augustus 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

1 a air*, .

.

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Romantisch anarchist

Martin Jansen


Dominique Van Huffel met nieuwe projecten in Arenberg Nog tot 23 augustus stelt Dominique Van Huffel samen met Jen Gossé foto's ten toon in het Provinciaal Centrum Arenberg in Antwerpen. De expositie kadert in de 'Zomer van de fotografie'. Hiermee neemt Van Huffel in feite een aanloop naar twee geheel verschillende projecten, waarvan telkens een 12-delige selectie wordt gepresenteerd : er zijn voor het eerst karnavalbeelden op groot formaat, welke in de nabije toekomst zullen uitmonden in een ruime rondreizende expositie; verder zijn er opvallend sobere Oost-Europese beelden die met hun klein formaat een intense lectuur vergen van de toeschouwer. Wie eerdere projecten van zijn hand (of lens) zag, weet waaraan zich te verwachten : eerlijke zwart-witte documentaire foto's waarin mens en emotie de hoofdrol spelen in een hedendaags sociaal kader. De foto's van Dominique Van Huffel contrasteren erg met de repetitieve, minimale fotografie van Jen Gossé. Die brengt abstracte beeldenreeksen die onbewust herinneringen oproepen aan het plastische werk van schilders als Barnett Newinan of Mark Rothko. 'Dat het tot deze dubbellentoonstelling met Jen Gossé gekomen is,' zo zegt Dominque bij hem thuis in de Katelijnestraat, 'heeft eigenlijk twee oorzaken. In de eerste plaats zijn wij collega's op het werk. Daarnaast was Jen laureaat van de editie '97 van de 'Kiezen voor Kunst' wedstrijd waarvan ikzelf laureaat was het jaar daarvoor. Hoewel de fotografie van Jen heel anders is, voel ik toch een sterke affiniteit ermee. Uit zijn repetitieve foto's spreekt een heel eigen kijk, wars van alle regels. Het zijn heel secuur gemaakte uitingen van iemand met een sterke persoonlijkheid, iemand die doordrongen is van het werk dat hij maakt.'

Karnaval Met de selectie van zijn eigen werk presenteert hij twee nieuwe projecten. 'In de eerste plaats is er het thema van het Karnaval, waar ik al jarenlang aan werk. Op termijn moet dit een groot project worden, een veertigtal foto's op zeer groot formaat van 1 m20 of 1 m50 waarmee ik monumentale banden of een soort mozaïekwand creëer. De bedoeling is om de kijker zo als het ware in de karnavalsparade te doen instappen, zodat de sfeer van het gebeuren op een directe manier tot leven kan komen. De vergroting moet je haast in een levensechte verhouding met de gefotografeerde onderwerpen plaatsen. Deze selectie van twaalf beelden is een aanzet tot dat project, dat de vorm zou moeten krijgen van een reizende expositie, tenminste wanneer ik er voldoende financiële steun voor vind.' 'Karnaval is voor mij altijd véél meer geweest dan mensen die zich te pletter drinken. Ik probeer te laten zien hoezeer wij een echte diepgewortelde karnavalscultuur hebben, hoe spontaan en artistiek mensen daarmee bezig zijn, hoezeer wij een door ettelijke generaties doorgegeven traditie van feesten en spontaneïteit hebben. Mensen kunnen er zich uitleven door voor een dag in een ander pak te kruipen, door een dag lang te worden wie ze anders nooit kunnen zijn. En zo worden ze paradoxaal genoeg vaak pas echt zichzelf! De kijker mag echter geen stoeten of praalwagens verwachten, wel beelden in café's, bars en op straat. Vaak gaat het om nachtopnamen, zodat ik met een minimum aan licht een maximum aan effect moet bereiken. Altijd opnieuw staande relaties 2

met en tussen mensen daarbij centraal.' Dat levert imposante beelden op. Zoals de twee Ensorpersonages die in een nachtelijke, verregende straat tot leven zijn gewekt, mekaar steunend, in een innige ontmoeting tussen een onverbloemd sensuele dood en een wezenloze vogelverschrikker. Op de achtergrond contrasteert hei gesloten rolluik met de verlichte caféramen en de openstaande deur. Of zoals de volledig omzwachtelde mummiefiguur die temidden van een op een stoet wachtende groep toeschouwers staat. De ogen ernstig, de mond een strakke streep, arm in een opgeknoopt draagverband, terwijl de Vrije hand in een allesbevrijdend gebaar opgestoken wordt als een uitnodigend teken van herkenning.

Oost-Europa 'Het tweede luik omvat beelden van de verschillende Oost-Europese reizen die ik ondernam. Het gaat om beelden uit Polen, Albanië, Bulgarije, Slovakije, Roemenië. Hoe verschillend die landen onderling ook zijn, telkens werd ik er getroffen door het lot van de gewone man die de maatschappelijke veranderingen noodgedwongen moet ondergaan. Het communisme is er als allesoverheersende macht verdwenen, het sociaal bestel is er veelal kapot gemaakt, vaak is de industrie er een chaos van ruïne en roest in een kapotgemaakt milieu. Temidden van ingrijpende problemen en fundamentele evoluties zijn de natuur en de godsdienst de enige vormen van houvast.' 'Maar ook in dat dramatische kader zijn het

1ce k , riIgungrs, rcIii uii eii

Huffel gestapt...

weer de emoties van de mensen die tellen. De eigenwaarde en vindingrijkheid van Jan-metde-Pet treft me telkens weer. Hoe hij erin slaagt om ondanks alles op een menswaardige manier te overleven met weinig meer dan het allerprimitiefste. Hoe heerlijk spontaan mensen ook blijven, hoe gastvrij ze zijn - zelfs al hebben ze eigenlijk drie keer niks voor zichzelf. Dat heb ik opnieuw willen vastleggen, op een eerlijke manier, zonder opdringerig te worden. Zonder enerzijds de dramatiek op te kloppen of zonder anderzijds te vervallen in romantiserende kiekjes. Ik geloof dat mijn foto's soberder zijn geworden, dat ik me geleidelijk minder door de allereerste emotie laat meedrijven en hopelijk zo nog meer diepgang in de beelden kan leggen.' Van dat laatste getuigen de geselecteerde foto's alvast. Het zijn kleinere fomaten (24x30) die zoals vanouds een rustige en intense lectuur vergen. Het licht wordt een al maar dankbaarder medespeler in deze foto's, de clair-obscur effecten zijn uitgepuurd zonder nadrukkelijk te worden. Een schitterend Roemeens straatbeeld een jongetje duwteen primitief wagentje voort dat wordt getrokken door een uit het beeld gestapte vrouw ; hoezeer hun moeizame levensstappen aanwezig zijn in de foto, wordt schitterend gesymboliseerd door het uitgetrapte, versleten paar schoenen dat op straat werd achtergelaten. Of nog zo'n bijna naakt beeld: graffiti op een muur van een flatgebouw in een vervuilde omgeving de mens is er alleen nog maar aanwezig als het lege, vluchtige figuurtje dat op de muur werd getekend. En dan is er de misschien wel mooiste foto van allemaal : de absolute schoonheid van de Albanese natuur, het brekende licht in de grote wolkenpartij met de bergketen op de achtergrond van een plattelandsopname. De monumentale bergwand, hoog oprijzend boven de vervallen boerderijen. Centraal, in contrast met een kaarsrechte boom, staat de scheefgezakte electricteitspaal symbool voor het communistische streven om zelfs in de verste uithoek een electrisch peertje te doen branden..,. Een bezoekje andermaal méér dan waard! (mdl)

Foto's van Dominique Van Huffel en Jen Gossé in het Provinciaal Centrum Arenberg, Arenbergstraat 28 in Antwerpen. Open van 28 juli tot 23 augustus, van maandag tot vrijdag tussen 12u en 18u. Er is een kleine maar fraai uitgevoerde cataglogus beschikbaar, waarin een selectie van de werken en een begeleidende tekst van criticus Johan de Vos.

tot jooJde lL/l.S VOO Doiiiinique Van


enon in de moond Martin Jansen, een romantische Anarchist De meeste mensen van Meerle zullen hem nog wel kennen van toen hij er nog woonde, de kermisgangers van Wortel hebben hem misschien met zijn 'vedettos' aan het werk gezien, of elders als begeleider van Guido Belcanto. Nog anderen zijn misschien zelfs in de 'Zwarte Komedie' geweest waar hij werkt als acteur en muzikant. Martin Jansen, een artistieke duizendpoot, vooral dan op muzikaal gebied. Want naast de bovenvernoemde bezigheden, werkt Martin aan diverse projecten, die regelmatig de cultuurbladzijden halen van de grote gazetten. Hoog tijd om deze man ook in onze gazet eens voor het voetlicht te brengen. Wij trokken naar zijn huidige biotoop, het Antwerpse Zuid, zaten met hem in deze bruisende wijk op een terras, en lieten hem met de geluiden van de Sinksenfoor op de achtergrond en de keel af en toe gesmeerd door een Leffe, zijn verhaal doen.

Fanfare en koor "Mijn roots liggen in Meerle, mijn muzikale roots bij de fanfare van Meerle waar mijn vader en mijn broers Ad en Ludo hevige aanhangers van waren, ons vader en onze Ludo zelfs Vrij fanatiek. Als jongste van het gezin kon ik dus moeilijk achterblijven. Mijn vader was ook koster, ik heb dus vaak de mis mee gezongen, zij het iets minder vaak dan mijn broers. Muziek was bij ons dus heel gewoon, het hoorde er altijd bij. Vooral piano heeft me van jongsaf aangetrokken, maar dat instrument heb ik eigenlijk op mezelf moeten leren. Bij ons thuis stond een (slechte) buffetpiano. Niemand anders speelde daarop, mijn vader speelde thuis orgel. Van zodra ik echter op de pianokruk kon kruipen, ben ik op die piano beginnen tokkelen. Op gebied van muziek ben ik wel al snel de 'alternatieve toer' opgegaan, daar waar ons vader en onze Ludo eerder traditioneel gericht waren. Ludo is helemaal in de voetsporen van vader getreden, heeft in het conservatorium zijn notenleer afgewerkt en is later lange tijd dirigent van de fanfare van Meerle geweest. Onze Ad luisterde ook wel naar popmuziek, maar ik was leergierig naar âlle muziek, ging al snel naarjonge bands luisteren en kijken. Dat is voor mij trouwens altijd de leidraad geweest. Van andere muziekmakers, vooral van die waar ik naar opkeek, proberen iets op te steken, invloeden op te doen. Op die manier ben ik gekomen tot wat ik nu doe, niet door scholing of lessen. Ik heb in mijn jonge tijd wel in de muziekschool gezeten, maar nooit iets afgemaakt. Eigenlijk nogal bewust, want ik ben als muzikant altijd rebels geweest, allé, niet alleen als muzikant. Maar in de muziek was dat voor mij doorslaggevend". Martin was in Meerle toendertijd inderdaad 'rehels', snotneuzenrebellie zegt hij er nu zelf van. Zo wat tegen de schenen stampen van de 'brave burger', de burgerlijke maatschappij. Ook in de school ging hij niet voor een gemakkelijke door. "Ik heb een opleiding gedaan die totaal niet overeenkomt met wat ik ben en wat ik, achteraf gezien dan, wilde. In Antwerpen

-

Martin op moeders arni, Antwerpen was toen nog zeer ver van Meerle. bestond toen al wel een kunsthumaniora, maar ingehurgerd was dat toen nog niet. Na de lagere school in Meerle kwam ik dan ook in Turnhout op de handelsschool terecht, een richting die totaal niet strookte met mijn ambities en niet echt waar ik van droomde. Na mijn handelsopleiding werd dat nog erger, ik kwam op een kantoor in Antwerpen terecht, als steno-dactylo, een tijd later in Meer, op een expeditiekantoor. Dat was helemaal mijne wereld niet, ik kon er de muren wel oplopen".

'Mjeelse primitieven' Intussentijd was Martin wel volop met muziek bezig, ook buiten de fanfare. 'We hebben thuis een tijd café gehouden, De Kroon, en we speelden er af en toe muziek. Ludo accordeon en ik drummen. Een soort vervolg op de bandjes die met hun materiaal op de afgedekte biljart speelden.'

Foto van Martin met een hoog 'Chaplin'gehalte. De Mjeelse primitieven zijn zowat ontstaan in de chiro van Meerle. J05 Jacobs, Marc Van Bavel, Jef Pauwels, later Lieven Muësen en Dirk Vervoort, de bassist uit Minderhout. "Met die groep zijn we toch vijf, zes jaar bezig geweest. Dat was heel plezant. We hadden een repertoire samengesteld van Ierse Folk, vooral van de Dubliners, en eigen liedjes. Jos Jacobs schreef tekst en muziek, ik maakte de arrangementen. 'Spek mej eieren' en 'Meskes van over de grens' zijn heel beroemd geweest in Meerle. Met de kermis speelden we op de koer van het café, ambiance alom. De Mjeelse primitieven zijn ter ziele gegaan toen Jos uit Meerle verhuisde, Marc veel met ploegenwerk geconfronteerd werd en ik in Antwerpen ging studeren.' Later speelde Martin met Piet Van Bavel en Bob Van Pelt in een bandje 'Peter en zijn botsauto's'. "Dat was een van mijn eerste grote confrontaties met de rockmuziek. Later ook nog in 'Look' met Bob van Pelt. "Bob was een heel goede bassist, die nu in New York woont. Ik ben hem daar gaan opzoeken en hij speelt nog altijd bass. Hij heeft er een band die het midden houdt tussen Crowded House en de Beatles. Ik heb met Bob altijd goed kunnen opschieten. We voelden mekaar goed aan, niet alleen op muziekaal gebied. Hij was mijne vriend en we zijn samen veel uitgeweest. In Hoogstraten, in de Skalden onder andere en in Wortel. Daar heb ik nog een lief gehad. In Meerle was er niet veel, al hing ik er wel dikwijls in het café".

Studio Teirlinck en de Zwarte Komedie "Op een bepaald ogenblik belde Bob Van Pelt me op en vertelde me dat men audities organiseerde bij Studio Herman Teirlinck. Heel veel had ik daar nog niet van gehoord, ik wist eigenlijk niet wat dat juist inhield, maar het leek me wel iets. Toen ik me ging aanmelden lachten ze me al meteen uit: 'weer zo'n late roeping' stond op hun gezicht te lezen. Ik kreeg van een secretaris een paar teksten mee om in te studeren, ik zag aan zijn gezicht dat hij mij een hopeloos geval vond. Maar voor ik thuis was, kende ik de tekst van het gedicht dat ik meegekregen had, al van buiten. Ik was zo gedreven, het was hallucinant. Zo'n kans om iets te doen waar ik echt iets in zag. Eindelijk de sleur die ik zou kunnen ontvluchten.


MAN IN DE MAAND van een halfjaar, zodat ik tijd over heb om meer 'mijn eigen ding te doen'. Bij de Zwarte Komedie hou ik me vooral bezig met de muziek van de theaterstukken; componeren, arrangeren, repetities leiden, zingen en zelf musiceren. Een complete dagtaak, tijdens de opzet van een theaterstuk zeven dagen op zeven, gelukkig ook voor een maandloon. Ik kan er tegenwoordig goed van leven, ook omdat ik naast de Zwarte Komedie ook meewerk aan het kindertheater Anna's Steen. Volwassenentheater speelt zich vooral 's avonds af, kindertheater overdag. Dat is soms wel zwaar, want na een stuk 's avonds is het al gauw elf uur en natuurlijk gaan we ook niet altijd direct naar huis. Voor het kindertheater moet ik echter al om vijf uur 's morgens opslaan, want we sjouwen zelf alle decor en materiaal nice cmi dat jiloct allemaal nog opgebouwd worden ook".

De Mjcelse Prin,itiei'en . een koj/er vol ,neezuim'ers. "Er werd streng geselecteerd om toegelaten te worden en met Kerstmis werd er beslist of je mocht blijven. Dat kwam wel hard over, want ik zag een aantal vrienden die ik tijdens het eerste trimester gemaakt had, na Nieuwjaar niet meer terugkeren". Martin volgde er de richting 'kleinkunst', 'dat bepaalde men daar wel voor jou, rekening houdend met je eigen vaardigheden.' Zijn 'change of way of live' zoals hij dat noemt was enorm. "Ik liep daar rond in een maillot, leerde dansen (één van de hoofdvakken) en moest pogingen ondernemen om de 'spagaat' uit te voeren. Voor mij was natuurlijk de muziek belangrijk, ik kreeg er piano van de pianist van de Frivole Framboos, Roland Serpieters, een fantastische ervaring." De eisen die de studio stelde op gebied van spraak hebben Martin de das omgedaan. "Ik liep die tijd rond met valse tanden, nu nog natuurlijk, maar nu zitten die er wat deskundiger in. Toen had ik zo' n goedkoop gebit met een verhemelte, dat regelmatig uit min mond viel tijdens de oefeningen. Onmogelijk om daarmee tot een goede uitspraak te komen en daarop waren ze nu eenmaal heel streng die tijd. Tegenwoordig is men wat milder op dat gebied, ze kijken meer naar je talenten. Voor mij was het de doodsteek.

Ik heb in september nog wel herexamen gedaan, want ik wilde wet graag verder, maar dat heeft niks uitgehaald. Niet geslaagd en dan moest je er onherroepelijk uit." Thuis hadden ze er wel van opgekeken dat hij terug wou gaan studeren, kleinkunst dan nog wel, maar ze lieten Martin zijn zin doen. "Toen ik na één jaar met de studie moest stoppen, zeiden ze 'ga nu maar terug werken'. Ik vertelde dat ik dat niet van plan was, maar dat ik doorging met theater en muziek. Toen waren ze echt verbijsterd. Ik zei dat ik me in Antwerpen ging vestigen en dat ik het wel zou uitzoeken. Dat heb ik van toen af ook gedaan".

De Zwarte Komedie Na zijn tijd aan dc studio Teirlinck is Martin altijd in 'het circuit' gebleven. In het begin stempelde hij voor de kost of deed interims, daarbuiten hield hij zich bezig met zijn muziek. "In het begin speelde ik met Bazaar, Kerel en Karel, Germaine de Coeur Brisé en met de Dullc Roeckers. Met die laatste groep, een trio (twee meisjes en ik op de piano) bereikten we de finale op het Leidse cabaret-festival. Harry Kies, een Nederlandse manager, heeft ons daar opgemerkt en ons eigenlijk gedropt bij de Zwarte Komedie in Antwerpen, waar hij de zakelijke kant van het theatergezelschap regelde.

Met het kindertheater Anna' s Steen doet Martin heel het scliuuljaai door dc Vlaamse culturele centra aan, waar opgetreden wordt voor scholen. Het gezelschap Anna' s Steen speelt al jaren het verhaal 'Kikker', gebaseerd op de verhalen van Max Velthuijs, maar dikwijls aangepast aan actuele thema's. De voorstellingen richten zich op een publiek van kinderen van vier tot acht jaar. Martin speelt in het stuk de rol van 'Haas'. "Ik loop daar rond met dreadlocks, eet heel het stuk door wel een kilo worteltjes, moet goed oppassen dat ik er niet in blijf steken". Daarnaast verzorgt Martin de muzikale omlijsting, piano en accordeon, en de live klank. Alle geluiden worden ter plaatse met primitieve middelen gefabriceerd. Daarvoor zeult hij o.a. een heuse windmachine mee. Alles met een vette knipoog naar de 'stille film' techniek. "Wel plezant om te doen, met veel en zeer positieve respons van een ronduit enthousiast publiek".

Guido Belcanto en Martino y los vedettos "Guido kwam destijds nogal eens naar het theater kijken en wilde graag met mij samenwerken. Samen hebben we toen in de Zwarte Komedie een theaterproductie gemaakt rond Egon Schiele. de fin de siècle' kunstenaar, een stuk geschreven door Bert Verhoye, de artistiek leider van de Zwarte Komedie. We speelden daarin een dubbelrol, ik de lichtere kant van de schilder, Guido de meerbezinnende kant. Sindsdien zijn we goeie vrienden en trekken we regelmatig samen op. Binnenkort begeleid ik Guido weer op de Gentse Feesten".

Na vier jaar fulltime voor de Zwarte Komedie. heb ik een jaar gefreelanced, veel op de baan geweest iiiet Guido Bcicanto cn ccn tournee gedaan met Stef Bos, in zijn begeleidingsgroep. Hoe kom je nu in dat circuit terecht? "Je leert eigenlijk alleen maar mensen kennen in het café, in mijn geval het Antwerpse cafécircuit. Niet via agenten of theaterbureaus! Zodra je reputatie als muzikant iii liet cafécircuit bekend wordt, geraak je makkelijk aan werk. Je moet hij een zanger of groep niet afkomen met 'zie ns hoe een schoon diploma ik heb', ze moeten je bezig gezien hebben en voor zichzelf welcij 'met die gast zie ik het wel iiiieii'. Stilaa,i probeer ik het ook wel iii liet Ocitlsc milieu.".

Finalisten op het Leidse cabaretf esti val

4

"Naeenjaarben ik teruggekeerd naar de Zwarte Komedie, van dan af meestal met contracten

Met Guido Belcanto op vakantie in Spanje


MAN IN DE MAAND Bij de Zwarte Komedie had Martin een Nederlandse vriendin en samen met nog twee vrienden vormden ze toen een kwartet waarmee ze in Vlaanderen en Nederland gingen optreden. Zijn vriendin zocht gevoelige teksten uit volksmuziek van overal, levensliederen vooral, echte smartlappen. Dat lag hen blijkbaar goed en ze deden het dan ook heel graag. Martine y los Vedettos is daar een beetje een vervolg op. "Ik hou van de romantiek die uit die levensliederen spreekt, ik voel me daar echt door aangetrokken. Nu maak ik zelfde tekst en rli muziek van dc 'smartlap1itn' dic we op onze optredens brengen. Die liedjes gaan over dc rotzooi van het dagelijkse leven, het café, dc meisjes en de liefde natuurlijk. Veel romantiek. we proberen de mensen een beetje te laten meedromen". Martin heeft daarbij natuurlijk een goed voorbeeld aan Guido Belcanto, al vindt Martin dat Guido met zijn teksten heel wat verder staat dan wat hij doet. "Ik wil Guido Belcanto nu niet achternapraten, maar ik ben eigenlijk altijd op zoek naar romantiek, naar kaarslicht, lekker eten en drinken, naar mooie vrouwen vooral (met een knipoog naar zijn vriendin die er ondertussen is komen bijzitten). Naast graag drinken, uit zich dat bij mij vooral in de muziek. Smartlappen, zoals ik ermee bezig ben, beschouw ik tegelijk als persiflage en als hommage aan het gevoelige levenslied. Tn hou van de teksten, zing ze graag, hou ook heel erg van het muziekgenre. Maar al bij al blijft Martino y los vedettos' een ludieke uitstap met vrienden die graag samen spelen en zich amuseren".

Het serieuze werk Als Martino y los vedettos een ludieke uitstap

UW GAZON EIST EEN HONDA.

is, waar is Martin dan serieus mee bezig? Voor de derde zomer achter mekaar krijgt Martin een zomeraffiche in het flimmuseum op de Meir. Als het goed weer is speelt hij met zijn ensemble op de binnenkoer levende muziek bij een oude stomme fIlm. Die muziek is grotendeels vooraf door Martin gecomponeerd, maar laat ook ruimte voor improvisatie, kwestie van de sfeer van het moment te vertolken. "Ik was al een paar keer naar zo'n stomme film met live muziek gaan kijken en dat sprak me direct aan. 'Dat zou ik ook wel eens willen' dacht ik en heb dan maar ineens gevraagd of dat kon. Ik mocht één maal een film bekijken, werd dan meteen aan de piano gezet en mocht dan,

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

puur op improvisatie, proberen het gevoel van die film te beantwoorden. Blijkbaar kwam dat gevoel goed over bij de organisatoren, want deze zomer sta ik voor de derde zomer achter mekaar op de affiche van het filmmuseum". De film voor deze zomer is Heksan, een film over hekserij: "Daar past natuurlijk geen ragtime bij, ik denk eerder aan Gregoriaanse klanken". Voor deze opvoering is Martin omringd door een kwartet en enkele klassieke zangeressen. De avond dat we dit gesprek met hem voeren krijgt Martin de eerste exemplaren in handen van 'De Oranjehoutzagerij', een CD genoemd naar de gelijknamige theaterproduktie.

Of

& sse'

jok

'i

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IIO1T fl24

ei0 one

'eletovil

5pra3


MAN IN DE MAAND "Dat is zonder twijfel het belangrijkste waar we de laatste tijd mee bezig zijn, wat misschien wel het minste opbietigt, maar waarin we het meeste in investeren. Het is heel experimenteel, heeft natuurlijk ook weer alles met theater en muziek te maken en weer die romantiek". De Oranjehoutzagerij wordt bevolkt door Vital Baeken (zanger en frontman), Fleur Pieretz (zang) en Martin (piano). Naargelang de stemming kunnen daar nog violen, contrabas, mondharmonica, saxofoons en trompetten bijkomen. De muziek kan omschreven worden als een gestructureerde kakofonie die de teksten van Vital en Fleur moet ondersteunen, teksten die gaan over leven, dood, liefde, drama, seks, kortom het echte leven. We hebben hier te maken met het echte levenslied. "In dit gebeuren heb ik voor het eerst de confrontatie gevonden tussen de romantiek en de anarchie in de muziek en dat is voor mij het belangrijkste wat er is. Dat is voor mij het einde, geboorte en sterven tegelijk". In mei jongstleden stond deze produktie op de planken in de Arenberg en kreeg veel lof van publiek en pers, die het had over 'een feest voor oog en oor'. "We doen deze produktie volledig in eigen beheer en eigenlijk hebben we er tot hiertoe al flink ons broek aan gescheurd, we moeten zelf de p.a. betalen, een vleugel huren, enz. Maar het is moeilijk om voor een dergelijk raar iets een management te interesseren, die staan tegenover zulke experimentele zaken altijd wat wantrouwig. We geloven nochtans dat er een publiek voor is en we hopen dat met de CD die nu uitkomt, te kunnen bewijzen. We gaan in ieder geval proberen hem via radio en TV toch enige slagkracht mee te geven".

VITAISKI'S

HOUTZAGERIJ DE MEEST AMOUREUZE MUZIEK VAN DE 1AREN 90

Martin niet rriendin

Heimwee? Als we aan het einde van ons gesprek komen, wordt het steeds drukker in het café. Ook buiten is er veel geloop en we zien dat de terrassen van de drankgelegenheden in de buurt goed vol zitten. De buurt bruist inderdaad van het leven en het landelijke Meerle lijkt heel ver weg. Nog wel eens last van heimwee, Martin? "Ik ben er ondertussen al meer dan tien jaar weg en kom er hoe langer hoe minder. Ja, het groen daar is natuurlijk wel mooi en de buitenlucht gezond. Maar ik mis het niet meer, Antwerpen is zo geweldig. Ik kan hier elke dag gaan stappen, zonder op te vallen. Dat heb ik in Meerle ook gedaan vroeger en daar viel het wel op maar niet altijd in goede aarde. Hier heb ik zoveel vrienden, als ik besluit een avond thuis te blijven, dan komt er drie, vier keer iemand bellen of je niet efkens meegaat. Drie keer nee zeggen gaat soms nog, maar vier keer, nee dan kan ik niet meer thuisblijven. Ik weet het zeker, Antwerpen is mijn echte biotoop".

Wie Martin en zijn gezellen van de Oranjehoutzagerij aan het werk wil zien, kan daarvoor op woensdag 12 augustus terecht in het openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne. Een unieke productie in een uniek kader. Van harte aanbevolen. Vvk. 215 Fr., kassa 250 Fr. Reservatie en info op nr. 047 736 56 17.

De Zwarte Komedie Het theatergezelschap De Zwarte Komedie is met wat je noemt het meest traditionele gezelschap, zeil's in de wereld van liet theater is het een buitenbeentje. M nttn t insen \\ ij bre ncn politiek .ien._ eud the itel pa litieke satire, daar staan we voor bekend. Momenteel spelen we na.. 'Ik noem X 2'. Daarin speelt Vitat Backen X2, de zus van X 1. Regina Louf. Het is een stuk over de toestand rond Dutroux, de zogenaamde neven-affaires en het Belgische gerecht. Ikzelf speel de rol van 'Jaak Vernieiren', maar met accordeon.". De Zwarte Komedie beschikt over twee zalen, gesitueerd in de rasse buurt van Antwerpen. Zij schuwen de controverse niet en halen dan ook regelmatig het meuws, ook als dat niet over de toneelstukken zelf gaat. Zo hebben ze ooit het bericht uitgebracht dat ze op hun zolder een onuitgegeven gedicht ontdekt bidden s in FJi\ Timmerm ins Al \ sprong d t ir toen onmid dJ]ilk en dacht een grote scoop te hebben To.n dat lilet een stunt bleek van het gezelschap, bleef ATV lange tijd uit de buurt van de Zwarte Komedie. Een andere stunt was de aanstelling van Boris, de hond van Bert Verhoye, tot directeur van het gezelschap. Het theaterdecreet bepaalt dat elk theatcrgezelschap een directeur moet aanstellen. Omdat de Zwarte Komedie dit overbodig vond en niet over de fondsen voor een dergelijke functie beschikte en omdat in hel decreet nergens bepaald was dat de directeur een mens moest zijn, stelde Verhoye zijn hond Boris aan als directeur. Boris was trouwens tijdens de laatste verkiezingen kandidaat voor de enieentersad 1-lij kieLg 1200 stemmen Boris osetleed enige

weken geleden na zes jaar trouwe dienst. Bert en Mieke Verhove iin ils in het isiel .z t in kijken vooi t. en ops okt. r Ze hebben twee I11TPPY5 op het oog. Net zal dus een directeursduo worden dïtmaal. Op dit ogenblik is liet geielseh Ij) ook in een pinees seiwikkeld met dc producenten van de musical Les Misérabies, Voor het tweeluik 'Ik noem X2' en 'Alles is sex bedacht de Zwat'te Komedie de titel Les Désirahies en bracht het een affiche uit met daarop een parodie van het meisjesbriofd van de affiche van Les Mifarables. Maitin J tnsen Vve 7i n het plot_es cl tai os cnn tic rechtzaalgaan volgen. Ik kan U verzekeren dat het daar een wervelende show ss Is hoess ei de prociueenln v in Lt. s Mist_t ihic s V. rtc cn\s 0(0 digd werden door een hele rits dure advocaten. Onze advocaat is de zoon van Julien Schoenaerts en die brengt net als zijn vader theater van de bovenste plank. Hij voerde voor de rechter een ware monoloog op'. Ondertussen is het proces wel in het nadeel van de Zwarte Komedie uitesproken zij moeten titel en 'iftiche 'cr'itideicn Beit \ erhoye is hehoorlilk boos op deLe g ing s in / tken \V it begonnen was als een onscliuldige persifiage is uitgegroeid tot een principitle zaak. Hij vindt hei ongehoord dat commerciële orc inisaties s ii het octrooirecht reehtcn kunnen laten gelden op publieke titels, zodat het anderen verboden kan worden dee te ghi uiken Fen wooid ils postkantoor hs h is ils meik .ere,is ii cci d Zoiets leidt s dgens Verho e tot 5 i sehr ding san de ta ii Desnoods willen ze hun geding voortzetten, zelfs tot in Straatsburg


VANUIT HET STADHUIS... -

Waar staat Hoogstraten in de Vlaamse Gemeentelijke Financiële Wereld? Tijdens de laatste gemeenteraadszitting schetste Schepen van Financiën Staf Peerlinck een beeld van de financiële toestand van Hoogstraten in verhouding tot de 307 andere Vlaamse steden en gemeenten. Wij willen u dit interessante werkstuk niet onthouden. Let wel: de synthese én de gemaakte bedenkingen zijn die van schepen Peerlinck. -"Enkele dagen geleden verscheen van het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden een rapport met betrekking tot de financiële toestand van de gemeenten van het Vlaamse Gewest. Deze gegevens hebben betrekking op de gemeenterekeningen van 1996. Als schepen van financiën vond ik het de moeite om hier enkele uren tijd in te steken en onze stad eens te plaatsen naast de 307 andere gemeenten en steden in Vlaanderen. Ik volg gewoon de inhoud van het rapport, doe enkele vaststellingen (die hier en daar wel verrassend zijn), probeer Hoogstraten te plaatsen en werp er hier en daar wat persoonlijke bedenkingen en vragen tussen."-

b. Demografische evolutie - Hier kennen we problemen met o.a. stadsvlucht en grootstedelijke randgemeenten. - We stellen ook een grote aangroei vast van het aantal inwoners in enkele Kempense gemeenten en kustgemeenten. - Als we Hoogstraten beschouwen zitten we in een groep van 24 gemeenten met een stijging

1981

1990

Schepen Peerlinck

1997

1981 1997

1990 1997

Hoogstratcn

14.283

15.615

17.193

19,54 1/(,

10,11 1/(

Rijkevorsel

9.016

9.624

10.171

12,81%

5,68%

Merksplas

6.129

7.004

7.852

28.11%

12,11%

a. Algemene waarnemingen

Brecht

16.264

20.172

24.085

48,11%

19,40%

- Van 1992 tot 1996 stegen de gewone ontvangsten van de gemeenten van 30.318 Bf naar 36.797 Bf per inwoner of een stijging van 23%. - In dezelfde periode stegen de gewone uitgaven van de gemeenten van 28.736 Bf naar 35.000 Bf per inwoner of een stijging van 24%. - In 1992 bedroeg de totale belastingsopbrengst 12.667 Bf per inwoner en steeg in 1996 naar 16.736 B f per inwoner, wat een toename betekent van 34%. - Het totaal van de opcentiemen onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de opdeciem verkeersbelasting bedroeg 82,8% van de belastingen, zodat slechts 17,2% overbleef voor de eigenlijke geitieentebelastingen. De opbrengst van de aanvullende personenbelasting steeg in de periode 1992- 1996 met 45% en de opbrengst van dc onroerende voorheffing met 3! '/'. - De inkomsten van het gemeentefonds stegen met 157v iii de laatste vijfjaar. De inkomsten uit het gemeentefonds betekenen gemiddeld 18,1% van de gewone ontvangsten. - Vaststelling: voor Hoogstraten bedragen deze 76.085 146 Bf (komt op4425 B f per inwoner) op een totale ontvangst van 637 miljoen, wat slechts 12% van de totale ontvangst betekent. - De toelagen van de gemeenten aan het OCMW stegen van 2214 Bf per inwoner in 1992 naar 2.946 Bf per inwoner in 1996. - Vaststelling: voor Hoogstraten bedroeg in 1996 de tussenkomst 3.695 Bf per inwoner.

