februari 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

DE HOOGSTRAATSE

Altijd

RSB.VB.A.Loenhoutsewe:34232O HOOGSTRATEN

lVE

PE

IS BESCHERMD

CD

WORTEL

Eddy Sabbe


Het Rijke Roomse leven 'Zij heeft haar Kerkgang gedaan' Zon 40-50 jaar geleden gebeurde het nogal eens na een door-deweekse vroegmis. dat een vrouw in de kerk bleef zitten, ergens aan de vrouwenkant uiteraard, waar ook het Mariabeeld stond. De andere vroege misbezoekers gingen recht uit de mis naar huis. Dan wist de (onder)pastoor of de koster wat de bedoeling was, want kort tevoren was er 'n pasgeboren kind van die vrouw gedoopt! Die vrouw kwam haar Kerkgang doen. De priester trok zijn miskieren uit en iets anders aan en ging naar de vrouw, gevolgd door de koster met wijwater, en staande voor de vrouw begon hij enkele gebeden (in 't Latijn). v

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 2

Daarop volgde iets dat nergens anders in de liturgie gedaan werd: hij gaf een van de twee uiteinden van zijn stool aan de vrouw, die het overnam, en zo werd zij tot voor het Mariaheeld geleid, waar nog een gebed of psalm over de vrouw gelezen werd. Tenslotte kreeg de vrouw een kruis met wijwater, mocht ze een kaars aansteken voor Maria. Dan keerde de priester zijn gebedenboek om, met de tekst naar de vrouw, hief het 01) en liet de vrouw het boek kussen. Dan wachtte hij even, want de vrouw werd geacht er een briefje van... frank op te leggen, naar beste devotie of vermogen, waarna de priester het boek dichtklapte. Dan was het afgelopen: pastoor en koster gingen naar de sacristie, de vrouw naar huis. Ze had haar kerkgang gedaan, ze was na de bevalling voldoende hersteld en weer goed voor haar dienst. Een man kon ook wel naar de kerk gaan, maar dat werd geen kerkgang genoemd, maar hij was wel 'kerkganger'. De korte ceremonie was een zegening van de vrouw, die in de kerk God kwam danken voor de bevalling en haar herstel na de geboorte van haar (zoveelste) kindje. dat soms meegebracht werd naar de kerk, en dat tevens aan Maria opgedragen werd. De kerkgang was niet verplicht, maar was een vrome gewoonte, die in de II de eeuw in Duitsland ontstaan was, naar het schijnt. Het was te vergelijken met wat wij met Lichtmis vieren: volgens de Joodse wet moest Maria op de 40ste dag na de geboorte van haar zoon Jezus de tempel van Jerusalem bezoeken en haar zoon aan den Heer opdragen. Sint Lukas vertelt in zijn Evangelie hoe Maria haar 'kerkgang' deed met de kleine Jezus. Lichtmis, 2 februari, is dan ook de 40ste dag na Kerstmis. Er is nog iets bij te vertellen: 't is wel niet liturgisch, maar het hoort wel een beetje bij de kerk. Het geldbriefje dat de vrouw geacht werd in het gebedenboek van de priester te leggen, kwam volgens het 'stoolrecht' toe aan de pastoor (tenzij de gever of geefster het anders bepaalde). Als dus de korte plechtigheid door een andere priester dan de pastoor gedaan was, bv. de onderpastoor of kapelaan die de vroegmis gedaan had, dan moest die dat afdragen aan de pastoor. Maar ik heb een slimme onderpastoor gekend, die het boek voor de kus naar de vrouw gekeerd hield, en zodra er iets in gelegd werd een verbaasd gezicht trok en aan de vrouw vroeg: 'Is dat voor mij?' De vrouw wist niks van de achtergrond van die vraag en zei natuurlijk: 'Ja! De andere antwoordde: 'Dank u': de geefster had haar bedoeling duidelijk gemaakt en de pastoor kon achter zijn stoolrecht fluiten.


moft in de moond Hard werken is belangrijker dan talent Heeft iemand ooit geteld hoeveel gezinnen in Hoogstraten hun maandelijks inkomen, geheel of gedeeltelijk, ontvangen van het Ministerie van de Vlaamse Geitieenschap, departement Onderwijs? Eén ding weten we zeker: het zijn er veel, heel veel! Soms werken man en vrouw in het onderwijs, dikwijls één van de ouders. Deze grote groep van sehoolmeesters en leraar (mlv) kan men natuurlijk op veel manieren in categorieën verdelen. Maar één verschil is voor ons altijd erg opvallend geweest: de meeste leerkrachten ontmoet je alleen maar in de school en een (veel) kleiner aantal is ook nog actief bezig buiten de school. De eerste groep is vermoedelijk altijd bezig met het voorbereiden van lessen, het verbeteren van taken, zelfstudie en verder nog allerlei klussen in huis en tuin. Die kleinere groep heeft buiten de schooltijd blijkbaar nog tijd voor een ruim engagement in verschillende verenigingen, instellingen en andere projecten. Het zijn meestal 'doeners'. Bijzonder opvallend is ook dat veel van deze sociaal actieve mensen geen autochtone Hoogstratenaren zijn. Willen deze 'immigranten' door hun inzet voor de gemeenschap bewijzen dat ze hier een plaats verdienen? Of zijn het juist de doeners die de moed hebben om hun geboorteplek te verlaten? Wij vonden weer zo iemand en luisterden naar zijn verhaal. In onze streek wonen een aantal mensen met een koloniaal verleden. Verschillende onder hen zijn nier-Kempenaars die hier, na hun Congo-tijd, aan een nieuwe fase in hun leven begonnen. Eén van hen is Eddv Sabbe.

Ook een grensstreek Eddy, zoon van Willy Sabbe en Raymonde De Vos, is een West-Vlaming, geboren op 18 april

1945 in Kortrijk. Zijn vader had een kapperssalon aan de rand van de stad, langs de oude E3. Hier woonde Eddy samen met zijn ouders en zijn zuster aan een drukke weg: niet zo ver van het centrum van de stad maar ook vlak bij het platteland. Van zijn grootvader Achilles erfde hij zijn handigheid en voorkeur voor houtbewerking. Eddy, in de lente geboren, groeide als een kool en was vlug te groot voor de kleuterklas. Daarom mocht hij al snel naar de lagere school - die toen

nog acht studiejaren telde - bij de Broeders van Oostakker. Na het zesde studiejaar stapte hij over naar het achtste in afwachting van zijn start in het middelbaar onderwijs aan het St.-Jozefscollege te Kortrijk bij de Broeders van de Christelijke Scholen. Elke dag stapte hij viermaal enkele kilometers heen en weer van huis naar school en omgekeerd nâ de dagelijkse mis 's morgens in een kerk die aangeduid werd door de school. Ook de klasleraar, een broeder, zat daar om te controleren of zijn leerlingen er ook waren. Het was toch een mooie tijd. Onze jeugd in de jaren vijftig kun je natuurlijk niet meer vergelijken met nu. Maar het was heerlijk aan de rand van de stad in het zuiden van West-Vlaanderen vlak bij de rijksgrens met Noord-Frankrijk, een grensstreek zoals hier in de Noorderkempen.'

Belgisch kampioen 100 meter schoolslag

jeu gdreeksen in 1960 te Morlanwelz.

no ie ii E//dv koit oor hun uertreh uinnu Congo.


MAN IN DE MAAND

Zwemmen Sport, competitie en vooral dan zwemmen, warende grote passies van de jonge Sabbe. Hij was een bijzonder begaafd zwemmer en reeds op 10jarige leeftijd werd hij lid van de Kortrijkse zwemvereniging. Dat betekende verschillende malen per week trainen en omdat Kortrijk geen overdekt zwembad had moest men buiten de zomertijd naar Moeskroen om te oefenen ofwel met andere sporten, zoals basketbal, zijn conditie op peil houden. 'Mijn zwemspecialiteit was de schoolslag op 100en200meter.' Bij dejeugd werd hij enkele malen kampioen van België; bij de senioren ook een keer en een paar keer tweede. Deze mooie resultaten hadden tot gevolg dat Eddy ook enkele jaren lid was van de nationale zwcmplocg en kon declncmen aan belangrijke internationale wedstrijden. Tijdens de FISEC-spelen, een Europese wedstrijd voor 1 8-jarigen uit het katholiek onderwijs, behaalde hij een tweede plaats. 'Waarschijnlijk was een internationale zwemcarrière mogelijk geweest, maar dan moeten de trainingsomstandigheden beter zijn en mag men geen tegenslag hebben.' Een skiongeluk verbrijzelde zijn enkel en dat was het einde van de topsport, gelukkig niet van zijn opleiding leraar lichamelijke opvoeding. Maar het blijven mooie herinneringen. In zijn tijd was de universitaire zwemploeg van de Katholieke Universiteit van Leuven onklopbaar en ook bij buitenlandse ontmoetingen dikwijls de sterkste ploeg. Zo heeft men ooit het plan gehad om met studenten van verschillende Europese universiteiten van België naar Engeland te zwemmen. Omwille van de slechte omstandigheden ging de wedstrijd niet door en besloot men maar om langs de kust van Oostduinkerke

Leraar Sal)bc uit / :in h

/11/

to in A

IT luL 1

naar Nieuwpoort en terug te zwemmen. De afstand bedroeg 40 km, het water was 11.4° graden warm en de klus was geklaard in acht uur.

En dan was er Annie Annie Van den Brandt uit Duffel volgde dezelfde opleiding aan dezelfde universiteit als Eddy, zij het met enige voorsprong, want geboren in 1944. Haar vader was Belgisch ambtenaar in Afrika en dat verklaart haar koloniaal verleden. Maar op het moment dat zij Eddy

leerde kennen, woonde ze bij haar moeder in Duffel. was 'op kot' in Leuven en deed een stage in een kliniek te Brussel. Tijdens een carnavalsfeest in 1967 sloeg de vonk over. Er kwam een eerste echte auto, een tweedehandse Volkswagen, voor de verre verplaatsingen tussen Leuven, Brussel, Kortrijk en Duffel. In hetzelfde jaar behaalde Eddy ook zijn diploma van licentiaat lichamelijke opvoeding aan de KUL en in 1968 dat van kinesitherapie. Dus konden ze nu aan trouwen denken. Dat gebeurde ook op 15 juli 1968. Het werd geen knus huwelijksreisje naar de Belgische kust, de Ardennen of Luxemburg maar wel een


MAN IN DE MAAND avontuurlijke uitstap van een maand n.ir Noord-Afrika. Op wat langere termijn droomden ze van gezamenlijke praktijk als zelfstandige kincsisten in Kortrijk. Maar dat zat er voorlopig nog niet in en de toekomst is moeilijk te voorspellen. Annie werkte bij de Ursulinen in Lier en Edcly moest nog op zoek naar een vaste werkkring. Hij wist wel dat men hier zocht naar leraars die in Zaïre wilden gaan werken en dat deze vorm van ontwikkelingshulp nog altijd een geldigc vervanging was voor de legerdiensi in België. Maar een concreet plan was er niet.

Zaïre 'In de herfst van 1968 ontmoet ik Broeder Joris, missionaris in Katanga, het zuiden van Congo. toen Zaïre. Hij vroeg ons of we daar wilden komen werken. We hebben niet lang nagedacht. onze koffers gepakt en vertrokken. Midden oktober waren we in Zaïre. Ik gaf daar scheikunde. biologie, sport en zelfs Engels. Uiteraard alles in het Frans. Annie gaf erFrans en geschiedenis. Het was wel flink werken maar de leerlingen waren bijzonder gemotiveerd. Er waren honderden kandidaten voor deze school met internaat maar men kon jaarlijks maar een zestigtal nieuwe studenten aannemen. Natuurlijk hadden we ook Vrije tijd en dat is heerlijk in dit prachtige land. Dat compenseert voldoende het gebrek aan luxe en comfort dat men in België gewoon is. De mislukte poging tot opstand onder leiding van Jean Schramme eind 1967 had wel veel vernield en de distributie van goederen verliep bijzonder moeizaam. Toch woonden we daar graag en hadden we goede contacten met de plaatselijke bevolking en met de collega's. Maar in 1970 liep het opnieuw mis. Opstandige militairen-smokkelaars doodden een aantal zwarten en begonnen de blanken lastig te vallen met diefstallen, plagerijeri en bedreigingen. Ook onder de blanken vielen er slachtoffers. We hadden ondertussen een klein kind, Peter, en Annie was opnieuw in verwachting. Toen ook Annie werd bedreigd, was de beslissing vlug genomen: we gaan terug naar Europa!'

liie Marckriver New Orleans Ja:zba,ui van Hoogstraten in maart 1976: v.i.n. r. (staan) Jan Van de Looverenbosch, Jef van Gooi, Jan Michielsen, Harry van Gompel, (zitten) Staf Mertens, Kees Kox en Eddv Sabbe.

Na ongeveer twee schooljaren kwam er een einde aan het Congolees avontuur: gedaan met het heerlijke openluchtleven, het kijken naar het Belgavox-nieuws in de Cercie, het vele beantwoorden en schrijven van brieven, het zeilen op de rivier, tocht jes maken, enz. De auto en de motor werden ter plaatse verkocht en de inboedel weggegeven. 'Eigenlijk hadden we daar nog graag vele jaren gebleven', zegt Eddy. In september 1970 brak de hel los en moesten de laatste achterblijvers ook vluchten.

Naar de Kempen 'Gelukkig hadden we wat spaargeld en konden we voorlopig bij de moeder van Annie in Duffel gaan wonen.' Het tweede kind, Elsje, werd in

Turnhout geboren. Toen verliep alles in een stroomversnelling. Annie had vroeger nog gewerkt hij de Ursulinen in Lier en één van onze buren in Duffel was E.H. Frans Verwimp en die kende natuurlijk Zuster Elisabeth van het Spijker in Hoogstraten. Van het een kwam het ander: Annie kon aan het werk bij de Ursulinen in Hoogstraten en een week later mocht Eddy Jan Van der Flaas gaan vervangen aan het Klein Seminarie. In september 1971 kwam hij daar definitief. Het gezin Sabbe verhuisde naar Turnhout waar de tweede dochter, het derde kind, Katrien, werd geboren in november 1973. Nu ze allebei een voltijdse baan hadden als leraar lichamelijke opvoeding in Hoogstraten, werden er ook bouwplannen gemaakt. In april 1974 vonden zij hun vaste ankerplaats in de Achtelsestraat. 'Een taak als tom- en sportleraar is een boeiende opgave. De jeugd doet het graag en het is een ontspannende manier van leren. Al spelend leert men tevens wat discipline en tocht is. Ik heb mijn werk altijd graag gedaan en ik heb de indruk dat de leerlingen en mijn collega's deze inzet ook appreciëren. Via vele schoolse en i IasL hooi st S 1.01 Lu. Ii vi te ilci i hoi ii je ook in Lon tact met andere scholen. Dat geeftje de kans om te vergelijken en dat bevestigt mijn lxsitieve indruk over de school waar ik werk. Samen met de collega's bespreken we ook regelmatig de Lui dinatie van de piugi nnnia' s. icdei een werkt op zijn manier maar samen vullen we elkaar goed aan. Ik hoop dat zo nog een aantal jaren te kunnen doen."

Jazz in de Markvallei

Eddv Sabbe en zijn collega 's van de beroemde Cotton City Jazzband.

Reeds in zijn jonge jaren had de muziek een belangrijke plaats in het leven van Eddy Sabbe. Tijdens Lijn niiddelliaai ondei wijs ging lnj ook 's avonds nan de niuziekst.liuul cii behaalde di Cull eelste pi ijs iiotenlcei eij klai met. In zijn studententijd in Leuven was hij lid van het West-Vlaams Mozart Jeugdorkest, hij speelde in de harmonie en probeerde de Congolezen de beginselen van de fanfaremuziek bij te brengen.


MAN IN DE MAAND Terug in België, aan het werk in Hoogstraten, werd hij lid van de Kon. Fanfare Sint-Catharina. Toen in 1973 in het Klein Seminarie een grote muzikale happening werd georganiseerd, trommelde Eddy een aantal leraars en leerlingen bij elkaar om samen een schoolorkest te vormen dat tenminste drie goede nummers kon spelen. Dit was de basis voor de verdere ontwikkeling van een andere grote liefde: dixielandmuziek, een soort jazzmuziek met veel improvisaties, uit het zuiden van de VSA. Eddy Sabbe (klarinet) zocht in 1 975 contact met zes muzikale inwoners uit het Hoogstraatse: Staf Mertens (trombone), Kees Kox (trompet), Harry van Gompel (piano), Jan Van de Looverenbosch (drums), Jan Michielsen (banjo) en Jef van Gool (bas). Even later was The Marckriver New Orleans Jazzband (MRJB) geboren. Het eerste optreden voor een ruim publiek ging door op zaterdag 20 maart 1976 in de parochiezaal van Wortel ter gelegenheid van een 'koperen bruiloft' van een Hoogstraats echtpaar. Vanuit het orkest werd, mede onder impuls van de echtgenoten van de muzikanten, de Marckriver Jazzclub gesticht. Uit die damesgroep heeft zich in de beginjaren een ploeg gevormd die vele jaren de ruggengraat was van de werking van de jazzclub én de goede samenwerking tussen jazzband en club. Deze actieve en creatieve dames waren: May MertensHuybrechts, Imelda Van Gompel-Swaegers, Annie Sabbe-Van den Brandt, Ria MertensCoppé, echtgenote van clubvoorzitter Leo Mertens, en later Yvonne Van Delm-Romhouts, echtgenote van de nieuwe banjospeler, maar ook Gust en Anneke Kox-Van Dun, de ouders van Kees Kox, Jos Snoeys, Leen Laurijssen en nog vele andere jazzvrienden die zich belangeloos hebben ingezet. Vanaf 1979 waren er enkele grondige wijzigingen die dejazzband een meer Nederlandse kleur gaven. Zo verdwenen o.a. Jan Michielsen en Jef van Gooi omdat ze te veel werk hadden met de Bluegrass band Smoketown Strut. Ze werden vervangen door Luc van Delm en Ed Schulte. Emiel van Rooy nam de plaats in van Jan Van de Looverenbosch en Staf Mertens werd in 1984 vervangen door Vincent van Elferen. De trompet van Kees Kox werd overgenomen door

Eems Prenen. Na Leo Mertens werd in 1985 Eddy Blockx de nieuwe voorzitter. We gaan hier nu niet . de hele geschiedenis van de MRJB schrijven. Tot in 1994 bleef het systeem goed werfl ken. Om de twee maanden trad de jazzt bandgratisopvoorde jazzclub. Met de opbrengst van dit optredcnkonmendanweer om de twee maanden een gastorkest betaten Maar ook muzi kanten worden wat ouder en familiale omstandigheden wijzigen zodat er uiteindelijk nog een kern Ge,,ieren van de zon, liet water en de wind tussen de Griekse van vier spelers blijft eilanden. die kan aangevuld worden met gastmuzikanten. De jazzclub blijft lucht zijn hem steeds blijven boeien. We zouden nog lang kunnen vertellen over zijn vele hobdraaien en het huidige bestuur bestaat uit vier by' s en activiteiten. Het lijstje van deze 'doener' echtparen: Eddy en Annie Sabbe, Wilfried en Annemie Bruyninckx, Jef en Marie-Anne is hier niet af. Zo lezen we in een interview met Servaes, Luc en Yvonne Van Delm. Eddy Sabbe van Jef Martens en Sis Matthé Eddy was ook een veel gevraagde gastspeler in (Komaan, december 1997, biz. 5 2-56) dat Eddy zich ook nog heeft ingezet voor een zwemandere orkesten. Maar in 1982 kreeg hij een vaste plaats bij de Cotton City Jazzband. 'Ik heb vereniging en dat hij actief was in het zwemdaar veel geleerd. Het was een orkest op niveau onderwijs en zo gedurende vijf á zes jaar vele en het heeft de kwaliteit van mijn eigen speelavonden per week voor BLOSO doorheen heel wijze sterk verbeterd. Het heeft mij ook de Vlaanderen zwemleraars ging opleiden. Hij was gelegenheid gegeven om veel in het buitenland ooit lid van een kajakclub en nam deel aan verschillende wedstrijden. In Turnhout lag hij te spelen. Je mag niet vergeten: talent alleen is niet volmee aan de basis van de oprichting van een doende, het is vooral een kwestie van hard duikclub. 'Ik ben daar lang mee bezig geweest en deed vele jaren aan diepzeeduiken maar het werken en blijven oefenen. Je moet een flinke dosis zeifdiscipline hebben en altijd bij de beswas niet langer te combineren met mijn muziten willen zijn.' kale activiteiten.' Ook het zeilen bleek heel belangrijk te zijn. 'Het was puur voor het plezier', zegt Eddy. 'Ik had niet echt de ambitie om wedstrijden te winnen. Ik ga nog nu en dan zeilen. We hebben opnieuw een bootje. Misschien is voor mij op dit moment het rustig Deze West-Vlaming is niet aan de Noordzeekust genieten van het zeilen wel het belangrijkste.' geboren maar water, wind en het leven in open...

:

..•.;•....

Water blijft boeien

Je weet wel, daar op de hoekin

HOOGSTRA TEN

44

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

E.

ONG 10

l Hïd


VANUIT HET STADHUIS... ONDANKS ZWARE INVESTERINGEN EEN SLUITENDE BEGROTING '98 HUISVUIL WORDT DE PRIORITEIT. Bij de jaarlijkse gemeentereceptie hebben wij ze allen nog eens bij elkaar gezien, het personeel van de stad Hoogstraten. Zij die er dagelijks voor zorgen dat ons afval ordelijk en regelmatig uit het zicht verdwijnt, zij die met vaardige hand ons de noodzakelijke formulieren uitreiken, die onze stoepen herstellen, die al of niet een overtreding vaststellen, die de grachten reinigen , het groen verzorgen, en nog zo veel meer. Kortom allen die de basis vormen voor het functioneren van onze gemeente en die in deze rubriek haast nooit aan bod komen. Bij deze bieden wij ook hen onze beste wensen aan voor het nieuwe jaar, in de hoop op een gezellige werksfeer en de noodzakelijke appreciatie voor het geleverde werk. Ook het gemeentebestuur heeft alle personeel nog eens gezien en de hand geschud. De batterijen kunnen opgeladen worden voor het voorlaatste werkjaar van deze legislatuur. De begroting van 1998 was volgens de verantwoordelijke schepen dit jaar niet zo'n moeilijke klus. Toch zal er alles aan gedaan moeten worden om de huisvuilproblematiek tot aanvaardbare normen terug te brengen. "Ofwel stikken we in ons huisvuil en blijven we ons blauw betalen, ofwel doen we er samen wat aan" was het devies van schepen Peerlinck.Maar daarvoor moeten natuurlijk eerst alle violen gelijkgestemd worden.Met een totale schuldenlast van 1,2 miljard voor de gemeente Hoogstraten , zou dat besef best niet te lang meer uitblijven.

Begroting '98

bijna 12,5 miljoen frank, die van de buitengewone dienst met 3,3 miljoen.

Het zal in de geschiedenis van de gemeentepolitiek nog wel niet vaak voorgevallen zijn dat bij de behandeling van de begroting één van de coalitiepartners het liet afweten en de begroting dus niet mee goedkeurde. Zoals u zich wellicht nog herinnert uit ons verslag van vorige maand was de CVP-fractie na een korte onderbreking van de gemeenteraadszitting niet meer komen opdagen. De spanning tussen beide meerderheidsgroepen naar aanleiding van de studie over Hoogstraten-centrum in het kader van het Mercuriusfonds. en le meningsverschillen of het gebrek aan interesse voor de huisvuilproblematiek lagen aan de basis van het aflaken van de CVP. De partij van burgemeester Van Aperen werkte samen met de oppositie zonder noemenswaardige problemen de agenda verder af. Hierbij ook de belastingen en de begroting. Het feit dat de CVP niet aanwezig was bij dc afwerking van dc begroting wil cd,ter helemaal niet zeggen dat zij zich hiervan i.uu distanciëren. Een begroting is tenslotte de ver antwoordelijkheid van het ganse college en wordt opgemaakt door de diensten onder toeziend oog van de schepen van Financies. in dit geval de CVP'er Staf Peerlinck. De gemeentelijke innvullende belasting op de personen belasting (5%) en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (1350) blijven behouden zoals vulig Jadl. Dc gewone dienst sluit af met een overschot van

Goed geboerd? Schepen Peerlinck moet eerlijkheidshalve bekennen dat uien zonder al te veel problemen een

sluitende begroting heeft kunnen indienen. Dat komt vooreerst door het geraamde overschot van 50 miljoen van de begroting van '97. Dit gunstig vertrekpunt heeft men voornamelijk te danken aan de lagere renten vorig jaar . Hierdoor heeft men de rentevoeten van eerder duur dere leningen kunnen aanpassen. Ook is er de opbrengst van 43,7 miljoen uit de verkoop van aandelen van het Gemeentekrediet. Agalev voegt er nog aan toe dat er een groot aantal geplande werken voor een bedrag van 65 miljoen vorig jaar niet werden uitgevoerd zodanig dat er ook een stuk interestlast wegviel. Verder waren er nog een aantal overboekingen van de gewone naar de buitengewone dienst, waardoor er ongeveer 40 miljoen minder geleend moest worden.

Geen geld tekort? Toch blijft het ook nu uitkijken. De personeelskosten ziijn gestegen met 14 miljoen, wat vooral te wijten zou zijn aan de invulling van het personeelsbehoeftenplan.Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe aanstehhingen die haar financiële weerslag zullen hebben. Denken we maar aan een verpleegster bij de brandweer, een domeinverantwoordelijke voor de Mosten, een autotechnieker, een medewerker voor de jeugddienst. enz. . Ook de werkingskosten zullen daardoor stijgen van 111 naar 118 miljoen. Een heel belangrijke ontwikkeling zijn dc toenemende prijzen voor de verwerking van het huisvuil en het restafval. De werkingskosten van

-

Voorkoiii nJ%oI.

1)11

nordi eke'i Jé slognn roor 1998!

-


GEMEENTERAAD

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c

-

2322 Hoogstraten

0

,

kgT WAT

IS ER IN lIET Ii VI. N MOOlI R DAN IE TE KUNNEN 11II1EVEN ABU DRAAD 1 DAAR (RAAD TOl BIJ. WANI VIII ID W Ru KEREN IS MLLR DAN CENII NWLRK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 2321 Meer (Hoogstraten) TeL 03/315.8020

GET

E

BEST

buij Frál ~W.Är~ @

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Garage Luc RyverS bvb. MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

'

Als u van Service houdt!! 2

Wï /rîI

..

Ï

TA


GEMEENTERAAD I.O.K. stijgen dit jaar immers van 15.1 miljoen naar 25,2 miljoen. Dit wordt voor de gemeente Hoogstraten één van de grootste prioriteiten voor de volgende jaren. Schepen Peerlinck is hier categoriek in : "Ofwel stikken we in ons huisvuil en blijven we ons blauw betalen, ofwel doen we er samen wat aan'. Vier maanden geleden hebben we hier in deze rubriek reeds uitvoerig beschreven hoe Hoogstratcn , als kop1!'

meenten). het zwaard van Damocles al boven haar hoofd zag hangen. In 1996 produceerde Hoogstraten nog 301 kg restafval per inwoner daar waar andere gemeenten het presteerden om slechts een hoeveelheid van 118 kg te halen. Op basis van de eerste vijf maanden van vorig jaar maakte men een prognose van toch nog 290 kg. uui Iluugsilateti. TULII oog altijd 35 kg 111CL dan de grens gesteld door I.O.K. van waarop er een extra tarief zal ingesteld worden. Vanaf 255 kg wordt het 4.008 frank per ton in plaats van 3.408 frank en dit evenwel zQnder de milieuheffingen en zonder de kosten van personeel en wagenpark voor de ophaling.

Wie betaalt? De inkomsten uit de gemeentebelastingen stijgen in '98 van 275 miljoen naar 281 miljoen. Deze stijging komt voor 4 miljoen frank op rekening van de personenbelasting en voor 2 miljoen op die van de onroerende voorheffing.Twee jaar geleden werd de personenbelasting teruggebracht van 7% naar 5% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing daarentegen opgetrokken van 1 000 naar 1350. De vorige jaren was er een spectaculaire stijging van de waarde van de opcentiem. Daar blijkt nu een einde aan gekomen. In '97 ontving de gemeente met dezelfde opcentiemen nog 14 miljoen meer: nu nog slechts 2 miljoen frank meer. Ook het gemeentefonds neemt nog een gestage groei. Het brengt dit jaar 74,5 miljoen in de gemeentekas. Dat is wel 2,5 miljoen meer dan vorig jaar, maar toch lijkt dit voor het bestuur eerder een matige tegemoetkoming voor al de bijkomende taken die de gemeente van de hogere overheid krijgt opgelegd. Tenslotte brengen de dividenden en vooral deze van Electrabel nog een aardige duit in de gemeentekas.

Het terassenprobleem blijkt voorlopig opgelost. Zomer 1998 wordt alvast de testcase.

