juni 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 158 JUNI 1998 PRIJS: 70 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Met muziek door 't leven Scholenveldloop

R Gert Wuyts & Karen Geerts in Japan

EI Neufchateau & Minderhout

17 Akkermussen gepluimd


Tm7ein nijD

Een verpleegster uit Meersel-Dreef

Het Slim 6urokevj

Het Slim Buroke vzw

'Hoe zit dat nu eigenlijk met die Vorstenbosch?' - vragen nogal wat lezers regelmatig. 'Bestaat dat Het Slim Buroke eigenlijk nog wel?'. Wel, onze afspraak met Albert Vorstenbosch is dat hij vrijelijk over onze kolommen mag beschikken om zijn gedachtengoed te promoten maar dat we er nooit zelf om zullen komen vragen. Vrijheid van geest bestaat slechts bij ongedwongen ideeënproductie. Maar goed, onze lezers hebben ook hun rechten en we besloten toch maar eens een kijkje te gaan nemen daar op 't Schoorbeek. Op een van de warmste meidagen van deze eeuw rijden we er 'de werft' op. Lea Vorstenbosch, de zus van, komt met een krantje aardappelschillen net vanuit 'de moos' de veranda ingestapt. Daar staat de groencontainer. De sticker van 1998 is er echter nog niet op aangebracht. Vreemd! Lea Vorstenbosch: Goed dat ge het zegt. Maar ja, onze Albert zijne kop staat naar heel wat anders hoor. DHM: Hoezo? Toch niets ergs verhopen wij. Lea Vorstenbosch: Ja en neen. 't Is te zeggen: onze Albert is geopereerd hé. Aan zijn prostaat. Maar nu is het bijna terug in orde. DHM: (bezorgd) Is hij toch al thuis? Lea Vorstenbosch: Toch wel, toch wel. Maar laat hem maar eventjes. Ik denk dat hij juist slaapt. Hij is nog maar van eergisteren terug. Tja, onze Albert! Nu was hij maar een 'Alberke' hoor! Ge kent hem, hé, in gedachten draait hij heel de wereld rond zijn vinger. Maar nu draait heel de wereld rond zijn naveltje. Allé, zijn naveltje (lacht), 't is wel een paar centimeters lager. Zijn 'gemacht' en omstreken ziet zo blauw als 'nen omgeklaste' inktpot. Af en toe zie ik hem dan stiekem in zijn slip kijken. Dan roep ik

ineens: Oejejoei! Albert, dat ziet er 'grellig' uit. En dan is hij bang en verlegen tegelijk. Want hij zou het wel willen laten zien om mijn mening te vragen maar ja, zo zijn wij niet opgebracht, hé. DHM: Is het écht erg geweest. Lea Vorstenbosch: Tja, een beetje bang zijt ge toch altijd. Maar op een bepaald moment wist ik dat het allemaal goed zou komen. Er was daar namelijk een verpleegster van Minderhout. Een heel vriendelijk en bekwaam meisje. Zo een die met 'de motcheklet' kwam werken. Onze Albert had het er wel voor tot hij hoorde dat ze eigenlijk naar Meersel-Dreef was gaan wonen. Hoort ge het hem al zeggen? 'Maar allé zeg, wat moet een bekwaam meiske gelijk gij in Meersel-Dreef toch gaan zoeken' Enfin, zijn bekende tirade: Klein Holland, kaktaaltje, mislukte paterkes,... noem maar op. Toen ze buiten was zei ik tegen onze Albert: 'Albert, vergeet niet dat een bekwame ver-

Kantoor van Notaris

pleegster ook 'per abuus' wel eens verkeerd kan prikken, hé.' 's Anderendaags vroeg die verpleegster mij op de gang: 'Is het waar dat mijnheer Vorstenbosch ook graag in Meersel-Dreef zou komen wonen?' (Lea kijkt even de voorkamer in) Ho, ik denk dat hij wakker is. (Ze knipoogt dan even krachtig naar ons en wendt zich met luide stem tot Albert) Albert! Onze Jan (Jan van ons Lea, nvdr) zei daarstraks dat ik u moest zeggen dat het internationale e-mail adres voor Het Slim Buroke klaar is. En hij vroeg ook ideeën voor de internationale website, Het Slim Buroke International. Hij wil ermee verder werken! (Lea knipoogt nogmaals naar ons en vervolgt schalks) En de mannen van De Hoogstraatse Maand komen ook al vragen hoe het met uw wereldprojecten zit. In een duidelijk nieuwe peignoir schuifelt Albert de voorkamer uit en zet zich, wiebelend en zoekend alsof hij op een ongekookt ei moet gaan zitten, bij ons aan tafel. Met het zorgelijkste gezicht dat we ooit bij hem waargenomen hebben zegt hij... Albert Vorstenbosch: Als mijn stoelgang helemaal terug normaal is, hé, dn begin ik er weer aan. e-mail adres van Het Slim Buroke International (uiteraard ook nationaal te gebruiken): slim.buroke@usa.net

J. MICHOEL

Lod De Konincklaan 361 - H000STRATEN Tel 03131451 77 OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/MEER, VENNENWEG 12 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Landelijk gelegen WONING met tuin te Hoogstraten/Meer, Venneweg 12, groot volgens meting 1937 m2. Ingedeeld als volgt: kelder, gelijkvloers, inkom, living, slaapkamer, achterkamer, keuken, wasplaats, wc. Boven 4 slaapkamers, badkamer en zolder. Vrijstaande garage met bergplaats. Regenwaterput. K.l. 39.200 . Beschikbaar: na betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op woensdag 27 mei 1998 - Toewijzing op woensdag 10juni1998 telkens om 15 uur in café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Bezichtiging: 's zaterdag van 10 tot 12 uur. Plan en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


rnon in de moond Oppositie moet er zijn, maar ik zou het niet kunnen. Zesendertig jaar stond hij voor de klas en twaalf jaar lang was hij schepen van onderwijs. Bijna een have eeuw. In die vijftig jaar stond hij nog op andere plaatsen vooraan, als dirigent van het zangkoor en van de fanfare van Meerle. Nu hij beslist heeft om, stap voor stap, plaats te maken voor anderen en het iets rustiger aan te doen, dachten wij dat het tijd was voor een gesprek. Een gesprek over onderwijs en politiek met als rode draad "de muziek". De familie Pauwels is oorspronkelijk afkomstig van Nederland, maar woont al méér dan drie eeuwen in de grensstreek: Baarle, Chaam en sinds 1909 op Klein-Eyssel. De familie langs moeders zijde woonde enkele boerderijen verder en zowel vader Jos Pauwels als zijn broer Louis trouwden met één van de dochters van Verbreuken.

elke zondag minstens twee konijnen in de pot. Karel ging naar school in Meerle, alhoewel de afstand tot dc Dreef kleiner was. Op kerkelijk gebied leefde men méér mee met MeerselDreef. Meestal ging men bij de paters naar de mis, behalve op de eerste zondag van de maand. Dan trok men naar de parochiekerk van Meerle, omdat nico daar een Ntempel" kreeg van de

Een /wnilictoio iiii 1900, In. i. Iui ei. Li ni, Louis, Miii iii, liobeit. iiiiei Jij Piiuii'els, Marcel, Eugeen, Jeanne, Harry, Elza, Jan en Stati. Moeder was al ovei leden.

Konijnen in de pot Karel werd geboren op 6 november 1926 als tweede oudste van een gezin met twaalf kinderen, eerst twee jongens. dan vier meisjes en daarna nog zes jongens. Hij groeide op in de geborgenheid van een groot gezin en veel familie. Ten noorden van de weg van Meerle naar de Dreef stonden tien boerderijen, de boerderij van vader en moeder Pauwels en vier andere die eigendom waren van nonkels en tantes van Karel. De boerderijen aan de overkant van de straat waren eigendom van de familie Dupret, die ze verhuurde en de gronden gebruikte voor de jacht. Dat was vaak een probleem voor de huurboeren, die mochten niets ondernemen tegen het wild dat schade aanbracht aan hun gewassen. Bij Pauwels daarentegen zaten er

Bond van het Heilig Hart. Op de Dreef bestond dat niet, daar was er de Derde Orde van SintFranciscus......en soms moet men voor deze of gene groep kiezen.....dat zou Karel later, in politiek, ook nog meemaken. De jongste kinderen gingen te voet naar school. 2,5 km ver. Als ze ouder waren, zo rond hun 1 2de en op de boerderij moesten helpen, kregen de jongens vaak een fiets mee, dan waren ze vlugger thuis. Daar was er werk genoeg, een boerderij van 10 ha met zes koeien, nogal veel kalveren, twee koten varkens en honderd kippen.

Samenzang In de lagere school waren er vier leerkrachten voor acht studiejaren : meester Aerts, meester

Karel Pauwels Vermculen. meester Fons Jespers en schoolhoofd Mil Jespers. Als hij terugdenkt aan zijn jeugd bewaart Karel de beste herinneringen aan de periodes rond Kerstmis : de liederen die men op school leerde werden thuis met gans het gezin gezongen, begeleid door vader die mondharmonica speelde. Die herinneringen zijn méér dan nostalgie, want samenzang is bij de familie Pauwels, tot vandaag, een traditie gebleven. De jongste kinderen vonden hun ontspanning in het gehucht zelf: buske stamp, piepen-bergen en knikkeren waren hun geliefde spelen. Karel volgde twee jaar muziekles en stapte in 1938, toen hij twaalfjaar was, voor het eerst mee op in de harmonie Sancta-Cecilia. Hij herinnert het zich als de dag van gisteren. Een festival op het Withof en daarna, als beloning, een groot glas limonade in café "In de Hemel". Na het achtste studiejaar gingen de meeste jongens, op 14 jarige leeftijd, werken en alles liet vermoeden dat ook Karel die stap zou zetten. Tot pastoor Fonteyn bij vader Pauwels kwam pleiten om zijn zoon naar het seminarie te sturen, dan kon hij priester worden. Karel zag zijn roeping eerder in het onderwijs en na rijp beraad koos men voor de Normaalschool van Mechelen. Omdat de Franse taal een probleem zou vormen volgde hij eerst nog een negende studiejaar, in de klas bij meester Mil Jespers bij de jongens van het zevende en het achstc leerjaar. De opleiding voor onderwijzer duurde toen vier jaar, na een voorbereidend jaar of een ingangsexamen. Door de goede voorbereiding, die meester Jespers hem gaf, slaagde Karel in de toelatingsproeven. Daardoor behaalde hij op zéér jonge leeftijd, 18 jaar om precies te zijn, zijn diploma van onderwijzer. De vierjaar opleiding in de normaalschool vielen samen met de tweede wereldoorlog. Door het tekort aan voedsel mochten de internen dikwijls naar huis. Er werd verondersteld dat ze voedsel meebrachten van thuis en dat was voor Karel, als boerenzoon, geen probleem. Gepakt en gezakt met brood, spek en ander voedsel nam hij de stoomtram tot in Hoogstraten, dan de mazouttram naar Oostmalle, de elektrische tram tot in Antwerpen en de trein tot in het station van Mechelen. Daar bracht de stadstram hem tot bij het internaat.


MICHOEL

Kantoor van Notaris J.

Burg. J. Van Aperenstraat 8 HOOGSTRATEN Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56 -

-

Kantoor van Notaris

Paul VAN DEN HOVE

MICHOEL

Kantoor van Notaris J.

Burg. J. Van Aperenstraat 8 HOOGSTRATEN Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56 -

-

Kantoor van Notaris

Paul VAN DEN HOVE

Dr. August Sniedersstraat 1A ZANDHOVEN Tel. 031484.31.07

Dr. August Sniedersstraat 1A ZANDHOVEN Tel. 031484.31.07

OPENBARE VERKOPING VAN WEILAND EN WONING TE HOOGSTRATEN/MEER, WILDERTSTRAAT 4-4A

OPENBARE VERKOPING VAN WEILAND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT HOOILAND TE HOOGSTRATEN/MEER

-

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met tussenkomst van notaris Paul Van Den Hove te Zandhove ZONER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen: KOOP 1: WEILAND te Hoogstraten/Meer tegen de Wildertstraat, aanpalend aan koop 2 groot 01 ha 37a 29 ca. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. KOOP 2: Te renoveren WONING te Hoogstraten/Meer, Wildertstraat 4-4A groot 22a 43 ca.

-

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met tussenkomst van notaris Paul Van Den Hove te Zandhoven ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Minderhout KOOP 1: WEILAND Minderhouts Heyken' tegen de Heistraat groot Olha 44a 85ca. Palende: Bruynen Karel Brosens en Adams Augustinus Stoffels. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. KOOP 2: WEILAND 'Hal Akkers' tegen Hal (kiezelweg) groot 01 ha 63a 24 ca. Palende: Van Der Steen-Verstraelen Weduwe en kinderen; Stoffels Alfons Verheyen. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. KOOP 3: WEILAND 'Hal Akkers' tegen Hal (kiezelweg) groot 16a O9ca. Palende: Verougstraete de consoorten en Aerts Jan Lenaerts. Beschikbaar na betaling. Onder Hoogstraten/Meer KOOP 4: HOOILAND 'Franckenberg' groot volgens meting 34a 48ca. Palende: Rombouts-Van Looveron Josephus; FaesQuirijnen Josephus; Jansen Ronnie Kustermans; Domein Stad Hoogstraten. Beschikbaar met Kerstmis 1998.

Beschikbaar na betaling. Kadastraal inkomen 38.800. Bezichtiging zaterdag van 10 tot 12 uur. Zitdagen: - Inzet op dinsdag 26 mei 1998 - Toewijzing op dinsdag 9 juni 1998 telkens om 15 uur in café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notarissen

Kantoor van Notaris

Zitdagen: - Inzet op dinsdag 26 mei 1998 - Toewijzing op dinsdag 9 juni 1998 telkens om 16 uur in café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Inlichtingen en voor koop 4 PLAN te bekomen ten kantore van de notarissen.

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel 031314 51 77 - Fax 031314 65 56 OPENBARE VERKOPING VAN EEN PERCEEL BOUWGROND TE 2321 HOOGSTRATEN/MEER, BEULKEN Door het ambt van Notaris Jan Michoel te Hoogstraten werd op 15 mei 1998 nagemelde eigendom toegewezen onder de opschortende voorwaarde van hoger bod als volgt: Onder Hoogstraten, 3de afdeling Meer: Een PERCEEL BOUWGROND te 2321 Hoogstraten, 3de afdeling Meer, tegen Beulken, gekadastreerd sectie 0 nummer 116/M groot 8a 27ca. Palende aan Van Dyck Maria, de straat en het domein van de I.O.K. Lot 3 van de verkaveling 'De Beulken' Referte Stedebouw 05 1/297. MITS DE SOM VAN 3.400.000,- Bef. HOGER BOD: Recht van hoger bod volgens art. 1592 G.W. Eenieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één/tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn dan tienduizend frank en het moet niet hoger zijn dan tweehondervijftig duizend frank. Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris in consignatie worden gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moet worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd. De toewijzing tengevolge van een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing die voor eenieder openstaat; deze is definitief. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.


MAN IN DE MAAND Dun, cle dochter van de kleermaker van Meerle. kennen. Op 21juli 1954 zouden ze trouwen en samen een gezin van zes kinderen stichten: Lie. Jef, Lutgart, Mark. Els en Frank. Karel deed zijn uiterste best om, vooral tijdens de vakantie, ruim tijd te maken voor de kinderen. Maar veel avonden was hij niet thuis. Van een onderwijzer werd verwacht dat hij een sociale rol zou gaan spelen in het dorp. Tot vandaag blijft Karel de stu\vende kracht achter de fanfare SinteCecilia en het Salvatorkoor, verenigingen waarvan hij jaren dirigent, voorzitter, secretaris en duivel-doet-al, was (en is).

De sinokkelaar, door de toneelbond van Sinte-Cecilia. Staande m Jansen, Jaak an Den Bogaert, n Bavel, Cvriel

antoestanden boerenzoon had hij veel interesse voor het renleven, daarom volgde hij een opleiding r land- en tuinbouwleraar. Zo stond hij vele n in het avondonderwijs en gaf tientallen rdrachten voor de boerengilden van de ek. Daarmee kon hij het gezinsinkomen wat ekken, want ook op syndicaal vlak was er veel werk aan de winkel. Hij werd zéér

LJI.1 g'i niJl. arei WISt nat. maar moest, samen met de andere studenten vaststellen, dat de hoeveelheid brood op het internaat ongewijzigd bleef. Hij weigerde te eten en riep de medestudenten op om hetzelfde te doen. De directie van het internaat verzocht hem zijn valies te maken en te vertrekken, een maatregel die enkel na bemiddeling en onder zware druk van de directeur van de school ingetrokken werd. Hij vond zijn sociale roeping in de K.S.A. Hij werd gewestleider van de Noorderkempen en alle dagen van het verlof werden besteed aan dc jeugdwerki lig. Na zijn studies kon Karel onmiddellijk begin nen in de gemeenteschool van Meerle, waar hij dc plaats viii iiieeslel Verineulen, die met pensioen ging, overnam. KacLI LUU ilgeil jaai voor thais werken. Zo was het, voor vader en moeder Pauwels, iets makkelijker om ook dc andere kindejen te laten studeren. Hij werd nu lid van de BJB en van een groot aantal verenigingen in het dorp. Dankzij de sociale verenigingen leerde hij Jeanne Van

actief binnen het Christelijk Onderwijzers Ver bond (COV), een beroepsvereniging die de belangen van de onderwijzers verdedigt. De wantoestanden waren, zeker in het begin van zijn loopbaan, echt schrijnend. Onderwijzers die lesgaven in het gemeentelijk onderwijs van dorpen rond of in Antwerpen zelf, verdienden tot 40% méér dan deze van het platteland. Vrouwelijke collega's, in het vrij onderwijs, moesten ontslag nemen als ze trouwden enz. Na jaren strijd voor: "Gelijk werk, gelijk loon !" werd dit toch verwezenlijkt. Ook als bijscholing op pedagogisch gebied werden veel studiedagen en voordrachten ingericht. Samen met V. Biermans, de voorzitter van de kring Turnhout, werd een cursus Hoger Opvoedkundige Studiën ingericht te Turnhout, al vonden de examens nog plaats in Antwerpen. Karel zou 17 jaar lang secretaris en 10 jaar voorzitter zijn van deze Organisatie. In de loop derjaren is er veel veranderd. "Maar", zegt Karel. "het beroep van onderwijzer heeft nu niet meer de status van vroeger, waardoor het onderwijzend personeel minder natuurlijk gezag heeft. En, omdat de gezinnen nu kleiner zijn, trekken de ouders vaak, onder het motto "mijn kind schoon kind". partij voor hun kind wanneer het ontevreden is op school". Karel kan zich niet herinneren dat hij, tijdens zijn actieve loopbaan, ooit geconfronteerd werd met ouders die protesteerden tegen een beslissing of een straf, integendeel. Wat het onderwijs zelf betreft weet hij dat de leerstof in de loop der jaren is toegenomen in tegenstelling tot het aantal lesuren op jaarbasis. "In het begin van mijn loopbaan gaven we 440 halve dagen les perjaar, nu is dat teniggebracht tot ongeveer 360. Natuurlijk staat daar tegenover dat de studiemethodes en de mogelijkheden om de kinderen de leerstof bij te brengen veel verbeterd zijn, samen met de invoering van huiswerk, dat vroeger gewoonweg niet bestond"

Kleur bekennen Tot zijn pensioen was Karel niet politiek actief. Maar toen hij in 1982, één jaar voor de verkiezingen, met pensioen ging, stonden er verschillende partijen aan de deur. "Marcel Vander-

VULCfldUh1C11) lIddi

Karel Pauwels met "zijn" Salvatorkoor. In een typische CVP-gemeente koos hij eoor een andere lijst. "Maar", zegt Karel, "in het verenigingsleven spreekt men wel over de problemen in het dorp, maar nooit over partijpolitiek


MAN IN DE MAAND

Professioneel besturen.

Het muziekatelier en de muziekacademie.

Het dagelijks bestuur van iie stad is in handen van de burgemeester en vij f schepenen. Zij bepalen liet beleid en leggen dit voor aan de gemeenteraad, die de voorstellen van het college, al dan niet, goedkeurt en. uiteindelijk. de beslissingen neemt. 'in theorie zouden de hureemeester en cle schepenen allemaal een andere. voltijdse, dagtaak kit nnen hebben", zegt Karel Pauweis, ''en dat is in deze tijd echt met meer mogelijk"

Vroeger was er alleen het rnuiiekatelier in I-loogstraten. Om de verplaatsingen te verniiiden statje Karel l'auweis en Jaak Jansen met een muziekschool mcm Meerle. Jongeren die daar twee jaar opleidmg volgden konden. ' oor het derile jaar, terecht in hei muziekatelmer van iloogstraten. Vijftien jaar lang bleef deze 'truCt uur behouden en veel jongeren vonden, langs de muziekschool van Meerle, de weg naar de plaatselijke fanfare. Kort na de mie iler gemeenten is de muziekacademie in l3aarle gestart, een intergenieenteli ke muziekschool voor Baarle-l-lertog. Baarle-Nassau, Ravels, Weelde, Poppel, Merksplas en groot Hoogstraten. Die decentralisatie heeft zeker voordelen voor de kinderen, die op verschil lende plaatsen ondemeht kunnen krijgen. l)e organisatie. met veel lokalen op verschillende plaatsen, is niet eenvoudig en het vraagt, vooral van de leerkrachten. een grote flexibiliteit. Nu bestaan heide opleidingen naast elkaar. De muziekacademie is afhankelijk van de verschillende gemeentebesturen. Het muziekatelieris een vrije school, iiie subsidies ontvangt van het stadsbestuur.

Hij verwijst naar de situatie in Nederland. Daar is de burgemeester vast benoemd en wordt het ambt van schepen, of wethouder, aanzien én betaald als een voltijdse hetre king". "Het wordt hoog tijd dat men ook hij ons de burgemeesters en de schepenen betaalt zoals hei hoort", gaat hij verder, "Pas dan kunnen ze de gemeente protessiuneel besturen. De burgemeester en cle schepenen moeten alle dagen met hun administratie kunnen samenwerken. Pas dan zal clie administratie goed werk kunnen leveren. Aan de inzet van de mensen iiie hier in de administratie werken, ontbreekt het niet".

bruggen had me ooit gezegd dat alleen een schepenzetel telt", weet Karel nog heel goed, "en de CVP zat in Meerle, met Jan Jacobs en Marcel Vanderbruggen zelf, heel goed. Daar kon ik dus niet veel gaan doen, ook al is Meerle traditioneel een CVP gemeente, Toen kwam Fons Jansen, gestuurd door onze Stan. Fons had al direct méér te bieden: ccii plaats vooraan op de lijst en een schepenzetel als de partij de meerderheid zou halen". Karel relativeert de partijpolitiek en geeft toe dat hij niet "zomaar én altijd" het standpunt van de fractie deelt. "Gemeentepolitiek heeft", volgens Karel, "niets met de "grote landelijke politiek" te maken. Men moet een lokale gemeenschap goed doen samenwerken, daar gaat het om. Eigenlijk zou het beter zijn dat alle kandidaten op één lijst zouden staan. Laat dan de mensen maar bepalen wie het dorp moet besturen. Maar spijtig genoeg kan dat niet", weet hij, "er moeten nu eenmaal partijen zijn. Groepen die een meerderheid en een oppositie vormen. Want zonder oppositie kan er nooit een goed bestuur zijn. Er moet een groep zijn die kritisch toekijkt op het bestuur". Toch zou hij zelf niet functioneren in een oppositie en gelukkig heeft hij het ook nooit moeten doen. In zijn eerste legislatuur werd hij meteen schepen... van onderwijs, hoe kon het ook anders. Hij kon de fusie van de scholen, het werk van Milia Horsten in de eerste legislatuur, verder zetten. Als men met een goed dossier naar een administratie stapt, op welk niveau dan ook, kan men enorm veel bereiken. Dat heeft hij maar al te vaak ervaren. Onder zijn bevoegdheid startte men met kleuteronderwijs mde gemeenteschool van Hoogstraten, niaar zijn grootste aandacht ging naar de huisvesting van de scholen. In Hoogstraten kon men de lokalen van de rijksschool eerst huren en daarna kopen en uitbreiden. In Meer waren de lokalen te klein en onveilig en kwam er ook nieuwbouw. In Wortel werd er een gans complex gebouwd en in Minderhout

0p 21juli1994 was het jèest, Karel en Jeanne waren veertig jaar getrouwd.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel, 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Tussen zeven en negen 's niorgens ui'erkt Karel in de tuin. Ontspanning voor liet werk.

BENEGO Karel Pauwels zetelt stncls 1983 in het dagelijks bestuur van Benego. wat staat voor Belgisch Nederlands Grensoverleg. Onder voorzitterschap San Volksvertegenwoorcliger Herman Suykerbuvck. deburgemeestervan Essen, wil Bemiegodewederzïjclseini'ormatieensamenwerking van de 33 aangesloten grensgemeenten en ----steden bevorderen. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf Belgische en vijl Nederlandse atgevaarcligden. 1-let meest in het oog springend is dc samenwerking op het vlak van ramphestrijding zoals branden en ongevallen ni de grensstreek. Op dit moment werkt men aan de samenwerking van de ambulancediensten en cle terugbetalingen van cle ziekenfondsen, ovem' cle grenzen heen. Maar er is inéér. Men wil een samenwerking op cle meest diverse terreinen. Op cultureel vlak is er cle samenwerking tussen de bibliotheken en een project rond amateurtoneel. sportief vlakwerkt Benegonu mee aandeorganisatie van eenreeks wecistri jden voorjonge wielrenners. Op het vlak van recreatie lijn er de grensoverschrmjdenile fietsroutes, we denken aan het fietspad naast de Mark. Men wil ook op andere tet'reinen samenwerken: op economisch vlak. ntilmeubeleicl en grensoverschrijdende natuurgehieden. "We spreken dezelfde taal, we mogen dit zeker niet verloren laten gaan in het Europa van morgen. Het is van het grootste belang dat we samenwerken daar waar het mogelijk is".


MAN IN DE MAAND

Karel stond vaak vooraan, voor de klas, voor liet zangkoor en hier als dirigent van de fanfare.

mensen. Akkoord, het was misschien een nepstatuut, maar we konden werk geven aan mensen die anders weinig kansen kregen.", verduidelijkt hij. Ook de tewerkstelling in de op- en overslagbedrijven hebben we, door overleg met de bedrijven, kunnen sturen. Zo werd Hoogstraten de gemeente met de laagste werkloosheidgraad van de Kempen. Ook de bejaarden werden niet vergeten, want onder zijn impuls werd een seniorenraad opgericht. Toch is het niet altijd rozengeur en manenschijn in de schepenzaal. "Er zijn soms moeilijke momenten geweest", weet hij nog, "vooral in mijn eerste legislatuur. Ik denk aan de contractbreuk na het ontslag van Milia Horsten. Dat zijn zaken clie pijn doen. Soms werden er ook beslissingen genomen waar ik niet achter kon staan. Maar dat hoort bij de politiek. Maar ik zou er toch opnieuw aan beginnen", gaat hij verder, "het werk als schepen was enorm, de verdienste was minimaal en over de waardering spreek ik me niet uit. Voldoening is iets anders, die is er zeker. Ik heb toch heel wat kunnen realiseren. En", besluit Karel. "er was steeds een goede samenwerking in het college en vooral met het personeel van cle gemeente. Dat moet gei.eed worden"U

werden klassen gebouwd voor de kleuterschool, ook al is het daar vrij onderwijs. "We mogen géén onderscheid maken tussen de twee netten. het gemeentelijk en het Vrij onderwijs". zegt Karel, "we moeten onze verantwoordelijkheid opnemen voor de huisvesting van de kinderen. Zij gaan naar de dnrpsschool en hehben géén boodschap aan al die structuren". In Meerle werden de lokalen vernieuwd en een turnzaal gebouwd en in Meersel-Dreef moesten we ons, bij gebrek aan ruimte, beperken tot prefabgebouwen. "Gelukkig overstijgen de dossiers die verband houden met onderwijs heel dikwijls de partijpolitieke belangen", zegt Karel, "daardoor kon ik meestal rekenen op de steun en de medewerking van de meerderheid en van de oppositie".

De balans Ook als schepen van tewerkstclling heeft hij, vooral in de eerste legislaluur, goed werk kunnen leveren. "Samen met Jules Verhuist heb ik toen langs het zogenaamde "derde arbeidscircuit" werk kunnen verschaffen aan een 55-tal

L//e îteeIe noensdag tuit /e nwand kont: h/inuIic' Pauweis samen. Na een wandeling is er een koflïetafel en een uur swnenzang in twee of drie stemmen. V,l.n,r. Jan, Eugeen, Rol?, Stuit, Harry en Karel met liet liedje "Pintje drink

autobanden

(; f5PEETERS' * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage lilet dc /nt(/e/c'It cii kleinkinderen, en twee takwttieileegkiïderen, in Bohliejnnit/nitd. (1995) Vier kinderen spelen in de jnfiire, vijf van de kleinkinderen volgen de opleiding of stappen al mee op.

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05


VANUIT HET STADHUIS... GEMEENTE HEEFT BUITEN DE WAARD GEREKEND TERRASSENKWESTIE VERRE VAN OPGELOST Een maand geleden hebben wij hier in deze rubriek uitvoerig bericht over de moeilijke bevalling van een gemeentelijk terrassenreglement. Na jaren van ogen sluiten en stilletjes laten aanmodderen kwam er uiteindelijk toch een stevig reglement op de proppen dat ieders goedkeuring in de gemeenteraad kon meedragen. De burgemeester had iedereen verwittigd: er zou kordaat worden opgetreden tegen alle overtreders. En hij hield woord. Op één week tijd werden twee terrassen door het gemeentepersoneel afgebroken en opgeladen.Het leek dat er eindelijk een beetje orde en eenheid zou komen in het Hoogstraats straatbeeld. Maar dit bleek evenwel buiten de waard gerekend. Want die diende tegen deze actie van het gemeentebestuur klacht in bij de rechtbank in Turnhout en kreeg het gelijk aan zijn kant. De gemeente moest de twee terrassen onverwijld terugbezorgen op straffe van een dwangsom. Intussen zijn we weer enkele weken verder en lijkt het hek helemaal van de dam. Ook andere uitbaters vertikken het het nieuwe terrassenreglement na te volgen. Van de euforie van twee maanden geleden is nog weinig te bespeuren. Wij hebben ons altijd voorgehouden dat de zomer '98 de ultieme test zou worden. Het kan nog altijd, maar het wordt alvast een tweede zittijd. Gemeente niet bevoegd Na de aanmaningen en de uiteindelijke afbraak door de gemeente van de twee in overtreding gestelde terrassen dienden de uitbaters van De Jachthoorn en Torenijzer klacht in bij de Rechtbank van eerste Aanleg in Turnhout. In kort geding oordeelde de rechter dat de gemeente niet bevoegd was de twee terrassen te laten afbreken . Met een dwangsom van 25.000 frank per dag boven het hoofd werd de gemeente verplicht de beide terrassen terug te geven en op te stellen. Een uitspraak ten gronde zou later volgen. De uitspraak van de rechter luidde voor Torenijzer dat het terras wel tegen de gevel moest aangebracht worden, zoals het nieuwe reglement aangeeft. Dit gaf wel even spanning daar dit terras volledig omgeven is door windschermen en er op die manier geen toegang meer zou zijn tot het terras en de zaak zelf. In onderling overleg werd er tenslotte een oplossing voorzien. Voor De Jachthoorn lag de zaak wel anders. De gemeente kreeg het bevel dit terras terug te plaatsen "in afwachting dat over de aanvraag van aanlegster ten gronde zal worden beslist". Als men dan weet dat de uitbater nog steeds geen aanvraag ingediend heeft en de gerechtelijke mallemolen nu eenmaal niet van de snelste is, zou het ons niet verwonderen dat het seizoen weeral voorbij zal zijn vooralecr er ook hier terug orde op zaken kan gesteld worden.

De oogst van het zaaien? Beide uitbaters deden hun beklag over het feit dat het terrassenreglement bijna jaarlijks wij-

zigt. Het is een feit dat het reglement van vorig jaar er slechts zeer moeizaam gekomen is. Een nipte maar ongewone meerderheid opteerde toen voor een nieuw reglement met een evaluatie na een jaar. Er werden immers al enkele uitzonderingen toegestaan en een aantal uitbaters lapten het nieuwe reglement gewoonweg aan hun laars. Uiteindelijk spande het gemeentebestuur een kort geding in tegen 4 overtreders, maar de klacht werd niet ontvankelijk verklaard. Zo werd het vorig seizoen tenslotte een proefjaar om vanaf de lente van dit jaar met een nieuw en definitief reglement te beginnen. Er werd overleg gepleegd met Openbare Werken, Stedenbouw en Monumenten en Landschappen. Het leek te kloppen als een bus, het nieuwe seizoen kon beginnen.Maar zoals je kon zien zat het er al tegen vanaf de eerste week • Nu is het wellicht ook niet gemakkelijk geweest voor sommige uitbaters om na een tijdje van vrije liefde terug in het gareel te lopen. Er zijn investeringen gebeurd, er werd de volle vrijheid gelaten en hier en daar misschien al eens een belofte gedaan.Maar sinds vorig jaar zat er een definitief reglement aan te komen. Men kon zijn voorzorgen nemen, zijn panelen aanpassen, en vooral de knop terug omdraaien. Er is wellicht te lang vrij spel gelaten en daar pluk men nu mede de vruchten van. Anderzijds blijken sommige horecamensen niet altijd goed te beseffen dat men niet zomaar boven de wet kan staan. Wij leven nu eenmaal in een gemeenschap en het is de taak van onze vertegenwoordigers in het bestuur het algemeen belang op de eerste plaats te doen primeren.Het zal voorlopig nog afwachten zijn op de uitspraak ten gronde,

nitar toch vragen sommigen zich al af in hoeverre de gemeente haar huiswerk goed gemaakt heeft. Hoe is het te rijmen dat het reglement vermeldt dat de burgemeester de bevoegdheid heeft een terras in overtreding te laten afbreken terwijl de rechtbank in haar uitspraak juist het tegenovergestelde beweert. Of draait het ook hier weer over een spitse zoektocht naar procedurefouten waarbij men om de essentie van de zaak heen loopt?

In beroep In de gemeenteraad werden er twee lange discussies gevoerd over deze zaak. De eerste raadszitting vond plaats op 27 april, dezelfde avond na de uitspraak van de rechtbank. Op de agenda stond een voorstel tot wijziging van het terrassenreglement. Dit voorstel had alles te maken met een aanvraag van handelaars en verenigingen uit Dreef. Zij stonden steeds erg kritisch tegen de veralgemening van een reglement. "Dreef valt toch moeilijk te vergelijken met het centrum van Hoogstraten" In de Vrijheid liggen brede voetpaden terwijl erop Dreef zelfs geen voetpad ligt. Bij de stemming over het nieuwe reglement op 15 december '97 besliste de raad één reglementering voor gans de gemeente te handhaven. Nadien zou er eventueel toch nog kunnen gesproken worden over bepaalde uitzonderingen. Op 1 mei begon op Dreef de rommelmarkt en het college wilde de mensen daar graag ter wille zijn door het organiseren van een tijdelijk plaatselijk verkeer. De uitspraak van de rechtbank beslistte daar evenwel anders over. "Met het inrichten van plaatselijk verkeer op Dreef kon er afgeweken worden van het nieuwe reglement," lichtte burgemeester Van Aperen toe. "Maar we zullen dit toch best even uitstellen. Die brave burgers uit de Vrijheid hebben immers al aangekondigd dat zij een deurwaarder naar Dreef zullen sturen om alles te laten vaststellen wat daar gebeurt. Ge begrijpt dat wij niet van hier naar ginder willen geslingerd worden. Wij zullen voorlopig alvast dejuiste uitspraak van de rechtbank afwachten. Eén van de twee terrassen zullen wij zelf terugzetten, voor het andere leveren we gewoon het materiaal terug. Hij zal zijn terras moeten aanvragen. En we kunnen ons afvragen hoe het in de toekomst moet." Raadslid Wouters heeft respect voor de mensen van Dreef maar blijft erbij dat het terrassenreglement is opgesteld volgens alle wettelijke bepalingen en besproken door alle partijen. "Als we daar nu weer afwijkingen op gaan toestaan , dan wordt de poort weer wagenwijd opengezet voor allerlei andere aanvragen. En één van de argumenten van de rechter was toch immers dat het feit dat er elk jaar een nieuw reglement op de proppen kwam niet getuigde van een goed bestuur."


