december 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 164 DECEMBER 1998 PRIJS: 70 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.BA., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

oelans

restige traten


Een wielerciub uit 1895

Het Sportcomité dat elk jaar op kermismaandag een criterium voor liefhebbers inricht kende eind vorige eeuw al een voorloper. Een gegraveerde koperen plaat, die op de deur van het café van Jos Horsten bij de kerk in Wortel hing én enkele oude uitslagen brachten ons op het spoor. Oude jaargangen van 'De Gazet van Hoogstraten' brachten meer duidelijkheid over het verhaal van de oudste wielerclub van Hoogstraten. Ere wie ere toekomt. De eerste wielerwedstrijd waarvan men melding maakt ging door in Hoogstraten, ter gelegenheid van de kermis in 1894. Maar van een veloclub was er op dat moment nog geen sprake. De eerste wielerclub zou wat Hoogstraten betreft opgericht worden op 17 mei 1896. Maar de eerste zorg van deze club was niet het inrichten van wielerwedstrijden. Ze ijverde voor goede velowegen, organiseerde uitstappen niet de fiets en zette zich in om de belasting op rijwielen zo laag mogelijk te houden. Een lang leven was de club echter niet gegund, want in 1903 is er sprake van de heroprichting en pas zes jaar later, in 1909, wordt er opnieuw een wedstrijd georganiseerd.

Langzaam rijden Op dat moment worden er in Wortel al veertien jaar lang wielerwedstrijden ingericht. De wielerclub werd al in 1895 opgericht in het café van Jos Horsten, bij de kerk in Wortel. Het café dat later door Ivo De Clerck overgenomen werd

VOIITELSCIIE k•Iflh1S. Velokoersen zullen iilaats hebben op naandan 15Juli aanstaande. Bijeen te komen uij Jozellorsten, om 1 uur namiddag. Snelril van 1 kilometer: 1° prijs 5 fr. 2° prijs 4 Ir. 31 prijs 3 Ir. 41 prijs 2 tr. 51 prijs 1. Ir. Ringsteking : 1° prijs 5 Ir. 21 prijs 3 Ir. 31 prijs 2 Ir. 41 prijs 1 Ir. Stunt: ie prijs 5 Ir. 21 prijs 3 fr0 prijs 2fr. 4° prijs 1 fr. Eierkoers 1' prijs 5 Ir. 2° prijs 3 Ir. 3° prijs 2 Ir. 4° prijs 1 Ir. Geen velos die minder dan 17 kilos wegen mogen in de .snelkoers gebruikt worden. De inleg is bepaald op 1 fr. op alle koersen De Secretaris, . De Voorzitter, J HORSTEN . H. VAN LOOCK Gazet van Hoogstraten 6juli 1895

en de naam 'In de Verzekering tegen de dorst' meekreeg. Op maandag 15juli1 895 verschenen de deelnemers aan de start in één van de vier volgende disciplines: 1 km snel rijden, een wedstrijd ringsteken, de eierkoers en 1 km langzaam rijden. In de laatste twee disciplines was een zekere Bertels, die speciaal van Antwerpen kwam de beste. Maar Henri Van Loock, de voorzitter van de plaatselijke club, redde de Wortelse eer door eerst te eindigen in de 'snelrit' voor Karel Druyts en Karel Croes van Hoogstraten, August Pecters van Turnhout en Arthur Van Hoeck, ook van Hoogstraten. Om met gelijke kansen aan de start te komen werden velo's die minder dan 17 kilos wogen niet toegelaten in de snelkoers. Meer dan twintig jaar lang bleef de beproefde formule behouden, soms afgewisseld door een koers met hindernissen. Later werden er twee wedstrijden georganiseerd, die deel uitmaakten van een groot kermisprogramma. Begin de jaren '40, net voor de oorlog uitbrak, zag dit Uitslag der velokoersen metWortel kermis. Snelril Ir. 5 1° prijs Van Loock, H., Wortel 20 » Druy.ts, K., Hoogstraten » 4 3° 4°

» » 3 Croes, K., Peeters, Aug., Turnliout . 2 Van Boeck,Arth.Hoogstraten. 1 Surprisc: Ilertels, Antwerpen. »

Ringstehing

1° prijs Peereer, Ferd. Ryckevorsel Ir. 5 Wortel • Peereer, Fr. • 3 20 Turnhout 2 » Smets, JE. 3° ' Secvaes, Louis ,, t 4° )Rienioers:

1° prijs Bertels Smets, 11, 2° Servaos, L. 3 » 40 • Maes, L.

Antwerpen Turnliout

1° prijs Bertels Maes, L., 3°» Horsten, Jos. 4° .. Ilorsten, Jan

Antwerpen Ir. 5 Wortel • 3 » 2 Merxplas » 1.

Wortel

Langzaam rijden:

20

Ir. 5 » 3 » 2 » 1

Gazet van Hoogstraten 20juli 1895

programma er als volgt uit. Op zaterdag werd de kermis ingezet door de fanfare, 's zondags werden de 'De Vereenigde Wortelaren', oud inwoners die in Antwerpen woonden plechtig ontvangen. Op kermismaandag was er een voetbalwedstrijd tussen werknemers van aannemer Mil Horsten en Wortel FC en op dinsdag was er het 'Wielerkampioenschap' voorjongens van Wor tel. Een wedstrijd over drie ronden van 7,5 km langs de Molendreef en de Kolonie tot de Papenvoort en zo door het dorp. 's Zondags met de nakermis was er de 'Groote Kermisprijs voor alle renners', een wedstrijd over 60 km langs dezelfde omloop met een prijzenpot van 400 frank. Deze wedstrijd had beslist een grote uitstraling in een ruime regio. In 1936 waren er niet minder dan 93 deelnemers uit alle hoeken van het land en nog meer uit Nederland. Onder de deelnemers waren er acht van groot Hoogstraten: J. Van Opstal van Wortel, E. Haest en J. Van Gestel van Meir en J. Kaers, J. Willemsen, H Van Ginneken, A. DeLooseenG. VanAlphen van Hoogstratcn.

Meester Noeyens De wedstrijden behielden hun kleur tot er, tijdens de tweede wereldoorlog, een einde aan kwam. Na de oorlog zou de club nooit meerecht van de grond komen en vanaf het begin van de jaren '50 werden er geen koersen meer ingericht. Een tiental jaar later nam meester Juul Noeyens de draad weer op. Hij voelde als geen ander aan dat de dorpskermis steeds minder voorstelde en bracht op 14juni1962 acht mensen samen die het initiatief zouden nemen voor het 'Sportcomitee'. Van het eerste 17 koppige bestuur, dat op kermismaandag 1962 de eerste koers organiseerde, zijn Jef Meyvis, Raf Horsten en Marcel Van Ammel nog steeds actief.

GES CHENKEN BEURS zaterdag 12 en zondag 13 december in de PAX

Org. Wereidwinkel


geraken we nooit meer kwijt" Aan de vooravond van Kerstmis, op 23 december, wordt Hoogstraten even het centrum van de internationale wielerwereld. Aan de Mosten wordt die dag de zevende Herdenkingsprijs Wim Lambrechts gereden. Een wedstrijd die voor het eerst deel uitmaakt van de Superprestige, samen met de wereldbeker het belangrijkste regelmatigheidscriterium voor veldrijders. Wielerliefhebbers pur sang Marc Van Gestel en Jef Moelans, die in het dagelijks leven alletwee deel uitmaken van de Hoogstraatse rijkswachtbrigade, zijn de drijvende krachten achter het evenement. eigen cross. En zo zijn we dan overgestapt naar een A-cross. Marc Van Gistl: Het is mcn allcmaal cre snel gegaan.

Tijdrit DHM: Als een organisatie zo snel groeit, heb je dan nooit even de neiging om op de rem te gaan staan. Marc Van Gestel: Je hebt geen tijd om daar bij stil te staan. Je bent daar mce bezig, je organiseert die cross. Er zijn dan twee mogelijkheden: je doet er mee door ofje stopt ermee Tijd om over de dingen na te denken is er niet. Elk jaar dat we een A-cross gegeven hebben, hebben we er iets speciaals van gemaakt Hei provinciaal kampioenschap, het Belgisch kampioenschap, een wedstrijd voor mountainbikers. We hebben ooit zelfs een tijdrit in het veld gegeven. Jef Moelans: Dat was iets unieks, het was nooit ergens anders vertoond.

JefMoelans: Wij zijnde wielerwercid binnengerold langs Wim Lamhrechts. Aanvankelijk supporterden wij voor twee renners: Wim en ook Louis Leemans uit Minderhout. Ook Louis had veel talent, maar is gestopt met fietsen. Wim is doorgegaan, en heeft dan carrière gemaakt. De supporters verzamelden aan De Statie, vooral in De Wachtzaal. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen.

Marc Van Geste!: Toen had vrijwel elke renner nog een supportersclub, met een eigen lokaal. Het ging meestal om mensen die toch naar de wedstrijden gingen, en zich samen organiseerden. Op ons hoogtepunt had onze supportersclub een paar honderd leden. Op een bepaald moment hebben we zelfs met meer dan tweehonderd man geteerd. Vier keer per jaar legden we een bus in naar belangrijke, verderop gelegen wedstrijden: dc Belgische kampioenschappen, de wereldkampioenschappen en de veldritten in Gieten en Harnes. Gevolg was ook dat de meeste organisatoren Wim graag zagen starten, want hij bracht veel supporters mee. We droegen ook allemaal een truitje van Wim, en waren dus ook duidelijk herkenbaar.

DHM: Wat hield dat verder nog in, zo'n supportersciub? Jef Moelans: Het was in de eerste plaats de bedoeling de renners financieel te ondersteunen. We organiseerden wat activiteiten, die dan geld in het laatje brachten. Een teerfeest, een cross,... Of we gingen bijvoorbeeld tappen bij een concert van Cardo Saxi. En af en toe konden wij die renners dan wat geven.

DHM: Over welke periode spreken we nu? Marc Van Geste!: Wim werd geboren in '67. dus dat moet omstreeks '82-'83 geweest zijn. Toen was het zo dat haast elke renner een eigen cross had in zijn eigen dorp. In Merksplas was er een wedstrijd, aan de Boskant in Minderhout ook. En zo zijn wij begonnen. Eerst op kleine schaal, met B-, C- en D-crossen. Tot Wim dan op een bepaald moment is doorgebroken.

DHM: Jullie zijn echt meegegroeid met de carrière van Wim Lambrechts... Jef Moelans: Ja, dat mag je zo wel stellen. Toen Wim prof werd, mocht hij op een bepaald moment niet meer aan de start komen van zijn

DHM: Hoeveel A-crossen hebben jullie nog georganiseerd mét Wim Lambrechts aan de start? Marc Van Gestel: Wim is gestorven in '92, hij heeft - geloof ik - nog twee keer bij ons aan de start gestaan.

DHM: Wat waren zijn voornaamste kwaliteiten? Marc Van Geste!: Wim behoorde al gauw tot de beste veldrijders van België. Hij kon alles aan, behalve door het slijk rijden. Enje mag niet vergeten dat de tegenstand in die tijd erg groot was. Wim reed in de tijd van Lihoton en Stamsnijder. Toen hij prof werd moest hij het tegen die mannen opnemen. Later kwam dan Danny De Bie. Twintig jaar was Wim, en in Overijse werd hij al tweede. Na Liboton, maar voor Stamsnijdcr.

Harnes DHM: Als je terugkijkt, wat waren dan zijn beste resultaten? Jef Moelans: in dc eerste plaats natuurlijk zijn overwinning in de Superprestige-cross in Harnes in '91 en de nationale titel bij dejuniores in '86. Maar zijn mooiste prestatie was wellicht zijn vijfde plaats in het wereldkampioenschap.


MANNEN IN DE MAAND Marc Van Geste!: Ook al omdat hij vooraf heel ziek was geweest. Dat jaar was hij in het Belgisch kampioenschap in Diksmuide slechts vijfde of zesde. Na de veldrit in Asper heeft hij toen een zestal weken niet gepresteerd en enkel naar het WK toegeleefd. Hij behaalde een schitterend resultaat. De overwinning in Harnes behaalde hij trouwens nog binnen dezelfde week. Hij bevestigde de hoop die in hem werd gesteld.

DHM: Maar toen het allemaal moest gaan beginnen, was het plots gedaan... Jef Moelans: Ja, zo was het eigenlijk. Marc Van Gestel: Dc dood van Wim was een verschrikkelijke schok. Op zo'n moment stort alles in mekaar, de wielrennerij interesseert je van het ene moment op het andere niks meer. Jef Moelans: Op dat moment lag alles voor onze cross al vast. Wim is op 16 augustus gestorven, de eerste cross die daarna verreden werd was de onze. 1-let werd de eerste Herdenkingsprijs Wim Lambrechts.

Marc Van Geste!:

Maandenlang heb ik toen geen wedstrijd meer gezien. Het interesseerde me allemaal niet meer. Tot vlak voor het wereldkampioenschap, toen belde iemand van iets verderop die altijd met ons meereed. Ga toch nog eens mee, zei hij. Door thuis te blijven, komt Wim niet terug. En zo zijn wij dan opnieuw naar de cro,ssen beginnen te gaan. Het veldritwereldje is een heel klein werekije, in niks te vergelijken met liet it'ereld/e van de wegkoersen. Iedereen kent iedereen. Ter'i'ijl de cross bezig is moedigen alle supporters hun eigen renner aan, maar zodra de cross gedaan is, gaan ze samen pinten pakken. Het is echt één grote familie. En zo kreeg de wielermicrobe weer de overhand. Want als die mnicrobe er eenmaal inzit, geraakje ze nooit meer kwijt.

N

iV

HERIJGERS

h Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKA NA L EN NIEUWBOUW en VERBOUWING

Vrijwilligers DHM: Jullie gingen dus door met de herdenkingsprijs. Wat komt er eigenlijk kijken bij ij de organisatie van l zo'n cross? Marc Van Geste!:

F

-

Het organiseren van zo'n wedstrijd is het werk van een hele ploeg. Naast Jef en mijzelf, maken ook Geert Lauri7ssen en Jos Buylinckx deel uit van het bestuur. En de orga41 nisatie van de wedstrijd zelf zou onmogelijk zijn zonder de medewerking van een heel leger vrijwilligers. Op .. de dag van de wedstrij(l zijn er tachtig mensen . . aan het werk, allemaal op vrijwillige basis. , z . De voorbereidingen 444 beginnen met het T' recruteren van de spon : sors. De meeste van onze sponsors werken al jaren mee. Het is niet ' onze gewoonte om elk . jaar met een schone lei te beginnen. We netnen Wim Lanibrechts in actie eerst contact op met de mensen die ons in het verliest men vaak uit het oog, dat alles ook moet verleden hebben gesteund. Die mensen weten worden afgebroken en ontmanteld dat wij gaan komen, en gaan al jaren mee. Marc Van Geste!: De 80 mensen die hier Jef Moelans: Het terrein, dat is ook zoiets. komen werken, moeten uiteraard ook wat te Aanvankelijk organiseerden wij de cross hier in eten krijgen. Het zijn misschien minder voor de Hoogstraten op het industrieterrein. Maar op hand liggende dingen, maar ze moeten ook een bepaald moment vroeg schepen van sport gebeuren Al die aspecten worden bovendien Marcel Van Ammel of we niet geïnteresseerd door een internationale waarnemer gecontrowaren om uit te wijken naar De Mosten. En toen leerd en geëvalueerd. En als gevolg van een zijn wij verhuisd naar Meer. goed rapport, is onze wedstrijd uiteindelijk in Marc Van Gestel: Jef zegt nu 'het terrein'. Categorie 1 terechtgekomen. Maar dat is meer dan alleen het parcours. De omloop moet aan bepaalde voorwaarden volDHM: Hoeveel tijd kruipt er in de ordoen. Hij moet breed genoeg zijn, en de aanganisatie van de wedstrijd? komst moet op een stuk verharde weg met een Marc Van Geste!: Het is een constante zorg, aanloopstrook van zeker 500 meter liggen. bijna een heel jaar lang. In feite zijn er maar Daarnaast heb je parkeerplaatsen nodig voor twee maanden dat je helemaal niet met de koers duizend auto's, kleedkamers niet douches, een bezig bent: in de zomer. Iedereen heeft dan apart perezaal, een inschrijvingslokaal, een podium, vt..iluf. Ei LUIi uitLiaald iiiaaiii.k.ii dât In_t wat een tent met waterleiding, toiletten langs de rustiger is. Van februari tot mei wordt er geëvaomloop,... Dat laatste lijkt iets gewoons, maar lueerd en gepland, worden de brieven en op De Mosten vind je uiteraard geen enkel toilet fakturen verstuurd en wordt de administratie langs het parcours. Die moet je allemaal plaatgedaan. Vroeger moest er dan vergaderd wor sen. Om het parcours. 2,5 kilometer lang, af te den met de mensen van de GvA-Trofee, nu niet spannen heb je lint en piketten nodig. Het is de mensen van de Superprestige. Uiteraard hebzelfs een keer gebeurd dat de grond stijfbevroren ben we in de loop der jaren een draaiboek, een was, en we de piketten in de grond moesten scenario opgesteld. boren. Jef Moelans: Het is een lijst, punt per punt, van twee bladzijden lang. En toch vergeetje nog altijd iets.

Waarnemer

Jef Moelans: Zeven kilometer afzetlint hebVoor elke brandstof is er een specifieke toepassing, fl1. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

4

1a

-

ben we nodig. En nadar-afsluiting, daar nioetje voor op de gemeente zijn. Hoogstraten alleen heeft niet genoeg nadar-afsluitingen, dus we moeten ook elders gaan aankloppen. Ook de inkomhokjes worden geleend. En dat allemaal moet worden afgehaald én teruggebracht. Dat

Marc Van Geste!:

Vooraleerje kan beginnen mei de organisatie, moet er natuurlijk eerst een aanvraag bij de wielerbond gebeuren. Omndat wij zelf geen wielerciub zijn, gebeurt die aanvraag via De Lustige Wielrijders. De Wielerbond staat de west rijd dan toe, en houdt er rekening mee dat er op die dag slechts één Across mag zijn in België. Daarvoor wordt er een zogenaamde kalendervergadering gehouden.


MANNEN IN DE MAAND lOK te huren. 10.000 frank moesten we daarvoor betalen. Voorwaarde was dat we het terrein later in de oorspronkelijke

-

k

.

7

metershoge netels

op.

(lacht)

jp Jef Moelans: De or-

ganisatievandieeerste wedstrijd, met drie crossen (B, C en D) kostte ons alles samen 98.000 frank. Inschrijvingen, prijzengeld, reclame, drukwerk, e.d.inbegrepennatuurlijk. Dat geld moesten we dan recupereren via tap, inkom en sponsoring.

-

.

-

-#-

-J

& .5

DHM: En dat budget is er in de loop der jaren wellicht niet kleiner op geworden. Marc Van Gestel:

Vanzelfsprekend. Het budget is gestegen naarmate de wedstrijd groter werd. Nu schommelt het budget rond de 1,2 a 1,3 miljoen frank. Een belangrijk verschil met vroeger is wel dat het nu bijna uitgesloten is van winst te maken. De eerste jaren maakten we elk jaar wat winst. Pas de laatste vijf jaar kost het organiseren van een veldcross veel meer geld, sinds de internationale wielerunie UCI het veldrijden heeft opgewaardeerd. In het begin keerden wij die winst uit aan de renners. Maar toen Louis Leemans stopte en Wim Lambrechts was gestorven, stopten we dat geld in de Organisatie. Met de winst van een paar jaar samen zijn we er dan in geslaagd het Belgisch Kampioenschap naar De Mosten te halen.

'T

Lomi is Leemnan s iii liet Ho s t mao tse slijk Eerst in Antwerpen voor cle hele provincie, later in Brussel voor het hele land. Je moet dan 100.000 frank betalen vooraleerje kan beginnen met organiseren.

Budget DHM: Je moet dus al een zeker budget hebben vooraleer je kan starten? Marc Van Gestel: Uiteraard. Jef Moelans: Voor de organisatie van onze eerste cross hebben wij 10.000 frank moeten lenen bij een supporter (ondertussen ook al een bestuurslid) om een bcginkapitaal te hebben.

Marc Van Geste!:

Dat geld hadden we nodig om op hei industrieterrein een stuk grond van de

Borg DHM: Het BK krijg je toch niet zomaar toegewezen?

Marc Van Gestel: Sinds enkele jaren is het dc gemeente die officieel die aanvraag moet doen. De enige reden daarvoor is dat de wielerbond, wanneer een gemeente de aanvraag doet en zich borg stelt, zeker is dat ze het verschuldigcle geld ook krijgt. Om het kampioenschap te mogen organiseren moest tot drie jaar terug 500.000 frank betaald worden. Toen wij het organiseerden was dat voor het eerst een miljoen. En wie het volgende BK wil organiseren, moet 1,5 miljoen neertellen. Daarbovenop moet je nog eens dertig procent afstaan van de inkomsten uit de publiciteit langs het parcours.

DHM: Pas bij jullie tweede kandidatuur kregen jullie het kampioenschap toegewezen. Marc Van Gestel: De eerste keer, in '95, was het uiteindelijk Heist-op-dcn-Berg dat het kampioenschap mocht organiseren. De tweede keer moest het allemaal heel snel gaan. Op drie niaanden tijd moest het beslist worden. Jef Moelans: Het was tijdens de stratenloop met Heilig Bloed dat ik hier door Hoogstraten wandelde, en dat ik plots hoorde dat werd omgeroepen dat het BK in Hoogstraten zou worden georganiseerd. Wij wisten toen nog van niets. Karel Versmissen bleek toen net van Brussel te zijn teruggekeerd, en had gehoord dat we het kampioenschap kregen. Marc Van Gestel: Verschillende gemeenten hadden informatie ingewonnen over de Organisatie van het BK. maar omdat het zo snel moest gaan trokken de meesten zich terug. Wij zijn gewoon doorgegaan, en het BK werd aan ons toegewezen, nadat eerder al omloop en infrastructuur waren gecontroleerd. Vooral bij het Belgisch Kampioenschap hebben we erg veel steun kregen van het stadsbestuur.

Televisie DHM: Het BK werd rechtstreeks uitgezonden door de VRT. Brengt zo'n televisieverslag veel extra werk met zich mee? Jef Moelans: We hadden vooraf twee coĂśrdinatievergaderingen met de mensen van de VRT. Die dag zelf waren ze met zeventig mensen en twaalf camera's ter plaatse. Marc Van Gestel: Het zijn sukkelaars, die gasten. Ze moesten allemaal zelf met het openbaar vervoer naar Meer komen. Terwijl er daar uiteraard geen openbaar vervoer is op zondag. Jef Moelans: Voor de rest hebben wij er wel

ieIqiauÉi Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten-Meer -Tel. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00. 18.00 uur.


Is-

HANDELSDRUK WERK hriefpapier, ft?ctu ren, onislagen, folders, naamkaart/es, bon boeken,

GELEGENHEIDSDRUK WERK geboortekaarten, trouwkaarten, commun iekaa rten, /ubileu n'zkaa rten, drukwerk voor elke gelegenheid, ook aan neming van alle rouwdrukwerk

KOPIE-SERVICE

WAl IS R IN 1 lEF LEVテ起 MO011-R DAN JE TE KUNNEN UI1UVEN ABB DRAAGT DAAR GRAAC TOE BIJ WANI VFIIJG VFRZLKF REN IS MLI R DAN (EN II NWIIRK

Verzekeringskantoor

kopies van m isboek/es, folders, digitale kleurenkopies, kopies tot A2-formaat nieten, vouwen, inbinden, afwerking

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/3158020

GRATIS PRLTSOFFERTE - Wil drukken alles zelf!