Grote investeringen. Dit jaar heeft de gemeente de uitdaging aangenomen om voor 457 miljoen frank investeringen uit te voeren. Dit hoge bedrag is vooral te verklaren door de grote investeringsprojecten van de Vlaanise Milieumaatschappij die in 1997 niet werden toegewezen. Hoogeind, Rooimans en Hoge Weg - Koestraat stonden ingescheven voor '97 maar worden nu doorgeschoven naar '98 . En dat betekent alleen al een project van 130 miljoen frank, aan rioleringswerken en bijhorende wegeniswerken. Gelukkig moet die 457 miljoen niet volledig door de gemeente alleen op tafel gelegd worden. Het Vlaamse Gewest en de provincie leveren een bijdrage van 118 miljoen via toelagen en het investeringsfonds. Daarnaast was er een overschot van 38 miljoen uit de vorige dienstjaren dat nu zal aangesproken worden. Er zal verder voor 12 miljoen aan gemeentelijk patrimonlum

w„,&"_2 91

verkocht worden. Ook gebeurde er een overboeking van 27 miljoen van de gewone naar de buitengewone dienst. Hierdoor kunnen er een groot aantal kleine investeringen gefinancierd worden met eigen middelen.Voor de 95 investeringsprojecten van '98 zouden er nog slechts 13 gefinancierd moeten worden met leningsgelden. Dit gaat dan toch nog over een bedrag van 264 miljoen frank.

Schuldenberg Gewone en buitengewone dienst samengeteld komt men tot een begroting voor '98 van 1,06 miljard frank. De schepen van financies roept daarom iedereen op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen om deze gemeenschapsgelden zo goed mogelijk te besteden . Toch waarschuwt hij ervoor dat men er rekening mee moet houden dat de financiering van zware investeringen zijn tol zal eisen, zeker wanneer het rentepeil terug zou gaan stijgen. De oppositiepartij Agalev van haar kant wijst er al jaren op dat de schuldenberg voor de gemeente te extreme vormen begint aan te nemen. In 1997 had de gemeente een schuld van 958 miljoen frank. Einde 1998 zal dit oplopen tot 1,2 millard frank. Wanneer de rente 3% zou stijgen zou dat voor de geolecote eeu plutse iiiee,kusi zijn ait 38 miljoen frank. Daarom geeft Agalcv dc meerderheidspartijen deze raad mee heperk het aantal in'.'cstcringen en vooral de lust die hieruit naar de toekomst voortvloeit. Laat de inwoners van nu betalen voor de investeringen waar zij alleen van zullen genieten. 1998 belooft alsnog een bociendjaar te worden. Wij houden u mee op de hoogte.

TE KOOP Drumstel Dixon 5-delig met 2 staticvcn, Ili-Ilattstand cii ééii cyiiibaal 20 iucli iide.

PriJt 16.000 BEF Tel. 031314.51.56

En wat doet M. V. V. in '98. De volhouder wint?


ACTUEEL

Procedure tot bescherming opgestart.

Wortel-kolonie het eerste beschermd landschap " in België. "

Minister Theo Keichtermans heeft de procedure tot bescherming van Wortel-kolonie ingezet. Na een onderzoek naar de eigendomsrechten is het domein twaalf maanden "voorlopig beschermd". In die twaalf maanden is er een openbaar onderzoek, waarna de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen opnieuw advies uitbrengt aan de minister, rekening houdend met eventuele bezwaren. Indien dit advies opnieuw gunstig is zal de definitieve bescherming ondertekend worden. Welke zijn, voor Wortel-kolonie, de gevolgen van deze "bescherming" als landschap? Misschien maakt deze bijdrage één en ander duidelijk.

,2

.

werk" geschreven op de domeinen van Wortelen Merksplas-kolonie".

Bescherming De vraag tot bescherming van een landschap (een natuurgebied of een gebouw) moet gebeuren bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Er moet een concrete vraag komen vanuit de bevolking zelf. In dit dossier werd het initiatief genomen door Het Convent. Hun vraag tot bescherming van Wortel- en Merksplas-kolonie werd op 31 oktober 1996 gunstig geadviseerd door de Koninklijke Commissie. Na zo'n gunstig advies geeft de betrokken minister Martens voor gebouwen en Keichtermans voor natuur, de opdracht om een beschermingsdossier samen te stellen. In die nota staan de redenen waarom het landschap beschermd moet worden en de maatregelen die men moet nemen met het oog op de instandhouding en het onderhoud van het landschap. Hier ligt het verschil tussen de bescherming van een "natuurgebied" en de bescherming van een "landschap". Bij natuurgebieden gaat men tot het "Stand-Still-Principe", met andere woorden, er mag niets meer gebeuren, tenzij maatregelen die de natuur herstellen. Bij de bescherming van een "landschap" is dit anders. Dan worden er een aantal zaken verboden, tenzij men voor die werken een gunstig advies heeft van de dienst Monumenten en landschappen Er mogen bijvoorbeeld géén wegen verhard worden zonder een gunstig advies van de over heid.

Erfdienstbaarheden

(4 o/tcl-h)lo/lie i.s .)16 ho grout. 13 ho ervan, ,wid Buutjcsie,i, staan geregistreerd als natuurgebied. Tot 16april1996 was de Vlaamse wetgeving in verband met de bescherming van landschappen zéér onduidelijk. Voor de bescherming van gebouwen en de zogenaamde "stads- en dorpsgezichten" was er het decreet van 3 maart 1976, en dat was duidelijk. Maar voor landschapsbescherming moest men nog steeds teruggrijpen naar een wet uit 1931, waarin zelfs de definitie "landschap" ontbrak.

drevenstructuur aangebracht. Het decreet tot bescherming van landschappen is als "maat-

Al die verbodsbepalingen maken deel uit van de voorlopige bescherming en zijn voor een periode van 12 maanden van kracht. In dle perIode worden ze voorgelegd aan alle betrokken partijen zoals dc dicnatcn van ruimtelijke ordening, landinrichting, economie, natuurbehoud, land hnuiw, de pruivincie en het emei'ntehes1iiur Het stadsbestuur krijgt de opdracht om een openbaar onderzoek te openen en een procesverbaal op te maken van eventuele bezwaren. Deze bezwaren gaan naar de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen die, indien dit nodig is, zijn vroeger advies zal aanpassen. Dit tweede advies gaat naar de minister en is de basis voor de definitieve bescherming.

Landschap De wetgever (en de dikke Van Date) maakt een duidelijk verschil tussen "natuur" en "landschap". Natuur is "wat de mens om zich heen ziet en beschouwt als nog niet gewijzigd". Landschap daarentegen is "de omgeving zoals ze zich in haar samenstelling vertoont". Deze dure woorden geven het verschil duidelijk aan: natuur is er, zonder méér, terwijl een landschap door het ingrijpen van de mens tuit stand gekuirnen is "Wortel-kolonie is een schoolvoorbeeld van _____________________ een landschap", zegt Marc De Borgher, dienst hoofd bij Monumenten en Landschappen, "de __________ Maatschappij van Weldadigheid heeft, rond_ ____________ 1820, méer dan duizend hectaren waardeloze grond ontgonnen en er de typische rechtlijnige De boerderij zou een ec/ucatiefofsocialejiinctie moeten krijgen. 10


ACTUEEL De erfdienstbaarheden, die voor Wortel-kolonie voorgesteld werden, zijn opgenomen in de uitgave "Bescherming. Bestemming en Beheer van Wortel-kolonie", een uitgave van Het Convent van januari 1997. Het zou ons te ver leiden om deze hier allemaal op te sommen of te bespreken. De onderliggende gedachte is dat het domein bewaard moet blijven in zijn bestaande toestand, zonder het te "bevriezen". Het landschap is door het ingrijpen van mensen tot stand gekomen en moet door mensen beheerd worden. Er is dus duidelijk een verschil tussen een cultuurlandschap, zoals Wortel-kolonie, en een natuurreservaat. Zonder volledig te zijn geven we een klein overzicht van de een aantal zaken die verboden zijn, behoudens een toelating van Monumenten en Landschappen. Er mogen geen nieuwe gebuuwen opgericht worden en het uitzicht van dc bestaande gebouwen moet behouden blijven. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden. Er mogen geen afsluitingen geplaatst worden, behalve de draad voor normaal agrarisch gebruik. Het uitzicht en het relië f van het terrein moet behouden blijven. Het tracé van de wegen mag niet veranderen en cle wegen mogen niet verhard worden. Er mogen geen activiteiten georganiseerd worden die de stilte in het gebied grondig verstoren (wedstrijden met inotorische voertuigen). enz.

gen het bestaande gebruik, wat een geruststelling is voor de landbouw. De landbouwgronden worden in hun bestemming bevestigd en van herbebossing, woonuitbreiding of industrie is er géén sprake meer. De beboste oppervlakte moet behouden blijven, maar geleidelijk overgaan naar méér lootbos. Op de landbouwgronden moet op een ecologisch verantwoorde wijze aan economisch haalbare landbouw gedaan worden. Het sociaal karakter van de woningen moet behouden blijven. De woningen worden als "gezicht" beschermd en dus niet als monument.

Verder is het domein bijzonder geschikt voor zachte recreatie en de uitbouw van educatieve en sociale functies. Kortom die zaken die Commissie Wortel-kolonie wenst te realiseren. Binnen een termijn van twee Jaar, na de definitieve bescherming, moet er een beheerscomnsissie opgericht worden. In die commissie moet plaats zijn voor Monumenten en Landschappen, het stadsbestuur, de eigenaars, de pachters, dc huurders en verenigingen die bij het behoud van het domein betrokken zijn. Maar dat is een zorg voor later.

Landbouw In de voorlopige bescherming staan ook al een aantal doelstellingen in verband met het toekoinstig beheer. Ook die doelstellingen bevesti-

De boerderij van .lt i/.._spla -lol 'nu i.s aR 'inonunie,, t ' beschernid. De gebouwen in 1 Vertel niet, maat mogen aan de buitenzijde niet vcrandere,i.

oo r

11t &Eri CoLoiiRLV

Ik 7T?J

Ik

605800kirm IN jRrL .1),1 'c Iii' LiÇ

ik 7P4 geotoRem

I.1

S OG

t*JtuRrL

/li* .srcNb

Wi'cS ,,/çR suf'kj;€ -sF. LoEPEN /ii iAJ OAJ 'u"E 'k HILIP ktopr sj #I*T VfQL Rn?PÎA

14;fp vvttt idk rNui H,frJ.b€ IPEURTL H'pJ Wij biNZAW ti?1L'J 7vcH o'V'J ,rpJ AutrRtieFsrir .'htuP 2E #iELPJ A50 NIJR -DE fvo,t',f

ItJT frfpTE ZE ptttfOijL 'fl)PJ S~-b&

'r

o(4ES

zPl1irf1."IT

Jur 6 EL#1k 14 TU.t kw/j

Gok

.r#tt

i4. .bi€ Uuttø44bEP

hEi.b!ik ?(.3PT Lb EN I1Avi j€HHE2 Xie 2iPPii'.1 trnR Ol3 iT AA.ib€P1 6'ErE/.b LAMb11 vLtiE vN :ti • Eo11OI'1 lE 41A,LbOE kitE'N AF vfIN WEURTtL koiÇ

kVr SOLO

;. LiJuffL Cvo,4i"

PL .bE.Q Nn'U'

pg1qy - VuiQ .bt4iJNEN

,qN ut r AVVN'TUU cioc#qb.v 'N 04690Nt' YAHUiT iIi€L 4ET LA,4Nb

ont EIER

6uLee'

os

libg.Plr K4NT VUiL Nbitr

VAN

4AWb0E q*rN i%F VéN WURrL ko40'Il'

Op 9 september 199 zong Guido Belcanto, tijdens de 'Mars op Wortel-kolonie' de Weurtel Colonie Blues. Nu, 28 maanden later, is het domein beschermd als landschap.

'4\ tee 0 0. 0131 1314

11


CUL TUUR

Egyptologen onder ons Om misverstanden te voorkomen: een Egyptoloog is een deskundige, een kenner inzake het oude Egypte, van een paar duizend jaren terug. Om het te worden moet men minstens vier jaar universiteit volgen in die specialiteit. Waar is dat goed voor? Egypte is de laatste jaren wat meer 'in' gekomen als toeristische bezienswaardigheid maar voor een boottocht op dc Nijl, of voor de mooie natuur moet ge niet naar Egypte, ook niet om te skiën of lekker te eten, want Egypte is een arm woestijniand. waarde Nijl toevallig wat vruchtbaarheid en leven brengt. Waarom is het dan zo interessant? Omdat daar de oudste wortels liggen van heel onze Westerse beschaving. Toen onze voorouders in de tijd van de oude Belgen en Batavieren nog in holen woonden en mekaar de kop insloegen met ezelskakebeen, toen hadden de oude Egyptenaren al sinds 3000 (= drieduizend)jaar een hoge beschaving: ze bouwden al piramiden, die hoger waren dan de toren van Hoogstraten en drie keer breder waren dan de kerk van Hoogstraten lang is. Men vraagt zich nu af; hoe kregen ze toen al die blokken zo hoog opeen gestapeld? En zo zijn er dan vele reuzentempels te bewonderen.

Welnu, iemand die zich specialiseert in de studie van dat oude Egypte. dat noemen we een Egyptoloog. En wie zou zo'n specialist in Wortel gaan zoeken? Toch woont er zo een. MARLEEN DE MEYER. Ze begon haar middelbaar aan het Spijker. Latijn-Griekse richting, en vanaf het eerste jaar aldaar werd ze door de geschiedenislessen over de Oude wereld aangestoken door het Egypte-virus. Na 6 jaar hunianiora ging ze zich verder in Leuven in die richting specialiseren: er waren dat jaar slechts 2 kandidaten voor clie richting! Na vier jaar is ze nu licentiaat. De studie omvat vooral de oude taal, genaamd hiëroglyfenschrift, dat door inscripties in stenen bewaard gebleven is en dat pas in 1822 ontcijferd is; het is een soort rebustaal die met de 26 letters van ons alfabet niks te maken hebben. Verder moest ze er ook Arabisch en Koptisch en Demotisch bij leren. Voorts nog geschiedenis en archeologie: dit

laatste gebeurt vooral door opgravingen ter plaatse, want er zijn ginds honderden bouwwer ken 'kwijt' geraakt, verdwenen onder meters dik woestijnzand. Wat er aan grote bouwwerken van vroeger al aan het licht gebracht is, is nog lang niet alles: en wat Marleen op4jaartijd in Leuven geleerd heeft, is ook nog maar het begin van de kennis van een volwaardig Egyptotoog. Men kan de grote Europese musea bezoeken, waar ook veel van het Oude Egypte te zien is, maar men moet eigenlijk ter plaatse de rest leren, door nice te doen aan opgravingen. Marleen is al een half jaar ter plaatse bezig geweest. Ze zegt: ge kunt bij wijze van spreken overal een schop in de grond steken, en ge vindt er wel iets. Maar het moet systematisch gebeuren. Een toerist mag niet zomaar beginnen te graven. De overheid houdt streng toezicht. De interessante opgravingsplaatsen zijn per land toegekend aan bepaalde universiteiten, die verantwoordelijk zijn voor de mensen die ze . .,

*1s

. ..,

.,

....

p rr

/

.n11R

Marleen voor liet Egyptisch museum in Caïro 12

Met een vi iencluui uit Tu ier in 5ahka,u, nabij Caii o.

/


CULTUUR daar aan het werk laten. Zo mag ons Marleen 'meedoen' in de site van Sjenhoer, in het zuiden. 30 km van Loeksor, om te ontcijferen wat daar blootgelegd wordt. Je kunt nooit zeggen, wanneer je 'n volleerd Egyptoloog bent.

Waartoe studie van oudheden verder leiden kan... Tegenwoordig zijn we HEEL slim, we hebben fantastische hulpmiddelen. Zoals computers en E-mail, en Internet om te kunnen 'surfen', enz. Zo kan iemand die op zoek is naar een studie over een detail van zijn studieterrein, een brief schrijven, zo van: 'Wie kan mij verder helpen met dit of dat...' en die brief op Internet zetten. liefst in 't Engels, en daarbij hopen dat een andere surfer dat leest en een antwoord kan geven op de vraag. Zo deed ook Marleen. Laat nou toevallig een Amerikaan uit Denver, USA, die in Toronto. Canada. ook Egyptologie studeerde, de vraag van Marleen lezen en er een antwoord op hebben. Waarop Marleen verder naar de USA reisde, en via New Orleans en Atlanta in Chicago geraakte en daar haar Email-penfriend ontmoette. De man had al eerder ervaring op het gebied van Bijbelse archeologie en was geboeid door Egypte. Zijn naam: Troy Sagrillo. Ze brachten elkaar op de hoogte van hun Egypte-kennis en van hun liefde voor het vak, en... van het een kwam het ander, er ontstond iets van wederzijdse 'love'. Troy kwam nader kennismaken met Marleens land en familie hier en samen trokken ze naar Egypte oni daar verder te studeren en aan opgravingen te doen en aan een thesis of proefschrift te werken en (wie weet) vroeg of laat een doctorstitel te behalen. Een Egyptoloog kan hier misschien niet zo vlug aan de slag als iemand die Vito gedaan heeft, maar de wereld is groot. Wij wensen in alle geval een gelukkige toekomst aan Marleen en Trov.

do

Het hiërogliefenschrift van de Egyptenaren Hel Eg piische hidroglietensehnl t is een san de meest tot (le erbeeldmg sprekende soortbrengselen van de sehi ijvende tnens. Wie Egypitsche Iiidroglieten aansehouwi, raakt meestal diep onder de indruk van het gracieuze. gestileerde en beeldende sehritt. De naam hiëroglief' is afkomstig van het Grieks en betekent heilige inkers ing. Dit duidt op de religieuze steersaarinde hidroglielen gebruikt werden Priesters schresenerheilige teksten mee. l)ie kertden ze in ot .schilderden ze op muren en platoncts saii tempels. Ook sehilderden ze die niet penseel of schreven ze niet rietpen in hoeken van papyrus. Lange tijd heeft men het Laypiisehe htroglicfenschrilt niet kunnen lezen. l)e pmcpes die eraan ten grondslag liggen, w iren niet bekend. Men ss erd op het erkeetde heen gezet doordat de tekens rechtstreekse afheeldinien leken te lijn san conet cie taken. liet moest hier wel om piet o- Cl] ide gra nimen gaan. een wooi d schril t dii s, / o dac lii uien M vr dit bleek allerminsi lie t gesal. De Franse geleerde (hantpollion wist de htdrogltelèn in 1822 eindelijk te ontcijleren, Een van de mannen van Napoleon vond in 1790, tijdens Napoleons (mislukte (ns asic in Egypte. de sleutel tot het rnoeili jk uluiordri ngbare sehri 0. Op de steen van Ei usette, genoemd naar de Franse hen:tmtng \ an de vindplaats. de Lg p ische stad Rashtd, staal dezellde tekst in drie schrifteit. Dat zijn het Egyptische hidioglietensehrtfi. liet Egvptisehe demutische schrift en het in die tijd reeds bekende Oudgrieks. De ondei ltnge sergelijkutig \ , alt deze sehrttten bracht uiteindelijk de op loss Ing.

Dc beginfase van de hiërogliefen

Er is nv'l dell letter ijkt' transcriptie e maalt tonluero,u,ijvfen naar ons audbel. Je kuitt er een let,ls gelteiut sv/int! mee niakc,t.

liet idee van het sehrilt hebben de Egsptenaren os ergenoniemi an de Soenier iir». niet ss ie ze handel dreven. Ongetvs ii ft' 1(1 iS de eerste fase ,tn liet F.g) ptt sche schrift pir to ideograt isch gess eest. liet maIs het Suenteri'.che sçhri It in die Ii it In tegenstelling tol liet Suenierisch heet t deze 1 ase van hel hiërugliefenschrilt echter niet Ing geduurd. Vrij snel s ond er kinetisering van de sehri IIteketis plaats, zodat het schril t rond 2750 in feite /ijn eïndstaditni al h:td bereikt. liet bleef vervolgens vi tjwel onveranderd tot circa 350 n.C.. toen het vooi het laatst werd gebruikt

Ir 03 314.55.04 -

maand Woninginrichting

GEBR. LEYTEN VrijheId 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder'. en hehangwerken

- (;rdijiien en overgoi'clij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden. lopers,

CflZ.

13


Hotel Hofkens: herinneringen aan het oude Hoogstraten Halverwege tussen de kerktoren van Hoogstraten en Minderhout komt men een klein driehoekig pleintje tegen. De Statie noemt men het hier, maar het tramstation is al vijftig jaar verdwenen. Op de hoek zien we een rustig café dat 'de Wachtzaal' heet. Doch niemand in de zaal zit ergens op te wachten. De voorbijzoevende auto's, de opgejaagde mensen aan de bushalte, de haastige fietser, ze kijken nauwelijks om naar 'De Wachtzaal'. Deze afspanning, in roemrijkere tijden gekend als Hotel Hoflens, is voor sommigen een vergeten hoek van Hoogstraten. Het is geen hotel meer. De chique Antwerpse bezoekers van weleer hebben nu ergens anders hun vakantieverblijf. De tijd waaraan dit gebouw met veel nostalgie terugdenkt is een verleden tijd. Dit gebouw voelde zich op zijn best in het begin van de twintigste eeuw, toen het nog een hoofdrol mocht spelen in het leven in Hoogstraten. Graag zetten we voor u deze mooie tijden nog eens in scène.

behoorlijk snelle vervoermiddel om eens naar Turnhout, naar Meersel Dreef of naar Antwerpen te gaan. Honderden jongens komen met de tram naar het Klein-Seminarie. En verder zijn er natuurlijk ook de toeristen. De tram brengt alsmaar meer Antwerpenaren aan. Ze komen hier even genieten van de rustige omgeving.. Laten we even nog verder in de tijd terug gaan. We brengen een kort bezoek aan Vlimmeren. Hier vinden we op een splitsing van wegen een café met de naam 'Afspanning Hofkens' (hetgeen later 'Vlimmershof' zal worden). In deze afspanning ziet op 1 860 ene Cornelius Hotkens het levenslicht. Hij is de zoon van de uitbaters Hendrik Hofkens en Balbina De Roover. Hij groeit op in het Vlimmeren van de veehandelaars en de boeren. Dan leert hij Maria Bosschaerts kennen. Zij is van Halle. Daar viert men op de tweede dag van mei 1885 hun huwelijk. Corneel heeft al een duidelijk toekomstplan voor ogen. In 1885 zou er immers een nieuwe tramlijn in Hoogstraten komen en hij voorziet al meteen het beeld dat we in de vorige alinea geschetst hebben. Dit is het moment en de plaats om met een afspanning te beginnen! Trouwens, zijn broers hebben precies hetzelfde idee. Zijn ene broer opent een café in Meersel-Dreef hij de tramstatie, een ander doet hetzelfde in Merksplas, nog een andere kiest de tramhalte in Vlimmeren om er een afspanning uit te baten. Corneel is dus in mei 1885 getrouwd, maar nog clalzelfdejaar zal de nieuwe tram in Hoogstraten ingehuldigd worden. Hij moet dus wel snel zijn. 0p 25juni dient hij een bouwaanvraag in bij het gemeentebestuur. Ilij laat dc secretaris er het volgende bijschrijven: De belanghebbende ver-

langt spoedig toelating te hebben. De daarvoor ioortspruitende kosten zal hij voldoen. We neDeze pos! kaart 1(1!! rond 1890 toe/It ons 1-/ole! klei Ieîis in Lie heç',n/ase, zonder verdieping. De punt van de gevel is gewoon gekopieerd en opnieuw gebruikt boven de latere gevel. Let ook op de stoomtram en de oude gaslantaarns.

men daarom aan dat de nieuwe stoomtram nog naar een paar maanden (of misschien een jaar) door Hoogstraten rolt, wanneer er vlakbij de statie een fonkelnieuwe herberg 'In de Wacht-

Een stoomtram in Hoogstraten Wanneer in 1885 met veel luister de nieuwe stroonitram in Hoogstraten wordt ingehuldigd, breekt er voor dit dorp een nieuwe tijd aan. Waar we nu nog de busstatie vinden, zien we in die jaren de tramstel len staan. Pas aangelegde tramsporen verbinden Hoogstraten, via Oostmalle, met Antwerpen Het niei,wevervnermiddel dnei Hoogstraten nog meer knoeien van het leven. Plaatselijke bedrijven lossen en laden hun producten aan de kaaien op de statie: daar staat de hop voor de brouwerijen, en dit hout hier is voor de zagenijen. 1-let gefluit, het belgerinkel, het geroep van de werkmannen en het gedruis van motoren vormen een drukke kakofonie die omhoogkronkelt om zich te mengen met de dikke stoomdampen van de locomotief. Vele Hoogstratenaren nemen regelmatig dit enige en

14

Cor//cel Hofkens cii Maria Bosschaerts, de eerste eigenaars van Hotel Hofkens.


PA TRIMONIUM

De dochters Leontine, Louise, Maria en Emina. Die met de scherpste blik (Louise) zal, als een echte zakenvrouw, de centrale kracht worden van het café. zaal' zijn deuren opent om de dorst van de wachtende tramreizigers te lessen. De vrouw van het jonge paar staat achter de toog, terwijl haar man een deur verder een beenhouwcrij openhoudt.

Een nieuwe eeuw, een nieuwe verdieping Het huwelijk van Corneel en Maria van de Wachtzaal wordt al vlug gezegend met een hele resem kinderen: Louise (1885), Angclique (1886). Henri (1888), Leontine (1890), Karel (1891), Emma (1893), Alfons (1898) en Maria (1900). De oudste kinderen hebben in hun jeugd nog de opbouw van de zaak meegemaakt. de tijd waarin er hard gewerkt moet worden en waarin 'De Wachtzaal' zijn uitstekende faam nog moet opbouwen. Het succes en de reputatie komen vrij snel. Rond de eeuwwisseling besluiten die van Hofkens om hun afspanning uit te breiden met een extra verdieping. Op de voorgevel prijkt: 'C. Hofkens', en wat lager, de woorden 'Logement' en 'Afspanning'. Het raam aan de voorkant lokt de aarzelende reiziger binnen met het opschrift 'in de Wachizaal - Hier waarschuwt men voor liet vertrek der treinen'. Ook de beenhouwerij krijgt uitbreiding in deze jaren. Corneel brengt nog een koeienkop aan in zijn gevel om zijn stiel zonder woorden duidelijk te maken aan de voorbijgangers. Die koe steekt trouwens nu nog altijd, na honderd jaren, met haar kop door de muur! Wanneer in het begin van de twintigste eeuw de oudste kinderen mee beginnen te helpen in de zaak, groeit Hôtel Hofkens uit tot een begrip in

de Noorderkempen. Men komt hier voor de onvolprezen kookkunsten van Maria en haar dochter Angelique. De gezellige, huiselijke sfeer in deze afspanning lokt hoe langer hoe meer klanten en hotelgasten. In de goede keuken van het Hofkenshotel gaan enkel producten van eigen gewin over de snijplank. Het vlees komt van de eigen veestapel, de aardappelen, de groenten en het fruit halen ze van hun akkertostraeteii

Een gebouw, een visie Hotel Hofkens is niet zomaar een afspanning ergens in Hoogstraten. Neen, alleen al de architectuur van dit gebouw maakt zijn bijzondere positie in het dorp duidelijk. De kopgevel benadrukt dat dit hét eindpunt is van de grote verkeersas door Hoogstraten. net zoals het Centraal Station (1904) van Antwerpen een waardig

ii<,teri'h'el

tist Hisen .4<

2 '2"

2

2

55

Hotel Ho/ken.s rond 1920. De oude trouw in hei deumgat is moeder Hojkens (Maria Brossc/,aert.r). Links op de bank zien we Louise (Wis) Hojkens zitten.

F.4a.

'12

k wk

weide. In 1913 kan zelfs de spijtige, vroegtijdige dood van de bedrijfsleider, Corneel Hofkens, de stuitende opmars van het hotel niet tegenhouden. Maria is immers een kranig vrouw met gevoel voor zaken. Ze blijft niet bij de pakken neerzitten maar neemt de koe bij de horens. Haar zonen houden de veehandel draaiende terwijl zij met haar ononderbroken werkkracht en présence het hele hotel en de afspanning bestiert, zoals de zware locomotief die elke dag opnieuw zijn gocdgevulde tramwagens in de ijzeren voren doorheen de kasseien van de Vrijheid trekt. We mogen zeker ook haar dochters Angelique en Wis niet onderschatten. Angelique tovert voortdurend de lekkerste gerechten vanuit haar keuken, terwijl Wis de drijvende kracht wordt achter de toog van het café.

