januari 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 153 JANUARI 1998 PRIJS: 70 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Z

ZEGT?

viert u die dagen'?

de h maand 1997 in 7 bladzijden

n-

Schoolhoofd Meerle niet pensioen

Met een gazet kun je tenminste een vlieg doodmeppen

Ivo (en Yvette) Rens j L".


T.T e n griJD

Weg met Montignac

Het Slim Duroke vzi

Het Slim Buroke vzw

Wanneer we een tijdje geen nieuws horen van 't Schoorbeek, mogen we ons in de regel aan een meer doorwrocht werkstuk van Albert Vorstenbosch verwachten. Een grote affiche in de plaatselijke boekhandel, gehangen naast het 'Montignac-gebeuren', trok onze aandacht: Rond & Gezond. Want ik eet. Een handig kookboekje van niemand minder dan Albert Vorstenbosch. De nieuwe eetgoeroe uit de Kempen? Gaan Alberts' theorieën deze van Michel Montignac naar de kroon steken? Albert Vorstenbosch: Zijt maar zeker! Het zal niet lang meer duren of Montignac heeft afgedaan. Gedaan met die smalle chagrijnigaard uit de Provence. Het ietwat ronde, levensgenietende boerke uit de Kempen wordt de nieuwe nonn.

DHM: Toet-toet, Albert, zelfs het Michelin-manneke is verleden week door vermagering gerestyled. Dat zal toch voor langer zijn. Albert Vorstenbosch: Ge moet het niet geloven, dat is een achterhoedegevecht. Kijk: Michelin da's ook Frans hé. En Montignac promoot Frankrijk. Want wat

mag er nog gegeten en gedronken worden: Franse kaas, Franse wijn, Franse kruiden,... Allemaal Frankrijk. En aardappelen, bier, chocolade,.., mag niet want niet Frans. En Michelin met zijn gids, die doet daar rustig aan mee. Maar het zal ze niet goed bekomen. De bourgondische geest en op termijn hun 'guide' gaat ermee verloren. In Amerika zet Clinton zich in om al te smalle mannequins van het annorexia-type te weren als ideaalbeeld, In Zweden zijn veertien dagen geleden alle H&M-affiches van die té magere 'Zuid Afrikaanse schone' van de reclamepanelen gehaald en vervangen door de ronduit mollige kleindochter van Roald DahI.

niet het dik van de Amerikaanse nijlpaarden die met Coca Cola en McDonalds vetgemest zijn. Ik bedoel de Kernpische levensvreugdige rondborstigheid. Geen gezeik over koolhydraten, vetten, eiwit ten, combinatie-diëten en wat weet ik al niet. Mijn theorie is eenvoudig en zuiver: Eet van hier!

een bierke... Er mag natuurlijk wel eens iets uitheems bij zijn, maar dat mag niet overdreven worden: rijst, chocolade, een appelsien... Maar wég met de boomtomaten, Italiaanse kazen, Zuid-Afrikaanse wijnen, sausissen, knakworstjes, babi panggang en tiramissu. Ik durf u wel in alle eerlijkheid vertellen dat ik veel wetenschap geput heb uit Ons Kookboek van de KVLV, een monumentaal werk over échte Vlaamse eetcultuur. Maar in mijn boekje ga ik nog een stapje verder. Doordat mijn Schijf van Vijf ook rekening houdt met het aantal kilometers dat een product moet afleggen eer het op ons bord ligt, wordt ook het niohiliteitsprnhleem en filevorming ondervangen. Mijn kookboek bevat natuurlijk tal van recepten maar ook versjes om tijdens de etensbereiding of het eten op te zeggen. Versjes die een tegengif moeten zijn voor de indoctrinatie die we jaren hebben moeten ondergaan. Paratje, schilleke, schalleke, schol (*) ik heb u weer te pakken nog 3 en 't potje is vol 'k zet Monrignac te kakken.

DIIM: Eet van hier? Albert Vorstenbosch: Awel, ge-

Zo van die versjes. Maar ik zou zeggen: koop het boek hé. Een ii lrjl gscl1ei1k om zonder zelfverwijt , die dagen' door te komen.

DHM: Ge gaat toch niet vertellen dat dik zijn mooi is zeker. Albert Vorstenbosch: Ik bedoel

bruik vooral eten uit de streek: spruitjes, kolen, asperges, patatten, melk, aardbeien, frikadellekes, appelsap van Freja,

*(her/ialen tot aardappel bijna geschild is)


tnon in de moond MET EEN GAZET KAN JE TENMINSTE EEN VLIEG DOODMEPPEN Mijn ontbijt is niet meer wat het voor enkele maanden was. Ik probeerde al een ander chocomerk. Ik kroop al eens wat vroeger tussen de lakens. Ik schakelde over van koffie op appelsien maar niks schijnt te helpen. De sLilaak van een echt ontbijt zal ik wellicht voorgoed kwijt zijn. Want wat ik oorspronkelijk weigerde te geloven, blijkt toch het geval te zijn. Een ontbijt zonder netjes geplooide en nog naar drukinkt ruikende krant geeft niet diezelfde trap onder je achterste die je 's morgens toch wel eens vandoen hebt. De disgenoten zijn over deze gang van zaken wel opgetogen. Maar voor mij is het moeilijk wennen. Dagelijks sta ik nog met de klink van de voordeur in de hand om mijn dagopener uit de brievenbus te gaan plukken. Maar het lied is uitgezongen. En dat heeft de man op de voorpagina op zijn geweten, al —laten we duidelijk zijn had hij het zelf ook veel liever anders gehad. Ivo Rens en zijn vrouw Yvette voorstellen aan krantenlezend Hoogstraten is wellicht overbodig. Of toch juist niet. Want als een dief in de nacht, of misschien beter als Sinterklaas op S december, kwam hij jarenlang aan huis bij half Hoogstraten en omstreken op het moment dat de meesten onder ons zich nog eens lekker nestelden om de ochtenduren vol te slapen. Een bekende naam, maar het gezicht en het verhaal breien wij voor u samen op de volgende bladzijden. -

De eerste en de laatste krant In het uiterste zuiden van de Zuiderkempen in het gehucht Varenwinkel van de gemeente Herselt werd bij de familie Rens op 5juli 1952 een derde kind geboren. Net zoals de twee vorige kinderen was ook dit een jongen. Ivo zou hij heten en het duurde niet lang voordat hij met zijn broers René en Roger in de zavel zat te brakken. Dat vader en moeder Rens ondertussen ook niet stilzaten bewijzen de broers en zussen Camille, Mia, Jan en Lief die later geboren werden. Het was met tijden een drukke maar zeker een gezellige boel in het negen koppen tellende gezin. Terwijl vader voor de kost naar de koolmijnen trok en later naar de Boerenhond, had moeder thuis haar handen vol met het grootbrengen van het kroost. Voor een gezin van negen wassen en plassen, koken, strijken, kousen stoppen, broeksgaten dichten en wat er al nog hij het huishouden komt kijken, was geen sinecure. In die tijd was het huishoudelijk werk uiteraard nog heel wat minder geautomatiseerd dan tegenwoordig. Geluk was toen nog heel gewoon en comfort heette destijds een warmwaterkruik aan het voeteneind in de plaats van op afstand bediende garagepoorten onder een zee van zelfaanfioepende halogeenlampje Ondanks het vele werk in huis vond moeder toch nog tijd om in de tuin bezig te zijn. Voor een deel noodgedwongen om er de nodige groenten te kweken om de lange tafel te voorzien. Maar het was meer dan louter dat. Dat de microbe dieper zat was ook goed te merken aan de verscheidenheid aan gewassen die je in hove Rens terugvond. Groenten, bloemen,.. alles

stond er piekfijn bij. Ivo had blijkbaar bij de geboorte diezelfde liefde meegekregen en hij was dan ook vaak bij moeder in de tuin te vinden. Wie in Minderhout het afgelopen decennium in de Castelréweg passeerde, heeft niet zijn bewonderende blikken uitgestuurd naar ivo' s voortuin, lang voordat de grote tuinaanlegrage de kop opstak. Als je informatie wenste over planten, belde je beter aan op huisnummer 24 dan dat je erje encyclopedie op nasloeg. De informatie was alleszins een stuk volledi g er en

iOe.sLtI ,lan de praktijk gen)etst. 'le!Lcn als ons ma op bezoek komt, zie je die twee samen de tuin intrekken om de Latijnse benamingen van al het groensel op te frissen', geeft Yvette ons tijdens ons gesprek nog mee.

Nadat hij de lagere school van Herselt doorlopen had trok Ivo naar het Damiaancollege in Aarschot waar hij op 16-jarige leeftijd zijn A3 diploma behaalde aan de... tuinbouwschool. Direct nadat hij het schoolleven vaarwel gezegd had kon hij aan de slag bij een tuinarchiteet in Oude God, Mortsel. Niet direct aan de achterdeur natuurlijk maar daar draaide men in die tijd zijn hand niet voor om. Werken zouden ze, al konden ze alleen nog maar dromen van klokvaste verbindingen en ochtendfiles op de snelweg. Samen met broer Roger spoorde Ivo ongeveer een jaar lang naar hun werk in 't stad. Toen de zaken wat minder begonnen te gaan, zag hun werkgever zich genoodzaakt al zijn werknemers te ontslaan. Alleen enkele gepensioneerden, die waarschijnlijk in het zwart wat kwamen bijverdienen, konden blijven. Zo stonden Ivo en Roger daar van de ene dag op de

Ali// cci Jeu in JIcr.scli ,uni op zijn brommer. Hij moest regelmatig

De Eerste co/Jununie leverde altijd een toto op die een ereplaats kreeg in het album

dagen werken alleen maar om de onkosten aan deze ,nachine te betalen.


MAN IN DE MAAND

Naar het andere eind van de wereld Toen hij zijn situatie eens uit de doeken deed aan een vertegenwoordiger van Gazet Van Antwerpen wist deze te vertellen dat er in Hoogstraten een gazettentoer van 500 abonnees over te nemen was. Geertje Van Riel had daar vijfentwintig jaar de Gazet Van Antwerpen rondgebracht Itlaat was enkele juien geleden niet pen sioen gegaan. Sindsdien was de bedeling door achtereenvolgens verschillende mensen overgenomen geweest maar om diverse redenen hadden die het geen van allen 1aug volgeliouden. Men wms op zoek naar een bekwaam iemand niet een hart voor de zaak om tenminste een beetje continuïteit te verzekeren. Volgens GVA was Ivo de geknipte man. Ivo voelde zich vanzelfsprekend best wel gevleid. Toch had hij grote twijfels bij de haalbaarheid van dit opzet. Hoogstraten, daar had hij nog nooit van geop welke hooi 1, laat staan dat hij zou w t wereldkaart hij dit gat zou moeten altueren. Daarom hield hij in eerste instantie de boot af. De man van GVA - vertegenwoordigers zijn

eens op een rijtje te zetten. Veel werd er die nacht uiteraard niet geslapen. Wel veel gerekend, gecijferd en gepiekerd. Ivo kwam tot de conclusie dat hij eigenlijk niets te verliezen had en zo kwam het dat hij op 30 juni 1974 zijn laatste krant bedeelde in Herselt. De verhuis naar Hoogstraten werd georganiseerd. Ivo nestelde zich in een woning aan de 's Boschstraat en vestigde zich daar als zelfstandi ee. Nu bleek al snel dal de vet legenwoordigcr van OVA liLlit es overdreven had met zijn 500 abonnees. Toen de administratie eens goed werd uitgemest, bleken eruiteindetijk maareen goede 420 klanten over te schieten vnor Hongstraten en Minderhout samen. In Meerhe had Jefke Jansen jarenlang 'de frut' rondgedragen maar toen die in september 1974 met pensioen ging, nam de post de bedeling van de gazet over. Maar om af te rekenen stuurden ze Ivo op pad. Zo heeft Ivo nog geruime tijd deze ahonnrmentselden gaan ontvangen in Meerle Wortel en Meer. Het gebeurde dikwijls dat er verscheidene malen terug naar het zelfde adres gereden moest worden vooraleer de beta-

(e)l(l(Iii De /i,nulie Rc;i ei Godelief en Mia. Tussen vader en moeder herkennen we de snoet van Ivo en broertje Camille. Achteraan gloren Roger en René over de schouder nice.

andere zonder werk, want ook gouden handdrukken waren nog niet uit gevonden. Eigenhjk schaamden de broers zich voor hun werkloze situatie. Nu wilde het toeval dat de plaatselijke gazettenverkoper met zijn handeltje ging stoppen. Ofschoon zij geen hoge verwachtingen koesterden meenden Ivo en Roger Rens een kans te moeten wagen. Op 1 november 1969 namen zij de zaak over. Eén november 1969, drie frank en half, dat lezen we op de krant die ingekaderd bij de familie Rens de muur siert. 'Mijn allereerste krant.., maar meteen ook de laatste krant die op cle eerste november is verschenen!', glundert onze gastheer. 'Sindsdien is er op die dag nooit nog een krant uitgebracht!' Omdat de twee broers ieder hun legerdienst nog moesten vervullen, wisselden zij elkaar af. Roger ging naar het leger en Ivo deed de gazettenronde. Wanneer Roger afzwaaide werden de rollen omgekeerd: Roger bracht de kranten aan huis tot Ivo zijn legerdienst erop zat. De broers hadden ondertussen hun klantenbestand weten uit te breiden van 300 naar 400 abonnees. Maar omdat Herselt ook zeer landelijk en uitgestrekt is moesten er nogal wat kilometers afgelegd worden. Daarom hadden zij een bromfiets op de kop getikt maar deze liet het om de haverklap afweten. "We hebben dikwijls een paar dagen moeten werken om de herstelling van die brommer te betalen", wist Ivo te vertellen. Hoewel hun klantenbestand stilaan uitbreidde, schoot er na aftrek van alle transportkosten niet meer voldoende over om voor twee 'gezinnen' een deftig inkomen te garanderen. Broer Roger haakte daarop af en Ivo ging er alleen mee door. Om toch een boterham op de plank te krijgen die wat royaler besmeerd was dan met spekvet alleen, speelde Ivo met het idee om te starten niet een dag- en weekbladwinkel. Maar het idee rijpte net iets te lang en men was hem voor. Twee gelijkaardige winkels in een dorp als Herselt zag Ivo niet zitten. 4

1-/ei ccliie h/ililc/ljilui 11(1(1 (i/iili( 1(1 111(1 ((1/ /h»(/ (1(111 11i IL(i. Vc iliie iluluc/ci, opleiding in Arlon werd hij gekazerneerd als AMX-chaujfrur bij het 4k linie in Soe.vt. Hier leerde Ivo wellicht ook de vaardigheid om de kranten iii de smalle gleuven van cle brievenbussen te mikken.

een taai ras - gaf echter niet zomaar op en drong er bij Ivo sterk op aan tenminste eens een kijkje te gaan nemen in Hoogstraten. Als je natuurlijk niet weet in welke windrichting je je paard moet sturen, dan wordt het wel echt moeilijk. Geen nood! De vertegenwoordiger - nog altijd van datzelfde taaie ras - moest er één van de volgende dagen toch zijn, in Hoogstraten. Hij zou Ivo dan oppikken zodat die ter plaatse de situatie eens rustig zou kunnen bekijken. Een stukje van de wereld zien kan nooit kwaad, dacht onze gesprekspartner bij zichzelf, en kijken is tenslotte nog niet kopen. nietwaar. Toen zij enkele dagen later de Vrijheid opreden en de imposante toren van de kerk voor hen opdook, was Ivo - ook niet van steen gemaakt natuurlijk - toch wel onder de indruk. Na een vluchtige blik over de klantenlijst en op de kilometerteller van de wagen, voelde Ivo de kriebels in de maagstreek toenemen. Nadat hij vastgesteld had dat etenstijd nog veraf was, vroeg hij een nachtje bedenktijd om alles nog

ling rond was. Ofwel was de vogel gevlogen (gepensioneerden hebben het nu eenmaal zeer druk), ofwel was het pensioen nog niet uitbetaald en moest er op de centjes gewacht worden. Dit was een tijdrovende zaak waaraan eigenlijk niemand veel had en er werd snel werk van gemaakt om ook deze betalingen via de bank te laten gebeuren. De krant mocht in deze dorpen dan wel per post komen, de weekbladen werden door Ivo steeds aan huis gebracht. Tussen 1983 tot 1988 bedeelde onze 'gazettenman' zelfs de reclame in Meerle.

Werk voor twee Toen Ivo nog in Herselt woonde placht hij met zijn vrienden regelmatig uit te gaan in dancing 'Rodeo' in Vorst en zoals alle gezonde jongens hadden zij hun ogen niet in hun zakken zitten. Zo had Ivo een oogje laten vallen op een meisje uit Tessenderlo. 'Yvette, want zo heette ze inder-


MAN IN DE MAAND daad, liet zich deze belangstelling welgevallen en het geraakte al snel 'aan'. Zoals dat toen nog de gewoonte was, werden er trouwplannen gesmeed op lange termijn. Al voordat Ivo naar Hoogstraten verhuisde, was de trouwdag in 1975 vastgeprikt. Door de grotere afstand die nu tussen hen in lag en alle ongemakken die daarmee gepaard gingen kwamen deze plannen in een stroomversnelling. Maar tot het zover was ging Evo 'vrijen' in Tessenderlo. Daardoor kwam hij regelmatig terug thuis op het ogenblik (lat hij al bijna aan zijn gazettenronde moest beginnen. Menig klant zou tevergeefs op zijn krant hebben zitten wachten ware het niet dat Bertje Van den Heuvel,die een paar huizen verder woonde, een oogje in het zeil hield. Bertje was gepensioneerd en hij had graag zeer vroeg zijn krant. Wanneer Ivo dan niet vroeg genoeg naar zijn goesting opdaagde, ging hij hem gewoon uit zijn bed bellen. Dit was eigenlijk best wel gemakkelijk en op zeker ogenblik spraken zij af dat Berije hem zou komen wekken telkens er ten huize Rens 's morgens nog geen teken van leven te bespeuren viel. Maar 01) 25 oktober 1974 kwam aan de miserie (maar ook aan de geneugten) van het jonggezellenleven een einde toen Ivo en Yvette mekaar het ja-woord gaven. Een maand woonden zij samen in de 's Boschstraat. 1-let was er maar aan de krappe kant en toen er in de Karel Boomstraat een groter huis te huur kwam hadden zij het geluk daar hun intrek te kunnen nemen. Dit was in die tijd niet zo vanzelfsprekend want zij waren per slot van rekening vreemden in Floogstraten en meestal ging de voorkeur \ an \ e rh II LII de liii naai mensen die zij kenden. Ivo werkte zoal gezegdop zei si and 1 ee bus 1 Hij had ondertussen niet stilgezeten en kranten met hijhorende klanten aan zijn bestand kunnen toevoegen. Het Volk en De Standaard maar ook weekbladen betekenden alsmaar meer koren op de molen. Toen Sooike Van Mierlo die gedu rende 23 jaar en negen maanden het Nieuwsblad had rondgedragen. in 1976 met pensioen ging (zie De Hoogstraatse Gazet mei 1985) zag ons jonggetrouwd en enthousiast koppel zijn kans schoon om ook die bedeling erbij te nemen en zo zijn omzet in één klap weer aardig te laten aangroeien. Nu was de bal echt goed aan 't rollen en al snel bleek dat het aantal abonnees te groot werd om alle kranten op een aanvaardbaar tijdstip op hun plaats te krijgen. Stiptheid werd immers hoog in het vaandel gedragen en menig klant zat nu soms al te wachten op het nieuws van de dag. Daarom gaf Yvette, die een jaar uit werken was gegaan, haar ontslag bij haar baas en vanaf toen verdeelden zij het werk over hun tweeën. Na nog eens verhuisd te zijn naar een meer comfortabele woning in de Karel Boomstraat zagen zij uiteindelijk de kans om een lap bouwgrond te kopen aan de Castelréweg te Minderhout waarop zij in 1978 hun huidige woning bouwden.

Vroeg uit de veren en soepel zijn Vroeger brachten de verschillende drukkerijen ieder afzonderlijk hun drukwerk naar ons. Nu is dat allemaal efficiënter georganiseerd en worden alle dagbladen tegelijk door een transportfirma gebracht. Deze zette dan een vracht af op de Castelréweg

Als we een zicht willen krijgen op liet V laamse geschres en mediaiandsehap. schieten we al een heel eind op door een eenvoudige duik in de zak van Ivo en Ysette. Wat wij o te namen (zonder de prompt deden. Wij ks anien bos en met s olgend lijstje mei gr regionale ol plaatselijke kleppers als daar is onze eigenste Maand) en de benaderende aantallen die sve na onze gesmaakte Letfes nog meenden te tel en:

Vlaamse Uitgeversnlaatschappij (VU \ 1) De Standaard, 45 Hei Nieuss shiad. 120 Het Volk, 30

Persgi'oep Het Laatste Nieuws, 30 De Morgen, S

De Vlijt Concentra Gazet \Tan Antss erpen. 500 Het Belang van Li mhtirg. 1 Geen enkele krantenss i nkel haalt natuurlijk dergelijke aantallen, De s erhouding, ook van de postbedeling zal wellicht in dezeitde orde van grootte liggen. In tegenstelling tot de lagere posttaries'eit. wat onze ga/ettenman trolissens altijd tegen de borst heeft gestoten, ligt zijn winsiniarge op het,ell'de niseau als de winkel\ erkoop. En zonder snoeji of sigaretten ben je natnurhjk serplicht om een hoge oplage te halen. Een opsomming san des eertig verschillende ti jdschn hen zou ons te ver leiden. Flumo en Libelle /ijn hier de traditionele toppers mei een oprukkende Dag Allemaal achter zich. Zelfvertrouwi Is o ons toe ook een s ei'woed Hnino-lezei' te zijn, in tegenstelling tot zijn rouwije. 'tijd en goesling om alles door te lezen is er ieker niet, Maar ss it er op de niarkt is, al les kon door toedoen s mi onze ga/etteninan in je brievenbus belanden. Zo was er ook het dagelijks knapperig ierse esemplaar van Die Welt bijvoorbeeld dat door Lijn s ingers gleed. Ot'El Pai's s oor een ijverige Spaanse student. En ook drie ahonnenienten op Plas buy svaren in het bestand opgenomen. Slechts drie. stelt Eo nuchter s ast. siant Plashoy is zo'n is pisch boekje (lat je nooit in eigen dorp koopt natuurlijk. Nederlandse kranten. De Stem. De Telegraal' en het Algemeen Dagblad, waren geen spek voor ho' s bek. Zij worden m'cehtstreeks bedeeld door goed-betaalde Noorderbuien. Eert eigenaardig s erschijnsel is as ook is eI dat kranten die lam prijs verhoogden, ook telkens een is inst aan lezers boekten. Of hoe leiend Vlaanderen wellicht redeneert dat wat prijzig is, ook wel van een betere kwaliteit zal /ijn. Ondanks het t'eit dat onze gazet zeker niet lijdt aan anorexma. vangen we receitnatig op 'daterweer niks in staat'. Zulke opmerking kaatste Is o steevast terug niet deze oneliner: Ah. er staat niks in'? Vr eI. schrijf ze dan maar eens over! En 01(1e elinelirrentie met amideme en snellere media niet wurgend werkt op een relatief trage nieuw sbron als de krant 7 Via internet kan je trousi ens elke morgen opnieuw een keuie maken welk nieuss sje uit svelke krant wil lezen. Alle ballast. papierberg incluis. wordt hiermee os erhoord gegooid. Een mooi perspeetiel toch? Daar geloot' ik niet in, zet Eo ons weer op onze plaats. Ten eerste kan je met je krant lekker knus ui je zetel ondenntgaan, wat ik je niet direct niet ie computer zie doen. En daarbij: met een gazet kun je tenminste een s hieg doodslaan! 't Zal wel heroepsmi.ss orming zijn niaarweet je wal mij altijd opvalt als ik iemand niet een krant onder zijn arm zie lopen? Mensen die een zogenaamde kwaliteitskrani hebbenge kocht zoals De Standaard of De Financieel Economische Tijd dragen deze altijd met de titel naar buiten. 11(1e zou dat komen... en op twee andere depots, één in de Gelmelstraat en één in de Lodewijk De Konincklaan. Daar konden wij onze fietsen gaan bijladen zodat we niet telkens terug naar huis moesten rijden wanneer we door onze voorraad zaten. Elke dag stonden wij om half drie 's nachts op. Dan was het wachten op de toelevering om onze fietsen te kunnen laden. Dat laden was een bepaalde routine geworden. Elke krant had zijn eigen vaste plaats. Eerst zat De Morgen. dan Het Nieuwsblad en daarvoor zat Gazet Van Antwerpen opgevouwen naast Het Volk. Dit gebeurde altijd op dezelfde mannier want het kwam er op aan ook in het donker de juiste krant in de juiste brievenbus te mikken. Af en toe ging dat wel eens mis maar dat merkte je pas wanneer je van de ene krant te veel over had en van een andere te weinig. Het was onbegonnen werk om die fout te gaan goedmaken. Je kon dan alleen maar

hopen dat de klant hetje niet kwalijk zou nemen. Heel af en toe kreeg je een telefoontje met een klacht maar dan stak je 's anderendaags daar gewoon de vorige editie extra in de bus. De weinige reclamaties kwamen doorgaans dan nog van mensen die niks aan de hand hadden. Maar zoals in elk vak staan ook hier de beste stuurlui steeds aan wal, nietwaar. Ivo en Yvette hadden iedere hun eigen ronde. Yvette loerde overwegend in Hoogstraten en ik in Minderhout. De laatste jaren rollen de kranten steeds later van de persen zodat wij ook steeds later aan onze ronde konden beginnen. Het nieuws dat geschreven en gedrukt wordt, houdt uiteraard alleen rekening met de nietiwsgierige lezer, niet met de (kleine) verdeler en de concurrentie niet de andere media om zo kort mogelijk op de feiten te zitten, wordt steeds prangender. Dat alle kranten tegelijk gebracht


MAN IN DE MAAND Als je zo al die jaren stad en land hebt J)latgereden, dan heb je vast nogal wat rare toestanden meegemaakt zeker? \LLl) iLflhlJk niet, Op it o ­ onblik ii ii wij op r()kk w ten 1 Ltn ik mtete ntnn no.. in bed \1 u uol dt ttuf 1LIflU1kN waren rond die uren weJ uitgeteki. Eén keer, her tflncrt Yvette zeh. ben ik toch wd ste ig gcschrokkcn. ik reed voorbij hei hegijnhûl en op (Ie stoej) van de kerk zag ik iets liggen. Toen ik dichi. r hij kwam bleek het een man te zijn vaarvan ik 'it dat hij in een van dc 1iizen in het hLgl)nhot ())fldL Vhjn u 'tt. ihte dat hj et e kregen 1]a(l en Ier plekke in elkaar gezakt was maar na er eens goed mee geschud te hebben kwwiten er toch wat dier1 ijke geluiden uit zijn ioud. t)e hrare nian 1tt1 oewoorj \ cel te diep in liet glas gekeken en lag zijn roes uit te slapen enkele nieters van zijn voordeur, Ja, dood of tat. t verschil is in het schemerdonker niet altijd direct merkbaar. Zelf hen ik ()(4 regelmaug geschrokken, pikt lv& in. Nu moet elk huis een brievenbus hebben tegen de straal maar oeg.r h id men in het btste ges d ten glc ut mtt klcp in dt 00rdeur, W inncei ik k krant d t ir d ifl probeerde door tt duwen, ging die deur plots mee open. Dat overkwam me verschillende keren. Dan bleek dat die deur niet goed dichtgedaan was, maar ondertussen stonden dc haren in je nek wel recht. Voor de rest heb je natuurlijk de alledaagse dingen zoals honden aan uw broek en de onvermijdelijke lekke banden. Alhoewel wij gebruik maakten van versterkte hetsen met transportbanden reden we toch regelmatig lek. In dat geval kon jt t v ce dmgt n doen 01 wel ging je te vutt tci uc n i ii buis om een reservefiets te halen. otwel zette je ccii lap op de hand want we hadden natuurlijk altijd ons materiaal hij. Maar als je vraagt naar anekdotes. Ja, deze misschien, daar hh 1h toch altijd van c noten Ik hcldc ooit aan dc hock van de Loenhoutsehaan aan een witte villa. ben kleine gedi on.en m in zow it mijn k t Ii bi. i du. /v i udt. de detu open. Hij zei: Goeiedag, ik ben Jan Verheyen".. Toen hij dc vi t igtcken. in mijn otrtn liv vulde hij aan. 1an Verheyen, van de Rode Duivels", waarop ik zei: 'Ook goeiedag. ik ben 1 vo Rens'' want wat in 's hemeisnaani mOL st ik ik spoi 1 kck mc v 001 skI en bi i odt dui t 1'. Ik vond het op dat ogenblik wel een beetje i -aar dat die man zich zo netjes voorstelde maar goed Achteraf bleek het om DE Jan Verheven te gaan die op dat ogt nhlik mce hJ mooic Bclgischc tic to il vs cci ni i iktc in de nationale ploeg, Die zal mii ook wel een barbaars type gevonden hebben.

werden had wel het nadeel dat wanneer één krant vertraging had opgelopen.je ook op de andere moest wachten terwijl we vroeger dan tôch al konden beginnen. Het klinkt misschien raar maar je moet weten dat er om half vier al klanten op dc uitkijk stonden voor hun gazet. Truckers, vroege ploegendienst of gewoon slechte slapers. Ook op de baan worden we op deze tijd aangeklampt door passerende chauffeurs. Daarvoor hebben we altijd een extraatje geladen. Met het ontstaan van veel nieuwe wijken is

Ondanks het feit dat de haren wat minder

weelderig staan, is er nog niks van deze het aantal af te leggen on twapenende gliin lach verloren gegaan kilometers behoorlijk waaraan Yvette begrijpelijk niet heeft kungestegen en dan moet je op een bepaald nen weerstaan. Door de vrijgekomen toer ogenblik een grens in Hoogstraten kwam ook deze belangrijke trekken tot waar je beslissing in een stroomversnelling. met je bedeling wil gaan. Zo gingen wij tot aan de Leemputten (Pidpa) op de Loenhoutseweg, de Vooraard en een stuk van de Achteraard. Het hing er gewoon van af of de huizen ver uit elkaar stonden. Maar lijn is lijn en daar weken wij ook niet van af. Anders weet je echt niet meer waar het scheidt. Van de andere kant, soepelheid en service droegen wij altijd hoog in het vaandel. Wanneer er iemand 's avonds meldde dat hij s anderendaags voor drie weken op vakantie vertrok, dan was daar ook drie weken geen krant in de bus te vinden. En als men belde om morgen het Nieuwsblad te bussen in de plaats van Het Volk, dan gebeurde dat ook. Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Op de post moet je zoiets enkele weken vooraf aanvragen en dan loopje nog de kans op een administratieve misser. Dat en de vroege bedeling, waren onze troeven. Tenslotte was het onze kostwinning en moesten we onze zaak rendabel houden. We hebben het nochtans meer dan eens meegemaakt dat mensen vroegen wat wij eigenlijk voor de kost deden terwijl ze goed wisten dat wij hun krant aan huis brachten. Ik begrijp die reactie ook wel enigszins want wanneer zij naar hun vverk vertrokken waren wij dikwijls al op weg naar

Had Yvette geen schrik om als vrouw zo alleen en in het donker te fietsen? "Nee hoor 1. Je hebt op dat ogenblik gewoon geen tijd om stil te staan bij wat er zou kunnen gebeuren. Er vroeg ooit iemand waarom wij geen GSM gebruikten, dan kon Yvette mij bijvoorbeeld opbellen vvanneer zij met een lekke band stond, Alsof dat iets zou uithalen. Wat zou ik dan moeten (toen? Rechtsonikeer maken en haar gaan zoeken zodat de klanten op mijn toer ook nog zouden moeten wachten.? Als beveiliging tegen aanranders zeg je? Ik kan mc moeilijk voorstellen dat die zo vriendelijk zouden zijn je eerst nog i ustig te 1 een teltlontrtn 1 itt enie watje op d it ociihlik met zo'n GSM kan doen, is ermee naar de ander zijn kop gooien.' En keer hen ik wel eens tussengekomen toen mijn vrouw iltijd met een ,rd ii.htc vv igLn in h in huurt lictste Vii dc nummerplaat van de wagen hadden we de eigenaar snel opgespoord. Toen ben ik op hoge poten die man ccliv flink mijn gedacht gaan zeggen en sindsdien hebben we daar ook .ecn lvvt meer mee th Id

Vancif het jclar 1982 sleten Ivo en Yvette vele uurtjes bij de gilde. Volksdansen was een passie die uiteindelijk ook altijd moeilijker te combineren viel met de job. Tien uur is mooi om te stoppen, redeneerde Ivo, niet om te beginnen. Ofschoon hij' nooit schutter was en de boot altijd heeft trachten af te houden, is Ivo enkele jaren geleden ingeschakeld in het beurtrolsysteem van de dekens waar hein nog ruimschoots een jaar opdrachten staan te wachten.


MAN IN DE MAAND huis. De mensen zien meestal alleen cle mooie kanten hé. In de zomer, wanneer het lekker weer is en de vogeltjes fluiten is het inderdaad ook best wel mooi. Maar in de winter bij regen of sneeuw is het zeker geen pretje. IJzel is het ergste wat je kan overkomen wanneerje met een zwaar beladen fiets de baan op moet. Meestal waren wij op weg von1at iie troQiwagens geweest waren, âls deze al kwamen. Een steen of een afgevallen tak zijn voldoende om je het evenwicht te doen verliezen. Wanneer je fiets begint te schuiven is er geen houden meer aan en het beste wat je dan kan doen is hem gewoon laten vallen. Vooral niet proberen hem recht te houden want het risico op bieuken is niet denkbeeldig. Twee keer slechts hebben we het meegemaakt dat we niet konden vertrekken omdat het buiten één grote spiegel was en dat er geen doorkomen aan was. De krant van die dag hebbende klanten wél gehad, alleen met één dag vertraging. Nu is het op de meeste plaatsen min of meer verlicht maar dat is ook niet altijd het geval geweest. Wij kunnen bij het opstellen van de gemeentebegroting perfect vertellen waar de nood aan openbare verlichting het grootst is. En voor het ogenblik kan de Heuvelstraat op dat vlak zeker een face-lift gebruiken. Ook regen is niet echt ideaal voor de kranten, dat begrijp je wel, zeker als dat nog eens gecombineerd wordt met een stevige windviaag. Toch staken we in zulk geval alleen onszelf in een regenpak. De kranten bedekken had geen enkele zin omdat je toch om de haverklap in je tas moest graaien. Mensen vragen dikwijls hoeveel gewicht wij dan zoal bij hebben wanneer we volgeladen zijn. Eigenlijk hebben we daar nooit bij stilgestaan maar ooit heeft één van onze fietsen voor

Lt -

/1

fl H)/!I i hill hi IhhhJi (E)i lh(} h)I'(IhtOhbL'h/ liii )CV! J)hhS,5(h/. Ï(vIh

liet hij zich in 1991 één keer verleiden door het K. W.B. -gezelschap in de klucht de butler'. Had hij toen war harder geknepen, dan was de helft van deze man in de niaand nu niet verschenen (?!). één of andere wedstrijd tentoon gestaan in de veiling van Hoogstraten. Wij hadden deze geladen zoals we steeds deden op een doordeweekse dag en de bezoekers mochten raden hoeveel deze fiets met lading woog. Toen men hem op zeker ogenblik op de weegschaal zette, zijn we er zelf van geschrokken: 101 kg woog deze.

Hoewel niet alle kranten op hetzelfde papier worden gedrukt, worden ze toch allemaal alsmaar dikker en zwaarder. Zo weegt de zaterdageditie van de Gazet Van Antwerpen tegenwoordig om en bij de achthonderd gram (waarvan wellicht een goeie halve kilo ongelezen in de papiermand beland).

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! Gi

r

0


MAN IN DE MAAND

Vakantie, wat is dat? Rond zeven uur, hal f acht zat de krantenbedeling er meestal wcl op en dan gingen wij terug naar bed om nog enkele uren te knorren. Vroeger moesten wij ook nog veel op weg om te gaan ontvangen maar in de loop van de jaren zijnde meeste mensen overgeschakeld op giraal betalen. Dit en ook het inschakelen van de computer in de administratie resulteerde in een pak meer vrije tijd. Zeker naar hei einde toe, is onze job er echt wel stevig op verbeterd. Je mag echter niet vergeten dat wij wel elke dag van de week paraat moesten zijn. Tijd om op vakantie te gaan of om ziek te worden hadden wij niet. We hebben het ooit wel eens geprobeerd hoor. Dit kwam zo. Op zeker ogenblik moest ik met een zware longontsteking opgenomen worden in het ziekenhuis. Er zat toen niets anders op dan de kranten per post te laten bezorgen. Vrijwel probleemloos, leek het. Toen dachten we: "Als we het zo kunnen regelen bij ziekte kunnen we misschien toch wel eens op vakantie gaan". Maar die poging ging serieus de mist in: de laatste jaren bleven de zaterdagkranten van de losse verkoop tot maandag op de Post liggen en dat konden onze klanten begrijpelijk niet erg appreciëren. 'Van vakantie nemen was dus geen sprake meer. Dit maakt het dan ook zo moeilijk iemand te vinden die de zaak wil overnemen. Er zijn genoeg kandidaten die geïnteresseerd zijn in de omzet maar elke dag, weer of geen weer, zo vroeg opstaan en dan nog niet eens op verlof kunnen gaan ook. Tja, dan haken de meesten toch al vlug af hoor. Het is nochtans een Vrij zekere bron van inkomsten. Sinds ik hier in 1974 begon zijn er omzeggens geen klanten afgevallen buiten sterfgevallen en verhuizingen. Wat wel meer gebeurt dan vroeger is dat men gemakkelijker overschakelt van de ene naar de andere krant, vooral wanneer deze niet speciale aanbiedingen komen. Maar zoals ik daarstraks al zegde, daar maakte ik een punt van eer van. Alleen is deze ronde natuurlijk ook niet meer bol te werken. En om als vrouw mee in het gareel te stappen, moet je in de eerste plaats willen, maar zeker ook kunnen en durven alleen je mannetje te staan in de verlaten uren van de morgen. En dat is natuurlijk niet allemaal zo evident. En dan spreken we nog niet over een combinatie met kinderen, nietwaar. Nee, uiteindelijk zat er geen overname in en hebben ze mij bij 'de Gazet' oorspronkelijk als vuile was achteloos weggegooid. Stank voor dank zoals de volksmond zegt. En ook een klap in mijn gezicht was de manier waarop de klanten dan plots wel met onmogelijke kortingen rond de oren werden geslagen wanneer zij overstapten OP een postabonnement. Dat deed echt zeer, heel zeer. Gelukkig hebben mijn ex-broodheren hun onheuse praktijken ingezien en hebben we onze jarenlange samenwerking met gladgestreken plooien kunnen afsluiten. Mijn fiets, niet direct een wendbaar stadsfietsje natuurlijk maar wel oerdegelijk inclusief bromfietsketting, staat sindsdien te koop. Maar wie is hierin in 's hemelsnaam geïnteresseerd? Als museumstuk misschien?

