december 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VLJFTIENDE JAARGANG, NR. 176 DECEMBER 1999 PRIJS: 70 FR. AFGI FTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand "IK MLI DE HAND

Het mini-sprookje van Leen, Ans & Sarah

119110119 DE RESULTATEN

Re端nie van de 30de 40dc 50de 60jarigen

Koosje en Piet De Graaf


De wereld schudden om de kloof te dichten Op zaterdag 30 oktober was er een bont spektakel te zien in het Hoogstraatse. Een chique cadillac toerde rond met 2 inzittenden, samen met een overvolle caniion waarop de havelozen hadden pIaatenomen. Voor de deelnemers een vrolijke happening maar in i / 2 , ( i1r1'aardigheid in de wereld. 11'e1k( li l 1 h e /2/ (21 /1 /, lij n, 1 2/1 de pijn ,

Schudden aan de wereld Op zondag 31 oktober wilden de jongeren laten zien dat ook zij bezorgd zijn om de grote kloof tussen arm en rijk in deze wereld. Na een bevraging van duizenden jongeren bleek dat zijde onrechtvaardige toestanden in de wereld als het belangrijkste probleem van het komende millenniurn er varen. Daaruit is WORLDSHAKE ont staan: schudden aan de wereld om wat meer gerechtigheid te bekomen. De jeugdbewegingen lieten dit zien door overal spandoeken op te hangen om zo hun 1w (

1Ç(ll1 (1(1

kel /11(1(11 1 (' inokon

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel:.31-L41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid vai de

~á&~

Unie

van de Uitgeers van de Periodieke Pers verant\. wIg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstralen

RESULTATEN

OPBRENGST 11.11.11

per deelgemeente:

Voor de landloze boeren in Brazilië Jongerenfuiven 3

voor

II

Gemeentelijke toelage Uis á buis

2

+

overschrijving

1998

1999

305.537

375.000

449.820

506.400

547.231

512,480

1.302.598

1.394. 8 80

Hoogstraten Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Onbestemd

147.336 80.252 55.110 40.956 86.285 95.228 7.313

TOTAAL

512.480


mon ien vrouw in de moond Waarom? Waarvoor? Meer nog dan de andere weekeinden van het jaar komen de mensen op de derde zondag van september naar de Dreef afgezakt, want dan is het 'Reik mij de Hand', het missiefeest van Meersel-Dreef, Strijbeek en Galder. Zo speciaal is dat nu ook niet zal je zeggen, wat komen ze daar in godsnaam zoeken. De aantrekkingspool gewoon 'rommel'! De rommelmarkt van 'Reik mij de Hand' is zeer gekend bij talrijke lieffiebbers, tot ver over de grens. Niet zomaar wat kraampjes, maar een hele zaal en een halve speeltuin vol. Alles netjes gesorteerd, proper gemaakt en waar mogelijk hersteld. Om dat alles aan de man te brengen, zijn tijdens liet feest veel irijwtlligers aan de slag. Maar de organisatie van de rommelmarkt, de inzameling van de vele ptillcn het hele juur door, rust sedert vele jaren op de schouders van twee Dreveniers, Koosje en Piet De Graaf. Ze Ii.bbezi er door dc wcck een dagtaak aan en de weken voor de rommelmarkt zelfs zeven dagen op zeven. Waar halen ze de energie, wat drijft hen om zo in de weer te zijn voor anderen, voor mensen ver weg, ver van ons bed en van dat van de meeste bezoekers van de rommelmarkt? We gingen het hen gewoon vragen. Wat we kregen is een heel verhaal, dat om het te begrijpen, al heel vroeg begint. van allemaal. Ik had hem van in het begin in de gaten. Wij waren die tijd best tevreden gelijk het er aan toe ging, ook al konden we niet ver van huis weg".

J(JIII(S. PIC! ('1!

koos Dc (Jrcisit IlcrIllll('/1Flt'

Van over de grens Hoewel haar vader een echte Bets was, Drevenier zelfs, werd Koosje Oomen in Galder geboren, op de Balleinan. Daar woonde 'grootje' langs moederszijde en kon Suske Oomen de doening verder zetten. Koosje was de enige dochter, naast vier zonen. Ze liep in Galder school, maar kwam naar de kerk en de catechismus op de Dreef, bij de paters. 's Morgens heel vroeg naar de mis, een boterham en catechismusles bij de paters en dan naar school. Als enige dochter in huis, was het na de lagere school en een jaartje huishoudschool afgelopen met leren. "Dat ging toen gewoon zo, daar

0(5/1 Lle

sIiooItijd.

werden geen vragen over gesteld. Ik heb er ook nooit echt over geprakkiscerd, het was overal zo. Er was trouwens werk genoeg thuis, ze konden mijn hulp best gebruiken". Uitgaan was er die tijd ook niet veel bij: "Mijn ouders hielden me liever thuis, de kermis was op dat gebied zowat de enige uitzondering. Er was ook niet zoveel te doen en ik denk niet dat ik er eigenlijk veel mee miste. Het was bij ons thuis best plezant. Met die vier broers van mij was de Balleman het verzamelpunt van de jongeren uit de buurt. Ze zaten samen en maakten muziek op hun 'monica'. Piet was daar ook bij, die was kameraad met onze Jaan. Het was een knappe kerel en hij speelde ook monica, zelfs het beste

Piet, zesde in een rij van acht kinderen, is afkomstig van Rijen, maar kwam op de leeftijd van zon halfjaar met het gezin De Graaf mee naar Rij shergen. Zijn vader kwam boeren op de boerderij van Piets grootouders, den 'Djunt'. De boerderij staat er nog steeds, nu heet ze 'hoeve Galderzicht' en is er een manège gevestigd. "Wij moesten naar Rijsbergen naar school. Alle dagen te voet, zo'n vier en een halve kilometer. Ons moeder was heel christelijk, zodat we ook alle morgenden eerst naar de mis moesten, nuchter nog wel. Kan je dat nog voorstellen. Snotneuzen van 8, 9jaar. Voor zeven uurzondereten te voet de weg op. Naar de mis in een koude kerk, daarna kregen we bij Bakker De Leeuw een boterham, gratis voor niks, omdat die ons kende en onze ouders bij hem klant waren. De bakker ving zo alle kinderen op die van ver derop kwamen en nog moesten eten eer ze naar school trokken. Piet bleef op school tot het achtste studiejaar, het scheelde maar een paar weken of hij had een jaar eerder kunnen thuisblijven. "Het hing er gewoon van af wanneer je verjaarde, was je veertien voor het schooljaar begon, mocht je thuisblijven. Ik moest nog een jaar blijven en dat was zeer tegen mijn zin". Na het achtste bleef Piet dan thuis op de boerderij werken. Normaal moest hij in 1948 binnen voor zijn legerdienst, maar zijn broer Janus was net toen in dienst overleden in Nederlands-IndiÍ. Piet werd hier door van de dienst vrijgesteld.

Timmerman Na enige jaren thuis te hebben gewerkt, begon Piet over zijn toekomst te denken. "Heel veel


MAN EN VROUWIN DE MAAND gaf ik niet om de boerenstiel en bovendien kreeg ik in de gaten dat er op de boerderij niet voor alleman plaats zou zijn. Ook uitwijken naar Canada, zoals er destijds heel wat deden, zei me niet veel. Toen ze thuis aan de hoeve aan het verbouwen waren, had ik dat in de gaten gehouden en timmeren, dat leek me wel wat". In 1949 ging hij hij aannemer Grauwmans 'op stieF en volgde 's school in houtbewerking. Het waren lange dagen, eerst werken in de bouw en dan naar school. Piet maakte de vijf studiejaren in drie jaar af. Ondertussen was hij niet ongevoelig gebleken voor de charmes van de zus van zijn vriend Jaan Oomen, die ook op de avondschool zat. "Nochtans weinig meiskes gezien, die jaren" weet hij nog. Na het behalen van zijn diploma werkte Piet als timmerman gedurende één campagne in de suikerfabriek CSM in Breda. Daarna liet hij zich inschrijven in de syndicale kamer van de bouw als onderaannemer. "Zo kon je eender waar aan de slag. Als een aannemer te veel werk had, zocht hij immers een onderaannemer die \ oor

Flet 000'erlijk l,ui,s inn Piet. 'De Djiiimt in Rijsbergen me 's anderdaags terugkomen en heeft ons persoonlijk ingeschreven in Meerle. Piet vroeg in België een beroepskaart voor aannemer van timmerwerken aan, maar ook dat liep niet van een leien dakje. Zijn diploma werd niet zomaar erkend, het duurde een jaar en vele documenten eer het in orde was. "Ondertussen mocht ik in België eigenlijk niet werken, maar moest ik toch in leven zien te blijven niet? Beunhazen dan maar weer, meestal wel in Nederland. Op een keer vroeg Keeske Antonissen van Meersel mij een nieuw deurtje te maken voor zijn stal. De dag nadat ik het aan zijn stal had gehangen, stonden de iendarmen aan mijn deur. Ik was illegaal aan het werk geweest in Blgie. Iemand was blijkbaar gaan klagen n het was niet Keeske, want die was best tevreden van mijn werk. Je ziet, ook toen waren de '011anders' niet echt welkom.". 'Mijn vader, zelf een geboren Drevenier, was anders nog zo fier dat zijn dochter terug naar Belgie, naar de Dreef kwam wonen" voegt Koosje daar aan toe. Uiteindelijk kreeg Piet zijn beroepskaart ëri richtte een klein atelier in, in ht schuurtje Vdn het huis aan de watermolen. Korte tijd later liet

De oorspronkelijke hoeve 'Ballenwn' met Koos/es groorje in het deurgat.

hem kon werken. Het geld dat je ervoor kreeg was bijna allemaal voorjezelf, want veel sociale voorzieningen en afdrachten voor zelfstandigen waren er toen nog niet. Zo heb ik tot aan ons huwelijk mijn kost verdiend met 'beunhazen' zoals ze dat hier noemen."..

Nederlanders niet welkom! In 1954 trouwden Koosje en Piet en kwamen ze samen de grens over. Dat ging niet zonder moeilijkheden. "Wij hadden bij Rommens het huis gehuurd aan de watermolen en ik reed met mijn verhuisvergunning, die we vooraf in Nederland hadden moeten aanvragen, naar het gemeentehuis in Meerle. De bediende daar weigerde ons echter in te schrijven. Zijn commentaar was 'als die Hollanders denken dat ze zomaar naar hier kunnen komen, dat ze dan maar gauw wat armders denken!' en ik kon gaan. Niet goed wetende wat te doen en terug thuis vertelde ik het aan mijn gebuur, de maalder Suske Aerts. Die stuurde me naar de gemeentesecretaris, Jaan Van Boxel. Die vond dat alles in orde was en liet 4

1-let hiiR aan Je o-aten moleii, eersle ierb; lijf ian liet jolige gezin De Graaf op Dreef.


MAN EN VROUW IN DE MAAND hij zich als 'aannemer van bouwwerken' registreren. "Ze waren toen net begonnen De Meerse Bergen te verkopen en dat trok heel wat gegoede Nederlanders naarhier. Zij hadden het liefst met één aannemer te doen die alles voor hen kon regelen". Piet heeft jaren werk gehad in de Bergen en het ging hem voor de wind. Koos je ging nog veel thuis helpen of anders in de buurt plukken en hield het huishouden op orde. Na een jaar werd Adriana, 'Naantje'. geboren. Piet en Koosje hadden graag een groot huishouden gehad, maar de kinderwens raakte niet vervuld. "Met de huidige stand van de medische wetenschap en wat meer aandacht van de dokters toen was dat zeker anders geweest, weet Piet nu met zekerheid. Maar het was niet anders en Naantje was een gezond en vrolijk kind, zij werd vanzelf het middelpunt van hun leven, hun toekomst. Ze koehten midden op de Dreef de oude boerderij van Jan De Bie. Piet richtte in de schuur eerst zijn werkplaats in en begon toen, in de Vrije uren, aan de bouw van hun nieuwe huis, achter het oude, waar ze ondert'issenin woonden. "liet was hard werken, maar we hadden niet te klagen. Het ging ons goed, we bouwden een mooi nieuw huis en hadden weinig of geen zorgen".

kapot. Alles stelden we in vraag. Waarom? Waarvoor? Sommigen suggereerden ons veel te bidden, maar een antwoord kregen we niet.". Piet is dezelfde dag nog gestopt met werken. Voor hun eigen leven kwamen ze toe met wat ze hadden. Zij, waarvoor hij gerust nog jaren had willen voortdoen, was er niet meer. Piet en Koosje hielden mekaar gezelschap, maar alles was voortaan zonder doel. Het leven zou vanaf dan niets meer zijn dan wachten op het einde. Wanneer, dat wisten ze niet, dat zouden ze wel zien.

Guatemala Zowat een jaar na het overlijden van Naantje. waren Piet en Koosje genodigd op het huwelijksfeest van een vriendin van Naantje. Koosje: "We zaten aan de tafel naast een van de familieleden van Naantjes vriendin, een nonnetje uit 1-luldenberg. zuster Miehaëla. Ze was op vakantie van haar missie in Guatemala. We vertelden haar ons verhaal en over de doefloosheid van Dus leven sindsdien. Zij begreep ons wel, maar dacht dat we desondanks nog veel mooie dingen konden doen in ons leven. Ze vertelde ons van Guatemala en hoe het er daar hij stond. Mis-

Naantje, in het laho van Jansen-Pharmaceutica. schien moesten we daar eens gaan kijken, zei ze ons, wie weet wat we er vonden. Misschien was er toch nog doel te geven aan ons leven". Piet haakte er meteen op in, vertelt Koosje: "Als jij ginder onze gids wil zijn, willen we graag gaan kijken, zei hij, "wij betalende kosten en jij laat ons zien wat je wilt dat we zien". Vier weken trokken ze in Guatemala rond. Hoewel ze reeds heel wat reizen gemaakt hadden, zelfs een keer met de caravan naar Marokko, was de cultuurschok groot. "Wat we daar zagen en meemaakten heeft ons met verstomming geslagen. Hoe de mensen daar moeten leven, hoe uitzichtloos hun situatie is. Eii dan de onthechting van de mensen die er werken om te proberen toch iets aan die situatie te veranderen, een beetje hoop op toekomst creëren. We waren er ondersteboven van. We bezochten de missie

Koosje, niet de kinderen aan rn,f.'l in Guit'incila in 1988.

Het noodlot Naantje was een levendige meid, altijd goedgeluimd, graag op de Dreef, geëngageerd in de KLJ, steeds met vanalles bezig. Daarvan getuigen de yelr futolsoeken die Koosjc küe:,tem t. Een slimme meid ook. Na de humaniora in het Spijker, studeerde ze voor laborante in microbiologie in 's Gravenwezel. Onmiddellijk na het behalen van haar diploma kon ze in dienst bi.j Jansen-Pharmaeeutica in Beerse. Naantje beheerste mit haar lcvcndigc i..0 mmcmdiukkelllke danwe/ igh-'id het leven van Piet en Koosje en die voelden zich er prima bij. Tot 18 jaar geleden iet noodlot ongenadig toe sloeg. Op het verjaardagsfeestje van Koosje voelde Naantje zich plots niet goed. Enige uren later werd ze door de geneesheren hersendood verklaard. Een hersenbloeding achter de hersenstamn was haar meteen fataal ee worden. Voor Kin ije en Piût torttc dii.. avond de WCrCtd in. "Hét is niet voor te stellen, alles waar we tot dan voor geleefd en gewerkt hadden, werd zomaar van ons weggerukt. Ons leven was helemaal

S

's Avonds allemaal samen het geld tellen. Het resultaat van drukke dagen ligt op de tafel.

Piet brengt nog een en ander op cijn plaats voor de markt open gaat.


STIHL

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam Vanaf 1,2-6,3 kW(1,6 -8,6 PK)

-

WW

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! '. KWALITEIT '* SERVICE 11* PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, Ook verkrijgbaar kliefhamers, enz.

S Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03/314.52.78


MANEN VROUWIN DE MAAND clie dag en 's avonds was het afgelopen. Piet, niet gespeend van enig zakelijk instinct, had snel in het snuitje dat daar veel meer uit te In 1971 st irttc dc c tin 11\ . tcnt, tn. dc \4 tcrkrattcn halen viel, als je maar van (ialder. Strijheek. Meersel-Dreef, met de missieactie koopwaar hebt. Maar "Een roos voor Zaïre". Deze actie had vooral tot doel Piet om meer koopwaar te Van Dun, missionaris ïn hei toenmalige Zaïre, te steunen. hebben, moet je langer De volgende drie jaren gebeurde er niets. In 1975 werd het verzamelen, moet je initiatief in een nieuwe vorm gegoten. het werd de actie ook plaats hebben om te 'Oockeren. Ook merkten "Drie voor Drie". De drie dorpen Meersel-Dreef. Galder en Piet en Koosje ook al Sirijbeek zouden een actie op touw zetten voor drie missioauw dat als je iets goed narissen, ul.: Pïct Van Dun, Anna Van Dun en Daniiil De presenteert, zelfs al is Leeuw, die werkzaam waren in drie verschillende ontwikhet rommel, het snel kelingslanden: Zaïre, Brazilië en Indonesië. Het jaar daarop heel wat meer opbrengt. werd de actie verruimd naar al de missionarissen van de Maar dan moet er gedrie dorpen, toen nog met twaalf, en veranderde de naam in sorteerd worden en geRuk Mij de II md Dc cci ste jaten veid dc ophienst tel poetst. Als vanzelf bekens verdeeld onder drie missionarissen. Toen men rond gon de zaak stilaan in was, werd besloten om de opbrengst te verdelen onder al de Piet en Koosjes handen te komen. Zij hadden de nog werkzame missionarissen. In de beginjaren waren het ruimte om heel het jaar vooral de mensen van Galder en Strijbeek die de actie onkoopwaar op te slaan. dersteunden, met Neel Van Dun op kop. Later voegde Op het missiefeest zelf Meersel-Dreef zich daarbij. begonnen ze met het organiseren van de vervan zuster Michaëla, gingen ook langs bij menkoop. Met mooi uitstallen alleen al steeg de opbrengst gevoelig. sen van onze eigen streek, Mit Vinckx en Mii Geerts. Onze ogen gingen werkelijk open. Het ongelooflijk luxueus leventje, ook dat van ons Vele handen..... eigen, en de noden van dat land en die mensen. Wat een tegenstellingen!". Zo groeide die rommelmarkt jaar najaar er werd ze tot wat ze nu is. Tijdens het jaar brachten en Terug op de Dreef, bleef de reis nazinderen, in brengen steeds meer mensen spullen bij Piet en beider hoofden rondspoken. "De vraag die daarKoosje aan huis. Alles werd netjes gesorteerd, bij steeds terugkwam was: hoe kunnen wij hier gereinigd en hersteld indien mogelijk. Ze krebijdragen om de noden van ginder te verzachgen steeds meer te doen, dikwijls werden ze ten. Geld storten, maar dat is zo voorbij en voor opgebeld om heelder inboedels te komen ophade hand liggend. Het schenkt weinig voldoelen, tot in Volendam toe. Mond aan mond rening. Om ginder te gaan werken waren we te clame en het feit dat alles naar het goede doel oud". ging, maakte dat ze soms waardevolle stukken kregen, maar was anderzijds er ook de oorzaak van dat ze het niet meer alleen afkonden. Reik mij de hand Gelukkig kunnen ze thans terugvallen op een Het jaarlijkse missiefeest kwam er weer aan en aantal vaste helpers. "Als we weer een lading te sorteren hebben, komen we samen in het atelier Neel Van Dun, destijds grote bezieler van het gebeuren, vroeg ons mee te werken. We hadden en werken met vijf, zes vrijwilligers een hele al wel eens gaan helpen omdat we ook veel middag. Met een lekkere bak koffie en een mensen van Gatder kenden. Zo aan een kraamkoekje erbij is dat best gezellig, vindt Koosje. pje staan, want er was toen al jaren een rommelPiet knapt alles op wat hij kan, meubelen herstellen en restaureren vindt hij best een fijne markt. Maar die was echt niet groot, het was een deel van liet feest, één van de vele activiteiten bezigheid.

De wortels van Reik mij de Hand

Zg

Weken voor het nieuwe feest beginnen Piet en Koosje met de voorbereidingen. Ditjaar hadden ze voor de rommelmarkt voor zo'n 80 lopende meter verkooptafels en een heel stuk van de speeltuin, gewoon op de grond. "Zoiets kan natuurlijk niet zonder hulp. Dit jaar konden we op niet minder dan 68 helpers rekenen. Als onze Piet in de weken voor de rommelmarkt bekenden en zelfs minder bekenden tegenkomt, worden die onbeschroomd aangesproken: 'gij ziet mij er een goede verkoper uit' en 'hebt gij die zondag toch niets te doen?' begint hij het gesprek. Hij paait ze wat, praat ze wat aan en velen zijn zo helper geworden.". Vanaf donderdag begint de opbouw. Daarvoor kunnen Piet en Koosje rekenen op de vaste hulp van de gepensioneerden van de Dreef. Tientallen keren rijdt Piet niet een grote aanhangwagen over en weer tussen zijn 'pakhuis' en de zaal. De gepensioneerden laden alles uit en zetten het klaar op de tafels. Vanaf 's zaterdags begint de verkoop, 's zondags is dan meestal de grote toeloop. Piet: "Het is soms wel een hectische bedoening en we moeten overal tegelijk zijn. 'Koosje kom hier eens kijken! Wat moet dat kosten?', 'Piet, waar moet dat staan?' 'Piet die kraam houdt het niet!' Drie, vier dagen aan een stuk. We voelen het achteraf aan onze oude ljven hoor. Maar als we met z'n allen op zondagavond het geld gaan tellen, nog altijd een spectaculaire en spannende gebeurtenis, en we zien het resultaat, dan komt de grote voldoening. Als het geld geteld is trekken we met heel de ploeg naar Bogers en gaan we daar een lekkere friet eten (niet van de opbrengst hoor!) en wat napraten. Dat doet goed, dat geeft een gevoel dat met geen geld te betalen is.". De opbrengst van de rommelmarkt gaat integraal naar de kas van 'Reik mij de Hand', maar is ondertussen wel goed voor meer dan twee derden van de totale opbrengst. Die gaat rechtstreek naar de missies. Dit jaar wordt bijna een 1.000.000 Fr. uitgekeerd. Twee missionarissen van de Dreef krijgen elk 300.000 Fr., evenveel gaat naar een project in Pakistan van de paters Kapucijnen. Daarbuiten krijgen nog een paar andere projecten wat kleinere bedragen. Piet en Koos je vinden het goed zo, rechtstreeks naar de bestemming, daar weten ze best hoe het te gebruiken. Daar doen ze het voor. "De mensen zeggen ons wel eens dat er hier ook nog veel armoede is, maar wij hebben voor deze weg gekozen en houden ons daaraan. Je kan niet voor alles tegelijk in de weer zijn". Waar Koosje en Piet zich wel wat zorgen om maken is wat er gebeurt als zij de kar niet meer kunnen trekken. Zal het initiatief dan nog blijven bestaan? "Momenteel zijn we beiden gezond, maar stilaan gaan de jaren toch wegen. We hopen erop dat zoiets als 'Reik mij de Hand' niet verdwijnt, wij weten dat ze ginder ver weg op de thuisbasis blijven rekenen". Natuurlijk heet't heel het gebeuren het verlies van Naantje niet kunnen doen vergeten. Een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen en niets kan dat verlies goedmaken. Als dat je enige kind is, kanje zelfs het teveel aan liefde niet kwijt aan andere kinderen. Dat je desondanks een doel vindt in liet leven, een doel dat anderen dient, dat is toch een mooi gegeven, een verhaal in ons blad meer dan waard, niet?

De ronimelmarkt kan niet zonder rnarkrkopers.


