september 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

We stegen met een zucht...

met

Ballonvaarder

Lowie Va uffelen


LUIM

=Er in

n J nu

Naar Stad Lourdes

Het Slim Ourokevz'

Het Slim Buroke vzw

Het is ons de laatste weken zeker niet ontgaan. Nee! Rolimops tourt naar Lourdes. Een leuk idee met een hoog Vorstenbosch-gehalte. Wanneer we op Schoorbeek aankomen hangt er een grote affiche, wij dachten van Rolimops, maar bij nader toezien bleek het een persiflage op het origineel. Albert Vorstenbosch: Maar nee, dat is geen persiflage. Ik rijd op mijn rolschaatsen naar Stad Lourdes. Dhm: Ook al naar Lourdes??? Lourdes. Albert Vorstenbosch: Stad In Meersel-Dreef. Dat café dat ze gaan afbreken voor een residentie voor de Hollanders. Dhm: Meersel-Dreef is nu ook weer niet de afstand, hé, Albert. Albert Vorstenbosch: 't Is niet de afstand. 't is het feit dat ik mij eens echt wil inzetten voor Meersel-Dreef... Dat ik het eindelijk eens goed wil maken met die van Meersel-Dreef. Ik heb al vele goede reacties gehad. Ook van onze burgemeester die zijn tekst voor Neel Rollmops lichtjes heeft aangepast en aan mij ter beschikking heeft gesteld. Lees maar op de affiche. Zo'n prachtige volzin... Dhm: Stop, Albert. Het wordt tijd dat we nog eens een en ander op een rijtje zetten. Ten eerste is het idee van u puur afgekeken van Neel en er een flauw afkooksel van. Dat is een ideeën-man als u onwaardig. Ten tweede hebt gij die tekst van Arnold gewoon overgeschreven van de affiche van Neel. Ge hadt toch minstens de fouten kunnen verbeteren. Ten derde zien we dat De Hoogstraatse Maand uw actie sponsort. Daar hebben wij echter geen weet van. Kortom, wij hebben stellig de indruk dat gij gewoon niet kunt verdragen dat iemand anders een beter idee heeft dan gij, en dat het nog aanslaat ook. En bovendien: het moet gedaan zijn met die van Meersel-Dreef zo patriarchistisch te benaderen. Besluit: als ge volgende keer niets originelers vindt, dan verschijnt het gewoon niet meer. Duidelijk? Albert Vorstenbosch: Peuh, dan vraag ik toch gewoon aan 't gemeenteblad of ze niet geïnteresseerd zijn.

Albert 'Roilschots' tourt naar Stad Lourdes !!! •] .11*I .flî1 'N

[1 .ii 7T .I.ji [J

De voornoemde initiatiefnemer heeft het hart op de goede plaats die denkt en zorgt voor nieuwe ideeën, dit vind ik leuk, waardig en krijgt mijn volle waardering en medewerking en ik wil hem nu bedanken en heel veel succes toewensen met de barbecue en een behouden rollschotsvaart...

Arnold van Aperen

ALLE INKOMSTEN TEN BATE VAN Het Slim Buroke

M E G A - E3 A R tpj% E C U E •

waar: Schoorbeek 8a, ter plaatse

wanneer: 5 september 20 uur 6 barbecue-kippen - 200 scharreleieren

• •

met medewerking van de alombekende voorzanger Willy Vanfraeyenhove die diverse meezingers ten gehore brengt 'tfdanken voor pil Iim e dewerking graszaden

leesplezier met

van eigen gewin

De Hoogstraatse

VANFRAEYENHOVE W.

Maand

De sympathieke bevolking van MEERSEL-DREEF


• .. .,

enon in de moond

/

Ballonvaarder Lowie Vanluffelen

k•kk

Het is geen eigenaardigheid om in de Noorderkempen op een zomerzondagavond zo rond 8 uur, 5 ballons boven de einder te zien. En toch heeft een overvliegende ballon nog niet aan spektakel ingeboet. Waar een ballon 'gaat zitten', staat in een mum van tijd de weide vol met als uit het niets opgedoken publiek. Dat Hoogstraten een ballonvaarder heeft in de persoon van Lowie Vanluffelen, is stilaan wel bekend. Maar dat Lowie bij de toppiloten van Belgii behoort is niet zo algemeen geweten. Met meer dan 1400 vluchten en 6 Belgische records op zijn naam is hij een begrip geworden in de Belgische ballonvaarderswereld en zelfs daarbuiten. Lowie woont met zijn beide zonen, Godfried (21) en Pieter (18) in een pas gerestaureerde boerderij aan de Achtelsestraat. Maar zijn verhaal begint in 1956, in Hoogstraten... of net niet? Onze vader werkte op de Kolonie in Hoogstraten en werd in 1956 overgeplaatst naar Merksplas. En een week later was ik er. Ik ben dus net een 'spetser'. Daar ben ik ook naar de papschool gegaan, bij zuster Christiana. In Merksplas Kolonie zaten het eerste, tweede en derde studiejaar toen nog samen in één klasje. En in het eerste studiejaar werd nog met een griffel op een lei geschreven. Ik weet nog goed wat de eerste woorden waren: Gusta. Tuur, Fok. Fok was de hond. In 1963 kon vader promotie maken maar we moesten dan wel naar Gent verhuizen. Dat was voor ons in één klap van de echte oude tijd naar de moderne stadswereld. Van 'Gusta, Tuur. Fok' ineens naar 'Départ 1', onze Franse boek. Ik weet ook nog dat iedere leerling zijn naam moest opschrij ven. Ik schreef 'Lowie maar dat mocht niet, het moest Louis zijn, op zijn Frans. Ik kreeg er ongewoon hard voor naar mijn voeten. Op latere leeftijd heb ik 'Lowie' teruggevonden in Van Dale en sindsdien schrijf ik terug Lowie. Want ik kan er niet tegen om nutteloos gecommandeerd te worden. Achteraf ge;ien moet ik wl 2,LggLil ddt LOO schoolopleiding in de stad dag en nacht verschilde van toen op den buiten. Ik denk wel dat we daar ons voordeel mee gedaan hebben. In Gent hebben we gewoond in een oud herenhuis met een immense trap en waar Karel de Grote geboren is. Er zat een steen in de gevel waar dit opstond. Maar als huitengasten wilden wij fietsen. De straal was te gevaarlijk dus moesten wij op het koerke rondjes draaien. Tot dc tijd rijp was en we toch al eens op Straat mochten. Maar toen bleek dat wij niet rechtdoor konden rijden door al dat draaien. Na 4 jaar zag onze vader dc kans om terug naar Hoogstraten te komen. 1k weet nog. het was vlak na de wrnado in Uostmalte (in 1967, nvdr), want de Chiromeisjes stonden er met ronde zeepdozen geld in te zamelen. Ik heb daarna 3 jaar middelbaar gedaan 01) het Klein Seminarie en verder 3 jaar elektriciteit en een jaar specialisatie stcrkstroom op het VITO. Drie weken later kon ik bij General Motors beginnen. Daar heb ik een maand gewerkt en toen kon ik beginnen bij GET waar ik vier jaar ben geweest. Ik had er fantastisch werk. Ik stak er prototypes van computers in elkaar en ging

regelmatig naar beurzen in het buitenland. Zo kwam ik op een beurs in Parijs bij de voorstelling van een Amerikaanse uitvinding 'The Jaws Of Life', bij de brandweer nu 'spreider' genoemd, een hydraulisch reddingstoestel om geknclde personen te bevrijden uit autowrakken. En toen werd ik besmet door het brandweervirus. Daarna heb ik tussentijds 3 weken taxi gereden; 3 weken hoeren naar hun werk gereden in Wilrijk en ben ik nog 2 jaar elektrieker geweest hij Joosen Electro. Omdat ik opdat moment in Hoogstraten al twee jaar bij de vrijwillige brandweer was, en dat sprak mc heel erg aan, wilde ik van die hobby mijn beroep maken. Rond die tijd werd er bij raffinaderij Albatros in Antwerpen, nu de BRC, een pompier gevraagd. Ik heb er twee jaar ge-

.: •••• •..,

:,. ..• ...................

werkt. Er zou voor 7 miljard geïnvesteerd worden maar de uitbreiding ging niet door en ik kreeg een gouden handdruk. Later heeft mijn baas me verteld dat hij me uit 15 sollicitanten had aangenomen omdat ik de lompste was op brandweergebied. Mij kon hij nog naar zijn hand zetten. De anderen waren officieren uit andere korpsen. Ik werd er dan ook gedrild en alles moest volgens het boekje. Ik ben er minstens vier keer door het oog van de naald gekropen. Maar ik heb er enorm veel geleerd. Maar toen kon ik in 1981 in Hoogstraten beroepsbrandweerman worden en dat heb ik 15 jaar gedaan. In feite ben ik nu nog brandweerman omdat ik loopbaanonderbreking genomen heb voor mijn andere grote hobby: hallonvaren. Drie keer in mijn leven heb ik van mijn hobby

.....................,,.

.••

/••s•

.L)

r.

Het gezin Vanlufjelen op een rij. Bij liet klacirzetteji van de lange la/ei werd de rij namen afgerateld om niemand te vergeten. Het rijmpje zit nog in Lowie 's geheugen: Vader

Moeder Guido Rina Frans Lutgard Jos Paul Luc Lowie Jan Mieke Marc


MAN IN DE MAAND mijn beroep gemaakt. Op mijn lSde werd ik helper bij het Rode Kruis en later werd ik ambulancier. Op mijn 23ste werd ik vrijwillige brandweerman en daarna dus beroeps. En op mijn 31ste werd ik vrijctijds hallonvaarder cii nu ook beroeps.

Ballonvaren Op een bepaald moment kreeg ik telefoon van onze Jos. Die wist van Piet-Jan dat er een ballon zou opstijgen: Lowie, vliegt gij ook eens gaarne? Voor 2500 frank moogt ge mee. We zouden in 't Groenewoud opstijgen en ik daar naartoe. Daar stond Bobke Baets met een oud versleten ballonneke. Maar er stond te veel wind. Een paar dagen later ging het wel door en we zijn in Hoogstraten opgestegen en in CastelrĂŠ geland, een vluchtje van 2 bomen hoog en 20 minuten ver. Ik vond dat fantastisch en ik dacht: dat kan ik ook. Ik wilde er me in verdiepen maar veel vond ik er niet over. Bij De Slegte vond ik een boek over ballonvaren en daar stond achterin een adres van de Belgische Ballonfederatie. Ik heb daar contact mee opgenomen en een paar dagen later belde iemand mij op. een Waal. en vertelde dat de dichtstbijzijnde ballonvaarder in Laakdal zat. Ik bel die open kwam op die manier bij 'den Boeykes' uit. Jan Boeykens was een van de eerste hallonvaarders van BelgiĂŤ, echt ene van de oude generatie. Hij was nog begonnen niet een eigengemaakte ballon. Nen echte' kortom. Maar al snel bleek dat dat wereldje van hallonvaarders ook een erg gesloten wereldje was. Daar kondt ge zo maar niet bijkomen of er moest poen op tafel komen. Ik ben toch twee jaar helper geworden bij Jan. Dat kostte me 10.000 frank lidgeld per jaar en elke dag een verplaatsing naar Laakdal om de ballon mee op te stellen. Ik moest drie vluchten helpen en de vierde mocht ik meevliegen als opleiding. Maar hij hield me wel een beetje aan het lijntje. Tot op een zeker moment hij me ophelt en zegt: Lowie, als ge een nieuwe mand en een brander koopt dan kunt ge een jaar vliegen met de

Op een luchtvaartkaart wordt liet traject gevolgd om een geschikte landingsplaats te vinden. Een GPS registreert de ganse vlucht. 4

in zijn hart bil/t! Lowie een brandweerman. De (lag dat hij niet meer mag ot kan i'liegen nec/nt hij die draad weer op. Hier op de foto tijdens een interi'entie op de E19 'Bokrijkballon'. Want Jan had onderhandeld met Bokrijk en met Van de Ven en plotseling kon hij beide contracten krijgen. Ik heb mijn BMW verkocht en nog eens 34.000 frank geleend bij de bank en ik kon beginnen. Aanvankelijk heb ik even met de Bokrijkballon gevlogen maar daarna 2 jaar met de Van cle Ven. Ik moest er alles zelf voor regelen zoals de brandstof en de helpers en met de vluchten die overbleven kon ik voor mezelf vliegen. Zo heb ik beetje hij beetje mijn eigen materieel bijeen gesprokkeld.

Op een zeker moment kom ik toevallig hij Hyplast en omdat mijnheer Vinken wist dat ik niet ballonvaren bezig was hebben we daar wat over gesproken. Maar op dat moment was ik aan het onderhandelen met een reisbureau van Rijkevorsel en die moesten en zouden de mooiste ballon van Vlaanderen hebben. Maar na veel vergaderen en prakkezeren ging dat niet door. Met hetzelfde contract ben ik dan nog maar eens naar Flyplast gereden. 01) 3 dagen was de zaak geregeld. 'Verander de naam maar in HYPLAST en bestel uw ballon naar',zei mijn-

Misschien wel 1000 keer gefotografeerd vanuit de ballon van Lowie

Eenmaal terug geland wordt het Flight Information Cen ter meteen telefonisch verwittigd.


MAN IN DE MAAND heer Vinken. Zo rap ging dat. Ik heb 5 jaar fantastisch gevlogen voor Hyplast en ik ben er ook van overtuigd dat ze aan mij een goede piloot hadden. Maar toen het contract opnieuw moest verlengd worden wilde ik meer professioneel werken en zij zochten het meer bij een hobbyist. Ik heb trouwens nog goede relaties met Hyplast. Bij Desco waren ze op zoek naar een bekwame ballonvaarder en door een gelukkig toeval won ik een wedstrijd in St.-Niklaas. Niet dat ik in het algemeen de beste van België was maar wel op die dag. Op een vlot op een vijver hadden ze aan een lange paal de autosleutels hangen van een Toyota Jeep en diegene die de sleutels kon oppikken kreeg hem. Doordat iemand met een bootje tegen het vlot was gevaren was dit afgeiirpvpri naar de It wna echte l ge die over het midden van de vijverdreef. Maar om de sleutel te pakken was mijn arm te kort. Tegen de organisatie zei ik : volgend jaar breng ik onze burgemeester mee. Die heeft ne langen arm. (Gelach). Maar ik heb wel liet contract met Deaco gckrcgcti Lii ik heb er 3 jaar voor gevtogen. Alles bijeen heb ik al met 15 verschillende ballons gevlogen. Nu vlieg ik niet een eigen ballon volledig voor eigen rekening en als vertegenwoordiger voor België van Lindstrand ballons.

Boeren Er is een paar jaar geleden wat heibel geweest tussen ballonvaarders en boeren in het Waasland. Maar ik kan u verzekeren dat de meeste boeren vereerd zijn wanneer ik er land en ze zijn ook zeer gastvrij. Ik heb zelfs meegemaakt dat een boer zich kwam verontschuldigen omdat er stronten in de wei lagen. 'Jongen, als ik dat geweten had, dan had ik ze eerst opgeruimd!' Maar het plezantste heb ik meegemaakt in Hereothout. We landden bij een ontzettend vriendelijke boer. 'Komt efkes hi!nen'.zegt hij, 'dan kunt ge wat drinken'. De boerin begint de tafel klaar te zetten en in een mum van tijd staat daar een complete Breugheliaanse tafel klaar. Pas

Kempische ballon Bal lonvaren is geen goedkope tiohbv. Een hal ton liet a t les er op en er aan kost al gausv andellialf miljoen. Momenteel iijn er echter ._OL dkoperi Oostblok-fabrikaten S LII II baar. meestalvan [sleehIsehe oricine. Goedkoper maar ook ni nder hctii iuss haar. k literaard mag de blaas of enveloppe (de ballon zeIl dust niet scheuren. Dat is hij Oostblokpi odukti n altijdeven zeker. 1 cti .,oeck b illon is geinaaki s in sehelti\itt iiIon Lii itt \itjvl ._LLi1 litittt dooi 1 let ondi sie ._ed Lik is ILS LOS ton ituidelijke iedenen lii wds rit De inhoud iii L Lii Le iitidd Ide P iii Sti illon tutu 0._t -

._.

P .

f

.

.

.... . /

-

*

..

..

t

£101

......

-

tfr

»

t

4

[)c iii int ss tirdt no._ 5h Lik i nu tikt s in IL 0e ii 1 (ss ilentss ijt,tn) N 1151 di Piloot in di P iss t .,ti5 0101 t er in ik nt itid nou p1 itt zijn sooi " de ht'.tndtultnk-,. . Fin gnede h illon htitl 4 bi tndits tssri hmdu lawaaielig maar ook ' ititudir eftieiint / zijn ._cittt ikt om dik \0OI itt t indun OS L i hits ee ti kunnen S u Lii p t eii hilton is ._oict voor io 0 9h) s lui hti n til 3 aar. Ballons svorde ii nok gekeurd dot ir aIIi bi en aren van hei Best ii ur der t uc lii', dart JIoo t,'StliIîcIt. Bal loos kunnen gedegradeerd worden en kun nen c1ta door minder passagi ei S ii tee 0e-it ien Als een ballon al geschreven is, wordt hij mei'st til 5 erkocht voor de parti. tiliere hohhy, Voor Losse Vanluffelen is ballinvaren echter een volle beroepsbeligheid. Daarom moet bi steeds ,oeken naar partners. sponsors en cl iënleel . Cl iinteel uh1 ft er ttuit tiiat selt ki mcli, Li(tt is geen probteeitu. Voor partners en sponsors moeten er echter steeds nieuwe ideeën aangebi acht is orden. Momenteel werkt 1_osvie aan het idee 'streekballon' . Dat wil zeggen dat er niet een specifiek produkt of nuerk gepronioot wordt maar eerder een regio. Ideaal Voor hein zou de Kern pu sc lie o t mi sscli ie n /e 1 fs l-loogs t raatse bal ton /ijn. Daarvoor heet t hij een 2 (t-tal bcdrmj vet aangesetures en en reeds enkele reacties gehad. Als liet geen l loogstraatse wordt, ial liet siellichi ccii Turnhoutse. een 1 -lerenialse zijn 01 een Kempische tuit. Li isvie heeft i icli 110k enige t inalhanke lij khei d erwors en doordat hij liet topmcrk s an de hallonnen. de t ,tndstrand, mag ertegenstoordigen voor België. Per Luidstrand is de diksie riend san Rtehard Branstin, de Vtrgtn-svonderhos die tuiet een 1 i nitsirand-tual ton in 1987 als eerste de .\tlant i sche Oceaan os erges logen heelt en nog een reeks andere t durej records op lijn naitni heel). Zijn bed n dit .i aar liii sI n kte pini ing Out een te is rond de is e rel d te nia kc ii Ii aal de uitgebreid de pers. In december wil hit liet opnteuw proberen. Het alusolute hoogterecord t 18 kin, oor wo inc liteltthallotts staat ook op naani van Pci Luidsti anti. Misschien drukt Losse ooit nog eens Richai d Bi ansons hand, Who knows" een 'kot in de nacht' zijn we naar huis gereden. Ik moest mijn broeksriem loszetten. Echt gebeurd.

Lelijk en mooi Vanuit de lucht ziet ge alles op een andere manier. Wat mij opvalt is dat de boeren altijd werken, 's morgens zowel als 's avonds. Ook het verschil tussen Nederland en België is opmerkelijk. In Nederland is er ccii bebouwde kooi en daarbuiten is alles groen. Bij ons staat het overal vol huizen en kotjes cii hofjes. Ook opvallend in Nederland zijn de kikkerpoeltjes, afgemaakt niet 'pr nnekesdraad', voor de kikkers en de salamanders. Wat ge bij ons daartegenover ziet zijn enkele serieuze 'vergitputten'. een Lekkerkerk waardig. Ik weet er zeker 5 in de Kempen alleen al. Maar dat ligt gevoelig natuurlijk, daar zijn ilikwijls rijke grondbezitters mee gemoeid.

-

I1'î ïecltîzciîeit 1(1/t iie ballon 1oct iie narotcluchthlazer zorgt telkens neer indrukwekkende aanblik.

100e

een


MAN IN DE MAAND

Gezondheid Een ballon besturen vraagt veel ervaring en een goede gezondheid. Eerst en vooral moeten de regels van de luchtvaart gerespecteerd worden. Zo heeft bijvoorbeeld een stijgende ballon altijd vo orrnni, op een d ale ode omd al lii i iii ci kan zien

aioiec, Je lat/loo gc6oelî is door één

groep kan er zelfs in de tuin van de passagiers opgestegen worden. wat er boven zijn hoofd hangt. Een vliegtuig moet voorrang geven aan een ballon en een helikopter aan een vliegtuig. Dat heeft te maken met de wendbaarheid natuurlijk. Maar volgens de luchtvaartwet zijn bepaalde zones verboden. Rond Zaventem of Schiphol mag in bepaalde zones uiteraard niet gevlogen worden. Ook boven militaire domeinen of bepaalde erg beveiligde sites, zoals de opslagplaats van Distrigas in Loenhout, gelden speciale regels. Er moet gestegen of gedaald worden naargelang. Dat alles is te vinden op de luchtvaartkaart die we altijd bij ons hebben. Elke vlucht moet aangemeld worden bij het FIC (Flight Information Center) te Zaventem en alles moet dan nog eens geregistreerd worden in 3 logboeken. Op basis van deze logboeken weten 'de tollenaars' ons natuurlijk ook te vinden. Ik laat de hele vlucht automatisch registreren met mijn GPS (Global Position System). Het hele traject, hoogte, snelheid enzomeer, wordt daarin opgeslagen. Dat zo'n GPS nauwkeurig is, mochten we ondervinden toen een van mijn medewerkers eens per abuis een zendertje liet vallen boven de bossen van Merksplas. Ik drukte snel op mijn 'Man-Overboord-Knop'. Het systeem registreerde bliksemsnel de coördinaten van de plaats van het onheil en naderhand vonden we op de meter nauwkeurig ons zendertje terug. Ongehavend nog wel! Om met een ballon te mogen vliegen moet een piloot elk jaar ook een strenge medische controle ondergaan. Goede ogen en een sterk hart zijn een eerste vereiste. De dag dat ik niet meer slaag, zal ik graag naar de brandweer terug keren. Want eigenlijk blijf ik een brandweerman in hart en nieren. •

6 Belgische records voor de prijs van 2 Naast hei pret\ liegeti met passagiers houd t een ballon vaarder zich ook bct i met uit dac iii en Voor / C h je II. Leuk is het gevraagd te worden in het buiteitiand zoals in 1992 door het Spaans NVil joen tijdens de wereldtentoonste 1Inig an Sevilia. Mei 1 tYt lvtlhui usrdcrs maakte Lowie Vanluffelen een trip door, of is het over, geheel Spanje Een echt sprookje. diit Lo ie. Dik tijdens iie winter, wanneer het scitoen wal kalmer is, wordt er wei eens deeleenonien aan wedstrijden s erder weg. In 1995 trok Lowie naar de wintermeeting in Oostenrijk. Vliegen in de ber gen, met turhulentmes en onvoorziene luehistronien, vraagt een heel andere techniek dan os er het platteland. In november 1996 werd Loss ie gevraagd als piloot s oor een loet'istmsche ballon in Eg ptc. Op papier was alles in orde maar eenmaal daar bleek er niets in orde te zijn: dc ballon was niel gekeurd. niet alle documenten waren in orde en in exiremi s ging daarom ook het contract moet het hotel niet door. Hoess eI hel een f1 t nke streep door zijn rekettiug was, Lowic had 3 maanden gecit vluchten geboekt, vond hij het 'een leerrijke ervaring'. Echte spanning iser echter te beleven bij het rutdagen san hoogte- ol alstandsrecords. Daardehallonnen ingedeeld fijn in verschillende grootte-categorieën, telt een record dat gebroken wordt met een kleiner model meteen voor alle tussen-

liggenden. Zo brak losvie het Belgisch hoogterecord ( 1800 toeter) met een AX 3 (de kleinste tnaal, \vut staat voor 600 m3 ). Meteen ss ordt dan het diploma uit-

t:

gereikt t oor de AX4, de AX5 en de AXÔ. In cén klap dus -l.records. Dit record werd gebroken als onderdeel t an een bcneliet voor broer Paul. Op gelijkaardige manier verbrak hii niet zijn AX3 twee afstandsrecords, namelijk 37.7 kin in één uur.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

dSiuis woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


MAN IN DE MAAND

Hoe verloopt een vlucht? Rond de middag begint Lowie met het verzamelen van gegevens over de weersgesteldheid. Dat gebeurt door eerst Teletekst (NOS) te raadplegen en daarna door contact met de meteo-dienst die per fax zo nauwkeurig mogelijk de weersverwachting doorstuurt. Afhankelijk van de betrouwbaarheid worden de passagiers reeds verwittigd om naar de afgesproken plaats te komen. Voor ochtendviuchten kan dat soms reeds de avond tevoren zijn. Wanneer een volle ballon geboekt is door één groep, kan de startplaats meestal door de passagiers zelf gekozen worden. Binnen dc regels van de vliegkunst, natuurlijk. Voor de landingsplaats is de windrichting en de deskundigheid van de piloot enige factor. Ballonvliegen gaat enkel 's morgens en 's avonds. Dat heeft twee redenen. Ten eerste is er tijdens deze periodes het grootste temperatuurverschil tussen ballon en omgevende lucht, wat nodig is voor een goede lift. Maar vooral is er overdag te veel kans op turbulentie. Opgewarmde delen (grote gebouwen, pleinen, ... ) kunnen opwaartse stromen doen ontstaan. Wanneer er regen, mist of te veel wind is kan de vlucht niet doorgaan en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Dat gebeurt echter minder dan men op het eerste gezicht zou denken. Hoe dan ook is het steeds de piloot die het laatste woord heeft.