GEMEENTERAAD Raadslid Blockx daarentegen vond daarin het bewijs dat er gewoonweg geen degelijk terrassenreglement kan gemaakt worden. "Laat het gezond verstand werken en bekijk elk geval afzonderlijk. Jullie willen alles altijd maar reglenienteren. In de grote toeristische steden is ook niet alles volgens één regeltje."Wanneer daarop burgemeester Van Aperen repliceerde dat de gemeente in deze zaak niet helemaal ongelijk had en dat heel deze materie vooraf uitvoerig besproken was met Monumenten en Landschappen, met Openbare Werken en Stedenbouw liet het raadslid zich even kritisch uit over deze instanties. "Die zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Die willen ook alles maar overreglementeren. Het is juist hetzelfde als met heel de zaak Dutroux." Wat deze laatste hierbij kwam doen was niet direkt voor iedereen erg duidelijk Hier en daar werd er eens meewarig gelachen. Donderdagavond 7 mei werd de gemeenteraad opnieuw bijeengeroepen met als één van de vier knelpunten, het voorstel om al dan niet in beroep te gaan tegen dit vonnis van de rechtbank. Burgemeester Van Aperen lichtte de motivatie van de rechter nog eens toe en kwam tot de bevinding dat het gemeentebestuur toch best in beroep zou gaan. Ook de raadsman van de gemeente was die mening toegedaan. Niet iedereen kon zich daar in vinden.. Raadslid Jan Fret meende weinig argumenten te vinden voor het beroep."Dit is geen uitspraak ten gronde, maar een kort geding. Wij moeten eisen dat er zo snel mogelijk een uitspraak ten gronde komt, anders blijven wij ons belachelijk maken. Nu kunnen wij enkel in beroep gaan tegen "het onrechtmatig afbreken " waarbij de gemeente zijn bevoegdheden zou te buiten gegaan zijn. " Ook raadslid Kristin De Smet ziet hoegenaamd geen heil in een beroepsprocedure. " Hiermee bekoint ge niets, alleen misschien meer oorlog. Het beroep gaat enkel maar over het feit of dit terras al dan niet mocht afgebroken worden.Wij willen allemaal een verandering van het gerecht en dat kunnen we enkel door zelf het goede voorbeeld te geven en niet zomaar in beroep te gaan. Wij moeten toch ook de mensen niet de raad geven om bij elke onnozele stomme futiliteit of bij elke burenruzie maar in beroep te gaan. Het gerecht heeft al een massa werk, laat ze dan tenminste aan een degelijk dossier werken. Daarom kunnen we beter overeenkomen om burgerlijke partijstelling aan te gaan." "Dit hebben wij in het college ook overwogen." reageert burgemeester Van Aperen," maar toch hebben wij beslist om in beroep te gaan. Wij hebben alle stappen uit het reglement gevolgd, tot aangetekende brieven toe. Intussen stellen wij proces-verbaal op tegen iedereen die niet in orde is met het reglement.De Jachthoorn heeft geen enkele vergunning voor luifel of windschermen. Hiervoor is een bouwvergunning nodig maar hij weigert die schijnbaar aan te vragen. Ook zijn buurman (Roma) heeft een p.v. gekregen omdat zijn windschermen niet voldoen aan de vereiste afmetingen en de kleur.En ondertussen regent het maar aanvragen voor uitzonderingen. Ook de provincie heeft opmerkingen over dit terrrassenreglement. Wij zullen er ons met allemaal nog eens over moeten buigen en dan komen we er weer mee terug, in mei of in juni." Raadslid Verhulst heeft zijn vragen bij het pleidooi van de advocaat van de gemeente."Ik heb de indruk dat de gemeente een heel zwakke verdediging had. In dat geval zouden we beter een andere advocaat aannemen." Ook raadslid Pauwels beaamt deze kritiek: "Dat klopt ja ,de verdediging was zeer zwak" "Nochtans hebben we met hem indertijd gans dit politiereglement mee doorgenomen."repliceert de burgemeester. "Dan is de tekst van dit reglement niet door een goede jurist gelezen, anders had dit nooit mogen gebeuren" voegde Kristin De Smet er nog aan toe. Schepen Van Looy heeft het ook moeilijk met de formulering van het vonnis terugzetting tot de aanvraag behandeld is geworden . "Als die man dus niets indient, kunnen we nog een jaar wachten". "Wij kennen nu eenmaal het systeem van de scheiding van de machten. Wij als gemeente kunnen nooit het recht in eigen handen nemen.Als de man in overtreding is zal hij het misschien wel ooit eens moeten afbreken, maar dan enkel na een uitspraak van de rechtbank. Het recht moet zijn beloop kennen ook al duurt dat twee jaar. Ieder verstandig mens moet toch inzien dat dat de beste oplossing is. En voor de rest moet elk terras afzonderlijk bekeken worden Hierop ontspint er zich een vinnig debatje tussen de raadsleden Blockx en Wouter waarbij deze laatste er nog eens op wijst dat ondanks alle inspanningen van iedereen sommige horeca-mensen het gewoon vertikken om het reglement na te leven. Waarna we deze uitsmijter van raadslid Blockx mochten noteren:"Als ge u aan de wet houdt, zijt ge altijd de dupe van de historie. Het is spijtig, maar dat is nu eenmaal zo".

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


lOK wil inspelen op nieuwe uitdagingen inzake Ruimtelijke Ordening Tijdens de Algemene Vergadering van lOK van 21 april 1998 keurden de vennoten het verslag van de IOK-jaarwerking 1997 goed. Industrieel beleid, sociaal grondbeleid, afvalbeleid en de dienstverlening aan de gemeenten waren ook in 1997 de belangrijkste uitgangspunten voor een stevige intercommunale samenwerking. Omwille van z'n expertise op verschillende beleidsdomeinen ziet voorzitter Frans Thys de lOK goed geplaatst om de gemeenten blijvend te ondersteunen bij hun steeds toenemende taken. Wel dringt hij aan dat ook de gemeentebesturen zelf van de Vlaamse overheid meer instrumenten en middelen krijgen om beleidsgericht te kunnen werken. Nog slechts 150 ha bedrijventerreinen in de Kempen In 1997 werden ca. 32 ha bedrijventerreinen aan 35 bedrijven toegewezen. Deze verkopen zullen in de nabije toekomst leiden tot ca. 420 nieuwe arbeidsplaatsen. Dit resultaat kan behoorlijk genoemd worden, maar is toch beduidend lager dan de creatie van 1.461 arbeidsplaatsen in 1996. Aandachtspunten in het industrieel beleid van de LOK waren de voorbereiding en realisering van 3 doorgangsgebouwen en de wederaankoop van Concordia Mail. Wel baart de dalende voorraad bedrijventerreinen in de Kempen ernstig zorgen. Een zeer recente telling van de lOK wijst immers uit dat in het IOK-werkingsgebied nog nauwelijks 150 ha bedrijventerreinen, en dan nog sterk versnipperd, gesitueerd zijn. Indien hierop niet spoedig. via gewestplanwijzigingen, een antwoord wordt gegeven, betekent dit dat de economische ontwikkeling van de Kempen en bijgevolg ook de creatie van nieuwe tewerkstelling de komende jaren gewoonweg gehypothekeerd zou worden.

en dat in 1997 reeds 7 Kempense gemeenten beter scoorden dan de Vlaamsc doelstellingen voor het jaar 2010.

Dienstverlening aan de gemeenten Met betrekking tot de dienstverlening aan de gemeenten blijft de technische dienstverlening een belangrijke rol vervullen. Wel moet gesteld worden dat deze dienstverlening zich aangepast heeft aan het nieuwe beleidsmatige kader, m.n. het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De opmaak, in opdracht van en in samenspraak met de gemeenten, van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, woonbehoeftestudies, sectorale BPA's voor zonevreenide bedrijven illustreren bijvoorbeeld de meer planmatige aanpak van de dienstverlening met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Restafval blijft dalen

Goed financieel resultaat

Wat het afvalbeleid betreft, moet opgemerkt worden dat in 1997 opnieuw een verdere daling van de hoeveelheid restafval vast te stellen was. In 1997 produceerde elke Kempenaar gemiddeld 184 kg/inwoner. De Kempen blijft dus de koploper in Vlaanderen. Deze resultaten maken duidelijk dat een groot deel van de Kempense gemeentebesturen in 1997 al voldeden aan het lange-termijn-streefdoel voor 2006 uit het Vlaams afvalstoffenplan,

In tegenstelling tot het jaar 1996 (verlies van ca. 7 miljoen BEF), was het resultaat in 1997 wel zeer positief te noemen (ca. 199 miljoen BEF). Dit resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van bedrijventerreinen. Onder meer dankzij dit resultaat zal de lOK in de toekomst verder kunnen blijven investeren in de streekontwikkeling en zal de lOK met haar dienstverlening blijvend kunnen inspelen op vragen van de gemeenten.

Sociale huisvesting in verdrukking Het sociaal grondbeleid van de lOK kende in 1997 met de verkoop van 62 sociale bouwgronden een historisch dieptepunt. Deze negatieve evolutie is te wijten aan een beleid van de hogere overheid, waarbij in plaats van rekening te houden met een goede ruimtelijke ordening en kansen voor sociale huisvesting, te bruusk de klemtoon wordt gelegd op uitsluitend ruimtelijke ordeningsaspecten. Waar bijvoorbeeld tot dusver de woonuitbreidingsgebieden prioritair konden worden aangewend voor sociale projecten, zijn het thans juist huisvestingsprojecten in deze gebieden die in het kader van de woonbehoeftestudies het eerst sneuvelen. Indien in het kader van een sociaal grondbeleid hier niet Vrij spoedig positief discriminerende maatregelen voor de sociale huisvestingssector worden uitgewerkt, wordt door de lOK gevreesd dat de negatieve tendens in de sociale huisvesting zich ook de volgende jaren nog zal doorzetten, met verdere stijgingen van de bouwgrondprijzen tot gevolg. Dit zal ongetwijfeld leiden tot de situatie waarin het voor steeds meerjonge mensen onmogelijk wordt een eigen woning te bouwen, wat uiteraard sociaal niet te verantwoorden is. 10

kiiIs I'r bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00 - 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 031314.75.84

31A


DREEFSE VERHALEN Herinneringen uit de prille jeugd van René Antonissen De grote oorlog — deel 3 Het begin van de vrede In 1918 kwam er eindelijk een einde aan de oorlog. Om te laten zien hoe blij ze waren met de vrede, hingen de mensen vlaggen uit. De Duitsers waren toen nog wel op de Dreef. Op versehillende pinntscn hing toch al de flclgichc vlag uit. Ouk hij uits, buveii iii de e,kciil,uuiii, hing er een. Wie die vlag erin gehangen heeft, weet ik iiiet meer. Wij kregen het bevel de vlag te vet w IjdLl LII, iiiaai iiiiju vadei kou uiiet kliiiiwLkLut laug heeft die vlag daau iii weei men. .Zs iii wiuiii geluaugeiu. De Duitseus waien oog ceuts terug gekomen, vandaar het bevel uiiidc vlag uit de boom te halen. De grote smokkelaars waren na de oorlog zo snel mogelijk de pijp uit. Er was opnieuw veel drukte aan de grens, want het ging allemaal zo snel. Bij de smid stond een volle mand vlees en verse worst van nonkel Jaan. Het was vrede en dat moest gevierd worden. Bij Sus van Gils sloeg men de zaak stuk. De kasten werden met het bijl opengekloven en de bedden werden met messen opengereten. 's Anderendaags gingen wij natuurlijk kijken: de bedden lagen opengesneden door het dakvenster. Bij Kees Pin op Meersel zijn we ook gaan kijken. Daar lag het spek uit de kuip in het slijk en in de sloot, en in het karspoor in de modder. Aan de beesten in de stal had men niets gedaan,

die konden er ook niets aan doen. Kees Pin had een hulp in huis gehaald om de zaak te bewaken, dat was Ferdinand Kleiren. Die hebben ze ook goed afgetroefd, zodat hij nadien nog gekwetst was. De Belgichc soldaten lieten niet lang op zich wachten; dat was paardenvolk, rechtstreeks van het front (We,st-Vtaandcren) ie reden tot op Nedcrlcndse bodem. L)e Hollanders stonden met een 20-tal op wacht bij Peer van Dun: maar niemand van de Holtanders kwam af. Dc Belgen kwamen recht van het front. Een van hen nam zijn geweer en schoot bij de smid in de kant van de sloot, maar de Hollanders gingen niet in op de uitdaging. Nederland was nogal Duitsgezind, vandaar die uitdaging. Het bleef gelukkig rustig. Wij hadden het ook druk, want 's anderendaags gingen wij met onze vader al naar de dodende draad zien, voorbij de Meersesteenweg. De dodende draad, dat waren langs twee kanten pindraad en tussenin electrische draad. Tijdens de oorlog mocht men niet in de buurt van die draad komen, vandaar dat wij de eerste dag na de oorlog al gingen kijken, omdat wij er al zoveel hadden over horen praten. Ook stonden er tijdens de oorlog daar bij die draad om de 100 meter Duitse soldaten op wacht.

W! u,. Oesneuveki voor

L'iii .i Gedenkkaart ron de Meerlese gesneuvelden 14-18

'ValderlanfiL

Na de oorlog was er ook groot feest met stoet. Ook op de Dreef vanuit Meerle. Ik weet het nog goed: Geert Herrijgers was verkleed als een oude Belg, compleet met koehorens aan de helm. En Rikske 1-loeien was verkleed als de Duitse keizer. Hij had een pinhelm op. Hij was wel goed zat.

Vervolg van smokkelverhalen..... Na de oorlog heeft mijn vader, zoals gezegd, smokkelaar gespeeld. Hij smokkelde goederen van Nederland naar België. Vooral kaas en Kwatta-ehocolade. Speelkaarten uit Turnhout smokkelde hij naar Nederland. Speelkaarten waren in Nederland immers zwaar belast. Mijn vader was trouwens goed bevriend met de komiezen en had bij hen een goede naam. Wanneer de komiezen smokkelaars betrapten, vroeger ze hen waar ze naartoe gingen. Zij die antwoordden dat ze op weg waren naar Frans Antonissen, mochten zonder problemen door. Ik ken nog enkele namen. Kees Stapels was kaassmokkelaar. A. Cleis bracht alle dagen een gros speelkaarten naar Nederland. De kaarten kwamen uit Turnhout. Er kwam ook eens een smokkelaar bij ons, die zijn fiets had moeten afgeven. Hij kwam terug naar ons. Mijn vader leende hem zijn fiets, maar in het mastbos werd de smokkelaar aange houden door een struikrover. De smokkelaar was echter niet bang: het was een forse man, 1.80 meter groot, zwaargebouwd. hij had ook een mes in zijn zak. De struikrover vroeg hem naar zijn geld. "Ik heb geen geld," zei dc smokhelnur. "en al had ik geld, ge zoudt het niet krijgen." Ondertussen greep de smokkelaar naar /ijn mes. Hij gaf de boef een klap met zijn mes: de boef viel en de smokkelaar reed snel verder. Hij was nog geen 100 meter verder of de boef schoot, echter zonder hem te raken. De fiets van mijn vader is later netjes teruggebracht naar ons thuis.


VERHALEN Zelf ben ik met mijn vader en met mijn broer Janus ook eens kaas gaan smokkelen. Heintje Vlaminkx met twee dochters en hun vader brachten de eerste vracht halfweg. Die dochters waren Celien en de andere heette Eugenie. Wij namen dan met drieën de vracht over, maar zij (Vlaminkx en zijn dochters) moesten dan nog eens terug en dan tot bij ons. Toen was ik ruim 9 en een halfjaar oud.

en andere straffe kost Bij het smokkelen ging alles goed, vooral met de kwatta, maar opeens zat er de klad in. Mijn vader stond met een vracht in Turohout en het ging niet meer. Maar er kwam een heei -, die later een boef bleek te zijn, op hein af en hij kocht de hele vracht. Dc vracht moest wel in Antwerpen geleverd worden. Mijn vader was nog nooit in Antwerpen geweest. Ter goeder trouw verkocht hij zijn vracht aan de heer. Alles werd op de trein geladen en naar Antwerpen gebracht. In Antwerpen liet men een stootwagen komen, men laadde er alles op en men ging weer op pad. Op een kruispunt bij een café stopte de heer. "We zijn er.", zei de man. Hij legde een potlood en een klein notitieboekje op een cafétafeltje, zogezegd om later af te rekenen. Hij verdween door een gordijn. De man bleef heel lang weg. De deur van het café stond nog open om de lading van de stootkar in de gaten te kunnen houden. Mijn vader keek naar buiten en de stootwagen was al leeg. Na om hulp geroepen te hebben, kwam de politie. De vogel was echter al gaan vliegen. Maanden nadien volgde er een valse oproep. Mijn vader moest naar Antwerpen, naar de politie komen. Het was echter vals alarm: het huis waar ze moesten komen, was een leegstaand huis. Het huis werd gewapenderhand ingenomen. De broer van mijn vader zat in de bak. Mijn vader ging hem regelmatig bezoeken. Ondertussen was die dief naar deze streken afgezakt. Hij wachtte mijn vader op aan de Meersesteenweg, bij het café van Ward Kapop. De man beweerde dat hij de tweelingsbroer was van de dief. Mijn vader geloofde de man uiteindelijk, bleef echter zeer argwanend en ging met de man mee. De dief zei dat hij het goed wilde maken. Mijn vader kwam Heintje Vlaminkx tegen in Hoogstraten en vroeg hem met hen mee te gaan. Mijn vader was immers niet bekend in Antwerpen. Heintje wél. Heintje was een koopman van eieren, boter en wild, en reed elke week naar Antwerpen. In Antwerpen aangekomen, gingen ze een groot herenhuis binnen. Er speelden veel kinderen in de gang van het huis. In een grote kamer stond een lange tafel met tafelkleed tot op de grond. Achter de tafel zat een man, die mijn vader begon uit te vragen. Daar werd de dief op leugens betrapt. De spelende kinderen maakten veel lawaai. De man achter de tafel sprong op en joeg de kinderen buiten. Dat was het sein voor de kinderen om de politie te halen. Kort daarna sprongen er twee mannen onder de tafel uit, met de revolver in de aanslag. Heintje en mijn vader schrokken zich bijna een aap. Ze dachten alletwee dat het voor hen was bedoeld. Even later verscheen dan de politie, die de dief inrekende. Zes maanden later was de man echter weer vrij. Wij hebben nooit iets van geld teruggezien. We waren voor 15.000 frank, in die tijd een half huis, opgelicht geweest. De mannen die de dief uiteindelijk konden inrekenen, waren padvinders en leden van de geheime politie. De grote baas van de padvinders was Louis Lamot. Een 30-tal padvinders zijn nadien nog bij ons op vakantie geweest. 12

Ons oud huis stond leeg en daar sliepen ze. Ze waren te voet van Antwerpen naar de Dreef gekomen. In de Heksentoren (in de Maaihoek, waar nu Jan van Boxel woont) lagen ze gekazerneerd. Die mannen kregen een zware opleiding. Ook boksen, worstelen, zwemmen en oorlog voeren. Jaren nadien hebben we er nog een paar van teruggezien, toen ze op vakantie waren bij Hofkens. Mijn vader was ondertussen gestorven. Louis Lamot, baas van de padvinders, nam bij ons een 30-tal vette konijnen mee, zonder ze direct te betalen. Tot op heden zijn ze nog altijd niet betaald.

Mis dienen en vogeltjes zoeken Op godsdienstig gebied was ik ook altijd al actief. Op een zondag, wanneer de priesters drie missen moest lezen, heb ik eens zeven missen bijgewoond. Ik niet alleen, ook August Broekmans en Jos Broeknians deden dat. Jos Broekmans is dan later ook priester geworden. die was een jaar jonger dan ik. Gust was een jaar ouder. Ze zijn na de oorlog naar Waspik in Nederland moeten vluchten, voor kleine vergrijpen in de oorlog. Mijn vader en Piet Broekmans, die ook bakker was, hadden een grote kavel hout gekocht in het bos vast bij Hein Aerts. Daar vond mijn vader een fazant op 12 eieren, die natuurlijk werden meegenomen naar huis. In datzelfde bos heb ik ook mijn eerste boom gebost. Ik had thuis een bijltje gevonden, had er zelf een steeltje aan gezet en had het bijltje tenslotte geslepen. Op een donderdagnamiddag ben ik dan alleen te voet naar de Mosten gegaan om er die boom te vellen. Dat duurde wel lang, want het was gloeiend heet en mijn bijltje was maar klein en bot. Toen de boom dan toch gevallen was, ben ik er zelf bij in slaap gevallen. Ik was best tevreden met mijn prestatie: ik had tenminste niet opgegeven. We hadden veel musterds (takken hout die samengebonden werden met een koord), want jaren na de dood van mijn vader hadden we nog

veel van die rnusterds. Dat was een grote veim, daar waar ik nu woon. Na de oorlog leerde ons moeder 's zondags na hei lof nog fietsen met Louise Allaerts. Op Strijbeek hadje een brede fietspad van koolassc. Ze kon al gauw njden. Mijn vader had ook eens ruimsel uit de Mark gehaald, enkele karrevrachten voor in de heide. Nooit heb ik zulke grote bieten gezien dan die, waar dat ruimsel ondergeploegd was. In het vooijaar van 1919 zijn we op onderzoek uitgeweest naar de stallingen (de quarantainestallen). Daar waren de Duitsers ook gelegerd geweest. De boswachter, Jan Wezenbeek, was weer in ere hersteld. Wij (de Antonissens) waren bevriend met hem. Dus Coob en Jef, de twee zonen van de boswachter, en ik en mijn broer Janus, gingen op zoektocht. Ik ging kauwen zoeken. Er zaten er daar veel. De drie anderen gingen het gebouw binnen. Daar ik een efficiënt vogelzoeker was, keek ik steeds omhoog onder de pannen en niet vooruit of naar beneden. Plots viel ik omlaag. Er was daar een regenput die open lag. Ik had de put niet op tijd gezien. Ik spreidde mijn armen uit en bleef hangen. Als ik dat in een rellex niet had gedaan, dan was ik waarschijnlijk toen verdronken. Na hulpgeroep kwamen mijn broer en de Wezenbeekse jongens toegelopen. Ze trokken mc uit die regenput. Nadien ben ik daar nooit meer geweest. Ik had het begrepen. Ik had mijn lesje geleerd. Voortaan gingen we in de bossen op zoektocht, gewapend met een karabijn met een loop van 9 mm. Toen ik groter en ouder werd, zo'n jaar of twaalf, dertien, ging ik vogeltjes zoeken en strikken zetten. Dat laatste had ik geleerd van Harry (Rie) Bruygoms. Voor een merel kreeg je 25 centiemen, voor een lijster één frank of één frank vijfentwintig, dat weet ik niet meer zo goed. Ik ving in de winter de merels bij ons thuis in de hof. Vogeleieren werden eerst uitgeblazen en dan aan ecn dunne berketak geregen. Er werd een heuse wedstrijd van gemaakt: wie ving er de meeste vogeltjes? We gingen ook vissen en "hozen"in de beek. Je maakte twee dijken in de beek; het water dat

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt een bezoek méér dan waard.

X

SIuis

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


VERHALEN zich tussen die twee dijken bevond, werd eruit geschept. Het hozen gebeurde meestal in de wielen, omdat daar de meeste vis zat.

Karabijnen, hagel en buskruit Nog later had ik een karabijn gekregen van Harry Bruygoms. Dat karabijn schoot met klappertjes. Wij schoten motten. Die zaten in de hoftuinen. Door aan de hofttnn te schudden, kwamen de motten tevoorschijn en dan schoten Wij ZC dood. Dat was heel plezant.

korenvijmen (hele grote 'bijenkorven' waar de oogst onder zat). Drie vijmen bij elkaar. Van daaruit zou Janeke schieten, maar hij had de karabijn te zwaar geladen en het geweer sprong in vele stukken uiteen. Gelukkig voor hem was het zonder veel erg: zelf werd hij niet gewond. Later had Harry Bruygoms een echt 6 mmkarabijn. Toen hij het beu was, kreeg ik het van hem in bruikleen. Dat was een fantastisch karabijn: we gingen ermee naar het Patersbos om er eekhorentjes mee te schieten. We schoten er ook mussen en merels mee. Later gingen we ook in de beek snoeken schieten. Dat ging nog het

Alias... In de tijd van mijn kinderjaren had bijna iedereen een bijnaam. Hier volgen er enkele. * Ikzelf. René. werd Pee genoemd. * Mijn hroer Janus leed aan reunia, vandaar zijn bijnaam Reumatiek. * Rie van Dalen noemden ze den Tjips. * Aclri aan ( Jaan) Kooycn werd den Bonte genoemd. Hij had namelijk een witte vlek/plek in zijn haar. * Jan Snijders (later beter bekend als broeder Jan) was de Kripzuiger. * Kees Goethals was (le Pad. * Albert Piruekmant; stond bekend els liet Tjuekske.

1)'/o1ii//o' HCI ITtC/t/(' )ItO!JC. filTOrs! /'C('Ilf,V op th , Jo!o. ix Pi'ii'oiic'lhi Matthijssen, de moeder van René Antonissen.

Het karabijn met klappertjes werd voor vijf frank gekocht door Jaan Hopstaken. Hij wilde het gebruiken om er koolduiven mee te schieten. Hij laadde het karabijn met buskruit, dat natuurlijk veel te zwaar was voor het karabijn, en het resultaat was dat het in honderd stukken kapot sprong. Ondertussen was ik kameraad geworden met Sus van Boxel. Die had een oude kruisboog. De pijlen voor die kruisboog maakte ik zelf. Bij slecht weer schoten we met de kruisboog in de schuur van de van Boxels. Dc vader van Sus was al dood. Die had vroeger ook gestroopt en Sus had uit die tijd een hoorn vol huskruit gevonden. Nu waren we natuurlijk de koning te rijk. Bij dat poeder had hij ook nog een bus hagel. Zodoende waren we goed gesteld. Spijtig genoeg kenden we de verhouding om te laden niet. Dus kapten we maar naar eigen goeddunken wat poeder in de loop van mijn karabijn, dat ik, zoals gezegd, van Harry Bruygoms had gekregen. Daarop strooiden we dan wat hagel. Op de laadpan van het karabijn deden we tenslotte ook wat klappers. En dan maar schieten!!!

best van allemaal in de kop, maar men moest er wel boven kunnen staan, anders ging het niet. Ik schoot er ook mussen mee, allemaal raakte ik ze, aan de lopende band, ja. Ik schoot met een kogeltje van 6 mm, maar zonder kolf aan het geweer. Mét kolf zou het geweer te groot zijn geweest om weg te steken; nu kon ik de loop van het karabijn in mijn broekspijp steken en vasthaken aan de garelen van mijn broek.

Vooral in de oogsttijd gaf dat gegarandeerd dikke pret, want dan zaten er overal honderden mussen op het koren of op de haver. Hele zwermen mussen zaten dan gezellig bij elkaar. En wij maar schieten naar die mussen!!! We konden er echter geen één raken. Dat kwam omdat er geen stop zat tussen het kruid en de hagel.

Het was een fijn karabijn, semi-automatisch, merk Pijper. Ik kon er een erwt mee van de putkuip schieten, zonder op te leggen. Ik was toen vijftien jaar oud en werkte in Meerle bij Louis van den Heyning, tijdens de schoolvakanties natuurlijk. Elke week kocht ik voor drie frank kogeltjes, bij Jan Somers in Hoogstraten. Voor drie frank had ik dertig kogeltjes. Ik herinner me dat ik ook eens een winterkoninkje heb geschoten vanop twintig meter afstand. Sus Reigers van Meersel en nog anderen, waarvan ik mij de naam niet meer herinner, lachten me uit en zeiden dat ik het vogeltje niet zou kunnen raken. Ik legde aan en raakte het vogeltje. Er bleven enkel nog wat pluimpjes van over. Ik heb er nu nog spijt van dat ik het vogeltje toen geraakt heb. Dit alles speelde zich af op de werf van Mieke Meiren. Later kocht ik een jachtgeweer van Jan van de Snijder. een bijnaam van Jan van Boxel. De jacht, dat viel niet mee het eerste jaar. Ik schoot altijd te kort. Toen ik er de kneep van weg had, miste ik echter geen enkel schot meer. Ik kon precies niet meer missen.

Ik heb, zoals gezegd, dat speelgoedkarabijn later aan Janeke Hopstaken verkocht. Die woonde op Groot Eyssel bij boer Bevers. Daar kwamen in de winter koolduiven op de

Toen ik veertienjaar oud was, was mijn schooltijd hier op de Dreef voorbij. Mijn vader was al

Groot worden

* Neel van Opstal was den Bol, omdat hij met zijn plechtige communie een bolhoed droeg. * Fons Sprangers was de Kiep. Jaak Snijders was het Schuitje. Deze bijnaam had hij gekregen van Pater Columbaan, omdat hij zo' n klein manneke was. Jaaks broer, Jan Snijders, werd (ten Bukkeni. De vader van Jan en tank Kees Snijders, werd ks \/j genoemd, * De 'l'eunsen stonden beter bekend als (Je Pekken. Deze bijnaam dankten zij aan het Feit dat zij zelf pekdraad maakten om de schoenen te maken. (Frans en Jaan Teuns) Keeske van Opstal, de vader van Neel van Opstal. was Keeske Tuf Geert Herrijgers was de Konijnenstaart. * Dient je Snoeys werd Dientje Port. * Jan Vinkx werd het Klonipke. Marie van den Berg was den Baard. * Janeke Oomen, de vader van Suske Oomen. werd Janeke Stift genoemd. ' Harry Van Boxel, de vader van Jeanne Van Boxel, was den Snijder of ook wel het Fleddergat. : Cyrille Hofkens was den l3il. Ik herinner mij ook nog een versje dat in de WC van de school stond geschreven: "Karel Vermeulen, als hij schijt dan moet hij dreulen".

een jaar dood en ik moest thuis mannenwerk verrichten (de hoftuin knippen, de hof omspitten, appels plukken .... ) Daarna hen ik bij Louis van den 1-leining uit Meerle op stiel gegaan; een halfjaar later ging ik dan naar de vakschool in Hoogstraten, waar ik vijf jaar later als tweede van mijn klas ben uitgekomen in de schrijnwerkerij. Drie prijzen, die ik toen omwille van mijn knappe prestatie kreeg, heb ik nu nog steeds in mijn bezit: een bankvîjs, een voorloper (een lange houtschaaf) en ook nog twee beitels. Die dingen heb ik later heel veel gebruikt. Maar dit alles is nu verleden tijd. Op 28-jarige leeftijd ben ik dan blind gevallen. Met mijn 33 jaar ben ik getrouwd, maar dat is een heel ander verhaal, dat ik misschien nog eens in een ander boekje opschrijf. René Antonissen

13


FW

Wandelen, een stukje filosofie U heeft ze ongetwijfeld al gezien. Stevige dertigers en veertigers met stevige laarzen, wollen sokken, hemdje uit de broek, licht voorovergebogen met een rugzakje rond de schouders, blik op oneindig, op zoek naar het eindpunt van een nieuwe wandeltocht. Sommigen vragen zich af wat deze mensen bezielt. Wat drijft deze mensen die zich in het zweet werken om kilometers te verslinden ? Het onbekende is nog steeds onbemind. Zo leerde ons een ontmoeting met WIM VERHOEVEN, voorzitter van de Hoogstraatse Wandelclub ' De Noorderkempen '.Wim was één van de wandelpioniers die' De Noorderkempen 'boven de doopvont hield. Hij zag de vereniging in de loop der jaren gestaag groeien en hij mag nu met terechte trots vaststellen dat de wandelclub al 306 leden telt. Dat kan tellen voor een "marginale sport".

Voorzitter Wim Verltoei'en

Hoe is de wandelciub ontstaan? Het initiatief tot de oprichting van een eigen wandelvereniging werd genomen door Karel Boeckx. Karel was, net zoals ik trouwens, aangesloten bij een Turnhoutse wandelclub. Karel werkte destijds voor de toeristische dienst van Hoogstraten en hij kwam op een bepaald moment aandraven met de idee een eigen club op te richten. In 1990 was het dan zover, de geboorte van een Hoogstraatse wandelvereniging. Karel mocht dan wel de geestelijke vader zijn van onze club, het voorzitterschap was niet aan hem besteed en zo werd Gust Strijbos tot eerste voorzitter gebombardeerd. Naar aanleiding van onze eerste georganiseerde wandeltocht deed Gust een klein stapje terug. Ik nam zijn plaats in en Gust werd ondervoorzitter. Op het einde van het eerste levensjaar telde de club pakweg 150 leden. Die waren niet allemaal even actief. Het betrof deels ook sympathisanten die na verloop van tijd weer afhaakten. Dat zijn nu eenmaal verschijnselen die je hij elke. sportvereniging aantreft. Op dit moment telt onze wandelclub 306 leden en dat aantal blij ft jaarlijks toenemen.

Een 30-tal clubs, alleti beliuteud tot dieLelide federatie, organiseren 2 of meer wandelingen per jaar die gepubliceerd worden in de Wandelkalender. Een fervente wandelaar kan haast elke dag de benen gaan strekken. Elke dag staat er wel ergens één of andere tocht op her menu. Ook wij organiseren 7 wandeliorhien per jaar Een wintertorht in tehriian een aarrlheientorht hoe kan het anders, in de zomerperiode. Die tochten vragen veel voorbereiding en helpende handen. Tijdens zo een wandeldag moet je pakweg 2000 mensen opvangen Die moeten allemaal eten drinken, begeleid worden. Het heeft heel wat voeten in de aarde vooraleer zo een wandeltocht op punt staat. Mijn echtgenote is de 'secretaris'. Zij waakt over de administratieve kant van de zaak. Ik leg me toe op het organisatorische gedeelte. Dat houdt ondermeer in dat ik de te volgen routes uitstippel. We bezoeken niet alleen staatsdomeinen, ook privé-percelen worden in het traject opgenomen inzoverre de betreffende eigenaars hiervoor hun toestemming verlenen. Meestal krijgen we die toestemming zonder noemenswaardige problemen. We zijn immers propere sportlui. Een paar weken voor de wandeldag leg ik het gekozen traject zelf te voet af. Hier en daar worden dan reeds voorlopige richtingaanwijzers aangebracht. In het vakjargon heet zoiets voorafpijling. Die pij ling laat ons toe eventuele trajectfouten tijdig recht te zetten. De stafkaarten en plannetjes die we gebruiken bij het vastieggen van de wandelroute zijn niet altijd even actueel en accuraat. Het gevolg laat zich raden... Zo heb ik een paar jaar geleden meegemaakt dat we tijdens de voorafpijling op een boerderij in Ulicoten terecht kwamen. Volgens de plannen was het

tiag mogelijk via het erf van die boer een aanpalende weg te bereiken die ons weer verder kon leiden maar bij aankomst op de boerderij bleek die weg al lang omgeploegd te zijn. Gelukkig blijven we doorgaans van zulke tegenslagen gespaard. Een paai dagen suvi de waiideldag wuiden alle

kentekens en richtingaanwijzers op de route bevestigd en dan is het aftellen tot de grote dag waarop de Vlaanise wandelaar l-Ioogstraten inpalmt. Soms maken we met onze club ook een sprongetj e naar liet bui tenlat id. B iiinenkui t Ii ekken we naar Godewaersvelde. een dorpje in I-'rtn5 V lfldtrfl len pal onder de Catsberg. We gaan trouwens elk jaar minstens één keer naar het buitenland. Vorig jaar was Hösingen in Luxemburg aan de beurt. Ons actieterrein heperkl 7ich niet tot het platteland. Ook steden komen geregeld aan de henri 1.1 Brueghelienne, een club uit het BrusseEe, otganiseert elk jaar een avondwandeling door de stad, Bruxelles, ma belle genaamd. Dat is echt een fantastische ervaring, Brussels by night, flaneren door het kloppend hart van België. Een aantal jaren geleden zijn we ook eens voor een avondwandeling in Parijs geweest. Onvergetelijke ervaringen waren dat. De essentie van het wandelen bestaat erin dat je tijd hebt om even bij het leven stil te staan, even afstand te nemen van de vluchtigheid, de oppervlakkige dagelijkse sleur. Wandelen is een stukje levensfilosofie. Je ziet en hoort dingen die je anders niet zou waarnemen. Mijn vrouw en ik zijn een tijdje geleden eens op vakantie geweest in Slovenië. Op een dag ben ik daar de bergen ingetrokken en temidden van die oase van rust liep ik plotseling een oude man tegen het lijf. We geraakten aan de praat en toen bleek hij de plaatselijke pastoor te zijn die op weg was van de ene naar de andere parochie, ergens hoog in de Sloveense bergen. Hij had een zak bij zich en daarin bewaarde hij zijn priestergewaad. Voor zulke ontmoetingen doe je het, daar haal je

Het hoogtepunt voor de club zijn de jaarlijkse Hoogstraatse Wandeltochten. Hoe gaat dat in zijn werk? Fr 7ijn in België 5 wandelfederaiies In Vlaanderen zijn 3 federaties actief. Wij behoren tot de V.W.F., oftewel de Vlaamse Wandelfederatie. Het zwaartepunt van die federatie situeert zich in Limburg, maar ook tal van clubs uit Antwerpen en Brabant zijn bij het V.W.F. aangesloten. 14

CLUB

Enkele van Lie meer dan 300 wandelende leden


RECREA TIE als wandelaar een enorme voldoening uit.