Het einde van een levensOmstreeks Kerstmis '89 werd ik de eerste tekenen gewaar van wat later de keiharde diagnose Multiple Sclerose zou worden. Een kleine blackout, een onverklaarbaar tintelend gevoel dat

Bij tennisclub 'De Vrijheid' kan Yi'ette een groot stuk van haarsportieve energie kwijt. Ivo

wordt liever ingeschakeld achter de tapkast dan op het court. aanhoudt,... Een bezoek aan de scanner bracht niet meteen duidelijkheid. Ik werd zonder veel commentaar bedacht met een invaliditeit van 30%. Er was mi. dus niks aan de hand en ik bleef vrolijk mijn werk verderzeiten. Tot ik wat later een gesprekje aanknoopte met mijn buurvrouw Julia Jacobs zal iger. Zij was al jaren moedige MS-patiënt en kende dus alle symptomen maar al te goed. Zij stelde mij voor de plotse diagnose, die achteraf ook door medici werd bevestigd. Vanaf dat ogenblik was ik er niet meer gerust in. Ook bij het fietsen voelde ik dat het achteruitging: de vermoeidheid sloeg veel vlugger toe en het evenwicht werd labieler waardoor het bijwijlen voor mij gevaarlijk fietsen werd. Even nog probeerde ik mezelf hoop te geven en verplichtte ik me om een splinternieuwe fiets te kopen. Ik naar Verschueren waar ik het beste van het beste bestelde, inclusief het allernieuwste schakelsysteem dat op de markt was. Fier als een gieter probeerde ik mijn nieuw vehikel uit maar ik werd al snel voorbij gefietst door enkele ouwe moederkens. Wat had dat te betekenen. En dat verkopen ze voor een pronkstuk van modermie techniek. Voor mij was het duidelijk dat er iets aan mijn fiets schortte. Ik terug naar Verschueren met de vraag om deze fiets te ruilen voor een echt goei model. Terugnemen bleek niet mogelijk maar uiteindelijk kon ik mijn nieuwe fiets verpatsen en schafte ik mij een ander model aan. Natuurlijk had ik nu vlug begrepen dat de echte oorzaak van mijn moeizaam fietsen niet aan de tweewieler lag maar aan het rnanneke zelf... Dokters heb ik heel mijn leven van mijn lijf kunnen houden, maar ook mijn homeopaat kon in dit geval niet anders dan verwijzen om de diagnose zwart op Wit te krijgen. Via mijn homeopatische geneesmiddelen kon ik de ziekte i:irdi L ondercuntrule houden. Maar een herken-

allergie die een spoedopname in het ziekenhuis noodzakelijk maakte, strooide roet in het eten. De cortisone die ik daar toegediend kreeg, brak de homeopathische kuur bruusk af. Toen heb ik weer een sterke terugval gekend. Ook nadien heb ik nog enkele conflicten moeten aangaan met de alopatische geneeskunde, die ik enkel nodig had om voor de noodzakelijke briefjes te zorgen. Ik zeg nog altijd dat het kerkhof vol ligt met vergissingen van de traditionele geneeskunde. Ik geloof rotsvast in de homeopathie al is de evolutie van een ziekte als MS niet te voorzien en kan je onmogelijk voorspellen welke hersenfuncties eerst beschadigingen gaan oplopen. Toen ik uiteindelijk voor de volle 100% invalide werd verklaard, stond het besluit om te stoppen snel vast. Ook voor mijn vrouw. Want het risico omje uitkering te verliezen als nienje toevallig een factuur zag schrijven, wilde ik niet nemen. Gelukkig heb ik me jarenlang blauw betaald aan een verzekering voor een gewaarborgd inkomen, want de ziekenkas, dat is geen vetpot. Aan de MS-liga heb ik ook veel steun. Veel vroeger dan verwacht zit Ivo nu thuis bij de kachel. De ene dag is de andere niet natuurlijk maar ik zal zeker niet in mijn zetel wegkwijnen. Blijven trainen, is mijn devies. En al zal dat niet altijd even gemakkelijk zijn, er zijn genoeg dingen waarmee ik mijn dagen rond krijg. Al is het door 's morgens een brood en mijn gazet te gaan kopen... Enne. knipoogt Ivo naar mijn collega aan het andere eind van de zetel die aanstalten maakt om zijn gekoesterde dictafoonje uit te schakelen, kom mij eens een beetje op weg zetten in het computerlandschap! De afspraak is genoteerd. Ivo. De Hoogstraatse Maand wenst je het allerbeste in het volgende hoofdstuk, aan de zijde van Yvette (voor zover die niet is gaan tennissen of ve! levh:tl en natuurlijk).

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


MAN IN DE MAAND

Wat is Multiple Scierose? Multiple selerose is een ziekte die de hersenen en de ruggenlnerg/enuwen aantast. Onze hersenen werken als een soort computer die signalen uitzendt naar ons lichaam. Al die srna ten. die via onze rUggenniergstreng lopen, zeggen het 1 ichaani als het ware 'wat het doen moet• Of beter gezegd: wat dc spieren in ons lichaam nmeten doen. De ruggenmergstreng moet je daarbij zien als een dikke bundel draden die aan de hersenen bes estiod is. Langs deze dikke bundel draden lopen alle signalen san de hersenen naar de spieren in ons lichaam .Jc wilt je arm optillen en zwaaien. De hersenen sturen een teken door de ruggenrnerg/enuwen naar de anu die dan 'autwooi dt' door omhoog te gaan en te zwaaiefil. 1 teelt iemand MS, dan is de is(llatie niyelnie) die de zenuwen in de hersenen en in het ruggenmerg bedekt, beschadigd. Het zit vol verhai-de plekken waardoor de zeriusen de signalen niet meer goed doorgeven. Deze erharde plekken op de mvelinelaag ook v cl plaques genoemd, versloren de signalen die uitgezonden ss orden. De hersenen zeggen tecen de arm ''zsvaaien'. maar het signaal komt niet duidelijk ei' helemaal niet hij de arm. De arm kan niet meer doen wat de hersenen willen.

Symptomen van MS De piekleeflijd waarop de eerste ziekteserschijnselen optieden is 30 jaar, maar de s ariatie is groot. Vrou cven worden t ss eemaal meer getroffen dan mannen. De aard van de s mptomeu is atliankelijk san dc soort getrol ten zenuwbanen. De syniptomen zijn veer verscheiden: spier iv akte, cohrdinatiemoeihiklieden, gevoelsstoornissen, moeheid. hlaastunctiesloornissen, seksuele problemen, stoornissen in het geheugen, concentratie en spraak. Maar niet iedereen wordt door al deze symptomen getrof-

Wat is de oorzaak van MS? MS is een cornplc\c aandoening. Ze ontstaat als gevolg san een samenspel van omges ingstactoren en erfelilke factoren. Die leiden tot veranderingen in het immuniteit- of at'weerstelsel, Het grootste aandeel in het ontstaan van de ziekte vormen de omgevingshmctoren. Er bestaat ook erfelijk bepaalde aanleg nt athaarhcid s oor de ziekte Maar VIS is geen erfelijke ziekte, liet risico voor kinderen van VIS-patinten is zeer klein. Veel onderzoek werd s em'rieht naar de niogel ij ke rol van virussen als n]ogel ijLe ui tlokkers van de ziekte, maar cle erantss oordelmjkc onigevuigstactor werd nog niet ontdekt.

Verloop van MS De ziekte kent een zeer wisselend s Cr1001). Enem'zmjds is er een groep MS-patiinten die een verloop kent met opliakkeringen. d.w.z. periodes niet verslechtering en s erhetermng van de klachten wisselen elkaar al'. Anderzijds is er een groep die een verloop kent zonder plotselinge s erslechtering maar niet geleidelijk verminderde mogelijkheden. Ongeveer een s ierde san cle patiinten kent een goedaardmg verloop van dc aandoening niet zeer weinig handicap na 10 tot 15 jaar. Voom' vijf procent is cle evolutie in enkele jaren zeer ongunstig. De grote meerdem heicl zit daartussen. Volgemis een Canadese studie heeft 50Yi san dc MS-patmi.ntcn na 10 tot ISjaar hulp nodig bij het stappen. De evolutie van de ziekte is niet voorspelbaar. Veel mensen denken dat MS'patimmten meteen een rolstoel nodig hebben. De praktijk toont aan dal dit niet het ges al is. Tien jaar na de diagnose kan 80 13 van de mensen met M S nog lopen. Na twinlmg jaar is dat iets minder clan de helft. Slechts een kleine groep krijgt een ernstige handicap. (:1/t: INH)-BROCHL'RE mw: V/W Belgische itlS-Liga)

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 9


Hebt u het jongste HOK-jaarboek reeds? De tijd dat onze streken gekoloniseerd werden, ligt al ver achter ons en toch kon tot vorig jaar in Wortel nog de wegwijzer vinden naar 'Wortel Kolonie'. Ik hoef • natuurlijk niet meer te vertellen dat de toekomst van deze merkwaardige 'landloperskolonie' een open vraag is geworden. Voor al diegenen onder ons die zich het lot aantrekken van dit uniek stukje natuurschoon, stelt vzw Het Convent alles in het werk om ervoor te zorgen dat het behoud van dit gebied (in één geheel) gegarandeerd blijft. Onder andere door hun actie werd dit stukje Hoogstraats natuurgebied enkele maanden geleden nog gebombardeerd tot één van 's werelds 100 meest bedreigde monumenten.

Deze perikelen doen de vraag rijzen naar de eigenlijke betekenis en oorsprong van het systeem van de landbouwkoloniën. Waarom is dit merkwaardig gebied hier aangelegd en wat heeft er zich allemaal afgespeeld? Voor wie meer wil weten over de diepere achtergrond van Wortel Kolonie, heeft Hoogstratens Oudheidkundige Kring haarjongste jaarboek grotendeels gewijd aan dit onderwerp. Het leeuwendeel van dit boek bestaat uit de herwerkte thesis van Sabine Ruts (licentiate geschiedenis + ruimtelijke planning). Dit actuele onderwerp wordt hier in een frisse taal belicht vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, landschappelijk, economisch. ... ). Bovendien wordt niet alleen het verleden van Wortel Kolonie toegelicht. Er worden ook verschillende toekomstperspectieven afgetast. Daarbij wordt vooral gezocht naar een toekomstbeeld dat verenigbaar is met het geheel eigen verleden van Wortel Kolonie. Zo overspant dit werk zowel het verleden en de toekomst om tot een bijzonder actueel en volledig beeld te komen van de kolonie. U hebt het al begrepen, dit is hét boek voor degenen die verder willen kijken dan Bootjesven en de Kastanjedreef. Wie het HOK-jaarboek koopt, krijgt daarbij nog enkele fijne extra's. Het boek wordt immers aangevuld met twee uitgebreide historische artikels. Eén daarvan is een mooie bewerking van 'Het dagboek van Jan Verbunt'. Deze Jan Verbunt was een Meerlenaar die frontsoldaat was in de eerste wereldoorlog. Het is de buitengewone vlotte en sappige taal van deze Jan, die dit verhaal doet onderscheiden van andere '1418'-verhalen. Elementen uit zijn dagboek werden samengegoten tot een hedendaags en vlot leesbaar geheel. Een andere Jan, Jan Huijbrechts, tekende voor deze geslaagde bewerking. En er is nog een toemaatje. Dat toemaatje is een merkwaardig artikeltje van de hand van Cis Huijbrechts, Hoogstratens WO 11-specialist. U kent de man van zijn boek 'Waar blijven ze toch?' dat de bevrijding van Hoogstraten beschrijft. Deze keer vertelt hij ons over een geallieerde bommenwerper die neergestort is boven Wortel-Kolonie. In zijn verhaal laat hij ook enkele kroongetuigen aan het woord. Voor deze kerels betekenden de woorden 'Hoogstraten' en 'Wortel-Kolonie' natuurlijk iets heel anders dan voor ons... U merkt dat dit boek het verdient om het stempel van HOK te dragen. Wil u uw historische achtergrondkennis verruimen en uw boekenrek vervolledigen met dit jaarboek, snel dan vlug naar de Standaard-boekhandel of naar de Dienst voor Toerisme en Cultuur. Voor 1.000 fr. verandert dit exemplaar van eigenaar. Wie het boek koopt, kan trouwens (voor 1 jaar) gratis lid 10

worden van Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Zo blijft u op de hoogte van alle HOKactiviteiten. Men kan het boek ook kopen door 1.000 fr. ie storten op rekeningnummer 0880630430-22 van HOK. Het boek wordt dan opgestuurd of gebracht. Mis deze kans niet! Het aantal exemplaren is beperkt!


VANUIT HET STADHUIS... Commercieel plan voor centrum drijft coalitie-partners uit elkaar RAADSZAAL AANTREKKINGSPOOL VOOR PROTEST Enkele jaren geleden spraken we met zijn allen nog van het N.A.C., het Nieuw Administratief Centrum. Hier en daar waren er toen wel wat bedenkingen over de prijs, de ondergrondse garages, enz., maar uiteindelijk schikte iedereen zich. Wat overbleef was tenslotte het respect voor het esthetische en functioneel karakter van wat voortaan het huis van vertrouwen zou moeten worden, het glazen huis van de stad Hoogstraten. De naam N.A.C. werd voorgoed opgeslorpt in de schaduw van de bakstenen trots der Noorderkempen. Voortaan zou het gewoon "administratief centrum" worden , waar alles toch ook maar zijn doodgewone gang gaat. Maar als meegezogen in het kielzog van de witte mars, ontwikkelt zich hier de laatste maanden een waarachtig N.P.C. Niet dat we hierbij direct aan een nieuwe politieke cultuur zouden denken. Daarvan hebben we het laatste jaar nog niet te veel gezien. Goed, de burgemeester heeft de vermanende brief van de gouverneur waarin de klacht van de oppositie over belangenvermenging gegrond wordt verklaard, publiekelijk voorgelezen. En het lijkt er op dat de intentie ontstaat om voortaan elke beslissing van de gemeenteraad kordaat te doen naleven. Een eerste test-case wordt misschien het nieuw terrassenreglement, waarvan onlangs "de puntjes op de i gezet" werden. Maar hiervoor zullen we nog geduld moeten hebben tot in de lente. Nee, een nieuwe ontwikkeling zien we eerder bij de man in de straat. Die heeft zijn weg gevonden: recht naar het N.P.C., het Nieuwe Protest Centrum. Er kan de laatste maanden geen gemeenteraad meer plaatsvinden of ze zijn daar, de mondige burgers van Hoogstraten. De enen nog wat beduusd, de anderen kordaat en vol zelfvertrouwen, vaak met heel wat jeugdige overmoed. Vorige maand nog waren het de jeugdspelertjes van Minderhout VV tegelijkertijd met markt- en terrasliefhebbers uit Dreef. Vier weken vroeger zagen we de verontruste gemeentelijke onderhoudswerkvrouwen met alweer de voetballertjes uit Minderhout. Nog een zitting eerder maakten de verontruste bewoners van de Strjbeekseweg hun opwachting, het initiatief van eens te meer MVV ĂŠĂŠn maand vroeger indachtig. De trend blijkt dus wel degelijk gezet, er komt weer wat beweging in de zaak. Maar of al deze acties ook vruchten zullen afwerpen is een ander paar mouwen. De bewoners van de Strijbeekseweg hebben alvast toch een groot stuk van het laken naar zich toe kunnen halen. Voor de voetballers uit Minderhout en de geduldige Dreveniers ziet het er minder rooskleurig uit. Maar zij waren dan toch getuige van iets dat niets te maken heeft met een nieuwe politieke cultuur. Na een schorsing van 15 minuten verlaten de CVP-raadsleden de zitting. Pers en publiek blijven zonder verdere informatie achter. Het is gissen naar de oorzaak. Een breuk in de coalitie? KVB en oppositie werken de 48 overige punten verder af.

Protest in de zaal De weg naar het stadhuis is blijkbaar gevonden. Sinds enkele maanden worden de genieenteraadsleden niet de regelmaat van ecn klok geeuiifronteerd met boze of verontruste inwoners. Vroeger gebeurde het ook wel eens dat een vereniging of een belangengroep door hun aanwezigheid in de raadszaal hun eisen of hun verwachtingen kracht kwamen bijzetten. Maar op deze schaal hebben wij dat nog nooit meegemaakt. De eersten in de rij waren de jeugdspelertjes . trainers.ouders eii bestuur van MVV de Minderhni.itsc voetbalvereniging. Met aandrang vroegen zij liet stadsbestuur om een oplossing voor hun prangend tekort aan terreinen. Met II ploegen wordt er op hetzelfde terrein getraind en gespeeld, terwijl de voetbalverenigingen uit de andere deeldorpen alle over minstens twee en zelfs drie velden kunnen beschikken. Nadat voor de aangekochte gronden intussen reeds drie jaar geleden, aan de Heistraat geen vergunning door Stedebouw werd afgeleverd werd het geduld van bestuur en


GEMEENTERAAD

spelers geleidelijk aan opgebruikt. Intussen zijn zij reeds vier maal op bezoek geweest op een gemeenteraadszitting. Op 17 november windt de burgemeester zich wat op, en legt aan de afgevaardigden uit welke stappen er reeds ondernomen zijn door het college. Verder ver klaart hij zich bereid om twee afgevaardigden van MVV mee te nemen naar het kabinet van minister Baldewijns als bewijs dat het college wel degelijk aan de zaak werkt. Vier weken later zijn ze er weer, minder in aantal dan vorige keer, maar ook nu zetten de spelertjes zich op de grond voor de tafels van de raadsleden. En wachten.. Dit maal gaat burgemeester Van Aperen er niet meer op in en begint met de orde van de dag. Een uur later verlaten zij ontgoocheld de zaal. Er is geen woord gezegd over de

voetbalzorgen van Minderhout. Allleen de spandoeken, de truitjes en vooral de aanwezigheid hebben iedereen er nog eens aan herinnerd dat men het in Minderhout zat is. Tijdens de raadszitting van 17 november zit er ook een ganse groep van gemeentelijke schoonmaaksters in de zaal. Op de agenda van de geheime zitting staat dc aanstelling van een aantal technisch beambten voor de schoonmaak van de bibliotheek. Bijgestaan door een vakbondsafgevaardigde willen zij op een stille manier afdwingen dat het gemeentebestuur die avond niet zou overgaan tot deze benoemingen en willen zij hun bezorgdheid laten zien over de aanwervingspolitiek van de gemeente. Door het vergelijkend aanwervingsexamen dreigt een aantal van dit onderhoucispersoneel na jaren-

lange trouwe dienst uit de boot te vallen. Zij betreuren het ten zeerste dat de overheid geen voorbereidingsinitiatieven op het examen heeft genomen voor personeelsleden die reeds in dienst waren. Half december was het ook de beurt aan de mensen van Dreef. Die avond stond het nieuw terrassenreglement op de agenda. Heel wat mensen uit de horeca en van de fanfare zijn van mening dat het niet opgaat om de Dreef te vergelijken met de Vrijheid. Als op Dreef de terrassen niet tegen de gevels en tot tegen de goot mogen dan schiet er praktisch niets meer over. De slogans op de kartonnen platen logen er niet om: "Geen tafels aan de goot, weg met ons brood", "De Dreef is de Vrijheid niet.". "Inspraak, nog nooit van gehoord." en " Geen markt tot aan de goot, de fanfare zijn dood." Uiteindelijk besliste de gemeenteraad het nieuwe terrassenreglement goed te keuren. Bur gemeester maakte zich sterk dat de puntjes op dc i gezet zullen worden en w tevreden dat dit reglement ook zeer goed afdwingbaar was. Begin januari zullen alle betrokkenen die een ter ras of een luifel willen, in het stadhuis worden uitgenodigd voor verdere informatie. Wij komen hier ook zeker nog op terug in een van onze volgende cditic.

Mercuriusfonds, NCMV, en onenigheid HeJ Mercunuslonds is een initiatiet van de Vlaamse regering om het verval en de verpaupering van de steden tegen te gaan. EĂŠn van de middelen daartoe is het economisch initiatief in de steden stimuleren. De bedoeling daarbij is het stimuleren, verbeteren, verplaatsen en ver-

lipt WAT IS ER IN III lEVEN MOOIl R DAN JE TL KUNNEN JJITLJ VEN ABO DRAAGI DAAR CRAAC TOE 1311 WANT VI ILIG VER7EKJ RJ N IS MI ER DAN CFNTI NWI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 12


GEMEENTERAAD ruimen van de bestaande commerciële activiteiten . In de gemeenteraad van mei jongstleden werd er in de gemeenteraad beslist om voor Hoogstraten een project in te dienen.Dit was toen zeer tegen de zin van oppositieraadslid Jan Fret clie dc overige raadalcden ervan trcidite te overtuigen (tal een gemeente als I-loogstraten helemaal niet in aanmej king komt voor clii Mercuriusfonds, en dat deze gelden veel beter in echte verpauperde gebieden van grotere steden zoals in Antwerpen kunnen aangewend worden. "Waar is er in Hoogsiraten verpaupering ? Waar in onze gemeente zien we een leegloop of een verval ? Voor mijn part komt Hoogstraten helemaal niet in aanmerking voor het Mercuriusfonds. Er zijn steden zoals Cent en Amwerpen die dit geld veel heler kunnen gebruiken. Als steden zoals Hoog.straten, Blankenherge, Knokke-Heist en al die andere (deze gemeenten waren in de lijst van mogelijke kandidaten opgenomen, jh.)gehruik kunnen maken van dit fonds, dan wordt dit bud get daardoor zo versnipperd en gaat het gewoon aan zijn doel voorbij. Als Hoogstraten van deze koek wil meeëten, dan maakt zij misbruik van subsïdies die eigenlijk voor iets anders bedoeld zijn." Aldus Jan Fret in de raadszitting van mei. De vereiste om een project in te dienen is de opmaak van een studie die dit project moet verantwoorden. Enkel wanneer het project wordt goedgekeurd, wordt de helft van de studiekosten terugbetaald. Op aandringen van schepen Annie Desmeclt beslist de raad, meerderheid tegen oppositie een strategisch-commercieel plan te laten opmaken door het NCMV, de nationale middenstandsvereniging. In de raadszitting van 15 december brengt de NCMV ontwerper in een ellenlange monoloog de grote lijnen van de studie "De strategisch-commerciële toekomstvisie voor Hoogstraten" naar voor. Hierin pleit hij voor een duidelijke afbakening van het commercieel centrum, de noodzaak om de eigen huisstijl te versterken, een pandenbeleid door te voeren met de nodige inventarisatie en diversiteit, de samenwerking met de toeristische sector verbeteren en door middel van een degelijk promotiebeleid de eigen troeven zoveel mogelijk uitspelen. Tot slot moet het Centrum ook echt leefbaar zijn en daartoe kan een verbetering van de openbare ruimten toe bijdragen. Raadslid Karel Pauwels heeft echter heel wat bedenkingen. Zo vindt hij het toch wel raar dat er in de besluitvorming niets voorkomt over het weren van het zwaar verkeer in de Vrijheid terwijl op diverse plaatsen in de studie naar voren komt dat er behoefte is aan een omleidingsweg voor het zwaar vrachtvervoer. Ook het idee dat winkels aan het Van Aertselacrplein best gehannen worden naar de Vrijheid, de wens dat de gemeente strategische panden zou aankopen en de visie op de rijkswachtkazerne roepen nogal wat vragen op. Raadslid Jan Fret merkt een duidelijk verschil tussen wat de minister beoogt met zijn "strategisch commercieel plan" en deze vage studie (lie niet echt wijst op een gefundeerd plan. Gaat het hier op de visie van het stadsbestuur of over cle visie van de middenstand van Hoogstratencentrum "Naar onze mening wordt deze visie slechts benaderd vanuit één standpunt, ni. het commerciële standpunt. Wij menen nochtans te weten dat Hoogstraten niet allen middenstanders telt, er zijn nog andere inwoners. Hebben zij geen stem in dit kapittel ? Wie heeft hun mening gevraagd over wat nu voorligt ? Of gaat het hier weeral om een vrijblijvende toekomstvisie, waarmee vanaf morgen geen rekening meer mee wordt gehouden? " Met de bijkomende vrees dat de inwoners van gans Hoog-

Met het IVlercuriusproject komt dc toekomstige bestemming van Lie Rijk.swachrkazerne opnieuw ter sprake. Alle betrokkenen denken in de richting van een multiftmctioneei gebouw niet een sociaal-culturele bestenuning. straten de kosten van deze studie 7ullen mogen betalen kondigt Jan Fret aan dat de oppositie dit plan niet zal goedkeuren."Wij durven dergelijke toekomstvisie en de verregaande engagenienten van het schematisch plan niet nemen 01) voorstel en op maat van één maatschappelijke groep en dan nog zonder de andere maatschappelijke geledingen in te lichten of te bevragen." Ook raadslid VerhuIst heeft het moeilijk mei deze eenzijdige belichting hoewel hij vindt dat er heel wat interessante elementen uit de studie naar voren komen. Raadslid Blockx daarentegen gaat fel in het defensief en verwijt de vorige sprekers dat zij alle commercie maar uit het centrum weg zouden willen. Tenslotte vraagt raadslid Pauwels de schorsing teneinde met zijn groep een standpunt te kunnen innemen. De voorgestelde 6 minuten worden er uiteindelijk zeker 15 en wanneer de CVP -raadsleden terug binnen komen is het enkel om hun documenten op te halen en de zaal te verlaten. Het publiek blijft verbaasd achter, de CVP geeft geen eommentaar.Vijftien raadsleden blijven uiteindelijk over (KVB en Agalev), nog ruimschoots voldoende om verder geldig te vergaderen. Karel Pauwels vraagt de verdaging van dit punt omwille van het gebrek aan eensgezindheid. Raadslid VerhuIst wil wel een discussie over deze studie, doch enkel als ook de gemeenschapsraad en de dorpsraad uitgenodigd worden voor een informatieve vergadering. Hierin kan ten slotte iedereen zich vinden Zaterdag 20 december wordt er vergaderd met andere betrokkenen om een concensus te bekomen welke dan in de gemeenteraadszitting van 29 december zou goedgekeurd moeten worden. Dci ialie acte ni aan (t meel 1)1e F05 er.

Wrevel in de coalitie? Wanneerwij achteraf ons oorte luisteren leggen blijkt dat er nogal wat misnoegdheid bestond vanwege de CVP op haar coalitiepartner. Vooral de manier waarop bepaalde zaken zoals deze studie en de problematiek van de huisvuilophaling en de daarhijhorende belasting vooraf niet volledig werden tutgepraat en waarop dan achteraf vanwege de coalitiepartner negatief gereageerd wordt, heeft bij sommigen nogal wat kwaad bloed gezet. Anderzijds is het

ook een publiek geheim dat er nogal wat wrevel bestaat tegenover de manier van werken van de schepen van milieu Jef Van Looy. Dat deze kritiek zich niet alleen beperkt tot de andere partijen maar zich ook hoe langer hoe vaster nestelt in de eigen gelederen is voor velen al lang niet nieuw meer. Op de agenda staat vandaag het voorstel om voor 1998 de belasting voor het ophalen van het huisvuil vast te leggen op 1 000 per gezin en 500 voor een alleenstaande Vorig jaar waren deze bedragen nog 3000 en 1500. Karel Pauwels vindt deze overgang echter te groot en opteert voor 2000. Deze verlagingen in prijs worden doorgevoerd mits het optrekken van de prijs van de huisvuilzakken. Hierdoor zou uiteindelijk de grootste vervuiler ook het meest betalen en de zuinige verbruiker beloond worden. Raadslid Kristin De Smet beklaagt er zich over dat zij hier nu weer geconfronteerd wordt met andere cijters dan die in de voorvergadering werden voorgesteld . "Hoe kunnen wij hier nu fatsoenlijk mee werken. Wij houden voorvergaderingen. bespreken dat en komen tot een standpunt en achteraf moet ge vaststellen dat het weer andere cijfers zijn. Dat kan toch niet meer." Waarbij Juul VerhuIst haar volmondig bijtreedt. Tot slot wordt het systeem van vorig jaar behouden.

Rechtzetting Nee tal van Ilcinteli uit dc vorige raadszitting vragen om een woordje toelichting in deze rubriek. Wij houden dit echter voor u tegoed voor een volgende editie.Rest er mij nog een kleine rechtzetting te doet) aangaande een fout in ons vorig nummer. Onder de titel "Nog bouwgrond te kort?" schreven wij over de 10K verkaveling in de Gemeentestraat te Minderhout. Verkeerdelijk vermeldden wij hierbij dat er 34 kavels aan sociale prijzen 01) de markt zullen gebracht worden. Het totaal aantal kavels van deze nieuwe wijk bedraagt inderdaad 34, maar niet alle percelen worden als sociale kavel verkocht. Het geheel wordt immers verdeeld in 17 soiale kavels en 17 Vrije kavels. Intussen is de definitieve naam voor de straat goedgekeurd. Het wordt de Sint-Michielsstraat. De Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving heeft nu ook haar fiat gegeven.

13


De V L M is eigenaar van Wortel-kolonie Dehaene zal blij zijn. België is 243 miljoen dichter bij de Maastrichtnorm, nu de Vlaamse overheid, langs de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het domein van Wortel-kolonie heeft gekocht. De akte werd op woensdag 17 december, in het stadhuis van Hoogstraten verleden. Met de keuze van deze plaats wil de VLM benadrukken dat ze het stadsbestuur nauw wil betrekken bij het opmaken van het bestemmingsplan.

plan op te maken. Dat wil de VLM doen in samenwerking met de streekpartners als de provincie, het stadsbestuur, de commissie, actiegroepen en andere.

Sociaal karakter "De eerste trekken van het plan moeten nog geschetst worden, maar het inrichtingsplan zal

Burgemeester Van Aperen was heel duidelijk in zijn welkomstwoord aan de genodigden. Hij herinnerde aan de bezorgdheid van de plaatselijke bevolking voor het unieke domein. Alles begon met de oproep van Het Convent, de petities van de verenigingen en vervolgens de Mars op Wortel-kolonie. Daarna verwees hij naar hel World Monuments Fund, een Amerikaanse ver eniging die Wortel-kolonie opnam in haar lijst van de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld. "Het is deze vereniging die ons wij St op de sociaal-historische betekenis van Wortelkotonie. Zo'n gebied moet als één geheel bewaard blijven" besloot hij. En daarmee was het voornaamste gezegd, nog voor de "officiële" sprekers aantraden.

Stelt u zich even voor... De VLM koopt 463 van het in totaal 516 ha groot domein. De VLM wordt eigenaar van de bossen en de landbouwgronden, de wegen, de boerderij en het Casino. Voor de VLM is deze aankoop op de eerste plaats een beveiliging van het geheel. "Een versnippering van het domein van Wortel- én Merksplas zou onvergeeflijk zijn", verduidelijkte ir. Paul Demeester, administrateur generaat bij de VLM "Zo'n domein hoort niet in een "te-koop"rubriek", ging hij verder. "Stelt u zich even voor wie zich atlemaal zou aanbieden en met welke interesse". De VLM heeft vijfjaar tijd om een inrichtings-

ie. Paul Demeester (de man van onze gelijknamige minister) is administrateur-generaal van de Vlaamse Landinaatschappij en, in die hoedanigheid, bevoegd om de akte tot aankoop van Wortel-kolonie te ondertekenen.

Een persconferentie in het 'Vlaams parlement.

Een decreet.... zonder uitvoeringsbesluiten Op donikid i, 1 . decernher. Lcit dag n td ii de \ 1 'vi de gronden in Wuitel kolono. kocht tl h.t os er iset ten nndigck 1 let ( ons L fit de pets uit in Oct \' t lul)'. p ii lemi- fit De p1 ie'. to h decreten en uitsocringsbesluiten gaat. En daar ging het 05cr. Naast de pers waren ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers, die deel uitmaken san de Commissie leehnilieu, uitgeni idigd V mr lIet Con vent is hei onaanvaardbaar dat er nog steeds 0é11 uit voerin shesluiten .0 n hij het decreet up de beschermt ng an landschappen. Hei decreet sscrd op 16 ipol 1996 dooi dc 'vli 1mw iecun. goedgekeurden nu 20011 tn'.knl nu min ei nog steeds geen uitvoering.siiesluiten..... en dat kan niet.. i.)e volksvertegenwoordigers die lid zijn van de Comnuwie moeten minister Kelchiermans op het matje roepen als hij zijn werk niet naar behoren doet. Drie dagen vroeger, op maandag 15 december, sverd aan de medewerkers van minister Keichiermans dezelfde vraag gesteld. Ook zij moesten toegeven dat de procedure te lang duurt. Op de vraag waarom of door v. ie de uit'. oeringsbesluiten tegen gehouden worden iroesiCu ze het antwoord schuldig blijven. Er werd alvast een nieuwe al'spraak gemaakt. Op 26 tanuari 98 weet men misschien rnddr.

Gebouwen in Merksplas beschermd Minister Kelchtermans, van Landschappen. mag dan al dwars liggen, mijn collega Liie Martens, van Monumentenzorg. steunt Net Con'. cm waar hij kat]. Zijn kahinetsmedewerker Jan Vermassen herinnerde eraan dat liet Convent de Vlaamsc monumentenpmis ook kreeg voor haar inzet voor het behoud van de kolonieën in de Noorderkempen. De minister wou die inzet opnieuw belonen door. dén dag vuurde persconferentie. vtjt gebouwen van Merksplas-koli.mnie op te nemen op de lijst van he'.chermde monunienien. Het zijn de Onze-Lieve-Vrousv Ilemelvaart kerk. dien 1899 opgetrokken is tn neogotische stijl, degroum hoeve gebouwd rond 187 ik twee hooldgchouwcn s an de str il na t'.hiirig '.n het schv>olgchouw d uit aeut uit 1900.

14

allicht aanknopen bij het verleden en bij de toekomst", zei Demeester. "De kolonie was jarenlang een toevluchtsoord voor kansarmen. Kansarmoede is, hoe spijtig ook, van alle tijden. Bij het inrichtingsplan zal men bekijken hoe deze sociale functie voortgezet kan worden". "Een ander vertrekpunt bil het opstellen van het plan is het gegeven dat het domein géén eiland op zich is", ging hij verder. Daarmee verwees hij naar project "Natuurgerichte recreatie en toerisme in het Taxandriagebied". Een project dat de Kempen, aan beide zijden van de grens, wil profileren als een aantrekkelijke bestemming voor natuurgerichte recreatie. En tenslotte verwees hij naar het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel - Wortel. De VLM geeft graag toe dat hier gronden, die verloren gaan door de aanleg van natuurgebied 't Merkske en door de HST, gecompenseerd kunnen worden. De tweede spreker, de heer De Bie van het kabinet Kelchtermans, ging verder in op de grensoverschrijdende natuurprojecten rond het domein. Hij wees ook op het belang van de studies die nu, in het kader van "het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel - Wortel" gemaakt worden. Daarna ondertekende hij, in naam van minister Keichtermans, de akte. Wortel-kolonie is voorlopig beveiligd. Het échte werk kan beginnen.


Ruilverkavelen. hoe doen ze't net over de grens?

Ruilverkaveling betekende in dc jaren '70 steevast rigoureuze ingrepen in het landschap, waarbij de aanwezige natuurwaarden niet ineetelden. Denken we aan de rechttrekking van de meanderende Mark, het hakken van tientallen kilometers houtwalleii en dikke bomen, het droogtrekken van moerassige stukken. .... Het eindresultaat was een open gebied, dat de landbouw optimale kansen bood. Achterzijde van deze dure medaille was een eentonige vlakte, die landschappelijk en natuurlijk veel minder aantrekkelijk was.

houden hun hart vast voor de gevolgen, die de 'nieuwe stijl' op de charmante gehuchten Achtel, Bolk en Keirschot zou hebben. Hoe het ook anders kan, kunnen we zien net aan de andere kant van de grens. De uitwerking van de Groene Hoofdstructuur (Nederland) zit volledig in fase van uitvoering. Voor de Nederlanders is het duidelijk dat men de natuurwaarde van de vallei van de Mark niet links kan laten liggen. Meer nog! Er wordt een herstelbeleid uitgewerkt om in afgebakende gebieden de natuur alle kansen te geven voor de toekomst.

Anno 1997 is de werkwijze van de Vlaamse Landmaatschappij nog maar weinig veranderd. Nog steeds worden alle gronden met bulldozers omgezet, worden houtwallen gekapt en wordt het reliëf van de percelen 'hervormd' tot een perfect glad biljartlaken. Het enige verschil met vroeger bestaat in het aanplanten van honder den boompjes en het sparen van 2% oorspronkelijke natuur. Dit laatste past in het kraam van de Nieuwe Stijl, die de VLM als een charmeoffensief lanceerde. Mensen die onlangs dc voltooide ruilverkavelingen van Ravels en Weelde hebben bezocht,

Het leek ons dan ook niet meer dan logisch dat we één van de betrokkenen uitnodigden om de Nederlandse werkwijze toe te lichten. Johan Schaerlaeckens uit Chaam zit mee in de adviesgroep voor deze landinrichting en bespreekt de situatie en de reeds gerealiseerde werken aan de hand van mooie dia's. Iedereen is van harte uitgenodigd op deze avond. Plaats: Oude gemeenteschool, Karel Boomstraat. Afspraak: Zaterdag 24januari 20.0&tmr. Inkom: gratis.

41

-

Op 24januari 1997 organiseert de Natuurwerkgroep Markvallei een dialezing over de landinrichting Baarle-Nassau, Chaam en Ulicoten. Johan Schaeriaeckens beschrijft de werkwijze die gehanteerd wordt net aan de andere kant van onze gemeentegrens. Vooral met de aangekondigde ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel en al de vroegere ruilverkavelingen in het achterhoofd, toont deze boeiende lezing hoe het ânders kan.

...

-

IMDERLAI10J

-r 1,5

14V HERIJGERS I19kL Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKA NA L EN NIEUWBOUW en VERBOUWING

•) I?j dc

/1chII(CI1l/)g 1W?

4 k

iti1/It )pté1t

•• ........ // tU kUtU/Ilt /IUWIt 1? t t. /1W?

dr iiigi?ç

lUI?

het administratief cen train, vertegenwoordigers van de natuu rve ren igin gen. Ze zijn ii iet tegen de aankoop van de kolonie door de Vlaanise Landniaatschappij, maar vragen aandacht voor de ruilverkai'elingsprojecten. Ze nemen liet niet dat dat in de nieuwe ruilverkavelin gen te weinig rekening wordt gehouden niet het nieuwe decreet op natuurbehoud.

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKELWANDIGE. DUBBEL WANDIG GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

1a

al


daar zit ik niks mee in. Ze komen allemaal nog hoewel dat niet altijd simpel is. Volgend jaar word ik 70 en dan geef ik een groot feest, het laatste, en dat zal ook wel een paar honderdduizend kosten. Daarna wil ik alleen nog uitgenodigd worden.

Die dagen Hebt u er last van of geniet u er met volle teugen van? Of laten ze u onverschillig? Die dagen. Zeker is dat vrijwel iedereen's gewone gang van zaken overhoop wordt gegooid. En opmerkin gen als: 'k Ben blij dat het allemaal weer zijne 'gewonen doen' gaat, zijn binnen enkele dagen weer de geheide afsluiter bij de bakker. Enkele dagen geleden trokken we even de straat op om te luisteren hoe de mensen hun kerst- en nieuwjaarsdagen zagen. Met de wetenschap van de voorbije jaren in het hoofd konden de meesten zich al een Vrij goed beeld van het verloop vormen. echt veel. Met Kerstmis zelf gaan we naar de grootouders. Hoe we gaan doordoen dat weten we nog niet. We hebben nog niks afgesproken. Dat doen svc pas een paar dagen van te voren. Maar waarschijnlijk zal dat hier in Hoogstraten zijn. De Quest en daarna de Highstreet denk ik. Stijn: Kerstavond vieren we bij de ene grootouclers en Kerstmis bij de andere. Daar zijn er wel pakskes bij. Om door te doen spreken wij met een man of 6 af, vrienden van de KSJ.

