maart 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

I

y,a

I'fl!1' S..

6

de hoogstraatse mciand

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

HOE ZIET HOOGSTRATEN ERUIT IN DE 21 EEUW

Van de tild van toen tot de Tijd nu

u HET STEDELIJK MUSEUM

u

1

LII NEEL GIJSBRECHTS ACHTERUIT VAN S CHERPENHEU VEL NAAR HOOGSTRATEN

Guy Muesen


uit9eweekt Louis Fransen Regelmatig defileren in deze rubriek min of meer bekende Vlamingen of wereldburgers die een binding hebben met Hoogstraten. "Uitgeweekt" is het product van 'uitwijken" en "los weken ".

De Japanse Hoogstratenaar of is het de Hoogstraatse Japanner, Louis Fransen, was in januari enkele weken met vakantie bij familie in ons land. Hij stond destijds samen met Jos Martens, Louis Croes, Leon Doms en Jos Adams aan de wieg van het IKO (Instituut voor Kreatieve Opvoeding). Reeds duizenden mensen zijn er sinds de oprichting van het IKO in 1965 zijn spoor gevolgd om er zich intenser en onder begeleiding in de beeldende kunsten te bekwamen. Tientallen onder hen maakten er intussen hun beroep van. Wat 34 jaar geleden begon met een handvol leerlingen is intussen uitgegroeid tot een volwaardige academie met bijna 600 leerlingen. Het was Louis zijn eerste project en er zouden er nog volgen... Maandag 2 februari konden de leerlingen van het IKO (in Hoogstraten ook wel 'de tekenschool' genoemd) eindelijk eens kennismaken met de stichter van de school, al klinkt deze omschrijving wat bestoft voor iemand die nog steeds zo bruist van activiteit! Bij wijze van inleiding nam Jef Martens, directeur, ons even mee terug in de tijd. Louis Fransen werd zeventig jaar geleden in Beerse geboren maar op zijn derde jaar verhuisde hij naar Hoogstraten. Hij liep er school aan o.a. het Klein Seminarie, toen nog 'het pastoorsfabriekje' genoemd, en ja, ook Louis werd priester. In Mol was hij een tijd onderpastoor. Maar België werd te klein en de drang naar avontuur te groot zodat Louis als missionaris van Scheut in Japan belandde. Schilderen en tekenen boeide hem al vanjongsaf en in het land van de rijzende zon ging hij zich vervolmaken, eerst in olieverfschilderen, later volgden opleiding glasramen en keramiek. Als Louis al een halve filosoof was, dan werd hij het ginder helemaal. Hij studeerde er vier jaar Oosterse filosofie (licentiaat), volgde lessen aan het hoger instituut voor beeldende kunsten in Tokyo om er een tijdje later professor schilderkunst te worden. Hij was (mede)oprichter van de staatsacademie voor glasramen. Ook in Okinawa, een eiland in het zuiden, was hij tien jaar professor aan de staatsacademie. Van Louis zijn zowat in alle grote stations en ook in de internationale luchthaven van Tokyo monumentale werken te bewonderen. Niet niks als je bedenkt dat je als buitenlander al heel wat in je mars moet hebben om zo gerespecteerd te worden. Nu is hij daar, na veertig jaren, uiteraard niet meer weg te slaan, temeer ook omdat zijn leven een totaal andere richting uitging en hij intussen getrouwd is met Mitsio. Sinds vier jaar stapt hij trouwens als mijnheer Rui Ogata door het leven. Na deze inleiding schetste Louis ons op begeesterde wijze en met dia- en videoprojectie

een beeld van en een kijk op Japan. Hieruit blijken fundamentele verschillen tussen onze levenswijze en de hunne. Zo sprekende mensen onderling verschillende talen, afhankelijk van de persoon met wie ze praten, en vooral of die hoger of lager op de maatschappelijke ladder staat. Bij een ontmoeting op hoog niveau worden er kaartjes uitgewisseld, zo weet je tenminste hoe je de ander moet toespreken. Een Japanner cijfert zichzelf weg: er is geen persoonsvorm, geen ik of gij, enkel het werkwoord. De beleefdheid gaat zelfs zover dat men bij een vergadering niet in discussie treedt, alles is vooraf reeds vastgelegd, 'om de muren op te lopen'. Louis komt stilaan op dreef en kleurt hier en daar zijn uitspraken met een vleugje humor: "Een Japanner heeft te veel manieren en een Chinees te weinig, dat is meer een individualist, hij lijkt wel een Belg." "In hun ogen lijken wij barbaren, want wij eten met wapens: een dolk en een nek; terwijl zij het met stokjes doen." Wij maken oorlogen om ideologieën, geloven in een hiernainaals, zoeken achter alles een betekenis. Zij niet, zij nemen het leven zoals het is en gaan niet voortdurend op zoek. Het voorkomen van de dingen is belangrijk. Hun filosofie is: er is geen filosofie. Als westerlingen gaan boogschieten hebben zij slechts één doel: de roos. Dat interesseert oosterlingen niet; de boog spannen, de beweging op zich, de volledige overgave, daar gaat het om, de rest (het doel) is bijzaak. Dat uit zich ook in de kunst. Het tentoongestelde beeld, bijvoorbeeld een steen, is bijna onbewerkt; laat de steen zoveel mogelijk steen zijn. In de teken- en schilderkunst ziet men (weinig of) geen perspectief omdat dit voor hen kunstmatig is, bedrog: een vlak heeft maar twee dimensies. In vele landschapschilderijen is de mens afwezig of nietig. De Japanse kunst is er een van evenwicht tussen wat geschilderd is en wat open blijft. De lege ruimte, het onbeschilderde vlak, maakt een volwaardig deel uit van de compositie. Westerlingen moeten

De naamstempel van Louis Fransen (RU! OGATA) is zoveel als een handtekening hier in het Westen.

alles vullen, betekenis geven, zijn bang voor leegte. Toch zagen we op de videobeelden die Louis van zijn monumentale projecten had gemaakt, weinig van die 'Oosterse leegte'. Dat heeft blijkbaar te maken met het feit dat de financiers van deze grote opdrachten een vinger in de verf willen hebben over wat precies afgebeeld wordt en zich weinig bekommeren om de Oosterse tradities. In zijn ruime ateliers voert Louis met zijn assistenten trouwens regelmatig werk uit van andere kunstenaars. Van Louis zelf zijn in Hoogstraten enkele grote keramieken te bewonderen: in de hal van hotelschool Spijker, en in het Spijker zelf, aan de zijgevel van het VITO en in de inkomhal, in de hal van de Land- en Tuinbouwschool en in het Klein Seminarie, waar deze kennismaking plaatsvond. We bedanken Louis van harte voor deze interessante toelichting en wensen hem namens IKO nog veel Inspiratie en aspiratie.


moft in de moond De lomperiken kunnen de slimsten zijn... 'Als 't moeilijk kan, waarom zou je 't dan gemakkelijk doen?' - zo zegt Guy Muesen lachend wanneer hij op zoek gaat naar dat 'één pintje dat we nog wel hebben'. Hij had het overigens over de onlangs grondig verbouwde keuken in het huis op Dreef dat hij sinds enkele jaren bewoont samen met echtgenote Anja en zoontjes Sam en Jelle. Eén van de talrijke inwijkelingen dus, want Guy is een rasechte Meerlenaar die goed blijkt te aarden in de Meersel-Dreefse gemeenschap. 'Ze hadden mij gezegd dat het nogal een gesloten gemeenschap zou zijn, maar daar heb ik eigenlijk weinig van gemerkt. Eerder gastvrij zelfs, vind ik. Maar je moet je wel wat zelf willen engageren, wat ik net goed vind. Want heel de week al heb je overdag als journalist van de Financieel Economische Tijd te maken met allerlei intellectuele discussies over het economische reilen en zeilen. Dan is het een weldaad om weer met de voeten op de grond te kunnen komen thuis, in de volkse atmosfeer van een klein dorp. Dat zou ik voor geen geld meer willen missen.'

Jelle, Guy en Sani waar men jongeren op een positieve manier stimuleerde om een kritische geest te vormen. Dat droeg ik dan ook zo uit hier in het dorpsleven. Maar daarmee paste ik niet echt meer in het eerder volgzame clubje dat de dienst uitmaakte bij de chiro, hoewel ik daar heel wat goede vrienden had. De chiro was nog sterk het domein van de toenmalige proost - pater Celis. Ik was dan al vlug een kritisch buitenbeentje, en dat leverde me op een leidersavond een pak verwijten op zodat ik het al na luttele maanden leiderschap voor bekeken hield. Daar kwam wellicht ook hij dat ik als humaniorastudent wat achter was op sommige leeftijdsgenoten inzake dingen zoals roken, uitgaan en meisjes. Ik was in de geest wat jonger, denk ik, en op die leeftijd geeft dat al gauw een beetje een contactstoornis...

Gedaanteverwisseling DHM Begon toen de geschiedenismicrobe ook al te kriebelen? GM : Toch wel, ja. Ik had mijn lagere school zonder veel problemen in de dorpsschool afge-

'Vader en moeder' Muesen, temidden van schare kleinkinderen. Guy Muesen is bijna 36, sinds eenjaar of elf als journalist verbonden aan de Financieel Economische Tijd. Meer mensen zullen hem evenwel kennen in een heel andere hoedanigheid hij is immers historicus van opleiding, en publiceerde bij de HOK enkelejaren terug zijn thesis over de geschiedenis van zijn geboortedorp Meerle. Guy Muesen : Heel mijn jeugd daar aan de Hazenweg gewoond. Van gewone arbeiderskomaf, mijn vader werkte eerst op de melkerij en daarna bij de Inza in Schoten, en mijn moeder was familiale gezinshelpster. Ik was dc oudste van drie kinderen - mijn broer Lieven, zus Ann en ikzelf. Het vierde kind, mijn oudste zus Ria, is al heel jong gestorven. Eigenlijk is er over mijn jeugd heel weinig te vertellen, in die zin dat ik een heel gelukkige,

vrij conventionele kindertijd heb gesleten. 7oals de meeste mensen uit het dorp hadden wij hei thuis in die tijd niet echt breed, maar hadden wij het evenmin slecht. Een gewoon gezin uit een Kempens dorp... En zoals vele dorpsgenoten was ik van zodra dat kon lid van de chiro, totdat ik er leider moest worden. Dat heeft maar een tweetal maanden geduurd, hoewel het omgaan met de kinderen mij echt goed beviel. Ik was eerder het type dat het niet te ingewikkeld wilde maken voor de kinderen, laat ze maar op een goeie manier spelen en geef ze een toffe namiddag. Maar tegelijk had ik wat vooruitstrevende ideeën - het was de tijd van de naweeën van mei '68, Nicaragua, engagement voor Latij ns- Amerika en zo. Bovendien liep ik school in het Klein Seminarie

-

.-.-,

Het gezin Muesen in 1965, het geboortejaar van Ann. Naast Guy staat zus Ria, die heel jong zou overlijden. ál


MAN IN DE MAAND rondlopen, maar ook mensen die je konden begeesteren voor hun vak en die echt wat te vertellen hadden. Wie voor geschiedenis koos, wist al op voorhand dat de kans op een leraarsjob 7 klein was - misschien dat hooguit de helit van wie begon, uitein(lelijk zou afstuderen, en dat zo'ri 20% van - hen een plaats in het onderwijs zou vinden. Je moest dus echt gernotiveerd zijn om de redelijk zware studiejaren aan te kunnen. Studeren hield in dat je alleen nog tijdens de weekends thuis W kwam, zodat de banden met het dorpsleven voor een stuk losgehakt werden. Dat was eigenlijk ook al eerder gebeurd doorPft . dat ik uit de chiro gestapt was, en verder in hond van een van de de week met andere schoolmakkers optrok. Veel Meerlenaren die aan dc univ studeerden, waren er toen al evenmin. Maar aan de andere kant bleven er natuurlijk contacten genoeg over uit de jeugdreeksen van het voetbal, of caféploegde Postiljon, of uit de uitgaanskring - we gingen uit in het Fortuin of het Spiraal. In mijn laatste jaar middelbaar had ik Anja leren kennen, die woonde in Chaam. Eigenlijk was het dus ook al daarom vroeg duidelijk dat ik liefst van al in de streek zou blijven. Het kleinschalige van een dorp heeft me trouwens altijd aangetrokken, het sociale, het kermisleven en zo. Leven moet ook dorps, volks en plezant kunnen zijn, dat heeft te veel waarde om zo maar weg te gooien. 1

Ann, Guy en Lieven poseren trots niet de nonkels. maakt om daarna naar het Seminarie te trekken. Daar heb ik Latijn-Wetenschappen gevolgd, niet dat die richting mij echt interesseerde, maar eerder uit een negatieve keuze om sommige andere vakken te ontwijken die me nog minder lagen. Maar ik voelde me eigenlijk heel goed op die school en hen daar geleidelijk aan ontbolsterd tot een van de ondernemende figuren uit de klas. 1-let stond al lang vast voor mij dat ik leraar wilde worden - al had ik op de lagere school nog even gedacht aan een carrière als timmerman... Om een reden die ik verder niet kan verklaren, was het evident dat het geschiedenis zou worden. Geschiedenis boeide mij gewoon, dat was een aangeboren interesse. Mijn moeder zegt dat ik als kind een gedaanteverwisseling had ondergaan- misschien had dit er mee te maken. Als kleine was ik nogal een hevige, echt ravotten en buiten spelen. Tot ik leerde lezen, want vanaf toen spendeerde ik mijn tijd met boeken in de zetel. Elke keer als de bibliotheek in het dorp open was, daar meteen het maximum toegelaten boeken ontlenen en dan alles uitlezen tegen de volgende keer. Ik leefde in mijn eigen wereldje van fantasie en spannende verhalen, dat had allemaal iets magisch. Zeker de middeleeuwen, de tijd van de ridders en de kastelen en zo, dat vond ik om godweetwelke reden geweldig. En als je dan op de school ergens een leraar tegen het lijf loopt die het goed kan vertellen, dan is het hek voorgoed van de dam. Hoewel mij dit door het PMS als onderpresteerder niet bepaald aangeraden werd, volgde ik mijn intuïtie en ging naar de universiteit om geschiedenisleraar te kunnen worden. Mijn kandidaturen volgde ik in Antwerpen, de heenties in Leuven. DHM Was dat mdccli ook liet einde vair de bamideim titet liet eigemi dorp? GM: Voor een stuk wel natuurlijk. Aan de univ voelde ik mij heel erg in mijn element. Zoals overal had je er wel een stel duffe proffen

4

Dorpsgeschiedenis DHM : Was dat de reden waarom je thesis over Meerle handelde? GM : Zoiets weet je nooit zeker, maar ik vermoed dat dit onbewust wel meespeelde. Het was in ieder geval zo dat ik voor mijn thesis de middeleeuwse geschiedenis van Meerle moest en zou schrijven. Ik heb zelfs mijn richting speciaal daarvoor gekozen. Dat moet dus ergens te maken hebben met een verbondenheid met het dorp waar ik groot geworden was. Achteraf vermoed ik dat er nog iets anders speelde ook. Wie een dorpsgesehiedeiiis schrijft, laat iets na waarde mensen wat aan hebben. Je hebt als het ware iets gepresteerd, iets nuttigs - voor de eeuwigheid, om het met grote woorden te zeggen. Dat gevoel had ik ook wel. Als geschiedkundige interesseert het mij om op kritische manier de invloeden van de mens te onderzoeken. Data, golfbewegingen, grote structuren en zo...dat hoort er allemaal hij, maar het echt interessante werk ligt daar waar je de vraag kunt stellen waarom iemand op een zeker moment iets bepaaids deed. De psychologie die het individu en de groep mensen opdat ogenblik gedreven heeft om te doen wat ze deden. Wie een dorpsgeschiedenis schrijft, is eigenlijk bezig met het vertellen van de geschiedenis van een hele maatschappij in micro-uitvoering. Dat ik mij zou toespitsen op de middeleeuwen, lag voor de hand vanuit mijn fascinatie voor die periode. Bovendien zijn er minder bronnen en documenten over, zodat er iets mysterieus aan blijft. Alsofje het allemaal nog voor een stukje zelf moet uitvinden. Dat maakt de uitdaging groter. DHM Was het van in het begin de bedoeling om die Meerlese geschiedenis ook uit te geven? GM : Zeker en vast. Het is altijd mijn overtuiging geweest dat een geschiedenis pas geslaagd is wanneer het je lukt om de veelheid aan gegevens goed gestructureerd in een vlot leesbare en samenhangende tekst te presenteren. Van de prof kreeg ik zelfs het verwijt dat ik tejournahistiek schreef en te weinig vaktermen hanteerde. Daar dacht ik dus heel anders over. Al bij de aanvang van het werk aan mijn thesis

Guy en Ann in de tuin van het ouderlijk huis, Hazenweg 63 in Meerle.


MAN IN DE MAAND doen dat grasduinen in beursnoteringen en dergelijke, niet? Ik mocht het vak al doende leren, onmiddellijk het diepe in en zorgen dat je zwemt. Toen was die nieuwslijn pas opgestart en waren er dus nog maar weinig klanten voor. Later is dat allemaal enorm uitgebreid. Die job heb ik acht jaar lang gedaan. In clie tijd leer je die specifieke wereld wel kennen, hoe de beurs een beetje ineenzit, je denkt de mechanismen wat te doorzien. Al moet je altijd voorzichtig blijven. Als je dan zelf eens een spaarcentje belegt omdat je denkt het spelletje wel te kennen, kun je Ilink tegen de lamp lopen. Ik heb dus mijn tioppers als belegger ook meegemaakt... Erg is dat niet, zo weet je weer dat je er eigenlijk nooit genoeg van zult weten, en dat is een veel gezondere houding. Momenteel hoef ik alleen maar een reeks beurscijfers te zien, om hij wijze van spreken een verslag op te kunnen maken. Ik heb die wereld leren apprcciërcn, op den duur bleek dat allemaal best interessant. Ik noem mezelf dus professioneel geboeid, maar niet echt gepassioneerd. Het mag de beurs goed of slecht gaan, ik zal er geen slaap voor laten. Uija ei! (iio

iii imii 1

iis!e cm - i mii i mlii lieï iuiirm

ben ik naar de HOK gestapt om te melden dat ik een plaatselijke geschiedenis wou maken. Deken Lauwerys was daarover in de wolken, en meteen werd de afspraak gemaakt dat de thesis als HOK-boek zou verschijnen. De mensen bleken overigens erg geïnteresseerd in cle geschiedenis van hun eigen dorp. Sommigen konden niet wachten tot de publicatie ervan, en kwamen al meteen een exemplaar van de tlIL,sj, L.lflIalLIt. O1IdL1tu.0 had k twee jaar avondschool journalistiek gevolgd iii Biussci. Een eerste jaar tijdcns iidjn tlicsisjaai aan de miv. het tweerle jaar met de noclige problemen iooraleer 7ole14 mocht - tijdens mijn legerdienst. Als soldaat heb ik mijn thesis herschreven en daarna bij de HOK binnengebracht. Toen heeft hei nog jrPn geduurd eer dip verscheen om dv' eenvoudie reden dat H( )K jarenlang inactiet was. Daar bewoog niks. Utteindelil k herwerkte ik de tekst nog maar eens, ook al omdat ik enkele nieuwe inzichten wou verwerken. En met een jarenlange ervaring als journalist bekijk je de eigen teksten van vroeger ook met een ander

oog, moet ik zeggen. DHM Maar ondanks de gehechtheid aan Meerle woon je nu in Meersel-Dreef...? GM : Anja en ik wilden allebei hier in de streek blijven wonen. Zelf werk ik in Antwerpen, mijn vrouw in Breda - zij werkt deels als verpleegster, deels als beeldend kunstenaar. Voor dat laatste had ze behoefte aan een atelierruimte. Wç wponden eett vijf jaar op Mariaveld in Minderhûut, en gingen ijverig op zoek naar een beuialhai e w unmg. U i teitidelijk viel mis uug kili dit huis in de Dreef, waar Anja haai atelier heeft in de vroegere •werkwinkel' . Er werd al heel wal verbouwd onderhand we wonen hier erg graag. 1-let is aangenaam wonen in een leuke buurt. De drukte op de zomerzondagen is wat minder, maar eigenlijk heb je daar alleen maar enkele kleine ongemakken van - zoiets als een gehtokkrerrle oprit Hel ,nii veel erger 71)11 als dat fliereen echte uitgaansbuurt was. Un vini zonen - Sam is er vii en .lel!e doe - is hei leci best goed, prima school ook.

Bij de Tijd DHM : Hoe ben je als geschiedkundivc iii dc financieel-economische journalistiek beland? GM : Op de dag dal ik afzwaaide ben ik binnengelopen bij de Tijd, ik kende die krant zelfs maar amper en had mc nooit, zelfs maar in geringe mate, geïnteresseerd voor de financiële wereld. Hoewel er geen vacature verschenen was, had ik via mijn zus gehoord dat er een journalist gezocht werd. Eigenlijk bleek het zo te zijn dat men iemand voor de nieuwslijn van de Tijd Electronic Services wou. Dat is een soort van financieel-economisch persagentschap, een real time electronische nieuwslijn voor abonnees die overdag handelen op de beurs en dus continu het laatste economische nieuws moeten binnenkrijgen via hun computer. Ik had het grote geluk dat men niet zozeer een uitgebreide kennis van de materie wou, als wel gezond verstand en enig journalistiek talent. Ik kreeg drie boeken over financieeleconomische thema's mee naar huis en kon tien dagen later beginnen... Overigens moet ik bekennen dat ik die niet helemaal gelezen heb, aangezien ik net op vakantie trok met mijn vriendin. En dan wil je toch wel wat anders

'ik noem ,nezeitdu.vprojessioiu'el geboeid, maar niet echt gepassioneerd. Het mag de beurs goed of slecht gaan, ik zal er geen slaap voor laten."

DHM : De laatste jaren vonden almaar meer mensen de weg naar beleggingen in plaats van het spaarboekje. Lopen die dan geen grote risico's? GM : De beurs is geen goktent natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Je kunt er van uit gaan dat iemand die in aandelen belegt op lange termijn wellicht de beste belegging zal doen, maar onderweg zal hij hoogten en laagten kennen. Voorspellen waar en hoe dat precies gebeurt, is onmogelijk. Waar sommigen zich al eens op verkijken is dat een beursindex nooit iets zegt over de toestand op dat moment - wel over de verwachtingen die de beleggers koesteren over een bepaalde termijn. Het kan dus bijvoorbeeld perfect dat de economie niet goed draait, maar dat door gunstige vooruitzichten de beurs voortdurend stijgt.


Handelsbeurs J Hoogstraten

99

Handelsbeurs - autobeurs

5- 10 rnaart '99 warm' In 1400 0 s tandh0L' GRATIS parkĂŽfl met ruim5eweg,

jnrit Loentlo(v1t

Programma Evenementen - Vrijdag 5 maart 1999 om 17 u Opening met The Strawberry City Brassband en Luc Caals - Zaterdag 6 maart om 15 u Radio 2 Artiestentoeren: Een twee uur durende live uitzending vanop de beurs met optredens van talrijke artiesten. Presentatie: Katrien Palmers en Reno Ver Ecke - Maandag 8 maart Seniorendag 14 u: Optredens-shownamiddag met Jacques Raymond en Ingriani - Woensdag 10maart 14 u Kindernamiddag optreden met Gert en Bart Boullart 'De Begonia en Zano show' - Dagelijks verzorgd restaurant - NIEUW!!! WINKELCENTRUM HOOGSTRATEN MET BOMEN EN AL OP DE BEURS AANWEZIG -

'1

Openingsuren:

Vrijdag van 17 tot 21 u Zaterdag van 10 tot 21 u Zondag van 10tot21 u Maandag van 13 tot 21 u Dinsdag van 13tot21 u Woensdag van 13tot21 u

--

rt van 100 ir Met de in(om aar gratts') (k\nde ren tot gelijks de beurS a d kan e terU9 beZ0e("


MAN IN DE MAAND We maken nu eigenlijk al enkele jaren mee dat de beurzen bijzonder goed draaien, vorig jaar was zelfs een fantastisch beursjaar waarin grote winsten werden gemaakt, ondanks een inzinking in oktober. Bijna iedereen is het er monienteel over eens dat de groei niet kan blijven duren en dat de beurs objectief te hoog genoteerd staat.

Zeepbel DHM : Zo'n toestand kan dan toch niet blijven duren? GM : Een correctie zal er inderdaad wel komen - alleen weet niemand hoe en wanneer. Er kan zich in zo'n geval een heurscrash voordoen, waarbij de beleggingen opeens enorm in waarde dalen, waarna er zich weer geleidelijk een herstel kan voordoen. Ofwel kan het zo zijn dat de beurs enkele jaren blijft dobberen, met relatief weinig winst en verlies. De afloop is door niemand te voorspellen, ook niet door de grote beursanalysten. Die zeggen al maandenlang dat er een belangrijke correctie komt. Maar de voorspelde correctie bleef al die tijd uit. De lomperiken die tegen het advies van de beursanalysten in zijn blijven aankopen, blijken nu dus de slimmerds geweest te zijn, want zij maakten nog belangrijke winsten. Je kunt heel dat mechanisme misschien het best verstaan als een zeepbel die kun je opblazen terwijl je weet dat hij vroeg of laat onherroepelijk moet stukspringen, alleen weet je nooit vooraf wanneer. De zeepbel kan dus eerst héél groot worden! Momenteel lijkt bijna iedereen aandelen te kopen. De economie draait goed, de beurzen stijgen, en de mensen hebben merkelijk meer geld dan enkele decennia geleden. Belgen zijn in het verleden altijd kasbonbeleggers geweest, hebben lange tijd de kat uit de boom gekeken. Pas toen ze het blijvende succes van de beurs zagen, werd massaal overgegaan naar het beleggen in aandelen. Men zegt wel eens dat het gevaarlijkste moment er komt wanneer bij na iedereen op de beurs gaat beleggen... Gelukkig wordt het hij ons nog geen Amerikaanse toestand. Hier belegt men zijn spaarcenten. wat men kan missen dus. Daar heb je veel mensen die geld gaan lenen om het te beleggen. Als het daar fout loopt, dan zal het dus wel hèèl zwaar fout lopen, met pure armoede voor gevolg. Al gebeurt dat blijkbaar niet zo rap, want de Amerikaanse beurs heeft grote schokken moeiteloos verwerkt - Azië, Rusland, recent nog Brazilië. Maar of dat zo kan blijven duren? DHM : Heb je gedurende de 11 jaren bij de Tijd altijd dezelfde job gehad? GM : Neen, dat is zelfs grondig veranderd. De eerste acht jaren heb ik de nieuwslijn gedaan. Geleidelijk werd die job uitgebreid met dc contacten met radio en televisie, van zodra de BRT regelmatig beursnieuws wilde brengen. Nadien kwam de afspraak dat ik hun redactie contacteer wanneer er zich iets speciaals voordoet op de beurs. Soms gebeurt het zo enkele keren op een maand dat ik als contactpersoon fungeer, soms een hele tijd niet. Een beperkt aantal keren heb ik ook wel veldwerk gedaan - zo verschenen er stukken van mij over de voetballer Marc Degryse als belegger, over de Nederlandse inwijkelingen in de grensstreek, over een klimtocht naar de Mont-Blanc met enkele bedrijfsleiders. Sinds een tweetal jaren heb ik de nieuwslijn verlaten voor de Internetredactie, waar ik momenteel coördinator ben van de website van de Tijd - ons adres is overigens www.tijd.be . We hebben dagelijks vanaf 18u een eigen avondkrantje met het belangrijkste sociaal-economi-

sche nieuws in korte, hegrijphare stukjes. Daarnaast worden er dossiers uitgewerkt, evenals een wekelijkse nieuwsbrief. Het Internet is geen evident medium voor een krant, die er immers niet op uit is om kannibalisme op het eigen product te plegen. Je moet goed afwegen wat in de krant komt en wat op het Net verschijnt, wat je gratis en wat je tegen betaling aanbiedt. Een krant blijft een commercieel product en moet dus geld verdienen aan de service die ze biedt - op Internet betekent dit dat je inkomsten verwerft uit reclame, en dat de website als opstapje naar de krant moet werken. Door deze job kom ik momenteel nog maar weinig toe aan het echte journalistieke werk. Overigens is Internet maar één voorbeeld van de nieuwe technologieën die op korte termijn de hele heurswereld een heel ander uitzicht zullen geven. Samen met de invoering van de Euro, maken we nu eigenlijk het einde mee van het bestaansrecht van de afzonderlijke beurzen. Door de Euro kun je beleggen waar je maar wil in Europa ; bovendien kun je op Internet met een simpele druk op een toets - en een hankkaart natuurlijk - bij een makelaar aan de andere kant van de oceaan een aandeel kopen. Vroeger kostte dat pakken geld en tijd. En die evotuties

staan nog maar in de kinderschoenen. DHM: Heeft de invoering van de Euro ook voor de gemiddelde Hoogstratenaar al gevolgen? GM : We maken nu een heel vreemde situatie mee. De invoering van de Euro is zonder twijfel het belangrijkste economische nieuws sinds 1944. Nu al heeft de Euro eigenlijk de frank, de gulden enzovoort al volledig vervangen. In het hart van het electronische financiële systeem wordt enkel nog in Euro's gerekend. Alleen aan de oppervlakte wordt nog met de andere dcviezen gewerkt. Wij denken dus nog wel in onze eigen munt, maar eigenlijk bestaat die al niet meer. Maar aangezien je tot 2001 vrij de frank kunt gebruiken, kun je tot dan niks met de Euio te maken krijgen als je dat niet wil. Maar nadien zul je ongetwijfeld de gevolgen wel merken. Winkelen in Nederland zal een pak makkelijker zijn, en zal dus ook vaker gebeuren in een grensstreek. Om van de toenemende concurrentie voor zelfstandigen en bedrijven nog maar te zwijgen, want voor buitenlandse ondernemingen ligt onze binnenlandse markt dan helemaal open. Maar dat geeft meteen ook nieuwe kansen natuurlijk.

DE BEURS Sedert de rente op spaargelden ofkaslions. de fai'oriete ,spaarkoiisen 10// de Belgen, tot bijna historische laagte gedaald is, heeft inenige spaarder (Je weg naar de beurs gevonden. De banken hebben hein daarbij niet in de kou laten staan en hebben hopen informatie beschikbaar voor hein die met zijn spaarcenten iets meer wil verdienen, zonder al te groot risico te lopen. Sinds de kleine 'spaarder' kleine 'belegger' is geworden, hebben heel wat termen ingang gevonden in het dagelijkse taalgebruik. Bij elke krant krijg je een firse bijlage met financieel en economisch nieuws en beursnote ringen en -berichten. In de krantenwinkel vinden we talrijke tijdschriften met 'beleggen' als onderwerp en de gespecialiseerde kranten zoals de 'Financieel-Economische Tijd' en '1 'Echo' zijn de sterkste stijgers op de krantenmarkt. Op radio en TV worden we een paar keer per dag geconfronteerd niet cijfers uit de Bel-20 en de DowJones, de koersstijgin gen en dalin gen van aandelen en obligaties. Dat neemt niet weg dat de beurs en alles wat er rond draait voor de meeste mensen nog onbekend terrein is. We zetten graag niet U de eerste stappen om dat terrein te ontdekken. Misschien dat U na lezing van wat hierna komt zelf verder op ontdekkingsreis gaat.