1

51

eindpunt vormt voor de Keyserlei. Op dezelfde manier heeft het hotelgebouw van Hofkens de taak om de stedebouwkundige structuur van Hoogstraten te benadrukken. Zo zien we aan het gebouw ook dat de twee wegen (nu: Minderhoutsestraat en Van Aertselaarstraat) in 1885 gelijkwaardige wegen zijn. Beide zijgevels hebben immers hetzelfde voorkomen. Als we op de bouwaanvraag lezen dat dit gebouw zal staan op de hoek van de baan naar Meer, dan wordt daar trouwens al duidelijk dat de huidige Minderhoutsestraat in die tijd een belangrijke verkeersas is. Net zoals zijn ouders kiest Corneel llofken:; dua niet alleen voor een afspanning, maar bewust ook voor een afspanning op een

splitsing van wegen.

Hoac / Ho/ken,\ v (IS :e/j/

i

ip e ijil. Zijn nam I/Iipp c na

,'

i in

mii< ii kuv niiiL II <a t 1 t Jn ukA

Ook de bouwstijl is niet achteloos gekozen. In de tweede helft van de negentiende eeuw is deze neoclassicistische bouwstijl erg in trek. We her kennen deze stijl bijvoorbeeld aan de strenge

15


PA TRIMONIUM lieftallige kapelletje van O.L.V. van de Akker of ze kuieren langs de betoverende boorden van de Mark naar het grote kasteel. Sommigen van hen stappen in een goedgemutste bui zelfs door tot aan Wortel-Kolonie. En 's avonds schuift men graag de vermoeide knieën onder de tafel in het Hofkcnshotel want zegt men niet, dat hier de lekkerste en voortreffelijkste gerechten opgediend worden? In die jaren brengen vele stedelingen hun zomer in Hoogstraten door, op hotel. Men spreekt niet over 'toeristen', neen, dit volkje heet 'vakantiegasten'. Dc hoteltoeristen in de jaren twintig en dertig maken ons, de Hoogstratenaren, ook duidelijk in wat voor eeen mooi dorp wij toch wonen. Velen van ons betreuren het dan voor liet eerst dat de waieruioleii rond 1913 stIlgelegd is en van zijn waterrad ontdaan. In 1932 besluit men op zijn minst toch een 'zwemdok' aan te leggen bij de watermolen en in het verslag van de gemeenteraad lezen we: Of de jonlcheid,

Hoogsiraten Het Poteiüde

de verlofgasten en de stede/in gen die liie, huniicr i.'acantictijdkonien doo;'brengcn, in hunnen schik .ulIen riJn, höcynlcr gevnwgd (Ciazt van Hoic! JiolLd'iis CII Iie! Broij iiiïshiiis: ii lee i'ooïlecl liii t wi ,ico I'hidIni.\ e cello /55(1/Ide, ccii neoclassicistische stro/Hing uit het einde van de negentiende eeuw.

Hoogstraten. 24 september 1932).

De mannen van de wip lijnen in witte Steen die horizontaal door het gevelvlak van bakstenen lopen. Daardoor past dit gebouw in het rijtje van de voormalige Meisjesschool in de Gelmelstraat (1875). de Rij kswachtkazerne (1896) en het Ursulinenklooster van het Spijker (1900). Men duidt dit specifiek soort neoclassiscisme ook wel aan als de 'neovlaamse renaissance'. Al de genoemde ontwerpen zijn trouwens van de hand van architect Petrus Jozef Taeymans. Het hotel van Hofkens is wellicht niet door Taeymans ontworpen maar het volgt wel dezelfde stijl. Naast de witte gevellijnen trekt men nog extra registers open om het gebouw een klassevolle uitstraling te geven. In de gevelpunt zien we een drietal hoekige baksteenpaaltjes die rusten op steunblokken in witte steen. Frivole witte bollen sieren hun toppen zoals liakkerende vlammetjes die bovenop de kaarsen van een kandelaar wapperen. De ramen op de eerste verdieping dragen gietijzeren balkonnetjes en arduinen ornamenten schragen de raamdorpels. Helemaal bovenin de gevelpunt zien we ook kleine voluten zoals we die kennen uit barokke gevels. De kaarsen. de witte bollen, de witte gevcllijnen en de barokke gevelkrullen vinden we ook allemaal terug in het Brouwershtns. Dit huis, dat het jaartal 1 887 in zijn muurankers draagt, staat aan de overkant van de straat. Zo zien we in één blikveld twee uitgesproken voorbeelden van cle neovlaamse renaissance. 1-loedanook, Corneel Hofkens heeft hiermee een stijlvol en modieus gebouw in Hoogstraten ingeplant. dat bovendien door zijn weloverwogen positie en bouwstijl ook het stedelijk karakter van Hoogstraten accentueert. Deze ambitieuze hotelier heeft een duidelijke visie. Hij sterft dan wel in 1913 maar de uitstraling die hij het hotel heeft meegegeven, ial nov tol ver in de twintigste eeuw nazinderen.

Eén van die mannen is soldaat C. Van de Casteele. Toevallig hebben we de zichtkaart (van Hotel Hofkens) teruggevonden die deze jongeman op 20december 1918 naar zijn ouders opgestuurd heeft. Hij schrijft: 'Ik heb het caserne uerlaten en ben nu in dii hotel gelogeerd. Ik heb lan gansch den oorlog nog zoo goed met geweest; een schoonekamer, goed bed, Icivabot. De mnenschen maken ons bed, halen water om ons te wasschen, geven te/boren om uit te eten. Ik zou hier mijn diensttermijn willen uitdoen

Het is duidelijk: die van Hofkens weten hun klanten te soigneren. De gouden tijd van het hotel breekt aan in de jaren twintig en dertig. Steeds meer reizigers en zakenlui vragen onderdak in dit hotel. We hebben het over een tijdperk waarin Hoogstraten een zeer geliefd vakantie-oord was. Vele toeristen vanuit Antwerpen komen in Hoogstraten op hotel. Ze wandelen langs de majestueuze wieken van de windmolen en de mooie tuin van het Withof. ze verpozen even bij het watergeklater aan de vervallen watermolen, ze bezoeken het

Niet alleen de verlofgasten die van verre komen, worden vriendelijk verwelkomd bij Hofkens. Neen, ook de mensen van hier klitten er dikwijls en graag samen bij een pint. Kaarten, biljarten, handboogschieten, kruisboogschieten: hun bezigheid heeft vele namen maar het komt er altijd op neer dat ze allemaal samen nog eens goed in 'De Wachtzaal' kunnen buurten bij een schuimend bierglas. Wanneer ze willen schieten, steken ze de straat over. Daar ligt de mooie tuin van Hofkens, links van het Brouwershuis. Achterin zien we de schietstand staan van de handbooggilde en de kruisbooggi Ide. Wat verder naar Minderhout, op de weide aan de hoek van de Molenstraat, zien we een andere kliek jongemannen. Ze noemen zich de 'mannen van de wip'. Hun wapen: een grote handboog met dubbele trekkracht. Bovenop die paal daarin het midden van dc wei ontwaren we een raar ding dat met vederen bedekt is. Dit is de 'vogel' clie ze proberen te raken met hun pijlen. De 'liggende wip' van clie

De vakantiegasten Maar eerst zindert de grote oorlog door heil and. Tussen 1914 en 1918 zien we regelmatig soldaten op veldtocht door onze straten passeren. Ze zijn ver van huis en willen de nacht in Hoogstraten doorbrengen. Velen gaan daarvoor aankloppen bij het hotel aan het Statieplein, dat hen met moederlijke zorgen opvangt en verwent.

LI

Deze tto uit 1919 [ooitt enkele miliciens die zich amuseren aan de biljarttafèl in Hotel Hofkens.


PA TRIMONIUM

Antss'erpse t'akantieç'usten iii de 'lust/tot van liet hotel, aan de andere kant t'an de grote baan. Achteraan ziet men de schiet.stand van de schuttersgilden. van de gewone handbooggilde vinden ze maar flauw. Neen, geef deze indianen in driedelig pak maar de 'staande wip' als totempaal. Naast het pij 1-en-hoogvolk kiezen ook de mannen valt de biljartkeu de Wachtzaal als hun trefpunt. Op andere dagen is het dan weer een bijeenkomst van de boerenbond die de zaal vult. Er komt veel verschillend volk over de vloer, doch ieder kent zijn plaats. Wanneer Madame Voortman vlees komt halen, laat ze zich niet in het café zien, onder het gewone volk. Neen, zij slaat veel liever een babbeltje aan de keukentafel. Ook het pastoorko vnn het Ergijnhof komt al eens graag een pintje drinken achter in de keuken. Die keuken van Hofkens! Dat is daar waarlijk de zoeten inval. De leraars van het Seminarie in hun lange zwarte rokken komen eens graag buurten of een kaartje leggen. Niet in het café natuurlijk, neen, hun lokaal is het opkamertje achterin. Daar kunnen ze ongestoord discussiëren met een glaasje wijn in de ene hand en een welriekende sigaar in de andere hand. De heerlijk geurende sigarenwolken van de professors bedwelmen elke toevallige voorbijganger op de trap naar boven. Behalve in wijn drinken en sigaren roken zijn de professors ook deskundige in uitgebreid, Bourgondisch tafelen. De feestzaal van Hofkens is de uitverkoren plaats voor hun eetfestijnen.

Met de klas op café... Maar dan komt de tweede wereldoorlog roet in het eten gooien. Wanneer de Duitse bezetters de gemeentelijke jongensschool inpalmen, ziet Meester Voet zich genoodzaakt om zijn lessen te geven in Hotel Hofkens, waar men een gedeelte van de zaal omgevormd heeft tot klaslokaal. Dat zullen daar wel plezante lessen zijn! Wanneer de Duitsers echter de tramsporen van Hoogstraten naar Meersel-Dreef weghalen, wordt er minder gelachen. Na de oorlog is het voor de Drevenaren wel wennen. Voor de meesten is de fiets het enige vervoermiddel naar Hoogstraten. Vele miliciens uit Meersel-Dreef die in Hoogstraten de tram (en later de bus) willen nemen naar hun kazerne moeten elke week opnieuw met de fiets naar Hoogstraten. Deze sukkelaars mogen hun fiets bij 1-lotel Hofkens binnenzetten. Wanneer ze in de winter verkleumd hun druipende fiets binnenrijden, warmen ze zich even op bij de

veel geroep en gelach de prijsbeesten nog van cle feestweide moet halen! Nog steeds hebben we een hoogdag die Hoogstraten herinnert aan de luisterrijke vooroorlogse jaren: de Heilig-Bloedfeesten. In de jaren '50 komen er nog steeds grote groepen hedevaarders naar Hotel Hofkens afgezakt omwille van zijn goede keuken. Heel vaak zijn ze vergezeld van hun pastoor, die meestal een oudleraar is van het Seminarie. l-Ietgeen voor de pastoor een herinnering is aan de jaren waarin hij met zijn collega's wijn dronk terwijl ze over de verschillende kwaliteiten sigaren discussieerden, betekent voor zijn parochianen een aangename onderdompeling in de chique sfeer van dit klasse-hotel. Corneel 1-lofkens. de zoon van Karel, herinnert zich nog zo'n groep Antwerpenaren. Eén van hen vraagt op zo'n dag aan Corneel of ze misschien parafinezakjes hadden (buisvormige 'zakjes' ter grootte van een hierglas, waar men vet in bewaarde). Dan kunnen ze daarin de overschot van clie overheerlijke gele pudding met kriekensaus nice naar huis nemen. Eenjaar later vragen diezelfde mannen al hij hel binnenkomen: 't Is toch weer van die gele puddiiie iiet I<neken ak nagerecht. hee?

De inainien ton de wip ii, 190. Ve iiait in Itt! middt , 11 :'i loui 11e/keus liii! Je t op zijn schoot. Zijn broer Karel zien we uiterst rechts in beeld. ronkende zwarte kolenkachel in het café. Tante Wis - die men toen de soldatenmoeder is gaan noemen - drukt hen steeds op het hart om een paar zuivere sokken mee te brengen, dan kunt ge

uw tuile, natte sokken hier uitdoen en regen dat ge terug passeert heb ik ze wel gewassen.

Gele pudding met Heilig Bloed In het begin van de jaren '50 verliest Hoogstraten ook de tramlijn naar Antwerpen en naar Turnhout. Een einde van een mooie tijd. Slechts af en toe kent Hotel 1-lofkens nog de hoogdagen van weleer. Bijvoorbeeld tijdens de 'fokveedagen'. Tijdens die dagen laten de boeren trots hun koeien van het rood-bonte Kempisch ras defileren op de weide aan de overkant van de straat. Elke veebezitter kijkt al lang van tevoren verlangend uit naar deze dag. Geen wonder dus, dat men die avond tot laat in de nacht vrolijke boeren in 'De Wachtzaal' aantreft. En ondertussen hoort men de achtergelaten beesten maar blèten buiten. Ach, het is niet de eerste keer dat er om middernacht een zatte bende boeren en boerinnen met

Alles gaat voorbij... Hotel Hofkens treedt weifelend de jaren '60 binnen. Welke toekomst ligt er nog voor dit hotel, waarvan de spilfiguren Louise en Angelique al halverwege de 70 jaar zijn? Met gele pudding op Heilig-Bloed kan men geen hotel draaiende houden. Bovendien voelt het gebouw behoeft aan een grondige vernieuwing en aanpassing aan de nieuwe tijden. Net zoals Louise en Angelique is ook hun broer Fons niet het gebouw oud geworden. Hun nicht Liesbeth (dochter van Henri) die al van kindsbeen bij haar tantes en nonkels woont en hen veel heeft bijgestaan in het hotel, trouwt in 1958 met Rik Michielsen. Ze blijven bij Louise, Angelique en Fons wonen. In 1964 valt de onvermijdelijke beslissing: Liesbeth en Rik verhuizen samen met haar nonkel en tantes naar de overkant van de straat. De tuin van Hofkens maakt daar plaats voor een groot nieuw woonhuis. Nog in hetzelfde jaar sterft Louise en een jaar later ook Angelique. Ze konden niet leven zonder hun hotel. Fons, de oude jonkman, verlaat deze wereld in 1969. Een generatie Hofkensen is uitgestorven. Het 'hotel' blijft verweesd achter. Gebouwen overleven mensen. 17


PA TRIMONIUM De Wachtzaal leeft verder...

it

1!

t.

.

...

In dezelfde gebouwen komen andere mensen. Frans Brosens en Jeanne Bruynen geven De Wachtzaal' weer een nieuwe levensadem, zodat de tram van de stamgasten, de schutters, de biljarters, de teerfeestmensen en de bruiloftvierders, kortom, de tram van het vrolijke, hierminnende volk altegader, niet een nieuwe drijfkracht door de vertrouwde sporen rolt. Zelfs de hotelkamers krijgen weer een zinvol bestaan nu ze verhuurd en bewoond worden. Sinds 1979 tappen Jos Adams en Maria Brosens hier de pintjes vol. Hun gezellig café ademt nog de sfeer van vroeger. Het hele gebouwencomplex heeft dankzij deze bewuste keuze de voor bije tientallen jaren geen ingrijpende wi j zi g ingen ondergaan zodat de stroom der tijd deze afspanning behoorlijk ongeschonden tot bij ons, in 1998, heeft kunnen brengen. Zie ons hier nu zitten, in 1998, aan dc toog van dL Waehtzaal. Meer dan honderd jaren café vertier achter onze rug! Tijd om eens naar huis te gaan...

Jan Verheyen.

Bronnen: Bouwaanvra gen uit de bundel 1855-1888, bewaard op het Gemeentearchief van Hoogst raten. Foto's van uit de verzameling van Neel Hofkens en Liesbeth Hoficens, postkaarten uit eigen verzameling. Gesprekken met Neef Hofkens, Liesbeth Hofl<ens, Jos Adams, Jeanne Bruin en en architect Bert Verbeeck.

,

1919. De bruiloften van Karel Hotkens (onderaan, 5de van links) en Henri Hofkens (v1 van links) worden gevierd. De caftij,azin, moeder Ho,fkens, zit op de vierde stoel van links. her mooie glas-in-lood in de ramen kan men er nu nog steeds bewonderen!

Advertenties 314.49.111314.55.04

Scljoonljeidçsa[on Lieve (De Meester Lngenberq 30 . 2323 Wortet 03 / 314.55.15 5nk.ç(cp aftpraak.. Ook6zf T! ffiuL

ijetaatsverzorging - 9v[anicure . fPedkure Ontharingen - Maquiffage

141

0 ongarne,j

0

DOMS

— SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39c

FI


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

'Die dagen' zijn vooral in intieme, huiselijke of verenigingskring doorgebracht want de agenda van de voorbije maand was erg beperkt. Pas bij de kerstboomverbranding kwam iedereen terug uit huis: liet weer zat goed mee, veel mensen op de been, een gloedhete vuurstapel, kleine en grote drank, een hapje, een veel gebabbel. Meer moet het niet zijn om het gezellig te maken. Volgende maandag 2 februari vindt de open algemene vergadering van de dorpsraad plaats in zaal De Welgezinde in liet administratief centrum om 20 uur. U allen bent daarop uitgenodigd om te luisteren naar het College van burgemeester en schepenen om van hen te vernemen wat zij zoal gedaan hebben met de prioriteitenlijst van 1997. Aan u ook om te formuleren welke de aandachtspunten voor dit jaar moeten zijn, en voor de volgende jaren. Zorg dat je er bent. Waakzaamheid is zeker geboden wanneer provincie én gemeente invulling maken van hun opdracht om het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vorm te geven. Een professioneel ontwerper is aangeduid door de gemeenteraad maar die kan pas goed werk afleveren als deze te rade gaat bij de bevolking. Onderwerpen als behoud van het huidig landbouwareaal, de creatie van bijkomende ambachtelijke zones, uitbreiding van natuurgebieden, afgrenzing van de woonzones, vastlegging van sport- en recreatiezones belangen alle mensen aan. Een open besluitvorming, voorafgegaan door voorlichtings- en inspraakmomenten is een conditio sine qua non voor een duurzame ontwikkeling en behoud van de nog beschikbare open ruimte. Men is en weze gewaarschuwd. Het verleden heeft meer dan genoeg bewezen dat er nog werk aan de winkel is en dat alles beter kan.

SPEELRUIMTES Nieuwe wijken rezen de laatste jaren uit de bodem wanneer je de Vrijheid verlaat in linkerof rechterrichting. Her en der bleef er al eens een bouwplaats voor langere tijd onbebouwd liggen, of voorzag men heel bewust de aanleg van een speelpleintje. Wat al dan niet gebeurde. De jeugdraad besteedde de laatste tweejaar heel wat tijd (en studie) aan dit onderwerp. Hieruit bleek echter dat het niet altijd even gemakkelijk is een speelruimte af te stemmen op de wensen en noden van het spelende kind. In samenwerking met het stadsbestuur richt de werkgroep speelruimtebeleid van de jeugdraad

een info-avond in rond creatief omgaan met speelruimtes. Deze avond zal plaatsvinden op woensdag 4 februari om 20 uur in zaal De Welgezinde van het administratief Centrum. Peter De Keyzer, deskundige op dit gebied, zal praktische voorbeelden en verruimende perspectieven aanreiken vanuit het oogpunt van het kind. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond.

lIET RODE KRUIS i'i'adiuetetiouv olli\ neen ve hij het begin vati ccii nieuw jaar hel werkingsverslag van het Rivle Kruis, afdrling Hnngstraten Tijdens 1997 organiseerde de vereniging 4 bloedinzamclingcn waarbij 933 zakjes bloed werden afgenomen. 28 Nieuwe bloedgevers kwamen de rangen versterken. Via de uitleendienst maakten 383 mensen gebruik van diverse hulpmiddelen. Zo werden de laatste jaren grote inspanningen geleverd in het vernieuwen van bedden en rolwagens. Ook voor 1998 zijn er nog investeringen gepland. Aan de ontieners wordt nog steeds gevraagd om het ontleende in goede staat terug te brengen. Tijdens de vernieuwde EHBO-cursus behaalden 28 personen hun Europees eerstehulp-brevet, en bovenop nog het brevet Helper. Op maandag 12 januari werd van wal gestoken voor weer een nieuwe cursus. Die gaat telkens door op maandag en woensdag van 20 uur tot 22.15 uur in liet leslokaal op liet adres Worteldorp 15. Tweeëntwintig Helpertjes behaalden hun eerste brevet tijdens het voorbije jaar. De Rode Kruis vrijwilligers waren aktief op 55 verschillende manifestaties, samen goed voor 67 dagen. of 2007 uren belangloze dienst aan de bevolking. Zo'n 240 mensen hebben van de aanwezigheid van de helpers gebruik gemaakt om zich te laten verzorgen. Voor het merendeel kleine verzorgingen. Toch werden 32 ernstige verzorgingen genoteerd en werden er 9 mensen met de ziekenwagen naar het ziekenhuis vervoerd. In 2 gevallen werd er beroep gedaan op een medisch team. De materiaalwagen legde 728 km af, terwijl de ziekenwagen er 4022 kin op zijn teller totaliseerde. Bij deze wenst het Rode Kruis nog allen te bedanken die vorig jaar eender welke bijdrage leverde als steun aan de vereniging.

1 Bloedgevers en verdienste/ijke medewerkers oorden t/oor het Rode Kruis éé'iinaa/ per jaar in de bloemetjes gezet voor liiiii inzet. Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Slee0,8

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarie-Nassau ook op zondag

5 uur.

op mdag gesloten.

29

19


HOOGSTRA TEN

• . TIINELLO SPEELT

w S

f•lie

1

1 .V'

'Let the beasi go!', moet Eddy Sabbe gedacht hebben op de onvergetelijke reünie-avond van de Marckriver Jazzband op verloren maandag 12 januari. Hij werkte zich letterlijk in het zweet om de avond tot een hoogtepunt te brengen, zo pril in het jaar. De sfeer was meer dan opperbest en belooft zo te blijven voor de rest van het jaar. Plaats is er nog altijd voor de liefhebbers van New Orleans jazz. Voor het volgende concert op maandag 9 februari presenteert de Marckriver Jazzclub u de bekende Nederlandse oude-stijl-jazzband Savoy Jazzmen uit Eindhoven. Deze groep was lüjaar geleden ook te gast in de club en toen werd er door het publiek luidkeels gescandeerd dat ze moesten terugkomen. Nu, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van dit orkest zijn de inrichters verheugd hen opnieuw te mogen begroeten. De naam Savoy is ontleend aan de grootste en bekendste danszaal in het uitgaanscentrum van

MEER DAN FANFARE De koninklijke lanlare Sinte-Lailiarina serd opgericht in 1881 en is ondanks haar leeftijd nog altijd een jonge fanfare. 1-Jaar muzikantenbestand bestaat grotendeels uit jonge muzikanten. De vereniging mag zich verheugen op een degelijk leerlingenaantal. Buiten de regelmatige optredens, organiseert ze jaarlijks een muzieknamiddag. Tijdens dit concert worden zowel werken van hedendaagse als van klassieke componisten uitgevoerd, van licht klassiek tot populaire songs. Allen komen ze in de perfecte akoestische Rabboenizaal volledig tot hun recht. Dit namiddagconcert staat onder de leiding van de eigen dirigent Staf Mertens. Plaats van gebeuren is de Rabboenizaal van het Spijker (ingang langs de A. De Lalaingstraat), en wel op zondag 1 februari vanaf 15 uur. De toegang is volledig gratis.

T!

. #SaaaiuSssSSs

rsisv'

de New Yorkse zwarte wijk Harlem, die in de dertiger en veertigerjaren dezelfde functie vervulde als de niegadiscotheken van nu. Het orkest speelt een stijl die men een mix kan noemen van New Orleans en Dixieland met een grote bewondering voor de Engelse jazz en in het bijzonder voor de stijl en de muziek van de wereldberoemde Chris Barber. Dit bejaarde orkest met 'jonge' muzikanten reisde heel Europa af. Mede door de ondersteuning van de Nederlanse radio en TV en de enthousiaste wisselwerking tussen orkest en publiek met als motto "happy sound, happy people" heeft het orkest een internationale bekendheid verworven Het wordt een avtr eisende liefhebber. Even hernemen Srs

Tinello, een klein 1 loogstratits oneelgezelschap, vindt ieder jaar opnieuw de moed en de spirit om een productie op de planken te brengen. Tussen Tinello en planken heerst in feite een contradictie. Immers. Tinello komt via het oudnederlands uit het oud-italiaans en wil zeggen kuipje'. Een omgekeerde kuip diende destijds op markten als verhoog voor potsenmaker.jongleur en toneelspeler. Zo steeg men boven het andere volk uit en kon men zijn kunsten ten tonele brengen. Toneel brengt deze groep reeds n 7-tal jaic ii. Nic t c nkc 1 op hei podiu ni ook op terrassen zowel in Turnhout, Hoogstraten of elders verdienden zij reeds hun sporen. Up 13, 14 en IS tebruari brengen zij hun zevende avondvullende productie, telkens om 20 uur, op het podium van zaal Sinte-Cecilia, helemaal vooraan in de Gelmelstraat. De regie is in handen van huisregisseur Paul Ooms. 'The Rose garden' is ontsproten uit de geest van Anton Klee (scenarist van de succesreeksen De Kampioenen en De Burgemeesters welbekend van de BRTN). Het stuk staat borg voor een avondje plezier voor groot en klein -hoewel die laatsten af en toe een oogje zullen toeknijpen. De toeschouwer treedt binnen in een wereld vol bandeloze fantasie. Jacques en Lowieke hebben in The Rose Garden een vrijkaart voor het leven (of toch voor 20jaar). Nathalie. Ursula en Nina zijn hen ter wille, zolang Rose er geen stokje voor steekt. Kom dus gerust, zoals Rita, eens mee genieten van de sfeer in deze plaats waar u nooit toegaf te zullen komen. Kaarten zijn vooraf telefonisch te bestellen op nummers 314.35.62 of 313.00.41 en kosten in voorverkoop 180 BF. Aan de kassa betaalt men 200 BF.

, itn irri irura.it ie

9 februari in De Gulden Coppe, aanvang om 20 uur.

l r11 :i ;i Naar jaarlijkse gewoonte is het weer zover. Onder andere de KWB doet een oproep om deel te nemen aan de hobbybeurs want zonder exposanten zal er niet veel bekijks zijn. In een organisatie samen met de KAV is deze tentoonstelling van verzamelingen uitgegroeid tot een ware hobbybeurs met allerlei demonstraties in het vervaardigen van allerlei voorwerpen. Deze beurs is geopend op zaterdag 7 februari vanaf 14.30 uur tot 19 uur want dan begint een kaartavond 'Rikken'. Op zondag 8 februari kan je er terecht van 10 uur af. Loop er eens langs want onze huistotograaf stelt ook tentoon t dan zie je eens zijn foto ' s die nooit in dit blad zijn verschenen. •

••••

,,

S

De ploeg van Tin ello die borg staat voor een gezellig avondje uit op 13 14 en 15 februari in zaal Ste Cecilia 20


HOOGSTRA TEN

Bert Haanstra op liet begijnhof Beil 1-liira op 1Iii liet nuj:laI \UI1 I))7 jarige leeftijd in Hilversum overleden. De Cineast, op 31 mei 1916 geboren in het Overijsselse Hollen, was één van de hoegheelden van de Nederlandse film. Na de film 'Fanfare' maakte hij in 1960 een nieuwe komedie 'De Zaak M.P.', met in de hoofdrol Manneken PIs Van Brussel. Maar wat heeR nu MP met het begijnhof van Hoogstraten te maken? De Grote Markt en de Stoofstraat in Brussel zijn belangrijke plaatsen in deze film alsook een voetbalwedstrijd België-Nederland en enkele Nederlandse en Vlaamse studenten. Naast Manneken Pis spelen Kamiel, bediende in een laboratorium, en Denise, dochter van een Brusselse stadsgids, ook een voorname rol in deze film. Zowel Kaniiel als Denise hebben een tantebegijn en ze hebben elkaar bovendien op het begijnhof leren kennen. Begrijpelijk dat een begi jnhof moest gevonden worden om een aantal ontmoetingen te kunnen filmen. Voor deze opnamen kwam Bert Haanstra naar het begijnhof van Hoogstraten. Misschien wel omdat het zo dicht bij de rijksgrens lag en toch nog 'Belgisch' was. Dit laatste was belangrijk voor de keuze van de figuranten: die mochten niet 'Hollands' lijken of praten.

Wie kent misschien nog cle mensen bij deze bakfi ets op het begijnhof?

Jan Mercelis, overhuur. merkte de drukte van die filmploeg op het hegijnhof en trok met zijn fototoestel naar de filuisel. Hij was gefascineerd door die indrukwekkende camera. Vermoedelijk zijn de jonge figuranten gewoon Hoogstraatse kinderen uit de hiii.irt. Daarom publiceren we hier enkele foto's van J. Mercelis met de vraag: Wie herkent zichzelf of anderen op deze foto's? Laat het ons weten. Bel of schrijf naar de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. tel. 314.55.04.