Jan Van de Looverbosch

Jean-Paul Doms (de Berrie) Is te liopeii dat we het druk iiIlen hebhen zeker. We gaan proberen hier buiten wal sleerte brengen, glühwein en een zangkoor. En als de winkel met kerstavond sluit dan zullen we met alle medewerkers niet een 'patéke' aan tafel wat gezellig bijeen gaan zitten. Daarna op tijd gaan slapen want met Kerstmis is het weer open tot 's middags. Daarna is het bij de familie te doen. Met oudjaar doen we gewoon niet vrienden thuis door. Voor de dagen heb ik een lijst opgemaakt niet voorgerechten. soepen, tussengerechten. hoofdgerechten. enzovoort. Toppers blijven de foie gras, kalkoen en konijn. Trendy dit jaar is hel geitekaasje met honing voor in de oven. Ik heb wel medelijden niet de mensen die dat allemaal niet mogen eten van onze vriend, mijnheer Montignac.

Kerstmis vieren wij gewoonlijk niet een etentje 'aan mijne kant'. Dat is een gelegenheid om allemaal nog eens bijeen te komen. Dat is gekomen omdat mijn vader de 25ste december verjaarde. En die gewoonte is gebleven. Maar pakskes en zo, dat is er niet meer bij. Nieuwjaar vieren we samen niet vrienden, altijd dezelfde groep. We spreken dan in een of andere gelegenheid af. Een jaar of vijf geleden hebben we het eens thuis geprobeerd maar dat viel niet mee, dat was te saai. Maar in 't algemeen vind ik 'die da gen' wel gezellig. / 55

.

Frans Hendrickx

/5

Ben Jansen Stijn Van Der Linden Ben: Met kerstavond zijn we met de familie thuis. Er zijn wel een paar pakskes maar niet 16

k 'riornniI viir ik niet. Ik gt t ttvyiids iis up de Vrijheid kijken of er wat te zien is. 'Dooidoen' doe ik ook niet meer. Op tijd in bed en 's morgens met de kiekens er uit. Ne mens moet zijn eige 'goaisloage'. Met nieuwjaarsdag ga ik bij een van de kinderen eten. En alle kleinkinderen komen naar huis. Pakskes zijn er dan niet maar ik geef ze allemaal 'ne nieuwjaar', ne cent hé. Verleden jaar waren er 22. Dan gaat uw pensioen er bijna aan. Dat is het leven hé. Maar

Lia Janssen We kwamen heel seel jaren niet de laiiiilie op kerstavond samen. Maar dit jaar konden er een paar niet en hebben we het verschoven naar zaterdag. Ik heb het wel liever op de dag zelf. In ons eigen gezin zijn er wel pakskes maar dat is wal 'onverschillig', soms met Kerstmis soms


UZEGT niet Nieuwjaar. Doordoen doen we al heel veel jaren niet een broer van mijn man, gewoon niet z'n vieren, overhand bij de ene en bij de andere. Vorig jaar zijn we echter weg geweest, naar cle Herthoeve in Merksplas, en daar heel de nacht gebleven. Daarvoor vonden we onze groep van vier eigenlijk wat te klein. Daarom gaan we clit jaar alleen eten en daarna 'op 't gemakske' terug naar huis om verder te vieren. In 't geheel vind ik die dagen wel plezant. Ik moet wel wat 'zorgen' maar dat vind ik helemaal niet erg, integendeel, ik kijk er naar uit.

r•:a

is voor alle kleinkinderen en ik ben daarvan het grootste kleinkind. Den Bottel is trouwens met kerstavond niet open. Maar met Kerstmis is het weer werken. Van oud naar nieuw is voor mij de hele nacht werken. Van 5 uur tot 's morgens. En met Nieuwjaar zelf 1)0k alweer. Ik zit daar niks mee in. 't Is goed betaald en toch gezellig. Kort na Nieuwjaar leg ik er de riem afen ik denk dat ik dan zelf ook eens goed uitga. Ik heb geen vriendin. Want dat zou wel niocilijkci ,.ijii iiiet al dat werken die dagen.

buitenshuis niet mijn zuster of zo maar nu niet meer. Den ouwen dag, hé. Nu liggen we om II uur al te slapen.

r ,.

Rudy Van Gastel Nancy Proost (één jaar gehuwd, afkomstig van Brasschaat en Turnhoui) Rudy: Kerstavond vieren we bij haar ouders.... Nancy: ...en 't ander jaar bij zijn ouders. En Kerstmis zelf bij de andere. Rudy: Doordoen doen wij in een groepke, een kanlFraarl vin mij Pn hi ­ i s:ui haar en daar weer een paar vrienden van, een stuk of 10 man. Dan rijden we naar Retie. Daar is een soort dansschool en die hebben een warm en koud buffet samengesteld. Ze verzorgen dan ook een dansgelegenheid. Bij onze beide ouders zijn er nog pakskes. Ik hoop dat ze daar nooit mee stoppen. Nancy: Ik vind die dagen wel gezellig maar ook wel te druk. Ik zal blij zijn dat ze weer voorbij zijn.

Christine Jansen

Annie Mariën (kiest een kersiboom op 13 december) Normaal heb ik eraltitdal een staan. Ditjaar ben ik laat. Ik kies clie altijd zetf want mijn man interesseert zich daar niet aaii. Ik haal de kerstboom dan aan maar hij zet hem binnen. Kerstavond vieren wij in het eigen gezin, met de twee kinderen (20 en 22). We hebben wel pakjes maar die zijn gewoonlijk al een paar dagen van te voren open. Ze kunnen daar niet af'bhij ven. Op het menu staat tomatenroonisoep, kreeft, maar ik moet nog zoeken hoe ik dat moet klaarmaken, en crème glace. Oudjaar vieren we ook in eigen gezin tot een bepaald uur en daarna zijn de jongens weg en wij blijven thuis. Vroeger deden we dat ook

Mci k c rs tas ond sula ii we ii aar de nacht mis. Op kerstdag zelf gaan we s avonds naar een van de dochters eten. dit jaar naar ons Maria in Ulicoten. De kleinkinderen komen dan ook allemaal niee er zijn er nog geen van getrouwd, dc oudcte is 20. Gewoonlijk eten we kalkoen. Dit jaar hebben we geloot wie er voor wie pakjes moest kopen. Doordoen is bij ons gewoon ophlijven tot 1 uur of zo. Wat televisie kijken, niks bijzonders.

Voor persoonhjk en degeJijk advies op maat... één adres

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Kristof Staes (kelner. Bottel) Kerstavond is pakskesdag hij mijn grootouders in de Moerstraat. Dat is altijd heel plezant Dat

SPAREN

ANHYP

LENEN

mIa 17


HOOGSTRATEN JANUARI 1997 Bij het begin van hel jaar raakt pas bekend dat werklieden in de ioop van augustus van het voorbije jaar onder de houten vloer van het altaar van de noodkerk in Minderhout spuiten en hormonale preparaten vonden. En zoals het de meeste nieuwskoppen vergaat, dergelijke feiten worden snel vergeten, vooral door de dagelijkse pers, want we vernamen nooit hoede vork aan de steel heeft gezeten. Of hebben de onderzoekers geen bewijzen gevonden? +++ Koopjesjagers en brouwers worden geteisterd door de barre koude die al enige weken het noordelijk halfrond in zijn greep houdt. Als de flesjes Duvel al bevriezen, is het geen weer meer om een hond door te jagen. Voor de aardbeien is niet zozeer de lage temperatuur een probleem dan wel de te kleine lichtinval tijdens deze tijd van hetjaar. Voor het eerste kan men enkele graadjes meer stoken, voor het tweede is het wachten op meer zonneschijn. +++ Man in de Maand Jos Martens volgt zijn eigen rode draad. +++ Zondag 5 januari wordt voor de derde keer de Elfbochtentocht voor schaatsers verreden op de Mark in Wortel. In 1985 en in 1955 werden de voorgangers geschaatst : toen was de afstand om en bij de 2 kilometer, van aan de Klinketbrug tot ver in Rijkevorsel. Een paar loospunten, van dierlijke mest en van koelwater, zorgen nu voor de nodige wakken en het erbij horende klunen, welbekend van de Friese Elfstedentocht. +++ 12 Januari blijft in de boeken van de Hoogstraatse Spurters gehoekstaafd als het voorlopig hoogtepunt van hun activiteiten : om en rond de Mosten wordt het Belgisch kampioenschap veldrijden ingericht. Westmallenaar Pol Herijgers omgordt de nationale driekleur na een spannende finale waarin Erwin Vervecken nog bandbreuk lijdt. Bart Wellens overtuigt bij de beloften, en in de D-reeks wordt Danny Bervoets overwinnaar. Dit is een puike Organisatie van de verzamelde Hoogstraatse wielerclubs en andere verenigingen in een uitverkochte Mosten. Hierop zullen we nog eens moeten wachten tot het jaar 2002 want de Hoogstraatse Spurters stellen zich kandidaat voor de Organisatie van de wereldkampioenschappen. Duimen maar. +++

FEBRUARI 1997 Tetra Pack plaatst kosteloos containers op het containerpark voor de inzameling van de lege bricks die nu nog gewoon in de huisvuilzak belanden. +++

20 Jaar na de fusie stelt men vast dat de burgemeesters van Hoogstraten steevast afkomstig zijn 'af Meer'. Door de schaalvergroting zijn ondertussen tal van zaken gerealiseerd die anders door de verschillende deeldorpen nooit zouden waargemaakt zijn. Er kan gedacht worden aan de fietspaden, het ophalen van het huisvuil, het leerlingenvervoer naar de scholen, het alsmaar uitbreidende rioleringsnet, een bibliotheek met lokale uitleenposten, enz. +++ Natuurreservaten vzw kent sedert deze maand een plaatselijke afdeling in Hoogstraten. +++ Tijdens het voorlaatste weekend geraakt bekend dat André Van Spaendonck is overleden. Hij werd vooral bekend om zijn plannen om op Heerle's Hof een golfterrein aan te leggen op een stuk grond van 150 hectare bos en landschappelijk waardevol gebied. Het mocht niet zijn, ook omwille van het aanhoudend protest vanuit natuurkringen, en de tegenstand tegen een elitaire sportbeoefening. Later speelde hij met de idee om ook het vervallen Begijnhof in ere te herstellen. +++ Eindelijk wordt werk gemaakt van de klachten van de bewoners van de Ulicotenseweg : zwaar verkeer veroorzaakt trillingen in de bodem die scheuren veroorzaken in de gevels van de woningen. Bruggen en Wegen adviseert een onderzoek van de ondergrond van de wegbedding. Het zal blijken dat een oplossing niet voor 1997 is.

18

Elke bibliotheekgebruiker beschikt voortaan over ecn pasje met barcode zodat elke ontlening voortaan kan opgeslagen worden in de computer. Alleen nog maar in de hoofdzetel. Later volgen uitbreidingen naar de posten in de deelgemeenten. +++ Elf jobs gaan niet verloren bij het faillissement van transport Van De Vondel want er is een overnemer gevonden. +++ "Nieuwe pastoor mist entree niet", zo titelt de GVA. Pater Celis, de nieuwe herder van Meer laat een uit de kluiten gewassen beukenhaag rond de pastorie verwijderen onder het motto inje eigen tuin mag je toch doen watje wil. +++ Tien eigenaars van sociale bouwgronden op de Wereldakker dienen bijvoeglijke rechten te betalen : de administratie van BTW, registratie en domeinen vindt dat de waarde van hun grond werd onderschat zodat er rechten werden ontdoken. Het stadsbestuur gaat mee in het protest. Een tegenexpertise wordt overwogen om de ontvanger van R&D alsnog te overtuigen. Weet er iemand ondertussen of er nu betaald is, en door wie? +++ In Meersel-Dreef kondigt zich een opvolger aan voor residentie Markstaete : de Trianon (op elke dijk langs de Belgische kust vind je er wel één) moet ons de Stad Lourdes doen vergeten. +++ Ballonvaarder Louis Van Luffelen zet een Belgisch afstandsrecord neer met een cloudhopper, een éénmansballon. 38 Kilometer bengelde Louis in een harnas onder het zeg maar ballonnetje waarmee hij eerder een hoogterecord van 1878 meter vesti gde. +++ En in Wortel is er deining over het parcours van de karnavalstoet. Alaaf. +++

Twee gevallen van een niet zo kwaadaardige hersenvlicsontsteking verontrustien de Hoogstraatse schoolbevolking. Voorzorgsmaatregelen voorkwamen erger. +++ De receptie die de vorst traditioneel aanbiedt aan de gestelde machten in het koninklijk paleis bij aanvang van het nieuwe jaar wordt verzorgd door leerlingen van hotelschool Spijker. "Het is alleszins niet de bedoeling dat we na de inkopen een factuur naar de koning sturen", zegt een leraar. "Het Hof zal nadien een dotatie doen. Het is afwachten wat dat mag wezen." Wat is het geworden. vragen we ons nu nog steeds af? +++

Het komt vast te staan dat er nieuwe gebouwen op het recreatiedomein de Mosten zullen verrijzen. In 1994 werd reeds het beheersplan voor dit domein goedgekeurd, maar allerlei 'politiek gekonkelfoes' leidde tot afstel. Zoals steeds zal het budget in het oog moeten gehouden worden, wil men niet varen zoals met het administratief centrum. +++

l-Ioogstraten komt in het nieuws door cle affaires van een veekoopnian die veroordeeld wordt wegens de ongewoon snelle groei van zijn dieren. +++ Buurtweg nummer 8 verschijnt ten tonele : de zogenaaitide Kanipweg wordt bijna 10 jaar reeds afgesloten, als gevolg van een bouwovertreding. Het college wordt inzake deze teruggefloten door het provinciebestuur en is blijkbaar niet gehaast om snel recht te doen aan de oorspronkelijke toestand. Als die nog terug kan hersteld worden tenminste. +++ PLéO/

i-Ic,

ix to to/te op du jioiîcn.


JAAROVERZICHT Half de maand verschijnt de pest aan de poorten van Hoogstraten, niet de middeleeuwse maar wel die van de varkens. Onze noorderburen, steeds een voorbeeld van goed ambtelijk bestuur (zo menen velen), nemen het niet zo nauw met de vernietiging van besmette varkens. Een vervoerverbod voor alle soorten dieren wordt uitgevaardigd. En de schutkring omvat ook de twee slachterijen zodat duizenden slachtrijpe varkens noodgedwongen in hun hokken moeten blijven. Zo komen we ook weer te weten dat we in Vlaanderen meer dan voldoende varkens kweken dan we zelf consumeren. Een exportsector die bedreigd is dus. Dat we in Hoogstraten een zwarte vlek op de landkaart van de mestbank zijn, nemen weer maar al te graag bij. +++

Als mens scoren we ook niet zo goed : per inwoner produceerde de l-loogstratenaar 301 kilo restafval in 1996. terwijl de gemiddelde Kempenaar 176 kilo in cle vuilzak stopte. Voor het sorteren van huiselijk afval moet er dus nog wel één en ander bijgeleerd worden in Hoogstraten : vandaar dat een herziening van het reglement van het containerpark dringend op de agenda staat. Dat 'park' is nooit opgezet geweest als stort, zoals het er nu bijligt. +++ Tijdens het laatste weekend vindt de tweejaarlijkse handels- en autobeurs plaats in de Veiling der Kempen. Radio Rijswijck van BRT 2 lokt op zaterdagnamiddag enkele duizenden jonge fans naar de optredens van hun idolen. 130 Standhouders brengen hun producten aan de man op de 13000 m2 grote vloer. +++ Stormweer zorgt voor heel wat werk voor de hulpdiensten. +++ De gemeenteraad komt niet tot een advies inzake het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen : elke fractie moet zijn eigen advies indienen. Samen sterk zeker. +++ Op de laatste dag van de maand werden de eerste aardbeien aangebracht in de veiling. +++ 'Nieuwe politiek cultuur in Hoogstraten?',bloktettert onze politiek verslaggever. U oordeelt zelf maar bij het lezen van dit jaaroverzicht.

MAART 1997 In 1995 beIite het .oI Icc seen hijkomende vergunningen VOor vuurwerkverkoop toe te staan. Echter inzake een aanvraag uit Meerle werd het teruggewezen door de provincie die een vergunning toekende. Vandaar dat Hoogstraten hiertegen naar dc Raad van State stapt. Voor het jaar 2000 (een knal jaar) moet er zekerst geen uitspraak verwacht worden? +++ De varkens mogen terug naar de slachtbank geleid worden. Hoogstraten ontsnapt op het nippertje aan de pest, door de doorgedreven controles op het vervoer van dieren, en de discipline van de sector om niet te sjacheren tijdens de schutkringperiode. +++ Even wordt gevreesd dat de sluiting van Renault Vilvoorde gevolgen zal hebben voor de tewerkstelling bij Friswit Linen Supply. Gelukkig worden geen ontslagen opgetekend. Integendeel, er wordt volop aangeworven. +++

De Chiro van Meerle is 40 jaar jong, en telt momenteel 102 leden. Een gans laatste weekend van maart wordt dit gevierd. +++ De geschiedenis van de gele huizen in de Vrijheid kan u in de nummers van deze en de vorige Maand lezen.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Op 10 maart wordt het veiligheidscharter ondertekend door de gemeentebesturen van Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten die samen een InterPolitieZone vormen. Door samenwerking van de 3 politiekorpsen (als je in Merksplas al van een korps kunt spreken) en de 2 rijkswachtbrigades komt men tot een 24 uur permanentie. Prioritair worden het bestrijden van de woninginbraken, de controle op het rijden onder invloed, de slachtofferhulp en de drugsbestrijding. +++ Minderhout VV laat zich horen. Reden is het achterwege blijven van de toestemming van de diensten van stedenbouw voor een vergunning om in de Heistraat een nieuwe accommodatie uit de grond te stampen. +++ De kasseien in de Vrijheid worden afgevoerd. Nog voor Heilig Bloed komen er brede stoepen, een herlegd fietspad, beschermd door varkensruggen en afgebakende parkeerstroken. Klap op de vuurpijl, maar deze maand nog niet geweten, is de vaststelling in het najaar dat Hoogstraten het drukst be'paal'de centrum uit de streek is de blauwe zone est arrivé. +++

Gelmeistraat 52, Hoogstratert Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

APRIL 1997 Dc poIIIlc\ oertui g cn un len dira een droog dak boxen hun hoofd hebben. Achter het politiegebouw worden garages opgetrokken. Nadeel is dan wel dat het personeel voortaan op eigen krachten moet komen werken, en de dienstvoertuigen ter plekke moet laten. +++

Landbouwgrond wordt bedreigd door zandwinningen in de Kettingdreef. Een pientere jongen ziet nu al brood in het gele zand uit de ondergrond met het oog op de aanleg van taluds en bermen voor dc HST. De één zijn brood is de Juist ja. +++ ander zijn

Voor de Meerlese kinderen komt Pasen wel erg hard aan. Gevulde paaseitjes zorgen voor pijnlijke grimassen bij jong en oud. Niemand heeft er aan gedacht dat de holle eitjes van vorigjaren bij aanraking ineenklapten zodat de slag wordt gebroken. Nu zijn minstens één bloedneus en vele blauwe plekken het gevolg van de Paaseitjesregen vanop de toren van de kerk.

Alhertine Vervoort wordt 102 jaar en de Ghesellen van de Aardbei geraken niet verder clan de kolonel van de vorst om hun primeurvruchten aan te bieden. +++

Twee Hoogstratenaren verliezen het leven tijdens een zwaar verkeersongeval op de Ringlaan in Herentals. +++

Voor de Kampweg wordt gedacht aan alternatieve wegen om toch nog de aansluiting met de Strijbeekseweg te realiseren : kwestie om de wandelweg voor altijd en iedereen open te houden. +++

De bebloemingsactie van gevels, tweejaar geleden gestart door de Dreveniers ter gelegenheid van de honderdjarige grot, wordt uitgebreid naar Hoogstraten. Later zullen de andere dorpskernen volgen. +++

De KLJ kan onmogelijk een maandelijkse papierophaling organiseren, en juist daartoe verbond het gemeentebestuur zich in een milieuconvenant met de hogere overheid. Zo wordt de jeugdbeweging voor een voldongen feit geplaatst en verdwijnen de extra-inkoinsten. Maar nu is het bestuur zelf verplicht de zaak te organiseren, en zou de factuur wel eens veel hoger kunnen uitvallen dan voorheen. Niet voldoende doordacht? +++

Het oude frietkot tegenover het stadhuis is aan vervanging toe : bij de verhuis wegens de wegenwerken besluit de uitbater dan maar een inspanning te doen en zijn zaak te vernieuwen. En ineens gaan er stemmen op om de frituur maar uit het stadsbeeld te laten verdwijnen, alsof ze er geen 40 jaar heeft gestaan. Of ze te verplaatsen naar een economisch onleefbare standplaats. Die Hollander moettoch zijn frietje op zondagmiddag kunnen eten. +++

... .

Een to/gelopen set/ing tijdens de luindelsbeurs,

Max Collie and his Rhythm Aces spelen in een uitverkochte 'Wachtzaal' de pannen van het dak, New Orleans jazz ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Club. +++

+~ +

tpJ


JAAROVERZICHT De Veiling van Meer stopt niet het veilen van augurken omdat de vraag de voorbije jaren drastisch is teruggelopen en de teelt niet langer rendabel is. +++ De toezichtskring rond Hoogstraten wordt afgeschaft die 2 maanden geleden ingesteld was nadat in Rijsbergen een geval van klassieke varkenspest werd ontdekt. +++ De tweejaarlijkse projectweck van de leerlingen van de derde graad van het Klein Seminarie draait rond het thema 'Geen muren rond culturen'. +++ In de IKO-galerij stelt Dominique Van Huffel foto's tentoon : Polen. een kast op glazen poten. Grote twijfels ontstaan over de opbrengst van de retoricafuif die naar een goed doel zou moeten gaan, maar waarvan geen spoor te vinden is, zeggen zowel directies als een groep studenten. +++ Karel Aerts doet zijn zeg als Man in de Maand. De eerste zonnestralen zijn er, de stoepen bijna herlegd, en de eerste terrasjes dienen zich voorzichtig aan. Een reglement is er nog niet. De gemeenteraad moet er zich eind van de maand over uitspreken. Er zal nog veel water naar de zee voeren eer l-Toogstraten uit dit probleem is. De nieuwe sporthal van het Klein Seminarie mag er best wezen ze oogt adembenemend. Een noodzaak ook nu de schoolsport tijdens de niiddagpauzes weer in de lift zit. +++

Op de Loenhoutseweg geraken 200 varkens betrokken in een verkeersongeval : bijna een ganse dag wordt het doorgaand verkeer gehinderd dooropruimingswerkzaamheden. Voorde brandweer het begin van twee dagen hard ver ken volgen nog een grasbrand, een autobrand en een brand in een serre.

MEI 1997 Dc gelucculeraaLt krijgt nog niaar eens ecn studie in de maag gesplitst. Na die over het zwembad, de Mosten, het verkeer (Libost), het personeel, de informatica, is het tijd om iets te doen aan de verpaupering, het verval en de leegloop in de steden. Het Mercuriusfonds heeft er gelden voor over, als een studie de zaak hard kan maken. En nu I-loogstraten uitgeroepen is tot kleinstedelijk gebied in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voelt de gemeenteraad zich ineens stedelijk. Afwachten maar. +++ Kasteel Maxburg wordt belegerd door boze boeren die de uitbating van een feestzaal een doorn in het oog vinden. Zij vrezen straks beperkt te worden in hun landbouwactiviteiten door deze meer 'burgerlijke' handelspraktijken. En wij die dachten dat feestvieren een gezonde bezigheid was. +++

nrR.-.-T

Theo Vanderhallen geeft na 25 jaar als voorzitter van de Streek-VVV Noorderkenipen de scepter door. +++

Jeugdspeler(tje)s van Minderhout VV komen naar het stadhuis om te protesteren tegen het uitblijven van een oplossing voor hun broodnodige plei tien achter de Minderhoutsestraat. 500 Handtekeningen voor Minderhoutse voetbalmogelijkheden worden aan de burgemeester overhandigd. +++ Deze maand begint de terras-soap-opera. De koppen van de kranten spreken zelfs van 'oorlog'? Als ze maar verkopen zeker. Wat mag nu wel en wat niet? Wie is er in overtreding en wie niet? Wie kreeg er een afwijking, en waarom? Processen vliegen door de lucht tot in Turnhout, in kortgeding. Later zal een rechter de zaak niet hoogdringend achten, en dan is de zomer uit. Waarom eigenlijk? Een betere voorbereiding, meer overleg en samenspraak, het had zo veel beter kunnen lopen. +++ Het vijfde seizoen van de Meerse Markt neemt een aanvang. +++ Deze Maand start niet de driedelige serie 'Hoogstratenaren in de Kongo. +++ De Vlaamse Landmaatschappij maakt bekend dat er een ruilverkavelingsproject RijkevorselWortel wordt opgestart. Net op het moment dat er zoveel te doen is rond het behoud van Wortelkolonie, die binnen de zone valt van de in te richten ruilverkaveling. Toeval? Niet geloven. wanneer men weet dat de nieuwe eigenaar van de kolonie diezelfde Landmaatschappij wordt. Alvast wordt gestart met een onderzoeksfase. De VLM belooft alvast het unieke landschap van de kolonie te behouden. +++ De Hoogstraatse stratenloop lokt vele honderden deelnemers en duizenden bezoekers voor de jaarmarkt, voor het eerst in jaren niet een frisse avond in het verschiet. Heilig Bloed kent zijn jaarlijkse gezellige drukte. +++ Een halve eeuw land- en tuinbouwonderwijs wordt in het VITO gevierd. Eii Helniut Lotti was hier. Ons gezien? +++

Het Vito brengt een deel van zijn deeltijdse leerlingen onder in het oud-postkantoor, naast het reeds verworven gemeenteschoolgebouw in de Gelmelstraat.

+++

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Deken Lauwerys, eerste ereburger van de stad Hoogstraten staat nu voor altijd op de Vrijheid een standbeeld van de hand van Jef Martens, directeur IKO, geeft de Deken een plaats waar hij hem altijd tegenkwani, voor de deur van zijn ouderlijk huis. Voorafgegaan door de inhuldiging van het opgeknapte Rozenkranspark door Gravin de Lalaing, wordt het standbeeld onthuld door de Graaf en enkele Hoogstraatse notabelen. +++ Luc Anthonis schiet zichzelf voor de derde keer tot Koning van de Sint-Jorisgilde in Hoogstraten, en draagt binnen 6 jaar de titel van Keizer. +++ De KLJ haalt voor de laatste keer het oud papier op. +++ De elfde editie van Kroeg en Blues vindt doorgang. Van een massale opkomst kan je niet spreken, de echte fans vluchten echter niet naar huis bij het uitbreken van een onweer omstreeks 23 uur. +++

De laatste papierslag van de KIJ. 20

De goegemeente krijgt kennis van een sexueel niisdrijfop Hoogstratens grondgebied eenjongeman verkracht een kleuter, wordt niet aangehouden, wel onder begeleiding gesteld, iets dat niet alle mensen na de feiten van het laatste jaar kunnen goedkeuren. +++


JAAROVERZICHT machteloosheid door naar de pers te stappen en het gerecht te verwijten de dader niet aangehouden te hebben. De rechtbank verdedigt zich door te stellen dat de voorhechtenis niet eens is toegelaten in dergelijke zaak. Begeleiding en informatie hadden veel kunnen voorkomen. +++ Ook geraakt bekend dat de gevangenis van l-loogstrateo zich zal bezighouden met de begeleiding van sexuele delinquenten. Daarvoor wordt extra-personeel aangesteld. Zij waken over een dertigtal personen die een dergelijk misdrijf begaan hebben. +++ De Karnpweg is nog steeds niet toegankelijk. +++ Kiezen voor Kunst stelt eigen l-loogstraats talent in de kijker in zaal Cecilia. +++ Meer-markt is nog steeds te bezoeken op de eerste zondag van elke maand. +++

De Acht van Martens en de Spilzakken (vorig jaar nog goed voor een CD) treden nog eens een keer op ter gelegenheid van een privĂŠ-feest. +++

De telers van aardbeien verwachten een recordomzet: zie je wel dat een strenge winter nog geen roet in het eten komt gooien. Hoewel de tomaat de aardbei naar de kroon spant. +++

Het grof huisvuil van firmas is niet langer welkom op het containerpark. +++

De Christelijke Mutualireiten vernieuwen hun onderkomen aan de Vrijheid.

Of de ruilverkaveling ook uitgevoerd zal worden, is lang niet zeker. De nieerwaarde ervan voor het gebied zal in een eindrapport moeten aangetoond worden. +++ De regionale pers blijft het verschijnsel van de terrassen op de Vrijheid als verkoopsargument hanteren. Alleen al het circus dat hierover wordt opgevoerd op de gemeenteraad (stemming per lopende meter) is stof voor dagenlang bladvulsel. +++

JUNI 1997 De jaarIijkc choIcn\ cldloop indi p1u:it een woensdagnamidclag. En nog zeggen dat er te weinig aan sport gedaan wordt door de jeugd. +++ In Wortel aan de Boomkes wordt een figuratief monument onthuld als sluitstuk van de herinrichting. Raf en David Huet plaatsen een 2 ton zware arduinen monoliet waaruit water ontspringt en zijn weg vindt langs een bronzen wig De Voorhoede. +++

Na de vermoeiende kermisweek is de Hoogstraatse schoolbevolking deze maand zoet met de examens. Vanaf volgende maand kunnen ze zich uitleven op de Mosten, of als begeleider van de jongere gasten op Kwispel, de speelpicinwerking. +++ De huizen van Wortel-kolonie staan op het verlanglijstje van schepen Peerlinck. Nog in dit kader wordt een gemengde gemeentelijk comnhissie opgericht die permanent het wel en wee van het domein moet opvolgen. Na lang palaveren worden de vertegenwoordigers van de fracties aangeduid, naast aanwezigheid van het Convent, de dorpsraad en de landbouw. Voor een voorzitter moet er nog wat langer gewacht worden. Schepen van milieu Van Looy bedankt alvast. burgemeester Van Aperen zit al genoeg voor. Wortelnaar Van Ammel voelt zich niet geroepen zodat de taak naar Staf Peerlinck gaat. Een hijskraan gaat tegen de vlakte achter het stadhuis: gelukkig valt de schade nogal mee.

De transportzone in Meer krijgt groen licht voor een uitbreiding met nog eens 20 hectare. +++ 4

De Sint-Ambrosiusgilde viert haar 50 jaar bestaan in zaal Pax met een tentoonstelling. Het koninginnenstuk van de vereniging is toch wel de Raam, het hevruchtingsstation op Keirschot.

,

KFC Meer promo eert volgend seizoen naar een hogere klae; in het najaar zal hei zijn op dezelfde dag als trainer ontsla, : Vanderecken moet gaan bij die andere voetbalploeg. Verschueren wilde van geen ruil weten. +++ Het wisselkantoor langs de El 9 op Minclerhouts grondgebied wordt brutaal overvallen. +++ De katten op het Begijiiliof zijn niet meer veilig een uiibekeiide uaeht ze te vergittigen want men vindt tal van kadavers. +++ 3 Jaar voorwaardelijk is de straf die een 21jarige jongeman krijgt opgelegd voor het vergrijp op een kleuter. Verder legt de rechter hem een intensieve behandeling door een psychiater op. De ouders van het slachtoffer uiten hun

Kiezen voor kunst.

21


JAAROVERZICHT

JULI 1997

... . ..

En i Ie K:inipv eg wel k' titste Kampweg? Er rijzen deze maand twijfels overdejuiste ligging van de verbinding tussen Klein Eyssel en de Strijbeekseweg. En is hij nu open of niet? Een smal pijpje langs het hek, op gemeentegrond of niet? +++ De beslissing valt om de Ulicotenseweg te injecteren met metselspecie over een afstand van 100 meter. En dan maar afwachten of die trillingen verdwenen zijn. Nadien volgt dan het hele traject. +++ En wie dacht dat de komkommertijd voor de pers is aangebroken, komt wel heel bedrogen uit. De GVA brengt het bericht dat burgemeester Van Aperen zou betrokken zijn in een zaak van belangenvermenging. Alles gaat terug op een collegezitting van 17 maart waar 2 bestelhons worden uitgevaardigd voor eigenlijk één opdracht, die terechtkomen bij 2 firma's waarmee de burgervader familiale banden heeft. Inzake deze dient elk collegelid zich te onthouden hij de beraadslaging en beslissing door de vergadering te verlaten, idem dito geldt voor de gemeenteraad. Er staat niet geacteerd dat de burgemeester de vergadering verliet. Dus bleef hij aanwezig. Een procedurefout is er zeker begaan, hoe zwaar die zal wegen op het bestuur van de gemeente is een andere vraag. Blijkbaar tilt het college er niet zo zwaar aan. Oppositiepartij Agalev meent bloed te ruiken en dient klacht in. +++ De Mosten wordt tijdens de vrijdagavonden attractiever door een muzikaal aanbod Smoketown bluegrass Strut mag de spits afbijten voor een schare bewonderaars. +++

Wortel swingt weer de pan uit met de jaarlijkse kermis. Aanbevelenswaardig. +++

AUGUSTUS 1997

De eerste Jumping l-loogstraten vindt plaats in Wortel-kolonie. +++

Dc 1 5dc ,\iitiIlin.inc feesten lijn het gebeuren van deze maand. Het is een ovenompeling geworden in de Minderhoutse Blauwbossen, mede dankzij de barnum-reclame-campagne die hoofdsponsorP.S. doorheen het ganse land, wat zeggen we, over de grenzen heen. opzette. Mensen de toegang weigeren is allesbehalve gastvriendelijk. Daar moet iets op gevonden worden. Misschien ook daarom dat we later vernemen dat het Sportpaleis Caraïbisch omgetoverd wordt in het voorjaar van 1998. Menig Hoogstratcnaar die er vanaf het prille begin bij was, bij het vrijwilligerswerk, denkt met enig heimwee terug aan de tijd van toen. Toen was het nog gezellig, iedereen kende iedereen, je liep nog eens oude bekenden uit de streek op het lijf. Nu zijn deze een naald in een hooiberg geworden. Voor de stad l-loogstraten is dit festival toch wel het gebeuren om wijd en zijd bekendheid te krijgen, voor zijn andere toeristische attracties, en daar wordt misschien wel wat te weinig gebruik van gemaakt. +++

Het geld voor de restauratie van de Begijnhofkerk is ook binnen : Vlaamse subsidies zullen bijdragen aan de verfraaiing van dit hof in Hoogstraten dat in 1999 in al zijn glorie helemaal zal hersteld zijn. +++

Een groot bedrijfspand gaat in Wortel in de vlammen op. Nogal wat ramptoeri sten spoeden zich naar de plaats des onheils en kijken vanop de Boomkes toe, van waaruit eigenlijk niet veel te zien is. +++

En buurtbewoners die een kortgeding aanspannen tegen het gebruik van een houwgrond als parking door tennisclub De Vrijheid. je moet het maar meemaken. Je zou voor minder rond de tafel gaan zitten. +++ Gans de fusie ergert zich ondertussen aan de kleine maat huisvuilzakken die de gemeente bedeeld heeft voor enige maanden, maar die blijkbaar nu bovengehaald worden als het groter formaat uitgeput is. +++ Meersel-Dreef kermis wordt volgestouwd met dreefse volksspelen : camiontrekken. spijkerpoepen (??), vlegelhangen, enz. Wanneer we dan lezen over de kermis en de uitslagen komen toch steeds de 'Geiten' in onze ogen als sympatiekste gehuurte naar voren. What's ina name. +++

Voor de zevende maal gaat het reddersweekend door in de Mosten.

+++

De Grensfeesten, een samenwerking tussen Ballonmeeting 1992 en Grensfeesten 1995 worden op de valreep afgelast.

Nationaal nieuws: VlaamsVolksvertegenwoordiger tracht in zijn eentje het decreet op het natuurbehoud op te blazen. +++

In Meerle wordt een spiksplinternieuwe jeugdclub boven de doopvont gehouden : den Dweil is voortaan toevluchtsoord van de Mjeelse jeugd in herfst en ontij. Men zegge het voort. +++ Bij het begin van de schoolvakantie zijn vanda ten aan het werk in de lagere school van het Seminarie. Nogal wat schade wordt aangericht. +++

En Neel Gijsbrechts vertrekt op zijn Rollmops naar Lourdes. Een weddenschap leidde tot deze zware opdracht : aan een snelheid van plusminus 19 km per uur meer dan 1500 km afmalen, is geen lachertje. Maar voor het goede doel heeft Neel veel over. 9 Dagen later bevindt hij zich helemaal in Lourdes. Alhmaal ten voordele van het Fonds Mindervaliden. +++

En ook Akkerpop is er weer, gratis en voor niks, en hij stralend zomerweer.

+++

HOOG, HOGER, HOOGST

Beheerswerken in de Halsche Beemden beginnen resultaat te tonen na 6 jaar van hard werken. Rechter Biesmans maakt een uitstapje naar Hoogstraten om met eigen ogen die terrassen, waar al zoveel over gezeurd is, te bekijken. Later zal hij oordelen dat het aangespannen kortgeding door de stad toch niet hoogdringend is (want de terrassen zijn niet onveilig voor de voorbijgangers), zodat de eigenlijke uitspraak in het najaar zal vallen wanneer alle terrassen opgeruimd zullen zijn. +++ Hoogstraten zal toch niet mogen storten in SintLenaarts; het vervoer van het huisvuil naar Olen zal dus geld blijven kosten, en wanneer daar de zaak dicht gaat, zullen de transportkosten naar de Hoge Maey nog duurder uitvallen. Hoog tijd dus om de sorteren, en minder afval te produceren, hoewel de burger hier weinig directe actie kan ondernemen, de verpakkingen liggen nu eenmaal in de winkel. De handelaars zijn zeker ontevreden nu hun groot huisvuil niet langer door de gemeente wordt opgehaald. Vooral de korte tijdspanne tussen beslissing en bekendmaking zorgt voor kritiek op het beleid van milieuschepen Van Looy. +++ 22

IkR.:

Zijn lui un schepen StaJI'ecrlincI< (z)ult/er baard ss'clisri'aar) en burgemeester Van .4peren (in het blauw zoals altijd) die de hoogbouw in de nieuwe verkavelin gen aan een goedkeurend oog onderwerpen, of zijn het schepen van openbare werken Karel Aerts en schepen van milieu Jef Van Loov die hun boterhammen eten tijdens een werfvergadering? Wie zal het zeggen?


JAAROVERZICHT Half augustus verschijnt het bos in de Vrijheid een bos van parkeerborden die de blauwe zone aanduiden. Er zijn voor en tegens, maar de plaats van dc borden, en het aantal had toch meer overwogen moeten zijn geweest. +++ En Begijntjes-laat-besluit, het kinderfeest van dc gebuurten rond de Vrijheid wordt gewonnen door de Thijsakker. Die looft een beloning uit voor de tuinder die een aardgurk kweekt. Het avondfeest wordt abrupt beëindigd door een zwaar onweer dat het einde van de hitte aankondigt. +++

Binnen de gemeente gaan er stemmen op om verplaatsbare onbemande camera's te gebruiken als laatste repressief middel tegen de overdreven snelheid. Of dat, zoals voorzien in het veiligheidscharter. 'meer blauw in het straatbeeld' zal brengen is maar de vraag. Maar die fietsen moeten toch ergens voor gebruikt gaan worden. +++ Geen nieuws van Minderhout VV. Nog geen plein in het zicht. +++ De plaats van dorpsmedewerker voor dit blad komt vacant.