EEN BEETJE GESCHIEDENIS Volgens het etymologisch woordenboek van Van Dale komt beurs van het Latijnse 'borsa', wat letterlijk huid, Ieder of wij nzak betekende. In de betekenis van handelsheurs, wal met onze beurs hier het geval is, moeten we niet bij de Romeinen gaan zoeken, maar dichter bij huis. Die 'beurs" is afkomstig van het huis van de makelaarsfamilie Van Der Beurse uit de 14de eeuw. In die tijd ontmoetten de handelaars en de makelaars elkaar in Brugge voor het herenhuis van deze familie van Venetiaanse afkomst, die in oorsprong 'Della Borsa' heette. Het eerste heursgehouw ontstond, voor zover bekend, een eeuw later omstreeks 1450 in Antwerpen, een stad die op dat ogenblik een erg belangrijke rol speelde in de internationale handel. De eerste beurzen hadden betrekking op geld- en wisselhandel. Geleidelijk aan heeft zich dan ook de ontwikkeling voorgedaan richting kredietverrichtingen. Hierbij begon ook het woord "vertrouwen" tussen de wisselaar en de klant een steeds belangrijkere rol te spelen. In de 16de eeuw treft men dan in Antwerpen de eerste

vorm van een beurshandel in kwalitatief identieke goederen aan, de handel in peper. Hierbij werd nu handel gedreven op basis van de doorsneekwaliteit De goederen zelf waren hierbij niet meer aanwezig op de beurs. Men baseerde zich hijgevolg op monsters van de goederen. Dit vergemakkelijkte natuurlijk sterk de handel, die nu ook een veel vlotter verloop kende. In de 1 7de eeuw ontwikkelde Holland zich meer en meer tot het kapitaalkrachtigste land ter wereld. Holland beleefde dan ook zijn "Gouden Eeuw" en op het vlak van financiën ontstonden er een aantal vernieuwingen. Een van de belangrijkste innovaties was de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Deze VOC zorgde voor de aanvoer van allerlei zaken (o.a. specerijen) uit Indië en Indonesië. Het was deze VOC die de eerste maatschappij was die haar werkmiddelen verkreeg door de openbare uitgifte van aandelen Men kan gerust stellen dat de VOC de voorloper was van de huidige naamloze vennootschap. De aandelen van de VOC stonden op naam en waren verhandelbaar. Het is de handel in deze aande-


MAN IN DE MAAND len die heeft bijgedragen tot het ontstaan van een van de oudste effectenbeurzen ter wereld. De handel in effecten vond plaats in openbare gebouwen en in tegenstelling tot de huidige situatie had iedereen toegang tot die gebouwen. De effectenhandel kende steeds meer succes en die alsmaar toenemende uitbreiding deed de behoefte ontstaan om een aantal reglementen en controles in te voeren om de handel orderlijk te laten verlopen en zo misbruiken of frauduleuze praktijken tegen te gaan. Zo werd in 1876 de private "Vereeniging voor den Effectenhandel" opgericht. Hiermee werd de Amsterdamse beurs de eerste gereglernenteerde effectenbeurs ter wereld.

MARKT Men kan zich als beginnende belegger vrij gemakkelijk de handel in effecten voorstellen. De beurs is immers niets anders dan een plaats waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten en handel drijven, net hetzelfde als wat er gebeurt op een markt of een veiling. Dc verhandelde producten op de beurs zijn effecten, in hoofdzaak aandelen en obligaties. Elke dag zal er na enige tijd een prijs (koers) voor een aandeel worden vastgesteld in functie van de vraag (kopers) en het aanbod (verkopers).

OBLIGATIES EN AANDELEN Wanneer een bedrijf geld nodig heeft, kan het ofwel zijn bedrijfskapitaal verhogen, ofwel een lening aangaan. Ook de overheid kan om in haar financiële behoeften te voorzien geld lenen in plaats van bijvoorbeeld de belastingen te verhogen. Voor deze leningen kunnen zowel de bedrijven als de overheid terecht hij financiële instellingen, maar zij kunnen ook via de uitgifte van een obligatielening rechtstreeks op de spaarders beroep doen. Een obligatie vertegenwoordigt een schuldvordering van de obligatiehouder ten overstaan van de ontlener (emittent) voor een bepaalde duur en tegen een vooraf overeengekomen rente. De ontlener verbindt er zich enerzijds toe op vaste tijdstippen (meestal jaarlijks) de rente te betalen en anderzijds na afloop van de lening het volledige kapitaal terug te betalen. De obligatie is meestal een effect aan toonder en kan dus gemakkelijk verhandeld worden. Het bezit van een obligatie geeft de houder nog enkele rechten, zoal het recht op deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, zij het zonder stemrecht. Hij heeft recht op de vooraf bepaalde intrest op de vooraf bepaalde data. De rentevergoeding moet altijd worden uitbetaald, ook al zou het bedrijf verlies maken. Hij heeft recht op de terugbetaling van zijn kapitaal op de overeengekomen vervaldag en dit tegen afgifte van de obligatie. Indien de emittent failliet zou gaan, wordt de obligatiehouder v66r de aandeelhouders terugbetaald. Hij heeft het recht om afstand te doen van de obligatie, dit wil zeggen het recht ze te verkopen. Enige zeggenschap over de besteding van "zijn" geld heeft de obligatiehouder niet. In theorie heeft een aandeelhouder dat wel. Een aandeel is het bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Wie één of meer aandelen bezit van een vennootschap is aandeelhouder (= mede-eigenaar) van die vennootschap, wat hem meteen enkele rechten geeft: het recht op dividend, stemrecht in de algemene aandeelhoudersvergadering en recht op een

WERKING VAN DE BEURS De Brusselse beurs werd in 1801 opgericht. Jarenlang vond de beurshandel uitsluitend plaats in het monumentale beursgebouw. Wisselagenten namen de orders van hun klanten mee naar de beursvloer waar de aandelen werden verhandeld. De koersen werden met krijt opgeschreven op grote borden. De technologische revolutie heeft alle tradities overboord gegooid. Tegenwoordig verloopt de aandelenhandel in België volledig elektronisch. Beleggers geven hun orders door aan beursvennootschappen of hun bank. Die hebben gigantische 'trading rooms' waar beurshandelaren alle orders in het systeem pompen. Vraag en aanbod worden elektronisch bij elkaar gebracht, waarna de verhandeling volgt en de belegger op de hoogte wordt gebracht van de transactie. Heel vaak worden aandelen ook niet meer 'fysiek' geleverd. De aandelenportefeuille van de klanten wordt door de beursvennootschappen en banken elektronisch bijgehouden. De beurs van Brussel zal binnenkort omgedoopt worden in BEX (Brussels Exchanges) en een volledig nieuwe structuur aannemen. De Europese eenmaking zal in de komende jaren het beurslandschap ingrijpend beïnvloeden. Door de invoering van de euro kunnen Belgische beleggers tegenwoordig buitenlandse aandelen

aan- en verkopen zonder geld te moeien wisselen. Op termijn zal dit tot gevolg hebben dat de nationale beurzen zullen gaan samenwerken en zelfs samensmelten. Er zijn reeds besprekingen aan de gang tussen de beurzen van Brussel, Amsterdam en Luxemburg. De vorming van één grote Europese beurs op lange termijn is zeker geen utopie.

DE BEL 20 Het verloop van de handel wordt dagelijks aangegeven door beursindexen. De meeste gekende voor Brussel is de Bel-20. Dat is een korf van aandelen van 20 belangrijke ondernemingen die op de Brusselse beurs genoteerd zijn. Die ondernemingen zijn allemaal mastodonten, maar niet per sé de grootste ondernemingen in België. Hun aanwezigheid in de Bel-20 index was tot voor kort gebaseerd op het volume van de verhandelde aandelen in een bepaalde periode, sedert 15 januari is de eerste norm de totale waarde van de beurkapitalisatie van de onderneming. Dat is de beurswaarde van één aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen. In de laatste Bel-20 vinden we ondernemingen uit de diverse belangrijke sectoren van onze economie terug, zoals financiële ondernemingen (o.a. Fortis, KBC, Almanij, Dexia) industriële ondernemingen (o.a. UCB, Petrofina, Union Minière, Barco, Bekaert) de energiesector (Tractebel, Electrabel) en de distributie (o.a. GIB, Delhaize, Colruyt). De financiële sector legt het meeste waarde in de schaal. De prestatie van deze aandelen na een dag handel, geven een indices voor de prestatie van


MAN IN DE MAAND de beurs. Wat niet wil zeggen dat, wanneer de beurs gestegen is, dit voor alle aandelen het geval is, of in dezelfde mate. Het is slechts een indicatie van het geheel, een graadmeter als het ware. Naast lc Bel-20 bestaan ertal van indexen en deelindexen (o.a. scctorindexen = aandelen van ondernemingen uit dezelfde sector van de economie).

DOW JONES EN WALL STREET De meest gekende beurs ter wereld (hoewel niet de grootste) is de New York Stock Exchange (NYSE), gevestigd is Wall Street, New York. Van daar kennen we ook de Dow Jones, de meest geciteerde beursindex. In januari 1897 poneerde Charles Dow zijn ervaringen met koersen van aandelen in de theorie die zijn naam draagt. Hij creëerde 2 beursindexen niet de telkens voor die sector meest representatieve titels, te weten de Dow Jones Rails Index en de flnw tnnr tndiistriat Average. De Rails index omvatte, zoals de naam laat vermoeden, aandelen uit de spoorwegsector. Later werd de naam veranderd in Transport Index, gezien het opnemen van een aantal luchtvaartmaatschappijen. De beter bekende Dow Jones Industrial Average bevatte aanvankelijk de aandelen uit alle andere sectoren. In 1930 werd een derde index in het leven geroepen, de Dow Jones Utilities index. Met de Dow Jones die de we dagelijks in het journaal horen vermelden wordt de Dow Jones Industrial Average bedoeld. Deze beursbarometer is gebaseerd op de beurskoersen van 30 vooraanstaande Amerikaanse ondernemingen. Het zijn echter niet de grootste Amerikaanse ondernemingen, want niet alle bedrijven zijn op de NYSE genoteerd. Microsoft bijvoorbeeld, het bedrijf met de grootste beurskapilalisatie ter wereld, is genoteerd op de NASDAQ en zit dus niet in de Dow Jones.

BELEGGINGSFONTSEN De gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn ontstaan in de Angelsaksische landen onder de naam "Investment Trusts" (1863). Vooral Groot-Brittannië was een der voorlopers op dit beleggingsgebied. In de Verenigde Staten van Amerika heeft de expansie van beleggingsfondsen pas doorgang gevonden na W.O. 1. Het in 1893 opgerichte "Boston Personal Property Trust" toonde veel gelijkenis met de huidige gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Op het Europese vasteland zagen de eerste fondsen het daglicht in Frankrijk in 1957 en sinds de wet van 1964 dragen die de naam van SICAV (Société d'Investissement t Capital Variable). Het eerste Belgische gemeenschappelijke beleggingsfonds werd opgericht in 1946. De wet van 1957 legde de eigenlijke vormgeving vast, waardoor België het eerste Europese land was dat een reglementering voor de fondsen uitwerkte. Toch duurde het tot 1982 vooraleer de fondsen echt populair werden in België, dit onder impuls van KB 15, beter gekend onder de fiscaalvriendelijke wel 'Cooreman-De Clercq'. Vanaf 1987 kunnen we in België van een echte 'boom' spreken op het vlak van beleggingsfondsen. Meer en meer mensen werden warm gemaakt voor deze heleggingsvormen en zodoende komt nu nog om de haverklap een nieuw fonds op de markt, doorgaans in de vorm van een SICAV of BEVEK (Beleggings-

vennootschap met Veranderlijk Kapitaal). De essentie van een gemeenschappelijk beleggingsfonds is dat de gelden van een individuele spaarder hij die van een andere spaarder worden gevoegd. Tienduizenden spaarders brengen vaak miljarden in kapitaal bijeen. Een dergelijke geldniassa biedt vanzelfsprekend meer mogelijkheden: betere voorwaarden bij de financiële bemiddelaars, meer diversificatie en dus ook een degelijke risicospreiding, beheer door specialisten. Door het inzamelen van tienduizenden inschrijvingen passende heleggingsfondsen de leuze "Eendracht maakt macht" toe. Het beheer van het zo verzamelde geld, hetgeen vaak in de miljarden loopt, wordt toevertrouwd aan een beheersmaatschappij van een financiële instelling. Een team van vakmensen (analisten, economisten, adviseurs) staat in voor het goed beheer van het fonds. Zij bepalen hiertoe in welke effecten men belegt en in welke niet. Wel moeten deze verantwoordelijken zich houden aan bepaalde voorschriften zoals die in het beheersreglement werden opgesteld.

INDEXFONDSEN Dit is een bijzonder gemeenschappelijk beleggingsfonds. Het heeft tot doel hetzelfde rendement te verwerven als de marktindex waarop het betrekking heeft. Om dit doel te kunnen bereiken kunnen de fondsbeheerders van een indexfonds kiezen tussen twee alternatieven. In de eerste werkwijze kunnen ze de algemene beursindex, die de evolutie van alle aandelen weergeeft, kopiëren. 0p die manier wordt het vermogen van het fonds verdeeld over alle waar den die in de beursindex zijn opgenomen, en dit in precies dezelfde verhouding. Het fonds weer spiegelt in dit geval heel nauwkeurig de beursindex. Deze werkwijze biedt echter ook nadelen. Beursindexen omvatten vaak honderden waarden. Vele daarvan vertegenwoordigen

slechts een fractie van de totale beurskapitalisatie. De spreiding van het vermogen van het fonds over al deze waarden verplicht de beheerder van het fonds vaak tot aanof verkoop van kleine hoeveelheden. Dit verhoogt de transactiekosten. De beperkte verhandelbaarheid van sommige van die aandelen kan voor het fonds ook nadelige koersbewegingen met zich brengen. Bij de tweede werkwijze wordt uit de beursindex een nieuwe index, een deelindex gedistilleerd. Deze deelindex geeft een evolutie van aandelen weer waarvan gebleken is dat ze een representatief staal vormen voor de hele beurs. Die fondsen worden derhalve vaak passieve fondsen genoemd. Concreet houdt dit in dat wanneer de beurskoersen stijgen ook de indexfondsen een goede beurt maken, en omgekeerd geldt die stelling ook. Zowat alle financiële instellingen, zowel banken, verzekeringsmaatschappijen als beleggingsmaatschappen bieden een waaier van dergelijke fondsen aan. In België kennen we om. Belgian Index Fund (Dexia), KB Belgian Index en Cera Inv. (KBC), Interselex Fund (Generale Bank), Cordius (Bacob), en vele anderen.

HET WOORD IS AAN DE BELEGGER Wat we weten, hebben we hiermee verteld. Wie zich geroepen voelt om zijn spaargeld via de beurs te laten renderen, kunnen wij helaas niet meer helpen. Wij raden U aan een abonnement aan op de Financieel-Economische Tijd te nemen. Bronnen: Guv Muesen, F.E.T. De Beurs, Beleg gershandboek - Uitgerij Kapitaal, Gent.


]IIVWN[ LtiLIAL I

90

rAp

JP AntiH jnt

10


VANUIT HET STADHUIS... Honderden werken van kunstenaar Jan Huet als schenking aan Hoogstraten ? Het nieuw stedelijk museum weldra geopend. Dit voorjaar staat het begijnhof van Hoogstraten in feestelijke tenue. De restauratie is dan echt een feit en de nieuwe aanplantingen van de laatste weken zullen het geheel een jeugdige frisheid meegeven. De plechtige inhuldiging vindt plaats op zondag 2 mei. Eén week voordien evenwel opent in het hart van het begijnhof het Stedelijk museum haar deuren. Het vroegere Ostmuseum heeft niet alleen een andere huisvesting gekregen, maar ook een andere naam, een nieuw statuut en een vernieuwde dynamiek. Buiten de vaste collectie werken van Alfred Ost dient zich momenteel een breed gamma van werken van Jan Huet aan. Vrij recentelijk werden door de familie Huet een 600-tal werken van deze kunstschilder-glazenier in bewaring gegeven bij de gemeente Hoogstraten met het vooruitzicht van een omvangrijke schenking aan de gemeente. Een beter tijdstip had het nieuw stedelijk museum zich wellicht niet kunnen wensen.

Jan Huet, glazenier. Jan Huet was een kunstenaar met zeer sterke wortels in de kenipische ondrigwnil (iehnwn en opgegroeid in het Wortel en dan vooral de Kolonie van begin de jaren negcntiehonderd heeft hij zich vooral ontpopt tot een gekend en geprezen glazenier. Tal van kerken en openbare gebouwen in het Vlaamse land , maar ook ver daarbuiten , kunnen getuigen van het vakmansschap en de gedreven kunstenaarsziel van Jan Huet. Zo vinden we brandglasramen in de baihek van Koekelberg, de Abdij van Orval, de ahilij van TûrigLIluu. lILÉ Riiljeiisliuis cii liet stadhuis van Antwerpen, cii tal vaii kei ken uit de nabije uitigeving zoals Te t<ijkevorsel, Weelde, Dessel, Retie, Wilrijk, enz. Ook in Hoogstraten zelf vinden we talrijke glasranien van deze kunsenaar terug. Denkën we maar aan de talrijke glasramen in het oude stadhuis, in de kerk van Wortel, de Sint -Catharinakerk, en de Jordaan op het Klein Seminarie. Een goede 2,5 jaar geleden organiseerde de vzw Artiko in samenwerking met het stadsbestuur een tentoonstelling met gebrandschilderde ramen en ontwerpen van Jan Huet. Tijdens deze tentoonstelling rijpte bij een aantal bestuursleden het idee om een deel van deze werken door te gemeente te laten aankopen. Uiteindelijk werd het globale pakket van tentoongestelde brandglasramen door de gemeente aangekocht voor de prijs van 2.955.000 fr. Deze beslissing werd unaniem goedgekeurd vooral ook omwille van de historische verbondenheid van Jan Huet met de gemeente Hoogstraten. In de onderhandelingen met de familie werd duidelijk afgeproken dat de aangekochte werken een permanente plaats zouden vinden om tentoon te stellen.

Kunstschilder Buiten de glazenierskunst was Jan Huet ook erg gekend als kunstschilder. Zijn onlosmakelijke

veiboiidenlieid met de natuur zullen er dan ook niet vreemd aan zijn dat het merendeel van aijn schilderijen ontstond aan de boorden van hei Merkske, en in het landschap van Castelré en Wortel-kolonie. Zelfs na talrijke tejituunstellingen, waaraii de laatste aiiipertweejaargeleden in het Steentje te Turnhout plaatsvond, bewaarde de familie nog een schat aan werken waarvan er ook vete nooit te koop werden aanebudeii. Zij was reeds langer op zoek naar een mogelijkheid om een gedeelte van deze werken vuur de toekomst vitig te stelten en weg ie schenken waardcr ze als laatste eerhewijs aan de kunstenaar steeds ter beschikking konden staan voor een ruimer publiek. Het gaat om een omvangiijk aichief van 600 schilderijen, opalines, tekeningen en ingekleurde voorstndies van glasramen in olieverf, gouache, aquarellen, potlood, inkt, houtskool en gemengde technieken. Daarnaast zijn er nog een lOO-tal uitvoeringstekeningen van glasramen op ware grootte op karton. En welke instantie of overheid was er beter geplaatst dan de gemeente Hoogstraten om zich te ontfermen over dit aanbod, temeer daar zij nu reeds een omvangrijke collectie brandglasramen in eigendom heeft. Omstandigheden hebben er echter toe geleid dat deze besprekingen echter niet volledig afgerond konden worden.Orn echter overhaaste beslissingen te vermijden zijn beide parijen overeengekomen dat gans het pakket werken in verzekerde bewaring zou gegeven worden bij het stadsbestuur van Hoogstraten voor dc periode van één jaar. Intussen kunnen de definitieve onderhandelingen over een mogelijke schenking aan de stad Hoogstraten rustig zijn beslag vinden. Eén van de voorwaarden voor de in bewaring geving was de verplichting voor het gemeentebestuur deze werken ook te verzekeren voor de duur van een jaar. De waarde van

Jan Huet het geheel wordt cle eigenaars geschat op 27,6 miljoen frank. Uit de bespreking in de raad konden we afleiden dat er wellicht voor een lager bedrag kan verzekerd worden. Alle raadsleden waren ervan overtuigd dat men deze gelegenheid niet aan zich mocht laten voorbijgaan. Toch waarschuwde schepen Pcerlinck ook voor de mogelijke financiële consequenties. "Ik ben wel bereid die schenking te aanvaarden, maar niet bereid om hierin miljoenen te investeren." De raad van beheer van het stedelijk museum zal nu moeten uitzoeken waar en hoe al deze werken bij een definitieve schenking zullen kunnen tentoongesteld worden. Tijdens de gemeenteraadszitting waren er ook vragen naar de zin van het opbergen van de aangekochte glasramen. Waar zullen zij uiteindelijk haar definitieve plaats vinden? Ook dit zal een taak zijn voor deze raad van beheer. In oorsprong werd al het nieuwe museum naar voor geschoven als plaats voor de glasramen, maar dit werd

11


GEMEENTERAAD

Het Convent en het museum.

Hei Se!e/ijk Moselfm opent :ijii iu;i

Jeiiieii niet een oi'er:ichtstentoon.sii'//ing inn hei ueii

Tentoonstellingen openingsjaar Van zondag 2 mei tot en met zondag 20juni - overzichtstentoonslelling werk Alfred Osi de verschillende stijlperiodes en technieken in het werk van Altred Ost - tentoonstelling Carmen Dionyse (keramiek) - tentoonstelhng archief van hel begijnhof - tentoonstelling rond het restauratiepj eet Van zaterdag 3juli tot en met zondag 22 augustus - Bcgijnhoven van (A)alst tot (Z)outleeuw, dc bestaande en verdwenen he g i jnhoven in oude prenthrie fksarten - Tekeningen van André Gaillarde, leerling van Osi en tekenaar van Vlaamse hcgi nhoven. - De eigen Ost-colleetie Van zaterdag 4 september tot en met zondag 24 oktober - Klankkleur Rickels versus Os! Horste Rickels bouwt installaties en cornponeert muziek mei en voor onderdelen van orgels. T-Tij brengt zijn kunst in relatie tot het religieus werk van Ost. door anderen niet als 1 ippori uun afgedaan Ook dc mogelijkheid van plaatsing in de gerenoveerde casino van Wortel -Kolonie werd overwogen maar ook deze mogelijkheid werd tot hiertoe niet weerhouden Be raad van beheer van het nieuwe stedelijk museum zal een bestemming moeten zoeken voor de globaliteit van het werk van Jan Huet, eventueel op verschillende locaties.

Waar wil de gemeente met het stedelijk museum naartoe? Wellicht zal deze nieuwe collectie een aardige rol kunnen spelen in het vernieuwde concept 12

van het stedelijk museum. Hoogstraten heeft zich ook altijd kunnen roemen op een omvangrije verzameling van werken van Alfred Ost. Naar zijn persoon werd het vroegere museum genoemd. Met de verdwijning van deze naam en de definitieve verhuis van het museum, wil de nieuwe raad van beheer ook een frisse wind doen waaien in gans dit museumgebeuren. Door het nieuwe Museumdecreetvan minister van cultuur Luc Martens van 18december 1997 zal er in de toekomst meer werk moeten gemaakt worden om kunst en kultuur ook echt naar de mens in de straat te brengen. Tot hiertoe hielden de meeste musea zich voornamelijk bezig met het verzamelen, bewaren en bestuderen van een collectie en het daarna ook (soms

Het museum is gevestigd in het midden van het oude erf op het hegijnhof. in het smoegere convent (nr.9) en de twee volgende woningen tOen 11. De restauratie van deze gebouwen werd uitgevoerd door de vzw. Het Convent. Zo was het ook voorzien in de erfpaehtovereenkomst die deze vereniging voor het heginhof afsloot met de gemeente. Deze restauratie heeft de viw. tot vandaag 20.5 miljoen Ir. gekost. Gelukkig kon zij hiervoor rekenen op bijdragen door de leden. subsidies van dc overheid en een niet onaanzienlijke financiële sponsoring van De Sier, Het Convent restaureerde de gebouwen tot op het (technisch) niveau van normale woningen. In de overeenkomst mei het stadsbestuur stond duidelijk vermeld dat Het Convent 'maar' 941380 fr zou investeren in verlichting en verwarming. De fldOÇirfl du' eigt n 1 11fl lan de museumfunctie, zoals de inbraak- en brandbeveiliging, en aan de vereisten van een openbaar gebouw, zoals de plaatsing van en lift, waren contractueel voor het stadsbestuur. Ook de kosten voor de inrichting en het onderhoud van het gebouw zijn nu en in de toekor Ist voor het stadsbestuur, dat de gebouwen van de vzw huur( voor een symbolische frank per. jaar. eens) te tonen aan het publiek Vaak bleef dit laatste aspect een curiosum voor een toevallige passant of een toevluchtsoord voor de ver stokte museumfreak. Het grote publiek loopt nu eenmaal niet de deur van een museum plat. En daar wil dit nieuwe decreet verandering in brengen. Musea moeten zich voortaan gaan profileren, weg uit die ivoren toren , en weg van de nlottenbollen. Samenwerking met andere musea, open deuren en een ondersteuning van al wat er leeft op cultureel vlak in de samenleving,


GEMEENTERAAD

El„ 1-let Convent restaureerde de woningen 9, 10 en 11 en verhuurt ZC nu inn; een sv;nboliu lie frank aan het stadsbestuur, dat er liet Stedelijk museum in onder brengt. daar moet het vandaag naar toe. Kortoni, een museum moet een levendig iets worden en niet enkel een verzameling van voorwerpen, wat de waarde er ook van moge zijn. Ook Hoogsiraten zal zich moeten bezinnen over wal soort museum men nu eigenlijk wil en hoe men dal aan de man kan brengen. De raad van beheer van het museum heeft reeds een duidelijke beleidsvisie voor ogen. En dat steunt op een viertal pijlers.Vooreerst is er al het materiaal dat niet het hegijnhof rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft. En dan denken we evengoed aan het leven in de begijnhoven , de begijnenbeweging door de eeuwen heen als al wat met de restauratie van het begijnhof zelf te maken heeft Het begijnhof is en zal in de nabije toekomst nog meer dan ooit een zeer belangrijke toeristische aantrekkingspool worden. Zelfs internationaal. nu het begijnhof van Hoogstraten samen met 12 andere opgenomen is in de lijst van het Unescowerelderfgoed. Dit biedt hierbij de mogelijkheid om bezoekers van het hegijnhof die normaal geen museum of kunstgalerijen binnenstappen te confronteren met tentoonstellingen in het hart van dit begijnhof. Een tweede pijler is en blijft de schat aan informatie die Hoogstraten bezit over haar geschiedenis. Vervolgens is er het werk van Alfred Ost waarnaar het vroegere Ost-museum genoemd werd, en de werken van Jan Huet waarover momenteel nog onderhandeld wordt. Het is nu aan de beheerraad om een dynamische manier te zoeken om de werken van deze kunstenaars op een attraclieve en verfrissende wijze aan de man te brengen. Wisselende tentoonstellingen rond bepaalde thema's zullen daar zeker een deel van zijn. Voor het openingsjaar worden er reeds een drietal verschillende tentoonstellingen rond Alfred Ost opgezet, telkens vanuit een andere invalshoek en met tal van werken buiten de eigen verzameling. Tot slot ziet het Stedelijk museum een belangrijke taak weggelegd voor de organisatie van diverse gasttentoonstellingen, gaande van tentoonstellingen die aanieunen bij de eigen collectie tot meer eigentijds werk. Ook is het wel interessant te vermelden dat er volop gewerkt wordt aan educatieve programma's voor de

Hoogstraatse scholen. Denken we o.a. maar aan het aspect "restauratie ten opzichte van nieuw-

bouw", een open poort voor de technische scholen. Werk genoeg dus voor het nieuw Stedelijk museum om haar doelstellingen en verwachtingen waar te maken.

Wie bepaalt dit beleid? Het stadsbestuur heeft een raad van beheer in het leven geroepen om zich over dit nieuwe museum te ontfermen. Zoals het met alle stedelijke of gemeentelijke instanties gaat is ook deze beheerraad gedeeltelijk samengesteld uit een aantal leden die verkozen zijn door de drie zetelende politieke partijen uit de gemeenteraad. Flet zijn de heren Warre Palmans, Marcel Van Ammel en Luc Bastiaens vanuit de KVB, de heren Fons Pans en Christophe DaeI voor de CVP en Juul Verhuist (Agalev). Daarnaast zetelen Lou Van den Bossche ,Jan Mercelis. Veerle Cools,en Luce Van Nueten. Ook de Ostvereniging heeft een tweetal afgevaardigden : Jan Van Oostende uit HalleZoersel en Karel Soors. In de beginfase behoorde ook Frans 1-lorsten (Convent) hij deze beheerraad, doch sindsdien werkt Frans in halftime dienstverband voor de stad aan de uitbouw van dit museum en is zijn functie niet meer verenigbaar met een zit in de beheerraad. Toch blijft Frans Horsten, net zoals bij de restauratie van het begijnhof zelf en het behoud van Wortel-Kolonie, de drijvende kracht achter dit nieuwe museum.

Een uitdaging voor Het Convent en

mogelijkheden voor het Stedelijk museum De Koning Boudewijnstichting wil de samenwerking tussen de Vlaamse begijnhovui en de musea die ei gcvestid zijn sttmuleiert De Slachllng geeft Hut Convent de opdracht om cle mogelijkheden te onderzoeken en stelt een bedrag van 250.000 BEF ter beschikking om een beleidsnota op te stellen. Begin juli van dit jaar wordt die nota besproken en beslist de Stichting over de verdere subsidiëring van het project. Als er een samenwerkingsverband komt kan het Stedelijk museum. dat nu van ''lokaal" belang is, een "nationale" erkenning en de hijhorende werkingsmiddelen krijgen. Het wordt hootijd d it de VI lamse bcgijnhoven i in s imenwerken zeket nu er derlien op de lijst van het Unesco werelderfgoed staan. De berichtgeving over deze belangrijke erkenning was bedroevend onjuist. Geen enkel persbureau, noch Toerisme Vlaanderen, beschikt blijkbaar over degelijke informatie en dus verwijzen ze maar naar....Het Convent. Die vereniging krijgt dagelijks vragen uit binnen- en buitenland: over de begijnen, de hegijnhoven en het werelderfgoed. Alle betrokken instanties, met Monumenten en Landschappen op kop, kennen het probleem en weten dat er iets moet gebeuren. Daarom besliste de Koning Boudewijnstichting otri Het Convent de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te stellen om cle mogelijkheden van sanienwerking le onderzoeken en voorstellen uit te werken. De Stichting hoopt dat Het Convent, en we citeren, "een coördinerende taak op zich neemt in een ruim samenwerkingsverband tussen de hegijnhoven en hun musea enerzijds en de monunientenverenigingen en liet eulttturloerisme anderzijds". Op vrijdag 14 mei vil Het Convent de eigenaars en de beheerders van de dertien Unesco-hegijnhoven samenbrengen. Die avond moeten cle krachtlijnen van de beleidsnota op papier gezet worden. Mogelijk is het de eerste stap naar een 'Vereniging van Vlaams werelclerfgoed', een vereniging dte met steun van de Konitig Boudewijnstichting zorg moet dragen voor de ontsluiting en de puhliekswerking van de Vlaamse hegijnhoven. Dit project kan alleen maar positieve gevolgen hebben voor het Stedelijk museum. Volgens het nieuwe muscunidecrect worden de musea ingedeeld in drie categorieën: deze met lokaal, regionaal en nationaal belang. Een museum als dit van Hoogstraten kan een "nationaal" statuut krijgen indien er een samenwerkingsverband met andere musea tot stand komt. 13


STRUCTUURPLAN

Het uitzicht van Hoogstraten in de 21ste eeuw Twee jaar geleden berichtten we hier over opzet en uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ondertussen heeft dit kracht van wet gekregen. Het is wel niet een echt 'plan', eerder een toekomstgerichte visie die zegt hoe Vlaanderen zijn ruimtelijk beleid wil zien evolueren. Tijdens de laatste twee jaren van deze eeuw moeten echter op dit gebied de Vrij algemeen geformuleerde gewenste en normerende bepalingen van dit overkoepelend plan gestalte krijgen op provinciaal en gemeentelijk niveau. Nog meer in detail zal er bepaald moeten worden wat op ruimtelijk vlak kan, mag en moet, en ook wat niet meer kan of mag. De laatste loodjes wegen het zwaarst. In deze bijdrage besteden we vooral aandacht aan het eerste concept-ontwerp van het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen. Met name gaan we op zoek naar de bepalingen daarin die Hoogstraten aanbelangen.