Minderhoutdorp 31, 2322 Hoogstraten

Tel. + Fax 03/314 47 68

It

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

rel

bvba


MANNEN IN DE MAAND weinig last mee gehad. De VRT zorgde zelf voor stroom voor de captatiewagen en de zendinstallatie. Ze hadden wel drie kilometer kabel liggen.

DHM: Heeft dat Belgisch Kampioenschap jullie wedstrijd veel goed gedaan? Jef Moelans: Dat denk ik wel. We zijn toen ook voor het eerst de internationale wielerkalcndcr op gegaan. Daarvoor stonden we enkel op de nationale kalender. Marc Van Gestel: Het BK heeft onze naambekendheid in ieder geval vergroot. En ook voor de stad Hoogstraten zelf is het natuurlijk nicegenomen, want de persbelangstelling voor het evenement is natuurlijk ook erg groot.

Wereldkampioenschap DHM: Een tijd terug lazen we dat jullie ook kandidaat waren voor de Organisatie van het WK in 2002. Marc Van Gestel: Dat was ook zo, maar we hebben die kandidatuur ingetrokken. De wereldkampioenschapen veldrijden en wielrennen op de weg worden dat jaar zo goed als zeker in Zolder en Spa-Francorcharnps gehouden. Naar we vernemen is daar een budget van 130 miljoen frank voor uitgetrokken. Officieel zijner wel nog drie kandidaten, het (JCI moet nu de knoop doorhakken. Wij zijn in Brussel met het UCI gaan praten over de Organisatie van het WK. Na inzage van het lastenboek moeten wij concluderen dat we dat niet aankunnen. Je mag toch niet vergeten dat wij elke dag gewoon moeten gaan werken. Wij hebben al onze vrije tijd indertijd in de Organisatie van het B K gestoken. Wij wisten injuni dat we het B K mochten organiseren. Door verlof en dergelijke zijn we er toen pas aan kunnen beginnen in september. Op vier maanden tijd hebben wij toen alles op poten moeten zetten. Elk vrij moment waren wij weg. Daar blijven ze thuis ook niet tevreden mee.

DHM: Geen WK dus. Hoe zijn jullie dan bij de Superprestige terechtgekomen? Marc Van Gestel: Zes jaar lang hebben we in de Gazet van Antwerpen-Trofee gezeten. Khrcher is een van de hoofdsponsors van de Superprestige. Het bedrijf zit zelf in Hoogstraten, en we liepen meneer Wagtmans van Krcher regelmatig tegen het lijf, ook op crossen. Omdat op dat moment nog niet duidelijk was of de GvA-Trofee dit jaar nog zou door gaan, hebben wij aan meneer Wagtmans - Opnieuw tijdens de Stratenloop trouwens - gevraagd of wij toch geen kans maakten in de Superprestige opgenomen te worden. "Ik ga er achter horen", zegt hij. "Jullie horen nog van mij." Ondertussen hadden we al bericht gekregen van het UCI dat onze wedstrijdwerd opgewaardeerd tot Categorie 1, de hoogste categorie. Naar aanleiding van een goed rapport. Dus vanaf dit jaar zijn we Categorie 1 én Superprestige.

vlak is de wereidbeker misschien nog een beetje beter bekend, maar aangezien de wereldtop zich toch meestal in de lage landen ophoudt, rijden vrijwel alle besten de Superprestige. JefMoelans: Dat we nu deel uitmaken van de Superprestige is vooral goed voor dc uitstraling van onze wedstrijd. Het betekent een fikse opwaardering. Er zijn slechts elf Superprestigewedstrijden, gespreid over vijf landen. Marc Van Gestel: De organisatoren van de Superprestige leggen elk jaar een tiental renners onder contract die zeker aan alle wedstrijden deelnemen. Voor alle wedstrijden wordt een algemeen klassement opgesteld, met een suppleinentaire prijzenpot van 1,5 miljoen frank. Kleppers als Simunek, Pontoni, Groenendaal, Wellens, Vervecken, wereldkampioen Declercq, Nijs, Berden, Vanderpoel,... Ze nemen aan alle Superprestigewedstrijden deel, en zullen op 23 december dus zeker van de partij zijn. Ook andere renners komen aan de start, bijvoorbeeld streekrenners als Daelemans, Willemsens en Herrijgers.

nrpj,jT

regelmatigheidscrïteriurn dat al het langste bestaat, al van voor de wereidbeker. Op wereld-

vrouw van Jef vertelde me onlangs dat Jef soms s nachts wakker wordt, een blaadje papier pakt en notities maakt in verband met de koers. Direct valt hij weer in slaap en 's morgens weet hij niet meer dat hij wakker is geweest. JefMoelans: (lacht) Zeg, (lat gaan jullie toch niet in de Hoogst raatse Maand zetten zeker.

DHM: We zouden niet durven, Jef!

De zevende Herdenkingsprijs Wim Lambrechts (Superprestige) wordt gereden op woensdag 23 december aan de Mosten in Meer. Vooraf zijn er eerst twee voorwedstrijden in de categorieën C (nieuwelingen en juniores) en D (cyclosportieven en masters-veteranen).

t-' Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Wereldtop DHM: Wat houdt aansluiting bij de Superprestige concreet in? Marc Van Gestel: De Superprestige is het

DHM: Maar voor het zover is, hebben jullie wellicht nog enkele hectische weken voor de boeg. Marc Van Gestel: Wees maar gerust. De

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN Wa


VANUIT HET STADHUIS... HOOGSTRATEN WIL NOG GROEIEN ONGEACHT DE INWUKING NOG 765 NIEUWE WOONEENHEDEN NODIG Volgens een studie van de I.O.K. zal de gemeente Hoogstraten in de volgende tien jaar een behoefte hebben aan 765 nieuwe wooneenheden. Uitgaande van vraag en aanbod , de bevolkingsaangroei enerzijds en de nog beschikbare kavels in de gemeente anderzijds, bracht de studie tot uiting dat er zeker nog 453 nieuwe percelen zullen moeten geschapen worden in deze periode. Hierbij zal ook de woonuitbreidingszone worden aangesneden. Doch volgens een omzend brief van voormalig Vlaams minister van openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening, Baldewijns, is een aansnijding van deze woonuitbreidngsgebieden niet meer toegestaan zonder een woonbehoeftestudie.Opmerkelijke vaststelling is wel dat de deelgemeenten Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Wortel haast volledig opgebruikt zijn. Voornamelijk Hoogstraten en Minderhout zullen de volgende tien jaar hun bevolkingsaantal zien groeien. In gans dit pakket zijn 250 sociale kavels of woningen voorzien.De inwijking, die de laatste tien jaar opmerkelijk groter was dan de normale bevolkingsaangroei door geboorte, wordt in deze studie niet meegerekend

Noodzaak tot ruimtelijke planning Uoogstraten heeft niet direct een traditie gekend op hei vlak van woonbeleid en ruimtelijke ordening. Dat heeft in het verleden vaak aanleiding gegeven tot verhitte discussies tussen voorstanders van het vrij initiatief en deze van de gestructureerde planning van de beschikbare ruimten. Grote verkavelingen,deels in de woonuitbreidingsgebieden, de vaak gebrekkige ontsluitingen, de toenemende verkeersdrukte, de aantrekkingskracht voor rijke Nederlanders, de onbetaalbare prijzen voor de jonge gezinnen, het beperkt aantal sociale kavels, enz., ze hebben alle de revue gepasseerd. Gelukkig is er op het vlak van de sociale kavels de laatste jaren heel wat ten goede geĂŤvolueerd. Toch blijft het ons telkens weer verbazen hoede prijzen van de gewone bouwplaatsen in onze gemeente de pan uitvliegen. Vierduizend frank per vierkante meter blijkt al geen aardigheid meer te zijn. Gelukkig heeft het Vlaamse Gewest de noodzaak ingezien om de beschikbare ruimten op een verantwoorde manier in te delen. In haar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft zij ook voldoende aandacht aan de woningbehoefte, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit. Hoogstraten wordt in dit RSV omschreven als een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Hoogstraten heeft immers een centrumfunctie te vervullen ten overstaan van de omliggende dorpen en gemeenten. Op het vlak van bewoning betekent dit dat verdere uitbreidingen voor 65% moeten gerealiseerd worden in de stedelijke gebieden en 35 % in de kernen van het buitengebied. Wil een gemeente evenwel overgaan tot aansnijding van de woonuitbreidingsgebieden , dan moet zij een woonbehoeftestudie laten opmaken. Dit document is eveneens nodig voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Op die manier dwingt de hogere overheid de gemeenten ook na te denken over de toekomst, een visie te ontwikkelen en een beleid uit te stippelen voor de eerstvolgende tien jaar. De 1.0K., de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen , die zich ook al jaren met

Jaar Bevolking Op 1/1

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

14.850 15.615 15.761 15.908 16.088 16.292 16.499 16.793 17.193

Natuurlijke groei

Migratie

Geboorten Overlijdens Verschil Immigratie

204 231 227 242 229 204 202 195

106 119 111 120 116 101 78 86

98 112 116 122 113 103 124 109

Emigratie Verschil

401 419 425 445 481 506 644 849

369 401 371 378 383 386 399 536

32 18 54 67 98 120 245 313

Tabel 1 : Bevolkingsevolutie in de gemeente Hoogstraten vanaf 1985 De prognose voor de volgende tien jaar voorziet een bevolkingstoename van 377 personen zonder migratiebewegingen.Het aantal geboorten wordt berekend op basis van het vruchtbaarheidscijfer naar leeftijd met het aantal vrouwen op die leeftijd. Dat geeft het volgende effect

N,;iLL

t(frI

Alle bankk Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

"§

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 trkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b


GEMEENTERAAD sociale verkavelingen bezighoudt, heeft voor de meeste gemeenten uit de Kempen deze studie opgemaakt. Zo ook voor 1-Ioogstraten. Zowel dc prognoses van de bevolkingsaangroci als het aanbod op de woonmarkt zullen de uiteindelijke cijfers bepalen. Opmerkelijk is wel dat in deze studie geen rekening wordt gehouden met de migratie hoewel die de laatste tien jaar toch een stevig aandeel heeft geleverd tot de groei van de gemeente.

Groeiend aantal inwoners? Hooeiraien kende de laaite tien jaar een regelenialige aangroci van de bevolking. Dit zowel door de natuurlijke groei als door inigratie. Maar voor de prognoses tot 2007 wordt enkel rekening gehouden met de natuurlijke aangroei . Op 1januari 1998 kende Hoogstraten een bevolkingsaantal van 17.390 inwoners.

Einde jaar

Man

Vrouw

Totaal

Evolutie

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

8.919 8.940 8.959 8.975 8.989 9.001 9.009 9.015 9.018 9.017

8.542 8.582 8.621 8.657 8.691 8.723 8.752 8.778 8.801 8.822

17.461 17.522 17.579 17.632 17.681 17.723 17.761 17.793 17.819 17.838

61 57 53 48 43 37 32 26 19

Tabel 2 : prognose van de bevolkingsaangroei tot 2007 Niet enkel de toename van de bevolking is belangrijk voor de berekening van de woonhehoefte. 1-let aantal gezinnen zal nog belangrijker zijn . En vermits de gemiddelde gezinsgrootte met de jaren zal dalen krijgen we hier een toename van het aantal gezinnen. Volgens de prognose zal het aantal gezinnen in Hoogstraten in de periode 1997 - 2007 toenemen met 75 perjaar of een totaal van 821. De grootste stijging valt te verwachten voor 2002 , namelijk 505 gezinnen. Als men hierbij nog rekening houdt met een woningmutatiereserve van 2,5 % kan men hieruit afleiden dat er de volgende tien jaar een theoretische woonbehoefte is van 765 wooneenheden. Dat betekent ongeveer 77 per jaar.

Jaar

Aantal inwoners Gemiddelde gezinsgrootte

1981 1991 1997 2002 2007

14.368 15.778 17.193 17.678 17.840

3,41 3,04 2,83 2,69 2,59

4.213 5.190 6.067 6.572 6.888

17 14 14 8 1 3

242 94 88 40 3 16

Tabel 4 : Aantal vergunningen sinds 1992

ST PU\ ER REVA BAIA UTERS - TE1.EFONiE RE KMuLA\ I COMP

RenĂŠ VAN APEREN

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakte op basis van de gegevens van 1991 een studie van de woonhehoefte. Hierin wordt de behoefte aan woningen voor gans de provincie Antwerpen voor de jaren 1992 tot 2007 berekend op 105.098 wooneenheden. Rekening houdend met de verdeling tussen stedelijke gebieden en buitengebied komt men voor Hoogstraten uit op een woonhehoefte van 870 wooneenheden. Gespreid over die vijftien jaar komt men echter maar op 58 wooneenheden per jaar. Vandaar ook dat schepen van huisvesting Peerlinck in de bespreking in de gemeenteraad zijn twijfels heeft of de provincie het vooropgestelde doel van 77 wooneenheden per jaar zal goedkeuren. Indiende provincie teruggaat tot de periode van 1991 zal er volgens de schepen weinig kans bestaan dat de gemeente nog woonuitbreidingsgebieden zal mogen aansnijden. En dit was nochtans een belangrijke doelstelling bij de opmaak van deze studie. Vooral de gronden in de Leemstraat zouden in de volgende jaren van groot belang zijn voor de uitbouw van de woongelegenheid. De laatste jaren zijner in de gemeenten immers al heel wat verkavelingsvergunningen uitgereikt.

1992 1993 1994 1995 1996 1997

De gemeente maakie een baIan op an alle houwrijpe percelen, zowel deze in de woonzones als die in de woonuitbreidingsgebieden. Daarnaast werd er onderzocht waar en in welke dorpen er nog mogelijkheden zijn om in de toekomst uit te breiden teneinde aan de vooropgestelde vraag van 77 wooneenheden perjaar te kunnen voldoen. In gans de fusiegemeente kwam men op een totaal van 986 bouwrijpe percelen in de woonzone en 120 in de woonuitbreidingsgebieden. Daarbij stelde men ook vast dat er in het globaal pakket van woningen in de gemeente een leegstand viel te noteren van ongeveer 108 woningen. Dit is ongeveer 2,1 % en een momentopnarne van woningen die twee maand leegstonden. Doch bij de berekening van de vraag en aanbod wordt dit gegeven wel mee verwerkt in de studie. Voor een goede opvang van de mobiliteit en het goed functioneren van de woningmarkt wordt er van uitgegaan dat deze woningrnutatiereserve 2,5 % zou bedragen. Hierdoor zouden er nog eens 25 woningen extra op de markt mogen komen. Ondanks de gemeentelijke belasting op niet bebouwde percelen mag men er van uitgaan dat slechts een beperkt deel op de markt zal komen. Een aantal bouwgronden wordt immers voor andere doeleinden gebruikt (vb. een parking bij een winkelzaak), of blijft voorbehouden voor de kinderen, enz. Van gans deze hoeveelheid bouwgronden wordt verwacht dat ongeveer 30 % zal kunnen gerealiseerd worden tegen hetjaar 2007. Dit zijn dus 296 bouwrijpe percelen.

Aantal gezinnen

Tabel 3 : Evolutie van het aantal gezinnen 1981-2007

Jaar Vergunning Aantal kavels

Hoeveel bouwpercelen zijn er nog beschikbaar?

N.V. GARAGE VAN USSEL

(9

Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

bh Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

0

11 O1T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

9


GEMEENTERAAD Om aan de vraag van 765 nieuwe woningen te kunnen voldoen moet er volgens deze studie op zoek gegaan worden naar nieuwe mogelijkheden. Zo zouden er zich in gans de gemeente nog een 20-tal niet -ontsloten woonzones bevinden waar theoretisch zou kunnen gebouwd worden indien de nodige infrastructuur wordt aangelegd. Maar deze theoretische mogelijkheid komt niet altijd overeen met wat in dc praktijk mogelijk of wenselijk is. Om maar enkele voorbeelden te geven: de terreinen van HVV liggen in de woonzone, aan de H.Bloedstraat liggen een tweetal serrebedrijven in de woonzone,in het park van notaris Rommens en het politiekantoor in Meer is theoretisch nog plaats voor ongeveer 19 woningen, enz. Anderzijds zijn er ook andere meer toegankelijker plaatsen zoals de Venhoef waar nog plaats is voor ongeveer 100 woningen doch deze terreinen zijn voorbehouden voor sociale woningbouw. Zo ook zijn er nog mogelijkheden in de woonuitbreidingsgebieden zoals bijvoorbeeld in de Leemstraat waar theoretisch gezien nog 6,25 ha te realiseren valt. Het is nu aan de gemeente om uit te maken welke opties er voor de volgende tien jaar genomen worden.

Gemeente maakt haar keuze voor de volgende tien jaar Vermits er reeds een project loopt soor 38 luxeappartementen aan de Brouwerij straat wenst het stadbestuur de volgende jaren aanvullend nog mogelijkheden te scheppen voor dc realisatie van 453 wooneenheden. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een bezetting van 15 woningen per hectare aangegeven. Dit was o.a. ook van toepassing voor de nieuwe verkaveling te Minderhout tussen de Schoolstraat en de Gemeentestraat. Hierdoor moest gans het project hertekend worden. Het gemeentebestuur voorziet een ruime inbreng van sociale kavels of sociale woningen in samenwerking met de 1.0K., de Kleine Landeigendom, de Bouwinaatschappij de Noorderkempen en de Turnhoutse Bouwmaatschappij. In totaal wordt er gestreefd naar

woonzone

woonuitbreidingsgebied

Hoogstraten-Minderhout Meer Meerle Wortel Heerle

659 79 126 111 II

92 11 13 4 0

Totaal

986

120

Tabel 5 Globaal aanbod van bouwrijpe percelen treft . Voor de woonuitbreidingsgebieden voorziet men sociale projecten te Hoogstraten (Leemstraat 50), Meer (DonckakkerDonckstraat 20) en Meerle (Dalweg 11). Een overzicht

250 sociale kavels, sociale koop- of huurwoningen. Deze situeren zich vooral te Minderhout (Venhoef 100, Torenakker 25, Schoolstraat-Gemeentestraat 40 ) en Hoogstraten (Groenewoud 12) voor wat de woonzones be-

Plaats

Aantal kavels Fase 1 Fase 2 Type bebouwing

Woongebied 1. Groenwoud 2. H.Bloedstraat-west 3. Brouwerijstraat 4. Den Dijk (Gelmelstr.) 5. Venhoef 6. Schoolstr.-Gemeentestr. 7. Torenakkers 8. Hoge Weg 9. Schrijverstraat Wortel 10. Meerseldreef

12

12

5

5 38 10 100 40 25 45 17 10

38 50 40 25

10 50

45 17 10

sociale verkaveling. privé verkaveling privé appartement. privé verkaveling sociale huisvesting sociale verkaveling sociale koopwoning privé verkaveling privé verkaveling privé verkaveling

Woonuitbreidingsgebied Leemstraat H.Bloedstr.-west Donckakker-Donckstraat Dalweg Meerle

Totaal

50 70 20 11

50

453

256

sociale huisv. + kav. 70 sociale huisvesting sociale koopwoning

20 11

197

Tabel 6 : Geplande verkavelingen voor de volgende tien jaar. Fase 1 is de periode van 1997 tot 2002, fase 2 deze van 2002 tot 2007.

daar op de lioekin

h..\

HOO GSTRA TEN

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 031314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

Ia6IE m ENH10

P11= 1


GEMEENTERAAD

Iedereen op dezelfde lijn Dc oppositiepartij Agalev kan best akkoord gaan met de gegevens van deze studie, maar heeft wel een aantal bezwaren bij de beleidsvisie van het college of beter" met het ontbreken van een beleidsvisie". Een goed woonbeleid zou volgens Agalev moeten uitgaan van de vraag hoe het bestuur de toekomst van de gemeente ziet. Alle deeldorpen moeten op een ernstige manier de gelegenheid krijgen om evenwichtig te groeien. In de studie is er immers vastgesteld dat er bv. in Meerseldreef enkel nog bouwpiaatsen komen voor rijke Nederlanders. Moet de gemeente hier niet ingrijpen door bijvoorbeeld de resterende houwgronden te onteigenen? De vraag of Hoogstraten nog verder kan blijven gaan met het aantrekken van mensen van buitenaf, en of het niet beter zou zijn bepaalde vormen van migratie te ontmoedigen, komt volgens haar in deze studie iiiet aan bod. Bovendien dient een goed woonbeleid ondersteund te worden door een visie op verkeer, aanleg en uitbouw van straten, recreatie en andere infrastructuur. Daarvan is hier weinig te merken. Men gaat voor een groot stuk uit van het privé-initiatief en laat ze ook de vrije hand. Privé-verkavelaars bepalen immers de ligging en het aantal kavels. De bouw van 38 nieuwe luxe-appartementen in de Brouwerijstraat is hier een duidelijk voorbeeld van. Zou de gemeente niet beter zelf een aantal initiatieven nemen, gronden onteigenen en zelf de verkaveling regelen tegen aanvaardbare prijzen? Op die manier kan er ook sprake zijn van een sociale integratie waardoor verschillende bevolkingslagen door elkaar wonen. Nu bestaat het gevaar van ghetto-vorming. Enerzijds sociale woningen en elders luxueuse villawijken of luxeappartementen. Een gelijkaardige kritiek lazen we reeds in 1995 (zie DHM nr. 1 25)toen de dorpsraad van Hoogstraten haar visie gaf op deze op til zijnde verkaveling van de familie Brosens: de vrees voor extra verkeersdruk op de Karel Boomstraat en de vraag of dergelijke appartementen daar nu wel wenselijk zijn Raadslid Pauwels en schepen Desmedt vinden deze theorie van raadslid Verhuist een utopie. Met welke reden kunnen wij als gemeente gaan onteigenen? En zo ja, wat zal dit de gemeente wel niet kosten ?Ook burgemeester Van Aperen

nuanceert de visie van VerhuIst : "De tijden zijn o cl wat veranderd. Er is meer vraag naar kleincie percelen. Door het Ruimtelijk Structuurplan moeten we immers 15 percelen per hectare halen. Hierdoor vliegen nu wel de prijzen van de grotere kavels de pan uit. Er zullen een aantal verschuivingen komen in de deeldorpen en dat zal zijn weerslag hebben op de scholen.In sommige scholen zullen we een leegloop zien, op andere plaatsen zal er plaatsgebrek komen." "Dit is inderdaad zo", repliceert raadslid Verhulst," maar deze redenering vindt ik nergens terug in deze studie. Dit is een belangrijk element waarmee in de planning rekening had moeten gehouden zijn. In Meer is er advies van de dorpsraad gevraagd over de rooiljn in de Driehoeksstraat. Nochtans is dit in vergelijking met deze studie een prutsstraatje. Deze studie over de woonhehoeft in gans de gemeente is ontzettend veel belangrijker, maar hierover wordt dan geen advies gevraagd of een discussie georganiseerd." Raadslid Herman Verlinden is tevreden met deze studie omdat er toch heel wat kavels aan sociaal aanvaardbare prijzen op de markt zullen komen. Er is een periode geweest waarin alles privé verkaveld werd. "Wij hadden ons daar toen met zijn allen tegen moeten verzetten en dat is toen niet gebeurd." geeft het raadslid toe. Gans het gemeentebestuur en vooral de ACWschepenen kwamen in '94 fel onder vuur van hun achterban. Van de meer dan 400 bouwplaatsen waren er uiteindelijk op de valreep nog 25 en 26 sociale kavels (OCMW en lOK) uit de brand gesleept. Uit die periode stamt de beslissing van de gemeenteraad om een aantal gronden voor te behouden voor sociale bouwpercelen of sociale woningbouw. Deze vinden we nu ook terug in de planning voor de volgende tien jaar (Leemstraat. Donckstraat, Schoolstraat,..) (zie ook 1)1-IM nr. 110)

Nog niet zeker? Schepen van Fluisvesting Staf Peerlinck is er nog niet ZO zeker van dat deze studie en de daarbijhorende planning ook door de provincie zal worden goedgekeurd. "alles hangt er van af over welke periode de provincie terugkijkt. Als men teruggaat tot 1991 dan zal er niet veel woonuitbreidingsgebied mogen gebruikt worden. Volgens mij hebben wij 9 kansen op 10 dat dit terugkomt."