De nieuwbakken jeugdclub van Meerle, den Dweil organiseert zijn eerste fuif in het KLJlokaal. +++ Het eiergooien en playbacken van de Wortelfeesten besluiten deze maand.

SEPTEMBER 1997 Dc Meerse Bocrcninai'kt sluit hei seizoen al Gestart wordt met de heraanteg van dc H. Bloedlaan en bijhorend park. Zo komt men te weten dat tal van huizen aan de parallelweg niet eens aangesloten zijn op de riolering, zodat de aannemer bijkomend werk moet verrichten nu de straat toch openligt. +++ Ook wordt de aanleg beloofd van het fietspad tussen Wortel en Hoogstraten, althans langs de noordkant. Voor wanneer? +++ Het Begijnhof (of het Convent, de vereniging van alle erfpachters) wordt genomineerd voor de Monumentenprijs van de Vlaamse Gemeenschap. Als kandidaat houden ze na de prijsuitreiking (en ja, ze winnen nog ook) een open deur waar veel volk opdaagt. +++ Aan de zo lang verwachte nieuwbouw voor het domein de Mosten wordt nog niet begonnen. Een volgende zomer lang zal men het moeten stellen met een noodbarak die een gegadigde uitbater zelf zal moeten plaatsen. Vanaf zomer 1999 en voortaan alle winters erbij, zal cafétaria de Mosten open zijn voor een drankje en een hapje. Als er weer geen stokken in de wielen worden gestoken. +++

OKTOBER 1997 Historicus Juni VerhuIst vertelt alle hele en halve waarheden van dc Hoogstraatse politiek als Man in de Maand. De Balsemboom, huize Bremans, wordt voor het voetlicht gebracht, ook nog in de volgende aflevering van uw maandblad. +++ Kwakkel van het jaar burgemeester Van Aperen zou volgens bepaalde persartikels een blaam van de gouverneur gekregen hebben. Niets is minder waar : als officiële tuchtsanctie bestaat een blaam niet voor burgemeesters. Het college ontvangt wel een schrijven van de provincie waarin de onregelmatigheden met de bestelbons sterk worden afgekeurd en het wordt aangemaand om in de toekomst heel strikt de ambtelijke regels te volgen. +++ Ver van mijn bed, dacht iedereen hier toen een jaar geleden Dutroux en consoorten achter de tralies vlogen, en toch "ça peut arriver près de chez vous". Kort na de eerste verjaardag van de Witte Mars in Brussel krijgt Hoogstraten kennis van zijn 'schandaal' : in Minderhout wordt kennis genomen van een jarenlang ernstig geval van kindermisbruik door een zware veroordeling door de rechtbank van Turnhout van enkele familieleden wegens sexuele mishandeling van wel erg kleine kinderen. +++

Ambulanciers van hier mogen geen hulp bieden bij een verkeersongeval in Castelré. En wij die dachten dat het hij Hoogstraten hoorde en Meersel-Dreef bij Holland. +++ Een verouderd Bijzonder Plan van Aanleg voor Centrum-West (Hoogstraten) moet aangepast worden aan de realiteit. Waarmee men toegeeft dat men jarenlang zich weinig heeft aangetrokken van deze verordening. Of moet er één en ander geregulariseerd worden? +++ De winnaars van de bebloemingsactie in l-loogstraten en de Dreef worden in de bloemetjes gezet en ontvangen een kunstwerk. +++ Natuurwerkgroep Markvallei luidt dc alarmklok over de aanstaande ruilverkavelingsplannen tussen Rijkevorsel en Wortel. Een ruilverkaveling oude stijl zou veel schade toebrengen aan het landschap van Keirschot en het stroomgebied van de Mark.

+++

Radio Cosmos treedt toe tot het samenwerkingsverband FM Kempen met andere lokale radiostations, kwestie van te overleven, zegt men. +++ vzw Laarmolen hoopt binnen 5 jaar terug een olieslagmolen aan het draaien te krijgen op de Mark waar nu nog een bouwvallig stuk molen staat. Andere heemkundigen begrijpen niet wat een nieuwbouw te maken kan hebben met het bewaren van het historisch erfgoed. Een beide oevers overspannend molengebouw ziet niemand zitten. Eerste probleem is het verhogen van de waterstand van de Mark, met de nodige gevolgen voor de akkers en bruggen op de benedenloop. Misschien dringt er zich wel een Deltaplan op om de dijken te verhogen. +++ De buurt van de Strijbeekseweg maakt zich zorgen over de snelheid van het verkeer na de heraanleg van de weg. Met in hun zog al de kinderen protesteren de bewoners luid bij aanvang van de gemeenteraad. +++ Golden Oldie Party van Radio Cosmos wordt uitgesmeerd over 2 avonden om alle nostatgia' s te kunnen bedienen.

Raar maar waar, Wortel-kolonie verschijnt op een lijst van 100 meest bedreigde monumenten ter wereld. World Monuments Fund (USA) maakt om de twee jaareen actuele lijst op. +++ De brandweer viert de ingebruikname van drie nieuwe wagens. +++ Radio Continu houdt op met zenden : niet de tiunhoudcr maar dc aandedliuudci wint, en liesust te stoppen. +++ De dorpsraad van de Dreef ziet wel wat in de oude onderwijzerswoning. Een vaste stek hebben in het dorp kan alleen maar een stimulans voor het gemeenschapsleven betekenen. Zij vragen het aan het college. de gemeenteraad zal beslissen. +++ Hoogstraten laat de kolonie niet los : nu zijn er weei plaiiiieri om de bewakershuizen aan te kopen en in een vorm van erfpacht te verhuren, zoals dc succcsformule vuii liet Begijnhof. Ook voor hei Casino bestaat er belangstelling. +++

De Liutii;ioI 0,

ii

ot

cf

uit ut<ibJijJi. 23


JAAROVERZICHT En de opbrengst van de retoricafuiven is dan toch terecht : die wordt besteed aan Krik-Krak, sport voor gehandicapte kinderen en aan Young Responsible Drivers. +++

NOVEMBER 1997 Ook de verlichting van de Vrijheid zal spoedig vernieuwd worden, zo beslist de gemeenteraad. +++

ten aan overdreven snelheid. Noch onbemande camera's, noch aangepaste wegeninfrastructuur (bulten, versmallingen) zullen daar iets aan ver anderen, enkel een technische ingreep (snelheidsbegrenzer) en/of een mentaliteitswijziging kunnen baat brengen. +++

En de inbraakplaag duurt voort, niettegenstaande begin van het Jaar de rijkswacht meedeelde dat het aantal inbraken gevoelig was gedaald in de regio. Het eindejaar zeker vergeten. +++

Niet de winkeldieven die bij kleding De Backker aan de haal gaan met heel wat dure kledij, maar wel 5 Oost-Europese dieven worden door het korps van politie aangehouden. +++

En of Hoogstraten fier kan zijn bij cle ondertekening in het stadhuis op 17 december van de verkoopakte van Wortel-kolonie zal later moeten blijken. De overdracht van dit Belgisch land-goed naar Vlaamsc handen ontlast vadertje Staat wel van kopzorgen. Maar of "wat we zelf doen, doen we beter" van toepassing is op het beheer van dc kolonie door de nieuwe eigenaar, de Vlaamse Landmaatschappij, weet alleert deze laatste zelf. Enige duidelijkheid hieromtrent wordt er nog steeds niet geboden, terwijl ook landbouwmiddcns zich roeren om beslag te leggen op tenminste een deel van het domein terwijl het nooit voor hun activiteiten gediend heeft. Hel boeren diende er enkel voor de zelfbedruipendheid van de kolonie van landlopers. Waakzaamheid blijft geboden. +++

Van inspraak geen sprake, zegt de dorpsraad van Meer in een eerste reaktie op de plannen van het Hoogeincl. +++

tn Turnhout loopt een proces tegen 1 veehouder uit Hoogstraten en zijn broer uit Rijkevorsel die verdacht worden van behandeling van hun dieren met illegale preparaten. Niet de eerste keer dat veehouders uit de streek hiervoor dienen te verschijnen voor de rechtbank. +++

De brandweer eist van de bedrijven de installatie van een sleutelkluis, om niet voor gesloten deuren te staan ingeval van brand. De vraag blijft wie deze kluizen zal bewaken. +++

Half deze maand verschijnt ALBERT en zijn kroost op de luxe-koekjestrommel van de firma die nog voor Renault Vilvoorde verliet voor een betere (lees : goedkopere) productie-omgeving. Dat het Hof op deze manier zichzelf wil promoten, tart toch wel de verbeelding. +++

Kris Adriaensen, het nieuwe Bottel-gezicht, wint met een provinciale ploeg de nationale biertapwedstrijd. We hebben het altijd al geweten dat hij het in zich had.

Meer dan boer alleen Frans Rombouts is onze laatste Man in dc Maand van het jaar. +++

DECEMBER 1997

De Hoogstratens Oudheidkundige Kring sluit met het stadsbestuur een overeenkomst af voor het beheer van de collectie en het Ost-museum op het Begijnhof. +++

Op zaterdag 13 december zet Hoogstraten naar jaarlijkse gewoonte zijn kampioenen in de bloemetjes. +++

Het Hoogeind krijgt ook de goedkeuring voor de aanleg van riolering en twee fietspaden aan weerszijden van de baan. Veilig naar de Mosten is het motto. +++

Sint-Niklaas dankt diegenen die gewacht hebben met het ontstcken van de kerstverlichting lot na zijn doortocht. Zijn schimmel en Piet hadden het niet zo begrepen op de weerschijn van die honderden lampen. Een misstap is snel gezet op zo'n donker glibberig dak. +++

11.1 til kent in de gemeente een stijgende belangstelling en overklast het opgehaalde bedrag van vorig jaar, +++

We hebben ze niet geteld. Maar een groot aantal ongevallen in het verkeer werden het afgelopen jaar in Hoogstraten vastgesteld. Veelal te wij-

De rest van de maand hebt u hopelijk nog eens te goed. En de bladzijden die u nu vastheeft, horen niet meer bij die 664 van het afgelopen jaar. We zijn een nieuwe jaargang begonnen. (EP)

S. Het rijke Roomse leven i iÂąJ

Quartertemperdagen Dit vreemde woord komt v in het Latijn Quatuor tumpol t = VIER (JAAR) GETIJDEN, d.w.z. lente, zomer, herfst en winter. Het betekende vier maal 's jaars vastendagen, nI. 'n woensdag, vrijdag en zaterdag in eenzelfde week; de eerste keer in de eerste week van de vasten, de tweede keer de week na Pinksteren; de derde keer in de derde septeinberweek en de vierde keer in cle 3e decemberweek. Het waren echte vastendagen. waarop de mensen slechts eenmaal per dag een volle maaltijd mochten gebruiken, en geen vlees mochten eten. In Rome bestond de gewoonte al vanaf de 4e eeuw om viermaal per jaar drie dagen te vasten, en geleidelijk aan werd die gewoonte in heel cle westerse Kerk gebruikelijk. De pastoors riepen 's zondags tevoren altijd af, dat in die week de bekende dagen weer zouden vallen, zodat ieder gezin geacht werd er rekening mee te houden. Ik herinner mij dat ik als bengel van de lagere school op 'n keer 's middags thuis kwam om te eten: ik werd meteen naar de pastorie gestuurd om aan de (nieuwe) pastoor te vragen of we erwtensoep (dikke, met oren en poten) mochten eten. Ons moeder had niks anders klaargemaakt, per ongeluk. Wat was er gebeurd? Moeder had er niet aan gedacht dat 't kwatertemperdag was: even voor 12 uur was 'n tante die naast ons woonde, binnen komen lopen, had snuf-snuf geroken en gezegd: 't is vandaag... enz. Moeder was geschrokken; ik kwam net thuis en als misdienaar werd ik geacht goed met de pastoor bekend te zijn, en erop uit gestuurd. Het antwoord van de strenge man was 'Njet': we moesten dan maar brood eten en de rest de volgende dag! Waarop mijn vaderzijn zuster buitenschold... ! Maar we hielden ons aan de letter van de wet! Dat was toen zo.... Laterhebikweleensgehoorddatdereden

24

. -!

1

1

.

: -35

7/

',.HOOGSTRA TEN

HISTORISCHE REUNIE

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS Op maandag 12januari treedt op in het vaste clublokaal, de Gulden Coppe, DE MARCKRIVER JAZZBAND. Deze maal is het een historische reünie van alle muzikanten die deel uitmaakten van de laatste bezetting van het huisorkest van de club, nu ongeveer 4 jaar geleden. Nadien zijn de Marckriver Jazzfriends blijven voortbestaan met wisselende bezetting, maar ze zijn nooit meer allemaal samen op het podium geweest. Vanuit de Marckriver Jazzband is in 1976 de club ontstaan. Al die jaren waren ze het huisorkest en de muzikale rode draad die reeds meer dan 22 jaar door de Hoogstraatse jazzgeschiedenis loopt.

Bij het begin van het jaar neemt het orkest u mee voor een avondje uit in de hete en zwoele straten van New Orleans. Ze doen de orkesten van Georges Lewis, Kid Ory, Willy Hvu.'nphrev, Ra' Burke en anderen voor u weer herleven. De ontelbare clubavonden in de tuinbouwschool met het huisorkest ZIJ• een garantie voor een avondje puur muzikaal amusement. De bezetting is als volgt. Eddv Sabbe, klarinet en sax; Vincent Van Elfe ren, trombone, Ed Schulte, bas; Luk Van De/in, banjo; Jos van Zuien, drums; Ruud Tollenaar, piano. Eén maand later, op 8 februari wordt een gevestigde waarde uit Nederland ontvangen, (le SA VO Y .JAZZMEN.

Ikwas 8 in 1945

.............................................................

De Reis van het Davicisfonds Van 15 tot 22 maart gaat het Da idtonds 'van Hoogstraten op reis naar Cyprus, Israël en Egypte. Ieder die belangstelling heeft voor deze trip wordt op woensdag 14januari uitgenodigd op een dia-avond in de Pax. Reisleidster Heidi Bekaert die deze reis al eerder heeft begeleid zal met woord en beeld meer uitleg geven over het geplande traject. Iedereen is welkom om 20 u. in het groene zaaltje.

...... ............ ................................................

... ..... . .:.:

........

Wij zijn geboren in 1937, nog linnige zestigers (in/t) ilu.s. t. In. i. (boten) t. Verntcii'en, 1-1. Dom . J. •i in i., ii. Bro.t7t \, f• II1I.1( i( fl M. Lanibregis, K. Lanslots, F. Me vers, F. van Gils, M. Roos, P. Vinck, (midden) K. Scheurmnans, J. Aerts, M. Grimnberg, M. Mertens, C. Ro,nbouts, L. Borremans, P. Swaegers, B. Wouters, M. Schrijvers, M. van Gestel, L. Loops, J. van Lonunel, (onder) J. de Roover, M. de Corswarem, J. Borremans, 1. Govaerts, J. Sips, M. van Bergen, H. Brosens, M. Michielsen, T. Verschueren en J. Stoops. 26


HOOGSTRA TEN

TAARTENFESTIVAL (des arts)

30 JAAR

Op zaterdag 22 november vond de apotheose plaats van een feestelijke week in de brood- en banketadeling i'an de hotelschool van het Spijker. Na jaren van plannen, bouwen en vurig verlangen naar de inwijding was het eindelijk zover. Gedurende gans de voorbije week waren er dagelijks demonstraties voor specifieke v(isten van de dag. 0p die bewuste zater,' was het dan Taartenfestival des Arts ikken als kunst. Plastisch (momurnenial) kunstenaar Luk Van Soom uit Rijkevorsel had samen met enkele collega 's artistieke taarten ontworpen, die door patissier Paul Van Opstal uitgevoerd v'erden. Centraal in de nieuwe bakkerijschool hangt een aardewerk kunststuk van Gerarda Vermeiren, voorsrellend de leraar-bakker (welke kop?) en zijn leerlingen, de (spijkerse) korenaren als bron van het brood, liet alaam van de bakker, en zijn produkten. Op de fito komt liet driedimensionele niet zo bij ster goed tot uiting.

Adverteren: 31449.11

Abonneor nu: 314.41.26 314.55.04

Op zaterdag 29 november kwamen de 30-jarigen van Hoog.s'traren bijeen. Zie/ner het resultaat van 120 genodigden voor dit jubileum. De afwezigen hadden mijeer dan ongelijk, het was een reuze gezc'llige re端nie!

WEEK VAN DE DERDE LEEFTIJD Op maandag 17 november bezochten de kinderen van liet eerste leerjacir van de gemeentelijke gemengde basisschool de bejaarden in het rusthuis. Samen niet deze laatsten werd een sessie (zit-)turnen ingericht.

27


WIKAHO wil een station

Hoogstraten-West

De Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten (WIKAHO) bestaat acht jaar. Volgens voorzitter Bob Van Ussel is men na de inrijperiode goed op kruissnelheid gekomen. Dit bleek ook uit de agenda van de algemene vergadering, waar een viertal belangrijke projecten werden besproken. Heel opmerkelijk was wel de grote nadruk die gelegd werd op een betere ontsluiting van de streek, zowel via het spoor als via de weg. Wikaho hoopt dan ook dat het gemeentebestuur hiermee zal rekening houden bij het opstellen van de nieuwe structuurplannen. Eén en ander werd meer uitvoerig toegelicht tijdens de slottoespraak van deze algemene vergadering. Voorzitter Van Ussel herinnerde de aanwezigen aan de stemming in het Vlaamse Parlement op woensdag 19 november 1997. Toen werden de bindende bepalingen uit het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen goedgekeurd. Daarmee zijn de grote lijnen voor de verdeling en het gebruik van de open ruimten in Vlaanderen tot 2007 vastgelegd. Zodra de Vlaamse Regering een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening heeft uitgewerkt, kan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) met gewestplannen, provinciale en gemeentelijke structuurplannen naar het concrete terrein worden vertaald. De belangrijkste doelstellingen van het RSV zijn het behoud van dc open ruimte, de herwaardering van stedelijke gebieden, het bundelen van economische activiteiten en het stimuleren van alternatieven voor het autoverkeer. Economische activiteiten en bedrijfsterreinen zullen volgens het RSV worden gebundeld in 'economische knooppuntcn'. De stedelijke gebieden in het arrondissement Turnhout niet economische knooppunten zijn: Turnhout. Geel, 1-Ierentals, Mol en l-loogstraten. Specifieke economische knooppunten buiten stedelijke gebieden maar van groot belang voor de werkgelegenheid zijn: Arendonk, Balen en Beersc. Het netwerk van gemeenten gevormd door het Albertkanaal en de E3 13 wordt eveneens aanzien als één groot economisch knooppunt.

Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten Ook de gemeente Hoogstraten zal zijn structuurplan moeten invullen. Wikaho vreest dat er verschillende knelpunten tussen diverse belangengroepen aan de oppervlakte zullen komen. Zij willen in elk geval de belangen van het bedrijfsleven optimaal verdedigen. Daarom hoopt men dat het stadsbestuur ook met hen zal rekening houden in het belang van het economisch knooppunt Hoogstraten. 'Nog niet zo lang geleden stapte heel de Kempen op tegen de plannen voor een hogesnelheidslijn (HSL)', zegt B. Van Ussel. 'De HSL komt er toch en ongevraagd. Maar laten wij deze bedreiging nu ombuigen naar een kans voor de Kempen en voor Hoogstraten in het bijzonder. Laten wij dit spoor en de voorziene ruimte nuttig maken voor de streek, zowel voor het personen- als voor het goederenvervoer. Dit kan een gedeeltelijk alternatief zijn voor het autoverkeer. Heel de Kempen staat al jaren aan de klaagmuur. Denken we maar aan de treinverbinding van Turnhout met de rest van het land of de fameuze IJzeren Rijn. Daarom moeten we nu allemaal - maar vooral het stadsbestuur - ijveren voor een personenstation en een goederenstation. Dit zou een flinke steun zijn voor de ontwikkeling van de Transportzone Meer als Multimodaal Logistiek Park. Het zou het Europees karakter maximaal tot zijn recht laten komen.'

Eii een ringweg: Hoogstraten-Zuid Reeds vele jaren staat er een ringweg op de gewestplannen getekend ten westen van Hoogstraten en Minderhout. Nu de El 9 er ligt, is deze ring voor Hoogstraten misschien overbodig of haast onmogelijk nog te realiseren. Volgens Wikaho moeten we deze westelijke ring definitief laten varen maar hem vervangen door een zuidelijke weg. Men denkt dan aan een traject dat aan de El9uitrit Hoogstraten-Loenhout (nr. 2) vertrekt via de industriezone De Kluis. ten zuiden van Hoogstraten, langs Wortel richting Turnhout. De grote voordelen zijn: Het transitverkeer van de transportzone Meer en deEl 9 naar Turnhout en de E34 (Eindhoven) en de E313 (Hasselt/Luik) zou niet meer door Hoogstraten en Wortel komen. Het woongebied aan de zuidkant van Hoogstraten zou eindelijk een goede ontsluiting krijgen, weg van het centrum van Hoogstraten. De nog te verwachten verkeerstoename in de Kempen zal dan Hoogstraten-centrum en Wortel kunnen vermijden. De Vrijheid - het Hoogstraats winkelcentrum zal terug beter tot zijn recht komen. De Ster kan dan bereikt worden langs deze zuidelijke ringweg. Deze zuidelijke ringweg heeft een veel kleinere afstand dan de geplande (?) westelijke ring. De leefbaarheid van onze woonkernen zou heel wat verbeteren, denken we maar aan de verkeersveiligheid in de dorpskernen.

Voorontwerp van het plan voor de hogesnelheidslijn (SL) Brussel-Amsterdam: vak Antwerpen-Nederlandse grens, gemeente Hoogstraten (km 81,50 - km 83,94), ter hoogte van de Transportzone te Meer aan de E19.

>.,.,.

..

-------------

,»;,;.;:•:( :..

De fijne stippellijn duidt de grens van de werkzone aan. De centrale grotere stippellijn (streep-punt-streep) is de as, liet midden, van de bedding van liet HSL-spoor. De donkere grijze zones daarboven zijn de opnieuw aan te leggen wegen voor de Trasportzone. Op het plan is ook duidelijk dat de El 9 een flink stuk naar het oosten, richting Hoogeind, zal verschoven worden. Natuurlijk komt er een grotere, nieuwe brug over de HSL + El 9 voor de verbinding van de transportzone naar De Mosten (links op liet plan, aan kin 83).

28


Geen uitstel a.u.b. Het begin van deze zuidelijke ring zou kunnen gemaakt worden ter gelegenheid van de verkaveling van de ambachtelijke zone, ten oosten van het industrieterrein De Kluis, een verkaveling die nu ten uitvoer wordt gebracht in samenwerking met de lOK. Daarom is - volgens Wikaho - een dringende beslissing van het stadsbestuur wenselijk. Ook bij de geplande ruilver kaveling Rijkevorsel-Wortel zou men moeten rekening houden met een zuidelijke ringweg rond Hoogsiraten. De 1-Ioogstraatse bedrijven zouden het jammer vinden moesten we dcie kans voor de streek laten voorbijgaan. Bij het opstellen van het gemeentelijk structuur plan zou het wenselijk zijn om ook met de buurgemeenten contact op te nemen om zeker de grensgebieden zoveel mogelijk 01) elkaar af te stemmen. Een zeker samenwerkingsverband met cle gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Brecht en Wuustwezel - en waarom ook niet met onze Nederlandse huren - zou hier wenselijk zijn. Burgemeester Van Aperen, ook aanwezig op deze algemene vergadering van Wikaho, vreest dat de beslissing voor een treinstation in Brecht reeds officieus geregeld is zodat Loenhout of Meer waarschijnlijk niet meer in aanmerking komen. Op cle plannen voor een zuidelijke ringweg had hij geen onmiddellijk commentaar. Je zag hem wel denken: Wie zal dat betalen?•

Ongevallen Zaterdao IS nos. out 17,00 u. botste :i,tit het \ ,iu Aertselacrplcin, dc auto bestuurd door Emma Versmissen (47j), Van Aertselaerplein 3 met de auto bestuurd door Luc Van Dijck (33j). Rondeelweg 7 Meerle. Er was blikschade. Eveneens zaterdag 15 nov. om 17.00 u. aan het Van Aertselaerplein kwam het tot een aanrijding tussen de vrachtwagen bestuurd door Aug. Keustermans (36j), Ulicotenseweg 15 Meerle en de auto bestuurd door Charlotte Adriaensen (32j), Loenhoutseweg 41. Deze laatste werd licht gewond. Haar auto liep zware schade op. Woensdag 19 nov. om 19.50 u. botste aan de Vrijheid twee auto's. De eerste werd bestuurd door Luc Van ('otto (47j), Gelmelstraat 20. Zijn wagen liep iwaro schade op. De tweede wagen werd bestuurd di ri Gi eet Kenis (1 8j), Leiweg e 24 WuustWCze!. Hierin zaten t w e passagiersters: Magda Anthonissen (3 Ij) en An Kenis (15j). Deze laaisle werd licht gewond. De auto werd zwaar beschadigd. Zondag 23 nov. om 3.30 u. werd de auto van Eddy Pelckmans. St. Clemensstraat 2. Minderhout licht beschadigd door een onbekende. Dit gebeurde aan de Beukenlaan te Wortel. Zaterdag 29nov. om 12.15 u. botste aan het Dorp Rijkevorsel twee personenwagens De eerste werd bestuurd door P. Pauwels (29j). Katelijnestraat 70 Hoogstraten. De tweede wagen werd bestuurd door M. De Ceuster (38j), Leemstraat 27 l-loogstraten en had als inzittende Lieve Van Hullehusch (16j). Zij werden licht gewond. Zondagmorgen 39 nov. brandde aan Groot Eyssel, Meerle, een personenwagen uit. De politie vond, na onderzoek, de eigenaar terug in Raamsdonkveer NL. De auto was gestolen. De eigenaar bleek, toen hij door de politiediensten op de hoogte werd gebracht, nog niet te weten dat Lijn auto, die hij vorige avond voor zijn deur geparkeerd had, verdwenen was. Vrijdag 5 dec. om 23.00 u botste aan Vinkenpad Rijkevorsel, de auto bestuurd door Dany Van Hofstraten uit Malle, met de auto bestuurd door Elke Van Aert (19 j), Schransdriesstraat 3 te Beerse. De wagens liepen zware schade op.

U bent ook één van de gelukkigen... die het eerste nummer san De Hooestraatse Maand van '98 in handen heeft. De prijs van oiis blad is omwille van druk- en dislrihutiekosten licht gestegen. De vorige prijsaanpassing ss as weeral 3 jaar geleden. De goedkoopste (en bosendien (Ie gcrnakkelijkste) manier om dit blad elke maand aan te schaffen is een po.stabonnenicnt. Alle nummers Va11 1998 Va11C11 dan automatisch in uss hnc enbus door toedoen van de postbode en u spaart bovendien ook nog 120 bfr uit op een jaarabonnement. Bel nu naar onze medess erkers op nr. 314.41 26(Josi) of 314,49.11 (Jan) of 3 14.55.040e1) en wij doen de rest. 1.i kan ook onmiddelijk 720 fr os erschri js en op rekening ir.: 733-32331 17-39 \ at De Hoogstraatsc Pers bvba. 2320 Hoogstraten met s erinelding Abonnement

1)HM 1 98. Vermeld duidelijk uw eigen naam en volledig adres 1 U ontvangt clan alle volgencie nummers san het nieuwe jaar. De redactie wcnst ci ook in '9$ s eer s eet icesgenot.

Dc Wielewaal verkoopt de Gageleer

Een écht Kempens streekbier Met. de 'Gageleer' brengt de natuurvereniging De Wielewaal een echt Kempens streekbier op de markt dat uniek is door zijn smaak. Het bier is gearomatiseerd met gagel, een freel struikje dat enkel nog groeit in een paar schaarse natuurgebieden. De gagel maakte in de vroege middeleeuwen in onze streken deel uit van het 'gruit', een kruidenmengeling waarmee het bier op smaak werd gebracht. Nieuwe bieren, alle brouwers zoeken er al jaren koortsachtig naar, maar een terugkeer naar een aroma van heel lang geleden ligt niet voor de hand. Het was geen professionele brouwer die het nieuwe bier ontwikkelde, maar hierliefhebberen kennerLouis Meulders uit Beerse. Hij vroeg zich jaren geleden af hoe bier vroegen toen er nog geen hop was, zou kunnen gesmaakt hebben. Een paar habbels tussen pot en pint met Fis Seymus, groenambtenaar van de gemeente Mol en kruidenkenner hij uitstek, deden hem verder zoeken. Na enkele jaren van aftasien en uitproberen iat het recept van 1 nuis Meulders dicht in de huurt van het gcnietbcuc. E&ii cii ander was ondcrtcissen een jonge natuurfreak ter ore gekomen. Die nam enkele flessen uit Beerse mee naar zijn vrienden van De Wielesvaal in Turnhoul. Zij waren meteen enthousiast. Al snel zagen zij er een middel in om fondsen te verzamelen om milieuheheerswerken en eventueel de aankoop van nieuwe stukken natuurgebied mee te financieren. Een jonge brouwerij in Lochristi die zich specialiseert in het brouwen van kleine hoeveelheden (1000 á 2000 liter) vond het een prima idee. iets meer op cle sooigroncl. Dus ging brouwingenieur Dirk Naudts aan de Smaak en geur van de gagel zijn moeilijk te slag met het recept dat Louis Meulders graag ter omschrijven en niet echt met iets te vergelijken. beschikking stelde van de natuurvereniging. De Sommigen vinden het een beetje wierookachtig. eerste 1000 liter van het curiosurn bleek hij Vandaar wellicht de Franse benaming 'myrte natuur- én bierliefhebbers in de smaak te vallen. bâtard' voor het plantje. Reeds na enkele maanden kon een nieuw brouwGageleer is een volledig natuurlijk bier volgens sel, deze keer 2000 liter, worden besteld. de aloude traditionele methode maar met de Gageleer is een volmout bier van 7,5 volumemodernste technische middelen gebrouwen. procent alcohol. Door zijii alcoholgehalte en de Door de toevoeging van de gagel is het een uniek aanwezigheid van de gagel is het een echt gerstenat dat met geen enkel ander bier op de degustatiehier. Het is lichijes amberkleuring en Belgische markt te vergelijken is. benadert daardoor de kleur van dc rijpe Belangstellenden kunnen voor meer ingagelvruchtjes. De smaak is eerder zoetig met weinig hopbitter. In het jonge bier is de geur en lichtin gen tjjdens kantooruren bellen naar de smaak van de gagel slechts oppervlakkig de Wielewaalcentrale in Turnhout, tel. aanwezig maar na enkele maanden treden ze 014-41.22.52.

29


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47 en/of FONS VAN BAVEL, Lage weg 31, tel. 314.83.05

Jong geleerd is oud gedaan In 1969 tijdens de tien culturele dagen Wilde een stelletje Minderhoniciuncu cii kele danspajes wagen Polka, wals, scottish, kadri/ Ze deden alles / Ul mekaar, vt 1? ICI 0 ('11 minuut meer stil. Dat dansen was mcn o plc:aiit Het ontbrak hen alleen noç' kant Naarstig gingen ze op zoet In elke spieet, op elke hoek

'i! H?/(/

Uiteindelijk vonden ze een Die gelukkig ook iets van noten afwis! Zo is de dansgroep van de Sint Jorisgilac ont staan Vanaf het begin gingen ze er stevig tegenaan Prijs na prijs sleepten ze in de wacht Wat had je anders ook verwacht De uitnodigingen stroomden binnen uit heel België en het buitenland Met name uit Nederland, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Duitsland Het succes begon zodanig te escaleren Zodat ze niet voldoende plaats meer hadden om al de trofeeën te etale ren Het idee van een nieuw gildenhuis bleef dan ook niet lang uit De weken gingen in versnelde vaart vooruit Na de vette, kwamen echter de magere jaren En ze moesten het met een stel koppels minder klaren Maar niet getreurd, geen angst, geen paniek Wie houdt er nu niet van dans en muziek

De dansers van onze St. Joris gilde en van de St. Amnbrosius gilde uit Meer geven een staaltje van hun kunnen tijdens een "boerendag" in de Blauwbossen.

Het gildenhuis vind je vlak naast de kerk tegen de grote baan Vanaf 13.30 uur word je verwacht.., met je dansschoenen aan Dit rijm werd binnengebracht door enkele vastberaden leden van de volksdansgroep van de Sint Jorisgilde. Voor diegenen onder ons waar de spreekwoordelijke frank nog niet gevallen zou zijn wil ik met alle plezier nog eens vertellen dat hier een

oproep wordt gedaan aan mensen die graag de beentjes losgooien en meer bepaald om te volksdansen. Zegt het je wat om in traditionele klederdracht dansen uit binnen en buitenland ten uitvoer te brengen ? Aarzel dan niet en neem onmiddellijk contact op met Cindy Tilburgs (Vooraard 38, tel 3 14.48.76) of met Frans Tackx (Kerkhofpad 2, tel 3 14.68.95) Doen hoor!

1inderhoutse dui''en

Het kan toch niet zo moeilijk zijn Nieuwe koppels te vinden, al is ons dorpje nog zo klein Sint Amhrosius van Meer heeft onze noodkreet aanhoord We hebben weer enkele dansers extra aan boord Toch zouden we graag meer zekerheid hebben over ons bestaan En als we niks doen, gaat onze eens z6 presigieuze groep eraan De gemiddelde leeftijd in onze groep is dertig jaar Voor velen klinkt dat wellicht een beetje raar 30

11/ ( / J)fl\(/1 ii/ii 11

1, 1

0 lii ii 1 Ciii LI

-\idui/: Pl Jiiiiiî in,i,is.'


MINDERHOUT

Kalverliefde? Het zal je maar overkomen. Je vraagt je af ofje voldoende schrijfvocr zal hebben om een volwaardige dorpsrubriek vol te schrijven en je hotidtje ogen en oren zo ver mogelijk open. Je weet dat half de maand je schrijfsels binnen moeten zijn en dus ook welke gebeurtenissen er voor en erna vallen. Zo was er de horecazaak die een facelift zou ondergaan. Je neemt je voor ernaar toe te trekken bij de opening, hoewel de vrijdagavond zoveel mogelijk voorbehouden wordt voor het gezin. Je spreekt met iemand af om even een kijkje te gaan nemen en je weet hoe dat gaat, het is gezellig, éven wordt wat langer, en uiteindelijk ga je veel te laat naar huis. Uit schrik na het ontwaken je notities niet meer te kunnen lezen start je om halfeen 's naehts je PC en een uur of wat later kruip je voldaan inje bed. 's Anderendaags bij het ontbijt neem je de Hoogstraatse Maand en constateei je dat je collega-reporterje reeds voor was. Shit! denk je dan eerst; zal ik mijn stukje weggooien of...? Paul Snijders was 15 jaar en Marleen Spanenburg was er 13 toen ze het "aan" maakten. Ze kenden elkaar echter al veel langer want ze speelden al juiren dokt... euch, ... samen! Wat eerst een kaiverliefde leek, bleek van langere duur te zijn dan men aanvankelijk dacht want in 1975 trouwden ze. Met elkaar, jawel! Zoals het een goed echtpaar past droeg ieder zijn steentje bij tot het welslagen van hun echtelijk leven. In die tijd was het al niet meer ongewoon dat beide echtelieden uit werken gingen en zo deden ook Paul en Marleen. Paul die een opleiding als drukker had genoten kon onmiddellijk na zijn studies aan de slag bij drukkerij "De Beurs" in Borgerhout. Na wat omzwervingen belandde hij over "Van Pol Press" te Hoogstraten —wat op zeker ogenblik in faling ging- bij drukkerij "De Bièvre" te Brasschaat. Marleen die snit en naad gedaan had ving haar beroepsleven aan in het naaiatelier dat gevestigd was waar nu de telefooncentrale is. Daarna werkte ze nog een tijdje in het atelier van Wagemans (nu 't Kartoffeltje).Toen dit uiteindelijk ophield te bestaan ging zij aan de slag bij de poetsdienst van het OCMW waarvoor zij bij bejaarden thuis ging kuisen. Een recht geaarde Keinpenaar is niet bang van werken en niet vies van een eentje bijverdienen en zo kwam het dat Paul —zoals elke drukker in loondienst blijkbaai- thuis iii zijn kot een drukpers had staan. Hoe dikwijls is het niet gebeurd dat wanneer hij thuis kwam van een nachtshift er reeds een kersverse en apelrotse vader op hem stond te wachten met het dringende veii.oek geboortekaartjes te drukkeii opdat de wereld op de hoogte gebracht zou worden van zijn kunnen. Nee niet straks, maar nu moest hij de kaartjes hebben. Oh ja, het was best meegenomen maar op de duur werd het aliemadl wit veel. Ecu imiemis is nu eenmaal niet geniaaki om dag en nacht te werken. Hoewel... sommigen blijkbaar wel. Jakse Van Den Bogerd die in Hoogstraten de succesvolle frituur "Roma" uitbaatte deed in die tijd af en toe beroep op wat hulp van buitenaf. Paul en Marleen, niet vies van werken, lieten ook daar hun handjes wapperen. Paul achteraan in dc keuken en Marleen vooraan bij de bediening. Wellicht zijn daar de fundamenten gelegd zijn waarop later een zaak zou uitgebouwd worden die in Minderhout ondertussen een begrip is geworden.

Ja, ir ei hroorije.s iie.' Dat i.i uoor Liie Monîugnacker,s noot die eten geen pa/allen naar 't schijnt. Op vrijdag 3april1986 namen Paul en Marleen de zaak van Fons Willaert en Jeanne Dielemans over die hier 25 jaar lang het café "De Welkom" uitbaatten. waarvan 22 jaar mét frituur, en op maandag 6 april 1986 werden de frituurketels ook terug opgestart. De familie vroeg zich hardop af of zij wel beseften waaraan zij begonnen. te weten dat er in het over te nemen café dagelijks ongeveer drie man en een paardenkop aan de toog hingen. In die tijd was het woord "uitdaging" nog geen taboe en het koppel vloog er gewoon in. Alleen... zij hadden nog geen naam kunnen bedenken voor hun zaak. De Markgalm en het Withof hadden met hun typisch Minderhoutse namen als het ware het gras reeds voor hun voeten weggemaaid. Toen Paul en Marleen een vakantie doorbrachten te Blankenbergen wandelden zij op een avond zoals elk Belgische-kust-toerist hoort te doenmet hun hoofd omhoog over de dijk. Plots viel Marleen haar oog op een afspanning met de naam "Papillon ". Z6 zou hun zaak gaan heten. Wat er nodig is om een café te doen draaien? Ik

weet het niet. Maar wanneer je er binnen stapt voel je meteen of het er goed vertoeven is. Welke kleur het plafond heeft speelt daarbij uiteindelijk geen enkele rol. Dat is iets waarnaar alleen gekeken wordt bij de opening. Daarna is alleen de ambiance van tel. Ik heb me dat al dikwijls afgevraagd:" Is een goeie cafébaas een goed acteur die de goeie cafébaas spéélt, of is het écht een goeie cafébaas?" Feit is dat het aantal bezoekers met de jaren steeg en al die inzet werd beloond. Zo mocht de Papillon op 3 april 1996 in een opgesmukt interieur haar tienjarig bestaan vieren. Zij die meenden dat Paul en Marleen vanaf dan op hun lauweren zouden gaan rusten hebben ongelijk gekregen. 1-let vertrouwde frutkotje werd resoluut ingeruild voor een modern en smaakvol ingerichte frituur met een nog uitgebreider assortiment aan snacks. De vierkante meters die vrijkwamen zullen hun diensten bewijzen bij het laven van de dorstigen.