Voldoende tijd investeren Bepalingen van een lager bestuursniveau mogen geen inbreuk plegen op deze van een hoger. M.a.w. het provinciaal ruimtelijk structuurplan moet de regels respecteren van het Vlaamse; het gemeentelijke plan, dat de meest specifieke bepalingen zal bevatten, dient respect te hebben voor de hogere plannen. De provincie Antwerpen voorziet een afronding van deze werkzaamheden tegen het einde van het jaar 2000. Hoewel de stad Hoogstraten medio 1998 reeds opdracht gaf aan een studiebureau (samenwerkingsverband tussen Iris Consult en Stabo) om een ontwerp te maken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zal dit echter pas goedgekeurd kunnen geraken n aanvaarding van het provinciaal door de provincieraad. Bij de concrete invulling nadien van het beleid zal ook nog rekening moeten gehouden worden met het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening dat in voorbereiding is. Tijd genoeg nog dus om een degelijk werkstuk af te leveren. Vandaar dat de gemeentelijke begeleidingscommissie voldoende tijd en energie moet steken in de bespreking van de ontwerpteksten. Om te komen tot een inhoudelijk sterke visie op de toekomstige ruimtelijke inrichting van Hoogstraten. Compromissen zullen niet anders dan kunnen, maar enkel op basis van gesprekken waarin alle betrokkenen hun standpunten open kenbaar maken. Verborgen agenda's blijven best achterwege. Dossierkennis is de eerste noodzakelijke voorwaarde.

milieu- en natuurgroepen. Misschien wel terecht. Spijtig is dit ook omdat de stad Hoogstraten voor een aantal wettelijk voorziene verplicht te vragen adviezen nu opnieuw beroep moet doen op de Streekconimissie. En hier wringt het schoentje. Misschien zijn er op gemeentelijk vlak bepaalde personen of instanties die niets liever hebben

dan dat deze Streekcommissie adviseert dan wel een aangepaste gemeentelijke commissie. Omdat ze in eerstgenoemde meer invloed kunnen uitoefenen en de zaak naar hun hand zetten. Wie zal het zeggen? Als deze problematiek niet wordt opgelost, zet dit een kleine domper op de locale ontwikkeling van een door alleman gedragen Hoogstraats ruimtelijk beleid. Met een citaat uit een Vlaamse kwaliteitskrant

willen we u aan het denken zeilen

'Als vaders en moeders verkozen moeten worden, zijn ze nier de incest geschikte om orde en tucht te handhaven en discipline bij te brengen. Als onze burgemeesters verkozen vaders en moeders zijn, zullen ze nooit goed zijn in het bijbren gen en afdwin gen van regels en normen die niet in de geesten en de gewoonten van de Vlamingen verankerd zijn. Inzake ruimtelijke ordening hebbende Vlamingen een harde hand nodig.

Het is onverstandig te verwachten dat de i'erkoze,, burgeri'aders en -moeders voor die strenge hand gaan zorgen. Het Structuurplan Vlaanderen leert dat de Vlaainse regering zinnens is de gemeenten een belangrijke rol te laten spelen in de toekomstige ruimtelijke ordening. Dit is een vergissing waarop best teruggekomen wordt."

Moge deze vergissing aan Hoogstraten voorbijgaan. Inderdaad, eens het structuurplan afgewerkt, dient men zich te schikken naar een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening dat in de maak is. Daarin is voorzien dat de gemeenten zelf in de toekomst bouwvergunningen kunnen afleveren zonder tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw. Een reden te meer om in het gemeentelijk structuurplan voldoende concrete bepalingen op te nemen zodat het voor iedereen duidelijk is wat kan en mag. Een reden te meer om met een evenwichtig samengestelde gemeentelijke conmiissie ruimtelijke ordening voor de dag te komen die op basis van deskundigheid en dossierkennis sterke adviezen kan formuleren. Afwachten maar of Hoogstraten hier zijn schouders onder zet.

Open (natuur) ruimte

1.

5,4

ie

Een gemiste kans? Aangezien de gemeente met een eerste concepttekst nog bij de commissie moet komen, kunnen we daarover nog niets zeggen. In ieder geval zal het eerste werkstuk van het studiebureau, bijgestaan door technici van de gemeente en door het college (als opdrachtgever), kritisch bekeken moeten worden. In eerste instantie door de commissie, dan door de adviesraden, en door de bevolking in een openbaar onderzoek dat wettelijk voorzien is. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het laatste woord krijgen. Spijtig is het te noemen dat de hogere overheid de samenstelling van de Hoogstraatse commissie niet goedgekeurd heeft. Vanuit de oppositie in de gemeenteraad en vanuit groene hoek was er bezwaar geuit tegen de oververtegenwoordiging van sociaal-economische groepen en de ondervertegenwoordiging van 14

Dit landelijk stukje Hoogstraien op 2 tninuten wandelen vanop de Vrij•heid staat op het gewestplan gecatalogeerd als 'woonuitbreidingsgebied'. Enkele ja ren terug bestonden er al plannen om de gronden te verkavelen, vooral als sociale bouwgronden. In afwachting van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn deze plannen opgeborgen. De vraag kan gesteld worden of dit nabije stukje groene ruimte moet opgeofferd worden aan de 'baksteen in de maag '-mentaliteit van ons allen.


STRUCTUURPLAN

Vanwege de provincie Het is dus nog even wachten op gemeentelijk vlak. Echter op provinciaal niveau is er een eerste concept voorontwerp dat dc Bestendige Deputatie nog wel niet goedkeurde. Zij wil eerst een grote ronde van consultatie en reacties afwachten om te peilen naar tegenwind. Inderdaad, tal van gemeenten reageerden al in verhand met de toekomstige beperkingen op het aantal nog af te leveren bouwvergunningen en de inplanting van nieuwe industrieterreinen. Naast fora van gemeenten, werd ook al een voorronde voor de brede bevolking georganiseerd. Echter wie was op dc hoogte van de presentatie in de Warande in Turnhout op 27 januari? In navolgende tekst zoeken we in het ontwerp provinciaal plan die elementen die betrekking hebben op Hoogstraten. Wat voorziet men op provinciaal vlak voor het grondgebied van Hoogstraten? Welke beperkingen, afbakeningen, bestemmingen? Waarmee het gemeentelijk plan achteraf moet rekening houden. Opzet van het provinciaal plan laat zich samenvatten als volgt : Opnieuw aansluiten bij de Omgaan met natuurlijke structuur. vers nip per i n g en verstedelijking. Bereikbaarheid differentiĂŤren met aangepaste vervoersystemen. Meer kwaliteit door ontwerp en inrichting.

Deelruimte 'Open Kempen' Hoogstraten maakt als kleinstedelijk gebied deel uit van het 'open gebied met dorpen' dat gans het noordelijk gebied van de provincie beslaat, van Kalmthout tot Arendonk in het

noorden, tot de zuidelijke grens gevormd door Malle en Beerse tot voorbij Turnhout. Deze open ruimte ligt vervat tussen een aantal stedelijke netwerken. Aan de ene kant Antwerpen en Turnhout, bovenaan de zone BredaTilburg. Open ruimte beleid beklemtoont het agrarisch karakter van de streek maar in overeenstemming met duidelijk afgebakende natuur(ontwikkel ings)gebieden. Plaats is er ook voor passieve recreatie en toerisme. Drie ontwikkelingsperspectieven springen in het oog - Zuinig omspringen met ruimte. - Woonomgeving kwalitatief verhogen. - Tegengaan van verstedelijking en verspreiding van functies. De Open Kempen wordt bestemd voor grootschal ige grondgebonden landbouw (veeteelt), onderbroken door verspreide natuurlijke gebieden. Tevens moet afgebakend worden "een te begrenzen en te ordenen gebied van glastuinbouw." Aan de landhouwgebieden worden grenzen gesteld door bovenlocale natuurlijke gebieden. In die laatste is het behoud van natuurwaarden primordiaal, enkel beheerslandbouw en recreatief medegebruik kan toegestaan worden. In principe is landbouw de hoofdfunctie. Natuur en recreatie zijn ondergeschikt. Hoogstraten als hoofdplaats van de open ruimte moet plaats bieden aan wonen, bedrijvigheid en voorzieningen. Deze functies van een kleinstedelijk gebied moeten uitgebreid en opgewaardeerd worden maar ook verdicht. l-loogstraten moet bij voorkeur op provinciaal niveau de gewenste groei inzake woonhehoefte opvangen. Deze moet zoveel mogelijk gebundeld worden in de best uitgeruste en de meest omvangrijke kernen.

Tien keuzes OF grenzen aan de groei De meeste kansen zijn weggelegd voor grondgebonden landbouw. Niet-grondgebonden landbouw wordt beheerst op het huidig niveau. Intensieve veehouderij moet in evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Dit betekent dat varkenskweek bevroren wordt op de huidige aantallen. Iedereen weet dat Hoogstraten een weinig benijdenswaardige plaats inneemt op de mestkaart van Vlaanderen. Het is gewoon een zwarte vlek wat wijst op overbemesting en mestoverschotten. Dit vormt een bedreiging van het grondwater op langere termijn. Indien men de verdere vervuiling toestaat, zal de gewone burger verder in zijn beurs moeten tasten voor het schaarser wordende Ievensnoodzakelijke water. De kosten voor waterzuivering stijgen nu al. De aanwezige (?) agro-industrie zou dringend werk moeten maken van mestverwerking. Mogelijk zal een vastomlijnd gebied moeten afgebakend worden voor de glastuinbouw. Een verdere verspreiding van senes in het open landschap gaat in tegen de grootschalige landbouw en de natuurlijke landschapsstructuur van de streek. Kandidaat-tuinbouwers-investeerders moeten desnoods aangezet worden tot grondruil om de nieuwe serres te concentreren. De makkelijke bereikbaarheid voor afvoer is medebepalend voor de localisatie. In natuurverbindingsgehieden, die nog moeten aangeduid worden, is de landbouwuitoefening strikt gereglementeerd. Op langere termijn moeten deze stukken een aaneengeslo-

0 ongarnerj

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1

.9c

15


STRUCTUURPLAN ten gebied vormen met de moeder-natuurgebieden (vb.: Meerle-Hal-Kolonie bosgebied). Omdat Hoogstraten momenteel niet over een echte toeristische infrastructuur beschikt (in tegenstelling tot bv. Mol), dient enkel passieve recreatie bevorderd te worden. Hierbij kan gedacht worden aan hoeve-toerisme, fietspaden, wandelroutes. Kleinschalige verblijfsmogelijkheden moeten permanent het gansejaar door bruikbaar zijn. (hier is misschien een rol weggelegd voor de boerderij van de kolonie in Wortel) Of seizoensgebonden kamperen mogelijk maken. In open gebied wordt verlinting en verspreiding van bebouwing tegengegaan. De huidige toestand van lintbebouwing is de gewenste. Verdere lintbebouwing wordt maximaal beperkt. De kosten van aanleg riolering, nutsvoorzieningen, wegen- en groenonderhoud van verspreide bewoning verzwaart het budget te veel. Dat is ten overvloede bewezen in Hoogstraten. De huidige actieve bevolking kan deze lasten niet verhoogd zien worden, naast de andere kosten op gebied van onder andere de sociale zekerheid (vergrijzing van de bevolking leidt tot meer kosten van zorg en verpleging; denk even aan een nieuw rusthuis). Voorgaande heeft twee gevolgen. Er zal bepaald worden welke woonkernen nog verder kunnen groeien. Hoogstraten moet bij voorkeur de gewenste groei inzake woonbehoefte opvangen. Deze moet zoveel mogelijk gebundeld worden in de best uitgeruste en de meest omvangrijke kernen. Het kleinstedelijk gebied Hoogstraten-Minderhout komt in de eerste plaats hiervoor in aanmerking. De andere dorpen zullen waarschijnlijk enkel nog aan 'verdichting' kunnen doen : open plekken opvullen. Dit laatste wordt reeds gestimuleerd door de belasting op de onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen. In de toekomst zullen alle onbebouwde percelen moeten bijdragen tot opvulbebouwing alvorens nieuwe gebieden voor wonen te ontwikkelen. Wortel, Meerle en Meer zullen bijna zeker geen woonuitbreidingsgebieden toegewezen krijgen. Meersel-Dreef komt niet eens voor in het provinciaal ontwerp. Een ander gevolg zal zijn dat individuele bouwpercelen kleiner worden : gedaan met dc villabouw. Meer wooneenheden per hectare betekent van 15 tot 25 eenheden per hectare. Halfopen bebouwing en hoger bouwen in de centra draagt hiertoe bij. Invullen van lege plaatsen, uitbreiding naar achter, meerdere bouwlagen en groepsbouw zijn de aanbevolen manieren voor 'verdichting'. Toenemende appartementsbouw dus. Hoe hoog dan wel moet deskundig bepaald worden. Het kleinstedelijk gebied Hoogstraten moet afgelijnd worden. Dat is de opdracht van het provinciaal plan. Hoort Minderhout daarbij? Allemaal blijven wonen onder moeder's rokken is niet langer mogelijk. Op Vlaams niveau wenst men trouwens de steden terug te bevolken. En ook wonen bij het werk. Pendelen vorzwaart de verkeersdrukte. De vraag dient gesteld of de hoofdstraat (Vrijheid) nog veel meer woonwijken kan verdragen. Er is nu al een verzadiging op verkeersgebied (alle wegen leiden naar ... de vrijheid). Kijk maar eens op zaterdagmorgen, zelfs dan wanneer er geen woon-werkverkeer is. De reeds gemaakte woonbehoeftenstudie -die sowieso moet overgedaan worden- zal nog verfijnder moeten aangeven hoeveel wooneenheden, en dewelke, er zullen nodig zijn in de komende tien jaar. Kleinstedelijk Hoogstraten dient over een volledig pakket aan voorzieningen te beschik-

LF1

ken als verdichtingspunt in de Noorderkempen. Het zal nodig zijn na te gaan hoe Hoogstraten zijn kwaliteit aan wonen, leven en ontspanning kan verbeteren dan wel maar blijven te groeien tot het hier niet meer beter wonen is. Op sociaal en cultureel vlak zullen er initiatieven moeten genomen worden dan wel ondersteund om het gemeenschapsleven verder aan te zwengelen. Bestaande aanzetten op vlak van onderwijs, cultuur, detailhandel, sport en recreatie, bedrijvigheid moeten worden uitgebouwd. Anderzijds als kleinstedelijk gebied moet Hoogstraten economisch genoeg draagkracht hebben om als wooncentrum te kunnen (over)leven. Wie er woont, moet in de mate van het mogelijke er ook kunnen werken of zaken kunnen doen. Er zal een toestemming komen om maximaal 25 hectare te voorzien voor bijkomende bedrijfsterreinen. Als het lukt. Lees hierover het aparte stuk 'Tot nut van 't algemeen'. Meer dan waarschijnlijk zullen Meerle noch Wortel een eigen arnbachtszone krijgen. Wonen primcert hier. Meer kan nog hoop koesteren omdat het aansluit bij de transportzone waar nog ruimte is. De Open Kempen vraagt een beperkte toegankelijkheid. Verkeers- en vervoersystemen moeten afgestemd worden om de mensen naar school- en werkplaats te brengen. Onderhoud van bestaande 'veilige' en aanleg van nieuwe fietspaden of-routes dringt zich op. Uit de Liboststudie moeten eens eindelijk lessen getrokken worden bij de herinrichting van o.a. kruispunten. De ontlasting van de Vrijheid qua doorgangsverkeer kan niet gemeentelijk opgelost worden. Het tracĂŠ van de geplande ringweg op het gewestplan is reeds in die mate bezwaard dat niemand nog hoop heeft dat deze er ooit komt. Een stuk is afgeschaft (of in

aanvraag), een ander stuk is ingenomen, nog een ander stuk ligt nu in ambachtelijke zone. In tegenstelling tot de NMBS-plannen voor een Intercity-station in Brecht op de treinlijn BredaAntwerpen op het HST-spoor, voorziet het provinciaal structuurplan de oprichting van een station tussen Brecht en de Nederlandse grens, ter hoogte van Hoogstraten. Voor de eerste keuze zou er zwaar gelobbied zijn door instanties uit Brecht, Wuustwezel en andere. Het legt wel een grote verkeerslast op het smalle centrum van Brecht. Volgens anderen zou de tweede keuze beter bereikbaar zijn voor een grotere groep omwonende pendelaars. Hoogstraten heeft bij ons weten niet gelobbied. Zo is men hier niet. Fout? Nergens zijn gegevens te vinden over de mogelijke aantallen reizigers of te verhandelen tonnenmaten als het om goederentransport gaat. Onderbouwd is de keuze voor een IC-station blijkbaar niet, misschien wel een alibi voor de hoge snelheidslijn.

Hoe verder? Het wordt nog een druk eeuweinde. In detail hebben we de procedure voor de ruimtelijke ontwikkeling niet beschreven. Als de beleidsverantwoordelijken hun werk doen, zal u er nog voldoende over lezen en horen want zo' n proces van besluitvorming heeft meer slaagkansen als het gedragen wordt door velen. Er zal overleg en inspraak georganiseerd worden. Belangen zullen altijd meespelen, daarvoor is ieder te veel 'mens'. We hopen dat deze bijdrage toch enige duidelijkheid heeft verschaft over een droge en saaie materie maar van groot belang. Reacties en aanvullingen zijn zoals steeds welkom op het redactie-adres.

Ruimtelijk ordenen

Ook dit stuk Hoogst raten kan wel eens onder de loupe genomen worden. Door de recente nieuwbouw die er verschenen is, blijkt het commercieel karakter van dit bijna-geen-plein toch in vraag gesteld te worden. Op het gelijkvloers zijn er geen winkelruinites voorzien. Men kan dan eens nadenken hoe dit plein kan ingericht st'orden als groen rustpunt voor de omliggende bewoners en passanten. Door verlegging van de aansluiting van de Minderhoutsestraat op de Van Aertselaarstraat kan dit plein verkeersvrij (hoogstens wat parkings) gemaakt worden. Door afzoonung niet bomen en veel groen kan het van de drukke doorgangsweg loskomen en misschien zelfv ook wat speelruimte voor kinderen bieden. Er valt over na te denken.


STRUCTUURPLAN

Tot nut van 't algemeen De nood aan bijkomende industrieterreinen in de Kempen is groot. Het provinciaal structuurplan legt de klemtoon van industnëlc activiteit op de as Herentals-Geel, de strook langs Alberikanaal en Boudewijnsnelweg. Nochtans verkreeg Hoogstraten in het recente verleden de uitbreiding van de transportzone. Daar zijn echter beperkingen opgelegd aan de activiteiten op- en overslag, distributie en verwerking zijn daar toegestaan. Nog wat verder in het verleden werd een gewestplanwijziging aangevraagd voor de gronden gelegen tussen Sint-Lenaartseweg, Heuvelstraat en Veiling ter uitbreiding van de ambachtszone De Kluis die dra zou volzet zijn. Na de toestemming van bestemmingswijziging (van landbouwgrond naar industriegrond. zonder enig protest vanuit landbouwboek weliswaar) werd • de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) opdracht gegeven de verwerving door onteigening en de inrichting tot exploitatie te realiseren. Al langer was er nood aan bijkomende gronden voor industrie en KMO. Althans voor Hoogstraten dacht men een oplossing gevonden te hebben.

Kapers op de kust Maar er werd getaimd met de uitvoering van de plannen. En momenteel is de lOK niet langer geïnteresseerd in de ontwikkeling van deze gronden. Waarom? Het aangrenzende bedrijf (het vroegere Hvplast) kocht van de oorspronkelijke eigenaars van deze gronden een term stuk ter (gerechtvaardigde) toekomstige uitbreiding van haar vestiging. De overige percelen werden aangekocht door de Veiling der Kempen. Voor wat? Als men weet dat de lOK normaal een prijs betaalt van 300 BEF per ml de gronden uitrust, en ze dan verder verkoopt aan gegadigde KMO'ers aan een prijs tussen 900 en 1250 BEF per m2, terwijl de nieuse eigenaars naar liet schijnt ongeveer 800 BEF betaalden, is het plaatje wel duidelijk. Voor de verkopers is dit zeker een goede zaak. Wie zou niet ingaan op zo'n aanbod: landbouwgrond ter waarde van 300 BEF kunnen verkopen aan 800 BEF. Aan deze laatste prijs onteigenen, uitrusten en doorverkopen, is voor de lOK niet langer een winstgevende bezigheid. Beweren dat lOK eerst besliste om de zone niet te ontwikkelen om dan zelf over te gaan tot aankoop, komt wat flauw over. Dan kan er eerder gewaagd worden van voorken-

nis en doorgestoken kaart. Waarom als gemeente dan al die moeite doen voor een gewestplanwijziging! Of heeft de lOK andere belangen ontdekt. in de Zuiderkempen misschien? Dag uitbreiding. Dag nieuwe KMO' s. Dag tewerkstelling.

lijkheid inzake ruimtelijke planning. Het directe (soms terechte) gewin kan toekomstgencht plannen helemaal doorkruisen, ja zelfs overbodig maken.

Zonevreemde bedrijven Een bijkomende amhachtszone had gelegenheid gegeven aan bestaande KMO's om te verhuizen omdat ze nu ïn een voor hen vreemde zone gevestigd zijn, hvh. schrij nwerkerij in landbouwgebied of een garage in woongebied. Aldaar reeds gevestigde bedrijven zochten naar u itbre iii ingskansen. Zo zijn er in Hoogstraten meer dan 60 zonevreemde bedrijven: d.w ,z. niet activiteiten die niet stroken met de besternnling van de giunden waarop ze gevestigd /ijn. Dït betekent niet illegaal. Eerder wil het zeggen dat ze hun vergunningen niet verlengd kunnen krijgen, of dat ze niet kunnen uitbreiden op de huidige vestigingsplaats.

Op gebied van ruimtelijke ordening rijst Uit dit verhaal blijkt eens te meer dat het algemeen belang een neus gezet werd. Dat dus het probleem hoe deze bedrijven dan wel inpassen in de structuurplanning tendeze geschiedenis nog niet tot een publiek einde de vereiste vergunningen te kundebat leidde, schrijven we maar toe aan de rien afleveren of verlengen. Men suggeklassieke Belgische manier van achterkareert, o.a. door NCMV-nationaal, de opmer-politiek bedrijven. Noch de stad, noch stelling van sectorale bijzondere plannen Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten van aanleg, tot zelfs 1 plan per bedrijf (Wikaho), noch NCMV, noch ACW luidvoor de huidige ingenomen grond plus den in dit dossier de noodklok. Vreemd! eventueel een uitbreidingszone. Het zal Contacten met l-lvplast wezen uit dat er wel enige bereidheid was om een stuk grond, nogal een lappendeken worden op de niet van doen voor de uitbreiding. terug in kaart. Maar la, als herlocalisatie verhindepottesteken. VandekantvandeVeiling derd wordt door hovenheschreven prakwas er geen bereidheid. Of dit doelgericht tijken. hedrijfsinvesteren heet, kunnen ze alleen In ieder geval dient de continuïteit van zelf beantwoorden. Met het oog op de vastlegging van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan men dénzelfde tendens van handelen vaarnemen. Momenteel is er een verhoogde graad van aanvragen om percelen te verkavelen, bouwvergunningen aan te vragen. nu het nog kan. Het college van burgemeester en schepenen draagt hier een grote verantwoorde-

deze bedrijven, en hun kansen op uit breiding veilig gesteld te worden voor de toekomst. Ook sportvelden en accomodaties kunnen zonevreemd zijn, zodat ook deze zullen moeten verdwijnen of ingepast worden. Nieuwe bedrijven kunnen niet meer opgericht worden op plaatsen die niet als dusdanig bestemd zijn voor economische activiteiten.

iLeigIgiiqnii Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B. 2321 Hoogstraten-Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 031317.0127. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

17


h(D(DO) 2~~2~gn

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Genoten.

Hebben we van de lOde Bonte Avond van de Mussenakker. Tranen niet tuiten gelachen in een veel te warme zaal Sinte-Cecilia. Een traantje weggepinkt bij het 'Lied voor Piet'. Bewonderenswaardig dat die gasten van Meer zoveel kolder, satire en kleinkunst in Hoogstraten kunnen brengen. U hebt wat gemist als u er niet bij was. Impressies vind je elders in dit blad. En het weer. Wie zei daar ook weer dat her niet meer winteren kon. Voor de meeste kinderen is er nooit zo veel sneeuw gevallen in hun prille bestaan. Een week te vroeg want verdwenen tijdens het krokusverlof. U zal het geweten hebben. Hoogstraren bruist van grote activiteiten dit jaar. Begin maart is er de tweejaarlijkse handelsbeurs in de veiling, op twee mei zijn er de Begijnhoffresren, einde mei komt Heilig Bloed er aan, en in augustus is er het internationaal tlkiorefestival en Begijntjes Laat Besluit. Allicht vergeten we nog één en ander. Het jaareinde bijvoorbeeld.

"Het duurt toch allemaal zo lang" Dat was de openingszin van voorzitter Aloïs Ruts in zijn inleiding tot de open algemene vergadering van de dorpsraad van Hoogstraten. In een poging om te schetsen waarmee het bestuur zich het afgelopen jaar had beziggehouden, kwam de voorzitter tot de vaststelling dat hij practisch dezelfde onderwerpen moest aanraken als die van 12 maanden eerder. Grotere dossiers als herinrichting van straten of verkeersproblemen duren van ontwerp tot uitvoering veel langer dan een jaar en keren jaarlijks terug op de dagorde. Nogal wat toehoorders, aangelokt door de ter beschikking stelling van nieuwe plannen voor hun straat, namen dan ook kennis van de nakende uitvoering van de heraanleg van Karel Boomstraat en Gravin Elisabethlaan. Hoofdbrok van de avond was het ondertussen klassiek geworden vragenuurtje met het college van burgemeester en schepenen. Vooraf echter kreeg het Convent de kans om een tip van de sluiter te lichten aangaande twee mei. Iminers die dag wordt het Begijnhof geopend en afgewerkt verklaard (zucht), gepaard met een feestprogramma om 'U' tegen te zeggen. Dat loopt van 24april tot ver in september. Op twee mei worden alle inwoners van groot-Hoogstraten uitgenodigd om deel te nemen aan een groots volksfeest op de Vrijheid. Met internationale en bekende muzikanten, animatie en drank voor iedereen. Meer dan 30 personen hadden zich de moeite getroost om vooraf een vraag of opmerking schriftelijk te formuleren. Kwestie om wat lijn in de vergadering te steken. Op aangeven van Warre Palnians, secretaris van de dorpsraad kon het aanwezige college (minus Jef Van Looy en Annie Desmedt) dan één voor één een reactie geven op de zaken die voor hen bestemd waren. In dit verslag kunnen niet alle tussenkomsten weergegeven worden, wel worden de voornaamste tussenkomsten samengevat. Burgemeester Van Aperen mocht de spits afbijten met een reactie op de vraag waar al die politiemannen eigenlijk de ganse dag zitten en zich mee bezighouden. Er wordt nogal wat in het weekend gewerkt, wist de burgervader, en met de werking in de IPZ ook wel in andere gemeenten (Rijkevorsel en Merksplas). Laatst had hij op een avond een dienst meegemaakt om zich te vergewissen van de bezigheid van onze

18

politie. Ook wist hij te vertellen dat er veel eigen volk wordt betrapt bij de geregeld georganiseerde snelheidscontroles. Of het antwoord voldoende overkwam, was moeilijk vast te stellen. Dat er aan het imago van de politie nog werk is, bewijst toch wel deze jaarlijks terugkerende vraag. Ook nog : of dat de rijkswacht zijn privé-wagens niet meer op de Vrijheid zou willen parkeren. De invoering van de blauwe zone in de Vrijheid ligt ter goedkeuring bij Bruggen en Wegen. Pas na deze kunnen alle palen weg uit de hoofdstraat; opnieuw wordt verklaard dat de blauwe zone zich zal uitstrekken tot in de eerste 50 meter van alle zij straten. Over het ophalen van het huisvuil tweewekelijks kwamen vooral klachten van mensen die veel pampers kwijt moeten kunnen en ook van diegenen die geen blijf weten met hun volle zak in afwachting van de ophaling. Zodat veel grijze zakken dagen voor de ophaling reeds het straatbeeld ontsieren. Antwoord : er wordt gewerkt aan een politiereglement ter voorkoming van vroegtijdige buitenzetting van de vuilzakken. (Wie gaat dit controleren, en van wie zijn die zakken dan wel?) Technisch is het ook niet haalbaar om een wekelijkse ronde te doen, mede gelet op de gescheiden ophaling van papier, plastiek en restafval. Zakken kan men ook naar het containterpark brengen. En op een publieke rondvraag van schepen Peerlinck stakende meesten de hand op om te bevestigen dat ze met 1 zak per twee weken wel toekomen (waarschijnlijk wel een grote dan). Schepen Van Ainmel deed de toezegging dat het debat rond het al dan niet verwijderen van de paaltjes in de Salmsalmstraat best terug kan geopend worden. Deze hindernis deelt de straat in 2 delen en levert problemen op voor de toegankelijkheid, vooral voor onbekenden met

de situatie, en legt éénzijdig de verkccrslast bij de ontsluiting via het Groenewoud. Schepen Aerts legde uit waarom het zo lang duurt met de herstelling van de verzakking van het wegdek in de G. Segersstraat. Te veel water van de laatste tijd hindert een camera-onderzoek dat noodzakelijk is om een definitieve diagnose te maken ter voorbereiding van een herstelling. Over het enkelrichtingsverkeer in de Karel Boomstraat dat van kracht wordt na de heraanleg, zei hij dat De Lijn dit eiste voor een vlot verkeer van het groot aantal bussen die het Vito bedienen. "We zullen 6 maanden zien wat het geeft".

Van een halte op de statie wil De Lijn niet weten. De Lijn is wel hememd het statiehums te verkopen. zodat de Minderhoutsestraat daar kan aansluiten op de hoofdweg. Van een halte op de statie wil De Lijn niet weten. Dit standpunt zet dan wel een domper op de nuttige herinrichting van het Van Aertselaarplein. Staf Peerlinck schetste dan nog het verloop van de procedure tot aanpassing van de Achtelsestraat volgens een ontwerp van dc bewoners zelf. Reeds meer dan een jaar werd hieraan gewerkt. Men hoopte dat de gemeente met eigen middelen de (kleine) aanpassingen zou uitvoeren. Indien officieel een ontwerper moet aangesteld worden, plannen getekend, lastenboek opgesteld, goedkeuringen verkregen, in uitvoering gesteld worden, Hoe lang gaat dit dan weer duren? ...