Voor het opstellen van de ballon hoeft de passagier niet te helpen. Lowie beschikt overeen groep van helpers (35 in totaal). Die weten hoe een ballon moet opgesteld worden en kennen de techniek van het volgen per auto. Het opstellen van de ballon is een relatief licht werk. Het afvoeren van een gelande ballon kan echter heel wat meer problemen geven. Soms moet de mand een heel eind gedragen worden omdat de volgwagen beter niet over cultuurland rijdt of er helemaal niet bij geraakt.

Het opblazen van de ballon is reed.s een evenement.

Lou'ie Vnnlujjelen i.s de enige ballonvaarder in Vlaanderen die uitgerust is om met rolstoelpassagiers te vliegen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lowie ijvert er steeds voor een vlucht te maken van één uur of langer. Het is een groot misverstand te denken dat het boven ijzig koud kan zijn. Omdat de ballon meedrijft met de wind, is het in de mand perfect windstil. Als kleding moet dus niet speciaals aangetrokken worden. Heel eigenaardig is ook dat hoogtevrees meteen wegeht wanneer de ballon in de lucht is. In dat verband heeft Lowie een aardige anekdote. Voor het personeelsfeest hadden de werknemers een vlucht geboekt voor hun baas. De man trilde van de schrik maar onder druk van de omstandigheden durfde hij niet weigeren. Heel de mand trilde tijdens het opstijgen terwijl de man in het midden bleef staan. Eenmaal vertrokken ging hij naar de rand en alle getril hield op. Na dc landing was hij fier alsof hij de Oceaan had overgestoken.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAUL V011111135ELMANS i

Tfljflf

tfl Lik JI JJÇI 1L1t, » )11

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

BANDEN VELGEN UITLATEN SCHOKDEMPERS TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING -

I 1 1

. ..

CARm W# A 5 14 ....

-

-

HINNENBOOMSTRAAT L

t7

Hjnnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14 8157 -

.........................

'1


VANUIT HET STADHUIS... Op zoek naar een vervallen en onderkomen stadskern Op de agenda van de gemeenteraad van juli staan, traditiegetrouw, nooit zware dossiers, en dat was ook dit jaar niet anders. De aankoop van gronden voor een groenzone in verkaveling de Thijsakker, de restauratie van een bijgebouw aan het politiecommissariaat te Meer en een ereloonovereenkomst met het NCMV voor het opmaken van een studie in het kader van het Mercuriusfonds, waren de blikvangers van deze erg korte gemeenteraad.

Het Mercuriusfonds De Vlaamse regering wil, met verschillende initiatieven, iets doen tegen de leegloop en het verval van onze steden. Vlaams minister van economie, Eric Van Rompuy, wil de steden aanmoedigen om projecten op te starten die de verpaupering van de binnenstad en het verval van de commerciële centra tegen gaan. Hij nodigt de 59 steden en gemeenten, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opgenomen werden als "stedelijke gebieden", uit om een commercieel-strategisch plan op te maken. Het stadsbestuur sloot een ereloonovereenkomst af met het NCMV. Het probleem is voldoende gekend. In het verleden straalden de stadskernen welstand uit, een welvaart die nauw verband hield met de economisch-commerciële activiteiten én de werkgelegenheid in de binnenstad. Er ontstonden winkel-wandelstraten en, van zodra de handelszaken 's avonds hun deuren sloten, was er plaats voor ontspanning en cultuur. Maar, geleidelijk aan, begon dc leegloop. Eerst vertrokken de bewoners, zij verlieten de stadskern en vestigden zich in de randgemeenten. Sindsdien liggen de winkelstraten er 's avonds verlaten bij en in de stadskern zelf woont (bijna) niemand meer. Daarna ontstonden er grote winkelcentra buiten de stad en voor ontspanning hoeft men, met steeds méér bioscoopcomplexen buiten het centrum, ook niet méér in de stad. Een stad als Antwerpen ontvolkt. Sinds de fusie der gemeenten verlaten elk jaar méér dan 4.000 inwoners het Centrum van de stad. Winkelstraten als de Meir kunnen nog (nauwelijks) overleven. Andere winkelstraten, zoals de Offerandestraat, de Nationalestraat, de Driekoningenstraat enz. liggen er verlaten, verpauperd en desolaat bij.

Commercieel plan. De overheid verwacht van de plaatselijke besturen een toekomstvisie voor het commercieel handelsapparaat (hoe ziet het lokaal bestuur haar commercieel handelsapparaat de komende 5jaarevolueren) en een ontwikkelingsplan voor commerciële centra met groeikansen (welke investeringen zijn nodig om bepaalde centra of delen van de stad uit te bouwen). Een beperkt aantal projecten, die door een jury weerhouden worden, kunnen rekenen op een financiële tussenkomst van de overheid. Op 26 mei '97 ging de raad, meerderheid tegen

oppositie, akkoord om een ontwerper aan te stellen om een commercieel-strategisch plan voor Hoogstraten op te maken. Agalev was toen formeel: "Hoogstraten zal er nooit in lukken om een plan op te stellen dat past in de geest van de, door de minister, bedoelde problematiek. Waar zijn. in Hoogstraten, die verpauperde en onderkomen winkelstraten", vroeg raadslid Jan Fret (Agalev) zich toen af.

Ereloonovereenkomst De meerderheid wil wel een voorstel indienen. Volgens raadslid Karel Pauwels heeft Hoogstraten evenveel kans op een selectie, alles hangt volgens hem af van de kwaliteit van het project dat men voorstelt. "Trouwens", vraagt Pauwels zich af "als Hoogstraten echt niet in aanmerking komt, waarom vraagt men ons dan om een plan in te dienen 7" Op 7juli besliste het schepencollege om samen te werken met het NCMV. Nu vroeg men aan de raad om daarvoor een ereloonovereenkomst goed te keuren. Het (nationaal) NCMV-secretariaat begeleidt het bestuur van de plaatselijke middenstandsafdeling bij een enquête onder de Hoogstraatsc winkeliers en hun klanten. Ze leiden de vergaderingen en zorgen voor een eindverslag, dat voor 21 oktober beschikbaar moet zijn. Het stadsbestuur betaalt voor de hoger vernielde diensten maximum 214.000 BEF, een bedrag dat gedeeltelijk gesubsidieerd wordt als Hoogstraten met zijn project in de prijzen valt.

Rij kswachtkazerne Jos Heiremans, van de Cultuurdienst van het NCMV Brussel, geeft toe dat het voor Hoog-

De plaatselijke middensrand,safdeling zou hier graag een winkelcentrum zien. Maar er zijn ook andere voorstellen waarbij de Rijkswachrkazerne een culturele besteniming nieekri/gt: een ontmoetingsruimte, vergaderlokaien, plaats voor de Stedelijke toeristische dienst, tenroonstellingsruimten enz. straten niet gemakkelijk zal zijn om een aanvaardbaar project in te dienen. De plaatselijke afdeling van de middenstand wil in het voorstel de aanleg van een parking aan de Gravin Elisabethlaan betrekken. Verder denkt men aan een verbetering van de as HoogstratenMinderhout, vooral tussen de 's Boschstraat en het Van Aertselaerplein en droomt men van een winkelcentrum in de rijkswachtkazerne, een gebouw dat eigendom is van de stad Hoogstraten en één van de volgende jaren Vrij komt.

Zoekertje TE KOOP: Bromfiets Peugeot, klasse B, moet weg wegens dubbel gebruik. 11.000 fr. z.g.-st. TE KOOP: aardgaskachel 6000 Kcal, kan ook op butaan. Kleur: wit-zwart. 3000 fr. Tel. 03.315.03.74


GEMEENTERAAD

Bibliotheek van Meerle vernieuwd Het bibliotheekgebouw van Meerle, dat ondergebracht is in het voormalige gemeentehuis, wordt grondig gerenoveerd.Het schepencollege stelde architect Peter Van 1\'Iinnebruggen aan als architekt. Dc kosten van de werken worden geraamd op 1,3 miljoen frank. Aan de buitenzijde van het gebouw wordt weinig of niets veranderd. Zeker niet aan de voorgevel, waar ook de bestaande ramen behouden blijven. De bibliotheek is, in de toekomst, enkel toeganke lijk langs een nieuwe ingang, niet meer langs de voorzijde van het gebouw dus. Daardoor zijnde drie verdiepingen op een veilige manierte bereiken. Nu worden veel bezoekers afgeschrikt dooreen veel te steile trap. Raadslid Fons Sprangers vroeg vooral aandacht voor het uitzicht van het gebouw. "1-let is gelegen in de beschermde dorpskom van Meede. Misscliieii is hel daarom aangewezen om het advies van Monumenten en Landschappen in te winnen" zei hij. 1 lut sulieteiiuullege is eclilci van iiieiiiiig dat er aan hei gebouw, zeker ain de voorgevel, zo weinie verandert dttt ccii dervelijk advies niet nodi2 is. •

Opknapbeurt voor bijgebouw politie De VIT() heeft een kostenraming gemaakt voor het restaureren van het vroegere koetshuis, een bijgebouw bij het politiecommissariaat te Meer. De werkuren die nodig zijn voor de uitvoering van de werken worden geraamd op 392.000 BEF. Voor de totale restauratie (uren en materialen) moet een bedrag van 1.200.000 BEF voorzien worden.

t

bi /00

- (t/It

(/t/t

bie

t

II \

Cl/lit /t! sIiitHI iii,

ice! ierkeersho,v/en it/s 10e/un.

Een groenzone in de Thijsakker. De gemeenteraad kcurde de aankoop van grond voor de uitbouw van een groenzone in de Thijsakker goed. De gronden zijn eigendom van "de consoorten Pillot". Het stadsbestuur betaalt 250 BEF per m2 of, in totaal, 343.000 BEF.

Alle raads lede 1 keurde ii de pit ijle ii it cd 1 och teg i Fons S pia ngers ( les ) aan dacht voor een aantal details, die bij het gebruik van het gebouw niet onbelangrijk zullen zijn. Fons Sprangers twijfelde aan de functionele indeling van hel vroegere koetshuis, dat nu in zijn nieuwe bestemming gebruikt zal worden bij o.a. slachtofferhulp. Vooral het feit dat het toilet enkel langs de buitenzijde van het gebouw kan bereikt worden vond Sprangers écht niet meer van deze tijd. "Moeten de bezoekers eerst het gebouw verlaten voor ze het toilet langs een buitendeur kunnen bereiken", vroeg het Agalev raadslid zich af. Verder vroeg hij zich af waarom de pannen, die nog in goede staat zijn, vervangen moeten worden. Tenslotte vroeg hij aandacht voor de behandeling van de muren tegen opstijgend vocht en vroeg om voorzichtig te zijn bij het uitkappen van de voegen van de buitenmuren. Burgemeester Van Aperen beloofde dat hij de opmerkingen als aanbevelingen zou doorgeven aan de betrokken diensten.

De aankoop van deze grond werd vroeger, in maart 1986 om precies te zijn, al goedgekeurd door de gemeenteraad. Toen wou men 120 BEF per m2 betalen, maar het besluit werd nooit uitgevoerd omdat de betrokken eigenaars niet akkoord gingen. Na nieuwe onderhandelingen en een nieuw schattingsverslag werd de waarde van hel perceel nu geschat op, in totaal 343.000 BEF, of 250 BEF per m2. Schepen Staf Peerlinck (CVP) verdedigde de aankoop. Volgens hem zullen de kinderen Int de wijk veel plezier beleven aan de groene zone in hun verkaveling. Agalev stemde, om principiële redenen, tegen. "Als een privé-verkavelaar veel geld verdient aan een verkaveling. dan moet hij ook opdraaien voor de kosten. Zoals de kosten van de nutsvoorzieningen moeten ook deze van een groenzone betaald worden door de verkavelaar. De voorziening van een groenzone past iii hel globaal project en het is toch al te gek dat uiteindelijk het stadsbestuur moet opdraaien voor die kosten", meende raadslid Fons Sprangers (Agalev).

—7\7

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. 0 -4m-

mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak TeL: 014/63 31 99


Brasserie

Restaurant

Feestzaal

Seminaries

BROUWERSHUIS opent op 15 augustus opnieuw haar deuren

Iedere donderdagavond HAPPY-HOUR van 17.00 tot 19.00 uur Iedere vrijdagavond Live-muziek

De nieuwe uitbaters Annie, Rit en Hubert heten u van harte welkom. Van Aertselaerplein 16, 2320 Hoogstraten Tel.: 03/3 14.32.45 - Fax. 03/314.87.43


DAGBOEK

DAGBOEK KOOKMOEDERS (.. EN VADERS) Elk jaar in de grote vakantie gaat elke zichzef respecterende jeugdvereniging op kamp. Om zo 'n kamp in goede banen te leiden heeft de leiding van deze veren igin'en reeds weken op voorhand de handen vol. Een grote bende jongelingen een tiental dagen bezighouden is geen sinecure. En dan moet ze nog gevoed worden ook. Gelukkig kunnen ze daarvoor op nogal wat hulp rekenen. De meeste jeugdl'erenigin gen hebben zo hun traditionele 'koekmoeders en -vaders' die er telkens voor zorgen dat uw pupil wel doorvoed terug thuis wordt afgeleverd. Wies, Els en Piet, Julia en Dré zijn mee geweest met de meisjeschiro van Meerle. Om u eens te laten weten hoe zij zo 'n kamp tot een goed einde brengen, vroegen ive ze een dagboek bij te houden. Wies Van Boxel was voor de twintigste keer van de partij en had voor de eerste maal in al die jaren haar echtgenoot Jan thuisgelaten. Els Schrauwen en echtgenoot Piet Goetschalckx gingen voor de zestiende (en voor de laatste) keer mee. Voor Julia Verschueren was het de eerste keer dat ze meeging en ze nam echtenoot Dré Aerts en zoontje Tim mee. Samen met nog zestig chiromeisjes trokken te naarHumbeek bij Grinibergen. Een 'hoere gat', want nog heel wat kleiner dan Meerle, met tegoei één straat, zelf geen stoepen en zeker geen fietspaden. Alleen de busverbindingen waren ongeveer even goed, d.w.z. bijna onbe staande. Ze waren gelogeerdin hetplaatselijke chiro-heeni, (lat wel goed uitgerust was voor een kamp, op een 150 meter van de kerk, maar toch helemaal 'op den buiten', tussen de akkers. Ziehier hun relaas van de 10 dagen die ze ginder doorbrachten. Het werd bijgehouden en opgeschreven door de drie kookmoeders, Wies, Els en Julia. We geven het u weer zoals ze het, soms samen, 501fl5 ieder voor zich hebben opgeschreven, zonder telkens te vermelden wie wat geschreven heeft.

frituur gaan zoeken en frieten bestellen en 's nachts ongewenst bezoek op afstand houden. Soms moeten er wel eens fietsen gerepareerd worden, dan pompen ze de band op en gaan ze met z'n tweeën op een stoeltje zitten wachten om te zien of hij niet leegloopt. Er zijn er bij die moeilijk strepen- of ruiten bagagetassen uit mekaar kunnen houden, al heb je ze speciaal met dat doel meegebracht. Het is nog maar de tweede dag en de klinken waren al ingesmeerd met choco. Zes man hadden al direct prijs. De leidsters waren er s' avonds (tijdens de dagelijkse vergadering van de leiding) wel beducht voor. Niemand wou bestek uit de keuken gaan halen om de restjes van het avondmaal op te eten. Liever patatten met de handen eten dan choco aan de vingers. 's Avonds naar de play-back van de 'Kwiks' gaan kijken. Wies, onze chef-kok, kon niet af zijdig blijven. Zij bracht 'Jantje zag eens pruimen hangen'.

Maandag 14juli Vandaag al vroeg gewekt door een onweer. In de voormiddag op zoek gegaan naar een speelbos voor een bosspel, maar niets gevonden. Ofwel ondoordringbaar door laag struikgewas ofwel privaat en toegang verboden. Straks komt mijnheer pastoor op bezoek en daar wordt naar uitgekeken want die trakteert heel het kamp op een ijsje. Pater Jos Van Boxel komt ook enkele dagen ons kamp meemaken, dat doet hij bijna altijd als hij uit zijn missie op vakantie naar Meerle komt. De slaapkamer wordt wel te klein. Een enorme stapel pannekoeken gebakken, iedereen mag er zoveel eten als ze opkunnen. Daarna lekker gedoucht en helemaal opgefrist van al die pannekoekengeurtjes. De mannen houden, net als de chiromeisjes, 's middags ook wel eens platte rust, maar ze vergeten dan op te staan en van die toestanden. Ook voor kapster gespeeld en Wies haar haren niooi aeföhnt.

Vrijdag 11 juli \/ertrokken met een half uur vertraging en langtaam verkeer onderweg. Gelukkig was de vrachtwagen met de bagage en de uitrusting al aangekomen. Frank (Jespers) en Aloïs (Broekmans) hadden alles netjes uitgeladen. Buiten een paar kapotte glazen en gebarsten horden is het servies intact. Nog een paar kleine problemen met de gas, maar dra stond de soep te pruttelen. Een ander paar mouwen is ons logement. Eén twee-persoonskamer voor zes personen en dan moeten we nog een plaatsje vrijhouden voor J05 Van Boxel, die een paar dagen komt logeren 'Goed voor het huwelijksleven' /egt Wies, en zij kan het weten want ze heeft dat al negentien keer meegemaakt. We hebben best een ruime en goed uitgeruste keuken, zelfs met een miittt1,kaiii1i Als je ze aanzet ga je bijna vliegen en het lawaai k navonant. Wel veel last van vliegen en muggen. Sommien vinden het wel een erge dood, vliegen die zich Ie ruste zetten op de vliegenvanger. Tijdens de openingsformatie, die we ook bijwomie n, wordt de klok ccii uur verdergezet. Zo is het savonds een uurtje vroeger donker, wat de kampsfeer bevordert. Anders moeten de jongsten nog met daglicht gaan slapen. De kampregels en de mooie kampdans wordt aangeleerd.

Zaterdag 12 juli Hoewel de bedden van goede kwaliteit zijn. heb ik niet zo best geslapen. Dat ligt niet aan het

kamp, ik slaap nooit goed op een ander. Morgens bepaalde leden van onze ploeg nog moeten leren aan welke kant je beschuiten smeert. Julia heeft spek gebakken en stond versteld van de hoeveelheid. 8 Kg. ineens, dat is een ferme hoop. Onze mannen zijn moeilijk te missen op zo'n kamp. Touw aan de vlaggemast vlechten, boodschappen doen, herstellen van sanitair, een

Dinsdag 15 juli Familiedag, een dag dat alle groepen één familie zijn en heel de dag samen activiteiten houden. Uitslaapdag, zeker een half uurtje langer dan anders. Vrouwendag ook; Wies, Els, Tonia en ik mogen er 's namiddags even op uit. De abdij van Grimbergen bezocht. Spijtig genoeg stond de


DA GBOEK kapel vol stellingen. Naar Kapellen-old Bos, foto's gaan halen in de "winkelstraat" In onze Kerkstraat staan er meer. Dan een uurtje rondgereden om een taverne of een café te vinden, maar dat is hier een regelrechte ramp. Uiteindelijk toch iets gevonden voor een kop koffie. De mannen mochten zich voor de middag met een leuk waterspel bezighouden, de nieuwelingen moesten immers nog gedoopt worden. Pater Jos doet een mis in openlucht met Afrikaanse liedjes. Heel mooi en sfeervol en lekkere wijn. s' Avonds vertelt hij heerlijke verhalen uit Afrika, zingt en speelt gitaar. Een goede maat op kamp, alleen frikadellen rollen is niet echt aan hem besteed.

Woensdag 16 juli Kokdag vandaag, dat wil zeggen dat we zelf niet moeten koken. We gaan naar Meise voor een bezoek aan de Plantentuin. Daarna een lekker hapje gaan eten. Wies zit niet gerust op haar stoel, zij is dc curryworsten voor 's avonds uit de vriezer vergeten te halen en ze vreest dat niemand anders er aan zal denken. We proberen haar gerust te stellen, dat lukt niet helemaal maar we kunnen haar toch tegenhouden om nu al terug te gaan. Winkelen en een terrasje doen in Vilvoorde. Nog even langs de V.T.M. gebouwen omgereden, anders zijn we te vroeg terug. 's Middags hebben de aspiranten voor eten gezorgd en ze hebben alles nog netjes opgeruimcl ook. Ze verdienen een pluim. ,Ak \VC teruckomen hebben ie voor ons noc een

ç,1oongarne rj'

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 12

feeslie voorhereftt en stiekem Jan, de echtgenoot van Wies, naar liet kamp laten komen. Hij staat haar op te wachten en samen worden ze gevierd voor de 20 jaar dat ze al mee op kamp gaan. Els en Piet worden eveneens in de bloemen gezet voor 1 6jaar kok op kamp. Ze krijgen een leuk cadeau een kader niet allemaal zelfgeschreven attenties, zoiets kan je nergens kopcii. Van mij en Dré hopen ie dat deze eerste

keer het begin mag ipn van een even lange carrière. We drinken glaasjes fris meteen gesulkerd randje en snoepen van de door de Aspi's gemaakte prikkers. Heel hard bedankt chiro. van de hele kookploeg 's Avonds eten we fricten met curryworsten, die door de mannen tijdig uit de vriezer waren gehaald. Daarna doen we nice aan de kwis van de Tip-


DA GBOEK pers. Ei kloppen metje vinger, een liedje zingen terwijl je een aardappel schut en nog van die dingen. Niei echt gemakkelijk

Donderdag 17 juli De Spcciclub gaat vandaag op dagtocht cii de Tiptiens op tweedaagse, dal betekent heel wat knapzakken klaarmaken. Tonia, Piet en Dré spelen voor taxi-chauffeur en brengen de speelclubbers naar Planckendael. Met het openbaar vervoer waren ze niet op één dag teruggeraakt. Als er dagtochten gemaakt worden, eten we 's avonds middageten en we hebben na de middag dan ook tijd voor een spelletje kaart. Poepenollen Gelukkig zijn sommige vrouwen ook nog handig, want als het aan de mannen had gelegen, hadden we nu nog geen rek voor handdoeken en pollepels gehad. Ook als ze naar de winkel moeten. hebben 7f er een tekeningetje hij nndig. Wies mag tussendoor ook nog wat 1-shiris verstellen en af en toe doen we een klein wasje, als er 's nachts bij de kleinsten een ongelukje gebeurd is in bed.

Vrijdag 18juli Regen, regen en nog eens regen. Gelukkig is de refter groot genoeg zodat de kinderen toch nog goed kunnen spelen. We krijgen een brief van Kabouters in nood, maar wegens gebrek aan tijd (wie moet anders voor eten zorgen?) kunnen we hen niet helpen. Gelukkig zijn de speelciubbers direct bereid om de kabouters ter hulp te snellen zodat er een hele last van onze schouders valt. Dank U wel Speelclub

hun broek doen van de schrik. De gillen zijn in heel Humbeek te horen.

Maandag 21 juli Een hele korte nacht; de klok wordt terug op het gewone zomeruur gezet en we staan een uurtje vroeger op want om negen uur komt de vrachtwagen van de gemeente alles opladen. De vriendelijke chauffeur is een meester in het stapelen. Dank zij hem kan alles in één kamion. We zijn op tijd klaar en drinken samen nog een

kopje koffie voor de slotformatie. Die wekt heel wat emoties op. We worden nog maar eens bedankt voor het lekkere eten. Bij het afscheid nemen van Els en Piet, voor wie Humbeek het laatste kamp was, komen bij velen de tranen boven. Ook een aantal leidsters nemen afscheid van de Chiro. Om 11 uur vertrekken we naar Meerle, waar we even na de middag aankomen. Nog één keerde mooie kampdans op het Gemeenteplein en dan is het weer voorbij. Tot volgend jaar. •

Zaterdag 19 juli De mannen sparen hun benen als ze naar de vuilcontainer moeten. Bij gebrek aan een k.ruiwagen, laden ze alles op een ladder zodat ze maar één keer moeten lopen in plaats valt vijf keer. Door een bruiloft in de nabijgelegen parochiezaal, krijgen we nogal wat kijklustigen over de werf. Piet en Tonia lossen het diplomatisch op. Tim wil niet van een middagslaapje weten en de mannen offeren zich op om hem mee slapen te nemen. Dat lukt maar gedeeltelijk, zodat Tim al lang terug rondloopt en wij het vieruurtje maar weer alleen hebben gemaakt voor ze terug boven water komen.

'A EIS) * 1 iiEN&'4I I)iI(C1 * IIS1Sk' FU M 1 4

I'uIsd'r

Zondag 20 juli Niet al te best geslapen, de Tiptiens hebben een nachtelijke fuif gehouden voor Ellen's verjaardag. De laatste dag alweer, die 10 dagen zijn zo omgevlogen. Vandaag maken we een hele grote pan spaghetti. lekker We moeten ook nog iets in mekaar steken voor het kampvuur van vanavond. Spijtig genoeg regent het weer, zodat de voorstelling binnen moet doorgaan. Onze 'zwangerschapsgym' oogst heel wat succes. Veel gelachen en gezongen, een gezellige avond. Na het kampvuur drinken we een borreltje met de leiding. Van slapen komt deze nacht niet veel in huis. Eerst het paneermeel uit het bed schudden. Wel zuinig geweest, want één portie heeft voor vier bedden gediend. De mannen halen nog een halve nacht fratsen uit met dc leiding, die het in

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

SlA

13


De Antilliaanse Feesten: een verslag. De Antilliaanse Feesten zijn volwassen. De 15de editie dit jaar zou wel eens de grote doorbraak kunnen zijn. Ze was dan ook bijzonder sterk. Zowel de organisatie als het programma getuigden van vakmanschap en ervaring. Bovendien kregen deze feesten dit jaar het zwoel en tropisch weer dat ze verdienden, en veel volk natuurlijk. De rijkswacht schat 25.000 man. Wij denken aan 40.000 toeschouwers, maar wie zal het weten? Het zal nu de uitdaging zijn om in de toekomst met de voeten op de grond te blijven, deze kwaliteit vast te houden en het publiek te blijven boeien. Danslustigen én muziekliefhebbers blijven aantrekken èèk als het weer zijn nukkig Belgisch karakter toont. De tweede uitdaging zal zijn om de aanzwellende massa toeschouwers vlot op het terrein te krijgen en hen ruimte genoeg te geven op het terrein. Maar dat is een ander paar mouwen want de wegen naar de Blauwbossen zijn niet berekend op die massa wagens. Uitkijken naar meer goedkoop busvervoer eventueel in combinatie met parkeerterreinen verder van de Blauwbossen af, is misschien een oplossing. Maar we weten dat de organisatoren nii al bezig zijn met de volgende,l6de, Antilliaanse Feesten. De Hoogstraatse Maand wandelde op, achter en rond het terrein en brengt u, helaas een onvolledig, verslag van het randgebeuren. Ook de winnaars van onze vrijkaarten vindt u in de volgende regels. Fred Fockaert (ee)! uil.onu (fl1!) ule,ir)

Leo Emmaneel Rode Kruis EHBO)

11 IIIP>I

Wij stiili hier up het terrein 1oct 2 verzolgingsposten. Op vrijdag en zaterdag hadden wij telkens een twintigtal medewerkers ter beschikking. Het is een samenwerking tussen de afdelingen Hoogstraten, Oud Turnhout en Vosselaar. Op beide posten hebben wij een ambulancewagen ter beschikking om serieuze problemen op te lossen en eventueel mensen af te voeren. Het is altijd mogelijk dat iemand die al klachten heeft, hier in de drukte en onder invloed van de warmte in de problemen komt. Op vrijdag zijn er geen noemenswaardige moeilijkheden geweest. Op heel de avond zijn een 40-tal mensen verzorgd met kleine klachten, snijwondjes. hoofdpijn, schaafwonden enz.

