oktober 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 162 OKTOBER 1998 PRIJS: 70 FR, AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

De wandelende serre

'ILIflt

de hoogstraatse maand Streni! verboden te lachen

naar school.

De cijfers!

07

Jos Vinckx en De Lepe Hoek


Terug naar school

d Nieuwe (dienstdoende) directeur Herman Snoeys van Meer temidden van de grotere kleuters die het wei zien zitten.

Basisonderwijs aantal leerlingen

t.o.v. 1997

103 171 182 210

(+4)

In Hoogstraten Kleuterschool gemeenteschool Kleuterschool Spijker Lagere school Gemeenteschool Lagere school Spijker Lagere school Seminarie

(-12) (-20)

Groot verdriet.., dat wordt even wennen.

296 41,1

In Mmderhout Kleuterschool Lagere school

134 205

(-1) (+8)

147 309

(-22) (+7)

95 201

(-17)

51 118

(-17)

38 61

(+1) (-3)

2321

(-30)

Klein Seminarie ( met II anilci ssc lio 9

93 1

-34)

Spijker (humaniora)

677

(+18)

Spijker (technische)

1111

(+43)

VITO

1269

(-21)

3988

(+6)

In Meer Kleuterschool Lagere school

InMeerle Kleuterschool Lagere school

In Wortel Kleuterschool Lagere school

In Meersel-Dreef Kleuterschool Lagere school

Totaal basisonderwijs

Twee opgeluchte moeders begeleiden een sip kijkende kleuter naar school in Meer.

Middelbaar onderwijs

Totaal middelbaar onderwijs

jongcns:662 meisjes:269 jongens:47 meisjes:630 jongens:471 meisjes:640 jongens:1225 meisjes:44


moft in de moond 'Ik ben al dikwijls van mezelf verschoten' De theaterpassie van Jos Vinckx Een paar maanden geleden stonden ze in de wei langs de invalswegen naar Hoogstraten. Als soldaten, als politieke partij, of onbijtend,... Verbaasde blikken waren er genoeg. Het ging om de jongens van De Lepe Hoek, het Hoogstraatse theatergezelschap dat dit jaar zijn vijftienjarig bestaan viert. De Hoogstraatse Maand plukte Jos Vinckx uit zijn indrukwekkende tuin aan de Karel Boomstraat voor gesprek met de bezielende kracht van het gezelschap. Jos Vinckx: In tegenstelling tot de meeste andere gezelschappen is De Lepe Hoek niet op café ontstaan. Onze roots liggen in dejeugdheweging. Met verschiltende mensen die er nu nog bij zijn, deden wij af en toe wat acteerwerk binnen de gewestwerking Noorderkempen van de Chiro. Ik heb de jongenschiro in mijn geboortedorp Meer nog mee opgericht, ik moet ergens achteraan in mijn tienerjaren geweest zijn. Ik werd meteen groepsleider, een gevolg daarvan was dat ik al na een paar jaar te oud werd voor de chiro. En omdat verschillende mensen, onder andere Frans Druyts en John Vervoort met hetzelfde gevoel zaten, is uiteindelijk De Lepe Hoek ontstaan.

DHM: Zodat jullie je ei nog kwijtkonden... Jos Vinckx: Zoiets, ja. DHM: Was dat al meteen georganiseerd, of was De Lepe Hoek eerder een los verband? Jos Vinckx: Ons echte begin ligt in maart '83, want toen zijn we echt begonnen met de voorbereidingen voor onze eerste straatproductie. In de loop der jaren hebben we vooral vastgehouden aan die straatstukken, het is een erg gemakkelijke invalshoek. In de voorbije vijftien jaar hebben we wel een paar zaalstukken gedaan, met een gemiddelde van één per vijf jaar. Maar dat begin, het straattheater, zit er nog altijd in. Dus in maart '83 zijn we daarmee begonnen, en is er dus sprake van een georganiseerd gezelschap Enkele maanden later hebben we het voor het eerst opgevoerd.

DHM: Wat voor soort theater maakt De Lepe Hoek? Jos Vinckx: In de voorbije vijftien jaar hebben we toch een zekere evolutie doorgemaakt. In het begin maakten wij heel volkse stukken, met een veldwachter, een clochard,... Je weet wel. Alles er op en er aan. Echt heel populaire dingen. Zo hebben we twee of drie stukken gespeeld, waarna we toch geëvolueerd zijn naar een heel ander soort theater. Typisch voor het theater dat we dan zijn gaan maken was 'De Komst van Meneer Vermeulen', een stuk over vertegenwoordigers. Van dat stuk hadden we zowel een zaal- als een straalversie. Vertegenwoordigers zijn natuurlijk heel dankbaar. Wij konden gemakkelijk een kwartier of een halfuur rondlopen tussen de mensen zonder

dat ze wisten dat wij acteur waren. En dat is een element dat we nu nog vaak gebruiken. We beginnen te spelen vanuit het publiek. Je kan een hele tijd acteren zonder dat de mensen doorhebben dat het stuk al begonnen is, en dat is heel plezant. De zaalproductie van 'Meneer Vermeulen' sloot daar ook bij aan. Regelmatig doorbraken we onze rollen. Je bent met iets bezig, en plots onderbreek je dat om iets totaal anders te doen. Alledrie onze zaalproducties situeerden zich in diezelfde stijl. Naast 'Meneer Vermeulen' waren dat 'Alles over de liefde' en 'Rokade', waarvoor we werkten met slechts twee acteurs en een pianist. Typisch voor De Lepe Hoek is ook dat we zo weinig mogelijk decors en attributen gebruiken. Als iets zich afspeelt in een straat, dan wordt dat wel gesuggereerd door hei spel zelf. Het maakt het natuurlijk wel gemakkelijk ook, want we zijn op dat vlak nogal een luie groep. (lacht) Wie de leden van onze groep een beetje kent, zal dat wel kunnen beamen...

DHM: Daarom wellicht ook dat jullie totnogtoe nog maar drie zaalproducties hebben gemaakt? Jos Vinckx: Nee, toch niet. Dat ligt vooral aan mij, en aan het feit dat we daarnaast allemaal met zoveel verschillende dingen bezig zijn. En toch hebben we elk jaar een straatproductie gemaakt, die wel aansloot hij stijl en opzet van de zaalproductïes. Met datzelfde vervreemdend spel.

niet alleen op straat. Bijvoorbeeld op openingen van tentoonstellingen zijn jullie vaak te zien. Jos Vinckx: Dat is zo'n beetje ons visitekaartje aan het worden. Het is heel plezant om te doen. Voor de Hoogstraatse fotograaf Dominique Van Huffel hebben we al heel wat openingen gedaan, onder andere in Hasselt en Turnhout. Ook de opening van het Fuji-project vorige winter in Geel hebben we gedaan. De bekendste Belgische fotografen, ondermeer Lieve Blanckaert en Herman Selleslags, waren op pad gestuurd met een wegwerpcamera, en de foto's waren in Geel te zien. Ook die opening hebben wij gedaan. Op zo'n moment ben je echt aan het performen. Het begint met een paar toespraken, en na een tijdje gebeuren er dan een paar onlogische dingen, die eigenlijk niet kunnen. Maar ze gebeuren toch. En zeker bij zo'n opening kunnen mensen dan soms heel verontwaardigd uit de hoek komen. Ook de Handelsbeurs in de Veiling hier in Hoogstraten hebben we ooit geopend. We hadden een garçon ingehuurd, en die liet toch wel een volledige plateau met drank vallen pal voor de ingang. De mensen die de beurs binnenwilden, moesten -je kent dat wel - tussen allemaal augurkenbakken door de beurs binnen-

Ik herinner me een voorstelling waarin we optraden als persfotograaf. Het was op een festival in Holland, en wij stonden gewoon als persfotograaf tussen de mensen, samen met hen te wachten op De Lepe Hoek, het gezelschap dal op het podium moest gaan beginnen. Maar de acteurs kwamen maar niet, en het publiek begon zich op te winden. Waar blijven die mannen van De Lepe Hoek nu toch! En wij begonnen, als persfotograaf, ook van onze oren te maken:

Potverdorie, wij komen speciaal naar hier om een fotoreportage te maken voor de Gazet van Antwerpen. En nu zijn die mannen hierniet. Als je tien minuten later dan zelf op het podium staat, dan is dat natuurlijk leuk voor de mensen. En in die stijl hadden we elk jaar wel een straatproductie.

Jos in de beginperiode met De Lepe Ga-

DHM: Dergelijke dingen doen jullie toch

zet'


MAN IN DE MAAND wandelen. En middenin die gang, drie meter breed, ging die plateau tegen de vlakte. En iedereen dacht dat het de bedoeling was, dat het deel uitmaakte van ons optreden. Maar dat was helemaal niet zo. Die garcon was in feite onze technieker, en hij was bloednerveus dat hij moest meespelen. Hij stond te trillen op zijn benen. Het is waarschijnlijk ook wel een beetje eng als je het niet gewoon bent. Je staat daar tussen al dat volk, mooi opgedirkt voor de opening, enje moet beginnen spelen. En die plateau ging dus per ongeluk tegen de grond. Maar dat is met onze manier van spelen helemaal niet zo erg, want de mensen denken dan: het zal er wel bijhoren. En die mannen van De Lepe Hoek, die durven nogal. (grinnikt) Op die opening bleek ook wel dat we in Hoogstraten zelf toch niet zo heel bekend zijn. We hebben hier toch al geregeld opgetreden, maar onze gezichten zijn blijkbaar toch nog niet overal bekend. Want de meeste middenstanders die daar toen aanwezig waren, zijn er gewoon vierkant ingetrapt. Iemand van Meer zei me toen achteraf: Ze zijn er schoon ingetrapt, Jos. Waarop ik antwoordde: Nee, Louis ge moet zeggen: Wij zijn er schoon ingetrapt Want we hadden u zelf ook liggen...

DHM: Enkele maanden geleden werden jullie opgemerkt langs de verschillende invaiswegen naar Hoogstraten. Jullie stonden gewoon in de wei te spelen. Jos Vinckx: Dat maakte onderdeel uit van wat wij ons Grastheaterproject noemen. Daarmee wilden we de aandacht verstigen op ons 15-jarig bestaan.We worden er nu nog bij na dagelijks op aangesproken door mensen die dat gezien hebben. Over het algemeen zijn de reacties heel positief We wilden gewoon de mensen die naar school of naar hun werk reden verbazen. In Wortel zijn er verschillende mensen volledig ingetrapt. In een wei langs de Klinketstraat hielden we zogezegd een meeting van een nieuwe politieke partij. Stem 15 !, stond er op een groot spandoek. Verschilende mensen legden helemaal niet de link met De Lepe Hoek. In Wortel ging al rond dat er een nieuwe partij op til was. Het was stemmingmakerij, kwamen ze tegen mij vertellen. (lacht) En het waren echt van die politiek geĂŤngageerde mensen, in Wor-

Detel gesmaakie eoorsteilingen van het Grasrheater enkele maanden geleden.

tel zijn er zo blijkbaar meer als op een ander. Het is niet te begrijpen, maar ze waren er blijkbaar echt niet gerust in.

DHM: Naar aanleiding van jullie 15jarig bestaan presenteren jullie eind oktober in zaal Sint-Cecilia ook een nieuwe, vierde zaalproductie. Jos Vinckx: De voorstelling gaat 'Ratteco' heten. De naam is niet meer dan het plaatsje waar het zich allemaal afspeelt. Het nieuwe aan het stuk is dat het bijna volledig visueel is. Ook de bezetting is opvallend. In totaal zullen er tien mensen op het podium staan, wat heel veel is. En wat nog nooit vertoond is binnen De Lepe Hoek, is nu een feit: we hebben op dit ogenblik meer actrices dan acteurs.

DHM: Dus jullie rekenen op veel meer volk...

Jos Vinckx: (lacht) Waarschijnlijk zal dat wel zo zijn. ja.

DHM: Kan je even zeggen wie er allemaal deel uitmaakt van De Lepe Hoek? En wat is je eigen rol binnen het gezelschap? Jos Vinckx: Bij dit nieuwe stuk doe ik ondermeer de regie, en het is ook grotendeels door mij geschreven. Wannes en ik zijn drie dagen naar Zeeland getrokken om aan het stuk te schrijven. Wannes heet in het dagelijks leven gewoon Frans Druyts, komt uit Rijkevorsel maar woont nu in Hoogstraten. Acteren zit ook bij hem echt in het bloed, hij kan het echt niet laten. John Vervoort komt ook uit Rijkevorsel, geeft les op het Seminarie en schrijft ook boekbesprekingen voor De Standaard en Het Nieuwsblad. In het begin maakte ook Herwin Ooms uit Rijkevorsel deel uit van de kern, maar hij is een paar jaar geleden bijeen tragisch verkeersongeval om het leven gekomen. Voordat we samen in De Lepe Hoek zaten, kwamen wij mekaar vaak tegen in jeugdhuis Spiraal. Daarnaast zijn er nog drie actrices, waarvan er twee een rol spelen in dit nieuwe stuk. Het zijn ook vaste leden. Bij het begin van afgelopen zomer hebben we een tent op de Vrijheid staan gehad. We speelden er een kleine voorstelling en toen deden er ook drie meisjes van 17 met ons mee. Ook in de nieuwe productie spelen ze mee. Als je zo lang met dezelfde mensen zit te werken, wordt het steeds moeilijker om daar andere mensen bij in te gaan passen. Omdat je aan mekaar gewend bent. Het risico bestaat dan dat, wanneer iemand afhaakt, heel de groep uit mekaar valt. Daarom zijn we zo blij dat er nu nieuw bloed in De Lepe Hoek wordt gepompt. In theorie kanje beginnen spelen van zodraje met twee bent, maar als je met meer bent, is het toch wat gemakkelijker.

DHM: Wat is er zo leuk aan toneelspelen? Dat je eens in de huid van iemand anders kan kruipen? Jos Vinckx: Bij mij speelt dat in ieder geval Een groej)xpo)'!J('r van enkele jaren ge/edeut nog 1/Let de ifltU.SSe/L o veriedeui Hernia Ooms (2de van rechts).

4

niet mee. Ikzelf heb - denk ik - zeker zoveel plezier in al die andere dingen die ik binnen De Lepe Hoek doe. Het gevoel dat je met iets bezig


MAN IN DE MAAND bent dat begint te lopen, dat vind ik het leukste eraan. Acteren is uiteraad wel plezant als je een rol hebt die goed loopt en overkomt hij het publiek. Lukt dat niet, dan kan het natuurlijk een hel zijn.

DHM: Al meegemaakt? Jos Vinckx: Ooit wel. Minder en minder in de loop derjaren, wantje leert er natuurlijk wel wat uit. Maar je mag nooit uitsluiten dat het nog eens zal gebeuren. 1-let komt ook hij professionele gezelschappen Voor dat de acteurs het tijdens de pauze al erg vinden dat het nog niet gedaan is. Maar dat is natuurlijk ook meteen het leuke aan theater: je krijgt onmiddellijk een reactie afl het publiek. En als je in de straat speelt, is dat nog directer. Vinden ze het niet goed, dan lopen de mensen weg, en ze hebben gelijk. Maar in een zaal blijven ze zitten, en dan kan het natuurlijk wel eens heel lastig worden voor wie op het podium staat.

DHM: Als je met een stuk bezig bent, is er dan sprake van een zekere geldingsdrang? Wil je jezelf op één of andere manier bewijzen? Jos Vinckx: Dat zou kunnen, dat creatieve geldingsdrang meespeelt. Maar het draait vooral om het plezier. Zoals ik al zei: vooral het gevoel dat datgene waar je mee bezig bent begint te draaien is een drijfveer. Onlangs zei iemand: Je doet het vooral voor de kick van het applaus. Maar dal klopt in mijn geval toch niet. Ook al omdat, als je op straat speelt, je meestal al weg bent op het moment dat er geapplaudisseerd wordt. Het bezig zijn met iets dat je zelf hebt gemaakt en in mekaar gestoken, en dan voelen dat het draait en overslaat. Daar gaat het om, denk ik. Je probeert ook een eigen stijl te omwikkelen. Dat kan natuurlijk niet op één jaar tijd. Daar moet je aan blijven werken.

DHM: In '92 hebben jullie de finale van het Turnhoutse terrastheater gewonnen. Opent zo'n onderscheiding veel deuren? Jos Vinckx: Dat is eerlijk gezegd wat tegenvallen. Wij dachten toen wel: dit is belangrijk, maar achteraf gezien hebben we er niet veel aan gehad. Het is soms zelfs een beetje gevaarlijk voor een theatergroep om aan dergelijke wedstrijden mee te doen. Allerlei elementen spelen vaak mee in het oordeel van een jury, een zeker chauvinisme speelt bij dat soort competities vaak een rol. En als je dan dikwijls meedoet zonder dat je bijvoorbeeld de finale haalt, bestaat het risico dat je aan jezelf gaat twijfelen en je zelfs een beetje onwennig gaat voelen tegenover je medespelers. Wij hebben pas nog eens meegedaan aan het Terrastheater, hebben de

Openluchtvoorstelling iii ATeder/wa/. finale bereikt, maar ik denk dat we er nu toch een streep gaan onder trekken.

DHM: In hoeverre is het belangrijk dat de mensen lachen? Jos Vinckx: (lacht) Zolang ze ons niet uitlachen, is humor heel belangrijk. Voor ons, maar voor de mensen ook. Je merkt dat ook als je naar een professioneel theatergezelschap gaat kijken. Als er tijdens een serieus stuk, waar absotuut niet gelachen mag worden, toch eens een moment is dat er kan gelachen worden, dan merk je dat de mensen zich meteen helemaal loslaten, om toch eens - al is het maar voor even - te lachen. Ik denk dat er nood is aan theaterproducties waar je eens goed nice kan lachen. Mijn grote voorbeeld is De Mexicaanse Hond, het gezelschap waarvan Alex Van Warmerdam de grote bezieler is. Dat vind ik echt een geweldige Recent kerel., m was hij nog te gast bij 'Zomergasten', een televisieprograma op de VPRO. Als ik die man alleen al maar bezig zie en hoor, zit ik al te genieten. En de films die hij maakte zijn ook zo knap. Toen ze onlangs op televisie zijn film 'De jurk' speelden, zat ik hier alleen voor de buis te lachen. Terwijl ik zelf toch niet echt gemakkelijk lach en ik van mezelf dan ook wel weet: nu zit ik hier zo onnozel te lachen,

Een passie voor tuinen Wie liet huis van Jos Vinckx en zijn gezin binnenwandelt, kan er moeilijk naastkijken: de tuin van het huis aan de Karel Boomstraat overheerst alles. Het blijkt dan ook zijn tweede grote passte te zijn. Bovendien verdient hij tegenwoordig ook zijn brood met het ontwerpen en aanleggen van tuinen. 'Ik hen tussen de planten opgegroeid', vertelt Jos. 'Mijn vader was boomkweker en deed ook tuinaanleg, en het is ook mijn grote passie. Ik heb een gewone tuinhouwopleiding gevolgd en via een D-diploma ben ik dan in het Onderwijs terechtgekomen. Ik gaf les op de tuinbcuwschool. die ondertussen in het VITO is opgegaan. Daar heb ik loopbaanonderbreking genomen om mijn kost te gaan verdienen met tekenen, ontwerpen en aanleggen. Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen, maar niomenteel lukt het aardig. En ik kan me er helemaal in uitleven. Je kan het zelfs een beetje vergelijken met theater. Je kan ook hier een hele filosofie en eigen visie ontwikkelen.'

Ratteco in zaal Sint-Cecilia De Lepe Hoek viert het 15-jarig bestaan met de vierde zaalproductie 'Ratteco', die op 23, 24 en 25 oktober wordt opgevoerd in zaal SintCecilia in de Gelmeistraat, telkens om 20u. De mannen en vrouwen van De Lepe Hoek omschrijven het stuk zelf als een 'visuele theaterproductie, in een gedreven slapstickachtige stijl. De spelers ontwikkelen een eigen beweging en taal, en geleidelijk komt er een samenspel op gang waarbij een eigenzinnige cultuur ontstaat.' Het stuk gaat over een wat wereldvreemde man die worstelt met zijn omgeving, en op zoek is naar beantwoorde liefdes. Dat lukt niet echt, en dat leidt tot allerhande bizarre relaties en verhoudingen, waardoor de kloof met zijn omgeving alleen maar groter wordt. Kaarten kosten 200 frank aan de kassa, 150 in voorverkoop, en zijn verkrijgbaar in café De Gelmel en bij De Lepe Hoek, tel. 03/ 314,47,92,

tllcen voor de televisie. Het overkomt me zeIden, maar bij Van Warmerdani gebeurt het altijd. Hoewel ik het wel spijtig vind dat hij zich tegenwoordig toch vooral op films heeft toegelegd en nog amper theater maakt. Theater is natuurlijk veel vergankelijker dan film of litera1uur, maar toch...

DHM: Je hebt zelf nog geen plannen om een boek te gaan schrijven? Jos Vinckx: Nee, ik doe niks liever dan theater maken.


MAN IN DE MAAND DHM: Als je zo sterk met theater en dergelijke bezig bent, is het dan geen nadeel hier in Hoogstraten te zitten? Ver van het drukke theaterleven in de grote steden... Jos Vinckx: Daar zie ik geen probleem in. Ik

誰i

vermoed dat ikzelf in een stedelijk milieu ook heel goed zou functioneren. Vroeger dacht ik daar helemaal anders over. Ik ben in een heel landelijke omgeving opgegroeid, je kon met de fiets en niet de wagen rond het huis. En nu woon ik hier al jaren in een halfopen bebouwing op tweehonderd meter van de kerk van Hoogstraten. En ik voel me daar heel goed bij. Had je me dat jaren geleden verteld, ik zou je hebben uitgelachen. (lacht) Ja, ik ben al dikwijls van mezelf verschoten.

Garage Luc Ryvers MEERSE WEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 031315 9090

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

/

De Lepe Hoek in een nieuwe samenstelling met jong vrouwelijk talent (en een bekend Hoogstraats toeschouwer).

wantoo r ,1320 00

'4

UW GAZON EIST EEN HONDA.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het pertekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang.

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Mirtderhoutdorp 4, Hoogsfraten Tel. 031314.41.15

IO1TD14


VANUIT HET STADHUIS... GEEN ENKEL SPOOR VAN EERLIJKE SCHAAMTE? TIEN JAAR AANMODDEREN MET DE KAMPWEG EN DE ILLEGALITEIT. Al tien jaar lang ligt daar in Meerle een pracht van een bouwovertreding, verstopt in de bossen tussen Klein Eyssel en Strijbeek. Geen haan die er over zou kraaien moest het ook al geen tien jaar een doorn in het oog zijn van honderden bewoners van Meerle en Dreef, en van ontelbare rechtgeaarde burgers die gans dit gesjoemel meer dan beu zijn. Een gesjoemel waarin verscheidene Hoogstraatse politici hand- en spandiensten verleend hebben en tot op vandaag hun beste beentje voorzetten om een "minzame" oplossing te vinden. Ook voor ons wordt het eentonig steeds hetzelfde verhaal te moeten brengen. Maar is dat niet ons lot? Eind augustus blokletterden de regionale kranten :"Stedenbouw wil kasteel tegen de grond" (Nieuwsblad), "Kasteel moet tegen de grond"(Het Volk), "Gaat kasteel Vorfeld toch tegen de vlakte ?"(GvA), "Rechter beslist over eventuele afbraak kasteel" (Laatste Nieuws), "Stedenbouw wil uniek kasteel laten afbreken."(GvA). "Uniek" is dit kasteel zeker, maar het werd toch niet opengesteld op de Open Monumentendag van 13 september. Meer zelfs, door het afsluiten van de Kampweg willen de eigenaars al tien jaar lang alle pottenkijkers uit de buurt. Dit tot groot ongenoegen van talloze wandelaars en buurtbewoners die deze openbare en gemeenteweg willen blijven gebruiken. De dienst Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft op 6 januari van dit jaar de aanpassingswerken gevorderd . Dit betekent afbraak van een gedeelte van de gebouwen en de demping van de slotgracht. Intussen blijft het college onderhandelen met de familie Vorfeld om alternatieven te zoeken voor de Kampweg. Afschaffen of verleggen? Is het dan te verwonderen dat ook anderen in onze gemeente de wettelijke bepalingen van Stedenbouw aan hun laars lappen en er nieuwe bouwovertredingen als rijpe paddestoelen uit de grond schieten? Hoogstraten geraakt maar niet van haar kwalijke reputatie verlost.

Tien jaar illegaliteit. Stel je even voor. Iemand ontvreemdt van de gemeenschap een stuk grond, in dit geval een openbare weg en graaft er een gracht op van wel veertig meter lang. Vervolgens plaatst hij een honderd meter vooraan een hek op de openbare weg, graaft aan de andere kant van de weg een sloot en palmt ook dit terrein in hij zijn 20 ha. bosgebied. Op die nianier tracht hij te verhinderen dat er nog iemand langs zijn huis wandelt. We zouden nog kunnen denken met de beste bedoelingen om te vermijden dat er achteloze wandelaars de verdrinkingsdood zouden sterven, ware het niet dat gans zijn nieuwe villa één grote aanfluiting is van de aangevraagde en verkregen bouwvergunning. Na tien jaar is er in de bestaande toestand weinig of niets veranderd. En dit ondanks massale reacties van buurt- en dorpsbewoners, dorpsraden, een aantal gemeenteraadsleden met hun geweten op de

juiste plaats, het provinciebestuur van Antwerpen en nu zelfs de dienst Stedenbouw van de Vlaamse Gemeenschap. Wat bezielt in godsnaam een gemeentebestuur om haar kop zo diep in de drek te steken 7 Wie wordt hier nu beter van dat het de moeite loont om jarenlang honderden mensen tegen zich in het harnas te jagen 7 Loopt hier nu werkelijk alles zo mank met de ruimtelijke ordening 7 Nog eenmaal kort de chronologische feiten.

Historiek. In 1986-87 koopt de Nederlandse advocaat Vorfeld van de familie Dupret uit Meerle 20 ha. bos met daarop oude quarantainestallen gelegen naast de vroegere tramlijn Rijshergen Hoogstraten. Hij verkrijgt een vergunning van Stedenbouw voor de bouw van een nieuwe woning en voor de vernieuwing van de bedaking van de bijgebouwen. De oude woning moet dan

wel binnen de zes maanden na betrekking van de nieuwe woning afgebroken worden. Dit gebeurt echter niet , alles wordt vernieuwd en aaneengebouwd tot één grote villa. Volgens het plan mocht het gebouw maar 19 meter lang worden doch de totale lengte bedraagt nu ongeveer 44 meter. Doorheen het domein loopt de Kampweg die vroeger de verbinding maakte tussen Klein Eyssel en Strijbeek. Het laatste gedeelte tegen de Strijbeeksebaan werd tijdens vroegere ruilverkavelingswerken (1985) afgeschaft. Rond de nieuwe woning laat de heer Vorfeld een slotgracht graven. Langs één zijde wordt daarvoor een stuk van meer dan veertig meter van deze buurtweg ingepikt. De Kampweg loopt dus eigenlijk dood in de gracht rond het kasteel. Aan het begin van het domein wordt de Kampweg daarenboven afgesloten door een hekken. Wanneer de zaak uiteindelijk aan het licht komt dient de toenmalige Fusiebelangen klacht in bij de gouverneur, bij Stedenbouw en bij de politie van Hoogstraten. Wij schrijven 3juni '89. Na gesprekken met de heer Vorfeld beslist het college dan maar om over te gaan tot de gedeeltelijke afschaffing van de Kampweg. Er wordt een schattingsverslag opgemaakt en ecn openbaar onderzoek ingesteld. Doch tal van bezwaren komen binnen en meer dan 200 mensen tekenen de petitie tegen de afschaffing van de weg. Het college verwerpt echter al deze bezwaren en legt de afschaffing ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad Deze keurt op 25 februari•' 91 de afschaffing goed waarop Fusiebelangen klacht indient bij de provincie en de Bestendige Deputatie. Het zal uiteindelijk vijfjaar duren vooraleer het antwoord komt, maar het mag er zijn : de afschaffing van de Karnpweg wordt verworpen. Als motivatie wordt gegeven dat door het groot aantal bezwaren blijkt dat de weg waardevol is, dat er geen motivering gegeven werd voor de verwerping van de bezwaren, dat het gemeentebestuur nagelaten heeft te reageren op het onwettig inpalmen van de weg en er daardoor mee heeft ingestemd, en dat het college niet het recht had om de principiële beslissing tot afschaffing te nemen. Dit hoort de gemeenteraad toe.

De Kampweg moet open! Vanaf de bekendmaking van het besluit van de provincie blijven de oppositiepartijAgalev (vroeger Fusiebelangen) en de beide dorpsraden van Meerle en Meersel-Drcef met de regelmaat van de klok de heropening van de Kampweg eisen. Mevr. Vorfeld vraagt intussen, na het overlijden van haar man, opnieuw om de Kampweg te mogen aankopen en het college plaatst voor de tweede maal de afschaffing van de Karnpweg terug op de agenda van de gemeenteraad van 24 maart '97. Het punt wordt echter verdaagd, wellicht onder invloed van de talrijk opgekomen inwoners van Meerle en MeerselDreef. Raadslid Van Bavel en schepen Peerlinck pleiten in die zitting eveneens voor het behoud van de Kanipweg.. Het provinciebestuur vraagt tot twee maal toe met aandrang de Kampweg


GEMEENTERAAD begaanbaar ie houden (21 mei en 15 september '97).Het college laat ecn landmeter een onderzoek doen naar het eigendomsrecht van deze weg. Hieruit blijkt dat deze buurtweg volledig openbaar domein is van de stad Hoogstraten. In de gemeenteraad van 22 september '97 brengt de oppositiepartij Agalev ecn pasklaar voorstel van de dorpsraad van Meerle naar voor om een verbinding van de Karnpweg naar de Strijbeekseweg te realiseren. Verinits het laatste deel van dezc weg indertijd door de ruilver kaveling werd afgeschaft, stelt Agalev voor om een stuk grond op de grens van het domein te onteigenen voor openbaar nut en zo de wandelaars de mogelijkheid te geven via de Kampweg en deze nieuwe verbinding toch terug tot op de Strijbeekseweg te geraken en eventueel over te steken naar de staatsbossen. Veertien raadsleden (vooral CVP en Agalev)stemmen voor de onteigening, twee leden stemmen tegen en zeven onthouden zich. Het college krijgt de opdracht hierover een dossier samen te stellen. Intussen inengt ook het Ministerie van Binnenlandse aangelegenheden zich in de zaak en vraagt van het provinciebestuur en de diensten AROL Antwerpen een onderzoek terzake. Kort daarop, tien jaar na de feiten, stelt de politie van Hoogstratcn een procesverbaal op over de bouwovertreding. Op 6 januari komt dan de vordering van Stedenbouw. De oorspronkelijke bouwvergunning moet nageleefd worden, al wat niet strookt zal moeten afgebroken worden. Wij citeren: "Ik vorderaanpassingswerken zodat de afgegeven bouwvergunning uitgevoerd wordt. Dat betekent dat het hoofdgebouw los van de bijgebouwen wordt opgetrokken: de tussen gebouwen moeten verwijderd worden. De slotgracht moet gedempt worden en de voorgevel van het hoofdgebouw aangepast zoals op het

Zo sloot de heer Ver/ch/de genieenielijke Kamnpweg ÂŤt. Dit hekwerk is lI?1U55e,i al ccii tijd/Je opgeborgen. Hopelijk om nooit meer terug te keren. Maar dat hangt ook van het gemeentebestuur af goedgekeurde bouwplan getekend is. Het bestaande gebouw, rechts van het hoofdgebouw, moet gesloopt worden, zoals bij de bouwvergunning werd opgenomen. Tegelijkertijd vorder ik een dwangsom van 7 500 frank per dag vertraging voor het geval aan de veroordeling

geen gevolg gegeven wordt binnen de gestelde ter,nijn. ... De gebouwen dienen dus aangepast te worden aan de in 1987 afgegeven bouwvergunn ing. De gevorderde aanpassingswerken zijn dus de evidente vordering."

HANDELSDRUK WERK brie/papier, factu ren, omsiagen, Jblders, naamkaart/es, bon boeken,

GELEGENHEIDSDRUKWERK WAl IS ER IN HEI LEVEN MOOIER DAN JElF KIINNI. N UIILI VEN ABB DRAAGT DAAR GRAAG TOE I311 WANI VEIlIG VFRZI KLRI N IS MELR DAN EI NU NWI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

geboortekaarten, trouwkaarten, comnw. n iekaarten, /uhileumkaarten, drukwerk voor elke gelegenheid, ook aan nerning van alle rouwdrukwerk

KOPIE-SERVICE kopies van misboekjes, folders, digitale kleurenkopies, kop ies tot A2-formaat nieten, vouwen, inbinden, afiverking GRATIS PRITSOFFERTE - Wit drukken alles zelf!