VANUIT HET STADHUIS.,* Raadslid Blockx is zijn zitje in de gemeenteraad kwijt Strengere controle op vuurwerk Het zal je maar overkomen: na vijf maanden afwezigheid kom je nog eens vol goede wil de raadszaal binnen en wat zie je : er is geen plaats meer aan de tafel van de heer. Je stoel is verdwenen en de lege plaats is netjes opgevuld. De overige raadsleden hebben de rangen gesloten. En daar sta je dan mooi voor aap. Je voelt je alsof ze de stoel onder je gat onderuitgetrokken hebben. Maar Jef Blockx liet zich de aandacht graag welgevallen en met een verlegen grapje ging hij haastig op zoek naar een ander zitje. "Ik dacht bij mezelf: ik moet nog eens komen kijken. En zie je wel, ik had gelijk: mijne stoel is al weg". En met de lachers op zijn hand kon hij op zoek naar zijn verloren stekje. En wij aan de perstafel moesten onze boekhouding herzien: raadslid Blockx niet afwezig, maar aanwezig. Tussenstand voor dit jaar: 8 - 2. Je zou voor minder je weg kwijtgeraken. Intussen naderen we met rasse schreden de nieuwjaarsgekte. De reclame voor vuurwerk is ook in Hoogstraten niet meer uit het straatbeeld weg te bannen en daar is niet iedereen even gelukkig mee. En ook het college blijkt wat van haar melk te zijn want uiteindelijk konden er vijf punten van de agenda niet behandeld worden omwille van gebrek aan voorbereiding of verwarring.

schepenen Aerts en Desmedt te bespreken, sloop er een vergissing in onze tekst. Wij schreven dat deze commissie niet goedgekeurd werd maar dat burgemeester Van Aperen toch beloofde op eenvoudig verzoek van een raadslid deze commissie samen te roepen. Deze deontologische commissie is wel degelijk goedgekeurd en zou samengesteld worden uit 3 leden van KYB. 2 uit de CVP en 1 Agalev-lid. Het discussiepunt dat zich stelde was de bijeenroeping van deze commissie. Volgens het reglement van inwendige orde kan deze commissie slechts samengeroepen worden wanneer "een vierde van de leden van de Commissie daarom verzoekt en op voorwaarde dat de leden die het schriftelijk verzoek daartoe hebben ondertekend, tot ten minste twee verschillende politieke fracties behoren." Gezien de samenstelling van de huidige gemeenteraad was het niet zo onlogisch dat de enige oppositiepartij hiermee problemen had daar zij slechts één afgevaardigde in de commissie had en steeds tegen een meerderheidsblok van twee partijen stond. Burgemeester Van Aperen had begrip voor deze bezwaren en beloofde toen elke vraag die zou binnenkomen binnen de gestelde tijd te bespreken, ook al zou het maar door één persoon ingediend worden. Moest dit evenwel problemen geven met de geldigheid van de zaak, dan zou hij bij de eerstvolgende gelegenheid dit punt uit eigen naam op de agenda van deze commissie zetten. Dit rechtgezet hebbende is het nu wachten op de bijeenroeping van deze deontologische commissie. Agalev-raadslid Jan Fret verweet in de

Twee op tien Met een tiental minuten vertraging kwam Jef Blockx de raadszaal binnen. Wij hadden hem al als afwezig genoteerd, zoals gewoonlijk. Van de negen raadszittingen dit jaar hadden wij hem tot dan toe slechts één maal gezien. En dan wil het toeval dat je stoel verdwenen is en de overige raadsleden netjes de kloof gedicht hebben. Agalev-oppositie en CVP-ACW netjes naast elkaar... Het lijkt wel of de verkiezingen in aantocht zijn De enige stoel voor een NCMVafgevaardigde verdwenen. Dan sta je natuurlijk mooi te kijken. Gelukkig werd voor het raadslid alles met een lach en een grap opgelost. In de wandelgangen werden er anderzijds heel wat meer opmerkingen gemaakt over de absenties van het raadslid. Geef toe, ditjaar was hij slechts twee maal op de tien raadszittingen aanwezig, vorig jaar 7 van de 13, in totaal dus 9 maal aanwezig op 23 vergaderingen. Je zou voor minder over de tong gaan. En het begin van deze legislatuur hebben wij een gelijkaardige situatie meegemaakt met raadslid Michel Janssen die omwille van drukke beroepsbezigheden ook vaak niet aanwezig kon zijn. Deze nam toen de beslissing afstand te doen van zijn mandaat waarna Danny De Pryck als eerstkomende opvolger bij KVB in de raad kwam zetelen.

Deontologie In ons vorig verslag hadden wij het even over een deontologische code voor raadsleden welke

bij eenparigheid werd goedgekeurd in de raadszitting van 26januari '98. Deze deontologische code omvat een ganse reeks voorschriften teneinde de dienstverlening aan de Hoogstraatse bevolking in goede banen te leiden en belangenvermenging tegen te gaan. Een halfjaar later 27-7-'98) keurde de gemeenteraad bij eenparigheid de oprichting goed van een deontologische commissie. Naar aanleiding van de vraag van Agalev-raadslid Jan Fret om deze deontologische commissie samen te roepen om de vermeende belangenvermenging van de

vorige gemeenteraad de schepenen Aerts en Desmedt belangenvermenging respectievelijk in de zaak van de geplande serre (Hollandpant) en de verkavelingsaanvraag tussen de Hoge en Lage Weg te Minderhout. De vernoemde schepenen zouden door grondeigendom belangen hebben in beide projecten en niettegenstaande dât, toch alle besprekingen in het college en de gemeenteraad hebben bijgewoond.


GEMEENTERAAD

Vuurwerk Speelt raadslid Fret hiermee met vuur? Schepen Desmedt waarschuwde het raadslid in ieder geval voor de gevolgen indien er over deze zaak onwaarheden in de pers zouden verschijnen. Zover zal het wellicht niet komen. Waar wel heel wat vuurwerk verwacht wordt is niet zo moeilijk te raden. Oudejaar komt er aan en grote spandoeken "vuurwerk" her en der schreeuwen de passanten al enkele weken toe. En daar is niet iedereen gelukkig mee. Jaar na jaar duikt de disussie weer op en ook dit keer is het niet anders. Vooral de vrees voor een heuse gekte naar aanleiding van het millenium doet heel wat oudere mensen huiveren, maar ook kijken heel wat mensen bezorgd uit naar de periode die aan oudejaar voorafgaat. Vorig jaar vroeg de oppositie aan het college strikte controle op de verkoop van vuurwerk en de reclame daarover, maar ook over het gebruik ervan. Dit verzoek zou volgens Agalev vorig jaar onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Daarom vraagt zij de raad om het college en dc politiedienten opdracht te geven een gericht actieplan op te stellen en ook te laten uitvoeren. Voorlichting geven aan de verkopers en gebruikers, een bezoek van de wijkagent aan drankgelegenheden en feestzalen als een ontradend effect, maar vooral ook controle op de verkoop en cle reclame ervoor. Er moet vooral preventief opgetreden worden, vindt raadslid Fret, die er vooral op aandringt de eigen wetgeving over de reclame goed na te kijken. "De grootste oorzaak van de overlast zit toch vooral in de grote beschikbaarheid van het materiaal." Burgemeester Van Aperen erkent dat er verscherpt toezicht gevraagd is door Binnenlandse Zaken en dat dit ook wordt uitgevoerd. Fr rai informatie verschijnen in het informatieblad van december, er zal verscherpte controle zijn en aangedrongen worden op een verbod voor gebruik van vuurwerk in de omgeving van het rusthuis, en elders v6ér 24.00 uur. Er is nu al heel wat onzekerheid voor de overgang naar 2000 in verband met het vlot gebruik van telefoon, elektriciteit, enz. Schepen Peerlinck van zijn kant is evenwel van mening dat de gemeente aan de reclame aan de gewestweg zelf niets kan doen. Wat hem evenwel erg op de maag ligt is de manier hoe er met twee maten en gewichten gewerkt wordt bij het Gewest. "Sommige dingen moeten verdwijnen, en andere daarentegen blijven maar hangen. Kijk maar naar die spandoek "Mosselen" op de Vrijheid."

college toch maar wijselijk deze dossiers terug te trekken om er in een latere zitting beter voorbereid mee terug te komen. Een ander probleem stelt zich wanneer het college voorstelt om een recht van doorgang te verlenen over het oud kerkhof van Hoogstraten voor de bewoners van de appartementen van Michel Brosens naast de kerk. Raadslid Ver huist eountert met één enkele opmerking het ganse voorstel "Dit kunt ge niet doen. Ge verloochtent hiermee uw eigen bouwvergun-

Poetsen en

...

ning en brengt daardoor de eigenaar in zware problemen. In de bouwvergunning staat immers duidelijk als voorwaarde vermeldt: " ... indien er geen nieuwe erfdienstbaarheden worden toegestaan." En ook Monumenten en Landschappen heeft zich tegen elke nieuwe erfdienstbaarheid verzet. Indien ge dit nu toestaat vernietigt ge uw eigen bouwvergunning. Die is pas twee jaar geleden afgeleverd en dat zijt ge nu precies allemaal al vergeten." Wijselijk werd gans het dossier teruggenomen voor verder nazicht.

bowlen

De poetsvrouwen van de gemeente zien mekaar buiten het werk niet veel en daarom werd op woensdag 29 september, met steun van het stadsbestuur, een (halt) dagje-uit georganiseerd voor al het poetspersoneel. Om het nuttige aan het aangename te paren werd eerst een bedrijfshezoek georganiseerd aan de firma BOMA, de leverancier van schoonmaakmiddelen bij het stadsbestuur. Na een aantal demonstraties van de diverse producten konden ze even nakaarten met een hapje en een drankje.

Na het nuttige was het vanaf nu tijd voor het aangename. Ze gingen met z'n allen bowlen in de Thunderbali in Zoersel. Dit uurtje ballenschuiven was zo voorbij en daarna schoven ze de beentjes onder tafel voor een heerlijk feestmaaltje. Alle personeelsleden apprecieerden deze uitstap sterk en er werd dan ook heel wat afgekletst. Het was een goeie gelegenheid om mekaar wat beter te leren kennen en... waarderen.

Geklungel in het college? Wat vooral opviel tijdens deze raadszitting van einde oktober was de slechte voorbereiding van een aantal agendapunten. Vijf van de twintig dossiers dienden teruggenomen te worden. Het duidelijkste voorbeeld was wel de voorstelling van een kleinschalig waterzuiveringsinstallatie voor Hal en één voor de Maxburgdreef. Voor beide dossiers wordt telkens 1,5 miljoen voorzien als ontwerpkosten. Schepen Peerlinck heeft heel wat vragen bij de manier van werken. "Waarom niet beginnen met 1 project. Nu start ge met iets dat zeker 50 miljoen kost en ge kunt niet meer terug. Zouden we eerst eens niet kijken of dit wel kan en of het niet beter is dit door te schuiven naar volgende legislatuur T' Schepen Aerts van Openbare Werken van zijn kant vraagt zich vertwijfeld af wat er nu eigenlijk komt : een studie naar kleinschalige waterzuivering of een ontwerper voor de aanleg ervan. Wanneer uiteindelijk de discussie ontaardt in allerlei interpretaties van zinnen, besluit het

Feestbus oudej aarsnacht 1999-2000 Negentien gemeenten tilt de provincie, waaronder Hoogstraten, zullen - in samenwerking met De Lijn - met oudjaar feestbussen inleggen. De feestbus zorgt voor gratis vervoer van jongeren en volwassenen tijdens de nacht van oud op nieuw, dit vanaf circa 22.00 uur tot 06.00 uur. Er zijn acht trajecten uitgetekend waarlangs de bussen zullen rijden. De bussen stoppen veelal aan de bestaande haltes, in sommige gemeenten zijn er extra haltes ingelast op plaatsen waar veel volk uitgaat. In Hoogstraten vertrekken er twee routes: één vanuit Meerel-Dreef langs alle deelgemeenten en dan over Rijkevorsel, St.Lenaarts, Brecht tot in Brasschaat (Dixies), en

eii \anuil lloucsiraleii over Lociiliout. Wuustwezel, Kalmthout tot in Kapellen. Het is mogelijk om van het ene traject op een ander over te stappen. De bussen passeren de haltes om het uur. Om mee te rijden met de feestbus moet je wel een ticket hebben! Vanaf maandag 6 december kan je gratis kaartjes bekomen op de jeugddienst in het administratief centrum (Vrijheid 149 te Hoogstraten) of in de bibliotheek (Lindendreef 1h te Hoogstraten + de uitleenposten in de deelgemeenten). Hierbij krijg je ook een folder met een uurschema van de diverse trajecten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de jeugddienst, tel. (03)340 1952.


H&M voorbij

Internet is een medium dat de volgende jaren, naast het bestaande 'audiovisueel gebeuren' (radio, TV), bijzonder zwaar gaat meespelen in de informatie-uitwisseling. Bedrijven die in de toekomst een rol willen spelen op het wereldwijde web, graaien momenteel gretig naar de gunst van het brede publiek. Je moet sinds kort flink slalommen om een gratis internetaansluiting te ontlopen. Maar omdat 'gratis' niet bestaat zullen, eenmaal het publiek aan het net gekluisterd, de marketing machines op gang worden gedraaid en worden we om de oren gedraaid met verzekeringen, boek&nlaat of diensten allerhande. r---Een belangrijke nieuwe speler in de arena is Yucom, created by BBL en BT (de bank en British Telecom). Met hun promotiecampagne 'Iedereen aan het web' gaan zij er met zware middelen tegenaan. Radiospotjes en paginagrote advertenties in dag- en weekbladen (zie kader) lokken de nog niet digitale Belg naar het web. Maar terzake. Op één van de 6 grote advertenties van Yucom prijkt een trio uit Hoogstraten, namelijk Leen Bastiaansen (Wortel), Ans Aerts (Wortel) en Sarah Horsten (Hoogstraten). Hun 'mini-sprookje' begon op de Groenplaats in Antwerpen. Leen: "Wij waren met z' n drieën gaan winkelen en we werden aangesproken door een jongedame die vroeg of wij wilden poseren voor een nieuw computermerk'. Wij dachten dat het misschien voor een nieuwe winkel op de Meir was of zo" Ans: "Ze heeft er terplekke reeds een foto van ons genomen en ze zou ons wel opbellen, zei ze. En wij maar wachten. Maandag niets, dinsdag niets. Maar 's woensdags belde ene Wendy dat wij 's zaterdags naar Studio 33 in Antwerpen moesten komen." Sarah: "Dat was voor mij al meteen een dilemma. We hadden juist op die dag met de familie een uitstap naar de Efteling gepland. En ons mama wist ook al niet of het hele zaakje wel te betrouwen was." Ondertussen hadden ook de ouders van Leen en Ans zich reeds de vragen gesteld die zich in dit post-Dutroux tijdperk sneller nopen dan ooit tevoren. Maar na enig speurwerk in Gouden Gids en dergelijke mochten ze dan toch. Veilig geflankeerd door twee moeders togen de meisjes die zaterdag in september naar Antwerpen, Museumstraat 33, met in hun valiesje de afgesproken diversgekleurde T-shirts. Met de fotograaf en een schminkster trokken ze verder naar een pleintje in de buurt van het Zuid. Leen: "De fotograaf, Filip, was een hele vriendelijke en een toffe maar niet bepaald euh... een

YLI Deze advertentie is op

'échte man' ."(gegiechel)

10

' .3

honderdduizenden e.vemplaren gedrukt.

garage VAN RIEL

Ans: "Hij heeft wel 130 foto's genomen. Wij

moesten van een bank springen en tegelijkertijd heel hard gillen. Daar keken de mensen heel erg van op. Een bank verderop begonnen kinderen ook van een bank te springen en riepen: "neem van ons ook maar een foto want wij kunnen véél hoger springen." Hoewel de moeders door hun kinderen gemaand werden ondertussen maar een koffietje te gaan drinken, merkten ze hen toch op in de verte achter het struikgewas waar ze toekeken met een mengeling van nieuwsgierigheid en fierheid.

ide

Dat een fotosessie op zich reeds een hele belevenis is, lijdt geen twijfel maar dat er bovendien nog voor bethhld wordt, dat maakt het pas echt de moeite. Voor hun inzet krijgen de 3 vriendinnen elk het mooie bedrag van 8.000 frank, dat echter slechts gestort wordt wanneer de foto's effectief gebruikt worden. Dat is ondertussen reeds gebeurd en de fenomenale som is dus binnenkort binnen. Ans gaat het thuisbudget dat voor haar schoenen voorzien is verdubbelen om de schoenen van haar dromen te kopen. Leen kan maar niet beslissen wat zij ermee zal doen. Sarah gaat voor één keer de H&M eens voorbij

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


ACTUEEL

N.V. GARAGE VAN USSEL

LWTJ

IO1TD2 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 LIJ

Lee,,, Ans en Sam/t in eei rustiger pose. lopen en met haar zelfstandig verhoogde kledingbudget ook eens iets duurders kopen. Verder blijkt dat ze er zelfs van gedroomd hebben met hun 8.000 fr een reis te maken naar Amerika. "Maar dat zal wel veel duurder zijn", besluit Leen realistisch.

'In de computer' Om de herkenbaarheid op Straat te vergroten,

lopen de meisjes steeds in de juiste volgorde naast elkaar, Leen rechts, Ans in het midden en Sarah links. Toen ze verleden week naar Eindhoven gingen zwemmen, riepen ze, achteloos bladerend door de HUMO "hĂŠ kijk, we staan er in!" Snel rondkijkend merkten ze dat niemand het in zich opnam. "Wie kent er in Holland ook den Humo", gromt Leen. Maar ook hier zijn er weinig mensen die hen spontaan herkennen. Eigenlijk heeft niemand

die van de zaak niet op de hoogte was, hen reeds iets laten weten. De weg naar de roem lijkt toch iets langer dan verwacht. Maar niet getreurd: in hun fantasie zien ze voorlopig de schoolboeken van de jongens reeds gekaft met hun Yucomposter. Het dromen houdt echter niet op. Door deze sessie zitten ze gewis reeds ergens In de computer'. Wie weet welke opdrachten volgen er nog? "Stel dat we die dag net niĂŠt op de Groenplaats waren geweest...", mijmert Ans nog na. Wat kan dromen toch leuk zijn, als je 15 bent! De advertentie is verschenen op 9111 in Humo en op 5111 in VIfL'express. Ze zal nogmaals verschijnen op 15112 in Knack. Een andere foto is te vinden ergens op de website van Yucom op http://www.yucom. bel

Garage Luc RyverS L'

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

251 11


HALVE EEUW GELEDEN 1$

eh ! Een kind meikt e kofi 1

I)ECEI13FR 1949

lloogsfraten De Katholieke Kring in feest. Vrijdag, 25 November, feestdag van Ste. Catharina, vierde de Katholieke Kring een heuglijke gebeurtenis, namelijk de huldiging van zes muzikanten, van wie twee, dhr. Constant Meyers en Alfons Mertens, 35 jaar en vier, dhr. Alois Leysen, Jos Mertens, Jaak Mertens en Joris Mertens, gedurende 25 jaar hun talenten op voorbeeldige wijze aan de fanfare ten dienste stelden. Deze enige gebeurtenis in de maatschappij mocht niet onverlet voorbij gaan. Na de plechtige hoog mis werden in de zaal de jubilarissen, dhr. Leysen kon wegens het overlijden van zijn moeder niet aanwezig zijn, hoewel in beperkte kring, toch feestelijk gehuldigd. De voorzitter, dhr. Rigouts, prees hun liefde voor de muziekkunst, hun offervaardigheid en trouwe gehechtheid aan de maatschappij, die in hen de stevige steunpilaren heeft gevonden, die de maatschappij in moeilijke omstandigheden hebben helpen rechthouden. In naam van gans de ma.tschappij brengt de voorzitter hulde aan de jubilarissen en stelt hen tot voorbeeld aan allen tot meerdere groei en bloei van de Katholieke Kring. Onder luide toejuichinge!' krege' de jubilarissen de welverdiende eretekens op de borst gespeid. Na een heildronk brengt ook Z.E.H. Deken hulde aan de trouw van deze leden, die zoals hij zegt, geen gewone leden zijn, maar trouwe actieva leden. Aan hun schone taak zijn ze niet tekort gekomen. Hun talenten hebben zij met veel opoffering en volharding ontwikkeld en de kunst in dienst gesteld van de gemeenschap. Bewondering moeten wij hebben voor hun wilskracht en bezieling om zo lang vol te houden. Hun voorbeeld moge dan ook aanstekelijk werken op de anderen cn vooral üp de jongeren, want steeds hlijft het waar : niet het gil maar de kwaliteit telt. Z.E.H. Deken doet tenslotte nog een oproep tot al de leden opdat zij ook zouden medewerken aan de bloei van de Katholieke Kring, niet door zich afzijdig te houden, maar door daadwerkelijk steun te verlenen én aan de muziekafdeling én aan de nog jonge toneelgroep, die beiden hun beste krachten inspannen om door hun culturele actie ons volk beter te maken. Een langdurige toejuiching beantwoordde de verheffende woorden van Z.E.H. Deken. 12

MEERLE Nieuwe Pastoor ZEil .Jozef Van Dijck werd door Z. Em. Kardinaal van Roey tot pastoor t Meerle aangesteld. De nieuwe herder werd te St. Leraart.; geboren op 11 September 1906 en ws sinds zijn priesterwijding leaar aan liet Klem Seminaie te hoogstraten, waar hij tevens sinds jaren niet vel kunde het gekende zangkoor leidde. Mee; ie wenst zijn nog jonge en ijvervulle nieuwe herder hartelijk velkom. De 'lechtige aanstelling tot pastoor zal paats liebben, Zondag 18 December. In naam van onze lezers bieden wij Z.E.H. Van Dijck onze oprechte gelukwe;tsen. Moge zijn nieuw ambt rijke vruchten oogsten. Hoge onderscheiding Aan koster Karel Vlaminckx viel de eer te beurt gedecoreerd te worden met de gouden medalie der Orde van Leopold II, om zijn uitzonderlijke loopbaan als koster. Hij werd te Meerle geboren op 28 .\aart 1872 en werd reeds in Juli 1884 tot koster aangesteld in de parochiekerk. Dit was ten tijde van pastoor Caytan. in 1889 werd hij de naarstige en gewetensvolle koster van pastoor Lievens tot in 1920; om dan onder pastoor De Bie steeds zijn ambt in alle eenvoud en stiptheid verder uit te oefenen. Thans bij. het op rust gaan van Z.E.H. De Bie, gaat de 77-jarige koster zijn vierde pastoor Z.E.H. Van Dijck nog bijstaan. In 1945 werd het diamanten jubileum van koster Vlaminckx luisterrijk gevierd. Maar thans hoopt Meerle reeds op zijn platina-jubileum. Hij bespeelt nog zeer handigh et orgel en is 's morgens vroeg reeds in de weer. We wensen de sympathieke koster nog meerdere jaren in dienst van zijn nieuwe pastoor en hopen dat zijn uitzonderlijk lange dienstjaren met luister zullen gevierd worden. Belangrijke smokkel in nylonkousen Belgische douanen op ronde aan de Belgisch-Nederlandse grens, tussen Klein en Oroot-Eyssel, hoorden een verdacht gerucht, legden zich in hinderlaag en zaen twee kerels een pak wegstoppen in het veld. 's Morgens gingen zij op zoek en ontdekten 6.000 paar nvlonkousen ter waarde van 250.000 frank.

