich in de A reeks. Eddy Rogge schoot daar 919 punten. Ook de zestienjarige Ellen Verschueren uit Meerle behaalde 919 punten maar kwam op de kampdag op sportieve wij ze zo onder druk te staan dat Eddy de titel kon veroveren. De derde ereplaats ging hier naar koning John Theeuns uit Meer. In de B reeks legde Meerle beslag op een tweede kampioenstitel door Jan Verschueren. Jan behaalde deze titel met 910 punten. De volgende ereplaatsen werden ingenomen door Els Vissers van Heidevrienden en Staf van Herck ook al uit Meerle. Hoofdman Karel van Hemeldonck uit Rijkevorsel legde beslag op de kampioenstitel bij de senioren door een totaal van 907 punten. Op de volgende ereplaatsen vinden we Gusje Van Santvoort uit Meerle en Jos Schrijvers uit Hoogstraten, beide met 906 punten. Diane Verheyen veroverde in de damescategorie de derde kampioenstitel voor Meerle met 938 punten. Els van Frachen uit Gooreind werd tweede voor Josephine Embrechts uit Meer. Bij de seniors legde Jan Roeien van Sint-Joris Wuustwezel beslag op de titel van kampioen. Stan van Aert uit Gooreind nam plaats op de tweede stek van het schavotje, de derde plaats was voor Mii Van Beeck uit Hoogstraten. Gezien de spannende strijd in dejeugdcategorie zit ook deze schutterssport in de lift. Ellen Verschueren uit Meerle legde beslag op deze persoonlijke kampioenstitel. Kurt van de Locht uit Meer kwam over het ganse seizoen maar één punt tekort. Ook Gert de Coen uit Gooreind speelde nog een rol in de eindrangschikking en werd derde. Na de huldiging van de persoonlijke kampioenen werd Meer gehuldigd omdat zij de beste collectieve ploeg waren, in 1999, met een totaal van 5615 punten. 36 aanwezigen mochten nadien elk hun gewonnen rozenprijs komen afhalen. Meer én SintLenaarts eisten elk zes rozenprijzen op. Om deze huldiging te besluiten gingen de gildenbroeders en —zusters elkaar meten in verschillende quizonderdelen, een quiz die duurde tot in de vroege uurtjes.

Voil, onze 17 de, jaargang is begonnen! Maar het eerste nummer van 2000 ziet u, beste lezer, pas op 26 januari. Om dat weeral vol te krijgen dienen de medewerkers hun kopij op 12 januari bij ons af te leveren. Nieuws over sport cii dorp ten laatste op zondag de 16. 49


SPORT

Kampioenen

65 jaar schutter

-

1

Voor wie 50 jaar schutier is in dc Sint Jorisgilde, zij het af Meer, in Meerle, te Wortel of Castelré, uit Minderhout of Hoogstraten, altijd wordt er een feestschieting georganiseerd, voorafgegaan door een huldiging van de jubilaris. Op 60 jaar doet men dit opnieuw, uit eerbetoon voor de schutter die al zo lang lid is en de Sint-Jansboog hanteert.

..

1-let is al even geleden maar bij de uiislagen vw, 1w! ye, Innul t'an dc Sint-Jorisgilden 61 meter ontbrak de foto van de kampioenen van het voorbije seizoen. Nu ja, toen ze gevierd werden, was dit maandblad pas verschenen en de film niet ontwikkeld. Jan Rombouts, kampioen in de ere-afdeling, Jef Van Opstal, hoofdman van de kampioengilde van Meer, Dirk Brosens, kampioen in de A-reeks, en Eric Matthé winnaar in de Bcategorie. En na 65 jaar schutter? Weer eens hetzelfde, en dat wilde Miel Christiaensen uit Wortel de andere schutters niet meer aandoen. Hij bedankte voor een feestschieting en dacht dit jubileum in alle stilte te laten passeren. Maar hij had buiten de waard

gerekend: op de prijsuitreiking te Loenhout werd hij door het verbondsbestuur, in aanwezigheid van vele gildebroeders en gildezusters passend gevierd. Hetdeed hem veel deugd, want staat hij daar niet te glunderen?

Garage Luc RyverS

rit

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -- LTjflTIT17ï

g('

u'r

'

TOYOTA 1,1

50

1


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN SEMtNARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 januari: optreden DESPERATED COMPANY vanaf 20 uur in De Gelmel. Van Aer(selaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031313.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 10 januari: Optreden NORBERT

DETAYE samen met MARCKRIVER JAZZBAND, om 20 uur, org. Marckrivcr Jazzband. Zaterdag 15 januari: KERSTBOOM-

MEER

VERBRANDING achter zaal Pax.

Zondag 2 jan: MILLENIUMWANDELING kerk Meerle, 9.00 uur, in de Strijbeekse heide

Zondag 16 januari: APERITIEFCONCERT

of ander mooie plek in de omgeving. Begeleide wandeling onder leiding van de Markvallei.

om II uur in de Rabboenizaal van het Spijker, org. Kunstkring Spijker. Dinsdag 25 januari: gespreksavond 'WEL-

Zaterdag 15 januari KERSTBOOMVERBRANDING. Oud voetbalveld FC Meer

ZIJN MET JOUW TALENT' om 20 uur in het au dit ori unt van het Se iii i nari e

(Meerseweg). Het vuur wordt ontstoken om 19.30 u.