BEGRAFENISSEN

GRAFZERKEN

JORIS

Dirk BLEYS oI.

oz-verkoop - onderhoud - herstellingen

k Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

Tel.: 014165 8658 0141657403 19

Raadslid Sprangers doet tot slot een voorstel aan burgemeester Van Aperen en schepen Jef Van Looy (afwezig) om in de Vlaanise Raadde nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening aan te passen. "Zou het niet goed zijn om in deze nieuwe wet te voorzien dat een goedgekeurde verkaveling die na verloop van een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 5 jaar, niet bebouwd wordt, automatisch terug vervalt ?"

B ouwovertredingen verleden tijd? Er is dc laatste waanden heel wat te doen geweest rond een aantal houwovertredingen in de gemeente. Ook de rol van de politie en deze van de burgemeester namen in gans de discussie een belangrijke plaats in. Bijna alle kranten en ook wij hebben hierover uitvoerig bericht. Dit heeft alvast zijn effect niet gemist. Het schepencollege heeft zich over deze materie uitvoerig gebogen en stelde een aantal richtlijnen op papier voor de toekomst die wij u zeker niet wilden onthouden. "Het schepencollege en de gemeenteraad van de stad Hoogstraten melden dat de volgende beleidsafspraken werden gemaakt met betrekking tot alle aan een vergunning onderworpen werken (bouwvergunningen - milieuvergunningen). De politie heeft opdracht om bij elke "aanvraag" van bouw- of vcrbouwingswerken na te gaan of voor deze werken vergunning werd afgeleverd. Indien de vergunning niet kan getoond worden zullen de werken worden stil gelegd en zal een proces-verbaal opgesteld worden. De politie zal regelmatig controle blijven uitvoeren en alle verdere werkzaamheden blijven verhinderen tot zolang een vergunning is bekomen. Vergunde bouwwerken. De bouwheer is verplicht voorafgaandelijk de dienst ruimtelijke ordening in kennis te stellen van de geplande datum van aanvang van de werken. Dit gebeurt met de meldingskaart die afgeleverd werd met de vergunning. Voor bepaalde werken is er zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning vereist. De bouwheer dient in dat geval te beschikken over beide vergunningen voordat mag gestart worden met de werken. Indien de dienst ruimtelijke ordening vaststelt dat er wordt afgeweken van de vergunning(en), wordt hiervan melding gemaakt aan de politiemensen welke hierover een proces-verbaal opmaken en de werken stilleggen. De vergunningen dienen tijdens de werken op de werf aanwezig te zijn en dienen op eenvoudig verzoek van de bevoegde ambtenaren voorgelegd te worden. De politiediensten en de dienst ruimtelijke ordening dienen het schepencollege te rapporteren over de uitgevoerde controles en vaststellingen." Deze richtlijnen zijnklaaren duidelijk. Het is nu aan alle betrokken instanties en personen ze in concrete daden om te zetten. Als dit lukt zal Hoogstraten zich geleidelijkaan misschien kunnen ontdoen van de kwalijke reputatie die het al zo lang met zich meesleept. Bij het ter perse gaan vernatnen we nog net dat Stedenbouw de totale afbraak eist van de bewuste apparternentsblok in Wortel . Naar aanleiding van deze flagrante en doelbewuste bouwovertreding is gans de discussie over politiecontrole en verantwoordelijkheden in een stroomversnelling gekomen. 11


Sofie Druyts, stewardess

Werken op grote hoogte Velen onder ons willen als ze jong zijn politieagent, brandweerman of autopiloot worden, maar de meeste belanden van acht tot vijf achter een stoffig bureau. Sotie Druyts wou vanaf haar kinderjaren airhostess wor den en is dat nu ook. Wij gingen naar de Lage Weg in Minderhout voor een gesprek met een jonge vrouw die veel uren in de lucht hangt, maar met haar twee voeten op de grond blijft. Sofie volgde de afdeling toerisme in het Spijker en zette deze opleiding verder in Hasselt. Daarna verzorgde ze receptiewerk bij Sir Anthony Van Dijck, één van de betere restaurants in Antwerpen. Maar dit was voor haar maar een overgang naar werken op een hoger niveau: de luchtvaart. Ze liet zich eerst inschrijven voor selectieproeven. Nadat ze geslaagd was schreef ze in voor een opleiding die door Sabena zelf georganiseerd wordt. Bij de selectieproeven zijn talen zeer belangrijk. Men gaat er van uit dat de kandidaten naast het Nederlands een behoorlijke kennis van enkele andere talen hebben. Een basiskennis van Frans, Engels en Duits is een noodzaak. De kennis van Spaans en Italiaans is niet noodzakelijk maar beslist een voordeel. De verdere selectie bestaat uit psychotechnische proeven en medische tests.

Meisjes De opleiding is niet gratis. "Dat men voor deelname een aanzienlijk bedrag moet betalvi heeft te maken met de kosten verbonden aan d opleiding, het groot aantal kandidaten en cvi behoorlijke kans op tewerkstelling", weet Sol i te vertellen, "Sabena kan geen werk garanderen maar organiseert enkel cursussen op een moment dat erplaatsen vacant zijn, zodat de kansen op tewerkstelling reëel zijn".

ii

Toen Sofie de cursus in januari 1997 volgde, bestond die uit twee maanden opleiding en een week kwalificatie aan boord. "Het blijft een vrouwelijk beroep", zegt Sofie, "de groep waarin ik mijn opleiding volgde bestond uit 15 meisjes en 5 jongens. Het personeel bestaat dan ook vooral Uit vrouwen. In de cockpit zitten meestal mannen, maar de view aan boord zelf zijn veelal vrouwen". Sofie begon haar loopbaan net een freelance contract bij 'ohetair nv dochter-charter maatschappij van Sabena. Daarna kreeg ze een seizoencontract bij dezelfde maatschappij en nu werkt ze in vast dienstverband bij Sabeiia.

lii ccii bediciide-

contract heeft ze een vaste wedde, aangevuld met vluchtpiduuci., u.v.litvigvediiigcu

en een vergoeding voor de onkosten bij een verblijf op de plaats van bestemming. Omdat Sahena lijnvlie'hten verzorgt is het werk niet gebonden aan seizoenen.

0

Wnin en Rit Druyts als passagiers tijdens één van de vele vluchten van dochter Sofie. 12

Veiligheid De opleiding mag dan in tijd beperkt zijn, toch komen alle facetten verbonden aan een vlucht aan bod. Er gaat in de eerste plaats veel aandacht naar de veiligheid. Veertien dagen lang leert men alles over nooduitgangen, reddingsvesten, brandblusapparaten en de manier hoe men met die zaken moet omspringen. In een modelvliegtuig dat aan de grond 1aat, wordt een vlucht gesimuleerd en worden er veiligheidsoefeningen en evacuatieprogramma' s ingestudeerd. Daarbij worden verschillende scenario's die

Sofie Druts

zich zouden kunnen voordoen gesimuleerd. In de opleiding wil men ook verder gaan dan het zuiver praktische. Hoe reageren mensen in een vliegtuig en wat doen ze wanneer ze bang zijn of worden. Het gedrag van mensen is verschillend al naargelang hun afkomst of hun cultuur. Men leert de toekomstige bemanning de 'gedragspatroncn' van dc verschillende culturen kennen om van daaruit hun doen en laten beter te begrijpen. Het is belangrijk om mensen te informeren over wat er gebeurt als een vliegtuig in hun ogen 'niet normaal doet. "Vliegen is echt veilig", stelt Sofie ons gerust, "ik heb ontelbare vluchten achter de rug en slechts éénmaal liep er iets fout. Kort na het (lsli_jrlJ ri,iihIr nwu iiiului uvvi vviiil, jj door de techniek, de veiligheidsvoorzieningen en de vaardigheid van de piloten werd het toeslel prohieetiloos iau iie 21ond te/el. Een ander a3pect in dc opleiding is natuurlijk het praktische werk aan boord, zoals de verschillende services, de catering en de duty-free shop. Alle hostesses beginnen 'op' Europa. Nadien kunnende personeelsleden kiezen tussen vluchten in Europa, op lange afstanden of gemengde opdrachten. Sofie kon al Vrij vlug haai ke'' voor gemengde opdrachten kenbaar maken omdat er, op dat moment, veel personeel nodig was. Nu vliegt ze zes weken op lange afstand en twee weken op Europa.

Geen regelmaat In tegenstelling tot wat wij zouden denken zit er in de uurregeling en het programma van de hostessesgeen regelmaat. Ook in de samenstelling van de crew zit geen enkele structuur. Ze krijgt elke maand haar vluchtschema dat voor haar telkens een verrassing is: "Het kan een bonte verzameling zijn van vluchten op Amerika, Tokio, Afrika afgewisseld met vluchten in Europa. Het is allemaal zuiver toeval. Een puzzel van stamnummers, rusttijden en verlofregelingen bepaalt ons werkschema", verduidelijkt Sofie, "ook de bemanning is nooit dezelfde. Bij Sabena werken zoveel mensen dat we op de


vluchten bijna nooit bekenden tegenkomen. Op elke vlucht is ander personeel aanwezig. Daardoor leerje enorm veel mensen kennen maar die ontmoetingen blijven wel oppervlakkig. Werken met steeds andere mensen vraagt natuurlijk een flexibele instellingen daar hou ik wel van". De mythe dat stewardessen uitsluitend jonge vrouwen zijn wordt door Sofie uitdrukkelijk ontkend. Dc pensioenleeftijd ligt nu op 55 jaar en ook al is het een zwaar beroep, toch is een behoorlijk deel van haar collega's niet meer ZO jong, gehuwd en moeder van enkele kinderen. Het is een kwestie van planning. maar het kan.

Hard labeur Terwijl de reiziger iich vaak naar Zijn vakantie-

_____________

___________

bestemming begeeft is Hard werken met de glimlach.

het voor de crew hard labeur. Het is een aaneenschakeling van opstijgen, werken aan boord, landen en vaak direct terug in de lucht. Een willekeurige greep in het vluchtprogramma van de maand dat voor ons ligt, leert ons dat Sofie die maand een tiental nachten in het buitenland zal verblijven. verduidelijkt ze, "dat kan enorm veel verschillen van maand tot maand. Bij het Europese werk ben je 's nachts meestal thuis, na bijvoorbeeld een Brussel - Manchester en Brussel - Genève, twee korte vluchten op één dag. Volgende week ben ik toevallig vier nachten weg. Ik heb 'een lange Conakry' met drie nachten van huis in combinatie met een nachtvlucht op niijn programma. Bij een New-York vlucht ben ik dan weer 22 uur weg met één 'nightstop'. Het is hard werken, enkel wanneer er een film geprogrammeerd is kunnen wij even rusten. Voor het overige zijn we constant bezig, hard werken met de glimlach. Dat verwachten de reizigers van een stewardess".

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftech n ieken Showroom

92chdde,?'- en'ehozaéewe,zhen' H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03131 4.52.78 13


Verslag van de studiedag

Naar een vereniging van Vlaams werelderfgoecl? Op 3 oktober vulden een 100-tal deelnemers het auditorium van het KleinSeminarie voor een studiedag over de Vlaamse begijnhoven. Uit de conclusies van die dag onthouden we dat er dringend samenwerking moet komen tussen de begijnhoven, die naar alle waarschijnlijkheid op 26 december opgenomen worden op de lijst van Unesco werelderfgoed. Een verslag. Herman Stynen, voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML), gaf uitleg over de UNESCOConventie van 1972 inzake de bescherming van het cultureel erfgoed, een conventie die België pas in 1994 ondertekende. De reden hiervan lag in de opeenvolgende staatshervormingen en de wijziging van bevoegdheden daaraan verbonden. Na toetreding kon België eindelijk zijn eerste voorstellen indienen. De beslissing was vlug genomen: "de belangrijkste en meest originele bijdrage die Vlaanderen aan het wereldpatrimonium kan toevoegen is het fenomeen van de begijnhoven."

Uniek Monika Triest, auteur van het boek 'Het besloten Hof begijnen in de Zuidelijke Nederlanden', bracht het verhaal over het ontstaan van de begijnenbeweging tussen de 10 ` en de 13 eeuw. Het verhaal van 'ongedisciplineerde vrouwen' die al snel te lijden hadden van de argwaan van de kerkelijke overheid, die hen van ketterij verdacht. Een pauselijke bul van 1311 stelt: Aangezien deze vrouwen geen gehoorzaamheid beloven aan vie dan ook en niet afzien van hun eigendommen, noch een goedgekeurde regel volgen, zijn zij zeker niet 'religieus', dit ondanks het feit dat zij een habijt dragen... Daarom hebben wij beslist dat hun levenswijze moet verboden worden en totaal worden uitgesloten uit de kerk van God. Terwijl ze elders volledig verdwijnen, kunnen de begijnen zich hier handhaven, onder meer dank zij de steun van de graven en gravinnen van Vlaanderen. Daardoor zijn de begijnhoven een kenmerkend en uniek fenomeen van de zuidelijke Nederlanden. Momka Triest schetste verder de specifieke Organisatie van de begijnhoven. In de 14` en 1 5` eeuw kwamen zij tot volle bloei. Begijnen legden enkel tijdelijke geloften af en geen gelofte van armoede. Zo konden de begijnhoven uitgroeien tot economisch zelfstandige en soms rijke gemeenschappen, op basis van industrie (lakenproductie), landbouw (een grote boerderij) en handel. Vanaf het einde van de 16de eeuw legde de kerkelijke overheid steeds meer algemene regels op en verloren ze hun autonomie. Hun verhaal werd van dan af minder interessant, zo stelde Monika Triest.

Architectuur en stedenbouw in het klein Suzanne Van Aerschot, van de afdeling Monumenten en Landschappen, ging in op de aanleg, de bouwvormen en de actuele dimensie van de

14

begijnhoven. Begijnhoven werden oorspronkelijk buiten de muren van de stad aangelegd, dikwijls in de nabijheid van een kapel of een gasthuis en in de regel dichtbij een waterloop. Door de uitbreiding van de steden kwamen ze binnen de muren terecht, waar ze nu in veel gevallen de laatste getuigen zijn van het vroegere stedelijk bouwen én van de eeuwenlange ontwikkeling daarvan. Wat ons nu rest zijn meestal gebouwen uit de 1 6v of 1 75r eeuw, toen men houten huizen door stenen bouwwerken begon te vervangen. Die 'verstening' gebeurde als maatregelen tegen brand, maar werd in de 17" en eeuw nog versterkt door de bloei van de begijnhoven na de Contrareformatie. De aandacht die ze vandaag krijgen, heeft veel te maken met de bijzondere kwaliteiten van de individuele woningen als hun hele omgeving. Bovendien kregen ze op enkele plaatsen een eigentijdse invulling, met respect voor het erfgoed. De begijnhoven van Leuven en Hoogstraten zijn hier geslaagde voorbeelden van. Als de erkenning door Unesco er komt, wordt dat een bevestiging van onze plicht om door te gaan op de ingeslagen weg van vernieuwend beheer.

Panelgesprek Na de middag werden in het panelgesprek de ervaringen van vijf beheerders van begijnhoven naar voren gebracht. Elly Vermeire is voorzitter van het OCMWLier dat een groot gedeelte van het begijnhof te Lier beheert. Zij gaf een duidelijk beeld van de problematiek daar: het OCMW-gedeelte van het begijnhof wordt uitsluitend door OCMWklanten bewoond. Deze mensen wonen er graag, maar hebben niet de middelen om hun woningen te verbeteren. Een renovatie-huurcontract, dat op andere plaatsen toegepast wordt, kan hier niet. De woningen zijn, vooral binnenin, aan een grondige renovatie toe, maar daarvoor kan

men niet zomaar mensen uit hun huizen zetten, ook niet tijdelijk. Het OCMW probeert wel om kleine groepen huizen te renoveren, wanneer ze leeg staan. Maar dat is een werk van lange adem. Bernard Denys, schetste het verhaal van de toonaangevende restauratie in Leuven en gaf een beeld van de huidige bestemmingen. Het begijnhof van Leuven moest vooral voor huisvesting dienen en dat is tot op vandaag nog zo, hoewel er in toenemende mate ook bedrijven in gevestigd worden die met de KU-Leuven samenwerken. Het hele complex is zelfbedruipend. Kus Beeckman is geen beheerder, maar een gebruiker van het hegijnhof van Dendermonde. Hij is verantwoordelijk voor een dagcentrum van de CM, dat gevestigd is in één van de conventen van het begijnhof. Met de beheerders van het begijnhof is hij van oordeel dat hier een zinvol eigentijds gebruik gegeven is aan het gebouw. Wel stelde hij vast dat de meestal oudere bewoners aanvankelijk erg wantrouwig stonden tegenover het initiatief. Hiermee gaf hij meteen al een aanzet naar de verdere discussie over de 'ontsluiting' van de begijnhoven, zodra zij tot het werelderfgoed zullen behoren. Jef Martens wees, als vertegenwoordiger van Het Convent, op het belang van de betrokkenheid bij het erfgoed van elke bewoner en verdedigde hierbij een visie die inging tegen die van Elly Vermeire. Volgens Het Convent kan een OCMW beter de historisch waardevolle huizen in een hegijnhof geven aan mensen die voldoende voeling hebben met dit erfgoed en het zelf kunnen restaureren. Op die manier blijft er voor het OCMW meer geld over om mensen zonder middelen in goed uitgeruste, moderne woningen onder te brengen. Ludo Collin, voorzitter van het begijnhofO.-L.Vrouw ter Hooie in Gent, bracht het verhaal van de diverse financierings- en restauratiefasen. De vzw koos bewust voor twee financieringsvormen: een gedeelte van het hegijnhof ge-

beurde ol ge vs de lom i ole die in Fli iogst ratel gebruikt is. Andere huizen werden aan de zorgen van een huisvestingsmaatschappij toevertrouwd en zullen als sociale woningen verhuurd worden. Omdat de diversiteit van bestaande situaties zo groot is, was de vraag niet onterecht of een 'Vereniging van begijnhoven' wel een meerwaarde kan bieden. Tijdens deze gespreksronde kwamen de deelnemers toch tot de slotsom, dat heel veel gemeenschappelijke problemen zo'n platform in elk geval zinvol maken. In zijn conclusie beloofde VCM-ondervoorzitter Frans Horsten, dat de VCM het initiatief zal nemen voor een dergelijke onderneming ofer in elk geval actief aan zal meewerken.


h@(D)Q) 2~~s~@n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

We vroegen ons al af waaroni er niet doorgewerkt werd met de plaatsing van de nieuwe openbare verlichting op de Vrijheid. Aan het rusthuis staat ze er al, ze oogt best mooi, en ze geeft veel meer licht. Aan de gemeente ligt het echt niet, zo verzekerde men ons Iveka staat achter met de uitvoering. .

Tot we de gazet onder ogen kregen blijkbaar moeten er ook nieuwe kabels gestoken worden, en van die gelegenheid maakt men gebruik om zomaar ineens 25 lindebomnen te laten verdwijnen. Natuurlijk worden ze vervangen, maar het zal toch wel geen zicht geven gedurende de eerste jaren. Dat de bevolking dat weer eens uit de gazet moest vernemen, is niet zo aardig. Er zijn andere kanalemi om dit slechte nieuws te verspreiden. .

Protest zoals in Antwerpen -wat leidde tot een nachtelijke rooiing van bomen aan het museum om het aangespannen kortgeding de wind uit de zeilen te nemen- moet hier niet verwacht worden. Want het is precies konikomnzertijd. Teerfeesten, kanipioenenvierin gen, SintNiklaasfeesten en Kerstfeesten worden aangekondigd. En met het weer van de laatste weken lijkt het alsof het jaar 1999 voor iedereen zo snel mogelijk mag achtergelaten worden. Op naar het laatste jaar voor 2000.

Orgel begijnhoflerk wordt gerestaureerd Op 23 oktober ondertekende Luc Martens het ministerieel besluit waarmee de kredieten voor de restauratie van het orgel van de begijnhoflerk werden vastgelegd. Dit dossier zal het sluitstuk zijn van de restauratie van het ganse begijnhof, misschien wel het grootste restauratieproject dat in Vlaanderen ooit in zo'n kort tijdsbestek goedgekeurd én uitgevoerd werd. Alle dossiers, de woningen, het museum, de muur, de kapellen en de pompen, de restauratie van de kerk, de aanleg van het hof en tenslotte de restauratie van het orgel, werden in 1992 of later ingediend en zullen nog voor het begin van de 21 eeuw uitgevoerd zijn. Acht jaar lijkt lang maar is voor zo'n project ongelooflijk snel. De barokke kerk van het begijnhof werd gebouwd tussen 1680 en 1687.Een kleine honderd jaar later, in 1770, gaf pastoor Vergauwen aan Alexander Nuten uit Antwerpen de opdracht om het monumentale portaal-doksaal met de orgelkast te bouwen. Het resultaat, een merkwaardig harmonieus geheel, is tot de dag van vandaag uitzonderlijk gaaf bewaard. Het orgel zelf, of althans de eerste versie ervan, werd in 1776 gebouwd door Johannes Reinier Tits. Deze orgelbouwer, die in 1749 te Kortenbraigh bij Dusseldorf geboren werd, zou een tijdlang in Hoogstraten gewoond hebben en huwde er met een zekere Maria-Henrica Freneken. Het orgel dat hij bouwde had een klavier aan de achterkant, zodat de organist het verloop van de dienst niet kon volgen. Het orgel bestaat uit tien registers, een klavier en een klein pedaal. Op het doksaal zien we een tweede opmerkelijk hoge kast. Die hoogte is nodig voor de berging van de windvoorziening die bestaat uit drie vouwbalgen boven elkaar, wat op zich een unicum zou zijn. Het eerste orgel zou maar een vijftigtal jaar gediend hebben en werd in 1821 omgebouwd. Volgens de bekende musicoloog Grégoire gebeurde de ombouw door de familie Delahaye,

In 1843 opnieuw gemaakt

Glasramen zijn niet van 1682 'De oudste nog aanwezige glasramen, de vier ramen van het hoogkoor, gaan terug tot de bouw van de kerk'. Dat lezen we in een folder

over de geschiedenis van de begijnhofkerk. Nu, bij de restauratie van de bewuste ramen, is duidelijk geworden dat ze tussen 1843 en 1848 opnieuw gemaakt werden naar het bestaande model. Waar men dacht dat pastoor Van Roey ze liet restaureren, is gebleken dat glasschilder Pluys ze midden vorige eeuw opnieuw maakte.... omdat hij over nieuwe en betere technieken beschikte. De vier bewuste glasramen bevinden zich nu in het atelier van Patrick de Jager in Antwerpen, één van de meest gerenommeerde restaurateurs van ons land. Samen met Carola Van den Wijngaert, die een studie van de glasramen maakte, is hij erachter gekomen dat het glas in lood midden vorige eeuw opnieuw gemaakt werd. De eigenzinnige glas in lood kunstenaar J.F. Pluys kreeg in 1843 de opdracht om de ramen te restaureren, maar maakte ze opnieuw.

vermaarde orgelhouwers uit die periode. De kast van het orgel bleef behouden, maar het klavier kwam in de linker zij wand. Vermoedelijk werd het orgel ook kleiner gemaakt, want er is ruimte over in de kast en dat is zeker niet gebruikelijk. In 1926 werd een elektrische installatie voor de blaasbalg geïnstalleerd en in 1982 werden instandhoudingswerken uitgevoerd door de jonge orgelbouwer Bert de Vylder. Het restauratiedossier dat nu goedgekeurd is werd in juni 1992 bij de overheid ingediend. Het is opgesteld door orgeldeskundige Gabriel Loncke uit Overmere en is, voor ons leken, latijn. De 'kenners' wijzen erop dat het orgel, zoals het nu is, een bijzonder mooie klankkleur heeft, die niet verloren mag gaan. Zoals er bij gebouwen sprake is van 'zachte restauratie' pleiten zij er voor dat men ook in dit dossier zeer behoedzaam te werk zou gaan. Een 'harde' aanpak is ook hier zeker uit den boze. De restauratie wordt geraamd op 4.155.337 BEF exclusief 21 % b.t.w. Van dit bedrag is 60 % voor rekening van het Vlaams gewest. 20 % voor de provincie en telkens 10 % voor het stadsbestuur en voor de kerkfabriek. De werken zullen begin 1999 aanbesteed worden en allicht na de openingsfeesten, ergens in de tweede helft van '99 uitgevoerd worden.