Lichtmisconcert 01) iijdig 30 januari om 20.00 uur oranieeri Minarte (een groep die de St.-Clemenskerk een ruimere uitstraling wil geven en dit door het inrichten van een jaarlijkse culturele manifestatie) voor de 4de keer in zijn bestaan een concert. Het ensemble Muziek op Maat presenteert licht klassieke muziek met werken van o.a. Rossini, Saint-Saens Piaf. Brei.., dat ongetwijfeld ge smaakt kan worden door liefhebbers en nietliefhebbers, door Jong cii ouil, kimriimtim ilour iedereen. Minarte twijfelt er niet aan dat dit programma vele muziekliefhebbers zal bekoren. Kaarten kosten 300 BEF, in voorverkoop 250 BEF. Ze zijn te verkrijgen op de pastorij. Dienst voor Toerisme en Cultuur Hoogstraten en via tel. 03/314 48 99 (Kristin Hermans). Geen reservatie!

Het C/l.S(Oh/)iL' MuZiek Op Maat, iiit,iiiiteiic/ bestaand uit beroepsmu.sici, brengt muziek uit diverse stijiperiodes, van Bach tot hedendaagsefilmmuziek, in de dorpskerk 31


MINDERHOUT

PLAY-INN Op zondag 7 december hebben zeven muzikantcii van K.F. Dc Marckczonen deelgenomen aan een Play-inn te Pocderlce, ingericht door FLdekam. Bij zo 'ii Play inn krijgen de muzi Linten van te voren hun partituren maar er woidt slechts één keer gezamenlijk gerepeteerd. In totaal hebben 101 muzikanten een nrkvi gevornid. 's Morgens was hct verzamelen geblazen in zaal Molenheide te Poederlee. Hei viel de Minderhoutenaren dadelijk op dat er tussen de 104 deelneniers echte cracken zaten, mensen die al het ware een partituur lezen als een krant. Dc dirigent bracht er meteen het volle tempo in. Omdat het voor onze mensen de eerste keer was voelden ze zich in het begin wel een beetje geblutst... Maar omdat het tamelijk melodieuze stukken waren konden ze toch al vlug aan pikken. Tijdens dc lunch werd er kennis gemaakt niet de andere deelnemers. Iedereen zat in het begin zowat niet dc,elfde angstgevoelens maar naar mate de repetitie vorderde groeiden de zeker heid en het zelfvertrouwen. Om 18.00 uur konden de opgekomen supporters genieten van wat een orkest van 104 mannen en vrouwen -die slechts één gezamenlijke repetitie hadden- te bieden had. Zes muziekstukken wer dcii feilloos gebracht en er werd dan ook lang geapplaudisseerd zodat een bisnummer niet kon uitblijven

1-leidt

,,,

Oucu, Ilse Alceiitte scn, Amiemie Desinedi, Jos \ cinuoc n, lef Bioes, } i .s De

Bie en Rob in Keu,sternians, THE FAMOUS SEVEN van K. F. De Marcke:onen die met succes deelnamen aan de vorming van een orkest van 104 muzikanten tijdens de Play-Inn te Pos'dc,'lee.

Minderhout, één grote microgolfoven? Instituut voor 1 eehno1oisch Onderioek ) te Mol. Professor Verschaeve is een expert op het gebied van biologische effecten van nietioniserendc elektromagnetische velden en zetelt in die hoedanigheid in verschillende onderzoekscommissies zoals: expertgroep t.b.v. de Vlaamse overheid, Europese expertgroep over veiligheid van mobilofonie, de Wereidgezondheidsorganisatie, e.a. De heer Verschaeve was zo vriendelijk een uitgebreid rapport op te sturen, maar dit integraal publiceren zou ons wellicht te ver leiden. t-hema volgt daarom een bondig overzicht van ,Ir' stand van zaken in het onderzoek naar de biologische effecten van elektromagneti sche clden van radiofrequenties en mierogolven van Je inobilofonie.

Valt hij nauwelijks op of had onze fotograaf zijn dagje niet ? In de vorige maand kon je uitgebreid de historie lezen van de zendmast van Belgacom. Dat deze niet bij iedereen op handengeklap ontvangen werd in de eerste dagen na de installatie is wel duidelijk. De reacties betreffen niet zozeer het esthetisch aspect —iedereen schijnt zich bewust te zijn van de gevolgen die aan GSM-en verbonden zijn- dan wel de volksgezondheid. Vooral bij de ouders met kinderen in onze basisschool bestaat grote ongerustheid over de mogelijke gevaren voor de gezondheid van elektromagnetisehe velden zoals deze die worden opgewekt door hoogspanningslijnen of 32

mobiele telefonie. Deze ongerustheid is een gevolg van de publicatie van een aantal epidemiologische studies of van enkele ophefmakende rechtszaken in het buitenland. Bovendien is er geen eensgezindheid tussen de wetenschappelijke onderzoekers wat de malaise nog vergroot. Omdat we niet te veel waarde hechten aan wat er aan de toog gezegd wordt staken we ons licht op bij het Ministerie van Volksgezondheid wat ons uiteindelijk deed belanden bij Dhr. L. Verschaeve, verbonden aan het VITO (Vlaams

/ uilmasten van mobilofoons zenden elektromagnetische straling uit van een freIuentie rondom 900 MegaHertz. Het vermogen is zwak (vb. 15 Watt) en neemt zeer snel af met de afstand tot de bron. (vb. zendmast). Zo toonde VITO enig effect aan op de chromosomen van Witte bloedeellen van de mens wanneer dit bloed zéér kort bij de mast (minder danS centimeter) werd geplaatst, maar werd geen enkel effect waargenomen wanneer de afstand tot de bron (antenne) 10 centimeter of meer bedroeg. Effecten van GSM-golven op de gezondheid werden alleen beschreven bij hoge vermogens wanneer de blootstelling onder thermische condities gebeurde (opwarming van weefsel zoals dit in een mierogolfoven gebeurt; voor GSM uiteraard in mindere mate). Deze thermische effecten zijn uitgesloten in het geval de afstand tot de mast of antenne voldoende groot is (zoals gezegd zouden enkele centimeters, voor alle zekerheid meters, beslist voldoende zijn). Er moet ook opgemerkt worden dat vele mensen


MINDERHOUT zich zorgen maken over het plaatsen van steeds meer zendmasten. Dit is echter helemaal geen probleem aangezien méér masten minder belasting betekent. GSM-masten stralen uit met het minimaal vereiste vermogen; d.w.z. dat zij bij hoog vermogen uitstralen wanneer een lange afstand dient afgelegd te worden (tot zaktelefoon). Zijn er méér masten, dan is de af te leggen afstand kort en het vermogen lager. Méér masten betekenen dus een betere ontvangst en een lager risico (indien dat er moest zijn). Er zijn dus geen gegevens bekend over de schadelijkheid van zendmasten van GSM mobilofonie. Als er enig gevaar bestaat dan is dit wellicht eerder te zoeken bij de zaktelefoon zelf waarvan de antenne zeer kort bij het hoofd wordt gehouden. Ook hier zijn de gegevens over de gevaren bijzonder schaars en deze worden door andere gegevens tegengesproken. Over lange termijn-effecten is wel nog nagenoeg geen onderzoek verricht.

mode voor jong en oud. lassiek in de betere merken en [Eaaare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

N DER SLUIS MODE opN

=t 5 uur.

ioen.

T

01 bovenstaande volstaat om u gerust te stellen weet ik niet maar mocht u besluiten dat het beter zou zijn te emigreren naar een onbewoond eiland zonder zendmasten lijkt het me het verslandigste uw TV, microgolfoven, computer en al dat ander speelgoed ook maar thuis te laten. Oh ja, uw GSM mag je altijd binnenbrengen bij ondergetekende.

Schimmels en andere paarden Op 16 november richtte de Landelijke Rijvereniging in de Blauwbossen een Ponyci'oss in. Maar liefst 160 deelnemers hadden zich ingeschreven om zich met elkaar te meten in drie disciplines van de ruitersport. De ponys worden in drie reeksen verdeeld volgens hun grootte, in ruiterkringen 'de stokmaat' genoemd. Elke reeks wordt op zijn beurt nog eens verdeeld in zogenaamde ringen. Een ring is ruiterjargon voor een groep. Zo werden in totaal negen ringen gevormd -van gemiddeld 17 ponys met ruiter- waarbinnen telkens gestreden werd voor de ereplaatsen niet bijhorende prijzen. Omstreeks 09.00 uur werd gestart met de dressuurnummers. Hierbij moeten paard en ruiter vastgelegde figuren uitvoeren. Hierdoor komen elegantie, soepelheid en gehoorzaamheid van de ponys tot uiting. De tweede discipline bestaat erin een crossparcours foutloos af te leggen en dit binnen de gestelde tijdslimiet.

Hé Sinrerklaas, ik heb ook een schimmel. Dit is natuurlijk het spectaculairste onderdeel: pony en ruiter—indien die er nog niet afgevallen is- rijden doorheen de natuur en nemen ondertussen de prachtig gebouwde hindernissen Ten slotte is er de jumping. Hier wordt van de ponys een laatste inspanning verwacht en moeten zij zonder hun benen te breken zo snel mogelijk over allerlei hindernissen springen zonder deze te slopen. Degene die de beste prestaties neerzet voor de drie disciplines is de welverdiende winnaar. Steeds wordt één op vier deelnemers beloond met een prijs, in dit geval dus vier prijzen per ring wat maakt dat er in totaal 36 prijzen uitgedeeld moesten worden plus de prijzen van het teamklassement.wat gewonnen werd door Minderhout gevolgd door Zoersel en MeerselDreef.

Ponycross L.R.V. Minderhout 16111 Ruiter Dirk Vinckx Anti Brokken Tom Van Aperen Tom Aerts Claar V.D. Heuvel Tinne Pillot Tom Stoffelen Tinne Jacobs Liesbeth Jacobs Pieter De Cleene Bart Mertens Sander Herrijgers

Pony Fanny Roosje Floortje Lady Howinga Turbo Sofie Darco Lady Arno Falco Spitska

Rijvereniging Meer Meerle/Dreef Mcerle/Dreef Meerle/Dreef Minderhout Minderhout Minderhout Meer Minderhout Minderhout Minderhout Meer

Ring/Pl. 115 1/6 2/4 3/2 4/2 5/4 6/2 6/5 7/3 8/1 9/2 9/4

Hiervoor had onze organiserende ruitervereniging St. Clemens Sinterklaas ingehuurd. De twee zwartepieten die hem vergezelden strooien ondertussen wat lekkers in het rond. Of hier ook paardenkoekjes bij waren, weet ik niet... Op zondag 23 november werd alles nog eens overgedaan voor de 200 deelnemers aan de LMZ Cross. Dit is een wedstrijd voor de grote paarden. Ook hier worden drie reeksen gevormd, gaande van Licht over Middel tot Zwaar. Om de drie uit te voeren proeven op een schappelijk uur afgewerkt te kunnen hebben diende men reeds om 08.30 uur te starten. Hoewel liet gelukkig heel de dag droog bleef, werden de dressuurproef en de jumping binnenskamers afgelegd. Voor nog meer paardenpret verwijs ik naar de sportpagina's van uw lijfblad.

LMZ Cross Minderhout 23111 Ruiter Bert Mertens Jan Stoffelen Jef Stoffelen Marcel Janssen Karin Donckers Katrin Desmedt Staf Brosens

Pony Macro Nikki Odeliene Istarine Ibritt Ebro Nayih

Rijvereniging Minderhout Minderhout Minderhout Meerle/Dreef Minderhout Minderhout Meerle/Dreef

Ring/Pl. 1/1 1/4 2/6 3/3 5/1 7/4 8/3

33


MINDERHOUT

Van böer en tuinder tot

...

ondernemer

Op maandag 15 december 1997 startte het onderzoek commodo et incommodo in verband met de oprichting van een benzinestation op de plaats waar jarenlang de houtzagerij van de familie Van Erck gevestigd was. Toen de houtzagerij enkele jaren geleden zich genoodzaakt zag te vernieuwen, kozen zij zeer bewust om uit het dorp van Minderhout weg te trekken. De locatie en de accommodatie voldeden niet meer aan de eisen die gesteld worden aan een moderne onderneming. Zo verhuisde het bedrijf in 1989 naar Wortel waar het met alle nodige —door het gemeentebestuur afgeleverde- vergunningen op zak in de gebouwen van voormalige bouwonderneming Horsten een nieuw bedrijf opstartte. Sindsdien liggen de gebouwen en het terrein aan de Desmedtstraat er verlaten bij. Voor sommigen is het een kankervlek in onze dorpskom, voor anderen is het een herinnering aan een familie die jarenlang met hart en ziel werkte aan hun toekomst en die van hun nazaten. Met de verkoop van de gronden en de daarop staande gebouwen sloeg de familie Van Erck definitief een bladzijde van hun levensboek om.

Ee;i ecu knie van wal eens was. Ii igetogi

1? ('11

Onlangs verscheen in Gazet van Antwerpen een artikel onder de titel "Buurt vreest benzinestation" Al geruime tijd deden geruchten de ronde over de nieuwe bestemming die de terreinen van de zagerij zouden krijgen. Lange tijd was er interesse van een buur die speelde met het idee er appartementen (de zoveelste ) neer te poten maar toen bleek dat deze plannen niet uitgevoerd konden worden, werden ze snel weer opgeborgen en ging de verkoop niet door. Toen er met Kerstmis 1996 een andere geïnteresseerde opdook -Willy Vermeiren, een boer uit Loenhout- veranderden de eigendommen echter wel van eigenaar Willy Vermeiren werd in 1945 geboren te Loenhout. Hij was het derde kind in een rij van 13. Na de lagere school van Loenhout cloorlopen te hebben studeerde hij af aan de technische landbouwschool. Op 15 oktober 1969 trad hij in het huwelijk Imelda Peeters uit Kalmthout en samen vestigden zij zich met een tuiribouwbedrijf aan de Tommclbergweg in Loenhout. Imelda en Willy kregen vijf kinderen waar de nodige zorgen aan besteed werden. Het gezin Vermeiren was een doordeweeks gezin waar hard gewerkt werd en vader en moeder alles in het werk stelden om hun kroost optimale kansen te geven. "Wanneer de kinderen thuis kwamen van school trokken zij onmiddellijk en zonder morren hun overall aan om een handje toe te steken in het bedrijf. Toch hebben zij allemaal 34

stil.

1 liii

in top ...

nt koiiien

zit

1.

met succes hoger onderwijs genoten en in diverse richtingen een Al diploma behaald", vertelt Willy niet zonder trots. Zoals gezegd werd door Willy en Imelda tuinbouw bedreven. Het begon met wat aardbeien, spruiten en prei in open veld en op zeker ogenblik werd er een serre gebouwd. Een beetje glas werd méér glas en zo breidde de serre in de loop van de jaren sterk uit. Nu is het in ons klimaat niet voldoende gewassen onder glas te hebben staan. Om een goede opbrengst te hebben moet de serre verwarmd worden en dit vergt natuurlijk een aangepaste stookinstallatie. Naarmate de oppervlakte glas toenam diende er ook meer stookolie aangekocht te worden. Willy die er van overtuigd was dat het lopen van de ene naar de andere op termijn toch niets opbrengt, kocht elke druppel brandstof -of het nu voor de tractor, de camion ofde serre was-bij één en dezelfde olieboer. Zo werd in de loop van de jaren een zeer goede relatie opgebouwd met de brandstofleverancier wat zich onder meer uitte in serieuze kortingen. Willy die ook niet van gisteren is, bedacht zo bij zichzelf dat, wanneer hij zulke reducties kon krijgen en de leverancier ook niet voor niets werkt, er toch een aardig eentje te verdienen moet zijn in de oliebusiness. Zo ontstond bij hem het idee om iets in die branche te beginnen maar het kwam er nooit van tot zijn schoonvader overleed. Mijn schoonmoeder wilde niet in haar huis blijven wonen en verkocht de boerderij. Onze

dochter en haar man die juist getrouwd waren, zaten op dat ogenblik alle twee zonder werk en ik dacht toen mij mezelf: "t Is de moment". Ik heb toen de boerderij van mijn schoonouders gekocht en met de hulp van mijn brandstofleverancier hebben we plannen gemaakt voor de oprichting van een benzinestation. Ik kwam al snel tot de vaststelling dat, wilden we een kans op slagen hebben, we een combinatie van verschillende diensten moesten aanbieden. Zo kwamen we op het idee van een carwash."

Waarom nu juist een carwash? "Wel het is mijn overtuiging dat in deze tijd waarin het milieubewustzijn van de mensen groeit en de druk van de milieubewegingen op de politiek toeneemt —wat ik trouwens een positieve evolutie vind- het niet zal blijven kunnen dat iedereen zijn auto thuis. op Straat wast. Dit is eigenlijk niet meer dan logisch. Langs de ene kant doet men meer en meer inspanningen om het huishoudelijk en industrieel afvalwater gescheiden te houden van het oppervlaktewater wat op de daken en in de straten valt -dit water zou in feite zonder meer in de waterlopen geloosd moeten kunnen worden zodat de waterzuiveringstations niet nodeloos belast wordenen aan de andere kant zou dit oppervlaktewater nog steeds vervuild worden door al die zeep waarmee de auto's gewassen worden. Kijk, laten we een kat een kat noemen hé, het gaat hier om een kostwinning natuurlijk maar niet ten koste van alles en iedereen. Het project in Kalmthout heeft nooit problemen opgeleverd. Alles is hier goed doordacht gebeurd en heel de installatie voldoet aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Wij zijn in contact gekomen met professor Bliiske in Duitsland waar men op dit gebied al veel verder staat dan in Rploië en toen wij in 1994 onze aanvraag indienden bij het gemeentebestuur van Kalmthout was dit een zeer lijvig dossier geworden waarin alles precies omschreven stond. De samenstelling van de zepen, de werking van de zuiveringsinstallatie, de te treffen veiligheidsmaatregelen, enz. Men trok daar grote ogen toen ze zagen hoe progressief en professioneel dit project opgevat was. Na een halfjaar was alles geregeld en konden wij aan de slag. Onze dochter en schoonzoon baten het benzinestation en de carwash uit en we mogen heel tevreden zijn."

Oké Willy, ik ben blij voor jou, maar waarom dan nog een gelijkaardig station in Minderhout? "Wel, twee van onze zonen werken thuis in het tuinbouwbedrijf. Onze Tom met zijn Al diploma tuinbouw was de bedrijfsleider maar op zeker ogenblik begon hij te snotteren en na wat medische onderzoeken bleek hij allergisch geworden te zijn voor paprika's. Nu moet je weten dat toen de zaak in Kalmthout open ging hij daar dikwijls ging helpen. Je kent dat wel hé, er komt iets nieuw en dan moet iedereen dat eens uitproberen en zo stonden er in het begin dikwijls lange rijen auto's te wachten om gewassen te worden. Je mag ook niet vergeten dat heel dat spel voor ons nieuw was en wij daar geen van allen ervaring mee hadden wat tot gevolg had dat er al eens wat langer gewacht moest worden. Nu is dat allemaal gestabiliseerd en kunnen dochter en schoonzoon het met hun tweetjes af. Ik ben echter altijd


MINDEFIHOUT stand-by voor het geval er zich problemen voor doen."

Deze woorden zijn nog niet koud of de GSM van Will' gaat over. Het is de schoonzoon die problemen heeft ?net een ventjel en vraagt of pa even langs de winkel kan rijden om een ander op te halen. "Onze Tom heeft natuurlijk ook wel gezien dat dat daar goed boert en zo vroeg hij op zeker moment aan mij of ik voor hem ook niet zo iets kon vinden. Na anderhalfjaar zoeken ben ik dan in Minderhout terecht gekomen."

Kan je iets vertellen over de concrete plannen die je hebt voor de installatie in Minderhout want je hoort natuurlijk weer van alles. Is het de bedoeling dat je een verbinding gaat maken naar de Torenakker of naar de Gemeentestraat? "Bach nee, hijlange niet. Waaroni zou ik? Het terrein is groot genoeg om alles netjes in te planten zodanig dat het op- en afrijden van het station gemakkelijk via de Desmedtstraat kan gebeuren. Trouwens ik zou niet weten hoe ik naar Torenakker een weg zou moeten leggen. Het terrein grenst er niet eens aan. Wat de Gemeentestraat betreft zou dat wél kunnen. We zouden daarvoor het huis naast de oude gevangenis moeten afbreken maar dat is geenszins de bedoeling, integendeel. We zijn dit volop aan het verbouwen want onze Tom die binnenkort gaat trouwen met Inge Franken gaat daar wonen. Wat nu het station zelf betreft. Dit kan je als je wit opsplitsen in drie grote delen. Je hebt om te beginnen het tankgedeelte. Dit bestaat uit drie tankeilanden die elk afzonderlijk langs twee kanten bereikt kunnen worden en waaraan je telkens praktisch elke brandstof kan tanken. Daarbij hoort ook een shop waar je

allerlei zaken kan kopen die typisch zijn voor een tankstation. Een volgend belangrijk onderdeel vormt het carwashgedeelte. Dit kan je op zijn beurt opsplitsen in enerzijds de automatische carwashtunnel en anderzijds de selfcarwash. Voor het gebruik van de tunnel neem je aan een automaat een jeton waarmee je toegang krijgt tot de tunnel. Je rijdt je auto op een ketting en vanaf dan gebeurt alles automatisch en kan je rustig in de krant lezen. In de selfcarwash kanje dat allemaal opje gemak zelf doen en tevens het interieur van je auto eens flink onderhanden nemen. Dat kan gaan van gewoon stofzuigen en het uitwassen van de zetels tot het ontgeuren. Als derde hebben we de werkplaats waar je je wagen kan laten smeren, nieuwe banden laten leggen enz

Je had het daarstraks over eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? "Om te beginnen wordt heel het tankstation gebouwd op een vloeistofdichte zone. Dit wil zeggen dat alle vloeistoffen die binnen die zone gemorst worden —hetzij bij het tanken, hetzij afkomstig van lekkende wagensniet in de ondergrond kunnen doordringen. Deze vloeistofdichte zone ligt ook enkele centimeters lager dan de rest zodat het water dat daarin terecht komt uitsluitend afgevoerd kan worden via een olieafscheider. De tankslangen zijn dubbelwandig uitgevoerd waarbij de vloeistof wordt aangevoerd door de binnenste slang en de vrijkomende dampen worden afgezogen via de buitenste slang. Al het water dat gebruikt wordt in zowel de wastunnel als in de selfcarwash komt eerst in moddervangers terecht om het zand uit het water te halen. Van daaruit wordt het gepompt naar onze eigen waterzuiveringinstallatie waarin de zeep en andere verontreinigingen op bacteriologische wijze uit het water worden gehaald zodat we dit opnieuw kunnen gebrui-

ken om te wassen. Dit spaart niet alleen het milieu maar op termijn ook onze portemonnee. Als men het heeft over het milieu dan denkt men in de eerste plaats aan bedrijven. Maar men vergeet wat er bij de particulieren allemaal gebeurt.

Wat ik me heel de tijd zit af te vragen is wat een man van 52 jaar bezielt om nog aan zo'n project te beginnen. "Ach, ik denk dat dat in me zit. Ik hen nooit bang geweest om eens iets te proberen. Alleen, je moet het wel een beetje doordacht doen en je moet heel dat zaakje ook financieel zien rond te krijgen. Wat we daar in Kalmthout gerealiseerd hebben is een mooie zaak waarde mensen gelukkig mee zijn en onze kinderen hun kost kunnen verdienen. Pas op hé, die werken daar voor mij in loondienst, ze moeten eerst laten zien wat ze waard zijn en ik zal hen heus niets zo maar in de schoot werpen. Dat geldt ook voor het project in Minderhout. Je mag niet vergeten dat het hier om veel geld gaat en dat ik na 30 jaar hard werken mijn nek moet riskeren. Daar in Kalmthout gaat alles goed en wij hopen dat dat hier in Minderhout ook het geval zal zijn. Onze Tom gaat binnenkort trouwen met Inge Franken en dan gaan zij in het huis wonen dat zij nu aan 't verbouwen zijn in de Gemeentestraat.

(Tom Vermeiren zal bij heel wat mensen waarschijnlijk geen onbekende zijn want hij voetbalt mee bij H. V. V. nvdr) Wij hopen dat hij en Inge opgenomen worden in de Minderhoutse gemeenschap en dat zij hier rustig een bestaan kunnen opbouwen. Wij willen, net zoals alle ouders zouden doen, hen daar graag bij helpen. Dét is hetgeen mij bezielt om nog aan zo'n project te beginnen."

Wat vind je van de kritiek dat je de reeds bestaande middenstand concurrentie aan zou doen en dat het het uitzicht van het dorp niet ten goede zou komen? "Ik kan dat langs één kant wel begrijpen maar tegelijkertijd kan ik daar niet bij stil blijven staan. Wij leven gelukkig in een systeem van vrijemarkteconomie en iedereen heeft de kans gehad te doen wat ik doe. Ik kan er niet genoeg op drukken dat wij daar niets gaan uithalen wat onwettig is. De tijden staan niet stil en wat voorbij is, is voorbij. Het bedrijf dat daar vroeger gevestigd was zou nu daar niet meer kunnen. Wat het nieuwe betreft daarentegen ... Je moet een activiteit vestigen waar het voldoet aan de behoeften en niet ergens in een uithoek waar niemand er iets aan heeft. Wat het uitzicht betreft kan ik alleen maar zeggen dat niemand kan ontkennen dat het zoals het er nu bijligt ook niet echt mooi oogt en ik wil hierbij iedereen uitnodigen eens een kijkje te komen nemen in ons station in Kalmthout. Hetgeen wij hier plannen is een kopie van wat daar staat enje zal zien dat het allemaal best wel meevalt."

Willy, bedankt voor dit openhartig gesprek 35


m99mM=d ~9M Drie dagen geleden, zat ik nog met een wee gevoel in mijn buik. De deadline van de Hoogstraatse Maand kwam dichterbij en ik had nog geen enkel onderwerp om ôver te schrijven. Vijftien telefoontjes later kwam er toch een ster aan de hemel. Nieuwsgaring noemen ze dat. En zie een nieuwe aflevering over het reilen en zeilen te Meerse/-Dreef ligt voor ii klaar. En ik ben van mijn wee gevoel af ik bespeur zelfs wat vreugde. Of een kerstgedachte in het klein. Mijn dank aan iedereen die zijn commentaar kwijt wilde, wanneer zal ik u eens belle,,?

De Harrnonieën en fanfare van ons heein In een vorige Maand had ik het al over de tentoonstelling van de heemkunde kring "Paulus Van Daesdonck" in Ulvenhout. Deze tentoonstelling over het heden en verleden van de muziekverenigingen kon en kan men van september '97 tot 14 januari '98 gaan bezoeken in het museum aan de Pennendijk te Ulvenhout. Aan het vroeger Marechausseekantoor (Rijkspolitie) op het rond punt rechts en dan nog eens rechts (staat aangegeven) en dan bent u er. Open elke eerste zondag van de maand en elke woensdag, telkens van l 4u tot 1 7u. In het museum kun je je een beeld vormen van het leven vroeger, men heeft een gedeelte ingericht als woonhuis, met keuken, de zondagse kamer, de voorraadkelder, verder tref je een kamer aan met Brabantse klederdrachten, een klaslokaal, een hoek met archeologische vondsten, artikelen i.v.m. het kerkelijke leven, oude ambachten enzovoort. Misschien een tip als einddoel voor een fietstocht je. Een ruim lokaal wordt voorbehouden voor wisseltentoonstellingen, zoals nu over de muziekverenigingen. Verder geven zij tweemaandelijks een boekje uit met nieuws over hun heem en historische achtergronden en informatie over de werking van de kring. Ook verschijnt er regelmatig een publicatie over één of ander historisch onderwerp. Met het wegvallen van de gemeente Nieuw-Ginneken heeft de heemkundekring zijn werkterrein uitgebreid met het Ginneken, een dorp dat vroeger ook bij Bavel, Ulvenhout, Galder en Strijheek hoorde. In 1998 zal er vanaf september een tentoonstelling plaats vinden over "winkels en cats" in de dorpen van het heem. Jan van der Westerlaken, voorzitter van de kring, zou ook graag MeerselDreef bij deze tentoonstelling betrekken, net zoals over de muziekverenigingen. Naar zijn idee vormt Meersel-Dreef toch nog steeds en al van oudsher een eenheid met Galder en .Strijheek Fn ten t eerle kwamen en komen er nog steeds veel mensen van de streek ten Zuiden van Breda. naar Meersel-Dreef. Zodoende redeneert hij dat deze museumbezoekers ook geïnteresseerd zijn in Meersel-Dreef vroeger en nu. Daarom deze oproep, mensen die over foto's beschikken van vroegere en huidige cafés en winkels kunnen met mij contact opnemen. De originele foto's worden gekopieerd en direct terugbezorgd aan de eigenaar. Laat iets van u horen!

De goede sint op Dreef Niet het najaar waait 1)0k sinterklaas \Veer hei land in. De winkels liggen vol snoep en speel-

goed. Kinderen groot en klein doen ijverig hun best om extra braaf te zijn. Er worden sinterklaasbrieven geschreven, tekeningen gemaakt en liedjes gezongen. Het pak reclame dat wekelijks binnenvalt wordt nog dikker door de tussengevoegde speelgoedboekjes, die worden nauwgezet uitgevlooid door het kleine soort. Kortom de koorts stijgt. Elk jaar brengt de goede sint ook een bezoek aan Meersel-Dreef op uitnodiging van de E.K.-Moedersbond. Om het fijne van de zaak te weten, belde ik even met voorzitster TREZA GOOSSENS. DHM: Treza hoe is één en ander verlopen? Treza: Sinterklaas kwam op zaterdag 29 november met vier zwarte pieten om één uur aan

aan de grens. Daar werd hij opgewacht door de fanfare die hem met muziek begeleidde naar

zaal Zevenster waar de Sint werd opgewacht door de kinderen. In de zaal werd de sint begroet en speelde de fanfare enkele nummers. Verder werd de namiddag voor de eerste keer eens anders opgevuld. Daarvoor werden Sus Magie en zijn helper ingehuurd. Sus Magie is buikspreker, clown en poppenkastspeler, die met zijn nummers groot en klein wist te amuseren. Bij het poppenkastspelen voerde hij zelfs zo'n grote krokodil ten tonele dat de kleine kinderen op de eerste rijen er van verschoten. Daarna was het weer de beurt aan sinterklaas, er werden liedjes gezongen en alle kinderen kregen van hem een snoepzakje. Verder konden de kinderen hun zelfgemaakte tekeningen en brieven aan de sint afgeven. DHM: Je bent nog niet zolang voorzitster van de moedersbond, bevalt het? Treza: Ja zeker. Toen half augustus Jeanne de vorige voorzitster, plotseling haar ontslag gaf,

stemde ik ermee in om met een jaar proeftijd haar taak over te nemen. En ik moet zeggen, we hebben nu al enkele vergaderingen voor de leden achter de rug, we kregen al veel positieve reacties, dat we op de goede weg zitten. Het bestuur werd gedeeltelijk vernieuwd en iedereen heeft zijn taak en er wordt door iedereen niet veel enthousiasme gewerkt, in een goede, gemoedelijke sfeer. Iets wat heel plezant is en waarmee ik heel tevreden ben. DHM: Dat is goed nieuws om te horen, doe zo voort.

Sus Magic was buiten Sinterklaas natuurlijk, de spiljiguur van de Sinterklaasnainiddag van de E. K. -Moedersbond. Alle kinderen, de papa's en de mama's en zelfde goede Sint met zijn Pieten keken geboeid toe.

Eerste asperges te Meersel-Dreef Dat jaarlijks de eerste aardbeien van MeerselDreefse bodem komen, zijn we al enkele jaren

gewend. Dit jaar slaagden Wim en Henry Deckers van Groot Eyssel er in om de eerste serreasperges van het nieuwe seizoen te leveren. Alhoewel ze

11

,

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

vroecer 101k niet deze aspergeteelt bezig waren, zijn ze nog maar recent opnieuw met deze teelt van start gegaan. Ze konden, zonder het echt te hebben nagestreefd, de eerste serreasperges van het nieuwe seizoen leveren. Een dikke proficiat daarvoor.


MEERSEL-DREEF

Feestgedruis om gouden koppel op Klein-Eyssel Op ccii andere plaats in deze rubriek kun je het relaas lezen van het leven van JefChristianen en Net de Roover. Zij vierden samen met hun familie en de geburen op zaterdag 13 december, hun gouden huwelijk. Het werd een groots feest. Omdat Jef en Net op de scheiding wonen van Meersel-Dreefs en Meerles Klein Eyssel, werd de stoel een sanienwerkino tussen Meerles Klein Eyssel en het gebuurt Moleneinde, dat omvat: de Dreef vanaf de paters, een gedeelte van de Oude Tramweg en de Kapelweg, verder Mexico (Watermolenweg) en het Meersel-Dreefs stuk van Klein en Groot Eyssel. Klein Eyssel beeldde in de stoet het boerenleven uit. Groot Eyssel nam de hobby's van Jef en Net voor hun rekening en de rest van liet Moleneinde voerde het huwelijk en het huisgezin ten tonele. Onder leiding van ceremoniemeester Fons Laurij sscn. directeur van onze lagere school. De stoet stelde 7ich op hij Verhreiicken in een 7ijstraat op Klein Fyssel Om vervolgens met fanfare St -Fecilia van Meerle op kop. het gouden paar thuis af te halen en naar de kerk te begeleiden. Onderweg werd er regelmatig gestopt om daadwerkelijk het leven van Jef en Net uit te beelden en dat werd met een enthousiasme gedaan of er levens mee waren gemoeid. Door al dat enthousiasme arriveerde het gouden paar met een half uur vertraging aan de kerk. De familie liet zich ook niet onbetuigd, de dankviering zat mooi in elkaar en na de mis lieten de kinderen en klein kinderen een wolk van goudkleurige ballonnen de lucht in. Verder had zoon Louis gezorgd voor enkele trainwagens, getrokken door hemzelf gerestaureerde oude tractors. Daarmee werd dan heel de familie naar de kerk gevoerd. Na de viering was er dan de traditionele receptie in zaal Zevenster. met woorden van dank door onze burgemeester Arnold Van Aperen, namens het gebuurt door meester Fons en ten slotte nog een dankwoord door zoon Jos, alles aan elkaar gebreid met muziek van onze fanfare "Voor Eer en Deugd". Er was veel volk op dc been en de gezelligheid was troef. Ondanks dat het toch niet zo koud was, hadden verschillende gebuurten aan een goede borrel gedacht, dat maakte dat de sfeer heel uitgelaten was. Na de receptie trok de stoet dan nog verder nier dc

Jef en Net hebben duidelijk schik in de gebrachte toneeltjes en uirbeeldin gen. Hier vertelt Josde "huis aan huis verkoper" zijn verhaal. Dreef, om via het Heieinde, Meersel en de Oude Tramweg terug op eigen bodem te belanden in café De Dreef. Waar er nog werd nagefeest tot in de kleine uurtjes. Verschiltende mensen waren die dag door de gezonde buitenlucht onwel geworden en moesten al tijdens de receptie worden afgevoerd. J05 H. werd tijdens al de misvicring onwel en werd door burgemeester Van Aperen, en schepen Annie Desmedt en Staf Peerlinckx in een licht comateuze toestand gevonden naast de kerk. Waarna ze hem hebben te slapen gelegd in de boerenschuur van cle paters. Om ten slotte door onze herder pater Luc naar huis gevoerd te worden. Buurvrouw Els H. hield het slechts een uurtje langer vol. Zij waren tenminste de dag daarna uitgeslapen. Al bij al voor velen en niet in liet minst voor Jef en Net en hun familie een onvergetelijke dag. (Bedankt Drej Onnien voor de infarmatte.)

Ik ging een.r een kijkje neiitett in Cantcrburv out (1e kc'rsls!eer 0/) Ie ,siiiiit'eit, 111(1(1/ hier in Meersel-Dreefvalt er veel meer kersrsfeer te bespeuren. De Middenstanders zorgden weer voor kerstverlichring over de Straat, nu netjes met groeit afgewerkt, voor een mooie kerssra/ niet een ee/it schaaj en de brandweer kwam weer ter plaatse om de kerk te versieren. Een pluim voor de middenstand en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

Fanfarenieuws Iedereen kreen dc s ourhij weken dc nieuwsbrief van dc tantarc in dc brievenbus. Daarin stond een terugblik op de activiteiten van het voorbije jaar en een korte geschiedenis van de rommelmarkt n .a.v. de 200ste rommelmarkt. Een artikel van de hand van Frans Jacobs die inmiddels al 55-jaar vergroeid is niet de fanfare cii al die jaren de rommelmarkt ter harte nam. Voor 194 staan er nok al enkele activiteiten op het programma. Mcii verwacht al de Ereleden op de Ercleden Bingoavond op zaterdag 17 januari vanaf 19u30, met als hoofdprijs een zonnewijzer op voet. Een pronkstuk voor in uw tuin. Verder wordt er met de andere muziekverenigingen van de fusiegemeentc al druk gewerkt aan het Fusieconcert op zondagS maart in de Rabboenizaal van het Spijker te Hoogstraten. En moet u zeker ook een plaatsje vrijhouden in uw agenda voor het jaarlijks concert op zaterdag 28maart in zaal de Zevenster te Meersel Dreef. Over de overige op stapel slaande activiteiten hoort mi later meer Misschien 7ijn er verenigingen op Meersel-Dreef die vinden dat de fanfare toch wel veel aandacht krijgt in deze kolommen. En voelen ze zich wat benadeeld, dan wil ik dat graag goedmaken indien u me tips of een kort verslag bezorgd van activiteiten van uw vereniging. Zit niet in over uw schrijfstijl. indien nodig willen we dat wel wat bijwerken, dus dat man het probleem niet /ijn.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Kerstboomverbrancling Voor de derde niiaI ei nankeeri de midden stand van Meersel-Dreet een tccstclijke kerstboomverbrancling. Op vrijdag 9 januari, verwacht men groot en klein om 19u30 aan de paters voor de fakkeloptocht. Met de fanfare op kop trekt men dan naar de feesttent richting Kemelsbrug (het stukje Dreef tegenover Bogers). Daar wordt een groot vuur aangestoken versierd met wegschietende vuurpijlen. Binnen in de tent is het lekker warm en zal John Sprenkels voor live-muziek en de nodige sfeer zorgen. Op Meersel Dreef wordt deze kersthoomvcrbranding als een winterse kermisdag bekeken. De ambiance is vergelijkbaar. Spreek met huren, vrienden, kennissen en familie af, om zeker daar aanwezig te zijn. U zult er geen spijt van hebben. Met de eventuele opbrengst kan de middenstand hun kas spekken, zodat er volgend jaar nieuwe beelden kunnen wui den iuuigekuelit vuoi de kei stslal. Eu kerstbooniverbranding kan niet zonder kerstbomen. Daarom komt de gemeente uw oude kerstbomen ophalen op diezelfde dag, vrijdag 9 januari 's morgens. 's Avonds kun je hem dan in vlammen zien opgaan. Zo kun je er twee maal deugd aan beleven. Geniet van de feestdagen, buurt eens goed bij en doe alles met mate dan breekt het lijntje niet. Voor volgend jaar veel geluk. een goed gevoel en een prima gezondheid. En natuurlijk, volg ook volgend jaar onze avonturen in de Hoogstraatse Maand... 37


MEERSEL-DREEF

Allen daarheen: Algemene Vergadering van de Dorpsraad! Dinsdag 27 januari 199$ wordt ii om 20u in groten getale verwacht in zaal 't Kapucijntje voor de algemene vergadering van de dorpsraad. Wat zal er allemaal op uw boterham gesmeerd worden? Daarover even de pols genomen van voorzitter Jos l-luybrechts.

ergadering mcl het dagelijks bestuur Cl] enige toelichting van onze burgemeester, zijn we de dingen anders gaan bekijken. We beschouwen het als positief dat het huis zal bewaard blijven voor de mensen van Meersel-Dreef. Verderhebben we een werkgroep opgericht binnen het dagelijks bestuur, die de verenigingen zal benaderen om naar de wensen en mogelijkheden te peilen.