Echte problemen zijn erniel geweest op srijdag. Er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen binnen te glippen zonder te betalen. De inkomcontrole is zo goed als waterdicht. We werken in ploegjes van drie, de eerste controleert de kaart en neemt ze aan, de tweede zet een stempel( met een inktsoort die in daglicht on:ichtbaar is en enkel onder blacklights oplicht). Een derde con-

troleert meteen onder het blacklight de kwaliteit van de stempel. Bij discussie is er een verantwoordelijke beschikbaar die dan optreedt als bemiddelaar. 14

Iii Lie xrlieiuering omstreeks 21.30u staan en wandelen duizenden mensen op de vridag.vc frstivalwei. In de twee grote tenten staat nog een grotere massa te dansen. Maar de grootste drukte nzoet nog komen op dat uur.


ANTILLIAANSE FEESTEN Leen Laurijssen is als i'ïOiiit ia,i Lode Verscliueren best 0/) de hoogte van de werking van de iiikoni en is dus verantwoordelijk voor het teani dat de verkoop van kaarten aan (Ie i,ikom en de uitreiking van de zo gegeerde hack,s to ee-pas.s regelt)

Karel Hoflens (stage nwmiager van liet 2de podion

Gevangenen steken handje toe Op het terrein was in de namiddag een ploeg gedetineerden van de Hoogstraatse gevangenis aan het werk orn de stoelen en cle talels opnieuw netjes te plaatsen. Ook de gevangenen van l-loogstralen spelen nice in de l-loogstraatm;e gehuurton'.'oothal coinpelitie. De vereniging ,gehuurremi voetbal staat i voor de bediening in liet restaurant en liet barbecuen. Ze ki -ijgen hiefl'oor eet t'ergoediig van de Anti!haan,sc Feesten waatmee buit terreinliwur en de .scheulsrechter.s worden betaald. Omndcmt de niensen tilt de gevcn,genis onniogeiijk mee kunnen helpen 's Li%'o/ids. vaaidiçde de di vette een clantal înen.se,i tot de "kerngroep 'af om tfc'ls en stoelen mee te kooien afkuisen en plaatsen. Het bleken prima i'k_ krachten te zijmi die beleefd en netjes bui werk deden. Ook iemand van de

Er zijn per dag een duizcndtal backstagepassen in omloop voor persmensen, genodigden. een klein aantal medewerkers en natuurlijk de artiesten zelf. Met deze pas kanje Vrij rondlopen over het ganse terrein en ook in de ruimte achter het podium bij de artiesten en in de bar. Natuurlijk zijn er elk jaar een aantal mensen die proberen om in laatste instantie de backstage binnen te geraken. Ze proberen daar binnen te geraken omdat ze "iemand kennen van een groep of de organisatie" of omdat ze 'werken voor dit of dat belangrijk persorgaan". Ze tonen dan soms een perskaart, maar in principe moeten mensen die een backstagepas nodig hebben die op voorhand aanvragen. De aanvraag wordt dan bekeken en eventueel wordt dan een kaart opgestuurd.

Ik ben in deze job stilaan ingerold. Ik ben jaren geleden begonnen in de keuken en aan het harbecuen, ik denk destijds via de Wereldwinkel. Toen daarvoor andere verenigingen werden aangesproken ben ik hier beginnen meewerken aan de backstage. Ik moet de groepen, die op dit podium komen spelen. begeleiden. Ik moet al hun problemen oplossen, het podium in orde brengen voor de soundcheck, zorgen dat ze op tijd beginnen en op tijd stoppen. Ook de coördinatie tussen de twee podia is ons werk (de andere stagemanager op het grote podium is Ene De Mever). We staan in verbinding met mekaar via een walkietalkie. Deze twee dagen hier worden hoe langer hoe meer een serieuze job. Vroeger ging het er vrolijker en losser aan toe, bovendien is dit tweede podium opgewaardeerd. Tot nog toe was het maar een opvulling tussen de optredens in dc grote tent, meestal met akoestische instru-

direktie, Frans 1-1ev/en, stak vrolijk mee een handje toe, ,swiieii flic't de begele, t/em's Het bleek een prima initiatief te Zovlel voor de Amitilliaa,isc Feestcii als noot' de Hoogstraatse ,gevangen ir.

menten. Maar nu wordt het ingewikkelder. Deze groep bijvoorbeeld werkt met veel percussie, daar komt dus heel wat bij kijken. Spaans spreken zou soms een voordeel kunnen zijn, maar ik spreek het niet. Meestal is bij cle groepen wel iemand die Nederlands of Frans of Engels spreekt. Tot nog toe heeft de taalbarrière nog geen problemen opgeleverd. Ik trek altijd mijn plan. Een muziekinstrument heel't immers een internationale naam een gitaar in 't Nederlands is ook in 't Spaans ongeveer een gitaar

De kaartenverkoop aan de kassa verliep ook dit jaar weer vlot, zonder dat er sprake was van lange files aan de kassa. 0p zaterdag is het makkelijker werken dan op vrijdag omdat er clan nog slechts één soort kaart te koop is. Algemeen is de kaartenverkoop vlot verlopen, gisteieii( vrijdag ,nvdr) gaf de toeloop al een indruk of het zaterdag was, al flink druk dus. Voor zaterdagavond verwachten we dan ook een massa volk. We hebben vandaag via Radio 1 en BRTN al laten weten dat het uitverkocht is om een le grote toeloop te vermijden. 1-let is immers vervelend om mensen te moeten weigeren aan de kassa die eerst van ver hier naartoe gekomen zijn en hier nog een tijdje in de file hebben moeten aanschuiven. (Een paar ureii later, dit interview werd afgenomen om 19.30u, zou inderdaad blijken dat de toeloop te groot werd. De kassa werd gesloten en liet bordje uitverkocht iverduitgehangen. Dit le m'erde inderdaad een aantal frustraties op bij mensen die liet risico namen van ver te komen en zonder kaart liet laatste moment af te wachten, ns'dr.).

Soiz Damas, op

vrijdag een verrassend sterke start op het grote podium.

15


ANTILLIAANSE FEESTEN

Antilliaanse Vrij kaarten De winnaars van de vrijkaarten voor de Antilliaanse Feesten waren. Ann Van den Heuvel, Lodewijk De Konincklaan 395, Hoogstraten Wendi De Bruyn, Buizeistraat 3 bus 1, Hoogstraten Beiiiaida Haesl, Paslooi Van dei Vuoitstraat lO, Wortel lan Verheyen, Bnnwhoef 3, Wortel An Floren, Van Aertselaerstraat 72, Minderhout Kri s Aerts, M inclerhoutsestraat 40, Minderhout Dirk Strijbos. Meerleseweg la, Meer Frans 1 •eemans, K em I-'i'ssel 24 Meerle Guy Schrauwcn, Molcndrics 13, Merksplas Aij BackÂ, Gioeske 7a, Castelré - Baarle Nassau Alle inzenders die dit jaar geen kaart wonnen, hebben misschien volgend jaar opnieuw een kans.

Africando. een .tcrke Afrikaans/Carihische .salsagroep, een iderile sta;! op :ate,dn,t,'.

Zjakki Willerns

Ludo Koyen

(jro1cer Radio 1-BR7N, Club niet van jazz ol rock of klassiek kan houden. De grens ligt niet bij een bepaald genre maar bij de kwaliteit. Binnen elk genre heb je rommel en kwaliteitsmuziek. Stilaan ontdekken mensen oitk andere stijlen en muziekjes. Het zou enggeestig zijn om zich Te bprken tot één genre. Blijkbaar staan momenteel méér en méér mensen ook open voor de muziek die je hier kan bel ui steren.

(verwiiii ()Uf(l(lijk( t oï alles in verbaiul nu 1 liet dcii op hei terrein)

Het unieke aan de Antilliaanse Feesten is dat het een festival is dat een zeer gemengd publiek trekt. Het trekt het meest gemengde publiek van alle festivals in België. Ik denk dat hier ongeveer 25 á 40% zwarten en latino's naartoe kouien cii dat is eiiojiu veeL Tii tweede is liet ccii festival dat zich zowel richt tot danslustigen als tot de muziekliefhebbers. Je kan hier komen om lekker een hele nacht te fuiven. Maar je kan ook komen als muziekliefhebber want de groepen rlio hior knmtn spelen.

Hoelang de samenwerking met De Antilliaanse Feesten loopt, kan ik niet precies zeggen. Ik zou het moeten opzoeken. In 1985 ben ik begonnen op Radio 1 (toen BRT 1) met een wereldmuziekprogramma dat Tropical heette. Wij waren trouwens het eerste wercldmuziekprograrnma op de BRT. Na een aantal jaren zijn wij begonnen met geluidsopnamen van dit festival, dat zal ongeveer 5 s 8 jaar zijn denk ik. ons het juist te weten moet ik het opzoeken. Sinds 3 jaar zenden we een beperkt stuk rechtstreeks uit. de rest nemen we op en wordt later uitgezonden in een aantal afleveringen in de loop van de komende maanden. Het programma heet Club Tropical en wordt uitgezonden op vrijdagavond op Radio

1-BRTN. De muziek die hier gebracht wordt, is bezig aan een sterke opgang. Het feit dat hier de zaterdagavond uitverkocht is, bewijst dat duidelijk. De files hier naartoe zijn kilometers lang, tot aan de afrit van de autostrade. Wie geen kaart heeft, geraakt niet meer binnen. Mensen beginnen stilaan te houden van meerdere muziekgenres. Het is niet omdat je bv. van salsa houdt dat je

ITII

71Jn

allemaal kwaliri'irs-

groepen. Lie groepen die hier op het podium staan zijn dé topgroepen in dat genre. Tabou Combo die momenteel op de achtergrond te horen zijn. is dé grote compasgroep in Haïti, hei is dé top in Haïti.Het is een enorm populaire groep. De muziek die hier te horen is, is zeer gevarieerd. Africando bijvoorbeeld is een groep die niet behoort tot de topgroepen qua populariteit en platenverkoop. Maar ze worden gerekend bij de kwaliteitsgroepen binnen de salsa. Voor mij is het dé beste groep binnen de salsa op dit moment. Onze jonge reporter stuurt aan op een vergelijking me! Tien om te Zien Als je dan toch een vergelijking wil met de Vlaamse Tien om te Zien-groepen evenaren ze in verhouding wel de verkoopcijfers. De kwaliteit is echter topkwaliteit. Als we een vergelijking moeten maken zou ik eerder opteren voor bijvoorbeeld Johan Verminnen of de Kreuners dan voor bv. Danny Fabry.

We hebben gisteren bijna dubbel gedraaid. Ondanks de warmte hebben de mensen toch behoefte om na een paar drankjes een hartige hap te eten. Bovendien zijn er nogal wat mensen die onze reputatie kennen en speciaal wat vroeger komen om eerst te eten. Ze weten dat hier wel wat anders te krijgen is dan een frietje of een hot-dog. Dat lijkt nogal wat mensen aan te trekken. We konden de massa eters toch vlot opvangen omdat we de kassa's nog eens verdubbeld hebben. Nu kunnen de mensen op 4 plaatsen afrekenen wat natuurlijk de doorstroming bevordert. Voor zaterdagavond staan we weer paraat. De vooruitzichten zijn dat we deze nacht door onze voorraad heen zullen zijn van bepaalde gerechten, maar op is op hè. Van andere gerechten hebben we vandaag nog extra voorraad kunnen bestellen bij de firma Ancora


ANTILLIAANSE FEESTEN

Stuyvesant en de Feesten Om de sterke reclamecampagne van Stuyvesant toe te lichten spraken we

even met Luc Van Hoof (verantwoordelijke van sponsor Peter Stuyvesant Star Club)

Twee prachtige danseressen van Stuvvesant zetten mee de wei in vuur en vlam. Menig dansliefliebber sprong graag mee op het kleine danspodiuin.

De samenwerking met de Antilliaanse Feesten loopt al 5 jaar. Wij sponsoren het gebeuren door het extra in de kijker te zetten, door te zorgen dat het een extra push krijgt omdat het een festival is dat een positieve, mooie uitstraling heeft. In samenspraak met de organisatoren hebben wij gezegd dat dit duidelijk onze campagne was. De campagne was dit jaar bijzonder opvallend, maar dat heeft diverse redenen die hier moeilijk allemaal uit te leggen zijn.(ln de wandelgangen vernemen wij dat een deel budgetten die vrijkwamen bij Sfinks en Pole Pole, naar de Antilliaanse Feesten zouden versluisd ZIJ• .) Onze campagne was drieledig. Eerst hebben we een gratis CD ingesloten in Elga waarop we met muziek, samengesteld door Lode Verschueren, de Feesten hebben voorgesteld. Het tweede deel waren de 20 m 2 affiches doorheen gans BelgiÍ, vanaf de kust tot in Verviers en de affiches op bushokjes en de paginagrote advertenties in diverse week- en maandbladen. Ten derde hebben we gezorgd voor de danseressen die net buiten de grote tent vlak voor onze stand een paar maal opgetreden hebben.(wat door het publiek duidelijk gesmaakt werd nvdr.). Het is niet de bedoeling om zo'n grote campagne elk jaar te doen, maar het was de bedoeling om een sterk, goed draaiend, mooi festijn als de Antilliaanse Feesten bekend te maken bij een groot publiek. Ik denk dat we nu een goede duw hebben gegeven om het initiatief naar de komende jaren toe te bevestigen. Het moet zachtjesaan evolueren en groeien, er wordt niet direkt gemikt op een megagebeuren met 70.000 mensen of zo. Het moet een tof evenement blijven, goede kwaliteit, gratis parking, gratis toiletten enz., alles wat in het verleden is opgebouwd moet zo blijven groeien. Dat was de bedoeling.

Vrijdag 5 september

REVOLUTIONARY DUB WARRIORS (UK)

in concert Cahier de Brouilion - Hoogstraten 17


ANTILLIAANSE FEESTEN

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1%TD SinL-LeIIda!lsewey 28 2320 HOOGSTRATEN

Telefoon 03/314 68 60

/ftPIA

1ø /

AI1'. P j

18

/r

/ 1; /

4MI1

'


ANTILLIAANSE FEESTEN

Alfredo Guttierez, een gezellig, sfeervol en

Ook het campingterrein stond dit jaar meer dan i'ol en is aan uitbreiding toe.

leuk op tred/ei t 0 1) t'rijdaga vond

De Backstagebar Van inlcrvieveii krijg je dori cii ondergetekende trekt samen met de fotograal naar de bar waar we terechtkomen bij een geknipte barman. genaamd Piet Sommen.

Gevraagd naar de drankvoorkeureii van de drtiesten vallen vooral twee zaken op. De optredende Cubanen zijn gek van rum en kunnen er grote hoeveelheden van "verzetten". 1 .icf'it puin cii zonder ijsblokjcs want dat vel dunt alleen maar. Ook onze nationale trois, het Belgisch bier, is sterk in trek.

Eren later komen er barklanten hi,me,i /ie beginnen nier de schoonheidsku'aliteiten lan het talrijk aanwezige vrouwelijk en mannelijk schoot, op het festivalterrein. Als ge hier over het terrein loopt en ge kijkt eens rond..., keus jongen, amai, amai, zo'n heupjes. zo'n kontje, mooie borsten bij de vrouwtjes en brede schouders bij de mannen, jongens. jongens. Ik ben niet verwonderd dat mijn vrouw niet graag heeft dat ik wat teveel alleen over het terrein loop en wat te lang wcgblijf.

Ter afronding nog ere,, tijd voor een paar leuke icrh l ,, in,, dv bui man. Een paar jaar ge: dvii k iv u ii 1 iiei op t festival altijd een Nederlands koppel meevieren. Ze hadden hier op de camping een caravan staan tijdens de Feesten. Die werd naar hier gesleept door éin van de buren. Maar blijkbaar ilienIdie wagen alleen voor de Antilliaanse Feesten want ze kwamen vragen of het niet mogelijk was om de caravan hier tot volgend jaar hij Desiiiedt ie laten Staan. Over trouwe klanten geaproke ie Eén van onze medewerkers Peter S. uit 11,00straten was één van dc vorige jaleil in de late i.iin tjes na een ganse nacht werken en na menige pinten in slaap gesukkeld in de bar. Omdat dc kuisploeg ' s morgens de bar moest proper maken werd hij door een paar mensen opgepakt en met stoel en al vooroverleunend aan de piano gedeponeerd in het lokaal hiernaast. Na een klein halfuur werd de ochtendlijke rust in dc bijna lege bar ineens doorbroken. Uit de kamer

11011d/eïdlcfl nu'nsen koud/en s niorgciis te/ei//t ni de t ode antbijtresiaurantjes voor een stevig ontbijt. ernaast klonk plots een perfeki gespeelde. Innlancholisch zware blucsrift, waarschiiiiliik één ol andeie versie van de "koppijnblues". Alle aanwezigen schoten natuurlijk in de lach. Maar voor echt straffe verhalen zou je de securitymensen moeten interviewen want die kriigen in de vroege li. id ky en liii hei terrein wat te zien hoor.0

,

................

11)oi

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

liet ,s inorgciis ven geblazen aan de douches. Een beetje verderop deden de kleiputten dienst als zwembad. Op (IC e,i/uj'iiig i.

IJ


BEGIJNHOF Het Convent genomineerd voor de Vlaamse Monumentenprijs 1997.

Opendeurdag

Ii

het begijnhot

Het Convent is, samen met vier andere verenigingen of restauratieprojecten, genomineerd voor de Vlaamse Monumentenprijs 1997. Minister van Cultuur Luc Martens maakt de winnaar bekend tijdens een rechtstreekse uitzending op BRT 2 op zondag 14 september om 20.30 uur. De minister vraagt dat de laureaat één week later, op zondag 21 september, zichzelf én zijn restauratie project voorstelt aan het grote publiek. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen nomineerde vijf projecten: • De restauratie van de toren van de SintSalvatorkathedraal in Brugge. Een restauratie waarbij alle bouwfasen en -stijlen: romaans, gotisch, neoromaans en neogotisch, uitdrukkelijk gerespecteerd werden. • De restauratie van de centrale magazijnen van de voormalige mijn in Eisden. Deze gebouwen werden door de gemeente Maasmechelen gerenoveerd en ingericht als gemeentelijke kunst- en muziekacademie. • Villa Verbreyt, een art déco ontwerp van de Gentse architekt De Bondi uit 1927. De privé eigenaars hebben dit monument van de ondergang gered en restaureren nu, in samenwerking met een groot aantal specialisten, het interieur en het meubilair. • Het Convent, voor de unieke formule waarmee deze vereniging het bcgijnhof van Hoogstraten restaureert. En voor haar inzet voor andere monumenten en landschappen in de Noorderkempen • De vereniging Levende Molens, een vzw die zich, al méér dan twintig jaar inzet voor het behoud van de Vlaamse water- en windmolens en voor de instandhouding van het molenaarsambacht.

Met deze nominatie wilde Vlaamse regering de eigenaars, verenigingen of projecten met uitzonderlijke verdiensten in de monumentenzorg honoreren. Wie uiteindelijk de prijs wint weten we pas op zondag 14 september. Dan is er op TV 2 een rechtstreekse uitzending over het verloop van de Open Monunientendag. Tijdens de uitzending schakelt men rechtstreeks over naar de verschillende provinciehoofdsteden. wordende genomineerde projecten voorgesteld en maakt de minister de uiteindelijke winnaar bekend.

Open deur. Naar aanleiding van deze nominatie organiseert Het Convent op zondag 21 september een open-

"Ik ben ervan overtuigd dat deze nominatie een erkenning is, voor u en alle leden van Het Convent, voor de gedrevenheid en deskundigheid bij de realisatie van het project van liet Begijnhof in Hoogstraten en andere projecten" schrijft minister Martens aan Het Convent. deurdag op het begijnhof. Voor de Organisatie kan men rekenen op de steun van Stichting Vlaams Erfgoed (SVE), het stadsbestuur en de Stedelijke Dienst voor Toerisme. Vanaf 10.30 uur tot 16.30 zijn er gidsen aanwezig voor een rondleiding. Op verschillende plaatsen op het erf worden teksten aangebracht die uitleg geven over het ontstaan van het hof, de verschillende bouwfasen en het eigen karakter van de verschillende woningen. In de begijnhofkerk wordt het restauratiedossier van de kerk én van de aanleg van het hof getoond. En in het toekomstige museum is een tentoonstelling over de restauratie van het begijnhof, met archiefmateriaal en foto's van de woningen en de interieurs voor, tijdens en na de restauratie.

20


h@(DO) 2t22(@n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Terwijl Neel enkele tientallen kilometers ver is onder een neerdalende zo,nerzon, kruipen wij achter onze tekstverwerker om u weer op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in Hoogst raten. De schi:jf zal wei het gespreksonderwerp van de maand zijn, zeker? Borden zijn er zeker genoeg geplaatst in de Vrijheid om aan te duiden dat er een blauwe zone is. En niet voor iedereen zal het weer goed zijn. Vanaf 2 augustus kon wegens het goede weer werk gemaakt worden van de proefperiode inzake de opstelling van de terrassen. Het huidig reglement voorziet nog steeds dat deze per 30 september worden afgebroken. Dit is niet zo lang meer om te evalueren, en om in alle haast straks definitief de regels voor de volgende jaren vast te leggen. Komaf moet er dan gemaakt worden met de particuliere belangen van enkele eigen gereide horeca-uitbaters die buiten alle redelijkheid een voor alle gebruikers van het openbaar domein passende en veilige doorgang onmogelijk maakten. Foei.

"OOK ALS ZE IN CARAVANS NAAR 'T ZUIDEN RiJDEN?" Deze vraag volgde op "Alle In- CH doorvoer \ an varkens uit Nederland verboden." Bovenstaande zin ontbrak in de geleende advertentie blz. 26 van de vorige Hoogstraatse Maand, waarmee we de aandacht wilden trekken van de Hollandse inwoners van Hoogstraten. Even vermoedden we dat onze Nederlandse drukker had ingegrepen en het te grof vond. Indien 70, dan was hij één van dc weinigen want slechts één reactie op onze oproep, bereikte ons. We kunnen nooit geloven dat bijna al de Hoogstraatse noorderburcn vertrokken waren naar het Zuiden. Vandaar nog een kans : NEDERLANDERS, kijk even in de vorige Hoogstraatse Maand en

bezorg ons uw reactie.

- Wat vindt u van Hoogstraten? Op alle gebied. - Waarom woont 11 hier? Alleen omfinanciële redenen? Nee toch. - Bent u van plan zich te integreren? (van de Maghreb- en Anatolische inwijkefin gen wordt dit toch verts'acht) - Interesseert u zich voor de plaatselijke politiek? Zou u de volgende keer (2000) uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Beste lezer, indien u Nederlandse familie, kennissen, buren heeft, spoor ze aan om te reageren het cultuurverschil is te groot om het te laten hetaan.

Een reactie Aan de redactie van dc Hoogstraatse Maand, Mijne Heren, Naar aanleiding van uw oproep om te reageren waarom wij naar België verhuisd zijn, kan ik u het volgende meedelen. Ons oude huis was nodig aan renovatie toe. Tijdens een bezoek aan een kennis in België vernamen wij, dat er een

stuk grond te koop was. Het was een mooi stukje grond met een blijvend vrij uitzicht. Zogenaamde lintbebouwing. De keus was eenvoudig. Nieuw bouwen en het andere huis verkopen. Dat hebben wij ook zo besloten. Bovendien heeft België een fiscaal vriendelijker klimaat dan Nederland. Dat was ook mooi meegenomen. Met een Belgische architect zijn wij toen in zee gegaan. Hij heeft het ontwerp gemaakt, de beschrijvingen etc. en hij heeft toen de bouwvergunning aangevraagd. In Nederland duurt dit maanden, echter de gemeente Hoogstraten heeft de bouwvergunning reeds na drie weken afgegeven. Dan komt natuurlijk de vraag met wie gaje bouwen'. Een Nederlandse aannemer of een plaatselijke aannemer. Wij hebben zeer bewust voor het laatste gekozen. Zeer zeker daar wij hier willen blijven wonen. De architekt heeft alle aanvragen verzorgd en hij heeft ook duidelijk voor de plaatselijke aannemers gekozen. Ondanks het feit dat er met diverse aannemers is gewerkt, is de nieuwbouw bijzonder snel gegaan. Sneller als men met een Nederlandse aannemer gebouwd zou hebben. Het voordeel is als je met plaatselijke aannemers werkt, dat je ook in de gemeenschap wordt ingevoerd. Ook voor de service is dit een groot voordeel. Nadat wij waren ingeschreven in de Burgerlijke Stand, ontvingen wij een uitnodiging van de Gemeente Hoogstraten voor een nadere uitleg wat de Gemeente l-loogstraten te bieden heeft. Wij werden met andere nieuwingezetenen door de Burgemeester en het Gemeentebestuur ontvangen en na de lezing werden wij door de Burgemeester in het stadhuis rondgeleid. Waar vind je dit in Nederland? Nergens. Voor onze boodschappen gaan wij of naar Hoogstraten of, indien we in Nederland zijn, in Nederland. Wij hebben twee portemonnaies: één met Belgische franken en één met Nederlandse guldens. Naar de prijzen kijken we niet. Is ook niet interessant. Het één kan in België goedkoper zijn dan in Nederland, maar de verschillen zijn maar klein. Wij vinden de Gemeente Hoogstraten een zeer verzorgde Gemeente met een hele goede Bibli-

otheek. Wij zijn nog niet zo goed ingevoerd, dat wij met sociale en culturele activiteiten bezig zijn. Wij trachten ons zo goed mogelijk aan te passen en dit lukt ons vrij aardig. De mensen hier zijn vriendelijker. In de winkel word je zeer correct geholpen en men heeft nog tijd voor je. In Nederland is dit duidelijk anders. Het is alleen moeilijk om met Belgen in contact te treden. Dit is in Nederland veel makkelijker. Waarom dit is, weet ik niet. Voor de rest bevalt het ons in Belgiië uitstekend en wij zijn er ons van bewust dat wij gast in Uw land zijn en wij zullen ons als zodanig ook naar gedragen. J. W. de Lange, Hoogstraren.