Van een ontwerp Katelijnestraat was er nog geen spoor te bekennen. En zullen de voorziene stoepen aldaar verhaald worden op de aangelanden? Ook het prijskaartje lijkt niet mee te vallen. Een financiële last die sommige bewoners van de Dr. Versmissenstraat al opgelegd zien, want kwam in die straat toch geen voetpad liggen? Blijkbaar niet. De ene schepen zag de afschaffing van de verhaalbelasting wel zitten. Voor een andere kon dat niet, omdat er nog mensen afbetalen voor vroeger gelegde stoepen, want dan zou die inning stoppen. Een tijdje na tienen waren alle punten behandeld. Kort, maar ook goed. Dit jaarlijks moment van confrontatie en inspraak willen we voor geen geld missen. Het brengt het bestuur dichter bij de burger.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


HOOGSTRA TEN

Vijftiende Handelsbeurs Hoogstraten

PELGRIM

In 1969 werden de eerste Veilingfeesten ingericht ter gelegenheid van de aanvoer van de eerste aardbeien van het jaar. Een kleine tuin- en vakbeurs omkaderde het geheel. Later kwam er HAVAK : de hoogstraatse handels-, auto- en vakbeurs. Wanneer laatstgenoemde afhaakte, werd de Handelsbeurs een vertrouwd begrip in de wijde omgeving. In het begin uitsluitend gestart met Hoogstraatse deelnemers, groeide de beurs uit tot deelnemers uit alle hoeken van Vlaanderen. Dit jaar zijn er bijna 130 standhouders die hun producten en waren trachten aan de man of vrouw te brengen. In tegenstelling tot een themabeurs wordt een erg gevarieerd aanbod aangereikt: vakantie, voeding, binnenhuisinrichting, auto's, bouw, tuinbenodigdheden, hobbyrnateriaal, enz.. Met Marc Buyens, secretaris van de plaatselijke middenstandsvereniging, en voorzitter Aloïs Ruts overlopen we het gebeuren van dit jaar. De Handelsbeurs vindt plaats van vrijdag 5 maart tot en met woensdag 10 maart in de veilinghallen. Vrijdag 5 maart vanaf 17 uur is de Handelsbeurs geopend voor het grote publiek. Even vooidic,i is er dc officiële opening geweest en zijn de genodigden nog aan hun rondgang bezig. New Orleansjazz van de Minderhoutse Strawberries zal de avond opluisteren. Zaterdag vanaf 15 uur presenteert Radio Twee het nieuwe zaternamidlagprogranima Ârtipsteutneren' live vanop de beurs in Hoogstraten. De presentatie ligt in handen van Katrien Palmers en Rino Vereecke. Een vast showprogramma met Vlaamse vedetten afgewisseld met een publieksspel vindt dan plaats in een nog grotere feestzaal dan twee jaar geleden. Toen al was de zaal te klein voor al die fans van Get Ready en andere artiesten. Zondag wordt traditiegetrouw de dag van de massale volkstoeloop. Hoogstraten zal dan te mijden zijn voor wie niet in de file wil staan. Wie de beurs wat rustiger wil bezoeken, komt eerder op maandag aan zijn trekken. Deze dag is speciaal voorbehouden aan de senioren. Alle gepensioneerden van de streek zijn via hun honden uitgenodigd voor een namiddag met Jacques Raymond en Ingriani. Ook nog op dinsdag zal het rustig kuieren zijn tussen de stands. Woensdagnamiddag is het kindernamiddag met Geert en Bart Boullaert, huiksprekers. Deze mannen uit Oost-Vlaanderen hebben zich een

Aflossing van de wacht Tijde'rv .Pl? (:ellige na flidilfiJ,' ifl (le Pa ï we rel door de Katholieke Bond van de Gepensioneerden hulde gebracht aan verschillende leden van het bestuur wegens hun verdiensten. Speciale aandacht ging naar uitrredend voorzitter Fried Jansen.

stevige reputatie opgebouwd in hun genre. Ook menig volwassen persoon zal er doorgesleurd worden hij middel van de sprekende poppen.

Typisch Hoogstraats 1-let bijzondere aan de Handelsbeurs van dit jaar is opnieuw de massale deelname van de Hoogstraatse kleding- en schoenwinkels, verzameld in een 'FASHION STREET', uitstalramen ën laverne inbegrepen. IJ zal zich Op de Vrijheid wanen. Achterliggende bedoeling is zeker het Hoogstraats winkelcentrum in de kijker te plaatsen. Ook typisch Hoogstraten zijn er de cafeteria die uitgebaat worden door de missiekring en door de fanfare. Als er dan ook nog een restaurant is, dan is een dagje Hoogstraten al snel helemaal af. Primeur op de stand van de Toeristische Dienst zijnde stemeomputers : je kan er alvast oefenen om het bolletje goed te kleuren op 13juni. Het feestprogramma van 2 mei (Begijnhoffeesten) zal ook op de Handelsbeurs helemaal bekend gemaakt worden. De éénmalige toegangsprijs bedraagt nog altijd 100 BEF. De inkomkaart blijft doorlopend geldig voor alle dagen van de beurs. Als u dan nog weet dat er 2.500 parkeerplaatsen voorzien worden, waarop u begeleid zal worden door de plaatselijke brandweer, dat de politie het verkeer in goede banen zal leiden, dan kan het eerste weekend van maart u niet weerhouden om een bezoek te brengen aan de Hoogstraatse Handelsbeurs.

Marcel Janssens heeft zijn rugzak al klaar. Na 1 jaar training trekt Marcel op pad naar Santiago de Coinpostela (Spanje). Vanuit Antwerpen hoopt hij met zijn stapgenoot na 70 dagen zijn bedevaart' te beëindigen. Wij wensen heft veel succes en horen hier later wel neer over.

TH GARAGE HOGA LV.BUA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


HOOGSTRA TEN

SPONSORTOCHT OP ZATERDAG 6 MAART Net zoals de vorige jaren is ook cle actie van Broederlijk Delen onlosmakelijk verbonden met de klassieke sponsortocht. Vorig jaar trokken ongeveer een 600 jongeren van de Hoogstraatse scholen de baan op voor een sportieve happening. Er waren een drietal wandelparcours uitgestippeld van respectievelijk 5, 10 en 20 km. Maar wat vooral in de smaak viel en achteraf erg gewaardeerd werd, was de grote nieuwkomer: het skeeler- parcours in de veilinghallen. Opgezweept door de sportieve sfeer en de swingende muziek presteerden sommigen het zelfs om 40 km af te leggen daar waar zij zich oorspronkelijk hadden ingeschreven voor slechts vijf km. Skeeleren is er dit jaar dus uiteraard weer bij en wel op de speelplaats van het Klein Seminarie. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke piste. Graag hadden de organisatoren het aanbod nog verder uitgebreid en er een heuse sportgebeurtenis van gemaakt. Doch dit jaar valt deze datum in de periode van de handelsbeurs zodanig dat de veilinghallen niet beschikbaar zijn. Voor volgend jaar wordt alvast een gans vernieuwd programma op poten gezet, met tal van andere sporten, wat de aantrekkingskracht alleen maar ten goede kan komen. Gewoon nu al meedoen dus

Moe /11(1(11 ,gc/iiIlig na ccli /IiiiIc 11,111deling po.vccrden dc.e lcc/li/igdli loi - g jciclr Iiiet plezier voor "de gazet". Dit jaar zullen ze er zeker terug bij zijn. En de Juf? Die zorgt wel voor een ander klas je.

Praktische informatie: Het vertrek van de drie wandeltochten op 6 maart is voorzien in de turnzaal van het VITO (ingang Karel Boomstraat). De deelnemers aan de route van 20 km worden verwacht tussen 8.30 u. en 9.30 u.; zij die meedoen aan de tocht van 10km vertrekken tussen 9.30 u. en 10.30 u. en de deelnemers van deS km.-route vertrekken tussen 10.00 u. en 11.00 u. De skeelers worden tussen 10.00 u. en 11.00 u. verwacht in het Klein Seminarie. Er wordt een parcours van 250 meter uitgezet op de speelplaats. De wandelaars en skeelers worden ten laatste om 14.00 uur verwacht in de refter van het Seminarie. Daar geven zij hun controleblad af. In ruil daarvoor ontvangen ze een "bewijs van deelname", een beker warme chocomelk en een lekkere wafel Succes

Nieuwe pastoor Jef Cleymans wordt de nieuwe pastoor van Hoogstraten. Hij heeft zopas positief geantwoord op een vraag in die zin. Cleymans werd in 1938 geboren in Turnhout en in 1962 tot priester gewijd. Zes jaar lang was hij onderpastoor in Boom. Later nam hij de taak van onderpastoor op zich in de hoofdparochie van Sint-Lanibertus in Ekeren. Nadien werd hij pastoor in de Ekerse parochie den Bunt. Achttien jaar lang was hij er pastoor. Hij was een vom-trekker bij de introductie van jeugdmissen en stampte een zeer actief koorleven uit de grond. Wie Fons Van Dijck als deken zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Fons Van Dijck: 'Na een half jaar zal een consultatie georganiseerd worden met alle betrokken dorpspastoors. Zij zullen zich uitspreken over de identiteit van de nieuwe deken. De aanstelling van deken geldt voor een periode van vijf jaar. Maximaal drie keer na mekaar kan je deken zijn.' De officiĂŤle aanstelling van Jef Cleymans als pastoor van l-loogstraten zal pas na Pasen plaatsvinden.

20

Vorig jaar tc'lcn(/d/I deze .sjnoiietelot gcmi i no; keer op hun naam ?

dc 2() Inn sIccIc;cii. koimit liet

Bert was er weer Nog niet zo lang geleden nodigde de KWB BertAnciaux uit voor een avondje keuvelen over nieuwe politieke cultuur. Voorbije maand was het de beurt aan Jongeren in Beweging om de schalkse voorzitter van VU (ex)- 1D2 1 aan de tand te voelen over de vraag .' zijn er nog waarde(n) landgenoten? Dat deze man graag naar Hoogstraten komt, begint toch op te vallen. Herinner zijn ballontocht tijdens de avondmarkt met H. Bloed enige jaren geleden. De vraag kan ook zijn zijn er nog steninuii te rapen?

record dit


HOOGSTRA TEN (s.)

Goud in de Leemstraat Staf Lanstots en Leen Van den Ackerveken werdiii up 13 februari in dc bloeme tjes gezet. Al meer dan 50 jaar deelt het echtpaar uit de Leemstraat lief en leed en die mijlpaal werd feestelijk opgeluisterd. Staf werd in 1922 in Vosselaar op de wereld gezet. Drie jaar later werd Leen in Merksplas geboren. 'Ik ben opgegroeid in een eenvoudig gezin. Mijn vader ging, zoals zovelen in die tijd, elke dag zijn centjes verdienen in een steenfabi ick. lii dii. tijd was dal een bloeiende industrie in onze streek, Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog zei vader Lanslots de steenfabriek vaarwel en is hij beginnen boeren. Ikzelf ben tot mijn veertien jaar naar school gegaan. Nu is het haast vanzelfsprekend dat de kinderen verder studeren, maar vroeger moest je zo snel mogelijk werk zoeken. Ik zocht en vond werk in de houtfabriek van Verwaest te Turnhout. Daar heb ik zowat alles moeten doen. Ik was het manusje van alles. Ik verdiende 1 frank per uur. Een werkweek telde 48 uren, dus reken maar uit, op het einde van dc week stak er 48 frank in mijn loonzakje en dat moest ik dan nog integraal afdragen aan mijn ouders. Zo ging dat in die tijd', zegt Staf. Leen hield het een jaartje langer vol. 'Ik groeide op in Merksplas, meer bepaald in de omgeving van de Kolonie. Het lag dan ook voor de hand dat mijn ouders me naar de meisjesschool van de Kolonie stuurden. Die school werd geleid door de nonnekes. Het was tamelijk streng, maar ik heb er veel geleerd. De school genoot trouwens een heel goede reputatie. Er waren in vergelijking met de andere meisjesschool in Merksplas minder leerlingen ingeschreven en daarom konden de leerkrachten meertijd vrij maken voor de begeleiding van de leerlingen. Toen ik 15 jaar oud was, nam ik afscheid van de school', gaat Leen verder.

De oorlog 'Ik ben voortdurend op de vlucht geweest voor de Duitse bezetter', legt Staf uit. 'Ik was een jonge gast van 20 jaar en dat betekende voor de Duitsers dat ik een productieve arbeidskracht was. Alle jonge mannen werden opgepakt ons te gaan werken in Duitse fabrieken. Mij hebben ze nooit kunnen pakken. Ik verbleef thuis maar ik ben vaak op de vlucht gegaan. Bij mijn oom stond er altijd een bed klaar. 1-let perfecte onder duikadres. zeg maar, en daar heb ik vaak gebruik van gemaakt. Na de oorlog werd ik onder de wapens geroepen. Ik heb gedurende 1 jaar bij de Houtvesters in het Duitse Kalderherberg, vlakbij Monschau, het vaderland gediend. Daarna ben ik naar Merksplas getrokken.' Leen vond tijdens de oorlog emplooi in Baarle-Hertog. 'ik ben tijdens de oorlog als meid gaan werken hij een l'aniilie in Baaik-lli.itog. Vi mensen ochtn letnaiid die liet 1iuisliuudn kan runnen. Ik heb daar gedurendejaren als meid, in de brede zin van het woord, het beste van mezelf gegeven.'

taken bestond er in het brood rond te dragen in het dorp. Tijdens mijn dagelijkse toer heb ik Leen leren kennen. In 1947 was dat. Twee jaar later zijn we getrouwd. Onze eerste woonst vonden we in Vosselaar. Ondertussen zette ik mijn werk in iie bakkerij verder. Lang zijn we niet in Vosselaar blijven hangen. Een jaartje later al hebben we in Merksplas een huis gekocht. In 1952 hebben we de bakkerij van mijn broer overgenomen. Toen moest je nog niet gediplomeerd zijn ons als bakker aan de slag te gaan. Een minimum van 7 jaar praktijkervaring volstond om een bakkerij te mogen uitbaten. In mei 1958 hebben we onze bakkerij in Merksplas van de hand gedaan en hebben we ons in Hoogstraten gevestigd. We kochten de bakkerij van Chareltje Faes ( waar zich nu de schoenenwinkel van Framandi bevindt). In die tijd telde Hoogstraten 6 bakkerijen maar iedereen verdiende goed zijn kost. Ik bakie het brood en Leen stond in de winkel. Het was een harde stiel, maar ik heb het altijd met veel liefde gedaan. 's Morgens omstreeks vier uur begonnen we eraan en tijdens het weekeinde werkten we de hele nacht door. Na tien jaar noeste arbeid verkochten we de bakkerij aan Muesen. De bouwmicrobe begon te woelen en Leen en ik besloten op de hoek van de Biezegang en de Leernstraat onze eigen knusse woning weg te zetten en zo ben ik min of meer in het wereldje van den bouw beland.'

Ik heb met die adverterende firma contact opgenomen en het duurde niet lang vooraleer ik in de 'commerce' trok. Ik verhuurde en verkocht bouwmachines, schragen en meer van dat. Eigenlijk was dat handeltje maar een bijberoep want kort na de verkoop van onze bakkerij was ik als buschauffeur bij Verhoeven aan het werk gegaan. Elke ochtend en avond maakte ik een schooltoer en bracht ik de schoolgaande kinderen van en naar huis. Het spreekt voor zich dat die schooltoer niet volstond om een volledige werkdag te vullen. Daarom was ik maar al te blij dat ik een handeltje in bouwuitrusting kon op zetten. Die twee activiteiten ben ik tot mijn pensioen blijven combineren. Leen bekommerde zich al die jaren om de opvoeding van onze twee kinderen. Marc en Ann.'

De Vrij dagse Markt

Geen zwart gat

'Om een huis te zetten heb je materiaal nodig en ik trok naar Antwerpen, naar de Vrijdagse Markt, om eens even rond te kijken of ik hier en daar geen koopje kon doen. Het toeval wil dat precies op dat moment de inboedel van een failliete aannemer te koop stond. Ik kocht een paar schragen, een mortelmachine, noem maar op, alles wat je maar enigszins op een werf kunt gebruiken, was welkom. Op een gegeven inoment stond er een advertentie in de krant waarin verkopers van bouwnsachines werden gezocht.

'In 1982 zijn Leen en ik op pensioen gegaan. Het was mooi geweest, het was tijd om echt van het leven te profiteren. Wij zijn niet in het beruchte zwarte gat gevallen. Leen gaat elke maandag de beentjes strekken bij de dansgroep onder leiding van Lex Verschueren en op dinsdag staat er turnen met Els Tuytelaers op het programma. Op dinsdagnamiddag gaan we samen kegelen en kaarten in de Pax. Tijdens het zomerseizoen wordt de fiets van stal gehaald. We moeten toch bezig blijven, hĂŠ...'

liet bakkerijleven Na zijn verhuis naar Merksplas ging Staf aan de slag in de bakkerij van zijn oudere broer en uit het een volgde het ander. 'Mijn broer kon wel wat hulp in de bakkerij gebruiken. Een van mijn 21


Nieuwe uitdaging voor Neel Gij sbrechts

Met Spomilor van Scherpenheuvel naar Hoogstraten Tussen pot en pint maakten Corneel Gij sbrechts en Toon van den Oord op de nationale feestdag in 1997 een weddenschap om met de Roilmops, een klinkertransportmachine, naar Lourdes te rijden. Tijdens een grote barbecue op zondag 17 augustus vertrok Neel met zijn vrienden naar Frankrijk en op woensdag 27 augustus stonden zij met hun voertuig aan de grot. Het was gelukt. Nu, anderhalf jaar later, begon het blijkbaar weer te kriebe!en bij Nee!. Hij sloot opnieuw een weddenschap af tussen pot en pint in café Schuttershof te Meer. De eigenaar van drankenhandel 't Tonneke in Meerle is de uitdager. Voor vijf vaten bier rijdt Neel met zijn rol!mops deze zomer, in het geze!schap van tenminste vijfhonderd fietsçrs, ACHTERUIT van Scherpenheuvel naar Hoogstraten. Volgens Neel moet dat kunnen maar hij rekent op het gezelschap van heel veel fietsers én sponsors. ...

Over de Lourdesreis in de zomer van 1997 heeft één van de medercizigers, bijrijder Gerard Rademakers uit Ammerzoden, een dagboek samengesteld. De andere deelnemers waren : Nee! Gijsbrechts (Hoogstraten), chauffeur van cle roilmops, Toon van den Oord (Hoogstraten), kok, Lian Oerlemans (Gilze-Rijen), secretaresse en keukenhulp. Frank Tilburgs (Meer), monteur en Leo van Hemert (Ammerzoden), chauffeur camper. In het verslag van deze trip lezen we o.a. hoe het allemaal begon. « Het is vrijdagavond 21juli1997. In café 't Fortuin te Meer zitten een stel mannen bij elkaar. Er wordt gedronken en gelachen en ook Nee! Gij sbrechts en Toon van den Oord zijn van de partij. Er broeit wat, maar wat, dat laat nog even op zich wachten. Het wordt later en later en de stemming neemt toe en tussen pot en pint gebeurt het. Er wordt gewed. Toon stelt drie

vaten beschikbaar en Neel zegt ja. Waar gaat het over? Neel rijdt naar Lourdes met de mede door hem ontwikkelde machine, de Rollmops. Het is een kleine machine die wordt gebruikt oni stenen tot hij de stratenniaker te rijden. Het is een machine zonder stuurwiel maar met twee handels die op gelijke hoogte moeten worden gehouden om recht vooruit te rijden. Wijkt één van de handels iets af, dan gaat de machine ook links of rechts. Achteraan zitten een paar zwenkwielen zodat het voertuig ter plaatse kan ronddraaien. Met deze machine wil Neel nu naar Lourdes, zo'n 1500 km. Het nieuws wordt bekendgemaakt, er wordt een vertrekdatum afgesproken: 17 augustus, dus over een kleine maand. Toon zou Toon niet zijn als dit niet op een grootse wijze georganiseerd wordt. Op de bewuste zondag wordt een enorme barbecue gehouden voor honderden mensen met

Zaterdag 28augustus vertrekt Neel op deze plaats jn Scherpenheuvel. muziek en dans, eten en drinken, met andere woorden, een groot feest. De pastoor komt de machine zegenen en eet een stukje vlees mee tussen de Hollanders. Hij is gerust in de zaak en ziet het wel zitten en wenst Neel en zijn begeleiders veel succes. Aan deze Lourdesreis wordt ook een goed doel gekoppeld. Iedereen kan aan kilometersponsoring doen. Vele bedrijven en particulieren doen mee. Als 'goed doel' wordt gekozen VoOr liet proeet 'Zclf3tandig wunen VOOi mindervaliden van Hoogstraten en omgeving'. Het is op zondag 17augustus warm, zeer warm, 33 graden. Neel zal om 20 uur vertrekken. Burgemeester Arnold van Aperen neemt de microfoon, wenst Neel veel sterkte en ccii goede reis. Om nog wat van de sfeer te genieten, reist hij ook de eerste 20 km met Nee! mee. Ze worden door alle aanwezigen uitgezwaaid. Er worden ook onderling kleine weddenschappen afgesloten want zij die de machine kennen, leggen : 'Dat haalt hij nooit Neel is met goede moed vertrokken. Na een twintigtal kilometers wordt de machine gestopt en gaat hij vroeg naar bed want morgen begint het pas echt ...» »

Geraardsbergen: 145 km

Neel en :i/n lnedereiziger.v die met de rollmnops in 1997 naar Lourdes reden.

Op de laatste dag van maart valt de nieuwe HOOGSTRAATSE MAAND in de brievenbus. Medewerkers, uw kopij verwachten wij op woensdag de 17de. Enkel nieuws uit dorp en over sport mag nog op zondag 21 maart. "7

Maandag, 18augustus 1997, de eerste officiële dag. Neel heet vannacht goed geslapen. Hij heeft over Louides gedroomd. Was hij daar al of kwam hij reeds terug ? Hij moet eigenlijk nog beginnen aan de lange, moeilijke en vermoeiende reis voor drie vaten bier. Om acht uur start hij zijn Roilniops en vertrekt richting Franse grens. Frank, een medewerker van Nee!, volgt hem met de bus mét aanhanger. Hierop staat een reserve-Rollinops voor liet geval de ene het zou opgeven. De bus dient, zoals later zou blijken, als slaapplaats. De bedoeling van


Nee! was om onderweg in hotels te slapen, maar daar kwam niets van. In vele kleine dorpen en langs gewone wegen stonden geen hotels. Neel rijdt verder en verder. Het gaat goed. Hij kent de weg. Hij dendert ook door Dendermonde maar hier gebeurt wat. Twee jonge, stoere rijkswachters zien iets rijden. Wat is dat nu 7 Is dat een buitenaards wezen dat daar over de straat bolt . We zullen hem eens aanhouden en onderzoeken wat het is ! Dan blijkt het een gewone jongen te zijn die met een vreemd wagentje op weg is naar Lourdes. Maar zo gemakkelijk komt NecI er niet vanaf. Er zit geen nummerplaat aan het voertuig en NecI heeft geen verzekeringsdocurnenten bij. En die geluidsboxen hoven op dat ding, wat moet je daarmee en heb je daarvoor een vergunning 7 Allemaal vragen die Neel moeilijk kan beantwoorden. Neel vraagt of hij mag telefoneren of faxen. Neel mag helemaal niets. Hij moet op zijn stoel blijven zitten. Neel wordt zelfs kwaad, maar het helpt niet. Tweeënhalf uur wordt Neel op de eerste dag vastgehouden. Dan mag hij gaan. Sorry, zeggen de agenten, het was niet nodig geweest maar wij waren alleen maar nieuwsgierig. Dag Neef en veel succes. Door deze opmerking wordt Neef nog ondeugender. Maar wat helpt het hem 7 Hij start zijn Rollmops en verlaat Dendermonde richting Geraardsbergen. Om 19.15 uur is Neef met zijn Roll mops aan de kerk van Geraarclsbergen. Hij heeft twee kapotte achterbanden gehad. Een stratenmaker die van Brussel kwam, heeft hem geholpen. Hij heeft ook een Roilmops bij Neel gekocht en zo kennen die twee elkaar. Er worden foto's gemaakt en Neel wast zijn handen met het water van Manneke Pis op de Markt. Om 20.30 uur wordt de Muur van Geraardsbergen beklommen : Neef met de Roilmops en zijn begeleiders te voet. Er is een afspraak gemaakt met de pers. We moeten een uur op de man wachten. Er worden weer foto's gemaakt en onder het genot van een frisse pint doen Nee! en Toon hun verhaal. Er wordt in het café nog wat gegeten en dan willen we gaan slapen. Hier vlakbij is een camping, zegt Frank, want ik hen er langs gekomen. Wij op zoek naar de plaats maar door een wegomleiding en wat verkeerd rijden zoeken we toch anderhal fuur. Neel steeds op zijn rollinops met zwaailicht. Het is reeds één uur in de nacht. Mensen staan in hun pyjama voor het raam. We horen ze denken : Wat een kleine brandweerauto 7 Wat een rare ziekenwagen ? Dat is toch geen extra zwaar transport 7 Wij rijden door en om halftwee bereiken we de camping in Onkerzele. Er is nog plaats genoeg maar we moeten heel stil zijn. Iedereen gaat slapen : vier personen in de camper, Frank en Neel in de bus. Zij hebben maar weinig slaapspullen bij. We zien morgen wel. Iedereen is moe. Het is een lange dag geweest. » (wordt vereolgd)

Naar Scherpenheuvel Zaterdagmorgen 28 augustus 1999 vertrekt Neef om halfacht in Hoogstraten. De Roilmops en de fietsen worden op vrachtwagens geladen en voor de deelnemers staan autobussen klaar. Wie zowel de heen- als de terugreis - Hoogstraten-Scherpenheuvel-Hoogstraten - met de fiets wil doen, moet wel op tijd vertrekken in Hoogstraten. Misschien een mooi doel voor de vele clubs van wielertoeristen 7 Stipt om 10uur vertrekt Neel aan de basiliek van Scherpenheuvel en rijdt hij met zijn Rollmops achteruit naar Hoogstraten. Hij hoopt dat er geen vijfhonderd maar misschien wel duizend fietsers zullen zijn die samen met hem deze tocht willen maken. Dan verdient hij aan zijn weddenschap geen vijf, maar wel tien vaten bier. Er zijn onderweg twee rustplaatsen : na 20 en na 40 km. Er zal ter plaatse ook drinken zijn voor alle deelnemers. Neef denkt dat hij omstreeks vijf uur in de namiddag terug in Hoogstraten zal zijn. Dan begint er een groot mosselfeest op het terrein van de Kasseicentrale aan de Hinnenhoomstraat. Wie nu reeds weetdathij of zij er zeker wil bij zijn op zaterdag 28augustus, kan inschrijven via het faxnummer 03 314 8951. Elke deelnemer-fietser betaalt 1000 BEF, ontvangt een prachtig T-shirt en wordt de ganse dag prima verzorgd. 's Anderdaags, zondag 29 augustus, wordt aan de Hinnenhoomstraat opnieuw een reuze barbecue gehouden, zoals twee jaar geleden. De opbrengst van heel dit spectaculaire weekeinde gaat ook weer naar het project 'Zelfstandig wonen voor mindervaliden'. Volgens Neel heeft dit fonds reeds enkele miljoenen in kas. Zodra men een geschikt bouwterrein kan kopen, zou men willen starten met de bouw van het centrum. Personen, verenigingen, instellingen en bedrijven die deze nieuwe uitdaging van Neel Gijsbrechts willen steunen met het ter beschikking stellen van vrachtwagens, autohussen of financiële steun, kunnen zich ook reeds aanmelden via het faxnummer 03 3148951.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031/314.52.78 23


M95nd=d ~9d

Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tellfax: 314.55.04.

Verslag van de Algemene Vergadering van de dorpsraad. Op dinsdag 26 januari werd God en klein Peerke verwacht op de algemene vergadering van de dorpsraad. De ideale plaats om op de hoogte te geraken van het reilen en zeilen te Meersel-Dreef. Het schepencollege werd vertegenwoordigd door burgemeester Arnold Van Aperen en schepenen Staf Peerlinck en Karel Aerts. Geassisteerd door Leo Sprangers, informatieambtenaar, die zijn huiswerk had gemaakt en de agendapunten had voorbereid. Na een verwelkomend en bezielend woord door voorzitter Jos Huybrechts werd de agenda aangevat.

Fietspad De Mosten/ Meersel. Er ligt een prachtig dubbel fietspad van Meer tot aan het recreatiedomein De Mosten, de dorpsraad had graag gehad dat dat zou worden doorgetrokken naar Meersel-Dreef. Om de mogelijkheden te bekijken werd er door een landmeter een eerste rooi- en onteigeningsplan overhandigd aan het stadsbestuur en voorgelegd aan het aanwezige publiek. Binnen enkele maanden volgt er een tweede plan, waarvoor ze momenteel al druk aan het passen en meten zijn op Meersel. Het fietspad heeft echter momenteel niet de hoogste prioriteit maar het stadsbestuur staat niet weigerachtig tegenover een eventuele doortrekking. Dan wel gekoppeld aan riolerings- en elektriciteitswerken op Meersel en afhankelijk van de hetoelaging door de hogere overheid. Op voorstel van de gepensioneerden zou één wat breder fietspad ook volstaan. Deze optie was volgens het schepencollege het overwegen waard.

De woonbehoeftenstudie van het I.O.K. Er werd een Vlaams ruimtelijk structuurplan opgemaakt met algemene richtlijnen i.v.m. de verdeling van de Vrije ruimtes, waar wegen, waar bedrijven, waar groen, waar recreatie en waar wonen. In een tweede fase werd dit verfijnd op provinciaal vlak en nu in een derde fase komt er nog een verfijning naar de gemeentes toe. Die zich uiteraard moeten houden aan de richtlijnen van de hogere overheden. De fusiegemeente Hoogstraten valt onder het klein stedelijk gebied, waarbij de bebouwing zich vooral

moet concentreren rond de stadskern (Hoogstraten en Minderhout). De andere deeldorpen vallen zowat buiten de boot en zullen de volgende jaren op weinig nieuwe verkavelingen moeten rekenen. Voor Meersel-Dreef worden er in de periode 1997-2002 tien kavels voorzien, waarbij men vooral uitgaat van momenteel nog Vrij liggende kavels. Niet vet dus. Voor de periode 2002-2007 wordt er niets voorzien. Dus enige uitbreiding van Meersel-Dreef zal er niet inzitten, temeer omdat Meersel-Dreef op provinciaal niveau zelfs niet op de kaart voorkomt, zelfs niet als gehucht. Tijd dus om weer eens op kruistocht te vertrekken naar het provinciehuis. Mij staat echter voor dat Meersel-Dreef na de fusie, met het oprichten van de dorpsraden, door de provincie officieel werd erkend als deeldorp. Werk voor de dorpsraad om dat nog eens uit te pluizen. Misschien dan ineens bij de post ook nog eens aankloppen voor een eigen postnummer. Dit laatste had al heel veel miserie kunnen voorkomen. Dames en heren van de dorpsraad, trek nog eens aan de kar en kluif dit eens af tot op het bod. Een eigen postnurnmer moet toch mogelijk zijn!! Wordt vervolgd.

Het paterswielproject. Er is 2,2 miljoen in de begroting voorzien voor het opknappen en bruikbaar maken van de oude schoolwoning. Momenteel zijn er verschillende hinderpalen, het gebouw is niet brandveilig, stedenbouw moet nog advies uitbrengen over de mogelijkheden lot verbouwing van het achterhuis voor de KLJ, enz. De gemeente gaat een coördinator aanstellen om al deze dossiers op te volgen. Ondertussen zitten vooral de KLJ en de gepensioneerden te wachten op het in gebruik kunnen nemen van het gebouw en de omliggende gronden.

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT 4 2321 MEER -

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE 24

Aankoop van uitbreidingsgrond voor onze school 't Dreefle. Aan de noordzijde van de school zou men graag een stuk grond bijkopen om een eventuele uitbreiding mogelijk te maken. Deze grond ligt echter deels in landbouwzone en hierover is advies gevraagd aan stedenbouw. In de begroting is wel een bedrag van 450.000fr voorzien voor de afwerking van de zolder, zodat deze als opslagruimte kan worden gebruikt. Mits de daktimmer in goede staat is. Vanuit het oudercomité werd de mogelijkheid geopperd om, moest stedenbouw geen toelating geven voor het bebouwen van de nog aan te kopen grond, deze grond te gebruiken als speelplaats en de huidige speelplaats deels te gebruiken voor het realiseren van een uitbreiding.

Verzakking Markweg. Door firma Declerck en schepen K. Aerts werd de schade bekeken, toegebracht aan de Markweg door het omleiden van het verkeer met de werken op het Moleneinde. Nu gaat men bekijken wie wat gaat betalen. De politie zal de opdracht krijgen om ondertussen de verkeersonveiligheid te gaan bekijken en eventueel signalisatie of afsluiting aan te brengen.