DHM: Jos wat staat er op de agenda. Jos: - Eerst krijgt men een jaaroverzicht van de behandelde punten van het voorbije jaar. Kwestie dat men zou weten waarmee de dorpsraad zich allemaal bezig heeft gehouden. - Verder staat natuurlijk het oude schoolhuis van Verboven op de agenda. Zoals je waarschijnlijk al weet heeft de gemeente beslist om het schoolgebouw te behouden als dorpshuis voor de mensen van Meersel-Dreef. Met daarbij de belofte dat wanneer de achterliggende gronden vrijkomen deze ook zullen verworven worden, voor de dorpsgemeenschap.

DHM: Uit wie bestaat die werkgroep? Jos: Die werkgroep bestaat uit Jef Jacobs, May Geerts en Jack Broers. Als bestemming voorhet dorpshuis wordt er al gedacht aan het gebruik als muziekschool, voor naschoolse opvang, voor de jeugd, als vergaderlokaal, voor het inrichten van een petanqebaan, enzovoort. De buitenkant van het gebouw zou alvast worden opgeknapt door de gemeente. Als de werkgroep zijn taak heeft volbracht zullen we kunnen bekijken of één en ander haalbaar is. Wat betreft een onderkomen voor de bibliotheek zullen we de mogelijkheden bekijken, alhoewel de school pleit om de bibliotheek op school te laten. Indien dit zo zou blijven zou toch ook de huisvestiging daar eens moeten bekeken worden en ook cle brandveiligheid voor de leerlingen, die eigenlijk nu slechts langs één deur de school kunnen verlaten. Ook halen we de oude plannen van het paterswielproject boven. Ik pleit nog steeds voor bejaarenwoningen opde Dreef dicht

DHM: Dat klinkt positief, maar werd er niet gesteld dat de binneninrichting zou moeten worden aangepast door de dorpsraad en de verenigingen zelf? Jos: Dat klopt, de dorpsraad krijgt eigenlijk het beheer van het dorpshuis in eigen handen. Dat wil zeggen dat ze moet zorgen voor de inrichting en uitbating van het huis. Aanvankelijk zag ik dat niet goed zitten. Hoe zouden we in hemelsnaam die klus kunnen klaren? Maar na een

hij de kerk. Wel heeft de gemeente gesteld dat de huidige frituur moet kunnen blijven. De achterliggende gronden zouden dan kunnen dienen voor de kermis, als sportterrein enz. DHM: Is dat niet wat ver achterin, als je daarvoor ook nog bejaardenwoningen gaat plaatsen? Jos: Mischien wel, maar we zouden wel een brede toegangsweg willen behouden, dat is kwestie van plannen. - Voor de rest staat ook de opvolging van de 2 fase van de riolering op het programma alsook het fietspad naar Meer via de Mosten. - Verder bekijken we ook even de parkeerproblemen op de Markweg. De politiecommissaris heeft me verteld dat vanaf 15 november de politie ook in de mogelijkheid zou worden gesteld, om de eigenaars van wagens met Nederlandse nummerplaten op te sporen. Vroeger kon men enkel de Belgische foutparkeerders beboeten en niet de Neder landse, die toch de grootste groep vormen. Nu is het nog maar de vraag of dat ook praktisch zal gaan gebeuren. - Verder hebben we ook de erbarmelijke staat van het oude café Stad Lourdes aangeklaagd bij de gemeente. We vrezen ervoor dat er ongelukken gaan gebeuren. Ook willen we het hebben over de nieuw op te richten schietstand aan de Oude Tramweg, die ook maar niet van de grond wil raken en ten slotte kiezen we een nieuw dagelijks bestuur. DHM: Hebben er zich voldoende kandidaten gemeld? Jos: Ja, een 27 personen voor de algemene vergadering en een 12-tal kandidaten voor het Jagel ijks bestuur. Op een vorige vergadering van de culturele raad in Hoogstraten, bleek dat sve toen wat betreft het aantal kandidaten met kop en schouders uitsteken boven de andere deeldorpen. Daar is het huidige dagelijks bestuur zeer blij mee, toch een teken dat ons werk geapprecieerd wordt. Dc grock'n. 1 (nO! 'erIc\c.

/)c /ieeniknnc/ige kring, Pan/as Van flae.s'donck, Van Ulvenhout rekent ook Meersel-Dreef tot een deel van zijn werkgebied. In september '98 kunt u een tentoonstelling gaan bekijken over de winkel,r en cafés vroeger en nu. OP de voorgrond ziet u voorzitter Jan van der Westerlaken, met een verwelkomingsspeech aan onze ftinfare "Voor Eer en Deugd" t.g.v. hun serenade op zondag 7 december.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 38

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


GOUD IN MEERSEL-DREEF Jef Christianen en Net (Antonia) De Roover 'Je tiwet het stuk zeker niet te lang maken, zegt INd dis VC uiis iii de cuitifuitahele fauteuils nestelen. 'Al die aandacht vinden we eigenlijk wat overdreven. We treden niet graag op de voorgrond. Dal hebben we nooit gedaan. Dat wil niet zeggen dat we ons nooit met het verenigingsleven hebben willen bemoeien. We deden dat altijd achter de schermen omdat we vonden dat we dat moesten doen. Sociale contacten en een goed draaiend verenigingsleven zijn immers belangrijk in kleinere gemeenschappen zoals Meerle en Meersel-Dreef. Daarom hebben we daar ons steentje ook willen aan bijdragen.'

Een leven in het teken van de boerenstiel Het leven van id en Net heefi altijd in het teken van de land- en tuinbouw gestaan. Dat was zo bij hun ouders, dat is zo bij hun kinderen. 36 jaar lang hebben zij een bloeiend en vooruitstrevend landbouwbedrijf uitgebaat in het gehucht Klein Eyssel. De landbouwstiel werd hen met de paplepel ingegeven. Jef werd geboren op 7juni1919 in Galder. Zijn vader Corneel was landbouwer en had naast Jef nog zes andere kinderen. Toen Jef twaalf jaar was, verhuisde vader naar Meersel-Dreef. In de prachtige boerderij, tegenover bakker Van den Broeck, bouwde hij een landbouwbedrijf uit. Net is ook afkomstig van Galder, meer bepaald van dc Balleman. Ze werd er op 28 april 1922 geboren. Jan, de vader van Net, was Belg en had zes kinderen. 'Dat maakte dat mijn broers, met uitzondering van de oudste, moesten dienen in het Belgische leger. Ik herinner me nog dat zij hun Belgische uniformen niet in Nederland mochten dragen. Als ze in verlof kwamen moesten ze zich aan de grens omkleden.' Jef en Net kregen mekaar, zoals dat vroeger ging, in de gaten tijdens de misvieringen hij de paters. 'Man- en vrouwvolk zat wel apart. Maar omdat je vroeger in de kerk niet alleen met je gezicht naar het altaar moest staan of zitten, maar je ook al eens naar de preekstoel moest kijken, kreeg je de kans 'den andere kant' te bewonderen.' Jef ging met vrienden op bezoek bij vader Jan De Roover. Er werd een kaartje gelegd, gebuurt en van het één kwam het ander. Het aan huis komen, de babbel en het kaartspel behoorden tot de traditionele toenaderingspogingen.

Op zoek naar een boerderij Jef en Net hadden trouwplannen. Beiden hadden hun hart verpand aan het boerenleven. Het was dan ook vanzelfsprekend dat werd uitgekeken naar een vrijkomende boerderij. 'Dat was niet zo eenvoudig. Hel was vlak na dc oorlog Iedereen had zijn getd mnctcn inleveren en er waren daardoor weinig boeren die stopten. Ik heb toen een hele fiets versleten om uiteindelijk een boerderij op de kop te kunnen ijkken,' Daar kwam heel wat lievil hij kijki-'n 'André Huyhrecht; pachtte een boerderij van Dupret op Klein Ey.s,sel. liii hid n Ier ,iuiilrir 1il;iiiiirii cii kuL lut de nielkei ij. Daardoor kwam ei' een boerderij vrij. 'Boerke' Aerts nam de boerderij van André Huyhrechts over. Wij zouden gaan boeren op de hoeve die voordien door hem werd beboerd en we werden geburen.' Aanvankelijk hadden Jef en Net een gemengd bedrijf. Varkens, runderen en aardbeien zaten in het teelt- en kwccki:liruiii Hrl was liaid labeur.

's Morgens vroeg uit de veren en s avonds moest er gewerkt worden tot het donker werd. 'We hebben het er niet zo lang geleden nog over gehad. Eigenlijk mogen we blij zijn dat we altijd goed hebben kunnen werken en dat we eigenlijk altijd gezond geweest zijn. We zijn echt blij dat we zo hebben kunnen leven.' Het landbouwbedrijf van Jef en Net was in de wijde omtrek gekend. Jef en Net gingen met hun tijd mee. 'Boerke Aerts stopte met boeren en een tijd later hield ook Cees Deckers het voor bekeken. Daardoor konden we ons bedrijf uitbreiden en volgden we de tendens van de schaalvergroting.' Jef en Net moesten ook wel. Ze zaten met een luxe-probleem. 'Terwijl heel wat landbouwers met een opvolgingsprobleem zaten, wou bij ons eigenlijk iedereen boer worden. We hebben onze kinderen allemaal de kans gegeven om verder te studeren, er in sommige gevallen zelfs heel hard achter moeten zitten. Drie van onze kinderen zijn echt in de landbouwsector terecht gekomen. Drie anderen hebben wel geen eigen landbouwbedrijf, maar zitten eveneens in de sector. De microbe sluimert nu zelfs bij de kleinkinderen.'

De solidariteit van vroeger Na 26 jaar bouwden Jef en Net een nieuwe woning, niet ver van hun boerderij. Na hun verhuis hebben zij samen met hun zonen Jan en Kees nog tien jaar lang verder geboerd. Toen vond Jef het welletjes. '36 jaar lang hebben we hier in Klein Eyssel hard gewerkt. Ik vond het genoeg en tijd om eens iets anders te doen.' Er is heel wat veranderd in de boerenstiel. Net: 'Mijn vader piestecrde het met paard en ploeg te vertrekken naar het land om te gaan werken. Dan kwam hij Suske Oomen tegen en werd er gebabbeld tot het tijd was om terug naar huis te gaan. Hij had geen voor geploegd. Zo ging dat vrncger nk mensen kwamen mekaar tegen met de fiets of te voel en sloegen een praatte.' De solidariteit onder de buren was ookgroot, 'Toen de stal bij ons afbrandde stond de hele huurt nice te hliissen Dc arhcid'rs dic van hun ixit, rk nir hui kwamen hebben ons hele huis tOLlI iii LLII illUlil vau tijd uuti uiiiid.' Npi Toen ik onder een koe terecht kwam en heel lange tijd in het ziekenhuis moest verblijven, kwani de buurvrouw belangeloos een handje helpen in het huishouden. Dat was me een tijd. Ik had nooit eerder in een moeder- of een ziekenhuis gelegen. Elke avond kwani Jef en één van de kinderen me op zijn brommer opzoeken.' Nadai Jef en Net stopten met het landbouw

bedrijf hielpen iij de kinderen zo goed niogelijk verder. Jef is van alle niarkten thuis en kon dus ook best zijn mannetje staan met truweel en mortel. Dat kwam goed van pas. Met de gepensioneerden werd er gekegeld en gekaart. Beiden hebben ook veel plezier beleefd aan het volksdansen en aan het fietsen. Elke maandag en vrijdag wordt er gebiljart. Jef: 'Ik heb er hier hoven één staan. Het was een oude liefde uit mijn jonge tijd. Toen het allemaal wat rustiger werd, ben ik er opnieuw mee begonnen.'

Gelukkige oude dag Jef en Net kunnen nog goed uit de voeten. Jef is een goed chauffeur. Hij pikt regelmatig mensen op om samen naar één of andere activiteit te rijden. Als vroeger grote afstanden moesten worden afgelegd oni het één en ander te gaan halen werd dikwijls een beroep op Jef gedaan. Negen kinderen groeiden op in de boerderij en ondertussen hebben Jef en Net 27 kleinkinderen. 'We zijn heel fier op ieder van hen en hebben het ook altijd goed met hen kunnen vinden. We hopen nog vele jaren plezier aan mekaar te mogen beleven. En al kanipen we wel eens niet een ouderdomskwaaltje, dat nemen we er maar bij.' Genieten zullen Jef en Net in ieder geval. 01) 10 december zal het vijftig jaar geleden zijn dat ze in het huwelijksbootje traden. Dat de kinderen al druk met de voorbereidingen bezig zijn, is Net niet ontgaan. 'Al mijn foto's zijn plots verdwenen. Ik kan je alleen één meegeven die al jaren op de commode in onze slaapkamer staat.' U ziet beste lezer... Gisteren nog op de cornmode van Jef en Net, vandaag in De Hoogstraatse Maand. 1

39


EM Toneel

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

St. Rosalia huldigt verdienstelijke leden

dat de stukken er van afvliegen... Zo werd er afgelopen tijd toneel gespeeld. Stel je voor. Je hebt een talentrijke dochter. Een echte opvolger voor de zaak. Helaas treden er complicaties op. In Kongo gaat het mis : zwanger van een neger. Dat is toch ongehoord. Uiteindelijk lijken toch nog alle plooien glad gestreken te worden. Papa is na twee uur boeiend toneel bereid om water in de wijn te doen en ... te aanvaarden. Maar als zoonlief op zijn beurt zegt : het is van moetes. en ook met een zwarte, dat gaat te ver. Met driemaal een bomvolle zaal kon 't Heidebloempje nauwelijks beter doen. Proficiat, we kijken verlangend uit naar het volgende wat komen gaat. Ook de kleuters wisten van acteren. Met de opvoering van Assepoester konden ook zij drie keer een volle zaal lokken. En cle grootouders, fier dat ze waren op hun kleinkinderen. Maar misschien is drie voorstellingen wel te veel. Althans, dat vond Fons, de kleuterdirecteur. Dc zaal is nu eenmaal te klein en het is echt uitkijken of er iets uit de bus komt wanneer het dossier voor de nieuwe school terug uit Brussel komt.

Ter gelegenheid van het jaarlijkse teerfeest werden op zaterdag 15 november, na een optocht door het dorp en een lekker feestmaal, weer verschillende verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Bert Eelen kreeg een ereteken voor 10 jaar trouw lidmaatschap bij de Drumband. Jack Godrie ontving voor 25 jaar dienst bij de Brassband het zilveren ereteken 'In Veterani Honorem opgespeld. Daarenboven werden nog enkele muzikanten gevierd met een onderscheiding in de nationale orden. Voor hun jarenlange inzet als muzikant werden Adriaan Goetschalckx, Herman Verboven en Pierre Huybrechts vereerd met de 'Zilveren medaille der Orde van Leopold II'. Tot slot van de reeks huldigingen kwam Ad Godrie aan de beurt. Ad heeft immers na 30 jaar afscheid genomen van 'zijn' Drumband. Hij is steeds de man geweest die door een onophoudende inzet ervoor gezorgd heeft dat Meer nog steeds trots mag zijn op een mooie Drumband. Samen met zijn vrouw May, die achter de schermen veel werk verrichtte gedurende al die jaren, werd Ad bedankt met een mooi cadeau en een bloemetje. Na het officiële gedeelte werd nog tot laat in de nacht gefeest en gedanst, samen met cle gchiildïgclen..

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LIeI!!LI1U1i St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Van links naar rechts: Guido Van Looveren, afgevaardigde Fedecam, René Van Bladel, voorzitter Brassband Sinte Rosalia Meer, Bert Ee/en, Pierre Huvbrechts, Herman en Lica Verboven, Adriaan en Lea Goetschalckx, Ad en May Godrie.

Brassband Om het nieuwe jaar op een pleticrige wijze zetten, organiseert brassband Sinte-Rosali:i zaterdag 10 januari voor de derde maal een kerstboomverbranding op het oude voetbaltcrrein van FC Meer aan de Meerseweg. Onder dc gezellige klanken van brassbancl en drumband wordt het vuur omstreeks 19.30 LiLir ontstoken. Nadien kan u basten op het nieuwe jaar met een glas heerlijke glühwein, een borrel jenever of andere warme en koude dranken in verschillende tentjes en bij minder fraai weer in de kantine. Er zal tevens een hamburgertent voorzien worden. Niemand zal zich dus vervelen iii de gezellige sfeer zoals die er ook dc vorige jaren was. Op zaterdag 24januari is de organisatie van de dorpsquîz in handen van de Brassband. De ploegen zijn reeds ingeschreven en de eerste ronde zal reeds van start gaan om 19 uur. Het wordt ongetwijfeld weer een spannende avond. 40

Als een inuziekmaat.schappij wil blijven bestaan, moeten er regelmatig nieurt'e en vooral jongere liefhebbers opgeleid worden.


MEER

Bloedgevers

WI, ii Ii ndcrdiul kereuI /lhO1J lueI gegeten verdient zeker een .térnie cadeau. .

Het tros iuet Sinterklaas uit Spanje maar Lie Hoogst raatse burgemeester van Meer die op 6 december aansi'ezig was op de jaarlijkse huldiging van de bloedgevers. Proficiat voor 10 giften Jan Dufraing, Luc Goetsclialckx, Petrus Kustermans, André Marijnissen, Ria Van Dijck, Alftns Michielsen, Greet Rombouts, Tonnv Snoevs, Leen Van Boxel ; 25 giften Julia Braspenning, Hilde Brosens, Hilde Goetschalckv, François Jacobs, Dirk Stes, Christiane Laurijssen, Alfons Laurijssen, Greet Martens, Ludo Martens, Herman Vriends ; 40 giften Franciscus Aerts, Paula Boeckx, Herman Janssens, Antoon Jochemns, Joseph Lenaerts, Karel Plurm, Annv Van Aelst, Jozef Van Gils, Frans Verheven; 80 100 giften : Philomena Constant Brosens, Albert Mevi'is, Jozef Van Pelt giften Verhoeven en 120 giften : i'oor:,lter 1-leur, Martens. ,

Riolering en fietspaden Goed nieuws voor de dorpsraad en ook voor de bewoners van Hoogeind en de John Lijsenstraat. Het investeringsdossier voor de aanleg van fietspaden naar de Mosten werd goedgekeurd. De gemeenteraad keurde het plan voor de aanleg goed. Nadien, een beetje laat, werd de dorpsraad ingelicht, samen met de bewoners van Hoogeind en ook de John Lij senstraat. Zo' n 100 mensen woonden de zitting bij. Al bij al waren er weinig vragen. De plannen zien er als volgt uit Voor Hoogeind wordt de weg verbreed. Onteigcningcn zijn nu lopende en bijna afgerond. Ei wordt riolering gelegd. Ieder huisgezin krijgt twee aansluitingen : één voor het afvalwater en en voor het regenwater.. De sloten gaan immers dicht en het regenwater zal afgevoerd worden via een buizensysteem naar de ElO-put in de Mosten. Na de riolering komt de bovenlaag. De rijbaan zal zo'n 5.5 meter breed zijn. Dit is vrij breed voor ccii plaatselijke weg maar er komen wegvernauwingen om de snelheid af te remmen. Achter een groenstrook van 1 meter komt vervolgens aan weerszijden een fietspad. Ook de bewoners van de John Lijsenstraat kunnen zich gelukkig prijzen. Geen stinkende mozegoten meer voor de deur maar grachten met proper water. In tegenstelling met Hoogeind zal hier de hinder bij de uitvoering van de werken beperkt blijven. De straat dient immers niet opengebroken te worden. Als alles goed gaat kan voor maart I98 aanbesteed worden. Nu maar hopen op een goede atloop.

Sclioonljeid.ssa(on Lieve De 7v[eester Weé130 2323 q)orte[ 03, 314.5515 Etik.ç(op af.rpraaç. Ooçbij '0 thuis

ACTIE

2

Qe

J~

(jetaatsverzorging 9ttanicure '.Pedicure Ontliaringen 7v(aqui1Tage -

-

-

141

..' ....

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 41


MEER

Zandfiuiters schitteren tussen Tiense suiker Tijdcn liet o eelsciiide \ en 1 4decenihci inden

de nationale kampioenschappen KBOF, zeg maar de vogeltjesbond, voor siervogels plaats in Tienen. 128 clubs. 275 liefhebbers Uit het ganse land deden mee voor de titel van algemeen nationaal kampioen, nationaal kampioen in de sekties (9 titels) en de nationale titel voor de clubs. Samen brachten zij ± 4500 vogels van allerlei soort en pluimage bijeen. waaronder 66 Meerse. Luc Cools met 20, Martien van de Hoofden (21). Swa Janssens (23) en Jaak Janssens (2) vertegenwoordigden er de Meerse Zandfluiter. Samen wisten zij er beslag te leggen op de knappe 4de plaats in het klassement voor clubs en misten daarmee op een haar een podiuniplaats. Bovendien wisten Luc Cools in de sectie grasparkieten en Swa Janssens in de sektie kultuurexoten (zijnde zebravinken, Japanse meeuwen, Padda's en gould amadines) twee van de negen nationale titels mee naar Meer te brengen. Martien Van de Hoofden werd verdienstelijjk derde in de sektie parkieten. Om tot dit resultaat te komen werden volgende medailles behaald in de reeksen: Luc 10 (7 goud. 2 zilver en 1 brons). Martien 6 (1 goud. 4 zilver en 1 brons) en Swa 5 (2 goud. 1 zilver en 1 brons). Als klapper op de vuurpijl wist Luc Cools zich hiermee tot algemeen Belgisch kampioen te kronen. Voorwaar een knalprestatie waarop de Zandtluiter terecht fier kan zijn en een unieke gebeurtenis die hun nakend 30-jarig bestaan volgend jaar nog meer glans za] geven.

garage lor J1 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands *

+

demowagens

* carrosserie alle merken

carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131433.33 iJ

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Dorpsraad Ver we van i ii ~ pi a ak l:mn opdinsdag 13 januari naar de algemene vergadering van de dorpsraad komen die open staat voor alle inwoners van Meer. De vergadering begint stipt om 19.30 uur in de parochiezaal. Tijdens deze avond zal het College van Burgemeester en Schepenen de stand van zaken toelichten bij de prioriteitenlijst van 1997. Zo kan u er het laatste nieuws vernemen omtrent : het definitieve plan van aanleg Hoogeind, een zuivere Beek, de situatie rond het Beekschen Pad en de toegangsweg oud-voetbalveld, de heraanleg van het kerkpleintje, de heraanleg van de Meerseweg, de riolering in de John Lijsenstraat, de plannen in verband met de Mosten, e.a. U krijgt ook de kans om andere problemen te melden of vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, tenminste zolang deze het 'algemeen belang' dienen. Uit al die vragen en opmerkingen zal uiteindelijk een nieuwe prioriteitenlijst 1998 afgeleid worden. De avond eindigt tenslotte met het afscheid van de huidige dorpsraad. Voor de volgende drie jaar wordt er onmiddellijk een nieuwe geïnstalleerd, want de kandidaturen zijn sinds 1 december binnen. U merkt het, er staat voldoende op het programma om deze openbare vergadering door uw aanwezigheid zinvol te maken.

/

I'uIs

r4*1!

r.,i ,já® ' '9~

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

van 10 tot 17 uur SlA

42


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

We zitten in de donkere dagen v66r Kerst, tenminste terwijl ik dit schrijf: Maar als U dit leest, is Kerstmis alweer voorbij en beginnen de donkere dagen heel langzaam te lengen. We zitten dan nog wel even in de 'eindejaarsfeesten', al of niet met defeeststemnming die daarbij passend geacht wordt. Met veel uiterlijk vertoon: 'n kerstboom met witte of gekleurde lichtjes, al of ijiet knipperend; feestdiners niet kaarsen en beste tafelzilver; wens-postkaarten, enz.... Misschien mag er ook nog een kerststalietje bij onder of naast de boom, maar zéker moeten er kado 's bij liggen, liefst in geschenkpapier. vinden we dat niet belangrijker? Wie denkt er dan nog aan die allereerste kerstmiacht in Bethiehem, toe!? Jozef de huizen en gastlioven daar qfliep, op zoek naar onderdak voor zijn vrouw Maria, die 'op alledag' liep. Zo feestelijk was clie blijde verwachting niet! Zij bracht haar zoontje ter wereld in een stal, erge/is buitenaf Hei uiischol van de maatschappij werd toen door God zef voor kracimbezoek geroepen: die schapendrijvers mochten de eerste getuigen zijn van Gods Blijde Boodschap. Hebben si'ij hier 66k nog een boods hap aan? 't Is wel de bedoeling.

Inbrekers in de pastorij 1-let is eigenlijk al oud nieuws, nlaar toch zijn er heel wat W utel naren iiie het nog niet gehoord hadden. Op zaterdag 15 november is er ingebroken in de pastorij, 's nachts, terwijl er niemand aanwezig was. De inbrekers hadden zich toegang verschaft langs een grote glazen schuifdeur van de veranda aan de achterzijde. Een grote ruit werd vernield. Verder werd een binnendeur met geweld opengebroken en een coffre-fort of brandkast ook met geweld opengebroken. Het n1oet nogal wat moeite gekost hebben om daarin te geraken, maar de snoodaards hebben waarschijnlijk flink gesakkerd na al die moeite, want er zat niets bijzoiiders in: alleen een enveloppe met ongeveer vijftienhonderd frank was de buit. In de brievenbus zaten toevallig meerdere enveloppen met geld voor de vernieuwing van het abonnement van het parochieblad: samen vijf h zesduizend frank: daar hebbende inbrekers geen erg in gehad! Dus een geluk bij een ongeluk. Alles bijeen is er nieer schade aangericht dan dat het opgebracht heeft voor de inbrekers. Rond diezelfde dagen is er bij nog meer inwoners van Hoogstraten bezoek van inbrekers gesignaleerd.

De 3-kleurentocht Zondag 23 novnieber organiseerde ons oudercomité een gezinswandeling in de kolonie. 1-let was een schot in de roos, zoals blijkt uit het volgend verslag van één der deelnemers. Hijgenci en blazend kruist ons een snelwandelaar, een knikje met z'n hoofd en weg is hij... Al vlug wordt hij opgeslokt door de nevel die over de velden en tussen de bonien hangt... "Die nieneer kan wel vlug stappen, hé papa?" zegt m'n 4jaar oude zoon vol bewondering voor dit toonbeeld van goede fysieke conditie. Op een weliswaar veel rustiger tempo geniet ik samen niet vrouw, kinderen en enkele vrienden van de, door het oudercomité van de Gemeenteschool uitgestippelde, herfstwandeling. Regelmatig komen ons andere wandelaars tegemoet. We zijn zeer duidelijk niet de enige deelnemers... We stappen over een aardeweg, omgeven door twee rijen bomen, daarachter weiden en bossen.

De nevel (mist?) die over de omgeving hangt zorgt voor een gevoel van geborgenheid in en verbondenheid niet de natuur... De frisse, vochtige lucht, die ik inadem, doet me deugd. Spontaan denk ik aan vier versregels van Anton van Wilderode 'Her beukenbos vouwi in zijn groene vleugels de vrede van de najaarsavond die/it. Een man loopt adeniend met trage teugen in de genade van het laatste licht.

Hoe zo'n man in enkele regels gevoelens en gedachten kan verwoorden, draagt m'n grootste bewondering weg. Schrijf ik een hele tekst en betekent ze niets in verhouding met zo'n pareltje van schrij verij. Maar... Deze prachtige regels verwoorden uiteraard niet hoe lekker we na de wandeling de pannenkoeken en de appelstrüdel (mét ijs!) wel vonden, die ons in het Casino geserveerd werden. Ook vertellen ze niet hoe deugddoend het spontane contact met andere ouders en kinderen, het gevoel van samen school - zijn niet onze kinderen..., wel is én blijft... Dht is het wat ons, ouders, tot cleelgenoten niaakt aan de schoolse opvoeding van onze kinderen... Bedankt, oudercomité... (dj)

autobanden

gd'PEETEP * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannag Gamme! 2 - 2310 Rijkevorse! Telefoon 03 / 314.63.05

Is een museum saai? '5

Dit jaar is het de derde keer dat onze gemeenteschool een project Liitwerkt waar kunst een niuzische vorming centraal in staan. De centrale slogan waar rond gewerkt wordt is:

'Achter elke deur zit een kleur'. De kinderen van het derde en vierde leerjaar gingen in november op ontdekking in het MUHKA (Museuni voor Hedendaagse Kunst Antwerpen). Vier gidsen begeleidden het in kleine groepjes en wijdden hen in in de wondere wereld van moderne kunst en kleuren. Ze kwamen er dolenthousiast van terug. Enkele reakties: - Er was een gids. We gingen op de grond zitten. We kregen een blad en stiften. We moesten twee vierkante,i tekenen en inkleuren bi'. zwart. Daarna kwani er een kleur rond bi'. paam.s. Dan werd liet zwart precies een beetje licht. Zo kan je dat nog doen met andere kleuren. - We gingen naar de vierde verdieping. Daar had Keith Haring een mnuurschildering gemaakt. Dat is een Amerikaanse kunstenaar. Die kwam helemaal lan Amerika om die tekening te maken. Uit die tekening moesten we figuren uitzoeken. De drie lioofdkleuren stonden er op. Dat waren rood, geel en blauw en de moet-kleur zwart. - We moesten twee foto's die hetzelfde gevoel gaven maar niet van eemizeifdettograafwa ren, met een touw verbinden. - We zagen twee kunstwerken die licht garen. Ze ivaren mnet buisjes gemaakt. Ze hin gen in een hokje. Het rode licht flikkerde. We mnochten raden wat liet was. Het was een oog. Toen we buiten kwamen, leek alles groen. - Er hing een heel, heel grote foto. Het waren eigenlijkzwart-wit foto's. Die hadden Gilbert en George in 1989 in gekleurd. We mnochten ze(f een tekening inkleuren, iii stukken knippen en daarna terug aan elkaar kleven.

Het derde en vierde leerjaar zullen de volgende weken zelf een heus museum gaan uitwerken. Maar de andere klassen zitten niet stil. En ook buiten de klasuren gonst het van de activiteiten. Op zondag 1 februari kan heel Wortel komen kijken, beleven en luisteren naar wat een school in staat is. (DVH) 43


WORTEL

Toneel op komst Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijhetd 167 Hoogstraten Telefoon 031314.5966

- UI' schilder- en hehangwerken - Goidijnen en overgord ij nen - Tapijten en vloerlwkleding - Siertateikleden, lOperS, CHZ. Onze toneelgroep 'Willen is Kunnen 'is al verscheidene i'eken aan t repeteren voor het stuk 'Hotel de Tortelduif', dat ze in het weekend van 23-25 januari 1998 op de planken willen brengen. Daar zal (allicht) een bed aan te pas komen. Hierbij (van links naar rechts) zijn te zien: Bennv, Riet, Gundhi, Mies, Hild en Men'. Voor Rik was er geen plaats meer in de rij, dus hij ging maar languit over de knieĂŤn de rest liggen. Als ligoefening.

Advlie-- nr-tenties 314.4911 /314.55.04

0ongarnesj,,

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139c

44


WORTEL

Zwarte Piet ging eens...

n (sz::'~ 2 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' 29 November 1997, zaterdagnamiddag... In de parochiezaal van Wortel ging voor de kinderen van de kleuterschool én het l' en 2" leerjaar het sinterklaasfeest door : een verhaal bcluïsteren en beleven, een pietendiploma halen bij de pietengym. mijters knutselen, een 'Sinterklaas-gezelschapsspel' spelen. Sinterklaas op bezoek bij Petertje in de poppenkast... Wie de gezichten van dit gedeelte van de Wortelse jeugd zag, wist genoeg : ze genoten van deze speciale dag. Ondertussen trokken de kinderen van het 3" en 45 leerjaar in groepjes door het dorp : de 'Supersnoepers' hadden immers dc zakken van Zwarte Piet gestolen. En zij. de kinderen, waren op speurtocht naar de boeven én, belangrijker nog, hun buit. Uiteindelijk zouden ze de

'Supersnoepers' te vlug af zijm gelukkig maar... De kinderen van het 5' en 6 leerjaar maakten een tocht geleid door enkele gidsen van JNM doorheen het dorp, op zoek naar 'stukjes' inte ressante natuur. Uiteraard kwamen Sinterklaas en zijn helpers overal langs. Alle kinderen kregen een passend geschenk én de aandacht die je van zo'n heilig man kan verwachten : eenieder genoot ervan... In de uitbundigheid van het afscheid van de Sint is het misschien wat verloren geraakt, maar laten we het in ieder geval nog maar duidelijk stellen : IEDEREEN die dit feest maakte tot wat het was (kinderen, ouders, begeleiders, Sinterklaas, Zwarte Pieten, verenigingen, organisatoren ... ): bedankt en... Tot volgend jaar'? (dj)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

30-jarigen bij elkaar Vrdaç' 2' ,,(frl'('Inh)er h uwncn de O-juri gen t'an VVorte/ bijeen in liet Bolk.s Heike. Zij waren zon 25 ii 27 jaar geleden. jongens en meisjes gemengd. op de kleuterschool hier him opgang naar grote men ven begonnen.' daarna gingen de jongens apart verder op de gemeenteschool aan de Pomkes, rent'ijl de meisjes aan de Roeimans bleven,' maar de laatste twee jaar van hun lagere schooltijd t4'erden ze toch weer gemengd (na de fusie) en werd de gemnengde coëducatie (tot vreugde van het oudercomité t'an toen) ingevoerd. Nu zagen ze met 17 elkaar neer. Van links naar rechts 'itten' ('arIa Hae,st Gerda Strijhos, Maria Vermeiren, Kristine Proost. Staande: Win, Laurijssen, Herman Gos'nerts, Dirk De Meester, Liie Van Nijen, Luc Jan,vsens, Karin Goetschalckx, Luc .4driaensen. Katrien Snels, Mark Keu.stermans, Paul Vriens, Koen Goetschalckx, Kristine Bro,vens en Kristine Snels. Ei' waren ook nog 5 van liii,, leerkrachten van toe,, bij. ook op eeiifto, maar die foto hefr jammer genoeg een wat te donkere hoek om duidelijk gerasterd en afgedrukt te worden 45


WORTEL

Reunie

a

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 36

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio Wat, tijdens een klasbijeenkonist bij Snoeijs in Castel, tussen pot en pinr werd afgesproken kwam uiteindelijk tot een wonderlijk resultaat. Tijdes het optreden van Desperated Conipany, 's maandags met de kermis, werd er om middernacht verzameld voor de bib (vroegere postkantoor). De oude klasfoto werd boven gehaald, iedereen zocht zijn plaats op en klik.... Toch niet slecht hè!

De Hoogstraatse Maand

N.V. GARAGE VAN USSEL

LW

IIO1TD2 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Na 11 jaar kwamen er van de 20 leerlingen toch nog 14 opdagen. (Ben - Christel - Ruth - Cindv - Erivin - Marijke - Sandra - Sabine - Elke - Leen - Raf- Pieter - Jan - Ilse - Wendv) (Vroeger konden er 4 op de vensterbank, nu' nog maar 3. Wat over 11 jaar

De Hoogstraatse Maand 46


WORTEL

De vergissing van Stedebouw

Er was eens een bouwvergunning.....1. Eens stond er een bescheiden boerderijtje. De eenvoudige woonst van Frans en Mieke De Keyser. eenvoudige mensen van Keirschot. Schilderachtig, lief en in perfecte harmonie met het landschap. Na hun overlijden kwam de eigendom, tegen betaling van een waanzinnig hoog bedrag, in handen van Wim Fransen. Gelukkig zijn er nog mensen die oog hebben voor de schoonheid van eenvoud..., of hing er een bouwovertreding in de lucht 7 Nee, Wim Fransen kreeg op 15 april een bouwtoelating voor het bouwen en uitbreiden van een hoeve en het bouwen van een paardenstal. "De boerderij was bouwvallig maar wel pittoresk, dairom is er hij de opmaak van de plannen rekening gehouden met dc vorm en dc inplanling ----- hei nieuwe gebouw wordt een oude Vlaamse hoeve grotendeels opgetrokken op dc bestaande funderingen", laat Fransen schriftelijk weten wanneer er in de pers kritiek komt op het project. Maar goed. De beperkingen die de wetgever oplegt laten toch toe om, met de nodige creativiteit, op dezelfde funderingen een totaal ander gebouw neer te poten.

Een vergissing Op 20 november 1997 formuleert Stedebouw echter een "herstelvordering". Maar dat is volgens Wim Fransen een vergissing van de betrokken dienst. Stedebouw vordert het herstel in de vorige staat door het slopen van de nieuw opgerichte delen.... In haar motivering stelt Stedehouw: 'de verinelde percelen zijn gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Zulk een gebied is bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Vanuit landbouwkundig oogpunt kan een ingrijpende verbouwing van een oorspronkelijk hoeve gebouw naar een residenriële woning/net geduld worden. Volgens de voorschriften van het decreet van 13 juli 1994 mag evenwel van de voorschriften van liet gewestplan afgeweken

1- iuns cii Milkc Dc Ac\ici. Ze oI1Lie/i hou IuO1/(/(jIJc 110 h' icuhouutuu, - allicht /1ICÎ inéér herkennen. worden, voor zover het een verbouwing van een bestaand gebouw betreft, binnen het bestaande bouwvolume en voor zover liet geen volledige rbouwing betreft. Derhalve is de huidige verbouwing een flagrante overtreding en daarom vorder ik, bij toepassing van de onzzendbrief van 27juli1997. liet herstel van de plaats in de

vorige staat.

De werken zijn, volgens de bouwheer, volledig aanvaardbaar en, met abstractie van het slopen en heropbouwen van enkele muren, minutieus gebeurd volgens het goedgekeurde plan. Zo zie je maar, ook Stedebouw kan zich vergissen. (F.H.)

47


JZÜ

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle,

Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

( )

KAMPIOEN VAN BELGIË Het gebeurt iliet alle jaren dat we in ons dorp een Belgische Kampioen' kun iieii vieren. Als dat dan een keer wel het geval is, hoort daar natuurlijk behoor lijk verslag i'an gegeven te worden. Zoiets mag heel het dorp gerust weten. Daarom trokken we naar Guy Van Gestel, kervers Belgisch Kampioen van België Motorcross 250 CC-Juniors.

Jong begonnen....

