oktober 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

r'

W W W W

HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Leonie Siemons: Hoorjstraten

zo was mijn

De Markt Le Marché

Terugblik met liefde en nostalgie


1999 was een toeristische topper

Begijnhoffeesten sluiten af met bloemenpracht en een massa volk De vlaggen zijn verdwenen uit het straatbeeld. De feesten naar aanleiding van de restauratie van het begijnhof zitten erop. Nooit eerder mocht Hoogstraten zoveel bezoekers ontvangen. Voor de middenstand en de horeca was het een jaar dat ze niet vlug zullen vergeten en allicht nooit meer zullen meemaken. Een groot aantal feesten in combinatie met prachtig weer. Vooral voor de horeca was het een geschenk, dat ze zo maar in de schoot geworpen kregen van Het Convent, het stadsbestuur, de VTB-VAB, Toerisme Hoogstraten en de Veiling als grootste Hoogstraatse sponsor. Het begon op 2 mei met de opening van het gerestaureerde begijnhof. Daarna was er, vier zondagen lang muziek op het hof en de IKO happening op de Vrijheid. Ook de stratenloop en de traditionele jaarmarkt droegen dit jaar de 'Begijnhof-stempel'. Op 4juli was er de historische evocatie naar aanleiding van de start van de VTB-VAB zoektochten, die mĂŠĂŠr dan 15.000 deelnemers naar Hoogstraten brachten. Tussendoor was er Begijntjes Laat Besluit, de Open Monumentendag en een aantal tentoonstellingen in het Stedelijk Museum. En dan spreken we nog niet van al die 'gewone' zondagen met geleide bezoeken aan het begijnhof en de toren van de St. Catharinakerk die bezocht kon worden. Zaterdag en zondag, 18 en 19 september, werden de feesten afgesloten door een prachtige tentoonstelling van 'Historisch Hoogstraten in Groente- & Bloemenpracht. En opnieuw zag Hoogstraten zwart van het volk. Alle betrokken partijen moeten dringend overleg plegen. anders zal de kater in 2000 groot zijn.

'1


utouw in de moond Optimisme, ondanks tegenslagen Hoogstraten, anno 1939, ergens op de Vrijheid richting Rijkevorsel: "Ahwel John, waar rijdt ge naar toe?" "Euh, naar Zondereigen" "Maar dan bent ge helemaal verkeerd, da's de andere kant op" Een gesprek tussen John Brosens, met de fiets, en Rik Weyler, één van zijn beste vrienden. John durfde niet aaii Rik vertellen dat hij op weg was met zijn lief, die wat voor hem uit fietste. Hij had nooit durven dromen dat verliefd worden hem, toen reeds 31 jaar jong, nog eens zou kunnen overkomen. Verliefdheid was iets zeidzaams, iets uit 'de boekskes'. Hij durfde tegen niemand vertellen dat hij met vlinders in zijn buik rond reed, zelfs niet tegen zijn eigen moeder. Dat lief was Leonie Siemons, en zij woonde toen in café « in de Veehandel » naast de pastorj van het begijnhof. Nu woont Leonie in de Karel Boomstraat en in het jaar 2000, meer bepaald op 12 september, wordt ze 80 jaar. Over een mooie liefde en nostalgie naar het Hoogstraten van weleer gingen wij met haar eens praten. ...

De varkensmarkt Vader Siernons was een Hollander en reeds jong wees. Dat was de reden waarom hij bij zijn zus in Hoogstraten, "In 't fortuin" kwam wonen. Zo leerde hij het buurmeisje Fien, de dochter van Crabeels, kennen. Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren: Onze gesprekspartner Leonie is de jongste. Verder waren er Mit, Jeanne (de vrouw van Rob Vereecken) en Toon. Naast caféhaas was vader Siemons ook nog veekoopman. Iedere derde dinsdag van de maand was het bij hen thuis "varkensmarkt'. Met paard en kar bracht Charel Voeten de biggen in manden vanuit Turnhout naar Hoogstraten. Daar werden ze aan de boeren verkocht, vèèr of als het heel koud was.,' In de veehandel". De gebroeders Coppé (uit Zandhoven) kwamen op die dag ook paardengetuig verkopen of herstellen. Ook nu is het elke derde dinsdag van de maand nog markt in Hoogstraten. Misschien is deze traditie in die jaren ontstaan. De jaarlijkse veemarkt, die tol heinde en ver bekend was, werd gehouden in de wei van Hofkens, aan de statie.

en rnère Anna. Het 5de studiejaar kreeg toen nog les in de vroegere « Latijnse school » bij madame Mollekens. De Lindendreef deed dienst als speelplaats. Als Leonie in het achtste studiejaar zat mocht ze op het einde van het

schooljaar de verhuis doen naar de Gehnelstraat. De jongens gingen van dan af naar de nieuwe school in de Karel Booinstraat. Als heel braaf meisje ging zij daarna met de tram naar Wijnegem om er twee jaar les te volgen aan de huishoudschool. Aangezien zij volgens haar vader niets goeds kon leren op de tram bleef zij als 16 jarige thuis om te naaien voor de winkel van Crabeels, voor verschillende andere winkels en om thuis te helpen. Van moeder Siernons moest men altijd aan het werk zijn. Als men niet naaide of breide moest men maar te bed gaan. Zelfs nu nog voelt Leonie zich schuldig als zij een boek leest.

Van Den Houvast tot aan 't Paaltje Alsjong kind mochten zij niet in het café komen en moest zij samen met broer Toon « achter blijven » of vroeg naar bed. Om zich te amuseren speelden zij een geheugenspelletje: Het opnoemen van alle uithangborden van Hoog-

1V '

Naaien of breien In haar kindertijd was er oor de Hoogsiraatse meisjesschool nog geen vaste stek gevonden. De kleuterschool was waar nu « 't Moment gevestigd is bij mère Gabriel en juffrouw Brosens (van 't Eglantierke - de echtgenote van veearts Bosschaerts). Enkele klassen van de lagere school hadden een onderkomen in het Spijker, bij mère Rosaer, Juffrouw Hollebeke

Leoi,ie Siemens, hijiui 70 jaar ,/cJen

Joliii Bresens (rechts) samen met :ijim broer Jos.


VROUW IN DE MAAND

Een Hoogstraatse kroegentocht

(Anno 1935)

Voor Leonie en Toon Siemons was het in 1935 een spel om alle uithangborden van Hoogstraten op te noemen, tot ze elkaar op een fout betrapten. Gelukkig schreef Leonie het ooit allemaal eens op zodat we nu, in een nostalgische beu, de opsomming kunnen overdoen. Wij beperken ons tot de cafés. Als het lijstje onvolledig zou zijn kunnen we het samen vervolledigen. U roept maar. Onze tocht hegïnl aan de grens met Rijkevorsel waar hoven de deur van « In den houvast » volgende tekst hing. Hcrherg-\ fspanni ng In den houvast Al wijd vermaard Kom binnen kameraad Er is nog nat in 't vat En dat al voor den vrome Wie het vechten laat En t borgen haat Mag vrij binnenkomen Langs de westkant van dc Vrijheid nekken we naar Minderhout. Onderweg kunnen we een pint gaan drinken in: Dc molen - Dc veilingklok - De Veiling De Pclikaan - Den tram - De Posthoorn - De Hel (recht tegenover de kerk waar nu de Christelijke mulualiteit is) - A la belle vue De Keyser - En de stad Breda - tn den tinnen pot - In den roden heil - In Transvaal - De Pullman - De vapeur -. Dc wachizaal De Vlaamsche leeuw -'t Paaltje. Daar gekomen keren sve wcerom langs de oostkant van de Vrijheid en bezoeken achtereenvolgens: Het Broriwershuis - Bij Fien Jansen - Dc Sportsi ind In Sint Ellooi - In t [ortuin Bij St in De Ruyter - In de veehandel - De Kroon - De 1-lannanie - 1-let [glantierken - De Keinpen.

We staan nu op de hoek van de Celmelstraat, ook kermisstraatje genoemd. Dat die bijnaam niet zomaar gekozen ' kan volgend lijstje wel aantonen: Het prinsenhol - Calé de la paste - ln't Parapluke - ln't lustig wiel De nieuwe wachtzaal In de ster - De stad Turnhout - Het heidebloempje De Prins - De vrachtwagen- Den druiventros - St.Gcorges. We staan nu terug op de Vrijheid maar dan aan de overkant van de (jelmektraat. We vervolgen onze tochtrichting Rijkevorsel via: De valk - Onder den toren - De zwaan - Den hertog van Brahani - De blauwe duif- De stad Antwerpen - De warande. Hier hei- eiken we goed geladen het eindpunt van onze tocht. Het zou kunnen dat we ondertussen volgende café-graffiti te lezen hebben gekregen: Ik moet es pissen Zei dokter Versmissen Ik ook zei Mn Van Loock Ikke nie zei Jules Hardie Ikke wel zei madam Sel Da zul des laten Zei Tuut Baeten Doe ghet in den hoek Zie 1uur \ in Hock Ik hou me al koest Zei Charel Croes

John en Leonie op uitstap naar Klein Zwitserlanci in juli 1939 straten. Van aan Den Houvast tot aan 't Paaltje, aan de grens met Minderhout en via de Gelmelstraat - niet voorniets nu nog het kermisstraatje genoemd - terug. In hetjaar van het dorp heeft Leonie dat eens netjes opgeschreven maar daarover kan u hiernaast meer te weten komen. In het café werd niets anders gedaan dan met de kaarten gespeeld. Iets wat Leonie toen echt niet graag deed en zweerde dat ze het nooit zou leren. Zo kon ze niet als vierde man (vrouw) gevraagd worden. Op die dure eed is Leonie wel terug gekomen. Nu heeft ze twee maal per week een kaartspel met een groep vrienden. Maar in die dagen was daar géén sprake van. "De lustige rikkers" hadden hij hen thuis hun lokaal. In haar ogen waren die kaarters zoals Jos Wens, Leon Siemons, Charel Croes, Louis Bruurs, Sooi Brosens, Mie Snoeys, Sooi Grouwmans en de hoeren Bolckmans allemaal oude mensen. Bij hen gaan zitten was niets voor Leonie, haar broer Toon, de zussen, vader of moeder moesten dat maar doen. Alleen "mochelde" men met de kaarten en als ze maar met twee waren dan speelde men « smousjassen ». Met verloren maandag teerde de kaartclub met worstenbrood. Edgard Brosens, de latere brouwer. vond het hij ben thuis zo plezant dat hij, als kind wel bij hen wilde komen wonen. Het ging er in die tijd allemaal veel gemoedelijker aan toe. Buurten en kaarten, reeds na de begijnenmis van 8 uur.

De groeten van John

-

In Hoog Sti (itc liSt (.iûiidefl lniiia gc di mensen die « gingen » si ei kc n Vrije beroepen. winkeliers en enorm veel café's.

Haar toekomstige echtgenoot John Brosens liep al wat langer rond in Hoogstraten. Hij was twaalf jaar ouder en één van de zonen van aannemer Brosens. Zij woonden waar tot voor kort Hilda Brosens en secretaris Paul Vinck woonde. Als jonge gast werkte John in het bedrijf van zijn vader, hij tekende plannen en maakte bestekken. In zijn vrije tijd draaide alles om het voetballen. Maar aan zijn carrière als rechtse extreem kwam abrupt een einde toen hij tijdens een vriendschappelijke match in Minderhout


VROUW IN DE MAAND zijn been brak. Achter op de fiets werd hij over de kasseien naar dokter Versnsissen gevoerd. die alles terug in elkaar zette. John was toen reeds 28 jaar. Iedereen die bij John in het ziekenhuis op bezoek ging, deed hein de groeten van Leonie en terug thuis deden zij haar dc groeten van John terug, zonder dat dit gevraagd was. Want het kon toch niet dat zulk een jong meisje met zulk een oude man ....dat ging niet van vandaag op morgen. Zijn vrienden van toen zoals Rik Weyler, Flor Brosens, Geen Weyler, Lowieke Schrijvers, allemaal fameuze mannen en voetballers, durfden wel het één en liet ander uitsteken en zijn allemaal pas op latere leeftijd getrouwd.

Salomé In die tijd, voor de oorlog, zat HVV geregeld zonder geld. Om toch wat zaad in hei bakje te krijgen werden er toneelvoorstetlingen georganiseerd. Ze kwam men automatisch hij "liet Eglantierken", de aloude rederijkerskamer. terecht. John had er zijn connecties als souffieur. Deze vereniging kende in die periode een hoogbloei. In 1933 hadden zij immers het 400-jarig bestaan van hun vereniging uitgebreid gevierd. Daarover lees je elders ir, dii blad meer.

Te cc studicorcii 0/) n tito: t. 1. ii. r. 1 u ii: t'h,(lel( iiie Illio iiiiiii o, Li.\ a 1 viii L )0c. Josphine Gildeniyn, Denise De Wilde, ?, Gilaine Michielsen, Marieke Verschueren, Marieke Vindevogd'l en Gusta Willems. Onder: Tilda Torrele, Jeanne Hendrickx, Leonie Siemons, Mii Roos, Jennv Gisson. Paul/ee Krols, Jeanne Me' 1'vi.s, Marieke De Kev.ser en Paula Ruiten.

De griffier van liet vredegerecht, Mr.Hermans was de voortrekker van dc toneelluimig, Nog tijdens de oorlogsjaren verhuisde hij naar Mol waar hij nieuwe aanstelling kreeg. Hij had een Nederlandstalige parodie op "Salonié" geschreven welke ten voordele van de voetbal werd opgevoerd in zaal Nele, bij Giidemeyn. (de poort, naast bakker Faes is hiervan nog een laatste restant). Mevr. Hermans vroeg aan Leonie om mee te doen en zo leerde ze John van nabij kennen. De volgende zondagen en weken kwam John hij Leonie in het café biljarten en zo kwam er iets mooi tot bloei. In december 1940 traden ze in het huwelijk.

Een mooie liefde

Toen John nog actief voetballer ons. V. I.it. r.: Staande: Toon Siemons, John Brosens, Jos Noeven.ç, Wat Van Der Snuissen, Jef Baelemans, Griffier Hubert Hernia lis. Zittend: Blockrnans, Jos Brosens, Jef Van Der Smissen, Leon Knaepkens, Jef Goerschalckx, en AIfouir Frons.

Heilig Bloed "In de Veehandel" Als niet H.Bloed- of septemberkermis gans dit parcours moest worden afgelegd dan betwijfelen we liet ten zeerste of men wel tijdig, laat staan in wat ordentelijke staat tentg thuis kon geraken. Toch moest er door de cafés heel wat voorraad wortien ingeslagen want er werd ook verteerd. Zo lezen we in het kasboek van "In de veehandel" anno 1939: -Zondag 4juni: goed heet weer, ontvangsten: 315 fratik en 59 guldens -Maandag 5 juni: goed heet weer. ontvangsten: 570 frank -Dinsdag 6 juni: heel heet weer, ontvangsten: 330 frank -Woensdag 7 juni: verschrikkelijk heet, ontvangsten: 150 frank -Donderdag 8 juni: goed weer 's avonds koud weinig volk, ontvangsten 210 frank en 26 guldens -Zondag 11juni: overtrokken na de processie, regen 's avonds, ontvangsten: 110 frank en 17 guldens (weinig hollartders geheel den H.Bloed Uit de poeflijst kunnen we opmaken dat in die tijd een pititje 1.5fr. kostte. Wie wil kan uitrekenen hoeveel er geschonken werden maar hou er rekening mee dat "In de veehandel" slechts één van de vele cafés was.

Het eerste huwelijksnestje: "bij koffie en thee". (waar nu Danny Brosens zijn winkel heeft) hield, omwille van praktische redenen, niet lang stand. Met alles, propere en vuile was moest er door de huiskamer van een ander gesleurd worden. Hetjonge paar ging dan wonen in de garage van Bynens aan de statie en in 1941 werd zoon Frans geboren. Op aanraden van Mr.Rosiers, directeur van de vakschool, was John in 1939 examen gaan afleggen zodat hij als praktijkieraar metselen aan de slag kon. Later volgde hij cursussen en werd zo leraar technisch tekenen. Het gezin ging nadien wonen in een huisje op de Lod. De Conincklaan en daar werd in januari 1943 een tweede zoon Rohert geboren. Het kindje overleed twee maanden na de geboorte. 1-let was datjaar in maart al het negende kind dat ten grave werd gedragen. Zoon Jos werd in 1944 geboren. Oorlogsverwoestingen maakte woningen schaars zodat het gezin in 1945 terug ging inwonen hij Leonie haar ouders. De kinderrijkdom groeide tnet Roger in 1945 en Bert in 1949. Een plan voor een eigen huis werd gemaakt en in 1950 namen zij hun intrek in de nieuwe woning in de Karel Boonistraat. Met de geboorte van Rob in 1951 en Mai in 1953 werd liet gezin vervolledigd. Van zelf voetballen was voor John geen sprake meer, zodat hij zijn organisatietalenten ten dienste van de vereniging stelde. Een ware duiveldoet-al was hij. Een auto heeft hij erop versleten


VROUW IN DE MAAND

6


VROUW IN DE MAAND genomen om met een zelfstandige groep in l-loogstraten te starten. Pater Van Steenen, uit Torigerlo was de eerste proost. Later volgde de onderpastoors Verstraelen en Verheyen, deken Hannes en nu Fons Van Dijck. Gezelligheid en ontspanning bieden was en is hun doel. Tot op de dag van vandaag is Leonie nog actief in deze beweging. Om en bij de 250 weduwen worden jaarlijks aangeschreven en uitgenodigd vooreen paasfeest. De vrouwen die komen voelen dat ze niet alleen zijn. Tot vorig jaar werd er een jaarlijkse reis georganiseerd. Maandelijks komt de kerngroep met een 10 â 12-tal vrouwen samen voor een bezinning onder leiding van Fons Van Dijck. Verder staan zij in voor alle organisatorische zaken zoals de zaal klaar zetten, koffie schenken en zorgen voor ontspanning met een toneeltje of zo. De groep is nooit gemengd geworden zoals dat elders wel het geval was. Maar dan duurt het volgens Leonie niet lang. Ook "Ziekenzorg" draagt zij in haar hart. Als Liekenbezoekster is zij dan ook regelmatig op stap om hen een hart onder de riem te steken. Tilly Vereecken. de dochter van « de Rob >' en dus ecn nicht van Leonie, werkte als maatschapom spelers te gaan ophalen en terug naar huis of naar de kazerne -waar zij in feite niet uit mochten - te voeren. Dit alles om toch maar met Ii man op het veld te kunnen staan. Het verslag in de gazet was ook van zijn hand evenals de lijnen op het veld of de notulen van de vergaderingen Een eerste hartinfarct in 1962 brak het geluk, een tweede in 1963 was voor John fataal. Leonie bleef achter met nog alle zesde kinderen thuis en de zorg voor haar inwonende moeder. Zij stond er alleen voor. De kinderen studeerden nog allemaal en beslissingen over hoe en wat moest zij alleen nemen. Immers een ander durfde haar geen raad geven uit schrik dat het verkeerd zou zijn. Leonie deed wat ze dacht dat goed zou zijn en beet er zich alleen door. Op een ander ging het ook niet altijd op wieltjes.

Weduwengroep Enkele jaren na het overlijden van haar echtgenoot nam zij samen met moeder Horsten Mit Van Houtte, Mia Michielsen, Math en Mimnic Peeraer, Alfonsine Versmissen en Godelieve Bellens het initiatief om een weduwengroep op te richten.ln het begin gingen zij enkele keren naur Tu rn hou naar al snel werd de beslissing

Dc niiiiIic

Bro.vc,ts. V. 1/!. r.: Roger, Jos, Aiai, vader John, Rob, iweder Leonie, Bert en

Frans.

Samen hei verdriet delen en zorgen voor ontspanning. De weduwengroep speelt de « kassasjok ». V. 1. n. r. . Paula Van Pelt, Mia Michielsen en Leonie Siernons.

pelijk assistente op de ziekenkas en vroeg haar om in Hoogstrate mee te werken aan ziekenzorg. Een taak die Leonie tot op de dag van vandaag is blijven doen. Regelmatig worden de zieken bezocht en met de landelijke ziekendag, de tweede zondag van september, krijgen alle zieken en bejaarden een geschenkje aangeboden. Echtgenoot John was tevens lid van de HOK en van het Davidsfonds. Ook als weduwe is zij die verenigingen trouw gebleven. Toen Leonie in 1990 met het Davidsfonds op reis was naar Praag brandde haar huis haast volledig af. Enkel de buitenmuren bleven recht. Ook al was zij toen zeventig jaar, toch vond zij de moed om alles terug op te bouwen en in te richten tot een plaats waar kinderen en kleinkinderen altijd welkom zijn. Ondanks de tragiek die zij in haar leven meemaakte heeft zij nooit het hoofd laten hangen. Zij nam de zaken zelf in handen. De moed laten zakken was niets voor haar. Ook nu, bijna tachtig, blijft zij energiek en vol levenslust bekommerd en bezorgd om anderen.


VANUIT HET STADHUIS*** WORDT HOOGSTRATEN EEN NIEUWE LICHTSTAD? VOOR -EN TEGENSTANDERS VAN 15 HECTARE SERRES VLAKBU HET CENTRUM. Er waren al langer geruchten over de mogelijke bouw van een gigantisch serrecomplex van 15 hectare vlak tegen de woonkern van Hoogstraten. Toch viel er weinig konkrete informatie te rapen tot plots begin augustus een openbaar onderzoek startte voor een bouwvergunning voor de Nederlandse firma Hollandplant. Omwonenden lieten hun ongenoegen horen waardoor het plan al snel gewijzigd werd en een tweede onderzoek de commodo en incommodo al vlug het eerste opvolgde. Op maandag 13 september werd er uiteindelijk toch tekst en uitleg verstrekt voor de gemeenteraadsleden en de leden van het OCMW. Toehoor ders en de pers waren niet uitgenodigd. Toch kregen wij via een gunstige wind de informatie die daar door de heer Pelser werd verstrekt. Intussen is wel duidelijk dat verre van iedereen gelukkig is met de inplanting van dit bedrijf zo dicht bij de woonkern, maar ook met de inname van 15 hectare landbouwgrond . Door de nabijheid van het waterwinningsgebied zijn landbouwbedrijven onderhevig aan strenge normen. Die lijken plots niet meer van tel voor het nieuwe bedrijf dat voor velen meer een industrieel bedrijf is dan een landbouwbedrijf en dus op deze plaats niet thuishoort. Hollandpiant Hollandplant is een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk gespecialiseerd heeft in het kweken van planten voor de tuinbouw. Het zijn vooral tomaten, paprika's en komkommers die hier worden opgekweekt om nadien als jonge plant geleverd te worden aan tuinders. Deze aktiviteit gebeurt in de maanden oktober tot december. Om de zaak in de tussenperiode draaiende te houden wordt er in januari gestart met de kweek van geraniums en fuchsia's. Nadien volgt in augustus nog de kweek van tropische kamerplanten die vooral verkocht worden via Aldi en Delhaize-ketens.Het bedrijf is momenteel gevestigd in de buurt van Rotterdam in de gemeente Bergschenhoek. Het beschikt hier over een ruimte van 31 hectare glas. Het bedrijf stelt 200 mensen in vast verband in dienst en levert daarnaast nog werk aan een 100tal losse arbeidskrachten. Dit laatste is een cijfer op jaarbasis want het is vooral bij de aflevering van de planten dat er veel volk nodig is. Hollandplant levert ook veel in Engeland en in België.

Waarom naar Hoogstraten? Volgens de heer Pelser zijn er meerdere redenen waarom Hoogstraten in aanmerking komt voor een nieuwe vestiging van Hollandplant. Vooreerst is er het feit dat de firma in Nederland een gedeelte van zijn bedrijfsruimte verliest. Hollandpiant ligt namelijk vlakbij de E19 en zoals dat in Hoogstraten het geval is wordt ook daar de Hoge Snelheidslijn (HSL) naast de autosnelweg gelegd. Hierdoor verliest het bedrijf een gedeelte van zijn serres wat dus elders moet opgevuld worden. Anderzijds heeft Hollandplant zoals reeds gezegd heel wat klanten in België en ook in de regio van Hoogstraten. Een nieuwe vestiging hier biedt de mogelijkheid om

nieuwe klanten te winnen. De markt voor dit soort planten wordt in België slechts door één Belgisch bedrijf bevoorraad. De rest zijn Nederlandse firma's.

15 hectaren groot. Voor de nieuwe vestiging in Hoogstraten heeft het bedrijf Hollandplant haar oog laten vallen op de gronden van het OCMW, van de families Aerts en Lambrechts en voor het grootste gedeelte huurgronden die door deze landbouwbedrijven bewerkt worden. Deze gronden zijn gelegen in de hoek gevormd door de Loenhoutseweg en de Kathelijnestraat. In totaal zal het nieuwe bedrijf een oppervlakte van 15 ha uitmaken en bestaan uit een drietal units van elk 5 ha. De eerste twee wil men reeds beginnen bouwen in het volgende voorjaar zodanig dat de oplevering in oktober 2.000 kan gebeuren. Het derde gedeelte wil men pas na een aantal jaren optrekken. De totale investering wordt op ongeveer 1 miljard frank geschat. De serres zullen een hoogte hebben van 6,38m., de werkhal langs de zijde van Pidpa 7 m.

Werkgelegenheid. Buiten de beheerder, de heer Pelser zelf, zal het bedrijf uitsluitend met Belgische werknemers aan de slag gaan. Er zullen ongeveer 80 vaste werkkrachten in dienst genomen worden. Daarnaast kunnen er nog 36 tijdelijken aan het werk. Dit cijfer is berekend op jaarbasis. Soms zullen dat er 50 zijn, op andere momenten minder. Ook in het Nederlandse bedrijf is dat momenteel zo. Vooral de atlevering van de planten vereist tijdelijk heel wat extra volk. Voor de losse werkkrachten denkt men aan vooral vrouwelijke arbeidskrachten die een aantal uren per dag

willen werken. Om vrouwen met jonge kinderen kansen te geven wil het bedrijf ter plaatse een kindercrèche inrichten. De nieuwe vestiging zal niet meer de naam Hollandplant dragen maar wel Belgicaplant. Het bedrijf zal volledig geautomatiseerd zijn. Alle werkzaamheden gebeuren in de werkhal. Daar gebeurt het planten in bakken op een tafel op werkhoogte. Hierna wordende bakken terug naar de serre gevoerd. De heer Pelser benadrukte dat het werk heel wat aantrekkelijker en interessanter zal zijn dan in serres in de tuinbouw met haar afmattende temperaturen gezien men hier kan werken in prettige omstandigheden en in een koel klimaat. Er zouden reeds mensen zich hebben komen aanbieden.

Milieu Uit gesprekken met Luc Aerts, die de ouderlijke boerderij ("de Lodderhoek") runt, blijkt dat hij problemen ondervindt van het nabijgelegen waterwinningsgebied van de Pidpa om zijn bedrijf maximaal te laten renderen. Hiervoor zouden voornamelijk de strenge bemestingsnormen verantwoordelijk zijn. Menigeen die dit hoort zal zich dan ook wel de vraag stellen hoe de bouw van een gigantisch serrecomplex dan wel te verzoenen kan zijn met de strenge normen die vanwege de overheid worden opgelegd om een waterwinningsgebied te beschermen. Ook hierin wil de heer Pelser van Hollandplant de bevolking geruststellen. Het nieuwe bedrijf wil vanaf het begin starten met de meest strikte voorzorgsmaatregelen. Nederland heeft op het vlak van bestrijdingsmiddelen en de lozing van water een veel striktere wetgeving dan Belgie, maar toch verwacht hij dat dit ook hier met enkele jaren vertraging dezelfde richting zal uitgaan. De bodem in de bedrijfsruimte is van beton met daaronder een plasticfolie en in de serre is er een plasticfolie op de grond. De kans op verontreiniging zou dus minimaal zijn. Insecticide wordt gebruikt door verneveling, maar alleen 's nachts wanneer de ramen gesloten zijn. Men verwacht evenwel dat de insectenbestrijding minimaal zal zijn. Voor de bevloeiing van de planten wordt er gebruik gemaakt van regenwater dat opgevangen wordt in grote bassins. Dit water wordt in de serres volledig herbruikt. Hiervoor zullen de beste filters gebruikt worden. Bij zware regenval zal het teveel aan regenwater afgevoerd worden naar de Raamloop. Is er een tekort dan zal er Pidpawater gebruikt worden; Tenslotte zal er alleen maar huishoudelijk afvalwater in de riolering terecht komen. Het bedrijf zal zelf elektriciteit maken met gasmotoren en de warmte die hierbij vrijkomt zal gebruikt worden voor de verwarming van de serre. Dit systeem van warmtekoppeling verloopt in samenwerking met Electrabel. Men verwacht dat dit bedrijf een rendement zal halen van 96-97% daar waar een elektriciteitscentrale maar 47 % haalt en een serre één van 80 %. De CO2 die bij de verbranding vrijkomt wordt via een wasinstallatie opgevangen en in de serre gebruikt. De serres worden alleen bijverlicht in de maanden oktober, november en december, en dan nog alleen overdag. Volgens de heer Pelser zal dit slechts een minimale last voor de omgeving


GEMEENTERAAD meebrengen, vermits aan de zijkant van het bedrijf ook schermen komen die dichtgaan wanneer de serres verlicht worden. Bovendien zou er rond het hele bedrijf een groenscherm komen. Dit groenscherm wordt aangeplant op 80 iv. afstand van dc serre en zal 7 iii. hoog worden. In de piekperiode , o.a. wanneer de geraniums moeten geleverd worden, verwacht men een aan- en afrijden van 30 vrachtwagens per dag. Men schat dit op ongeveer één week per. jaar. In de andere periodes schat men het dagelijks verkeer op 15 vrachtwagens per dag. Hiervoor zijn er 11 los- en laadkades voorzien, waarvoor er den uisluitend voor afval zal dienstdoen en één oor de aanvoer van potgrond.

Niet gelukkig. Na telefonische rondvraag blijkt dat er in verehi!lende geledingen van cle Hoogstraatse beolking er op zijn minst gezegd heel wat vragen en bedenkingen leven hij de plannen voor dit bedrijf. Vooral de inplanting op die plaats zo dicht hij de woonkern, het verlies aan open ruimte, de mogelijke overlast, de verwachte liehtpollutie, en het verlies aan landbouwgronden voor de sector zijn wel de meest gehoorde bezwaren. Kort samengevat laten wij graag enkele kritische geluiden aan het woord. Niet iedereen wilde openlijk met naam vermeld worden. waar het wel het geval was drukken wij deze dan ook hierhij af.

Een glazen muur. Jef Van Bergen uit de Loenhoutseweg woont recht tegenover de gronden waarop het bedrijf zich zou willen vestigen. Hij diende bezwaar in bi1 de gemeente en wel om volgende redenen: Een bedrijf van zulke omvang is geen land - of tuinbouwbedrijf meer en hoort dus niet thuis op landbouwgrond. Bij inzage van het plan op het stadhuis bleek dat er nog een gedeelte van deze grond geen bestemming had . Wat gaat daar opkomen 7 Daarnaast zouden wij graag een ooraf gaand onderzoek willen zien naar mogelijke lichtpollutie. Tenslotte komen wij allen voor een glazen muur te staan bij het binnenrijden van Hoogstraten. Een dergelijk bedrijf bederft heel het landelijk karakter van Hoogstraten. En dan nog te beseffen dat het hier een drukte van belang zal worden van aan- en afrijden van vrachtwagens en personeel zonder dat er hier zelfs een fietspad voorzien is.