Minderhoutdorp 31, 2322 Hoogstraten

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Tel. + Fax 03/314 47 68


GEMEENTERAAD

En nu? Tot zover in grote lijnen de voorgeschiedenis.Op papier is er misschien wel duidelijke taal geschreven, op het terrein ligt de Kampweg er nog steeds verzopen bij en kijkt het illegale bouwsel meewarig neer op de eenzame wandelaar die zich zover waagt. Na tien jaar is de storm wel wat geluwd, een wandeling langs een kasteel heeft ook zijn charme, zeker als het dan nog in dc krant gestaan heeft. Maar niet voor Agalcv dat nog even stoere taal spreekt als voorheen: "Het besluit van de provincie en van AROL moet onverkort uitgevoerd worden. Het gaat immers niet op dat kleine weckendhuisjes afgebroken worden indien toen niet eerst overgaat tot de afbraak van de overtredingen van de groten zoals deze bewuste villa Vorfeld, dcvii la in de Mosten, de villa van ondernenier Jan Declerc, enz.." Andere partijen of proteststemmen van het eerste uur houden zich eerder op de vlakte. "Die houwovertreding is niet onze zaak. Laat het gerecht zijn gang maar gaan. Ons interesseert alleen de wandelweg." En hier knijpt nu het schoentjc. "Een wandelweg" of "de Kampweg" is niet direct hetzelfde. In oorsprong hadden de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef dezelfde eis: de Kampweg moet openblijven Maar geruime tijd is het front in twee gesplitst en de twee visies zijn schijnbaar niet meer overeen te brengen. De dorpsraad van Meerle blijft bij haar eis tot openhouden van de Kampweg zoals dat ook door de provincie geĂŤist wordt en voor de uitvoering van het onteigeningsbesluit zoals het een jaar geleden in de gemeenteraad gestemd is. Voor haar part mag de slotgracht dan gerust blijven liggen. De dorpsraad van Meersel-Dreef daarentegen kan zich verzoenen met een wandelweg en mikt eerder op een ruiling van de Kampweg met een andere weg op het domein . Opmerkelijk is wel dat dit ook het voorstel is van de familie Vorfeld aan het college. Op die manier zou er een regulatie kunnen bekomen worden voor de slotgracht op de Kampweg. En wat gebeurt er: het college gaat met vuur een aantal alternatieven voorleggen op de algemene vergadering van de beide dorpsraden, begin dit jaar. Zo stelt zij een wandelweg voor rond het domein door het vogelreservaat, of langs de oude tramlijn. In Meerle reageert men verontwaardigd en zeer kordaat : geen alternatieven maar uitvoering van het gemeenteraadsbesluit Meersel-Dreef laat zich pramen en kiest voor een alternatief. En juist dit verschil in visie wordt nu door het college misbruikt om voorlopig niks meer te doen met het onteigeningsbesluit. Op 8 juni werd het oneigeningsplan, opgemaakt door landmeter Koyen op het college voorgelegd. Een week later deed de advocaat van de familie Vorfeld een nieuw voorstel om de weg te verleggen. Eind augustus werd de advocaat op het college verwacht, eind september is men geen stap verder en wacht het college nog steeds op de advocaat In de gemeenteraadszitting van einde augustus zet raadslid Verhuist heel de gang van zaken nog eens op een rijtje en eist de naleving van de wettelijkheid: "Het kan toch niet dat een bouwovertreding, in dit geval de bouw van een kasteel met de aanleg van een slotgracht op de openbare weg, wordt ondersteund door de bereidwillige afschaffing of verplaatsing van de Kampweg". Uit de reacties blijkt duidelijk dat de leden van het college liever langs de hete. brij langs willen en opteren voor een alternatief. Zelfs schepen Peerlinck schermt met de verschillende visies van dc dorpsraden. Schepen Van Looy ziet geen heil in een succesvolle

onteigening , raadslid Verlinden vraagt VerhuIst wat hij nu eigenlijk wil: een show opvoeren of een wandelweg. Voor burgemeester Van Aperen is de bouwovertreding een zaak voorhet gerecht en is de onteigeningsaanvraag voor het verlengde van de Kampweg weg. Nogmaals afwachten dus hoe het gemeentebestuur van Hoogstraten uiteindelijk zal omspringen met zijn patrirnonium, eigendom van ons allen. De woorden van wijlen Bernard Siebelink blijven mij bij deze achtervolgen: "Hoeveel politici plegen er geen meineed ? Zweren zij niet allen "getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk? En behoort dc wet op de stedenbouw en de ruimtelijke ordeni lig daar niet hij 7'

Heibel te Wortel. Ook Wortel telt deze dagen een bouwovertreding waarover het laatste woord wellicht nog niet gezegd is. Des te pijnli ker is deze zaak omdat betrokkene een familielid is van een gcmeenteraadslid.en veel er op doet wijzen dat

er vanuit het Hoogstraats stadsbestuur nogal wat met de mantel der liefde wordt bedekt. Eens te meer komt hierbij de relatie poiitiedienst burgemeester terug ter discussie en lijken de diensten van Stedenbouw te kakken gezet. Uit infoniatie die ons ter hand werd gesteld schetsen wij u in grote lijnen dit verhaal. Begin '94 wordt er een verkavelingsaanvraag afgeleverd voor vier percelen op een stuk grond in de Sint-Jansstraat in Wortel. Er wordt toelating gegeven voor dc bouw van 2 koppelwoningen . Voor de eerste twee percelen vraagt de nieuwe eigenaar een stedenhouwkundig altest aan (7aug. '95). Uit de plannen blijkt dat het om een appartementsgebouw van drie verdiepingen gaat, goed voor 6 appartementen. Stedenhouw laat weten hier geen toelating voor te kunnen geven vermits deze percelen enkel bedoeld zijn voor eengezinswoningen in open of halfopen bebouwing (10 nov.'95). Daarop vraagt de eigenaar een wijziging van de verkavelingsvergunning aan voor deze twee percelen (4april '96). De stedelijke adniinistralie laat evenwel weten dat deze nieuwe verkavelingsaanvraag niet in overeenstemming


GEMEENTERAAD

.

..

Zes appartementen in plaats van 2 gezinswoningen. Reeds vanaf het begin waren er klachten. De klachten zijn gebleven, het appartementsblok staat er. Wat nu?

is met de wetgeving en vraagt het dossier verder aan te vullen. De andere eigenaars van deze verkaveling moeten hun goedkeuring geven of hun bezwaren kunnen kenbaar maken. De eigenares van de percelen 3 en 4 dient op 5 augustus bezwaar in bij de politie van Hoogstraten tegen de bouw van een appartementsgebouw waarvan de werken al zouden begonnen zijn. Tegelijkertijd dient zij bezwaar in bij de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen te Antwerpen. (5 aug. '96). Op 23 augustus komt er een brief van deze dienst terug met de vraag aan de gemeente

een onderzoek in te stellen en een procesverbaal op te stellen bij een eventuele overtreding. Op 12 september '96 antwoordt de gemeente aan de gemachtigde ambtenaar dat zij de eigenaar verzocht heeft een aangepaste verkavelingsaanvraag in te dienen, en dat er volgens de politie nog niet begonnen is met de werken. Op 28januari '98 schrijft AROHM een herinneringsbrief aan de gemeente: er is nog steeds geen antwoord binnen op hun brief van augustus '96. Dit is wel raar want de eigenaar van de twee eerste percelen heeft intussen een bouw-

aanvraag ingediend voor een gekoppelde woning welke behandeld wordt in het college van 7 oktober '96. In het vertoog deelt dc plaatselijke ambtenaar mee dat het plan niet voldoet aan de algemene bepalingen horende bij de verkavelingsvergunning. Na een gesprek tussen het college en de eigenaar wordt er afgeproken het plan rechtstreeks voor te leggen aan de gernachtigde ambtenaar op 17 oktober '96. Op 18 november '96 daarop volgt een nieuwe bouwaanviaag vuur dc bouw van een gekoppelde woning. Op25 november'96 wordt een bouwvergunning afgegeven door het college omdat de werken stroken met de oorspronkelijke verkavelingsvergunning van 10januari '94. Van een advies van de gemachtigde ambtenaar is blijkbaar niet veel te bespeuren. Zoals uit de brief van AROHM Antwerpen van 28 januari '97 blijkt is er vanuit Hoogstraten nog steeds geen antwoord gekomen en weet men op deze dienst helemaal niets van een verleende bouwvergunning. Welke kanalen sommige politici bevaren om op Stedenbouw gevoelige dossiers in orde te krijgen is een oud zeer dat ook hier misschien wel eens aan de orde zou kunnen zijn. Op 26juni van dit jaar maakt de politie van Hoogstraten een procesverbaal op. Er is toelating voor een koppelwoning, maar in plaats daarvan wordt er een appartementsblok voor 6 gezinnen gebouwd. Enkele dagen later dient de eigenares van de aanpalende percelen haar tweede bezwaar in bij AROHM Antwerpen en op 24 juli dient zij klacht in bij het college. Intussen gaande werken gewoon door, en wordt gans dit dossier als een hete aardappel tussen alle betrokkenen doorgeschoven. Op2i augustus maakt de politie haar administratief verslag over aan het college. Er ontstaat nog een hele discussie over het feit als zou de burgemeester de vaststellingen van de verantwoordelijke politieoffieier niet hebben willen bekrachtigen. Wat dan door de burgemeester in kwestie op het college van begin september ten stelligste ontkend wordt. Het einde van dit verhaal is wellicht nog lang niet in zicht. Het wachten is op het volgende dossier. Wie niet waagt, niet wint.

Zeg maar hoe je slapen wil I9bPIex

t

-W

2T1R11 BjIflJEIi1 10

2

auping


EEN WANDELENDE SERRE? Geef toe, het klinkt raar. Het doet denken aan een hoogtechnologische toestand. Serres die verplaatsbaar zijn, volledig in dienst van de tuinbouw. Helaas, de inhoud is minder mooi dan de benaming zou laten vermoeden. Wandelende serres bestaan, maar ze staan niet in dienst van de tuinbouw, hoogstens in dienst (versta 'de portemonnee') van de land— en tuinbouwer en zijn familie.

de exploitatie of als verblijf dienen voor de exploitant en of het om een leefbaar bedrijf gaat. We bedienen ons hiervoor van een aantal interne criteria, die nooit vooraf aan de aanvrager worden meegedeeld. Wij stellen steeds zeg ons wat je doet', gaan dan na of een bouwvergunning gerechtvaardigd is en geven vervolgens op basis daarvan ons advies. Tegenwoordig wordt voor elke aanvraag een onderzoek ter plaatse gevoerd. Het door de afdeling Land geformnuleerde advies is echter niet bindend voor de ge,nachtigde ambtenaar van Stedenbouw, al komt liet nog maar zelden voor dat ons

De voorbij maand werd in het Princeven (tussen Hoogstratcn en Minderhout) een serre afgebroken en aan de kant van de straat gezet. Niets uitzonderlijk in een normaal tuinbouwbedrijf dat evolueert, alleen zal hier wel geen nieuwe serre meer komen. Het betreft hier immers een serre die in eerste instantie alleen heeft moeten dienen als legitimatie voor het bouwen van een woning in landbouwgebied. De Agalev-fractie bracht het fenomeen op de gemeenteraadszitting van einde augustus onder de aandacht van raadsleden, pers en publiek. bi sepieiiitier 1992 vraagt EIdy Van Jimjck een vergunning voor het bouwen van een woning bij een tuinbouwbedrijf. De gemachtigde amhtcnaar geeft een ongunstig advies, zij het op eerder weinig gehanteerde motieven, ni.: "Het uniwerp verwant 7OdaIiig streek-vrepnuip pipinenten dat het disharmonieert nct dit agrarisch landschap en de reeds aanwezige bewoning. Aldus brengt het de goede ruimtelijke ordening van het gebied in het gedrang.". Als we in Vlaanderen even rondkijken moeten we vaststellen dat het hier om een weinig gebruikte motivatie gaat. De woning die er uiteindelijk gebouwd wordt, disharmonieert o.i. nog steeds met het agrarisch landschap en de bestaande bebouwing, maar smaken kunnen verschillen. Zoals opgelegd weigert het college de bouwvergunning. De gemeentelijke ambtenaar van de dienst bouwzaken noteert op de weigering volgend advies aan de aanvrager: 'Bij een eventuele nieuwe bouwaanvraag gelieve U alle eleinenten mede te delen die de volwaardigheid van het bedrijf aantonen alsmede een kopie van de bouwvergunning voorde bestaande serres". Dit advies geeft mogelijk een hint naar de werkelijke reden voor de weigering van de bouwaanvraag, nI. de navolging van de regels die gelden voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woning in het landbouwgebied.

Wetgeving Deze regels Lijn in de wetgeving op cle ruimtelijke ordening als volgt omschreven: "De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten, de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblrjfsgelegenheid, voor zover deze een integrerend deel i'am, een lee/baar bedrijfuitmaakt". Deze algemene regels worden verder verduidelijkt: "Omwille van het flimiliaal karakter van de bedrijven in de agrarische productiesector zal de verspreide inplanting van deze ondernemin gen in de landbouwzone de algemene regel

Wandelende serre, op weg naar een nieuwe bestemming?

.

blijven. De ver doorgedreven mechanisering en de noodzaak van ruilverkaveling en landherinrichting voor de grondgebonden landbouw sluit nochtans in dat het ontstaan van nieuwe bouwkavels in het landbouwgebied strikt /,eperkt zou blijven tot de noodwendigheden lan de landbouwontwikkeling zef. Vandaar de algemene regel (lat slechts bouwvergunning zal worden verleend voor bedrijfsgebouwen voor de landbouwuitbating van/let gebied. De afgifte van een bouwvergunning voor het oprichten van een nieuwe won ing wordt ondergeschikt aan de dubbele vereiste dat het een exploitantenwoning betreft en dat de woning bovendien t. sisch geïntegreerd is in het geëvploiteerde bedrijf ". Heel veel ruimte voor interpretatie laten deze regels niet. Navraag bij de Aministratie Ruimtelijke Ordening. Huisvesting en Monumenten & Landschappen (AROHM), Afdeling Ruimtelijke Planning. Stedenbouwkundige vergunningen en Bouwinspectie (gemeenzaam Stedenbouw genoemd) over de toepassing van de wetgeving leert ons dat voor aanvragen voor bouwvergunningen in het landbouwgebied het advies gevraagd wordt van de afdeling land' van de Administratie voor Milieu-, Natuur- en Landen Waterbeheer (Aminal). Bij deze afdeling komen we aan de weet hoe dat in zijn werk gaat: 'Voor elke aanvraag wordt zorgvuldig itagegaan of aan de door de wetgeving gestelde eisen voldaan wordt, mml. of ze noodzakelijk zijn voor

advies niet gevolgd wordt. Is (lat hei geval, dat gaat dat niet zonder overleg. Dat was vroeger wel anders. Toen werd in heel veel gevallen helemaal geen advies gevraagd of werd met het advies eenvoudigsveg geen reken ing gehouden M.a.w. de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw kon zowat zijn eigen zin doen. De toenmalige gemachtigde ambtenaar voor het gebied, Raymond Van De Sande, is zeer bekend geworden voor het 'zijn eigen zin doen'

Gunstige wending Een mogelijke verklaring voor de gunstige wending in het dossier van Eddy Van Dijck? De gemachtigde ambtenaar wijzigt in januari 1993 zijn advies over de opnieuw gevraagde bouwvergunning en geeft ditmaal een gunstig advies, waarop het college de bouwvergunning allevert. In het aanvraagdossier zitten foto's van de thans afgebroken serres, echter zonder vermelding dat die op het perceel stonden van de stiefvader van de aanvrager. Meer aanwijzingen van 'noodzakelijk voor de exploitatie' of 'leefbaar bedrijf' zijn er in het dossier niet te vinden. Ook geen spoor meer van de eerdere 'streekvreemde elementen van het ontwerp', die zijn blijkbaar niet echt meer in 'disharmonie' met het agrarisch landschap en de aanwezige bewoning Uit de referenties vermeld op het dossier kan afgeleid worden dat het dossier 11


DOSSIER in tweede instantie door de gemachtigde ambtenaar zelf, Directeur Raymond Van De Sande, behandeld is geweest, daar waar normaal gesproken dergelijke dossiers door de gewone ambtenaren van Stedenbouw behandeld worden. De Agalev-fractie vraagt aan de leden van het college en van de meerderheid of zij weet hebben van geknoei mei het dossier en of ze weten wie pleitbezorger geweest is hij de gemachtigde ambtenaar. Want die werkte graag met pleitbezorgers, zijn werkwijze kreeg ruim aandacht in het boek over de ruimtelijke (wan)orde in Vlaanderen van Knack-journalist Peter Renard "Wat kan ik voor U doen?". (Uitgegeven in 1995 bij Icarus).

Geen alleenstaand geval. Deze bouwvergunning voor een woning in het landbouwgebied, zonder dat ze rechtstreeks iets mei de landbouw te maken heeft, is in onze gemeente geen alleenstaand geval. Wij hebben weet van woningen annex serres, waarvoor ten minste aanwijzingen zijn dat op gelijkaardige wijze werd te werk gegaan.

In de Zwartvenweg (tussen Meerle een Meer) bouwde Geen Marijnissen enkele jaren terug een landelijke woning in het landbouwgebied, op een grondstuk dat bij het landbouwbedrijf van zijn ouders behoorde. Moest de oude serre die ook daar geplaatst werd soms aantonen dat het om een landbouwexploitatie ging? Nochtans kan een tuinbouw-leek merken dat de gebouwde serre helemaal niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tuinbouw. Heeft er ooit iemand iets van enige teelt ter plekke vastgesteld dat op 'een leefbaar' bedrijf kan wijzen? Tot wat diende de tijdelijke wisseling van beroep (van vleesbewerker tot tuinbouwer) van de aanvrager? Moest die misschien aantonen dat de aanvrager toen ineens 'exploitant van een luinbouwbedri jf' was geworden? Is Geen Marijnissen niet al die tijd werkzaam gebleven op zijn oude werkplaats, nI. als vleesbewerker in de slachterij van Meerle? Mogelijk en zelfs waarschijnlijk valt niet te betwisten dat Geert Marijnissen over de noodzakelijke bouwvergunning beschikt, maar dat de woning bijeen leefbare landbouwexploitatie hoort kan wel in vraag gesteld worden. Het feit dat betrokkene lid is van de KVB-fractie in de gemeenteraad maakt de vraag niet minder pertinent. Een geval niet dezelfde kenmerken is de woning van Danny Schrieckx op de Oude Markweg in Meersel Dreef. Ook daar verscheen plots een oude serre op een stuk landbouwgebied dat sedert lang eigendom was van de familie van de bouwer. Was het verschijnen van deze serre plots het bewijs voor een 'leefbaar tuinbouwbedrijf', waarbij een landelijke woning voor de exploitant en zijn gezin geen overbodige luxe was? Zou het kunnen dat deze serre na verloop van tijd, net als deze in Princeven. misschien verdwijnt? Het zou zeker hetzelfde resultaat kunnen opleveren: een leuke woning in een mooie omgeving, die als het nodig mocht blijken een mooie meerwaarde kan opleveren voor de eigenaar. Wie weerstaat er in die omstandigheden aan de verleiding om het tuinbouwbedrijf te laten voor wat het is?

Aantasting van het landbouwgebied? Opmerkelijk i dat. in geen van deze niet onbesproken ges allen, nergens een spoor van protest vanwege de land- en tuinbouworganisaties op te tekenen valt tegen dergelijke praktijken. Nochtans tasten zij het beschikbare landbouwgebied aan. In andere gevallen waar landbouwgebied een andere bestemming krijgt (natuurgebied, industriezone of voor de HST) wijzen de landbouworganisaties steevast op de aantasting van hun gebied en op de nefaste gevolgen hiervan voor de toekomst van de landbouw. Blijkbaar zijn deze gevolgen veel minder nefast als individuele eigenaars van landbouwgronden er hun kinderen kunnen huisvesten of er een stevige meerwaarde mee kunnen realiseren door ze 'de facto' in bouwgrond om te vormen. Eigen volk en eigen portemonnee eerst?

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

leJiĂŠ H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 12


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

lui,nen maar! In het landenteam dat België afvan rdigt naar de wereldkampioenschappen 'Vierspan niennen' op de World Equestrian Games te Rome tijdens het tweede weekend van oktober zijn twee van de drie spannen van Hoogst raatse origine. Op de sporthiadzijden leest u er alles over. Zondag 23 augustus was nog een mooie (lag vergeleken met die van 13 septemnber. Om 11 uur in de voormiddag besloten de gebuurte-afgevaardigden in het bestuur van Begijntjes Laat Besluit het kinderfrest te laten plaatsvinden in open lucht, en het bleef droog tot aan de bekendmaking van de uitslag. Die leidde tot enige teleurstellingen onder de gebuurten, want in jaren niet in de prijzen gevallen, en bovendien is de prijs voor de mooiste terp beneden elke waarde. Of de VVV en/of het stadsbestuur geen prijs kunnen toekennen? Kwestie van enkele gebuurten nog meer aan te moedigen om de inspanningen vol te houden. We weten wel: deelnemen is belangrijker dan winnen, maar toch, een prijs is altijd meegenomen. Want zeg nu zelf: honderden kinderen en evenveel ouderparen 14 dagen met tnekaar op pad. het vormt toch het afsluitstuk van de grote vakantie, en men pakt er al eens graag mee uit als toeristischculturele nian ifestatie. Voor wat, hoort wat. geheven degens en de roeiers 'heyhop' van de Buizelhoek, of ook dat lied van de Thijsakker, speciaal voor de stoet gemaakt, uitgedeeld aan het publiek, en begeleid op de beiaardwagen, alsook het superenthousiaste zingen van kinderen en begeleiders van Boereneinde op het ritme van allerlei rammelbusjes. Vandaar misschien ook de suggestie van de jury die we 's avonds opvingen : zou de stoet niet eerst langs de tribunes kunnen passeren alvorens ontbonden te worden? Veel toeschouwers missen momenteel deze stoet. Originaliteit is een tweede criterium. Vele opvoeringen zijn geestig, grappig, spitsvondig in allerlei details, zowel in woord als beweging als gebruik van attributen. Zoals die knotsgekke kledij van de modeshow van de Lindendreef, de hloenientuin van dc Houvast met zijn vioolspelende viooltjes en klappende klaprozen; en ook dat Spinnesax-Simpsonverhaal van de Westhoek en die Aantwaarpse scouts van de Statie die met de nodige commentaar en humor door de Hoogstraatse wandelstad trokken. En dan had je daar ook nog die kleine Milkywavtjes en Marsjes aan de Boereneindse sterrenhemel

De jury aan het woord - BEGIJNTJE, Nabeschouwingen Nooit eerder voorgevallen, maar we hebben bezit gekregen van de elementen waarop de jury op 23 augustus zich baseerde om de uitslag opte makcn.Voor één keer lijkt ons dit toch wel de moeite om ze bekend te maken. Dan kan er volgend jaar met gelijke gegevens gestart worden. De stoet wordt door de jury beoordeeld op orde en stijl, het zingen en dc animatic tijdens het opstappen. De kwaliteit van de stoet is erg verbeterd tegenover vroeger. Het is een boeiende, verzorgde, stijlvolle en geestdriftige optocht geworden. Zoals bijvoorbeeld het lied van de Statie, zelfgemaakt en op danspas uitgevoerd, of zoals de hofdans, de bruidsstoet onder

Voor wat de heleving van het kind betreft is het belangrijk dat alle kinderen voortdurend actief en functioneel deelnemen aan het optreden en daar dan echt deugd aan beleven. Soms doet een beperkte groep kinderen dat grandioos ... terwijl de rest van de groep er toch minder actief bij zit. Zo deed het Begijnhof dat goed met zijn flopbegijn : niet spectaculair, maar iedereen, ook de kleintjes, waren er altijd zinvol en goed hij betrokken in een spannende climax naar het einde toe. Ook te vermelden is de enthousiaste, opvallende en verzorgde betrokkenheid van de begeleiders hij het ganse gebeuren, wat aantoont dat het een feest is van klein en groot, van heel het gebuurte. Fantastisch zijnde prachtige klederen van crèpe, de knappe wagens, de indrukwekkende decors. Zoals de slapende reus van de Houvast met zijn zweetbotten onder de Hoogstraatse toren, het podiumbrede beweeglijke decor van de Begijnhoffloppen van S.O.S. in de fles, de wagen van de Westhoek met het reuzespinneweb en de grappige modcshowklcren van de Lindendreef. Maar ook het immense Gelmelslot en de schitterende kledij van de hofdames van de Buizelhoek, en dan die stijlvolle klokrokken van de Thijsakker. Alsje zo naar het geheel van die namiddag kijkt, dan mag je zeggen dat de kinderen en ook de groten daar enorm veel deugd aan beleven, maar dat het ook een boeiend schouwspel is van flinke kwaliteit. En nu we dat allemaal weten, zijnde teleurstellingen heel wat minder. (met dank aan Jef Van Gils voor de hemerkingen van de jury)

OPEN DEUR in de

WERELD WINKEL (Gelmeistraat 5) op zaterdag 3 oktober van 10 tot 17 uur. Vrijblijvend proeven van producten van eerlijke handel.

Gewonnen

Meer £10!! 80 kinderen gedurende 0/ir 0 minuten in bewegin!,' ho,ulcn; open//end atgewerkte klederen; decors om 'u' tegen te zeggemi en de onvervalste geschiedenis van Hoogst raten als thema : Buizelhoek kon niet anders dan de wisselbegijn voor een jaar mee naar huis nemen. 13


HOOGSTRA TEN

Afscheid van de Deken

OPEN-MONUMENTEN-DAG Dat het Hoogslaatse tegijnhol een fllofluffleflt is, behoeft geen verder betoog. Zowel de mediabelangstelling als de prijzen die dit project te beurt vielen, bewijzen dit overvloedig. De organisatie van een eerste tentoonstelling, in het nog in de steigers staande "Convent", rond de "feest"-werkeii van Alfrcd Ost was dan ook een aanzet tot de grootse festiviteiten die op het programma staan vnlgenrl jaar in mei hij de officiële opening van dit, toch wel unieke, restauratie-project.

Zondag 30 augustus vierde Fons Van Dijck zijn 40-jarig priesterschap en nam aJcheid van de parochie Sint-Catharina na er 13 jaar pastoor-Deken te zijn geweest.

Bibliotheeknieuws In oktober worden opleidingssessies georganiseerd voor internet -leken of geïnteresseerden. Na een inleiding over de mogelijkheden van internet (surfen, e-mailen, chatten en nieuwsgroepen) leren de deelnemers surfen. Vragen als wat is een URL, een bookmark of een searchengine worden ook beantwoord. Dit gebeurt aan de hand van practische voorbeelden en opdrachten. Ook leert men hoe een electronisch bericht te versturen en te ontvangen. 0p draagbare personal computers wordt internet gesimuleerd. Men is dus niet echt bezig op het internet : men werkt off-line en surft naar een aantal websites die vooraf op de harde schijf zijn geplaatst. De begeleider werkt met grootschermprojectie. Deze sessies gaan door van 20.15 uur tot 22.15 uur in de ontmoetingsruimte opvolgende dagen donderdagen 1, 8, 15, 22 en 29 oktober. Men vraagt om vooraf in te schrijven omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 24. Deelnemen kost 100 BEF.

Niet vergeten' Onder de noemer Virtuoze solisten van 1 Fiamminghi' vertolken de kernmusici van dit vermaard orkest werken van hun keuze. Deze groep onder leiding van Rudolf Werthen staat bekend voor zijn expressiviteit, die in de internationale pers wordt geprezen voor zijn warme sonoriteit en rijke klank. In het kader van het Festival van Vlaanderen zijn ze te gast in de Sinte-Catharinakerk op vrijdag 2 oktober om 20.30 uur. De toegangsprijs is 500 BEF aan de kassa.

Anders was het voor zaal St.Cecilia. Een vermelding, met foto, in de nationale brôchUre "Open-Monumenten-Dag" was reeds opvallend. Dit zaaltje, geklemd tussen nieuwbouw van administratief centrum, appartementsgebouwen en enkele oude woningen, mocht in het weekend van 12 en 13 september op enige extra belangstelling rekenen, ook al werd de vlag aan de ingang ondersteboven gehangen. Met als thema "fanfares in feest" werd een tentoonstelling opgebouwd rond de 7 muziekverenigingen die Hoogstraten rijk is. Op zaterdag 12 september zorgde tejater Lepe Hoek voor de nodige straatanimatie om het publiek richting deze cultuurtempel te lokken. Hopelijk vindt het publiek ook in oktober zijn weg richting St.Cecilia als dit gezelschap zijn 15-jarig bestaan viert. Op zondag was het optreden van het koor Vialta een première voor Hoogstraten (zie elders in dit blad) en kwam het toneelgezelschap Tinello, het ruim aanwezige publiek gelukkig niet storen met het opzetten van een GSM-paaltje. Hoewel een bijkomende paal ter ondersteuning van dit gebouw misschien wel welkom zou zijn. Cultuur en Hoogstraten moeten elkaar nog vinden. De vraag is of het op deze plaats moet (waar het zeker kan) of elders, zoals in de kelders van de oude brouwerij of bij voorbeeld in de rijkswachtkazerne?

Voorbije maandagavond 7september startte het negende leesjaar van de leesgroep van de Hoogstraatse bibliotheek. Eén keer per maand komt een groep van 12 lezers bijeen om te praten en te discussiëren over een bepaald boek, onder leiding van John Vervoort. Voor dit seizoen staan volgende boeken op stapel : Onderwereld van Don Delillo, De reis van de lege flessen van Kader Abdolah, De voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Deze lijst wordt vanzelfsprekend nog verder aangevuld. Nieuwe enthousiaste lezers zijn nog altijd welkom en kunnen zich melden aan de balie van de bib.

Een zicht op (Ie tentoonstelling, terwijl Tinello discuteert over cle vraag ojer al dan niet een paaltje bij moet komen. 14


HOOGSTRA TEN opsplitsing gebeurde om reden dat je unieke en kwetsbare schilderijen niet zomaar eender waar kunt hangen, laat staan ze te verplaatsen. Te meer daar er in de laatste kerk enkele originele 'Boutsen' hangen. Dirk Bouts hoort bij de school van de Vlaamse Primitieveri, hoewel hij traditioneel niet gerekend wordt tot de allergrootsten. Deze tentoonstelling tracht dan ook hem te herwaarderen. Wie mee wil, moet dringend telefoneren naar Swa Verschueren (314.11.88). Er wordt om 13.30 uur vertrokken aan de kerk en de deelnemingsprijs bedraagt 550 BEF.

Kijken naar kunst Deze beknopte inleiding tot de moderne kunst is gespreid over twee avonden, 19 en 26 november en behandelt de belangrijkste kunststromingen voor de Tweede Wereldoorlog. Gids in deze is Jan Everaert, leraar esthetica aan het Klein Seminarie. Achtereenvolgens zullen behandeld worden de grondbeginselen van de moderne kunst, geïllustreerd met voorbeelden en geconfronteerd met voorbeelden uit het verleden; enkele voorlopers van de moderne kunst : Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Ensor, Münch, fauvisme met Matisse, Dufy en Rik Wouters. Bij de expressionisten wordt vooral aandacht besteed aan de Vlaamse tak: Permeke, De Smet. Picasso, Braque, Duchamp-Villon, Zadkine vertegenwoordigen het Kubisme. En we kunnen nog even doorgaan : Futurisme, Constructivisme. Dadaïsme en Surrealisme. Wie vooraf inschrijft, ontvangt al op de eerste avond een syl labus zodat alle aandacht kan gaan naar de vele dia's die zullen vertoond worden. Inschrijven kan bij Swa Verschueren, 314.11.88, liefst voor 10 november. Plaats van afspraak is het Auditorium van het Seminarie. Theaterminnende Vlamingen en Nederlanders: de buren geven een feestje en u bent uitgenodigd: "Grenzeloos" is de titel van deze spetterende cultuurclash tussen theatermakers aan weerszijden van de grens. Zes gloednieuwe toneelstukken aanschouwen het levenslicht, geschreven door drie Nederlandse en drie Belgische auteurs. Vlaamse amateur-theatergezelschappen spelen de Nederlandse stukken onder leiding van een Nederlandse regisseur en omgekeerd. Fotografen uit beide landen volgen de groepen van begin tot einde op de voet. In oktober en november gaat de karavaan op reis lang vier theaters aan weerszijden van de grens: vier keer zes premières in een sprankelend theaterevenement. Vier weekends vol liefde en bedrog, oorlog, vriendschap, humor, ernst, absurditeit en realisme. Het 1-loogstraatse Tinello is één van deze zes gezelschappen die mee in dit avontuur gestapt zijn. Met het stuk "De Lexington" van Peter Dictus, onder leiding van Kim Schrier, zullen zij voor het voetlicht treden. Deze flash-back naar de 60-70' ies zal, voor wie de grens echt gekend heeft, zeker herkenbaar zijn. Gespeeld wordt op en te: Antwcrpen-CC De Luchtbal: 16 en 17 oktober Turrihout-CC De Warande: 23 en 24 oktober Roosendaal CC De Kring: 13 en 14 november Tilburg CC De Vorst: 20 en 21 november Dit alles telkens te 20.00h. Kaarten aan de prijs van 1 8Ofr. per avond of 270fr. per weekend zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Vreemde buren "1 let is iiiei t 55 t irdig hoe/ecr t ss ee buurlanden die een lange en deels gemeenschappelijke geschiedenis kennen en onderling dezelfde taal gebruiken -waarbij Vlaanderen en Nederland een cultuurgemeenschap vormen-, toch een volstrekt andere politieke cultuur kennen. Nederland huldigt een cultuur van 'openbaarheid' waarin het parlement een forum is, waar voorlichters en journalisten als kop en munt onafscheidelijk zijn geworden en ministers de media te woord staan....In Den Haag bestaat het gevoel dat men binnen het raamwerk van de regels publieke verantwoording moet afleggen. In België is dat anders; de informele achterdeurtjes zijn er veel belangrijker dan een formeel kader zoals het parlement. Openbaarheid wordt zelden gepredikt, en vrijwel nooit toegepast. ... . Dit zijn enkele zinnen uit het recente boek van Derk Jan Eppink, Nederlander in België en journalist voor de krant De Standaard. In een Organisatie van het Davidsfonds Hoogstraten komt hij op woensdag 28 oktober naar Hoogstraten voor een gespreksavond. Plaats van gebeuren is zaal Pax, om 20 uur. Men verwacht ook een grote aanwezigheid van de Nederlanders die in Hoogstraten wonen. De toegang voor leden is 100 BEF, niet-leden betalen 12OBF.