Enkele figuren en vertolkers in deze film waren: Kapniel, amanuensis: Albert Mol: Philidoor Peeters, oud-strijder en MP-gids: Ko van Dijk: Denise, zijn dochter: Ingrid Valerius: Leontien, begijn en tante van Kam id: Julia de Gruyter; Ursula, begijn en tante van Den ise: Germaine Loos veld; Karel Vos, Nederlands student: Ramses Shaffy: Gaston, Belgisch student: Julien Schoenaerts; Sas, kraandri:jver: Kees Brusse: een brigadier: Robert Marcel; siadsreiniger.' Theo van den Bosch; burgemeester: Jean ('ammans, e.a.

Bert Haanstra kijkt nog even door de camera om te zien of alles net/es in beeld is.

Wie nog veel meer wil weten over 'De zaak van Haanstra, uitgegeven in de Mimosa-reeks M.P.' en de rol van ons begijnhof in deze film (nr. 116) van uitgeverij Leiter-Nypels in Maastvan Bert Haanstra, leest best het gelijknamige boekje, geschreven door Gait Berk, assistent richt.

garage -'1 VAN RIEL

nT'?.-,jT

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

21


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 3 14.69.47 en/of FONS VAN BAVEL, Lage weg 31, tel. 314.83.05

Carolinewijk op stap Dat het gebuurteleven niet dood is in Minderhout, of dat ook jonge gezinnen nog wel dat samenhorigheidsgevoel in zich dragen waar over onze dorpsoudsten zo vol nostalgie over kunnen verhalen, werd onlangs niet alleen in de Venhoef maar nu ook in de Carolinewijk in de verf gezet. Volgend vers werd hier in alle vroegte (wellicht voor het ontwaken van de zon) in elkaar geplakt. De trend is nu weer gezet. Welke huurt is vol-

. . .. . .. i . . . . ........... .

.

gende Maand aan de beurt?

In de Caro/inewi jkdoen ze ook n'el eeo.s sport/el We stuurden naar al/en een

brie!

Dauwtrappen vonden ze wel fijn Ook al heb je nadien veel pijn (hoe zou dat komen?) Een stevige borrel, warme chocomelk en rake voor onderweg En iiiiii,iirlijk een heleboel piet (lees /)rc

De til]) i i'HXI oud II '(Jl 11] ) (1 Iii jil 11/1/ inde /I1u)10... (1/.) je 1e/uit (11)1] /0 /1(11 11(1/S] III. 1%/na t niemand tilt de Carolinewijk die het zich achteraf beklaagde. Want ontwakende vogeltjes en natte voeten in combinatie met een chocobaard, dat verkopen ze voorlopig op geen enkele tv-zender.

Veilig

Auto op fietspad

t Is al weer even geleden, maar de kanker is zeker de wereld niet uit. Onze fotograaf pikte er deze keer een weinig attente Noorderbuur uit. Wil je volgende Maand niet jouw nuinmerplaat met een blaam besmeurd zien, dan ben je alvast gewaarschuwd: fietspad en stoep ZIJ•• n geen parkeerplaatsen, ook niet voor vijf minuten!

zingen

Geen kou maar natte voeten dit jaar. Dat was het resultaat van enkele uurtjes oudjaarzingen vooi onze kleinsten. Dat de papa's (of papa's in spe en enkele dames massaal waren opgekomen om deze ukken veilig over de straat te brengen, heb je wellicht met eigen ogen kunnen vaststellen toen je je gevulde kalkoen en je ovenverse stokbroden ging ophalen in 0fl5 winkelcentrum. Deze mensen werden nadien dan ook vergast 01) spijs en drank. Frieten mét werden door Paul (gratis en voor niks) warmgehouden en de tapkraan werd door K.W.B. gesponsord. Goedkeu rend commentaar alom en dat ze het daarvoor toch niet deden. Ja, dat kennen we. Moeder de vrouw zal weer gelachen hebben! Via deze weg ook een bedankje naar het oudercomité van de school, de B.G.J.G.. de K.V.L.V. en de K.SJ met hun pannenkoekenstand en de chocomelkdames Elke en Ellen. En wellicht tot over een klein jaartje.

Is (lat maar een gedachte of ziji' er zo onder/tand meer overstekers dan zangers op

oudjaar? 22


MINDERHOUT

Nieuwe kerststal

•.•::

.

Hebt ti hein ook genen, de nieuwe kerststal? Hoe? Die heeft er toch al elk jaar gestaan. Jaja, die wel, maar die andere. Die van de Gemeentestraat? Bestaat die nog, of hebben ze die buurt ondertuscri al vol huizen geplant? Nee, niet die van de Gemeentestraat en ja, die staat er nog maar de wegwijzers tegen de bibliotheek zijn ze vergeten te hangen (allé, 't was al te donker toen en alleen is dat niet makkelijk). Watte, nog ne stal? Amaai, da'a er bijna ene voor elke kerkganger zeker. Awel merci, dan ben jij met Kerstmis de kerk niet in geweest, zeker. Een volk dat daar zat. En rechtstond ook trouwens. Ik wist niet dat er zoveel volk woonde in Minderhout. Zou dat door die nieuwe kerststal komen? Hoe, wat heeft die er nu mee te maken? Wel, die staat in de kerk, helemaal voor het altaar. En deze keer zonder kippen zodat de

mensen ook nog eens naar het 'kinneke' kijken hé, want met al dat mekkerend en kakelend wild tegenwoordig, heb ik den indruk dat het eerder boerderijentochtcn zijn dan kerststalleiitochlen. nietwaar? Of zou de geur van glühwein de mensen vermurwen om hun schreden richting kerk te zetten? Want hoe langer je daar aan de toog bleef hangen, hoe goedkoper de wijn werd, heb ik me laten vertellen. En 't verhaal over die kerstroos die helemaal kaal geplukt wordt, dat schijnt ook elk jaar zo schoon te zijn. En kinderen dat wij dan nog in ons parochie hebben. kinderen. Daar moeten ze nog veel meer klassen voor bijbouwen, als ik dat zo allemaal zie hoor. Maar enfin, den ene deed het hiervoor en den andere daarvoor, maar 't was toch weer ne geslaagde Kerstmis, nietwaar. (P.L.)

Zi/Il bob-canipagne nog eens in de verf wil zetten, dan hebben wij hier in Minderhout alvast een geslaagd affiche-ontwerp.

Al.s (ie otcrlicul

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 031315 9090

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie Kerstmis in beeld: Jozfen Maria Zijn in f nieuw gezet. 136

23


MINDERHOUT

DIAMANT IN MINDERHOUT

Louis Van Mirlo en Julia Bastijns Op de vraag of zij misschien nog ergens een huwelijksfoto hebben liggen, antwoordden Louis en Julia dat dat niet het geval is. "Dat kon er toen niet af denk ik", zegt Julia. "De tijden waren toen wel wat anders dan nu, het was allemaal wat armoediger dan tegenwoordig maar daarom zeker niet slechter" Dat Louis en Julia tijdens hun leven heel wat hebben weten veranderen, spreekt voor zich als je weet dat zij respectievelijk 86 en bijna 84 jaren meedraaien op deze aardkluit.

gepaard ging groeiden de kinderen op tot gezonde boerenzonen. Zoals dat in die tijd de gewoonte was, ging Louis tot zijn veertien jaar naar school. Ondertussen moesten thuis de handen ook al flink uit de mouwen gestoken worden om al het werk dat bij het geboer kwam kijken gedaan te krijgen. Tijdens de oogst hadden de schoolkinderen vrijaf maar dat was natuurlijk niet om een luilekker leventje te leiden. Toen Louis een jaarof zeven was kocht vaderde boerderij van Jan Huybrechts en verhuisde het gezin Van Mirlo naar de Aard. Je zou het nu niet meer zeggen maar in die tijd was er op de Aard nog heel wat heidegrond te ontginnen. Jarenlang hebben Louis, zijn vader en zijn broers gezwoegd om deze zanderige bodem om te vormen tot landbouwgrond. Julia werd op 28 maart 1914 in Sint-Lenaarts geboren. Na haar zus was zij de tweede dochter van Karel Bastijns en Regina De Bruyn. Later ïouden er nog een broer en een zus bijkomen. Na de oorlog verhuisde het gezin Bastijns naar Meer waar zij boerden om de kost te verdienen. Dam kieeg Julia ks van dc nonnen van het Heilig Graf tot ook voor haar de tijd gekomen was om een duit in het zakje te brengen. De boerderij van vader en moeder was te klein om alle kinderen thuis te laten werken. Daarom werd Julia erop uitgestuurd om te gaan dienen bij Jan Schrijvers in de Minderhoutsestraat. Zeven jaren heeft zij daar ingewoond als meid. Dan zal het daar nog niet zo slecht geweest zijn

hé!' .geeft Julia haar jeugdige tochoorder mee.

Vader Gust Van Mirlo en moeder Johanna Feyen baatten op de hoek van de Minderhoutsestraat en de Vooraard (toen nog gewoon "Aard") een landbouwbedrijf én het café "Het Paradijs" uit. Het was ook daar dat op

13 augustus 1911 Louis werd geboren als tweede zoon in een rij van drie kinderen. Tijdens de oorlog stond moeder er geruime tijd alleen voor want vader moest in 1914 onder de wapens. Maar ondanks alle ellende die daarmee

Een ontdekkingstocht?. bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

X

woondeco,atie

Baarle-Hertog 24

tel 014 - 69 90 02

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten

Nu kwam Louis ook wel eens bij Jan Schrijvers om er een handje toe te steken in het geboer en liet was z6 dat hij Jul ja in de gaten kreeg. Van het eén kwam het ander en op 19 januari 1938 stapten zij in hei huwelijksbootje. Als men tegenwoordig trouwt moet men blijkbaar lang voordien een feestzaal reserveren, een menu kiezen, prachtige uitnodigingen rondsturen en nog een hoop andere toestanden regelen. Toen Louis en Julia trouwden was het allemaal nog veel simpeler. Je maakte een af spraak op het gemeentehuis en met de pastoor enje bestelde trouwringen. Het trouwfeest werd in Meer bij Julia thuis gevierd met de eigen families zonder al te veel tralala, maar omdat het toch wel iets meer mocht zijn dan een doordeweekse dag werd een kokkin (Lisa Roos van de klompenmaker) gevraagd voor het bereiden van de feestmaaltijd. Het jonge koppel ging in een boerderij wonen niet ver van vader en moeder Van Mirlo, maar liet duurde niet lang voor zij weer van elkaar werden gescheiden. Er dreigde oorlog! Louis werd acht maanden voor het uitbreken van dc oorlog gemobiliseerd en acht maanden gekazerneerd in Kapellen. Tot overmaat van ramp werd hij krijgsgevangen genomen en weggevoerd naar Duitsland. 1-her heeft hij ook nog eens acht maanden gevangen gezeten. Eerst zat hij met heel wat andere Belgen vast onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hadden niets om handen en weinig te eten. Meestal kregen ze wat bloedworst, maar nadat ze de wormen eruit gevist hadden schoot er niet veel niéér over dan bloed dat dan noodgedwongen naar binnen gewerkt werd. Later is Louis hierdoor nog aan zijn maag geopereerd moeten worden. Op zeker ogenblik werd Louis overgeplaatst om te gaan werken op een grote boerderij. Alle omstandigheden in acht genomen had hij het hier niet slecht. Hij werd goed behandeld en kreeg voldoende te eten. Elke zaterdag kreeg hij een klaargemaakte kip, maar


MINDERHOUT in plaats van die zelf op te eten nam hij die mee en deelde ze uit aan zijn makkers die honger leden. Pas toen de oorlog ten einde was is Louis naar huis terug kunnen keren. In 1946, het jaar waarin hun dochter Jeanne werd geboren, verhuisden zij dan naar Louis' ouderlijke boerderij waar zij een gemengd bedrijf uitbaatten. De eerste jaren hielden zij zich uitsluitend bezig met melkkoeien en varkens en om de gronden te bewerken hadden zij ook een paard. Hoewel dit paard de arbeid aanzienlijk verlichtte ging er toch nogal wat tijd inzitten en toen het paard moest wijken voor de moderne technologie en er een tractor aangekocht werd, kwam er wat tijd Vrij om aan tuinbouw te gaan doen. Zo kwam er de teelt van aardbeien en augurken bij. De opbrengst hiervan was trouwens ook meer dan welkom want ondertussen waren Julia en Lotus niet meer met hun tweetjes. Zoon Gust en dochter Jeaime zorgden ervoor dat Vader cii moeder zich niet zouden vervelen. Het was dan ook meer dan verdiend dat Louis op 64 jarige leeftijd niet pensioen kon gaan. Het feit dat hij een jaar vroeger mocht stoppen niet werken, kwam omdat hij krijgsgevangcne geweest was.

autobanden

BEGRAFENISSEN

HOFMANS

(;#PEETEA

Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84

* merkbanden

Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

* occassiebanden * reparaties * depannag

GRAFZERKEN

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 /314.63.05

HOFMANS LLIJ

Veel Vrije tijd hebben Louis en Julia nooit gehad maar voor de boerinnenbond en de fanfare werd tijd gemââkt. Toen hij 14jaar was is Lotus hij de harmonie De Marckezonen gegaan waar hij jarenlang de tuba bespeetd heeft tot hij hiermee om gezondheidsredenen is moeten stoppen. Ook met zijn andere hobby, het kaarten, is hij jaren geleden gestopt en wel omdat al zijn kaartmakkers het aardse leven geruild hebben voor het eeuwige leven. Ook Julia is niet echt actief meer in het verenigingsleven. Wel komen er elke voormiddag -en dikwijls ook nog in de namiddag- een viertat dames langs om te koffiekletsen. "Tijdens die koffiekransjes wordt dikwijls het één en liet ander uit de doeken gedaan zulle " , zegt Julia. "Op onze leeftijd lopen we niet meer zo ver en zitten we het liefst rustig thuis. Onze Louis heeft nogal wat last van zijn benen en voortdurend koppijn. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom we onze diamanten bruiloft in beperkte kring zullen vieren. Onze Louis zegt wel dat we naar hem niet moeten kijken en dat we gerust mogen feesten zonder hein, mnaardat wil ik niet. Het moet mét hein kunnen ofniét, en zo denkt de rest van deftimnil,e er ook over. Ja, wij hebben samen heel wat meegemaakt, ook nogal wat mniserie en tegenslagen gekend, maar toch zijn we er altijd weer goed doorgekomen. Als we nu terugkijken op OUS leven zien we vooral nog de plezante dingen en voor de rest genieten we van onze oude dag. Onze kinderen en kleinkinderen staan altijd voor ons klaar en komen regelmatig eens binnen. Ondertussen hebben we ook al drie acliterkleinkinderen. Daarzijn wij heel blij en dankbaarom, net zoals ive onze doc/iterieanne en schoondochter Hilda Jochiemns dankbaar zijn. Zonder dat wij hen daar ooit oin moeten vragen, zorgen zij ervoor dat liet luer netjes en proper blijft. Ja, ja, ik zeg liet lid wij hiebben helemaal niets te klagen en voelen ons zeer gelukkig ,,,ct elkaar eo h hic be .toulili('.

Wat heeft een 35-jarige interviewer hier nog aan toe te voegen, behalve Louis en Julia nog vele jaren ie wensen?

25


MINDERHOUT

Wat na de zagerij? (lezersbrief) In de vorige Hoogst raatse Maand kon de lezer uitgebreid kennismaken met het op stapel staande project ter vervanging van de vervallen zagenj in de dorpskern. Dat niet iedereen hierop zit te wachten is wel duidelijk. Vandaar dat we deze Maand ruimte vrijmaken om de negatieve effecten van zulk een onderneming in het centrum te belichten. We ontving een schrijven van een werkgroep die signeert met 'het buurcomité' en willen dit hier ook integraal weer'e%'en.

1-let hart van Minderhout in het vizier van olieharon Sinds december 1997 heb je het wellicht horen gonzen in Minderhout. De grootste kankervlek in dit dorp is van eigenaar verwisseld. In de kerstperiode van 1996 verkocht de familie Van Erck - Christiaensen de gronden en volledig verkommerde bedrijfspanden van hun voormalige zagerij aan de Desmedtstraat. Vroeger een begrip in Minderhout en herkenningspunt, nu ver worden tot een grote bouwoppervlakte die vanwege haar aantrekkelijke ligging heel wat mogelijkheden biedt. Tot zover de aanzet van ons verhaal over de 'Kempische Oliebaron'. In dit artikel willen we graag chronologische feiten en wettelijke bepalingen voor bouwen in woongebieden op een rijtje zetten. Er staat hier immers veel op het spel, vandaar.... In 1996 werd Willy Vermeiren uit Loenhout de nieuwe eigenaar van deze gronden. Deze gewezen tuinder heeft de laatstejaren zijn bedrijvigheid verlegd naar de brandstoffensector en heeft zich toegelegd op het bouwen en exploiteren in eigen beheer van bezinestations met bijbehorend carwash-complex. In het vorige nummer van de Hoogstraatse Maand kon je reeds kennismaken met zijn bouwplannen voor Minderhout. Lange tijd na deze aankoop van het perceel bleef het hieromtrent rustig. Achter de schermen werd ondertussen door een architect uit Herentals een volledig bedrijfscomplex uitgetekend voor deze lokatie. Bondig samengevat bevat dit project een appartementsgebouw van ongeveer 9 m hoogte, een automatische carwash-tunnel van 27 m lengte, 3 self-carwash-units, een uitgebreide tankinstallatie met LPG, benzine, diesel en gasolie, een werkplaats voor olieverversing en bandenwissel. Tenslotte een shop voor kleine autobenodigdheden, snoep, kranten e.d. De week voor kerstmis 1997 kregen de omliggende omwoners een schrijven van het stadsbestuur in de bus (zoals dit wettelijk verplicht is) waarin de bouwaanvraag voor dit project werd aangekondigd. Concreet betekent dit dat het zogenaamde onderzoek commodo-incommodo werd geopend. In deze periode kunnen de plannen voor de bouwaanvraag ingekeken worden op het stadhuis en kan iedere inwoner een gemotiveerd bezwaar indienen. Enkele vrijwilligers uit de buurt namen het heft in handen en verzamelden in de omliggende straten een 160-tal bezwaarschriften die op 29december werden afgegeven op het stadhuis. In dezelfde maand vergaderde tevens de Commissie Ruimtelijke Ordening van de 26

stad Hoogstraten. Het is een groep politici binnnen het gemeentebestuur die niet bindend advies uitbrengen over de ingediende bouwaanvragen. De commissie gaf hierover éénduidig negatief advies en motiveerde als volgt: "de lokatie van dergelijk project in het centrum van Minderhout vindt nien ongelukkig gekozen. Andere voorstellen zijn beter gepast: bejaardenwoningen (nog geen in Minderhout), winkels of een mix van diverse woningtypes. Dit project zorgt voor bijkomende verkeersoverlast in de al zwaar belaste route. Tevens worden milieutechnische problemen aangehaald (geluidshinder veiligheid). Tenslotte stelt dit advies dat er reeds voldoende tankstations in de omgeving zijn". In januari 1998 heeft het schepencollege tevens haar advies over deze bouwaanvraag moeten geven vooraleer het volledige dossier met de ingediende bezwaren overgemaakt wordt naar de dienst Stedebouw en Ruimtelijke Ordening in Antwerpen. Het stadsbestuur zal in ieder geval de duidelijke negatieve signalen van de omwonenden (160 bezwaarschriften) en het negatief advies van haar Commissie Ruimtelijke Ordening, niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Toch hier reeds enkele bedenkingen! Vooreerst lijkt het ons heel verdacht dat het onderzoek commodo-incommodo volop in de eindejaarsperiode gehouden wordt. Het is reeds meermaals gebleken dat 'zulke' dossiers hopen op een stil voorbijgaan van de periode voor het indienen van bezwaarschriften. Maar goed, tot daar nog aan toe; burgers worden gelukkig alerter en mondiger. Ten tweede wringt er een grote schoen als je merkt dat de bouwaanvraag niet gelijktijdig werd ingediend met een milieuaanvraag. Voor dergelijk project moet je immers behalve een bouwtoelating (toelating tot het oprichten van de gebouwen) ook een milieuvergunning krijgen aangezien er hier milieubelastende activiteiten zullen plaatsvinden (verhandelen van explosieve brandstoffen - verwerking van afvalolie en -banden en carwashinstallatie). Bij het inzien van de bouwplannen merkten we dat er geen melding gemaakt werd van de hoeveelheid ondergronds opgeslagen brandstof. Een pompstation van dergelijke omvang zal al vlug een capaciteit hebben van minstens 100.000 liter benzine. Dit betekent datje zeker een milieuvergunning van Klasse 1 (de zwaarste milieubelasting) moet bekomen. Wel wordt melding gemaakt van een bovengrondse opslagtank

van 9.600 liter explosief LPG. Bovendien wordt deze tank geplaatst op minder dan 3 meter van een perceelsgrens. De milieuvergunning zal tevens de geur- en geluidshinder moeten beoordelen. De huidige gang van zaken lijkt ons daarom heel onlogisch. Door enkel een bouwvergunning aan te vragen wordt de werkelijke betekenis van de inplantïng moeilijk te beoordelen. In de bouwaanvraag moet volgens de wetgeving alle mogelijke informatie gegeven worden betreffende de hinder van het bedrijf. In dit dossier wordt belangrijke informatie hieromtrent achtergehouden. Het gewestplan van Minderhout vermeldt dat het volledige dorpscentrum een woonfunctie heeft. De wetgever zegt dat inrichtingen die de woonfunctie voor het gebied in gevaar brengen, niet kunnen worden toegelaten. De gewestplannen voorzien wel industriegebieden, afgelegen van de woonzones, waar dergelijk industrieproject gevestigd kan worden. Tot daar de misschien wat taaie materie van de wetgever. Ze geeft ons in ieder geval wel de duidelijk wettelijke ruggesteun en gegrondheid van onze bezwaren tegen deze plannen op deze plaats. Verder zien we nog verschillende bezwaren tegen dit project: Er is het reeds vermelde explosiegevaar. Dergelijke opslagcapaciteit is ontoelaatbaar in een dichtbevolkte dorpskern. Geluidshinder. De carwashtunnel en selfcarwash zullen 24 uur op 24 geluidshinder voortbrengen tot in een straal van een halve kilometer. Is dit toelaatbaar terwijl de inwoners hun eigen gazon op zondag niet mogen maaien omwille van mogelijke geluidshinder voor de buren? Geurhinder. Het leveren van brandstof en het tanken zelf zal de nodige benzeendampen verspreiden. Medische studies wijzen naar een verhoogd risico tot aplastische bloedanemieën ten gevolge van blootstelling aan deze dampen. Verkeershinder. De pompen zullen aan de straatzijde vlak bij de stoeprand geplaatst worden zonder aanloopstrook. Dit zal ongetwijfeld zeer regelmatig tot hinderlijke en gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Dagelijks komt een zeer groot aantal fietsende scholieren voorbij het in- en uitkomend verkeer afkomstig van het station. Gevaar. Het perceel ligt in een zachte bocht van de weg. Onlangs is een auto ingereden op de bouwvallige loods waar volgens de plannen de pompen geplaatst zullen worden. Het dorpsaanzicht. Als Minderhout ergens een eigenheid heeft, dan is het toch juist het bewaren of mogelijk herstellen van het landelijk karakter van dit dorp. Als we al deze bedenkingen op een rij zetten, kunnen we alleen maar verontwaardigd zijn om deze ingrijpende plannen. Minderhout vraagt niet om dit project en we laten geen blijvende verminking van ons dorp toe. Het is onduldbaar dat het licht op groen zou gezet worden voor dit risicovol, en milieubelastend bedrijf. Tot daar een schrijven van "HET

BUURTCOMITE".


gfi (B ,n, ~ ~ 9 ~:

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Kaarten voor en in "Ons Thuis" liet / aal Cl

0111/

al

In ze parochiezaal is nog

steeds druk bezig de parochiezaal op te knappen om er een echt "Ons Thuis" van te maken voor alle Meerlcse verenigingen. Zij doen dat rustig aan (wegens financiële redenen), maar vastberaden. Om voort te kunnen doen, moet er natuurlijk een beetje geld in het bakje komen. Daarom nodigt het comité iedereen uit voor de derde "Kaartwedstrijd Rikken", die zal plaatsvinden op de vrijdagavonden 20 en 27 februari en 6 maart 1998. Inschrijven kan vanaf 19 uur, om 20 uur worden de kaarten voor de eerste keer gedeeld. De inleg is slechts 100 Fr. per avond en daarvoor kanje elke avond nog ronde- en dagprijzen winnen ook. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking.

Denderend afscheidsfeest

Ook niet-kaarters zijn welkom. Zij kunnen een pintje komen drinken of een gezelschapsspel spelen en tegelijkertijd het zaalcomité een steuntje in de rug geven

Fanfareconcert l)c laatste jaren heelt on/e lanlare St. Cecilia een stevige concertreputatie opgebouwd, vooral onder impuls en leiding van de vorige dirigent -

((/5

t/t/t!

t) It/ST

/0/tij

!//t Itt

ik

(l(t/t

De laatste schooldag van het eerste trimester van dit schooljaar was meteen de allerlaatste schooldag van directeur Frans Laurijssens. Evident dat zo'n dag niet was als andere schooldagen, op zo'n dag paste een groot feest. 's Morgens werd Frans temidden van alle schoolkinderen in een prachtige old-timer thuis afgehaald. De geburen, al dan niet in ochtendjas, kwamen nieuwsgierig buitenkijken waar dat vroege feestelijke gezang vandaan kwam. De dankviering in de kerk was vaak ontroerend. Zelfs de anders zo drukke kinderen werden er behoorlijk stil van. Daarna toog heel de school naar de parochiezaal, waar elke klas voor de afscheidnemende directeur een voorstelling ten beste gaf. De kinderen leefden zich uit in dans, toneel en

muziek op het thema van de loopbaan van Frans in het onderwijs. Hij kreeg ook volop hints om Z'fl Vrije tijd zinvol te besteden. Na de middag kwam, tot verrassing van een onwetcnde directeur, een heus poppentheater op bezoek in de kleuterschool. De feestelijke dag werd besloten met een gezellig samenzijn van de ganse schoolbevolking. De kinderen dankten de directeur voor zijn inzet voor de school met enkele creatieve cadeaus. Frans van zijn kant dankte de kinderen voor dit mooie feest en trakteerde hen op snoep. Een mooi besluit voor een geslaagde dag. Namens alle leerkrachten en kinderen : dank je

wel Frans !!! (E.P.)

Ludo Jansen. Dat de komst van de nieuwe dirigent deze reputatie niet mocht aantasten, wil de fanfare U binnenkort bewijzen tijdens het jaarlijkse concert, dat van de herfst naar de lente verhuist is. Alle muzikanten zijn samen met dirigent Patrick Geerts al geruime tijd serieus aan het repeteren om er weer een fantastische gebeurtenis van te maken.

Op zaterdag 14 februari om 20 uur en op zondag 15 februari om 15 uur serveert St.-Cecilia U een aantal vlotte en aangenaam klinkende muziekstukken, die voor niemand te zwaar zijn om naar te luisteren. De zaal zal in een gepast kleedje gestoken worden en de inkom is nog steeds gratis. Meer dan genoeg redenen om niet thuis te blijven (E.P.)

Ccmecnschapsdans Hoogstraten Zoals u ongetwijfeld reeds hebt gehoord is er in de Noorderkempen een nieuwe cursus 'Volksdans/Gcmeenschapsdaiis gestart, onder de deskundige letding van een gediplomeerde semorendansleidster.

Hier worden de laatste nieuwe dansen aangeleerd, zelfs cha-cha en rumba, alsook sequence dansen. Alle dansliefliebbers

(ook onder de 50) worden hierbij uitgenodigd om een kijkje te komen

nemen op de opendeur' op donderdag 5 februari 1998 in Parochiecentrum Minderhout, aanvang 14.00 uur.

Applau.s t-oor o,t:e

th

is'tteur. 27


MEERLE

.

Vacature

.

.

.. . :.

•••. . . . . . . . . .

Het gebeurt dal men on vraagt een of andere boodschap in deze rubriek te plaatsen, wat we graag doen natuLirh(k. uitgezonderd als het commerciële boodschappen betreft, die moeten we door verwijzen naar onze relameregie. Zo kregen we van de chiro het verzoek een oproep te plaatsen voor kandidaat-kookmoeders/vaders voor het kamp. Hiervoor leverden zij ons volgende 'personeelsadvertentie', die naar onze mening alles zegt wat moet gezegd worden. We zouden het zelf niet beter kunnen en daarom plaatsen we ze integraal. Om te illustreren dat de aangeboden job zeker de moeite waard is, voegen we er graag een actie-foto van het kamp van vorig jaar hij. Waar wacht je nog op om te solliciteren

Op een dag vind je de job van je leven. En dan ben je weg natuurlijk.

J° ILLO WIJ Zii: Chiro Sint Jan Meerle, opgericht in 1956, maakt deel uit van de groep Chirojeugd Vlaanderen V.Z.W.. Sinds jaar en dag rnarktleider in Meerle voor een ruim en zeer gevarieerd ontspanningsaanbod voor 7- tot 1 8-jarige kinderen en jongeren. Voor de continuïteit van onze jaarlijkse top-zomeractiviteit, het kamp, te verzekeren zijn wij momenteel op zoek naar mensen.

