juli 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 159 JUU 1998 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJiDE HOOGSTRAATSE .1 I W

De Hoogstraatse Industrie

de h maand . A., Loenhoutseweg 34, 2k240I : [.I.Iej i:7i :I

De nieuwe Managing Director van De Ster - Hoogstraten

84 1)edrijen in cijfers gegoten

: 10

0

,5

1

km, HOOGSTRAATSE REDDERSCLUB

Alain Lenvain


geweekt

ZTI?.-jT

WALTER "CESAR" SMITS Als we iemand kunnen uitweken over wat Hoogstraten heeft nagelaten is het ook mogelijk om het omgekeerde te doen: een nieuwe inwoner "in te weken" over zijn eerste indrukken. LASERSHOW

"Mijn eerste kennismaking met Hoogstraten dateert zowat van 8 jaar geleden en had plaats op de Antilliaanse feesten. Toen waren die nog bescheiden, gezellig en dus ook vol ambiance. Anderzijds waren die augustusnachten zalig en zwoel. In feite wist ik toen niet dat ik me op Hoogstraatse bodem bevond. Die associatie is pas later gekomen." Aan het woord hier is Walter Smits (ondertussen 51 geworden) en voor de trouwe VTM-kijkers niemand minder dan Cesar, de tegenspeler van Slisse. Een reeks met de figuren van J. Gevers in de hoofdrol welke reeds twee seizoenen op het scherm te zien was en een derde keer start in het najaar. Toneelacademie te Hoboken Walter is in feite een echte Mechelaar, er geboren, getogen en geschoold. Hij werkt er nog steeds. De toneelmicrobe had hem reeds op het atheneum te pakken gekregen. "Stukken van Shakespeare en Molière gingen er als zoete koek in. Bij gebrek aan een lief was het toneelgroepje een alternatief om met de meisjes in contact te komen. Aan het volgen van een toneelopleiding werd in die tijd niet gedacht. Men ging uit werken, stichtte een gezin en het toneelgebeuren werd op een lager pitje gezet." Tot løjaargeleden het amateurtoneel hem terug begon te boeien en zelfs meer dan dat. Met Jef Desmet (Jan Van den Bossche uit "Familie") in zijn kennissenkring kwam hij in contact met de toneelacademie van Hoboken. Als "oude van 43" in een groep vol jongeren begon hij aan een 5-jarige opleiding, soms meer dan 3 maal per week moest hij er voor op pad. Het enthousiasme waarmee Herbert Flack deze academie leidde (en nog leidt) werkte aanstekelijk op de cursisten. De aanbiedingen lieten dan ook niet op zich wachten. Via de academie kreeg hij een gastrol in de eerste reeks van "Heterdaad" (VRT) en kwam hij in contact met Studio Amusement, het productiehuis van reeksen als "Familie" en "Bompa Laweid" waarin hij ook meermaals te zien was.

50-tal zijn uitgezonden, zodat men volgend seizoen César weerom iedere zaterdagavond op het scherm kan zien. "Acteur zijn is fantastisch. In de huid of wereld van iemand anders kruipen en daar dan wat mee doen, is gewoon leuk".

BV zijn -

"Een bekend TV-gezicht zijn is wel niet altijd even leuk. Overal waar Vlamingen komen kent men zijn BV's, of dit nu op de top van de Ventoux is of in Bommerskonten. Soms zou men het zelfs vervelend noemen, maar het hoort er nu eenmaal bij. Dan moet je het er maar mee door nemen. Nu terug bij Electrabel aan de balie, wordt ik er door groot en klein over aangesproken. Ik verontschuldig me dan tegenover de wachtenden in de rij".

-

H000STRATEN

Tot rust komen in Hoogstraaten en in zijn kot Enkele jaren geleden leerde hij Sonja Magnus in het theater kennen en haar volgen heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk in Hoogstraten is komen wonen. Ook al was hij in zijn vorig leven nooit verder geweest dan de grootstad Mechelen, toch voelde hij zich op slag thuis in Hoogstraten. "Enerzijds is er het gezellig drukke centrum waar alles te vinden en te koop is en waar enkele leuke terrassen zijn zoals "De Coppe" en "Den Bottel". Anderzijds is het ook niet te dorps. Aan de voorkant zit men met zijn neus in een stadscentrum en aan de achterzijde zit men op de platte buiten. Een stuk Hoogstraten dat ik zeker nog wil verkennen maar misschien moet ik dan wel eens een nieuwe fiets kopen. Gelukkig heb ik er ook een kot gevonden waar ik met al mijn materiaal weg kan. Waar ik na een drukke werkdag mij in kan terugtrekken en tot rust kan komen, door niets of niemand gestoord". Hoewel, de eerste maanden zal hij de blikken van de voorbijgangers niet altijd kunnen ontwijken want hij lijkt net weg gestapt uit het kleine scherm.

Slisse en César Het aanbod om Cesar te spelen in de reeks "Slisse en César" kon hij dan ook moeilijk naast zich neer leggen. Het productiehuis had enkel de personages uit de toneelstukken van J. Gevers gekocht en er mochten dus nieuwe verhaallijnen verzonnen worden rond dit komisch duo. Persoonlijk verlof werd genomen bij Electrabel en onder stimulans van vriendin (ondertussen echtgenote) Sonja studeerde hij zijn rol of scènes in, want werken voor TV is heel anders dan een toneelstuk. Het gaat er heel wat fragmentarischer aan toe en de studio- of opnametijd is beperkt. De 77 afleveringen zijn ondertussen, aan een tempo van 2 per week, ingeblikt en een 2

Echt ç'enote Sonja tekent hier, ter gelegenheid van hun huwelijk enkele weken geleden. de permanente verblijfsvergunning van Cesar (Walter) in Hoogstraten


tnon in de moond Als het in een bedrijf niet draait, ligt het meestal aan het management Deze maand brengen we U verder in dit nummer een ruim overzicht van de Hoogstraatse industrie. Een overzicht in cijfers, cijfers die dikwijls staan voor 'centen', cijfers die aangeven hoe de ondernemingen ervoor staan, hoe ze presteren. Maar cijfers zeggen natuurlijk niet alles over een bedrijf, er zitten ook mensen achter. Enkele van onze lezers zijn misschien wel de baas van één van de vermelde ondernemingen, velen verdienen er hun dagelijks brood, hopelijk met wat beleg daarbij. Zoals je uit de cijfers kan opmaken, zijn er, ondanks het landelijke karakter van onze gemeente, toch enkele forse industriële ondernemingen gevestigd. Ook aan het hoofd van dergelijke ondernemingen staan mensen. Op hun kaartje staat dan 'Directeur' of 'Zaakvoerder', of volgens de hedendaagse mode 'President', 'General Manager' of 'Managing Director'. Gemeenzaam worden ze meestal 'de baas' genoemd. Werknemers kennen hem meestal wel als hun baas op het werk, die daar ergens een afgeschermd kantoor huist en die, behoudens met zijn secretaresse en enkele nauwe medewerkers, met weinig mensen in aanraking komt. We gaan er niet dagelijks mee om en meestal weten we er niet meer van hem dan dat hij 'de baas' is. Hoe ze ook worden genoemd en in welk bureau ze ook zitten, het zijn mensen van vlees en bloed, met een persoonlijke geschiedenis en achtergrond. Benieuwd als we zijn, wilden we zo'n man wel eens leren kennen, als het ware nagaan of het inderdaad mensen zijn van vlees en bloed, of ze vrouw en kind hebben, of ze nog een leven hebben buiten het bedrijf, er een gezicht op plakken. We trokken naar de grootste onderneming van Hoogstraten, De Ster, en vroegen naar de baas. We stellen we U graag Alain Lenvain voor, de nieuwe algemene directeur, of 'Managing Director' van De Ster.

Een 'Vlaanderaar' Alain Lenvain werd geboren op 8januari 1950 te Rollegem, in de buurt van Kortrijk en op 4 kilometer van de taaigrens. Hij heeft een oudere broer en een 13 jaar jongere zus. Zijn ouders hadden een slagerij aan de rand van het kleine dorpje. Het gevoel voor, en de drang naar ruimte heeft Alain hier meegekregen. Het is niet ongewoon dat er gekozen werd voor de plaatselijke gemeenteschool. Echter slechts tot het 4de studiejaar. Het Sde en 6de werd als voorbereiding op het college alvast in Kortrijk afgewerkt. Want de ouders Lenvain vonden wel dat er gestudeerd moest worden. Alle wetenschap die werd opgedaan, kon in eender welk beroepsleven van pas komen. Zo kwam Alain terecht bij de Broeders van de Christelijke Scholen. Hij werkte er later zijn humaniora (wetenschappelijke A) af met de ambitie verder te studeren in een technische richting. Hij was er extern en bolde met de fiets elke dag 11 kilometer heen en terug. Zoals elke leerling was ook de jeugdbeweging, de Chiro, hem niet vreemd. Maar het echte leven begon natuurlijk bij de hogere studies. Vanwege zijn affiniteit met de techniek besloot Alain in Gent

elcctromechanica of werktuigkuride te studeren. Hij studeerde er in 1973 af. Het vooroordeel over de 'West-Vlaanderaars' waardig, kon Alain goed pinten pakken en was hij er graag bij als er ambiance was. Zo heeft hij in de hoogdagen van Leuven Vlaams een nachtje bij de Rijkswacht mogen slapen omdat hij al te uitdagend foto's genomen had. Maar de voornaamste eigenschappen van de 'Vlaanderaar' zijn toch welzijn werklust en zijn koppigheid. Tijdens zijn studententijd kwam Alain aan de kost door garçon te spelen in de Gentse cafés en met grote landbouwmachines in zijn geboortestreek te gaan helpen bij de erwten-, graan- of bietenoogst. Acht jaar heeft hij dat gedaan. De verdiende centen lieten echter ook toe dat Alain zich aanvankelijk een bromfiets kon veroorloven en later een echte motorfiets. Dat leidde in het ouderlijk huis tot dusdanige conflicten dat hij besloot nog tijdens zijn studententijd alleen te gaan wonen. Nochtans was interesse voor de techniek de voor naamste drijfveer om zich deze dingen aan te schaffen. De ouderlijke bezorgdheid voor de veiligheid van zoonlief was echter groter. Alain heeft trouwens nog steeds een motor, een

Alain Lenvain Enduro, waarmee het zowel op de baan als in de natuur rustig rijden is.

Ploegbaas In 1973 studeerde Alain Lenvain af als burgerlijk ingenieur werktuigkunde. Bij de tankdivisie van het leger tekende hij als KRO-er nog voor 6 maanden extra. In 1974, het waren nog net andere tijden toen, schreef hij 10 brieven, kreeg 9 antwoorden en mocht hij op 7 plaatsen beginnen. Hij koos voor de plaatselijke Volvo-fabriek en werd er zowaar ploegbaas in de productie en in shiften. Niet bepaald een job om 5 jaar universiteit te verantwoorden. Maar het hoorde wel bij de strategie van Volvo: 'de voeling met de werkvloer'. Alain Lenvain: -"En dat klopt ook. Ik heb daar ervaringen opgedaan die ik nooit zal vergeten; hoe de mensen daar denken, en zij denken gans anders dan de bureaucraten. Na één maand moest ik al bij de baas komen en die vroeg mij of ik die andere productielijn niet wilde overnemen. Dat was een probleemlijn waar voortdurend stakingen waren en waar de aantallen niet gehaald werden. Ik kon 'ja' zeggen en mijn vingers verbranden of 'nee' zeggen en nooit nog een kans krijgen. Dus 'ja'. Maar een productievloer van 30 arbeiders terug gemotiveerd krijgen, daar moesten enkele harde noten voor gekraakt worden. Maar ik heb er ook geleerd eerst 7 keer te slikken alvorens iets te zeggen. Dat project is echter gelukt en na een jaar werd ik bekwaam geacht om een volgend probleem op te lossen. Tussen de mensen van de engineering en die van de productie boterde het niet zogoed. Hoe kunnen we dat verbeteren? En zo kwam ik stilaan van de productie in de engineering terecht. Ik werd 'koetswerkengineer,verantwoordelijk voor het lassen van carrosserieën. In die periode begonnen ook mijn internationale contacten te groeien. Zo moest ik


MAN IN DE MAAND

Weekendhuwelij k

De Volvo 480 Een mooi zorgenkindje

We zijn ondertussen wel in 1980 aangeland maar niet onbelangrijk is dat Alain, enkele maanden na zijn legerdienst, in het huwelijkshoutje is gestapt mOt lenny Scheiris. Tijdens een van de vermoedelijk vele T-dansants van tuin siiutIit-'t ijd hadden 7C elkaar ontmoet Pas na de legerdienst werden de touwtjes ernstig aangehaald en na 7 maanden verloving huwden ze in 1975. Jenny, huishoudkunde-regentes, iarulile goed in Gent. 7.e was er tenslotte geboren. Alain miste echter de ruimte en al na 7 maanden besloten ze buiten de stad te gaan wonen.

Een van de mooiste eigen creaties van de Nederlandse automobielwereld is onmiskenbaar de Volvo 480. Het compleet nieuwe model, een compacte sportcoupé, uitgebracht in 1987, verraadt nog enkele lijnen van de eveneens legendarische Volvo 1 SOOES, waarvan de productie in 1973 gestopt is. De 480 werd volledig gefabriceerd in Nederland. Hij s as totaal nieuw van concept met zijn dwarsliggende (zij het volgens sommigen eé lichte Renault-) motor en voorwielaandri jvi g maar bevatte vooral een nest aan elektronische gadgets die het leven van de chauffeur moesten veraangenamen. Het elektronisch informatiecentrum gaf toelichting over olicdruk, atertemperatuur, buitentemperatuur, gemiddelde snelheid, gemiddekl verbruik, bedenk het maar. Als de voorste ruitenwissers, die rijsnclheid-affiankelijk waren, aan stonden, begon ook de achterruitwisser feller te svissen indien de wagen in achteruit werd gezet. Zoals het lichtjc in onze huidige wagens nog enkele seconden blijft branden om comfortabel uitstappen mogelijk te maken, zo bleven bij de 480 zelfs de koplampen 20 seconden na schijnen. Wat echter de grote deugd moest worden werd meteen zijn grootste zwakte. In de eerste jaren regende het klachten. De elektronica deugde niet echt. Pas na drie jaar waren vrijwel alle kinderziekten overwonnen. Vanaf toen werd de 480 dan ook een gewaardeerde, baanvaste en comfortabele sportieve wagen s oor \ ier personen. Eigenaardig genoeg is de Volvo 480 nooit op iie Amerikaanse markt, toch Volvominded, geïntroduceerd geworden. De dollarkoers en de Japanse concurrentie zullen daar niet vreemd aan Lijn. De productie is gestopt in 1995 en de V40, een samenwerking tussen Volvo. NedCar en Mitsubishi (Carisma) is fijn waardige opvolger geworden.

verschillende keren naar het moederbedrijf in Zweden. Na een jaar vroeg men mij als preproduction-engineer op te treden voor de bekende 740-serie van Volvo. Mijn taak was de voorhanden zijnde informatie van Zweden om te zetten naar Gent, specifiek wat het koetswerk betrof. Dat heeft heel wat voeten in cle aarde gehad want dc verhouding tussen directie en de vakbonden was dermate verzuurd dat er, bij

1956 5tct 4

i't

lO'c i.()O1/

uit Rulic c in

wijze van spreken, voor elke 'vliegescheet' gestaakt werd. Het was lang niet zeker dat de productie naar Gent zou komen. Toen heeft de directie besloten met de vakbond aan tafel te gaan zitten en alle kaarten open te leggen. Daar is toen gepraat en een plan opgemaakt. Momenteel heeft Volvo Gent, met 120.000 tot 150.000 wagens per jaar een grotere productie dan het moederbedrijf in Zweden."-

1971

i1de/

de iiiecic i,uleiiien iii liet 1(11)1)

It

In 1982 kwam voor Atain Lenvain de zoveelste uitdaging. Volvo Nederland, 'den DAF nog een beetje, zat in een diepe crisis. Door een grootscheepse sanering, met behulp van de Nederlandse overheid, was iedereen boven de 57,5 jaar naar huis gestuurd, een groot gedeelte van de leiding incluis. Men zocht er voor de organisatie een jonge ambitieuze kerel. Na 7 jaar had Alain voldoende technische ervaring opgedaan en hij vond overigens 'zijnjasje wat krap beginnen zitten'. Toen hem de job in Bom (Nederlands Limburg) en Helmond (bij Eindhoven) werd aangeboden, hapte hij meteen toe. De consequentie was uiteraard wel: verhuizen. Daar had Jenny geen zin in en zij kozen voor een 'tijdelijk' compromis: het weekendhuwelijk. Zo logeerde Alain aanvankelijk enkele weken in hotels, daarna 5 maand op een kamer en kocht hij later zich een kleine chalet. Na 3 jaar vond Jenny dat welletjes en opperde ze dat het misschien toch beter was dat ze ook maar naar Limburg kwam wonen. Zo gezegd zo gedaan en ze bouwden zich in Lanklaar een gezellige fermette. Jenny bleef nog halftijds werken en verbleef aldus tot woensdag in Gent en vervoegde de rest van de week haar man in Limburg. De eerste functie die Alain in Bom kreeg, was die van 'afdelingshoofd manufacturing-engineering in de carrosseriebouw'. In gewone taal: de directe ondersteuning vaii de productie ofwel productie- en kwaliteitsprobtemen oplossen. Na ruim twee jaar besloot de directie dat er een

cilticitiî.s teeluiologie


MANIN DE MAAND schuldige' aan te wijzen wanneer er iets mis ging. Dat deed ik nooit en doe ik nog steeds niet. De persoon die een fout gemaakt heeft weet dat meestal zelf ook wel. En als ge daarna een tpossing gevonden hebt, hebt ge meteen een crke niedestander."-

Dolle koeien Na de DAF66 werd de DAF 77 ontwikkeld. Deze zag echter het levenslicht onder de naam Volvo 340, maar bleef in feite een veredelde DAF. Met de Volvo 480 werd echter geprobeerd een volledig nieuw concept uit te werkeii. Het concept was zo nieuw, de electronica had de mechanica quasi verdrongen, dat de productie maar niet op gang kwam. Alain Lenvain: -"Op een bepaald moment werden alle problemen geïnventariseerd en we kwamen aan 2500! Daarenboven moesten alle problemen die verband hadden met elkaar ook nog eens in kaart gebracht worden. Want één

probleem oplossen kon er drie nieuwe hij creëren. En daar hoven op kwam de stylist nog wat olie op het vuur gooien door te zeggen dat het blauw iets witter mocht zijn. Die man heb ik dan ook vastberaden uit mijn kantoor gehouden. Er nioesten eerst problemen opgelost worden rond motor-management of over ruiten die kapot sprongen als ge over de kasseien reed. Dit project-management heb ik gedaan tot er in Born een 30-tal wagens per dag van de band liepen. Omdat de productiecapaciteit te laag was, moest er een nieuwe hal komen. Goed, ik kreeg een hal van 20.000 m2 en daar stond niets in. Er moest een productielijn komen met zogenaanide 'carriers'. Dat zijn wagentjes van 6 hij 3,5 meter die zelfstandig kunnen rondrijden en monteurs en onderdelen rijden naar dc plaats waar gewerkt moet worden. Zo werd er van de 'lopende band' afgestapt. Toen alles splinternieuw neergezet was hadden we het idee om alles eens 24 uur te laten 'proeflopen'. Wanneer we 's morgens binnenkwamen stonden de wagentjes overal, behalve waar ze

1974. Bezoek van toenmalige verloofde en latere echtgenote aan Altenrath (Duits-

land) tijdens de Icgcrdicnst gedeelte van dc prodiiir' van Helmond naar Born moest overgebracht worden. Omdat Alain ervaring had in pre-productie én in leiding geven werd hij d., iuui geacht om dat in goede banen te leiden. Hij kreeg vier maanden tijd maar nauwelijks mankracht en geen lokalen. Daarom sloeg hij meteen de conferentiezaal aan van zijn directe baas, die deze vorm van plaiitiekkerlj w1 iets te ver vond gaan. Twee dagen later had Alain Lenvain de middelen en kwijtte hij zich met succes van zijn taak. Alain Lenvain:-"Een jaar lang heb ik ongeveer alle Belgenmoppen over me heen gekregen. Maar daarna moeten ze gedacht hebben, laten we maar met de gek samenwerken want tegenwerken haalt niets uit. Neen, het heeft altijd goed geklikt. Ik denk ook dat dat te maken heeft niet mijn consequente aanpak van een probleem. Ik heb bijvoorbeeld nooit geprobeerd een

19 (~ 17 .Bij dc oho 4h()

loo//T

Alam hoc hei

/110/!.

moesten staan. Het leek wel of ze de dollekoeienziekte hadden. Het had 's nachts namelijk geregend en op één van de communicatiepunten stond een plas water. Vandaar."-

Japan Naast de assemblage van de 480 kwamen daarna ook de Volvo 440 en de 460 aan bod. In 1989 werd Alain Lenvain de functie van project manager aangemeten voor een verregaande samenwerking met Mitsubishi. Dat bracht hem voor onderhandelingen niet minder dan 18 keer naar Japan. De Volvo 40 en de Carisnia werden namelijk op dezelfde hand geassembieerd. Dat bracht de capaciteit van 130.000 Volvo's naar 240.000 auto's in totaal, wat een goede 'range' genoemd wordt.

1990. 5tudtefase V40 en verregaande samenwerking met Mitsubishi

Toen de 'fase Japan' volledig gedefinieerd was en de contracten getekend waren was ook voor Alain de zaak rond. Hij kreeg overigens weer stilaan zin om echte productie te gaan doen. Die kans werd hem geboden bij Volvo Car in St.-Truiden. Dejob werd hem aangeboden weer maar eens in de vorm van een probleem. Er


MAN IN DE MAAND

DE STER De Ster, zoals wij de onderneming in Hoogstraten kennen, heeft een dubbele ontstaansgeschiedenis. De vennootschap werd in 1936 opgericht door T.H. Ritman en produceerde schoonmaakmiddelen en service producten voor hotels, ziekenhuizen en restaurants. De zaak kende een bloeiend verloop en in 1969 volgde Joost Ritman zijn vader op aan het hoofd van de onderneming. Door in te spelen op de mogelijkheden die de stijging van het luchtvaartverkeer bood, begon de Ster met de productie van lichtgewicht plastic wegwerp en herbruikbare verpakkingen. Ondertussen was Jaak Geens, specialist in de bouw van matrijzen, bij hem thuis begonnen met de productie van plastic ijsiepeltjes en frietvorkjes. In 1973 fusioneren beide ondernemingen en ontstaat De Ster Disposables. De vestiging in Hoogstraten groeide snel en werd uiteindelijk een enorme fabriek met thans ca. 500 werknemers. Begin van de jaren 90 kwamen er echter dreigende wolken boven de onderneming drijven. Joost Ritman, na het vroegtijdig overlijden van Jaak Geens, de eigenlijke baas van De Ster, had nogal fors geĂŻnvesteerd in een grote kunstverzameling, o.a. in zijn Bibliotheca Philosophica Hermetica (eeuwenoude boeken) en Dutsch Renaissance Art (een kunstcollectie). De in deze verzamelingen vastgelegde geldmiddelen zorgden ervoor dat de Ster als het ware in ademnood kwam. In 1993 vond de grootste geldschieter, de ING bank, het welletjes en nam ze de Ster over. Kunstcollectie en onderneming werden van elkaar gescheiden door de bank aangestelde bewindvoerders kwamen aan het hoofd van het bedrijf. Onder hun leiding werd de onderneming geherstructureerd. Sedert 1 april van dit jaar werd de organisatie van de Ster als volgt hertekend: De Ster Europe met hoofkwartier en productie in Hoogstraten en verkoopkantoren in Nederland, Frankrijk en Groot-

herenmode voor jong en oud. F[ ae tot klassiek in de betere merken en taalbare prijs. (ook in grote maten).

BrittanniĂŤ De Ster Americas: productie in Thomaston en verkoopskantoor in Atlanta (USA) De Ster Asia & Pacific: productie in Thailand en commercieel hoofdkwartier in Hong Kong. De activiteiten van de groep zijn gericht op twee grote markten, NL:

Transport -

Over land: hoge snelheidstrein (Thalys, Eurostar,) Zee: de kanaalovertochten (Stena-Line) Lucht: haast alle grote luchtvaartmaatschappijen

Industrial & Consumer East Food (Quick, Mc Donalds) Retail (supermarkten Albert Heijn, Esso, Vendex, ...) Thema Catering (Euro-Disney, stadions, ...) Food-processors (Marfo, Delta Daily Food, ...) Institutionele (ziekenhuizen e.d.) Bulk en Distributie (King Disposables - o.a. suiker, zout, e.d. in kleine porties). Voor die markten produceert De Ster meer dan 3500 verschillende producten. Het gamma bestaat plastic voorwerpen, voorwerpen uit aluminiumfolie en non-woven (producten van cellulosevezels vermengd met hars) artikelen. Voor de productie gebruikt de ondernemingen de meest geavanceerde technieken, die dikwijls in eigen huis ontwikkeld worden, op maat van de klant. Kwaliteit staat hoog in het vaandel geschreven, De Ster behaalde in december 1997 een ISO 9001 Certificaat. Op dit ogenblik is de meerderheid van de aandelen van De Ster via een aantal holdingmaatschappijen nog in handen van de ING. Dat kan en zal in de toekomst veranderen, op welke wijze kan men ons echter momenteel nog niet meedelen.

s pr,y3C4/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE dak ma geopend

5 uur,

op

Ioen

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

O1TD11 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


MAN IN DE MAAND dat het bedrijf toch beter geleid zou worden door industriëlen. Ook in die periode werd Paul de Bruin aangesteld om de hele groep te organiseren. Naast verantwoordelijken voor Corporate t)evelopment (marketing, product- en processontwikkeling) en Support (financiën en informatica), werd Alain Lenvain dus aangezocht als verantwoordelijke voor de Productie, de abricatie dus. Maar ook voor het locatie-manaiement, niet andere woorden voor de goede gang van zaken in het Hoogstraatse bedrijf. Naar eigen zeggen heeft hij er nog een hijverdienste bij door zijn verantwoordelijkheid voor de international manufacturing. Dat betreft productie-aangelegenheden in Amerika. Thailand en Nederland. Vanuit zijn visie en kennis van hier, adviseert hij er de productie maar bepaalt ook de standaarden. Wanneer matrijzen van hier naar Amerika of Thailand worden ver iuiird, moeten ze daar natuurlijk ook op de machines passen.

1991. Enthousiaste samenwerking met de japanners waren daar typische problemen tussen engineering, productie en projecten. En Alain mocht er 'de plant' gaan leiden. In St-Truiden werden mechanische componenten gemaakt: tandwielen, achterassen, ABSblokken met heel fijn draaiwerk, en dergelijke meer. Van afzet ging 60% naar Volvo en de rest naar derden, onder andere in Amerika. Op een bepaald moment is deze plant uit de Volvo-groep verkocht geworden aan dc Begeman-groep. Daar kon Alain zich niet meer in thuis vinden.

Alain Lenvain: -"Toen men mij sprak over De Sier, kende ik het alleen maar van de vrachtwagens van Huybrechts. Maar ik had me nooit voorgesteld wat er in die vrachtwagens zat. Wat me uiteindelijk overgehaald heeft om naar Hoogstraten te komen is de technologie van de fabriek, de mensen waarmee ik gesproken heb en de 'drive' in het algemeen. We mogen niet ontkennen dat het bedrijf tussen 1993 en 1997 turbulente jaren heeft gehad. Er was grote noodzaak aan rust en richting. Zelfs al moeten er harde noten gekraakt worden, duidelijkheid is het belangrijkste.

Hoewel de Kempenaar weer een andere persoonlijkheid heeft, één ding blijft bij elke mens hetzelfde: als men hem respecteert dan wil hij werken. Nu ben ik misschien hard voor mezelf maar als het in een bedrijf niet draait, ligt het meestal aan het management. En ik heb hier reeds genoten van sommige mensen die hun mening durven zeggen, zelfs roepen. Blijfjezelf en ga er gewoon tegenaan."In het nagesprek wordt duidelijk dat Alain, hoe kan het anders, weinig tijd heeft voor wat wij gemeenlijk 'hobby's' noemen. Als hij dan al wat anders doet, zit hij eenvoudig in zijn ruime tuin in Overpelt. Daar heeft hij twee hectare grond rond zijn boerderijtje en ontmest hij er des zaterdags zijn kippen, eenden, geiten en damherten. Ook zijn echtgenote schijnt als echte stadsmus de ruimte meer en meer te waarderen. Ook af en toe kan er nog een ritje met zijn Enduro-motoraf, maar dat gebeurt minder vaak. Op onze vraag of Alain zijn stek in Hoogstraten ziet als eindhestemming van zijn carrière is hij ontzettend duidelijk. -"Neen, dat zou nog te vroeg zijn. Ik ben tenslotte nog maar 48. Natuurlijk wordt de drang iets minder, want ik heb al heel wat meegemaakt. Maar dat ik niets anders meer zou durven, neen"- Maar voegt hij er uitdrukkelijk aan toe: -"Mijn job is internationaal en is nog boeiend genoeg om er nog een paar jaartjes mee door te gaan. Het bedrijf is gezond en er kunnen nog nieuwe wegen gebaand worden. Ik ben dus nog niet aan het solliciteren, laat dat duidelijk zijn."-

Verhuizen? Het moment dus om eens iets geheel anders te gaan dueii. Door een zogeheten 'headhunter', een tiienpersoon bij trnnsfcrs van hogeic kaderleden, kwam Alain in 1993 terecht bij Johnson Controls, een Amerikaanse multina tional met als voornaamste activiteit PU-schuimen. Hij werd er verantwoordelijk voor de Europese vestingen. Dat betekende uiteraard heel veel reizen, soms wel drie weken per maand. Het echtpaar was in de 'periodc St.-Tiuideii' verhuisd van Lanklaar naar Overpelt. En leien het aanbod kwam om in Straatsburg te komen werken, de hoofdzetel van het schuim, stelde Jenny haar veto. En ze won. Alain Lenvain: -"We waren al een aantal keren verhuisd en voor een vrouw is dat toch een stuk moeilijker dan voor een man. Als ik naar mezelf kijk, ik had mijn werk, ik had daar mijn kennissen en op vrijdag was ik al blij met een bed en eten. Maar een vrouw moet er gans de dag leven, de boodschappen doen, zelf een kennissenkring opbouwen, enzovoort.'-

Nog maar 48 Niettemin werkte Alain gedurende een vol jaar in Straatsburg. Op een gegeven moment (februari 1997) werd hij weer benaderd door een headhunter met de vraag of hij niet geïnteresseerd was voor een job in Hoogstraten. Het was in de periode dat de ING-bank, die een voorlopig bewind had gevoerd, begon in te zien

1990. D /Iefu,r,'ii (//) lief l/ugie/LJ

o@e

1 11/1 iIIO,SAOII

garage

VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands Ook: * carwash

+ demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon:

031314.33.33


OOK NIEUWE POLITIE VOOR HOOGSTRATEN COMMISSARIS OMER MEEUS SPREEKT UIT DE BIECHT Nauwelijks een maand na de sensationele ontsnapping van Marc Dutroux uit het gerechtsgebouw in Neufchateau werd het Octopusakkoord in het parlement goedgekeurd. Hiermee kan de reeds zo lang verwachte en verhoopte politiehervorming een definitieve start nemen.Tientallen jaren al wordt de gebrekkige samenwerking tussen rijkswacht, politie en gerechtelijke politie aan de kaak gesteld. De Bende -commissie en de commissie Verwilghen hebben tenslotte bij herhaling de vinger op deze zere plek gelegd. Wat aanvankelijk maar niet scheen te lukken is plots door een kortstondige ontsnapping van de meest gekende gevangene van het land dan toch gelukt. De politiehervorming kan beginnen. Wat aanvankelijk op hoger niveau voor heel wat spanningen en vetes aanleiding gaf lijkt in de praktijk aan de basis niet altijd zo'n probleem te zijn. Vlotte samenwerkingsverbanden waren er al wel langer dan vandaag maar de meest gestructureerde zijn wel de IPZ 's, de interpolitiezones die de laatste jaren het daglicht zagen . Ook Hoogstraten stapte vorig jaar in een dergelijke IPZ met de gemeenten Merksplas en Rijkevorsel. Een eerste stap naar een radicale politiehervorming? Wat brengt de toekomst voor Hoogstraten? Wij spraken hierover met commisaris Omer Meeus. Hij is reeds 17 jaar korpschef van de gemeentelijke politie maar ook provinciaal verbindingsofficier.. Als geen ander is hij de man die ons de evolutie van de politiediensten in de gemeente Hoogstraten kan schetsen.