GROEN TE VERZOENEN MET AUTO?

LA

Het dansenl koppel kijkt muet om. Na liet bouwverlof is gestartmnetde heraanleg van het Heilig Bloedlaanpark dat uitgebreid (of ingeperkt, zoals u wil) zal worden met meer parkeergelegenheid dan voorheen. Ook de schijf zal aan langparkeerders de moed geven om hun wagen elders (?) te zetten en de benenwa gen iets langer te gebruiken.

21


HOOGSTRA TEN

Hoogseizoen in De Mosten

Nieuwe uitbaters 'Brouwershuis'

Op donderdag 14 augustus werden tijdens een receptie de nieuwe uitbaters van café-brasserie Brouwersbuis aan het Van Aertselaerplein nr. 16 verwelkomd. Zij komen uit Mechelen waar ze de foyer van het Mechels Miniatuurtheater uitgebaat hebben. Hun namen zijn: Annie Verdien, Hubert Demeyer en Rit Dufraing.

ij

Zij zullen in de toekomst regelmatig aktiviteiten organiseren in het Brouwershuis, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden. Zo zullen zij om de twee maanden thema-avonden organiseren in de zaal. Hun motto: Vriendelijkheid en service zijn onze garantie voor kwaliteit en gezelligheid. (voor meer info: zie de paginagrote advertentie elders in dit nummer)

314.41.26 314.55.04 314.49.11

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN Theo VERHOEVEN

De Hoogstraatse Maand

VRAQEN VAN MENSEN VAN VANDAAG Waarom dat lijden? Als God almachtig is, waarom moerrvë[ getep

10 augustus was een (voorlopig) hoogtepunt in De Mosten. Die dag telde men meer dan 3000 betalende bezoekers. En dat het schone liedje nog lang mag duren!

-

MERTENS

Mielandweg 10 - 2310 Rijkevorsel Tel. 03 - 312.08.34 Fax 03 - 311.72.04 Lic. C3563

DAGTOCHTEN 3 oktober:

Een dagje Maastricht

400 fr

10 oktober:

Mosselfestijn in Zeeland

400 fr

6 en 17 oktober:

Voedingssalon te Brussel (inclusief inkom)

400 fr

*

In het groot: de werdpr9>fëmen en in ons perse ke1 vert: kte overlijden misha,péLin9< van jrbarn. Go-ett dar toch zo een eind aarunsçt'maken waarom doet Hij dat dan niet? Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel 314. 10.37.

http:l/www,omroep.nl/eo/realityl

22

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN Tel. 03/312.08.34 na 18 u. a.u.b.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


HOOGSTRA TEN

EEN NIEUW VAANDEL

Vrijdag 8augustus nudigde de Sin/-Jorisgilde lijf ter gelegenheid van defresischieting die ze organiseerde naar aanleiding van het nieuwe vaandel. Hoofdmannen, konin gen, keizers van de 8 zusrergilden werden onthaald in het stemmige lokaal aan de Brourt'erijstraat. De nieuwe vlag, streng bewaakt door de twee dekens, vervangt deze van 1951 die niet meer op stok gedragen kon worden wegens te grote s/eet. Na de officiële woorden van hoofdmnan, burgemeester en namens de Hoge Gilderaad, trok het gezelschap naar buiten de hoge temperatuur nodigde tol in de zeer late uurtjes uit tot het nuttigen V(ln vertkissende drank.

Terras-teater Reeds voor de vijfde maal slaan twee l-Ioogstraatse toneelgroepen. Tejater De Lepe Hoek en Toneelvereniging Tinello, de handen in mekaar om op de eerste zondag \ an septemberte toeren lanes ccii 5 icrial cafétei lassen in de Noorderkem pen. Nieuw dit jaar is dat Tejatcr Surplus ii t het Nederlandse Culemborg zich bij de toernee aansluit. Culemhorg is hei Nederlandse siadie waarmee 1-loogsiraten een .iariiiI iii cii geleden verbroederde.

Zondag 7 september 1997

5e terrasteatertoernee Vanaf 15 uur spelen voor u: fejuter De Lepe Hoek Hooesiralcn t Teja er S urp u s (Ciiie mborg Muziekgroep Ragatel Cslerkspiast Torteelvereni ,cirioTinello (II oogst raten op de terrassen van: De (leimel t t loogstraten t IS uur Si r Laneelot t Nlerksplas 16 uur t)en Egal lee 1 Ritkes irset t 17 uur t )e ( i til den Coppe ( l loogst late Ii( 1 S uur

Op zondag 7 sepleniher is ordi om 15iiiii heonnen op het terras an Cate De Cel mei infloogstraten. Binnen het bestek van een uur treden dan drie toneel- en één muziekgroep op, die elk ongeveer een kwartier zullen opvullen. De Lepe Hoek brengt De Auditie. Surplus speelt 1-let Afrikaanse Rus en Tiuelln pakt uit mmmcl Hod\ gard. Bagatel verzorgt een mimmi/mi aal mmmcm iii 1 en speelt volksmuziek

ACHTER HET VIJGEBLAD In dcie t ciii (moli si clii lig iS ei ni annen en hun prostaat komt ii iets meer ie weten over de cultureel-antropologische achtergronden van de mannenwereld, het man-zijn, en de medischebiologische aspecten van de mannelijke geslachtsorganen, de bouw, de prostaat en de aandoeningen en hun behandeling. Deze expo is bedoeld voor mannen vanaf S0jaar omdat zij de voornaamste groep zijn voor prostaatkiachten en -ziekten. Maar ook jongeren vanaf 16 jaar. om vertrouwd te geraken met hun eigen lichaam, zijn welkom. Deze tentoonstelling is een organisatie van de gemeenten 1-loogstraten, Baarle-Hertog. Merksplas en Rijkevorsel in samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Zij wordt opgesteld in het IKO. Dr: Versmissenstraat 6 vanaf 20 september tot en niet 5 oktober. Zij is toegankelijk elke zaterdag van 13 tot 16 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. 0p aanvraag kunnen er geleide groepsbezoeken georganiseerd worden. Voor alle informatie bel je het st aclh sijs op het nu m nier 340 1 9 1

HET NET

Om 16 uur is dit programmmni.m me gast up hei lcmls van café de Lancelot in Merksplas. om 17 uur volgt Den Egalitee in Rijkevorsel en afgesloten wordt er in De Gulde Coppe in Hoogstraten om 18 uur. Indien het slecht weer is, zal er binnen gespeeld worden. De inkom is gratis. Samen staan deze vier groepen garant voor een uurtje onispannend en speels vermaak

Tejater SURPLUS uit Cnh mmtburg

Ondertussen sunden ee ook liet idi es iii (ier\ B rosen u t Vv estnia lie die ii ch he / i g bi ud t met de stamboom Brosens. Ook hij leest regelmatig de Hoogstraatse Maand en kwam zo te weten dat we zijn adres nodig hadden om hem in kontakt te brengen met andere Brosens-en bestudeerders. Onze man in kwestie woont in de Holstraat 2e bus 13 te 2390 Wcstmalle en is geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met de naam Brosens. Wie helpt hem voort? Aan de andere kant kunnen we niet aannemen dat er in Hoogstraten bijna geen Internet-gebruikers zijn die zich wensen te laten kennen. Tot iiug toe Liegen we t,ittei s eiuig t eaclies binnen opons E-mail adres 1 aal ii fuiuiii wuideti vooi de uitwisseling vait interessante nieuwtjes over het Net. 0aire.p@planetinternet.be . • 23


HOOGSTRA TEN

In de Hof van de Juge Als ge langs de oostkant \ an de \' rijheid wandelt, moet ge eens stilstaan voor het nieuwe standbeeld van Deken Lauwerys en naar de voorkant kijken. Dan ziet ge voor u de Gravin Elisabethlaan met daarachter, op het grasveld, een zeer markante boom, waarvan hierbij een foto van wat naderbij genomen. Waarschijnlijk de enige boom van dit soort in heel onze gemeente en in de verre omtrek. Wat is dit voor een boom? Volgens sommigen zou het een MOERASCYPRES zijn (= Taxodium distichum), afkomstig uit de Verenigde Staten of Mexico, die 's winters zijn naalden verliest. Volgens anderen zou het een Chinese mammoetboom zijn (= Metasequoia glyptostroboides). Ik ben geen botanicus en mijn bomenkennis gaat niet veel verder dan groene of rode beuken wat fruitbomen, enz. Toevallig vond ik in mijn dagblad vorig jaar een tekening van een tak door Leo Faber van de moerascypres: u mag dus zelf vergelijken. Wat echter ook 'curieus' is, is de vraag: 'hoe komt die boom daar?' en het antwoord hierop. Dan moet u weten (lat vroeger, meer dan 50 jaar geleden, dc gravin

Elisahethlaan niet bestond, de huizen tegenover de kerk vormden een aaneengesloten rij. Dit kunt u nog zien op bijgaande foto (uit het fotoboek van M. Leunen): het brede herenhuis op de linkerhelft van de foto stond waar nu de Gravin Elisabethlaan is; vlak ernaast was een smalle doorgang en dan volgt de smalle witte gevel, waar nu 'De Tram' is ('cafĂŠ Trarnway' staat erop). Toen op het eind van de oorlop, op 23 oktober 1994, de Duitsers onze kerktoren lieten springen, is die (IWars over de straat gevallen, op het brede huis naast de Tram en heeft zodoende een gat geslagen in de doorlopende huizenrij, waaruit de huidige laan ontstaan is. In het thans verdwenen huis woonde vroeger vanaf 1916 vrederechter Alfred de Wilde, die op 70-jarige leeftijd nog in functie was, en op 7 april 1948 tijdens een rechtszitting onwel werd en ter plaatse stierf, 'in het harnas'. Het was zijn laatste rechtszitting. Maar het huis waar hij vroeger gewoond had, tegenover de kerk, was eigendom van de familie Vermeulen. Het was gebouwd in 1772. In een stratenatlas van 1845, plan nr. 7, staan huis en wegeltje

ernaast, als nrs 121 en 122 aangeduid, en achter het huis een brede diepe tuin, vanuit de geval bijna 100 meter. Het huis + weg waren eigendom van P.J.A. Vermeulen, apotheker te Hoogstraten. Waarschijnlijk heeft deze de fameuze boom in zijn tuin laten planten tegelijk met nog andere exotische bomen. Het schijnt vorige eeuw hier en daar mode geweest te zijn om vreemdsoortige bomen in huis te halen: zo zou ook bijv. het nu bekende Arboretum van Kalmthout ontstaan zijn. Hier in Hoogstraten is dus deze boom een zeldzaam exemplaar, overschot van wat het begin had kunnen worden van een plaatselijk vreemdebomenmuseum. Laat ons dus zuinig zijn op het plantsoentje dat er nu rond de boom li gt.

Hij is iie! Illoeile /s 1/loo/S II Oit 0fl reç'elhen ul/gngl Un til, PF(L4LC! '1 is toch een indrukwekkende oude boom.

FnLiIi CO SL

bi cie grote hof achter cid herenhuis werd o/i:e 1)00111 geplant, iii de tijd dat J-Ioogs 1/1/ten nog tweetalig was. Op de voorgrond, voor de bomen, zijn de rramsporen nog te zien.

(#PEETEflS

AKMANIU

/

/

* merkbanden *

Alle bankk Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

___

occassiebanden *

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54

reparaties *

depannag

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Erkenning Controlecliensi Verzekeringen 11590 230

24

autobanden


HOOGSTRA TEN ziek bij St. Catharina. Wegens het dienstrooster op de kolonie was dit niet vol te houden, tot spijt van de niuziekmeester van de fanfare. Nog steeds verblijft het echtpaar in de Lindendreef, waar het gouden jubileum met vrienden en familie werd gevierd. Vanwege de Hoogstraatse Maand van harte gelukgewenst en noe ele jaren. U

WILLY VERS CHUEREN EN JEANNE VERS CHUEREN Vijf gouden bruiloften tijdn de maand augustus : in 1947 werd er tijdens de zomer blijkbaar tijd genomen om in het huwelijksbootje te stappen. Niet zo lang na de tweede wereldoorlog, en voor Willy Verschueren was dat toch niet de schoonste tijd, die hadden ze bciccfd in de vooroorlogse jaren, in hun jtiigdjarcn. Op 2 augustus was het 50 jaar geleden dat Willy Verschueren uit de Lindendreef zijn ja-woord gaf aan Jeanne met dezelfde familienaam. En om eens te breken met de gewoonte, laten we Jeanne eerst aan het woord. Zij werd geboren op 13 augustus 1924 in het gezin van August Verschueren en Anna Van Reuth in de Leemstraat. Vader werkte aan de tram terwijl moeder instond voor de opvoeding van nog 3 meisjes naast Jeanne en een broer. Eerst liep ze school in de lagere rneisjesschool in de Gelmelstraat, waarna ze tot 18 jaar les volgde aan Mans Stella in Oostmalle Terwijl ze nog thuis woonde, werkte ze nog bij Jos Swolfs, als naaister. Na haar huwelijk nam iij de opvoeding van de twee dochters waar, terwijl echtgenoot Willy voor de kost instond. Haar werd niet toegestaan nog te werken, omdat Willy een plaats bij de Staat had. Net zoals iedereen in die tijd, was zij aangesloten bij de Vrouwenbond waar menig vrij uurtje werd doorgebracht. In die tijd, tijdens de oorlogsjaren, was de kermis het moment om kennis te maken, zo blijkt uit de talrijkegesprekken die we eerder hadden met andere jubilarissen. En zo verging het ook dit koppel : tussen Willy en Jeanne geraakte het aan op de kern1is hoewel ze elkaar reeds vroeger kenden als kajotter en kajotster. Gedurende twee jaar werd er bij haar thuis ingewoond omdat in de periode na de oorlog er een tekort aan woningen was. Na een kort verblijf in de Molenstraat werd naar het Hoefijzer getrokken, en later naar én van de grotere woningen van dc kolonie in de Lindeiidreef. Beide dochters zorgden samen voor 4 kleinkinderen en ondertussen is er reeds 1 achterkIinkjnd, dochter van ccn kleiiiduLliter zcdat een heus viergeslacht in de familie verkeert. Als zoon van schrijnwerker Frans ('Suske Manus') cii Irma Wijnen werd Willy Verschueren geboren op 13 februari 1921 in de Boonenstraat, de huidige Karel Boomstraat. Net zoals vader en zijn enige broer Herman trok Willy na de vakschool naar de schrijnwerkerij van Karel Meyers waar hij tot 1940 werkte. Op de schrikkeldag van het jaar 1940 werd hij als soldaat opgeroepen bij de eerste artillerie te Brasschaat, en diende tot 10 mei, dag van de kapitulatie. Toen vluchtte het regiment naar het Zuiden van Frankrijk, waar in onbezet gebied werd verbleven tot de luitenant de raad gaf zich aan te geven in Bordeaux als krijgsgevangene goed wetende dat de Vlamingen op transport naar huis zouden gezet worden. Opnieuw werd de stiel van schrjnwerker aan-

gevat, ditmaal bij Emiel Horsten te Wortel. Maar niet voor lang. In 1942 werd Willy andermaal opgepakt om te gaan werken aan de Belgische kust. Daar moesten graafwerken verricht worden voor de Duitse bezetter. Na een halfjaar hield hij het daar voor bekeken en ging lopen. Aangekomen in Hoogstraten ging hij aan de dag bij Karel eiiJus Veisuiissen, schrijnwerkers. Begin 1944 legde Willy liet examen af voor het Ministerie van Justitie in de strafkolonie te Mcrksplas, om dan op 1 mei aan de slag te gaan als bewaker in Hoogstraten. Niet voor lang. Na 8 dagen dienst werd hij door de Duitser terug opgepakt en naar Weimar overgebracht om te arheiden in de metaal. Na een omscholing werd hij tewerkgesteld op een vliegplcin. In tegenstelling tot de echte gevangenen (vaak uitgemergeld van ontbering) van Buchenwald, sliep hij niet in kale barakken, maar wel in een gebouw, en tussen witte lakens. In dat kamp werden ze door dc Amerikanen bevrijd. Vanaf dan kon hij definitief aan de slag in de strafschool te Hoogstraten. Tot aan zijn pensioen werkte hij er. Wegens het niet aanvaarden van een plaats elders, werd menige weddeverhoging afgeslagen, maar ja, dicht hij huis werken had nu ook éénmaal zijn voordelen. Zo gaf Willy als monitor schrijnwerkerij les aan de gevangenen in opleiding: in die stiel had hij ook de meeste ervaring. Van de directeur moest hij ook EHBO kunnen verlenen, en zo stond hij meer dan eens de dokter bij. In de vrije tijd was Willy Verschueren een niet onaardig handboogschutter: eind de jaren vijf tig werd in Fleurus deelgenomen aan het Belgisch kampioenschap. 28 Jaar speelde hij mu-

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE 25


HOOGSTRA TEN

Nooit zo laat thuis geweest...

Rik Schellekens en Anneke Snijders

Liefde, treinen en boeken. Trouwen in 1947 was allerminst een rariteit, het was eerder een ontlading van de ingehouden spanning na 5 jaren van oorlog en onzekerheid. Zekerheden keerden stilaan terug in het leven van alledag. Als de machinist dan fluit moet ieder zijn plaats inemen want de trein vertrekt. Zo ook voor Rik en Anneke op 20 augustus 1947. Wat vooraf ging Anneke Snijders was de vierde in de rij van vijf bij de boswachter van Mr.Vermeulen in Meer. Zij werd op 28.01.21 geboren te Meersel-Dreef. Zorgeloos schoollopen was er tot 14 jaar om nadien als hulp in de huishouding ingeschakeld te worden. Haar grootste plezier was om gedurende de wintermaanden te schaatsen op de vijver van Leysens'-kasteeltje'. Bij het uitbreken van de oorlog was het voor hen belangrijk om over het Albertkanaal te vluchten want daarna kon hen niets meer gebeuren. Verder dan Prinsenven in Hoogstraten geraakten ze niet want den Duits was toen toch al overal. Met het kruis voorop, gedragen door ĂŠĂŠn van de kinderen Swaenen trok men terug naar Meer. Gelukkig stond daar de nieuwe jas, gekregen van Mr.Vermeulen, netjes gevouwen over een stoel, nog als een vogelverschrikker tussen de zwarte bessen. Naar het einde van de oorlog toe durfde zij wel eens een grote mond opzetten zodat haar ouders er niet meer gerust in waren en zij elders

Vik en Anneke op hun trouwdag

moest gaan slapen. Rik Schellekens was de jongste spruit uit een gezin van drie en werd geboren op 12.03.1924 met zijn gezicht naar de statie van Hoogstraten. Niet onbelangrijk om dit zo te melden want stations en treinen zijn hem vanaf dat eerste ogenblik blijven imponeren of beter passioneren. Na Sjaar intern op St.Victor in Turnhout was hij het binnenzitten gewoon en koos hij voor een loopbaan in de strafschool van Hoogstraten. Begonnen als klerk en zo langzaamaan de trap op naar boven. Ondertussen was hij al wel als 1 6-jarige naar Toulouse moeten vluchten bij het uitbreken van de oorlog, doch dit was eerder een vankantiekamp. Het einde van de oorlog baarde wel meer zorgen. Bevriend met onderpastoor Naveau van Meer (de toenmalige eigenaar van Maxburg), slaagden zij er samen in om, met vervalste documenten, andere jongens uit Duitsland weg te houden. Het laatste halfjaar van de oorlog was hij dan ook voortvluchtig.

In die tijd organiseerde men nog jaarlijks, in augustus, een goeie Vlaamse kermis op het Withof te Minderhout. In het jaar 45, als de oorlogsellende even voorbij was, liepen Vik en Anneke elkaar daar tegen het lijf. Het moet wel liefde op het eerste gezicht geweest zijn want vanop het Withof ging hel dezelfde avond nog naar de Maria-feesten op Meersel-Dreef. Rik kan zich niet herinneren ooit later thuis gekomen te zijn dan toen, die avond. De bekendheid met onderpastoor Naveau zorgde voor enige afwisseling in de vrijage. Op woensdagavond gind Rik vrijen, op zaterdag ging hij helpen in de bibliotheek en op zondag werden de beide zaken gezellig gecombineerd. Twee jaar vrijen was lang genoeg en op 20.08.1947 was het zover. Tuut zei de trein en de statie vertrok (of gingen zij terug naar de statie?). Het feest was in Meer, maar wonen gingen ze eerst in de Moerstraat, om nadien, in 1952, hun definitieve nest te bouwen in de Minderhoutsestraat. Zoals verhoopt en verwacht werden er kinderen geboren. Rita kwam als eerste in 48, Ria volgde in 49. Alma in 51 en tot slot in 54 Theo, een jongen. Ondertusen lopen 7 kleinkinderen het huis in en uit.

Met de neus in de boeken... De vriendschap met onderpastoor Naveau wakkerde. zoals we reeds melden, de lust bij Rik aan om zich in het bibliotheekwezen te mengen. Hij volgde een opleiding als bibliothecaris en slaagde in het examen. Gerald Walschap was voorzitter van de jury en nadien zijn inspecteur

....zowat 50 jaar later nog even verliel...


HOOGSTRA TEN als hij bibliothecaris werd van Hoogstraten in 1953. Voor deze grootheid uit de Vlaamse literatuur heeft Rik steeds bewondering gehad. "Een man die zowel in woord als in schrift met vijf woorden zich perfect kon uitdrukken, niet meer, niet minder", zo ervaarde Vik hem. De nieuwe boeken die werden aangekocht \verden thuis geleverd. Eens een levering binnen werd Anneke Liit de huishouding gehaald om mce te hclpen "filmeluxen" of te plastiticieren. Natuurlijk kon bij zulk een levering niet weerstaan worden aan de verleiding om ook eerst de hoeken te lezen. Al die jaren, tot op heden, is voor Anneke het lezen van een goed boek haar lievelingsbezigheid. Rik moest zijn neus wel eens in andere boeken steken want keer op keer werd deelgenomen aan bevorderingsexaniens in het penitentiair scholingscentrum, zodat hij in 1985 zijn loopbaan kon beëindigen als directeur-,.aakvoerder. Verplaatsingen naar elders werden steeds van de hand gewezen want die vielen niet te combineren met een tweede job in de bibliotheek van Hoogstraten die hij bleef leiden tot in 1982.

Uitkijken naar de HST... Geboren op de statie kan het niet anders of Riks fascinatie moet uiteindelijk naar treinen gaan. Vogels waren ooit ook een passie. Maar de populatie in de volière is nu gereduceerd tot 1 bejaarde roodkopkardinaal. Hoewel dit beest met de beste zorgen omringd wordt zit Rik toch meer uren op zijn zolder dan waar ook. Wij mochten er een kijkje nemen en slaakten een zucht ik weet niet mccr ufliLt Li één was van bewondering of van afgunst - immers een jongensdroom kreeg als het ware gestalte. Een zolder vol met sporen. treinen, stations, huisjes ... en onder de tafel een wirwar van draden en connecties met bedieningspanelen die dit alles in goede banen moet leiden. Fier als een pauw maakt Rik ons wegwijs in het Europees spoorwegennet waar ieder land toch zijn cigenheidjes heeft. Voor hem gekend tot in het kleinste detail en dus ook zo nagebouwd. Reeds jaren worden tentoonstellingen en winkels inzake modelbouw gefrequenteerd in Utrecht, Parijs, Den Bosch of Aken. En zeggen dat dit alles begon met het zicht op cle statie van Hoogstraten. Toen de HST (of ioals de Fransen zeggen de TGV) voor de eerste maal reed (in 1981) tussen Parijs en Lyon, waren Vik en Anneke er als de kippen hij om mei deze nieuwigheid kennis te maken. Voor Rik mag die trein er best komen in Hoogstraten, want dan kan hij er des te vaker naar gaan kijken. Nu spoort hij regelmatig naar Brussel-Zuid om er de treinen te zien vertrekken en aankomen. Pure hartstocht. Een droom zou het zijn om eens naast de machinist te mogen plaatsnemen.

Oproep.... Toch blijven boeken voor beiden, nu het wat kalmer aan moet. een medium om de dagen mee te vullen. We haalden reeds de bewondering aan voor Geralcl Walschap. Vik en Anneke hebben al zijn werken. Met uitzondering van deel 5 van zijn verzameld werk wat ooit in 6 delen werd uitgegeven. Wie hen dal kan bezorgen (tegen betaling natuurlij k) zullen ze eeuwig dankbaar blijven. Wie het per toeval heeft, mag het gaan afleveren in de Minderhoutsestraat 35. Eeuwig is voor ons wel wat lang. Maar wij wensen hen toch nog van harte vele jaren samen met kinderen, kleinkinderen vrienden en kennissen.