Hoe ben je zelf met de wandelsport in contact gekomen? Een collega op het werk deed als reserveofficier in het Belgische leger jaarlijks mee aan de Vierdaagse van Viclsalm, een wandeltocht ingericht door de Ardeense jagers waarbij de wandelaars van Vielsalm naar Aarlen werden geleid. Als voorbereiding op die Vierdaagse pikte hij her en der een georganiseerde wandeling mee. Naar aanleiding van één van die trainingen besloot ik eens een keertje nice te gaan. In de omgeving van Aalst maalde ik mijn eerste wandelavontuur af. Na 25 kin, was mijn pijp uit maar die bewuste dag kreeg ik de wandelniicrobe te pakken. Inmiddels heb ik er ongeveer 20.000 km. opzitten. Dat lijkt veel maar prestatiewandelaars zitten al snel aan een respectabel aantal kilometers. Ik ben, net zoals het gros van onze leden, een recreatief wandelaar maar ook wij hebben een paar echte prestatiewandelaars in onze club rondlopen. Martha Pemen werd in '97 gekroond tot sportvrouw van het jaar. Zij veroverde, na Karel Boeckx en Jan Brosens, als derde clublid een gouden arend van Euraudax, een erkenning die wordt toegekend nadat je een aantal zware wandelproeven met brio doorstaan hebt. Ondertussen mogen ook Fons Meeuwissen en zijn echtgenote Liza zich de trotse eigenaar van zo een arend noemen.

Mevrouw Ve rit oct' cii doe t secretariaatswerk van de club

Dat is voor iedere wandelaar wellicht iets anders maar vrijwel iedereen kijkt met ontzag op naar 'Sint Jacob van Compostela'. In de late Middeleeuwen werden zondaars bij wijze van boetedoening door de Kerk verplicht een boetetocht naar Compostela af te leggen. Die historische straftocht dient nu nog als inspiratiebron voor 'Sint Jacob van Compostela', een genootschap dat geleid wordt door een priester van de abdij van Zevenhergen. Die priester is gemachtigd een toelatingsbewijs te verlenen aan mensen die de uitdaging van Composlela aangaan. Het toelatingsbewijs geeft aan de wandelaar de mogelijkheid tijdens zijn tocht te overnachten in refu g io's, een sobere verblijfplaats waar de zondaars uit het verleden onderdak konden vinden tijdens hun helse tocht. Er zijn verschil-

lende vertrekpunten van waaruit de bedevaarder aan zijn uitdaging kan beginnen. Niet iedereen is erop belust 2000 kin, tussen Zevenbergen en Compostela te voet te overbruggen. Velen vertrekken vanuit Saint-Jean Pied de Port, een idyllisch plekje achter de Pyreneeën. Vergisje niet, dan ben je er nog niet hoor. 700 km. scheiden de wandelaar nog van het eindpunt in Compostela. Maar nogmaals, niet iedereen voelt die drang ooit eens naar Compostela te wandelen. De meesten zijn al meer dan tevreden wanneer ze onze jaarlijkse tocht naar Scherpenheuvel ( vertrek om 0400 u. 's morgens en aankomst om 1600 u. ) tot een goed einde te brengen. Iedereen die zich geroepen voelt eens te proeven van het wandelgenot, je bent altijd welkom op onze club.

liet

Spreekt de wandelsport de jongeren aan? Niet echt. De meeste leden zijn ongeveer 30jaar of ouder. Opgroeiende kinderen haken op een bepaald moment af. De puberteit steekt duidelijk stokken in de wielen maar diezelfde jongeren keren later vaak op hun stappen terug. Ze stichten zelf een gezin, krijgen zelf kindjes en besluiten op een dag iets te doen om de conditie terug bij te schaven. Die wandelmicrobe zit in het bloed en komt vroeg of laat toch terug boven drijven. Wandelen is bovendien een goedkope sport. Een stevig paar schoenen volstaat, weer heb je niet nodig. Alhoewel sommigen zich nog altijd minachtend durven uitlaten over cle wandelsport, toont het succes van onze laatste wintertocht toch aan dat steeds meer mensen zich door onze sport aangesproken voelen.

Bestaat er zoiets als de ultieme wandeldroom? 15


Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

1IPI PIL\ WAl IS ER IN 111 1 11 VEN MOOB R DAN IE II KUNNI N Ufli FVLN 1 ABU DRAAUJ DAAR CRAAL TOL BIL WANI VĂ‹ILIC VLRZI-KI REN IS MFFR DAN C[NTFNWERK

Verzekeringskantoor

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03131441.15

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

IO1'JD24 ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

sanitaire installaties centrale verwarming dakwerken lood-, 7ink-, koperwerken waterverzachters

alain daniesnis b.v.b.a. Houtstraat 12 - 2960 Brecht Tel. en Fax 03/3 13.08.10 159

Fr'1


Gert Wuyts en Karen Geerts in Japan Karen Geerts uit Oud-Turnhout, laatstejaarsstudente Vrije Grafiek aan de Antwerpse Academie nam een tijdje geleden deel aan een wedstrijd grafiek georganiseerd door de Vriendenkring Japan. Ze viel in de prijzen en won een reis naar Japan waar haar werk ook zou tentoongesteld worden in het Belgium Flanders Exchange Centre. Haar verloofde Gert Wuyts uit Wortel ondernam samen met haar deze trip en was zo bereid om exclusief voor De Hoogstraatse Maand een dagboek bij te houden. Hij liep ook even langs bij die andere Hoogstraatse kunstenaar die in Japan hoge toppen scheert: Louis Fransen. Hieronder leest u zijn verslag.

geen donkere steegjes le bestaan, svant bij nacht prijkt de overvloedige neonverlichting aan de gevels.

Dinsdag 31 maart: Uitwisseling van kunst en cultuur lIet ontwaken is hard. l)it keer, met een 1)' waarop je je tanden kan breken. Vannacht ben ik zonder reden ontwaakt en was klaarwakker. Tegen de morgen hen ik weer ingedommeld, naar de wekker was Cena(leloos.

Zondag 29 maart Naar Japan We zijn reeds een etmaal op Japanse bodem, wanneer ik aan mijn reisverslag hegin De vlucht naar het land van de Rijzende Zon duurde lang. Zesentwintig uren zijn we onderweg geweest, via ecn ommetje langs Ileatbrow in één trek naar Kansai_Airpnrl le O'eika Toen we daar na drie pogingen uiteindelijk in het goede hotel arriveerden, lagen we voor en kele uurtjes uitgeteld op bed alvorens aan douche of avondmaal te denken. De vlucht zelf verliep vlekkeloos. We waren omgeven door Japanners en van hun gereser veerdheid hebben we niets gemerkt. Wie ook maar een beetje het Engels machtig was, zocht kontakt. Voor we ter bestemming aankwamen, hadden we al enkele kontaktadressen op zak, voor het geval er een en ander fout zou lopen tijdens onze reis. Nadat lichaam en geest wat waren opgefrist, begaven we ons op pad voor een eerste restaurantbezoek in dit verre land. Net zoals dit in vele gevallen telt, is de eerste keer best spannend. Na een sober maal is het ondertussen laat genoeg om het thuisfront onze goede aankomst te melden. We moesten namelijk rekenen met een tijdsverschil van acht uren. Ook nemen we kontakt met Louis Fransen op om hem in Atami op te zoeken. Hierna denken we nog maar aan één ding: slapen.

Maandag 30 maart Treinen naar Tokyo Van het lieetuic in de trein. kan je eerste dag samenvatten. Vandaag reizen we met de Shinkansen (= TGV) naar Tokyo. Met gebarentaal, woordenboek en wat Engels reserveren we onze plaatsen. Er is zelfs nog tijd voor een ontbijt. Bij het betreden van de eetgelegenheid wordt ons een fris glas water en een verfrissingsdoekje aangeboden. Dit geeft de maaltijd toch een extra cachet. Dit zou in België ook wel mogen, vinden we. De treinreis zelf is een plezier, zelfs in tweede klasse. Drank en voeding zijn, zoals overal in Japan, overvloedig verkrijgbaar. De loiletten zijn zeer verzorgd en zeker niet te vergelijken met Belgische treintoestanden. Er is wasgelegenheid, bar, restaurant en een telefoonhoek. In deze trein die bulkt van comfort vliegen de uren. Ook hier leggen we zonder problemen kontakten. Moeten we wel eerlijk blijven: onze choco-toffees dienen hierbij als geheim en feilloos wapen. Heel Japan lijkt er wel op verlek-

De Japanse keuken was een ervaring op zich, in een restaurant achter een bord ...... kerd. In Tokyo gaan we eerst op zoek naar de toeristische informatiedienst. We wensen hier enkele dagen te blijven, dus hebben we nogal wat vragen. Hierna checken we met de gebruikelijke verwarring in het hotel in. Op de kamer wordt de vakliteratuur doorgenomen betreffende de plaatselijke keuken en eetgewoonten en dan vertrekken we op oorlogspad: vanavond wordt Sushi (rauwe vis) gegeten. Voor een sushi-restaurant in proletarische uitvoering worden we vanachter de toog naar binnen gewenkt. Een lange lopende band, gevuld met kleine bordjes, omringt hier twee koks, die vlijtig het voorbijrollende aanbod van visgerechten aanvullen. Een beetje onwennig nemen we plaats aan deze toog. Onmiddellijk schiet onze buurvrouw ter hulp. In het beetje Engels dat ze kent, toont ze hoe alles in zijn werk gaat. Totale zelfbediening blijkt. Je vult zelfje beker met thee. De chop-sticks neem je uit de voorraad recht voor je. En nu haal je maar naar believen de bordjes vis van de band. Dit alles wordt gespijsd met sojasaus en een salade, waarvan de smaak mij eerder aan parfum doet denken. We blijken bovendien in een soort snack-sushi te zitten, want het kliënteel loopt hier aan en af. Maagje vol, snel afrekenen aan de kassa en terug de straat op. (naar huis of terug aan het werk?) Na de vis volgt een wandeling door de straten van Tokyo. Al snel blijken in deze grootstad

Na een "light" ontbijt (toast met tonijnsia en pikzwarte koffie) begeven we ons naar de Mejishrine. Dit omvat een uitgestrekt complex van tuinen,vijvers en tempels middenin Tokyo. Dit seizoen bloeit er de Japanse kerselaar prachtig. Met zijn roze schijn betovert hij tuinen en straten in heel Japan. Het is allemaal zo nieuw en mooi. In de namiddag bezoeken we "Terrace Hillside Graphics Gallery" in Daikyama. In België hadden we namelijk Eiko Tanaka leren kennen, een Japanse kunstenares die voor een uitwisselingsproject gedurende drie maanden in het Frans Masereelcentrum te Kasterlee kon werken. Zij introduceerde ons in deze galerij. Voor dit doel sleuren we vanuit Belgi%c reeds de gehele tijd een grote farde mee, vol met werken van Karen. In de galerij zelf is men ingenomen met de werken Er is zelfs belangstelling voor enkele specifieke etsen. Toch een mooie waardering voor Karen. Er wordt besloten om kontakt te houden. Op aanraden van de galerij-eigenaars bezoeken we een tentoonstelling van Fuhimiko MAKI. Een eigentijdse architekt die sinds de jaren vijf tig vorm geeft aan deze voorstad van Tokyo. Ambassades, galerijen en winkelgebouwen werden naar zijn hand opgericht. Modernisme tout court, maar toch met een eigen nuance. Het koele, zakelijke werd door integratie van natuur omgetoverd in gezelligheid. Dure Europese wagens sieren hier het straatbeeld. Vanavond staat de Vietnamese keuken op de spijskaart. Met de lift belanden we midden in 17


REIZEN echter wel elk seizoen omgewisseld. De verkrijgbare naslagwerken zijn enkel in Japans beschikbaar. We genieten dus enkel van de prenten. Na een slentergang door de wijkstraten, passeren we het Watari-Um. In dit complex zouden vaak niooic tentoonstellingen lopen. Maar vaak betekent ook: niet altijd. Enkel dc winkel in de kelderverdieping, gevuld met kunstboeken brengt wat soelaas. Ik stoot op een fotoreportage over de 23-jarige Glenn Gould. De amusante begeleidende teksten nemen even mijn hele concentratie in beslag. De Lonely Planet-gids leidt ons voor lunch naar een klein restaurantje in Shinjuku: "Kibuki'. De eigenaars praten een aardig mondje Engels. We zijn dus zeker niet le eersten, die dankzij dit

het restaurant op de vierde verdieping. Gezeten aan de toog, vlak voor de kok, buigen we ons over het menu. Gelukkig worden we hierbij alweer geholpen door een Japans paar naast ons. Beiden zijn vertaler-tolk en beheersen Duits, Nederlands. Frans en Engels. Ondanks dit overaanbod van talen is het maken van een keuze uiterst ingewikkeld. Zelfs onze gloednieuwe kennissen en chef-kok mengen zich in het debat. Onze bestelling moeten we wel een paar keer wijzigen, tot uiteindelijk alle partijen het erover eens zijn: wat ons nu zal voorgeschoteld worden, is gewoonweg steengoed. En inderdaad, al etend en discussiërend, veranderen we een paar keer van gelaatskleur. Met specerijen wordt hier niet spaarzaam omgesprongen. Dc tijd glijdt ongemerkt voorbij.

[rU

2

Karen toont haar oe;k aan Louis Fransen

Woensdag 1 april Japans papier en Manneken Pis a n )C hie nd dal en \ e a men me t de men en massa af in het metrostation, richting "Papermuseum". Tijdens de research die de expositie in het Papermuseum te Oji vooraf ging, werden zowat tienduizend werken betreffende papier over de gehele wereld geraadpleegd. In het gebouw lijkt het een beetje de omgekeerde wereld. Toen wij in Europa nog op dierenhuiden schreven, ontwikkelde men hier vele creatieve en nuttige toepassingen met hun "washi". Papier was toen voor hen, wat momenteel voor ons kunststof betekent. Een meid voor alle werk. Onder de bloeiende kerselaars nuttigen wij de inhoud van onze lunchbox. We voelen dc blikken in onze nek branden, want de eerste grote beproeving in Japan, is weten die stokjes weten te hanteren. Gelukkig hebben we al uitgebreid de techniek kunnen inoefenen. 's Namiddags bezoeken we het gekende Ota Memorial Museum, vermaard voor de restauratie en conservatie van Japanse houtdrukwcrken: Ukiyo-e. Reeds voor onze afreis stond deze topic hoog op ons verlanglijstje. Tijdens een toevallig bezoek aan de afdeling in het British Museum te Londen waren we getroffen door de uitstraling van deze werken. Dit gevoel wilden we nog een keer beleven. De tentoonstelling is eerder beperkt. Ze wordt

ii:

naslagwerk hier belanden. Wij wagen ons aan Sukiyaki en warme sake. Natuurlijk wil men weten waarvandaan we komen. België blijkt voor hen geen witte vlek op de landkaart te zijn, want zowel grootvader als chef-kok bezochten reeds onze regio. Wij toveren hierop een "Manneke Pis" uit onze rugzak. Ons manneke doet, onder grote hilariteit, de toer van het restaurant. We dringen erop aan dat ze dit ventje als aandenken houden. Een goede plaats zal hem worden toevertrouwd, wordt ons verzekerd. Meer en meer vragen worden nu op ons afgevuurd, welk beroep we beoefenen....Karen vertelt dal ze Vrije Grafiek studeert. Hierop wordt de chef-kok uit zijn keuken geroepen. Hij schildert namelijk met olieverf en is onmiddellijk in de opleiding van Karen geïnteresseerd. Bij het vak "modeltekenen" begint hij te grinniken en aan de omstaanders uit te leggen wat dit precies inhoudt. We merken aan hun voorzichtige glimlach dat ze het na zijn uitleg wel begrepen hebben. Eigenlijk komen we nog nauwelijks aan eten toe en onze sake is inmiddels koud. Het huis trakteert ons op een fris fruitdessert met thee en zoetigheid. Ineens duikt de chefkok weer uit zijn keuken op. Of Karen niet even wil signeren. Je weet maar nooit of ze beroemd wordt. Karen vist haar visitekaartje op, een kleine ets met haar adres en vingerafdruk. Dit stukje handwerk slaat in. Karen moet nu het

principe van "etching" uitleggen. Bij een glas hier en een niet aflatende toestroom van koekjes praten we over kunst, Europa. Japan. Het restaurant loopt nu stilletjes aan leeg en ook wij nemen afscheid van de ganse familie. Grootmoeder stopt ons nog koekjes toe. Wij danken hen voor het lekkere maal en wensen hen veel geluk toe. En oek deze wens wordt als een bijzondere gift aangenomen.

Donderdag 2 april Louis Fransen en Mitsio Louis Fransen slaat ons reeds in Atami op te wachten. Een eerste halte maken wij aan zijn ateliers. Daar toont hij ons de verschillende materialen, waarmee hij en zijn medewerkers hun ideeën vormgeven. Glas, natuursteen, metalen worden hier door een creatieve geest in vorm gebogen en aan zijn wil onderlegd. Plichtsbewust maak ik maar veel foto's. Om er zeker van te zijn dat de juiste voor de Huugstiaatse Maand er straks zal tussen zitten. Ondertussen vertelt Louis over het ontstaan en uitbouw van zijn werkplaats en over de verschillende gehanteerde technieken. Even iii,tkLii wL. t-Lij kin t. .t1ip bij hem thuis om onze bagage af te zetten. Samen met Mitsio rijden we vervolgens naar een restaurant "to have lunch", namelijk Soba met Tempura. Terwijl Karen en ik met onze chop-sticks de lange spaghettipieren uit een kom vol hete bouillon trachten op te vissen. zet Louis zijn verhaal voort over zijn verleden als student van het Klein Seminarie te Hoogstraten. als onderpastoor te Mol, zijn opleiding bij de Scheutisten en di.. Ga_st van Sv.lcut. En ik maar pennen, zoals ik dat in het Klein Seminarie van Hoogstraten deed. Mitsio onderbreekt ons. Willen we nog iets van de Fuji zien, is het nu wel tijd om op te breken. Een tussen halte maken we bij het MOA Art Museum. Hier hangt een prachtige collectie van Ukivo-e prenten. Dat is voor ons een onverwaclite vultietter. Onze namiddag is eigenlijk al geslaagd. Tijdens de tocht naar de Fuji worden we vergezeld door een grote partij donkere wolken. De Fuji blijft vandaag buiten zicht. We besluiten dan maar wat de "sight" te gaan zien. En Louis vertelt weer over de I.K.O., de Gelmelwacht, de Duizendpoot, zijn reizen naar China en Mexico, zijn kontakten met Europese kunstenaars en Belgische musici. Ik vergeet gewoon naar de "sight" te kijken. Met Louis is het plezant praten. De dames achter in de auto observeren zwijgzaam en gelaten het spektakel vooraan. 's Avonds maakt Mitsio ons een heerlijke steak met frieten. En na lunch en koffie komt . sake! Het moment is aangebroken dat Karen haar grote farde met etsen tevoorschijn haalt. Samen met Louis kijkt ze haar werken door. Louis vindt ze goed. Ben ik blij voor haar. Dit is toch weer een erkenning voor haar. En opnieuw neemt Louis het woord. Deze keer komen Jos Bruurs, Mon Rigouts, Jan Mercelis, Jos Martens, Gust Laurijssen aan bod. Zijn pogingen om in Hoogstraten de menselijke geest, gevangen in de dagelijkse sleur, te verkwikken met een alom aanwezige schoonheid. En wanneer ik later door de treinstations, parken en andere gebouwencomplexen rondloop en naar de mensen hier kijk, dan denk ik te begrijpen waarom Louis zich hier in Japan thuisvoelt. Karen en ik hangen aan zijn lippen en de sake smaakt. Zo langzaam kondigt zich de morgen aan. Tijd om in bed te kruipen, maar eerst nog een groepsfoto.


REIZEN Vrijdag 3 april Van Louis naar Kanazawa

Eerst bezoeken we het voormalige Samuraikwartier van de stad. Een Samurai-woning werd als museum ingericht. Het houtwerk van deze woning is prachtig, evenals de kleine binnentuin, waar dikke goudkarpers gemoedel ijk ronddobberen in de tuinvijver. De Samurai leefden blijkbaar niet in versterkte vestingen, maar in een soort buitenwijk. Onderlinge naijver moet af en toe nogal agressieve vormen hebben aangenomen. Vandaar wandelen we naar de Kenrokuen-luinen. , , n van de drie meest bewonderde tuinen in Japan. De Japanners zelf kunnen dagelijks het wel en wee van hun tuin juwelen opde ielevisie volgen. De zon de vr000e bloei van de kprielaar, rio tuinarchitecruur. de vijvers en beken, dit alles is iiie veel liever dan discoglitter en lasershows. t'otncamra en woorden schieten hier tekort om deze pracht te beschrijven. lii lii-) ii itilil ii nirle re)lii is iii 11H itrii k k t niiei i we •s middags op krachten bil een diepe kom, gevuld met spaghettipieren in een bouillon. Soba nuttig je al slurpend, wil je de kok niet beledigen. Onze tocht naar het Geisha-district onderbreken we op de vierde verdieping van een department-store: de kimono-afdeling. We vergapen ons aan de pracht van deze kledingstukken, geornamenteerd met handgeborduurde bloemen, waarbij niet op een metertje gouddraad werd gekeken. De prijzen zijn al even indrukwekkencl. Hier kan je gemakkelijk een kimono, ter waarde van een mooie gezinswagen kopen. Het Geisha-district ademt rust en elegantie uit. In een als museum ingericht Geisha-huis wordt het ons snel duidelijk dat deze vrouwen tot de upper-class van de maatschappij behoorden (en nog steeds behoren). Edele houtsoorten werden hier verwerkt. Dure gewaden en opmaak zijn tentoongesteld. Enkele straten verder bevindt zich een winkel voor bladgoud. Kanazawa blijkt het Japanse centrum te zijn voor de produktie en verwerking van dit edel materiaal. In de winkel zelf zijn de muren van de herentoiletten met bladzilver bekleed. Bij de dames stralen zowel muur als houtwerk van het bladgoud. (dixit Karen, voor alle duidelijkheid) Tijdens de rondleiding in de werkplaats wordt Karens vingernagel verguld. Haar lange, gouden krullen lijken meerdere malen tdens onze rondreis de Japanners te bekoren. Ter afronding van ons bezoek drinken we een

Na een stevig ontbijt nemen we atscheid van Louis en Milsio, deze twee heerlijke mensen. Vannacht zullen we slapen aan de Westzijde van het eiland, namelijk in Kanazawa. Bij onze aankomst bespreken we in het T.I.C.kantoor (Touristic Information Center) een goodwill-gids voor de volgende dag. Voorlopig moeten we CChTer beroep doen op de goede wil van de mensen op de straat om onze "ryokan" te vinden. Hel klein, gezellig traditioneel hotelletjç ligt verborgen tussen de moderne stadsgebouwen. Het personl sprkT niet eCht ngels, maar ons woordenhoekje en 's werelds oudste taal doen hun werk. Op onze kamer wuidt thee seseiveejd. Die si t iaak t, wain de zon Is van ii tlddag de f1 n 1 ti e f door de wolken gebroken en het sleuren van een tué.ah l,lijft. oiidiiik.s ccii sci ulisiciiLk, aangelegenheid. Voor het avondmaal besluiten we de Thaise keuken eens uit te proberen. Dit keer schiet ons alwetend boek tekort. Toch belanden we, op aanwijzing van, uiteindelijk in een winkelcomplex, waar op het eerste zicht geen eetgelegenheid te bekennen is. Tot we, de lessen van Louis indachtig, ons woordenboekje opgraven en de karakters van de verschillende uithangborden beginnen te ontcijferen. Wij zijn dus al zeker vijfmaal voorbij onze bestemming gelopen zonder dit te merken. Het copieuze maal en de Franse ros, smaken heerlijk. Eerlijk, hot spice in Thailand werkelijk HOT! Voor het slapengaan organiseren we nog een fotosessie in de ryokan. Beiden, uitgedost in de yukata, gezeten aan de theetafel, dit gegeven moet gewoon op gevoelige plaat worden vastgelegd.

Zaterdag 4 april Rondleiding in Kanazawa Onze stadsgids. mevrouw Takiguchi. meldt zich reeds vroeg in de ryokan. Met zijn vieren trekken we op pad. Met zijn vieren, want bij het ontbijt hebben we Bradley leren kennen. Bradley is afkomstig uit Chicago en een beetje vertrouwd met de Japanse taal en cultuur. Als High School Student leefde hij een drietal maanden in Kanazawa. Hij kon me vanmorgen dus vertellen hoe ik mijn ontbijt diende te nuttigen.

E

1 ..ts..

Ik

.sti4

/

1

t :t

.

S

t '!

I'iui

4.

r(! IttI(IE:itJ:r5o )., ..//

Karen werd als proef eten getooid itzet een echte ki,nono ter waarde van een half miijoen BEF. thee met bladgoud. Dit zou een probaat middel zijn om reuma te voorkomen en bestrijden. Hierna nemen we afscheid van onze gids en wandelen samen met Bradley terug naar het stadsceniruni, op zoek naar een vegetarisch restaurant: "Donuts and Coffee".

Zondag 5 april Van Kanazawa naar Osaka Om 17.00 uur worden we in Osaka op het B.F.E.C. verwacht. We zullen dus een groot deel van de dag spenderen in de trein. Op de terugweg naar het treinstation in Kanazawa maken we een korte pauze in een kleine shinto-shrine. Midden in de drukke stadskern, heeft de natuur een klein plaatsje weten te bemachtigen. In deze oase van rust, water en groen voelen de vogels zich heer en meester. Hoog in de bomen, onder de stralende morgenzon zingen ze luid en zonder schroom elke bezoeker hun vreugde toe. Zelfs de vette karpers in de vijver laten zich allerminst intimideren door de tweebenige wezens, die net boven hen over de bruggetjes en loopstenen bewegen. Lui verzamelen ze zich voor de waterstroom van een bron. In het station zelf (net zoals in de stad) heerst zelfs op zondagmorgen een drukte vanjewelste. Alle winkels zijn open. En dat zijn er nogal wat. Je kan hier dus zelf's op zondag kopen, kopen en kopen. In de stad, in het station, op het perron, in de winkelgalerijen onderde grond en in de trein. En naast dit alles, vind je op elk denkbare plaats een drankautomaat die voortdurend (lees: zelfs op zondag) wordt bijgevuld. Consumptie is hier steeds aan de orde van de dag (en nacht). Bovendien is orde en netheid hier continu (lees: zelfs op zondag) verzekerd en dit niet alleen op de toiletten.

Maandag 6 april Osaka en hotdogs Gert en Karen op bezoek hij Mario en Lool.l

lIet ontwaken op de lat am 1 in ons gast gezin val t ons zwaar. De inspanningen van de reis beginnen hun tol te eisen. 19


REIZEN Vandaag besteden we een dag aan het centrum van Osaka. Osaka Castie is gehuld in de prachtige bloesem van de kerselaars. Ondanks onze talrijke pogingen, lukt het ons niet om deze indrukken op foto te vereeuwigen. En alweer verliezen we ons in de prachtige tuinen rondom de vesting tot Karen plots zin krijgt in een HOTDOG. Het rijst- en visregime van de voorbije week zijn haar plots teveel geworden. Dit kan je ook maar in Japan overkomen. We gaan dus op zoek naar een hotdog-kraam. Ik hoef zeker niet te vertellen dat we die niet hebben gevonden. We moeten ons tevreden stellen met een pizzeria, waar men ons een eigen interpretatie van Italiaanse pizza serveert.

Dinsdag 7 april: Papieren muren en pradtige natuur Onie gast\ rouw, Akiko, en haai zoontje. Kento. voeren ons naar een plaatselijk museum. Hier verliezen Karen en ik ons hart aan Chinese en Japanse keramiek. Je zal merken dat we op dit thema nog terugkomen. In de aangrenzende tuin werd een traditioneel landhuis gerestaureerd. Dankzij Akiko worden hier de zware poorten geopend en krijgen we zelfs een privé-rondleiding. De tuin en het huis met zijn papieren wanden, die kunnen worden opengeschoven, lijken wel in elkaar over te gaan. Wij verschuilen ons reeds eeuwen achter dikke muren en kleine vensters, Japan lijkt van oudsher voor een samenleven met de natuurelementen te kiezen. In elk geval neemt hier de natuur een belangrijke plaats in, zelfs in de moderne stedelijke architectuur. Een andere verrassing beleven we in een naburig dorpje. Aan de rand van de dorpskern bevindt zich een met struiken en bomen dicht begroeide heuvel. Enkel een verdoken, oude, stenen trap biedt ons een toegang. Bij het bereiken van de top klaart de groene bladerhemel plots op en maakt plaats voor een sneeuwlandschap, dat baadt in het zonlicht. De bloesem van de kerselaars hebben als sneeuwvlokken tempels en bodem bedekt. Dit aanzicht is niet in beeld te brengen, noch te beschrijven. Hierna is het tijd voor een echte cultuurschok. Wij nodigen Kento en zijn moeder uit voor een bezoek aan een hamburgertent. Beiden laten zich dit geen tweemaal zeggen. 's Namiddags bezoeken we een museum gewijd aan de Danjiri-festival, dat telkens in de herfst plaatsheeft. Grote, geweldige karren uit hout worden door jonge mannen door de straten getrokken. De klederdracht en de sfeer die hieromheen hangt doet me aan onze karnavaloptochten denken. Wanneer de musea dicht gaan, sluiten we de dag af met een winkeltoer in één van de vele department-stores. Onze vaste items zijn: kimono, keramiek en modieuze dameskleding. Alles is heel mooi, maar peperduur.

deze plaats te bereiken. Als je de juiste trein en nu geraken we slechts niet veel vallen en neemt, spendeerje amper twintig minuten aan opstaan terug op de juiste lijn. Bij onze twee vorige pogingen strandden we telkens terug in de heenreis. Voor de eerste keer bevinden we ons in een dit station. Maar deze keer moet het ons gewoon uitgesproken toeristisch oord. De straatkanten lukken. Iedereen hier heeft wel gezien dat we zijn bezaaid met kraampjes en de toeristen worsteeds weer aanspoelen. dus worden alle zeilen den geterroriseerd door vrij rondlopende herbijgetrokken om ons te helpen. Niemand spreekt ten, die met hun natte snuit om koekjes komen Engels, maar iedereen doet zijn best. Een oud vrouwtje stopt me haar uurregeling (in het Javragen. Japanse schoolmeisjes verliezen hun zelfbepans) toe, een groep dames neemt ons naar het heersing wanneer de dieren iets te nadrukkelijk juiste perron en maakt ons duidelijk: niet deze om zoetigheid bedden. Er volgt een luide gil, trein maar de volgende. 0k, begrepen. Domo, een wilde rondedans en de koekjes vliegen in domo allegato gozaimasu! En dan eindelijk NARA! Meer dan vijf uren hadden we nodig om het rond.

L

o

Droom je van een ingerichte keuken een nieuw salon, een zonnige veranda, een multimedia-PC of een breedbeeld-tvf Dat komt dan goed uit. Want nu krijg je bij Anhyp 5% korting op je lening* van 20 april tot IS mei98. Even een voorbeeld. Stel dat het normale Anhyp-tarief 7.00% bedraagt (jaarlijks

=

II

kostenpercentage). Dan is je voordeel Je tarief wordt dan 6,65%. Zo zie je maar: als Anhyp voor jou de rode loper uitrolt, rolt er geen frank teveel uit je zak. En dat is géén droom. 0,35%.

Lening op afbetaling, kortng niet curnuleerbaat en niet geldig voor autolenngen en leningen voor

S

onirterende goederen

Ik leen 5% goedkoper. eef deze waardebon af aan je Anhyp-bankier: De7e bon geeft je recht op 5% korting op de rente v,in een goedgekeurde lening op afbetaling. Geldig van 20104 tot 5/05/98.

2 1.1/

S P A A R T GEEN MOEITE v

, ,r

., it iie, ninnriieiigen no ir ovr erend

Woensdag 8 april Toerisme en Boeddha

20

W

Je Anhyp.bankier wijst de weg. î! ,

De korting geidt niet

Bij hei verlaten van (ie grooistatl zien we een heel ander Japan. Dc GSM is niet meer het alom aanwezige gadget, de kleding is minder opzichlig. We zien zelfs dames cii heren die de traditionele kiniono dragen. Ook de fijne, frele damesfiguren veranderen in meer gezette posturen. Op dit ogenblik wachten wij hier in Takada op dejuiste treinverbinding naar Nara. Reeds voor de derde maal passeren we nu deze halte. In Osaka hebben we ons namelijk van trein vergist

Goed oper e n e n?

g ie eren, en is ni t ccrrnnieeibaa

44

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba V E R ZE KER IN GEN Meerdorp 21

SPAREN 2321 Meer

L ENEN Tel. 031315.72.54


REIZEN Wij bezoekende Todaji-tempel. Deze immense houten constructie herbergt het grootste Boeddhabeeld uit hout ter wereld. Geflankeerd door zijn twee helpers en geheel bekleed met bladgoud, steekt deze profeet schril af in het schemerlicht van de kaarsen. Reusachtige houten zuilen torsen de zeer complexe dakconstructie. Mijn eerbied voor cle Japanse ambachtslieden neemt enkel toe. De Westerse ingetogenheid in religieuze plaatsen is hier ver zoek. Een drukte van jewelste in deze houten kathedraal! Een walm van wierook en kaarsen zijn ieders deel. Spijtig dat je zo'n plaats slechts eenmaal in je leven bezoekt. Inmiddels vallen dikke, koude regendruppels uit de hemel. Zowel bezoeker, als marktkramer houden het voor bekeken voor vandaag. Nara lijkt plots leeg te stromen. Wij maken van de teruggekeerde rust gebruik om door straatjes van de stad te slenteren. Ineen afgelegen uiteinde van een kleine winkelgalerij vinden we plots een winkel met echt mooie keramiek. Deze keer bijten we door en schaffen ons als aandenken een klein theeservies aan. Doornat keren we naar Osaka terug. We hopen op beter weer voor de volgende dag, maar water en wolken zullen nog een tijd onze trouwe metgezellen blijven.

Donderdag 9 april Kyoto Geleerd door OFIZC 1ogevallen van gisteren. verbeteren we deze keer zelfs de gemiddelde reistijd Osaka - Kyoto. Met de Japanse TGV (Shinkansen) vliegen we naar Kyoto Castle. Een reusachtig gebouwencomplex, voorzien met papieren buiten- en binnenwanden. Van hieruit dirigeerde de shogun zijn vazallen over zijn grondgebied. Dit alles staat onder de bescherming van de UNESCO. Fotograferen is hier verboden om de muurschilderijen te beschermen. De natuurlijke kleurpigmenten zouden het felle licht niet lang overleven. Het is duidelijk dat het hier om een uitzonderlijke getuigenis uit het verleden handelt, met respekt en ontzag te bezichtigen. Tuinen zijn bij geen enkel gebouw hier weg te denken. Zelfs bij gietende regen, zijn ze betoverend mooi. Ondanks alle wilskracht voelen we ons na deze voormiddag doorweekt. De droge, warme zalen van het Kyoto Museum for traditional Crafts vormen dan ook een hele verademing. Alle ambachtelijke produkten uit deze regio worden hier samen met hun produktieproces getoond: keramiek, zijde kleuren, ineubelmakerij. Iacquerwarc, . Uitvoerige videoreportages, intei aktieve beeldschermen, monsters en zelfs uitleg in braille staan de bezoeker ter beschikking.