Groei naar samenwerking Lang voor er van interpolitiezones sprake was hadden wij hier in Hoogstraten al een Vrij vlotte samenwerking met de plaatselijke rijkswacht. Ik ben in 1981 hier begonnen . Er waren toen slechts drie politieagenten en de rijkswacht telde ongeveer 11 man. Dat begon met eens bij elkaar binnen te springen om een tasje koffie te drinken en eens kennis te maken. Al vrij vlug maakten wij afspraken om samen op patrouille te gaan of gezamenlijke acties uit te voeren. Dit

was vooral in de strijd tegen de drugs. Het gebeurde dat wij in dezelfde wagen onze p.v.' s opmaakten. Dit was toen enig in België. Maar ook ten opzichte van de andere gemeenten hebben wij toen al stappen gezet naar samenwer king. Ik herinner mij dat wij in '82 reeds een aantal afspraken maakten tussen de politiediensten van Hoogstraten. Wuustwezel en Brecht, teneinde bepaalde akties op elkaar af te stellen of voor elkaar in te springen in geval van nood. Heel konkrect werd het toen er einde mei

Polirieconi,nissaris OmerMeeus: in de toekomst zullen we zeker 70 á 72 agenten nodig hebben. '95 een samenenwerkingsakkoord werd ondertekend tussen de gemeentepolities van Beerse, LuIe en Vosselaar en anderzijds deze van Hoogstraten . Rijkevorsel en Merksplas. De bedoeling was om tegen einde '98 te komen tot een volwaardige basispolitiezorg en een wisselende permanentie met de rijkswacht. Ons leek deze samenwerking zinvol doch de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte was van oordeel dat deze interpolitiezone te uitgestrekt was en hij schreef een opsplitsing voor. Vandaar dat er uiteindelijk een samenwerkingsverband uit de bus kwam tussen de gemeentepolitie van Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, en de twee rijkswachtbrigades van floogstraten en Merksplas. Op die manier kon men immers beschikken over een 50-tal agenten waardoor permanentie en onthaalfunctie mogelijk bleef. Vorig jaar in februari werd de interpolitiezone officieel ingesteld en op 10 maart '97 werd het veiligheidscharter ondertekend door de vijf partners : de burgemeesters van de drie gemeenten, de gemeentepolitie, de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de procureur.

Een jaar IPZ

De

YIil

II(

)5!J1Ttfl.

Iii

(I( h)ekO/iI.î

allc.s 'ec

011

Iiee,d iii

cci.

Wij zijn nu iets langer dan een jaar bezig en wij hebben ons, zoals in het veiligheidscharter staat aangegeven, vooral toegelegd op bestrijding en preventie van inbraken, de strijd tegen de dn.igs, het vandalisme en de week-endcriminaliteit, en de controle op snelheid en alkoholmisbruik in het verkeer. Wat de inbraken betreft, zitten we hier in een erg gevoelige streek. Èncrzijds is er de aanwezigheid van d grens en ander .ijds hadden we ook nogal af te rekenen met vooral mensen uit de voormalige ooribloklanden die hier in de streek opereerden. Daartegen hebben we onze Jovicakties gericht met vooral veel preventieve controles en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor de invoering van onze IPZ was deze inbrakengolfal an het dalen maartoçhhebben wij de acties nog intenser gevoerd. Dit heeft er toe geleid dat het aantal inbraken vorig jaar


GEMEENTERAAD slechts lichtjes gestegen is daar waar het in de rest van het land zeer sterk gestegen is. Voor dit jaar hebben we daarom deze inbraakpreventiekampugne verlengd. In verband met de drugsbestrijding hebben we aanvankelijk weinig respons verkregen van de Hoogstraatse scholen. Onze bedoeling is vooral via afspraken met jongeren een kijk te krijgen van waar deze drugs vooral komen om al?n hei dealcn naar de scholen toe uit te schakelen. Dii laatste hebben we praktisch Zu goed als lilogelijk kunnen uitschakelen, watniet wegneemt dat er nog wel van hand tot hand wordt doorgegeven op khi'rni- chaal. Maar het echt grotcrdcEikii naar de scholen, dat is momenteel wel gedaan. Wij hebben het bijvoorbeeld ooit meegemaakt dat er tijdens een boekenverkoop in de school vreemden mee binnen warengekomenom drugs te verkopen. Momenteel werken wij vooral op twee tercinen: enerzijds de meer spectaculaire akties aan de grens waarbij vooral de rijkswticlil betrokken is en anderzijds de pieveritiekampagnes in I-loogstraten zelf. Van vandalisme en week-enderiminaliteit had den wij aanvankelijk in Hoogstraten minder last. Dat situeerde zich meer in Rijkevorsel. Bij problemen rukt de ploeg die van dienst is uit. Dat kunnen twee politieagenten zijn of één politieagent en één rijkswachter of twee rijkswachters, afhankelijk van de dienstregeling. In het overlegeomitee hebben we met de procureur ook de belofte kunnen afdwingen dat eenmaal de zaak hard gemaakt, er ook vervolgd wordt en niet meer geseponeerd wordt. Een laatste serieus punt is de kontrole op de snelheid en op het gebruik van alkohol. De snelheid wordt meestel gekontroleerd op de gewestwegen en in de centra van de dorpen.Wij trachten in de week twee uur per dag kontroles uit te voeren. Dat we daar niet altijd in slagen heeft vaak te maken met een massa werk die elk proces-verbaal met zich meebrengt. En men moet het ook kunnen verwerken. De cijfers die wij op de borden plaatsen zijn enkel de zware overtredingen. Dat was allemaal goed bedoeld maar het is zoals ge kunt zien vaak wel wat verwaterd. Daar wordt momenteel over gediscusieerd hoe en in welke vorm we dit terug kunnen oppakken. Er wordt soms al wel eens geroddeld als zouden er sommige vaststellingen van snelheidsovertredingen achteraf vernietigd worden. Ik kan u gerust verzekeren dat zoiets niet gebeurt. In een enkel geval kan er al eens een uitzondering gemaakt worden bij bijvoorbeeld dringende opname in een ziekenhuis, maar dan wordt dat zeer correct nagekeken en gaat die verklaring samen met de vaststelling naar het parket. Vroeger gebeurde het wel eens dat er vanuit politieke hoek naar ons gebeld werd om iets te regelen maar wij hebben duidelijk in het arrondissement afgesproken om daar niet op in te gaan. Een burgemeester is wel het administratieve hoofd van de gemeentepolitie maar hij heeft niet de bevoegdheid om zaken te klasseren, hoewel sommige burgemeesters dat soms nog wel eens proberen. Voor de alcoholkontroles zijn wij vooral aangewezen op de wodka-acties, hoewel wij ook zelf eigen initiatieven nemen. Maar dat gebeurt dan wel binnen de interpohitiezone. Het is interessant vast te kunnen stellen dat er momenteel veel minder bestuurders positief bevonden worden. Vroeger deden we vooral selectieve proeven. Iedereeen moest wel stoppen, maar enkel diegenen die bijvoorbeeld naar drank roken .moesten blazen. Nu gaan we meer aselectief te werk. We laten bijvoorbeeld tien, twintig voertuigen achter elkaar stoppen en laten elke bestuurder bla-

Ik heb zelfs nu al geen tijd/nee)' voor ziiit'er pohiionecl tteik. ik geworden' Oner Meeus en voormalig veldwachter Tuur Ee/en. zen. Zo krijgen we ook een beter zicht op de huidige toestand. Dit waren zowat de vier grote aktieterreinen waarbinnen wij als IPZ aktief mee bezig zijn. Ik durf gerust zeggen dat wij het voorbije jaar zeer goed hebben samengewerkt. Wij worden in het arrondissement al wel eens naar voor geschoven als het voorbeeld van samenwerking.

Nieuwe politie in Hoogstraten Ik heb gans die ontwikkeling van de politiehervorming op de voet gevolgd. Ik ben namelijk ook provinciaal verbindingsofficier van de gemeentepolitie naar de bestuurlijke overheden. Naar aanleiding van de bendecommissie waarde gemeentelijke politiediensten helemaal niet fraai uit te voorschijn kwamen, begon men met de opbouw van structuren teneinde tot een eenvormig beleid te komen. In de nasleep van de zaak Dutroux en de commissie Verwilghen bleek eens te meer dat er op de hogere echalons grote verdeeldheid heerste binnen de veiligheidsdiensten, en kregen wij als politie toch het gevoel dat de rijkswacht al een ganse hervor-

/)C/i

weer ccii ,nii/iiiç'er

ming aan het voorschrijven was. Vooral via de plaatselijke parlementariërs hebben wij als politie daar fel tegen gereageerd. Pas na de ontsnaping van Dutroux is alles in een stroomversnelling gekomen en kregen we uiteindelijk een politiehervorming waarmee wij ons kunnen verzoenen. Het is zeker nog niet voor 100 % werkbaar. Anderzijds gaat het ook te snel. Er waren te weinig techniekers bij betrokken, maar dat zal met de tijd wellicht wel in orde komen. Wij aan de basis, zowel gemeentepolitie als rijkswacht en gerechterlijke politie, beseffen al zo lang dat er moet samengewerkt worden en dat integratie nodig is. Wat nog niet wil zeggen "eenheidspolitie".Waar wij vooral de noodzaak van aanvoelden was de centralisatie van de informatie. Maar wij hebben vooral gevochten voor de lokale politie als basis van ons politiebestel.

Meer taken, meer volk De positie van de burgemeester ten opzichte van zijn politie is niet gewijzigd. Hij blijft het bestuurlijk hoofd en is verantwoordelijk voor de politie. Binnen het college van burgemeesters uit de IPZ wordt er één burgemeester

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.


ECONOMIE

Co$R REVA IVBA /COHPUTERS - TU.EFONIE\ /WUEKJ&L1AI\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

bh

snel overal bij . In Hoogstraten centrum zouden we ons in de piekuren gemakkelijker kunnen vastrijden. Ten opzichte van de twee andere gemeenten is Meer dan weer wel wat uit de richting. De rijkswacht zal zeker niet meer investeren in een nieuwe kazerne . En ook de rijkswachtkazerne van Merksplas is niet direkt geschikt voor de huisvesting van de nieuwe politiedienst

Voor morgen? Men hoopt deze politiehervorming binnen een jaar of drie rond te hebben. Persoonlijk denk ik dat er heel wat meer tijd aan te pas zal moeten komen. Maar hoe lang het ook mag duren de belangijkste voorwaarden om als politie te slagen is vooreerst goed basispersoneel dat niet alleen dc vereiste bekwaamheid heeft, maar dat

zich bovendien nog goed voelt ook. En daartoe kan vooral een gelijkschakeling in lonen al een grote bijdrage kunnen leiden. Op dat vlak is er nog heel wat vakbondswerk aan de winkel.De verschillende politiediensten moeten zo vlot mogelijk in elkaar schuiven.Wie er hier in Hoogstraten uiteindelijk korpschef zal worden, weet ik niet. Het zal vooral iem :and moeten zijn met veel gevoel voor management.Ikzelf kom er nu zelfs al niet meer toe om specifieke politietaken uit te voeren. Alle werk situeert zich vooral rond Organisatie en management. Ik spreek hier misschien zelfs een beetje tegen mijn eigen winkel, maar voor mijn part kan de nieuwe korpschef zelfs een burger zijn.. Ik ben momenteel 58 jaar en ga waarschijnlijk binnen twee jaar op pensioen.Daartegen zal de politiehervorming nog niet rond zijn maar wij hopen er in ieder geval het beste van te maken.

Wandelgemeente 1998 Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,.. Telefooncentrales, GSM,...

COMPUTER-curus voor beginners!!!

gernandateerd als verantwoordelijke voor één of meerdere jaren. Binnen dit college moet er een eensgezindheid zijn. Er komt één korpschef voor gans de ïPZ. Het Ministerie van binnenlands zaken zal een dotatie opleggen voor de IPZ. Momenteel telt de IPZ ongeveer 50 agenten (rijswacht Hoogstraten en Merksplas 2x13. gemeentepolitie Hoogstraten 16, Rijkevorsel (7) en Mcrksplas (1). Dit zal met de nieuwe hervormingen dus onvoldoende zijn . Wij leven hier in een risicostreek met 37 km grens en drie gevangenissen. Wat vroeger de taak was van de rijkswacht zal nu dus ook door de politie moeten gedaan worden Denken we maar aan het vervoer van gevangenen, het bijwonen van ondervragingen. Wij als gemeente moeten niet gaan opdraaien voor de gevangenissen.Willen wij daarom leefbaar blijven dan zal het personeelbestand moeten uitbreiden tot 70 tt 72 man. Enkel op die manier zullen wij zulke taken kunnen uitvoeren , onze permanenties waarmaken en onze meldpunten in de verschillende gemeenten openhouden .00k zullen er meer financiële middelen vrijgemaakt moeten worden.

De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen (TFPA) zet zich reeds meer dan twintig jaar in voor de uitbouw van een degelijke wandelinfrastructuur. Uitgangspunt hierbij is de zorg voor de goede kwaliteit van de wandeling zelf, van de randinfrastructuur, van de begeleidende brochure, van de bewegwijzering en de nazorg voor het onder houd van deze zaken. Normen en richtlijnen werden hiervoor vastgelegd. Met de bedoeling gemeenten, VVV's en toeristische diensten aan te moedigen tot kwaliteitsverbetering werd in 1991 de wedstrijd 'Verdienstelijke wandelgemeente van het jaar' gelanceerd. Elk jaar worden drie gemeenten bekroond met een oorkonde en een geldprijs. De dossiers werden vooraf beoordeeld, op het terrein geëvalucerd en achteraf gedelibereerd door een jury. Het controledossier telt honderd pagina's. Commentaar en suggesties worden aan de kandidaten toegestuurd. De beoordeling gebeurt streng en doordacht. Als één van de

basisbeoordelingsaspecten niet in orde is, wordt de kandidaat bij voorkeur verwezen naar het volgendejaar. Aan deze wedstrijd namen intussen reeds 43 gemeenten uit onze provincie deel. De uitslag 'Wandelgemeente 1998' luidt als volgt: Brasschaat heeft twee prachtige en twee goede wandelingen. Toch ook enkele minder boeiende stratenwandelingen. Daarom is deze gemeente goed voor een derde plaats. Retie heeft vier schitterende wandelingen en twee goede wandelingen. Er dienen wel zeshoekige vertrekborden bijgeplaatst te worden. Retie krijgt de tweede prijs. Hoogstraten heeft vier schitterende en twee goede wandelingen, die uitstekend bewegwijzerd zijn. het zijn stuk voor stuk landelijke, mooie en afwisselende wandelingen. Hoogstraten verdient en krijgt de eerste plaats. De laureaten ontvingen tijdens een plechtigheid in het Provinciehuis op vnjdag 15 mei de oorkonde en de1 geldprijzen ter waarde van 25.000, 15.000 en 0.000 fr.

Politiekantoor Waarde politie zich zal huisvesten is een vraag apart. De gemeente heeft flink geïnvesteerd in dit politiecommisariaat te Meer. Het zou zonde zijn dat deze investering zou verloren gaan. Maar de gemeente zal naar een onderkomen voor de politie moeten uitzien. Ofwel wordt er hier achteraan bijgebouwd ofwel moet de gemeente op zoek naar een andere lokatie. Deze lokatie hier in Meer is altijd ideaal geweest. Wij zitten hier dicht bij de grens en de Fl9. Wij zijn

t',]

Schepen 111arcel Van Anonel (vierde van rechts op deze t)to) met Lie oorkonde van 'Hoogstraten wandeigemeente 1998' voor het provinciehuis inAntwerpen. Naast hem de VVV-bestuurstop met oud-voorzitter Theo Vanderhailen, ondervoorzitter Jaak Brosens en huidig voorzitter Guy Rigouts. Achteraan in het midden staan Luc Verwerft, TFPAdirecteur en bestendig-afgevaardigde Jos Geuens. Links op de foto zwaait de burgemeester van Mol met de 'Beker der Laureaten' want wat betreft het wandelaanbod is Mol een paradijs.


DEHOOGSTRAATSE INDUSTRIE 84 Bedrijven in cijfers gegoten Zowat 3 jaar geleden publiceerden we voor het laatst een overzicht van wat de Hoogstraatse industrie zoal voorstelde op basis van de gegevens van de bekende en ruim verspreide Trends-Top 30.000. Misschien herinnert U zich destijds de troebelen rond de grootste Hoogstraatse industriĂŤle onderneming, De Ster. Hoe maakt zij het nu ? Bij Friswit, een andere topper, zijn er voortdurend veranderingen te bemerken, Van Der Windt kende een herstructurering als onderneming en in de expeditie werd heel de sector geherstructureerd als gevolg van het wegvallen van de grenzen. Opstalan pakte zijn biezen en misschien kwamen er wel nieuwe bedrijven bij. Tijd voor een vergelijking dus. We selecteerden de Hoogstraatse bedrijven uit de uitgave 1998 van Trends Top 30.000 (op basis van de gcgcvcns van de jaarrekeningen over 1996), keken na hoe ze presteerden en ook hoe ze evolueerden.

Overzicht per deelgemeente Allen tezamen

BEDRIJVEN

In de uitgave van de Top-30.000 van 1998 vonden we 85 Hoogstraatse bedrijven, 1 meer dan 3 jaar terug, maar voor 7 bedrijven werden, buiten hun naam en adres, geen boekhoudkundige gegevens bekendgemaakt, van 3 daarvan was ook in 1993 niets terug te vinden. Dat ontbreken van gegevens kan zijn oorzaak vinden in het feit dat zij hunjaarrekening niet tijdig hadden neergelegd ofwel dat ze de gegevens van hun jaarrekening nergens anders wensten gepubliceerd te zien. De totale cijfers slaan dus op 78 ondernemingen. Samen waren deze in 1996 goed voor een omzet van 31 miljard 934 miljoen frank, op 3 jaar een stijging van 6,6 miljard of ruim 25 %. De gezamenlijke toegevoegde waarde steeg van 6,4 miljard in 1993 tot 6,6 miljard, wat eerder een geringe stijging betekent, die nauw samenhangt met de tewerkstelling. Het aantal tewerkgestelde personeelsleden bij de Hoogstraatse bedrijven bleef sedert 1991 nagenoeg constant (2920 in 1996. 2930 in 1993 en 2962 in 1991). De totale netto winst in 1996 bedroeg bijna 390 miljoen, een stijging van liefst 221 miljoen (232 % !).

WERKNEMERS

OMZET (in miljoen Fr.)

WINST/VERLIES (in miljoen Fr.)

1996

1993

1996

1993

1996

1993

1996

1993

Hoogstraten Meer Meerle Minclerhout Wortel

39 28 12 4 2

38 28 10 6 2

2056 590 180 73 21

2249 408 172 75 26

19.099,78 9.405.92 2.491.72 686.64 249,50

17.346,99 5.401,73 1.856.67 404.10 337.90

251.17 102,15 20,69 7.23 8.62

131,68 -0,46 -0.65 1939 18.43

Totaal

85

84

2920

2930

31.933,56

25.347,39

389,86

168,39

Omzet per deelgemeente (miljoen Bef.) 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 • 10.000 8000 6.000 4.000 2.000

Hoogstraten

Meer EN Omzet

Meerle 1996

Li] Omzet

Minderhout

Wortel

1993

Werknemers per deelgemeente Geografische spreiding Het aantal vermelde ondernemingen per deelgemeente blijft nagenoeg ongewijzigd t.o.v. drie jaar terug. De gemeente Hoogstraten blijft het meeste bedrijven op zijn grondgebied tellen (38), Meer volgt kort daarop met 28 bedrijven. Meerle telt er nu 12 (= +2). Minderhout 4 (= -2) en Wortel 2 (status quo). De totale omzet van de Meerse bedrijven kent een forse stijging (+ 4,2 miljard) en ook de winst stijgt met 102 miljoen. Daarmee neemt Meer het grootste deel van zowel omzet- als winststijging voor zijn rekening. De uitbreiding en de omvorming van de transportzone langs de E19 is daar natuurlijk niet vreemd aan.

ln

15

Hoogstraten

Meer Aantal werknemers

Meerle 1996

Minderhout Aantal werknemers

1993

Wortel


ECONOMIE c-

1 -

Dc

r

r

1

Z7

—r--

1 r-

-

-, LI

r

Q'

-

-r-

'j -

j-

-

'

-

Dc

-c

-

—'

7

1,1

7

C'1DO

-

-

7

1

-

1- c

PLL

0 r 1• - Dc C DO DO f1 GO DC Ci 0 't,1 rA Dc -t Ci' C r- cl Ci'

LL

Ç)

0'-DcIr

'

- r C - r- i - rA'f r - - f1 t l 0' Ci' i'D f1

IG 00 Ci'

0 Ci'

r,

--

C t-

tr-

'— ---Ir't-tDc-rO '*If1t-Ci t--

12' 0'0'It-

rt- Ci'

'1

Ci

t- Ci'

-

-

t--

-

--

/D DO r C ' 1 -1- c r- c 0' - -1- t Dc Dc r DC 00 t ('. I 'Ci * Dc 0'' 1(1 t-I 'Ci 0' Ct- — 0' 0' 0' '0 — '0 'Ci t t t-'t--

-Dc

It-CGO

-

Ci' DC 'Ci 'Ci

-

t- Dc Ci'

0't-i0'

-0 Z 1-' 1

t-

t-

_/c

t- --

'1-

t- 0'

0'

-t Ci' „.-i t-It

" DC 0' — Dc '0 I' '.01 — 'It' DC — Ci' '01 r

10 Dc

'.01 0' -

ZZ

Rt-Z'=Dc' I I7

Ci'I 0' 1- ('1

0'

- t-

t-

'-t

rtiZtt-ZCZ

t- 'Ci t-- t-t-

1-

'1-

t-t-

LLZ NL

0... — t Dc

• -

'01 -1' t-t- DC "t - Ci' co t- t'D It- 0' "t t- 1

= 'Ci

-Ç 0 1- t-t Ci'

Dc GO

- 0' t-t- Ci' t-- t-- \CI DC Ci' GO 't- 'It 10 '.01

1$. DII .-d 00 0 'Ci

:0'

0

: '

-'r

E

.

DlI

-

0 o

D0E

-'1

-

oEo.

H .-

• -

>

> >

Dc

-Ir('l Lu IL

LIJ

Dc t'- t-I©0'

0D0>

't-

t-t-t--

= -

— 10C 0' DC

- -t-r'.CiDc

. 't-

't- 0' /1 -01 t-- - Ci' 1(1 - GO

-t-

01

001000

'-t- GO 'It

01

00

t-

tOt-

t-

t-t

t-

Z

020CCi>> 0H

H

10-01 t-" GO0'-' (tG.C'01C'100't- 'Ci GOZt-ItZZ Z"11t-

't1

Ci't-'

'CiDct-lDctt---Ci0'-'.Ci-0t--00Ci'GO('C"tt-'It'GO t- t-t t- 1 'tt-t - - It-. t"t

0101010-

0

0101

01 DI

DI

DI

t-t-t-t- -

777:

75

t- t t-'D

Z

N>

-

- 0-00' -1000010' Dc r- ci ci - i t-- i t-'I t-- t ('t cl t-DI t-- 1 ''t cl t--t cl t-i t- t t-It t-- t t-- t '- 1 t-t- -t- GO. t-" t-t- GO t-t-. t-t- t--", t-t- 't- rt- t-. t-t- t-t- t-t- (t- (t- ('t- t-t-, 'tc'l cl t-1 (DI t-DI t-t (- t t-t t-- t t-t t-t t-t cl

'

21

t---- 101-0 Dc 't- - DCC'I Dc cl cl t-t t-t t- t cl t- i t- t ci t-- t t--t t-1 t-t t-] t-DIt-t t-- t t-t (DI . t-t- 't- ('t- (t- t-t-, ('t t-t (- t (--t (--t t--t t-It cl t-t (--t t--t t-DI t-t cl t--t (-DI (-t cl t-t

* Dc (-1 t't t--t ('-t cl ('-t t-t t-t-t *

LIJ

CI) 0

z

4 C/D

LIJ

<o< LZZç

-

>

CI)

_

Dc

'F><

'

7

> zéO><

0

LU C00 ZO>

2 Dc

_t-ttt--tIt-Cit-DCCi\0*Clt-t-"t-1fI

12

< O>

w<'ZIX

1>

H

0I_ 0

01« t-' <0>

<t-' -

,Ci(DCCCt-lt-t-tt-10t-.Dc0' tIt-t-tIr'.Çt--Dc0'"t-ltt-'-tIr * t-t(tt-lt-ltlt-It-lt-tt-lt-t't-GO,"t-t-t-('t-tt-t-t-t-t-t-t-('t-'t'It-'t'It't't


ECONOMIE -

IN 0' '0

-

t- Z

t--. -t - t-t

C t-

'0-

t-t -'.0 1f) 00

7 7

-

'.0

-

-

t--

7 Z 7 '0

S S

00

t-

t--

— 00 tt-) 00

Of 00

---

t-) 11)

(t t-t t-t-

t-r't -, - - - -t-t-,-tt-

t-- 14--toc'01-'.C-tt-I0'00c1t--00.0'O'r,'0

-t-t-'t--

06

t-t-t-

al

t-i

00 t-t 0- Of 0' 0' 00 Ir) It) 1f, — It') Of t-t-. 0' IN t-) t t- t00 t--t ©0

7t-7 t-t-'Z t-0'Z t- Z 7-

t--

-

1- t-t t-t- t-t '-1- t-- 0 "1- -t- — 1-- '0 .01 '0 '.0 '01 of Of 0' t-'-) Ir) -t Ir) — 'It - t- t-t t-- t-- ) -00 t-t- 01-. t-- Of 't 0' 1) -t '0) - 1f) t-) Of t-) Of '0 0'©*0' ' INt----d*

t- 00 -t-

0- 0' It)

t-') t-) t-') 1f)

t-t--t

0't-t-,

'-0 t-t-t

t-t-. 0'

t-) '.0 t-- t--t

t--

t-t 0' - 0- t-t t--t4

- Of

t-t

'.0 '.0 — 00 0' rli

Ir)

0C

ct-t-t-, t-t-t- --

'0f'r'ç')

t--t- -t

t-t0'.

t-, t-) 0' t-- t-- It-. t-'. t-t- t-t--, 0-0000000 t-- t-) c '0.0 Ir') 1 1 t-)t--)t-) -t-t-tt-t-t-t-t-',t-tçt-rt-ct-t-t-t'It'tt-)c - tt--)t--tt"t

' It)

'0 '0))

t',0

00

1.t0

0'

Of

=

_00-0

44

'.,t-t-

-

tt

'o

0100t)C__ t)

'fl

Of)

<0'

0'

HH>

E 01

t-t

0' t-- 0'

0 t-'

IN 0' IN 0' Of 0'

'.0 t 0' ZZ Z7Z

- t-t — t-)

.0 t) '0 t)

z z z t) 01 01

001

2))

2222

01

01 t)

t)

00101

1)0

0.01))

t)))

01 t)

t-

01 t)

t) t)

t)

.0 01

00 Of) t,, Of)

000

0

t)

Of)

t)

t-)

00--'

t-t t-t t-) t-It-t t-It-t t-) t--t t-) t-t t-It-) t-t

t--t t-t t-t t-t t-) t-t t-t t-It-It-It-t t-) t-) t-t t-t t-t t-t t-t t--t t-) t-t t-t t-t

t--t t-It-t t-It-It-It-) t-) t') t-t t-t t-t t-t t-t t-) t-t t-t t-t t-) t-t t-t t-It-I t-I

01

t-It-) t-t t-t t-t t-t t-t t-tt-t t-t INt-t t-t

0t)t) 0)) t)

.0.

t) t) - ') .0 01

z -

-54

LLJ LU

Hb

to t) ct 00 CO '-to t)tO

.0

t01

> 0'

V,

77

t--E--'

0 0114

0 >

t-

t) .0 t)

0 0101 t)

. '0r-- 0.0 0-

— t-t t-)

It) '0 t-- 000' It) 't) t') It-, II) 't) 't) 't-,

t-t-,

11') .0 t-- Of . .0 'O'O '0.0.0.0 -0 .0 -0 t--

0'

t-)

— t-

t-. t-t-

't-. . t-- 00 ' t-- t-' t--- t--- t-- t-- t - t--

1

'0 .0

t)

01 t) t) t)

.0

13


ECONOMIE

DE 15 GROOTSTEN Naast het globale overzicht van de 79 met cijfers genoteerde Hoogstraatse bedrijven, rangschikten we telkens de 15 grootste volgens enkele criteria, nI.; omzet, aantal werknemers, toegevoegde waarde en netto winst.

Werknemers

Omzet OMZET Evolutie (miljoen Bef.) 1996 1993

NAAM 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 II 12 13 14 15

DE STER VLILING DI.RKLMPEN COMECO DOCKWISE BOLCKMANS INDUSTRIE lIËRI)ICO HYPLAST INTERBOX FRISWIT HEALTHCARE SWAFGERS EN Co FRISWIT EL'RO-HOUSEHOI.F) MUE LER R. EN F. FOLDING BOXES KELA

Hoogstr Hoo.,str Meer Meer Hoocslr Meerle Hoogstr Hoogstr Hoogstr Hoogstr Hoogtr Meer H000sir Meer Hoogstr

4.078 3.141 1997 2.747 1.884 1 .703 1.463 1.202 1.066 950 732 651 54 , 517 495

4.249 2,757 2,506 NB 1.001 1 .363 1.206 1.410 632 NB 789 NB 666 135 403

96 1;,; , 114% 120% NB t 88% 1 25 121% 85% 169% NB 93 17< NB 82% 354% 123%

Net zoals in vorige publikaties blijven De Ster, de Veiling en Comeco de eerste drie plaatsen bezetten. Krcher verdwijnt uit de top (4e in 1993) wegens het ontbreken van gegevens. Nieuw op de 4e plaats vinden we Dockwise (zee- en watertransport) met een omzet van 2,7 miljard (zie kader). Bolckmans stijgt van 8 naar 5 (enkele van hun activiteiten werden samengevoegd in één onderneming), Van der Windt (nu Interbox) daalt van 5 naar 8. De twee bedrijven van Friswit (Healthcare en Textiles) wisselen van plaats t.o.v. 1993. Verdwijnen uit de top 15 : Quirjnen (op 16), Special Fruit (op 51 - wegens de keuze voor een jaarrekening volgens bruto marge) en Van Den Heuvel Vleeshandel (op 17). In hun plaats komen Swaegers & Co (op 10), Euro-Household (op 12) en R & F Folding Boxes (op 14).