Wuustwezel

12.664

14.893

17.115

35,15%

14,92%

1. Gemeentefinanciën

tussen 8 en 11% voor de periode van 198 11997. Een opmerkelijke vaststelling is dat Brecht hiermee op de eerste plaats komt wat betreft de bevolkingsaangroei 1981-1997, Wuuslwezel op de derde plaats, Merksplas op de twaalfde en Hoogstraten op de vicrentwintigste plaats (van 308 gemeenten). Vaststelling: Een serieuze hevolkingsaangroei van de regio rond Hoogstraten! - Houdt dit geen kansen in voor onze stad?

2. Uitgaveit en ontvangsten In 1996 hadden 34 Vlaamse gemeenten een negatief saldo op hun eigen dienstjaar. Voor I-IoQgslraten i.s er in 1997 een oven;chol van 91 miljoen. Gewone dienst: de uitgaven van het eigen dienstjaar opgesplitst naar economische groepen:

Er kon nog ,,teels wat volk bij, vergeleken met de omliggende gemeentes.

UITGAVEN

Personeel

Vlaand. 1990

\laarid. 1996

Hoogstr. 1997

44.4

47.1

41.4

Werkingskosten 15,5

17,1

19,2

Overdracht

10,9

14,3

15,5

Schuld

29,2

21,5

23,9


POLITIEK Vaststelling: Hoogstraten zit Vrij dicht bij het gemiddelde van Vlaanderen.

3. Belastingen en retributies

4. Onroerende voorheffing (OVV) en aanvullende personenbelasting (APB)

OVV hoger ligt dan de 1350 opcentiemen in Hoogstraten. - Natuurlijk is de waarde van 100 opcentiemen per inwoner een serieuze factor bij de bespreking van dit onderwerp.

a. Belastingslast per inwoner

a. Aanslagvoeten

c. Objectief belastingsvermogen

- In 1996 was de gemiddelde aanslagvoet van APB 6,7 % (in Hoogstraten 5 %). - In 1996 bedroeg het gemiddelde van de opcentiemen 1068 (in Hoogstraten 1350). - Erg belangrijk vind ik de vetgedrukte tekst in het rapport op blz. 64. Ik citeer: "Wat de hoogte van de aanslagvoeten betreft, lijkt bij de lokale besturen de trend te bestaan om het onroerend goed hoger te belasten en de personenbelasting gelijk te houden (of in elk geval minder te laten stijgen)." Volgens mij zit Hoogstraten daar op het goede spoor.

Dit is een indicator van de aangegeven inkomsten en weerspiegelt daardoor het vermogen van een gemeente om via een aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen, onroerende voorheffing inkomsten te verwerven. In 1996 was het gemiddelde OBV (objectief belastingsvermogen) in Vlaanderen 47. Het laagste OBV was in Mezen (21) en het hoogste OBV in Zaventem (84).

- De gemiddelde belastingslast in Vlaanderen bedraagt 16.736 Bf per inwoner,

NlrroBELAsrr 1 52 250 272 288 300

PER INW

Middelkerke Hoogstraten Wuustwezel Brecht Rijkevorsel Merksplas

32.215 16.972 11.456 10.808 10.351 9.591

Heeft dit te maken met de regiofunctie van Hoogstraten? De personenbelasting in verhouding tot de totale ontvangsten van de gemeenten levert volgende tabel op:

b.Gemiddelde opbrengst - 1 % APB gaf in 1996 voor het gemiddelde van

de Vlaamse gemeenten 6.702 Bf per inwoner. - 100 opcentiemen gaven een gemiddelde waarde van 517 BI per inwoner in 1996.

BELASTIN( / 101'l.l' O"誰'v \CSTEN

1 luoetraten Brecht Merksplas Rijkevorsel Wuustwezel

41' .1)5' 47.52 37.72 44,18 44,30

- Vaststelling: Deze cijfers liggen dan weer vrij dicht bij elkaar. b. Relatief belang van de verschillende belastingen.

Het loont de moeite eens na te zien welke belastingen in Hoogstraten bestaan en in hoeveel steden of gemeenten die belasting ook wordt toegepast. Aantal gemeenten op 308 waar deze belasting bestaat + soort belasting

ONROERENDE V(X)RHl'FllNG

A%NvtTr.lFNl)I.: PERSONENBFI i,Ul\( APB opcent. OVV 1350 Hoogstraten 5 745 Brecht 6.5 750 6 Merksplas Rijkevorsel 7 900 875 Wuustwezel 7 - Opvallend is dat er in Vlaanderen slechts 5 gemeenten zijn waarde APB lager ligt dan de 5 % in Hoogstraten. - Maar wat nog meer opvalt is dat er in Vlaanderen 40 gemeenten of steden zijn waar de

32 Afgifte administratief document 68 Verhaalbelasting 299 Huisvuilbelasting 44 Barpersoneel 53 Drankslijterijen 43 Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur 35 Openbare bals 210 Plaatsrechten op markten 235 Kermissen - kermiskramen 65 Plaatsen van terrassen, tafels en stoelen 148 Dagbladkiosken en frituren 76 Niet bebouwde gronden 308 Aanvullende belasting op onroerende voorheffing 306 Aanvullende personenbelasting 308 Aanvullende belastingen op motorvoertuigen Moet dit allemaal blijven? En wat te denken over: - belasting op bank- en financieringsinstellingen (58 gemeenten) - belasting op parkeren (60 gemeenten) - sluikstorten op de openbare weg (88 gemeenten) - uithangborden en lichtreclames (34 gemeenten) - verspreiding van reclame (83 gemeenten)

&

42 45 Gans de regio zit hier onder het Vlaamse gemiddelde. Het gaat hier over de aangegeven inkomsten ik vraag me af wat de oorzaak van deze lage cijfers wel kan zijn.

5. Fondsen - Uit het gemeentefonds ontving Hoogstraten 4.425 BF per inwoner. Dit is meer dan de doorsnee Vlaamse gemeente en komt door de nieuwe wetgeving op het gemeentefonds van 1991. Toen werden immers een aantal nieuwe criteria opgenomen voor de verdeling van dit fonds waarvan Hoogstraten heeft mee kunnen profiteren (o.a. aantal leerlingen dat school loopt in een gemeente). - Wel was mij bekend dat een groot deel van het gemeentefonds naar enkele grote steden gaat.

1

\/

I

DJ

P1LE

P< VPt'J


POLITIEK Maar dat Antwerpen liefst 25 701 BF vangt per inwoner vind ik wel veel. - Wat het SIF-fonds betreft is het nog te vroeg om al besluiten te trekken.

SCHULD PER INWONER

Scfoonheidssci(on Lieve q)e 7vfeester

Hooistraten Brecht Merksplas Rijkevorsel Wuustwezel

Lanjenherg 30 - 2323 IVortet 031 314.55)5

6. OCMW Werkingstoelagen

Erikçf op 4Opraa&- Ookjiij 0 t/uL

(jelaousverz.or,ging. fivtanicure - 'Pe6zcure Ontllaringen . fMaquilfage

141

Misschien enkele cijfers naast elkaar:

OCVPV

Wl:iulNcs'wEl.clN tussenkomst 96 % tot uitgaven

BFIinw. %stijging 92-96

Hooizstraten

62042.285

11.75

3.695

133.60

Brecht

41.425.000

8,48

1.756

44,30

Merksplas

14.450.000

9,17

1.839

144,90

31.991.457

1 14.09

1 3.170

1193,70

49.000.000

12.61

2.908

Rijkevorsel Wuustwezel

1

Vaststellingen: - In onze regio is de tussenkomst per inwoner duidelijk het grootst in Hoogstraten. - Ook de stijging tussen 1992 en 1996 met liefst 133 % is heel spectaculair, ook al vallen de enorme stijgingen in Merksplas en Rijkevorsel (nieuw rusthuis) erg op. Ook even aandacht voor de volgende cijfers i.v.m. hetaansn]inimumtrekkers:

BFSTAANSMINIMUMTREK KERS 1992 1996 stij-

Uitgaven per functie - Het is vrij moeilijk om hier vergelijkingen te maken. Heeft men investeringen gedaan voor een bepaalde functie, dan zullen de kosten per inwoner flink de hoogte in gaan. - Ik zou hier enkel willen verwijzen naar de cijfers in de nota van de gemeenteontvanger hij de rekening van 1997, zodat men kan vaststellen welke de kosten per inwoner zijn voor de verschillende functies.

ging Hooctraien Brecht Mcrksplas Rijkevorsel Wuustwezel

25 17 2 13 19

45 47 12 29 42

176 1/v 500% 123% 121%

Moet men hij het bekijken van deze cijfers het probleem van de Mouterijstraat niet wat relativeren? In de omliggende gemeenten is het aantal bestaansminimumtrekkers procentueel veel forser gestegen dan in Hoogstraten. Alleen zullen die mensen niet zo gegroepeerd wonen.

60,70

Uitstaande schuld - Antwerpen heeft een schuld van 157 127 BF en is hiermede natuurlijk de leider. - Zaventem volgt als tweede met 94 899 BF per inwoner. - De gemiddelde schuld per inwoner in Vlaanderen is 44 177BF. - Hoogsiraten heeft per kop 46.165 BF schuld en hiermee staan we op de 38ste plaats, terwijl Merksplas met zijn 16.030 BF op de 292ste plaats staat.

46.165 28.243 16.030 33.241 27.199

- Als we nu de uitstaande schuld op 31/12/1994 in verhouding tot de ontvangsten eigen dienstjaar rekening 1996 zetten in dalende orde, dan wordt onze situatie veel beter en komen we op de 102de plaats met 130.7 %. Om eens te ergelijken met Rijkevorsel, die met 33.241 BF schuld per kop heel wat beter scoorde dan Hoogstraten, komt er nu met 141,88 % heel wat slechter uit.

9. Buitengewone dienst investeringen Wat betreft het investeringsfonds, dat best kan vergeleken worden met een spaarboekje gespijsd door het Vlaamse Gewest, had Hoogstraten einde 1996 een benuttingsgraad van 93 %, wat bewijst dat de dossiers die hiermee gefinancierd werden, goed werden opgevolgd.

Besluiten Ik denk dat iedereen best zijn eigen besluiten kan trekken. Met cijfers en procenten kan men immers alles bewijzen. Ik heb de zaken voor Hoogstraten zeker niet rooskleuriger willen voorstellen dan dat ze in het rapport werden weergegeven. Het is enkel mijn bedoeling geweest een aantal financiële gegevens aan te reiken die bij het opstellen van een volgende begroting nuttig kunnen zijn. Voor mezelf stelde ik een aantal verrassende zaken vast, maar vind ik niet dat Hoogstraten een financieel buitenbeentje is onder de Vlaamse gemeenten. Dat neemt niet weg dat er zaken kunnen bijgestuurd worden (hv. uitstaande schuldenlast naar beneden indien mogelijk). Laat ons daar later een debat over hebben. (Schepen ianfinancië,m - G. Peerlinck)

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuum: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

d woondSiuis ecortie Baarle-Hertog

Kapeistraat G

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

9


Miel Van Aert Vier keer rond de wereld in 25 jaar Ons moeder stond te 'schreeuwen' achter de toog. "Va, wat gaat onze Miel nu weer uitrichten?". Maar onze Va lachte stilletjes. Hij was voor de sport en liet mij betijen.-

Zo begint in 1929 de passie voor de fiets van Mie! Van Aert. Zijn vrienden hadden hem uitgedaagd. Allen konden ze om ter snelst naar 'St. Vic' in Turnhout rijden. Miel reed ze tijdens een kleine test allemaal uit het wiel en werd daarom aangespoord om de zondag daarop, met Wortel Kermis, deel te nemen aan de koers. Zijn fiets werd van een 'kromme guidon' voorzien door zijn schoonbroer, Vic Van Opstal. Sooi Mertens werd zijn trainer en masseur en 'ruiste' zijn benen zo wat in. Miel was klaar voor de start. Als een pijl uit een boog zoefden de 43 renners weg. Miel moest echter niet lossen en eindigde nog als twaalfde. Niet slecht voor een eerste keer! Toch is er geen wielercarrière gevolgd. Van thuis kon er geen koersfiets af. Er volgde echter wel een succesvolle voetballoopbaan. Eerst bij Wortel, daarna bij Hoogstraten en in 1935 hielp Mie! Zwarte Leeuw nog kampioen spelen. In die tijd moest Miel, als schrijnwerker bij Mie! Horsten in Wortel, 's morgens met de fiets naar bijvoorbeeld Poppel rijden, daar een hele dag timmeren en 's avonds weer naar huis of zelfs recht naar Zwarte Leeuw om te gaan trainen. Dat werd te zwaar, vooral toen Miel begon te verkeren met Liza Phi!ipsen en de liefde voor haar de bovenhand kreeg. Miel werd echter wel bestuurslid bij HVV en bleef er 27 jaar ondervoorzitter.

25 Jaar op de koersvelo 25 Jaar geleden, op 6juni1973 om heel precies te zijn, kocht Mie!, toen 60 jaar, zijn eerste koersvelo. In 1973 en 1974 legde hij er meteen

Bij Ziia,vc Leeuw iii 10

13.000km mee af. Het jaar daarop sloot hij zich aan bij wielerclub KAWS en in dit gezelschap werden vele kilometers afgemaald, naast degene die hij individueel aflegde. Zijn tweede koersve!o kocht Miel in 1976 en in 1978 kreeg hij er nog een, bij zijn op pensioenstelling, van de firma Doms. Hij is daar 27 jaar in dienst geweest en dat werd beloond met dit prachtig geschenk. Tot 1980 legde Miel 50.000 kin af. Dat weten we nu omdat hij elke dag, ook nu nog en dit sinds 1973, alle afgelegde kilometers noteert in een kleine agenda. In die statistieken staat 1981 geboekstaafd als jaar, slecht 3.000 kin. Dat had te een heel mager, maken met steeds wederkerende rugklachten. Wat de dokters ook voorstelden als remedie, voor Miel bleef er maar één vraag: Ik mag toch nog wel fietsen zeker? Het mocht! Dus nog maar eens een nieuwe fiets. Dat moet er een geweest zijn met goede vitessen, want Miel legde van 1982 tot 1988 zo maar eventjes 51.000km af, een gemiddelde van 7.300km per jaar! Het topjaar was 1984 met 8.400km. Miel was toen 71 jaar. In 1982 werd zijn Liza ziek en haar toestand vroeg steeds meer aandacht. Hij wijdde veel tijd aan haar tot ze in 1996 stierf. Liza heeft altijd achter de hobby van Mie! gestaan. Als hij weer eens terugkwam van een ritje vroeg ze steeds: "En? Goed gereden? Geen ongelukken gehad? Ge hebt u toch niet kwaad moeten maken?". En als alles goed was, was Liza ook content. Zo fietste Mie! in 25 jaar niet minder dan 160.000 kilometers bij elkaar. Bijna 4 keer rond de wereld!

1935. iVliel s1uut le uun

Mijn benen kunnen niet trager Ondertussen is Mie! bijna 85. En nog, vrijwel dagelijks, sprokkelt hij nieuwe kilometers. Wordt dat niet een beetje gevaarlijk? Miel: Op die grote banen we!. De weg naar Loenhout bijvoorbeeld, dat is niet te doen. Zo'n grote camions, die zuigen u compleet mee. Dan moet ge uw stuur heel goed vasthouden. En dat de ene na de andere. Maar ik rijd er zo min mogelijk. Het is er te gevaarlijk.

Liza heeft altijd achter mijn hobby gestaan. 'Ge hebt uw eigen toch niet te kwaad moeten maken, Miel?" Ik mis ze heel hard.


Bij KAWS was Miel, 5de van links, altijd de nestor van de groep. Maar met een klein 'demarageke' zette diejeii ouwe' de jonge gasten tegen elkaar op. Maar schoolkinderen zijn eigenlijk nog gevaarlijker. Die gaan niet om, hé. Verdomme toch! Die blijven met twee, drie naast elkaar rijden en dan moet ik in de kant of afstappen. Een paar weken geleden kwam ik van Wortel richting Hoogstraten en 't school was juist uit. Daar komt een groepke van 15-20 man tegen gereden maar ik kon het gras in. Weer een groepke en weer hetzelfde. Als sportman kan ik me behoorlijk kwaad maken en ik zeg tegen mijn eigen: Bij de volgende zal het niet waar zijn! Ja maar, als ne mens van 85 jaar voor de jeugd al in de kant moet! Komt daar weer een groepke van drie, twee meisjes en een jongen, denk ik, en maar praten en vrijen. Ik zet mijn ellebogen iets breder en hou gewoon mijn lijn; tegen dat meiske natuurlijk en die verliest haar stuur, de twee anderen ook en met z'n drieën tegen de grond. En dan moet ge nog oppassen hé, of ge zoudt er nog slaag bij krijgen. De jeugd, hé, zo 'astrant' tegenwoordig. (Lacht nog snakelijk om de situatie) Twee maanden geleden hebben ze een pacemaker gezet. Toen moest ik drie weken 'effenaf' rusten. Bij de controle gaf dr. Bekaert, zelf ook een beetje een sportman denk ik, me goede moed. Hij zei dat ik zowel nog met de fiets mocht rijden als een borreltje mocht drinken. Maar-met-mate. Sindsdien stap ik halverwege eens af. Maar voegde Bekaert er aan toe: "Eigenlijk zoudt gij vooraan op uw stuur een bordje moeten zetten, naar uzelf gericht, met uw leeftijd op. Want daar denkt gij niet genoeg aan. Gij rijdt te hard voor uw ouderdom." Maar ja. repliceert Miel kwiek, dat ik iedereen voorbij rijd, dat is omdat ik mijn benen niet kan tegen houden. Ik rij het liefst zo'n 22 kilometer per uur. Als ik een groepke nader dat zo maar 17 per uur rijdt, ja, dan moet ik voorbij. Ze zeggen wel dat dat te hard is voor mij maar ik ben nooit moe. Dat is vervelend want misschien ga ik wel over mijn grens. Aan de dag dat hij niet meer mag of kan rijden hangt Miel een filosofische bedenking.

"Ik denk altijd, nu kan ik het nog en binnen een halfjaar misschien niet meer. Nu heb ik er nog plezier aan en dan zien we weer maar. Jot, jot"

(Lacht toch vrolijk om dat onbekende)

sanitaire installaties centrale verwarming dakwerken lood-, zink-, koperwerken waterverzachters

alain daniesnis b.v.b.a. Houtstraat 12 - 2960 Brecht Tel. en Fax 03/3 13.08.10 159

11


deuren: 2000 uur - vvk: 350,- BEF kassa: 400,- BEF Qrkoo: HOOGSTPATEN: r.iusc-lnn Danny frosens, Cfë De GelmeJ, fcob Brik MINDEPHOUT: Drukkerij Merjan MEER: Mick Shop MEEPLE: Bacob Eank

r 1ERKSPLAS Ch peau 00SF 1ALLE Dt CD Hoek RJJEVORSEL Cafe Den Eooze 1ALLE De CD Ckib TUPNHOUT Ce€ dec S rvcc ALLE EACOF3 bANg FANT0REN w sîr 12


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat IIE, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Wat mist Hoogstraten nog? Op veel opritten van woningen heeft de vader des huizes een basketring tegen de gevel of garage moeten bevestigen opdat (meestal) zoonlief Michaël Jordan achterna zou kunnen spelen. En zo zie je dagelijks kinderen thuis een bal gooien naar het vangnetje. Maar basket is toch een ploegsport, groepswerk dus. In Wortel hebben ze sedert vorig jaar een verhard terreintje achter de parochiezaal met basketpalen. En in Hoogstraten? We zouden niet weten waar er gezamenlijk kan gehasket worden. Want Lot nader order zijn de speelplaatsen van de scholen verboden terrein buiten de schooluren. Misschien toch spijtig dat die infrastructuur zo weinig gebruikt kan worden. Jeugd- en sportraad hebben zich al dikwijls beraden over speelpleintjes en sportmogelijkheden en zich beklaagd over de afnemende sportneiging of -bereidheid van de jonge gasten. Om maar te zwijgen van een ramp voor de roller-skaters. Nu zijn speelpleinen niet enkel bestemd voor -12 jarigen, ook oudere jeugd heeft nood aan een verzamelplaats. Het duurt toch allemaal zo lang vooraleer bestuurders, vrijwilligers, jeugdbewegingen en sportverantwoordelijken zich richten naar actuele behoeften van de jeugd. Wat maken die enkele honderdduizenden frank in een begroting van bijna 600 miljoen? Een plaats hebben we ook al, niet weggestoken ergens ver weg, wel centraal gelegen: bijvoorbeeld de IKO-parking. Of een verharding in het park aan de Gravin Elisabethlaan. Het 'buurt'-leven onder de jeugd zou er op vooruitgaan. Doen!

Afgestudeerd Niet vergeten

Zondag 23 augustus is het weer zover. Begijntjes laat Besluit' zal Hoogstraten weer in de kijker brengen. Niet zozeer de drang om te winnen, mag het leidmotief zijn voorde gebuur ten om mee te doen, wel de gezamenlijke voor hereidg en wtvocring die veel 'oiii nh'.righeid en vreugde met zich meebrengen.

Di1ICi\ oud 1 3 juni hel, hei VITO as ouds vol jong en minder jong volk voor de jaarlijkse proclamatie van het avondonderwijs dat daar wordt ingericht door de LBC. Sedert 1993 wordt daar ook hoger secundair technisch onderwijs aangeboden, meestal in modules zodat enigszins 1 Ja carte kan gekozen worden. De richting autotechniek' bestaat aldus uit vier deelattesten die in totaal 1260 lestijden vergen van de cursisten. Dit betekent toch gedurende vier jaar minstens twee á drie avonden per week gedurende bijna vier uur les volgen en praktijk oefenen. Voor de meeste mensen die overdag aan de slag zijn, een niet geringe inspanning die gewaardeerd moet worden. En dat gebeurde ook die avond. Voor de eerste keer studeren dit jaar tien cursisten af die de volledige opleiding autotechniek volgden. Het is de eerste groep die in Hoogstraten afstudeert in een richting HSTO.

Dansen in het rusthuis

Jou! Kabas rusihuis.

bracht een eroIij/e noot in ons

nrR, LASERSHOW

-

7iT

.-

HOOGSTRATEN

Dc ojçesii/ec'rdcîi 13


HOOGSTRA TEN

Alles moet weg! (2)

1 KVG

C gL

OC

W04 rrrrrrr

M11

Vierde Gelmelwandeltocht hI,,ii [j (ICII dien starten, maar als de pumjes op de 1 moeten, dan zetten we ze er ook op. Vanwege Orner Meeus, commissaris van politie, ontvingen we een reactie op ons artikel 'Alles moet weg!' in de vorige editie van De Hoogstraatse Maand. De commissaris is met ons akkoord dat de waaier aan verkeersborden het straatbeeld van onze Vrijheid en Lodewijk de Konincklaan ontsiert. Ook is hij akkoord dat het op een andere manier had kunnen opgelost worden. In zijn brief schetst hij hoe de huidige parkeerreglementering tot stand kwam. Tot besluit stelt hij: "Het is dus absoluut onwaar dat de politie het huidige systeem zou gepromoot hebben, integendeel. Pas nadat de beleidsmensen hun keuze hadden gemaakt, werd een lastenboek opgesteld en kwamen de aangeschreven leveringsfirma's in running." Maar we hebben niet geschreven dat de politie een voorkeur had voor de huidige oplossing. Er stond enkel te lezen dat meerdere gemeenteraadsleden hebben toegegeven dat ze zich vooraf weinig aangetrokken hebben van de voorgestelde regeling omdat ze er op betrouwden dat er een goed systeem was voorbereid door politie en de uitvoerende firma. Wat de politie dan wel voorstelde aan het beleid? Twee oplossingen:.1) ofwel parkeren mits betaling, liefst via betaalautomaten omdat dit minder kost dan via parkeermeters, omdat dit zichzelf terugbetaalt na korte termijn, omdat men de prijs dan nog laag kan houden om niet af te schrikken, en omdat de parkeerduur ook kan geregeld worden; 2) ofwel schijfparkeren, door het scheppen van een blauwe zone (signalisatie met zonale geldigheid) of door het plaatsen van verkeersborden in de Vrijheid zoals nu gebeurd is. Uit deze twee keuzes adviseerde de politie in eerste instantie het parkeren mits betaling en in ondergeschikte orde om tewerk te gaan met een parkeerzone. Waarvan akte en waarvoor dank. j) ,IC/

Voor de vierde maal op rij organiseert de K.V.G. Hoogstraten (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) hun Gelmelwandeltocht en dit op zondag 2 augustus 1998. Hoogstraten, gelegen in de noordelijke hoek van de provincie Antwerpen. biedt nog zoveel aan natuurschoon, bossen, heide, velden en landerijen: het geeft als het ware interne rust, die wij in deze tijd van agressie en stress zo broodnodig kunnen gebruiken. Hoogstraten zou Hoogstraten niet zijn als het niet kon bogen op een mooi geschiedkundig- en monumentaal verleden. Want hoog boven dit alles prijkt gestadig de machtige St. Katharinakerk met haar 105 m hoge toren, daar naast het prachtige stadhuis, verder het stemmige begijnhof en tal van andere bezienswaardigheden. Ook het kasteel van de graven Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culenborg, het Gelmelslot genoemd, thans schoolgevangenis, prijkt met zijn volle pracht in de heerlijkheid Hoogstraten. Het is naar dit kasteel, dal de wandeltocht ge-

Feestviering Vrijdagavond 3 juli vierde de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten feest. Hoofdman Adriën Van den Bossche is 50 jaar lid van de vereniging en kreeg daarom in de schoot van het Verbond van Sint-Jorisgilden een feestschieting aangeboden. In aanwezigheid van vrienden en familie, ko-

noemd wordt nI. 'Gelmelwandeltocht', die plaats vindt op 2 augustus 1998. Van uit het parochiecentrum Pax, Dokter Versmissenstraat te Hoogstraten, gelegen achter de St. Katharinakerk, vertrekken al de afstanden, t.t.z. de 7, 15. 10 en 25 km. 'Met een knipoog naar moeder natuur', zo zou men inderdaad deze tocht kunnen noemen, die op zondag 2augustus 1998, door de 'Vrienden van KVG' uit Hoogstraten wordt georganiseerd. Het parcours is volledig bewegwijzerd. De 7km is verhard en toegankelijk voor kinderen rolwagengebruikers. Allen lopen langs het stemmige begijnhof. We zetten onze weg verder en komen een kabbelend beekje tegen, die voeding gaf aan een watcrmolen. Langs een prachtig gerenoveerd gebouw, het Withof, eertijds eigendom van het Klein Seminarie, maar thans in privé-handen, gaat onze wandeling verder, om dan een eeuwenoude kapel 'O.L. Vrouw van den Akker' genaamd, te ontmoeten. Zo naderen wij stilaan de overgang BelgiëNederland. Hier krijgen wij de wijdse open vlakten, met zijn akkers en hier en daar een boerderij; het is alsof het uit een schilderij van Brcughel is genomen. Na ccii Iustpauze op het Nederlands grondgebied, zetten wij onze tocht verder langs velden, door bos en heide. Stilaan komen wij richting staatsdomein Wortel-Kolonie, het neusje van de zalm, met zijn vennen en zijn weiden. Wij komen voorbij de gevangenis van Wortel-Kolonie, een indrukwekkend gebouw, om zo langs prachtige dreven onze volgende rustpauze in te lassen. In de verte rijst de machtige torenspits van Hoogstraten voor ons op en wenkt ons voor de laatste kilometers. Maar eerst krijgen wij nog een prachtig zicht op het Gelmelslot, om dan door een dreef het eindpunt te naderen. Zo ziet u maar, het is een pracht van een wandeling, vol afwisseling. Een wandeling om van te genieten: de rust, het natuurschoon en het monumentale, het komt allemaal aan bod. Praktisch Datum: zondag 2 augustus 1998 Plaats: Parochiecentruin 'Paf Starturen: tussen 8 en 15 uur inschrijving: 50 bfr. stempel + sticker Afstanden: 7, 15, 20 en 25 km voor wandelaars 7 kin voor mindervaliden en kinderwagens toegankelijk info: tel. 031314.52.70 (KB.) ningen, keizers en hoofdmannen van de andere gilden, van gildebroeders en gildezusters, werd de jubilaris feestelijk in de bloemetjes gezet en bedacht met een prachtig geschenk. Verschillende sprekers hadden het over zijn verdiensten voor de gilde van Hoogstraten en voor het verbond. Een geslaagde receptie die de ganse avond vulde, ging de eigenlijke feestschieting op zaterdag en zondag vooraf.