Woensdag 7 oktober brengt Chris Vervliet een toeristische en politieke verkenning van ZuidAfrika in volle evolutie, in het Auditorium van het Klein Seminarie, om 20 uur. Universiteit Vrije Tijd 'Gedrukt en gelezen : het boek als culturele revolutie' wordt dit jaar het thema in het kader van de universiteit in vrije tijd van het Davidsfonds, en verzorgd door professor Ludo Simons. Deze is momenteel hoofdhibliothecaris van de UFSIA en doceert boek- en bibliotheekwetenschap aan deze instelling en in Leuven. Het gedrukte boek is vijf eeuwen oud. Heeft het er nu zijn langste tijd opzitten? Al van in de 19de eeuw wordt het einde van het boek voorspeld, maar de persen blijven draaien. Is de rol van het boek als medium van informatie nu uitgespeeld en overgenomen door het Internet? Ludo Simons overschouwt 550 jaar Europese boekcultuur en waagt zich aan een voorzichtige prognose voor de komende 50 jaar. De cursus bestaat uit 6 lessen, op 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14december, telkens van 14 tot 16 uur. Voor inlichtingen en inschrijvingen belt men Alfons Livens (314.54.52), of Sabrina Derademaeker (016/310.670).

Zaterdag 17 oktober trekt het Davidsfonds naar Leuven. Daar zijn verschillende tentoonstellingen uitgewerkt in het kader van de viering van de 550ste verjaardag van het stadhuis. De grote Dirk Bouts-tentoonstelling is einddoel van de uitstap. Deze is te zien op twee lokaties, in de Predikherenkerk en in de Sint-Pieterskerk. De 15


HOOGSTRA TEN

KVG vindt integratiedag voor gehandicapten geslaagd

Fietspad ligt er...

1! weliswaar niet op deze foto vanop de Klinketbrug genomen, maar wel de dag nadat deze werd gemaakt.. Nog even geduld voor de afwerking en missch ienfietsje nu al van Wortel naar Hoogstraten op de vroegere grasweide van het penitentiair schoolcentrum. Even oppassen dat je niet in de sloot (vaart?) terecht komt. Nu nog de verbinding Minderhout-Meer, Wortel-Merksplas en HoogstratenLoenhout. Voor minder houden we niet op met zagen.

.4.

1

gdIIIfrI Voor kinderen was er de nodige aniniatie zoals schminken, spelen en de play-back. Op de integratiedag vond een nieuwe jeugdvereniging het licht. Ze draagt de naam "de Slinger". De Slinger is een Organisatie die elke 3de zondag van de maand een namiddag organiseert voor kinderen met een handicap van 3 tot 16 jaar. Voor wie meer informatie wenst over de aktiviteiten van de Slinger kan terecht op 3159040 of3143223.

30 augustus organiseerde KVG Hoogstraten haar integratiedag voor gehandicapten. Bezoekers konden beleven hoe het is om in het donker iets te bestellen in een cafĂŠ. Men ervaart hoe het is om zich in het donker voort te bewegen. Er zijn vele obstakels die men niet zou verwachten. En dan betalen, op de tast het geld proberen te voelen. Verder was er een rolstoelparkoers waar je een helling op moest en een deur moest openen.

DEZE ZAL PLAATSVINDEN OP 18 OKTOBER 1998 IN DE 'CASTELHOEVE' IN CASTELRE. VANAF 14 UUR TOT 20 UUR.

EER GRENS

ORGANISATIE:

x

2

x AN T W

7oE / E XX

t N

::

JAN EN GREET VAN OPSTAL GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 314 35 83

DTE/

x

B,.ARLt-HER

MERK SPL S

TL!RrHOUT 1601

10


HOOGSTRA TEN

VIALTA een kamerkoor van Hoogstraatse bodem De Roiiieinen zouden hier gesproken hebben over Via Alla' of "Hoge Straat'. Een samentrekking geett "Vialta" en wat kan een koor nu heler hehhen if;n een naam die klinkt al; een klok.

5

Opgericht als een familiekoor om de festiviteiten met enkele gelegenheidsliederen op te luis toren, breidde deze groep zich uit. Het was in eerste instantie enkel de bedoeling om samen gezellig te zingen. Stilaan groeide echter het verlangen om ergens naar toe te kunnen werken. Vorig jaar werd de knoop doorgehakt en werd Luk Dockx atinneeoclit al i Jirieent . AU, d tuut 7ij een klein I,ei',tconcert in het rusthuis. Ditjaartraden iij een eerste niaal naar buiten op "Festimalle", een koor-festival in het domein Renesse te Malle welk reeds enkele jaren na elkaar georganiseerd wordt en stilaan allure begint te krijgen.

Kamerkioo

Een heus optreden op Hoogstraatse bodem kon dan ook niet achterwege blijven. Aangezien het koor maandelijks repeteert in -iaal St.Cecilia was de "Open-Monumenten-Dag' op zondag 13 september een gedroomde gelegenheid om voor het voetlicht te treden. De aanwezigen zullen het zekor beuiiien: liet was een gclaagd debuut.

ru iiiicn.s 'Q1'n-1Iooiow'n1

/1-/)(/i"

in laal St.Cecilia.

Ontbijt met Louis Tobback

RAATS MARCEL5a5a Algemene Bouwondernemtng hR7antpn'traat

7 ,.(

2340 BEERSE

Telefoon; Fax;

Voor inlichtingen, reservaties en boekingen kan met contact opnemen met Koen en Mieke Van Opstal-Vervloedt, Lod. De Konincklaan 349, 2320 l-Ioogstraten. tel: 03,3 143436,

"UOi/T(t " iii ii

Autotel.;

03/309.95.18 03/309.95.17 095/25.93.62

ga

Fietsen voor het goede doel

Wie eens een eitje wil pellen met oud-SP-voor,itter, Louis Tobback, minister van binnenlandse zaken, moet op zondagmorgen 18 oktober in het Brouwershuis aan het Van Aertselaerplein zijn. Verwacht je van een gesprek met een politicus meer dan dat hij je naar de mond praat, zoete broodjes met je hakt, stroop aan je baard smeert, je appelen voor eitroenen verkoopt, koffiedik kijkt, eieren voor 7ijfl geld kiest, ... ?

L/o/i,\ Club HO ç's!/'OÏC/u 12L'Sl(t(tt 20/00/'. Deugt liIe ,gebeuurte/iu.% tung tule! o/uo/ugenterIi voorbijgaan. Defeestvierende club besloot de jubileuniviering ten goede te laten komen aan het Coda Hospice, gespecialiseerd verpleeghuis voor palliatieve zorg in Wuus!wezel. Enkele enthousiaste clubleden fiet sten naar het Spaanse Santiago de Compostela en lieten zich door bevriende serviceclubs sponsoren per kilometer. Perjaar van bestaan werd een andere serviceclub aan gezocht. Wanneer dit rond was, kon er vertrokken worden. Op vrijdag 28 augustus was het zover.• aan de kerk van Hoogstraten werd hel startschot gegeven.

SP-Hoogstraten nodigt je uit voor een uitgekookt gesprek met een doorbakken politicus. Deelnemen aan het ontbijt kati vanaf 9 uur (200 fr. per persoon) maar dan moet je wel inschrijven voor maandag 12 oktober hij één van de bestuursleden. Komen luisteren of deelnemen aan het gesprek is gratis, vanaf 10 uur. Ontbijt reserveren kan bij: Luc Meyvis, Lindendreef 30, tel. 314.13.90; Werner Geerts, Antoon de Lalaingstraat 12; Richard Paepen, Van Aertselaerstraat 8; Luc Mertens, Buizelstraat 2a; Gie Peeters, Venhoefweg 7, Minderhout; Louis Laurijssen, Poeleinde 21, Wortel en in het Brouwershuis, Van Aertselaerplein 16, tel. 314.32,45 & gsm 095-32.37.90. Iedereen is van harte weLkom! 17


HOOGSTRA TEN

20 Jaar Wereidwinkel Begin september vierde de Wereidwinkel van Hoogstraten haar 20-jarig bestaan. Heel klein begonnen - nog v66r die 20 jaar - in Meerle, later in het huis van Godelief Bellens aan de Vrijheid en nu een volwaardige winkel in de Gelmeistraat. Het feest begon ernstig met terugblikken op vroeger, toespraken, workshops en infostandjes en eindigde uitbundig met muziek en dans. Op naar de volgende twintig jaar!

M

t 1 t! het le.pelcn au dt ill(i1,'C) t It ii I!!lf.iC/ II! naar de liii It Strument van de Aboriginals uit Ausiralië. Het ziet er makkelijk uit maar (lat is het niet,

1f hilL 111is1c1c11

' t.

F

1-/til Rigoui. oaI een 1£ IL /11U 1 f.111 1/11 eerste iiii,, 'flthOl1SiU5t enuiverse'remd hij een glaasje Wereldwinkelwijn.

( bijna)

oo ngarn e

- SCHILDER WERKEN t-

-TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 18

093EE2

1 39c


Oorlogsveteraan dankt Hoogstraten Len Coster, ingedeeld bij de 365e compagnie van het Royal Army Service Corps, kwam meer dan een halve eeuw geleden voor het eerst in Hoogstraten Deze Schot diende indertijd bij de vervoerstroepen van het 1 ste Britse Legerkorps dat een hoofdrol speelde tijdens de moeizame bevrijding van de Noorderkempen. Woensdag 16 september kwam deze 75-jarige oorlogsveteraan, samen met zijn broer John, terug naar Hoogstraten. In de late herfst van 1944 verschenen ook Len Coster en zijn kameraden in Hoogstraten. Hier konden ze voor het eerst sinds hun vertrek uit Engeland slapen in een echt bed met schone lakens. Het was een ware verademing na de wekenlange, slopendc inzet om de geallieerde oorlogsmachine draaiende te houden na de uitbraak in Normandië. Waarschijnlijk vond de 365s1e Company RASC onderdak hij de zusters Ursulinen in het Spijker. Omdat de frontlijn in die periode grotendeels was gestabiliseerd, bleven ze er een aantal weken ingekwartierd en genoten ten volle van de Hoogstraatse gastvrijheid. Voor Len werd het verblijf in onze gemeente overschaduwd door het bericht dat zijn vader was overleden. Wanneer de Schot na een verlof van veertien dagen in Hoogstraten terugkeerde, stond de gemeente én zijn eenheid op stelten. De Duitsers hadden immers onverwacht een krachtige tegenaanval gelanceerd in de Ardennen. Dit leidde tot grote paniek doorheen het land en honderden V-bommen zaaiden ondertussen dood en vernieling in onze streek. Zijn compagnie pakte snel in en vertrok naar Nederland. De band met Hoogstraten en haar inwoners verwaterde. tn de zomer van 1997 kwaii Len Coster de draad echter weer opnemen. Hij werd onder meer op het stadhuis verwelkomd door schepen K. Aerts en schonk toen in naam van zijn vervoerscompagnie een plaket met het symbool van het Eerste Britse Legerkorps. Dit geschenk prijkt in de inkomhal van het administratief centrum. Enkele weken geleden, woensdag 16 september, toonde Len Coster nogmaals zijn dankbaarheid voor de gastvrije ontvangst die hij en zijn vrienden steeds in Hoogsiraten hebben gekregen. Op eigen initiatief liet hij een schilderij maken van zijn grote baas van weleer: de Britse veldniaarschalk Montgoinery, die door het gros van zijn manschappen op handen werd gedragen. De controversiële Monty' voerde het bevel over de gigantische 21 51e 1 .egergroep die de bevrijding van Noordwest-Europa voor haar rekening nam. Len Coster schenkt het schilderij aan de stad Hoogstraten om de herinnering aan de ingrijpende oorlogsjaren levend te houden. Op de keerzijde van het schilderwerk prijken tientallen handtekeningen van Britse veteranen die betrokken waren bij de bevrijding van de Lage Landen. Ook van verschillende mannen van de 49th West Riding Infantry Division die ondermeer Herentals, Tiirnhomil, R ijkevorsel, Wuusiwezel en Hoogstraien hebben bevrijd. Tegelijkertijd wilde Len Coster eer bewijzen aan de burgers en militairen die omkwamen tijdens die dramatische periode. Daarom legde hij kransen aan het monument hij de kruisweg dat overigens ook het symbool van het 1 ste Korps draagt - en het ereperk voor enkele lokale slachtoffers naar de St.-Catharinakerk. Hij koos daarvoor het graf van Leo Peeraer die overleed in april 1945, kort nadat hij uit het concentratie-

kamp was verlost. Len was in die periode zelf betrokken bij de opvaiig van uitgemergelde politieke gevangenen die de hel \ an dc kampen hadden overleefd. Wat hij daii toen ,ie heL een diepe indruk nagelaten De voorbije jaren - Len eid i it liet hij actief voor de 'Circie al Friendship', een vereniging die ondermeer de opvang verzorgt van hulpbehoevende oorlogsveteranen en ijvert voor de rechten van hen die leden onder de oorlogsjaren. Ook namens deze groepering overhandigde Len een plaket aan onze gemeente. Bij zijn bezoek aan Hoogstraten werd Len er gezeld van zijn jongere broer John, die tijdens de bevrijding eveneens actief was in de Kempen. John diende bij de anti-tank eenheid van de 53rd Welsh Division en heeft ondermeer in Lommel en Reusel gevochten. John Coster heeft 'Monty' trouwens persoonlijk ontmoet toen hij kort na de wapenstilstand van de veldmaarschalk de 'Military Medal' ontving voor zijn uitzonderlijke inzet bij de gevechten rond het verwoeste Evrecy in Normandië op 17juli1944. Van de dertig soldaten van zijn 'Troop' waren John en vier kameraden cle enigen die terugkwamen. Tenslotte is het nog vermeldenswaard dat de vader van de gebroeders Coster al beroepssoldaat diende bij de artillerie tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-' 18). Hij werd gewond bij de eerste gruwelijke gasaanvallen rond het West-Vlaamse leper in 1915.

Samen /1/el :1/it broer Je/in. le iIe Len Coster ook een krans i'an de Circie of Friendship op het graf van Leo Peeraer naast de Sint- Catharinakerk.

Het is ook wel merkwaardig hoeveel oorlogsveteranen nu, meer dan een halve eeuw na het einde van de Tweede Wereldoorlog, duidelijk de behoefte hebben om nog eens een bezoek te brengen aan de plaatsen waar zij als jongeman tijdens de oorlog verbleven. Francis Huybrechts

Leit Coster ,se/ionk tioensdag 16 september een .sclulderij ton veld,naar,cl,aIk Montgonierv aan de stad Hoogstraten. 19


___ GOUD IN HOOGSTRATEN Annie Bruurs - Adrien Van den Bossche E

44

Op 7 september 1948 traden in de Begijnhojkerk A,z,zie Bruurs en Adrien Van den Bossche in het huwelijksbootje. Omdat de St. -atharinakerk nog in puin lag van de oorlogs weeën, werd de kerk naast de deur van Annie gekozen voor deze gelegenheid. Vanaf die datum hebben ze ook steeds gewoond waar ze nu nog wonen van bij hun huwelijk hebben ze altijd huisgehouden in de Lindendreef. De woning werd dan ook gebouwd vooraleer het huwelijksbootje de oever bereikte. Die straat hebben ze dan ook zien veranderen. Van een smalle privéweg van de kolonie met vier rijen bomen tot de asfaltbaan met bulten zoals die er nu bijligt. In die tijd moest zelfs nog toelating gevraagd worden aan de kolonie om met een vrachtwagen met bouwmaterialen over de dreef te mogen rijden naar de bouwplaats. Zondag 6 september 1998 werd deze gebeurtenis herdacht met een plechtige misviering in de grote kerk, waarna een ontvangst op het stadhuis, samen met de familie en de vele vrienden die een meer dan geslaagde receptie aangeboden kregen. In familwie kring werd 's namiddags verder gevierd. En toch was het voor Annie een hele verhuis van de Vrijheid naar de Lindendreef. "Ik heb heel wat vaart gehad", zo vertrouwt ze ons toe. Komende van de Vrijheid, waar ze voor haar huwelijk de winkel van haar ouders openhield, kwam ze te wonen in een wel erg rustige, zeg maar verlaten Lindendreef. "Je zag er geen kat. Ik zou de melkboer binnengeroepen hebben om te vragen of het goed weer was, kwestie van wat praat te hebben." Geboren in Hoogstraten op 3 februari 1926 als derde in de rij van 6 kinderen, zegt Annie van zichzelf dat ze 'een braaf kind' was. En alhoewel de middelbare school vlakbij was, moest ze toch op internaat op het Spijker. Nadien werd ze naar Nij vel gestuurd bij de Soeurs de L' Enfance Jésu. Echter tijdens de oorlogsjaren vluchtten de zusters zodat er ook nog school werd gelopen in Waver. Maar dan werd moeder ziek, en Annie (blij) mocht thuisblijven om de winkel te doen, voornamelijk stoffen verkopen. "Ik deed dat graag". Maar na het huwelijk moest zij dat opgeven

20

omdat een vrouw van een openbaar ambtenaar in die jaren geen eigen job mocht uitoefenen. Maar aan dat eenzaam verblijf op de Lindendreef kwam een einde. "Onze pa heeft daar toen wat aan gedaan". Op korte tijd kwamen er 5 kinderen het gezin verblijden: Lon. Lou, AnneMarie, Jan en Elisabeth. In die tijd was er geen sprake van dat de vrouw mee ging naar de schietingen van de gilde. Zolang er kinderen thuiswoonden, is Annie thuis gebleven. "En dat was gezellig", zegt ze, "we hebben altijd een goed huishouden gehad; dat was de gewone gang van zaken." Later met het pastoraal team is ze ergens beginnen komen, en ook met de gildenzusters van de Hoogstraatse SintJorisgilde wordt er nu al jaren steevast op donderdagavond een stevig potje rekken gespeeld. Iedereen weet ondertussen wel dat Annie Bruurs sukkelt met de gezondheid, maar daar praat ze goedlachs omheen. Zij lijkt haar ziekte moedig te aanvaarden want die mag voor de omgang met anderen geen hinderpaal zijn.

Adrien Van de Bossche is geen echte Hoogstratenaar, maar dat laat zich niet raden voor wie het niet weet. Hij werd geboren als rasechte Turnhoutenaar op 3 mei 1920 als jongste van 3 jongens. Vader was heenhouwer maar nam ook feesten aan. Die zaak heeft 150 jaar bestaan in Turnhout, maar onder de naam Van de Bossche was ze niet zo gekend. Als hij vertelde dat hij van 'Bolsius' (naam van zijn grootmoeder) was, dan wist iedereen hem te situeren. Na het lager onderwijs bij de Jezuïeten werd hij naar het Sint-Michielscollege gestuurd in Brasschaat voor de klassieke humaniora. Nadien ging hij logeren hij een tante in Hoci om lijn kennis van de Franse taal hij te spijkeren. Dat was ook nodig voor het tweetalig examen van griffier voor liet Minisiere \':iu Justitie. Tijdens de eerste oorlogsjaren had hij ondergedoken gezeten bij een vriend van de familie in Zoutleeuw en die uien was griffier. Vandaar zijn keuze; die man heeft hem nog voorbereid op dat cxalticil. Waiiiicei iiicii dan veslaad was, diende er een stage van 5 jaar gelopen te worden alvorens men benoemd kon worden. En ZO verzeilt Adrieti in Hoogstraten, bj vçdereeliter De Wilde en griffier van Fisarker Die laatste wid oph.t .iiai. an w.ildoorlog weggevoerd en bleef vermist zodat de eigenlijke functie werd uitgevoerd door de stagiaire. In 1947 kwam de plaats vacant en onder de vele kandidaten koos rechter De Wilde voor degene die hem al een tijdje had bijgestaan. Om niet dagelijks over en weer naar Turnhout te moeten reizen -dikwijls met de tram tot aan Brug 8 in Rijkevorsel, dan naar Oostmalle en vandaar naar Turnhout- verbleef Adrien tijdens de werkweek in de Karel Boomstraat bij de weduwe van griffier Van Elsacker. In de gilde van Hoogstraten is ondertussen bekendgeraakt hoe dan de kennismaking met Annie Bruurs dan wel gebeurde. Af en toe flaneerde Adrien over de Vrijheid en bleef al eens stilstaan voor de vitrine van de zaak Bruurs. De vrouwen op de wekelijkse markt vroegen zich stilaan af wie de jongeman wel kon zijn. die regelmatig naar de kostuums achter het glas stond te kijken. Of was het naar degene die in de winkel stond te verkopen? Of het verhaal echt klopt, hebben we nog steeds niet kunnen achterhalen. Met zekerheid is geweten dat schoonvader Bruurs een voorwaarde aan het huwelijk stelde: de toekomstige schoonzoon moest lid worden van de gilde. En zo geschiedde met alle schoonzoons. Menig keer heeft hij zijn zondagavondafspraak met de ver loofde moeten opgeven om te gaan schieten met zijn schoonvader, en dan reppen om de laatste tram te halen. Maar deze éne schoonzoon heeft volgehouden en bouwde een zekere carrière uit in het gildenleven : opperhoofdman van de bond van St.Jorisgilden gedurende 25 jaar en hoofdman van de eigen gilde tot op de dag van vandaag. Later trok het Hoogstraats vredegerecht naar Turnhout en diende 'de griffier' (weinigen spreken hem aan met zijn voornaam) samen met rechter Aerts hun zittingen in de Kempense hoofdplaats te houden. Vanuit zijn positie werd de griffier dan ook gevraagd om zitting te hebben in de Commissie van Openbare Onderstand, de voorganger van het OCMW. In de kerkfahriek van SintCatharina is hij al jaren een gewaardeerd voorzitter die oog had voor de kunstschatten van de kerk en deze dan ook vakkundig liet restaureren voor het behoud voor later. Pastoor Van Dijck had het er nog over in zijn rede over de H. Louis tijdens de dankmis.


GOUD IN HOOGSTRA TEN Tijdens dat gesprek ter voorbereiding van dit verhaal leerden we een gelukkig koppel kennen dat, weliswaar niet gespaard gebleven van tegenslag, zijn bijdrage aan het gemeenschapsleven combineerde met een gelukkig gezinsleven. Vanwege de Hoogstraatse Maand een dikke proficiat voor het 50-jarig huwelijksjubileum.

zaterdag 3 oktober '98, van 10 tot llu

Klantendag

Ruil- en rommelmarkt voor kinderen

in alle Oxiam-Wereldwinkels

â‚Ź li U

1

T

R

E

S

S

S

C

T

Zoals in de andere 160 Wereldwinkels in liet Vlaanzse land, is het ook in de Hoogst raatse Wereidwinkel KL4NTENDAG op 3 oktober, een soort 'Open Deur' i'an 10 tot 17 uur.

Hei gebuurte begijnhof organiseerde de eerste ruil- en rommelmarkt voor kinderen in Hoogstraten. In combinatie niet de Opendeur van de middenstand waren er behoorlijk wat kijklustige en kopers. Ofls'el wordt het initiatief elk jaar overgenomen door een ander gebuurte of 'ei blijft alles binnen de veilige muren van het hof.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Wie op die dag de winkel binnenspringt is natuurlijk van harte welkom - zoals op de andere dagen - maar wordt ook getracteerd op koffie met koekje en krijgt bij het naar huis gaan een niaatschepje mee om thuis de koffie mee af te meten. Want de Klantendag staat dit keer in het teken van de KOFFIE Wereidwinkelkoffie natuurlijk - aan gekocht tegen een prijs die de boer en boerin een leefbaar inkomen garandeert, met respect voor de arbeidsomstandigheden en aandacht voor het milieu. Wie Wereldwinkelkoffie drinkt, geniet van het idee dat een boeren familie aan de overkant van de oceaan van dat slurpen een ietsje beter is geworden, en de koffie is nog lekker ook, kom maar eens proeven. Behalve die koffie kan 11 in de Wereldwinkel nog vele andere producten bekijken en keuren; zo is er onlangs een nieuwe collectie fraai aardewerk binnengekomen, er zijn nieuwe exotische voedingsproducten. U moet die dag zeker eens binnensprin gen in de Gelmelstraat nr. 5, t, bent er welkom. 21


Hm 99J'

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

Sinds de werken aan de John Lijssenstraat kent ook Meer zijn stoplicht. Voor een stoplichtvrije gemeente als Meer is dat toch wel even wennen. Het schooljaar is vlot begonnen. Meer is de grootste lagere school van Hoogstraten. Er zijn enkele nieuwe leerkrachten en de kleuterschool kent een nieuwe tijdelijke directeur. Elk schooljaar had zijn inleidende ouderavond. Ook het oudercomité stelde zich voor. Zij zoeken nog koffieschenkers en gemachtigde opzichters. Reize Oprins gaat naar de Verenigde Srateii en verlaat zijn Drumband. Het ga je goed Rene en hou je op de hoogte met bijvoorbeeld een abonnement op deze krant. Stuur de redaktie eens de groeten en wij zullen het publiceren. De HST konit er in sneltempo aan. Op een informatiedag georganiseerd door de NMBS werden reeds vele details verteld. De Hoge Snelheidlijn zal door een aarden wal van de snelweg gescheiden worden. Deze wal zou te laag zijn om het geluid te dempen. Maar helaas, al het geld dat voorzien is voor milieukompensatie wordt reeds opgesoepeerd door het benzinestation en de transportzone.... Nog in dit najaar zouden er hoorzittingen komen en kan de Merenaar zijn ei kwijt.

Mammoet-volleybal tornooi van de KWB Ook dit jaar organiseerde de KWB weer haar volleybaltornooi op het "oude voetbalveld". Het was reeds de 15 de keer op rij. Zij konden zich verheugen op een goede opkomst van 23 ploegen en dreigende wolken zonder regen, kortom een goed volleybalweertje. Het volleyballend gezelschap is bij zo een tornooi echt "bont" te noemen. Tellen we tussen de deelnemers een 5 tal KWB ploegen, daarnaast bestaat het deelnemersveld uit gelegenheids- en familieploegen uit heel het arrondissement. De namen liegen er niet om: Toon Frul, CohhIesines, AIe:iiactaEst, Fiving

Teddy's, Tooghangers, 't Fortuin, fam Oomen, Fam de Bruin, ... kunnen de neutrale toeschouwer wel een indruk geven van het te verwachten niveau en amusement. Om 10 uur werd er "afgetrapt" (dit is een voetbalterm). Iedereen diende 6 wedstrijden te spelen. Het hoeft zeker niet gezegd dat de hele sportdag uiterst sportief en sfeervol verliep. Toen om 18 uur de prijzen uitgereikt werden kon de KWB dubbel tevreden terugblikken over de geslaagde dag en de verrassende tweede plaats. Zij werden geklopt in de finale door de Dream Team Profs uit Herentals. Ook die van t Fortuin haalden de eindstreep, weliswaar op de 23e plaats. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen. En of er volgend jaar weer een tornooi komt.... aiekcr

Vlegels op Meermarkt

Kermisprogramma Na de oogst volgt de ontspanning. Kermis dus. We keken hier en daar even rond en stelden voor u een kermisprogramma samen. Hel hoeft niet gezegd dat tijdens de kermisweck, zowel in de voor- als in nakermis de cafés zonder uitzondering open pakn Hoekske zij tot in de latere uurtjes. Het t daarnaast weer uit met een grote tent op de parking. Ook de Chiro voorziet met de nakermis een tent. De Paardekop kookt lekker eten met een speciaal en zeer voordelig kermismenu. De Mussenakker zorgt, ook al gewoontegetrouw, met een goed optreden en een vrij podium. Het echte familiale gedeelte van de kermis vindt op zondagmiddag plaats. Dan is het verzamelen geblazen aan moeders tafel om van het rijkgevulde kermisdiner te genieten. De foor is daarna, zondagnamiddag, en de eerste weekdagen van de partij. Voor de tweede keer nemen KWB, Chiro en het oudercomité het initiatief en organiseren op woensdagnamiddag de kermisspelen voor kinderen. Volgende interessante aktiviteiten kwamen we alvast te weten. Dat deze kermisgids de kermisganger moge helpen als een leidraad doorheen het kermisgebeuren:

Vrijdag 2110 Inzet van Meer kermis voor diegenen die niet vroeg genoeg kunnen beginnen.

Zaterdag 3110 19.00 Fakkeltocht van de fanfare, inzet van de kermis. Vertrek aan zaal Voor Kunst en Volk 20.00 Optreden in de Mussenakker met "Give Buzze" 21.00 Jef Cambre life muzikant in de Eiken 21.00 Desperated Company in 't Stamineke

Zondag 4110 12.00 uur kermiseten in de familie Foor vanaf 2 uur tot laat in de avond Uitgaan in elk café

Maandag 5110 13.30: Volksspelen in Café 't Stamineke 15.30: Volksspelen in 't Scliuttetshof 21.00: The Flinstones in 't Fortuin 2 1.00: "You be there" in 't Staminoke

Dinsdag 6110 13.30 Volksspelen in De Eiken 15.30 Volksspelen in't Hoekske 21:00 Ben Crabbe in 't fortuin 21.00 Nonkel Ney's Rythm & Blues band in 't Stamineke

Woensdag 7110 13.30 tot 16.00 uur Volksspelen voor de kinderen

Zaterdag 10/10 Veel meer dan alleen maar ilegelaars waren er te zien op de Bocre,inicirkt ', de loot te Meermarkt van het jaar. Meerse bloemen vrienden, oude traktoren, een schapendrijver, mooie paarden, .. . te veel om allemaal op te noemen. Bij deze afsluiter maakte het kermiscomité de eindbalans op van weer een seizoen Meermarkt. En die is positief. Minder goed weer dan de andere jaren maar een goede opkomst en veel gezelligheid. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gezegd worden: "Er komt volgend jaar weer een Meermarkt". 22

20.00 Vrij podium in de Mussenakker 20.00 chiro nakermis. disco palladium 21.00 ERD Karaoke show in 't Stainineke

Zondag 11/10 13.30 Volksspelen in't Fortuin 15.00 Volksspelen in De Paardekop 16.30 Volksspelen in Victoria 2 1:00 Batty Barren in 't Fortuin


MEER

Akkerpop: het publiek wil wel maar het weer zit tegen

Akkerpop... en Tjilp 25

"Als het weer had meegezeten had het een prachtige Akkerpop kunnen worden". Dat beaamden die van de Mussenakker na de riinpclloze afloop van een goed georganizeerd fctival. Moe, maar helaas niet voldaan, blikken dc tientallen helpers en opruimers terug. De weergoden waren weer eens tegen. Na drie weken hittegolf moest uitgerekend op het hoogtepunt van het festival, om 6 uur's namiddags de zondvloed losbarsten. Organisatorisch en artistiek was alles ech(er gesmeerd verlopen. De opbouw van het terrein was in een mum van tijd gebeurd. Het festival werd voorafgegaan door TJILP25 op zaterdagavond. Jonge en de oude zakken van de Mussenakker stonden broederlijk op het podium en brachten hun verrassingsnummers. De Green Hornets en de Seat Sniffers waren klasse en speelden voor een enthousiast maar te klein publiek. Ak/ei'pop werd \ow'ci/teç(uI/l door TJIL1'25 OJ) o1erd(lg(1t'oIJd. Join.e en oude ukLe,t van de Mussenakker stonden broederlijk op het podium en brachten hun verrassings-

Dat Akkerpop een ruime bekendheid en "reputatie" geniet werd zondag duidelijk. Het publiek kwam talrijk opdagen en liet zich aanvankelijk muzikaal bekoren. Toen de weergoden zich om 6uur meldden met hevige regenvlagen bekoelde dit enthousiasme bij menig festivalganger.

nuninters.

Geslaagde Valenciafeesten c~

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel

GRAFZERKEN

HOFMANS RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 23


MEER

Het verhaal van trage en snelle fietsers.