Met een

Surge "Melotte,, doet een kind het werk van 3 melkers. Vraag inlichtingen aan het agentschap voor de streek

Jozef Servaes VRIJHEID 235

H00GsTRArEN

1400

TELEVISIE ONDER HET ETEN Er zijn in de Verenigde Staten al een zevenhonderd duizend ontvangstapparaten voor televisie die hun weg hebben gevonden naar de huiskamer: de productieplannen voorzien jaarlijks de aflevering van 750.000 nieuwe apparaten. En zo wordt Amerika stilaan het land van televisie, daar waar wij het voorlopig nog met cle radio steil en. Dit brengt echter een grote moeilijkheid mee: telvisie moet, in tegenstelling tot de ouderwetse radio, in het donker worden beluisterd en bekeken, en dan zijn er een heleboel dingen d[e een mens in zijn huiskamer niet meer kan doen. Bijvoorbeeld eten. Daar hebben de Amerikaanse uitvinL ders al wat op gevonden. Ze hebben teljoren op de markt gebracht met een fosforiserende laag bestreken, zodat iedereen gemakkelijk zijn teljoor vinden kan, terwijl het televisieapparaat aanstaat onder 't eten. En de mond zal elke Amerikaan in het donker wel weten te bereiken met zijn vork. Wellicht brengen de toekomstige Amerikaanse snufjes nog fosforiserende naalden, priemen en wol op de markt, zodat de huismoeders rustig hun breiwerkie kunnen voortmaken, terwijl op het televisiescherm de een of andere clown zijn burleske avonturen vertelt en vertoont. Bron: Gazet v.n Hoogst raten


Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@jbm.net

f'

Neen, dit is nog niet het millenniumnu,nmer nieu%s'e stijl, maar het is wel de laatste Meerse rubriek van deze eeuw en ook van dit nzillenniuni. Wat geweest is, is geweest. Daarover hebben we zekerheid. Maar wat brengt iie toekomst? Is er nog wel zekerheid? Ja goed, iedereen begint zo langzaam zijn computer aan te schaffen. Maar of ze daarmee de evolutie zullen kunnen volgen? 100 jaar geleden werd er revolutie gebracht door elektriciteit en de auto. Waar je zonder boe of ba en zonder kosten met de andere kant van de wereld kunt "chatten ". In beeld welte verstaan. Het is nu niet zeker of dit de verplaatsingen en dus koning auto weerom overbodig zal maken. Maar toch, het biedt vele niogelijkheden die ons leven drastisch zullen be誰nvloeden. Wat wordt de toekomst van ons dorp in dit alles. Wordt 2000 het ,nillennium van de grenzeloosheid Is er nog wel zo 'n gevoel van "ons dorp" in deze grenzeloze maatschappij? Behoort de grens tussen Meer, Minderhout en Meerle definitief tot het verleden ? Zullen we de naam van Meer maar vergeten en voortaan van Hoogstraten praten? Komt het HST-station dan eindelijk in Hoogstraten? En zullen onze aardbeien verder de wereldmarkt gaan veroveren? Misschien wat meer om volgende keer over na te denken. Als we ons een keertje mmiet laten vermssen door een (te?) strak gestelde deadline van DHM. En de huis. /ottel dit rubriekje is maar hobby, ons gerust laat.

WI

i 1) i'm /1.11.11. (

,y'誰 !V4

voor her goede doel. Zij vochten te

Chiromeisjes vechten tegen onrecht Dc 11.1 1 1 1-actie idit jaarbeslist niet onopgemerkt voorbij gegaan. U heeft er wellicht iets van opgevangen op televisie, in de krant of in uw dorp zelf. Jeugdverenigingen, verspreid over gans Vlaanderen, namen immers deel aan de actie "World-shake". Ook in ons dorp waren de chiromeisjes actief. Ze trokken er in de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober op uit en voorzagen ons dorp rijkelijk van spandoeken en affiches. Hun werk was onder andere te bewonderen aan de kerk, het voetbalpicin en de brug over de autosnelweg. Wellicht ontgingen de spandoeken in het dorp zelf u ook niet, zoals die boven caf辿 Het Fortuin, die de titel van de campagne droeg. Met deze actie willen zij samen met alle Vlaamse jongeren een oproep doen tot solidariteit en de mensen aansporen hun voorbeeld te volgen om er daadwerkelijk iets aan te doen. Slogans als "Vecht tegen onrecht", "dicht de kloof' en "schud met de wereld" zijn hierbij sprekend.

Vogeltrek in de Noorderkempen Wanneer de zomer aan Lijn einde komt en het barre najaar zich inzet, trekken vele vogels naar het zuiden. Tijd dus voor de vogelliefhebbers van Natuurwerkgroep Markvallei om hun trektelpost, die gelegen is aan De Hees' (op de grens van Rijkevorsel met Sint-Lenaerts) te bemannen. Gewapend met verrekijkers en telescopen speu'en ze de hemel af op zoek naar duizenden overtrekkende vinken, koperwieken, veldleeuwerikken, kwikstaartjes, ganzen, aalscholvers en zoveel andere soorten. Minder algeinene vogels zoals kiekendieven, slechtvalk, rode wouwen, visarend, kraanvogel en ortolaan worden ookjaarlijks in kleine aantallen waargenornen op de trektelpost. Vanaf half september wordt er elk weekend geteld en vanaf begin oktober bijna dagelijks vanaf zonsopgang. Dit najaar werd er de kaap van 100.000 vogels reeds overschreden. Elke trekteller maakt in het begin van het seizoen een lijstje van vogels die hij zou willen zien. Bij het zien van deze vogels wordt er dan getrakteerd zodat er wekelijks wel koffiekoeken, vlaaien, jenevers, wijnen..., te verorberen zijn. De trektellingen in De Hees en ook op het Blak te Beerse zijn geen alleenstaande feiten. Zij worden op grote schaal georganiseerd en kaderen in een breed ornithologisch onderzoek.

Voor diegenen die ge誰nteresseerd zijn in de vogeltrek, is er op vrijdag 3 december om 20 uur een trektelbijeenkomst in het Jan Span. nenburgniuseum in de Karel-Boomstraat te Hoogstraten. for?! Van Den Bogaert. 13


MEER

Het Heidebloempje

jJIw ijII

4


MEER

De 30-jarigen vierden feest

en de Abrahams en Sara's vierden hun 50 jaar

15


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

h@@ g) 2~~s~ gn

Het twaalfde nummer van dit jaar van dit maandblad. Hoogstraten kende een feestelijk jaar, mede geholpen door de zonnige zomermaanden en het heerlijke najaarsweer. Aan al de organisatoren een gemeend dankuwel. Zonder uw inspanningen zou er op deze bladzijden ook niets te lezen zijn geweest. Aan de vooravond van de éénentwintigste eeuw -voor ons begint het nieuwe millenniumn pas met het jaar 2001- zou het goed zijn om stil te staan bij een aantal fundamentele keuzen die straks moeten gemaakt worden inzake de toekomst van deze gemeente. Dit blad zal daar altijd een bijdrage toe leveren, kwestie van te informeren en meningen te ventileren. Zo denken we bijvoorbeeld in de eerste plaats aan het dit jaar geïntroduceerde begrip 'cultuurtoerisme'. Wil middenstand en horeca, gemeente en veren igingen een blijvend voordeel halen uit wat dit jaar werd gepresenteerd, dan dienen straks de koppen bij elkaar gestoken te worden inzake de bestendiging van de aantrekkingskracht die Hoogstraten het afgelopen jaar heeft uitgestraald. Initiatief zal moeten genomen worden. Wie neemt de handschoen op? Blij zijn we ook als straks -het heeft nogal geduurd, zeg- het verkeersbordenbos uit de Vrijheid verdwijnt; inderdaad de gemeenteraad heeft beslist dat de blauwe zone blijft, maar dat die voortaan begint in de zijstraten. De signalisatie zal dan ook daar aangegeven worden.

SclioonlleiJssa[on Lieve De 7v(eester Op dinsdag 7 december om 20 uur kan u met het Davidsfonds mee naar De Singel in Antwerpen voor het jaarlijkse DF-concert dat weer veelbelovend is. Hkndel (1685-1759) is vooral bekend door zijn opera's, oratoria grossi, orkestsuites en kamer muziek. Minder bekend is dat hij ook een groot aantal profane Italiaanse cantates componeerde. Deze cantates zijn in feite kleine opera's voor één personage, meestal over onderwerpen uit de antieke mythologie. Dc werken worden vertolkt door het Collegium Instrumentale Brugense onder leiding van stichter-dirigent Patrick Peire. Als soliste treedt Marie-Noëlle Callatay op. Inschrijven voor dit concert doe je bij Swa Verschueren op het nummer 314.11.88. Kaarten kosten 850 BEF.

Langenberg 30 - 2323 Wortel 03 314.55.15 nf(etop afspraak- Ook.6ij 0 thuis

t'e(aatsverzorging 7vtaeicure Tedicure .

-

Ontllaringen 7vtaguiffage -

141

Varkënsruggen gevraagd

Het al nioet lijk //ii om ook hier ton die ruggen' te plaatsen want ze zijn op smalle gedeelten ook wel gevaarlijk voor de fietsers als die ze zouden raken met de pedalen. Misschien beter ware het te zorgen dat er enkel in lengterichting kan geparkeerd worden. Techniekers gevraagd oni de beste oplossing uit te it'erken.

Briljant in Hoogstraten

Kijken naar kunst Een tweede lessenreeks die aansluit bij de editie van vorigjaar. Jan Everaert, historicus en leraar aan het Klein Seminarie, belicht de kunststromingen van na de Tweede Wereldoorlog. Deze twee avondbijeenkomsten vinden plaats op donderdag 27 januari en donderdag 3 februari telkens om 20 uur in het auditorium van het Seminarie. Deelname kost 400 BEF. Wie met zijn tweetjes komt, betaalt 600 BEF. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met CMBV. Gezien het succes van vorig jaar, is het aan ter raden tijdig in te schrijven bij Joos Croes, tel. 3 14.49.24.

EE1

Vijf jaar geleden waren we op bezoek in de Achtelsestraat bij Fran.s Adam,s en femme Bartholomeeussen voor hun diamanten huwelijksjubileum. En dan volgt er het briljanten jubileum. Ondertussen wonen beide echtelieden in het rusthuis op kamer 137.


HOOGSTRA TEN

Voorlees-marathon

o or

s4 pD

Op zondag 24 oktober beleefde de bibliotheek een t'oorleesmarathon: van de morgen tot de avond werd er voorgelezen, voormiddags voor de kleuters, 's namiddags voor de kinderen en s avonds voor de volwassenen. 58 Voorlezers boeiden 272 toehoorders.., van een succes gesproken! Ere gast-voorlezer Leo Pleysier sloot de avond af Op de foto.' Karel Pauwels vertelt voor de kleuters.

1, flt!e 'a n etn

'N teei 0 lei.

l

43

jeu.d

Zaterdag 23 o!ob 1 k m !l ii t/t ii / iju t t Jj iii,It 1 , M J / te bezinnen. Het was desalniettemin een gezellige b(,'eenkomnsr waar heel wat werd gedanst en veelstraftè verhalemi van vroeger nog eejis dik in de verf werden gezet. V.l.n.r. (boven) Wim Gevsen, Gerd Janssen, Patrick van Dun, Ronny Snoevs, Peter van Loon, Koemi Goos, Peter Sabbe, Philippe Janssen, Dirk van den Bogaert, Kris Bruyndonckx, Marc Rombouts enAlain Zegers (midden) Willem Spaas, Kurt J-Juvsnians, Eddy Anthonissen, Bart Hellemans, Mick Donis, Peter Brosens, Fideel Faes, Marc Brosens, Pieter Schellekens, Tom Ruts, Dirk Pinxteren, Peter Ronihouts, Raf Geysen en Tinne Joosen (onder) Lies Peeters, Christel Van Looveren, Liliane Meyvis, Christel Vorsselmans, Ilse Wegner, Ilse Brosens, Machteld Tilburgs, The resia van Doninck, SigridAerts, Inge Vinck, Nadine Verheyen en Greet Mertens. De volgende afp raak binnen tien jaar (2009). Maar sommigen stelden reeds voor om na vijfjaar weer samen te komen om dan te zien en te horen wie het meeste kindjes heeft. 17


HOOGSTRA TEN

Poppentheater

Brunch L Ma

/.. /v

OJ

1L1

Wereidwinkel Hoogstraten nodigt u graag uit op de jaarlijkse brunch op zondag 12 december van 9.00 tot 14.00 uur in zaal Pax in Hoogstraten. Van 9.00 tot 10.30uur bieden wij u uitsluitend een ontbijt aan, maar in de prijs is dan een Worldshakebrooddoos gevuld met (h)eerlijke wereldwinkelproducten begrepen. Vanaf 10.30 uur kan u genieten van een buffet met soep, groentetaarten, quinua- en rijstkroketten en salades en verschillende desserts. Volwassenen betalen 400 bfr. Kinderen van 3 tot 12 jaar betalen 200 bfr. Kinderen jonger dan drie jaar eten gratis een hapje mee. In deze prijs is de drank niet inbegrepen. Voor de kinderen is een speelhoek voorzien.

Wereldwinkels streven er naar om producenten een eerlijke prijs te betalen voor hun product en om de consument een kwaliteitsvol en gezond product aan te bieden. Wij werken voor deze brunch dan ook graag samen met JNM, Velt, De Wielewaal... die in de hall en het groen zaaltje van de PAX een infoniarkt organiseren.

Al vele jaren geeft het poppentheater André Verhagen voorstellingen in België en Nederland. De verhalen, poppen en decors heeft hij zelf gemaakt alsook de zes programma's waarmee hij rondreist. Woensdagnamiddag, 29 december, wordt om 15 uur het programma De wijde wereld' opgevoerd. Alle kinderen vanaf vijf jaar en hun ouders zijn welkom. Het verhaal gaat over een poppenmaker die met zijn poppen op reis gaat, de wijde wereld in. Voor deze reis heeft de poppenmaker een aapje, een danseresje, een clown en allerlei andere poppen gemaakt. Hij heeft ook nog een draaiorgelpoppenkast gebouwd. Er is echter één pop waarvan de poppenmaker het spijtig vindt dat hij die heeft gemaakt. Het is de witte fee. Ze is door en door gemeen en zet alles op alles om deze reis niet door te laten gaan. Hoe zal dit allemaal aflopen? Dat kom je te weten in de Rabboenizaal van het Spijker (Antoon de Lalaingstraat 5). De inkom bedraagt 100 fr. (inclusief een consumptie). Meer informatie omtrent dit mitiatiefkanje bekomen bij C. Crezée, Evangelische kerk, tel. 03-314.10.37.

. ........::..

Ontvangst op het stadhuis

1f ie iioiiii' zi, ii oa op 2 mei hij de historisiIlL iO( olie, Jo Geinzelzwaaiers werden aangesteld als gemeentelijk ambassadeurs. Daarom werden ze op zondag 31 oktober officieel ontvangen door het college van burgemeester en schepenen als blijk van waardering vanwege het stadsbestuur voor de inzet en de uitstraling die deze groep in binnen- en buitenland uitdraagt en alzo Hoogstraten promoot.

II;]

Met DF naar Schotland 1 ,aai i edei een maar ii aal dc tropen \ Iie cn in hel jaar met de drie nullen, dan zijn wij pas echt origineel, zal het Davidsfonds gedacht hebben. Van 8 tot 15juli 2000 trekken ze immers naar Schotland. En zoals gebruikelijk zijn ook nietleden evenzeer welkom. Het wordt een kennismakingsrondrit per autocar, gecombinccrd met ecn cruise-ervaring op de heen- en terugreis aan boord van P&O North Sea Ferries voorde oei tuLliLfi naat'en ','an Gio ,jt-TtriTtanii In Schotlan1 rijdt u zowel door de Lowlands met een vluchtig bezoek aan Glasgow - als door de Highlands. U gaat varen op het Loch Lomond. U rijdt langs de oevers van het bei oemde Loch Ness. U bezoekt een echte schaapherder met zijn getrainde honden. En u komt alles te weten over het nationale product bij uitstek, de whisky. Tot slot verblijft u twee nachten in de mooie Schotse hoofdstad Edinburgh, met zijn beroemd kasteel en dé vele shoppingmogelijkheden. Kortom, op een week tijd ontdekt u talrijke facetten van dit fascinerend land. De reis wordt geleid door reisleidster/ gids Heidi Bekaert. De basisprijs in halfpension bedraagt 31500 BEF. Leden van DF Hoogstraten krijgen 1000 BEF korting. Het volledige programma kan u bekomen bij de penningrneester Swa verschueren, Lindendreef 21, Hoogstraten. U kan ook telefoneren, faxen of een boodschap inspreken op het nummer 03 314 11 88.


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten telt 2 nieuwe kampioenen meer

Veertig geworden

Inderdaad, 01) 10 oktober behaalden de Brassband St.-Jan Baptist en de Koninklijke Fanfare Ste.-Catharina in de volksmond Den Bond) uit Hoogstraten met brio de Provinciale Kampioenstitel. Zoals algemeen gess eten, kiiien de laatste 1cennia de muzick\ erenigingen minder in het straatbeeld voor ingevolge de toename van de verkeersdrukte en het gevoel van onveiligheid hij de optredende muzikanten. De laatste decennia werden de accenten verlegd op het brengen van volwaardige concerten in aangepaste zalen. Maar beweren dat daarom de muziekverenigingen uit de fusie minder actief zouden zijn, is een foute visie. Alle muziekmaatschappijen uit de fusie draaien op volle toeren. Een goede discipline en de nodige inzet is vereist om als één team, de tientallen muzikanten samen te kunnen laten musiceren. Onder impuls van Fedekam Antwerpen - federatie van de 220 muziekmaatschappijen uit de provincie - worden geregeld provinciale kampioenschappen georganiseerd. De laatste wedstrijd vond plaats in de Rabboenizaal van het Spijker omwille van zijn goede akoestiek waarde K.F. Ste-Catharina als gastheer optrad. We noteerden deelnemers uit de ganse provincie. Uit onze eigen regio namen Ste.-Catharine uit Hoogstraten en St-Jan Baptist van Wortel de uitdaging aan. De professionele jury bestond uit dhrn. Adains (NL) direkteur muziekconservatorium te Thorn, Yvan Meylemans (B) - dirigent en solotromboiiiit vuil liet Ciinecrtgeboowoikest Amsterdam elt Nico Neyens (B) - Klarinettist, dirigent en docent aan het muziekconservatorium Limburg. Ze stonden in voor de professionele beoordeling van de diverse korpsen. St-Jan Baptist onder de kundige leiding van dirigent André Geudens, mocht de spits afbijten. Ze brachten een prachtig concert met als keuzestukken: Soldier's Song (Frede Gines) en Three Bagatelles (André Waignein). Een uur later was het de beurt aan Ste.-Catharina om hun beste beentje voor te zetten. Onder de enthousiat. kidiiig van Baii Van Ostai brachten ze achtereenvolgens Minitures for Band (Rita Defoort) en A Junior Suite (Johan Evencpoeh. Na nog diverse prachtige concerten met voornamelijk werk van eigen bodem, was het dan wachten op het oordeel van de deskundige jury. St. Jan Baplist behaalde 8U% in de derde .ifdeliiig en mag zich gedurende een jaar de titel

En dat moet gevierd worden. Het jaar 1959 telde 97 geboorten jn Hoogstraten. Echter slechts 31 van de 93 nog in leven zijnde veertigers schreef zich in voor een feestniaaltijd en bijhorend dansfee.st in zaal Pax. Binnen tien jaar verwachten de organisatoren meer volk al,s de halve eeuw gepasseerd wordt.

De 50 bereikt

'Provinciaal Fedekanikampinn' t':e-eiienen. In tweede atdeling werden de inspanningen van Ste.-Catharina beloond met 85,83 1X, . Een prachtige score waarbij ze met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Ook zij mag de titel 'Provinciaal Fedekamkarnpioen' aan haar palmares toevoegen. JefMeyvis en Stan Van Hemelen, de respectievelijke voorzitters van St-Jan Baptist en Ste.-Catharina mochten met de nodige trots en fierheid hun trofee en diploma in ontvangst nemen. Een dubbele proficiat voor de muziekverenigingen uit Hoogstraten.

Deze twee muziekverenigingen verlenen ook hun medewerking aan 'Flandria 2000', het UNIEKE en EENMALIGE concert dat begin januari wordt georganiseerd te Hoogstraten. Hier zullen een 150-tal muzikanten een spectaculair en gevarieerd programma brengen.

Evenveel Ahraliai,i.s en Sarahs vierden de voorbije maand hun halve eeuw-jubileum.

OJ)

diezelfde derugste oktober

WONINGBOUW KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER 03/315.87.14 GRATIS PRIJSOFFERTE 19


HOOGSTRA TEN

____

GOUD IN HOOGSTRATEN

LOUIS VAN BERGEN - JOSÉ MERTENS Lang geleden was een gouden bruiloft Vrij zeldzaam. De jubilat'issen van toen leken veel ouder of waren op de sukkel. Vandaag zien de meesten onder hen er kwiek en gezond uit en hebben een drukke agenda... Zo ook onze gouden man, want meervoudig nationaal duivenkampioen Louis Van Bergen en zijn vrouw José Mertens die tot voor enkele jaren al haar kleding (en van haar dochter) zelf maakte en dus ook haar gewicht in goud waard is. Alles in dit verhaal draait om de Achtelsestraat: het verleden, het heden en de toekomst. Bijna heel de familie woonde of woont er - tot de kleinkinderen toe. Laten we beginnen met Louis. Zijn vader Frans en zijn moeder Pauline Krols woonden er begin van deze eeuw al en Louis is er geboren op 3 april 1924, alsook zijn halfzussen Maria (Lex Verschueren) en Irène (wed. Fons Verschueren). Moeder Pauline stierf toen ze amper 31 was. Louis liep de "papschool" in de Gelmelstraat (Vredegerecht), de lagere school en daarna de vakschool in de Karel Boomstraat waar hij in 1941 als mekanieker afstudeerde. Directeur was toen meester Rosiers die later door "den Duits" werd opgepakt en nooit meer terugkeerde. Louis kon Vrij vlug aan het werk bij smid Servaes (hoek Vrijheid-Achtelsestraat) om landbouwmachines te maken, echter niet voor lang want in 1943 werd hij opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Men had er stielmannen nodig voor de oorlogsindustrie. Hij had de boot vaak kunnen afhouden maar deze keer moest hij gaan. Toch hadden ze hem ook dit keer niet direkt te pakken. Louis verstopte zich bij zijn grootmoeder (dicht bij Servaes) en de Duitsers namen in het huurhuis zijn vader dan maar mee. Toen ze hem iets later toch oppakten werden ze onderweg, aan "de hoomkes" inWortel verwisUi 11i1 c1(l V:RTT Fiiii TflflCl)l

mee eerst naar Turnhout, en dan 8 dagen in 't gevang in Antwerpen, tot er genoeg volk bijeengebracht was om een trein te vullen die dan richting Hannover vertrok. Uiteindelijk werd hij in Varel (tussen Willemshaven en Oldenbrug) tewerkgesteld waar men vliegtuigmotoren herstelde. Hij heeft daar veel geleerd in dat internationaal gezelschap. Louis mocht er met machines werken waar hij de vakschool amper van kon dromen, maar hij heeft er vooral een langdurige vriendschap opgebouwd met een Duitser die hem de stiel bijbracht. Toen Louis veel later, in 1960, zijn eerste auto kocht was zijn eerste grote reisbestemming Varel, op zoek naar zijn oorlogsvriend. Hij is op goed gevoel gaan zoeken en heeft hem gevonden en sindsdien zijn ze vaak bij mekaar op bezoek geweest. Na tweejaren werkkamp mocht Louis naar huis. En nog wel 01) H. Bloedzondag in 1945, dat was dubbel feest Hij kon direct terug aan de slag bij Servaes. Later heeft hij - steeds als mecanicien - gewerkt in de Steenfabrieken van St. Lenaerts en Rijkevorsel, in de Rovana en dc laatste jaren bij General Motors in Antwerpen. Van jongsaf was Louis een fervent voetballer(ke), want toen hij 12 was en HVV werd opgericht was hij bij de kadetten en hij is doorgegaan tot ie niet meer verder kon, namelijk 1 ste klasse!