WONINGBOUW 1,14

:4 M BVBA

03/315.87.14 KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE 14


HOOGSTRA TEN

Autikamp in het Spijker Tij Jeiis LJC In eede ii eek runjuli lIflhli in Hoogstraten het kamp voor autistisch gehandicapte kinderen plaats. Deze kinderen komen uit heel Vlaanderen en kamperen 0/) het internaat van het Spijker. Dit alles onder begeleiding van deskundige hulpverleners, aspirant-hulpverleners en vrijwilligers. De organisatie was van de Christelijke Mutualiteii'en, in samenwerking vw 7 de Vlaanzse Vereniging vanAutisten (V Autisme komt in vele verschillende vormen intensiteit voor. Ongeveer vier op tiendui, mensen leiden aan autisme. Een autist ben je ol je bent het niet. Dit wil zeggen: wie autisme heeft, zal ermee moeten leven. Je kunt er niet van genezen. Autisme is een handicap van het "begrijpen". Een autist ziet alles, hoort alles, voelt alles. Hij of zij kan alleen de waarnemingen niet goed in de juiste informatie omzetten. Dat heeft dan bizarre interpretaties tot gevolg. Wat voor iemand iets onbenullig lijkt, kan voor een autist van "tevensbelang zijn. Lo kunnen bepIde autisten soms uren genieten van de draaiende beweging van de wasmachine, het rinkelenil geluid van brekend glas, grote gebouwen, hoge televisieantennes, etc. Heel wat autisten kunnen niet eens spreken. Als sommige autisten al tot ontwikkeling van taal komen, blijft deze meestal toch beperkt. Zij klinken vaak emotieloos, met weinig intonatie of op de verkeerde toonhoogte. Abstract taalgebruik en emoties zijn voor hun vaak onbegrijpelijk. Wie met dreigende stem zegt: "Hoe vaak heb ik jou dat al gezegd?", zou van een autist weleens het exacte antwoord kunnen krijgen: "Vijf keer". Of nog een voorbeeld: "Je mag de straat niet oversteken als het licht op rood staat". Sommige autisten nemen dit letterlijk en stoppen in het midden van de weg, wachtend tot het licht weer groen wordt. Autisten zitten bijgevolg, omwille van hun h1in dicap, met een levensgroot probleem. Zij zien alles wel, maar ze begrijpen er zo weinig van. De omgeving zit zo overvol met prikkels dat de autist er geen raad mee weet. Dit maakt hen vaak angstig en paniekerig. Het is de kunst van de gespecialiseerde hulpverlener om de autist te begrijpen om zo tot de juiste begeleiding te komen. Het is slechts door het creĂŤren van een gepaste. vaak prikkelarme omgeving, dat een autist enigszins ontspannen kan functioneren. Door heel specifieke begeleiding kan met een autist heel wat bereikt worden. Het is nog maar enkele jaren dat autisme als een aparte handicap gezien wordt. Ze vereist een specifieke kennis van ouders en begeleiders. Maar daardoor kunnen ook zeer goede resultaten in de ontwikkeling van de autist bereikt worden. Op het jaarlijkse kamp van autisten is dc begeleiding op maat van het kind. Elk kind heeft er een begeleidster. Meestal een leerling-hulpverlener die 7ieh in het aiitknie wil verdiepen Zo een kamp is een feest voor elk kind. Ook de ouders, broers en zussen worden een week van de zware belasting, die autisme met zich mee brengt, vrijgesteld en wctcn dat hun kind in veilige handen Het is dankzij de CM en de Vlaamse Vereniging voor Autisme dat zo een kamp mogelijk is. (M.A.)

In het Spijker vond ook dit jaar weer het jaarlijkse IM-kamp voor autistische jongeren plaats. Aan dit kamp nemen jongeren van over heel Vlaanderen deel. Het kamp staat onder begeleiding van Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA).

15


HOOGSTRA TEN

KVG presenteert de "Integratiedag" Op 30augustus houdt de Hoogsiraatse aldeling van KVG, dc vereniging voor anders-validen, haar eerste integratiedag in de oude gemeenteschool aan de Karel Boometraat te Hoogetraten. De KVG is een gehandicaptenvereniging die in Iloogstraten al jaren actief is. Ze bestaat uit twee giute afdeliiigeii. Huogsliateit - Miiideihout - Wortel en Meer— Meersel-Dreef- Meerle. Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden, zoals een kerst- en paasfeest, wandelingen, enz. Een hoofdbekommernis van de KVG is het werk maken van integratie van gehandicapten. We vroegen aan een bestuurslid van de KVGjongeren, Karin van der Kaa, dc bedoeling en dc betekenis van het moeilijke woord "integratie" en "integratiedag".

Integratiedag "Integratie betekent eigenlijk het wegnemen la,, drcnîpels' i'onrgcIiiidicapt'ir 7ij rj;ivaak verstoken lan amusement en activiteiten in eigen huurt omwille i'a,i hun handicap ()p de integratiedag willen we de drempels wegnemen en samen met vrienden en kennissen plezier maken. Op de integratiedag is iedereen welkom: vrienden, kennissen, buren en familie lan gehandicapten. Het gaat er gemoedelijk aan toe. Er wordt gebuurt, gespeeld, koffie en bier gedronken, vlaai gegeten, enz. Kortom, liet wordt voor iedereen een fantastische namiddag. Een klein voorsmnaakje l'an de activiteiten: er is muziek en ambiance, de clown heeft ook toegezegd en misschien ook schminkers. Diegenen die willen, kunnen nader kennismaken met enkele problemen die een handicap met zich meebrengt. Zo is er een rolstoelparcours, een pikdonker café, enz."

Binnenkort gaat er een nieuwe jeugdbeweging voor gehandicapten van start in Hoogstraten. Meer informatie hierover op de integratiedag van de KVG op 30 augustus in Hoogst raten. Deze jongeren van de KVG zien het alvast zitten.

Jeugdvereniging voor jong-gehandicapten "Naast de integrcitiedag starten we trouwens nog een ander initiatief. Het oprichten van de nieuwe jeugdvereniging voor gehandicapten onder de 16 jaar. Het is trouwens in de gemeenteschool aan de Karel Boomstraat dat we een lokaal van de gemeente hebben toe gewezen gekregen. De naam zal op de inte gratiedag bekend gemaakt worden. Deze zal de minder-valide jongeren de kans bieden om lid te worden van een jeugdbeweging dicht bij huis."

I'uIs I%ir f44

Helaas gaat Kinderpop niet door "Van de organisatoren van Akkerpop kregen we een f'antas(ische activiteit voor integratie in de schoot geworpen. Muziek is een activiteit die sterk drempelverlagend is en we zagen kinderpop wel zitten. Helaas kon kinderpop niet doorgaan omwille lan terreinproblemen. We hopen echter wel dat het volgend jaar zal lukken. We danken alvast diegenen die hieraan mee wilden werken. in het bijzonder de organisatoren van Akkerpop." Wie meer informatie wil over de integratiedag kan terecht op diverse plaatsen: Vera Staes: 314.32.23, Marian Adriaensen-Machielsen: 315.90.40, Marleen Brosens-Bastiaansen: 315.86.10, Jaak Muesen: 314.41.42, Jack van Bavel: 314.32.22 en Karin van der Kaa: 314.34.03. (MA.) 16

bvba

l@ 4

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00 - 17.00 uur

Tel.: 031314.70.60 Fax: 03/314.75.84

3A


HOOGSTRA TEN

KLJ 70 jaar jong Op 3. 4 en 5 juli heeft de KLJ haar 70-jarig jubileum gevierd. Vrijdag was er een receptie voor oud-leden met een optreden van Dirly Chicken Farm Band. Nadien zorgde dj Steve voor de nodige ambiance. Zaterdag verzorgden Palladium en Michel Stoffels de mutikale deun tjes. Zondag werd er een i.mn schap beddenrace gereden Om 14 uur stonden vijftien Deze reden twee ronden an onC\ eer SUU meter. Voor deze race stonden hindeniissen opgesteld zoals een waterbak. autobanden. Om halt drie klonk dan het startschot van de beddenrace. De hindernissen waren nu verwijderd. Het was de bedoeling om per twee of vier zoveel mogelijk ronden te lopen binnen één uur tijd. Er kwamen 23 bedden aan de start waar je gemakkLlijk de pi ofessioneel uitgeruste Nederlandse ploegen kon uithalen. Als eerste eindigde dan ook een Nederlands team: Ron en Gerrit van Diepen met in totaal 29 ronden. Op de achtste plaats eindigde het eerste Vlaamse bed met Stephan Backxnian en Johan van den Berg. Het origineelste bed was dat van This de Backer en

Soniniigejurvleden kijken hoogst bedenkelijk naar wat er zich voor hun ogen aandient. Dit bed lijkt alsof het al aan de race heeft deelgenomen en er niet heelhuids uit gekomen is. Aan een ziekenhui,sbed doet dit geenszins denken, eerder aan een doodskist op wieltjes.

Na dit zware weekeinde konden alle Kl.j-ers=:T uitkijken nair het k imp d it voor dc deur stond KLJ Hoogstratcn dankt graag alle sponsors helpers en aanwezigen en... tot ziens!

II dvl

COP ER f

FodiE\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

rr II 00

COMPLJTER-curus voor beginners!!!

17


ji]ïJ

iJcrEft©n.gft

Al het nieuws over MINDERHOUT verwachten wij op de redactie, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. Tel. en Fax. 314.55.04.

We zoeken nog steeds een opvolger (v/m) voor onze vroegere dorpsmedewerkers René Laurijssen (nu nog steeds Sport-rubriek), Patrick Leysen en Fons van Bavel. Heb je interesse? Wilje éénmaalper maand een dorpsrubriek samenstellen? Neem dan vlug contact op niet José Fransen, Oude Weg 20, Wortel, tel. 314.41.26 of Jef Scheliekens, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, tel. 314.55.04 of René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 314.66.28.

70 jaar KLJ Ook in Minderhout bestaat de KLJ (vroegere BJB) in 1998 reeds 70 jaar en dat laten zij niet onopgemerkt voorbij gaan. Tijdens het weekeind van 7. 8 en 9 augustus zijn er een heleboel activiteiten voorzien voor jong en oud, klein en groot.

Zwaluw op lampenkap

Heikeskermis Tijdens het eerste weekend van augustus wordt op het Minderhoutse gehucht 't Heike reeds gedurende meer dan 50 jaar Heikeskermis gevierd. Ook dit jaar heeft het kermishestuur een gevuld programma opgesteld. De toppers van weleer werden behouden, enkele nieuwigheden werden ingevoerd.

0p vrijdag 7 augustus start men met een Breugheltafel waarbij u kan aanschuiven van 19.30 uur tot 21 uur. Om 22 uur begint Desperated Company met een spetterend optreden dat pas in de vroege uurtjes eindigt. Voor de liefhebbers zijn er meer dan tien verschillende bieren, o.a. trappisten, in de originele glazen te verkrijgen. De inkom voor de ganse avond bedraagt 450 fr. Indien u enkel naar Desperated Company komt kijken en luisteren kost dat 200 fr. in voorverkoop en 250 fr. aan de inkom. Indien u enkel wenst te eten, krijgt u bij het verlaten van de tent, voor het optreden begint, 200 fr. terug. Gelieve voor de maaltijd in te schrijven - voor 1 augustus - bij een bestuurslid: An Backx, Groeske 7a, NL 5114 AE Castelré, tel. 00.31.13.503.97.08, Christel Adams, Achteraard 5, 2322 Minderhout, tel. 03-314.54.76, JeffBrosens, Venhoefweg 4,2322 Minderhout, tel. 3 14.42.23 en Mark Mertens, Hal 36, 2322 Minderhout, tel. 3 15.85.59.

Zaterdag 8 augustus is er een jeugdbal met Michel Stoffels en Palladium Zondag 9 augustus staat er flink wat animatie te wachten, zoals een kampioenschap autotrekken, bierfietsen, Vlaamse kermis, ponyrijden, een springkasteel en nog veel meer. Er is dan ook een tentoonstelling over '70 jaar KLJMinderhout'. Lezers die nog materiaal hebben dat onze tentoonstelling nog vollediger kan maken, mogen steeds contact opnemen met de hierboven vermelde bestuursleden. Heel dit programma gaat door in de feesttent langs de weg Minderhout-Meerle. Hartelijk welkom!

N.V. GARAGE VAN USSEL r

MA

IO1%TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

18

Vrijdagavond 31juli wordt gestart met de traditionele barbecue voor alle mensen uit het gehucht en hun familieleden, kennissen en vrienden. Het eerste stukje vlees zal om 19.30 uur gebakken zijn, de laatste danspasjes onder leiding van disco Seduction gebeuren pas in de zeer vroege uurtjes van zaterdagmorgen. Zaterdag 1 augustus start om 17 uur het voetbaltornooi met een zestal amateurploegen, waaronder twee ploegen uit het gehucht zelf. Ook deze avond mag disco Seduction de stramheid van de spieren trachten te verdrijven. Zondag 2 augustus ligt de hoofdmoot klaar. Om 12.30 uur wordt gestart met twee voetbalwedstrijden tussen de jeugdspelertjes van MVV en de plaatselijke Heikesjeugd. Rond 14.30 uur komt de Fanfare de Marckezonen enkele deuntjes spelen. Deze worden afgelost door Kinderdisco Stoffel, die vanaf dan gedurende enkele uurtjes op een zeer gevarieerde en animatieve wijze de tent op stelten zal zetten.

rf(dm(/l/7:cgcJ/:

Zi'ji/;i:

mussen in de tuin?' Zwaluwen zijn reeds geruime tijd tamelijk zeldzaam in onze streek. Gelukkig is er hier en daar nog een gastvrije kainermetzolderbalken zoals hier in M'inderliout.

Vogelpikkainpioen

Tijdens de pauze van kinderdisco Stoffel werd ook speciaal aan de iets oudere jeugd gedacht, want dan treedt de pJaatselijke punkrockband Remote Control gedurende een half uurtje op. Omstreeks 15 uur start een grote Touwtrekwedstrijd met speciale reeksen voor geoefenden, recreanten, dames en jeugd. Per ploeg van 6 trekkers wordt 200 fr. inschrijvingsgeld gevraagd. Inschrijven kan vooraf bij Neel Braspenning (te!. 03/315.7894) of ter plaatse vanaf 14.30 uur. En daarna mag disco Seduction nogmaals proberen om gegadigden op de dansvloer te krijgen.

Maandag 3augustus is er als afsluiter vanaf 13 uur nog de volksspelen voor jong en oud. Dit alles gaat door in en om de tent geplaatst aan taverne het Heike, Bredasebaan te Minderhout. Uiteraard is er zoals ieder jaar ook weer foor voorzien, met toch speciale aandacht aan de paardjesmolen die draait aan zeer democratische en gezinsvriendelijke prijzen... de vrijdag zaterdag en maandag kunnen de kinderen rondjes draaien voor 100 fr. per dag en de zondag voor 150 fr.

City Keusternians gooide de pijltjes op de juiste plaats en de nieuwe clubkampioen van café Pap illon was gekend.


MINDERHOUT

Voor deze jongeren wenkt de grote school

rt

7 cc )ILccII m /H)c/i JIOi /. Iic HO lief Lo/C llL'lj(ltl/ I1O ze aan het begin van een grote taak in een nieuwe school.

dii kiiiiiicii gellIdfdll 111n iie kllI(Idlllj(l CI? (11' groTe l(1il/?ïlC.

"68 Emmy" kampioene in Minderhout In liet 011)01e landelijk kader \ 0fl de t-Uauss bossen organiseerde de V laainse Rundveeteelt Vereniging (VRV) van het gewest Hoogstraten een melkveeprijskamp voor stamboekvee. Stamhoekvee zijn dieren waarvan zowel de ouders als de grootouders gekend zijn en wiens afzonderlijke producties geregistreerd werden. De producties moeten bovendien aan vooropgestelde kriteria voldoen. Voor deze prijskamp werden niet minder dan 86 roodbonte en 12 zwartbonte dieren ingeschre.vn afknmstig uit 15 deelnemende bedrijven. Het organisatiecomité, met voorzitter René Aerts, verdeelde deze dieren volgens leeftijd in tien verschillende groepen voor roodbonte en in drie voor zwarthonte dieren. De twee best geklasseerde dieren van iedere reeks mochten op hun beurt vervolgens meedingen naar een plaats in het kampioenschap. Dit zowel bij de vaarzen, als bij de jonge en de oudere koeien.

[)iIariuI staan

Vier generaties A ntonissen

7n o ei'd bi1 de ruudbonte aarzen RENEE van Jan Adriaensen uit Rijkevorsel kampioene. Kampioene bij dc jonge roodbonic koeien werd 249 IMELDA van Alfons Mertens uit Minderhout. De hoogste prijs bij de oudere koeien was weggelegd voor 68 EMMY van Frans Vermeiren uit Wortel. Frans Hillen uit Merksplas zegevierde bij dc zwarthonte koeien met 281 ALINE. Ook werden prijzen geschonken voor koeien met de mooiste uier. Deze werden toegewezen aan Jaak Huybrechts bij de jonge roodbonte koeien, aan René Arts bij de oudere roodbonte koeien en aan Frans Hillen bij de zwarthonte koeien. Het was een goede wedstrijd met stuk voor stuk zeer mooie en waarde volle dieren, die bovendien prachtig verzorgd naar voren gebracht werden. Een dikke proficiat aan alle deelnemers lijkt ons hier bijgevolg niet overbodig.

Vier en soms zelfs vijf generaties in één familie zijn tegenwoordig geen uitzonderlijke gebeurtenissen meer. Dit is niet op de eerste plaats het gevolg van jonger trouo'en, maar wel omdat opa's en oma's langer leven dan vroeger. Links op de foto staat Petrus Anthonissen, 85 jaar, (Koestraat 10); rechts August Antonissen, 53 jaar, met op zijn schoot Marnicq Anthonissen, 7 maanden en achteraan in het 1lden, de jonge vader Mark Antonissen, jaar, woonachtig te Beerse.

RMTS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Kampioem ,

00

1111111)1

0/1

1011,1 VC11i1cm , 11 11?!

oud.

Telefoon: 03/30995.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

1198

19


20


á

EM

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

De vakantie is al weer bijna half. De grootste groep vakantiegangers in augustus is de Chiro. Zij gaan ditjaar op kamp in A iphen. Een prachtig dorpje achter Chaain gelegen. De Scherpenheuvel-gangers en -fietsers zijn ondertussen weer terug. Een trouwe groep wandelaars, die het al tien jaar volhielden, hebben zich laten al/ossen. To Ii waren er weer een aantal dapperen die de eindineet gehaald hebben. Is de Mark nu vuil of niet. Het antwoord is: 'soms wel, soms niet'. Reeds en/sein keren werd de Mark deze zomer vervuild. Het zieternaar uit datde Mark gemiddeld genomen een zuivere rivier aan het worden is, maar enkele keren per jaar is het prijs met de vervuiling. Maar dat is toch onaanvaardbaar. De senioren trokken op zevenkamp naar Sint-Jozef. Na lang oefenen bij Pluim op het erf hoopten ze op een goed resultaat. Dat viel enigszins tegen. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen, toch...

Waar zijn de augurken gebleven? Wat is er erger dan zelf hard te moeten werken in het aanschi jn van de vakantienemende toerist in de zomermaanden? De augurkenplukker is zo een zwoeger die, voor weinig geld per kilo en veel zweet, met jaloerse blik naar de voorbij fietsende toerist loert. Zelf krom gebogen, turend naar die groene bladeren op zoek naar de grote en de kleine augurken. Pas als de emmer vol is, kan hij of zij eventjes recht om uit te schudden en dan gaat hij weer krom met bezwete handen in plastiek handschoenen tegen de stekels. De hele dag door, heet of koud, regen of zonneschijn. De augurken moeten af want anders worden ze te groot. En plots.., zijn er geen augurken meer. We hebben er lang naar gezocht maar niet meer gevonden. De laatste augurkenplukker hadden we graag met een foto in de gazet gezet. Maar ze zijn weg, foetsie. Geen mens die nog augurken zet. In de veiling worden ze niet meer gesorteerd. De eens zo immense sorteermachines zijn weg. Waar zoveel schooljeugd tegen enkele franken per uur heeft gesorteerd. Ze zijn in stukken geslepen en afgevoerd. Wie nog augurken zet, mag ze zelf sorteren en zorgen dat hij op de veiling een koper vindt. Je mag van geluk spreken dat je er nog geld voor krijgt. De Duitsers, die Gurkenessers, wat eten die dan ondertussen? Dat mag joost weten. De oosterburen zitten er vast voor iets tussen en hebben nu ook augurken leren zetten. Het einde van het augurkentijdperk heeft zo zijn randverschijnselen. Geen eentje meer om bij te verdienen in dc zomer voor Jan met de pet. We zijn ook eens benieuwd hoe die van Akkerpop of de Ipenrooise-feesten dit jaar hunnen toog gaan maken. Want dat kan toch nog altijd het best met ... juist, ja ... augurkenboxen.

Kinderpop niet, Akkerpop wel! in tegenstelling tot vroeger bericht, ondanks de folders die via de scholen verspreid werden en ondanks de aankondiging in het gemeentelijk infoblad en andere persberichten, gaat kinder pop niet door. Kinderen die reeds waren ingeschreven voor de playback, kunnen niet de organisatoren contact opnemen. Zij kunnen hun playbacknummer een week later uitvoeren op de integratiedag van gehandicapten in Hoogstraten. De geplande kindernamiddag op de dag voor Akkerpop kan niet doorgaan omdat het festivalterrein dan nog niet beschikbaar is. Uiteraard vinden de initiatiefnemers dit ontzettend jammer. Voor de minder-validen-vereniging KVG zou kinderpop een integratie-activiteit worden. De i-loogstraatse vereniging wilde via kinder pop laten zien dat de gehandicapte jongeren evengoed plezier kunnen maken als iedereen. Na enige tijd zoeken werd de juiste formule, die van de muziek, gevonden alsook de nodige steun om alles te organiseren. Maar toen kwam, tot ieders verrassing, het bericht dat het festivalterrein slechts vanaf zaterdag beschikbaar is en dienden de plannen voor een jaar in de koelkast gestopt. Elders in dit blad vind je informatie over een andere activiteit, de integratiedag van de KVG. die wel doorgaat op zondag 30 augustus. Akkerpop daarentegen gaat wel door zoals gepland. Het zal voor de organisatoren een race tegen de tijd worden om het festivalterrein op tijd ingericht te krijgen. Hiervoor hebben zij alleen de zaterdag ter beschikking in plaats van de week die men gehoopt had. De Mussen hebben echter al voor betere vuren gestaan. De verwachting is dat ze ook deze klus zullen klaren. Het programma ziet er veelbelovend uit, erg gevarieerd en dus voor een breed pubiiek. Voor meer informatie verwijzen we naar de fusieswing-rubriek in dit nummer. Tjilp 25 is het programma van de vooravond van Akkerpop. Deze avond wordt georganiseerd door de Mussenakker. Hiermee wil de jeugdvereniging haar 25-jarig bestaan nog eens

in de kijker zetten en een zo breed mogelijk publiek bereiken. De bef wordt afgestoken door 'douw zakken' van de Mussenakker. Daarna volgen de Green Hornets uit GrootBrittannië. De Seat Sneffers (B) sluitende avond af. Detoegang is gratis.

Frans Brosens 25 jaar arbiter Eind juli vierde Frans Brosens zijn 25-jaar arhiterschap. Hij staat daarbij symbool vooreen ganse generatie cafévoethal. Je kunt geen cafévoetbalploeg uit de omstreken bedenken of Frans heeft voor ze gefloten. Soms wel drie wedstrijden op een dag: 's morgens de Schutters of de Boeren en 's namiddags de Eiken en de Mussenakker. Alle ploegen wisten dat ze op Frans konden rekenen. Als hij een keer niet kon, of dubbel geboekt was, dan was het doffe ellende want arbiters van zijn soort zijn eerder zeldzaam. Niet toevallig werd zijn jubileummatch gespeeld tijdens het juhiieunivoetbal van 25-jaar Mussenakker. Eerst mocht Frans voor de vrouwen fluiten. De jonge meisjes wonnen met 3-1 van de ouden. Daarna kwamen de jonge Mussenakker heren tegen de ouden aan de beurt. De score was dezelfde: 3-1. De jeugd haalde het duidelijk van de ouderen. Frans is dus begonnen samen met de Mussenakker en heeft altijd recreatievoetbal gefloten. Ook al hebben verscheidene competitiereeksen geprobeerd hem te strikken, Frans hield het bij Meer en omgeving. Een aantal jaren geleden schakelde Frans over als arbiter in de Hoogstraatse gebuurtenvoetbal. Hij is er ook gewaardeerd bestuurslid. Helaas kampt ook deze reeks al enige jaren met moeilijkheden. In die tijd heeft Frans vele ploegen zien gaan en komen. Er zijn ook heel wat voetbalvelden gesneuveld. In Meer zijn de twee pleinen aan de Gruyter door het professionele voetbal ingepaimd en sinds kort is ook het voetbalveld van de Boskant verkocht. Er zijn in deze 25-jarige carrière heel wat piezante momenten geweest. Getuigen daarvan zijn de vele schotels en trofeeën die Frans in zijn kast heeft staan. Daar geniet hij meet van dan van de centen want je kunt er nog altijd achteraf op je gemak naar kijken. Als dieptepunt weten we nog die ene natrapper van drukkerij Joosen uit Turnhout te herinneren. Die spuwde Frans recht in zijn gezicht nadat hij terecht een rode kaart had gekregen. Frans was er het hart van in. Pas na lang troosten van alle andere spelers kwam hij er weer bovenop. In de wereld van het cafévoetbal bestaat er niet echt een pensioenleeftijd voor arbiters. We beseffen echter dat het eens gedaan moet zijn. Wij wensen Frans van harte proficiat met zijn jubileum en namens alle ploegen van het recreatievoetbal, hartelijk dank voor die mooie uren voetbal. We verontschuldigen ons voor de mislukte foto's. De hele film van die middag was mislukt: een technisch defect van een peperdure fotocamera! Tijdens de volgende wedstrijd die Frans fluit, zullen we de fout goed maken.


MEER

Landelijke Gilde organiseert open deur productie waren en dc traditionele openlucht teelt waar de bijen volop bezig waren dc bloemen te bestuiven. Er wordt uitgelegd dat dit belangrijk is om later de bloem om te zetten in een mooie vrucht. Op een net klaargelegd veld zagen de kinderen hoe een aardbeienveld geplant wordt. De weg die aan het verkrijgen van zulke mooie aardbeienplanten vooraf gaat, is lang. Zowel André als zijn echtgenote die elk een groep rondleiden, doen enthousiast hun verhaal en worden voortdurend met vragen bekogeld. Hoogtepunt van het bezoek is voor de kinderen ongetwijfeld het zelf plukken en naar hartelust smullen van de zomerkoninkjes. In de glasteelt is voor de laatste keer geoogst. Maar er hangen nog vele lekkere zoete aardbeien. Omdat de planten in de serre op stellingen groeien, moeten de plukkers niet bukken. En dat is heel wat prettiger werken. Later wordt er bij Herman van Opstal, eveneens op Ipenrooi, door enkele andere klassen een bezoek gebracht aan een legkippenbedrijf. Er wordt geleerd dat kippen erg goed vreemde personen kennen en de kinderen moeten zich in de stallen rustig gedragen om het legsel van de volgende dag niet te beïnvloeden. De bezoekers zijn onder de indruk van de automatisering. Ze zien hoe duizenden kwetsbare eieren via ban-

Een van de doelstellingen van de Landelijke Gilde is, werken aan het verbeteren van het imago van de land- en tuinbouw. Als plattelandsorganisatie die mensen verenigt, treedt de LG tevens op als verdediger van het platteland, het gezin en de parochie. De jaarlijkse 'open deur' voor de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar in enkele Meerse land- en tuinbouwbedrijven kadert volledig in deze doelstelling. Ter gelegenheid van het 75jarige bestaan, werd hier drie jaar geleden mee gestart. De kinderen bezochten toen een meikveebedrijf en een tomatenbedrijf. Vorig jaar werd er nog lang nagepraat over de verrukkelijke paprikasoep op het paprikabedrijf van Jan van Dun. Bij Christ Schalk konden de kinderen toen de geboorte van een reeks biggetjes meemaken. Dit jaar werd de open dag ook weer grondig aangepakt. Als voorbereiding kregen de leerkrachten lesmateriaal om de kinderen voor te bereiden op wat ze in de te bezoeken bedrijven zouden zien. Op een typisch Belgische regennamiddag fietste een eerste groep kinderen naar het aardbeienbedrijf van André Verschueren in Ipenrooi. Naast de glasteelt, in substraat en op stellingen, bezochten ze de wandelkappen die in volle

den verzameld worden en zo van de kip in de legbatterij naar de verpakkingsruimte worden getransporteerd. De bedrijfsleider geeft verder uitleg over de indeling van de stal, de verschillende compartimenten legbatterijen, de ingenieuze opvang en droging van de mest en het automatische transport hiervan naar de verzamelruimte. De voeding gebeurt ook volledig automatisch via een proces van voederwagens. De hoeveelheid eten en drinken per dag wordt uitgelegd. De vrouw is in de verpakkingsruimte in de weer om slechte eieren uit te sorteren en de automatische verpakking te controleren en te begeleiden. Het zijn vooral de windeieren die de kinderen het meest interesseren. Zoals dit in de klas werd uitgelegd, zijn dit eieren zonder schaal en ze worden vooral gelegd door jonge kippen. Terwijl de meeste kinderen vinden dat de stank, die de juffrouw voorspeld had, nogal meevalt en de stal zeer netjes is, zijn er toch enkelen die vinden dat het erg stinkt en dat het zielig is voor die kippen in zo kleine hokjes. Over de lekkere eihapjes, klaargemaakt door de vrouw des huizes, geassisteerd door moeder en schoonmoeder, zijn ze wel allemaal even enthousiast. Uit de vragenlijsten die de kinderen achteraf op school invulden, kunnen we vaststellen dat ze heel wat hebben opgestoken. Er zijn er nogal wat die nu aardbeiteler of kippenkweker willen worden. Namens het bestuur van de Landelijke Gilde wensen wij de bedrijven die zich nu en in het verleden inzetten om hun bedrijf open te stellen, hartelijk te danken en evenzo de leer krachten voor hun gemotiveerde inzet en mede-

werking. (de Landelijke Gilde)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 Mi

22


MEER

Kleuterplezier op schoolfeest van Kiekeboe

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 031314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel.

GRAF? ERKEN

HOFMANS zwoer oor hei grote publiek staan. Dat t., toch een hele ervaring. Deze kin dcie,, lan K ickeboe hebben zonet een nummer van kinderen ,'oor kinderen' gebracht. Het gebeurde tijdens het school/eest.

it/S

Mussenakkervrouwen

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford

personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

De damesploeg van de oude Mussenakker treedt tnaar heel zelden in actie. Veel te weinig i'inden ze zelf. Eind juli was dit het geval tegen de jonge Mussenakker-vrouwen ter gelegenheid van 25jaar Mussenakker. De jongen wonnen met 3-1. Frans Brosens werd er die dag gehuldigd voor 25 jaar arbiter. Maar onze foto-camera liet het, zo bleek achteraf a.fvi'eten. Ook de/ieren speelden die la' ,'oetbal. (J,t,sla,,': (1(1k 3- / ,'oor di' jonge/ei?.

Tweede Ipenrooi-kermis De tijd dat elk gehucht zijn eiien kennis en zijn cafĂŠ had, is al enige tijd voorbij. Een groep van zeven jongelui, niet hun wortels in het Ipenrooise en omstreken, willen daar wat aan doen en nemen een lovenswaardig initiatief: "Ipenrooi-kermis". Even het geheugen opfrissen. Ipenrooi-kermis werd vorig jaar georganiseerd en was een succes. De formule wordt dus dit jaar herhaald. Wie in het weekend van 31juli, 1 en 2 augustus de Meerleseweg aandoet, zal daar na 3 km, tussen de koeien en de boerderijen een tent vinden waar dat weekeinde de Ipenrooier zich van zijn beste kant zal laten zien. De formule is: de eerste keer feesten voor allen, de tweede keer

voor het jeugdige publiek en zondag is het sportdag. Dat wil zeggen: er worden penalty's getrapt. Op vrijdag 31juli zoekt dj Ed van Lancker van radio Cosmos de muziek van de jaren "70 of 80" op met 'muziek van toen'; 1 augustus maakt dj Michel Stoffels het laat met een mid-zomer-nacht-feest. Het penalty-tornooi bracht vorig jaar 25 ploegen op de been en dit jaar worden het er wellicht 30. Er wordt gestreden volgens het WK-systeem. Bij dit tornooi zijn het niet perse de professionelen die het winnen en dat maakt deze middag zo boeiend. Hoeft het nog gezegd dat Ipenrooi-kermis zich niet uitsluitend voor de Ipenrooise boerenzoon of -dochter bedoeld is, maar dat er veel publiek van overal verwacht wordt. Tot ziens dus op Ipenrooi-kermis.