Vallen en opstaan

Toen Guy geboren werd, liet niets vooriien dat hij ooit op een crossmotor zou kruipen. Eerder achter het stuur van een rally wagen, want daar waren zijn ouders liefhebbers van. Guy heeft er zelfs zijn voornaam aan te danken, hij is genoenid naar toenmalig rally-kampioen Guy Colsoul. Net als de meeste klein mannen, gingen Guy en zijn zus wel eens logeren hij de grootouders, in Rijkevorsel. Grootvader (Voke) was wel liefhebber van motorcross en nam de kleine gasten af en toe mee naar een wedstrijd. Toen Guy 10 jaar was, kocht Voke voor hem een kleine motor, een Puch 50 cc. Guy zijn ouders waren er niet echt voor te vinden, zij vonden twee wielen nogal gevaarlijk. Maar Voke trok zich daar niet te veel van aan en liet Guy op de kleine motor crossen op een wei achter zijne hof, die hij speciaal daarvoor gehuurd had. Een jaartje later kocht Voke een andere tweedehands-motor, iets groter, een Suzuki 80 cc. Het bleef wel bij vrijetijdsbesteding, tijdens de weekends in Rijkevorsel. Na de lagere school trok Guy naar de VITO in Hoogstraten. Daar kwam hij in de klas te zitten met David Roeffen, ook een motorliethehber. Samen gingen ze op zaterdag crossen. Op een goede dag besloot David mee te doen aan een cross (een geleide oefening heet dat in de jeugdreeksen) en natuurlijk probeerde hij Guy ook mee te krijgen. Die wou aanvankelijk alleen maar gaan kijken, maar tegen dat de wedstrijd begon stond hij ook aan de start. Dat viel niet echt mee. "Ge gaat daar met een groot gedacht naar toe, zo van ik zal ze daar eens laten zien dat ik ook al kan rijden". Van grote schrik liet hij alle deelnemers (zo'n 40) voor hem vetrekken en voor de reeks om was, was hij zeker twee gedubbeld. Zij ouders dachten dat zijn goesting daarmee wel zou over zijn, maar Guy was integendeel voorgoed verkocht. Voortaan ging hij elke week meerijden.

Guy sloot aan bij de BJMF (Belgische jeugd motorcross federatie) en startte bij de nieuwelingen 80 cc met een Kawasaki. Toen hij in Lummen won, bleek dat hij over talent beschikte. Dat wil niet zeggen dat alles van een leien dakje liep. Guy raakte meermaals gekwetst. o.a..in '92 kwam hij met twee gebroken polsen in het ziekenhuis terecht. Niet genoeg echter om hem van de motor te halen. Trainingsweken in de motorcrossschool van Jan Postema brachten hem veel hij op korte tijd. In 1993 ging Guy over naar dejuniors 80 cc en daarin ging het van in het begin goed. In de eerste cross eindigde hij 4e. Dat seizoen haalde hij 3 overwinningen en eindigde bijna altijd binnen dc eerste vijf. In 1994 schakelde Guy over naar de BLM (Belgische Liefhebber Motorrijdersbond) en startte er hij de beloften 125 cc met een Honda. Weerom ging het van in het begin vrij goed. Eén overwinning en verschillende ereprijzen zorgden ervoor dat hij de tweede plaats behaalde in het FAM-Kampioensehap (overkoepelende competitie van de verschillende liefhebbersbonden). Daardoor diende Guy over te stappen naar een hogere reeks, normaal gezien de nieuwelingen. Die sloeg hij echter over en stapte ineens over naar de juniors.

Kampioen Vanaf het seizoen 95/96 startte Guy bij de juniors 125 cc. In die wedstrijden wordt samen gereden met de 'inters' (= internationalen). mannen met heel wat ervaring. Ze worden wel apart geklasseerd. Heel het seizoen stond Guy op een 3e plaats in het klassement, maar een aanrijding in de laatste wedstrijd maakte dat hij slechts 5e eindigde. Na het einde van het seizoen reed Guy enkele 'mekaniekers-wedstrijden' bij de 250 ce mee. Dat ging goed en hij won

De een keer gunt het slecht de laatste wedstrijd. Hoewel pa Jef vond dat hij daarvoor nog niet genoeg woog, ging hij toch een jaar proberen in deze zwaardere categorie Ondertussen was hij opgenomen in het "Bosmans-Team" (team van 6 crossers), dat hem een Honda 250 cc en uitrusting ter beschikking stelde. Het vertrouwen van sponsor Bosmans bleek volkomen terecht. Bij zijn eerste seizoen bij de 250 ee's reed Guy iedereen naar huis. Van de 37 crossen won hij er liefst 26 Slechts 3 keer eindigde hij niet op het podium. Dat leverde hem op het einde van het seizoen 3 titels op Kampioen van de Provincie Antwerpen, Kampioen van de B.L.M. en Kampioen van Belgie F.A.M. Deze laatste titel wil zeggen dat Guy de beste was over zes wedstrijden tegen de beste crossers uit de vijf amateursfederaties van België.

Hulp Zo'n titel haal je natuurlijk niet alleen. Buiten de wedstrijden hehje veel hulp nodig. Pa staat in voor het onderhoud van de motoren, behalve voor de specialiteiten. Ma verzorgt trouw de kledij van de crosser en zus is een trouwe supporter. In het sei7OCn trekt heel het gezin gedurende heel het weekend naar de wedstrijd. Ook Voke, de aanstoker van alles, gaat de meeste keren mee. Raar of zelden dat hij een manche mist. Sponsor en werkgever van Guy, Bosmans van Westmalle is er telkens bij. Ook de straat en zelfs heel de Witte wijk leeft afen toe mee. Toen Guy zijn titel haalde. bezorgden ze hem eenonvergetelijke thuiskomst.

WONINGBOUW RVFiA

KREKELSTRAAT4-2321 MEER fh t pi il/

48

/)t

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE lil


MEERLE

Ambitie De kampioenstitel betekent natuurlijk dat Guy volgend seizoen weerom in een zwaardere categorie moet uitkomen. seniors 250 / 500 cc, de laatste categorie voor de "inters". Bij die "inters", daar wil Guy ooit bijgeraken, maar of dat zal lukken weet hij nog niet, talent alleen is daarvoor niet voldoende. Tot hiertoe moest hij bitter weinig trainen en doet hij weinig aan zijn fysieke conditie. Tijdens het seizoen gaat hij wel weinig nu en de avond vourde wedstrijd is het op tijd in bed. Maar volgens pa en ma hee!t hij toch heel wat sterke kanten : fysiek iii orde, nooit moe, gecil schrik, laat in de remmen in de bochten, goed springen. Troeven genoeg om het nog ver te brengen. We houden Guy in cle gaten.

l)e un/eis' /eu'ï lan het met beter.

Zijn vrouwen Ilog veilig in Meerle

Dorpsraad Op maan dag t 9 jan u art (om 21)0(1 u itr ) worden we weer liet zn allen in de parochiezaal verwacht Onze bestuurders komen ons persoonlijk uitleg verschaffen wat ze in het verre Hoogstraten voor ons allemaal hebben gedaan het voorbije jaar en wat ze nog allemaal willen doen de volgende jaren. Milieuschepen Van Looy komt praten over een steeds prangender wordend probleem waar we allemaal mee geconfronteerd worden : afval. Naar waar blijven we dat afvoeren, wie blijft dat betalen, wat kunnen wij er aan doen ?

lat inn/ei o,'Jer nog iic'I. 01 iiiir/i L int '! 0/) deze /010 r011 J)r011 oll/jll/e figilieli tussenstaan, die u het tegendeel doen vermoeden? Dan ligt dat aan hun akteertalent of is dat de verdienste t'an de grimeur.s. In het stuk 'Een niets dan de waarheid' wareii de trouwen voor hen iuet veilig, in het dagelijkse leven zijn het doodgewone kerels. De toneelpioeg van KAV/KWB (vbno/i'lnr: Jack Verhoeven, George Hendrickx, Toon Van Dun, Rosa Sprangers, Koen Laurijssen, Marie José Willemssen, Diane Geenen, Ria Vervchi,eren, Lies Van Ael*t, Anita Braspenning, Eric Vinckx (regie) - Willv Jespers.

Close Trop Fobie

Op de agenda verder uitleg over de prioriteiten van vorig jaar: We brengen ze even in herinnering Openstelling van de Kampweg Een veilig terrein voor skaters, skeelers en skate-borders * Een verharde opstapplaats voor de bus van de Lijn op Groot-Eyssel * Nood aan een extra voetbaiplein voor de verschillende (andere dan voetbal-) verenigingen En tenslotte nog op de agenda van die avond alles wat je zelf te vertellen hebt aan het gemeentebestuur. Het bestuur van de dorpsraad rekent op de bewoners van datzelfde dorp. Komen is de bood schap.

Folklore-instuif

(deen mooier lust rumneni dan de menselijke sten!. Het ensemmible 'Close i'rop Iobie 'bewees het tijdens liet kerstconcert, ingericht door het kerststaicomité op zondag 14 december. Schijnbaar zonde,' moeite, geholpen dooi' de prachtige akoestiek van onze kerk, brachten zijde talrijke aanwezigen in vervoering. Met een uiterst gevarieerd repertorium, gaande van een muzikaal gebed, gospel, spirituals tot populaire swing, met speciaal voor de gelegenheid geselecteerde kerstliederen en typische 'christmnas hvmns en carols' bezorg den zij de luisteraars een prachtige namiddag. Deze laatsten kregen tijdens de pauze een glaasje glühwein aangeboden door liet kerststalco,nité. Er zijn veel slechtere manieren om een st'interse zondagmiddag door te brengen.

Voor al 'vte /90 benen eeii. gued wil trekkcn en voor wie van volksmuziek houdt, organiseert de volksdansgroep "Shilshoel" op zaterdag 17 januari haar jaarlijkse folklore instuif. Alle actieve of passieve vnlksrlansliefhehhers kunnen hun hartje ophalen met live-muziek en verschillende optredens van de kindergroep Shilshoelertjes en uiteraard Shilshoel zelf. Sfeer als naar traditie : bruisend dus. Vanaf 20 uur in ons aller parochiezaal. Kaarten kosten 100 Fr. in VVK of 150 Fr. aan de kassa, tombola inbegrepen (- 10 jaar gratis inkom). Info en kaarten te verkrijgen bij alle Shilshoelleden of op tel. 3 15.85.93 (B) ofOl6l/ 49.22.85 (NL). 49


MEERLE

Leerlingen van onze school lezen 49.000 Fr. bij mekaar! Hoe doe je dat, zon hoop geld hij mekaar lezen. Wel, Vrij simpel, je organiseert een leesmarathon. Op dat idee kwam het Steunfonds voor de strijd tegen Multiple Sclerose. Zij bezochten met hun idee de scholen van het Vlaamse land en kwamen daarbij ook in Meerle langs. Wie denkt dat de jeugd niet meer leest maar altijd voor de TV of de Computer hangt, krijgt hier het bewijs van het tegendeel. De leerlingen van onze eigenste school lazen exact 48.724 Fr. bijeen. In totaal namen een 120 leerlingen deel aan de marathon. Gemiddeld brachten ze dus 409 Fr. per deelnemer binnen. Daarvoor lazen ze 660 boeken, d.w.z. gemiddeld meer dan 5 boeken per deelnemer. Dat in een periode van 4 weken. Nogal wat anders dan één keer in dezelfde periode de Hoogstraatse Gazet lezen, niet 7 Maar misschien zat die ook wel een keer tussen die 660 boeken. Met of zonder gazet, het is een prachtig resultaat waarde deelnemers terecht fier mogen op zijn.

Feesta'o nd Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het oudercomité van onze school U Uit op hun jaarlijkse feestavond op zaterdag 31 januari in de parochiezaal. Nieuw ditjaar en daarom alleen al de moeite om het te komen uitproberen: warm en koud buffet naar believen. Daarna is er nog een zee van tijd voor een glaasje met vrienden en kennissen, zelfs voor een dansje. De opbrengst komt zoals steeds ten goede aan projecten voor onze school. Laat U dus niet kennen en kom meefeesten. Wie mee wil eten moet vooraf inschrijven De leden van het oudercomité komen uw inschrijving bij U thuis ophalen. Mochten ze uw deur voorbijgaan of zoje afwezig zou zijn, kan je terecht bij één van de bestuursleden of bij Chris Van Den Heuvel - tel. 3 15.70.27.

FRANS LAURIJSSENS: VOOR ALTIJD MET VAKANTIE Als dit nummer in uw bus valt, is de kerstvakantie alweer over de helft. Op 5januari worden directie, leerkrachten en leerlingen terug in school verwacht. Frans Laurijssens mag die dag nog gerust in ochtendjas aan het ontbijt zitten als rond half negen op het gemeenteplein de schoolbel gaat. Voor hem belde het op 19 december voor de laatste keer. Na 36 jaar in het onderwijs, waarvan 32 jaar in Meerle, is Frans met pensioen. Een goede aanleiding voor een terugblik. Geboren en getogen in Meerle, trok hij net als de meeste van zijn leeftijd- en dorpsgenoten hier naar school, naar de jongensschool in zijn geval natuurlijk. Zonder een direct doel voor ogen na het zesde, bleef hij er ook nog het zevende en het achtste. Toen volgde hij zijn trouwe schoolmakker. Gene Pauwels, naar de Bischoppelijke Normaalschool in Mechelen. Een beslissing die heel wat zou betekenen... Op de normaalschool moest hij eerst het voorbereidende jaar volgen, want in vergelijking met leerlingen die al uit een middelbare school kwamen, hadden die van het zevende en het achtste toch wel wat achterstand, vooral voor Franse taal. Na dat voorbereidend jaar volgende de toen typische vier jaar durende opleiding voor onderwijzer. "Die opleiding kan je nog moelijk vergelijken met de onderwijsopleiding van nu. Stage, dat was toen twee en een halve dag in het laatste jaar van de opleiding, in de proefschool, het voorbereidende jaar van de normaalschool. Als we uitkwamen, waren we 18 jaar en konden we meteen voor de klas. Als je dan pech had, kwam je in het vijfde of het zesde. Stel je dat nu nog eens voor, een grote snotneus die kleine snotneuzen les moet geven en er liefst nog iets aan te zeggen heeft ook". Frans haalde zijn diploma in 1961, was ook

achtien jaar, maar had geluk dat hij het eerste leerjaar mocht doen. Recht na de vakantie kon hij bij de Broeders van Liefde in Essen aan de slag. "Na het einde van het schooljaar ging ik eerst met de KSA op kamp naar Tirol. Daar kreeg ik een appendicitis en moest geopereerd worden. Het was dan ook een heel eind in de vakantie voor ik kon solliciteren. Rijkelijk laat dus en eind augustus had ik nog geen plaats. Een vriend wist echter dat de Broeders in Essen nog iemand zochten. Ik ben er met de fiets naartoe gereden om me aan te bieden en mocht meteen aan de slag". Essen, niet heel ver weg, maar wel een moeilijke verbinding. "Dat was een hele bedoening. Jaak Brosens, die was daar ook tijdelijk aan de slag en zijn vader had een auto. Ik had een tante in Antwerpen. Daar verbleven we met ons tweeën. In de week we gingen elke dag met de trein naar Essen. Vrijdagavond kwamen we dan met de trein naar Breda en daar kwam Jaak's vader, mijn nonkel Geert, ons ophalen". Maar Jaak kon een paar maanden later in Hoogstraten aan het werk, zodat er niets anders opzat dan dat ze bij Frans thuis een auto kochten. Die werd in de week gekocht, op zaterdag kreeg Frans van de garagist een paar kilometers rij les, 's zondags nog wat oefenen op zijn eigen, en 's maandags dc baan op naar Essen.

een beetje sneeuw in de winter, veel zon in de zomer en niet te veel regen tussenin, een goede job, een welverdiende vakantie (met vakantiegeld natuurlijk) , een plezante hobby, lekker eten en drinken, fijne familie, goede vrienden, een iitstekenlif' gezondheid, kortom het allerbeste voor 1998.

Het eerste volledig schooljaw w Meerle, in het eerste lecijaar 1966-1 967: vinr. boven: Jozef Jacobs, Eric Govaerts, Frans Kusternians, Marc Gladinez, Rik Pemen en Frans Laurijssens. Midden.' Willy Michielsen, Jac Leemans, Will)' Hendrickv, Robert Leenians, Stefan Van Bavel, Jan Faes, Johan Desmedt. Onder: Jan Herrijgers, André Penien, Bert Kustermans, Jo Vanderbruggen, Jan Snoevs, Corneel Leemans. 50


MEERLE Gelukkig kwam er in maart 1962 een plaats Vrij in de school van Meersel-Dreef. "Die mochten toen uitbreiden, van twee klassen naar drie. Ik kreeg het eerste en het tweede leerjaar, zo'n twaalf leerlingen in het totaal. Heel plezant". Op het einde van dat schooljaar moest Frans zijn legerdienst beginnen, wat betekende dat hij net op 1 september van het volgende jaar vrij was voor het nieuwe schooljaar. Terug in MeerselDreef, in dezelfde klas. In 1965 ging in de jongensschool van Meerle meester Miel met pensioen en Frans kwam nog wat dichter bij huis werken. Ook hier kreeg hij het eerste leerjaar voorgeschoteld en daar bleef hij ook zitten tot in 1977, bij de schoolfusie. Na de fusies van gemeenten, werden 000k de scholen van de fusie samengevoegd. Het gemeentelijk onderwijs verdween in Meerle en de meisjes- en dejongensschool werden samengevoegd tot één vrije lagere school. Frans kwam in die nieuwe school eerst voor het derde leerjaar te staan, de volgende jaren bijna elke keer een andere leerjaar. "Die jaren heb ik alle leerjaren gehad, behalve het vierde". Toen Jef Van de Heyning met nieuwjaar 1984 op pensioen ging als directeur, stelde Frans zich kandidaat voor de functie. Hj werd aanvaard en begon aan het laatste, maar zeker niet het gemakkelijkste deel van zijn loopbaan in het onderwijs. "Die functie is eigenlijk te zwaar voor één man. De directeur van zo'n lagere school moet in feite het werk doen van drie man. Hij staat in voor de volledige administratie, zeker in het begin een ingewikkelde zaak. Toen zelfs zonder hulp, zonder computer. Hij staat in voor het financiële beheer en de boekhouding van de school en hij is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid. Daarnaast moet je ook nog een goede klusjesnian zijn, want voor alles wat in (le

Frans, temidden

lU/?

school kapot kan gaan of net weigert te werken op het ogenblik dat men het nodig heeft, komt men eerst de directeur halen". Het resultaat van de bevordering is dan ook dikwijls avondwerk en kortere vakanties. "Gelukkig ben ikvanin het begin goed aanvaard door de leerkrachten van de school. Evident is dat niet, want van de ene dag op de andere verandert er heel wat, je wordt eigenlijk de baas van de collega's van de dag voordien. Als die dat niet aanvaarden, gaje moeilijke tijden tegemoet. Ik heb altijd goed met alle personeelsleden van de school kunnen opschieten". In de dertien jaar dat Frans directeur is geweest, is er ook heel wat veranderd in het ondewijs "Vooral op pedagogisch vlak zijn we er zeker op vooruitgegaan. Vroeger hadje elkjaar een 'conferentie' van een halve dag. Nu is bijscholing een permanente zaak, leekrachten worden veel beter en sneller ondersteund. Onze school is pilootschool geweest voor wat men noemt 'zorgverbreding'. Nieuwe leermethoden zijn hier opgestart en uitgeprobeerd, o.a. gedi fferentieerd rekenen. Dat is een methode die binnen het leerprogramma rekening houdt met de eigenheid van de leerling en zo voorkomt dat snelle leerlingen zich gaan vervelen en tragere achterop raken. Daar hebben we veel werk mee gehad. Het bisdom zorgde wel voor degelijk pedagogisch begeleiding, maar de praktische uitwerking was volledig in handen van de school. Veel scholen zijn bij ons naar die methodes komen kijken en hebben er delen van overgenomen. Leesmoeders en zeeklassen zijn ook zaken die je vroeger in de school niet tegenkwam.Ook de inspraak van de ouders is heel anders dan vroeger. Meer ouders zijn hij de school betrokken en niet alleen om te helpen bij het schoolfeest. Al moet ik toegeven dat ik op materieel vlak veel hulp heb gehad van de oudervereniging.

De kinderen zijn natuurlijk ook niet meer dezelfden als tien of twintig jaar terug. Ze zijn nu veel mondiger, dat is goed, maar wel moeilijker voor leerkrachten. Kinderen zijn veel minder gezag gewoon dan vroeger. Destijds durfden ook de ouders niet snel tornen aan het gezag van dc leerkracht of de directeur, nu kiezen ze naar mijn mening nogal snel de kant van hun kind". Frans vond het nu een mooie tijd om afscheid te nemen van de school. "Ik wil zelf een beetje van de druk vanaf, bovendien kan ook de school wel varen bij een nieuwe wind. Komt daarbij dat als ik het nu niet doe, ik het riskeer er ineens nog veel jaren te moeten bijdoen". Wat hij dan met al die vrije tijd gaat aanvangen 7 "Wel, dat weet ik zo direct nog niet. Thuis ligt natuurlijk nog een ander ander te wachten dat al lang had moeten gebeuren, al zie ik mezelf daar niet meteen aanvliegen. We gaan zeker een keer meer naar zee, meer fietsen, niet de fanfare heb ik ook altijd wel wat te doen. Jeanne die blijft nog aan het werk, zodus word ik ook een beetje huisman. Maar vooral wil ik eerst een tijdje genieten van het gevoel dat niets echt moet." We wensen het Frans in ieder geval van harte.

ZOEKERTJE Antieke eetkamer, volledig en in perfecte staat, tafel met 6 stoelen + dressoirkast 2-deurs + dressoirkast 3 deurs. Gekocht in 1920 bij Meubelen Peeters te Brussel. Stijl: ArtDeco. Prijs: 75.000 f. Tel. 0313 14.39.39.

de 1eeii,uIncii i.i,i dii ogc,iblik. Zij gaami toomiaa,i nui Yvonne Vlamninckx verder.

51


l2I'J

Ls::Jnij _ !'

_____ EtH __ __i____ ______ _ 1

I< I I21 - 1 ___ ___ ____ ______ Liテァl ____1______ ____

SPOR T

I)H

Sportlaureatenviering

II4I III

tLJ

F kL1

ELKOTECH Koktnidreef 5

Aan An, Jimmy, St.-Clemens en Frans de eer!

2n3 wc.rt&-HoagUaTen Tvi 0y34 24 36-GSM 095 20 57 54

Zaterdag 13 december! In een nokvolle zaal 'De Welgezinde' van het administratief centrum, werden een heel aantal onderscheidingen in de vorm van bekers en medailles uitgereikt aan verschillende Hoogstraatse sportbeoefenaars, die op de een of andere manier het afgelopen jaar in de kijker liepen. Was vorig jaar Meer de grote verzamelaar van titels dan kwam deze keer Minderhout het best uit de verf. Jimmy Bartholomeeusen sportman '97, An Sterkens uit Meer aangesloten bij St. Clemens Minderhout sportvrouw '97, Rijvereniging St. Clemens Minderhout sportvereniging '97 en aan Frans Snijers uit Hoogstraten werd de Trofee van Sportverdienste toegekend.

Sportman 1997

Sportvrouw 1997

Jimmy Bartholomeeusen

An Sterkens

Geboren op 29 mei 1981 begon dezejonge kerel op 14-jarige leeftijd reeds niet boogschieten en dit bij 'De Noordervrienden' te Minderhout. Deze club is uitermate begaan met de jeugdwerking en Jimmy wordt vooruitgeschoven als een uiterst fair sportbeoefcnaar die kan genieten van winst, maar verlies weet te incasseren. Een greep uit zijn prestaties van het voorbije jaar: 1 ste plaats in het kampioenschap van de Grensschutters, koningstitel bij Vermaak Na Arbeid Minderhout, koningstitel hij de Noordervrienden, Iste plaats in de schieting om de Cup Emiel Jessen, lste plaats in de Bekerschieting van de koninklijke Kempische Doelschuttershond, 1 ste plaats in het Kampioenschap van de Kon.Kemp. Doelschuttersbond. 1 ste plaats in Beker- en Kampioenschap van cle Noorder bond, iste plaats in de Keizerschieting van de Kempen, 1 ste plaats in het Kampioenschap van Antwerpen over 2x36 schot. 2de plaats in het Kampioenschap van Belgiテォ te Hoei...! Iemand met zo'n palmares in zijn discipline en op zo'n jeugdige leeftijd verdient zonder meer de titel van 'Sportman

Deze sportieve 1 8-jarige jongedame uit Meer, die een opleiding volgt in het Vrij Instituut '.00r Lichamelijke Opleiding te Meulebeke en daar de optie paardrijden tot haar keuze genomen heeft, is sinds 1987 als pony-amazone aangesloten bij Rij vereniging St.-Clemens Minderhout. In 1993 zegde ze het ponywereidje vaarwel en richtte zich op het grotere werk binnen deze vereniging die zich vanaf 1983 volop toelegt op military's. An nam deel aan wedstrijden in Genk, Binche en Lummen en behaalde te Tongeren een 1 ste plaats. In het Europees Kampioenschap Juniores te Waldorf (Duitsland) liep ze een foutloos parcours binnen de tijd. De prestatie die uiteindelijk de doorslag gaf tot haar verkiezing van 'Sportvrouw 1997' was wel haar 1 ste plaats in het Belgisch Kampioenschap Military Juniores met paard Allahel behaald in haar thuisbasis aan de Blauwbossen te Minderhout, van 25 tot 27julijl. Zekereen amazone om te volgen.

Een gekend sportman is Frans in het Hoogstraatse alleszins en dit zowel actief als passief. Jarenlang stond hij met heide voeten in het wielermilieu als begeleider van enkele lokale renners, als handboogschutter verdiende hij zijn strepen en als wielertoerist en mountainbiker is hij helemaal nog niet uitgeteld. Toenjaren geleden de gemeentelijke sportdienst het levenslicht zag, stond hij als medeoprichter bij de wieg van de boreling, was geruime tijd voorzitter van deze raad en heeft zich jarenlang ingezet voor de sportpromotie in Hoogstraten. Een all round verdienstelijk sport man is de beste omschrijving voor Frans Snijers.

( ho rnian 1 ton t. ot ie -1 blij ver1 t t in er dle

Frans verdiende deze erkenning

ii

g liii ide rende

feeテォn 52

JUiIテ始V

,e tooul niet tro-

verkiezing

Sportverdienste 1997 Frans Snij ers

.


SPORT

Rijrerenii'in1' Sï. -Cleinens iiiei iulerst rechts een Jiere voorzitter. Gust Desmecit

St

1997

Rij vereniging St.-Clemens Minderhout Een bedrijvige club. zonder twijfel! Honderden tien leden waarvan zeventig actief te velde die zowel gewestelijk, nationaal als internationaal hun strepen verdiend hebben en menig maal de hoogste schavotjes gesierd hebben. De organisaties die de vereniging uit de grond weet te stampen en daardoor rijplezier verleend aan honderden paardenlielliebbers is eigenlijk al

STOPZETTING BEDRIJF K. VERHEVEN -GEYSEN GELMELSTR. 111 2320 HOOGSTAATEN TEL.: 03/31 47681 - SANITAIR - LOOD-ZINK EN KOPER WERKEN - GASVERWARMING - PLA1TE DAKEN

eentrofeewaard.HetmoetgezegdSt.- Clernens heeft de middelen en de accommoda _Jie om te organiseren en dit is niet voor alle clubs weggelegd. Zo werden in 1997 georganiseerd: 4 ponyindoors juniping, 4 paarden-indoors jumping, 2 paarden-indoors dressuur, 1 ponytoernooi LRV, t ruitertoernooi LRV, CNC 25-27 juli. Nat. Kamp. LRV-pony's, provinciaal cross-pony's en paarden, actieve deelneming aan de actie 'Kom op tegen kanker'. Ook hun prestaties mogen belicht worden: provinciaal kampioen Achttaldressuur klasse licht, Jan Stoffelen Europees vice-kampioen military pony's. Karin Donckers Benelux-kampioen military seniores, An Sterkens Belgisch kampioen military juniores, An Pillot Belgisch vice-kampioen military

pony's, Tinne Pilot provïnciaal kampioen dressuur beginnelingen pony's, Pieter De Cleene Belgisch kampioen military pony's, Piet Desmedt Belgisch kampioen military seniores. Jef Desmedt LRV-provinciaal kampioen dressuur klasse M, Bert Mertens nationaal kampïoen veelzijdigheid pony's en provinciaal kampioen springen klasse M. 2de plaats provinciaal kampioenschap achttal dressuur licht pony's, in België werden dit jaar 7 kampioenschappen military ingericht en 6 van de 7 titels kwamen naar Minderhout. Oef! Met zo'n palmares kun je niet naast dc trofee grijpen!

Charel en Ria Verheyen-Geysen houden eraan hun dllënteelte bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen en de jarenlange goede samenwerking. Wij willen u echter niet in de steek laten en wij zijn dan ook blij een collega te kunnen voorstellen met een uitstekende reputatie en een ruime ervaring: Alain Daniëls met zijn vrouw Hilde Bevers. Hij za/in de toekomst verder samenwerken met Rob Van De Looverbosch (onze ex-werknemer).

OVERNAME DOOR

OA bk ALAIN DANIËLS BVBA HOUTSTRAAT 12 2960 ST. LENAARTS TEL+FAX 0313130810 - SANITAIRE INSTALLATIES - LOOD-ZINK EN KOPER WERKEN

- WATER VERZACHTERS

U kan voortaan gerust Alain Daniëls kon takteren, hij zal uw wensen zo goed mogelijk nakomen.

- CENTRALE VERW - PLATTE DAKEN - WATER VERZACHTERS 154

53


SPORT

HVV sluit het jaar goed af Nadat de roodwitten tegen Overpelt op de valreep de zekere overwinning uit handen gaven, werd bij koploper Heusden voor een verrassing gezorgd. Met 1-3 pakte men de volle pot. Tegen Herentals ging HVV door een onterechte strafschop op de 92ste minuut onderuit. Herentals was de betere ploeg, doch om te winnen moet je één doelpunt meer scoren dan de tegenstrever en daar lukte 1-lerentals niet in, tot de ref er anders over besliste. Dan volgden op een rij drie enorm belangrijke matchen: Eupen, Schoten en Aarschot. Eupen en Aarschot gingen op de Thijsakker kopje onder en vanuit Schoten brachten de roodwitten één punt mee. Indien nu de verplaatsing naar Berlaar - intussen achter c1 rug - ook nog iets oplevert, kan trainer Lodewijckx met veel vertrouwen naar de tweede ronde uitkijken en vermits er nog heel wat ploegen naar de Thijsakker moeten komen, zien we de toekomst weer optimistisch tegemoet. Intussen heeft Roei Van Den Bergh de roodwitte kleuren van HVV verwisseld tegen de groenwitte kleuren van Stade Leuven. Bij HVV heeft men 14 dagen de tijd gehad om de vakante plaats in de spits op te vullen. Of het HVVbestuur er in geslaagd is dit te doen, hebben onze supporters intussen via andere bronnen vernomen.

VNA. Wortel

0

Roei Van den Berg/i verwisselde deze maand liet Hoogstraatse roodwit voor de groenwitre kleuren van Stade Leus'en

Wedstrijden Eerste elftal Zaterdag 10januari 1998:

Tot 15 november was de oogst onder de middelmaat gebleven met 13 punten uit 11 wedstrijden. Drie opeenvolgende zeges hesen de VNAboys echter van de tiende naar de vijfde stek in de ranking: spijtig genoeg kreeg dat geen vervolg in de daaropvolgende uitmatchen in Zoersel en Beerse. Niettemin staan op het eigen terrein de kanonnen goed gericht. Zandhoven (op 18/11) werd met 5-0 en Halle (op 30/11) werd met 6-1 afgetroefd. Daartussen werd nog een 1-2 zege geboekt op het veld van White Star Schorvoort; VNA dus in de winning mood. Maar Zoersel brak cle reeks. Alhoewel VNA de wedstrijd domineerde en de zege verdiende, toch bleven de 3 punten in Zoersel: pech en mindere afwerking hielden VNA op 0 goals. Dat was anders in Beerse. VNA opende de score via Wim Braspenning en hield de 0-1 vast tot de rust, een terechte voorsprong. De tweede helft was echter voor SK Beerse en het leverde hen de zege op. Eerst na de gelijkmaker kon VNA zich voor het doel van de thuiskeeper manifesteren en kwam ei zo na op 1-2; maar een onmiddellijke tegenstoot betekende 2-1 op de bordjes en dit wijzigde niet meer zodat een verdiend gelijkspel (ieder een helft) achterwege bleef. Hopelijk vinden de jongens de scherpte voor doel terug in de confrontatie met St. Jozef op 21 december, de laatste match in 1997: en 't is thuis dus ... doelpunten bij de vleet!!! Na Nieuwjaar pakken we de kop van het klassement aan.

20.00 u. l-loogstraten VV-Tongeren

Wedstrijden

Zaterdag 17 januari 1998:

Zondag 4januari 1998:

20.00 u. Hoogstraten VV-Tienen

VNA-Brecht

Zondag 25 januari 1998:

Zondag 11januari 1998:

15.00 u. Poederlee-Hoogstraten VV

Westmalle-VNA

Nationale reserven Vrijdag 9januari 1998:

Zondag 18januari 1998: VNA-Pulderbos

20.00 u. Tongeren-Hoogstraten VV

In de thuisniatch tegen Aarschot zorgde Jan Van den Muvsenbergh voor sensatie. Een halve minuut voor het finale fluitsignaal werd hij nog in het strijdperk gegooid en ...scoorde! Van een stunt gesprokei

Zaterdag 17januari 1998: 14.00 u. Tienen-Hoogstraten VV

Vrijdag 23 januari 1998: 20.00 u. l-Ioogstraten VV-Poederlee -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FAUL V01111113 SELMANS 1

1 1 1

1' fI I.11J1 1I f 41 1

cA R

"

W&A 5 14

HINNENBOOMSTRAAT

HOOGSTRAATS Uh lAAT BANDEN SERVICE ,

tZj

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 03/314 8157

.............................

54


SPORT

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

K.F.C, Meerle ()p z1teidIga\uIid 22 iIo\eillber \c1d de derh Dosko-Meerle gespeeld, de nrs. 1 en 2 in de rangschikking. Hooggespannen verwachtingen dus. De zenuwen konden al na 6 minuten wat spanning lossen, toen Peter Snijders met een sprong bracht. Na een half uur konden ze helemaal ontspannen. Marco Kli js bracht Meerle op Vrije trap op 0-2. In de tweede helft kwam Dosko opzetten, kreeg meer balbezit en dwong enkele mooie kansen af. Een superdoelman Van Nuffelen hield zijn kooi proper en hielp Meerle zijn voorsprong behouden. In de laatste minuul kon Dosko de eer toch nog redden en de eindstand op 1-2 brengen Schaduwzijde van deze wedstrijd kwam van de man in het zwart die te kwistig met kaarten zwaaide, iets dat de volgende weclstiijden LWUiU zou vallen. Toch een knappe cii vei diende zege van Meerle tegen de leiders. In de thuiswedstrijd tegen Boechout moest Meerle heel wat basispionnen missen : Van Bavel en Klijs geschorst, Pauwels op het werk en Grauwmans gekwetst. De bezoekers kwamen in de 13e minuut op voorsprong. Na 24 minuten kon Koen Van Dun Meerle langszij brengen. Twee uitsluitingen voor Boechout lieten de Meerlenaars geloven deze klus makkelijk te kunnen klaren. Ze kregen echter het deksel op de neus, want Boechout scoorde in de 70e minuut het winnende doelpunt. Ze namen meteen de punten mee naar huis. In de match tegen Emblem kwam Meerle al na 7 minuten op voorsprong door Dirk Van Bavel. Die deed er amper 3 minuten later nog een bij met een prachtig schot. Tegen het halfuur kwam Embiem aansluiten. Meerle liet zich niet afleiden en kwam nog voor de rust op een veilige 41 voorsprong met twee doelpunten van Marco Klijs, het laatste op strafschop. Eblem deed na de rust evenwel nog mee en kwam op 4-2. Naar het einde toe maakte Meerle er een doelenkermis van. Marco Klijs in de 86e minuut, Koen Van Dun in de 87e minuut. In de 88e minuut een penalty voor Emblem, mooi gepakt door keeper Luc. In de 90e minuut Dirk Van Bavel en in de 91e minuut nog een van Marco Klijs. 8-2, een mooie score, maar geen mooie wedstrijd, mede omdat de scheidsrechter te gul was met kaarten.

Wedstrijden voor januari (telkens om 14.30 uur) :

04-01-1998 : Sefa - KFC Meerle 11-01-1998 : KFC Meerle - H.I.H. Turnhout 18-01-1998 : Minderhout - Meerle 25-01-1998 KFC Meerle - Grobbendonk

Adveftenties 314.49i1 /314.5504

Eerste Thuiszege!

Langzaam maar zeker rukken dc jongens van trainer Donckers zich los uit de grijze middenmoot om de blikken stilaan naar de top vijf van het klassement te wenden. En inderdaad, toen we vorige keer reeds van een herfstoffensief spraken, is dat momenteel nog niet gaan liggen. MVV draait naarstig verder en pakte de puntjes. Tegen Emblem mocht men echter wel van een teleurstellende wedstrijd gewagen. Van Gils scoorde de 1-0, een bezoekend speler mocht zich vroegtijdig gaan aankleden en groenwit dacht de schaapjes op het droge. Een misrekening echter, de gasten herpakten zich en MVV prees zich gelukkig de gelijkmaker niet te moeten toestaan. Dan maar voortgaan op deze manier! Op bezoek bij Kessel en weer werden de puntjes meegebracht nadat een riante score op het bord getrapt werd. Eens de smaak te pakken, niet versagen! Sefa Herentals werd het volgende slachtoffer. Na een slappe eerste helft keerde de wedstrijd en nam de thuisploeg een comfortabele voorsprong met doelpunten van Lenaerts, Mertens, Stoffels en Van Gils. Volhouden zo!

Dat er in de 2de provinciale uit een heel ander vaatje getapt wordt heeft Meer ondertussen al wel duidelijk aan de lijve ondervonden. Toch laten de jongens van voorzitter Van Aperen de armen niet zakken en met hun gekende strijdlust en onverzettelijk.heid vatten ze elke wedstrijd aan. Op Rochus Deurne werd een puntje ontfutseld aan de thuisploeg en dit toch wel onverwachts. Elkpuntje is echter momenteel een goudwaarde, want in de eindafrekening kan dit grote gevolgen hebben. Met belangstelling keek men uit naar de partij tegen Brasschaat. Zoals in de vorige matchen al meer gebeurde, kwam Meer weer vroeg op achterstand maar men bleef toch goed meedraaien. Jammer genoeg bleef de voorlinie onmondig, terwijl de defensie het ook liet afweten. De neutrale kijker merkte echter wel dat de bezoekers op een hoger trapje acteerden. Uitslag 1-6, a.u.b.! Tegen Kaart, onderaan geklasseerd, moest er iets gewonnen worden. Uitgerekend tegen deze rechtstreekse concurrent speelde Meer een archislechte wedstrijd en alhoewel de thuisploeg praktisch gans de wedstrijd met tien man acteerde, werd toch met 2-1 de boot ingegaan. Antonia kwam op bezoek en weer met volle overgave er tegen aan. Vroeg in de wedstrijd herleidde de ref Meer tot tien man en stond het reeds vlug met 0-1 achter. De scheidsrechter deed dan nog zijn duit in het zakje door een zwakke prestatie weg te geven. Meer liet zich niet intimideren en stelde op vrijschop nog gelijk. SC Merksem moest geklopt worden, daarvan was iedereen overtuigd. Zo gebeurde het ook! Voor dc eerste keer dit seizoen smaakte men de overwinningsvreugde op eigen terrein en wel met duidelijke overtuigende 5-2 cijfers. Het heeft hen deugd gedaan...!