Jos en Finne Govaerts-Faes 'Een van de schoonste dagen van ons leven', zo besloten Jos en Finne Govaerts hun verslag van de feestelijkheden van de gouden bruiloft, compleet met een versierde Achtelsestraat en een stoet met wel 60 figuranten. •

j

:.

11 Aan inn Icct kun j ii inci Ken hnc c1 liel echtpaar Jos Govaerts en Finne Faes in 1 loogstraten zijn ingehurgerd. Zo vanzelfsprekend is dat niet, want allebei zijn ze afkomstig uit Arendonk. Jos werd weliswaar in Oud-Turnhout geboren, maar verhtusde als kind naar Arendonk waar Finne al vanaf haar geboorte woonde. 'In onze jongejaren was Arendonk een bloeiend dorp, dankzij de sigarenproductie.' Meer dan cle helft van de Arendonkers was werkzaam in de sigarenfabrieken, ook Jans vader en Finne als jong meisje. Na de oorlog veranderde er veel, de sigarenindustrie ver dween uit Arendonk en veel jongeren moesten toen elders hun kostwinning zoeken. Velen kondcii ecu siatitsbetrekkitig bemachtigen, in de douane, bij cle politie of de rijkswacht. Ook Jan werd rijkswachter. Maar toen had hij al verkering met Finne, die toen één van de mooiste meisjes uit Arendonk moet geweest zijn, getuige de trouwfoto uit 1947. Dat vond Jan ook toen hij Finne ontmoette ter gelegenheid van een 'vatje', gegeven voor een huwelijk van wederzijdse kennissen. Van een bruiloft komt een bruiloft' zegt men weleens en dat geldt natuurlijk ook voor 'vatjes'. En zo gebeurde dat op de dag van haar 20ste verjaardag Finne ontvlamde voor Jan Govaerts, en omgekeerd. Het was meteen serieus maar toch duurde cle verkering 4 jaar, o.a. omdat rijkswachters in clie tijd niet mochten trouwen voor hun 26e jaar. Op 2 augustus 1947 trouwden Jos en Finne en verhuisden naar Antwerpen. waar Jos terecht kwam bij de Mobiele Eenheid van de Brigade Antwerpen: rijkswachters werden in die tijd gekazerneerd op minstens 25 kilometer afstand van hun geboorteplaats 'onidat het moeilijker is om gendarm te zijn op de plaats waar je familie en vrienden wonen'. Jos en Finne bleven 4 jaar in Antwerpen. Hoewel Finne zich goed aanpaste aan de nieuwe omgeving - 'ik heb nergens heimwee gehad' wilden ze toch dichter bij hun vroegere thuis wonen. En vermits Hoogstratemi de dichtsbijzijnde kazerne bij Arendonk was, werd dat hun volgende woonplaats. 'Gelukkig moesten we niet op de kazerne zelf wonen, we kregen een huis aan cle Loenhoutse Baan en in 1962 bouwden we een huis aan de Achtselse Straat waar we nu nog altijd wonen. We hebben er nooit aan gedacht om terug naar Arendonk te gaan wonen, ook niet na de pensionering, we kennen hier meer mensen dan daar en we wonen hier graag. Als rijkswachter leer je veel mensen kennen, natuurlijk, al is het niet altijd op een plezierige manier; er blijft altijd een zekere afstand, het uniform al schept een kloof. Mijn lijfspreuk was altijd: 'behandelde mensen zoals ge zelf behan-

clelcl wilt worden' en zo probeer ik te leven. In de beginjaren was het werk zwaar, we klopten zo'n 60 i 70 uren per week, altijd per fiets 01) patrouille, in weeren wind en soms ook's nachts.' Jos en Finne kregen drie kinderen: Aloïs. Maria en Ingrid, die allen ver van Hoogstraten hun werk en woonst hebben gevonden, maar met de 6 kleinkinderen geregeld op bezoek komen. In '74 vroeg en kreeg Jos vervroegd pensioen en kon hij bezig zijn met iets waarvan hij al lang uedroomcl had: ceremonie- en ziekenvervoer.

Hij houdt ervan om mei n men e n o111 te n en rijdt dolgraag met de auto. Die twee dingen kon hij verenigen in zijn nieuwe bezigheid. Geclurende 13 jaar heeft hij zo heel wat mensen vervoerd naar ziekenhuizen veraf en dichtbij en voor veel trouwerijen gereden niet zijn eigen wagen. 'Begrafenissen deed ik liever niet, al heeft men mij weleens gevraagd, dat vond ik te triestig. Al bij al heb ik er zo'n miljoen kilometers opzitten.' Maar tien jaar geleden vond hij - en zeker Finne - het welletjes. De kinderen waren inmiddels het huis uit en Finne wilde ook graag eens op reis gaan, een uitstap maken, en dat was vreselijk moeilijk te combineren met Jans bezigheden. Finne houdt van reizen en ging dan maar met haar zussen op tocht, naar Rome, Monaco, naar Nice. 1-let was ook de zorg voor zij!) oudere moeder die Jan deed besluiten om te stoppen met het vervoer; Jan is enig kind en de laatste jaren van haar leven bracht zijn moeder door in Hoogstraten. bij Jan en Finne. Jan en Finne zijn allebei lid van de Gepensioneerdenbond en gaan nu vaak samen op reis of op uitstap: allebei zijn ze ook verwoede kaartcrs en laten geen gelegenheid voorbijgaan om een kaartje teleggen. En dan is er nog de hof- met veel bloemen en weinig groenten - waar Jan veel tijd insteekt, maar waar hij terecht trots op is. 'We hebben het goed samen', zegden ze in hun huis vol wenskaarten, bloemen en planten, die herinneren aan het grote feest. Wij wensen hen nog vele jaren samen.

27


weaffld

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Her gaat met het maandelijkse nieuws gelijk met het weer dit jaar: te zot of te bot, teveel of te weinig, alles of niets. Vorige maand schreven we: 'Komkominertijd', waarin niks te beleven was en er niks te melden viel. Nu is het het tegendeel: veel te veel nieuws in één keer. Hebben onze lezers gedacht: we zullen die schrijver van ons dorpsii ieuws eens wat bezorgen dat hij even voortkan? Of is er toevallig ergens een nieuwsdam doorgebroken? Je zou zeggen dat het verl of onderhand te kort is om alle activiteiten die georganiseerd worden, naast elkaar of achter elkaar een beurt te geven? Leest Uzelf.

Landelijke j umping Vier dagen lang was het paardenfeest, of liever feest voor de vrienden en liefhebbers van ruim 1000 (duizend) paarden uit heel het land, die op de Kolonie evenzoveel dagen hun 'zomerkamp'

Gip

JI

1 IIitCJ.\

Aomt

1

kwamen houden, zoals ook ponyvriendjes in de zomer hun ponykamp houden. Een paar weken van tevoren was men de terreinen tussen de boerderij en Staakheuvel al aan

het klaarmaken. hele grote tenten werden opgezet, springhindernissen en dranghekken: het moest vooral een feest voor de springpaarden worden; geen dressuur, geen Military, geen draverij, enz., het ging om springen, en wel in twee pistes, voor senioren en junioren van diverse categorieën. Het zou het grootste paardenevenement in het land worden met nationale en internationale springvedetten. Olympische kampioenen inbegrepen. Plaatselijke paardenvrienden wisten niet goed van wie het allemaal uitging, wie er achter de organisatie zaten, maar het bleek georganiseerd te zijn door Wim Fransen van Breebos (die op Keirschol het oude boerderijke van Sooi en Marie De Keyzer aan 't verbouwen is) en nog enkele vrienden. Breebos en Friswit en Nissan waren de hoofdsponsors. Voor diegenen die behalve paarden ook nog wel iets anders wilde zien en horen, waren er ook optredens voorzien van Sandra Kim, Frank Galan, Massey Ferguson enz. Kortom, er zat voor véél geld bijeen op die weiden van onze onvolprezen Kolonie. Onze nationale jumpvedette Ludo Philippaerts was aanwezig met 3 camions van zijn beste springpaarden, maar viel hier toch buiten de grote eerste prijzen. Er was voor 1.2 miljoen aan prijzengeld te verdienen plus een Nissan-auto. Verder wil ik u niet vervelen met de diverse winnaars op te noemen: die stonden daags erop uitvoerig in de sporikranten. Alleen dit nog: er werd ook een 'goed doel' aan de jumping verbonden: het Project Zelfstandig Wonen voor mindervaliden. Voorts kan opgemerkt worden dat de belangstelling vanwege dc 'leken' van hier niet geweldig was, maar wat wilt ge, als op eenzelfde dag op drie plaatsen hier vlakbij paardendingen te doen zijn. zoals Military in de Blauwbossen en nog iets in Loenhout. Kan er niet beter afgesproken worden? Of is de verlofperiode nog te kort?

i(h

Zornerfeest en voetbaltoernooi

Veel te heet was het eigenlijk en bovendien vielen beide aktiviteiten swnen op dezelfde dag. KVNA organiseerde onder grote belangstelling zijn jaarlijks jeugdtoernooi. Terwijl de jongens onder een loden zon hun inatchkes speelden, zochten de vaders en moeders verkoeling aan het biertentje of onder de parasols naast liet B-veld. De BGJG organiseerde achter de parochiezaal zijn Zomerfeest. Ze hadden echter geen rekening gehouden niet de sterke concurrentie van het toernooi van de Worrelse voetbaljeugd. De belangstelling was dan ook beperkt. Maar de deelnemers lieten liet zich met aan hun hart komen tijdens de basket- en vollevbalmnatchkes en het volksdansen. Weinig volk maar toch veel vreugde. Volgend jaar kan men beter de datum wat verschuiven. 28


WORTEL

Fietstrip naar de Wiklertse molen

Gezinsfietstocht Zondag 3 augustus reed de KWl een gezinsfietstocht van een kleine 40 km, met 38 of 39 deelnemers, een beetje kris-kras zuidoostelijke richting, langs rustige landelijke wegen, kanten van Zondereigen. 't Geheul, De Bosduif of De Koekoek, waar gerust en gedronken werd; en verder via Beerse of Den Hout huiswaarts. Laag tempo, zodat iedereen meekon, ook kinderen. 't Was geslaagd. Kort tevoren was er ook 'n forcivisuitstap naar Den Heibaert, met 'n 20 man, en zoals vorig jaar werd er meer forel bovengehaald dan er uitgezet was. Ge ziet, de KWB is een mirakelse vereniging!

Taxushagen: eenmaal, andermaal

Na het lekkere eten aan de bakkersmolen te Wilden slaan ze klaar out hun stalen ras weer te bestijgen voor de rit terug naar huis. Iedere dinsdag wordt er gefietst met de gepensioneerden, gewoonlijk zo rond de 30-35 km, met soms 40 deelnemers. Een paar keer per jaar doen ze dan een grotere trip en 29 juli was het dan zover: 37 gepensioneerden per fiets naar de bakkersmolen in Wilden. Met prachtig weer en vol goede moed vertrokken ze om half tien, over Achtmaal; 7 personen die het per fiets niet goed aandurfden kwamen per wagen en om één uur

waren ze er en schoven meteen aan tafel, waar alles klaar stond... Toen iedereen voldaan was, ging het terug de fiets op. In Wuustwezel nog eens haltgehouden om iets te nuttigen: weer de fiets op. Kop naar huis, allemaal langs binnenwegen, waar we in groep om half zeven terug thuis waren. Met 'n paar zere knieën en zitvlak hadden we toch 'n mooie dag gehad.L1

Vorige maand stond er een eerste berichtje in dit blad over het knippen van taxushagen die grondstof kunnen leveren voor een medicament tegen kanker (Taxol), ondanks dat taxus zelf zwaar giftig is. Dit artikel heeft mij heel wat telefoontjes opgeleverd van mensen die daar meer over wilden weten. Daarom kom ik er even op terug, want inmiddels heb ik vernomen dat er 'n zekere firma is, Bio-Agrico, in de Eikstraat 48 te 1673 Beert, met telefoonnummer 02/361.23.27, die snoeiploegen heeft om taxusknipsels te verzamelen. Maar die firma zou op dit ogenblik overbelast zijn: iemand die dat nummer gebeld had, kreeg als antwoord: bel in februari of zo nog maar eens terug! En verder weet ik het ook niet.LI

Grote brand in de Z•andstraat Donderdagavond 7 augustus, na een snikhete dag, brak er 's avonds tegen 10uur brand uit in de gebouwen van de vroegere firma Horsten, en wel in de schrijnwerkerij achter de burelen, waar thans de Firma Invepro gevestigd is. Toen Fons Sommen, die er rechttegenover woont, tegen tien uur van de Guld thuiskwam, zag hij door een venstertje in de poort dat er aan een zaagmachine enkele zakken houtkrullen stonden te branden. Het was toen nog een klein brandje, dat toen gemakkelijk geblust had kun-

nen worden. Hij probeerde de poort open te krijgen. Vergeefs. Hij ging toen recht naar huis de brandweer bellen, maar binnen tien minuten stond heel het pand in lichtelaaie, met vlammen die tientallen meters hoog oplaaiden, voordat de brandweer er was. Die was er wel zeer snel, maar kon niet beletten dat heel het pand eraan ging. Met IS brandweerwagens, van Hoogstraten, Meerle en Oostmalle. kon men de burelen aan de straat nat houden, alsook de elektrische hoogspanningscabinc redden en de

'The morning after': zo zag het er de volgende dag uit.

gebouwen van de zagerij Van Erck, die er 10-12 meter naast lagen. Aan de andere kant (kant vroegere melkerij) kon ook de vleugel van Mediam gered worden, die in communicatieapparatuur doet. Omdat het zo'n warme dag geweest was, met een zwoele avond, zaten er in Hoogstratcn massa's mensen buiten op de straatterrassen, te genieten van een pintje. Toen die mensen de brandweer met loeiende sirenes zagen en hoorden, die richting Wortel draaiden, toen ze in die richting de vuurgloed zagen, en geruchten hoorden dat de Ster of de zagerij in brand stonden, dronken ze hun glas leeg en stapten in de auto, en zodoende kwam er een grote karavaan ramptoeristen half de nacht op gang: voor zover ik kon zien is er vroeger zelden of nooit in volle dag zo'n massa mensen in volle dag in Wortel bijeen geweest als toen die nacht. Het is een wonder dat al die brandweerwagens er nog fatsoenlijk door konden, door die massa kijktoeristen. Toch waren er in Wortel nog heel wat mensen, die de volgende dag in de winkel pas hoorden, wat er 's nachts gebeurd was. Er zijn dus nog altijd mensen die vroeg met de kippen op stok gaan, zelfs als 't heel warm is. De volgende dag, toen volk en brandweer weg waren, kon men zich een beeld vormen van de ravage: de vroegere bedrijfswinkel en de achterliggende opslaghal waren één grote puinhoop van verwrongen stalen balken, die soms nog gewapend-betonnen kolommen mee omver getrokken hadden. Hier en daar nog rechtstaande muren, geblakerd en zwart. Voor al diegenen die er vroeger gewerkt hadden, en daar een soort 'thuis' hadden, triest om te zien.

29


WORTEL

Nieuw dorpsgezicht

Een viergeslacht in Wortel

!00lflI0e(lC) J £11 00 0 ) 111 ..traat werd dit I'Ie/ges/a( Iii 0/) /0/1) 1 '(Lstg('Iegd: /FIF/ Van Kasteren, in het midden overgrootmoeder Johanna Van Der Linden met in haar armen de jongste Lincv Schrove, en rechts de Jïere moeder Nancy Renders. De Hoogstraatse Maand wenst dit viertal nog veel geluk

Iii j1c /

B.G.J.G.-turnen voor vrouwen \ anat september 1907, dus al meteen na liet schoolverlof. tot Pasen '98 is er gelegenheid om aanje conditie te werken. Iedere dinsdag van 20 tot 21 uur worden alle sportieve vrouwen verwacht in de sportzaal van de gemeenteschool te

Wortel. Zin om mee te doen? Breng ook je vriendinnen mee. Lid zijn van BGJG is niet nodig. Inlichtingen bij An Snels, tel. 314.71.99.

.1

1

0

1

1

e.1 !

Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE WAT IS IR IN 1 lit II \EN 511 01CR DAN It 11 Kt)NNI N Uit CI VI N AUB DRAAD] DAAR GRAAD 101 BIJ W\Nf 511111 VI R7I KI 11 N Is 511 t 11 I)AN t

Nh N\\ 1 Rl

• CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

— 1 ~JWA VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 WORTEL / TeI.&FaxO3/3143583

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 30

DINSDAG GESLOTEN

"

Ç


WORTEL

Eerste EURAUDAX-wandeling in Wortel

De moedige stappers ton de Euraudaxwandeling ergens te velde rond baaitkapircut lint Brosens (met ba(ird, midden voor). Zaterdag 9 augustus kwamen er 92 ervaren wandelaars van heinde en ver opdagen, tot uit Amsterdam, om de eerste wandeling van die naam hier mee te lopen. Gewoonlijk zijn er tussen de 30 en 120 deelnemers aan dit soort wandelingen. Het ging hier om 2 x 25 km die volgens vaste reglementen gelopen moesten worden: zo vertrekt men allemaal samen in één groep, onder leiding van een ervaren baankapitein, die zorgt voor een constante snelheid van 6 km per uur: men komt dan ook allemaal tegelijk aan. De kapitein mag niet gepasseerd

worden. Er is ook een commissaris bij namens de organisatie, die na afloop verslag uitbrengt. en die mede de verdiende stempels mee uitdeelt na elke erkende wandeling. In alle geval, ondanks de hevige zon, dankzij een goede verzorging met frisse dranken. 'n koek. 'n appel en na de middag nog een boterham en 'n hardgekookt ei, verliep alles stipt op tijd. In het Casino van de Kolonie was het eindpunt, waar alle deelnemers nog soep en smoskes kregen. Ze waren allemaal tevreden voor de fijne wandeluren in een fijne streek. toen ze huiswaarts keerden..

Wat is een Euraudaxwandeling? Dit is geen druktout 1..le zou kunnen denken dat het Euroda\ moet zijn. zoals Enruvisie, kunicheqoe eni.: en Da'., van de /.uidtranse dutvenstad. De uitleg ztt zo in 1904 orean i seerde 1 lenri De'vrange. de ader van de Ronde van I'rankrijk. een bescheiden wandeltocht snor coureuN (liii ze lii te houden. Hij begon iilaiu gelijk niet 'n tocht san 100 kin binnen 24 uur. 3 mannen namen dc npdntc ht aan. cii 2 sn ihoteli en het. Een maand later waren er al 12 kandidaten. ss :iarvan 94 de ei ndniee t hint ide n . 1 )c ntgan tsat e Union des And as Fr:t nçais v erd geregistreerd. liet ss oord 'Auda'.' is Latijn en betekent moedige, dum ver'. Na de nut Ing seispi eldde de mcugedachte zich os er Europa. en heet sindsdien: Ecu undax-organtsatte. Men wordt er geen lid van, ss eI deelnemer a.ui éen van (ie erkende wandelingen, die beginnen niet 25 kut. en ta 50 en 75 kni opk Ii nunen tot 1(R) kit . 1 )ee i nemers ertrek ken t 11e maal tegel i k. blij s eni n groep bijeen achter een haunkapitein. die 6 km/ uur doet. De doderitocht san Borneni hij\ ii 00 km t telt n i cl mee voor Enrauda x ieder loopt in /ijn eigen tempo. Elke Euraudaxsv andeling geeft reeht op bepaalde ienipels.e n die geven ss eet recht op bepaalde schelpen, Cl) bronzen, zilveren of gouden atenden. Drie au deze laatsten erheflen tin de 'Orde der Arenden. Wie er meer van ss iit ss eten. kan terecht hij onze Worelse baankapitein Jan Brosens,

Naar Monschau in de Eifel Woensdag 23 juli trokken de gepensioneerden met twee bussen üustwaarts, naar het Eifelgebergte. Via Eupen, over de Baraque Michel. de Botrange en Elsenborn genoot men van het mooie uitzicht en hclandde men in Monschau, het schilderachtige stadje gelegen in het rotsachtige dal van de Rur. Natuurlijk tijd te kort om alles te bezien, maar de dames hadden het wel gezien in cle mooie kleine handwerkwinkeltjes. Rond 12 uur stonden de tafels gedekt in 7 restaurants. Na de middag werd een tocht in de omgeving gemaakt. Op de Rursee, het grootste stuwmeer in de streek, werd een boottocht gemaakt van Einrur naar Schwamenach, waar de bus weer klaarstond. De tocht ging verder naar Heimhach, waar de geiestaiirenrde hodevaartkerk uit de 18e eeuw bezocht werd, en ook nog een kleine glasblazerij, waar verschillende mooie dingen voor onze ogen gemaakt werden. En natuurlijk ook verkocht. Vandaar ging het vFrder langs Aken naar het drielandenpunt bij Vaals, waar we ook nog iets gebruikten alvorens de terugreis aan te vatten. Een prachtige dag, een prachtige reis: binnen enkele jaren voor herhaling vatbaar! 1.1

Enkele Wortelse schonen voor hun geliefkoosd handwerkwinkeltje te Monschau. 31


WORTEL

Charel Versmissen 50 jaar lid van de Sint-Jorisgilde

Zomerfeest van de BGJG Zaterdag 9 augustus was er in en achter de parochiezaal een gezinsfeest georganiseerd door den 'Bond' met diverse sporten en volksdansen; zoals vorig jaar was er bij gelegenheid van de vernieuwde pleinen achter de zaal, een feest gehouden vuur ruilsuliaalseis en skeelers en inline-rollers of hoc ze ook genoemd mogen worden. Dat was toen een groot succes en voor herhaling vatbaar. Edoch, de mene be;chikt, maar een ander beschikt soms ander: of het weer of het toeval. enz. Zo ook hier nu: laat er nou toevallig dezelfde dag hier een jeugdtoernooi van V.N.A. (= voetbal) beginnen; die zaterdag voor de prae-miniemen. zondag voor de miniemen en vrijdag 15 augustus voor de duiveltjes. En dat trekt natuurlijk meer jeugd en meer volk. 't Is net als met de paardenliaijui-iuing.s: het verlof schijnt te kort te zijn om van alles te organiseren, zonder dat het met andere belangen botst.

Na VVim Druyts, burgemeester Van Ageren, Opperhoofdman Eugeen Van Autenboer en Frans Van Hasselt, de voorzitter van het Verbond, nam Charel zelf het woord om alle aanwezigen te danken. Charel Versmissen werd in 1947, nu precies 50 jaar geleden, lid van de Sint-Jorisgilde. Charel was de eerste in een rij van vier schutters, die als vrijer van een dochter van smid Peeraer, lid werden van de gilde van Wortel. Smid Peeraer, die toen lokaalhouder was van de kruisbooggilde, stond erop dat zijn toekomstige schoonzoons eerst met de kruisboog bewezen wat ze waard waren. Pas na die proef kregen ze de hand van zijn dochter en alles wat normaal aan zo 'n hand vasthangt. Na Charel volgden Jac Lanslots, Cyriel Oomen en Julien Kiinpe. Charel was jarenlang een verdienstelijk schutter. Hij was 28 jaar lang griffier van de gilde en is, tot de dag van vandaag, nog altijd bestuurslid van de vzw Sint-Joris gilde Wortel.

d

3&kk~ rWtiUe4' e

daIiwe'zhe

H. Bloediaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 03/314.88.02

32

Over het Bondsfeest met basketbal, volleybal, volksbal, badminton enz. kunnen we alleen maar zeggen: diegenen die er waren en meededen, hebben er plezier aan gehad, maar ze hadden met heel wat meer kunnen zijn. En laat er nu ook nog dezelfde dag een grote wandeling voor 'beroeps' gepland zijn, maar die betekende geen concurrentie; evenmin als de Antilliaanse Feesten die ook dezelfde dag zouden beginnen. E


4

- flT

Ü

cii

Vakantie, het doet deugd, maar het is altijd te kort. Zelfs voor iemand die twee maanden vakantie heeft, vliegt het voorbij. Hopelijk heeft ook u deugddoende dagen beleefd, tijd gehad om niets te doen of om eens uitgebreid te gaan buurten bij vrienden en gebu ren. Zelfs barbecues of terrasjes leenden zich uitstekend om eens niet vrienden te filosoferen over het leven, de dorpspolitiek en de hobby's. In september komt het verenigingsleven weer op gang. Al de bestuursleden worden weer voor de kar gespannen en hopelijk zijn ze weer fris genoeg om de niet altijd dankbare taak een seizoen vol te houden. Neemt u eens voor om ook eens een handje toe te steken. Harde werkers en vaak achter de schermen, zijn de leden van de dorpsraad. Uw vereniging kreeg onlangs weer een brief in de bus om uw kandidatuur te stellen als afgevaardigden van uw vereniging in Lie algemene vergadering, ook individuelen werden opgeroepen via het infoblad. Ga eens naar die algemene vergadering en spreek uw verlangens en wensen uit, dat is beter dan achter de rug iedereen te verwensen. Voor Meersel-D reef staat er nog heel wat te gebeuren, o.a. wat betreft riolering en verfraaiing, het verwerven van een dorpshuis met onderdak voor de jeugd en ook de Kampweg blijft een etterende zweer, enfin, werk genoeg om er weer eens lekker in te vliegen. 'I'efli(H)IlStCI ii

ng.