BEGRAFENISSEN

JORIS -

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

23


MEER

Veel sfeer op Meermarkt

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Tetefoori 03/314.59.66 - Alle schilder- en hchnngwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapi,jten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. I. dii gccii gccclligplooijc (1// de dlc i. nut. iuiinuzik1. op uIt1C piutnitu n ttO誰u/i crmuziek gemaakt. In het park bij het klooster wordt ergeplaybackt. Het winnende playbacknu,nmer droeg de titel "1 want to have sex on the beach ". Gelukkig kneep de kerk' dit keer een oogje dicht. De volgende Meerniarkt heeft als thema 'bier, kaas en wijn Heel gezellig was de Meerse muziekmarkt. Jeugdig talent doet op het grote podium haar best om de meest bekende nummers te playbacken onder begeleiding van Radio Valencia. Iets verder in het Schutterslokaal speelt het duo "Kullens Fyr" en in de Mussenakker doet een plaatselijke band zijn best en brengt live gespeelde popmuziek. Fanfare Ste.Rosalia heeft dit muziekgeheuren ingeleid en

heeft de zaak goed bekeken door een promotiestandje voor ledenwerving te presenteren. Dal het ook een rommelmarkt was, was ook duidelijk te zien aan het aanbod van de standen: veel rommel, heel mooie zelfs. De Meerse markt was weer heregezellig. De volgende Meermarkt staat in het teken van bier, kaas en wijn. Wie van gezelligheid houdt, moet er ook dit keer bij zijn.

autobanden

yPEETERS *

merkbanden *

occassiebanden *

Een stukje Meer verdwijnL.:..,..

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

314.41.26 3 14.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

24


MEER dode en 5 zwaar gekwetsten waaronder ik...' Het duurde een jaar vooraleer Louis er weer bovenop geraakte en van gaan werken was toen geen sprake meer, hij was toen 62 jaar.

GOUD IN MEER Louis Brokken en Stance Fockaert 'Vroeger was het hier muisstil, je hoorde enkel de vogels fluiten en wat geluiden van boerenwerk, nu is het hier een drukte van belang, hoewel wij er niet zoveel last van hebben.' Aan het woord is Louis Brokken die 50 jaar geleden trouwde met Stance Fockaert en die, na hun huwelijk, een huisje bouwde in de Krochten, ver weg van 's werelds gewoel, tot dichtbij hen de snelweg werd aangelegd en nu binnenkort de H.S.T.

Dicht bij de H.S.T. Rond hun huis in de Krochtenstraat hadden Louis en Stance nogal wat grond en daarom hebben ze in hun jonge jaren veel aan fruitteelt gedaan; later werd er nog een cent bij verdiend met kippenteelt, eerst 5000, later nog eens 10.000 kippen erbij. Louis hielp, voor en na zijn werk, mee in het pluimvee en ook de twee zonen. Jan en Jos, staken een handje toe. Nu is het helemaal gedaan met al dat werken, en daar zijn ze allebei heel content mee. De twee zonen zijn al lang de deur uit en er zijn inmiddels drie kleinkinderen die het geslacht Brokken verder zetten.

Tijdens de oorlog was Louis grenswachter, daarna werkte hij in de zagerij Van Herck in Minderhout en nog later was hij een tijdje huipgendarm.

Dienstmeisje

Het genoemde huisje van Stance en Louis was dan ook niet 7.0 gemakkelijk te vinden in Meer. Het is daar een echte uithoek en daarbij kon je er nog nauwelijks het vroegere huisje in herkennen; oorspronkelijk was het heel klein met één raam en een deur in de voorgevel maar werd later flink uitgebreid. Stance en Louis zijn ook alweer 50 jaar ouder geworden maar herinneren zich de bouw nog goed: 'Toen maakte je zelf een plannetje, ging ermee naar het gemeentehuis, het plan werd goedgekeurd en je kon beginnen. Wakrje wilde bouwen deed er ook al niet toe, kilometers van het dorp, aan een aarden weggetje en midden in het landbouwgebied. Dat is nu wel even anders.'

In De Spalanten Louis werd in 1924 geboren in een huis aan de Karel Boomstraat in Hoogstraten; hij was de jongste van zeven kinderen. Enkele jaren later verhuisde het gezin naar een pachtboerderij in Hal in Minderhout. 'De Spalanten' was toen een van de 7 pachthoeven die eigendom waren van de heren Vriens en Vergauwen. 'Slechte woonsten waren dat, de hei kwam doorheen de vloertegels. Hun namen klonken anders wel mooi: 'De Cronivore', 'Hallebraak'. Louis hielp thuis mee met het gehoer. 'Het was maar een klein bedrijf, we hadden zo' n koe of 45. We hadden het er niet zo gemakkelijk vooral toen ons moeder stierf, ik was toen 16 jaar. Niet lang daarna gaf ons vader het bedrijf over aan mijn zuster en zijn wij, vader en ik, verhuisd naar een huis in het dorp van Meer.

Stance werd geboren in 1929 in Loenhout; ook iij komt uit een boerengezin en bleef niet in haar geboortedorp wonen. In 1939 verhuisde de familie Fockaert naar Meer en ging wonen in de ouderlijke boerderij van haar moeder. Op haar veertiende ging Statice werken als dienstmeisjc op een boerderij in de buurt. 'Wij hadden het niet breed, zo gauw we niet meer naar school moesten, diende er gewerkt te worden, liefst op een ander dat bracht nog wat geld in het laatje, hoe weinig ook...'. Na enkelejai en boerenwerk ging Stance in betrekking als dienstmeisje in Hoogstratcn, in het welstellend gezin van een deurwaarder, in een mooie villa aan de Van Aertselaerstraat. 'De naam van mijn mijnheer ken ik niet, we noemden hem altijd de 'huissier'.Ik was aangenomen om op de kinderen te passen en de kamers te kuisen; verder hadden ze daar ook nog een naaister, een bediende en iemand die de was kwam doen. Een heel andere wereld dan hij ons thuis. Ik had dan ook veel heimwee. Enkel 's zondags mocht ik voor een paar uurtjes naar huis.'

Bevrijdingsbal Het was de oorlog - of liever het einde ervan waardoor Stance en Louis bij elkaar kwamen. De vonk sloeg over op het Bevrijdingsbal bij Van Aperen in Meer. 'Het was misschien de eerste keer dat er weer gedanst werd; van uitgaan was onder de oorlog geen sprake. We waren dan ook allebei blij dat er weer eens plezier werd gemaakt en we waren dan ook meteen verliefd.' Op 17juli trouwden Stance en Louis in de kerk van Meer. Het eerste jaar na hun huwelijk woonden ze in bij vader Brokken in het dorp, lot hun huisje in het 'Eind', nu Krochtenstraat, klaar was. Louis had inmiddels werk gevonden als metserdiender maar na enkele jaren deed hij mee aan de grote trek van de 60cr jaren: werken in Holland. 'In die tijd reden er heel wat bussen en busjes rond om arbeiders op te halen voor dc fabrieken in en om Breda. Zo heb ik een hele tijd in de conservenfabriek Hero gewerkt, vervolgens bij A.Z. Zwanenburg en tenslotte in een brouwerij in Breda. Toen was de automatisatie al volop aan de gang en werd het werk heel wat lichter. Ik moest meer de machines controleren dan zelf werken. Ik wilde daar wel tot mijn 65ste blijven maar daar kwam een zwaar ongeval een stokje voor steken. De bus naar het werk raakte van de weg en de gevolgen waren vreselijk: één

Stance is nog goed te heen en werkt ijverig in huis en tuin. Louis heeft wat gesukkeld met zijn gezondheid, het duiven melken hoeft hij daar gelukkig niet voor te laten; het is altijd zijn geliefkoosde sport geweest. Louis en Stance, we wensen jullie nog vele jaren en moge de HST (die dicht bij hun huis voorbij zal razen) uw rust niet te veel verstoren. (JF)

h.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van dc Uitgevers van cle Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoo»straten

25

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96.

Ter herinnering aan BERNARD SIEBELINK

vrijmoedigheid in spreken en schrijven. Hij nam geen blad voor de mond als het erop aankwam om onrecht aan te klagen; waar hij het zag, kloeg hij het aan en wie het ook deed - burgerlijke of kerkelijke overheden - dat deed er niet toe, Bernard zei of schreef wat hij te zeggen had, en herhaalde dat, als het nodig was, nog vele malen. Hij voelde LiLli sterk verbonden met de gemenwhap waarin hij leefde. de kerk, het dorp, de KWB... Het wel en wee van mensen en verenigingen ging hem aan en waar hij kon helpen, deed hij dat ook, zonder terughoudendheid, zonder aarzeling.

21 Jaar is bernard priester geweest eii ook na zijn uittreding, bleef hij nauw betrokken bij de kerk, hij kende de bijbel en de kerkgeschiedenis als geen ander. Met hart en ziel, en veel kritische zin, leefde hij mee met de kerkelijke vernieuwingen waar hij een groot voorstander van was.

Op vrijdag 10 juli stierf Bernard Siebelink, één dag voor zijn 77ste verjaardag. Toen we enkele maanden geleden vernamen dat hij aan een ongeneeslijke ziekte leed, wisten we dat we binnen korte tijd van hem afschçid moesten nemen. Vanaf 1990 was Bernard dorpsredacteur voor Wortel bij De Hoogstraatse Maand. We kenden hem al enige jaren voordien als een man met een grote belangstelling voor al wat reilt en zeilt in ons dorp en we waren dan ook blij dat hij wilde meewerken. Zo leerden we Bernard nog beter kennen en ervaarden we hem als een man met een groot gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. Zo werd hij een beetje het 'geweten' van de 'gazet'; onze 'aalmoezenier', zo dachten we wel eens. Maar hij was verre van kwezelachtig, integendeel. Hij was een katholiek met een flinke scheut Calvinisme erin, wat wellicht veel te maken had met zijn Hollandse afkomst. En daarom paarde hij zijn strenge rechtlijnigheid - geen compromissen bij Bernard - aan een grote

Bernard was ook vele jaren missionaris in Kongo waar hij ooit bijna voor het vuurpeloton stond en op het nippertje aan de dood ontsnapte. 'Daar heb ik de dood in de ogen gezien en dat maakte mij niet zo bang als ik gevreesd had', zo vertelde hij. Ook nu zag hij zijn einde naderen zonder ècht te verpinken; hoe moeilijk de laatste maanden ook waren, hij bleef tot voor enkele weken zijn belangstelling behouden, ook voor de wereld buiten zijn ziekbed, ook voor het wel en wee van anderen. Bernard, het was goed u gekend te hebben en, hoe treurig het afscheid ook is, wij troosten ons met de woorden uit het boek dat gij welhaast van buiten kende: 'Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden'. Aan Riet, Pieter en Maartje wensen wij sterkte en troost in deze, voor hen zo moeilijke en verdrietige tijd. (de redactie)

L1( Garage Luc Ryvers MEERSE WEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) TeL 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswaqens. Met garantie

Voorbij Deze natte zomer heeft ook invloed mchad op Wortel Kermis. Het moet tientallen jaren geleden zijn dat de kermis te maken kreeg met een heel weekend koud en nat weer. Ook de sfeer in de boomkes leed eronder maar er was toch weer voldoende volk om te vieren. De meesten trokken zich niets aan van regen of kou en dansten rustig verder. Vooral de reggae van Panache Culture met gastzanger Coco Junior zorgde voor een leuke avond. Maandagavond kon noch Martino y los Vedettos noch Guido Belcanto de massa overtuigen. Prachtige muziek werd er gemaakt, maar ze was duidelijk minder geschikt voor de grote Boomkes. In de warmte en de intimiteit van een zaal komt deze muziek beter tot zijn recht. Bovendien willen de mensen, vooral op maandag, dansen Volgend jaar met opnieuw normale temperaturen zal het er wel weer van komen.Maar augustus staat voor de deur en ook in Wortel is weer wat te beleven.

Dropping Jeugdhuis t Slot omgarilseert traditiegetrouw een tweedaagse, forse dropping op basis van uitgestippelde routes met stafkaarten. Deze wandeling start op vrijdagavond 31juli met een nachtdropping. Er wordt een paar uren gerust en geslapen en zaterdagmorgen 1 augustus start dan het tweede deel van de dropping. De totale afstand bedraagt ongeveer 40 km. Alle inlichtingen zijn te bekomen op donderdagavond 30 juli op een informatievergadering om 20.00u in '1 Slot.

Paapgooien 1)c K WB

FOaI1 1

cert Oom dc 1 $de maal een

paapgooitornooi aan de parochiezaal op zondag 2 augustus. Dit tornooi richt zich hoofdzakelijk tot een Wortels publiek. Vanaf 13.15 u kanje inschrijven( liefst in ploegen van 4 personen). Om 13.30u start de wedstrijd. De prijzen zijn allemaal eetbaar: vlaaien, koffiekoeken en rozijnenbroden. Meer inlichtingen bij Martin Sommen, Kerkveld 8.


WORTEL

Fons Pauwels 50 jaar LRV-ruiter

Lisette Snels vertelt Naar aanleiding van een uitnodiging van het bestuur van de Wortelse Missieactie kwam Lisette Snels op 17juni11. in de parochiezaal van Wortel haar leven en werk in het woelige Kongo toelichten. Sommigen van de aanwezigen die avond hadden reeds eerder de vraag gesteld aan de Missieactie om een bijeenkomst te organiseren met één van dc missionarissen. Zo zouden ze de persoon, waarvoor ze zich jaarlijks belangeloos inzetten, beter leren kennen.Lisette werd in haar uiteenzetting bijgestaan door ZusterJeanne Verheyen, iiie ook aanwezig was.

Fons en Maria werden gehuldigd temidden van hun vrienden en keimissen Fons Pauwels, aangesloten bij de Paardenvrienden is met zijn 69 jaren één van de oudste actieve leden van de LRV. 50 jaar geleden begon hij zijn carrière als ruiter. Om dit te vieren organiseerde de vereniging "De Paardenvrienden" op 20 juni een feestelijke viering met receptie op het Groeske in Castelré. Fons en zijn vrouw Maria werden er uitgebreid in de bloemen gezet en "bewierookt". Fons begon Lul iuiteicarrière eerst met "nen zware", later met een lichter type en nu met een warmbloedpaard. Zelfs voor hij bij de LRV ging was zijn grote liefde voor de paarden al bekend. Het werkpaard van zijn ouders moest heel wat meer doen dan gewoon maar werken. Fons probeerde steeds maar wat nieuws. Toen de LRV werd opgericht, was hij er als de kippen bij om zich te laten inschrijven. Met alle paarden die Fons heeft bereden, heeft hij toch wel bewezen dat hij veel van paarden en paardrijden afweet. Dat bewijzen zijn prestaties in de loop van de jaren. Hiertoe behoren o.a. 2 nationale titels met Atoucha en 4 selecties voor

de Europese kampioenschappen. Ook in de fokkerij droeg Fons zijn steentje bij. Zijn merrie Atoucha bracht goede veulens voort, die bewezen dat ook zij de kwaliteiten van moeder, en natuurlijk ook vader, hadden geërfd. Dit vereiste natuurlijk veel inzet, training en doorzettingsvermogen van Fons, maar ook van zijn vrouw Marie,die steeds achter hem stond. Naast het rijden en trainen van zijn eigen paarden stond Fons ook altijd klaar om anderen te helpen. Veel ruiters en paardenliefhebbers zullen erkennen dat zij veel van Fons hebben geleerd. Altijd stond hij klaar, als bestuurslid, voorzitter, commandant, lid van het provinciale en nationale bestuur. Ook als keurder stond hij zijn mannetje. Als er een hengstenkeuring was, kon je zeker zijn dat je hier of daar Fons wel tegenkwam. De Paardenvrienden,gewestelijke, provinciale en nationale besturen en alle vrienden en kennissen bedanken Fons dan ook graag voor zijn jarenlange inzet. Ze hopen dat hij nog vele plezierige jaren mag beleven, zowel met paardrijden als privé.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten

Lisette Snels Lisette begon haar verhaal met "mea culpa" te slaan omdat ze haar correspondentie met de mensen van Wortel verwaarloosd had in het verleden. Maar ze beloofde beterschap in de toekomst en dankte allen voor de steun en bezorgdheid. Het werd haar van harte door allen vergeven. Daarna situeerde Lisette haar plaats in de Kerk en legde in heldere taal uit hoe dit gegroeid was en waarom. Voor velen was dit een duidelijk antwoord op de vragen die ze hieromtrent hadden. Sommigen voelden zelf, na de hegeesterende uitleg van Lisette, de "roeping". Maar hun bijna 50-jarig huwelijk hield hen met beide voeten op de grond.

Kongo en Kabila Toen begon Lisette aan haar levensverhaal in Kongo, later Zaïre en nu weer Kongo. Haar verhaal was boeiend en doorspekt met de nodige humoristische anekdotes uit deze voor ons onbekende wereld. Zoals verwacht kwam de labiele toestand in Kongo van de laatste jaren ook ter sprake en werd de visie van een wijze vrouw aanhoord inzake politiek en de overname van de macht door Kabila in Zaïre. Het zou ons te ver leiden om hier het hele verhaal neer te schrijven. Maar aangezien Lisette de hele tijd ter plaatse is gebleven en zelfs drie weken dag en nacht in een hut aan de rand van het oerwoud is ondergedo27


WORTEL ken, lijkt mij een betuiging van respect het minste wat we kunnen doen. Het verblijf in de hut, de opeenvolging van ontberingen van vluchtelingen en het willekeurig moorden van jonge soldaten hebben haar enkel gesterkt in haar Christelijk geloof en hebben haar nog dichter bij een volk gebracht waar ze haar hele leven aan heeft gewijd. Bij de beschrijving van al dit mensonwaardig leed laaiden de emoties van de heide ontwikkelingswerkers begrijpelijkerwijze hoog op. Lisette merkte tussendoor op dat men hij het vertellen van een dergelijke menselijke waanzin van het ene moment op het andere kon beginnen wenen. Maar zij voegde er onmiddelijk aan toe dat dit geen zoden aan de dijk zou brengen. Hieruit blijkt nogmaals haar bewonderenswaardige inzet. Na boveiistaand verhaal, waarbij de meesten tijdens dc beschrijving van gruwelijke details koude rillingen kregen, werd de uiteenzetting luchtiger. Lisette beschreef haar taken en relaties aldaar en was overtuigd dat dit een volk was dat elke tegenslag zou overleven. Ze eindigde haar verhaal met een beschrijving van het karakter van de zwarten, hun zuiderse ingesteldheid en hun zonnig humeur. Volgens enkele geboeide luisteraars kunnen we hieruit in ons jachtig Belgenlandje nog een lesje leren. De avond werd op een deugddoende manier afgesloten met het bespreken en vergelijken van de verschillende inlandse gerechten o.a. salade met verse mieren. Ik meen dal ik in naam van alle aanwezigen hierbij Lisette nogmaals hartelijk mag danken voor haar begeesterde Uiteenzetting, doordrongen van haar nooit talmend enthousiasme en moed, van ervaring en wijsheid, van geloof en inzet. Het spontaan applaus op het einde was een overtuigende dank en smekend verzoek aan Lisette en ook aan Jeanne om dit in de toekomst te herhalen. De schrijver van dit verhaal hoopt het althans van harte. (Johan V.)

Oliespoor op de Mark

De afdanrnzing aan de watermolen Enkele weken geleden werd serieuze olievervuiling opgemerkt op de Mark in Wortel ere Hoogstraten. Dc brandweer rukte uit om ter hoogte van de watermolen in de Molenstraat met drijvers de vervuiling in te dammen en onschadelijk te maken. De oorzaak van de vervuiling was te zoeken richting Rijkevorsel.

herenmode voor jong en oud. F[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

AN DER SLUIS MODE

Einde augustus, namelijk vrijdag 28 en zaterdag 29, vinden opnieuw de Wortelfeeslen plaats. De opbrengst gaat dit jaar naar de renovatie van de kleine zaal in de parochiezaal. Er wordt eindelijk werk gemaakt van een (visuele) verbinding tussen de zaal en het prachtige plein achter de parochiezaal dat nog altijd veel te weinig benut wordt. Deze plannen zullen ook de parochiezaal op zich een meerwaarde bezorgen. Buiten de klassieke aktiviteiten: avondmarkt, joggings, rommelmarkt en fietstochten wordt dit jaar ook een kwisavond georganiseerd op zaterdagavond. Inschrijvingen moeten gebeuren voor 15 augustus bij Marjan Piret, Moerklokstraat 12 tel. 3148563 of bij Frans RoeIen, Kerkveld 6 tel. 3146897. Het volledige programma van de Wortelfeesten kan je vinden in onze kalender achteraan in dit blad. Bovendien kan je volgende maand in dit blad meer uitleg verwachten.

28

,

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Wortelfeesten

Veruit het mテゥテゥstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

'S'beeois

xIeNass

op

5

/

7

treringen g Alle

oen.

/

7 /

bankk

Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND VERZEKERINGSm

MAKELAAR

1iIテ終

Meerdorp 21 2321 Meer

tel. 031315.72.54 trkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b


DA GBOEK Woensdag 8 juli

DAGBOEK Sis in Frankrijk en op de werekibeker We hadden het geluk om een verslaggever te hebben op de wcieldbeker en in Frankrijk. Sis Matthé won, dank zij zijn goede uitslag in de wedstrijd Frans:"La Tour Eiffel", een veertiendaagse reis naar Frankrijk en de wereldbeker. Hij verbleef een week in Parijs en een week in Marseille. Hij zag ook drie wedstrijden "live": Argentinië-Nederland en Brazilië-Nederland in Marseille en Croatië- Nederland in Parijs. Hieronder vindt u een beknopt dagboek van deze plezierige trip.

De hele dag wordt doorgebracht in de Provence, de streek van de zoete geuren van lavendel. 's Avonds wordt er gefeest omdat het de laatste dag is in Marseille. Ik ga uit tot diep in de nacht. Een of ander onguur type beslist echter om mijn portefeuille uit mijn zak te halen, te stelen, zeg maar. De sfeer wordt daardoor toch een ietsiepietsie gedempt.

Donderdag 9juli 's Morgens in den vroege nemen we de TGV terug naar Parijs. De rit is vermoeiend (door het gebrek aan slaap) en bijna iedereen is uitgeput wanneer we in Parijs aankomen. 's Avonds staat ons de meest geweldige receptie ooit te wachten.We zijn uitgenodigd op de "Quai d'Orsay", de Franse benaming voor hun Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is werkelijk alles watjeje maar kan indenken: wijnen, champagne, 150 soorten kazen, verschillende soorten brood, visgerechten, vleesgerechten..... noem maar op.

Vrijdag 10juli Voor één keer ontbijten we niet in het hotel. De

burgenieester van Parijs heeft ons uitgenodigd op een ontbijtreceptie. Het "petit déjcuner" blijkt hij nader inzien wel erg petit en vult derhalve slechts met moeite de bodem van een menselijke maag, een enorm verschil met de megareceptie gisteravond. s Avonds is er de grote loting van de 200 jongeren die de finale van de wereldbeker zullen zien. Ik word niet uitgeloot en mag als troost naar de kleine finale gaan kijken samen met nog 500 jongeren.

Zaterdag 11juli 5i,

It

Belg ISC/IC dCCl)IC))lc'lS OJ) 1'((('J)liC 1)1/ I'ii,e e i,n/)ci. Jacqiies Rumine/hardt in Brussel. il/i(iI1I/C L'Ii

£!IOJC1L

01(1(1(1

Woensdag 1juli

Zaterdag 4juli

De eerste dag is hectisch. Bij aankomst in het Gare du Nord in Parijs is de organisatie iets te laat op de afspraak, wat trouwens de toon zal zetten voor de rest van de reis. Alles wat we doen, gebeurt met een zekere vertraging.

De eerste match komt eraan: Nederland-Argentinië. In groep vertrekken we naar het "stade Vélodrome". Het stadion is bijzonder indrukwekkend. Het merendeel van de jongeren supportert voor Argentinië en men is dan ook bijzonder teleurgesteld wanneer Nederland wint. De vreugde van de Hollanders kent geen grenzen.

's Avonds is er een eerste receptie in het "Palais Royal". Ik ontmoet er de overige 699 jongeren uit de overige 122 landen. De aanvankelijk ietwat saaie receptie ontaardt al gauw in een waar dansfeest. Met op kop natuurlijk de Zuidamerikaanse chicas. Voorwaar een mooi begin.

Donderdag 2juli Na een oppervlakkig bezoek aan het Louvre vertrekken we in de namiddag naar Marseille. Wanneer we met alle jongeren in de trein zitten, blijken er plaatsen tekort te zijn. Een foutje van de organisatie? Nee, blijkt al gauw. Er blijken gewoon een twintigtal mensen, die de verkeerde trein genomen hebben, op onze plaatsen te zitten

Vrijdag 3 juli Een eerste bezoek aan Marseille valt ietwat in het water door de extreme hitte. De avondactiviteit is geweldig: de begeleiders hebben een "soirée surprise" voorbereid aan het strand. Er is mogelijkheid tot zwemmen, kayakken, kanovaren.. gevolgd door een barbecue aan het strand. Enkele van de jongeren die aanwezig zijn, blijken niet eens te kunnen zwemmen.

Zondag 5 juli Zondag is bij de christenen traditioneel een rustdag, maar daar heeft de Organisatie niet aan gedacht. Een lang, extreem warm en zweterig bezoek aan de Camargue is gepland en wordt ook uitgevoerd. Vooral de wilde stieren, paarden en flamingo's blijven bij.

Maandag 6juli De namiddag wordt doorgebracht aan het Pradostrand in Marseille. 's Avonds wonen we een concert bij van twee covergroepjes uit de streek. Hoewel ze weinig overtuigend zijn, wordt er toch ferm gedanst. Dat de Zuidamerikaanse meiden daar opnieuw voor iets tussen zitten, moge duidelijk wezen.

De hele dag wordt doorgebracht in Parc Asterix, zoiets als Bobbejaanland, maar dan duizend maal beter. De sfeer zit er stevig in en die komt er uit wanneer we 's avonds de kleine finale zien in een uitverkocht Parc des Princes. Ik zie voor de derde maal in 2 weken de Nederlanders spelen op deze wereldbeker en nog verliezen ook, van Croatië. De match is goed, de sfeer nog veel beter. Toch is iedereen wat triest omdat ze de grote finale niet live zullen kunnen zien.

Zondag 12juli Een bezoek aan Versailles mag natuurlijk niet ontbreken. De rondleiding is echter saai (wegens slechte gids) en slechts de tuinen verschaf fen ons enige vertroosting. Wanneer om half vier "Les Grandes Eaux" beginnen, krijgt het bezoek toch nog ietwat kleur. De vermoeidheid begint onderhand zwaar te wegen.

Maandag 13juli De hele dag is gewijd aan een dictee in de grote aula van de Sorbonne (dé Parijse universiteit). Het dictee is best wel moeilijk. Ik maak zon vijf fouten, wat uiteindelijk nog meevalt. Het dictee wordt gepresenteerd door Bernard Pivot. een Franse TV-legende en wordt 's anderendaags volledig uitgezonden op de tvkanalen FR3 en TV5.

Dinsdag 7 juli Een tweede match op het programma: Nederland-Brazilië. Bijna iedereen is voor Brazilië, buiten de Nederlanders en de Algerijnen. Wanneer Nederland verliest, is Sarnir, de fanatiekste Hollander, ontroostbaar. Sorry, maar geen wereldkampioen dit keer jongens. 29


DA GBOEK

Aandacht Alle aankondigin gen van aktiviteiten, alle berichten, verslagen en/of foto's van Wortelse verenigingen en gebeurtenissen zijn welkom in deze rubriek. U kan ze doorsturen naar het e-mail adres: josroos @hotmail. corn, binnenbren gen op schijf(die terug bezorgd wordt) ofuitgelypt op papier of doorbellen. Dat kan allemaal op het adres hierboven. Het kost u niks en wij publiceren het graag !

De In de drukte op het Elysée met een gekke Nederlander en twee Zuidanierikaanse "Chïcas Dinsdag 14juli Aangezien de heer Chirac ons heeft uitgenodigd om bij hem in de hof te komen barbecuen, vertrekken we 's morgens richting Elysée (ambtswoning van de president). Bij aankomst blijken we niet de enigen te zijn die zijn uitgenodigd. Na het défilé op de Champs Elysées zijn we met zo'n 4000 genodigden om deel te nemen aan de jaarlijkse "Garden Party" ter ere van "Quatorze Juillet", de Franse nationale feestdag. Ook de Franse wereldbekerwinnende voetbalploeg is van de partij, maar we kunnen er niet bij geraken natuurlijk. Ze worden netjes afge-

schermd door een horde gendarmes. Gelukkig kunnen we van ver een aantal foto's maken.

Woensdag 15 juli De laatste dag. We staan vroeg op en nemen om 8.20 u de Thalys richting Brussel. De reis zit erop.Het afscheid valt me zwaar. Het achterlaten van zoveel heerlijke mensen met wie je veertien dagen hebt opgetrokken is niet zo eenvoudig. Zeker niet met het vooruitzicht dat je hen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nooit meer zal terugzien. Ik zal een tijdje moeten afkicken van deze veertiendagen durende roes. Zal ik ooit nog zoiets kunnen beleven ?

CW

F C

fZPE

== Ii

vakantiefoto's vakantîefoto's vakanhiefoto's rdezelfder -ii i- -n - 30 1aar ervanrt0

in kleut eet glanS en dikker) Royal papier (m

t gecontt° va Vlen (dubbel grat elke toto - Kodak vipkaart met talnlke voerde enZ, enz.) album grattS of kortn0 op vipka

Kom eens langs en vergelijk de kwaliteit.

r _ WIJ ZIJN GEGARANDEERD BETER DAN DE ANDEREN!!! u

30

Lindenlaan 14 • 2340 Beerse • Tel. 014/61.35.37 heid 126 • 2320 Hoogstraten 'Tel. 03/314.13.13 Vrij

fl


seerd op wederzijds vertrouwen en respect tus-

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat7,Me:rle, Meerle. Vergeet het niet te melden.