Alles samen heeft hij 22 jaar gesjot, ondanks een knieblessure waarna het toch wat minder ging, maar opgeven kende hij niet. Louis is nog altijd supporter van "onze rooikes". Met de duiven speelt hij al van zijn 14de. Tijdens de oorlog werd het bezit van (post!-)duiVen verboden door de bezetter, maar later en tot vandaag is Louis een verwoed duivenliefhebber gebleven. Trots toont hij een kleurig Duits tijdschrift waarin aan hem en zijn duiven een heel artikel met foto's gewijd is. Ze komen soms van tegen de DDR naar zijn duiven kijken. Niet voor niets natuurlijk want Louis heeft een paar kanjers van postduiven in huis waarmee hij provinciaal en nationaal al hoog gescoord heeft in de categorie "asduif snelheid". Dit jaar haalde hij nationaal de 4de prijs! De triomfbekers, op't vensterschab, blinken er nog van, en daar zorgt wellicht José, voor, die haar man en zijn hobby's altijd door dik en dun gesteund heeft. Zij werd als tweede dochter geboren op 8 november 1928 in Henri-Chapelle (hij de Oostkantons). Haar vader Frans Mertens was echter afkomstig uit... de Achtelsestraat maar was tijdens de eerste Wereldoorlog hij de Oostkantons gelegerd en is daar dan blijven hangen en getrouwd met Maria Ganser. Samen met vader en moeder en zus Angèle (wed. De Keuster) kwamen ze twee keer perjaar met de trein naar hun "roots" en grootouders in de Achtelsestraat. Ze vertrokken dan om 7 u en kwamen om 4 u in de namiddag in Hoogstraten aan. Gelukkig bleven ze een hele week. Maar tijdens de oorlogsjaren was vader Frans vier jaar niet meer thuis geweest en dat knaagde natuurlijk. Toen hij in '45 terug hier was besliste hij om te blijven. Bij zijn schoonbroer Jef Servaes hadden ze een timmerman nodig en zo was de beslissing vlug genomen. Voor de toen 17-jarige Jos, was dat niet zo vanzelfsprekend. Zij moest weg vanwaar ze opgroeide en kon geen Nederlands want op school had ie Frans en Duits geleerd (wat nu regelmatig van pas komt als de Duitsers weer eens naar hun duiven komen kijken). Ze heeft leren naaien en is later in haar huurt als hulp het huishouden gaan doen. Vader had daarvoor gezorgd omdat ze anders wellicht werd opgeroepen om in Duistland voor het oorlogsregime te gaan werken.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

dShiis woondecoratie

Baarle-Hertog 20

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


HOOGSTRA TEN Dc familie Mertens betrok een huis bijna tegenover hun huidige woonst, eerst bij haar grootouders, later volderop in iie Arhh1sestraat, Deze tja,t WdS luiu hele ICetwereld José, woonde er. Louis woonde én werkte er en zo gebeurde natuurlijkhetonvermijdehijke. Bij Servaes stonden dc dcurcn VaH de werkplaats altijd open, en als er meisjes voorbij kwamen, of nogal dikwijls J05, die bij Bruurs op de Vrijheid ging werken, en zus Angèle, dan werd er wel eens gefloten. N1u Jos, zag niet van wie het kwam omdat liet er zo donker was. Ook Louis zette zijn beste beentje voor als hij met zijn hond ging wandelen en voorbij huize Mertens Ilaneerde Dan haalde hij Lijn beste Duilt hoven en versiond dat direct... Op Wortel kernii s hee f1 hij haar der "raar Ii gedaan" en 4 jaar Iiecr - op ii s inL-i zijn ze getrouwd.

41

LI I1

t

t'-

Ze trokken tijdeli ii hij hun otiJcr iii JC Achtelsestraat maar later hebben ie op nr. 46 hun eigen huis gebouwd. In 1951 werd dochter Maria geboren. Ze woont met haar man Jan Lodewijckx in... de Achtelsestaat. De twee kleinkinderen Martine en Wendy zijn ook al 't huis uit en wonen, of hebben bouwplannen in... de Achtelsestraat.

TE HUUR Appartement (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) in Hoogstraten. 6000 trim. Tel. 031314/39/20

We wensen ons jubilerend koppel van harte proficiat en nog vele jaren samen!

(tussen 18en20u.)

oor9arner,, - Z

— SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139c1

21


dl Erc

BÏ1Ï

Jos Verboven, ere-bestuurslid van de fanfare Na het opluisleren van de Hoogmis op zondag 17 oktober, ter ere van St.-Cecilia patrones van de muziekboefenaars, was het tijd voor deel twee. Het jaarlijks teerfeest van de fanfare werd gevierd op zaterdag 6 november. Eigenlijk nog wat vroeg want Ccci lia haar naamdag valt op 22 november, maar wegens een andere heilige, St.Nicolaas, die rond die tijd maar liefst drie maal moet ingehaald worden door de fanfare, ver huisde het teerfeest naar begin november. Na het eetmaal werd oud-voorzitter Jos Verboven voor z'n vele jaren van dienst de titel van EreBestuurslid verleend. Met deze titel vervoegt hij de rij van Jaak Janscn, ere dirigent en Chri't Van Dun, ere-bestuurslid, opdat hun inzet voor de fanfare niet zou worden vergeten. De fanfare is ondertussen druk aan het repeteren voor hun optreden tijdens de hoogmis van 10u30 op tweede kerstdag. Warm aanbevolen!

bestuurslid en voorzitter verleende onze fanfare Jos Verboven de titel Ere-Bestuurslid van de fanfare "Voor Eer en Deugd".

Nieuws van en over Dreef is weLkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 314.55.04.

Gouden bruiloft René en Jeanne VanderhenstHavermans Na een stille periode kan Meersel-Dreel zich weer verheugen in verschillende gouden huwelijken. Op 26 november 1949 stapten René en Jeanne Vanderhenst in het huwelijksbootje wat ze vieren op zaterdag 4 december '99, met familie en kennissen en de mensen van hun gebuurt het Moleneinde. De Misviering in de paterskerk begint om 14u. Het feestcomité zou graag zien dat de Dreveniers die dag de vlag uithangen, zodat men kan zien dat er gefeest wordt. Volgende maand meer over René en Jeanne. Voor volgend jaar heeft het feestcomité drie gouden bruiloften op hun kalender staan: op 1 februari Christ Van Dun en Toke Van Aert van het Heieinde, op 19 februari Jaan Deckers en Toke Martens van Klein-Eyssel en op 6 mei Louis Van Opstal en Betsie Geerts van het Geiteneinde.

Opruiming

I'Ia tvi'aalfjaar rommelwinkel bij Tree,s Sujder.s 0/) iie Deel, ,/oo1 £ie .tai!fcue iletinitietde deur eau hun unikel, onidat liet J)Oflii oui/iuuig. werd verkocht. Het marktseizoen werd beëindigd niet een grote uitverkoop. Voor een zacht prijsje werd de inboedel uitverkocht, waarbij er bijna gevochten werd om de winkeldochters, met de rest werd het containerpark verblijd. Rest ons nog de kopers en schenkers te danken van hun jarenlange trouw en defainilie Snijders voor het gratis gebruik van hun werkwinkel gedurende 12 jaar.

cIi5au Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 8, 2321 Hoogstraten-Meer - Tel. 031317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

22


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com.

Wortelfeesten steunen De Slinger

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/3145966 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

Fapijten cii hoerhekledung Siertafelkleden, JOIR r' 'fli.

De opbrengst van de laatste editie van de Wortelfeesten niet minder dan 190.000 fr ging dit jaar naar De Slinger-jong-KVG waarover je in het vorig (november)nurnmer van dit blad op blz. 15 meer nieuws kon vinden.De cheque van de Feesten werd door kassier Rob Goris overhandigd aan de drie Wortelse mensen die meewerken aan het prille Slingerinitiatief: Jack Van Bavel, Vera Van Tichelt en Karin Van der Kaa die er ,met deze geweldige steun, uiteraard lachend bijstaan.

Feesten in 't slop Ondanks het feit dat de Wortelfeesten nog steeds heelwat financieel succes oogstten, heerste tijdens de feestelijke overhandiging ook een mineurstemming bij het bestuur van de WortelFeesten. De Organisatie van de Feesten moet immers langzaamaan gebeuren met steeds minder helpers en het bestuur vroeg zich dan ook luidop af of de Wortelfeesten nog wel nodig zijn in Wor tel en wie er nog op zit te wachten. Het bestuur heeft dan ook het gevoel dat ze wat in de steek gelaten wordt door een aantal verenigingen en mensen die mee aan de wieg gestaan hebben van dit initiatief. De Wortelfeesten werden destijds gestart met

het doel wat meer animo te brengen in het Wortelse dorpsleven (cfr de Worstenfeesten in Vlimnmeren), niet specifiek om goede doelen te steunen. Omdat men voor de winst van de Feesten niet direct een bestemming had en omdat hei nu eenmaal een vzw is, werd dan destijds maar het idee gelanceerd om de winst, die er al was, dan maar aan een "goed doel" te schenken. De laatste jaren werd de formule omgedraaid. Er wordt nu al vooraf een "goed doel" gekozen en daarna worden de Feesten georganiseerd. Misschien is het wel nuttig om zich eens te beraden over de formule. Men kan eens de overweging maken of het niet nuttig is om de winst een keertje meer een bestemming te geven clie ten goede komt aan bvb. alle Wortelse verenigingen en mensen. De uitbouw van de Wortelse parochiezaal (en omgeving) en/of gunstiger zaaltarieven voor de (aan de Wortelfeesten meewerkende) verenigingen zou een jaarlijks terugkerende bestemming kunnen zijn. "Ik gooi het zomaar eens in 't midden" zou ik kunnen zeggen, om onze burgemeester zijn vaste uitdrukking even te gebruiken. Creatieve ideeën en mensen zijn welkom bij het bestuur van de Wortelfeesten, maar die zijn natuurlijk overal welkom, ook bij de redactie van dit blad.

Het december-KWBmenu Ecoteani Vermoedelijk op woensdag 15 december start het Ecoteam van KWB Wortel. Een Ecoteam is een doegroep. Op een speelse, gezellige en positieve manier worden door de deelnemers punten aangebracht, ervaringen uitgewisseld die iedereen in zijn of haar gezin kan toepassen op gebied van afval, water, elektriciteit, verwarming, vervoer en koopgedrag. 9 gezinnen gingen in op het aanbod en dat is meer dan voldoende om op een efficiënte manier van start te gaan. Mensen die meer informatie wensen over de manier van werken van een Ecoteam kunnen hiervoor altijd terecht bij Jos Herrijgers, Oude Weg, 8 tel. 314.68.80.

Nieuwjaarswandeling Op zondag 2januari gaat de traditionale KWBnieuwjaarswandeling door. Maar dan zijn we al in het jaar 2000. Volgende maand vindt u hierover meer informatie in deze kolommen, maar noteer nu al de datum in uw nieuwe 2000agenda. ul had ii die nog niet

Winterse kaartavoncien

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Op woduS(lag 29 december heel t de eerste kaartavond,dit keer ingericht door de KWB, voor rikkers en jokkers plaats in onze Wortelse parochiezaal. Inschrijven kan vanaf 19.30u, de kaarten worden gedeeld vanaf 20.00u. De komende maanden wordt in Wortel gekaart: op: 14 januari door het gebuurte Sint Janskring, up 18januari door de Vriendenkring van Wortel-Kolonie en op 18 februari door het gebuurte Poeleinde. Alle kaarters zijn welkom 23


WORTEL

Ons gezin is een duobaan

314.41.26 314.55.04 -ij 314.49.11

Een actueel onderwerp is het thema voor de gespreksavond die ingericht wordt door BGJG Wortel op donderdag 2december. Onderzoek toont immers aan dat vrouwen gemiddeld 60 tot 75 % van alle huishoudelijke taken op zich nemen. Maar ook waarderen mannen en vrouwen het meest in huishoudelijke arbeid dat ze zelf het werktempo kunnen bepalen en het een hechte band schept onder de gezinsleden. En wat te denken over deze uitspraken: "Je kan van mannen - vrouwen niet verwachten dat ze na hun drukke baan in hun Vrije tijd nog huishoudelijke arbeid verrichten." of 'Eigenlijk "moeten" vrouwen thuis wel alles regelen." Onderzoek toont tevens aan dat het gezin voor het merendeel van de Vlamingen als het belangrijkste geldt in hun leven. Om de werkelijkheid echter zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met dit ideaal is het noodzakelijk dat de partners over een aantal thema' s (vh opvoeding van de kinderen, vrijctijdsorganisatie, verdeling van huishoudelijke taken e.d.) overleg plegen en afspraken maken. Het gezin evolueert dan ook meer en meer naar een onderhandelingshuishouden. De gespreksavond is in de eerste plaats bedoeld voor ouders met jonge kinderen met de betrachting dat beide partners aanwezig zijn (dus ook de vaders!). Ook alle geïnteresseerden zijn welkom. Donderdagavond 2 december om 20.00u in de refter van de Gemeenteschool, ingang Kerkpad. Leden betalen 100 frper gezin, niet leden 150 fr.

Ct PER Co

René VAN APEREN

De Hoogstraatse Maand

Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Kolonie-by-night Zaterdag 23 oktober erzairielden de Wortelse KWB-leden aan het casino voor de eerste ?Kolonie-by night?-wandeling. Tot onze verba zing waren ze met 72 waaronder een aantal kinderen. De weergoden waren hen heel gunstig gezind. Leo Vanhaute, Frans Van der Kaa en Maartje Siebelink deden elk een verhaal op een gepast moment in de omgeving. De tocht van 2 uur was zo voorbij. Niemand van de kinderen zeurde en de volwassenen hebben ze eens in het donker kunnen knijpen. Eén van de jonge deelnemers schreef dan ook het volgende: "Het was een beetje heel heel leuk met het appelvrouwtje, de beerput, de bosuil, met de zaklampen. Volle maan. We kregen appels en luisterden naar een verhaal over de 5 windstreken en over de pastoor die met zijn geit naar de 3 bokken ging. We kwamen langs Staakheuvel. Niemand was bang of zo. En we kenden de weg. Het was een groot succes".

bh

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestel len, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

411

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRAT . EN

B ij

KBC Bank & Verzekering staat een cliëntvriendelijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meerle en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KB C We hebben. iTs'i.i.iu. Bank & Verzekering 24

9

?


HOOGSTRA TEN

60-jarigen in Bolk Op vrijdag 22 oktober was 't feest in . Bolks Heike voor de Wortelse 60-jarigen. 1-let was alvast een blij weerzien en er werden al afspraken gemaakt voor het feest binnen 5 jaar. Ook burgemeester Van Aperen en zijn vrouw, die eveneens 60 jaar zijn, werden uitgenodigd voor de openingstoespraak. Na een traktatie van de burgervader kon het hele gezelschap aan tafel en werd er tot in de late uurtjes nagebuurt en -gezongen. Een aantal 60-jarigen waren nog verontschuldigd: Josepha Aerts, Jeanne Donckers, Frans Lambrechts, Jan Goris, Jos Peeters, Ludo Schellekens, Rik Verhoeven, Catharina Strijbos en Hilda Van Aert.

F1'

Garage Luc Ryvers

Op (1e Jou) el/t,.: boven: Frans Roos, Leo Van Dijck, Constant Snels, Gerard Vernzeiren, Maria Van den Heuvel, Louis Goetschulck.v midden: Jos Geerts, Vic Snijers, Ludo Maene, Maria Maene, Paula Matthé, burgemeester onder: Jo Vermeiren, Mevr. Van Aperen, Lea Claes, Hilda Vermeiren, Juliette Sijsmans

Wortel, een parochie met "wortels" in 2000 meer dan ooit

2000 een magisch getal 100 jaar voorbij: een eeuwwisseling 1000 jaar voorbij: een milleniumfeest 2000 jaar na Christus. Inderdaad: met Hem begon onze jaartelling: een keerpunt in de geschiedenis. Voor kristenen is 2000 de herdenking van zijn geboorte: een heilig jaar en ook een jubeljaar. Ook in onze Wortelse parochie willen we dit vieren. Hoogtepunten in de komende maanden:

-Kerstmis, herdenking van Jezus' geboorte. Op de vooravond vrijdag 24 december vieren we dit feestelijk met heel de gemeenschap. Vanuit de gebuurtes(windstreken) gaan we op weg met fakkels naar de kerk. De kerstnachtmis begint om 23.00 u . Na de viering is er glühwein en warme choco, aangeboden door de fanfare. Om middernacht luiden de klokken het jaar 2000 feestelijk in en schieten we de vreugdepijlen de lucht in. -Een jaar lang stilstaan bij de grote momenten van Jezus' leven in de kerk en in de gezinnen aan de hand van 9 huis- en raamaffiches, te bekomen aan 100 fr in de kerk of op de pastorie.

-Voettocht naar Postel, jubileumkerk-maandag 12juni(2de Sinksendag). Vertrek uit Wortel: de hele afstand 45 km aansluiting mogelijk op 20km en 10 km. Rond 16.30 u hebben we een aangepaste boeteen eucharistieviering in de kerk van Postel.

Jht.su( ,oi uii :ek'r iie oiiJs te iiii' nice de overvolle aiiiiij van de 'arme wereld' zat die op 30 oktober in het Hoogstraatse rondtoerde. Men wilde daarmee de kloof zichtbaar maken clie de arme wereld scheidt van de rijke. Otize

op

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

11.1 Iii huis aan Iiuisophaling Na dc succesrijke actie "3 voor 11" waaraan ook jeugdhuis 't Slot meewerkte en de jeugdactie "Schud de wereld wakker" en de kinderactie in de school rond het thema "Dicht de Kloof" was het tijdens het actieweekend van 13 en 14 november de beurt aan de Wortelse volwassenen om solidair te zijn met de derde wereld. De jaarlijkse huis-aan-huisophaling werd ook dit jaar gecoördineerd door de Dorpsraad met medewerking van een grote groep vrij willigers uit de diverse verenigingen (KLJ, Oudercomité, KVLV, KWB, 't Slot, Landelijke Gilde, BGJG, KBG), aangevuld met enkele individuele vrijwilligers (o.a. ex KAV-leden). Het resultaat van net iets meer dan 80.000 fr (of gemiddeld een goeie 50 fr per dorpsinwoner) betekent een lichte stijging t.o.v. vorig jaar en is behoorlijk voor de Wortelse gemeenschap. Veel dank aan iedereen voor de solidariteit en de medewerking.

Advertenties

-Zaterdag 7 oktober: Diocesane ontmoetingsdag te Tongerlo (gezinsdag)

We hopen dat veel mensen willen meevieren. Alfons Van Dijck, pastoor.

314.49.111314.55.04

25


Nieuws van en over Minderhout is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 31455.04. -

De fanfare viert

Couvent d'Oublias

Ter gelegenheid van het jubileum kwamen de leden en oud-leden van de muziekmaatschappij samen voor een gezellige receptie met een uitgebreide fototentoonstelling.

Vier generaties oudste dochters Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

De stap van het jaar 1999 naar 2000 gaat zeker niet ongemerkt voorbij. We maken allerlei planisen voor dit bijzondere jaar en we proberen van onze vakantie iets onvergeielijks te maken. Wc vertrekken met een luxe autobus vanuit Miiidei hout naar Frankrijk en verblijven er zeven dagen in 'Couvent d'Oublias' waar iedet een Ned'rIariijs spteekt en ecn Belgische kok ons verwent met fijne maaltijden. Wijn en water zijn tijdens de maaltijden inbegrepen. Er is heel wat te bekijken in deze streek: mooie w;iiuçlclwei'en. verschillende meren en een natuurpark. De stad Albi heeft een mooie kathedraal en je vindt er het museum van ToulouseLautrcc. In Lastres kun je ccii boottocht niak*ii op de Agout en het Goya-museum bezoeken. Middeleeuwse dorpjes met ambachtslui en ateliers komje tegen in Cordes sur Ciel en Hautpoul iliet zijn houten speelgoedmuseum. In de plaatselijke industrie wordt graniet verwerkt. De meer artisanale productie verwerkt mohair wol, geitenkaas, slakken en forellen. Een rondleiding in het klooster kun je combineren met een wandeling naar de kruisweg. Er kan ook iemand meerijden met uitstappen in de streek. We vertrekken in Minderhout op vrijdagavond 30juni en de aankomst in Couvent d'Oublias is voorzien op zaterdagmiddag 1juli. Een week later, op zaterdag 8 juli, vertrekken we daar weer na het ontbijt. Dit verblijf van een week (zeven overnachtingen) in vol pension, op basis van twee personen per kamer, busreis inbegrepen, kost per persoon 14.100 fr. en voor kinderen onder de zes jaar 10.500 fr. Inschrijven kan bij Jos Vermeiren, Lage Weg 15 (fanfare) of bij Marthe van Loon (feestcomitÊ St.-Clemens) via tel. nr. 314.88.18. Bij deze mensen kun je ook nog meer informatie bekomen over deze reis naar Zuid-Frankrijk.

CEREMONIEWAGENS

DE DIEPT BVBA Diepte 2 2330 Merksplas Tel. 014163.32.73 - GSM 0476167.70.41

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566 Het is begonnen met overgrootmoeder Maria Michiels (76j.). Op haar schoot zit haar achterkleinkind Maya Vermonden, geboren op 15 maart '99. Links de grootnioedervanMaya: Gerda De Gruyter(43j.) en rechts de mama: Brigitte Mertens (24j.)

26

Advertenties 314.49.111314.55.04

Voor huwelijken, gouden bruiloften en alle mogelijke gelegenheden verhuren wij uit eigen stal verschillende Mercedes cabriolets uit de jaren dertig en vijftig.

QO

Zwarte volgwagens Mercedes E klasse, nieuwste modellen Peeds meer dan 20 jaar ervaring Ceremoniemeester enz. Breng ons vrijblijvend een bezoekje na telefonische afspraak Als u een oldtimer wilt kopen, kan u ook steeds bij ons terecht.


Sinterklaas

Oudejaarszingen Ook dit najaar hee0 het overkoepelende organiserende comité reeds een vergadering achter de rug om de zingende kinderen op oudejaarsdag veilig de Straat te later, oversteken in ons dorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB, Oudervereniging BGJG, KVLV, KSJ, KLJ) en sponsors (de Paul, Inza...) die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze activiteit dat ook dit jaar weer zullen doen. Maar helemaal moeilijk wordt het natuurlijk wanneer er geen kandidaat-helpers-overstekers meer zouden zijn. Daarom, voor al die zich niet hebben ingeschreven via het briefje vanuit de vrije basisschool of via het Rakkertje: je kan dit ook nog op een derde manier doen. Dcl even of loop eens langs bij Jan Braspenning, Gemeentestraat 11 tel. 314.75.50 met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum (voor de verzekering) en uur dat u kunt komen helpen bij het oversteken (9-10,45 uur-12.30 uur of 9-12.30 uur) en dit graag ten laatste voor vrijdag 17 december. Het comité zal dan in de loop van de volgende week meedelen op welke oversteekplaats u kunt helpen. Ook dit jaar wordt de Minderhoutsestraat weer afgesloten voor alle verkeer tussen 9 uur en 12.30 uur. We hopen dat de bewoners aan de Minderhoutsestraat en de zijstraten hiermee rekening willen houden en we verontschuldigen ons voor dit klein, tijdelijk ongemak. Zoals al enkele jaren de gewoonte is, zal in het dorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoeken voorhanden zijn in het KLJ-lokaal, juist zoals verleden jaar. Aan allen die toch op oudejaarsdag met de auto in Minderhout verkeren, vragen wij om extra voorzichtig te zijn voor henzelf maar ook voor onze 'zingende kinderen' zodat deze ook de volgende jaren nog vaak u en ons een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen.

Zondag 28 november oni 1$ uur is hei ueer zo. Donkzij de inzet van KWB, KA V, KVL\ en de Landelijke Gilde wordt Sinterklaas hartelijk verwelkomd in de parochiezaal.

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

TE HUUR Appartement (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) in Hoogstraten. 6000 frlm. Tel. 03/314/39/20 (tussen 18 en 20 u.)

... ....

,., ----.-.

-

: •.•••

:.\

:

J$

a e!

.