Kampweg. De vorige algemene vergadering werd er door het schepencollege om advies gevraagd over de te volgen procedure. Onteigenen om een aansluiting te krijgen aan het einde van de Kampweg met Strijbeek of doorgang laten verlenen via de huidige oprit van de burcht naar Strijbeek toe. De algemene vergadering koos voor de tweede mogelijkheid omdat dit het snelst tot een oplossing zou kunnen leiden. Ook de dorpsraad van Meerle werd om advies gevraagd en zij kozen voor de moeilijke eerste oplossing. Door één of andere onduidelijkheid, bereikte het Meersel-Dreefs advies te laat de gemeente, waardoor voor de Meerlese oplossing werd gekozen door de gemeenteraad. Waarbij de Meersel-Dreefse dorpsraad zich afvraagt, waarom geen rekening werd gehouden met de Meersel-Dreefse keuze die toch algemeen was geweten en wel met de Meerlese keuze, die eigenlijk niets in de pap te brokken hebben omdat het Meersel-Dreefs grondgebied betreft??? De nu door de Meerlese dorpsraad voorgestelde oplossing, onteigenen voor algemeen nut, wordt door de advocaat van de familie Vorfeld betwist. En gezien algemeen nut hier een groot woord is, zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat deze mogelijkheid door het gerecht wordt afgekeurd. Terwijl het advies van de Meersel-Dreefse dorpsraad ook door de familie Vorfeld als een mogelijke oplossing zou worden gezien. Waarbij de bal weer in het kamp ligt van de gemeenteraad. Tot zover aflevering 1113.


MEERSEL-DREEF verkeer rijdt daar de binnenhochten volledig kapot waarbij men op een haar langs de watermolen rijdt. Verder werd gevraagd om de betonnen muur aan de watermolen nog eens wit te schilderen.

Afbakeningsbord. Na de werken op Klein-Eyssel werd het bord Hoogstraten - Meersel-Dreef niet teruggeplaatst. Er werd gevraagd om dit alsnog te doen. Wel werd er opgemerkt dat men aan het kruispunt Klcin-Eyssel - Strijbeekseweg twee nieuwe borden Meersel-Dreef 2,5km heeft geplaatst en deze keer beter zichtbaar. Waarbij werd opgemerkt dat Meersel-Dreef ineens een halve kilometer dichterbij was gekomen, want vroeger stond er 3km. Waarop ik zelf eens heb getest hoe ver het nu eigenlijk wel was en inderdaad na exact 2,5km staat men aan de kerk. Waarschijnlijk zal men vroeger een kortere meter hebben gebruikt.

Fietspad aan de watermolen.

Het aanwezige publiek stelde heel wat vragen, daarmee behoren ze nu tot de best geïnformeerde personen van Meersel-Dreef Als U ook nog iets op uw lever hebt liggen dan is zo 'n algemene vergadering de manier om maag- en leverstoornissen te voorkomen.

Toelichting HST. Het stadsbestuur heeft een ongunstig advies gegeven wat betreft de plannen voor de hoge snelhcidslijn. Boter aan de galg, de eerste HST zou op 1 juli 2005 hier voorbij moeten razen. In het vorige nummer van de Hoogstraatse Maand werd U over de huidige plannen uitgebreid op de hoogte gebracht.

Varia-rondvraag. L'école. Voor het bouwproject is de bouwvergunning met een jaar verlengd. Wanneer wat wanneer zal komen is de gemeente niet bekend.

Slechte klinkernaden op de Dreef. Hier en daar liggen er klinkers los op de Dreef, met wegschietendc projectielen tot gevolg. De firma Schapers.z'il wanneerhet weer het toelaat een proef doen om te kijken of ze dit probleem kunnen oplossen.

Bomen hoek Nieuw.DreeflHeieinde. Aan de bocht zijn er gevaarlijk dicht bij de weg bomen geplant, is dit toegelaten? Er werd advies gevraagd aan de politie maar het resultaat is nog onbekend.

Voorranswe Hoogeinde-Meersel-het Heieinde. Deze weg is en blijft vanaf de grens tot aan de Mosten (nieuwe weg) GEEN voorrangsweg. Dus U moet voorrang geven aan rechts. Volgens de dorpsraad dc beste oplossing om te snel rijden te voorkomen, volgens verschillende aanwezigen niet de beste oplossing omdat de zijwegen gebrekkig aangegeven zijn en slecht zichtbaar.

Plantenbakken Moleneinde. De uitstekende betonnen randen van de plantenvakken, vormen een hindernis voor het verkeer. Al verschillende auto's kwamen al in aanraking met deze hindernissen. Via de verkeersraad is dit aangekaart bij de politiecommissaris, er werd nog geen gevolg aan gegeven.

U herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat bij de aanleg van het fietspad langs de Mark, door de boordeigenaar aan de watermolen klacht werd ingediend, omdat men onrechtmatig bezit had genomen van desbetreffende persoon zijn eigendom. Het schepencollege wist te melden dat dc fcclitbdiik iii vuiste aanleg heeft beslist dat het fietspad mag blijven liggen maar dat de boom die daarbij werd geveld, moet worden vergoed. Beroep is nog mogelijk.

Fietspad Striibeek.

Ter hoogte van de watermolen moet men in het slijk staan wachten op de bus. Er werd om een verharding gevraagd, waarop het schepencollege zelfs het plaatsen van een bushokje niet uitsloot. Wordt bekeken.

Er werd vroeger verzocht om het fietspad van de Strijbeekseweg door te trekken tot aan de grens op Strijbeek. Dit voorstel werd door Bruggen en Wegen zonder gevolg gelaten. Deze laatste instantie is ook niet ingegaan op het verzoek om blokken te schilderen aan het kruispunt Strijheekseweg - Klein-Eyssel als visuele snelheidsremmer.

De geplande Schietstand aan café De Dreef.

Lichting postbus.

Het uiterste stuk van de schietstand zou op landbouwgrond terecht komen, waardoor geen toelating werd bekomen, zelfs niet in beroep. Een verdere oplossing is niet duidelijk.

De postbus aan het klooster werd vroeger 's morgens en 's namiddags gelicht. Nu wordt ze enkel 's morgens gelicht waardoor men eigenlijk een dag eerder zijn brieven moet posten. Verschillende Meersel-Dreveniers zouden dit graag terug veranderd zien. Waarbij ook nog eens werd verzocht om een eigen postnumrner.

Bushokje watermolen.

Paaltjes en erastegels. Er werd gevraagd om dc omvergereden paaltjes aan het Mariapark te vervangen en liever door houten dan door plastieken paaltjes. Het aanleggen van grastegels (tegels met gaten waarin gras kan worden gezaaid) aan de zomerparking naast de weg aan het park, werd negatief geadviseerd door de groendienst, ze zouden de wortels van de bomen teveel beschadigen.

Bejaardenwoningen. Eén van de bewoonsters van de bejaardenwoningen vroeg via de gepensioneerden KBG, om een luifel voor haar auto. Haar werd geadviseerd van een schriftelijk verzoek in te dienen.

Rotonde. Bij de heraanleg van dc Meerleseweg en Groot Eyssel zal er een rotonde komen aan het kruispunt Mcerle - Meer - Meersel-Dreef op Groot Eyssel.

Dit verslag is een hele boterham en alhoewel er geen grote punten op de agenda stonden, werd het toch een interessante vergadering. Die de aanwezigen weer heel wat stof tot nadenken, herkauwen en discussie heeft gegeven. Ideaal om op een zondagmorgen aan de toog te berde te brengen en ook voldoende werkpunten om de dorpsraad weer geruime tijd in beweging te houden. Wanneer zien we IJ eens op een algemciie vergadering, beste dorpsgenoot? Of bent U meer het type dat komt klagen en zagen als het kalf verdronken is? Dan is het tijd om uw leven te beteren en uw kans te wagen op de volgende algemene vergadering.

Watermolen. Dc watermolen is een industrieel monument dat na restauratie gedeeltelijk zal toegankelijk zijn voor het publiek.

Veiligheidsproblematiek. Volgens een aanwezige zou er 's zondags te weinig aandacht worden besteed aan de verkeersonveiligheid op de Dreef o.a. door de rommelmarkt. Desbetreffende persoon vroeg om de markt uit het straatbeeld te halen of om een betere verkeerssituatie te creëren.

Schampblokken. Er werd gevraagd om schampblokken te plaatsen aan de binnenbocht bij de watermolen en aan het kruispunt Klein- en Groot-Eyssel. Het

Voor Eer en Deugd. Nog even melden dat U vanwege de leden en het bestuur van onze lanfare, van harte welkom bent op hun jaarlijks concert. Dit jaar op zaterdag 27 maart, aanvang 20u30 in zaal de Zevenster aan het klooster. Na een optreden van het jeugdorkest, brengt de fanfare Ii een gevarieerd programma. met voor ieder wal wils. Warm aanbevolen. 25


WeDnd

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrjversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com .

Terugblik op de 8ste koers op rollen

Wonînginrichting

Op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 1999 zorgden meer dan 50 sponsors, 16 ploegen, 32 renners, honderden supporters, en vele zichtbare en onzichtbare helpende handen ervoor dat de sportieve exploten van 32 jongeren, georganiseerd door KWB en KLJ, een paar dagen het onderwerp van gesprek waren in het Wortelse dorpsieven.

GEBR. LEYTEN Vrjjheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/31 4.5966

- Alle schilder- en behangwerken - (;ordijnen en overgordijnen - Tapijten en v1oerbckkdilg Siertatelkieden, Jopors, e nz. Ispahan

De winnaars Ken Aeris en Ben Van Dijck niet sponsor Jos Snoevs.

De beste renners Ken Aerts en Ben Van Dijck,

de renners van Café In Holland van Jos Snoeys, waren de besten. Maar zaterdagavond om kwart voor elf stond de zaal overeind: in een spannende afvallingskoers won dc piepjonge, frêle Wim Vermeiren nipt van Ben Van Dijck. Een staande ovatie golfde door de zaal. Wat moeten die mannen binnen 3 jaar kunnen neerzetten. AVEVE Jan Mertens zit goed voor 2002! Bij de start van de laatste rit stonden Jos Snoeys, Daniël Sijsrnans en hun entourage voor het podium op de eerste rij om hun poulains aan te moedigen. De talloze bakken Leffe konden echter niet meer helpen: de kloof was te groot. Ken Aerts en Ben Van Dijck wonnen ook hun laatste rit. Zij hielden 39 honderdsten van een seconde over in hun ploegkoers tegen Sam en Wim Van Dijck. De palmen en trofeeën zijn te bewonderen net over de grens in café In Holland bij Jos en Carine. Ook de aanwezigheid van de familie Snels ging niet onopgemerkt voorbij. Telkens Tom en de piepjonge Wim op de fiets kropen beloofden Nonkel Rudi en vader Lu kilo's biefstuk en ander krachtvoer. Binnen 3 jaar is dit een combinatie die zeker te vrezen valt. Sommige sponsors zullen in de komende dagen nog beloftes moeten nakomen. Zo moet René Van Hasselt een stel nieuwe banden leggen en bij bakker Vermeersch zal de Sissie wil eens binnenspringeii voorenkele verse koffiekoeken. In de KWB-ploeg moest de gekwetste Jimmy Jansen zich in laatste instantie laten vervangen 26

door Jan Meulders. Jan won alle ritten en bij zijn ploegmaat Manuel wilde het maar niet lukken. Maar in de laatste ploegkoers gingen ze beiden erg diep en wonnen. Manu genoot ervan. Beiden konden dan ook terugblikken op een geslaagde driedaagse.

4V IL,

Steven van Beek en Raf Laurijssen verdedigden de kleuren van Lej en Kris van Taverne Bolks Heike. Samen met een groep jongeren waren ze van oordeel dat de VZW Ispahan een linanciële duw iii iie iug bcsl kuü gebruiken. Dc mensen binnen deze VZW zetten zich in voor de iliiiishegeleiding van terminaal zieken en hun omgeving, kortweg de palliatieve thuiszorg. Alle premies die zij tijdens deze driedaagse verdienden gingen naar Ispahan. Alle 32 renners stonden erop dat hun premies van de laatste rit, een ploegkoers, eveneens werden afgestaan aan Ispahan. Een prachtig initiatief. De supporters in de zaal lieten zich dan ook niet onbetuigd. Rennersbenen moeten glinimen van de massageolic. Pas dan zijn de spieren goed

HERIJGERS

4V

BOUWSPECIALITEITEN

Industrieweg 7-2320 HOOGSTAATEN - Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLIES

21 walg

VOOR

RIOOL- & WATERARi !OER

* PVC van 032- o 500; PPC * dakgoten in PVC, polyester en metaal * klok- en emmerputten; straatkolken * PVC-inspectieputten OP MAAT * waterafvoergeu len

* septische putten en ontvettingsbakken * olie- en benzineafscheiders

ii

GUNSTIGE PRIJZEN, GOEDE SERVICE!


WORTEL opgewarmd. Elke avond konden de renners hun gespierde benen laten bewerken door 3 masseurs. Voor deze service werd hun spaarvarken regelmatig gespekt. Ook deze mensen schonkende inhoud van hun spaarvarken aan Ispahan.

Pastoor op rollen

meezuigende sfeer waarin iedereen werd ondergedoinpeld van hij het binnenkomen in onze paroehiezaal. Wij weten nu ook met zekerheid dat in Wortel nog heel veel jong, ontluikend fietstalent rondrijdt. Afwachten of ze hun capaciteiten zullen gebruiken oni in 2002 de strijd aan te binden in de 90 DRIEDAAGSE OP ROLLEN. Onze dank gaat ook naar de vele honderden supporters die vanaf de eerste avond hun idolen kwamen aanmoedigen, naar de 16 zelfstandigen en verenigingen die bereid waren om een ploeg te sponsoren en naar de meer dan 50

RAATS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: Fax: Autotel.:

03/309.95.18 03/309.95.17 095125.93.62

ga

Wortelse sponsors van deze driedaagse, want laat ons eerlijk zijn: zonder hen zou dit allemaal niet kunnen. Tot in 2002!!! (René S.)

EINDSTAND Plaats 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14 15 16 Zaterdagavond om kwart voor tien werd de uitdagingskoers van deze driedaagse gereden. Onze pastoor rolde de broekspijpen op, trok zijn rennerspelje wat dieper over zijn 65-jarig hoofd en nam liet op tegen vader Frans Vermeiren. sponsor Jan Mertens en Frans Vermeiren, de vader van Pascal. 500 nieter sprint vroeg Fons Van Dijck, de anderen moesten mee. Onze pastoor had er het langste deugd van: hij eindigde laatst maar het voornaamste was dat Ispahan een stevig premiehedrag in ontvangst mocht nemen. Latei op de avond stonden een viertal frisse knapen van 't Slot na hun uitdagingskoers eveneens het premiegeld af. Lex Wouters ('t Slot), Frans Brosens (\'NA Wortel), Lccn Van Schaeren (KLJ) en Martin Sommen (KWB) deden hetzelfde. Leen Snels mocht, als woordvoerster van de groep jongeren, op liet einde van de driedaagse het aanwezige publiek van harte bedanken. Hun initiatief had 60 000 BEF opgebracht.

Punten Renners KEN AERTS - BEN VAN DIJCK 70 SAM VAN DIJCK - WIM VAN DIJCK 59 59 FILIP VERMEIREN - WIM VERMEIREN HUUG DONCKERS - LUC VERHEYEN 57 54 KAREL VERHEYEN - MARK JOOSSEN JOOST DE BIE - TOM VAN OPSTAL 54 MICHEL KEUSTERMANS 50 GERT SOMMEN D1ETER VERSCHUEREN 46 VNA WORTEL BERT DONCKERS 46 JAN MEULDERS - MAN UEL JANSEN KWB TAVERNE BOLKS HEIKE 44 RAF LAURIJSSEN STEVEN VAN BEEK TOM SNELS - WIM SNELS SLAGER-VEEVOEDERS SNELS 43 JEF BRASPENNING - TIM VAN BAVEL KLJ 43 43 GERT GEENS - RAF MERTENS TENNIS LANGENBERG 39 GUY VAN DE POEL - JAN STRIJBOS FANFARE GARAGE KEUSTERMANS 37 BEN PEETERS - LUC PEETERS 31 DANNY BRASPENNING 'T SLOT KRISTOF VRIENS Ploeg CAFE JOS SNOEYS VOEDING 'T WORTELTJE AVEVE JAN MERTENS PLUIMVEE HERRIJGERS CAFE STAF SNOEYS FIOUTHANDEL VAN ERCK 'T FRITUURKE

Serge Goris in Eurosong

Desperated Company in Wortel Volgende maand, om precies te zijn op vrijdag 12 maart, organiseren deze jonge mensen een fuif ten voordele van Ispahan. De tent zal worden opgesteld voor 't Slot in Wortel en Desperated Company verzorgt een gratis optreden. Mensen die meer willen weten over de werking van VZW Ispahan zijn van harte welkom op een

KWB-infoavond op donderdag 4 maart om 20.00u in de Wortelse parochiezaal.

Afspraak in 2002 En daarmee is het doek gevallen over de 8ste DRIEDAAGSE KOERS OP ROLLEN. Proficiat aan de ijzersterke winnaars maar evengoed aan alle andere deelnemers. Zij hebben gezorgd voor unieke sportieve hoogtepunten, voor een

.'ei,ie Goris,echt.v, naast :an,gcres Martine

Vorige zondag kon u op TV 1 een Wortelaar opnierken.ln liet aehtergrondkoor van zangeres Martine Foubert uit Bellem bij Aalter stond immers dorpsgenoot Serge Goris (uit de Zandstraat) mee te zingen. De zangeres die niet het nummer "Come to me" deelnam aan de

preselecties van Eurosong kwam in contact met Serge via het zingen van een huwelijksmis. Serge kreeg zijn muzikale opleiding in de Wortelse fanfare, waar hij o.a. notenleer kreeg. Met privélessen bij Lieven Strobbe in Hoogstraten leerde hij ook synthesizer spelen. 27


WORTEL

Met uw paard op hotel in Wortel Enkele weken geleden was ons lokaal Wortels "hotelletje" te zien op TV 1 in het programma "Vlaanderen Vakantieland". Fred Marynissen en May Geerts verwelkomen al verschillende jaren mensen in hun huis aan de Grote Plaats 60. In het kader van "Vakantie op het platteland" zorgen zij voor kamer en ontbijt voor de gasten in "Het Meuleken". Ze hebben slaapgelegenheid voor in totaal een 10-tal mensen, nI. een appartementje voor 4 personen en 3 kamers met 2 éénpersoonsbedden. Deze gezellige kamers onder het dak beschikken samen ook over een mooie woonkamer met zithoek en een gerieflijke keuken.

Paard in volpension May en Fred zijn nu gestart met een nieuw initiatief. Ze verzorgen ook 3-daagse ruiterarrangementen. Je kan er metje eigen paard in volpension (en zelfs gastronomisch, indien gewenst) komen logeren en, al of niet begeleid, trektochten maken te paard door onze mooie Wortelse omgeving. Ook het paard wordt gehuisvest in volpension.

TV opnames De opnamen voor het VRT-progranima, half januari, duurden anderhalve dag. Sandra Näeláërrs pretnteerde het arrangement al had ze niet erg veel ervaring met paardrijden. Ook de paarden waren die dag onrustig. Er werd immers gereden over besneeuwde paden, wat ook de paarden minder houvast op de baan gaf. Het had dan ook heel wat voeten in de aarde voor al de opnames mooi in beeld werden gebracht. De tv-ploeg was wel erg te spreken over de mooie, afwisselende omgeving van Wortel Kolonie.

Internationaal Bed & Breakfast Het landelijk logement wordt inmiddels druk gebruikt. Al heel wat mensen vonden de weg naar het huis aan de Grote Plaats. Zowel een zomervakantie als korte tussendoortjes, maar ook het gebruik als overnachtingsplaats voor bedrijven zorgden ervoor dat de kamers regelmatig bezet waren. Zwitsers, Scandinaven op doortocht, Nederlanders, Duitsers, Polen, mensen uit Tokio en zelfs mensen met een Arabisch geschrift lieten hun opmerkingen en woorden van dank achter in het "gulden boek" van Het

Meuleken. De dag dat we er op bezoek gingen, kwamen er 8 mensen logeren die in een Hoogstraatse feestzaal naar een bruiloft gingen. Met een taxi is men 's nachts immers zo in Wortel en kan men op het feest lustig en ongestoord een drankje nemen. "Zo 'n feest is dan wel te merken aan het ontbijtbuffet 's morgens" zegt gastvrouw May glimlachend, "het frisse fruitsap heeft dan veel succes maar van de rest wordt nauwelijks gegeten". Alle inlichtingen over ons Wortels logement zijn te krijgen bij: Fred en May Marynissen-Geerts, Grote Plaats 60, 2323 Wortel-Hoogstraten

tel & fax: 03-314.70.59

28

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


WORTEL B(;,JG Wortel

Leen Huet genomineerd voor de Gouden Uil

1 MI

Leen 1-luet, dochter van Theo CII ?1a\ (san De Dicpt) en niet echt Wortels inwoonster, maar toch zeker met een groot hart voor Wortel, kwam de laatste weken een paar maal in de literaire actualiteit. Met een nominatie op de shortlist van de literaire Gouden Uil-prijs en vorige week nog met het winnen van de Literaire Prijs van de Provincie Vlaams Brabant kreeg deze getalenteerde jonge vrouw loon naar werken. Hieronder vindt u de besprekingen van beide boeken.

Oud papier Kunsihistorica Leen Huet publiceerde artikelen in o.a.'Dc Morgen' over in antiquariaten en in tweedehandsboekenwinkels gevonden boeken. Een 20-tal teksten zijn gebundeld in Oud papier. Leen tracht haar liefde voor oude literatuur en de passie voor het snuffelen in kleine, rommelige en onoverzichtelijke antiquariaten over te brengen op de lezer. "Iets van mijn grootvaders (A ruzand Huet n id,.) jagersinstinct moet op mij overgegaan zijn, of misschien zelfs het instinct van zijn honden. Pen tweedchandshoekenwinkel is voor mij wat een maIs korenveld voorhen is: ik dartel heen en weer, snuffel hier, snuffel daar, kom iets op het spoor ik sta stil om mijn ontdekking goed tot me te laten doordringen, graaf een boek op van achter de andere ik pit mijn mentile oren, kwispel met mijn mentale staart, en kilk! daar is ze, de goede uitgave van A, het nog onbeschadigdc exemplaar van W. De kick die Leen Huet ervaart bij het zoeken, vinden en lezen, komt tot uiting in overpeinzingen, intellectuele mijmeringen en literaire omzwervingen. Zij beschrijft telkens de context waarin het door haar gevonden boek is geschre ven en geeft informatie en indrukken over de auteur en dc inhuijd. Ei staaii iiitctesaimtç bijdragen in over o.a. dc beroemde flicrefluitcr Casaîiova (18de eeuw), liekseiivervolgingen en Ni Is 1h ilsi'ri si fl1 T ren lrvei 1 veiselitileimde interessante bijdragen, sommige artikelen zijn opgebouwd zoals een tocht op het Internet: ze surft van hyperlink naar hyperlink en al gauw weet je niet meer waar ze was vertrokken. Oud papier/Leen Huet. - uitgeverij Atlas, 1998. - 169 p. Dit boek is genomineerd voor de Gouden Uil in de afdeling non-fictie samen met nog 11 andere boeken. De winnaar wordt eind april bekendgemaakt.

Gespreksavond

Oude meesteressen : vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden Zijn vrouwelijke kunstenaars even goed als mannelijke? Is creativiteit wel een eigenschap die aan vrouwen kan worden toegeschreven? Zijn ze wel geschapen om te scheppen? Clichématige vragen waarop snel en al even clichéniatig een tegenvraag volgt. Want wie geneigd is positief te antwoorden, wordt gevraagd waar de vrouwelijke Bruegels, Van Eycks en Rubens' zijn. Dan blijfje het antwoord schuldig. Virginia Woolf stelde in A room of one's own (1928) de vraag anders: ze stelde zich voor dat William Shakespeare een zuster had die even getalenteerd en gedreven was als hij. Zou zij dan een carrière hebben uitgebouwd als die van haar broer? Wellicht niet. Talent wordt niet zozeer door het geslacht bepaald dan wel door omstandigheden als opleiding, intellectuele opvoeding en sociale stimuli. De kunsthistorici Leen Huet en Jan Grieten presenteren in Oude meesteressen 13 portretten van kunstenaressen in de Nederlanden van de 7de tot de 18de eeuw. Het verhaal van hun leven en werk wordt verteld in zijn historische samenhang. Oude meesteressen is de neerslag van een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, dat zich tot een ruim publiek richt. Het boek won zopas de Literaire Prijs van de

Provincie Vlaams Brabant Oude meesteressen : vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden / Leen Huet, Jan Grieten. - Van Halewyck, 1998. - 230 p.

"Grenzen aan het hotel-over thuiswonende volwassenen" Het onderwerp Jongeren blijven tegenwoordig langer thuiswonen. Tussen 1987 en 1995 steeg het percentage 25 tot 29-jarigen dat nog Thuis woont van 19 naar 24 0/c. Er zijn ongetwijfeld redenen voor waarom jongeren langer thuis blijven wonen. soms is het financieel niet mogelijk om zelfstandig te wonen en in elk geval is het voordeliger. Maar jongeren zien ook op tegen alleen zijn. In het ouderlijk huis is er altijd wel iemand. Hoe bekijken ouders dit ? Heel vaak zijn ze er best tevreden mee. Al zijn er ook nadelen. Het is niet altijd gemakkelijk om het huis te moeten delen met volwassenen die hun eigen leven leiden, vrienden of vriendinnen meebrengen. Er moeten goede afspraken kunnen gemaakt worden bijv. over het gebruik van de telefoon, hulp in het huishouden, evt. ook financiële afspraken. Zoniet kunnen irritaties ontstaan waaruit conflicten kunnen groeien. Het samenleven kan een hel worden. Wie wordt uitgenodigd?

"Grenzen aan het hotel" is een thema voor een boeiende discussie voor ouders die vooruit willen kijken wanneer hun kinderen ook bij hen langer thuis willen/zullen blijven wonen. Ouders met inwonende volwassen kinderen kunnen vanuit hun ervaring nuttige ideeën aanbrengen die helpen om dit samenleven aangenamer te maken of die tot betere afspraken kunnen leiden. Woensdag 31 maart oni 20.00u in de refter van de Gemeenteschool, ingang Kerkpad. Iedereen is welkom. Leden BGJG betalen 100 fr, nietleden 150 fr.

Nijlpaard op wandel

t,

Hoe het allemaal mogelijk is, is niet te hcgi ij pen. Op de Langenberg was nu weer een heus nijlpaard op wandel. Vroeger ontsnapten al eens een aap en een olifant bij dierenhandelaar Louis Lenaerts. Jan Geens zag merkwaardige pootafdrukken op zijn tennisterreinen en een beetje

erder vond uien het nijlpaard op iock naar een modderbad in de vijver van de buren. De rijkswacht, die ondertussen al wat gewoon geworden is, werd onmiddellijk verwittigd om het (gevaarlijke!) dier mee te gaan vangen. Dat is eens wat anders dan snelheidscontroles doen, patrouilleren of in zakjes laten blazen.

29


CUL TUUR

De school breekt uit Een kunstproject in Wortel Kleurige palen aan de Klinketbrug, drijvende vissen in het Bootjesven, wat heeft het allemaal te betekenen? Moet hier een grijs winterlandschap opgefleurd worden met kleurige gekke dingen? En dat allemaal gemaakt door schoolkinderen? Waar zijn die nu mee bezig? Om dat te weten te komen, gingen we eens praten met Dirk Vanhaute, iemand van het oudercomité die met hart en ziel bezig is met het project.

Muzische vorming Enige tijd geleden meldde het Ministerie van Onderwijs aan de scholen dat er wat meer moest gedaan worden aan muzische vorming; niet alleen het hoofd en de handen van het kind moeten in de school aan bod komen, ook de gevoelens moeten aangesproken worden, het zintuiglijke moet ontwikkeld worden; het kind moet meer in aanraking komen met het schone, het kunstige... Dat is allemaal mooi en gemakkelijk gezegd maar om dat waar te maken, daar breken nogal wat leerkrachten hun hoofd over... Het oudercomité van Wortel was - nog voor de Ministriële richtlijnen - bezig met hetzelfde. Ook die mensen vonden dat het creatieve, het culturele, te weinig aan bod kwam in het lesprogramma en men wilde daar iets aan doen. Er gebeurde vroeger al wel iets, bezoek aan toneel, aan een museum, maar dat waren eenmalige momenten, liever wilde men het hele jaar door bezig zijn met die muzische vorming.

Het begon met de jeugdboekendag De ideeën van het oudercomité kregen een eerste keer vorm op de Jeugdboekendag. Waar die dag vroeger beperkt bleef tot een soort miniboekenbeurs, werd dit nu omgetoverd tot een echte happening; er werden verhalen verteld, gedichten gemaakt, jeugdschrij ver Grégie De Maeyer kwam op bezoek. De hele school, van kleuterklas tot laatste leerjaar, was al weken voordien bezig met tekenen en knutselen om de dag zelf tot een evenement te maken. En dat was het ook, kinderen en ouders waren enthousiast. Vast van plan om ook in het volgend jaar zoiets

792

te doen, begon een werkgroep - enkele leerkrachten samen met mensen van het ouder comité - al goed op tijd om een thema te zoeken waaraan de zgn. muzische vorming kon opgehangen worden. De leidraad werd het thema NATUUR en met de slogan 'Onder bomen kan je dromen' kon de hele school aan de slag.

Dirk VII: 'Natuur' is een heel breed thema; veel mensen voelen zich direct aangesproken en kwamen met ideeën voor de dag: er zou gewerkt worden met video, met fotografie, met poësie... In alle klassen waren ideeën zat om iets uit te werken wat met 'natuur' te maken heeft. Op de 'Open schooldag' waren dan ook de gekste dingen te zien en te beleven: een voelhol, een geluidstunnel... Er was een project met kunstenaar Piet Van Hees met recyclagemateriaal, een optreden van schoolkinderen met percussie instrumenten. Kortom, het was weer een succes: veel volk en veel waardering op de kijkdag.

Achter elke deur zit een kleur Na het succes van het vorige jaar was het niet moeilijk om op dezelfde manier verder te gaan in het schooljaar 97-98; deze keer zou gewerkt worden met het thema KLEUR en met de slogan 'Achter elke deur zit een kleur' begon de verbeelding van leerkrachten en ouders al vlug te werken. Met wat subsidies van het ministerie van Onderwijs konden nu ook enkele kunstenaars en organisaties worden gevraagd om mee te werken. Zo kwam er theater op school, een kleurenpedagoge kwam samen met de kinderen werken, men ging op bezoek naar het Museum voor Moderne Kunst; ook buiten de klasuren

werd er gewerkt met sommige ouders: schilderen, knutselen, gedicht jes maken... Het resultaat van al dat werk was te zien op de open schooldag van 1 februari vorig jaar. Hoewel het bezig zijn voor de kinderen allicht belangrijker is dan het resultaat, mocht dat resultaat ook gezien worden. Half de school was omgevormd tot een museum voor kinderkunst, ouders en kinderen konden samen een kunstwerk maken. Kortom, je kon er zien dat kunst, met grote of kleine K, op deze manier dicht hij de kinderen kwam, dat ze ermee konden omgaan, dat ze er vooral ook plezier aan beleefden.

Dirk VH over de werkgroep die de ideeën uitbroedt: Als er eenmaal een thema gevonden is, is er altijd wat paniek. Wat kunnen we daar mee doen? Hoc moet dat nu concreet gemaakt worden? Maar al gauw komen dan de ideeën los. De een heeft ergens wat gelezen, iemand heeft een tentoonstelling gezien; eenmaal er ideeën geopperd worden, komen er ook altijd weer nieuwe. Het blijkt ook elke keer weer dat, naarmate er meer dingen gemaakt worden, er ook meer en meer ideeën worden aangebracht. Dan wordt er overlegd of dat wel uitvoerbaar is, niet te duur, niet te veel tijd kost, of het wel geschikt is voor de kinderen die het moeten uitvoeren. Zo sneuvelden er natuurlijk ook heel wat ideeën. En wat vooral belangrijk is, is de vraag: is het allemaal wel muzisch? Tenslotte zijn wij - en de school zeker - niet gewend om het zo te bekijken: verstandelijke ontwikkeling staat in de school voorop. Mooi, interessante of gekke dingen maken en daarvan genieten, da's heel wat anders dan wat er gewoonlijk in een school gebeurt.