Wij Zoeken: KOOKPLOEG (m / v), spilfiguur van het totale gastronomische gebeuren op kamp

Uw Functie • combi zware handenarbeid & de finesse van een snuifje zout, pikante peper en een mespuntje oregano • de hele dag van 's morgens tot 's avonds wroeten met uitzicht op spelende groepen in vakantiestemming • binnen de kookploeg is er plaats voor 1 logistieke manager

Uw Profiel: • teamplayer: u werkt samen met een team van 6 • assertief: 100 hongerige gasten halen het onderste uit uw kan • ervaring: komt wel, u krijgt van ervaren collega's een degelijke imitatie tijdens de inwerkperiode • talenkennis: Nederlands

Wij Bieden: • geen salaris, maar aantal extra-legale voordelen dat het niet meer op kan • de kans om uw keukentechnische vaardigheden (grootkeuken) uit te bouwen • aangename werksfeer op pittoreske locaties in België • kindvriendelïjke omgeving, dus indien u kinderen heeft: geen probleem, zij kunnen mee Hebt u zin om op deze opportuniteit in te gaan? Reageer dan zo spoedig mogelijk. Schrijf of bel voor informatie naar Ene Martens (groepsleider) Chaamseweg 40b 2328 Meerle - Tel.0313 15.07.58. P.S . De kampperiode is van 11 tot 21juli1998. 28

Nieuw huis voor naschoolse opvang Ruim 7jaar terug nam het oudereomite an 00/e school het initiatief tot een voor- en naschoolse opvang van de kinderen wiens beide ouders uit werken gaan. Zij mochten daarvoor van de school een lokaal gebruiken op de speelplaats van de vroegere meisjesschool. Het was een klein lokaal, maar het werd door het oudercnn1it gezelli g ingericht en het volstond voor h.t aantal kinderen dat toen van de opvang 'ehriiik maakte. Gaandeweg kreeg de opvang echter steeds meer kinderen onder zijn hoede, het lokaaltje werd echt te klein. Een nieuw lokaal vinden was echter niet zo gemakkelijk. Het moest immers in of vlakbij de school zijn, over een te overziene en min of meer afgesloten huilen-speelruimte beschikken en met sanitair in de buurt. Eigenlijk betekende dat dat de kinderopvang een lokaal binnen de schoolgebouwen nodig had. Toen enkele jaren terug 'Kind en Gezin' in Meerle werd opgeheven, stelde het oudercomité zijn hoop op dit lokaal. Zij kwamen echter tweede, want de kleuterschool had er al andere plannen mee. Intussentijd werd het probleem alsmaar nijpender. Meermaals zijn er meer dan 20 kinderen (onlangs zelfs 28) die moeten opgevangen worden en die konden met de beste wil van de wereld niet meer in het vorige lokaaltje. zelfs niet als ze rechtsionden. Door verschuivingen binnen de kleuterschool, kreeg het oudercomité onlangs dan toch de beschikking over de vroegere lokalen van 'Kind en Gezin'.Voordeel nu was, dat deze reeds door de school waren opgeknapt. Het oudercomité moest enkel zorg dragen voor het plaatsen van een toilet. Daarvoor werd tijdens de kerstvakantie gezorgd, Gust Brosens mocht hiervoor opdraven en kweet zich uitstekend van zijn taak. Op donderdag 15januari 1998 werd het lokaal in gebruik genomen. De kinderen kunnen terecht in twee aan mekaar grenzende lokalen, één waar ze huiswerk kunnen maken en één waar ze kunnen spelen. Bij goed weer kunnen ze op de koer van de kleuterschool, als het regent ook nog onder de luifel. Via een raam kan May Braspenning, die de opvang verzorgt, de buitenspelers in het oog houden. De poort zorgt ervoor dat de kinderen niet de straat opkunnen. De opvang is weer voor een tijdje geregeld. De ouders kunnen gerust zijn, hun hengels worden prima opgevangen.

b.v.b.a.

DE HOO(;STRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKT1E: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.1 1 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers veranRs. ultg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

25.


MEERLE

GOUD IN MEERLE

JAN OOMEN EN NET VAN VELTOM

Op 24januari vierde het gebuurte Groot Eyssel feest, Die dag vierden Jan Oomen en Net Van Veltom hun gouden bruiloft. Tien dagen eerder waren ze precies vijftig jaar getrouwd. Hun leven is samen te vatten in één woord: inzet. Ten eerste voor hun tuinbouwbedrijf en ten tweede voor de gehandicaptenzorg. Dat er weinig vrije tijd overbleef, namen ze er graag bij. Jan werd geboren op 30 maart 1919 in MeerselDreef, op de hoek van de Dreef en Heieinde. Tot zijn zevende bleef hij daar met 3 zussen en evenveel broers wonen. Toen verhuisde het gezin naar de grens met Ulicoten in Heerle. Dit was even wennen want van Heerle naar school in de Meerlese dorpskom duurde een uur te voet. Op 14-jarige leeftijd verhuisde vader naar een boerderij op de IJlicotenseweg en daar is Jan gebleven tot hij trouwde. Vanaf die leeftijd was de school niet meer verplicht en Jan ging eerst twee jaar werken bij Piet Van Engelen in Meerledorp; op de boerderij waar nu De Zwaan gehuisvest is. De volgende twee jaren ging hij werken in Ulicoten. In januari 1938 werd Jan voor 17 maanden opgeroepen om het vaderland te dienen. De kazerne in Turnhout was toen nog niet af en hij begon zijn legerdienst in Brussel aan het Nooidstation. In mei 1939 zwaaide hij af in de gloednieuwe Turnhoutse kazerne. Lang heeft dit echter niet geduurd: in augustus werd Jan terug opgeroepen voor de mobilisatie. Toen Duitsland België binnenviel bevond hij zich aan het Albertkanaal in Oevel. Zoals zovelen werd hij krijgsgevangene en naar Duitsland gevoerd. Na een week werden Jan en zijn makkers weer op de trein gezeten hoopten ze terug naar Vlaanderen te kunnen. Toen ze na lange tijd over de Donau reden wisten ze dat ze in Oostenrijk zaten. "We werden in een kamp geplaatst en kregen weinig eten. Maar we mogen van geluk spreken dat we goed behandeld werden", zegt Jan. In februari '41 is hij terug naar Meerle gekomen en bleef hij op de Ulicotenseweg wonen tot hij trouwde. Net is een jaar ouder dan Jan; ze werd geboren op 22april1918 in Galder. Zij is de jongste van

zes kinderen en ging in Galder naar school. Na de schooltijd hielp ze thuis of bij een van haar zusters. In 1939 trouwde haar broer met een zuster van Jan en is ze samen met haar vader bij haar pasgetrouwde broer ingetrokken. "Op deze bruiloft heb ik Jan voor het eerst ontmoet", zegt ze. Net en Jan leerden elkaar beter kennen en in

januari 1948 werd het huwelijk voltrokken. Omdat Jan boswachter was ging het koppel op Groot Eyssel wonen, vlakbij het domein dat Jan toegewezen kreeg. Hun kost verdienden ze met een tuinbouwbedrijf, waar ook nog varkens, kippen en koeien rondliepen. Na enkele jaren werden dc bossen verkocht en kon Jan zich volledig met de tuinbouw bezighouden. Het bedrijf breidde uit en in het begin van de jaren '60 werd er tijdens één zomer een nieuw huis en een nieuwe schuur gezet. "Eerst moest de oude schuur afgebroken worden en werd daar een nieuw huis gezet. Dan werd het oude huis afgebroken en werd op die plaats een nieuwe schuur gezet. Dat zou nu niet meer lukken." De schuur die toen gezet werd, was cle modernste uit de streek. Zelfs vanuit Wuustwezel kwamen boeren kijken naar de nieuwe gebouwen. Op persoonlijk vlak ging het Net en Jan niet zo goed af. Ze kregen vijf kinderen, waarvan er twee kort na de geboorte overleden. Lisa werd met een handicap geboren en stierf op 25-jarige leeftijd. Naast het drukke tuinbouwwerk vonden ze nog tijd om zich volledig vrijwillig in te zetten voor de gehandicapten in de streek. Jan heeft veel kilometers gereden om ze aangename momenten te bezorgen. Na het pensioen heeft zoon Michel, die al een tijdje meehielp, het tuinbouwbedrij f verdergezet. De veestapel werd verkocht. Net en Jan bleven echter niet stilzitten. Lisa hield zich bezig met het verkopen van bloemen en na haar dood heeft het koppel deze zaak verdergezet. Momenteel genieten ze van hun oude dag. Ze gaan veel kaarten en brengen regelmatig een bezoek aan het rusthuis. Jan is iedere dag enkele uren bezig met de krant te lezen. Zelf heeft hij nooit aan sport gedaan maar hij leest er veel over en volgt zoveel mogelijk voetbal- en wielerwedstrijden. "We hebben een druk leven gehad maar we hebben het nooit slecht gehad." Jan vertelt nog voluit over hoe alles tegenwoordig veranderd is en sluit af met de wijze woorden: "Als je jong bent, kan je veel. Maar nu zijn we ook gelukkig!" R.v,d.A.

WONINGBOUW BVnA

KREKELSTRAAT4 -2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE 29


MEERLE

GOUD IN MEERLE

TOON JACOBS EN DINA CHRISTIAENEN "Da meske kost zo schoon zingen !" 'Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is' zegt het spreekwoord, daarmee bedoelend dat iedereen zijn eigen manier heeft om zich uit te drukken en in de aandacht de komen. Bij Dma mag je dat echter letterlijk nemen, want het was haar mooie gezang dat zo'n 55 jaar geleden de aandacht trok van Toon en dus de rechtreekse aanleiding vormde voor het feestelijke gebeuren op de Chaamseweg begin dit jaar.. Toon Jacobs zit, als we dit verhaal optekenen, zo ongeveer op dezelfde plaats waar hij in 1919 ter wereld kwam. Zijn ouders woonden daar in een boerderij, Toon was de achtste van 10 kinderen. Tot zijn veertiende trok hij naar de Meerlese school. "te voet of met ne reep". Na zijn veertiende was het werken geblazen. "Dat werd voor ons bepaald. Ik had misschien wel graag onderwijzer of zo geworden. maar onze vader zei dat ze 'bij ons alllemaal met werkende kost verdĂŻenden'. zodoende moest ik ook aan het werk". Dat was thuis op het bedrijf en bij een neef. In januari '39 moest Toon in het leger, normaal voor 8 maanden. De mobilisatie en de oorlog maakten er daar in totaal 30 maanden van. Toon was bij het 'paardenvolk' in de kazerne in Maria-ter-Heide. Toen de Duiters binnenvielen moesten ze opstappen, richting Frankrijk. Bij het vertrek al werd de trein gemitrailleerd. In St.-Kruis-Brugge werd hij dan krijgsgevangen gemaakt en moest voor de Duitsers paarden naar Frankrijk brengen. Dan mocht hij op weg voor een lange tocht naar Meerle. Daar was gelukkig alles in orde en Toon toog opnieuw aan het werk in de boerderij. In de loop van de oorlog werden enkele ondervoede kinderen van Antwerpen bij Jacobs thuis ondergebracht. Onder hen Jeanne, die toen acht-negen jaar was. "Toen ze bij ons kwam, woog ze nog geen 20 kilo. Ik had daar geen goed oog in, zo mager was ze. Ik dacht dat ze het einde van het jaar niet zou halen. Ze is er echter stilaan volledig bovenop gekomen, op het einde van de oorlog was ze helemaal in orde". Blijkbaar heeft dat verblijf bij de familie Jacobs diepe indruk

gemaakt op Jeanne, want enkele jaren geleden verscheen ze plots terug op de Chaamseweg. Ze vond er Toon terug en vertelde dat ze zich herinnerde dat ze van hem altijd op het paard mocht zitten. In het gedenkboek voor het Gouden paar schrijft ze dat "ze zo'n belevenis voor een stadskind nooit vergeet". Dma werd goed vier jaar na Toon, in 1923, geboren in Galder als jongste van zeven kinderen. Toen ze 9jaar was, verhuisde het gezin naar Meersel-Dreef, naar een boerderij van Dr. Rommens, midden op de Dreef. Dma ging achtereenvolgens op Galder en op Dreef naar school, tot ze op haar veertiende diende thuis te blijven om te helpen op de boerderij. Van jongsaf kon ze echter mooi zingen en ze was dan ook lid van het zangkoor bij de paters van de Dreef. Als sopraan moest ze veel voorzingen, waardoor ze wel eens opviel. Want toendertijd zong het koor bijna elke zondag drie missen en het 'lof'. Die missen, en vooral de boeiende vastenpreken van de paters, lokten nogal wat Meerlenaars naar de kerk op Dreef. Onder hen ook Toon. Die vond "dat dat meske toch zo schoon kon zingen" dat ze zijn nadere aandacht verdiende. Gemakkelijk ging dat toendertijd niet. De passiespelen boden echter de kans. Ook daarin zong Dma mee, maar tijdens de poos werd ze door Toon opgezocht en maakten ze kennis. Omdat die passie-spelen veel keren werden opgevoerd, werd dat meer dan kennis, ze kregen verkering. Nu ja, om de veertien dagen een zondagmiddag met mekaar, in de vasten zelfs alleen maar met half-vasten.

Toen Toon zijn vader in september 1947 kwam te sterven en alle andere kinderen al op hun eigen bezig waren, kwam de boerderij van thuis vrij. Toon en Dma besloten het er samen op te wagen en stapten op 8januari 1948 in het bootje. Net als nu was het zacht weer, meer dan 10 graden. "Er was wel veel wind, want toen ik om half zeven naar de Dreef fietste om te gaan biechten, had ik mijn licht afgezet omdat het te zwaar trapte. Aan de watermolen werd ik door de gendarmen tegengehouden. Die moesten weten waar ik ZO vroeg en zonder licht naartoe ging. Toen ik vertelde dat ik ging biechten omdat ik straks ging trouwen, lieten ze me zonder boete gaan, dat vonden ze immers al erg genoeg". Na de trouw trokken Toon en Dma in op de boerderij aan de Chaamseweg en Zetten het bedrijf verder. Samen kregen ze negen kinderen, allemaal gezond en wel en allemaal het huis uit nu. Ze zorgden ondertussen wel voor 24 kleinkinderen, die er met hun ouders de oorzaak van zijn dat er altijd wel iemand bij Toon en Dma op bezoek is. In 1982 kreeg Toon en hartinfarct, een operatie met overbruggingen was het gevolg. Een teken dat hij het wat kalmer aan moest gaan doen. Toon en Dma hebben hun bedrijf immers altijd alleen gerund, buiten de schooltijd met de hulp van de kinderen natuurlijk. In 1981 hadden ze dan ook nog een huis gebouwd voor 'later', naast de boerderij. Daarnaast is Toon altijd bij de Veebond en bij de Bedrijfsgilde geweest en was hij geruime tijde bestuurslid. Dat was (en is) hij ook van de Oudstrijdersbond. Dma was gedurende 20 jaar bestuurslid van de KVLV en is vanaf de oprichting lid van het Salvatorkoor. "Haar stem is wel wat gezakt, maar ze kan nog altijd heel goed zingen" vindt Toon. Samen waren ze jarenlang lid van de dansgroep van de St.-Sebastiaansgilde. Sedert 1984 zijn Toon en Dma met pensioen en sindsdien zijn de weken veel te kort. Bij de K.B.G. gaan ze kaarten, kegelen en fietsen, in Meer gaan ze petanque spelen en daarbuiten hebben ze vele vrienden. De fiets speelt nochtans een hoofdrol tegenwoordig. Ondanks een paar lelijke valpartijen en zelfs een aanrijding dooreen vrachtwagen, blijft Dma meefietsen. Lange tochten schrikken haar niet af, zelfs tot in Kevelaer. Elk jaar fietst Toon met de fietsers van de KBG naar Scherpenheuvel en Oude Kevelaer. "Dat gaat vanzelf, ik word daar niet moe van. Als we in Kevelaer aankomen en ze moesten zeggen, we rijen terug naar Antwerpen, ik zou dat doen ook.". De fiets is Toon altijd dierbaar geweest: "Toen we jong waren en de stal leegstond in de zomer, reden onze Pier en ik daarin piste. Als ik gemogen had, had ik graag coureur geworden". Maar al die verloren kilometers worden nu ingehaald. Met de fietsen op de auto, rijden ze naar alle mooie plaatsen in BelgiĂŤ en Nederland, die ze dan samen met de tiets gaan verkennen. De laatse dagen moest de fiets noodgedwongen aan de kant blijven. Het was al feesten wat de klok sloeg. Een stoet, een jubileumtrouwmis, de receptie, het familiefeest, het gebuurtefeest de week daarna en dan nog de koffie bij de kegelen kaartelub van de gepensioneerden en bij de petanque. Daarna hebben ze hopelijk nog vele jaren om samen stad en land af te fietsen en ondertussen de herinneringen aan een onvergetelijke gouden bruiloft op te halen.

30


W@~2W

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Nog drie jaartjes en onze 20ste eeuw is uit. Dan kunnen we aan de 21ste eeuw en aan liet derde millenniurn beginnen. Dit derdelaatste jaar van onze eeuw is nog maar juist begonnen ojje zou zweren (lat de seizoenen de tel kwijt zijn. Het is precies of in de eerste week van januari de lente al begonnen is. We hebben weer geen witte Kerst 97 gehad en met Nieuwjaar stonden bij ons de paasbioemen al centimeters boven (Ie grond, nog ruim 3 maanden voor Pasen 98. Onze forsithya staat volop in bloei. En als ge rond rijdt en even naast de weg kijkt, ziet ge de verse molshopen in de bermen van de weg en soms in de voortuintjes. hebben cle vuurtverkknallen van de nacht van oud naar nieuw de mol/en te vroeg uit hun winterslaap gewekt? Of is 't geen winter meer? Terwijl ik dit schrijf is het regenweer met najaarswindvlagen, maar voordat u dit leest verlopen er 'n dag of tien en tegen dan vriest het misschien een paar stenen dik. Dan krijgen we misschien een jaar/net twee voorjarenn of lenres. Als we van de zomer maar niet te veel mnuggen of rupsen of andere insecten krijgen!

Leve de veiligheid op de weg. t )p de Langenberg, eS en

voorbij de 11101 uinil

van de Boulevard' naar de Kolonie bijna tegenover nr. 23, was dit stukje wegmeuhilering te zien. Waarschijnlijk niet door de wind

omgeblazen. Iets verder waren er diepe wielsporen die terug langs de grachtkant omhoog naar de weg wezen. En er lag een verkeershord bij, dat al opgeruimd was toen de fotograaf kwam. De plaats des onheil is weliswaar buiten de bebouwde kom, er mag dus harder gereden worden, maar men moet wel altijd zijn snelheid aanpassen aan de omstandigheden. De dader heeft zijn kaartje met naam niet achtergelaten, vermoeden wij. N.B. En horstwcring heet in 't Frans: garde-fou, wat zoveel betekent als 'hou de zot tegen' (die er over zou willen springen). Vraag: aan welke kant van het hekwerk zou een voetganger hebben moeten staan om zich veilig te voelen? In alle geval, het hekwerk heeft 'de zot' achter het stuur niet kunnen weerhouden. Er is baas boven haas, en tegen een paard kan je niet gapen.

KWB-Wortel jubileert 50 jaar jong -

In mei 1947 sliehilen 4 Woiie!naren een deen zelfstandige KWB: Albert Donckers, Constant Fransen. Alfons van Ganzen en Gerard Huet. Deze 4 waren al langer lid van de hoogstraatse KWB. Die werd toen erg gedomineerd door wltte boordmensen, en de Wortelse werkrnansboorders wai cii dat een beetje moe, en gingen hun eigen werkmansweg, daarbij gesteund door de toenmalige directeur Lenssen vii de 1-lougsiraatse stratinrichting. De Wortelnaren kregen van de moeder-KWB een startkapitaal mee van 733,55 BEF. Gerard Huet werd gekozen als secretaris-schatbewaarder. Hij bleef secreataris tot 1977, dus ruim 30 jaar! Met nieuw jaar 1948, dus na een goed halfjaar waren er al 37 leden. Het eerste Sinterklaasfeest eind 47 had al 333,75 BEF gekost en de kas zakte al tot onder de 400 BEF. Maar het begon te groeien. De KWB was eigenlijk al onder de oorlog gesticht; een vakvereniging was verboden door de Duitsers, maar de Katholieke WerkliedenBond heette een culturele vereniging en dat was toegelaten. In die tijd was er om de 14 dagen een bestuursvergadering, afgewisseld door een studiekring. En gestudeerd werd er, dat de stukken eraf vlogen! En als ge de mannen van die tijd hoort: ze reden met het fietske 's avonds na gedane arbeid naar Turnhout om vormingsavonden te volgen! Die hadden er wat voor over. Daar moet ge nu eens om komen. De jubilee is eigenlijk een jaartje overlijd, maar op 15 februari wil het bestuur een feest geven dat klinkt als een klok, voor alle leden en familie (gezinsleden, plus de biljart-, voetbal- en fietsersafdelingen die uit de KWB ontstaan zijn. Op ettelijke duizenden frankskes uit de kas wordt die dag niet gekeken. Ge hoort er nog van. Secretaris Rene Sprangers stelde een gedenkboek samen, dat voor 50 BEF voor ieder te koop I.

Boompjes snoeien Op taierdae 17 deier dagen /:ren sse dat Jan Mertens bezig was met het snoeien van de 4 of

5 jaarjonge planten aan de parking voor en naast de parochiezaal. Er was ook een hakselaar bij, die de gesnoeide takken meteen klein maakte, zodat er geen rotzooi bleef liggen, en de boom-

pjes er weer fris bijstaan gelijk iemand die pas

naar de coiffeur geweest is, klaar om 't naaste voorjaar weer uit te botten. Wortel is de laatste jaren een boom- en schaduwrijk dorp geworden. llouden io!

Blijde gebeurtenis. In het oktohernunimer van dit onvolprezen blad vertelden we over de huldiging van de Trees 126, de prachtkoe. die de kaap van de 100 000

kg. melkgift had gehaald, nadat ze reeds twaalf keer gekaifd had. De huldiging betrof natuurlijk ook de eigenaren de Polderboeren, JefVandijck en Karel Sterkens. Thans kunnen wij u melden, dat Trees voor de 1 3de keer een kalfje ter wereld heeft gebracht, een vaarskalf, geheel wit, met twee zwarte oortjes. De moeder moet nog 15 jaar oud worden! Suikerbonen waren er niet bij. Het is de bedoeling haar nog eens, voor de 1 4de keer in verwachting te krijgen. We zijn eens benieuwd of het nog lukken zal.

De jongste horeling ton Tmee.s 126. Zojong en al voor '1 leven gerekend met oormnerk 4413 links cii res his.'

Kerstboomverbranding Op zaterdag 1 0 januari organiseerde hei oLiderComitĂŠ van (le basisschool de traditionele jaallijkse kersthoomverhranding. Na een deugd-

doende wandeling, vertrekkend vanaf de kerk. via Poeleinde en Beukendreef, geiioot men op de Grote Plaats andermaal van de gastvrijheid van Fred Marynissen en Maike Geerts die weer hun grote weide ter beschikking stelden voor de verbranding. Aan deelnemers geen gebrek: ruim 250 deelnemers voelden zich aangesproken door de beproefde en eenvoudige formule: wandelen, elkaar terug ontmoeten na de feestdagen, nieuwjaarswensen uitwisselen en verwonderd staren in de vlammen met een drankje binnen handbereik. Het uiterst zachte weer en de wind zorgden voor een prachtig vuur; we kwamen maar enkele graden tekort voor een heus terrasweertje. We nodigen nu al uit op de volgende editie, zo rond nieuwjaar volgend jaar. Tot dan! (GO.)

31


WORTEL

Algemene jaarvergadering Dorpsraad Op 15januari had dejaarlipkse algemene vergadering van onze dorpsraad plaats in de refter van de nieuwe school aan de Boomkes. Om halfacht was er eerst een kleine voorvergadering voor uittredende en nieuwe leden en bestuursleden. Tevens werden de nieuwe regels voor het aanvragen van werkingssubsidies voor verenigingen uitgelegd. Het oude puntensysteem moet aangepast worden. Ook is er een wijziging voor betaling van de uitleendienst voor erkende verenigingen. Wie er meer over wil weten neme best contact op met de bevoegde diensten. Tegen acht uur, kwam ook onze burgemeester binnen en onze twee Wortelse schepenen en nadien volgde de intrede van een hele reeks belangstellende niet-leden, vooral moeders die wilden weten wat de plannen waren voor dc veiligheid van hun kinderen op straat, zoals verder zou blijken. In totaal waren er ruim 50 aanwezigen waarvan ongeveer de helft stemgerechtigden. Na een welkom door de voorzitter werd er dan begonnen met een overzicht van het voorbije jaar en wat er gebeurd was met de prioriteitenlijst van vorigjaar. Inmiddels waren ook schepenen Aerts en Desmedt binnengekomen, dus het college was bijna voltallig. 01) Jef van iooy na, de schepen van veiligheid! Het plan Libost werd er ook bijgehaald voor wat Wortel betrof. Een hele resem voorstellen ter verbetering van de verkeersveiligheid, waarvan nog niets in huis gekomen is. Waarom niet? Uitleg te over; o.a. rioleringen die eerst gelegd moeten worden (Rooimans; richting molen en Kolonie.) De riolering in de Rooimans is aanbesteed en zal binnenkort begonnen worden. Hier kwamen dan de sterke vragen van moeders, die hun kinderen niet met een gerust hart naar de winkel durven sturen wegens gevaar bij oversteken van Grote Plaats. Die 'snelweg' is soms levensgevaarlijk! En 't kan er zeer druk zijn! Politietoezicht daar en in Worteldorp is praktisch onbestaande. Over hoe het zit met de aanleg van het fietspad naar Hoogstraten langs de tweede kant (verlengde Oude Weg, kant kasteel) gaf schepen Karel Aerts uitleg: voor het oversteken van de gewestweg bij de Lindendreef was er moeilijk tot een akkoord te komen met de beheerders van de gewestweg over een veilige oversteek voor fietsers aldaar. Stoplichten? (Een voetgangersof fietserstunneltje? Geen sprake van!) In alle geval, tussen nu en een jaar zou het bewuste fietspad er wel (kunnen) liggen. En de schoolomgeving zou ook veiliger worden met een voetgangerseilandje in de Rooimans. Toen er over de verkeersveiligheid aan de algemene vergadering gevraagd werd hun vertrouwen uit te drukken in het beleid van ons college, was het algemeen 'negatief', behoudens één uitzondering. Vervolgens werd er uitleg gegeven over de ruilverkaveling Hoogstraten-Rijkevorsel, in het bijzonder het gebied Wortel (tot de grens met NL en Merksplas) en Bolk. Men is pas in een eerste faze van onderzoek, en voor de eventuele uitvoering kunnen er nog jaren verlopen. De Dorpsraad wil echter wel op de hoogte gehouden worden van de verdere vordering der plannen hieromtrent. Inmiddels was het al wat later geworden dan in het tijdschema was voorzien, en werd er eindelijk gepauzeerd voor een kop koffie. Gelegenheid tevens om eens van de stoel los te komen en enige beweging te nemen. Ook om het mis-

32

ehien al af te trappen na hei luchten van ongenoegen over niet-uitvoeren van prioriteiten. Na de pauze kregen we eerst een uiteenzetting door Marcel Adriaensen, voorzitter van de Wielewaal, over het GNOP = Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan: een samenwerking van meerdere Vlaamse gemeenten om de natuur wat meer te beschermen, o.a. door bescherming van weidevogels (Kievitten. Grutto's en Wulpen): aanplanten van houtkanten, kapverordeni ngen en wegbermmaaien en afvoeren van maaisel.