Van 9 tot 17 au gustus kon je de tentoonstelling van werken van Augusta Govaerts gaan bekijken in het stemmige zaaltje "'t Kapucijntje" van de paters. Augusta Govaerts woont op het Schuivenoord te Meerle. maar haar ouders hebben op de Dreef gewoond. Vader Frans Govaerts en moeder Anna Schellekens bouwden het huis dat inmiddels werd verbouwd tot het huidige café "Jansen en Janssen". Vader Frans had er ecn kapsalon en moeder Anna een snoepwinkeltje. Voor Augusta werd geboren, verhuisde de familie naar Meerle. Op de tentoonstelling kon je werken bewonderen die met verschillende technieken werden gemaakt, o.a. aquarel, aquarel-potlood en olieverf. Augusta leerde met deze technieken werken in het IKO te Hoogstraten. Vanuit de thema's "Schilderen vanuit Jezelf' en 'Neem jezelf in handen en zie hoe je handen je bezielen", schildert ze haar emoties en gedachten. Soms duidelijk herkenbaar als een bloem of een gezicht maar andere werken dan weer vager, eerder surrealistisch, met veel symboliek. Augusta is lid van een praat- en schildergroep die werken rond hun emoties om zo zichzelf zo beter te leren kennen, de opgeroepen gevoelens zet ze dan op het doek. Volgens Augusta brengt dit haar tot meer inzicht in het leven. Een andere liefhebberij is lezen, wanneer ze een tekst leest die bij een schilderij past, wordt die bij het werk gehangen. Later hoopt ze zelf gepaste teksten te schrijven, alhoewel er naar haar gevoel niet per se een tekst bij een schilderij moet worden aangebracht. Ook wil ze aan de toeschouwers niet de gevoelens opdringen die zij in de werken uitdrukt. Deze gevoelens zijn persoonlijk en iedereen moet zelf bepalen wat ze wel of niet in haar werken zien en ervaren. Om tot rust te komen en te schilderen, verblijft ze graag in Frankrijk in La Fontanelle, een landelijke streek zonder veel drukte en toerisme. Ook verbleef ze meermaals met haar schildersgroepje in Pont-Avene, een streek gekend om haar vele kunstenaars, die er elkaar opzoeken en begeesteren. Daar volgde ze ver-

1s stelde Iitir uerken Leo (10 toon in het zaaltje het Kapucijutje van cle paters. onderherthema "Schilderen vanuit Jezelf".

A ugusiii

schillende cursussen bij kunstenaars aan huis. Inmiddels nam ze deel aan verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, maar deze tentoonstelling te Meersel-Dreef was de eerste officiële tentoonstelling in haar eentje. De tentoonstelling werd verder aangekleed niet bloemstukken gemaakt door vrienden en kennissen. Voor deze tentoonstelling had Augusta ook wenskaarten gemaakt in aquarel-potlood. Augusta vond het Kapucijntje een mooie ruimte om tentoon te stellen en de ligging maakte dat er veel mensen een kijkje kwamen nemen, sommigen toevallig en vluchtig anderen uitgebreid en geïnteresseerd. Ze heeft wat betreft het schilderen en het tentoonstellen nog heel wat plannen voor de toekomst. fl

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Barbecue. Dat liet zoincrcI men de tijd hij uitstek is om het vuur aan de barhecue te steken heeft u waarschijnlijk zelf ondervonden. Of misschien heeft u een braadlucht opgesnoven die ergens uit de geburen kwam aangewaaid. De Geiten van het gebuurt het Geiteneinde sluiten traditioneel de zware kermisweek af met een barbecue, kwestie van alle gebeurtenissen nog eens de revue te laten passeren. Dat is zeer belangrijk want alhoewel je erbij was, gebeurt het toch dat door de hevige emoties of de zware sportieve strijd erde dag nadien toch enkele gaten zijn gevallen in het geheugen van de deelnemers. Een typisch probleem is bijvoorbeeld dat vijftig procent van de deelnemers aan de spelen 's anderendaags niet juist kunnen vertellen wie er nu eigenlijk gewonnen heeft, buiten de winnaars zelf natuurlijk. Dat komt natuurlijk door diezelfde emoties en doordat de prijstutreiking slechts op het einde van de vermoeiende spelnaniiddag valt. Dan zijn de geesten al wat vertroebeld om soms zelf niet racer helder te worden die dag. Hoe dat nu juist komt, kan ik buiten de eerder gesuggereerde redenen niet juist vertellen. Misschien dat daar rond nog verder onderzoek wordt gedaan. De barbecue van de Geiten was de voorbije jaren voorbehouden aan de selecte club van deelnemers aan de kermisspelen, dit jaar werden al de mensen van liet gebuurt uitgenodigd. Tot grote verrassing schreven een vijftigtal mensen zich in, waarvan ongeveer dc helft niet enthousiasteling, tenminste wat de kermis betreft. De initiatieIieniers waren dan ook zeer blij dat Bert Snijders spontaan zijn zaak 't Genoegen ter beschikking stelde om de barbecue te laten doorgaan. Ook het gebuurt Moleneinde organiseert traditioneel jaarlijks een barbecue voor de deelnemers aan de kermisspelen en dit ten huize van Jos en Lizette Huybrechts. Beiden zij ii ze heel actief en hebben een groot hart voor MeerselDreef en hun inwoners. Om het gebuurt aan te moedigen. beloofde Jos ooit in een opwelling om wanneer het Moleneinde zou winnen hij de barbecue zou bekostigen en het moet gezegd, ze winnen sindsdien bijna jaarlijks. En dc barbecue is altijd een groot succes. Met gezelligheid tot in de late uurtjes. Tenslotte kwam me ook nog ter oren dat inniiddels het gebuurt het Heieinde na de kermis hun Heieinde-feest hebben gevierd. Met een etentje in de Zevenster, gevolgd door (ik zie het zo voor mijn ogen) een gezellige avond tot in de vroege uurtjes.

Midden Dreef. Dat je in Meerset-Dreef ruim aan je trekken komt wat hetrcl t horecagelegenheden dat \vcet Ii waarschijnlijk ondertussen wel. Eind juli openden An Snijders en Willem Smeekens hun spiksplinternieuwe frituur. Doordat de verkoop van bieren afnam, besloten ze hun bierhandel te sluiten en om te bouwen tot frituur. Snel gezegd maar minder snel gedaan. Het resultaat mag er wezen, een ruime, netjes ingerichte zaak. Samen met de frituren van Richard Jochems en de 33


MEERSEL -DREEF familie Bogers, kun je nu op Meersel-Dreef al de dagen van de week je honger stillen met frieten cii iets erbij. Gemakkelijk als je geen zin hebt om uitgebreid te kokkerellen. E

B ej aardenwonin e n Jan De Wysestraat. Aan le hcpflai(1CIl\\ onineen iii dc uiCLiC \erkuveling wordt momenteel de laatste hand gelegd. De bewoners hebben buil sleutel gekregen en zijn di-uk bezig met het behangen en schilderen san dc binnenk,snt. Enfin, ze maken hei gi''ol lig. Als alles is ingericht kunnen ze hun intrek nemen, ollicieel begin september. Zo werd er weer ccii belangrijk project voltooid voor Meersel-Dreet. Veel woon- en leetplezier aail de nieuwe bewoners.

Op aan en in de Mark. Op een \ urige algemene ergademing van de dorpsraad, kwam van verschillende dorpsgenoten de klacht dat er met bromfietsen en motoren over het fietspad langs de Mark werd gereden. Natuurlijk niet ideaal, niet voor het lawaai en niet voor de doodsangsten die je moet uitstaan bij het op je zien afkomen van zo ' n gevaarte, terwijl je amper plaats hebt om uit te wijken. Alhoewel het rijden met gemotoriseerde voertuigen over het fietspad verboden is en was, stond dat nergens niet aangegeven. De gemeenteraad keurde een wijziging van het politiereglement goed, waarbij deze onzekere toestand wordt rechtgetrokken en het fietspad expliciet verboden terrein wordt voor al die haas-

4 Uw GAZON EIST EEN HONDA.

-

--

,,

/

-

. -

--

.

...---':-..

--

/

/

Met verbodsborden aan de invaiswegen van liet fietspad word je hopelijk duidelijk gemaakt, dat je met een bromfiets niet thuis hoort op het fietspad langs de Mark. tige tuigen. Aan elke op- en afrit van het fietspad werd een verbodsbord geplaatst.

straten is. Dat zou pas echt mooi zijn maar niet zo maar één, twee, drie te realiseren.

Dat het fietspad een geweldige toeristische voltreffer is, merk je als je eens gaat fietsen langs de Mark, heel wat mensen ontdekken nog elke dag dit fietspad en allemaal zijn ze vol lof. Ook wordt regelmatig de vraag gesteld voor wanneer de verdere ontsluiting naar Hoog-

Verder trof je ook heel wat mensen aan die niet alleen op het water keken maar ook in het water keken. Door de warme dagen half augustus, komen veel vissen zich koesteren in het zonnetje. Van grote karpers, voorns in alle maten, tot baarzen en zelfs enkele zonnebaarzen, enkelin-

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang.

('

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J .STOFFELS- PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstratert Tel. 031314.41.15

IO1VD24

4H e/11e4/tefl4/ Shdh//-'g,,' e1w&hefl/ H. Bloedlaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 03/314.88.02

34


MEERSEL-DREEF gen en hele scholen, dan verschiet je toch van de visrijkdom van de Mark. Hopelijk blijft dit de goede kant opgaan. Iets waar de visjes zeker ook blij mee zullen zijn, is het feit dat de "Dienst Water" allerlei inheemse oeverplanten zoals o.a. gele lis en zegge gaat aanplanten langs de Mark, ten Noorden van de watermolen. Op die plaats waar ze onlangs de oever nog hebben verstevigd, daarbij werden ook kokosrollen aangebracht. Het is de bedoeling dat die oeverplanten zich gaan wortelen in deze rollen. Als de planten goed aanslaan, zullen ze met hun wortels en stengels de oevers beschermen tegen goifslag en zodoende het afkavelen verminderen. Indien dit project lukt, zal men ook op andere plaatsen dergelijke projecten realiseren. Dit alles kadert in de huidige tendens om een natuurvriendelijk oever te verkrijgen in plaats van een betonnen knip zond 'r pliIengro'i.

Gouden bruiloft. Na het jaar I995 niet ze eoiidcn bruilotten. id er in 1996 niets te vieren maar dit jaar waren en zijn er weer twee gouden huwelijken. Strijbeek vierde al Cees en Maria Buise, nu is het op 1 december de beurt aan Netje De Roover en Jef Christianen. Zij vieren dit met hun gebuurt het Moleneinde en de Meerlese kant van Klein Eyssel. De mensen uit de buurt kwamen al eens hij elkaar om de koppen bijeen te steken en één en ander in het vat te gieten. Daarover later meer. fl

Nekkrampen. l)ie uenen die op taterd:i ieeIioatig in de lucht hebben gekeken wat de helikopter toch steeds in het Meersel-Dreefse luchtruim deed, kunnen gerust zijn. Het ging niet om een )

controle van de tuinbouwers op zwartwerkers of iets dergelijks. Op die dag vond er een feest plaats in "het paviljoen", het huis van de familie Dupret net over de oude ijzeren trambrug. Als speciale attractie hadden ze een helikopter gehuurd die keer op keer met de verschillende gasten een toertje over Meersel-Dreef vloog, van daar...

Rioleri ngwerken. Men is ondertussen, hoera, hoera, met de tweede fase van de rioleringsweiken bezig op het Moleneinde. Plotseling stonden daar de grote aankondigingsborden en de uitgebreide onileiding. En het mag gezegd, de omleiding is tot in de kleinste puntjes verzorgd, hoe je ook rijdt,je komt waar je oorspronkelijk moest zijn. Dat is eindelijk een trendbreuk met de gekende Belgische omleggingen waarbij er één bord staat hij de aanvang van de omleiding en je vervolgens maar op je padvindersinstinct moet vertrouwen. Voor een vreemdeling is hel toch niet allemaal zo evident. Dus daarvoor een pluim. Dc gLlllecllteiaad keurde onlangs een wijziging van de plannen goed waarbij aan de lagere school 't Dreefke op het kruispunt van de Dreef en de Kapelweg een verhoogd kruispunt komt en in de kapelweg. ter hoogste van de schoolingang, een verhoogd plateau om de veiligheid te verbeteren. De voorziene fietssuggestiestrook, de rode band aan de zij kant van de weg, die zou lopen van café de Dreef tot aan de school, zal nog vijftien meter verder worden getrokken richting watermolen. In dc Kapelweg zal de strook lopen tot aan de schoolpoort, waarlangs dan ook de fietsers de school zullen moeten binnenkomen. De aparte uitgang aan de fietsenberging zal worden gesloten. El

garage VAN RIEL

QY

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Vakantie was onder meer met je fiets of te voet, genietend tussen de veldbloeinen in de vrije natuur. En thuis de vele onafgewerkte karweitjes achterlatend.

Reik Mij de Hand. Wie kent er niet het succesnpke nussiefeest Reik Mij de Hand te Meersel-Dreef, een gezellige dag met rommelmarkt, blaaskapellenmuziek, tombola, een flatje en een droogje enz. Dit initiatief wordt al jaren georganiseerd door zowel mensen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Vorig jaar echter, haakten al verschillende mensen af van over de meet. De maat was vol, na al die jaren van trouwe dienst. Nu ook hun enige missionaris terug naar eigen streek is gekomen, wegens gezondheidsredenen, haakten de laatste Galderse en Strijbeekse medewerkers af. Op Meersel-Dreef ging het gerucht dat dit de doodsteek zou zijn van het succesrijke evenement. Het missiecomité van MeerselDreef, stak de hoofden hij elkaar en beslisten om het initiatief toch door te laten gaan en met dezelfde formule. Het missiecornité zal nu zelf instaan voor de Organisatie, ze hoopt natuurlijk wel op talrijke helpers en helpsters. Er werd een nieuw bestuur gekozen bestaande uit dc volgende leden: vrz. Lizette Thielemans. ondervrz. Mels Hermus. secr. Francine Verschueren en penningmeester Jef Van Boxel. De volgende editie is voor zondag 21 september, allen daarheen. Geniet nog van de seplemberzon en tot over twee maanden. De groeten.

Toon Ver/ere. •

35


Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht op de redactie, Loenhoutseweg 34 in Hoogstraten, of telefonisch: 314.55.04 of 314.41.26

M99T

Eerste Ipenrooi-kermis: een succes

Wie had dat gedacht: een nieuwe kermis op een oud gehucht, zou dat aanslaan? Maar jawel, nadat de fanfare de kermisda gen opende, stroomde het volk toe om zich te amuseren. O.a. met een penalty-toernooi, ĂŠĂŠn van de vele activiteiten die vooral de jeugd aanspraken. Dat belooft voor de toekomst.

Animatie op de Mosten

.

. ...i .

.

...............

.......... ........................i .. .

Het was zeker de bedoeling om de kinderen te amuseren op Maxburg-kermnis mnaar echt kindvriendelijk was het niet wat de clowns Ricardo en Lovely met hen uithaalden: zoenen van een konijn (als oefening voor latere vrijage) en messen werpen (of liever: steken) in een doos waarin clown Lovely verstopt zat. 36


MEER

De vakantie is lang en een grabbelpasactiviteit is voor de jongeren dan ook vaak meer dan welkom. Grabbelaars Sofie Willebrords en Tine Michiels sloegen de creatieve handen in elkaar en daar verscheen een giraf in de tuin voor het politiekantoor. Puik werk. Graag nog meer van die 'mnonunienten in onze perken en parken.

Kruidendrank en iatersbier

Eindelijk eens echt goei neer op Meer-ina, kt san augustus Lii dat was te merken aan de vele bezoekers die er opgen eki en sossis uitgelaten rondliepen. De markt stond dit keer in het teken van spijs en drank en wie konden dat betem aanprijzen dan de verklede pater die zijn kaav laat proeven, of de wijze dame die haar kruidenmengsels aan de man of vrouw tracht te brengen.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 1,

1

37


MEER

Op alles voorbereid .............

.

Boerenmarkt sluit Meers marktseizoen af

.

Dc /uiucr loopt stilaan ten einde en dat betekent dat de Meerse markt alscheid neemt van 1997. Na een ronduit schitterend marktseizoen wil het marktcomité nog eens alles geven en daarom programmeert men op zondag 7september een Rnernmarkt met heel wat attracties en animatie.

>,..,. ...

...

De Landelijke Gilde is uiteraard de grote motor achter deze Boerenmarkt. Zij zal met minstens vijf gi ute ei kuu1,std!IdLIl itnwrzig ;'ijn wnnr groenten, fruit, vlees cii zuivelproducten aangeboden worden. Eén van die standen wordt ingenomen door de vrouwen van de KVLV, die met zelfgemaakte rij stpap komen. Een nieuwe stand zal die van de vereniging van de druiventelers zijn, waar overheerlijke Belgische druiven op u liggen te wachten. De Hoogstraatse Aardbeienkring is een vaste waarde: ze zijn er steeds met hun lekkere aardbeien en bovendien vindt u aan hun stand om 11.00 uur de prijsuitreiking plaats van de ballonwedstrijd van de Kindermarkt. De stand van de Meerse Bloemenvrienden kende verleden jaar een groot succes en gelukkig zijn ze er nu weer om hun bloemschikstukjes aan de man te brengen.

.

Vlot op de Mark

Het boerenmarktthema zal verder vooral aan bod komen in het park aan het klooster, waarde Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de verkoop van drank. Deze tent blijft trouwens ook in de namiddag geopend voor het publiek, want de 1 ni1eIijke Gilde presenteert vanaf 12.30 uur ecn uitgebreide baibecue met :emgepaste muziek. Wel is het nodig vooraf in te schrijven bij één van de bestuursleden. Je hoeft 's morgens zelfs niet te ontbijten, want in de voormiddag staat de Chiro klaar met spek en eieren. In het park is er ook een tentoonstelling van oude tractors, van een antieke dorskas in werking en van een aantal vetbeesten. Speciaal is zeker het optreden van een reeks paarden van verschillende rassen niet daarbij een woordje uitleg door een expert terzake. Aan de kinderen is ook gedacht: zij kunnen zich uitleven in een kinderboerderij, op een klimtoren of met het ondeugende Boezemspel. Overtollige energie kan iedereen kwijt op de Kop van Jut en muzikaal wordt het geheel omlijst door Radio Valencia.

Vlot-varen, over de rustige wateren van de Mark, langs zonovergoten beemden en grazende koeien, war wil je nog meer in cle vakantie... Een nieuwe toeristische activiteit voor de dagjesmensen? herenmode voor jong en oud. r[ me tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Ste6çJ spec

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE euwstraat9

mi&Na:sau 5

38

Deze Boerenmarkt vindt dus plaats op zondag 7 september in de Meerse Donckstraat van 09.00 tot 12.00 uur, maar daarna gaat de Landelijke Gilde nog door met haar barbecue in het kloosterpark. Iedereen die wil, mag komen ver kopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt aan de standhouders gevraagd tijdig (8.00 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te maken. Best is zelf een tafel of zo mee te brengen. maar ter plekke kunnen ook tafels gehuurd worden voor 100 fr. Natuurlijk zijn ook de kraampjes die niet direct aanleunen bij het thema, even welkom als altijd. Voor nog meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u steeds contact opnemen niet Jan Dufraing (3 15.86.80).


M99

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Net als de meerderheid van de 'moderne westerse' mensen voelen ook wij tijdens dc zomermaanden de onweerstaanbare behoefte ons een wijle elders te begeven. Uitrusten en batterijen opladen is de drijfveer, alsof zoiets in uw eigen huis en tuin niet kan. Enfin, wij volgen dus ook die onweerstaanbare drang, pakken heel onze rommel in de koffer en zoeken een tweetal weken ons heil verderop. Als je dan, goed veertien dagen later, met diezelfde rommel (of nog meer) in je kofr je dorp en je straat terug binnenrijdt, blijkt er op het eerste zicht niets veranderd. De kerktoren staat nog midden in het dorp, waar hij altijd stond, de molen is niet getroffen door de bliksem en de school is nog even verlaten als toen we vertrokken. Een bezoek aan de kruidenier leert (lat zich onder (le in14oflerS 1(1/1 ons dorp ook geen dramatische of wereldschokkende gebeurtenissen hebben voorgedaan. En toch, het is slechts op het eerste zicht dat er niets veranderd is. Een pcuir kleinigheden zijmi er wel gebeurd. Niets dat liet aanschijn van ons dorp zal veranderen, niets wererlschokkends en gelukkig ook niet dramatisch. Maar vermits ons blad en deze rubriek het daan'an niet imioet hebben, vertellen we u t'raa g nier deze kleine veraiiderin gen.

Nieuwe bakker. l.ic en NIateci Van Gcsicl. cdeii jaren vertrouwde gezichten van bakkerij De Merel, besloten dat het zo stilletjes aan tijd werd om het wat kalmer aan te doen. Maar dat kan niet echt met een goedlopende bakkerij, daar is het alles of niets, zodat ze besloten de zaak over te laten. Marc Leysen en Karin van Gils namen de zaak over en zijn sedert half juli de nieuwe bakker en bakkerin van Dc Merel. Marc en Karin kennen het klappen van zweep al. Marc is immers de zoon van een bakker, die op zijn beurt al de bakkerszaak van zijn schoonvader overnam. Samen met zijn zoons Marc en Georges breidde vader Fons zijn zaak uit tot twee vestigingen in Lier. Karin leerde er de winkel doen. Naast de gewone bakkersstiel in cle bakkerij van zijn vader specialiseerde Marc zich in bereiden van ambachtelijke producten voor suikerzieken.

'UUuNJ II

Karin, van Weelde-Statie afkomstig had zich echter al lang voorgenomen naar de streek terug te keren. Zij wist haar Marc over te halen de bakkerij van Marcel en Lieva over te nemen. Een nieuwe bakker aan de oven en een nieuw bakkerin in de winkel, al zal de overgang voor de klanten niet al te bruusk aankomen. Sandra en Robert Van Gestel blijven immers bij de nieuwe uitbaters aan het werk. Zo krijgen Marc en Karin de gelegenheid Meerle en de klanten te leren kennen en kunnen ook wij hen stillaan leren kennen. Wij wensen ze alvast veel succes met hun nieuwe taak.

nieuwe Post.. Natiiu tij L blijft l)c l'ot dc \ ciii 11i\\ dc pit van altijd, alleen vind je ze oortaan in het Gemeentehuis in plaats van in de Kerkstraat. Een tijdje terug kwam er een einde aan de huurovereenkomst voor het postkantoor in de Kerkstraat. De Post ging op zoek iiaar een nieuwe lokatie in Meerle en zocht medewerking hij het gemeentebestuur. Bezorgd om het behoud van een postkantoor in Meerle, stelde het college aan de gemeentraad voor een ruimte in het oiucle gemeentehuis ter beschikking te stellen. De gemeenteraad ging hier prompt mee akkoord. De verdieping onder de trap stond immers nog leeg, heeft een aparte ingang en de post zou zelf zorg dragen voor de verbouwitig en de inrichting van het kantoor. Het is een klein, maar fraai kantoor geworden, centraal gelegen, voor iedereen toegankelijk en niet ruime parkeergelegenheid. De nieuwe kantoorhediende. Roger Willenise, is elke dag van 10 tot 13 uur ter beschikking van het kliĂŤnteel. Hiermee lijkt cle toekomst van een postkantoor niet een dagelijkse dienstverlening in Meerle voor jaren verzekerd. Het zou me verwonderen mocht de "De Post" deze investeringen slechts voor beperkte tijd gedaan hebben.

...nieuwe verkeersregels... Marc Leic ii cii Ku,iit tuit (JiR, huhkc r cit

bakkerin van de Merel

Reeds lang weten v e dat er ,.ich 01) de Ulicotenseweg problemen voordoen met door het verkeer veroorzaakte trillingen. Als er zwaar vervoer passeert, dendert het servies uit de kast

/

Roger Willein,ve

iit

het ii ieuwe postkantoor

en verscheidene huizen vertonen scheuren en barsten. Het Bestuur der Wegen, beheerder van deze gewestweg. heeft de klachten tot hiertoe niet ernstig genomen. Het gemeentebestuur doet dat sedert begin dit jaar wel, toen een delegatie de problemen ter plaatse is komen vaststellen. Uit het door het college gelaste onderzoek in nu gebleken dat er wel degelijk wat mis is met de Ulicotenseweg. Onder verscheidene betonplaten zitten "zittingen", holle ruimtes, die verantwoordelijk zouden zijn voor de voortzetting van de trillingen. De holle ruimtes zouden kunnen veroorzaakt zijn door een slechte afwatering langs de weg, die aan weerszijden voorzien is van een kasseistrook en niet van afvoergoten. Het water zou op die manier makkelijker onder de beton sijpelen en het onderliggende zand wegspoelen. Mogelijk is de ondergrond te slap oor een dergelijke betonweg. want het probleem doet zich over nagenoeg heel de lengte van het traject voor. Van de 170 betonplaten die uitgemeten werden, zijn er slechts zeven waarbij de trillingen onder de normen bleven. Het gemeentebestuur wil nu een proef laten uitvoeren op beperkte schaal met een systeem dat mogelijk een oplossing zou bieden, nI. het in jeeteren van betonmortel in de holle ruimtes. Maar aangezien het een gewestweg betreft, wil het gemeentebestuur liefst dat het gewest de kosten op zich neemt. Tot op heden geeft het Bestuur van de Wegen echter niet thuis, zij zeggen nog slechtere wegen

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTAATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie Ij

39


MEERLE in beheer te hebben die eerder moeten hersteld worden. Dat de bewoners van de Ulicotenseweg daaraan weinig boodschap hebben behoeft geen verduidelijking. Het gemeentebestuur heeft einde deze maand opnieuw afspraak met het Bestuur der Wegen om de zaak opnieuw te bespreken. Hopen maar dat er iets positiefs uit de bus komt. Ondertussen werd in de gemeenteraad wel een verkeersreglement goedgekeurd dat de hinder zou moeten beperken. De snelheid wordt aan banden gelegd, tot 50 km./uur voor personenwagens, tot 30 km./uur voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Deze vakantie werden de nieuwe verkeersborden op de baan geplaatst. "Helpt dat ?" vroegen we aan iemand van het comité dat de belangen van de bewoners verdedigd. "Tot hiertoe helemaal niets, weinigen storen zich aan de snelheidsbeperking. Vooral 's avonds laat, 's nachts en 's morgens vroeg dendert het zware verkeer als vanouds over de weg. Nu, de borden staan er ook nog maar een goede week en we weten niet of er al veel op de snelheid gecontroleerd is. We hebben nog maar weinig politie gezien en zonder strenge controle helpen die borden zeker niet. Het is trouwens nogal verwarrend ook, eerst een bord met 30 Km./voor + 3,5 ton, vijftig meter verder een bord van 50Km., zonder toevoeging, wat eigenlijk betekent dat elke voertuig, ook die van meer dan 3.5 ton. 50 Km. per uur mogen rijden. Op een van de 30 km. borden is men eveneens nog de vermelding + 3.5 ton vergeten, zodat dat bord dan ook weer voor gewone personenwagens geldt. Een paar meter verder staat dan weer een bord van 50 Km./uur ! Erg duidelijk is dat niet. Veel hoop stellen we ook niet op deze maatregel, het doet niets aan de oorzaak. We hopen dat het gemeentebestuur meer resultaat boekt, einde van de maand, al wordt in de studie aangehaald dat ook injecteren van betonmortel waarschijnlijk geen permanente oplossing bied. Het liefst zagen we een totaal verbod op vrachtvervoer langs de Ulicotenseweg. We blijven de zaak in ieder geval volgen

,

Wij ook, de Ulicotenseweg zal dus zeker nog in deze rubriek ter sprake komen.

