september 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 161 SEPTEMBER 1998 PRIJS: 70 FR. AFGI FTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Open monumentendag

Zijn werk is zijn hobby

**

***

Pater Alfons Rigouts met vakantie

Zebra's op de Vrijheid

JEF BUTS


ti 2310 00G

511

1

'1N

teet0 e. 031314

j

148

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

1978 — 1998 twintig jaar wereidwinkel De medewerkers van Wereldwinkel Hoogstraten nodigen u uit om terug te blikken op de voorbije jaren en te feesten. Zaterdag 5 september vam 16.00 uur tot in de late uurtjes Terreinen achter de Pax - Dr. Versmissenstraat Hoogstraten 16.00 tot 20.00 Informatie- en animatiemarkt - warme, koude hapjes en drank Stands van Amnesty International, Broederlijk Delen, 11.11.11, GuatemalacomitÊ Kinderanimatie met o.a. haarvlechten, henna-schilderen, Wereidwinkelproducten in de kijker. 17.00 uur Didgeridoo - workshop 17.45 uur Djembe - sessie

J.STOFFELS-PAULUSSEN

18.30 uur modeshow

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41,15

19.15 uur Didgeridoo - workshop POWER PROD

TS

.

20.00 uur Djembe - sessie en dansmuziek


1

tnon in de moond JEF BUTS Zijn werk is zijn hobby Reeds 22 jaar inwoner van Hoogstraten is Jef Buts, directeur van het Penitentiair Schoolcentrum in de Gelmelstraat relatief onbekend voor de meesten onder ons. En toch : als beheerder van een overheidsinstelling met meer dan 100 personeelsleden en ongeveer 150 gedetineerden behoort hij tot één van de grotere 'bedrijfsleiders' uit deze gemeente. Vandaar deze maand een portret van die man, en van zijn instelling. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, zo zal blijken op het einde van ons gesprek met hem, dat ettelijke uren duurde waarna de poort achter ons dichtviel. Jaja, zelfs na donker geraak je nog uit de Hoogstraatse gevangenis. Jef Buts werd geboren in Herentals uit Oevelse ouders op 31 december 1950 en bracht zijn jeugd door in het gezin van veldwachter Buts in deze latere deelgemeente van Westerlo. Hij heeft 1 broer en 2 zussen die allen nog daar in de streek wonen. In 1968 zou vader komen te overlijden tijdens het laatste jaar humaniora van Jef die intern was in het Sint-Gabriëlinstituut in Boechout. Vanzelfsprekend voor Hoogstraten

Jej Buis

Als student

dat in die tijd 2 grote kostscholen kende, valt dan de vraag hoe dat internaat meegevallen was. Daar had ie geen problemen mee: "Ik heb daar goede herinneringen aan". Hij hoefde geen dagelijkse verplaatsingen te maken van Oevel naar Boechout en terug, wat gelet op zijn slechter zicht voor hem de beste oplossing was. Over dat laatste wil hij niet veel kwijt, want zelf heeft hij het er niet moeilijk mee.

Â

- .,iUI S

3fl

T

't

14d11 Ter gelegenheid ton iie ee,sre cominjinu tuit doeltier .S'oro/i werd de:e lonulieloio

genomen niet op de achtergrond een stuk van het imposante 'Kasteel van Hoogstraten'.

Nade lagere school te Oevel, de moderne humaniora te Boechout, trok Jef Buts naar Leuvcn voor de studies Crirninologie en Familiale en Sexuologische Wetenschappen. Die eerste richting kon je toen volgen als ielfstandige studie, maar ook als bijkomende optie bij een andere studie. Jef koos voor dc zuivere richting en begon zijn jaar met 21 medestudenten, terwijl de enige kandidatuur wel door 150 man werd gevolgd. Goede herinneringen heeft hij nog aan tal van professoren, zoals Dellaert die een eigen kijk had op criminaliteit en geneeskunde, en de statistiek van Huygelier. Op de vraag of hij een regelmatig student was, antwoordt Jef dat hij toch moelijk kan zeggen dat hij veel gebrost heeft, en wat is een regelmatig student? "Ik ben er toch altijd geraakt." Hij is tijdens het voorlaatste jaar praeses geweest van de Fakulteitskring en organiseerde tal van activiteiten. Daar blijft hij wel een beetje vaag over. Het ging dan over bijeenkomsten en ludieke dingen. Blijkbaar hoeven we niet alles te weten. In die hoedanigheid was hij ook studentenvertegenwoordiger voor Criminologie in de Fakulteitsraad van de Rechten. Wanneer we dan mededeling doen dat onze thesis een onderwerp in zijn studierichting betrof, namelijk 'maatschappelijke dienstverlening als straf', geraakt hij helemaal op dreef. 'Toen al!", reageert hij. "Dat was toen vrij progressief, begin jaren tachtig." --En inderdaad. Jan Peeters, de huidige secretaris-generaal van dc Belgische Voetbalbond was toendertijd als jeugdrechter één van de eersten die jonge criminelen niet langer wou opsluiten maar hen een verantwoorde straf gaf, hetzij een zware wandeltocht naar Compostela, hetzij een dienstverlenende opdracht. Dit alternatief is pasjaren later meer bekend geworden, en nu nog niet (helemaal) aanvaard door de parketten die instaan voor de strafuitvoering. (nvdr)-- Volgens Jef is het woord 'alternatief' misschien wat te sterk uitgedrukt. Maar in de Criminologie is het altijd wel aan de orde geweest om na te denken over andere hegeleidingsvormen voor gestraften. Zo was de studierichting zeker niet 'links' te noemen, maar er bestond wel een eigen visie op een aantal dingen. Criminologie houdt zich toch bezig met de vraag hoe omgaan 3


MAN IN DE MAAND met crimineel gedrag en handelt dus over delinquenten. Louter opsluiting is uit den boze, dat is zinloos behalve voor extreme gevallen. Het doel is uiteindelijk de gestrafte zo volwaardig mogelijk laten integreren in de samenleving en mogelijkheden en kansen bieden. Uiteindelijk is de samenleving daar mee gebaat want zo kan recidive vermeden worden.

Het kasteel van Hoogstraten Het Penitentiair Schoolcentrum is gevestigd in een historisch kasteel uit de negende eeuw. Na de dood van Karel de Grote in 814 vielen de Noormannen onze gewesten binnen. Gelmel, één van de hoofdmannen kwam via het Hollands Diep de Dintelrivier opvaren en wilde via de Marck het graafschap Leuven veroveren. Hier aan de oever van de Mark bouwde hij een houten burchttoren als uitkijkpost en steunpunt. (zo wil de legende het.)

Gevangen Volgens Jef, en nu is hij ons een cursus Criminologie aan het doceren, horen reïntegratie en herstel samen in de strafuitvoering. Mensen terug op weg zetten, ze aan werk helpen, ze terug een plaats geven in familiaal verband in de omgeving waar ze vandaan komen. Want het is niet evident dat gestraften terug geïntegreerd worden, opnieuw werk vinden. Daar moet aan gewerkt worden. Dit hangt ook van de aard van het gepleegde misdrijf af. Extreme vormen van excessief gedrag, zoals de laatste jaren o.a. met Dutroux aan het licht zijn gekomen, leiden ertoe dat sommige gevallen niet meer Vrij kunnen gelaten worden. Niemand kan of durft die verantwoordelijkheid nog te nemen. Echter voor die mensen moet een strategie uitgebouwd worden zodat die mensen in de gevangenis kunnen overleven. In deze eerder uitzonderlijke gevallen kan delinquent gedrag tot maatschappelijke uitsluiting leiden. Kansen op reïntegratie is één ding, herstelgericht werken naar het slachtoffer toe is een tweede aspect. Want we mogen niet vergeten dat jaarlijks zo'n 20.000 personen terechtkomen in de Belgische gevangenissen, wat met een vaste bevolking van ongeveer 8.400 wijst op een rotatiegraad tussen 2 en 3. Een groot aantal. Kort na zijn verblijf in Leuven nam JefButs deel aan een examen voor gevangenisdirecteur en kon hij aan de slag als stagiair in Turnhout. Dat was in oktober 1974. Eén jaar later, in november 1975, werd hij benoemd als adjunct-directeur in Hoogstraten. Hij was daarmee op zijn 24 jaar de jongste gevangenisdirecteur die ooit in België was benoemd. In die functie doorzwom hij alle aspecten van het beheer van zo'n instelling: zaakvoerderij, regime, administratie. Dat was nog onder de directeurs Verlinden en Dedier. In 1989 volgde dan zijn benoeming als inrichtingshoofd van het Penitentiair Schoolcentrum te Hoogstraten. Bijna 10 jaar leidt hij de gevangenis van Hoogstraten, nu samen met de adjuncten Demuynck en Heylen.

Thuis Tijdens zijn vrije tijd hield Jef Buts zich bezig met de Chiro in Oevel waar hij nog groepsleider was. Zijn groep was in die tijd de eerste die gemengd op kamp trok. Een baanbreker dus. Op kot op de Tiensevest was hij echter nog niet helemaal verlost van die jeugdbeweging. Onder in het pand bevond zich de Leuvense Chirowinkel en daar was het regelmatig vergaderen op regionaal en gewestelijk vlak. En daar verscheen ook Liliane Paeps op de vergaderingen, die al eens plaatsvonden op de studentenkamers indien nood aan meerdere lokaaltjes. Zij is afkomstig van Korbeek-Dijle, een dorp van 600 inwoners. In 1976 zijn zij dan gehuwd en in Hoogstraten komen wonen. Liliane studeerde Theologie, en geeft voltijds godsdienstles in Oostmalle. Beide kinderen, Esthcr en Jonah volgen de lagere school aan het Spijker. Dit betrof volgens de beide ouders geen keuze in functie van het onderwijs dat in die school beter zou zijn dan in een andere. Een problematiek

f

-

Nadat de Vikines verslaizen werden, bleken niet alle verdreven uit deze streek, want sommigen hadden zich geïntegreerd. De houten toren werd verbouwd tot een stenen slot in de twaalfde eeuw. Uit een oorkonde van 1282 kan opgemaakt worden dat Joanna, weduwe van Wennemar Van Gemmenich, 'Heer van Gelmel', op het kasteel verbleef. In 1475 werd te Hoogstraten Elisabeth van Culemborg geboren die in 1508 met Antoon de Lalaing huwde. Een tijd van voorspoed brak aan voor het kasteel en omgeving. Antoon werd tot graaf van Hoogstraten verheven door Keizer Karel V en was ridder in de orde van het Gulden Vlies. Het echtpaar liet het kasteel verbouwen tot een renaissancegebouw met wallen, wachttorens, ophaalbruggen, een wapenzaal en een slotkapel. Door huwelijk kwam het kasteel later in handen van Niklaas Leopold van Salm, die huwde met Dorothea van Salm zodat het geslacht Salm Salm ontstond. In 1768 werd het gebouw door een zware brand geteisterd. Geld was er niet meer om tot wederopbouw over te gaan. Tijdens de Franse Revolutie werd het gebouw nog verder geplunderd en afgebroken. De Fransen richtten er een gendarmeriekazerne op. Vanaf 1810 was er een bedelaarsoord gevestigd voor mannen en vrouwen. Omdat het geslacht Salm Salm niet bij machte was het kasteel te onderhouden na teruggave door Willem 1 der Nederlanden, werd het aan de Staat geschonken op voor waarde dat het zou gebruikt worden voor een instelling van openbaar nut. In 1880 werd het een landbouwkolonie tot in 1931 wanneer het Schoolcentrum werd opgericht. Van het oorspronkelijk kasteel, de waterburcht, is niets bewaard gebleven. Enige getuigenis hiervan is nog de slotwal. Uit de tijd van Lalaing-Culemborg dateert de toren links van de toegangspoort. Het is een typisch versterkte toren met dikke muren en laat-gotische gewelven .. kDe monumentale toegangspoort werd door de eeuwen heen verschillende malen verbouwd. Dit . -.......... gebeurde evenzeer met tal van an. dere gebouwen die daardoor hun : oud, typisch karakter verloren hebben. De huidige functionele mde-. ling dateert van de tijd van Napoléon toen de gendarmen er ge' huisvest waren. Het gelijkvloers herbergde de nutsvoorzieningen terwijl de manschappen verbleven op de verdiepingen.

1


MAN IN DE MAAND die hier in Hoogstraten nogal leeft. Neen, het was louter een practische beslissing Gelmeistraat oversteken en door de Lindendreef naar school. Nu was het verblijf in Hoogstraten tijdens de eerste jaren erg beperkt: men werkte hier, sliep er en vertrok er. Alle weekends werden doorgebracht in Oevel of Korbeek-Dijle. Vandaar dat het echtpaar ook toegeeft dat ze niet zoveel mensen kennen hier. Maar dat staat op veranderen nu de kinderen groter worden : er komen al eens kameraad les spelen, Begijntje Laat Besluit wenkt. enz. En de kinderen zijn ondertussen rasechte Hoogstratenaren geworden. Wanneer na een uitstap Huogstraten genaderd wordt vanaf de autoweg spreken zij al van 'daar is onze toren'. Zij voelen zich van hier. En ze brengen ook woorden mee. Liliane of Jef horen dat zo niet. maar hij hun thuis worden ze erop gewezen. 1k kom 'af' die stoel, is er zo eentje. Opvallend aan Hoogstraten in de voorbije twintig jaar vinden beiden de enorme groei van het centrum. Vele nieuwe wijken hebben het dorp van weleer laten uitgroeien tot een dicht bebouwd groot dorp.

Inwonen Want buren hebben ze niet echt. En dat maakt dat contacten tijdens de eerste jaren niet zo veelvuldig voorkwamen. Slechts twee gezinnen wonen nog 'binnen'. In zijn benoemingsakte staat nog dat hij moet inwonen. Maar als ie het moest vragen om niet binnen te wonen, zou men het wel toestaan. Tegenwoordig zijn ze daar breed in. Inwonen heeft natuurlijk zo zijn voordelen. Je hoeft geeii verplaatsing te doen. Eigenlijk een luxe want je hoeft niet alle dagen in de file te staan. Anderzijds zit je altijd opje werk. Ben je niet van dienst en er rijdt een ambulance binnen, vraag je je toch af: wat is er nu weer gebeurd, aan wie? Of de portier vraagt ofje die telefoon van een familielid van een gedetineerde tijdens een weekend wil aannemen? "Je zegt nooit neen." In een straat wonen is toch iets anders. "Ik heb geen enkel moeite om binnen te wonen." MaarJef weet meer dan wie ook dat ereen drempel is voor bezoekers : familie, vrienden, kennissen, allen moeten ze door de poort. Ook Liliane bevestigt dat. "Ze weten ook alles over je, en over het gezin, wie er geweest is, tot hoe laat. Als hij niet werkt, dan zijn we pas weg hier." De totale privacy is er blijkbaar niet gegarandeerd. Of ze er blijven wonen? Ja, maar nog éénmaal zal er minstens moeten verhuisd worden. Wie op pensioen gaat, moet naar buiten verhuizen. Of ze moesten hem overplaatsen, maar dat zit er niet in. "Uiteindelijjk weet je niet vandaag wat morgen zal brengen. Als je hebt gebouwd, dan weet je: wij blijven hier wonen. Wij zullen nog eens verhuizen, naar Korheek, naar Oevel, naar Hoogstraten? Ik lig daar niet wakker van." Vrouw Liliane wel meer, naar haar eigen Zeggen. Het zal misschien ook wel van de kinderen afhangen, waar die zullen blijven.

Vrije tijd En tijd voor hobbies? Heel veel van mijn tijd gaat naar de instelling. Want ik ken die allemaal, alle 155, met hun problematiek. Ik spreek met ze gedurende één uur als ze hier binnenkomen, en nadien nog af en toe, of als ze erom vragen." Er wordt ook veel vergaderd hier, met het personeel. Een instelling als deze werkt maar goed

Proj eet schuldenregeling Het Penitentiair Schoolcentrum ging in op de oproep van de Koning Boudewijnstichtittg in het kader van 'Justitie in beweging' door een project in te dienen rond schuldenregeling met betrekking tot de burgerlijke partij binnen de gevangenismuren. Een bedrag van 270.000 BEF werd ter beschikking gesteld. Meer en meer is men er van overtttigd dat tijdens de fase van de strafuitvoerirtg moet begonnen worden met een correcte poging tot afbetaling van de burgerlijke partij die men benadeeld heeft. Voorwaardelijke vrijheid en halve vrijheid worden niet zelden afhankelijk gemaakt van een begin van afbetaling. Men tracht de herstel- en reïntegratiegerichte strafuitvoering vorm te geven. In sarnenwerking met de K.U. Leuven loopt er een actie-onderzoek onder de titel "bouwstenen voor een coherent herstel- en slachtoffergericht justitiebeleid". De bedoeling is gedetineerden te sensihiliseren voor de problettien van hun slachtoffers. Concreet wil men de gedetineerden hun verantwoordelijkheid laten opnemen enerzijds in het besef van de gevolgen van hun daden en anderzijds in het herstel van de geleden schade door de slachtoffers. Het project bestaat uit verschillende stappen. Alle personeelsleden krijgen een tweedaagse opleiding rond de slachtoffer- en herstelproblematiek. Met kleine groepen gedetineerden worden gesprekken gevoerd over de betekenis van hun daden voor het slachtoffer. Contacten worden gelegd tussen vrijwilligers van de dienst Slachtofferhulp en de gevangenen om wederzijdse inzichten uit te wisselen. Op termijn zal schuklenregeling en bemiddeling georganiseerd kunnen worden. Een speciaal hiervoor aangeworven personeelslid zal betaald worden door fondsen van de Koning Boudewijnstichting. Die 'schuldenregelaar' zal individueel de grootte van de schuld nagaan, en samen met cle gedetineerde een realistisch afbetalingsplan opstellen. Na contact net de burgerlijke partij kan diens akkoord met het afbetalingsschenia gezocht worden. Voor de gedetineerden kan dit een positieve invloed hebben op hun zelfbeeld dat vaak zeer negatief is, als op het beeld dat de samenleving op hen heeft. Het slachtoffer kan vaststellen dat de dader de eerste stap zet tot vergoeding. Tot slot zullen elementen van symbolisch herstel in het gevangenisregime ingeleid worden.

als er een goede relatie is tussen personeel en gevangenen. De penitentiair beamten zijn de eerslelijnswerkers die de problemen het eerst zien : een telefoontje, een brief. Zij hebben het het eerst gezien, en verwijzen dan door naar de begeleiders die de persoon in kwestie blijven volgen. Het personeel hier is altijd open geweest. Luisterbereidheid en probleemgevoeligheid moeten er zijn ineen open inrichting als deze. Anders kan het niet werken. Hij is er veel mee bezig. Opleidingen bijmaken, gebouwen restaureren, zorgverbreding voor de gedetineerden uitbouwen, de psycho-sociale dienst die van 3 naar een bezetting van 7 ging. Studie van nieuwe mogelijkheden is dan ook een hobby voor Jef Buts. Vanuit de theorie iets in praktijk zetten. Dixit zijn vrouw: "Hij kan niet geloven dat iemand niet graag studeert." En bijhli jven, mee zijn met de tijd, want de zaak moet draaien. Een beroepsopleiding moet arheidsmarktgericht zijn. Het moet gaan om een knelpuntenheroep, anders moet er hijgestuurd worden. lemand opleiden in een vak dat niet leidt tot tewerkstelling, leidt alleen maar naar frustraties en onvrede. Zo pas is nog gestart met de opleiding tot polyvalent magazijnarbeider, een combinatie van de opleiding hcftruckchauffeur, lessen cmiiputer en stockbeheer. Elke module wordt door een andere externe instantie verzorgd. Na zo'n opleiding wordt getracht stageplaatsen te vinden in de onmiddellijke omgeving. Nog later probeert men de mensen te plaatsen bij een werkgever in hun regio van herkomst. De vergelijking met een schooldirecteur gaat enigszins wel op, enkel dat die nog kan zeggen dat de deur twee maanden dicht gaat. De gevan-

genis draait twaalf maanden op twaalf. Want het draait in functie van de noden van de mensen die er verblijven. Straks bezoekt hij twee instellingen in Helsinki in het kader van internationale contacten. Die zijn er altijd wel geweest, want je moet weten dat in 1932 bij de inrichting van dit centrum een vernieuwing in het penitentiamr denken zich voordeed. Toen werden de Rijksnijverheidsschool van Gent en de Rijkslandbouwschool van Merksplas opgedoekt en hier sarnengebracht. Nogal wat buitenlandse delegaties zijn door de jaren heen komen kijken naar wat in Hoogstraten werd gepresteerd. België is lange tijd toonaangevend geweest wat betreft de behandeling van gestraften. Daar in Helsinki wordt ook bekeken hoe netwerk-vorming verder kan uitgebouwd worden. Dat gaat over de samenwerking van diverse instanties om de begeleiding van de gevangenen te verbeteren door een multidiscipl inaire aanpak

Doelgroep 66% Van de gevangenen komt uit een Sociaal Impulsfonds-gemeente, uit kansarme buurten, vooral rond de steden Antwerpen en Gent. Het is de vierde wereld waar weinig kansen voorhanden zijn. Nogal wat komen uit probleemgezinnen, en zijn geplaatst geweest in instellingen. Heel hun leven hebben ze problemen gehad, dikwijls van één generatie naar de volgende. Criminaliteit is aldus een antwoord op onwelzijn. Zo geeft Jef het voorbeeld van Engeland. Ineen groep van 400 gevangenen trof men 80 15- tot 18-jarigen die tot in de derde generatie nooit


MAN IN DE MAAND

Arbeidstoeleiding van gedetineerden

! '1

gewerkt hadden. Van vader op zoon gaf men de werkloosheid door. Dan is het belangrijk dat er hier sociale vaardigheidstraining wordt gegeven, op maat van de persoon in kwestie. Om later uit de gevangenis te blijven. Een onderdeel kan dan zijn het invullen van formulieren, en waar ze binnen te brengen. Zo is het ganse project rond arbeidstoeleiding (zie kaderstuk) erop gericht de mensen te integreren in een werksituatie. Bij dit alles komt nogal wat personeel kijken. Naast de 91 geüniformeerden zijn er 9 administratieve medwerkers, 4 psychologen, 3 maatschappelijk werkers, een trajectbegeleider, een sociaal-cultureel werker. En dan zijn we er nog enkelen vergeten. Enkele functies worden betaald niet Europees geld. Maar ook LBC participeert door voor 25 uren een leerkracht informatica ter beschikking te stellen. Het landbouwbedrijf is voor Hoogstraten zeer belangrijk en waardevol: het betaalt zelf de investeringen en draagt nog bij in andere projecten. Met 325.000 liter melkquotuin is het Penitentiair Schoolcentrum niet bij de kleinsten, hoewel Jef zegt dat als de boeren van Hoogstraten dit lezen, ze zullen zeggen : wij hebben er veel meer. Nog een voorbeeld van lokale samenwerking is dit: met het VITO is er een protocol van samenwerking waarbij studenten een deel van hun praktijkopleiding krijgen op het landbouwbedrijf. Daar wordt maïs verbouwd, men leert er hoefkappen en vorig jaar is er nog een weide aangelegd. Misschien niet geweten is dat de bakkerij van de gevangenis per maand 30 ton brood bakt voor diverse andere gevangenissen uit het land. Wij ontmoetten een gedreven en

begeesterd man, die het beste voor heeft met zijn instelling en met de mensen die erin leven en werken. In de mate waarin het mogelijk is, moet Hoogstraten hem en de instelling genegen blijven en steunen.

Het PSC Hoogstraten neemt binnen het Belgisch gevangeniswezen een unieke plaats in aangezien het de enige inrichting in Vlaanderen is waar op systematische wijze beroepsopleidingen worden georganiseerd. Het is bovendien één van de twee zogenaamde "open" strafinrichtingen waar het accent minder wordt bepaald door veiligheidsvoorschriften. Het regime kenmerkt zich door een gemeenschapsregime (gestructureerd arbeidsregime van 8 uren in een vijfdaagse werkweek) en een sterke betrokkenheid op de buitenwereld. Arbeid, vorming en beroepsopleiding nemen een bijzondere plaats in. Veertig procent van de gedetineerden volgen een versnelde beroepsopleidïng terwijl 60 procent productieve arbeid verricht. In dit centrum verblijven gedetineerden die geselecteerd werden op basis van volgende criteria : nederlandstalig zijn, niet ouder zijn dan vijftig jaar, definitief veroordeeld zijn en op het ogenblik van de doorverwijzing naar het PSC nog een strafrestant hebben van minimaal 5 maanden en maximaal 5 jaar. vroeger geen straf van meer dan één jaar ondergaan hebben, fysiek en psychisch gezond zijn, en kunnen functioneren in een open regime. Met ingang van 1 januari 1997 startte een arbeidstoeleidingsproject in het kader van de bouwsector. Doel is de gedetineerden die na hun invrijheidsstelling tewerkgesteld willen worden in de bouw op intensieve wijze te begeleiden naar de arbeidsmarkt door hen een beroepsopleiding te geveii. Zo kunnen de gevangenen opgeleid worden tot schilder-behanger, metselaar, electricien, stukadoor, vloerder-tegelzetter. Het project kadert in een samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Justitie en de Vlaamse Gemeenschap. Het is hun gezamenlijke bevoegdheid in te staan voor de humane en welzijnsgerichte invulling van de uitvoering van de gevangenisstraf. Na een instapfase, ingeleid door een onthaalgesprek en gekenmerkt door een selectieprocedure leidt de individuele trajectbegeleider de kandidaat naar de eigenlijke opleidingsfase. Allerhande vormingsactiviteiten worden aangeboden in samenwerking met externe instanties en door arbeidsattitudetrainingen in de ateliers van het PSC. De beroepsopleidingen worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het VDAB-Beroepsopleidingscentrum van Herentals. Deze duren 6 maanden. In totaal kunnen er 33 cursisten te gelijkertijd opgeleid worden. Nadien krijgt men de kans gedurende 3 weken praktische proeven af te leggen en een officieel VDAB-getuigschrift (zonder gevangenisetiket) te behalen. Het opdoen van praktische werkervaring kan zowel binnen als buiten de inrichting georganiseerd worden. Daarvoor wordt samengewerkt met bouwbedrijven uit de streek. Via sollicitatietraining en actieve arbeidsbemiddeling tracht men de deelnemers aan het project spoedig aan werk te helpen. De VDAB vervult hier een cruciale rol. Vanuit Turnhout worden profielen naar andere regio's verstuurd zodat er kans op werk is als de gedetineerde terugkeert naar zijn streek van afkomst. Gedurende 6 maanden na aanwerving wordt betrokkene nog opgevolgd en begeleid bij de nieuwe werkgever.

Dankviering Fons Van Dijck Ter gelegenheid vait 40 jaar Priesterschap en 13 jaar Pastoor-Deken van Fons Van Dijck wordt op zondag 30 augustus om 10,30 uur een dankviering verzorgd door hel Kinderkoor, het Jeugdkoor en liet gemengd Piuskoor in de St. Catharinakerk. Na de viering wordt een receptie aangeboden aan iedereen in het paroehiecentrum Pax. De pastoor v,enst geen persoonlijke geschenken van mensen of groepen. Hij heeft liever dat o uv, bijdrage geeft bij de oinhaling in de kerk. Volgens de officiële berichten van het bisdom blijO Fons Van Dijek nog wel pastoor van Hoog straten en Wortel en adnanistrator van Minderhout. Als deken neemt hij ontslag.


VANUIT HET STADHUIS... DURE ZOMER VOOR DE MOSTEN RUIMTELIJKE ORDENING HEEFT NU OOK ZIJN COMMISSIE In ons vorig nummer drukten wij een werkstuk van schepen Peerlinck af over de financiële situatie van de gemeente Hoogstraten in vergelijking met andere gemeenten in het Vlaamse land. Voor de geïnteresseerde lezer een verrij kende visie over de gemeentelijke financies, voor anderen misschien een saaie boterham in volle vakantieperiode. Hoe dan ook, hierdoor blijven wij jullie een overzicht van de beslissingen in de gemeenteraad van de laatste twee maanden schuldig. Zet je schrap, in snel tempo vliegen we door de twee vakantiemaanden.