Als een school Vissen in het water Dit jaar koos de werkgroep WATER als leidraad om eenjaar mee bezig te zijn. Aangemoedigd door wat meer geld uit de subsidiepot van het ministerie, engageerde men dit keer een beeldend kunstenaar uit Mol, ROGER CLAESSENS die het project het hele schooljaar zal begeleiden.

Dirk VH: 'Dat we ervoor kozen om een echte kunstenaar te engageren, is vooral omdat we er iemand wilden bij betrekken die niets met het schoolmilieu te maken heeft. Iemand die elke dag om zo te zeggen met kunst bezig is, ziet zo' n project toch helemaal anders dan wij. Onze ideeën laten toetsen aan die van een kunstenaar, dat vonden we wel boeiend. Daar komt nog bij dat ik Roger goed ken, hij maakt wat men noemt 'installaties', meestal buiten, die echt heel toegankelijk zijn, eenvoudig en mooi. Meestal zijn het dingen die vergankelijk zijn en met de natuur te maken hebben. Dat leek ons de juiste man op de juiste plaats. Het is zeker niet 70 dat hij dingen ontwerpt die door de school dan worden uitgevoerd, dat is ook niet de bedoeling. Hij luistert mee, doet suggesties, toetst de dingen ook mee aan de praktijk. Dit jaar wilden we ook wat meer eenheid brengen in de tientallen verschillende dingen die worden uitgedacht en uitgevoerd. We dachten dat zo' n kunstenaar ons zou helpen om wat meer lijn in het geheel te brengen, ook wat grotere dingen te maken waarnice we naar buiten konden komen.' De palen die nu aan de Mark hij d Klinkpthriig staan, waren oorspronkelijk bedoeld om er een soort 'palentocht' mee te doen; een wandeling langs de Mark waarbij men dc palen op verschillende plaatsen zou inplanten, als een soort


CULTUUR mijlpalen. Dat is zo niet gebeurd omdat op die manier het effect voor dc kijk.r hLL1 uiiiii zou zijn. De kinderen hebben dan dc palen, die door al de leerlingen heschilderd waren, in optocht door het dorp gedragen om ze, op aanwijzing van Roger en anderen, in een bepaalde constellatie te plaatsen. Het is een mooi gezicht en iets waar de kinderen nu nog deugd van hebben: 'Dat is mijn paal, die heb ik geschilderd'. Ook het tweede project aan het Boot jesven werd helemaal op het laatst nog veranderd. Oorspronkelijk wilde men een soort 'weg' van vlottende plankjes met daarop Vissen geschilderd, aanleggen vanaf de oever tot aan het eiland. Bleek al gauw dat zoiets voor het oog van de kijker aan de kant maar weinig voorstelde. Nu dobberen de vijftig plankjes aan dc oever en kregen terecht de benaming 'Als een school vissen in het water'. Op dc oever staan een hoop houten 'mannetjes' - gemaakt door kinderen van het 4de leerjaar op eigen initiatief en volgens eigen ontwerp - het schouwspel te bekijken.

't Is mooi en 't is plezant Of deze 'installaties' nu wel of niet kunstwerken zijn, is wellicht niet zo belangrijk als wel dat kinderen het gemaakt hebben, meestal met plezier en voor een deel ook, naar eigen smaak (kleuren soms ook vormgeving); ze hebben zelf de namen bedacht van de installatie 'De vijftig palenbruiloft' en 'Een school vissen in het water'. In de school en bij het oudercomité leeft wel de vraag ons de kinderen nog wat meer inbreng te geven. Dat is niet altijd zo simpel, zeker als het om grotere projecten gaat.

Dirk VH: 'We streven er wel naar en bij de kleinere projecten zal dat allicht makkelijker gaan. Er moet nog veel gewerkt worden want in juni is het weer 'Kijkdag' voor iedereen en dan moet de school weer vol zijn met creatieve dingen. Het niaken van mooie dingen is plezant maar ervan kunnen genieten is zeker zo belangrijk, dat is de kern van cle zaak en daar willen we met de kinderen mee bezig zijn. Daar steken we graag tijd en moeite in en we hopen dat het ministerie daar de volgendejaren ook weer haar eentje toe bijdraagt.

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN?

B ij

KBC Bank & Verzekering staat een cI,iëntvriendet.ijke,

professionel.e en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandeL Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meerl.e en Minderhout.

0

(tE BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KB C •YYI h ebbenuhet.t.I.1u. Bank & Verzekering 31


รก M99 ~

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

Februari lijkt wei tot toneelmaand te zijn uitgeroepen. De Mussenakker pakt uit met haar 10-de bontenavond en lokt 3 keer een volle zaal. 't Heidebloempje was er ook weer niet haar opvoering van de Kuren van Verschueren. Een Meers acteur overstijgt de Meerse Scene en staat in Vorst Nationaal op de planken in de opera "Carmen". Mocht u zich afvragen of ze aan de Meerseweg begonnen zijn met de aanleg van de fietspaden, dan heeft u het verkeerd. Er moest nog maar eens een kabel in de grond gestopt worden en dat is nu achter de rug. Het Hoogeind is ondertussen opgeleverd als splinternieuwe straat. De John Lijssenstraat laat nog even op zich wachten maar daar is het natte weer de spelbreker. De kerk staat ondertussen in de steigers. We wisten het al van de dorpsraad die in januari gehouden werd. De kerk zelf krijgt nu ook aan de buitenkant een beurt. Ondertussen konit het nieuwe Mostenseizoen dichterbij. We vroegen en kregen uitleg van de nieuwe uitbater.

Chiro Jongens winnen de dorpskwis

Het spreekwoordelijke "gat in de muur"... -3e

ei.ct.t

k

Een van de vele voetbaltermen die tijdens de dorpskii'is moesten gezocht ti'orden.

Fons Gilles groeit uit tot ster in de musical "Carmen"

01) zaterdag 23 januari v as het ss eer de Meerse dorpskwis. Deze kwis wordt iederjaar door een andere vereniging georganiseerd. Deze unieke formule deed ons dit jaar weer benieuwen wat de nieuwe organisator, KFC Meer, uit de hoed zou toveren. Al vlug bleek dat ze niets aan het toeval hadden overgelaten. Voor dc voorbereiding werd een apart kwisteam opgericht van 6 personen. En die hebben er een echt gevarieerd en gezellig avondje kwissen van gemaakt. Zij beschikten dan ook over enkele troeven. Kwisspecialist Tomy Priem verzorgde samen met de charmante Gerda Janssen-Sambre voor de vriendelijke presentatie. De arbiter, Cor de Bie, hield de sjoemelaars in de gaten en trakteerde mogelijke spiekers op een gele kaart. Voor het openingswoord en de lof- en dankbetuigingen kon natuurlijk niemand beter gevonden worden dan KFC Meer voorzitter en burgemeester Arnold van Aperen. Het kwisverloop was ook erg gevarieerd. Wie had gedacht zich vooral te moeten voorbereiden met de voetbalwedstrijden van de afgelopen jaren te bestuderen, kwam bedrogen uit. Want de vragen gingen over de meest diverse onderwerpen. Het sterkste vonden we toch wel de 32

t a tel ronde hier teken t kon lig net hal. KFC Meer beschikt met Axel Priem over een begaafde striptekenaar en de tekeningen van de "doorgebroken spits", de "kuitenbijter", het "gat in de muur" waren fantastisch amusant. En dan het kwisverloop. Want daar is het uiteindelijk om te doen. Al vlug leken de "sterkeren" van vroeger de kwisavond te gaan domineren. De Mussenakker nestelde zich al snel met een tienpuntenvoorsprong op kop. Maar steeds achternagezeten door het Heideblocmpje, St Joris gilde en de fanfare. Uiteindelijk was in de laatste ronde de voorsprong tot enkele luttele puntjes gekrompen en de slotronde "het herexamen" zou de beslissing brengen. En dat gebeurde ook. De chirojongens bleken het best gegokt te hebben en katapulteerden zich uiteindelijk tot winnaar. Tot tevredenheid van velen want een nieuwe winnaar betekent immers dat de Organisatie voor volgend jaar weer op rozen zit. Het is duidelijk. Naast voetballen kan KFC Meer ook kwissen in elkaar steken. De 14 deelnemende ploegen konden omstreeks t uur na middernacht dan ook tevreden huiswaarts keren. Aan de buitendeur verraste KFC Meer nog met een bierglas als blijvende herinnering aan een mooie Meerse avond.

Carnien is een kleurrijk en /iainbovanr schouwspel; uitbarstingen van emotie, aangrijpende theatrale hoogtepunten in indrukwekkende niassa-scenes. Fons Gilles die eerst een rol in de bontenavond van de Mussenakker zou vertolken, kreeg tegelijk een aanbod om in Vorst Na-

tionaal in cle opera Carmen als figurant op te treden. Fons koos voor deze laatste rol. En dat is hem goed bevallen.


MEER

Bonte avond van de Mussenakker: bont spektakel Mussen iijn niet echt bont gekleurde sogcls, hun kleuren zijn eerder variaties op grijs. Dat was ook voor het haar van heel wat acteurs al het geval, maar wat ze op de planken brachten was bont van kleur en sprankelend van toon. De grijze mussen hadden nog eens alles uit hun kas gehaald en we zouden niet verschieten als ze nu, zo'n drie weken later, nog altijd liggen uit te puffen. Maar het weekend van 5,6 en 7 februari stonden 7p even friç op dc scène ah: in de beginjaren van de bonte avonden. Je merkte dat er veel energie was ingestoken, al kwam de inspiratie van dicht hij huis: de Hoogstraatse politiek voor de rode draad en de Belgische actualiteit voor de afwisseling, de eigen Mussenakker en de Meerse omgeving voor het decor. Het trio Jan Dufraing, Marc Koyen en Ney Michielsen had fraaie teksten bijeeiigeschreven en zorgde zelf voor de ruggengraat van het spektakel. Ze konden daarbuiten putten uit een grote Schare van oude en jonge mussen. De Hoogstraatse beleidmakers werden fanieus op de korrel genomen. Met hun rechtuitjennende houding tegenover het jeugdhuis hadden ze er natuurlijk zelfom gevraagd. Wie kaatst mag cle lC/,ll1L 011 1 \ 010,011100 Nonie d hO

deugcod naar nooit VUIgafi. Meerdere stukkcn hadden een behoorlijk cabaret-gehalte. Sterk waren de muzikale nummers tussen de sketchen. De ode aan Piet-Jan kwam recht uit het hart, de Viagra-blues was niet te verbeteren. Als je niet beter wist, zou •je denken dat de tekstschrijver en performer het nummer vanuit eigen nooddrift geproduceerd had. Waren zang en acteerprestaties in grote mate VOOr rLkLIliiig vui de uudeie iiiussen, de mtiik kwam van de jonge mussen, niet zonder ironie 'Oude zakken' genoemd. Die muziek stond als een huis en zorgde voor een uitstekende klankhand voor toch redelijk oude rotten als Ney. Het zou mooi zijn mocht zo'n bonte avond hen die ditmaal het mikpunt waren een beetje tot inkeer brengen. Creativiteit moet je steunen en een jeugdhuis blijkt daarvoor nog altijd ecn stevige voedingsbodem te bieden. Zulke initiatieven tegenwerken omdat die gasten anders durven denken is flauw en dom. We vrezen echter dat er weinigen van dc mikpunten in de spiegel zijn komen kijken en dat de Mussenakker nog niet van zijn moeilijkheden zal verlost lijn. Volhouden, drie keer een volle /011 i, loch 00n hai t 0011Cr do riool ,okr'

Wiegeeft Nev ongelijk cial hij graag doktertje speelt met zo '/ 1 patiënte.

mga Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens

De ode aan Piet-Jan liet zeij cle Sfinx niet onberoerd.

* Erkende carrosserie

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt

Boerenbuitentocht

een bezoek méér dan waard.

X 4Shiis woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

tel 014 - 69 90 02

ook op zondag open op maandag gesloten

Wie van een fikse wandeling houdt kan op 28 maart zijn hartje ophalen te Meer. De plaatselijke KWB afdeling organiseert er als onderdeel van het verbondelijk wandelcriterium een wandeldag. Voor de echte wandelaars werd een wandeling van 12 km uitgestippeld. Zij die houden van een kortere wandeling kunnen zich inschrijven voor de 6 km route. Vertrek en aankomst zijn voorzien in feestzaal "de Paerdekop" Meerdorp 19 te Meer. Alle sportievelingen kunnen zich aldaar inschrijven van 9 tot 14 uur. De deelnameprijs is 30 BEF (verzekering). Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Johan Hercygers op het nummer 03/315.76.58 of bij Ene Janssens 03/3 15.06.02. 33


MEER

osten is MEER Vanaf 10 april is de Mostcn inderdaad "MEER" dan we het domein tot mi toe kenden. De Mosten is voortaan het ganse jaar open mei een vernieuwde concessie en Zjef van Beek, Mie Aerts en hun kinderen Seppe en Marieke als nieuwe uitbaters en nieuwe inwoners van Meer. De vernieuwde omgevingsaanleg maakt dat je het maar amper terug kent met een natuurlijk gezuiverde zwemvilver en een grote nieuwe speeltuin aan de straatkant (Hoogeind) met de minigolf en pitpat en een fietsenparking. De grote vijver hij de ingang is voortaan ook meer betrokken bij het domein. Het (grote) splinternieuwe horecagehouw met woonsi herbergt voortaan meerdere activiteiten en vooral een nieuw brasserieeetcafee met terras in Meer. "De Zuuten Bek" heeft een aparte niet-betalende ingang langs het 1-loogeind met een eigen terras tussen de nieuwe speeltuin en de minigolf. "De zuuten Bek" zal het gansc jaar open zijn, alle dagen van 10 lot 22 uur en wie weet in de weekends misschien wel langer. Hier zal ook een zuuten Bek" van het vat als huisbier geschonken worden en verse koffie natuurlijk. Langs de betalende kant van het domein (6 maanden per jaar open van 1 april tot eind september) ligt cafetaria, feestzaal, zornerterras "de Waterkant" wat vooral een veel grotere overdekte ruimte geworden is en zelfs beschikbaar is voor feesten, fuiven, drinkavonden culinaire of culturele avonden, familie en of kinderfeesten. enz. Alle info hierover tijdens de openingsweek van 10 tot 18 apri] Ier plaatse. Ook geinteresseerde jobsi udenten zijn dan we ik om. Verder gaat er ook nog een sandwicherie "La maison do Pain" open in de Mosten, voor alle hongerige magen met zin voor een lekker broodje of gehakje. Deze zal ook een leveringsservice hebben. Er zullen ook enkele nieuwe initiatieven genomen worden in de Mosten waarover meer in april. Zo zal er op Pinksterzondag een jaarlijks nieuw wederkerend live muzieknacht zijn met als titel "Meer roots" op zondag 23 mei vanaf IS uur.

Kompleet viergeslacht bij de familie Rombouts

Op 10 december 1998 werd dochtertje Melissa Mcvi'i,s geboren. iioi is hei i , 1, rde achterkleinkind van dej'annlie Charel Ronibouts en Lisa Brokken. Ze vervoliedigde als eerste het vrouwelijk viergeslacht in defainilie. Op de foto.' Moemoe Lisa Brokken, Moeke Maria Rombouts, Mama Anja Fockaert en achterkleindochter, Melissa Mevvi.r. Moemoe en Vava voelen zich nog steeds gezond en vierden onlangs nog hun 55-e huwelijkst'e,aa rdag.

De Frans en zijn trofeeën

/ ,//i. Rio /i./.1 00/ sonuiiigeii ook wel "Suske Mast" genoemd verzamelde op sportieve wijze een berg trofreën bij elkaar. Onlangs vierde hij nog zijn 25 jarig arbiterschap bij het Hoogstraatse recreatie voetbal. Als scheidsrechter bij de voetbal, als paardenlietliehher, biljarter en nog wat andere gelegenheden werden een totaal van pakweg tussen de 700 tot 800 trofeeën verzameld. Toch een prestatie waar je niet naast kunt kijken.

.Hoogeind is klaar

Hobbytentoonstelling van KBG in hei weekend van 20 en 21 maart stelt de KBG dc vele dingen die door gepensioneerden in elkaar werden geknutseld tentoon. De tentoonstelling zal doorgang vinden in de Meerse parochiezaal zaterdags van 14,00 tot 18.00 uur en zondags van 10.00 tot 18.00 uur. 34

Op 20 /cbiucoi iiiicligdi' hei .stcicl.sl?c./!iiiir iiii li/Ol dc 1 ciii (IC e cicg Ir Hoogeind. Er werd puik werk geleverd. Riolering, 2 losliggende fietspaden, uitgebreide straatverlichting, een nieuw wegdek met verkeersremniers, en liet geheel werd afgerond zoals het hoort niet groenvoorziening.


MEER

Vlooienmarkt van de Brassband Ste.-Rosalia

Nieuwe klokken in de kerk

°P zaterdag 20 maart en zondag2 1 maart 1999 wordt de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt ingericht in Zaal Voor Kunst en Volk' en dit ten voordele van de Brassband Ste.-Rosalia. Op zaterdag 20 maart zal de Brasshand en Drumband omstreeks 13.00 u door het dorp marcheren: van 14 tot 17 uur is er dan mogelijkheid tot bezichtiging van alle koopwaar. Ook op zondag 21 maart kan men komen kijken tussen 9 en 12 uur. De eigenlijke verkoop per opbod begint dan om 13 uur stipt. Tijdens de bezichtiging worden de reeds geprijsde artikels in voorverkoop aangeboden. De vlooienmarkt in Meer lokt iederjaar meer en meer bezoekers. Het loont dan ook de moeite om eens langs te komen; al is het maar om de sfeer te kunnen proeven cii ... wellicht iets te kopen.

Een plechtig nioinent in de kerk: er worden 2 nieuwe klokken gewijd, grote, zware klokken (285 kg en 205 kg), si'aarnîeetestelijk kan geluid worden op hoogdagen. Belangrijkste sponsors waren: burgemeester Van Aperen, defamilies Sterkeits en Van Bavel-Rommens.

Mensen die materialen hebben staan voor deze vlooienmarkt, kunnen nog steeds contact opnemen met Frans Van Bladel (315.77.76) of met één van de bestuursleden van de Brassband. Graag komen zij alles ophalen

Gepensioneerden houden open deur bij hun nieuwe petanque stand Petanque ol Jeu de Boules lijkt de lavoriele ontspanning te worden van de Meerse gepensioneerden. Iedereen kent natuurlijk de kaartnamiddagen van de gepensioneerden, maar dat is zeker niet hun enige ontspanning. Bijna elke dag is er wel een KBG activiteit, zoals lïetsen, dansen en kegelen. Sedert enige tijd waren er ook enkele liefhebbers van petanque die in groep zelfs deelnamen aan gewestelijke wedstrijden tegen anderen gepensioneerden. Bij hen groeide het verlangen naar een eigen clublokaal, want gooien op de koer achter de bibliotheek was niet langer haalbaar, zeker niet in de wintermaanden. Enkele handige petanquers voegden de daad bij het woord en toverden in de Beeksestraat een leegstaande kippenstal om tot een gloednieuwe petanqeclub. De KBG opende op 31 januari met gepaste trots haar nieuwe clublokaal. Sporters en sympathisanten kwamen een kijkje nemen en iedereen wilde de nieuwe petanquebanen wel eens uitproberen. Zo zie je maar, sport en ontspanning is voor alle leeftijden.

Sî C 0 U ER

-40

REVA 1A /CoMruTEI - TaEP0NIE\ /AAA

KMfl1*AIU\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09

0

Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

De nieuwe petanquebanen worden aan een eerste test onderworpen. Op de opening wordt ook de eigenares Maria Verhoeven van het nieuwe lokaal in de bloemetjes gezet. De oprichters Frans van Opstal en Louis Tilburgs keken tevreden terug op hun openingsdag.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Steeds s pr

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, CSM,...

181e

W L 1 /

-

ook op

BarIeNa:s

5 uur.

op

Ioen.

COMPUTER-cursus voor beginners!!! 35


EM99d9

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Dorpsraad Prachtig sport- en speelplein achter de school Ooit was het anders, maar deze iltinç ton de algemene vergadering ton de dorpsraad bracht weinig of geen ergernis bij de aanwezigen naar boven. Ondanks de eerder kleine afvaardiging van het stadsbestuur want slechts de schepenen Karel Aerts en Staf Peerlinck hadden de weg naar Meerle gevonden. Dat was moedig, want de vorige uitgave van de algemene vergadering hadden ze flink op hun donder gekregen enje weet maar nooit welke verwijten je nu weer voor de voeten geworpen krijgt op het publieke forum. Maar als politicus en als verantwoordelijk bestuurder ben je verplicht voor je inwoners te verschijnen en als je goed voorbereid bent en niets wil verdoezelen, hoefje niets te vrezen De schepenen Desmedt, Van Looy en Van Ammel hadden andere prioriteiten, de burgemeester ging nog komen maar kwam uiteindelijk niet. De beide aanwezige schepenen, bijgestaan door een immer alerte informatieambtenaar Leo Sprangers en de in het publiek zittende wijkagent Frank Jespers brachten het er uitstekend af; en zeker niet alleen door alles te beloven wat de goe gemeente wenst. Voor schepen Peerlinck is het hoog tijd dat politici neen durven zeggen als iets niet haalbaar is en dat de burger ook prioriteiten moet durven stellen. Dat nam niet weg dat er voor ons dorp heel wat positief nieuws te rapen viel. De ruime schare bewoners die de vergadering bijwoonden, mochten het als eerste vernemen.

Lopende zaken en oude prioriteiten Na de opening van de vergadering, dankte voorzitter Christ Sterkens het stadsbestuur voor de verwezenlijkingen van het voorbije jaar, die dus voor altijd van de lijst verdwijnen en daarmee ook de ergernis erover: - de verplaatsing van paal 712 in de Heimeulenstraat - de fietsbeugels aan de turnzaal - het bordje "Dr. Gommerssiraat" - de artikels "Nog aan te planten" en "Hondenpoep" in het info-blad van de gemeente - de vernieuwde lokalen van de bibliotheek en van de IKO-klas: prachtige verwezenlijkingen. Een aantal zaken van de vorige prioriteitenlijst wacht nog op uitvoering. De schepenen geven tekst en uitleg. - Verlengen fietspad Strijbeekseweg West tot Hazen weg: hoewel hiervoor bij de aanleg van

de Strijbeekseweg een ontwerp was gemaakt, was het nog niet aan bod gekomen. Normaal zat het in het budget van de AWV (het vroegere Bruggen en Wegen), maar naar wat schepen Aerts had vernomen, kon met dat budget heel wat minder uitgevoerd worden dan gepland. Het is dus afwachten of deze aanpassingen nog mee konden uitgevoerd worden. - Fiets- en wandelpad langs de Ulicotenseweg:

de schepen was enkele maanden terug samen met mensen van de dienst werken deze zaak eens komen bekijken. Zij vinden de strook achter de bomen te smal om een fiets- en wandelstrook aan te leggen. Tot aan Den Rooy zou gaan, verder was moeilijk. Raadslid Jos Van Bavel vindt dit redelijke flauwe kul, vroeger was er vel plaats genoeg en er is niets weggenomen, dus moet dan nu ook nog gaan. Hij vraagt 36

dat het pad wordt geëffend tot aan Heerle. Schepen Aerts belooft zijn best te doen en te zien wat mogelijk is, samen met de heraanleg van de Ulicotenseweg. - Ulicotenseweg: de door AWV geplande werken (ophalen van kolken en aanleggen van betonnen goten) zijn aanbesteed. Het stadbestuur heeft aan dezelfde aannemer een prijsofferte gevraagd voor het door de gemeente te betalen werk, nl. het uitbreken van de betonbaan en vervangen door een asfaitbaan. Na heel wat gepalaver is hij met de aannemer tot een vergelijk over de prijs gekomen. Dit is momenteel 4.165.000 Bef. Het dossier zal voor goedkeuring aan de gemeenteraad van februari worden voorgelegd. De werken zullen normaal gesproken allemaal samen worden uitgevoerd in het voorjaar.

- Snelheidscontroles in de toekomst: de bewo ners klagen ondertussen nog steeds van veel te snel verkeer en te weinig controles. De wijkagent bevestigt nochtans dat er controles worden uitgevoerd, zij het eerder sporadisch, wegens het omvangrijke takenpakket van dc politie. Een vaststelling is wel dat de meeste overtreders inwoners zijn van Meerle. De bewoners van de Ulicotenseweg vragen vooral controles buiten de normale daguren en vooral op het zware verkeer. Het zijn vooral de vrachtwagens die de overlast veroorzaken. Zij hopen dat ook na de heraan leg van de weg de snelheidscontroles verder worden uitgevoerd, als het kan zelfs frequenter dan nu. Zij herinneren aan de door de burgemeester geopperde mogelijkheid tot het plaatsen van een onbemande camera. Schepen Peerlinck moet dat nochtans in vraag stellen. 'Als we overal onbemande camera's moeten zetten waar de mensen dat vragen, zullen we er een heel pak van moeten bestellen en ze kosten wel een half miljoen per stuk. Dus prioriteiten stellen!'. - Onteigening van aansluiting op de Kampweg:

het dossier loopt, voorlopig zoals door de gemeenteraad werd beslist. Schepen Peerlinck meldt dat er toch nog over andere tracés wordt gedacht en dat het dossier een van de volgende gemeenteraadszittingen opnieuw ter sprake zal komen. Of hij zich de stelling van de dorpsraad van vorig jaar niet meer herinnert? Waarom al dat getreuzel? Wil men toch de overtreders ter wille zijn en opening bieden op regularisatie van de bouwovertreding? Mogen gewone dorpelingen dan ook een gracht graven voor hun huis, op de plaats van de stoep? De schepen zegt dat dit geenszins de bedoeling is, de bouwovertreding valt buiten de bevoegdheid van het stadsbestuur, die is in handen van stedenbouw en het gerecht. Hij voegt er wel fijntjes aan toe dat over de gevraagde wandelweg geen eensgezindheid bestaat tussen de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef. Het begint er sterk op te lijken dat het stadsbestuur deze verschillen in opvatting als alibi wil gebruiken om mogelijk alsnog een stuk van de oorspronkelijke Kampweg ontoegankelijk te maken. De veiligheid van de bewoners van het boshuisje daar mag toch zomaar niet in het gedrang gebracht wor den. Maar wees gerust, wandelen zal mogen, wel op de door de eigenaars uitgekozen route. - Riolering Rondeelweg: de werken zijn aanbesteed en zijn de week na de vergadering gestart. De kostprijs voor de gemeente bedraagt


MEERLE 5.147.000 Bef. De laatste bewoner is wel misnoegd omdat noch riolering, noch weg tot aan zijn woning wordt doorgetrokken. Schepen Peerlinck vreest dat het te maken heeft niet de eigendom van de strook weg, dat het hier niet om openbaar domein gaat, waardoor de gemeente er geen werken kan op uitvoeren. Schepen Aerts wil het probleem nog wel eens ter plaatse komen bekijken. Reukhinder van afvalfabriek op de Voort: in samenspraak met de milieu-inspectie, de milieudienst van de gemeente en de exploitant werden maatregelen genomen om de hinder terug te dringen en naar verluid met succes. Bomen die het zicht beperken van op de hoek van de Ulicotenseweg en de Mgr. Eestermansstraat: ondanks aanmaningen, heeft de eigenaar weinig gedaan oni de zichtbaarheid op dit kruispunt te verbeteren; aangezien de woning thans leeg staat, is het wachten op de nieuwe eigenaar om bomen en struikgewas tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Verdwenen bomen op de Ulicotenseweg voor nrs. 46 en 48; deze vraag werd schriftelijk door gespeeld aan de eigenaar van de weg (AWV), maar heeft nog geen reactie opgeleverd. - Is het voetpad in Meerledorp in de begroting opgenomen: voor de herstelling van voetpaden wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag (ca. 5 miljoen) in de begroting voorzien. De schepen noteert het betrokken voetpad voor opname in de lijst van uit te voeren herstellingen. - Het her/eggen en heraan planten van de parking aan de kerk in de begroting opgenomen?

Dit project is niet weerhouden wegens andere prioriteiten. De hernieuwing van de weg naar het kerkhof daarentegen is wel voorzien en zal weldra worden uitgevoerd. - Speelplein achter de school: op de aanvankelijke vraag van dorpsraad en sportraad is in ruim overleg (dorpsraad, jeugdraad, sportraad, bejaardenraad, groendienst en dienst grondgebiedszaken) een plan opgesteld, dat aan de aanwezigen getoond wordt. Het ontwerp, dat wij U ook graag tonen, veroorzaakt goedkeurend gemompel en vindt duidelijk instemming bij de afwezigen. Als alles goed gaat,

zal het tegen 1 juli af zijn. Op vraag van de bejaarden en van de petanqueclub wordt mogelijk al vroeger gestart met de aanleg van de petanquebanen, kwestie van zoveel mogelijk van het goede weer te kunnen profiteren. Het belooft een prachtig plein te worden, dat door vele lagen van de bevolking zal kunnen gebruikt worden.

Vragen en antwoorden De voorzitter heeft een aantal schriftelijk vragen binnengekregen en wil die graag aan het bestuur voorleggen, natuurlijk wetend dat hierop niet altijd voor de vuist weg kan op geantwoord worden. - Hoever staat het met de bouw van bejaardenwoningen aan de kerk: na een negatief van Monumenten en Landschappen (projecten in het zicht van een geklasseerd monument), is het plan aangepast en einde 1998 opnieuw bij stedenbouw ingediend. - Zonevreemde bedrijven in Meerle: het gemeentebestuur heeft, in het kader van de nieuwe structuurplannen een studiebureel de opdracht gegeven een inventaris op te stellen. Die is nu klaar, zodat kan bekeken worden wat voor regularisatie in aanmerking komt via een Bijzonder Plan van Aanleg - Krotten in de Kerkstraat: op last van het gemeentebestuur werden ramen en deuren dichtgespijkerd en de afhangende dakgoot weggenomen. Verder reikt hun bevoegdheid momenteel niet. Spijtig, maar het is niet anders. Dat de verantwoordelijken voor dit probleem hun verantwoordelijkheid maar opnemen. - De telefooncel op het gemeenteplein is meer kapot dan in orde, wat met slechts één cel in Meerle niet plezant is. Het bestuur zal Belgacom hierover aanschrijven. - Poep op de stoep: blijft een probleem, ondanks de infocampagne in het gemeenteblad. De verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij de eigenaars. Willen ze op termijn nog op enige goodwill kunnen rekenen, moeten ze zelf het probleem oplossen. Poepzakje meenemen of

BASKET VELD

2 PETANQUE-VELDEN zitbank

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118

buiten de bewoonde delen van het dorp gaan wandelen. Bouwovertredingen : net zoals overal in de gemeente, houden politie en ambtenaren van ruimtelijke ordening de bouwdossiers in de gaten en worden mistoestanden onmiddellijk gerapporteerd. Duidelijke overtredingen gaan naar stedenbouw. Verscheidene zaken zijn in handen van de rechtbank. Plaats op industriezone, o.a. voor een mogelijke verhuis op termijn van de slachterijen in Meerle: tot zijn spijt moet schepen Peerlinck melden dat de gronden, die moesten dienen om de industriezone in Hoogstraten uit te breiden, tegen voor het stadsbestuur onhaalbare prijzen werden ingepikt door privé-initiatief. Momenteel zijn er geen alternatieven voorhanden. Riolering Lage Rooy: project staat voorzien voor uitvoering in 1999. De totale kost is begroot op 27,8 miljoen, waarvan 6,7 miljoen gesubsidieerd wordt. Een duur project! Zodra plannen beschikbaar zijn, zullen de aangelanden uitgenodigd worden er kennis van te nemen. Openmaken van grachten die door eigenaars en aangelanden eigenmachtig worden dichtgedaan: schepen Aerts meldt dat het sedert geruime tijd de gewoonte is, dat de eigenaars aangemaand wordende grachten zelf open te maken. Doen ze dat niet, dan doet de gemeente het in hun plaats en krijgen ze de rekening voorgeschoteld. Bewoners van de Chaamseweg melden dat in hun straat een heel stuk gracht werd dichtgegooid, zonder dat de gemeente is tussengekomen. De schepen vraagt de sites door te geven aan de technische diensten. De verlichting op het einde van de Heibergstraat heeft nog weinig nut, ze is haast volledig ingepalmd door de aangeplante bomen en struiken. De groendienst zal met de snoeischaar langskomen.