LX

Niet sneller dan 30 1cm/uur!

...en een nieuwe kaalslag Parochiezaal Het zal wel niet anders kunnen zeker, een nieuwe weg leggen zonder de bomen die langs die weg staan uit te doen 7 Een station in de ruimte en een padvinder op Mars, dat kan natuurlijk wel. Het verschil is dat het tweede gewild is, het eerste niet en daarom kan het ook niet.

Op 30 september om uur houdt het zaalcomité zijn jaarlijkse algemene vergadering. Van elke vereniging of gebuurte dat van de parochiezaal gebruik maat worden één of twee leden ver wacht. Wat staat hen te wachten 7

Groene jongens zouden hun wensen dan ook beter op Mars gaan vertellen, dromen horen meer thuis in de ruimte dan op onze Strijbeekse weg. Dat we daarmee een nieuwe kale uiterst snelle weg, zowat midden in ons dorp krijgen, dat moeten we er maar bij nemen. De vooruitgang eist immers zijn tol maar kan niet gestuit worden.Het is trouwens maar vijftig jaar wachten tot de natuur weer heeft opgebouwd wat in één dag door de werkmens wordt neergelegd.

- dejaarbalans van het voorbije werkjaar - evaluatie van de uitgevoerde werken - toekomstplannen voor volgend werkjaar - een voorstel voor de aanpassing van de huur prijzen - activiteiten ten voordele van de zaal - opmerkingen, vragen en voorstellen van de aanwezigen. Wil je weten waar we met onze parochiezaal naar toe gaan en wil je er iets aan te zeggen hebben, dan weet je waar je moet zijn. E

Je weet wel, daar op de I7oek in

HOOGSTRA TEN

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 0313 1 4.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil 1

.

WI!FEWI1 40

bil ' 7,


MEERLE

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gusta Govaerts in 't (apucijntje

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

iq

Een e,\lunide eo,nlni,nt,e, de kleurige iverken con (jU5t0 in het 1)1001 gerestaureerde en lichte zaaltje 't Cajnieijntje hij iie paters 0/) Dr'j: Spannend ook, zo helemaal alleen tentoonstellen. De steun van deftimilie en vrienden doet dan ook veel deugd.

Zoekertjes TE KOOP Siereenden vanaf 600F per paar: Hollandse kwakers, Carolienen, Mandarijnen, gele boomeenden, krooneenden, bergcendcn, Keitvi ganzen, streepkopganzen, manenganzen. Verheyen, Heuvelstraat 19, Hoogstraten. Tel. 03/314.33.32

-

Accordeon: Delicia, toetsenklavier, 68 bassen, 80 akkoorden, zo goed als nieuw. Prijs: 30.000 F. Tel. 031 315.81.01.

Vlivpoal in s :oiiclag,v kostuuni.

Hardeore in Meerle Postzegelverzameling BelgiĂŤ, postfris of gestempeld, ook West- en Oost-Europa, tegen zeer aantrekkelijke prijs. Ik zoek zelf ook nog verzamelingen in te kopen. Verkoop aan 50%. Cat.BV 1.000 F 500 F. Tel. 031314.84.06.

Sinds Aspi-rock in 1994 kopie onder ging, wat zelfs de Lama's niet konden voorkomen, was er in Meerle nog weinig sprake van een festival. Tot zaterdag 26 juli, op die zonnige zaterdag werd in cafĂŠ Bombardon immers het Explore Hardcore Festival gehouden.

RAATS MARCELbvba

Ie Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

119,

Om 17 uur werd de aftrap gegeven door de Hoogsiraatse groep Plee Boys. Hun allereerste optreden en daarom een beetje zenuwachtig, maar hun WC-punk in de stijl van de Heideroosjes kon wel degelijk op de sympathie van het publiek rekenen. Vervolgens werd Underpool Clan op het podium gegooid en hun hardcore zorgde voor een optreden waarin chaos overheerste. Het publiek amuseerde zich rot en blijkbaar vonden de leden van Underpool Clan het ook wel plezant. Daarna werden Blackguard en Case Logic uit het Turnhoutse geserveerd, wat eveneens in een degelijk potje hardcore resulteerde. Er waren blijkbaar wat technische problemen, maar de hiphoppers van Suspect Nr.l lieten het er niet bij zitten en

begaven zich dan maar in het publiek. 1 lun rap deed menige lichamen op en neer gaan en ze wisten zeker te overtuigen. Ook No Complacence kreeg het publiek op de hand, o.a. met covers van Madball. Het van de Beastie Boys geleende 'No sleep tilI Brooklynn', waarbij de leden van Suspect Nr. 1 ook nog eens op het podium kwamen gekropen. kwam de sfeer allen maar ten goede. Deze bereikte echter een hoogtepunt tijdens de set van het beloftevolle Lifeblood. Deze Turnhoutsc hardcore-groep speelde iedereen plat en onderscheidde zich als de beste band van de dag. Het Meerse punkkwartet P.Y.G.P. kwam ook nog even het podium bevolken, waar ze dan meteen maar - ze stonden er nu toch op - drie nummers speelden. De dag werd afgesloten door het plaatselijke Whypoal, die er hun prikkelclraadpunk ten beste gaven en zich voor de gelegenheid in een net kostuum hadden gestoken. Het festival was vast en zeker een succes en mag (moet !) absoluut nog eens georganiseerd worden. Volgend jaar allen daarheen (JH)U

ru


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, te!. 314.69.47.

Omdat een vers geperste Max Havelaarkoffie met een stuk eerlijke chocolade me wel iets zegt, wil ik graag een poging doen een schrijfseltje op papier te krijgen. Of dit ook boeiende lectuur oplevert? Aan jullie beste lezers om hierover te oordelen. Ik zal mij in ieder geval niets meer te verwijten hebben. Dorpsnieuws moeten jullie hier niet veel verwachten vvant er zijn mij, op enkele uitzonderingen na, iiiet veel spectaculaire gebeurtenissen ter ore gekomen en omdat tot nu toe niemand kon vermoeden waar men de activiteitenkalender van de vereniging moest deponeren zal het ook op dat vlak gene vette zijn. Het is inderdaad, zoals men zegt, komkommnertijd. Blijkbaar is liet iiiet voor iedereen duidelijk waar deze zegswujze vandaan komt en omdat ik, wanneer ik eens in de tuin keek, wel een vermoeden had, maar toch niet écht zeker was ben ik dit even gaan opzoeken. Gewoon; in het "NieuwNederlandsHandwoordenboek" van Van Da le. Komkommerrijd: tijd waarin de komkommners rijp zijn, waarin men koinkommers eet,' inz benaming voor de stille tijd van hetjaar waarin zeer velen vakantie hebben, en er gewoonlijk voor de kranten weinig nieuws te berichten valt.( Van Dale) Nu heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat de reporters van de Hoogstraatse maand een nieuwjaarsgeschenk ontvangen. Zij mogen dan kiezen tussen een flesje wijn en een woordenboek. Het laat zich al van ver raden waarvoor B.S. uit Wortel tot nu toe steeds gekozen heeft. Misschien volgende keer toch maar eens een woordenboek proberen? (grapje, Bernard!) Hoewel ik zeer goed besef dat de interesses van mensen dikwijls maar reiken tot die zaken waarbij zij zelf in meer of mindere mate betrokken zijn, en dit ook voor ondergetekende geldt, waag ik mij toch aan enkele zaken die mij persoonlijk bezig houden.

Nieuwparochiaal comité In de ioop van juli vielei hij elke Nl inderhoulenaar een uitnodiging in dc bus om op zaterdag 2 augustus het uittredend parochiaal comité hulde te brengen voor hun jarenlange. belangeloze inzet voor het parochiecentrum van Minderhout. Voor diegenen die het bij het de naam "parochiaal comité" in Keulen horen donderen, een beetje uitleg. Het parochiaal comité is een groepje van mensen dat ervoor zorgt dat, als jij of ik een feesje willen bouwen in de parochiezaal van Minderhout, het er niet binnen regent, dat er toch nog een paar lampen branden zodat we niet in het donker hoeven te zitten, dat dan liefst de elektriciteitsrekening op tijd betaald werd, dat het er gezellig warm gemaaktkan worden, enz... "Aach, dat zijn Wiske en Ida !" hoor ik U denken. Bijna juist. Het parochiaal comité werkt achter de schermen om bovengenoemde praktische zaken in de gaten te houden terwijl Ida en Wiske zich als het ware op het slagveld begaven. Bij hen moest je zijn om de sleutel te halen, of liever zij kwamen de zaal openen en dikwijls ook weer sluiten. Zij telden nauwgezet het aantal tegels tussen de rijen tafels zodat alles keurig geschikt stond. Zij hielden nauwlettend in de gaten of er niet gewoekerd werd met het tafelpapier. Zij zorgden ervoor dat de zaal netjes gepoetst werd, dat het tafelgerei op de juiste plaats stond, dat er voldoende propere keukenhanddoeken voorradig

42

Wiske en Ida

1 ii hlJklo/d oitnblil itureii inijut tule!genoten zich aan liet afvragen wie nu eigenlijk wie was, en het is inderdaad inoeilijk, die twee uit elkaar te houden. Je hebt dan ook totaal geen aanknopingspunt want het is, wat hun uiterlijk betreft tenminste, een identieke tweeling. Zelfs hun oorbellen zijn gelijk. Ik vroeg mij dan ook af hoe dikwijls ik hen al met de verkeerde naam heb aangesproken.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Sclioonfieidssa[on Lieve Ve Meester Lanjjcnberg30 - 2323 Ubrtel 03 314.55.15 Enkc(op afspraak- Ookbij Q1 tfuL'

eg

1.

(efaalsverzorging . 7ifanicure . 'Pedicure Ontilaringen . Maquilïage

-

141

ochiaal comité met s'.l.ui. Alfons Desmnedt, r Van Boxel, Ed Sanen, Ludo Van Gils en ,-.


MINDERHOUT mee moeten zeulen omdat de lening, die destijds werd afgesloten voor de bouw van het parochiecentrum, volledig afgelost is. Een bijzonder woord van dank richtte Cor, namens het hele uittredende comité, tot dc zussen Ida en Wiske De Roover. Ruim 32 jaar (of zijn het er 33? het is me oniglipt) stonden zij klaar voor de parochiegemeenschap, dag en nacht. Het is hen dan ook meer dan gegund dat zij het vanaf nu iets rustiger aan gaan doen. Na Cor was het de beurt aan de voorzitter van het nieuwe comité, Gust Adams, om een woordje van dank uit te spreken en iedereen uit te nodigen voor de receptie en zo werden het uittredend comité, het aantredend comité en Wiske en Ida onder muzikale begeleiding van de fanfare naar de zaal geëscorteerd. Daar aangekomen werden de ex-commissarissen en hun eega's, door de nieuwe voor7itter, respectievelijk in de tinnen schotels en bloemen gezet. Ook hij vroeg speciale aandacht voor het vele werk dat Wiske en Ida in al die jaren verzet hebben en zij mochten dan ook onder luid applaus een herinneringsgeschenk in ontvangst nemen. Toen dit achter de rug was gaf de fanfare nog enkele nummers ten beste zodat het in eerste instantie wel zeer ingetogen gebeuren toch nog een feestelijk tintje kreeg. Lag het aan het feit dat er veel Minderhoutenaren vakantie hadden (houwverlof) of dat het parochiaal comité door weinig mensen gekend is, ... ? tk weet het niet maar het was opvallend, dat er buiten het uittredend en het aantredend comité, de fanfare en wat mensen van het zangkoor maar weinigen naar de zaal afgezakt waren om al die lekkere drankjes en hapjes te verorberen. Maar dat hebben de aanwezigen zeker niet aan hun hart laten komen. Nu is het aan het nieuw parochiaal comité om te laten zien wat zij in hun mars hebben. "Grote veranderingen zullen er voorlopig niet doorgevoerd worden en de uithating van het parochiecentrum zal in de voetsporen van het vorige parochiaal comité worden verder gezet", aldus de nieuwe voorzitter. Gust Adams. Geven we nog mce dat de taken van Wiske en Ida overgenomen orrten door Annie Marij-

nissen,Venhoef 12, tel 314.68.12 en dat dc verenigingen de sleutel van de zaal bij haar kunnen afhalen. In alle andere gevallen zal de zaal door haar persoonlijk geopend worden. De verenigingen zullen omtrent het gebruik van de zaal nog de nodige inlichtingen ontvangen. Tenslotte zetten we alle leden van het nieuwe comité nog eens op een rijtje: Gust Adams: voorzitter. Johan Bastiaansen: zorgt voor het afhandelen van de contracten, elke maandag van 20u tot 20u30 op de pastorij. JefBroes. Josee Desmedt, Harry Govaerts: zorgt voor de stockopname voor en na elke activiteit. Frans Jochems, Jaak Mertens, Walter Van den Broeck. Karel Van Dijck: secretaris, Leo Vernieiren: penningmeester.

KBG in de put Dat dc tijd dat de gepensioneerden alleen maar kaartten al lang voorbij is, werd 01) vrijdag 8 augustus weer eens bewezen toen 12 ploegen van 6 personen zich aanboden om op ons dorpsplein een wedstrijd petank te spelen. Wedstrijd is eigenlijk wat veel gezegd want het ging in de eerste plaats om de gezelligheid, en dat tegelij kertijd het spel hierdoor nog wat meer bekendheid krijgt is aardig meegenomen. Deze gewestdag werd georganiseerd door de acht afdelingen van de KBG van het gewest Hoogstraten. Dit zijn dlle christelijke bonden van gepensioneerden van onze fusie plus deze van Rijkevorsel en Sint-Jozef. Oorspronkelijk werd 1 augustus gekozen als datum voor dit treffen, maar wegens de barre weersomstandigheden werd dit uitgesteld tot 8 augustus. Zo te oordelen naar de vele korte broeken en zonnekleppen die op de foto te zien zijn was het toen wel degelijk bingo. Dat de ondergrond niet optimaal was en dat de ballen soms rare hokkensprongen maakten namen de deelnemers er deze keer graag bij. Misschien kan de gemeente volgende keer voor een paar vrachtwagens los zand zorgen? Dienen we nog op te merken, beste mensen, dat we de échte petankers er zô kunnen uithalen. Je hoeft alleen maar te kijken wie er een doekje hij zich heeft. r

Gemachtigde opzieht( st)ers Reeds heel wat .1 aren staan 1 n NL i nderhou tdorp gemachtigde opzichters die er voor zorgen dat onze schoolkinderen 's morgens en 's middags heelhuids aan de overkant van de drukke weg geraken. Voor het schooljaar '97-' 98 werden weer 18 mensen bereid gevonden die wat van hun vrije tijd willen besteden aan de veiligheid van on7e kinderen. Het zou echter mooi zijn indien er zich nog twee mensen zouden aanbieden om mee in een heurtrol te stappen en wel om, om de twee weken, op woensdagmorgen van 08 ii 30 tot 08 u 50 de oversteek op zich te nemen. Indien U dit ziet zitten, en U hoeft zelf echt geen kinderen op onze school te hebben, laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan Fons Van Bavel, tel. 314.83.05 Ei

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

KBG in de put

Hoe komt het dat dit tafereel me doet denken aan du pain, du vin et do Bour.vin ? 43


MINDERHOUT

KWB fietszoektocht . . Seksclub en dtigs te Mi nderhÔ1 Op zoek naar dorpsnieuws schoot me de fietszoektocht van de KWB te binnen. Omdat ik door omstandigheden zelf weer niet kon deelnemen leek het mij het best een"KWBer in hart in hart en nieren" op te bellen, met de vraag of hij iets op papier zou kunnen zetten. Na wat tegensputteren van zijn kant, en wat aandringen van mijn kant, bezweek hij en hieronder vind je zijn relaas.

Sommige dorpsgenoten durven beweren dat er niets te beleven valt in ons landelijk dorpje. Vrijdag en zaterdag deAntilliaansefresten en op zondagmiddag 10 augustus de fietszoektocht van de KWB. Terwijl vier andere verenigingen uit de fusie uitpakken met een fietszoektocht die tijdens de zomermnaanden gereden kan worden, organiseerde KWB-Minderhout de 16de fietszoektocht volgens hun jarenlange traditie. 107 fiets(t)ers, waarvan 23 kinderen, waagden zich op deze iets te warme dag buiten. Zij konden getuigen dat de KWBers van Minderhout niet aan hun proefstuk toe waren. De route ging ook dit jaar langs rustige landelijke wegen: via de Bosuil naar Wortel, Achtel, Kleine Gammel, St.Lenaerts, Vriesweg, Vorsingerweg, Hinneboomstraat, Den Aard.... Om ons een voorsmnaakje te geven voor de kermis, diende men tijdens de route op drie plaatsen een volksspel uit te voeren. Uiteraard kregen de deelnemers ook een vragenlijstje mee. Ondanks dat de oplossingen overal gemakkelijk te vinden waren, ontstond bij sommige vragen toch discussie. De moeilijkste vraag was de laatste. Tien foto's waren tijdens de route gefotogrqfeerd. De opdracht was om bij de aankomst de 10 foto's in de juiste volgorde te plaatsen. Maar enfin, er waren geen koeien of auto's mnee te verdienen. Bij aankomst stond voor alle deelnemers de koffietafel klaar. Rond 18u30 was het uur van de waarheid aangebroken. De prijsuitreiking. Elke deelnemer mocht een prijs in ontvangst nemen. Wat wil je nog meer voor het bescheiden inschrijfgeld. Een oververhirte fietser.

Het zijn slechte tijden voor uitbaters van seksclubs in Hoogstraten. In de nacht van zaterdag op zondag werd opnieuw een club in de meest noordelijke gemeente van ons land opgerold. De rijkswacht en de BOB sloten op last van het Turnhoutse parket "Sauna Oasis" op het kruispunt van de Desmnedtstraat, de Bredaseweg en de Meerseweg in Minderhout. De actie was liet gevolg van een onderzoek uitgevoerd doordeBOB van Geel. Daaruit was gebleken dat her pand werd uitgebaat als huis van ontucht. Het was mogelijk om er tegen betaling seksuele betrekkingen te hebben, een deel van de opbrengsten ging naar de uitbater. Bij de actie waren zowel de BOB van Geel als die van Turnhout betrokken, samen met de rijkswacht. Die had trouwens een drukke avond, want op de invalswegen naar de Antilliaanse feesten werden ook drugscontroles uitgevoerd. (dixit Alex Kestens en Toon Horsten, GVA van maandag 11 augustus) Beste mensen, welke woordjes in bovenstaande tekst zouden ons rode oortjes kunnen doen krijgen als we ze in aanwezigheid van tante nonneke zouden moeten uitspreken? Zeer juist! Seksclub en drugs. Als ik dergelijke berichten lees dan bekruipt mij steeds een onbehaaglijk gevoel. Het is natuurlijk met alle krantenartikels zo. maar zeker in een zaak als bovenstaande. Je moet je steeds afvragen of alle informatie gegeven wordt. Wat gebeurde er precies in die club? Werden daar mensen tegen hun wil vastgehouden, gedwongen tot het stellen van bepaalde daden? Waren er minderjarigen bij betrokken? Illegalen dan misschien? In het artikel waaruit bovenstaande werd geciteerd, wordt hierover in ieder geval met geen

t

woord gerept. Blijft dus alleen dat uit het onder zoek van de BOB van Geel gebleken was dat het pand werd uitgebaat als huis van ontucht. Ik moet zeggen: "een onwaarschijnlijk knappe prestatie van die mannen van de BOB van... Geel(!)". En wij maar denken dat het daar een subtropisch saunaparadijs was. Wat onder ontucht verstaan moet worden is in mijn Van Dale niet echt omschreven want hierin wordt verwezen van ontucht naar onkuisheid en vice versa. Als je het aan mij vraagt zou volgende verklaring niet onaardig zijn:

ontucht! onkuisheid: de mensen dom proberen te houden; wapens leveren aan ontwikkelingslanden en dit in alle toonaarden aan de eigen bevolking ontkennen; aan miljoenen mensen die geen eten hebben voor zichzelf en hun 10 kinderen, verkondigen dat zij in de hel zullen branden wanneer zij aan geboorteregeling zouden doen; met veel moeite op gezette aidspreventiecampagnes te niet doen door de goedgelovige en minder ontwikkelde mensen wij . te maken dat deze vreselijke en zeer snel uitbreidende ziekte een straf van God is, en daardoor straks miljoenen mensenlevens opje geweten hebben. Wat is er misdadig aan het verkopen van seks op zich? Naar mijn bescheiden mening niks. Blijkbaar is er een markt voor. Waarom zenden VT4 en Ka2 erotische programma's uit? Hoe is het succes van de erotische postorderbladen te ver klaren en dat ze goed boeren is duidelijk te zien aan de lay-out van hun catalogi. Allez, dat heb ik van horen zeggen hĂŠ. (sic) Niemand kijkt ernaar, niemand bestelt daar uit maar ze blijven wel bestaan. Als de bakker morgen geen brood meer verkoopt mag hij zijn zaak wel sluiten. Met hel seksbedrijf zal het wel niet anders zijn zeker?

KWB fietszoektocht.

,

4

-

$ 21

Tri?--'iT

LASERSHOW

44

-

HOOGSTRATEI

Langs deze weg laat KWB aan KBG weten dat de drie geleende petankballen terug afgehaald kunnen worden.


MINDERHOUT Waar ligt het verschil tussen een heerlijke massage bij de kinesist en een heerlijke massage in een seksclub, buiten het feit dat je in het eerste geval nog wat terugtrekt van de ziekenkas? En dan te bedenken dat de panelen in de voorgevel pas weer netjes opgefrist werden niet een nieuw laagje verf. Handig voor de volgende uitbater, want dât er een volgende zal komen zit er natuurlijk dik in. En dan is daar nog dat áridere vieze woordje "drugs" Ik had de Van Dale toch nog binnen handbereik liggen en daarom heb ik eens opgezocht welke verklaring hierin gegeven wordt aan "drug".

drug: verdovend of hallucinerend middel roesmiddel Waar is de tijd dat ik op de schoolbanken zat en heel aandachtig luisterde naar onze priestergodsdienstleraar die, al rokend in de klas, dit boeiende onderwerp aansneed. Hoe dikwijls hoor je mensen niet zeggen dat zowel harddrugs als softdrugs totaal verboden moeten blijven terwijl zij, overtuigd van hun gelijk, van hun sigaret trekken en nog een biertje bestellen? Ik weet het wel beste lezer. De zaken zijn niet altijd zo eenvoudig als ze voorgesteld worden en dat van het ene soms het andere kan komen zal ik ook niet ontkennen. Maar bedenk wel dat, als we ons straks ter kermis begeven hebben, en het gerstenat rijkelijk gevloeid zal hebben, we 's anderendaags onze roes zullen uitslapen! En het aantal keren dat ik geprobeerd heb te stoppen met roken, is ook al niet meer op één hand te tellen. fl

kV HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! !NIEUW! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Skeelers, rolschaatsers, inline-skaters en voetgangers Hebt U in het infoblad het artikeltje over inlineskates ook gelezen? Voor een vader van skatende kinderen en zelf ook skatend is het niet altijd even gemakkelijk begrip op te brengen voor de Belgische wetten en reglementeringen, voor zover die er al zijn tenminste.

maar helaas zou het volgens de verkeerswet wel zo horen. Ik ben geen verkeersdeskundige, laat staan geschiedkundige, maar volgens mij is dit een wet van uit de tijd dat het woord fietspad nog niet uitgevonden was.

"Aan politie en rijkswacht wordt regelinatig de vraag gesteld of er voor skeelers, inlineskarers of rolschaatsers een aparte wetgeving bestaat en welke verkeersregels ze dienen na te leven." zo staat er te lezen. Het artikel is zeker met de beste bedoelingen geschreven maar ik vrees dat er nog wat onduidelijkheid, en op zijn minst verbijstering zal blijven bestaan. We lezen verder.