Vrijdag 10 april Een kirnono en Vlamingen Vandaag breekt onze laat te ol ledige dag in Japan aan. De zon staat reeds vroeg hoog aan de hemel. Dit belooft een mooie, warme dag te worden. Net goed, want vandaag draperen Akiko en haar twee vriendinnen Karen in een ceremoniële kimono. Met de handleiding op de schoot en enig overleg wordt deze ingewikkelde combinatie van jurken en doeken uit zijde en voorzien van prachtig borduurwerk in de gepaste vorm aangemeten. Karen ziet er gewoon betoverend uit! Met de bloesem van de Japanse kerselaar op de achtergrond, waarvan de zon die de pracht extra

beklemtoont, maken wij een korte wandeling door de dreef. Nadien zullen slechts foto's ons als enig aandenken aan dit moment dienen. Als bruidsjurk zou zo'n kimono echter prachtig staan. 's Namiddags worden we op het B.F.E.C. in Osaka verwacht. Een programma van lezingen, muziek, een grafiektentoonstelling en een buf fet werd uitgewerkt om een treffen te realiseren tussen een Vlaamse architektengroep en de Japanse cultuur. Deze Vlamingen zijn slechts een drietal dagen in Japan en zijn wat blij om nog eens een woordje Nederlands te horen. Wij van onze kant zijn onmiddellijk gecharmeerd door het jolige sfeertje in de groep Belgen. We herkennen onze roots. Na de uitgebreide receptie met onder andere Vlaams levenselixir, ronden we de nacht af in een nachtclub te Osaka. Loeiharde muziek, talrijke niet-Aziaten, bier en een opvallend ontspannende, arnicale sfeer zijn hier de ingrediënten. Niet direkt mijn smaak, maar het loont wel de moeite om het échte wereldreizen te ontmoeten

Japan was een heerlijke ervaring. We hebben kunnen genieten van louter toeristische, maar ook meer persoonlijke ervaringen. Net dat wat we zochten. En ik ben ervan overtuigd dat deze cultuur ieder van ons, die zich hiervoor open wil stellen, heel wat te bieden heeft. Neem bijvoorbeeld hun mcci globale, soms eerder chaotische kijk op de werkelijkheid, waar wij Europeanen ons doorheen de eeuwen gespecialiseerd hebben in het doorgedreven rationaliseren en categoriseren van onze leefwerelcl. Wij zijn zelfs vergeten dat we er slechts een nietig onderdeel vanuit maken. Wat me nog het incest beviel, was hun erkenning van schoonheid, als essentieel deel van het bestaan. Dit wordt geuit in hun beeldende manier van uitdrukken, hun sterke ambachtelijke traditie en in hun cultureel verleden. Inspanning en ontspanning zijn elkaars gelijken. Lichaam en geest moeten vcrkwikt worden, wil men hen ten volle benutten voor andere doeleinden. Persoonlijk geloof ik in een uitwisseling van culturen, al verloopt dit niet altijd even gemakkelijk. Dit levert een wederzijdse verrijking op, terwijl een incestueuze houding, zoals die momenteel in Europa steeds luider gepropageerd wordt, een samenleving star en uiteindelijk zeer kwetsbaar maakt.

Zaterdag 11 april Terug naar huis 01) dit ogenblik zitten ve hoog en droog in de Boein ij g 747, op weg naar huis. W beginnen momenteel aan ons middagmaal en thuis ligt iedereen nog lekker in hun warme bed.

Dit was Japan voor ons dus. Graag zou ik nog een keer terugkeren en wie weet - met Karen in de buurt weet je maar nooit.

Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel 031314 51 77 Fax 0313146556 -

OPENBARE VERKOPING VAN GOED ONDERHOUDEN WONING TE RIJ KEVORSEL, MERELSTRAAT 31 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Rijkevorsel, 2e afdeling: Een goed onderhouden WONING te 2310 Rijkevorsel, Merelstraat 31, groot 536 m2. Ingedeeld als volgt: - living, keuken, berging, wc, 3 slaapkamers, badkamer, kelder, zolder en garage. Ct:iiilrale verwarming: electrische convectoren. Ruimo inrit naast woning. K.l. 42.400,Beschikbaar: Uiterlijk op 15 juli 1998 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op maandag 25 mei1998 - Toewijzing op maandag 8juni1998 telkens om 16 uur in café Parochiecentrum, Dorp 21 te 2310 Rijkevorsel. Bezichtiging: s zaterdag van 14 tot 16 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract..

21


h@@g) g~~229n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Klaagden we vorige maand over het slechte weer, vandaag, de negende dag op rij van deze vroege zomer zei iemand dat de lente aan ons voorbijgaat. Vandaag, 5 dagen voor de eerste communie, ziet het er naar uit dat ook die dag het weer van de partij zal zijn. Het goede weer welteverstaan want het weer is altijd i'an de partij. Traditiegetrouw vragen we deze maand ook aandacht voor de feestweek rond Heilig Bloed. Veel nieuws is daar niet over te vertellen, maar te/ken are maakt het toch een hoogtepunt uit van het Hoogstraats sociaal gebeuren. Iedereen zet tijdens die week toch een stapje buiten de deur. Vooral op woensdag zal er weer over de koppen gelopen worden en tot in de late uurtjes zullen er woorden en drank vloeien. Want zeg nu zelf: echte kermisvierders zijn die van Hoogstraten toch niet, behalve op woensdag dan.

Vanuit het onderwijs Ëlkjaarorganneert de gemeentelijk basisschool uit de Gravin Elisabethiaan een culturele activiteit. Dit jaar gingen de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar naar het MUI-IKA (Museum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen). Daar stelde beeldhouwer Jan Fabre zijn collectie van kever-sculpturen voor. De leerlingen gingen ook zelf aan het werk in het IKO. Ze ontdekten hoe ze met verschillende technieken een prachtig kunstwerk kunnen maken.

maal van hem is. Hij denkt er na, hij leest er, schetst, ontwerpt en vervaardigt er zijn beelden. Eén van de bekendste beelden die hij gemaakt heeft, is voor de Hoogstratenaren ongetwijfeld dat van deken Lauwerys vlakbij de kerk. Jef liet de verschillende stappen zien die nodig zijn om een blok steen of marmer om te vormen tot kunstwerk. Verschillende kinderen maakten nader kennis niet de lasbril van de beeldhouwer en hebben allemaal op zijn katrol-lift mogen uiten. Daarmee heft hij zware blokken Steen of

IKO-workshops Papier scheppen, potten draaien, marmeren, boetseren, schilderen druktechnieken Na bijna dertig jaar teken- en schilderwedstrijd zit er sleet op de formule. Dat vindt men althans in het IKO, onze gemeenteacademie die deze jaarlijks weerkerende openluchtactiviteit toch telkens met veel succes organiseerde. Velen wilden ook het wedstrijdelement definitief bannen. Creativiteit en rivaliteit, het gaat immers niet altijd even goed samen. En zo krijgt de tekenwedstrijd een hedendaagse tegenhanger mcl 'IKO-workshops'. Dat betekent dat geïnteresseerden de hierboven genoemde kunstspecialiteiten gewoon eens kunnen komen uitproberen. IKO zorgt voor materiaal, vakkundige hulp en zelfs voor een verfrissend drankje. Slechts één voorwaarde: Je kan slechts deelnemen na het beschilderen van een kartonnen wegwerpbord. 't Klinkt raar, maar zo is het! Deelnemers kunnen ter plaatse zo'n bord schilderen of vooraf afhalen in het IKO om het thuis in alle rust te versieren. teilerpen die zn'n 'kiinsthord' af2eeft mag deeliieiiieii d itu di.. workshops, maarjongoron tussen 6 en 14 jaar krijgen absolute voorrang! Slechts als er plaats en tijd over is kunnen ook de papa's en mama's, bompa's en bomnia's lustig een 'potje draaien', een eigen tekening afdrukken, liïn marmeren cnz. 1-loedanook, het belooft heel interessant en keigezellig te worden. Alle beschildeide borden kunnen bcwonderd worden op de tentoonstelling van het IKO tijdens de kcrmisdagn.

Praktisch: De workshops gaan door op de IKO-parking, achter de St. Catharinakerk.

Wanneer

Als afronding van de culturele activiteit brachten ze een bezoekje aan een kunstenaar van onze gemeente. Dinsdag 12 mei trokken ze naar het atelier van Jef Martens, gelegen in het sfeervolle Begijnhof. De kinderen werden hartelijk ontvangen door de kunstenaar. Jef legde eerst uit wat zijn atelier voor hem betekent: het is een plaats die hele-

marmer op om ze op de werkbank te leggen. Jef Martens heeft een hele collectie hamers om steen te houwen. Ook de trilhamer maakt deel uit van de verzameling. En dat dit trilt, hebben ze aan de lijve mogen ondervinden. Kortom, de kinderen van deze klassen weten nu heel wat meer over beeldhouwen en alles wat daarbij komt kijken.

TE HUUR Kokzijde. Op zeedijk en vlakbij de duinen Penthouse 2 personen Twee ruime terrassen, altijd zon. Tel (09) 355 68 84 -

22

Pinksterzaterdag 30 mei, tussen 14 en 17 uur. Wie mag deelnemen? Iedereen, maar jongeren van 6 tot 14 jaar gaan echt voor. Kartonnen borden af te halen op het IKO of op de woikshop zelf. IKO-tentoonstelling: op de kermisdagen van 10 tot 18 uur.

Vanuit de bedrijven Toeval of niet, maar net wanneer we de resultaten van de studie van onze bedrijfseconomische redacteur publiceren, bereiken een tweetal persberichten onze tafel. De Klerk's Groep opende op 8 mei met een feestelijke zitting een unieke recyclefabriek in Hoogstraten. Waar dan wel, zult u zich afvragen? Wel, op een bekende plaats, want Klerk's Plastic Recycling is een nieuwe naam voor een productievestiging van De Klerk's Groep waaronder ook Hyplast ressorteert. Een geheel nieuw machinepark op maat werd ontwikkeld om, naast schone productierestanten, gebruikte land-, tuinbouw en industriële folies te recyclen.


HOOGSTRA TEN Op (leze manier wordt meer folie verwerkt uit een hoge kwaliteit granulaat. De beclrijfsfilosofie is het produceren van folies uit hoogwaardige grondstoffen. De Groep neemt deel aan het Nederlands Convenant Verpakkingen en heeft zich verplicht om in het jaar 2000 in totaal 70% van de geproduceerde en gebruikte folies te recyclen. De nieuwe fabriek gaat nog een stap verder: het is niet de makkelijkte weg door ook zwaar vervuilde folies in eigen beheer te verwerken. De machinelijn van 80 meter verwerkt jaarlijks 12000 ton vervuilde folie. Deze wordt in ver schiucndc stappen gereinigd en vernialen. in een extrudcr worden ze tot granulaat omgezet. Op de dag dat we ontdekken dat Vedior (Gregg Interim) een kantoor heett geopend in Hoogsti atei i, liet eikt 01 is liet berich 1 (tal to ik In i cr1 ahor Interim op komst is. Samen met Adecho zijn er nu volgens onze gegevens 3 uitzcndarbeidbureaus in Hoogstraten. Het is algemeen geweten dat de vraag naar uitzendkrachten zeer groot is en nog steeds groeiend is. in een economische conju nctuur waarin Ilexibele arbeid een steeds grotere rol speelt, is itiieriniarbeld niet meer weg te denken. De bureaus vervullen een scharnierfunctie tussen werkzoekenden en bedrijfsleven. Vooi Iutei luloii is liet nieuwe ageniseliap in Hoogstraten de 22ste vestiging in dc provincie Antwerpen. Interlabor is voortaan te vinden op de Vrijheid net zoals Vedior en Adecho. Dat er noo werk is voor de consulentcn van deze agentschappen, bewijzen de cijfers van hel aantal werklozen in Hoogstraten. Op 3 1/12/1997 telde uien 121 niannelijke en 198 vrouwelijke uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Werklozen van minder dan 25 jaar waren er 23 hij de mannen en 28 bij de vrouwen.

Open-deur op technische school van het Spijker Er is reeds een tijdje geweten dat het Atomiuni, restant van de wcreldtentoonstelling 1958 en ondertussen Brussels uithangbord geworden, dringend aan een herstelbeurt toe i. Onze burgemeester en tevens \'laarn:; volks vertegenwoordiger kwam tijdens de opendeur op het Spijker inspiratie opdoen en dit vond hij in de afdeling chocolaterie. Waarom dus niet de combinatie gespeeld met de Belgische chocolade, geloofd en geprezen in het buitenland en het nationaal symbool. de 9 bollen in het llcizclpark. Een idee om te onthouden al is het waarschuwentie vingertje van de juffrouw rije net kunstwerk maakte, veelbetekenend: Montignaccen en chocolade gaan niet samen - of toch?)

Per huifkar op tocht p555 55

Vanuit de mensen LOPEN VOOR LEVEN Sporten is plezant, maar sporten voor een goed doel is dubbel aangenaam. Zoals reeds in een vorige editie van de Hoogstraatse Maand vermeld, heeft Staf Coertjens een marathon op zijn programma staan. Echter niet zomaar een marathon. Samen met zo' n 300 Belgen neemt hij op 11juli deel aan de marathon van Knysna in ZuidAfrika. NaNew-Yorkin 1992enHawaiin 1995 is dit de derde nationale sponsoringsactie die Artsen Zonder Grenzen organiseert : dit is immers de bedoeling, lopen om zo veel nioelijk geld in te zamelen voor de vereniging Artsen Zonder Grenzen. Wat stelt Artsen Zonder Grenzen voor? Deze Organisatie stuurtjaarlijks 2000 vrijwilligers uit naar 60 landen die getroffen worden door natuurrampen of oorlogsgeweld, en dit zonder onderscheid van ras, godsdienst of politieke overtuiging. "Sporters voor Artsen Zonder Grenzen" is een particuliere vzw die sportmensen samenbrengt om morele en financiële steun te verlenen aan Artsen Zonder Grenzen. De meeste lopers of joggers weten dat de 'loopmiecrobe' besmettelijk is; zo ook hier want Staf's vrouw Bieke heeft ondertussen ook de smaak van het joggen te pakken gekregen en is nu volop aan het trainen om in Zuid-Afrika haar eerste halve marathon te lopen! Tijdens de voorbije 20km van Brussel was deze actie reeds in de belangstelling gekomen dankzij de steun van twee Bekende Vlamingen,.

Op ci icleïdcig ii ttiei oïgatiiseeicle 11(1 iiisiItitis ecu Toe/t! per htojlsttr door Lie verschillende kerkdorpen van groot Hoogsiraten. Jean Bosco Safari, die de sporters vergezelt naar Zuid-Afrika, is peter van de actie; meter is niemand minder dan Dana Winner die tijdens haar optredens deze sponsoringsactie voor Artsen Zonder Grenzen mee ondersteunt. Staf en Bieke nemen, volledig op eigen kosten, deel aan deze reis naar Zuid-Afrika. Alle sponsoringsbijdragen gaan integraal naar Artsen Zonder Grenzen. Daarom doen Staf en Bieke hierbij een oproep aan allen die de Organisatie Artsen Zonder Grenzen willen ondersteunen door een financiële bijdrage. U kan rechtstreeks storten op het nationale nummer van AZG :142-0513000-89 met vermelding 'sponsoring ZA '98 Staf en

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Bieke'. Alle giften zijn welkom (vanaf 1000 BF ontvangt men automatisch een fiscaal attest). Onder al hun sponsors verloten Staf en Bieke 12 flessen Kaapse Wijn en enkele andere waardevolle prijzen zoals joggings en T-shirts van Artsen Zonder Grenzen. Samen met AZG danken Staf en Bieke reeds op voorhand alle mensen die deze actie willen steunen. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met Staf en Bieke Coertjens-Roovers, Achtelsestraat 73, 2320 Hoogstraten, 314.66.43.

De Hoogstraatse Maand 23


HOOGSTRA TEN

Vanuit de verenigingen 1-let Davidsfonds rondt een schitterend werkjaar af met twee activiteiten 'op verplaatsing'. Maandag 1juni, Pinksterniaandag, leidt de jaar lijkse daguitstap naar Luik. Er wordt vertrokken om 7.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. Gids in Luik is Willy Van Reusel. Op het programma staan: een bezoek aan de Citadel, een stadswandeling langs het aartsbisschoppelijk paleis, het stadhuis, de trappen van de 600 Franchimontezen. Verder worden de St.-Bartholomeuskerk en de St.Pauluskathedraal niet schatkamer bezocht. Tot slot worden de collecties van het Curtiushuis, prachtig voorbeeld van Maaslandse renaissance, en het glasmuseum bekeken. Deelnameprijs voor de hele dag (inclusief bus, koffie 's morgens, geleide wandeling en bezoeken met gids, toegangsgelden en middagmaal) bedraagt 1200 BF. Inschrijven bij Swa Verschueren (tel. 314.11.88). Of er voor de andere uitstap nog plaats is als u dit leest, is zeer de vraag. Woensdag 17juni kunnen 15 personen mee naar de prestigieuze Bruegheltentoonstelling in het museum in Antwerpen. De volledige titel van deze expositie luidt 'Brueghel-Brueghel, een Vlaamse schildersfamilie rond 1600'. Vaak wordt vergeten hoeveel kunstenaars schuilgaan achter de naam Brueghel. Naast de bekende 'Boeren Brueghel' vermeldt de literatuur een 'Bloemen Brueghel'. een 'Fluwelen Brueghel', een 'ParadijsBrueghel' en zelfs een 'Helse Breughel'. De tentoonstelling stelt zich tot doel de verwarring omtrent de Brueghel-familie op te helderen. Ongetwijfeld een bijzonder boeiende uitstap. Vertrek om 18 uur aan de kerk, deelnameprijs is 500 BF per persoon, en inschrijven moet bij Swa Verschueren. Op zondag 21juni fietsen de KWB'crs naar Scherpenheuvel. Het vertrek wordt gegeven aan de kerk in Hoogstraten om 6 uur in dc morgen. Koffie is er omstreeks 8.15 uur in Tongerlo en in Zichcm is er een korte tussenstop alvorens de laatste klim te beginnen. Alle deelnemers verzamelen aan de Maria-hal om dan tegen elven de eucharistieviering bij te wonen waarna de rozenkransweg wordt gedaan. Tijdens de middag kan er samen gegeten worden,ofbij goed weer gepicnickt. Omstreeks half vier wordt de terugweg aangevat. Inschrijven bij de wijkmeesters. Op zondag 7 juni is er dan het groot paaptornooi achter zaal Pax. Inschrijven van de ploegen kan vanaf 12.30 uur. Het tornooi begint om 13 uur.

De kerk staat in de steigers De kerk san hel begijnhol, die tussen 1680 en en 1687 gebouwd werd naar plannen van architect Libert Fabri, staat in de steigers. De werken worden uitgevoerd door de firma PIT van Hoevenen. Bij de aanbesteding der werken schreef deze firma in met een bedrag van 21.663.929 BEF (excl btw), tien miljoen lager dan het bedrag van de raming. Ook de elf andere aannemers, die een offerte binnenbrachten, bleven onder de raming van de werken. De restauratie wordt voor 60 % betaald door het Vlaamse Gewest, 20 % is voor rekening van de provincie, 10 % voor het stadsbestuur en 10 voor de kerkfabriek. De kostprijs van de restauratie is relatief laag, vooral omdat de kerkfabriek het gebouw altijd zéér goed onderhouden heeft. Bovendien weet de overheid maar al te goed dat de financiële middelen, die ze ter beschikking stelt, goed besteed zijn. Restauratiewerken zijn nu eenmaal bijzonder arbeidsintensief en de bedragen die men investeert vertalen zich in een groot aantal arbeidsplaatsen. Het grootste deel van het budget gaat naar het herstellen en opvoegen van het metselwerk. alles samen ongeveer 2.100 m 2, het herstellen van 1.000 m2 onderdak (schaliebord) en schalies. De dakconstructie zelf is nog in behoorlijk goede staat, dit in tegenstelling tot de klokkenstoel en, vooral, het torentje dat dringend hersteld moet worden. De restauratie van de glasramen is werk voor echte specialisten. De oudste glasramen zijn deze van het koor, die zo oud zijn als de kerk zelf. Ze werden, in 1682, vervaardigd door glasschilder Joannes de Loos en zijn zéér waardevol, ook al omdat ze vervaardigd zijn in een periode waarin er weinig glas in lood geplaatst werd. Het ongebrandschilderde glas uit de lichtbeuk (bovenaan), de sacristie en de berging

werd eveneens in de 1 7d eeuw geplaatst. Het glasraam in de voorgevel is van een onbekend kunstenaar en dateert uit 1871. De andere ramen zijn van begin deze eeuw, zes zijn van de hand van Gust Landon van Gent, de vier andere, waarvan men de kunstenaar niet kent, dateren uit 1912. De aannemer heeft een planning voorgelegd waarbij de werken voor 2 mei 1999, wanneer het hof officieel ingehuldigd wordt, beeindigd zijn. Eerstdaags is er een eerste overleg met de aannemer van de omgevingswerken, die werken zouden kort na het bouwverlof starten.

Seminarie in werking

JURJUAY GARAGE HOGA B.V.B.A. LLO WOUT[flO St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

24

--.-.-... In mei worden de klassen nog eens extra opgepoet.sr en alle machinerie in werking gesteld om de ouders te laten zien waar hun kroost het hele jaar mee bezig is. Zo ook in het Se,ninarie. Nu nog de examens en dan is het vakantie.


HOOGSTRA TEN

Grastheater verwondering en veel vragen in de ochtendspits

Tejater de Lepe Hoek bestaat vijftien jaar DE MEETING

HET ONTBIJT

DE VELDSLAG

DE FIETSERS

Reed u richting Rijkevorsel, Wortel, Meer of Loenhout ? Iedereen die 's morgens, tussen zeven en negen, in of uit Hoogstraten reed heeft zich vragen gesteld bij deze taferelen. "Mensen confronteren met ongewone situaties, daar gaat het om", zegt Jos Vinckx, "Tijdens de ochtendspits, op een gewone werkdag, werkt zo'n situatie ontnuchterend. Dat mensen verwonderd zijn en zich vragen stellen, wat gebeurt hier?, daar gaat het om". Jos Vinckx, Frans (Wannes) Druyts, Gerd Lambrechts en Guy Thijs, van de Lepe Hoek, vroegen zich af hoe u zou reageren en welke vragen u zich zou stellen. Zestien maal hebben ze de ochtendspits verbaasd omdat ze vijftien jaar bestaan.

RAATS MARCELbvba

Ie Telefoon: Fax: Autotel.:

031309.95.18 03/309.95.17 095/25.93.62

Doen en dromen Dit project - grastheater - was het eerste en kadert in een programma rond het vijftien jarig bestaan van de Lepe Hoek. Het worden drukke dagen. De eerste week van juli treden ze elke avond op in een tent recht tegenover het stadhuis. Ze brengen er eigen producties, voorstellingen van 15 tot 20 minuten, die ze elk halfuur herhalen. Het weekend van vrijdag 23 tot zondag 25 oktober brengen ze een nieuwe zaalproductie en wat het wordt weet men nog niet, maar men droomt van een afsluitend project, in december. Tussen al die extra voorstellingen door werken

Advertenties

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

r

i_i 314.49.111314.55.04

193

ze ook hun normaal programma af. Ze nemen deel aan het "tcrrastheater festival" in Turnhout en er is hun eigen "Streektheater Tournee" Dit laatste project is een Organisatie samen met Tinello uit Hoogstraten, Bagatelle uit Merksplas en Anoniem uit Gierle. De vier gezelschappen brengen theater taferelen "aan den toog" van twee cafe's in Hoogstraten, twee in Rijkevorsel en twee in Merksplas. Een jaar feest dus voor het 15-jarig bestaan van de Lepen Hoek. Daarom zullen ze ook meewerken aan de tiende uitgave van de Open Monumentendag, dat dit jaar doorgaat met als thema "feest". Maar daar hoort u nog van.

ScFwonfieiJ.ssa[on Lieve fDe 9v(ee.ster Lar1gen6erg 30 2323 'Wortc( 031314.55.15 Eek.e ( apafspraac.. Oak.bij 5Jtius

cjefaatsverzorging - Manicure . fPedieure Ont/laringen . Maqui1Tage

141

25


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

Die zorgden ondertussen voor een 7-tal kleinkinderen die regelmatig over de vloer komen. Na 38 jaar werken op het steenfabriek ging dit failliet en Adriaan werkte nog tot zijn pensionering op de Vito.

Alles voor HVV

Adriaan Hereijgers en Christine Jansen "Zij wonen in een huis dat aanleunt tegen de Vito en aan de overzijde van de straat is het Hoogstraats voetbalveld." Daarmee is in feite een zeer bondige samenvatting gegeven van dit gouden paar. Maar sta ons toe die zin even verder uit te diepen.

Met Adriaan een afspraak maken is niet altijd gemakkelijk want voor het voetbal moet alles wijken. In zijn jeugd en als jong volwassene stond hij zelf gedurende 15 jaar op het plein. Nadien, en dit ondertussen reeds meer dan 40 jaar. heeft hij zijn hart verpand aan HVV. In 1963 promoveerde zijn club naar 4 klasse en in 1986 naar 3'. Volgens Adriaan hoog genoeg om de club leefbaar en gezellig te houden. Hoewel voor het volgende seizoen staan er niet veel derby's op het programma en dat is spijtig. Adriaan is in en rond het stadion het manusje van alles. Voor alle klussen kan hij gevraagd worden, al is het lijnen schilderen, lidgelden ophalen of kleine herstellingen. Geen enkele match of training wil hij missen. Zelfs het feest vieren wordt even opzij gezet om le gaan kijken. Vroeger ging Christine ook mee kijken. Maar als er kleinkinderen kwamen moest daar op gepast worden. Dus zocht zij haar bezigheden maar in en rond het huis. Bloemen hebben daarin haar voorkeur.. Ze vindt het nu al zonde dat, ter gelegenheid van het feest, heel het huis overvol zal staan. Volgens haar zou men het beter spreiden zodat zij er een gans jaar deugd van kon hebben. Vroeger werd er ook heel wat gehreid en ging zit regelmatig naar I vni-imw1, sm onden van de K AV.

En nu maar feesten

Alles begon op school Christine werd geboren te Hoogstraten op 5.12.1929 in een huishouden met 10 kinderen als 7 in de rij. Vader werkte als werkman op de vakschool terwijl moeder de huishouding deed. Na schooltijd ging zij dienen in het verre Brussel, meer bepaald in Ukkel. Later keerde zij terug naar Hoogstraten om bij cremerie Schrijvers de huishouding te doen. Later werkte zij nog een 11-tal jaren als poetsvrouw op de Vito. Adriaan zag het levenslicht in Meerle op 25.5.1927. Zij waren thuis met 8 en Adriaan was daarvan de oudste. Moeder hielp wat in het geboer terwijl vader als gemeentearbeider zorgde voor brood op de plank. Na de lagere school trok hij naar de Vito in Hoogstraten om zich als metaalbewerker te vervolmaken. Zingen deed hij toen iedere ochtend in het koor op het begijnhof. Samen met de broers van Christine vormde hij een clubke dat zijn vaste stek had ten huize Jansen. De zussen Jansen waren daar natuurlijk ook en zo kwam van het 6ĂŠn het ander. Oorlogsjaren kwamen en gingen in hun jeugd als het ware onopgemerkt voorbij. Hoewel Adriaan zijn eerste werkervaring opdeed hij 26

loodgieter Bertje Van den l-leuvel met het pannen leggen op de kapotte daken in de eerste maanden na de oorlog. Christine en haar familie waren gevlucht naar St.Antonius en zelfs daar hadden zij de toren horen vallen op die sombere septemberochtend.

Van het ene H.Bloed naar het andere Echt serieus werd het tussen Adriaan en Christine op de H.Bloed-kermis van 1947 en precies 1 jaar later, op 15.05.1948 gaven zij elkaar het ja-woord. Adriaan trok ondertussen iedere dag met de fiets naar St.Lenaarts om er te werken als onderhoudsman op het steenfabriek van Verhaert-Florcn, het latere Terra-Cotta. Als Christine einde 48 naar het moederhuis moest ging Adriaan mee. Het was op een zondag en door de vroedvrouw werd Adriaan naar de kerk gestuurd om er te bidden voor een voorspoedige bevalling. Hij moet wel stevig zijn best gedaan hebben want bij zijn terugkeer werden hem twee flinke dochters. Christianne en Maria, in de armen gedrukt. Hij kon zijn ogen niet geloven, maar het was zo en die niondjes moesten gevuld worden. Later volgden in 1953 en in 1955 nog twee dochters. Annernie en Nicole.

Met de wereidbeker voetbal in het vooruitzicht vroegen wij ons al of zulks de huisvi ede ,.uu komen vpr,doren Volgens Adrkiiin 7al dit niet hel geval zijn, want als het thuis niet kan dan gaat hit wel op een ander kijken, in dc frituur van dochter Chrisiianne of in de kantine van HVV (van beide lokaties heeft Adriaan de sleutel). Laat ons hopen dat voetbal een feest is en dan kan dit feest een verlengstuk zijn van het feest dat zij een weekend lang gaan vieren op IS en 16mei. Eerst mei kinderen en familie en later mei het gebuurte de Westhoek. Die buren steken een heuse stoet in elkaaren daarin zullen het voetbal en de Vito wel centraal staan. En zo zien we dat de bal rond is. b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten tel + fax: 031314.55.04 REDAKTEE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogst raten


HOOGSTRA TEN

Herinnering aan

Eredeken Pieter Hannes Deken Hannes werd geboren in een stevig boerengezin in Achterbos, op 19 juli 1915. Aan het College van Mol mocht hij studeren. Hij werd er 'primus perpetuus of de eerste in alle klI\

•:

Groot, Jan Huet en Jan Willems nog te kunnen plaatsen. Over de glasramen heeft hij dan ook nog een brochure geschreven. Met hetj ubileum van 1980 in zicht, richtte Deken Hannes de 'H. Bloedstichting' op die moest zorgen voor het gunstig verloop van dit eeuwfeest maar tevens voor de verdere restauratie en uitbouw van de processie. Samen met Marcel Verheyen, Frans Wouters en een flinke ploeg leken werd in 1978 het parochiecentrum Fax gebouwd. V66r alles was Deken Hannes echter de herder voor zijn parochianen, vooral voor de zieken. Als gewaardeerd predikant vloog hij enkele malen naar Lourdes als begeleider van de bedevaarten der Lanclelijke Beweging. In 1985 nam de deken afscheid van Hoogstraten en wel op 15 augustus, de dag waarop hij 45 jaar geleden tot priester werd gewijd. De bisschop vertrouwde hem toe aan de goede zorgen van de Zusters Franciscanessen te Arendonk. Tot zijn laatste levensdagen hebben deze zusters hun rector op bijna on-navolgbare wijze verzorgd. JB.) (h luninc a heb je nooit! Je hebt met grote inzet run ziel en lijfje palle plicht gedaan, trouw aan je éérste woord van trouw, en aan de hand waarin je heilig werd besloten.

r.4

. De leerlingen van belevenis waren. v ' en. chil1ende gekende _ ssen; acteur Senne oogleraar Herman ister Gaston Geens. i e in stilte een uiterst jicl)[)cij opge boLEwd als priester, misclenschapper, enz In 1949 verhuisde Pieter Hannes naar Geel als directeur van het Sint-Aloysiuscollege. Na verloop van tijd vond hij dat hij geen priester geworden was om heel zijn verder leven te slijten in de administratie en zo mocht hij in 1963 pastoor worden in Retie. Hij had het er zeer naar zijn zin in die landelijke, Kempische parochie en het was dan ook met frisse tegenzin dat hij, op verzoek van zijn bisschop, de taak van pastoor-deken te Hoogstraten aanvaardde in 1968. Met alle mooie herinneringen van weleer aan deze plek was hij spoedig weer ingeburgerd en kende hij in de kortstmogelijke tijd zijn nieuwe parochie tot in de kleinste bijzonderheden. De laatste faze van de heropbouw van de Sint-Katharinakerk was door zijn voorganger wel uitgetekend maar nog niet voltooid. Deken Hannes vond het fijn de nieuwe glasranien van Marc De

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 031314.51.77 - Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN - GELMELSTRAAT 125 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met tussenkomst van notaris René Van Kerkhoven te Broechem, met winst van 1% premie openbaar verkopen: GOED GELEGEN WONING met tuin te Hoogstraten, Gelmeistraat 125 groot 600 m2. Omvattende: living, keuken, achterkeuken, badkamer, wc, bergplaats; boven 3 slaapkamers. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. Verwarming met gaskachels.

Je bent de weg gegaan waar Godje leidde je lieve Kempen door. Je vijf talenten volledig uitgezet tot vijfniaal rente,leraar én herder, en ten volle beide! Hoe erudiet ook en veelzijds beslagen bleefje de eenvoud zelf die met de wensen en noden was begaan van alje mensen, met hun verdriet, hun vreugde en hun vragen. Je had de luister lief van 's Heren tempel die bijna twintig jaar je bezig leven glans van geluk en blijdschap heeft gegeven: je zéér vertrouwde 'Katedraal der Kempen'! Je hebt je volk bemind, de stoute dromen die ooit je jeugd bezielden nooit verloren, je leven lang in de aloude sporen naar straks het huis waarin wij zullen wonen. Dit kan geen afscheid zijn. Je blijft behoren tot de gemeenschap die haar dank wil uiten meer binnenwaarts dan met gebaar naar buiten of met het onvermogen van haar woorden. (Anton van Wilderode)

Kantoor van Notaris R. VAN KERKHOVEN BROECHEM Tel. 031485.709.37 Fax 031485.79.39 Kadastraal inkomen 28.730. Beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op donderdag 11juni1998 - Toewijzing op donderdag 25 juni 1996 telkens om 15 uur in De Gulden Coppe te Hoogstraten, Vrijheid 173. Bezichtiging zaterdag van 14 tot 16 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 27


~KafflW

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11. tel. 314.71.96.

Er staan ons enkele drukke juni-weken te wachten. De drukte van examens, Heilig Bloedfeesten en voorbereidingen op het jaarlijks verlof komen elk jaar terug. Maar dit jaar komt de Wereidbeker in vele huishoudens de regelmaat overhoop halen en de vaste tv-kijkgewoontes grondig veranderen. De Rode Duivels bepalen samen met hun tegenstanders mee het sociale leven, ook in Wortel. Maar veel brokken zal dat niet maken. Wortel Kermis is weeral dichtbij en de Organisatie is hier en daar al in volle voorbereiding.

Riolering in de Rooirnans

Foto's met Pinksteren We hebben liet al gemeld in vorig nummer niaar diegenen die dit nummer tijdig in handen hebben, kunnen er nog altijd naartoe. De fotogroep van 't Slot stelt zijn werk tentoon in de froogalerij van 't Slot. De tentoonstelling is open op zondag 31 mei en maandag 1juni telkens van 10.00u tot 1 8.00u. Elke echte Wortelaar en alle mensen die houden van mooie fotografie moeten er zeker eens even langsgaan. De toegang is vrij voor iedereen.

Wortelfee sten lie \YW VOlICl!CC5tCIi oIgaflKCCrt elk jaarop de laatste vrijdag en zaterdag van augustus de

Wortelfeesten. De opbrengst van deze feesten wordt integraal overgemaakt aan een vooraf bepaald doel. Ditjaar is dat Voor de herini kliting en verfraaiing van de vroegere biljartzaal (klein zaaltje). Tijdens deze feesten organiseert men een gezinsfictstocht voor fietsliefhobbers en een voor de echtc fictstoeristen. De gewoin' Fietsers maken een toer van ongeveer 20 h 25 km onder leiding van François de Decker. De fietstoeristen rijden een rit van ongeveer 60 t 65 km met de medewerking van WTC De Zwaantjes onder de leiding van Guy Aerts. Deelnemen kost 50 fr. en in de prijs is één consumptie begrepen. vzw Wortelfeesten hoopt dat er vele verenigingen met een hele ploeg zullen deelnemen aan een van deze fietstochten op zaterdag 29augustus. Het vertrek van de fietsers is voorzien om 13 uur. In Het Slot, Worteldorp 28, kan men vanaf 12 uur inschrijven. Nu de Rooimans stilaan volgebouwd is, wordt het ook hoog tijd dat hier een rioleringsnet aangelegd wordt. Aannemer Schapers is volop bezig aan het eerste deel tussen de Boomkes en de school. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om alle voorzieningen en het wegdek te moderniseren. Nog enkele weken zal de hinder alleszins duren. Vooral met die hete

10-daagse half mei was het een stoffige boel, maar dat kan nu eenmaal niet anders. Zal het werk voor de kermis volledig voltooid zijn of krijgen we dit jaar een grotere omleiding ter gelegenheid van de koers met de Kermis? Ook de Grote Plaats en het Neerven staan in de nabije toekomst nog op de lijst van de grote werken in ons dorpje.