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 4 januari 1998:

Zondag 4 januari 1998:

14.30 u. Minderhout VV-Oelegem

14.30 u. Oostmalle-Meer

Zondag 11 januari 1998

Zondag 11januari 1998:

14.30 u. Grobbendonk-Minderhout VV

14.30 u. Meer-Waaslandia

Zondag 18 januari 1998

Zondag 18 januari 1998:

14.30 u. Minderhout VV-Meerle

14.30 u. Ternesse-Meer

Zondag 25 januari 1998

Zondag 25 januari 1998:

14.30 u. Massenhoven-Minderhout VV.

14.30 u. Meer-Wijnegem•

loW Keeper Lac Van Nuijelen puike prestaties tegen de leiders

Minderhout VV goed op dreef!

55


SPORT

Spinksplinternieuw

WK-Veldrijden liet Rclisch kampioenschap veldrijden 97 in

oU W WE R DEUREN T

qw

wil NE

de Mosten in Meer was een echt succes. Maar

l-loogstraten wil als het even kan nog meer. l-ioogstraten is kandidaat-organisator voor het \1 iirij rico in hei ja ir wei cl d k.un.'i n h 2002. lIct gaat om een voorlopig akkoord van het stadsbestuur, maar een definitieve beslissing wordt pas genomen na inzage van alle lastvoorwaarden. Volgens Jef Moelans, secretaris van de wielerclub De Hoogstraatse Spurters, is het nog niet zeker dat het WKveldrijden in 2002 in België wordt betwist, maar de BWB zoekt wel reeds mngehjk kanilidaten voor deze organisatie. Ook de gemeenten Overijse en Koksijde zouden belangstelling hebben voor dit evenement. -

-

iiii,u nee B. die iiioiitenteel een 4e Bcstratiiigxbcdiij/ Laioij.sscii /u:n,vIe dc Mr ( ii 1ilnrits bekleden in liet klavvenu'nt, een sn,etteloze 'eel-:nartc outjit.

FC De Statie Kwissers gevraagd! Een gezellig avondje kwissen? Dat kan! Op vrijdag 16 januari 1998 organiseert voetbalclub FC De Statie voor de derde maal een kwisavond waaraan iedereen kan deelnemen. Fiet succes van de vorige jaren heeft de organisatoren de nodige impulsen geschonken om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Zowel deelnemers als toeschouwers wordt een genoeglijk avondje gegarandeerd!

Hoe deelnemen? Zoals in vorige edities bestaat elke ploeg uit minimum 4 en maximum 8 personen. Inschrij-

ven kanje door het inschrijvingsgeld van 100 BEF per persoon te storten op rekening 0351501376-51 van FC De Statie met vermelding: Kwis 16.01.98 + de naam van de inschrijvende ploeg'.

Waar? De Wachtzaal, Van Aertselaarstraat 2 te Hoogstraten en de start is voorzien te 20.00 u. Prijzen zij ii er natuurlijk te winnen maar deelnemen is tenslotte toch het belangrij kste. Informatie kan je altijd verkrijgen bij Fons Jacobs, Witherenweg 1 9b te Minderhout, tel. 314.57.17! Zeker doen!• Café

Na liet Bel giseli kampioenschap veldrijden kooit miss chien ook het wereldkampioenschap in de Mosten.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 031314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

imng

M., 0

~

11 WRJR1EflfliIi1 56


SPORT

Sportpromotieplan 1998

Sportieve naschoolse opvang!

Atletiek eei een Op tida 2$ rto ember a hei drukte van heIani op dc pleinen van het Klein Seminarie. AVN, de plaatselijke atletiekvereniging, organiseerde namelijk haar 9 de vcldloop voorjongens en meisjes. 211 lopers en loopsters kwamen zich inschrijven om hun wedstrijd te lopen. Dit aantal ligt hoger dan verleden jaar zodat we gerust van een succes mogen spreken. Het weer was dit maal zeker geen spelbreker. Het was fris maar droog. Ideaal crosweer eigenlijk. De atleten van AVN lieten zich zeker niet onbetuigd. Er waren overwinningen voor Kurt Aerts bij de Pupillen jongens. voor Steven Vermeiren bij de Junioren jongens. voor Martine Persoone hij de vrouwen +45, voor Bram Everaert bij de seniors mannen en voor Jan Hendrickx bij de heren +35. Tijdens de prijsuitreiking kon iedereen die aan 5 van de 8 vooropgestelde wedstrijden had deelgenomen zijn, speciaal ontworpen T-shirt in ontvangst nemen. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen bedanken die door zijn deelname het 10 jarig bestaan van de Atletiek Vereniging Noorderkempen wat luister heeft bijgebracht. Wij willen u ook de uitslagen van de plaatselijke deelnemers niet onthouden: Benjamin meisjes 400 meter: 2. Eline Daems 5. Veerle Oprins 6. Marijke Bax Anke Hendrickx. Pupillen meisjes 800 meter: 2. Evelien Brosens 6. Nele Kesteloot Dorien Peeraer. Pupillen jongens 800 meter: 1. Kurt Aerts 8. Toon Hendrickx 1 0.Jef Vlamings Miniemen Jongens 1100 meter: 6. Axel Aerts 7. Ruud Oomen Kadetten meisjes 1500 meter: 6. Wendy Brosens Kadetten jongens 1500 meter: 8. Tom Brosens 10.Bram Paulussen

1i rt Scholieren jongens 3100 meter: 3. Maarten Peeraer 9. Marc Oprins Senioren dames 3100 meter: 6. Petra Everaert Dames +30 2. Rita van Aert 6. Lief van Bergen 8. Griet Praet 11 .Ingrid Oomen 12.Hilde van den Heuvel 13. Brigitte Wendrickx 14.Lydia Struyf 15.Lucienne Koyen 1 6.Lucienne Adams Dames +45 1. Martine Persoone Juniors Heren 6800 meter Steven Vermeiren Roei Everaert Seniors Heren 6800 meter 1. Bram Everaert 4. Toon de Backer 6. Peter van den Bosch 1 0.Guy Lippens 1 4.Stefaan van Echelpoel 15.Gunther Jansen Heren +35 6800 meter Jan i-lendrickx Eddy Oornen Jef van Dijck 7. Jos Braspenning 9. Guido Everaert 13Jan Vermeiren 16 Rik Bax 21 .Jacq Vermeiren 23.Peter Antonissen

lijderr. de 2enleellieraad in 17 november 1. werd de sportnota 1998-2000 goedgekeurd en deze geeft een belcidsvisie op de werking van de sportdienst voor de drie komende jaren. Een sportpromoticplan voor het jaar 1998 werd opgemaakt, over het sportbeleid in Hoogstraten werd grondig nagedacht en enkele te verwezenlijken doelstellingen zijn aan het papier toevertrouwd. Als stadsbestuur is het de bedoeling om iedereen de kans te geven om aan sport te doen. Hiervoor moet men aandacht hebben voor sportinfrastructuur, locatie, uren, financiën... Een goede informatieverstrekking is nodig opdat de Hoogstraatse bevolking weet wat er allemaal te doen is op gebied van sportgebeuren in de gemeente. De sportdienst wenst ook de bestaande initiatieven zoals de sportkampen, seniorensportdagen, sportactiviteiten in het kader van de grabbelpias te behouden en verder uit te bouwen. Nieuw is het opzetten van een Sportacademie in Hoogstraten. de bedoeling is om vanaf volgend schooljaar te starten met een 'sportieve naschoolse opvang'. Kort volgend op de schooluren zal er in elke basisschool in Hoogstraten de mogelijkheid gegeven worden aan de kinderen om een uurtje aan sport te doen. In beperkte groepjes, max. 25 kinderen, zal er gedurende een schooljaar 1 dag per week een uurtje spor tieve activiteiten plaatshebben in dc school. Na een proeljaar zal dit initiatief geëvalueerd worden. Dit project vraagt natuurlijk een grondige voorbereiding. Er zullen duidelijke afspraken moeten geformuleerd worden met de scholen en eventueel met de oudercomités. Voor de uitvoering van dit project zullen er gediplomeerde lesgevers aangetrokken worden.•

De Hoogstraatse Maand

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Gratis zoekertjes voor parti kulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand.

Vermeld steeds de prijs van je aanbod! Anders kan je zoekertje niet verschijnen. Ik zoek

Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Ik bied aan

Naam . ........................................... ..... ......

.

Straat en nr............................................. Postrtr... ............ ............Gemeente Tel.:

Deze gegevens worden niei afgedrukt. Je moet ze wel invullen anders kan je advertentie niet verschijnen.

57


SPORT

Volleybalclub De Gelmers Na de te verwachten nederlaag legen liet sterke Mevoc, verloren onze Dames 1 de week daarop, ditmaal op Boechout (een ploeg die hen helemaal niet ligt) opnieuw met smadelijke 3-0 cijfers. Fouten van slechte opwarming, mindere coaching, te veel zelfoverschatting liggen wellicht aan de basis van deze nederlaag. Niet getreurd echter: de volgende wedstrijden op Mortsel (met 1-3, een verrassing, want daar werd nog nooit gewonnen!), thuis tegen Duffel (meteen de eerste 3-0 van het seizoen) en zelfs tegen het ambitieuze Jong Edegem met 3-2 werden dc winstpunten aan de Gelmers toebedeeld zodat op dit ogenblik een mooie 2 de plaats in de rangschikking ons deel is. Vooral tegen Jong Edegem werd het een beklijvende wedstrijd, waarin normaal met 3-0 of zeker met 3-1 had moeten gewonnen worden (men kreeg zowaar 5 matchpunten in de 4e set), maar na de Sde set was men nog blij met gewone 3-2 winst, als men weet dat Edegem met 14-8 voorstond in deze set, en met het tie-breaksysteem elke fout genadeloos wordt omgezet in een punt voor de tegenpartij. Ingrid Jacobs serveerde echter op 914 zonder complexen de hele set uit (setstanden: 15-6, 15-8, 14-16, 16-17, 16-14). Proficiat, Dames en... doe zo voort!

Project 'De Nieuwe Mosten'

Na een moeiteloze 0-3 op het veld van een fel vergane glorie Kadee Bornem, werd de afwezigheid van Mark Dekkers (geschorst met rode kaart) op Schriek te fel gevoeld en moest men met 3-2 de duiinen leggen tegen deze normaal zwakkere tegenstander. Tegen Rijkevoc werd een futloze match gespeeld, en mede door het jeugdig enthousiasme van de tegenpartij kreeg men een 1-3 nederlaag om de oren. Onze vaste set-up Ivan Dillen kwetste zich echter tijdens deze wedstrijd en met Koen Koyen aan de pas (die dit werk al 2 jaar niet meer had gedaan) werd toch vrij vlot tegen Jong Edegem met 3-0 gewonnen, al had men in de 3e set toch slechts weinig overschot (17-150. Nu is het verder bang afwachten naar de evolutie van de kwetsuur van Ivan en ... naar de uitspraak van de klachtencommissie in verband met Mark Dekkers: dit zouden wel eens zeer moeilijke weken kunnen worden voor onze Heren 1.

Bij de Heren 1 te veel wisselende resultaten om echt tevreden te zijn.

Meer uitstraling voor 'De Mosten'! Nog ccci) ssachtcii lot lti ciiocit 19)9 en dan kan elke recreant weer volop genieten van zijn recreatiecentrum. Je leest goed. 1999, want in het jaar 1998 hopen we wel op een schitterende zomer, maar dan zal de Mosten een minder aangenaam verblijfsoord zijn om te vertoeven in je Vrije tijd. Wel kan je, je nog lekker bruin laten bakken daar de zwemvij ver in die periode wel opengesteld zal worden voor het grote publiek. Maar dan ook enkel maar de zwemvijver! Grote werken op til in De Mosten! De oude is dood, leve de nieuwe! In het voorjaar 1998 wordt met de Iste fase van de werken een aanvang genomen en het geheel zal in een gans nieuw kleedje gestoken worden. Volgens de Hoogstraatse beleidsmensen die zich met deze materie bezig houden het meest logische concept toekomstgericht bekeken.•

Met nieuwjaar in zicht wensen wij hier al onze leden en hun familie alsook onze sponsors het beste toe voor een sportief hoogstaand en een gelukkig 1998!

Wedstrijden januari 1998 zat. 10-01-98: zon. 11-01-98: zat. 17-01-98: zat. 17-01-98: zat. 3 1-01-98: zat. 3 1-01-98

:

20.30 Den Dam Heren 1 14.00 Voach Mol Dames 18.30 Heren 1 Zoersel 2 20.30 Dames 1 Zoersel 17.00 St.Janskring Heren 18.00 Kokaz Dames 1 -

-

(

-

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

-

-

-

oir -

Is

OG

«4i

:

1

pWD' ,t41t4 c,et4 Met STIHL: niet meer te stoppen STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

a57wƒHL

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstrateri Tel. 031314.41.15

58

*

ei06pça

el


SPORT

Ellen Verschueren de jongste kampioen in de B-reeks

Sint-Joris Meer was de beste gilde van het jaar De Sint-Jorisgilde van Meer eindigde op de eerste plaats in de ploegenrangschikking, won drie van de zes wedstrijden per "zestal" en behaalde niet minder dan achttien rozenprijzen. Daarmee maakt de gilde van koning Jan Rombouts een einde aan het jarenlange meesterschap van SintJoris Meerle. De schutters van Meer domineerden het seizoen, ook al kon géén van hen beslag leggen op een eerste plaats in één van cle drie reeksen. Maar, dat zal geen domper zetten op de vreugde in het Meerse kamp. Ook zij zullen zich sportief neerleggen bij de drie kampioenen: Willy Van Hasselt in de Ere-reeks, Staf Van Hcrck in de Acategorie en de jonge Ellen Verschueren in de B-reeks.

won, in eigen huis. de Beker Van Den Bossche en de wedstrijd voor de tweede zestallen in Sprundel. Meerle won met haar eerste zestal in Minderhout.

Meer behaalde 18 rozenprijzen. Acht van deze trofeeën bleven in de familie Romhouts. Koning Jan behaalde er vijf en Vicky drie. Minderhout behaalde 10 rozenprijzen, waarvan er drie in de trofeeënkast van Heidi Hermans terecht zullen komen. Loenhout 9, Meerle 7 en Castelré 6. Dimitri Vermander (3) en meester Marcel Anthonis (2) zorgden samen voor de vijf rozenprijzen die Hoogstraten behaalde. Wortel behaalde er ook 5 en de twee 'echt" Nederlandse gilden elk 3.

Willy Van Hasselt. In de Ere-reeks ging de titel naar Willy Van Hasselt, van Loenhout. Het Verbond der SintJoris-gilden, waar sportiviteit en vriendschap belangrijker zijn dan topprestaties, kan zich géén beter kampioen wensen. Willy is allicht "de beste" schutter van de laatste decennia, maar is zich nooit als "de betere" gaan gedragen. Integendeel, hij heeft respect voor élke schutter, ook voor die schutters die de kruisboogsport als een vrijetijdsbesteding zien, zonder méér. Voor Willy Van Hasselt was het zijn achtste en, na zijn ziekte, waarschijnlijk ook zijn mooiste titel. Hij behaalde 275 punten, één punt méér dan (3ery Deekx van Meer en Augu:31 Brosens van Meerle.

Wortel boven De competitie in de A-reeks werd gedomineerd door de schutters van Wortel. Vanaf de eerste wedstrijden was het duidelijk dat de tittel naar één van hun schutter zou gaan. Ze stonden met drie vooraan en zouden onder elkaar moeten uitmaken wie uiteindelijk de beste zou zijn. En die eer ging naar Staf Van Herck. Staf behaalde 263 punten, maar kreeg de trofee pas nadat hij beter kampte dan zijn ploegmaat Dirk Krols, die met gelijke punten eindigde. Karel Sijsmans, de hoofdman van Wortel, eindigde derde op twee punten. In de B-reeks ging de kampioenstitel naar Ellen Verschueren, dochter van koning Karel Verschueren, de jongste kampioen die het Verbond ooit mocht huldigen. Ellen behaalde 253 punten, vier punten méér dan Heidi Hermans van Minderhout met 249 punten. Pieter Van Der Heyden. van het Nederlandse Rijsbergen, eindigde met 247 punten derde in deze reeks.

Nog Meer nieuws Maar Meer was de beste gilde. In de ploegenrangschikking eindigde ze op dc eerste plaats met 1657 punten voor Meerle (1648), Loenhout (1622), Minderhout (1616). Wortel (1613), Hoogstraten (1605), Sprundel (1595), Rijsbergen (1590) en Castelré (1576). De gilde van Meer won, met hun zestal, het schietspel te Tongerlo, het gildenfeest te Merksplas en de Beker Dupret te Sprundel. Meerle mocht deze wisselbeker definitief mee naar hun gildenhuis nemen. De gilde van Minderhout

De traditionele familiefoto: boven i'. i. ii. r. Karel Sijsmans, Jan Rombouts, algemeen kampioen Willv Van Hasselt, Pieter Van Der Herden en Heidi Her,nans. Onder v.l.n.r. Gerrv Dockx, Dirk Krols, Gust Brosens, Staf Van Herck kampioen in de A-reeks en Ellen Verschueren, kampioen in de B-categorie.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncuituur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

%dShiis woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

59


GEVRAAGD

HALVE EEUW GELEDEN

Jong meisje van 18 tot 30 jaar, om te helpen zorgen voor 4 kinderen van 4 tot 9 jaar, bij Baron Hontart, Meer. 3343

GEV1AAGD Een meisje kennende hurgerskeuken, hij 3334 Baron Floutart, Meer.

December 1947

Hoogstraten

Brief uit China (ii ittreksel)

Sportavond

Ik vergat U nog te zeggen dat we elke week de zieke gevangenen gaan verzorgen. De laatste maal mocht ik 65 mannen en 20 vrouwen verzorgen. Als men daar de eerste maal komt, die kale cellen beziet en de zware ketenen rinkelen hoort... dat is iets dat snijdt door merg en been. Het zijn bijna allen jonge kerels en volgens de tijd, die ze er verblijven, zijn ze mager en bleek. Die arme mensen begrijpen niet hoe het mogelijk is dat vreemdelingen, met een glimlach op het gelaat en een goed woord op de lippen, hen kosteloos komen verzorgen. Ze vatten het niet dat iets hoger ons dwingt. Zo kwamen we in de cel van een zware zieke van rond de twintig jaar. We spreken hem over de goede God, over de hemel en over berouw. Kort nadien vloeit het water over het hoofd van de dopeling, die straalt van geluk en weent van aandoening. De gevangenenbewaker, een heiden, dat schouwspel ziende, was tot tranen toe bewogen. Wie zal er dan vatten wat er omgaat in het hart van de missiezuster? Er is hier zoveel goed te doen! Wie biedt, wie offert er mee voor de bekering van het zo machtige Chinarijk? Wie komt de stervenden ter hulp om hun reispaspoort voor de eeuwigheid te geven? Wie komt er moeder zijn voor de weggeworpen kindjes? Wie komt de jeugd onderwijzen in de katholieke godsdienst? Waar blijft de edelmoedige Vlaamsejeugd, die voor elk offer paraat is? Wij, missionarissen, wij zijn arm, ja, maar Christus laat Zich niet in edelmoedigheid overtreffen.., en te midden van onze armoede zijn we: de gelukkigsten onder de gelukkigen!

Er heerst spanning in de piste-wereld. Gaat Rik Van Steenbergen met Kint rijden? En zegt Nest Sterckx de pist vaarwel? Hoe gebeurde dat incident met Rik-Kint en Knecht in Zwitserland? Hoe ziet er een Ronde van Zwitserland uit? En wat denkt Ockers van de Ronde van Frankrijk? Gaat Poels in 1948 alles 't onderste boven rijden? En wat wordt het met de Beerschot? Al vragen die Dinsdag in de zaal St. Cecilia worden opgelost: waarde grootste wielrenners en voetballers op bezoek komen. Voeg daarbij het optreden van Leonard Van Dijck en het afrollen van enkele sportfilmen en meteen staat het vast: met deze reuze-ploeg krijgen we een reuze-avond en deze reuzeavond wordt een reuze-succes. De plaatselijke veloclub blijft niet bij de pakken zitten en wil steeds meer en beters aan de sportmannen schenken. Daarom is er voor de laatste slechts ĂŠĂŠn leuze.allen naar de sportavond in de zaal St. Cecilia op Dinsdag 16 December. Begin te half acht.

D.M. BONIFACIA (M. Pleysier)

Studiekring Vrijdag 12 december waren weer talrijke studiekringers aanwezig om dhr. Locle Peeters, volksvertegenwoordiger voor Turnhout, te aanhoren. Spreker handelde over 'Het Gezag van Vaders'. -Vader- voedstervader en opvoeder. Dit onderwerp gaf spreker ook de gelegenheid om te wijzen op de samenwerking inzake opvoeding tussen vader en moeder, enz. Deze belangwekkende voordracht werd dan ook zeer aandachtig gevolgd.

ABONNEERT U op

Gazet van 1-!oogstraten Het beste weekblad der NoorderKempen

MEERSEL-DREEF S. Luciakapel Zaterdag 13 december wordt het feest gevierd van de H. Lucia, patrones van Meersel, speciaal vereerd en aanroepen tegen keelziekten. Te dezer gelegenheid zal er in de kapel een le H. Mis opgedragen worden te 7 u. voor de overledenen, en een plechtige Mis met sermoen te 10 uur voor de levenden van hare Broederschap. Die dag zal er voor de bedevaarders gelegenheid zijn missen 'ter Harer eer te bestellen, en de bijdrage van lidmaatschap van de Broederschap te betalen. Na de plechtige Hoogmis zal er overgegaan worden tot de zegening der paarden. Al de eigenaars van paarden gelieven tegen kwart voor elf aan de kapel aanwezig te zijn met hun dieren. J-Iet paard is en blijft altijd een wispelturig tuig in de hand van zijn geleider: daarom ligt het in de bedoeling, door deze zegening de bescherming van de Hemel af te smeken voor mens en dier.

Cinemavertoning Op zondag 7 december wordt in de parochiale zaal een prachtfilm ontrold over de zotte avonturen van Laurel en Hardy. De Dikke en de Dunne zullen u doen schateren. Daarom komen we allen vast eens kijken. Vertoning om 3 uur voor de kinderen. 's Avonds vertoning te 7 uur. Bron.' Gazet van Hoogstraten, dec. 1947.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

m o


«Behaag de Kempen» Een geslaagde plantgoedactie Zaterdag 15 november hield de Hoogstraatse natuurvereniging Markvallei een haagpiantactie. Het werd een succes. Dit initiatief was goed voor meer dan 5000 plantjes - samen goed voor zo' n 2,5 krn houtkant - en zo' n 130 hoogstam fruitbomen - goed voor een flinke boomgaard. Een 70-tal mensen gaven gehoor aan de oproep voor het aanplanten van hagen en houtkanten met inheems plantgoed. In het Hoogstraatse zal nu hier en daar weer een houtkant meer verschijnen. En daar is natuur en landschap alleen maar mee gebaat. De actie was mede mogelijk dankzij de steun van het stadsbestuur. Op korte termijn zal er in het kader van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan ook het beschermen en stimuleren van houtkanten door middel van kapvergunning en plantverordening op de agenda staan. Er kan immers nog veel verbeteren en hopelijk is dit initiatief een aanleiding tot meer. Het ligt in de bedoeling om het volgend jaar deze actie weer te doen. Kundidaat-planters, wees op je hoede (ina.

Oriëntaals karakter: Abies koreana De Koreaanse Zilverspar, Abies koreana, is een zeer stijlvolle boom. In volwassen toestand heeft hij een pyraniidale kroon, maar ook op jonge leeftijd is hij al zeer aantrekkelijk. Dat komt niet alleen doordat hij dan al kegels draagt - in onrijpe toestand fraai violetbruin, later donkerbruin. Een jolige Abies koreana is vooral zo mooi omdat de takken, die dicht bezet zijn met glanzende donkergroene naalden (zilver aan de onderzijde), heel regelmatig van opbouw zijn. Daardoor maakt de plant een verfijnde. oriëntaalse indnmk. Zoek er een plaatsje VOOF in je tuin waar je er 's winters goed kan zien. Een andere mogelijkheid is een kleineAbies koreaiia in een geglazuurde sierpot met Aziatische motieven: een prachtig zicht op het terras of balkon!

Plant van de Maand: Ilex x meserveae 'Blue Princess'

Leden van de natuurs'c eniiiig en cnkele gelukkige planrc es in liet genieenremagazijn waar men het bestelde plantgoed kon afhalen.

De prachtige wintertuin Het begin van de winter hoeft niet samen te vallen met het einde van het tuinplezier. Het is juist de kunst om ervoor te zorgen dat er ook nu en in de komende maanden iets moois in de tuin staat. Eén manier om dat te bereiken is: Gestorven vaste planten en siergrassen laten staan tot half maart alvorens ze af te snijden. Ze zien er als silhouetten in de mist, bekroond door een randje rijp of een muts van sneeuw, heel verstild en sprookjesachtig uit. Je kunt je planten zelfs uitkiezen op mooie wintersilhouetten. Wat je op dit moment in de tuin zelf kunt doen is heesters neerzetten die nu of in de komende maanden iets te bieden hebben. Heesters en bomen kun je planten zolang er geen vorst in de lucht of in de grond zit!

Een besheester bij uitstek, dat is 'Blue Princess', een zogenaamde Blauwe Hulst, afkomstig uit de VS. Het is een sterk vertakte, breed opgaande heester. Het blauwgroene blad zit aan paarsblauwe twijgen. 'Blue Princess' is een zeer winterharde, sterke hulst met een overvloed aan glimmende rode bessen. Om deze bessen ook werkelijk te krijgen is het noodzakelijk dat er ook een mannelijk exemplaar in de huurt staat voorde bevruchting. 'Blue Prince ',die geen bes draagt, is een uitstekende stuifmeelteverancier. Andere Hulst-soorten die veel bessen dragen zijn 'Bacciflai'a' (bessen geel tot oranjegeel). V. C. van Tol'(een van de beste vormen voor hem oogsten van bestakken voor kerstversieringen, net als de volgende:) Pvramidalis' (praktisch gaafrandige bladeren). Bijzonder is 1/ex s'erticillata, een bladverliezende hulst, die zijn talrijke bessen daardoor aan bladerloze takken draagt. Heel geschikt voor kcrstversieringen, maar wel tijdig snijden: cle bessen zijn vorstgevoelig!

Skimmia: Bloemknoppen en bessen is een mannelijke plant, wat betekent dat deze alleen bloemen draagt. Deze geuren heerlijk wanneer ze in aprilmei opengaan, in lange rechtopstaande trossen van wit met roze bloemetjes. De bruinrode hloemknoppen sieren de plant al vanafde herfst. Ze maken het een hele decoratieve plant oiii in een mooie pot te zetten! In de tuin wordt 'Rubella' 1 meter hoog. Hele fraaie, vrij dikke bessen in vrolijk rood dragen de andere Skimmia 's. De op pot gekweekte soort met bessen is meestal Skin,mia reevesiana. In volwassen staat is dat een Vrij lage, brede struik, met een 5 a 10cm lang, smal donkergroen blad. De bloemen zijn witachtig (mei-juni), later verschijnen de donderrode bessen. Andere goede soorten zijn Skimmia japonica. een compacte ronde struik tot 1 m hoog, met stevig donkergroen blad (6-12cm lang) en rode bessen. De cultivar 'Kees.ren' maakt een mooie dichte struik (tot 80 cm hoog) met glimmende. vrij grote rode bessen. Het stevige blad van Skimnmia is het hele jaar door, al of niet vergezeld van bloemknoppen, bloemen of bessen, heel mooi om te snijden en apart of in boeketten te gebruiken. Ski,nmia japonica ' Rubella

do

1T 03 314.55.04 -

mcicind 61


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES )

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN 1)onderdag 1 januari: COMBO-KJLLERS in de Gelmel Maandag 12 januari : VERLOREN MAANDAG met worstenbrood, en CONCERT door de MARCKRIVER JAZZBAND, lokaal De Gulden Coppe, org. Marckriver Jazzclub. Woensdag 14januari: DIA-vertoning over geplande reis naar Cyprus en verder, door Heidi Bekaert. In het groene zaaltje van de Pax om 20 u. Org . Davidsfonds. Vrijdag 16januari: KWIS AVOND. georganiseerd door FC De Statie. om 20 u. in café De Wachtzaal.

.erIselaerpIeiii 16 23201 loogstralen Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43 an

Geopend vanaf 11.30

Restaurant

De Douanier 1

week-menu

Vrijdag 23 januari : KAARTPRIJSKAMP RIKKEN EN JOKKEN, in zaal Pax, org. KWB, inschrijven vanaf 19 uur. Kaarten worden getrokken om 19.30 uur.

Zaterdag 24januari:

Waar mensen zich Jong voelen

Iletcafé voor jongeren met het hart bij muziek.

1 1 11 1 1

Woensdag 28 januari : LEZING over de EURO : Wat verandert er voor mij?, org. Davidsfonds, begin 20 uur, zaaltje Cera-kantoor op de Vrijheid.

Café

-

feestzaal

De Eiken biljart

darts - kegelbaan hondendressuur.

Telefoon 03/315.74.29.

MINDERHOUT

CAFL DE Gelmelstraat 14, Hoogstraten te!. 314.83.11

Aan de Blauwbossen Organisatie: VZW LRV St. Clemens

Vertrek fakkeltocht om 18u30 aan het gerneenteplein. Organisatie KWB

tffee

Zondag 18januari 62

Indoor Pony's 2 Aan de Blauwbossen Organisatie: VZW LRV St. Clemens

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Zondag 25 januari Indoor Ruiters 2

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Aan de Blauwbossen Organisatie: VZW LRV St. Clemens

Vrijdag 30januari:

GORRENS WILLY-VERVOORT

62

-

Zondag 4januari

KERSTBOOMVERBRANDING aan de Hoge Weg Voor elke Minderhoutse inwoner, jong en oud.

'T FRTUIN

Langenberg 14 2323 Hoogstraten-Wortel TeI./Fax 03 / 314 53 28

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

Indoor Ponny's 1

Zaterdag 17januari

CAFÉ

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

-

~

DISCOBAR

56

u.. 61

Aan de Blauwbossen Organisatie: VZW LRV St. Clemens

HOOGSTRATEN

-j

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 n., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnawiddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20,00 a.

Zondag 11 januari Indoor Ruiters 1

nTpi T Meerdorp 13

Waar jonge mensen zich thuis voelen'

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

John Lijsenstraat 26, MEER

DIA-avond en uitleg over 'ruilverkaveling op z'n Hollands' (landinrichting) om 20 u. in de oude gemeenteschool in de K. Boomstraat. Org . Natuurwerkgroep Markvallei.

vzw Mussenakker Meer

-

Strijheek 16 Meerte Tel. 031315.91.07

Zondag 18 januari : APERITIEFCONCERT door de JAZZSECTIE van het Lemmensinstituut, org. Kunstkring Spijker, Rabboenizaal, begin 11 uur, 350 BF, in voorverkoop 300 BF. ml. 314.55.36. Woensdag 21januari : BEWOGEN VERTELLING door BERT ANCIAUX, org. KWB. zaal Fax, 20 uur.

u.

Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

CONCERT door het ensemble MUZIEK OP MAAT, om 20 u. in de St. Clemenskerk.

MEERLE

151


MEERSELDREEF: vrijdag 9 januari 1997, kerstboomverbranding. fekkeloptocht van dc kerk naar de tent aan de voormalige Kemelsbrug, verzamelen om 19u30 aan de kerk. Live-muziek met John Sprenkels, een organisatie van de MeerselDreefse middenstand. Uw oude kerstboom wordt diezelfde dag 's morgens opgehaald door de gemeente. zaterdag 17 januari. Ereleden-Bingoavond van onze fanfare "Voor Eer en Deugd". aanvang 20u, in zaal Zevenster naast het klooster. Deuren open vanaf 19u30. dinsdag 27 januari, Algemene Vergadering van de Meersel-Dreefse dorpsraad, om 20u in zaal 't Kapucijntje naast het klooster.

hned'ijetui tirijleib 1.83 loastrateu 031314 66 65 Ltri & 13.atijp 50

Al 25 jaar een oase aan de Boonikes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag 20.00v), vrijdag, zalerdag(900u) en zondag 13.30u)

Van oud naar nieuw in café De Gelmel . . 31 december: volledige metamorfose De afgelopen jaarwisselingen pakte café De Gelmel steevast uit mei spectaculaire interieurveranderingen. De prachtige resultaten sieren nu zelfs menige woon- en slaapkamer! Ook tijdens de overgang van '97 naar '98 staan dc feestvarkens opnieuw een uniek decor te wachten. Tja, wat voor decor is het eigenlijk? Zit het publiek in een goedgevulde foyer, net voor het spektakel gaat beginnen? Zo lijkt het wel. Ziet, voelt en ruikt het niet de sfeer van rode velours, warmglanzend goudbrokaat, zachtgloeiende lampen en omhoog kringelende sigarenrook? Hmm, tja, dat zou best kunnen. Zitten we met zijn allen in Hoogstraten of in de Bourlaschouwburg in Antwerpen? Kan best zijn. Wat er ook van zij, iedereen zal weeral gepakt worden door de enorme gedaanteverwisseling die De Gelmel met oudejaarsavond zal ondergaan. Maar vergis u niet. Verwacht geen gedempt geroezemoes, belecfdheidsuitwissselingen van een stel stijve harken of zuinig genip aan een glaasje champagne. De avond wordt muzikaal in vuur en vlam gezet door een féést-dj, het bier zal rijkelijk vloeien, de danspassen zullen duren tot het krieken van nieuwjaarsdag. Een originele aanrader om eens goed 'door te doen'! Oh ja, de ganse nacht is de inkom gratis!!! (vanaf 20.00 uur.)

1 januari: Combo Killers Wat dit energieke trio brengt, houdt het midden tussen rhythm-'n-hlues, rock-'n-roll en rockabilly. Zelf noemen ze het rhythm-'n-roots, of beter: op opzwepende, vettige, siornpende en bloedhete huisstijl van de Combo Killers. De primaire Amerikaanse rootsmuziek, Don Leady en de jonge Elvis zijn een paar van hun inspiratiebronnen. Begonnen in 1995, vindt de groep begin 1997 uiteindelijk zijn vaste vorm en kan hij al meteen aan de slag op vijftig(!) plaatsen in België, Nederland en Frankrijk. De troeven: energie, een snuifje waanzin, plus onverbiddelijke aanvallen op transpiratiekanalen en onderbenen. De Combo Killers zijn Luc Plettinckx (zang, gitaar), Ludo Moenssens (bas) en Frank Pauw els (drums). Hun enige waarschuwing: meedoen. Iets anders is onmogelijk. U bent dus gewaarschuwd. (vanaf 20.00 uur.)

4.41.26 314.55.04 4.49.11

De Hoogstraatse Maand

Lezers schrijven Louis uit Japan Yugawara, 25 november 1997, dinsdag. Geachte Hoogstraatse maand-langers! Hiermede wil ik gaarne ingaan op uw verzoek om mijn abonnement op uw geëerd en gevierd tijdschrift te hernieuwen, weshalve ik bij dit schrijven op een zeer primitieve manier de vergoeding voeg van de kosten om me op tijd en stond het leven te verlustigeii [net de rijke room van het leven op de morzel gronds waar ik destijds mijn 'wijde haver zaaide'. Dit gezegd hebbende, probeer ik je met de weinige adem die me nog rest, tc z1inkeii vuur je dicnstcn. Ouk dl weet ik meermaals niet meer waarover het gaat en wie het belangt en waarom het gebeurt. Ingaand opje enquête (DHM nr. 151) vertel ikje dat ik bijna al de boeken van Isabel Allende heb gelezen, geholpen daarbij door een oud Spaans-Engels woordenboek, en dat ik ook 'The

God of Small Things' las van Arundhati Roy. Het begint hier stilaan te winteren. De heuvels hieromheen zijn overgoten met de bronzen herfstkleuren, als koekenbrood dat pas uit de oven komt. De Foejiberg heeft onlangs weer zijn witte sneeuwkroon gekregen en wanneer we nu op een klare dag over de heuvels naar hem toe rijden, kan je hem levensgroot zien rijzen in al zijn pracht. Weten jullie dat Belgische wafels tegenwoordig een groot succes kennen in dit land? Je kan ze nu schier in elk kiosk van elk platform in elk station ki jgeu. Ze worden ook verkocht op verschillende plaatsen in Tokyo en andere steden, in restaurantjes die de naam 'Manneken' dragen. Je kan hier ook Belgisch bier kopen, maar dat betaal je dan peperduur en je moet er naar zoeken. Niet zoals Heineken dat je overal in het oog valt en dat liet leven van een ware Vlaming zuur maakt. Wij verdienen nog immer ons dagelijks brood en rijst hier met vensters te plaatsen en mannekes te tekenen op muren

van de gebouwen en de woningen van de mensen die zulke dingen schijnen nodig te hebben en daarvoor dan ook betalen. Met de beste groeten aan jullie allemaal. Tot nog wel

Louis Fransen.

63


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

T HUISARTSEN

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN -

Donderdag 1 januari: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10. Wortel, tel. 314.48.00 Zaterdag 3 januari en zondag 4januari: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74 Zaterdag 10 januari: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg J. van Aperenstr. 3, Hoogstraten. tel.314.4555 Zondag 11 januari: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle, tel. 3 15.85.55 Zaterdag 17 januari: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meeric, tel. 3 15 .87. 15 Zondag 18januari: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leemstraat 42-A. J-loogstraten, tel. 3 14.38.48 Zaterdag 24januari: DR. L. VERMANDER & H. HENDRICKX, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11 Zondag 25januari: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 314.50.10 Zaterdag 31januari: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedistraat 29. Minderhout. tel..3 14.31.66

2322 Mnderhout

Tel. 03/314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeuleristraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

__

Speciaalzaak in greneri meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Ii i 1'4'u4s Vod,Ji .

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

65

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

64

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

quash Tennisclub

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van 9 u te Woensdag open van 9 u tol

Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd,

voor vergaderinsen of privĂŠ.

5t

op 24. Voor 1loo4alle deelgenieenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

mu& L12L2,,,

7

03/31132 30

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax:3l4.50.93

Openingsuren: Zo.: 8.30

-

12.30

uur

-

-

8.00

uur

Maandag: gesloten

WIT (3[L1: KRI.'lS. 21 uur

straten en

Uitgevers de Periodieke Pers

van de

vcrantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hooestraten

Tot 2 januari: APOTHEEK BROSENS, Sehuttershofstr. 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83 Van 2 tot 9januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73 Van 9 tot 16 januari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstr. 7, Merksplas, tel. 014/ 63.311.66 Zaterdagvoormiddag 10 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Ftoogstraten, tel. 3 14.60.04 Van 16 tot 23 januari: AOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38 Zaterdagvoormiddag 17 januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 23 tot 30januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74 Zaterdagvoormiddag 31 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, il. 314.5724

THUIS VERPLEGING

Lid van de Unie van

APOTHEKERS

CONTAINERDIENST

Di tlrn za: 8.30

REDAKT1E: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

IA~

RIJKSWACHT: 314.50.08

WAC HTDIENS TEN

LAURIJSSEN JEF

Desmedtstraat 36

POLITIE: 315.71.66

ZSa

De volgende MAAND zal verschijnen op 28 januari. Graag kopij ter redactie op woensdag 14 januari. Dorp- en sportnieuws op zondag 18januari.

155


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.