De Mosten Eindelijk kwam dan in augustus de langverwachte zomer. Hoogdagen voor de Mosten, ondanks alle ongemakken door de wegenwerken op het iloogcind, de bouw van het nieuwe liuieeagcbuuw cii de lieriiiriciiting van de Mosten. Dat laatste heeft in de loop van het voorbije jaren regelmatig stof tot discussies gegeven. De werken vorderen maar toch komt de Mosten regelmatig terug op de agenda van de gemeenteraad. In juni werden de uitbestedingsvoorwaarden voor de omgevingswerken en dc beregeningsinstal laties eenparig goedgekeurd. De kostprijs wordt geraamd op 18,5 miljoen frank.Deze werken kaderen in het beheersplan Mosten dat op 17 november '97 werd goedgekeurd. In de zitting van einde juli werd het dossier voor de biologische waterzuivering van de zwemvijver voorgelegd, kostprijs 4,5 mij.. Hoewel iedereen zijn goedkeuring gaf was er toch wel wat wrevel over de hoge kostprijs. Raadslid Jan Fret was van oordeel dat het belangrijkste niet de prijs was maar wei de kwaliteit van het water dat in orde moet zijn.Schepen Peeriinck daarentegen had het hier wel moeilijker mee. "Het gaat nu al om een bedrag van 64 miljoen frank, zonder BTW en erelonen, en ik ben niet zinnens om daar boven te gaan. Men moest dan vroeger maar de moed gehad hebben om te stellen dat de kwaliteit van het water prioritair moest zijn en niet het horecagebouw en de omgevingswerken." De toegangsweg naar de Mosten, het laatste deel van Hoogeind, ligt momenteel helemaal ondersteboven door de wegen- en rioleringswerken en de aanleg van een fietspad. De oorspronkelijke werken werden uitbesteed voor de prijs van 67 miljoen fr.zonder BTW. In de gemeenteraad van juli stelde het college voor deze werken uit te breiden verder op Hoogeind vanaf de Champignonkwekerij voor de prijs van 1,7 miljoen.fr . Op die manier kunnen er 6 7 woningen bij het rioleringsnet bij aangesloten worden. Raadslid Sprangers begrijpt volstrekt niet hoe men dit vroeger niet in het plan heeft kunnen voorzien. Bovendien wordt deze nieuwe weg een sluipweg "Wij zijn daarom tevreden dat wij met onze fraktie nooit dit ontwerp hebben goedgekeurd". Ook schepen Peerlinck heeft het moeilijk met deze bijkomende werken die

Daniit' de Prvck nieuw raadslid als plaatsvervanger voor Michel Jansen

Michel Jan.s en neem t ontslag a l.s gemeenteraadslid wegens te drukke beroepsaktiviteiten.

niet in het oorspronkelijke plan zaten. "Ik keur dergelijke werken hier voor de laatste keer goed. In het vervolg moet men zoiets vanaf het begin maar beter bekijken

Adviescommissie Ruimtelijke Ordening Naar aanleiding van het opstarten van een gemeentelijk structuurplannningsproces, werd er voorgesteld om een "Gemeentelijke commissie voor advies inzake ruimtelijke ordening" op te richten. Het stadsbestuur moet dan geen beroep meer doen op de Regionale Commissie van advies voor de provincie Antwerpen. De gemeentelijke commissie van advies kan zich uitspreken over gemeenteli jke plannen van aanleg zoals bijvoorbeeld de B.P.A.'s (bijzonder plan van aanleg), verkavelingsaanvragen, inrichtingsplannen, het gemeentelijk structuur plan: enz. Het advies van de commissie is niet bindend. De commissie moet, naast de voorzitter, minstens 10 en maximum 20 effectieve leden tellen. Zij wordt samengesteld door de gemeenteraad. In dergelijke commissies zetelen zowel leden van de openbare als van de private sector. Het voorstel van het college

luidde als volgt: zes leden van de gemeenteraad volgens evenredigheid (3 KVB, 2 CVP, 1 AGALEV), acht leden uit de economische sector waarvan telkens twee uit de industrie, de agrarische sector, de middenstand en de werknemersorganisaties. Uit de socio-culturele sector zouden dan zes leden uit de dorpsraden afgevaardigd worden waarvan één uit de sportraad, één uit de jeugdraad en één uit de bejaardenraad met een vertegenwoordiging uit de verschillende deelgemeenten. Tevens zou er in deze commissie zetelen: de gemachtigde ambtenaar van het BestuurRuimtelijke Ordening van Antwerpen of zijn afgevaardigde, alsmede een afgevaardigde van het Bestuur Monuinenten en Landschappen van Antwerpen. De schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening wordt ambtshalve voorzitter van deze gemeentelijke commissie. In dit geval is dat schepen Jef Van Looy. Uit de daarop volgende discussie blijkt duidelijk dat Agalev het zeer moeilijk heeft met de samenstelling van deze commissie. Zij heeft geen probleem met de evenredige vertegenwoordiging van politieke mandatarissen , maar wel met deze uit de economische sector. Hier is sprake van een oververtegenwoordiging volgens raadslid Verhuist. " Volgens de omzendbrief van de Minister moeten volgende elementen zeker aan bod komen in de samenstelling van deze commissie : werk, ontspanning, natuur.....Wij vinden het redelijk en aanvaardbaar dat er twee landbouwers worden af gevaardigd. Maar twee middenstanders én twee mensen uit de industrie is een oververtegenwoordiging vermits er bovendien niemand van natuur of milieu in de commissie zou zelden. Wij stellen daarom voor om dit te veranderen in 1 afgevaardigde voor de midden-


GEMEENTERAAD stand, 1 voor de industrie, en 2 voor milieu en natuur. Verder stel ik mij de vraag of er in Hoogstraten geen deskundigen zijn die in de commissie kunnen zetelen.?" "Er kunnen later altijd nog deskundigen bij aangenomen worden", repliceert Jef Van Looy," en men kan ook als milieuman vanuit de dorpsraad of uit een politieke partij komen." Raadslid Verhuist is het daar hoegenaamd niet mee eens:"Dat is toch waanzin. Het is toch nogal evident dat die vertegenwoordiging uit de milieusector zelf moet komen." Ook raadslid Fret treedt deze visie volledig bij. "Als ge deze weg opgaat zoals nu voorgesteld wordt, dan doet ge hetzelfde als indertijd met de vroegere milieuraad. Als er geen vertegenwoordiging van het milieu en de natuur wordt opgenomen vragen wij de vernietiging van deze raadsbeslissing." Raadslid Christine De Smet heeft eveneens moeilijkheden met de samenstelling van deze commissie: "Waarom zouden we niet beter één afgevaardigde nemen per vereniging . Op die manier

kunnen we de vertegenwoordiging zo breed mogelijk maken." Hiervoor is Agalev ook wel te vinden en Verhuist doet een aantal konkrete voorstellen waarin bijvoorbeeld één afgevaardigde zit voor natuur, één voor het verkeer, en twee deskundigen. Voor schepen Peerlinck primeert evenwel de kwaliteit boven de kwantiteit." We zijn beter af met 15 degelijke mensen dan met 20 die van niets weten. Als we er niet in slagen om hier 15 degelijke personen bijeen te krijgen, laat ons het dan maar bij het oude laten." En raadslid Fret beaamt : "Dat is nu de oorzaak waarom zoveel commissies niet werken: het gebrek aan interesse. Iedereen plaatst zijn eigen mannetjes." Burgemeester Van Aperen schorst uiteindelijk de raadszitting om onderling van gedachten te kunnen wisselen in de fracties en stelt nadien voor het voorstel van het college te behouden met de intentie eerst te kijken wie er allemaal in deze commissie zal zetelen en later eventueel de samenstelling aan te passen. Chistine De Smet onthoudt zich, de

vier Agalev-leden stemmen tegen . In hun toelichting laten zij noteren : " ... Om deze redenen kunnen we niet anders dan vaststellen dat de samenstelling van deze commissie niet objectief en evenwichtig gebeurt. De bevoegde schepen van ruimtelijke ordening, die tevens schepen van milieu is en de landbouwsector vertegenwoordigt, probeert hier in de samenstelling van de adviesraad te manipuleren. Daarom stemmen we tegen het voorstel en zullen we de huidige samenstelling bij de hogere overheid aanklagen.".

Deontologische commissie In dc gc niccntcraaadszitti ng an 26 januari van dit jaar keurde de Hoogstraatse gemeenteraad unaniem een deontoiogische code goed voor de raadsleden inzake dienstverlening aan de bevolking. Op 22 oktober '97 was een dergelijke code voor parlementariërs reeds goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. De bedoeling hiervan is een aantal afspraken en bepalingen vast te leggen die de misbruiken van het sociaal dienstbetoon zoveel mogelijk aan banden zouden kunnen leggen. "De ultieme doelstelling van goed bestuur houdt echter ook in dat de Hoogstraatse gemeenteraadsleden geen tussenkomsten zuilen verrichten die de goede werking van de overheidsadministratie in het gedrang brengen, Maar zoals met zoveel wetten en voorschriften staat of valt ook deze deontologische code met de mate van toezicht dat er op uitgeoefend wordt. Vele mooie woorden op pupici zwidei kontrole op de naleving ervan verworden muur al te vaak tot dode letters. De oprichting van een deontologische commissie zou daar het gepaste antwoord op kunnen bieden. Het college maakte een ontwerp- reglement van inwendige orde op aan de hand van de tekst van het Vlaains Parlement. Agalev, dat eind vorig jaar het initiatief genomen had voor de invoering van een deontologische code en de oprichting van een hijhorende commissie,had evenwel een aantal fundairientele beLwaren over de voorgestelde samenstelling en de manier van werken van deze commissie. Raadslid Jan Fret bracht als voornaamste kritiek de evenredige samenstelling van deze commissie naar voor. Op die manier zou KVB 3 leden, CVP 2 leden en Agalev slechts één lid in die commissie hebben: vijf leden van de meerderheid tegenover één lid van de oppositie. "Het gaat hier niet om een commissie die zich moet bezighouden met politieke besluitvorming ofbeleidszaken. Dan zou een evenredige verdeling op zijn plaats zijn. Dat is nu eenmaal democratie. Hier gaat het evenwel over een commissie die moet waken over de goede opvolging van de deontologische code en de goede afwerking van mogelijke dossiers. Hier wordt niet uitgegaan van partijpolitieke overwegingen. Daarom kunnen hier best van elke partij twee raadsleden zetelen, telkens één uit dc gcmccntcraad en één uit het OCMW. Gemeenteraad en OCMW kunnen beter samen één deontologische commissie vormen in plaats van er twee te moeten oprichten. Daarbij komt dat volgens dit reglement van inwendige orde de voorzitter de commissie moet sameriroepen wanneer één vierde van de leden erom verzoekt, op voorwaarde dat de leden tot ten minste twee politieke frakties behoren. Burgemeester, wij twijfelen niet aan de goede wil van de opstellers van dit reglement, maar gezien de specifieke situatie in onze gemeente , moeten wij wel


GEMEENTERAAD vaststellen dat onze fractie dus nooit de commissie kan laten samenroepen zonder de medewerking van iemand van de mcerderheidsgroep. Dit lijkt ons niet erg democratisch en zeker niet in overeenstemming met de geest van de deontologische code op zich." Terwijl schepen Van Looy geirriteerd het raadslid van antwoord dient als zou de oppositie steeds als enigste de deontologische regels kennen, tracht burgemeester Van Aperen tegemoet te komen aan de verzuchtingen van Agalev. "Wij zullen hierover nu stemmen en volgend jaar een evaluatie houden over de werking. Geel ons echter het voordeel van de twijfel. Als er een vraag binnenkomt voor de bijeenroeping van de commissie, ook al is het maar vanuit één per soon, dan hen ik van mijn kant bereid om dit binnen de gestelde termijn te bespreken. En indien dit een probleem zou geven voor de geldigheid van die vergadering, dan wil ik mij engageren om dat punt de volgende keer uit eigen naam er op te zetten." Waarmee iedereen zich kon verzoenen en de discussie gesloten werd

Nieuw bloed en centen Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen zetelde Michel Jansen als raadslid voor KVB in de Hoogstraatse raad. Doch de laatste jaren bleef hij reglematig afwezig opde maandelijkse raadszittingen. De verplichtingen voor het bedrijf waarin hij werkzaam is slorpten nu ecumaal veel tijd op, wat het voor hein moelijk maakte een mandaat als gemeenteraadslid verder goed te vervullen. Dit deed hem ertoe besluiten zijn ontslag aan te bieden en plaats te ruimen voor een opvolger uit de eigen rangen. In volgorde uit de verkiezingsuitslag kwamen in aanmerking Lisette Thiclemans, Luce VerinondencnMarthPernen. Doch deze drie dames zetelen reeds in het OCMW en gaven te kennen de overstap naar de gemeenteraad niet direct te zien zitten. Als volgende kandidaat ( 6° opvolger) kregen we Danny De Pryck en deze aanvaardde wel, zodanig dat hij de laatste twee jaar van deze legislatuur nog als KVB gemeenteraadslid kan afronden. Danny De Pryck is lasser-installateur bij de RTF, bij cle meesten wellicht beter gekend als ex-voetballer en trainer van o.a. Hoogstraten en Meer, en woont in de Peperstraat nr. 8 te Hoogstraten. Hij behaalde met de gemeenteverkiezingen op 9 oktober '94 244 stemmen. Na de eedaflegging wordt hij door de woordvoerders van de verschillende fracties welkom geheten. Raadslid VerhuIst heeft eveneens lof voor de beslissing van Michel Jansen . "Wij stellen het op prijs dat iemand die vindt dat hij geen tijd meer heeft de beslissing neemt om af te treden. De gemeente verdient immers raadsleden en collegeleden die tijd kunnen maken om hun mandaat ten volle uit te oefenen." Een aandachtige luisteraar ontwaarde hier misschien zelfs een kleine suggestie Wie vier maal op zeven raadszittingen niet aanwezig kan zijn mag zich gaan bezinnen. Nochtans besliste de gemeenteraad zopas eenparig om de zitpenningen van de raadsleden op te trekken tot 3 000 frank per zitrting. Dit op voorstel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde de inzet van de leden te bevorderen. Raadslid Jan Fret vindt het belangrijk dat raadsleden die hun taak ter harte nemen ook behoorlijk vergoed worden. Een degelijke voorbereiding van een gemeenteraad vraagt heel wat tijd en inzet. Vooral de inzage van de dossiers en het eventueel fotokopiëren van ele-

menten eruit in het stadhuis is vaak een tijdrovende bezigheid. "Wij hebben hier in Hoogstraten heel wat mogelijkheden, maar toch kan er nog heel wat verbeterd worden Denken we maar eens aan de toegang van het gemeentehuis voor raadsleden die een voltijdse dagtaak hebben. Enkel de maandagavond is de administratie bereikbaar, of men moet een dag verlof nemen."

Met de fiets naar het werk Vanaf 1 juli kunnen personeelsleden van cle gemeente een vergoeding bekomen wanneer zij met de fiets naar het werk rijden. Het stadsbestuur betaalt voortaan 5 frank per kilometer wanneer de verplaatsing minimum 1 km. per dag bedraagt.Er staat geen maximum op de afstand, indien uiteraard de kortst mogelijke weg van huis naar het werk, en terug, genomen wordt. De aanvrager moet om de drie maanden een verklaring op erewoord afleggen. Misbruiken of valse verklaringen kunnen aanleiding geven tot tuchtstraffen of sancties. Het maximum bedrag dat een personeelslid per jaar hiermee kan verwerven bedraagt 18.000 fr.

Omgeving kerk Meer In 1999 wordt wellicht de kerk van Meer gerestaureerd. Intussen wordt een gedeelte van de omgeving van de kerk aangepakt. De kosten worden geraamd op ongeveer 1,1 milj.. Voor de uitvoering wordt er uitgegaan van het plan uit '76 van tuinarchitect Frans Geerts dat hier en daar wel wat gewijzigd werd omwille van de veranderde situatie (strooiweide, columbaria). De verantwoordelijke van Monumenten en Landschappen die dit plan voordien nooit ge-

zien had was hier vol lof over en keurde de werken goed. Raadslid Fons Sprangers heeft in hel verleden steeds gewezen op het bestaan van dit plan en eveneens een aantal suggesties gedaan voor gans de omgeving van de kerk, en vruchteloos aangdrongen op het aanstellen van een ontwerper. Zonder kritiek te willen uitoefenen op de huidige ontwerper kan hij zich toch niet vinden in het huidige plan. Samen met zijn fractieleden keurt hij de werken niet goed en doet een dringende oproep om een discussie op gang te brengen over de begravingen op het kerkhof te Meer.

J)oor de re(e/!re !letsprenhic iveldra ;iieiiss'e s'erkeerschao,s in het centrum van 1-toogstraten.


Nieuws van onze adverteerders Kamer met ontbijt in de Peperstraat Iedereen die de laatste tijd door het Hoogstraats Peperstraatje gepasseerd is heeft zeker het rood-wit versierde voortuintje opgemerkt van het pand nr. 2, waar de Hoogstraatse vlag vrolijk wappert boven de voordeur en waar een bordje de voorbijganger erop wijst dat 'weldra' alhier een 'kamer en ontbijt' hotelletje geopend wordt dat 'De Relais' gaat heten. Hier wonen Hervé Hellemans en Joris Buyle die vanaf 7 september een 'bed and breakfast' hotelletje gaan uitbaten waar de vermoeide bezoeker aan ons klein stadje kan overnachten in 3 ruime gloednieuwe luxueuze kamers. De werkzaamheden zijn nog aan de volle gang maar tegen 7 september is alles klaar. Wij spraken met Hervé in de sfeervolle tuin, zeer rustig gelegen in het soms toch wel drukke centrum van Hoogstraten. Hij vertelt ons hoe het zover gekomen is.

Horeca en Theater Hervé, geboren te Henegouwen, kwam voor het eerst in contact met het Horecabedrijf via Intersoc in Zwitserland waar hij de leiding had van een hotel. Hij volgde aldaar ook enkele Horecagerichte cursussen. Toen dit engagement ten einde liep verhuisde hij naar Brugge waar hij via RVA-cursussen zich verder bekwaanide in hotelopleiding. Naast zijn horeca-avonturen volgde hij tevens een theateropleiding en werkte hij een tijd als semiprofessioneel acteur bij het nu ter ziele gegane EWT theater te Deurne. Hij speelde zelfs enkele kleine rolletjes in de BRT-feuilletons Merlina en Langs de Kade. Ondertussen was hij in Antwerpen beland. Ter voorbereiding van het toeristisch teevee-magazine 'Boeketje Vlaanderen' kwam hij in Hoogstraten terecht om dit programma voor te bereiden. Hij was onmiddellijk gecharmeerd door onze gemeente en besloot er te gaan wonen. Eerst woonde hij geruime tijd te Minderhout. Hij leerde Joris Buyle kennen (afkomstig uit Sint-Niklaas) die ondertussen ook zijn levenspartner geworden is. Anderhalf jaar geleden kochten zij het huis waarin ze nu wonen in de Peperstraat. Hervé werkt bij Anco te Tumhout, Joris is zelfstandig verpleegkundige. Toen enkele weken geleden de Heer Coppenholle, die in de Peperstraat een 'Bed and Breakfast' uilbaatte, plotseling overleed en mevrouw Coppenholle dit niet verder wenste te blijven doen, werd bij Hervé het sluimerende horecavirus weer actief. Het besluit was vlug genomen, een aannemer voor de nodige

verbouwingswerken was vlug gevonden en op 7 september zullen Hervé en Joris drie ruime en comfortabele kamers ter beschikking kunnen stellen.

Veiligheid eerst! Comfort tweedens Hervé is ooit getuige geweest van een hotelbrand waaruit hij zich op het nippertje wist te redden door uit het raam van een kamer op de eerste verdieping te springen. Hij kwam er ongedeerd uit maar het maakte een diepe indruk op hem. Daarom dat hij bij de inrichting van zijn hotelletje de grootste aandacht geschonken heeft aan de brandveiligheid. De bestaande wetgeving is voor Hervé slechts een minimum en geen inspanning is hem te veel om de veiligheid van zijn gasten te garanderen. Daarnaast hecht hij ook veel belang aan het comfort van de bezoeker. De kamers hebben allen teevee en sanitaire voorziening op de kamer en zijn een stuk ruimer dan men in dergelijk klein hotelletje zou verwachten zodat de bezoeker hier ook rustig een weeklang kan verblijven zonder aan claustrofobie te gaan lijden. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte. Welk publiek verwacht hij voor 'De Relais'? Uiteraard de toerist die onze streek bezoekt (één van de mooiste streken van heel ons land vindt Hervé), maar ook mensen die door het Hoogstraats bedrijfsleven naar hier gehaald worden voor tijdelijk werk en die een overnachting van node hebben. Al bij al zijn de overnachtingsmogelijkheden in onze gemeente vrij beperkt.

H! i i/tjh Relais'

de

i OOiIIiii?tjC

DC

Voor het weekend van de Antilliaanse feesten 1999 kan Hervé nu reeds zijn bordje 'complet' klaarleggen. Hij kreeg op vrijdag wel 30 telefoontjes voor een overnachting. Hij heeft zo goed mogelijk getracht die mensen voort te helpen en vond het zeem spijtig dat zijn 'Relais' nog niet klaar was, maar ja.

Met ontbijt Vanaf 7 september is 'De Relais' dus open. Hervé en Joris bieden 3 ruime comfortabele tweepersoonskamers aan met ontbijt aan de prijs van 1.000 en 1.200 fr per nacht en per persoon (Een van de kamers is nog ruimer en kost 1.200 fr). Het ontbijt zal ook heel wat meer betekenen dan een 'boterham met confituur'. Hervé is van plan de gasten een ontbijt aan te bieden naar eigen wens. Engelsen krijgen indien gewenst een Engels ontbijt, en indien er ooit een Amerikaan komt logeren dan zal l-Iervé 's morgens een biefstuk met gebakken aardappelen bakken als ontbijt, indien hierom verzocht wordt. Op donderdag 3 september wordt 'De Relais' officieel geopend met een receptie voor genodigden. Op vrijdag, zaterdag en zondag 4, 5, en 6 september houden Hervé en Joris 'open deurdag'. Iedereen is dan hartelijk welkom en kan dan het hotelletje en zijn omgeving eens komen bezichtigen, en vanaf maandag 7 september is Hoogstraten weer 'iets meer stad'. Wij kunnen 'De Relais' hartelijk aanbevelen. Ons gemoedelijk gesprek met Hervé en Joris heeft ons ervan overtuigd dat de vermoeide reiziger zich geen beter adres kan wensen. Hier wordt met vriendelijkheid gewerkt en is hulpvaardigheid geen ijdel woord. Hoogstraten zal er weer 'iets meer stad' door worden, daar zijn we zeker van.

De Relais Peperstraat 2 Hoogstraten Tel. 031314.13.08 Prijs per persoon: 1.000 en 1.200 fr Eo

ran


Open Monumentendag op 12 en 13 september

Tiende uitgave in het teken van "feest" Open Monumentendag is dit jaar aan zijn tiende editie toe. De keuze van het thema "feest" lag dus voor de hand. Er zijn enorm veel gebouwen-monumenten waarin gefeest wordt en het thema biedt ook veel mogelijkheden voor begeleidende tentoonstellingen. Hoogstraten neemt dit jaar met twee projecten deel, één rond werken van Alfred Ost en een tweede over de geschiedenis van de zeven plaatselijke fanfares.

Zaal Sint-Cecilia

Onze Fanfares in feest Het zaaltje van de Toon- en Toneelvereniging Sint-Cecilia staat, in al zijn eenvoud, letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de kerk en het historisch stadhuis. Toch is dit zaaltje ooit de trots geweest van de oudste harmonie uit Hoogstraten, gesticht door een grote groep vooraanstaande burgers van de stad. In afwachting vaii een renovatie, die zich stilaan opdringt, organiseert het Plaatselijk Comité er een tentoonstelling over de geschiedenis van de zeven plaatselijke fanfares. Het zaaltje van Sinte-Cecilia dateert uit 1882, terwijl de vereniging zelf al in 1839 werd opgericht. Op 10januari 1882 wordt er 280 111 2 bouwgrond gekocht in de Gelmelstraat en zes maanden later, op 25 juni 1882, wordt de eerste steen gelegd door de toenmalige voorzitter Arnold Duys.

Peter Benoit Nog datzelfde jaar, op 19november 1882, wordt de zaal officieel ingehuldigd. Toondichter Peter Benoit houdt de gelegenheidstoespraak met als titel "De kunst is heilig, zij veredelt de

menschheid en sticht vrede en heil". In één van de weinige archiefstukken die bewaard zijn gebleven lezen we dat "deze zin één van de vele opschriften was waarmee de zaal versierd was". Van die oorspronkelijke decoratie is niets overgebleven. Het zaaltje werd, bij het einde van dc tweede wereldoorlog, zwaar beschadigd wanneer men de toren deed springen. Na de heropbouw werd het later nog 'gemoderniseerd', maar niet hersteld in zijn vroegere glorie. Van de oorspronkelijke bouwplannen is er niet één bewaard. Bij een eventuele restauratie moet men zich inspireren op het prachtige zaaltje van "De Kunstvrienden" in Merksplas, dat uit de-

zelfde periode dateert, of alles wat nu nog waar devol is bewaren in een méér eigentijds kader. Mogelijk is deze laatste optie nog de meest realistische. Tijdens de Open Monumentendag wordt in het zaaltje de geschiedenis van de zeven plaatselijke fanfares in beeld gebracht. Oude foto's, vlaggen, instrumenten, eretekens en dergelijke méér brengen de fanfares en het thema "feesten" in beeld.

De ouderdomsdeken Sint.Cecilia Hoogstraten (1836) De Koninklijke Toon- en Toneelvereniging Sint-Cecilia is veruit de oudste muziekvereniging van Hoogstraten. Ze werd op 18 oktober 1839 gesticht en is daarmee één van de oudste van de provincie. De stichters waren vooraanstaande Hoogstraatse burgers en de harmonie vond een onderkomen in de Gildenzaal van het stadhuis. Bij de eerste generatie bestuursleden vinden we gekende namen terug, denken we maar aan geneesheer Mercelis, schepen Janssens, bakker Segers (de vader van de schrijver), geneesheer Brosens (vader van de latere burgemeester), huidevetter Van Hoof (vader van de latere burgemeester) en een Richard Boom. Hij was de vader van kunstenaar Karel Boom die de vlag van de fanfare zal ontwerpen. De vereniging kende vaak politieke tegenwind. In een brochure uit 1926, door de vereniging zelf uitgegeven lezen we: "Vooraleer staatkun-

. .t .

dige twisten en onzinnige politieke geschillen, cle gemoederen hadden verbitterd, en boezemvrienden tegen elkander hadden opgehitst, was het ene eer voor de beste ingezetenen van de gemeente, lid te mogen zijn van onze maatschappij". Maar géén nood. Al in 1850 wordt er binnen de harmonie een toneelgroep opgericht. De eerste voorstelling, "Keizer Karel en de Berchemse Boer", gaat nog door in de Gildenzaal. Na 1926 zijn er nog vier voorzitters geweest: Arthur Dossche, Leon Van den Heuvel en burgemeester Camille Thirion, die in 1954 opgevolgd wordt door Karel Van de Heyning, die nu nog voorzitter is.

Een valse start "Sint-Jan Bapitist" Wortel. (1878) De Toon- en Toneelvereniging St.-Cecilia bouwde haar lokaal nadat ze op het stadhuis niet langer welkom waren.

Ook in Wortel speelde de politiek een rol hij het ontstaan van de fanfare. Bijna zestig jaar na Sint-Cecilia werd in Wortel een fanfare opgericht onder de naam "De Heidezonen", met als kenspreuk "Moed baart Kunst". De vereniging 11


OPEN MONUMENTEN kende een enorme bloei en telde in 1881 al 48 leden en ereleden. Maar in 1884, wanneer de katholieken terug aan de macht kwamen, ontstond er onenigheid. De werkende leden wensten een serenade te brengen aan Z.E.H. Pastoor en wilden als katholiek bestempeld worden. Het bestuur nam, op één man na, in blok ontslag, de vereniging werd grondig hervormd met een katholieke signatuur en een nieuwe naam: fanfare Sint-Jan Baptist. De vereniging werd in de jaren '20 uitgebreid met een toneelvereniging en in 1927 mocht men het honderdste lid verwelkomen. Tien jaar later, in 1937, liet de vereniging een vlag ontwerpen door de Wortelse kunstenaar Jan Huet. In de méér recente geschiedenis vermelden we slechts de namen van drie verdienstelijke figuren: Frans Remeijssen, André Maenen en Jef Meyvis.

De pannenfabriek van Heerle "De Marckezonen" Minderhout (1879) De fanfare van Minderhout is ontstaan op Heerle. Daar florecrde toen de pannenfabriek van oud-minister Rolin. Hij was, volgens de stichtingsakte die nog bestaat, de eerste voorzitter. Later ging de fanfare samen met de zangvereniging van het centrum en volgde oudburgemeester Alfons Desmedt de heer Rolin op als voorzitter. De eerste "standaerd" bleef al die tijd bewaard in het kasteel van mevrouw Stas de Richelle. Zij zou dit uniek archiefstuk ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan aan de vereniging overhandigen. De fanfare bezit een vaandel uit 1909 en een tweede dat precies 50 jaar later ontworpen werd.

Ook in Minderhout ontstond binnen de fanfare een toneelgroep. Emile Lambrechts was, van 1931 tot 1956, de eerste regisseur. Hij werd opgevolgd door Felix Vleugels en later door Edmond Matthieu. Namen noemen is ook hier zéér gevaarlijk. Toch zal niemand de verdienste van Constant Snoeys, Alfons Aerts, Karel Meyers en August en Jos Vermeiren betwisten.