AANTAL Evolutie WERKNEM. 1996 1993

NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

DE STER FRISWIT HEALTHCARE FRTSWIT BOLCKMANS INDUSTR DOCKWISE t IYPI AS 1' COMECO INTFRFIO\ KELA 1-IERDICO B.C.M. HUYBRECHTS VERV R EN F. FOLDING BOX DE RIJKE OP- & OVERSL QUIRIJNEN

Hoogstr Hoogstr Hoog'tr Iloogs(r Meer 1 Iooeir Meer Hooestr Hoogsir Meerle l-Ioogstr Meerle Mcer Meer Hoogstr

489 358 331 163 151 116 94 90 86 75 56 50 49 46 44

527 306 410 48 NB 112 52 130 75 77 44 51 17 38 50

-38 93 1/o 52 117% -79 81% 115 340 1/< 151 4 104% 42 181% 40 69% II 115 01r -2 97% 12 127% -1 98% 32 288% 8 121% -6 88%

De Ster blijft de grootste tewerksteller (-40 werknemers t.o.v. 1993). De Friswit ondernemingen stellen samen 689 mensen tewerk en zouden daarmee eigenlijk op de le plaats komen. Nieuwkomer Dockwise telt 151 werknemers. bij Comeco waren 42 mensen meer aan de slag dan in 1993 bij R & F Folding Boxes 32. De stijging bij Bolckmans Industrie heeft eveneens te maken met het sanienvoegen van een aantal activiteiten in één onderneming; t.o.v. 1993 blijft hun totaal personeelsaantal ongeveer gelijk. Bij de opgegeven cijfers over de tcwerkstelling moet wel opgemerkt worden dat niet per sé alle opgegeven personeelsleden van een onderneming in onze gemeente werken. Van sommige ondernemingen weten we dat 'ze nog andere hedrijfszetels hebben, o.a. Friswit (zie kader) of zelfs personeel op hun loonlijst hebben staan dat permanent in andere landen werkt (o.a. Dockwise - van de 151 werknemers zijn cr60 in Meer op de transportzone tewerkgesteld, de rest zowat overal ter wereld).

rfeJe%.egIc waarde TOEGEVOEGDE WAARDE (miljoen Bef.) NR NAAM Hoogstraten Hoogstrateu FRISWIT 1-TEALTHCARE Hoogstraeu D0('KWISE Meer INTERBOX Hoogstraten BOI.CKMANS INDUSTRIE l-loogstralen HYPLAST }-Ioogstraten KELA Huugstraten COMECO Meer R t. N F. 10! 1)I'N( 1I0\l S \lecr VI'.IIlNi. VLK NL'.IVIVIIIN l-Iuugstralen HERDICO Meerle VAN DER VELDEN - BETON Meer HUYBRECHTS VERVOER Meerle B CM Hooksiraten

1 DE STER

2 FRISWIT 3 4 5 6 7 S 9 10 II

2 13 14 iS

14

1996

1993

Verschil

Evolutie

1302.3 616,1 522,6 41)8.2 367.7 334.7 306,9 214,2 203,8 141, 1) 132,5 129.)) 96,6 96,3 91,3

1545.2 641.0 493,4 NB 311.0 129.5 322.2 166.1 123,4 52.0 187,4 121.2 90.1 101,2 656

245.8 .24,9 292 408.2 56,7 205,2 -15,3 48,1 80.4 50)

84% 96% 106% NB 118% 258% 9 5% 129% 165% 27

7.5 6,5 -4,8 257

06% 107% 95% 1395e

/ lOr

1

De "toegevoegde waarde" is het verschil tussen de produktiewaarde en de prijs die aan andere bedrijven betaald wordt voor de levering van grondstoffen en/of half-afgewerkte produkten. Het geeft aan wat door de bedrijven aan de nationale welvaart wordt toegevoegd. In de toegevoegde waarde maken de personeelskosten meestal het grootste deel uit. Dat merken we ook aan de evolutie van dit cijfer van de ondernemingen tussen 1996 en 1993. Waar de tewerkstelling stijgt, stijgt meestal ook de toegevoegde waarde, daalt de tewerkstelling, daalt ook de toegevoegde waarde. Het cijfer van de toegevoegde waarde ligt meestal hoger naargelang de aard van het product van de onderneming meer arbeid vergt


ECONOMIE

Winst WINST (miljoen Bef.)

NR NAAM 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DE STER [NTERBOX DOCKWISE FRISWIT HEALTHCARE BOLCKMANS INDUSTRIE VAN DER WINDT PACKAG VAN DER VELDEN - BETON VEILING DER KEMPEN HALSCHOOR UNITED YACHT TRANSP EURO-HOUSEHOLD LEGO BELGIUM SPECIAL FRUIT INVEPRO MICHIELSENGEBR

Hoogstraten Hoogstraten Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Hoogstraten Minderhout Meer Meer Hoogstraten Meer Wortel Hoogstraten

1996

1993

verschil

126,5 73,7 62,9 28.4 21.4 15,1 14,7 11,2 9,7 9,7 8,5 8,0 8,0 7,3 7,2

-69.4 -11,5 NB 59,0 15,0

195,9 85,1

11.2 10,8 5.6 NB NB NB 1,6 14,6 NB

-30,6 6,4 15.1 3,5 0,4 4,1

6,4 -7,3

-

De Ster staat opnieuw aan de kop. Na in 1993 nog een verlies van 69 miljoen te hebben geleden, wordt in 1996 een winst van 126 miljoen opgetekend. Ook Interbox (vroeger Van Der Windt) realiseert een zeer opmerkelijk winststijging. Dc herstructureringen hebben bij beide ondernemingen blijkbaar resultaten opgeleverd. Opvallende afwezigen in deze top zijn Friswit (Textiles) dat voor 1996 een verlies van 21 miljoen noteert en Hyplast dat ruim 45 miljoen verlies laat optekenen. Die cijfers moeten echter gerelativeerd worden. Als een onderneming gedurende één of enkele boekjaren een verliescijfer laat zien, wil dat niet noodgedwongen zeggen dat ze het slecht doet, tenminste zolang ze een positieve cash-flow (= som van winst/ verlies en de afschrijvingen) vertoont . Het kan zijn dat de onderneming in die jaren fors geïnvesteerd heeft, zodat ze met zware afschrijvingen komt te zitten, die het netto resultaat negatief beïnvloeden. Dat geldt voor 1996 zowel voor Friswit Textiles (investeringen 222 miljoen! afschrijvingen 174 miljoen!cash-flow = 153 miljoen) en Hyplast (investeringen 359 miljoen/afschrijvingen 93 miljoen!cash-flow 47 miljoen). Ondernemingen met een negatieve cash-flow zijn er meestal niet al te best aan toe.

Verlies NR. NAAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VERLIES

HYPLAST FRISWIT ROMABELGIUM I{ERRIJGERS DESTA R. EN F. FOLDING BOX B.C.M. HERO BELGIUM TEGELGIGANT DERIJKEOP- &OVERSL ADAMS-BEVERS & ZN MALVE VANAËRTDOUANE-AGENF VAN APEREN TRANSPORT DE VRIJHEID WARENHUIS

Cash Flow

Hoogstr Hoogstr Meer Hoogstr Minderh Meer Hoogstr Meer Meer Meer Hoogstr Meer Meer Meer Hoogstr

-45,8 -21,3 -12,0 -9,3 -5,4 -3,6 -3,6 -2,3 -2,0 -1,8 -1,6 -1,2 -1,0 -0,8 -0,8

47,3 153,0 -11,7 0,5 21,4 33,3 4,5 -2,2 7,6 21,7 -1,2 17,6

93,1 174,2 0,3 9,7 26,8 36.9 8.0 0.1 9,7 23,5 0.4 18.9

1,2

2,2

4,4 2,0

5,2 2.8

359,2 222,8 0,0 6.2 38,6 230,1 11,3 0,0 31,6 45.5 0,6 24,0 1,5 0,0 2,4

14V HERIJGERS Bouwspecialiteiten I Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKANALEN NIEUWBOUW en VERBOUWING

(winst/verlies + afschrijvingen)

NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

CASHAF- INVESFLOW SCHRIJ- TERINVINGEN GEN

DE STER FRISWIT HEALTHCARE INTERBOX FRISWIT DOCKWISE BOLCKMANS INDUSTRIEBOUW KELA VEILING DER KEMPEN HYPLAST COMECO R. EN F. FOLDING BOXES VAN DER VELDEN - BETON VERKOOIJEN VEEM HERDICO DE RIJKE OP- EN OVERSLAG

DEELGEMEENTE 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2321 Meer

CASIIFLOW (in miljoen) 394.584 168.024 165.646 152.952 81.608 80.915 56.401 56.303 47.340 36.127 33.268 29.634 25.453 22.844 21.692

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, fl1. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WAND/S GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

Advertenties 314.49.111314.55.04

1a


ECONOMIE

FRIS WIT

DOCKWISE en UNITED YACHT TRANSPORT

Friswit, overal in België komt men ze tegen. De onderneming is het stadium van de eertijds door Fons Jansen opgerichte wasserij en ook het KMO-stadium al lang ontgroeid. Friswit maakt nu deel uit van een gigantische, in London op de beurs genoteerde. multinational. Rentokil Initial. In april 1996 werd de groep Friswit, dat toen deel uitmaakte van de Britse B.E.T. groep, overgenomen door Rentokil. In 1997 doopte deze groep zich om tot Rentokil Initial, mede om af te raken van het imago van 'rauenvanger'; de oorspronkelijke activiteit was immers ongedierteverdelging. Friswit kreeg van dan af ook de naam Initial Friswit mee, wat gepaard gaat met een nieuwe look. Die wordt deze dagen zichtbaar op de briefwisseling en langzaam aan ook op de vracht- en bestelwagens. Groen-wit wordt blauw-wit. Per 1 februari van dit jaar werd ook Euroblan in de groep ingelijfd. Tot dan was Euroblan marktleider in de sector bedrijfskleding (voor Friswit Textiles). Friswit was eerder al opgesplitst in de autonome afdelingen Hospital Services (linnen voor hospitalen en rusthuizen) en Textiles (bedrijfskleding, horecalinnen, matten en sanitaire artikelen). Euroblan, met vestigingen in Merksem, Vilvoorde en Schaarbeek, was veel minder aanwezig in ziekenhuizen en rustoorden (50 miljoen omzet in deze sector op een totaal van 930 miljoen), en was veel prominenter aanwezig in het Franstalig landsgedeelte van België. Friswit Textiles beheerste hel Vlaamse landsgedeelte, vooral vanuit de zetels in Hoogstraten en Zele. Euroblan kreeg vanaf februari ook Initial voor zijn naam (de naam Euroblan blijft behouden wegens zijn naambekendheid in Brussel en Wallonië). Initial Friswit (Textiles) en Initial Euroblan worden samen de onbetwiste marktleider op het gebied van bedrijfskleding en de andere diensten aan de horeca en industrie. De activiteiten worden op dit ogenblik in mekaar gepast. Friswit kampte immers al langer met een gebrek aan verwerkingscapaciteit. Euroblan beschikte op dat gebied overeen overschot. Zo' n 30 ton volume zal van Friswit naar Euroblan Vilvoorde doorschuiven. Volgens de directie van de onderneming brengt de samenvoeging de tewerkstelling hoegenaamd niet in gevaar. Mogelijk komen hier en daar wat verschuivingen. De hoofdzetel van Initial Euroblan wordt immers naar Hoogstraten overgebracht, een vrij beperkt aantal administratieve mensen zullen die mutatie allicht niet meemaken. Voor de overige werknemers zullen de gevolgen van de overname beperkt blijven tot een voorzichtige herschikking van de job zelf. Alles tezamen zal de groep Hospital en Textiles zowat 1200 personeelsleden tellen, de gezamenlijke omzet zal rond 2,6 miljard komen te liggen. Nog volgens de directie kan de groep een schaalvergroting realiseren, vooral in het kader van het eengemaakte Europa. Als alles naar wens verloopt, zal Friswit in ons volgend overzicht van de Hoogstraatse industrie een nog prominentere plaats innemen.

Zo zal Lie Mig/ilv S'ertanr 1 er na zijn t'er,'ro1ing uitzien. Het bestaande schip wordt dertig meter langer en langs beide zijden 5 meter breder.

RAATS MARCEL

SchoonheiLçsa[on Lieve 1)e 7vteester

ie

Langenberg 30

- 2323 'iVorte[ 031314.55.15

Enkelop

ije(aatsverzorging . Manicure - !Ped'icure Onthari ogen . Maqiiittage

Voor de eerste maal maar ineens prominent aanwezig in ons overzicht is Dockwise, gevestigd op de transportzone Meer en actief in de sector zee- en watertransport'. Wat doet zo'n onderneming aan een autosnelweg, vroegen wij ons af. Een spoor komt er weldra ook in de buurt, maar een waterverkeersweg, daar is ons niets van bekend. Wij gingen ons licht eens opsteken. Dockwise is een forse onderneming die een 15-tal schepen heeft varen op alle wercldzeeën. Niet zomaar vrachtschepen of tankers, want Dockwise heeft zich toegelegd op zeer speciale transporten, gaande van een hele reeks jachtboten (tot 42 jachten in een soort varend dok), het vervoeren van indrukwekkende gevaartes zoals delen van booreilanden of enorme haven- en offshore installaties tot volwaardige oceaanschepen. Dikwijls worden daarbij zogenaamde 'sub-merged' schepen gebruikt. Dat zijn schepen waarbij de laaddekken, waarop de te vervoeren installaties komen te staan, onder de waterspiegel komen te liggen, om alzo de ladingen (die te zwaar zijn om te heffen) aan boord te kunnen nemen. Op dit ogenblik wordt een van de nu reeds enorme schepen van Dockwise, de Mighty Servant 1, nog vergroot tot het grootste in zijn soort ter wereld. Het zal dan een laadoppervlakte hebben van 50 meter breed en 150 meter lang. Een groot deel van de activiteiten, het bevrachten van deze schepen, worden bestuurd vanuit de vestiging in Meer. Daar werken momenteel zo'n 60 personeelsleden, waarvan ca. 40 uit Nederland en ca. 20 uit België.

141

BEGRAFENISSEN

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

1190

J

WONINGBOUW M :4:4 ó,* §klm k`W.LI 1l. BVBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


ECONOMIE

Indeling per sector SECTOR

AANTAL BEDRIJVEN

VLEESINDUSTRIE Pl AS'! 1F K BOUW & M \l 1 EI 8f IN VEILINGEN /11 \8 8'! ER FR \NSIN)kl VERPAKKING Vs ASSFR[JFN DIRENHANDEL MEI'AAL VERK. HUISHOUDAPP. DISTRIBUTIE FARM. INDUSTRIE TRANSPORT VERK. GLAS SPEELGOED ANDERE VOEDING-HANDEL VERK. AUTO'S KOELTECHNIEK GROENTEN/FRUIT LANDBOUW/ZADEN VERZEKERINGEN KLEDINGVERKOOP BINNENHUISINR. CHEM. NIJVERHEID (:ONFECTIENIJVERHEID MEUBELINDUST. \l'OFI-IFFK 1 \PE Dl 111 I)RANKEN 1 IORI C 8 BROI,$Vs EKIJEN VERK MAC I1INF S

WERKNEMERS

1996

1996

5 2 16 1 2

212 605 386 3$ hS 147 689 6 117

3

2 3

7 1 3

2 8 1 1 11 1 $

1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1

3

84 86 171 35 29 38 ii 8 13 19 2 1 6 4 1 6 2 1 2 $

13 II NO

EVOL. IN %

OMZET (miljoen Fr.)

1993

96193

1996

1993

96/93

149

142 1/(, 9S 1 0%

6086.5 5511 36603 340.9 0l4 0 2)1-47.2 1797 S 1020,1 697,8 681,4 680.9 613.6 584,2 543,2 454,7 224,4 2215 158.5 126.3 79.0 76,6 74.6 67.0 56.0 46,1 452 37.2 342 6 28.7 28 6 25 , 1 NO

4187.0 (5 9 26264 2826.4 NH 1545,1) 1420 S 613.7 7063 42.1 753,7 477.2 950,4 665,9 NB 431.3 NB 130.7 NB 328,1 43,6 NB NO NB NB NO 126.6 292 207 9 56.4 171,9 NB 1451.2

145% 102' 140% II IE

639

298 4)) NH 147 716 5 158 6 100 75 246 43 NB 37 NO 12 NB 14 1 NH N13 NB NB NO 17 3 46 II 64 NO 87

83%

1(10% 96 120% 74% 50% 847/ 115% 70% 81% 1037/ 67 1,ye 136% 200%

12% 3% 0' 27 1 » 207/ nu

Naar aantal bedrijven blijft de bouw (en bouwmaterialen) de belangrijkste bezigheid (16 genoteerde ondernemingen), gevolgd door transport (8 ondernemingen), metaal en -verwerking (7 ondernemingen) en de vleesindustrie (5 ondernemingen) ,Het is wel de vleesindustrie die de grootste omzet realiseert (6,1 miljard), gevolgd door de sector plastiek (5,5 miljard), de bouw (3,7 miljard), de veiling (3,1 miljard) en, nieuw in onze regio, de sector zee & watertransport (3 miljard). Naar tewerkstelling spannen net zoals in 1993 de wasserijen de kroon, nI. de 2 bedrijven van Friswit met 689 werknemers (- 27 eenheden). In plastiekverwerkende nijverheid waren 605 mensen aan de slag (-34) en in de houwsector is de

Evolutie Jaar

Tewerk. stelling

1.920 2.960 2.930 2.920

1 33':» 127% 166 17e 995 1621 1» 90% 129% 61% 821,1 1

527/ 121% 24% 176%

297/ 1177/ 16' 517/ 77/ n\t

WINST! VERLIES (miljoen Fr.)

1996 9,2 80,7 62,8 11,2 726 85.2 71 3.3 06 8.5 4.9 10.7 6.0 6,0 8.0 6.4 -2.3 0.6 -12.0 6.4 7.6 0$0 -0.4 3,1 -0.3 0.8 -0.1 1 1 1) 0.3 2,1 16 NO

1993

EVOL. IN %

96193

-1.6 -580% 0 1 1-1 99% 63.7 8.3 U5 1 ,1 NH -9.1 -934% 128,2 6% 0,1 3284% 37,6 IE 0.7 1148% 12.8 387/ -447/ -24.3 -18,9 -32% 20% 30.6 NH 7.0 91% NB -0,4 - 1427/ NB 1.6 411% -7.4 -1037/ NB NO NB NB NB 3,2 -3% 1047/ 1 2 4 29' - 127/ -2.6 179% 1 2 NO 69 1 nu

TOEGEV. WAARDE (miljoen Fr.)

EVOL. IN %

1996

1993

96/93

439.9 1609,2 837,7 1315 4190 538,7 1138,7 17,8 216,3 39.5 153.9 230.7 368.5 85,9 77,9 37,8 29.1 19.5 10,4 55,9 21.2 10 9.8 11.8 1.9 11.4 2,6 4 36,0 2.0 28,6 264 NO

277,6 1870,4 598 9 193,2 Nh $63,)) 1134,3 13.2 3107 9.3 109,4 173.0 563.2 142.8 NB 70,3 NB 18,5 NB 34.2 1,1 NB NB NB NB NB 3,6

158% 86% 1 zl0% 69%

345, 5 13.4 79 NO 155,1

48% 100% 135% 70% 425%. 141% 133% 65% 60% 547/ 1067/ 163% 983%

73% 817/ 107/ 157/ 30 1 » nu

werkgelegenheid gevoelig gestegen van 298 werknemers in 1993 naar 386 in 1996. Deze volgorde weerspiegelt zich ongeveer op dezelfde wijze in de toegevoegde waarde van deze sectoren ( 1,6 miljard in de plastiek, 1,1 miljard in de wasserijen en 0,8 miljard in de houwsector). De hoogste netto winst wordt gerealiseerd in de verpakkingsindustrie (85 miljoen), voor de plastieksector (80 miljoen), zee- & watertransport (73 miljoen) en de bouw (63 miljoen). De sector expeditie (grenskantoren) verdwijnt nagenoeg uit onze regio (nog slechts 1 onderneming met 23 werknemers en 33.5 miljoen omzet (in 1991 respectievelijk nog 145 werknemers en 413 miljoen omzet).

Geen slecht resultaat Omzet

Winst!

Toegevoegde Waarde

in miljard Bef 1989 1991 1993 1996

EVOL. IN %

22 24 25 32

0.15 0.12 0.17 0.39

4.5 5.8 6.4 6.6

De Hoogstraatse bedrijven presteren blijkbaar niet zo slecht. De omzet kende in drie jaar tijd een forse stijging, de winst steeg nog forser. Als we de evolutie op 7jaar tijd bekijken, zien we een gestadige stijging van de omzet, vooral tussen '93 en '96, en een flinke stijging van de winst in dezelfde periode. Na een forse stijging van de tewerkstelling tussen '89 en '91 (toen kwamen er 1000 werkplaatsen bij) is die sedertdien onbeweeglijk gebleven, wat een gelijkaardige weerslag heeft op de toegevoegde waarde. Op de uitbreidingsmoge. lijkheden staat echter een rem. In de transportzone zijn er misschien nog wel mogelijkheden; in Hoogstraten is op de uitbreiding van de industriezone een hypotheek gelegd toen Hyplast niet wou wachten op de uitwerking van de uitbreiding van de zone door I.O.K. en zelf de koperstoer opging. De prijs die het daarvoor betaalde ligt een stuk boven de waarde die I.O.K. haalbaar acht. Verdere evoluties zullen derhalve minder afhangen van nieuwe bedrijven, maar eerder van de prestaties van de bestaande. 17


club in de maand

ELKOTECH Kolontedief 15 2323 WotiehHoogstroten TeL 031314 24 36 - GSM 095120 57 54

DE HOOGSTRAATSE REDDERS CLUB De doorsnee TV-zapper ziet ze wel eens over zijn scherm flaneren in het programma "Baywatch". De rijk gevulde rode zwempakken en zwembroeken van Pamela Anderson, Nicole Eggert of David Hasselhoif. Zowel de goeden als de slechten raken dik in de problemen onder of in het water. Over de afloop van het gebeuren hoeft men zich geen vragen te stellen want die is ieder geval voorspelbaar, anders zou er geen volgende aflevering meer zijn. Stappen we nu even over naar onze zomerse omgeving: Een loden zon zorgt voor 35°C. op de thermometer. Ons plaatselijk zwemparadijs "De Mosten" wordt overstelpt door zonnekloppers en zowel groot als klein zoeken afloeling in het water. Langs de boorden van het water merkt men op geregelde afstanden, of wat hoger op een uitkijkpost, de redders in hun rode T-shirt, gewapend met een fluitje. Hun aandacht gaat ten volle naar wat zich afspeelt in het water. Niemand in nood? Niemand in een gevaarsituatie? Dat gedurende enkele uren na elkaar moeten doen, vergt een serieuze inspanning en dan is het nog te hopen dat er niets gebeurt, want dan moeten kennis en vaardigheid bovengehaald worden om passend hulp te bieden. Die kennis en vaardigheden zijn niet zo vanzelfsprekend maar moeten aangeleerd en getraind worden. Deze dienstverlening wordt de voorbije jaren grotendeels verzorgd door de leden van Hoogstraatse Reddersclub (HRC). Met een hopelijk zonnige vakantie in aantocht vonden wij het nodig om deze club eens extra in de kijker te brengen. We gingen aan de babbel met PATRICK EN JOHAN LAMBREGTS, stichters en nu nog bezielers van de HRC.

Late zwemmers Patrick, geboren in 1965 te Hoogstraten is de oudste van de twee. Hij volgde een opleiding "tekenen" aan St.Lucas te Antwerpen en kwam zo terecht in de grafische sector als kwaliteitscontroleur bij een Antwerpse drukkerij op Linkeroever. Hij is gehuwd en steekt tegenwoordig een flink deel van zijn tijd in het bouwen van een nestje. Johan, geboren in 1966 volgde een opleiding bouwkunde en na een aantal jaren in de bouwsector gewerkt te hebben is hij sedert enkele maanden domeinverantwoordelijke van de Mosten. Hij is gehuwd en vader van twee kinderen. Hoewel zij beiden "late zwemmers" waren volgde zij op hun 17 de opleiding als redder. Patrick vond een aanzet als redder in het Molenbad tijdens het vrij zwemmen. Johan vond zijn weg naar de vrijwillige brandweer en volgt er iedere mogelijke opleiding.

De Mosten club

PairnA en In/inn Lambregt.s niet de Ina.seoïre inn £h fIRc. I iogg\, tu,s sen Iieii in.

18

-

een nieuwe

Wanneer de zandwinningsput van Meer werd omgevormd tot het gemeentelijke recreatiedomein "De Mosten" zocht toenmalig sportfunctionaris Paul Janssen de twee broers op en spoorde hen aan om een rcddersclub op te richten. In september 1990 was het zover en werd de vzw HRC (Hoogstraalse Reddersciub) boven tle doopvont gehouden niet als stichtende leden Patrick cn Johan Lambrcgts cti Rjc Vct. Vanaf het begin mocht de reddersclub rekenen op de volle steun van het gemeentebestuur. Toch blijft het uitkijken geblazen. Je zou immers geen teddet zijn als je niet tiachtte preventief te werken. De situatie wordt op de voet gevolgd en bij tekorten zal men niet nalaten het bestuur onmiddellijk op de hoogte brengen en te vragen de nodige maatregelen te nemen. Gelukkig gebeurde tot nu toe er nog geen ernstig ongeval op de Mosten, maar eens dit wel eens het geval zou zijn blokletteren de gazetten dat. De te dragen verantwoordelijkheid van de redders js dan ook niet te onderschatten.


REDDERSCL UB Snyders, KristofRombouts en Bart Vandamme nu deel uit van het bestuur. Jaarlijks zoekt het gemeentebestuur jobstudenten om te fungeren als redder in de Mosten. Leden van de reddersclub met een geldig diploma (en nodige bijscholing) krijgen hierin de voorrang.

Hopen op waardering

Van HRC naar VRC en ILS Bij een club waar zoveel nood is aan vorming en bijscholing is een overkoepelend orgaan een noodzaak. Zowel Patrick als Johan vonden hun weg naar de Vlaamse Redders Centrale (VRC) welke op haar beurt dan weer deel uitmaakt van de International Life Saving Federation. (ILS) Deze internationale organisatie werd uitgenodigd om het reddend-zwemmen als demonstratiesport te promoten op de Olympische spelen van 2000 in Sidney. Johan en Patrick die beiden zeer actief zijn op het provinciale niveau van de VRC, hopen binnen enkele jaren het Europees kampioenschap

te kunnen organiseren in onze provincie. Verder worden vanuit de VRC de cursussen geรถrganiseerd die nodig zijn om een reddersdiploma te kunnen behalen (deze opleiding omvat 60 uren en een examen). Ter vergelijking: een reddersdiploma behaald bij de VRC staat gelijk aan een brevet als nijverheidshelper, een noodzakelijke functie in ieder bedrijf. De gediplomeerde redders die deze functie uitoefenen dienen jaarlijks een bijscholing te volgen of kunnen zich vervolmaken als bootredderofredder op zee. Op plaatselijk niveau hebben Patrick en Johan zich wat teruggetrokken op de achtergrond om de kans te bieden aan jongeren. Zo maken Raf

Wanneer men als redder zou willen rekenen op respect en waardering dan is dit volgens Johan en Patrick een lelijke nsisrekening. Volgens hen waardeert 90% van de zwemmers niet wat zij doen. Jongeren zijn al eens roekeloos en moeten wel eens wat durven en als dat dan afgevlagd wordt is dat tegen hun zin. Ook ouders komen tegen dc redders wel eens de opmerking maken dat zij niet moet vertellen of opleggen wat hun kind wel of niet mag doen. Ouders weten het altijd best voor hun kinderen. "Als redder moet men eerder preventief werken, immers het is nog altijd beter een ongeval te voorkomen dan echt te moeten gaan reanimeren. In series als Baywatch of ER is het bijna vanzelfsprekend dat iedere reanimatie lukt maar in werkelijkheid lukt bij een ernstig ongeval slechts om en bij de +-3%", zegt Johan, sprekend vanuit zijn ervaring als redder en brandweerman. "Daarnaast is het noodzakelijk om altijd vriendelijk te blijven, ondanks alle opmerkingen die je naar je hoofd krijgt".

Redders zijn een groep Redden doet men in groep, zeker wanneer het warm en druk is. Bij 8-uren per dag job is het niet vol te houden om altijd hypergeconcentreerd te zijn. De redders lossen elkaar

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfckt te onderhouden, is een pertekfe grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en pro3tatic3 gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstroten Tel. 031314.41,15

IIO1TD1 19


REDDERSCLUB dan onderling af en bij heel drukke dagen komen de andere leden van de club, die niet van dienst zijn al eens een handje meehelpen. Een oiideisteuning van de collegialiteit dic er in de giuep heci st. Gelukkig zijn er dc vnnrhije jaren in de Mosten nog nooit ernstige zwemuiigcvtllcn gewecat. Maar dc redders houden hun hart vast en zijn op hun hoede. Zo sloeg het Johan de angst om het hart toen hij op weg naar huis via zijn bieper een oproep hoorde van de brandweer over een ongeval op de Mosten. Gelukkig ging het om een verkeersongeval, zonder al te veel erg, en was er in de put niets gebeurd. Om de groepsgeest te onderstrepen organiseert de reddersclub een aantal jaarlijkse activiteiten of nemen deel aan evenementen. Zo is er de jaarlijkse zeiltocht op de Oosterschelde, een dagje zelf plezier maken in een subtropisch zwemparadijs. De deelname aan de 24-uren van Turnhout -een zwemmarathon ten voordele van "Ispahan" het paleatief thuisverzorgingsteam van Turnhout en omstreken- is ook een goed voorbeeld. Deelnemen is daarbij belangrijker dan winnen. Het is de ondersteuning van de

Help auto te water!!! Kooi liet ook eens pioberen op lief redderweekend roepsgeest die telt hovรงn de individuele prestatie of gezwommen atstand.

Het reddersweekend

Waakzaam turend aan de nare, /a,,t

Hoogtepunt in dejaarwerking van de club is wel de organisatie van het reddersweekend. Dit jaar heeft het plaats op 25 en 26 juli. Op zaterdag vanaf de middag tot dik na middernacht en op zondag vanaf 's middags tot 1 8u. De reddersclub houdt dan enkele demonstraties in het reddend zwemmen alsook het redden met de boot van in nood geraakte zeilers of surfers. (het gaat hier wel om een sirnulatie) Wie wil kan gaan kayakken op de grote vijver in1er hei wakend ook van de hoolieddeis. Hoogtepunt van dit weekend is sedert enkele jaren wel "auto te water". Wie dit als passagier eens proberen wil, die mag. Duikers zijn vlakbij en halen je er wel uit als het niet op eigen kracht kan. De kinderanimatie en het nachtzwemmen geven een extra sfeertje aan dit feestelijke weekend.

Kom erbij Wie lid wil worden van de teddersclub kan dit vanaf het ogenblik dat hij of zij 200m kan zweinmeil. Wekelijks wordt dc conditie dan aangescherpt tijdens de trainingen. Tijdens de wintermaanden trekken zij iedere zaterdagochtend naar zwembad 't Beerke te Beerse om er een uur aan de conditie te werken alsook om redderstechnieken van zelfredding als van redding van anderen aan te leren. Eens stevig doorzwemmen is er ook wel bij of zwemmen met kledij. Reanimatietrainingen worden ook ingelast om de kennis aan te leren en te onderhouden. De oefeningen hebben ook als doel de leden voor te bereiden op het behalen van de brevetten en diploma's van dc VRC. Tijdens de zomermaanden gaan de trainingen door op de Mosten. Fysiek moet men op punt staan, voorat de kracht in de benen is belangrijk tijdens het reddend zwemmen. Het naderen, vastgrijpen en vervoeren van een slachtoffer zijn aan te leren technieken. Naast het redden op de Mosten tijdens week-

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

I86ID)( Affil

20

BjIflD1IN

ii


REDDERSCLUB ends worden de leden ook ingezet als vrijwilligers bij andere watersportevenementen. Zo is er dejaarlijkse triatlon van Zundert of tijdens zeilwedstrijden op binnenwaters of op zee. Wie een waterevenement wil organiseren kan steeds contact op nemen met de HRC want de veiligheid op het water durft men wel eens te vergeten. Wie lid wil worden kan dit doen door naam en adres op te geven bij Johan of Patrick. Een verzameling van aannietdingsmogelijkheden is te vinden achteraan dit artikel. Deelnemen aan de cursussen tot het behalen van de hievetten of diploma's kan men vanaf het ogenblik dat men 17 jaar is geworden in de 7 \\ ntbadc n in Tu rn h in t en Me rkse m

Deee

jukiIJniiiiiiii. i

ix

Voor verdere inlichtingen verwijzen wij hier ook naar opgegeven adressen.