Een bredere Klinketbrug. De Klinketbrug wordt nu aan de Noordzijde breder gemaakt voor de aanleg van het broodnodige fietspad naar Hoogstraten. Deze karwei is blijkhaaringewikkelderdan men op het eerste zicht zou denken. Het water van de Mark moet immers omgeleid worden. Eigenlijk is het zonde dat men deze verbreding niet in één keer heelt uitgevoerd samen met de andere zijde. Dat zou viIgens mij gemakkelijker zijn geweest. Heeft u trouwens al gemerkt dat de brede sloot aan de zijde van de Hoogstraatse gevangenis bijna helemaal droog staat. De Ster loosde in deze sloot het koelwater van zijn machines. Dankzij deze watermassa was deze "warme" sloot een kweekvijver geworden voor heel v at vis, tot genoegen van jonge vissers en ook van de reigers die hier regelmatig opdoken. Omwille van milieubelastingen op het lozen van "afval"water zag De Ster zich echter verplicht een andere, goedkopere oplossing te zoeken. Men installeerde een gigantische koelinstallatie met ventilatoren op het eigen terrein zodat heel wat opgepompt, en dus ook weggepompt, grondwater kon bespaard worden. Deze verbetering is echter wel ten koste gegaan van de mooie sloot en zijn "visser.'.

28


WORTEL

Ruilverkaveling Rij kevorsel-Wortel in tweede fase

e*e

ee

l)e Vlaamse Landmaatschappij is klaar met de eerste fase van een mogelijke ruilverkaveling in hei onderzoeksgebied Rijkevorsel-Wortel. Tot 1 febniari van dit jaar werd er gewerkt aan de inventarisatie van het gebied. >Orn de noodzaak van een ruilverkaveling te bepalen en eventueel zo'n plan op te stellen, moeten we het gebied, dat in totaal 3.500 ha eroot is, goed kennen», zegt projectleider Bert Vueghs, «Daarom werden er verschillende studies uitgevoerd een onderzoek naar de verschillende kavels, een landbouwstudie, een stu die over de recreatie, over het landschap enz.». In de tweede fase, die nu volgt, spreken we ons uit over de noodzaak van een ruilverkaveling. 1-let is best mogelijk dat bepaalde delen niet in aanmerking komen en andere in een afzonderlijk plan opgenomen worden. We denken hierhij aan Wortel kolonie dat, ah bcachcrmd landschap, binnen een termijn van diie jaal een

Sportieve KWB l)' KWR vni'thaJ Iers hebben zich ook dit aei <in wi-i-'r prima geweerd. 22 polurs bepaalden

dit jaar mee het resultaat. De 36 wedstrijden leverden maar liefst 25 overwinningen op. 3 gelijke spelen en helaas ook 8 vcrliesmatchen. al hij al een fantstisch resultaat. Luc De Bruyn uit de Pastorijstraat was de absolute topscorer niet zo maar event es 37 doelpunten.

Fietsen Eind juni, neerbepaald op donderdag 25. Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni plant de KWB een nieuw initiatief. Een avond-fiets-driedaagse door eigen streek met vertrek en aankomst aan de parochiezaal richt zich tot alle fietsers. Zowel ouders als kinderen kunnen meefietsen aan een rustig tempo. Een leuk initiatief dat er voor zorgt dat men het groot verlof fit kan aanvanccii.

Vissen ll)e KWB gaat ook traditiegetrouw de laatste zaterdag van juni vissen op ford. Eén van cle vijvers van de Heibaari in Loenhout staat ter beschikking van 8.00u tot 13.30u. Ook mensen die niet veel van vissen afweten kunnen hier hun eerste lijntje uitgooien. Meer inlichtingen bij Ludo D()ickers.s, St Jansstraat 27 of tel 031 314.37.41

beheersplan moet krijgen. Maar dat is een ver haal apart. «Bij het ruilverkavelingsproject, op zich, zijn 225 landbouwbedrijven betrokken», weet

Veughs vanuit de studies, «van deze 225 bedrijven zijn er 103 in het gebied zelf gevestigd. Sterke sectoren in hei landbouwgebied, dat een totale oppervlakte van 2.600 ha beslaat, zijn melkveebedrijven (47 0/(, ). pluimvee en varkensbedrijven (27%), en mestveebedrijven (14%). «De gemiddelde leeftijd van de landbouwers op de bedrijven met gunstige bedrijfskenmerken is 36 jaar en dus vrij jong. De helft van de bedrijven beschikt over niéér dan 15 ha en een derde van de bedrijfsleiders wil in de toekomst nog uitbreiden. Op ecologisch vlak is het een waardevol kleinschalig landschap niet bossen en beekvalleien én een vochtig open weidelandschapgebied. « Meer dan 500 ha van het gebied bestaat uit bossen, waarvan 300 ha in Wortel gelegen is», zegt Veughs, «Bij het opstellen van het plan moet vooral gestreefd worden naar het behoud van bestaande landschappelijke waarden, het ontwikkelen van verbindingen tussen de natuurlijke gebieden en het zoeken naar meerwaarden. Om dit te bereiken», besluit Veughs, «zullen we nauw samenwerken met de gemeentebesturen, adviesraden en belangengroepen».

Dankzij taalkennis naar de wereldbeker Sis Matthé. uit Wortel. laatstejaarsleerling an het Klein Seminarie, in Hoogstraten vertrekt op 30juni voor 11 dagen naar Frankrijk en ...de wereldbeker. In de marge van de taalwedstrijd "La Tour Eiffel - Concours de Français 1 Ide uitgave" met 6373 deelnemers (waarin hij toplaureaat werd, nI. 1 Sde), werd ools ec't'i wi,il,li ijil igci ichi in vetband met cle were Idheker. In deze wedstrijd kon hij zie Ii als 2cle kwa ii ficere ii, De finale van deze wedstnjd(een interview in het Frans op de campus van het LUC in Diepenbeck) werd gejureerd door oud-Rode Duivels Léon Semmeling, Nico Dewaklue en Jean Thyssen. dc enige Belgische official van de Mondial. Iijnrcchter Marc Van den Broeck en Nico Meens, sportjournalist van "Het Belang van Limburg". Georges Lory, attaché culturel voor Vlaanderen was de voorzitter van de jury. De prijzen werden uitgereikt aan de toplaureaten tijdens een gratis tweedaagse excursie naar Parijs. Op de Eiffeltoren werden ze op 24 april 1998 overhandigd door Axelle Red, zangeres van hel officiéle lied van cle Wereldbeker. De excursie begon met deze uitreiking en een gratis bezoek aan cle toren. Het progranhirta omvatte verder nog een receptie op de Belgische Ambassade, een rondrit en wandeling door Parms-bv-night en een bezoek aan Montmartre. les Halles. Beaubourg en hel ultramoderne complex van iii Défense.

De prijs Vanaf 30juni tot 14juli zal hij in Frank-

rijk verblijven in gezelschap van een 600-tal leeftijdsgenoten uit een 80-tal landen. Hij zal o.a. een kwartfinale, een halve finale en cle kleine ofde grote finale mogen bijwonen. in de steden waar hij verblijft zijn allerhande activiteiten voor zien (culturele en sportieve). Na cle laatste match zullen alle laurealen een "dictée" met Bernard Pivot oplossen op de Sorbonne (wordt opgenomen door (Ie tv.). Op 14juli zullen zij de défilé, tnogen bijwonen op dc Champs Elysées en naderhand deelnettien aan cle ''garden party'' van de Franse Natïunale Feestdag op liet Elyséc, dc amhtswotiing vatt de Franse president. Hij mag voor Vlaanderen rtaar Frankrijk samen mei Sofie Resseler en Isabelle Van Overheke.

29


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEVE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

De tijd van de omleggingen lijkt voor lange tijd voorbij. Nu de Strijbeekseweg een laatste laagje asfalt heeft gekregen en de t'.veede fase van de riolering in Meersel Dreef als afgerond kan worden beschouwd zal het nu nog wel een tijdje duren vooraleer er nog eens omleggingsborden worden geplaatst op Meersel-Dreefs grondgebied. Wel wordt reikhalzend uitgekeken naar een fietsverbinding langs de Mosten. Nu men op Hoogeind vanuit Meer richting Mosten begonnen is, wordt dat idee uiteraard wel heel verleidelijk.

Proficiat We kunnen deze ik rpsru 1)11 ek dii s niet a ndeN beginnen dan met een dikke proficiat uit te spreken in dc richting van het stadsbestuur, de Dreefse dorpsraad, de verkeersraad en de plaatselijke politica. Bij dankwoorden is het gebruikelijk dat je mensen vergeet. Dat zal nu ook wel zo zijn, het spijt ons al bij voorbaat. (de aannemer voor het minimum aan ongemak, de politie voor hun prachtige omleggingsroute, Pierre Vinckx die ervoor zorgde dat de kinderen veilig naar school konden en de weg altijd obstakelvrij maakte. ...) De herinrichting heeft het Moleneinde een pak aantrekkelijker gemaakt en ook met de verkeersveiligheid lijkt alles in orde. De omgeving van de school werd grondig aangepakt, zij het niet in overeenstemming met ieders wensen. Aan het kruispunt met de Kapelweg kunnen zich ook wel problemen voordoen als zwaarder verkeerde Kapelweg moet indraaien, misschien toch een reden om eenrichtingsverkeer toch maar eens in overweging te nemen. Maar hard rijden is hier voortaan wel uitgesloten en dat is in de omgeving van een school maar best ook. De groendienst van de gemeente heeft bijzonder zijn best gedaan en heeft tussen de fietspaden en de rijweg een fraai stukje groen aangelegd. Het hoofd van de groendienst, Louis Geerts, heeft in zijn geboortedorp duidelijk zijn uiterste best willen doen. En in Meersel-Dreef hadden we de afgelopen maand nog meer redenen om feest te vieren. Het stadsbestuur vierde mee

Inhuldiging bejaardenwoningen Leden van het schepencollege, het stadsbestuur. OCMW. de Meersel-Dreefse dorpsraad en hei gemeentepersoneel huldigden een zonnige zaterdagmiddag samen met de bewoners van de Jan de Wysestraat de vijf bejaardenwoningen officieel in. Trots lieten dc bewoonsters hun nieuwe woonsten bewonderen. Ze zijn dan ook bijzonder blij dat ze met deze voorzieningen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De aanwezigheid van de fanfare voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef en de wapperende vlaggen lieten al vermoeden dat de bewoners van de Jan de Wysestraat een reden hadden om feest te vieren. In hun straat, voorlopig dejongste verkaveling in de Meersel-Dreefse deelgemeente, besloot het stadsbestuur twee percelen voor te behouden voor het oprichten van vijf bejaardenwoningen. Burgemeester Arnold Van Aperen: "In het so30

ei na 1 eoin i (é, Ii ebhe n we de zaken oron di doi genomen. We hebben ervoor gezorgd dat bij het opmaken van de plannen zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de specifieke behoef ten van ouder wordende mensen." Dat bleek ook toen we een kijkje mochten nemen in één van de bejaardenwoningen. De senioren beschikken er over flink wat ruimte. Brede deuropeningen en een douche zonder instaphindernis moeten het noodzakelijke comfort bieden. De bewoners tonen zich dan ook bijzonder tevreden. De gemeentelijke groendienst heeft puik werk geleverd in de vorm van de mooie aanplantingen op het 'binnenpleintje'. De buren zetten de bewoners letterlijk in de bloemetjes en lieten de kinderen de bloemen overhandigen. Burgemeester Arnold Van Aperen had in zijn toespraak woorden van lof voor zijn partijgenote Trees Coppens. Trees is zelf van Meersel-Dreef. "Ze volgde de werken op als een conducteur." Een koperen gedenkplaat werd officieel onthuld.

Open Natuurdagen Ook Natuurreservaten vy.w laat zich in die zin opnierken. De grootste natuurvereniging van België vaart al geruime tijd een koers die zich richt op het openstellen van de natuurgebieden voor het publiek. De organisatie van de Open Natuurdagen wordt ook in die zin bekeken. Voor de tweede keer organiseerde de Hoogstraatse afdeling een Open Natuurdag langs de Mark. Nieuw was het kleine markt je dat in de schaduw van de watermolen stond opgesteld. In een tent kon je er even verpozen en genieten van een percussiegroep. Enkele s'erenigingen, waaronder ook de vissers, stelden er zich voor. Heel wat mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een geleide wandeling mee te pikken in het domein van Jean Gil) Dupret, dat door Natuurreservaten vzw wordt gehuurd. Mensen die de kans lieten liggen of zich niet vrij konden maken, krijgen op 5 juli nog een kans. De plaatselijke afdeling van Natuurreservaten organiseert dan een wandeling in het reservaat. De geleide wandeling start dan om 14 uur op de parking van het klooster. Laarzen worden aangeraden. 1-let vochtige heidegebied is niet normaal ehoeiseI niet betreedbaa r. Naast het natuurreservaat konden de deelnemers aan de fietsfotozoektocht ook een bezoek brengen aan de Koeberg (Groot Eysse!), het domein Elsakker (Strijbeek) en de gebied jes die worden beheerd door AMINAL.


MEERSEL-DREEF

Meerval

1)01 0//i/dIi, ii i1f ieit desondanks toe/t zuiver kuniteit zijn bewees de vangst van een meerval van 1,4 meter lang op de put van de Mosten. Het dier moet vijftien jaar geleden zijn uitgezet. De vissers die het dier aan de lijn kregen hebben bovendien geluk gehad. Blijkbaar kunnen die beestjes nog groter worden. Inheems zijn ze in ieder geval niet, maar dat neemt blijkbaar niet weg dat ze zich hier toch best thuis kunnen voelen. We zijn gastvrij nietit'aar?

Vervuiling Minder fraai ging het er tussen 10 en 15 mei aan toe in en rond de Mark. De bewoners san het Moleneinde die langs de Mark wonen werden tot drie avonden na elkaar het slachtoffer van vreselijke stankgolven. Telkens tegen de avondschemering begon de Mark te stinken naar drijf mest. De bewoners vermoedden dat het om illegale lozingen ging. Nergens in de omgeving ontdekten zij immers landbouwers die mest hadden uitgereden. Het is bijzonder betreurenswaardig dat enkelingen op deze manier een hele sector in diskrediet brengen. Bovendien is het onverantwoord. Je kan dit de mensen die langs de Mark wonen niet aandoen. Daarnaast zijn er elke avond verscheidene vissers die langs de oevers van de Mark komen vissen en tenslotte is er ook het leven in het water, dat zich na vele jaren langzaam maar zeker herstelt. Dergelijke praktijken kunnen niet door de beugel. De vervuiling van het rivierwater was niet alleen met de neus waar te nemen. Dikke vlokken stront dreven op het wateroppervlak en waren zelis enkele dagen later nog te zien.

Daar gaan de schutters liet i i ei er n let best uit oor de schut i ersstand die de nog enige actieve Dreefse schuttersvereniging wil oprichten achter Café De Dreef. Bevestiging van het bericht kregen we in het weekend dat deze tekst werd opgemaakt niet.

Maar naar verluid is het beroep tegen de beslissing van stedenbouw om de sehietstand niet toe te laten, afgewezen. Het wordt dus voor de karabijnschutters heel moeilijk. Misschien moeten zij hun oor nu ook te luisteren leggen bij de dorpsraad. Het is immers niet uitgesloten dat de schutters een plaats kunnen verwerven in en rond het dorpshuis, de oude onderwijzerswoning die tot voor kort nog bewoond werd door weduwe Verboven. Besprekingen met de bibliotheekverantwoordelijken van de gemeente en met de plaatselijke KLJ lijken in ieder geval in de goede richting te evolueren. Bijzonder merkwaardig was het resultaat van de enquête die hij dc Dreefse jongeren werd georganiseerd om te peilen naar de interesse voor een mogelijke afdeling van de tekenschool. De interesse hiervoor blijkt groot. Of het praktisch haalbaar wordt om een tekenafdeling naar Meersel-Dreef te halen is een ander paar mousven.

KLJ-werking De KLJ zou een lokaal kunnen bouwen in het achterhousstje. hen aantal volwassenen hebben hun medewerking al toegezegd. De KLJ-leiding zelf is intensief op zoek naar uitbreiding san de leidersploeg. Die zoektocht levert blijkbaar resultaat op, en dat kan alleen maar toegejuicht worden. 01) die manier, samen met het oog op de inrichting van een eigen lokaal, openen zich nieuwe perspectieven voor het voortbestaan van onze enige jeugdvereniging.

Geen splitsing reactie ouders De splitsing van de lagere basisschool en de kleuterschool t Dreefke enerzijds en de kleuiei scliuul van Mcci aiideii.ijds, kuuit ei uileiiidelijk niet. Schepen Marcel Van Ammel ziet "tijdelijk" af van het plan en liet dat in een schrijven aan de Meersel-Dreefse bevolking weten. Dat de splitsing er uiteindelijk niet komt heeft volgens dat schrijven alles te maken niet de desinforniatiegolf die na het uitlekken van het nieuws op gang kwam. Bijzonder verheugend is het engagement dal de schepen uit spreekt ten aanzien van het voortbestaan van de school Het oiidercomitc van dc hasissehool 't Dreefke overweegt echter te reageren door ook een brief te schrijven aan alle inwoners. In zijn brief aan de Meersel-Dreefse bevolking somt de schepen alle voordelen op. Volgens hem is het perfect mogelijk dat ccii directeur tegelijkerlijil een graailkias onder zijn hoede heeft rie splirsinghiedl volgens schepen Marcel Van Ammel enkel voordelen. Doordat de school in Meersel-Dreef dan een eigen directeur krijgt (die dus wel veertien uren voor een graadklas moet staan) kun die persoon permanent in do school aanwelig 7ijn De schepen meent ook dat de Di v.fsL liLvulkliig LR.li LLii /.u1 gLii niûct maken over de verdwijning van de school. Volgeils ziju gegeveu uinet LLII SL.liUul iiiiuiiiiaal 60 leerlingen hebben om een zelfstandige school te kunnen hlijven Het niudi'reaniité is niet in Ie spreken nvi'r rI hripf 7ij stel en vast iktt enkel de vuui delen wui dcii upgesuiiid, iiiaai dat ueigens sprake is over nadelige gevolgen voor de school. Nog volgens het oudercomité hadden zij toch duidelijk gevraagd de voor- en nadelen op te sommen. Zij ergeren zich ook aan het feit dat in de brief geïnsinueerd wordt dat de school nu niet goed zou functioneren, hetgeen zij ten stelligste ontkennen. Dat de schepen het voortbestaan van de school garandeert is volgens het oudercomité voorbarig. Zij verwijzen in die context naar de slinkende reserve aan bouwpercelen in Meersel-Dreef en aan het feit dat een tiental jaren geleden het leerlingenaantal lager lag dan het door de schepen vooropgestelde minimum. Het is duidelijk dat het oudercomité het schrijven van de schepen niet als verhelderend interpreteert. Over de splitsingsplannen, de voor- en de nadelen, zullen dus misverstanden blijven bestaan. Voorlopig worden die plannen opgeschort. Het oudercomité kondigde wel aan alert te zullen blijven. Een constructieve samenwerking met de schepen zien ze wel zitten als er klare wijn geschonken wordt. Schol!

Kermis! lech \\il de liet i5 ssellicht niet nodig Hoogstraatse Maand iedereen erop wijzen dat de kermis in aantocht is en er dus dringend handen uit de mouwen moeten gestoken wor den. 1-let kermiscomité heeft ondertussen de vertegenwoordigers van de verschillende gehuurten bijeen geroepen en ongetwijfeld is ook in de gebuurten al het één en ander los gekomen. In de schoot van het dagelijks bestuur van de dorpsraad werden in overleg met de middenstandsvertegenwoordigers afspraken gemaakt met betrekking tot het afsluiten van de Dreef.De violen zijn nu op elkaar afgestemd. De Dreefse bevolking zal tijdig op de hoogte gebracht worden van de maatregelen die getrof fen zullen worden om de veiligheid van de kermisgangers te kunnen garanderen. 31


Â

cl

Al het nieuws over MINDERHOUT verwachten wij op de redactie, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. Tel. en Fax. 314.55.04.

FJ9J1] II

-

Feest tot 's morgens vroeg

Jan Stoiiels opnieuw koning Met één schot, het eerste van drie voorkeurschoten waarop hij als uittredend koning recht heeft, haalde Jan Stoffels de koningsvogel naar beneden. De wedstrijd was gedaan nog voor die echt begonnen was. Door dat ene schot begint Jan Stoffels nu aan een nieuwe ambtstermijn van zes jaar, als koning van de SintJorisgilde. Minderhout vierde feest tot diep in de nacht, want alle gildenbroeders zijn best tevreden dat Jan koning blijft. Zeker zijn vrouw, koningin Lisette Paulussen, zij weet als géén ander wat die titel voor Jan betekent. In tegenstelling tot een aantal andere gilden en schuttersverenigingen kennen de kruisbooggilden, een enorme bloei. Het aantal schutters neemt nog elkjaar toe en vooral het groot aantal jonge schutters is hoopgevend voor de toekomst. De reden van het succes is heel eenvoudig. Het Verbond organiseert wel een competitie, maar de gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer is véél belangrijker dan de wedstrijden op zich. Deelnemen is hier écht nog belangrijker dan winnen.

Zeifzeker Maar eerst het verhaal van het koningschieten zelf. In stoet trokken de gildenbroeders en zusters naar het voetbalveld. Daar stond de staande wip en moest het gebeuren. Eerst mochten de genodigden een ereschot uitbrengen, de koningen, hoofdmannen en vrienden van de andere gilden en de vertegenwoordiger van het stadsbestuur, de schepenen Ann Desmedt en Staf Peerlinck. Eén voor één schoten ze meestal naast de vogel, ook al stond er voor hen niets op het spel. Dan maakten ze plaats voor de 50 schutters van Minderhout, die aan de wedstrijd zouden deelnemen. Maar cle uittredendc konin g dacht er

gg

zf

anders over. Het reglement wil dat hij drie "voorkeurschoten" krijgt, waarmee hij zijn titel al direct kan verlengen. Jan had maar één schot nodig. Met dat eerste schot trof hij raak en de vogel tuimelde van de wip. Voor de andere schutters bleven er alleen troostprijzen. Zij kregen de kans om één van de zijvogels van de wip te schieten en een fles jenever te verdienen. Burgemeester Van Aperen kwam de nieuwe koning gelukwensen en daarna kon het grote feest beginnen. Wie de gilde van Minderhout kent, weet wat dat betekent.

Twee generaties Jan Stoffels kan verder bouwen aan het succesverhaal van de gilde van Minderhout. Tijdens zijn eerste ambtstermijn kende de gilde van Jan Stoffels een enorme groei. Zes jaar terug telde Minderhout een 30-tal schutters. Door het enthousiasme en inzet van Jan zijn er nu dubbel zoveel leden. Hij is de spil waarrond cle gilde draait en de bindfiguur tussen twee generaties schutters: het jonge geweld en de iets ouderen. Maar die kunnen het best vinden samen. Jan behaalde zijn tweede titel op het feest van de arbeid. De gilde mag gerust zijn, met Jan Stoffels hebben ze een koning die nog veel werk zal verzetten.

r

gt

eTs & 542 .

et 32

;

t


MINDERHOUT

KLJ-lokaal

Woninginrichting

'

GEBR. LEYTEN Vrijheid 107 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerhcn - Gordijnen en 0% ergordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz. Dit is geel t tio Iij/ e . 00/el ts ho lilig la/t 0/IS genieei t td t,es 11/11 /•. Up lr'. ej oto .1/011/t ools 1111 vijftal jongeren, leden van de Katholieke Landelijke Jeugd, die het nieuwe lokaal in 4fl, t Je rh (hifi Io /71 of/ir/di'! Iii geliïii t.k Ildilhleil.

De school feest! Eenjaarlijk.e hoogdag oor elke school en dan in het hijiondei oor de kinderen. Naai huilen treden en op een ongedwongen manier aan de ouders tonen wat zij in hun mars hebben, geeft een geweldig vreugdegevoel. Rond 'Peter en de wolf' een klassiek stuk van de Russische componist Prokofjev bouwden de kleuters hun optredens, terwijl de basisschool haar inspiratie in de regenboog vond. Ze deden het prima, de ouders toonden nch enthousiast en de leerkrachten slaakten een lange.. oel!

TE KOOP: videocamera Hi-8 Sony semi-professioneel schoudermodel met digitale effecten + vijf batterijen & toebehoren. Prijs 55 000 fr Tel. 314.51.56. GEVRAAGD: een yacht-dieselmecanicien, bereid tot zeifstudie elektriciteit. Aanmelden bij: Marine Motors nv, Verbindingsdok WK 1 2a, Antwerpen tel. 23 1.19.60.

iAr HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten lndustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKA NA L EN NIEUWBOUW en VERBOUWING

Mooi uitgedost en zich helemaal thuisi'oelend in hun rol toe/en deze kleuters zich ongeiwijfrld.

/ Dames en herenmode voor jong en oud Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

4)

''0eos

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

ia

33


MINDERHOUT

WAT HEEFT MINDERHOUT MET NEUFCHATEAU? De afgelopen week werden wij op onze regionale RTV plots geconfronteerd met de affaire 'Dutroux'. Wat dagelijks kijkcijfervoer was voor onze nationale zenders, bleek plots korter bij ons dan verwacht. Onderwerp van deze RTV-reportage was een bezoek aan Minderhout van een dertigtal lagere schoolkinderen en hun begeleiders uit de stad die inmiddels een weinig benijdenswaardige bekendheid heeft verworven. Gazet van Antwerpen toonde even later onder de titel 'Walen zijn veel opener' eveneens interesse voor dit fenomeen. Wij gingen uiteraard ook even ons licht opsteken bij tie re pectievelijke directies van beide scholen Roland Collot en Pat Leysen en dc leerkrachten van het eerste uur Philippe Guiot en Noor Eelen. DHM : Dit blijkt het zevende opeenvolgende jaar te zijn dat de basisscholen van Minderhout en Neufchâteau mekaar ontmoeten. Dat vraagt een terugblik in de geschiedenis. R. Collot : Precies zeven jaar geleden werd ik aangesteld als directeur van de vrije basisschool in Neufchâteau, een stadje dat qua grootte vergelijkbaar is met jullie Hoogstraten. Wijlen Minister Coens lanceerde de idee van taaluitwisselingsprojecten die door de bas ischolen konden worden ingeschakeld in het gewone lessenpakket met de bedoeling de verschillen tussen de Belgische taalgroepen te verkleinen en mekaars levenswijze en cultuur te leren waarderen. Deze kans om een vernieuwende invalshoek binnen te brengen in ons onderwijs liet ik niet aan ons voorbijgaan. DHM En meteen prikte je je pijltje op het onooglijke Minderhout in de andere uithoek van het land. R. Collot : Dat is puur toeval. Vanuit het ministerie kregen we de inschrijvingen van alle Vlaamse scholen toegestuurd. Bij onze zoektocht stond één criterium voor mij voorop het moest werkelijk een school zijn die ver van de taaigrens verwijderd lag. Uiteraard liet de schoolgrootte en samenstelling niet zoveel speelruimte een school met twee zesde klassen met een vergelijkbaar aantal jongens en meisjes was een noodzaak. Toevallig vonden we de school van Minderhout tussen de inschrijvingen voor dit project... DHM : En de zaak was beklonken R. Collot: Ja, toen is het snel gegaan. Een telefoontje, een bezoek van de Minderhoutsc directeuren pastoor Swaegers aan Neufthteau, een tegenbezoek en de kogel was door de kerk. DHM :Wat is voor jullie na al die jaren de belangrijkste doelstelling ? R. Collot : Op het gebied van talenonderwijs is dat zeker het stimuleren van de spreekdurf. P. Leysen : We beweren zeker niet dat onze leerlingen beter Frans spreken dan anderen, maar dc sprcckkansen liggen tijdcns zulke weken wel een stuk hoger dan wanneer men op de schoolbanken zou blijven zitten. DHM : Kan je zulke week vergelijken met een weekje bos of zee ? P. Leysen Wat betreft de exploratie van de streek zou je inderdaad een parallel kunnen trekken. Het werk tijdens de schooluren dus. Maar daarbuiten is dit project dus wezenlijk anders. Eens de schoolbel rinkelt, neemt elk kind van de klas een Franstalige vriend mee naar huis en vullen ze samen de avond verder in. Ook van de ouders vraagt dit een extra-inspanning. Maar dit gedeelte van de dag benadert wel het dichtste de doelstellingen die minister Coens 34

indertijd heeft uitgetekend : openstaan cii waardering opbrengen voor de andere. En dat is niet altijd zo voor de hand liggend. DHM : Steunen alle ouders dit initiatief? R. Collot : Het is duidelijk dat het vertrouwen van de ouders sinds de eerste uitwisseling enorm gegroeid is. Er komen ook regelmatig broers en zussen aan bod natuurlijk. De leerkrachten van Mindcrhout kennen onze ouders en omgekeerd kent Philippe Guiot ook hier al een heleboel families. Wanneer er zich al eens een probleem voordoet, proberen we dit altijd al pratend op te lossen. Niet elk gezin heeft dezelfde feeling om een gast te ontvangen en ook niet elk kind is even gemakkelijk. Dat is duidelijken voor wie zich in zulk geval bevindt, is dat niet prettig, maar dat is inherent aan het opzet. DHM : Wie bepaalt welk kind waar gaat logeren ? Is dit puur toevallig ? P. Leysen : Neen, dit is misschien wel het moeilijkste karwei van heel het uitwisselingsproject. Omstreeks Allerheiligen worden in de klas brieven klaargemaakt waarin de kinderen zichzelf voorstellen : hobby's, samenstelling van het gezin, beroep van de ouders, lievelingseten, allergieën e.d.m. De leerkrachten van beide scholen ontmoeten mekaar dan en maken op basis van deze brieven en hun ervaringen met de kinderen een lijst met

De directies van beide scholen, Roland Collot en Pat Levsen, kunnen het uitstekend met mekaar vinden. Dit is alleszins een enorm pluspunt voor de continuïteit van het project. Aangezien zij ook scholen besturen van dezelfde grootte en een vergelijkbare structuur, kunnen ook op dit vlak ideeën worden uitgewisseld. 'Soms voelen wij ons nauwer met mekaar verwant dan met een school op enkele km van onze deur. koppels op. Dat dit een serieus karwei is, moet ikje niet vertellen. In het begin gaat alles Vrij vlot, maar vooraleer de laatste koppels gevormd zijn, verstrijken er aardig wat uurtjes. Deze lijst wordt naar de respectievelijke scholen meegenomen, er wordt zo nodig nog even vooraf gepolst bij de ouders voor 'speciale gevalletjes' - dit jaar hadden we een doof kind in de groep - en dan is het grote moment daar dat de brieven aan de kinderen worden bedeeld. Sommigen beginnen onmiddellijk verder individueel contact te zoeken, kaartjes, brieven, telefoons, anderen wachten enkel cle klassikale

Niets zo goed oni l-,ai,.v te Ieren als prateli niet kinderen uit het Walcnlwicl, zo denken ze er in Minderhout over en daarom organiseren ze elk jaar een taaluitwisseling met kinderen uit een Waalse school. Een hele week zijn ze daarmee bezig in tal van plezierige activiteiten. Dit keer kwam RTV eens kijken en dat maakte nogal wat indruk op de Minderhoutse kinderen en hun Waalse makkers.


MINDERHOUT contactmomenten af. We wisselen vooraf ook wat videobeeldcn uit bv. DHM : Verder verloopt alles van een leien dakje ? P. Leysen Dat is uiteraard onmogelijk. Dat hangt voor een groot stuk af van de instelling waarmee je vertrekt : we bereiden onze kinderen er echt wel op voor dal dit ceen vakantie is dat dii een hele inspanning vraagt. Wees gerust dat deze week mislukt als één van de twee geen moeite doet om er iets van te maken. Als onze kinderen in Neufchâteau op bezoek zijn, komt het erop aan zich te willeti aanpassen aan een nieuwe situatie. Maar ook gastheer spelen is behoorlijk vermoeiend, daar kan je vanop aan. DHM : We kunnen het niet onbesproken laten welke invloed heeft heel die 'Dutroux-alfaire' Op jullie project ! P. Leysen : Oii,e astkinderen zijn er natuurlijk van hcel knrthij mcc cronfrnntcrrd gcwecst, vooral na die kortstondige ontsnapping. Wij hebben onze ouders er altuid van kunnen overtuigen dat dit los staat van de relatie die wij met Neufchâteau hebben. Uiteraard zien onze kinderen ook die bloemen en kransen liggen voor het justitiepaleis. Trouwens, als je de verdwijningen in kaart brengt, dan komt de Antwerpse Kempen daar ook helemaal niet gunstig uit. DHM : Wat zijn de belangrijkste pijlers die zorgen voor het slagen van zulk project ? In de eerste plaats is dat zeker het vertrouwen dat tussen de leerkrachten van beide scholen is gegroeid. Ondertussen zijn wij echte vrienden geworden. Door nu al meer dan drie maanden geleefd te hebben in mekaars huis, kunnen we mekaar ook alles vertellen en dat is heel belangrijk.

,

Ook de waardering die we vanuit de Koning Boudewijnstichting krijgen in de vorm van een beurs en gratis treintickets, ervaren we als een hart onder de riem. DHM : De nieuwe eindtermen worden vanaf 1 september ingevoerd. Past dit project nog binnen dit kader? P 1 .eyscn Ik denk dat we hiermee al jaren volgens de nieuwe eindtermen aan het werken zijn. De teneur die daarin gezet wordt, legt speciale nadruk op sociale vaardigheden en intercultureel onderwijs. Deze uitwisseling is daar toch een schoolvoorbeeld van. DHfvl : Uazet van Antwerpen blokletterde : De walen zijn veel opener. Een woordje uitleg ! P. Leysen : 't Was een mooie foto in de Gazet, maar die titel sloeg werkelijk op niks. Er zijn verschillen in manier van leven, maar dat is ook zo tussen mij en mijn buurman Marieke is gedisciplineerd, lt'mcn is wat verlegen maar Bart is dan weer een t lap-uit en Els trap je best niet op haar tenen. Het i5 bil ons zo, het is daar niet anders. Het lijkt me eerder dat de geïsoleerde Ardenner in de uithoek van de Kempen een harmonische combinatie gevonden heeft en omgekeerd. Philippe Guiot : Ja, ook wij schrijven al lang niet meer op een lei, hoor, en de TV is ook bij ons al lang uitgevonden. Bij de schoolorganisatic zijn wij misschien zelfs minder traditioneel dan jullie. Jullie kunnen al wel de hele tijd rustig op je achterwerk zitten in de kerk, wij jongleren nog met onze stoelen en brengen het grootste gedeelte knielend door. En ik moet zeggen dat jullie aardappels al aardig gegroeid zijn, ik heb mijn plantgoed vorige week in de grond gestopt. En dat jullie terrassen in Hoogslraten altijd zo

icItig \ul tuteil. i mij ook niet ont g aan. ln dat opzicht is Neufchâteau een dode stad. DHM : De toekomst? P. Leysen : We horen dat er weeral plannen worden gesmeed om tijdens de grote vakantie mekaar terug te zien. Da's toch heel leuk, niet. Nu nog zijn er contacten tussen kinderen van het eerste jaar. Het is zeker geen must, maar als het zo loopt, kunnen we daar alleen maar veel voldoening uithalen. Philippe Guiot: We kijken al uit naar de tiende editie. Dat moet iets speciaals worden. En onze eerste deelnemers worden negentien. We zijn echt benieuwd wanneei we het eerste 'gemengde' huwelijk mogen aankondigen... ?

00ngarnerj,

DOMS

— SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

35


MINDERHOUT

L1

t rd

GOUD IN MINDERHOUT

Ç.