Midden vorige eeuw kreeg een Mechels glaskunstenaar de opdrachtoni de vier 1 7" eeuwse ramen van het koor te restaureren. De eigenzinnige man was van oordeel dat hij ze beter opnieuw kon maken.

15


In het 'Algemeen aenkondigingsblad van Turnhout (26/08/1843) lezen we: 'Den heer Pluys van Mechelen welken het gelukt is de aloude kunst van het schilderen op glas weder te vinden heeft onlangs twee groote geschilderde vensters vottooyt en te zynen huyze ten toon gesteld, welke vensters bestemd zijn voor het beggynhof van Hoogstraten'. Carola Van den Wijngaert had onmiddellijk haar bedenkingen bij de ouderdom van de ranien toen ze in de archiefstukken las dat de bewuste J.F. Pluys de ramen vroeger 'restaureerde' Tijdens een studie over het glas in lood van het Sint-Elisabethgasthuis, die ze in 1992 maakte, had zich hetzelfde senario voorgedaan. Ook daar werden er door Pluys ramen opnieuw gemaakt in de overtuiging dat hij dan 'beter' werk leverde. Die manier van denken van de restaurateurs van toen blijkt ook uit een tekst uit hetzelfde aankondigingsblad (15102/1948). "De schilderkunst op glas heeft zich onlangs door nieuwe uytvindingen verrykt: het is aen den heer Pluys, zoon, glasschilder te Mechelen, na een onderzoek van meer dan vyf jaeren gelukt in deze kunst nieuwe uytvindingen te doen, welke onze oude schilders op glas nooyt gekend hebben". Carola Van den Wijngaert over deze vaststelling: "De ramen blijven, hoe dan ook, bijzonder waardevol. Het zijn en blijven ontwerpen uit 1682, een periode waarin weinig glas ontwor pen of vervaardigd werd. Het is de periode dat het rococo de barok verdringt. En, in het rococo is er, met al zijn ornamenten, géén plaats meer voorglas in lood. Vandaar dat de kunstvorm aan belang inboeten er bijna geen glas in lood meer gemaakt wordt. In die zin zijnde vier ramen zeer zeldzaam."

Muziekmaand Voor het Davidsfoni.ts is december de muziekmaand. Zaterdag 19 december wordt het tweejaarlijks kerstconcert georganiseerd. Het koor dat om 20.15 uur optreedt in de Sint-Katharmnakerk is het Vocaal Ensemble Musa Horti. Dit ensemble werd in 1989 opgericht op initiatief van Marc en Peter Dejans. Zij recruteerden hun zangers vooral onder de oud-leden van het Leuvens Universitair Koor. Dit gezelschap was al driemaal te gast in Hoogstraten.Onder leiding van Peter Dejans brengt het ensemble vocale muziek uit alle tijden. Kaarten kosten in voorverkoop (Dienst voor Toerisme en bestuursleden Davidsfonds) 250 BEF, aan de kassa 300 BEF. Er is ook een speciale gezinskaart aan de prijs van 600 BEF te koop. Voor het bijwonen van het Haydn-concert in De Singel in Antwerpen op vrijdag 11 december om 20 uur zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Met de verplaatsingskosten erbij kost het toegangsticket 850 BEF. Vertrek aan de kerk om 18.30 uur. De smaak van wijn Februari is nog ver weg, maar de organisatoren willen wel zekerheid dat er voor deze cursus wijnproeven voldoende belangstelling bestaat, vandaar dat de inschrijvingen nu al verwacht worden. Op één avond kan men natuurlijk niet diep op de zaak ingaan. Gast-oenoloog Hans Van Nyen zal de deelnemers inwijden in de spelregels van het wijnproeven, zeg maar de degustatietechnieken.

Het belang van de romer, het proeven met de neus, met het oog, enz. . Witte, rode en mousserende wijnen komen aan bod. De deelnemingsprijs bedraagt 700 BEF. Inschrijven bij de gekende adressen van het Davidsfonds. Naar Malta De jaarlijkse reis van het Davidsfonds wordt een 8-daagse trip naar Malta, tijdens de tweede week van de Paasvakantie, van 11 tot en met 18 april 1999. De prijs bedraagt 29.740 BEF voor leden; niet-leden betalen 510 BEF meer. in die prijs zijn behalve de vliegtuigreis en halfpension, ook alle excursies begrepen én de maaltijden tijdens zes excursies. In praktijk betekent dit dus volpension van het eerste avondmaal tot en met het laatste ontbijt. Toeslag voor een éénpersoonskamer is 2750 BEF en wie een kamer met zeezicht wenst, kan deze krijgen voor een toeslag van 1230 BEF per persoon. De verzekering kost 40 BEF per dag. Reisleidster is Heidi Bekaert. Op het programma staan onder andere bezoeken aan de fameuze Blauwe Groten Hagar Qim met de tempel uit de prehistorie, een uitgebreid bezoek aan de hoofdstad Valetta met een boottocht rond de stad. Ook een uitstapje naar het zustereiland Gozo en een bezoek aan Vittoriosa, het middeleeuwse handels- en vissersplaatsje dat de ridders destijds als hoofdstad kozen, worden voorzien. De misschien wel mooiste uitstap brengt de reizigers naar de middeleeuwse 'Stille stad' Mdina, waar de kathedraal en het museum talrijke kunstschatten, o.a. werken van Vlaamse Meesters, bevatten. Inschrijven voor deze reis kan tot 15 december bij Swa Verschueren, Lindendreef 21 (314.11.88). Ook voor de andere activiteiten kan u op dat adres en telefoonnummer terecht.

Samen méér dan twee eeuwen oud

01) zaterdag 24 oktober kwamen die van 48 samen omdat ze 50 werden. Op de eerste rij herkennen we, zittend van links naar rechts Ria De Bie, Mieke Michoel, Lea Dockx, Anny Faes, Chris Herrijgers, Gerd Houben, Brigitte Snoeys, May Knaepkens, Rit Schellekens, Lieve Jageneau, Thilda De Haes, Julia Donckers, Daarachter staan, ook van links naar rechts: Guido Van Looy, Gerard De Bu.vser, Jan Michoel, Alfons Van Dijck, Maria Aerts, Karel Govaerts, Paula Baeyens, Willy Verschueren, Gustaaf Martens, Yvonne Janssen,s, Paul 1-larts, René Sprangers, Gust Aerts, Maria Herrijgers, Gust Versmissen, Emmy Vereecken, Constant Jansen, Annv Verschueren, Michel Brosens, Ludo Koyen, Mieke Van Loock, François Verschueren, Maria Beliens, Louis Lenaerts, Honorine Aerts, Marcel Bruyndonckx, Iréne De Backer, Jef Don ckers, Dirk Donis en Jan Vlam inckx. 16


f

i

GOUD IN HOOGSTRATEN

Alfons Koyen en Anna Martens Dat de mensen steeds ouder worden, kunnen we met eigen ogen vaststellen. De jongste koppels die we bezochten naar aanleiding van hun vijftigjarig huwelijksjubileum zou men het niet aangeven dat ze reeds zolang getrouwd zijn, en sommigen zijn niet eens zo oud. Nu zal het ook wel zo zijn dat we de boom van huwelijken kort na de oorlogsjaren stilaan achter de rug hebben; nogal wat huwelijken werden toen uitgesteld tot in betere tijden. Op 16 november 1948 was het in Meer ook weer feest : Fons Koyen huwde er Anna Martens en het kersverse echtpaar trok voor een jaar bij haar thuis in. Zoals dat toen wel meer gebeurde. Vijftig jaar Later moesten wij echter in de Moerstraat zijn om dit koppel naar hun leven te vragen. Want al bijna zo lang wonen ze daar. In het gezin Koyen op Ipenrooi, nu de Meerlese-

weg, werd op 5juni 1925 detweede oudste van 5 kinderen geboren. Het werd een Fons, want beide grootvaders heetten al Jef, en dat konden ze er dan toch weer niet van maken. Tot zijn 14 jaar liep deze school in Meer, waarna hij thuis op de boerderij ging helpen. Dat was meestal het lot van een boerenzoon. Zelf zegt hij dat hij een gemiddelde scholier was, wel éénmaal de eerste was maar voor gedrag en vlijt maar een '45' haalde. Wat wil je als je altijd met de armen overeen de koer moest afwandelen. Werk was er genoeg op de boerderij. In die tijd was een landbouwbedrijf heel wat anders dan nu : toen kweekte men alles zelf wat men nodig had. Vader Koyen fokte ook paarden en Fons was de voerman. De oorlogsjaren bracht hij dan ook thuis door. "Met die jaren was het schoonste van ons jeugd eigenlijk weg", zegt hij daar nog over. Na de oorlog werd hij in 1946 soldaat :6 weken naar Ath, en dan meer dan 10 maanden in Zolder. Daar was Fons bewaker van Duitse krijgsgevangenen die in de put werkten. Tijdens zijn legerdienst had hij al kennis met Anna, zodat alle wegen werden gezocht om zo dikwijls mogelijk als maar kon, naar huis te kunnen. "Wij brachten onze vrije tijd, meestal op zondag, docr daar waar er vrouwvolk was : hij

de buren, om te buurten. Echt uitgaan was er toen niet bij. Maar als er een boer verhuisde dan was het 'meiskes-kermis' : de te betrekken boerderij werd dan grondig gekuist door de het vrouwvolk uit de omtrek, waarna er koffie was en 's avonds bal." Men ging ook al eens kaarten, of uitzonderlijk naar het toneel. Buiten Meer werd niet gegaan.

Ze kenden mekaar dus eigenlijk al heel vroeg, want 'ik fietste door dezelfde straat naar school en passeerde dus langs het huis van Koyen. "Maar ik mocht thuis pas weg als de volgende van de school kwam zodat die kon helpen", zegt ze.

Facteur voor het leven

Vanaf 1949 vestigde het echtpaar zich in de Moerstraat. Aan de woning was een half hectare grond zodat er ruimte was om aan tuinbouw te doen : bijna alles hebben ze er verbouwd om aan de veiling te leveren Met enige fierheid vertellen ze graag over hun drie dochters die goede studenten waren, eerst op het Spijker en dan verder. Christiane, Maria en Monique zorgden ondertussen voor 8 kleinkinderen, waarvan er ondertussen ook al één getrouwd is. Bij de kleinsten in Brecht kan er wel eens gebahysit worden. Als daar nog tijd voor is. Buiten naaien, haken en breien zijn bloemen voor Anna een echte passie. Zij leest ook erg veel : van de gazet en de bond tot turven als 'Het verdriet van België', de 'Holebeer' en 'Schindler's list'. Kegelen en dansen met de gepensioneerden staat ook op hun programma. Fietsen doen ze echter met hun tweetjes. Als Fons niet gaan schieten is tenminste. In 1963 was hij Keizer van de Kempen met de handhoog, en hij is ook nog 10 jaar voorzitter geweest van de Nieuwe Olijftak. Die hobby was meegekomen uit Meer. Ik ben niet meer bij de besten maar ik kan nog altijd wel mee, zegt hij van zichzelf. Er rest ook nog tijd om op reis te gaan. Sedert hun pensionering zagen Anna en Fons menig hoekje van Europa. Met de Oudstrijdersgroep uit Meerle wordt al 13 jaar opgetrokken voor een jaarlijkse reis. Om dit alles aan te kunnen, is er een goede gezondheid nodig, en daarvan blaken ze. "Onze generatie heeft een opgang, een goede evolutie gekend. De huidige zal stabiel blijven of wat achteruit gaan in welvaart, onze kleinkinderen zullen het op deze wereld te verduren krijgen." Met deze wijze woorden kunnen we alleen maar afscheid nemen van dit actief koppel dat zijn gouden huwelijksjubileum in familie- en vriendenkring viert. "We mochten kiezen", zegt Fons nog, "maar naar het stadhuis gaan we zeker!". Gelukwensen van de Hoogstraatse Maand alvast!

Blijkbaar stond het boerenleven Fons niet helemaal aan. Wanneer hij afzwaaide op 21 juni 1947 zei hij tegen zijn vader dat hij graag bij de Post wilde werken. Door tussenkomst van vrederechter De Wilde en postmeester Druyts kon hij een toer beginnen in Meerle. Geslaagd in 1948 voor een examen, kreeg hij vanaf 1949 zijn toer in Meer (vanuit uitreikingskantoor Hoogstraten) die hij tot in 1985 verzorgde. Elke dag 45 km gedurende bijna 40 jaar : Fons zegt dat hij altijd graag hij de Post gewerkt heeft. Hij heeft altijd de oostkant van Meer gedaan : den Aard, Maxburg en die kanten. Met de kermis en andere speciale gelegenheden gebeurde het dat de facteur 's middags gewoon mee aan tafel schoof, terwijl eral tien of meer aan tafel zaten. Boterhammen moest hij op die dagen niet meenemen. 1-tij leverde ook fietsplaten en inedicijnen af als men het vroeg om deze mee te brengen. In Meer kon toen al veel. Er was ook veel meer contact onder de mensen. Anna Martens werd geboren op 6 november 1927, op amper enkele honderden meters van het huis van de familie Koyen. Ook zij was tweede oudste, en voorbestemd om thuis op het landbouwbedrijf te helpen. Tijdens de oorlog was ze op een bepaald moment met haar vader op de akker aan het werk, toen een Duits vliegtuig laag overcirkelde. Die had de stellingen van de tegenstrever in Strijheek gemitrailleerd. Met een verkeerd gericht salvo trof hij Anna in ile hovenarm. Vele andere kogels sloegen om haar heen in de grond. Ze ziet het stof daarvan nog altijd opdwa!Telen. Thuis hadden ze zowel de eerste radio als de eerste TV in de buurt zodat er altijd wel vreemd volk over de vloer kwam. Eigenlijk was dat te danken aan een inwonende invalide nonkel : die kocht die spullen omdat hij zelf aan huis gekluisterd was. Meer dan eens zat Fons Koyen daar gekluisterd aan de radio voor de uitslag van de wielerwedstrijden, met zijn 'beelekens' van de coureurs in zijn handen.

naar Hoogstraten

17


I

Mr6- (2)fig ~

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Bouwen en wonen in Meerle Het werd al langer verteld, onze burgemeester maakte er allusic op tijdens zijn recente toespraak tijdens de opening van sportzaal en bib en nu staat het op papier. Er zal de komende jaren bijzonder weinig ruimte zijn voor de realisatie van sociale bouwgronden in Meerle. Zoals door dc minister van ruimtelijke ordening opgelegd werd, heeft het gemeentebestuur, in het kader van de opmaak van een gemeentelijk structuurplan, een woonbehoeftenstudie laten opmaken door de 1.0K.. Deze studie werd tijdens de gemeenteraad van oktober aan de raad voorgelegd. Om deze studie goed te begrijpen, moet je weten dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) duidelijke richtlijnen geeft voor hetruimtelijk- en huisvestingsbeleid. Zo wordt bepaald dat tegen 2007 65% van dc woningen zich in stedelijke gebieden zal moeten situeren, tegen 35% in de buitengebieden. Bij het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden, aangeduid in het thans geldende gewestplan, staan deze nonnen voorop. Hierdoor is de gemeente beperkt in zijn mogelijkheden nieuwe verkavelingen te realiseren. De studie duidt aan wat de behoefte aan woningen zal zijn tegen 2007, wat het aanbod is en wat in de toekomst nog kan gerealiseerd worden. Voor heel Hoogstraten zullen er tegen 2007 zo'n 765 woningen nodig zijn. Er zijn 986 percelen beschikbaar in het bouwgebied, waarvan men aanneemt dat er 296 (30%) zullen gerealiseerd worden. Dat betekent dat er 469 bijkomende percelen moeten komen. In de woongebieden zijn er 264 wooneenheden gepland. Volgens de studie moeten er dus 154 eenheden komen in het woonuitbreidings-

gebied. Globaal zijn er in Meerle zo'n 139 bouwrijpe percelen, waarvan 13 in het woonuitbreidingsgebied. Rekening houdend met de realisatiegraad van 30%, neemt men aan dat er tegen 2007 33 percelen ook effectief zullen bebouwd worden. Het gaat hier om percelen in privé handen, die dus tegen de normale marktvoorwaarden van de hand worden gedaan. Wat nu de mogelijkheden in Meerle aangaat voor nog te realiseren sociale verkavelingen, komt de studie tot weinig riante conclusies. In het huidige woongebied zijn haast geen bouwrijpe percelen meer voorhanden. Voor nietbouwrjpe percelen in het woongebied is een gebied van 0,78 hectare aangeduid tussen de Hazenweg en het Dorp, theoretisch goed voor zo'n 12 wooneenheden (het RSV legt een norm van 15 percelen per hectare op). Maar ook in het woonuitbreidingsgebied zijnde mogelijkheden zeer beperkt. Hiervoor wordt in de studie een gebied van ca. 0,77 hectare aangeduid (nietbouwrijp) in de tuinen van 11 woningen in de Dalweg. Theoretisch goed voor 11 bouwpercelen. Gesteld dat deze mogelijkheden ook effectief benut zouden worden, kunnen er in de volgende 9 jaar maxiniaal 23 sociale percelen gerealiseerd worden. Of er van de 33 privé percelen veel naar jonge gezinnen zullen gaan, is, gelet op de huidige marktprjzen zeer de vraag. Het wordt drunimen voor jonge Meerlenaars die hier willen blijven wonen. Voor school, jeugd- en sportverenigingen ziet het er naar uit dat er definitief een einde komt aan de toevloed an kinderen.

Bloedgevers Rode Kruis Meerle aan het feest.

Li

Ulicotenseweg: voorlopig besluit? Tijdens de cinccnler:iad an oktober ss erd he slist dat de gemeente het wegdek van de Ulicotenseweg gaat herstellen. Het betonnen wegdek gaat er uit en wordt vervangen door asfalt. Het stadsbestuur legt hiervoor 4,5 mii joen vast in zijn begroting. Of dit nu betekent dat er definitief een einde komt aan de trillingen, valt nog af te wachten. Hei is namelijk niet vanzelfsprekend dat de provincie, die toezicht moet houden op de gemeentelijke bestedingen, ermee akkoord gaat dat de gemeente zo'n zware kosten doet aan een gewestweg. De gemeenteraadsleden hebben wel als voorwaarde gesteld dat het stadsbestuur moeten proberen de kosten te verhalen op de eigenaar van de weg, het Vlaamse Gewest, desnoods via een gerechtelijke procedure. Het resultaat hiervan staat zeker niet vast. Ook de geschatte prijs voor de herstelling is helemaal geen zekerheid. Uit recente aanbestedingsdossiers blijkt immers dat de offertes ver boven de schattingen uitkomen, tot bijna het dubbele. Het prijskaartje kan voor het stadsbestuur nog hoog oplopen, en dat is de weg nog maar hersteld tot aan de inrit van Den Rooy. Afwachten dus wat het provinciebestuur van de beslissing vindt. Als alles goed gaat, kunnen de trillingen half volgend jaar tot het verleden behoren. De bewoners kn.usen alvast hun viniers.

De Euro komt eraan Er is eindeloos lang over gepalaverd, maar vanaf l januari 1999 komt hij er aan: de Euro. Zoetjes aan in het begin, binnen een paar jaar behoort onze frank definitief tot de geschiedenis. Geen eenvoudige zaak alsje nagaat hoeveel keren per dag je onze vertrouwde Belgische frank hanteert. Om U een beetje uit te leggen hoe dat allemaal moet, organiseert een koepel van Meerlese ver enigingen (KWB-KAV-BGJB) in samenwer king met BACOB een EURO-INFO-A VOND. Op woensdag 9 decemberkanje in de parochiezaal aan de weet komen hoeveel Euro uw Frank zal waard zijn, hoeveel Euro uw loon of zakgeld zal bedragen en hoe je je rekeningen in Euro moet betalen. De inkom is zowel in Euro als in Frank even duur: 0. Niet te missen, een verwittigd man is er twee ss aard.

Wandelen Veel schoon wandelweer hebben we de laatste maanden niet gehad, sandelen had meer weg van slijkdabben of wadlopen. De KWB hoopt dat het op zondag 13 december droog blijft, dat loop wat gemakkelijker. Maar regen of zon, wandelen gaan ze alleszins. Vertrek om 13.00 uur op het Gemeenteplein. Met de wagen naar IJlvenhout voor een fikse wandeling in de Ulvenhoutse bossen. Iedereen is welkom. inlichtingen bij Jet Woutcrs (tcl.3

Het moei iiiet altijd geven zijn, er iets voor terugkrijgen is ook plezant. Tijdens liet jaarlijkse teerfeest van het Meerlese Rode Kruis werden de verdienstelijke bloedgevers gehuldigd. Koplopers zijn Louis Aerts niet 100 giften en Jan Verschueren met 80. Maar het gaat natuurlijk niet om ter meest. Voor de gelegenheid zetten we graag alle op het teerfeest aanwezige bloedgevers op de foto. Wil je volgend jaar er ook bij zijn? Noteer alvast de data van de bloedinzamelingen in Meerle: 15 maart, 28juni, 20 september en 20 december. 18

RAATS MARCELSVba EB Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

Algemene Bouwonderneming Fazanteristraat 5 2340 BEERSE

t t9


MEERLE

Kerstsfeer

Antiek- en vlooienmarkt \.

..

\

Fradities iijn er om in ere te worden gehouden. Niets doet Loveel aan traditie denken als Kerstmis. De Chiro van Meerle helpt U de met de echte sfeer. Zoals elkjaar komen ze U tegen een bescheiden prijsje een mooie kerstblok aanbieden. Even onmisbaar in uw woonkamer als de kerstboom en de kerststal. Vanaf 15 december kan je ze aan uw deur verwachten.