Zand in de ogen. Stan Oostvogels uit de Hemelrijksestraat is landbouwer en woont vrij kort bij het bewuste perceel. Met zijn bedrijf is hij gelegen in de zone 3 van het mestdekreet en is daardoor nogal onderhevig aan allerlei vergunningen. Zone 1 is het waterwinningsgebied van de Pidpa zelf met een totaal verbod op bemesting, zone 2 sluit daarop aan met een halve bemestingsnorm en een toaal verbod op uitbreiding voor gevestigde bedrijven, zone 3 laat eventueel bestaande bedrijven nog toe uit te breiden tot 100% maar zonder nieuwbouw. In deze zone mogen dus geen nieuwe bedrijven opgericht worden. Het is dus voor Stan Oostvogels en met hem voor heel veel landbouwers totaal onbegrijpelijk hoe een totaal vreemde firma een totaal nieuw bedrijfuit de grond kan stampen en alle beperkingen waar de landbouw mee opgezadeld wordt gewoon naast zich kan neerleggen. Het is een totaal nieuw bedrijf, en veel meer een industrieel bedrijf dan een landbouwbedrijf. Zelfs moest het een uitbreiding zijn van een bestaand bedrijf dan kan men maximum 100 % uitbreiden. De serre van Lambrechts is 2 ha groot. Hollandplant wordt er 15. Hoe valt dit alles te rijmen 7 Waar Oostvogels het verder zeer moeilijk mee heeft is dc manier waarmee dit allemaal geregeld wordt. . Er is nogal op een duistere manier gehandeld tegenover de bevolking. Er is ten eerste heel weinig informatie gegeven waardoor er heel weinig mensen precies weten waarm er liet gaat. Daarnaast wordt er op een weinig deinokratische manier gehandeld. Ik volg deze zaak op de voet. Ik ben ook op die vergadering van de Landelijke Raad geweest eind april. Schepenen Desmedt en Van Looy hebben dit project toen heel sterk gepromoot. en ik had toen de stellige indruk dat er onder één hoedje gespeeld werd met de Pidpa. Er werd toen zelfs op die vergadering gezegd door Jef Van Looy dat als de serre er zou komen de zorie 3 zou worden ingekrompen. Dit is volgens mij gewoon zand in de mensen hun ogen strooien. Wie is er nu in Hoogstraten bevoegd om zulke zaken te wijzigen ? De afgevaardigde van Pidpa, de heer Michielsen zei toen ook dat hij dit voorstel mee zou verdedigen. Achteraf heb ik gehoord dat ook de Pidpa zou willen uitbreiden en hier voor hebben zij ook een vergunning nodig. Zij wil hiervoor nog grond aankopen uit de zone 2 om tot 4.000 m3 water meer op te pompen per dag. Ik heb op die vergadering serieus mijn gedacht gezegd maar ik heb op aanraden van

mijn advocaat uiteindelijk geen bezwaar ingediend hoewel ik heel veel zin had. Tot hier toe ging het over de bouwvergunning, de volgende stap is voor een milieuvergunning en dan wil ik de zaak nog eens goed bekijken en waarschijnlijk wel bezwaar indienen." Stan Oostvogels is er van overtuigd dat het grootste gedeelte van de mensen uit de landbouwsector er zo over denkt. Laat landbouwgrond voor de landbouw en tuinhouwgrond voor de tuinbouw Geen industriële bedrijven op landbouwgrond . Dit is zowat de kerngedachte van de mensen uit de sector.

Milieu aangetast. Rene Hermans uit de Muzementen heeft wel bezwaar ingediend. Hij vreest voornamelijk de geluidshinder, de lichtpollutie en de verkeershinder. Niet alle vrachtwagens zullen naar de E19 rijden. Daarnaast heeft Rene heel wat bedenkingen bij de aantasting van het milieu en de open ruimte. "Wij hebben hierachter een soort natuurgebied door het feit dat er weinig of niets aan mest mag uitgereden worden. Het is een open vlakte en een Vrij nat gebied waarin veel watervogels, wulpen en scholeksters zitten en in de winter heel wat wilde ganzen. Dit dreigt nu voor een groot stuk verloren te gaan te samen met al die eiken en populieren die op die gronden staan. Daarbij zal ook de Raamloop die dwars door dat terrein loopt moeten verlegd worden. Het milieu zal dus serieus te lijden krijgen. Komt daarbij nog dat een dergelijk bedrijf grote opslagtanks zal aanleggen voor allerlei chemicaliën. Wat als daar iets mis mee gaat vlak bij een waterwinningsgebied ? Om nog maar te zwijgen van de lozing van haar afvalstoffen. Zulke serre hoort hier helemaal niet thuis en dan nog vlakbij het centrum van de stad. Het is een industrieel bedrijf dat zelfs geen grond meer nodig heeft om planten te kweken. Alles gebeurt toch met hydrocultuur. En de tewcrkstelling is volgens mensen uit de sector zelf een lachertje. Deze getallen kan dat bedrijf nooit waarmaken. Maar het is natuurlijk wel handig om de zaak zo aan de man te krijgen." Jos Michielsen van Pidpa wil voorlopig weinig kwijt over deze materie. Wel verklaarde hij dat Pidpa inderdaad gunstig advies verleend heeft voor de bouw van dit serrecomplex maar wel onder een aantal strikte voorwaarden ter bescherming van het waterwinningsgebied. Volgens hein heeft Pidpa ook geen mogelijkheden om dergelijk project te verhinderen.

k

Du

A.

..

1


GEMEENTERAAD ACW geen bezwaar. Rene Sprangers uit Wortel vertolkt het standpunt van ACW Hoogstraten wanneer hij OflS vertelt dat zijn organisatie geen bezwaar heeft ingediend.Het ACW had aanvankelijk heel wat bedenkingen hij dit project maar na de informatieavond voor de CVP bleef er uiteindelijk nog één bezwaar over en dat was de inplanting van het bedrijf. De aanvankelijke vrees voor luchtpollutie zag zij opgelost door de belofte van het plaatsen van schermen. Ook de verzekering van de beheerder dat er geen probleem zou zijn voor het vinden van de 100 arbeidskrachten leek haar gerust te stellen. Zij diende dus geen bezwaar in hoewel zij ervan overtuigd is dat de landbouwsector met dit project zeker onder druk zal komen staan. Voor de tuinbouw daarentegen kan het een injectie betekenen met een uitbreiding van bedrijven. Hoogstraten en Sint-Kathelijne-Waver staan nu mers in het Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als centrum voor de glasbouw. Nog tal van mensen gaven ons hun mening te kennen maar wilden om uiteenlopende redenen liever niet met hun naam afgedrukt worden.In grote lijnen komende bezwaren toch uit diverse hoeken. Voor de enen ligt meer de nadruk op de inplanting vlakbij de woonkern niet al zijn problemenvanoverlasttotlichtvervuiling. Voorde anderen, en dit zjn meer de mensen uit de landen tuinbouwsector, wordt er hier met twee maten en gewichten gewerkt. Doch één constante komt telkens terug: dit is geen familiaal landbouwbedrijf, maar een industrie en dat hoort hier niet thuis op landbouwgrond.

Algemeen belang. Tot slot geven we hier nog de visie van de oppositiepartij Agalev weer zoals die in de informatieavond voor de raadsleden naar voor werd gebracht. Naar wij vernamen was deze partij de enige die tijdens deze speciale zitting kritische vragen stelde aan de heer Pelser van Hollandpiant. "Vooreerst vinden wij het spijtig dat er voor het openbaar onderzoek van de bouwaanvraag geen informatieavond is geweest niet alleen voor raadsleden maar ook voor de omwonenden en geïnteresseerde burgers. Er is duidelijk een gebrek aan informatie. Het college had hierin een open maar correcte politiek moeten voeren en zelf moeten zorgen voor infomatieverstrekking. Dit hebben zij niet gedaan, integendeel. De CVP heeft alleen voor hun eigen middens voor infomatie gezorgd. Dat een dergelijk serrecomplex in het Hoogstraatse komt is volgens het Structuurplan Vlaanderen aanvaardbaar en mogelijk gunstig voor de tewerkstelling. Dat het bedrijf een locatie wil aan de Loenhoutseweg tussen de Kathelijnestraat en de Pidpavestiging is hun zaak. Maar het gemeentebestuur moet alle argumenten in overweging nemen en zich afvragen wat dit aan tewerkstelling meebrengt, maar ook wat de gevolgen hiervan op ruimtelijk en milieugebied zijn. Wij moeten vooral denken aan het algemeen belang en niet aan het particulier belang. ,

Voor ons kan en mag een dergelijk bedrijf zich in Hoogstraten vestigen.Werkgelegenheid is voor ons ook belangrijk. Maar de gekozen plaats is wel één van de slechtste locaties die men zich zou kunnen indenken. Het bedrijf wordt tegen

ED]

de woonkern Hoogstraten aangeplakt. woongebied Het wordt onmiddellijk gevolgd door 15 ha serres. Wij verkiezen een andere locatie, bij de dichter autostrade (langs de andere kant van de Pidpavestiging). Dit zal mogelijke hinder voor de woonzone beperken. Bovendien moet men zich nu realiseren dat 1-Toogstraten door het structu U rplan is uitverkozen als enige de in stad Noorderkempen. Dit zal niet onmiddellijk maar in de nabije toekomst aanleiding geven tot een grotere bevolking. Dus meer woningen. De enige zone waar in de nabije toekomst nog woonuitbreiding mogelijk is, en waar het tot een evenwichtige aangroei ten opzichte van het centrum kan, is de westzijde van de Kathelijnestraat. Alle andere uitbreidingsmogelijkheden zijn door de lakse politiek van de huidige meerderheid en door grondspeculatie intussen reeds ingenomen. De gekozen vestigingsplaats bestaat uit gronden van het OCMW en enkele landbouwbedrij ven, o.a. gronden van de schepen van openbare werken. Blijkbaar zijn zij graag bereid te verkopen. Maar voor hen geldt ook de regel dat een goed bestuur eerst moet denken aan het algemeen en dan aan het particulier belang. En is een andere locatie dan ook voor hen niet te verkiezen?" Tot zover het standpunt van Agale v. Hiermee ronden wij voorlopig af. Alles wij ster immers opdat hierover het laatste woord nog niet gezegd is. De milieuvergunning is aangevraagd zodanig dat wij ons binnenkort aan een nieuw onderzoek mogen verwachten.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftech nîeken Showroom

-

)

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 0311314.52.78


Terug naar school Basisonderwijs aantal leerlingen

t.o.v. 1998

89 167 190 219 298

(- 14) (- 4)

121 208

(- 13) (+ 3)

138 313

(- 9) (+ 4)

83 198

(- 12) (- 3)

In Hoogstraten Kleuterschool gemeenteschool Kleuterschool Spijker Lagere school Gemeenteschool Lagere school Spijker Lagere school Seminarie

(+ 2)

In Minderhout Kleuterschool Lagere school

In Meer Kleuterschool Lagere school

In Meerle Kleuterschool Lagere school

In Wortel Kleuterschool Lagere school

41 120

(- 10) (+ 2)

35 36

(- 3)

2256

(- 65)

Proper gewassen, pas van de kapper en helemaal in liet nieuw... maar niet een treurig hart.

In Meersel-Dreef Kleuterschool Lagere school

Totaal basisonderwijs

..iIhI..

Middelbaar onderwijs Klein Seminarie (met l-landelsschool)

955

Spijker (humaniora)

651

Spijker (technische)

1138

VITO

1265

Totaal middelbaar onderwijs

4009

Kwaliteits vloer- en wandtegels

(+ 24) jongens: 647 meisjes: 308 jongens: 51 meisjes: 600 (+ 27) jongens: 480 meisjes: 658 (- 4) jongens: 1221 meisjes: 44

(+ 21)

: Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B 2321 Hoogstraten-Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

Uw volgende MAAND mag u verwachten op 27 oktober. Kopij wordt verwacht op de redactie op woensdag 13 oktober. Met sport- en dorpsnieuws kan u nog terecht op zondag 17 oktober. 11


—.-1

IJcl

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Fiets- en wandelstrook langs de Ulicotenseweg 1-let zal zowat zes of zeven jaar op het verlanglijstje staan van onze dorpsraad, telkens beloofd op de algemene vergadering. Misverstanden alom, gedurende jaren. De schepen van Openbare werken had het jaren achter mekaar Opgeschreven, dacht telkens dat het om een heus fietspad ging dat gevraagd werd en wist steeds te antwoorden dat 'dit voor het gewest geen prioriteit was en het dus niet in hun programma was opgenomen'. Dit jaar bleken ze in Hoogstraten begrepen te hebben dat wij alleen maar vroegen om de berm gelijk te maken zodat achter de bomen kan gewandeld worden of desgewenst gefietst door hen die het op de baan te gevaarlijk vinden. Na de vakantie begonnen de gerneentewerkmannen eraan. De berm werd geschraapt en gelijk gelegd met zeefzand. Indien nodig kon er daarna nog wat dolomiet over gestrooid worden. Het werk schoot flink op en zou normaal gesproken na enkele dagen af geweest zijn, waren daar niet onze goede vrienden van de dienst AWV (het vroegere Bruggen en Wegen). Het stadsbestuur heeft geen vergunning voor de aanleg van een 'fietspad' en dus moet het werk gestaakt worden. Een fietspad kan hier trouwens niet volgens B&W, want dan moet er ook

signalisatie komen, een oversteek aan begin en einde, moet het onderhouden worden, enz. Allemaal argumenten waarom het niet kan. Dat we dat allemaal niet vragen, dat blijkt ook bij deze bureaucraten niet goed door te dringen. 't Is te hopen dat zij op hun beurt geen vijf of zes jaar nodig hebben om te snappen dat alleen gevraagd wordt de berm achter de bomen een beetje toegankelijk te houden. Schepen Aerts, die dat ondertussen wel weet, zal dc zaak op het college brengen, dat zal trachten een vergunning te bekomen om het werk af te maken. Of die gemakkelijk te krijgen valt is nog maar de vraag, want het lijkt wel een heel ingewikkeld dossier. Dat de gemeente (en zijn belastingbetalers) nog maar net vijf miljoen op tafel mochten leggen om de Ulicotenseweg. door B&W behoorlijk verknoeid, in behoorlijk staat te brengen, dat mocht wel. Naar mijn bescheiden mening zou de gemeente er beter aan doen deze weg zo spoedig mogelijk van het gewest over te nemen. Van de gesprekken die het college hiervoor zou voeren de bevoegde minister hebben we niets meer vernomen, evenmin van een mogelijk verhaal van de gemaakte kosten. B & W blijft de lakens uitdelen, dc gemeente volgt wel.

Mobiel bellen Nog geen GSM 7 Dan loop je hopeloos achterop. Dat is de boodschap die we dagelijks meerdere keren door onze strot geduwd krijgen. De diverse operatoren doen er al les aan omje als klant te winnen, een straffe die uit al die aanbiedingen een behoorlijke keus kan maken. Om e gunst annex lucratief abonnement en telefoonverkeer te winnen, moeten ze er natuurlijk voor zorgen dat je overal kan bellen of gebeld worden. Draadloos, geen kabels in dc grond, wel meterhoge antennes tot in alle hoeken van hei land. De ontvangst in deze hoek bleek nog niet optimaal, daarom heeft een van de operatoren (KNP-Orange in dit specifiek geval) het plan opgevat om ook in ons dorp een antennemast neer te poten. Ze lieten hun oog vallen op een stukje gemeentegrond aan het kerkhof, achter de doelen van de schietbaan van de St.Jorisgilde. Momenteel ligt er een aanvraag bij het college om dat lapje grond in bruikleen te krijgen, weliswaar tegen een billijke vergoeding. Gaat hel college hierop in, dan volgt er snel een bouwaanvraag en zullen we gauw een 45 meter hoge mast zien verschijnen.

Virtuele zendmast aan het kerkhof

Woninginrichting .

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Te'efoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en o ergot dijnen - Tapijten en vloerbekleding

UItze gIo/le)/t 11/0(1/eg Ç(eT L uit uh ei ii zicht op de (virtuele) :en/n,ast ton KNP O,oni'

- Siertafeikleden, lopers, enz.

garage '1 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 12

Voer (le goede o,'de, in liet ei Itt ziet liet er nog (1/tijd ZO Uit.


MEERLE We kunnen ons best voorstellen dat niet iedereen daar wild enthousiast zal voor zijn, een ertraaing voor het landschap kunnen we dat moeilijk noemen. De Vlaainse regering heeft al vast gevraagd om ze zoveel mogelijk te beperken, ze te plaatsen op andere hoge gebouwen of torens en nieuwe masten alleen toe te staan als iiieerdere operatoren er tegelijk gebruik van niaken. Op de voor Meerle voorziene zendmast tal dat het geval zijn. Er is plaats voor zes antennes. Ook voor Wortel ligt er een bouwaanvraag voor een zendmast voor. Bovendien er zijn nog altijd veel vragen over de invloed van der gelijke o zendmasten op gezondlicid van omwonenden. Die discussie is zeker nog niet ten einde. In Wallonië heeft de overheid alvast geoordeeld dat deze masten niet in de nabijheid van scholen opgericht worden. l)e mast in Meerle staat er nog niet, er is dus nog tijd voor discussie. We volgen het graag op. Onze kolommen staan open om uw standpunt weer te geven.

11000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

De familie Van Bavel - Hendrickx een eeuw in Meerle Bijna 100 jaar izeleden. op 14 oktober 1900, werd op Schuivenoord Enima J-lendrickx geboren. Het vroegtijdig overlijden van haar moeder maakte dat zij een deel van haar jeugd doorbracht in het weeshuis bij de nonnekens in de Heimeulenstraat. Vanaf haar twaalfde moest zij bij verschillende boeren gaan dienen en van hard en zwaar werk bleef zij reeds als kind niet gespaard. Op het veld werken, de was gaan doen aan de Marck, ... elke dag van's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer. Alleen 's zondags had zij enkele uurtjes vrij, maar voor het koeiinelken moest zij weer terug op de boerderij zijn. Op 29juni 1903 zag, op de Lage Rooy, Adriaan Van Bavel het levenslicht. Ook hij ging al op jonge leeftijd als hoerenknecht in dienst, en na wat omzwervingen kwam hij in Mariaveld bij boer Vermeiren waar ondertussen ook Emrna werkte. 'tWas hier, tijdens het werk van alle dag, dat deze twee jonge mensen oog kregen voor elkaar, en toen zij meenden dat ze elkaar genoeg kenden zijn ze op 1 februari 1928 in het huwelijksbootje gestapt. Al vlug werden er een trits kinderen geboren. Acht jongens en één meisje maakten het gezin voltallig. Adriaan, die jaren werkte als molenaarsknecht, zag de kans om de ouderlijke boerderij over te nemen en dat het hard werken was om zo'n groot gezin te voeden moet zeker niet verteld worden. De kinderen werden groter en de eerste kleinkinderen kwamen weldra spelen op liet erf van vovo en moemoe.

.: •. i.

Von Bntel en

LO,

...

..

.

. ..................

.

11e 1 aas lie hhe mi Einma en Adriaan h ieri an niet lang samen kunnen genieten, want in 1959 overleed Adriaan ten gevolge van een ongeval. Emma stond van af dan voor de moeilijke taak om tijdig de koeien te melken en het geboer rond te krijgen, maar vooral om de niet-getrouwde tieners fatsoenlijk grootte krijgen en in een veilige haven te loodsen. Zij deed dit wonderwel goed en kon nog tot in 1994 genieten van haar kinderen, de aangetrouwden, de 29 kleinkinderen en ook de eerste achierkleinkinderen. Fier op dees klein mannen was ze zeker. Bijna 5 jaar na Emmna's overlijden vonden enkele van haar kleinkinderen dat het tijd werd om de familie nog eens bij elkaar te brengen voor een onvervalst familiefeest waar jong en oud plezier aan zou beleven. Daar Meerle de bakermat is van deze tak van de familie Van Bavel Hendrickx, lag het voor de hand dat het feest hier zou doorgaan. Alle 9 kinderen, 29 kleinkinderen ,57 achterkleinkinderen en al wat daar hijhoort aan aangetrouwden, lieven en vrijers werden uitgenodigd. Honderdeenentwintig mensen schreven zich in. Een aantal dat ver boven de verwachtingen van de organisatoren lag. Aan de nonkels en tantes werd gevraagd een fotocollage te maken die een beeld zou geven van hun eigen kinderen en kleinkinderen. Geen makkelijke opgave, zo bleek al snel, maar het loonde de moeite, want de foto's werden aandachtig bekeken doorjong en oud en zorgden hier en daar voor hilariteit welke de sfeer er al direct inbracht.

.

.

s'oorrinor een bloeiende t'er('/1igin' w0Irva;i de leden iliet stilzitten. 13


MEERLE De aperitief en de gezellige schikking van de tafels kwam deze gemoedelijkheid alleen maar ten goede. Terwijl nonkels, tantes, neven en nichten elkaar opzochten om wat bij te praten, konden de achterneefjes en —nichtjes hun hartjes ophalen aan diverse spelletjes die binnen en buiten waren opgesteld. Omstreeks 17:00 uur was de barbecue op temperatuur en kon er naar hartelust gesmuld worden. Leuk detail hierbij is dat wanneer er iemand terugkwam van het buffet, deze zijn of haar plaats ingenomen zag, of gewoon zélf eens bij iemand anders ging zitten. Toen het eten van de eerste barbecueronde wat gezakt was weerklonk buiten de bel van de ijsboer voor het dessert, dat bij de toen heersende temperatuur niet beter gekozen kon zijn. De arme man heeft zich wel op enkele minuten een kramp moeten scheppen aan de 285 bollen ijscrème in diverse kleuren, want voor de kleinsten kon het niet rap genoeg gaan. Wat later op de avond werd de barbecue weer aangewakkerd en konden diegenen die nog een gaatje hadden nog eens goed opscheppen. Ondertussen werd er zelfs een poging tot dansen ondernomen hoewel de muziek hier niet op voorzien was. Het was zaterdag, de kinderen moesten 's anderendaags niet naar school, het weer was fantastisch en het was een gezellige boel. Het was dan ook ruimschoots over middernacht toen de laatsten naar huis vertrokken.

Kermis!

Met heelder pakken fonkelnieuwe spullen naar huis, waar de frikadellen met krieken wachten. Vovo en moemoe hunne portemonnee zal mogelijk een stuk lichter wegen dan bij het vertrek.

Biljarten (voor en na en om haiftien) Onie elgenste gemeente mag momenteel bogen op een kwalitatieve en snelgroeiende biljartclub. Enkele jaren terug gestart m café "De Volksvriend" in Meerle, versterkt door een andere Meerlese club "Krijt op Tijd" van de "Posthoorn", zijn ze in 1996 verhuisd naar Taverne «Basine" aan de Bredaseweg 43 in Minderhout. Inderdaad, een andere locatie, omdat ze een ruimere accommodatie nodig hadden om te kunnen aansluiten bij de Koninklijke Belgische Biljartbond (K.B.B.B.). Momenteel kunnen ze daar beschikken over 4 biljarts, ni. 2 gewone tafels (2,10 m) en 2 matchtafels (2,84 m). In het seizoen '97-'98 zijn ze gestart in de K.B.B.B. met 1 ploeg 3-band op het klein biljart voor de Beker van het Gewest en speelden meteen kampioen. Ook enkele van de leden speelden individueel op de matchtafel. Het vorige seizoen ('98-' 99) zijn ze dan gestart in het 3-band op het kleine biljart met liefst 3 ploegen en 1 ploeg op de matchtafel. Een succesvol seizoen, want twee van de drie werden kampioen en ook op het grote biljart werden ze laureaat. Het seizoen '99-2000 is zopas van start gegaan en liefst 9 ploegen werden ingeschreven : 3 ploegen 3-band Europabeker, 2 ploegen 3-band Beker van Antwerpen, 3 ploegen 3-band Beker van het Gewest en 1 ploeg bandstoten Beker van het Gewest. Door dit aantal is het bijna dagelijks biljarten geblazen in het lokaal aan de Bredaseweg. De club telt ruim 45 leden op dit

moment, aaronder ook enkele van onze noorderburen. Naast dit alles speelt de club reeds heel watjaren een competitie met 6 clubs uit de nabije omgeving, zowel vrijspel als 3-banden. Deze clubs spelen allen in de "Verbroedering Noorderkempen" Het zijn BC Nut en Vermaak - Wortel, BC Kalm en Krijt - Hoogstraten, BC De Strijdlustige - Hoogstraten, BC Krijt op Tijd - Meer, BC De Vlinders - Rijkevorsel en natuurlijk De Meerlese Biljartclub - Meerle (Minderhout) Een biljartseizoen loopt zowat van begin september tot en met april. Wekelijks is er ook de vaste clubavond op vrijdag, zodat al leden zich met elkaar kunnen meten voor de wedstrijden van het clubkampioenschap in de verschillende disciplines. Wees gerust, ook in de biljartsport is oefenen een noodzaak wil men hogerop. Alle biljartliefhebbers zijn bij deze dan ook uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in Taverne "Basine", het thuisfront van de "Meerlese Biljartclub". Wie echte kunstenaars op het groene laken aan het werk wil zien, moet zeker dit weekeinde naar Taverne Basine komen. Op 1, 2 en 3 oktober worden er nationale wedstrijden "artistiek biljarten" gespeeld, met de beste Belgische spelers aan de tafel. Vrijdag wordt er 's avonds gespeeld, op zaterdag en zondag in de namiddag. (Piet De Bie)

IM WONINGBOUW

RAATS MARCELbvba BVBA

Algemene Bouwonderneming

03/315.87.14 KREKELSTRAAT 4 — 2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE

Fazantenstraat 5 2340 BEERSE Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

14

19a


MEERLE

Naar Den Rooy met het oudercomité

Missiefeest

\Vat goed gaat 11Oct JC bi ijven (1Oct] liet 011(1e!Comité van onze school nodigt alle Mecrlenaar op haar 'Gezinsdag' op zondag 17 oktober. Tussen 13 en 14 uur kan je vertrekken aan de parochiezaal en speciaal voor deze gelegenheid mag je mee naar het mooie domein "Den Rooy". Wil wil kan vanaf de parochiezaal mee met de huifkar. Kwestie van al in de juiste stemming te komen. In Den Rooy wacht ons ditmaal immers de circusdirecteur en ook paarden zijn thuis in het circus. De directeur wil graag van alle kinderen een echte circusartiest maken en zijn helpers staan overal in het bos klaar om je alle trukken te leren. Na de wandeling en de circusattracties staat in de parochiezaal alles klaar voor een fijne namiddag. Pannenkoeken en drankjes. De jeugd kan uit de bol bij de kinderdisco, de ouders of andere ouderen kunnen van mekaars gezelschap genieten.

Veel eters voor een heerlijke brunch. Koks en obers waren er paraat voor

Fanfarenieuws Oktober, traditioneel een drukke maand voor onze plaatselijke fanfare. Ze hebben heel wat op het programma staan waar ze alle Meerlenaars voor uitnodigen. Op zaterdagavond 2 oktober spelen ze de door de trouwe aanhangers zeer gekende BINGO. De fanfare zorgt voor mooie prijzen, ambiance wordt zeker door de spelers geleverd. Vanaf 19.30 uur in de parochiezaal.

i

Op zondag 10 oktober geeft de fanfare zijn jaarlijks Aperitiefconcert in de parochiezaal.

Mooie en romantische deuntjes zorgen ervoor dat je op een zeer aangename manier aan je zondag kan beginnen, de lekkere aperitiefjes zullen de sfeer nog optimaliseren. De dirigent neemt om 11 uur stipt zijn dirigeerstok ter hand. Aangezien je van aperitief wel eens honger pleegt te krijgen is ook daaraan gedacht. De broodjes staan klaar, je hoeft ze alleen nog op te eten. Kaarten zijn te bekomen bij de muzikanten aan 100 Fr. of aan 150 fr. op de dag van het concert aan de inkom.

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN?

B ij

KBC Bank & Verzekering staat een cliëntvriendel.ijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel., Hoogstraten, Meerle en Minderhout.

KBC BANK & VERZtKERING VERENIGT Dl KREDIETBANK, ABB-VERZEKERJNGtN EN CERA BANK.

KB C •We hebben het TI.i.x.iiu. Bank & Verzekering 15


EM99j'

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

Het gildenleven floreert goed dezer dagen. Zowel de Sint-Ambrosius gilde als de SintJoris gilde hielden hun open deur. Het is ook weer kermistijd. Nu de oogst binnen is kan er gefeest worden. Alhoewel het oogsten dezer dagen wel wat anders verloopt als vroeger, er wordt nu eigenlijk altijd geoogst. Het is goed eens een keerde riemen af te leggen. In Meer draait de kermis goed en dat zal ook dit jaar niet nunder zijn.

Open deur bij de Sint-Ambrosiusgilde

Een spiksplinternieuw lokaal in de Frankenberg. Dat moest gevierd worden. De St.Ambrosius gilde pakte uit niet een opendeur-weekend met officiële opening en bezichtiging van het lokaal en de schietkelder. De kostbare bezittingen van de vereniging werden getoond. Reden genoeg voor de leden om eens te poseren voor een foto, trots geflankeerd door hoofdrnan Jan Jansen en koning Frans van de Locht. De schutters en dansers van de SintAmhrosiusgilde leefden reeds wekenlang in een feestroes en eindelijk ging het nieuwe lokaal open. Na meer dan twee jaar graven, metselen, timmeren, voegen en vloeren, schilderen, enz... zijn het bestuur en de leden van de schuttersgilde blij en fier met hun nieuw gildenlokaal aan de Meerleseweg. Jarenlang stopten de meeste leden gans hun Vrije tijd (en geld!) in de nieuwbouw van hun gildenkamer. Het einde van de werken moest natuurlijk gevierd worden en dat doet de vereniging niet alleen.

Op 11 september werd het lokaal officieel geopend door de burgemeester en ingewijd door de pastoor. De zondag daarop was het opendeur. Nu deze festiviteiten achter de rug zijn staan het bestuur en leden nog altijd open voor geïnteresseerden voor de vereniging. Misschien waagt u ook de stap en kunt u eens voelen wat een gilde eigenlijk betekent en wat het inhoudt lid te zijn van een club met eeuwenoude tradities.

40-jarigen vieren feest Op 23 oktober zullen dc 40-jarigen van Meer feest vieren. Het is de eerste keer dat de mannen en vrouwen die in 1959 het levenslicht zagen een feestje onder de leeftijdsgenoten organiseren. Zij bezorgden ondertussen iedereen een uitnodiging tot inschrijving voor het feest. Het belooft er interessant te worden. Toch willen de organisatoren er nog op wijzen dat tot een week voor datum nog kan ingeschreven worden. Wie dat snel doet, kan nog in aanmerking komen voor een kopij van het 40jarigen boekje. Alle 40-jarigen, ook diegenen die niet in Meer school gelopen hebben, zijn welkom. Meer inlichtingen bel: 3159040, 3150025, 3159021, 3158447.