Castelré, een gehucht van Baarle-Nassau en een deel van de Minderhoutse St.-Cieinensparochie, vergeet de ver,schri/.kingen von Lie Tweede Wereldoorlog niet. Zaterdag 30 oktober werd aan de Hoogstraatseweg nogmaals de Amerikaanse sergeant Bill Kirlin herdacht. Mrs. Stuber-Kirlin, zuster van Bill, en een attaché van de Amerikaanse ambassade woonden de plechtigheid bij, evenals de burgemeesters van Baarle-Nassau-Hertog en Hoogstraten samen met een aantal inwoners uit de omgeving. Het programma begon en eindigde in Café De Zwaan. 27


MINDERHOUT

GOUI) IN MINDERHOUT Catharina Voet en Jan Mertens Regen en wind! De ingrediënten waar weervrouw Sabine voor zorgde op de dag dat Catharina en Jan hun gouden huwelijksjubileum vierden. Eén van de onaangename dagen van een uiterst genietbare nazomer. Verwaaide en natte 'Marckezonen' en dito stoetgangers hielden de sfeer er echter in en voor de jubilarissen en hun familie werd het zonder twijfel een prachtige dag! Jan is een rasechte Minderhoutenaar die op 19 november 1921 geboren werd op Hal in het huis waar hij nu nog woont. Hallenaars waren toendertijd redelijk honkvast, wat woonplaats betreft, zou je denken, want enkele dichte geburen vonden het daar ook een uitstekende plaats om op de wereld te komen en daar rond het kapelletje te blijven. 'Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis...!' Jan behoorde tot een familie van zes kinderen waarvan er nog drie in leven zijn. In Minderhout liep hij school, letterlijk en figuurlijk, want steevast werd de afstand Hal-Minderhoutdorp in weer en wind afgelegd. De gewoonste zaak in die periode van de 20ste eeuw. Na de lagere school bleef Jan werken op de boerderij, zoals de meeste boerenzonen, want werk was er in overvloed op het land, alles moest immers met de handen gebeuren. De knecht werd dan gewoonlijk bedankt voor bewezen diensten als de eigen zonen werkrijp bevonden werden.

Catherina komt uit het naburige Zondereigen en op 20 oktober 1923 slaakte zij haar eerste zucht. Ook zij groeide op in een kroostrijk gezin, zes kinderen waarvan de jongste in 't klooster trad. Op 6-jarige leeftijd verloor zij reeds haar moeder hetgeen een serieuze klap betekende voor het gezin. Vader Voet stond daar alleen met zijn vier dochters en twee zonen. Haar lagere school doorliep ze te Zondereigen en nadien volgden nog twee jaar huishoudschool op 't Spijker te Hoogstraten. Na deze vervolmakingstijd belandde ze op de boerderij thuis waar heel wat handen konden gebruikt worden en zeker vrouwenhanden, want wassen, naaien, koken... kortom alle vrouwelijke bezigheden moesten door de dochters opgevangen worden. Een duidelijk rollenpatroon in die tijd! In de jeugdbeweging BJB (nu KJL) en als lid van de Missiekrans maakte ze zich verdienstelijk buitenshuis, want zoveel gelegenheden waren er ook weer niet om te ontspannen. Het zondagsritueel was gewoonlijk: 's morgens naar de mis, om half twee naar de missiekrans en om half drie luidde de klok voor "t lof'. Uitgaan hoorde zeker niet voor meisjes en naar een bal gaan was helemaal geen sprake van. Haar twee broers hadden die privileges wel, daar had Catherina toen toch wel wat last mee. Vaders wil was wet! Naar 't toneel gaan mocht wel en dat was dan nogal dikwijls de ontmoetingsplaats voor heel wat jongeren, eerste afspraakjes werden gemaakt zonder dat ze er thuis iets van wisten, het eerste pintje samen gedronken ... ! Jan en Catharina leerden mekaar eigenlijk kennen in Meersel-Dreef. Niet zomaar toevallig 28

mekaar tegen het lijf gelopen, want in Catharmna's broer kregen ze een dankbare hulp daar die kennis had met Jan's zuster Suska. Van het een kwam het ander, nog een pintje gepakt bij Jan en Leonie Tackx in café 'In de stad Breda' op de scheiding van Meerle en Minderhout en een nieuw koppeltje was gevormd. De oorlog was ook voor hen, zoals voor velen, niet de prettigste ervaring uit hun jonge leven. Wel geen trauma's van overgehouden maar Jan kende toen toch wel bange ogenblikken. Om aan de Duitse bezetter, diejongemannen opeiste om te gaan werken in Duitsland, te ontsnappen, heeft hij enige tijd ondergedoken geleefd om nadien naar Frankrijk te vluchten voor een periode van drie maanden. Voor de rest wel niet teveel last gehad van de oorlogsellende, wel svat uren in de kelder doorgebracht bij de beschieting van de geallieerden op de Duitse vliegende bommen. 27 september 1949! De grote dag! Jan en Catherina trouwden in de paroehiezaal van Zondereigen, in de kerk kon niet wegens de toegebrachte oorlogsschade. Ze namen hun intrek in de ouderlijke boerderij op Hal. Vader en moeder stopten met boeren, maar bleven inwonen bij het kersverse paartje tot aan hun respectievelijke dood in 1953 en 1959, ook Jans zuster, Marie, bleef hij hen in huis. In de loop der jaren kwamen daar nog zes gretige kindermondjes bij, vier jongens en twee meisjes. Je kan wel raden dat op de boerderij de handen serieus uit de mouwen moesten gestoken worden. 'l-lard werken, maar die hedendaagse stress bestond toen niet. Nu ploegen ze op een uur nen hele hoek om en dan rap weer ergens anders naartoe. Toen was het ploegen met het paard en met één snee.

Dat duurde! Toch was er tijd voor sociaal contact. Kwam je onderweg iemand tegen, dan werd er gebuurt en dat duurde soms lang. Oogsten en hooien deden we gewoonlijk samen met mijn broer en gebuur Fons!' Blije momenten kende men in het gezin maar zware klappen kreeg de familie Mertens-Voet ook te verwerken. Zoon Leo verongelukte en zoon Louis overleed na een kortstondige ziekte ongeveer vijf jaar geleden. Jan zelf kreeg datzelfde jaar zes overbruggingen. Harde noten om


MINDERHOUT te kraken waar men slechts heel langzaam van herstelde. De pensioenleeftijd naderde en kwam uiteindelijk in 1981. Zoon Louis nam de boerderij over en hulp was altijd welkom. Nu nog is er werk genoeg te doen. Jan kan niet stilzitten overdag maar hij doet het rustig aan: in de tuin werken, grachten openhouden, de paarden van de kleinkinderen soigneren...! Ook Catherina is een bezige hij die flink haar mannetje kan staan in woord en daad. Bij de KBG zijn ze graaggeziene gasten en van de dagreisjes kunnen ze heerlijk genieten. Naar Lourdes met de bus van schoonzoon Theo Verhoeven is ook altijd een prettige ervaring. Het kaartspel is ook een geliefkoosde bezigheid en dat speelt zich gewoonlijk af in vijf gezinnen in de buurt. Regelmatig vallen er mensen weg. Frans Aerts en Jans zus, Marie, zijn onlangs nog overleden. Toch hebben ze de laatste maand drie gouden bruiloften mogen vieren in de familie, week op week. Van een sterke familie gesproken! Jan en Catherina, gefeliciteerd en het gaje goed!

L.

Adverteren: 99.11

Spaar nu voor een knallende mîllennîumstart!

~~# Schitterende spaaractie.tot

er' "ey,

et 31 -1

t

Anhyp heeft uitstekend nieuws voor jou. Als je van 16 november 99 tot 1 5januari 2000 op een SpaarPlusrekening spaart, kanje genieten van een verhoogde getrouwheidspremie van 2%* bovenop de bsisrente van 2%. Laat dus je spaargeld een vol kalenderjaar opje rekening staan... en protlteer van de extra opbrengst.

Andere SpaarPlus-voordelen: • veilllge spaarformule . gewaarborgde getrouwheidspremie • geen kosten • permanente beschikbaarheid van je geld • geen roerende

Ifles schuimwijn cadeau per 50.000 fr. aangroei in december 99.

1/

Anhyp heeft uitstekend nieuws voor jou. Alsje in december 99 op de Vlotte of Jeugdspaarrekening of op de SpaarPlusrekening spaart, knjgje gratis 1 fles scttuimwijn per 50.000 fr. aangroei. De aangroei mag gespreid zijn over al de spaarrekeningen binnen het gezin Ook de intretten tellen mee voor de aartgrm Zo ken je per geen

voorheffing op eerste 56.000 fr. intrest

Kom snel langs om van deze uitzonderlijke voorwaarden te profiteren! • SpaarPius-tarief geidig op 16/1 1199, voor zover aan de voorwaarden geldig op 1611 1 wordt voldaan en bij een minimumsaldo van t miljoen fr .

52

ni

st

:

!

12

excellente start van het jaar 2000.

199

Kom snel langs. Uw Anhyp.bankier zal u met plezier informeren en trakterenl

AP

BANK

ANHYP BANK- ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Meerdorp 21 2321 Meer Te!. 031315 72 54 -

-

29


ErI

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De doden eren...

Het Mjeelse Parlement In liet buitenland en ook dik ijh in het binnenland geraken ze er al lang niet meer wijs uit hoeveel regeringen en parlementen ons piepklein landje wel niet telt. Om de verwarring nog wat te vergroten, hebben ze er in Meerle ook nog een opgericht. Misschien zijn ze niet tevreden van al die parlementen en/of parlementairen (waarvan een paar uit eigen streek), misschien hebben ze in Meerle een eigen onafhankelijke staat uitgeroepen, gelukkig wel een democratische, met een heus parlement. Welk beleid dat parlement zal voorstaan, wat ze voor het nationale dorp Meerle in petto hebben weten we nog niet, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Een eigen staatsbiad hebben we ook nog niet onder ogen gekregen, we kunnen natuurlijk een overeenkomst sluiten om deze rubriek als 'Mjeels Staatsbiad' te erkennen (mits billijke vergoeding natiiiirlijk)

In november oorden de doden herdacht, dat ligt vervat in onze tradities en daar nordi ook in deze moderne tijd niet aan getornd. Op 1 november herdenken weftmniilie, vrienden en kennissen die het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld hebben. 01) 11 november houden de oud-strijders eraan hun overleden makkers te eren en herdenken. Zij doen dat niet gepaste luister aan de gedenktekens voor de gesneu velden van de beide wereldoorlogen.

Wat we wel weten is dat het Mjeels Parlement, en daarin vertonen ze heel wat gelijkenis met de andere Belgische parlementen, volledig uit volleerde komedianten bestaat. Wat we ook weten dat hun eerste beleidsdaad erin zal bestaan om heel het dorp te vergasten op een blijspel in twee bedrijven onder de titel: OP IEDER POTJE... Onze enthousiaste parlernentairen (voorheen gewone toneelspelers van KWB en KAV) roepen de bevolking op om op 11 en 12 december 1999 in de parochiezaal van Meerle te verschijnen voor hun eerste vertoning. De parlementaire plenaire zittingen beginnen telkens om 19.30 uur; deuren open vanaf 19.00 uur. De toegang kost 100 Fr. in voorverkoop, 120 Fr. aan de kassa. Kaarten zijn te bekomen bij de bestuurs- en kernieden van KWB en KAV of bij Georges Hendrickx, 1-lazenweg 17 (tel 315.01.61) of J05 Van Bavel, l-leimeulenstraat4l (tel. 3 15.92.09). Zaterdagnamiddag is er speciale zitting van liet parlement niet een vertoning voor de kinderen om 13.30 uur. Inkom 100 Bef waarin frisdrank en een zakje chips inbegrepen zijn. Wij die dachten dat politiek dienstbetoon was afgeschaft. Volgende keer 'pensen en compote?

.'

!t

41

Af en toe past het ook de levenden te eren. Voor hun inZet voor een bepaald doel. 01) het jaarlijkse feestniaal van de Meer/es oud-strijders werden twee bijzonder verdienstelijke leden met eremetaal voorzien. Jaan Strijbos kreeg het Zilveren Ereteken van de N.S.B. opgespeld wegens zijn verdiensten als vlaggendrager en bestuurslid van de Meerlese afdeling. Broos Brosens, de Voorzitter van de Meerlese afdeling werd vereremerkt met de Zilveren Pa/men van het Erekruis van de N.S.B. wegens zijn onafgebroken inzet als bestuurslid gedurende dertig jaar. Weinigen kunnen zich drager van dit ereteken noemen. 30

Hei MjeeR /0/11/ 1/t eit 1 / / t iJIt huitlige samenstelling. Wie heeft er zo 'n stel komedianten bijeen gekozen?


MEERLE

Kinderboerderij

RAATS MARCELbVba Algemene Bouwonderneming

-ÎC('I/I! ( ) l( Ig 159/te / '('1/9/t eii 11(1 reI t (Ie h 910 .5 hij /tcI ,Iige u , jkkch Ie cii zee r Iio Out stukje over de kinderboerderij in onze vorige uitgave niet afçedrukt. Dat maken we deze maand goed, zeijs met twee toto 's.

Fazantenstraat 5 2340 BEERSE Telefoon: 031309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

199

Kerstevocatie Het is haast niet te geloven maar aan wat we nu aan te kondigen hebben merken we dat het waar is. Nog even en het is weer Kerstmis en Nieuwjaar. Tijd waarin het kerststalcomité weer tot de actie overgaat en dan mag je naar goede gewoonte iets speciaals verwachten. Op zondag 12december om 15.30 uur presenteren ze je in de parochiekerk op een uiterste kwaliteitsvolle Kerstnamiddag. Daarvoor staat ditjaar het gemengd jongerenkoor 'PLURALE TANTUM' borg. Dit koor uit cle omgeving van Breda bestaat uit een 30- tal jongeren tussen de 16 en de 22 jaar en brengt vierstemmige kerstliederen, afgewisseld niet samen met andere klassieke en moderne nummers. Kwaliteit, zeiden we, want zij hebben reeds een hoop succesvolle concerten gegeven. In 1998 behaalde het koor de eerste plaats in de hoogste klasse en mag het zich dus Nationaal Kampioen van Nederland noemen. Naast kwaliteit blijft gezelligheid voorop staan en daar wordt alles aan gedaan om die te waar borgen. Glühwijn en warme chocolademelk zullen daartoe bijdragen. De oproep van het kerststalcomité en ons bescheiden advies is, in tegenstelling tot het meer stemmige koor, éénstemmig: Kom op 12 december luisteren naar 'Plurale Tantum'. Toegangskaarten kosten slechts 200 Fr. voor volwassen en 100 Fr. voor kinderen en kunnen bekomen worden bij de leden van het comité of hij het zangkoor. (de leden van het comité: K.Pauwels, A. Desmedt, J.Goos, J.Leemans, L.Koyen, M.Declercq, C.Kruyt, R.Brosens)

En kerstblokken Kerstmis, dat is pure traditie en de Chiro van Meerle helpt U de echte traditionele kerstsfeer in huis te brengen. Zoals elk jaar komen ze U tegen een bescheiden prijsje een mooie kerstblok aanbieden. Even onmisbaar in uw woonkamer als de kerstboom en de kerststal. Vanaf 14 december kanje ze aan uw deur verwachten.

In de kleuterschool is zelfs een klein paard nog groot.

herenmode voor jong en oud. F[ ae f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Vooraf moeten die blokken natuurlijk gemaakt worden en daarvoor kan de Chiro uw hulp gebruiken. Heb je nog wat tijd en creativiteit over, dan ben je vanaf 13 december van harte welkom in liet lokaal van de jongenschiro aan de Ulicotenseweg. 's Middags vanaf 13 uur, 's avonds vanaf 19 uur. Koffie, koekies en een vroege, gezellige kerstsfeer zijn in overvloed aanwezig. Geef een seintje aan Kathleen Van Bavel —tel. 3 15 .92.09.

SteeyS

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE aaîIeNa:sau 5 uur.

op:::oen.

29

31


MEERLE

Natuurweek in de klimtoren (flI( I//if/1U )H(i!IsTL'I (1 Ul (/I/JI ruil, hrc kLIJ I1CI1/itil iii' ii uo hint/rit iii. Beelden in oi'ert'Ioed, maar the laten veel beter zien waar ze in de school (de Kli;ntoren weet je wei) tijdens een natuurweek mee bezig zijn.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2J21 Mccr Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bediijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Om de natuurweek op een spannende manier al ie sluiten was een bosspel het aangewezen middel. De grootsten konden zich prima uitleven in het kwart etspel, waarbij ze de geuren en kleuren van het bos intens beleefden.

32


DA GBOEK

Verslag van een Damiaanbouwkamp in India (3) Voor de derde en laatste keer kan je hier het wedervaren lezen van Kris Van Loon die tijdens de voorbije maand juli naar India trok om er deel te nemen aan een Dam iaan-bouwkamp. De tijdens de eerste aflevering aangekondigde dia-avond op 12 oktober mocht een grote belangstelling kennen. En ook de ruime steun die Kris en May moclzten krijgen, zullen ze niet gauw vergeten. Kris, het was aangenaam lezen -zo hoorden we langs alle kanten-, en deze bladzijden staan altijd open voor verder nieuws over acties die je nog verder onderneemt.

DINSDAG 20 JULI Vandaag is May jarig. We staan voor haar deur met onze bloemen, kaart, enkelbandjes, nootjes en koffie. Wanneer we een verjaardagsliedje gezongen hebben en verder willen gaan, komt zuster Isbel naar boven. Ze heeft een roos bij voor May. De jarige is aangenaam verrast en kan er niet onderuit wanneer zuster Isbel haar wil helpen bij het aandoen van haar san. Samen gaan we naar het klooster en wanneer May binnenkomt, beginnen de zusters te zingen. Ze zijn allemaal gekomen om May te feliciteren. Haar bord is versierd met bloemen en ook op tafel staat een fleurig hoeketje. Zuster Anisha heeft lekkere cake gebakken. May staat heel mooi met haar san. Ze heeft voor alle kinderen in de school en op het internaat een snoepje gekocht. Anja en ik mogen met zuster Vincenza en zuster Anisha mee naar de dorpen. Nadat we een uurtje gereden hebben, gaan we eerst bij andere zusters thee drinken. We krijgen een soort spaghetti te eten die gemaakt is van rijst en cocos. Op de middag eten we weer met onze handen: rijst, kip, wortelen en drumsticks. Bananen en een granaatappel als toetje en na onze plaspauze in de bossen kunnen we er weer tegen aan. De vorige keer hebben de zusters dc wonden van de patiënten verzorgd en de medicatie gegeven. Dit noemen ze 'servy'. Vandaag staat 'treatment' op het programma. Dat wil zeggen dat patiënten door de arts onderzocht worden en eventueel de medicatic wordt aangepast. Zuster Vincenza gaat 1 keer in de maand mee. Haar rug heeft al serieus afgezien tijdens de ritjes in de jeep(al 30 jaar doet ze dit werk) en ze draagt een korset om de pijn te verzachten. Wanneer we in de dorpen zijn, komen de mensen naar de ieep zodat zij niet moet uitstappen Hun (h'r(lo tik 'education'. Ze zorgen ervoor dat ze om de twee jaar bij iedereen in de hut geweest zijn om dc mensen voor te lichten. Ze laten foto's zien van leprozen en vragen aan de mensen of ze zelf plekken hebben of mensen kennen die de eerste verschijnselen van lepra vertonen. Ieder jaar worden alle schooltjes bezocht waar ze de kinderen 1 voor 1 nakijken. En dan zijn er de filmavonden in de dorpen. Dit gebeurt ook per dorp éénmaal in het jaar. Een druk programma 4 zusters in een gebied dat zo groot is ais een Belgische provincie. De medicatie is verschillend voor kinderen en volwassenen en hangt ook af van de graad van melaatsheid.

Wanneer de zusters door omstandigheden niet regelmatig op bezoek kunnen komen (moessonregens), geven ze de medicijnen aan een belangrijk figuur in het dorp.(stamhoofd, leerkracht) Zij verdelen deze dan verder. Wanneer je de medicatie aan de patiënt zelf geeft, bestaat de kans dat hij ze niet inneemt of alles in 1 keer inslikt. Alle gegevens worden op fiches geschreven en op tekeningen aangeduid welke lichaamsdelen ontbreken of gevoelloos zijn. De Damiaanaktie zorgt voor deze papieren die in het klooster geklasseerd worden. In de meeste dorpen waar we komen is het heel rustig. Alle mensen zijn op het veld aan 't werken. De zusters wachten tot ze terugkeren of rijden naar de rijstvelden als deze bereikbaar zijn. Na de vele regen kunnende rijstvelden eindelijk bewerkt worden. De velden worden een viertal keer omgeploegd met behulp van ossen. De vrouwen trekken het achtergebleven gras eruit. Dit alles gebeurt op blote voeten met alle gevaar voor slangenheten en infecties. Daarna wordt de rijst geplant. Ze staan op een rij en werken zo verder terwijl ze liederen zingen. Dit is mooi om

te zien en te horen. Ze planten 3 rijstplanten bij elkaar, zo is er zeker eentje dat gaat groeien. Wanneer de rijst geplant is duurt het 3 maanden tot ze kunnen plukken. De meeste mannen slapen op het rijstveld om hun teelt te beschermen tegen wilde dieren. Alles hangt af van hun oogst. De mensen helpen elkaar wanneer dit nodig is en hier is, meer dan in de steden, sociale controle. Mensen kennen elkaar. Zuster Anisha heeft de vorige 6jaar in de stad Agra gewerkt en daar wisten de mensen niets van elkaar. De controle was veel moeilijker. Nu zijn de omstandigheden slechter maar de mensen veel aangenamer. Het is gemakkelijker werken en ze hebben alles meer in de hand. Dertigjaar actieve inzet en volharding zal hier ook wel een rol in spelen, denk ik. De chauffeur werkt ook al 30 jaar bij de zusters en woont naast het klooster. Terwijl de zusters hun patiënten verzorgen, maakt hij met de andere dorpsbewoners een praatje. De zusters voelen zich veilig wanneer hij in de huurt is. Er komt een vrouw haar baby van 15 dagen laten zien. Ze was onderweg naar het ziekenhuis bevallen en naar huis teruggekeerd. Moeder en baby zien er alle twee goed uit. Een man komt vragen of zuster Vincenza even wil mee komen. Zijn broer heeft hevige buikpijn. De zuster onderzoekt hem en geeft een siroopje. Hij had twee dagen geleden vlees gegeten en het lag nog op zijn maag. Ik kan het wel geloven na alles wat ik gezien heb. Voor de bamboe gelden dezelfde gewoonten als bij de rijst. De stokken worden op hopen gelegd en de mensen blijven bij hun oogst slapen tot alles vervoerd is. In Allapalli zijn een zestigtal kleine dorpjes. We hebben er in de voormiddag 3 bezocht! Hier in de streek is het de gewoonte dat wanneer de meisjes voor het eerst menstrueren er een groot feest wordt gegeven. De fiere vader gaat overal vertellen dat zijn dochter huwbaar is. In het zuiden(Kerala), waar de zusters vandaan komen, is het anders. Alleen de ouders zijn op de hoogte en de meisjes worden tijdens hun menstruatie ook niet opgesloten. Ze huwen tussen hun twintigste en vijfentwintigste levensjaar. De mensen worden ongeveer 65 jaar.

Wegens rug/lu hten kon zuster Vincenza de jeep niet verlaten. Patiënten bieden zich bij haar aan voor de medicijnen. In bepaalde gevallen worden deze toevertrouwd aan een verantwoordelijke die toe-jet of de patiënt ze regelmatig inneemt.

33


DAGBOEK In mei en juni zijn er geen bananen te krijgen maar vanaf nu is er een overvloed. Ook mango's, granaatappels en pruimen zijn deze periode gemakkelijk te vinden. Op de bouw is er vandaag veel gebeurd. Een dertigtal mensen hebben beton ,die ze met stokken of blote hand mengen, naar boven gebracht.(schalen op hun hoofd) Zuster Isbel heeft de hele dag toezicht gehouden. Onze ploeg heeft vandaag de hal en de kapel afgewerkt. Het is een mooi resultaat en zuster Isbel riep me nog even binnen om wat kasten te verzetten. Als beloning is er weer dat overheerlijke limoensap. Ik ben moe maar voldaan en mijn hart wordt week als ik aan ons afscheid denk. Morgen is er nog een dag!