Getrouwd met de bulldozer

Wic het Marktietpad kiest, kiest voor een ruslig en ontspannend !ietstochtje. Dat zou je tenminste verwachten.... De familie B. uit M. zal zich hun fietstochtje nog lang herinneren. Het was niet zo rustig als ze hadden gehoopt. Papa en mama B. en hun driekoppige, pas fietsende kroost, reden op een mooie augustusdag over het o zo bekende fietspad langs de Mark. Genietend van de rust en al het moois om zich heen, en lekker ontspannen want het fietspad is autovrij en dat maakt fietsen met jonge kinderen heel wat aangenamer. Plotseling hoort de familie B. achter zich gescheld. Het is eerst gericht aan de kinderen en nadien aan de ouders. Kunt ge niet beter op uw hengels passen..ML..(er volgen scheldwoorden en krachttermen die aangeven dat het menens is)!!!" Door dit verbale geweld lichtelijk aangeslagen komt de papa tot stilstand en hij blokkeert het fietspad, naar eigen zeggen om zijn kroost af te schermen. De achtervolgers, een duo koersfietsers, dient te stoppen en dat zint hun niet. Nog voor de papa het beseft haalt de oudste van het duo, een man van boven de 50, zijn fietspomp boven en trakteert op een matrakachtige slag. De papa is versuft en bloedt als een varken. De kinderen huilen van 't verschieten. De brutale vlegels kiezen vervolgens het hazepad. Enkele andere fietsers komen voorbij. Ze beseffen al snel wat er gebeurd is. Ook zij hebben de nodige scheldwoorden van het duo moeten inkasseren. Mannen van boven de 50 waren het. Als koersfietsers wilden ze niet dat er op het fietspad "traag" gereden werd. Bovendien per mitteren ze zich het recht om dat aan iedereen up het fietspad duidelijk te maken. Moraal van dit verhaal: Een 5-tal hechtingen van de gapende hoofdwonde en aangifte bij de politie, blijft van wat een gezellig dagje uit had moeten worden, niet veel meer over. Het komt wel eens vaker voor dat mensen met een koersfiets, op zoek naar een sportieve en snelle rit het fietspad langs de Mark aandoen. En daar is niets op tegen. Maar van deze weggebruiker wordt wel dezelfde hoffelijkheid verlangt als alle andere weggebruikers. Kiest ge echt voor snelheid dan is dit, voor de fietsrekreant bedoelde fietspad, niet echt voor u geschikt. En kunt ge het stresseren niet laten, hang dan uwen fiets aan den haak

Idylische overstroming Voor dit onbewoond landschap heeft dc overstroming nog altijd zijn "charmes". Het feit dat onbewoonde gebieden 'mogen' overstromen is zelfs nuttig. Hierdoor wordt namelijk het water veel langzamer naar de lager gelegen valleigebieden afgevoerd. Met minder kans dat de Mark buiten haar oevers treedt. Gelukkig waren, voor zover ons bekend, er geen Merenaren met natte voeten in huis. Al was het in de transportzone even problematisch en moest de brandweer ingrijpen. De loonwerkers en de maïsboeren hopen dat het water snel weer wegtrekt want de maïskneuzers hebben zo hun problemen als ze door de modder moeten. 24

'iekv I ,iiIo,ii (ci'il iI hit /i Ii hun lnuuiclijko/a,g tung lang lIeJi;u;ic,7uI. Her iii transport tussen gemeentehuis en de kerk verdient de originaliteitsprijs. De bulldozer als transportiniddel is niet toevallig gekozen. Want ook in zijn beroepsleven is de bulldozer voor Geert nooit ver weg.

De Brassband viert kermis en houdt een play-in. Naarjaarlijkse gewoonte zet de Brasshancl code Drumband Ste.-Rosalia de Meerse kermis in met de sfeervolle fakkeltocht door het dorp op zaterdag 3 oktober. Aan de zaal 'Voor Kunst en Volk' wordt het vertreksein gegeven omstreeks 7 uur waarbij de sympathisanten van de maatschappij worden verzocht mee te vertrekken. Achtereenvolgens zal men een bezoek brengen aan volgende cafés: 't Fortuin, 't Staminceke en de Eiken. En met deze fakkeltocht is de officiële kermis definitief ingezet. Een week later, op zondag 11 oktober betekent het alweer het sluiten van de kermis. Brassband en Drumband zullen dan ook door het dorp marcheren. Vertrekpunt is deze keer weer de Zaal voor Kunst en Volk om 14.00 uur, waarbij stoet gevornid wordt richting Zaal Vietoria.

01) zaterdag 17 oktober is de Zaal Voor Kunst en Volk dc plaats waar de jaarlijkse Play-In (studiedag voor de muzikanten) plaatsvindt van de zogenaamde verbroederingsmaatschappijen, waartoe ook Meer behoort. Gans de dag wordt er dan in de zaal met muzikanten uit de verschillende maatschappijen geoefend om 's avonds de geoefende werken te kunnen uitvoeren op het slotconcert te 21.00 uur. Vooraf geven de deelnemende verenigingen een afzonderlijk concert, waarop iedere belangstellende wordt uitgenodigd. De zaal is dan ook geopend voor het grote publiek vanaf 18.00 uur. Inmiddels zijn de lessen weer gestart voor de opleiding tot muzikant bij de Brassband of drummer bij de Drumband. Wie zich nog wil inschrijven kan best onmiddellijk contact opnemen met iemand van de bestuursleden.


MEER

Afscheid van 'zijn' drumband 0 1) vrijdag 11 september werd door Brassband en Drumband Sinte Rosalia een zogenaamde open repetitie' georganiseerd. Deze repetitie heeft tot doel toekomstige leden te tonen hoe het er op een repetitie ongeveer aan toe gaat. Bij die gelegenheid werd ook de instructeur vaii de Drumband, René Oprins gehuldigd. René is meer dan 20 jaar actief in Meer en moet binnenkort noodgedwongen afscheid nemen omwille van zijn verhuis naar de Verenigde Staten. Voor zij!? jarenlange en thousiaste inzet voor Sinte Rosalie: elke zondagmorgen stipt op de repetities, zijn leiderschap tijdens de talrijke uitstappen, maar bovenal voor zijn aanmoedigingen voor de jonge druniniers, kreeg René een mooie pentekening overhandigd als blijvend aandenken aan 'zijn' Drumband van Meer.

Zaalvoetbalploeg van de maand [s de voeibal von start getan, ZO ook de Hoogstraatse zaalvoetbalkonipetitie. We vonden een stevige Meerse ploeg, bestaande uit alle leeftijdscategorieën. Ze spelen undei de naam Mussenakker. Op de vraa' of ze hoge veni'ach ringen hebben wordt geanni'oord, elke positie boven de laatste plaats is meegenomen. Want de lat ligt in deze kompetitie zeer hoog.

Gezocht: Verkeersbrigadier oftewel gemachtigde opzichter Bij het begin an het schooljaar meldt het oudercomité dat het krap zit met de vrijwilligers. Daarom wordt nu gezocht naar een persoon die s middag rond 12 uur en 's namiddags rond 15.30 uur een ruim kwartier tijd heeft om op de oversteekplaats te helpen. Voor iemand die tijd heeft een zeer nuttige bezigheid. Voordelen zijn: U krijgt een nuttige bezigheid die zeer gewaardeerd wordt. U leert cle Meerse schooljeugd beter kennen en in hun ogen word jij wereldberoemd. De gemachtigde opzichter krijgt ook de nodige steun en uitleg van de politie. Lijkt deze taak iets voor jouw dan kunt U contact opnemen met iemand van het oudercomité: Tilly Hessels (3157165), Rit Tilburgs (3158706) of StefKrols (3159229).

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com . happen, wat vooral te wijten is aan het gebrek van juist lokaas. Wel zijn we getuige van een bever in het water, die waarschijnlijk ook wel zin heeft in onze vis. We drinken op de kampplaats nog een wijntje roet bijhorende verhalen en zo valt het doek over deze dag.

Avontuurlijk KLJ-kamp in Zuid Frankrijk Tijdens de laatste week van augustus trok de +16-groep van KLJ naar 'Les Vignes', een dorpje van 107 inwoners in Gorges du Tam. Gorges du Tam is het gebied dat langs de river de Tarn ligt en bekend is van haar grillige pieken en steile hellingen. De streek situeert zich tussen de steden Avignon, Cle mnzont Ferrand en Montpellier. Hieronder vind je het verslag van een avontuurlijk kamp: Zondag 23 en maandag 24 augustus Zondagavond, 20 uur, terwijl de meesten de laatste uren van het weekend voor hun tv-toestel doorbrengen, start voor 8 van onze groepsleden een op z'n minst speciaal kamp. Vanuit Wortel worden zij door enkele ouders naar Antwerpen gebracht, waar een bus van Euro-lines hen een uurtje later zal oppikken voor een nachtelijke busrit tot Avignon. Vanuit dit gezellige stadje bekend van haar brug, gaat maandagnamiddag de reis verder per trein. Eerst sporen we tot Montpellier aan de Middellandse zee vanwaaruit we een tweede trein nemen tot Millau. Het reizen per trein biedt ons de mogelijkheden om een dutje te doen, wat in de bus moeilijker leek. Eens uit de trein brengt een typisch, weliswaar oud busje, ons tot de kampplaats. Ook de vier andere groepsleden zijn ondertussen per auto aangekomen aan het kamphuis. Zij vertrokken om 5 uur in de ochtend om ongeveer gelijktijdig in Gorges du Tam te arriveren. Het kamphuis dat de naam 'Les Chénes' meekreeg, is gebouwd in de stijl van de streek: dikke muren van rotssteen met binnenin een gezellig interieur en volledig ingerichte keuken. Men noemt hier een vakantiehuis ook wel een gîte. Tot verbazing van velen is het ook hier bewolkt en regenachtig weer, een stevige broodmaaltijd en een verkenning van het pittoreske dorpje maakt echter veel goed. Daar we een vermoeiende heenreis achter de rug hebben, kruipen we op tijd onder de veren.

26

Na de twee vermoeiende vorige dagen besluiten we om het vandaag wat rustiger aan te doen. We staan iets later op en zoeken met een picknick in de hand een geschikt plaatsje langs de Tarn om te zonnen, zwemmen en te kaarten. Terwijl we van de ene naar de andere rotsblok zwemmen, merken we dat er langs de oever toeristen van hoge rotsblokken in het water springen. Ook sommigen onder ons kunnen niet weerstaan aan de verleiding en doen hetzelfde. Zij jumpen, weliswaar met knikkende knieën, van 8 meter hoogte in het diepe water. Het bezorgt hen een eerste kick op dit kamp. Ook het zonnen, al dan niet op de rotsblokken, als eilandjes in het water, is zeer in trek. Omstreeks 18 uur klimmen we terug naar onze gîte en bereiden we het avondmaal. 's Avonds doen we een tweede terrasje in het gezellige dorpje. Daarna wordt er op de slaapzolder nog redelijk wat afgelachen bij Kevin's verhalen.

j , P f l V M r n

Vrijdag 28 augustus

Omstreeks 7.30 uur loopt de wekker af, we doen vandaag een derde avontuurlijke activiteit:

Enkele KLJ-ers Tam.

0/)

tocht in de vallei van de

en barbelen. Na het avondmaal en de nodige platte rust trekken we naar het dorpje en wagen we ons aan de Franse wijnen. Ondanks het feit dat we in een rode wijn streek zitten, blijkt ook de witte wijn bijzonder goedkoop.

Dinsdag 25 augustus Om 8 uur loopt de wekker af op de slaapzolder, de zon schijnt reeds door het raam met uitzicht op vallei van de Tam. Dit kamp wordt georganiseerd met Jeka, een Organisatie gespecialiseerd in jeugdkampen. Zij reserveren voor ons de activiteiten, het verblijf in de gîte en zorgen dagelijks voor de maaltijden. Zo ook deze morgen: de bakker leverde reeds vers stokbrood en het Jeka gaf ons een rijkelijk beleg waaronder maar liefst 8 soorten Franse kaas. Deze dag staat volledig in het teken van een wandeling naar het 'point sublime'. Dit uitzichtspunt met enorme vergezichten over de Tam-vallei ligt zo'n 450 meterhoger dan ons huisje. De wandeling wordt dan ook vlug een heuse beklimming die zo'n 5 uur in beslag neemt. Onderweg nemen we even de tijd voor een picknick en het nemen van foto's. Nadat we het 'point-sublime' bereikt hebben, dalen we terug af tot de Tam-rivier. De afdaling duurt slechts een uurtje maar is bijzonder steil. Eens aan de Tam wagen de meesten een eerste duik in het koele, doch ultra heldere bergwater. Je kan er zwemmen tussen forellen

Donderdag 27 augustus

RIEVABVU

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09

Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Woensdag 26 augustus Ook vandaag is het stralend weer wanneer we opstaan voor onze kano-dag. Na het ontbijt spoeden we ons naar de bijgelegen brug waar een busje ons oppikt. De tocht leidt naar Pouganderes, een dorpje op zo'n 20km van ons huisje en tevens het vertrekpunt voor een afdaling van de Tam per kano. Vanop een kano is het uitzicht op de hellingen en heuvels schitterend. Daar de temperatuur in de vallei gemakkelijk oploopt tot 30 graden, houden we regelmatig halt voor een verkwikkende duik in het koele water of een consumptie. Op sommige plaatsen kent de Tarn een stroomversnelling wat zorgt voor de nodige versnelling. Na ongeveer 6 uur bereiken we Les Vignes en hebben we 18 kilometer in de armen. Het busje brengt ons terug naar onze 'Gîte' waar we een uurtje later de benen onder tafel steken voor champignonsoep, puree en vissticks en meloen, uiteraard met een bijhorende rosé-wijn. De jongens dalen na het avondmaal terug af naar de Tam, dit keer om te vissen. Al vlug blijkt dat de vis niet wil toe-

bther1 Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

--

L. 00

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


WORTEL escalade ofwel rotsklimmen. We splitsen de groep op in twee en worden per busje naar enkele steile hellingen in de huurt gebracht. Na de deskundige uitleg over de materialen, manier van klimmen en het aanbrengen van de nodige touwen, riemen en veiligheidshelm beginnen we per duo aan cle beklimming. Daarbij zorgt de persoon beneden voor de beveiliging en het bijspannen van het touw terwijl de ander tegen de rotswanden naar hoven klimt. We klimmen daarbij tot een hoogte van zo'n 18 meter, wat velen een tweede kick bezorgt. Uiteraard houden de twee monitoren voortdurend een oogje in het zeil. Ook het afdalen vonden de meesten enorm, je loopt daarbij als het ware horizontaal tegen een steile muur naar beneden, terwijl je collega je het nodige touw geeft. Na de beklimming begeven we ons terug naar de rivier voor een tweede zweinbeurt. Deze avond eindigt op dezelfde manier als de vorige, ware het niet dat de gastvrouw van het terras onze groep beter wil leren kennen en vooral omgekeerd ook.

denin de blokken is er de ruimte om even te rusten, te baden en te zonnen. Bij het doorkruisen van de rotsen en kloven hebben we elkaars hulp bij momenten meer dan nodig. Zo kon Michael nog net vermijden dat Leen in het water schoof. Na deze tocht houden we halt aan de winkeltjes in het dorp voor de aankoop van souvenirs, postkaarten en proviand voor de terugreis. De satés, gegratinecrde aardappelen, rauwkost en vers hereide pudding smaken wel na zon dag. Ook vandaag trekken we weer naar het gezellige verlichte dorpje om er bij een drankje kennis te maken met de plaatselijke bevolking. Bij de terugtocht merken Sam en Kevin opdat er hier's nachts enorm veel sterren waar te nemen zijn.

Laatste dag van het kamp vooraleer de terugreis aan te vatten. Vandaag zoeken we terug een badplaats aan de Tarn op. Ook vandaag wagen sommigen terug een sprong in het water vanop een serieuze hoogte. Na het vieruurtje beginnen we met de grote ktns en staat er een soort kaartkampioenschap op het programma. Ook een vatje wijn dat we enkele dagen geleden aankochten, drinken we vandaag leeg. Maandag in dc vroege ochtend leidt een trein- en busreis ons terug tot Wortel... Het was een schitterend kamp. gans de week stralend weer, avontuurlijke activiteiten, lekker eten, een goede sfeer in de groep... we leefden een week als 'God in Frankrijk'.

Missietentoonstelling

Rotsklimmen tot op 20 meter hoogte.

Vandaag kunnen we de technieken van het rotsklimmen goed gebruiken bij de tocht door de 'Pas de souci'. Dit is een stuk Tarn dat door een aardbeving bedolven werd door rotsblokken. Het is voor ons een kunst en opgave om over dc blokken, doorheen kloven en over het wilde water 300 meter af te leggen. Ook het water van de tarn baant zich een weg door de rotsen wat zorgt voor spectaculaire waterstronien. Mid-

GEBR. LEYTEN Vrijhejd 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behaugwerken - Gordijnen en overgordij tien

Zondag 30 augustus

Onze Worteke Missiekring organiseert op zondag 25 oktober weer zijn jaarlijkse Missietentoonstelling. Ze is geopend van 13.30 u tot 18.30 u. Ook dit jaar vind je er weer de vaste aktiviteiten: een tentoonstelling, loterij en Vissen voor de kinderen, gewicht raden, een ver koop van allerlei exotische sieraden en geschenken en'natuurlijk het onmisbare calètaria. Ieder een in Wortel kan hier zijn eentje bijdragen aan cle werking van de Missiekring en de steun van onze Wortelse missiewerkers.

Zaterdag 29 augustus

Woninginrichting

v-J

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Wortel Kolonie Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve visie op het gebruik en het beheer van Wortel Kolonie. De noordzijde zal iets meer aansluiten hij het heidelandschap op Nederlands grondgebied. De bestaande bossen zullen geleidelijk omgevormd worden naar gemengd bos niet meer streekeigen soorten. De landbouw zal meer verscheiden zijn en beter geïntegreerd worden binnen Wortel Kolonie, aansluitend hij het landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische van de Kolonie. Het gemotoriseerde verkeer wordt er beperkt en het verkeer wordt meer afgestemd op o.a. het recreatieve medegehruik. Ook aan het beheer van de huizen, boerderij en casino wordt nog gesleuteld. Zodra hiervoor definitieve beslissingen uitgewerkt zijn, laten wij u clie weten.

GRAFZERKEN

Dirk BLEYS Qp . ', 4 O4

?

Damell e voor jong en oud. Van s voor

aba

iek in de betere merken en prijs. (ook in grote maten).

S'tO&QS

s

pr/y.2.e

0c4/e

- verkoop - onderhoud

om vrijblijvend een kijkje nemen.

DER SLUIS MODE au ook

5

op:::::Ioen.

- herstellingen Tel.: 014165 8658 18.00 uur 0141657403 +(naweekend) 161 27


WORTEL

WTC De Zwaantjes naar Lourdes

BEGRAFENISSEN

JORIS '$ -

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Na veel trainen en lange tochten was het eindelijk zover. 7 renners van de Wielerciub WTC De Zwaan tjes startten om 8 uur in Leuven voor een 7 daagse tocht naar Lourdes.De deelnemende renners waren Hugo Donckers en Willv Nietvelt uit Merksplas, Bert Jerphanion en J05 Van Loon uit Hoogstraten, Jan Martens en Henri Verschueren uit Wortel en Karel Verheyen uit Rijkevorsel. Samen niet 25 andere renners uit gans Vlaanderen vatten ze de tocht aan op 11 juli. Een snelle platte band Op de eerste dag ging de tocht van Leuven naar Charleville-Mezières over een afstand van 179 km. Voor Rïk Verschueren begon het al goed, hij nam zijn fiets van het fietsrekje en meteen sprong zijn voorband. Na 2 tussenstops en diverse plaspauzes kwamen we rond 6 uur aan in ons eerste hotel in Charleville-Mezières. Na een verfrissende douche werden we om 7 uur getrakteerd door onze begeleiders op een heerlijk rood wijntje.

De WK finale De 2e dag stonden we om 8 uur 15 klaar om de tocht aan te vangen tussen Charleville en St. Dizier over een afstand van 176 km.Het parcours was bijzonder mooi met heel veel groen en bossen. De tocht verliep probleemloos met slechts 1 lekke band en een bijna valpartij van Hugo. We waren al om 5 uur in ons hotel in St. Dizier na een tocht van 7 uur en 8 minuten met een gemiddelde snelheid van 24,6 km per uur. Die avond werd de finale van het WK voetbal gespeeld en dat hebben we geweten. De overwinning van de Franse nationale ploeg werd uitbundig gevierd in de stad met veel getoeter en kabaal. Om 12uur zijnde meesten toch in slaap gevallen.

zak die hij al jaren meesleept onder zijn zadel,en wat daar allemaal uit kwam ! Daarna snel aan tafel en niet te laat gaan slapen want de volgende dag stond er weer een rit van 200 km op het programma.

Quatorze Juillet Op de 4e dag was de rit 201 km lang van Avallon naar Montlucon. We reden daar 8 uur en 2 minuten over met een gemiddelde snelheid van 25 kni per uur. De benen waren bij het vertrek nog wat stram tengevolge van de regen en koude van de dag voordien maar na enkele kilometers waren die er al uitgetrapt. Jos Van Loon had een mindere dag maar hij vocht er zich door en Jan en Willy hebben ongeveer 70 km aan de leiding gereden om het tempo van de groep te regelen. Het was die dag Nationale Feestdag in Frankrijk en dat hebben we geweten. Na het avondmaal werden we verrast met een prachtig vuurwerk. Het duurde zeker een

ZTI?.-.-T

Pijpenstelen Op de derde dag moesten we de langste rit afwerken, er stonden 210 kin voor de boeg. De dag begon slecht want bij het vertrek regende het pijpenstelen. Maar we lieten het niet aan ons hart komen want onze Nederlandse vriend Bert zette onderweg een vrolijk lied in en iedereen zong mee. Gelukkig, de laatste 20km kwam de zon er terug door en kwamen we toch nog redelijk droog aan in het hotel dat was gelegen in het stadje Avallon. Bij aankomst aldaar moest Bert het geheim prijs geven van de grote fiets28

uur lang en daarna zijn we snel gaan slapen want de zwaarste rit stond de dag nadien te wachten.

Brive La Gaillarde Op de 5e dag stond de mooiste rit 01) het programma. We reden van Montiucon naar Brive La Gaillarde over een afstand van 202 km. In het begin van de rit was het veel bergop met klimmetjes rond de 3 km. Bij de eerste stop stond er ons een verrassing de wachten, er werd namelijk soep geserveerd, iets wat in Frankrijk niet vaak gebeurt. Tijdens de rit werden we gewaar dat de temperaturen de hoogte in gingen en dat gaf aan dat we in de goede richting zaten. Rik Verschueren reed onderweg nog lek maar dat was een beetje zijn eigen schuld (hij dacht soms dat hij op zijn mountainbike zat want hij zocht regelmatig de wegkant op). Bij de 2e stop in Treignac bij een mooie fontein kregen we een lekker koud buffetje en dat smaakte goed bij temperaturen rond de 25 graden. Na de stop pikte een Belgische collega, die in Frankrijk woonde, bij de groep aan. Hij wist precies de weg naar het hotel.

Dordogne Dag zes begon goed want de zon was weer van de partij en dat bleef ook heel de dag zo. De rit ging van Brive La Gaillarde naar Agen over een afstand van 205 km. De eerste stop rond kilometer 65 was aan de boorden van de Dordogne, een prachtige rivier met mooie vergezichten. Het menu bestond uit zuurkool met worstjes en brood. Na de stop zetten Rik en Karel zich aan de kop van de groep en dit tot aan de volgende stop. De 2e stop leverde rijstpap met fruit op en dat werd fris geserveerd door onze begeleiders.Het ging daarna meestal in dalende lijn naar het volgende hotel, gelegen in het stadje Agen. De tocht naar Lourdes was bijna voltooid want de dag nadien was er de laatste rit.

Lourdes

LASEASHOW HOOGSTRATEN -

Dag zeven en meteen laatste rit naar het eindpunt Lourdes. Er moesten nog een goede 200 km worden afgelegd en dat betekende nog meer dan 8 uur op de fiets. De dag begon miezerig maar na een uur was dat alweer vergeten, de zon scheen volop. Net voor Vie Fezensac stopten we voor de eerste bevoorrading bij een oude renbaan, mooi en rustig. Tijdens het eten kwamen er nog wielertoeristen van Zichern-


WORTEL Zussen Bolder voorbij, ook op weg naar Lourdes. Na het vullen van de drinkbussen zetten Jan en Karel zich aan de leiding om de groep naar de volgende stop te leiden, 60 kin verder in St Sever De Rustan hij een oude abdij. Het was bloedheet de laatste kilometers en er waren nog enkele pittige klimmetjes te doen. Om half zeven was het eindelijk zover, na 7 dagen fietsen en ongeveer 1350km in het zadel kwamen we aan in Lourdes. Zonder één valpar tij zijn we op onze eindbestemming geraakt. Ten laatste om half negen moesten we in ons hotel zijn dat ongeveer 20 km verderop in Argelès Gazost was gelegen. Daarom werd snel een groepsfoto genomen hij de grot. Iedereen zat blijkbaar mei de Tourmalet in het hoofd want er werd vroeg naar bed gegaan.

Tourmalet Dag 8 dan, de bekliinming van de Tourmalet, de ene keek er naar uit, de andere had er een beetje schrik van. Rond half negen gingen we van start met een mooie aanloop naar deze beruchte col die iedereen kent uit de Ronde Van Frankrijk. Net voor de klim nog de drinkbussen aanvullen want de temperaturen gingen met dc minuut de hoogte in. En dan begonnen we aan de klim van 18 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 9 procent. Iedereen, op één deelnemer na, bereikte de top van de Tourmalet die gelegen is op een hoogte van 2115 meter. Na een foto (het was aanschuiven bij hei bord) gingen we langs dezelfde weg terug naar ons hotel. Na het middagmaal trokken we even op verkenning in Argclès Gazost.

blijkbaarniet bang zijn van wielrenners. Daarna ging het 2 km naar beneden en even verderop begonnen we aan de klim van de Col de l'Aubisque. De top is gelegen op 1709 meters. Ook daar weinelde het van paarden en koeien. Snel een foto voor het nageslacht en daarna 30 km terug naar beneden op weg naar het hotel. Na het middagmaal brachten we een uitgebreid bezoek aan het domein van Lourdes. Na een kruistocht en het bezien van de kaarsenprocessie bracht een bus ons terug naar het hotel.

Feestje en terug Na een zware nacht (voor sommigen toch) vatten we rond 11 uur de weg terug naar huis aan. In het station van Lourdes stapten we op de TGV en via een overstap in Bordeaux kwamen we rond kwart voor negen aan in Brussel-Zuid. We namen afscheid van onze vrienden die de tocht hadden meegemaakt en om kwart over negen zaten we op de boemeltrein naar Turnhout (wat een verschil met de TGV). Na het afhalen van de fietsen was iedereen rond half één thuis. Het was zwaar maar mooi geweest en iedereen was tevreden dat hij terug bij vrouw en kinderen was. Een tocht om nooit meer te vergeten.(K.V.)

Op de laatste dag reden we de Soulor op, de voorloper van de Col De l'Aubisque. De top van de Soulor is gelegen op 1474 meter en de klim is ongeveer 7km lang. Typisch daarboven op de top zijn de vele dieren die er rondlopen en die

BAFMKodak

MIXPRESM

Industrieweg 7 Tel. 03/314.47.55

-

-

2320 Hoogstraten Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKANALEN NIEUWBOUW en VERBOUWING

/

T fi

e

agøH GARAGE HOGA BIIV.B.A. LEO WOUTERS

Aubisque

4V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, fl1. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GE/SOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

1rX

L'!ZE

1a

'

vakantiefoto's vakantiefoto's vakantiefoto's

-

aring in kleur al papier (meer glans en dikker) 30 jaar afwerking op Kodak Roy meer btj - ..

foto wordt gecontroleerd vta vtdeOscrm en oan

vipkaa met talrijke voordel (dubbel gratts of poster 20/30 gratis of eKodak lke album gratïS of koning op vtpkaa enZ. enz.)

Kom eens langs en vergelijk de kwaliteit.

W IJ ZIJN GEGARANDEE RD BETER DAN DE ANDEREN!!!

1

-

1 P1 1 WLME~~C~~

Lindenlaan 14 • 2340 Beerse • Tel. 014/61.35.37 Vrijheid 126 • 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.13.13

A

LLk 29


Nieuws voor MEE RSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

EjîJî De media heeft de laatste tijd meer aandacht voor afbraak dan voor opbouw. Meersel-Dreef kreeg haar deel van de koek. De affaire van de bouwovertreding in de Kampweg en de mogelijke afbraak van gedeelten van het kasteel werd breed uitgesmeerd op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Een dag later stonden de andere grote Belgische èn Nederlandse kranten er vol van. Nationale en regionale tv-zenders en radioberichten besteedden aandacht aan een tien jaar lang aanslepend dossier. Voor het overige is het mager gesteld met het nieuws in Meersel-Dreef. De mensen die het dossier 'Kampweg' stilaan beu worden kunnen nu best enkele regels overslaan. Want hier is voor de 582e keer

De Karnpweg We gaan hier niet meer het hele dossier uitspitten. Dat hebben we eerder en hebben ook anderen al voldoende gedaan. We stellen alleen vast dat het lot van het kasteel nu in handen is van de Correctionele Rechtbank in Turnhout. Stedenbouw besliste al eerder dat het gebouw in overeenstemming moet gebracht worden met de bouwtoelating. In de praktijk zou dat betekenen dat gedeelten van het bouwsel zullen moeten worden afgebroken. Iedereen vraagt zich nu af of het zo ver zal komen. Er wordt wat graag naar de 'lange arm' verwezen. Feit is wel dat de advocaten van de familie Vorfeld niet zo opgezet zijn met de hernieuwde media-aandacht. Het betekent een flinke haar in de boter. In de aanloopperiode naar het proces toe kunnen zij de heisa missen als kiespijn. De familiewoordvoerder vertrouwt erop dat alle partijen er 'zonder gezichtsverlies' zullen uitkomen en dat het pand niet in overeenstemming moet gebracht worden met de tien jaar geleden verstrekte bouwvergunning. Volgens de woordvoerder gaat de vraag die nu voor ligt enkel nog over het feit of de 'woning' zoals die nu is uitgevoerd stedenbouwkundig vergunbaar zou kunnen zijn. Hij wijst erop dat een deel van de panden van de quarantainestallen in hun oorspronkelijke vorm zijn hersteld. "Gelijksoortige gebouwen zijn bijna nergens meer te vinden, dus zijn ze uit historisch oogpunt ook nog eens belangrijk." (bron: De Stem) De door de familie Vorfeld onrechtmatig ingenomen buuriweg is volgens sommigen een dossier apart. De familie Vorfeld lijkt echter bereid de deels verdwenen Kampweg te herstellen zodanig dat de slotgracht rond hun kasteel toch behouden kan blijven. De Nederlandse krant De Stem heeft dat vernomen van de woordvoerder van de familie. De oplossing wordt gezocht in ecn verlegging van dc buurtwcg en zou volgens de woordvoerder bijna rond zijn. Ondertussen geraakt de onteigeningsprocedure van de Hoogstraatse gemeenteraad met moeite het stad-

huis uit. De verschillende standpunten van de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef wor den gretig als argument naar voor geschoven om de trage gang van 7aken te vergoclijken.

Afbraak ligt stil Van de oude meisjesschool en café Stad Lourdes zou je, terwijl je dit leest, in Meersel-Dreef nog amper sporen mogen terugvinden. De afbraakwerken startten uiteindelijk, de kans op oprichting van exclusieve appartementen werd plots weer heel groot. Zoals de zaken er nu bij staan gaan we nog lang moeten uitkijken op een hoop stenen. De projectontwikkelaar legde de afbraakwerken immers stil.De stillegging werd niet bevolen van overheidswege. De problemen lijken eerder van interne aard. Over de precieze oorzaak bestaan bijzonder uiteenlopende theorieën. Dat maakt dat Meersel-Dreef, na eerst al enkele jaren met totaal verwaarloosde gebouwen te hebben gezeten, nu opgezadeld zit met gebouwen die half zijn afgebroken. Het terrein werd grondig met draad omzoomd om pottenkijkers niet in gevaar te brengen. Het uitzicht is echter abominabel. Indien de slopers twee dagen hadden mogen verder werken, was de hele zaak opgeruimd geweest.

Land- en tuinbouwdagen Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert de KVLV haar jaarlijkse 'Land- en Tuinhouwdagen'. In zaal De Zevenster kan je verse groenten, fruit en zuivelproducten kopen. De KVLV-dames zorgen tegelijkertijd voor ludiek vermaak en bakken pannenkoeken. Lekkere rijstpap zal niet ontbreken. Voor iedereen zijn deze land- en tuinbouwdagen een aanrader van formaat. Het is de ideale gelegenheid omje voorraad verse groenten en fruit aan te vullen en er tegelijkertijd een Meersel-Dreefse vereniging mee te steunen. Onze plaatselijke land- en tuinbouwers verdienen overigens ook onze belangstelling.