Fr1

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 I-IOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/31590 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie aa

Opendeurciag bij de Sint-Jorisgilde 22 augustus, een siralende zomerdag. De SintJorisgilde viert feest samen met dc plaatselijke bevolking. Een stukje Donckstraat ter hoogte van het lokaal is verkcersvrij gemaakt. Twee partytenten en een springkasteel nodigen jong en oud uit voor een kijkje bij de jubilerende gilde. Alles ougi frcstclijk uitnodigend. Dit kan niet mislukken. De siat tis feestelijk. Dc gilde, begeleid door de hrasshand Sint-Rosalia met drumband, trekt in een kleurrijke optocht door het dorp. De korte, off1iile oj.ieuiug duui dc hoofdman en de bur geiiieester is hct starschi.n voo1 een gLLlI1ge, actieve gildennamiddag. De kinderen amuseren zich rot. Ze laten zich schminken als lieve feeën of onitoveren tot gevaarlijk ogende tijgertjes. Er is keuze. Het springkasteel is hun speelterrein bil uitstek. Bij het binnenleveren van hun tekening ontvangen se een snoepjc. Voor de winnaars van de kleurwedstrijd zijn er prachtige prijzen in natura. De gilde is een kindvriendelijke organisatie. Drie jeugdploegen: 1213- en 14-jarigen strijden verbeten om de hoogste eer met de kruisboog op zes meter. De nipte winnaars zijn: Jelle Willebrords, Dave Strijbos en Sander Herijgeres. Toekomstig talent! Ze ontvangen elk een mandje snoep. Veertien drietallen van volwassenen en verenigingen willen ook weten wie de beste is. De ploeg van de Zandfluiter met Maria van Aperen, Francois Janssens en Jan Van de Broeck blijkt sterker dan alle andere. Voor hen is er een korf gildenbier. Een aantal moedigen probeert het ook met de boog op 61 meter. Een roos wordt beloond met een gratis drankje. De tentoonstelling, klein maar fijn, trekt de aandacht van enkele zeer geïnteresseerden. Tussendoor brengt de dansgroep pareltjes van dansen uit de periode dat de Kempen nog een eigen danscultuur had. De vendelier laat zijn vendel sierlijk vliegen. De roffelaar roert zijn trom. Het rijke gildenleven in al zijn aspecten, komt schitterend tot uiting Maar de inwendige mens wil ook wat. Vijf karwielen van broden en vier kilo rauwe ham blijken nauwelijks voldoende om de grollende magen van de talrijke bezoekers het zwijgen op te leggen. Al bij al een zeer positieve balans: ongeveer 250 bezoekers, ruim 50 schutters en veel geïnteresseerden voor het gildenleven. Spontaan bieden enkelen zich aan als kandidaat schutter of danser. Maar ... misschien hebben we voor u onvoldoende tijd genomen of moest u nog even verzinnen alvorens een beslissing te nemen. Geen nood. Wenst u bijkomende informatie over de gilde? Neem dan contact met koning Jan Rombouts, tel. 315 04 93, hoofdman Jef van Opstal. tel 315 7302 of om het even welk gildenlid. De gilde zal u met open armen ontvangen. In oktober starten zowel de oefenavonden voor schutters als voor dansers. Een ideale periode om nu aan te sluiten. Doen!


MEER

Ziekenzorg zet Raf Jansen in cle bloemetjes

Kermisprogramma Na de oogst volvt de ontspannino. Kermis dus. We keken hier en daar even rond en stelden voor o een kermisprogramma samen. Het hoeft niet gezegd dat tijdens de kernasweek, zowel in de voor- en nakermis de cafés zonder uitzondering open zijn tot in de late uurtjes. Een beetje afgelegen ditjaar, pakkenjongeren van het Hoekske uit met een grote tent, op de parking bij het oud voetbalveld van KFC Meer. Ook de Chiro voorziet met de nakermis een tent. De Mussenakker zorgt, ook al gewoontegetrouw, voor een goed optreden en een Vrij podium. Het echte familialc gedeelte van de kermis vindt op zondagmiddag plaats. Dan is het verzamelen geblazen aan moeders tafel om van het rijkgevulde kerimsdiner te genieten. De foor is daarna, zondagnainiddag, en de eerste weekdagen van de partij. Voor de derde keer nemen KWB, Chiro en het oudercomité het initiatief en organiseren op woensdagnamiddag de kermisspelen voor kinderen. Volgende interessante activiteiten kwamen we alvast te weten. Dat deze kermisgids de kermisgangers mag helpen als een leidraad doorheen het kermisgebeuren:

Vrijdag 1110 Elke tweede zondag van seprenzberorganiseert de plaatselijke ziekenzorç afdeling haar Rosaliadag. Het is dan ook landelijke ziekendag. Doelgroep zijii alle mensen met een handicap, mensen die ziek zijn of bejaarden die niet meer zo goed kunnen. Onder het thema: "Het tij kan keren" werd eerst een mis opgedragen en daarna volgde een dag vol animarie. Een dag om nooit te vergeten want mensen die eenmaal deelgenomen hebben, komen het volgend jaar weer. Zo leert de en'aring. Als bijzonder verdienstelijk bestuurslid werd Raffansen, nu erevoorzitter, mde bloemet jes gezet. Hij ontving een dekoratie van het bisdom en een oorkonde. Raf en vrouw Jeanne waren danig gelukkig met het gebrachte eerbetoon. Ere wie ere toekomt.

Inzet van Meerkermis voor diegenen die niet vroeg genoeg kunnen beginnen.

Zaterdag 2110 19.00 Fakkeltocht van de fanfare, inzet van de kennis. Vertrek aan zaal Voor Kunst en Volk 20.00 "Rockabily" optreden in de Mussenakker met Running Wild 21.00 Dansavond in zaal Victoria met orkest New Switch 21.00 Lou Jonkers Band in de Eiken 21.00 M.T. Boules Crunch, cover in 't Stamineke 21.00 tent aan het oud voetbalveld van KFC Meer met DJ

Zondag 3110 12.00 uur kermiseten in de familie Foor vanaf 2 uur tot laat in de avond Uitgaan in elk café 21.00 SWIZZLE live on stage in 't Fortuin 2 1.00 tent aan het oud voethalveld van KFC Meer met DJ Stoffels

Maandag 4110 13.00: Volksspelen in café Victoria 15.30: Volksspelen in 't Fortuin 19.30: Rikken en Jokken in Victoria. Uiterlijke inschrijving tot 19.30 21.00: Nonkel Ney in 't Fortuin 2 1.00: D.J. Mark in 't Stamineke

Dinsdag 5/10 13.00 Volksspelen in 't Schuttershof 15.30 Volksspelen in De Paerdekop 21:00 The Flinstones in 't Fortuin, Een zangeres als Special Guest 21.00 Stay Tuned rock and cover uit MeerselDreef in 't Stamineke

Woensdag 6110 13.30 tot 16.00 uur Volksspelen voor de kinderen

Zaterdag 9/10 20.00 Vrij podium in de Mussenakker met UPC, PYGP, RED FOIL, WHYPOAL 13.30 fanfare blaast Meerkermis af. 20.00 Chiro-nakermis: disco palladiurn in de tent aan 't klooster 21.00 L. Sjorrow cover uit Nl. in 't Stansineke

Zondag 10/10 13.30 Volksspelen int Stamineke 15.00 Volksspelen in café de Eiken 16.30 Volksspelen in t' Hoekske 19.30: Rikken en Jokken in Victoria. Uiterlijke inschrijving tot 19.30 21:00 Ally & the Gators in 't Fortuin

Boerenmarkt beëindigt een succesvol seizoen

C ER EM 0 N IE WAG ENS

DE DIEPT BVBA

DiAptn 2 2330 Mcrkspla3 Tel. 014163.32.73

-

GSM 0476167.70.41

Voor huwelijken, gouden bruiloften en alle mogelijke gelegen heden verhuren wij uit eigen stal verschillende Mercedes cabriolets uit de jaren dertig en vijftig.

QO

Zwarte volgwagens Mercedes E klasse, nieuwste modellen Reeds meer dan 20 jaar ervaring Ceremoniemeester enz.

Breng ons vrijblijvend een bezoekje na telefonische afspraak Als u een oldtimer wilt kopen, kan u ook steeds bij ons terecht.

17


MEER

Andere bewegwijzering transportzone nog niet voor morgen

Gepensioneerden vieren feest

Heeft u al eens een verloren gereden vrachtwagen op de Meerseweg of in Meerdorp de weg moeten wijzen naar de Amsterdamstraat of de Seoulstraat in gebroken Engels of Duits? Je mag al van geluk spreken als de chauffeur een paar woordjes in deze taal kent. Want vaak zijn het Tsjechen of andere Oostblokkers die alleen Russisch of Pools of dergelijke taal machtig zijn. Zij schuiven steevast een vrachthrief onder je neus met de hoop dat de Merenaar dan de juiste richting zal aanwijzen. Vertwijfeld zoek je naai het adres. Als een Merenaar nog niet eens weet waar de Amsterdamstraat is of de Seoulstraat, hoe kan deze chauffeur dat dan weten?

Iets jonger dan in de buuren,eenien, maar toch ook al . jaar, Iv aal de j'iaai Meerse afdeling lande KBG. Onder aanwezigheid van verhond.svoorzitier Door van Hout en gewestvoorzitter Herman Vermeers werden aan enkele zeer verdienstelijke leden de nodige KBG eretekens uitgereikt. Een zilvemen medaille voor Tuur Eelen. Hij was 8 jaar voorzitter en was voordien ook actief als eerste secretaris. Tuur krijgt ook de titel van erevoorzitter en wordt opgevolgd als voorzitter door Louis Tilburgs. Als medevoorzitter ontving Jef Faes eveneens zilver. Ook zilver was er voor secretaresse Julia Rommens. Ooit was ze als bejaardenhelpster nog rnede-stichtster van de KBG. Pastoor van Dijck ontving eveneens zilver als proost. Ooit loste hij pater De Deugd af in 1985. Anna Jansen ontving voor 8 jaar penningmeesteres ook zilver. Er werden ook bronzen medailles uitgedeeld aan de wijkmeesteressen Mit Adriaensen, Marie Verhoeven en tvijkmeester A Ifons Deicroix.

Jonge gasten op Akkerpop

De oorzaak van deze vrachtwagenellende is echter heel simpel. Diegene die ooit het straatnamensysteem in de transportzone heeft uitgevonden heeft een grote flater begaan. Het bordje TRANSPORTZONE vind je weliswaar wel als wegwijzer op de snelweg. Op de vrachtbrief staat echter steevast de puntje-puntje straat in "Meer". En de afrit "Meer" kiezen de vrachtwagenchauffeurs dan ook. Want dat is het enige houvast dat ze hebben. En de Merenaren zijn deze zoekende vrachtwagens al lang beu. Zij zorgen al jaren voor overlast en proberen te keren op dc meest onmogelijke plaatsen, meestal met de nodige vernielingen tot gevolg. De dorpsraad heeft reeds meerdere malen gevraagd aan de belangenvereniging van de bedrijven in de transportzone om op hun briefpapier de naam TRANSPORTZONE op te nemen. Dat is simpel en zou veel ellende sparen. Maar deze vraag lijkt niet tot de bedrijven in de transportzone door te dingen. Ook niet bij de overheid want onlangs ontving de dorpsraad weer een lijstje met nieuwe straatnamen, de ene al exotischer dan de andere. Het antwoord is duidelijk. Stop met deze idiote benaming en laat de bedrijven in de transportzone liggen zoals hij op de E-19 bewegwijzerd is. Dc vrachtwagenchauffeurs, de transportzone en ons dorpje zullen er wel bij varen.

Mammoet volleybaltornooi van de KWB Ook dit jaar organiseerde de KWB weer haar volleybaltornooi op het "oude voetbalveld". Het was reeds de 16 de keer op rij. Zij konden zich verheugen overeen goede opkomst van 24 ploegen. Op het einde van de dag kon volgende rangschikking opgemaakt worden:

Dit jaar zat het weer mee op Akkerpop. De formule met veel kansen voor jong en nieuw talent doet het nog steeds goed. 0p het podium de groep uit Wortel: geeft hem van katoen en bekoort het publiek.

De Hoogstraatse Maand 18

r ii

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Voor de recreatieve ploegen: 1 Cobbelstones, 2 Olvoc-Olen, 3 Oink, 4 Mussenak.ker, 5 Alea lacta Est, 6 Tooghangers, 7 Familie Rombouts, 8 RVC Dames Rijsbergen, 9 Toost, 10 De Volksvriend,llSpurtjes, 12FamilieDeBruijn, 13 Indaver, 14 KWB Meerle 1, 15 Aspi's Chiro Meer, 16 Lollig, 17 KWB Meerle. Voor de gevorderde ploegen: 1 't Beerke, 2 Overvoc, 3 KWB Meer, 5 KWB Wiekevorst, 6 De Ster, 7 RVC Heren Rij sbergen.


MEER

Vier op een rij.., en nog meer!

Valencia vierde feest

Terug naar school

/ ()CJ) RL1Jw Valencia kon terugblikken op een geslaagd feest. Over de drie dagen dat def eesten duurden, bezochten zowat 3000 bezoekers de feesttent. Ze zagen er talrijke artiesten uit BelgiĂŤ en Nederland die hun songs ten beste gaven. Onder hen Jo Vallv en Bart Kaell. Eens te meer bleek dat het Nederlandse lied nog razend populair is. Op foto: organisator Staf Laurijssen heeft een onderonsje op het grote podium en wordt door Bart Kaell bedankt voor de organisatie.

kIciiie,'.sanic,p

1)?(t IU'T

nieini c

Karel Hofkens ; beginnen aan een

Iii(1Iii VChQ(2IJ(1iJ1.

Vijver snakt naar zuurstof

ZOEKERTJE Te koop: Artis-Historia - 4.000 punten voor 1.000 fr. en 10.000 punten voor 2.000 fr. Tel. 03/3 12.17.35.

Bij stilstaand water kan in lange periodes van droogte de zuurstof op geraken. De brandweer stak een handje toe en spoot op deze manier weer zuurstof in de vijver van Donkakker. Het leven in en om de vijver kon letterlijk weer op adem komen. 19


4Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Teilfax: 314.55.04.

-

De fanfare werft aan ()nie l anfare V or Eer en l)eud van MeerselDreef. Galderen Strijheek, start in oktober weer met een nieuwe reeks lessen voor muzikanten. Als je van muziek houdt en graag muzieknoten wilt leren lezen, om zodoende een instrument te kunnen bespelen, dan is dc fanfare misschien wel een hobby voorjouw. Buiten samen muziek maken, ben je erbij als er iets te doen is op Meersel-Dreef ,Galder en Strijhcek. Het leren trommelen / drummen, of het bespelen van een blaasinstrument is echt niet zo moeilijk, het is vooral een kwestie van oefenen en doorzetten. Het is en blijft een mooie hobby waar je veel plezier aan kunt beleven.

Activiteiten De fanfare "Voor Eer en Deugd" werd opgericht in 1904. Over 5 jaar wordt het honderdjarig bestaan van de vereniging gevierd. Een feest waarbij de fanfare de dorpsgcmeenschappen Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek wil bij betrekken. Onze fanfare bestaat momenteel uit een 40 - tal muzikanten, waarbij ze nog een aantal nieuwe jeugdleden kunnen gebruiken. Tal van feestelijke activiteiten worden door de fanfare opgeluisterd of georganiseerd. Hierbij denken we aan de hingoavond, dauwtrappen, kermisinzet, intocht van Sinterklaas, serenades

It

bij juhilea, gouden bruiloften. enz. Daarnaast geeft de fanfare regelmatig concerten in de regio. Voor hun jeugdleden organiseren ze ieder jaar een uitstapje (tropisch zwembad / Bobbejaanland) en voor alle leden is er het jaarlijks terugkerende teerfeest in november.

Enkele praktische zaken De lessen voor muzikant fanfare worden gegeven op maandag en donderdag van 19u15 tot 1 9u45. De kinderen beginnen met notenleer van oktober tot Pasen. Dan pas kiezen ze een instrument (wat ter beschikking wordt gesteld door de fanfare) en na een jaar spelen ze samen in ons Jeugdorkest. Instrumenten die ze kunnen k,iezen zijn: alle koperblazers zoals; trompet, bugel, hoorn, tuba, trombone of sax. En de slagwerkinstrumenten, drums, melodisch slagwerk, pauken en klein percussie. De lessen kosten 3.000 Bfr. of fi. 165,— per jaar en duren 2 jaar. De lessen gaan door in zaal "De Zevenster" (naast de kerk) te Meersel-Dreef en worden gegeven door Dhr. Michael Biugham, hij is een professioneel muzikant / leraar.

lisaties), tevens bezit hij alle pedagogische diploma's, zodat het muzikaal niveau van de fanfare, na een gedegen opleiding ook goed blijft. Mocht U nog vragen of twijfels hebben, bel dan gerust of neem contact op meteen (hestuurs)lid uit uw buurt. U kunt ook eens komen kijken: op donderdag 30 september en donderdag 7 oktober hebben we open repetities. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur, in zaal "De Zevenster" te Meersel-Dreef. De minimumleeftijd is 10 jaar, maar ook ouderen zijn van harte welkom. Met name voor grotere koperinstrumenten lukt het nog best op wat oudere leeftijd een instrument te leren spelen en ook orkestslagwerk is uiterst belangrijk. Misschien heeft U in het verleden ooit ccii instrument bespeeld? Dan is het nu de gelegenheid Uw oude hobby weer op te pakken. Voor meer infor'natie kunt U terecht bij een van de volgende personen: • Bert Damnen (penningmeester), St. Annastraat 8, Meersel-Dreef, Tel.: 3157263. • Marlène Roelancl.s (secretaresse), Diunt 2, Breda, Tel.: 0032 76-5961806.

Zoals U ziet is de fanfare een nieuwe weg ingeslagen wat betreft opleiding. We hebben sinds juni ook een nieuwe dirigent, Dhr. Hans Aernouts, deze is professioneel muzikant en heeft alle diploma's (conservatorium en specia-

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

/.,. ..L

r

*i4 4,vja>l K** YL,

20

bvba


GOUD IN MEERSEL-DREEF Een leven van school en muziek Naast lagere school 't Dreetke staat een huis, dat vorige maand veel bekijks had door de versieringen en de lange rij•• " boonikes met rozekes" tot aan de kerk. Jos en May Verboven - Van De Hevning waren op dinsdag 17 augustus 50-jaar getrouwd, wat ze niet Meersel-D reef vierden op zaterdag 21 augustus Jos Verboven werd geboren op 3 oktober 1922, drie weken voordat zijn ouders Jaak Verhoven en Celine De Beuckelaer naar de Dreef verhuisden. Vader Jaak was er juist aangesteld als schoolhoofd van de gemeentelijke lagere jongensschool. Ze verhuisden naar het schoohneestershuis naast de oude jongensschool tegenover "Stad Lourdes". Het gebouw waarvoor momenteel de Meersel-Dreefse gemeenschap ijverig een bestemming aan 't zoeken is. Jos was de oudste zoon, na hem kwamen er nog twee broers en een zuster. Mariette, Cyriel en Herman. Jos volgde de lagere school op Dreef om daarna in Turnhout de moderne te volgen om te eindigen in de normaalschool van Mecheten. Jos werd na enkele omzwervingen in de omliggende gemeentes, aangesteld als onderwijzer te Meersel-Dreef. May Van De Heyning werd geboren op 15 februari 1925 in Meerle. Als dochter van Adriaan Van De Heyning en Bertha Weyns. Zus van Charel, Tuur, Ward en Hermine. Thuis hadden ze een beenhouwerij en een café-feestzaal. Het was dan ook niet meer dan logisch dat ze mee ingeschakeld werd om te helpen. Iets wat je ook vaker hoort van mensen uit die tijd, is dat ze actief lid waren van het Rode Kruis en cursussen volgden als ambulancierster. Zo werd May in de oorlog opgeroepen om in het Klein Seminarie van l-loogstraten gewonden te komen verzorgen, slachtoffers van de V-bommen. Jos was al jonge gast een hartstochtelijke voetballer, na zijn studies in Mechelen sloot hij zich aan bij F.C.-Meerle. Meersel-Dreef heeft buiten een korte periode tijdens de tweede oorlog geen eigen voetbalploeg gehad, zodat de jeugd naar Meerle trok om te voetballen. Daar werd hij bevriend met Tuur Van De Heyning, broer van May en kwam hij wel eens in café De Bombardon. Zo liet hij een oogje vallen op May en van het één kwam het ander. Na een verloving van vierjaar zijn Jos en May getrouwd op 17 augustus in het gemeentehuis en de kerk van Meerle. Het feest ging natuurlijk door bij May thuis in de eigen feestzaal. Na hun huwelijk kwamen ze op Dreef wonen in het huis van Dré Verheyen, waar nu Frans Rovers woont. Na een jaar wou de zoon van Dré zelf zijn intrek nemen in het huis en moesten May en Jos verhuizen. Zij trokken daarop in hij de Verbovens thuis. Toen moeder Van De Heyning ziek werd en in het ziekenhuis terecht kwam, verhuisden Jos en May naar de Bomhardon in Meerle. Nadat moeder Bertha kwam te overlijden, nam May de taken in het huishouden over en verzorgde zij haar vader, broers en zuster. Ze bleven daar zevenjaar wonen. Ondertussen werd de nieuwe lagere jongensschool op

de Dreef gebouwd en lieten Jos en May hun huidige huis bouwen op de hoek van de school, waar ze in 1956 introkken. Terug op de Dreef kon Jos weer volledig opgaan in zijn andere grote hobby: dc fanfare. Ondertussen waren er twee kinderen geboren, zoon Jack in '52 en dochter Bertie in '55. Ook had de broer van May, Ward het ouderlijk café en de beenhouwerij overgenomen. May bleef tot in 1992, tot ze begon te sukkelen met haar gezondheid, daar koken bij feesten en partijen. Na zijn op pensioen stelling ging Jos daarbij ook een handje toesteken. Als hij er niet bij was, vroeg men al lachend aan May of het alwasmachientje er niet bij was.

Het sociale leven Als schootmeester werd verondersteld dat je je ook zou inzetten voor de dorpsgemeenschap. Van zijn vader erfde Jos het secretariaat van de Veehond. Deze bond had als doel gezamenlijk een goede stier te kopen en die tegen vergoeding te stallen hij één van de leden. De landbouwers konden dan mits een vergoeding, hun koeien laten dekken door de stier van de Veebond. Regelmatig werd er dan een andere stier gekocht, zodat men verzekerd was van nieuw bloed. En natuurlijk kon men gezamenlijk meer geld spenderen aan een stier van goede afkomst. Verder was Jos vele jaren secretaris-penningmeester van het feestcomité te Meersel-Dreef. Een comité dat zich bezig hield en houdt met het organiseren van allerlei feestelijkheden zoals jubitea, gouden huwelijken, plechtigheden in verband met het klooster enz. Denken we bijvoorbeeld aan de feestelijkheden rond het 300jarig bestaan van het klooster en dc I00 verjaardag van Mieke Van Gils in 1987. Het feestcomité coördineert de feestelijkheden en zet de verschillende gehuurten aan het werk. Verder was Jos nog lid van de burgerlijke bescherming en vrijwillige brandweerman bij Voorpost Meerle.

Iets wat hij bijna 30-jaar zou blijven. In de beginjaren betekende dat, dat je als voorzitteronderwijzer, ook het schrijfwerk op je schouders nam. Het waren plezierige jaren maar ook jaren met veel moeilijkheden om de fanfare in het spoor te houden. Tijdens de zeventiger jaren, kregen de mensen zoveel mogelijkheden om zich te ontspannen, dat men het traditionele fanfareweretdje wat links liet liggen. De jeugd verdween sneller dan ze erbij kwam. Begin jaren 80 scheelde het dan ook maar een haar of de fanfare kon zich niet meer handhaven, wegens te weinig leden. In een laatste poging om de fanfare te redden werden de activiteiten stop gezet en startte men met een ultierne ledenwerving. Dankzij de hulp van de oude getrouwe bestuursleden: Jaak Snijders, Frans Jacobs, Christ Van Dun, Adriaan Van Dongen en Jan Van Dun, slaagden men erin om met een nieuwe dirigent Jaak Jansen het tij te doen keren en langzaamaan weer een normale bezetting op te bouwen. Toch was het geen sinecure om de fanfare draaiende te houden. Ook May leefde mee met haar echtgenoot, als steunpilaar wist ze haar man te motiveren om vol te houden wanneer het moeilijk werd. Om zelfs als het nodig was links of rechts wat goede raad te geven om de vereniging in het rechte spoor te houden. Toen May in 1992 met haar gezondheid begon te sukkelen, kon Jos moeilijker van huis weg. Met spijt in het hart nam hij met een emotionele toespraak op dejaarvergadering van 11 januari 1996 ontslag als voorzitter. Ondertussen bleef hij wel, maar dan meerop de achtergrond het wel en wee van de fanfare volgen.

De Gouden Bruiloft in het verschiet Zoals ik al schreef begon May met haar gezondheid te sukkelen. En als je begint te sukkelen blij fje sukkelen. Zo verbrijzelde ze haar bovenarm, wat meer dan twee jaren voor problemen zou zorgen en haar moeilijk te been maakte. Tot slot van ramp overleed vorigjaar plotseling hun dochter Bertie. Dit was er teveel aan. Maar met de gouden bruiloft in het verschiet kregen ze

De fanfare Vader Jaak Verboven was vele jaren de bezielende kracht achter de Meersel-Dreefse fanfare 'Voor Eer en Deugd". Het kon dan ook niet anders of Jos werd aangestoken door de microbe. Als kleine benget liep hij met vader mee naar de repetities om later zelf klarinet te leren en zo opgenomen te worden in de rangen van de fanfare. Omdat een klarinet eigenlijk niet thuis hoort in een fanfare, schakelde hij later over op saxofoon sopraan om via sax-alto tenslotte hij een sax-tenor terecht te komen. Na het overlijden van zijn vader Jaak in 1967, volgde hij zijn vader op als voorzitter van de fanfare.

1

Vait haar trouwfoto herinnert May :ich nog de vele mooie bloemen bij de jbtograaf Waaronder verschillende ruikers gladiolen. 21


~ ijjfig jaar bij e/kaar, liet iloog iooibi, samen mogen meemaken. '

iliaal' toch

toch weer wat moed bij elkaar geraapt om er iets van te maken. Tenslotte ben je maar éénmaal in je leven 50-jaar getrouwd. Amper twee weken voor hun gouden bruiloft kwam May weer ten val en brak ze haar heup. Het leek of de duivel ermee speelde. Maar met veel wilskracht wist May zich sterk te maken en te houden om toch die dag present te zijn.

zij/t

Jos cii May daiiJbciar dat ze

dit

fanfare op kop, gevolgd door het gouden paar in een met linten versierde wagen met de bloemenkinderen er rond en de mensen van het gebuurt, trok men stoetsgewijs naar de kerk. De fanfare en het Mariazangkoor luisterden de viering op. Aan het einde van de viering sprak de voorzitter van de fanfare een dankwoord namens de vereniging voor de vele jaren van inzet voor de fanfare. Vervolgens was het de beurt aan de mensen van Meersel-Dreef om op de receptie hun sympathie te betuigen met May en Jos. Velen van dc Dreveniers zaten bij hem in de klas en hebben wel één of andere goede herinnering aan die tijd. In haar feestrede belichtte Thérèse Coppens, voorzitster van het feestcomité Jos zijn inzet voor de school en de Meersel-Dreef dorpsgemeenschap en de vele verenigingen waartoe Jos en May hun steentje hebben bijgedragen. Ook onze burgemeester bedankte J05 en May namens het gemeentebcstuur voor hun inzet. Al deze blijken van sympathie deden het gouden paar zichtbaar veet deugd. De dag wei d vervolgens afgesloten met een feestmaal in restaurant de Douanier op Strijbeek. Toen ik de dag daarna even dc bloemen ging afzetten, kwam ik terecht bij twee gelukkige, dankbare mensen. Bedankt pater Luc, bedankt gebuurt, feestcomité, Mariazangkoor en fanfare en iedereen die zijn steentje bijdroeg tot het welslagen van deze feestelijke dag.

De grote dag Het feestcomité en de mensen van het gebuurt het Moleneinde hadden hun best gedaan om zowel de kerk, het huis van het gouden paar als de weg naar de kerk te versieren. Om half twee vertrok de fanfare van de kerk naar het Moleneinde om de feestelingen op te halen. Met de

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 031314.55.04

E?F7FY r=c»-rccnAFJE UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S.fihinen 1 UUR SERV1GE

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

-

Vrijheid 126 Hoogstraten TeL: 03/314.13.13 Lindenlaan 14 Beerse TeL: 014161.35.37 22

verantw. ultg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Adverteren: 4.4 9.11


Nieuws van en over Minderhout is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 314.55.04.

Vierde dorpsquiz Zateidaiz Y oktober ial een pijnli j ke dag oorden voor de Minderhoutse hol lehozen. Zij gaan door hun vereniging het podium opgestuurd worden voor de vierde onvervalste dorpsquiz. Het vuur wordt hen aan de schenen gelegd door presentators Jacqueline Van den Heuvel en Gerard De Backer. De eerste ronde wordt een kluif voor millenniumspecialisten met uitsluitend vragen over de 20ste eeuw. Maar met een redelijk onbeschadigd geheugen van eigen jeugdherinneringen komt men ook al ver. Sportievelingen komen aan de aftrap in de tweede ronde en voor wie hier in de streek redelijk bekend is vallen er punten te rapen in de derde ronde. De huis-, tuin- en keukenpieten tappen uit het vierde vaatje. De muziek- en fiimfanaten moeten zo lang mogelijk nuchter blijven. Intussen wordt de spanning extra aangescherpt door een nieuwe, moeilijk te ontwarren rode draad, maar in de finaleronde zal het hek pas echt van de dam gaan. Hoe dan ook, voor de kandidaat-winnaars zal het bloed, zweet en tranen kosten om de wisseltrofee in dc wacht te slepen. 1-let wordt vooral uitkijken naar nieuwkomer de Marcklopers. Zij willen het podium

bestijgen met de snelste benen. Hebben zij ook de snelste hersens? Kom en zie op zaterdag 9 oktober om 20.00 uur in de parochiezaal. Alle Minderhoutse verenigingen hopen op een stevig deelnemersveld en een schare onblusbare supporters.

314.41.26 314.55.04

314.49.11 -/Ji

Ibbeltje Ibbel is een meisje met een doodgewone pa. Ze heeft ook nog twee poezen, die spreken niet haar ma'. Dit zijn de eerste verzen van het KSJkamplied. Wie wil weten wat zij allemaal hebben ervaren van 3 tot 10 augustus in de Ardennen, kan dit lezen in het Kampboekje '99. Is het een teken van onze welvaartsstaat als er zoveel kinderen zijn die allerlei spullen vergeten? De lijst van de voorwerpen die na het kamp werden gevonden en (nog) niet opgehaald werden, is in elk geval indrukwekkend: 23 washandjes, 6 T-shirts, 8 paar sokken, 1 paar kousen, 8 losse sokken, 1 blouse, 1 trui, 1 korte broek, 1 jongens onderbroek, 1 meisjes onderhemd en 1 roze topje. Wie opnieuw lid wil worden van de KSJ betaalt zo vlug mogelijk 650 fr. en laat dat weten aan Marion Schrijvers, Minderhoutsestraat 143. Dan kun je misschien volgend jaar ook met Ibbeltje op kamp.