Samenscholin gen niet gewenst, vooral als je huidskleur een eerder bruine tint vertoont 'In Meerle gebeurt nooit wat'denkje soms. Plots haalt ons onvolprezen dorp dan hetRTVNieuws. Niet dat dit een standaard ZOU zijn voor groot nieuws, want bij het bekijken van hun uitzendingen stel ik mezelf meermaals de vraag wat er 'ieu's'is aan wat er te zien is. Dikwijls heb ik de indruk dat ze bij de regionale TV alles als 'nieuws' catalogeren, tot zelfs echte non-events (modern woord voor 'niks te zien '). Maar ja, je zal maar de opdracht hebben alle dagen een halfuur te vullen niet gebeurtenissen uit een gebied dat een voorschoot groot is. Toch stem ik, net als velen uit de streek denk ik, regelmatig af op onze regionale zender, ondertussen in de krant of een weekblad bladerend. Als dan de naam van een van de Hoogstraatse gemeentes valt, kijkje op en spits je de oren. Wat gebeurt er daar zo dicht bij huis? Deze week was er een bericht uit ons eigenste Meerle dat mijn en wellicht ook uw aandacht trok. Eerlijk gezegd, bij dit bericht voelde ik het schaamrood een beetje op mijn gelaat komen. "Sommige inwoners van Meerle hebben klacht ingediend bij de politie tegen de Portugese seizoenarbeiders, ze komen bedreigend over" luidde het. 'Sommige inwoners van Meerle', dat kan iedereen zijn die hier woont, ik dus ook. Nee, zij, die Portugezen, hebben nog niks verkeerd gedaan, maar dat kan alle momenten gebeuren. Ze troepen samen op het dorpsplein, ze drinken bier en ze fluiten naarde meisjes en jonge dames. Alsof daarmee alle elementen voor een bloedige confrontatie niet de autochtone bevolking aanwezig zijn en een uitbarsting van geweld alle momenten te gebeuren staat. Met velen samenzijn, een pint drinken en naar de meisjes fluiten, wat is daar bedreigend aan vraag je dan af Als zoiets bedreigend is, kan je meteen elk feestje verbieden. Onze burgemeester, zichtbaar verrast dat er mensen zijn die daarvoor de politie verwittigen, wist het antwoord: 'Die mensen zien bruin!" Misschien had hij het zo niet bedoeld, want hij wil er alles aan doen om onheil te voorkomen en hij gunt het de seizoensarbeiders dat ze mekaars gezelschap opzoeken, maar hij legt wel de vinger op de wonde. Als je bruin ziet (van nature en niet van de zonnehank of een zonnevakantie) en je komt met meer dan een paar mensen samen, dan voelen sommige mensen zich bedreigd. Nochtans is her enige negatieve dat ik in verband met de seizoenarbeiders (en ik benijd hun statuut niet) tot hiertoe heb vernomen dat één van hen door een paar Meerlese heethoofden in het ziekenhuis is geslagen na een banaal caféincident. Nee mensen, ik hen het niet die klacht heb ingediend, maar ik ben wel beschaamd in de plaats van hen die het wel gedaan hebben. Waar zijn ze in godsnaam bang voor? Wie wil, mag het gerust in deze rubriek komen uitleggen. Ik hoop wel dat hij of zij zo fair zal zijn er zijn naam onder te zetten.

van Jozef Koyen. Eddy was, net als zijn latere opvolger Joris Mertens, een ruiter van het eerste uur en samen met Miriam Jacobs, hulpcommandante, hebben ze vele kinderen met de pony- en paardensport laten kennismaken. Vanaf 1991 komt de opleiding van de jonge ruiters in handen van huidig commandant Frans Rombouts. Sedert vorig jaar wordt hij hierin bijgestaan door Jos Brokken, die de jongste ruitertjes onder zijn hoede heeft. In de club staat de groepswerking centraal, je allemaal samen en op een eerlijke manier met mens en dier ontspannen is het motto. De groepsgeest en -werking komt tot uiting in de groepsdressuur. Op de diverse tornooien meten de acht- en viertallen van de ponyclub zich met andere ruiters en ze hoeven zich voor de behaalde resultaten niet te schamen. Dit jaar werd al een 2 plaats behaald in de hoogste klasse, een L plaats in de klasse L en een 4' plaats bij de beginnelingen. In de viertallendressuur werd eveneens al goud gehaald. Daarnaast werd heel wat eremetaal mee naar Mcciie gebracht in de individuele nummers. In de kwarteeuw die de club bestaat, heeft zij aan 140 jonge ruiters tussen 7 en 1 5jaar (15 jaar is de leeftijdsgrens voor de ponyclub) de kans gegeven kennis te maken met de ruitersport en de edele kunst van het paardrijden. Enkele van hen hebben via de club kunnen deelnemen aan Internationale wedstrijden. Maar wellicht zullen de meeste ex-leden de beste herinneringen hebben aan het jaarlijks ponykamp, telkens een onvergetelijke gebeurtenis. Liever dan met recepties of groot protocol, wil de ponyclub zijn jubileumfeest op een kindvriendelijke manier vieren, vooreerst op hun kamp in Gilze en met een familieuitstap naar het dierenpark Planckendael. Dat wil niet zeggen dat sympathisanten niet mee kunnen vieren.

VERJAARDAGEN De komende maand augustus lijkt weide maand van de verjaardagen. Niet minder dan drie grote verenigingen van Mcciie hebben een verjaardag te vieren We berichten erover in volgorde van ouderdom, de jongste eerst.

25 jaar ponyclub Markeruiters In fehriiari 1973 werd bij de Murkeruiters Meerle - Meersel-Dreef een ponyclub opgericht. Zij sloten zich aan bij de Landelijke Ruiterijverenigingen (LRV). Bij de start telde de club zeven ruitertjes, maar voor het eerste seizoen ten einde was, waren er al twaalf. De leiding van de club werd in handen genomen door Herman Van Boxel. Na het eerste sei7oen werd Jozef Koyen commandant. Hij bleef dat gedurende 10 jaar. Want ondertussen was wel duidelijk geworden dat de jonge ponyclub geen ééndagsvlieg zou zijn. Er werd hard en degelijk gewerkt, zodat stevige fundamenten gelegd werden voor een vereniging waarin kinderen zich diervriendelijk konden ontspannen. Paard- en ponyrijden is geba-

De allereerste ruiters van de ponyclub van de Markeruiters, 25 jaar geleden. Ze nzogen zelf uitzoeken waar ze staan, we geven ze hier in willekeurige volgorde: GustAdriaensen, Stefaan Ba.stiaansen, Jan Brosens, Lief Jacobs, Jac Leemans, Rob Leemans, Jan Mertens, Joris Mertens, Staf Michielsen, Emiel Van den Heuvel en Eddy Verheyen. 31


MEERLE Daartoe komt gelegenheid te over. • Op zondag 23 augustus heeft in het prachtige landelijk kader op Klein Eyssel, op het terrein bij Kees Christianen. het Groot Ruitertornooi plaats met niet minder dan 650 grote paarden. • Op dinsdag 25 augustus geeft de ponyclub in de feesttent op hetzelfde terrein een Kei Toffe kinder-discofuif met DJ Michel Stoffels. Iedereen tussen 7 en 15 (en hun eventuele begeleiders) isvan harte welkom tussen 18.30 en 22.30 uur. De inkom is gratis, als 't maar feest is. Op zondag 6 september tenslotte heeft op hetzelfde terrein nog steeds het Grote Ponytornooi van de ponyclub van de Markeruiters plaats. Hiervoor zijn al 520 inschrijvingen binnen. Voor alle kinderen is de toegang gratis. Kans te over dus voor U of uw kinderen om kennis te maken met de paarden- en ponywereld, in een kindvriendelijke club. Zij ver wachten U op één of meerdere van de activiteiten.

Co,,H;/uJÎI(1;l1

Jïa,i,v Romlouts

JIUJ

IR:

/eee:e:

32

h /\

In de jaren kort na de oorlog vonden vele arbeiders dat het tijd werd dat er voor die 'arbeider' wat gedaan moest worden zodat zijn sociale status op een hoger niveau kon gebracht worden. De K.W.B. was één van die bewegingen die hiervoor het instrument zouden zijn. Ook in Meerle woonden heel wat werklieden die vonden dat ze hun lot konden verbeteren en begin 1948 besloten ze in Meerle een plaatselijke afdeling op te richten. Toenmalig gewestleider Flip Bleukens verleende bijstand en vorming aan de eerste wijkmeesters Charel van de Heuvel, Louis Oomen, Jaan Goossens, Cor Van de Velden en Sus Van de Bogerd. Grote bezieler was proost Pater Van Gurk, een man die het echt opnam voor het werkvolk, de mensen die hem destijds gekend hebben zullen dat beamen. In juni 1948 ging men van start met 42 leden, in december was dat aantal al aangegroeid tot 82. De bestuurvergaderingen vonden plaats in het kleine zaaltje van de pastorij, waar nu de parking van het gemeenteplein is. Wie van die vergaderingen thuis kwam, rook fors naar de mazout van de kachel die voor de verwarming moest zorgen. Elk jaar deed men een uitstap (op reis gaan noemde men dat) met de bus van René Van Bladel. Vertrek om 4.45 uur in Meersel en om 5 uur in Meerle. Zouden ze daarvoor nu nog zo vroeg uit bed komen?

In 1949 had de plaatselijke afdeling een Romereis gewonnen, geschonken door KWB-nationaal. Op het zomerfeest werd deze verloot en gewonnen door Frans Laureyssen, een douanier die hier destijds woonde. Van 4 tot 14 september mocht hij de stad van de paus gaan bezoeken. Het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging, Rerum Novarum, werd in Meerle gevierd met een speciale misviering. Daarna kon men met de bus mee naar de viering van het verbondsfeest, waar steeds een massa volk op af kwam. De winteravonden waren voorbehouden aan de 'recollecties' (vormingsavonden). Natuurlijk hoorde er ook een Kerstfeest bij. Er werden kerstliedjes gezongen en toneelstukjes gespeeld, aangeleerd door enkele 'juffrouwen'. Dat Kerstfeest was er voor heel het gezin en er waren dan ook veel kinderen bij. Op het Kerstfeest van 1957 bv. telde men er 343. Hoe konden die allemaal in de oude zaal vraag je nu af. Ze kregen in ieder geval allemaal een zakje snoep mee naar huis. De activiteiten bestreken diverse terreinen: vorming, dienstbetoon en natuurlijk ook ontspanning. Zo kende men in de beginjaren de zomerspelen die in de vakantie plaatsvonden op de wei van Adriaan Van Boxel, daar waar nu de lOK verkaveling Dalwijk ligt. Spelen van toen

Ie

oogst medailles van zijn club op een of ander nationaal tornooi.

achterkant duidelijk zien.

50 jaar KWB-Meerle

Het op één na (Jos Stoffels ontbreekt) voltallige bestuur van de KWB.

iIJiee,I

u:. IR/uIe/l Ilij

/ieJi

1/IRUi Uijil

hiiii

waren stoelrijden, draadeten, lepelkoers, flesvullen, ringsteken, eierenkoers met de fiets, kortom echte volksspelen. Men hield ook telkens een ballonwedstrijd. De ballonnen werden opgeblazen in de melken) en Jaan Goossens reed met een stok (gekocht van een foorneiziger) vol ballonnen naar de feestweide. Omdat in die jaren het werkvolk het zeker niet te breed had en het brood bij dc bakker duur was, werd door de corporatie ook in Meerle "het boflte brood ,ler Kmpn" aan huis. Dat brood werd rondgebracht door Frans Jacobs. In die beginjaren werd door het KWB-bestuur ook een poging ondernomen om een K.A.J. op te richten. De plaatselijke kerkelijke uveilueid was daar echter niet voor te vinden, zodat het plan niet doorging. De Meerlese afdeling nam natuurlijk ook deel aan de gewestelijke zomerfeesten en bracht af en toe een trofee mee, zoals de beker die Fien en Frans Kustermans en Maria en Cor Van de Velden wonnen met nagels kloppen. De beker staat nog steeds bij hen in huis.


MEERLE In de jaren 60 start de KWB met een voetbalploeg, die daarvoor destijds over een eigen terrein beschikte, met een oud kippenhok als kleedkamer. In de ioop der jaren werden verscheidene activiteiten opgezet, eigen aan de tijd zoals de autozoektochten, maar sommige kennen we nu nog zoals de hobbytentoonstelling en de teerfeesten, samen met ACV en ACW. De vormingsavonden bestreken een brede waaier van onderwerpen die de arbeider meestal na aan het hart lagen; bouwen en lenen, werkherverdeling, belastingen, tot aanplanten en tuinieren en kooklessen voor mannen. Sommige leden zochten het liever buiten, zoals de voetballers en de wielertoeristen voor fietsers met gewoon of met kocrsstuur. Deze tijd telt de KWB Meerle zo'n tweehonderd leden en zorgt dc vereniging voor heel wat beweging in het dorp. Tal van activiteiten voor de leden zoals het kerstfeest samen met de K.A.V., samenaankoop van potgrond en stookolie, wandeitweedaagse, bowling, paapgooien. fietsdag. Daarnaast ook activiteiten die voor iedereen open staan, denken we maar een de touwtrekwedstrijd, dc autorijlessen, de stratenloop en de alom gekende Avond-fiets-vierilaagse.

70 jaar K.L.J. De oudste feestvierder in het rijtje is de jeugd. Om hun 75-jarig jubileum te vieren, heeft dc K.L.J. een feestprogramma uitgewerkt waarin, zoals het een jeugdbeweging hoort, vooral de jeugd zijn gading zal vinden. Op zondag mogen de ouderen ook meekomen. Het hele gebeuren heeft plaats op een fccstweide niet tent in Bergen, Minderhout. Op vrijdag 21 augustus vanaf 21 uur: Top 100 Aller Tijden - Reuze bal met de beste popsongs aller tijden. In samenwerking met Michel Stoffels en via Internet wordt nu al gewerkt aan deze lijst van de 100 meest populaire pop- en rocksongs. Liefhebbers van popklassiekers weten waar ze die avond moeten zijn. Kaarten 100 Fr. VVK, 120 Fr. aan de kassa.

Op Laterdag 22 augustus vanaf 20 uur: Beach Party in de feesttent. Strandkledij is gewenst, niet verplicht, maar het kan er tropisch aan toe gaan. Op zondag 23 augustus vanaf 13 uur: *Aqua.fmghting: geef je tegenstander een verfrissend bad en houd je eigen voeten droog. *Laa t je rijk schijten: Bella of een van haar rasgenoten legt haar vlaai misschien wel op dat lapje in de wei waar jouw naam (en inzet) op staat. Spanning verzekerd. *Ki nderdi sco "Stoffel": de jongsten mogen ondertussen uit hun bol gaan in de feesttent. Alleen nog een beetje zomerweeren het belooft daar ecn warm feest te worden in de Bergen!

Avond-fiets-vierdaagse

Het 50-jarig bestaan zal vanzelfsprekend met de nodige luister gevierd worden en heel het dorp wordt uitgenodigd om mee te vieren. Op Loildag 23 augustus heeli vanaf 13.30 uur in en rond de parochiezaal een "Dorpsdag" plaats met diverse activiteiten: Kindermarkt : kinderen verkopen er spullen die ze niet meer gebruiken of waarvoor ze te groot zijn geworden Ambachtenmarkt met pottenbakkei, bezemmaker, glasblazer, sigarenmaker, imkermandenmaker, kantwerkster, valkenier, stoelvlechten. enz. Er zal een oude woonwagen staan en je kan er een demonstratie met een oude hondenkar komen bekijken. Klein-velokoers op het terrein achter de school Tentoonstelling 50 jaar KWB Meerle. Uitslag van de vakantie-foto-fietszoektocht (17.00 uur)

Drie avonden hielden ze liet droog tijdens de vierdaagse dit jaar, en liefst 550 fietsers schreven zich in voor één ofnieerfietstochten in onze streek. De vierde avond regende liet hij wijlen 'oude wi jven '. Daar liet het jonge geweld op de foto zich niet door afschrikken. Want na de toto reden ze bom rit uit. regen of geen regen.

Afscheid van de Meerlese dorpsschool

De inkom is volledig gratis, voor de honger- en dorstlijdende medemens zijn uiteraard de nodige voorzieningen getroffen. (Tot 16augustus kan je nog deelnemen aan de Vakantie- en fotozoektocht (per fiets). Inscliriivingsfnrmiiliwn zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of in het BACOB-kantoor aan de prijs van 100 Fr. Eerste prijs is een fraaie mountain-bikL. Dc uitslag wordt bekendgemaakt op de dorpsdag

Rechtzetting... van s t 1 OUt was. Vorige maand meirklemi we dat de tonwirekwedstrijd bij de mannen gewoimen werd door de 'ruiters van dc Landeli jkc Gilde', ik had hel hier verkeerd voor. liet waren de mannen van de gilde en niet de ruiters. 1 leren, mea culpa, mea ma'.ima culpa. Mijn sertstmtschuldigen hiers oor, (misschien sindt de lezer mij hier nogal onderdanig klinken, maar ik sla mci die mannen liever op goede voet, ze hebben niet s oornmks hei touwtrekken gewonnen. Heb je die spieren ge/icn' ik wel.).

1 o , iti,l air'; (iC i;;,, lula, , dje te groet toer de dorp.ssehool. Dan Inoetje verderop, kies je zelf een richting en een nieuwe school. Veel van je vrienden zie je dan nog maar sporadisch terug. Voor het zover is, past een leuke afscheidsreceptie van het oudercomité en nog een laatste foto samen. Ben, Yves, Dirk, Frank, Nick, Stijn, Rob, Jan, Dennis, Marijke, Sven, Nick, Linda, Marion, Kendy, An, Jef Sofie, Kitty, Sandra, Carolien, Cindy, Lillian, Patricia, Veerle, Ann, Wendy en Robert Jan (niet op de foto) zeggen adieu tegen de school van Meerle. Juf Lia en Meester moeten nog een paar jaar blijven.

33


MEERLE

Missiefeest 1-lopelijk i iedereen niet uiteeLest na ton drukke tundag als die \ an 23 augustus en heb je nog wat energie en wat centen over voor het traditionele missiefeest tijdens het laatste weekeinde van de vakantie. Heel het weekeinde (zaterdag van 13.30 tot 21 uur en zondag van 13.30 tot 19.00 uur) kan je in het parochiecentrurn terecht voor het bekijken en kopen van hobbywerkjes, uitheemse kunst, posters en wenskaarten. Je kan je ook informeren over het werk van onze missionarissen ofje geluk beproeven bij de attracties: vissen, omsiagtombola en kinderschminken. Stillen van honger of lessen van dorst zal evenmin een probleem zijn, aan alles is gedacht. Op zaterdagnamiddag kan je je geluk beproeven bij het 'Rad van Fortuin' in de zaal, met veel leuke prijzen. Om 18 uur wordt in de parochiekerk een feestelijke Missie-Eucharistieviering opgedragen. Op zondagmorgen kanje van 9 tot 12uur aanschuiven voor een uitgebreid Ontbijtbuffet in de parochiezaal. Een ontbijt met broodjes, beleg, groenten- en fruitsalades, yoghurt, cakes, dampende koffie of thee, alles aan een prijs waarvoor je het zelf niet kunt maken. Wel vooraf telefonisch inschrijven bij An Michielsen (tel. 315.85.93) of Patrick Jordens (tel. 315.85.27), kwestie van te weten hoeveel pistolekes ze moeten bestellen. Zij die op zondagmorgen de benen al willen strekken, kunnen hun ontbijt combineren met een wandeling in de staatsbossen van de Elsakker of een fietstocht. De wandeling vertrekt om 10.30 uur in de parochiezaal. Na de middag zijn tentoonstelling en cafétaria open en kan je ook dagelijkse en minder dagelijkse waren kopen aan de stand van de Wereldwinkel. Om 17 uur vindt in de zaal de trekking van de tombola plaats. Van harte aanbevolen!

Dancing in the Mosten Hou je San lksdansen7 1)an hebben we hier goed nieuws vuur jullie. Heel dc maand augustus geeft de Meerlese volksdansgroep Shil-Shoel, in samenwerking met Grabbelpas, elke woensdagavond van 19 tot 20 uur gratis dansinitiatie. Iedereen is van harte welkom. (inlichtingen bij M. Van Aert - tel.3 15.90.13 oU op de gemeentelijke jeugddienst).

Vakantietips Museum 'Act Centrum' In 1994 verzorgde de vzw Werkgroep Abdij Westmalle, in samenwerking met de monnikengemeenschap, een aantal activiteiten rond het 200-jarig bestaan van de Trappisten te Westmalle. Nu, in 1998, het feestjaar '900 jaar Cîteaux', kan deze werkgroep de opening van een museum binnen de muren van de abdij aankondigen. 'Ad Centrum' is een kennismaking met de geschiedenis van de witte monniken. De eerste tentoonstelling in dit museum is een evocatie van '900 jaar: van Cîteaux naar Westmalle', een geïllustreerde vertelling over het grote Cisterciënzeravontuur met unieke documenten, schilderijen en nooit eerder getoond archiefmateriaal. Omdat de museumruimte is gelegen in het 'kleine slot' van de besloten gemeenschap, kan men daar niet zo maar binnenwandelen. Daarom heeft de vzw Werkgroep Abdij een bijzonder programma uitgewerkt: een abdij-evocatie in en rond de trappistenabdij van Wesimalle. Men kan elke derde zaterdag van de maand hieraan deelnemen na telefonische inschrijving bij mevrouw Solange Loobuyck-Van Regemortel, tel. 03/311.52.74. De abdij-evocatie begint om 12.30 uur met een wandeling 'extramuros' van ongeveer een uur. De begeleider vertelt over het huidige leven in de abdij terwijl men wandelt rond de abdijmuren, voorbij de boerderij, de kaasmakerij, de brouwerij en de weilanden in een prachtig geklasseerd Kempens natuurgebied. Om 14 uur is er een stil moment binnen de abdij. De deelne34

mers volgen de middagdienst (nonen) of vertoeven even in de gebedsruimte van de monniken en ervaren de stilte. Daarna brengt men een bezoek aan de museumruimte (in de lokalen van de vroegere drukkerij) 'Ad Centrum'. Nadien wandelt de groep van de abdij naar de overkant van de straat en bij een lekker streekproduct wordt een videofilm vertoond over het trappistenbier van Westmalle. Het programma eindigt omstreeks 17 uur. Tijdens dit bezoek is er geen rondleiding in de brouwerij en de consumptie in het Café Trappisten is niet in de prijs begrepen. Maximum 30 personen per groep kunnen deelnemen aan deze abdij-evocatie tijdens de derde zaterdag van elke maand. De prijs per persoon bedraagt 170 fr. (DF-leden betalen 150 fr.). Tijdens de zomermaanden zal de werkgroep, zoals traditioneel elk jaar, weer een plakkatengalerij uitwerken in de dreven rond de abdij van Westmalle. Met teksten uit het klein Exordium laat de werkgroep het publiek het verhaal van de stichting van de eerste Cisterciënzerabdij beleven: 'Het avontuur van de Cisterciënzers'. Vroege vogels kunnen ook deelnemen aan een ochtendwandeling op zaterdag 15 augustus om 5 uur. De wandelaars vertrekken aan de SintBernarduskapel in de dreef naar de abdij. Na de wandeling is er een ontbijt voorzien in het gastenkwartier van de Abdij der Trappisten. Belangstellenden moeten vooraf inschrijven, telefonisch bij mevrouw Solange LoobuyckVan Regemortel, tel. 311.52.74 ofde heerRoger

Walgraeve, tel. 383.67.04. De deelnameprijs is 50 fr. voor de wandeling, plus de kostprijs van het ontbijt. Rond Kerstmis organiseert de werkgroep weer ccii Hcrdcrstocht.

Trappistenabdij, Westmalie


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

& "De mensen van Meersel-D reef moeten niet meer klagen dat ze achtergesteld worden ten opzichte van andere deelgemeenten. ", meende raadslid Fons Sprangers bij de bespreking van de tweedeftise van de herinrichting- en rioleringswerkzaamheden. In een vorig nummer hebben we al aangestipt dat die herinrichting werkelijk als geslaagd mag beschouwd worden. Binnen afzienbare tijd worden onze dorpsgenoten die niet het geluk hebben in MeerselDreef te wonen wellicht nog groener van nijd. Naast het Mariapark, het Kapucijnenklooster en de Sint Luciakapel krijgen we er als Dreveniers een volwaardig monument bij.

Wate rinolen De watermolen en de omgeving zijn al langer een geklasseerd monument. Toch heb je daar weinig aan als je alles ziet verkommeren. Het is blijkbaar niet alleen de Meersel-Dreveniers opgevallen. Hans Snel en Ans Groot woonden in Essen, maar passeerden op zoek naar een op te kalefateren bouwsel de Meersel-Dreefse watermolen. Van in het begin voelden beiden zich aangetrokken tot deze plaats, Hans ging de eerste keer dat ze langs de molen reden zelfs prompt op zijn rem staan, en ook bij hen groeide de vertwijfeling omdat het molengebouw en bijhorigheden stilaan wegkwijnden. Hans en Ans klopten bij de familie Rommens aan en vonden na lang aandringen gehoor. Voor de familie Rommens heeft de molen immers een grote emotionele waarde. Hans en Ans slaagden erin de molen en alle bijhorende vergunningen en rechten aan te kopen. Ondertussen werden al contacten gelegd met de gemeentelijke overheid, met Monumenten en Landschappen en met S.A.P. (Samen Anders Proberen).

Hans 5neI hee/t met de goede raad van maalderLouisAerts en veel vindingrijkheid de oude sluis op de Mark weer in beweging gekregen. Het Meulenend krijgt opnieuw uitzicht op een mooi gerestaureerde watermolen.

Van heel wat voorbijgangers kregen zij onder tussen te horen hoe blij iedereen wel blijkt te zijn met hun initiatief de molen te restaureren. Het is de bedoeling dat heiden na voltooiing vali de werkzaamheden hun intrek in de molen zullen nemen. De maalinstallatie bevindt zich aan één kant van de molen. De andere helft van de molen zal gebruikt worden als woning. Beide compartimenten worden van elkaar gescheiden door een glazen wand. Aan de buitenzijde van de watermolen zal een steiger gebouwd worden zodat de bezoekers de maalinstallatie in werking kunnen zien. Met maalder Louis Aerts onderhouden beiden goede contacten zodat ook op hem een beroep kan gedaan worden. De gerestaureerde molen wordt een levend museum dat op aanvraag bezichtigd zal kunnen worden. Een eerste werk wordt de herstelling van het dak. Dat blijkt in bijzonder slechte staat. Op de bovenverdieping ligt bovendien een dikke laag met uitwerpselen van duiven. De maalinstallatie blijkt redelijk goed in orde te zijn. Toch dringt een grondige onderhoudsbeurt zich op. Blijkbaar zou alles uit elkaar klappen als de molen nu zou opgestart worden. Hans en Ans zullen heel veel werk hebben om de klus te klaren. Na het bouwverlof zullen de aannemers verzocht worden offertes op te maken. Hans is er ondertussen wel in geslaagd één van de sluisdeuren te openen. Het sluiswerk bleek nog in vrij goede staat ondanks het feit dat het waarschijnlijk acht jaar geleden is dat het water nog met zo'n kracht door het bouwsel werd gestuwd. De vissers die stroomafwaarts hadden postgevat keken aanvankelijk wel raar op. Doordat het water met grote kracht het wiel werd ingestuwd kwam er heel wat slib los. Met S.A.P. werd ook de mogelijkheid bekeken om electriciteit op te wekken door middel van waterkracht. Hans en Ans zien ook dat wel zitten. Je mag rustig stellen dat de afgelopen maanden de Meersel-Dreefse geschiedenis een gunstige wending heeft gekregen. Meersel-Dreef krijgt er een belangrijke aantrekkingsfactor bij. Wij duimen dan ook voor een goede afloop.

GEZOCHT: Het boek 'Hoogstraten, historisch fotoboek', van Marcel Leunen, uitgegeven door de Kempische Boekhandel, Retie, 1992. Tel. 03/314.88.04.

Toch geen nieuw Dreefs raadslid Michel Janen. van de lijst Kr B van burgemeester Arnold Van Aperen. nam ontslag uit cle gemeenteraad. Lisette Huybrechts-Thielemans, uit Meersel-Dreef, werd gevraagd zijn plaats in te nemen. Zij is immers de eerste plaatsvervangster. Michel Jansen moest zich de laatste maanden regelmatig laten verontschuldigen. Lisette Thielemans wilde echter haar taak als OCMWraadslid verder zetten en zag af van deelname aan de gemeenteraad. Voor Meersel-Dreef is het misschien een gemiste kans om een extra vertegenwoordiger binnen de gemeenteraad te krijgen. We zijn er echter van overtuigd dat Lisette ook binnen het OCMW de belangen van cle Dreef zal blijven hehartien.

Zondag enkel plaatselijk verkeer ij

Over het innemen van gedeelten van de openbare weg is al heel wat inkt gevloeid in Hoogstraten. De Hoogstraatse terrassenhistorie krijgt ongetwijfeld nog een vervolg als de rechtbank (nu zelfs al het Hof van Beroep in Antwerpen!) de zaak ten gronde behandelt en nu ook de Dienst Wegen zich blijkbaar met de zaak gaat bemoeien. Met argusogen kijken de Hoogstraatse horeca-uitbaters dan ook uit naar hetgeen er bij OnS in Meersel-Dreef gebeurt. De Dreefse middenstanders kunnen het reglement gewoon niet uitvoeren tenzij ze helemaal geen tafels en stoelen kunnen plaatsen en vroegen daarom begrip voor hun situatie. Ook de fanfare 'Voor Eer en Deugd' organiseert elke zondag een rommelmarkt en paimt daarbij delen van het openbaar domein in. Het 'Ei van Coulombs' zit blijkbaar in een bijzonder politiereglement. De gemeenteraad keurde "om vlot verkeer te behouden en de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verzekeren" een aangepast reglement goed. Dat reglement voorziet elke zondag tussen 7 en 18 uur een doorgangsverbod 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' vanaf het kruispunt Dreef-Markweg tot cle Nederlandse grens.

Scheurdekousweg ontsluiert geheim Gaiet Van Antwerpen gbig up tuek naar de betekenis van straatnamen. De onderzoekers botsten op de merkwaardige benaming 'Scheurdekousweg'. De bijdrage over de herkomst van straatnamen bood blijkbaar stof tot discussie bij de lezers. In Meersel-Dreef werd druk gespeculeerd over de herkomst van de naam van de Scheurdekousweg. Eén van de hypothesen willen we U alvast niet onthouden. Lief Verhoeven herinnert zich nog goed de verklaring die haar moeder gaf. "Moeder woonde vroeger zelf in de Scheurdekousweg. Volgens haar, door sommigen wordt het tegengesproken, is de naam ontstaan omdat langs de weg heel veel struiken met doornen groeiden." Die doornen waren blijkbaar een doorn in het oog van het vrouwvolk. Na een wandeling langs 35


MEERSEL-DREEF het toen wellicht smalle karspoor kwamen de wandelaars steevast met gaten (scheuren) in hun kousen thuis. Historicus, en ondertussen ook Drevenier, Guy Muesen vindt het helemaal niet zo'n gekke verklaring. "De juiste waarheid hieromtrent kan je moeilijk met zekerheid achterhalen. Het verhaal houdt echter steek en zou dus wel degelijk kunnen kloppen." We hoorden overigens dat op het grondgebied Rijsbergen, aan de andere kant van de grens dus, het gehucht dat op de Scheurdekousweg aansluit, "De Bundert " wordt genoemd. Die benaming wijst blijkbaar ook op de aanwezigheid van doornige struiken.

Regenweer aan het strand We hebben dit jaal de Vakantieperiode 111c1 donker weer ingezet. De hele maand juli verdronk in het water. Strandweer was het dus duidelijk niet. Dat was ook al zo op het einde van juni. De basisschool 't Dreefke organiseerde toen haar jaarlijkse schoolfeest. Het moest een groot strandfeest worden. Juffen, meesters, kinderen en ouders hadden er alles aan gedaan om er een groots en plezierig evenement van te maken. Traditioneel kwam er heel wat volk opdagen. Maar heel veel goede wil en het enthousiasme van de organisatoren bleek niet echt opgewassen tegen het regenweer. Toch bleef iedereen zijn beste beentje voorzetten en werd er van gemaakt wat er nog van te maken viel. De fanfare zorgde voor de muzikale omlijsting. Vooral het optreden van de leerlingfanfaristen viel in goede aarde en kan alleen de promotie voor onze muziekvereniging ten goede komen. De kleuters en peuters voerden hun dansje uit tussen de regenbuien door. De speelplaats werd omgetoverd tot een grote kermis met tal van eenvoudige, maar vooral plezante attracties. Het hele opzet mocht als geslaagd beschouwd worden en verdiende gewoon beter weer.

De Geiten aan het spit: De Geiten, de mensen van het gebuurt Geiteneind te Meersel-Dreef, hadden de kermis nog maar juist verteerd of ze keuterden het vuur weer aan voor een barbecue. Op vrijdag 17 juli kon wie wilde, aanschuiven aan de rijkelijk gevulde tafels in "t Genoegen". Marie-Louise en Bert Snijders leenden hun zaak en hun inboedel voor één avond uit aan het gebuurt en slager Koen Buts bakte ze bruin op het houtskool. Een 50 geiten waren present en daar hebben ze geen spijt van gehad. Het eten was prima (van ondervinding) en Bert en Marie-Louise lieten het druiven- en gerstenat rijkelijk vloeien. In plaats van hoi was er nu de tijd om eens uitgebreid kennis te maken met elkaar, er is wat afgemekkerd (of zeggen ze dat zo niet van Geiten?). Welvoldaan en zeker wetend van dat nog te doen, trokken de Geiten in de vroege uurtjes weer huiswaarts.