5

;5

Gust Koyen en Trees Laurijssens: 'In de bossen hossen en vogeltjes roven!' In Minderhout-Centrum, hoek Gemeentestraat-Plein rechtover 'den bak', vind je de thuis van de jubilarissen Trees en Gust. Twee rasechte Minderhoutenaren in hart en ziel die het grootste deel van hun leven onder de toren hebben doorgebracht en daar nog steeds van het leven genieten Een op en top Minderhouts verhaal mag je de levensgeschiedenis van Gust, die geboren werd op 27 februari 1916, zeker noemen. Midden in het dorp, daar waar zich momenteel het monument der gesneuvelden bevindt, stond vroeger het oud-gemeentehuis met daarachter een klein huisje (dit alles is al lang verdwenen). Dit was zijn geboorteplaats. Later verhuisde het gezin naar de plaats waar nu Café-Frituur Papillon zijn bedrijvigheid uitbaat. Toendertijd konden hier ook de dorstigen gelaafd worden en klanten kwamen er alleszins. Vader en moeder Koyen schonken het leven aan negen kinderen, die nota bene nog allemaal in leven zijn, waaronder een stel dochters die het aankijken waard waren. Toch konden de café-inkomsten de negen mondjes niet allemaal gevuld krijgen en om nog een beetje dikker beleg op de boterham te krijgen zocht vader Koyen werk bij maalder Janssens (windmolen Molenstraat) te Hoogstraten en daar heeft hij gewerkt tot aan zijn dood in 1943. Trees ademde voor de eerste keer de zuivere Halse lucht in op 7 april 1924 en haar moeder baatte daar een kruidenierswinkeltje uit en haar vader dreef een handeltje in eieren, kruidenierswaren..., m.a.w. hij was voortdurend op de baan. In de loop derjaren kreeg Trees er nog een zus en broer bij. In de volksmond werd haar vader 'Koop Wies' genoemd, bijna niemand kende zijn echte naam, die Jaak Laurijssens luidde. Hoe kwam hij eigenlijk aan die naam? 'Wel, hij was van Meerle afkomstig, hij was de oudste uit een groot gezin en in Hal woonde een koppel dat geen kinderen had. Ik weet nu niet meer of dat familie was of niet. En zoals dat vroeger wel meer gebeurde werden kinderen soms buitenshuis opgevoed. Zo is hij daar dan ook grootgebracht en wilde er niet meer weg. Zijn stiefmoeder heette Louise, maar in die tijd werden bijna alle namen vervormd en werd het kort Wis. Zo was hij dan een zoon van Wis, vandaar later Koop (Jaak) Wies. In zijn prille jeugd vertoefde Gust heel wat tijd in de kerk. Vanaf zijn achtste diende hij elke dag vroom de mis, trapte het orgel (er was geen elektriciteit) en werd en is nu nog altijd kerkzanger. Tot zijn 1 2ejaar volgde hij de lessen aan de gemeenteschool en dan trok hij naar de Gewestelijke Vakschool te Hoogstraten waar hij het diploma van timmerman behaalde met de grootste onderscheiding. Op café gaan was zeker niet zijn geliefkoosde bezigheid. 's Zondags mocht er toch niet gewerkt worden en dan trok hij samen met enkele broers en kameraden naar Hal waar zijn tante Lies temidden van de bossen woonde. Dit was hun uitverkoren terrein en daar hielden ze zich bezig met vogeltjes roven, ravotten, de natuur waarderen...

'Verdorie, wat was dat toch ne schone tijd en wat hebben we daar toch van genoten!' Na zijn studies toog Gust aan het werk bij Constant Meyers die een aannemersbedrijfje uitbaatte daar waar nu Karel Brosens zijn werkhuis heeft. ook in het centrum dus. Karel Meyers volgde zijn vader op en Gust bleef de trouwe werknemer, de rechterhand van de baas. Zeg nu maar eens wat hij niet kon! In die tijd werden trappen en kasten gemaakt, geschilderd en behangen, het behoorde allemaal bij de job. Als er naar een klant gereden werd gebeurde het niet per auto maar met de 'stootkar', waarop het materiaal geladen werd. Zo trok men te voet met ramen, deuren en allerhande ook naar de omliggende dorpen. Dit was geen sinecure als je bedenkt wat voor wegen er in die tijd lagen. Gust stond algemeen bekend als een fijne vakman, een specialist. Claustrofobie was hem helemaal vreemd, hoe hoger hoe liever. Samen met Fons Verheyen (overleden) uit de Kapeldreef heb ik ooit het houtwerk van de toren vernieuwd. Het was helemaal rot zodat de schalies eraf vielen en wij met z'n tweeën naar boven!' Tot aan zijn pensioen heeft hij bij dezelfde baas gewerkt, 47 jaar lang. Trees ging naar school tot haar 14e en bleef daarna thuis als hulp in het huishouden en de winkel. Ook zij hield van de natuur, spelen in de bossen, ook vogeltjes roven, hazelnoten plukken...! 'Radio hadden we niet, van televisie was geen sprake, werken op zondag mocht niet, wat moesten we doen? De wijde natuur in natuur lijk! Als er in de geburen iets te doen was, dat gebeurde niet zo dikwijls, waren we natuurlijk van de partij Hoe ze mekaar leerden kennen? 'Onze beide moeders waren bevriend en 's zondags na de mis sprongen we in 't dorp even binnen bij de familie Koyen om een kop koffie te slurpen. Gust kwam ook bij ons thuis om allerlei karweien op te knappen, we hadden ook allebei familie wonen richting Kapellen en Brasschaat !"

K~ waar ik met de fiets dikwijls naartoe reed. Na een tijdje reden we samen en van het een komt het ander. In alle geval op 1 mei 1948, het feest van de Arbeid, werd er getrouwd en ze namen hun intrek vlak naast het huis waar ze nu wonen. In 1960 werd de nieuwe woning opgetrokken. De pensioenleeftijd brak aan maar Gust capituleerde nog niet. Zoon Wim ging bouwen en Gust deed het timmerwerk, zoon Jef verbouwde en Gust was weer paraat. Verder was tuinieren een echte liefhebberij tot wat hartklachten en een infarct roet in het eten kwamen gooien. Hij is op goede weg van herstel en houdt de moed erin. Trees was en is nog altijd een sterke vrouw. Een vijftal jaren geleden onderging ze een rugoperatie waarvan ze aardig herstelde alhoewel voorzichtigheid wel geboden is. Zij kuist en tuiniert, breit sokken in overvloed en haar kinderen en kleinkinderen kunnen altijd op haar rekenen.

Gust en Trees, een zonnig feest op 1 mei en nogmaals gefeliciteerd!

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84

N.V. GARAGE VAN USSEL

Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

IO1TD2

GRAFZERKEN

Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

HOFMANS

u

1,81


j

IJĂŽJĂŻj

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

De hittegolf van begin ,nei trok het 'inostenseizoen' al vroeg op gang. Velen wisten blijkbaar nog niet dat de Mosten open was. De verhouwingswerken en de heraan leg van Hoogeind maken de Mosten dit jaar misschien minder toegankelijk. Daarom een goede raad: kom met de fiets naar de Mosten als je kan. Hoogeind is nu superveilig. Kinderen spelen op straat dat het een lust is om te zien. De bewoners hebben zich zelden zo veilig geweten. Wie veel geld heeft, kon reeds de nodige informatie inzamelen in zaal Victoria over de komst van de euro. Een ding is zeker: voor mensen dichtbij de grens zal de euro veel deugd doen. Van geldwissel tussen guldens en franken zijn we dan af. Op TVkregen we een goed voorbeeld van een vissersverhaal. Een ineerval van 1,50 meter, gevangen in de Mosten. Nu de vis zelf in beeld is verschenen, moesten we het wel geloven. Het was een echte kanjer. Van 25 tot 29 mei doen de kinderen van de laatste kleuterklas een overgangsproject. Het thema is afr'al. Er zal een vuilnisman komen vertellen over zijn werk en er wordt een bezoek gebracht aan het containerpark. Verder zullen de kleuters nog de lagere school komen verkennen.

Roger op televisie: het is waar!

\Iaainse paII(Ien in 't \aaInoer

Jos Van Dijck van t Vaalinoer organiseerde zijn eersteploegdag. Er waren ook Vlaanise trekpaarden aanwezig. Op 24 april hield de vereniging voor het Vlaamse paard ook zijn ploegdag. Ploegen ligt de afgelopen tijd wel in de smaak. Herinneren we ons nog de ploegclag van Jut en Aer in Minderhout. Er was daar enorm veel volk. Jos Van Dijck, bij vele Merenaren bekend om zijn liefde voor trekpaarden, in het bijzonder het Vlaamse trekpaard, nam eveneens het nodige initiatief en organiseerde een ploegdag in het open Vlaamse landschap van 't Vaalmoer. Op een akker van enkele hectaren groot ploegden zo'n 10-tal gespannen. Er werd geploegd met rondgaande ploegen. Dit wil zeggen: alle ploegers ploegen achter elkaar en maken een cirkelvormige beweging rond de akker. Het voordeel van dit systeem is dat er niet gedraaid moet worden. Het nadeel is dat het traagste paard het tempo bepaalt. Maar om snelheid was het de opgekomen paardenliefhebbers niet te doen. Er werd in een 'gezapig' tempo geploegd. Regelmatig rusten voor ploeger en paard en een gezellige buurt tussendoor was de regel. Op de tafel in de tent lagen folders die er niet om liegen. Er was er een over 'het Vlaamse Paard', een ander 'Het Vlaamse Paard, 1 lOjaarballing-

schap'. Een derde folder ging over 'Flemish Horses'. Uit de informatie blijkt dat de organiserende stamboekvereniging, het 'Vlaamse Paard' een flinke strijd moet voeren om de erkenning van het Vlaamse paard te bekomen. Politici worden verweten dat ze te weinig aandacht hebben voor dit bij uitstek Vlaams uithangbordje. Door toedoen van 'typisch Belgische' geschiedenis heeft men het Vlaamse trekpaardenras eind vorige eeuw verwaarloosd zodat het hier bijna uitgestorven was. Er wordt eigenlijk alleen maar over Belgische of Brabantse trekpaarden gesproken. Alleen in Amerika, in West-Virginia, waar de Amish People leven, is het Vlaamse ras in stand gebleven. De vereniging doet er alles aan om de nodige erkenning en steun voor het uitbouwen van dit ras terug op gang te krijgen. Jos Van Dijk achteraf: 'We hebbende akker niet omgekregen. Maar we hebben wel veel geleerd. Vooral de jonge ploegers leren ontzettend veel op zo'n ploegdag. Momenteel ligt de volgende ploegdag nog niet vast. Maar hij is wel voor herhaling vatbaar'.

In de vorige Maand maakten we melding van het verhaal van Roger Embrechts en zijn deelname aan de VT4-muziekkwis op 12 en 13 mei. Welnu, heel wat mensen hebben aandachtig gekeken en waren trots over Rogers prestatie. Dat hij de mnuziekkwis zo zou overheersen en alles won wat er te winnen viel, is werkelijk verhluffrnd. Ook Walter Grootaers, de kwispresentator was erg onder de indruk: 'Iemand die zo goed thuis is in zowel de hedendaagse popmuziek als in mnuziek van tientallen jaren geleden, vind ik echt zeldzaam'. Roger wist door zijn deelname aan de kwis heel wat vrienden en buren een onvergeteljke avond te bezorgen. Daarnaast kan hij zich verheugen over massa ed's, een svnthesvser en een 5-daagse reis naar New York voor vijf personen.

ZTI?"-,jT

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

37


MEER

7 juni is 't kindermarkt

25-jaar Mussenakker-feesten Ecu juhileumkranije dat niet door de beugel kon. Een rustige receptie. Een veel te drukke jubileumnacht en een gezellig voetbaltornooi der jeugdclubs. Dat is het snelle overzicht van de afgelopen Mussenakker-festiviteitcn. Met alle tumult rond het 'erotische' Mussenakkerkrantje kwam het verleden van 25 jaar Mussenakker in de schaduw te staan. Er werd alleen maar geroddeld en schande gesproken. De jongeren die het jubileumkrantje in de vorm van een licht erotisch blad hadden uitgegeven, zien in dat ze het waardegevoel van de brave burger onderschat hebben. Hadden zij dit van te voren moeten weten of waren de reacties buiten alle verhoudingen? Een jongeling van de Mussenakker wist het

goed te verwoorden: Op VT4 en Kanaal 2 is het elk weekend bloot wat de klok slaat. In elke tijdschriftenwinkel liggen blootbladen. Met internet haal je in een paar tellen harde poi op het scherm. De walgelijke Miss BelgiĂŤ kiezingen van VTM vindt iedereen fatsoenli!'. Wij wilden met dat alles eens flink de zot Iwit den. Dat het niet zo begrepen werd, is voor zeker een les, maar ook wel een beetje ontgoocheling'.

De pers wist haar graantje mee te pikken. RI Canvas en VTM lijken brood te zien in dit s informatie en waren enkele dagen niet uit Meer weg te slaan. Laten we hopen dat dit tumult nu voorgoed voorbij is. De Mussenakker heeft immers ook heel wat positiefs te bieden.

Lie nacht van liet 25-jarig bestaaii ios lioi,g, misschien stel te lang. Vele oud-leden van de Mussenakker kwamen opdagen. Zoek maar uit wie het allemaal zijn. De goede kijker merkt dat de foto in spiegelbeeld is maar hij werd dan ook niet door onze Jhtograaf genomen. De verste gasten kwamen uit Zuid-Spanje. Jos Herreijgers zien we ietwat verscholen rechtsniidden en vooraan de man met de baard is de Spaanse Mario. Hij is nu waarschijnlijk het verste lid tam, de Mussenakker.

Kunst- en lentemarkt u'a v het thema i'aii de eerste Meerse markt van hei jaaP. Wie kunnen dat beter illustreren dan de Gheselien i'a,i de Aard bel en de schilderes jij, le e foto. Dr ule,endc Meermarkt zal doorgaan Of) zondagutlilemicl 7juni onder het thema kindernzarkt'. Kinderen worden voor deze markt bijzonder verzocht te komen om te kopen, te verkopen en te ruilen. Wat dat is, maaktnietuit: speelgoed, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes. Als itnimatie zal er geplaybucked vvv, den op het kloosterplein in samenwerking met Radio Valencia, de Meerpaal en de chiro. Er zal ook een clown optreden. De ponyclub en de chiro doen nog extra hun best. Iets oudere kinderen kunnen in de St.Joris gilde eens oefenen met de kruisboog. Ook volwassen standhouders zijn uiteraard zeer welkom.

Je weet wel, daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN

AA

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

1EA6F11E>C` 309 PM~ 501 R11050 JjBjFDJDIH 38


MEER

Politiecontrole door leerlingen van het zesde leerjaar

zich dus ruimschoots aan de maximumsnelheid. Nog enkele anekdotes'•. Meneer, t, mag niet te hard rijden ', antwoordde de andere en jullie mogen niet met drie naast elkaar rijden '. En meneer pastoor, die zijn auto mag maar 30 kin per uur rijden. Hij reed toch wel 35 zeker! En juffrouw directrice? Die reed niet te snel. Waarschijnlijk was die ook vooraf getipt.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

t

Vroege hittegolf

k k t..

v

De kimuleren van het zesde leeijaar belden een snelheidscontrole in de bebouwde kom. Ze werden hierbij gesteund door politie en rijkswacht. Er werden enkele processenverbaal uitgedeeld. Voor alle duidelijkheid: juffrouw-directrice krijgt hier geen bon maar wel een slogan over de gevaren van te hard rijden.

ve•••

4

:

214

We herinneren ons nog wel hitregolven in de zomer van de afgelopen jaren. Maar dat het wegdek van de Maxburgdreef niet berekend is op een hittegolf in mei, dat lijkt nu vast te staan. Die van de gemeente waren er op tijd bij om mogelijke schansspringers voor te zijn maar moeten hier nog wachten op versterking.

Chiro 28 ,jaar Politie en rijkswacht namen onlangs een bijzonder initintief om de aiitohesiiiiirmler de mnximumsnelheid in de dorpskom duidelijk te maken. En die is nog altijd 50 km per uur. Waar snelheidscontroles, boetes en verkeersborden misschien niet meer afschrikken, kan een andere aanpak misschien helpen. Die van het onschuldige kinderhart. Op drie plaatsen werd er in Meer gecontroleerd en politie en rijkswacht lieten zich assisteren door kindrn Vn hit 2e sde !eerjâor. LÖ n 40 kinderen namen deel in twee sessies van een uur 's namiddags. De actie vond plaats in alle deelgemeenten. De radarcontroles waren echt. Bij de ingang van de dorpskom werd ergeflitst. Het resultaat werd doorgeseind naar een dienstauto een paar honderd meter verder op. Daar werd elke automobilist ook aangehouden. De kinderen waren goed voorbereid. Elke chauffeur kreeg te horen hoe hard htj reed. Hij die zich aan de snelheid hield, kreeg een leuk pamflet. De andere een niet mis te verstane tekening met de gevaren voor te hard rijden. De boetes die uitgedeeld werden, waren echt. Die ene Nederlander zal het berouwen. Hij reed 67 km per uur en moest 8000 frank boete betalen. Ter plaatse te betalen: eerst naar de bank gaan dus, geld ophalen, dan betalen en eindelijk weer mogen vertrekken. Het aantal snelheidsovertredingen viel die middag echter nogal mee. De dienstauto's waren van ver te zien. Wie erin trapte, moest wel blind geweest zijn. Zo ook hadden alle kinderen hun vaders vooraf gewaarschuwd en deze hielden

Hemel en aarde werden bewogen tijdens de Chiro-feesten. Zondagnamiddag was het vooral hard zwoegen want verschillende ploegen bekampten elkaar. Het touwtreknummer had ontzettend grote belangstelling.

39


MEE!?

GOUD IN MEER Jef Aartsen en Liza Kustermans stapten op 27 april 1948 in het huwelijksbootje. Op 1 mei hebben ze dat toen gevierd. Nu, precies 50 jaar later, deden zij het feest nog eens over in het pas gerestaureerde kasteel van Maxburg in aanwezigheid van de families Aartsen en Kustermans en talloze vrienden en andere familie werd er gezellig feest. De dag daarna hield het hele gebuurte volksspelen in de wei van zoon Jan. Een feest om nooit te vergeten. De Hoogstraatse Maand ging dit gouden paar opzoeken om de nodige vragen te stellen. In de Maxburgdreef werden we eerst enkele honderden meters lang geflankeerd door met bloemen versierde dennenboompjes, door de buren geplaatst. We bellen aan en Liza doet open met een vriendelijke glimlach. Op de stoel bij de TV zit Jef. Het gesprek kan beginnen.

In Popendonk geboren

Lijssenstraat) genomen om er een hele namiddag hout te moeten klieven voor de kachels van de Duitsers. Ze werden daarna weer losgelaten. Het waren gelukkig maar Duitse pesterijen.

Jef werd op 25april1924 geboren in het gehucht Popendonk, tegen de Nederlandse grens in Loenhout. Hij was de derde oudste van de familie en had in totaal nog vier zussen en een broer, Louis stierf veel te vroeg. nI. in 1954. Het was een echte landbouwersfamilie. Met 17 koeien en 7 tot 8 zeugen. Dat was toen in die tijd al aardig wat. Wat Jef nog goed weet, in de laatste klas bij meester van Aken, kon hij tegen de zomervakantie 's namiddags altijd verlof krijgen. Er moest dan op de boerderij gewerkt worden met het hooi. Dit was een voorrecht dat alleen de boerenzonen gegund werd. Met zijn 1 4jaar is Jef klaar met de school en gaat het leven verder op de boerderij. Maar helaas, hij is nog maar pas 16 jaar en dan begint de ellende. Het is oorlog!

Afkomstig uit Wernhout Liza werd op 19juni, enkele maanden na Jef. in Wernhout geboren. Ze liep er tot haar 12 jaar school. Haar vader, Adriaan Kustermans, ook wel 'Janus van de Kuster' genoemd, waagde toen de gok van zijn leven. Nogal wat mensen kochten toen in die tijd stukken grond die rentmeester Juul Snijers van enkele heren die failliet waren, moest verkopen. Toen Adriaan ging horen ofer nog wat over was, kon hij nog een lap van 120 hectaren kopen. Er stonden enkele gebouwen op, zoals het kasteel en bijhorende boerderijen. De eigen boerderij in Wernhout werd verkocht om alles te kunnen betalen. Alle mensen vonden het maar een riskant avontuur van die familie Kustermans. Maar achteraf bleek dat het een opperbeste keuze was. En zo begon het leven op Maxburg. De familie, bestaande uit 7 dochters en 2 zonen, trok in een van de boerderijen van het kasteel. Daarom boeren nu op Maxburg hoofdzakelijk mensen van de Kustermans-familie. Liza ging nog 2 jaar naar de huishoudschool bij de nonnen in 's-Gravenwezel. Nadien moest zij voorgoed helpen in het huishouden en op het land. Maxburg was toen nog een en al bos, en hier en daar waren er open stukken. Er werden aardbeien verbouwd voor de productie van jam in de gekende 'bennekes'. Aardbeien plukken was vooral het werk voor het vrouwvolk. En omdat Janus zes dochters had, werden er veel aardbeien gezet. Na 1 jaar op Maxburg gewoond te hebben, verkocht vader het kasteel en enkele hectaren

De oorlog Als de dag van gisteren weet Jef nog te herinneren hoe eerst de Fransen 's morgens op 10 mei op de loop gingen voor de Duitsers en vanuit Nederland kwamen teruggezakt. Amper een uur later waren de Duitsers er al. met de geweren schietklaar, elk gebouw uitkammend. Zijn vader had de oorlog van 1914-1918 nog vers in het geheugen en zei: 'De smeerlappen, ze zijn nog maar pas verdwenen of daar zijn ze al weer'. 's Namiddags werd er in een luchtgevecht een Frans vliegtuig neergehaald dat in de buurt van Maxburg zou neerstorten. Jef stond op de akker en hoorde de kogels fluiten. Nadien heeft Jef nooit nog iets van de Duitsers moeten hebben. De schrik zat er voor goed in. Later in de oorlog werd hij samen met enkele vrienden nog eens door een aantal Duitsers opgepakt. Ze werden mee naar het kasteel van Lijssen (nu in de John

l-Iei 5djoĂ?iJi1IohiiJi :o,i .1e/ei, Eli..a. Het

feest werd gehouden in liet prachtig gerestaureerde kasteel van Maxburg. park aan de Meerse onderpastoor Naveau. Om te boeren was het kasteel toch niet geschikt en het onderhouden was onmogelijk. Pastoor Naveau bracht er zijn verzameling opgezette vogels in onder maar ook hij kon het niet houden en verkocht het aan mevrouw Mertens, de vrouw van een houthandelaar uit Merksem. Het grootste gedeelte van het gebied bestond uit prachtige eiken. Dit legde de houthandelaar geen windeieren. Waarschijnlijk hebben die hem toen meer opgebracht dan het kasteel gekost heeft. Onlangs is het kasteel weer verkocht itiet dc mooie restauratie tot gevolg.

Eerst vrijen, dan trouwen Jef en Liza kenden elkaar al vanaf hun 14j:i:ir. Tot in 1944 de vlam voorgoed over sloeg. Hei was toen nog oorlog. Zo mocht Jef geen licht aandoen op de fiets toen hij 's nachts van Maxburg terug naar Loenhout keerde van het vrijen. EĂŠn keer heeft hij zich daar flink bij vergist. Hij had toevallig een fiets van een Duitser meegenomen. Het was een angstig moment. Voor de Duitsers verdreven werden, werd er nog hard slag geleverd op Maxburg. De familie Kustermans moest er enkele dagen gaan schuilen op Molbergen, een kelder, gegraven onder een heuvel in het bos op de grens met Wernhout. In een dag werden er zeven Duitsers doodgc-

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 40

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER schoten. Na drie lagen çchiiiln. was het Paul Akkermans, een onderduiker, die als eerste zag dat de Duitsers plaats hadden gemaakt voor de Engelsen. Dc 1Lugde was gluut. Op 27 april trouwden Jef en Liza in de kerk van Meei Mei le iamirrn van de veiling van Nolleke vau Apeien konden de mensen naar de kerk. Je moest je toen de streek iets anders voorstellen dan vandaag. De Heistraat, nu de Maxhurgdrecf genaamd, was een moeilijk te berijden zandspoor tot aan de huidige Gestclscstraat. Jet en Liza kregen van hun ouders elk drie lçneis'n en nng ren paal varkenb. Gulukkig luid den ze gezamenlijk al een hoekle aardbeien waar ze in hun eerste huwelijksjaar goed mee gevaren zijn. In het begin was het wcnncn op Maxburg voor Jef. Er was toen nog geen stroom. In de zomer valt dat nog mee maar in de winter is het een geknoei. Met de stallantaarn de beesten drinken geven. En toen de eerste kinderen kwamen moest 's nachts ook de papfles onder het licht van de stallantaarn warm gemaakt worden. Liza zei: 'Al maar goed dat Jef hier in de zomer op Maxburg is gekomen, dan was hij al wat gewend tegen de winter om zonder elektriciteit uit te komen'. Toen er eindelijk stroom kwam op Maxburg in 1954 hadden ze al vier kinderen. Op Maxburg gekomen kon Jef ook met zijn hobby beginnen: het houden van duiven. Eerst bij Noyens in het Fortuin, later zo'n 20 jaar geleden bij van Aperen. Ook begon Jef zo'n 20 jaar geleden met jagen op Maxburg. Van reizen houdt hij niet zo. Daarvoor is Maxburg hem te lief. Liza gaat graag op stap. Zij ging ook graag fietsen maar de gepensioneerden en de boerinnenbond maken eigenlijk te grote toeren zodat ze er nu nice gestopt is. Ze maakt nog vaak handwerk samen met de gepensioneerden. Dit is telkens te bewonderen op de jaarlijkse hobbytentoonstelling. Liza kan ook heel goed taarten bakken. Daarvoor is ze in de familie bekend en geliefd.

Jef en Elisa Aartsen trouwden jn Meer 50 jaar geleden. Ze staan hier met hun kersverse schoonouders: links Jan Aartsen en Diai Arnouts uit Popendonk en rechts Janu.s Kustermans en Gatharina van de Berg uit Maxburg.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

In totaal werden er bij de familie Aartsen zes kinderen geboren. Lia, Jan, Maria, An, Frans en Linda. De twee zonen boeren verder op Maxburg. De dochters wonen wat verder weg in Brecht, Erps-Kwerps en in Lokeren. Er zijn ondertussen ook al 17 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Wat de toekomst brengt? Op zo'n gouden bruiloft wordt er gewoonlijk ook over diamant gcproktii. Maai dan zijit we al weer 10 jaar ouder. Daarom zijn we van plan te genieten van de dag waarin we leven. Met deze woorden beëindigen we ons gesprek. Ik kijk naar buiten door het keukenraam en zie de Krochten, het mooie natuurgebied op de grens met Nederland. Jef en Liza wonen in de schoonste streek van Meer, denk ik bij mezelf. Dat denk ik ook even later als ik het frisse lentegroen van de Maxburgdreef verlaat. Nog nagenietend van liet gastvrije onthaal bij Jef en Liza.

Advertenties 314.49.111314.55.04 41


EIriI:rÏ:i

ir

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Heel veel nieuws wat er deze maand in ons dorp niet te rapen. Dat had misschien een beetje met het weer te maken, mogelijk zaten we op de lente te wachten en op beter weer. De Strijbeekseweg zal op zijn toplaag te wachten, terwijl wel nog een keer liet verkeersteken van de vluchtheuvel werd gereden. Niet voor het laatst denk ik. Op de Ulicotenseweg zullen ze waarschijnlijk nog langer op een nieuwe toplaag moeten wachten, want het overleg met de gemeente bracht weinig nieuws. Iedereen staat erachter, maar Bruggen en Wegen stuurde zijn kat en daar vallen weinig wegen mee te herstellen. De laatse binnenactiviteiten werden opgetekend, de buitenactiviteiten waren er nog niet maar kondigen zich nu overvloedig aan. De 'fiets' zal de volgende maand weer een prominente rol toebedeeld krijgen. Het goed weer k-vvani er ondertussen al aan, de lente werd overgeslagen en het werd meteen zweten en bakken onder een zon van 30 graden. Een paar graden minder is voor mij ook goed, dat schrijft makkelijker. Een korte rubriek dan maar, want op het terras is het beter.

Gouden KWB Dorpsdag Zoals hierboven al aeimield. bestaat de KWI3 Meerle dit jaar St) jaar en dat zal heel het dorp kunnen merken. Wij komen er alvast later in deze rubriek op terug, want over 50 jaar valt wellicht een en ander te vertellen. Een van de hoopgtepunten van de viering moet een echte "Dorpsdag" worden op zondag 23 augustus. Die dag zullen er rondom ons parochiecentrum allerlei activiteiten plaatsvinden, waarop je je nu al kan voorbereiden, daarom nu al deze aankondigingen. Wat valt er allemaal te beleven * Een kindermarkt: kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen daar hun niet meer gebruikte speelgoed, uitgelezen kinderboeken of strips en te klein sportmateriaal verkopen op een heuse markt. Wie zich geroepen voelt om die dag marktkramer voor één (zon )dag te zijn, kan terecht bij Gust Kustermans, Ulicotenseweg 18 - tel. 315.92.93. Hij kan jullie zeker verderhelpen.

* Klein-velokoers

Fiets... Zoals al aezed hierboven, zal de fiets weer een belangrijke plaats innemen tijdens de komende weken. We zetten voor U even op ecn rijtje waar je met je stalen ros allemaal aan kan meedoen.

Fietsdag ten voordele van de Parochiezaal van Meerle. Al een paar keren een voltreffer. Eerst een toertje van 25 of 45 km. fietsen, met een verfrissing en een versnapering onderweg. Deelnemen kost slechts 50 Fr. Daarna een pannekoek of ijs met verse Meerlese Aardbeien eten in de parochiezaal. Aan het marktkraam kan je nog aarbeien meenemen voor thuis. De opbrengst komt volledig ten goede aan onze parochiezaal. Dat alles heeft plaats op zondag 7juni. Inschrijven kan tussen 13en 14 uur

Vakantie en fotozoektocht Dit jaar bestaat de KWB Meerle St) jaar en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Eén van de activiteiten zal alvast gedurende een groot deel van de zomer lopen, namelijk een Vakantie- en fotozoektocht..

* Ambachtenmarkt

Langs onze mooie Noorderkempische wegen heeft de KWB een zoektocht opgezet met onderweg te herkennen foto's en eenvoudige opdrachten. Via een wegwijzer wordt je duidelijk gemaakt langswaar je moet fietsen. Een schiftingsvraag zal bij gelijke eindstand de winnaar aanduiden. Naast tal van mooie prijzen, is er voor de deelnemers de hoofdprijs te winnen: een heuse mountainbike met Giant kader.

Bond van Grote en Jonge Gezinnen De maandelijkse fietswandeling van de BGJG van Meerle - Meersel-Dreef gaat op zondag 21 juni van het Meerlese Gemeenteplein, over het Looi, Aard en Gammel naar Rijkevorsel (De Valk). Terug via Achtel, Hoogstraten en de Beemden. Vertrek om 13.30 uur op het gemeenteplein.

Avond-fiets-vierdaagse 1998 Deze activiteit voorstellen hoeft nog nauwelijks, want de K.W.B. wielertoeristen organiseren ze al voor de achtste maal. De formule is dezelfde als de vorige jaren, vier avonden een fietstocht van ca. 25 km. Deelnemen aan de fietstocht betekent ook deelnemen aan de aanwezigheidstombola. Deelname aan drie van de vier tochten geeft recht op een herrinneringsmedaille. Voor vier avonden betaal je slechts 200 Fr. vertrekken kan elke avond tussen 18.30 en 19.30 uur. Nu nog alleen de data 24, 25, 26 en 27juni 1998. Alvast oefenen.

De zoektocht kan, naar eigen tijd en zin, gereden worden vanaf begin juni tot 15 augustus. Deelnemingformulieren zijn te verkrijgen in diverse Meerlese winkels, bij de KWB bestuursleden en bij de toeristische dienst van de stad Hoogstraten (tijdens de openingsuren). Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 Fr. per deelnemingsformulier. Ingevulde deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 16 augustus onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de verkooppunten. De prijsuitreiking heeft plaats op de open dorpsdag van de KWB Meerle om 17 uur in de parochiezaal van Meerle. Inlichtingen (en inschrijvingsformulieren) bij Gust Koyen, Bgm. Van Nuetenstraat 40 - tel. 315.03.53 of Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - tel. 3 15.92.09.

WONINGBOUW 0 L9FM-41 w volk-4

Met ploegen van 3 of 4 coureurs wordt op een hindernissenparcours een aflossingswedstrijd gehouden. Het parcours zal worden uitgezet op het speelplein achter de gemeenteschool. Goede kuiten en lof aanleg voor acrobatisch velo-rijden? Verwittig dan Gust Koyen, Bgm. Van Nuetenstraat 40 - tel. 315.03.53. 1-Jij geeft je de technische details en met welk soort vehikelje aan de start mag komen.

Vl:A

BVBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER 03/315.87.14 GRATIS PRIJSOFFERTE

Standwerkers of mensen met een speciaal ambacht kunnen dat die dag ook demonstreren en de produkten van hun arbeid tentoonstellen aan de parochiezaal. Laat weten wat je kan laten zien aan Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 tel. 3 15.92.09. Naast al deze bezigheden kan je in de parochiezaal ook nog een tentoonstelling bekijken over 50jaar KWB en wordt uiteraard de hongerige en dorstige mens niet verwaarloosd. Nu nog alleen mooi weer en alle elementen om er een echte dorpsdag van te maken zijn aanwezig. Houd de zondag 23augustus dus alvast vrij.

ELKOTECH Kolanïedteef 15 223 Wod& Hoogsiraten TeL 031;314 24 36 GSM 095/20 57 54


Eretekens.... 1 let s a. al Ian cleden dat de aL i.icli in dcie uithoek van hei land nog eens aan het feesten had gezet. Feest, om de trouwe leden voor het voetlicht te halen, de werkers en propagandamakers vooral. Want het ACV telt in de afdeling Meerle - Meersel-Dreef niet minder dan 611 leden. Een groot aantal van hen was naar het feest gekomen. Na het t .tni&tl sette Clii s Van Helsen, voorzitter van het Vei hond Turnhout het belang van de vakbond' uiteen. Vooral het belang van en sterke vakbond in het kader van het weldra ook monetair verenigd Europa. Politiek, economisch en monetair wel, sociaal nog lange niet. Wat dat betekent, weten vele grensarbeiders U wel te vcitellen. Enige kilometers verschil, totaal verschillende sociale en fiscale stelsels met de daaraan verbonden verschillende tarieven. Voor de meeste gewone werknemers meer nadelen dan voordelen. Dat op een gelijk nieveau brengen, daarin ligt dc grote uitdageing voor de vakvereniging. Maar om voldoende stem te hebben, zijn er leden nodig. Militanten en propagandisten ook, die de boodschap overbrengen. Mannen zoals Frans Kustermans. hoeveel mensen hebben dank zij hem de weg naar de vak' niet gevonden 7 De trouwe leden ook, die ongetwijfeld het idee zullen doorgeven voor de toekomst. Al die trouwe leden werden door het ACV bestuur met ecn ereteken bedacht. Het waren er zo veel dat ze niet allen op de foto konden. We publiceren dan ook alleen deze van de gouden veremerkten, zij die al vijftigjaar hij de vak zijn aangesloten

De gouden verc'nncrkîen ton het A CV: .Jaak Bluckens. AL/riool! 0005 0/IS, .Jü.s f-L'iulrickx, Edinond Jacobs, Jacob Jacobs, Jan Jacobs, Frans Kustermans, Jozef Lach ten, René ATelis, Aloïs Van Bate!, Alfons Van Geste! en Adriaan Van Gils.

en Ereplaatsen. Bij de turnkring t Zoiclerke krijgen ze nog geen eretekens voor vijftig jaar lidmaatschap, daarvoor is die vereniging nog te Jong. Wel oud genoeg om met een uitgebreide delegatie deel te nemen aan het Verbondsfeest van het Kempisch Verbond van Turnverenigingen. Oud genoeg om tussen de grote kringen van de Kempen hun mannetje te staan en een aantal goede prestaties neer te zetten in de voormiddagcompetieties. Eén gouden, twee zilveren en één bronzen trofee brachten ze mee naar Meerle.

Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTAATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

Terecht fier stapten ze achter de mooie vlag van 't Zolderke door de straten van Vosselaar tijdens de feestelijke optocht.

,niljian, Ftans, Kusiermans werd speciaal gehuldigd voor zijn o,iverLII uiuij in. CI 100/ de t'(lk veren fi!Iflg In onze gemeente.