De Hoogstraatse Maand Veruit het mééstgelezen blad in de Hooystraatse regio De Hoogstraatse Maand

Kermis

lijdci,.s

cle kC////jSl/eJ

l('lQle/'f clr'jeiigcic/c (lildelS :o (l/l1Icle st/aal

/01/ /11

deel te nemen aan allerlei voiks.speleii De vcrkeershrzdagier.v zor,ç'en dat alles veilig verloopt voor het jonge volkje.

Advertenties 23


GOUD IN MINDERHOUT Jef Van den Bogerd en Maria Verbaeten 'De bieboer dood, de bijen dood ...

!'

Bredaseweg.- Kwetterende zwaluwen, tsjilpende mussen, fluitende vinken en zingende merels waren van de partij. Schitterend en onverbeterlijk straalde de zon haar warmte neer. De Iste zondag van september, groot feest bij de familie Van den Bogerd. Vijftig jaar geleden trouwden Jef en Maria onder dezelfde omstandigheden, hete zonnestralen. Onder een gelukkig gesternte geboren zou je zeggen. De Kon. Fanfare De Marckezonen met de feestnoten op kop, dan de jubilarissen, gevolgd door een blitse Londense tweedekbus, waarin kinderen en kleinkinderen hun intrek hadden genomen. Zo trok het feestend gezelschap door het dorp op kermiszondag! hand maken en in een bak naar boven sleuren, vijftig stenen op een plank op de schouder en hup naar boven. 'De kieltjes die ik in die tijd versteld heb, zijn niet te tellen', onderbreekt Maria. '38 jaar heb ik in de bouw gewerkt en slechts acht dagen afwezig geweest en dat was omwille van die A-griepepidemie in 1958. Ook nooit een accidentje gehad in de bouw!'

Op de bus

Acht dagen Op 3 SEPTEMBER 1949 trouwden Jef en Maria en het nieuwbakken koppel zou zijn heil gaan zoeken in de tuinbouw, want er moest zaad in 't bakje komen. Na heel wat wikken en wegen werd van dit plan toch afgeweken wegens een slechte marktsituatie en een snee kaas op de boterham wilden ze toch wei verdienen. Je bent wel pas getrouwd, maar van de liefde alleen leef je ook weer niet. Jef ging naar de bouw. Eerst bij Brosens in Rijkevorsel, dan werd hij door zijn nonkel bij steenfabriek Cobricam binnengehaald om als vaste metser in dienst te treden. In 1958 werden de tenten hij Dcsta opgeslagen en terug afgebroken omwille van een loonconflict, dan een jaar bij De Beider, daarna hij Van Bergen die failliet ging en tenslotte bij Dom tot aan zijn pensioen op 60 jaar. Op dat moment heerste er een crisis in de bouw en kon hij vervroegd afzwaaien. 'Zwaar werk is het altijd wel geweest. In mijn beginperiode was ik metserdierider enje kon maar zien dat de metsers op tijd en stond mortel en steen in handen kregen anders waaide er wat. Mortel met de 24

Maria volgde de iageie SLliool h. Min&rhout t i'hriii cii ook haar konden ze daai iii thut' ken oiii te helpen mcl dc tuinbouw. Ondertussen was het gezin Verbaeten al wel verhuisd naar de Bredaseweg. 'In niijn jetigd licli ikliai d gewLikt en de 'schup kende geen geheimen vuoi uiij. Enkele jaren heb ik ook hij lilijli blinde giootmoeder, die nog drie zonen thuis had, gewerkt en ingewoond. 'k Was nauwelijks 1 7jaar oud en stond daar in mijn eentje voor het ganse huishouden, wassen en plassen, de winkel doen...! Na mijn grootmoeders dood hok ik le' 'ig naar buis tot aal, ittijn huwelijk op mijn 21stc. Hoe we mekaar ontmoet hebben! Vreemden waren we niet voor mekaar iii onze jeugd, maar tot een vonk was het nooit gekomen, tot we op een keer samen op dezelfde bus zaten. Jet moest naar Mol en ik reed naar mijn tante in Tienen. De vonk begon al onmiddellijk te knetteren en met Minderhoutkermis was 't voorgoed aan. Twee jaar later zijn we getrouwd, ook met Minderhoutkermis.' En het leven begon! Het zaad viel in vruchtbare aarde want op vijf jaar tijd plaatste het paar vijf kinderen op de wereld. Na elf nazaten werd het kaarsje uitgeblazen. 'Het was werken geblazen. vult Jef aan, 'en dit allemaal met ĂŠĂŠn pree, gelukkig was er het kindergeld. Ik verdiende toen 15 fr per uur en stopte met 34,5 fr.! Er moest wel zuinig geleefd worden, de tering naar de nering zetten. Kermis is het zeker niet altijd geweest in het gezin van Jef en Maria. Een groot gezin telt vele vreugdes, maar de zorgen zijn dikwijls niet veraf. Twintig jaar geleden op 11 mei 1979 overleed zoon Rik na een ziekte en voor enkele jaren werd Jef nog het slachtoffer van een ernstig verkeersongeval waarin zijn levensdraadje op het nippertje sterk genoeg bleek. Twaalf weken ziekenhuis tussen hoop en vrees, van 83

naar 58 kg. 'Een bieboer vertelde me ooit: de imker dood, de bijen dood! Ik geloofde er niks van, bijgeloof! Wel, in die periode gingen mijn bijen allemaal dood, een veeg voorteken. Zouden ze vergiftigd zijn? Toen dacht ik aan die woorden van die bieboer lang geleden. Zou het dan toch? Mijn bijen zijn iets te snel geweest, want ik ben er nog!'

'Komedie' spelen, zingen en schieten In de Lage Rooy te Meerle op28 NOVEMBER 1920 werd in het gezin Van den Bogerd een vijfde kind geboren en men noemde hem Jozef. Vreugde alom want na vier meisjes eindelijk... een zoon! Hiermee werd echter de trein nog niet stopgezet en nog heel wat wagonnetjes pikten aan. Twaalf kinderen bleven in leven. Maria is iets jonger en haar bakermat was het Minderhoutse Heike waar ze gedurende vijfjaar bleef wonen als oudste kind samen met nog drie andere broers, Marcel, Rie en Frans. Jefdoorliep de lagere school tot zijn dertien en half, graag had hij naar de technische school te Hoogstraten gegaan om de stiel van schrijnwerker te leren. Daar werd een stokje voor gestoken. 'Mijn vader werd ziek en ik stond voor een voldongen feit als oudste zoon, tot mijn 28ste ben ik op de boerderij gebleven. Intussen volgde ik weide avondschool te Meerle waarde boerenzonen nog heel wat kennis vergaarden wat teelten en een bedrijf beheren betreft. In zijn jeugd was lef hij de BJB (nu KLJ) en bleef daarbij aangesloten tot zijn 28ste. Ook het toneelspelen zat hem in het bloed en bij de BJB en bij de fanfare stond hij jaarlijks op de planken. Met zes broers speelden ze in de fanfare en zongen ze in 't zangkoor. Ook de handboog was voor hem niet vreemd tn hij rle Meerlese 'Verenigde Vrienden' l,,--fi hij menig rooie geschoten. Ook de bijenliefbebberij zat hem al vroeg in 't bloed en meester Fons Jespers heeft hem door die microbe besmet, en hohhy die lef heden test dage nog altijd niet liefde' heoefent. Bij Muriu wa,, dc b:n'g ook niet altijd gespannen, stoof, aflaten op tijd en stond was nr,dip en... dansen deed ze graag en kon ze goed!

Le;2 /i

in

//QQf

t I('

vc I('1C/!.


GOUD IN MINDERHOUT Actief Het sociale leven zijn Jef en Maria ook niet uit de weg gegaan. Wel waren ze verantwoordelijk voor een groot gezin, maar tijd voor zichzelf en het verenigingsleven mocht niet ontbreken.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt to onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als hot om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt tunktionerende grasmaaier. Jarenlang.

UW GAZON EIST EEN HONDA

Maria stond mee aan de wieg van de Minderhoutse KAV en Jef heeft bijna in alle besturen van de Minderhoutse verenigingen gezeteld. Ook 18 jaar gemeentebestuur ten tijde van Jef Desmedt heeft hij meegemaakt. 'Ne plezante tijd!' Nu nog zijn ze beiden actief. Wel wat moeten inbinden natuurlijk. Jef draagt nog altijd de gevolgen van zijn ongeval en het dansen heeft hij moeten laten voor wat het was, het petanque spelen gaat, hij zit in het bestuur van KBG en is nog altijd ondervoorzitter van het ACW. Tot voor een halfjaar danste Maria nog dat het een lieve lust was, twee kijkoperaties aan de knieĂŤn onthulden versleten knieschijven en daar moet je dan mee leren leven, alhoewel fietsen nog behoorlijk marcheert.

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstroten Tel. 031314.41.15

o~ .

gssen 8g G04

',

PMW

Vraa lg ntar een dcnorist raric!

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c

-

Hoogstraten 25


o ~2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHÉ, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com.

ĂĄ~WM F@

Prachtig weer op de Wortelfeesten j !

Vrijdag 27 en zaterdag 28augustus werden in en om de Boomkes de 1 2de Wortelfeesten gevierd. Wat niet gebruikelijk is gebeurde nu toch: het goede weer was van de partij! Vrijdagavond startte traditicgctrouw met de loopwedstrijden, dc Worteljogging en de halve marathon. Aan de halve marathon namen 31 personen deel, voor de overige reeksen noteerden zij 62 deelnemers, een heel stuk minder dan de vorige jaren. De kinderjogging kon 46 deelnemers boeien. De rest van de avond verliep rustig en gezellig maar de belangstelling lag maar aan de lage kant. Zaterdagnamiddag stond er heel wat op het programma. De tocht voor wielertoeristen, de gezinsfietstocht, het optreden van clown Jabbedabbedoe, de huiflarrentocht, de rommelmarkt en het ponyrijden. In tegenstelling tot de vrijdagavond was er zaterdag heel wat volk op de been. s Avonds werden de Feesten afgesloten met de tweede uitgave van de Wortelkwis. Van de 12 deelnemende ploegen bleek de KVLV de sterkste want die wonnen de kwis met glans. '

C70%r/l Jabbedabbedoe kon in de Boomkes veel mensen verbazen met zijn .sierke staalije.s ii k o o rd danse n op een 1 inpi koord. even wichtskunsten en in dit -

II

'

In de bierproefwedstrijd geraakten acht personen in de beslissende tweede ronde. Er dienden 5 biersoorten geproefd te worden. Leo Wouters, een man met vele jaren ervaring in bier proeven, won deze wedstrijd en mag zich dus Wortels bierkoning 1999 noemen.

`5

50, . :i ',A', Q

r, MC

1i -

q

-

Ook ditol war oudere koppel op de rommelmarkt heeft de l,.inderen even weg gcstuur(l om een drankje te halen en maakt van de gelegenheid gebruik om even vrolijk te po.s eren voor onze foto,' raar. Vanaf oktober hebben ook zij een vergunning nodig om op de roinmelmarkren te gaan Staan.

26


WORTEL

De Wortelfeesten en De Slinger De opbrencsi van de Worteilcesten komen dii jaar ten goede aan De Slinger, de Hoogstraatse KVG-jeugdwerking. Van deze vereniging kreeg de redactie van De Hoogstraatse Maand onderstaande hedankbrief in de bus. "KVG-jeugdwerking "De Slinger" dankt hierbij het Wortelcornité, Jeugdhuis Het Slot, alle vrijwillige medewerkers en sympatisanten en alle sponsors voor de prettige samenwerking en voor de financiële steun die ze mochten ontvangen." ondertekend, Vera Van Tichelt en Jack Van B avel

KLJ-werkjaar van start De hii itkartochten hadden dit jaar mede dwik zij liet goede weer hee/wat succes.

Superpompoen op de Bouwhoeve

Het KLJ-werkjaar is weer van start gegaan. Met een keitoffe activiteit knalden de 12-ers in hei weekend van 24-25 september het KLJ-jaar binnen. De ouderen genoten van een dagje Walibi. Diegenen die om een of andere reden niet op de startactiviteiten aanwezig konden zijn en nog altijd een echte KLJ-er willen worden, kunnen op één van de activiteiten of bij de leiding terecht Iedereen is welkom

op woensdag 27 oktober om 20.00u organiseert VEL'!' een speciale ledenvergadering in de refter van de Gemeenteschool(ingang Kerkpad). Er worden ervaringen uitgewisseld over de via VELT geleverde biologische zaden.

Een geschenk van de Bond Zonder Naam De herfst is begonnen, het einde van het jaar komt in zicht. Begin november gedenken wij overleden familieleden en kennissen. Vele mensen willen hiervan iets persoonlijks maken door hv. een bloemstuk te maken en op het graf te plaatsen van hun dierbare. Misschien ben je op zoek naar een mooie kaars. Bond zonder Naam heeft een uitgebreid aanbod. Er is er zeker en vast één bij die je kan gebruiken.

Fier als een gieter poseren hier Kri.s' Geen.s en zijn broer Jonas naast hun zeifgekweekte pompoen. Niet minder dan 100 kilo weegt deze kolos. De goede zorgen van defaniilie Geens hebben dit groot gewas tot resultaat gehad. Natuurlijk is dit het vernielden waard in De Hoogstraatse Maand. Jonas houdt zich trouwens niet alleen bezig niet één soort pompoen. Diverse soorten in verschillende maten en kleuren kanje zien op het erf van de boerderij, mooi om te zien!

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

En op het einde van het jaar - met kerstmis en de eindejaarsdagen - is het niet altijd even eenvoudig om een gepast geschenk te vinden, iets om weg te geven. Ook hier weet Bond zonder Naam raad met uw probleem. Niet alleen kaarsen maar ook tekstboeken of de onovertroffen jaarkalender voor het jaar 2000 kan u bekomen. Kortom een uitgebreid aanbod waarbij de opbrengst integraal ten goede komt van de kansar men in onze samenleving. Ga gerust een kijkje nemen bij Anny Geerts, Prinsenweg 5 in Wortel, tel. 03/314.68.77

De Hoogstraatse Maand 27


WORTEL

KLJ +16 gingen naar de Gorges du Tam

Zondag 24 oktober

Missiefeest 1999 Verschillende Worielse menscn 7Cttcn zich belangeloos in voor de allerarmsten in de ontwikkel ingslanden. Deze ontwikkelingswerkers worden al jaren gesteund door ons dorp via de Missicaktic Wortel. Deze vereniging nrgani seert ook dit jaar weer een Missiefeest in onze Wortelse parochiezaal op zondag 24 oktober van 13.30 u tot 19.00u. Op dit feest is vanalles te doen en te beleven. Er wordt een tentoonstelling georganiseerd van werken voor de Derde wereld. In de missiewinkel kan je je keuze maken uit diverse sieraden en kunstvoorwerpen uit Afrika. Je vindt er ook een doorlopende tombola(altijd prijs), gewicht raden van een fruitkorf, en voor de kinderen een Vlaamse kermis (schijvenbak, vissen,

Enkele K-er.s aan de rand van de Tarn in liet mooie landschap dat door deze rivier in de loop der jaren werd uitgeslepen. 23augustus, half5 's morgens, 14 KLJ-ers staan ongeduldig Ie wachten op de JEKA-bus. Hun bestemming: Peyreleau, een dorpje op de grens tussen de de departementen Aveyron en Lozère in de Gorges du Tarn in Zuid-Frankrijk. Hun doel: zich te pletter amuseren. Of hun opdracht lukte lees je in het volgende verslagje. "Halfweg Frankrijk valt de bus door oververhitting in panne, je kan een kamp niet beter beginnen. We komen dus met 3uur vertraging aan in de Gorges du Tam. We huren daar een huisje aan de rivier de Tam, die daar door de eeuwen heen een prachtig landschap heeft gevormd, een uitstekende lokatie voor een keitof en actief kamp. Genietend van het goede weer wagen we om te beginnen al een duik in de Tam. Later gaan we meer op het avontuurlijke pad. We maken een

tocht met de kano. Vele KLJ-ers houden hieraan een natte broek en vele blauwe plekken over maar als echte KLJ-ers gaan we door. De volgende dag staat er ook rotsklimmen op het programma, hoogtevrees kent nu niemand meer. Ook een tweedaagse tocht kan niet in liet programma ontbreken. We wandelen zo'n 12 km verder over berg en dal en komen een dag later terug met de kano. Verder bezoeken we nog de grotten van Dargilan en enkele kleinere stadjes. s Avonds maken we even tijd om te genieten van enkele lekkere glaasjes wijn... echt leven als God in Frankrijk." En inderdaad... 31 augustus keren 14 actieve, maar doodvermoeide KLJ-ers terug uit Frankrijk. Hun opdracht is vast en zeker gelukt. Volgend jaar gaan ze opnieuw

Natuurlijk zorgt het bestuur ook voor een hap en een drankje. Je kan er ten voordele van de Wortelse ontwikkelingswerkers proeven van bijvoorbeeld: smoutebollen op grootmoeders wijze, overheerlijke ijsjes, verse vlaaien of en lekkere trappist. Iedereen is van harte welkom. Mensen die niet in de parochiezaal geraken, kunnen natuurlijk ook een bijdrage overschrijven op rekening nr. 733-3540947-89 van de Missieaktie Wortel.

Si Co P ER REVA YBA /COMPUÎERS - TELEFONIE\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 H000STRATEN Tel.: 03-315.09.09

Viergeslacht in Wortel Ook in Wortel mochten we weer een vrouwelijk viergeslacht noteren. Het jongst&bo ren meisje is Yitsc Aert,ç geboren op 8 juli 1999, dochter van Inge Van de Abbeele (27 jaar) bovenaan rechts op de foto (en Ken Aerts), g rootnioeder Maria Strijbos, staande links op de foto is 48 jaar oud en de overgrootmoeder die de jongste spruit mag vasthouden i.s Maria Kro Is, 74 jaar oud. Proficiar aan de ganse familie !

Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

JIuu

,

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

1

-,

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

28


WORTEL

Wijngenootschap

Gepensioneerden gooien paap

Niet alleen is de oor/liter an t Slot een gerenoninieerd hierproever ook bestaat er binnen 't Slot een Wijngenootschap met de naam: Chateau 't Slot. Deze wijnliefhebhers komen eenmaal per maand(de eerste maandag) samen om een bepaald segment van het wi jngamma te bespreken ĂŠn le proeven natuurlijk. De volgende avond vindt plaats op maandag 4 oktober om 20.00u. Het thema is die avond de streek rond Bergerac en Monbazillac en hun droge en liquoreuse witte wijnen.Ook Bergerac en PĂŠcharmant en Champagne staan de volgende maanden op het programma. Het adres is: 't Slot, Worteldorp 28.

S

51 :; :

,

P

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

*

Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten B i

Op zondag 1 augustus namen niet minder dun 20 leden van de gepensioneerdenbond deel aan het paapgooien ingericht door de KWB. 2 herenploegen, 2 damesploegen en 1 gemengde ploeg gingen de strijd aan op het pleintje achter de parochiezaal. Dat ging gepaard niet heel veel plezier en iedereen ging na de wedstrijden naar huis niet een groot rozijnenbrood onder de arm.

Zeg maar hoe je slapen wil

29


ÂŁ

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

De poorten werden gesloten. De kinderen kropen in bed. De ouders ruimden op. 's Anderendaags -of later, of niet- trok men op uitstap. Begijntjes Laat Besluit is weeral voorbij. Buizelhoek had -naar eigen zeggen- weinig inspanningen geleverd om nog eens te winnen. Thijsakker geloofde niet in eigen kunnen dit jaar. De Statie kwam sterk voor de dag, plastieken kledij uitgezonderd. Lindendreef was qua tekst niet echt kindvriendelijk. Houvast verdiende zeker een aanmoediging voor de jarenlange volgehouden deelname. Westhoek viel niet echt op. Boereneind deed ook mee. Begijnhof kon moeilijk winnen, want reeds genoeg gelauwerd dit jaar. En dejurv telde op, de punten. Uit goede bron vernamen we dat er niet gedelibereerd wordt. Uit traditie en gewoonte. Reglement is er om na te leven. De nieuwbakken voorzitster proclameerde dat wie de tijdslimiet overschrijdt geen Begijn krijgt. Dus ook geen Ezel of Vlag of verstonden we dat verkeerd? Enig onbehagen na de uitslag viel ons op het lijf. Natuurlijk bepaalt de kinderjury in enige mate wie de Begijn krijgt als de grote jury dezelfde winnaar (op punten) aanwijst. Het had dit jaar anders gekund (gemoeten). Buizelhoek wilde niet winnen. Houvast diende nodig in de prijzen te vallen. De nieuwe trofee, de Convent-vlag, werd toebedeeld aan het gebuurte dat de 6 minuten grens niet respecteerde. De kinderjury overtrof zichzelf nooit viel de Ezel de Thijsakker te beurt, want nooit populair genoeg. De grote jury had zichzelf ook beter overtroffen. Meer toekomstgericht, meer gemotiveerd, meer aanmoedigend, minder voorspelbaar. Een gemiste kans. Om recht te zetten.

Openinonurnentendag

Bibltotheeknieuws Zin om met de leesgroep van de l-loogstraatse bilhliotheek te praten over boeken? Kom dan op maandagavond naar de Lindendieef. Om 20 uur wordt gestart met en kop koffie. Maandelijks wordt sainengekomen met een groep van 7.owat 10 mensen, vanaf dit jaar onder begciciding van Michel De Laet. Iedereen is welkom mits je het boek dat besproken gaat worden, hebt gelezen of wil lezen. Aan de balie vraag je naar volgende titels voor het najaar: - voor maandag 11 oktober: 'Het geheime boek van Gracia dci Rossi' van Jacqueline Park, een historische roman over het 15de eeuwse Florence.

De eakcoitie is voorbij en ook het toeristisch seizoen loopt op Zijn laatste benen. Hoeveel mensen hebben dit jaar Hoogstraten bezocht? Hoeveel bezoekers kwamen het mooie begijnhof bekijken? Straks zullen we her waarschijnlijk bij benadering wel vernemen. Maar ter gele'enheid van de openmonumentendag was het weer bijzonder druk.

Anna Martens 102 jaar

- voor maandag 8 november: 'Elementaire deeltjes' van Michel Hoiillebecq, een actuele Franse roman over het einde van onze eeuw, verpersoonlijkt in de relatie van twee broers. - voor maandag 6december: 'De stille getuige' van G.D. Gearino, een verhaal over een Amerikaans dorp, rock and roll, het christendom, een stille getuige en de kleine kantjes van het mensdom.

Voorlezen doet kinderen groeien De dcrde week van oktober werd uitgeroepen tot voorleesweek. Bedoeling is dat bibliotheken, basisscholen, lerarcnopleidingen, kinderdagverblijven, opvanggezinnen in die week een voorleesactiviteit organiseren.

VVoensrlag 15 september zongen de kleuters van de gemeentesrIiool een mooi verjaardagslied voor de oudste Hoogstraatse bewoonster van het rusthuis. Anna Martens vierde er haar 102de verjaardag omringd door kinderen, bewoners en personeel van het rusthuis en natuurlijk haar eigen familie. Wij wensen Anna nog vele mooie warme momenten in dit huis waar ze ook erg trots zijn op haar hoge leeftijd en goede gezondheid.

we

De Hoogstraatse bibliotheek organiseert op zondag 24 oktober een VOORLEES-MARATHON. In de voormiddag wordt er voorgelezen voor kleuters door ouders, grootouders, ... enz. In de namiddag is het de beurt aan de basisschoolkinderen en de volwassenen. GEZOCHT : voorlezers. Wie wil meedoen, geeft een seintje aan het personeel van de bibliotheek.


PUBLIREPORTA GE

Een prachtig nieuw café

De Gelmel is weer open Dat de Gelmel opnieuw open is, zal u inmiddels al wel weten. Het nieuwe café stond de laatste weken dan ook al fel in de belangstelling. De verhuizing naar de H. Bloedlaan (recht tegenover het rusthuis) en de ingrijpende verbouwingen binnenin werden inmiddels al door jan en alleman druk besproken.

Will Schroer en Ma) Aerts (foto Frank Croes) gebruikt. Tegen de lange muur werd een mooie, oude lambrizering gemonteerd die netjes opgeknapt is. De combinatie van een moderne vormgeving met antieke accenten, de uitgekiende belichting en het warme schilderwerk zorgen ervoor dat het interieur erg fris oogt en toch warm aandoet. De sfeer van de vroegere Gelmel is meeverhuisd.

Een geslaagde combinatie iw: een moderne vormgeving met antieke acceilten en een mooie belichting

Het begin Will Schroer begon in juni 1990, na de Heilig Bloedfeesten, in de Gelrnelstraat een nieuw café. De Gelmel kon zich al op Vrij korte tijd een vaste, stevige plaats verwerven tussen de Hoogstraatse cafés. De combinatie van een origineel interieur, sfeervol cafédoen en een erg verzorgde bediening kon onmiddellijk alle soorten mensen en verenigingen bekoren. Iedereen die dorst had, jong en ouder, kon er altijd terecht voor een drankje en een vriendelijke kwinkslag. Er werd enorm veel plezier gemaakt in al die jaren.

De verhuizing Ondanks het feit dat het café erg goed draaide, bleven Will en May uitkijken naar een eigen café met meer mogelijkheden. Het gebouw in de Gelmeistraat had immers zijn beperkingen. Toen in de lente van dit jaar de vroegere woning niet schrijnwerkerij van Jos Versmissen en Leen Van Nijen aan de Heilig Bloedlaan te koop kwam, was de zaak dan ook vlug beklonken. Het gebouw had veel ruimere mogelijkheden. het was goed bereikbaar, lag rustig achter het H. Bloedpark en bood betere parkeergelegenheid. Bovendien was er ook ruimte voor een zonnig en rustig tuinterras.

Verbouwen Omdat een woonhuis en schrijnwerkerij nog wel wat anders zijn dan een café moest het huis

natuurlijk ingrijpend verbouwd worden. Ongeveer alle binnenmuren werden weggesloopt en het originele eiken plafond werd in eer hersteld. Niet minder dan 17 containers werden gevuld met puin. De trouwe klanten bleven noodgedwongen een paar maanden op hun honger maar werden terwijl wel op de hoogte gehouden van de werken en wachtten ongeduldig op het resultaat. Maar het was dan ook de moeite. Op donderdag 9-9-99 om 9uur 's avonds werd het café geopend onder massale belangstelling, honderden mensen verdrongen zich binnen om de zaak te bekijken.

Maarer is zoveel te zien en te beleven dat u beter eens zelf een kijkje kan gaan nemen. Naast de meest populaire dranken kan u misschien eens lroeven van een "Zalte Julia" of een "Vikingtrip" van 't vat. Er staan ook een paar boeiende wijntjes op de kaart. Will en May zullen u graag de weg wijzen. U kan de volgende dagen in het café nog de fotocollage bekijken die gemaakt werd van foto's van de verbouwingswerken.

izi

Een prachtig nieuw café Daar is iedereen het over eens: het resultaat mag gezien worden, het is een ronduit prachtige zaak geworden. De mooie, karakteristieke gevel uit de jaren '20 is volledig bewaard en opgeknapt. De toegang tot het café loopt via de vroegere ingang van de schrijnwerkerij, waar ook de originele vloer (in rode baksteen) opgeknapt werd. De oude deuren, linksaf naar het café toe, werden niet veel zorg vertimmerd tot een mooie assymetrische klapdeur. Wat binnen onmiddellijk opvalt is het ruinitegevoel, de mooie natuurstenen vloer, het hoge eiken plafond en de gezellige, gebogen toog die ook al in de vroegere Gelmel voor veel plezier zorgde.Verschillende binnendeuren werden gerestaureerd en opnieuw

Café De Gelmel Heilig Bioedlaan 285 Hoogstraten. Telefoon: 031 314.83.11 Fax: 031 314.15.65 E-mail: degelmel@online.be Het café is open: alle dagen vanaf 11.00u op zondag al vanaf 10.00u. Maandag is sluitingsdag.

31


HOOGSTRA TEN

Kunstkring Spijker

Concert van Rickels in de begijnhotkerk

De start van ccii nieuw schooljaar betekent ook dat de Kunstkring weer aan de slag gaat. Hun eerste activiteit is een klassiek concert van de jongste telgen uit de bekende Kuijken-familie, 1 Pulcini. Op de tweede woensdag van oktober brengt dit duo een Goethe-programma. Dit past wonderwel in 1999, het jaar waarin het 250 jaar geleden is dat Johann Wolfgang Goethe werd geboren. De teksten van deze grote Duitse schrijver hebben heel wat componisten geïnspireerd. T Pulcini, de zusters Marie en Veronica Kuijken, brengen daar een mooie staalkaart van. Hun Goethe-programma is een gevarieerd muzikaal menu met werk van Schubert, Beethoven, Mozart, Schuniann, Brahms en anderen. De uitvoerders bedienen zich hierbij van diverse bezettingen van de instrumenten zoals viool, piano, klavier en de pianoforte.

* *-

1 Lt

LLLI

/1

Woensdag 13 oktober om 20 uur, in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker. Kaarten kosten 350 BEF in de ingang, in voorverkoop 300 BEF. Er zijn genummerde plaatsen die gereserveerd kunnen worden op het nummer 3 14.55 .36. Een abonnement voor deze avond en de volgende kost 1000 BEF. Jongeren beneden de 18 jaar betalen slechts 600 BEF.

Piuskoor op radio 1

Op zondag 10 oktober om 11.00 uur geeft componist en beeldend kunstenaar Horst Rickels een concert in de begijnhofkerk. Het concert kadert in de tentoonstelling KLANKKLEUR. die nog tot 24 oktober loopt in het Stedelijk museum en de klanksculpturen van Rickels confronteert met het religieuze werk van Ost. Rickels bespeelt de MERCURIUSWAGEN, een installatie bestaande uit een zestigtal orgelpijpen die aangeblazen worden door op evenveel blaasbalgen te drukken, te slaan of te trappen. In dit opzicht is de Mercuriuswagen geen blaasinstrument, zoals een traditioneel orgel, maar eerder een slaginstruinent. Deze volledig akoestische installatie wordt door twee personen bespeeld. Beide spelers kunnen de blaasbalgen, die met een slang verbonden zijn aan een orgelpijp, niet handen en voeten bedienen. Daardoor is de luchttoevoer per pijp variabel en kunnen klankkleurveranderingen opgeroepen worden, die rijker zijn dan bij een gewoon orgel, gewoon al omdat de constante luchtdruk doorbroken wordt. Hoewel de pijpen in een evenredig zwevende temperatuur gestemd zijn, wordt deze stemming tijdens het bespelen volledig ontwricht, door een steeds wisselende luchtdruk. Daardoor ontstaan zogenaamde « Maultonen» wanneer de druk te- laag wordt en separate boventonen wanneer de pijpen gaan « overblazen >, als gevolg van een te hoog opgevoerde druk. Dit zijn twee zaken die hij een traditioneel orgel als uiterst ongewenst beschouwd worden en als dusdanig geëlimineerd worden. De techniek om de installatie of het instrument te bespelen is uniek, gewoon omdat de Mercuriuswagen, die in essentie een blaasinstrument is, als een slaginstrument behandeld wordt.