WOENSDAG 21 JULI Vandaag zijn ze in het klooster aan de rijstvelden begonnen. De kweekvelden worden door een twintigtal vrouwen leeggetrokken en ze maken busseltjes van de rijstplanten. De velden zijn omringd door een verhoog. Dit is om het wateroppervlak op peil te houden. Iedereen werkt van 9.00 tot 12.00uur en van 14.00 tot 17.00uur onder toezicht van zuster Isbel. De vrouwen krijgen 30 en de mannen 50 roepie per dag. Dat is hier goed betaald. Er wordt veel gezongen maar volgens de zusters niet hard genoeg gewerkt. De zusters komen een heel jaar toe met hun rijst. Ze bewaren die in grote tonnen die gemaakt zijn van bananenhladeren en bedekt met stront. In het klooster werken 2 mannen het hele jaar door voor de zusters. Zij zorgen voor de dieren, werken op het rijstveld en doen allerlei klusjes. Hun vrouwen poetsen in het ziekenhuis. De 2 chauffeurs werken ook vast voor de zusters. Goniez is daarnaast verantwoordelijk voor de

BREDA

willen dat ik dit met goudverf schilder en zuster Vincenza laat het inc even zien. Het is een werk voor Jezus zegt ze. Het zal niet meer voor vandaag zijn want het begint al donker te worden. Op de bouw is weer hard gewerkt. De bekisting is hard en het houtwerk hebben ze afgebroken. De vrouwen die hier werken krijgen 50 en de mannen 60 roepie per dag. De stielmannen krijgen 100 roepie. Ze komen uit het zuiden. De mensen hier hebben geen vak geleerd en buiten werken op het veld kunnen ze aan niet veel beginnen. Veel meer kunnen de zusters niet geven omdat anders iedereen hier wil werken en ze dan mensen moeten weigeren. Ze zouden jaloers worden op elkaar. May is samen met zusters Dhanya, Elsy en Isbel naar een leprapatient hier in de buurt. De man is blind, mist aan beide voeten zijn tenen en heeft een diepe open wonde aan zijn voet. Hij heeft geen familie die voor hem zorgt. Hij leeft van wat de mensen en de zusters hem brengen. De man ligt de hele dag op een klein bankje. Zijn hutje is gemaakt van 4 bainboestokken en een paar bananenboombladeren. Het is ongeveer 1.5 meter hoog en 3 m2 groot. Hij kan pas in het ziekenhuis opgenomen worden wanneer de wonnen uit zijn wonde verdwenen zijn, wat volgens May nog niet het geval is. Zuster Isbel heeft de man verzorgd. Tot 3 maanden terug ging zij ook mee naar de dorpen. Ze heeft het nu veel te druk maar als ze tijd heeft gaat ze graag mee. Zuster Isbel heeft zware dagen achter de rug. Eerst op de bouw en nu op het rij stveld. Ze ziet er moe uit en heeft koorts en keelpijn. Wanneer we 's avonds gaan eten, voelen we dat er weer vanalles gaande is. We worden bij het binnenkomen gekust en krijgen felicitaties. We begrijpen er niets van. In de kamer staat een

elektriciteit en zijn vrouw geeft les in de school. Ze hebben elkaar bij de zusters leren kennen en hebben samen 3 kinderen. In de school zijn er naast de zusters ook nog 4 mannelijke leerkrachten, de schoolbuschauffeur en zijn helper, 2 poetsvrouwen en een toezichter in dienst. We zijn de binnenkoer van het klooster aan het schilderen en krijgen bezoek van 2 mannen . Het zijn de mensen waar we onze bloesjes hebben laten maken. We waren al een paar keer bij hen geweest maar de winkel was steeds gesloten en dus komen de mensen naar hier om onze bloesjes te brengen.

Zwoegen De ramen in de slaapkamer moeten ook geschilderd worden maar dat geeft even een probleem omdat er buiten de zusters nog niemand in de slaapkamers is geweest. Ze zijn erg op hun privacy gesteld maar zuster Isbel beslist dat het mag. Wanneer ik het slaapzaaltje binnenkom, merk ik hoe vuil en nat het hier is. Ze slapen op een houten bed met een dun matrasje. Naast hun bed staat een kastje waar wat oude prentjes op liggen. Hun pyjama hangt over hun muskietennet. Meer is er niet te zien maar meer hebben ze ook niet. Zuster Anisha en zuster Anzelet komen direct kijken en een beetje opruimen. Ze zijn heel verlegen en verveeld en begrijpen niet goed waarom zuster Isbel dit wil. Ik voel me vereerd omdat zuster Isbel me toestemming gegeven heeft maar ben niet op mijn gemak als ik de andere zusters hier bezig zie. Zuster Isbel schaamt zich omdat het zo vuil is. Ik schilder verder en hou me heel rustig. Wanneer ik in de slaapkamer klaar ben, kan ik direct beginnen in de kapel. De zon, die tegen de muur geschilderd is, heeft een nieuw laagje nodig. De zusters

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

A

%

Meerle

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 / 13-16 u. Zon- en feestdagen gesloten

Â

'e4€ct

Meer

4

+

34

Al

ffi

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming

t4

6ee4 «iaad

RV

$iu1m!mi


DA GBOEK krijtbord waarop staat: 'Wish a happy day to all our friends'. Zuster Yacinth en zuster Jothis zingen een liedje voor ons. Het is weer prachtig om te zien. Zeker wanneer zuster Yacinth met een hel begint te zwaaien. Tranen van ontroering maar vooral van vreugde vullen onie ogen. Onze nationale feestdag ging niet onopgemerkt voorbij!

.7

DONDERDAG 22 JULI Dit is onze laatste werkdag. En e iijn al aan het opruimen geweest. Voor de laatste week hebben we ccn gezanieiil ijke reisapoiheek gemaakt. De overschot van medicatie en verzorgingsmateriaal geven we aan zuster Vincenza. Ze neemt haar tijd en we overlopen samen alle medicatie. Ze schrijft aanwijzingen op de dn jes. Aan zuster lshel geven we het overige ma teriaal: kaarsen, zaklamp, briefpapier, hai 1e rijen, kleren, schoenen... We laten zoveel lijk hier. Zuster Isbel is haar achtste jaar als hoofdzuster bezig. Zuster Gabriel en zuster Rafaël waren haar voorgangsters. In oktober 1999 zal zij deze functie aan iemand anders toevertrouwen en wordt zij weer gewoon zuster. Ze wordt dan wel overgeplaatst naar een ander klooster. Om de 6 jaar moeten ze verhuizen. Soms zelfs eerder wanneer hun hulp ergens anders nodig is. Zij hebben hier geen inspraak. Ze mogen zich zo weinig mogelijk binden aan elkaar. Dat wordt hier meer gezegd. Hoe meer bindingen je hebt hoe moeilijker het wordt om afscheid te nemen en afstand te doen. Zuster Anisha, zuster Isbel en zuster Vincenza hebben vroeger alle drie in Andra gewerkt tot ze één voor één naar Nagepalli overgeplaatst zijn. Zuster Anisha neemt me mee naar de keuken van het klooster zodat ik een paar foto's kan maken. Er wordt op gas en op hout gekookt en 3 zusters zijn zittend op de grond groenten aan het snijden. Ik wil ook nog even het kantoortje zien van de zusters die op ronde gaan. Er staat een tafel, 4 stoelen en veel kasten waar alle informatie over de patiënten verzameld wordt. De fiches van zware leprozen worden met rood ingevuld, de lichte gevallen met blauw en wanneer iemand ledematen mist, hangt er een rood

Zzist r A,iislo, 1/ee/t tij /e/I. lit 1 drie 11L kLi) (IllrelllC 1 erI/ijJ uII( in deze keuken, daarbij geholpen door twee meisjes. touwtje aan het dossier. In het ziekenhuis ga ik nog even een foto trekken van zuster Elsy die in de farmacie werkt. Ze zijn zo fier wanneer ze even in de belangstelling staan. Zuster Ishel is ziek maar maar wil er niet aan toegeven. Af en toe gaat ze even zitten maar ze gunt zichzelf geen rust. In de namiddag begin ik in de kapel. Zuster Anisha komt me heel de tijd gezelschap houden en regelmatig komen zusters een kijkje nemen. 'Mooi' is een woord dat wij hun geleerd hebben en dat wordt vandaag veel gebruikt. Ik heb nog wat goudverf over en mag de mantel van het Mariabeeld verder afwerken. Het gebeurt allemaal in alle stilte en met heel veel zorg. Maar wanneer ik het tabernakel wil verzetten, gaande poppen aan het dansen, daar had ik af moeten blijven. Ik schrik al even hard van hun reactie als zijzelf en mijn zonde wordt me vlug vergeyen. Ik had het wel eventjes benauwd.

l)luu/1//de11

kIooi,geniiia/i

Zuster Anisha wordt weggeroepen Een patiënt van haar moet zich tweemaal in de week komen aanmelden zodat zijn medicatie kan aangepast worden. Een Vrij jonge man heeft lepra in een erg hoge graad. Zuster Raphaël, de anesthesist, vertelt dat er op 7 augustus in het ziekenhuis een operatie zal plaatsvinden. Maar waarom of wie dit gaat doen,kan ze ons niet vertellen. Lepra en the- patiënten moeten hun medicatie en verzorging niet betalen, daar zorgt de Damiaanaktie voor. Andere patiënten krijgen ook gratis verzorging maar betalen hun medicatie zelf.(wanneer dit mogelijk is) In 1997 werden hier 38 nieuwe gevallen van lepra ontdekt en in 1998 waren er dat 47. Voor tbc liggen deze cij fers hoger. 195 nieuwe gevallen in 1997 en 139 in 1998. Dit jaar tellen ze al 34 nieuwe leprozen en 59 the- patiënten. Waarschijnlijk komen de twee laatste weken van januari zuster lsbel en zuster Gabriel naar België. .

Je weet wel, daar op de Çioekin

%

\

I[II:1qHooGsTp4TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

r

lo1c2 ie>c ,

os o-M~-~

flR1EO]1 (

au ng

el

WiMiiE.RB1ILR[i1 35


DAGBOEK VRIJDAG 23 JULI We hebben al een paar dagen geen elektriciteit en dat is wel vervelend. s' Avonds spelen we spelletjes in kaarslicht maar ik mis de waaier die ons 's nachts koelte brengt. Ik heb slecht geslapen. Zuster lsbel is beter en wanneer we ontbijten, worden we verrast door zuster Vincenza die een dankwoord tot ons richt. De zusters staan allemaal rond haar en wanneer ze cadeautjes uitdelen, krijg ik het even koud. We krijgen allemaal een sam en een doos suikersnoep. We zijn weer tot tranens toe ontroerd en May gaat ons afscheidscadeau halen. We hebben een boek over België meegebracht en gelukkig zijn we gisterenavond zo creatief geweest om er een woordje van dank in te schrijven. Ik lees het voor en nu is het de beurt aan de zusters om even stil te zijn. Ik geef het boek aan zuster Vincenza omdat zij de projectleidster is. We zijn wat onwennig en het is zeer emotioneel maar we hadden niet verwacht dat afscheid nemen twee dagen zou duren. Dat is niets voor mij. Ik zeg liever tot ziens en dan wegwezen. In de namiddag rijden we met de 2 jeeps naar een dam. Anja is ziek en blijft in bed liggen. Zuster Vincenza, zuster Anisha en zuster Elsy mogen mee. We rijden overeen weg die een jaar oud is maar waarde putten al in staan en zuster Vincenza haalt haar korset weer hoven. Tijdens de rit wordt weer veel gelachen en verteld. Zuster Rafaël en Gabriel zijn 30 jaar terug in deze streek begonnen. Ze moesten takken weg kappen om bij de mensen te geraken. En tot voor 6jaar ging er nog altijd een priester mee op pad. De vrouw heeft hier niet veel rechten en er wordt niet naar geluisterd. De zusters hadden de priester nodig om contact te krijgen met de mensen. Stilletjes aan is dat vertrouwen gegroeid en wordt het werk van de zusters gewaardeerd. Vroeger reden de zusters soms zelf met de jeep maar toen enkele jaren geleden een zuster verongelukt is, wordt er door hen niet meer gereden. Zuster Anisha had twee jaar geleden eens geprobeerd om met een scooter te rijden maar een hond liep voor haar wiel en ze schrok zo hard dat ze tegen een muur knalde. Een gebroken tand was het gevolg. In één van de dorpen bij Allapali woonde een stamhoofd dat niet zo geliefd was bij de mensen. Hij kwam te weten dat er iemand niet akkoord ging met zijn wetten. Hij liet de man ombrengen terwijl zijn kinderen en de andere dorpelingen verplicht moesten kijken. Later werd het lijk van huis tot huis rond gedragen zodat de andere zouden beseffen dat het stamhoofd alle macht had. In een dorp verderop werden de mensen bedrogen door de rijken die in de bergen woonden. Deze gingen de dorpen vaak plunderen of lieten de mensen gratis voor hen werken. Wanneer de mensen tegenspraken, hebben ze een brug opgeblazen. Er waren verschillende doden en vele gewonden. Een manager uit Kerala kwam samen met zijn gezin naar deze streek. Hij werd geplaatst door de staat om een brug te bouwen. De mensen hier zijn tegen de staat omdat ze niet voor hen zorgen en omdat ze veel geld moeten afgeven. Deze man werkt voor de staat maar in hun ogen is hij dc staat en ze staken alle bezittingen van dit gezin in brand. De vrouw, een dokteres kan nog steeds niet praten. Het zijn verhalen die nog niet zo lang geleden gebeurd zijn en die de zusters met pijn in het hart vertellen.

36

Het heeft vandaag al veel geregend. Het regenseizoen waar iedereen op gewacht heeft, is nu wel echt begonnen. De mensen hebben een plastiek zak over zich getrokken en werken door. In het ziekenhuis is het nu heel rustig. De mensen moeten werken. Ziek of niet ziek, de rijst moet geplant worden en wanneer alles achter de rug is, wordt het in het ziekenhuis weer vanzelf drukker. Op de dam zien we veel vlinders. Ze zijn zwart en geel en komen gewoon opje schouder zitten. Zuster Anisha heeft nog nooit een vlinder van zo dicht bij gezien en kan er niet genoeg van krijgen. Ze wil er één vangen en mee nemen. Voor we naar huis gaan bezoeken we een opvangtehuis voor gescheiden vrouwen. De vrouwen kunnen werken op het veld zodat ze wat geld verdienen en krijgen de kans om vaardigheden te leren zoals typen en bamboeverwerking. Ze krijgen ook hulp of advies in verband met hun administratie en financiële toestand. Eerder bezochten we een huis waar een paar zusters de kinderen van gescheiden moeders opvangen terwijl de vrouwen gaan werken. Zuster Anisha was hier twee jaar novice. Om 20.00uur is de tweede groep aangekomen. Het is een franstalige groep en spijtig voor hen en voor de zusters spreken ze heel weinig Engels. De sfeer zal anders zijn.

ZATERDAG 24 JULI Zuster Elsy en zuster Anisha komen me halen en nemen me mee naar de tuin. We plukken mango's, bananen, limoenen en chili. Vooral limoenen neem ik veel mee. Ze ruiken zo lekker. Er zijn nu veel modderkikkers en die maken heel veel lawaai. 't Zijn dan ook grote beesten en ze zitten overal. In de voormiddag terwijl we aan het inpakken

t

zijn, komt zuster Elsy met een brief naar boven. Ik heb post! De zuster is al even blij als ik. Die niensen zijn zo gelukkig wanneer ze iets kunnen geven. Zuster Isbel is niet van ons weg te slaan en gaat met ons naar de school waar we om 12.00uur verwacht worden. We hebben 4 liedjes gezongen voor de kinderen en ballonnen uitgedeeld. Zuster Vincenza gaat nog even met Heidi en mij naar het ziekenhuis waar we nog een paar foto's

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiteji of in Studio Al uw folo 's afgewerkt in eigen Prof Video/abu Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13 Lindentaan 14 Beerse TeL: 014161.35.37


WORTEL kunnen maken. Terwijl Marijke en ik op onze kamer blijven, gaan de anderen nog eens een laatste maal naar het dorp. Zuster Isbel komt ons een bezoekje brengen. We praten even over haar eventuele trip naar België. Ze is nog nooit buiten India geweest en durft nog niet te hopen. Zuster Elsy geeft een brief mee voor een kennis in België en zuster Dhanya gaat nog een brief schrijven naar haar zus die in een klooster in Oostenrijk woont. De zusters krijgen iedere maand 15 roepie zakgeld maar één postzegel kost al 15 roepie dus neem ik een paar brieven mee die ik dan in België zal posten.

Afscheid nemen Om half vier komen de zusters Jothis, Grace, Nimmy en Isbel ons helpen bij het aandoen van onze san's. Zuster Anisha en Ishel hadden de lichte kleur van de sans gekozen omdat deze het beste bij onze huidskleur pasten. We willen er allemaal op ons paasbest uitzien en kleven tika's op ons voorhoofd. Hel enige wat ontbreekt is een mooie halsketting want dat hoort er ook bij volgens de zusters. Het is een drukke bedoening want s' avonds is er feest in het gebouw waar de meisjes wonen. Pater James viert zijn naamfeest en wij ons afscheid. Zusters en priesters van de omliggende dorpen zijn aanwezig. We hebben ons avondmaal buiten en nu eten we allemaal samen. Het is heel leuk en er wordt weer heel wat gelachen. We eten nog eens met onze handen. De kinderen hebben een heel programma voorbereid en we krijgen weer een bloem. Nu zijn we echter ook voorbereid en hebben een liedje! Marijke heeft tijdens haar vorige slapeloze nacht een geweldige tekst geschreven op de melodie 'clue sera sera'. We hebben heel de dag geoefend en zijn er klaar voor. Geheel gekleed in onze san's geven we het beste van onszelf en speciaal voor zuster Isbel zingen we onze engelstalige versie van de boom staat op de berg'. Ze vinden het schitterend en wij ook. Ik laat mijn zangboekje hij de zusters want zuster Nimmy kan noten lezen. De zusters vragen ons nog even in het klooster waar we ons liedje op cassette moeten opnemen. Een blijvende herinnering! Buiten nemen we nog groepsfoto's en wordt er afscheid genomen. Handen geven en een bescheiden kus kan ook nog wel. Zuster Elsy pak ik even vast, ze is zo aangedaan. Ik zie bij haar een traan wegrollen en kan zelf niet geloven dat het voorbij is. Mijn laatste nacht in Nagepalli. Slaapwel!

ZONDAG 25 JULI Het is 3.00uur en we moeten opstaan. Een uur later staan we gewassen en aangekleed, gepakt en gezakt beneden in het ziekenhuis. Er liggen een paar mannen op de bank te slapen. Zuster Vincenza en zuster Anisha zijn er om ons uit te wuiven. Zuster Anisha heeft een cadeautje en een kaart hij voor mij. Ze wilde foto's die ze gemaakt heeft opsturen maar ze zal geen geld hebben om het te doen. Ik beloof dat ik haar zal schrijven ook al kan ze niet terug reageren. Frustrerend allemaal en ik kan haar ook niets geven want dat moet ze afgeven. Ze geeft me twee kussen. Het doet pijn om van haar afscheid te nemen. De zusters Isbel, Jothis, Yacinth en Amruta rijden mee naar het station. Het is een rit van 3 uur en de sfeer in de schoolbus is leuk maar ontroerend. Het is donker en we zien elkaar bijna niet zitten. Zuster Isbel zit naast mij en ze pakt regelmatig mijn hand vast. Ze gaat heel veel voor mij bidden, zegt ze, opdat ik vlug een goede man zou vinden. Ze is zo blij dat we geweest zijn maar verdrietig om dit afscheid en vooral dankbaar om wat we voor hen gedaan hebben. Gisteren hebben we in de groep een omslag laten rondgaan waar iedereen naar eigen mogelijkheden nog een gift voor de zusters kon doen. Het is voor ons een klein gebaar maar voor de zusters een grote steun. Juist voor het station drinken we een laatste keer samen thee. En dan komen we in het station. De sfeer is direct anders. Mensen liggen op de grond te slapen. Je moet echt uitkijken waar je stapt. Bedelaars, mensen met een paar vodden rond hun lichaam, mensen zonder handen, voeten en neus. Het is vuil en vies maar we zijn zelf ook niet meer zo zuiver. Ik heb veel bij de zusters achtergelaten zodat ik het me niet kan veroorloven om andere kleren aan te doen. Dit is de derde dag dat ik deze kleren draag en in mijn t-shirt heb ik al twee nachten geslapen. Af en toe ruikje wel iets maar eigenlijk valt het best mee. De zusters komen mee op de trein en zuster Yacinth geeft me een stevige handdruk en twee kussen. Zuster Isbel kan mijn hand niet loslaten en neemt mijn hoofd tussen haar handen en kust me tweemaal. Ik neem haar vast en geef haar een kus op haar voorhoofd. Ik gaje missen, zeg ik... en ik ga veel voor je bidden, zegt zij. Hopelijk zien we elkaar terug in België! We lachen nog even omdat ik dacht dat er in de trein aparte toiletten voor dames waren. Dat was precies een heel domme vraag. Het is 7.00uur wanneer de trein vertrekt en onze

4,2 Bij een lepra -palu fl1 u m di lu lo / 1 van de voetzool weg gesneden. Iedere maand mogen deze men ten het bezoek van de zusters verwachten.

ogen blijven de zusters volgen tot er niets meer te zien is. Stilte, tranen en nog eens stilte. Na een tijdje kijken we in de zak die de zusters ons hebben meegegeven. Een hele zak vol lekkere dingen, cola, koekjes, chips, brood, confituur. We komen niets tekort en ook in de trein komen ze voortdurend rond met thee, koffie, snoep, komkommers, sigaretten, bananen ... Het valt op dat er zoveel mannen op de trein zitten. De mensen lopen rond en gaan overal een praatje maken. De valiezen worden met kettingen vastgemaakt aan hun zetel. We zijn vertrokken in Balllarshada en na 17 uur rijden, zullen we aankomen in Agra. Maar zover zijn we nog niet. Op de trein is er ook een Frans toilet en we willen het allemaal uit proberen. Het valt wel mee en het lukt me zelfs om te plassen zonder dat ik me ergens aan moet vasthouden. Alleen Cindy doet het nie na. De deuren van de trein staan gewoon open en mensen hangen of zitten in de opening. Het is wel mooi wanneer je naar buiten kijkt. Ik kan een paar uur slapen op de trein en het is 1 uur s nachts wanneer we in Agra aankomen. Het station ligt weer vol met slapende mensen en er hangt een pakkende geur. Ik ben doodmoe. We laten onze bagage dragen door mannen die wel 5 koffers in één keer dragen. Drie of vier koffers op hun hoofd en 1 of

2 Wi»AFdrAá'w K E R 0 0 CENTRALE VERWARMING PLAATSING - ONDERHOUD KEURING - MAZOUTTANKS

De Roover P. Dalweg 4 2328 Meerle Tel. 03/315 88 02

Zilverenhoek 16 2530 Boechout Tel. 03/455 32 82 Fax 03/455 02 41 37


DA GBOEK 2 rugzakken hangen ze aan hun schouder. We moeten nog even onderhandelen om vervoer te krijgen maar om 2.00uur lig ik op bed. Ik slaap met Cindy op een kamer en het duurt even voor ik kan slapen. Er is teveel gebeurd en ik moet alles nog eens rustig overlopen. Uiteindelijk val ik in een diepe slaap.

MAANDAG 26 JULI Om half zeven sta ik op, en ook al hebben we een douche, uit gewoonte was ik me met behulp van een potje water dat ik over mijn lichaam giet. Rond 8.15uur gaan we ontbijten. De trein was gistelen op tijden dat is in India al een rariteit op zich. Zuster Isbel zei dat het aan ons lag. De regen gestopt, de trein op tijd en de schoolbus geen vertraging. We hebben geluk gehad.