. —,

AwicA en /i iiiiunhi mii Jcfuiifnie: (nI/lnh('llt(l(Ir orcrhin1i

Vooraf moeten die blokken natuurlijk gemaakt worden en daarvoor kan de Chiro uw hulp gebruiken. Heb je van de wintersnoei nog 'groen' over dat bruikbaar is voor het versieren van de kerstblokken, geef dan een seintje. De chiro haalt het bij U op. Wil je helpen bij het maken van de blokken, dan ben je van 14 tot 19 december van harte welkom in het lokaal van de jongenschiro aan de Ulicotenseweg. ' 5 Middags vanaf 13 uur, 's avonds vanaf 19 uur. Koffie, koekjes en een vroege, gezellige kerstsfeer zijn in overvloed aanwezig. Geef een seintje aan Kathleen Van Bavel - tel. 315.92.09.

Appels Ik hoef U niet weer te sertellen dat de turnkrini 't Zolderke zich zo langzamerhand een vast plaatsje heeft weten te bedingen bij het Meerlese verenigingsleven. Dat is ook logisch na lOjaar. Het gaat goed met de kring maar een extraatje om het jaarbudget een beetje aan te dikken is nooit weg. Want sporten kost geld en je kan ouders van de kinderen toch niet onbeperkt laten betalen. Kinderen hebben deze dagen veel activiteiten waar ze graag aan meedoen en overal moet voor betaald worden. Daarom doende turnkring elkjaar beroep op de Meerlese bevolking. Niet vrijblijvend, je krijgt er wat voor terug. Op zaterdag 12december gaan ze in heel Meerle en Meersel-Dreef van deur tot deur om U een zak van 2kg gezonde appels (uit eigen streek!) aan te bieden, in ruil voor één briefje van 100 Fr. Voor U slechts een kleine mecruitgave tegen over de winkelprijs, voor hen een grote meerwaarde om hun kastoestand gezond te houden. Daarom dus, eet meer appels. Voor uw gezondheid en voor die van de turnkring.

$Ojniir;ia

itCt

i.iiude con de G,oic Oorlog: in Meerle imorilt elk jaarde herinnering Iciendig

gehouden, tenminste zolang er nog oud-strijders overblijven van die andere oorlog. Ook daar worden de gelederen dun.

Hobbyisten aller landen, verenig U ten parochiezale! Alsjc van mening bent dal jouw vrijetijdsbesteding waard is om aan anderen te laten zien, dan is hier je kans! Naar goede gewoonte organiseren K.A.V. en K.W.B. Meerle op 9 en 10 januari 1999 hun tweejaarlijkse "HOBBYTENTOONSTELLING". Je moet wel tijdig inschrijven, want ook onze parochiezaal is niet onmetelijk. Meld voor 20 december wat je wil tonen en hoeveel m2 je hiervoor denkt nodig te hebben aan Jacqueline Gladinez, Lage Rooy 29 (tel. 315.78.71) of aan Jef Wouters, Heimeulenstraat 25 (tel. 3 15.86.64) of bij andere bestuursleden van KAV of KWB.


MEERLE

GOUD IN MEERLE Kees Van Den Ouweland en Mit Van Bavel 'Keske' - zo noemen ze hem en dat zal wel iets met zijn gestalte te maken hebben - is goed gekend. Je komt hem ook regelmatig tegen, hij is de man die graag buiten komt, onder de mensen is. Mit houdt het meer binnenshuis, heeft altijd meer van haar thuis gehouden, van haar gezin. Twee verschillende mensen, die het al vijftig jaar samen vinden. Reden voor een groot feest en voor wat meer uitleg in ons blad. Kees kwam ter wereld op de Elsakker als 3zoon in het gezin. Later zou daar nog een vierde bijkomen. Keske liep met zijn leefti jd- en buurtgenoten school in Meerle. Binnendoor, langs waar nu de Rondeelweg ligt, behalve als de kastanjes rijp waren, dan gingen ze langs Lauwers. Dat leidde tot hevige 'strijd' met die van 't Oosleneind. langs Lauwers was immers 'ullije' weg, daar hoorden die van den Elsakker niet langs te komen. Op zijn 14 bleef hij thuis., bij vaders en de oudere broers op de boerderij. "Onze vader was nogal een paardenliefliebber en die had een gespan. Maar daar was thuis niet heel de tijd werk voor, zodoende moesten wij van ons vader daar elders mee gaan werken. Nogal wat 'burgers' hadden zo net buiten het dorp een akkertje waar ze wat graan en groentes voor eigen gebruik op wonnen. Die hadden geen paard en geen gerief om die akker om te doen en wij deden dat dus. Eigenlijk nogal ambetant werken, want ge moest ongeveer al uw gerief meenemen, dikwijls voor een akker van een scheet groot. Ook hout vervoeren naar de Wissel als er in het bos van Voortman gekapt wier of 'bos' gaan ploegen. Of mos, strooisel voor de bloemenkwekers uit de Vlaanders vervoer naar de quarantaincstallen voor rekening van Nolleke Van Aperen. Dat was een fijne, die laadde de wagons van den tram goed vol maar zorgde dat de beste laag met mos schoon van

20

boven lag. Het zag er altijd 'strussel' van de beste kwaliteit uit. Ja, ons vader zorgde er altijd voordat we aan de slag bleven, we hebben nooit op een ander moeten gaan dienen.". Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 volgde Kees de bevelen van de overheid en ging met de andere jongelingen van Meerle op de vlucht, richting Frankrijk. Stukken met de tram, veel te voet. "Na een lange tocht kwamen we's nachts in Eeklo aan. We hadden ons zelf wijsgemaakt dat ze ons daar wel goed zouden ontvangen, met eten en een bed. Dat viel lelijk tegen. We werden naar een cinemazaal gebracht en konden daar op een van de klapstoeltjes slapen. 's Morgens moesten we op bedeltocht bij de burgers van Eeklo voor wat eten. Die waren daar niet echt op gesteld, het was niet gemakkelijk om aan eten te geraken. We zijn zo veertien dagen op de dooi geweest, van hier naar ginder en terug. Ons geld was op, onze voeten kapot. Ik kocht met mijn laatste geld een paar 'kameelharen sloefen', ik dacht 'dat is zacht aan mijn voeten'. Ik had er geen rekening mee gehouden dat die ook geweldig warm waren, en dat terwijl het toen bijna dertig graden warm was. Weinig slapen en weinig eten. Op een keer kregen we bij een boer patatten, als we ze zelf maar schelden. Hij heeft die dan voor ons gekookt in een koeiketel. Het zijn de lekkerste patatten die ik ooit gegeten heb".

Na veertien dagen kwamen de Meerlesc jongens terug thuis en toog Kees weer bij vader aan het werk, iets waar hij zich, naast smokkelen natuurlijk, heel de oorlog aan gewijd heeft. Mit werd in 1924 geboren op 't Rooyke, de zevende in een gezin van negen. Naar de meisjesschool in het dorp. 's Middags altijd hard lopen om terug op tijd in de school te zijn, want het was Mit haar taak om de afwas te doen, van een huishouden van 11 man Op haar 15 is de school voorgoed uit en een jaartje later gaat ze dienen. Zus Dma diende bij Dr. Sterkens in Rijkevorsel. Die had een zus die in het centrum van Antwerpen, aan de Hoogstraat naast de Grote Markt, een klein- en groothandel in kruidenierswaren, daar konden ze nog iemand gebruiken. Deed dat niet vreemd, zo van een landelijk dorp naar het grote Antwerpen? 'Ik was daar wel graag, in de stad. Daar was altijd wat te zien, veel soldaten vooral die tijd. Toen de oorlog uitbrak en de Duitse vliegtuigen Antwerpen aanvielen, moesten we weide kelder in, zo'n oude met geweiven. Vrijdagavond kwam ik naar huis, maandagmorgen terug. Ik stapte altijd af aan de Turnhoutse poort en ging dan heel dat stuk tot aan de Grote Markt te voet af. Dan kon ik naar hartelust winkels kijken en stond het eten al op tafel als ik toekwam. Een beetje plezier mocht toch wel, de hele week moest er hard gewerkt worden. Op zondagmiddag ging Mit naar haar zus Jo. die cafÊ hield op de Voort. De 'Voorpost' heette het daar. "Ons Jo wilde wel graag dat we daar mee achter de toog hielpen, maar liever gingen we naar de Eekhoorn, dansen". Keske kwam als jonge gast ook graag in de Voorpost, samen met de vrienden. Maar zoetjesaan zag hij liever naar Mit dan naar de maten. Hij schreef brieven naar haar in Antwerpen, brave brieven, want z e werden eerst door madame gelezen. Op Mit haar verjaardag heeft Kees zelfs voor de eerste keer in zijn leven getelefoneerd. "In de winkel van Heintje Havermans, aan de Wissel, hadden ze telefoon. Zijn vrouw heeft me uitgelegd hoe ik dat moest doen. Toen ik eindelijk klaar was, liep het zweet langs mijne rug. De volgende verjaardag heb ik maar een telegram gestuurd". Op het einde van de oorlog kwam Mit terug naar Meerle en kreeg het koppel 'verkering'. Op 10 november 1948, een mooie herfstdag, stapten ze in het huwelijksbootje. Te voet naar de kerk, vader Van Bavel had immers gedreigd niet mee te gaan als ze met een auto dierven gaan. Na de mis langs de 'Voorpost' en dan thuis op 't Rooyke feesfrn Kees was ondertussen geworden wat hij de rest van zijn leven zou blijven. veekoopman: "Eigenlijk is dat bcgdnnen met een hond. Ik zag graag honden en had een mooie bouvier, een tccfkc. Kenis, een gendarin, had een rçu en w


MEERLE lieten ze efkens samen. Daar kwam een mooie nest van wel 7 jongen van. Na een paar weken had ik er daar 5 van verkocht, voor wel 500 Fr. per stuk, een big koste toen 250 Fr. Met twee jong bleef ik zitten. Een kennis uit Hoogstraten, Van Calster, die kende veel volk en wist nog iemand uit Brasschaat die een hond kon gebruikten. Die mannen kwamen bij ons thuis kijken en kochten gelijk die twee hondjes. Nu bleken dat varkenshandclaars te zijn en omdat wij toen thuis een paar varkens hadden zitten die 'gereed' waren, kochten ze die gelijk. Ze gaven een goeie prijs, niet echt meer dan de varkenskopers van hier, maar ze betaalden ook voor de 5 kg. 'goegewicht' dat ge hier in de streek moest laten vallen op elke 100 kg. Ze vroegen bovendien of er hier in de streek nog meer varkens te koop waren en of we niemand kenden die voor hen wilde rondgaan. Onze vader dacht direct dat dat wel iets voor mij zou zijn. onze Ward had immers het geboer overgenomen en ik had zo wel wat tijd over.". Dat ging een tijdje goed, Kees kocht bij de boeren hier voor rekening van de mannen uit Brasschaat. Tot hij op een keer, zo'n veertien dagen, niets van hen hoorde. "Ik had al wat gekocht, dat zat nog altijd bij de boeren. Onze vader zei dat die er onderhand weg moesten. Toen kreeg ik een telefoon uit Brasschaat en ze noemen me ne prijs die heel wat lager lag dan wat ik beloofd had. Ons vader zei dat ik er dan maar zelf mee naar het slachthuis in Antwerpen moest gaan. Stan Wens heeft me daarbij geholpen; Sooi Til, de veevoerder voor de streek, heeft mijn varkens toen meegenomen en ik ben als jonk manneke met die doorwinterde marchanten naar Antwerpen getrokken. Die eerste keer heb ik er mijn broek aan gescheurd,

maar ons vader heeft me laten doorzetten.'. Kees zijn zaak breidde uit, kocht en verkocht zowel levende als geslachte varkens, en ging in West-Vlaanderen biggen kopen. Hij kocht een occasiewagen, een tot truck omgebouwde Amerikaan van 21 jaar oud, later een grote kamion. Maar toen de regering besliste dat levende en dode dieren niet meer met dezelfde wagen mochten vervoerd worden, zou Kees nog een kamion bij moeten kopen voor zijn handel. Daar zag hij tegenop. Van de handel had hij ondertussen Frans Dierckx leren kennen, die zelf wel varkens wilde kweken. Samen met Kees zette hij eenkwekerij opaandeStnjbeekseweg, Kees gaf zijn handel op en werd er bedrijfsleider. Frans Dierckx richtte samen met Jack Herrijgers de slachterij Herdico op. Dat 'bedrijfsleider' zijn bleek voor Kees een misrekening. Niet dat de zaken niet goed gingen, maar hij kwam niet genoeg meer onder de mensen. "Als je heel dc tijd op de baan bent geweest en je moet dan opeens thuisblijven, dan begin je dat na een tijd te missen". Kees werd terug zelfstandig koopman, ditmaal in kleine kalveren, iets wat hij tol ver over de pensioenleeftijd blijven doen is. Mit deed al die tijd het huishouden en zorgde voor de drie kinderen, Ann, Willy en Jack. Kees was veel weg, maar kwam graag thuis. Mit : "Hij bleef nooit in het cafĂŠ hangen en hij had graag op tijd warm eten. Ik heb er altijd voor gezorgd dat hij dat thuis kreeg, ook nu nog. En hij lust het nog altijd graag.". Kees is ook na zijn pensioen actief gebleven. "Veel gefietst, penningmeester bij de gepensioneerden en sedert een paar jaar help ik de pastoor een beetje'. Kees is nooit van zijn leven ziek geweest, tot hij een paar jaar terug een hartoperatie moest ondergaan. Van dan zijn de

fietstoertjes veel kleiner geworden : "Op het gemakske aan". Mit houdt nog altijd evenveel van haar huis. Bloemen verzorgen, kleine werkjes in de tuin en natuurlijk altijd daar zijn voor kinderen en kleinkinderen. "Die komen graag thuis, kunnen het goed met mekaar vinden en maken er altijd een plezante boel van. Dat is toch het voornaamste, niet? " . We kunnen niet anders dan het beamen en wensen het Mit en Keske nog vele jaren.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz.

o onarnerj;

DOMS

— SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39c

21


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

&

Zoals de zaken er nu voor staan, wordt dit de allerlaatste bijdrage van ondergetekende voor de Dreefse dorpsrubriek van de Hoogstraatse Maand. Ook collega Toon gaat er volgende maand een einde aan breien. We hopen uiteraard dat snel vervangers gevonden worden en Meersel-D reef niet al te lang met lege tekstbailonnetjes blijft zitten. Aan iedereen die een pen kan vasthouden of met twee vingers op een klat'ier kan drumnzen om een seintje te geven.

Woeste Willem Als deze letters aan het papier worden toevertrouwd zijn de leerlingen van de lagere school, de kleutertjes, juffen en meesters druk aan het oefenen voor hun musical. Het ziet er naar uit dat piraten de Mark zullen opvaren om de boel eens flink op stelten te zetten. Woeste Willem is hun aanvoerder. Hoe het verhaaltje precies in mekaar zit, hebben we op 19 en 20 november kunnen bekijken. Dan werd de musical voor het voetlicht gebracht in de zaal De Zevenster, maar was ons blad al in druk.

Nieuwe voorrangsregel Nieuw is het e iuen lijk niet ant naar verluidt is het eigenlijk altijd zo geweest. Op dit ogenblik heb je op het Heieinde , Meersel en Hoogeinde geen voorrang. De regel 'voorrang van rechts'

wordt door verkeersborden aangegeven. Uiteen politieverslag blijkt dat het instellen van voorrang van rechts op de grote verbindingswegen tot gevaarlijke situaties leidt omdat bijna alle weggebruikers deze voorrangsregel negeren. Het college stelde daarom voor om de weg Hoogeind, Meersel en Heieinde terug tot voorrangsweg om te vormen. Onderzoek wees uit dat deze voorrangsregel twintig jaar geleden al werd goedgekeurd. Blijkbaar is er toen iets fout gelopen bij de uitvoering van het raadsbesluit. In de praktijk betekent dit dat de mensen die op de weg Heieinde, Meersel en Hoogeinde rijden voortaan voorrang zullen hebben op het verkeer uit de zijstraten. Een duidelijker situatie is het zeker. Wij Belgen denken immers dat de weg die het breedste of naar ons aanvoelen het belangrijkste is, ook voorrang heeft. Wel valt te vrezen dat de snelheden, nu er door het verkeer

op de weg Heieinde-Meersel-Hoogeinde niet meer vertraagd of gestopt moet worden aan kruispunten, verhoogd zullen worden. Let op: de nieuwe voorrangsregeling geldt pas als de verkeersborden worden aangepast. We willen geen slachtoffers op ons geweten.

Woonbehoeftenplan biedt weinig kansen De gemeenteraad keurde het woonbehoeftenplan van de fusiegemeente Hoogstraten goed. Voor Meerse 1-Dreef biedt het plan weinig perspectieven. Met het oog op het Structuurplan Vlaanderen, dat het duidelijk begrepen heeft op inbreiding, verkleining van de percelen en het vrijwaren van de buitengebieden, kan er in Meersel-Dreef nog amper worden bijgebouwd. Wel zijn er de bouwnjpe percelen, in onze deelgemeente beperkt in aantal, en blijft er nog de mogelijkheid dat tussen de Jan de Wysestraat en Nieuw Dreef de gronden die vorige keer onaangeroerd moesten blijven in de toekomst eventueel alsnog als woonuitbreidingsgebied benut zullen worden. Weinig perspectieven naar de toekomst toe zijn er op het vlak van bouwgelegenheid niet. In de 10K-studie wordt in de situering van het studiegebied ook verwezen naar het probleem van de woningdruk vanuit Nederland. Het probleem behoeft hier geen verdere uitleg. Iedereen in Meersel-Dreef weet al te goed dat bouwgronden duur en schaars zijn en wat daarvan de voornaamste oorzaak is. Er blijkt weinig aan te doen. In Nederland hebben ze wel geprobeerd de kapitaalvlucht tegen te gaan, maar tot op heden is daar nog maar weinig van te merken.

L'Ecole

I'uIsc I'u' bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00- 17.00 uur

Tel.: 031314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

22

Op dat publiek mikte ook L'Ecole met een exclusief apparteinentenblok op de hoek va n de Dreef en de Nieuw Dreef. Na lange tijd begon een aannemer met de sloop van het oude café Stad Lourdes en het St. Annapensionaat. Lang hebben die sloopwerken niet geduurd. Na enkele dagen staakte de aannemer de werkzaamheden. Oorzaak van het uitstel (afstel?) is onenigheid binnen de groep van eigenaars. Blijkbaar wil één van hen niet meer in zee gaan met de overige eigenaars. Hij blokkeert de werkzaamheden. Dat is sneu. Het project geraakte al moeilijk van de grond. Het duurde lange tijd voor er kandidaten opdaagden en tot op heden staat nog altijd niet vast dat er voldoende interesse bestaat of bestond. Er moest echter wel wat gebeuren. De termijn van de vergunning liep bijna af zonder dat er één steen van plaats veranderde. De beide panden stonden er al troosteloos bij. Nu is het helemaal geen gezicht meer. Als de aannemer even had kunnen doorwerken had hij de gebouwen van Stad Lourdes en de oude bergplaats en overdekte speelplaats van de vroegere meisjesschool tenminste netjes kunnen opruimen. Het is nu natuurlijk afwachten wat er verder zal gebeuren. Misschien wordt het tijd dat het stadsbestuur initiatieven neemt. Een


MEERSEL -DREEF sociaal woonproject in het centrum van Meersel-Dreef zou toch een beetje tegemoet kunnen komen aan de plaatselijke woonbehoefte. Uiteraard moet eerst een overeenkomst gesloten kunnen worden met de eigenaars. Aangezien die het onder mekaar al niet kunnen vinden, lijkt dat wel heel moeilijk. Toch zou op z'n minst bekomen moeten worden dat de rotzooi wordt opgeruimd.

Met de geiten op stap Het ( e iie ne in de orcail 1 SCC de Vo( )r de t s. eede keer een avondzuektocht. Gewapend met halpen, een routebeschrijving, een antwoordhlad, laarzen en een zaklantaarn trokken vijftig dappere wandelaars erop uit. Het was pikdonker. Bijgelovige mensen bleven wellicht thuis omdat de zoektocht op vrijdag 13 november werd georganiseerd. Toch zal het vooral de regen geweest zijn die de meeste mensen uiteindelijk toch aan hun kastje gekluisterd hield. De organisatoren hadden er opnieuw een mooie tocht van gemaakt. Halfweg het traject kregen de wandelaars warme chocomelk of een flinke neut. De sfeer zat er goed in, vooral na de pitstop. In café Het Genoegen werden de antwoordbladen verbeterd en werden de prijswinnaars bekend gemaakt. We hopen dat de geiten zich niet laten ontmoedigen door het tegenvallende aantal deelnemers. Na twee geslaagde edities kan het toch niet anders dat volgend jaar de helft van de Meersel-Dreefse bevolking de wandelschoenen aantrekt en eens een frisse neus haalt.

Wat krom was terug krom maken In 1 972 kaiiil keerde de "crlcrlaridse overheid de \lark tip Nederl anUs giondgehiecl. Utikek' .iaren later vtildcn we in Relgic hel Nederlandse s (lii! hieelil. l)e Nederlan ders ''ooteil nti het roer resoluut 11111. out de s erdriit.tiiig tegen te gaan itiaken iij lil.tineti nut dc 'slark terug te laten kituikelen. 1 )c plo\ iiiciilc overheid hcsl isle overitzcns dat :Sfl() hectare laiidhotris"ruiid itt iie \larkvallei 11oct s t)rcletl onige/et in tialuur. 1 )e herinrichting an het gcbted I h Lnliliut-(]aldcr. gretizend aan olis e gen Nieersell)rcel. heiilt ,ich up dit ogenhli k in de unsJ)raak-- en voorlichtingfase. In 1999 '&irdt het detinitiel unt\vet ji opgemaakt itiri liet alsnog aan een iiispraakrondc te onderwerpen. l)t' uitvoering is s norzicil in 20() 1 1)1.' Fieri iriehiting konut er nul een ei ide te niaken aan de versnipperingvan landhuu l)C1Ce!eii. Tevens is ze iiutidiakehijk &iiiidat dc 1i11)\ mcie Nooid Biah.tiil 500 h.i 1cologtsehie Iiotdstitiettiiir wil iealiseren in liet N1:irkdal. legelilkeitild vil de herunriehittig de verdroging van de T1t1ncicn legengiati. de waterkwaliteit s erhetercn cii de druk op het landschap doen afnenien. Opditugenhhik liggen diie totaal verschillende Lilainen snor: .\gro ntetde lanclbotiv' i,ie, Natuur inch een v ite d i e alles rttigelijk ïtiaakt star n ant ij r en 'Ftiun als een ',tiort tussenoplossing niet '. oorul aandacht voor recreatie. I)e landlnrlchhlngsLoiitiiiissie maakte ielf ccii 'oot keur-plan. een soort saiiieii/s crilig tti'eii dc drie al ionderlijk opgemaakte pLuitien. \lle (tnterpeI1 gaan uit van het Idt dat de FIJS er komt. 500 lia latidhouwgwnd wordt ingericht als natuur. Op een totaal van t 5 00 ha cultuur grond is dat niet niks. Naar alle waarschijnlijkheid zullen zes landbouhedrtjen uilizeplaiitst s\ oRlen.

KLJ-werking lijkt aardig op gang te komen De KLJ heeft een flink aantal nieuwe leden weten aan te trekken. Het lijkt dc jeugdvereniging terug wat beter te vergaan. Op dc wandeltocht van het Geiteneinde waren ze met een flinke delegatie van de partij en eerder in dc maand zeulden ze van deur tot deur met allerhande spulletjes tijdens een ruiltocht. Met een sprankeltje hoop op een lokaal, ziet de toekomst er opnieuw veelbelovend uit. We hopen dat de leiding probeert om alles in goede banen te leiden en initiatieven blijft nemen om de werking op te krikken.