Het concert gaat door op zondag 10 oktober om 11.00uur en duurt ongeveer 45 minuten. Voor én na het concert, om 10.00 en om 12.00 uur, geeft Horst Rickels een rondleiding door de tentoonstelling KLANKKLEUR. Reservatie is aanbevolen: Tel (03) 314.65.88. (Stedelijk Museum)

Taallessen Lionc 1 11h Honesiraten-Mark land start ook dit najaar weer met zijn avondlessen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden. De nadruk van deze cursussen ligt op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. Op het einde van de cyclus worden geen examens afgenomen. De lessen beginnen steeds om 20 uur op dinsdag in de Rabboniezaal van het Spijker-

32

instituut aan de Anton de La1ainetraat. Eri een ruime parking op de speelplaats achter de zaal en in de aanpalende straten. De deelnemingskosten bedragen 2.750 fr. (2.500 fr. voor studenten en werklozen) voor 22 avonden van twee lesuren. Deze lessenreeks eindigt in maart 2000. Meer informatie kan men bekomen via telnr. 03-314.56.64.

Zondag 3 oktober om 10uur komt het Gemengd Piuskoor voor de 27ste keer aan de beurt voor de uitzending van de radiomis op Radio 1 (VRT). Onder leiding van Lut Goetschalckx zingt het koor de 'Missa modalis' van Jos Bruurs. Het gaat hier om de vaste gezangen als Kyrie, Gloria. enz. De naam 'Missa modalis' duidt aan dat het werk gecomponeerd werd volgens de oude kerktoonaarden of de Gregoriaanse modi. Deze 'Missa modalis' werd geschreven ter gelegenheid van een priesterjubileum op liet Klein Seminarie. Daar had de eerste uitvoering plaats in het voorjaar van 1963 door liet vierstemmig studentenkoor en de samenzang van ongeveer zeshonderd leerlingen. Later kwam dit werk ontelbare keren op het programma, vooral bij Hoogstraatse aangelegenheden, zoals tijdens die onvergetelijke zondag 2 mei 1999 bij de opening van de Begijnhoffeesten. De verzorgde uitoefening van toen bracht het koor op de gedachte er ook eens nice voor de radio te komen. De oorspronkelijke samenzang-partij wordt dan wel toevertrouwd aan de soliste Lut Martens. Verder zingt het koor een Gregoriaanse inlredezang en liederen van P. Schollaert, M. Weeinaes en B. Huibers. Tijdens de offerande spelen Ann Leemans (blokfluit) en Annemie Ooms (orgel) een Adagio van Teleman. Z.E.H.J. Cleyinans, pastoordeken, is celebrant en de homilie wordt verzorgd door Erik de Waele.

iïiL» As»-


HOOGSTRA TEN

Provinciaal sportfeest KLJ

H.O.K. naar Gouda Op iaterdag 23 uklobet trekt de Huugstraatse Oudheidkundige Kring op excursie iichting Gouda. In de voormiddag stapt het gezelschap af in Haarzuilens (nabij Utrecht) voor koffie en een bezoek aan het neogotisch kasteel, gevolgd door middageten. Na de middag trekt de groep naar Gouda, bezoekt het Catharina Gasthuis, maakt een stadswandeling, en bewondert in de St.-Janskerk vooral de beroemde 'Goudse glasramen'. Nadien is er nog wat Vrije tijd in de binnenstad.

91

Vertrek om 7.30 uur aan de Catharinakerk. Terug thuis om 21 uur. Kostprijs is 1700 BEF. Hierin zijn begrepen: autobus, koffie, middagmaal, en 4 maal een gids. Inschrijven voor 17 oktober hij lef Van Gils, Riurrnieester 1 Van Aperenstraat, 31 hiis 3, tel 314.55.61. Storten kan op rekening 0682268882-79 van HOK-excursies.

Zondagmorgen 22augustus omstreeks 8.30 uur stroomden ruim 800 deelnemers uit wel twintig verschillende KLJ-afdclingen samen op het feestterrein in de Hinnenboomstraat. Om 9 uur stipt werd begonnen met de schiftingen van de atletieknummer en de volksspelen. Ook werden de specifieke KLJ-sportcn gedemonstreerd en door een 47-koppige jury uit het Oostvlaamse Beveren beoordeeld. Voor de middag kwamen aldus aan bod: het bouwen van een piramide, een kringdans, een parendans, vrije ritmiek en wimpelen en vendelen. Tijdens de middagpauze kon men afkoelen in het geplaatste zwembad. Na deze pauze stelden alle groepen zich buiten het terrein op om aan de optocht te beginnen. De organiserende afdeling p kop gevolgd door nog 19 andere KLJ's marcheerden netjes voorbij de jury-wagen en namen hun plaatsen in op het terrein. Na een welkomstwoordje en een bezinning gaven de

vendeliers een demonstratie van het Brechts korpsvendelen aan de toeschouwers. Daarna volgden demonstraties van de al eerder genoemde KLJ-sporten afgewisseld met de finales van de volksspelen en de loopnummers. Op het einde van de dag werden de einduitslagen in omgekeerde volgorde afgeroepen, kwestie van de spanning er in te houden. De Hoogstraatse KLJ eindigde bovenaan: de meisjes kregen een 8ste plaats en de jongens kwamen uit op een vierde. Bij deze dankt de KLJ alle vrijwilligers die geholpen hebben om van die dag een groot feest te maken.

Davidsfonds Wie vurig jaar deel nam, wil er zeker terug hij zijn: genietend bijleren over wijn, de heerlijkste drank van de schepping. Hans Van Nijen is opnieuw de gids op de verkenningstocht. Er worden vijf chardonnay's en vijf cabernetsauvignons geproefd; afhankelijk van grondsoort, klimaat en vinificatie ontdek je zo dat eenzelfde druif verschillende smaken kan voortbrengen. Het aantal deelnemers aan deze proefavond is beperkt tot 24. Schrijf dus snel in bij Swa Verschueren (314.11.88). Betaal tegelijkertijd 700 BEF op de rekening 414-6050281-39. Maandag 18 oktober orri 20 uur in zaal Pax.

De eerstvolgende activiteit voor de -16jarigen gaat door op zondag 3 oktober van 13.30 tot 16 uur in de lokalen achter de Pax. Voor meer info bel je naar Griet Jansen, 314.57.16.

HUWELIJKSLIJSTEN

LOOS en BROSENS 4!jj

Regelmatig nodigt het Davidsfonds sprekers uit die een kritische blik werpen op belangrijke maatschappelijke fenomenen. Dit jaar zal men spreken over de éénwording van Europa. Niemand minder dan Leo Tindemans is natuurlijk de aangewezen figuur om hierover een aantal kanttekeningen te maken. Woensdag 27 oktober om 20 uur in zaal Pax.

M.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Audio - Video - TV 1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65 JAAR

Verlichting Electriciteitsmaterialen Herstellingen

De Hoogstraatse Maand

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

33


HOOGSTRA TEN

Sofie 100000 kg

Open bedrijvendag 3 oktober 1999 Reeds voor de 9de maal zetten zo'n 200 bedrijven hun deuren open ter gelegenheid van de Vlaamse Open Bedrijvendag. Op zondag 3 oktober kan je van 10 tot 17 uur terecht in ambachtelijke ĂŠĂŠnmanszaken, openbare besturen, ziekenhuizen, KMO's of hoogtechnologische bedrijven. Van Stella Mans in Merksem, over BP in Herentals kan je naar Crowne Plaza, een viersterrenhotel.

De achttienjarige koe niet leren.sniunnier S! 1-19059137 werd op zaterdag 21 augustus passend gevierd want ze werd opgenomen in de club van de 100-tonners. Het bereiken van iets meer dan 18 jaar en blijvend produceren is niet voor iedere koe weggelegd. Want 100.000 kg melk is niet niks. De eigenaars, defan?ilie Sprangers uit de Loenhoutseweg, waren dan ook zeer fier dit bekend te kunnen naken samen met de vereniging 'Verbeterd Rundvee in Vlaanderen'.

In Hoogstraten kan je terecht in de Veiling, het centrum van de groenten en fruit uit onze eigen achtertuin. Op de volgende vragen krijg je zeker antwoord. Kun je aan elke tomaat zien waar ze vandaan komt? Waar vind je het hele jaar door aardbeien? Hoe groot zijn de koelcellen? Wat is een lastenboek voor de groenten? Diezelfde dag kan men ook terecht op het Proefbedrijf der Noorderkempen. Via rondleidingen langs diverse onderzoeks- en demonstratieprojecten worden de recentste teclttechnieken getoond.

De Ster gaat Zweeds Bijna zeven jaar nadat de ING-Bank de controle over de Ster overnam uit handen van Joost Ritman, heeft ze de zaak van de hand gedaan. De ING had van bij de start het plan na zes tot zeven jaar afstand te doen van De Sier. De nieuwe eigenaar van de grootste Hoogstraatse onderneming is de Zweedse papiergroep Duni. Duni realiseert een jaarlijkse omzet van ruim 25 miljard frank en heeft ook een vestiging in Relgi (Wilrijk). Duni produceert om. tafeliakens, servetten en kaarsen, producten die cornplernentair zijn aan de producten die de Ster maakt, waardoor de groep groenmiogelijkimedemi ziet. De plasticactivitemlen zullen iii De Stem gecentraliseerd worden. Tot op heden is niet bekend dat de overname wijzigingen zou meebrengen voor de vestiging in Hoogstraten. Wijzigingen in Organisatie of activiteiten worden op korte termijn niet verwacht. Volgens de nieuwe eigenaar komen erop termijn mogelijk jobs bij in Hoogstraten.

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hooastraten

34

25


HOOGSTRA TEN

Groenten, fruit en bloemen in de Vrijheid

The Old Jazz Maniacs

Dit in 11/luie! was ee/it een . « lint in de iÏ)O,i Zelden lIel)l)en iie 1 wee dagen na elkaar zoveel volk gezien in het centrum van Hoogstraten. Zaterdag 18 en zondag 19 september kwamen duizenden mensen in de Vrijheid de prachtige werkstukken bekijken. Ook verschillende burgers hadden hun eigen huizen mooi met bloemen versierd. Natuurlijk was dit project ook maar mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Proficiat!

loon Ke Zee startte in 1974 dit lJleliOndere orkest. Ondertussen leggen ze zelfde klemtoon op Old want met hun zessen tellen zij samen al 400 jaar in leeftijd. Alle leden hebben in de loop der jaren hun sporen in de klassieke NO-jazz verdiend. Het enige doel dat de Maniacs zich stellen is het spelen van de New Orleans Jazz zonder concessies. En dit in een zeer gevarieerd programma met bekende maar ook met minder gehoorde nummers. Maandag 11 oktober om 20 uur in Brasserie De Gulden Coppe, in een Organisatie van de Marckriver Jazzclub. Noteer ook alvast volgende data: maandag 15 november, The Sammy Rimington Band; maandag 13 december: The Cotton City Jazzband.

Hier nog wat asJilt, daar nog een rioolbuis, ginder kappen ze een rij oude eiken om, enz... 'Ja, het werd hoog tijd dat ze er wat aan gingen doen' of 'Je kunt wel merken dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn'. Dit zijn enkele opmerkingen die je vandaag op verschillende plaatsen in onze gemeente kunt horen. Wie kan het aantal grote of kleine werken nog volgen in de dorpen? Op hoeveelpunten is men in Hoogstraten bezig? Soms tot grote verbazing van de inwoners die meestal niet eens weten wat er in hun straal gaat gedaan worden of hoelang de werken zullen duren. De informatie aan de bevolking laat nogal te wensen over en hopen op enige conimunicatie vooraf is dikwijls helemaal nutteloos.

35


VITO TREKT ER FEESTELIJK OP UIT LEERLINGEN OPENEN JUBILEUMJAAR OP DE MOSTEN Een sympathiserende claxonstoot uit de groene truck op de hoek en daar gingen de armen weer omhoog en de kelen wijd open. Het geluid zette zich als een wervelende golf voort over de vele hoofden van de lange sliert. Ze hadden er duidelijk plezier in. Het was tenslotte hun dag, hun feest en vandaag was de straat ook eventjes van hen alleen. De VITO- jongens en meisjes genoten ervan en dat werd hen ook gegund . De Vrijheid was nu even van hen alleen. Alle verkeer aan de kant, heel de baan ingenomen en de zon brandend in de nek. De nieuwe truitjes mochten gezien worden. Hun dag kon niet meer stuk. Al van half negen die vrijdagmorgen 10 september waren ze op pad: samen bijna 1500 man, leerlingen, leerkrachten, personeel allemaal netjes in een lange sliert met drie naast elkaar. 75 jaar VITO : het mocht en het moest gezien worden. En wie kan er beter een feestjaar inzetten ? Da' s zeker, de leerlingen! Want tenslotte, om hen draait toch gans de school.

Met de tractor op kop is het voor iedereen duidelijk : VITO bestaat 75 jaar.

Een kleine hindernis in het buitenland: los zand op het Groeske

36

Onder politiebegelcidinge en geëscorteerd door wel 25 gemotoriseerde leerkrachten om alle kruispunten netjes te kontroleren, vertrok de sliert vanuit de Gravin Elisabethiaan naar het centrum van Hoogstraten, vervolgens door de Gelmelstraat naar Wortel, onderweg collegiaal begroet door directie en collega's van VTI Spijker, die andere grote technische school uit de scholengemeenschap. Aan de ramen van de klaslokalen was wel duidelijk te merken dat ook voor die leerlingen de straat even meer te bieden had dan de samenstelling van de béarnaisesaus of de escapades van Willem De Veroveraar. Met de regelmaat van een goed doorspeelde trekharmonika werd telkens de spurt weer ingezet om de ontstane kloof te dichten om dan plots weer alle remmen dicht te nijpen Nu en dan tot ongenoegen en tot onzachte landing van ccn onoplettende leerling. Eens het centrum van Wortel gepasseerd en alle gaten opgevuld, zou de sliert zich als een slang donrheen het Hoogstraats landschap slingereit Zo nu en dan kon er een glimp opgevangen worden van het sierlijke effect van een kilometerslange karavaan van netjes uitgedoste rood-witte feest varkentjes. Geef toe. 75 jaar word je niet elke dag en dat mag dus wet eens gezien worden. En gehoord Want nu en dan werd er een feestgejoel ingezet die zich als een bijna volmaakte mexican-wave doorheen de file slingerde. En dan werd het even rustig fietsen tussen de velden en weiden van Castelré en Hal tot in Meerle dat zich stilaan waunliep voor een woelig kermisweek-endje. Zelfs de lagereschoolkinderen vergaapten zich met open mond aan het fietsend gewriemel. Een beter pr.-campagne was misschien niet mogelijk geweest. Met nog een ommetje langs Meersel-Dreef en ruim twintig kilometers op de teller bereikte het rijdende Vito-feest de Mosten. Voor sommige leerkrachten hoog tijd om de beentjes even omhoog te leggen, voor de meerderheid van de leerlingen om er in te vliegen. Allerlei randanimatie, touwtrekken, fietsen op rollen, waterfietsen op de grote vip/t'r, uuF..ewnnn hak ken en dansen op de dreunen van disco Palladiuim. Het was op de eerste plaats een feest voor de leerlingen en dat werd nog maar eens extra duidelijk toon de Natural I-trwn flI's hun opwachting maakten. Terwijl tal van leerkrachten tien stappen achterut zetten uit vrees dat hun hiaii uit hun keel zou bonken werden dejongeren als het ware tot in de boxen meegezogen. Echt spek voor hun bek maar gelukkig niet voor elke dag. Na dit uurtje hartmassage zette de kleurrijk versierde tractor van de Tuinbouwafdeling zich tel-ug aan de kop, werden de motoren gestart en sprong de feestelijke bende op de fiets om via de dorpskernen van Meer. Minderhout en Hoogstraten terug naar de school te bollen. Het was uiteindelijk de leerlingendirectrice Lies Van Looveren die het laatste woord kreeg om deze


VITO-75 geslaagde feestelijke leerlingendag af te sluiten.

-

-

Een perfecte organisatie waarop de verantwoordelijken terecht fier mogen zi j n Ook de pers besteedde ruim aandacht aan dit gebeuren. In de Gazet Van Antwerpen benadrukte Jan Van Opstal, de adjunct-directeur van VITO, hoe het Technisch Onderwijs in het algemeen ui VITO iii liet bijzonder in de Iitt zit en dat deze groei enkel te danken is aan dc leerlingen en de inzet van de leerkrachten. Vandaar deze speciale dag voor alle leerlingen. Ook RTV was op het terrein aanwezig en filmde ruimschoots en sprak ook met een aantal leerlingen en directie. Toch bleken achteraf de meningen verdeeld over de uitzending. In de loop van dit schooljaar volgen nog tal van feestelijke aktiviteiten met o.a. een academische zitting en de uitgave van een historich lotoboek over het ontstaan en de groei van de school Een ideaal moment om ook in dit maandblad terug te blikken op een stukje geschiedenis dat oiilosiiiakelijk verbonden is met de groei van de welvaart en de tewerkstelling in de streek. Afspraak in de lente.

De J\/atura/ Born DJ s en het jonge volkje vele handen op éne (dikke) buik.

Advertenties 314.49.111314.55.04 v7

I ,AF HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke

Rob Brosens, één van de organisatoren en bezie/ers van de:e leemlingenhappening Juni er geentwijfél over bestaan "75".

brandstof/s er een specifieke toepassing,

3

ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG

!

-

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE '

VITO, waar ook meisjes thuis zijn. Tine Sprangers (Minderhout), Inge Van Den Berghe (Meer), Griet Hevlen (Rijkevorsel), Nele Van Dun (Meerle) en Sara Segers (Zondereigen), al/en laatste jaars, hebben er duidelijk zin in.

uitvoering in inox.

1,1k

1 ndustriewe 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 Fax 03/314.80.65

37


VITO-75

nga Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Lies Van Looveren uit Sint-Lenaarts, hier geflankeerd door directeur WilIy Vennoten, krijgt als "leerlingendirectrice" het laatste woord na een geslaagde dag.

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Advionr tent ie s

ij r

314.49.11 /314.55.04

—(

N.V. GARAGE VAN USSEL

Bijna eelt kwartier lang twk dc la

u

IO1TDI1

aan voorbij zoals hier door Meerle

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

BEGRAFENISSEN

JORIS

ii

1

1

Voor Ziel Van Beeck uiibater van De Mo.sten, is ook d . e gebeurtenis een ''eslaagde promotie. .Jan Van Opstal is schijnbaar onder de indruk.

38

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91


Dagboek

Verslag van een Damiaanbouwkamp in India In de Hoogtraatse Maand van juni kon u lezen dat Kris Van Loon en May Joris tijdens de maand juli naar India zouden trekken om er deel te nemen aan een bouwkamp van de Damiaan-bouwkampen. De reacties van de Hoogstraatse bevolking op hun vraag om dit project te steunen, waren overweldigend: meerdere honderdduizenden franken werden bijeengebracht. Meer dan dat nodig was voor hun project Vandaar dat nog andere projecten van uw steun konden genieten. Op onze vraag toen heeft Kris Van Loon een dagboek bijgehouden van haar verblijf. "Zonder jullie vraag had ik het toch ook gedaan", zegt ze achteraf. Omdat anders veel verloren gaat in de herinnering. Haar notities zijn nogal breed uitgevallen. Vandaar dat we gedwongen zijn deze in enkele afleveringen te publiceren. Deze maand krijgt u het relaas van de eerste tien dagen, vanaf de aankomst in Delhi na een zorgeloze vlucht vanuit Parijs.

Zondag 4 juli De vlucht verliep rustig en het is 5.30 uur plaatselijke tijd wanneer we in Delhi landen. Er is een tijdsverschil van 3,5 uur dus van een jet-lag is geen sprake. Rond 7.00 uur stijgen we terug op richting Bombay en na anderhalf uur vliegen worden we voor de eerste keer geconfronteerd met de hitte, de kleuren, de geuren, het lawaai en de bedelaars. Het zijn er veel, vooral vrouwen en kinderen, het is schokkend maar we moeten erdoor en we moeten verder. Het is zoeken naar een bus die ons naar de andere luchthaven kan brengen. In de namiddag hebben we even tijd om Bombay te verkennen. We willen een busje huren voor een namiddag maar eer je klaar bent met onder handelen over de prijs, het aantal chauffeurs en de rit die je wil maken is de namiddag vlug voorbij. Geduld is hier geen deugd maar een noodzaak. Wanneer we eindelijk rondrijden zijn we weer zo aangegrepen door de drukte van de stad, de armoede van de mensen, en de beklijvende hitte dat we besluiten om zo vlug mogelijk de luchthaven op te zoeken. Bombay laten voor wat het is. Het geld is gewisseld en we hebben postzegels kunnen kopen. Daar zullen we de komende weken geen kans meer voor hebben. Het is 19.00 uur 's avonds wanneer we in Bombay vertrekken. Nagpur is nog anderhalf uur van ons verwijderd. Het is donker wanneer we aankomen. De stad is groter dan ik dacht. Vier zusters staan ons aan cle uitgang op te wachten en ik ben een beetje zenuwachtig. Het zijn echte nonnen, ze hebben een blauw hahijt aan, een kap op hun hoofd en een rij witte tanden. Rond hun buik hebben ze een touw met drie knopen: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En ook al zijn er grote en kleine en dikke en dunne zusters bij, het zijn precies allemaal dezelfde. We geven elkaar een hand en stellen ons voor, de zusters zijn even onwennig als ik. Het is 22.30uur en wanneer ik aan het douchen ben zie ik een salamander in een hoekje verdwijnen, het zal zeker niet de laatste zijn. Slaapwel.

Maandag 5 juli Het is weken geleden dat ik nog eens zo goed geslapen heb. Ik word wakker van het gebonk op de deur. May is onze wekdienst. Een paar liters water doen wonderen en we kunnen weer fris aan de nieuwe dag beginnen. Het ontbijt bestaat uit omelet, chapati, ( rijstpannenkoek) zouten chips en ketchup. Het is lekker. Wat ook

lekker is, is water. We hebben altijd en overal een drinkbus met water bij. Drinken is heel belangrijk maar we mogen alleen gefilterd of gekookt water drinken en de flessen water die we kopen moeten verzegeld zijn. Water, we drinken het een hele dag maar het valt echt op dat je bijna niet moet plassen. We verliezen al genoeg vocht bij het zweten. Het water drupt van je lichaam. Je hoeft er zelfs geen inspanningen voor te doen. Na het ontbijt vertrekken we samen met de zusters naar een seminarie waar zo'n 300 priesters opgeleid worden. De vroegere aartsbisschop komt erbij zitten wanneer we getrakteerd worden op thee (altijd met melk) en koekjes. We praten, krijgen een rondleiding en vertrekken naar een dagverblijf voor mentaal gehandicapten. Deze instelling wordt ook geleid door Zusters van Assisi. Het is een sober gebouw met bijna geen meubels. Stoelen en tafels kom je sporadisch tegen maar didactisch materiaal is hier helemaal afwezig. Wanneer we binnenkomen klapt iedereen in de handen. We worden als koninginnen behandeld. Ik voel meer niet goed bij. Wanneer deze mensen hun ochtendoefeningen voor ons uitvoeren krijg ik tranen in mijn ogen. Ontroerd door het enthousiasme en de vriendelijkheid van deze mensen. De kinderen zingen een liedje voor ons en wij besluiten om ook ons best te doen. We proberen You are my sunshine' te zingen. Tijdens onze zangstonde zie en hoor ik dat ik niet de enige ben die tranen moet wegwerken. Eigenlijk is het een prachtig gevoel, een ruimte vol liefde. Het is bijna tastbaar. Nadat we onze dorst gelest hebben met water kunnen we kaarten kopen die de gehandicapten zelf gemaakt hebben. Ze kosten 1 roepie voor 1 kaart.( 1 roepie = 1 frank) Het is ook de enige plaats waar we postkaarten kunnen kopen en we nemen er dan ook zoveel mogelijk mee. We zeggen vaarwel en zijn allen erg aan-

F

gedaan. Zo tevreden met zo weinig! Doe hen dat maar eens na. Terug op straat worden we weer geconfronteerd met de drukte en het lawaai van toeterende auto's en scooters. We denken dat het een soort communicatiemiddel is. Wanneer de auto voor je met zijn lichten pinkt mag je hem voorbijsteken. Het is levensgevaarlijk op straat. Vrachtwagens, bussen, fietsers, scooters, riksja's, koeien, ezels, geiten, buffels, het loopt en rijdt allemaal door elkaar. Toch blijft iedereen heel kalm. Zeker de koeien die onverstoorbaar op straat blijven liggen. Voor hen toetert er ook niemand maar iedereen rijdt er rustig rond. De volgende halte is een Boedha-tempel. Hij is gemaakt voor en door een man die in India opkwam tegen het kastensysteem. De mensen aanbidden hem omdat hij heel arm was en het toch gemaakt heeft.Dat is heel uitzonderlijk in India en daarom een groot voorbeeld. Het is een drukke dag. Nadat we in een park even rondgewandeld en tot rust hebben kunnen komen gaan we naar de zoo. We betalen per persoon 1 roepie inkom. Het is een omgekeerde wereld. Achter tralies zien we konijnen, pauwen, herten en schildpadjes terwijl de apen, olifanten, dromedarissen en slangen hier in de Vrije natuur te zien zijn. Wij hebben al evenveel bekijks als de dieren. Het duurt niet lang of we worden gevolgd en geobserveerd door een twintigtal mannen. Het is geen fijn gevoel wanneer je zo bekeken wordt en ik moet denken aan de vreemdelingen hier bij ons. Ze kijken naar ons, praten met elkaar en lachen. Ik heb er geen idee van wat ze denken. Cindy mag nog even uitleggen aan omstaanders hoe ze haar sigaretten rolt. Hier gebruiken de mannen echte bladeren en ze vinden het maar een vreemde gedachte dat zij papier nodig heeft. In het hotel aangekomen eten we rijst en chapati dat we kunnen soppen in een lekkere saus.

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :eNass

5 uur.

op

oen.

29

39


DAGBOEK Ondertussen brengen twee chauffeurs de jeep en een busje in orde. Het duurt enige tijd vooraleer alle bagage op het rek geplaatst is. Met touwen wordt alles vastgemaakt. 1-let zal nodig zijn! Ook de zusters hebben hun inkopen gedaan en hebben voor de volgende maanden hun voorraad bij. Het is echt stapelen tot alles en iedereen een plaatsje hoeft gevonden. Het ihii1f vier en we kunnen vertrekken. Nagepalli, here we come! In de jeep dringt het pas echt tot me door dat ik in India ben. Ik zie veel groen, mooie gekleurde mensen, vrouwen in prachtige san's op het veld, geiten met lange oren, karren die door ossen getrokken worden en een hele lange weg vol mooi gekleurde vrachtwagens, fietsers en scooters. Ik ben diep onder de indruk. Hoe verder we rijden, hoe stiller het wordt. We stoppen onderweg voor onze dagelijkse portie thee en ook hier komen mensen rond ons zitten en kijken. De chauffeurs plaatsen een zeil over de bagage voor de regen die verwacht wordt. En regen komt er. Een frisse bui is meer dan welkom. Onderweg stoppen we nog een paar keer: plaspauzes, wisselen van plaats en benen strekken. We zijn allen bezorgd om het bagagerek dat naar onze mening niet meer lang op de jeep zal zitten. Dejeep valt stil en uitstappen en duwen is de boodschap. De reis op zich is al een heel avontuur: wat staat ons nog allemaal te wachten. We willen de chauffeur wat brood geven maar de zusters houden ons tegen. Met een hongergevoel zal de chauffeur niet in slaap vallen is hun uitleg. Onze laatste halte is een hotel waar we gaan eten. De katholieke zusters mogen eerst niet binnen. We eten tomatensoep met brood en drinken water. 1-let is lekker. De bagage wordt van het rek gehaald en in het busje gestopt. Er kunnen vijf mensen met het busje mee en samen met acht andere groepsleden word ik in de jeep gepropt. We hebben nog een reis van drie uur voor de boeg en rijden het oerwoud in. Dc zusters vertellen nog even dat het mogelijk is dat we een paar wilde dieren zullen zien. Het hoeft niet echt voor ons. Op een paar minuten tijd is het donker maar dan ook pikdonker. Het is half twaalf wanneer we in het ziekenhuis aankomen. Mensen liggen binnen en buiten op banken of op de grond te slapen. Zuster Isbel, de verantwoordelijke van het klooster, heeft op ons gewacht en brengt ons naar de kamers. Onze bagage wordt naar boven gebracht maar helpen mogen we absoluut niet. De vrouwen slapen boven in het ziekenhuis en René, onze enige man, mag in het huis van de dokter slapen. Daar

îTR;[

LASERSHOW

40

-

HOOGSTRATEN

Deze p/oe Vlniiiiiien iterkic een nuiund in Annpn/li. Dc lnniir inn een nlinol 1nn(/

vooraan op de agenda. Uit Hoogstraten herkennen we links Mai, Joris en in liet midden zittend op de jeep Kris Van Loon. is ook een keukentje dat we mogen gebruiken. Er is een gasfles, een fornuis en 1 pot. Je hoort kinderen wenen. Het is schrijnend. Ik ben moe en zoek mijn kamer op. Katrien is mijn kamergenote. We hebben een lavabo, een tafel en een stoel en een Europees toilet dat niet doorspoelt. In de andere kamers hebben ze Franse WC's en het wordt al vlug duidelijk dat de meesten hun grote behoefte hier bij ons op de kamer komen doen. In het toilet kunnen we ook douchen met behulp van een emmer water en een bekertje. Meer moet dat niet zijn! Ik ben moe, poets mijn tanden en na enige pogingen lukt het me om mijn muskietennet op de juiste manier te bevestigen.

Dinsdag 6 juli Het is half negen en ik heb weer heerlijk geslapen. Mijn kleren leg ik in een sopje maar mijn broek hou ik nog aan. Ik heb 4 lange broeken. 4 t-shirts, 5 onderbroeken. 2 b.h. ' s en 3 handdoeken bij. Het vuil zijn maakt me niets Uit. Alle westerse waarden aan de kant. We leven hier en nu en dit is India. Ik wil dit land proeven, horen, voelen, zien en ruiken. Alle zintuigen staan open en genieten met volle teugen. Het ontbijt bij de zusters vind ik niet lekker maar ik eet alles op en drink veel. We krijgen een rondleiding in het ziekenhuis. Ogen en mond vallen open. Hier is nog veel werk en hulp nodig. Deze mensen hebben zo weinig en bereiken toch zoveel. Waar halen ze de moed vandaan om door te gaan. De zieken slapen met 2 of 3 op 1 bed. Het bed is van ijzer en heeft een dun matrasje of laagje plastiek. De vrouwen en mannen hebben een aparte zaal. Er is een laboratorium waar ik een microscoop zie en een paar plastieken potjes. In de consultatiekamer ligt er een stethoscoop op de tafel en op een rek staan dozen met strips medicijnen maar van één of andere verpakking met bijsluiter is geen sprake. Plastieken handschoenen liggen in de zon te drogen, klaar voor de volgende verzorging. In mijn apotheekkastje thuis vind ik meer materiaal dan hier in het ziekenhuis. Hoe is dit mogelijk! Later wandelen we naar het dorp. Iedereen leeft buiten en zit of hangt wat rond. Mensen kijken naar ons en zijn heel vriendelijk.