Reik Mij De Hand Als je dit leest, is de jaarlijkse actie "Reik Mij De Hand" al enkele dagen oud. Op zondag 20 september werkten zich overigens flink wat vrijwilligers aardig uit de tiaad om van het jaarlijkse Meersel-Dreefse missiefeest een grote happening te maken ten voordele van de Meersel-Dreefse, Strijheekse en Galderse missiewerkers. Onder de deskundige leiding van mevrouw Lisette Huybrechts is deze editie ongetwijfeld tot een succes uitgegroeid. Reik Mij De Hand is in die zin uniek dat het hier gaat over een grensoverschrijdend gebeuren dat overigens voor de 22' keer werd georganiseerd. Aan de ingang van de kerk werden zaterdag al bloemen verkocht. Ook tijdens de zondagsmissen waren de hioemenverkopers present. Om 13 uur openden Piet en Koos ie De Graaf de deuren van 'hun' rommelmarkt'. Met veel toewijding hebben zij een heel jaar lang allerhande spulletjes bij elkaar gezocht. Ze mogen daarbij rekenen op een grote schare sympathisanten. De roniinclinarkt is ondertus-

ZOEKERTJE TE KOOP: Buffetpiano - Fabr. Stephan Hain (Krefeld, Duitsland) uitstekende staat - P.O.T.K. bevragen: Mgr. Eestermansstraat 7,2328 Meerle - Tel. 03/315.88.54. 30

Het goede weer maakte dat 'Reik Mij De Hand' bijzonder veel mensen over de vloer kreeg. Bovendien kan het Meersel-Dreefse missiefeest bogen op een lange traditie. De vele vrijwilligers zorgden er weer voor dat de goede naam van 'Reik Mij De Hand' niet in het gedrang zal komen.


MEERSEL-DREEF

Spielerei op de slotgracht

Niet alleen in de Zaal Zevenster was het bijzonder druk eoor de Roinnie/marki Ook liet buiten opgestelde materiaal mocht op grote belangstelling rekenen. sen uitgegroeid tot één van de grootste uit de regio. Terwijl binnen in de zaal iedereen zich vergaapte aan de prularia en twcedehandsspullcn, werd er buiten flink op losgeblazen door de verschillende muziekkapellen. De hele namiddag traden zij gratis op. De kinderen konden zich uitleven in een springkasteel. Een clown zorgde voor flink wat animo en aan de grimestand konden de kinderen zich laten schminken. Voor de jongsten werd ook een aparte kindertombola georganiseerd. Uiteraard werden flink wat pannenkoeken achter de kiezen gestoken en ook een "Bels" pintje ging er vlot in. Nel Van Dun uit Galder maakte opnieuw een prachtige molen voor in de tuin. De molen werd eveneens verloot. De hele actie zal flink wat geld hebben opgebracht voor het goede doel. Het kernbestuur van Reik Mij De Hand mag ongetwijfeld tevreden terugblikken.

Nieuw leesvoer krijgt u van ons op 28 oktober, dan verschijnt er weer een nieuwe HO.MAAND. Medewerkers, we verwachten uw bijdrage op woensdag 14 oktober en voor sport- en dorpsnieuws zijn wij thuis op zondag de l8de.

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Fanfare een Open Monument De Open Monuinentendag stond dit jaar in het teken van "leest'. De aanleiding voor die keuze is de jubileumuitgave van het initiatief dat monumenten openstelt voor het grote publiek. In Zaal St.-Cecilia in Hoogstraten werd op zondag 13 september het één en ander georganiseerd rond fanfares en harmonieën in de fusiegemeente Hoogstraten. De locatie, de stemmige St.-Ceciliazaal in de Gelmelstraat, bracht de bezoekers onmiddellijk in de sfeer van het begin van deze eeuw. Fanfare Voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef was ook van de partij en zorgde voor hoogstaande muzikale hoogstandjes. Je zou kunnen vermoeden dat we eigenlijk een Vrij jonge muziekvereniging hebben in MeerselDreef, Galder en Strijheek. Toch is, opmerkelijk toch, de fanfare van Meerle nog jonger. De Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia uit Hoogstraten spant de kroon. Zij is de oudste muziekvereniging.

De FanJire 'Voor Eer en Deugd' stapt op door de Vrijheid in Hoogsrraten. Onze muziekvereniging droeg bij tot het welslagen van de Open Monumentendag in Hoogstraten. Fanfares en har,nonieën stonden centraal in Zaal St.-Cecilia....

Naar aanici ding van het huis clij k an ile oudste dochter van wijlen de heer Vorleld, kwam prins Willem Alexander mét zijn vriendin naar het huwelijk en de bruiloft. In Meerle hebben ze daarmee, door het alerte optreden van de Meerlese dorpsmedcwerker, het nationale nieuws gehaald. We mogen echter stellen dat het aan een zijden draadje heeft gehangen. Als je speculanten in de Droefste society-kringen bezig hoort is het heel duidelijk dat niet Meerle, maar wel Meersel-Dreef in de eerste plaats werd aangezocht om het huwelijk te voltrekken. Er was echter een klein probleempje. De paters wilden de kloosterkerk binnenin van een nieuwe laag verf voorzien. Dat zou spatjes geven! Dus werd uitgeweken naar Meerle, met alle gevolgen vandien. Het huwelijksfeest voltrok zich op MeerselDreefs grondgebied in het kasteel langs de Kampweg. Paparazzi en roddeltantes hebben ons er in ieder geval met klem op gewezen dat het feest zich gedeeltelijk op dc MeerselDreefse openbare weg zou hebben afgespeeld. Het huwelijkspaar zou op het einde van het feest een rondvaart hebben gemaakt op de slotgracht met verlichte bootjes vooraleer de huwelijksreis met onbekende bestemming aan te vatten. Dezelfde betrouwbare bronnen bevestigden dat de kroonprins van Nederland en zijn vriendin de hele dag aanwezig zijn geweest om mee te vieren. Daar kunnen ze in Meerle niet over meespreken.

Chirodarnes steken KLJ handje toe De oud-leidsters van de ('hiro St.-Lucia verzamelden in café 't Jachthuis. l' de agenda stond een 'gezellig samenzijn', maar ook het vinden van een bestemming voor het geld dat nog altijd veilig op een bankrekening stond. Besloten werd om de helft te schenken aan de Meersel-Dreefse KLJ om er de bouw van hun nieuwe lokaal mee te kunnen verwezenlijken. De andere helft gaat naar een goed doel, in het bijzonder de opvang van straatkinderen.

Jeugdbelangen in Meersel-Dreef Verscheidene Meersel-Dreefse pongeren hebben een stek gevonden bij "Jeugdbelangen", de Galdersejeugdvereniging. Op vrijdag 2 oktober organiseert Jeugdhelangen in Meersel-Dreef een openingsactiviteit in de zaal "De Zevenster". Bas en Sas brengen het stuk 'De jongen die niet kon griezelen'. De voorstelling begint om 19 uur. Bas en Sas hebben het bestaande sprookje bewerkt. Het is spannend, een klein beetje griezelig en ook humor ontbreekt niet. 1-let stuk wordt door Bas en Sas voor en met kinderen gespeeld. Om 18.30 uur mogen de kinderen de zaal al binnen. Geïnteresseerden kunnen zich dan inschrijven voor het werkjaar 98-'99. Het lidmaatschapsgeld bedraagt honderd frank. De inkom voor 'De jongen die niet kon griezelen' bedraagt 50 frank voor leden, 100 frank voor niet-leden. En Jeugdbelangen gaat door. Een week later spreken zij opnieuw af in 't Kapucijntje voor een bingo. Op 9 oktober zijn de kinderen van 6 31


MEERSEL -DREEF tot en met 9 jaar welkom tussen 18.45u. en 20.00u en de kinderen van 9 tot en met 16 jaar van 20.30u. tol 22.00u. De kinderen kunnen er leuke prijzen winnen.

Vernieuwd speelplein In de Sint-Annastraat heeft dejeugd dc beschikking over een nieuw speciplein. 1-Eet speelpleintje lag er vervallen bij. In het kader van het jeugdwerkbeleidsplan werd de toestand waarin de Hoogsiraatse speelpleinen verkeren onderzocht. Uit de studie over de speelpleinen bleek dat het pleintje in de Sint-Annastraat ook wel een facelift kon gebruiken. Dat is ondertussen gebeurd, tot genoegen van de bewoners. RON Pijpers, die de studie als voorzitter van de jeugdraad destijds mee vorm gaf, mag samen met Luc Vinckx en Paul Cox, eveneens medewerkers van het eerste uur, een flinke pluim op zijn hoed steken. Het financieel prijskaartje dat eraan vasthangt wordt bekostigd door de overheid die subsidies toekent op basis van het jeugdwerkbeleidsplan.

Paardensport Op het M ole ne 1 nde. op dc go mcle ii van land b uwerCees Christianen, werden afgelopen maand twee ruiterijwedstrijden georganiseerd. Eerst, op23 augustus, waren de echte LRV-ruiters van de partij. En in het begin van september werden ongeveer 600 ponypaarderi gezadeld om allerhande proeven af te leggen. Telkens was er flink wat volk. Heel wat schoolkinderen, samen met hun mama's en papa's, kwamen een kijkje nemen. Zij mochten trouwens gratis de wedstrij-

Asfalt Dc verzakte wegranden van de weg naar de Mosten worden door het gemeentepersoneel hersteld. Dat werd intussen tijd want dc dorpsraad vraagt al heel lang om iets aan de staat van de weg ter plaatse te doen. Bij hevige regenval, en daar kunnen we de laatste tijd ook over meespreken, staat in Meersel zelf een groot gedeelte van de weg onder water. Te hoge bermen? Dat zal wel kloppen, maar ook het dempen van cle grachten op verscheidene plaatsen zit er zonder twijfel voor iets tussen.

Autocross? Naar aan leidi lig van cle autocross wordt ook iii Meersel altijd een feesttent opgesteld. De buien profiteren ervan om daar dan ecn buurtfeest in te organiseren. Dit jaar zullen de Meerselnaren nog wat geduld moeten oefenen. De autocross zal pas in april van volgendjaar worden georganiseerd. We twijfelen er echter niet aan dat ze in Meersel geen goede reden zouden vinden om al niet eerder het glas te heffen.

In memoriam

den in 1922. Mevrouw Bertha bleef alleen met haar enig vijfjarig kind Jozef de Boungne.

Pater Servaas

Of zit de sfeer van het klooster der Paters Kapucijnen in Meersel-Dreef er voor iets tussen? Ieder jaar reden er - voor de Tweede Wereldoorlog - lange tramslierten met studenten die hier op bedevaart kwamen. Zeker is dat de eenvoudige, rechtzinnige Godsminnaar. SintFranciscus van Assisi, Jozefs hart te pakken had. Hij dreef en bezielde hem toen hij in heel het Vlaamse land, met een benijdenswaardig stemorgaan, missies en bedevaarten leidde. In Antwerpen was hij dĂŠ pater van de Derde Orde ĂŠn van Sint-Antonius. In het 'rode' Boom kende iedereen de joviale bruine pater 'van 't gasthuis'. Van 1968 tot 1984 zag men hem daar dagaan-dag op voettocht naar zijn zieken en hun families. Iedere zondagnamiddag was het feest voor moeder Bertha in het Hoogstraatse rustoord. Fier en opgetooicl als een prinses werd het dan spelerijden per rolstoel met de gehaarde zoon als voerman door de streek waar zij beiden om ter meest van hielden.

JOZEF DE BOUNGNE Minderbroeder-Kapucijn Pater Servaas Jozef de Boungne, geboren te Hoogstraten op 18 mei 1916, is in de stilte van de nacht door de Heer opgeroepen in het St.-Jozef ziekenhuis te Izegem op 31 augustus 1998. Al speelde zijn actief leven zich in hoofdzaak af in en rond Edingen, Antwerpen, Brugge en Boom, toch wordt hij met volle recht een Hoogstraatse figuur genoemd. Ongeveer tegenover zijn ouderlijk huis aan de Vrijheid zat hij in de vijfde Latijnse van het Klein Seminarie toen wij in 1931 vernamen: 'Jos de Boungne komt niet meer terug. Die gaat voortdoen te Brugge, ergens bij bruin paters.' Speelden daar geheime roerselen van erfelijk bloed? Overgrootvader Antonius Josephus de Boungne was omstreeks 1834 uit Brugge naar Hoogstraten gekomen en vestigde zich hier als notaris. Grootvader Joseph de Boungne (1841-1909) was hier vrederechter. Vader Clement de Boungne was gemeenteontvanger tot aan zijn overlij-

32

den komen aanschouwen. Knap gezien van de organisatoren. Onbekend is onbemind. Jongeren die nooit een paard of paardenwedstrijden van dichtbij hebben gezien, kunnen zich ook onmogelijk aangesproken voelen tot deze sport. Toch speelde het weer de organisatoren, De Marckruiters Meerle-Dreef, parten. De echte ruiterliefhebber konden regen en wind niet deren. Hij zocht warmte in de feesttent die uiteraard ook van cle partij was.

Toen pater Servaas in 1997, op rust in MeerselDreef, zijn diamanten jubileum vierde, gaf hij aan feestpredikant, provinciaal Adri Geerts, de opdracht om 'geen zottigheden' te zeggen. Men hoefde inderdaad helemaal geen zottigheden om de levensgave van zulke zestig jaren te bejubelen. Nog veel minder was het om te lachen toen, nauwelijks een jaar later, deze rasechte franciscaan in de ziekenhuizen van Turnhout en Izegem in onzeglijk lijden zijn religieuze levensgave heeft bekroond.

Snuffelen en rommelen voor het goede doel De tanfare Voor [er en Deugd spijzigt wekelijks de kas niet dc organisatie van de rommelmarkt op de Dreef. In de achtertuin van Het Brouwershuis wordt ook regelmatig een marktje georganiseerd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan "Jeugdvakantiekampen", een vereniging die geld inzamelt voor de Organisatie van vakanties voor gezinnen met een kind dat lijdt aan kanker. De eerstvolgende gelegenheid om het initiatief te ondersteunen met een bezoek aan cle markt komt er op 11 oktober. De markt begint om 10 uur en eindigt om 17 uur. Naast allerhande tweedehandsspullen is er ook een plantenmarkt en een hele verzameling kerst- en nieuwjaarskaarten.

OPEN DEUR in de WERELD WINKEL (Gelmelstraat 5) op zaterdag 3 oktober van 10 tot 17 uur. Vrijblijvend proeven van producten van eerlijke handel.

Zijn medebroeders danken allen die met hen waren op de uitvaart te Meersel-Dreef op vrijdag 4 september. .Jui'enalis Vaii Elsacker


m9g ~ b

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. hinderlijke trillingen verdwijnen. Deze behandeling van de weg zou 2 tot 2,5 miljoen kosten, wal aanzienlijk goedkoper is dan het uitbreken en vervangen van het beton. Maar niet iedereen, de schepen van openbare werken op kop, is overtuigd van het blijvende effect van de betoninjecties. Hij is voorstander van de volledige vernieuwing: "Dan zijn we tenminste zeker dat de problemen opgelost zijn". Het dossier werd ondertussen dan ook op de agenda van dc gemeenteraad van einde september geplaatst, zodat alle raadsleden zich konden uitspreken. Op het ogenblik dat dit blad verschijnt, weten we waarschijnlijkal meer. Wordt dus vervolgd.

Einde van het gedaver? Ondanks eerder pessinistische vooruitzichten eerder dit jaar, ingegeven door de afwezigheid van dc Administratie van Wegen en Verkeer (het vroegere Bruggen en Wegen) bij het overleg met de bewoners van de Ulicotenseweg, is er misschien wel een straalt je hoop te bespeuren. Op de gerneenteraadszitting van augustus, waar de geplande herstellingen aan de Kerkstraat ter spraak kwamen, wist schepen van openbare werken Karel Aerts te vertellen dat er mogelijk nog wat overschoot voor werken aan dc Ulicotenseweg. Dat had men hem tenminste laten verstaan op een vergadering met A's\ V over de Kerkstraat. AWV zou ca. 2 miljoen frank ter beschikking hebben en zou daarmee bvb. betonnen goten kunnen leggen naast de weg en de straatkolken herstellen of vernieuwen. Tegelijk kon dan de gemeente misschien ook geld uittrekken voor hel opbreken van de weg en hem vervangen door een asfaltbaan. In de loop van de voorbije weken bracht schepen Aerls dit dossier naar hel college. Naar verluid zijnde schepenen het niet eens met wat AWV voorstelt. Na berekening kwamen ze immers tot de vaststelling dat de kosten voor een dergelijke operatie aan de gemeente zo'n vijf miljoen zou kosten. Zij stellen zich de vraag of de gemeente nu moet opdraaien voor de herstelling van een gewestweg. Dat de gemeente een inspanning levert kan zeker verdedigd worden, maar de verhouding lijkt een beetje scheef-

Kinder- en volksdans Staan jouw hengels ook altijd te dansen en zijn ze nog veel te jong om uit te gaan? Zouden ze misschien graag echt leren dansen,

samen met anderen die dat ook willen? De Shilshoelertjes, de Meerlese kindervolksdansgroep weet er raad mee op. Vanaf 19 september kunnen alle kinderen van hel le tot het 6' leerjaar elke zaterdagnarniddag bij hen gaan dansen in het KLJ-lokaal (achter de parochiezaal). Kinderen van het le, 2e en 3 1 leerjaar van 13 tot 14 uur, kinderen van het 41, Se en 6' leerjaar van 14.15 tot 15.15 uur. Het lidgeld bedraagt 350 Fr. per jaar voor de verzekering en 30 Fr. per zaterdag. Een drankje is inbegrepen. Inschrijven ter plaatse. Wie nog twijfelt mag gerust een zaterdagje gaan kijken alvorens te beslissen. Voor inlichtingen bel Kathleen Van Bavel (315.92.09), Ann Michielsen (315.85.93) of Diane Geenen (315.91.79).

getrokken. Ondertussen is ook een berekening geniaakt voor de kosten van het opvullen van de holle ruimtes onder de betonplaten door ze te injecteren met een betonmengsel. Hierdoor zouden de platen terug stabiel worden en zouden de

LOOS en BROSENS 4 1 EIĂ˜KTPO

OPEN DEUR in de WERELD WINKEL (Gelmelstraat 5) op zaterdag 3 oktober van 10 tot 17 uur. Vrijblijvend proeven van producten van eerlijke handel.

Chiro St. Lutgard neemt node afscheid van Tonia Jeugdbeweging is vooral een zaak van dejongeren zelf. Toch geeft het zekerheid en steun als je weet dat je vanuit de tweede lijn gevolgd wordt door "volwassenen", mensen die er staan als je om raad of bijstand verlegen zit. Negen jaar stond Tonia Jacobs langs de zijlijn als "volwassen-begeleidster" van de Meerlese meisjeschiro. Na de vakantie doet ze een stapje terug, geeft de fakkel door aan Marian Jacobs. De chiro is Tonia erkentelijk voor haar langjarige inzet en ze willen dal graag laten weten. Ze vroegen ons volgend bedankbriefje in dit blad te zetten, zodat ook de buitenwereld er weet van heeft. 'Met stekende PIJ 'i in liet hart en kijkers vol water/anders nemen we afscheid van onze VB (Volwassen Begeleidster) Ton ia. We willen haar bedanken voor de negen jaar ondersteuning. We genoten van haar hulp en aanwezigheid. 01) vrijdag woonde ze de leiderskring bij, op Zondag kon je haar in de traditionele formatie zie,?.

Ze ging ook elk jaar de volledige 10 dagen mee op kamp. Ze stond altijd voor ons klaar. Eind oktober vorig jaar vertelde Tonia ons dat ze aan haar laatste chirojaar bezig was. We gingen noodgedwongen op zoek naar een nieuwe VB en vonden die in Marian Jacobs. We hopen ook niet haar op fijne jaren. We gaan er voor, desnoods moet elke heuvel geslecht en elke bocht recht!

HUWELIJKSLIJSTEN

Audio Video TV -

1930 1995

65

-

Elcctriachc hui3houdtoe3tellen Verlichting

JAAR

Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstratefl 1 42b

Tonia Jacobs, afscheul

ia/i

de

chiro

33


MEERLE

Dorpsdag

Monument?

De doipsdag van de KWB bracht heel wat volk op de been, al was er die zondag overal wel wat te doen in de omgeving. De KWB had wel een breed aanbod, waar veel dorpelingen wel iets van hun gading konden vinden.

1

J jj"u 3

Kindermarkt. pa mag achter de stand mee war komen uitrusten.

Klein-velo koers : waariii ook dames groot zijn.

We hebben niets lcg ii de iii:ainelnig van gebruikte kledij ten bate van de missies, laat daar geen misverstand over bestaan. Tenslotte heeft zo 'n inzameling meer dan een goede kant: de schoenen en de kledij komen niet in de vuilniszak terecht en ancieren hebben er nog een doel voor. De plaatsing van de inzamelcontainer vinden we eerlijk gezegd wel ongelukkig. Een hel-rode bak tegen de voorkant van onze mooie kerk, vloekt dat geen klein beetje? Onze kerk is toch een monument of niet? In andere parochies heeft men voor de container een betere plaats gevonden. Op de Dreef staat hij in de gang naast de Kerk (achter de poort van het klooster), in Wortel staat hij aan deparochiezaal. Misschien een idee voor Meerle. Als iedereen weet wat hij staat, hoeft dat toch niet vlak naast de kerkdeur te zijn.

Bijna verdwenen vaa/dig/lcc/e/l : de pik wordt er scherp van en zef wordt er heel rustig onder!

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 Hoofdverde Ier Ford personen- en bedrijfswagens Twccdchandswagcns * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' Meerle Kermis anno 1998: onder de paraplu of met velen samen gedrumd onder de luifel van het smoutebollenkraam.

34


MEERLE

2e Gezinsdag!

Vele handen.,..

Na het succes van k eerste gezinsdag vorig jaar is een vervolg een logische verwachting. De 2 gezinsdag van het oudercomité van onze basisscliool komt ei dan ook aan op zondag 18 oktober. Het programma lijkt op dat van de eerste, wat gezien de bijval normaal is. Dat wil niet zeggen dat alles krak hetzelfde is. Dit jaar gaat de wandeling naar de prachtige bossen van het domein "Den Rooy". Daar wachten vele sprookjesfiguren, die plezante opdrachten hebben voor groot en klein. Heel ver is Den Rooy niet, wandelaars zijn er zo. Dc klcinstcn cn dc mindere stappers kunoc ii ook met de huifkar raartoe. Tussen 13 en 14 uiii kanjc vertrekken aan dc parochiezaal. Na de wandeling en dc sprookjes in het bos, staat in de parochiezaal alles klaar voor ecn Ijnc namiddag. Pannenkoeken en drankjes. Dejeugd kan uit de bol bij de kinderdisco, de ouders of andere ouderen kunnen van mekaars gezelschap genieten. Voor de prijs moet je het niet laten, deelnemen kost slechts 20 Fr. Wel graag vooraf inschrijven voor de wandeltocht bij de leden van het oudercomité (Chris Van den Heuvel. Groot Eyssel 3 —tel. 315.70.27). Alleen nog duimen dat we weer zo'n heerlijk nazomervveer krijgen als vorig jaar.

Fanfarenieuws Oktober blijkt een drukke maand te zijn voor onze plaatselijke fanfare. Ze hebben heel wat op het programma staan waar ze alle Meerlenaars voor uitnodigen. Op zaterdagavond 3 oktober spelen ze de door de trouwe aanhangers zeer gekende BINGO. De fanfare zorgt voor mooie prijzen, ansbiance wordt zeker door de spelers geleverd. Vanaf 19.30 uur in de parochiezaal. Op zondag 11 oktober geeft de fanfare zijn jaarlijks Aperitiefeoncert in de parochiezaal.

U kent de rest wel. Dikwijls zien we ze niet, want als de deelnemers aan een ot aïderf eest komen, staan ze op de achtergrond. Vooraf voor het kiaarzetten en achteraf voor het opruimen zijn ze er wel. Wij verrasten ze ditmaal vooraf en brengen ze graag in beeld, de talrijke helpers die de jaarlijkse harbecue van de chiro telkens tot een succes maken.

Mooie en romantische deuntjes zorgen ervoor dat je op een zeer aangename manier aan je zondag kan beginnen. De eerste klanken zijn vanaf 11 uur te horen. Het einde is voorzien rond 12 uur. Gezien de magen zich rond dat uur meestal beginnen manifesteren, kan je nog blijven om een broodje te eten. Kaarten zijn te bekomen bij de muzikanten aan 100 Fr. of aan 150 fr. op de dag van het concert aan de inkom. Op zoek naar tweedehands huisraad? Liefhebber van curiosa en brocanterie? Dan kom je zeker aan je trekken op de grote Vlooienmarkt van de fanfare op 24 en 25 oktober in de parochiezaal. Op zaterdag kan je tussen 14 en 18 uur je kooplust botvieren, op zondag van 10 tot 16 uur.

6e Mjeelse Loop Op iondag 4 oktober ss ordcn alle sportieve Meerlenaars verwacht om mee komen lopen in de "6e Mjeelse loop", de stratenloop van K.W .B. Je kan kiezen tussen 3,6,9 of 12 kilometer enje krijgt bij de aankomst een surprise. Start om 15.00 uur. Om 14 uur mogen eerst de jongsten (t.e.m. 12 jaar) aantreden voor een geleide loop van 200, 500 of 1000 meter. Inschrijven in de parochiezaal van Meerle. Inschrijvingsgeld kinderen : 50 Fr., volwassenen: 80 Fr. voor KWB-leden, 130 Fr. voor niet leden. Wie vindt dat je van lopen veel te moe wordt, kan natuurlijk nog altijd komen supporteren.

:

Sa'i

1 aie

Honderden belangstellenden zagen ze weer voorbijschuiven aan de tafels gedurende de twee dagen dat de missiefeesten duurden. Vele prent- en wenskaarten brachten ze weerom aan de man, de Mee rlese missionarissen ten bate. Peter en Ronny dragen trouw hun steentje bij. Dat loont nog steeds de moeite, want vorig werkjaar kon de Meerlese missiewerking 672.000 Fr. uitdelen.

35


MEERLE

HET WARE VERHAAL VAN DE PRINS EN DE FOTO'S 0p zaterdag 22 augustus kregen Meerle en zijn kerk wel heel hoog en voor bijna iedereen onverwacht bezoek, bezoek dat voor onverwacht veel deining zou zorgen, de grote Nederlandse en Belgische kranten zou halen, een VTM-cameraploeg naar Meerle bracht en hét onderwerp van wat wij enigszins denigrerend de 'boekskes' noemen. Niemand leest ze, maar iedereen weet wat er in staat.

Prins op bruiloft Het was nochtans een heel gewone zaterdag. Er stond voor halftwaalf wel een huwelijksinzegening aangekondigd van een zekere Houdijn Beekhuis uit Den Haag met Camilla Vorfeld, Strijbeek 5. Vreemd volk dus, uit het kasteeltje annex slotgracht waarvoor de gemeentelijke Kampweg moest wijken. Voor sommigen aanleiding genoeg om naar het huwelijkspaar en de entourage te gaan kijken. Groot was hun verbazing toen ze tussen het gevolg een grote blonde kerel ontwaarden die verdacht veel op de kroonprins van buurland Nederland leek. Mensen stootten mekaar aan. 'Is dat daar Willem-Alexander niet?'. Ingeweken Noorderburen en blijkbaar trouwe volgers van hun nationale koningshuis verzekerden dat het inderdaad de troonopvolger was. De aanwezigheid van ietwat zenuwachtige lijf wachten, die alhoewel in onberispelijk pak, toch duidelijk afstaken bij de rest van het gevolg, gaf honderd percent zekerheid. Een prins in onze nederige kerk! Een van de niet zo talrijke kijkers had het gelukkige idee de lokale redacteur van uw blad van dit hoogst belangrijke feit op de hoogte te brengen. Zo'n hoog bezoek mocht in onze onvolprezen kolommen toch niet ontbreken. De reporter in kwestie grabbelde in allerijl zijn fototoestel uit de kast en spoedde zich naar de uitgang van de kerk, met de bedoeling het koninklijk bezoek op de gevoelige plaat vast te leggen en het alzo

voor altijd te kunnen bewijzen. Ziehier de rest van zijn verhaal. "In de kerk volgde het hoge gezelschap de

huwelijksinzegening. De 'voorganger' hadden ze zelf meegebracht, de onze was met vakantie. Op het Gemeenteplein sijpelden ondertussen wat meer kijklustigen toe, het gerucht raakte stilaan verder verspreid in het dorp. De prachtige koets met vier mooie paarden en een mooie oude Rolls voor de kerk en tal van dure wagens op het Gerneenteplein maakten duidelijk dat het hier niet om gewoon volk ging. Dat werd nog duidelijker toen de mis ten einde was en de aanwezigen in het spoor van het huwelijkspaar naar buiten kwamen. Dames met mooie hoeden, heren in 'jaequet' met hoge hoed, deftige streepjespakken. Poepsjiek volk. Moet ook wel, we zien de kroonprins zich niet zomaar naar de eerste de beste bruiloft begeven, zeker niet in het buitenland! De reden van onze aanwezigheid was ondertussen ook naar buiten gekomen en wij begaven ons dus behoedzaam in zijn richting om hem mooi in beeld te kunnen nemen. Bij monde van een lijfwacht liet zijne koninklijke hoogheid ons echter weten dat hij niet wenste gefotografeerd te worden omdat hij hier 'privé' aanwezig was. Misschien was de prins even vergeten dat hij zich op dat ogenblik op vreemd grondgebied bevond, van een ander koninkrijk, op wiens onderdanen hij geen gezag kon uitoefenen. Die mogen vrijelijk de gebeurtenissen in hun eigen dorp fotograferen.

De prins zocht daarop noodgedwongen zijn heil in het zich verstoppen van zijn koninklijk gelaat achter dat van andere aanwezigen, telkens de lens op hem gericht werd. Na zich op deze wijze nog enige tijd met het huwelijksgevolg te hebben onderhouden, dook de prins en zijne (naar men mij vertelde van gewone afkomst zijnde) vriendin in de voorgereden geblindeerde donkere limousine en scheurde met een koninklijke vaart (die merkelijk hoger is dan die voor gewone stervelingen in de bebouwde kom) de Kerkstraat uit, naar een voor ons onbekende bestemming.". Misschien spoedde de prins zich naar de verdere huwelijksfeestelîjkheden op het 'kasteel', al stellen we ons daarbij enige vragen. Past het de kroonprins aanwezig te zijn in de woonst van landgenoten die hun vaderland zijn ontvlucht, zij het om ons ongekende motieven. Al zouden we kunnen vermoeden dat deze dezelfde zijn als die waarom vele van hun landgenoten hier zijn neergestreken en waarvan sommige moraalfilosofen menen dat deze motieven niet echt getuigen van grote vaderlandse burgerzin. Wist de prins dat de woonst (annex slotgracht) in het koninkrijk naast het zijne (en daar zijn ze zelf niet flauw op dat gebied) aangewezen wordt als een bouwovertreding' zo groot als van hier tot in Tokio? Dat zou betekenen dat de bewoners van dit pand het in hun nieuwe land niet zo nauw nemen met de wetten, wat evenmin getuigt van burgerzin. Kan een troonopvolger, die weldra in zijn land de hoogste wettelijkheid moet uitstralen, zich vertonen op een plaats waar de wettelijkheid met voeten wordt getreden? We kennen geen van de antwoorden, want wij waren noch op de feestelijkheden uitgenodigd (we waren er trouwens ook niet op gekleed, onze slipjas was net in de droogkuis), noch konden we het de prins 's avonds telefonisch vragen, want zijn nummer staat niet in het telefoonboek. Wat we wel weten is dat hij even in Meerle was, want dat was tot lang na die zaterdagmiddag hét onderwerp van gesprek en de foto's van onze reporter te plaatse zijn daarvan de overtuigende bewijzen. Het was me het dagje wel voor society-minnend Meerle.

Jacht op de beeldekens

De koets, st'achteiul op liet bruidspaar, gefotografeerd door onze fotograaf waclitend op de prins. 36

Wij blij met het nieuws van de dag, dat beloofde een mooi stukje te worden voor onze Meerlese medewerker. Het rolletje met de foto's stond bij hem op de schouw, het ontwikkelen kon nog even wachten, de volgende maand waarin hij zijn verhaal kwijt kon was maar aangekondigd voor 1 oktober. Tijd zat dus. Maar 's anderdaags hing de Gazet Van Antwerpen al aan de lijn. Of hij het verhaal van de prins even kon vertellen! Als collega's onder mekaar vertelde onze redacteur van het gebeuren, maar de foto's wenste hij wel zelf te houden, kwestie van ook eens eerste te zijn. 's Maandags stond heel dal verhaal mooi in de krant, met gratis reclame voor ons blad. Al snel


MEERLE werd duidelijk dat ze ook in Holland de Gazet van Antwerpen lezen. De morgen was nog niet halfweg 0f de eerste Nederlandse gazet, De Telegraaf hing al aan de lijn. Of ze die foto's niet mochten hebben. En stond de vriendin van de prins er ook op? Of stonden ze er toevallig niet samen op? Onze medewerker hield de boot nog even af, de foto's waren immers nog niet af. Dal waren ze evenmin toen 's anderdaags Privé aan de bel hing. Kunnen wij straks die foto's hebben? Slaat Emily er ook op? Staan ze er toch niet samen op? Dat zal wel niet, want dal is tol hiertoe nog niemand gelukt! Geen tijd, en dus nog geen foto's en ook geen idee wie er allemaal op staat.