De Taj Mahal bezocht We zitten in Agra en in de voormiddag bezoeken we Fatapur Sikji. Het is een oude stad waar even een keizer gewoond heeft. Hij is later verhuisd omdat het water hier niet drinkbaar was.(zout) Toch liet hij 52 watertanken bouwen. Op het binnenplein werden executies gehouden met behulp van een olifant. Het dier ging met één poot op de ongelukkige staan. Overleed de man dan was gerechtigheid geschied en anders werd de man vrijgesproken. Het paleis is enorm groot en telt binnenin nog drie andere paleizen. Iedere officiële vrouw had een paleis. Zijn moslimvrouw kreeg een klein diamantenpaleis, de christenvrouw had een gouden paleis en voor zijn Hindivrouw liet hij een heel groot marmeren paleis bouwen met een zomer- en een winterafdeling. De keizer telde in zijn harem nog 800 officiële en 2000 niet officiële vrouwen. Zijn slaapkamer was dan ook reusachtig groot en telde een bed van 3 op 3m omringd door stromend water om af te koelen! Het duurde 12 jaar en men had 30.000 mensen nodig om dit reusachtig monument te kunnen bouwen. Bij zijn 3 vrouwen had de keizer enkel meisjes, alleen de Hindivrouw schonk hem 3 zonen waarvan er twee op jonge leeftijd stierven. De over gebleven erfgenaam kreeg 1 zoon die met een prinses zou trouwen. Deze man houdt heel veel van zijn vrouw en wanneer deze op het kraambed van hun vijftiende kind sterft laat hij voor haar een praaigraf bouwen. De Taj Mahal!

op Lie Iaaî.ie avond van hun verbli:jj neenit de Viaanise pleeg van Lie Daniiaan-akîie afscheid van de zusters en de mensen van Nagepalli. Zij brachten een eigen versie van 'Quesera sera'. gekomen. Wel interessant is een plaats waar de Dit monument bezoeken we in de namiddag. Hindoes hun lijken verbranden. Vier grote ronde Het is helemaal gebouwd in witte manner en stenen waar de overledenen op takken gelegd wanneer de zon hier op schijnt, kanje maar beter worden. Hun assen worden in de rivier geje zonnebril opzetten. De man wou voor zichstrooid. zelf aan de overkant van de rivier een zelfde graf neerzetten met een zilveren brug die de twee geliefden zou verbinden. Zijn zoon komt echter DINSDAG 27 JULI aan de macht en vindt dat zijn vader al genoeg Zuster Isbel heeft wel 4 keer naar het hotel geld verkwist heeft. Na 35 jaar laat hij hem gebeld. Ze kreeg ons niet te pakken en we bellen verbannen naar het Rode Fort. Vanuit zijn marhaar zelf op. Zij wou weten of we goed aangemeren gevangenis heeft de man zicht op de Taj komen waren. We zijn weer allemaal van de Mahal. Zeven jaar later sterft hij een eenzame kaart door die aandacht. We hebben duidelijk dood. Nu ligt hij begraven in de Taj Mahal naast ons hart verloren in Nagepalli. zijn geliefde. Dit trieste liefdesverhaal zette Vandaag reizen we verder naar Jaipur. Het landvele mensen aan om zelfmoord te plegen door schap verandert van heuvelachtige groene bosvan de minaretten te springen. Sindsdien mogen sen naar vlakke, done velden. De geur is hier deze prachtige torens niet meer bezocht worook helemaal anders en de vrouwen lopen niet den. meer in sam's maar hebben een grote sjaal aan Later op de dag bezoeken we een fabriek waar die over hun hoofd geslagen wordt. Hieronder men edelstenen in marmer plaatst. Een klein dragen ze een rok en een bloes die meestal een marmer stukje kost al vlug 1000 roepie. De rode of oranje kleur hebben. De mannen zijn stielmannen krijgen een opleiding van 7 jaar en meestal in het wit, hebben een doek rond hun beheersen dan de verschillende technieken zohoofd en dragen hun haar langer. Ze hebben als uitsnijden, slijpen en inlijmen. Het contrast meestal een baard en een snor. met de armoede buiten is heel groot en dit is veel De huizen zijn gemaakt uit materiaal dat ze in de te toeristisch voor mij. Hier ben ik niet voor

BEGRAFENISSEN

JOR- IS

ZTI?,jjT

T. --

-

k-

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

7-

LASERSHOW

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

-

HOOGSTRATEN

Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 116

38


DAGBOEK omgeving vinden; takken en bladeren bedekt met stront waarin ze mooie tekeningen graveren. Ook de dieren zijn anders. In Nagepalli waren er geiten, ossen, honden en ezels. Hier zijn er schapen, dromedarissen, pauwen, paarden en apen. We zien ook veel groene papegaaien vliegen. Ze hebben een blauwe buik en rode bek en poten. Het is prachtig. Langs de kant zien we kinderen met grote dansende beren, dit is puur toerisme en ik kan er niet van genieten. Na zes uur rijden komen we in Jaipur aan. Dit wordt ook weleens de roze stad genoemd omdat er heel veel gebouwen in rode steen zijn. Er ligt veel afval op Straat waar zowel dieren als mensen in rondsnuffelen. De geur is soms niet te harden. Een massa mensen en heel veel lawaai. Ze klampen zich aan je vast en willen vanalles verkopen. Je moet heel kordaat zijn. We zien wel veel in de steden maar ik geniet meer van de mooie landschappen en de mensen onderweg. 's Middags mochten we onze handen nog eens vuil maken en hebben we in een plaatselijk restaurant gegeten. We betaalden 250 roepies voor 10 personen. Het was lekker en gezellig.

WOENSDAG 28 JULI Ik heb goed geslapen. Vandaag geef ik mijn was in het hotel af. Het zal de laatste keer zijn dat alles nog eens een beurt krijgt. In de voormiddag gaan we naar het' Window palace'. Dit paleis heeft een maharadja voor zijn harem laten bouwen. Gelegen tegen een straat is het een lang en hoog gebouw met vele raampjes. Iedere moslimvrouw kon naar buiten kijken zonder zelf gezien te worden. In de bergen woont nog een maharadja maar die heeft geen macht meer. Ook hier zijn de bedelaars heel opdringerig en veeleisend. Eén banaan is niet genoeg, ze willen een hele tros. In de namiddag bezoeken we het Amberpaleis en we laten ons naar boven dragen door een olifant. De dochter van de maharadja van het Amberpaleis was getrouwd met de keizer van Fathapur Sikri. De maharadja's maakten er een sport van om op tijgers te jagen. Sommigen schoten tijdens hun leven wel 800 tijgers dood. Aan de muren van de binnenkoeren van al deze paleizen hangen grote ringen. Daar werden vroeger zijden doeken aan opgehangen. Ze over koepelden de hinnenplaatsen en zorgden voor de nodige schaduw. Deze doeken waren prachtig gekleurd en soms wel 80 meter lang. In de namiddag kunnen we even winkelen. Ik koop postzegels die ik later naar de zusters kan sturen. In het hotel kunnen we voor 75 roepic per persoon genieten van een heerlijke maaltijd.

Om half vijf komen we in ons laatste hotel aan. Het is heel erg hard aan het regenen. Wij zijn doornat en onze bagage is vuil. Het water stroomt binnen en we moeten al van kamer verwisselen voordat we geïnstalleerd zijn. Ik deel een kamer met Heidi en Anja. Er is geen luxe. We hebben een bed met matras en daar mogen we al heel blij om zijn. Gelukkig ben ik moe genoeg zodat ik vlug in slaap val.

nog een laatste groepsfoto en vertrekken naar de luchthaven. Om 6.45uur zijn we verlost van onze bagage en het is wachten tot 9.55uur vooraleer we opstijgen. We hebben 7212km voor de boeg maar om 18.10uur, Indische tijd, landen we in Parijs. Het is 23 graden. In Parijs vertrekken we om 16.20uur en in Brussel kan ik om 1 9.35uur ons ma en onze pa in de armen nemen. Mijn avontuur zit erop.

VRIJDAG 30 JULI

AUGUSTUS 1999

Vandaag gaan May, Michel en ik naar het Fosterchild van May. De verantwoordelijke van de Organisatie komt ons in het hotel halen en neemt ons mee naar de kantoren. Er zijn in Delhi 3 vestigingen. Er werken hier een vijftig mensen die zorgen voor 5000 gezinnen. Eén gezin telt gemiddeld vijf personen. Een sociaal-werker heeft 400 á 500 mensen waarvoor hij verantwoordelijk is. Ze starten programmas op en begeleiden deze mensen tot ze zelfstandig verder kunnen werken. Daarna rijden we naar het gezin dat May steunt. We worden door heel de straat verwelkomd en het gaat er allemaal heel nerveus maar gemoedelijk aan toe. De vrouw maakt voor ons thee( de keuken is op het dak) en we krijgen een koekje. Het onderwijs stelt in India niet zo veel voor. De staatsscholen zijn ondermaats en willen dc bevolking klein houden. De leerkrachten kopen dikwijls hun job en worden daarna onderbetaald.(3000 roepie per maand) Alleen de hele rijken kunnen hun kinderen naar privé-scholen laten gaan. Zij betalen hier 1000 tot 5000 roepie per maand voor. Deze kinderen worden dan ook overbeschermd en krijgen bijvoorbeeld iemand mee die hun boekentas draagt. Dit is onrechtvaardig.

Een cultuurschok bestaat. Ik kan erover meespreken. Het is moeilijk wennen aan al onze luxe en gewoonten. Ik heb niet veel deugd van eten en drinken in overvloed en ben het liefst alleen. Ik draai heel de dag door kerstmuziek, vooral 'Happy Xmas' van John Lennon moet er aan geloven. Het past bij mijn gevoel maar ik vind het heel raar. Ik ben een ervaring rijker en besef dat dit mijn leven veranderd heeft. Intenser dan ik ooit had kunnen denken. Ik wil iedereen danken die zijn steentje op de één of andere manier bijgedragen heeft, financieel, moreel en praktisch. Ik kan u verzekeren dat door uw steun en inzet vele mensen in India een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. Wij hebben twee culturen dichter bij elkaar gebracht. Wij kunnen helpen wanneer we voor elkaar openstaan en in elkaar blijven geloven. De laatste 14 dagen van januari 2000 komen twee zusters naar België. We zijn alvast op zoek naar een echograaf. Een tweedehands toestel hier is veel beter dan dat de zusters in India een nieuw kopen. Deze reis krijgt dus een staartje. Er zal nog een heleboel georganiseerd moeten worden maar ik hou u op de hoogte. Inmiddels liggen de projecten voor juli-augustus 2000 al vast. Moest u interesse hebben om mce op bouwkamp te gaan, mag u telefoneren naar Kris Van Loon 3 14.13.05 of May Joris 314.47.29.

ZATERDAG 31 JULI Het is zover. Om 4.30uur staan we op om rond 5.15uuur afscheid te nemen van Cindy die nog een maand in India zal rondtrekken. We nemen

oX

WERELDWINKEIS v,z.w. OXFAM WERELDWINKEL HOOGSTRATEN VZW Gelmelstraat 5 - 2320 Hoogstraten OPENINGSUREN

DONDERDAG 29 JULI Ik ga aan de receptie mijn kleren halen en betaal 30 roepie voor het wassen van 6 kledingstukken. Zakken op de rug want we vertrekken naar Dehli. We bezoeken de plaats waar Mahatma Gandhi verbrand geweest is. Dit pakt me wel. Het is eenvoudig mooi en heel rustig. 's Middags eten we weer in een restaurantje tussen de Indiërs. Het eten valt mee maar het is iedere keer een heel avontuur wanneer we moeten plassen. Ook hier vinden we weer wat rommel waar we tussen gaan zitten. We kunnen er al om lachen. We zien een vrouw koeienstront oprapen. Ze maakt er taarten van die ze tegen de muur te drogen hangt. Haar handafdruk staat erin. Wanneer deze taarten droog zijn, wordt dit gebruikt om het vuur mee aan te maken. Op andere plaatsen, zelfs ziekenhuizen, gebruiken ze een mengsel van water en koeienstront om de muren en de grond te ontsmetten of hard te maken.

Kris Van Loon

Woensdag Vrijdag Zaterdag

09.00 tot 16.30 uur 14.00 tot 16.30 uur 09.00 tot 16.30 uur

DIT JAAR GEEN GESCHENKENBEURS IN DE PAX, MAAR... VANAF 15 NOVEMBER KAN U HET AANBOD DAT WE DE VORIGE JAREN OP DE GESCHENKENBEURS AANBODEN IN DE VERRUIMDE WERELDWINKEL VINDEN: SPEELGOED, AARDEWERK, TEXTIEL, JUWELEN,..., AGENDA'S, WENSKAARTEN, KALENDERS, KAARSEN, KERSTVERSIERING,... U kan bovendien iedere week proeven van één van onze voedingsproducten! Wie niet onmiddellijk zelf een keuze kan of wil maken voor een geschenk kan een geschenkencheque of een geschenkenmand aankopen. EXTRA OPEN OP:

Zondag 12 december Zondag 19december Vrijdag 24 december Vrijdag 31 december

09.00 tot 16.30 uur 09.00 tot 16.30 uur 09.00 tot 16.30 uur 09.00 tot 16.30 uur

39


SpoRT HVV een ploeg met twee gezichten?

Stan Van Gestel sluitstuk in een goeddraaiend HVV dat blaakt van zefverrrouwen

De roodwitten zijn op weg naar een benijdenswaardig record. Op de Thijsakker werd na 4 wedstrijden nog niets weggegeven. Op verplaatsing konden diezelfde roodwitten nog niet winnen. Niet verliezen in Hamme, Doornik en Sint-Niklaas is echter ook niet zo eenvoudig als het lijkt. Toch zou het voor iedereen een sportief genoegen zijn dat die eerste uitoverwinning er komt. Met verplaatsingen naar leider Strombeek en het verre Torhout in het vooruitzicht, zou het weleens kunnen dat we tot in het jaar 2000 op die overwinning moeten wachten. Derhalve gaan trainer Van De Ven en zijn discipelen trachten de ingeslagen weg te volgen en met thuismatchen tegen Wetteren, Zottegem, Zulte en Dendermonde de plaats in de top van Derde Nationale A veilig te stellen. Voor wie het nog niet wist: de oefenmatch tegen de nationale UEFA-ploeg eindigde na een spektakelstuk op 4-4. De wedstrijd tegen de Fusieploeg in het kader van Kom op tegen Kanker' werd door de roodwitten na een aangenaam kijkstuk met 5-1 gewonnen. Intussen kreeg ook Wetteren op HVV het bakje vol. HVV-Wetteren 5-2!!

Wedstrijden 21-11-99 Strombeek-HVV 27-11-99 HVV-Zottegem 05-12-99 Torhout-HVV 11-12-99 HVV-Dendermonde 18-12-99 HVV-Zutte

EN

15.00 uur 20.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Grote Prijs Castelrekermis Zou/s elk jaar us'erd er acer tel utxreu/esl iom - de san Castel-kermis. Bij de ponyruiters won dii jaar Bart Bartholomeeusen snel Pajotrer. Bij de ruiter ging de beker net als vorig jaar naar Denise Bruvnen met Pvket. Trots poseren de winnaars op de foto: links Denise met conunandant Frans Geerts en rechts Wis,, met commandant Frans Bruynen. Tussen de paarden in vinden we Gust Snuevs die beker.span.ror CafĂŠ 'In Holland vertegenwoordigt.


SPORT

KFC Meer blijft van zich afbijten

Erik De Bie

Hoopvol mogen de Meerse resultaten genoemd worden in verband met het verdere verloop van de competitie. Het etiket van een goede middenmotor mag zeker opgekleeft worden en dat men voor geen enkel team moet onderdoen heeft geel-zwart reeds voldoende bewezen Poppel kwam op bezoek en liet al vlug zijn intenties blijken. EĂŠn puntje meenemen was voor hen ruim voldoende en daarom achteraan stevig de grendel op de deur. Een 0-0 stand bij rust bewees voldoende, maar dan kwam Meer op de proppen! Gert Van Der Velden en Dirk Boeren prikten tweemaal de bal tegen het net en Meer.. weer drie puntjes rijker!

op Zwaneven La men een snelle wedstrijd van heide teams geleid door een uitstekende scheidsrechter Dirk Whiteman. De eerste helft kwam men niet tot scoren en tot in de 74ste minuut moest er gewacht worden op het openingsdoelpunt langs Egi Wagenaars, 0-1 Deze voorsprong werd echter teniet gedaan in de slotfase toen Zwaneven tweemaal kort na mekaar (88ste en 90ste min.) het laken naar zich toetrok, 2-1! Een spannende partij tegen Vlimmeren! Hoe een balletje rollen kan! Aan de rust keek Meer tegen een 0-2 achterstand aan en werden de wenkbrauwen al flink gefronst. Eddy Peeters scoorde al vlug de aansluitingstreffer en terug moed in de Meerse rangen! De bezoekers reageerden en... 1-3. Meer zette nu alles op alles en langs Wagenaars en Jaspers werd de einduitslag tenslotte 4-3 in het Meerse voordeel. Van een thriller gesproken! Bij de parkjongens, Brasschaat, ging Meer op een zaterdagavond op bezoek. De bezoekers domineerden de eerste helft maar geen oogst. Wagenaars kopte wel op de paal en de thuiskeeper hield Erik De Bie van een doelpunt. In de 60ste minuut scoorde Wagenaars, een straf schopfout op Van Der Velden werd weggewuifd en de thuisploeg kwam gelijk na een afgeweken vrijschop. Meer werd nog herleid tot tien man, de plaatselijke druk werd groter en groter, homegetinte referees en .... Brasschaat scoorde, 2-1! Tandengeknars!

Wedstrijden Zondag 5 december 14.30 uur FC Meer-Gooreind Zondag 12 december 1430 uur FC Meer-Oud-Turnhout Zondag 19 december 14.30 uur Oosthoven-FC Meer

Volleybal De Gelmers De trotse armada van De Gelmers scheert momenteel over de hoge toppen van de al even steile golven. Enige reden voor klagen is er dan ook hoegenaamd niet. Het vlaggenschip van de club, Heren 1, is de fiere en onbetwiste koploper in de reeks en de kerels zwaaien duchtig niet de kostbare scepter. Nog steeds werd er niet verloren, alles werd met ruime cijfers gewonnen. Zelfs de recente topper, tegen Oud-Tumhout, werd vlotjes in het voordeel van De Gelmers beslecht. Met een droge 0-3 werd de tegenstander naar de haaien en in de dieperik gestuurd. De tweede set vertoonde het scorebord bovendien een nogal onverwachte - maar des te leukere - eindstand van 0-15! Need 1 say more? Kortom, het vijandelijke fregat werd gebombardeerd, gekelderd en eigenlijk tot louter brandhout herschapen. Straffe gasten dus, die kerels van Heren 1, maar de jonkvrouwen van Dames 2 spannen misschien wel het begeerhijke kroontje. De bekoorlijke en elegante jonge deernen moesten deze competitie namelijk nog geen enkel setje prijsgeven. Ze vertoeven - logischerwijze - in hogere sferen en laten het gros van de andere ploegen knarsetandend in hun kielzog achter. Maar toch wordt hier - net zoals bij de eerste herenploeg trouwens - het vel van de beer nog niet verkocht. Eerst moet er daadwerkelijk iets geschoten worden! En ook de talrijke jeugdspelers hebben al gekozen voor het ruime sop. Het hoeven dus echt niet altijd mannen met baarden te zijn. Deze flukse meisjes en ongeschoren jongens weten nu ook wat het is om op een volleybalveld te staan. De resultaten waren wisselvallig - zoals ons weer maar het is de toekomst die hier centraal staat. Want ool later zullen er nog wilde stormen met gure wind en heftige regenvlagen moeten worden getrotseerd om het schip de veilige thuishaven te laten bereiken.

KFC Meerle Opnieuw Wiliried Pauwels zette met een knappe actie de 2-1 eindcijfers op het bord.

1 /Ir/ei I'(//i// eis, ie illeei/ese /uJY11e///;

tegen Loenhout goed voor twee doelpunten, tegen Essen een kuitbeenbreuk. De wedstrijd KFC Meerle - Loenhout was een gelijkopgaande partij waarin Meerle na een goed half uur op voorsprong kwam met een doelpunt van Wilfried Pauwels. Even voor rust kwam Loenhout langszij door een fout in de thuisverdediging. Gelukkig kon Meerle in de tweede helft het laken naar zijn kant trekken.

Excelsior Essen-Meerle was een zeer snelle partij. Na twintig minuten kwam Meerle op voorsprong via strafschop, omgezet door Chris Voeten. Essen maakte even voorbij het half uur gelijk en zo bleef het tot aan de koffie. In het begin van de tweede helft bracht Barry Jespers Meerle terug voor, Dirk Van Bavel deed er kort daarop nog een doelpuntje hij. Dat deed de veer van Essen breken en Meerle maakte doelpunt na doelpunt. 1-4 door Dirk Menens, 1-5 door Van Raak, 1-6 door opnieuw Dirk Mertens. Essen mocht er tussendoor ook eentje scoren, Van Raak zette 2-7 op het bord en Essen legde in de allerlaatste minuut de eindcijfers vast op 3-7. Een knappe partij voetbal, gekruid met 10 doelpunten en de dik verdiende punten mochten mee naar Meerle. Domper op de mooie overwinning van KFC was het bericht dat de blessure die kapitein Wilfried Pauwels opliep een kuitbeenbreuk bleek te zijn die hem voor geruime van het plein zal houden. Op zondag 7november kwam de leider in derde C, Flandria, op bezoek aan de Chaamseweg. Het kwam al in de derde minuut op voorsprong, zodat KFC al van in het begin op achtervolgen was aangewezen.

In de tweede helft was Meerle, ondanks dc uitsluiting van Huijskens, de betere partij, maar kon dat overwicht niet in doelpunten omzetten. Het waren de bezoekers die de partij in hun voordeel beslisten niet een tweede doelpunt. Kort voor tijd kon Dirk Van Bavel voor Meerle de eer redden. Meerle moest niet voor de leiders onderdoen maar kreeg geen loon naar werk. Spijtig. Een week later op bezoek bij White Star speelde Meerle een zwakke partij. De thuisploeg kwam al in de eerste minuut op voorsprong en Meerle slaagde er niet in iets te forceren. Na de rust kwamKFC er zelfs niet meer aan te pas. Doe daarboven nog een fout van de keeper waardoor White Star diep in de tweede helft zijn voorsprong nog kon verdubbelen en je weet dat Meerle ginder niets te rapen had.

Wedstrijden voor december (telkens om 14.30 uur) 5-12-1999: Meerle - Dosko 12-12-1999: Wilden - Meerle 19-12-1999: Meerle - Olympic Essen

41


SPORT Uitslagen

'Marcklopers'

'In Etten-Leur zijn w'r bij!'

Dwars door Hasselt 5 km

Michiel Verheyen Hilde Van Den Heuvel

22min11sec (8 jaar) 22min49sec

Hilvarenbeek Marathon

Frans Onincx

3u46min15sec (Iste plaats: .1-60j.)

Etten-Leur Halve marathon

Weer groot lèest op zondag 31 oktober voor een aantal fervente Marcklopers. De West-Brabantse Herfstmarathon in het Nederlandse EttenLeur stond op het programma en dat is op voorhand reeds genieten. Met zes deelnemers aan de hele en elf aan de halve marathon mocht men spreken van een sterke afvaardiging. Onder een heldere hemel waarin een stralende zon, met daarbij een aangename temperatuur om te lopen, klonk rond het middaguur het startsein. Iedereen liep een tempo naar eigen godsvrucht

en vermogen, maar alle Marcklopers samen slaagden er in om in 40 u. 47 min. 29 sec. een afstand van 485 km en 237m af te leggen. Ook de begeleiders mogen niet vergeten worden, want zij zorgden voor een passende bevoorrading en een opbeurend woordje op momenten dat de geest vertroebelde. Naar jaarlijkse gewoonte werd deze dag afgesloten met een etentje en de jarige veterane-dame (Rita Van Aert) mocht een bloemetje in ontvangst nemen. Een leuke dag alleszins!