Diegene die Engels spreken komen een praatje maken. 's Middags geven we het werkmateriaal en de giften die we bij hebben aan zuster Isbel. Een beetje uitleg bij al dit materiaal is nodig. Een waterpas, een truweel, werkhandschoenen, vouwmeters, verfborstels, schuurpapier... Het is materiaal dat zij nog nooit gezien heeft. Het menu voor deze middag is soep, rijst met kip en bonen en als toetje krijgen we yoghurt met suiker. Het is lekker en niet lekker maar dat is hier niet belangrijk, eten is de boodschap. Het gespreksonderwerp van vandaag is de toestand van ons lichaam en natuurlijk van onze ontlasting. Kleuren, geuren en vormen, het wordt allemaal besproken. May heeft slaappillen nodig, Veerle suiker en ik zou eens naar de WC willen gaan. Ik ben nog niet geweest maar heb ook geen behoefte dus het zit wel goed. De zusters zeggen dat we voldoende moeten rusten. Ze willen niet dat we ziek worden en zonder rusten gaan we het niet volhouden. Ze observeren ons de hele tijd en lachen met alles wat we doen. Maar wij doen net hetzelfde. Er zijn 10 zusters die werken in het hospitaal, 8 zusters geven les in de school en 4 zusters rijden naar de verschillende stammen om lepra- en tbc- patiënten op te sporen en te verzorgen. Ze wonen in 2 verschillende kloosters omdat er plaatsgebrek is. 's Morgens en 's middags eten we bij de hospitaalzusters en 's avonds (20.00uur) wor den we bij de schoolzusters verwacht. De metsers werken van 8.00uur tot 17.00uur en op de middag is er een pauze voorzien. Wij moeten zelf even afwachten wat we gaan doen. De mensen hier zijn heel handtastelijk en ik kan me daar goed in thuis voelen. Handen vasthouden, schouderklopjes, kijken naar elkaar. Ik vind het allemaal oké. Na het middagmaal heb ik onze kamer heringericht en naar mijn gevoel comfortabeler gemaakt. De tekeningen van de kinderen hang ik tegen de muur en de bol van Manou ligt op mijn muskietennet. Het thuisfront denkt aan mij maar ik ook aan hen en zo hoort het ook. Om half vier worden we verwacht in de school. Er zijn 415 kinderen en als je dan het gebouw ziet dan is dit echt een noodzaak dat hier bijgebouwd wordt. Dit is de enige school in een


DA GBOEK straal van 70 kilometer waar ook Engels onder wezen wordt. De mensen hebbende grond meebetaald omdat ze in het onderwijs en het belang van de Engelse taal geloven. Dc kinderen komen in uniform naar de school, alleen op woensdag en als je jarig bent mag je gekleurde kleren dragen. Er zijn 2 verschillende uniformen. In de week wordt er bruin gedragen en op zaterdag wit. De schooluren zijn iedere dag hetzelfde. Om 9.00uur beginnen tot 14.00uur, alleen op zaterdag is de school om 12.00 uur gedaan. De kinderen doorlopen tijdens hun schoolcarrière 8 klassen en zijn 14jaar wanneer ze hier gedaan hebben. Daarna kunnen ze naar een technische school. Wij mogen stenen naar boven dragen, zand zeven en de speeltuintoestellen schilderen. Er is genoeg te doen en we zijn tevreden want we willen werken. Morgen beginnen we eraan. Na zeven uur mogen we niet meer buiten het domein gaan . Het is te gevaarlijk i.v.iii. de oorlog en er zijn ook plaatselijke politieke problemen. We laten het niet aan ons hart komen en blijven 's avonds wel binnen. Terug in onze kamer hang ik mijn kleren aan een draad, ze zijn fris maar proper is iets anders. Het water echter ziet bijna zwart. Maar nadat ik gedoucht had deze morgen, zag mijn handdoek ook zeer vuil. Het hangt hier in de lucht en ik maak me er niet druk om. Ik heb ook een grote boodschap gedaan en ik ben blij dat ik terug bij de groep hoor. Geen diarree!(tot hier toe tenminste) Om 20.00uur vertrekken we naar de schoolzusters voor ons avondmaal. Het is donker en we hebben onze zaklamp nodig om de slangen op afstand te houden. Even is dit slikken maar alles went. Bij de zusters eten we noedels met curry, wat groenten, een pannekoek met ajuin en toast met ananaskonfituur. De zusters zingen na het eten een welkonistliedje. We kaarten nog wat nabij René op de kamer en drinken 2 kleine flesjes wijn leeg die Veerle voor haar verjaardag in het vliegtuig had gekregen. Morgen mogen Katrien en ik met zuster Dhanya en Anisha mee naar de villages.(Er zijn 82.385 inwoners verdeeld in 325 dorpen) Met andere woorden met de jeep door het oerwoud! Ik ben benieuwd. Ik heb last van dikke voeten maar hen niet de enige.

Woensdag 7 juli Ik ben een beetje zenuwachtig want we zijn de eerste die met de zusters mee mogen en ik weet absoluut niet wat ons te wachten staat. De chauf feur is 54 jaar en werkt al vanaf het begin hij de zusters.( 1969) Wij hebben water, een zonnebril en een pet bij. De zusters nemen medicijnen en eten mee voor onderweg. Om half negen vertrekken we op missie. We rijdende wildernis in en moeten soms uitstappen om wat takken opzij te hakken. De geur van het woud, de geluiden van de dieren en de kleuren van de mensen. Dat is zo mooi, dat kan je met geen woorden beschrijven. Ik ben nogal onder de indruk en kan mijn gevoelens laten gaan. Dit zijn zoveel indrukken, en het is allemaal echt. Deze mensen zijn één met de natuur, het is zo eerlijk. Wanneer we dichterbij komen vluchten mensen achter bomen en beginnen kinderen te wenen. Dit doet pijn maar de mensen zijn bang van ons. Zij weten niet dat er blanke mensen bestaan en dan zijn we ook nog een stuk groter. Je zou voor minder achter de bomen kruipen. Na een tijdje komen ze wat dichter en sommige komen me aanraken. Ze denken dat mijn bleke huid afgaat. Dit is echt een vreemde ervaring en ik ben daar niet goed van. Bij deze stam hebben we een

nieuw geval van lepra ontdekt en de jongen moet zich in het hospitaal komen aanmelden. Daar wordt hij onderzocht en kan er gestart worden met de medicatie. De zusters gaan om de 14 dagen op bezoek bij de tbc-patienten en iedere maand bij leprozen. Deze krijgen een strip met medicatie voor heel de maand waarvan zij de eerste 5 pillen onder toezicht van de zusters moeten innemen. Op het einde van de maand laten zij de strip aan de zusters zien ter controle. De tbc- patiënten krijgen hun medicatie voor 14 dagen. Het is per dag verpakt in een plastiek zakje. Na twee weken geven ze de lege plastieken zakjes aan de zusters af. Bij de lepra-patiënten snijdt de zuster het dood vlees weg tot het bloedt. Ze ontsniet de wonde, smeert er zalf op en windelt er een verband rond. Wanneer de patiënt zichzelf goed verzorgt krijgt hij zalf en verband voor de komende weken. Deze twee zusters hebben samen een gebied van 90 km2 . Ze zijn altijd met drie. Twee zusters en de chauffeur. Meestal blijven ze een paar dagen weg en slapen buiten(met 2 op 1 bank) bij de plaatselijke bevolking. Veel slapen doen ze niet. In zo'n stam wonen 200 á 300 mensen. Eén keer in de 2 maanden gaan ze naar het dorp en dan ruilen ze rijst, tabaksbladeren en alles wat ze op het veld gewonnen hebben tegen kleren, potten, bedden of wat ze nodig hebben. Deze mensen hebben niet veel maar zijn tevreden met wat ze hebben en verwachten niets meer. Ze lachen en zijn blij met een vriendelijk gebaar. Ze zorgen voor elkaar en zijn gelukkig. Bij de tribals (stammen die diep uit het oerwoud komen en de oorspronkelijke bewoners van India) gaat er voor de zusters een tolk mee. Ze spreken een andere taal maar zien er ook anders uit. Ze zijn nog kleiner, en hun gezicht is veel groffer. Er ligt een vrouw op de grond die al een paar weken niets gegeten heeft. Zij ziet zwart van de vliegen en geeft weinig teken van leven. De zuster zegt dat ze haar naar het ziekenhuis moeten brengen. (een voettocht van 3 dagen)Maarde vraag is of ze dit ook gaan doen. Ik zou ze zo opnemen en in onze jeep leggen maar we moeten hun gebruiken respecteren. Het is de gewoonte dat heel de familie meegaat om voor de zieke te zorgen, te wassen en te koken. Daar mogen we niet tegen ingaan. De mensen zijn heel vriendelijk en geven hun enige stoel of bed aan ons zodat we kunnen gaan zitten. Ik heb mijn fototoestel meegebracht maar kan geen foto's nemen. Hier word je stil van en ik moet er mijn tijd voor nemen om te bekomen. Het doet pijn en ik schaam me diep om alle luxe en weelde die we thuis hebben. Wij willen altijd meer en meer. Het is nooit genoeg. Ik moet echt moeite doen om niet te huilen en praat de hele tijd in de jeep met de zusters. Ik wil alles weten. Mijn Engels is gebrekkig maar we verstaan elkaar. Katrien is heel stil. In de voormiddag gaan we thee drinken bij zusters die hier in de buurt wonen. De pastoor heeft de jeep zien staan en komt ook even langs. Eerst drinken we waten daarna thee met melk en eten een mango en een soort muesli. Het is lekker maar weer veel te veel. Ze halen alles aan wat ze in huis hebben om u zo goed mogelijk te kunnen ontvangen. Eén van de zusters was ooit voor haar studies in België, Nederland en Italië. In Rome had ze de paus een hand gegeven en ze genoot er nog van. 's Middags eten we op een rotsblok in het bos. De borden worden voor en na het eten afgewassen. Het fijne rode zand zit overal. We zijn solidair met de zusters en eten met onze rechterhand. Het gaat beter dan ik dacht en het smaakt heel goed. Na het eten leggen we ons neer en rusten even uit terwijl de chauffeur een

wandeling maakt. Wanneer we moeten plassen zoeken we een plaatsje in het woud. Helemaal gerust ben ik toch niet en hou alles goed in de gaten. In de namiddag hebben we nog even een theepauze en praten we over geld. De zusters zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in onze wereld. De chauffeur verdient per maand 2400 roepies en de dokter in het ziekenhuis, krijgt 4000 roepies. Een fiets kost 2500 roepies en een bril 300 roepies. Voor een banaan betaal je 1 roepie en voor 7 roepie krijg je 1 kilo rijst. Deze prijs wordt door het ministerie constant gehouden. De zusters mogen 1 keer om de 3 jaar 10 dagen naar huis. Ze wonen meestal in het zuiden van India. Telefoneren gebeurt bij na nooit omdat dit veel te duur is maar schrijven doende zusters zo veel als ze kunnen. De zusters krijgen 15 roepie per maand en dat is evenveel als de prijs van 1 postzegel. Ik zou willen dat deze dag bleef duren. We komen terug in Allepalli en willen brood kopen maar de bus is er nog niet. Brood wordt hier niet gegeten maar de zusters staan erop dat wij dit wel doen. Het brood komt dus met dc bus mce en is 3 dagen onderweg. Om 19.00uur zijn we terug in het hospitaal en drinken nog een tas thee. De melk is op en ze vinden geen buffel die melk heeft. Er zal eerst een kalfje moeten geboren worden. Zo dicht leven deze mensen niet de natuur en er is niemand die er aan denkt om daar tegen in te gaan. Ze laten alles en iedereen in hun waarde. In het hospitaal ligt een meisje van 14 jaar met een slangenbeet. De cobra heeft in haar vinger gebeten. Het duurt veel te lang vooraleer de mensen in het ziekenhuis zijn met hun zieken. Het is heel erg en de familie zit er de hele tijd hij wetende dat zij gaat sterven. 's Avonds eten de zusters samen met ons. Ze kunnen maar niet begrijpen dat ik alleen woon en niet bij mijn ouders. Het is in hun ogen een schande. Ik word er heel verveeld van en probeer hen uit te leggen dat wij daar heel anders tegenover staan. Ze proberen dit te begrijpen. Ik kan over deze dag blijven schrijven. Er is hier

en

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 41


DAGBOEK

Iii

(IC iiib(ILV ,,ilcr:oeken de IndisLile :ir1e/s (IC Joi!'CreFl iiii de:e (10/pen op sporen van

tbc en lepra.

zoveel te doen en ik kan nog veel leren van deze mensen. Ik heb me vandaag dikwijls afgevraagd of we wel goed bezig zijn. Misschien moeten we deze mensen gerust laten, de natuur zijn gang laten gaan. Waar de natuur ook zijn gang gaat is in mijn kamer. Billy, onze salamander heeft gezelschap gekregen. We noemen hem Willy en hopen dat ze samen zoveel mogelijk insekten zullen opeten. Doe uw best jongens. Want buiten muggen zijn hier ook vlinders,(2 keer zo groot als bij ons) vliegen, reuzenmieren en kevers. Maar moe is moe en ik kruip na deze bewogen dag mijn bed in en doe mijn ogen toe!

Donderdag 8 juli Om 7.00uur staan we op en rond 8.00 zitten we aan de ontbijttafel. In de voormiddag schuren we de speeltuigen op de speelplaats van de kleinste kinderen.(vanaf 3 jaar mogen ze naar de school komen) De kinderen komen op de speelplaats samen en hebben dan een dagelijks gezamenlijk programma. Eerst is er een gebed dat voorgelezen wordt door een leerling, daarna leest de directrice, zuster Grace voor uit de bijbel. De regels van de school worden samen opgezegd en er wordt een lied gezongen. Na een reeks turnoefeningen gaan de kinderen per klas en in rechte rijen naar binnen. Hier wordt nog gedrild en sommige leerkrachten hebben een stok in hun handen. Ik hoop dat die niet te dikwijls gebruikt wordt. Er zijn 4 mannelijke leerkrachten en 9 vrouwen waaronder 7 zusters. In de school werken ook nog een weduwe en haar oudste zoon. De zoon, Camel, houdt alles in het oog en helpt waar en wanneer dit nodig is. Hij is manusje van alles terwijl zijn moeder de klassen poetst en de kleinste kinderen helpt. Zij verzorgt de kleinsten wanneer ze naar het toilet geweest zijn, ze wrijft met haar hand hun achterwerk schoon en giet er een beetje water over. Na het eten kunnen we douchen en onze kleren wassen want om 15.00 willen we er terug in vliegen. Het is veel te warm en wanneer we om 15.30 thee gaan drinken passeren we het bed waar het meisje met de slangenbeet zou moeten liggen. Maar het is leeg en we vermoeden het ergste. Het is 16.00 uur wanneer we beginnen te schilderen en we gaan door tot het helemaal klaar is. Het is ontzettend warm(43° C) en de verf droogt bijna aan je borstel. Zuster Grace, Jothis en Anisha komen kijken en zijn verwonderd om ons fototoestel en onze metalen drinkbussen. Het is raar om zien wanneer zij die vastnemen en onderzoeken. Ze willen allemaal op de foto. Zuster Isbel komt ook even kijken maar is bezorgd omdat er een oude dronken man bij ons is 42

komen staan. Het is de gewoonte dat de mannen na hun werk samen zelfgestookte alcohol drinken. Met deze hitte heb je natuurlijk niet veel nodig om dronken te worden en de rode ogen van de man verraden zijn toestand. Hij is niet vervelend maar wanneer de zuster eraan komt gaat hij toch verder. Ook de kinderen uit de buurt komen kijken. We zijn een echte attractie aan het worden. We werken tot het donker wordt en ik ga samen met Veerle nog eens een kijkje nemen in het ziekenhuis. Er is weer een kindje geboren. Nummer 4 op 3 dagen tijd. Zuster Gabriel is de gynaecoloog, ze is 65 jaar en heeft samen met zuster Vincenca (dokteres en projectleidster) 7 jaar in Italië gestudeerd. Het zijn jonge moeders( 14-15 jaar) en ze hebben schattige roze baby'tjes. Het meisje met de slangenbeet is naar een ander ziekenhuis vervoerd. Daar zouden ze meer gespecialiseerd materiaal hebben, hier hebben ze enkel een steen die het gif opslorpt. We hopen dat het goed zal aflopen. De mensen worden aan ons gewoon en durven al eens zwaaien, alleen de kleine kinderen zijn nog bang. We hebben al een paar Hindi woorden geleerd. Bato wil zeggen 'ga maar zitten' en wanneer we elkaar groeten vouwen we onze handen voor ons gezicht en zeggen 'namasté'. Bij het avondeten komt zuster Jothis vertellen dat ze speciaal voor ons haar wit habijt aangedaan heeft. Het is de kleur van ons lichaam! Alstublieft! 's Avonds maak ik mijn pillen klaar voor de volgende morgen. Zo vergeet ik zeker niets in te nemen want het is de moeite, s' avonds 1 en 's morgens 5. En zoals de zusters 's avonds zeggen: kali milangé ! Tot morgen!

Vrijdag 9 juli Amai! Ik heb het zitten. Ik ben heel de nacht ziek geweest. Afschuwelijk en dat bij een temperatuur van 32 graden. Ik heb dus diarree. Ik mag niet recht komen of het water spuit uit mijn lichaam. Eer ik uit dat muskietennet gesukkeld ben is mijn bed vies. Na de derde keer vind ik niets zuiver meer en besluit maar op de wc. te blijven zitten. Het zweet loopt van mijn lichaam. Ik heb immodium genomen maar tegen dit is niets bestand. 's Morgens kan ik niets eten. De zusters staan bijna allemaal rond mijn bed en meten mijn bloeddruk. Na een tijdje komen ze met een verroeste stok naar boven en willen me aan een infuus leggen. Ik weiger en zeg dat ze morgen nog eens terug mogen komen. Ook al heb ik zelf naalden bij, dit vertrouw ik niet. Ik heb heel de dag op bed gelegen en naarmate de dag vordert gaan de diarree en de maagkrampen over. 's

Avonds eet ik een droge koek en drink een zoutoplossing. De andere groepsleden en de zusters leggen me in de watten en ik kan al die aandacht best verdragen. Veerle en May zijn vandaag naar de villages. Ze hebben geen patiënten '.'erzorgd rma i r hbhn informatie gegeven aan de mensen in de dorpen. Het is de gewoonte dat de vrouwen tijdens hun menstruatie opgesloten worden in een hut. De man neemt dan de taak van de vrouw over en brengt haar eten en water. Wanneer de vrouw terug 'rein' is mag ze uit haar kotje komen. De meisjes beginnen te menstrueren vanaf 12 jaar. De zusters geven aan de allerarmsten kleren en eten. Vooral aan de mensen die in de bergen wonen omdat zij uitgebuit worden door de rijken. Ze moeten gratis komen werken voor hen. Doen ze dit niet dan worden hun hutten in brand gestoken. De meisjes die in de dorpjes naar school gaan krijgen 1 roepie per dag, de kinderen krijgen iedere dag een kommetje rijst en op zaterdag mogen ze 1 kilo rijst mee naar huis nemen. Het zijn maar enkele voorbeelden om de kinderen naar school te krijgen. Deze mensen geloven niet in het onderwijs en vinden het belangrijker dat ze nu op het veld werken en geld verdienen. Zij kunnen niet verder kijken dan vandaag, ze hebben dit ook nooit geleerd, het is nu overleven en morgen zien we wel. Vandaag zijn er 2 kinderen in het schooltje, de anderen werken op het veld!

Zaterdag 10 juli Ik heb goed geslapen maar voel me nog heel moe. Ik eet een droge koek en toasts met confituur. Het smaakt. De kinderen van de school hebben voor ons een programma in elkaar gebokst. Iedere klas heeft een nummertje ingestudeerd. We mogen vooraan gaan zitten op hun beste plastieken stoelen.(plastiek wordt nu veel gebruikt) Het is een hartelijk welkom, we worden afzonderlijk voorgesteld en worden behandeld als grote weldoeners, bloemen worden overhandigd. Het kan weer niet op enje voelt je er niet goed bij. We willen echter iets terug doen, zingen het lied 'put your left hand in'. We doen er de gebaren bij en de kinderen zingen en dansen mee. Vreugde alom. De kleuters krijgen van ons twee snoepjes en de andere kinderen een balpen. Het volgende uur moeten we onze naam in hun leerboeken schrijven. Ik voel me niet goed en kruip terug in mijn bed. Ik vind dit vreselijk. Ik wil vooruit. Ik ben hier om te werken maar ben te moe om wakker te blijven. Om drie uur komt zuster Anisha mij halen. Ze heeft voor mij rijst met zure melk, thee zonder melk, lauw gekookt water en zouten pannenkoeken gemaakt. Het is afschuwelijk vies maar het is goed voor mij zegt ze. Ik doe mijn best maar krijg dit echt niet binnen. Het water drink ik met veel tegenzin op(gekookt water vind ik heel vies) en vraag een toast met confituur. Ik voel dat het weer tijd wordt dat ik ga liggen. Nog even wat kleren uitwassen en ophangen. Over een uurtje is alles droog. Morgen wil ik zeker naar huis bellen. De anderen hebben een plaats ontdekt waar je voor 200 roepie kan bellen. Je bent wel een klein uurtje onderweg maar ja. Je moet er wat voor over hebben en zo verdienen die mensen ook iets aan ons. Het zou dringend moeten gaan regenen. De mensen willen rijst planten maar kunnen bij dit droge weer de velden nog niet klaar maken. Morgen zal het beter gaan. Laat ons hopen. Slaapwel!


DAGBOEK Zondag 11 juli Deze morgen vroeg uit de veren want vandaag gaan we naar de kerk. Om 7.15uur kunnen we ontbijten. Ik eet een hardgekookt eitje en een toast. Rond 7.50 zitten we op de grond in de kerk. Onze schoenen hebben we buiten moeten uitdoen. In de kerk staat er achteraan een hiechtstoel en vooraan het altaar. Het is geschilderd in hemelsblauw, zachtgeel en aardewerkrood en de eenvoud siert het geheel. De vrouwen zitten rechts en de mannen links. Omwille van plaatsgebrek bij de vrouwen( de zusters benemen veel plaats) sluiten we bij de mannen aan. Eerst wordt er een kindje gedoopt maar daarna is de volgorde van de viering hetzelfde als bij ons. De hostie wordt voor iedereen in de wijn gesopt. Anderhalf uur later staan we buiten in groepen. De mannen en vrouwen apart, de meisjes en de jongens, de zusters en wij, blanken, staan wat onwennig bij elkaar. Er gaat precies iets gebeuren maar we weten niet wat. De kinderen beginnen te zingen, de mannen klappen in hun handen voor ons en de vrouwen praten en lachen met elkaar.(waarschijnlijk over ons) We krijgen weer een bloem aangeboden. Het is aandoenlijk maar het blijft toch vreemd, al die aandacht. De zusters mengen zich onder de plaatselijke vrouwen en wij vertrekken naar de markt. We hebben weer veel bekijks en mensen lopen achter ons aan. Maar wat we nu weer zien. Kippen, geiten en vissen, het wordt allemaal geslacht waar je bij staat. Gewoon op de grond, de vliegen kunnen er niet genoeg van krijgen. Alleen het rundvlees ligt al in stukken op een kar, maar daar hebben ze dan al een paar dagen mee rond gereden. Ik moet geen vlees meer zien en ook Veerle krijgt braakneigingen. De geur alleen al. We zien een meisje van de school en ze neemt ons mee naar huis. Deze mensen hebben een winkel en we moeten onze schoenen uitdoen

wanneer we binnen gaan. Het is een plaats van 6 m2 groot. Ik koop 2 t-shirts voor 140 roepie. (Veel te duur betaald volgens de zusters) Eindelijk kan ik gaan telefoneren en het is in België kwart voor zeven wanneer ons mama opneemt. Leuk om haar te horen. Het valt zo goed mee dat ik ook nog even naar moemoe bel. De anderen zijn hier al meerdere keren geweest en de gastvrijheid van deze mensen kent geen grenzen. We krijgen thee en de kinderen zingen het liedje wat we hen gisteren geleerd hebben. Ik zing voor hen nog een ander liedje en er worden foto's genomen. Onderweg vragen de mensen waar we vandaan komen, hoe we heten en hoe het met ons gaat. Het zijn waarschijnlijk de enige zinnen die ze in het Engels kunnen spreken.

man op de achterbank. De huilende vrouw wordt getroost door een man die met haar achterin de jeep gaat zitten. Wanneer ze wegrijden staande mensen buiten nog wat na te praten. De man was al dood toen ze hem hierheen brachten maar de vrouw had nog gehoopt. Helaas. De rust keert stilletjes aan weer en wanneer we 5 s avonds bij de zusters komen is het helemaal stil. Eén keer in de maand houden de zusters van zondagmiddag tot maandagmorgen een absolute stilte. Het is een bezinning om tot inkeer te komen. Er heerst een rare sfeer en zonder het eerst te beseffen zijn wij ook veel stiller en fluisteren. Ik voel me weer heel moe worden en de diarree is terug aan het toenemen. Ik voel me niet echt misselijk maar wel zwak. Het zou nu toch moeten gaan beteren. Bed in en slaapwel.

Vandaag is Cindy ziek. We wisselen elkaar af. Het regent even heel hard maar na een uurtje is al les alweer poederdroog. De zusters willen met ons een uitstap maken maar de schoolbus, ons vervoermiddel, is stuk en wordt gemaakt. Ze komen ons halen wanneer het zover is. Hoe die zusters voor ons zorgen en met ons begaan zijn is echt hartverwarmend. Terwijl we naar onze kamers gaan zien we hoe een kindje met een infuus in zijn arm naar buiten gaat om kaka te doen. De moeder komt hem achterna en wast haar kind in een plas. Ze wikkelt hem in een doek en neemt hem terug mee naar binnen. Buiten op de koer zijn de families aan het wassen en koken voor hun zieken. 'Namasté' zeggen we en vouwen onze handen tegen elkaar. Het is een mooi gebaar. Wanneer ik boven in bed probeer te slapen word ik opgeschrikt door een luid gehuil. Ik loop wat rond maar zie niet echt wat er gebeurd is . Er staat een witte jeep voor het hospitaal. Twee mannen zijn druk in de weer en leggen een dode

Ik voel me nog niet heel goed maar ga toch mee naar de bouw. Ik kan de stenen tot aan de trap dragen en iemand anders neemt ze mee naar boven. Er worden klassen boven op de bestaande klassen gemetseld. Er zijn 5 mannen en 3 vrouwen aan het werk. De mannen metselen, timmeren en maken alles klaar voor wanneer de beton gestort wordt. De vrouwen brengen zand, kiezelsteentjes en bouwstenen naar boven. Ze dragen dit in een schaal op hun hoofd. Wij mogen de vrouwen helpen en het is weer wat aftasten hoe zij reageren. Ze vinden het raar dat wij niets op ons hoofd kunnen dragen en moeten weten wat we allemaal bijhebben; drinkbus, fototoestel, zonnebril en zonnecrème. Mijn zonnebril zet ik bij één van de vrouwen op en ze moeten er hartelijk om lachen maar wanneer ik wat zonnecrème op haar huid wil smeren wordt ze bang en denkt ze dat ze zo blank wordt als ik.. We verstaan elkaar niet maar het is aangenaam werken met deze vrouwen.

Maandag 12 juli

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 OREO

1•

A:

%

/ Meerje

1?

Openingsuren toonzaal:

A

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 / 13-16 u. Zon- en feestdagen gesloten

f

t

Meer

'e4۟e

6ejae4e waad

+

lvlinoerhout

Sanitair Centrale verwarming 43


DAGBOEK Vandaag is er een kind jarig en hij heeft voor iedereen een snoepje bij. We krijgen er ook één. De kinderen zijn lief, ze roepen onze naam en dan proberen ze te zwaaien zonder dat de zusters dit zien. Het is wel grappig want de zusters doen net hetzelfde. Ze zijn zo blij met de bouw van hun school en weten goed dat wij daarvoor het geld bijeen gezameld hebben. Het is zeker de moeite waard geweest. Terwijl we aan het werken zijn komen er andere mensen werk vragen aan de zusters. Er is een vrouw hij met heel kort haar. Dat is echt uitzonderlijk maar wanneer je als vrouw je vader verlicat wordt je haar afgeachoren, het ia een teken van miiw Op de bouw is er erhler geen werk voor hen maar wanneer de rijst geplant wordt mogen ze terugkomen. Tijdens de voormiddagpauze worden we aan de zusters gewaar dat er iets mis is. Ze zijn zo zenuwachtig en lachende hele tijd. Zuster Ishel heeft iets achter haar rug verstopt. Het is een fles cola. We krijgen ieder een half glas en zijn zo blij dat we tranen in onze ogen hebben. Het smaakt ongelooflijk goed en het is alsof een engeltje op onze tong plast! Een kinderhand is gauw gevuld. Die zusters zijn zo blij wanneer ze iets kunnen geven en we beseffen heel goed wat zij daarvoor moeten laten maar onze dankbaarheid is dan ook heel groot. Dit zijn prachtige momenten met ongelooflijke warme gevoelens. 's Middags kan ik weer niet veel eten. Het bekomt me nog altijd niet. Een Indische priester eet met ons mee. Hij is geïnteresseerd in wat we doen. Vandaag mogen Veerle en Heidi mee naar de villages. Er is een info-avond voor volwassenen en daarom vertrekken ze zo laat. Zuster Renci en Pavitra nemen de leiding en chauffeur Gomez zet een televisie en videorecorder in de jeep. Ik ben benieuwd welke verhalen straks verteld zullen worden. Ik ga weer een paar uur op mijn bed liggen en wanneer ik terug op de bouw verschijn komt zuster Anisha me halen. Ze wil dat ik in het ziekenhuis de dokter ga opzoeken. Ik wil eerst niet maar ik moet. Ik wacht tussen de Indiërs mijn beurt af. Wanneer het gordijn van het consultatiekamertje wordt opengeschoven mag ik naar binnen. De stagiair-dokter,(4 jaar studeren en 2jaar stage), zuster Gabriel (gynaecoloog) en zuster Vincenza(dokter) zitten samen in een kamer van 4 m2 . Ik vertel mijn probleem en word direct op mijn plaats gezet omdat ik vrijdag geen medicatie van hen wou aannemen. Ik verontschuldig mij en krijg een briefje met een paar krabbels op, daar moet ik mee naar de farmacie. Terug aanschuiven op houten bankjes tussen de andere zieken en hun familie. Ik voel de blik van vele mensen maar durf niet goed rond te kijken. Wanneer het mijn beurt is geef ik mijn briefje aan zuster Elsy. Zij neemt een grote doos uit een rek en zoekt er een strip medicijnen uit, ze knipt er 6 pillen af en geeft deze aan mij. Ik gade zusters vertrouwen en neem mijn eerste pil. Terug in het klooster heeft zuster Anisha een godendrankje voor mij gemaakt, vers limoensap gemengd met water en suiker. Het is heerlijk fris. Het is rustig in het klooster en we hebbende kans om wat te praten. De zusters staan om 5.00uur op en gaan om 22.00uur slapen. Iedere maand krijgen ze buiten hun vast werk een taak in het huishouden. Zij staat deze niaand in voor de keuken en heeft natuurlijk dc pech dat wij er nu zijn. Koken voor zo'n grote groep maar ook de inkopen moeten door haar gedaan worden. Het is een zware taak en je voelt dat ze moe aan het worden is. De andere zusters helpen haar zoveel mogelijk. Eén keer in de maand rijden de zusters naar een stad( 3M uur rijden) om grote inkopen te doen.