***

kf\ ri*

Godsdienst en Vaderland "Sint-Rosalia" Meer (1880) Veel van onze fanfares zijn ontstaan vanuit de parochie. In Meer was dat niet anders. "De Katholieke Vereniging, met als kenspreuk Godsdienst en Vaderland" en met de Heilige Rosalia als patrones, werd in 1880 (volgens andere bronnen was het 1879) opgericht onder de vleugels van E.H. Pastoor Meeusen. Christ Van Den Heuvel was de eerste voorzitter. In 1927 bouwde voorzitter Vermeulen de zaal "Voor Kunst en Volk". Met deze vaste stek kende de fanfare én de toneelgroep "Het Heidebloempje" een grote bloei. Voorzitter Vermeulen zou in 1939, éénjaar voor zijn overlijden, ook een prachtig vaandel laten maken. Zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog, wanneer de Duitsers de zaal bezetten, lagen alle activiteiten zo goed als stil. Het nieuwe vaandel, in 1962 ontworpen door Paul De Buck, was één van de weinige lichtpunten in een eerder zwakkere periode tijdens de jaren '60. In 1980 schenkt erevoorzitter notaris Rommens, naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan, een nieuw vaandel ontwerpen door Jos Adams. Een belangrijke, maar niet eenvoudige stap, was de overschakeling van fanfare naar brassband. in 1985. Dat dit een goede beslissing

was wordt bewezen door de werking nu, vraag dat maar aan René Van Bladel en zijn medewerkers.

Een product van de schoolstrij d "Sint-Catharina" Hoogstraten (1880 In Hoogstraten werd in 1880 de "Katholieke Kring" opgericht. Deze vereniging ontstond als een reactie op de "willekeurige handelwijze" van de toenmalige (liberale) regering "BaraGraux-Van Hunibeek". In katholieke middens reageerde men tegen de schoolwet van 1879 en overal werden katholieke strijdbonden opgericht. Zo ontstond, naast een toneelvereniging, de fanfare Sint-Catharina. De eerste dirigent, Jozef Van Der Meuren, kon rekenen op de medewerking van de plaatselijke bevolking en zo werd "Den Bond", zoals de Hoogstratenaren de vereniging noemen, al vlug een begrip in de streek. De toneelavonden, onder regie van CH. Croes en L. Van Hoeck, waren daar zeker niet vreemd aan. Na de eerste wereldoorlog zorgde Jozef Bellens, als voorzitter-dirigent, voor een tweede bloeiperiode. De derde periode van hoogcon-

ERG

He.- treen Sos.t dr inhatin' van

co ifieuwen Deken De Maatchappi .j St-CecUia

De inhuldiging van de nieuwe deken in 1908. Ooit waren de verhoudingen tussen kerk en St.-Cecilia heel wat minder goed. lItJ


OPEN MONUMENTEN junctuur situeerde zich na de tweede wereldoorlog. Als namen uit die periode noemen moeten we zeker voorzitter Henri Rigouts en dirigent Vermeyen vermelden. Ook Sint-Catharina kende een inzinking in de jaren '60. De nieuwe voorzitter Joris Mertens zou, met de oprichting van een drumband en nieuwe uniformen, het tij doen keren. De huidige voorzitter Stan Van Hemelen heeft sinds 1977 de leiding over de fanfare. Hij kon 25 jaar lang rekenen op dirigent Staf Menens, een monument in het muziekgebeuren in de streek.

De Derde-Orde "Voor Eer en Deugd" Meersel-Dreef (1904) De oprichting . an cle fantire "Voor Eer cii Deuad' an Meersel-Dreef, heelt alles te maken met het bedevaartsoord en de aanwezigheid van de paters. De fanfare werd in 1904 gesticht door pater Pius van Opwijk en broeder Marinus van Oostkamp, van het Kapucijnenklooster aldaar. Het bedevaartsoord kende een grote bloei en de fanfare was bedoeld om de godsdienstige plechtigheden van de "Derde-Orde" op te luisteren. In 1953 werd de vereniging onafhankelijk van het klooster en zou een eigen bestuur kiezen. De onafhankelijkheid bracht ook een grotere financiële verantwoordelijkheid met zich. Toenmalig voorzitter Jaak Verboven speelde daarbij een belangrijke rol. De fanfare kende nog méér typische kenmerken eigen aan Meersel-Dreef. Er waren de legendarische "sprekende processies" en er is de samenwerking met de Nederlandse buurdorpen Galder, Strijbeek en Nieuw-Ginneken. Op dit inoment zorgt Toon Verleye en een groep trouwe medewerkers voor de goede gang van zaken. Samen zorgen ze ervoor dat de fanfare leefbaar blijft, na een mindere periode in de jaren '80.

Een laatbloeier "Sint-Cecilia" Meerle (1913) Waarom de fanfare van Meerle, in tegenstelling tot de andere fanfares in de streek, pas in 1913 werd opgericht zal wel een open vraag blijven. Officieel werd de harmonie op 19 december 1912 op het gemeentehuis gesticht. Het gemeentebestuur en de geestelijke overheid gingen daarbij hand in hand. Het eerste bestuur werd pas op 26 december 1913 gekozen: Pastoor Lievens en burgemeester Van Nueten waren de erevoorzitters en dokter Gommers de eerste voorzitter. Tussen de twee oorlogen kende de fanfare een nonnale bloei en na de moeilijke jaren, tussen 1939 en 1944, ging het pas goed crescendo. De jaren zestig waren belangrijk voor de vereniging. Onder impuls van Mevr. Voortman werden in 1964 uniformen aangekocht en in 1967 werd een muziekschool opgericht. Ook toen was de huidige voorzitter Karel Pauwels al actief.

De tentoonstelling "Fanfares en feeesten" gaat door in zaal Sint-Cecilia, in de Gelmelstraat, en is geopend op zaterdag 12 september van 14.00 tot 18.00 uur en op zondag 13september van 10.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis.

OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 12 SEPTEMBER ZONDAG 13SEPTEMBER

Stedelijk Ost-museum

"Feest" in het werk van Alfred Ost Het Stedelijk museum, met onder andere werken van kunstschilder Alfred Ost, opent volgend jaar in mei zijn deuren in de gerestaureerde woningen n° 9, 10 en 11 van het begijnhof. Die woningen werden, volgens de overeenkomst opgemaakt tussen het stadsbestuur en Het Convent, gerestaureerd door deze vereniging, die de lokalen daarna ter beschikking stelt aan het stadsbestuur. Tijdens de Open Monumentendagen worden er in het museum, dat nog niet volledig afgewerkt is, werken van Alfred Ost tentoongesteld, die verband houden met het thema "feest". Alfred Ost (1884 - 1945) werd geboren in Zwijndrecht en groeit er op in een burgerlijk, welstellend, milieu. Na zijn studies aan de Academie in Mechelen en het Hoger Instituut in Antwerpen ontpopt hij zich als een christelijk geïnspireerd, volks en geëngageerd kunstenaar.

Mensen Hij maakt werk voor en over het volk. Hij is enorm productief en heeft een hekel aan de commerciële kant van kunst. Hij zal zelden of nooit verkopen aan de begoede burgerij. Integendeel, ooit kocht hij na een succesrijke tentoonstelling, werken terug vanuit een gevoel van wroeging. Hij wil zijn werken bij elkaar houden om ooit een 'volksmuseum", zi .jn grote droom, op te richten. Daar wil hij zijn werk tonen in een plaats dat een trefpunt moet zijn voor jonge idealisten. De meeste werken die tijdens zijn leven bij derden terechtkomen, komen terecht bij bakkers en beenhouwers, waar Ost zijn werk gebruikt als een betaalmiddel. Ost schildert mensen, dus ook mensen die "feesten", het thema van de tiende Open

Monumentendag. Dit gegeven was voor het Plaatselijk Comité de aanleiding om, op zaterdag 12 en zondag 13 september, een beperkt aantal werken van Ost rond het thema "feesten" tentoon te stellen.

Affiches Ost is mogelijk het meest gekend voor zijn werken in aquarel. Toch behoren zijn lithografieën of affiches tot de hoogtepunten van zijn werk. In zijn affiches haalt hij het niveau van een Henri Toulouse-Lautrec en is hij (soms) commercieel. Soms aanvaardt hij opdrachten van zijn Amsterdamse vriend, de drukker Jan Kotting, al tekent Ost ook veel affiches voor socio-culturele verenigingen. Maar ook hier, in zijn affiches, komt het thema "feest" vaak aan bod.

De tentoonstelling "Ost en Feest" gaat door in het toekomstig Stedelijk museum op het begijnhof en is geopend op zaterdag 12 september van 14.00 tot 18.00 uur en op zondag 13 september van 10.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis.

In de marge van Open Monumentendag

'De Collectioneur' Tekst & regie: Don Verboven Spel: Nico Sturm

Brussel, Wilrijk en last hut not least. Hoogstraten, voedingsbodem en thuisbasis voor Don Verboven.

Over het stuk: Over de makers: Nico Sturm studeert aan de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen (tweede kandidatuur). Hij speelde onder andere mee in de prestigieuze 'Ten Oorlog' - theaterproduktie van de 'Blauwe Maandag Compagnie'. Don Verhoven studeert aan de Dramatische Kunstafdeling van het RITS te Brussel (laatste jaar). Oorspronkelijk was dit een regieopleiding maar sinds de hervormingen van drie jaar geleden startte een allesomvattende opleiding die studenten aanzet tot acteren, schrijven en regisseren.

Een man bevindt zich in een kelder, ergens. Een mortuarium? Een ziekenhuis? Hij begint te vertellen, heeft nu eindelijk een publiek om tegen te vertellen. Hij vertelt het verleden, verhalen, herinneringen. Dat is alles wat hem nog rest. Duur van het stuk: ± 40 minuten, geen pauze.

Over de locatie: In de kelders van brouwerij Brosens op de Vrijheid. van waaruit vroeger vrachtwagens werden bevoorraad.

Info en reservaties: Toerisme Hoogstraten, Sturni & Verboven maakten de voorstelling 'De Collectioneur' in de archiefkelders van het RITS, tussen massa's oude filmdozen. Op één maand tijd kwamen zowel tekst als voorstelling tot stand. Dat het stuk het publiek niet onberoerd liet, blijkt uit de toernée die vrijwel meteen na de première gepland werd. Voorstellingen liepen of zullen nog lopen in Oostende, Sint-Niklaas, Hasselt, Antwerpen,

Vrijheid 142. Hoogstraten, tel. (03) 340 19 55. Wanneer: vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Aanvang: telkens om 20.30 uur. De voorstelling in Hoogstraten komt tot stand met de medewerking van de VVV-Hoogstraten, Toerisme Hoogstraten, Brouwerij Brosens.

13


Pater Alfons Rigouts met vakantie In zijn brief met kerst- en nieuwjaarswensen voor de vele vrienden, schreef pater Rigouts vanuit Guatemala: «Het komende jaar (1998) wordt voor mij een heel speciaal jaar : 25 januari vier ik de 50 0 verjaardag van mijn priesterwijding, op 8 april word ik 75 jaar en eind augustus hoop ik met vakantie naar Hoogstraten te komen. In plaats van drie maanden zal ik waarschijnlijk maar een zestal weken blijven want de parochie lijdt te veel onder mijn afwezigheid als er alleen maar een vervanging is voor de viering van de zondagsmis.» In dezelfde brief vertelt pater Rigouts over toestanden en gebeurtenissen waarmee hij in zijn dagelijks werk geconfronteerd wordt. Veel van deze zaken lijken voor ons onvoorstelbaar en geven dan ook een scherp beeld over het verschil tussen het leven van de gewone mensen hier in West-Europa en ginder in Zuid- en Midden-Amerika. Uit zijn brief selecteerden wij een heel bijzonder verhaal. « Voor zolang het duurt, ben ik een grootgrondbezitter. Hoe komt dat ? Op het hooggelegen en langgerekte landbouwgebied ten noorden van Tactic leven zeven K'ekchï-indianen gemeenschappen die proberen een bestaan op te bouwen met het verbouwen van graan. Het grootste gedeelte van het land echter is eigendom van een 94-jarige, niet-indiaanse man, Miguel, die nog altijd in goede gezondheid verkeert. Eén van de indianen gerneenschappen leeft al twee jaar 'in staat van oorlog' met hem en de indianen zijn het onderspit aan het delven. Hoewel deze indianen van Nebachaj (naam van de woonplaats) daar reeds vele generaties wonen, hebben ze geen eigendomsrechten, maar die eisen ze ook niet. Miguel heeft er alle rechten en hij beschouwt de indianen als zijn huurders en van tijd tot tijd moeten ze dan ook voor hem werken, bij wijze van huur, want hij betaalt ze niet voor dat werk. Dat is ook in Guatemala onwettelijk. Twee jaar geleden waren deze mensen zo roekeloos om Miguel te vragen hen vier quetzales (zo'n 66 dollarcents) per dag te betalen als ze voor hem werkten. Het resultaat hiervan was dat de hele gemeenschap werd bevolen om zijn land te verlaten. Het werd een rechtszaak maar zonder resultaat. De indianen, tweeëntwintig famibes, weten dat ze weg zullen moeten, maar ze stellen hun vertrek zoveel mogelijk uit omdat ze geen plaats hebben om naartoe te gaan. Ondertussen worden ze steeds maar geïntimideerd door de zoon van Miguel of door ingehuurde mannen. Een voorbeeld de families in Nebachaj bewerken elk ongeveer twaalf hectaren grond. Het land werd afgezet met een omheining van prikkeldraad. Ik vernam dat de draad al veertien maal werd doorgeknipt en dat het vee van Miguel over de velden werd gedreven en het graan van de indianen heeft opgegeten of vertrapt.

Mejuffrouw Anna Dan komt mejuffrouw Anna in het verhaal ; een 102-jaar oude Nederlandse vriendin. Deze godsvruchtige dame, gezond van lijf en leden, maar bijna doof, was de nicht van een mi ssionans-bisschop van Nederlandse afkomst (bisschop van Vancouver in Canada). Honderd jaar geleden kwam deze bisschop naar Guatemala op het moment dat het land al tien jaar zonder

14

bisschop was. Ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn ambt, maakte hij een reis door het hele land. Hij stierf in Cobn de lOde augustus 1897 op 47-jarige leeftijd aan een maag- en darminfectie. Zijn lichaam werd bijgezet in een crypte in de kathedraal. Ongeveer een halve eeuw geleden liep die crypte evenwel helemaal vol met modder en kon men achteraf de ver schillende graven niet meer met zekerheid identificeren. In 1976, toen ik nog pastoor was in de kathedraal van Cobân, kwam mejuffrouw Anna, toen reeds 81 jaar, uit Nederland om het graf van haar overleden oom te bezoeken. Ze was blij verrast met de marmeren gedenksteen die ik ter zijner nagedachtenis in de muur had laten zetten. Maar meer dan dat, maakte het enorme aantal daklozen, die 's nachts in en rond de pastorie en de parochiezaal sliepen, indruk op haar. Vlak voor haar terugkeer naar Nederland liet zij haar testament veranderen en liet zij mij, bij haar dood, haar huis (van twee verdiepingen) in Nederland na, op voorwaarde dat ik het zou verkopen en de opbrengst zou besteden om 'de armen in Guatemala te helpen'. In mei 1997 verkocht mejuffrouw Anna haar huis en ging in een verzorgingstehuis wonen. Ze maakte mij toen onmiddellijk het grootste deel van de opbrengst van de verkoop van het huis over.

Chiquiguital Na de ontvangst van het geld heb ik een aantal bescheiden uitgaven gedaan om de armen te helpen en stuurde daarna een verantwoording van deze uitgaven naar de schenkster. Omdat ik tijd nodig had om een groot project voor de indianen van Nebachaj voor te bereiden, zette ik het grootste deel van het geld op een spaarrekening bij een Spaar- & Leenkas. Toen kwam er een brief van mejuffrouw Anna waarin zij aangaf om het geld uitsluitend te besteden aan de bouw van kleine huizen voor daklozen en niet aan andere initiatieven voor de armen, zoals gezondheidsprojecten, zoals ik al had gedaan. Hoewel ik vond dat het bouwen van een huis voor de tweeëntwintig families een waardevol en dringend project zou zijn, dacht ik niet - en zo dacht iedereen er hier over - dat het kopen van een stuk grond in het dorp voor de bouw van een tehuis een duurzame oplossing zou zijn. Er is weinig werkgelegenheid hier in Tactic en de naburige dorpen. Bovendien zijn deze mensen boeren en ze willen met het verbouwen van gewassen in hun bestaan voorzien. Daarom besloot ik de instructies van mejuffrouw Anna wat breder te interpreteren en probeerde een groot stuk landbouwgrond voor de indianen te kopen, waarop zij zich zouden kunnen vestigen. Gedurende meer dan twee maanden ben ik iedere maandag (mijn Vrije dag) met drie of vier afgevaardigden van de Nebachaj-gemeensehap

Padre Alfonso Rigouts op zoek geweest naar gronden die te koop lagen. We hebben het hele zuidelijke deel van de Alta Verapaz bezocht. Het was regenseizoen en we liepen constant door de modder en over glibberige bergweggetjes. Uiteindelijk vonden we de grond die we zochten : finca Chiquiguital, zo'n tien tot vijftien kilometer hiervandaan. Het valt onder het bestuur van Santa Cruz Municipal. Het is een verlaten stuk land met een bloedige geschiedenis, te lang om hier nu te vertellen. Op

14V HERIJGERS IIkk Bouwspecialiteften Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKA NA L EN NIEUWBOUW en VERBOUWING

4r

z

'

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ru. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WAt/BIG GE/SOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

1a


15 oktober 1997 heb ik het stuk land gekocht en betaald. Een advokaat heeft de officiële akte opgemaakt. Ik stelde twee landmeters aan die nu het totale bezit opmelen, waarna ze het in 22 gelijke delen moeten verdelen. Zo zal iedere familie iets meer krijgen dan 10 acres (40.000 m2), wat zijzelf als voldoende beschouwen. Daarnaast zullen er 22 stukken bouwgrond zijn, rond het enige nog aanwezige gebouw, de school, dat daar al tijden zonder dak stond. Ondertussen is het dak hersteld en doet het dienst als behuizing voor de landmeters en een aantal mannen van Nebachaj, die de landmeters helpen. Het opmelen van het land zal over een maand klaar zijn. Daarna zal ik de stukken land verdelen middels een loterijsysteem. Spoedig zal dan Chiquiguital weer bruisen van activiteit, eerst de huizenbouw en later het bewerken van het land. Helaas zullen hiermee de voormalige mannelijke bewoners, die vijftien jaar geleden door het leger werden vermoord, niet herrijzen, ook de voormalige eigenaar niet, die werd vermoord door de guerilla. Hopelijk gaat Chiquiguital gelukkiger tijden tegemoet. Vandaag, tweede kerstdag. 26 december 1997, heb ik Don Miguel bij hem thuis bezocht. Hij had me gevraagd om te komen. tk was meer dan een uur bij hem. Hij was voornamelijk aan het woord. Hij wilde erg graag kwijt hoe lastig de indiaanse bevolking van Nebachaj was en op hoeveel manieren zij hem het leven onmogelijk maakten. Op het eind van het gesprek zei ik hem zich over de indianen geen zorgen meer te maken omdat ik een plaats voor hen gekocht had en dat ze daar zo snel mogelijk naar zouden verhuizen. Hij was aangenaam verrast en bedankte me hartelijk voor mijn hulp bij het kwijtgeraken van die mensen. Er zijn natuurlijk altijd twee verschillende manieren om naar dezelfde situatie te kijken.»

De tijd vliegt Bijna een halfjaar later (juni 1998) schrijft pater Rigouts in een volgende brief: « Uiteindelijk waren het maar negentien van de tweeëntwintig verdreven families, omdat drie families het wachten beu waren en elders, zeer ver van hier, een onderkomen gevonden hadden hij families. Die verplaatsing van de negentien families is nog niet rond. Het terrein dat ik gekocht heb, is verdeeld en de advokaat heeft aan iedere familie eigendomspapieren gegeven. De landmeters (vader en zoon) hebben veel langer dan verwacht gewerkt om de opmetingen te doen en de percelen van elke familie aan te duiden. Ik heb aan de landmeters 25 quetzales moeten betalen. De advokaat was veel redelijker. De families zijn nog niet verhuisd van Nehachaj naar Chiquiguital, doch de negentien mannen zijn al ter plaatse. Ze logeren er nu in de oude school. Ze hebben al wat maïs gezaaid en ook wat bonen, niaar dit is grotelijks mislukt. De maïs omwille van één nacht met vorst de bonen omwille van de grote en lange droogte. Ik heb voor die negentien families eten kunnen krijgen voor drie maanden van de Programa Mundial de Aliinentos van de Verenigde Naties. Op t ogenblik zijn de negentien mannen bezig met palen te vellen en gereed te maken voor de bouw van hun huizen. Een NGO heeft beloofd de helft van de kostprijs van de dakplaten te bouwen en een lening te geven aan tien procent interest voor de andere helft, doch die organisatie draait zo lang in de uitvoering van hun belofte. De huizen die gebouwd worden, zullen lemen huizen zijn maar met een dak van

o@e

garage

VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* *

autoverhuur carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

A ffi

Dit is de kelderverdieping van een kerkje (14 v 6 meter) dat pater Rigouts in Chiacalté bouwt voor de arme Achi-indianen, hoog in de bergen. gegolfde platen. Het is zeer moeilijk om met een voertuig Chiquiguital te bereiken. Er bestaat een zandweg, doch als het nat is, is deze baan te slipperig en kan een auto niet vooruit. De weg loopt bovendien over privaat terrein, eigendom van een oude man van Tactic. Hij heeft een bareel over de baan gemaakt en hem gesloten met een hangslot. Men moet van hem toelating bekomen om deze weg te gebruiken. Ondanks alle moeilijkheden zijn de negentien mannen zeer blij met hun eigendom en zeer enthousiast.

ELKOTECH Kolonjedreef 15 2323 Worfel-Hoogsfroten Tel. 031 314 24 36 GSM 895/20 57 54 -

Eens de huizen af zijn, kunnen de vrouwen en kinderen komen met hun schrale bezittingen. » Het vervolg van dit verhaal kan je zelf vragen aan pater Alfons Rigouts. Hij verblijft nog in Hoogstraten tot begin oktober. Dan vertrekt hij opnieuw naar zijn parochie in Tactic, Guatemaia. In De Hoogsiraatse Maand, nr. 46, februari 1989, publiceerden wij een uitgebreid interview

met pater Rigouts onder de titel Een gelukkig missionaris', blz. 5 t/in 9.

:(~:: 7

~

Garage

F. GEUDENS bvba

EI.KOTECH

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford

personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

orPe7mr

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


kl

WAI IS LE IN 11F1 LEVEN MOOIER DAN IE IE KUNNI N EI 11 PvfN ADEl DIESACI )/AI? (U'A1 lOF Kil 'VAN 1 VI lEID VFR/LKLRI N IS MEER DAN (ENIENWI RK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meeldurp 0- 2321 Mccr (Hougstraten) TeL 03/315.80.20

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

(

D

B

Op zoek naar een gezellige toffe dansschool??? Wil je vlot en snel leren dansen???

DANSSCHOOL BEVERS te Meer - Terbeeksestraat 42

Inlichtingen en inschrijvingen: BEL ONS: TeL 03/315.76.82 DANSCURSUSSEN starten in september: beginners (22 lessen van 1,5 uur) vrijdag 18 september 19.30 uur zondag 20 september 09.30 uur 50+sers (12 lessen van 1,15 uur): woensdag 16september 18.45 uur korte cursus Swing-Hussle (5 lessen van 1,15 uur): dinsdag 3 november 20.00 uur

KOM EENS VRIJBLIJVEND KENNIS MAKEN TIJDENS ONZE OPENDEURDAGEN: zaterdag 29 augustus en 5 september: 20-24 uur zondag 30 augustus: 14-17.30 uur. speciaal voor 50+sers: donderdag 3 september: 20-23.30 uur dinsdag 8 september: 14-17.30 uur

INKOM IS GRATIS!! IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

Bij inschrijving tijdens de opendeurdagen: speciale korting!!! Op elk van deze dagen wordt tevens een nieuwe discodans aangleerd.

E1


Oversteken in Hoogstraten Zomertijd - komkommertijd. Niet veel zin om tekst te brouwen dan wel om te genieten van een flinke wandeling buiten. Maar om van de ene kant van de straat naar de andere te geraken in Hoogstraten centrum is niet zo eenvoudig. Wij maakten volgend beeldverslag:

t

RenĂŠ VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

L 7jU kwam van Minderhout en wilde oversteken? Dan had u dat best d4r gedaan want hier zijn geen zebrapaden meer. In Minderhout zijn er wel oversteekplaatsen, gemarkeerd en op een verhoogd platform, maar hier...

COMPUTER-curus voor beginners!!!

.-

schoenen

1

jk -

.

De brievenbu: u parkeert uw wagen aan de ene zijde van straat, steekt over, doet uw brieven in de bus en leert terug. Onigekeerd knalt u gegarandeerd tegen een geparkeerde wagen aan.

Zo zou het ongeveer kunnen zijn. Ware het niet dat varkensruggen, hobbelige kasseien en stoepranden in de weg liggen voor bejaarden (met of zonder stok), rolstoelgebruikers, huggy 's, kinderwagens en dies meer. Deze hedenking is geldig voor iedere oversteekplaats die wij hier in beeld brengen.

Dit is echt voor nu' hond bedoeld. U parkeert, steekt over, laat uw hond zijn ding doen, gaat er eentje drinken op het terras en keert tevreden terug.

17


OVERSTEKEN

Hier zijn voetgangers vege/vrij en behoeft de foto geen verdere f)/J1IH( )lt(l(t)

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg . J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

18

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 25


OVERSTEKEN

aa-

M

Het privé-.ebrapad. Voor onv geen enkel om her zo aan te leggen. Maar de ligging typeert de achterliggende filosofie: geen zebrapad op een plaats waar een wagen geparkeerd zou kunnen worden!

1)1 obleeni

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt een bezoek méér dan waard.

i as in al (lie druhte iei geten oler te steken? Gelieve dan te wachten rot in Rijkevorsel want daar liggen duidelijk geniarkeerde zebrapaden met flikkerlichten en verhoogde drempels maar hier op dit 1 lie ç'pleiu nu t.

Wrang blijft, na onze uitstap, de uitspraak van de schepen van openbare werken. 01) de vergadering van de dorpsraad Hoogstraten op 19januari '98: De plaatsen waarde zebrapaden zouden moeten komen zijn reeds gemarkeerd, dat men reeds tot driemaal toe geprobeerd had om met de werken te beginnen maar dat het er omwille van de gure weersomstandigheden nog niet van gekomen was.'...

S1uis

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten ij

WONINGBOUW 03/315.87.14 KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE EP


Al het nieuws over MINDERHOUT verwachten wij op de redactie, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. Tel. en Fax. 314.55.04.

Zendmast GSM: gevaarlijk? Enige tijd geleden publiceerden we een overdruk uit het Belgisch Staatsblad waarin aangekondigd werd dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Arnold van Aperen op 20 mei een interpellatie zou houden in de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaamse Parlement aangaande de eventuele schadelijke gevolgen van het elektromagnetisch veld van GSM-zendmasten voor de volksgezondheid. Nu, enkele maanden later kregen we het verslag van deze Commissie in handen. De volledige tekst is nogal uitgebreid en hier en daar zeer technisch; er werd daar blijkbaar met verstand van zaken gesproken. Nochtans willen we u essentiële onderdelen van de interpellatie tot Wivina Demeester, Vlaamse minister van Finan. ciën, Begroting en Gezondheidsbeleid niet onthouden. (Waar de puntjes staan, hebben we tekst weggelaten, zoals beleefdheidsformules, technische details, de tussenkomsten van een collega parlementslid, enz.) De heer Arnold Van Aperen: ... ik ben verheugd dat ik vandaag deze problematiek kan aankaarten, want in onze streek is over deze aangelegenheid enige beroering ontstaan. Uit de berichtgeving van vroeger en ook vandaag blijkt dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de aanwezigheid van elektromagnetische velden en een verhoogd risico op kanker. De oorzaak daarvan zouden stralingsbronnen zijn zoals bovengrondse hoogspanningslijnen. Hier wil ik het echter in het bijzonder hebben over GSM-zendmasten, die tegenwoordig her en der worden ingeplant. Veel van deze masten worden op openbare gebouwen geplaatst. Dat gebeurt ook in schoolgebouwen, soms zelfs midden in een school. Dat gebeurt wellicht om financiële redenen. Als ik hoor welke bedragen daarvoor worden betaald, begrijp ik enigszins dat men hiervoor zijn toelating geeft.

Mijnheer Van Aperen, met de gegevens waarover ik vandaag beschik, zie ik dus geen reden tot bezorgdheid. Zelf ben ik wel van mening dat scholen niet echt de meest geschikte plaatsen zijn om zulke zendmasten te plaatsen.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

De heer Arnold Van Aperen . ... Ik begrijp ook wel hoe die dingen soms gaan. Er is vaak sprake van financiële consequenties: soms gaat het immers om een bron van inkomsten, in de orde van grootte van 10.000 tot 15.000 frank. Voor scholen is zoiets vaak zeer welkom, en dan wordt er niet onmiddellijk gekeken naar andere aspecten. Sommige mensen hebben die school echter wel verlaten, maar die mast staat er dan toch. Uit deze bezorgdheid stelde ik mijn vraag. Mevrouw de minister, ik hen tevreden met dit antwoord.