Paterswiel Uct Paterswielproject baart de dorpsraad zor gen. Het gaat hen allemaal wat te traag. Het dorpshuis dreigt deze winter nog niet te kunnen worden gebruikt. Dat is niet goed voor de woning zelf en het zorgt ook voor ontmoediging bij de geïnteresseerde verenigingen. De bibhiotheekcommissie moet zich nog uitspreken over het al dan niet verhuizen naar het dorpshuis. De commissieleden die het huis bezochten, waren in ieder geval enthousiast. Daarnaast is er weinig duidelijkheid over de mogelijkheden voor de KLJ om het achterliggende gebouw op een fatsoenlijke en legale manier te kunnen verbouwen. Ook de gepensioneerden wachten af hoe het met hun pctanqueveld staat. Redenen genoeg om in januari naar de algemciie vergadering van de dorpsraad te komen. De burgemeester en schepenen zullen er tekst en uitleg komen geven over de hangende dossiers. Ook zal, onder voorbehoud, aandacht besteed worden aan de HST-plannen, het fietspad Meer-Meersel-Dreef, de slechte staat van de Markweg,

i

/JI'I 1tü11111/OfllO iklst'lin.,'.sprojeri Iw! ,'S t/( 51(11k i ( 1/t heiiii t 110 ,/i - lteriiiîiiltitnç 1(111 1500 ho i fl0111. De i\'eilerloiiil f /) i/.k it hei ojlilteUtt i.'rOhl(/ii,' ilclfl /111-'t k(11L en 1iWr lwît lh unie. /1(1100/ 00 it t

rcotie. t .111(1 ( vden

In het plan Agro kan de landbouw ,ichi buiten de II IS optimaal oms ikkelen eti ordl in dat izebied een ruils erkavel ing doorgevoerd die ervoor zorgt dat (i(Y de pi'ii.t'leii huiskasels w uiden. Er komen nok minder kasels per bedrijf. 1 let plat Nattitir baseert zich vooral op het hekcnstelscl en snor/let in een lierntcanderingsprojecl met grote os erstronungsgebieden. rietveklen en r tuten die beheerd s t rde n dt tor gii de g raze r,..Gr the delen ss t mie ii algegras i.' ri om s p21ta ne natuur op cinig te helpen. Ook het plan Natutir leidt tol ccii rendabeler bedrijfsvoc ring, zij liet in utiitdeie mate dan in het agrarisch ontsserpphan. Het phini 'hun beklemtoont in de eerste plaats variatie en kleinschaligheid met rinunte voor landbouw. natuur en recreatie. Opmerkelijk in de plannen is dat tegelijkertijd mcl dc he rio ri cli t ing een tiert u i tito t ie ' ar i de t andbt in \\ sectt Ir w )rdt VI nt ipg t' st clii. R ecreatie. landschap en natuurbeheer cii ecologische londhouss nemeut btw phhits in naast de miensies e en grootschalige landbous - De geraamde prrj/en snor de uitsocring van de platnien varieert tussen 16.5 miljoen culden 297 miljoen lrimnk t en 29 miljoen gulden t 5'2 miljoen fi ank 1. De kosten zullen in de eerste plaats gedra'en ss ordeti door liet Rijk. de pros i neie. de gemeenten. liet waterschap cii het 1 foo"heetnraadscbap \Vcst Brabmnt. ( irondcmgenaren en grondgehrtt ikers betalen es eneerts ccii deel van de kosten al naar izelatie liet voordeel dat ze ertut halen Met het plan h lupt de regio een ss eerss i mrd te hebben s oor alle om]! wikkel ingemt die zich aftekenen. Op .ttle mogelijke mamercut proberen de Nedcu lariders de bes olkin' te betrekken hij de plammeri. Op die manier hoopt men een plan te kunnen opmaken waarvoor eet) draags lak komt. 23


M

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

Een dienstreis naar Italie en andere drukke bezigheden zijn er de oorzaak van dat deze rubriek maar kort van gestalte is. Nochtans was er het nodige nieut's te rapen. Er was de brand, de 11 november vieringen, de Meerse ontmoetingsdag en nog veel meer. Misschien is dit nog eens een goede gelegenheid om verenigingen en personen op te roepen om wat vaker informatie te verstrekken over de op til zijnde activiteiten of om eens een verslagje van een afgelopen activiteit binnen te sturen. Een telefoontje doet vaak al wonderen. En de fotograaf staat altijd paraat. De 11.11.11. actie kende in november haar afloop. Alweer zorgden de Hoogstraatse jeugdclubs, waaronder de Mussenakker, voor de aktie 3 voor II. De lokalen werden niet smaak volgens het thema ingericht en de openbare verkoop bracht weer flink wat geld op voor 11.11.11. De geldophalin gen van de andere verenigingen brachten ook het nodige geld bijeen.

Opgeruimd en gesorteerd staat netjes, jongeren geven het goede voorbeeld

Brand schokt Meer Er v, aS de bRIO d (.11e. V( )OF(1 1 do& ) / j fl 01 )Odl ot tige afloop, de dorpsgerncenschap heeft geschokt. Omstreeks middernacht, de 22ste oktober kraaide in de Rommensstraat de rode haan. Het geluid van enkele ontploffingen trok de aandacht van de geburen. Eenmaal ter plaatse was de ernst van de zaak duidelijk. Het vroegere winkeltje van Janssen, dat jarenlang leeg heeft gestaan en dat enkele jaren geleden werd omgebouwd tot een negen-partijen flatgebouw stond in vlammen. Langzaam baanden de vlammen zich een weg door de dakpannen. Iets later stond het ganse dak in lichtelaaie. Geheel ontredderd en machteloos stonden de bewoners toe te kijken. De brandweer, goed voorzien van het nodige materiaal, deed haar werk. De angst van enkele geburen om ook in de brand betrokken te worden, werd zo voorkomen.

Pas later werden de echte gevolgen van de brand duidelijk. Hij had een dodelijk slachtoffer gemaakt. Tom Koyen was in de vlammen gebleven. Het gebouw met het uitgebrande dak ontsiert nu het dorpsgezicht. Het doet nu elke voorbijganger herinneren aan deze verschrikkelijke avond. Niet toevallig, of net wel, heeft de brandweer een aantal openbare plaatsen onderzocht op brandveiligheid. Het onderzoek paste in het kader van een meerjarenprogramma waar de brandveiligheid van de gebouwen wordt gecontroleerd. Een brand als deze wijst er nog maar eens op dat een brand overal genadeloos kan toeslaan. Men is dus best goed voorbereid op mogelijk brandgevaar en het preventieve werk van de brandweer in deze is zeker iets wat geapprecieerd mag worden.

Op een kermisniorgen als ie kraampjes weer dicht zijn is liet tijd om rotzooi op te ruimen. Ben Laurijssen geeft hier alvast liet goede voorbeeld. Het achtergebleven glas laadt hij op zijn go-car en hij doet het in de glasconrainer. "Dat doe ik wel eens vaker ", zegt Ben "het glas dat hoort netjes gescheiden in de glasconrainer ". Hij krijgt dan ook van de gemeen tearbeiders veel complimenten voor dit goede werk.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel.

GRAFZERKEN Het uitgebrande 'ebouw in de Rommenssiraat, een stille getuige van een rampzalige ,iacht.

24

HOFMANS


MEER '7'

Geen toegang meer tot het kerkhof na zonsondergang De aandachtige kerk- en kerkhofbezoeker heeft ze allicht al opgemerkt. De witte horden die bij de ingang van het kerkhof geplaatst werden en de voorbijganger verzoeken na zonsondergang het kerkhof niet meer te bezoeken. De borden zijn een resultaat van gesprekken die in de dorpsraad gevoerd werden in aanwezigheid van het schepencollege. in het verleden was het kerkhof een aantal keer plaats van vandalisme. in het weekend lopen er wel eens mensen rond die er niets te zoeken hebben. Vrijende koppels en soms lawaaimakers. Mensen die een oogje in het zeil hielden stonden echter machteloos. Rondlopen op het kerkhof was immers niet verboden en men stond machteloos als men de ongewenste bezoekers wilde verwijderen. Dat is nu anders. Wie zich nu buiten de toegestane tijden op het kerkhof bevindt is in overtreding en kan terecht gewezen worden. Laten we hopen dat deze maatregel helpt. Want een volgende stap zou het volledig afsluiten van het kerkhof kunnen zijn. Laten we hopen dat het zover niet hoeft le komen.

v erHe)d 1)1/. hOf O1/( ouioIu/iĂŽ ho/s Het kerkhof lag er iii de waren de nieuw geplaatste borden. Om mogelijk vandalisme in de toekomst te voorkomen vierde;, deze geplaatst. Ze wijzen op het nachtelijke toegangsverbod van het kerkhof:

HST raast binnenkort door Meer Misschien was u ook aanwezig op de informatievergadering van 27 november waarop de ganse bevolking werd uitgenodigd. Maar wat u allicht verzuimd heeft is van op de gemeente een bezwaarschrift in te dienen waar u uw zorgen laat blijken. Toegegeven. de HST zal er nu wel komen. Protesten als "HST weg ermee" hebben dat niet kunnen verhinderen. Dat is een treurige vaststelling want wij hebben er als Merenaren alleen maar last van. En net dat laatste zou nog eens een reden moeten zijn om zijn bezwaar kenbaar te maken.

Meerse ontmoetingsdag Enigzins gespannen keken dc organisatoren KAV en KWB, uit naar de eerste Meerse ontmoetingsdag. Het was toch iets heel anders dan de hobbytentoonstetling die tot dan toe reeds zo'n 25 keer georganiseerd werd. Of misschien niet, want enkele zaken bleven wel degelijk onaangeroerd. Er was het goed gekozen tijdstip, met allerzielen na het kerkhofbezoek, dat is al jaren de gewoonte. En er waren de pannenkoeken en de geurende koffie. Iets wat in het verleden het meest geapprecieerd werd. Nieuw was de aankleding. Sober maar doeltreffend. Tegen de muur hing een enorme verzameling oude klasl'oto's. Die werd gretig bekeken. Achter een doek kon film gekeken worden. De regisseur, Harrie Roeien, toonde met trots zijn verzameling Meerse films. Of het nu het ruitertoernooi was, de boerendag of de "schat van Maxburg", het weerzien van de jonge gezichten van weleer was erg interessant. Na vele jaren hobbytentoonstelling mogen de organisatoren van toen zeker een compliment krijgen. Jarenlang hebben Jan Janssen, Armand Fransen, Jan Swaenen en Jef Vinckx en heel wat anderen deze kar getrokken. Zij verdienen een grote pluim en de nodige felicitaties. Laten we nu hopen dat de jonge garde de nodige creativiteit aan de dag blijft leggen. We kijken in elk geval al uit naar volgend jaar.

Tussen de John Lijssenstraat en de transportzone zou een fietspad voorzien worden. Waarom dit fietspad niet verder doortrekken 7 Bijvoorbeeld tot in Brecht waar het station komt en bijvoorbeeld tot Breda. Uzelf heeft waarschijnlijk nog veel betere ideeĂŤn. Aarzel niet van ze alsnog kenbaar te maken door middel van een bezwaarschrift. Maar haast je wel want het openbaar onderzoek wordt half deze maand (december) afgesloten.

Enkele voorbeelden: De HST betekent voor ons alleen maar nadelen, geen enkel voordeel. Compenserende investeringen in landschap, of infrastructuur blijven achterwege omdat het "geld op is". Een compensatie zou kunnen zijn dat ook wij gebruik kunnen maken van de trein door een station te maken aan de transportzone. Tussen treinspoor en snelweg komt een aarden wal die het zicht tussen trein en snelweg moet verhinderen. Geluidstechnisch is deze wal te laag. Bovendien wordt hij alleen maar met gras bezaaid. Waarom deze wal niet hoger maken en hem ook van het nodige plantgocd voorzien. Dat zou op gebied van geluidshinder heel wat uitmaken en de aanplanting zou zeker het landschap ten goede komen.

110017 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 25


MEER

Het Heidebloempje deed het weer 1-lcdl benieuwd om wal er mcl deze titel bedoeld werd trokken we naar de zaal voor Kunst en Volk. Het was de derde en laatste opvoering en de zaal zat eivol. Toneel is in Meer nog altijd "in" en dat komt waarschijnlijk omdat het al jaren van de bovenste plank is. De Brassband Ste-Rosalia nam de inleiding voor haar rekening. Ze kreeg daarvoor haar welverdiende applaus maar de vraag "Wie is die enthousiaste dirigent eigenlijk konden dc meeste toeschouwers nog niet beantwoorden. Bij de aanvang van het stuk treffen we een familie aan bestaande uit Oscar de Bruyn met zijn vrouw Hilde en zoon Erik en opa August, vertolkt door Jos Arnouts. Niks bijzonders eigenlijk, ware het niet dat de ambitie van Hilde, vertolkt door Chris Cools, heel wat hoger lag dan die van de Oscar. vertolkt door Jan Dufraing. Niets minder dan de directeurspost van Andre Wellens (Marc Dufraing) was de inzet. In het stuk wordt er aardig wat afgevreeën maar het is helaas Oscar die onmachtig is de nodige mannelijke "Prestaties" te kunnen leveren. Dat hij naast het lezen van P!ayboy ook nog een verwijzing maakt naar het fameuze Mussenkrantje als mogelijke remedie levert hem een zaal op die plat gaat van het lachen en een ovatie van het publiek. Het feit van "het" niet meet te kunnen maakt Oscar chanteerbaar door zijn vrouw, die van hem de interessante dingen van het leven verlangt, zoals biljarten laten staan voor een carrière als directeur. Gelukkig heeft Oscar de nodige hulp van grootvader en meid Thea (Fonne Brosens) die als travestiet in dit stuk door het leven gaat en de publieksheld van de avond wordt. Er moet ook Bart, de melkboer (Gert Rombouts) aan te pas komen om op hypnotische wijze redding te ?"

EffiKodak

_S

Mei een htjuiuier sterke ploeç terrolkie liet HeulebIoenipe de 'Mait iiie tukske kan klucht van Kamiel Kemels. brengen. Dat hem dit ook nog lukt is aanvankelijk niet duidelijk. Maar op het einde van het stuk is het zijn hypnose van de meid Thea die het enigzins vastgelopen stuk tot een spetterende ontknoping brengt. Zoon Erik (Chris Bonen) en zijn lief Saartje (Tinne) Fransen en zijn aanhoudster Astrid (Ilse Arnouts) zorgen voor de nodige vrijpartijen maar het is uiteindelijk via Thea dat de chantage van Hilde aan het licht komt. Niets minder dan een poeder dat zowat de tegenovergestelde werking als de viagrapil heeft strooit zij voordurend in Oscars eten. Dankzij een ingehuurde

c ~ %X $F\ ~vit~0cp

= nA F 1 E

Wegens stopzetting en met onderlinge overeenkomst van STUDIO K (Koen Van Nueten) staan wij vanaf 1 november 1998 klaar om al uw films en fotowerk te ontwikkelen in ons eigen labo. VOORZETTING KODAK EXPRESS. Kwaliteit verzekerd!!! Kom eens vrijblijvend langs en ontvang

LGRATIS UW KODAK VIPKAART TOT 31112/98 ~ 1

1

Gans het jaar door, tal van voordelen.

Ook 1 uur service vanaf 1 januari 1999 bij PENFO Fotografie in Hoogstraten. UW BESTE KEUZE -

Ei9

C ILL-~~e~

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 03/314i3.13

Lindenlaan 14 Beerse TeL: 014/6t35.37

Vanaf jan '99: 1 uur service

Reeds 1 uur service

1'

1) 26

een

escorte dame Lily (Emilie Kerstens) lukt het Oscar van Hilde schuld en spijt te doen bekennen en vergeving te vragen. Het wordt dus nog allemaal Koek en Ei tussen Oscar en Hilde en dat was ons inziens niet echt nodig want een "eind goed alles goed" afronding als deze kwam een beetje cliché-achtig over. De eindscore van deze toneelavond loopt echter weer erg hoog op en we zullen, zoals Marccl Roos nog ter afronding aankondigde, erg uitkijken naar de volgende toneelavonden van het Heidebloempje in februari: De KUREN VAN VERSCHEUREN.

Geachte klanten

Î

,


MEER

De sandwichjongetjes en -meisjes zijn actief In de oktobermaand waren i,e regelmatig te zien, de jongens en meisjes van de lagere school, gesandwiched tussen twee borden met niet mis te verstane spreuken erop. De ludieke verschijning van deze sandwichers in het schoolverkcer mogen menig weggebruiker hebben doen glimlachen, de boodschap was echter niet mis te verstaan. "Rij traag", "Parkeer niet op de stoep", "Hou rechts", "Wacht je beurt af", "Let goed op de andere weggebruikers" waren enkele van de boodschappen. We konden nog enkele andere oorzaken van problemen met het schoolverkeer opsommen. Schooldirectie en oudercomitĂŠ proberen de zaken zo goed mogelijk te regelen om de grote stroom van fietsers, voetgangers en automobilisten in zo goed mogelijke banen te leiden. Het gedrag van de automobilisten leidt echter veruit tol de grootste problemen. We zien telkens enkele ouders die het geduld niet op kunnen brengen om hun beurt af te wachten en ze proberen voor te dringen. Zo is het altijd interessant om het gedrag bij het zebrapad gade te slaan. Terwijl heel wat mensen hier keurig voorrang verlenen aan de voetgangers, rijdt nog altijd een groot gedeelte hier met oogkleppen op en vol gas door. Oversteken is hierdoor nog altijd een gevaarlijk karwei.

In oktober waren de sandwichjongens en -meije actief in en om het schoolverkeer. Ze hadden vooral een boodschap voor de autonwbilist. Toch wel raar dat kinderen aan de ouders een oproep moeten doen om zich te gedragen in het verkeer. Dat is toch wel een bc'etje (le wereld op zijii kop!

Herdenking van de oorlogsslachtoffers

Uit gemakzucht komen mensen die vlakbij de school wonen toch met de auto. Ze zijn hierdoor mede oorzaak van het overvloedige schoolverkeer. Misschien moet bij een volgend onderzoek eens nagegaan worden hoeveel mensen echt met de auto moeten komen omdat ze te veraf wonen. Het liefst parkeert men zo dicht mogelijk hij de school, terwijl er iets verder parkeerplaatsen zijn. Laat ons dus hopen dat vooral diegenen die vaak met dc auto naar de school komen, en dat zijnde oudeis cii de leerkrachten, zich voortaan netĂŻes gedragen in het verkeer en het nodige geduld aan de dag lcggtu.

~

4

Garage

Op 11 november was er een sobere maar welgemeende herdenking bij het monument van de oorlogsslachtoffers.

Het Engelenven is weer Ven

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens Tweeddiatidswagetis

* Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Door de onophoudende regenval liep het Engelenven nog eens een keertje onder. Voor een foto altijd een mooi gezicht.


MEER

J1

ê

GOUD IN MEER

Geboren en getogen op Beek Eind oktober vierden ALBERT ROMBOUTS en MARIA RENDERS hun gouden bruiloft. 50 jaar geleden hadden ze diezelfde weg naar de kerk al eens te voet afgelegd, nu ging het per auto langs de versierde Dreefweg om in de kerk de mis bij te wonen die hun kinderen hadden voorbereid en nadien werd er met 150 genodigden feest gevierd in Den Eiken. Een halve eeuw geleden was de bruiloft op de boerderij zelf, in de pas geschuurde en gewitte stal. En goei weer was het toen ook, in 1948, terwijl het nu een van die ons zo vertrouwde verregende dagen was... Albert werd in 1916 geboren als 2de jongste van 8 kinderen in een boerderij op Beek. Als 3-jarig jongetje verloor hij zijn vader, een zware slag voor het gezin Rombouts; moeder bleef alleen achter niet de vele kinderen en zo moesten ze het maar zien te rooien. Daarom ook hebben de kinderen van jongsaf meegeholpen om hel bedrijf recht te houden. Zo ook Albert die zijn hele jonge leven op de ouderlijke boerderij werkte. Tot het oorlog werd en hij soldaat moest wor den, samen met nog 2 andere broers. Hij werd krijgsgevangen genomen en maakte een verschrikkelijke tijd door in een kamp in Nürenhurg. Albert: 'Toen heb ik ondervonden wat honger lijden is, er was daar onizeggens niks te eten.' Toen hij terug in België kwam, per boot, was hij zo verzwakt (lat 'ze me zo konden omver blazen'. Gelukkig was er, ook in de oorlog, nog genoeg goeie kost te krijgen op de boerderij zodat Albert al vlug aangesterkt was. En toen werd het tijd om naar een meisje uit te kijken... Maria Renders is ook op Beek geboren, als oudste in een boerengezin van 4 kinderen. Ook zij sleet haarjonge leven op en om de boerderij. 'Als oudste moest ik veel met vader naar het veld, het was werken van 's morgens tot 's avonds'. Albert en Maria konden elkaar bijna niet mislopen; niet enkel woonden ze in hetzelfde gehucht maar het kwam ook goed uit dat

de familie Romhouts een stuk grond had liggen in de buurt van de boerderij van Renders. En zo zagen ze daar regelmatig Albert met paard en kar voorbij komen; als er op dM veld moest gewerkt worden, was Albert present en dat begon op te vallen...

Een ontdekkingstocht'. bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

X

Baarle-Hertog 28

SIuis

woondecoratie

tel 014 - 69 90 02

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten

Na enkele jaren verloving trouwden ze dan op die zonnige 27ste oktober. De bruid zal het warm gehad hebben met die mooie 'vos' rond de hals. De bruiloft werd gevierd bij Renders thuis en als we het menu mogen geloven, werden daarvoor meerdere varkens geslacht. Behalve krachtsoep, huwelijksbootje en taart, verscheen daar wel vier keer vlees op tafel, eenmaal in de vorm van coteletten, dan als worst, na de pauze als varkensgebraad en een laatste keer als frikadellen. En om middernacht zal er ook nog wel 'rol' geweest zijn maar dat vermeldt het menu niet. Maria: 'Ons kinderen zeggen dan: hoe konden ze dat allemaal épkrijgen? Wij zouden ervan barsten! De pas gehuwden gingen ook boeren natuurlijk en wel op de ouderlijke boerderij van Rombouts waar ook de moeder nog woonde die bij hen is gebleven tot haar overlijden. Maria: 'Vroeger was dat heel gewoon en dat was soms ook een grote hulp. Zolang moeder nog kon, paste ze op de kinderen zodat ik met het werk beter vooruit kon.' En werk was er natuurlijk overhoop 'die strijk alleen al, nachten ben ik daar mee bezig geweest.' Er kwamen dan ook 9 kinderen in het gezin: Louis, An, Martha, Jos, Rita, Maria, Greet. Herman en Linda. Allemaal zijn ze nu het huis uit en zorgden samen voor 19 kleinkinderen, 'allemaal gezond en wel' zegt Maria. Maria en Albert zijn niet in de boerderij blijven wonen, zoon Jos nam het bedrijf over, en ze bouwden 200m verder een groot en mooi huis met een fraaie tuin erom heen. 'Onze Albert wou en zou op Beek blijven wonen, die was hier niet weg te krijgen' zegt Maria. Albert en Maria zijn allebei nog fit en wel en onderhouden huis en tuin piekfijn. De rest van hun tijd besteden ze o.a. aan activiteiten met de gepensioneerden zoals fietsen en kegelen. Het liefst van al echter maken ze uitstapjes met hun kinderen en kleinkinderen. 'We rijden nog vlot met de auto overal heen en dat is veel waard. Zo zijn we van niemand afhankelijk en kunnen we gaan waar we willen. Hopelijk kunnen we hier nog wat jaren mee doorgaan'. Dat hopen wij samen met u, Maria en Albert, en proficiat.


w(2~2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of josroos@hotmail.com .