Mannen maken plannen Gegrepen als ons beide gesprekspartners zijn door het water en vooral de techniek om er goed uit te geraken zou het vreemd zijn als zij geen plannen meer koesterden. Zo zouden zij graag starten met een groep van om en bij de 7-jarigen. Vereiste is dat zij reeds een 100-tal meter kunnen zwemmen. Die kinderen wil men vertrouwd maken met de gevaren in en om het water. Zorgen voor hun eigen veiligheid (zeifredding) als de eerste principes van het redde nd / WCffl mei

en i.ei/dcrx in-xpe, k wiu'ii net int In: iiuzer mi er 24 mimemi

gelegen te hebben ten voordele van Ispahan vzw

rit

111

Daarnaast willen de broers zich met de club richten tot de 12h 14 jarigen. Enerzijds om hen er warm voor te maken om later de cursus te gaan volgen alsook hen reeds vertrouwd te maken met de principes en technieken. Zo denken zij ook aan het geven van theorielessen op vrijdagavond. De voorbije maanden vervolmaakte het broederpaar zich in het hootredden en met een brevet van instructeur op zak willen zij hun kennis en ervaring doorgeven aan 16jarigen die toegelaten kunnen worden tot een eerste opleiding in deze discipline. U ziet dus, de reddersclub, is door de gedrevenheid van Patrick en Johan een dynamische club waarbij de nadruk ligt op de clubgeest, vol vertrouwen om op de ingeslagen weg verder te gaan en met ambitie om nieuwe initiatieven en ideeテォn om de groep te vergroten. Wie belangstelling heeft kan zich om volgende manieren melden: -Patrick Lambregts, Vrijheid 2212320 Hoogstraten, tel: 03.3141462, E-mail: patrick.lainbregts@skynet.be -Johan Lambregts, H.Bloedstraat 11 2320 Hoogstraten, tel en fax: 03.3144344, E-mail: johan.lambregts@skinet.be of bij de andere bestuursleden: Raf Snijders, Meerledorp 54 2328 Meerle, tel: 03.3158214 Kristof Rombouts, Achtelsestraat 43 2320 Hoogstraten, tel: 03.3144082 Bart Vandamme, Frankenberg 10 2321 Meer, tel: 03.3158070 Of www.users.skynetlkj Wie twijfelt mag zich ook melden, want het staat iedereen Vrij om eerste eens enkele malen te komen meetrainen alvorens te beslissen lid te worden.

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

1

TOYテ傍A 21


1

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom hij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Het kan anders.

Alles moet weg!

Een stomme rit naar een wal verder gelegen bekend grootwarenhuis bracht verheldering. In een bepaalde gemeente wordt de blauwe zone afgebakend door slechts 2 borden bij het beging van de zone en op het einde waarde zone ophoudt. Het verkeersreglement spreekt hier van 'signalisatie met zonale geldigheid' (artikels 27 en 65.5 van het K.B. van 1/12/1975). ZONE

Ed f

In concreto zou dit betekenen dat ter hoogte van de Moerstraat een verkeersbord met schijf en vermelding 'zone' zou volstaan. ZON

llP! Nu met de Heilig Bloedfoor valt het niinder op, want talrijke verkeersborden zijn verwijderd voor de plaatsing van de kramen en attracties. Maar degenen die er nog staan, staan schots en scheef. Gerust kunnen we stellen dat er veel te veel parkeer-verkeersborden geplaatst zijn. Meer dan één gemeenteraadslid heeft toegegeven dat het plan van inplanting goedgekeurd werd zonder dat iemand (of toch zeer weinigen) het ingezien had, want afkomstig van de dienst politie en bijgestaan door de leverende firma kan men toch niet gaan twijfelen. Het moet maar eens gezegd worden : het trekt op geen orgel. Opgesteld aan de rand van de weg heeft menig automobilist (althans zijn wagen) bij het verlaten van zijn parkeerplaats kennis gemaakt met één van de oranje palen en zich geplaatst gezien voor grote of kleine kosten aan de carrosserie. Het uitzicht van de Vrijheid is ook helemaal niks; aan de rijkswacht staan er zeker 6 borden op een lengte van een tiental meter. Wijselijk heeft men aan het stadhuis en de kerk enkele borden achterwege gelaten. Het schijfparkeren wordt dan ook nog eens te pas en te onpas in herinnering gebracht op zoveel mogelijk plaatsen. Enig voordeel tot op heden is dat je nu steeds een parkeerplaats vindt op de Vrijheid, waar er voorheen wanordelijk werd geparkeerd, en te veel plaatsen werden ingenomen door langparkeerders. Hopelijk heeft toch iemand tijdens de kermisweek nagekeken waar deze laatsten zijn gebleven. Hun aantal is tot dusver niet gekend. Men spreekt van 200. Door de invoering van de blauwe zone in de Heilig Bloedlaan is er daar meer dan parking genoeg.

22

El Ter hoogte van het OCMW zou dergelijk doorstreept bôrd het einde aangeven. Geen enkel ander bord moet dan de Vrijheid ontsieren ware het niet dat men minstens om de 300 meter een herhalingsbord moet plaatsen maar dat zullen er dan ook niet zoveel zijn. Bezoekers van de rijkswacht zullen toch wel een plaatsje vinden zeker. Dus ook die kunnen weg. "Maar wat dan met de zij straten", zult u vragen. Het gerucht doet de ronde dat als men de Vrijheid in één keer zou afbakenen, de blauwe zone ook zou gelden voor de eerste 50 meter van elke zijstraat. Larie. In de gemeente die we doorkruisten, geldt de blauwe zone niet in de zijstraten. In elke zijstraat van de afgebakende zone plaatst men een bord dat aangeeft dat de schijf niet (verder) verplicht is. Wie vanuit een zijstraat de Vrijheid nadert, zal een bord tegenkomen dat de zone 'schijfparkeren' aankondigt. Voordeel is dat dan over gans de lengte van de Vrijheid er heel wat minder palen zullen geplaatst moeten worden. En dat is duidelijk de bedoeling van dit voorstel. We hebben slechts

4 palen en borden nodig om de zonemarkering in de Vrijheid aan te duiden, en slechts 7x2 borden voor de zijstraten. In totaal dus II palen en 22 borden, en enkele herhalingsborden om de 300 meter. Eenvoudig en goedkoper kan het niet als men dit vanaf het begin aldus had bekeken. Gewoon door eens op een ander te gaan kijken. En volledig verkeersreglementair.

In juli en augustus is de WERELD WINKEL enkel open op ZATERDAG van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.

Lopen voor leven Het loopt goed Zoals in de vorige editie van dit maandblad vermeld, doet Artsen Zonder Grenzen een nationale sponsoringsactie. Hieraan nemen Staf en Bieke Coertjens-Roovers deel. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen, waardoor de organisatie AZG overal ter wereld hulp kan bieden. Half juni werd door sporters voor AZG reeds meer dan 3 miljoen frank ingezameld. Ook in Hoogstraten komt de actie goed op gang; heel wat mensen reageren heel positief op dit initiatief en maakten reeds geld over op het nationaal rekeningnummer. Tijdens de Hoogstraatse jaarmarkt hadden Staf en Bicke een promotiestand opgesteld waar allerlei materiaal kon gekocht worden als sponsoring, tevens was er een wedstrijd waarbij men het gewicht van een fruitkorf kon raden. Dat gewicht schatten niet zo simpel is dat het lijkt, blijkt uit het fèit dat de ramingen uiteenliepen van 3 kg tot 30kg! Het exacte gewicht was 7.896 kg. De winnaar id Wûutcr Van Kerekhoven uit Hoogstralen met 7.850 kg. Ook nog dichtbij waren Van der Veken uit Kalmthout met 7.950 kg, Tinne Kerstens uit Vlimmeren met 7.990 kg, DriesOp dc Beeck uit Hoogstraten met 7.800 kg en Fons Van Hasselt uit Hoogstraten ook met 7.800 kg. Staf en Bieke danken allen die reeds de actie op één of andere manier steunden. Zij die alsnog willen sponsoren, kunnen dit nog steeds doen via een overschrijving op het nationaal rekeningnummer van Artsen Zonder Grenzen, 142-0513000-89. (stortingen vanaf 1.000 BF zijn fiscaal aftrekbaar) In het augustusnummer van dit blad volgt het relaas van hun niarathonavontuuur in ZuidAfrika. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met Staf en Bieke CoertjensRoovers, Achtelsestraat 73, 2320 Hoogstraten, -t 6(.43

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en oergordij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden,

lopers. enz.


HOOGSTRA TEN

Op het WWWeb

Te laat om opgenomen te worden in ons vorig nummer, ontvingen we het bericht van de gemeentelijke gemengde basisschool van Hoogstraten dat hun website op het Internet te bekijken valt. En die is mooi van vorm en op een actieve manier opgemaakt : kleurrijke achtergronden en voortdurende klik-mogelijkheden worden door bewegende woorden aangegeven. Volgens eigen zeggen hebben ze deze website gemaakt om zelf vertrouwd te geraken met dit nieuwe medium, en daar is webmaster meester Dirk goed in geslaagd. Want ook leerkrachten moeten de kinderen kunnen volgen wanneer die het hebben over chatten, downloaden, browsers en het Internet. Deze website kent drie delen : één voor de ouders, één voor de kinderen en één voor leerkrachten van andere scholen. Voor de ouders is er praktische informatie en wordt de visie van de school toegelicht. Het deel voor de kinderen bevat verslagen van klasactiviteiten, klasfoto' s en de mogelijkheid om bijdragen te plaatsen van individuele kinderen. Per klas is er een rubriek voorzien maar die moet nog wel verder ingevuld worden. Met leerkrachten uit andere scholen hoopt men informatie uit te wisselen over projecten. Links naar andere interessante websites worden tevens aangeboden. Heel concreet wil men de eigen leerkrachten en de oudste leerlingen leren surfen op het internet en educatieve sites laten raadplegen. Ook komt er dan de mogelijkkheid dat de kinderen gaan corresponderen met kinderen van andere scholen (de taalvaardigheid zal er wel bij varen). Voor de ouders is het vooral op informatief vlak van nut, hoewel nieuwsbrieven, schoolkrantje, brochures wel nooit zullen verdwijnen. Een pluim op de hoed voor deze prestatie. Vanuit de hoek van onze EDP-redactie kwamen er wel enige kritische bedenkingen maar die zullen we niet via deze weg kenbaar maken. Al bij al een schoolvoorbeeld. Een link met de bibliotheek zou wel niet misstaan. Te bekijken op : http://

home.planetinternet.be/-ggbhoog/ GGBlloogstratenl

Een nieuwe Erevoorzitter

Wegens hardwaretroebels waren we een tijdlang niet in de mogelijkheid de ons toegezonden E-mail te bekijken. Vanwege een lezer ontvingen we de melding dat er achter de verkaveling Groenewoud in het verlengde van de Salmsalmstraat een groot aantal oude eikebomen werden gekapt. Naar het schijnt met een kapvergunning. Wat de bedoeling is van deze kaalslag in landschappelijk waardevol agrarisch gebied kunnen we niet echt duiden, of het moet ten voordele van een uitbreiding van de woonzone zijn. Het laatste groen zal er stilaan aan moeten geloven in deze kleinstedelijke gemeente. We beloven voortaan onze electronische brievenbus sneller te ledigen, want dit bericht bereikte ons langs geen enkele andere weg; toch eigenaardig dat niemand anders daar aanstoot aan heeft genomen.

Composteren Om maal' met belangrijk nieuws in huis te vallen: op de gemeeiite doen ze nog wat anders dan identiteitskaarten afleveren, bouwvergunningen toestaan en veel vergaderen. Vandaag 13juni was het dag van de compostmeester' op het containerpark en bij compostmeester Jan Schrijvers thuis. Op eerstgenoemde locatie verzamelden een twintigtal mensen om uitleg verschaft te krijgen van de Hoogstraatse compostmeesters die hun zaterdagvoormiddag verlengd zagen. Hoe vul je een compostvaten wat moet het uiteindelijk resultaat zijn, waren de meest gestelde vragen. Een kleine tweehonderd compostvaten zijn ondertussen aangekocht door de bevolking; daarentegen staat dat ongeveer 800 inwoners de groene GFT-containter terug hebben ingeleverd. Hopelijk stoppen deze het keuken- en tuinafval niet opnieuw in de huisvuilzak. Het zou een kostelijke operatie zijn voor hen, en als straks de storten vol zijn, is het geen goede materie voor de verbrandingsoven.

De oudste fanlare van Hoogstraten, de Kon. Toon- en Toneelvereniging Sinte-Cecilia heeft, na enkele jaren onderbrekening, een nieuwe Erevoorzitter. De heer en mevrouw Heerema, eigenaar van het landgoed «De Hees» toonden zich bereid om deze functie waar te nemen. Op vrijdag 22 mei werd cle nieuwe Erevoorzitter en zijn vrouw aan het bestuur en de spelende leden van de vereniging voorgesteld. Tijdens dezelfde plechtigheid werd Kristin De Smet, mevrouw Luc Bastiaens, gemeenteraadslid van Hoogstraten, aangesteld als nieuwe ondervoor/itter van de vereniging. Met de aanstelling van cle heer Heerema knoopt de vereniging aan bij haar verleden. Ook de eerste erevoorzitter, de heer De Bovie, was eigenaar van het prachtige landgoed. Hij werd gekozen op 13 juli 1855. zestien jaar nadat de vereniging, in 1839 werd opgericht. Het zaaltje van Sinte-Cecilia én de zeven fanfares van groot Hoogstraten staan dit jaar centraal tijdens de lO'< uitgave van de Open Monumentendag die doorgaat met als thema «feest». Op 12 en 13 september organiseert het plaatselijk comité, in het zaaltje aan de Gelmelstraat, een tentoonstelling van de oudste archiefstukken en voorwerpen van de verschillende fanfares.

Inventarisatie waardevolle gebouwen De administratie Monumenten en Landschappen werkt op dit moment aan de inventarisatie van alle waardevolle gebouwen van het kanton Hoogstraten. Deze inventaris kadert in een globale inventaris waaraan M&L sinds 1988 werkt. Hoogstraten is één van de laatste kantons die geïnventariseerd moeten worden. Het resultaat zal gepubliceerd worden in de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen', een uitgave die nu al uit 39 boekdelen bestaat. De vorige uitgave, over het kanton Turnhout, is eind vorig jaar verschenen. Het kanton Turnhout telt, tot vandaag 22 als monument geklasseerde gebouwen, twee in Beerse, twee in Oud-Turnhout, één in Vossclaar en 17 in Turnhout zelf. Monumenten en Landschappen selecteerde, in hetzelfde kanton, 1021 gebouwen en landschappen die als bijzonder waardevol geïnventariseerd werden. De inventaris wordt, door de bevoegde minister Luc Martens, gebruikt om een aantal van de meest waardevolle gebouwen als monument te klasseren. Wat Turnhout betreft zullen er eerst daags een 80-tal gebouwen het statuut van monument meekrijgen. Wanneer het boekdeel kanton Hoogstraten' verschijnt zal gans Vlaanderen geïnventariseerd zijn. Belangrijk hierbij is dat voor gans het Vlaamse land dezelfde normen gehanteerd wor den en dat ook eigentijdse architectuur opgenomen wordt. We bouwen immers vandaag de monumenten van morgen. De publicatie van de inventaris van het kanton Hoogstraten zou in de 1oop van 1999 verschijnen. 23


HOOGSTRA TEN

IKO workshops Naar wat we vernemen, is het 50 jaar geleden dat de Heilig Bloedprocessie helemaal niet is uitgegaan. Dus in 1948 was het weer waarschijnlijk nog wisselvalliger daar we vermoeden dat de processie toen ook nog op donderdag ging. Met grotere belangstelling zal er dus uitgekeken worden naar de optocht van volgend jaar. Meer geluk had het IKO met zijn workshops die in de plaats kwamen van de traditionele tekenwedstrijd. De nieuwe versie van het jaarlijks naar buiten treden voor alle kinderen van alle lagere scholen kende een zeer groot succes. Hoewel het competitief aspect (nou ja) verviel, lieten de kinderen hun grote interesse blijken voor een namiddagje papier scheppen, kleien, schilderen, drukken, enz. Ook de jaarlijkse tentoonstelling van de werken van de leerlingen kende opnieuw een overrompelende belangstelling. Nieuwe inschrijvingen werden dan ook vlot genoteerd.

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding

t Ulillil 1h' LI/Lk'/IIIL IsC'/IIIIlI('h eidc ii 111' J )t1t'III)( IA I('IISL I11fl LII buitengehaald oni de kinderen het draaien van potten aan te leren.

Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 0311314.52.78 24

Echte diepdrukken werden door de kinderen gekrast in houten plaatjes . nadien gingen ze onder de pers om het resultaat op papier te zien.


HOOGSTRA TEN

Na de workshop is het voor de kinderen gedaan. Voor de leerkracht volgt de afwas van de zeefdrukkaders. Voor elk wat wils.

1 1,1

Z1

1(

1

iJ.\

11

'1

III 11

III

/11

trapten we drie leraars van het IKO in (nerpemnzi/i i aan,t1, minde (IC i'maa i Is Jit 1)1? /11 1

7/111

11(11 l/ 7. ('7 iit 1.

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Wakkere burgers zijn er genoeg te vinden in de redactie i'an dit blad. Met enige verbazing vragen we ons af wat dit bord ter hoogte van de uitrit i'a,, het Seminarie wil betekenen. Nogal wiedes . einde van het inhaalverbod, maar waar staat het inhaalverbod da,,? En waarom wordt het einde hiervan dan juist op deze plaats gemarkeerd?

Tijdens de Open Deur in het Vito liet men, naast moderne technieken, ook oude anbachten zien. Deze klompenmaker die met behulp van oud alaam authentieke holle blokken ,naakt, liet aan ouders en leerlingen het verschil zien tussen vroeger en nu. 25


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten TeL 031314.51.77- Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING, MOERSTRAAT 42,2320 HOOGSTRATEN EN PERCEEL BOUWGROND AAN DE MOERSTRAAT TE HOOGSTRATEN

Kantoor van Notaris Ja MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- Hoogstraten Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56 -

Kantoor van Notaris DUPONT Dirk Sint Lenaartsestwg. 53. 2310 Rijkevorsel Tel 03/314.56.46 Fax 031314.87.14 -

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN, LOENHOUTSEWEG 115

Onder Hoogstraten, iste afdeling: KOOP 1: WONING op en met grond en aanhorigheden, Moerstraat 42, met een oppervlakte volgens meting van 978 m2

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten en notaris Dirk Dupont zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen:

.

Onder Hoogstraten, 1 ste afdeling: Een landelijk gelegen WONING te 2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg 115, groot9a 71ca. Omvattende: - voorplaats, achterplaats, keuken, kelder, wc, garage en bergplaats - boven: 2 slaapkamers

4

Voorzien van distributie, electriciteit en telefoon. (n ansliiiting pidpa (put) Klein beschrijf mogelijk.

Begrijpende: - op het gelijkvloers: hal, living, keuken met kelder, bijkeuken, douche, wc en garage. - op de lste verdieping: 4 slaapkamers - in de tuin: garage, werkplaats met zolder en berging. Voorzien van water, electriciteit, telefoon, distributie en propaangas.

C

Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. K.l.: 31.200. KOOP 2: Perceel BOUWGROND te Hoogstraten, langs de Moerstraat, groot volgens meting 967 m 2 lot 1 van de verkaveling). Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

Beschikbaar onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

. (

Zitdag: - Toewijzing op donderdag 2juli1998 om 16 uur in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 2. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur. Plannen en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

26

Zitdag: - Toewijzing op woensdag 1juli1998 om 17 uur in café De Gulden Coppe, Vrijheid 173 te Hoogstraten. Bezichtiging: zaterdag van 10 tot 12 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


HOOGSTRA TEN

Paaptornooi

Suske en Wiske door Hoogstraten Op de Grote Markt in Antwerpen staan Suske en Wiske en tante Sidonia klaar in een blauwe auto. Lambik en Jerom in een rode rammelkar. Elke ploeg is gewapend met een fototoestel en een flinke dosis strijdlust. Ze staan klaar voor "De Rammelende Rally", een duel vol spanning, duistere figuren en.... lekke banden Het is ook het verhaal van een prachtige provincie. En, de heruitgave is een origineel verjaardagsgeschenk van Toerisme Provincie Antwerpen.

De Rammelende Rally

Vlo Misschien een beetje ongelukkig qua datuinkeuze, ,naar op de eerste zondag van juni, tevens eerste Heilig Bloedzondag, organiseerde de KWB Hoogstraten -centrum haar jaarlijks paaprornooi op de weide achter de Pax. Achttien ploegen van 4 deelnemers waren van de partij op een vrij zware ondergrond maar de lucht bleef alvast droog. Aan de uitslag is alvast te zien dat deze sport in Hoogstraten zo goed als uitgestorven is slechts één van de 18 deelnemende ploegen komt uit eigen gemeente. De Sassen eindigden op de I6de plaats met 84 punten uit 4 ronden. Per ronde zijn er maximaal 64 punten te verdienen. Dan de uitslag. 1. Looiweg, Rijkevorsel, 171 punten, 2. Gieren 1, Gierle, 165 punten, 3. Hoekeinde 1, Merksplas, 165 punten, 4. Kleine Gammel 1/, Rijkevorsel, 161 punten, 5. Gieren III, Gierle, 161 punten, 6. Marla, Rijkevorsel, 160 punten, 7. Juniors, Vosselaar, 158 punten, 8. Bolksen Dijk, Rijkevorsel, 145 punten, 9. Kunstvrienden 1, A/!er&vpla.v. 134 punten.

In 1958 tekende Willy Vandersteen, speciaal voor de Toeristische Federatie, "De Rammelende Rally". In 1973 kwam de strip in kleur op de markt. Nu, ter gelegenheid van 50 jaar Toerisme Provincie Antwerpen, verschijnt het boek opnieuw, in beperkte oplage. De opdracht van de "Rammelende Rally" is eenvoudig: een tocht door de provincie Antwerpen maken en alle toeristische bezienswaardigheden fotograferen. Jerom en Lambik verkennen het noor delijk deel van de provincie Antwerpen en belanden zo in Hoogstraten. Suske en Wiske en tante Sidonia trekken door het Zuidelijk deel van de provincie. Het kan boeiend zijn om, met de strip in de hand, de tocht door te provincie te maken om na te gaan wat er, in de voorbije 40 jaar, veranderd is. Voor onze striphelden is het een wedstrijd. De ploeg die het eerst terug de Antwerpse Markt oprijdt, wint de rally.

U kan ook winnen Aan de hemitgave van deze strip is een wedstrijd verbonden, een organisatie samen met Gazet van Antwerpen en RTV. In Gazet van Antwerpen verschijnt er negen maal een pagina met telkens twee vragen. RTV brengt, telkens op woensdag, een uitzending met ook twee vragen. Er wacht een prijzenpot ter waarde van 1 miljoen frank. Elke week is er een winnaar en alle deelnemers, ook zij die slechts éénmaal deelnamen, maken kans voor de hoofdprijs: een prachtige auto (géén rammelkar dus). Het boek is te koop bij de Stedelijke Dienst voor Toerisme. --

-

,--

Vandalisme IVöJ BP iW/(115 9# r T! if/WE/ilfif.

Pv u T n1Ic ii Ju 1 (u1nh1I1!r1aTIe! (L'ntrunl kre g de laatste tijd te maken

met kasseitjes die door de dubbele beglazing werden gegooid. Ook het parochiecentrum Pax werd recent zwaar geteisterd door vernielingen. 27


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Staf en Marieke Doms-Hermans

"Dansen was onze regel wel" Wanneer ik langs de Heilig Bloediaan kuier, kom ik bij de kapel van OnzeLieve-Vrouw van Bijstand. Op een steen lees ik: "D 0 M Jezus Maria H 11 Moeder H Kindt Beschermt uwen iysenden vrindt A째 1696 . Ik wandel door het nieuw aangelegde parkje want hier wonen Staf en Marieke. Zaterdag 30 mei hebben zij met een mooie eucharistieviering en een prachtig feest hun 50 ` huwelijksverjaardag gevierd. De kast staat vol met gelukwenskaarten en overal in huis zie je prachtige bloemen. Staf Doms en Marieke Hermans genieten nog duidelijk van de viering van hun gouden jubileum. .Ji het is een mooi kapelletje. Maar wie zal het onderhouden als wij het niet meer kunnen doen? Een aantal jaren geleden was het helemaal scheefgezakt. Er moesten dringend bepaalde werken worden uitgevoerd om de kapel te redden. Toen was niemand eigenaar, maar de mensen van het kerkbestuur kwamen toch regelmatig het offerblok leeginaken. Dankzij de bekommemis en het werk van het gemeentebestuur is toen de kapel gered en hersteld. Dat de kapel hier nog staat, hebben we vooral te danken aan Fons Jansen.'

Naar Achtel Zowel Staf als Marieke zijn geboren in een Hoogstraats boerengezin. De familie Hermans bleef in Hoogstraten boeren maar vader Louis Doms trok omstreeks 1920 met zijn gezin naar Achtel in de gemeente Rijkevorsel. Waarschijnlijk zag hij daar betere toekomstmogelijkheden en Achtel was toch niet ver van Hoogstraten. Trouwens, de mensen uit het noordelijk gedeelte van Achtel leunden sterk aan bij Hoog-

straten, terwijl dc familics in het zuidelijke deel van dit gehucht meer aanleunden bij Rijkevorsel. Maar misschien was vader Louis ook geen echte boer in hart en nieren alhoewel hij van het boerenleven hield. Al spoedig kwam er een winkel met verf, behangpapier maar ook snoepjes en andere zaken. Vader werd een succesvol schilder en decorateur met flink wat gasten om het vele werk aan te kunnen. Ook de twee zonen. Leon en Staf, moesten hun vader helpen. Louis Doms had heel veel talenten. Hij leerde alles al doende en zijn kinderen leerden van hem de stielvaardigheid. Enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog, in 1935, keerde het gezin Doms terug naar Hoogstraten.

Oorlog Voor sommigen is de oorlog een soort vreemd avontuur geweest: voor anderen is de herinnering aan deze tijd verschrikkelijk. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1940. verloor Marieke Hermans, 1 6jaar oud, haar vader, broer Jozef, toen 15 jaar, en een tante. Ze werden

Staf Doins en Marieke Hermans trouwden 50 jaar geleden. dodelijk getroffen door een granaat terwijl ze op de akker aan het werken waren. Moeder Maria Govers en dochter Marieke die aan de andere kant van het veld stonden, bleven alleen achter. Maar een boerenbedrij f kun je niet zomaar laten vallen. Ook toen moest het dagelijks leven en werk verder gaan. Op het einde van de oorlog waren er nog bangelijke dagen. Terwijl de mensen uit de Vrijheid gingen schuilen in de kelders van het Klein Seminarie, zochten de inwoners van 'het gebuurte van de molen' (nu: Lodewijk de Konincklaan) hun toevlucht in de molenberg bij Theeuwes. Tijdens de laatste maand van de Duitse bezetting schuilden daar elke nacht meer dan vijftig mensen uit schrik voor het oorlogsgeweld. Maar met het einde van de oorlog was er ook goed nieuws. Staf die niet zo ver van Marieke woonde, kwam soms ook al eens wat helpen en zo leerden zij elkaar beter kennen. Ze waren ook allebei lid van dc Bond van het Heilig Harten de BJB. In vroegere tijden was het verenigingsleven heel belangrijk voor contacten tussen jonge mensen. Deze activiteiten waren ongeveer de enige nntmnetingskansen en ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. In 1945, de vierde onda' vaj t 1-' liet Boeien eindkermis. Marieke voelde zich niet echt goed CII bleef lievei thuis, maar Staf ging haar opzoeken. Vanaf die dag was het echt 'aan' tussen dcze twee jonge mieusen.

'?

Tuinder - schilder

Uo,ideim B,i,mlojr

28

IJU t

de

1 , 1 . 1(micil

0/!

ic Si.-,Ioji

ilI1C 11/T Ri/e/oI.scJ.

Men zegt soms wel: 'Eens boer, altijd boer!' Ook voor Staf Doms was de keuze niet gemakkelijk. Toen Louis Doms het slilaan wal minder wilde gaan doen, had de oudste zoon Leon wel interesse om de winkel en het schildersbedrijf over te nemen. Staf zag dat zo niet zitten. 1-Jij ging liever tuinieren. Ook bij Marieke thuis hadden ze een gemengd bedrijf met heel wat tuinbouw. Dus gaf Staf de voorkeur aan frambozen. aardbeien, bessen en bonen. De verf-


HOOGSTRA TEN borstels en het andere gereedschap werden alleen nog maar gebruikt om zijn broer te helpen als het daar te druk was.

4

Op S juni 1948 trouwde in Hoogsirulen Augustijn Jacob Doms, geboren le Rijkevorsel op 31 maart 1927, zoon van Lodewijk Doms en Josefina Fockaert, niet Maria Joanna Hermans, geboren te Hoogstraten op 12 maart 1924, dochter van Constant Hermans en Maria Govers. Zo staat het genoteerd hij de burgerlijke stand. Waarom heet Augustijn DOmS Staf. Ja, dat komt niet van Guslaaf zoals velen denken. Vroeger had de faiiiilie wat meer inspraak bij de keuze van een naam wanneer een kindje was geboren. Van de ouders werd verwacht dat ze rekening hielden mei de wensen van (bijvoorbeeld) grootouders, ooms cu taiites cii zeker van peter en meter. Er waren op dit vlak sterke tradities. Voor de één moest het August zijn, voor de andere een Stijn en het werd uiteindelijk - in het dagelijks gebruik - Staf, maar officieel Augustijn. Het gezin Doms-Hermans telt drie kinderen: twee zonen, Lodewijk, geboren in 1950, Leo, geboren in 1952 en een dochter, Lydia. geboren in 1959. Tussendooi was Staf soms ook nog militair. Na dc oorlog kon mrlI niet alle jonge mailueri in eens gaan oproepen voor ccii regelmatige militaire dienst. Daarom koos men gedeeltelijk voor een ander systeem. Bepaalde lichtingen kregen een opleiding gespreid in de tijd. Van zijn 27 jaar tot zijn 33' mocht Staf elke week 's zaterdags zich gaalt liekwaiiieii iii de inllltair discipline en vaardigheden.

Taleiileit Op het einde van de jaren vijftig begonnen de lonen te stijgen en de prijzen van groenten en fruit daalden. De sociale en financiële toestaiid van een werknemer verbeterde snel. En eigenlijk vonden velen Staf te bekwaam om op de akker te blijven staan. Daaioui besloot hij om voltijds te gaan werken hij zijn broer Leon en de tuindersaci i viteiten werden afgebouwd. De veelzijdige vaardigheden had hij van zijn vader geleerd en zelf verder ontwikkeld. Zo plaatste hij o.a. in zijn jonge jaren nog - op bestelling van Jan Huet - glas in lood. Enkele van deze ramen staan in de abdij van Orval. Maar werken niet lood is erg ongezond en daarom is hij daarmee gestopt. In het bedrijf van zijn broer werd Staf de grote specialist van de vloerbedekking. Maar hij erfde nog andere talenten van vader Louis Doms, o.a. de grote liefde voor en kennis van de traditionele Keinpense plattelandscultuur, in het bijzonder de volksdansen. Reeds vanaf zijn veertiende jaar trok hij samen met vader op pad voor de uitvoeringen van Achtelse dansen. Ze waren ook sterk betrokken bij het gildeleven in de Kempen Hel zwaartepunt van hun activiteiten lag zowel in Rijkevorsel als in Hoogstraten. Staf werd dan ook de opvolger van zijn vader als dansleraar eis als jurylid bij volksdanswedstrijden. De eerste Hoogstraatse volksdansgroep - hoe kan het anders - ontstond dan ook "aan de meulen". De spil van het gebeuren was het ouderlijk huis van Marieke. Ze traden op in België en Nederland en in 1948 maakte de redactie van Zondagsvriend een reportage van vier bladzijden onder de titel 'Bij de boeren van Aehtel'. In zijn beste jaren leidde Staf een achttal dansgroepen, o.a. in Rijkevorsel,

De eerste Hoogst raaise dwisgisep De Meiden infrbruari 1948 ;;ier o.a.: v.l.n.r. (boven) Louis Donis, Jef Goerschalckx, Jozefina Dom.s'-Fockaert en Karel van Herck, (onder) Staf Doms met verloofde Maria Hermans, Maria Theeuwe.s en broer Frans.