Meteen toehappen of een nachtje wachten en de markt eens aftasten? Onze medewerker meende dat hij zo'n lucky shot waarschijnlijk nooit meer zou schieten en besloot de andere gegadigden te vertellen wat er op de plaatjes stond. Het aantalgegadigden dat op zoek was naar de foto's breidde ondertussen nog uit. Weekend had zich op de redactie van ons blad gemeld. Op donderdag boden ze legen mekaar op. Na een paar uur zenuwachtig over en weer gebel, kreeg Weekend het recht de foto's exclusief in Nederland te publiceren, wat de week erna ook gebeurde. Onze medewerker vraagt te melden dat de commentaar bij de foto's niet van hem is, over zoveel fantasie zegt hij niet te beschikken. Over het bedrag dal hij uiteindelijk zou opstrijken (bij hel Ier perse gaan van deze editie was er nog niets te strijken), liet onze coiTespondent zich eerder cryptisch uit : "Je kan er prinselijk van gaan eten en royaal wat vrienden en vriendinnen meenemen naar het eerder geciteerde restaurant. Je werk opzeggen zou daarentegen redelijk voortvarend zijn.".

Prins die vaIkii;idig liet hoofd alwendi.

Ondertussen waren de 'boekskes' blijkbaar nog altijd op zoek naar de foto's van de prins en zij 0 vriendin. Op woensdag belde een journalist van de Nieuwe Revue persoonlijk bij onze medewerker aan. Of hij die foto's mocht zien. Of er een glimp van Emily opstaat? Of hij vanavond terug mag komen als ze af zijn? Terugkomen mocht niet, bellen wel.

Zij, Einilv, hij toevalgenonien. Hij. Willen,Alexander, zich vakkundig verbergenl ach ter gesprekspartner. Op dinsdag was ook een VTM-reportageploeg in Meerle neergestreken, die zich noodgedwongen (de prins was al drie dagen weg) moest beperkten tot plaatjes van de kerk van Meerle en het kasteel op de Kampweg. Illustraties voor het belangwekkende verhaal van 'De prins kwam hier voorbij'. Woensdag opnieuw consternatie, want de Gazet van Antwerpen pakte op zijn voorpagina uit met het nieuws dat het 'unieke kasteel waar zaterdag nog de kroonprins een trouwpartij bijwoonde' misschien wel moet afgebroken worden. Nieuws dat opnieuw door de VTM en vele andere kranten, waaronder heel wat Nederlandse, werd overgenomen. Net op het ogenblik dal de advocaten van de familie Vorfeld in een stal ) voor stap strategie, eerst ons college van burgemeester en schepenen, vervolgens de gemeenteraad en in een later stadium ongetwijfeld Stedebouw proberen ervan te overtuigen een alternatief voor de opengegraven Kampweg te aanvaarden. Binnen het college en de meerderheid zijn tekenen merkbaar dat ze hier wel oren naar hebben; als we maar kunnen wandelen! De eerste stappen op weg naar een regularisatie van de houwovertreding, ter voorkoming van de gevorderde afbraak. Wij kunnen ons levendig inbeelden dat de advocaten met deze mediabelangstelling niet echt blij waren. Alhoewel, niets is zo rap oudbakken als het nieuws van gisteren.

Aangepord cloorzoveel interesse en zelf nieuwsgierig geworden naar wat er nu wel op die foto's ZOU staan, dook onze medewerker 's avonds in zijn doka. Tot zijn verbazing stond de prins er samen niet zijn vriendin op. De foto's waren nog nat toen de journalist van Nieuwe Revue al terug aan de lijn hing. Toen die hoorde dat de beide gegeerde objecten samen op één plaatje stonden, bood hij meteen een aardig bedragje, genoeg voor een prinsheerlijk etentje in een uitgelezen restaurant. Toen hij hoorde dat er nog gegadigden waren, deed hij daar meteen een exclusief wijntje, een pousse-café en een goede sigaar bij.

Prins, net voor hij instapt. Emily moet ook nog nice. De lucky shot van onze fotograaf waar heel de Nederlandse society-minnende pers naar op zoek was!

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Prins, op weg naar zijn wagen, draait zich toch wel vakkundig om zeker!

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

37


REIS VERHAAL

DOWN UNDER, OP BEZOEK BIJ ONZE TEGEN VOETERS. Wat doet een jongeman uit Meerle gedurende 8 maanden aan de andere kant van de wereld? We zochten en vonden een antwoord bij de 28-jarige ERIC VAN DEN ACKERVEKEN. In juli en augustus 1996 had hij een georganiseerde rondreis van 33 dagen gemaakt door Australië. Terug in België wist hij het zeker: ooit ga ik terug naar 'down under'. Een goed jaar later zat hij opnieuw in het vliegtuig en had geen flauw idee wanneer hij terug naar Meerle zou komen. TAM WORTH 's Maandags met Meerle kermis hen ik ver trokken vanop Schiphol. Na bijna een volledige dag vliegen arriveerde ik in Sidney. Daar heb ik enkele dagen verbleven en toen ben ik richting Tamworth getrokken. Dat is de Australische hoofdstad van country music. lederjaar worden er de Country Music Awards' uitgereikt en dan krijgt het stadje van 40.000 inwoners ineens vijf keer zo veel volk over de vloer." Twee weken lang heeft Ene gewerkt op een toeristische boer derij als 'klusjesman'. Zijn bezigheden bestonden o.a. uit hout hakken, boodschappen doen en zelfs afwassen. In ruil voor zijn geleverde prestaties kreeg hij kost en inwoon.

hebben gespeeld reisde Eric verder naar Cooma. Dit kleine stadje ligt tussen Sidney en Melbourne, niet zo ver van de kust. Vanuit Cooma heb je een mooi uitzicht op de 'Snowy Mountains'; het bekendste skioord van Australië. Ondanks een temperatuur van 35 lag er nog steeds sneeuw op de toppen. De familie Litchfield heeft reeds enkele generaties een groot familiebedrijf. Zij bezit vier bedrijven en de hoofdzetel is in Cooma gevestigd. De Litchfields hebben zelfs een eigen merkwol, Torallie. Drie maanden lang heeft Ene puur farmwerk gedaan. Hier volgt een kleine greep uit zijn takenpakket. Rammen voederen, kooien opstellen om de stieren te voederen en met tractor blokken hooi naar de kooi rijden, vrachtwagens met hooi lossen en schapen van en naar de paddick (grote wei) brengen. "Sommige rammen hebben lange hoorns en deze moeten afgezaagd worden. Met twee moesten we de rammen samendrijven in een paddick en Craig, de verantwoordelijke voor de schapen, zaagde de hoorns af. Bij sommige rammen hebben we met een gloeiend ijzer een nummer in de hoorn gebrand. Verder heb ik moeten riggen. Dit is in een rotsachtige paddick met een tractor alle stenen in verschillende rijen leggen zodat ze gemakkelijk opgepikt kunnen worden. De volgende dag worden de stenen met een soort liansportband opgeladen." Ene had een fantastische tijd in Cooma. Hij kreeg een eigen huis ter beschikking en heeft

zich zelfs wat kunnen integreren in het dorpsleven. Met Kerstmis zat hij met een glas champagne in het zwembad terwijl de thermometer 35° aanwees!

J_IuJ 1 In tèhruari is Ene op vraag van de eigenaar verhuisd naar een larm in Burra. Dit ligt 180km ten noorden van Adelaide en 15 uur rijden met de auto vanuit Cooma. Het werk in Burna was gelijkaardig aan dat in Cooma, maar in deze streek is er naast veeteelt ook wijnbouw en worden er gewassen geteeld. Elke dag was er voor Ene wel iets te repareren, inspecteren, verzorgen, vervoeren,... Toen Ene daar aankwam was er net een droogteperiode bezig met soms nog hogere temperaturen dan hij al gewend was. "Op de warmste dag werd het 42°. De zon is er zeer fel en bovendien is de ozonlaag boven Australië zeer dun. Hierdoor worden in 'down under' het hoogste aantal gevallen van huidkanker vastgesteld. Het enige wat je er tegen kan doen isje meerdere keren per dag insmeren met zonnebrandolie. Een hoed en een zonnebril worden ook sterk aangeraden."

Golden guitar in Tarnworth, capital of Count,'' mUSiC "Daarna hen ik naar de 'Jackaroo school' geweest; een soort cowboyschool. Tijdens een cursus van twee weken leer je allerlei zaken die nuttig zijn op het Australische platteland. Ik heb er leren paardrijden, koeien melken met de hand, vee drijven en hoe je een zweep goed kunt laten knallen." Via een kennis van de eigenaar kon Ene beginnen werken op een schapenfarm. Vijf weken lang heeft hij daar vooral mechanisch werk verricht en voor het eerst met een tractor gereden van 300 pk.

Ondertussen is het november geworden en in Australië betekent dit dat de zomer in aantocht is. Ene neemt een weekje rust en bezoekt Melbourne en de hoofdstad Canberra. "Melbourne is een mooie, typische wereidstad. Canberra viel mij maar tegen als hoofdstad. Naast de parlementsgebouwen zijn er weinig toeristische bezienswaardigheden. Alles is er puur op politiek gericht." Na even toerist te 38

1 1 ,ollouo iii

ii

iiniei /ijh lwiI. hi,', /u,gci, bi,ggesi.


REIS VERHAAL Deze keer had Eric weer een eigen huis ter beschikking. Een comfortabel huis, want enkele keren per jaar verblijft de eigenaar van de farm er met zijn familie. Een typisch gebruik in de streek zijn de 'Field Days'. Dit zijn opendeurdagen om de (beste) schapen tentoon te stellen. In Australië maakt men trouwens een selectie van goede en slechte schapen op basis van de wol, omdat dit meer opbrengt dan het vlees. Tijdens de 'Field Days' staat er een grote tent, er wordt muziek gespeeld en uiteraard is er bier te verkrijgen. 19

or

Waarvoor Australië, naast de kangoeroe, bij ons bekend is: schapen en wol. Eric zette er de schaar in.

Dat het voor Ene in Australië niet altijd rozengeur en maneschijn was, bewijst de volgende anekdote. "We waren een waterleiding aan het leggen en ik moest een kapotte betonnen paal met de tractor wegbrengen. De tractor had slechte remmen, dat wisten ik en alle anderen goed genoeg. Ik reed zachtjes naar een kreek om de paal in te dumpen maar ik kreeg de tractor niet of nauwelijks afgeremd. Vlak voor de tien meter diepe kreek sprong ik uit de tractor en bleef halfweg de kreek liggen. De tractor reed vlak naast mij en kwam tot stilstand op de bodem. Gelukkig is hij niet gekanteld toen hij mij voorbij reed. Omdat hij doormidden brak, zat het stuurwiel tegen de zetel gedrukt. Als ik was blijven zitten, dan..." Uiteindelijk is er niets crnstigs gebeurd en kon Ene zich op sportief gebied uitleven via Australisch voetbal. Dat is een combinatie van voetbal en rugby en wordt gespeeld in een grote ovaal. Aan de uiteinden van het veld staan vier palen. Als de hal tussen de twee middelste palen gespeeld wordt, levert dit zes punten op en tussen de andere palen is een punt waard. "Het is een harde, actieve sport met weinig reglementen. Nergens ter wereld wordt dit spel gespeeld; voor mij dus een unieke gelegenheid om deze sport te beoefenen. Ik ben enkele keren gaan meetrainen want voor de plaatselijke reserveploeg varen er niet genoeg spelers."

AFSCHEID

1-let sorteren van de wol.

Veel wedstrijden heeft Eric niet gespeeld want het seizoen start rond Pasen en op 16mei was hij zonder iemand te verwittigen terug naar België gekeerd. "Die dag trouwde een van mijn beste vrienden en ik heb tijdens mijn verblijf in Australië altijd laten blijken om niet terug te komen voor het huwelijk. Enkele dagen vooraf heb ik mijn Australische vrienden een fax laten sturen met mijn gelukwensen en de mededeling dat ik het zeer spijtig vind dat ik er niet bij kan zijn. Terwijl op dat moment zelfs mijn eigen familie niet wist dat ik op het vliegtuig nhar Schiphol zat. Uiteraard was iedereen totaal verrast om mij terug te zien." De vraag of Ene ooit terugkeert naar Australië werd hem al vaak gesteld. Zijn antwoord daarop is formeel: "De baas waarvoor ik zes maanden gewerkt heb, wil een nieuwe farm opstarten en zou graag hebben dat ik daar ga werken. Eind augustus moest ik definitief beslissen want hij wil begin 1999 starten. Ik heb half augustus laten weten dat ik niet terug ga. Ik heb nu al een groot deel van Australië gezien en de wereld is nog zo groot. Maar ik denk dat ik ooit nog wel eens voet op de Australische bodem zal zetten."

R. V.D.A.

39


-

©R

Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49.

Hallo, beste Minderhoutenaren. Zopas gaf Fons van Bavei mij de fakkel door van correspondent voor Minderhout. Ondertussen werd ik ingewijd in de geheimen van de totstandkoming van De Hoogst raatse Maand. Het blad dat maandelijks in een mum van tijd de winkelrekken uitvliegt. Voortaan breng ik verslag over ons dorpje, dat gelegen naast "t stad' en als twee handen op één buik met C'astelré, niet over het hoofd kan gezien worden. Dus, staat er een graancirkel inje veld, doe je een gooi naar het wereiduurrecord paalzitten of start je een rockfestival op onze eigen bodem, laat het Minderhout en omstreken dan weten. Hoe? Gooi die aankondigin gen en verslagen van activiteiten of gebeurtenissen bij inc in de bus, fax ze, bel ze al gsrn-end van op 't toilet door, het maakt niet uit. Daar brouw ik dan een standpuntenvrij rubriekje rond (kwestie van op niemands zere tenen te stampen) en zo blijft Minderhout up to date over zijn dorp.sperikelen. A Nast bedankt voor jullie eventuele ,nedewerkint.

r

Plopperdep/opperdep/op, klop de nagel op de kop !

« Fuck you, Walter ! » Minderhout kermis startte dit jaar ietwat ongewoon met een optreden van de Kreuners in de Blauwbossen. Ondanks sceptische geluiden uit verschillende hoeken, lokten de 'Vlaamse Rolling Stones' ongeveer 1400 mensen naar de manège. Al 20 jaar trekken deze oude rockers door het land en garanderen ze steeds vollen bak sfeer. Het publiek zong de klassiekers uit volle borst mee, en beantwoordde Walters vragen gretig met de leuze « Fuck you, Walter ! ». Je kan er simpelweg niet om heen : Grootaers, de vlotte jongen van radio en TV én gemeenteraadslid in Lier, draagt ieders sympatie weg. De bonus van de avond kwam van Jan Ceuleers, voormalig RT-toprnan. Gehuld in stoer leer en de plastron in de coi.ilissen gooiend, probeerde hij ons (tevergeefi;) te overtuigen van zijn gitaartalent. Het resultaat zag u twee weken later in 'De XII Werken van Vanoudenhoven', een nieuw VRT-programma vol uitdagingen en tegenprestaties. En zo bracht Walter Grootaers ons dorpje nogmaals op de beeldbuis. (Zijn optreden een goed jaar geleden op de boerenbuiten in Duel, ook van de VRT, ligt hij ons nog vels iii lnt geheugen.) De organk;atoren kijken alleszins tevreden terug op hun experiment, en lieten zich ontvallen de zaak volgend jaar over te doen, misschien zelfs op zaterdag... De fanfare plantte naar goede gewoonte weer een tent neer in het dorp, de KSJ palmde zaterdagavond de paiochiezaal in. En voor dc zevende keer op iij stond er een eigenzinnig kerniistefltje Ietwat geïsoleeid van liet fLtstgLdruis opgesteld, dit keer in de Hoge Weg (niets houdt hen blijkbaar tegen). Op maandagavond liet Nnnkel Ney ei iijn Rytheni & 13lues door dc nacht schallen Het verzetten van meters alcohol en de blootstelling aan een bijna overdreven hoeveelheid decihels, is niet voor iedereen het aantrekkelijkste deel van de kermis. Zowel de gepensioneerden als de kinderen genoten volop van de (minder zeltvernietigcrlde) volksspeleii. En dlSUidL oudsten en de jongsten onder ons de wijsheid in pacht hebben, sloeg ook de rest op maandag half uitgeblust aan het vÖlktspelen.

N.V. GARAGE VAN USSEL

Lk

HO1TD21 4/s tol/en 40

01)

de du,ro/eer er niet nieer i , 1:iI, (1w; doen we liet zo wel

Sint-Lenaartsowog 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


MINDERHOUT

Derde dorpsquiz

N

Enkele kermisgangers lieten zich door niets of niemand stoppen en vierden frest in de op dat moment al opgebroken (en tot modderpoel verworden) Hoge Weg

Behaag onze Kempen

Een houtkant- en boomgaardactie van de Markvallei Houtkanten en boomgaarden zijn goed voor natuur en landschap. Deze natuurelementen hebben zo hun voordelen voor mensen, dieren en planten. Met weinig oppervlakte bieden zij onderdak aan vogels en zoogdieren. Ze geven deze de gelegenheid om van de ene plaats naar de andere te trekken en zich alzo te verspreiden en dus in leven te blijven. Het plattelandsleven was vroeger meer met de houtkant verbonden. Hij werd regelmatig gekapt om daarna weer uit te kunnen schieten. Hij diende als perceelsafbakening en bracht schuil aan de koeien. Maar bovenal, hij typeerde het landschap en maakte onze Kempen zo ongelofelijk mooi.

1-toeveel sneetjes telt een doordeweeks bruin brood? Welke Vlaamse niuziekgroepen gaan niet alleen in CD- maar ook in stripvorni over de toonbank ? Hoeveel liter water kan er in een huis van 1 5x7x4 meter ? Welke kabouters springen vijf keer per week ongegeneerd heel wat huiskamers binnen ? Veert u spontaan recht hij het lezen van deze vragen om al sprintend als eerste de antwoordknop te bereiken ? Dan adviseren we u ten sterkste de Minderhoutse dorpsquiz aan, stilaan een klassieker in het Jaarprogramma van onze verenigingen. Op zaterdag 10 oktober bestijgen Jacquelmne Van den Heuvel en Gerard De Backer het podium van de parochiezaal om er de quizzers het vuur aan de schenen te leggen. De winnaar van vorig jaar,MVV staat samen met het feestcoinitĂŠ St.Clemens in voor de organisatie. Supporters en nieuwsgierigen worden allemaal van harte uitgenodigd om 20 u op een avond waar iedereen elkaar de bef zal willen afsteken. De gehele opbrengst gaat naar het parochiaal hulpfonds.

jefkesperen die al dan niet in een 'muuk' verstopt werden. Vanaf mei tot in de winter viel er fruit te eten: te beginnen met de meikersen, dan de pruimen, de oogstappels, de peren en in het najaar kwamen daar nog de kastanjes, walnoten en de mispels bij. Boomgaarden zijn niet alleen goed om erje buik mee te vullen. Ze hadden ( en hebben nog steeds) een grote waarde voor de natuur. In holen in de knoestige stammen broedt het steenuiltje, ons kleinste inlandse uiltje. Maar er zijn nog andere typische soorten voor boomgaarden: de groene specht, de appelvink, egels, de atalanta en disteivlinder houden van een rotte vrucht op de grond,

Helaas is de funktie van houtkant de laatste decennia sterk verminderd en is hij komen te verdwijnen. En dat is jammer... Om het gebruik van inheems plantgoed en de aanleg en het gepaste onderhoud van houtkanten te stimuleren voeren de natuurverenigingen van de Markvallei in samenwerking met de stad Hoogstralen een plantgoedaktie. Wie ecn aantal meters vrij heeft kan bijvoorbeeld zijn perceel afbakenen ,zijn bedrijf aankleden, zijn hof van een haag of vogelbosje voorzien. Wie van de plantgoedaktic gebruik wil maken kan bestellen viade bestellijst in het informatieblad en deze indienen aan de balie van het stadhuis. Bestellijsten dienen binnen te zijn voor 4 november. Het planigoed kan dan afgehaald worden op zaterdag 14 november s'ochtends in de gemecntewerkplaats. Bij de aflevering is ook de nodige informatie voor aanleg en onderhoud van de houtkant te verkrijgen.

Boomgaarden

...

vergane glorie

Een oudere boerin hoor je in een nostalgische bui wel eens vertellen over het heerlijke fruit uit de eigen boomgaarden. Ze heeft het dan over rabouwen, winterknotscn, oogstappels of

La,'c hoiirkaiiten in fbrteI kolonie, goed i'ooi un/uur en l(uids(Ii(1J)

41


MILIEU

Kant-en-klare pakketten voor u samengesteld Niet iedereen kent genoeg van struiken en bomen om de interessantste en de meest geschikte eruit te zoeken. Daarom werden er gemengde pakketten samengesteld voor specifieke doeleinden:

Pakket 1 : VOGELBOSJE Dit pakket is bedoeld voor wie geen lange haag wenst, maar wel een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, waar vogels kunnen broeden en voedsel vinden. (Elk pakket bevat 30 stuks! 600 BEF) Zwarte Els 4 Spork 4 Meidoorn 4 Sleedoorn 4 Egelantier 4 Zoete Kers 1

Lijsterbes 4 Hazelaar 4 Beuk 1

Pakket 2: BLOESEMHAAG Met dit pakket verfraaije de buurt met bloesems vanaf het begin van de lente tot aan de zomer. Insecten vinden in de houtkant veel nektarplanten en de smakelijke bessen zullen hij de najaarstrek opgegeten worden door lijsterachtigen. Door een minimale snoei in het najaar zullen de struiken elkjaar weer uitbundig bloeien en vrucht dragen. Plant ongeveer 3 struiken per lopende meter. Lijsterbes 4 Gelderse Roos 4 Sleedoom 4 Egelantier 4 Winterlinde 1

Boswilg 4 Meidoorn 4 Vlier 4 Zoete Kers 1

Pakket 3: HOUTKANT OP DROGE GROND Een houtkant is minimaal iets van een 3 meter breed. De struiken worden op ongeveer 1 meter van elkaar geplant. Het onderhoud van een houtkant is beperkt: om de S 谩 10 jaar wordt de houtkant gekapt zodat hij terug kan opschieten. Op korte termijn (3 jaar) vormt een houtkant reeds een dichte strook met talrijke zangvogels Ruwe Berk 5 Hazelaar 5 Meidoorn 5 Zomereik 3

Spork 5 Lijsterbes 5 Beuk 2

BESTELBON Naam . ........................................................................................ Adres . ........................................................................................ Telefoon Binnenbrengen voor 4 november op de dienst milieu van het administratief centrum Soort

Hoogte

Dubbele Belle Fleur (appel) Jacques Lebelle (appel) Dubbel Flip (peer) Conference (peer) Reine Claude d'Ouillins (pruim) Hedelfinger Riesenkirsche (kers) ZwarteEls Ruwe Berk Spork Hazelaar Lijsterbes Meidoorn Sleedoorn Vlier Gelderse Roos Boswilg Egelantier Gewone Es Haagbeuk Zoete Kers Winterlinde Beuk (groen) Zomereik Tamme Kastanje Notelaar PAKKET 1 vogelbosje PAKKET 2 bloesemhaag PAKKET 3 houtkant droge grond PAKKET 4 houtkant natte grond

250 cm 275 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 60-100cm 60-100cm 60-90cm 50-80cm 60-100cm 60-90 cm 60-100 cm 60-90 cm 40-70 cm 60-100cm 60-100 cm 60-100 cm 50-80 cm 60-90 cm 60-90 cm 50-80 cm 50-80 cm 60-100 cm 50-80 cm 30 planten 30 planten 30 planten 30 planten

Aantal

Pakket 4: HOUTKANT OP VOCHTIGE GROND Een vochtige bodem vereist een aangepast assortiment. De Zwarte Els lokt in de winter de sijsjes op zijn propjes, de bessen van de Gelderse Roos worden na de vorst soms gegeten door de zeer zeldzame pestvogels en de wilgenkates lokken in het voorjaar de eerste bijtjes uit de imker zijn korven. U ziet, elke plant, elke boom heeft zijn plaats in de natuur.

Kostprijs

Totaal

450 BEF 450 BEF 450 BEF 450 BEF 450 BEF 450 BEF 20BEF 20 BEF 20 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 25 BEF 30 BEF 30 BEF 40 BEF 40 BEF 50 BEF 40 BEF 50 BEF 600 BEF 600 BEF 600 BEF 600 BEF TOTAAL BEDRAG=

WONINGBOUW :4 09 贸'-* WM k"W.Itik l VLA W M BVBA

Zwarte Els 5 Vlier 5 Boswilg 5 Zoete Kers 2

42

Sleedoorn 5 Gelderse Roos 5 Gewone Es 3

KREKELSTRAAT4-2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE


HALVE EEUW GELEDEN

7 ~J~L~

Naaimachienen Lada

OKTOBER 1948 Een vergetelheid Bij de bedankingen die werden toegestuurd na atloop van de inhuldiging vafl de vlag van de Bond van het H. Hart, werden ongelukkiglijk verdienstelijke persoonlijkheden en vooraanstagnde verenigingen vergeten. Een innige wens van gans de bevolking is dat deze missingen hersteld worden. De belanghebbenden nemen dit als bewijs van dankbaarheid. \Ve hebben in de eerste plaats het Gemeentebestuur van Meerle dat ver tegenwoordigd was op de plechtigheid en dat alle geniakkelijkheden heeft verleend, opdat het feest zulk een bijval zou genieten. We hebben de stille werkers van het verborgene, die alle maanden zorgen dat er een gentakkelijke biechtgelegenheid is voor de leden van de Bond van het H. Hart, de Z. E. Paters van Meersel-Dreef en hun Gardiaan clie ook de plechtigheid door zijn tegenwoodigheid heeft vereerd. \Ve hebben cle flinke schaar ieveraars tne-r aan hun hoofd E. Pater Proost, die alles veil hebben gehad om door hun flinke regeling het feest ineen te steken en zo schitterend hebben doen gelukken. Wo hebben cle flinke Harmonie Ste Caecilia van Meerle, die voorop stapte bij deze plechtigheid en nooit achterwege blijft als er goed •te doen is, zowel voor de parochie als voor de Gemeente. \Ye hebben de zangers die weer eens getoond hebben dat ze bij de hand zijn. \Ve hebben tenslotte gans de bevolking van Meerle die heeft bewezen, door de flinke medewerking en de prachtige versiering van de beelden van het H. Hart dat Meerle nog leeft voor zijn oud Kempischgeloof. Deze vergetelheclen dienden hersteld en ve hopen dat dit zal voldoende zijn om deze missingen op punt te S te 11e ii.

-

-

Gabardines beige bruin in blauw 1.700 tr. Huis A. BRUURS-PEERAER 535 -

-

A AN}CÛNDIGINGEN

VERJAARDAGSGESCHENK VOOR

PRINSES JOSEPIIINE-CHARLOTTE. lIet Datnescoiiiit0. da t gevormd werd om aati iriilses josepliiiic-Cliarlotte een passeiict gesclieiilc te kuiiicii na ide leden ter gelegen hei 1 van l iaa r 21e verjaardag, heeft zoveel iiisclirijvingeit ontvangen dat men behalve het voorziene geschenk een auto ook nog ccii mooi jinveel zal kunmteit selicim ken. De auto is een mooi wagentje, niodcl diica1iotable, van Belgisch fabrikaat, niet drie plaatsen, rode Inssens cmi Ccii, kleine radio. 1-let juweel is ccii speld ( cli.pe) niet edelsteiten versierd, \feriimits l -lare i<ouiuklijke 1 lu glieicl zich iii Zweden bevindt lid oh ltet cmiie dezer maand, zullen iie jetiik\Veitseuu en de inlekcnhijst aldaar worden na ii geboden, terwijl beide gesclmeuilen zullen worden ovcrliaitdigcl

L S er v a e s

Agentschap : tegenover het Seminarie 1-1000 STRAT EN GROTE KEUS 305

-

bij de terugkeer iii Zwitserland.

De inselirijviign waren dikwij Is vergezeld door roerende blijken vati SYitll)iitliiC ten otiziclite van de prinses, alsmede van blijken van trouw aan Koning Leo1 old III. Al deze geschreven getitigenissen Zul en, tezamen niet dc lijst der gevers, aan Marc Kooi nkl ijke Hoogheid worden overIuaitdhitcl. EEN KNAAPJE VAN 18 MAANDEN DOODT ZIJN GROOTMOEI)ER. In een huis dor Luclerestraat te Aroienii0res, was grootnioeder belast toet dle bewaking van de kleine Georges, IS maanden oud, wiens ouders gaait werken waren.. - let kind was aan liet waakzaatn oog der grootmoeder kunnen ontsnappen, door uit zijn parkje te locit. lIet was de sfraa t Opgelopen en ging cle weg oversteken toen zijn groulnwecler liet henicrkte. Ecn voerdcr van Ciii kaitiion kontog juitit liet kind itujden. l)e grootnioeder naumu cle knaal) Oh) en droeg bent terug in cle woning, vaar zij Item enkele kletsen toeclieucle. Doelt liet jongetje wenl bici- ont zo woedend, dat liet plots een stoulliaak greep en erniecle op liet hoofd van zijn grootmoeder sloeg. die bewusteloos leo gronde zueg. Toen de ouders ccii paar uren later thuis kwamen, vonden zij hilli telg cl;ntsende rond liet lijk valt de grootmoeder, welke Cdii erge Iioolclwuocle vertoonde. 1 )e kleine Georges verniocddc natuurlijk niet dat hij zijn gruotmoe gedood had. -

IN BEWARING \'itie hond, bruiliachitig gevlekt. Goed verzorgi Al te helen tussen 12 ii en 1 u. alle dagen, outs betaling van onkosten der 540 aankondiging. Karel Boomstraat 22.

KWALITEITSMACHIEN aan lage prijs

TE KOOP Partij beten -bij Jos Brosens, St. Lenaart543 sebaami, Hoogstraten.

1-10 0 G ST R A TEN GEMEENTEBERICHT Wegverkeer Wij herinneren er de inwoners aan dat het etzei-.g verboden is een rijwiei te berijden op het Begijnhdf; Het is toegelaten de fiets aan de hand te geleiden. Verkeersborden zijn hiervoor aangebracht aan de ingang en de uitgang von het Begijnhof. Deze maatregel is cencmen voor de veiligheid van de voetgangers. Het is tevens streng verboden mei een fiets op de stoepon te rijden. Er zal hierover een bijzonder toezicht gehouden worden. Jan Jansen ongelukkig No'dat onze club-renner Frans Ver-. meiren Maandag een bijna zekere zege verspeelde door een valpartij, was het 's onderendoags de beurt aan Jan Jansen. Op 30 km. van de eindstreep ging hij achter Hinsen die ontsnapt was, kwam er bij ging er onmiddehijk over. Tien km. verder telde hij 200 m. voosprong op 1-linsen en ongeveer 1 minuut op de groep. Opdat ogenblik reed hij achter op een stilstaande auto, en verspeelde olzo een eTe - , misschien wel een eerste plaats. We wensen onze kampioen een -

spoedig herstel toe.

MEERSEL-DREEF Ongeval niet paard Dinsdanamiddaq rond 4 uur gebeurde er te Meersel een vrij ernstig ongeval. Landbouwersknecht Jcin Merlens, wonende bil Burgemeester 1. Mertens te Meer kwam met paard ert kar naar de schatting von de onderlinge paardenverzekering gereden. Opeens werd het paard wild en sloeg met beide poten. De knecht Jan Mertens werd zeer erg aan de beide benen getroffen, waarvan een gebroken wetd. Spoedig kwamen bereidwiL lige boeren toegesneld De ongelukkige werd naar het ziekenhuis overgebracht.

43


4] -

Belgische military-titel voor Karin Donckers Barcelona 1992 (Olympische Spelen) ligt al enkele jaren achter de rug maar voor de paardensportliefhebbers ongetwijfeld nog vers in het geheugen. Knappe prestaties werden toen geleverd door de Minderhoutse military-ruiters, Karin Donckers en Jef Desmedt, die zowel individueel als in het ploegenklassement schitterden (Karin 8ste, Jef lOde, per ploeg 4e), Karin is op haar elan doorgegaan, dwong elk jaar een selectie af voor Europees of wereldkampioenschap en kroonde zich zopas tot Belgische kampioene in deze zware discipline te Waregem, een internationale tweesterrenwedstrjd die tevens telde als Belgisch kampioenschap bij de senioren. Karin schitterende ronduit, behaalde met Nikita de eerste plaats voor nog twee andere landgenoten en een aantal buitenlandse toprijders. Dik de moeite om Karin op te zoeken.