44

Rechts op de foto bevindt zich het hok waarde vrouwen uit het dorp worden aJezonderd wanneer ze menstrueren. Dan zijn ze onrein en worden in hun isolenient door familie voorzien van voedsel. Dat is een hele onderneming en de jeep zit dan ook vol. Gasflessen en benzinebussen moeten opnieuw gevuld worden, er kan naar de bank gegaan worden, de post wordt gehaald, medicatie en andere benodigdheden voor het ziekenhuis worden gekocht. Ze zijn een hele dag met de jeep weg zodat er ook niet naar de villages gereden kan worden. Rond half elf komen Veerle en Heidi naar boven. Ze zijn met de jeep naar een dorp gereden waar ze eerst een onderhoud hadden met de politie en het stamhoofd. Er moest toestemming gevraagd worden vooraleer ze hun informatiefilm konden draaien. Terwijl Gomez de TV en videorecorder buiten klaar zet en aansluit op een generator roepen de zusters niet een megafoon de mensen bijeen. Stilletjes aan komen de mensen voor de TV zitten. Er worden twee plastieken stoelen klaargezet voor Veerle en Heidi. En hoe vervelend dit ook is, je moet daar

op gaan zitten. Wanneer het begint te regenen zijn zij ook de enigen die een paraplu krijgen. Hun gastvrijheid kent geen grenzen. Eerst wordt er een ontspannende film gedraaid en net voor het einde krijgen de mensen dan informatie in verband met lepra en tbc te zien. Het is een documentaire die de Damiaanaktie heeft laten maken, daarna komt de ontknoping van de film. Wanneer Gomez alles opruimt kunnende mensen vragen stellen aan de zusters. De mensen kunnen ook, wanneer ze dit nodig hebben, inedicatie vragen. Er worden vandaag geen nieuwe gevallen van lepra of tuberculose ontdekt. De lepra behandeling duurt 1 jaar en voor tbc is dit acht maanden. De patiënten moeten beloven dat ze de medicijnen regelmatig nemen anders wordt de behandeling niet gestart. (wordt vervolgd)

DIA-avond over dit Damiaan-bouwkamp op 12 oktober om 20 uur in zaal Pax.

'PflMMF

Alle bankk Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

Wál 111 bvd &a@§

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Cnntrnledienst Verzekeringen 11590 23b


Notariële aankondigingen Kantoor van Notaris J MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314.51.77 Fax 031314.65.56

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 031315.71.67 Fax 031315.71.29

OPENBARE VER KOPING VAN 2 PERCELEN AKKERLAND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT TER STREKE 'AERDSHEIDE', TEGEN PRINCEVEN

OPENBARE VERKOOP VAN WONING te HOOGSTRATEN/MEER

-

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

-

-

Notaris Paul ROMMENS te Meer, Meerseweg 16, zal met 1% premie, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer:

Onder HOOGSTRATEN tweede afdeling MINDERHOUT KOOP 1: Akkerland gelegen te Hoogstraten, 2e afdeling Minderhout, ter streke 'Aerdsheide' tegen Princeven, sectie A nummer 252/C met een oppervlakte van iha 41a lica. K.l. 2.100 Palende aan koop 2, Bruynen-Brosens Karel te Hoogstraten/ Minderhout en Meyvis-Brosens Cornelis te Hoogstraten KOOP 2: Akkerland gelegen te Hoogstraten, 2e afdeling Minderhout, ter streke 'Aerdsheide' tegen Princeven, sectie A nummer 252/B met een oppervlakte van lha 38a 52ca. K.I. 2.100 Palende aan koop 1 en Bruynen-Brosens Karel te Hoogstraten/ Minderhout.

Een woonhuis met bijgebouwen en grote tuin, Terbeeksestraat 17, groot 24a 04ca. Indeling: living, keuken met veranda, ruime achterkeuken met WC en douche, bergkelder en houtkot; 3 slaapkamers + ruime zolder. Verder: garage en meerdere stallingen. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur. Klein beschrijf mogelijk (K.I. 14.900). Stedebouw: agrarisch gebied. Onmiddellijk aanvaardbaar. Zitdagen: inzet op maandag 11 oktober 1999 en toewijs op maandag 25 oktober 1999, telkens om 17.00 uur in café 't Fortuin te Hoogstraten/Meer, Meerdorp 13. Inlichtingen ten kantore van de Notaris.

Beschikbaar: Uiterlijk op 1 november 1999 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op donderdag 30 september - Toewijzing op donderdag 14 oktober 1999 telkens om 16.30 uur in het Parochiecentrum, Koestraat te Hoogstraten/Minderhout.

OPENBARE VERKOOP VAN WONING, WEILAND en BOS te HOOGSTRATEN/MEER Notaris Paul ROMMENS te Meer, Meerseweg 16, zal ten overstaan van de Vrederechter van het 2e kanton Turnhout, zonder premie, openbaar verkopen:

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Onder Hoogstraten/Meer: Koop 1: woonhuis met tuin, Dreefweg 6, groot 1.083 m 2 (K.l. 30.200). Indeling: living, keuken, veranda, slaapkamer, badkamer, toilet, en 3 slaapkamers. In de tuin: garage en berghok. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur. .

Koop 2: perceel grasland, ter streke 'Leeg Eyndbeek', groot 47a 57ca., palende aan de Dreefweg (17,12 m), koop 1, Aerts-Aerts Fr., Aerts-Pluym J. en Voeten-Van Dun Fr. Koop 3: perceel bos, ter streke 'De Valissen', groot 58a 45ca., palende aan de Raamloop, Adriaensen-Snoeys, wed. Van MirloAdriaensen, Scheyltjens-Joosen, Adriaensen-Machielsen. Stedebouw: alle kopen gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Alle kopen onmiddellijk aanvaardbaar na betaling. Zitdagen: inzet op dinsdag 28 september 1999 en toewijs op dinsdag 12 oktober 1999, telkens om 16.00 uur in café-zaal De Eiken te Hoogstraten/Meer, John Leysenstraat 26. Inlichtingen en plannen ten kantore van de Notaris.

Openbare t'erken in Meer 45


Mickey en ik. Een zomer lang werken in Disneyland Paris Disneyland Paris. Voor de een is het een sprookjesland, voor de ander een grote geldmachine. Maar ieder die er komt wordt minstens geraakt door de perfecte Organisatie achter de sprookjesmachine. Dat overkwam ook Cindy Mertens (23) uit Hoogstraten. Een bezoek met haar moeder aan het grootste pretpark van Europa in 1998 bracht haar op het idee om er zelf te gaan werken. Op het internet werden al snel de nodige gegevens verzameld maar het mailtje naar het recruteringsbureau bleef vele maanden onbeantwoord. Tot er dit voorjaar een aanwervingssessie zou plaats hebben in Kortrijk om het komende zomerseizoen te bevoorraden. Er waren daar een 20tal kandidaten en Cindy had 's avonds haar CDD, haar 'contract de travail á durée déterminée', op zak. Ze mocht beginnen op 8 maart en eindigen binnen een periode van 8 maanden. Cindy: "Toen ik mij terplaatseaanmeldde, werd mij een kamer toegewezen in het gigantisch personeelscomplex. Er kunnen daar een 4.000tal werknemers verblijven. Ik deelde heel mijn tijd de kamer met Delphine, een Belgisch, franstalig meisje. Door de geweldige personeelsdoorstroining gebeurt het dat sommigen gedurende de paar maanden verschillende kamergenoten hebben. Er zijn daar overigens werknemers van alle landen van Europa en nogal wat uit Canada. De taal is niet echt een probleem, er wordt gepraat in het Engels. het Frans of het Duits en iedereen doet moeite om de andere te verstaan of om zich verstaanbaar te maken. Behalve de Amerikanen. Die zeggen gewoon: Hey, l'm an Arnerican you know, and we speak English, OK Ook bij het publiek is er een lijn te trekken. De Nederlanders zijn prat op hun talenkennis. Toen een van de kinderen een klappistooltje kreeg

Disney University Vooraleer een nieuwe werknemer aan de slag kan hij Disneyland Paris. dient hij een tweedaagse cuisus, of beter uniersiteit. The Disnev Universitv. te volgen. Hier wordt in het Frans ot het Engels uiteen gezet wat de geschiedenis en de filosofie van dc Disney Corporation is en hoe er in Disneyland Fans gewerkt moet worden. En daarover valt natuurlijk heel wal te vertellen. Het park heeft vier themalanden die alle uitkomen op Mainstreet USA. de hoofdstraat. Voor hei park ligt het uitgaanscentrum Disney Village. een verzameling winkels, restaurants en bioscopen. Voorts is er het gastencoinplex, goed voor 5.700 kamers, en het congres centrum niet golfterrein. Maar Disneyland Paris heeft ook een uitgebreide 'backstage', onttrokken aan het oog san de gemiddelde bezoeker. Daar bevinden zich de kostuumopslag, de werknemershotels, de administratie en de supermarkt. Kortom alle voorzieningen om het 600 hectaren groot domein niet te moeten serlateu. Het ss ettelijke minimumloon dat alle werknemers

46

vroeg de moeder prompt: Do you also have the 'klappertjes' for it? De Italianen en de Spanjaarden zijn het minst toegeeflijk. Maar dat is allemaal geen probleem want als je er niet uit geraakt is er altijd wel een collega die de taal spreekt."

De Sheik van Dubai Naar Disneyland Paris komen niet alleen vrolijke dagjestoeristen zoals u en ik maar ook heuse VIP's of bekende mensen. Cindy: "Zo kreeg ik opeens Rob De Nijs aan mijn kassa. Hij kocht een kleinigheidje in onze cowboy-winkel. En ik daarna in alle staten aan mijn collega's vertellen: C'est le fameux Rob De Nijs !!! Maar dat kon hen niets schelen natuurlijk. Wie kent er nu Rob De Nijs buiten Nederland en Vlaanderen?

kinderen meegebracht voor een weekeindje Disneyland. De vrouw moest gesluierd in het hotel blijven maar de kleine prins jes mochten volop hun gang gaan in het pretpark. Het is de gewoonte dat heel belangrijke bezoekers een VIP-guide mee krijgen hij hun rondgang. Zo ook dus het prinsesje en het prinsje. Samen met hun eigen kindermeisjes en body guards was dat een hele entourage. Tegen de prinseljke kinderen mocht overigens niet rechtstreeks gesproken worden. Het 8-jarige prinsje vond het Segapark, de enige te betalen attractie in Disneyland Paris, het leukst. De ruimte werd ontruimd, twee begeleiders haalden constant jetons aan en de omzet die normaal zo'n 30.000 Franse Frank per dag bedraagt, steeg die dag naar 50.000FF."

De foto van Michael Jackson

Meer sensatie was er toen de Sheik van Dubai voor zaken in Parijs was. Hij had zijn vrouw en

"Echt sensationeel was het wel toen Michael Jackson tien dagen lang een hele verdieping at'huurde van het grote hotel vooraan. Zijn Ii-

er verdienen (ruim 40.000 BEF), wordt door de meesten dan ook integraal besteed bij de voorzieningen van Disney zelf. Ook binnen dc sprookjesterrein zijn er verschillencte backstages. Daar kunnen de werknemers hun broodje eten of aan hun sigaretje luiken. Sinds, kort is er zelfs een heuse McDonalds als hedri 1 fsrestaurant, het eerste in lijn soort. Omdat vrijwel alle werknemers als 'toneelspeIer' deel lijn van de spreuk jeswereld. is hun verzamelnaam dan ook Cast Memhers. Het is de Cast Members (hoofdietters) verboden te eten of te roken in het bijzijn van bezoekers. Er is overigens een zeer strikte scheiding tussen 'back-stage' en '00-stage'. Om te beletten dat Goofy zonder Goofy-kop de scène betreedt, wordt elke overgang duidelijk gemarkeerd met: Attention, Accës sur Scène Ook aan het uiterlijk van de Cast Menihers worden eisen gesteld. Jongens mogen geen lang haar, baard of snor hebben en ook geen oorring( en) dragen. Meisies dragen steeds zwarte schoenen en maximum éen oorring. Uiteraard ook geen piercings ol andere sprookjesverstorende elementen. Ook Mickey en zijn gevolg dienen ie voldoen aan strenge eisen .Mickev is niet groter dan 1.60

meter en wordt daarom veelal gespeeld door flinke mneijes. De karakters mogen ook absoluut niet spreken tijdens hun act. En verder moeten ze opletten dat er geen twee gelijke karakterpoppen in beeld lijn, dat spreekt vanzelf, er is maar t5 én Mickey Mouse. Maar hetcigenlijke deel van Disneyland Paris is natuurlijk winst te maken. Dat moet onderandere ook gebeuren in de 54w inkeltjes waar jaarlijks 21 miljoen produkten worden verkocht. Het is dan erik daar dat de meeste seizoenwerkers, ('ast Memnhers, terecht komen. De andere jobs zijn helpen hij de attracties en het proper houden van het terrein. Want netheid staat zeer hoog in het vaandel van Disneyland Paris. Zo halen de Cast Memhers elke morgen en proper kostuum op en mogen ie dat zonodig ook gedurende de dag nog doen. Verder wordt er in de Disney University aandacht gegeven aan klassiekers als Verloren Kinderen. Klachten. Veiligheid & Ongevallen. Ziektvcrlof, Taalgebruik, bedenk het maar. En na twee dagen zijn de werknemers klaar voor het echte werk. To make the dream come truc. The Anictican dream!


DISNEY inousines waren backstage geparkeerd en als we 's morgens naar ons werk gingen zeiden we tegen elkaar: Tiens, de Maajkel is er nog! Een van die dagen had ik net een job bij een andere attractie. Opeens komen enkel eiligheidsmensen de ruimte inspecteren. Ik dacht aan een diefstal of zo, maar ineens staat Michael Jackson daar in levende lijve voor mij. Dat doet zeer raar. Hij had zijn gebruikelijke monddoekje niet voor en wat me altijd zal bij blijven is zijn pokdalig gezicht. Zijn huid is helemaal verbrokkeld, vol putten. Hij is dc atIractie ernaast binnen gegaan en heeft ze weer verlaten langs de backstage. Zo kon hij het gewone publiek ontlopen. In die attractie worden normaal ook foto's genomen die aan de uitgang verkocht worden. Ik ging er wel van uit dat 'de Maajkel' zijn foto niet zou kopen en vroeg daarom aan de jongen die het toestel bediende of hij deze voor mij opzij wilde houden. 's Avonds heb ik hem opgehaald maar hij stond erjammer genoeg onherkenbaar 01). Maar ik heb de foto toch gehouden." Na vijf maanden hield Cindy het voor bekeken. Het contract van beperkte duur hield nu eenmaal de vrijheid in om Disney te verlaten. Een hele ervaring en een ontwikkelde talenkennis rijker is Cindy nu weer Vrij voor de gewone arbeidsmarkt. Dit sprookje zal nog lang heugen maar is wel voorbij.

0 ongarnerj,

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN

5

-GORDIJNEN g

o

-ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139c

47


-- [A

'=

flflT rU n i

JÇ4

gJc

I

KFC MEERLE Zaterdag 28 augustus moest KEC een eerste maal het veld op in de nieuwe competitie. Ze kregen Wildcrt op bezoek aan dc Chaamscweg. Meerle kwam na 23 minuten op voorsprong dank zij een strafschop, omgezet door Voeten. Na de rust nam Wildert veel risico's, maar geen van hun afstandsschoten vormden een bedreiging voor doelman Van Gestel. Diep in de tweede helft (83e minuut) zorgde Nic Mertens voor de geruststellende 2-0. Een week later ging KFC op verplaatsing naar Olympic Essen. Kapitein Pauwels zette na 20 minuten de 0-1 op het bord. Net na het halfuur verdubbelde Kris Voeten met een prachtig afstandsschot de score. Vijfminuten laten kwam Olympic aansluiten. Na de pauze was het weer Kris Voeten die een voorzet van Van Raak binnentrapte. Dirk Van Bavel maakte er kort daarna 1-4 van. Meerle kon gerust zijn, dacht men. Want een kwartier voor tijd milderde Essen tot 2-4 en in de 82 1 minuut het via een penalty terug tot 3-4. Het was nog bibberen voor KFC, maar de stand bleef verder ongewijzigd en KFC kreeg de punten.

.1! S

Op kermis7nnrlag kwam S K Putte op he7nek In een ge.lijkopgaande eerste helft werd er niet gescoord. Tien minuten na rust mochten de Meerlese supporters juichen, Dirk Van Bavel scoorde 1-0. De wedstrijd werd heviger, maar doelpunten bleven uit, tot Dirk Van Bavel in de 89 minuut de netten opnieuw deed trillen. 2-0, rond het plein brak de hel los. Meerle kon met zo'n overwinning goed kermis gaan vieren. Laat het bier maar vloeien. De nakermis was minder prettig. Meerle, op bezoek bij VVV Vosselaar, kreeg al na 8 minuten een eerste doelpunt tegen en kon dat nog zo tot de rust houden. Trainer Ludo kreeg zijn ivauueii iii dci ust blijkbaar niet op liet gewenste niveau, want na de pauze ging het van kwaad naar erger. 2-0 in de 55 minuut en vervolgens nog 2 in de 851 en de 861 minuut. 4-0 en het eerste puntenverlies voor KFC. Hopelijk is de kermis volgende week verteerd.

Gulle sponsors zetten de twee juniors-teanis van KFC in het nieuw. Kleding Van Herck schonk tenues voor de ene ploeg, Daernca transport gaf de andere ploeg nieuwe trainingspakken.

De Blauwe Duif Volleybalclub De Gelmers legen een achtergrond van gigantische feestelijkheden, mythische voorspellingen, raadselachtige Nostradamus-uitspraken en mogelijk enorme computerproblemen omwille van het jaar 2000, is ook het nieuwe volleybalseizoen weer uit de startblokken geschoten. En de roodwitte Gelmers zijn natuurlijk ook weer van de partij. De eerste wedstrijden werden ondertussen al afgewerkt. En die leverden heel wat hoop op voor de toekomst. Vaandeldrager van de club, Heren 1, wist zijn eerste wedstrijd in de derde provinciale al winnend af te sluiten. Tegen een erg taaie en sterke tegenstander kwam het 48

Hoogstraatse team nooit echt in de problemen en de punten werden dan ook thuis gehouden. De eerste damesploeg van haar kant liet eveneens een positieve uitslag noteren. Aangezien goed begonnen, half gewonnen is, ziet de toekomst er dan ook erg rooskleurig uit voor de Gelmers. Diezelfde Gelmers starten dit jaar bovenden ook opnieuw met jeugdopleidingen. Heel wat jeugdige en enthousiaste jongere spelers vonden al hun weg naar de trainingen in Hoogstraten en Meer. Maar iedereen blijft nog altijd welkom, om een balletje te slaan, te volleyballen en vooral om gewoon plezier te maken. Voor informatie kan u altijd bij clubsecretaris Wim Van Bergen op het nummer 03-314.16.85 of bij voorzitter Raymond Willemsen op 033 14.3 1.72.

Halve fondspcl op 14/8/9: oude duiven: Jansen-Vaii Ginneken, Meerle jonge duiven: Vermeiren-Scheynen, Oostmalle

QuiĂŠvrainsspel: 15/8/99: oude duiven: Weerts-Janssens, Hoogstraten jonge duiven: Louis Van Bergen, Hoogstraten 22/8/99: oude duiven: Louis Van Bergen, Hoogstraten jonge duiven: Eddy en May Poels, Hoogstraten 29/8/99: oude duiven: Eddy en May Poels, Hoogstraten jonge duiven: Jef Haest, Wortel 5/9/99: oude duiven: Jef Haest, Wortel 12/9/99: oude duiven: Louis Hendrickx, Rijkevorsel 19/9/99: oude duiven: Jan Van Dijck, Wortel


SPORT

Moeizame start voor HVV Na een reeks afgetekende oVerWinningen tegen vierdeklassers als Zwarte Leeuw, AC Olen, Witgoor en Lille, kwam op Verviers een einde aan een werkelijk oninteressant bekerprogramma. HVV verloor er met 1-0 en niemand heeft zich daar erg aan gestoord. De openingsmatch van het nieuwe seizoen zag HVV op een vrijdagavond voor behoorlijk wat volk de maat nemen van Racing Mechelen. Heij stek, Palmers, Ceusters en Van Ossel waren wegens allerlei kwetsuren nog niet van de partij, zodat trainer Van De Ven nog wel degelijk iets achter de hand heeft. De eerste verplaatsing, naar Racing Gent, liep het echter mis. HVV speelde er een zeer degelijke wedstrijd en na 90 minuten stond de 1-1 op het bord. In de toegevoegde tijd kreeg de thuisploeg een lachertje van een strafschop cadeau en meteen stond HVV in het verlies. Onverdiend, niet terecht, bestolen... maar daartegen is geen verhaal. De moeilijke verplaatsing naar Schoten viel ook in het nadeel uit van HVV, dat met 2-1 cijfers onderuit ging. Een niet zo gunstige start, maar dat HVV een goed seizoen gaat spelen, staat als een paal boven water.

Wedstrijden

KFC Meer: nog even wennen

Minderhout VV: hoop doet leven!

Dat 2de provinciale een stapc hoger betekent, heeft Meer al dadelijk moeten ondervinden hij het bezoek aan Oud-Turnhout. Een grove dekkingsfout werd onmiddellijk afgestraft en men kon al aan achtervolgen denken. Een slecht uitverdedigen in de tweede helft betekende een voltrekking van het Meerse vonnis. 2-0. Met de konist van Oosthoven hoopte men op puntenwinst. Een slechte eerste helft werd afgesloten met de beginstand. Na de koffie een duidelijk agressiever Meer aan het werk. Harry Peeters scoorde het eerste en Patrick Methorst een tweede doelpunt. Meer op rozen? Harry Peeters viel uit, de samenhang viel weg en de bezoekers kwamen terug tot 2-2! Op Lentezon werd Meer, met een zwaar gehavende ploeg weliswaar, negentig minuten weggespeeld, al scoorde Meer in de 8ste minuut (Ene De Bie) op een zeldzame counter. Daarna zette de thuisploeg de wedstrijd naar zijn hand dankzij het duo Vervoort-Geudens. Eindstand 2-1. Dat de score niet hoger opliep is een Pluim op de hoed van doelverdediger Janssen.

Wedstrijden Zondag 3 oktober 15.00 uur: FC Meer St.-Jozef Zondag 10 oktober 15.00 uur: Gierle FC Meer Zondag 17 oktober 15.00 uur: FC Meer Poppel Zondag 24 oktober 15.00 uur: Zwaneven FC Meer Zondag 31 oktober 15.00 uur: FC Meer Vlimmeren -

Zondag 3 oktober 15.00 uur: Hamme Hoogstraten VV Zaterdag 9 oktober 20.00 uur: Hoogstraten VV Denderhoutem Zaterdag 23 oktober 19.30 uur: Racing Doornik Hoogstraten VV Zaterdag 30 oktober 20.00 uur: Hoogstraten VV Maldegem -

-

-

-

-

-

-

-

De verplaatsing naar EXCELSIOR ESSEN leverde andermaal een nederlaag op, 3-1. Maar itok hier zat er weer meer in. Een verdiende gelijkniaker, 2 - 2, werd wegens duistere redetien door de man in het zwart teruggefloten. Ondanks het blijvend aandringen van de Minderhoutse jongens, werd geen gaatje meer gevonden en speelde het doelhout parten. Juist voor affluiten prikte Essen een derde doelpunt tegen de touwen en kreeg het meer dan het verdiende. Doelpuntmaker in deze wedstrijd was Koen Lenaarts. Op de vierde speeldag het eerste puntje. FLANDRIA RAVELS kwam op bezoek en de eindstand luidde 0-0! Oiidaiiks de zwaie 1 up 12 tilijfl MVV geloven in zijn kansen en is ervan overtuigd dat het tij moet keren. De goede instelling is zeker aanwezig cn als men nog cnkcic gckwctstc spcicrs kan rccupercrcn kan verder puntcngcwin niet uitblijven.

rt —

I-JVV-kapitein Huvgen goed bi:./schot tegen Racing Mechelen.

De hernieuwde kennismaking niet derde provinciale is tot nu toe voor de Minderhoutenaars een tegenvaller geweest. Vier wedstrijden gespeeld, drie nederlagen op rij en één gelijkspel. Harde cijfers maar wie de wedstrijden gezien heeft zal moeten toegeven dat er elke keer meer heeft ingezeten, maar uiteindelijk zijn het de doelpunten die tellen en die het verschil maken. De openingswedstrijd op DOSKO was een partij die alle kanten uitkon, maar Dosko deed wel wat Minderhout niet lukte, namelijk éénmaal scoren. De kansen die MVV ruimschoots toegemeten kreeg, werden niet benut waardoor men met het kleinste verschil ontgoocheld het terrein moest verlaten. Met Minderhoutkermis kwam LOENHOUT op bezoek. De bezoekers hebben enkele gerenommeerde spelers in hun rangen lopen en het was een weerzien met de vroegere trainer Jack Haverkamp. Loenhout vertrok het snelst en een mistasten in de thuisverdediging werd keihard afgestraft met een eerste tegendoelpunt. Echt aangeslagen was de thuisploeg niet en de zoektocht naar de gelijkmaker kon beginnen. Een scherpe counter zorgde voor een koude 0-2 achterstand. Juist voor de rust milderde Peter Martens vanop de stip na een handspel in de fatale zone. Na de rust trok MVV verwoed ten aanval op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers plooiden massaal terug maar de verdiende gelijkmaker bleef uit. Met man en macht werd gestreden voor het eerste punt maar de voetbalgoden beslisten er opnieuw anders over. Net voor affluiten kwamen de gasten nog enkele keren gevaarlijk uit op de counter, maar een derde doelpunt had teveel van het goede geweest. Andermaal verlies met een goaltje verschil.

>

Ondanks een 2-1 nederlaag ten Liir keepte Werner Janssen een kei van een partij.

Wedstrijden Zondag 3 oktober 15.00 uur: Minderhout VV Westmalle Zondag 10 oktober 15.00 uur: Mariaburg Minderhout VV Zondag 17 oktober 15.00 uur: Minderhout VV Meerle FC Zondag 24 oktober 15.00 uur: KSV Wildent Minderhout VV Zondag 31 oktober 15.00 uur: Minderhout VV DL. Essen -

Advertenties

Scfwonlieitfssa[on

-

Lieve Ve Meester LangerLberg 30 - 2323 WorteL 031314.55.15

nkçtop ofspraatc- ookbij ZI ttuts )

314.49.111314.55.04

Q 2

~

ijetaateverzorgitig Manfrure tPedTicure Ontharingen 7vtaquifCage -

-

-

141

-

-

-


SPORT

Gebuurtenvoetbal Gelmelboys bij schot Op 11 september jongstleden werden de bekerwedstrijden van de gebuurtenvoetbalcompetitie op gang gefloten en tijdens de openingswedstrijden werd er al onmiddellijk met scherp geschoten. Westhoek had geen medelijden met Gelmelboys 2 en stuurde het terug naar de douches met een droge 16-0 uitslag. Wie doet dit seizoen beter? Gelmelboys 1 liet zich zo gemakkelijk niet vangen en nam de Statie bij de keel. Hoewel er degelijk weerwerk geboden werd kreeg de verjongde Statieploeg een 6-1 om de oren. In een sportieve wedstrijd nam Boereneinde de maat van het jonge Vikingselftal, dat bewezen heeft niet zomaar over zich heen te laten lopen, hoewel de 4-0 uitslag in het voordeel van Boereneinde anders doet vermoeden. De doelpunten vertellen immers niet altijd het hele verhaal. FC Boskant was tijdens de eerste wedstrijddag vrijen kon nog een trainingsdag inlassen. Of dat ook effectief gebeurd is, hebben we niet kunnen nagaan. Het lijkt dan ook dat de eerste wedstrijden al een selectie doorgevoerd hebben tussen de titelkandidaten en de rest van het peleton, maar zoals zo vaak in het verleden mag het vel van de beer niet verkocht worden vooraleer het geschoten is. Mogen we hopen op een spannende en sportieve competitie?

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

Marcklopers 27ste pl. Janssen Fons 66ste p1. Blommaert Ward

Uitslagen Meelse 'oop

zaterdag 16 oktober

Otten Willem Lippens Guy Terreur Marc Vermeiren Jan Van Aert Rita Schoenmackers Yolanda Schrickx Wies Van Bavel Dirk Onincx Frans Van Bergen Lief Wendrickx Brigitta Koyen Jan Praet Griet

14.45 u. Gelmelboys 1-Gelmelboys 2 13.30 u. Westhoek-Boskant 15.00 u. Vikings-Statie Boereneinde: vrij

Halve marathon heren

Zaterdag 2 oktober 14.45 u. Gelmelhoys 1-Boereneinde 13.30 u. Westhoek-Statie 15.00 u. Vikings-Boskant Gelmelboys 2: vrij

Zaterdag 9 oktober 14.45 u. Vikings-Gelmelboys 2 13.30 u. Statie-Boskant 15.00 u. Boereneinde-Westhoek Gelmelboys 1: Vrij

14.45 u. Westhoek-Gelmelboys 2 14.45 u. Gelmelboys 2-Statie 15.00 u. Boskant-Boereneinde Vikings: vrij

Zaterdag 30 oktober

Halve marathon dames

Zaterdag 23 oktober

14.45 u. Gelmelboys 1-Statie 14.45 u. Westhoek-Gelmelboys 2 15.00 u. Vikings-Boereneinde Boskant: vrij

314.41.26 314.55.04

47'24' 47'31'

so'oi" 50'52" 52'45 54'32" 5600" 56'01" 57' 14" luOO'04" luOO' 16 1u02'36"

Wortelfeesten Daems Johan Terreur Marc Vermeiren Jac Otten Willem Onincx Frans Aerts Alfons Van Aert Rita Schoenmackers Yolanda Wendrickx Brigitta Praet Griet 9 km Bax Rik Martens Herman 6 km Adanis Lucienne Aerts Kurt Aerts Axel

1u29'25" 1u36'08" 1u4724" 1u53'43' 34'14" 35'11" 27'54" 23'00" 24'OI"

50

1u44'05'

Hollewegjogging Lichtaart 15km

12de p1. Vermeiren Jan 15de p1. Van Aert Rita (lste vrouw)

0u59'27" 1u01'32"

Marathon Nieuwpoort 1 19de p1. Rita Van Aert (Sde vrouw)

3u34'46"

Dodentocht Bornem 100 km 6700 starters 135ste Aerts Alfons 397ste Koyen Jan

14u28 16u41

3 km 1u24'21" 1u26'32" 1u27'12" 1u27'20" 1u41'25" 1u53'43"

Halve marathon Van Bavel Dirk

15 km

Beerse Den Hout

Olen

De Hoogstraatse Maand

1u00'25 1u07'34"

Duffelse natuurloop

12 km

Wedstrijden

tel 014 . 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Brosens Evelien Aerts Monique

1421 14'28"

6km Adams Lucienne Koyen Lucienne 9 km Martens Herman

30'25" 30'42" 38'24"

Pierenloop Ravels 6,5 km Vermeiren Steven

22'51"

Tien mijl Hendrickx Jan Leysen Pat BaxRik Martens Herman Terreur Marc Van Aert Rita Blornmaert Ward Van Bavel Dirk Onincx Frans Wendrickx Brigitta Adams Lucienne Staes Jos Praet Griet Koyen Jan

0u53'26' 1u04'13" 1u07'19" 1u07'48' 1u09'32" 1u14'02" 1u14'08" 1u18'38' 1u19'51" 1u25'19" 1u25'19" 1u28' 14" 1u30'25' 1u31'04'


SPORT

Jos Sterkens Nederlands Kampioen

Atletiekvereniging Noorderkempen Op doi lerilagavond 9 september 1999 hadden wij onze tweede coopertest. 48 mannen en vrouwen kwamen zichzelf testen over 12 minuten. De meesten hadden ook onze eerste coopertest in april reeds gedaan en waren vooral benieuwd of ze vooruitgang hadden gemaakt. Hieronder geven wij voor alle deelnemers de gelopen afstand en of het resultaat, zeer goed (zg) of uitstekend (u) was.