Essen, Kalmthout. Hoogstraten (Lindelei). Beerse, St-Josef en Weelde. Vooral met de dansgroep van de St.-Jorisgilde Rijkevorsel had Staf heel wat succes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij talrijk aanwezig waren bij de viering van het gouden huwelijksjubileum. Deze dansgroep verzorgde de opening met 'De rozenwals' en het slot met 'De klapschottisch'.

den en het leek soms een straatje zonder einde. Maar momenteel gaat alles redelijk goed. Ze zijn blij met hun drie kinderen en heel trots op de tien kleinkinderen. Wij hadden in elk geval een heel boeiend gesprek met Staf en Marieke aan het Boereneinde. Wij wensen hun een goede gezondheid en hopen dat ze nog lang mogen genieten van de bloemen en de vogeltjes in de mooie tuin.

Wel en wee Maar ook de mooiste liedjes blijven niet duren. Einde jaren zeventig kreeg Staf een algemeen verbod van de dokter. De tijd van werken en dansen liep ten einde. Tussen 1979 en 1995 moest hij voor talrijke operaties naar het ziekenhuis: reparaties aan de heupen, het hart, de rug,... Het 'versleten werk' moest hersteld wor 29


Al het nieuws over MINDERHOUT verwachten wij op de redactie, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. Tel. en Fax. 3 14.55.04.

ALS IN DE MEI, DE BLIJDE MEI.... Op 24 mei werd in Minderhout het hele dorp opgetrommeld om mee te doen aan het Meiboomfeest. De zon scheen.... afgewisseld met regenbuien maar die konden de pret niet drukken. Het feestcomité St. Clemens had voor heel wat vertier gezorgd.

Aaii (IC h iii h€ Ier \1;ll)()lie /I II OI(/e/l £1011 1/O0ï de:e b( bloemde pronte jongeman? Jef Hendrickx met de beker van de volksspelen die door de Kruisbooggilde gewonnen werd.

Vu J.ic/,t dat hei plan/en inn een ineihooin een aloud lu idens gebruik was, werd in Minderhout op andere gedachten gebracht. Twee pastoors en een diaken, in vol ornaat, ze genen de boom niet een schep zavel.

H t IU)OÇ'hpli/lt Y(1// liet £IoI/)sfeest was wel het toneel waarin Hoogstraatse en Minderhoutse toestanden over de hekel werden gehaald. Hier heeft men het duidelijk over de zendmast van Belgacom.

Le it ni ii (ol wlei i. Hierprobeert een lenige jonge dame het record onder de lat swingen' te verbeteren. De omstanders kijken gespannen toe.


MINDERHOUT

6e Kapellekensloop Minderhout Voor de 6e keer geen maat op Jan Hendrickx K.W.B .-Minderhout, het voetbal België-Nederland en openbare werken gaan wel hand in hand. Opnieuw moest dc derby der lage landen kiezen voor dezri ide datum en recent verschenen eraaf machines rond het Parochiecentrum. Sponsor Walter Michielsen installeerde echter een TV (een alibi voor dc lopers om te blijven 'hangen'!) En een goede verstandhouding met de juni 'stil ie' zorgde ervoordat de rioleringswerken het parcours nauwelijks hinderden. Bij al die ongemakken toch een straal geluk, het weer wa niet ongunstig. Naast de vertrouwde mieronian Rerni Magnits was er ditmaal een extra valt Frans OninX. Deze geboren Minderhoutenaar, vorig jaar Europees marathonkampioen bij de spoorwegen, is nog steeds herstellende na een langdurige hospitalisatie. Frans en zijn echtgenote Simone wilden op het thuisfront een handje toesteken en zijn collega's lopeis toondeii ácli bijzonder opgetogen met hun komst.

Frans Onincx, oud-Minderhoutenaar en karaktervol loopsportbeoefcnaar sinds inensenheugn is, werd enige tijd geleden getroffen door een ernstige aandoening die een lange hospitalisaticperidc tot gevolg had. Op de Kapellekens loop verscheen hij niet tLv Ieu'lnuni, o ei 0/5

Het Minderhoutse loopfestival werd naar traditie geopend door de kinderen. Met meer dan 200 stormden ze onder luid gejuich naar de eindmeel waar iie beloning wachtl Ruime belangstelling voor de km! Van de ongeveerhonderd sportievelingen toonde thuisloper Steven Vermeiren zich de snelste voor Dirk Van Springel (Beerse) en Ben Hens (\Vuustwezel). Een plaats in hun onmiddellijke nabijheid was er voor heel wat Minderhoutenaren: 6e Pictcr Ilcnclrickx, 9e I(uit Au..uls, lOi Marc Mertens, 12e Marijn Geerts, 17e Dolf Menens 70e Axel Aerts, 23e Wim Van Bergen, Ze Jeroen Swolts. lie 3e plaats bij de Dames! Senioren werd behaald door Hilde Van den Heuvel en Lucienne Adams finishte als le Dames/Veterane. Verbeten strijdtoneel op de 10km! Steven Van Aert (Rijkevorsel) won het pleit voor Jan Van Passel (Aarschot) en als 3e de eerste loper uit Minderhout Rik Boutsen. Liefst 8 lokale vedetten klasseerden zich in de eerste twintig: 4e Dirk Mertens, 5e Marc Janssens, 8e Guy Lippens, 9e Herman Martens (tevens le veteraan), 12e Wim Van den Heuvel, 17e Dirk Van Bavel, 19e Christophe Paul en 20e Marcel Snijders. Minderhout boven alleszins! Een 50-tal atleten stond garant voor een hoogwaardige halve marathon. Liefst 25 deelnemers klokten een tijd van 1 u 30 min, of minder. Voor de 6e keer op rij stond er geen maat op Hoogstratenaar Jan Hendrickx, winnaar in een puike tijd van 1 u. 10 min. Hij werd het dichtst benaderd door Patrick Seghers (Brecht), Jos Beyens (Vosselaar). Gino Deploe (Hooglede) en Guido Everaert (Hoogstraten) 2e veteraan. Een sublieme prestatie kwam er van Jan Adams (Minderhout/Bergen), 6e plaats in 1 u. 20 min. Louis Onincx, 7e en 3e veteraan, toonde zich de beste van de Marcklopers. In het wedstrijdeinde nam hij nog afstand van zijn ploeggenoten Peter Antonissen (10e) en Marc Terreur (12e). Uitstekende Minderhoutse chrono's kwamen er nog van Rik Bax (9e), Willem Otten (14e), Jaak Vermeiren (16e). Jos van Bavel (24e). Vermeldenswaardig nog is dat de bijna 60jarige Frans Onincx voor eigen deur aftikte in 1 ii. 41 min., ze. noemen hem nier voor niets `1 urbo Suske hitropees en Helgisch kampioene hij de I)amesf Veteranen Magda S an 51e! I-leren!hoti!)

plaatste zich vlot bovenaan in 1 u. 25 min. Plaatselijke vedette Rita Van Aert moest slechts een vijftal minuten onderdoen. Martine Persoone (Hoogstraten) als derde bleef nog ruimschoots de le Seniore Christel Lockkampen (Beerse) voor. Met meer dan 400 deelnemers haalde de Kapellekensloop weer een hoog niveau en K.W.B. kan zeker tevreden terugblikken op een perfecte Organisatie! (M.T.)

Over zendmasten Lazen we CCI] tijdje i'cieilen niet dal men 7irh in Minderhout zorgen maakte om de schoolgaande jeugd omwille van de zendmast die werd opgericht in de nabijheid van de school, om de beurs van één of andere instelling wat aan te dikken. Getuige de hierbijgaande tekst die we in het Belgisch Staatsblad vonden, weet Vlaams Volksvertegenwoordiger A. Van Aperen er ondertussen alles van af. Voor wie meer uitleg wil. verwijzen we naar hem. Een vraag tijdens het maandelijks vragenuurtje na de gemeenteraad kan ook altijd. Woensdag 20 nicil998 (onumussue voor Welzuin, (,ezondheid en Gezin janies Ensorzaat, 2e verdieping

Te 10 uur 1. Interpellatie van de heer Arnold Van Apercn tot Mevr. Wiei na PenueesterDe Meyer, Vlaains mi 0151cr Vs 1 Financiën, Begroting en Ge7.00dheidnbeleld, over de cvcntue!e schadelijke gevolgen van het elekiromagnetisch veld van CSM zendmasten voor de volksge700dhcid.

Frans Onincx, 'Turho Suske', ontdekte op latere leeftijd de loop.sport, amuseert zich geweldig, en gaat de marathon niet uit de weg!


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Goud in Minderhout Jan en Catharina Bruynen-Sprangers

De staart van 't paard recht en ploegen maar! Als ik de motor van mijn autootje het zwijgen opleg aan het nummer achtendertig in de Mincterhoutsestraat, zie ik vanachter het gordijn een misprijzend lonken mijn richting uitkomen. Ik strijk al meteen over mijn uitgedunde haardos om er nog enigszins aanvaardbare plooi in te krijgen en voel onwillekeurig of de ritssluiting op de meest elementaire plaatsen wel behoorlijk dicht zit. Onterechte onrust, blijkt al vlug, want als fervente Opel-rijder gaan Jans meewarige blikken slechts in de richting van mijn schamel Fiatje. Jan Bruynen en Catharina Sprangers dus, een gouden koppel uit de Straat, waar mijn gedachten me bij het aanbellen onvermijdelijk meenemen naar de tip-top verzorgde en frisse voortuin. Hier woont een koppel met groene vingers, zoveel is duidelijk. Wanneer Catharina de sleutel in het slot van de voordeur omdraait, overvalt me de hartelijke ontvangst. Het nieuws op tv, wat voor Jan nochtans verplicht kijkvoer is, wordt onmiddellijk het zwijgen opgelegd. Ik maak nochtans duidelijk dat ik niet de bedoeling heb om de avondlijke rituelcn te verstoren, maar in dit huis gaat de gast duidelijk voor. Dat is niet overal nog evident, denk ik bij mezelf. Meteen hebben we een belangrijk stuk van de daginvulling aangehaald. Al het nieuws moet in de huiskamer gepasseerd zijn vooraleer Jan en Catharina de slaap kunnen vatten. Manlief geniet hierbij zichtbaar van zijn onafscheidelijk sigaartje en voor vrouwlief staat de home-trainer binnen handbereik. Een home-trainer als noodgedwongen keuze om de gehavende ledematen nog de nodige beweging te gunnen. Het fietspiezier was vroeger in onze klick van gepensioneerden natuur lijk veel groter, vertelt Catharina, maar enkele zware operaties hebben een einde gemaakt aan tien gezellige fietsjaren. Binnen het tijdsbestek van enkele jaren waren zowel de heup als een schouder aan vernieuwing toe. En dan moetje 't noodgedwongen rustiger aan doen, nietwaar. Maar de zorg voor onze Jan doe ik al jaren helemaal zelf. Ja, in 1991 heb ik drie maanden in het ziekenhuis gelegen, brengt Jan zijn verhaal in. Het was toen echt kantje hoordje. Een kwaadaardig gezwel maakt me sindsdien tot stoma-patiĂŤnt. Plezant is dat niet natuurlijk, maar erg veel last heb ik 1aar nipt van Trniiwen hnvepl mensen lopen er zo niet rond? Ik heb anders wel van me af moeten bijten in het ziekenhuis. Ik was het daar op een bepaald moment zo beu dat ik zelf tegen de dukteis gezegd heb 'Ik ga naai huis'. En ik was er ook direct mee weg. Ze konden me daar niet verder helpen, ik heb het dan zelf wel uitgezocht. Maar op zulke momenten merk je ook hoeveel vrienden je hebt, mijmert Catharina. Ik moest echt opschrijven wie me wanneer naar het ziekenhuis bracht in Turnhout. Aan vervoer had ik nooit gebrek. 32

Dan schiet Jan ineens weer een anekdote binnen. Terwijl ik in het ziekenhuis lag was Catharina op bedevaart geweest naar Scherpenheuvel. En geofferd en gebeden dat ik daar had omdat mijn man doodziek was, gaat Catharina verder. Maar 's anderendaags was de emotie en inspanning zo groot geweest dat ikzelf in allerijl naar het ziekenhuis moest gevoerd worden. Ja. lacht Jan, ik vertelde aan iedereen hoe graag mijn vrouw me zag. En het bewijs was er: ze volgde me zelfs tot in het ziekenhuis. Acht dagen hebben we er samen gelegen. Maar nu is de miserie gelukkig weer voorbij. Wellicht zal het zwaar labeur tijdens de actieve jaren veel van deze kwalen in de hand hebben gewerkt. Want wat hebben wij gezwoegd, begint Jan nog te zweten als hij dit vertelt. 's Zondags om vier uur opstaan om met de fiets in Dreef naar de mis te gaan en verder werken tot een kot in de nacht om alles rond te krijgen. Als 't maan was dan ploegden we voort tot middernacht. De staart van 't paard recht en hop met de geit... 't Was eigenlijk onmenselijk: koren pikken, beer rijden, rapen zaaien, koeien melken... En toch had ik me al vlug goed uitgerust met een

heel de finnilie ccrenigd

Liei!e j Ii z hadden we niet.

:

lii.

ee! iijJ

maai- en melkmachine. Dat was nog de tijd van de gemengde bedrijven, nietwaar: koeien, kiekens, varkens, tuinbouw... Maar we wisten ook niet beter. We werden grootgebracht op de boerderij en we deden voort. Ik ben in heel mijn leven zes jaar naar school geweest, blikt Jan terug, van mijn vijf tot mijn elfjaar. Voor de rest was het zwoegen op de boerderij in Meer, waar ik in 1922 werd geboren. En ik zag het levenslicht een jaartje later op een boerderij in Minderhout, vult Catharina aan. Ik heb wel de huishoudschool en de naaischool afgewerkt. Veel tijd om uitte gaan was er niet voorhanden. 't Was dan ook meteen raak op Meer kermis: liefde op het eerste gezicht. In 1948 trouwden we en zijn we in Meer op de ouderlijke boerderij gaan wonen. tn 1952 begonnen we op onszelf, eerst nog in Meer en later op de ouderlijke boerderij in de Heistraat in Minderhout. Lisa ('49) en Karel ('51) waren de vruchten van dit prille huwelijksgeluk. Meer tijd hadden we niet, grapt Jan. In 1973 heeft Karel het ouderlijk boerenbedrijf overgenomen en bouwden Jan en Catharina een nieuw nest in de Minderhoutsesiraat met zicht


MINDERHOUT op hun vroegere stek. Acht kleinkinderen mochten ze ondertussen in hun armen knellen, waarvan er helaas al eentje is overleden. Nadat het bedrijf was overgelaten aan de zoon, was er voor Jan nog geen sprake van stilzitten en heeft hij bij de schoonzoon nog vele jaren meegedraaid in den bouw. Tegenwoordig is het al hof wat de klok slaat: aardbeien, asperges, bloemen, alles krijgt Jan in de beste omstandigheden aan zijn grond onttrokken en Catharina? Die kaart, kaart en kaart, met de gepensioneerden, met vriendinnen, prijskampen. En Jan speelt chauffeur, in zijn Opel. Het gouden koppel geniet nu duidelijk, ondanks het onmenselijk harde werkende vele tegenslagen. Ja. we zijn nu echt heel gelukkig, straalt Catharmna. En wat een geweldig feest hebben ze voor ons opgezet: buren, vrienden, kinderen en familie. De stoet was overdonderend en de mis was ook zo schoon. Toppunt was natuurlijk de ballonvaart. Voor mij was het een droom, onze Jan heb ik wel wat moeten aanporren. Maar 't was magniliek, straalt Jan nog van zijn huzarenstukje. 't Was inderdaad magnifiek. hoe jullie tegen 't leven aankijken, Jan en Catharina, jullie vertelling. Wil je de video van het feest nog eens zien. dringt Catharina aan. Graag hoor, maar thuis wacht een moederlozc kroost op haar vader. Als je cle foto's terugbrengt dan, nodigt de vrouw des huizes uit. Vriendelijkheid, hartelijkheid, zo'n eenvoudige dingen die je nog het meest krijgt in families die niet van tegenslagen gespaard bleven. Dankjewel, Jan en Catharina, en nog vele Jaren, ook vanwege DHM.

Avond-fiets-vierdaagse 1, 2, 3 en 4 juli De laatste jaren ontdekken steeds mccr mensen dc fiets als ideaal middel voor een gezonde en sportieve recreatie beleving. Om in te spelen op deze evolutic organiseert KWB-Minderhout de 6de Avond-tïets-vierdaagse op 1, 2, 3, en 4juli 1998. De formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. Vier, drie, twee of één avond gezellig fietsen met het hele gezin, buren, vrienden of kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van 25 i 30 kin langs rustige, landelijke wegen. Op eigen tempo kan je zeker genieten van het fietsen en van de landelijke omgeving. Om niet verloren te rijden wordt er een routebeschrijving meegegeven. Kortom, u hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen. Op de route kom je zelden een café tegen. Daarom wordt je onderweg gratis een drankje en ecn versnapering aangeboden. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt. krijgt een verrassing. Deelname aan de avondfiets-vierdaagse, betekent ook deelname aan de aanwezigheidstombola met prachtige prij zei. Men kan iedere avond starten tussen 18.30 cii 19.30 uur aan de Parochiezaal van Minderhoiit. Dit alles voor de volgende democratische prijzen. KWB-leden, per avond 50 bfr., vier avonden 150 bfr. Niet-leden, per avond 70 bfr, vier avonden 200 bfr. Wens je meer inlichtingen, neem dan contact op met Marc Verschueren,tel. 315.04.76. Kijk eens 4 avonden geen voetbal. Kom fietsen bij de KWB!!

Goud in Castelré

Gast Gillis en Kee Bartholomeeusen Wie in Castelré, op het Groeske, een fiets- of wandeltocht maakt, kan niet naast de tuin van Gillis kijken. Opzij van de Castelhoeve ligt een grote tuin met heel veel verschillende planten, struiken en bomen, met een bruggetje, een Lourdesgrot, een torentje, kabouters... Via kleine slingerpaadjes kom je naast al dat geurende en bloeiende fraais dat nu in de zomer op zijn mooist is. Ook binnenshuis kan het niet op; de veranda is helemaal 'aangekleed' met potten en schalen met groen. Dat al dat groen er ook nog zo net en fris uitziet is te danken aan de ijver van de bewoners van Groeske nummer 4: Gust Gillis en Kee Bartholomeeusen. Omdat ze op 2 juni vijftig jaar getrouwd waren, gingen we hen opzoeken. Gust werd geboren in 1922, in de boerderij waar hij nu nog woont. Zijn vader Jan Gillis bouwde die woonst en woonde er met zijn gezin tot in 1943, het jaar waarin hij gestorven is. Oudste zoon Gust was toen 20 jaar en hij zette het geboer verder, samen met zijn moeder en twee broers. Ondanks het vele werk maakte Gust nog tijd voor ontspanning; zo was hij een tijd BJB-leider, hij stond mee aan het begin van de paardrijvereniging in Minderhout maar vooral aan muziek had hij zijn hart verloren. Maar om muziek te kunnen beluisteren toentertijd, moest je dat zelf maken. Bij cle fanfare gaan, dat vonden ze thuis maar niks, al dat cafébezoek was daar te veel aan. Ook een accordeon, een hartewens van Gust, mocht niet want dat was maar een ordinair instrument. Tenslotte werd het een 'mondmuziekske' en het duurde niet lang of Gust speelde daar een aardig deuntje op. Kee werd ook op een boerderij geboren, in 1925 in Meerle. Toen ze 4jaar oud was, verhuisde het gezin Bartholomeeusen naar Bergen in MinderhoLit. Kee en Gust kenden elkaar al van kinds af aan, ze gingen naar dezelfde school in Minderhout. Van tijd tot tijd kwamen ze elkaar daar tegen - soms in een vechtpartij Holland-België - maar veel bijzonders zagen ze niet in elkaar. toen.

Buurten Ze kregen pas echt oog voor elkaar bij het 'buurten'; een manier van kennismaken die wellicht al meer dan 100 jaar gebruikelijk was maar nu voorgoed is uitgestorven. Kee: 'Groepjes jongens kwamen zomaar binnenvallen en bleven dan praten over vanalles en nog wat. Waarover gepraat werd had niet zo veel belang, het was gezellig en je hoorde en zag nog eens iemand! Meestal was er wel een kleine aanleiding om binnen te komen. Zo had de familie Gillis een 'onderduiker' tijdens de oorlog. Een Nederlander die door de Duitsers gezocht werd, verbleef 2 jaar in het gezin; in ruil voor kost en inwoon werkte hij mee op de boerderij. Die man kende de familie Bartholomeeusen en dat was voor Gust weeral een reden om eens langs te gaan bij Kee. Na een tijd sprong de vonk over en na een goeie drie jaar verkering, trouwden ze in de kerk van Minderhout. Kee kwam inwonen bij haar schoonfamilie en had daar al vlug haar handen vol. Ze was het boerenwerk wel gewend want thuis had ze ook altijd hard gewerkt, meestal in de stal en op de akker. Kee: 'Inwonen is voor mij nooit moeilijk geweest. integendeel. Moeder Gillis paste op de kinderen zodat ik met het werk goed vooruit kwam. We hebben altijd goed samengewerkt.' Kee en Gust kregen 7 kinderen: Frans. Julia, Jos, Mai, Annie, Christiane en Fons. Die hebben nu voor 15 kleinkinderen gezorgd.

Radio Tirol Na enkele jaren. nadat de broers van Gust getrouwd waren en elders hun broodwinning gevonden hadden, namen Gust en Kee de ouder lijke boerderij over. Het ging hen goed tot Gust begon te sukkelen met zijn gezondheid: reuma maakte zijn gewrichten stram en het werken werd moeilijk. Nog zwaarder werd het toen hij een ongeluk meemaakte in de stal waarbij zijn hand gedeeltelijk verbrijzeld werd. Daarna besloten Kee en Gust om met het boeren te stoppen: ze werden ook al wat ouder en het werk werd te zwaar. Gust die, behalve voor boeren, ook wel belangstelling had voor wat er in de wereld omging, besloot om talen te studeren. Na 2jaar schriftelijke cursus Engels had hij die taal al aardig onder de knie: later deed hij dat nog eens over net Duits. Op reis, en later als radioman, kwamen die talen hem nog goed van pas. Stilaan rijptc bij Gust de idee om met een vrije radio te beginnen. In het midden van de jaren 80 werden heren der lokale radiostations opgericht en dat sprak Gust sterk aan. Gust: 'Radio Valencia was toen net begonnen in Meer en men spoorde mij aan om ook zoiets op poten te 33


MINDERHOUT zetten. Het was vooral mijn liefde voor muziek die mij de stap deed zetten; naar hartelust plaatjes kunnen draaien, van eigen keuze en dat uren aan een stuk, ge kunt u toch niets mooiers voorstellen'. Kee was niet zo opgezet met de plannen van Gust en het kostte hem dan ook een jaar van pleiten en overreden vooraleer zij haar zegen gaf. Maar toen (zo'n 16 jaar geleden) kwam RADIO TIROL in de ether (de naam kwam van hun veelvuldige reizen naar Tirol) en Kee luisterde altijd mee. In het begin 4 maal, later 3 maal per week, van 1 Ou in de voormiddag tot 1 u, kon je Radio Tirol in de streek beluisteren. Gust specialiseerde zich in verzoeknummers en, omdat hij ook niet meer van de jongste was, richtte hij zich vooral tot de oudere mensen. Gust: 'De eerste aankondigingen liepen niet van een leien dakje; door mijn zenuwachtiglicid ben ik dic ccrste weken heel wat kilo's lichter geworden'. Maar nadien ging het vlot, vooral omdat Radio Tirol zo goed aansloeg; de verzoekjes vlogen binnen. De ouderen liaddeii LiIuk.lijk een 'puit' gevonden waarop hun lievelingsmuziek werd gespeeld: uitsluitend populaire Vlaamse en Nederlandse liedjes. 'En geen Engelstalige, zegt Kee, want als ge verstaat wat daar allemaal op gezongen wordt, dat is niet meer fatsoenlijk.' Ten huize Gillis werd een fanciub opgericht die al gauw zo'n 300 leden telde. Behalve verzoekplaatjes met gelukwensen allerhande, hield Gust zich ook bezig met een radiokwis, met heel wat succes overigens; soms kregen ze 400 telefoons binnen. Op zijn 75ste (na 1 5jaar) hield Gust ermee op en sindsdien heeft Kee de radio nooit meer opge-

Nooit stilzitten Dat Gust en Kee nog altijd heel ijverig in de weer zijn, is niet enkel te zien aan hun prachtige tuin, ook dansen is voor hen heel belangrijk. Vele jaren geleden zijn ze daarmee begonnen, eerst in Meerle, toen in Minderhout en nu in Wortel waar ze ook dansles geven aan oudere mensen. Ze hebben daar een opleiding voor gevolgd en al 17 jaar lang maken ze er in de parochiezaal van Wortel elke week een vrolijke boel van. Gust en Kee, we wensen jullie. na het prachtige feest op 6juni, nog vele jaren. (JF)

b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 03/3 14.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

zet. Gust: 'Het afscheid was moeilijk, die laatste woorden in de microfoon kon ik amper uitspreken.' Ook Kee had het er in het begin moeilijk mee: 'Er kwamen hier zoveel mensen over de vloer, we hoorden al het nieuws. Nu is het wel wat stil geworden.'

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

25.

0 ongarne,.j,,'

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN /

-ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139e

34


W@~2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrjversstraat 11, tel. 314.71.96.

Zoals u vorige maand misschien al gemerkt heeft, is deze Wortelse rubriek gemaakt door een andere auteur. Bernard Siebelink, die deze rubriek vele jaren aan een stuk met hart en ziel heeft verzorgd, wenste omwille van gezondheidsproblemen de pen door te geven. We danken hein van harte voor de jarenlange inzet en de aandacht voor Wortels reilen en zeilen in de Hoogstraatse Maand en wensen hem het beste. De proefwerken zijn achter de rug, de resultaten gekend en de felicitaties of goede voornemens uitgesproken, op naar juli, verlof en Wortel Kermis. Na een jaar van noeste arbeid moet iedereen eens even "de riem afleggen ".

Wortelse jongeren in de prijzen "Maken vrouwen in de 21ste eeuw het verschil in de politiek was de titel van een opstelopdracht die werd voorgelegd aan de "kiezers van morgen": de laatstcjaarsstudenten van het middelbaar onderwijs. Deze wedstrijd werd uitgeschreven door het kabinet van de Minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke-kansenbeleid Miet Smet. Als eerste prijs werd een werkbezoek aan de Verenigde Naties in New York uitgeloofd. In de jury van deze wedsti ijd zat o.a. Martine Tanghe (VRT) samen met nog 4 andere vrouwen. Sis Matthé uit de Pater Schrijvcrsstraat en laatstcjaars op het Klein Seminarie werd de winnaar voor het Vlaamsc landsgedeelte. Hij mag dan ook samen met de franstalige winnares Nancy Rameau uit Mons en de duitstalige winnaar Romain Salzburger uit Eupen 5 dagen naar New York o.a. naar het UNO-gebouw op de koffie bij Annan. ?"

De Vlaamse Liga voor Kankerbestrijding organiseerde een tekenwedstrijd met als Thema: 'Ik rook niet want... Uit 1500 tekeningen van 90 basisscholen uit het Vlaamse landsgedeeltc werden negen tekeningen geselecteerd. Eén van deze tekeningen kwam van de hand van Nel Aerts uit de .Pater Schrijversstraat en toevallig een nichtje van Sis Matthé. Deze tekeningen

komen binnenkort op een reuzenposter die verspreid wordt in de campagne tegen het gebruik van tabak. De organisatoren feliciteerden Nel met haar mooie tekening.

Kermis en koers Voor iedereen op verlot vertrekt, zorgt de kermis nog enkele dagen voor amusement in 't dorp. De ingrediënten zijn gekend, de formule is betrouwbaar en het weer zal wel weer pri ma zijn waarschijnlijk. Iedereen zorgt dat de gazonnekes netjes geschoren zijn, de hagen geknipt en de straatgoten uitgeveegd. Wortel zal weer blinken tijdens de kermis. Jeugdhuis Het Slot komt eindelijk nog eens naar buiten met enkele serieuze optredens. Ook dit keer is het weer muziek voor jong en oud. Mensen van middelbare leeftijd en zelfs ouder kunnen rustig een kijkje komen nemen. Zoals al jaren de gewoonte is, zijn al deze optredens gratis, dus profiteer ervan. Op vrijdag 10 juli komt Nonkel Neys R&B Band in Slot de kermis inzetten. Zaterdag 11juli start het buitengebeuren met P.Y.G.P., dc jonge ambitieuze Meerse punkrockgroep, geworteld in de Mussenakker.Daarna speelt de reggaegroep Panache Culture featuring Kid Coco and Jann B.. Een optreden om zeker niet te missen .

Zondag 12juli start met het 50 Foot Combo een rockabilly groep die tijdens Kroeg en Blues nog de Gelniel aan het swingen bracht. Ook het oog wil wat en de twee dames uit deze groep zullen ook daarvoor zorgen. Nadien rockt Give Buzze de nacht in met stevige bluesrock. Maandag 13 juli komt iedereen naar de koers die om 14.30u in het Dorp van start gaat. 's Avonds in de Boomkes wordt het podium bezet door Martino y Los Vedettos, een smartlappengroep met ex-Meerlenaar Martin Jansen in de

.

..

Sis Marthé ontving zijn prijs uit de handen van Minister Miet Smet tijdens een viering met receptie op Hertoginnendal.

langen. Daarna \vordt de uliieine Worteke

avond al'gerond door iemand die wat graag uitpakt met zijn Wortelse afkomst: Guido Belcanto. Met zijn groep. de Libido's, een \crlameling eersteklas muzikanten, zullen de 0l)Oiflkes rocken, walsen, tangoën en smart lappeil.

De kindereii uit de vijfde klas van de gemeentelijke lagere school in Wortel zij': blij niet hun prijswinnende klasgenootje Nel.

Dc juligelis van 'Slot liebOcu ook dit jaal weei beloofd de kerk j middcn te houden en dc geluidsoverlast te begrenzen binnen normale uren en volumes,tenslotte is niet iedereen kermisganger. Meer informatie over de optredende groepen kan je vinden in de rubriek Fusieswing achteraan in dit blad.

35


WORTEL

BEGRAFENISSEN

De kopij is beter bewaard dan het origineel

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

Ee'n groepsjoto op dc trappen van de ker/ \an Merkspla -l.olonie. Het neo-klav.u'k gebouw heeft een inilitiar karakter en, vooral van binnen, art-nouveau invloeden. Het is als inonunzent beschermd. Op zaterdag 30 mei bracht een 30-tal vertegenwoordigers van de Nederlandse kolonieën Frederiksoord en Veenhuizen een bezoek aan Wortel- en Merksplas-kolonie. Al de kolonieën, in wat toen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden waren, werden tussen 1820 en 1825 opgericht door de Nederlander Johannes Van den Bosch. Frederiksoord stond, als Vrije kolonie, model voor Wortel-kolonie. De gezinnen die er "geplaatst" werden, woonden in kleine boerderijen en werkten er op de aan hen toegewezen grond. Veenhuizen was een onvrije kolonie én het prototype van Merksplas. In de onvrije kolonieën verbleven de "beroepsbedelaars", zij die arm waren door luiheid of dronkenschap. De Nederlandse gasten waren sterk onder de indruk van het gaaf karakter van Wortel- en Merksplas-kolonie én van de nianier waarop de twee domeinen nu bewaard en in de toekomst beheerd zullen worden. Wortel-kolonie is bijzonder gaaf bewaard en ligt als een oase van rust naast een rijksweg en niet dicht bij de eigenlijke dorpskern. Frederiksoord daarentegen heeft zich volledig ontwikkeld langs een 20 kilometer lange rijksweg. In het domein zijn langs die weg bezinestations en nieuwe woonkernen ontstaan, die het geheel storen. Veenhuizen is sterk te vergelijken met Merksplas-kolonie. Daar heeft men op een bepaald moment bewust willen afrekenen met het «justitieel» verleden. Nu ziet men in dat dit niet de beste weg was. Maar al te vaak verwijzen wij naar Nederland om aan te tonen hoe het beter kan, zeker als we aan ruimtelijke ordening en monumentenzorg denken. Wat het behoud van de kolonieën betreft is dit zeker niet zo. In deze dossiers geven wij Vlamingen het voorbeeld.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' 36

In Frederiksoord en Wortel werden de arme gezinnen «geplaatst» in kleine boerderijen, zoals op deze archieffoto. Van de 129 die er in Wortel stonden is er nier één bewaard. In de kolonie in Drenthe staan er nog een aantal, ook al zijn ze (te) ingrijpend gerestaureerd.