Hoofdstuk Kolonie Hierna kwam onze kolonie ter sprake. Want op 17 december97 werd op het Hoogstraatse stadhuis de verkoopacte ondertekend tussen de verkoper (de staat) en de koper (de VLM. de Vlaamse LandMaatschappij). Hierbij ging het grootste deel van de 516 ha over in handen van de VLM (463 ha, bossen, akkers en weiden). Ongeveer 45 ha bleven eigendom van Justitie (de gronden en huizen rond het huidige hoofdgebouw, plus een strook van ± 250 m breed rechts van de kolonie of molendreef, tot het Casino. De 14 woonhuizen rechts van de 'Boulevard' plus de 2 schuin tegenover het casino, dus samen 16 met tuinen, vielen ook niet in de verkoop; de gemeente wil die onteigenen en kopen. De boerderij en het Casino met de ernaast gelegen sportvelden zijn nu eigendom van de VLM geworden, maar onze gemeente heeft een optie om die van de VLM over te kopen. Het gemeentebestuur wil de huizen verwerven, om te beletten dat die in diverse privéhanden overgaan, waardoor het sociaal karakter zou vervallen en de huidige bewoners niet kunnen blijven wonen. We weten allemaal dat de vzw het Convent al jaren ijvert en vecht voor het behoud van onze prachtige kolonie. Ze staat sinds 'n halfjaar op de Amerikaanse lijs van de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld: das geen kleinigheid! Ze zou zo spoedig mogelijk van de Vlaamse regering een erkenning moeten krijgen als beschermd landschap: dan mag er niks meer aan veranderd of vers jacherd worden. De secretaris van Hei Convent kwan: du uitee:lzeIten hue\ er

het nu staat met de officiële erkenning. Want het decreet over de landschapsbescherming is al bijna twee jaar oud .maar er zijn nog steeds geen uitvoeringshesluiten goedgekeurd, dus de erkenning laat nog steeds op zich wachten. N.B. Er is een verschil met de klassering van gebouwen als monumenten: die klassering hangt af van minister Liic Martens. die ook zeer onlangs 5 gebouwen van de kolonie van Merksplas als monument klasseerde. Maar landschappen als 'beschermd' klasseren hangt af van minister Kelchermans, die tot heden nog niets ondertekend heeft en daar wachten wij dringend op. In afwachting is er een commissie-ad-hoc bezig te bekijken hoe de Kolonie beheerd en gebruikt zal of kan worden als ze beschermd zal zijn. Voorzitter is schepen Peerlinck met leden uit de drie politieke fracties van de gemeenteraad, van de landbouw, van het Convent en van onze dorpsraad. De erkenning als beschermd landschap zou nu toch in een stroomversnelling zitten; 15 december is het bestuur van het Convent voor de zoveelste keer bij de minister geweest en een nieuwe afspraak is gemaakt voor 26januari, dus nog voordat u dit onder ogen zult krijgen. Als de erkenning dan een voldongen feit zou zijn, dan geldt dit voorlopig voor 12 maanden, die eventueel tot 18 maanden verlengd kunnen worden, waarna de bescherming definitief kan worden. Historisch gezien is onze Kolonie ook uniek: in 1822 was ze het allereerste initiatief dat een overheid ooit op sociaal gebied nam. Onze Kolonie is dus de bakermat van een sociaal vangnet. Op verzoek van de burgemeester, die met zijn college bij de eerste stemming over het veiligheisheleid in Wortel een zware afgang moest incasseren, werd nu een stemming gehouden over de vraag of de gemeente tegenover de kolonie een goed beleid had gevoerd: het antwoord was volmondig positief! En bij een laatste stemming werd algemeen goedgekeurd dat in de Koloniecommissie, Jef Braspenning als plaatsvervangend 3e lid van de Dorpsraad zitting neemt. Hiermee werd het hoofdstuk Kolonie besloten. Na nog een laatste dringende oproep voor kandidaten voor een bestuursfunctie in de DR, werd na de rondvraag over Varia de vergadering rond uur besloten.

Bescherming kolonie ondertekend "We hebben het gev oel dat de bcschermine van Wortel kolonie niet lang mcci 0 1) Lich zal laten waçhIen', kondigde een atges aai digde van Het Conv edO aan op de \ ercadei in van de Dorpsraad. Eén dac later, op vrijdagy 16 januari is er een telefoon van Marc De Borghcr, diensthootd van Monumenten en t andschappen. "Ik heb bed goed flieLiWs" 7et De Bot gher. ­ minister Kelchtrinan s heeft de prol. edut e lot he sehermine \ an Vv ortelkolonie opgestart. De minkter heeft getekend. Het nieuwe decreet en lcLe beseher mme hebben vv ei oor 1009 te danken .ian de inzetvan (le hei olking daar in dc uithoek van het land '. gaat hij vet di Woitel-kolonie was dc hefboom die beu eging bracht in een hesluitu ormine die 20 maanden vast rat. Hel nieuui e decreet en ot tel kolonie weiden altijd in éen adem genoemd en Wortel was meteen de gangniaker voor Mei ksplas-kolonie. want ook dit dossier is ondertekend. ', aldus De Borgher. \Vortel-kolonie zal het eerste landschap zijn dat volgens de normen v in het nieuwe decreet. beschermd zal woiden. Wat dat precies inhoudt leest u op een andere plaats in dit blad.

TE KOOP: bromfiets Peugeot Vogeu, klasse b, kleur rood-zwart. Moet weg wegens dubbel gebruik. Prijs 8.000 Fr. Tel. 031315.03.74.

GEZOCHT: alles van Africa Bambaata & The Soul Sonic Force. (bellen na 18.00 uur) Tel. 03/315.06.32.


&.

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

--

Prettig gestoorde chaos is het sleutelwoord voor het Dreefse weekend- en zomersucces. Aan die chaos mag je niet raken. Je zou de Meersel-Dree,fse aantrekkelijkheid flink aan banden leggen. Misschien kijken collega-middenstanders en —horeca-uitbaters uit andere dec/gemeenten al eens met jaloerse blik naar het Dreefse succes. Die na ijver mag echter niet tot gevolg hebben dat men kost wat kost het Dreefse middenstandslei'en aan het kruis wil na ge/en.

In het kruis getast In ieder geval voelden Oflle iii iddenstandcrs zich danig in het kruis getast door het nieuwe terrasreglement dat in het hele Hoogstraatse grondgebied zou moeten gelden. "MeerselDreef is geen stad. Als je een reglement opmaakt voor een stad, moet dat reglement niet gelden voor een klein dorp als het onze', klonk het bits in de Hoogstraatse raadzaal. De Meersel-Dreefse horeca had met een uit de kluiten gewassen delegatie plaatsgenomen op de publieke tribune om het algemeen belang van de Dreef met verve te komen verdedigen. Raadslid Thérèse Coppens trok dan ook alle registers open om het naderend onheil in laatste instantie nog te kunnen afwenden.

Dreef is Vrijheid niet! Voor alle duidelijkheid, het nieuwe terrassenreglement werd tijdens de vorige gemeenteraad "zonder boe of ba" goedgekeurd. Het reglement zal een einde moeten maken aan cle terrassenkakafonie op de Vrijheid in Hoogstraten Maar daar heeft de Meersel-Dreefse horeca uiteraard geen oren naar. Sterker nog, het reglement geldt voor het hele Hoogstraatse grondgebied. Dat is een lelijke streep door de rekening van de Meersel-Dreefse middenstand en van onze fanfare die in de zomerperiode elke zondag een rommelmarkt organiseert op de voetpaden en parkeerplaatsen. Met opschriften "De Dreef is de Vrijheid niet!", "Als de zon gaat schijnen. moeten de terrassen verdwijnen." pro-

beci-de de Dreeke delegatie de raad tot andere inzichten te brengen. Trees Coppens weerde zich als een visje in een wijwatervat. "Wat ons vooral tegen de borst stoot is dat wij op geen enkele manier werden gehoord en helemaal niet werden ingelicht. De dorpsraad, de middenstand en de fanfare wisten helemaal van niets. Dit is een reglement op maat van de Vrijheid. Hoogstraten ziet zich misschien graag als een stad, wij zijn een dorp." Burgemeester Arnold Van Aperen beloofde wel om alsnog tekst en uitleg te komen verschaffen bij het nieuwe reglement. "Het voldoet aan alle wetten en reglementen. maar er is ruimte voor afwijkingen ter gelegenheid van bijzondere activiteiten of gebeurtenissen."

Altijd open deur Op de publieke tribune hadden enkele middenstanders dat blijkbaar ineens heel goed begrepen. Toen de burgemeester het voorbeeld gaf van een open-deur, mompelde één van de Dreveniers: "Bij ons is het toch altijd open deur, nietwaar Karel?" In de maand december werden twee gemeenteraden georganiseerd. De voorzitter van de Dreefse dorpsraad, J05 Huybrechts, was ook bij de tweede raad present om uiting te geven aan de Dreefse bezorgdheid. Als de middenstanders in Meersel-Dreef zich zullen moeten schikken naar het Hoogstraatse reglement wordt de Dreefse terrascultuur immers flink gekortwiekt.

Werken en verkeer Bij het neerpennen van dit schrijfsel was de firma De Clerck pas begonnen met de tweede fase van de rioleringswerken in Meersel-Dreef. De Strijheekseweg wachtte nog op een asfaltoverlaging. Aan café De Dreef zijn werknemers druk doende met het opengooien van het kruispunt om de riolering van "Dreef-Noord" aan te kunnen sluiten op deze van het Moleneinde. We sprongen even het Hoogstraats administratief centrum binnen om een stand van zaken op te nemen. De conducteur had het juist bijzonder druk omdat de herstellers van de dakgoten van de Sint-Catharinakerk kilo's duivenstront en dode duiven naar beneden hadden gegooid. De trappen van het oude stadhuis en de voetpaden tot aan de Gelmelstraat waren bedekt met vuiligheid. Binnen enkele uurtjes zou een kcrsvers koppeltje in het huwelijksbootje stappen. Niets zo génant als een trouwpartij in de duivenstront. Dus had de conducteur op dat moment wel iets belangrijkers aan zijn hoofd dan een reportertje met vervelende vragen, over

Meersel-Dreef dan nog (begrijpelijk hoor Rik!). Toch gaf hij ons snel mee dat de werken wellicht het hele voorjaar in beslag zullen nemen. De aangelanden kregen allemaal een schrijven in de bus over de aansluiting op de riolering. De omlegging die omwille van de werken zal worden ingesteld zorgt wellicht niet voor problemen.

Omlegging Begin maart wordt ook begonnen met de rioleringswcrken, de heraanleg en de herinrichting van het Hoogeind in Meer. Om vanuit Meersel-Dreef in Meer, en andersom natuurlijk, te geraken wordt het dan wel even uitkijken. Tegen die tijd zal er wellicht niet veel meer gewerkt moeten worden aan de Strijbeekseweg zodat deze rijksbaan wellicht dé ontsluiting wordt voor Meersel-Dreef. We hebben natuurlijk geluk: we kunnen nog altijd naar Nederland vluchten.

Kerstboomverbranding Dat hehheii 0111e dorpsgenoten clie hun brood verdienen niet liet d1ai1toeri snie ook liet verdiend. Ze hebben voor kerst en nieuwjaar flink de handen uit de mouwen gestoken om de Dreef zo aantrekkelijk en gezellig mogelijk te maken en zijn daar ook wonderwel in geslaagd. Vrijdag 9 januari had de apotheose plaats met de kerstboomverbranding. In de tent, ter hoogte van de oude Kemelsbrug, werd tot in de late uurtjes een feestje gebouwd. De glühwein vloeide rijkelijk en andere geestrijke drankjes misten hun effect ook duidelijk niet. Het was allemaal al fraai begonnen met de fakkeltocht. Toen de ouders en dejonge meute bij dein brand gestoken kerstbomen stonden, werden zij verrast door een blits vuurwerksalvo. Dat was wel even schrikken, maar het was echt mooi. De muzikale omkadering door de fanfare Voor Eer en Deugd mocht er uiteraard ook zijn. Maar een bijzondere proficiat gaat toch naar John Feskens en zijn kompanen: muzikaal entertainment van de bovenste plank. Marianne Van Aert beschikt trouwens ook over een prachtige stem. De meesten van ons hebben er vooral in het begin van de avond van kunnen genieten. Hoe later het werd, hoe meer de accuraatheid en finesse van de muzikale hoogstandjes ons ontgingen. Toen ging het alleen nog om de ambiance. En ook daar bleek het niet aan te ontbreken. 's Anderendaags merkte ik dat mijn kerstboompje cle vuurdans ontsprongen was. Het lag nog altijd netjes aan de straatkant. Mijn kerstboompje bleek niet het enige. Dooreen spijtig misverstand tussen gemeente en organisatoren waren er wel meer boompjes die bleven liggen. De gemeentediensten haalden de boompjes blijkbaar op donderdag al op. De Dreefse middenstandsvereniging had iedereen opgeroepen de bomen op vrijdag klaar te leggen Geen nood. ondertussen ligt nujn kerstboom bij het snoei 11001 in het co nta 1 rterp:irk

Huppelen voor een goede oude beestendag In de lagere school van Meersel-Dreel kan je sinds 5 januari Aerobic-lessen volgen. Lily Sanders gaf deze lessen tot voor kort in het Nederlandse Chaam. Lily Sanders is zelf een inwoonster van Meersel-Dreef en omdat er heel wat mensen uit Klein Eyssel. Groot-Eyssel en de Strijbeekseweg bij haar de lessen kwamen volgen, groeide de idee om de lessen dichter bij huis te geven. Ondertussen hebben al meerdere mensen uit Meer, Meerle, Meersel-Dreef en zelfs Rijkevorsel zich aangemeld om de lessen bij te wonen. De bijdrage in de kosten bedraagt 1 100 frank en de deelnemers krijgen er tien lessen voor in de plaats. Tegelijkertijd steunen de deelnemers een goed doel. De opbrengst gaat immers naar een stichting die zich inzet voor het verzorgen van oudere en verzwakte dieren. Voor de volgende sessie kunnende cursisten zelf met een voorstel op de proppen komen. Elke maandag van 19 tot 20 uur kanje de stramme spieren losgooien in de basisschool van Meersel-Dreef. Iedereen die wil meedoen, is welkom. 33


MEERSEL -DREEF

5 viergeslachten in één familie

Kampweg Ëi werd in de maand deceiiiber don Agalev tijdens dc gemeenteraad nog eens geïiilorineei d naar de stand van zaken in verband met de Kanipweg. Die buurtweg werd enkele jaren geleden onterecht afgesloten. Om opnieuw een verbinding te kunnen maken vanuit Klein Eyssel naar de Strijbeekseweg, besliste de gemeenteraad een stuk van de eigendom te onteigenen voor openbaar nut. Het college kreeg de opdracht de onteigeningsprocedure te starten. Daar blijkt nog maar weinig van in huis gekomen te zijn. De opdracht werd naar verluid aan de administratie doorgegeven. Toch blijkt opdat vlak nog maar weinig beweging waar te nemen. Wandelen op de afgesloten Kampweg roept nog altijd onzekerheid op. Alhoewel de weg officieel toegankelijk is krijgt de wandelaar toch de indruk zich op prive-terrein te bevinden. Je wandelt ovei ccii glueue grasmat en als je niet goed oplet suist er een goifbal over je hoofd heen. Dan mag je trouwens nog van geluk spreken. Tijdens liet juelitsetzucit wordt er in de omgeving flink wat afgeknald. De eigenaars betwisten nog altijd het eigendomsrecht van een stuk van de weg (niet dat zij daarom zouden schieten!). Aangezien de openbare weg officieel toegankelijk is, hen je als wandelaar of fietser volledig inje recht en kan je er genieten van het prachtige uitzicht. Het kasteel is een bouwovertreding van de grove soort, maar dat sluit niet uit dat het kasteel met slotgracht gezien mag worden. Misschien een idee om uit te werken in een Hoogstraatse, toeristische folder: hei kasleelwande!pad.

Een trotse grootmoeder bezorgde ons (le volgende foto. Een viergeslacht is tegenwoordig geen uitzondering meer, maar VIJF viergeslachten uit één gezin is toch wel uitzonderlijk. Op de .foto overgrootmoeder Trees Van Den Bogerd van het Geiteneinde op de Dreef dochter en grootmoeder Joseffi Snijders van het Heieinde en dochters Lilian met .Jovce en

1)e toorn ' an Sintc-I .uci De Sint-Luciakapel staat al een flink aantal jaren terug flink te wezen in het gehucht Meersel. Velen van ons herinneren zich nog de zeventiger jaren, toen de kapel er vervallen en totaal verwaarloosd bij stond. Dankzij de inspanningen van de hele gemeenschap is er toen een grondige restauratie gekomen van dit pareltje van landelijke, religieuze architectuur. Het hele dorp kwam er voor op de been. De restauratie kostte in de ogen van heel wat mensen flink wat geld, maar het resultaat mocht er zijn. Hel Luciacomité, met mensen uit de hele Dreefse gemeenschap en vooral iii Meersel, zorgt er vooi dat liet gebouw ulldIl1uudLiE woidt LII ulgafli seert regelmatig ientoon'lellingen, paardenwijdingen en eucharistieieringen. De stad Hoogstraten doet heel veel moeite om de omgeving te verfraaien met aanplantingen en met aangepaste verlichting. Tot groot jolijt van Sinte-Lucie! Heel wat mensen waren dan ook een beetje ontgoocheld toen zij zagen dat een oude beukenhaag die mooi aansloot op de beukeiiliageii mud de kapel, werd gerooid. De stadsdiensten werden gealarmeerd door verontruste mensen, maar stonden machteloos. Toen de politie poolshoogte kwam nemen lag de hang al voor de helft tegen de vlakte. In de omgeving van geklasseerde monumenten, ook al is de omgeving niet opgenomen in het klasseringbesluit, is enige omzichtigheid niet misplaatst. De goede gebuur, en overigens trouwe dienaar van Sinte-Lucie, heeft er ongetwijfeld niet bij stilgestaan. Hij plantte ondertussen een laurierhaag aan en over smaken valt nu eenmaal niet te discussiëren Hij heeft het ongetwijfeld eerst aan Ste-Lucie gevraagd.

Met STIHL: niet meer te stoppen STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL kiassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

5'7"J/fL

J .STOFFELS- PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

34


MEERSEL -DREEF

Bingo, bingo, bingo. Bij het klaarzetten van de zaal, maakte de voorzitter van de taitfare nog de opmerking: "Staan er nu niet wat teveel tafels en stoelen, want lege plaatsen is toch niet gezellig." 's Avonds moesten er nog stoelen bijgezet worden om de 160 bingoliefhebbers een plaatsje te bieden. Waaruit blijkt dat, ondanks alweer de negende aflevering, er nog geen sleet komt op de formule. Welke formule? Wel vrij eenvoudig, organiseer een gezellige avond met een spannend spel en leuke prijzen, les de dorst tegen deiiiocratische prijzen en stil de opkomende honger met chips en hapjes. Praat de boel gezellig aan elkaar met in de pauze een stukje muziek en zorg voor een ploeg van enthousiaste iiiedewerkers en succes verzekerd. (ilunderende gezichten als resultaat. Tenminste het lukte onze fanfare 'Voor Eer en Deugd" dit jaar weer. Al van "in den beginnen" organiseert dc fanfare op de derde zaterdag van het nieuwe jaar een Ereledenavond. Een avond om al de mensen van Meersel-Dreel. Galder en Strijbeek te bedanken voor hun steun die ze de fanfare beloond hebben door een Ereledensteunkaart te kopen. Deze verkoop is best een hele klus: eerst een fanfarçnieuwskrantje vol schrijven, huis aan huis verspreiden, vervolgens huis aan huis aanbellen met de steunkaarten, en dat enkele malen tot je zo goed als iedereen gezien hebt en dat tot in het achterste straatje. Best een prestatie die enkel kan lukken als alle leden er hun schouders ouder zetten. Zo krijg je naar mijn gevoel ecn gezonde wisselwerking, de fanfare speelt muziek voor de mensen en de mensen ondersteunende fanfare. Die wisselwerking wordt nog verstevigd door bijvoorbeeld de liefhebbers mee op sleeptouw te nemen wanneer de fanfare er op uit trekt voor een ochtend dauwtrappen. Natuurlijk, het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar momenteel heeft de fanfare de wind in de zeilen en daar wordt door het bestuur en de leden best hard voor gewerkt. Het is ze gegund, zoals het elke vereniging is gegund. 01 niet soms?

Schapengeluk l3ij pauIainnieren denken se sooral aan 'ascii. In de kerttijd z\s:i:tien de kalkoenen immers de plak. Alleen John Vermettens hoofd stond in Je kersitijd helemaal naar lammetjes en drachtige ooien. De eerste jonge schapen worden normaal geboren op het einde van de maand januari. In de Watermolenweg werden rond de kersttijd echter een vijftiental lammetjes gebuieuu, diukke tijden dus voor John Vermetten. John had alles goed doordacht. Hij werkt in de bouw. De periode dat de schapen lammeren, zou dus best samclivdllcui uuit de twee weken verlof. Ln gelukkig bestaat er ook bij schapen zoiets als geboorteregeling. Daar heeft John handig gebruik van gemaakt. Het zogenaamde "sponsje" deed wonderen (meer info bij de specialist zelve). De ingreep had resultaat. De eerste lammeren (vorige maand hadden we ook al de eerste asperges!) werden in Meersel-Dreef geboren. Uiteraard mag John best trots zijn op het jonge gedartel in zijn hok. Het schapen kweken is dan misschien maar een hobby, de Vermettens (zoon Axel is ook al aardig op weg) moeten niet onderdoen voor specialisten.

May Aerts won op zaterdag 17januari, met het bingospel op de Ereledenavond van de fanfare een pronkstuk voor haar tuin. Een zonnewijzer op voet, een staaltje van kunnen van eigen bodem, gemaakt door Jos Verhoeven en Jaak Snijders. Na de cafĂŠklok op het Geiteneinde en de kerkklok op DreeJMidden, heeft nu ook het Heieinde zijn eigen uurwerk. En zoals de mensen van het gebuurt Heieinde altijd zeggen: "Bij' ons schijnt alle dagen de zon", dan krijgt men er nu nog gratis het juiste uur bij. En het werkt zonder batterijen enje hoeft ze niet op te winden. May haar geluk kon dan ook niet op.

Cees Van ler Made, hoofd van de Galderse school, was al negen maal mnister-bingo op de Ereledenavond van cle fanfimre. Na al enkele keren gezegd te hebben dat het de laatste keer was, was liet nu echt de laatste keer. Met een bloemetje en iets erbij, werd hij door zijn assistente miss-bingo Riet Roelancls bedankt. Voor de bijhomv'nde hartelijke kussen was ik net iets te laat.

Dorpsraad

A,

JA- W

Gitcien dat geldt \ oor de snelle leien en onee ahonnee), onganieende de dorpsraad een algemene vergadering. Uiteraard en helaas kan ik jullie hier geen verslag van aanbieden. Toon heeft het geluk deze rijke bron van informatie te mogen raadplegen. Het is hem uiteraard gegund. Heel wat kandidaten boden zich aan om deel uit te maken van de dorpsraad. Dat is zeker een goed teken en het bewijst dat het adviesorgaan erkend wordt en de mensen het belangrijk vinden dat ook hun stem wordt gehoord. Ik hoop dat het een vruchtbare vergadering heeft mogen zijn en dat er flink wat uit de bus is gekomen. Maar eigenlijk moet ik daar dus niet aan twijfelen. Tot ziens.

35


j

M99j'

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens,

Veilig oversteken

.

cii ei!) 111 CUWC is hei jouu ook opgevallen. In iie Hoogsiraatse maand was Meer aftelopen maanden een gat. Niet 1 persoon maar een team wil pogen dit gat een beetje te dichten en deze rubriek weer op de plaats tillen waar ze hoort. Dit kan alleen maar lukken door hulp van onze alorntegenwoordigejbtograaf die elke gebeurtenis in Meer op de gevoelige plaat weet vast te leggen. Maar ook vooral de interesse van de Meerse verenigingen voor deze rubriek is belangrijk voor het overleven ervan. Wiljij ook eens een keer wat schrijven ? 'Join the team ". Beste verenigingen, u wordt er bij deze nogmaals op gewezen dat door het tijdig doorgeven van teksten of activiteiten gij hieronder kunt verschijnen. Dit kan U eeuwige bekendheid en roem opleveren. Zeg niet "i(Ii habe es nicht gewusxt '. Wij zie,, un teksiemi en telefoons met plezier tegemoet. Hoe kun je een nieuw jaar beter iniciten clan eens goed door te doen. Op twee plekken gingen we even loeren en stelden een heus vuurwerk vast aan het Fortuin. Bij de Mussenakker ging het er bescheidener aan toe. Hoe laat het is geworden kan in beide gevallen niet meer achterhaald worden. Maar het meest doet de Merenaar nog thuis door met vrienden. Nadat eerst nieuwjaarke zoete en de avondzotten geweest zijn. De Mussenakker won met 1-0 tegen Kromnienhof de eerste match van het jaar. Het was een winderige bedoening. Tegen de wind was bijna niet op te boksen en zowel in de eerste helft als de tweede moest de match een keer stilgelegd worden. Hoe hard het wel had gewaaid bleek nadien, toen tijdens de match het dak van tuincentrum Vorselmans weggeblazen was. De brandweer kwam ter plaatse om de nodige zeilen te plaatsen. Een voorbijrijdende auto werd nog zwaar beschadigd maar gelukkig werd niemand gewond.

Dc vla van BeIla werd eind december gcchcten. Een echte koe, genaamd Bella, deed op het voetbalveld van FC Meer wat er van verwacht werd. Ze scheet. Koeienvla is normaal niet iets waar een voetballer blij mee is aan zijn voeten. Maar voor een keer mocht het. De plaats van deponeren daar was het hem om te doen Wie het juist geraden had ging met een heel pak centen lopen. Het was iets minder druk dan normaal en het geduld werd niet lang op de proef gesteld. Bella deed haar behoefte al heel snel. Toen nameten wie er gewonnen had. En dan pinten pakken. Het was toch plezant. Wat hetjaar zoal voor Meer gaat brengen kunje misschien nog het best in het verslag van de algemene vergadering van de dorpsraad te weten komen. Een verslag waarop volgende keer dieper wordt ingegaan. In de rubriek "af Meir" komt een eerste beroemdheid aan den bak en Zandfluiters, kruisboogschutter, en toneelspelers hebben niet stilgezeten en hebben een verslag. Maar laten we beginnen met.....

Met Nieuwjaarke Zoete waren er wat meer zangers dan vorig jaar.De zachtere temnperatu ren zullen daar wel wat mee te maken hebben gehad. Bovendien was veiligheid troef. Op de voornaamste plaatsen stonden "overstekers" zoals we op de foto Guv Segers in aktie zien. Met een .stop-bordje in de hand en het nodige gezag werd het verkeer tot stilstaan gebracht.

Kerstboomverbranding.

Dejeugcl van het zangkoor in actie tijdens cle sfeervolle ker.vrboomnverhiamic誰wg.

36


MEER

Ambachtelijke zone

Gewesttentoonstelling "DE ZANDFLUITER" Liieddeeeiiibei \va hei neer a:tiIijke seineltenloonstelling. In zaal Victoria deden meer dan 460 vogels mce voor diverse prijzen. Eentje werd tot mooiste vogeltje van de show gekozen. De show werd aangekleed door bloemstukken van de Meerse bloemenvrienden. Deze combinatie was erg geslaagd en is zeker voor herhaling vatbaar.

De nieuwe borden die de wel erg brede ambachtelijke zone moeten aangeven.

Eind vorig jaar verschenen nog maar eens een paar goed opvallende borden langs de Meerse Weg. Wie heeft deze geplaatst en wat betekenen ze 7 Gaat de ambachtelijke zone uitbreiden? Bijvoorbeeld vanaf de plaats waar het eerste bord geplaatst is tot aan het laatste. Gaat de ambachtelijke zone misschien wel uitbreiden naar de overkant van de straat. het Engelenven? Dit zouden sommigen misschicn wel een logisch gevolg kunnen zien van een niet te stuiten vooruitgang. Niet velen meer herinneren zich nog het vroegere Beek-Heike (te lezen als Beekaaike) en cle Boskant. Van dit mooie Heike is al lang geen sprake meer. De Boskant ligt er nog wel. Maar niet meer als Bos. En aan de overkant. het Engelenven. ligt er ook nog wel maar niet moer aIr ven. Wist je troci LI is dat w aai vroeger het ven was, nu nog altijd jaarlijks een groep goudplevieren op bezoek komt. Neen, dit zijn geen Japanse toeristen maar vogels met een sterke weidenatlas in hun hoofd. Zij komen elk jaar in de periode april-mei het ven opzoeken, kwestie van de traditie in ere te behouden. Maar misschien dienen cle borden alleen maar om aan te geven dat de voorhijrijdende automobilist hier een aantal ambachten kan vinden en hoeven de bewoners van de Meerseweg zich niet echt zorgen te maken.

Voor kenners, ziehier de behaalde resultaten van de Zandfluiter: De Zandfluiters kreeg de eerste plaats voor de clubs. Swa Janssens scoorde het hoogst in de Poulereeksen. Voorzitter Liie Cools won het algemeen klassement en haalde vervolgens nog 7 kampioentitels bij de grasparkieten A+B+C, de grasparkieten A+ C, de agapornieden A+B met een rossei colli en bij de overige parkieten A+C met een tyrica parkiet en een vuurvleugel. Swa Janssens (3) was de beste bij de zebravinken A. De zebravinken B. eveneens met een wilte en bij de getekende (zeg maar kleur-) !ehra\ inken 2e net een orijmasker, Louis

Bo ode se i.s t 2 0 as de go nu bij de vinken C met een grijze bleekrug en bij de exoten A met een bandvink. (A wil zeggen: eigen kweek '97, B overjarig eigen kweek en C is de vrije klasse of aangekochte en ongeringde vogels). Graag hadden de Zandfluiters de mooiste vogel van de show in hun midden gehad, doch de gele kanarievogel van Hubert de Meulder uit St.Jozef Rijkevorsel bekoorde de juryleden blijkbaar het meest en kreeg net dat ene puntje meer. Zandfluiters en bloemenvrienden, een gezonde kweek en veel vogeiplezier toegewenst voor volgend jaar. Op de valreep vernemen we nog de eindresultaten van cle Zandfluiter voor 1997 voor de gewestelijke bond van cle Noorderkempen. Hierin wordt de Zandfluiter inter-club kampioen. en Liie Cools individueel kampioen over de 13 tentoonstellingen van het afgelopen jaar. Het is dus alles kampioen wat cle klok slaat voor 1997. 3 maal hoe vo oor de Zand tin iie r.