MINDERHOUT

Dinsdag 11 januari OPEN VERGADERING DORPSRAAD, refter gemeenteschool 20.00 uur. met het schepencollege.

Zondag 16 januari: KINDERDISCO vanaf

13.30 uur in de parochiezaal voor alle kinderen tot en met 12jaar (en hun ouders), org. KWB en KSJ. Zaterdag 29januari: DROPPING voor kinde-

ren en volwassenen, vertrek om 19.30 uur, inschrijven bij Fons Muesen (tel. 314.55.69), org. KWB. Vrijdag 28 januari: LICHTMISCONCERT

om 20 uur in de St.-Clemenskerk. org . Minarte.

Zaterdag 22 januari VERENIGINGSKWIS,

parochiezaal: Dit jaar georganizeerd door CHIRO jongens.

WORTEL Zondag 2 januari: NIEUWJAARSWANDELING, vertrek om 14 uur aan Bootjesven Wortel-Kolonie, org. KWB.

Vrijdag 14 januari: KAARTAVOND in de parochiezaal. inschrijven vanaf 19.30 uur, org. Gebuurte St.-Janskring.

MEERLE Maandag 17 januari: Algemene vergadering

van de DORPSRAAD om 20 uur in de parochiezaal.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VELT om 20 uur in de gemeenteschool, ingang Kerkpad. Dinsdag 18 januari: KAARTAVOND in het Casino van de Kolonie. Inschrijven om 19.30 uur, org. Vriendenkring Wortel-Kolonie.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari: Toneel 'DE NONNEN VAN

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

NAVARONE' om 20 uur in de parochiezaal, org. Toneelvereniging Willen is Kunnen.

Dinsdag vanal

Geopend vanaf 11.30u en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open i anat It u 14 u.

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

I

gds jongerencafé zonder pretentie rdag l20.00u),

vjdag, zalerdag(19,OOu) en znndag

l3.3Ouj

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 U.

MEERSEL-DREEF Vrijdag 7 januari: KERSTBOOM VERBRANDING aan de Oude Markweg, met vuurwerk en muziek, een organisatie van de middenstand, samenkomst om 19 uur aan het klooster. Zaterdag 29 januari: ERE-LEDEN-BINGOAVOND van de fanfare "Voor Eer en Deugd", om 20 uur in zaal de Zevenster.

CAHIER

voor jongeren hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Dp

ZTR".7T

H. Bloediaan 285, Hoo tel. 314.83.11

HOOGSTRATEN

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Lanqenberg 14 - 2323 Hoogstraten.WorteI TeI./Faa 03 / 314 53 28

56

CAFÉ DISCOBAR

ÏFRTUIN

Ürijijrii 183 toogefratrn 031314 66 65 1art & 1atftp

444

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

62

50

51


/ ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

~5

T

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Desniedlslraat 36 2322 Mi nderhout Tel.: 03/3115450

25/2

Zondag 2 januari: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 3 14.50.10.

vquash

Zaterdag 8 januari: DR. CORNEEL BOE-

snooker

REN, Mgr. Eesterinansstraat 15, Meerle. te!. 3 15 .82.2 1.

Ténniselub

2.1

HUISARTSEN

Zaterdag 1januari: DR. F. HOL VOET & H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66.

2321 MEER

Hoogeind 54

Ongevallen Brandweer 314.42.43

Zondag 9 januari: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15.87. 15.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! IIIP

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 15januari: DR. STIJN FAES, Hei-

:E;4p1

t

oogrMsoafn

Zondag 16januari: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 3 15.84.54.

iofQooe TJ'roei

O/I4.2.9

1'

Zaterdag 22 en zondag 23januari: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. zo

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di 11w za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Zaterdag 29 en zondag 30 januari: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat 42-A. Hoogstraten, tel. 314.38.48.

__

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u.

Zondag en maandag gesloten

74

APOTHEKERS

-

155

Van 7 tot 14 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73. Van 14 tot 21 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 3 14.60.38.

Peperstraat 2 lloogstraten Tel 031 314 13 08

Zaterdagvoormiddag 16 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. -

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUiS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 031315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (3 14.38.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). KRIS SAENEN (314.24.39)

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

.1.,.

JS1u4Ç

Ii

1

Vo e,L

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

65

Van 21 tot 28januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

52

Pluimveeslachterij

Tot 7januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24.

-

-

122

lig Bloedlaan29l, l-loogstraten, tel. 314.50.10.

Van 28 tot 4 februari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdugvoormiddag 29 januari: APOTHEEK DE MEESTER, Viijlieid 230, Hoogstraten. tel. 3 14.51.50. Voi1, onze 1711 jaargang is begonnen! Maar het eerste nummer van 2000 ziet u, beste lezer, pas op 26

januari. Om dat weeral vol te krijgen dienen de medewerkers hun kopij op 12 januari bij ons af te leveren. Nieuws over sport en dorp ten laatste op zondag de 161

hairstyling

mode... Uw kappersteam

l(erk3traat 21 Duo l. 2330 Moritoplac Na afspraak Tel.:

014/63 31 99

Tandtechnisch

116e

Laboratorium

KATIAVANHERCK Vrijheid 228

-

8 2320 mI000ST8ATCN

Tel.: 03/314.69.32

-

rax.: 03/314.67.12

Nieuw adres: VRIJIIEID 228 naast Apotheek VAII VELT Alle reparaties aan kunstgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.