WORTEL

Advertenties

ij

314.49.111314.55.04

Ruitertornooi De ii ake mi is wordt in Wortel ook gevierd door onze Paarrlenvrienden. Die organiseren op zondag 19juli een ruitertornooi op de terreinen van de Rijksweldadigheidskolonie. Tussen 9.00u en 18.00u kan je hier vol bewondering gaan kijken naar de kunsten van paarden en ruiters.

Tenniskamp Op de terreinen van onze Wortelse tennisclub op de Langenberg wordt ook deze zomer veer een zomerkamp georganiseerd. Van 6 tot 10juli kunnende tennisjongeren weer genieten van de kampsfeer en intensief tennisplezier. Meer inlichtingen: Langenberg 42 a of telefoon 314.84.31

Keizer Jac Lanslots, 50 jaar lid van de gilde. Op vrijdag 22 mei werd Jac Lanslots gehuldigd omdat hij al vijftig jaar lang lid is van de SintJorisgilde van Wortel. Jac is een 'begrip' binnen het Verbond der Sint-Jorisgilden, al was het maar omdat hij, samen met J05 Schrijvers van Hoogstraten, behoort tot de zeldzame gildenbroeders die zich 'keizer' mogen noemen. Jac is, zoals we allemaal weten, geboren en getogen in Hoogstraten. Hij werd lid van de gilde van Wortel omdat dat noodzakelijk was om in de gunst te komen van smid Peeraer, de vader van Annie, en eigenaar van het café waar toen de schietstand stond. Anderen, die ook een oogje hadden op één van de dochters van de smid, hadden hem dit voor gedaan of zouden volgen. Karel Versmisseri, Cyriel Oomen en Julien Kimpe, ze moesten allemaal eerst met de kruisboog schieten voor er sprake kon zijn van méér. In 1966 werd Jac voor de eerste maal koning. Hij volgde toen Jan Horsten op. en zou de titel twee maal verlengen waardoor hij zich, nadat hij 18 jaar koning was, Keizer mocht noemen. lac was en is tot vandaag een verdienstelijk keizer en dé promotor van een gezellige sfeer binnen de gilde. Mcde door die sfeei kun de gilde van Wortel rekenen op relatief veel leden, voor zo'n klein dorp, en op veel ereleden. Veel van hen behoren tot de grote vriendenkring van Keizer Jac. Typerend voor de verdienste van Jac is dat er, tijdens de viering van de verdienstelijke leden van de Hoge Gildenraad der Kempcn, voor hem géén onderscheiding meer was. iiie had alle eretekens die in het gildenleven te verdienen zijn al lang op zak.

In memoriam

Cecilia Horsten Zuster Gemma Op 22 mei 1998 o crlccd CeL , i 1e sten, als zuster Gemma, in het Heihe Graf klooster te Turnhout. Cecilia Horsten werd geboren te Wortel op 8 maart 1936. Ze was nog erg jong toen ze, voor veel van haar vrienden eerder onver wacht, de beslissing nam om in te treden in de Heilig-Grafpriorij te Turnhout. Ze studeerde als kloosterlinge aan de Universiteit van Leuven en zou, nadat ze een aantal jaren lerares wiskunde was, algemeen directrice worden van de scholengemeenschap van het Heilig Graf. Zo stond ze als een soort "manager" aan het hoofd van een school met enkele honderden leerkrachten en, in totaal, méér dan 4.000 leerlingen. Ze werd een begrip voor en in de scholen van de Kempen, in een tijd die gekenmerkt werd door veel structurele wijzigingen en pedagogische vernieuwingen in het onderwijs. Ze stond aan de wieg van het Vernieuwd Secundair Onderwijs en werkte mee aan de Organisatie van het gemengd onderwijs en zoveel méér. Ondanks haar stroef en streng opzicht was ze intens bezorgd voor de mensen rondom haar. Ze kon luisteren en met weinig woorden veel zeggen en duidelijk maken. Door een vreemde combinatie van ernst én humor werd ze door haar medewerkers en de leerkrachten op handen gedragen. Ze geloofde in de talenten van elk kind en, omdat ze zelf opgroeide in een warm nest, had ze speciale aandacht voor kin-

deren die, om welke reden dan ook, die warmte moesten missen. Een aangename werkomgeving en een kindvriendelijke school waren haar grootste bekonimernis, daar leefde ze voor. Ze was kerks op haar manier en, door haar omgaan met mensen, écht evangelisch. Ze verliet haar geboortedorp toen ze 18 jaar oud was, maar bleef "van Wortel". Daar was ze 'thuis", vond ze rust en was het voor haar, in familiekring, vakantie. De laatste jaren waren pijnlijk voor haar. Ze evolueerde van een sterke zelfstandige vrouw naar een totale afhankelijkheid en wist, beter dan wie ook, wat haar te wachten stond. De laatste maanden leek ze te berusten in haar lot en kon ze genieten van het bezoek van een kleine groep mensen die ze zelf koos. Cil Horsten was geen écht "nonneke", maar een "kloostervrouw".

Jac en Annie Lanslots onti'in gen een prachtig aandenken. Ze ce,diencn liet, zo een totidig is dat. 37


M(B(wb

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

GEEN NIEUWS? Weinig of geen nieuws deze maand in Meerle zou ik kunnen zeggen, tenminste als ik afga op de informatie die voor me ligt om deze rubriek te vullen. Nochtans heeft Meerle tijdens de voorbije weken net grote koppen de voorpagina van de kranten gehaald, tot zelfs over de grens, is het verscheidene keren in beeld geweest op onze onvolprezen regionale TV en heeft het zelft het nationale TV-nieuws gehaald. Spijtig genoeg met minder fraaie, zelfs dramatische gebeurtenissen. Maar dat is tegenwoordig nu eenmaal de standaard om bij de grote media in het nieuws te komen. Een gruwelijke moordzaak, van het type waarover men vroeger op de kermissen prenten- liedjes maakte (Heb je al gehoord van de verschrikkelijke moord in Meerle?). De kranten hebben er uitvoerig over bericht, met veel zin voor detail. Nog een nationaal nieuwsfeit was de ontdekking van een hele stal varkens die met hoestwerende middelen waren behandeld zonder dat ze moesten hoesten. Het middel zou wel de gelukkige bijwerking gehad hebben dat de varkens sneller groeiden, zodat ze mogelijk een paar weken eerder naar de slachter konden. Dat doel werd ditmaal nog sneller bereikt dan verhoopt, de opbrengst zal echter tegenvallen. Aangezien de wet het gebruik van deze middelen in de veeteelt verbiedt, werden 1800 varkens opgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar het vilbeluik voor vernietiging. Goed voor een goede halve minuut van op redelijke afstand gefilmd beeld voor het 19-uur journaal vanuit ons aller Meerle. Fijn om uw eigen omgeving op de TV te zien. De feiten geven aan dat het dagelijkse nieuws gevuld wordt met zaken die haast overal gebeuren, de ene dag in de grootstad, de andere dag in een ander voor de meeste mensen onbekend dorp op de wereld en op een bepaalde dag dus ook in Meerle. Het toont aan dat Meerle geen oase van alleen maar 'peis en vree' op deze wereld is, we maken er wel degelijk deel van uit, ook met zijn minder fraaie kanten. Wat ik dan lig te zagen over 'geen nieuws'? Wel, omdat wij in deze rubriek aan de aangehaalde gebeurtenissen meestal weinig of geen aandacht plegen te geven. Dergelijke nieuwij'eiten zijn voor de grote, 'serieuze' media. We komen er immers ook altijd te laat voor, tegen dat wij zoiets als nieuws kunnen brengen, is het al oude kost en is de wereld al weer een heel stuk verder gesneld. Met 'geen nieuws' bedoel ik dan ook er de voorbije en de volgende weken weinig zaken gebeurd zijn die in onze rubriek thuis horen. Ofwel is er weinig te doen, ofivel heb ik er geen weet van. Van het eerste lig ik niet wakker, af en toe rust is geen overbodige luxe. Als het aan de tweede reden ligt, zou ik dat spijtig vinden, want deze rubriek staat volledig open voor iedereen die er wat wil vertellen dat de andere inwoners van ons dorp ook zou kunnen interesseren (uitgezonderd handeisreclame, daar zijn andere kanalen voor). Bovendien, en daarin verschillen we toch nogal grondig van andere media, brengen we veelal positief nieuws. Als we horen of lezen over de studies over 'de media', blijkt daar nood aan te zijn. Waar wacht je op om ons er attent op te maken?

Nieuwe bib Op hei ogenblik dat sse clii schrijven nadert de verbouwing van het oude school tot nieuwe bibliotheek zijn voltooiing. Afgaande op hetgeen we door de ramen glurend konden vaststellen en op wat we van de betrokken gemeentediensten hoorden, wordt het een juweeltje. De binneninrichting van het schoolhuis is geheel verbouwd en aangepast aan de functie die hei weldra te vervullen krijgt. Thans wordt de laatste hand gelegd aan de schilderwerken en ook daar worden ons verrassende effecten beloofd. De week die nu komt (op de schrijfdatum) is de 38

bib gesloten voor de installatie van het nieuwe meubilair (het oude wordt zoals dat hoort gerecupereerd en geïntegreerd) en voor de verhuis van de hoekencollectie. Als dit blad onder uw ogen komt, is de nieuwe bib al open voor de gebruikers, voor hen zal het dan ook al duidelijk zijn hoe het eruit ziet. Aan de anderen kunnen we alleen maar aanraden om zelf eens langs te gaan. De bib is open op dinsdag van 14.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12uur. Misschien ben je alleen maar nieuwsgierig naar de nieuwe inrichting, misschien ontdekje bij die gelegenheid dat er ook

voor jou wat te vinden is. In de bib staan immers heel wat meer dingen dan kinderboeken, romans of geleerde naslagwerken. Ook voor de ouderen of voor hen die minder goed te been zijn, valt een grote drempel weg. want de bib is vanaf nu geheel gelijkvloers gehuisvest. Geen hoge en gevaarlijke trappen meer. Na de verhuis van de boeken en het meubilair, wordt de leeggekomen ruimte van de vorige bib ingericht voor de Meerlese afdeling van de IKO, zodat zij eindelijk ook een ruim en aangepast lokaal ter beschikking krijgen. Voor die jonge gasten is de trap naar boven veel minder een probleem, het lokaal heeft alles oni hen hun creatieve lusten tot uiting te brengen. Naar we vernemen, plant het stadsbestuur een feestelijke opening van de nieuwe lokalen van zowel bib als IKO lokaal op vrijdag 16 oktober. Ook de gemeentelijke turnzaal zal in de feestelijkheden betrokken worden. Die is al wel twee jaar in gebruik, echter nooit feestelijk ingehuldigd. Misschien een mogelijkheid om de Meerlenaars de gelegenheid te geven al deze nieuwigheden die ter hunner beschikking staan eens te komen bekijken. Wij houden U alvast op de hoogte.

Niet vergeten.... • Als dit nummer van dc Maand in je bus valt, is de 'Fiets-vierdaagse" al weer gestart. Vandaag, donderdag 25juni en tot zaterdag kanje nog 3 van de 4 avonden meefietsen en uw herinneringsmedaille verdienen. Vertrekken kan elke avond tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal • De maandelijkse fietstocht van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen gaat op zondag 19 juli naar Zevenbergen, via Meersel. Rijsbergen en Etten. Terug over Princenbeek, Effen en Galder. Vertrek om 10 uur op het gemeenteplein voor een fijn gezinsfietstochtje. • Vakantie en fotozoektocht van de KWB Meerle. Langs onze mooie Noorderkempische wegen heeft de KWB een zoektocht opgezet met onderweg te herkennen foto's en eenvoudige opdrachten. Via een wegwijzer word je duidelijk gemaakt langs waar je moet fietsen. Een schiftingsvraag zal bij gelijke eindstand de winnaar aanduiden. Naast tal van mooie prijzen, is er voor de deelnemers de hoofdprijs te winnen: een heuse mountainbike met Giant kader. De zoektocht kan, naar eigen tijd en zin, gereden worden vanaf begin juni tot 15 augustus. Deelnemingformulieren zijn te verkrijgen bij de KWB bestuursleden Gust Koyen, Bgm. Van Nuetenstraat 40 of Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, in het Bacobkantoor. Meerledorp 56 en bij de toeristische dienst van de stad Hoogstraten (tijdens de openingsuren). Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 Fr. per deelnemingsformulier. Ingevulde deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 16 augustus onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de verkooppunten. De prijsuitreiking heeft plaats op de open dorpsdag van de KWB Meerle om 17 uur in de parochiezaal van Meerle. * Reserveer nu al zondag, 23 augustus op uw kalender. Dan houdt de KWB in het kader van zijn 50' verjaardag een 'Grote Dorpsdag', met tal van activiteiten. Meer details volgende maand. Inlichtingen voor deelname aan de markten of de velokoers op tel. 315.03.53 of 315.92.09


MEERLE

Sterke dames en heren

Kinder- en volksdans [)anse,, is onze wereld wel, eindigt een oud Vlaams liedje, en dan gaat het nog over 'begijnen en kwezels'. Dat het zeker de wereld is van jonge bengels, weten alle ouders die er in huis hebben. Als die bengels zin hebben in het aanleren van echte dansjes, samen met veel andere dansliefhebbers, dan kunnen ze ook deze vakantie weer terecht bij de 'De Shilshoelertjes' de Meerlese kindervolksdansgrocp. Vier zaterdag namiddagen (1-8-22 en 29 augustus) willen ze uw bengels graag een paar dansjes aanleren. Kinderen van zes (geb. in '92) tot 12 jaar (geb. in '87) worden van 13.30 tot 15 uur in de kleuterschool (Ulicotenseweg) verwacht.

Naar goede gewoonte konden sterke gasten, maar natuurlijk ook sterke meiden --Juli 0/) zondag 14juni liiet mekaar meten in de jaarlijkse touwtrekwedstrijd. Wel jongens tegen de jongens en meisjes tegen de meisjes, je moet eerlij k blijven. Tenslotte heho rel! de dames nog altijd tot het zwakke geslacht, al zie ik veel heren tegen de deelnemende dames het onderspit delven, en niet al/een in het touwtrekken. De regen maakte het terrein bijzonder glad, wat de zaak er niet op vergemakkelijkte en van de wasmachines de volgende dag ook zware programma's zal eisen. De talrijke supporters konden gelukkig onder liet afdak terecht, zodat ze tenminste van buiten droog bleven. De dames van KVLVb/eken eens te nieerde sterksten, voor de KLJ-meisjes, deAmazones en de Bombardon. Bij de heren waren de ruiters i'an de Landelijke Gilde nr. 1, voor KFC Meerle, brandweer en de KLI-jongens.

Voor de prijs van 30 Fr. per keer ben je gelijk verzekerd legen ongevallen en krijg je er een drankje bovenop. Voor inlichtingen bel Kathieen Van Bavel (315.92.09). Ann Michielsen (315.85.93) of Diane Geenen (315.91.79).

Samen in bad

!tt/!!2, ;rol. LIY hiiinkititg 1 Zo/derke ituurjuui/ijkse Om het wÂť 1i /o/ n!i/L o/ gewoonte op uistaj) naar Hengelhoej. Een halve dag ravotten in het subtropisch zwembad, een plezant bosspel, een drankje en een lekker ijsje. Zelfs de weergoden waren de turnkring weer gunstig gezind. Tussen slechte dagen door, was de dag van de uitstap zonnig en aan genaani wann. Al speelde dat in liet subtropisch zwembad weinig rol, zeker niet als je in een lekker warm broebel-en massa gehad kan zitten.

Jeugd in beweging

HOOGSTRAATSE REDDERSCLUB HRC REDI)ERSWEEKEND Rectealieduineiit DE MOSTEN 25 EN 26 JULI 1998 telkens vanaf 13w -demonstraties in reddend zwemmen, bootredden •kayakken -auto te water -kinderanimatie -nachizwelnmen

De KLI doet (lat wel hoor oeiscltriteig (t/S eugclhewegiiig toer opdracht inhoudt: jeugd en bewegen'. Ze doen dat op verschillende manieren, soms zelfs met de kruiwagen. Tijdens een 'kruiwagenrace' door het dorp kruisten ze het pad van onze fotograaf die het tafereel meteen op de gevoelige plaat vastlegde.

en tevens alle inlichtingen over de Hoogstraatse Reddersclub

39


j

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, te!. 3 15.90.40.

Jîj ((

Meer was de afgelopen periode flink in de belangstelling van de sportliefliebber. Enerzijds was er de triatlon. Die begon met 1 km zwemmen in de Mosten en vervolgens ging het lopend en fietsend richting grens via Ga/der, Rij••sbergen, Zundert om daar op de Markt aan te komen. Volgens de organisatoren en de deelnemers was het een succes. Er was ook een wielerwedstrijd voor visueel gehandicapten. Via tandemfi etsen konden dezen zich uitleven als echte wielrenners in Meer. Er lijkt zich een controverse af te gaan tekenen rondom het altaar van de kerk. Is de pastoor er in geslaagd bij zijn aantrede de beukenhaag rondom de pastorj te vervangen door een banaal hekwerk, zo lijkt hij nu meer weerstand te krijgen bij zijn plannen om het altaar qf te willen breken. Mensen van de dorpsraad gaan mee naar de HST kijken in Rij•sel. Dit is een onderdeel van het cha rmeoflènsief van de NMBS.

Meerse Markt in het water, maar S ,juli is er weer een kans

110017 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

De kruisdagen en de processie doorheen de velden

Het moest er eens van komen. Na enkele jaren weer tijlens de Meerse Markt kwam de regen. De meeste amateur-markthouders zijn niet uitgerust met een tentje. Als je dan 01118 uui je stand moet opstellen en de eerste twee uur regen opje hol krijgt, is het moeilijk nog vol te houden. De jeugdige staiidliuudeis, liet WdS immers "Kindermarkt" werden behoorlijk op de proefgesteli'l De 7eilen die het speelgoed en oude boeken afdekten, konden nauwelijks hel pen. De playback werd afgelast en zal nu op 5 juli plaatsvinden, samen met een aantal andere muzikale activiteiten. Het is immers muziek- en rommel markt. Dat betekent dat in het lokaal van de St.-Jorisgilde "Kullens Fyr" met Ierse folkmuziek optreedt. In de Mussenakker treedt volk van eigen bodem op en staan "d'ouw Zakken" van de Mussenakker op het podium. Bij goed weer vinden deze optredens buiten plaats. Om 9.30 uur gaat de drumband Ste.-Rosalia als eerste van start en leidt alzo de uitgestelde playback-show in. Deze wordt verzorgd door radio Valencia. Ook de Chiro bespeelt het muziekthema, want ze gaat de kinderen zelf instrumenten laten bouwen en misschien behoort een geïmproviseerd concert tot de mogelijkheden. Alle standhouders wordt gevraagd tijdig (voor 8 uur) aanwezig te zijn. Men brengt best een tafel of stoel mee. Ter plaatse zijn ook planken en schragen te huur.

Onder het gebed t , cni ccii rozenhoedje werd er tijdens de krui.vdagen gewandeld doorheen de velden rondom het Zwartgoor. Met dit ritueel wil de Landelijke Gilde een oud gebruik in ere houden en tevens een voorspoedige oogst bekomen. Opvallend was dit jaar de verdubbeling van het aantal pastoors in de processie. Wie van katholieke huize is en al wat jaartjes telt, weet zich nog de kruisdagen te herinneren. Dit zijn de drie dagen die voorafgaan aan Hemelvaart. Zoals dat bij meerdere religieuze gelegenheden het geval was, werd er dan extra veel gebeden in de kerk. Onderdeel van deze kruisdagen, en misschien wel het hoogtepunt, was de processie doorheen de velden. Ook werd er hier vooral veel gebeden en de velden werden gezegend. Alzo hoopte men het risico op een slechte oogst te verkleinen en dank uit te spreken over al het mooie van moeder natuur. Dit kerkelijk ritueel raakte echter op den duur in onbruik. Door toedoen van modernere en meer efficiënte landhouwtechnicken leek de paroehiaan het gebed en de zegening van de velden te willen laten voor wat het was. De

processie doorheen de velden werd in de kast gestopt. Uit zin voor vroegere gewoontes en op vraag van parochianen haalde de Landelijke Gilde zo'n 15 jaar geleden dit oude gebruik weer te voorschijn. Er werd voor een lichtjes andere vorm gekozen. Elk jaar wordt er afgewisseld met een ander gehucht. Een mis wordt terplaatse opgedragen. Vervolgens gaat de tocht als van oudsher door de velden. Dit was ook weer het geval half mei, vlak voor Hemelvaart. Als plaats voor de mis werd de hoeve van het Zwartgoor uitgekozen. De tocht verliep doorheen het prachtige landschap aldaar. De Landelijke Gilde had voor dit gebeuren de Meerse bevolking uitgenodigd tot deelname door een brief huisaan-huis te verspreiden.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 40

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Waarom moet Akkerpop uitwijken?

Houd Meer rein: het overgangsproject van de laatste kleuterklas 3,4

,

Nog nooit is het zo proper geneest in en om de school. Tijdens de overgangsweek inn de kleuterklas naar het eerste studiejaar werd geleerd hoe vuilnis opgeruimd en gesorteerd wordt. Een belangrijke les voor de toekomst want "Jong geleerd is oud gedaan Mensen met een goed geheugen kunnen zich misschien hun laatste kleuterklas nog herinneren. Het eerste studiejaar leek wel een eeuwigheid weg. Het leek een hele grote stap om er te geraken. Om deze stap wat te verlichten organiseren directies,juffen en meesters van de laatste kleuterklas een overgangsproject. Dit project stond dit jaar in het teken van "afval". Een hele week lang brachten de kleuters van het laatste leerjaar bezoeken aan de eerste klas van de Meerpaal. Ze maakten er kennis met de turnklas

en kregen muziekles. Een vuilnisman kwam vertellen over zijn werk en over afval. Onder de slogan "hou Meer netjes" werd er in groepjes in de buurt van het Bijltje en om de school naar afval gezocht. Later werd er met de tractor en volle vuilniszakken naar het containerpark getrokken waar de inhoud gesorteerd werd. De werking van het containerpark werd uitgelegd. De hele overgangsweek werd met een feest en een optocht doorheen het dorp afgesloten

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

dSiuj&

v

O\ O\

,joe ," Ie ~

woondecoratie

Baarle-Hertog

tel 014

Kapeistraat 6

-

69 90 02

ook op zondag open op maandag gesloten

2.1

"Gelukkig hebben we voor Akkerpop een ander terrein gevonden, en wel aan de Maarschalk. Hiermee is het Akkerpop-festival gered!", werd ons door de organisatoren verteld. Een jaar er tussenuit zijn is voor een festival dodelijk en het heeft niet veel gescheeld of dit was gebeurd. Hoe is het zover kunnen komen dat Akkerpop voor 1998 gebannen werd uit het Kloosterbos? Wel, wal vorige maand nog tot de geruchtenmolen behoorde, is nu waarheid geworden. Met een aangetekende brief liet de kerkfabriek weten: "Dit jaar geen Akkerpop op het kloosterplein". Reden van dit verdict: het experiment met het al te erotische Mussenkrantje. Op de vraag voor een onderhoud tussen betrokken jeugd en de kerkfabriek werd niet ingegaan. Het kerkbestuur kwam niet opdagen. Alle organisatoren van Akkerpop, en dat zijn er tientallen, worden hiermee over dezelfde kam geschoren en veroordeeld, zonder recht op veidedigiiig. De beslissing om Akkerpop te bannen, lijkt dus genomen vanuit een ivoren toren zonder zich echt af te vragen wat voor positiefs Akkerpop te bieden heeft. Nochtans is samenwerking tussen jeugd in eigen dorp zeer waardevol. Laten we dus hopen dat er binnenkort weer in meer positieve zin samengewerkt wordt en er een einde komt aan dit generatiecontlict. Al is nog niet meteen duidelijk hoe. Maar laten we ook vooral hopen dat Akkerpop dit jaar weer een succes wordt!

KWB organiseert haar vijftiende vakantie- en fotozoektocht De jaarlijkse \ akantie- en lotozoektocht van KWB. afdeling Meer, zal je ook dit jaar weer 37 km lang door de mooiste plekjes van onze gemeente leiden. U vindt zeker een mooie dag tijdens de komende maanden om er met de hele familie op uit te trekken. Je rijdt best met de fiets, maar per auto kan het eventueel ook. Vertrekken kun je op diverse plaatsen in de meeste deeldorpen. De opdrachten die worden voorgeschoteld, zijn helemaal niet moeilijk en ook de te volgen wegwijzer kan voor geen problemen zorgen. Het zoeken en logisch denken primeert. Een schiftingsvraag kan belangrijk zijn voor de eindrangschikking. De KWB duimt natuurlijk voor een stralende zomer en rekent weer op een massale deelname. Praktisch: Inschrijven kan bij de toeristische dienst, in alle BACOB-kantoren van de gemeente of hij een van dc bestuursleden voor de prijs van 100 fr. De zoektocht kan gereden worden van half juni tot eind september. De formulieren met antwoorden moeten ten laatste op 30 september onder gesloten omslag ingeleverd worden in een van de verkooppunten. Begin november vindt de prijsuitreiking plaats in de Meerse parochiezaal. Iedere deelnemer krijgt de juiste antwoorden en opgemaakte rangschikking thuis opgestuurd. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Armand Fransen (tel. 3 15.17.15).

41


MEER

Donkakker 31 kijkt voetbal

B rassband: voet- en fietstocht naar Scherpenheuvel

Gunther Borghs is een fervent voetbalftmn. Vooral de Rode Duivels konden hem, voor aanvang van de wedstrijd BelgiĂŤ-Holland bekoren. Al waren de tickets voor het WK uitverkocht, je kunt er nog altijd thuis een feest van bouwen. Zo een 20 mensen uit de Donkakker werden bij hein in de woonkamer saniengedrumd om de match te volgen. Of het de bedoeling was om te verbroederen met de Hollanders? Neen niet echt. Al was er eentje bij die de oranjekleuren wilde verdedigen. Ze heeft het overleefd. Vorig jaar werd hetzelfde feest ook als eens gedaan bij de match tegen de Nederland. Bij de volgende confrontatie is het beslist weer prijs

I'uIs I%.r bvba

0W Wt**40** OW*

I

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00- 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

;4 31A

42

Kinderpop: muziekbeleving voor kinderen van 5 tot 12 jaar In de marge van iie Meet se markt \verd het kinderpopfestival aangekondigd. Wat is dit en wat is de bedoeling? Het is heel simpel. Op zaterdag 22 augustus wordt op het Akkerpop-terrein muziek gemaakt en gedanst door en voor kinderen tussen 5 en 1 2jaar. Dit zal gebeuren onder begeleiding van een professionele Di. Stoffels' kinderdisco heeft zijn medewerking reeds toegezegd. Alle kinderen van de gemeente zijn hierbij welkom. Een aantal mensen uit Meersejeugdverenigingen is bereid gevonden om deze namiddag mede te organiseren. Een aantal ouders zal die dag aanwezig zijn om te helpen. Uiteraard zijn kandidaat-helpers nog altijd welkom. Het terrein wordt gratis ter beschikking gesteld door de organisatoren van Akkerpop. De Organisatie gebeurt in samenwerking met de KVG-jongeren, zeg maar de gehandicapten jeugdvereniging uit het Hoogstraatse. Deze zien deze activiteit als een integratie-activiteit. Terwijl in het dagelijkse leven de gehandicapte jongere doorgaans op scholen, jeugdverenigingen en opvang ver van huis is aangewezen, is dit een mogelijkheid om ook eens iets in eigen dorp te beleven en om het besefte laten groeien dat ook zij erbij horen. De opbrengst zal trouwens gaan naar een initiatief van de KVG om een jeugdvereniging in eigen dorp voor rnindervalide jongeren van de grond te krijgen. Wordt ongetwijfeld gevolgd.

/

Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Brassband Ste.-Rosalia, in samenwerking met de KWI3, de bedevaart naar Scherpenheuvel in het weekeinde van II en 12 juli. De dappere wandelaars vertrekken om 19 uur voor de 65 kilometer lange tocht. Zij die met de fiets de bedevaart ondernemen, vertrekken de zondagochtend 12 juli om 1.15 uur. Tenslotte worden de auto's verwacht tegen 7 uur op de zondagmorgen. Samenkomst is telkens aan de zaal Voor Kunst en Volk. Omstreeks half negen komen auto's en fietsers aan in Zicheni. De voetgangers verdienen immers een laatste aanmoediging voor de laatste kilometers naar Scherpenheuvel. Op het grote plein in Scherpenheuvel wordt dan omstreeks 9.30 uut de stoel gevoiiiid iiLhting basiliek. Voorop marcheert de uiiiil.,aiid, gevuld door dc brassband en dc sympathisanten. Dc hoogmis wordt opgeluisterd door de brassband en het parochiale zangkoor. Zoals de voorgaande jaren worden weer vele bedevaarders van Meer verwacht in Scherpenheuvel. Wel wordt er gevraagd dat de wandelaars en fietsers zich inschrijven voor 30 juni bij Jan Swaenen, Frankenberg 4 in Meer. De verzekering kan dan nog afgesloten worden.

ffi


Van de dorpsraad.

Dubbele moraal .

*

Pas gerrouwdeti een poets bakken, dat gebeurt wel vaker. Dat liet er nier steeds fijnzinnig aan toe gaat, kunnen we reeds jaren op lakens en spandoeken lezen. Maar dat de brave burger van Meer, na Mussen- en andere Akker-perikelen, nog steeds dergelijke wansmaak tolereert dat heet dan 'dubbele moraal'.

Een educatieve fietstocht langs en om de Mark Wie al vaak het fietspad langsheen (le Mark heeft gelictst, zal zich gelukkig prijzen over al dat natuurschoon. Afgelopen 17 mei was een goede gelegenheid om al dat schoon eens echt te

bekijken en ioduende beter Ie leren ' aarderen. De VZW Natuurreservatcn. afdeling Hoogstraten-Rijkevorsel hield er een fietszoektocht in het kader van de open natuurdagen. Bij verschillende natuurgebieden in de buurt van het fietspad omheen de Mark hadden gidsen postgevat om een korte rondleiding te geven. Mocht je deze rondleiding gemist hebben maar toch graag wat meer er van afweten, geen nood. Er komt volgend jaar weer zo een rondleiding. Want de natuurvereniging draagt het kennen van de natuur hoog in het vaandel. Onbekend is immers onbemind en dat is op zijn beurt vaak oorzaak van verloedering. Volgende grote natuurgebieden zijn om het Markfietspad te bezichtigen:

De vereniging Natuurreservaten vzw hield een natuurzoektocht rondom het fietspad langs de Mark. Ze gaf uitleg over de aanwezige natuur. Volgend jaar in mei valt er wellicht weer zo een zoektocht te verwachten want de kennis van de natuur is belangrijk om deze te Ieren waarderen.