De bnc'it toe; / Z IO/f/;eeO/. \ liet: ,S';iii .Jonenj;e, 110/7v ho//rit, Aieirk Goris, .ini Joris, Luc Coois, Louis Bouwdew, jas, Martien run der Hootden , zittend: Ene Roeien, Jaak Janssens, Jan van den Broek

»IL

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

or- ;,

2ezttjÇs

leeringen g Alle

.

bankk

Persoonlijk advies op ieders maat

314.41.26 314.55.04 314.49.11

ERKEND

MAKELAAR

De Hoogstraatse Maand

VA 1 N '

&l 9ra §

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Centroledienst Verzekeringen 11590 23b

37


MEER

Af Meir

Teren doen we geren Op 10 januari II. hield de Sint-Jou sgi Ide haar teerdag van Verloren Maandag. Zo'n teerfeest zit vol oude gebruiken om rituelen.

Eigenlijk weten we niet goed welke onderwerpen in deze rubriek dienen behandeld te worden. Maar goed alle goeie dingen die typisch af Meir zijn, zijn hier welkom. Op dit ogenblik loopt het nog niet over van ideeën. Weet jij er soms eentje, laat het ons weten.

Om 14.00 uur stappen de gildenleden achter 'vliegend vaandel en slaande trom' naar het Stamineeke, waar ze de nieuwe deken uithalen. De gilde heeft immers twee dekens. Elk jaar wordt de deken die twee jaar dienst heeft, vervangen door een 'nieuwe'. Dit jaar is het de beurt aan Jos Dockx om met de nodige drank en tussenin een hartig hapje, zijn gildenbroeders en -zusters te trakteren. Na de gulle ontvangst, krijgt de nieuwe deken zijn 'sjerp', als teken van zijn waardigheid, uit de handen van de hoofdman. Onder het zingen van:

Ludo Martens haalde onlangs de nationale televisie. We vroegen hem waarom:

Ludo: "Ik rijd altijd liiel de fiets naar het werk. Het bedrijf waarvoor ik werk produceert milieuvriendelijke wasproducten en wil een voortrekker zijn op gebied i'an milieu. Iedere keer als de problematiek van auto's en bijho rende files ei, luchtvervuiling in de belangstelling komt wordt ons bedrijf als goed voorbeeld gezien. Zo kwam liet dat ik voor een programma i'oor de BRTN gefilmd werd onder liet thema iiiet de fiets naar het werkende aftrek van de belastinRen daarvan, een spot die later regelmatig op liet journaal herhaald werd. In een latere reportage die gemaakt werd, mocht ik daadwerkelijk aan het woord komen. Persoonlijk vind ik dat er t'eel te weinig met de fietsnaarhet werk, de winkel, de kerk... gereden wordt. Allemaal kleine afstanden die gemnakkelijk met de fiets te doen zij". Met de fiets naar school lijkt voorde jeugd geen probleem. Maar eenmaal mensen volwassen zijn, is het voor de meesten uit."

0, wat een vreugd, o, wat ee,, vreeugd, Têren doen we gêren, têren doemi we gêren, wordt het nieuwe bestuurslid in de ronde gezet en daarna door iedereen hartelijk gefeliciteerd. Hoog tijd dan om terug te keren naar de gildenkamer. Daar wachten de warme worsten- en appelbroden met een tas heerlijke koffie op de hongerige magen. Na het gildenmaal leest de hoofdman hetjaarverslag voor, boordevol goed nieuws. Nooit behaalde de Sint-Jorisgilde zo'n

Op de foto zien we Ludo klaar voor liet Dekens Jos Dockx Opstal. werk. Met de fiets naar Oostmalle.

Cit

schitterende in tslagen : algemeen kam pioen, drie zestallen en achttien rozenprijzen. Ook werden in 1997 een dansgroep en een seniorenclub opgericht. Het gildenbezit werd uitgebreid met een prachtige zilveren koningskettmng. Na de terugblik op een succesvol jaar wordt gildenzuster Jeanne Bluekens in cle bloemen gezet. Na achttien jaar trouwe dienst als penningmeester, schuift zij de boeken en rekeningen door naar Chris Vlemmncx. Feestspreker is Herman Faes. Tijd dan om de aspirant gildenleden - die 18 jaar zijn geworden of hun proeftijd achter de rug hebben - in te zweren. Met twee vingers op de pees van de boog en dc andere hand aan het vaandel, leggen ze de gildeneed af. Dit teerfeest verwelkomen we zo 16 nieuwe gildenleden. Intussen kriebelen de beentjes. Men wil dansen. Alle genres komen aan bod, maar de oeroude gildendansen mogen niet ontbreken. Terwijl Magda Martens de tonen uit de accordeon tovert, dansen enthousiaste koppels onze meest dorpseigen dans: de Meerse Kadril. En het feest duurde tot in de vroege uurtjes!

Sian Romnbouts tussen koning Jan Ronil,outs en hootdman Jef Van

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken mnaakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 38

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

rfoneel kring 't Heidebloempje klopt op de deur Na het daverende novenihersueces van "Paprika uit Afrika" blijft dc tonecikring niet bij de pakken zitten. Voor de tweede keer in dit winterseizoen willen de Heidebloempjes de toneelliefhebbers verleiden met amateurtoneel van de bovenste plank. Daarom komen ze op zaterdag 21, zaterdag 28 februari en zondag 1 maart 1998 voor het voetlicht met drie opvoeringen van "Klop, klop, wie daar?" in de Zaal voor Kunst en Volk om 19.00 uur. In deze komische thriller maken we kennis met de wel heel speciale belevenissen van Sofie en Robert. Sofie - ecn knappe, rijpe vrouw - wilt namelijk Robert - een onervaren, schuchtere jongeman - een onvergetelijke liefdesnacht bezorgen in een hotelkamer aan zee. Tot hun grote verbazing vinden ze in de kamer echter een lijk, waarvan ze door allerlei toestanden niet afgeraken. Als ook de politie zich begint te mengen, gaan de poppen helemaal aan het dansen. De nacht wordt inderdaad onvergetelijk, maar wel op een manier die niemand had kunnen vermoeden.. De rollen worden dit keer vertolkt door Christine Cools, Chris Boonen, Jos Arnouts, Erik Fransen en Gert Rombouts. De regie is weer in de ver trouwde handen van Marcel Roos. Hij wordt technisch bijgestaan door Mieke Meyvis, Jos Godrie, Pierre Huybrechts, Els Van Gestel, Jan Roos, Karel Martens en Mie Van Opstal. Al deze mensen zijn vast van plan u een aangename toneelavond te be7.orgen, die bovendien mii7ikaal zal ondersteund worden door Brassband Ste.Rosalia. Kaarten voor deze toncclavonden kosten 150 fr en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems, Meerdorp 17 (03/3158827). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop, die begint op vrijdag 13 februari 1998 vanaf 09.00 uur. Wie in november niet de gelegenheid had het Heidebloempje aan het werk te zien, krijgt nu dus een tweede kans. Mis ze vooral niet, want anders moet u wachten tot de volgende winter. De toneelkring hoopt in ieder geval u te mogen verwelkomen.

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314 83.98

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Open vergadering van de dorpsraad Begin januari is hei een gewoonte van een open dorpsraad te hebben. Ook dii keer was dat het geval. Dat kon u reeds vernemen via de uitnodiging in de vorige maand. Zo'n kleine 40 Merenaars kwamen opdagen. Dat was iets minder dan we gewend waren. Het schepencollege was ook goed vertegenwoordigd. op 1 na waren ze allemaal aanwezig. goed voor een vergadering van zo'n 3 uur. Als eerste punt stond de samenstelling van de dorpsraad 01) hei programma. Deze wordt om de 3jaar opnieuw samengesteld, en de termijn was dit jaar verstreken.

Zon 20 verenigingen doen weer mee aan de dorpsraad, samen goed voor 32 mensen. Zij zullen zich zo'n 3 keer dit jaar over Meerse problemen en mogelijkheden buigen. Volgende keer willen we wat dieper op de besproken onderwerpen van de vergadering ingaan. Rest ons nog het nieuwe bestuur voor te stellen, dat in feite op Bert Michielsen na, hetzelfde is als het voorgaande. Vrouwelijke kandidaten bestuursleden waren er niet. Toch wel jammer. Gelukkig zijn er in de dorpsraad zelf wel heel wat vrouwelijke leden.

Hei do)js/ou//;t\z!Ii1J: i/ni Guv Cools, J$eri Mir/iie/se,i ..Iou Dufraing, Jan van Dun, Marcel Adriaensen en Jack ve,-boven (zittend).


S POR:T] Hoogstraten VV heeft periodetitel in het bereik Na 8 an de 1 0 ntatchen S an de tweede periode staat l-IVV alleen op kop. De roodwitten speelden een sterke periode en moesten alleen op Herentals via een erg omstreden strafschop: op de 92e minuut in de nederlaag berusten. De laatste wedstrijd voor de winterstop, op Rita Berlaar, leverde via een 0-2 overwinning de volle pot en meteen kon HVV uitkijken naar een toch niet zo gemakkelijke aanzet. Thuismatchen tegen Tongeren en Tienen, twee ploegen die HVV enkele maanden eerder kansloos wegspeelden, kondigden zich allesbehalve gemakkelijk aan. Tongeren pakte één punt op de Thijsakker en roodwit diende zich met hand en tand te weren om erger te voorkomen. Tienen daarentegen liep op HVV al vroeg tegen een 20 achterstand aan en toen de suikermannen dan nog twee spelers zagen uitsluiten, zat HVV op fluweel. Door het gelijkspel van Eupen en Visé. komt HVV op fluweel. Door het gelijkspel van Eupen en Visé, komt HVV met nog twee matchen te gaan alleen op kop. Hoe het verder verliep is intussen verleden tijd. doch HVV heeft een zeer degelijke kans op periodewinst. De verplaatsing naar het veroordeelde Poederlee moet drie punten opbrengen en dan speelt men tegen Verviers op de Tijsakker voor de winst in de tweede periode. Wanneer dit stukje verschijnt is alles achter de rug en dat is de moeilijkheid om in een maandblad iets actueel te doen verschijnen. Vermelden we nog dat op 31 december te 10 u HVV de nieuwe spits Peter Heijstek hinnenhaalde, waarde limiet 12 u was. Heijstek speelde in Dordrecht en Halsteren en geraakte bij Kapellen door een kwetsuur niet in de basis. Bij HVV moet hij Roei van den Bergh vervangen, die zoals eerder vermeld naar Stade Leuven verhuisde. '

Wedstrijden. zondag 1-2: HVV-Verviers. 15.00 u zaterd 7-2: SV Mol-HVV, 19.30 zaterd 14-2: HVV-Diest, 20.00 zaterd 28.2: Racing Mechelen-HVV, 20.00 Nat. Res. zaterd. 31-1: Verviers-HVV, 15.00u vrijd. 6-2: HVV-SV Mol, 20.00 vrijd. 13-2: Diest-HVV. 20.00 vrijd. 27-2: HVV-Racing Mechelen, 20.00 Vermeld steeds de prijs van je aanbodt Anders kan je zoekertje niet verschijnen. Ik bied aan

Ik zoek

Naam: Straat en nr. Postnr.

Gemeente

Deze gegevens worden niet afgedrukt. Je moet ze wel invullen anders kan je advertentie niet verschijnen.

40

. ~

z

Tom (links) en Cari (rechts) Vorsselmans, door allerhande kwetsuren geplaagd, hebben Sj?OJîO't'C inhre',t t Leh(l(l hij J-IVV

itog %t'('!/tit

KFC Meer wil het behoud veilig stellen Dat het elke week knokken is voor de punten om zo uit de bedreigde zone weg te geraken en eruit te blijven, wordt Meer match na match gewaar. Hun betrachting is wel duidelijk: na twee keer op rij gepromoveerd te zijn, zal men blij zijn het verblijf in 2de provinciale te kunnen verlengen. Een streefdoel dat verwezenlijkt zou moeten kunnen worden! Op St. Job toonde Meer duidelijk dat het de betere ploeg was, alhoewel de rust met een 0-0 stand geblazen werd. Wie kon scoren zou de drie punten behalen dat was duidelijk te mer ken. Gelukkig viel Meer die eer te beurt en het was Eric de Bie die het verlossende doelpunt scoorde dat goed was voor drie punten. De verplaatsing naar Oostmalle dan! Een match om vlug te vergeten want de Merenaars brachten er weinig van terecht. De 2-0 achterstand aan de rust werd wel gemilderd vlak na de koffie en dii werd dan ook het sein voor een grimmig partijtje voetbal. De scheidsrechter, lichtjes anti-Meer getint, verloor stilaan het noorden en de greep op de partij. De bezoekers werden tot tien man herleid en de thuisploeg scoorde een derde keer. Nog kwam Meer terug langs Peter Remi, maar een penalty vlak voor affluiten deed de boeken helemaal dicht!

Waaslandia. de 2de geklasseerde met duidelijke titelambities, kwam op bezoek en men mocht gerust van de spannenste partij van het seizoen gewagen. Met veel overtuiging ging de thuisploeg er tegenaan, maar de bezoekers scoorden nog voor de rust. Een uiterst gemotiveerd Meer kon enkele minuten na de verfrissing gelijkstellen en via strafschop op voorsprong komen. De overblijvende minuten waren adembenemend, niet voor hartlijders! Van wanhoop werden de haren zelfs uit het hoofd gerukt toen in de 88ste minuut de gasten een penalty toegewezen kregen. Keeper van Aperen hield echter zijn kooi zuiver en de euforie nadien kun je je wel indenken!

Wedstrijden zondag 1 februari: 15.00 u Ranst-KFC Meer zondag 8 februari: 15.00 u. KFC Meer-Merksplas zondag 15 februari: 15.00 u. Oude God-KFC Meer zondag 22 februari: 15.00 u. KFC Meer-St. Lenaarts zaterd 28 februari: 20.00 u. Nieuwmoer-KFC Meer

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.


SPORT

KF.C. Meerte

BEGRAFENISSEN

Op 21 december ging Meerle op bezoek bij Kessel. Na 9 minuten kreeg Meerle een penalty na een fout op Snijders. Marco Klijs, die dergelijke klus meestal voor zijn rekening neemt, miste deze keer en het bleef 0-0. Op het half uur werd Stan Schoenmakers gekwetst van het veld gedragen en zelfs per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd voor onderzoek. Achteraf bleek het nog mee te vallen, maar een paar weken Out alleszins. Net voor de rust werd Kurt De Bie van het veld gestuurd en kwam Kessel op voorsprong. Noch de koffie noch trainer Ludo Michielsen kregen de spelers opgepept, ook schrik voor nogal wild schoppende tegenstanders zorgde ervoor dat Meerle niet gevaarlijk meer werd. Eindstand 1-0 en Meerle moest zonder punten naar huis. Opnieuw op verplaatsing. hij Boechout ditmaal. kwam Meerle zonder Klijs aan de aftrap. Na 10 minuten kwam Meerle op voorsprong met een strak schot van kapitein Pauwels. Goed 5 minuten later haalde Barry Jespers zwaar uiten de bal ging tegen de netten. Meerle normaal op rozen, maar daar dacht de tegenstander anders over. In de 33e en in de 39e minuut scoorde Boechout en meteen stond de stand gelijk. Twee minuten voor de rust was het weer de beurt aan Meerle met een fraai doelpunt van Dirk Van Bavel. Boechout liet zich niet doen en maakte op slag van rust gelijk: 3-3. Een spannende match dus en de gemoederen raakten wat verhit. Die kalmeerden toen Dirk Van Bavel een voorzet gaf aan Mus Bayric, die

niet aarzelde. Even voor affluiten was het opnieuw Barry Jespers die een fraai afstandsschot in doel deed belanden en de eindstand op 3-5 brachtt. De punten gingen verdiend mee naar Meerle.

JORIS

Op 4 januari speelt Meerle zijn derde uitwedstrijd op rij, ditmaal bij het laatst geklasseerde Scfa. Toch duurt het tot in de 40e minuut eer Dirk Van Bavel de 0-1 op het bord kan brengen. In de 65e minuut zorgt Marco Klijs met een knaller van een vrije trap voor de 0-2. Vijf minuten later legt Wilfired Pauwels met een mooie lobbal de eindstand vast op 0-3. Meerle nestelt zich op de tweede plaats in de rangschikking. Op 11 januari mocht Meerle nog eens op eigen terrein aantreden. HIH Turnhout was de tegenstander. Meerle startte sterk met een schot op de paal en een afgekeurd doelpunt. In de 10e minuut is het dan raak door kapitein Pauwels, die daar in de 27e minuut nog een bijdeed. In de tweede helft probeerde Turnhout de situatie recht te zetten, maar dicht tegen het einde bracht topscorer Marco Klijs zekerheid voor Meerle. EĂŠn minuut voor affluiten lukte HIH het eerreddende doelpunt. Eindstand 3-1. Het derby tegen en op Minderhout moest onder slechte weersomstandigheden doorgaan. veel regen en harde wind. Het veld lag er zeer slecht bij, maar de scheidsrechter liet dc wedstrijd spelen. Bovendien zat Meerle met 2 geschorsten

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

en 4 gekwetsten. Dat alles beloofde niet veel goeds voor Meerle en dat bleek ook. In de 37e minuut scoorde Minderhout en zette de 1-0 op het bord. Geen beterschap in de tweede helft, integendeel, vijf minuten voor het einde diende doelman Van Nuffelen met een enkelkwetsuur vervangen te worden. De stand bleef 1-0 en Meerle moest de punten in Minderhout laten en Bouwel opnieuw laten voorgaan in de stand.

Wedstrijden voor februari

VLOERE N1EN WANDTEGELS ;iisi'

01-02-1998 om 14.30 uur : KFC Meerle Oelegen1 08-02-1998 om 15.00 uur: Massenhoven KFC Meerle 15-02-1998 om 15.00 uur : KFC Meerle Molenkring 22-02-1998 om 15.00 uur : Hezewijk KFC Meerle

-

-

-

UI 1 1

-

bvba

140,~

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Mii&ilt

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax. 031314.73.84

LateIddg en ioiidag

van tO tot 17 uur

Kurt De Bie van het veld naar het ziekenhuis en een paar weken Out.

Ell


SPORT

Minderhout VV steeds hoger! Het slappe seizoenbegin is nu wel definitief naar de vergeethoek getrapt. Stelselmatig werd er beter gevoetbald, vielen er doelpunten en bijgevolg raapte men punten binnen. Zo boekten de MVV-jongens van trainer Donckers 19 punten op 24 en die prestatie is toch zeker het vermelden waard. Durft men in Minderhout nog aan promotie denken! Waarom niet! Kan men de huidige forme behouden en met een beetje geluk mag men zeker nog verwachtingen koesteren. Even de wedstrijden overlopen. Op het veld van Kessel werd eventjes brandhout gemaakt van de lokale ploeg. Wel duurde het een tijdje eer MVV de stand kon openen langs Stanny Stoffels. In de tweede helft voerden de bezoekers het hoge woord en achtereenvolgens zorgden Jan Braspenning een tweemaal Koen Lenaerts voor de 0-4 cijfers. Sefa Herentals kreeg aan de Hoge Weg geen geschenken toebedeeld. De 0-0 ruststand mocht voor de bezoekers gevleid genoemd worden. Nadien staken de gastheren een tandje bij en was er geen houden meer aan. Koen Lenaerts trof raak, Guy Martens zorgde voor 2-0, Stanny Stoffels en een knapspelende Paul van Gils legde de 4-0 eindscore vast. Acht doelpunten in twee wedstrijden, wat wil je nog meer! Werd de lijn tegen en op het terrein van HIH Turnhout doorgetrokken! Inderdaad! Wel kwam de thuisploeg vroeg in de wedstrijd op voorsprong naar MVV was geenszins onder de indruk. Guy Martens stelde onmiddellijk orde op zaken. Na de rust kreeg MVV de beste kansen in de voeten maar keeper Patrick Michiels moest toch extra uit zijn doppen kijken om zijn kooi te vrijwaren. In de eindfase zorgde Kurt van de Langenbergh en Kay Donckers voor de winning goals. Eindstand 1-3! Naar Emblem dan! Een mindere eerste helft voor MVV, dat ook nog een strafschop miste. Een beter vertoon in de tweede 45 minuten alleszins. Jan Braspenning knalde al vlug een hal in cle kruising en MVV nam de wedstrijd in handen. Kurt van cle Langenbergh lukte 0-2 en

door een misverstand in de achterlinie kwam de thuisploeg terug. Een zucht van verlichting in de laatste minuten als Kay Donckers een derde keer raak trof, 1-3! Oelegern, de 2de in het klassement, kwam MVV aan de tand voelen en inderdaad het werd een geanimeerde wedstrijd. De gasten toonden zich de beteren, kregen de beste kansen maar gelukkig was keeper Mie hiels in goede doen en hield zijn heiligdom maagdelijk. Toch moest hij zich voor de rust éénmaal omdraaien. Een kwartier tje sie sta had MVV goed gedaan. De bal deed nu beter zijn werk en Paul van Gils stelde beide ploegen gelijk. Een billijke uitslag, alhoewel Kurt van de Langenbergh in de slotfase MVV nog de overwinning had kunnen bezorgen. Alleen voor de doelman schoot hij jammerlijk naast. Eindscore: 1-1! Vermelden we ook nog dat Jan Braspenning tussendoor nog aan gezinsuitbreiding had gedacht. Jan scoort op het veld maar is thuis ook drie punten waard. MVV wenst de familie Braspenning-Laurijssen geluk met hun tweede kindje. Op Grobbendonk speelde MVV ronduit een slechte partij. Al vlug kwam het met 1-0 achter, maar nog voor de koffie zorgde Paul van Gils met twee doelpunten voor een 1-2 stand. Nadien hetzelfde scenario voor MVV, de thuisploeg kwam beter in de wedstrijd en trapte in de eindfase ook de gelijkmaker binnen. Na een slechte partij mag men zeker hopen op een beter kijkstuk. Wait and see!

Zoals in de vorige Hoogstraatse Maand aangegeven, werd het in de laatste matchen van 1997 weer doelpuntenkermis op VNA. St. Jozef moest, na een 0-1 voorsprong het Wortels geweld ondergaan en er kwamen opnieuw zes goals op het scorebord. Kurt Hacst (2x), Wim Braspenning, Dirk Gysels, Dennis Aerts en Dré Snoeys zorgden voor de productie. Met 25 punten kon men dus met een gerust hart het nieuwe jaar ingaan. Iets te gerust misschien want op 4 januari 1998 stond leider Brecht reeds na 5 speelminuten op een riante 0-2 voorsprong. VNA liet het er echter niet bij zitten en Wim Braspenning lukte nog voor rust de aan sluitingstreffer. Na rust drong Wortel de leider duidelijk terug maar kreeg hem niet helemaal op de knieën. Een uitstekende bezoekende portier voorkwam tweemaal de verdiende gelijkspeler toen hij kopstoten van Eddy Aerts en Wim Braspenning uit de hoek zweefde. Enkele andere kansen bleven eveneens ongebruikt en zoals dat wel eens meer gebeurt kreeg VNA een kwartier voor tijd een derde tegentreffer te ver werken waarbij het zelf niet vrijuit ging. Toch werd nog een 3-3 nagestreefd maar het was uiteindelijk Brecht dat nog tot 1-4 aantikte,

alleszins een overdreven resultaat voor de lijstaanvoerder. Op 11januari volgde dan de verplaatsing naar derde gerangschikte Westmalle. Het werd een matige wedstrijd met slechts één doelpunt dat voor VNAjammer genoeg de tweede nederlaag van 1998 inhield. De eerstvolgende match tegen Pulderbos thuis kan de kentering brengen tegen deze ploeg is een revanche nodig voor de 2-0 nederlaag uit de heenronde.

42

Wedstrijden: zondag 1 februari: 14.30 u. Minderhout VVMolenkring zondag 8 februari: 15.00 u. Hezewijk-Minderhout VV zondag 15 februari: 15.00 u. Minderhout VVFlandria zondag 22 februari: 15.00 u. SK HerentalsMinderhout VV

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Volleybalclub De Gelmers Allemaal glunderende gezichten bij onze provinciaal spelende ploegen. Onze HEREN 1 hebben zich in de tussenstand opgewerkt naar een mooie gedeelde derde plaats, op slechts 2 punten van leider M. Siks, waar zij binnenkort ook nog een eitje mee te pellen hebben na de incidentrijke wedstrijd van de heenronde met om. de uitsluiting van Mark Dekkers. Dit prachtig resultaat kwam eer na 4 opeenvolgende overwinningenresp. thuis tegen Jong Edegem (3-0), uit op de toenmalige leider Osta Berchem (2-3), thuis tegen het weliswaar zeer zwakke Mendo Booischot (of waren de Gelmers veel te sterk'!) met 3-0, en het nieuwe jaar werd goed ingezet met een 2-3 overwinning op het veld van Den Dam, medeconcurrent voor deze 3e plaats. Het bijkomend extra pikante pigment van deze match was uiteraard de opnieuw succesvolle confrontatie met de ex-trainer van de Gelmers. Mits winst in partijen met rechtstreekse tegenstrevers nI. M. Siks en Zoersel, blijven de kansen op promotie naar le provinciale uiteraard helemaal open: een promotie die werkelijk een unidum in de geschiedenis van de Gelmers zou zijn. Onze DAMES 1 doen het zo mogelijk nog beter. Na ruimde helft van de competitie afgewerkt te hebben, staan zij afgetekend op een prachtige 2e plaats in le provinciale, wat misschien voldoende is om de stap naar Landelijke te zetten. Na de hit-thrillers thuis tegen Jong Eclegem (32), en uit op Schelle (2-3), droogden zij daarna Olvoc thuis met 3-0 af en gingen op het laatst geklasseerde Voach (een ploeg die hen echt niet goed ligt) in een moeilijke match toch nog winnen met 1-3. Na 12 gespeelde matchen kunnen zij dit seizoen reeds een beter resultaat voorleggen (10 gewonnen op 12) dan vorig seizoen op een hele competitie. Nu kan echter de discussie oplaaien of landelijk gaan spelen wel een haalbare kaart is voor onze club (om. financieel). Intussen wachten we maar match per match af hoe de resultaten evolueren.

Noteer volgende matchen:

Wedstrijden februari 1998

zondag 25januari:

zaterdag 7 februari:

14.30 uur Wechelderzande - VNA

zondag 1 februari:

18.30 uur Heren 1 - Damavoley 20.30 uur Dames 1 - Wuustwezel

14.30 uur VNA - Broechem

zaterdag 14 februari:

zondag 8 februari:

18.45 uur M. Siks - Heren 1

15.00 uur Bevel - VNA

zondag 15 februari: 15.00 uur VNA - Oosthoven

zondag 22 februari: 15.00 uur Vrij Arendonk - VNA

zondag 15 februari: 16.00 uur Mevoc - Dames 1

zaterdag 28 februari: 18.30 uur Heren 1 - Kadee Bomem 20.30 uur Dames 1 - Boechoutse


SPORT

Workshops voor sportievelingen Veilig opwarmen De sportregio Noorderkempen, in samenwer king niet de sportraad van Rijkevorsel, voelt zich ten zeerstc bekommerd om het grote aantal blessures waarvan sporters jaarlijks het slachtoffer worden. Niet altijd is het te wijten aan brutaliteiten, vaak speelt ook een onkundige aanpak van verantwoordelijken een grote rol. 'Hoe blessures vermijden' is daarom wel heel belangrijk voor trainers en sporters. Hoe kan men een aantal kwetsuren vermijden? Veilig en efficiĂŤnt opwarmen is van primordiaal belang. De meeste trainers en sportbeoefenaars zijn daarvan ook stellig overtuigd maar de vraag of dit allemaal wel verantwoord en veilig gebeurt, is een ander paar mouwen. Tijdens de workshop 'veilig opwarmen' worden allerlei tips verstrekt in verband met lopen, strekken, mobiliseren, versterken. Let wel op, geen theoretisch gezwam, wel een praktische sessie staat op dc agenda. De heer Karel Michiels, licenciaat L.O. en verbonden aan het health en Sports Office, het sprotbureau de Kempen, is uw deskundige gastheer. De sessie vindt plaats op maandag 2 februari 1998 van 19.30 u. tot 22.00 u. in de zaal boven de bibliotheek, Molenstraat in Rijkevorsel. De deelnameprijs bedraagt 350 BEF. Voor meer informatie kan je terecht bij Micky Leconte, tel. 014/43 52.25.