Jtii e,,li,ige

Advertenties

e

111,

______

314.49.11 1314.55.04

.iv&*:

>w'

Tunikring t ZolderÂ.e fier achter de eigen vlag iijde,is de feestelijke optocht op het Kempisch Verbondsfeest in Vosselaar. 43


MEERLE

Schoolfeest

wanto oir SW

'I

Het schoolfeest had dit jaar alles nice een schitterende zon, veel volk, herjonge volkje (lat zich op een i'rijpodiuni mocht uitleven of zich te goed doen aan allerlei leuke bezigheden. De paardemolen, her tochrje met de koets of vooral een ritje op een echt paard doen liet daarbij altijd goed. De ervaren Marckeruirers leiden dat zoals steeds in goede banen.

':I'

Garage Luc RyverS

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 Fax. 03/315 89 01 '

Als u van Service houdt!! j.

1311

44


MEERLE

J1

GOUD IN MEERLE

Gouden bruiloft van Stan Michielsen en Marieke Jansen

Stan is geboren

Oj) de Lemheek in 1920. Hij was, samen met z'n tweelingzus Dma, dejongste van 7 kinderen. Z'n oudere broers Jaak, Jan, Jef en Gust zijn reeds allemaal overleden. Met z'n broer Sus en z'n zus Dma kan hij nog eens over vroegerbabbelen. Tot z' ii 1 4jaar ging Stan te voet naar school. Daarna bleef hij thuis om op de boerderij te helpen. Tijdens de oorlog heeft Stan moet onderduiken. Hij werd namelijk opgeroepen om in Duitsland te gaan werken in de druivenstreek. Maar dat was voor Stan veel te ver van huis. Dat deed hij niet! Als de Gestapo op het gemeentehuis naar Stan kwam vragen, pakte RenĂŠ Vander Henst vlug de fiets om de familie Michielsen te verwittigen dat de Duitsers opkomst waren. Dan moest Stan vlug gaan lopen. Hij heeft vaak in het hoge gras gelegen. Ook bij Voeten, net over de grens kon gij terecht. En hij heeft vaak 's nachts buiten geslapen, omdat dat het veiligst was. In 1945 stierf de vader van Stan. Samen met moeder en broer Jef zetten ze het werk op de boerderij verder.

Marieke werd geboren in 1927 te Rijkevorsel, Koekhoven, ook op een boerderij. Ze was de oudste van vier meisjes. Ook zij ging te voet naar school tot haar 14 jaar. Onderweg belden ze bij alle juffrouwen aan om mee te gaan Aan de schoolpoort was de schoolbevolking compleet. Na haar schooltijd ging ze werken als dienstmeisje. Als ze 's avonds thuiskwam, sprong ze op de fiets met 2 lege melkkitten aan 't stuur om de koeien te melken. Het was een lange, hobbelige weg en een moeilijke evenwichtsoefening om met 2 volle melkkitten heelhuids thuis te geraken. Ook met de paarden kon Mrioko

gnd

veulen te zien opgroeien, dankzij haar goede zorgen. Tijdens een bruiloft te Kastel sloeg de vlam tussen Stan en Marieke over. En voortaan had Stan steeds een doel om te gaan fietsen: naar Rijkevorsel! Vaak gingen ze samen dansen als het ergens kermis was. Op 25 mei 1948 stapten ze in het huwelijksbootje. In de stal te Rij kevorsel was het feest. De volgende dag trok Stan met paard en kar naar Rijkevorsel om nog wat spullen te halen van Marieke. Marieke reed met haar spiksplinter-

nieuwe fiets naast paard en kar op weg naar Meerle. In Hoogstraten gebeurde het!! Een vrachtwagen (toen nog zeer zeldzaam) veranderde plots van rijrichting en kwam recht op Marieke af. Gelukkig kon Marieke nog net van haar fiets springen. Die fiets was in een hoopje ijzer veranderd. Marieke was, de enigste keer in haar leven, op het nippertje aan de dood ontsnapt. De dag na haar huwelijk! Samen met moeder en broer Jef runden ze de boerderij op de Lembeek verder. Dat was voor Marieke geen enkel probleem, ze was het boerenleven immers gewoon. En de gehuren op de 1 emheek' dat was precies in grote familie Een plezier om daar te wonen. Na een jaar werk Gerda geboren. Die reed vele jaren met de fiets naar t Spijker. Meewerken op de boerderij was niet haar liefste bezigheid. Ze werkte liever op de Bueno als naaister. In 1986 hielden Stan en Marieke het boerenleven voor bekeken en gingen ze bij de dochter wonen op de Ulicotenseweg. Het huis werd wat verbouwd, zodat er plaats kwam voor twee gezinnen. Ook Jef heeft nog vele jaren bij hen gewoond. Samen met de man van Gerda, Jan Goetschalckx, en hun twee dochters Sandra (27) en Sabine (21) stellen ze het opperbest. De twee kleinkinderen lopen geregeld binnen bij Stan en Marieke. Fietsen en dansen is nu de grote passie van heiden. En gelukkig is de gezondheid van het gouden paar opperbest. Op 30 mei is het groot feest in het gebuurtc. Dan wordt hun huwelijksverjaardag herdacht. Vol verwachting zien ze uit naar de stoet. Laten we hen beiden een fijne dag toewensen en nog vele gelukkige jaren voor de ganse familie.

Si Co P ER

intel

REVA ,1A /CoMPuTE -. TLEFoNiE\

RenĂŠ VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

bh Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... TeIefnnncentrnIes, GSM,...

jk

pshie'n. 7e hrrhi on

veulen groot waarvan de moeder tijdens de bevalling het leven liet. Elke dag liet Marieke het veulen enkele mnlen uit een putteke dtinken. Het was voor haar een groot plezier om het

COMPUTER-culus voor beginners'!!

45


0

EEN EEUW GELEDEN JUNI 1898 Aandachtige lezers zul/ei, ongerri'ijfrllgeiiie,-ki hebben dal wij onlangs begoiinen zij" met het publiceren van uirtreksels uit "De Hoogstraarse Gazet" van 100 jaar geleden, net zoals we dat al jaren doen met stukken uit de Gazet van 50 jaar terug. De door onze redactie gekozen artikels uit deze oude uitgaven gunnen ons een blik op de rijd van toen, de toen heersende zeden en gewoonten. Zij latemi ons toe aan de hand van kleine, dagelijkse gebeurtenissen te vergelijken en vast te stellen hoe zeden en gewoonten veranderen. Bij het doorbladeren van de Gazet van juist 1 00 jaar geleden viel ons oog daarbij op een artikel over gebeurtenissen in Meer, die te oordelen naar de trant van het geschrevene, toen flink wat opschudding hebben veroorzaakt en bovendien nogal wat gelijkenissen vertonen niet recente gebeurtenissen in het Meer van 100 jaar later. Het bewuste artikel duidt treffend aan wat we hierboven al aan raakten, ni. dat het neergeschrevene van toen ons toelaat een vergelijking te maken in de evolutie van de moraal op juist 1 00 jaar tijd. We kunnen meteen zien of we erop vooruitgegaan zijn.

Groote opschudding te Meer ! !!! Een stel jongelingen, zo te zien van het allerlaagste allooi, is er in geslaagd het anders zoo rustige en deugdzaame dorp Meer, in rep en roer te zetten. De gebeurtenischen zijn als volgt : om het zilveren jubileum te vieren van hunne jongerenvereeniging, genaamd den Musschenakker, hadden de bestuursleden beslooten een gazetje uit te geven. 1-let is dees gazet die nu in Meer groote opschudding heeft teweeggebracht. Tevens toonen de feiten aan wat veel menschen al lang dachten, maar niet dorsten te zeggem namelijk dat de genoemde vereeniging Musschenakker in het echt een obscure herberg blijkt te zijn. waar onder het mom van stichtende en opvoedende bezigheden voor de Meersche jongelieden, dingen gebeuren die het daglicht niet moogen aanschouwen. Wij moeten den lezer onzer Gazet dan ook waarschouwen dat wat hierna geschreven staat alleen geschikt is voor volwasschen lezers, die

(

Van onze correspondent ter plaatsche.)

wat hunne moraal betreft, sterk in hunne schoenen staan. Het beste bevinden zij zich in staat van genade alvoorens zij de lezing aanvatten. Het begint al met het voorblad van hunne Gazet. Die toont de beeltcnis van, en wij durven het amper hier neerschrijven, een werkelijk weelderich vrouwmensch, eene schaamtelooze dcl die ons laat zien wat anders alleen in de goorste achterbuurten van de door de socialistische moraal verdorven steeden te vinden is. Is dit voorblad al voldoende om dees Gazet onmiddellijk in de haard te smijten, alwaar ze kan vertccrd worden door het zuiverende vuur, wat binnenin te lezen staat, is nog duizenden maaIen erger. Eerstensch staat er een levensgroote fotographie van het bestuur van de vereeniging. Dat zou normaal zijn bij de viering van een jubileum, waare het niet dat deze vijf jongelieden getoond worden in hun haast volle-

Hierbij eene atbee/ding i'an de foto graphie van het zogenmaande bestuur van den Musschenakker. Het is te hopen dat bij zulkemi vogelenschrikken geen musschen meer langskomen.

dige naaktheid. Haast volledig, want slechts de meest beschaamende delen hunner onderl ij fzijn bedekt door een sok! Daaraan kunnen wij zien dat enkelen dezer lieden toch van een deftigen komaf zijn, want sommigen (niet allen) dezer sokken zijn proper en lijken van goeden kwaliteit. Waarschijnlijk zijn zij door nietsvermoedende, godvrezende en naarstige moeders eigenhandig gebreid van den besten wol, met de bedoeling dat hunne kinderen warme voeten zouden hebben en alzo geenen valling zouden opdoen. Alsof deze verregaande schaamtelooscheid nog niet volstaat, worden verder in hunne gazet, nog een aantal lieden opgevoerd, waarvan heel het dorp meende dat het hier om hardwerkende, deftige en godvrezende menschen ging, die door hunne houding een voorbeeld waaren voor onze kinderen. Zij behoorden immers tot de stichters van deze jongerenvereeniging, die onze jeugd meede zouden opleiden tot volwaschen menschen, die op hun toer een voorbeeld zouden zijn voor hunne kinderen. Hoe hebben de menschen zich vergist Deze volwaschenen worden hier immers afgebeeld in hunne onderkleding, in houdingen, die de normale menschen zich zelfs in hun meest koortsiche ijldroomen niet zouden kunnen inbeelden. God beware ons ! Wat verder over deze lieden te leezen staat, laat ons een klein beetje begrijpen hoe het zo ver is kunnen koomen. Waarschijnlijk zonder dat hunne ouders dit wisten, hebben zij zich in hunne jonge jaaren overgegeven aan den geneverduivel. Door overvloedig drankmisbruik volledig beneveld, hebben zij zich alsdan geheel overgegeven aan de verlokkingen van den duvel Eenen M.A. bekent zelfs in den bak te hebben gezeten. Na wat we nu allemaal van den man aan den weet zijn gekoomen, ware het beter geweest hadden zij hem nooit meer losgelaten. Want wat ons Heer had mogen verhoeden is nu gebeurd : den man is door de menschen te mischleiden erin geslaagd leider te worden onzer landenlijken Gilde. Zo iemand hebben wij gevolgd Een andere dcl die in dees gazet wordt opgevoerd, eene zekere B.A. bekent eveneens dat zij in haare jonge jaaren met de geneverduivel is in aanraaking gekomen door haare verblijf in de vereeniging. Zij schaamt er zich niet voor te vertellen dat zij met lieden van het andere geslacht donkere plekken opzocht. die voor Tuur. den naarstigen veldwachter, verborgen werden gehouden en alswaar ze dan elkander knuffelden en kusten. Zoo iemand is nu verpleegster in hei gesticht van 7.wakzinningcn. Volgens ons hoort zij daar opgeslooten te worden. liet ergste van al is het verhaal van cene O.A., nota bene leermeeschter aan ons roemrijke Klein-Seminarie. Iemand aan wie wij in alle vertrouwen onze kinderen toevertrouwden voor eene godvruchtige opvoeding, blijkt zich in de allerlaagste termen uit te laten over den vrouwenlijken boezem, dat door God zoo prachtiche gescliapeii itisi rurtieni vuur hei zovIi viii de allei kkiiisteii, ss'ui di dooi deezen ,erilnrvrn efpqf ;umaar vur icicrcen t - gr.h_ hel geworpen. Dat de ZE. Heren van ons Semi narie zich zoo hebben leaten mischleidcn, be 55 ijsi de macht van den duivel. Gelukkig laaten de brave en deftige menschen van Meer zich zoo niet door het slijk hualen. Deze onnocmclijLii salld1dLu VlagLil 0111 .LIIC stevige reactie. Die is zonder verwijl gekoomen van die personen van wie de menschen leiding verwachten. ZE. H. Pastoor heeft onmiddellijk de notabelen van het dorp rond zich verzameld


en tesaam zijn ze tegen het verderf onzer jeugd ten strjde getrokken. Z.E.H. Pastoor kon zich daarbij beroepen op de ruime ervaaringen die hij vroeger had opgedaan toen hij als proost aan de leiding stond van dejongeliedenvereeniging in het nabuurdorp Meerle. Daar zijn nooit dergelijke schandalen aan het licht gekoomen, wat bewijst dat de Z.E.H. zijn werk goed gedaan heeft. Samen met de notabelen heeft onzen herder ondertusschen beslooten de speelweide naast het klooster niet meer aan de jongelui te geven voor hunne muzicalen dag. Daarnaast heeft hij den Z.E.H. Pastoor van Beersche op de hoogte gebracht van de aanwezigheid in Zijne parochie van een man die in de gazet van den Musschenakker op schabouwelijke wijze wordt afgebeeld en het daarbij heeft over goei materiaal'. Wij durven wedden dat deze man nog nooit gewerkt heeft en zeker nog nooit goei materiaal in zijn handen heeft gehad. Daarvoor heeft hij een veel te vadsig figuur dat in niets gelijkt op het figuur van onze hardwerkende menschen, die wel weten hoe ze met goei materiaal moeten werken. Z.E.H. Pastoorhoopt dat dezen man de Beersche jongelui nog niet heeft kunnen aansteken met zijnen verderfelijken geest. Onzen vroeden Burgervader heeft op zijnen toer den commissaris opdracht gegeeven Proces Verbaal op te stellen over de schandelijke wijze waarop de hierboven genoemde lieden in hunne gazet staan afgebeeld en dat proces vervolgens naar den Heer Procureur te verzenden. Dat van onze alom geroemde gerechtelijke macht een vlug en krachtig optreden mag verwacht worden, daar durven en kunnen wij op rekenen, daarvoor staan onze rechters immers tot ver buiten onze landsgrenzen bekend . Zulken wandaaden moogen toch niet onbestraft blijven? Ondertussehen werken geestelijke en burgerlijke overheden samen om de vereeniging te ontbinden en hunne lokaal onmiddellijk te sluiten, waarmede hunne verderfelijken invloed op de Meersche jongelingen voor altijd gestopt wordt. De jonge bestuurslieden kunnen misschien nog gered worden door ze gedurende eenige jaaren naar het strengste pensionaat of verbeeteringsgesticht te sturen, alwaar ze door versterving en gebed tot inkeer en tot redding kunnen koomen. Voor de anderen zien wij geen redding meer mogelijk. Na hunne uitsluiting uit de brave Meersche gemeenschap in den rest van hun aardsche leven, wacht hun zonder twijfel het eeuwige hellevuur.

gelijke is geworden van de man. Thans poogt het modern heidendom het kristendom te verdringen, vooral door de zeden aan te tasten. Zie maar wat louter burgerlijke huwelijken te Brussel worden gesloten en hoeveel echtscheidingen er op volgen. Daarom is het nodig, absoluut nodig, te ijveren voor Zedenadel en te strijden tegen zedenverwildering. Naast de onbeschaafde heidense en verheidense vrouw staat de beschaafde WestEuropese vrouw met een hoger ideaal dan lichaamscultuur, met een ideaal van zielenadel, die blijkt uit zedenadel, vooral in de klederdracht en het vermijden van lippenkleursel, enz... Boven de gewone beschaafde vrouw staat de christelijke vrouw, die een Christusdraagster moet zijn en haar sacramenteel leven moet uitstralen, zulks vooraf wanneer zij naar de kerk gaat en te communie, doch ook na het ontvangen van sacramenten, in de huiskring. Huwelijksfeesten, doopfeesten, plechtige Communiefeesten mogen niet ontaarden, doch moeten christelijk blijven. Naast de taak der onderwijzeressen, der ouders, hebben ook de openbare besturen hun plicht te vervullen en te zorgen voor de openbare zedelijkheid. Laten dan alle christelijke vrouwen echte Maria's zijn voor ons volk. Tot slot kregen we een fijn voordrachtstukje, een lied en een drietal mooie reidansen.

Gemeentebericht De betrokken personen worden voor de laatste maal verwittigd dat het streng verboden is bevuild water en allerlei afval in de roosters van de straatriolen te werpen. Dit verspreidt in een grote omtrek een zeer onaangename en ongezonde geur en kan oorzaak zijn van besmetting en ziekten.

65 leden van de parochiale Vrouwenbond waren verleden Maandag op de driemaandelijkse vergadering aanwezig. Na een lied, een verslag en een gedicht, volgde een uitgebreide les over Zedenadel door Z.E.H. Deken. Van heidenen zijn onze voorouders christenen geworden, van onbeschaafden. als thans nog in Congo, beschaafden. Veel werk en veel tijd heeft dat van de Kerk gevergd, maar het is helemaal geweest in het voordeel van de vrouw, die alzo de

Wij vestigen er de aandacht van de inwoners op dat het verboden is na zonsopgang en v6& zonsondergang, aal te vervoeren en bloedputten te reinigen. Wij verzoeken de belanghebbenden hiermee rekening te willen houden.

Ongeval Maandag 11, bij de slopingswerken aan het huis van Jufr. Faes in de Vrijheid, deed Jos Brosens een ongelukkige val. Bij een gedeeltelijke instorting van een muur, stuikte hij van ongeveer 7 meter hoogte op de stoep neer. Gelukkig werd de val gedeeltelijk gebroken door de electrische leiding die daar voorlopig was aangebracht, en waaraan het wellicht te danken is dat het slachtoffer er slechts met een versplintering van de elleboog en een poisbreuk van af kwam.

Bestrijding van aardbeiparasieten met D.D.T. Meer en meer hebben de aardbeivelden af te rekenen met insectenschade. Het is vooral de AardbeibloernknopafstekerAnthpnomus rubi die de meeste schade aanricht. Plaatselijk komt ook de stengelafsteker - Rhynehites germanicus voor, die de blad- en bloemstengels in hun geheel afsteekt. Vaak treedt eveneens bladen bloesemsvreterij op, veroorzaakt door snuitkevers van type Phyllobius, Polydrosus, Otiorrhynchus en door bladwespenrupsen, o.a. Claduis en Blennocampa. Al deze insecten kunnen op afdoende wijze bestreden worden met D.D.T. Hoofdzaak is tijdig in te grijpen.

Bron: Gazet van Hoogstraten

_U7SLIJSTEN LOOS en BROSENS4PJ ELEX1R0

HALVE EEUW GELEDEN1 JUNI 1948

Voordracht over Zedenadel

Gezondheidsvoorschriften

Audio - Video - TV

4

Electrische huishoudtoestellen

Verlichting Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 14.1.

47


ri I2LdI [J1 Li Li LJ] v\1 [,J

sp ORT

k:l 1 LรงIj l2l.I1 t iii II hH LLI 1

_____ iste Herdenkingstornooi Tim en Jacky Meyvis

H.11

K.F.C. MEERLE

IIL

/

wn

Zoals elk jaar na de competitie, valt de vereniging nog niet direct stil. Zo moet onder meer de gouden schoen nog verkozen en uitgereikt worden. Die vond dit jaar plaats op zondag 3 mei en werd omkaderd met een heel aantat plezante activiteiten. De preminiemen speelden een wedstrijd tegen leeftijdgenoten Uit Nederland. Meerle won met 3-1. Dan mochten de dames het veld op, de moeders van de preminiemen tegen de moeders van de duiveltjes. Geen echte elftallen, want ze waren maar met z'n zeven. Ze waren mekaar waard, want de wedstrijd eindigde op 2-2 en ook het daaropvolgende penalty-trappen eindigde op 1-1. De vaders langs de kant gaven uiteraard veel aanwijzigingen en kommentaar, maar misschien kunnen ze zelf beter eens het veld opgaan. Benieuwd hoe ze het er dan van afbrengen. Het jaarlijkse penalty-trappen bracht de volgende winnaars: Dirk Godric bij de jeugd, May Koyen bij de dames en Jean-Marie van Leest bij de heren.

Na een spannende strijd bleven de HVV-scliolieren aan de winst regen Zwarte Leeuw na het nemen van strafschoppen.

De uitslagen

Scholieren

Juniores

5de en 6de plaats: Meer - Kapellen 2-4 3de en 4de plaats: Germinal - Lierse 0-1 Finale Zwarte Leeuw - Hoogstraten 1-1 (strafsch. 3-4)

5de en 6de plaats: Lierse - Meer 1-3 3de en 4de plaats: Minderhout - Zwarte Leeuw 0-1 Finale Hoogstraten - Germinal 0-3 48

Ondertussen weiden de punten verzameld voor de gouden รงIuen De punten voor liet bijwonen van de tiainingen werden alvast bekendgemaakt. Het meeste aantal trainingen werd bijgewoond door Dave Van Gorp (57), gevolgd door Peter Snijders (54) en Mus Bayric (51). Op het einde van dit seizoen neemt KFC afscheid van Ad Grauwmans, Marco Klijs, Toni Van den Broeck en Mus Mayric. Namens de spelersgroep werd hen een shirt met hun nummer kado gegeven, van het bestuur ontvingen ze een hcrdenkingsplaket. Dan volgde het hoogtepunt van de dag, het bekendmaken van de punten voor de gouden schoen. De supporters vonden het wel zeerjammer dat de punten dit jaar werden toegekend door iemand van de spelers en van het bestuur en niet door de supporters. De gouden schoen krijgt er niet minder uitstraling door en het was een glunderende kapitein


SPORT Wilfried Pauwels die hem in ontVangst mocht nemen. Met 140 punten had hij een ruime voorsprong op Dave Van Gorp met 113 en Dirk Van Bavel met 97. Ziezo, hiermee zit het voetbalseizoen er weer op. Ik wens alle spelers, helpers, bestuur en supporters een dcugddoende vakantie en hoop ze volgend seizoen terug te vinden. (Treza Goossens).

Gouden schoen

De fietsciub is ontslaan in 1984, als een fietsclub van KWB-Wortcl en telde toen een zevental leden. Nu in 1998, is de club nog steeds een onderdeel van KWB-Wortel en heeft een ledenbestand van 73 mensen, bestaande uit zowel Dames als Heren. De meeste van de leden komen uit de fusiegemeentes van Hoogstraten aangevuld met mensen uit Merksplas en Rijkevorsel. Het is in feite ook een internationale club want het clublokaal is gelegen te Castelré juist over de Nederlandse grens, namelijk in café 'De Zwaan' bij Staf Snoeys, vandaar onze naam de Zwaantjes. De club beschikt over drie groepen. Een A-groep die bestaat uit sportievelingen die houden van snelheid en afstand. Een B-groep die eveneens houdt van afstand maar waarde snelheid niet zo een rol speelt en een C-groep die het wat kalmer aan doet, maar toch ook houdt van een gezonde en sportieve fietstocht op de zondagmorgen. Voor elk wat wils dus.

HVV-doel verdediger Sian Van Gestel, die een puik seizoen onder de lat kende, werd door supportersclub 'Onze Rooikens' in de bloemetjes gezet en een gouden schoen aangeneten als 'ster'speler van het voorbije seizoen.

Het fietsseizoen loopt van de eerste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober en in deze periode worden er door de club 35 ritten uitgestippeld die telkens een ander traject vormen in de Kempen en ook in de provincies Noord-Brabant en Zeeland van Nederland. Deze ritten worden telkens gereden op de zondagvoormiddag. Er zijn enkele speciale ritten voorzien, zoals een jaarlijkse uitstap naarde Ardennen en ook een individuele tijdrit, waarin de clubleden zich onderling meten en die spanning en plezier binnen de club brengen. Elke rit wordt afgesloten in het clublokaal, alwaar bij het nodige vocht de rit nog eens wordt naverteld. Om al de clubleden te voorzien van hun uitrusting, is er een heel budget nodig en kan men gelukkig rekenen op verschillende sponsors die tussenkomen in de onkosten van de kledij. Zo ook hebben zij dank zij hen dit jaar nieuwe truitjes kunnen aanschaffen en kunt u hen op de weg tegenkomen in een nieuwe hemelsblauwe uitrusting.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

11-1

* Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91 49


SPORT

Jeugddag bij Minderhout VV 1 er ge 1 ege n hei d van dc jaai ij ke j cii gddag eis o in wal Laad 0 1 set bakje le krijgen ter ondersteuning van dejeugdwerking, werden er heel wat wedstrijden georganiseerd voor de MVV-jeugd. Ook de vaders en de moeders van de jonge spelertjes lieten hun kunnen bewonderen met wisselend succes weliswaar. Bij de dames gooiden de 'Moedige Moeders' (maina's van de jonge spelertjes) onvervaard de handschoen naar de Spelersvrouwen van het 1 ste elftal. Dit bekwam hen slecht, want hoe moedig ze ook waren een 4-1 nederlaag werd hun deel.

L)e 'A'Ioedige A1OCs/s/\

Spelersvrouwen van het iste elftal.

0

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 50

Waar rook is, is... Jos Sterkens Sedert de vorige Maand, werkten onze Hoogstraatse rallycrossers een druk programma af: twee Europese manches (uitslag Frankrijk nog niet bekend bij het ter perse gaan) en een wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap in Valkenswaard. De eerste manche van het EK werd verreden in Oostenrijk. De Ford Mondeo van Jos Sterkens kreeg het zwaar te verduren, maar uiteindelijk werd met een 10e plaats toch een mooi resultaat behaald. 'In de C-finale niocht ik starten vanop de pole, met naast me de Subaru Inipreza van Limburger Franssen. Men had overvloedig gesproeid, waardoor het overal erg glad was, maar Jaak had dit niet goed begrepen 11' hun heus i.'erçchalken bij de start en nani liet onverhard erg voorzichtig. Achter snij zg ii' de .Çuharu met een flinke snelheid naderen, maar Franssen ging onherroepelijk in de fout. In de B-finale ben ik na 1 ronde gestopt. Het onverhard lag er zo slecht bij, dat de ophanging zware schade opliep in de C-finale en we geen onnodige risico's namen op nog grotere schade. Onze 10e plaats is geest slecht resultaat. Gezien de toppems hier met 600 pk aan de start verschijnen en zich ook geen zorgen moeten maken over eventuele schade, nioet je als amateur realistisch blijven. Een Bfinale is het beste resultaat wat we momenteel kunnen halen,' aldus Sterkens. De wedstrijd werd gewonnen door de Zweed Hansen (Citroën Saxo kitear), voor landgenoot Eklund (Saab 9/3) en Hunsbedt (Ford Escort RS 2000). In het Nederlands kampioenschap was de strijd ongemeen spannend. Mark Van De Put eiste de hoofdrol op in de reeksen, maar gewonnen spel had hij niet. Ondanks een rookgordijn achter de Hoogstraatse Mondeo, gaf Sterkens zich nog niet gewonnen. 'Het rookp rob/eens is inderdaad nog niet opgelost, maar het ben vloedt de prestaties niet. Wat nn ç meer zorgen baarde, waren de mindere starts. Tot twee keer toe kreeg de motor teveel benzine hij de start, waardoor de motor verzoop. Ook in de finale kwam ik slecht weg. Pas net voor de eerste rechtse kwani ik aan de kop, maar toen kreeg ik nog een tik van John Cross (Ford Fiesta). Even met de twee wielen door liet grind, maar gelukkig bleef ik op de baan. Door de felle strijd achterin, kon ik uitlopeii en opnieuw winnen. Het was al lang geleden, dat ik het zo moeilijk had. De moeilijkste van dit jaar alvast!' Tom Geenen had het al even moeilijk. In de eerste reeks vocht hij ecn fel duel uit met de Golf kitcar van Piret en de Alfa 156 van Wey. Even te laat in de remmen en de Loctite-Corsa in het decor. Wieusve remmen van Hawke, de befaamde kop-door-de-voorruit-remmen.' itt de tweede reeks; verraste hij kmpiocn Van Meehelen in de start en reed hij een knappe dertiende tijd (met 35 wagens aan de start in de Euro 2000-klasse). De derde reeks werd echter een afknapper. 'In een reeks met kleppers als Huybs (Lancer), Scheveneels (Golf) en Kasse (Citroën Saxo), allemaal toppers in onze categorie, kon ik goed volgen. Maar, op de onverharde stroken was er erg veel stof. Ik moest gewoon blind rijden en raden wanneer in te sturen voor een bocht. Evert ging ik te vroeg naar links, vol in een bandenmuur. Met een afgebroken wiel, was het einde verhaal. Toch gaat het steeds beter. Wat me vandaag liet meest verraste waren onze starts. De Corsa bleef naast de Lancer van Huybs, tot aan de eerste bocht, wat betekent dat de motor toe/s wat in zijn mars heeft,' vertelde Tom opgelucht, na bekomen te zijn van de hachelijke klapper. (HVO)


SPORT

Oud contra oud Een prettige OflhlnoClinit tu.en id-pcicr Vafl MindcrhoLIt V'v cii KlC v1ccr waaihij winnen \e1 met de primaire hoofdbekommernis was, wel de kick van het balletje strelen en het laten bewonderen van gelukte, half gelukte, of helemaal niet gelukte technische hoogstandjes.

.Jwi Hendrickv uit Hoogstraten won de 5 vorige edities van de Kapelleken sloop! Wordt het dit jaar zijn 6e?

Volksloop Bütgenbach (7,5) met 68 deelnemers:

Oud-spelers KFC Meer

lOde Steven Vermeiren (3de plaats categorie 13 tot 18 jaar) 1 Sde Kurt Aerts (1 ste plaats categorie tot 12 jaar) 33ste Axel Aerts (3de plaats categorie tot 12 jaar)

Oud-spelers Minderhout VV

Atletiek

6de Kapellekensloop te Minderhout Op ZATERDAG 13 J IJNI worden er te Minderhout wecrom een hele reeks competitielopers, joggcrs en gelegenheidsiopers, manneu cii vrouwen verwacht voor deze stratcnloop die alsmaar meer belangslelling weri Op te wekken hij de atleten. Voor de 6e maal reeds worden de lopers op gaiig geschoten en dit in verschillende categorieën. De eerste reeks van de kinderen start te 16.45 uur en de volwassenen en jeugd mogen vanaf 18.00 uur. hun hartje ophalen naar keuze voor dejoggings van 5.25 km en 10,5 km, én voor de halve marathon. Voor alle inlichtingen omtrent dit evenement kunt je terecht hij Fons Aerts tel. 3143892. Dat 'De Marcklopers' heel wat in hun mars hebben en zich op heel wat circuits van zich laten spreken bewijzen volgende uitslagen! Challcngc Delhalle te Aiiiay Jde wed-

strijd Op een afstand van 21 km met 700 deelnemers klasseerde men zich als volgt: 1u28min13sec 106de: Pat Leyscn 142ste Luc Vrancken 1u30min47 sec 161ste J05 Leunen 1u37min34sec 268ste Jos Van Bavel 1u3758sec 359ste Rita Van Aert 1u46min50sec

Challenge Delhalle te Bütgenbach: 4de wedstrijd Een nawurloop van 21 km rond het meer van Bi.ilgeiibaeli met 600 deelnemers 33ste Eddy Oomen 1u22min29sec 1u30min29sec 105de Luc Vrancken 1u38min51sec 248ste Jack Vermeiren 1u39min12sec 252ste Jos Van Bavel 1u43min44sec 334ste Rita Van Aert

Axel Aerts uit Minderlioul tijdens de volksloop te Bütgenbach waar hij een knappe derde plaats behaalde in de categorie tot 12 jaar. 51


SPORT Marathon van Antwerpen Ook hier waren enkele streekgenoten van dc partij: 225ste Jos Hendrickx (St. Lenaarts) 3u l 2min04sec 283ste Louis Onincx (St. Lenaarts) 3u 1 6njin08sec 386ste Marc Terreur (Hoogstraten) 3u25min09sec 689ste Suske Onincx (Minderhout) 3u52min 1 7sec 784ste Ward Blommaert (Hoogstraten) 4u00min53sec In de minimarathon van 11 km met 600 deelnemers werd Gunter Jansen 173ste in een tijd van 47min2 1 sec.

KWB-jogging 1 mei:- 10 mijl van Merksem: 60 deelnemers

MOTORCROSS Wedstrijden van de voorbij periode REET 12/4, REET 13/4 (Paastroffee), ESSEN 19/4, GROBBENDONK 26/4, GROBBENDONK 1/5, OLMEN 3/5, PERWEZ 10/5.

201

is-,

Resulaten van de Hoogstraatse crossers: 12/4 13/4 19/4 26/4 1/5 3/5 10/5

Donckers R. 13 15 11 21 13 / /

Roeffen D.

Van Dijck D.

Van Gestel G.

18 10 5 10 8

/

4 3 2 14 5 6 1

9 18 21 15 22 9

/

21

1 4de Peter Anthonissen 1 u02min 14sec - 8 km: 16e Ingrid Jespers 37min46sec (2de vrouw)

9 mei: 9de recreatieloop te Tongerlo 800m: 4de Axel Aerts 3 km: (80 deelnemers) - 13de Kurt Aerts 11min51sec - 45ste Linda Lambregts l5min23sec 12 km: (200 deelnemers) - 69ste Peter Antonissen (Minderhout) 51 min04sec - 96ste Rita Van Aert (Minderhout) 53min03sec (1 ste vrouw)

Volgende wedstrijden 10juni: stratenloop te Hoogstraten 13juni: Kapellekensloop te Minderhout 25 juli: L' Ardennaise (Louette Saint-Pierre) 20,5 km•

600 lopers te Hoogstraten 1)e Heilig Blnedfeeicn en dc Hoog1raa1e stratenloop tussen de attracties en kraampjes zijn sinds heel wat jaren onafscheidelijk met elkaar verbonden. Gewoonlijk brengt dit evenement een massa kijklustigen op de been en tropische temperaturen hebben in het verleden al flink meegewerkt tot het wellukken van deze Organisatie. Gouden dagen voor de horeca en een sfeerbrenger voor elke bezoeker. De sportgebeurtenis van het jaar voor menig Hoogstratenaar, die een extra dagje vrijaf neemt om een nachtje uit te kunnen versieren...! Op woensdag 10 juni 1998 te 19.00u. is het weer zover: 600 lopers wriemelen zich dan over het parcours: Vrijheid, Achtelsestraat, Meterkensstraat, Elsbroeken, Pastoor Lambertzstraat, Salm Salmstraat, Jan Van Cuyckstraat, Buizeistraat, Dr. Versmissenstraat, Peperstraat, Vrijheid. De competitielopers kunnen hun krachten ongebreideld bundelen op de 10km en de recreanten kiezen ter plaatse hun afstand. Voor de kinderen tot 12 jaar wordt er een aangepaste omloop van 1 km uitgestippeld. Vanaf dit jaar zal de damesreeks opgesplitst worden in een reeks senioren en veteranen (boven de 35 jaar). Iedere loper ontvangt bij de inschrijving ook een t-shirt en een prijzenpot van 55.000 BEF is zeker ook niet te versmaden. Met je hobby nog wat Euro's binnenrijven is niet iedereen gegeven. Wil je meer informatie i.v.m.de stratenloop, aarzel niet en contacteer zonder dralen de sportdienst en vraag naar Rie Voet Vrijheid 149 2320 Hoogstraten tel. 031340 19 51 1

52

Dc Hoo,g.s lrao te iiiolorcro,s v(, r,s 0/) een rij (vinr.) Guv Van Geste! nr. 14, Ronny Donckers nr. 20, David Roeffen nr. 84 en Dirk Van Dijck nr. 83. Voi1i, nu weten tenminste over wie we hier hebben.