Meersel op de fiets. Het gebuurt Meersel is een gebuurt met een actieve, springlevende werking. Op zondag 5 juli sprongen ze op de fiets voor een tocht van 60km. De aftrap was om lOu. hij de Meerselse St.-Luciakapel. De tocht verliep vlekkeloos op één lekke hand na, van pechvogel Christ Van Dun. Dc Meerselse firma Jacobs-Jansen sponsorde de tocht met hoofddeksels in de blauwwitte Meersel-Dreefse kleuren, alhoewel er voor verbranding niet direct te vrezen viel. De organisatoren waren Rien Aerts, Jeanne Goetschalckx, Anneke De Jongh en Thérèse Coppens, die op Meersel al meer op poten

hebben gezet. Zij en nog andere Meerselse vrijwilligsters gaven dezelfde week nog een grondige poetsbeurt aan de St.-Luciakapel ter gelegenheid van de jaarlijkse misviering met de kermis. De kapel staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling, denken we maar aan de jaarlijkse tentoonstelling in mei maar ook wegens de doopvieringen die er plaats vinden, dit jaar al een tiental. Al deze huurtactiviteiten zorgen voor hechte vriendschapbanden, wie zei ook al weer dat een goede buur beter is dan een verre vriend...

Het gebuurtMeerel maakt zich op voor een 60km la,ige/'etstocltt, Thérèse Coppens wij .t alvast de goede weg.

Fanfare "Voor Eer en Deugd" viert afscheid van zijn dirigent en zijn drumband. Met het inzetten an Meersel-Dreel kermis, traditioneel op de zaterdag voor de tweede zondag van juli, dit jaar op de Vlaamse feestdag 11 juli, vierde onze fanfare met pijn in het hard het afscheid van hun drumband en zijn dirigent. In een vorig artikel kon u al lezen dat dirigent René Oprins in het najaar van '98 de grote plas gaat oversteken en met zijn vrouw naar Amerika emigreert. Waar ze bij hun dochter gaan wonen. Het vliegtuigticket is inmiddels besteld en in oktober is het dan zover. Het bestuur van de fanfare besliste al enkele jaren terug om de drumband te laten overgaan in de fanfare. Met het vertrek van René werd besloten om ook cle

drumband op te hellen. 1 e weinig leden en de te jeugdige leeftijd maakte zelfstandige optredens zo goed als onmogelijk. Daarmee zette de fanfare een punt achter zesentwintig jaar drumband, niet zonder René eerst nog eens in de bloemetjes te hebben gezet en de meisjes te hebben getrakteerd op een grote snoepzak. René werd door zijn pupillen verwend met een hele trommel vol cadeautjes, deze geste deed hem zienderogen deugd. Vanaf september kunnen de drumbandmeisjes die dat willen mee ingeschakeld worden in de slagwerksectie van de fanfare.

René Oprins en zijn drumband tijdens liiimt laatste activiteit met liet inzette,' t'aii i1eerselDreef kern,is. 36


MEERSEL-DREEF

Sneeuwwitje op de Dreefse kermis Voor de vijfentwintigste keer werden in Meersel-Dreef de 'kermisspelen' georganiseerd. De vijf gebuurton namen hot, zoaL de tradtitie het wil, op maandag en dinsdag tegen elkaar op. Maandag won het Moleneinde het gedeelte van de volksspelen dankzij een sterk tweede wedstrijdgedcelte. Meersel werd knap tweede, het Geiteneinde, het Heieinde en DreefMidden volgden. Opmerkelijk was het grote aantal deelnemers dat maandagnamiddag kwam opdagen. Alle gebuurten kwamen met een flink uit de kluiten gewassen delegatie aanzetten. Dinsdag was iedereen opnieuw van de partij, maar liet het weer het afweten. De gehuurten hadden echter hun best gedaan. Het Geiteneinde dook terug in de tijd van de hippies. De Woodstock-kleren werden van zolder gehaald. zonnebrilletjes en pruiken met heel lang haar deden de rest. John Lennon en Yoko Ono waren eveneens van de partij. In Meersel werd het hele verhaat opgebouwd rond de zogenaamde komst van Eddy Wally. De affiches bleken zelfs te overtuigend. Mensen uit Merksplas kwamen op de kermisdinsdag naar Meersel-Dreef afgezakt om de schlagerkoning aan het werk te zien. Ze mmioeslen het niet een Meersels exemplaar stellen. Het Moleneinde zocht inspiratie op het WK-voetbal. Zij kwamen als rasechte hooligans en met een rijdende tribune nicedingen naar de eerste prijs. Het Heicinde bracht een parodie op de Sneeuwwitje-musical. De hele hetze rond liet al dan niet kussen op de mond werd op ludieke wijze uit de doeken gedaan en vooral ook de verschijning van ene Erik Van Neighen zorgde voor heel wat animo. De kledij en de voorstetling vati de Hejรงindรงrs viel hij iedereen in de smaak en het was dan ook niet zo verwonderlijk dat het Heieinde met de hoofdprijs ging lopen. Dreef-Midden kwam op z'n minst origineel uit dc boek en organiseerde een missvc'1-kiF7ing m't wiI hl hij700dere kandidaten. Miss Dreef-Midden won uiteindelijk de verkiezing, wellicht omdat zij liet meest normaal voor dc dag bleek te komen. heel Sydt niiiii kwd nico de optocht bekijken. Op en isnid IjLi svedstrjjdterrejn was liet echter bitter koud.

De jongens en nic'i.sjes van Meersel zetten hun beste beentje t'oor. Maandag behaalden zij de tvt'eede plaats. Tegen het Meulenend bleek voor de derde keer op rij geen kruit opgewassen.

Dc' nu.ss-t'erkie:in geit inn Dree/-/t'lidde,i werd druk hijgeii'oo;ul. De nui;i niet hei half t'erdoken vlinderdasje is in het dagelijks leien voorzitter inn hcl /

De attributen zijn zeker inn papa. Die heett er normaal andere plannen mee. (Kincierspelen Kermis)

Sneeuu'o'irje krij รง't een mond kus. In Meer.sel-D ree! draaien ze dan,' hun hand niet toom' om, en zeker izier tijdens de kermis. Het leverde liet Heieinde op kermisdin.sdag de eerste plaats

op. 37


MEERSEL -DREEF Op het einde van de spelen werd Toon Van Den Bliek in de bloemen gezet. Hij was 25 jaar geleden één van dc stichters van het MeerselDreefs kermisgebeuren. Toen begon het allemaal met een eenvoudige touwtrekwedstrijd over de Mark. Die is nu veel te diep en veel te breed geworden om alles veilig te laten verlopen. Ondertussen hebben dc spelen een hele evolutie achter de rug. Het kermiscomité trekt de kar en elk jaar zorgen dejuryleden ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Die mensen mogen ook wel eens in de bloemen. Vooral de jury heeft het niet altijd even gemakkelijk.

Atluiten: ja of nee'! De dorpsraad heeft vong jaareen poging ondernomen om werk te maken van de afsluiting van de Dreef tijdens cle kermisdagen. Enkele mensen die toen hun nek uitstaken om de veiligheid van de mensen te kunnen garanderen hebben er nu hun buik wel van vol. Een stroom van kritiek werd hun deel. Samen met een afvaardiging van de mniddeioaandsveieuigiiig weid daaiuiu geprobeerd om dit jaar nieuwe afspraken te maken. Het resultaat was echter beschamend. 0 1) de kermiszondag reden auto's ongegeneerd langs de kramen terwijl ouders met hun kinderen aan de hand de foorafwandelden. Wel is het zo dat de mensen van Meersel-Dreef zelf zich blijkbaar voorbeeldig aan de omleggingsregels hebben gehouden. Proficiat.

Woodstock hei/ee/t danl :ii liet Geiteneinde. Een tip mannen, op 1 cii 2 ai(gustirv oordt Jazz Bilzen nog een.v georganiseerd.

»

1)ag Anton Café De Dreef heeft nieuwe uitbaters. Anton, Anneke, Jan, Jet je en Dion zijn definitief van achter de tapkast verdwenen. Voor de MeerselDreefse jongeren en de mensen van het Moleneinde wordt het vertrek met lede ogen aanzien. Anton en zijn crew maakten van Café De Dreef terug een aangename ontmoetingsplaats. Anton heeft de laatste maanden echter flink te kampen gehad met gezondheidsproblcnien. Het Verderzetten van de cafébezigheden bleek niet meer tot de mogelijkheden te behoren. Bij de overwinning van het Moleneinde werd Anton als teken van erkenning spontaan in zijn rolstoel het podium opgehesen om de beker van de maandagspelen in ontvangst te nemen. Het gebuurt zegt dankjewel, wenst de hele familie heel veel succes en hoopt op een regelmatig weerziens.

De Meersel.se Edclr Wo/Ir zorgde er .eit.s 1oor dat oieuisen uit ivlerksp/ax speciaal naar de kermis overkwamen om hem live aan het werk te zien.

Hou het leuk Het SLICCCS van de Meerset-Dreefse kermisspelen is in de eerste plaats te danken aan de grote vorm van onderlinge verdraagzaamheid. Iedereen weet dat het om de leute gaat. Niemands leven hangt er van af. Iedereen doet z'n best en iedereen verdient en krijgt respect voor hetgeen hij heeft gepresteerd. Sportiviteit en vooral heel veel zin voor humor maken van de kermisspelen een jaarlijks weerkerend hoogtepunt. Dat is ook de reden waarom alle gebuurten er elk jaar weer bij willen zijn. In die geest houden we het al vijfentwintig jaar vol en zo kunnen we er zonder moeite nog eens vijfentwintig bij doen. Hetgeen we in Meersel-Dreef met de kermis presteren is echt niet zo'n alledaags gegeven. Daar mogen we best trots op zijn en daarom moeten we ervoor zorgen dat we dat zo houden.

De Miss-ieiisier

iWi 1)1 et/ -ilohJeii /001

duidelijk niet veel verloren in de missies. 38

1 Oer Molenci/ulse stegreiuen peice/i er nog eens alles uit.


MEERSEL-DREEF

Kinderkoor rond totempaal De Franciskaanse Zonnetjes, het kinderkoor van Meersel-Dreef, organiseren elke jaar in de vakantie een speciale dag voor de kinderen. De zangertjes stonden op de autobus te wachten. Groot was hun verbazing. In plaats van de bus waar ze op stonden te wachten, kwam er een paniekerige indiaan op hen af. Hij vertelde de kinderen dat het indianenkamp overvallen was en vroeg hun hulp. Alle kinderen kropen de huifkar in. Die zette zich in beweging in de richting van het indianenkanip. Daar werden de kinderen in eerste instantie helemaal omgetoverd in echte Indianen. Ze maakten zelf kleren, sieraden en wapens. Na de rniddagpicknick dreigde er opnieuw gevaar vanuit het bos. Twee eow girls en een wel heel bekende cowbov-

Paterswielproj eet

. ..

pater (Luke for the friends!) wilden opnieuw plunderen. Dat was niet naar de zin van de Dreefse indiaantjes. Om de cow girls en de cowboy-pater tegen te houden moesten ze aller lei opdrachten uitvoeren. Uiteindelijk belandden de cow girls en de cowhoy-pater tegen de totempaal. Omdat ze hun leven nog niet helemaal beu waren, beloofden ze in Meersel-Dreef een grote barbecue te geven. Als straf mochten de gevangenen niet mee in de huifkar. Ze wer den geboeid achter de kar meegesleurd. De Dreveniers die dit schouwspel mochten bewonderen, keken wel even verbaasd op. Waar hadden ze die ene cowboy toch ooit eerder gezien? (Franciskaanse Zonnct jes. dank voorj ullie tekst en (le mooie foto's!)

Wat er precies uit de bus zal komen is nog niet helemaal duidelijk. Toch werden de krijtlijnen uitgezet met in het achterhoofd dat in een later ;tadium de achterliggende gronden van de kerk fabriek van Meerle zullen kunnen gebruikt worden voor het vervullen van tal van andere behoeften. Het Paterswielproject is dus duidelijk niet op sterven na dood. De verwezenlijking van dit project prijkt op de prioriteitenlijst van de dorpsraad. Meersel-Dreef en het verenigingsleven kunnen er alleen maar wel bij varen.

De indianenkinderen zitten niet z 'n allen rond de totempaal. Een aantal onthaalsquaws houden lieit il(ItOt'lettefld iii (IS' gaten

Stuw omlaag, Mark leeg De vissers die zaterdag 18juli een stek hadden bemachtigd langs de oevers van de Mark, ter hoogte van de watermoten en ter hoogte van de Markweg, hebben zich wellicht twee keer de ogen uitgewreven. In een mum van tijd liep dc Mark leeg. De stuw ter hoogte van de Markweg had het plots begeven zodat het vak vanaf dc stuw in Groot Evsset tot aan de Markweg plots loegstroomde. De stuwen, zogenaamde kunst erken. ss erden langs de Mark gchoud om het waterpeil te controleren. Dat was nodig na dc rechttrekking in het begin van de Jaren zeventig. De meanderende Mark kreeg vanaf dat ogenblik een brede, diepe hedding en vertoont nog maar enkele flauwe bochten. De ingenieurs van de Vlaamse Landmaatschappij wilden het zo om de zogenaamde waterzieke gronden te saneren en bruikbaar te maken voor landbouwdoeleinden. Opdat het water in de Mark zelf niet te snel zou wegvloeien waren stuwen noodzakelijk. Een flink aantal, te veel wordt beweerd, van deze kunstwerken werden in de Mark aangebracht. Eén van de vissers, ter hoogte van de Markweg, wist niet goed wat hij zag toen zaterdag omstreeks 11 .30u , ,n van de stuwdeuren plots naar beneden klapte. "Het water stroomde meteen met grote kracht door de stuw heen, richting Nederland. Binnen zeer korte tijd stond er

X

Er is al heel wat water door de Mark gestroomd sinds het stadsbestuur de dorpsraad liet weten dat de oude woning van mevrouw Verboven mag gebruikt worden door de gemeenschap. Het stadsbestuur verwachtte natuurlijk wel enkele concrete voorstellen. Een werkgroep binnen de dorpsraad veiTichtte daarvoor het nodige werk en heeft, samen met de geïnteresseerde verenigingen, haar plannen aan het college voorgelegd. Het voorstel zal nu door het schepencollege aan een nauwgezet onderzoek worden onderworpen. Wellicht gaat niet kunnen ingegaan worden op de vraag van de oprichting van een afdeling van het lKO in het gebouw. De bibliotheek zal de twee aan de straat palende kamers gebruiken om er een nieuw en volwaardig onderkomen uit te kunnen bouwen. De KI .1 liet een nog vallen op het achtertiguend gebouw dat mits enkete aanpassingen best geschikt lijkt om een jeugdvereniging onderdak te verschaffen. De vendeliers zoeken een opbergruimte voor hun materialen en hebben aan een opkamertje voldoende. Zij hopen echter ook op de aanleg van een verhard terrein om op een fatsoenlijke manier te kunnen oefenen. De KBG vraagt de aanleg van vijf petanqucbanen en de mogelijkheid om bij regenweer gebruik te kunnen maken van de achterliggende kamers. Daar zou een keukentje worden geïnstalleerd. Op de 'ersie verdieping is nog ruimte hesi-hikhaar De dorpsraad zelf zou alvast één lokaal als vergaderzaaltje willen inrichten, maar blijkbaar zijn ook nog andere verenigingen geïnteresseerd.

. :

i-

Met grote kracht stroont het water weei door de sluis, dat was ja ren geleden. stroomopwaarts bijna geen water meer in de Mark." Toen een rijkswachtpatrouille, een flinke tijd later, het onheil in de gaten kreeg, verwittgden zij de brandweer. De voorpost Meerle en brandweercommandant Jan Van Hemeldonck

kwamen onmiddellijk ter plaatse. De weg werd afgezet om op een veilige manier met een kraan te kunnen werken. Die kraan werd gebruikt om de schuthalken, die al 25 jaar onaangeroerd klaar liggen om in geval van nood gebruikt te worden, in dc stuw te laten zakken. Op die manier konden de brandweermannen het waterpeil terug op niveau brengen om verder onheil te voorkomen. Heel wat vis, .sen stroomden uit het visrijke vak richting Nederland. Voor de Belgische vissers wordt het even wat rustiger. Door de snelle stroming van het water kwam er ook heel veel slib los van de bodem. Als dat slib, bijvoorbeeld ten gevolge van overvloedige regenval, vrijkomt hebben ook de vissen daar van te lijden. De preciese gevolgen van het technisch defect voor het visbestand zullen pas de volgende dagen duidelijk worden. Na de vissterfte die enkele maanden plaatsvond door ernstige verontreiniging van het water is dit technische euvel een tweede tegenslag voor de vele sportvissers die langs de Mark postvatten. Het is overigens niet de eerste keer dat een stuw volledig plat gaat. De stuw ter hoogte van het gehucht Groot Eyssel liet het al eerder enkele keren afweten. Dat was echter het gevolg van vandalisme. 39


I27j1cl

SPORT Hengelinitiatie, De Hoogstraatse Sportvissers leren de jeugd vissen. Wanneer niet-vissers aan hengelen denken dan zien ze daarin iets voor heel rustige mensen. Hoe heb je het geduld? Nu dat valt hard mee. Vissen is inderdaad rustgevend, maar ook heel spannend. Wanneer een aanbeet zich aanmeldt door een kleine beweging van de dobber, een licht tikje van de feedertop of een klein piepje van de elektronische beetverldikker dan stolt (bijna) het bloed in je aderen. Maar vooraleer het zo ver komt heb je je al mentaal en technisch voorbereid op je visavontuur, gaande van een "lijntjesknutselpartij" tot het vangen van pieren in je composthoop. Enfin bij hengelen is er voor elk wat wils. Dat kon ook de jeugd ontdekken die zich inschreef voor de hengelinitiatielessen voor beginners. Een initiatief van de Hoogstraatse Sportvissers en Grabbelpas. Een daartoe opge leide monitor, meester Felix, kwam de jeugd inwijden in de geheimen van het vaste- stokhengelen. De dag begon met een korte kennismaking en een wandeling rond het viswater om eens te kijken naar waar het te doen is en ook even een blik te werpen op wat er zoal groeit en bloeit aan de waterkant. Want vissen is ook con manier van natuurbeleving, het allemaal meemaken van dichtbij. Daarna werd de pagadders uitgelegd hoe je een vislijntje maakt met draad, dobber, lood, haak, silicoontjes en knopen. Om het vervolgens na de middag op gepaste wijze te water te laten. En dan is het wachten op de medewerking van de vissen, die vooraf al werden omgekocht met een beetje voer om toch zeker van de partij te zijn. En het is de moeite waard om te zien hoe de ogen van de bengels gaan glinsteren als er een vis, groot of klein wordt gehaakt. Natuurlijk moeten ze nog veel bijleren maar daarvoor zijn er nog de oefennamiddagen met begeleiding, waarvan inmiddels de eerste al voorbij is. Maar op de woensdagen 5 augustus (De Mosten) en 19 augustus (De Schepzak-Desta) kan men nog terecht, telkens van 13u tot 15u30. Kostprijs 50fr, gebruik hengel, klein materiaal, aas, verzekering en 1 drankje inbegrepen. Het best kun je je vooraf even melden bij de sport- ofjeugddienst van de gemeente, tel.: 340.19.51 of 340.19.52. Dat vissen rust geeft en je ontspant wisten mijn broers al. Als ik in mijn moeilijke jaren in hun

M

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKANALEN NIEUWBOUW en VERBOUWING

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WAND/S GE/SOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox.

Dl.

(UITSLUITEND VERKOOP)

1a

Deze meisjes bc ii eren niet brio dat t issen niet enkel een mannensport is. ogen wat te vervelend werd, kreeg ik steeds het advies om te gaan vissen. En het hielp! Misschien een tip voor ten einde raad zijnde vaders en moeders? En nog een voordeel, vissen kanje altijd en je hebt er niemand voor nodig! Zo bevat het al de ingrediĂŤnten voor een levenslange, boeiende, spannende en ontspannende hobby.

Woensdag 8 juli. De jonge hen ge/deskundigen in wording, met meester Felix en Louis De Laet, aan het viswater van hen ge/club "Altijd beet" in de Mosten. 40

i V HERIJGERS h Bouwspecialiteiten

Met al bijna een vakwiticy'soc/ / J) : rcĂŻdug 2 7juni, het jonge geweld, dat vissen echt keitof is. De visjes in liet net werden gevangen in het water van visciub "De schepzak" aan de Desta in Minderhout.


Blauwe Duif

..

. . .

.

Quiévrain 5/7/98 Oude duiven 284 duiven Van Gestel August, Wortel Jaarduiven 174 duiven Van Geste! August, Wortel Jonge duiven 640 duiven Verhoeven Jef, Hoogstraten Noyon 5/7198 Oude duiven 350 duiven Boenders-Lenders, Rijkevorsel Jaarduiven 265 duiven Goris Jan, Hoogstraten Jonge duiven 932 duiven Gabriels Jaak, Rijkevorse! Sens 4/7/98 halve fond Oude duiven 427 duiven Poels Eddy & May, Hoogstraten Jaarduiven 282 duiven Verineiren Edmond, Hoogstraten Jonge duiven 740 duiven Vermeiren René, Rijkevorsel Quiévrain 12/7/98 Oude duiven 171 duiven Van Bergen Louis, Hoogstraten Jaarduiven 108 duiven Van Bergen Louis, Roogstraten Jonge duiven 237 duiven Strijbos Jaak, Wortel Noyon 12/7198 Oude duiven 235 duiven Havermans Alois, St.-Lenaarts Jaarduiven 151 duiven Havermans Alois, St.-Lenaarts Jonge duiven 593 duiven Vermeiren René, Hoogstraten Dourdan 11/7/98 halve fond Oude duiven 321 duiven Jochcms-V. Hasselt, Rijkevorsel Jaarduiven 206 duiven Jochcms-V. Hasselt, Rijkevorsel Jonge duiven 604 duiven Van Hoeck Jan, Rijkevorsel Eretrofee A. Dockx: Stanny Launijssen. Quiévrain 1416198 Oude duiven 328 duiven Gerard Herrijgers, Meerle Jaarduiven 180 duiven Gerard Hernijgers, Meerle Jonge duiven 548 duiven August Van Gestel, Wortel

Noyon Oude duiven Rijkevorsel Jaarduiven Jonge duiven Marne-la-vallée Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven Quiévrain Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven Noyon Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven Ablis Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven Quiévrain Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven Noyon Oude duiven Jaarduiven Jonge duivena Dourdan Oude duïven Jaarduiven Jonge duiven

1416198 341 duiven

Jochems-V.

Goubergen,

270 duiven idem 651 duiven Floran Van Gorp, Rijkevorsel 1316198 514 duiven Jan Van Hoeck, Rijkevorsel 346 duiven Jan Van Hoeck, Rijkevorsel 297 duiven Jos Joosen, Brecht 2116198 271 Stanny Laurijssen, Hoogstraten 157 Eddy en May Poels, Hoogstraten 656 Eddy en May Poels, Hoogstraten 2116198 294 Cyriel Matheeussen, St.-Lenaerts 182 Cyriel Matheeussen, St.-Lenaerts 763 Leon Jochems, Rijkevorse! 2016/98 halve fond 560 Ene Berckmoes, Brecht 407 Willem Van Den Broeck, Rijkevorsel 627 Jochems-V. Hasselt, Rijkevorsel 2816/98 291 Juul Weerts, Hoogstraten 160 Louis Van Bergen, Hoogstraten 621 Louis Van Bergen, Hoogstraten 347 Alfons Geysen, Rijkevorsel 235 Alfons Geysen, Rijkevorsel 772 Karel Ooms, Rijkevorsel 27/6198 halve fond 429 Juul Weerts, Hoogstratcn 260 Juul Weerts, Hoogstraten 472 Edmond Vermeiren, Hoogstraten.

25 jaar F.C. Boskant en... verkocht! Niets dan tevreden gezichten ZOU ë natuurlijkerwijze moeten ontmoeten bij het vieren van een jubileum. Niets was minder waar bij het heffen van de sprankelende champagne terwijl de Kon. Fanfare De Marckezonen' voor opwekkende deuntjes zorgde. FC Boskant, al 25 jaar een begrip in het Minderhoutse voetbalgebeuren! In 1972 omstond deze club aan de Meerseweg in de schoot van Supporter.sclub Minderhout, een supportersvereniging van de Minderhoutse wielrenners. Voetballers, die o.a. iets te weinig capaciteiten hadden om in de KBVB-compctitie aan hun trekken te komen of die malcontent hun club de rug toekeerden, sloten alvast aan bij de vereniging. In de bloeiperiode werd er op zaterdag met twee ploegen gespeeld in de K.K.V.V.-competitie en 's zondags met één ploeg in K.K.V.S.! Gedurende ongeveer 10 jaar werd ook een damesploeg op de been gebracht. Vergane glorie echter! Nu treedt men nog met één elftal aan in het Hoogstraatse Gehuurtenvoetbal. Daarbij komt dan nog tot overmaat van ramp dat hun speelveld, waar ook heel wat amateurclubs uit dc ullIgevIlIg gebruik van maken, en cle daarbijbehorende accommodatie, door de gemeente verkocht werd aan Spranco, een bedrijf dat grenst aan F.C. Boskant. Het terrein ligt in de ambachtelijke zone en vroeg of laat wist men waar men voor stond. Eén lichtpuntje: de nieuwe elgenar neett toegezegd dat men terrein en kantine nog vijfjaar mag gebruiken maar dan is het definitief afgelopen!

iets in petto? Inderdaad, in Wortel-Kolonie, rond het Casino, wil het gelegenheid voorzien voor het amateurvoetbal en daar kan natuurlijk iets moois verwezenlijkt worden in een groen kader. Of F.C. Boskant overleeft, zal de toekomst uitwijzen!

11000 GARAGE HOGA BIV.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Einde? Zelf nog een nieuwe accommodatie uit de grond stampen, zien de Boskanters helemaal niet zitten. Financieel is het zeker niet te verwezenlijken en als je ziet welke moeilijkheden Minderhout VV te bekampen heeft bij het vinden van nieuwe velden, is het voor een liefhebbersclub zeker niet haalbaar. Of heeft de gemeente nog

V. 1. ii. r. Frans Sprangers, Nee! Braspenning, Willv Sprangers (bestuurslui), bij de viering van 25 jaar F. C. Boskant, niet de blik resoluut op de toekomst gericht, alhoewel donkere wolken de bestaanszekerheid van de club overschaduwen. 41


SPORT

:1\4otorcrs Iedereen heeft kunnen zien (en voelen) dat het slecht weer was de voorbije weken. Door de vele stortbuien lag de omloop in Lummen er dan ook heel slecht bij. Zo slecht zelfs dat alleen Guy Van Gestel de moed had om te starten. Ondanks enkele valpartijen werd Guy in de eindstand toch nog zesde. In Grobbendonk hadden de crossers dan weer te kampen met zeer tropische temperaturen. Guy en Dirk mochten daar echter niets van weten want de seniors kregen die dag punten voor het V.L.M.-kampioenschap. Voor Dirk Van Dijck kwam dat niet zo goed uit. Net voor de start van de tweede reeks kwam hij tot de ontdekking dat de bouten van het achterste tandwiel los waren gekomen. Aangezien er geen tijd meer was om ze nog vast te zetten, moest Dirk vloekend aan de kant blijven staan. Voor Dirk ging er dus weer een kans voorbij om punten te behalen. Guy Van Gestel daarentegen behaalde wel punten en blijft hierdoor op de vierde plaats staan in de tussenstand van het V.L.M.-kampioenschap. Met een "zo-goed-als" herstelde blessure aan de schouder kwam Ronny Donckers in Paal weer aan de start. Eigenlijk was het zijn bedoeling om in Wommelgem pas terug te starten, maar Ronny was niet meer te houden en dus vertrok hij zaterdags richting Paal. Zelfs Paul Menens, zijn mecanicien, had het allemaal niet goed begrepen. Paul kwam bijna te laat voor de eerste reeks en kon nog net naar Ronny zwaaien toen die naar de starthekken reed. Door die zware val twee maanden geleden zat de schrik er nog wel een beetje in bij Ronny. Bij de start van de tweede reeks was die echter alweer overwonnen. Nu alleen de technieken weer terug wat bijschaven, wat geen probleem kan zijn voor Ronny. Dat een plaats op het podium soms kan afhangen van enkele seconden weten we allemaal al lang. Maar als het slechts enkele honderdsten van een seconde scheelt is dat wel heel erg. Guy Van Gestel mocht dit spijtig genoeg meemaken in Paal. Guy eindigde de eerste reeks als eerste, met zijn achtervolger in het wiel. Bij het afvlaggen van de tweede reeks was het net

andersom. Guy op de tweede plaats in het achterwiel van zijn voorganger dus. Achteraf bleek dat Guy de tweede plaats behaald had in de eindstand door een verschil van enkele honderdsten van een seconde. Bijna een "fotofinish" dus! (Dat is dan weer wielrennen zeker?) Voor David Roeffen was het in Wommelgem de

eerste keer dit seizoen dat hij op het podium stond. De tweede reeks had David duidelijk de smaak te pakken. Als zestiende kwam hij uit de start, maar na drie bochten was hij al naar de vierde plaats gereden. Na twee ronden reed David opkopen liet de rest achter zich alsof die allemaal stilstonden! Ging het elke zondag maar zo goed hĂŠ David. Doe in ieder geval zo voort!

Ronny Donckers opnieuw op de fliotor: na twee maanden inactiviteit vloog (en dat mag je letterlijk nemen) hij er meteen weer in.

Wedstrijden van de voorbije weken: Lummen 14/6,Grobbendonk 21/6, Paal 28/6, Wommelgem 51 7 en Laakdal 12/7. Uitslagen van de Hoogstraatse crossers: Donckers R. 14/6 21/6 2816 5/7 12/7

Roeffen D.

Van Diick D.

Van Gestel G.

/

/ /

6 2 2 13 3

/ /

5 4 3 15

21 16 12

Y '141 J

8 17 8

1

Je weet wel, daar op de hoekin

HOOGSTRA TEN

AA

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 031314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil IJC2EE Ix

.

.

1I.I'::...m:' aupung RBiIfl]EI1

42


SPORT

Hoogstraatse Zaalvoetbalcompetitie SEIZOEN 1997/1998 AFGESLOTEN Het seizoen 1997-1998 werd op 22 mei 1998 afgerond met de klassieke afsluitingsavond. Tijdens deze avond werd een supercup' gespeeld tussen de kampioen van de competitie en de periodekampioenen. De 'supercup' werd georganiseerd in de vorm van een minicompetitie waarin de deelnemende ploegen ieder een keer tecn de andere tegenstanders uitkwamen. Aan de 'supercup' namen de volgende ploegen deel: VH Gulden Coppe. de kampioen van de competitie en Cnockaert, Chicken Boys en Gelmelsoccers. Net zoals tijdens de competitie toonde VH Gulden Coppe zich opnieuw de sterkste ploeg van de 'supercup'. Naast de 'slipercilp' en de kampioenstitel had deze ploeg ook de Beker gewonnen iii de finale op 15 mei 1998 tegen Chicken Boys. Tijdens de afsluitingsavond werd ook nog een shoot-out tornooi georganiseerd. Een shoot-out is een rechtstreeks duel tussen een keeper en een spelei waaibij deze laatste met de bal aan de voet alleen up de keeper afgaat en tracht ie scoren binnen de 30 seconden. Aan deze spectaculaire wedstrijd namen zeven van de twaalf ploegen uit de competitie deel. In dit onderdeel toonde Cnockaert zich de meest trefzekere en won aldus de geldprijs die voor deze overwinning was uitgeloofd.

FC De Statie

...