De oude Markmeanders aan de Drie Gezusters: het is een elzenbos in wording. Het mooie is hier dat het fietspad een stuk van de Mark verwijderd is zodat het bos een schuilplaats en rustoord voor watervogels kan zijn. De oude Markmeanders bij Meersel-Dreef: deze graslanden kennen een ongekende planten- en bloemenrijkdom. Ze worden door Aminal beheerd. Maaien en hooien staan volledig in functie van plantenrijkdom. Maar er zitten ook tientallen vogelsoorten en amfibieĂŤn. De Koeberg: dit bosrijke gebied herbergt een hoogveen. Dit is een vijver met een ondoordringbare bodem zodat al het water wat er in staat, hemelwater is. Het hoogveen bestaat uit meters dik mos waarin zeldzame planten als veenpluis, veenbes en lavendelheide groeien. Reservaat van Duret: een mooi bos en heidegebied. Den Elsakker: een afwisselend bosgebied in Meerle van 170 hectaren. Het is voor het publiek toegankelijk. De Mark zelf: is de verbindingsschakel tussen al deze gebieden.

Misschien is er binnenkort meer nieuws te melden omtrent het voetpad nr. 42. De gemeente vraagt de dorpraad alvast om advies om dit afgeschafte paadje eventueel in ere te herstellen. Den Beekschen pad, liet enige fietspaad e wat nog rest van de voetpaadjes die vroeger de verbinding met het dorp maakten. Met dank aan diegenen die dit paadje dit jaar tijdig gemaaid hebben. De dorpsraad wordt om advies gevraagd voor het terug begaanbaar maken van voetpad nr. 42. Voor alle duidelijkheid gaat het hier om het smalle veidpaadje dat vroeger het Pijperpad met Werkhoven verbond. Door de aanleg van de wijk Donkakker en andere verkavelingen, en wie weet waarom nog, is dit paadje van de aardbodem verdwenen en dus ook een mooie fietsverbinding voor kinderen richting school. Op de kaart van de buurtwegen is dit kaartje nog steeds zichtbaar en heel wat Merenaren kennen dit paadje nog van vroeger. In het verleden, en nu nog, heeft de dorpsraad zich ingezet voor het behoud van een soortgelijk paadje, "den Beekschen Pad", als veilige fietsroute voor onder andere de schoolkinderen. Of voetpad nr. 42 in de toekomst ook dezelfde functie zal kunnen vervullen, zal moeten blijken. Wie er zijn mening over heeft kan deze best kwijt door de leden van de dorpsraad te informeren.

Missievrienden De Meerse missievrienden zullen op de Meerse markt van 5juli zeer mooie kunstwerkjes te koop aanbieden, handgemaakt door de arme vluchtelingen uit de kampen van Kigoma in Tanzania, waar broeder Stan Goetschalckx zich met hart en ziel inzet voor deze mensen. De opbrengst van deze kunstwerkjes komt dan ook rechtstreeks ten goede aan het werk van broeder Stan. Warm aanbevolen. 43


1

~

HALVE EEUW GELEDEN JULI 1948

H000STRATEN

MEERLE Bij onze renners

Zondag werd de eerste prijs voor nieuwelingen betwist. Ondanks het minder goede weder waren er 52 vertrekkers. Van meet af werd er een snel tempo op nagehouden. Onze Meerlese renner Emiel Van Gestel had echter spoedig af te rekenén met krampen. Moed houden Emiel en dikvijls trainen. Onze twee andere renrenners August Schellekens en Frans Vermeiren bleven mede vooraan. Voor Gust echter ging het wat te snel en hij geraakte in het tweede peleton. Nog wat meer strijdiustiger Oust en ge geraakt tussen de prijzen. Sooi echter bleef op het voorplan. Samen met Jan Zagers, Jos Wouters en andere streed hij geclurig om weg te geraken. Het gelukte hem met Wouters een paar honderd meters te nemen bij het ingaan van de laatste ronde. Alles kwam weer bijeen en Sooi veroverde een prachtige derde plaats. \Vanneer Sooi Zondag met dezelfde moed en met hetzelfde doorzicht te Hoogstraten start, •dan kan hij een flinke uitslag bekomen.

Kon. Mij. St. Cec1ia De belangstellenden gelieven hierbij de schikkingen te vinden voor de reis met onze muziek naar de Zee op 1 Augustus-. Vertrek om 5 uur aan de zaal met. cle gekencle autohussen «De Duinen». Met «de Duinen» naar de duinen en cle zee Te Cent zullen we ongeveer 1 uur ephouden om ieder in de gelegenheid t: stellen cle H. Mis bij te wonen. Dan gaat 't verder tot aan onze verzameiplaats voor het tekenen van het annweziui:eidsregister. Vandaar brengt een autobus ons ter plaatse naar de voor ons bestemde kiosk voor -het geven van ons concert op cle zeedijk \lariakerke om 10 uur. Daarnct bergen wij onze instrumenten 01fl OilS Over te leveren aan de gecencle stranclgenoegens: meten van de zee, zoeken van zeeschelpen, baden ol zien baden, enz, enz. Het vertrek uit Oosten-de zal plaats hebben op een nader te bepalen uur, waaraan .ille deelnemers zich stipt dienen te houLteu, die niet te. Oostende willen blijven. Op de terugreis zullen we afstappen te Brugge voor een klein oponthoud en verfrissching van bussen en mans cli ap pen. \Ve hopen op een-gunstig \veertje en voor al onze leden een gezellige uitstap. Het Bestuur.

Meerle heeft een vliegveld De heer Pierre Voortnian heeft op eigen initiatief op zijn domein te Meerle een privaat vliegveld aangelegd, dat voorlopig' 300 in op 80 m meet. Het terrein, dat is uitgerust met een volledig dc- pot van Shell, werd officieel toegelaten voor le categorie. Voorlopig blijft het vliegveld voorbehouden aan cle Piperclub, cle gekende vliegersclub van Cent, die te Hoogstraten demonstraties gaf en waarvan clhr. Pierre Voortman voorzitter is. De club beschikt over 60 piloten en 26 v Ii egtu i ge 1. Vorige week Maandag werd het 'liegvelcl officieel geopend, eii sindsdien zijn er reeds een 10-tal vliegtuigen geland. We mogen ons dus in de toekomst aan vat nieer beweging hoven onze streek verwachten.

WORTEL Personenwagen tegen huisgevel Te Wortel deed zich Zondag een verkeersongeval voor dat gelukkig geen ernstige gevolgen heeft gehad. Toen Pater Maéne uit Turnhout met zijn wagen door het dorp kwam gereden, stak een knaap op enkele meter voor de auto,. de baan over. De voerder wilde de jongen mijden, maar raakte daardoor de stoep en was zijn stuur niet meer meester, De wagen botste tegen de gevel van het buis van Jan. Druyts. Twee fietsen welkb tegen de gevel stonden werden vernield. De voerder liep geen letsel op.

Stoven, Naaimachienen \Yasniachienen Douchen en iJzerwaren

GOED NIEUWS VOOR DE HUISVROUWEN! Over enkele dagen opening der moderne « Hoogstraatse zeifwasserij en wasserij ». Ingericht volgens de laatste nieuwe bevindingen in het wasbedrijf, beoogt ze niets anders dan het gemak der huisvrouwen. Degenen die verlangen zelf te komen wassen kunnen vanaf heden een dag en uur laten voorbehouden. Ook dezen die hun was \villen laten doen, kunnen hun naani opgeven. Dit geldt voor Hoogstraten en alle omliggende gemeenten. De was zal naar verlangen op voorhand afgehaald en thuisgebracht worden. inlichtingen worden steeds gaarne 427 verstrekt. Janssen en SwaegerS, p.v.b.a.

Jubileum op het Spijker Verleden Donderda g 29 juli, werd op het Spijker, in alle intimiteit het jubileumgevierd van vier religieuzen, waaronder twee bekende Hoogstraatse figuren: Mère Cécile, zestig jaren kloosterprofessie, en Mère .Angèle, vijftig. De jongere gezinnen uitgezonderd, gingen bijna al de Hoogstraatse moeders ter schole bij deze Zusters. Zij hebben nu de fakkel overgegeven aan anderen, maar voor hen wordt bewaarheid de \velsprekende chronogram, die de kloosterzaal versierde in De rijke sChitterIn g Van stIpt VerVULDen DageLiJksen pLiCht Vieren zij hUn JLlbeLfeest.

kl

-

J. $ervaes tegenover het Seminarie

H006STRATEN Bezie onze uitstalling en beoordeel zelf prijzen en kwaliteit. KONTANT 79 KREDIET

Bron: Gazet van Hoogstraten, juli 1948 44

êk'hts één adres


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

1 Wanneer u dit leest, is de schoolt'akantie weer in zicht. Einde van de blokperiodes, "goei" weer, rust en de koffers gepakt. Ook de bouwvak wenkt en dat betekent traditioneel een nieuwe editie van Meersel-D reef kermis. Maar spijtig zit er tussen "wanneer u dit leest" en wanneer ik dit schrijf een dikke twee weken. Terwijl ik dit schrijf woedt in volle hevigheid België-Nederland. Op straat zie je geen kip. Gek maar zo 'n voetbalmatch brengt toch wel iets te weeg, zeker in een grensdorp als Meersel-Dreef, met bijna 40% Nederlanders, enkele moedigen van over de meet kwamen al in de namiddag zingend met defïets over de Dreef gereden met oranje mutsen op hun hoofd. Zo van "oranje hoven... " Zelf lig ik er niet van wakker (anders zat ik hier nu niet) maar toch heb ik het liefst dat de Belgen winnen natuurlijk. Al was liet tnaar om die Nederlanders een toontje lager te doen zingen.

Fraai en veilig

Schoolfeest in 't dorp. Het ouilercouii té liet vctc n dat na al de pel ikelen rond wel of niet splitsen van de lagere school, dit momenteel een NIET is. Zij gaan weer tot de orde van de dag over en dat betekent traditioneel het schoolfeest eind juni. Elke school, lager of secundair, kent welzijn schoolfeest. Het is een dag waarbij de ouders eens op een andere manier een kijkje kunnen komen nemen in hun school. Niet met een ongerust hart, zoals bij een ouderavond, maar met een vrolijk hart. De hengels groot en klein zetten

weer hun beste beentje voor om het de aanwezigen naar hun zin te maken, met dans, zang, muziek, spel en toneel, verweven tot een gezellige namiddag. Ook niet-ouders zijn van harte welkom. Een bijkomend voordeel, elke verteerde frank (of gulden) is ten bate van de school. De namiddag begint om 14u met een optreden van onze fanfare, drumband en leerlingen. Het schoolfeest heeft als thema "strandfeest" met een ballonnenwedstrijd en kinderanimatie. U komt toch ook?

1'l / al Je Dree,fse ()mh ichn gen i,ehte, i/C rug en het re vuliaat mag er zijn. Daarmee sluit het Moleneinde prw litig aan bij de resz van de Drt: Het fïetspad geeft een veilig gevoel en het groen zorgt voor de gepaste aankleding.

bvba wayto

-:

oir

se

'HG

CY

Tijdens het pinksterweekend kon U in zaal 't Kapucijntje het fotowerk gaan bewonderen van Adrie Van Don gen, Corinna Van Delzen en Meerlenaar Jos Verbreuken. Vooral het fotowerk van Jos zal de Meersel-Dreveniers hebben aangesproken, want hij koos als onderwerp de Dreefse watermolen en de kringloop van water en rijd. In de marge van deze tentoonstelling vernamen we dat de waterinolen zou verkocht zijn aan enkele Nederlanders, die er een woonhuis van willen maken. Geen slechte zaak voor dit geklasseerd monument. Ook in de St.-Luciakapel kon U op zondag 7 en 14 juni een fototentoonstelling gaan bekijken van de gekende fotograaf Paul Van den Abeele. Hij fotografeerde in zijn carrière verschillende bekende figuren en deze portretfoto 's kon U dankzij de inspanningen van het St. -Luciacoinité gaan bekijken.

,

1 232O

'I4 d 03i3 4 teiet0lek

45


MEERSEL -DREEF

Jeugdbelangen gaat Skaten.

Kermis.

Vroeger heette het rolschaatsen maar dat klinkt zo onbenullig, skaten klinkt als suizend, snel en spannend en is dus meer eigentijds. Enfin, de liefhebbers, jong en oud, kunnen samen met de jeugd van Jeugdbelangen Galder en Strijbeek een avondje gaan skaten in Rijkevorsel. Vrijdagavond 3juli, vertrek om 1 8u30 aan het klooster, terug omstreeks 22u30. Kosten: bus en entree 200fr, voor alle duidelijkheid, ook niet leden, jong en oud zijn welkom!

Vissterfte op de Mark. De titel doet vermoeden dat het om een collectieve zelfmoordpoging gaat. Maar dat was het niet. Donderdag 4 juni kwamen de eerste berichten binnen dat er dode vis op de Mark lag, en alhoewel dat wel eens meer gebeurd, gaat het dan meestal om enkele tientallen vissen. Nu waren het er echter heel wat meer. Vissers stonden met lede ogen toe te kijken op al die mooie, prachtige, grote vissen. Waarvan je als visser denkt dat ze er niet zitten, omdat het altijd maar van die kleintjes zijn die willen bijten. En dan komen ze stil voorbij gedreven, de ogen bol, de rode vinnetjes net boven water, blankvoorn, kapitale ruisvoorns, windes, je houdt het niet voor mogelijk maar vooral ook de jonge visjes moesten het ontgelden. Wat je ziet is dan nog maar het topje van de ijsberg, want het merendeel van de vissen zinkt na de verstikkingsdood naar de bodem. Geen haan die er naar kraait. Via de Baroniesche Hengelaars van Breda, kwam het bericht dat een zuurstofloze bel water de schade had aangericht. Zuurstofgehalte o.k., enkele minuten later zuurstof o,o en enkele uren later is de zuurstof weer o.k. Dit patroon deed me denken aan een soortgelijk incident enkele jaren geleden. Toen kwam deze bel van het waterzuiveringsstation. En wat bleek, het was weer prijs, één of ander bedrijf heeft via de riolering een flinke lozing "bezinkbare stoffen" richting waterzuiveringsstation gestuurd. Met als gevolg dat al de micro-organismen die op het zuiveringsstation het vuil moeten opeten en verteren het loodje legden. Gevolg: een grote plas vuil water en een zuiveringsstation dat vervuilt in plaats van zuivert. De milieu-inspectie kwam ter plaatse en tracht door het nemen van stalen de vervuiler op te sporen. Wordt vervolgd.

Wanneer de koorts stijgt, zonder dat je je ziek voelt, dan moet je maar aannemen dat het de komende kermis is. Schichtige groepjes mensen op straat, pratend met gedempte stem, dan is het onderwerp van gesprek: de kermis, en vooral het onderwerp dat men op de dinsdag gaat uitbeelden om de andere buurten te kunnen overtroeven. Top secret dus, het onderwerp doorvertellen staat gelijk met zelfmoord, of bijna toch. Enfin, er staat ons weer wat te wachten. Het kermiscomité kwam al samen om de praktische zaken te regelen en de taken te verdelen. De kernlisspelen op maandag 13juli starten om 1 3u bij 't Genoegen, dan speelt men van café naar café. Dinsdag 14 juli zijn het dc wijd Datum:

Café:

Zaterdag 11juli.

Moskes:

Zondag 12juli.

Moskes:

vermaarde verklede spelen op de weide op het Heieinde, samenkomst om 1 3u aan de Brouwershoeve. Wat me in de Hoogstraatse Maand altijdjaloers maakte op de mensen van Meer, was het uitgebreid kermisovcrzicht van Jan Dufraing, wat is er waar te doen. Al enkele jaren broedt het plan, maar tot op heden zonder succes. Gisteren dacht ik dat het er dan toch maar eens van moest komen. Op een rik en een lijk 7 cafés bezocht en nog straffer, zonder ergens ook maar iets te drinken. Toch wel erg hè, ik zag aan de ogen van mijn moeder dat ze het maar amper kon geloven, maar het is de volle waarheid. Zelfs, en dat maakt het dan nog straffer, niet tegenstaande verschillende cafébazen me iets te drinken aanboden (eigenlijk toch ook wel spijtig). Hier volgt het resultaat:

Groep:

Aanvang:

Low Level.

± 21u30-22u30.

Action in DC.

± 22u45-01u00.

The Spivs.

± 17u.

Pay Back.

± 19u00-20u30.

Pebbles and Bam Bam.

± 21u00-23u30.

't Jachthuis: Disco Dré.

20u.

Den Bud:

Reach.

2lu.

Maandag 13 juli.

Den Bud:

Double Trouble, (John Sprenkels).

20u.

Dinsdag 14 juli.

Den Bud:

Double Trouble, (John Sprenkels).

20u.

Zaterdag 18juli.

Moskes:

Most Wanted.

±22u00-0u30.

Zondag 19juli.

Moskes:

Baomus.

±16u30-18u30.

The Black Cowes.

±19u00-20u30.

Van Brenghe.

±2 1 u00-24u00.

't Jachthuis:

Disco Armand.

20u.

Den Bud:

Double Trouble, (John Sprenkels).

18u.

P.S.: TOEGANG STEEDS GRATIS!

LI

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

'

13€

46

PV

Met Pinksteren was er weer de jaarlijkse bedevaart van ... ja van wie eigenlijk? De Portugezen zegt men, de Portoricanen dacht ik, maar even snuffelen in een oude Maand leerde me dat ze oorspronkelijk van de Kaapverdische Eilanden komen en momenteel vooral in en rond Rotterdam wonen. Meersel-Dreveniers zullen jullie het nu onthouden? Het mag gezegd worden, ze brengen steeds een massa volk op de been voor de processie en de stemmige viering aan de grot in het Mariapark.


Rommelmarkten. Jawel, roinnielmarkten, in het necivoud. De rommelmarkt van de fanfare maakte een goede start met veel deelnemers, veel kijk- en knopliistigen, maar ook enkele zondagen die letterlijk en figuurlijk in hct water vielen. Een ander markije kunt ti bezoeken elke tweede zondag van de maand, van mei tot oktober, achter taverne de Brouwershoeve. Goerie Hermans uit Breda, werd in de jaren tachtig getroffen door kanker. Hij had echter geluk, want hij genas volledig. Het veranderde echter zijn le ven, vooral het lot van jonge kankerpatiĂŤntjes trekt hij zich sterk aan. Daarom zette hij een stichting op, om geld in te zamelen met de bedoeling jonge kankerpatiĂŤnten de kans te geven, toch nog wat van het leven te laten genieten door ze op vakantie te laten gaan. Hij kocht daarvoor een aangepaste luxe caravan en plaatste deze op een camping in het Nederlandse Soerendonk. Ook aan projecten zoals de clini-ctowns schonk hij zijn financiĂŤle medewerking. (U kent ze wel, de clowns die in ziekenhuizen de zieke kinderen trachten bezig te houden en te amuseren.) Goeric is zeer actief en ondermeer door deze marktjes te organiseren tracht hij geld in het laatje te krijgen. Ga eens een kijkje nemen. De eerstvolgende markt met kinderattracties, is op zondag 12juli van II u tot 17u.

1)

)J/Hjkj v aI1 d( /01110 1 /100/T IIl1)i/1/L i /0/

liet t0(/i1iS(h

SC1J)C/i.

i1/i

'I/

H(/iS

komen kijken en kopen, elke zondag van ho 1f mei tot eind oktober, van 9ii tot] 7u. Of indien U zelf nog spulletjes hebt, kunt U zelf eens een zondag komen verkopen. info bij onze fanfare pia Jaak Snijders Heieinde 24, tel.: 031315.76.59.

Juni: Tuingeranium

Plant van de maand: Geraniuni macrorrhizum 'Spessart' De naam van deze Ooievaarsbek. die 'met grote wortels' betekent, geeft aan dat het een snelle groeier is. Met zijn ondergrondse uitlopers vormt hij snel een dichte mat. die zeer winterhard is en half wintergroen: tussen de roodbruine dode bladstengels staan altijd flink wat fris groene bladeren. In de ioiiier is hel blad ongeveer 35 centimeter hoog. Het is kleverig behaard en ruikt lekker naar zure appelen. Van eind mei tot diep in juli bloeit 'Spessart' met witte bloemen met een opvallende lichtroze. opgeblazen kelk, aan stengels die goed boven het blad uit komen. Het fraaie gelobde blad verkleurt in de herfst naar prachtige rode en gele tinten. Het is een plant die bijzonder geschikt is om grote vlakken mee te bedekken. Wat grondsoort betreft is de plant niet kieskeurig, en hij groeit ook op droge beschaduwde plekken goed door. Wordt hij te groot, dan is de plant eenvoudig met de snoeischaar terug te knippen, waarna hij snel weer uitloopt. 47


Ji L&ii Lii tL -i L,k 1H 'Marcklopers'

SPORT!]

Ronde van België

Knap gepresteerd! Ze laten van zich horen die langeafstandslopers van Minderhout en omstreken en dat ze voor de Ardennen een boontje hebben bewijzen ze elke maand ten overvloede. In de Challenge Delhalle, 10 mijl (16,1 km) te Seraing, mocht een uitstekende clubprestatie opgetekend worden. De stralende zon en het bosrijke natuurkader zal waarschijnlijk wel extra energie opgewekt hebben. In een lot van om en bij de 600 deelnemers wisten Luc Vrancken en Jan Vermeiren zich zelfs ruim binnen de eerste honderd te klasseren. Rita van Aert behaalde een voortreffelijke vierde plaats in de categorie Dames Veteranen. Ook Jaak Vermeiren en Jos Leunen profiteerden van de 'forme van de dag', zodat in het ploegenklassement de Marcklopers in de spits verschenen.

le Grote Prijs Burgemeester Van Aperen In dc Ronde van België voor isueel gehandicapten waarin 49 tandems uit 10 verschillende landen (België, Canada, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk. Polen, Spanje, Zwitserland, Wit-Rusland) aan de start verschenen, werd de 4e rit, le Grote Prijs Burgemeester Arnold Van Aperen, verreden te Meer. Voor de 12e opeenvolgende maal reeds werd dit evenement georganiseerd. De deelnemers aan deze wedstrijden bestaan uit valide 'piloten' en mindervalide 'stokers', die achteraan plaats nemen op de tandems. Een team kan gevormd worden door 2 mannelijke of 2 vrouwelijke renners ofwel gemengd. In de beginjaren waren het vooral de Nederlanders, Belgen en Fransen die de toon aangaven maar geleidelijkaan vonden ook andere Europeanen de weg naar België. Vooral de Spanjaarden deden de laatste jaren fel van zich spreken en ook te Meer ging de over winning naar het duo Hermmndez Ruano Jorge en Femândez Martin Juan.

Uitslag 72. Luc Vrancken 88. Jan Vermeiren 181. JaakVermeiren 197. Rita Van Aert 206. Jos Leunen

1 u. 03 min. 1 u. 04 min. 1 u. 10 min. 1 u. 11 min. 1 u. 12 min.

Marathon van Hoei

u. 2 min.! En dan was er nog Pat Leysen in Ardennerbloedvorm. steeds puik aan de Maasboorden. Pat verpulverde zijn record met meer dan 2 min, en klokte in 3 u. 05 min.

diesel-lopers J05 Van Bavel en Marc Terreur hielden een 42 km-repetitie met het oog op de Guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge.

Halve en hele marathon te Oevel

Uitslag

De eerste organisatie van Toneelkring Damato was een uniek succes. Of de Marcklopers zich

21 km: 213 deelnemers 60. Peter Anthonissen 104. Rita Van Aert 164. Brigittc Wcndricx

1 u. 27 min. 1 u. 32 min. 1 u. 46 min.

42 km: 106 deelnemers Marc Terreur Jos Van Bavel

3 u. 38 min. 3 w 38 min.

(M.T.)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Pal Levsen overtroj C!c/l in die.e1/ile wedstrijd doorzijn persoonlijk record te verbete ren

Louis Onincx, 3e veteraan in de marathon van HOE!, en...

Tweemaal een voltreffer! Ondanks weinig wedstrijdritme voorheen, toonde 50-plusser Louis Onincx zijn natuurtalent. Voor hem de derde podiumtrede in zijn categorie met een 47ste plaats op 406 deelnemers in een tijd van 3

gedragen hebben als acteurs, komieken of figuranten, dat weet alleen de trouwe Marcklopersspionkop. In een loodzware hitte haspelden Brigitte Wendrickx, Rita Van Aert en Peter Anthonissen vlot hun 21 km af. De Marck-

48

Hoogstraatse Maand


SPORT

20 kin van Brussel

Hengelinitiatie De Hoogstraatse Sportvissers leren de jeugd vissen. Jongens en meisjes tussen 8 en 14 jaar, kunnen in het kader van de grabbelpas-aktie Ieren hengelen. Monitor "meester Felix" leert in de voormiddag de kinderen hoe ze zelf een lijntje kunnen maken om het dan vervolgens in de namiddag te water te kunnen laten. In de hoop een visje op het droge te krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven en informatie bekomen op de jeugddienst en de sportdienst van de gemeente Hoogstraten. Een grabbelpas kost 100fr. Voor al het materiaal wordt gezorgd (hengel, lijntjes, aas), enkel een lunchpakket en iets om op te zitten moet je zelf meebrengen. De cursus gaat door op zaterdag 27juni van 1 Ou tot

16u aan de Desta-vijver van de Schepzak, Goorkensdreef te Minderhout en wordt herhaald op woensdag 8 juli aan de vijver De Moslen van Altijd Beet, Hoogeind 74 bie Meer. Inschrijven doe je vooraf bij de sportdienst tel.: 314.19.51 of de jeugddienst tel.: 314.19.52. Voor de gevorderden kan men komen oefenen onder begeleiding, op de woensdagen 22 juli (Schepzak), 5 augustus (Dc Mosten) en 19 augustus (Schepzak), telkens van 13u tot 15u30. Kostprijs SOfr, gebruik hengel, klein materiaal, aas, verzekering en 1 drankje inbegrepen. Een aanrader

Kruisboog 61 meter (St. Jansboog) Het kan veikeren. '. an de rozenprij s\Vi nnaars van de eerste twee bondsschietingen in Minderhout en Hoogstraten is er amper één terug te vinden in de uitslag van de schieting te Meerle op 23,24 en 30, 31 mei. Om maar te zeggen, de ene dag is de andere dag niet voor een kruisboogschutter. Vandaar dat het nog veel te vroeg is om een voorlopige stand op te maken. Volgende maand is men meer dan halfweg, en kan er al eens gekeken worden naar de meest regelmatige schutters. Uit deze categorie komt so-

wieso de kampioen op het einde van het seizoen. Je moet er steeds staan tijdens de 8 tellende schietingen, dan maakje een kans om bovenaan te eindigen. In geen enkele categorie werd deze keer het maximum der punten (36) geschoten. Let wel even op in de A-categorie : twee dames voeren de lijst aan terwijl Vicky Rombouts degene is waarover we het hiervoor hadden, zij weet nog stand te houden bij de eerste tien. Hou haar maar in het oog in de hoogste afdeling. Schieting te Meerle

Ere-afdeling

categorie A

categorie B

Peter Franken (Ml) 35 May Van Aelst (Mr) Jac Daemen (Rb) Herman Van Ostaeyen (Mr) Frank Pellens (Rb) SRozen Adri Vermeiren (Ml) André Bols (Wo) Marc Bleys (Ho) Vicky Rombouts (Mr) Jan Lauryssen (Wo) 34

Heidi Hermans (Mi) 35 5Ro Isabelle Sterkens (Mr) Francois Goetschalckx (Lo)34 Gert Eelen (Mi) Harrie Hendrickx (Ml) Alfons Vermeiren (Lo) Gert Brosens (Ca) Jan Verschueren (Ml) 33 Gert Rombouts (Mr) Jan Jansen (Ml)

Richard Verrouwen (Sp) 35 5Ro Dirk Brosens (Mr) 34 Patricia Hendrickx (Mi) 33 Karel Anthonissen (Lo) Jos Haagmans (Sp) Kees Vergouwen (Sp) Harry Lazeroms (Sp) Johan Bastiaansen (Ml) 32 Luc Cools (Mr) Danny Vorsselmans (Mr)

Meerse knapen nipt onderuit!

'Trofee Het Volk'

Na een uiterst spannende wedstrijd verloren de Meerse knapen de finalewedstrijd van de Jeugdcup tegen hun leeftijdsgenoten van RC Wetteren op het veld van Heirnis Gent. Na een 1-1 einduitslag moesten de strafschoppen beslissen om de winnaar aan te duiden. Altijd een dubbeltje op zijn kant natuurlijk. Een tikkeltje geluk ontbrak en Meer verloor met het kleinste verschil maar... sportief!

Op iondag 17 mei werd in Brussel voor de 19e maal de 20 kilometer door onze hoofdstad afgewerkt. Dit jaar stonden er weer om en bij de 20.000 lopers, loopsters, wandelaars en rolstoelers aan de start in het Jubelpark. Het was prachtig weer, een temperatuur die aan de hoge kant was. De krant Le Soir meldde zelfs in haar dinsdagnummer dat het de heetste 20km was sinds het ontstaan van deze zeer populaire stratenloop door Brussel. Aan dc start ook 27 mensen die vanuit Hoogstraten met de bus naar Brussel waren afgezakt. Onder hen ook een aantal debulanten, zowel uit binnen- als buitenland. Rond 13.15 uur waren we ginder aangekomen. We hadden dus nog wat tijdom de start- en aankomstplaats te verkennen zodat iedereen reeds wist in welk vak hij of zij moest gaan staan. Vanaf 14.30 uur was het tijd omje plaats op te zoeken. Nadat we nog een stuk van ons Nationaal Volkslied hadden gehoord klonk het verlossende kanonschot, sein om te vertrekken voor de tocht van 20 kilometer. Na de wedstrijd vertelden enkelen dat het toch 6 minuten had geduurd voor ze de bogen van het Jubelpark waren gepasseerd. Moe maar voldaan bereikte iedereen op een deftige manier de verlossende eindstreep. De utislagen van de deelnemers vanuit Hoogstraten willen we u zeker niet onthouden: Jan Aerts Peter Anthonissen Staf Coertjens Peter De Wilde Ed Hendrickx Jan Hendrickx Janes Otto Maarten Peeraer Mark Peeters Henk Stok Els Van Eksel Herman Van Gestel Conja Van Riel Erna Vermersch Gunther Jansen Marc Terreur BiekeRoovers Johan Oostvogels Guy Lippens Ramon v. Kerkvoorden Bram Paulussen Brigitte Wendrickx Piet Sommen Lia Van Riel Jan Koyen Rik Bax Michel Swaenen

1 u 20, 965 1 u 31, 3073 1 u33,3482 1 u 49, 7861 1 u 54, 9155 1 u 03, 29 1 u 49. 7812 1 u 47, 7306 1 u 29, 2604 1 u 54, 9035 2 u 00, 10375 2 u 06. 11265 1 u 46, 7033 1 u 45, 6630 1 u 48. 7498 1 u 22, 1198 2u 16, 12139 1 u 27, 2259 1 u 23, 1376 1 u 46, 6949 1 u 49, 7842 1 u 51, 8300 t u 43, 6089 1 u 59, 10065 1 u50. 8136 1 u 32. 3243 t u 25. 1732

Boven t'.l.n.r. André Laurijssen (trainer), Jos Laurijssen (begel.). Jo Donckers, Rob Gijsbrechts, Koen Goris, Wim Vernieiren, Maarten Laurijssen, Pieter Voeten, Dirk A erts, Dan iël Ch ristiaensen, Vic Leemans (hegel.). Onder v.l.n.r. Nick Janssen. RikAerts, Jan Deicroix, Stijn Van der Velden, Ben Deicroix, Tom Verschueren, Sander Laurijssen 49


SPORT

13e Hoogstraatse stratenloop

Uitslag

Toon Heeren de grote meneer! Profiteert de stratenloop zich verder tot een regelrechte klassieker? Het lijkt erop want nâ het commercieel 4-sponsors T-shirt vorig jaar, nu de invoering van het 'Champion Chip'-tijdsopnamesysteem. (Een chip wordt aan het been bevestigd van de lopers en zorgt voor een automatische tijdregistratie.) Men merkt dit wel in het prijskaartje natuurlijk, maar er wordt toch wel heet wat tegenover gesteld.