Britt Ten huize Victor Donckers-Sterkens, in het uiterste puntje van de Minderhoulse Achteraard, vlak tegen de E-19 snelweg, adem je willens nillens gewoonweg de paardenlucht in. Hinnikende paarden in de wei, in dc stallingen, trofeeĂŤn en bekers in huis. En op de ereplaats tegen de muur een prachtige foto van Britt, het paard dat zich in Barcelona zo prachtig van haar taak kweet. Geen Britt meer te bespeuren in de stal! Op dit ogenblik vertoeft ze in Mexico bij een zekere Alfonso Romo, een man die een benijdenswaardige plaats bekleedt op het lijstje van de rijksten der aarde. Een fervent paardenliefhebber natuurlijk! Daar vertoeft Britt tussen de liefste merries die je maar kunt indenken en droomt ze van kleine veulentjes, want dit is de reden van haar verblijf aldaar. SEen hele eer oor het paard

lagere snelheid, een goed tempogevoel mag zeker niel ontbreken. Primair is natuurlijk het paard door en door kennen, en op de juiste momenten de juiste beslissingen kunnen nemen, kenmerkt de kwaliteit van de ruiter. In Waregem werd Karin Belgisch kampioene in een tweesterrenwedstrijd. Op nationaal in internationaal vlak heb je verschillende niveaus en die krijgen dan sterren opgeplakt, zoals hij hotels en restaurants. Een viersterrenwedstrijd is niveau Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, Badminton in Engeland... dĂŠ top-

Nikita met een lonkend gebaar naar de kersverse Belgische kampioene Karin Donckers: Dat hebben we nu toch eens fijntjes voor mekaar gebracht!'

Te koop: weidegras 2,5 ha, derde snede en 450 pakken hooi. Inlichtingen: te!. 03/665.28.69.

Military Constant heeft Karin zo'n vijftal volhioedpaarden in training die gereed staan voor het wedstrijdgebeuren nu en voor de toekomst. Vader Vie is al zo'n 20 ti 25 jaar paardenfokker en volgens zijn zeggen gaat het langzamerhand de goede richting uit. Maar hoe komt iemand erbij om aan military te gaan doen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vie crosste al in zijn jeugd, maar eerder op een bescheiden niveau bij de St.-Clemensruiters in Minderhout. Bij Karin met de paplepel ingegoten natuurlijk! Maar zo'n beslissing neem je niet van de ene dag op de andere. Een lange voorbereiding gaat vooraf en hij de Clemensruiters werd deze discipline druk beoefend! De bakermat van de Belgische military zou je de omgeving van de Blauwbossen, met als gangmaker de familie Desmedt, zeker mogen noemen. Een optimaal oefenterrein met natuurlijke hindernissen staat ter beschikking, een ideale accommodatie vooral voor jonge paarden. Na de prestaties in Barcelona is de belangstelling voordeze tak van de paardensport steil de hoogte ingegaan. Op nationale militaries tel je soms tot 400 paarden. Zo'n military, met recht en reden ook veelzijdigheidswedstrijd genoemd, vraagt een algehele veelzijdigheid van de ruiter. Dressuur is van het allergrootste belang en het vormt de basis voor de andere onderdelen. Hindernissen moeten genomen worden in hogere snelheid, in

44

/

kiiIs I'QQr bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00 - 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A


SPORT pers in zijn soort. Driesterrenproeven zijn meestal selectiewedstrijden voor de kampioenschappen, zoals o.a. Boekeloo ïn Nederland, Saumur in Frankrijk... Presteer je daar voortref felijk dan kun je selecties verdienen voor grote internationale evenementen. Twee stenen krijgen Breda in Nederland, Lummen en Waregem in België...! Waregem wordt beschouwd als de zwaarste wedstrijd in België en daarom werd hier ook de Belgische titel toegekend. Bij internationale wedstrijden kent men een wedstrijdverloop van vijf dagen. Eerste dag: inspectie van dc paarden of ze voldoende fit zijn. Tweede en derde dag: dressuurproeven. Vierde dag: uithoudingsproef. Vijfde dag: jumping. Een vijftal veterinaire keuringen worden gedurende deze periode ingelast. Vertoont het dier overdadige vermoeidheidsverschijnselen of kwetsuren wordt het onherroepelijk uit de wedstrijd genomen en is alles afgelopen. Dit overkwam Karin ditjaarte Breda waar ze een knap klassement in rook zag opgaan. De factor geluk speelt alleszins een rol.

Koken kost geld 'Mijn ouders zijn mijn belangrijkste SOFi5Of5 en zonder hen had ik nooit op dit iii veau kunnen wedijveren. Dat besef ik maar al te goed! Paarden moeten gefokt, voorbereid, verzorgd, getraind... worden. Dit zelf allemaal doen is on-

mogelijk, daarvoor heb je hulp nodig, en daarbij het beleg op de boterham moet ook verdiend worden. Nu is liet wel zo dat in de internationale wedstrijden fatsoenlijke geldprijzen te verdienen vallen, maar dan moet je wel behoorlijke prestaties kunnen leveren. En zo'n prestatie hangt van zoveel factoren af. Een optimale voor bereiding kan ccii dag, een week, een maand... voor de wedstrijd tot niets leiden wegens een kwetsuur. Altijd nioet je enkele gelijkwaardige paarden achter de hand hebben, maar dat is niet altijd zo evident. Sponsoring zou je zeggen! Geen sprake van financiële tegemoetkoming, wel van materiële in de vorm van paardenvoer en uitrusting. Op dit ogenblik heeft men ook een Engels meisje in dienst die de verzorging waar neemt. Zo'n drie en een half uur per dag heb je toch je handen vol. Ook de verplaatsingsonkosteii, inclusief paardentransport voor de internationale wedstrijden, buiten de kampioenschappen uiteraard, vallen ook ten laste van de deelnemer. 'Verdienen doe j'r niets mee!' Karins leven wordt wel door het paard beheerst. Voor haarjob geeft ze twee dagen in de week les aan de Vlaamse Rijkunstacademie, een dressuurschool, te Brussel waar ze +18-jarigen onderwijst die full-time bezig zijn met paarden. Daarnaast verzorgt ze ook cursussen als losse medewerkster voor de Vlaamse trainersschool en voor de Landelijke Rijvereniging door heel het Vlaamse land.

Motorcross Wedstrijden van de voorbije weken :15/8 l'AM-wedstrijd in Durler/Luxembourg, 16/8 Horebeke (Interhonden), 23/8 Nieuwekerken, 30/8 Lauw-Tongeren, 6/9 Koningshooikt en 13/9 Lummen

Uitslagen van de Hoogstraatse crossers: Doiickers R. 15/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9

/ / / / /

Roeffen D. 9 11 7 18

Van Dijck D.

Van Gestel G

14 /

Pratoni del Vivario Karin betwist jaarlijks een heel aantal nationale en internationale wedstrijden (dit jaar iets minder wegens een beenkwetsuur), en deze laatste zijn vanzelfsprekend voor de beste rijders weggelegd. Je wordt geselecteerd door de federatie en zo mag je deelnemen. De Belgische top is niet zo ruim: nationaal zo'n 25 maii die hun mannetje kunnen staan terwijl er zo'n 5-tal op internationaal niveau acteert. Zo werd ze geselecteerd voor de wereldkampioenschappen in Pratoni dcl Vivario, in de omgeving van Rome, die begin oktober aanvangen. Nieuw-Zeeland, Australië en Engeland zijii hier weer, zoals van oudsher, de topfavorieten, terwijl Duitsland, Frankrijk, Zweden en België niet te vergeten, tot de suhtop behoren. De hetrachting is vooral per ploeg een goed klassement neer te zetten. Een individuele ereplaats ziet Karin zo direct niet voor ogen, daar haar paard dat tikkeltje snelheid mist om met de wereldtop te wedijveren. Voor de toekomst ziet ze het echter wel zitten en haar grote betrachting in ongetwijfeld in liet jaar 2000 erbij zijn in het Australisch Sidney voor de Olympische Spelen.

Je weet nooit hoe een paard hollen kan en we wensen Karin voor n' veel succes te Rome! buiten strijd. Op een van de springbergen in Koningshooikt kwam de versnelling van zijn motor in de neutrale stand te staan. Bijgevolg bleef de niotor hij het neerkomen staan en werd Dirk als het ware van zijn motor gekatapulteerd. Door de harde ondergrond kwam Dirk daii ook met een smak op de grond terecht. Een gebroken sleutelbeen en veel kneuzingen waren hiervan het gevolg. Volgend jaar beter Dirk!! Dit begint wel sterk op het verhaal van die tien kleine negerkes te lijken. - Er waren eens vier crossers en toen waren er nog maar twee. ............. -

Afgelast

David. Guy en Dirk moesten niet "moederkesdag" in Luxemburg hun tweede FAM-wedstrijd gaan rijden. David was de enige die alle twee de rccken uitreed. Guy kwaiii tijdens de tweede reeks ten val en moest stoppen, wat wel spijtig was want hij had de eerste reeks gewonnen. Dirk wist wel recht te blijven, maar reed tijdens de tweede reeks zijn achterband lek. 's Anderendaags moest Roiiny Donckers als enige naar Horebeke. Hij was 's morgens beter in bed blijven liggen, want het werd nu niet bepaald zijn geluksdag. Tijdens de voorlaatste ronde van de eerste reeks sniakte Ronny tegen de keiharde grond en brak Ii ei 1 ;ij /ijn SL.l iuiidci (zo bleek twee weken later). Dit betekeiit dus meteen het einde van dit cross-seizoen voor Ronny Laten we hopeii dat hij volgend jaar meer geluk mag hebben!! De anderen daarentegen zullen nog enkele keren moeten zweten dit jaar. In Nieuwerkerken reden Guy en Dirk voor liet VLM-Kainpioenschap. Wanneer er een wedstrijd voor het kampioenschap nioet worden gereden, zijnde meeste crossers nog strijdlustiger dan anders. Sommigen zijii zelfs zo hevig dat ze hun "concurrenten" gewoon in de touwen rijden. Guy Van Gestel (tweede in het VLMKampioenschap) heeft dit al verschillende keren mogen ondervinden en in Nieuwerkerken was het weer goed raak. Tijdens het inhalen werd Guy door een brutale onsportieveling in de

zijde gereden. Guy kwam hierdoor natuurlijk ten val en moest de koplopers voorlopig laten gaan. Gelukkig had Guy nog bijna de hele wedsti ii d uiii tei ug licidi de dci de plaats te ii jdeii. Dirk Van Dijck reed de hele tijd bij Guy in liet achterwiel en zag alles gebeuren. Toen hij de twee i5ngelukkigcn p4SSLLIdL bad DuK daim ook heel veel zin om die onsportieveling een flinke opdoffer te verkopen. Maar hij nam een wijze beslissing en reed geconcentreerd verder. Zoals nogal vaak de laatste tijd hadden ze daarboven de laatste week van augustus de sluizen nog maar eens opengezet. Met als gevolg dat in Lauw bij Tongeren liet parcours en het rennerspark er heel veltig en glibberig bijlagen. We waren die dag dan ook getuigen van verschilleiide schuiverige valpartijen. Zoals die van Dirk Van Dijck, net voor de finish besloot Dirk nog even te gaan liggen. Op anderhalve meter van de finishvlag plonsde Dirk in de modder. Daar had je toch beter nog een paar secondeii mee gewacht hé Dirk. In Koningshooikt was het ongeveer hetzelfde liedje. Veel regen, dus veel water en veel modder. Toch wist Guy Van Gestel die dag genoeg punten bijeen te rijden om Antwerps Kampioen te worden bij de Seniors 250/500 cc. PROFICIATGUY!!! Dirk Van Dijck had weer een pechdag in Koningshooikt. Na de vele mechanische probleinen van dit seizoen is Dirk nu zelf ook

4nto ('rp.S Kampioen 1998 Guv Van Ge.stel in diepe concentratie voor de wedstrijd

ScFwonfeidssa[oti Lieve 'De 7vteester Langenberg 30 - 2323 Worte! 031314.55.15

Enks(cp afspraak- Ooij Q1 t(iui.i

ije&artsverzorging . gv(anicure - !Pedicure Ontflaringen - 9vfaquiffage

141

45


SPORT

Wereldkampioenschap Mennen in Rome Tijdens hetzelfde weekend dat Karin Donckers Belgisch kampioene military werd, namen verschillende Belgische teams deel aan de internationale meeting voor 'vierspan mennen' in Breda als laatste voorbereiding op de wereldkampioenschappen te Rome. Als onderdeel van de World Equestrian Games vinden deze plaats op 8, 9 en 10 oktober en vanuit Hoogstraten wordt vertrokken met 2 spannen om de titel van regerend wereldkampioen te verdedigen. Inderdaad, herinner u twee zomers geleden, in Waregem. Samen met Felix Brasseur, individueel wereldkampioen vierspan, en met Valeer Standaert werd Gen Schrijvers in 1996 als landenteam wereldkampioen. Supergroom en mentor van het team Jef Aerts uit de Katelijnestraat had in deze overwinning geen klein aandeel. Om nog maar te zwijgen van vrouw Rit, verantwoordelijk voor alles en nog wat, behalve het mennen. De dagelijkse verzorging en training van de vijf Friso Arabes vraagt een volgehouden inspanning. Wekelijks wordt elk paard apart in enkelspan gezet voor de dressuur, en bovendien nog 2 dagen voor de conditietraining. In het zadel worden ze ook geregeld bereden om de dressuur te verfijnen. En op zondag wordt als vierspan geoefend. Daarvoor doorkruisen ze Hoogstraten op weg naar Minderhout en de bossen van Castelré: wie zag ze nog nooit de Vrijheid oprijden? De voorbije twee jaar werd hard gewerkt door het menteam Schrijvers-Aerts om de prestaties op éénzelfde peil te houden. En de resultaten zijn er dan ook in 1997 werden ze Belgisch kampioen, eindigden vijfde in Aken, vierde in Breda, wonnen de internationale wedstrijd in Waregem. En ook dit jaar zijnde uitslagen om

Menteam Schrjvers-Aerts dat zijn wereldtitel, behaald in Waregem in 1996, gaat verdedigen in Rome tijdens het tweede weekend van oktober. Dat ze er klaar voor zijn, bewezen ze nog maar pas geleden in Breda. naar huis te schrijven : winst in Averbode en Ursel, opgenierkte deelname in Windsor en opnieuw Belgisch kampioen. In Breda op 13 september werd de laatste grote wedstrijd gereden voor het vertrek naar Rome : een tweede plaats, wel als eerste geëindigd in de marathon, het onderdeel dat de meeste inspanning van paarden en menners vergt. De verwachtingen hij de supporters zijn hooggespannen en die wil het team zogoed mogelijk inlossen. Eindigen bij de eerste vijf in Rome is de betrachting, een podiumplaats zou het kot te klein maken. Naast het team van Achille Snoeys maakt Eddy Van Dijck uit de Burgemeester Brosensstraat als derde team deel uit van de Belgische ploeg in Rome. Van hem hopen we volgende maand meer gegevens te hebben wanneer teruggekeerd van de wereldkampioenschappen. Voor de leken onder u : een vierspanwedstrijd wordt betwist Over drie dagen. De eerste dag is er dressuur en dienen er oefeningen in stijl gereden te worden. Op dag twee is er de marathon, te vergelijken met de military voor paard

en ruiter : in een eerste deel dienen er verschillende afstanden tegen een welbepaald gemiddelde afgelegd te worden, waarna het spectaculaire hindernissenparcours voorgeschoteld wordt. Meestal acht hindernissen met verschillende doorgangsmogelijkheden moeten in zo kort mogelijke tijd genomen worden. Op de laatste dag is er de vaardigheidsproef, het zogenaamde kegeltjesrijden. Hindernissen zijn dan afgebakend met kegels waarop balletjes liggen die niet mogen vallen bij het passeren van de nauwe doorgang. Hoogstraten, mèn ze daar in Rome!

Advertenties

Q, _"J ~

314.49.11131455.04

AKEN KANT 000 )tO

'1

OL

-

Alle baflk Persoonlijk advies op ieders maat

Ook Eddv Van Dijckgaatmetzijn menteani naar Rome om de Belgische driekleur te vertegenwoordigen. Toch merkwaardig dat 2 van de 3 Belgische teams in Rome uit Hoogstraten komt. Maar dat we een paarden gemeente zijn, weten we al langer dan vandaag. 46

ERKEND

VERZEKERINGSMAKELAAR

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Controlediensi Verzekeringen 11590 23b


Coopertest AVN 17 oktober 1998

'Marcklopers'

Op alle fronten!

Voor de coopertest kwamen er ditmaal 55 deelnemers in totaal opdagen. Iedereen legde een Actieve dames en heren die weer en wind trotseren om hun uitverkoren SpOrt in de praktijk om te zetten. In de onmiddellijke omgeving, het Vlaamse Noordzeemooie afstand af. Hieronder geven wij u de strand, de Ardennen, overal trof je Marcklopers aan in de uitslagentabellen. resultaten,

Meisjes Joke Michielsen Evelien Brosens Vlamings Sofie Shana Roeien Evelien Bolkckmans Sofie Martens Hcndrickx Annelies Dorien Peeraer Els Joosen Marijke Bax Jasrmen Adams Lore Kesteloot

1900 2700 1900 2300 1900 2200 2000 2300 2300 2200 1700 2300

Jongens Thomas Marijnissen Marijn Vcrstraeten Guus Michielsen Maarten Hendrickx Mathias van Dijck Jo Hofkens Jef Vlaming Toon Hendricx S ander de Poorter NielsVenken Ruben van Dijck Michiel van Gemert Sven Grieten

2400 2000 1900 2200 2300 2600 2600 2600 2400 2600 2300 2300 2400

Dames Lucienne Koyen Hild van den Heuvel Ingrid Oomen Agnes van Looveren Rita van Aert Conja van Riel Yolanda Roeien An Seghers Petra Everaert Linda Lambrechts Lucienne Adams Monique Aerts

2600 2700 2600 2400 2900 2800 2600 2500 2700 2500 2700 2200

Mannen Bram Paulussen Maarten Peeraer Stan Peeraer Axel Aerts Hans Hendrickx Eddy Oomen Fons Aerts Kurt Aerts Andre Marijnissen Jef Hendrickx Pieter Peciaer Ruud Oomen Thijs Hendrickx Jansen Gunther Peter Antonissen Toon de Backer Jan Koyen Jan Vlamings

3200 3400 2700 3000 3000 3500 3000 3200 2300 3200 2900 2900 2800 3000 3400 3300 2800 2800

Wij danken iedereen voor zijn deelname en hopen nog velen terug te zien op de donderdagavondtrainingen van 19.30 uur tot 20.30 uur op de piste van het Klein Seminarie.

318 Jan Koyen 324 Brigitte Wendrickx 358 Jos Staes

Uitslagen 14108 Liiie 9,9 km Herman Martens 14,8 km 28 Dirk Van Bavel 29 Onincx Frans

0:39:36 1:09:12 1:09:15

119 Guy Lippens 235 Jozef Leunen (mrkpl) 236 Luc Vrancken (mrkpi) 260 Frans Oninx 321 Brigitte Wendricks

1:33:10 1:44:08 1:44:08 1:46:48 1:55:29

16108 Dwars door Kasterlee 14,2 km 0:57:57 0:58:33 1:01:20 1:03:18 1:04:43 1:06:43 1:08:00

93 Peter De Wilde 95 Frans Onincx

1:15:43 1:16:23

Marc Terreur in zijn 7de marathon van dit jaar bij stevige temperaturen 3u 35'36". Hoe doet ie het?

23108 Walcourt 18,2 km 081 Jan Vermeiren 082 Luc Vrancken 212iosLeunen 269 Rita Van Aert

1:13:42 1:13:42 1:21:59 1:25:54

Turbise 05/09 15 km 110 Patrick Leysen 525 T. Leysen

1:08:08 1:43:30

12109 Vorselaar 14 km 204 Frans Onincx 205 Dirk Van Bavel

1:03:37 1:03:40

0:11:43

13/09 Beerse 3-6-12km 7 Axei Aerts

0:12:33

0:23:01 0:23:27 0:25:08 0:27:04 0:32:22

Kurt Aerts Lucienne Adams

0:24:39 0:29:56

Fons Aerts

0:27:33

Rita Van Aert GuntherJansen Onincx Frans

0:5 1:58 0:51:23 0:54:37

28108 Wortel 3-6-9 en 21,1 km 8 km 04 Axel Aerts 6 km 03 Kurt Aerts 04 Frank Mertens 07 Dolf Mertens 12 Hilde van den Heuvel 23 Linda Lambrechts 9 km 01 Jan Adams 04 Guy Lippens 07 Herman Martens 08 Jac Vermeiren 09 Wim Van den Heuvel 13 Ingrid Jespers 17 Lucienne Koyen 22 Jan Koyen 21,1 km 07 Jan Vermeiren 08 Marc Terreur 17 Jos Van Bavel 23 Rita Van Aert (ie dame) 28 Lief Van Bergen 29 Pat Leysen 33 Frans Onincx 34 Dirk Van Bavel 38 Brigitte Wendrickx

29108 Baarle-Nassau 10 mijl

16108 Middelkerke

16108 Bobbejaanlandroute 21,1 km

076 J05 Van Bavel 081 Herman Martens 120 Luc Vrancken 143 Wies Schrieckx Meerle 162 Dirk Van Bavel 186 Frans Onincx 202 Jozef Leunen

1:21:07 1:21:55 1:26:53

0:3 1:55 0:34:49 0:35:18 0:35:37 0:36:02 0:4 1:40 0:43 :23 0:44:4 1

13109 Kwart Triatlon Mol Johan Adams Jan Adams

2:09:37 2:11 :39.$9

1:23:20 1:24:00 1:28:22 1:3 1:27 1:34:49 1:34:50 1:39:24 1:39:24 1:44:07

05109 Ravels 6,5 km-10 mijl 6,5 km 043 Ingrid Jcspers 045 Hilde Van den Heuvel 054 Luc Van Mirio 085 Linda Lambregts 10 mijl 114 Jan Vermeiren 115 Peter Anthonissen 131 Marc Terreur 163 Rit Van Aert 259 Dirk Van Bavel 260 Frans Onincx 280 Lief Van Bergen

0:32: 19 0: 32: 35 0:34:14 0:37 :43 1:05:23 1:05:23 1:06:59 1:09:15 1: 16: 17 1:16:20 1:18:26

t c / /10 II Ii (link ) en P11 / 1 \ \C!I rr' his) t oor een zuurstolkitur in het hooggeberรง'te met het oog Op de komende marc:thons. 1111

47


SPORT

KFC Meer ongelukkige start Je hebt zo van die wedstrijden waar alles tegengaat. Zo'n partij mocht je de openingswedstrijd van de competitie tegen DOSKO wel noemen. Een flinke prestatie werd verwacht van de Meerse Boys en die hebben ze ook geleverd. Meer domineerde het ganse gebeuren tegen een stug verdedigende thuisploeg, die éénmaal de kans zag, die benutte en de eindstand vastiegde. Frustratie alom! Een overwinning tegen HALLE zou de kater van vorige zondag wel wegspoelen. Meer startte schitterend en kwam reeds vroeg op voorsprong. Kansen om de score aan te dikken deden zich voor, toch waren het de bezoekers die nog voor de rust de gelijkmaker binnentikten en na de pauze zelfs op voorsprong kwamen. Het sein voor de thuisploeg om het gaspedaal wat harder in te duwen en dit resulteerde in de eindfase in de gelijkmaker. 1 op 6: toch een magere oogst! In ZOERSEL werd slechts enkele minuten gespeeld. Een thuisspeler kwam zo ongelukkig ten val dat men vreesde voor zijn leven. Daarop besloot de scheidsrechter de wedstrijd te staken en te verdagen naar een latere datum.

Wedstrijden Zondag 4 oktober 15.00: FC Meer - Horendonk

Zondag 11 oktober 15.00: Flandria - FC Meer

Zondag 18 oktober

Ook de Meerlese reserven lopen er weer in een frisse uitrusting bij, dank zij de gulle spelers en sponsors Bouwonderneming Gebroeders Van Bavel en Bestratingswerken Van Alphen.

K.F.C. Meerle Op 29 augustus ging de nieuwe competitie weer van start. Meerle, dat Loenhout partij moest geven, speelde zijn eerste wedstrijd op zater dag, wegens tornooiverplichtingen op zondag. KFC ging snel van start en scoorde al na twee minuten. 1-0 door Nick Mertens. De Loenhoutse verdediging kwam zeer zwak voor de dag en met twee doelpunten van Wilfried Pauwels (7 en 24 minuut) stond Meerle al voor het half met een veilige 3-0 voorsprong. Net na dat halfuur scoorde Loenhout tegen, maar na de koffie controleerde Meerle de wedstrijd en legde met een doelpunt van Dirk Van Bavel in de 87 minuut de eerste overwinning vast.

15.00: FC Meer - FC Meerle De zondag daarop trok Meerle naar Westmalte voor zijn eerste verplaatsing. Voor de rust bleef de score zoals hij was bij het begin. Na een uur bracht Jean-Pierre Huyskens Meerle op voor sprong. Westmalle liet het daar niet bij en kon via strafschop gelijk stellen. Met een kopbaldoelpunt laat in de wedstrijd zette het Meerle meteen in het verlies. Eindscore 2-1.

Zondag 25 oktober 15.00: Loenhout-FC Meer

Zondag 1 november 14.30: FC Meer - Westmalle.

Met de kermis voor de deur, speelde Meerle op zaterdagavond. Kwestie van nog fris aan de aftrap te komen en te pogen met een overwinning de kermis goed in te zetten. Het was nochtans de leider van de rangschikking die op bezoek kwam. Meerle liet zich daardoor niet van de wijs brengen en drong aan. In de 22 minuut kreeg het een strafschop die spijtig genoeg door Wilfried Pauwels gemist werd. Vijf minuten later mikte Dirk Van Bavel dan toch de openingstreffer tegen de netten. 1-0, ook de ruststand. Tien minuten na de rust liet Wilfried Pauwels zijn gemiste penalty vergeten door de voorsprong te verdubbelen. Toen ging het vlot, 3-0 door Dirk Mertens, 4-0 langs Peter Snijders en tenslotte de 5-0 door opnieuw Dirk Mertens. Meerle kon meteen fatsoenlijk kermis gaan vieren! Wedstrijder uur) 04-10- 1998 11-10-1998 18-10-1998 25-10-1998

voor oktober (telkens om 15.00 VV Vosselaar KFC Meerle KFC Meerle - Wortel Meer - KFC Meerle KFC Meerle - Halle

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Rene Van Apercn liet sluitstuk in

defensie.

M .

de Meer,ve

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


SPORT _1

De Blauwe Duif

I;

Aan dc uitslagen tc zien die we hinncnkregen, loopt het seizoen stilaan ten einde. Hel aantal vertrekkers ligt in dalende lijn. en niet alle bestemmingen van vertrek worden nog aangedaan. Hopelijk krijgen we straks meer toelichting hierover, bijvoorbeeld bij de opmaak van de einduitslagen en de bekendmaking van de kampioenen.

t

,—

-*

-

Argenton

1518198

halve fond

.

Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

20 duiven 8 duiven 62 duiven

Jan Van Aert, Meerle Jan Van Aert, Meerle Frans Cocx, Rijkevorsel

-

Quiévrain 91 duiven 405 duiven

Adriaan Sprangers, Hoogsiraten Eddy en May Poels, Hoogstraten

-

-

-,

t

II

f:

ie.

:•

ei

1

*

• -

t

/ vraa ­ 0111 uh defll(lllsflatie!

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c

-

Hoogstraten

61 meter kruisboog Het seizoen zit er bijna op als deze tekst wordt opgemaakt. Nog twee zestallen te gaan en dan is het uitkijken naar de kalender voor de 6 meter winterschietingen, maareerst volgt nogde prijsuitreiking. Zoals we in de eerste tekst over deze schietingen schreven dat we de dames in het oog moesten houden, wel dat is nog uitgekomen ook. In de ere-afdeling is Vicky Rombouts uit Meer kampioen geworden met een onvoorstelbaar gemiddelde van 35.25 (op 36). De hoogste score die ooit door een schutter is behaald. Zij gaat Gerry Dockx vooraf die een gemiddelde van 34,63 neerzette. Derde is Jan Roeien van Meerle geworden met 34,5. En ook in de A-categorie staal een vrouw aan de top Isabelle Sterkens, ook uit Meer, is daar kampioen met een gemiddelde van 33, voor Lief Sprangers (32,75), die gevolgd wordt door 3 schutters met 32,25 : Jan Roeien uit Hoogstraten, Ellen Verschueren en Margot Jansen. In de B-afdeling staat Richard Vergouwen uit Sprundel op het hoogste schavotje: 32,75. Dirk Brosens is tweede met 32,25 en als derde is er Patricia Hendrickx met 32,13. Bij een volgende gelegenheid brengen we foto's van deze en andere prijswinnaars. Om reden dat de Hollandse schietingen te Sprundel en Rijsbergen niet goed vielen ten overstaan van onze deadline, hebben we die niet kunnen brengen. Daarom dan maar de uitslagen van de twee laatste bondsschietingen, deze van Loenhout en Meer.

Oude duiven Jonge duiven

Noyon

1618198

Oude duiven Jonge duiven

38 duiven 346 duiven

Weerts-Janssens, Hoogstraten Boenders-Lenders, Rijkevorsel

Tours

2218198

halve fond

Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

13 duiven 6 duiven 38 duiven

Jan Van Aert, Meerle Jan Van Aert, Meerle Alfons Hermans, St.Lenaarts

Ouiévrain

2318198

Oude duiven Jonge duiven

76 duiven 267 duiven

Ouiévrain

30/8/98

Oude duiven Jonge duiven

47 duiven 185 duiven

Ouiévrain

6/9198

Oude duiven

234 duiven

Ouiévrain

1319198

Oude duiven

269 duiven

Bondsschieting te Meer

Jef Haest, Wortel Corneel De Meyer, Rijkevorsel

Ere-afdeling 36

35

A-afdeling Arnaud V.D. Broeck Ellen Verschueren Frans Goetschalckx Cees Martens Pieter V.D. Heyden Dimitri Vermander Paul Van Opstal Jan Roeien Paul Eelen Margot Jansen

Wecrt-Janssens, Hoogstraten Jef Haest, Wortel

Bondsschieting te Loenhout

Ere-afdeling Frie Konings Jan RoeIen Pal Van Opstal Harry Vanderhenst Eddy Van Hasselt Jan Bartholoineeusen Vicky Rombouts Peter Franken Alex Jansen Wim Hendrickx

Jos Goetschalckx, Rijkevorsel Jef Haest, Wortel

Rob V.D. Heyden Willy Van Hasselt Vicky Rombouls Eddy Van Hasselt Alfons Van Hasselt Rini V.d. Riet Harry Vanderhenst Paul Adams Frank Pellens Gerry Dockx

36

35

A-afdeling 36 35 34

33

Jozef Vermeiren Hans Van Hasselt Alfons Vermeiren Patrick Rombouts Staf Hendrickx Johan Eelen Dirk Vermeiren Isabelle Sterkens Ellen Verschueren Govaerts Ludo (12) Jan Roeien 4R

34 33

B-afdeling Danny Vorsseimans Jan Van Haperen (4R) Louis Floren Karel Anthonissen Richard Vergouwen Dirk Brosens J05 Van Opstal Jan Jochems Cor Van Gils Herman Faes

34 33

32

B-afdeling Francois Moors Karel Anthonissen Dirk Brosens Richard Vergouwen Patricia Hendrickx Jos Brosens Alfons Vermeiren Marinus Vervoort Johan Bastiaansen Tom Snijders

34 33

32

49


SPORT

Na een goede voorbereiding mist HVV de start De roudwitten, die tijdens de oorbereiding van het nieuwe seizoen niets aan het toeval hadden overgelaten, de uitschuiver in de bekermatch tegen Tubize buiten beschouwing gelaten, gingen tijdens de eerste twee kompetitiematchen tweemaal puntenloos van het terrein. De openingsmatch tegen Eupen, waarin HVV voor de rust enkele doelrijpe kansen liet liggen, geraakte niet van de grond en toen de Eupenaars op hoekschop nog een onverwacht doelpunt scoorden en vervolgens het gordijn lieten zakken, leverde voor de mannen van Lodewijckx niets OP. De verplaatsing naar Diest zag een goedspelend HVV met 2-1 verliezen en dat de thuisdoelman Houdenaert als man van de match werd bestempeld wees er wel op dat HVV zich fel had geweerd en dat puntengewin niet lang kan uitblijven. Dc match tcgcn Namen bracht dan dit eerste - zij het schamel - puntengewin. Eén punt uit een thuismatch is te weinig, vooral wanneer men in de onderste regionen vertoeft. HVV verloor tijdens de opwarming Peter Heystek, de man die voor ons nogal eens het verschil kan maken. Daarbij beging men achteraan één fout en die werd afgestraft. Meteen moest HVV in de achtervolging en het duurde een hele tijd vooraleer men de opening vond in het bezoekende pantser. De nul is echter uit de tabellen verdwenen en nu kan het alleen nog maar beter gaan.