Nieuwe voorstellen Na de pauze (na een flinke trappist) leest de voorzitter de nieuwe voorstellen die door de bewoners werden ingediend, en die moeten dienen voor het opstellen van een nieuwe prioriteitenlijst. Een opsomming: - Aanleg van een fietspad Meerle-Meer (ont37

,


MEERLE werper voor de weg Meerle-Meer - met inbegrip van een fietspad - is reeds aangesteld, cle kost wordt op 100 miljoen geraamd en zal zeker over twee jaar gespreid worden). Zebrapaden op de doortocht door Meerle aan dc Dalweg en aan de Hazcnweg Herstellen van de zitbanken op het gemeenteplein Controle op sluitingsuur van de Meerlese cafés Krotwoning in Meerledorp (over drankenhandel) en op de Voort (inmiddels afgebroken) Optreden tegen foutparkeerders (aan de kerk) Vuurwerk zorgt steeds vroeger op hei jaar voor problemen Hcrstelling van fiets-/voetpad op Ulicotenseweg na privé-bouwwerken Veelvuldige verkeersovertredingen, vooral snelheid in de woonwijken Belbus voor+65 en lijnhus langs de Voort (de Lijn reageert negatief op deze vragen). U merkt dat vele van deze voorstellen eigenlijk zaken zijn die snel kunnen opgelost worden, omdat ze om zo te zeggen hij het werk van de gemeente behoren. Aan andere wensen hangt een groter prijskaartje en dat zal eerst goed moeten bekeken worden. Schepen Peerlinck: Wij worden met de vinger gewezen over de grote schuldenlast van de gemeente, maar als we een project durven opschuiven, krijgen we ook tegen onze oren. Komt darhij,dat als er iets in één deelgemeente wordt gedaan, ze dat in de andere gemeente ook wel willen! Vaak voelen de deelgemeenten zich misdeeld, vinden ze dat de andere bevoordeeld worden. Maar als je zowu elke wens vijf k..cr moet uitvoeren, dan kost dat vijf keer geld. Echt prioriteiten stellen is de boodschap. over dc gehele fusie!'. Dc boodschap is genoteerd. ii enccrdc schepen!

In (lc hool genoTen de kleuters van een poppenspel dat ook ooiideielitig ç'erolgd werd door Lie i'olnavsenen. die nadien hint dorst konden les ven niet eeti e o iii Ii dro jikje.

Bloedgevers op post! Op 8 maart komt de ploeg van het Rode Kruis weer langs voor de bloedafnaine in de parochiezaal. Nieuwe donors zijn nog steeds gewenst. Je wordt er niet ongezond van en je kan er levens mee reden.

MULTI CULTUREEL PROJECT IN ONZE DORPSSCHOOL Om onze kinderen interesse en respect hij te brengen voor andere culturen.verdiepte de school zich twee weken lang in het dagelijkse leven van andere bevolkingsgroepen. Via spel, inlevingsprogramma's, werkateliers, poppenkast en interviews kwamen de kinderen meer te weten over hun manier van denken en van leven.Sommige klassen brachten ook een bezoek aan het Afrikamuseum in Tervuren en bezochten er de tentoonstelling Magisch Marokko.Vele mensen die voor culturele organisaties werken vonden de weg naar Meerle: zowel Marokkanen, Bolivianen, ZuidAfrikanen als Indianen kookten met de kinderen, maakten muziekinstrumenten, gaven tamtamlessen, beschilderden hun hand met henna of lieten zich gewillig interviewen. Elke dag gedurende deze veertiendaagse kon je je blik op de wereld verruimen. Onze kinderen toonden veel bewondering en interesse voor deze mensen en we mogen dit project dan ook als' meer dan geslaagd' noemen.

38

1/ei ti.o iectjnui i oinitmetnatuurkleivoorwerpen uitBolivia.En demoeders staken met plezier een helpende hand toe.

Het tweede leerjaar leerde meer over Marokko. Tijdens de slotdag op 5februari, waar ook de ouders aanwezig waren, stenipeiden ze Marokkaanse hoofddoeken of thee lapjes.


MEERLE

Niet vergeten' Fanfare St. Cecilia prestenteert "Van Verdi tot Pop" Gevarieerd programma voor elke muziekliefhebber: Condacum, Words, Hyninus Anlvcrpia, A誰da , The bass in the ballroom .Amparito Roca, A morricone portrait. Double Dutch, Blades of toledo,Schindler's list. Song and dance en The stripper. Waar: in de parochiezaal Wanneer: zaterdag 27 februari om 20.00 uur en zondag 28 februari om 15.00 uur. Niet te missen!

Damiaanaktie: nieuw succes

Regenpijpen worden vakkundig en volgens de juiste regels in elkaar geknutseld door liet zesde leerjaar.

Zakenkantoor VAN BAVEL-ROMMENS Meerdorp2l -2321 Meer-O3/3I5 7254

bvba

Na een spectaculaire stijging vorig jaar (+ 26,6% stijging van de inkomsten t.o.v. het jaar daar voor), is de aktie ook nu weer zeer succesvol verlopen. Een exact cijfer is nog niet bekend, maar het secretariaat in Brussel heeft op dit ogenblik 5 miljoen meer dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. In de Kempen brachten de jongeren via scholen en stiftenverkoop aan de warenhuizen ruim 200000 fr. meer binnen. Elke meeropbrengst betekent voor de Damiaanaktie meer mensen genezen: in '97 konden 146.000 mensen genezen worden, in '98 een 200.000, voor '99 in elk geval meer dan 200.000. De initiatiefnemers zijn alle helpers en steunverleners erkentelijk voor hun inzet en willen graag langs deze weg hun dank over brengen aan de actievoerders uit de Noorderkempen. (Jeanne Van Dun, Meerle).

100 jaar in Meer 100 jaar Anhyp in Meer

100 prijzen te winnen!

Het Witte Broodslijk Mij lijkt het een eerder lugubere titel, maar volgens de KLJ is het een blijspel. Zij kunnen het weten, want sedert een paar weken proberen ze het van buiten te leren. Kwestie van geen stom figuur te slaan tegen begin maart, als ze het voor U op de planken brengen. Om te weten of het nu blij of luguber is, Inoetje komen kijken. Dat kan op zaterdag 6 maart en zondag 7 maart, telkens om 20 uur in de parochiezaal. Kaarten kosten 100 Fr. in VVK of 120 Fr. aan de kassa. De KLJ zal blij zijn met een vol huis.

Verder o.a. 8 helikoptervluchten (2 pers.), TV, Hifi, Video, Huishoudtoestellen, CD's, wijn, handdoeken,... Oijkomende wedstrijdformulieren te bekomen per storting van 10.000 fr. Hoe meer formulieren u invult, hoe meer kans! (Volledig ,eglewent te verkrijgen op ons kantoor)

5cftoonheit{.ssa[on Lieve Ve fMeester Liongeioherg 30 - 232$ 'Wortet 03 131455.1 S '5 stief op afspraak- Ook.bij 51 thuis

(lefaatsverzorging - !Manicure - fPedicure Ontllaringett - r7vfaqu ilfage

141


Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49.

Terwijl heel wat burgemeesters zich het hoofd breken over af te breken huizen en ruimtelijke wanorde vond onze burgervader tijd om te luisteren naar de verzuchtin gen van de leerlingen van de lagere school. Zij zijn het beu te moeten spelen op een veel te kleine speelplaats. Hun boze brieven belandden op het bureau van burgemeester Van Aperen, die onmiddellijk een gaatje in zijn agenda zocht en vond voor een onderzoek ter plaatse. De leerlingen waren in hun nopjes over dit hoogstaand bezoek.

EEN LEERLI]G VERTELT liet begon allemaal met een opstel. We muneste;, een uitstel maken 0/er de speelplaats. J)ie i.s veel le klein. We beiommnen te siItrijven. Toen de juf alIe,v verbeterd had, en de vele wensen las, kwam zij tol het idee de l'muu';i naar de burgemeester te sturen !Op / V notemn/te, hadden we alle brieven gepost. Op 20 annan kregen we antwoord terug. Joepie 11 De Inirventeester kwam op 22 januari naar de klas. We begonnen met en liedje en een gediehije. Daarna snoepten we man hapjes die we zelf hadden gemaakt, loco stelde de juf voor om eens naar de paardenwei te gaan kijken, Dat deden mve en rond IJiO uai iisml m/ bmugmmeester weg. We weten (hat hij niet kon toveren, m(ar we zijn net blij dat hij kwam. Emi Verheven, 4' leerjaar

Plaats om te spelen

Lcei/itt gen

t 'rage/t

ee/t g/otere speelplaats aan de htmmgenmee.t Ier itjdetis zij/t bezoek aan

de lagere school.

'--t

1t'

..ft..

BOEKENFEEST

J"Âť '1

Vandaag een paardenwem,

40

,

tki

Terwijl de leerlingen van de Vrije basisschool t'antaseren over een ruime speelplaats die in de toekomst misschien op hen wacht, spelen ze voorlopig nog op 'een koerke van ne zakdoek groot'. Een troost: een kip iii ccii lcgtmatterij is voorlopig niet beter af. Toch bracht het bezoek van de burgemeester, in de ogen van een kind een zeer belangrijk man, hoop voor de school. Anderen zien in de inspanning van de politicus eerder een geslaagde verkiezingsstunt (in juni '99 en oktober 2000 mogen/moeten we weer bolletjes kleuren). Het goede nieuws is alleszins dat de gemeente de paardcnwei naast de school wil onteigenen ten dienste van de school. Dc eigenaar, klerenwinkel Leys uit Merksplas is namelijk niet bereid zijn lapje grond te verkopen. De paardenwei kan in feite bouwgrond worden op voorwaarde dat de eigenaar op eigen kosten een weg aanlegt. Maar die doet dat niet. De gemeente zette de onteigeningsprocedure ondertussen in. De school oefent vermoedelijk de komende jaren haar geduld uit.

P,

ftS

f'///t

tn'it

morgen ((t) }u!,;u \ju JjtIuai . D h eiliitgeit lijken

t/in --

Tijdens dc jaarlijkse jeu mzdbockcriweek organiseert de oumleivniriiigmiim' in samenwerking met Tiuidria op sondag II maart een hockcnfccst in de Parochiezaal. Voor ecn goed jeugdboek hoef je heus niet naar de boekenbeurs in Antwerpen af te zakken. Een onderdeel van het feest zijn de vertellers die per leeftijdsgroep verhalen komen brengen. Enkele leerkrachten zullen inkalligrafie namen in boeken schrijven. De leerlingen werken op school voor de gelegenheid op een niet alledaagse manier rond boeken. De kleuters worden ingezet voor de 'reclamecampagne' en kleuren raamaffiches in. Wat een samenwerking! Wie zelf in de wereld van jeugdboeken wil stappen, rept zich zondag 14 maart tussen 10 en 17.00 uur naar de Parochiezaal.


MINDERHOUT

KINDERKARNAVAL

120 JAAR FANFARE DE MARCKEZONEN Meer dan een eeuw geleden hielden enkele mensen de vereniging De Marckezonen boven de doopvont. Na een verleden van zowel magere als vette jaren telt de fanfare op de vooravond van het jaar 2000 meer dan 80 actieve leden. Mensen tussen 7 en 77 met een passie voor muziek voelen er zich al jaren thuis. Een aantal onder hen draaien al 15, 25. 35 en zelfs 50 jaar mee als muzikant en kregen voor die gelegenheid een decoratie tijdens het teerfeest in januari. Jozef Adriaensen, André Brosens cii August Vermeiren ontvingen voor 50 jaar inzet een decoratie van de Fedekain (koepelorganisatie van fanfares en harmonies in Vlaanderen) en een aquarel van de hand van Pol Verbeeck. Dirigent Jerooni De Brauwer. al 35 jaar een goede herder op de Miiideiiioutse muziekweide. ontving eveneens een aquarel van dezelfde kunstenaar.

iVI/iIIIiE1!LrI1k

Lenteconcert 'The Best Of', heel wat artiesten met een behoorlijk gevulde carrière gooien onder die naam na verloop van tijd een verzameling van hun beste hits op de markt. Tijdens haar tiende Lenteconceit 01) zaterdagavond 6 maart speelt ook de fanfare een compilatie van het allerbeste van de laatste 10 jaar. Aan het publiek wordt gevraagd om extra te letten op de kwaliteitszorg van de fanfare. Zelfs een moderne muziekvereniging kan de vraag naar kwaliteit niet ontlopen, een trend die overwaait uit de economie. Het doel: meer en beter presteren. In de praktijk betekent dit ,nd11In.L1 dat iiiuzikaiiwn en dirigent in en keurig uniform en niet een verzorgde houding voor de dag konien. De luisteraars krijgen een gevarieerd programma voorge3chotcld in een mooi aangekleed decor en niet acliiei gi ondltifornintie Över de uitgevoerde muziekstukken.orstige klanten kunnen er rekenen op ccii vloRe bediening. Met die zorg voor kwaliteit streeft de fanfare naar een tevreden publiek: de beste reclame voor haar volgende concerten. Leg uw oor dus Ie luister 1,9ter(1'w 6 om 19.30 uur in de Parochiezaal, inkom gratis.

Fit

:

11

gri l

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvb.

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

.& /

looialibk .l 0

pj[jg~.qwga 1,1

41

1


MINDERHOUT

Alle inwoners van Minderhout met een gezonde dosis interesse voor het wel en wee van hun dorp waren zoals altijd van harte welkom op deze openbare vergadering voorgezeten door Gust Desmedt. In vogelvlucht overlopen we de avond aan de hand van het verslag. De toelichting van de prioriteitenlijst voor 1998 toonde de volgende stand van zaken. Voetbalvelden MVV. De ruil van de gronden voor de voetbal is gunstig en er is een afzonderlijk BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) opgesteld. Nu is het afwachten. Heraanleg Minderhoutsestraat, de asfttlt is in slechte staat. Alles hangt af van subsidies die hiervoor worden gegeven. Men streeft naar en gescheiden stelsel. Aankoop gronden voor speelplaats school Witherenweg, herstellen Witherenweg voorbij de school, riolering. De onteigeningsprocedure werd opgestart. Uitvoering tweede fase omgeving kerk met inbegrip van het herstel van de kerkhofrnuur aan de zuidzijde; het verplaatsen van de postbus en telefooncellen naast de bushalte; het herstel van de grafkelder Jacqmain met beplanting. Het ontwerp is klaar en men heeft het lOK gevraagd waar het regenwater van cle nieuwe verkaveling zal toekomen. De dorpsraad zal een schets opmaken. Zebrapad ter hoogte van Aldi, snelheidsbeperking vanaf de Bergenstraat richting kruispunt Meerseweg en inhaalverbod. Dit naar aanleiding van twee ernstige ongevallen met fietsers die de rijweg overstaken. Bovendien is er een ambachtelijke zone en een druk bezocht containerpark. De politie zal hierover met Bruggen & Wegen onderhandelen en eventueel ter plaatse een kijkje nemen. Schilderen van witte lijnen op de Castelréweg, openbare verlichting. Dit wordt opgenomen in het dossier. Aanleg fietspad Groeske, zowel rijweg als

\

fietspad zijn in zeer slechte staat. Hiervoor onderhandelde men met Nederland en belooft men geld in de begroting voor '99. Voorziet men speelpleinen in de nieuwe verkavelingen P. van Dijckstraat en St. Michielsstraat? Deze laatste is ideaal voor enkele bejaardenwoningen omwille van de korte afstand tot de kerk, bakker, beenhouwer, groentenwinkel, enz. Wanneer start de woningbouw? Hoeveel woningen komen in de P. van Dijckstraat? Zijn de plannen van deze twee nieuwe verkavelingen in te zien? In de verkaveling van de P. van Dijckstraat is geen speelplein voorzien, wel bejaardenwoningen. De meeste aanwezigen (SOtal) zien dit als negatief. De informatie-ambtenataar laat het verkavelingsplan zien. Het plan van de St. Michielsverkaveling is nog niet in te zien al werden er al heel wat vragen over gesteld. Het ondergronds brengen van nutsleidingen in woonzones. Spijtig genoeg werd dit bij de aanleg van riolering in de Beeinden niet opgenomen omdat er nadien het gevaar bestaat de draineerhuis te beschadigen. Dit wordt in de toekomst beter opgevolgd ook al heeft IVEKA zeer veel werk. Het oude kerkpaadje naast de bak verbinden met de St. Clemensstraat. Volgens de oude kadasterplannen is dit pandje privé domein. II. Stand van zaken restauratie kapel O.L.V. van den Akker. M&L heeft de kapel bezichtigd en start een dossier op voor de restauratie en het verkrijgen van subsidies. 12. Achterzijde van de pastorij gelegen tegen de Schoolstraat omtoveren tot een multifunctio-

neel speelpleintje. Dit wordt verder besproken door ofwel de speelpleinwerking, sportraad in samenwerking met KSJ, school, KLJ, dorpsraad. 13. Heraanleg vooraan Koestraat, rijweg NIET verbreden, parkings vervangen door een breed verhoogd fiets-voetpad afgebakend indien mogelijk met een smallegroenstrook, de bomen kandelaren. Met deze punten zal men rekening houden wanneer de Koestraat een nieuwe asfaltlaag krijgt.

Vragen en opmerkingen Na de pauze deden heel wat aanwezigen hun zegje tijdens het moment 'vragen en opmerkingen'. Op sommigen kregen ze een antwoord, op anderen niet. Een samenvatting. • Op de parkings tegenover de parochiezaal is een verbod voor vrachtwagens • Kan het dat uiteen andere deelgemeente tot in de vroege uurtjes in een tent wordt gefuifd, er is het probleem van nachtlawaai. • Het dossier van het benzinestation in het dorp is negatief beantwoord. • Over de bijkomende verkaveling tussen Hoge en Lage Weg kwamen nog geen plannen toe op het College. De Dorpsraad verwacht wel een advies of een inzage in de aanvraag tot een bijkomende verkaveling. • De verkeersraad zal nog eens een snelheidsbeperking in de Desmedtstraat aankaarten. • Onveiligheid van de zwakke weggebruiker aan de volgende kruispunten: BredasewegMeerseweg, Beemden, Rol lekens, Bergenstraat, P. van Dijckstraat, Minderhoutsestraat-Meerseweg, Kapel dreef. • Weegbrug Minderhoutsestraat: vrachtverkeer in de P. van Dijckstraat. Tot zover het verslag van de Dorpsraad Minderhout die doorging op donderdag 21januari.

Je weet daar op de 1,oekin

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil IEA6Pie>c'

42

au ng


PUBLIREPORTA GE

Kees Van Den Berg: uw installateur, uw vakman! Bent u bezig met een nieuwbouw of heeft u plannen in die richting maar heeft u nog geen keuze gemaakt wie het sanitair en de verwarming gaat leveren en installeren? Of begint uw badkamer te verouderen en te verslijten zodat u denkt aan een serieuze renovatie? Of heeft uw dakbedekking zijn beste tijd gehad? Dan kennen wij een goed adres: nl. installatiebedrijf Kees Van Den Berg aan de Voort nr. 26 te Meerle: uw specialist in sanitair, badkamers, centrale verwarming, dakbedekking en zinken en koperen goten. Daar doen ze dit reeds langer dan 20 jaar. Over ervaring gesproken! Een beetje geschiedenis

Voor elk wat wils

Addie en Kees Van Den Berg zijn gestart met hun bedrijf in 1976, aanvankelijk als een bescheiden eenmanszaak. Later, in 1985 om precies te zijn, werd de huidige showroom met ruime parkeergelegenheid aangelegd. Dit is belangrijk omdat er ook nogal wat geleverd wordt aan zeifbouwers die hun artikelen ter plaatse kunnen komen afhalen. Het bedrijf oogt fris en modern: uien schrikt er bijvoorbeeld ook niet voor terug om het digitale tijdperk binnen te treden: Kees Van Den Berg is uaiiielijk ook aanwezig op Internet met een eigen hoinepage. Het adres luidt: http:// users.skynet.be/keesvdberg.

In onze showroom ziet u heel wat gekende merkproducten zoals CV ketels van WOLF en RADSON. De huidige stookketels zijn niet meer te vergelijken met de vroegere wat zuinigheid en milieuvriendelijkheid betreft. Denk maar aan RADSON niet z'n farneuze groene ketel. Wij tonen er tevens sierradiatoren van VASCO en bieden een grote keuze aan in badkainermeuhels van o.a. DETREMMERIE, MAPE, SANIJ URA en LADY. Wat de bad- en doucheschermen en wanden betreft denken we aan SEALSKIN en DUSCHULUX. Wie meer informatie wil over de producten van deze fabrikanten kan via de homepage van het bedrijf rechtstreeks doorschakelen naar de homepage van deze merken.

De klant is koning 'Bij ons is klantvriendelijkheid geen loos begrip'. aldus Kees Van Den Berg. Wij werken vooral voor klanten die hun sanitair, badkamer of verwarmingsketel willen renoveren. Wij gaan dan eens met deze mensen aan tafel zitten en denken met hen nice line die renovatie liet best kan aangepakt worden en hoe zij het best de badkamer kunnen indelen. Niet zelden ga ik hij de klant thuis een kijkje nemen om het best mogelijke advies te kunnen geven. Onze toonzaal is helemaal ingericht ten behoeve van klanten die graag 'zien' wat ze kopen in een realistische opstelling. In meer dan 30 van deze opstellingen in verschillende prijsklassen kan de klant hier rustig kiezen.

EE VflJ

8EFG

Een waaier van mogelijkheden Wij maken samen met de klant een duidelijke en overzichtelijke offerte zodat hij in ĂŠĂŠn keer kan zien hoeveel de sanitaire toestellen kosten. Dat geldt uiteraard ook voor de 'doe-hetzelvers' die hier hun materialen kunnen komen kiezen en van ons ook nog ccii degelijk plaatsingsadvies krijgen ook. Wij verlenen ook service na verkoop. Wij verkopen enkel die materialen die kunnen 'gerepareerd' worden en houden de verschillende reserveonderdelen in voorraad zodat ze onmiddellijk kunnen geleverd worden. Dat hebben we allemaal voor op andere zaken die tegenwoordig ook sporadisch sanitaire toestellen te koop aanbieden.

Openingsuren - open deurweekend Installatiebedrijf Kees Van Den Berg is geopend op volgende dagen en uren. Maandag tot en niet vrijdag: 8 tot 12 uur en 13 tot 18 uur Donderdag: KOOPAVOND: tot 21 uur Zaterdag: van 8 tot 16 uur. Kees Van Den Berg zal dit jaar niet deelnemen aan de Handelsbeurs. Hij nodigt echter iedereen uit in zijn gezellige toonzaal of op het opendeurweekend van 20 en 21 maart. Ga eens een kijkje nemen, het loont echt de moeite.

Voort 26 - 2328 Meerle Tel. 03/315.75.31 Fax 03/315.85.49 E-mail: c.van.den.berg @skynet.be Hap:flusers.skynet.be/keesvdberg 43


Twintig jaar geleden

*

4'

L.

Op ii ('ei?., dag / /i In, t, t / 1979 r( 'ld t, ,imnu t / van de eerste jaargaig van De Hoogsiraaise Gazet van de pers in drulJe, ij Ei,,. de Jong te Baarle. De:e geboorte werd op de werkvloer gevierd met een beker! je chatnpagne door (t'. 1.,,.,.. ) mee.s te/ga vi .lo.s Ver.s missen, bedrii/sleiderfoep de Jong. .Ios'e Fransen. Leo Herimian s. een werknemer. Pan s Goos, .1e! Schei/eRen v en lan Mii 'hielsen. '.s Andem endaa,gs werd de gazet niet toespraken en een t eceptie aan talrijke genodigden gepresenteerd in hate/school spijker. Vrijdag 9 Jebruari lag de eerste editie in alle brievenbu s.sen van de gemeente Hoog straten. Na t'ii ee maanden voorbereiding nas de ge.st hiedenis t an ,,itgev( rij De Hoogstraatse Pers nu echt begonuh

ii.

b. v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Gratis naar de Antilliaanse Indoor Zaterdag 13 maart 1999 in het Sportpaleis Antwerpen

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

J.

verantw. uitg.: Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

25.

BĂĄl

Na het grote succes van de eerste editie vorig jaar op 14 maart was het duidelijk dat de festivalkalender voortaan zou aangevuld worden met een wintereditie van ons Hoogstraats groot muziekevenement. U kan op 13 maart al de lente inswingen in het Sportpaleis waar weer een heterogene massa liefhebbers van CaraĂŻbische muziek uit de bol kan gaan. Er wordt gewerkt met een dubbel podium voor continu live muziek, ongenummerde kaarten en een grote dansvloer. Het definitieve programma: - 19.30 uur: MARACA, Havana/Cuba - 21.00 uur: JOSE ALBERTO "EL CANARIO", New York/USA - 22.30 uur: KINITO MENDEZ, Santo Domingo/Rep. Dominicana - 24.00 uur: CELIA CRUZ! , CubaIUSA - uitsmijter: GRUPO MANIA, Merengue op zijn Puerto Ricaans Practische info: Zaterdag 13 maart 1999, Deuren 19.00 uur. Twee podia met continu live-muziek van 19.30 tot 03.00 u., Sportpaleis Merksem - Antwerpen

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

10 gratis kaarten Onze liefde voor Antilliaanse muziek is zo groot dat we alweer 10 inkomkaarten van 1000 fr per stuk gratis weggeven aan de gelukkigen die uitgeloot worden door de bevallige hand van onze redactiesecretaresse. Stuur als de gesmeerde bliksem (moet voor 8 maart in de bus zitten) een briefkaart (en geen brieven a.u.b.) naar het weggeversadres: De Antilliaanse Maand, Pater Schrijversstraat 11, 2323 Hoogstraten.

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Dank u wel Hoogstraatse Maand! 136

44


v

__ __ __

sp ORT

____ ____ ______ ______ ______ ______ _________________

VNA Wortel Door onistandigheden zijn er dit jaar nog geen verslagen van VNA Wortel verschenen. Het elftal staat in de rangschikking in de bedreigde zone op de derde laatste plaats. Het bestuur en de supporters hadden het wel anders voorgesteld, alhoewel... VNA Wortel is één van de weinige clubs die het met eigen spelers wil doen. De laatste jaren is dat uitzonderlijk goed gelukt, ook omdat het elftal door haar sportief spel, zeer weinig geschorsten en zeer weinig gekwetsten had. Veel doelkansen missen was een tekort dat ook de vorige seizoenen te merken was, maar onze verdediging was toen zeer solide. Spijtig genoeg werd onze kapitein en doelman Dominique Bevers al tijdens de tweede wedstrijd gekwetst. Daarbij sukkelde enkele verdedigers, zoals Paul Vermeiren en Jurgen Beyens met langdurige blessures. Het vertrouwen geraakte zoek en we incasseerden gemakkelijke doel punten. Vooraan waren Dré Snoeys, Dcnis Aerts en Mario Jansen ook vele wedstrijden afwezig. Rond Nieuwjaar is er dan verbetering gekomen. Een heropgeviste Steven Van Beek groeide en ontpopte zich de laatste wedstrijden tot een prima doelman. Met Ben Van Opstal en Mario Jansen in de spits en na een herschikking van het middenveld begint heel het elftal beter te draaien en de resultaten begonnen te komen. In de laatste zes wedstrijden werd tweemaal gewonnen en viermaal gelijk gespeeld. De gewonnen punten zijn zeker niet gestolen. Enkel bij het gelijkspel tegen Meerle kwamen we goed weg. Tegen het sterke Meerle, het sterkste team dat we ontmoetten, werden we tijdens de eerste speelhelft overklast, maar het siert onze spelers dat ze op wilskracht, na een verdienstelijke tweede helft, van 0-2 naar 2-2 terugkwamen. Spelers en trainer moeten nu op dezelfde wijze verder gaan en er alles aan blijven doen om het behoud te verzekeren.

De wedstrijden: - zondag 28-02-99: 15.00 uur: St. Jozef-VNA Wortel - zondag 07-03-99: 15.00 uur: VNA Wortel-Essen - zondag 14-03-99: 15.00 uur: Zandhoven-VNA Wortel - zondag 21-03-99: 15.00 uur: VNA Wortel-Vosselaar - zondag 28-03-99: 15.00 uur: VNA Wortel-DOSKO

maakte Zandhoven gelijk. De thuisploeg ging op zijn clan door en stuurde Meerle puntenloos naar huis met doelpunten in de 75 en de 86 minuut. Eindstand 4-2.

i•L'-..t 1 stI

HVV maakt goede beurt

De volgende week bracht Vosselaar een talrijke eigen aanhang mee naar de Chaamseweg. Zij zagen een sterk spel van hun team en mochten na 17 minuten juichen voor de 0-1 voorsprong. Meerle probeerde aan te klampen, maar lukte daar niet in. Direct na de rust zette Vosselaar met twee doelpunten kort na elkaar Mecrie op 03. Meer dan een eerreddend doelpunt van Wilfried Pauwels zat er voor KFC niet meer. Is Meerle na een sterke heenronde een beetje zijn schwung kwijt? Op 7 februari stond de derby op Wortel op het programma. Edwin Tetro was weer van de partij. Kris Voeten zorgde in cle 12 minuut met een prachtgoal voor de 0-1 . Net voor de rust verdubbelde Dirk Mertens de voorsprong en Meerle kon ontspannen aan de tweede helft beginnen. Ondanks verschrikkelijke sneeuwbuien en een slecht bespeelbaar veld, lïet de ref de tweede helft toch van start gaan. Met Meerle ging het zichtbaar bergaf en Wortel kon via doelpunten in de 72' en de 75 minuut gelijk komen. Eindstand 2-2 en KFC moest tevreden zijn met één puntje. Jongens toch, zon voorsprong laten verloren gaan. Op Valentijndag stond het vanouds belangrijke derby tegen Meer op het programma, maar koning winter besliste dat de voetballers die zondag bij hun lief mochten blijven. Hopelijk werkt zo'n vrije zondag verkwikkend en brengt hij inspiratie voor de volgende matchen. Die zal nodig zijn wil KFC nog meedraaien in de top. Kwestie van dc spanning er in te houden.

Wedstrijden voor maart (telkens om 15.00 uur): 07-03-1999: Vrij Arendonk- KFC Meerle 14-03-1999: KFC Meerle - Wildert 2 1-03-1999: Horendonk - KFC Meerle 28-03-1999: KFC Meerle - Dosko

BEGRAFENISSEN

JORIS

Slechte beurt voor K.F.C. Meerle! In de uitwedstrijd op Zandhoven moest Meerle vijf basisspelers missen en dat liet zich al snel gevoel. Na vijf minuten kwam Zandhoven al op voorsprong. Wilfried Pauwels kon uit een hoekschop de hal in doel werken en zo kon Meerle nog met een gelijke stand gaan rusten. Na de pauze kon Meerle zelfs op voorsprong komen, toen het na een handspel een penalty kreeg toegekend. Kris Voeten zette die feilloos om. Schone liedjes duren niet lang en even later

Ii'I it,j

.