.

Zaterdag 8 augustus organiseert FC De Statie haar jaarlijks voetbaltornooi op het oude voetbalveld van FC Meer aan de Meerseweg. De eerste wedstrijd start om 10 uur. Onder de deelnemers zijn er ploegen uit de gemeente Hoogstraten maai ook uit omliggende dorpen. We zijn benieuwd welke ploeg als sterkste voor de dag zal komen. Als voorbereiding op het komende voetbalseizoen is dit tornooi een goede opwarmrng, zowel voor spelers als voor supporters. Daarom nodigen wij ook iedereen uit om een ki.jkje te komen nemen. Als afsluiting van het vorige seizoen werd

. ••.

•. ...

.........

•.

eveneens naar jaarlijkse traditie, de gouden schoen van FC De Statie uitgereikt tijdens de laatste algemene vergadering voor het verlof. Voor de insiders was het zeker geen verrassing dat nieuwkomer Cis van Hasselt het afgelopen seizoen veruit de beste speler van de ploeg was en hij dus echt verdiend met zijn eerste 'gouden schoen' naar huis mocht. In het verleden is echter gebleken dat het moeilijk is om twee jaar na elkaar deze trofee te winnen. Toch hopen en wensen wij dat Cis mcl dezelfde inzet zal blijven spelen. Kurt Huysmans werd verdienstelijk tweede en op de derde plaats staat outsider Çois Keysers en dat is zeker ook verdiend.

Cis ton Rasse/t 0/t/vangt de 'gouden schoen ' uit honden van voorzitter Liie Gij••sbiegts en bestuursleden Paul Paepen en Jack Fockaert.

Na de 'supercup' en het shoot-out tornooi werd het einde van de competitie gevierd bij een glas en wat versnaperingen en werd er uitgebreid verbroederd tussen dc verschillende ploegen. Tijdens dc prijsuitreiking kwam de hegemonie van VH Gulden Coppe nog eens tot uiting: zij gingen met alle trofeeën aan de haal! Spijker mocht de prijs van de fair-play in ontvangst nemen als sportiefste ploeg van dc competitie. Bovendien werden verschillende mensen in de bloemetjes gezet, waaronder de scheidsrechters, een afgevaardigde van de Hotelschool Spijker en Ward Blomrnaert, de uitbater van de Zevensprong.

NIEUW SEIZOEN: PLOEGEN GEZOCHT! Voor het volgende seizoen is er nog plaats voor een aantal ploegen om de nieuwe competitie mee te beginnen. De wedstrijden worden gespeeld op maandag of vrijdag tussen 20.00 en 23.00 uur in Sportschuur de Zevensprong (Gelmelstraat 62, Hoogstraten). De competitie zal opnieuw aanvangen op 7 september 1998. De Hoogstraatse Zaalvoetbalcompetitie staat borg voor een recreatieve sportbeoefening in ploegverband. Deze vindt plaats in een perfecte accommodatie en vanzelfsprekend in een gezellige en sportieve sfeer. Dit alles echter voor een zeer democratische prijs: minder dan 100 BEF per persoon per uur! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Eddy Van Huffel (tel. 03/314.88.36) of Hennie Herijgers (tel. 03/314.16.64) telkens na 19.00 uur.

WAl IS ER IN DE [LEVEN MOOIER DAN JE II KUNNIN DIII [VI N ABB DRAAGI DAAR GRAAd. [OF BIJ WANT VI LIG VLELI KI REN IS MEER DAN ( LNII N'?I RK

Verzekeringskantoor

. 1.

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

..

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 43


SPORT

Sterkens tegen cle absolute top in Maasmechelen Op S en 9 augustus ontvangt het Duivelsbergcircuit de voltallige rallycrosstop voor de Belgische manche van het Europees Kampioenschap. Naast de Scandinavische fabriekspiloten Martiri Schache (Ford Escort), Ludwig Hunsbedt (Ford Escort), Kenneth Hansen (Citroën Xsara), Per Eklund (Saab 9/3), zullen ook onze stadsgenoten Jos Sterkens en Tom Geenen van de partij zijn. Jos Sterkens leeft met een revanchegevoel toe naar de belangrijkste race van het jaar. De Krcher-Mondeo leed begin juli zijn eerste nederlaag van het seizoen in Maasmechelen, tegenover de Limburgse Escort WRC van Eddy Donné. 'Na onze overwinning in het Franse Lunéville, moesten we tevreden zijn met een tweede plaats in Maasmecheleri omdat de Limburgers Donné en Helven het ploegenspel hard speelden. Bij elke bocht, namen ze me in de tang. Ik koos voor de punten van de 2de plaats, in plaats van het risico te lopen eruit getikt te worden. Ook bij de laatste wedstrijd in Valkenswaard, kreeg ik een tik in de start van Donné. Op de doornatte baan betekende dit meteen een uitstap in de grindbak en einde wedstrijd. Op het EK wil ik allereerst als beste Belg de finish halen, hopelijk in de B-finale. Gezien alle toppers van de partij zullen zijn in Maasmechelen, zal dat al niet evident zijn. Ook kleppers als Pailler (Citroën Xantia), Sallström (Ford Escort), Jernberg (Ford Escort) komen met kanonnen van om en bij de 600pk aan de start,' aldus Sterkens.

pk-monsters. Voor de jonge Minderhoutenaar is het een wedstrijd om te leren en de wagen verder af te stellen. Het seizoen van de Loctitepiloot blijft onregelmatig. En Valkenswaard en op het snelle circuit van Lunéville, lost hij de verwachtingen in, maar het Duivelsbergcircuit blijft een moeilijke omloop. 'Na de Franse wedstrijd, trok ik inderdaad vol vertrouwen naar Maasmechelen. In Frankrijk reed ik in de C-finale rondenlang aan de leiding, maar moest ik uiteindelijk de Golf van Martin laten passeren. Pas in de finale merkte ik dat de benzinedruk niet goed was afgesteld en dat we de ganse dag met te weinig vermogen hadden rondgetoerd. Het had dus nog beter gekund. Terug in België liep het minder goed. In Maamechelen .1fl . ee ii,iI eii ii ii Jn Jc -'Cl

ik bij de start nooit goed weg. Een finaleplaats zat er dit keer niet in. Tijdens het EK wil ik op de Duivelsberg zonder druk goede tijden op de tabellen zetten,' aldus Geenen, die ondertussen wel een nieuw onderkomen voor zijn team klaarstoomde. Hij kocht een touringcar en bouwde die om tot mobilhome-garage. Dat de stalplaats al op maat van de nieuwe Vectra werd gemaakt, onderstreept de ambities van Tom. Het EK in België is een afspraak om niet te missen. De reeksen starten vanaf 10 uur op 9 augustus, aansluitend gevolgd door de finales. Een week later zijn dezelfde toppers te gast op het Eurocircuit in Valkenswaard voor de tweede editie van de Masters of Rallycross. Ook daar alt het noclige spektakel te rapen. Stap eens menbij 1111/C mm kpi!e. n mÏE.\.()

J.

e,

Tom Geenen zal ook nu met zijn kleine Corsa aan de start staan tussen de vierwielaangedreven

ki

Jos Sterkens was de snelste in het Franse Lunéville

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

44

bvba


SPORT

De Mareklopers

Rita van Aert aan het feest! Tar men gaat langs Vlaamse s egen. kom je steeds Marcklopers' tegen. Zeker saar, want de voorbije periode toonden ze weer op verschillende fronten hun aanwezigheid, o.a. in de Guldensporenmarathon Kortrijk-

Brugge. PAT LEYSEN, die vorig jaar extrenhis verstek moest laten gaan had deze keer de goede schoenen aangetrokken en trakteerde op een klinkende revanche. Hitte, strakke wind, niets kon hem deren en de frisse aanblik na de prestatie sprak boekdelen. een nieuw persoonlijk record prijkt op de Marckloperstabellen.3u02rnin, plus een fraaie 98ste plaats op 1100 deelnemers. Hierdoor komt hij op gelijke voet met Louis Oninx in '98. De 'strijd' tussen de top van de Marcklopers laait hoog op en de vraag is wie er als eerste onder de magische drie-uurgrens zal duiken! Marathonfanaat MARC TERREUR piekte een 30 kni naar een scherpe chrono. Toen brak plots de gekende veer en elke routinier weet dat dit afbouwen geblazen is. Voor zijn zesde marathon in '98 bleef hij steken bij een matige 3u25min. Voor haar marathon kon Rita Van Aert rekenen op een stel enthousiaste waterdragers (Fons, Axel, Kuil, Jan en Yvonne). Het werd de méést relaxe marathon tot hiertoe in haar carrière. De prestatie was navenant: 6de plaats als veterane in 3u29min en dit in een sterk deelnemersveld. Rita loopt zich werkelijk in de 'kijker', de stad Hoogstraten mag hierop trots zijn! JOS VAN BAVEL, graag op post, zette zich weer schrap als tempomaker voor Rita. Eigenli jkhegon voor hem de 42km letterlijk en figuurlijk in een zetel. Organisator en 'Nieuwsblad'-kopstuk Pol Van Den Dricssche offreerde hem vooraf een VIP-toertje door Brugge. Hij eindigde de rit in 3u32min op de 338ste plaats. Géén Guldensporenmarathon zonder 'gouwe ouwe' FRANS ONINCX! Op de kaap van de zestig jaar scoorde onze 'flandrien' hoog met 3u47min op de 455ste plaats. Tot slot vermelden we dat Brigitte Wendrickx in de 10 mijl van Vlaanderen (tijd: lul9min) een voorproelje nam van de echte marathon. Echtgenoot Jan en de kinderen proefden mee van een feestrijk Brugge. Voor de Marcklopers was de Guldensporenmarathon weer goud waard!

Vosselaar: K.W.B.-jogging Het prachtige natuurkader rondom de Konijnenberg met heide, duinen en zand blijft eenieder bekoren. De Marcklopers genoten met volle teugen, vooral na de overwinning van Rita Van Aert, lste veterane.

Uitslag 5 km met 167 deelnemers: 28ste Kurt Aerts (19min lüsec); 38ste Axel Aerts (21 min 05 sec).

15 kin niet 67 deelnemers: 31ste Jos Leunen (lu 03 min); 32ste Luc Vrancken (lu 03 min); 33ste Rita Van Aert (lu 03 min). Dames-veteranen: iste Rita Van Aert.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

kJU H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN Rita Van Aert doet zeker Ce/I gooi naar Hoogstraatse Sportvrono'

TEL. 031314.52.78

'98. 45


SPORT

Neervenjogging Loenhout De kermisloop van het Neerven is er zo een waar de Marckiopers voor vallen! Voor het goede doel betaalt elke deelnemer slechts 100 BEF, maar toch is er kans op 10.000 BEF geldprijzen. Geen megareclame noch pure sponsorcommercie, het blijft een simpel lokaal gebeuren. Er valt een aparte sfeer op te snuiven, zoals een antieke koestal als kleed- en wasruimte. De waterbevoorrading onderweg gebeurt met bierbekers zodat iedereen wel genoeg heeft. Aan de aankomst een en al animo met Frans Onincx als volwaardige atletiekcommentator. Een toffe attentie achteraf voor de loper is het raapbonnetje', de aanzet voor een paar rondjes' extra. Het zweet is nog maar net opgedroogd als de prijsuitreiking zich met ritselend papiergeld en klinkende munt doet horen. Veel van dat prijzengeld vloeit nochtans later via de tapkast terug naar het goede doel. Voor respect hoort respect, heel wat grote joggingorganisaties kunnen een puntje zuigen aan dit werk van het Neervenbuurtcomité. Bij de Marklopers vielen er vier eerste plaatsen te noteren.

61 meter kruisboog

.

. ..........

Met onderstaande uitslagen van de bondsschietingen in Castelré en Wortel is voor de meesten het seizoen voor 5/9 voorbij. Voor wie nog een thuisschieting te verwachten heeft, resten er nog slechts drie schietingen om zijn gemiddelde op te krikken of om alsnog een rozenprijs te bemachtigen. Of om het hoogste schavotje op het einde van het seizoen te bestij gen als kampioen. Bij sommigen begint de spanning al aardig op te lopen. Zelf durven we geen gok te doen. Maar toch sommen we even de vijf best gerangschikten per categorie op, want het moet al aardig mislopen als de kampioen niet uit deze selectie zou komen. Uitslag Castelré Ere.afdeling Frie Konings 36 Jan Vergouwen 35 Gerry Dockx Alfons Sommen Vicky Rombouts Ron Vermeiren Jos Sriocys Rini V.d. Riet Piet Adriaensen Alex Jansen

A-afdeling Staf Hendrickx 34 René Verschueren Ludo Van Hasselt Mark Govaerts Jan Verschueren Isabelle Sterkens Lief Sprangers Peggy Van Gestel 33 Staf Bleys Arnaud V.d. Broeck

B.afdeling Dirk Brosens 34 Richard Vergouwen Jan Van Haperen Danny Vorsselmans Frans Geerts 33 Jan Christiaensen Harry Lazeroms Davy Van Dun Ene Matthé Rinus Vervoort 32

A.afdeling Leo Gabriëls 35 Ellen Verschueren Gert Brosens 34 Paul Joris Marcel Anthonis 33 Isabelle Sterkens Patrick Rombouts Dirk Vermeiren Jan Michielsen Lief Sprangers

B-afdeling Herman Faes 35 Harry Lazeroms 34 Dirk Brosens Jos Haagmans Patricia Hendnckx 33 Cor Van Gils Jozef Schrijvers Steven Aerts 32 Danny Vorsselmans Louis Nees

Uitslag Wortel: Uitslagen Kinderen 2 km Meisjes: 1. Evelien Brosens; 3. Lore van Bavel Jongens: 2. Dieter van Bavel; 4. Gert-Jan van Bavel. Jogging 6,2 km 26 dlnrs 1. Steven Vermeiren 7. Kurt Aerts 13 Axel Aerts 14 Fons Aerts

25m40 25m40 37m32 27m35

Dames le: Hilde Van Den Heuvel 27m38 Jogging 9,3 km 63 dlnrs Jan Adams (Essen) Jan Hendrickx (Hoogstr) Guy Hendrickx (Meerle) Jos Braspenning (H'str) 14. Marc Janssens (Minht) 17. Peter Anthonissen 21. Jan Vermeiren 23. Louis Onincx 25. Marc Terreur 28. Jos Van Bavel 30. Jacques Vermeiren 32. Rita Van Aert = le dame 36. Ed Hendrickx (Meerle) 38. Lieve Van Bergen 3e dame 40. Brigitte Wendrickx 4e dame Suske Oninx Jan Koyen Ingrid Jespers 5e dame Lucienne Koyen 6e dame

.QJ

31rn20 31 m30 34m12 34,15 35,52 36,50 37m50 37m57 38m05 38m48 38m58 39m52 40,44 43m30 44m55 46m02 46m28 47m05 47m05 (M.T.)

Ere-afdeling Ron Vermeiren 36 Wim Druyts Johan Van Dyck Herman Michiels 35 Gerda V. Hasselt Jan V. Hasselt Wim Hendrickx Jan Roelen Eddy V. Hasselt Frie Konings

Stand kampioenschap: Ere Vicky Rombouts 35.2 Gerry Dockx 34.8 Alex Jansen 34.25 Frie Konings 34.2 Marc Bleys 34

A Gert Brosens 34 * Isabelle Sterkens 33.6 Leo Gabriëls 33.25 * Lief Sprangers 33 * Katrien V.d. Bossche 33

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * * carwash carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 46

B Dirk Brosens 32.6 Richard Vergouwen 32.6 Patricia Hendrickx 32.25 Jos Haagmans 32.2 Harry La7.eroms 32

Met * genoteerd wil zeggen dat men in geen geval kampioen kan schieten om reden dat men uit een hogere categorie is gezakt. Het lijkt er dan ook op dat in de A-afdeling een strijd aan de gang is tussen twee dames; maar dan moet Katrien Van de Bossche nog wel deelnemen aan enkele schietingen om het minimum deelnames te halen. Haar 33 is gebaseerd op slechts één schieting. Want ook broerlief komt aanzetten: Jef staat op zes met 32.5 als gemiddelde na vijf schietingen. In de ere-afdeling worden beide eerste plaatsen bezet door Meerse schutters. Maar hier is zeker nog niets beslist. In de Bcategorie tekent zich ook nog niet veel af. Afwachten is de boodschap. Leuk blijft het alvast wel.


0

HALVE EEUW GELEDEN

Landbouwers doet. met de tijd mee!

AU(;USTUS 1948 • Op vele velden ligt de oogst plat n zo het blijft regenen bestaat er ge-• vaar dat het graan zal kiemen. Som'mige graansoorten zijn daaraan zeer onderhevig: o.m haver. Zo het oogsten in slechte weersonistandigheden moet geshieden, valt er te vrezendat ce . haver; voor dat zij kan gebruikt T ,Worden, kiemt. lngevölge de voahtigheid worden de granen 'door talrijke zwamziekten en roest aangetast. • Bevoegde personen zijn van oordeel dat. het verlies van verscheidene graansoorten (tarwe, rogge, haver en ;gest) thans op ongeveer 150.000 tOn,. knworden gesohat. De regen herokkent bovendien veel nadeel aan de 'aardappelen. Het zet-. nelgehalte wordt veel kleiner en zo het slechte weder voortduurt, zullen de aardappelen waterachtik zijm. De koude is anders gunstig in die zin dat de koloradokever zich niet zo snél ontwikkelt. •

POLITIE ARRESTEERDE BEDRONKEN HONDEN! Het politierapport te Alrnedo (Nederkn'id) vermeldde inTcorrecte ambtelijke bewoordingen, dat,. « enige honden wegens openbczrTdronkenschap. naar het bureau werden gebracht en ter ontnuchtering opgesloten ». Hoe de dieren tot deze losbandigheld waren gekomen bleek uit de toelichting. Een wielrijder, die een kruik met vijf liter jenever vervoerde, was door een auto aangereden, de kruik was gebroken en het vuurwcrler had rijkelijk over de straat gestroomd. Enkele genotzuchtige honden hadden zich, in weerwil van het tapverbod, te goed gedaan aan het geestrijk vocht' en waren kort daarna bijzonder vrolijk en waggelend op straat acingetroffen.

Bron. Gazet van Hoogstraten

.0 t,flX vt,chouders ie Anerika gehru!ken' de melkrnachien Surge de laatste nieuwigheld op het gebied van koemelken. Een man doet het werk van 5 en zelfs een kind kan er mee werken. Dank zij de aanwending van de singel kan de koe Vrij bewegen onder liet melken 'n kan ook de trekkracht onmiddellijk ge regeld worden naarmate de koe gemakkelijk of moeilijk meikt. De melk loopt rechtstreeks van 'de koe in het melkeat zodat de darmen de.ij1ke echte microbennesten waren zijn algeschaf t Dus ook veel minder kuis. Op twee en een halve minuut is een melkvat uiteengenornen en gans gekuist, dit is gans in roestvrij staal en onverslijibaar. Gaat zien naar de véle boeren die hier in de streek zulk machiert bezitten en u zult verwonderd zijn over de goede werking en de kleine onderhoud. Voor alle inlichtingen wend u tot het agentschap voor de streetc, J. SERVAES, Tegenover het Seminarie, l'ioogstraten. 304

oonarnerij,;

DOMS

— SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39c

47


Fusieswing Antilliaanse Feesten

L'jniijIc

pIii( 11(1111(11(/( 1/! fJLî//f(Ji

Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus is het weer zo ver... Opnieuw zal Hoogstraten bestookt worden met aanstekelijke merengue-tonen en salsa-deuntjes van diverse orkesten uit verscheidene exotische landen. De Antilliaanse Feesten, ondertussen reeds aan hun zestiende editie toe, zullen wederom zorgen voor een massatoeloop van muziekliefhebbers, fuifbeesten en levensgenieters uit allerlei verschillende windstreken. Na het grandioze succes van vorig jaar kan Hoogstraten terecht plaatsneinen naast de grootste muziekfestivals die ons landje rijk zijn. Bovendien zal het festival ook kunnen meedingen naar de prijs van de beste ambiance ... en die tevens moeiteloos in haar bezit nemen. Nu is het aan de Organisatie om in 1998 even goed en zo mogelijk beter te doen! En houdt alvast volgende datum vrij : zaterdag 13 maart 1999. Dan wordt immers de tweede indoor-editie gehouden van de Antilliaanse Feesten in het Antwerpse Sportpaleis. Gedetailleerde informatie met betrekking tot het programma vindt u hieronder.

Vrijdag 14 augustus AZUCAR NEGRA (Cuba) Het festival neemt meteen een veelbelovende start met de Europese première van een nog jonge groep die de moderne salsa uit Havana vertegenwoordigd, die 'timba' wordt genoemd. De timba kenmerkt zich door een fors geluid met krachtig percussiewerk. Het geheel wordt vooral gedragen door de leadzangeres met de weiklinkende naam Haila Mompie, die in het bezit is van een ongelooflijke stem en een uiterst charismatische podiumprésence.

AFRO-CUBAN ALL STARS (Cuba) Opnieuw een band uit Cuba, maar deze 'big band' keert de klok echter enkele decennia terug, zodat we in dejaren vijftig terechtkomen. Terwijl hier in deze tijd Elvis menig meisjesharten deed sneller slaan, betekende de jaren vijftig eveneens Cuba's muzikale bloeiperiode. 48

Ontstaan uit een project, waar onder andere zelfs Ry Cooder zijn medewerking heeft aan toevertrouwd, schuimen de Afro-Cuban All Stars met enorm succes de grootste Europese podia af. Exclusief voor België!

Al SA S! (Suriname) Kaseko en kawina ... Geen twee nieuwe kiwisoorten, maar twee Surinaamse muziekgenres die worden samengebundeld door Ai Sa Si. Concreet betekent dit opzwepende, vocale muziek met duidelijke Afrikaanse wortels. Omdat de Organisatie er niet genoeg van kon krijgen, mogen ze zelfs twee sets spelen. Be there, zouden wij zo durven stellen.

RICARDO LEMVO (Congo / USA) JOSSIE ESTEBAN & LA PATRULLA 15 (Dominicaanse Republiek) De naam Jossie Esteban (niet te verwarren met Josip Weber en zeker niet met Gloria Estefan) zou u bekend in de oren moeten klinken, tenminste toch als u zich regelmatig inlaat met merengue-muziek. Sinds 1979 heeft deze sympathieke heer immers al 25 CD's opgenomen. Met zijn orkest "La Patrulla 15" zal hij met zijn live-reputatie ongetwijfeld de tent doen dampen en zweten ... Pas echter op voor al te enthousiast terugvallend vocht.

KADAN'S (Guadeloupe) Zoals de eveneens uit Guadeloupe afkomstige Franse voetballers Lilian Thuram en Thierry Henry het WK voetbal '98 hebben afgesloten met de finale in Parijs, zal de groep Kadan's de eerste festivaldag van de Antilliaanse Feesten '98 afsluiten. Hopelijk doen ze dat op dezelfde overtuigende wijze als hun quasi-landgenoten dat deden. De band brengt zouk, het dansritme dat onlosmakelijk verbonden is met de groep Kassav' die wereldwijd succes oogstte. Let vooral op de technisch zeer sterke zangeres France-Lise Bertély. De groep komt voor de eerste keer naar België, extra versterkt met een blazerssectie.

Ook zijn twee sets toebedeeld aan Ricardo Lemvo. Deze man barst immers van de internationale klasse. En indien internationaal hier geen understatement is, gelieve het volgende te


FUSIES WING lezen geboren in Congo, een salsa repertoire met een vleugje Afrika, een Latino begeleidingsgroep uit Los Angeles (USA), sterke songs, gezongen in het Spaans en Lingala, een soukousgitaar, dansbare anangementen resulterend in een organische mix van Cubaanse salsa en Afrikaanse rumba. Naar het schijnt best te bekijken met een Belgisch pintje in de linkerhand, een Italiaanse pasta in de rechterhand en met het gemoed van de gemiddelde Braziliaan tijdens het carnaval van Rio De Janeiro.

OVERZICHT PROGRAMMA

UUR

GROEP

LAND

GENRE

V

19.15

Ai Sa Si (2)

Suriuwije

Kaskawi

R

20.00

Azucar Negra

Cuha

Timha

1 J 1)

21.30

Ai Sa Si (2)

Suriuwne

Kwkawi

211

Afro Cuhan All Star

Cuha

San

23.45 00.30 02.00

Rit'ardo Lernw, (2)

(.'ono/1 SA

Saha

Josic Estehaii

Dorninic. Rep.

Mcrenguc

R0.'ardo Le'ui a (2)

(.n,çj,o/USA

0 2. 45

Kadan s

Guadeloupe

Zonk

A G

Z A

19.15

8ass (2)

20.00

Orquesla Aragon

Cuha

Charauga

T

2 1. 30

Raulin (2)

Donunie, Rep,

Ree/mia

E

Grupo Galé

Colombia

Salsa

Rualin (2)

1)o,ninie. Rep.

BaLhata

1)

2115 23,45 00.30

La Banda Gorda

Doiniiue. Rep,

Merenguc

A

02.00

Azueer Negra (2)

(

G

0145

Soka Zouk Express

St. Lucia Suca

R

uba

1im/'a

LA BANDO GORDA (Dominicaanse Republiek)

4' Ricardo Lemt'o

Een tweede zwaar mengue-kanon op het festival : Pena Suazo en zijn groep La Banda Gorda! En dat ze een tent kunnen doen ontploffen, zal het publiek wel snel genoeg aan de lijve ondervinden ... De ontmijningsdienst weze gewaarschuwd! De groep is ontstaan in 1995 en heeft sindsdien recds vier CD's uitgebracht. Stuk voor stuk pareltjes om je vingers van af te likken. Première voor de Benelux.

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

SOKA ZOUK EXPRESS (St.

ORQUESTA ARAGON (Cuba)

Martin Regis, in St. Lucia ook bekend als 'Jaunty', is de drijvende kracht achter deze Soka Zouk Express. Hun soca-muziek is doordrenkt met zouk-ïnvloeden. Hiermee wisten ze in hun regio hits te scoren met o.a. 'Wheelbarrow' en Bobolist'. Ook ditjaar krijgt de soca de eer om het festival af te sluiten till the mowning'!!! Europese Première..

Aragon is zonder meer een legendarisch Cubaans orkest. De groep is immers gesticht in het magische jaar 1939! Wie zich echter verwacht aan een stel overhejaarde rakkers, zal zich lelijk vergissen. Na vele bezettingswissels, vele tournees en CD's zullen ze zaterdag op de Antilliaanse Feesten aanbelanden met hun charanga, waarbij blazers vervangen worden door violen. Wie zich het ineesterlijke concert van Original de Manzzanillo in 1995 herinnert, weet wat hem of haar met een charanga-groep te wachten staat.

GRUPO GALE (Colombia) Een salsa-topgroep van formaat! Hun doorbraak-CD 'Afirmando' en hun laatste werkstuk 'En su sitio' laat een groep horen die het beste uit de hedendaagse salsa voortbrengt. De groep klinkt typisch Colombiaans : een verzorgde en commerciële sound, maar ook met boeiende composities en altijd uiterst dansbaar. Dit alles onder leiding van Diego Galé, die zowel orkestleider, componist als timbalero is. Première voor België.

Lucia)

RAULIN

(Dominicaanse Republiek)

'Bachata' is naast de merengue een typisch Dominicaans muziekgenre. Kenmerkend is de bezetting met een zanger/gitarist in de hoofdrol. De klankkleur wordt volledig bepaald door de gitaar, wat op zijn minst een opvallend gegeven mag heten in de latino-muziek. (Volgend jaar op Akkerpop!??) Na een nationale revival is deze muziekstijl momenteel bezig aan een internationale opmars. De belangrijkste exponent Raulin zal met zijn virtuoze gitaarstijl en zijn unieke stem de 'Bachata' voor het eerst op de Antilliaanse Feesten vertegenwoordigen.

AZUCAR NEGRA (Cuba) De groep rond Haila Mompie, die op vrijdag het festival zal openen op het groot podium, zal dit nog eens mogen overdoen op het tweede podium met een show van negentig minuten. Deze set kan eventueel gedeeltelijk die van La Banda Gorda en Soka Zouk Express op het hoofdpodium overlappen.

.4/)'o Cobol? All Stars

PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS

De Antilliaanse Feesten worden gehouden in de 'Blauwbossen' in Hoogstraten. Bereikbaar voor België via uitrit nr. 2 'Hoogstraten' van de E19 Antwerpen-Breda. Voor Nederland via uitrit nr. 1 van de E19 Breda-Antwerpen, volg de bewegwijzering. Regelmatige pendelbusverbinding tussen Hoogstraten stadhuis en het festivalterrein. Openbaar vervoer vanuit Antwerpen : vanop de Rooseveltplaats lijnbus nr. 60 naar Hoogstraten. VOORZIENINGEN

gratis parking, gratis camping met douches, sanitair, catering-tent met ontbijt, infostand, Caribbean record shop, vestiaire, telefoon, bank (afhalen geld met bankkaart), marktstraatje bij de ingang, biertent, cocktailtent : zeer schappelijke prijzen (40 luttele frankjes voor een pint), champagnebar met ook alcoholvrije verse fruitcocktails, seifservice restaurant en pastechitent voor de snelle hap. Verboden zijn honden, video- en audioopnamemateriaal, glas en blik. Het veiligheidsteam voert controle uit aan de ingang. Geen 49


FUSIES WING voorzieningen voor kinderen, zorg voor een babysit thuis.

PRIJZEN INKOM + VOORVERKOOPADRESSEN Dagkaart = 900 BEF (VVK) /1000 BEF (kassa) Weekendkaart = 1350 BEF (VVK) / 1500 (kassa) Voorverkoop bij CERA-Ticketphone 0900/ 00980 (afhalen in CERA-bankkantoren in België), FNAC Antwerpen-Wijnegem-BrusselGent-Luik, Antwerpen (Metrophone 03/23 118-65), Herentals (Brigand 014/22-15-12), Hoogstraten (Café De Gelmel 03/314-83-1 1), Leuven (Campus 0 16/23-92-00), Turnhout (CeeDee Service 0 14/43-99-50)

INFO Voor informatie kan je steeds terecht bij Antilliaanse Feesten, Klinketstraat 17, B-2323 Hoogstraten Tel. ++32(0)3/3 14-37-32 Fax ++32(0)3/3 15-85-56 Website : www.innet.he/carihfestival

Vrijkaarten voor de Antilliaanse Feesten! De redactie van dit blad bestaat uit zo'n feestend volkje dat we het niet kunnen laten om ook enkele van onze lezers mee te laten genieten van het meest exotische feest in Hoogstraten. De Caraïbische muziek beweegt niet enkel de bladeren van de Minderhoutse bomen. Ook onze financieel-directeur is wel te vinden voor een avondje heupgewieg en kontgedraai. We hadden dan ook geen enkele moeite om zijn portemonneeke open te wrikken om de nodige centen te krijgen voor een 10-tal vrijkaarten. Iedereen die denkt hiervoor in aanmerking te komen stuurt als de gesmeerde bliksem een briefkaart of prentkaart naar het volgend adres:

De Antilliaanse Maand Pater Schrjversstraat 11 2323 Hoogstraten Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer Vermeld ook een of andere zomerse slogan om onze redactie weer moed te geven na deze toch wel erg tegenvallende zomer.

Van Akkerpop? naar Akkerpop! op zondag 23 augustus De perikelen die het Akkerpop!-festival voorafgingen, zijn ondertussen wel genoegzaam bekend... Naar aanleiding van een als grap bedoelde fotosessie, waarin enkele leden van het organiserende j eugdhuis De Mussenakker semi-naakt hadden geposeerd,

begonnen een aantal moraalridders een ware kruistocht tegen De Mussenakker. Dit alles leidde tot het verdict van de Meerse Kerkfabriek om het vertrouwde terrein aan het klooster dit jaar niet ter beschikking te stellen aan Akkerpop!

en alternatieve rock. Kom. Tool, Coat Chamber en Deftones zijn niet ver weg. Toch weten The Semitones duidelijk hun eigen accenten te leggen. In Wallonië genieten ze een redelijke status, o.a. door toedoen van Radio 21. En wie hen in februari gezien heeft in de VK in het voor programma van Thumb en van 59 Times The Pain zal niet lang hoeven te twijfelen hoe laat ze voor het podium moeten staan.