In Reet heeft Dirk Van Dijck een val gemaakt op zondag, waarbij zijn motor beschadigd werd. Daardoor heeft Dirk geen uitslagen van die dag. Guy Van Gestel stond tijdens het paasweekende voor het eerst dit seizoen op het podium. Hij was niet alleen derde op maandag maar ook voor de paastrofee kon hij een derde plaats behalen. In Olmen zijn er voor Ronny en David geen uitslagen. Ronny moest gaan feesten zaterdagavond. Als crosser moet je dan kiezen: feesten of crossen, en hij heeft natuurlijk voor het feesten gekozen. Al was het een moeilijke beslissing. David daarentegen was wel aanwezig in Olmen, waar hij een echte pechdag had. Tijdens de tweede reeks kwam David ten val, sprong vol energie weer op zijn motor, maar moest zijn poging toch staken toen bleek dat zijn achterwiel los zat. Zijn mecanieker was blijkbaar een paar bouten vergeten vast te zetten tijdens de pauze. Dirk reed in Olmen met een geleende SOOcc in plaats van zijn eigen 250cc. Eens kijken of dat

echt zoveel sneller gaat als de mijne dacht hij. Dat zo' n motor sneller gaat weet hij nu, maar hij weet nu ook dat het manneke dan meer moeite moet doen om erop te kunnen blijven zitten. De motor reed meer met Dirk dan Dirk met de motor. Er zijn in Belgie maar weinig mooie parcours zoals dat van Perwez. Het is een bikkelhard en supersnel parcours. Echt iets voor die van Hoogstraten dus. Op deze stoffige "betonbaan" is Ronny Donckers zwaar gevallen. Opweg naar de zevende plaats, enkele ronden voor de finish, reed hij met zijn voorwiel op een grote steen en srnakte tegen de keiharde grond. Na twee jaar kon hij dan eindelijk eens verzorgd worden door de mensen van Het Rode Kruis.Een plaatsje bij de eerste tien had er anders zeker ingezeten, aangezien hij de eerste reeks als tiende eindigde. Guy mocht in Perwez zijn eerste "palm" van dit seizoen mee naar Meerle nemen. Proficiat! (V.D.)


SPORT

61 meter Sint-Jansboog(kruisboog) De negen Sint-Jorisgilden, te weten dei.e uit de 5 Hoogstraatse kcrkdorpen samen niet Loenhout. Sprundel. Rijsbergen en Castelré, startten tijdens het tweede weekend van mei met hun officiële competitie niet ccii bondsschieting te Hoogstraten en te Minderhout. De ongeveer 250 actieve schutters zijn onderveeld in 3 categoriën : ere-afdeling, de afdeling A en de afdeling B. Insiders weten dat de categorie Dames reeds enkele jaren afgeschaft is : zij komen niet langer tegen elkaar uit maar moeten hun mannetje staan zoals alle heren. Naast een rangschikking per bondsschieting en per categorie, is er in elke afdeling per schieting ook nog een (felbegeerde) rozenprijs te winnen. Degene die de meeste rozen in zijn afdeling schiet, wint deze prijs. Bij ex-aequo, wat zich steeds meer voordoet want er zijn slechts 6 tellende schoten, dient er gekampt te worden op een kanipblazoen. Als een roos voor 6 punten telt, dan weet je onmiddellijk dat het maximum te behalen cijfer 36 is. Ziehier de uitslagen van de eerste twee schietingen. Tot onze spijt vernoemen we slechts de eerste tien in elke categorie, het zou te veel plaats vergen en te lang typen om alle dce Inerners te vermelden. De rozenprijswinnaar wordt in onderstaande lijst onderlijnd. De volledige uitslagen kunnen zoals altijd ingekeken worden in elk gildelokaal. Op het einde van het seizoen wordt ook nog een eindrangschikking opgemaakt, en worden de kampioenen gehuldigd.

H. Bloed

Schieting te 1Iinderhout: Ere-afdeling

afdeling A

afdeling B

Verheyen Diane (Ml) 36 Brosens August (Ml) Rombouts Vicky (Mr) 6R Vanderhenst Harry (Ml) 35 Konings Frie (Spr) Vermeiren Adri (Ml) RoeIen Jan (Ml) Stoffels Jan (Mi) Tackx Frans (Mi) 10.Snoeys Jos (Ca)

Aarts Frans (Spr) 34 5R V.d.Bossche Jef (Ho) Hoppenbrouwers (Rb) Roeien Jan (Ho) Van Hasselt Hans (L) Ronibouts Patrick (L) Brosens Gert (Ca) Van Gestel Frans (Ml) Goetschalckx Frans (L) 33 V.d.Bossche Katrien (Ho)

Lazeroms harry (Spr) 33 Wouters Marcel (Ca) 3R Van Laer Ludo (Ho) 32 Brosens Dirk (Mr) Meeus Hortense (Ho) Hereijgers Jac (Spr) 31 Vergouwen Rich. (Spr) V.D.Vloet Els (Cas) Schrijvers Jos (Mi) 30 Vermeiren Alfons (Ml)

Sterkens Isabelle (Mr) 34 Aarts Frans (Spr) 4R Brosens Gert (Ca) Jansen Margot (Ml) Vermander Dimitri (Ho) 33 Gabriëls Leo (Mi) Verschueren Ellen (Ml) Sprangers Lief (Mr) Van Bergen Louis (Mi) Van Opstal Paul (Mr)

Van Hasselt Leo(L) 35 5R Diels Jan (Ho) 33 Wouters Marcel (Ca) Christiaensen Jan (Mi) Evers Hans (Rb) Vermeircn Alfons (MI) 32 Bastijns Marc (Mr) Haagmans Jos (Spr) Ruts Aloïs (Ho) 31 Bastiaansen Johan (Ml)

Schieting te Hoostraten: Baelemans Jimmy (Mr) 36 Van Hasselt Jan (L) Rombouts Vicky (Mr) 6R Van Haperen John (Ml) Van Hasselt Willy (L) 35 Van Hasselt Alfons (L) Van Hasselt Eddy (L) Dockx Gerry (Mr) Rombouts Jan (Mr) 10.Baelemans Brigitte (Mi)

Duivensport Niet alleen pijlen worden gelost in de lokalen van de gilden, maar ook de duiven worden meestal op zondag gelost vanuit ver(de)re oorden. In het lokaal van de Blauwe Duif werden volgende uitslagen opgetekend. Halve fondspel, 3 mei 1998 (Dourdan) 1. Jansen-Van Ginneken, Meerie Oude duiven : 391 duiven 1. Adriaan Stoffelen, Meer 173 duiven Jaarduiven : Noyonspel, 3 mei 1998 398 duiven Oude duiven : 318 duiven Jaarduiven:

1. Louis Daniels. St.-Lenaarts 1. idem

Ouievrainspel, 3 mei 1998 263 duiven Oude duiven : 154 duiven Jaarduiven

1. Eddy en may Poels. Hoogstraten t. Louis Van Bergen, Hoogstraten

Halve fondspel, 9 mei 1998 (Dourdan) 736 duiven 1. Harry Jansen, Meerle Oude duiven : 329 duiven 1. idem Jaarduiven :

Ingi'id Von (iie! hij (le du,iicv en Theo Van den Abeel bij de heren waren vorig jaar de onbetwiste winnaars in de Hoogsiraatse stratenloop. Wie volgt hen op? 4

'.

Noyonspel, 10 mei 1998 598 duiven Oude duiven : 491 duiven Jaarduiven

1. Frans Sterkens, Rij kevorsel 1. idem

Ouicvrainspel, 10 mei 1998 462 duiven Oude duiven : 275 duiven Jaarduiven

1. Corneel De Meyer, Rijkevorsel 1. idem

Halve fondspel, 16 mei 1998 (Sens) 833 duiven Oude duiven : 397 duiven Jaarduiven :

1. Snoeys Frans, Minderhout 1. Eddy en May Poels, Hoogstraten

Noyonspel. 17 mei 1998 Oude duiven : 437 duiven Jaarduiven : 382 duiven

1. Van Eynde August, Rijkevorsel 1. Sterkens Frans, Rijkevorsel

Ouievrainspel, 17 mei 1998 469 duiven Oude duiven : 288 duiven Jaarduiven

1. Van Bergen Louis, Hoogstraten 1. idem

53


SPORT

Scholenvekiloop Met z'n 354 aan de start Het initiatief van de Sportraad, in samenwerking met het stadsbestuur, Coca Cola en Softcomputer, dreigde door nietaflatende donkere wolken op een sisser uit te draaien eii eeii gezonde compctiticsfccr te verpesten. Het bleef gelukkig bij een dreigement en de Hoogstraatse jeugd toonde duidelijk dat ze zich door de wispelturige weergoden niet liet afschrikken. Kortom het werd weer een feest zoals voorgaande jaren: de besten wonnen weer, iedereen deed zijn best en ontving een prijs. Toch een speciaal pluimpje voor de jongens van het iste leerjaar die zomaar eventjes met 49 in het strijdperk traden.

2de leerjaar jongens: v.l.n.r. Stef Schalk - Gemeenteschool Meer 1. Kevin Van Looveren - Klein Seminarie Kristof SchroĂŠ - Klein Seminarie

3de leerjaar meisjes: v.l.n.r. 2. Inge Sneis - Gemeenteschool Wortel 1. Shana Roeien - Klein Seminarie 3. Leen Schalk - Gemeenteschool Meer

2de leerjaar meisjes: v.l.n.r.

4de leerjaar jongens: v.l.n.r. Michiel Lanslots Gemeenteschool Hoogst raten 1. Bart Van Loon - Klein Seminarie Kurt Hendrickx - Vrije Lagere School Minderhout

Anne-fv[arie Broere - Genieenteschool Meer 1. Eline Daems - Klein Seminarie 3. Lore Verschueren - Gemeenteschool Meer .7

iste leerjaar jongens: v.l.n.r. Rob Swaegers - Klein Seminarie 1. Ruben Tilburgs - Gemeenteschool Meer Sim Boudewijns - Gemeenteschool Hoogst raten

/

t

3de leerjaar jongens: v. 1. n.r. Koen Cieymans - Klein Seminarie 1. Pieter Swaegers - Klein Seminarie Robin Jansen - Klein Seminarie 54

-Ide leerjaar :nt'isje.s: v.1.n. r. An Arnout.s - G',neenteschool Mcci 1. Jiilie Gijsbregts - Vrije Lagere School Mcciie Meri Koven - Gemeenteschool Meer


SPORT

iI

/1 /'.

J9, V,

41 id

Sde leerjaar jongens: v.l.n.r. Kurt Aerts - Vrije Lagere School Minderhout 1. Bart Arnouts - Gemeenteschool Meer Matth jas Van Der Linden - Gemeenteschool Hoogstraten

6de leerjaar meisjes: v.l.n.r. I'are,, Roiiihoutv c;(',ueente.scIU)ol tvh'er 1. Ll.s Ilerrijoers - Gemeenteschool Meer Kritien Ver,schueren - Spijker

5de leerjaar meisjes: v.l.n.r. Evelien Brosens - Spijker 1. Lore Lanslots - Gemeenteschool Hoogstraten Liesbeth Verheven - Spijker

iste en 2de middelbaar jongens: v.l.n.r. Pieter Peeraer - Klein Seminarie 1. Stefaan Levsen - Spijker Pieter Hendrickx - Klein Seminarie

riçr

-

,ê<

>

r T

/

1,sie en 2de ,,iiddelbaur meisjes: i.l.n.r. Valerie Verheven - Spijker 1. WendvBrosen - Spijker Annelies Stoffi'ls - Spijker 55


Hosta 'Sum and Substance'

Bladpianten Halverwege het voorjaar zijn er al veel vaste planten die hun blad ontvouwen. Omdat er behalve de voorjaarsbollen nog niet veel bloeit, valt de nadruk in de tuin vooral op de bladvormen. Het jonge blad ziet er fris uit en schept een sfeer van vernieuwing. Het is goed om daar in de beplanting rekening mee te houden. Juist op plaatsen die later in het seizoen half of geheel in de schaduw van bomen en heesters komen te liggen geven bladplanten nu mooie accenten. Ook kan een tapijt van bodembedekkende bladpianten een leuke invulling geven aan schaduwplekken die anders kaal zouden blijven, en die juist nu opvallen.

Een Hosta met een dik, vettig aanvoelend blad, niet ecn fraaie chartreuse-groene kleur. Op een zonnige plek krijgen ze de kleur van oud goud. De bladeren van de volwassen planten meten 40x25 cm! De plant zelf is meer clan 80cm hoog en 1 meter breed. De bloemstcngels met Witte bloemen komen er met hun 1.20 meter hoogte ruimschoots bovenuit.

Hosta 'Krossa Regal' Een Hosta waarvan het smalle, langwerpige blad grijsblauw is. Doordat het blad omhoog staat zijn solitair staande planten vaasvormig. Aan lange stelen komen fraaie bleek lilaroze bloemen. De plant wordt 100cm hoog en 100cm breed.

Hosta' s zijn gemakkelijk te kweken. Ze worden het mooist op een voedzame, niet te droge grond in zon of halfschaduw. Om gezonde bladeren te krijgen moeten ze in de winter een flinke schep goed verteerde oude mest of mestkorrels krijgen. Op zonnige plaatsen hebben ze meer water nodig. Pas na 6 jaar hebben de grote Hosta's hun volwassen omvang bereikt. Dat wil niet zeggen dat ze daarvöér minder mooi zijn. De stevige, spitse bladknoppen, clie in het voorjaar recht uit de wortels omhoog komen, zien er al prachtig uit. Hosta's zijn het best te combineren met bloeiende planten die ook een opvallende bladvorm hebben, zoals Astrantia, Cimicifuga, Euphorbia, Geranium, Hemerocallis of Rodgersia.

MICHOEL

Kantoor van Notaris Ju Burg. J. Van Aperenstraat 8. Hoogstraten Tel. 031314.51.77 - Fax 031314.65.56

OPENBAHE VEHKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING MET NAASTLIGGENDE GROND TE 2310 RIJKEVORSEL, BOLK 23 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Hv1(1

Ji(i/l(t'

ti

///1UJ/L

C!/ ./)cL TUL 1l

loire, grote bladpiant.

Plant van de maand: Hosta sieboldiana 'Frances Williams' Zoals alle grote Hosta's is Frances Williams' een spectaculaire bladplant, die in een tuin onmiddellijk de aandacht trekt. Het blad is groot en hartvormig. Het is blauwgroen bewaasd met een onregelmatige, brede gele rand. De bladstructuur is 'gewafeld': de diep liggende nerven verdelen het in min of meer vierkante vakjes. De bleeklila bloemen in juli-augustus vormen een toegift. Bij sommige Hosta's duurt het enige jaren voordat de planten mooi gevuld raken. maar Frances Willianis' is al op jonge leeftijd aantrekkelijk. Op den duur wordt deze plant 100 cm hoog en 75 cm breed.

Hosta 'Big Daddy' Deze Hosta heeft vrijwel ronde, donker blauwgrijze bladeren. Ze zijn bedekt met bobbeltjes en staan als parasols tegen en over elkaar. Na een paar jaar is de plant 60 cm hoog en 90 cm breed.

el

Onder Rijkevorsel KOOP 1: Landelijk gelegen WONING op en met grond, gestaan en gelegen te 2310 Rijkevorsel, Bolk 23, groot 79a 18ca. Begrijpende: - op het gelijkvloers: living, voorplaats, verandalkeuken, badkamer en bergplaatsen, - boven 3 slaapkamers. Verder zolder en kelder. Buiten stallingen - bergplaatsen en garages. Voorzien van water, electriciteit, telefoon en distributie. Klein beschrijf mogelijk. KOOP 2: Perceel WEILAND gelegen te Rijkevorsel, gelegen naast koop 1, groot 57a 35 ca. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op woensdag 10juni1998 - Toewijzing op woensdag 24juni1998 telkens om 16 uur in café De Nieuwe Buiten te 2323 HoogstrateniWortel, Langenberg 14. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Plannen en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


Er is wat te doen in De Gelmel 1-let is weer Heilig Bloed, en hel is goed wat Cal é Dc Gelmel doet. Het publiek kan kiezen uit een bonte mix van muziek, spannende sport en kinclerplezier. Doorheen het kermisvermaak en de stilaan legendarisch geworden Jaarmarkt loopt dus een rode draad van niet te missen activiteiten. '

Zondagen 7 en 14 juni: Kindercafé

Lt

Fusieswing The Bollock Brothers komen niet... Apetrots waren we!! De legendarische Bollock Brothers zouden immers op vrijdag 8 mei naar het bescheiden Meer komen afgezakt voor een optreden in De Mussenakker. Helaas, het heeft niet mogen zijn. Het festival waarop The Bollock Brothers op zaterdag 9 mei zouden spelen, vond immers niet genoeg sponsers om het boeltje te bekostigen zodat zij alles geannuleerd hebben. En om The Bollock Brothers voor een éénmalig optreden naar België te laten komen, dat ging vèr boven het petje van de kassier van De Mussenakker. Degenen die reeds een voorverkoopkaart hebben gekocht, krijgen deze terugbetaald in het voorverkoopadres waar zij hun kaartje gekocht hebben. We are terribly sorry!!

of toch wel!! We zijn opnieuw apetrots! Niet omdat The Bollock Brothers hun optreden in De Mussenakker hebben afgezegd, maar wel omdat iedereen ze gratis en voor niets kan komen zien op het Akkerpop?-Festival op zondag 23 augustus. The Bollock Brothers stonden na het annuleren van hun optreden in De Mussenakker immers flink in het krijt bij het Meerse jeugdhuis en zij zijn er rotsvast van overtuigd om dat op Akkerpop? goed te maken. Iedereen kan dus toch nog totaal uit de bol gaan bij punk/new wave klassiekers als 'The Bunker', Harley Davidson. Son OfA Bitch', Horror Movies',... Het Brits-Belgische combo doet op zaterdag 22 augustus namelijk Boerenrock in Kortenaken aan en op zondag dus het Akkerpop?-festival in Meer. Het Akkerpop? festival gaat dit jaar behoorlijk internationaal want naast The Bollock Brothers hebben zij ook reeds het Amerikaanse Speak 714 geboekt. Alhoewel deze groep nog maar pas boven de doopvont is gehouden, kunnen we nu reeds spreken van een regelrechte sensatie. Hun debuut-CD 'Knee Deep In Guilt' sloeg in als een bom, maar dat kan ook moeilijk anders als leden van Ignite en No For An Answer en exleden van Slapshot en Straight Faced de krachten bundelen. Deze supergroep brengt ons old school hardcore van het allerhoogste niveau. Het belooft dus uitermate druk te worden voor het podium tijdens hun optreden. See you there!

Frisdrankjes, een snoepje, spelletjes alom. Het springkasteel wacht opnieuw op de grote groep kleintjes die elke keer weer dé kermiszondag van hun leven meemaken. Voor of na de tocht langs de kramen wordt Café De Gelmel een verplichte halte. Het café opent vanaf 9.00 uur zijn deuren.

Woensdag 10juni: Cult Revenge en Soul Vanilla Hoogstraats talent en een pure fuifgroep bevolken dit jaar het podium van De Gelmel. Cult Revenge zijn Filip Michoel (synths en drumcomputer). Miel Horsten (gitaar en hacking vocals) en Hans van Hoeck (vocals). Dit lokale trio heeft hard aan zijn repertoire gewerkt, en presenteert het publiek een stel eigen nummers naast covers van Depeche Mode en Crowded House. Dat gebeurt voor het afsteken van het stedelijk vuurwerk. Het échte vuurwerk begint daarna: Soul Vanilla heeft roots in Ten For Soul, en

opteert nu voor een rijke mengeling van soul- en rockklassiekers. De 'soul' komt van klassiekers waar onder meer Aretha Franklin, Tina Turner en Etta James beroemd mee werden. In de vanillesaus werden smaakmakers van Alanis Morissette, Joan Osborne en Sheryl Crow verwerkt. Véronique Laeveren (lead vocals), Jo Van de Pol (gitaar), Steven Mintjens (toetsen), Frank Stoffelen (bas) en Tony Bral (drums) klutsen alles samen tot een swingende bedoening, met tonnen enthousiasme en veel métier uitgevoerd. Dat wordt dus dansen geblazen, willen of niet. Toegangsprijs: gratis, vanaf 20 uur.

Zaterdag 13 juni: Nederland-België Het WK voetbal '98 in Frankrijk leverde alweer dé clash der Titanen op: Nederland en België liggen die dag alvast weer lam. Café De Gelmel presenteert liet duel op vier TV-schermen. Voor het vermaak, vertier en de aanmoedigingen moeten de supporters zorgen. Iedereen op post! Aanvang match: 18.00 uur (onder voorbehoud)

Guido Belcanto op Wortel-kermis Met de zomer tijn ook de grote Europese niuziekfestivals weeral in aantocht. Pinkpop. Roskilde, TorhoutlWerchter en Wortel-Kermis komen met rasse schreden dichterbij. Van de eerste drie was het programma al langer rond, alleen de muziekprogramniatie van Wortel-kermis bleef tot nog toe in nevelen gehuld. Tijd dus om aan de mannen van 't Slot te vragen ons het water alvast in de mond te doen staan. Dat is dit jaar geen probleem, want de verloren zoon. geboren en getogen Wortelaar Guido Belcanto komt op maandag 13juli zijn ding doen onder de Boomkes. Naar goede gewoonte wordt de kermis op vrijdag 10juli in gang gezet met een optreden in het Slot zelf van Mister Wortel Kermis hiniself, de enige echte Nonkel Ney. Uitleg overbodig. Zaterdag 11juli dan mogen eerst de jongens van P.Y.G.P. op het buiteiipodium komen bewijzen dat ze in en rond de Meerse Mussenakker meer kunnen dan vieze hoekskes niaken. Om de Vlaamse nationale feestdag (1302, weet u nog) speciaal in de verf te zetten, zijn die van 't Slot nog met aan het onderhandelen niet een topact van forniaat voor de zaterdag. Tot er een hand-

tekening onder het contract staat, blijft het een goed bewaard geheim. maar zet uw dansschoenen alvast klaar. Schild en vriend! Zoiidag wordt er flink van jetje gegeven onder de Boomkes. Eerst geeft het 50 Foot Combo van katoen. De jongens waren in mei nog te zien in De Gelmel tijdens Kroeg en Blues. Surf en rockabilly staali op het nienu. Daarna mag Give Buzze het feest op gang trekken, en wie de jongens bij een van hun vorige passages al bezig heeft gezien, weet dat dat geen probleeni zal zijn. Maandag wordt een historische dag, want de bekende chansonnier Guido Belcanto maakt zijn herintrede in zijn geboortedorp. Hij brengt speciaal voor deze gelegenheid zijn nieuwe groep De Libido's mee, volgens mensen die het kunnen weten een jong enthousiast groepje muzikanten met het hart op de juiste plaats. Voor aleer Belcanto onder hel voetlicht treedt, spelen eerst Martino y Los Vedettos ten dans. Ecu groepje rond het uitgeweken Meerlenaar Martin Jansen. ooit nog actief bij de Mjeelse Primitieven en Bazaar. Reden genoeg dus voor een beetje Wortelaar om alvast verlof te pakken.

gara ge

4~bl VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten * tweedehands + demowagens * autoverhuur Ook: * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

. 57


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

RESTAURANT

FEEST- EN

BRASSERIE

VERGADERZALEN

(SEMNARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 6 juni. MUZIEKFEEST. JeugdmuziekatelierHoogsiraten, zaal Rabboeni. Spijker, 19.30 uur, inlichtingen 314.55.61. Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten

Van

Zondag 7juni, HEILIG BLOED, hoogmis om 10 uur, processie-vertrek 11.15 uur, torenbeklimming van 13.30 tot 16.30 uur, kermis. TENTOONSTELLING werk van leerlingen, IKO, 10 tot 18 uur, Dr. Versmissenstraat. Ook nog PAAPTORNOOI om 13 uur achter zaal Pax, org. KWB.

Woensdag 10 juni, JAARMARKT met STRATENLOOP. jeugdjogging 1.2 km, jogging 3.3, 6.6 of 9.9 km, wedstrijd 10km, wedstrijd-begin 19 uur, org. sportraad Hoogstraten (340.19.51), inschrijven Versmissen-Janssens (314.37.88).

Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43

MEERSEL-DREEF Zondag 1 juni: OPEN DEUR Luciakapel van 14

in

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18e.

48

de St.

18u.

tot

nrpj T

Zondagen 7 en 14 juni: TENTOONSTELLING 'Portretfoto's Paul Van Den Abeele' van 14 tot 1 8u in de St. Luciakapel. Zondag 21juni: 9e AARDBEIENTOCHT van Wandelclub Noorderkempen. Start in Zaal de Zevensprong tussen 8 en 15u.

HOOGSTRATEN

Zondag 10 juni. HEILIG BLOED, hoogmis om 10 uur, processie-vertrek 11.15 uur, torenbeklimming van 13.30 tot 16.30 uur, kermis. TENTOONSTELLING werk van leerlingen, IKO, 10 tot 18 uur, Dr. Versmissenstraat.

vzw Mussenakker Meer

Zondag 28juni, SCHOOLFEEST, gemeente-

1

Waar mensen zich Jong

'T FRTUIN

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, ZOMERBRADERIJ, Hoogstraatse winkeliers.

CAFÉ 1 DISCOBAR

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20.00 u.

Meerdorp 13 51

school, Gr. Elisabethiaan 21, 13.30 uur tot 17 uur.

oLeE CÂSÂ

MEER

PIZZERIA RESTAURANT TRATTORIA Italiaanse specialiteiten, visspeciahteiten en delicatessen GELMELSTRAAT 4 - 2320 HOOGSTRATEN

7 juni: MEER MARKT om 9 uur in de Donkstraat, Organisatie Dorpsraad Meer, thema: Kindermarkt.

OPENINGSUREN: Van maavdag tot zondar 11.00 tot 142 17.00 23.00 WOENSDAG GESLOTEN

FAX

-

TEL.

-

03-314 83 53

2321 Hoogstra!en Telefoon: 03/315.71.53

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17 oe

c4rE0E

~%

GORRENS WILLY - VERVOORT Langersberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel TeI./Fax 03 / 314 53 28

Gelmelstraat 14, Hoogstraten teL 314.83.11

Café

-

feestzaal

De Eiken biljart

-

dans

-

kegelbaan

hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

58

Iletcafé voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

IrnedijrzIuis

Zondag 21juni: FIETSWANDELING van de BJGJ van Meerle-Meerseidreef. Vertrek om 13.30 uur aan het Gemeenteplein. Woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27juni: AVONDfiets-VIERDAAGSE van de KWB. Vertrek 18.30 uur aan de parochiezaal.

1

leveren van bjen en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenemenlen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

MEERLE Zondag 7 juni: OPEN DEUR in het KBGkegellokaal van 12 tot 18u. FIETSDAG ten voordele van de parochiezaal. Inschrijven tussen 13 en 14u aan de parochiezaal. Achteraf versnaperingen met aardbeien.

62

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

1 1

a?ee ii.,

E1rijEi1 183

oostratEn tïioo~

E

031314 66 65 3art & aatljp

Al jaar een oase de Boornkes laan 25

v

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Open: dsnderdng (2000u). vdjdag, zaferdag(19.00u) en zondag 13.30u)

1 1 1 1 1

1


WORTEL Zondag 31 mei en maandag 1juni: FOTOTENTOONSTELLING van de Fotogroep Slot. van 10 tot 1 8u in het Slot. Zondag 14juni: SCHOOLFEEST in de basisschool.

Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juni: AVOND-FIETSDRIEDAAGSE van de KWB. Start in de parochiezaal.

MINDERHOUT Zaterdag 13 juni: KAPELLEKËNSLOOP Start in het parochiecentrum om 15.30 uur.

Kioskivaria 1998 De Cultuurraad van Rijkevorsel zoekt deelnemers voor een 'vrij podium' op zondag 20september in de namiddag. Ben je solist, of vorm je met iemand anders een duo, ben je lid van een trio, een kwartet, een groot of klein ensemble? Hou je van muziek, voordracht, toneel, kleinkunst, mime of nog iets anders? Heb je een interessant nummer dat je voor een publiek wil brengen en dat binnen het kader van de podiumkunsten valt, laat dan eens iets van je horen. Voor meer informatie én voor inschrijvingen kan men - voor 1juli - op het gemeentehuis van Rijkevorsel terecht bij mevrouw N. Janssen, tel. 314.63.01. Zeker doen! Oud of jong, groot of klein, iedereen die wil meedoen is van harte welkom.

Recreatiecentrum 'De Mosten'

Niet zomaar een dagje uit!

Vereniging Voor Grensarbeiders

Sluit je aan! Al enkele jaren is het duidelijk (lat de Belgische grensarbeiders die in Nederland werken op sociaal-fiscaal vlak werden benadeeld. Alhoewel de regeringen duidelijk op de hoogte zijn van de problematiek nemen de problemen voor de grensarbeiders alleen maar toe. Zowel de Nederlandse als de Belgische regering maken misbruik van het gebrek aan een afdoende Europese regelgeving. In plaats van rekening te houden met de bijzondere situatie waarin de grensarbeider verkeert, zien beide regeringen de mogelijkheid om de grensarheider ofwel uit te sluiten, ofwel dubbel te laten betalen. De Europese gedachte - het vrij verkeer van werknemers - heeft dan ook een wrange hijsmaak. In deze sfeer worden de grensarbeiders aan hun lot overgelaten.

Juridische stappen Reeds enkele ïaren is het ons duidelijk dat de juridische weg de enige manieris om te komen tot een rechtvaardige behandeling van de grensarheider.

Vereniging Voor Grensarbeiders Om deze stappen te kunnen zetten is in okmher 1996 de Verenigïng Voor Grensarbeiders (VVG) opgericht. De VVG telt inmiddels een 1000-tal leden. De VVG heelt een jnndische studie laten doen m.h.t. de sociale en fiscale problematiek. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het groenhoek met de titel Grensarheid een grenze) [Oloos prohleem. Elk nieuw lid ontvangt het groenhoek gratis in de bus. Via de VVG hebben honderden grensarbeiders een bezwaarschrift ingediend hij de belastingdienst in België. Momenteel ligt deze zaak voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 1-let (loel van deze juridische procedure is een uitspraak te bekomen bij het Europees 1-lof van

tasten voor inkomgeld, maar kunnen zich vermaken met minigolf, pit-pat ... !

En nu?

Dat er met man en macht gewerkt wordt aan de modernisering van 'De Mosten' zal elke recreant wel zoet in de oren klinken. Vanaf 1999 word je verwelkomd in nagelnieuwe horecagebouwen met een extra groot terras en een attractieve waterpartij. Aan de zwemvijver bemerk je dan een volledig nieuwe omkleedruimte en sanitair, de speeltuin wordt verplaatst en vernieuwd. Nieuw is ook de scheiding die er komt tussen een 'nat gedeelte' voor de zwemmers en een 'droog gedeelte' voor de anderen. De niet-zwemmers hoeven niet in hun beugel te

Een gedeelte van het recreatieoord is nu afgesloten wegens de werkzaamheden en pit-pat, minigolf... zijn voorbehouden voor 1999! De zwemvijver en de speeltuin zijn echter het ganse seizoen geopend zodat de kleintjes rustig in het water kunnen plonsen (ook de groten) en men vanaf de ligweide een oogje in 't zeil kan houden. Voor extra veiligheid in en rond het water kun je vertrouwen op gediplomeerde redders. Genoeg geplonsd, dan naar de speeltuin met zijn schommels, klimrekken, glijbanen, klimburcht...! Voor de rustige naturen: vissen schept

Ongevallen

een boom. Rudy Luyckx uit Rijkevorsel, de chauffeur werd zwaar gewond. De passagier Hugo van Roey (55j), eveneens uit Rijkevorsel, moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden en overleed na de overbrenging naar het ziekenhuis.

Dinsdag 21 april om 2.35 u. reed P. V.D. Horst (52j) met zijn auto aan de Markwijk in de sloot. De inzittende Julia Timmermans (52j) Oostereind 6 Hoogstraten werd licht gewond. De wagen liep grote schade op. Vrijdag 8 mei kwam het om 18.45u., aan de Chaamseweg in Meerle, tot een aanrijding tussen een auto en de motorfietser Ario Patist, Heikant 9. De motorfietser werd licht gewond. Woensdag 13 mei om 2.30u. reed aan de Merksplasseweg te Rijkevorsel een auto tegen

Woensdag 13 mei om 08.45 uur botste aan het kruispunt St Lenaartseweg en Hinneboomstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Viviane Gils (40j) uit Grobbendonk met de auto bestuurd door Paula Goolenaers (20j) Gelmelstraat 103, waarin ook nog een driejarig kind zat. De twee chauffeurs werden licht gewond. Er was wel zware schade.

Justitie in Lii eni burg. De \VG houdt haar leden op de hoogte cl.m.v. het VVG-nieuws en door meetings in de grensstreek.

Lid worden Er zijn genoeg redenen te bedenken om lid ie worden :ui de VVC: 1) u bent beter geïn lornieerd over het grensarheider zijn: 21 het kan u een betere sociale positie opleveren:3 1 het kan ii belastingen besparen: 4) en ._ samen staan we sterker. Lid worden van de VVG kost 700 BEF pci' aar. U kunt dit bedrag overmaken op rek.nr . 784-5895363-15 op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders vzw'. Inlichtingen over de VVG kunt u bekomen hij: Diederik Verweyen tel. 01 1/64 16 22, Luc Moms tel. 011/62 13 Xl (donderdag 19.3021.30) Correspondentieadres: Vereniging Voor Grensarheiders VZW. Postbus 8, 3930 Hamont-Achel. U

geen enkel probleem en wandelen door de dennenbossen rondom kan alleen maar relaxerend werken. Ook sportactiviteiten (windsurfen, kanovaren, mountain-bike, avonturentocht ... ) en muzikaal vermaak zijn niet te versmaden. Ben je overtuigd? Een bezoekje aan 'De Mosten' is toch meer dan zomaar een dagje uit!

Openingsuren Mei, juni en september: alle weekends, feestdagen, brugdagen van 13.00 u tot 20.00 u. Vanaf 20juni tot 31 augustus: alle dagen open vanaf 10.00 u tot 20.00 u. Meer informatie is altijd te bekomen op de sportdienst, Rie Voet, Vrijheid 149,2320 Hoogstraten, tel. 03/3401951. Donderdag 14mei om 17.15u. kwam het aan de J. Lijsenstraat te Meer tot een aanrijding tussen de fietser Adri Poppelaers (40j) Werkhovenstraat 3A Meer en de auto bestuurd door S van Oyen (20J) Oude Baan 25 Wernhout. De fietser werd licht gewond. Zijn fiets werd zwaar beschadigd. Vrijdag 15mei om 02.30 uur botste aan de L. De Konincklaan te Hoogstraten de auto bestuurd door Dirk Yzenwijn (38j) Lod De Konincklaan 365 met de auto bestuurd door Lisette Wouters (48j) Prinsenpad 110 Rijkevorsel. Er was zware schade. 59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 3 14.50.08 121

WACHTDIENSTEN __

HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

Zondag t juni: l)R. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45,55.

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Indoor tennis ,çquas/z ,s',woker

2320 Hou gs!taien

Tel. 031314.37.76 67

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIMLZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Zaterdag 6 juni: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. tel. 3 15 .82.21.

Tel. 03/314.54.50

Zondag 7 juni: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.4.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Zaterdag 13juni: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten. tel. 314.86.65: GSM: 095.54.86.85

Tennisclub

de VRIJHEID vzw Ac/iîefsestrrtai 72

Ongevallen Brandweer 314.42.43

Zondag 14 juni: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle, tel. 3 15.85.55.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

Zaterdag 20 en zondag 21 juni: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Mirtderhout, tel. 3 14.66.02.

Het dagadres voor koffie, broodjes. salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

Zaterdag 27juni: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle, tel. 3 15 .82 .21. GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03

Zondag 28 juni: DR. D. ROBBEN & DR. C ELST, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel 34.38.48.

Weekdagen open van 9 Woensdag open van 9 t. Vrijdag en zaterdag open vati 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé.

7~__

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

iii

APOTHEKERS

Tot 5juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 3 14.57.24. Van 5 tot 12juni: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014/63.31.66.

JY< t A.

Zaterdagvoormiddag 6 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

Van 12 tot 19 juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24.

Zaterdagvoormiddag 13 juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. SLAGERIJ ______

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...(

iS4 'ZL5 VOeI',i ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52 -

65

Van 19 tot 26juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 26 juni tot 3 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. 1-loogsiraten, tel. 314.60.04.

-

-

-

155

De volgende MAAND zal er alweer aankomen op 24 juni. Medewerkers, enig haastwerk is geboden; we verwachten uw kopij op woensdag 10juni en enkel nog sport- en dorpsnieuws op zondag 14 juni.

rel

THUIS VERPLEGING WIT-(iELE KRUIS. 24 uur op 24. \oor 1 loogstraten en alledeelgerneenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 1 16c


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.