Sportsponsoring Een ei uh of Organisatie ionder materiĂŤle of geldelijke steun van buitenaf is bijna niet meer in te denken. Sponsoring hier, sponsoring daar, sponsoring overal Die sponsoring komt niet zomaar als een gebraden kippetje bij de organisatoren binnengevlogen. Lui lekkerland bestaat niet! De sportregio Noordekempen, samen met de sportraad en sportdienst van Turnhout, wil organisators en clubleiders hierbij een handje toesteken. Tijdens 2 avonden worden de mogelijkheden en moeilijkheden besproken van sponsoring in de non-profitsector. Men vertrekt van doelstellingen van de eigen Organisatie en de plaats die je organisatie inneemt in het netwerk van 'vragers' en 'aanbieders'. Op het einde van de sessie word je in de gelegenheid gesteld om een eigen sponsoringdossier samen te stellen. De cursus wordt begeleid door de heer Freddy Aerts, medewerker van Praxis vzw.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Je wordt hartelijk verwelkomd op maandag 9 februari en maandag 16 februari 1998 van 19.30 u. tot 22.00 u. in zaal 't Steentje, Grote Markt te Turnhout. De deelnameprijs bedraagt 1250 BEF, syllabus inbegrepen. Info bij Rob Verschueren tel. 014/44 33 32 of bij Micky Leconte 014/43 52 25.

Ab

j u:

314

Veld rij den

Peter Willemsens op een diefje Met kleppers als Richard Groenendaal, Adri van der Poel, wereldkampioen Pontoni e.a. aan de start moet je toch van goede huize zijn om in de top van het klassement te kunnen eindigen. Dit exploot lukte Mallenaar Peter Willemsens, die hierdoor voor een prachtig cadeautje onder de kerstboom zorgde. Hij klopte zowel Groenendaal als van der Poel, die tot nog toe het vol 11 ee cr-ei ,ocn hchccrtcn. in een

vi ijmscherpe ei ndspurt waarvoor Groenendaal zijn bewondering niet onder stoelen of banken stak. 'Peter is een renner die absoluut meer in zijn mars heeft dan hij tot nu toe heeft laten zien!' Een beter compliment kon de Mallenaar van zijn naaste concurrent zeker niet krijgen en moet hem zeker nog beter motiveren voor de toekomst.

uitslagen A-renners Peter Willemsens (Malle) Richard Groenendaal (Ned) Adri van der Poel (Ned) Danny de Bie Sven Nijs (Baai) Arne Daelemans (Malle) Daniele Pontoni (It.) David Willemsens (Malle) Paul Herrygers (Malle) Bart Wellens (Vosselaar) C-renners (juniores) Wouter Bunning (Ned) Jan Geerts Ronald Bastemaaier (Ned) Nico Blom (Ned) Kurt Verholen C-renners (nieuwelingen) Wim l-leyns (Ravels) Tony Goossens Koen de Kort Michel Klop (Ned) Yves Frederickx

niet t'. i. n. r. burgemeester van Aperen, Richard Groenendaal (3de), Peter Wil/emsens (Iste), Adri van der Poel (3de). Het ere,s ehavotje

Wereldkampioen Pontoni (It.) in volle actie onder het toeziend oog van de niet-al-teenthousiast-k(jkende kenners.

D-renners Jan Vervecken (Herentals) Ronny Housen (Bree) Dirk Mertens (Zonhoven) Jozef van den Bempt (Vorselaar) Patrick Sluyts (Bevel)

43


SPORT

'Marcklopers' op de drempel van een nieuw seizoen

Veel beterschap, Frans! Tijdens gewone winters is het (heel) koud en vroeg donker. En regelmatig krijg je er een schuifpartij of een natte sneeuwviaag bovenop. Niet het ideale weer voor een buitensport. Op enkele uitzonderingen na wordt in de meeste sporten dan ook wat gas teruggenomen en draait het trainingsschema op een laag pitje. Men komt hoogstens toe aan wat indoor-conditie-oefeningen of wat rollenwerk.

De Marcklopers stomen zich klacir voor een nieuw seizoen. Een aantal van hen verzameld op de foto. V.l.n.r. Rit Van Aert, Greet Van Bergen, Pat Levsen (136), Jos Staes, Jan Vermeiren (365), Frans Onincx (1), Kurt Aerts, Fons Aerts, Steven Vermeiren, Jos Van Bavel, Marc Terreur, Axel Aerts, Jack Vermeiren. Ook voor de Marcklopers met Minderhout als epicentrum staat cross-activiteit niet echt op het programma, behoudens het beleefdheidsbezoek aan de Hoogstraatse Atletiekvereniging (AVN). Toch kunnen de meesten het zich niet echt veroorloven in hun luie zetel en achter rijkgedekte tafels te overwinteren met het oog op de doelstellingen voor 1998. Want die liggen voor de meesten onder hen op marathon en zwaardere Ardeense wedstrijden. Kerst- en nieuwjaarsdag, late avonduren, elk moment wordt aangegrepen om tijdens de winter toch de nodige basis te leggen voor uithouding en/of weerstand. De ambitie van de Marcklopers reikt echter niet tot wedstrijdwinst, nee. Maar het verbeteren van persoonlijke prestaties en wat gezonde onderlinge rivaliteit gekoppeld aan de nodige beloning in de vorm van 's paters nat zijn meer dan voldoende om ook 's winters te proberen het scherp op de snee te houden. Maar geen Marckloper die daar om maalt. Want wat je daar in verhouding aan energie en stressbestendigheid voor terugkrijgt, is enkel door eigen ervaring te vatten. Het begin, de opbouw, is moeilijk, maar eens datje daar doorheen bent is de microbe niet meer uit te roeien. Ondanks het fcit dat de loopsport een individuele prestatie vraagt, is er zeker op het vlak van de duurlopen. voldoende mogelijkheid om gezamenlijke trainingssessies in te bouwen. De uitgestippelde wandelingen van de wandelclubs uit de omgeving vormen op zondagvoormiddag een uitgelezen mogelijkheid om in een fraai kader de kilometers af te malen. Maar uiteraard kan je niet voorbij aan de een-

44

zame uren die je opje eentje in het donker, regen of geen regen, tegen de wind in, afmaalt. Een heroïsch beeld dat toch realiteit is. En toch omschrijven deze mannen het lopen als een ploegsport... na de wedstrijd! Quasi de volledige groep schreef zich voor 1998 weer in voor de 'challenge Delhalle'. Dit is een reeks van een vijftien doorgaans prachtige natuurlopen op of onder de as Luik, Namen, Bergen variërend van 10 mijl tot marathonafstand. Ieder kent zijn eigen mogelijkheden en probeert dus in elke wedstrijd opnieuw de nodige punten binnen te rijven om een aanvaardbare plaats in het klassement na te streven. Want twintiger of zestiger, iedereen wordt gewaardeerd om zijn eigen individuele prestatie. Het is echt heerlijk afzien. Behalve deze natuurlopen, focust de groep ook telkens weer op enkele opvallende marathonprestaties. Zo brachten Marc Terreur (3.12') en Frans - Suske - Onincx (3.39) vorig jaar een verbetering van hun persoonlijk record. Marc zat met zijn zeven marathons zeker bij de top van dit land wat aantal betreft. En wie loopt er op zijn achtenvijftigste nog een persoonlijk record? Dat waren ook nonlinaties voor sportman van het jaar waard geweest misschien. Voor dit seizoen zullen Louis Onincx, vijftiger. en Jan Vermeiren opnieuw proberen onder de drie-uur grens te duiken op de marathon. Ook Pat Leysen wil hier voor het eerst voor gaan. Jos Van Bavel en Rit Aerts trachten hun persoonlijke bestprestaties te brengen op respectievelijk 3.15' en 3.20'. Misschien zit er voor Jack Vermeiren wel een eerste kennismaking in op deze koninklijke af-

stand en buitenbeentje Jan Adams heeft zijn zinnen gezet op zijn eerste volledige triathlon. Het Merksplasse blok van de Marcklopers (Luc Vrancken. Jos Leunen, Jos Staes) zal op zijn beurt regelmatig met een opvallende prestatie uitpakken (ook een marathonbesttijd voor Jos Leunen in 1997 met 3.34') en zeker zijn steentje bijdragen om een behoorlij kploegenklassement te lopen in de challenge Delhalle. Dit zijn echt ook lopers van het type: 'waarom in Ravels 16 krn gaan lopen als je diezelfde afstand ook in Mons kan doen in een veel schoner omgeving.' Het dames-joggingclubje van de Marcklopers blijft ondertussen met de regelmaat van een klok de kilulIILlcrtjcs rond Mindorhout afrn1pn Fons Aerts zal zich wellicht weer ruim zoveel met organiseren bezighouden als met lopen zelf en zonen Kuri en Axel zullen weer prijzen wegkapen aan de lopende band in de jeugdwedstrijden. Het seizoen 98 kondigt zich weer veelhelovend aan, ware het niet dat de club wellicht nog lange tijd zal geconfronteerd blijven met dc plotse 7R'ktc die onze op één-ni-nndprdnmsdeken Frans Onincx enkele maanden geleden trof. Nadat hij op drienvijftigjarige leeftijd in Beerse zijn eerste wedstrijd uit zijn carrière had gewoniien, werd hij ecn week later met een hersenbloeding in het ziekenhuis opgenomen. Met de wilskracht van een echte wedstrijdloper werkt hij stapje voor stapje aan zijn herstel, windop en bergop. Hopelijk zien we hem ooit nog eens mee aan de startlijn verschijnen, niet voor de overwinning in de wedstrijd maar om de overwinning op de ziekte te vieren. Veel succes, Frans! En bij wie het kriebelt, hij (of zij) aarzele niet om een van bovenstaande mensen te contacteren. Hoe meer zielen, hoe meer kilometers...

I4' HERIJGERS FIkk Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstrateri Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKA NA L EN NIEUWBOUW en VERBOUWING

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, fl1. een keuze uit ENKEL WAND/GE. DUBBEL WAND/G GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

la


SPORT

Autosport

6de Titanic-rit te Hoogstraten RT-Titanic-Kasterlee vzw organiseert op 28 februari 1998 zijn 6de Titanicrit. Deze vindt plaats te Hoogstraten. Voor de leek lijkt Rittensport op het eerste gezicht op een ordinaire autozoektocht. Maar niets is minder waar! De wedstrijd die georganiseerd wordt door RT-Titanic telt mee voor het Vlaamse kampioenschap. Deelnemers uit alle Vlaamse provincies dingen mee voor de ereplaatsen, die verdiend worden na een spannende avond autosport. Autosport zoals de leek hem waarschijnlijk niet kent. Wat betekent Rittensport eigenlijk? Een team bestaande uit een bestuurder en een navigator probeert zo correct mogelijk een route af te leggen die door de organisatoren uitgezet wordt. OP (leze route bevinden zich controleborden en tijdscontroleurs, de juiste volgorde van deze

controles bepaalt wie er wint en verliest. De routebeschrijving kan ingetekend zijn op een stafkaart of uitgetekend worden d.m.v. symbolen (bolekke-pijl, vis graat ed.) Waardoor het team zijn weg kan vinden. Aan Rittensport mag je uitsluitend deelnemen met gewone wagens.

Farnilietreffen

want alle 'competitleaanpassingen' zijn verboden. In feite vormt een Rittensportwedstrijd een uitgekiend spel tussen organisator en deelnemer, waarbij de eerste ernaar streeft een zo volledig mogelijke opzet te verkrijgen, zodat zowel de bestuurder als de navigator aan zijn trekken kan komen. Toen de Rittensport nog in zijn kinderschoenen stond, waren de routeopdrachten vrij eenvoudig en ging het erom zo snel mogelijk van start naar finish te komen. Met de jaren kwam daar echter verandering in. De navigators hadden geen enkele moeite om de ideale kaartte berijden. Maar aangezien het de bedoeling van de uitzetter is om een klassement te verkrijgen, werden de ritten alsmaar moeilijker. De op de kaart ingetekende routes werden vervangen door opdrachten, waarbij de navigator zelf aan de hand van een aantal spelregels de route moest bepalen. De sneeuwbal was aan 't rollen, de navigators werden steeds bekwamer en verkregen steeds beter kaartleesmateriaal. De uitzetters van deze wedstrijd, Patrick en Dirk Holemans. nemen zelf deel aan het Vlaamse kampioenschap. Twee jaar na mekaar werden zij vice-kampioen. Door deze wedstrijd uit te zetten willen zij hun kennis laten blijken aan de deelnemers uit gans Vlaanderen. De uitzetters, zelf bewoners van dc Noorderkempen, willen hun streek laten zien vanuit een ander oogpunt. De deelnemers kunnen na een vermoeiende, maar leerrijke rit hun honger en dorst stillen in Taverne Basine aan de l3redaseweg te Minderhout. Voor inschrijvingen kan tot 27 februari per fax 03/314 507 aan de prijs van 800 BEF. Ter plaatse betaal je 900 BEF. Op 28 februari word je vanaf 17.30 u. verwacht, er volgt een briefing te 18.45 u. en de eerste deelnemer gaat van start aan Taverne Basine te 19.01 u.! Alle info op telefoonnummer 0313144096 na 19.00 u.!

N.V. GARAGE VAN USSEL Traditiegetrouw zorgde cle grote voethalschok tussen Meerse "oetbaiflinulies Aerts (boven) en Laurijssen (onder) weer voor cle nodige dosis spanning. De broederstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel maar de Aerts' clan toonde zich de behendigste in liet strafschoptrappen.

u

1F101VIDIk Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen b'ad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

EAR


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

FEEST. EN VERGADËRZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Zaterdag 31 januari: Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia v.z.w., Gelmelstraat 8, Hoogstraten. Opluisteren H. Mis voor overledenen om 19.00 uur.

Van Aertselaerplein 16

2320 Hoogseraten Tel. 031314,32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 1 februari: CONCERT door Konink lijke Fanfare Ste.-Catharina, Rabboenizaal Spij ker, 15 uur, inkom gratis.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag sanaf 14 al. en woensdag de ganse dag gestolen

hdijeIuiz

JAARLIJKSE VERGADERING Muziekverbond van België, met concert. Zaal: Lindenkring te Zoersel.

7aterdan opcn v .anat It) a

tirijIeii 183 1itnoetrateu

1

031314 66 65

Maandag 2 februari : OPEN ALGEMENE VERGADERING van de dorpsraad Hoogstraten, zaal De Welgezinde (administratief centrum), 20 uur, org. bestuur dorpsraad.

1n & I.atbp 50

Woensdag 4 februari:

I

KENNISMAKING MET Internet o.l.v. Jan Leemans. om 20.00 u. in het Reisbureau Hotelschool. Org Bond voor grote en jonge gezinnen. Tijdig inschrijven a.u.b. tel. 314 71 04.

Al 25 jaar een oase aan de Bootnkes

bruari : TONEELVOORSTELLING "The Rose Garden" van Anton Klee, door toneelgezelschap Tinello, zaal Ste.-Cecilia, telkens om 20 uur, inkom 200 BF. DIA-AVOND van natuurwerkgroep Markvallei om 20.00 u. in J. Spannenhurgmuseum (K. Boomstr.)

Dinsdag 17 februari:

Maandag 9 februari: SAVOY JAZZMEN uit Eindhoven, lokaal De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzband.

BRANDWONDEN, om 20.00 u. in Parochiecentrum PA.X. lesgever: Marc Vernimmen. Org . Bond v. Grote en Jonge Gezinnen. Deelname telefonisch melden a.u.b. 31471 04 of 31453 78.

Donderdag 19 februari: MEEDOGENLOOS MOOI, ten koste van? (deel 1). Panelgesprek met een diëtiste, huisarts en schoonheidsspccialiste, 20 uur. Brouwershuis. org . CMBV-Hoogstraten. ml. 314.38.78 of 3 14.69.36 (deel 2 op donderdag 5 maart).

-

feestzaal

De Eiken billart

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

~

HOOGSTRATEN

Vrijdag 13 februari:

Zaterdag 7 februari: SHYROCK & DJ PRECISE in Catier de Brouillon (hiphop)

Café

nri? cr

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 fe-

HOBBYBEURS, zaal Fax, vanaf 14.30 uur op zaterdag, zondag vanaf 10 uur. org . KAV en KWB. Kaartprijskamp Rikken op zaterdag om 19 uur.

-

Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart: TONEEL van 't Heidebloempje met Klop Klop, wie daar? om 19.00 u. in zaal voor Kunst en Volk.

p Opa,d g 20 OOvI. vrijdag zaterdagjl9 00v) en zondag 13 30u)

Zaterdag 7 februari en zondag 8 februari:

Ook op woensdag Tel. 031314.32.64

.

jongerencafé zonder pretentie

Woensdag 4 februari : INFO-AVOND creatief omgaan met speelruimtes. zaal De Welgezinde. 20 uur, org. Jeugdraad Hoogstraten.

Iletcaté voor jongeren met het hart bij muziek.

Zaterdag 21 februari: TONEEL van Heidebloempje met Klop Klop, wie daar? om 19.00 u. in Zaal voor Kunst en Volk.

1 1 1 1 1 1

1 Ve(ee

CAFÉ 1 DISCOBAR

1

'T FRTUIN -i Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Larngernberg 14 - 2323 Hoogstnaten-Wortel Tel /Fax 03 1314 53 28

LES THUGS (F) in Cahier de Brouillon ,-

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

MIEERLE

Zaterdag 14 en zondag 15 februari: CONCERT van fanfare St. Cecilia, om 15.00 u. in de parochiezaal.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnam)ddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

OU2E CÂSÂ PIZZERIA . RESTAURANT TRATTORIA Itajiaanse spacialiterten, vinspecialiteiten en delicatessen GELMELSTRAAT 4 - 2320 HOOGSTRATEN OPENINGSUREN:

Wo maandag lol zondag: 1100 tol 1400 1700 2300

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

46

52

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

zaterdag 28 februari:

Vrijdag 20 en vrijdag 27 februari: KAARTAVOND Rikken in de parochiezaal. Inschrijven om 19.00 u. start om 20.00 u. Org . Ons Thuis.

1 1

d44Nee

WOENSDAG GESLOTEN

FAX

-

TEL.

-

03-314 83 53

50

t


WORTEL

Fusieswing

Zondag 1 februari: KIDS KUNST' in de clinoI in Wni clduip. Zaterdag 14 februari: KWB VIERT 50-JARIG BESTAAN, om 1 7.3() u. Eucharistieviering

Zondag 15 februari: KWB VIERT 50-JARIG BESTAAN. Wandeltocht om 9.00 u. vertrek aan de parochiezaal. Feestmaal vanaf 11.30 u. in de parochiezaal. Inschrijven tot 4 februari. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe -

ii Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

c4rE0E

,

1*lwi

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Ongevallen Woensdag 17december97 om 14 uur botste aan het kruispunt Vrijheid-Gelmeistraat, de auto bestuurd door Maria Van Gestel (38j), Beekakker 10 Meer, met de auto bestuurd door Janke Kubicinova (22j), Lage Weg 17B Minderhout met als inzittende de driejarige Daan Verniander (zelfde adres). Beide chauffeurs en het inzittende kind werden licht gewond. Donderdag 25 dec. om 20.25 uur reed aan de Lod. De Konincklaan, Manuel De Bie (27j). Culemborghlaan 4 Hoogstraten, met zijn auto tegen de omheining en de woning van Flor Schellekens, Lod. De Konincklaan 391. De chauffeur werd hierbij licht gewond. De schade aan de wagen en de beplanting was groot. Woensdag ij dec. om 12.15 uur botsten drir auto's aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorse!. De eerste werd bestuurd door Rita Ilinsen (30j). Salviastiaat 8 Rijkevorsel. Zij werd licht gewond. De bestuurder van de tweede auto. Steven Aerts (22j). St. Lenaartseweg 11 Hoogstraten, werd eveneens licht gewond evenals de iliLitlende Linsay Koyen (20j), Hoefijzer 18 Hoogstraten. De derde wagen werd bestuurd door Veerle Schrijvers (23j), Gammel 26 Rijkevorsel. Ook zij werd licht gewond. De wagens liepen grote schade op. Zondag 11jan. om 08.20 uur botste aan Poeleinde te Wortel de 47-jarige fietser Andreas Onincx, Zandstraat 9 Wortel, met de auto bestuurd door Luc Martens (32j). Wortel. André werd licht gewond.

Cahier de Brouillon Februari is dan wel de kortste maand, in Cahier De Brouillon zit ze muzikaal eivol. Op zaterdag 7 februari kunnen cle motherfuckers zich nog eens uitleven op rasechte hiphop, gebracht door Shrock & dj Precise. Yo! Toegang: 200 BEF. Deuren: 20 u. Frankrijk en rock, dat heeft jarenlang gestaan als een tang op een varken. Tot Les Thugs op het voorplan verschenen. Sinds zij aan het einde van de jaren tachtig de kleine podia onveilig begonnen te maken met hun mix van punk en uptcmpo rock, is het monopolie van Johnny Halliday serieus uitgehold. Hun rauw geluid sloeg meteen aan in het (betere) clubcircuit, hun energieke optredens lieten overal een spoor van pure lol en stevig pogoën achter. Festivals en lucratieve voorprogramma's in heel Europa werden hun deel. En ondertussen verscheen een resem singles, EP's. LP's en CD's. Met het uitkomen van de vorige schijf 'Strike' ( geproducet door Steve Albini) scheen op de felheid wat sleet te komen. Weinig toernees, weinig promotie, sombere en minimalistische songs: het leken allemaal factoren die een vroegtijdig einde van Les Thugs aankondigden. Niets was minder waar. In een productie van Kurt Bloch werd onlangs 'Nineteen Something' uitgebracht. een CD die hulkt van het betere, energieke rockwerk. Thierry, Pierre Yves, Ene en Christophe staan er weer als een huis. Wie de groep enkele jaren geleden meemaakte in zaal Pax te Hoogstraten, kan meespreken van een meeslepende ervaring. Op 28 februari sieren Les Thugs het podium van de Cahier. Wij beloven het publiek een hart-, ziel- en ledenmatenverwarmende avond! Toegang: BEF 250. Deuren: 20 u. Info: Cahier De Brouilon, Vrijheid 84, Hoogstraten Tel. 03/3143264.

Van Thorax tot Wix In 1982 is jondoin l-loogstraien de gwcpThorax ontstaan. Voorjaar 1983 had de groep een eerste optreden in de Tinnen Pot, destijds een legendarisch café voor jongeren in Hoogstraten. 1-let repertoire bestond toen vooral uit covers van o.a. Saxon, Scorpions. Priest, Maiden, e.a. Metal dus! Van in het begin waren er ook een aantal eigen nummers en al vlug werd er vooral eigen werk gespeeld. Drie demo's brachten hen enkele malen in Nederland en ook buiten de Noorderkempen. Het laatste optreden - al wisten ze dal toen zelf niet - was in de Mussenakker in Meer. Drummer Guido Schrijvers stopte zijn muzikale activiteiten en waarschijnlijk bestond de groep al te lang in een ongewijzigde bezetting, want van het ene vertrek kwam het andere. In 1990 was hei gedaan met Thorax. Marcel Sprangers ging - lang voor dat 1-lelmut Lotti hiermee begon - de klassieke toer op en volgde lessen in notenleer en gitaar. De twee gitaristen, Rudy Schrijvers en Chris Verstappen, kwamen na enkele jaren terecht in Tattoo Turkey. Wics Rombouts, basgitarist, had ondertussen de regio verlaten en kwam via Temse en Gent in Aalter terecht: in hetzelfde bos als Petra en Wendy van Wanten. Tussen 1990 en 1994 speelde hij nog in diverse rockbands zoals Jailbreaker uit Kasterlee. Rubicon uit SintNiklaas en Shannah uit Oudenaarde. In april 1994 kwamen de muzikanten tevoorschijn die uiteindelijk WIX zouden vormen, waaronder Mario Beyls. Voorlopig zaten drummers en zangers in een gevoelige positie en tot januari 1995 leek deze groep meer op een duivenkot. Het was een vijfmansformatie tot juli 1997. Maar toetsen en een gitaar vielen weg. Wix bestaat nu uit Mario Beyls (gitaar en zang), Sam Berth (drum) en Wics Rombouts (zang en basgitaar). Ze spelen hardrock die gaat van Channel Zero tot Van Halen. Maar als je liever zelf beslist waar het bij hoort, kan je Wix horen en zien in café Rembrandt te Rijkevorsel op vrijdag 27 februari in het café van Dirk de Vos. Voor meer informatie over WIX kan je terecht op tel.nr . 09-374.32 .38 ofperbrief: Beukenpark 69, 9880 Aalter.

Hardcore-matiiiee in 't Slot Zondag 22 februari valt er opnieuw wat te beleven in 't Slot. Men slaagde er nanielijk in 7 'niet van de minste' groepen vast te krijgen voor een namiddag-avondje hardcore-pret. Het begint allemaal om 16.00 u met Aiitweipse oldschool-trots XBuildingX, gevolgd door Reply (eveneens uit Antwerpen, ze spelen een soort van enio-new-school), Hebriana (uit Merksplas, eigen stijl) en Degradation en Eyeball, twee van de beste Europese oldschool bands (alletwee uit Duitsland). Bovendien kan u getuige zijn van het allerlaatste optreden van het Franse Ananda, die een erg schreeuwerige soort van metal ten berde zullen brengen. Afsluiter is Belgiës hoop in hange dagen Ram. Ze brachten zopas hun debuut-ed in eigen beheer uit en bewezen daarmee dat ze meekunnen met de beste groepen in hun soort. Unbroken wordt niet zelden als invloed vernoemd. De inkoni is 150 Bef, en het is gedaan om 22.30 u. Voor meer informatie belt u naar Tim (03/314.71.81).

'Vic.r Ronbuuî,s,

a;ig en ba.gitaar

Gelieve alle berichten voor de rubriek Fusieswing - bij voorkeur, liefst - in de loop van de eerste week van de maand te bezorgen aan Jan Huvbrechts, Groot-Evssel 37, 2328 Meerle, (tel. 03-315.75.91). De Hoogstraatse Maand verschijnt altijd de laatste woensdag van de maand. Op de redactie (Loenhoutseweg 34, Hoogst raten) kan je nog persteksten afgeven (brievenbus) in de tweede week van de maand. 47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer

031314.32.11

314.42.43

73J

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZMK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36 -

Tel 03/314.54.50

75

POLITIE: 315.71.66

L

~

CONTAINERDIENST

Zaterdag 31 januari: DR. F. HOLVOETen H. VERHOEVEN, Desmedtstr. 29. Minderhout.

VAN SPAANDONK

Tel .314.31.66

Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Zondag 1 februari: DR. J. WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten. Tel.314.4555

Indoor tennis

Zaterdag 7 februari: DR. F. DECLERCQ.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

squas/I

Hazenweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54

snooker

Zondag 8 februari: DR. GEERT FAES, H.

Tennisclub

de VRIJHEID vzw

Bloedstraat 32, Hoogstraten. Tel. 3 14.86.85 Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel, 03/34.4292

Ac/ttelsc,si,'aaï 72 2320 Hoog.vlrstlen

Zaterdag 14 februari: DR. C. BOEREN, Mgr.

TeL 031314.37.76

Eestermansstr. 15, Meerle. Tel. 3 15.82.21 22

Zondag 15 februari: DR. D. ROBBEN en DR. C. ELST, Leenistraat 42-A, Hoogstraten. Tel. 314.38.48

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

Het dagadres voor koffie, broodjes. salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

Zaterdag 21 en zondag 22 februari: DR. M. VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel. Tel. 3 14.48.00

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Zaterdag 28 februari: DR. MIEKE LEURS. ('h:i:tntsc Wc 20-A. \lr'crlc. TCL 3

__

I515

.55

APOTHEKERS

Tot 6 februari: APOIl-ILK[R HORS 111N. Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 031314.38.11 Fax: 03/314.15.03 open van 9 Woensdag open van 9 u Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodies. versierd. voor vergaderingen of privé.

Weekdagen

Via

Van 6 tot 13 februari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Vi

31a 'a

Ii , . 1S7u..S Vod ,Jt

. 1,.

'Tas

O3/21l523s

Van 13 tot 20 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

Van 20 tot 27 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24

-

65

#tei,10 _W~

70

Van 27 februari tot 6 maart: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 3 14.50.93

Zaterdagvoormiddag 28 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314,57.24

Openingsuren: Di Om za: 8.30

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

WIT-(3ILLII KRUIS. 24 uur up 24. Voor 1-loogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen:

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01 4/63 31 99 11 6c

48

THUIS VERPLEGING STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

Zo.:

8.30

-

-

18.00 uur

12.30 uur Maandag: gesloten -

De volgende MAAND mag u verwachten op 25 februari. Medewerkers, breng uw kopij tijdig naar de redactie: op woensdag 11 februari. Voor sport- en dorpsnieuws kan u nog bij ons terecht op zondag 15 februari.

155


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.