Jongens RoeIen Jonas 2100m Hendrickx Maarten 230Dm Van Dijck Matthias Van Dijck Ruben 2400m Hendrickx Toon Vlamings Jef 2400m Verstraeten Marijn 2400m Verheyen Michiel 2700m

zg zg 2600m u 2400m zg zg u

u zg

Meisjes Joosen Els 2300m Joosen Greet 2100m Kesteloot Nele 2400m Kesteloot Lore 2400m Vlamings Sofie 190Dm Adams Jasmien 200Dm RoeIen Shana 2500m Bax Marijke 2200m Bolckmans Evelien2l DOm Van Aert Kris 240Dm Brosens Evelien 2800m

zg u u u zg u u u u

RONDGETIKT

u

Dames Van Bergen Lief 2700m Wendrickx Brigitte 2800m Koyen Lucienne 2700m Van Den Heuvel Hild Adams Lucienne 2700m Aerts Monique 2600m Aerts Lief 2700m Van Aert Rit 3100m Schoenmaekers Yo!ande Jespers 1ngri 2IUUm Prael Griet 2600m

u u u 2700m u g zg u 3000m u u

De negende is binnen! half augustus verlengde Jos Sterkens Lijn Nederlandse titel door grandioos de laatste wedstrijd op zijn naam te schrijven. De Minderhoutse piloot had aan de punten van de 1 2de plaats voldoende, maar hij wilde de titel in schoonheid binnenhalen. 'Jos Kuvpers moest opgeven met een kapotte motor, dus moest ik in de finale enkel afrekenen met de Subaru Impreza van Jaak Franssen. Omdat ik in de tweede reeks heel rustig reed, om zeker te zijn van de titel, moest ikdepole laten aan Franssen. Maar, in de start was ik duidelijk sneller en zo kon ik mijn kampioenschap vieren met een zege.' vertelde de Mondeo-piloot. In het Belgische kampioenschap staat Jos op de tweede plaats. Tijdens de voorlaatste wedstrijd pakte hij de tweede plaats, achter Kuypers, maar voor Franssen. 'De Mondeo lag veel beter op de baan als vroeger,' verklaarde Jos. 'Al heel het jaar schoof de wagen fel 01cr de neus en kon ik in de lange rechtse de binnenkant niet houden. Nu we de neus enkele centimeters lager hebben gezet, stuurt de Mondeoprobleemnloos in en kan ik veel beter de ideale lijn houden'. Met dit resultaat houdt hij de Nederlandse favoriet onder druk. De laatste wedstrijd wordt beslissend en Kuypers, die al twee motoren aan flarden reed in de maand augustus, voelt duidelijk nattigheid.

u

Europees kwani de Kircher-Mondeo iets minder goed uit de verf, behalve dan in Maasmechelen. Door een regenvlaag in de eerste manche nadat de Belgen hun reeks hadden gereden. De tabellen waren duidelijk: snelste tijd voor Franssen, tweede voor Sterkens en 12e regerend Europees Kampioen Kenneth Hansen!

Door deze stunt kwam de Mondeo op de pole van de B-finale, net buiten de A-finale. tn de Bfinale werd fel gebikkeld en in de voorlaatste ronde werd Sterkens definitief van de haan gereden door de fin Jokinen. Die zette dc Mondco rond, waarbij de achterbrug het begaf. 'Voor de wedstrijd had ik getekend voor deze lOde plaats, maar achteraf blijft liet gevoel dat er meer inzat. Als je zo dicht bij een A-finale bent, dan ben je toch ontgoocheld'. In Nederland toonde Sterkens dat hij nog altijd de snelste Belg is met een 12e plaats, terwijl hij in Noorwegen, het mekka van de rallycross, net buiten de finales viel na een duel in de reeksen met de Audi S2 van Larsson. Tom Geenen is er ook terug bij, dit seizoen nog met zijn vertrouwde Opel Corsa GSi. In de Bfinale van Divisie 3 leek hij op weg naar een plaatsje in de A-finale. Enkel de snelle BMW 323i van Christ Moelands reed nog voor de Corsa, toen het even fout ging. 'In het Hellegat, een linkse op oni'erhard, moet je de binnenkant kunnen houden om niet in liet losse grind terecht te komen. Bij het ingaan van de boe/it liep de band linksvoor leeg, waardoor ik uit het juiste spoor ksvam. Ik verloorde conirole code Corsa ging rond. Jammer, want ik zat goed geplaatst, mnaar het belangrijkste is dat ik me weer heel goed heb geamnuseerd!' aldus Tom. Hij heeft trouwens grootse plannen voor volgend seizoen, maar daarover meer later. Ondertussen kijken we uit naar de laatste twee wedstrijden van het jaar. Jos Sterkens zal eerst in het Duitse Buxtehüde proberen Europees nog eens te scoren (3 oktober), alvorens op jacht te gaan naar de Belgische titel in Maasmechelen, waar ook Tom Geerien zal rijden (10 oktober). De toekomst van de Minderhoutse rallycrossers oogt veelbelovend. Geenen denkt aan een vierwielaangedreven Corsa. Sterkens maakt nu al plannen voor deze winter, want hij wil volgend jaar aan de start komen met een Ford Focus WRC! (HVO)

u

Heren Brosens Tom Bax Rik 3300m Ilcndriekx tlans Jansen Gurtther Hendrickx Thijs Aerts Fons Aerts Kurt Anthonissen Peter Heiïdiickx Jef Vermeiren Jaak Verrneiren Steven Koyen Jan Oomen Eddy Hendrickx Ed Hendrickx

3300m u 2800ii 2900m 3000m 2800m 3200m 3000m 3300m 3200111 3700m 2700m 3700m 3000m 3700m

u g

z u u u u u u u zg u u u

Wij willen uiteraard iedereen bedanken voor zijn of haar deelname en hen van harte proficiat wensen met de behaalde resultaten. Iedereen die het wil kan natuurlijk ook nog altijd gebruik blijven maken van onze trainingen die doorgaan op de piste van het Klein Seminarie. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur zijn er jongens en meisjes, dames en heren die graag samen met u een uurtje willen trainen. Iedereen is van harte welkom.

VTM TEST MONDEO MADE BY STERKENS De prestat! es i 'an Jos Sierketis giligeil iiiet onopgemerkt t'o oln/. % 'oor liet programma PITSTOP op VTM, voelde reporter Peter Baert, zelf eircuitpiloot niet een Renault Mégane, de Körcher Mondeo aan de tand. De journalist genoot duidelijk van zijn kennismaking met de 500 pk 's van de Minderhoutse Ford. In het tweede rondje ging hij al rond en brak hij een aandrijfas, maar Baert maakte meteen kennis net de snelle service van Sterkens Motorsport J05, Hans en Ad kregen de Mondeo in no time weer op de piste, waar Baert steeds sneller ging. Na een kwartier had hij de blaren op de banden gereden. 'Dit was echt het plezantste wat ik ooit deed, 'vertelde de TV-con,mentator. 'Zo 'n 500pk dat geeft je wel een kick!' Dat hij zich geamuseerd had bleek uit de TV-uitzending van dik 10 minuten. 51


SPORT

Gildenleven & schuttersnieuws

Ereprijs Van den Bosche 1999 Grote feestvreugde op Zondag 29 augustus in het lokaal van Sint-Joris te Minderhout. Het zestal veroverde, net zoals in 1997, de Erepri is A van den Bossche. V.l.n.r. Frans Tackx, Koen Hendrickx, Heidi Hermans, Herman Michiels, Rinus Vervoort en Gert Eelen. Koning Jan Sroffls geniet al :ittend van de feestvreugde.

Open deur SintAmbrosiusgilde te Meer Sinds inensenheucenis silueert de SintAmhrosiusgilde van Meer zich op de Krahbershoek. Vele van de oude documenten van deze gilde zijn echter verloren gegaan met de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele koningsschilden heeft men toen kunnen redden zodat de gilde nu nog o.a. in het bezit is van een schild uit 1784. Ook het oude register vanuit 1872 is toen gered. Gelukkig heeft men later het gildenbezit kunnen verrijken zodat de gilde op de opendeurdagen van II en 12 september een mooie tentoonstelling kon opbouwen. In 1992 viel de gilde plots, onverwacht, zonder lokaal. Een noodoplossing werd gevonden door het plaatsen van een bouwkeet. Deze toestand kon echter niet te lang aanslepen en reeds kort daarna werd besloten, om op de eigen schuttersstand, een volwaardig gildenlokaal te bouwen. Plannen werden gemaakt. Vergunningen afgewacht, totdat eindelijk in het midden van 1996 het startsein der werken kon gegeven worden. Vele gildenbroeders en - zusters bewezen dat zij een warm hart voor 'hun' gilde hadden. De meesten onder hen steunden de gilde niet alleen financieel, ook menig persoon spande zich daadwerkelijk in om het gildenlokaal vorm te geven. Na meer dan twee jaar zwoegen en klussen kon de gilde - eindelijk - overgaan tot de officiële opening. Zaterdag 11 september 1999 zal in de gildenboeken van de plaatselijke Sint-Amhrosiusgilde te Meer geboekstaafd worden als een bijzondere dag. Reeds vanaf 16.00 uur kwamen de eerste gildenbroeders en -zusters bijeen aan het nieuwe gildenlokaal gelegen aan de Meerleseweg nummer 36.

52

Omstreeks 17.00 uur zegende dhr. Pastoor van Dijck dit nieuwe gildenlokaal en bijhorend kruisbeeld in. Even later had burgemeester van Aperen de eer het lint door te knippen. Hoofdman Jan Janssen nodigde alle belangstellenden uit om binnen te treden in dit nieuwe lokaal om kennis te maken met de schietstand en de voor deze gelegenheid opgezette tentoonstelling. Alle aanwezigen werden vergast op een hapje en een drankje en na de nodige toespraken ging deze zaterdagavond over in een gezellige sfeer met niets dan gelukkige gezichten. De opendeurdag op zondag had de bedoeling om mensen die minder vertrouwd zijn met het gildenleven een kans te geven om het lokaal te komen bezichtigen. Velen maakten hier dankbaar gebruik van en waagden het om een schotje te doen niet de karabijn. Ook enkele oudere gildenbroeders zoals Jan Van Gestel -intussen reeds 84 jaar- en Mitje Vervoort -76 jaar- lieten zich opmerken door hun aanwezigheid. Omstreeks 15.00 vergastte de dansgroep de aanwezigen op een demonstratie en men vestigde de aandacht er tevens op dat men nog steeds kan aansluiten. Om de twee weken is er immers een vaste oefenavond. Elke zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur is dit lokaal -steeds in eigen beheer- geopend. Ook na deze opcndeurdag heten de meer dan 70 leden van de Sint-Ambrosiusgilde u graag welkom in hun gildenlokalen aan de Meerleseweg nummer 36. Misschien vindt u er wel de tijd voor tijdens de komende Meer kermis. De gildenleden zullen u graag ontvangen en indien gewenst krijgt u zeker de gelegenheid om met de karabijn een schot op een afstand van 50 meter te lossen.

Grote kruisboog eerste zestal te Rijsbergen Dc oceen eildcn an dc 111)1e kruihoog aardoiden elk zes van hun beste schutters af naar het Nterliindsc' Rijhnrgen om daar op zondag 19 september het eerste zestal te betwisten. In de eerste ronde nam Meer de leiding door Gery Donckx die 35 op 36 kon schieten. Als eerste kampte Gery een roos voor de rozenrpijs. Castelré kon met Jos Snoeys die 34 school een eerste wagonnetje aan de zestaltrein aanpikken. In de tweede ronde kwam er géén afscheiding, Meerle, Hoogstraten en Minderhout schoten 34 punten. In de derde ronde kon Meerle met 1-larry Vanderhenst en 1-Ioogstraten door Mil van Beek bevestigen met 34 punten. Een tussenstand halfweg bracht Meer aan de leiding met 100 punten vÔér Meerle en Minderhout elk 99 punten. In dc vierde ronde komt Mccrlc sterk opzetten, Diane Vcrhcycn schiet immers 35 punten én kan Gery Dockx afkampen voor de rozenprijs. Johan van Dijck schiet voor Loenhout 34 punten. Dé smaakmaker in deze ronde was zeker Wim Druyts uit Wortel. Wim schoot 34 punten met 5 rozen en kampte het beste voor de rozenprijs. In de vijfde ronde gaat de nek aan nek race tussen Meerle en Meer verder. Meerle kan bevestigen door Gusje Borsens die eindigde op 35 punten. Gusje mag kampen voor de rozenprijs maar kan Wim Druyts niet afkampen. Meer, Minderhout en Sprundel bevestigen hun ploeg op 34. Na de vijfde ronde is de top drie als volgt: Meerle met 169 punten aan de leiding voor Meer met 167 en Minderhout nset 165 punten. In de zesde ronde volgden alle aanwezigen adembenemend de strijd tussen de gilden van Meerle en Meer. De andere gilden komen normaal gezien niet meer in aanmerking voor de eindzege. Schot per schot volgden de aanwezigen in een lokaal waar de spanning te snijden was. Stilaan kon Meer één punt goedmaken, enkele schoten verder ook het tweede punt achterstand.

Won in gi n richting

GEBRU LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz.


SCHUTTERSNIEUWS Deze strijd op het scherp van de snede eindigde in een gelijke stand tussen Meer en Meerle. Zoals het reglement voorschrijft beslissen dan het aantal geschoten rozen. Na telling van de rozen werd Meer uitgeroepen tot winnaar met 200 punten en 22 rozen voor een gelijkwaardig Meerle met 200 punten en 20 rozen. Sprundel behaalde de derde plaats met 196 punten. Minderhout, ook niet 196 punten werd vierde voor Wortel met 195 en Hoogstraten met 193. Loenhout met 190 punten werd zevende vÔÔr Castelré met 183. Ditmaal werd thuisgilde Rijsbergen de hekkensluiter met 182 punten. Wim Druyts uit Wortel wint de enige rozenprijs verbonden aan dit zestal met 5 rozen en één vier.

:i

Gr0te kruisboog koningsschieting te Meerle

In een aangenaam n jaars/onhletje stapte op zaterdagiLiliuddag 18 sepiember de SintJorisgilde van Meerle vanuit hun lokaal naar het domein den Rooy' gelegen aan de Ulicotensebaan. In dit prachtig natuurkader zou immers de zesjaarlijkse koningsschieting plaatsvinden. Onder de tonen van de plaatselijke fanfare namen de gildenbroeders en -zusters plaats onder de schutsboom waarna hoofdman Jan Gijsbregts het reglement voorlas. Na voorlezing van dit reglement ontdeed de hoofdman de aftredende koning, Karel Verschueren, van de koningsbreuk en hing deze samen met het reglement aan de schutsboom. Na het plaatsen van de koningsvogel op zijn bijna 20 meter hoge plaats werden de genodigden gevraagd om een ereschot te doen. Dat de vogel naar beneden kon werd al vlug duidelijk. Met het eerste schot liet burgemeester Van Aperen de vogel in het zand buiten. De vele andere genodigden konden dit goede voorbeeld niet volgen. Sommigen raakten de vogel even maar niemand deed hem naar beneden tuimelen. Na de genodigden opende de hoofdman de schieting niet één schot. Ook dit schot trof géén doel. Aftredende koning Karel Verschueren kreeg drie voorkeurschoten, hij raakte telkens de staak maar de vogel kwam ook nu naar beneden. Na deze drie voorkeurschoten traden de gildenbroeders aan voor liet echte werk. Ook de dames. die trouwens géén koning kunnen schieten, mochten hun kans wagen. De 16jarige Ellen Verschueren, dochter van de aftredende koning, schoot als enige in de eerste ronde de vogel vaii zijn hoge plaats naar beneden. ElJeti kun ie/ic'n haar leeftijd én geslacht eclitei niet in aanmerking komen voor het koningsschap. De tweede ronde werd een maat voor niets. Behalve enkele schampschoten moesten we niets noteren. In de derde ronde werd het echter menens. Jan Verschueren deed de vogel in het stof bijten. Te zien aan de reactie van zijn vrouw Wis was die daar danig tevreden mee. Doch, éérst moest de bestaande ronde nog verder afgeschoten worden. En inderdaad, datgene dat éérst niet wilde lukken ging nu blijkbaar vanzelf. Voor de tweede maal verschalkte men de vogel in deze ronde. Ditmaal was Wim Bastiaensen de gelukkige schutter. De derde ronde werd helemaal ten einde geschoten, maar de vogel bleef een eind

boven de aarde op zijn bijna 20 meter hoge staak. Hoofdman Jan Gijsbregts stelde aan beide gildenbroeders de vraag of zij het koningsschap wensten te aanvaarden, iets waar Wim Bastiaensen géén interesse in betoonde. Jan Verschueren aanvaarde deze verantwoordelijke taak zodat alle aanwezigen de nieuwe koning konden feliciteren. Deze functie lijken de broers Verschueren wel in een beurtrol te vervullen. Van 1981 tot 1987 was Karel koning van de gilde: daarna werd hij afgeschoten door broer Jan. In 1993 was de zesjaarlijkse termijn van Jan voorbij en schoot broer Karel opnieuw koning. En afgelopen zaterdag werd Jan dus opnieuw koning voor een termijn van zes jaar. De Meerlese Sint-Jorisgilde kan erwél bij varen met een koning die de klappen van de zweep kent maar als de broers in beurtrol blij Ven schieten dan komt de gilde nooit aan een keizer. Het reglement schrijft immers voor dat nien voor het keizerschap drie termijnen ononderbroken als koning moet volbrengen.

Hoge Gildenraad der Kempen reikt orde van trouw uit Heden ten dage vinden wij liet maar normaal dat de vrouwen deelnemen aan de huidige gildenwerking. Sommige (jonge) dames staan schitterend hun mannetje in de schuttersuitslagen. Van het 'zwakke' geslacht is er géén sprake meer. Toch hebbende dames zich flink moeten bewijzen voordat zij de nodige erkenning kregen. In 1983 zette de Hoge Gi Idenraad der Kempen (het overkoepelend orgaan van 70 gilden) een eerste stap in deze richting door de oprichting van de Orde van Trouw. Voor de eerste maal in de geschiedenis kregen de gildenzusters erkenning door middel van deze Orde. Dat er een inhaalbeweging diende te gebeuren bleek wel uit het feit dat er in 1983 maar liefst 163 gildenzusters in aanmerking kwamen voor het Gouden of het Zilveren Juweel voor respectievelijk 50 of 35 jaar ononderbroken lidmaatschap. Sindsdien gebeurt deze jaarlijkse huldiging op de eerste zondag van oktober, steevast in de parochiezaal te Rijkevorsel. Nu zondag 3 oktober zal de Hoge Gildenraad de verdienstelijke gildenzusters huldigen. Voor het Gouden Juweel komen er in totaal 12 gildenzusters in aanmerking. Komen uit onze regio: Ehisabeth Bevers van de handbooggilde SintSebastiaan uit Loenhout. Annie Donckers van de Sint-Joris gilde te Meer. Tenslotte zullen Maria Adriaensen en Maria Ons, beide van de Sint-Joris gilde te Rijkevorsel, het Gouden Juweel ontvangen. Van de 28 gildenzusters die het Zilveren Juweel kunnen ontvangen zijn er slechts twee gildenzusters uit onze regio namelijk Maria Lievens en Gabby van Opstal, beide van de Sint-Jorisgilde te Rijkevorsel.

Wiske van Bovel en haar man Jan Ve, vel! iie ,ei! iil.s i!ieiii e k iii

Sint-joris Meer

Ter geld 6'd nlieid an iie api luid u//aç op zondag 22 augutu .stapte de Sint-Jorisgilde door het dorp. 53


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zondag 3 oktober : RADIOMIS oni ID uur op Radio 1 (VRT) verzorgd door het Gemengd Piuskoor. OPEN BEDRIJVENDAG in de Veiling (Loenhoutseweg 59) van 10 tot 17 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

MEER

Dinsdag 5 oktober: DAGUITSTAP naar de Vlaamnse Ardennen en Doornik, org. CRM, info : tel. 314.53.86.

Zondag 10 oktober: CONCERT van Horst Rickels om 11 uur in de begijnhofkerk.

Maandag 11 oktober: JAZZ-AVOND met The Old Jazz Maniacs in brasserie De Gulden Coppe om 20 uur, org. The Marckriver NewOrleans Jazzclub.

Geopend vanaf 11.30 u, Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten

Zaterdag open vanaf 18 u.

Vrijdag 1 t/m zondag 10 oktober: KERMIS (agenda : zie dorpsrubriek Meer)

Zondag 17 oktober : HONDEN-

MINDERHOUT

DEMONSTRATIE achter café De Eiken (John Lijsenstraat) om 13 uur, org. De trouwe waker.

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 oktober:

Zondag 24 oktober: WANDELING, vertrek

ARTISTIEK BILJARTEN, nationale wedstrijden van de KBBB in taverne Basine (Bredaseweg 43). org. Meerlese Biljartclub.

om 14 uur, westkant El 9-brug aan de Maxburgdreef, org. Wandeiclub Markdal.

Zaterdag 9 oktober: DORPSQUIZ in de

Dinsdag 12 oktober: DIA-AVOND over Damiaan-bouwkamp in zaal Pax om 20 uur, org. Kris van Loon en May Joris.

Woensdag 13 oktober : MUZIKAAL GOETHE-programma met het duo '1 Pulcini', Rabboenizaal Spijker om 20 uur, org. Kunstkring Spijker.

48

parochiezaal ons 20 uur, org. Minderhoutse verenigingen.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Zondag 17 oktober: SMOUTEBOLLEN en wafelenbak, om 10 uur in zaal Pax, org. KBG.

Maandag 18 oktober: SMAAK VAN WIJN, leren proeven en genieten in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfonds, vooraf inschrijven bij Swa Verschueren, tel. 314.11.88 (deelnameprjs 700 fr.).

Woensdag 27 oktober: LEO TINDEMANS

CL 0E

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

spreekt over Europa in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfonds.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 n., zondagavond vanaf 20.00 a.

Zaterdag 23 oktober: HOK-DAGUITSTAP naar Gouda, vertrek om 7.30 uur aan de St.Catharinakerk, info tel. 314.55.61.

Zaterdag 30 oktober : OLDTIMERBEURS in de Veilinghallen van 10 tot 18 uur, org. T. Huet.

vi

CAFÉ t DISCOBAR

1

1 'TFRTUIN j

1

d44?€C

2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

Zondag 31 oktober: OLDTIMERBEURS in

1

62

1

de Veilinghallen van 10 tot 18 uur, org. T. Huet.

MEERLE

nTR;;T HOOGSTRATEN

Zaterdag 2 oktober : BINGO in hei parochiecentrum vanaf 19.30 uur, org. fanfare Sancta Cecilia. Zondag 3 oktober: OPEN BEDRIJVENDAG in het Proefbedrijf der Noorderkempen (Voort 71) van 10 tot 17 uur.

Zondag 10 oktober: APERITIEFCONCERT in parochiecentrurn om 11 uur, org. fanfare Sancta Cecilia. WANDELING met vertrek om 14 uur aan het Gemeenteplein, org. Wandelciub Markdal.

Zondag 17 oktober: GEZINSDAG van het oudercomité in Den Rooy, vertrek aan de parochiezaal tussen 13 en 14 uur.

54

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg14 2323 Hoogstraten-WorteI

TeL/Fax 03 / 314 53 28

, IutedijeIuz

t-.

DrijIeit 183 Iunstraten 031314 66 65 iri & 1atp

56


MEERSEL-DREEF Zondag 3 oktober: GREGORIAANSE MIS in de kerk van de Paters Kapucijnen. Zondag 17 oktober: STE.-CECILIA-MIS in de H. Drievulcligheidkerk om 10.30uur, fanfare Voor Eer en Deugd'. Zondag24 oktober: KINDERVIERING mde H. Drievuldigheidkerk om 10.30 uur (Paters Kapucijnen).

Gelmeistraat 5 2320 HOOGSTRATEN Tel. - Fax autom.: 031314.49.24 -

-

KLANTENDAG 16 OKTOBER open van 10 tot 18 uur.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe -

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Faxr(03)31487 17

OXFAM-WERELDWINKEL vzw

KOM KIJKEN:

- Wereldwinkel werd van buiten en van binnen in een nieuw kleedje gestopt. - We hebben nu ook meer te bieden: naastde koffie, de wijnen, de honing en andere voedingsproducten, hebben we aardewerk, glas, riet, speelgoed en muziekinstrumenten van coöperaties uit het Zuiden en producten van: Amnesty, Unicef, Greenpeace, enz...

KOM PROEVEN:

- DE WORLD SHAKE - DRANK'

KOM KOPEN:

- Door Wereldwinkelproducten te kopen geef je de boeren uit het Zuiden een eerlijke prijs voor hun producten.

51

LMIEMM Maandag 4 oktober: WIJNINFORMATIE (Bergerac & Monbazillac) door het Wijngenootschap om 20 uur in 't Slot (Dorp 28). Woensdag 6 oktober: KAARTPRIJSKAMP in de parochiezaal om 12.30 uur, org. KBG. Zondag 24 oktober: MISSIEFEEST in de parochiezaal van 13.30 uur tot 19 uur. org . Missie-actie. Woensdag 27 oktober : VELT-informatie voor de leden om 20 uur in de gemeenteschool (Kerkpad).

ABONNEMENTEN- - Wens je maandelijks WereldwinkelVERKOOP: producten aan te kopen, dan leveren wij die graag bij jou thuis. NIEUWE OPENINGSUREN: (vanaf 1 oktober 1999) Woensdag: 9 tot 16.30 uur, vrijdag: 14 tot 16.30 uur, zaterdag: 9 tot 16.30 uur. Wijkwinkel Meerle: Jan Fret & Francine Anthonissen, Mgr. Eestermans 7, 2328 Meerle. Tel. 031315 8854.

Te koop Senioren ledikant, verstelbare lattenbodem en matras in zeer goede staat. Na 17.00 uur. Tel. 03/3 14 38 03.

Ongevallen Zaterdag 21 aug om 9.30 u botste aan het kruispunt Loenhoutseweg-Hinncboomstraat de auto bestuurd door Stijn Lauryssen (20j) Sint Lenaartseweg 25 Hoogstraten met de bestelwagen bestuurd door Sponselee Antoin (50j). Stijn Laurijssen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn auto werd zwaar beschadigd, dc bestelwagen licht. Aan het kruispunt Loenhoutsebaan Hinneboomstraat te Hoogstraten botste zondag 22 aug om 14u, dc auto bestuurd door Anna Vervoort Lijssenstraat 17 Meer met de auto bestuurd door Adriana van Leysen Zernikstraat 96 Tilburg. Donderdag 26aug om 21 .00 u botste in Minderhoutdorp de auto bestuurd door Lodewijk Stoffels (67j) Minderhoutsestraat 53 met de bromfietser Maarten Schoofs (19) Gelmelstraat 83/1. De bromfietser werd licht gewond. Er was lichte schade.

Dinsdag 31 aug om 06.50 uur kwam het aan Gammel Rijkevorsel tot een botsing tussen de bromfiets, bestuurd door Eveline Brosens (1 7j) Minderhoutdorp 10 en de auto bestuurd door Josée Willems Kluidert 49. Er was een zwaar gekwetste en zware stoffelijke schade. Donderdag 2 sept om 11 .30u was er aan het kruispunt Bredaseweg en Desmecltstraat een botsing tussen de auto's bestuurd door Elisabeth Tuyl Krekelstraat 5 Meer en door Maria Acrts Beekakker 7 Meer. Woensdag IS sept om 22.40u botste aan de Lod De Konincklaan en H Bloedlaan te Hoogstraten de auto bestuurd door Aloïs Ruts (59) St Lenaartseweg 46 Hoogstraten met de auto bestuurd door Thérèsa Laurijssen Hoge Weg 51 Minderhout.

Wandeiclub Markdal De eerste wandeling van dc nieuwe reeks van twaalf wandelingen zal vertrekken op zondag 10 oktober om 14 uur aan het Gemeenteplein en dan verder via de Polderdreef en de Koeiberg. De tweede wandeling start op zondag 24 oktober om 14 uur aan de westkant van deEl 9-brug aan de Maxhurgdreef in Meer en gaat dan naar de E19-put in Minderhout. De derde wandeling op zondag 7 november om 14 uur loopt naar Bolk (Rijkevorsel) en begint aan de tennisclub Langenberg in Wortel.

Donderdag 16 sept om 20.45u botsten aan de Lod De Konincklaan twee personenwagens. De Nederlander uit Zundert. Gerard Peeters (35j) werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 Li

)Z

Ongevallen Brandweer 314.42.43

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

Desined11raa1 36- 2322 Minderhout

VAN SPAANDONK 2321 MEER

1-loogeind 54

Tel.: 0313145450

DR. D. ROBBEN en DR. F. BUYTAERT, Leemstraat 42/A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48 Zaterdag 2 en zondag 3

Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

oktober:

64

Zaterdag 9 oktober: DR. C. BOEREN, Mgr. Eesterinansstr. 15, Meerle, tel. 3 15.82.21

Indoor tennis squash

Zondag 10 oktober: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A Meer, tel. 315.85.11

siiooker

Tennisclub

de VRIJHEID

vzw

Acllte/scstraat 72 2320 Iloogstrareii

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 16 oktober: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66

Tel. 031314.37.76 -

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

122

Zondag 17 oktober: DR. STIJN FAES, Heilig Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14.50.10

3t 9400gtvoo1 PoQfoon TTeaw

O/2l429

Zaterdag 23 oktober: DR. L. VERMANDER & S. STAM. Meerleseweg 24-A. Meer, tel. 3 15 .85. 11

Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 2328 Hoogstraten (Meerle) TeI.03/3157016 -

70

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 314.50.93 Openingsuren: Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Zondag 24 oktober: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 3 15.82.21

Winkel open van 8 U. tot 18 U. Zondag en maandag gesloten

74

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10. Wortel, tel. 314.48.00

-

-

-

155

APOTHEKERS

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

A/nis Uod

Van 1 tot 8 oktober: DE VOLKSMACHT, 1 Hek 15, Rijkevorsel, tel. 314.62.25

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5

E Pcpeitraa( 2 tlooqstraten Tel. 0313141308

\an 8 tot 15 oktober: APOTHEEK lIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel, tel. 314.60.38

Zaterdagvoormiddag 9 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur o p 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING E1GEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39) 56

-

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

Van 15 tot 22 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 315.77.73 Van 22 tot 29 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50

TC ~

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

Tandtechnisch

Uw volgende MAAND mag u verwachten op 27 oktober. Kopij wordt verwacht op de redactie op woensdag 13 oktober. Met sporten dorpsnieuws kan u nog terecht op zondag 17 oktober.

65

116u

Laboratorium

KATIAVANIIERCK E3V.13A

r

9

Vrijheid 228

-

N

2320

IIOOcSTRATcN

Tel.: 03/314.69.32- ras.: 03/314.67.12

Flieuw adres: naast Apotheek VAN EELT

VRIJHEID 228

Alle reparaties aan kunstgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.