Wedstrijden 03.10.98 HVV-Berlaar 10.10.98 Beerschot-HVV 7.10.98 Vervicrs-HVV

Minderhout

20 uur 20 uur 15 uur

Wedstrijden Zondag 4 oktober

Nat. res. 02.10.98 Berlaar-HVV 09.10.98 HVV-Beerschot 23.10.98 Schoten-HVV 30.10.98 HVV-Verviers

Minderhout VV: vrij

20 uur 20 uur 20 uur 20 uur

Zondag 11 oktober 15.00: Minderhout VV - Oosterlo

________________________

Zondag 18 oktober 15.00: Weelde - Minderhout VV t

.

Zondag 25 oktober 15.00: Minderhout VV - HIH Turnhout

Zondag 1 november 14.30: Hcihloem Zittaard - Minderhout VV.

;

b

..

De betrachting van het HVV-trainersduo Lodewij . ..kxenHaverhalsisduidelijk: goed voetbal brengen en een rol van betekenis spelen.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

L1' Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! 1 -. 2J 1

4 /

1,1

50

1


SPORT

Het kan niet altijd feest zijn... Het Belgisch Kampioenschap rallycross nadert stilaan de ontknoping. En, zoals in de betere thrillers, wordt de spanning opgebouwd naar een absoluut hoogtepunt. Met nog een wedstrijd te gaan, is de titelstrijd nog volledig open, al blijft onze Hoogstraatse Jos Sterkens over de beste troeven beschikken. De voorlaatste wedstrijd in Maasmechelen had de beslissing kunnen brengen. Na een knappe achtste plaats in de Noorse EK manche, was het vertrouwen groot in het Kircher-tcam van Jos Sterkens. Winst zou de titel een flinke stap dichter brengen, terwijl een overwinning van rivaal Eddy Donné absoluut te vermijden was. Er werd opnieuw niets aan het toeval overgelaten. 'We kochten in Noorwegen van Europees Kampioen Hunsbedt speciale racing fuel. Die werd door Statoil oorspronkelijk ontwikkeld door de powerboats, maar later verder verfijnd voor de rallycrossers Hunsbedt, Schanchc en Skogstad. Om maximaal profijt te halen uit deze nieuwe brandstof, lieten we in Engeland een nieuwe chip maken voor de ontsteking. Het verschil was meteen voelbaar, want in de eerste reeks waren we liefst 6 seconden sneller dan onze dichtste achtervolger. Volgens de computergegevens ging de motor zelfs tot 9.100 toeren, fenomenaal voor een turbomotor,' aldus Jos na de eerste reeks. Ook in de tweede reeks stond er geen maat op de Ford Mondeo, zodat de pole in de A-finale verzekerd was. Ook in de finale ging alles aanvankelijk perfect. Jos nam de leiding voor Donné (Escort WRC), Van De Put (Escort WRC), Helven (Escort Cosworth) en Vlassak (Mitsubishi Lancer). Het mocht echter niet zijn. Na een ronde ging het voordifferentieel stuk en moest de Mondeo aan de kant. Een enorme klap voor het ganse team. 'Zeker na een dergelijke wedstrijd. Nu moeten we in de laatste race absoluut in de Top 3 finishen om de titel te pakken, tenminste als Donné zou winnen. We gaan zeker voor de

Ongevallen Maandag 13juli om 10.30 u. werd de 1 2jarige Wekly Schoofs Venhoef 52 Hoogstraten, aan de Vrijheid en Gelmelstraatte Hoogstraten, aangereden door een auto bestuurd door Inge Van Winkel (24j.), Gelmelstraat 87. Het jonge fietsertje werd licht gewond. Vrijdagnamiddag 31juli botsten aan het kruispunt Hinneboomstraat en Sint-Lenaartseweg twee auto's. Er waren twee lichtgewonden. Davy De Keyser (25 j.), Prinsenpad 134 Rijkevorsel en de inzittende Alison Stessens (25 j.) uit Zoersel. Zij werden beiden naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdag 31juli om 16 u. ontstond er op de E19 ter hoogte van Meer in de richting Nederland plots een gevaarlijke verkeershinder doordat nieuwsgierige chauffeurs hun snelheid minderden. Een Nederlandse chauffeur, die waarschijnlijk de controle over het stuur van zijn wagen verloor, scheurde met zijn wagen plots van de snelweg, vloog over de sloot, en kwam in de nabijgelegen weide terecht.., op het dak, de wielen in de lucht. Als bij wonder werd bij dit gebeuren niemand gewond.

Derde seizoen voor HOVOC (Hoogstraatse Volleybalclub)

Tom Geemien zoigde voor liet nodige spektakel in Maasmechelen (foto: J. Verhaeten).

winst, maar in een mechanische sport blijft alles mogelijk, dat hebben we vandaag opnieuw gezien', aldus de zwaar ontgoochelde pechvogel. Tom Geenen was ook van de partij in de Euroklasse. Hij had verder gewerkt aan de versteviging van de cardans van zijn Opel Corsa GSI. 'Een heel werk, want de assen van de Corsa zijn te licht en die van een Astra passen niet. Zo moeten we elk Astra-onderdeel aanpassen.' In de twee eerste reeksen maakte Tom telkens enkele schoonheidsfoutjes. De Corsa kwam wel telkens goed uit de startblokken, maar op het vettige Duivelsbergcircuit ging Tom enkele keren rond. Een finaleplaats leek ver af, maar in de derde reeks zette de Minderhoutse piloot orde op zaken. Met een knappe tiende plaats wist hij nog net een plaatsje voor de C-finale te pakken. In die C-finale ging Geenen in de eerste ronde weer iets te fel van start. De Corsa kon het jong geweld niet volgen en ging opnieuw rond. Toch kon de Loctite-piloot nog twee plaatsen goedmaken en als 13de de finish bereiken. Een symbolische plaats. Niet te missen: de finaledag van het Belgisch kampioenschap vindt plaats op 4 oktober te Maasmechelen. De titelstrijd in de vier klassen is nog open, zodat spanning gegarandeerd is. Brengt Jos Sterkens de titel mee naar Hoogstraten? (HVO). Zaterdag 1 aug. om 2.50 u. reed aan de Merkpiassesteenweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Kim Hendrickx (20j.), Graatakker 24B 1 Turnhout tegen een hindernis. De chauffeur werd licht gekwetst. Een van de inzittenden Bjorn Van Accum, Leest 27 Merksplas werd zwaar gewond. De drie overige inzittenden werden licht gewond. Koen Agterbos (18 j.), Dr. Gommersstraat Meerle, Katrien Van Bergen (17j.) Stwg op Beerse 13, Merksplas, Aline Schoonbrood (17 j.), Hofeinde 10 Merksplas. Er was zware schade. Zaterdag 15augustus om 14.16 u. botsten aan de Merellaan te Meer een auto en een bromfiets. Robert De Groot (17j.), Nachtegaallaan 4, passagier in de auto, werd licht gewond. De bromfietser Roderik Mollenaar (18 j.) werd zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Dinsdag 18aug. om 12.30 u. botste aan Bergenstraat te Minderhout, de auto bestuurd door J. Van Gils (29 j.) uit Alphen NL met de auto bestuurd door Joseph Sterkens (43 j.), Bergenstraat 1 Minderhout. Er was zware schade. Woensdag 19aug. om 8.10 u. werd aan Bierhof te Meer de geparkeerde auto van Anny Bastijns,

Na een eerste seizoen zonder prijzen, was het vorig jaar wel raak. De club groeide van twee naar zes ploegen, de dames forceerden dc overgang van tweede naar eerste gewest. Het nieuwe seizoen brengt dus nieuwe uitdagingen. Vooreerst zal moeten getracht worden die plaats in eerste gewest te handhaven. Dit zal gebeuren met een sterk verjongde kern. Greet Aerts, Denise Jansen en Gwen Van Loon gaan samen met talentvolle jongeren vanuit vierde gewest een remonte beginnen. Daardoor komt er in de eerste damesploeg ruimte vrij voor Dorien Beyens, Heidi Onincx en de van Merksplas terugkerende Leen Lanslots. Drie nieuwkomers die samen zowat vijftig jaar jonger zijn dan de ploegverlaters, toch wel een serieuze verjonging. Blijvers bij die eerste damesploeg zijn Ann Blommaert, Esther Van Der Wielen, Els Goetschalckx, Mie Lanslots, Kim Wouters en Diane Verstraeten. Ondertussen worden nog meer jongeren klaargestoomd in verschillende jeugdploegen. Vier meisjesploegen in Hoogstraten en één jongensploeg die in Merksplas speelt, na een samenwerkingsakkoord met de plaatselijke club. De tweede uitdaging voor dit seizoen is dan ook jonge volleybaltalenten ontdekken en opleiden. Daarom zijn er in oktober Vrije trainingen voor jongens en meisjes vanaf acht jaar. Deze gaan door in de Zevensprong, elke maandag van 18.00 tot 19.30 uur. Iedereen mag vrijblijvend komen oefenen, gewone sportkledij volstaat. Inlichtingen bij voorzitster Greet Aerts (314.53.76), secretaresse Denise Jansen (314.31.93) ofin de Zevensprong (340.22.88 na 18.00 uur). Natuurlijk kan je ook eens komen kijken naar een van onze thuiswedstrijden. In oktober zijn deze op zondag 18/10 om 14.00 en 16.00 uur en op zaterdag 3 1/10 om 17.00 en 19.00 uur. Er wordt gespeeld op drie velden tegelijk, dus altijd wel wat te beleven. Alvast tot ziens. Hoogeind 13 Meer, zwaar beschadigd door een onbekend gebleven voertuig. Woensdag 19 aug. werd in Poeleinde (Wortel) de fietser Jansen Floren uit Turnhout aangereden door de auto bestuurd door Frans Verbreuken (43 j.) Worteldorp 24. De fiets werd zwaar beschadigd. Donderdag 20 aug. om 6 u. botsten aan het kruispunt Bredaseweg en Paterspad te Meerle, een motor bestuurd door Leo Leemans (34 j.), Oosteneind 3 Meerle, met een bestelwagen met aanhangwagen van de firma Ooms. De motorrijder werd met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Donderdag 20 aug. om 21.30 u. botste Ludovicus Lathouwers (48 j.), Kerkhofpad 4 Minderhout, aan Strijbeek, met zijn auto op een loslopend dier. Zijn wagen werd licht beschadigd. Vrijdag 21 aug. om 3 u. reed Hans Janssens (23 j.). St.-Clemensstraat 32 Minderhout aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten met zijn wagen tegen een boom. Hij werd hierbij licht gekwetst. 51


Fusieswing Jo Lemaire komt Als opener van het nieuwe werk jaar van de

kunstkring Spijker is deze keer niemand minder dan Jo Lemaire te gast. Zij werd geboren in Gembloux, maar woont al meer dan tien jaar in Vlaanderen. Bekendheid en waardering verwierf zij als zangeres van de groep Jo Lemaire & Flouze. Het gelijknamige debuutalbum uit 1979 zorgde meteen al voor weerklank in binnen- en buitenland. De doorbraak kwam er met de single Je suis venue te dire que je m'en vals' uit het album Pygmy World in 1983. Deze prachtige cover van Serge Gainsbourg leverde haar een platina plaat op. Het succes werd hestendigd met de Franstalige plaat 'Jo Lemaire' (1986) en het Engelstalige rockalbuni 'Stand Up' (1987). Di-je jaar later liet Jo Lemaire opnieuw van zich horen met het opmerkelijke 'Duelle', een plaat vol sobere chansons. In 1992 werd 'Aujourd'hui' uitgebracht en later volgden nog 'Liverpool' en 'Jour et Nuit'.

In 1997 realiseerde zij in het kader van de Dynamo 2 projecten met groepen jongeren een CD waarvan de nummers samen met de klassen gecomponeerd werden. Jo Lemaire is ook te horen op de CD hij de leermethode Frans van de basisschool. Eventail Junior 2000, waarvoor de muziek geschreven werd door Ludo Mariman. In het voorbije voorjaar speelde Jo Lemaire de rol van 'de dromer' bij het Ballet van Vlaanderen in de productie BreI Blues, waarbij zij nummers van de grootmeester in het Nederlands vertolkte. In september verschijnt haar eerste Nederlandstalige CD met de belangrijkste succesnummers erop. Voor de vertaling zorgden o.a. Geert Van Jstendael, Benno Barnard, Bart Moeyaert, Freek de Jonge, Wigbert van Lierde. Ook met haar live-optredens in binnen- en buitenland zorgde Jo Lemaire voor een stevige reputatie. Bij elk optreden slaagt ze erin het publiek te fascineren met haar charisma, te hetoveren met haar stem en te boeien met haar composities. Een optreden in Hoogstraten dat je niet mag missen.

Woensdag 21 oktober om 20 uur in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker, de Lalaingstraat 3. Kaarten aan 350 BEF, in voorverkoop 300 BEF op het nummer 314.55.36. De andere activiteiten van de Kunstkring Spijker vinden doorgang op volgende data: zondag 17januari, aperitiefconcert verzorgd door het Hoogstraats Piuskoor, woensdag 10 februari, klassiek concert door Vier op 'n rij, woensdag 10 maart, Vlaamse verhalen uit de 20ste eeuw door Karel Vingerhoets, en in mei : Tentoonstelling met beeldhouwwerk van Odile Kinart. Een abonnement voor volwassenen voor al deze manifestaties kost 1.000 BEF. Jongeren onder de 18 betalen 600 BEF. Voor inlichtingen en reservaties kan je terecht in het Instituut Spijker op het nummer 3 14.55.36.

Een kennismaking Twee jaar geleden kwamen ze voor het eerst samen. Ze, zijn : Maarten Coertjens (bas), Frank VerhuIst (zang), Peter Boeckx (drums), Hans Doornen (gitaar). Na enkele repetities kwamen er als het ware al enkele leuke deuntjes te voorschijn. Covers van Bad Religion, De Heideroosjes, Black Flag, kwamen er vlotjes uit. Na 5 maanden stonden ze voor de eerste keer op een podium, waarop de eerste schrik werd overwonnen. Nadieti ging het steeds beter, tot juni laatsticdcn toen een eerste demo opgenomen werd in de Sotindshape studio in Arendonk.

_

OPEN DEUR in de WERELD WINKEL (Gelmelstraat 5) op zaterdag 3 oktober van 10 tot 17 uur. Vrijblijvend proeven van producten van eerlijke handel. Ray 268 speelt melodieuze pop-punk met een vleugje rock. Die demo waarvan sprake, is enkel verkrijgbaar op CD als split, d.w.z. gedeeld iiiet een andere groep, ook uit Hoogstraten, 'Wrongo'. Zeven nummers heeft Ray 268 op het schijfje staan. Optreden doet Ray 268 ook, in korte sets van een half uur met de beste nummers er in. Het gaat er wild aan toe, zeggen ze zelf, als het podium het toelaat. Covers worden gespeeld op vraag van het publiek, dat ook mag komen meezingen. Samen 111e! Wrongo worden enkele optredens afgewerkt om de CD te promoten. Enkel voor vervoerkosten wordt een vergoeding aangerekend, voor de rest spelen ze eigenlijk gratis, en voor drank natuurlijk. In 1997 werd een 11-tal keren opgetreden. Dit jaar evenaren ze dat getal terwijl het jaar nog niet ten einde is. In november wordt nog gespeeld in Wuustwezel, in 't Posthuis en in de Mussenakker. Meer informatie vind je op hun website : http:/ /surf.to/RAY268 en e-mailen kan ook: RAY268 at unforgettable.com . Voor een optreden te regelen kan je altijd terecht bij Hans Doornen, Achtelsestraat 74a, tel. 3 14.73.28. En dan nu de CD. Die kunnen we wel niet laten horen, maar beluisterd hebben we hem wel. Sorry gasten, niet dat we veel kennen van de hedendaagse muzieksien, maar we doen ons best. Ik geef hem alvast door aan enkele kenners in de redactie in de hoop dat ze jullie de hemel inprijzen bij een volgende gelegenheid (zorg dan zeker voor echte foto's want die kopies kunnen we echt niet gebruiken voor dit blad). Van bij het eerste nummer is het goed raak: snel en hard gitaarspel rockt zoals het hoort bij het einde van dit decennium. De tekst van 'Vegymen' is leuk, en hcpel ijk niet voor 100% serieus bedoeld. Of toch. Het leven is toch geen tranendal alleen. 'Non-conformisme' is van hetzelfde laken een pak : goeie tekst maar wel zachter gebracht. 'Spiral Tap' is jellgdpoĂŤ7ie we against the world. Alle teksten van deze demo draaien rond dit thema. Terecht wordt dan niet 'Life's a struggie' afgesloten, waarvan de 7ang er best mag zijn, en de gitaarsolo's zuiver klinken. Keep rockin, boys!

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

tweedehands + demowagcns carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 iloogstratcn, telefoon: 0313143.33 52


FUSIES WING

Vierde Flashback Rocknacht in Rij kevorsel De naam Flashback roept bij velen -en zeker de eind-dertigers en de meer-danveertigers- mooie herinneringen op. De aanwezigheid van The Red Stars en Los Camarados op de eerste editie, en later van The Crew (in originele bezetting!), The Romantics, Westpoint en Down Town Crazy, kleurde het muziekgebeuren in het Kempense Rijkevorsel anno '94; in 1995 was het hek helemaal van de dam met een dubbele affiche waarop naast Black Cat Bone het originele gezelschap van Mustang prijkte. De zaal liep vol en de harten stroomden over. Na een onderbreking van 2 jaar is het weer zover; op zaterdag 3 oktober 1998 kan opnieuw genoten worden van de muziek die de jaren '60, '70 en '80 zo opwindend maakte. Dat zal nu zeker gebeuren want dan spelen The New Samantha Brothers' Luv Orchestra en De Belgische popklassiekers ten dans. The New Samantha Brothers' Luv Orchestra In de zomer van 1997 kwamen de naar Amerika uitgeweken Ronny en Ralph Samantha terug naar Vlaanderen voor een bezoek aan hun geliefde familie. De reden: Ariella Samantha, de oudste van de Samantha Sisters, gaf een feest naar aanleiding van de Plechtige Heilige Corninunie van haar jongste zoon Williarn. De knaap zong op liet feest enkele moderne discotheekliedjes voor zijn beide nonkels, en deze waren ontroerd. Een nieuw hoofdstuk van de never ending 'Samantha Saga' werd geschreven. Na enig overleg met advocaten, managers en hoekingsagenten werd het oude Brothers tourorkest gereanimeerd. Na toestemming van aunties Jane en Ella, en na het aanbrengen van enkele facelifts plus haarstukjes kon The New Sarnantha Brothers' Luv Orchestra zijn boodschap beginnen overbrengen. En die boodschap is Luv, het medicijn is Luv-Music: Disco, Philly-sound, Soul, Tavares, The Traminps, The OJays, Barry White, The Commodores, KC and the Sunshine Band en wie weet zelfs Donna Suinmer. Kortom, de perfecte herinnering aan uw eerste lief, het 10-jarig huwelijk of uw tweede jeugd. Dat de kwaliteit van de uitvoering perfect is, hoeft niet te verbazen. In de jaren '80 behoorden lhe Samantha Brothers tot de top van het covercircuit. Toen was hun handelsmerk de rock 'n roll uit de jaren '50, en zijn weinig zalen, kroegen, feesten en festivals aan hun stormloop ontsnapt. De tweede rush is begonnen, en met de nieuwste single 'Hold Back The Night' in de achterzak zet de familie Sarnantha op 3 oktober dc aanval in op Rijkevorsel.

De Belgische popklassiekers Dc jaren '70 en '80 waren voor België gouden

jaren. Er werd 'gepopt', 'gerockt' en 'gepunkt' dat het een aard had. Om de topgroepen in die tijd op één en dezelfde affiche te krijgen, had je een fortuin nodig en was een hypotheek op je huis nemen geen overbodige luxe. Om de hits van toen anno 1998 nog eens te horen, hoeven al die oorspronkelijke groepen niet meer heropgericht te worden. Dé truc is De Belgische Popklassiekers uit te nodigen. In Rij kevorsel zal het publiek op 3 oktober niet weten wat het ziet als Piet Vandenheu vel (Scooter), Bea Van der Maat (Won Ton Ton), Paul Despieghelaere (The Machines) en Ludo Mariman (The Kids) in één het podium zullen opstappen. Elk van deze 'groten' zal de bekendste hits van zijn/haar groep van toen ten gehore brengen. Bereid u dus reeds voor op een scala krakers als 'You', 't Lie And 1 Cheat', 'Don't Be Cruel', 'T See The Lies In Your Eyes', 'There Will Be No Nexi Time' of 'Fascist Cops'. Zelden of nooit hebben deze boegbeelden deze songs buiten hun toenmalige begeleidingsgroepen gebracht. Een unicum op zich, maar dat is nog niet alles. Elk van de vier 'gezichten' brengt daarnaast nog een selectie van hits die zij toen het einde vonden. Dit wordt een popencyclopedie, live en pakkend, nooit eerder vertoond op Rijkevorselse bodem.

Flashback Info Datum: zaterdag 3 oktober 1998 Plaats; Zaal 't Cent min, Rij••keorsel (B) Toegangsprijs: bfr. 300,- in voorverkoop, bfr. 350, aan de kassa. Voorverkoopadressen: Music-Inn Dannv Brosens (Hoogstraten), zaal 't Centrum en café De Wildeman (Rijkevorsel).

Kent u deze nog? Uit liet verre (nou ja) Blankenberge schrijft Wiin Janssens ons om zich voor te stellen. Zijn vader Roger is een geboren l-loogstratenaar en woonde op de Loenhoutseweg 17, en was de zoon van Jefianssens en Marie Knaepkens. Die verre kozijn doet dan ook de groeten aan zijn familieleden. Maar er is weer. Na de productie van 2 LP' s en 1 single brengt hij nu een eerste CD op de markt. Die bevat 17 nummers waarvan een kleine helft instrumentaal zijn en de overige gezongen. Zes nummers zijn eigen composities en voor vier schreef hij zelfde teksten. De arrangementen zij mi allemaal van Wim en werden door hem ook ingespeeld. Verder heeft hij goede contacten in Duitsland (waar ze hem 'Dansl Wimmi' noemen) zodat ook de CD daar zal uitgebracht worden. Hoe is het zover gekomen? Wim Janssens werd met muziek in de wieg gelegd. Op zijn vijf speelde hij in de kleuterklas de kinderliedjes mee op zijn melodica. Op tienjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste accordeon. Het instrument van zijn dromen volgde binnen 2 jaar: een orgel. Aan de academie voor woord en muziek in Blankenberge volgde Wim zowat alle klassen : notenleer en harmonieleer, slagwerk en saxofoon, piano en trompet. Op achttienjarige leeftijd slaagde hij voor het examen van Sabam als componist-auteurarrangeur. Ondertussen heeft hij 17 jaar podiumervaring en werkte samen met vele bekende namen. Tina Rosita, Marc Dex en dochter Barbara, Margriet Hennans, en vele anderen. Met een stel goede muzikanten is hij te zien en te horen in het dweilorkest Sterken Dries, met een repertoire van Dixie, dansmuziek, evergreens en ambiance. Met de Wiin Janssens Showband is hij begeleider van Freddy Breek. Boeken kunt u hem als zanger-organist. Steeds tracht hij te voldoen aan ieders wensen. Bijvoorbeeld voor het opluisteren van huwelijksmissen, recepties, namiddagmatiriees, dansavonden. Voor de derde leeftijd stelde hij een speciaal programma samen met liedjes van vroeger en nu afgewisseld met wat humor. (te contacteren op het adres : de Smet de Naeyerlaan 159, 8370 Blankenberge. telefoon

050/41.10.21.)

Info: Tel. en fax 031314 17 35 (00321313 14 17 35).

53


KALENDER

Op stap in.,

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (S EM INA RIES )

HOOGSTRATEN Vrijdag 2 oktober : CONCERT DOOR 1 Fiamminghi' (in het kader van het Festival van Vlaanderen), St. Catharinakerk, 20.30 uur, org. lOK ism Stadsbestuur, inkom 500 BEF. Woensdag 7 oktober : LEZING over ZuidAfrika door Chris Vervliet, 20 uur, Auditorium Seminarie, org. Davidsfonds. Zaterdag 17 oktober : HOBBYTENTOONSTELLING, zaal Pax, org. KWB, inlichtingen tel. 3 14.65.94 (J. Brosens). Ook nog op zondag 18 oktober. Zondag 18 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING van 10 tot 18 uur in zaal Pax, org. KBG. Zondag 18 oktober: ONTBIJT met LOUIS TOBBACK vanaf 9 uur in het Brouwershuis, Van Aertselaerplein 16, org. SP. Maandag 19 oktober : INLEIDING 'Kijken naar kunst' door Jan Everaert, Auditorium Seniinaric. 20 uur, org. Davidsfonds. Ook nog op 26 oktober. Woensdag 28 oktober GESPREKSAVOND met Derk Jan Eppink, journalist, zaal Pax, 20 uur, org. Davidsfonds, toegang 120 BEF niet leden, leden : 100 BEF.

\eit.etaerplciii 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

1

Ve4(ee4.

1

CAFÉ DISCOBAR

1

'T FRTUIN Meerdorp 13

OIDIDI.0,4m

1

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten Wortel Tel./Fax 03 / 314 53 28

MEERSEL-DREEF 27/9-27/9: LAND- EN TUINBOUWDAGEN Zaal Zevenster - (9 17 uur) (Org. KVLV) 2/10: OPVOERING "Dejongen die niet griezelen kon" voor kinderen van 6 tot 16 jaar. door Bas en Sas - 19u. Inkom lOOfr.)

3-4-5-6 en 10-11 oktober: MEER KERMIS. Zie kermisagenda onder Meer.

Geopend vanaf It .30 u. Diavdag vanaf 14 a. en woensdag de ganve dag gevloten Zaterdag open vanaf 111e

17 oktober: PLAY-IN van de fanfare SteRosalia in Zaal Voor Kunst en Volk. Zaal open vanaf 18.00 uur.

9/10:BINGO voor jongeren tussen 6 en 9 jaar18.45u - 20u. - in 't Kapucijntje (Org. Jeugdbelangen Galder) Bingo voorjongeren tussen 9en 16jaar: 20.30u - 22u. - in 't Kapucijntje (Org. Jeugdbelangen Galder)

31 oktober: nacht van de duisternis in Wortel Kolonie. Samenkomst om 19 uur aan 't Casino

11110: ROMMELMARKT tvv Jeugdvakantiekampen Tuin Brouwershoeve - 10 - 17 uur.

Zaterdag 3 oktober: BINGO-avond vanaf 19.30 u in de parochiezaal. Org . de Fanfare. Zondag 4 oktober: 6DE MJEELSE LOOP. Keuze tussen 3,6,9 en 12km. Start om 14u. (tot 12 j.) en om 15 u. aan de parochiezaal. Org . KWB. Zondag 11 oktober: APERITIEFCONCERT van II tot 12 u. in de parochiezaal. Org . de Fanfare. WANDELTOCHT van de groep MARKDAL. Vertrek om 14 u. in St. Jozef-Rijkevorsel in de Kerkstraat. Geleide wandeling in de Blokheide. Zondag 18 oktober: GEZINSDAG van het Oudercomité met wandeling naar Den Roo\. Vertrek tussen 13 en 14 u. aan de parochiezaal, daarna pannenkoeken met drankjes in de parochiezaal. Org . Oudercomité. Zaterdag 24 oktober: VLOOIENMARKT van de Fanfare, van 14 tot 18 u. in de parochie7aal. Zondag 25 oktober: WANDELTOCHT van MARKDAL in de Hollandse Bossen. Vertrek om 14 u. aan De Steppe op de weg Ulicotef 1 Baarle. VLOOIENMARKT van de Fanfare, van 10 tot 16 u in de parochiezaal. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

±flL Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.:(03)3149194-Fax:(03)3148717

L

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

.2

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

, kuijztui urijijcib 183

031314 66 65 & 1atfjv

54

vzw Mussenakker Meer

-,-

•/

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

DE

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u.. zondagavond vanaf 20.00 u. 41

61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11


OP STAP IN

WORTEL \\ricnsdag 7 oktober: KAARTPRIJSKAMP

vanaf 13 u in de parochiezaal. org . KWB. Zondag 25 oktober: MIS SIEFEEST van 13 tot

Gratis zoekertjes voor partiku Deren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

19 u. in de parochiezaal.

MINDERHOUT Donderdag 15 oktober: DANSFESTIVAL

vanaf 13.3011. op het Gemeenteplein. Org . KBG.

Velt-Noorderkeinpen Brood en broodbeleg Velt organiseert op vrijdag 16 oktober vanaf 20.00 u in de Minderhoutse parochiezaal een kookles over alternatief brood en broodbeleg. Vooraf inschrijven moet gebeuren bij Jan Horsten, Grote Plaats 33 in Wortel, tel. 3 14.22.55 liefst voor 10 oktober. Iedereen is welkom.

'4GTTRT HOOGSTRATEN

,iDa

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open. donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(9.00u) en zondag 1330u)

Adverteren: 4.9.11

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

250

Verleidelij ke speelkaarten Verleiden is een woord met magische bijklank. Dc najaarstentoonstelling van het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout zet de verleiding centraal. Het brengt daarmee een heel aparte doorsnede van de collectie en toont een heleboel stukken die zelden of nooit uit de reserve komt. De expositie begint met de commerciele verleiding en op de eerste plaats met reclame. Speelkaarten vormen een beproefd middel om reclame te maken, ze zijn immers populair en goedkoop. Een aparte vorm van reclame en met een heel ander soort bekoring is de politieke verleiding. Politiek propaganderen met speelkaarten kan natuurlijk ook. In België kon het tot in 1991. Bloot, bloter, blootst - het kan zeker tegenwoordig allemaal. Niets erotisch is het kaartspel vreemd. De verleiding van het naakt is vooral vanaf de 19e eeuw bij kaarten aanwijsbaar. De expositie begint bij de Victoriaanse zeden, die zeker niet zo voorbeeldig waren als men wel eens gelooft. Of al deze kaarten even erotisch of aantrekkelijk zijn, laten we in het midden. De kunstzinnige verleiding is van een heel eigen kaliber. De inspiratiebronnen zijn heel uiteenlopend en zo zijn ook de resultaten. Omdat niet alle spellen even ingetogen zijn, voorziet het museum bij deze tentoonstelling een kelderafdeling. Het expliciete werk, waarbij erotiek en seks onverbloemcl worden uitgebeeld, is niet toegankelijk voor het jonge publiek. Verleiden kan ook perfect gekleed, vandaar een afdeling over mode in de tentoonstelling. Zowel de 19e eeuwse snufjes uit Parijs als hedendaagse ontwerpen komen op speclkaarten voor. De tentoonstelling eindigt met een ander soort verlokking: de verleiding van het spel. De geschiedenis leert dat de speellust zo oud is als de mens. Zo blijft het kaartspel onverwoestbaar en populair. Zonder speelkaarten is de wereld beslist saaier.

Openingsuren Het Nationaal Museum van de Speelkaart (Druivenstraat 18. Turnhout) is vanaf 1 oktober open van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 16 uur. Het museum is gesloten op maandag en op 25 en 26 december, 1 en 2januari. Groepen, rondleidingen volgens afspraak, ook buiten de uren van de individuele bezoeker (tel. 014/41.56/21). Kinderen betalen geen toegangsgeld tot en met 1 2jaar. Jongeren van 13 tot 1 6 jaar genieten van een korting. De expositie 'Verleidelijke speelkaarten' kan men nog bezoeken tot 31 januari 1999. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met dit interessant museum.

1 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 1, 1

WACHTDIENSTEN

7~1

CONTAINERDIENST

HUISARTSEN

--

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

©

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Ac/itelsesiraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 031314.37.76 67

Yt Aetru 31s O3/3132 :s

Zaterdag 3 oktober: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55. Zondag 4 oktober: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66. Zaterdag 10 oktober: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansslraat IS, Meerle, tel. 3 15 .82.21. Zondag 11 oktober: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3. Meer, tel. 315.84.74. Zaterdag 31 oktober: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15 .87. IS.

Ongevallen Brandweer 314.42.43 61

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECLAALZ,V\K VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle

__

APOTHEKERS

Telefoon: 03/315.70.16

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93 Openingsuren: Di t/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

-

155

Tot 2 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75. oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04. Van 2 tot 9

Van 9 tot 16 oktober: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

Van 16 tot 23 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

F'cpct'straat 2

Hoog(raLen Tel. 031314 1308

Hervé Hellemans en Joris Buyle danken de talrijke aanwezigen op de opendeurdagen van 'De Relais' op 4, 5 en 6 september.

Nieuw leesvoer krijgt u van ons op 28 oktober, dan verschijnt er weer een nieuwe HO.MAAND. Medewerkers, we verwachten uw bijdrage op woensdag 14 oktober en voor sport- en dorpsnieuws zijn wij thuis op zondag de l8de. 56

Van 23 tot 30 oktober: APOTHEEK I.l[CKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.39. Zaterdagvoormiddag 24 oktober: APO1HEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

.1,. Ii

1S4 'u.S VoeI'-'t ook inkoop van alle antiek en inboedels

Koekhoven 5 Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52 -

65

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 UIIFOJ) 24. Voor Hrogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tanja Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en INGE VAN BOIJWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116e


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.