Jan Hciidrickx Guy Lippens Ward Blommaert Eddy Kenis Jos Van Bavel Lief Van Bergen Piet Sommen Frans Onincx Lucienne Adams Jan Koyen Cm Severeyns

lul lmin59sec 1u31min12sec 1 u35niin40sec 1 u36min06sec 1u39rnin43sec 1 u43 mini 6sec 1 u43 min 1 6sec 1 u46niin45sec 1u53min16sec 1 u54min08sec 2u04min06sec

Marathon

Jan Vermeiren Jac Vermeiren Rik Bax Rita Van Aert Brigitte Wendrickx Jos Staes

3u16min37sec 3u21min36sec 3u23min22sec 3u30min08sec 4u03 mini 3sec 4u33min06sec

Minderhout VV telt terug mee! Na enkele belangrijke partijen gewonnen te hebben tegen rechtstreekse concurrenten heeft MVV toch terug aansluiting gekregen met een aantal ploegen uit de tweede helft van het klassement. Een paar wedstrijden winnen of verliezen kan telkens grote schommelingen teweegbrengen in positieve of negatieve zin. Hopen we maar dat de gunstige lijn wordt doorgetrokken? Na de eerste deugddoende driepunter tegen Meerle trok MVV met goede moed naar WILDERT. De thuisploeg liet al direct blijken dat ze de gasten puntenloos huiswaarts wilden sturen. Met snel combinatievoetbal lieten ze de bezoekers de eerste helft veel achter een ongrijpbare bal hollen. De verdediging liet zich echter niet verschalken en zo kon men een beetje geflatteerd met 0-0 gaan rusten. De tweede helft begon de thuisploeg aan een serieus offensief en wat voorheen niet lukte, gebeurde nu wel. Kort na de rust stond het snel 1-0. MVV begon toen even weerwerkte bieden en na een mooie combinatie door het midden verscheen Kurt Van den Langenbergh alleen voor doel en lohde de uitgelopen doelman perfect, 1-1. Weer hoop in de Minderhoutse rangen. Dame Fortuna was evenwel niet van de partij en via enkele verwarde fases voor doel en evenveel afgeweken afstandsschoten liep Wildert uit tot een zware 5-1 eindscore. De overwinning was zonder meer verdiend. Na deze zware opdoffer wilde men duidelijk revanche. OL. ESSEN zou het slachtoffer worden. De meeste toeschouwers stonden nog niet op hun plaats of Kurt Van den Langenbergh knikte een hoekschop mooi voorbij de bezoekende doelman. MVV had de wedstrijd goed in handen en kwam geregeld gevaarlijk opzetten.

42

Een tweede doelpunt kon niet uitblijven. Jan Braspenning tikte een verre kruispas gemeten en net hard genoeg over de doellijn. De score veranderde voor de rust niet meer. Nadien probeerden de bezoekers wel aansluiting te vinden maar de MVV-verdediging met sluitstuk Patrick Michiels gaf geen krimp. De thuisploeg was nog enkele malen dicht bij een derde doelpunt maar de bal wilde niet meer tegen de netten. Met een verdiende 2-0 zege pakte Minderhout tegen een directe concurrent de belangrijke drie punten. Tegen PUTTE werd het andermaal een belangrijk treffen in de onderste regionen van het klassement. MVV had het belang van de wedstrijd goed begrepen en het schoot stevig en goed uit de startblokken. Nadat GunterVermeiren in de Sde minuut een eerste kans onbenut liet, kon Koen Lenaerts in de lOde minuut een mooie pass van Kurt Van den Langenberg voorbij de lokale doelman binnenduwen. Even later werden de gasten nog geholpen door de thuisploeg die via een own-goal voor de 0-2 zorgde. Minderhout kreeg nog kansen genoeg om verder uit te lopen maar tien minuten voor de rust milderde Putte tot 1-2. Na de koffie probeerden de gastheren het tij te doen keren. Het was evenwel Minderhout dat, nadat het nog eerst tweemaal doelhout had getroffen, via Peter Martens verder uitliep tot 1-3. Koen Lenaerts zorgde tenslotte voor de 1-4 eindcijfers na pas van Benny Aerts. Verdiende zege tegen een zwak Putte en voor de eerste keer dit seizoen weg uit de degradatiezone. Volhouden zo jongens om de hardverdiende plaats in derde te handhaven!

Wedstrijden Zondag 5 december

14.30: VC Tielen-Minderhout VV Zondag 12 december

14.30: Minderhout VV-Dosko Zondag 19 december

14.30: Loenhout-Minderhout VV h. v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten te!. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

•

Lid an de Unie van de Uitgevers san de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


SPORT

Kom op tegen kanker

Zo 11 350 sympathisanten passeerden de kassa en steunden daardoor het goede doel door hun aanwezigheid op de voetbalwedstrijd J-Ioo'strateîi VV tegen ('ei, combinatie van Meer. Meerle, Minderliont en Wortel. HVV non hc'r pleit onbedreigd niet 5-1.

Wat met Topsport

Jean-Marie De Decker (voor de micro) succesvol nationaal bondscoach van de Belgische judoka 's en parlementariër, was de gast van VLD-Hoogstraten in zaal Victoria te Meer, waar hij zijn toehoorders boeide met zijn visie op topsport en motivatie van sporters

PLOP?

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand 43


SPORT

Gildenleven & schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Koning keizer te Meer

Op zaterdagnarniddag 30 oktober vertrok de Sint-Arnbrosiusgilde van Meer vanuit hun lokaal gelegen aan de Meerleseweg naar de Hoogstraatsebaan. Zij hadden de aangename plicht hun koning, Frans van de Locht, naar aloud gebruik, thuis te gaan uithalen. De gilde in groot ornaat met vaandrig Juul Vervoort, en trommelaar Stafke Goetschalckx voorop werden door Frans en Jeanneke voor hun huis welkom geheten. Gastvrij zette zij nadien hun voordeur open, waar in de hal reeds een eerste drankje werd aangeboden. Een speciaal welkomswoord had Frans later over aan de persoon van dhr. Voss. Dhr. Voss had de gelegenheid te haat genomen om samen met enkele gezinsleden de verplaatsing vanuit Reichenbergh (Duitsland) naar Meer te maken. Met de schuttersvereniging in Reichenbergh verbroedert de Sint-Ambrosiusgilde reeds vanaf 1978. Na een drankje, de jenever mocht uiteraard niet ontbreken, nam hoofdman Jan Janssens het woord. In zijn toespraak wees Jan op het feit dat Frans zich voor de derde maal koning had geschoten. Na deze derde termijn van zes jaar mag Frans voor zijn leven lang de titel van keizer dragen. Ook kon Jan niet voorbij de verdienste van Frans in verband met het bouwen van het nieuwe schutterslokaal, op ei-

BRUNCH van de Wereidwinkel Zondag 12 december van 9 tot 14 u in Zaal Pax 44

gen grond, dat men onlangs kon inhuldigen. Zijn werklust en aanpak kon menig gildenbroeder en -zuster motiveren om ook hun steentje bij te dragen. Aansluitend op de toespraak van haar hoofdman nam Jeanneke Verschueren het woord. Op haar onnavolgbare wijze vertelde zij volgend rijmpje: Beste Koning en Koningin, We hebben het weer naar onze zin. Reeds driemaal viel de vogel neer daarom zijn we vandaag weer loer. Om, met alle pracht en pia/en, U samen weer vorstelijk uit te halen. Proficiat! We zijn zo blij. door u, hebben wij er de volgende keer, een keizer bij. Namens alle gi/denbroeders en -zusters van de Sint -Amnbrosiusgilde uit Meer'. Later op de avond werden Frans en Jeanneke bedankt voor hun hartelijke ontvangst. De gilde stapte met koning en koningin in hun midden terug op naar het lokaal waar zij zich later tegoed deden aan een Kempische koffietafel. Het gezellig samenzijn duurde tot in de late uurtjes, want ook zij verzette het uur van 3 naar 2.

Alle records op zes meter sneuvelden te Wortel 1 ijdens dc ccr'tc bolid\cIllcting op Les meter. welke doorging te Wortel, 6-7 no\ember, sneuvelden alle bestaande records zowel deze van de prestaties als van het aantal deelnemers. Eén gilde. Minderhout, bracht zelfs 46 schutters in lijn op een totaal van 205. Ook de uitslag klopte alle bestaande records. Vier schutters, Harry Vanderhenst uit Meerle, Karel Hendrickx uit Castelré, hoofdman Jan Gijsbregts uit Meerle en tenslotte Vicky Rombouts uit Meer, vorig jaar nog kampioene in deze discipline, misten géén enkel punt en behaalde dus elk 100 up IUU. Jan Roelen uit Mcciie schoot 99 punten evenals André Bols uit Wortel, Patricia Hendrickx én Jan Roeffen, beiden uit Minderhout. Verder in de uitslag vinden we maar liefst 15 seliuttets die besloten met 98 op 100. Met dc beste individuele getallen kan het ook niet anders of Meerle neemt de leiding in het plueg.oklasscmcnt. De zes beste schutters van Meerle behaalden 593 punten voor Minderhout met 589 en een gedeelde derde plaats voor Castelré én Meer met 585 punten. Thuisgilde Wortel sloot af op 580 voor Loenhout met 578 en Hoogstraten met 577 punten. De volgende wedstrijden in deze zes meter discipline zijn voorzien te Loenhout op 20 en 21 november en op 4 en 5 december te Meer.

Belgisch kampioenschap Kleine Kruisboog 01) /OUddi 17 ukiobci crLlcdoLlcIi 00/C Kempische schutters hun kansen in het Belgisch kampioenschap met de kleine kruisboog. Met velen reden zij naar Merksem, naar het Sportcentrum 'De Roode Loop',om hun kansen te verdedigen. Zelden zijn onze schutters met zo weinig ereplaatsen teruggekomen. Diane Verheyen uit Meerle vinden we op de derde plaats in het darneskampioenschap met een totaal van 145 punten. Ellen Verschucren, ook al uit Meerle, kwam met 144 punten in de jeugdreeks, nog dicht bij het kampioenschap, het kampschot forceerde de beslissing echter in het voordeel van Gert de Coen uit Gooreind. Emiel Van Beeck uit Hoogstraten plaatste zich, met 146 punten, op de derde plaats in de seniorenreeks. Per ploeg viel er ook even weinig te rapen. Enkel Meer kon zich op de derde plaats schieten met 582 punten voor Meerle, op een vierde plaats met 581 plinten.

De Wereidwinkel is EXTRA OPEN op zondag 12 december van 9 tot 16.30 u; op zondag 19 december van 9 tot 16.30 u; op vrijdag 24 december van 9 tot 16.30 u; op vrijdag 31 december van 9 tot 16.30 u

RAATS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: Fax:

03/309.95.18 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62


Prijsuitreiking hij het karabijn

Karel Kusters, Baarle, kampioen in ere 1999. Voorbije zaterdag, 6 november, heeft er te Baarle-Hertog de huldiging plaatsgevonden van de karabijnschutters. Zelden is een seizoen zo spannend verlopen dat zelfs de kampdag een beslissing voor de eerste plaats in de ereklasse moest brengen. De Sint-Remigiusgilde uit Baarle-Hertog was gastheer voor de verdienstelijke schutters der Noord Kempische Karabijn Schutterskring. Sindsjaren nemen er ook Nederlanders deel aan deze competitie, ook zij hadden eraan gehouden om met een afvaardiging op dcie huldiging

aanwe/ig te lijn. Voorzitter Karel Kusters mocht iedereen welkom heten, na een uitgebreide maaltijd kon de eigenlijk huldiging een aanvang nemen. In de C-klassc ging de hoogste eer naar Cees Krijnen uit Baarle-Hertog. Met 1530 punten bleef hij Els Versmissen maar liefst zeven punten voor. Chris Smeekens uit Meersel-Dreef maakt de top drie vol mei 1520 punten. In de B-klasse won ouwe getrouwe John Theeuns uit Baarle-Hertog afgescheiden met een totaal van 1543 punten. Voor de tweede plaats diende er heftig gekampt te worden. Erwin Adams uit Baarle-Hertog behaalde met 1538 punten én het beste kampschot de tweede plaats. Derde, ook met 1538, werd Karel Hendrickx ook al uit Baarle-Hertog. Tom Mijs uit Meer, die zijn kansen niet kon verdedigen tijdens de kampdag, werd vierde ook met 1538 punten. In de A-klasse legde Gina Van Waesberghe beslag op de enigste kampioenentitel voor Wuustwezel. Na een prachtig seizoen sloot Oma af op 1559 punten voor ploegmaat Peter Timmermans die met het kampschot kon winnen van Ronny Van Bavel uit Meer, beiden met 1555 punten. De apotheose vond dit jaar plaats in de Ereklasse. Zelden werd Karel Kusters zo bedreigd voor de hoogste eer. Na een prachtig seizoen voor beiden eindigden Karel Kusters uit BaarleHertog én Ingrid Geeraerts uit Loenhout goed voor 1590 punten. Tijdens de kampdag schoot Karel Kusters nogmaals 160 op 160. Ingrid moest sportief de duimen leggen met 158 p1111-

te ii. Bij na ging de derde ee id in de hij t nog lopen niet de hoogste eer. Frank Pissens uit Loenhout eindigde immers op 1589 punten. Ingrid Gecraerts kreeg nog wél een speciale huldiging omdat zij het vrouwenrecord nogmaals scherper stelde. Behaalde Baarle-Hertog persoonlijk de hoogste eer in ere-klasse met Karel Kuslers, toch moesten zij per ploeg Loenhout laten voorgaan met een totaal van 4752 punten. In de A-reeks ging de hoogste eer per ploeg naar Wuustwezel, een ploeg die afgescheiden won niet 4681 punten. to de B- én C-reeks ging per ploeg de hoogste eer naar Baarle-Hertog waar zij telkens met vrij ruime voorsprong konden winnen.

Kart Racing

Jos Stcrl.ens uit de rallysport krijgt conclirrcntie. Kurt Van Goethem, geboortejaar 1983, uit de Molenstraat in Hoogstraten vertoeft op de vrije momenten op het kart-circuit. Op 18september jongstleden behaalde hij zijn eerste overwinning. Zodat de verwachtingen hooggespannen waren voor de wedstrijd van 9 oktober. Vooraf was het wel wat gokken het wagentje afstellen voor droog weer of het voorzien van het nodige voor een nat parcours. Eerstge-

noemde keute was niet goed: voor Kurt was het zijn eerste wedstrijd op een volledig natte baan. Komt daarbij dat er van in het begin nogal geduwd en gewrongen werd zodat het wagentje heel wat mankementen opliep. Een gedeeltelijk ontregelde kart waarvan de wielen in een andere richting willen dan de gestuurde, leverde hem een teleurstellende 9de plaats op. Drie uren race van zondag 17 oktober. Twaalf teams komen opdagen. Kurt deelt zijn kan met een collega van de Antwerp Karting

club. Zij loten de twaalfde startplaats, laatst dus. Kurt vangt de wedstrijd aan en zit al spoedig op een vijfde stek. Zijn maat moet na enkele ronden naar de pits wegens lichamelijke problemen. Opnieuw Kurt achter het stuur. Vanop een zevende plaats slaagt hij erin te eindigen op het podium, weliswaar als tweede. Vermoeid maar zeer blij, ook al doordat de andere ploegmaats achter werden gelaten. Volgend jaar komt Kurt Van Goethem uit in de Klasse Blauw (provinciaal kampioenschap) en de Klasse MAX 125 cc (uithoudingswedstrijden voor het Belgisch kampioenschap). Wie op de hoogte wil blijven van de prestaties van Kurt Van Goethem (of hem wil steunen/ sponsoren) kan terecht op volgend adres: Kurt Van Goethem, Molenakker 10, 2320 Hoogstraten, tel.+ fax 03/314.83.00, of e-mail: KURTRAPID@onIine.be.

45


KALENDER

Op stap in...

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES )

01-

Zaterdag 11 en zondag 12december: INTERNATIONALE RASHONDENTENTOONSTELLING- Schaal der Kempen. Veilinghallen, 10- 18 uur.

Van Aert.selaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dat gesloten Zaterdag open vanaf 18 ii.

Zondag 12 december: BRUNCH van de Wereldwinkel, van 9 tot 14u in de Pax.

Zondag 19 december: KERSTMIS IN HET BEG1JNHOF, kerstmatinee door Jongerenkoor Hoogstraten en Kinderkoor Jubilate, Begijnhofkerk, 15 uur, inkom 200 BEF, voorverkoop 150 BEF op de nummers 314.07.44 of 314.64.74. Woensdag 29 december: Poppentheater André Verhagen om 15 uur in zaal Rabboeni (Spijker). inkom 100 fr. Org. Evangelische Kerk.

WORTEL Donderdag 2december: Gespreksavond 'Ons

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Vrijdag 24 december: KERSTNACHTMIS om 23u. Vooraf gaat men vanuit de gebuurtes met fakkels naar de kerk.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Lavgenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel TeI./Fax 03 / 314 53 28

Al 25 jaar een oase EM[aan de Boornkes 4t.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag (20 00v), vrijdag. zaterdag(19.00u) en zondag 13 30u( 55

Woensdag 29 december: -56

irij1ii 183 Inioafraten 031314 66 6

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

45 L

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

MEER

Waar mensen zich long voelen Waar longe mensen zich thuis voelen!

Vrijdag 10 december: 111E l-1OL3'1L) BROTHËRS, cluhconcerl rlthm&blucs, 20 uur, De Moslen. Stdelijk recreatie- en ontmoetingscentrum.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zoedageamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

iste KAARTAVOND van de KWB. Inschrijven vanaf 19.30u in de parochiezaal.

Café - feestzaal

riil & iaatljp

vzw Mussenakker Meer

gezin is een duobaan',om 20u in de refter van de gemeenteschool (via Kerkpad). Org. BGJG.

CAL DE

Zaterdag 11 december: CYCLO-cross in de Mosten. Zaterdag 18 december: KABOUTER PLOP presenteert De Klus Klungel Show om 14 uur in De Mosten (voorverkoop kaarten in alle Bankunie-kantoren).

EEI( LEE Zaterdag 11 december: TONEEL: 'Op ieder potje... om 19.30u in de parochiezaal. Org . KWB-KAV.

MAX WINTERSPEKTAKEL, binnenspeeltuin voor de kinderen, van 12 tot 18 uur, De Mosten.

2ondag 12 december: KERSTNAMIDDAG met koorzang van PLURALE TANTUM (gemengd jongerenkoor van Breda), om 14u in de kerk.

rp, T ;

HOOGSTRATEN

46

CAFÉ DISCOBAR

Dinsdag 28 tot donderdag 30 december:

Zondag 12 december: TONEEL: 'Op ieder potje...' ,om 1 3.30u kindervertoning, om 19.30u voor de volwassenen, in de parochiezaal. Org . KWB-KAV.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

iFRTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

MINDERHOUT Zondag 28 november: SINTERKLAASFEEST om 13u in de parochiezaal.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenC oppe

MEERSEL-DREEF Vrijheid 173 - 2320 Hoogatraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

46

151

\ rfldag 24 dcociiahcr: KERSTNACFIT MIDDERNACHTMIS om 24u in de kloosterkerk.


Vrijd ag 10 december in De Mosten

Ongevallen Donderdag 21 oktober om 6.30u reed aan de Beukendreef te Wortel een auto uit de bochten belandde in de sloot. De chauffeur Kristof Staes (23j) Vogelhofstraat 9, Wortel, werd zwaar gewond.

The Holmes Brothers en Last Cail

Zondag 24 oktober om 02.30u reed Marcel van Sas (42j) Achtelsestraat 12 Hoogstraten met zijn auto tegen een geparkeerde wagen van Aug. Faes (340 H. Bloedstraat 15 Hoogstraten. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Maandag 1 november om 00.05u botste aan de Langenberg te Wortel de auto bestuurd door Erick Den Adel (40j) Velsgoed 35 Breda met een andere wagen die gewoon doorreed. De auto van Erick liep zware schade op. Woensdag 3 november om iSu gebeurde in Minderhout en dramatisch verkeersongeval. Maria Voeten 48 j. uit Wortel werd, bij het oversteken van de Van Aertselaerstraat, aan de parking van de Aldi, gegrepen door een vrachtwagen van het containerbedrijf Van Spaandonk Meer. Zij overleed ter plaatse. Dit alles gebeurde onder de ogen van haar echtgenoot. Zondag 7 november om 17.45u botste aan de Klinketstraat te Wortel de auto bestuurd door Marcel De Bruyn (49j) Pater Schrijversstraat 4 Wortel met de auto bestuurd door Xavier Claes (35j) Begijnhof 23 Hoogstraten. Fr was lichte schade. 7ondag 14november om 12.1 5u reden aan de Langenberg te Wortel twee auto's frontaal op elkaar. Een van hen had de bocht gemist en kwam op het ander rijvak terecht. De eerste auto werd bestuurd door Marco Vlasveld (31j) Krekelstrat 5 Meer. De inzittende Simon Vlasveld (72j) eveneens Krekelstraat 5, werd zwaargewond naar het Sint Jozefsziekenhuis gevoerd \aar hij aan zijn verwondingen bezweek. Zijn echtgenote Elisabeth van Tuyl (62j) en haar zoon Marco werden zwaar gewond naar het OCMW ziekenhuis gebracht. De tweede auto werd bestuurd door Linsy Janssen (240 Ter Stratenweg 7e Ranst. Zij werd eveneens zwaar gewond evenals Je inzittende Glenn Janssen (1 Ij) Langenberg 47 Wortel. Zij werd ook naar het ziekenhuis gebracht.

Kantoor van Notaris

Zjef Van Beeck organiseert weer een boeiend optreden in de Mosten in Meer. The Holmes Brothers, een Amerikaanse groep met wortels in Virginia maar met hun basis in NewYork is een gereputeerde "southern gospelbluesband" rond de broers Wendell en Sherman Holmes en Willie "Popsy" Dixon. Hun muziek is een mix van blues, gospel R&B, country en soul en vooral hun gewaardeerde harmonische zangpartijen worden erg gewaardeerd. Het voorprogramma wordt verzorgd door de in deze streken al gekende soutern bluesgroep rond Henk Van der Sypt: Last CaIl. Toegang in voorverkoop: 350 fr. Tickets bij Bankunie, De Mosten, cafés De Gelmel en Het Verschil

Ji MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 Hoogstraten Tel 031314.51.77 - Fax 031314.65.56

OPENBARE VERKOPING VAN WONING TE HOOGSTRATEN, 's BOSCHSTRAAT 22 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN, iste afdeling: woning open met grond, gestaan en gelegen te 2320 Hoogstraten, lste afdeling sectie 0 nrs 1241E, 124/G en 124/L groot 9a 3Oca Stedebouwkundig attest nr 2 werd afgeleverd voor het oprichten van een meergezinswoning na sloping van de bestaande gebouwen (0511/63/419 DD. 12.08.1999) Plan en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten •itdag: Toewijs op woensdag 1 december 1999 om 16 uur in café De Wachtzaal' te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 2. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

47


)

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

)Z

7 ツォf

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

Desrnedtstraat 36- 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

Zaterdag 4 december: DR. (lEER!' EAES,

Hoogeind 54

Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85, GSM: 095.54.86.85.

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Zondag 5december: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54.

Indoor tenhzis squash snooker

Zaterdag 11 en zondag 12 december: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02.

Tennisclub de VRIJHEID ezw ,-tc/,telsestraat 72 2320 Hoogstraten

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 18 en zondag 19 december: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3. Hoogstraten, tel. 3 14.45.55.

TeL 031314.37.76

p,

HUISARTSEN

Kerstmis 25 december: DR. MIEKE LEURS, Chaainseweg 20-A, Meerle. tel. 3 15.85.55.

14d ('Jththats J( (115 Tin('

PluimveeslaChterij

STOFFELS

Zondag 26 december: DR. (lEERT FAES, Heilig Bloedslraat 32, Hoogstraten. tel. 314.86.596: CSM: (6)5.54.86.85

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 70

SLAGERIJ

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

APOTHEKERS

71

'l'ot 3december: APOtHEEK SCI-IEVELテ起Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di tlrn za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

BOS, Tienpondstraat 2, Loenhotit, tel. 669.64.24.

Van 3 tot 10 december: APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

155

Vanl0totl7december:

APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 314.60.04.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decorateve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Van 17 tot 24 deceniber: APOTHEEK

1s4 'u4s V 06eM.

Ii

LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

1

-

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Van 24 tot 31 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 21 uur op 24. Vuur I luug-

straten en alle deelgenieenlen: let. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.922 .22 9) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39) 48

Nipt in '99 verschijnt ons eerste

mode...

nummer van het nieuwe

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

millennium: op 29 december. Medewerkers, bezorg ons uw kopij op woensdag 15 december en op zondag 19 december het laatste dorps- en sportnieuws.

-

11 6c

Tanc.eucr

KATIA VANliERCK [..:4....:

io. 03/314.57.12

Nieuw adrea: VRIJHEIO 225 riaasr Apotheek VA7

Alle reparaties aan Icuziatgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.