WERELD WINKEL 5 SEPTEMBER vanaf 16.00 uur PAX

De voorzitter: Het incident is gesloten. De mening van de wetenschappers is dus verdeeld, men kan minstens besluiten dat de wetenschappelijke wereld geen eensluidend standpunt inneemt. Er kunnen zowel studies worden geciteerd die geen verband aantonen, als studies die wijzen op schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Mannen wikken, vrouw beschikt sw 1tsat

Mijns inziens moesten we de grootste voorzichtigheid inzake GSM-zendmasten aan de dag leggen. Het plaatsen van deze masten op de daken van scholen lijkt me niet aangewezen! De Vlaamse regering, het Vlaams Parlement en de Vlaamse administratie zijn verantwoordelijk voor de bouwtoclatingen. Gemeentebesturen worden daarover niet geraadpleegd. Zijn er volgens de minister redenen voorhanden om het plaatsen van deze zendmasten op drukbezochte openbare plaatsen te verbieden ...Ik benadruk hier nogmaals het belang an deze problematiek, want er heerst beroering over in onze streek. Zo is het mij bekend dat kinderen worden weggehaald van een school waar een GSM-zendmast is opgericht.

Minister Wivina Demeester-De Meyer: Tot dusver is de wetenschap er nog niet in geslaagd met absolute zekerheid aan te tonen dat deze velden geen schadelijke invloed uitoefenen op de menselijke gezondheid.

20

Zomerse temperaturen lokten ook de oudere mensen naar buiten moor een petanque-spel op het dorpsplein. Een organisatie van de KBG.


MINDERHOUT

70 jaar KLJ Minderhout Ter gelegenheid van het 70-jarige 'huwelijk' tussen KLJ en Minderhout overroinpeldenjong en oud de feesttent in Bergen tijdens het weekend van 7, 8 en 9 augustus. Het laatste grote 'wapenfeit' in haar geschiedenis lag nog vers in het geheugen. Drie maanden eerder openden ze namelijk officieel hun zeifgebouwd lokaal in het centrum van het dorp, naast de bibliotheek. Het succesverhaal van 70 jaar landelijke jeugd werd drie dagen lang uitbundig gevierd. Daarbij werd bewust elke dag op een andere doelgroep gemikt, met succes overigens. De Breugheltafel op vrijdagavond lokte zoals ver wacht vooral oud-leiding en ouders. De zelfgebakken (!) mega-frikandellen, bloed- en ander worsten en kip, met vier soorten fruit en drie soorten brood gingen er bij het Minderhoutse volk goed in. Dat was minstens tweemaal opscheppen: een compliment waar elke kok van droomt! En wie dacht dat goddelijke rijstepap pas voor in den hemel was, weet sindsdien ook wel beter. Het foto-archief (mét zwartwit foto's) bracht heel wat verhalen van onder het stof vandaan en ontlokte hier en daar een kreet bij het aanzien van een zelfportret van zoveel jaren terug. De vlotte rock van Desperated Company leidde ons al dansend de nacht in. De zwoele zaterdagavond met een hoog fuif gehalte trok veel sportief fietsende jongeren naar Bergen. Met een bewaakte fietsstalling was de KLJ hierop prima voorzien. De security met honden waren trouwens nooit ver weg om de hoge concentratie fuifgangers in bedwang te houden in geval van nood. Het bier en vooral de cocktails vloeiden rijkelijk, 't was dan ook erg dorstig weer. Prachtig weer ook op de zondagnamiddag vol animatie. Naast een kleurwedstrijd en een luchtkasteel werden de kinderen er getrakteerd op een Vlaamse Kerm.is (altijd prijs!). En terwijl er binnen in de tent dopingvrij gesprint werd op de bierfietsen, zweetten buiten mannen en vrouwen zich te pletter tijdens het autotrekken. Van organiseren heeft KLJ Minderhout duidelijk kaas gegeten, dat bewezen ze hier voor de zoveelste keer. Alles verliep naar goede gewoonte op rolletjes ('Hout afidoppen!', gilt mijn geweten). De KLJers bedanken al hun bezoekers en helpers en hopen ze nog dikwijls terug te ziel).

Bij de KLJ trekken ze graag niet touwen; deze keer moesten de auto 's eraan geloven.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

'(ENKANTOOP VAN RAVEI IRIO. MMENS tonringen g Alle

bankk

Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

Joîias Jan.sseus en llanne,s Vnn Gestel willen elkaar de bef afsteken tijdens liet l,ierrijden. Na de foto werd hen het bier afhandig gemaakt door hun bezorgde moeders.

ov

"'Z

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 0311315.72.54 Erkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b

21


L

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

-

Na de kermis gekte en met het goede weer in augustus begon de vakantie pas echt. Jammer voor de mensen die in juli vakantie hadden, want als je geen reis had geboekt naar een warm land, was het maar treurig gesteld. Met de zon kwamen ook weer de dagjestoeristen, het was verschillende zondagen geweldig druk op Dreef Geen enkele stoel meer vrij op de terrassen, veel kijkers en kooplustigen op de wekelijkse rommelmarkt, de speeltuin vol joeiende kinderen, file op het fietspad langs de Mark, veel wandelaars in het Mariapark, enfin zomer. De werking van de meeste verenigingen ligt stil, buiten een uitstap, een fietstocht, een kamp of dergelijke activiteiten die nog op de agenda stonden, even tijd om uit te blazen. En het lijkt wel dat steeds meer mensen daar hard aan toe zijn. Iedereen heeft een overvolle agenda, niet maar weinig adempauzes. Vooral voor de jonge gezinnen is het een hele klus om werken, kinderen en het huishouden zo te combineren dat er nog wat tijd overblijft voor een hobby of voor gewoon eens even zalig niersdoen. En dat alles heeft toch wel een portie stress als gevolg.

Gemengde kermisgevoelens Na de kermis kon men hier en daar toch wel wat kritische geluiden opvangen. Alhoewel de kermis ook dit jaar weer op een ruimne belangstelling kon rekenen, zowel van deelnemers als van kijkers, was het volgens sommigen teveel van het goede. Vooral de verklede spelen op dinsdag werden in vraag gesteld. Het is zo, met de voorbereidingen erbij genomen, hen je eigenlijk een hele week van je vakantie met de kermis bezig. Verder wordt ook het opzet van de spelen in vraag gesteld, o.a. ofde kinderen niet meer bij de spelen kunnen betrokken worden, en kan met op dinsdag niet terug naar de roots gaan met een wedstrijd touwtrekken of iets dergelijks, ook duurt één en ander te lang. Verder waren er ook vragen rond de toekenning van de punten. Om dit eens kritisch onder de loep te nemen werd er vergaderd met de organisatie, de gebuurten en de jury. Wat kwam er uit de bus? Volgens Jef Jacobs, voorzitter van het kerniiscomité, kreeg iedereen eens de kans om zijn gedacht te zeggen. Maar het bleek dat er voor elk voorstel zowel voor- als tegenstanders waren. Zodoende blijven de spelen in grote lijnen hetzelfde. Aan de organisators van de kinderspelen zal men vragen om de kinderspelen te organiseren op de zaterdag van het eerste kermisweekend. Zodoende zou er meer aandacht kunnen geschonken worden aan dit evenement, anders dan wanneer op dinsdag de pa's en ma's zich op de kermisweide bevinden. De jeugd is immers de toekomst. Verder zal dejury de puntenverdeling aanpassen waarbij vooral de presentatie en het gepresenteerde geheel aan waarde zal winnen. Verder is men er van overtuigd dat men van iets dat goed werkt en veel volk trekt de formule niet drastisch moet wijzigen. En gelijk hebben ze.

Afbraak meisjesschool en Stad Lourdes

De zaal van caté Stad Lourdes ligt hier tegen de vlakte. Het dak en de ramen van het café werden niet door de sloper vernield, die werden vooraf al gesloopt.

Met gemengde gevoelens stonden de MeerselDreveniers te kijken naar cle aanvang van de afbraak van voormalig café Stad Lourdes en de meisjesschool. Gemengde gevoelens omdat iedereen blij is dat deze bouwvallen, en dan vooral café Stad Lourdes, uit het straatbeeld verdwijnen. Van de andere kant verdwijnen met deze gebouwen tastbare herinneringen aan het verleden. Met Stad Lourdes hèt hedevaartscafé, de feestzaal waar menig Meersel-Drevenier is getrouwd of één af andere belangrijke gebeurtenis in zijn leven met vrienden en familie heeft gevierd. Ook de herinneringen aan de vele kermisbals, de mosselfeesten, de biljartpartijtjes, enz. komen weer bovendrijven. Met de meisjesschool verdwijnen de herinneringen aan de schoolbanken, voor iedereen als kleuter, voor de vrouwelijke helft van de Dreveniers hun

hele lagere schooltijd. De wat ouderen onder ons, denken dan ook nog aan het St.Annapensionaat met het nonnetjesklooster en de mooie kapel, waarvan de meisjesschool een laatste restant was. Gedaan, voorbij,weg. Het is niet anders. Op het terrein zullen luxeappartementen verschijnen, waarvan het aankondigingbord al een voorsmaakje geeft. Lang leek het erop dat het project wegens te weinig belangstelling niet zou kunnen worden gerealiseerd. Nu zouden er toch voldoende kapitaalkrachtige liefhebbers zijn opgedoken om te kunnen starten met de werken. En dan denk ik aan het liedje van Wim Sonneveld, het Dorp - Langs het tuinpad vaii mijn vader zag ik de hoge bomen staan, ik was een kind en wist niet beter, dan dat dat nooit voorbij zou gaan

Het Heieinde zet de bloementjes (hei-bossen) buiten De Heieindeféeslen zijn berucht en beroemd. Ook dit jaar op vrijdag 4september organiseert het Heieindse kermiscomité weer een barbecue. Bij goed weer gaat het gebeuren buiten door in de speeltuin De Zevenster bij Jeanne en Francine. Men is welkom vanaf 18u30 met groot en klein, wel vooraf inschrijven.

22

tP

Hier gaat een stuk van de ;nei.jesschool, de voornalige kofjiescliool, later nog frituum; tegen de grond. Het duurde bij elkaar jaren eer het er allemaal stond, maar het i.s slechts kwestie van dagen om het af te breken.


MEERSEL —DREEF

De Mark toeristische topper... Hoeveel mensen zouden er gebruik maken van liet fietspad langs de Mark, als je er eens zit te vissen, zie je een allegaartje voorbij trekken. Van groot naar klein, met de fiets, te voet, met de kinderwagen, de hond enz. Iets nieuw zijn momenteel de skeelers, die hebben het pad ook ontdekt. Elke keer weer betekent de Mark iets nieuws, ze is geen twee dagen hetzelfde. Je ziet er vogels, planten, vissen, je komt er buren en bekenden tegen, tijd om even een praatje te maken. Kortom een bron van ontspanning.

RMT3 MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

De genieente doet Jicir /)eI 01)1 het de 1(1e toeristen die /wigs de Mark jianeren naar/inn

Telefoon: 03/309.95.18

Fax: 031309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

19a

zin te maken. Met ''uilbakken, tafls en banken. En altijd zijn er van die steenezels die de boel voor cle "Jiin " moeten afl reken. Daar zou je toe/t wel liet apenzziur van krijgen. Zijn er nu ee/it geen andere dingen te t'erzimnen om zich te amuseren?

KLJ-opkamp Wegens te weinig begeleiding (vervoer) zat er VöOf dL KLJ-jeugd geen kamp in. Wel jammer want het kamp is toch het hoogtepunt van het jaar. Indien wij niet naar een kamp kunnen, laat dan het kamp tot ons komen moet men hebben gedacht. De KLJ ging op kamp op het eiland achter de Zevenster en het klooster, in het paardenweilandje dat wordt ontsloten door de Mark, de oude meander van de Mark en de Leiloop. Toen ik er op een avond voorbij kwam gelopen, zag het er allemaal knus en gezellig uit. Enkele grote tenten, een partytent met open zijwanden, parasols, een wc-huisje en veel lichtjes. Ik kan me goed inbeelden dat ze zich daar goed hebben geamuseerd. Volgens Martijn Bogers, hoofdleider, is dat ook zo. Het driedaagse kamp ging door van maandag 10 augushis tot woensdag 12 augustus, het was eigenlijk ter vervanging van het jaarlijkse teerfeest met carnaval. Het kamp was goed ingericht, zoals ik al schreef, niet ook nog een hadkamertent en een koelput. De eerste dag ging men op EHBOtocht, flink in de windels en besmeurd met rode bloedverf, ging de tocht strompelend enjoelend door Meersel-Dreef. Verder een hele trits van spelletjes op en rond het kamp, een daguitstap naar dc Mosten en tot slot een barbecue en een kampvuur. Kort maar hevig en voor herhaling vatbaar. En Manu bedankt voor het lenen van de weide.

De KLJ troept hier bij elkaar voor een groeps foto tijdens hun Markdriedaagse. Aan hun gezichten is het duidelijk te zien dat het hen wonderwel beviel.

Dorpsraadnieuws De dorpsraad zat inmiddels niet stil en kwam bijeen in een extra zitting (zonder zitpenningen). Op vraag van de gemeente bekeken ze eens wat de gemeente voor Meersel-Dreef nog op de begroting moet zetten. Eerst en vooral leek het een goede zaak om Meersel-Dreef verkeerstechnisch eens onder de loep te nemen, bepaalde verkeersborden ontbreken of zijn te klein, aggiomeratieborden verdwenen en één en ander gevaarlijk punt moet nog wat duidelijker worden aangegeven. De Markweg, die het door de omleiding naar aanleiding van de werken op Meersel zwaar te verduren kreeg, is aan een oplapbeurt toe. Weggezakte kanten, gebroken

hetonstroken enz. kostprijs drie miljoen. Het verder trekken van de asfaltstrook op het Heieinde en Meersel. Geld voor het aankopen van grond voor eventuele uitbreiding van de lagere school en nog enkele kleinere punten. Wat betreft het toekomstige dorpshuis ligt de hal in het kamp van de gemeente. De voorstellen van de dorpsraad zijn binnen en momenteel bekijkt de gemeente wat er haalbaar is. Het antwoord wordt verwacht tegen half september. Wordt vervolgd...

Op zoek naar... Momenteel wordt deze Meersel-Dreefse kroniek geschreven door Dré Oomen en ondergetekende. Ik denk dat ik niet lieg als ik stel dat wij beiden bezige bijtjes zijn. En daardoor vaak in tijdnood komen. Daarom zou het ons plezieren er een derde en zelfs een vierde man of vrouw bij te kunnen vinden om deze rubriek te schrijven. Daar zijn een immens aantal voordelen aan verbonden. Al de deuren gaan open wanneer je je gezicht maar laat zien. Ziet u dat zitten, geef dan eens een seintje, natuurlijk helpen we u op gang en sprokkelen we samen het dorpsnieuws bij elkaar. Wij verwachten per kerende Post een antwoord van u! Dan wens ik aan al de schoolkinderen en leerkrachten een goede start van het nieuwe schooljaar. En kunt u volgende maand weer nieuws verwachten van Dré. Gegroet, Toon Verleye.

23


W@Erid

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96.

Slaapkamergevel ingestort

nTR,j.-T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

1

KWB Wortel op bezoek hij Turken

De wegenisi erken in Wortel en de bijkomende vernieuwing van leidingen hebben hclaa.s eni'e onverwachte schade met ziel, gebracht. i'ijdens graafwerken in opdracht van Iveka i.s de fundering van het huis van Louisa Sonimen - Govae,t.s in de Rooin,ans op een of andere manier zi:jn stabiliteit verloren en in'estort. De man die de graatniacl,ine bediende had bij al die nii.serie nog geluk si ant hij kreeg bijna een van de raamluiken op zijn hoofd. Voor Louiva is /iet nog moeilijker want haar huis is alvast voor enkele weken onbruikbaar. De vaststelling i'an de verantwoordelijk/meid en dc reparatie ruilen no' eniç'e tijd in bevla ' nemen.

Wortel ! Feesten ! Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus worden voor de 1 ide maal Wortelfeesten ingericht. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor de inrichting en modernisering van het tweede zaaltje in de parochiezaal. De achterzijde van de parochiezaal wordt opengemaakt naar het achterliggende pleintje toe. Een prima initiatief dat voor alle gebruikers van de parochiezaal bijzonder nuttig kan zijn. Zoals elk jaar hebben de organisatoren van de Wortelfeesten weer gezorgd voor een overladen programma, iets minder activiteiten voor meer mensen zou misschien nog beter zijn. Maar de formule werkt al jaren en zal dat ook dit jaar wel doen.

Avondmarkt en halve marathon Vrijdag 28 augustus vanaf 17.00u wordt er weer een avondmarkt georganiseerd in en om de Boomkes Om 18 .50u startende kinderen vooreenjogging van 1000 m. Vanaf 19.00u wordt voor de eerste maal een halve marathon georganiseerd maar daarnaast wordt ook de gewone jogging georganiseerd met afstanden van 3,6 of 9 km. Inschrijven moet gebeuren in 't Slot tussen 17.00u en 18.45u. Ook vanaf 1 9.00u kan je terecht in de bodega en 24

wijnproeverij en kan je kruisboogschieten op 6 meter. Om 21.00u worden de prijzen van de Halve Marathon uitgereikt en zorgt onze Wortelse Brassband voor muziek in de Boomkes.

Zaterdag 29 augustus starten de Feesten al in de namiddag. Vanaf 12.00u kan je terecht op de Rommelmarkt. Om 13 .00u vertrekken zowel de gezinsfietstocht en de wielertoeristenrit. Er zijn ook kinderspelen voorzien en je kan ponyrijden en opnieuw kruisboogschieten. Om 15.00u is er animatie voorzien met de Soepwarriors. Vanaf 19.00u start de kwisavond die we vorige maand al aankondigden. Hiervoor moest op voorhand ingeschreven worden. Er is nog een optreden voorzien van de Sommens Band. Om 22.00u start een bierproefwedstrijd. Zoals je kan zien is het onmogelijk om u te vervelen tijdens deze twee dagen. In 't Slot loopt gedurende de Feesten een tentoonstelling van Wortelse kunstenaars. De tentoonstelling is vrij toegankelijk. Het Wortelbroodje(een speciaal voor de gelegenheid gebakken hartig broodje) is ook doorlopend te koop tijdens deze feestdagen.

Na het bezoek aan de Joodse gemeenschap van Antwerpen in november vorig jaar trekt KWB Wortel op zaterdag 19 septembernaar de Turkse gemeenschap in Antwerpen. In de stad leven 7000 Turken verspreid over 4 wijken. Om 1 0.00u worden we verwacht aan het voormalige Mariagasthuis in Berchem. Het vervoer spreken we onderling af. In de voormiddag bezoeken we een moskee, aansluitend krijgen we thee mei Turks snoepgoed aangeboden. We bezoeken ook een paar winkels waar we kennismaken met typische producten. Om 1 2.30u eten we in een Turks eethuis. s Namiddags bezoeken we enkele wijken. De aandacht gaat naar wonen, sociaal leven, onderwijs. Het einde is voorzien om 16.00u. De verplaatsingen in Antwerpen doen we met het openbaar vervoer. Voor thee-snoepgoed-middagmaal betalen leden en gezinsleden van KWB Wortel 550 BEF. Niet-leden betalen 750 BEF. Er kunnen maar 25 mensen mee. Misschien is er nog een plaatsje vrij. Inschrijven en betalen gebeurt tot de plaatsen volzet zijn bij RenĂŠ Sprangers, Prinsenweg, 5 tel. 314.68.77.

autobanden

.1PEETER5' * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05


sf1

/

Er wonen nogal wat jonge gezinnen in Wortel maar dat de legende van de ooievaar geen verzinsel is blijkt uit deze foto. Op het dak van Guy Martens in Poeleinde had een echte ooievaar postgevat. Blijkbaar was hij op zoek naar een plaats om wat jonge Wortelaars te leveren. De volgende niaanden zullen vooraan op Poeleinde waarschijnlijk wel wat kindjes geleverd worden. We houden u op de hoogte!

20 JAAR WERELDWINKEL

ISM *.'J!!!!

ZATERDAG 5 SEPTEMBER TERREINEN ACHTER DE PAX VANAF 16.00 UUR

C k ILV c29

'11*tk

c=

vakantiefoto 's vakantiefoto's vakantiefoto's

e rvaring in kleur - 30 1aar erking op Kodak Royal papier (meer glans en dikker) - afw - een rode o en meer bi PenfO APS afwerkin verschille1 formaten als eni e in ideosche 20/30 gratis of lrijke voordelen (dubbel gratis of poster a - Kodak vipkaa met t album gratis of korting op vpkaa enz enz.) Kom eens langs en vergelijk de kwaliteit.

$

WIJ ZIJN GEGARANDEERD BETER DAN DE ANDEREN!!! t Lindenlaan 14 • 2340 Beerse • Tel. 014/61.35.37 Vrijheid 126 • 2320 Hoogstraten . Tel. 03/314.13.13

/ 25


WORTEL

De Bond draaide weer rond

gebeurtenissen tijdens de Ronde van Frankrijk weet je maar nooit dat dit naar Wortel overwaait!). Met het enthousiasme van alle deelnemers (ca 50 in totaal) werd de 1000 km makkelijk gehaald. Waaidoor er dan weer teleurgestelden waren omdat er niet meer rondjes mochten gereden worden! Met deze activiteit verdient de jonge bestuursploeg van BGJG Wortel zeker een pluim.

Makreel vissen Zondag 13 september gaat ons Wotiels jeugdhuis te wateroiti iiiakrecl ie vissen. Liefhebbers kunnen daar inschrijven. Of ze veel gaan vangen op de dertiende weet ik niet. Als ze maar niet zinken op een aktiviteit op zo'n datum. Of hen ik alleen bijgelovig ?

Missietentoonstelling Eigenlijk is het nog ccii maand te vroeg, maar we vragen u om deze datum nu al op uw kalender te zetten en Vrij te houden.

25 oktober organiseert de Missiekring in de parochiezaal zijn jaarlijkse missietentoonstelling. Wie vorige maand ons verslag las van de spreekbeurt van Lisette Snels, weet dat ook uw centen in de ontwikkelingsgebieden welkom en broodnodig zijn. Dus iedereen wordt ten zeerste verzocht in de parochiezaal eens te gaan kijken en enige steun te verlenen.

Al het (aankondigend) nieuws en illustrerende foto's van onze Wortelse verenigingen is welkom in deze rubriek. U moet het mij wel laten weten. Het adres vind je aan het begin van deze rubriek. Het kan via e-mail, op schijf of getypt. Met alles zijn we blij en uw activiteiten en vereniging krijgen gratis publiciteit

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Een groep jonge moeders op de reu ze autoped: goed voor 4 km per ronde Een zonovergoten namiddag op zaterdag 25 juii, ouders en kinderen in vakantiestemming, een pleintje met een terras, dit is op zich al voldoende voor een gezellige namiddag voor het ganse gezin. Voeg daar nog volgende ingrediĂŤnten aan toe: een verkeersvrij parcours. Ver sierde fietsen en zelf ineengekutselde voertuigen met veel kinderfantasie (hier en daar wel met de inbreng van ouders enlof grootouders), en je hebt een recept voor een gezins- en kindvriendelijke activiteit waar de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen (BGJG) vanWortel ook dit jaar weer trots mag op zijn. Op het programma: met de zelf meegebrachte en door mensenkracht aangedreven wielcombinatie (mountainbike, stuntfiets, gewone

fiets, lig- of loopfiets, bakfiets, rollerskates. gokan of ... ) een totale afstand afleggen van 1000 km tussen 14 en 17 uur. Geen competitie, geen gedrum bij de start voor vertrek uit "pole position, geen snelste ronde, geen wedstrijd enz... Gewoon allen samen rondjes van 1 krn draaien in de hoop de totale afstand van 1000 kus te halen. Aan de start verschenen toch wel enkele vermeldenswaardige wielcoinbinaties: vader vervoert zoon in kruiwagen, go-kart omgebouwd tot brandweerwagen met alles erop en eraan, reuze autoped, dame met hoepel, gokan omgebouwd tot een heuse Ferrari racewagen met 12 kleppenmotor, bed omgebouwd tot hezemwagen en dienstvoertuig voor EHBO en een heuse dopingcontrole (met de recente

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.


WORTEL

Rare voorrang van rechts (1)

Dorpsraad op z'n gat? Onderstaand bericht werd in juli meegedeeld • aan alle leden van de algemene vergadering van dorpsraad Wortel. Omdat deze brief ook belangrijk is voor iedere Wortelse inwoner vinden we het de moeite om hieronder de inhoud te publiceren.

Op het kruispunt van de Zandstraat en de Rooimans aan jeugdhuis 't Slot staat een eigenaardig verkeersbord. Het voorrangsvnibool lijkt wel een slag van de molen te hebben gekregen. Het X-teken is enigszins verschoven en wanneer men dichterbij gaat kijken, blijkt het bord verkeerd gemonteerd te zijn. Dat is echter geen reden om het bord te veranderen. Deze grappige situatie heeft geen enkele invloed op de verkeersregels want ook zonder bord zouden de weggebruikers moeten weten dat het verkeer dat uit de Zand.çtraat komt in dit geval voorrang ilioet krijgen.

Rare voorrang van rechts (2)

-

4

z*

,

*

Anders is liet gesteld met dit STOP-bord dat uien tegenkomt wanneer men uit de Moerklokstraat komt. Hier wordt men verzocht te stoppen ondanks het feit dat men voorrang van rechts heeft oj liet verkeer dat van Castelré komt. Enige jaren geleden stond dit bord hier ook al. Toemi werd het na een klacht vervvijderd en sinds enige tijd is dus dit (groter) bord opnieuw geplaatst. Of deze situatie niet voor problemen kan zorgen in verband met de t'erant'4'oordelijkheid is niet echt duidelijk.

"Tijdens de openbare algemene vergadering op 15 januari van dit jaar werd de algemene vergadering van de dorpsraad Wortel Ofl ieuw samengesteld. Deze vergadering bestond uit 49 leden en koos een bestuur van 5 personen, bestaande uit Frans Van der Kaa, Louis Lauiyssen, Jozef Braspenning, Huvhrech t Provoost en Ria Van Ballaer. Bij gebrek aan kandidaten werd binnen het bestuur geen voorzitter aangeduid. Door moeilijkheden op bestuurlijk vlak besloten vier leden tijdens een vergadering op 30 juni 1998, in aanwezigheid van de informatieambtenaar, ontslag te nemen uit het bestuur. Het college van burgemeester en schepenen na!?i hiert'an kennis op I3julijl. Hierdoor voldoet de samenstelling van het bestuur niet langer aan de bepalingen uit het erkenningsbesluit van de dorpsraden waarbij het bestuur uit minimwn 4 leden moet bestaan. Het komt de algemene vergadering bijgevoig toe om een nieuw bestuur te kiezen. De dorpsraad van Wortel is op dit nionient niet vertegenwoordigd in de verkeersraad of milieuraad. Het mandaat dat de algemciie vergadering gaf aan de afgevaardigden in de Coniissie Wortel Kolonie is door het College van burgemeester en schepenen wel bevestigd. Er is geen datum of agenda voor een volgende algemene vergadering vastgelegd. Als er vanuit de algemene vergadering geen initiatief komt, kan de stuurgroep van de dorpsraden rond de jaarvt'isseling een openbare vergadering organiseren. Deze stuurgroep bestaat uit de voorzitters en secretarissen van de Hoogstraatse dorpsraden. Voor uw vragen hierover verwijzen we naar de dienst informatie van het stadsbestuur, tel 340.1 9.50 getekend door de 5 bestuursleden : Frans van der Kaa, Louis Lauryssen, l-luybrecht Provoost, Ria Van Ballaer en Jozef Braspenning. Enige informatie bij verschillende personen en zelfs een schriftelijke reactie van één van de leden van dc algemene vergadering maken ons duidelijk dat hier en daar duidelijk de man gespeeld wordt en niet meerde hal. We noemen, natuurlijk, geen namen maar iedereen moet maar eens in eigen hart kijken. De dorpsraad zou het algemeen belang moeten dienen. Het algemeen belang kan door iedereen lichtjes verschillend geïnterpreteerd worden. Wanneer echter duidelijk hurenruzies of eigenbelang de agenda of de taak van de dorpsraad gaan overschaduwen zijn we verkeerd bezig. Vandaar deze oproep aan alle mensen met enige zin voor sociaal gedrag, de dorpsraad van Wortel is te belangrijk om die te laten ten onder gaan aan een "eerst ikke en de rest kan stikken"-mcntaliteit. 27


WORTEL

GOUD IN WORTEL Jozefa De Clerck en Gust Staes

De Rooimans, een Wortelse straat, ligt te blinken, een splinternieuw wegdek en nagelnieuwe riolering hebben van deze straat, die eens maar een karrespoor was een moderne buurt gemaakt. Jozefa en Gust wonen er al 44jaar en hebben de straat in de loop der jaren zien veranderen. "De Straat krijgt al zijn tweede wegdek sinds wij hier wonen" zegt Jozefa. Vroeger stonden er maar een paar huizen die bewoond werden door kleine zelfstandigen, een klompenmaker, een kleermaker, een schoenmaker en een kleine boer. Ook vader Staes was één van hen. De vader van Gust was immers mandenmaker. Deze stiel werd trouwens overgenomen door de inmiddels al overleden broer van Gust, Jefke Staes. Gust werd op 2 november 1923 in Wortel

geboren als jongste van drie. Hij volgde na de lagere school in Wortel twee jaar les in St. Victor in Turnhout en ging er daarna naar de vakschool om kleermaker te worden. Na deze lessen kon Gust in Merksplas op de gevangenis beginnen als bewaker-kleermaker. Hij naaide kledij voor bewakers en gevangenen. Na twee jaar werd hij effectief bewaker op het werk en was hij kleermaker "na de uren". Hij werkte tot in '86 in de gevangenis, een plaats waar hij altijd met volle goesting gewerkt heeft. Jozefa werd ook in Wortel geboren op 11 november 1924. Ze was de tweede in een rij van acht kinderen bij gemeentesecretaris Alfons De Clerck. Die woonde in het huis naast Café De Witpen bij Ment Aerls, nu bakkerij Vermeersch.