Door drie gelijke spelen en een belangrijke overwinning tegen Sprirnont, heeft HVV een tienpuntenkloof geslagen met de clubs die er volgend seizoen niet meer zullen hij zijn in derde klas en ook Berlaar, op een weinig benijdenswaardige dertiende plaats, moet 7 punten inlopen op HVV. Toch geeft dit een enigszins vertekend beeld, immers Berlaar moet nog twee inhaalmatchen afwerken en ook die kunnen 6 punten opleveren, wat meteen een heel andere situatie zou geven. Bij HVV doet men er best aan niet teveel achterom te kijken en met de prestaties van de voorbije weken voor ogen is hiervoor ook weinig reden. Intussen heeft men bij HVV misschien reeds een nieuwe trainer om het volgend seizoen aan te pakken, immers Eddy Lodewijckx vond drie seizoenen bij dezelfde club lang genoeg en daarin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Eddy gaat in Willebroek zijn geluk beproeven en wij wensen hem veel succes. De belangrijke match Bertaar-HVV werd omwille van de winterperikelen uitgesteld en dat was voor ons eigenlijk niet zo zeer nodig, immers een eventuele winst voor roodwit had meteen de boeken gesloten, terwijl er nu toch nog enkele vraagtekens overblijven.

5

Programma

i -t

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

28.02.99: Schoten-HVV 06.03.99: HVV-Verviers 13.03.99: Heusden-HVV 20.03.99: HVV-Aarschot 28.03.99: HVV-Tongeren

15 uur 20 uur 20 uur 20 uur 15 uur

Nat. Res. 26.02.99: l-IVV-Schoten 06.03.99: Verviers-HVV 12.03.99: HVV-Heusden 20.03.99: Aarschot-HVV 26.03.99: Tongeren-HVV

20 uur 20 uur 20 uur 15 uur 20 uur 45


SPORT

Minderhout VV wijkt niet!

Programma Zondag 28 februari: 15.00 uur: Minderhout VV-Heibloem Zitt.

Programma Zondag 7 maart:

MVV-Oimen: 5-2

15.00 uur: Berg en Dal-Minderhout VV

Tegen Olmen kregen we een wedstrijd te zien met twee gezichten. Voor de rust was het huilen met de pet op. Na de rust een stormloop op het bezoekende doel zoals we er in jaren geen meer gezien hebben. In de eerste helft werd MVV verrast door het agressieve, op het randje van het toelaatbare spel van Olmen. Ook de scheidsrechter was niet opgewassen tegen dit intimidatievoetbal. Na een twintigtal minuten viel het eerste doelpunt. Toen de meeste supporters reeds richting kantine wandelden en blij waren dat de schade beperkt zou blijven tot! doelpunt, sloeg Olmen net voor de rust een tweede maal toe. Ruststand 0-2. Dit hadden we in lange tijd niet meer meegemaakt en we vreesden voor het ergste. In de tweede helft kregen we een totaal andere wedstrijd. Direct na de rust kopte Kurt Van den Langenhergh opnieuw hoop in de Minderhoutse rangen. MVV leek bevrijd en alsof 01 men nooit bestaan had, wervelde Minderhout over de tegenstander heen. Kurt Vermeiren zorgde voor de 2-2. Gesteund door de twaalfde man, kwamen we via Danny Meyvis op voorsprong. Zonder omkijken ging MVV verder. Nadat Guy Martens vanop de stip de 4-2 had laten optekenen, deed Stanny Stoffels de slagroom op de taart door een 5de doelpunt tegen de netten te koppen. Van 0-2 naar 5-2. Niet verwonderlijk dat er na de wedstrijd enkel vrolijke Minderhoutse gezichten te bespeuren waren. De Olmense aanhang droop aangeslagen af. Proficiat jongens.

Zondag 14 maart:

Oosterlo-MVV: 2-2 Op 7 februari stond de verplaatsing naar het verre Oosterlo op het programma. MVV nam een goede start want reeds in de 2de minuut kon Ives Vervoort scoren na een assist van Kurt Van den Langenbergh. Wie dacht dat het van nu af een walk-over zou worden, kwam bedrogen uit. Minderhout begon ongeconcenireerd en te slap te spelen zodat Oosterlo in de match kon komen. Gelukkig wisten ze de weg naar het doel niet direct te vinden. Toen echter de sneeuw in volle vlagen kwam overwaaien en het zicht tot nul herleid werd, trapte Oosterlo een hoekschop die via Danny Meyvis in ons doel belandde. Na de rust trachtte MVV het spel terug op te eisen. De halve kansen die werden gecreerd, konden niet benut worden en op een zeldzame counter was het Oosterlo dat in de 75ste minuut op voorsprong kwam. Na het inbrengen van Koen, Stanny en Kay werd de druk op het Oosterlose doel groter. Spijtig genoeg speelde het slechte weer ons parten. Op de 80ste minuut keurde de scheidsrechter een doelpunt af na een vermeende fout op de Oosterlose doelwachter, al was er op dat moment geen MVV-speler in de buurt te bespeuren. In de 85ste minuut vond Kurt Vermeiren dan toch een gaatje en milderde tot 2-2. MVV creĂŤerde nog wel enkele kansjes maar meer dan een gelijkspel zat er niet in. We moeten nu White-Star naast ons de leiding dulden. Al bij al speelde MVV tegen Oosterlo een slechte match, met te weinig inzet, te slap en te ongeconcentreerd. In de volgende wedstrijd tegen Weelde zal er uit een heel ander vaatje moeten getapt worden om de puntjes thuis te kunnen houden.

maar de wedstrijd zal op een nader te bepalen datum moeten herspeeld worden.

15.00 uur: Minderhout VV-VC Tielen

Zondag 21 maart: 15.00 uur: Alberta-Minderhout VV

Zondag 28 maart: 15.00 uur: Minderhout VV-VV Schoor

Wie stuit KFC Meer?

Zondag 28 februari 15.00 uur: Westmalle-FC Meer

Zondag 7 maart 15.00 uur: FC Meer-St.-Jozef

Zondag 14 maart 1500 uur: Exc. Essen-FC Meer

Zondag 21 maart 15.00 uur: FC Meer-Zandhoven

Zondag 28 maart 15.00 uur: Vosselaar VV-FC Meer

Marcklopers verrijzen uit winterslaap De loopschoentjes zijn door de liefhebbende wederhelften netjes opgepoetst, de van wintertafelen vermoeide benen ingesmeerd. Stoomwolken zo groot als van Stephensons eerste trein komen uit neus en oren. De paarden worden nog even aan de teugel bedwongen vooraleer hen de vrijheid van een wilde vlucht wordt gegund. De Marcklopers staan aan de start van een nieuw seizoen.

Patrick Methorst. En Meer zet zijn opmars onweerstaanhaar verder, zodat men momenteel slechts enkele punten van de leidersplaats verwijderd is. Hopelijk komen winterse toestanden niet te veel roet in het eten gooien en de conditie verstoren. Want dit zou wel bijzonder jammer zijn voor de Meerse club. Een knappe thuiswedstrijd tegen WILDERT! Eerst op achterstand komen en dan toeslaan. Een scenario dat dit seizoen al meermaals werd voorgeschoteld door de Meerse Boys. Een hogere versnelling werd ingeschakeld en het duurde niet lang of Wagemans scoorde de gelijkmaker. Kort nadien volgde Neefs het goede voorbeeld en kon men voldaan de rust gaan opzoeken. Mindere kwaliteit tijdens de tweede helft, maar Frank Schrauwen zorgde toch voor de 3-1 eindcijfers. Bij hekkensluiter HORENDONK kwam Meer nooit in de problemen. Nog maar pas opgewarmd of Fr. Schrauwen had het juiste gaatje reeds gevonden. Wagernans vergrootte nadien de voorsprong en Harry Peeters scoorde een prachtig derde doelpunt. Eindstand 0-3! FLANDRIA RAVELS kwam naar Meer afgezakt tesamen met een karrenvracht sneeuwbuien. De thuisploeg had er smaak in en aan de rust stond een riante 2-0 voorsprong op het bord. De sneeuw bleef echter de aandacht opeisen, de scheidsrechter zag er niet langer de lol van in en... einde van de stoeipartij. Spijtig voor Meer,

Na de relatieve rust van de wintermaanden waarin onvermijdelijke kwetsuurtjes wat helingstijd kregen, zal de blauwe garde zich weer volop in het straatbeeld begeven. Het ledenbestand toont ondertussen 37 sportievelingen uit de Marckaangelanden. De doopvont stond in Minderhout, maar ondertussen lieten ook Hoogstraten. Wortel, Meerle en Merksplas hun zonen en dochters tot de gilde van afstandslopers toetreden: mensen van alle leeftijden die van de duurloop hun hobby, zeg maar stilaan passie, maken. Prestaties zijn hier zeker niet de enige drijfveer. Ze kunnen het zout in de soep zijn, maar niet meer dan dat. Het genieten van het afzien kunnen opbouwen, de kick van je limieten af te tasten, het ontspannnende gezondheidsloopje, de genoegdoening je eigen fysieke en mentale weerbaarheid te voelen groeien, het zijn maar enkele mogelijkheden die mensen tot lopen aanzetten. De Marcklopers kennen geen sterren en kometen. Iedereen heeft respect voor de prestatie van de ander. Ieder loopt naar eigen behoeften en mogelijkheden. De ene schrijft wekelijks 150 km in zijn boekje, de ander houdt het bij 15. De ene loopt de marathon beneden de drie uur, de ander overschrijdt de kaap van 4 uren. So what? Het maakt allemaal niet uit. De inspanning op zich is de enige waardemeter. Dertien Marcklopers vinden we ook dit jaar weer terug op de deelnemerslijst van de Cahallenge Delhalle, een reeks zware Ardense natuurlopen, waarbij op 7 maart in Bouwval de kop eraf gaat met een 14-km loop. Veertien dagen later wacht de eerste halve marathon in Spa. Het is al langer dan vandaag geweten dat de Marcklopers een boontje hebben voor de marathon. Naast een vijftiental 'anciens' die al eer-


SPORT der proefden van deze unieke ervaring, staan er weer enkele nieuwelingen te trappelen om de Noordkempensc marathonrij aan te vullen. Peter Anihonissen uit Minderhout (36), Lief van Bergen uit Hoogstraten (39) en Jos Staes uit Merksplas (51) voelen hun tijd gekomen om een eersteling van 42km op hun palmares te schrijven. Wars van de tijd is het volniaken van dit soort wedstrijd een prestatie op zich. We wensen hen alvast alle succes toe! Zekerheden zijn alvast de marathons van Antwerpen, Ocvcl, Huy, Brugge, Echternach en Etten Leur. Een 'specialleke' dit jaar op de Marckloperskalender is de trans-Ardennaisc eind juli. De deelnemers zoeken Lich gedurende vier opeenvolgende dagen een weg doorheen het Ardense landschap waarbij quasi dagelijks een kleine marathon wordt afgewerkt. Zeker een uitdaging. En ook de inschrijvingslijst van de Bornenise dodentocht wordt alvast gesierd met één donkerblauw Marcklopersshirtjc. Wie het voelt kriebelen bij het lezen van deze regels, kan gerust zijn licht opsteken bij Jan Vermeiren, Beemden 31 in Minderhout (032144598).

Hoogspanning aan de top! De prerniniementopper tussen de nummers twee en drie FC Meer en Hoogstraten VV kende een ongemeen spannend verloop met nipte verliescijfers voor de Meerse boys. De eerste helft, in het voordeel van HVV, kende een scoorloze uitslag, maar na de rust rondde HVV'er Thomas Jacobs een knappe aanval af. Deze stand bleef ongewijzigd. Meer drong nog fel aan maar een uitstekende doelman Nick Haeseldonckx hield zijn kooi vrij. Een sportieve en knappe wedstrijd!

De Hoogst raatse preminiemen met de glimlach van de winnaar.

-..

Peter

-

Aiartl..lr.'j'er

-

Aiiîlii

l?eleilt

zich intensief voor op zijn eerste marathon. Hou dit aankomend talent (36) in de gaten.

De topper wel verloren, maar geen ontgoocheling bij de Meerse preminienien.

Schrijn- en timmerwerken

314.41.26 314.55.04 314.49.11

KOMMERLING

Karel JANSEN

De Hoogstraatse Maand Hoogeind 49 - 2321 • Hoogstraten-Meer• Tel. 031315 75 66

47


SPORT

'T SPAGAATJE HOUDT OPEN - DEUR Drie maanden geleden werd de Hoogstraatse turnvereniging 't Spagaatje door de sportraad en het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet bij haar uitverkiezing tot sportclub van het jaar. Een terechte keuze, gezien de dynamische werking van deze vereniging, haar talrijke leden , haar diversiteit in aanbod en de groeiende resultaten van de keurgroep. Hoewel de wedstrijden steeds een open karakter hebben en alle liefhebbers steeds van harte welkom zijn, blijven de trainingen en oefenstonden van de verschillende groepen meestal aan het oog onttrokken. Om hieraan te verhelpen richt 't Spagaatje deze maand haar jaarlijkse demonstratienammiddag in. Ouders, vrienden, sympathisanten en alle geïnteresseerden wil zij hierbij van harte uitnodigen. De Hoogstraatse sportclub 1998 nodigt uit. Het is reeds de tweede maal dat 't Spagaatje tot Hoogstraatse sportclub van het jaar wordt uitgeroepen. De eerste maal gebeurde dit in 1994. In die periode waren er reeds 400 leden die wekelijks één of meerdere uren hun sport beoefenden. Dit bracht deze turnvereniging tot de grootste sportclub van de fusiegemeente. Waar in oorsprong vooral gewerkt werd niet kleuters en lagere schoolkinderen kende de opkomst van disciplines zoals Callanetics en gymfit ook bij oudere jeugd en volwassenen een toenemende interesse. Tien jaar na haar ontstaan had 't Spagaatje haar ledenaantal verviervoudigd. Maar ook de kwaliteit was er in die jaren fel op vooruitgegaan zodanig dat er in dc wedstrijden van het Kempens Verbond, waaraan de keurgroep deelnam, regelmatig al eens met medailles kon teruggekeerd worden. Niet te verwonderen natuurlijk als men de inspanningen van zowel kinderen als trainers bekeek. Betere selecties, meer irainingsuren per week (minimum 11), en een haast professionele training, konden niet anders dan vruchten afwerpen. Al deze aspecten in acht genomen en de vlekkeloze Organisatie van de Gouwkampioenschappen '94 artistiek werk, hadden ertoe bijgedragen dat 't Spagaatje deze felbegeerde onderscheiding in de wacht kon slepen. Enkele maanden geleden, vier jaar na de eerste onderscheiding, lukte het opnieuw: sportclub van het jaar 1998. De sportraad beloonde 't Spagaatje daarmee niet alleen om haar volgehouden en gedegen werking over alle disciplines en leeftijden heen, maar ook en vooral de prima resultaten die de keurgroep het laatste jaar op tal van kampioenschappen behaalde. Dirk en May Schroé - Van Aert , het hart en de ziel van deze turnvereniging, mogen terecht fier zijn op deze prestaties. Het lijkt ons inderdaad geen sinecure om buiten de algemene Organisatie van een zulkdanig uitgegroeide sportvereniging, nog bijna dagelijks een massa energie te stoppen in de training, de begeleiding en motivatie van de 27 leden van de keurgroep. De meisjes krijgen per week 11 uren training onder leiding van May Van Aert, hierin bijgestaan door Petra Everaert.. Zij oefenen vooral op de mat, de brug met ongelijke leggers, de balk en het paard. De jongens daarentegen staan onder de leiding van Joost Van Peer en trainen op de mat, het rekstok, de ringen en het paard. Tijdens de vakantieperiodes zijn er meestal doorgedreven trainingssessies en regelmatig wordt er in de week-ends aan wedstrijden deelgenomen. Hierin worden de resultaten de laatste jaren steeds beter en beter wat regelmatig resulteert in gouden en zilveren medailles in het Kempisch kampioenschap of in de gouwkampioenschappen. Opvallend in de turnsport is wel het overwicht van de meisjes en dit zowel in de keurgroep als in de andere recreatieve groepen.

Dit receatief turnen of dansen vinden we vooral in het kleuterturnen, artistieke gymnastiek (één of twee uren per week), jazzdans voor kinderen, jeugd en volwassenen, klassiek ballet, gymfit enCallanetics. lntotaaltelt'tSpagaatjeeen38o leden. Gezien het toenemend aanbod van andere recreatiesporten en de inrichting van jeugdturnen in de omliggende dorpen mag dit nog

steeds een succes genoemd worden. Vroeger recruteerde 't Spagaatje ook jarenlang uit Wortel en zelfs Meerle, maar door de bouw van een eigen sporthal in Wortel en de oprichting van 't Zoldertje in Meerle is er in de loop der jaren een ganse basis weggevallen. Naar jaarlijkse gewoonte, en dit nu reeds voor de vijftiende keer, wil 't Spagaatje ook dit jaar haar deuren openstellen voor het ruimer publiek. Ouders, vrienden, liefhebbers van de turnsport worden hartelijk uitgenodigd. Alle groepen willen in een vlotte demonstratie een af spiegeling geven van hun beste kuiinen. Zo krijgt het publiek een kijk op wat 't Spagaatje aan turnmogelijkhedcn te bieden heeft, en wil de keurgroep van haar kant met fierheid bewijzen dat de prestaties van de laatste maanden en jaren terecht verdiend zijn. Zij verwacht in ieder geval weer een bomvolle zaal, want niet deze demonstratienammiddag wil 't Spagaatje ook haar clubkas wat spijzigen. Huurgelden voor zalen en lesgeversvergoedingen dreigen ook elk jaar de spuigaten uit te lopen en nu en dan moet er ook nog nieuw materiaal aangekocht worden. En dat kost geld, veel geld. Vandaar dat er ook eikjaar op de zaterdag voor H.Bloed een

Huwelij ksreportages Portret & Studiowerk

1 UUR SERVICE met topkwaliteit Proflabo video-gestuurd

Reclame & Industriële fotografie. Inhij stingen. UW BESTE KEUZE

Vi

l-

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 03131 4.1 3.13

cxrc,c

i

mE

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37


SPORT

Je I)(1)! jeI1

cli

je

uiIi

Nadine en Rurh met Jong turntalent.

lid!.

huis -aan huis bloemenverkoop wordt gehouden Nog even tijd maar hou alvast een vaas binnen bereik. Tijdens dc paasvakantie richt het Spagaatje in samenwerking met de Hoogstraatse Sportraad een aantal lessen in om liefhebbers te laten kennismaken met de turnsport. Voor meer informatie verwijzen we hiervoor naar de folder van dc Hoogstraatse Sportraad

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op ĂŠĂŠn zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand.

Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Demonstratie van turnkring 't Spagaatje op zondag 14maart om 14.00 u. in de Raboenizaal van het Spijker. Kaartenverkoop aan huis in de weken vooraf.

tA

GI

Met STIHL: niet meer te stoppen STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

JSTOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

'N

Che 3

t4 31

lel

49


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS RESTAURANT ISRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEM INARIES)

HOOGSTRATEN Zondag 28 februari : LENTECONCERT. Kapel Klein Seminarie, 11 uur, org. Jeugdmuziekatelier. Handelsbeurs Hoogstraten Openingsuren Vrijdag 5 maart : 17 uur - 21 uur. Zaterdag 6 maart: 10 uur - 21 uur. Zondag 7 maart : 10uur-21 uur. Maandag 8 maart: 13 uur - 21 uur. Dinsdag 9 maart: 13 uur - 21 uur. Woensdag 10 maart : 13 uur - 21 uur. Programma : zie elders in dit blad.

Vrijdag 19 maart: KAARTPRIJSKAMP jokken en rikken om 19.30 uur in de refter van het rusthuis (inschrijven om 19 uur).

Woensdag 10 maart : VLAAMSE VERHALEN UIT DE TWINTIGSTE EEUW. Verhalen van Timmermans en Claes, door Karel Vingerhoets, Rabboenizaal Spijker, 20 uur, org. Kunstkring Spijker, reservaties 314.55.36. kaarten 300 BEF, aan de kassa 350 BEF. Donderdag 11 maart: Schrijven voor AMNESTY INTERNATIONAL, vanaf 20 uur in De Gelmel. Zaterdag 13maart: BEZOEK AAN DE lOKCOMPOSTINSTALLATIE te Beerse, vertrek zaal Pax 9 uur, org. KWB. WERELD WINKELETENTJE, zaal Pax, 17.30 uur - 20 uur, org. Oxfam Wereidwinkel Hoogstraten, reserveren verplicht.

Zondag 28 maart: GEZELLIG TAFELEN, zaal Pax. 11.30 uur, org. Kon. Fanfare St. Catharina. RONDRIT HOOGSTRATEN. 8 - 10 uur. org . KAWS Hoogstraatse Wielertoeristen, vertrek café Dc Gelmel.

MINDERHOUT Zaterdag 6 maart: tiende LENTECONCERT door KF Dc Marckezonen in de Parochiezaal om 19.30 uur, inkom gratis. Meer info: Leo Vermeiren, tel. (03)3 14 88 66.

De Eiken

Zaterdag 27 en zondag 28 februari: VAN VERDI TOT POP', concert van fanfare St. Cecilia om 15 uur in de parochiezaal. Donderdag 4 maart: gewestelijke KAARTPRIJSKAMP om 14 uur in de parochiezaal. Org . KBG.

Het café voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Maandag 8 maart: BLOEDINZAMELING in de parochiezaal. Org . Rode Kruis. Zondag 14 maart: SMOUTEBOLLEN- EN WAFELENBAK van 11.30 tot 19 uur in de parochiezaal. Org . KBG. Woensdag 17maart: GEWESTELIJK DANSFESTI VAL om 14 uur in de parochiezaal. Org . KBG.

TRT

Zaterdag 6 maart en zondag 7 maart: 'HET WITTE BROODSLIJK' Blijspel door KLJ, om 20.00 uur in de parochiezaal.

HOOGSTRATEN

hrncIijezIuiz

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAFÉ DISCOBAR

De(ee

'TF RTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53

vzw Mussenakker Meer

Zondag 14 maart: BOEKENFEEST door de Oudervereniging Minderhout in de Parochiezaal van 10 tot 17.00 uur. Meerinfo: Roeien, tel. (03)314 77 86.

MEERLE

48

Café - feestzaal

Zaterdag 20 en zondag 21 maart: LENTE OPENDEUR, Hoogstraten Winkelcentrum.

Zondag 7maart: BOWLING EN met de KWB, vertrek zaal Pax om 13.15 uur.

- -/ vvv'

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 n. 61

0E

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

[

Di

20 en 21 maart: VLOOIENMARKT van Brassband Ste.-Rosalia in zaal voor Kunst en Volk.Zaterdagbczichtigingvan 14totl7uuren zondag van 9 tot 12 uur. De verkoop start zondags om 13 uur stipt. 20 maart 14.00 tot 18.00 uur en 21 maart 10.00 tot 18.00 uur. HOBBYTENTOONSTELLING in de parochiezaal van Meer. Organisatie KBG. 28 maart: "BOERENBUITENTOCHT". Eerste Meerse wandeltocht. Inschrijven in de Paerdenkop van 9.00 tot 14.00 uur. Gezinswandeling van 6 tot 12 kilometer naar keuze. Organisatie KWB. Inlichtingen 03/315.76.58 of 031315.06.02.

tîrijteib 183 Iîoetraten

031314 66 65

krig & kamp 50

50

Geopend vanaf 11.30 n. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf IS u.

Zondag 21 maart: Schrijven voor AMNESTY INTERNATIONAL, vanaf 20 uur in De Gelmel.

Zaterdag 6 maart: SPONSORTOCHT t.v.v. Broederlijk Delen, vanaf 8.30 uur, org. Dekenij en alle Hoogstraatse scholen.

'/o1

Van Aerts.elaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 031314.87.43


KALENDER BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van boer en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Langeeberg 14 - 2323 Hoogstraten-WorteI TeL/Fax 03 / 314 53 28

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00v), vrijdag, zaterdag(19 00v) en zondsg 13 30u)

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tet.:(03)31491 94 - Fax: (03) 314 87 17

MEERSEL-DREEF Zaterdag 27 maart, CONCERT van onze fanfare "Voor Eer en Deugd" om 20u30 in zaal de Zevenster te Meersel-Dreef.

Zondag 28 maart: GEWESTELIJK PONYEN PAARDENTORNOOI op de Waterloenweg vanaf 8.30 uur.

WORTEL Donderdag 4 maart om 20.00u KWB-infoavond over de werking van VZW Ispahan in de Wortelse parochiezaal. Iedereen welkom.

Velt Noorderkempen Zondag 7 maart om 9.30 u (tot ong. middag) Praktijkles "Snoeien", richtlijnen voor snoei van klein- en groot fruit. Toepassing in de praktijk (zelf snoeimes meebrengen). Lesgever: Dirk Govaerts. Iedereen welkom, ook niet-leden. Vooraf inschrijven niet noodzakelijk. Deelnamekosten: 100 fr, niet-leden 150 fr. Dorpsgenieenschap WIDAR, Lipseinde 43, 2330 Merksplas

vVrijdag 12 maart 20.00u Optreden Desperated Company in Wortel Fuif ten voordele van Ispahan. De tent zal worden opgesteld voor 't Slot in Wortel.

Woensdag 31 maart Gespreksavond "Grenzen aan het hotel-Over thuiswonende volwassenen" door BGJG om 20.00u in de reftcr van de Gemeenteschool ingang Kerkpad. Iedereen welkom (Leden 100 fr. niet-leden 150 Ir)

Exotisch eten met de Werekiwinkel Naar .1 aan ij k nc ccn oonic bereidt dc \\ ere cl winkel weer een lekker uitheems niaaltje, dit keer op zaterdag 13 maart in de Pax. De diverse exotische lekkernijen die daar telkens weer op tafel worden getoverd, zijn wijd en zijd bekend. Deze keer haalde de Wereidwinkel haar culinaire inspiratie in Congo; bij het bereiden van de gerechten wordt de Wereidwinkel bovendien bijgestaan door enkele Congolese vrouwen, Marie-Louise uit Hoogstraten en Marie-José uit Turnhout; zij waken a.h.w. over de authenticiteit van het gebodene. De opbrengst van het etentje gaat integraal naar het project van Broederlijk Delen in Hoogstraten. Het geld wordt gebruikt voor de reïntegratie van straatjongeren in Mbuyi Mayi in Congo. De jongeren worden opgevangen in tehuizen en boerderijen. Door het grote succes moeten er elkjaar mensen geweigerd worden, daarom is het wijs om tijdig in te schrijven - v66r 8 maart -. Dit kan opvolgende telefoonnrs.: 0313 14.49.24 (tel en fax) of 03/314.68.80. U kunt kiezen uit 2 tijdstippen: om 17.30 uur of om 20.00 uur. Na het eten kan u rustig verder habbelen en genieten van een drankje in de hodega.

Ongevallen Zondag 17 jan oi 11 t 3 3)) u hot ste in Meersel, de auto bestuurd door Cornetia Hol (44j) uit Nijmegen, met de auto bestuurd door Josephina Rief (54j) Galderseweg 8a te Galder. Cornelia Hol werd licht gewond. De wagens werden zwaar beschadigd. Zaterdag om 19.55 u botste in Rijkevorsel een bromfiets met een personenwagen. Nick Driesen (26j) bestuurder van de bromfiets, Veldstraat 66 werd licht gewond. Anne Wuyts (14j) Rijtseweg 3 Rijkevorsel werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Vrijdag 29jan om 13.50 u botsten twee wagens aan de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel. Dirk Lauryssen (27j) uit Malle werd licht gewond. In de andere wagen werden Marc Windey (28j) Antwerpen evenals zijn echtgenote Peggy Bevers (26j) en hun éénjarig kindje eveneens licht gewond. Zaterdag 30jan om 19.55 u botsten aan de H. Bloedlaan en H. Bloedstraat twee auto's. De eerste werd bestuurd door Agnes de Roover (51j), Pastorijstraat3 Merksplas. De passagierster Jeanne Swaenen, H. Bloedstraat 250, werd licht gewond. De andere auto werd bestuurd door Erik Brink, Houtelweg 15, Rijkevorsel. Donderdag 4 feb om 6.30 u slipte aan de Loenhoutseweg, Industriezone De Kluis-, een personenwagen. De auto kwam frontaal tegen een boom terecht. De bestuurder Johannes B. (35j) uit Baarle Hertog werd ernstig gewond.

Kijken naar kunst 10 Lessen over muziek, schilderen, theater en hobby's. Op de tonen van muziek • muziek beleven • je favoriete muziek ontdekken

Kunst zien en beleven • kennismaken met verschillende kunstvormen • op bezoek in een schildersatelier en een pottenbakkerij

Cultureel Centrum 'de Warande' • een kijkje achter de schermen • kiezen uit een ruim aanbod • een abonnement samenstellen, een plaats reserveren • naar een voorstelling voor 50 frank

Naar het theater * het cimbalonfestival: muzikanten uit verschillende wereiddelen brengen een boeiende muziekvoorstel ling

Over hobby's en voorkeuren * welk aanbod vind ik in mijn buurt? * waar vind ik goede informatie?

Data 10 woensdagavonden van 10 maart tot 26 mei van 19-21.30 uur.

Inschrijven Tel. 0 14/42.27.87 Centrum Basiseducatie Stationsstraat 82 2300 Turnhout voor 5 maart e.k.

DANKBETUIGING Ik, Johan Bilcke, wens mijn dank te betuigen aan de Brandweer van Hoogstraten voor hun snel en accuraat optreden tijdens het ongeval dat mij overkwam op donderdag 4 februari aan de Loenhoutse weg.

ZTI?.-:jT

Vrijdag 5 feb om 19.20 u werd aan de Lindendreef te Hoogstraten de fietser Kirsten Verschueren (12j) Lindendreef 14, door een auto aangereden en licht gewond. Donderdag 11feb om 23.15 u botste aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat , de lichte vrachtwagen bestuurd door Adriaan Rombouts, Hees 17, Rijkevorsel, met de personenwagen bestuurd door Hervé Herole uit Frankrijk. Beide voertuigen hadden zware schade.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN - S13'

CONTAINERDIENST

__ HUISARTSEN

VAN SPAANDONK Hoogeind

Ongevallen Brandweer 314.42.43

Desmedlstraat 36- 2322 Minderhout Tel.: 03 / 314 54 50

2321 MEER

54

Tel. Fax

Zondag 28 februari: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 3 15.82.21.

03/315.74.46 031315.88.35

Zaterdag 6 en zondag 7 maart: DR. LUC

squash snooker

VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

Zaterdag 13 maart: DR. F. HOLVOET & H.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 17

Zondag 14maart: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48.

i3vt 33ooghont

Zaterdag 20 en zondag 21 maart: DR. MARC

1000I1 TJPflR1

VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, tel. 314.48.00.

70

SLAGERIJ

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 27 en zondag 28 maart: DR. JOHAN WILLLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55.

122

Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

Zaterdagvoormiddag 27maart: APOTHEEK Vrijheid 62 2320 Floogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

ROMBOUTS. Worteldorp titel. 314.38.68.

APOTHEKERS

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten 155

APO'I'HEKERS

Tot 5 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75.

Van 1 tot 12 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

I'eperstraat 2 ttooqst taLen TeL 031314 13 08

Van 12 tot 19 maart: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardpwp.rk, ij7er, hrnns r44 u45

Ii i V o#Jt

ook Inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

Zaterdagvoormiddag 13maart: APOTHEEK

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUiS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (3 14.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

52

VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

Van 19 tot 26 maart: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66.

mode... Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas

Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

11 6c

Zaterdagvoormiddag 20maart: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74.

Van 26 maart tot 2 april: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25.

Op de laatste dag van maart valt de nieuwe HOOGSTRAATSE MAAND in de brievenbus. Medewerkers, uw kopij verwachten wij op woensdag de 17de. Enkel nieuws uit dorp en over sport mag nog op zondag 21 maart.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.