CLOUDED (België, hardcore) Uit het Antwerp.se komt Clouded en dit lidi dLul LgLLL.kLlldp lft Luj uj.t hun debuut miniCfl uiitgehrarht hij ht gprpnnmmpprdp hardcorelabel Genet Records. Niet toevallig hebben andere groepen van het label zoals o.a. Concrete Cdl, IJnsure en Facedown hun talent al eens laten bewonderen op hct Akkcrpop!podium. Onder andere door de enthousiaste reacties die de new school hardcore van Clouded overal opwekt en hun sensationele live-prestaties schotelt Akkerpop! een groep voor die vast en zeker gesmaakt zal worden door het publiek.

VOID SECTION (België, punk)

De bossen De organisatoren echter staken hun spreekwoordelijke middelvinger omhoog, en zochten en vonden binnen de 24 uur na de beslissing een andere locatie. Hiermee maakt de Akkerpop!organisatie een duidelijk statement naar kleinburgerlijk Meer toe. Akkerpop! blijft dus bestaan, alleen het vraagteken dat voorheen achter 'Akkerpop' stond, is nu vervangen door een veelzeggend uitroepteken. De nieuwe locatie voor het festival is voorzien in het gehucht De Mosten bij De Marschalck waar alle gewenste accomodaties aanwezig zijn. De Organisatie

50

meent te kunnen uitpakken met het sterkste programma sinds jaren. Vandaar dat men de 2500 bezoekers van vorig jaar hoopt te overtreffen. Gedetailleerde informatie betreffende het programma vindt u hieronder.

THE SEMITONES (België, crossover è la Kom, Deftones, ...) Akkerpop! trapt af met The Semitones. Dit gezelschap komt rechtstreeks over van Wallonië en brengt een crossover van metal, hardcore

Misschien niet de populairste, maar waarschijnlijk wel de beste punkgroep van België. Ze timmeren al jaren aan de weg en hun CD's zijn steevast om in te lijsten. Terwijl men vroeger meer oude punk bracht, waait er op hun laatste CD een frisse wind die doet denken aan No FX, Lagwagon en andere hedendaagse punkgrootheden. Ondanks het feit dat hun laatste CD een echt juweeltje was, bracht dit Void Section niet het verhoopte succes. Dat dit ten onrechte is, zullen ze maar al te graag op het podium van Akkerpop! bewijzen.

DE BOSSEN (België, gittaarrock) Het eerste optreden van deze band vond plaats in ... De Mussenakker! Ondertussen is hun bekendheid gestaag toegenomen en zijn ze reeds een vertrouwde naam bij Studio Brussel (wie kent immers niet de hit 'Speed Queen') en in verschillende muziektijdschriften geworden. Dit Kempisch trio brengt vermakelijke pop-


FUSIES WING songs die charmant rammelen, met scherp gitaarspel en jagende drums. Kim Deal en The Pixies loeren om de hoek en kijken goedkeurend toe. Pittig detail : De Bossen hebben ooit de gevangenis van Antwerpen volledig op z'n kop gezet. Of dit nu was omwille van hun fantastische muziek of omwille van het korte rokje dat drumstr Lara Wolfsmelk droeg, is nog altijd niet echt duidelijk. Het antwoord is echter te vinden op het Akkerpop!-podium!

TRAVOLTAS (Nederland, surfpunk) Titels als 'Virgins of the planet sex', 'Kil! KilI Kil! Sex Sex Sex' en 'Baja California' spreken voor zich. De lievelingsonderwerpen van de Travoltas zijn surfen en meisjes. Het liefst zoveel en zo vaak mogelijk, zeggen ze zelf. Hun laatste CD 'Modern World' is er eentje om in te lijsten. Opgenomen in New York onder supervisie van Marky Ramone doet het songmateriaal sterk denken aan de popliedjes uit de jaren '60. Beach Boys-achtige vocalen worden ondersteund door scheurende gitaren waarbij de nadruk ligt op de pakkende melodieën. Tijdens hun optreden van een paar maanden geleden in De Mussenakker wisten ze de Organisatie van Akkerpop! zo te imponeren, dat zij zonder einige moeite een plaatsje op de affiche veroverden.

OVERZICHT PROGRAMMA Uur

Groep

Land

Genre

12.30-13.05 13.25-14.05 14.25-15,05 1525 l.05 1 6.30-17.15 17.40-1 8.30 18.50 t 0.41) 20.05-21 10 21.40-22.30 22.5523.45 23.45-01.00

The Semilones Clouded Vad Sectmon Dc Bossen Travollas 'Ihe Skalawncs Speak 714 The Bollock Brotliers l,a Luna Blond For Blond Di SYN

8 B B 13 NL ZWli USA G B/B Nl. USA 8

ii la Kom ham deore punk rock sui'tpunk ska hardcure nes wave lechno hardcore techrmo

Of hij er ook bij is in Meer, is zowel voor het publiek als voor de Organisatie nog een verassing. Eén ding staat wel vast : wie bij hun muziek stil kan blijven staan, is ofwel dood ofwel potdoof.

SPEAK 714 (USA, hardcore è la Ignite) Voor het opnemen van de CD 'Knee deep in guilt' verzamelde de ex-zanger van No For An Answer de crème de la crème van de Amerikaanse hardcorescene : de drummer van S lap-

THE BOLLOCK BROTHERS (GB/België, new wave/punk) Jawel, het is deze groep die de oorzaak is van new waveklassiekers zoals 'The Bunker', 'Hormr Movies', 'Harley Davidsson Son ofa Bitch', Naast deze en andere hits hebben The Bollock Brothers ook na het verval van de new wave regelmatig nog materiaal opgenomen. De strijdbijl hebben ze echter nooit begraven en dat zullen ze zeker komen tonen op Akkerpop! Onder het motto 'U vraagt, wij draaien' zullen de verscheidene klassiekers je om de oren vliegen.

LA LUNA (Nederland, techno) Het techno-experiment van vorigjaar met Planet Beep was zo geslaagd dat nu zelfs al twee techno-acts de affiche mogen kleuren. La luna is de live-act van de twee en brengt een explosieve mix van trance, funk, drums 'n bass, jungle en ambient waarbij de interactie met het publiek heel belangrijk is. Aangezien niet alleen het oor wat wil, maar ook het oog, worden de bliepjes van La Luna begeleid door VJ Milan die op een gigantisch scherm zijn videoprojecties zal loslaten. Put on your dance shoes and dance the techno!

BLOOD FOR BLOOD (USA, hardcore)

The Skalatones

THE SKALATONES (Zweden, ska) Na de Travoltas houdt men de leut erin met de weergaloze ska van de Zweedse Skalatones. Hun CD 'By Public Deniand' wist de organisatie zo te pakken dat ze de telefoon namen, The Skalatones opbelden, hen vastiegden voor Akkerpop! en even vlot twee optredens voor hen in Duitsland regelden. Soms kan het boeken van groepen toch zo heerlijk ongecompliceerd zijn! Dit achtkoppige gezelschap (waaronder 1 vrouw) laat zich regelmatig versterken door de gitarist van de Britse skalegende The Selecter.

shot, de bassist van Face to Face en de gitarist van het onlangs gesplitte Ignite. Deze laatste kwam met een reeks nummers af die bedoeld waren voor de volgend Ignite-CD. Het resultaat is een absoluut pareltje van een melodieuze hardcoreplaat. Na het opnemen van de CD verving de zanger alle bekende goden door minder bekende goden en werd de naam omgedoopt tot Speak 714. Wat deze personeelswissel voor de optredens zal betekenen is nog af te wachten, maar als ze ook al maar een beetje in de buurt komen van de CD, dan hebben we te maken met een legendarisch optreden.

Een opgestoken middelvinger, vier stoere lrish Americans en dan die openingszin 1 turned my back on society and society turned its back on me' vat de inhoud van hun laatste uitstekende CD 'Revenge on Society' goed samen. De Akkerpop!-organisatie wist het meteen : Blond for Blond zou en moest de 1998-editie headlinen. Spijtig genoeg wou geen enkel boekingskantoor het sympathieke viertal laten overkomen. De Akkerpop!-mensen namen echter het heft in eigen handen, financierden de overkomst van Blood For B lood uit eigen zak en zetten een toer van een tiental optredens op voor hen. Kortom zelden heeft een organisator zoveel vertrouwen in een groep gehad. Of dit vertrouwen gegrond is, zal u kunnen merken op zondag 23 augustus.

Di SVN (België, techno) Akkerpop! '98 wordt afgesloten door de Belgische top-Di SVN. Deze is immers een graag geziene gast in de technotempel The Fuse in Brussel en een weekje na Akkerpop! zal deze jongeheer zijn beats loslaten in de Dance Hall van Pukkelpop! Heftige beats en onweerstaanbare ritmes vormen zijn handelsmerk: Akkerpop! kon dan ook niet beter afgesloten worden dan met DJ SVN. 51


FUSIES WING festival als Akkerpop!. Vandaar dan ook dat iedereen naar hartelust het podium kan beklimmen en er terug kan afspringen (op eigen risico natuurlijk). De podiummanager houdt wel een oogje in het 7.eil en zal ingrijpen indien nodig.

AFVAL Om de afval van plastieken bekertjes in goede banen te leiden, worden ook ditjaar de inzatuelaars van de bekers beloond met een gratis Akkerpop! T-shirt of een gratis consumptie. Een goed verstaander heeft al door dal de oi gani.satie haar luiheid probeert te verbergen achter een ecologisch standpunt.

INFO Voor infoi iiiatie van wclke aaid dan onk, kanje st.d terecht bij Ludo Martens, Meerdorp 53, B-2321 Meer Tel. : 03/315-03-61 (lIiiii Tel. : 03/309-25-00 (werk) Fax : 03/311-72-70 (werk)

Blood for blood PRAKTISCHE ZAKEN

DRANK

PLAATS

Akkcrpop! is een gratis festival waar u volledig gratis kan genieten van elf groepen. Om Akkerpop te bekostigen, rekent men dus vooral op de drankomzet. Bijgevolg is het meenemen van drank (op welke manier ook verpakt) op de festivalweide verboden en de meegebrachte drank wordt dan ook in beslag genomen.

Het Akkerpop!-festival heeft plaats in Meer nabij Hoogstraten, maar niet op de vertrouwde locatie aan het klooster. Het eenvoudigste is de autosnelweg E19 Antwerpen-Breda te nemen en de afslag vlak voor de grens met Nederland te nemen (=de afslag Transportzone). Vanaf de afslag brengen de wegwijzers u naar het festivalterrein De Marschalck, De Mosten te Meer (België).

STAGEDI VEN

Ve rLl It het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Het stagediven bepaalt mee de charmes van een

Wortelse straight edge-groep op tournee in Spanje.

OneXMore, het hardcore-bandje uit Wortel, gaat begin augustus op tour door Spanje. Ze zullen daar een vijftal optredens verzorgen, samen met SYC en Between The Lines, twee groepen uit Antwerpen. Ook Facedown, dé Belgische hardcore-formatie van het moment, zal hen gedurende een aantal optredens vergezellen. Hoe komen zij erbij om te gaan optreden in Spanje, zult u zich afvragen. Wel, het blijkt een kwestie van geluk, vermengd met de nodige connecties. Cristina, een meisje uit Barcelona, geraakte via internet aan de praat met één van de jongens van Between The Lines. Aangezien zij al eens een tour georganiseerd had voor Rubbish Heap. een andere groep uit het Antwerpse, wilde zij dat maar al te graag eens overdoen. OneXMore zal optredens verzorgen in Gijon, Lasarte en Santander, waarna zij richting Barcelona vertrekken om ook daar nog tweemaal het beste van zichzelf te geven.

De nieuwe 7" met 6 nummers

OncA71o,e

52

Begin augustus komt een 7'' (lees: seven inch) uit van OneXMore. Een plaatje. geperst in vinyl, zoals in de goede oude tijd. Met de 6 nummers die daarop staan hopen ze zoveel mogelijk mensen te bereiken. Vrijdag 31juli is de groep nog te zien in Oostmalle op Malmejock en zaterdag 1 augustus in JH Hobnob in Brasschaat. Daarna vertrekken ze dan richting zuiden. Het contactadres is nog altijd: Jan/Sis Matthé, Pater Schrijversstraat 11, 2323 Wortel of xrealmx@hotmail.com .


FUSIES WING

20 JAAR KREUNEN De Kreuners, ofwel Walter Grootaers, Jan Van Eycken, Berre Bergen en Eric Wauters, bestaan twintig jaar en vieren dat met een nieuwe CD en een zomertournee met een vijftigtal concerten die op géén tijd volgeboekt was. Dit jaar wil de groep namelijk de titel van beste live-groep van België terugverdienen. Hoogstraten zijn ze op hun veroveringstocht niet vergeten: op vrijdag 4 september treden De Kreuners immers op in de manège van de Blauwbossen in Minderhout.

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.29 /314.49.11 TeL + Fax: 31 4.55.04 Grootaers: '1k doe verder tot mijn negentigste. De Kreuners worden de eerste rockgroep die een tournee langs bejaardentehuizen doet.' Het optreden van De Kreuners vindt plaats op vrijdag 4september in de manège van de Blauwbossen in Minderhout. Hierna wordt Minderhout-kermis ingezet met top DJ's Dave van Palladium, Soundbreaker & Solution. Om 20 h. gaande deuren open en een ticket kost 350 Ir. in voorverkoop en 400 fr. aan de kassa. Voorverkoopadressen : Hoogstraten (MusicInn Danny Brosens, Café De Gelmel, Bacob Bank), Minderhout (Drukkerij Merjan), Meer (Mick Shop), Meerle (Bacob Bank), Rijkevorsel (Café Den Booze), Merksplas (Chapeau). Oostmalle (De CD-Hoek), Westmalle (De CDClub), Turnhout (CeeDee Service) en alle BACOB-bankkantoren

Vakantietip: Fietskaarten De Kreuners

De Kreuners zijn een begrip geworden. Zij ontdekten het recept om het Vlaams te doen swingen, rockmuziek met rockteksten in de eigen taal te combineren en dit alles te verniengen met ijzersterke songs : kort, krachtig en zo sober mogelijk. In twintig jaar groeiden De Kreuners van een vreemde eend in de bijt over een pionier uit tot een vaste waarde. Het begon allemaal in 1978, wanneer de Kreuners in de finale van Humo's Rock Rally aanbelandden. Vanaf dan bouwden de Kreuners een indrukwekkende live-reputatie op. Nederlandse rock bestond toen nog helemaal niet. Er was alleen elektrische kleinkunst, zoals o.a. Raymond Van Het Groenewoud. Platenfirma's geloofden ook niet echt in Vlaamse rock. Maar De Kreuners waren eigenwijs genoeg om zelf hun eerste single in London op te nemen en meteen was het een schot in de roos. 'Nummer 1' werd een enorme hit, later volgde 'Nee oh Nee', nu reeds één van dé Nederlandstalige rockklassiekers. Het succes van hun singles vertaalde zich in een platenkontrakt met Warner Brothers, zodat ze hun eerste elpee konden opnemen. ''s Nachts kouder dan buiten' krijgt unaniem lovende kritiek en wordt de tweede best verkochte plaat in België van het jaar 1981. In dat jaar openen ze ook op Werchter, wat toen nog een heuse stunt was voor een Belgische groep. Met hun tweede

plaat ontstond er een ware Kreunersinania in Vlaanderen. Maar ook Nederland en zelfs Wallonië en Frankrijk waren niet doof voor De Kreuners. Nummers als 'Layla', 'Couscous kreten' en 'Mijn laatste Sovjet' liet menig rockliefhebber niet onbetuigd. Naar aanleiding van hun derde elpee 'Natuurlijk zijn er geen Alpen ïn de Pvreneëen' organiseerden ze een korte tournee door Vlaanderen. Tijdens deze 18 optredens, die ze telkens alleen en in zalen afwerkten, kwamen maar liefst 35000 uitzinnige fans opdagen. Na 8 jaar onafgebroken optreden en platen maken, namen De Kreuners een jaartje rust. Hoogtepunten tot dan toe waren hun dubbelconcert met U2, hun optredens in Werchter en Parijs, de voorprogramma's van The Pretenders en The Kinks in Brussel. Na een stillere periode kwam er in 1989 een tweede hype rond De Kreuners na het uitbrengen van het album 'Hier en Nu'. Zowel pers als publiek waren laaiend enthousiast. Het leek alsof heel Vlaanderen een nieuwe groep ontdekt had. 'Ik wil je', 'Zojong' en 'Maak me wakker' werden door een paar honderdduizend kelen meegezongen. In 1992 en in 1995 brachten ze wederom nieuwe CD's uit, die ook ditmaal de hoogte in werden geprezen. Nu zijn ze ondertussen al twintigjaar bezig en van ophouden willen ze niet weten... Walter

De provincie Antwerpen, fietsprovincie bij uitstek, telt momenteel 46 bewegwijzerde fietsroutes. Natuurlijk zijn er naast deze uitgestippelde trajecten nog talloze andere wegen waar langs het aangenaam en veilig fietsen is. Daarom startte de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen met het inventariseren en in kaart brengen van alle goede en veilige fietspaden in de provincie. Dit meerjarenplan, een echt monnikenwerk, zit er nu op. Zopas verscheen de laatste en langverwachte recreatieve fietskaart 11-12 Antwerpen-Mechelen-Lier. Met deze kaarten wil men vooral de recreatieve fietser bereiken. Daarom koos men voor stratenplannen in plaats van stafkaarten. Aan de hand van straatnaamborden kan de fietser zich perfect localiseren. Alle veilige, goed berijdhare recreatieve wegen staan in lichtgroene kleur op de kaart aangeduid. Op die manier kan de fietser een parcours uitstippelen dat volledig overeenstemt niet zijn interesse en mogelijkheden. Nieuw is dat de bewegwijzerde trajecten staan opgetekend in de kleur van de begeleidende bordjes langs de weg. De voornaamste bezienswaardigheden van de twintig gemeenten zijn op kaart aangeduid en krijgen een korte toelichting in het begeleidende boekje (32 blz.). Ook alle fietsverhuurdiensten in de regio staan hierin vermeld. Fietskaart 3 en 4 omvatten de streek van Hoogstraten, Rijkevorsel, Baarle-Hertog, Merksplas en Zundert. Verder ook nog de omgeving van Brecht, Bcerse, Malle, Zoersel en Vosselaar. De meeste fietskaarten kosten 250 fr. en zijn te koop bij de toeristische dienst van Hoogstraten en bij de TFPA, tel. 03/216.28.10. 53


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 cii zondag 2 augustus: BONDSSCHIETING 20m, Gildenhuis, Brouwerijstraat 4, van 14 lot 20 uur.

Van Aertselaerplein 16

2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 2 augustus: BEIAARDCONCERT, Sint-Catharinakerk, 19 uur, org. VVV. FIETSRALLY, TC De Vrijheid, Achtelsestraat, 10 uur. LANDSCHAPS WANDELING, 14.30 uur, ingang begijnhof, org. Vereniging Natuurgidsen. GELMEL WANDELTOCHT, zaal Pax, vertrek tussen 8 en 15 uur, org. KVG.

Maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus: JEUGD TENNISKAMP, TC De Vrijheid, AchtelseStraat, van 10 tot 16 uur.

MEER.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Vrijdag 31juli: IPENROOI-KERMIS, tent aan de Meerleseweg, vanaf 20 uur. Zaterdag 1 augustus: MIDSUMMERNIGHTparty met dj Stoffels, tent Ipenrooi, vanaf 20 uur.

Zondag 2 augustus: BIER-, KAAS- en WIJNZaterdag 8 tlm zondag 16 augustus: TENNISTORNOOI, TC De Vrijheid, toeschouwers gratis.

Zondag 9 augustus: BEIAARDCONCERT,

HOOGSTRATEN

Zaterdag 8 augustus: VOETBALTORNOOI, FC De Statie, oud-voetbalveld, Meerseweg, 10 uur.

1FRTUIN

Zaterdag 22 augustus: TSILP 25, Akkerpopterrein aan de Marschalck, om 19.00 uur.

Meerdorp

CAFÉ DISCOBAR

Sint-Catharinakerk, 19 uur, org. VVV. Zaterdag 15 augustus: O.-L.-VROUW Tenhemelopneming, moederdag.

Zondag 16 augustus: BEIAARDCONCERT, Sint-Catharinakerk, 19 uur, org. VVV.

Zaterdag 22 augustus: FIETSUITSTAP, VERTREK 13 UUR, Achtelsestraat 72, org. Kon. Lustige Wielrijders. Zondag 23 augustus: BEIAARDCONCERT, Sint-Catharinakerk, 19 uur, org. VVV. BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, Vrijheid, stadhuis, vanaf 14.30 uur.

Woensdag 26 augustus: BLOEDAFNAME,

cr

MARKT, Donckstraat, van 9 tot 12 uur. FIETSZOEKTOCHT, klooster, Donckstraat 13.30 uur, org. KWB. PENALTY-tornooi, Ipenrooi-kermis, van 13 tot 18 uur.

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus: RADIO VALENCIA: open-deur-dagen.

.j 13

Telefoon:

2321 03/315.71.53

Hoogstraten 52

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Zondag 23 augustus: AKKERPOPFESTIVAL, vanaf 12 uur, terrein De Marschaick (Mosten), org. Mussenakker.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bednjven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus: BONDSSCHIETING, lokaal St.-Jorisgilde, Donckstraat, zat. 14-2 1 uur en zon. 10-2 1 uur.

Langenber9 14 - 2323 Hoogstraten-Wortv TeL/Fax 03 / 314 53 28

GORRENS WILLY-VERVOORT 56

zaal Gravin Elisabethlaan, 17.30 tot 20.30 uur.

Donderdag 27 augustus: OPENTUINDAG, kennismaking, gemeenteschool, 14.00-15.00 uur.

MEERLE

Zondag 30 augustus: BEIAARDCONCERT,

Vrijdag 21 augustus: TOP 100 aller tijden, bal nsetdj Stoffels, vanaf2l uur, feesttent, Bergen, org. KLJ.

Sint-Catharinakerk. 19 uur, org. VVV. INTEGRATIEDAG, oude gemeenteschool, Karel Boomtrait. 13.30 uur, ori. KVG.

WORTEL Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus: DROPPING met nacht- en dagrally, 't Slot, vertrek om 21 uur.

Zondag 2 augustus: PAAPGOOITORNOOI, parochiecenrum, om 13.15 uur, org. KWB. Vrijdag 24 t/m vrijdag 28 augustus: TENNISKAMP, org. TC De Langenberg.

Hetcalé voor jongeren met het hart bij t muziek. Ook op woensdag - TeJ. 03/314.32.64

Zaterdag 22 augustus: BEACH PARTY, feesttent, Bergen, vanaf 20 uur, org. KLJ. Zondag 23augustus: WANDELING Elsakker, Chaamseweg 57a, vertrek 14.30 uur, org. Ver. Natuurgidsen. RUITERTORNOOI, Klein-Eyssel, terrein Kees Christianen. DORPSDAG, in en rond de parochiezaal, vanaf 13.30 uur, org. KWB. ANIMATIE met variatie, feestweide en -tent, Bergen (Minderhout), org. KLJ.

hnrc}fjI1utz bri1ej 183 e't9straftn

031314 6fl 65

& 1.atljp

Dinsdag 25 augustus: KINDERDISCOFUIF Vrijdag 28 augustus: WORTELJOGG1NG. 't Slot, 19 uur, inschrijven vanaf 17 uur.

met Michel Stoffels, Klein-Eyssel, feesttent, 18.30 uur, org. Ponyclub.

Zaterdag 29 augustus: VOLKSFEEST & KINDERSPELEN + antiek-, ruil- en curiosamarkt, 't Slot, vanaf 12.30 uur.

Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus: MISSIEFEESTEN, parochiecentrum, Vrij. 19 uur, zat. en zon, vanaf 13.30 uur.

54

Ô

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open. donderdag (20 lOs) vnidag zaterdag(19.00u( en zondag 13 30u)

1 1 11 1 1


Zondag 30 augustus: ONTBIJTB UFFET, parochiezaal, van 9 tot 12 uur, vooraf inschrijven, org. Missiewerk.

DeGuldenCoppe

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Zondag 6 september: PONYTORNOOI,

Klein-Eyssel, terrein Kees Christianen, org. ponyclub De Markeruiters.

CAFE-BRASSERIE

vzwMussenakker Meer

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag-

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten

avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 a_ zondagavond vanaf 20.00 u.

-

61

MEERSEL-DREEF Zondag 2 augustus: ()I 5 ENI)l*RDAG. Sint Luciakapel, 14-18 uur, org. St.-Luciacomité.

MINDERHOUT

1OLCE 1ÂSÂ

ÇLLLL

Vrijdag 31juli: PË 1ANQIJL. Gemeenteplein, om 13 uur, org. KBG.

TEL.

Vrijdag 7 augustus: DESPERATED

COMPANY. om 22 uur in tent aan Bredaseweg, org. KLJ. Zaterdag 8 augustus: JEUGDBAL, met Michel Stoffels en Palladium, tent aan

Café

-

-

03-314 83 53

157

feestzaal

De Eiken biljart

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Bredaseweg, org. KLJ.

'

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

WOENSDAG GESLOTEN -

51

CL

PIZZERIA . RESTAURANT TRATTORIA Italiaanse speciatiteiten, visspecialiteiten en delicatessen GELMELSTRAAT 4 - 2320 H000STRATEN OPENINGSUREN: Van maandag tot zondag: 11.00 tot 1400 17.00 2300

FAX

Tel.: (03)31491 94-Fax:(03)31487 17

Restaurant

De Douanier la carte week-menu Strijbeek 6 Mcerle Tel. 0313159107

-:

4

Zondag 9 augustus: FIETSZOEKTOCHT, vertrek parochiecentrum om 13 uur, org. KWB.

ANIMATIE-variaties, 70-jaar KLJ, tent

Ongevallen

Bredaseweg.

Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus:

ANTILLIAANSE FEESTEN, terrein Blauwbossen, vanaf 19 uur. Zondag 16 augustus: KOPPELMARATHON

De Schepzak Altijd Beet, Visvijver DestaGoorkensdreef, 10-18 uur. -

Woensdag 19 augustus: ALGEMENE VERGADERING, KBG-huis, 13 uur. Zaterdag 22 augustus: DUIVELTJES-

TORNOOI, voetbalterrein Hoge Weg, 12-17 uur, org. Minderhout VV.

Vrijdag 19 juni om 15.45u werd de lôjarige fietster Katrien Quirijnen, Steegstraat 15 Merksplas, aan de Langenberg te Wortel, aangereden door de auto bestuurd door Hendrik Philips (35 j.) uit Vosselaar. De fietster werd licht gekwetst.

Dezelfde dag kwam het aan de Vrijheid ook tot een aanrijding tussen de fietster Maria Rombouts, Minderhoutsestraat 95 en de auto bestuurd door Adriaan Sprangers, Meerledorp.

van Hoogstraten opgeroepen ter assistentie bij

een ongeval aan de E 19 grondgebied Meer richting Nederland. Een auto was over de kop gegaan en over de gracht in de weide terecht

gekomen. Met de ladderwagen hielpen de spuitgasten de gewonde chauffeur over de gracht. Hij werd overgebracht naar het Sint-Jozef ziekenhuis te Turnhout. Vrijdag 10juli om 10.45 u. werden Jan en Lucie

Woensdag 24juni om 19.50u botste aan de SintLenaartseweg te Hoogstraten een personenwagen met een lichte vrachtwagen. De Nederlandse Emeline Mattine (28j.) uit Prinsenbeek werd hierbij licht gewond.

Adams, Hal 34, Minderhout zwaar gewond bij een botsing tussen hun auto en een vrachtwagen van de Waalse transportfirma Cargot Transit. De auto van Jan kwam uit de weg naar Hal gereden juist toen de zware wagen over de Bredaseweg richting Meerle reed. De voorzijde van de auto werd volledig ingedeukt. Jan en

Dinsdag 7 juli om 13.30u werd de brandweer

Lucie Adams werden, zwaar gewond, naar het Sint-Jozelfziekenhuis overgebracht.

Speelkaarten h.v.b.a.

Tot zondag 13 september kan men de expositie 'Lachen achter de kaart' bezoeken in het Nationaal Museum van de Speelkaart te Turnhout (Druivenstraat 18). Hoe bloedernstig het kaartspel ook is, toch werden en worden er heel wat kaarten gemaakt die op de lachspieren werken. Deze tentoonstelling brengt een rijke oogst aan humoristische kaarten en cartoons met drollige tekeningen en humoristische onderwerpen. De expositie is een onderdeel van 'haha-humor'. De openingsuren van 'Humor in de speelkaart' zijn: dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur, zondag van 10 tot 12 uur en van 14 10117 uur. Het museum is gesloten op maandag. Voor groepen en rondleidingen kan men een afspraak maken via tel. 014-41.56.21.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41,26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

IIAJ

~

Lid van de Unie van de Uitgevers VEtO de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hooestraten

200

Tijdens de zomer pakt het Museum van de Speelkaart uit met twee speciaal voor jongeren

opgezette activiteiten: een zoektocht en een atelier.

De zoektocht richt zich tot kinderen vanaf 7 tot 1 2jaar. Met een originele vragenlijst in de vorm van een joker doorkruisen de jongeren het ganse museum en hier en daar lossen ze een eenvoudige opgave op. Elke bezoeker doet dit in eigen tempo. De zoektocht loopt nog tot eind augustus. De deelname is gratis en achteraf krijgen 25 juiste oplossingen een geschenkje. Het museun3atelier vindt plaats op woensdag 5 augustus om 14 uur voor 10- tot 15-jarigen. De deelnemers worden ingewijd in de oude inetho-

des om te drukken en te kleuren. Uiteraard moeten ze de handen uit de mouwen steken. Vooraf reserveren is nodig via tel. 01442.33.81. Dit initiatief is opgezet voor grabbelpassers. Wie geen grabbelpas heeft, mag ook meedoen maar betaalt wel 95 fr.

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

-v

HUISARTSEN CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

squash snooker Tennisclub

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes.

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN

Zaterdag 1 augustus: DR. STIJN FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 Zondag 2 augustus: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 3 15 .82.2 1 Zaterdag 8 augustus: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55 Zondag 9 augustus: DR. GEERT FAES, H. Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85, GSM: 095.54.86.85 Zaterdag 15 augustus: DR. PHILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54 Zondag 16augustus: DR. F. HOL VOET en H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. tel. 314.31.66 Zaterdag 22 augustus: DR. STIJN FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 Zondag 23 augustus: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15 Zaterdag 29 en zondag 30 augustus: DR. M. VAN OVERVELDT, Rooirnans 10. Wortel. tel. 314.48.00

Ongevallen Brandweer 314.42.43 LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

'!f

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Tel. 03/314.38.11

Fax: 031314.15.03

APOTHEKERS

Weekdagen open van 9 u tot O Woensdag open van 9 u tot 14 Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd. voor vergaderingen of privé.

st '

t-

Tot 7 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24 Van 7 tot 14augustus: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20. St.Jozef-Rijkevorsel, tel. 3 12.12.20

Zaterdagvoormiddag 8 augustus: APO-

o L5 wvs

THEEK FAES. Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73

Van 14 tot 21 augustus: APOTHEEK

SLAGERIJ

SCHEVELENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Van 21 tot 28 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstr. 7, Merksplas, tel. 014) 63.31.66 Zaterdagvoormiddag 22 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24 Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

Openingsuren: Di É/rn za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten 155

In augustus verschijnt de MAAND op woensdag de 26ste. Kopij graag op de redactie op 12 augustus. Nieuws over sport en dorp kan nog tot zondag 16 augustus.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Vodeit ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: te!. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tamia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 11 6c