F[ ae herenmode voor Jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE Ie:s

19

5 uur.

op:::ioen.

Jozela liep school in Wortel en bleef daarna thuis om het huishoudelijke werk van de zieke moeder mee op te vangen. "Ik had graag nog wat langer geleerd maar de situatie liet dat niet toe" zegt Jozefa. Na het werk thuis volgde ze nog naailessen bij Pauline Vanhaute op de Grote Plaats. Ook Jozefa woonde altijd in Wortel. Samen woonden ze 6 jaar in een huurhuis en daarna hebben ze hun huis gebouwd. (lust en Jozefa hebben niet veel stil gezeten in hun leven. Ze waren allebei druk bezig met hun gezin en hun 6 kinderen. Daarnaast waren Jozcfa en Gust ook nog actief in besturen van verschillende verenigingen, Jozefa bij CM, ziekenzorg, BGJG, CVP en gepensioneer1n, «lijst n a hij KWB, Kerkfabriek, Missieactie..... lie lietdt oinstond met Wonel kem luis in '46. Schoonbroer en goede vriend Jaak Aerts was op wandel met zijn verloofde Jeanneke (De Clerck), een zuster van Jozefa. Ook Jozefa zelf was er bij. Ze kwamen Gust tegen en Jaak zwansde tegen Gust "Zeg pakt er eens een over want alleen met twee vrouwen op schok dat is toch ook niks". Gust hielp Jaak maar wat graag uit de nood en begon een vrijage met Jozefa die na 2 jaar uitinondde in een huwelijk. Jozefa had nochtans altijd gezegd dat ze geen bewaker moest hebben want die moesten dikwijls 's nachts werken. Ook vader De Clerck gaf zijn ,eotn en dat was nochtans een strenge vader. (lust en Jozefa zijn notz altud actief al willen de benen niet meer altijd mee hij 1o7efa. Ze maken samen nog veel uitstapjes met de wagen en gaan nog alle jaren op reis naar Spanje en met de wagen naar zee. De meeste hobby's doen ze samen vooral ook in de Gepensioneerdenbond. Gust houdt erg van lezen, wandelen, kaarten en gaat af en toe nog wat helpen hij het fruitplukken. Jozefa beheert een echt dorpsarchief. Ze heeft zeker 30 albums staan waarin ze foto's en krantenknipsels bewaart over familie, kennissen en het dorpsieven. Ze bezit zo stilaan een waardevol archief dat voor het nageslacht bijzonder interessant is en ze maakt nog altijd veel foto's. "Aan de wegenwerken hier in 't straat heb ik zeker al drie filrnrolletjes besteed" zegt ze. Op zaterdag 22 augustus werd samen met de 6 kinderen en echtgenoten en dc 12 kleinkinderen plezierig gcfeest. Ook de familie en de vele vrienden deden graag mee want de Staes-en zijn een plezierig volkje en hadden dan ook vanalles georganiseerd. We wensen Gust en Jozefa nog vele plezierige en gezonde jaren in de Rooimans.

(T77

Abonneer nu: 314.41.26 314.55.04


Ejîjlj

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

De vakantie heeft de nodige rust gebracht en het is nu weer werken geblazen. De Chiro doet haar verslag van het zomerkamp. Het aanzicht van Meer is de laatste periode flink aangepakt.. Ter gelegenheid van open tnonumentendag mogen twee geslaagde restauraties van Meerse gebouwen zeker genoemd worden. De John Lijssenstraat krijgt zijn riolering. Op het Hoogeind is men al een eind gevorderd. Er i.v al een kijk op hoe het gaat worden. Veel vragen worden nu gesteld bij het remmen van de verkeerssnelheid. Op het eerste stuk zijn er wei degelijk 3 wegversmallingen kort achter elkaar. Daarna geen meer en kunnen snelheidsduivels hun gang gaan op een lang recht stuk. Wordt dit de nieuwe vliegbaan van Meer ?Dat is de vrees van heel wet mensen. Het voetbalseizoen begint weer, ook voor de recreatie-voetballers. De veteranen versloe gen de Mussen met 3-0. Maar de uitslag doet er niet toe. Er waren achteraf immers konzplimenten voor het goede spel van de Mussen.

Verdacht schalmen van bomen

Bomen in de John Lijssenstraat In een vroeger nummer berichtten we reeds over de riolering die in de John Lijssenstraat zou aangelegd worden. Na het bouwverlof was het zover en werden de werkzaamheden begonnen. Dat dit zou beginnen met het bovenhalen van de motorzagen en het rooien van alle bomen over het liele traject van de aan te leggen riolering, is toch wel een verassing van formaat. Met het verdwijnen van deze bomenrij verdwijnt er ook een stukje "Typisch Meers" uitzicht. Want de Merenaar heeft nooit anders geweten als dat er bomen staan in de John Lijssenstraat. Aan wie anders dan Karel van Wesenbeeck konden we dit beter vragen. Vanaf zijn geboorte, en dat is al langer dan 65 jaar geleden woont hij in de John Lijssenstraaten in de buurt ervan. Hij is sindsdien wel 5 keer verhuisd maar telkens binnen een straal van 100 meter afstand gebleven van zijn ouderlijk huis. Een echt unicum in Belgie moet dal zijn. Volgens Cliarel's herinnering zijn de bomen er altijd geweest:

Reeds in de oorlog hebben de Fransen bomen afgezaagd als geriejhout. Wat er al op wijst dat het toen al flinke bomen waren. Tot 1972, het aanleggen van de snelweg was de John Lijssenstraat een kasseiweg. Die werd toen geasfalteerd en er werden verlichtingspalen geïnstalleerd. De bomen rij werd behouden en leek een lang leven beschoren. Nu, in augustus 1998, zijn ze dus gerooid. Over hei algemeen vinden de bewoners best dat de bomen mogen blijven. Na de afgelopen hittegolf is nogmaals gebleken hoe een deugd de schaduw doet. Voor het verkeer, vooral de vracht wagens zijn ze een remmende factor. Ze kunnen elkaar weliswaar goed kruisen naar moeten toch flink snelheid minderen. Alleen bladeren oprijven in de herfst, dat vinden de mensen over het algemeen wel lastig. Maar daar kunnen we de groene afvalcontainers goed voor gebruiken." Het schijnt dat er nieuwe bomen zullen geplant worden. Maar voor die het gewenste uitzicht en effect zullen hebben zijn we toch al wel weer enkele tientallen jaren verder.

Toch nog enkele bedenkingen Op de informatievergadering die in het voorjaar in het stadhuis gehouden werd was er nog sprake van het rooien van "enkele" bomen. De riolering zou in de sloot gelegd worden. Hadden wij dit verkeerd verstaan of zijnde makers van het lastenboek nadien nog eens flink van mening veranderd? Het lastenboek dat uiteindelijk werd opgesteld vermeldde het rooien van 27 bomen met de heraanplant van 26 nieuwe van de soort Quercus Robur (Moeraseik). In Hoogstraten wordt wel steeds snel overgegaan tot het rooien van bomen langs de weg. Zo zouden er de afgelopen jaren niet minder dan 1000 gerooid zijn. De gemeenten Merksplas en Rijkevorsel lijken beduidend omzichtiger om te springen met hun bomen. Fietspaden worden er achter cle bestaande bomen gelegd.

De te kappen bomen werden gemerkt met een kruis. Een vandaal was er als de kippen bij om nog enkele bomen extra van een kruis te voorzien. Helaas voor hem werd deze truuk tijdig doorzien. De verkeersremmende factor is nu sterk verminderd in de John Lijssenstraat. Indien de snelheid nu verhoogt kan dit tot gevaarlijke toestanden gaan leiden bij de bocht aan het "hoekske". Anderzijds zijn bomen langs de weg ook gevaarlijk in geval van botsing.

tl)'t VAN

($13 IN II ISI

y

It.

ÇI3NC 1t3 DI tflAAT

111J5t0J V'. (DD( (1(11 (3 CCV'J.

4

Dit 'typisch Meers' uitzwht zullen we wel een tijd moeten missen. Ten behoeve van de riolering moest ook de John Lijssenstraat aan een kaalkap geloven. Meteen verdwijnt ook een stuk (niet helemaal) natuurlijk "poorteffecr" voor de binnenkomst van Meerdorp. 29


MEER

Monumenten in Meer, enkele positieve voorbeelden: Notariswoning opgeknapt

Kasteel Maxburg

MElK -Kasteel

Het kasteel van Maxburg is al enige tij••l in zijn volle glorie hersteld. Dit gebouw dat het grootste deel van zijn bestaan leeg heeft gestaan is nu, met respect voor zijn oorspronkelijke architectuur in volle glorie hersteld. Kenners weten dat de torenspitseii nog ontbreken maar dat is misschien kwestie van tijd.

van dcn

Heer Verm&nlen.

Janen&

De woning Meerseweg no 10 heeft tot voor enige tijd zon 130 jaar notarissen gehuisvest. Samen niet het park is dit gebouw een uniek vertrouwd geheel in het centrum van Meer. De laatste decennia werd het niet echt meer bewoond en het gebouw was onderhoudshehoevend geworden. Zo 'n 3 tal jaar geleden werden, door Paul Romniens, de werkzaamheden aan gevat die tot het totale herstel hebben geleid van dit gebouw. Alle herstel werd uitgevoerd met respect voor de oorspronkelijke architectuur. Ook al is het gebouw niet geklasseerd, het herstel ervan is een belangrijke bijdrage tot de verfraaiing van ons dorp. Op termijn is het ook nog de bedoeling om de tuin nog verder in te richten. Op de foto zien we nog het oorspronkelijke gebouw uit het begin van deze eeuw. De bomen op de voorgrond zijn ondertussen wel wat dikker geworden.

Chirojongens en -meisjes op kamp in het buitenland Van 21 t/nl 31 juli gingen dc chirojongens op kamp. Voor het eerst in de Meerse chirogeschiedenis vond dit plaats in het buitenland, al was het nog niet heel ver, ni. in Alphen bij Chaam. Bovendien reden a lle leden met de fiets heen én terug, een unicum Tijdens de heenreis werden ze al meteen vergast op een fikse regenbui. Mr. pastoor daarentegen zat wel droog in zijn bromauto, maar bevond zich op een gegeven moment op een autosnelweg (!) in de omgeving van Tilburg. De Nederlandse politie was echter snel ter plaatse om het verkeer in beide richtingen even tegen te houden om alzo onze proost te laten oversteken en de eerstvolgende afrit te nemen. Dit voorval ontlokte op de kampplaats menig gegrinnik, en gelukkig kon hij er zelf ook mee lachen. Dat het slechte weer op onze nationale feestdag geen voorbode was van lOregendagen, mag een wonder heten na 3 erbarmelijke juliweken. Volgens onze gastvrouw hadden we dat te danken aan het feit dat Alphen hoger boven de zeespiegel gelegen is dan de rest van de streek. We konden er alleen maar blij om zijn. Elk bivak staat in het teken van een welbepaald thema; dat biedt de mogelijkheid om gezamenlijk te werken rond eenzelfde centraal idee en dient ook als kapstok om elke dag een tip (een bepaalde waarde zeg maar) aan op te hangen. Het thema had dit jaar de naam "Hoela Baloe"; 30

het ging overeen stam witte negers die uiteraard de dolste avonturen beleefden. Het was aan mr. pastoor om de tip van de dag om te zetten in mensentaal. Daarnaast staat hij op kamp natuurlijk ook in voor de pastoraal dagelijks tijdens de openings- en slotformatie, in de afdelingsmissen en in 1 gezamenlijke misviering. Alsof dat nog niet genoeg is, bewijst hij ook onschatbare diensten als EHBO-verzorger; dat hij menig uur in de EHBO-ruimte heeft doorgebracht, kunnen vele leden getuigen Wat is een goede vakantie zonder lekker eten ? Die regel is op kamp zo mogelijk des te meer van toepassing. De keukenploeg was dan ook een groot stuk van de dag in de weer om alle hongerige magen te spijzen. Dit gebeurde onder het toeziend oog van Marie Timmermans, die al 22jaar ( !) meegaat. Je moet het maar doen Van een jaarlijks bivak zou echter geen sprake zijn zonder de onverdroten inzet van de leiding; die zorgen er immers voor dat "onze jongens" zich 10 dagen naar hartenlust kunnen uitleven. Het is moeilijk uit te leggen aan iemand die nooit op kamp geweest is, maar 10 dagen samenleven met een grote groep jongeren schept een bijzondere sfeer die je op weinig andere plaatsen of momenten aantreft. Dat zullen de 82 mensen die deelgenomen hebben volmondig beamen, en zulke sfeer creëren is maar mogelijk

dankzij het engagement van 15 leiders, mag dat ook eens gezegd? Alles verliep overigens gesmeerd dit jaar. Het weer viel mee, er waren weinig zieken en de onderlinge verstandhouding was zeer goed. Dat de koeien op kampeerboerderij "De Kiek" af en toe een geurtje verspreidden, namen we er graag bij; de hartelijkheid van gastvrouw Leni maakte immers veel goed. Kortom, de (weinige) afwezigen hadden ongelijk

Dat huis, onze thuis! Zo luidde het kampthema van de chiromeisjes in Alphen. Een heel gewone caravan werd in 10 dagen omgetoverd tot een echte thuis. 16 leidsters maakten er van 1-10 augustus het beste van, en de 112 ciromeisjes, amuseerden zich als nooit tevoren met pleinspelen, modderspelen, zwemmen, enz (te veel om alle op te noemen). Nog wel belangrijk om te vermelden is het heel lekkere eten. 1 van onze ervaren koks leidde dit jaar 4 nieuwkomers op. Hopelijk zien we ze alle 5 volgend jaar weer. Niet te vergeten is ook meneer pastoor die zich weeral 100 % heeft ingezet voor dit kamp. Hopelijk blijft iedereen zich thuis voelen in onze chiro !!!


MEER

Ipenrooi Kermis en Heifeesten zijn voorbij "Heel goed is het geweest", zie Paul van Gils, een medeorganisator van Ipenrooi kermis. De zaterdagavond was de avond met de meeste bezoekers. En vrijdagavond was het gezellig druk niet "eigen volk". Hij bedoelt daarmee die van Ipenrooi en omstreken. Dc nieuwe shorjes deden liLt Lig goed. Ei is ondertussen al een patent op aangevraagd. Het penalty-tornooi op zondag kende een spannende ontknoping. De deelname was groot. 32 ploegen streden voor de eerste prijs. Het hoogtepunt en tevens de verassing was de chiro. De Chirojongens troffen in de halve finale op hun eigen aspiranten. Het werd een monsterscore. Na vijf penalties hadden beide ploegen evenveel doelpunten. De uiteindelijke beslissing viel bij t6-15. Daarna, in de finale, moesten de chiro jongens het alleggen tegen de ploeg van Dre Laurijssen. Die waren een maatje te groot. Maar tegen de ex-keeper van AA Gent en Beerschot verliezen, is voor de chirojongens geen schande.

1

Penaltytornooi

De tweede editie van Ipenrooi Kermis was een succes. Bij de 32 penalty trappende ploegen was er 1 meisjesploeg. En die stonden "hun mannetje" behoorlijk.

De laatste markt is "boerenmarkt" dcii. Radio Valentia en dc Boerenkapel van Rijsbergen zorgen voor muziek. Hoeft het nog gezegd dat mensen die een kraampje willen uithaten altijd welkom zijn. Een standplaats is immers gratis. Wel wordt stand-

Dc bier-kaas en wijnmarkt kende vanwege de regen een moeilijke start. Tussen 9 en 10 uur regende het. Daarna was het over en kwam toch nog behoorlijk wat volk opzetten. Het marktcornitee wil op zondag 6september in schoonheid eindigen met de Boerenmarkt. De Landelijke Gilde is uiteraard de grote motor achter deze markt. Zij zal met een aantal grote verkoopsstanden aanwezig zijn, waar groenten, fruit, vlees en zuivelproducten aangeboden worden. De Hoogstraatse Aardbeienkring is een vaste waarde en zal om 11.00uur de prijzen van de ballonwedstrijd uitreiken. De Meerse bloemenvrienden zijn ook aanwezig. Ze hebben elk jaar veel succes met hun prachtige bloemstukjes. In het kloosterpark wordt het boeicjimarktthema verder uitgediept. Er staat een grote tent van dc Landelijke Gilde die 's namiddags ook haar jaarlijkse barbecue organiseert. Vooraf inschrijven is nodig. Voormiddags kun je ook rustig ontbijten. De Chiro zorgt voor de nodige "Spek met eieren. Een tentoonstelling niet oude tractors en een aantal vetbeesten zullen te zien 'ijn. Een groep vlegeldorsers is van de partij. Aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen zich uitleven op de kinderboerderij. Er zijn ook contacten gelegd niet een hoefsmid, een smoutenbollenbakker, een palingroker en een imker. Muziek en dans is ook volop aanwezig. De dansgroep St. Joris demonstreert als premiere de Meerse kadril, een monument uit het verle-

houders gevraagd voor 8 uur op te stellen in dc Donckstraat. De Boerenmarkt is dus veelbelovend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Dufrainiz 31 .6.8() t. ma

Na ccii regenachtige start ti'er(/ het toe/t nog aardig druk0/) de Bier Kaa.s en Wijninarkt. Het aanbod wa.s ruim en de kritische proever kwani i'oiop aan zijn trekken. Zoal.s hier op de wijnsrand van Nonkel Ney (Nev Michiels). Op 6 september is het alsi'eer de laatste markt. En dat i.s de Boerenmarkt.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte ge te/t is openstaan tOm')) ieders planiien cii pro /C( ie!? cii ze /iclpcii realiseren. Ruimte geven is niogelijk maken t'at onmogelijk lijkt. In ban kzakeii maakt dat een wereld van ve,s'chil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 1,

1

911


h@@g) 2iRmiRg

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Om met de deur in huis te vallen: in deze rubriek worden alle nieuwtjes, aankondigingen, verslagen en foto's verwacht van alle verenigingen van Hoogstraten. Maar dan moeten we die wel tijdig ontvangen. We kunnen zelf niet overal achteraan. En op tijd wil zeggen: ten laatste op de voorlaatste zondag voor de laatste woensdag van de maand (twee keer lezen a.u.b.) En bij het begin van een nieuw schooljaar en een nieuw werkjaar voor vele verenigingen wilden we toch nog eens dit in herinnering brengen. Minder leuk vonden we een paar weken geleden het bericht dat er dagelijks 4 verkeersdoden op onze wegen vallen, terwijl gans de vakantie gesproken werd over eilleniange files en kwakkelend openbaar vervoer. Liggen we daar echt wakker van? Amper hier, zo denken we, want bij de herinrichting van Hoogstraatse straten wordt nog sieeds te weinig aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. OK, fietspaden komen achter een groene strook te liggen, maar elk nieuw wegdek nodigt nog steeds uit tot snelrazend autoverkeer. Leven we dan zo gehaast dat enige traagheid in het verkeer ons nog met meer stress opzadelt? Elk verkeersslachtoffer is te vermijden, want we hebben dat als mensen zelf in de hand. Maar dat besef hebben we misschien niet meer. Soit, life must go on, zeggen we dan.

Post- en E-mail- bus CMBV (Christcliike MiddcnstandsBewcging van Vrouwen) is in Hoogsiraten zon vijftien jaar actief als socio-culturele vrouwenbeweging. De vereniging staat open voor alle vrouwen uit Hoogstraten en omgeving die hun vrije tijd zinvol willen doorbrengen. Jaarlijks is er een gevarieerd programma: bezoek aan musea, muziek, theater, bedrijfsbezoek, een uitstapje, vormende avonden en ontspannende activiteiten. Vanaf september wordt er terug enthousiast van start gegaan. Wie interesse heeft om aan te sluiten, of om meer informatie te krijgen, kan contact opnemen met Lies Robben-Van Aelst op het nummer 314.38.48.

Te Deum

Rechtzetting Enkele maanden geleden werd in dit blad geschreven dat het 50 jaar geleden was dat de H. Bloedprocessie helemaal niet is uitgegaan. Volgens het parochieblad waren we toen mis. De snoodaard die ons dit wijs heeft gemaakt, leze hier de echte waarheid. Uit de verslagen van Deken Lauwerys kan geciteerd worden (met dank aan het parochieblad) : "1948: Driemaal hoogmis in 't puin van de kerk en, spijts de donkere wolken, telkens processie met vier nieuwe groepen (ontwerp R. Lens)." En het parochieblad speurde verder: tot in 1900, en nergens een melding dat de processie op één jaar 3 maal moest binnenbljven. Blijkbaar moeten we niet alles of iedereen geloven.

Toerisme Voor wie al eens gasten moet ontvangen maar ze thuis niet kwijt kan hij gebrek aan plaats of om een andere reden, voor diegene hebben we goed nieuws. Vanaf 7 september opent in de Peperstraat nummer 2 'De Relais', kamer en ontbijt. Een overnachtingsmogelijkheid met ontbijt in ruime gloednieuwe kamers met badkamer. Als dat weeral geen vooruitgang is voor dit stadje. Hervé Hellemans en Joris Buyle zetten hun best beentje voor, voor de gasten. En vanwege Toerisme Hoogstraten ontvingen het bericht dat op zondag 2 mei 1999 het Begijnhof officieel zal geopend worden, wat het startschot moet zijn van grootse feestelijkheden die gans de zomer zullen duren. Het erf en de Begijnhofkerk zullen dan helemaal opgeknapt zijn, terwijl het Hof-Stedelijk Ostmuseum uit de kelders van het archief van het stadhuis zal herrijzen. Alle activiteiten zullen zich situeren in de culturele sfeer en dragen als algemeen thema 'Alle begin is vrouwelijk'. Dit verwijst naar de 'sterke vrouw' die de begijn in het begin alleszins was. Nog al te vaak denkt men dat begijnen vrome kwezels waren. De begijnenbeweging zou een eerste stap geweest zijn in de vrouwelijke bewustwording. Ze kon maar ontstaan doordat een aantal vrouwen in de 12de en 13de eeuw bewijst afzag van het huwelijk of het kloosterleven. Later in de 16de eeuw kregen de begijnhoven de functie van culturele volkscentra. Ter gelegenheid van de opening is er een feeescomité opgericht dat een programma voorbereidt dat zal lopen van mei 1999 tot in oktober van datjaar. Inbegrepen zijn een aantal tentoonstellingen, muziek en theater, animatieprogramma's. En Begijntjes Laat Besluit misschien wel op het erf van het Begijnhof? Bedoeling is om zo veel mogelijk verenigingen te betrekken in deze feestelijkheden. Vandaar dat men in de eerste plaats vraagt om op die dag geen bijkomende feestelijkheden te organiseren in gans de fusiegemeente. Op de tweede plaats vraagt men dat verenigingen die willen meewerken aan het welslagen van dit 'stadsfeest' zoals wij het zouden willen noemen- zich zouden melden. Op de infolijn van Toerisme Hoogstraten, 314.19.55 kan u alle verdere gegevens verkrijgen; natuurlijk ook in het toeristisch kantoor onder de pui van het historisch stadhuis.

iliffialy GARAGE HOGA BIV.B.AI LEO WOUTERS

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van 21juli werd op zondag 26juli het Te Deum gezongen in de Sinte Catharinakerk na de hoogmis van 10 uur. Deelname aan het Te Deum door Hoogstraatse verenigingen (met vaandel) wordt door het stadsbestuur gehonoreerd niet een speciale subsidie (500 BF). 32

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


HOOGSTRA TEN Zaterdag 3 oktober in het Klein Seminarie

Studie- en ontmoetingsdag Vlaamse Begijnhoven Op zaterdag 3 oktober organiseert de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg (VCM), in samenwerking met de vzw Het Convent een ontmoetingsdag tussen de Vlaamse begijnhoven. Deze studiedag kadert in de erkenning van de begijnhoven als werelderfgoed en richt zich tot de beheerders van de hegijnhoven en alle geïnteresseerde monumentenzorgers. In het vooruitzicht van de officiële ondertekening van de Unesco-erkenning is het tijd dat de Vlaamse begijnhoven elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen en een mogelijke samenwerking bespreken. Met de studiedag wil de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg een eerste stap in die richting zetten. De ontmoetingsdag die plaats heeft in het auditorium van het Klein Seminarie te Hoogstraten, gaat door onder voorzitterschap van Herman Balthazar, de gouverneur van OostVlaanderen. Deelname aan de studiedag kost 950 BEF, middagmaal inbegrepen. Inschrijvingen en inlichtingen bij de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg (VCM), Huis Schott, Eikstraat 27 te 1000 Brussel. Tel: 02/54907 32, fax 02/50243 30of op het secretariaat van Het Convent tel 03/ 314 88 85.

Programma Studiedag 3 oktober 1998 Auditorium van het klein Seminarie van Hoogstraten 09.45 u Ontvangst met koffie t 0.30 u Welkomstwoord en inleiding op het dagthema door Herman Stynen, voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 10.45 u Voorstelling van de begijnhoven met een diamontage. Aanleg, bouwvormen en actuele dimensie, door Suzanne Van Aerschot-Van Haverbeeck, coördinator inventa risatie van de afdeling Monumenten en Landschappen. 11.45 u Het Besloten Hof De begijnen in de Zuidelijke Nederlanden, door Monika Triest, auteur van het gelijknamige boek. 12.05 u De universele waarde van de begijnhoven, door C. Guido De Dijn, voorzitter van ICOMOS Vlaanderen/Brussel 12.25 u Conclusies van de voormiddag en mogelijkheid tot vraagstelling o.l .v. Herman Stijnen 12.45 u Lunch in het Klein Seminarie 14.30 u Rondleiding in het begijnhof van Hoogstraten 16.00 u Panelgesprek: een ervaringsuitwisseling tussen vijf beheerders van begijnhoven en enkele deskundigen uit de monumentenzorg 17.30 u Conclusies van de dag, door gouverneur Herman Balthazar, voorzitter van de VCM.

Streektheatertournee Op zondag zes september, en dat reeds voor de zesde keer, organiserende Hoogstraatse theatergroepen Tinello en De Lepe Hoek de Streektheatertournee. Op vijf verschillende caféterrassen brengen zij, samen met Toneelgroep Anoniem uit Gierle en muziekgroep Bagatel uit Merksplas, een leuke brok straattheater waarin de gulle lach centraal staat. De voorstellingen duren telkens ongeveer twintig minuten en worden na mekaar op de diverse terrassen gespeeld. Om 14 uur wordt gestart in de Gulden Coppe in Hoogstraten. Daarna volgen de Zig Zag in Merksplas (15 uur), De Rijkevorselse kroegen Den Booze (16 uur) en Den Egalitee (17 uur). Besloten wordt in De Gelmel in Hoogstraten om 18 uur. Deze editie van de streektheatertournee belooft veel goeds. Zowel Anoniem als De Lepe Hoek haalden met hun voorstellingen, resp. Circus Johnny en De komst van Meneer Vermeulen, de finale van het Turnhoutse straattheaterfestival. Beide groepen zijn trouwens ook oud-laureaten. Tinello brengt een stuk onder de intrigerende titel Kabou-terras. En Bagatel vergast het publiek op volksmuziek met een kwinkslag. Genoeg ingrediënten dus voor een prettige namiddag straattheater uit eigen streek. En ook de weergoden hebben beloofd om mee te werken.

Contactadres: Tejater De Lepe Hoek Jos Vinckr Karel Boomstraat 29 2320 Hoogstraten Tellftix: 031314.47.92

20 JAAR WERELDWINKEL ZATERDAG 5 SEPTEMBER VANAF 16.00 UUR AAN DE PAX

Zeg maar hoe je slapen wil

isac2rie>C _

.