Het reuzenhuis BGJG

Nieuw fietspad ingezegend

-

In ons land maken ongevallen thuis ĂŠĂŠn derde uit van de doodsoorzaak van kinderen onder de veertien jaar. Bij kleuters lopen de cijfers zelfs op tot bijna twee derde. Het reuzenhuis, waarin alles driemaal groter is dan normaal, laat je, als volwassene, ervaren welke gevaren je als kleuter loopt in een doodgewone keuken, living, badkamer... Die ervaring kan je helpen je eigen huis ook eens als een kleuter te bekijken en, zo nodig, aan te passen. Dit veiligheidsproject is dus vooral bedoeld voor ouders van 0- tot 5- jarigen, voor jonge grootouders en voor wie beroepsmatig met en voor jonge kinderen werkt of voor zo'n beroep studeert. Niet voor kinderen zelf dus Het reuzenhuis is te bezoeken in het Provinciaal Veiligheidsinstituut, Jezusstraat 28 in 2000 Antwerpen. Hel huis is open van zaterdag 12 december tot 20 december van 10.00u tot 17.00u; op woensdag en vrijdag is het open lot 21.00u. Maandag en donderdag is het huis gesloten. Leden van de BGJG betalen 100 BEF op vertoon van hun lidkaart. anderen 150 BEF. Een aanrader

Cursus EHBO in Wortel Naar jaarlijkse gewoonte organiseert dc dienst leergangen van het Rode Kruis Hoogstraten, in samenwerking met VZW Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen, een cursus EHBO. Deze cursus start op maandag 11januari 1999 om 20.00u in het Rodekruislokaal. Worleldorp 15 in Wortel. De cursus bestaat uit 16 lessen van telkens 2uur die doorgaan op maandag en woensdag. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan u tceds terecht hij: Dirk Haest, Pater Schrijversat 13, Wortel tel.: 03/314.98.69.

Een rijbewijs halen?

Het ,uetiue t/els/aal /at onlangs ne,I aangelegd aan de noordkant van de haan Wo/tel Hoogstraten tussen de Oude Weg en de ingang van de Hoogstraatse gevangenis werd enkele weken geleden door Onze Lieve Heer zelf in gezegend. Wat ons topografisch oog ook al had opgemerkt, was het feit dat dit fietspad nogal laag gelegd was. Ditfeit werd enkele weken later ook bewezen. Bij iets meer regen dan normaal loopt dit fietspad over een afstand van minstens 50 meter onder water. Om deze portie waterfietsen te bewijzen, vroeg onze fotograaf Yt'onize en Jos even om door het water te fietsen.

Gezocht: Het boek 'Hoogstraten, historisch fotoboek' van Marcel Leunen, uitgegeven door de Kempische Boekhandel, Retie, 1992. Aanbieden via tel.nr . 03-314.88.04.

Rikken en Jokken

In t' Irp van de maanden januari en februari start in de fusie Hoogstraten weer een zesdcligc KWB-Iessenreeks rond het rijbewijs door Vrije begeleiding. Jongeren die in 1999 18 jaar worden ontvingen of ontvangen de nodige informatie. Wat bieden ze aan? Zes lessen die je voorbereiden op het theoretisch en praktisch examen Een deskundige lesgever Een actueel cursusboek Een bundel oefensuggesties met routeschetsen voor het praktisch examen Een tweede buitenspiegel en een reglementaire L voor op de achterruit Een aanbod aan oefenparcours waarop je maneuvers kan oefenen De lessen vinden plaats op zaterdagen 9. 16. 23 en 30 januari en 6 en 13 februari telkens om 9.00u in de refter van de lagere school Worteldorp ingang Kerkpad. KWB-lcden en inwonenden betalen voor de leerling 900 BEF, voor de begeleider 300 BEF, niet-leden betalen voor de leerling 1300 BEF, -

-

-

-

-

-

Op woensdag 30 december gaat het Wortelse kaartseizoen van start met een kaartavond voor rikkers en jokkers in onze parochiezaal. Vaiiaf 19.30 u kan worden ingeschreven, het eerste spel start om 20.00u. Iedereen is van harte welkom.


WORTEL voor de begeleider 500 BEF. Het is inderdaad sterk aan te raden dat de begeleider(s) de lessenreeks volgt om op de hoogte te zijn van de actuele wegcode. Slechts één begeleider betaalt het aangegeven bedrag. Wil je nog bijkomende informatie ? Neem dan contact op met Martin Sommen, Kerkveld 8, tel.: 3 14.77.55. Een rijbewijs halen Het ?hoeft niet duur te zijn.......

Het Slot bestaat 30 jaar Op 15 november 1968 werd jeugdclub Het Slot officieel opgericht. Dat werd uitgebreid gevierd op zondag 15 november met een receptie. Alle oud-bestuursteden die ooit meewerkten om het jonge volkje toch ook enig vermaak te bieden in dit kleine dorpje waren uitgenodigd. Er werd dus heel wat achterom gekeken naar al diejaren. Het is immers in Wortel niet zo vanzelfsprekend om een jeugdhuis draaiende te houden. De geschiedenis van het jeugdhuis verliep dan ook met hoogten en laagten. Op sommige inomenten heeft het bestaan aan een zijden draadje gehangen. Maar toch is de club altijd ook de kwade momenten doorgeraakt. De grootste factor die t Slot al die jaren heeft rechtgehouden is het feit dat ze al 30 jaar lang gebruik mogen maken van het gebouw dat ongeveer de mooiste ligging heeft in Wortel. Bovendien is de club al die jaren voor een appel en een ei gehuisvest geweest dankzij de sympathie van Jaak en Jeanneke. Ook de geburen hebben al die jaren het jeugdhuis tlink gesteund, want ecn jongerencafé midden in het dorp brengt uiteraard heel wat nachtlawaai met zich mee. De uitgebreide viering van het 30-jarig bestaan zal vermoedelijk plaatshebben begin volgend jaar. Als men De Hoogstraatse Maand tijdig wil informeren over het feestprogramma, kunnen wij het ook onze lezers laten weten. KWB dinsdag 15 december:

Nieuwe media in het gezin Ook in de huiskamer doen iie nieuwe media hun intrede. In meer en meer gezinnen is de computer al lang geen onbekende meer en INTERNET raakt hoe langer hoc meer ingeburgerd. Heel wat mensen hebben echter nog vragen rond deze ontwikkelingen. De infoavond Nieuwe media in het gezin van dinsdag 15 december behandelt deze problematiek. In een eerste deel bekijken we de kansen en de gevaren van de nieuwe media in het gezin. Waar liggen de mogelijkheden en welke zijnde vaikuiien die we moeten vermijden? In een tweede deel maken we kennis met een aantal programma s die bruikbaar zijn binnen het gezin. Het gaat over educatieve software voor alle gezinsleden van jong tot oud. Met een kritisch oog bekijken we een vijftal paketten. De avond is in eerste instantie bedoeld voor die mensen die niet of weinig vertrouwd zijn met de computer. De avond vindt plaats in de refter van de lagere school in Worteldorp, ingang via Kerkpad en begint om 20.00u. Leden en hun gezinsmleden kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen 50 BEF. Bij voldoende belangstelling zal in de loop van de komende maanden een aparte kennismakingsavond worden georganiseerd rond het internet.

30

Paarden op Castel-kermis Zondag 18 oktober urgauiseerdcii ciii,c Worteise Paardenvrienden een sprïngwedstrijd ter gelegenheid van Castel-Kermis. Er werd gestreden om de Wisselbeker die geschonken wordt door Jos Snoeys, uitbater van café In Holland. De wedstrijd wordt georganiseerd binnen de club. Bij de 20 deelnemende pony s was het de combinatie An Mertens met Pompidoe die met de beker ging lopen. Haar zus Els won vorig jaar bij de paarden. Bij de 15 paarden was de combinatie Denise Bruynen met Pykette de winnaar. Dank zij het goede weer was er heel wat belangstelling voor de wedstrijd. Na het paardenwerk werd er nog gezellig nagekaart en verbroederd In Holland.

StefBrosens met Tinka in l/

De winimaars gehuldigd: vinr. Ponyconimandant Frans Bruynen, An Mertens met Pompidoe, bekerschenker Jos Snoevs, Denise Bruvnen niet Pykette en pan rdencommandant Frans Geerts.

Door de omleiding rijden

:

.

Blijkbaar beoefenen ciiie Belgen eenzelfde soort sport oj,i/eichn ge/t negeren. Ook tijdens de aanleg van het nieuwe kruispunt aan de Hoogstraatse gevangenis werd lustig de wegcode genegeerd. Er is nochtans een fikse boete voorzien voor mensen die gesnapt worden: 6 tj 7000fr.


WORTEL

Bermen Bosuil en Beukendreef hersteld

LOOS en BROSENS 4=

EL°

HUWELIJKSLIJSTEN

Ei

Audio - Video - TV Electrische huishoudtoestellen Verlichting Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten De berinen van de mee VVorielse straten hadden erg te lijden onder het drukke verkeer van de omleiding. De gemeentelijke dienste,, hadden dan ook nogal wat werk niet herstel/in gen en s'ersrevig!ngeli

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77- Fax 031314.65.56

OPENBARE VERKOPING VAN WONINGEN TE HOOGSTRATEN/MEERLE, DREEF 72 EN 74 MET AANPALEND WEILAND

KOOP 2: WONING op en met grond te Hoogstraten/Meerle,

Dreef 74 groot 225 m2 . Kadastraal inkomen 17.700. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur.

Beide woningen omvatten: -living, inkomhal, keuken, berging, badkamer en wc -3 slaapkamers en kleine kamer -keldertje Verwarming met gaskachel. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden.

KOOP 3: WEILAND achter koop 1 en 2, groot 2729 m 2 Beschikbaar mits betaling van koopprijs en kosten.

.

Zitdagen: -Inzet op woensdag 2 december 1998 -Toewijzing op woensdag 16 december 1998

telkens om 14 uur in cafĂŠ t Jachtuis, Dreef 63, Meerle. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: KOOP 1: WONING op en met grond te Hoogstraten/Meerle, Dreef 72 groot 215 m 2 . Kadastraal inkomen 16.920. Bezichtiging: zaterdag van 16 tot 17 uur.

Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

31


Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, te!. 314.56.49. De fanfare ging op café in Holland en bereidt zich ondertussen voor op een toneelvoorstelling. De plankenkoorts groeit naarmate de premièrevoorstelling nadert op zaterdag 12 december. De gepensioneerden die zich van tijd tot tijd op de dansvloer waagden, namen afscheid van hun danslerarenkoppel Jos en Jeanne. In de basisschool geeft men sinds enkele weken les in de spiksplinternieuwe klaslokalen. Ondertussen kijken de leerlingen gespannen uit naar de nieuwe turnzaal. Volgens een woonbehoeftestudie heeft groot Hoogstraten nood aan extra woongelegenheden. Minderhout blijkt samen met Hoogstraten de uitgelezen plaats om daaraan tegemoet te komen.

Castel kermis Voor ons Minderhoutenaren betekent de Europese eenmaking en het zogenaamde wegvallen van de grenzen een peulschil. Wij trekken immers al jaren met gemak de grens over richting Castelré. Het is er schoon en rustig, en met zijn twee cafés en een kermis gegarandeerd ambiance. Fanfare De Marckezonen marcheerde half oktober naarjaarli. jkse traditie met instrument en zwaaistok in de hand van Minderhout naar Castel kermis. Café in Holland zorgde voor een primeur en pootte op zijn werf een paardenmolen en een schietkraam neer. De peuters en kleuters knikten tevreden. Op het feestprogramma stond niet enkel een fuif op zaterdagavond, het feestcomité schudde op maandag voor de derde maal volksspclen uit zijn mouw. In Café in Holland, café De Zwaan en een tentje halverwege kwamen ongeveer tachtig deelnemers af op de vijf volksspelen. Zowel binnen als buiten de cafés rolden de kermisgangers banden tussen biertonnen, smeten ze frankstukken (nu het nog kan) in 't water en vlogen de waterballonnen in het rond. Een kleine greep uit het feestaanbod waarmee Castelré bewijst dat het kermis kan vieren.

nog dansles te geven in de regio Turnhout, waar ze wonen. Een laatste keer toonden ze hun kunnen tijdens de verbroedering van het gewest die in oktober plaatsvond in Minderhout. Met spijt in het hart zagen de KBGers van groot Hoogstraten en Rijkevorsel de twee vertrekken. Als dank voor het enthousiasme van de dansleraren gaf KBG aan Jos en Jeanne een mooi én lekker afscheidscadeau, en de wens dat ze nog lang met zwier door het leven mogen gaan.

School verhuist naar nieuwe lokalen Vrijdag 30 oktober zaten heel wat leerlingen van de Minderhoutse basisschool niet zoals gewoonlijk braafjes op de schoolbanken. Voor de gelegheid vers jouwden ze zoals rasechte ver-

Dansen met Jos en Jeanne KBG-leden kennen het koppel Jos en Jeanne vooral van op de dansvloer. Jarenlang leerden de twee aan de gepensioneerden van het gewest Turnhout de kneepjes van het dansen. Wegens gezondheidsredenen besloten zij onlangs enkel

Blij met de waardering ontvangen Jos en Jean.ne een afvcheidscadeau van KBG 32

huizers schoolbanken en toebehoren naar hun nieuwe bestemming. Van dc zes nieuwe en twee gerenoveerde lokalen werden er in een mum van tijd zeven ingericht als klassen. Een achtste ruimte dient als secretariaat. Positief aan de verbouwingen is de duidelijke inkomhal die tot nu toe altijd ontbrak. Voordien hadden bezoekers er het gissen naar waar in hemelsnaam het onthaal zich bevond. Tijdens het allerheiligenverlof dat volgde, legden de leerkrachten en directeur de laatste hand aan de bouwsels. Na het likje verf dat ze er tegenaan gooiden, waren de lokalen helemaal klaar voor gebruik. De eerste maandag na de vakantie ontkurkte men de champagne op het nieuwe begin en vloeide het fruitsap rijkelijk. Deze minireceptie kwam er speciaal om de leerlingen te bedanken voor hun ijverig verhuiswerk. Dit schitterende resultaat is echter verre van het eindpunt. De ambities van de basisschool liggen een stuk verder. Stroop die mouwen dus nog niet naar beneden want de turnzaal moet nog afgewerkt worden, de speelplaats aangelegd, een sanitair blok gebouwd en de barakken afgebroken. De barakken zoals ze er nu bijstaan (ontdaan van alle bruikbare stukken), wachten om opgeruimd te worden. Hoe sneller weg hoe beter, maar voorlopig kan geen vrachtwagen de rommelhoop bereiken wegens de stellingen rond de burelen. Aangezien de speelplaats aan ruimte moest inboeten, heeft de school de onteigening aangevraagd van een stuk aanpalende


MINDERHOUT wei. Tot dan zullen de leerlingen liet met iets minder speelruimte moeten doen. De school heeft dus nog heel wat werk voor de boeg. Als liet aan hen ligt, volgt een plechtige opening nog voor (te grote vakantie.

Nieuwe woningen vooral in Minderhout lloogstraten heeR nood aan 765 nieuwe woningen. Vooral in Minderhout is daar ruimte voor. Dat blijkt uit de woonbehoeftestudie van de stad Hoogstraten die werd uitgevoerd door het lOK (Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen). Zo'n woonbehoeftestudic is een instrument voor een goed woonbeleid, dat kijkt naar de toekomst en daar vervolgens op inspeelt. In de studie bekijkt men bijvoorbeeld de te verwachten groei van de bevolking, dc leegstand, dc evolutie van de gezinsgrootte... Indien dc tendens bijvoorbeeld zou zijn dat gezinnen kleiner worden en er meer alleenstaanden op zoek gaan naar een woning, dan voorziet men best meer kleinere woomieenheden. Uit de woonbehoeftestudie van de stad Hoogstraten blijkt dat er dc komende tien jaren nood is aan 765 extra woningen. Enerzijds voorzien de onderzoekers dat 296 vrijliggende kavels tegen het jaar 2007 bebouwd zullen worden. Anderzijds wil Hoogstraten 453 wooneenheden realiseren via allerlei bouwprojecten. Voor een deel rekent ze hiervoor op de privésector. Daarnaast plant het stadsbestuur 250 sociale woonvoorzieningen in samenwerking met sociale huisvestings- en bouwmaatschappijen. Vooral in Hoogstraten en Minderhout is ei ruimte VOOF de bouwprojecten van het stadsbestuur. In de eerste plaats zal men reeds aangesneden woonuitbreidingsgehie.den hnnttpn Daarnaast voorziet men projecten in niet-bouwrijpe woongebieden. In Minderhout betreft liet de Venhoef (100 sociale kavels), SchoolstraatDorp (40 sociaal/privé), Torenakker (25 sociale woningen), Hoge Weg-west (45 privé-kavels).

T

T

()k

T/Til! /iiii\!iT ,

iI

Fanfare op de planken De leden van K.F. De Marukezonert loiemm blijkbaar over van energie en talent. Op zaterdag 12 en zondag 13 december gooien ze hun instrumenten over de haag en betreden ze het podium van de parochiezaal in Minderhout in het blijspel 'We komen op TV'. Om de nieuwsgierigheid van de lezer wat te prikkelen, lichtte de fanfare al een tipje van de sluier op. Om verwarring te voorkomen : het gaat om een toneel in het toneel... Toneelvereniging 'Sans Subside' worstelt zowel met financiële als spelersproblemen. Tot overmaat van ramp dreigt de sponsor zich terug te trekken. Betekent dit het einde van de toneelgroep ! Onverwacht doet liet regionale TVstation het aanbod hun voorstelling uit te zenden. Dtt verandert natminrljkdc zaken : actrices en acteurs krijgen weer frisse moed, de sponsor verdubbelt zijn financiële steun... op voorwaarde dat zijn nieuwe vlam een hoofdrol krijgt. Dit stuit natuurlijk op grote tegenstauid van de vorige hoofdrolspeelster. U raadt het al. Voor een avond pretentieloze ontspanning en humor bent u op 12 en 13 december om 19.30 uur in de parochiezaal op liet juiste adres. De Marckezonen heten u van harte welkom. Prijs: 130 BEF in voorverkoop hij Leo Vermeiren, 150 BEF aan de kasse. Meer info: Leo Vermeiren tel . (03)3 14 88 66.

Rara, wie of war is er nieuw ? Het klaslokaal

ZW

Toj., al maar een pl/it o wit n e kanten ei aan 33


spoRT

h

Minderhout VV hij de top! Na de mindere seizoensstart, met een bescheiden 5 op 15, heeft MVV nu duidelijk dc smaak te pakken. De eerste moeizaam bevochte overwinning tegen Oosterlo werd mooi verder gezet met nog eens 6 overwinningen op een rij. Hier door is Minderhout ondertussen opgerukt tot bij de top van het klassement. Op Weelde slaagde MVV er, met een wegens schorsingen en kwetsuren sterk gehavende ploeg, toch in een tweede maal achtereenvolgens met nipt verschil de overwinning binnen te halen. Voor de rust wist Dries van Bavel vanop afstand de 0-1 op het bord te brengen. Kort na de rust verdubbelde Kurt Vernieiren de voorsprong na een misser in de Weeldse verdediging. De vreugde was echter van korte duur. Weelde kwam terug via een licht toegekende strafschop. Dit was voor Weelde het teken om op zoek te gaan naar het gelijkstellende doelpunt, maar doelman Patrick Michiels wist via enkele geslaagde reddingen verder onheil te voorkomen. De punten gingen evenwel verdiend mee naar huis. Tegen HIH Turnhout wist MVV met duidelijke cijfers afstand te nemen van zijn tegenstander. Minderhout nam van bij liet begin de wedstrijd goed in handen en werd al snel beloond met een mooi doelpunt van Paul van Gils, die al wegdraaiend van de tegenstander binnenduwde. Even later miste MVV de kans oni vanop de stip verder uit te lopen. Minderhout wist echter nog voor de rust een tweede maal te scoren via lef Vervoort die goed gevolgd een harde vrij schop van Kurt Van Den Langenbergh succesvol binnentikte in de rebound. Na de rust een ongewijzigd spelbeeld en al snel liep MVV verder uit via Kurt Vermeiren die een hoekschop mooi binnenknikte. HIH kwam nog eenmaal dichterbij maar Lef Vervoort legde via strafschop de verdiende 4-1 overwinning definitief vast. Tegen de puntenloze hekkensluiter Heibloem Zittaard deden de MVV-ers wat er van hen verwacht werd. Winnen met duidelijke cijfers. Dat het dubbele 0-11 cijfers opleverde is goed voor het vertrouwen en mooi voor het doelpuntensaldo. Ze zeggen echter meer over de zwakte van dc tegenstander dan over de sterkte van Minderhout en er mogen geen onnodige conclusies aan verbonden worden. Opgelet dus om met beide voeten op de grond te blijven. De doelpuntenmakers van dienst waren Kurt

autobanden

yPEETER

1V'1

KFC MEER: het

Van Den Langenbergh (4x), Kurt Vermeiren (3x), lef Vervoort (2x), Paul van Gils en Danny Meyvis. De volgende afspraak tegen Berg en Dal werd opnieuw keurig tot een goed einde gebracht. Vroeg in de wedstrijd maakten Danny Meyvis en Kurt Van Den Langenbergh een 2-0 kloof. Even verwarring toen op aangeven van de grensrechter Paul Van Gils met rood het terrein moest verlaten, nadat zijn directe tegenstander als voor dood was neergevallen. Het spelbeeld bleef evenwel ongewijzigd en met een man minder bleef MVV de wet dicteren. Nog voor de rust dikte Kurt van Den Langenbcrgh verder aan tot 3-0. Na de koffie bleef MVV verder aanvallen en via een derde kopbaldoelpunt van Kurt kwam de 4-0 eindscore op het bord. Dat de score niet verder opliep had vooral te maken met de zware staat van het veld waardoor menig 'gemaakt' doelpunt in het slijk bleef steken, en dit tot grote opluchting van de bezoekende doelman. Onze laatste nian daarentegen hield er vooral een natte en koude werkloze namiddag aan over. Op woensdag 11 november ontving Minderhout een directe concurrent uit de top van de rangschikking. Molenkring uit Lichtaart had reeds verschillende favorieten in het zand doen bijten. Minderhout speelde echter een van zijn betere wedstrijden van het seizoen. Onze verdediging zat potdicht en er was voor de bezoeker geen doorkomen aan. MVV van zijn kant ging voluit voor de overwinning. Het duurde wel tot kort voor de pauze eer lef Vervoort Minderhout op voorsprong kon brengen. In de tweede helft verdubbelde lef de afstand en in de slotfase legde de ingevallen Benny Aerts de 3-0 eindcijfer vast. Tegen Tielen werd de overwinningsrace Voortgezet zodat de 6de driepunter op rij mocht opgetekend worden. Als onze trainers Fonny Donkers en Eddy Vermeiren MVV in deze koers kunnen houden, dan staan voor MVV nog mooie sportieve dagen in het vooruitzicht. Keurig gewerkt jongens!