Heren Senioren: 9 km 1. Toon Heeren Wuustwezel 2. Yuri Smokotnin Rusland 3. Wim Borms Puurs 4. Gino Vloemans Arendonk 5. Steven De Vlieger Sinaai II. Bram Everaert Hoogstraten 26. Jos Braspenning Hoogstraten 29. Jan Adams Minderhout 32. Toon De BackerHoogstraten 36. Peter Van Den Bosch Hoogstraten .Q CarI Van Dvck Hoogstraten 41. Dick Mertens Minderhout 43. Johan Van Den Berg Meer

27 min. 12 27 min. 44 27 min. 54 28 min. 05 28 min. 29 30 min. 04 32 min. 06 32 min. 29 33 min. 18 33 min. 43 33 min. 54 34 min. 28 34 min. 32

Heieii Veteranen: 140j 1. Jan Hendrickx l-Ioogstraten 29 min. 15 2. Roger Hendrickx Arendonk 29 min. 38 Wuustwezel 29 min. 45 3. Jan Adams 4. Tony Govaerts Grobbendonk29 min. 52 S lef Van flyck St.-Lenaarts 30 min. 30 23. Marc Terreur Hoogstraten 36 min. 10 25. Herman MartcnsMinderhout 36 min. 47 28, Rob Brosens Hoogstraten 36 min. 57 29. Jaak Vcrmeiren Minderhout 37 min. 11

Dames Senioren 1. Ingrid Van Giel Westmalle 35 min. 00 Sandra Onzia I3urcht 36 min. 19 Chris De PoorterBerchem 36 min. 26 Hilde Van Den Dries St. Kath.-Waver 37 min. 18 Marian Van Den Broeck 37 min. 52 11. Hilde Van Den HeuvelHoogstraten 44 min. 10 Lies Servaes Hoogstraten 45 min. 39 Tine Buyens Hoogstraten 47 min. 03 7

Vier 14'innaars op een rij! V.1.n.r. Jan Heni/rickx (Heren Veteranen), M.P. Keteislegers (Dames Veteranen), Ingrid Van Giel (Dames Senioren), Toon Heeremi (Heren Senioren) Eerst en vooral moet men onderstrepen dat het wit-paarse T-shirt warempel een unieke parel is. Er waren zelfs nog begeerlijke ogen voor de variante 'paars-witte' outfit van de organisatoren zelf. Een kleur blijft subjectief, zo waren er al die voor volgend jaar een blauwe' combinatie als optie voorstelden. Dan moeten we vermelden dat de eerste tijdsopname met Champion Chip zo goed als vlekkeloos verlopen is. Een volledige uitslagenlijst was reeds beschikbaar vanaf 21 u., zodat er snel ondergedoken kon worden in het kermisnachtleven. Voor deze 13e stratenloop kwamen 230 wedstrijdlopers en iets meer recreanten opdagen. Bij de Heren Seniores was Toon Heeren dé Heer én Meester in 27 min. 12 sec. Eerste lokale loper was Bram Everaert op de elfde plaats. De Hoogstraatse Fusie-Top 5 bestaat verder uit: Jos Braspenning, Jan Adams, Toon De Backer en Peter Van Den Bosch. Bij de Dames Senioren hernieuwde Ingrid Van Giel haar zege van vorig jaar. Hoogstraten was in deze reeks vertegenwoordigd door Hilde Van den Heuvel, Lies Servaes en Tine Buyens. Andermaal was de strijd bij de Heren Veteranen bijzonder heftig! In afwezigheid van de geblesseerde Eddy Oomen nam kersverse veteraan Jan Hendrickx met succes de Hoogstraatse fak-

kel over. Eerste plaats voor hem. In de eindrangschikking vinden we nog volgend Hoogstraats loopgeweld: Marc Terreur, Herman Martens, Rob Brosens, Jaak Vermeiren. De eerste plaats bij de sterk bezette Dames Veteranen was voor Olympisch/Belgisch kampioene 50+ Marie-Paule Ketelslegers. Looptalent zit in de familie zou je zeggen, als je weet dat Stijn Vreven. AA Gent-voetballer zoon van Marie-Paule is. Uitmuntend in hoog gezelschap was de vierde plaats van Marckloopster Rita Van Aert v66r Belgisch kampioene halve marathon 45+ Betty Meeuws. Dat in deze klasse Hoogstraten terecht hoog van de toren mag blazen wordt bewezen door de dichte ereplaatsen van Erna Verniersch, Lief Van Bergen en Brigitte Wendrickx. Het slotbilan van deze 13e Hoogstraatse stratenloop is uitermate positief. De ruime belangstelling van de 'prijslopers' van ver buiten de regio moet men ergens ook in een toeristisch kader kunnen plaatsen. Desondanks is er nood aan extra promotie voor de lokale recreant! wedstrijdloper. Een aantal Hoogstratenaren droomt voor volgend jaar reeds van een voorkeursbehandeling, in de vorm van een korting op de deelnameprijs bijvoorbeeld. Chauvinisme mag én moet kunnen. Zeker in Hoogstraten!

Dames Veteranen: +35j 1. M.Paule Ketelslegers beek 35 min. 12 2. Lidia Tchoelanova 36 min. 47 3. Lou Dams Turnhout 4. Rita Van Aert Minderhout 5. Betty Meeuws Gierle Erna Vermersch Hoogstraten Lief Van BergenHoogstraten Brigitte Wendrickx 42 min. 10 21. Michielsen May Meerle 23. Lief Pans Hoogstraten

D i e pe n Rusland 37 min 18 38 min. 12 38 min. 42 41 min. 36 41 min. 43 Wortel 47 min. 34 51 min. 05

(M.T.)

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brIevenbus 2

Tel.: 314.41.29 / 314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04 50


SPORT

'DAT MAAKT BRIDGEN EIGENLIJK UNIEK....' Elk jaar opnieuw, op de laatste zaterdagnamiddag van mei, zie je de auto's aanschuiven aan hotelschool Spijker. Geen schooltoestanden deze keer, neen, het gaat dan over het Aardbeientornooi van de Hoogstraatse bridgeclub. Over het reilen en zeilen van deze club hadden wij een gesprek met de secretaris Paul Cools.

Hoe verklaar je die grote Nederlandse aanwezigheid? Nederland heeft een echte traditie op het gebied van bridge. In Vlaanderen zijn 15.000 bridgers bij een club aangesloten, in Nederland zijn er dat 150.000. Daar wordt ook in verschillende scholen een opleiding gegeven; hier bestaat dat nauwelij ks.

Is bridge een typische mannenbedoening? Toch niet. Een kleine helft zijn vrouwen. Wellicht zijn ze wat minder competitief ingesteld en is de 'gezelligheid' van het clubverband voor hen belangrijker. Ik hou wel van dat verschil; dat brengt een evenwicht in de club.

En is bridgen niet wat elitair? Ik denk dat alle berocpslagen bij ons vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk weet ik meestal niet eens welke beroepen de leden hebben. Wie een beetje kan kaarten, bvb. rikken of 'wiezen',kan ook leren bridgen. 1-let lidgeld bedraagt 600F perjaar en elke week wordt 50F ingelegd door de kaarters. Maar zelfs dat geld vloeit terug naar de deelnemers onder de vorm van prijzen. Goedkoop dus.

Veronderstel, ik wil bridgen. Ik betaal lidgeld en kom op dinsdagavond naar het café 'Zevensprong'. Kan dat? Enkele bestuursleden aan het werk. Van 1. naar r.: Paul Con/s, secretaris; (Jène Pauwels, voorzitter; Guv Fransen, penningmeester. Jos Bevers kijkt toe om te zien of ze het goed doen.

Wat betekent dat aardbeientornooi voor de club? Het is een manier om met de club naar buiten te treden. Wekelijks, op dinsdagavond, zijn er kaartavonden voor de leden, doch eenmaal per jaar houden wij een tornooi voor mensen uit gans Vlaanderen en de provincie Noord-Brabant in Nederland. Elk jaar komen er toch zo'n 350 á 400 mensen op af. Een hele Organisatie natuurlijk.

Hoe lang bestaat de Hoogstraatse

club? Dat moet nu het 14de jaar zijn. Ik zelf speelde toen in Zundert en dacht niet dat een zelfstandige club zou kunnen bestaan in Hoogstraten. Gelukkig vergiste ik me; het volgend jaar begonnen we in l-loogstraten. De club telt nu een 90-tal leden.

Hoe is de club samengesteld? Ruim de helft van de leden komt uit de fusiegemeente Hoogstraten. De Belgen vormen de meerderheid met 60%: 40% zijn Nederlanders.

Praktisch gezien moet je wel een lessenreeks volgen van een 10-tal avonden. Wellicht gaat de club in het najaar weer een lessenreeks aanbieden. We zullen dat zeker voldoende bekend maken zodat iedereen die wil, kan inschrijven.

Is bridgen dan zoveel plezieriger dan rikken of whisten? Wie het een beetje kent, doet het toch wel liever. Het grote voordeel van bridge is wel dat men ook met 'slechte' kaarten kan winnen. Ook het feit dat alle deelnemers van de avond dezelfde kaarten hebben maakt dat men kan vergelijken, dat men weet hoe men het heeft gedaan ten opzichte van de prestaties van de anderen. Dat maakt het bridgen eigenlijk uniek. Doen dus.

Blauwe Duif Ablis halve fond Oude duiven Jaarduiven

2315198: 792 duiven 455 duiven

Quiévrain Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven Noyon Oude duiven Jaarduiven

Quiévrain Oude duiven Jaarduiven

August Laurijssen, Meer August Laurijssen, Meer

2415198: 406 duiven 251 duiven 532 duiven

Jaak Strijbos,Wortel Jaak Strijbos, Wortel Eddy en May Poels, Hoogstraten

2515198: 321 duiven 277 duiven

Dourdan halve fond Oude duiven Jaarduiven

--

Louis Van Bergen, Hoogstraten Stanny Laurijssen, Hoogstraten

3015198:

669 duiven 400 duiven

Cnockaert Paul, Brecht Snoeys Frans, Minderhout

3115/98: 378 duiven 237 duiven

Eddy en May Poels, Hoogstraten Louis Van Bergen, Hoogstraten

Jonge duiven Noyon Oude duiven Jaarduiven Rijkevorsel Jonge duiven

Dourdan Noyon Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

Quiévrain Oude duiven Jaarduiven Jonge duiven

658 duiven

Jef Haest, Wortel

3115198: 376 duiven 260 duiven

August Van Eynde, Rijkevorsel Van Goubergen, WilEy

377 duiven

Alfons Geysen, Rijkevorsel Duiven werden teruggebracht

616198 816/98: 339 duiven 234 duiven 570 duiven

Louis Van Bergen, Hoogstraten Louis Van Bergen, Hoogstraten Jochems-V. Hasselt, Rijkevorsel

816198 278 duiven 153 duiven 473 duiven

Corneel De Meyer, Rijkevorsel Alfons Bolckmans, Hoogstraten Eddy en May Poels, Hoogstraten

51


SPORT

Coopertest AVN Op donderdagavond 23 april organiseerde AVN haar eerste Coopertest voor dit jaar. De tweede coopertest volgt in september. We hadden alleszins geluk met het weer, vlak ervoor en vlak erna was er een flinke bui maar tijdens de test was het prachtig loopweer. In totaal waren er vijftig moedigen die zich kwamen testen over 12 minuten. Hieronder vindt u de afstanden die elk van de 50 deelnemers heeft gelopen gedurende zijn 12 (lange) minuten Kinderen Maarten Hendrickx 2300 m; Thijs Hendrickx 2600m; Kurt Aerts 3200 iii; Bart van Loon 2700 m; Marijn Verstraeten 2200 m: Sander De Poorter 2300 m; Lies Ryrnenants 2300 m; Evelien Brosens 2800 m; Nele Kesteloot 2400 m; Sofie Martens 2100 iii; Maud Tilburgs 2000 m; Toon Hendrickx 2500 m; Jef Vlamings 2500 m; Axel Aerts 2900 m; Guus Michielsen 2300 m: Michiel Lanslots 2700 m; Hanne Van Steen 2300 m; Dorien Peeraer 2300 m; Kirsten Verschueren 2400 m; Shana Roeien 2300 rn; Marijke Bax.

Vrouwen Renild Verhoeven 2200 m; Petra Everaert 2700 m; Rita Van Aert 3000 m; Linda Lamhregts 2400 ni; Agnes van Looveren 2400 m; Wendy Brosens 2700 m; Lucienne Koyen 2600 m; Ingrid Oomen 2700 m; Ingrid Jespers 2700 m; Yolande Schoenmakers 2500 m; Lucienne Adams 2600 m; Conja Van Riel 2900 m.

Heren Rik Bax 3300 m; Jan Vlamings 2700 rn; Eddy Hendrickx 3000 m; Jan Hendrickx 3800 m; Maarten Peeraer 3300 m; Eddy Oomen 3600 m; Steven Vermeiren 3600 rn; Jan Vermeiren 3300 m; Peter Anthonissen 3300 m; Bram paulussen 3100 m; Gunther Jansen 3000 m; Hans Hendrickx 2900 m; Pieter Peeraer 3000 m; Guy Lippens 3300 m; Geert De Wever 2600 m; Jef Hendrickx 3100 m. Wij hopen iedereen terug te zien op de volgende Coopertest. Vooral blijven trainen is de boodschap.

Adverteren; 9.11

Abonneer nu: 314.41.26 314.55.04

MOTORCROSS Weclstnjiien van de laatste weken: op 17/5 in Tessenderlo, op 24/5 in St.-Lenaarts, op 31/5 en 1/6 in Betekom en op 7/6 in Huishout. Uitslagen van de Hoogstraatse crossers Donckers R. Roetlèn D. Van Dijck D.Van Gestel G.

17/5 / 2415 / 31/5 / 1/6 / 7/6

5 9 4 4

14 9 23 11

/ 4 6 /

In Betekom werd door David Roeffen zeer sterk gereden. Op zondag werd hij vlak na het starten gehinderd door een valpartij van zijn voorgangers. David kwam hierdoor zelf ook ten val en moest op de laatste plaats vertrekken. Vlot reed hij van ongeveer de dertigste plaats naar de achtste plaats. Ook de volgende reeksen reed hij goed want hij werd vierde in de eindstand voor de pinkstertroffee. Dirk daarentegen had een "baaldag" die zondag in Betekom. Om de frustraties van zijn slechte resultaten te verwerken, besloot hij een paar pinten te gaan drinken in de tent. Zoals we Dirk kennen zal het waarschijnlijk niet bij "een paar pinten" gebleven zijn. Het verdriet was goed wegdronken waiit de resultaten waren voor Dirk op maandag veel beter. Ook Guy Van Gestel was goed in vorm tijdens het pinksterweekeinde. Op maandag eindigde Guy de eerste reeks zelfs als eerste. De tweede reeks echter kwam hij zwaar ten val waarbij de koppelingshendel van zijn Honda afbrak. Verder rijden werd hierdoor natuurlijk onmogelijk.

Toch eindigde Guy nog op een schitterende derde plaats in de eindstand voor de pinkstertroffee. De omloop in Hulshout was, door de vele regen, zo goed als onberijdbaar. David Roeffen had dat goed begrepen en bleef gewoon thuis. Dirk Van Dijck kwam wel opdagen, maar hield het na de trainingen voor bekeken. Ideaal weer om terug naar Hoogstraten te rijden en daar Heilig Bloed te gaan vieren dacht Dirk. Guy Van Gestel daarentegen wilde niet van ophouden weten. Na een slechte start en enkele valpartijen gaf hij de achtervolging op zijn voorgangers op. Ideale omstandigheden voor Guy om zijn supporters een beetje te pesten. Heel toevallig gaf Guy flink wat extra gas waar zijn mecanicien het ideale spoor probeerde aan te duiden. Dat gaf natuurlijk als resultaat dat het plaatselijk slijk regende, waardoor zijn mecanicien in een moddermanneke veranderde. Toch behaalde Guy "al spelend" een dertiende plaats tijdens de eerste en enige reeks in Hulshout. Alle tweede reeksen werden door het VLMbestuur afgelast. Nog steeds geen uitslagen van Ronny Donckers deze maand. Ronny heeft bij zijn val in Perwez zijn schouder zwaar gekneusd. De dokter adviseerde om zeker twee maanden niet te crossen. Om niet de verzekering in orde te blijven heeft de VLM zijn vergunning ingetrokken tot en met de laatste week van juni. Ronny hoopt de eerste zondag vanjuli in Wommelgem weer te kunnen starten. Op 21 mei werd in Wachtebeke een F.A.M.wedstrijd gereden (competitie tussen de verschillende Belgische liefhebbersbonden). Enkel Guy Van Gestel en David Roeffen mochten naar Wachtebeke. Guy eindigde in totaal op de dertiende plaats en David op de achttiende.


ZAKEN KANTOOR

VAN BAVELROMMENS

LV.t

Alle bankk LJ

Persoonlijk advies op ieders maat

Fusieswing

ERKEND

Meerdorp 21 2321 Meer

VERZEKERiNGSm

MAKELAAR

WMA 1 k' l: 1 ge bvd

0 PM

tel. 03131 5.72.54 Erkenning Centroledienst Verzekeringen 11590 23b

Panache Culture met Coco Jr. op Wortel Kermis

In de vorige Maand schreven we nog dat de mensen van 't Slot nog de laatste hand legden aan het muzikale luik van Wortel Kermis '98. Ondertussen is het programma helemaal rond, en liet ziet er erg veelbelovend uit. In extremis werd de uitstekende reggaeband Panache Culture aan de affiche toegevoegd.Zaterdag 11juli zullen ze een show van meer dan twee uur neerzetten onder de Boomkes en ze brengen onder meer Coco Jr. mee als speciale gast.

Panache Culture is bij het grote publiek misschien nog geen grote naam, in reggaemiddens moet de groep niet meer voorgesteld worden. Dit Belgisch-Nederlands-Grieks-Marokkaanse gezelschap staat te boek als de beste reggaeband van het Europese continent. Ze traden aan op alle grote reggaefestivals van Europa. Onder eigen naam, maar ook als backingband voor verschillende groten van de reggae: Alton Ellis, Earl 16, Prezident Brown, Mickey Spice, Determine, Hindu,... om er maar een paar te noemen. Met prezideni Brown stonden ze vorig jaar trouwens nog op Open Tropen, en hun concert werd door de kranten vrijwel unaniem als het hoogtepunt van het festival aangeduid.

Panache Culture heeft al twee cd' s op de markt, allebei gemixt door levende reggaelegende The Mad Professor, die u misschien al kent van zijn werk met Massive Attack, Horace Andy, URoy, Lee Scratch Perry of Macka B. Op hun platen krijgen ze niet alleen versterking van The Mad Professor, ook Macka B., Rico Rodriguez (de legendarische trombonist die momenteel bij Jazz Jamaica en Jools Holland speelt). Supa Ranking en - op hun binnenkort te verschijnen nieuwe single - Prezident Brown verlenen hun medewerking. Panache Culture zal onder de Boomkes eerst een greep uit eigen werk brengen (onder andere het fantastische Drug Squad ), en daarna optre-

den als backingband voor twee gastzangcrs. De Nederlander Djena B. is bij ons nog niet erg bekend, in eigen land is zijn ster rijzende. Hun tweede gast kent u wel. Tegenwoordig heet hij Coco Jr.. toen hij nog bij The Dinky Toys zong heette hij nog gewoon Kid Coco. Coco Jr. stond onlangs in de boekskes omdat hij "meneer Geena Lisa" geworden was en de huwelijksplechtigheid zich op ĂŠĂŠn of ander tropisch eiland had afgespeeld. Minder bekend is dat de man zich onlangs terugtrok in de legendarische Mixing Lab-studio op Jamaica en er met Sly & Robbie, de beste ritmetandem ter wereld, een volledige reggae-cd opnam. Sly dunbar en Robbie Shakespeare vindt u wellicht ook ergens in uw eigen platenkast terug, want elke zichzelf respecterende rockrnuzikant heeft al met hem gewerkt. Gaat u even zitten: Bob Dylan, The Rolling Stones, Joe Cocker, Grace Jones, Bob Marlcy, Peter Tosh en iedereen die iets te betekenen heeft in de reggae. Eind mei waren Coco Jr. en Panache Culture nog top of the bill op het Bob Marley Tribute in het Hof ter Loo in Antwerpen en het Tilburgse Noorderligt. Op 11 juli staan ze onder de Boomkes, van een Vlaamse reggaefeestdag gesproken. Level your vibes!, zeggen ze dan op Jamaica. De rest van het Kermisprograinma deden we in ons vorige nummer al uit de doeken. Voor het gemak toch nog even een korte samenvatting: vrijdag 10juli: Nonkel Ney (in 't Slot zelf) zaterdag 11juli: P.Y.G.P. en Panache Culture featuring Coco Jr. zondag 12juli: 50 Foot Combo en Give

Buzze maandag 13juli: Martino y los Vedettos en Guido Belcanto & De Libido's. Al deze optredens zijn gratis GEZOCHT: Lieve, ervaren oppas voor 3 kinderen (4 j., 2j., 3 m.) met eigen wagen, niet-roker, licht huishoudelijk werk. Inlichting: fam. Buskens, tel. 03/3 14 8499.

53


KALENDER

Op stap i'n..

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN vERGADERZALEN (SEMINARIES)

,

HOOGSTRATEN

:

1

'

Vrijdag 3juli, zaterdag 4juli en zondag 5juli 70 JAAR KLJ Hoogstraten 1928-1998. tent Industrieweg, beddenrace bal inlichtingen J. Adams, Achtelsestraat 84. tel. 314.42.02. -

- ...,

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/384.87.43

Zaterdag 4 en 11juli, zondag 5 en 12 juli: FEESTSCHIETING A. Van den Bossche 50 jaar schutter, lokaal St. Jorisgilde, Brouwerijstraat, zaterdag van 14 tot 21 uur, zondag vanaf 10uur.

Zaterdag

25

en zondag 26 juli

BONDSSCHIETING 20 METER, lokaal St Jorisgilde, Brouwerijstraat.

Zondag 26 juli : TWEELANDENTOCHT, fietstocht, vertrek café De Gelmel tussen 8 en 10 uur. org . Hoogstraatse Wiclertoeristen KAWS, mi. 3 14.42.02 (L. Adams).

WORTEL

Woensdag 1 tlm vrijdag 4 juli: AVONDFIETS VIERDAAGSE. Vertrek om 18.30 u. in het Parochiecentrum. Org . KWB.

mi

Van maandag 8 tot en met 10juli: TENNISKAMP in De Langenberg.

Vrijdag 10juli: WORTEL-KERMIS, Nonkel Ney in het Slot.

Zaterdag 11 juli: WORTEL-KERMIS, P.Y.G.P. en Panache Culture in het Slot.

Zondag 12juli: WORTEL-KERMIS, 50 Foot

nTR T i~

HOOGSTRATEN

Combo in het Slot.

Maandag 13 juli: WORTEL-KERMIS met

MINTERHOUT

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

KOERS om 14.30 u. en 's avonds muziek in de Boomkes; in de vooravond MARTINO Y LOS VEDETFOS en later GUIDO BELCANTO met de Libido's

Zondag 19juli: RUITERTORNOOI in de Kolonie tussen 9 en 18 ii.

CAFÉ DISCOBAR

Z.'e4co.e4eea

'T FRTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

62

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juli: NATIONALE MILITARY C.N.C. van 9 tot 18 u. in de Blauwbossen.

MEERLE

Zaterdag 25 en zondag 26 juli: MARATHON VISNACHT, georganiseerd door De Schepzak, van 20 tot 10 u. op visvijver Desta.

Zondag 19juli: I1ETSTOCH'I van B.G.J.G.,

Vrijdag 31 juli: PETANQUEom 13 u. op het Gemeenteplein. Org . KBG.

MEERSEL-DREEF

vertrek

not

It) u. aan

hel

Genleenleplein.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14

.

2323 Hoogstraren-Wortel 314 53 28

Tel /Fax 03 /

Zondag 28juni, SCHOOLFEEST van onze lagere school 't Dreefke, aanvang 14u, rond

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

fli Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17 -

c1E3E

,

het thema "strandfeest" met muziek, spel en kinderanimatie. Vrijdag 3juli, SKATEN voor jong en oud met Jeugdbelangen Galder en Strijbeek, vertrek 1 8u30 aan het klooster, kosten 200fr. Zondag 5 juli WANDELING naar het vogelreservaat van Dupret, vertrek 14u aan het klooster. 11,12,13,14,15,18 en 19 juli. KERMIS Meersel-Dreef, met allerlei optredens en kermisspelen.

1 1 1

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

1

1

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

hner1ijiz1'uiz ilri ~ 4 e ib 183

1ocstrat,n Gelmelstraat 14, Hoogstraten

tel. 314.83.11

831314 66 65 irt & jatijp

Zaterdag!! en zondag 12juli: BEDEVAART naar Scherpenheuvel met de Brassband. Voetgangers vertrekken op 11juli om 19 uur, fietsers op 12juli om 4.45 uur s ochtends, auto's om 7 uur, telkens aan de zaal Voor Kunst en Volk.

50

Zondag 5juli: MEERSE MARKT, thema "mu-

I

ziek- en rommelmarkt", vanaf 9 uur.

Juli-augustus: VAKANTIEZOEKTOCHT van de KWB. Inschrijven bij alle BACOBkantoren en de toeristische dienst. info: 315.17.15.

54

g ~~

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

ongerencafé zonder pretentie

Z%I Sdijj 20.Otu), vddag, zalerdag(19.Otu) en zondag 13.30u)


Ongevallen Vrijdag 15 mci om 16.50u. reed Anne-Marie Haest,(34j)Molenstraat 17 Hoogstraten, met haar auto tegen een verkeersteken aan de Vrijheid te Hoogstraten. Er was zware schade. Vrijdag 15 mei om 23.25 u. botste aan de Lod. De Konincklaan de auto bestuurd door Ed. Goeyvaerts. (47 j) Eirenlei 88 Brecht, met de auto bestuurd door Maria Aertsen, Leemstraat 13 Wuustwezel. De inzittende Maria Sterkens, (40j) Lod. De Konincklaan 363, werd licht gewond. Vrijdag 15 mei om 20 u. botste aan de Vrijheid de motor bestuurd door T. Dekicers, (25 j) met als duozitter Swaenen Salve (beiden werden licht gewond) met de auto bestuurd door V. Van Pelt (26 j) Moerstraat 48 Hoogstraten. Deze werd eveneens licht gewond. Maandag 18mei om 22.30 u. reed aan de Voort te Meerle, Antonie Damen uit Breda met zijn auto op een reebok. Gevolg: zware schade! Vrijdag 22 mei om 12 u. botste aan de Steenweg op Hoogstraten te Wortel de lichte vrachtwagen bestuurd door M. Grootjans (38 j) uit Malle met de auto bestuurd door Nicole Michielsen (40j) Hoevestraat 42 Merksplas. Er was lichte schade. Woensdag 27 mei om 20.20 u. botste aan de Grote Plaats en Pastorijstraat te Wortel bestuurd door Irene Beuls (45 j). Vogelhofstraat 11 Wortel met de auto bestuurd door Frank Van Thillo (37 j), Strekkeweg 31 Merksplas. Beide wagens liepen zware schade op.

WAT i, ER IN Fit til VEN MOOIER DAN IE TE KUNNEN Dliii VEN ABN DRAA(.1 DAAR (,RAA(, 101 Bil WANI VLIIICVI RZI KEREN is MLI R DAN ( £ NO NW1 RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

Dinsdag 2juni om 9.30 u. botste aan de Gelmelstraat de auto bestuurd door Jan Verschueren (29 j) Begijnhof Hoogstaten, met de bromfietser Vera Terrijn (44j), Mouterijstraat 9, Hoogstraten met haar zoon Tim Goumans (18 j) als duozitter. Vera Terrijn werd zwaar gekwetst, haar zoon licht. De bromfiets werd zwaar beschadigd.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Dinsdag 2juni om 8.30 u. verloor Sofie Verschueren (21 j)Leemstraat 19 Hoogstraten aan de Langenberg te Wortel de controle over haar wagen, ging over de kop en kwam tot stilstand tegen een boom. Zij werd hierbij licht gewond.

Kringgildedag

Zondagochtend 14juni reed de auto bestuurd door Jan Croymans (21 j) Meerdorp 40 aan de Steenweg op Hoogstraten te Merksplas tegen een verkeersbord en kwam een paar tientallen meters verder tegen een boom terecht. De chauffeur overleefde de klap niet. De twee inzittenden, Wim Aernauts (22 j) Bergenstraat 10, Minderhout en Wim Brosens (22 j) Meerseweg 184, Hoogstraten werden gewond en naar het ziekenhuis vervoerd.

De schuttersgilde Sint-Ambrosius van Gilze (Nl., tussen Breda en Tilburg) organiseert op zondag 5 juli een kringgildedag. Dit groot gildefeest begint omstreeks 13 uur met een optocht door het centrum waaraan 25 gilden deelnemen. Vanaf 14 uur starten diverse wedstrijden op de sportvelden van café De Hooikar, o.a. standaardrjden, vendelen, tromnaen, bazuinblazen en schieten met kruisboog, St.Jansboog, handboog en geweer. In de feesttent kan men genieten van het optreden van Die Mühleheide Musikanten. De toegang is gratis.

- - vzw Mussenakker Meer /

LOOS en BROSENS

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

ELEIJ HUWELIJKSLIJSTEN

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

65

tOU1E CÂ$Â PIZZERIA RESTAURANT TRATEORIA Italiaanse specialiteiten, visspecialiteiten en delicatessen GELMELSTRAAT 4 - 2320 HOOGSTRATEN

Audio - Video - TV Electrische huishoudtoestellen

OPENINGSUREN: an maandag tot zondag 11.00 lot 14.00 17.00 23.00 WOENSDAG GESLOTEN

FAX

-

TEL. - 03-314 83 53

Verlichting 157

Electriciteitsmaterialen Café - feestzaal

De Eiken

Herstellingen

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Tel. 03.314.51.41

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

T

CONTAINERDIENST

--

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

HUISARTSEN

Zaterdag 4 en zondag 5juli: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, te!. 314.48.00.

2321 MEER TeL 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

6, 1

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36 -

Tel. 03/314.54.50

64

Zaterdag 11 juli: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87. 15.

vquash

snooker

Zondag 12 juli: DR. STIJN FAES, Heilig

Tennisclub

751

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Bloediaan 291, Hoogstraten. tel. 314.50.10. Kantoor Hoogstraten

Zaterdag 18 en zondag 19 juli: DR. LUC

Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, te!. 3 15.84.74. Dinsdag 21juli: DR. F. HOLVOET & H. VER-

HOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes...

Zaterdag 25 juli: DR. GEERT FAES, Heilig

Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85; GSM: 095:54.86.85 GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 03/314.38.11 Fax: 031314.15.03

122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

21

APOTHEKERS

Weekdagen open van S Woensdag open van 9 u iut i 's Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak

Tot 3 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid

160. Hoogstraten, tel. 314.60.04.

Open belegde broodjes, versierd.

voor vergaderingen of privé.

Van 3 tot 10 juli: APOTHEEK BROSENS,

L i-

Schuttershofstr. 9, Merksplas, te!. 014163.33.83.

lt

Zaterdagvoormiddag 4 juli: APOTHEEK

~,

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 3 14 .5 1.50.

Ii 1 IS4 u4S VoeLest

.1,.

ook inkoop van alle antiek en inboedels

Van 10 tot 17 juli: APOTHEEK LUYTEN,

Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. 70

Van 17 tot 24 juli: APOTHEEK

a

Koekhoven 5 Rijkevorsel 031314.20.24 of 095157.48.52 -

Tel.:

ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75. SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 3 14.50.93 Openingsuren: Di tim za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

Van 24 tot 31 juli: APOTHEEK VAN PELT,

Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.60.

THUIS VERPLEGING

-

155

De volgende MAAND ziet het licht op 29 juli. Medewerkers, alvorens uw vakantiekoffers te pakken, bezorg ons nog vlug de kopij; op woensdag 15 juli en ten laatste op 19juli. Prettige vakantie! 56

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: te!. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tamia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen:

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116e


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.