It!

S 'ITHRIEWLE a 33


HOOGSTRA TEN

Lopen voor Leven Vanwege Bieke Roovers en Staf Coertjens uit de Aclitelsestraat ontvingen wevolgendverslag van hun marathon in Zuid-Afrika.

'Het grote avontuur waar we zolang naar Jobben uitgekeken, zit er op. Op 11juli liepen u'ij, met succes, de marathon en de halve marathon in Knvsna. Het na.s prachtig maar heel zwaar. Het parcours liep door een groot bos met ze/f:v nog olifanten. Alleen dc laatste 4 kin waren vlak, de rest was steeds bergop en bergaf. Dit was wel enorm lastig. Aan de aankomst werden we gefeliciteerd door de peter van de actie van Artsen zonder Grenzen, Jean Bosco Safari. Alle vrouwen kregen zelfs 3 (weliswaar zweterige) kussen. En natuurlijk zijn we trots op onze mcduilles, de beloning van 6 maanden intensief leunen. Maaruivaanmoedigingensponsoringwa.swi inspanning zeker waard! Onze sponsoringrekening loopt ook goed al meer dan 1 10.000 BP en nationaal, dus met 300 Belgen samen, hebben we al meer dan 6 miljoen voor Artsen zonder Grenzen! In naam van Artsen zonder Grenzen willen we u hartelijk danken. De positieve reacties van vele mensen hebben ons gestimuleerd en aan gemoedigd. Het heeft ons veel deugd gedaan! Het bedrag van de totale sponsoring en de uitslag van onze wedstrijd, de flessen Kaapse wijn en sportuitrusting van Artsen zonder Gren zen, zal verschijnen in de Hoogst raatse Maand van oktober of november. Want... onze sponsoractie loopt nog door! Wie nog wil steunen, kan dit nog tot 3019 op het nationaal nummer van Artsen zonder Grenzen, 142-0513000-89 met vermelding Zuid-Afrika, Staf en Bieke. Op 5 september zullen wij met een infostandje aanwezig zijn in de Pax tijdens de Opendeurdagen van de Wereldwinkel. Daar vertellen we u graag alles over onze acties, Artsen zonder Grenzen en het prachtige Zuid-Afrika. Alle sponsors nogmnaals van harte bedankt! Staf en Bieke Coerljens-Roo vers, Achtelsestraat 73, 2320 Hoogst raten, 314.66.43,"

Biek en Sta,f zijn dolgelukkig dat ze de halve marathon en de marathon tot een goed einde hebben gebracht. Door peter Jean Bosco Safari worden ze enthousiast beet gepakt als gelukwensen.

/

I'uIs I'r bvba

pil

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Na cle zware inspanning is liet trots poseren met de gewonnen medailles in de marathon van Zuid-Afrika. 34

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00 - 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A


HOOGSTRA TEN

50 Jaar schutter

Davidsfonds In september start ook voor het Davidsfonds het nieuwe werkiaar. Hel werkterrein van de afdeling Hoogstraten strekt zich uit over Hoogstraten. Meer, Minderhout en Wortel. De wijkmeesters starten hun bezoeken aan dc leden en zij gaan ook erg graag langs bij nieuwe belangstellenden. De meesten kennen dc vereniging allicht als de uitgeverij van literatuur, poëzie, de betere jeugdhoeken (Infodok), prachtige kunstboeken en CD's. Maar er is meer. Daar getuigt volgend heknopt overzicht van volgend werkjaar van. In de loop van het seizoen wordt meer in detail bericht over al deze activiteiten en andere zaken die er misschien nog aan toegevoegd worden. Wie interesse heeft voor de werking van de plaatselijke afdeling of een catalogus niet de hoeken wil ontvangen, kan terecht bij Raf Peeters, Moerstraat 29, tel. 314.54.07 ofbij Swa Verschueren, Lindendreef 11. tel. 314.11.88. (we beperken ons hier tot de activiteiten die nog dit jaar plaatsvinden; deze vanaf 1januari 1999 zullen we tijdig als lijstje hernemen)

Bij hei kleine berichtje in de vorige Ma,nd nier/ier 50-jarig ,schnircrjiibileuni eau Adrien

Van den Bo,ssche, hoofdnian van de Sint-Joris gilde van Hoogstraten, ontbrak een foto. Deze gaat nu hierbij. Geflankeerd door deken Jacques Roos en kon ing Luc Anthonis neemt de jubilaris de gelukwensen van hoofdman Jan Gijsbrecht.s en koning Karel Verschueren van de gilde van Mee rle in ontvangst.

Ruil- en speelgoedmarkt 0p zondag 20 september is er op liet begijnhol een ruil- en speelgoedmarkt voor kinderen tot en met 14 jaar. Alle kinderen van groot Hoogstraten zijn tussen 9.00 en 12.00uur welkom op "den blijk". Ze kunnen er speelgoed, boeken en allerhande voorwerpen, die ze niet méér nodig hebben ruilen of verkopen. Ze kunnen ook hun verzamelingen meebrengen en ruilen met andere kinderen. De meest creatieve kinderen zullen zelf voorwerpen maken en te koop aanbieden. De ruilniarkt wordt georganiseerd door hel gebuurte begijnhof, dat voor enkele weken een vernieuwd bestuur kreeg. Na 20 september zal het initiatief geëvalueerd worden. Als de kinderen het willen kan de ruilmarkt elk jaar opnieuw georganiseerd worden, ofwel elk jaar in een ander gebuurte ofwel opnieuw in de veilige omgeving van het hof. Deelname is uiteraard gratis.

Bridgelessen Ingericht door de Hoogstraatse Bridge Club 12 dinsdagen vanaf 22 september 1998. Sportcafé de Zevensprong, Gelmeistraat 62 te Hoogstraten. Aanvang 19.30 uur. Prijs 1800 bfr. Inlichtingen 031314.41.05

Muziekfeesten De Koninklijke Fanfare Sinte Catharina organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 september haar tweejaarlijkse muziekfeesten in de feestzaal van het Klein Seminarie op de Vrijheid. De laatste jaren is de amateurmuziek terug een ware opgang begonnen, dank zij de steun van die diverse muziekscholen en -academies en wordt door de muziekverenigingen alle moeite gedaan om het culturele peil van deze vorm van muziekbeoefening in onze regio op een hoger peil te brengen. Dat daar in geslaagd wordt, zullen ze trachten te bewijzen op die twee muziekdagen, die gratis te bezoeken zijn. Dat de amateurmuziek leeft in de Noorderkenipen getuigen de diverse muziekverenigingen welke hun medewerking hebben toegezegd en voor een variabel programma zullen zorgen. Er wordt op die dagen voor een gezellig onthaal van alle bezoekers gezorgd. Het programma: Zaterdag 19 september 15 uur Kon. Fanfare 'Jeugd en Vreugd' Ravels-Eel 16 uur Kon. Harmonie 'Vermaak na Arbeid' Turnhout 17 uur Kon. Fanfare 'Vlijt en Eendracht' Brecht 18 uur Kon. Fanfare 'Vermaak na Arbeid' Rijkevorsel 19 uur Harmonie 'Verbroedering' St.-Lenaarts 20 uur Fanf. 'Voor Eer en Deugd' Meersel-Dreef 21 uur Kon. Fanfare 'De Marckezonen' Minderhout Zondag 20 september:

• Zaterdag 19 september, bezoek aan Minderhout en de kerk : afronding van de reeks verkenningen van eigen gemeente. Jef Van Gils zocht de belangrijkste wetenswaardigheden op en vertelt ze tijdens ccii rondwandeling die start aan de kerk om 13.30 uur. • Woensdag 7 oktober : Chris Vervliet spreekt over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika om 20 uur in het Klein Seminarie. • Zaterdag 17 oktober: Maximum 20 personen kunnen mee naar de tentoonstelling van Dirk Bouts in Leuven. • Woensdag 28 oktober: Derk Jan Eppink, een Nederlands journalist in België heeft een heel eigen kijk op onze samenleving. Een kritische blik op onszelf. Zijn boek zorgde voor heel wat reacties. In zaal Pax om 20 uur. • Maandagen 9, 16, 23, 30 november en 14 december: In de serie Universiteit-Vrije Tijd brengt Ludo Simons een reeks onder de titel 'Het boek als culturele revolutie'. • Donderdag 19november: Estheticaleraarian Everaert speelt in het prima uitgeruste auditorium van het Klein Seminarie op eigen terrein als hij de aanwezigen op weg wil helpen met 'Kijken naar kunst'. • Vrijdag 11 december : Haydnconcert door Prima la Musica in De Singel te Antwerpen. • Zaterdag 19december: Kerstconcert in de St. Katharinakerk; door de Davidsfonds werd het koor Musa Horti onder leiding van Peter Dejans uitgenodigd.

13.30 uur Kon. Harmonie 'St. Cecilia' Hoogstraten 14.30 uur Kon. Harmonie 'Concordia' Gooreind 15.30 uur Kon. Fanfare 'De Ware Vrienden' Vosselaar 16.30 uur Kon. Fanfare 'De Kunstvrienden' Merksplas 17.30 uur Kon. Harmonie 'De Heidegalni' Loenhout 18.30 uur Brassband 'St. Rosalia' Meer 19.30 uur Harmonie 'St. Cecilia' Meerle 35


~ ~ 9E rM —~ _ 99,1

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Kort van stof Was vakantie, ook voor de schrijver van deze rubriek. Normaal zou je denken dat die dan veel meer tijd heeft dan andere maanden en voor een rubriek van ettelijke bladzijden kan zorgen. Dat zou natuurlijk een mogelijkheid kunnen zijn, maar niet voor mij. Voor de vakantie begint maak ik wel eens plannen in die richting. Ideeën die tijdens het jaar zijn blijven liggen eindelijk eens uitwerken, iemand die toch wat te vertellen heeft gaan interviewen, foto's die al lang geleden genomen werden eens afmaken. Mooie voornemens, maar daar blijft het dan ook bij. Want tijdens de vakantie komt er niets van in huis, net als van vele ander karweien die tijdens het jaar werden opgespaard. Tijdens de vakantie doe ik het liefste waar de vakantie eigenlijk voor in het leven geroepen is: luieriken, onder de notenboont in een tuinstoel liggen met een boek, een lekker drankje binnen handbereik, buitenhuis gaan eten, een keer 'uitrijden', een paar dagen een andere omgeving opzoeken. Kortom, genieten van het simpele gegeven dat niets moet. En niets moeten, dat heeft in mijn geval dan ook voor gevolg dat er niets in huis komt van plannen die vooraf gemaakt zijn. Mijn schrijftafel wordt een grote puinhoop van alles dat er gedurende drie weken onbehandeld opgestapeld werd. Bovendien is het prachtig weer als we dit zitten te schrijven, zijn het mijn laatste vakantiedagen, was het gisteren laat op de Antillen (voor de gelegenheid naar de Blauwbossen gebracht), zal dat vanavond ook weer het geval zijn en worden we morgen op een familiefeestje verwacht. Zeg nu zelf wie wil er onder deze omstandigheden een dorpsrubriek schrijven? Praktisch gevolg voor deze rubriek: op 't scheiden van de markt nog snel wat bijeen gezocht, een paar beeldekens getrokken en er een paar onderschriften bijgeflanst. We hopen dat de lezer het ons voor één maal per jaar niet kwalijk neemt. 't

Revival Dc Meerlese chiro heeft tijdens zijn bestaan al enkele lokale muziekgrocpjes voortgebracht, blijkbaar is er daar een goede voedingsbodem voor: jeugd, vrienden onder mekaar, eigentijdse muziek is nooit veraf. Daaruit ontstaan dan 'bandjes' die dan toch de ambitie hebben om ook buiten de chiro samen muziek te maken en dat ook graag aan de rest van het dorp willen laten horen. Zo hebben we de 'Mjeelse primitieven' gekend. 'Peter en z'n botsauto's' en nu 'Whypoal'. Die bandjes kunnen zonder uitzondering op veel bijval rekenen iii Iii'i itilili uuuaai iiii tsiaI uiiki liiiii aiiihilir n lils niet verder. Na verloop van tijd gaan die gasten dan studeren, trouwen, kinderen kopen, allemaal redenen waarom er aan hun muziekcarrière een einde komt. Soms blijft de microhe leven en zorgt ze voor jeuk in de vingers: die willen nog wel eens een akkoord spelen of de drumstokken vasthouden voor een roffel op het drumstel. Als die zenuwtrekken te erg worden, is het tijd om de vroegere makkers op te zoeken om te zien of het bij hen ook soms jeukt. Piet Van Bavel, velejaren terug zanger-guitarist van 'Peter en z'n botsauto's' had jeuk in zijn vingers en vond hetzelfde bij zijn maten van toen, Jan Van Bavel en Peter Brosens. Alleen Lieven Muësen heeft het te druk met andere dingen, maar Stijn Boeren, drummer van 'Whypoal', wil graag zijn plaats innemen. Niets in de weg dus om samen aan het repeteren te gaan. Want binnenkort is het kermis in Meerle, dé gelegenheid om nog een keer voor het publiek van toen te spelen en aan het jongere

publiek ie laten horen hoc de rockmuziek van toen klonk. Op zondag 12 september kan je de revival van 'Peter en z'n botsauto's' live meemaken in de Bombardon. Stevige rock van de jaren zeventig en tachtig, de gelegenheid voor de dertigers om nog eens goed uit de bol te gaan en aan de snotneuzen van nu te laten zien dat ze niet altijd rustige en hardwerkende huisvaders zijn geweest. Een uitstekende manier om kermis te houden.

Bij de chiro hebben ze een drukke maand voor de boeg. Ze willen daar graag veel volk bij en daarom vermelden wij hier wat ze te bieden hebben. Op zaterdag S september ben je uitgenodigd op de jaarlijkse Barbecue. Vanaf 20 uur zal het vlees en de groenten klaar zijn en kan je aanschuiven aan de tafels in het lokaal van de chirojongens op de Ulicotenseweg. Volwassenen betalen 350 Fr., kinderen 250 Fr. Een weekje vooraf inschrijven is gewenst. Dat kan bij Joep Snoeys, Ulicotenseweg 29 tel. Kathleen Van Bavel, 315.85.86 Heimeulenstraat 41 tel. 315.92.09 Tin Van der Linden, Heibergstraat 28— tel. 3 15.90.32. 0p zaterdag 12 september kan je op diezelfde plaats terecht voor de vijfde editie van de ChiroKermisfuif. Inkom 100 Fr. Aan de kassa of 80 Fr. VVK. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding op oudere chiro-leden. Di Sound Svstem zorgt voor aanstekelijke fu(fmuziek, ambiance verzekerd! Een aanrader voor iedereen die de kermis goed wil inzetten. -

-

Pici, Jiji cii PCICi i iii 1oc/1, .SIIJJI lilO

nu.

-

-

Tenslotte start de Chiro op zondag 27september een nieuw werkjaar. Nieuwe leden (vanaf het tweede leerjaar) zijn van harte welkom. Tussen 13 en 14 uur kunnen ze zich aanmelden voor aansluiting op het Gemeenteplein (aan het Raadshuis).

Gezocht De kindervolksdansgroep 'De Shilshoelertjes' kent een groeiend succes. Steeds meer kinderen willen bij hen dansjes komen leren. De huidige lesgevers hebben dan ook hun handen vol en zouden hulp ten zeerste op prijs stellen. Wie op zaterdag aan kinderen tussen zes en twaalf mee dansles wil geven, geeft best een seintje aan Kathleen Van Bavel (315.92.09) Diane Ann Michielsen Geenen (315.91.79) (315.85.93).

Peter en z'n botsauto's.

-

36

Drukte bij de Chiro

-

-


MEERLE

Kermis!

Foto voor de archieven!

Nog een paar sni pperdagen opgespaard? Die kunnen binnenkort '. an pas kooien, ss ant de jaarlijkse kermis komt er weer aan. Tijd om nog eens uit de bol te gaan, het zijn toch alleen maar de mensen uit het eigen dorp die het zien. Mooi weer zou natuurlijk welkom zijn, dan is heel de Kerkstraat kermisterrein. Is het een beetje minder weer, dan zetten de Meerlese herbergen hun beste beentje voor om ook binnen echt kermis te kunnen vieren. Ziehier hun aanbod.

Vrijdag 11 september Boiiibardon : uitbetaling van de spaarkas en discotheek in het café. Volksvriend : uitbetaling van dc spaarkas en gratis drank voor de leden.

Zaterdag 12 september Bombardon : Bal in dc zaal met live-ijiuziek van BOAMUS (muziek uit jaren '70) inkom 100 Fr. Volksvriend: caféambiance Chiroplein: grote Kermisfuif met DJ Sound System - VVK 80 Fr./Kassa 100 Fr.

Zondag 13 september Bombardon : optredens van Whypoal en Peter en z'n Botsauto's in de zaal - inkom 100 Fr. Volksvriend : Discobar Michel Stoffels in de zaal

Maandag 13 september 1

5 Namiddags vanaf 14 uur volksspelen bij"de Volksvriend" Bombardon : 'Shower-party' in de zaal. Badmuts en handdoek meebrengen! Propere avond gegarandeerd.

Dinsdag 14september 's Namiddags vanaf 14 uur volksspelen bij "de Posthoorn" en bij "den Bombardon" Bombardon: Meezing-avond met "Karaoke" Volksvriend: Discobar Michel Stoffels met DJ Michel

Zaterdag 18 september

Het ziet er naar uit dat er weldra een einde komt aan de leegstand van café De Kroon' op de hoek van de Kerkstraat en Meerledorp. Meer nog, er komt aan einde aan heel het gebouw en de twee woningen ernaast. Ze worden weldra afgebroken om plaats te maken voor 18 appartementen en garages. Ik weet het wel, de Kroon stond al lang leeg en leegstand leidt op den duur tot verkrotting. Blijkbaar was er weinig of geen interesse om het gebouw te behouden en er een bestemming aan te geven. Gebrek aan een 'economische drager' heet dat. Nieuwbouw appartementen leveren die drager wel en dus moet het oude wijken. Of dit ook het typische dorpszicht dat zo 'n café op de hoek toch onmiskenbaar is, ook ten goede komt, zullen we moeten afwachten. Met de bouw van nog eens een twintig woon gelegenheden aan de kerk door de sociale bouwmaatschappij binnen afzienbare tijd, komen er op korte termijn een kleine veertig appartementen bij in Meerle. Benieuwd of die allemaal bewoond geraken.

m

Bombardon : nakermisbal met Palladium ten voordele van de KLJ-Meerle - inkom 100 Fr.

Zondag 19 september Wielerkoers op een plaatselijk parcours met start en aankomst in de Kerkstraat.

4=

E!-I

HUWELIJKSLIJSTEN

<1

iiW4•V

Audio - Video - TV

oj

$IVN fYSIEM ssa 100 F1' en: 20,00L r Oeur

1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65 JAAR

Verlichting Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

37


MEERLE

Zilveren jubileum met frietkot

;

. -110

Als twee mensen 25 jaar samen in hetzelfde bootje Zitten, gebeurt het dat vrienden en huren de voordeur en voortuin van de woning van jubilarissen op gepaste wijze komen versieren. Meestal met bloemen, kransen en ballonnen. Jan en Rina Snevers zullen nogal ogen getrokken hebben toen ze naast de bloemen en ballonnen een uit de kluiten gewassen cara van, Jan sfrietkot gedoopt, op hun oprit vonden. Alsof dat niet voldoende was, was het frietkot ook nog in Jan zijn favoriete kleur geschilderd. Oranje boven Jan!

LJ1(

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! i1i

Rbfi!.

1 -..--

*

1,11

38


HALVE EEUW GELEDEN AUGUSTUS 1948 CASTELRE

HOOGSTPATEN Gemeenteberjchten Zwenagelegenheid Vanaf heden is er een zwemgelegenheld in de Marck (aan het punt «Soldatenwiel»), achter de eigendom van de gemeente in de Gelmelstraat. De ingang is langs de weg voorbij de stortplaats, en is door een bord aangeduid. Dinsdag en Vrijdag zijn voorbehouden voor de personen van het vrouwelijk geslacht. Het is streng verboden in de omliggende weiden te komen.

WORTEL Gouden Bruiloft Zondag 8 Augustus vieren de echtelingen Lambregts-Bal hun gouden bruiloft. De jubilarissen, alsook hun 11 kinderen en talrilke kleinkinderen zullen zich te 9.30 u. naar de parochiekerk begeven. Stoetsgewijze zullen de jubilarisse vergezeld worden vanaf hun vertrek tot aan hun thuiskomst. Na de H. Mis worden de feestelingen ten gemeentehuize ontvangen. Om 5.30 u. serenade door de Koninklijke fanfare St. Jan Baptist. Daarna publiek hal.

iq Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 H003STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

Advertenties J ~

314.49.111314.55.04

Veedefsta1 Woensdagmorgen war'n de kindo ren Verheyen, woaen-le op Nederlands grondgebied, ten zeerst» verwonderd toen ze vaststelden dat hun 4 mefl koeien uit de weide ver iwenen Onmiddellijk werd de Nederlandse F° litie verwittigd, die er met een specwLE hond op af trok. Het spoor leidde W de richting van Hcogstraten, waar ae hulp der Rij kswa.2ht werd ingeroePen. De speurhond leidde ±3 politie steeds verder tot in Gammel, waar het bleel: dat de dieren op een combo geladen werden en verder naar de Hees werden gevoerd. Hier werden de dieren in een weide, waarvan de draden waren doorgeknipt. teruggevonden. Vermoed wordt dat de dieven we!!ic;t gestoord werden en de koeien moesten achterlaten,. ofwel op verder transport tijdens de volgende nacht wachtten. Op dezelfde plaats werd tevens de huid gevonden van een cifgeslachte koe, en men veronde:stelt dat het hier het dier betreft, dat over enkele weken bij de Wde Aerts te Achtel gestolen werd. -

BAARLE-HERTOG De Nederlandse douane treedt

op

De Nederlandse douane-bedienden hebben aan de grens tussen BaarleNassau en Baarle-Hertog de controle verscherpt en zijn tot razzia's overgegaan om het smokkelen in deze streek te keer te gaan. Wie in deze streek door de Nederlandse politie in het bezit wordt gevonden van goederen van Belgische herkomst wordt met ten minste 5. gulden beboet. Bcxarle-Hertog en Nassau zijn een mengeling van Belgische en Hollandse inwoners en daardoor steeds een gelegenheid geweest voor smokkel. Alle dagen, vooral gedurende de vacantie, kwamen drommen Hollanders met fiets, auto of autobus naar Baarle ofgezakt om te komen profiteren van onze Belgische waren, als snoep,, cho-

Naar 't wereIdkampioenshap We zijn naar Valkenburg geweest en of w'er deugd aan beleefd hebben. De 83 deelnemers keken maar triestig als het 's morgens motregende, nog triestiger als we twee uur aan de grens moesten wachten en men ons meedeelde dat we niets iouden zien door de vele toeschouwers en we bovendien nog 7 km te voet zouden moeten gaan. Te Va!kenburg werden de rollen echter om gedraaid: het zonnetje scheen heerlijk, we arriveerden juist op tijd, de chauffeurs brachten ons tot op 200 m van den omloop en... we stonden allen op de eerste rij ! 't Was gedaan met zeuren en klagen en we juichten mee met de honderdduizend Belgen op den omloop: allé Brik ! ]lé Stanneke 1 En de toejuichinge:i verditbbelden telkens 13ik wegsprong, telkens Dupont - meeging en Stanneman zich een groepje dictiter plaatste. Ze klonk en nog hoger Buysse en Impanis zich ook in de strijd kwamen mengen, en we dus 5 Belgen in de eerste dertien telden. Helaas Buysse volgde het spoor van Nest Sterckx, Impanis bleef bij Ortelli, Stanneman viel plat en Dupont hield zich bij de Italianen Pasquini en Ricci. Maar weer verdapperden de toejuichingen als onze Brik ten aanval trok en we juichten mee in koor: Schot -te, Schotte, Schotte. De laatste ronde ging in.. Lazaridès loste niet, maa( onze Brik was niet telaan en werd afgetekend wereldkampioen. En of we juichten. We dansten rond, hoeden vlogen in de lucht. We hadden weer een wereldkampioen t En - als we aan de grens weer een •paar uurtjes moesten wachten, hadden we stof tot praten. Vermoeid, maar allen gelukkig met die Belgisohe Overwinning, bereikten we even voor 2 uur ons geliefd geboortedorp.

BEGRAFENISSEN

JORIS

colade, kauwgum, sigaretten, bananen, appelsienen en vooral rozijnen. Zo overdronderend werd de overrom--': peling dat de winkeliers hun handen overvol hadden en dagelijks een om-::, zet hadden van duizenden en nog duizenden.

: Bron: Gazet van Hoogstraten augustus 1948

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

39


________ GOUD IN MEERLE

Vie en Florence Hapers-Hermans Vic is geboren op 3 april 1930 in Gilze. Hij was de jongste van vijf kinderen en tevens de enige zoon. De lagere school liep hij in z'n dorp. Later haalde hij in Breda nog een middenstandsdiplonia. Dat was niet verwonderlijk want bij hem thuis hadden ze een kruidenierswinkel. Als kind en tiener heeft hij thuis altijd geholpen in de winkel, er was altijd wel wat te doen. Ook de oorlog heeft Vie als kind meegemaakt. Hij heeft vijf jaar bombardementen gehoord en gezien want tussen Gilze en Rijen was een vliegveld. Veel verwoestingen heeft hij van dichtbij meegemaakt maar als bij wonder bleef hun huis gespaard. Paardrijden was een grote passie van hem maar spijtig genoeg kwamen de Duitsers het paard halen en dan namen ze ook nog alle fietsen mee. Zijn moeder is tijdens de oorlog negen maanden gevlucht naar Ulicoten. Samen met twee dochters en een andere familie uit Gilze woonden ze in een kippenhok. Ondertussen deed Vic de winkel verder met z'n vader en z'n zus.

Rence werd geboren te Breda op 13 februari 1929. Ze was de middelste van 6 kinderen. Haar vader werkte als automonteur bij de stad Breda. De lagere school en de huishoudschool werkte ze beiden in Breda af. Alleen haar enige broer mocht verder studeren, de meisjes moesten het huishouden Ieren doen, dat vindt Rence nog altijd jammer maar het was nu eenmaal zo in die tijd. Ook zij groeide voor een deel tijdens de oorlog op. In 1940 moesten de inwoners van Breda geëvacueerd worden want de Duitsers zouden heel de stad in beslag nemen. Tijdens de 'vlucht van Breda' kwam haar familie in Achtmaal

terecht. De Fransen moesten hen begeleiden tijdens die 'vlucht' maar ze zochten voortdurend dekking achter de burgers zodat ook toen heel wat doden vielen. Een tante van Rence en haar zoontje kwamen om in Sint-Niklaas (België). Rence heeft zelfs de absolutie van de pastoor ontvangen in Achtmaal. Het gevaar van de Duitsers was zo groot dat de hele familie een bezoekje ontving van de pastoor. Het strafste van dit alles was dat de Duitsers ondertussen al de luiers van de draad hadden gehaald, die behoorden toe aan een familielid van Rence. Dat was een echte ramp in die tijd. Gelukkig eindigde de oorlog in een groot bevrijdingsfeest en dat kan Rence zich nog levendig herinneren. In 1946 leerden Vic en Rence elkaar kennen in een dancing in Breda. Het was liefde op het eerste gezicht! Rence was toen 17 jaar, Vic was 16 jaar. (Vic had er wel een jaartje bij gelogen voor Rence..) Eigenlijk mochten ze geen van beiden de dancing binnen want dat was pas vanaf 18 jaar maar Rence ging altijd met haar zus Nelly mee en Vic zag er gewoon veel ouder uit, simpel dus!! En de liefde bleef stand houden, elke week gingen ze samen dansen. Ook de zus van Rence, Nelly had een vriend en zo vormden ze een leuk vriendengroepje. Toen Nelly aankondigde dat ze ging trouwen besloten Vie en Rence om maar ineens mee te doen. En zo gebeurde het: op 20 juli 1948 stapten ze met vier in het huwelijksbootje. Een zeer speciale dag; het feest werd thuis gevierd in Breda. Alle deuren stonden open, vele mensen

11cel LIC fLinhille ii'as present op 8 augustus. Een mooi gebuurtefeesi bij stralend weer!!!