Wedstrijden Zondag 6 december 14.30 uur Minderhout VV-White Star Zondag 13 december 14.30 uur Minderhout VV-Netegalm Zondag 20 december 14.30 uur Achter Olen-Minderhout VV

*

IรงIj I,~ 1eI

merkbanden *

occassiebanden *

paard en de haver! Leo duidel ipke ooruitgan is Cl- duidelijk te bespeuren in de prestaties van de geel-zwarten de laatste weken en het logische gevolg is ook puntenwinst. Nog te weinig misschien als men zich baseert op het overwicht dat de Meerse elf in zijn wedstrijden tentoonspreidt. Het beste paard krijgt niet altijd de haver die het verdient en dit is in voetbal net zo. Het burentreffen tegen Meerle lokte heel wat belangstelling en de Meerse kassier wreef zelfvoldaan in zijn handen. Op sportief vlak liep het niet zo vlot voor de thuisploeg. Reeds in de 3de minuut werd ze met de neus op de feiten gedrukt en kon ze reeds aan achtervolgen denken na het toekennen en inschieten van een strafschop. Vlak voor de rust een tweede roos in geschenkverpakking weliswaar, na een slechte terug-(

Egi Wugenaars, de Nederlander uit St.Michiels Gestel, een sterke pion in het Meerse geheel speelbal. Een afstraffing dreigde toen een vrijschop rechtstreeks werd binnengeschoten en de stand op 0-3 kwam te staan. Het sein om wakker te schieten en het roer resoluut om te gooien. Meerle werd bij de keel gegrepen en Meer scoorde nog tweemaal. De bezoekers plooiden echter niet en wonnen met 2-3! De week daarop een nieuw derby tegen Loenhout en eerlijk gezegd een wedstrijd van duidelijk minder kwaliteit. Aan de rust een 2-0 stand in het Loenhoutse voordeel. Meer vocht terug en haalde in extremis nog een puntendeling uit de brand, 2-2. Westmalle kwam op bezoek en eindelijk een Meerse ploeg die met scherp schoot. Het was lang geleden. Doelpunten vielen er aan de lopende band en bij een 7-1 winst hoeft er geen tekeningetje gemaakt te worden. Op St-Jozef weer een betere Meerse ploeg aan het werk die de hele match domineerde. De uitslag 1-3 was dan ook oververdiend. Jammer genoeg kon men tegen Vrij Arendonk dan weer niet overtuigen. Vroeg in de match kwam men op voorsprong. Meer toonde zich het beste geheel, kreeg ook de beste kansen, maar vergat te scoren. Een paar minuten voor affluiten scoor den de bezoekers wel. Uitslag 1-1! Essen moest echter wel het onderspit delven niet 3-0 cijfers na drie doelpunten van Egi Wagenaars. Meer voerde de forcing gedurende de ganse wedstrijd en won verdiend. Het paard en de haver!

Wedstijden reparaties

Zondag 6 december 14.30 uur Wortel-FC Meer

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05 -

*

depannag

Zondag 13 december 14.30 uur FC Meer-Dosko Zondag 20 december 14.30 uur Halle-FC Meer

34

y


SPORT

Tom Geenen neemt een rustpauze Het rally cross-seizoen zit er al enkele weken op. De meeste van (le rallvcrossers

zijn al aan de bouw van hun nieuwe bolides begonnen, maar in het Hoogstraatse team van Tom Geenen is het momenteel erg rustig. De jonge piloot verschijnt volgend seizoen niet aan de start, maar het afscheid is maar tijdelijk. 1-let seizoensslot voldeed niet aan de verwachtingen. Na de aanschaf van een schitterende touringcar, leek Geenen goed gewapend om zijn opmars in het rallycrosswereldje verder te zetten. Tijdens zijn laatste optreden was hij zeker voldoende snel, maar de Corsa leek technisch niet meer te kunnen volgen. 'In feite was er geen oplossing mogelijk voor onze problemen niet de aandrijfassen. De cardans braken omdat ze gewoon te zwak waren. Zo konden we tijdens de European Masters of Rallycross in Valkenswaard niet tot in de finales komen. Voor de voorlaatste wedstrijd in Maasmechelen, werd een noodoplossing gevonden. We namen cardans van de Opel Astra GSI, omdat die steviger zijn, maar om die in te bouwen moesten we elke cardan zelf aanpassen. Een lang werk, maar het was onze enige keuze. Zo konden we op 13 september in Maasmechelen toch nog een C-finale uit de brand slepen.' Die C-finale werd verreden op een erg gladde omloop. De regenval maakte het er niet makkelijker op. De Corsa schoot goed uit de startblokken, maar de jonge piloot werd enkele keren verrast door de gladde omloop. Uiteindelijk

maakte Tom nog 2 plaatsen goed en eindigde hij als 13de. Voor de laatste wedstrijd in Maasmechelen wilde Tom nog eens voluit gaan, maar de Loctite-Corsa bleef noodgedwongen in Minderhout. Bij het inladen brak eerst de versnellingsbak, waarna later ook de hoofdremleiding van de bus begaf. Een ongelofelijke opeenstapeling van tegenslagen.

Een sabbatjaar Na dit moeilijke seizoen, last Tom een rustpauze in. Een verrassende beslissing, want hij had ondertussen al een bestelling geplaatst voor de bouw van een nieuwe Opel Corsa. 'Ik neem zeker geen definitief afscheid van de rallycross, maar volgend jaar krijg ik de kans een eigen zaak op te starten. Dat zal een groot deel van mijn tijd in beslag nemen, zodat ik me daar volledig op wil concentreren. In mijn vrije tijd ga ik rustig een nieuwe wagen opbouwen. Dit keer niet voor de Euro 2000-klasse, maar wel voor de topklasse, Divisie 1. Het plan is een Opel Corsa 2-liter 4x4 te bouwen. Het zal een kleine bom worden met een atmosferische motor. Een grote uitdaging waar we zeker een jaartje over zullen doen...'

World Equestrian Games Rome 1998

De Blauwe Duif De Kampioenen Quiévrain 1998: Oude duiven Van Bergen Louis Van Bergen Louis Jaarse duiven Haest Jef Jonge duiven Algemeen kampioen : Van Bergen Louis (96 prijzen) Koningskampioen snelheid: Van Bergen Louis (169 prijzen) Noyon 1998: Oude duiven Van Bergen Louis Jaarse duiven Van den Bogerd Jos Jonge duiven Van den Bogerd Jac Atgemeen kampioen : Laurijssen Stanny (74 prijzen) Hafo 1998: Oude duiven Poels Eddy & May Jaarse duiven Snoeys Frans Jonge duiven Snoeys Frans Koningkampioen : Snoeys Frans (78 prijzen)

Gebuurtenvoetbal Wie wint de cup? Op zaterdag 19december'98 worden binnen de gebuurtenvoetbalcompetitie de finalewedstrijden gespeeld voor de beker. Nadien worden alle ploegen, spelers en afgevaardigden verwacht in de kantine van FC Boskant te Minderhout voor de overhandiging van de cup. Tegelijk wordt de Fair-play beker van het seizoen 1997-1998 overhandigd aan de meest sportieve ploeg. Voor de quizliefhebbers! Op vrijdag 22 januari 1999 organiseert voetbalclub FC de StaIie haarjaarlijkse quizavond. Verdere gegevens krijgt u later!

Op bijgaande foto's vind je de twee Hoogstraatse nienteams die België vertegenwoordigden op de wereldkampioenschappen in Rome op 7, 8 en 9 oktober. Het team Schrijvers -Aerts behaalde de 12de plaats, maar werd wel tweede op 5 seconden in het meest zware onderdeel, de marathon, vice-wereldkampioen dus. De bekroning na een seizoen waarin in België alle gereden wedstrijden werden gewonnen. Eigen.lijk hadden ze gehoopt dichter bij de top-5 te eindigen, zo hoorden we hen vooraf zeggen. Dressuur verbeteren, hé gasten. Eddy Van Dijck werd met zijn team dertigste in de rangschikking en kwam op plaats 26 in de marathon. In totaal namen 46 menteams deel. 35


SPORT

K.F.C. Meerle

V.N.A.???

Toen Halte bij KFC op bezoek kwam was Meerle vanaf het begin de technische sterkere ploeg. Dat resulteerde in een vroeg doelpunt (12e minuut) van Edwin Tetro. Halte kwam mee opzetten, maar kansen bleven uit. Na de rust maakte Jean-Pierre Huyskens er in de 66 minuut met een prachtdoelpunt 2-0 van. Vijf minuten voor tijd zette Wilfried Pauwels de ruime 3-0 eindci jfers op het bord. Een puike overwinning. Wegens de overvloedige regen werd de match Zoersel-Meetle uitgesteld.

zet invaller Jespers na een langeafstandsren de 0-3 op het bord. Net voor sluiten kan Wildert de eer redden. Eindstand 1-3. Alles bij mekaar toch een mooie reeks overwinningen voor Meerle de laatste weken!

Wedstrijden voor december (telkens om 14.30 uur): 06-12-1998 : KFC Meerle - Dosko 13-12-1998 : Loenhout - KFC Meerle 20-12-1998 KFC Meerle - Westniatle

Op 8 november kwam Vrij Arendonk naar de Chaamseweg. Na een Vrije zondag zagen de supporters een sterk gemotiveerd groen-wit dat al na 12 minuten op voorsprong kwam via een pelially, gLtfapt door Kris Voctcn. Na dc rust was het de beurt aan Dirk Van Bavel om er met ecn mooie treffer 2-0 van te maken. Ook deze keer deed Wilfried Pauwels er zijn goaltje bij, ditmaal zes minuten voor het einde; 3-0. Op woensdag 11 november speelde Meerle een uitgestelde wedstrijd op Excelsior Essen. Meerle begon niet al te sterk, kreeg desondanks meerdere kansen, maar vergat af te werken. Essen vergat het niet en scoorde twee maal voor de rust. In het begin van de tweede helft mist Meerle de aansluitingstreffer. Na 75 minuten lukte het wel via Kris Voeten. Essen kwam in de slotfase nog een paar maal goed weg, waardoor Meerle de punten moest achterlaten. Wildert-Meerle was in de beginfase een evenwichtige wedstrijd, Meerle mocht de score openen met een doelpunt van Stan Schoenmakers in de 21 minuut. Meerle kwam enkele keren goed weg, mede dank zij een zeer attente doelman Van Gestel. De twee helft gaat scoreloos voorbij tot in de eindefase. In de 8 1 minuut trapt Wilfried Pauw els de bal binnen via een corner. 5 minuten later

Wordt er in Wortel nog gesjot of hoe zit dat? Al enige tijd krijgt de redactie geen nieuws meer van onze verslaggever van VNA. Hoe zou dat komen? Slechte resultaten misschien?

HVV wil weg uit de middenmoot Na een mislukte start speelde ccii erg gehandicapt HVV 6 matchcn op rij zonder nederlaag. Spijtig genoeg waren daar vier gelijke spelen tussen, die hoe verdienstelijk de prestaties ook waren, slechts 4 op 12 opleverden, zodat de echte klim in het klassement voorlopig ook uithleef. De 0-0 op leider Verviers, waar HVV niet minder dan 7 hasisspelers moest missen, verloor dan weer heel wat van zijn glans door op eigen veld te verliezen tegen Heusden. Indien CarI Meseure vlak voor tijd de penalty had kunnen omzetten, had men de reeks weer met één éénheid kunnen verlengen. Tegen Aarschot werd nog eens met poeier schoten, een 1-6 overwinning met vier doelpunten van SteefHuygeri. De gekwetsten zijn weer paraat en meteen staat HVV voor een reeks moeilijke opgaven: naar Tongeren, thuis tegen Virton, naar titelkandidaat Racing Mechelen en vervolgens voor eigen volk tegen Tienen. Indien HVV uit deze moeilijke reeks het voorzien punten aantal kan puren, kan roodwit nog een aardig woordje meespreken.

Wedstrijden: Wilfried Pauri'els: wacht tot de laatste 10 minuten van de match om te scoren, naar doet het wel bijna elke week. Van regelmaat gesproken!

WONINGBOUW

21.11.98 Tongeren-I-IVV 20 u 28.11.98 HVV-Virton 20 u 05.12-98 Racing Mechelen-HVV 12.12.98 HVV-Tienen 20 u 19.12.98 Kermt-HVV 19.30 u

20 u

Nat. Res.

20 u 20. 11.98 HVV-Tongeren 28.11.98 HVV-Virton 17.30 u 04.12.98 HVV-Racing Mechelen 12.12.98 Tienen-HVV 14.30 u 18.12.98 HVV-Kennt 20 ii

20 u

13V ISA

03/315.87.14

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

GRATIS PRIJSOFFERTE

L

36

herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE aeNa:sau 5 uur.

op:::::ioen.

Bart Lux, na maanden inactiviteit, eindelijk aan de aftrap bij HW


Remote Control (probably Belgian Youngest Punkrockband) De Hoogstraatse bodem is blijkbaar erg vruchtbaar op muziekgebied... Massa' sjonge muziekgroepjes, de ene reeds wat bekender dan de andere, treden de laatste jaren in de schijnwerpers. We denken maar even aan Whypoal, PYGP, Underpool Clan, Ray 268, Wrongo, OneXMore, Bad Track ... en nu ontvingen we op de redactie ook informatie over een zeer jonge punkrockhand uit het Minderhoutse/Meerlese: Remote Control. Remote Control ontstond in september '97 toen Bert, Koen en Sietze beslisten, nadat ze met hun gedrieën reeds de ganse zomer wat hadden afgejamd op hun gitaren, om een kleine advertentie te zetten in een plaatselijk reklameblad op zoek naar een dru mrner om eindelijk een groepje ie kunnen beginnen. Enkele dagen later reageerde Mark op deze advertentie. Na een korte kennismakingsronde werd beslist om gevieren verder te gaan. Onmiddellijk werd geopteerd om vooral eigen werk te creëren. Daarnaast werden enkele covers van hun idolen Slapshot, Dc Heideroosjes en de Sex Pistols ingeoefend. Na een goed halfjaar repeteren, in lebruari '98, traden zij voor de eerste maal op tijdens een privé-fuif. Naar meer optredens werd naarstig gezocht en zo hebben zij al een 6-tal keer opgetreden. Remote Control bestaat uit zeer jonge gasten van 13 tot 15 jaar (gemiddelde leeftijd 14,5 jaar!! )en heeft ondertussen een repertoire bij elkaar van een 20-tal nummertjes, voornamelijk eigen werk, goed voor een uur durende show. De line-up van de groep ziet er als volgt uit: Bert Roos(bas en zang), Koen Roos (gitaar), Sietze van Ginkel (gitaar en zang) en Mark de Graaf (drums). Stilaan wordt gedacht aan een demo-opname in het voorjaar'99. Ondertussen liggen nog enkele optredens vast: zo spelen zij op 20november op een festivalletje in Jeugdhuis De Splinter in Oud-Turnhout, op 4 december als voorprogramma van de Spaanse meidenpunkrockband Los Pussycats in Jl-1 't Hockske te Gierle, op 12 december in café Posthuis, Bredahaan 351 in Wuustwezel om 20 uur en op 6 februari 1999 in café Bombardon te Meerle. Uiteraard is Remote Control nog op zoek naar zo veel mogelijk andere optredens. Momenteel rekent de groep enkel vervoerskosten aan, voor de rest wordt eigenlijk gratis opgetreden indien je een beetje gratis drank dat de groepsleden verwachten niet meerekent. Voor meer informatie en boekingen kun je terecht hij Remote Control, Mariaveld 12e te Minderhout. tel: 3158653.

5cIoorzfieidssa ton Lieve De 7vLeester Larujenberg 30 - 2323 WorteL 03 1314.55.15 'Lnk,çtop afpraak' Ook, bij '0 thuis

Çe(aatsverzorging - Manicure . '1'ediure Ontflaringen . 9v(aqui[(age

141

37


KALENDER

Op stap in...

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSËRIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Donderdag 10 december : INFORMATIEAVOND over de EURO, zaal Pax. 19.30 uur. org . KWB en KAV. Zaterdag 12 en zondag 13 december : INTERNATIONALE RASHONDENTENTOONSTELLING, Veilinghallen, 10 uur, org. Kempische Kynologen Klub. GESCHENKENBEURS van 10 tot 18 uur in de Pax. Org . Wereidwinkel. Maandag 14 december: OPTREDEN 'The Cotton City Jazzband', brasserie De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zaterdag 19 december: KERSTCONCERT door Musa Horti, St.-Katharinakerk, 20.15 uur, org. Davidsfonds (zie rubriek Hoogstraten). SPORTLAUREATENVIERING, 18 uur, zaal Welgezinde van het stadhuis, org. Sportraad. Vrijdag 25 december: KERSTMIS.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

GORRENS WILLY-VERVOORT

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe is

WORTEL Dinsdag 15 december: INFO-AVOND over 'Nieuwe media in het gezin' in de parochiezaal om 20u. Org . KWB Woensdag 30 december: lste KAARTAVOND rikketi enjokken, vanaf I9.30u in de parochiezaal. Org . KWB.

1:13/31.4 66 65

CL DE

ÇLMLL Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

MINDERHOUT

Lrt & jkatlip

Zaterdag 12 en zondag 13 decensber : BLIJSPEL WE KOMEN OP TV 'in de parochiezaal van Minderhout om 19.30 u. door fanfare De Marekezonen.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

MEERSEL-DREEF

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Zondag 13 december: St. LUCIA-VILRING om 14u in de kapel. Zaterdag 26 december: KERSTCONCERT in de kerk om 10.15u door de fanfare voor Eer en Deugd

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

HOOGSTAATEN

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN

38

,,

MEERLE

1104eih 183

Meerdorp 13

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

Woensdag 9 december: INFO-AVOND over de Euro, om 20u in de parochiezaal. Org . KWBKAV-BGJG Zondag 13 december: WANDELTOCHT in Ulvenhout. Vertrek om 13u op het Gemeenteplein. Org . KWB

knrrIijuiz

Ve4(ee

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 a. en woensdag de ganoe dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Langenberg 14 - 2323 Hoogslraten-Wortel TeL/Sas 03 / 314 53 28

12 dec 19.30 teerfeest bloed gevers en viering 1 2jarig bestaan en bingoavond 23 huldigingen. 31 dec: Doordoen in de Mussenakker

-

t:

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

MEER

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

-;

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Van tert.selurpkin 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

3 Voor 11 De jeugdcafés Cahier de Brouillon. Mussenakker en Slot organtseerden in het kader an de 11.11 . II -actie voor de tiende opeenvolgende keer , 3 VOOR 11'. De succesforntule bleek (3(1k dii jaar aan te slaan bij de Floogstraatse lonoeren. De (lriejongerencalés konden noet hun gezamenlijke actie 300 000 Frank inzamelen voor liet l-loogstraatse 11.11.1 1.-proteet. Met dit bedrag evenaren zij het record van vorig jaar. De jeugdeaLis organiseerclen niet alleen dc Fuiven met gratis pendelbus. Naast het fuifweckend werden ook allerhande etentjes georganiseerd en pakle Cahier de Brouilloo opnieuw uit iiiei een motor-run ten voordele van '3 VOOR Ii'. De Hoogstraatse eugdeafés oogsten heel wat bijval met hun actie. Niet alleen het gunstige Financiële resultaat, de volledige opbrengst wordt aan het project overgemaakt, spreekt daarbij tot de verbeelding. Buiten de gemeentegrenzen bestaat er ook heel wal waardering voor de sensibiliseringsactie. Jcngeren warm maken voor problemen ver van hun deur is niet zo evident. In Hoogstraten slagen deongercncafés er in ieder geval in heel wat jeugd te mobiliseren voor het goede doel. Een voorbeeld dat navolging verdient.


Ongevallen Vrijdag 23 okt, om 8,05u werd aan de Bredascweg te Minderhout, de fietser Seppe Kox Beekstraat 85. Meer, zwaar gewond hij een botsing met de auto bestuurd door Cindy de Bie. (23 ) Meerdorp 37. 1)i usdag 27 okt om 11.30u reed aan de John Lijsenstraat te Meer een Nederlandse autobus tegen een boom. Vernioedelijk was een plotse rukwind iie oorzaak. F:en verbrijzelde voorruit, stoffelijke schade en een geschrokken chaul'l'eur was het gevolg. Passagiers waren er niet aan boord. Vrijdag 30 okt om 1 b.45u kwam het aan de Vrijheid te Hoogstraten Lot een aanrijding tussen de auto bestuurd door M. van Bavel, Loenhoutseweg 117. Floogstraten en de lichte vrachtwagen bestuurd door Marie Baekx. Voort 17 Meerle. Er was lichte schade. Zaterdag 7 nov om 3,45u reed Stefan Stoops (24j) Breda, met zijn auto tegen een boom aan de John 1 ,tjsensti'aat te Meer. Er was zware schade. Ma aiic lag 9 nov om 1 2.3tt svet'd de fietser Mario e Beuekelaer, Pastorijstraat 22. Vvortel, zwaar gewond. Hij botste, aan het kruispunt \"rijhcid en Gravin Eljsabethlaan, niet de auto bestuurd door Claris van Tuhergeu (20j ) uit Antwerpen. Dinsdag 10 nov om 1 5.0u kwam een 37-1arige Italiaanse chauffeur met zijn auto in de gracht tet'cclit naast de E-19 richting Nederland. Een vrachtsvagen drukte hem simpel van dc baan. Hij zat geklemd in zijn wagen maar kon uiteindelijk langs de achterruit zijn wageit verlaten. Gelukkig Ii ield hij er slechts enkele scht'amtnen aan over. De vrachtwagen was intussen gewoon doorgereden.

geschenkenbeurs respect voor mens en milieu

zaterdag 12 en zondag 13 december van 10.00 tot 18.00 uur zaal pax dr. Versmissenstraat H oogstrate n brunch zondag 13 december van 10.00 tot 14.00 uur

too ir

l'anssens

b-4t a ~

e

hb000 : o00.y: ~

G

G04 '4

'J'J' bei0

5pr30

39


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

__ HUISARTSEN

DI ERENSPEC IAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

62

lennis squash snooker Tennisclub vzw

.1

SLAGERIJ

124122

A2t46,,

Vrijheid 62 2320 Floogstraten Tellfax: 314.50.93

Openingsuren: Di tlrn za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

l'cperstraat 2 llooqstraten Tel. 0313141308

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgenneenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECI-IELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

40

Zaterdag 28 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 IS .87. 15 Zondag 29 november: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54 Zaterdag 5 december: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85, GSM: 095.54.86.85 Zondag 6 december: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66 Zaterdag 12 en zondag 13 december: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. tel. 3 14.66.02 Zaterdag 19 en zondag 20 december: DR. LUC VLOEMANS, Hel Lak 3, Meer, tel. 3 IS .84.74 Vrijdag 25 december: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10. Wortel, tel. 314.48.00 Zaterdag 26 december: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55 Zondag 27december: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstratcn, Id. 3 14.50.10

__

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

'!

122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/31 5.70.16

APOTHEKERS

APOTHEKERS Zaterdagvoormiddag 28 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74 APOTHEEK Tot 4 december: SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Van 4 tot 11 december: APOTIII3EK ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75 Van 11 tot 18 december: APOTHEEK BROSENS, Schuttershotstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 12 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II, tel. 314.38.68 Van 18 tot 24 december: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66 Zaterdagvoormiddag 19 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74 Van 24 tot 31 december: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25 Zaterdagvoormiddag 26 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73

De votgende MAAND is klaar op 30 december. Medewerkers, uw kopij graag op 16 december. Dorpsnieuws op 20 december.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) .

Ii , V

7.4 'uoeL#J' .Ç

-

ook inkoop vn SIIR antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116c


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.