40

zaten in de tuin en de moeder van Rence had al het eten zelf gekookt. Toen was het ook 30°, net hetzelfde weer als 50 jaar later. En er was zelfs voor muziek gezorgd: een accordeonspeler en een drummer zorgden voor een gezellig tuinfeest. Na het huwelijksfeest trokken Renee en Vie thuis in bij de ouders van Vie en zo deden ze samen 9 jaar de kruidenierswinkel. Vie ging met vader veilen in het dorp met paard en kar en Rence stond in de winkel samen met de schoonmoeder. Ze konden samen goed opschieten met elkaar. Tijdens die jaren werden ook drie zonen geboren: Pierre, Cees en John. Alledrie werden ze thuis geboren. Toch weid duidelijk dat Vie en Rcncc de winkel niet wilden overnemen. Dus werd de kruideii1eiwiiiLl Vie en Rence gingen in een burgerhuis wonen in Gilze. Vie ging als automonteur werken bij een Zweeds bedrijf (Ericsson) in Rijen en Rence verzorgde veel biuiloftsiiialemm. Thuis alleen het huishouden doen, was niet voor haar weggelegd. In 1961 besloten ze een taveerne te openen in Breda, een grote droom van Renee. Samen met een zus van Vie teriiooeknmen uil NieuwZeeland) besloten ze het erop te wagen. De 'Kiwibar' werd een groot succes. Alles werd zelf gemaakt, niets kwam van de fabriek. De vleeskroketten waren zelfs beroemd om hun goede smaak. Na 8 jaar besloten ze de zaak te verkopen. De zus van Vie had het al eerder .pgt'gei/en en de kinderen hadden ook geen interesse om in de zaak te stappen. Ze hadden waarschijnlijk dc lange werkdagen (en vaak ook werknaehten) van dichtbij gezien en wisten genoeg. Nadien gingen ze in de stadsrand van Breda wonen. Vie vond werk in de tuchtschool van Breda. Hij volgde vele lessen en werd zo verpleger en assistent van de dokter.


GOUD IN MEERLE 24 jaar heeft Vic in 'Den Heijacker' gewerkt tussen dc drugsverslaafden enjeugdcriminelen. Hij moest dag en nacht beschikbaar zijn en was verantwoordelijk voor 62 jongens. Een zware job die hij met veel plezier 24 jaar uitvoerde. Rence gaf demonstraties van Tupperware en ze had zoveel succes dat ze er meestal drie per dag aannam. Na twee jaar de plastieken potjes gepromoot te hebben, ging ze in een bejaardenhuis werken. De oude mensen van Ruitersbos Breda genoten van haar goede zorgen. Ze werkte er ook veel in de cafetaria, daar kwam haar ervaring vanuit de 'Kiwibar' goed van pas. 20 jaar heeft ze er met veel plezier gewerkt (ze moest stoppen wegens rugklachten) en nadien nog verschillende jaren als vrijwilligster. Nu ze beiden al enkele jaren op pensioen zijn, genieten ze samen van het rustige leven. Vic houdt zich vooral bezig met z'n duiven, een passie die de dag na z'n huwelijk begon. Onlangs werd hij bij 'de Noordervlucht' in de bloemetjes gezet wegens '50 jaar duivenmelker'! Ook werkt hij nog graag in de groententuin. Rence doet rustig het huishouden eFi samen genieten ze van hun kroost: 3 zonen met vrouw en 5 kleinkinderen (ook allemaal jongens). In Meerle zijn ze ondertussen goed ingeburgerd en ze genoten volop van de mooie stoet. De Nederlanders zijn zulke grote gebuurtefeesten niet gewend en ook hun familie vond het allemaal 'geweldig en erg leuk'. We wensen hen nog vele gelukkige jaren in het rustige Meerle toe en misschien zijn we binnen tien jaar weer van de partij!!! (E.P.)

-.

.

.'.

Rence als verpleegsu'r hij de bejaarden. Op de:e manier duwde Rence taak twee rolstoelpatiënten ii één keer vooruit! Kit es tie t'an per.s oneel vhe spa rin ç'!

0 ongarne,.j,,'

DOMS

— SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139c1

II


Ooievaars bezoeken Meer

Scheffiera: de boom in Door zij'i vele decoratieve mogelijkheden heeft de Scheffiera of Vingersboom onder her grote sortiment bladpianren een belangrijke plaats verworven. Zijn parasolachtige groei met de handvormige bladeren geven de plant een bevallig figuur. Al die sierlijkheid uit zich in een ruime keuze aan variëteiten met uiteenlopende bladvormen en kleuren.

Lange vingers In zijn hcrkomstgebied groeit de Vingersbooin uit tot een hoge boom, maar als kamerplant meet hij zich de bescheiden allures van een kleine, weinig vertakte struik aan. Lange tijd was bij ons vooral de Schejfiera actinophylla in cultuur, maar sinds de opkomst van Scheffiera arboricola heeft die een aandeel moeten prijsgeven. Wie het ook is, beide lijken erg op elkaar, met het verschil dat de bladeren naargelang de soort iets vleziger en kleiner uitvallen en de stengels minder vlug verhouten en iets bossiger uitgroeien. Het zijn vooral de talloze hybriden die ons de ruime keuze verschaffen. Onder hen variëteiten met afwijkende bladvormen en bont gekleurde bladeren. Allen hebben ze langgesteelde, leerachtige bladeren gemeen. Die zijn aanvankelijk drie- tot vijfvoudig gedeeld, maar naarmate de plant ouder wordt, delen de bladeren zich verder en kunnen ze tot zestien uitgroeien.

Binnen of buiten Oude planten verliezen onderin gemakkelijk hun bladeren, waardoor ze snel een kale stam krijgen. Hieraan kan verholpen worden door de plant zo'n 50cm boven de grond af te snijden, zodat zich nieuwe scheuten kunnen ontwikkelen die een meer gedrongen struik vormen. De planten groeien snel, maar om een mooie plant te verkrijgen is het noodzakelijk om regelmatig voedingsstoffen toe te dienen. Uiteraard gebeurt de bemesting enkel tijdens de groeiperiode, ongeveer om de twee tot vier weken, affiankelijk van de leeftijd van de plant. De oudere planten behoeven minder bemesting dan jongere exemplaren. Minstens even belangrijk is een goede watergift. Maar men moet voorzichtig zijn, vooral in de winter. De worteikluit moet steeds voldoende vochtig worden gehouden. Hij mag echter niet nat staan, want dan kan wortelrot optreden. Niettegenstaande droge lucht goed wordt verdragen, is in centraal verwarmde ruimten een relatief hoge luchtvochtigheid van minimum 60% vereist. Regelmatig broezen van de plant met kalkvrij water helpt hierbij. In de zomer krijgt de Scheffiera een lichte en luchtige standplaats, uit de zon en de tocht. Vooral de bonte exemplaren behoeven een lichte groeiplek. Vanaf mei kan de plant zelfs naar buiten op voorwaarde dat een goed beschutte plek wordt aangeboden. Hij kan ook met pot en al in de tuin worden ingegraven, maar moet in de nazomer wel tijdig worden binnengehaald. Let er op dat de overgang van binnen naar buiten en omgekeerd niet te bruusk verloopt. Enkele weken acclimatisatie in een koele ruimte is zeker aangewezen.

Koele kikker Gedurende de winter houdt de Vingersboom zich het best op een koele plek bij temperaturen die de 12° en de 18°C niet overschrijden. Als de plant het naar z'n zin heeft is al gauw een verpotbeurt aan de orde. Bij jonge planten gebeurt dit jaarlijks in de lente, doch bij oudere planten kan dit enkele jaren worden uitgesteld. Een mengsel van goed verteerde bosgrond waar-

42

n,

aan als extraatje een deel organische mest en een deel klei wordt toegevoegd, vormt een uitstekende groeihodem.

Bijzondere verzorgingseisen Plan ttvpe Niet-winterharde bladplant. Hoog opgroeiende plant die in de huiskamer gemiddeld tot een hoogte van 150 cm en een breedte van 90 cm uitgroeit.

Water Regelmatig water geven en bij voorkeur in cen relatief vochtige atmosfeer houden, zeker in de winter. Dc wortelkluit goed vochtig houden met lauw en kalkarm water en goed draineren. Minder gieten in de winter.

Temperatuur Mag in de zomer naar buiten, maar is niet winterhard. De plant overwintert best koel bij temperaturen tussen 12° en 18°C, maar verdraagt bij voldoende luchtvochtigheid ook een wat warmere omgeving.

Licht Behoefte aan een lichte en luchtige standplaats.

Bodem Planten in een goed gedraineerde pot met humeuze standaardpotgrond. Tijdens de groeiperiode om de twee tot vier weken licht bemesten met kunstmest via de vochtige potgrond. Jonge planten om het jaar en oudere om dc twee tot drie jaar verpotten.

Op 17 augi.îstus jongsleden kreeg de kerk van O.L. V.-Bezoeking te Meer een (voor?) bezoekje van de ooievaar. Drie andere exemplaren werden in de omgeving op gemerkt bij gewone burgerhuizen. Zou het dan toch op die manier...?

Bloemencorso Loenhout

En dag in liet jaar .s raar Leen/mat in lief ce/ilruni maim ik belangsre//iit / 1 it ClIC zondag van september trekt namelijk de mooiste en grootste bloemencorso van België door de Loenhoutse straten. Kom kijken naar de optocht met tientallen praalwagens, prachtige muziekkorpsen en tal van attracties. Geniet van de bloenienwagens, die steeds hun inspiratie vinden in de kinderfantasie. Het klinkt misschien raar in de oren, maar hier worden sprookjes werkelijkheid. Allen naar Loenhout op zondag 13 september.


MOGELIJKE TRACÉS van de oostelijk georiënteerde tweede haventoegang.

Streekpiatform Kempen v.z.w.

De Kempen pleit voor een snelle realisatie van de Ijzeren Rijn De Kempen houdt nu reeds bijna 10 jaren een actief pleidooi voor de realisatie van de Ijzeren Rijn. De Kempen nam in 1992 mee het initiatief tot de oprichting van de werkgroep Vervoersas Noord-Oost, een samenwerkingsverband van de drie betrokken regio's, Antwerpen, Kempen en Limburg, ter behartiging en promotie van de IJzeren Rijn. Daarom is de Kempen blij dat er het voorbije jaar enkele beduidende stappen vooruit zijn gezet op weg naar de realisatie van de IJzeren Rijn. De Kempen wil n.a.v. het actuele maatschappelijk en politiek debat rond de tracékeuze van de tweede haventoegang haar standpunt over de IJzeren Rijn actuali seren en concretiseren: De Kempen is voorstander van de snelle realisatie van de IJzeren Rijn op het gekende historisch tracé: dit is de huidige NMBS-lijn die loopt van Antwerpen over Lier, Herentals, Geel, Mol, Neerpelt. Recente Vlaamse, Federale en Europese studies bevestigen het belang en kansen van de IJzeren Rijn voor de ontwikkeling van de Vlaamse economie met als belangrijkste hefboom de Antwerpse haven als poort. Ook de Kempen, als hinterland van de Antwerpse haven, kan mee profiteren van de ontwikkelingskansen geboden door de Ijzeren Rijn. Een absolute voorwaarde hiertoe is dat in Herentals of omgeving een spoorwegterminal wordt ingericht met rangeermogelijkheden en kansen om goederentransport te laten vertrekken of aankomen. Bovendien moeten de Kempense industriezones bijkomend ontsloten worden door spoorverbindingen. Eerstdaags neemt de Vlaamse Regering een beslissing over de tracékeuze voor de tweede haventoegang. Dit in functie van een voorziening van het tracé op het gewestplan. Een tweede spoortoegang van de Antwerpse haven is een eerste en belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de IJzeren Rijn. De Kempen kan akkoord gaan met het voorstel om deze tweede toegang te splitsen in een zuidelijk tak via Ranst. Lier-AarschotMontzen en een oostelijke tak. Deze twee vertakkingen geven aansluitingen op de bestaande NMB S-lijnen 16 (richting Aarschot) en 15 (historisch tracé IJzeren Rijn). Voor de oostelijke ontsluiting van de tweede haventoegang is er in de Kenipen beroering ontstaan over een voorstel om dit tracé te laten lopen ten zuiden van de E313. De Kempen betreurt dat er geen voorafgaandelijke betrokkenheid en communicatie met de regio is opgezet omtrent alle mogelijke alternatieven voor de oostelijke ontsluiting van de tweede haventoegang. Voor dit tracé zijn er op dit moment vier alternatieven gekend. De Kempen vraagt objectieve duidelijkheid over de voor- en nadelen van ieder mogelijk tracé. De vier, op dit moment gekende, mogelijke tracés zijn: - In Kessel via de zuidelijke aansluiting de bestaande lijn 15 bereiken. - Een tracé ten noorden van het Albertkanaal.

- Een tracé tussen het Alhertkanaal en de E313. - Een tracé ten zuiden van de E313. Naast de economische rendabiliteit en efficiënIie van deze spoorwegontsluiting moet in de keuze van het tracé ook rekening gehouden worden om de minste schade aan de bestaande woonkernen aan te brengen.

7. De Kenipen vat volgende voorwaarden samen voor de realisatie van de IJzeren Rijn op het voorgestelde historisch tracé: De toegang tot de IJzeren Rijn moet voor de regio verzekerd worden via een terminal en rangeerstation in Herentals of omgeving en investering in de spoorontsluiting van de Kempense industriezones. Daar waarde IJzeren Rijn geluidsoverlast veroorzaakt moeten de beste technieken worden gebruikt om de geluidsoverlast te verminderen. De doortocht van de IJzeren Rijn door de Kempense stedelijke centra kan alleen maar indien 'kunstwerken' worden ingericht om de spoorwegovergangen niet te belasten. Wij denken hier o.a. aan tunnels of bruggen. In geen geval mag de intensiteit van het goederentransport aanleiding zijn om de noodzakelijke verdere uitbouw van het personenvervoer af te remmen. 8. Tenslotte vat de Kempen de voornaamste opportuniteiten van de realisatie van de Ijzeren Rijn voor de regio samen: De ontwikkelingskansen van de Antwerpse haven zijn zeer belangrijk voor de industriële ontwikkeling en bijhorende werkgelegenheid in de Kemnpen. Door de inrichting van de IJzeren Rijn wordt de Kempen ontsloten door 3 vervoersmodi: Albertkanaal, net van autosnelwegen en IJzeren Rijn. De aanwezigheid en aansluitingsmogelijkheden op deze vervoersmodi zijn zeer belangrijk voor de inplanting van industrie en toelevering. De aanwezigheid van 3 vervoersmodi en de centrale ligging in Europa maakt de Kempen bijzonder geschikt voor distributie- en toeleveringsbedrijvigheden. De im'ichting van andere vervoersniodi dan autowegen is bepalend voor de toekonsstige beheersing van het mobiliteitsvraagstuk. De Kempen vraagt nu een snelle realisatie van de IJzeren Rijn op het historisch tracé en een oostelijk georiënteerde tweede toegang van de Antwerpse haven. Er moet dringend een studie afgewerkt worden over de opportuniteiten en nadelen van AL DE

De Kempen drukt wens uit dat de Vlaamse Regering snel werk maakt van deze studie en de Kempen betrekt in de besluitvorming. De belangen van de Kempense bevolking en de gerealiseerde bewoning moeten zo maximaal mogelijk gerespecteerd worden. Tenslotte roepen wij ook de Federale regering en de NMBS op om snel groen licht te geven voor de iJzeren Rijn.

Bosbessen Bosbessen: een smakelijk sieraad voor de tuin ln de oogstmaand augustus is het leuk om ook in de siertuin iets te kunnen plukken. Dat je daarvoor planten kiest die ook mooi zijn en gemakkelijk in het onderhoud spreekt vanzelf. Bij veel bessensoorten is dat zeker het geval.

Plant van de Maand: 77

Vaccinium corymbosum De blauwe bes of Amerikaanse hosbes is een struik die zo' n 1,5 tot 2 meter hoog kan worden, en behoorlijk breed. Doordat deze struik heel makkelijk gesnoeid kan worden is de blauwe bes prima geschikt voor zowel de grote als de kleine tuin. Hij draagt grote, sappige bosbessen. Daarmee is meteen verklaard waarom hij de inheemse bosbes verdrongen heeft: die is veel lastiger te plukken en de opbrengst is veel kleiner. Van de blauwe bes zijn verschillende variëteiten verkrijgbaar. 'Berkelev' heeft lekkere grote bessen, bij een volwassen plant wel 3,5 kilo per struik! Van de bessen is het best sap ofjam te maken. 'Bluecrop' geeft ook heel veel bessen, die ook vers goed te eten zijn. De talrijke bessen van 'Goldrraube 71' rijpen gemiddeld 2 weken eerder dan die van de vorige twee, van halfjuli tot half augustus. Zelfs in de herfst zult u veel plezier hebben van de blauwe bes, door dat de bladeren prachtig goudgeel tot oranje of rood verkleuren. Sommige cultivars zijn met hun prachtig rood verkleurende takken (bijvoorbeeld V a cci u n i u in cor y iii bos u m 'Rancocas') zelfs 's winters een sieraad voor de tuin. Blauwe bes houdt van een enigszins zure, voedselrjke grond. Mooie combinaties zijn te maken met bezemheide, jeneverbes of Pieris. Denk ook eens aan hoge siergrassen, die nu bloeien of al geel verkleuren. 'Goldiraube 23' en 'E,nblue', zijn ook uitstekend toe te passen in een sierpot op terras en balkon, omdat deze compacter groeien. Snoei de struik nooit te diep terug, anders mist u het jaar daarop de bessen. Verdeel het snoeien daarom over meerdere jaren. Door deze gespreide verjongingskuur kunt u elk jaar van de heerlijke bessen genieten. 43


tl'-I Li

H'

"I

LJLJ

I21icI

[/IA'd

spoRT ii1 I:çI ir i ii

Fil

F tl

H.V.V. bereidt zich voor op seizoen '98-'99 Op 18juli zette Hoogstraten V.V. haar deuren open voor de traditionele ploegvoorstelling. Meteen het uitgelezen moment voor alle supporters en sympathisanten om kennis te maken met de nieuwe gezichten. Tijdens de transferperiode gonste het weer van de geruchten. Te pas en vooral te onpas werden nieuwe spelers met H V V in verband gebracht. Rood-wit draait al geruime tijd stevig mee in derde klasse en die status van solide subtopper zal ook dit seizoen wellicht niet in het gedrang komen. In vergelijking met vorig seizoen zullen ze in het Thijsakkerstadion hoofdzakelijk met dezelfde tegenstanders moeten afrekenen. De vacante plaatsen in 3de klasse B werden ingenomen door Waalse clubs. Niet bepaald een garantie voor een financiële voltreffer op publicitair vlak, maar dat zal de hoge oornes in Brussel een zorg wezen. Trainer Lodewijckx is met een gezonde portie ambitie aan zijn derde ambtsperiode begonnen. De Lierenaar kreeg carte blanche van het bestuur om het transferplaatje zelf in te vullen. Doelman Vanderhallen vertrok naar Hemiksem. Jan Van den Muyscnbergh verkaste naar Wuustwezel en Gunther Mouws keerde terug naar zijn oude liefde Gooreind. Ook linkerwing Vcrstappen, Otis Roberts en Alain Op de Beeck pasten om diverse redenen niet meer in het toekomstbeeld van de roodwitten. Gunther Sirnons werd bil Lentezon weggeplukt. Hij is de vervanger van Vanderhallen en mag straks de concurrentie aangaan met Staii Vaii Gestel. Bart Lux en Steve Adam namen afscheid van respectievelijk Sint-Niklaas en 1 .yra. Toch springt vooral de aanwerving van Erwin Paliners in het oog. Paliiieis werd in een iets verder verleden als een grote belofte beschouwd. Die hoopvolle toekomst loodste hem naar eersteklasser Lo-keren, maar blessureleed doorkruiste zijn plannen. Na omzwervingen langs o.a. Tubantia Borgerhouten Racing Jel Waver is Pal mers nu in Hoogsiraten aanbeland. Met het aantrekken van de 18-jarige Dirk Buysse en de 19-jarige Banos Wilfred Windey (beide ex-Lierse ) werd ook aan dejeugddoorstroming gedacht. Ofschoon de hoofdtrainer zijn stempel kon cii mocht drukken op het transfcrbeleid van de club, werd ook dit jaar geen gevolg gegeven aan de allerhoogste prioriteit. Een echte nummer 10 is er nog steeds niet en dat is ongetwijfeld een pijnlijke vaststelling voor de sportieve verantwoordelijken. Toch verdienende beleidsmensen van Hoogstraten V .V. een pluim voor hun riucliteie kijk op het reilen en zeilen binnen het voethairnilieii. H.V.V. wil iii ceistc ifirtantic een gezonde, achuldenvrijs rliih hlijven en dat is een beleidsoptie waarvoor men enkel respect en waardering kan opbrengen. /.e.ker in deze tutbuleitte tijdeii vii fioaneiële wantoertanden en onverantwoorde risico's is het fijn vast te stellen dat er nog clubs bestaan die een lange termijnvisie hoog in het vaandel dragen. Ondertussen bereiden de spelers zich voor op een nieuwe uitdaging die op 5 september met het eerste competitieduel tegen Eupen pas echt van start gaat.

De zeven nieuwelingen man Hoogsrraten V. V. op een rijtje. V. 1. n. r.: bovenste rij: Banos Wilfred Windey, Steve Adarn, Gun ther Sim ons, Erwin Palmers onderste rij: Tim Vets, Dirk Buysse en Bart Lux

KFC Meer met 15 ploegen Nog maar pas zijn de degradatiewonden getikt of het nieuwe seizoen meldt zich reeds aan. Een reeks lager maar extra gemotiveerd om de verloren plaats zo vlug mogelijk terug in te nemen, start Meer de competitie, terwijl de andere teams op5 september hun entree doen. Met 15 ploegen in competitie dit jaar. Dit brengt veel kosten mee en een enorme inzet van heel wat mensen. Succes Meer!

Programma Zondag 30-08: 15.00 Dosko-FC Meer (waar schijnlijk zal deze wedstrijd verschoven worden naar zaterdag 29 augustus te 20.00) Zondag 05-09: 15.00 FC Meer-Halle Zondag 13-09: 15.00 Zoersel-FC Meer Zondag 20-09: 15.00 FC Meer-Vrij Arendonk Zondag 27-09: 15.00 Wildert-FC Meer 44

wij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

N.V. GARAGE VAN USSEL

ScfwonheiLssa&rn Lieve De 9vteester Langenberg 30 2323 WorteL

HOND1

031314.5515

Lnk.e[op afspraak.- Ook.bij 51 thuis

çjetaatsverzorging 9v(amiicure - Petfizure Ont[iaringen - Maqui[tage

141

Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60


iJii;i

HVV staat voor de dertiende keer aan de start in derde nationale Na 22 seizoenen bevordering en 12 seizoenen derde klas, staat HVV paraat om 35 seizoenen hogere afdeling rond te maken. Gemakkelijk is het niet, immers, tal van kasnummers verlieten derde klas en de clubs die in de plaats kwamen of komen zijn minder interessant. De uitgaven worden er niet minder op en wie van Namen, Sprimont, Virton, Eupen en Verviers moet komen op een zaterdagavond, zal zich wel eens bedenken, zodat onze inkomsten er zeker niet op vooruitgaan. Toch slaagde HVV erin een aantal goede voetballers naar de Thijsakker te halen om de vakante plaatsen in te nemen. Erwin Palmers en Bart Lux zijn de meest gereputeerden terwijl beloftvolle jongeren als doelman Simons, Buysse, Windey, Adam en Vets in de oefenpartijen de kans kregenom hun talenten te tonen. Als we dan verder de rekening maken en zien wie in het voorbije seizoen de roodwitte kleuren verdedigde, dan vinden we naast Stan Van Gestel, de broertjes Van Der Goten, Meseure, Vorsselmans, Herthogs, Ceusters, Van Dijck, Huygen, Beyers en Heystek in de HVV-rangen. Toon Kustermans. Christian en Fonny Vissers en Ron Adams zitten er heel kort bij, zodat trainer Lodewijckx heel wat mogelijkheden heeft om zijn derde seizoen te doen slagen. Toch zet de vroege uitschakeling in de Beker van België een domper op de optimistische verwachtingen. De Waaltjes uit Tubize slaagden erin met 9 en later zelfs met 8 man de roodwitten op achterstand te brengen. Tweemaal bracht Heystek de bordjes in evenwicht zodat strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Bij Tubize miste men slechts één keer en bij HVV scoorde men slechts 3 op 5 wat meteen de zeer interessante match tegen FC Turnhout de mist deed ingaan. Dat men bij HVV geen beroep kon doen op Nico Van Der Goten, Karel Meseure, Bart Lux en Tom Vorsselmans heeft er zeker toe bijgedragen, doch met 11 tegen 8 voor eigen publiek onderuitgaan kwam hard aan.

Programma voor de competitiestart: Zaterdag 05-09: 20.00 HVV-Eupen 12-09: 20.00 Diest-HVV 19-09: 20.00 HVV-Namen 26-09: 19.30 Sprimont-HVV

Nat.Res. Zaterdag 05-09: 15.00 Eupen-HVV Vrijdag 11-09: 20.00 HVV-Biest Zaterdag 19-09: 15.00 Namen-HVV Vrijdag 25-09: 20.00 1-IVV-Sprimont

VN.A.-JEUGDUITSLAGEN Op 8, 9 en 15 augustus gingen traditioneel de jeugdtornooien van VNA door op de velden op het Poeleinde. Organisator Jack Van Bavel kan tevreden terugblikken op een geslaagde uitgave 1998. Zowel het goede weer was van de partij als de vele supporters die waren meegekomen om de jonge spelers en speelsters aan te moedigen. Die zetten dan ook hun beste beentjes voor ondanks de snikhete temperaturen. Voor de statistici volgen hier de einduitslagen:

Préminiemen: 1. Lentezon, 2. Hoogstraten, 3. Minderhout, 4. St. Jozef, 5. Merksplas, 6. Weelde, 7. Flandria, 8. St. Lenaerts, 9. Meerle, 10. Wortel. De penalty-beker werd gewonnen door de ploeg van Merksplas.

Miniemen: 1. Merksplas, 2. Meer, 3. Minderhout, 4. Lentezon, 5. Wortel, 6. Hoogstraten, 7. Meerle, 8. Flandria, 9. Oosthoven, 10. St. Lenaarts, 11. Weelde. Overwinnaar Merksplas was ook de beste in het penalty-trappen.

Duveltjes: 1. Weelde, 2. Monderhout, 3. Hoogstraten, 4. Meerle A, 5. Meer B, 6. St. Jozef, 7. Merksplas, 8. St. Lenaarts, 9. Meerle B, 10. Meerle C. 11. Oosthoven, 12. Lentezon, 13. Minderhout B, 14. Meer C, 15. Wortel. Vanop de penaltystip waren de Hoogstraatse Duveltjes de beste, zij wonnen, naast de penalty-beker, ook de 3de plaats. De vier eerste ploegen behaalden allen 10 punten maar Weelde werd winnaar wegens de meest gemaakt goals.

Jos Sterkens Nederlands kampioen male van het Nederlands Kampioenschap. Hel verschil met de tweede in de stand, jan Van Broekhoven uit Kasterlee, was erg miniem: slechts één puntje. In dc reeksen gingen zijn concurrenten een voor een voor de bijl: Donné gaf forfait (vermoeid?), Van De Put (motor stuk), Franssen (koprol), Daems (motor stuk). Maar ik moest als eerste van de deelnemers aan het NL-kampioenschap het einde halen, of Van Broekhoven ging met de titel lopen.'

Augustus is traditioneel een erg belangrijke maand in de rallycross. Zowel in België als in Nederland staan er de Europese wedstrijden op het programma. In beide wedstrijden liet onze stadsgenoot Jos Sterkens zien wat zijn Ford Mondeo Cosworth in zijn mars heeft. Het EK Rallycross vormt het strijdtoneel voor de profs in rallycrossland. De Noren en de Zweden domineerden dan ook het gebeuren, met Kenneth Hansen (Citroën Xsara) als grote winnaar, voor Martin Schanche (Ford Escort RS 2000) en Michael Jernberg (Ford Escort RS 2000). Sterkens had vooraf een plaats in de top 10 voorop gesteld, en hij hield woord. Ondanks een afgebroken wiel in de tweede reeks, mocht de Mondeo aantreden in dc B-finale, naast kleppers als regerend kampioen Hunsbedt (Ford RS 2000) en de leider in de tussenstand Per Ekluns (Saab 9/3). 'Tot daar ging alles prima, maar toen ging het mis. In de B-finale, miste ik compleet mijn start. Ik was te laat en de motor was ook niet hoog genoeg in de toeren. Zodoende verloor ik meteen enkele Iengten. Ik kon in de eerste bocht nog de Escort WRC van Eddy Donné passeren, maar moest me verder tevreden stellen met de lOde plaats. Een geslaagde wedstrijd, maar een 8ste plaats had ook gekund,' aldus Jos.

Na drie probleeinloze reeksen, waarin hij slechts een seconde moest prijsgeven op fabriekspiloot en eregast Per Eklund, mocht Sterkens van op de eerste rij starten in de grote finale. 'Nu kon ik gelukkig wel goed wegkomen. Ik bleef in het wiel van Eklund, zonder verdere risico's te nemen en kon het afmaken. De eerste titel van het jaar is binnen, maar de belangrijkste moet nog komen. Net als in 1993 ga ik voor de dubbel,' aldus de Mondeo-piloot na een champagnedouche op het podium. Het is af de zevende kroon voor de Minderhoutse mecanicien, zijn vierde Nederlandse. Een knappe prestatie voor een eenvoudige amateur. Tom Geenen kwam enkel in Valkenswaard aan de start. Hij had enkele weken flink doorgewerkt aan de Opel Corsa en aan zijn touringcar, maar het mocht opnieuw niet zijn. 'We hadden alle cardans vervangen door zwaardere versies van een Kadett GS1, maar nu bleek er weer een ander onderdeel te begeven: de aanhechting van het wiel. Zo blijven we natuurlijk wel bezig.' vertelde de ontgoochelde Geenen, nadat bleek dat zijn twee reekstijden niet volstonden voor een finale. De volgende race voor onze twee rallycrossers vindt plaats op 13 september op het Duivelsbergcircuit van Maasmechelen.

(H. Van Opstal)

Een week later stond alweer de Euro Masters of Rallycross op het programma, meteen ook de

45


SPORT

'De Marcklopers' onder stoom De wedstrijdkalender voor joggers staat deze periode bol van activiteiten. Er gaat geen week voorbij of er is wel een wedstrijd in de nabije omgeving. Het is dan ook niet te verwonderen dat we een resem van uitslagen hebben waar met een snelle hartsiag naar de eindstreep gespurt (???) werd door de stevigste kuiten van onze autochtonen. Chaam 5.000 m 66

Fons Aerts

0.23.19

10.000 m Herman Martens 0.40.20 26 0.44.27 Dirk Van Bavel 48 Ingrid Jespers 0.49.36 79 0.54.08 Cm Severijns 104 Linda Lambregts 0.54.56 106 Op de 21 kin was Peter Anthonnissen onze enige vertegenwoordiger.

De proef in Bure, over een zwaar parcours en met hoge temperaturen liet bij onze kleppers een spoor van transpiratie en melkzuur achter en noteren we volgende prestaties. Luc Vrancken (Mrkpl) 128 1.37.45 1.44.40 Marc Terreur 225 Jos Leunen (Mrkpl) 251 1.47. 13 1.47.57 Jos Van Bavel 259 1.49.31 Rit Van Aert 277

Natuurloop 8 zaligheden 16 km 65 1.02.22 97 105 126 132 1.08.27 215 218 251

Luc Vrancken (Mrkpl)

Triatlon In de kwarttriatlon van Beerse liet Jan Adams

Rik Bax (Castelré) 1.05.11 1.06.14 Marc Terreur 1.07.59 GuyLippens Jozef Leunen (Mrkpl)

zijn beste tijd neerzetten. Wie doet hem dit na? 1,5km zwemmen, 40 kin fietsen en 10km lopen in een tijd van 1.57.48. Proficiat Jan. (Fl0)

Frans Onincx DirkVanBavel Jos Staes 1.21.48

1.16.28 1.16.34

L1(

Marc Terreur en Luc Martens zijn het eens « Vlaanis Minister Luc Martens verklaart het administratief recht bij transfers van de Vlaamse atletiekliga onwettig. » Vorig jaar kreeg de a,nateursportbeoefenaar een statuut waarin o.a. het /iindamenteel recht op kosteloze overgang werd vastgesteld. Art. 3 par. 2 van hei Vlaains decreet bepaalt dat bi) transfers de betaling lan enige vergoeding onder welke vor,n of benaming dan ook VERBODEN is.

Dit bericht lezen we in de Nieuwsbrief Sport & Recht, nr. 18, juni 1998, onder de rubriek 'Juridische aspecten'. blz. 266. In het Voorwoord schrijft Elke Lamens: «In afwachting van de inhurgering van de vakbonden in de sportwereld, blijven ook individuele acties mogelijk. In dit kader verwijzen we naar het artikel van Marc Terreur in deze nieuwsbrief. Deze niet-professionele atleet uit Hoogstraten was aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga en wenste van club te veranderen. De VAL vraagt voor een overgang een 'administratieve bijdrage' van 3000 fr. Terreur trok zijn stoute loopschoenen aan en weigerde deze som te betalen. Hij kaartte de problematiek aan bij minister Martens en deze veroordeelde onlangs uitdrukkelijk de VAL-overgangsreglementering. Zo ziet u maar

Retie Schoonbroek 10 km Herman Martens 0.41.46

Garage Luc Ryvers

15 km Dirk Van Bavel Frans Onincx

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

1.14.57 1.15.06

Booischot Statie 9 km 14

Herman Martens 0.36.48

Wechelderzande 6 km 25

Herman Martens 0.23.58

12km 82

Frans Onincx

0.55.54

In de Challenge Delhalle werden de klimmerscapaciteiten beproefd en getest. De 'Ardennaise' was ook aanleiding voor velen om er een weekendje Ardennen aan te koppelen en gelijk hadden ze. Voor Peter Anthonissen was dit een eerste kennismaking met een heuvelend parcours en dit met schitterend resultaat. Jan Vermeiren, terug na een kwetsuur, was nog niet helemaal op zijn vorig niveau om de strijd met Peter in zijn voordeel te beslechten, maar Jan was toch tevreden dat de herstelde spier het parcours vlot verteerde. In het feest nadien werden aan de plaatselijke inrichters aardbeien van bij ons aangeboden. In de mini-Ardennaise schitterde de familie Aerts, vader Fons met zonen Kurt en Axel. Ook aan hen was te merken dat aardbeien goed zijn voor de conditie.

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

M. Terreur bevestigde deze feiten en bezorgde ons een kopie van de brief van minister Luc Martens met daarin de volgende mededeling: «Zoals u reeds werd meegedeeld, heb ik de Vlaamse Atletiekliga ingelicht dat het vragen van 3000 BEF administratieve kosten naar aanleiding van de overgang van spelers strijdig is met het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar. Aangezien het decreet reeds vanaf 1 januari 1997 van toepassing is, kan ik u bevestigen dat u vanaf deze datum, mits het naleven van de decretaal voorziene opzegmodaliteiten, kosteloos moet kunnen overgaan van de ene club naar de andere. (get. Luc Martens)

Wielrennen

Louette St. Pierre 20 km 200 m 832 deelnemers 190 216 238 1.27.02 309 421 633

46

Peter Anthonissen 1.23.53 Jan Vermeiren 1.25.21 Louis Onincx (St.L) 1.30.04 Jan Vermeiren Rit Van Aert 1.34.32 Brigitte Wendrickx 1.45.17

Een oppermachtige Ludo Giesbrechts toonde iedereen zijn achterwiel en veroverde de 40ste (?) zegepalm van het seizoen bij de amateurs te Minderhout


SPORT

Motorcross Wedstrijden van de voorbije weken: Sint-Lenaarts 19/7, Retie 21/7. Puklerhos 20/7 Lominel 2/8. 'Kestei lo 9/8

Uitslagen 19/7 21/7 26/7 2/8 9/8 19/7 21/7 26/7 2/8 9/8

Donckers R. 13 9 17

Roeflèn D. 4 3 1

14

1

Van Dijck D. 5 12 12 16

Van Geste! G. 1 4 6 8

/

2

't Is weer voorbij die (mooie) zomer! Spijtig genoeg Zit voor de meeste mensen hun vakantie er dan ook weer op. Het is vanwege deze jaarlijkse vakanties dat deze maand enkele uitslagen ontbreken. Ja, ook motorcrossers willen er af en toe eens tussenuit. Of ze allemaal even goed uitgerust terugkomen is nog de vraag. Voor David Roeffen was dat blijkbaar geen probleem. Zelfs hij temperaturen van rond de 30'C reed hij regelrecht naar het podium. Enkele weken geleden had hij nog aan zijn vrienden beloofd dat hij een vat zou geven wanneer hij als eerste zou eindigen. Zijn woorden waren nog niet koud of het was al zover! Wanneer moeten we dat vat komen leegmaken David? Bij Ronny Donckers voorlopig nog geen vat, maar wel een lekke achterband. In Pulderbos was het allemaal heel raar tijdens de eerste reeks. Na enkele ronden ging zijn motor niet meer vooruit zoals het moest, zelfs het bochten nemen wilde niet echt vlot gaan. Bij aankomst bleek dat Ronny bijna de hele reeks met een lekke achterhand had gereden!

Zonder goedenioc hint ytn goede crosser. Dooi ooi oi ç n de nu conu itns Paul Mertens maakt tussen twee reeksen in de motor van Ronny Donckers schoon.

J

J3

St. Quentjn Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

In Sint-Lenaarts heeft Dirk Van Dijck nog eens laten zien wat hij waard is. De eerste reeks reed Dirk constant in de tweede of derde positie. Door een klein foutje echter, moest hij in de laatste ronde enkele plaatsen afgeven. Dirk emdigde op de vijfde plaats. Tijdens de tweede reeks kregen we ongeveer hetzelfde scenario, wat Dirk in de einduitslag een mooie vijfde plaats opleverde. De weken daarna zaten Dirk n gedachten al op zijn Grieks eilandje denk ik. Na elke keer een halve reeks op de vierde of de vijfde plaats te hebben gereden, kwam Dirk ten val. Dirk had telkens teveel achterstand om de eerste tien in te kunnen halen.

15/7/98 97 69 195

Orléans Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

Quiévrain Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

324 244 738 19/7/98 259 155 577

Noyon Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

287 182 873

Dourdan Oude duiven Jaarduivena Jonge duiven

Quiévrain Zelfs wanneer er gedurende twee weken geen druppel regen is gevallen, weten ze er bij de VLM een modderbad van te maken. Toch weerhield dit Guy Van Gestel er niet van om in Westerlo te vechten voor een plaats op het podium. Tijdens de eerste reeks kwam Guy verscheidene keren ten val. Met een bang hart keken zijn supporters toe hoe Guy elke keer opnieuw vertrok en naar de koplopers reed. Guy wist nog als vijfde te eindigen. De tweede reeks ging het beter. Guy reed van de zesde naar de eerste plaats. Hij dreigde nog met enkele kleine schuivertjes maar werd toch, met meters voorsprong, als eerste afgevlagd. Wat hem een tweede plaats opleverde in de eindstand.

Df

Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

222 166 673 26/7/98 257 141 531

Noyon Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

Marne-La-Vallée Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

245 156 767 1/8/98 167 126 398

Bourges Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

Quiévrain Oude duiven Jonge duiven

78 91 244 2/8/98 105 479

Noyon Oude duiven Jonge duiven

85 532

Vierzon Oude duiven Jaarduiven Jonge duiveii

Quiévrain Oude duiven Jonge duiven

49 37 78 9/8/98 112 518

Noyon Oude duiven Jonge duiven

63 489

Louis Van Bergen, Hoogstraten Jozef Sprangers, Wortel Louis Van Ber gen, Hoogstraten 1817/98Halve fond Jan Van Hoeck, Rijkevorsel Jan Van Hoeck. Rijkevorsel Jochems-V. Gouhergen, Rijkevorsel Jaak Strijbos. Wortel Louis Van Bergen, Hoogstraten Jef Haest, Wortel 19/7/98 Louis Van Bergen, Hoogstraten Jef l-Iaest, Wortel Jos Vermeiren, Rijkevorsel 25/7/98 Halve fond Karel Van Opstal, Wortel Jochcms-V. Flasselt, Rijkevorsel Jochems-V. Hasselt, Rijkevorsel Jaak Strijbos, Wortel Louis Van Bergen, Hoogstraten Jet Haest, Wortel 26/7/98 Boenders-Lender, Rijkevorsel Boenders-Lenders, Rijkevorsel Victor Maegh, Rijkevorsel Halve fond Frans Snoeys, Minderhout Frans Snoeys, Minderhout Jocherns-V. Hasselt, Rijkevorsel 1/8/98 Halve fond Eddy&May Poels,Hoogstraten Cuypers-Weyns, Rijkevorsel Frans Cocx, Rijkevorsel Walter Coertjens, Hoogstraten Jef Haest, Wortel 218198 Jet Haest, Wortel René Vermeiren, Rijkevorsel 8/8198 Halve fond Jos Goetschalckx, Rijkevorsel J.&F. Debcuckelaer, Rijkevorsel Frans Cocx, Rijkevorsel Louis Van Bergen. Hoogstraten Jef Verhoeven, l-Ioogstraten 9/8/98 Jos Goetschalckx, Rijkevorsel Cym'iel Matheeussen, St.-Lcnaarts 47


ANTILLIAANSE FEESTEN

Originaliteit voor jong en oud Een Antilliaans verslag

(ji'erol terd oeer gedanst. Op de 2 danvv/oeren in de tenten, overhet ganse terrein en ook op het podium van sponsor Winfield wiebelden de kontjes. Liefhebbers in alle maten en kleuren konden een pasje meeprobe ren.

De zestiende editie van de Antilliaanse feesten zit er op. Na de (te) grote drukte van vorig jaar hielden we ons hart vast voor meer chaos dit jaar. De organisatie vond in overleg met de instanties een goede oplossing voor de opstoppingen. Ook het busvervoer vanuit Hoogstraten werd uitgebreid en werkte nagenoeg perfect. Het blijft de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing om vlot vanaf een Hoogstraats terrasje naar de Blauwbossen te rijden. Ondanks een grotere toevloed van feestvierders (35.000 dit jaar) verliep alles veel vlotter en bleef het aangenaam toeven op en om het terrein. De enorme groep vrijwillige medewerkers staan op en om het terrein te werken met bezieling en toewijding. De ideeĂŤn qua vormgeving en gezelligheid blijven verrassen. De samenwerking met het Stadsbestuur verbetert ook jaar najaar. Terecht natuurlijk want er is geen enkel Hoogstraats evenement dat Hoogstraten zo'n grote en positieve uitstraling bezorgt als de Antilliaanse Feesten. Het Stadsbestuur heeft er dus ook alle belang hij om, zowel praktisch als qua promotie, mee te werken met deze Organisatie die in 1 6jaar bewezen heeft dat ze weet waar ze mee bezig is. Nee, rna;u de Is alk. s dan perfect geweest kritiek die men kan geven is grotendeels detailkritiek. Deze details worden ook elk jaar door de eigen medeweikeis opvcmcrkt en op nabeschouwende vergaderingen op tafel gegooid.

De macho 's van Jossie Esteban zorgden voor heel wat vrouwelijke belangstelling voor het podium. Deze ervaren groep deed de vonken overslaan tussen muzikanten en publiek. 48

Haila Mompie, de zangere.s van Azucar Negra, zorgde voor de nodige drukte aan de rand van het podium.


ANTILLIAANSE FEESTEN Niets belet u echter, beste lezer, om uw ideeën door te geven aan de organisatoren op het adres: Klinketstraat 17 in Wortel. Ook de muziek bracht weer de nodige verrassingen en variatie. De gedoodverfde Afro-Cuban Allstars zijn een perfect technisch ensemble maar komen volgens mij beter tot hun recht in een zaal. Maar de naam zorgde er wel voor dat ook de vrijdag een drukke avond was. Zowel de kleine energieke Cubaanse zangeres Haila Mompie als de New Yorkse Congolees Ricardo Lemvo konden ondergetekende het meest bekoren, maar smaken verschillen en geen enkele groep was duidelijk onderinaats. 1-let waren allemaal orkesten die met zorg en zin voor kwaliteit en diversiteit uitgekozen werden. Onze verslaggever trok 2 nachten weg en weer over het terrein en bezorgde ons een, helaas beperkt, fotoverslag van de Feesten. Als u een volledig verslag wil, zal u zelf moeten gaan meevieren volgend jaar, een aanrader voor jong en oud(er). The Af ro Cuban All Stars, klasse én techniek

Gratis De 10 vrijkaarten van de Antilliaanse Feesten werden gewonnen door: Steven Daems, Kapeidreef 10 Hilde De Vos, Groenewoud 8 Tinv Fransen, Oude Weg 5 Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41 Leen Laurijssen, Durletstraat 17, Antwerpen Bram Pinxteren, Pastoor Van der Voortstraat 8 Dorien Ronibouts, Achtelsestraat 43 Rita Van Aelst, Donkakker 20 Lies Van Dun-Van Aelst, Mgr Eestermansstraat 3 Margo Vermeiren, Hoge Akker 5 Ricardo Lemvo ,voor de eerste keer op een Europees podium,werd één van de verrassingen van de Feesten. Deze groep had op het grote podium nog meer brokken kunnen maken. Maar hij komt volgens de laatste berichten nog dit jaar terug.

Alle andere inzenders zijn ook bedankt en hebben misschien een vol gende maal meer geluk.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Om het opwaaiend slot weg te spoelen en om het danszweet aan te vullen moet geregeld 'bijgetankt' worden. Overal wordt gebuurt en een drankje geproefd en alles blijft vlot verlopen.

De Hoogstraatse Maand 49


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

RESTAURANT

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARJES)

BRASSERtE

4f

HOOGSTRATEN Zondag 30augustus: DANKV LERING IN DE ST. CATHARINAKERK, gevolgd door een receptie, ter gelegenheid van 40 jaar priester en 13 jaar pastoor-deken van Fons Van Dijck, om 11.30 uur. LAATSTE BEIAARDCONCERT van het seizoen, door Luc Dockx afgewissseld met het Hoogstraats Koperensemhie o.1.v. Inge Mertens, om 19 uur. Zaterdag 5 september : TWINTIG JAAR WERELDWINKEL 1978-1998, vanaf 16 uur achter zaal Pax : Informatie- en animatienrnrkt, warme en koude hapjes, drank en muziek Zondag 6 september: STREEKTHEATERTOURNEE. 14 uur: Gulden Coppe, 1 5uur: ZigZag in Merksplas, 16 uur: Den Booze, 17 uur: Egalitee, beiden in Rijkevorsel, 18 uur: De Gelmel. Organisatie: Tinello en De Lepe Hoek.

aI1 .'terlselaerpkin 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag

september:

13

OPEN

Geopend vanaf 11.30 a. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de gaese dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Sv

MONUMENTENDAG. Tentoonstelling FANFARES EN FEESTEN over de geschiedenis van de plaatselijke fanfares, in Zaal St. Cecilia van 10 tot 18 uur.

IT

Zaterdag 19september: MUZIEKFEESTEN (tweejaarlijks) VAN DE KONINKLIJKE FANFARE STE CATHARINA, vanaf 15 uur doorlopend, feestzaal Klein Seminarie, gratis toegang. BEZOEK AAN KERK VAN MINDERI-JOUT EN AAN HET DORP ZELF, 13.30 uur samenkomst aan de ker, org. Davidsfonds.

HOOGST R ATE N

CAFÉ DISCOBAR

Vrijdag Ii september: TONEEL 'De TAPTOE HOOGSTRATEN KERMIS, door Collectioneur' van Don Verboven, in de kelders van Brouwerij Brosens. om 20.30 uur.

Kon. Toon- en Toneelmaatschappij, i ni. 3 14.52.44 (K. V. d. Heyning)

Zaterdag 12 september: TONEEL 'De

HERFST OPEN DEUR, Hoogstraatse winkeliers.

Collectioneur' in de kelders van Brouwerij Brosens, om 20.30 uur. OPEN MONUMENTENDAG; TENTOONSTELLING 'Fanfares en Feesten' over de geschiedenis van onze 7 plaatselijke fanfares, in Zaal St. Cecilia, van 14 tot 18 uur. TENTOONSTELLING werken van Alfred Ost in het Sted. museum in het Begijnhof, van 14 tot 18 uur.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

1FRTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

EN SPEELGOEDBEURS voor kinderen tot en met 14 jaar, van 9 tot 12uur op 'den blijk' van het Begijnhof.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Zondag 20 september : vervolg MUZIEK-

Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Zondag 20 september: RUIL-

FEESTEN, Fanfare Ste. Catharina, aanvang 13.30 uur in de feestzaal van het Seminarie.

september 26 Zaterdag WIELERTWEELUIK, omloop Tinnenpot-

leveren van bier en dranken aan

GORRENS WILLY-VERVOORT

Largenberg 14 - 2323 Hoogstratvn-Wortol Tel /Fax 03 / 314 53 28

straat, 14 uur, org. Kon. Lustige Wielrijders, mi. 314.52.42.

-L

F1l:llÏiIIPt

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 31487 17 -

Ook op woensdag

-

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Tel. 03/314 32.64

vzw Mussenakker Meer

CA

13E

ÇLLM LL Gelmelstraat 14, Hoogstraten

,j` ~~

11 ,1

'

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a.

tel. 314.83.11

61

Café

-

kegelbaan darts hondendressuur. -

t.

iuterIijezIuiz ürij1ib 183 1itioztrattn 133/314 16 65 1ri8 S. 18.atljp

feestzaal

De Eiken biljart

-

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

50

,

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

S

I1

25 jaar ee n oase aan de Bookes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.004, vrildag, zaterdag(19.00u( en zondag 13.30u(


OP STAP IN

Vrijdag 28 augustus: WORTELFEESTEN vanaf 17 uur in de Boomkes. Kinderjogging, halve marathon, bodega en kruisboogschietcn.

Zaterdag 29 augustus: WORTELFEESTEN met Rommelmarkt, gezinsfietstocht en wielertoeristcnrit; Kinderspelen, ponyrijden en kruishoogschicten. 's Avonds kwisavond en bierproeven.

Zaterdag 19 september: HOBBY-TENTOONSTELLING van de gepensioneerden van 14 tot 19 uur in de parochiezaal.

Zondag 20 september: HOBBY-TENTOONSTELLING van de gepensioneerden van 10 tot 18 uur in de parochiezaal.

MEERLE Zaterdag 12 september: KERMIS. Peter en zijn Botsauto's' in Den Bombardon; Kermisfuif in het Chiro-lokaal.

Zondag 13september: KERMIS. Whypoal en 'Peter en zijn Botsauto's' in Den Bombardon. Michel Stoffels in De Volksvriend.

Maandag 14 september: KERMIS. Volksspelen in De Posthoorn en Den Bombardon.

Dinsdag 15september: KERMIS. Volksspelen in De Posthoorn en Den Bombardon.

Zaterdag 19 september: NAKERMIS. Optreden Palladium in de Bombardon (voor KLJMeerle).

Zondag 20september: WIELERKOERS in de

HOK gaat naar Culemborg Op zaterdag 26 september 1998 richt Hoogstratens Oudheidkundige Kring weer een excursie in. Deze keer gaan we naar Culemborg (Nederland). Dit is niet alleen een bijzonder charmant en sfeervol stadje, het heeft ook nauwe historische banden met Hoogstraten. Iedereen die geĂŻnteresseerd is, kan mee met de bus. Het programma van de dag ziet er zo uit: 08.00: vertrek aan de kerk van Hoogstraten 09.30: aankomst in Culemborg met koffie/thee en gebak in 'Dc Poortwachter' 10.15: bezoek aan de Kasteeltuinen 11.30: warm middagmaal in 'De Lantaarn' (soep, varkenshaasje met groenten, ijs) 14.00: stadswandeling met bezoek aan de katholieke Ste Barbarakerk 15.00: bezoek aan het stadhuis 16.00: museum Elisaheth-weeshuis 16.45: koffie en gebak in het Elisabeth-weeshuis 17.30: vertrek in Culemborg 19.00: aankomst in Hoogstraten Elke deelnemer krijgt een bundel met achtergrondinformatie. Ter plekke worden we rondgeleid door gidsen van het historisch genootschap 'Voet-Van Oudheusden'. De deelnameprijs bedraagt 1600 F per persoon. Daarin zijn alle kosten inbegrepen (middagmaal, koffie, gebak, gidsen, inkomgelden. busreis). Inschrijven en betalen kan bij Jef Van Gils, Thijsakkerstraat 12A, 2320 Hoogstraten (tel. 031 3145561) ofwel via een overschrijving op de rekening van de HOK-excursies: 068-226888279. Uiterste inschrijvingsdatum: niaandag 21 septem her.

Kerkstraat.

Zondag 27 september: BEGIN WERKJAAR CHIRO. Nieuwe leden worden verwacht op het Gemeenteplein tussen 13 en 14 uur.

MEER 6 september MEERMARKT. Donckstraat Meer. Aanvang oni 9.00, tot 12 uur.

MEERSEL-DREEF Vrijdag 4 september: HEIEINDEFEEST vanaf 1 9u30 in de Zevenster.

Zondag 20 september: MISSIEFEEST Reik Mij de Hand met optredens van allerlei blaaskapellen, grote rommelmarkt, tombola, pannenkoeken en noem maar op.

Taallessen Dinsdag 22 september worden om 20 uur de avondlessen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden hervat. Bij voldoende inschrijvingen worden er voor Engels, Frans, Spaans 4, Duits en Italiaans twee niveaus voorzien. De nadruk in deze cursussen ligt op het inoefenen van een dagelijkse woordenschat en op spreekvaardigheid. Op het einde van de cyclus worden geen examens afgenomen. Alle lessen beginnen steeds op dinsdagavond om 20 uur. De deelnemingskosten bedragen 2750 fr. (2500 fr. voor studenten en werklozen) voor 22 avonden van 2 lesuren. Op het einde van de eerste lesavond kunnen de inschrijvingskosten aan de klasleraar worden betaald. De nieuwe cursisten ontvangen alle nuttige gegevens dinsdag 22september vanaf 19.30 uur in de cafetaria van de Rabboenizaal, Spijker, Antoon de Lalaingstraat. Er is een ruime parking op de speelplaats achter de zaal. Voor meer informatie: tel. 03/314.56.64, Theo Vanderhallen. Deze taallessen zijn een initiatief van de Lionsciub Hoogstraten-Markland.

Open deur in dagcentrum MARKDAL Markdal v.z.w. biedt reeds 13 jaar dagopvang aan volwassen mentaal gehandicapten uit Merksplas, Beerse, Hoogstraten en Rijkevorsel. Sinds 3 jaar verzorgd de v.z.w., met de financiĂŤle steun vanuit de betreffende gemeentebesturen, ook tijdens de vakantie gedurende een viertal weken opvang voor gehandicapte kinderen uit de regio. Op zondag 13september is het opendeurdag in het dagccntrum. Er is van alles te beleven vanaf 13.00 tot 19.00 uur voor groot en klein. Rond 14.00 uur komt fanfare Sint-Willibrordus ons vereren met hun bezoek. U kan deelnemen aan een zoektocht. De tocht is zo opgesteld dat hij gemakkelijk te voet af te leggen is, langs goed hegaanbare wegen in de buurt van het dagcentrum. Voor deze zoektocht kan u inschrijven tot 17.00 uur. De tocht duurt ongeveer een uurtje. Genoeg tijd dus nog om onze cafetaria, in het lokaal van de gepensioneerden, te bezoeken. Terwijl de ouders rustig genieten van een natje en een droogje kunnen de kinderen zich vermaken met de ballonnenwedstrijd, schminken, fietsparcours en een ritje in de huifkar. In het dagcentrum kan u de produkten bewonderen en eventueel kopen die onze gasten in de loop van het jaar maakten. Hopelijk bent u ook van de partij, zo wordt het beslist een gezellig feest. VAN HARTE WELKOM!!

dageentrum Markdal Kloosterstraat 5 2330 Merksplas

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

TE KOOP: Siereenden, mandarijnen, carolienen, gele boomeenden, bergeenden, roodschoudertaling, krooneenden, Hollandse kwakers en pijlstaarten, grijskopganzen, manenganzen en keizerganzen. Verheyen Vic, tel. 031314.33.32. Prijs vanaf 600 fr. 1J


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN - - -

HUISARTSEN

__ CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER TeL 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

squash snooker

Tennisclub

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooirnans 10. Wortel, tel. 3 14.48.00. Zaterdag 5 september: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11. Zondag 6 september: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55. Zaterdag 12 september: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer,

Ongevallen Brandweer 314.42.43 LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36 -

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

tel. 315.85.11.

Zondag 13 september: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leernstraat 42-A, Hoogstralen, tel. 3 14.38.48. Zaterdag 19 september: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85. Zondag 20 september: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15. Zaterdag 26 september: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansslraat 15. Meerle, tel. 3 15.82.21. Zondag 27 september: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraal 42-A, Hoogslralen. Id .314.38.48.

5fl6W &W26,5 6l5

O3/i4325

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogaten str Tellfax: 3 14.50.93

'DI

Openingsuren:

Di Zo.: 8.30

-

IIm za: 8.30

12.30

-

18.00 uur

uur Maandag: gesloten -

155

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoo'straten

Tot 4september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp ll,tel. 314.38.48. Van 4 tot 11 september: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Zaterdagvoormiddag 5 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstralen, tel. 314.60.04. Van 11 tot 18 september: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Ri jkevorsel, tel. 314.62.25. Zaterdagvoormiddag 12 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 18 tot 25september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel .315.77.73. Vanaf 25 september: APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerledorp46. tel. 315.73.75.

WIT GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogslraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THU1SVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tarnia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). -

25.

122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS

10 20 tel 1t'i Dl 1,11 9 0 alffil I[1

Op 30 september ligt er alweer een nieuwe MAAND in de winkel. Kopij voor dit nummer wordt op de redactie verwacht op woensdag de 16de. Op zondag 20 september verwachten we enkel nog sport- en dorpsnieuws. 52

__

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Ii

i

aL' 1s.u...รง V od Jt

-

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52 -

TC ~

65

mode...

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1

2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 11 6C


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.