"Voorlopig bestaat er in België geen afzonderlijke reglementering. Zij (de inlineskaters) worden beschouwd als voetgangers en moeten bijgevolg de wegcode naleven die van toepassing is op voetgangers. Waar voetpaden liggen moeten ze hiert'an gebruik maken en op zebrapaden dienen ze over te steken als dit binnen een afstand van 30 meter ligt. Tot dusver geen probleem maar nu wordt het al een beetje moeilijker. "Op een openbare weg waar geen voetpa-

den voorzien zijn en geen gelijkgrondse bermen zijn, dienen de skeelers en rolschaatsers de uiterste linkerkant van de rijbaan te volgen (tegen het voertuigenverkeer in). Skeelers en rolschaatsers mogen in principe geen gebruik maken van de fietspaden." Beste lezer, ik kan mij vergissen, maar één cii ander logisch bekeken lijkt mij, dat als skeelers gelijkgesteld worden aan voetgangers, én zij geen gebruik mogen maken van fietspaden, dit ook wil zeggen dat voetgangers geen gebruik mogen maken van fietspaden. Ik heb het voor alle zekerheid nog eens expliciet nagevraagd bij verschillende politiekorpsen en ja hoor. Het is waar, een voetganger mag niet op het fietspad gaan. Voorbeeld 1: U wil naar Heikenskermis en omdat het nogal dorstig weer is en U geen medeburgers in gevaar wil brengen besluit U vanuit uw woning, gelegen aan de Bredaseweg, te voet naar the place to be te gaan. Er ligt nu weliswaar langs beide kanten van deze racebaan eindelijk een prachtig fietspad. maar U gaat, als goede burger en zeer plichtsbewust, toch langs de uiterste linkerkant van de rijbaan. Voorbeeld 2: Uw kind van 12 is het stilaan beu te rolschaatsen op het tuinpad van zijn vader. waar hij trouwens toch niets dan hoge bomen ziet staan, en wil wel eens de wijde wereld intrekken op zijn wieltjes. Waarom hij nu niet alle geweld naar Rijkevorsel wil is U een raadsel maar kom, hij heeft zijn plechtige communie gedaan en de pastoor heeft gezegd dat hij nu bij de grote mensen hoort. Eén raad wil je hem toch niet onthouden en daarom druk je hem op het hart toch zeker niet over het fietspad te zoeven maar goed aan de linkerkant van de rijbaan te blijven. Dit lijkt belachelijk, en dat is het natuurlijk ook,

Kan U het zich voorstellen? Neen toch! Ik niet, en de politie ook niet. Daarom staat er ook in principe want, volgens de politie van ônze én de ons omringende gemeenten, zal men niet optreden in bovenstaande gevallen. Maar het blijft wel een probleem voor ouders die hun kinderen ook een beetje verkeersopvoeding willen meegeven. Zij staan voor de keuze: ofwel kiezen zij voor het boekje, ofwel voor wat hen het veiligste lijkt. En dat de linkerkant van de rijbaan allesbehalve de veiligste kant is geef ik U op een briefje. Skaten is in onze contreien nog Vrij nieuw en wordt door de niet-skatende medemens misschien ook wel minder bemind, en dat zal de skater geweten hebben. Dat een voetganger langs de linkerkant van de rijbaan gaat, dat vindt iedereen gewoon, en dat je daarvoor een beetje uitwijkt vindt men ook normaal. Wel ik kan U verzekeren dat als diezelfde voetganger 6, 8 of 10 wieltjes onder de voeten gebonden heeft, uitwijken voor heml haar al een heel stuk minder vanzelfsprekend is geworden voor sommige tegenlmggers, wt zij ook mogen besturen! Soms krijg je er zelfs nog een gezicht bij waarop duidelijk te lezen staat dat je met dat kinderachtig speelgoed beter van hun weg afblijft. Beseffende dat mijn verbeelding mij parten zou kunnen spelen heb ik bij collega-skcelers eens naar hun bevindingen gepolst en de reacties zijn niet van de lucht. "Amaai zeg, links rijen, da's levensgevaarlijk!" en "da's gewoon niet te doen jom, ze rijden je gewoon omver als ge niet oppast!" Hierbij dient wel vernield te worden dat de ondervraagden allemaal volwassenen zijn. Laten we hopen dat men bij kinderen omzichtiger te werk gaat. Het lijkt mij op zijn minst wenselijk dat men niet telkens alleen de skater maar ook de andere weggebruiker op zijn plichten wijst. Dat het zich verplaatsen op skeelers of inlineskates meer is dan een snel overvliegende rage mag ondertussen wel duidelijk zijn. Het is misschien wel hét vervoermiddel van de toekomst. Het is snel, milieuvriendelijk, gezond en voor een lekke band hoef je ook al niet bang te zijn. Het zinnetje "In Hoogstraren heeft de gemeenteraad nog geen gebruik gemaakt van bijkomende reglementen" kanjc doen vermoeden dat het mogelijk is dat dit in de toekomst wel het geval zou kunnen worden.


MINDERHOUT Als plaatselijke politiemensen het Belgisch verkeersreglement aangaande voetgangers/ skeelers al niet uit hun hoofd blijken te kennen, lijkt het mij niet echt bevorderlijk voor de duidelijkheid als alle gemeenten nog eens hun eigen regeltjes gaan uitvinden. Als cle beroepspolitieagent het nu al niet meer weet, hoe zou de gewone burger het dan wel moeten weten? Tussen haakjes: op donderdag 7 augustus 1997 zond RTV een reportage uit over een brochure, die door de stad Mechelen in samenwerking met politie en rijkswacht werd uitgegeven. Hierin staat alles wat de skater moet weten over wat hij te doen en te laten heeft wanneer hij zich op de openbare weg bevindt. De skaters die aan het woord kwamen vonden de brochure maar bullshit. "Wij doen gewoon ons goesting en gaan gewoon aan de bus hangen enz "zei er daar eentje. Dat is natuurlijk niet zo fraai, maar wat moet je nu in godsnaam denken van de rijkswachter die daar staat te verkondigen dat een skater niet op de straat mag. Ja zeg. moet de politieoorlog nu ook al uitgevochten worden op de rug van de sportende mens? Wat is het nu eigenlijk, op het fietspad of op de rijweg? Misschien komt onze leider, de Jean-Luc, nog wel met een goed voorstel in de trend van: tussen fietspad en straat. Nee. Het lijkt mij zinvoller dat men bepaalde zaken landelijk eens opnieuw bekijkt en éénvormigheid nastreeft en dat men mensen met kennis van zaken, inline-skaters dus, ook eens hoort alvorens regeltjes op te stellen die dan achteraf niet blijken te werken. Wellicht is er iets meer inventiviteit nodig dan alleen maar het woord "voetganger" te vervangen door "skater". Misschien iets voor onze plaatselijke volksverteg' enwoordigers om zich samen met hun collegas eens over te buigen. Ondertussen,... let the wheels roll.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

PRIJS:

TE L

/

-

-

Vermeldt steeds de prijs van je aanbod! Anders kan je zoekertje niet verschijnen. Ik zoek Ik bied aan Deze gegevens worden niet atgedrukt. Je moet ze wel invullen anders kan je adverientie niet verschijnen.

Naam .

............... ........................................................................................................................................................................................................................... ...............................

Straaten nr.: .................................................................................................................................................................................................................................... Postnr

....... .................

Gemeente

............... ...................... . ..... ..... .. ................... ..... ............. ..........

Tel.:

....................................................................

F. V.B.

Antilliaans Minderhout k

-

>

rf

Op zoierdoo:ond tt,\ Lie groTe drukte twi deAitiilliaanse Feesten goed merkbaar in Minderhoutdorp. In de vooravond schoven de wagens al aan vanaf de afrit Loenhout richting Blauwbossen. Aan de Papillon telde onze medewerker op één uur meer dan 600 wagens. 46

kam

tA In de Papillon kon iien ook kooien ontbijieji, iie KLJ zorgde t'oor het ontbijt en de Paul voor de bijbehorende drank.


VE LT.vzw

De weg van boer naar bord Gentechnologie en de landbouw We zitten in een wereldwijde voedsel- en landbouwcrisis, een echte wereldvoedseloorlog met vele slachtoffers: boeren en boerinnen wereldwijd, milieu hier en in de Derde Wereld, consumenten-werknemers, hongerende volkeren. GATT (liberalisering van de wereldhandel) speelt de boeren wereldwijd tegen elkaar uit, vernietigt het milieu en dupeert de consument, maar dient de belangen van de agro-industrie en de multinationale ondernemingen. Om tot een alternatief met meer 'nabijheid' te komen, is het belangrijk om te zien hoe de vork aan de steel zit. Een 'analyse' dus, waaruit de samenhang van de dingen (socio-economische positie van de boeren, milieuproblemen' ..... ) zal blijken. Meteen wordt dan duidelijk dat landbouwers en milieubeweging geen concurrenten hoeven te zijn (ze werden de laatste jaren tegen elkaar opgezet), maar bondgenoten voor een landbouw en natuur met toekomst. Een onderwerp dat zeer nauw samenhangt met deze materie is de wereld van de gentechnologie. Wordt onze landbouw niet stilaan in het bezit genomen door een gigantisch industrieel complex, waar teveel aandacht wordt gevestigd op de technische en de financieel-economische aspekten en te weinig op de maatschappelijke en ethische aspekten?

Welke toekomst gaat onze boerenstiel tegemoet? Zullen onze boeren uiteindelijk de tol moeten betalen? Welke zijnde ecologische risico' s, de gezondheidsrisico' s voor de consumenten? De risico's voor de landbouw, hier en in dc Derde Wereld? Zou gentechnologie het milieu ten goede komen zoals sommigen wel beweren? Hoe ver kan de mens nu eigenlijk gaan in het manipuleren van de natuur? Waartoe zal deze revolutie leiden? Hebben wij het recht onszelf te verheffen tot schepper naast God en de natuur naar eigen goeddunken te veranderen? Welk gevaarlijk spelletje spelen we daarmee? Allemaal vragen waarop u op 26 september en 3 oktober misschien een antwoord krijgt, want dan organiseert Velt-Noorderkempen twee lezingen. De eerste (VAN BOER TOT BORD) lezing wordt geleid door Luc Vankrunkelsven. Misschien zag u hem al eens in een station met

Op zondag 28 september organiseert VELT-NOORDERKEMPEN een paddenstoelenwandeling in de bossen van Wortel-Kolonie onder leiding van Jef Melis. Wij komen bijeen om 10.00 uur aan het casino van Wortel-Kolonie. Bijdrage: Leden 50 fr., niet-leden 70 fr. Liefst reserveren op het nummer 3141091. zijn opplooibare fiets. Een Norbertijn op sandalen, pendelend tussen zijn abdij Averbode, de armen van Brussel, de Vierde Wereld en de landbouwers. Hij is actief lid van de Groene Partij AGALEV en is ook een belangrijk medewerker (coรถrdinator; medeoprichter) van WERVEL (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw). De tweede (GENTECHNOLOGIE EN LANDBOUW) lezing staat onder leiding van Louis de Bruyn. Louis is lector ecologische landbouw (ingenieur) aan de Hogeschool van de provincie Antwerpen en medewerker van WERVEL. Voor inlichtingen kunt u steeds terecht op het telefoonnummer 0313141091.

VELT

Wegwijs raken in de paddestoelenwereld De herfst is het klassieke seizoen voor de romantische wandeling, waarbij de paddestoelen, naast bedauwde spinnenwebben en kleurrijke bladertapijten, een vast onderdeel vormen van het decor. Doorheen de verschillende tijdsgeesten heen hebben de zwammen nog veel van mystiek weten te behouden en worden ze in de nietRomaanse culturen in het blijf-daar-maar-beter-af-hoekje geduwd. De kennis van de gemiddelde Vlaming betreffende deze interessante groep organismen beperkt zich meestal tot de 'champignons' en sinds een tiental jaren ook de 'oesterzwam' die hij op zijn bord voorgeschoteld krijgt, en in het beste geval herinnert hij zich ook nog de naam van die rode met Witte stippen. En dit terwijl er in Vlaanderen een paar duizend soorten paddestoelen te vinden zijn, waar heel wat boeiends is over te vertellen. De paddestoelencursus ingericht door de natuurwerkgoep Markvallei, wil hieraan wat verhelpen. Via twee theoretische lessen zal dieper ingegaan worden 01) de wereld van de zwammen: wie of wat zijn ze, waar komen ze voor, hoe leven ze, en hoe kan ik ze herkennen? Giftigheid, eetbaarheid, volksgeloof, vreemde gebruiken in vreemde culturen, voorplantingswijzen en onderlinge concurrentie, zeldzaamheid,., het komt allemaal voor. Belangrijke aandacht gaat ook naar het ontdekken en herkennen van paddestoelen in het veld.

Hiervoor worden twee excursies te velde ondernomen in eigen streek, waarde verscheidenheid aan paddestoelen ongetwijfeld groter zal blijken dan men direct zou verwachten.

Cursusprogramma Woensdag 10 september, van 19 tot 22 uur THEORIELES door Ruben Walleyn afspraakplaats: Oude Gemeenteschool, Karel Boomstraat 44

Woensdag 17 september, van 19.30 tot 22.00 uur THEORIELES door Ruben Walleyn afspraakplaats: Oude Gemeenteschool, Karel Boomstraat 44

Zondag 21 september, van 13.30 tot 17.00 uur PADDESTOELENWANDELING door cle bossen van Den RooyfDen Elsakker, Meerle Gids: Jef Melis. afspraakplaats: Kerk Meerle

Zaterdag 4 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur PADDESTOELENWANDELING door het Staatreservaat De Volharding, Rijkevorsel Gids: Ruben Walleyn afspraakplaats: Kerk Rijkevorsel

Om praktische redenen vragen we vooraf in te schrijven voor de cursus. Het cursusgeld bedraagt 250 B fr. Hiervoor krijgt u tevens een interessante cursustekst. Meer info en inschrijvingen bij Tom Verschraegen (014/42.22.52) tijdens de kantooruren di-wo-do-vn-za of's avonds bij Dimitri Van Pelt (03/314.35.14) 47


[F I,JicJ _____ _____ _____ _____

I< -J t

____

LH-i

tJH

/'ij

IJ\I [,k1

~

SPORT

i•i LçI4j

[JI

[2l

____ ____ ____

/

De Hoogstraatse Sportvissers. Onder impuls van Leo Sprangers, werkzaam als informatieambtenaar en afdelingshoofd op de afdeling welzijnszaken van de gemeente Hoogstraten, werd er een eerste vergadering belegd op donderdag 29mei, met afgevaardigden van de twee Hoogstraatse hengelsportclubs en geïnteresseerden. Na eerst voorzichtig gepeild te hebben naar elkaars plannen en verwachtingen, werd er een volgende vergadering belegd. Dat leidde op de vergadering van 30juni 1997 tot de oprichting van "De Hoogstraatse Sportvissers", als overkoepeling van al de hengelaars van de gemeente. Leo Sprangers werd daarbij gekozen tot coördinator. Veel mensen kennen Leo misschien al via de algemene vergaderingen van de dorpsraden, waarbij hij altijd aanwezig is als contactman vanwege de gemeente. Maar zijn interesse en drijfveer op het gebied van de sportvisserj zijn misschien minder bekend, hoog tijd dus om hem enkele vragen te stellen. DHM: Op welke manier bent u betrokken bij de sportvisserj? LS: Ik vis bijna 20 jaar, maar altijd heb ik deze liefhebberij met andere hobby's gedeeld. De laatste jaren is de hengelsport nadrukkelijk op het voorplan gekomen. Als hengelaar ben ik aangesloten bij de visclubs "Altijd Beet", "de Schepzak" en "de Baroniesche Hengelaars" en vis ik vooral op plassen, waterlopen en kanalen in eigen streek. Met uitzondering van het vliegvissen, zijnde meeste hengelsportdisciplines op zoet en zout water ooit uitgeprobeerd. Nu gaat de meeste tijd naar het vissen met de werphengel op roofvis en karperachtigen. Weg van de oever ben ik actief als beheerraadslid van de Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK) en voorzitter van de regio Turnhout (The Baitrunners). De overkoepelende Organisatie van hengelaars in Vlaanderen is de Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden (VVHV). Per provincie heeft het VVHV een comité waarvan ik in de provincie Antwerpen deel uitmaak. Nu recent is er ook het samenwerkingsverband tussen vissers in Hoogstraten bijgekomen dat gaat werken onder de naam "de Hoogstraatse Sportvissers".

verstrekking of besluitvorming waar mogelijk. Zo niet lopen we het gevaar om steeds meer voor voldongen feiten geplaatst te worden en als hengelaars in een verdomhoekje te staan. Dat het anders kan, werd bewezen door de mogelijkheid die enkele vissers vroegen en kregen, om inspraak te hebben in de aanleg van visplaatsen op de waterplas Den Aerd. Op eenvoudig voorstel wilde ook de sportregio Noorderkempen in onze streek hengelsportinitiatie organiseren. Wat betreft De Mark is er sprake van de aanleg van vissteigers voor de vissers en vistrappen aan de stuwen voor de vissen. Vissers moeten hierbij betrokken worden. Met twee goed draaiende hengelsportverenigingen bestaat er in Hoogstraten een goede basis om, naast de Organisatie van competitie, ook op hoger vermeld vlak initiatieven te nemen. Dit bleek ook uit de positieve respons die de oproep tot samenwerking kende.

DHM: Wat stelt u zich tot doel van De Hoogstraatse Sportvissers? LS: Het is de bedoeling om een aantal zaken aan te pakken die het loutere clubbelang overstijgen, meer bepaald: bevorderen van de hengelsport met nadruk op het ecologisch inpasbare -

Leo Sprangers, in gepaste outjil, tracht hierdejeugddeknepen van het hengelaarsvak bij te brengen. Eén van zijn dromen is om zelf ook nog eens een monitorscursus te gaan volgen. karakter ervan en de promotie van weidelijke vismethoden.- erkenning krijgen als lokale gesprekspartner, als belanghebbende en deskundige inzake alle materies die de hengelsport aanbelangen. initiatie en opleiding van jonge en nieuwe vissers. vorming van hengelsportbestuurders en viswaterbeheerders. Echter het beheer van viswater en de Organisatie van coinpetitie, blijft de uitsluitende bevoegdheid van de aangesloten clubs. -

-

DHM: Welke plannen heeft u voor de toekomst? LS: Het is in eerste instantie belangrijk om naambekendheid te krijgen. Tegen het seizoen

DHM: Hoe is het idee gegroeid om al de Hoogstraatse sportvissers te verenigen? LS: Beroepshalve kom ik regelmatig in contact met plannen, wetgeving of initiatieven die soms onrechtstreeks maar dikwijls zeer ingrijpend van belang zijn voor de hengelsport. Enkele recente voorbeelden zijn: de omvorming van de waterplas Den Aerd tot natuurgebied met vaste visplaatsen. —de mogelijke opheffing van de erkenning van De Mosten als openbaar viswater. het toeristisch project Taxandria i.v.m. natuurgerichte recreatie in de Markvallei (o.a. kanovaren). de presentatie van een rapport "Grensoverschrijdende beheersvisie Markvallei" i.v.m. het beheer van de Mark en zijn zijrivieren. het nieuw ruilverkavelirigsproject Hoogstraten Rijkevorsel. Dergelijke beslissingen worden niet langer uitsluitend door plaatselijke instanties genomen. Het wordt moeilijk om hier enige invloed op uit te oefenen. Het is belangrijk dat we ons als vissers organiseren en deelnemen aan advies-

-

-

-

-

48

De stichting van "de Hoogst raalse Sportvis.sers iiiel van links naar rechts: loon V erleYe, Leo Sprangers, Louis De Laet, Dirk Jansen, Hennan Verschueren en Frans Vollebreght.


SPORT 1998 proberen we een promotiefolder te maken die, samen met de dagvergunningen, verkrijgbaar zou zijn via het Toeristisch Infokantoor. Elke inwoner en vreemde bezoeker kan dan op én adres alle informatie en vergunningen bekomen om te vissen in de gemeente Hoogstraten. De Hoogstraaise Sportvissers sluiten ook onder deze naam aan hij de sportraad. Een eciste initiatief is de medewerking aan een hengelsportinitiatie in samenwerking met de Sportregio Noorderkempen en het Provinciaal Comité Antwerpen van het VVHV. Er wordt ook aan gedacht om op termijn een blad uit te geven. Mogelijk komt er in het kader van een nieuwe wet op de riviervisserij ruimte voor medebeheer van openbaar viswater zoals de Mark, door vissers. Ik zie hier ook een taak voor dc l-loogstraatse Sportvissers weggelegd. Ik las dat een aantal Hoogstraatse natuurverenigingen. onlangs besloten om nauwer samen te werken. Wat nlij betreft, denk ik dat wij elkaar beter moeten leren kennen. Sportvissers en natuurbeschermers hebben heel wat gemeenschappelijke belangen. Dit artikel wordt vervolgd met wat meer informatie over de visclubs.

De jeugd aan het vissen krijgen is één van de doelstellingen van de Hoogstracitse Sportvissers. Tijdens de vakantie, op woensdag 13 augustus, mocht cle jeugd eens proberen op de wedstrifdvzjver van Altijd Beet in de Mosten. Onder begeleiding van verschillende vrijit'illigers en in het kader van de grabbelpas-actie. Ondanks de felle, stekende zon, werd er toch aardig wat vis gevangen.

Garage Luc RyverS

L1t

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! 1

/

t

'

37

-

TOYOTA 0

49


SPORT

Noord - Kempische jeugd leert vissen. De Sportregio Noorderkempen geniet bekendheid als organisator van een ruim cursusaanbod. Vast onderdeel is de kennismaking met verschillende vormen van recreatiesport. Nieuw voor deze zomer is onder meer de "hengelinitiatie" of kortweg "leren vissen". Haast elk dorp in de Noorderkempen heeft één of meer visvij vers op hun grondgebied. Langzaamaan is ook het resultaat van riolering en waterzuivering merkbaar. Waterlopen als de Mark in Hoogstraten of het kanaal Schoten-Dessel, worden opnieuw goed viswater. Wie langs de oevers wandelt of fietst zal nogal wat jonge vissers opmerken. Ook in het computertijdperk blijft het element "water" met al zijn levensvormen de jeugd boeien. De hengelsport is sterk geëvolueerd op het vlak van techniek en mentaliteit. Een deel van de aantrekkingskracht komt ongetwijfeld voort uit de moderne systemen en materialen. De hedendaagse visser kan ondermeer beschikken over electronische hulpmiddelen om bijvoorbeeld de diepte te meten, een aanbeet te verklikken enzovoort. Deze horen meestal bij een gespecialiseerde vorm van vissen. Veel jonge hengelaars maken de fout deze vismethode meteen te willen kopiëren zonder een aantal basistechnieken te kennen. Als succes dan uitblijft duurt het visplezier niet lang. Daarom blijft voor elke beginnende hengelaar de visserij met de vaste hengel de beste leerschool. Minstens even belangrijk is de gewijzigde mentaliteit. Vissen voor de pan gebeurt steeds minder. Hengelen moet gebeuren met respect voor de vis en de natuur. Een moderne visser laat zijn visstek netjes achter, vernielt geen planten en zet elke gevangen vis meteen en ongeschonden terug. Dit moet van jongs af aan worden aangeleerd. Het is daarom één van de doelstellingen van de Vereniging van Vlaamse Hengelsportverbonden (VVHV). Het provinciaal comité Antwerpen van het VVHV nam het initiatief om een jeugdcursus hengelen te organiseren en vond in de Sportregio Noorderkempen een bereidwillige partner. Dit jaar nemen de gemeenten Hoogstraten en Vosselaar deel. Mogelijk komt er volgend jaar een vervolg. Alle hengelclubs en hengelaars uit de Noorderkempen worden uitgenodigd om kennis te maken met deze vorm van jeugdopleiding. Het aantal deelnemers is minimum 10 en maximum 20. Als lesgever is "meester Felix" Cuyvers uit Geel aangetrokken. De lessen duren telkens één dag van 10 tot 12uur en van 13 tot 16 uur. In de voormiddag leren de deelnemers zelf een lijntje monteren en uitloden. 's Namiddags wordt er gevist. Tussendoor is er alle tijd om de meest uiteenlopende vragen te stellen aan de monitor en de begeleiders. De deelnemers zijn minimum 8 en maximum 14 jaar. Ze hoeven enkel een lunchpakket en een zitje mee te brengen. Voor alle deelnemers zijn in er elk geval voldoende hengels beschikbaar. Ook het gebruik van aas en klein materiaal is inbegrepen, samen met de verzekering en een drankje tijdens de middag na afloop. Elke deelnemer ontvangt een sportkriebelbrevet van BLOSO. De deelnameprijs bedraagt 100 Bfr. per persoon. De cursus gaat door op zaterdag 23 augustus 1997 aan de vijver van Sportcentrum Diepvenneke. In Hoogstraten is er een 50

cursus op zaterdag 6 september in de vijver De Schepzak in de Goorkensdreef te Minderhout (achter steenfabriek Desta). Inschrijven doe je vooraf bij de sportdienst van Vosselaar (014/ 61.15.45), sportdienst Hoogstraten (03/ 340.19.51) of het secretariaat van Sportregio Noorderkempen (014/43.52.25).

Adverteren: 4.9.11

K.F.C. Meerle Voor de start van het nieuwe seizoen moest Meerle aantreden in de Beker van Antwerpen. Het trok daarvoor naar Dosko, dat in de competitie in dezelfde reeks speelt als Meerle. Een goede graadmeter dus. Na 19 minuten kwam Meerle op voorsprong door een prachtige Vrije trap van Marco Klijs. Net na het half uur kwam Dosko langszij. Halverwege de tweede helft zette Marco Kljs Meerle opnieuw op voorsprong. Vijf minuten voor tijd kreeg Meerle zekerheid toen Wilfried Michielsen een mooie voorzet van Stan Schoenmakers binnenwerkte. In de 89e minuut zorgde Peter Snijders ervoor dat Meerle met ruime 1-4 cijfers won en zo verder bekerde. Op zondag 3 augustus moest Meerle daarvoor naar 2e provincialer Nieuwmoer en niemand gaf Meerle dan ook een kans om nog verder te komen. Net voor het kwartier kwam Nieuwmoer op voorsprong met een strafschop. In de 27e minuut kreeg ook Meerle een penalty toegekend en Marco Klijs zette die feilloos om. Ruststand 1-1. Na de pauze was het opnieuw Nieuw-

moer dat op voorsprong kwam en weinigen verwachtten nog dat Meerle terug kon komen. Dat deed het echter twee minuten voor tijd wel, toen onze laatste man Tom Van den Broek scoorde en strafschoppen afdwong. Daarin toonde Meerle zich met 4-5 de sterkere, zodat ze weer een ronde verder gingen. Op 10 augustus weerom op verplaatsing, weer naar een club uit 2e provinciale, Vlimmeren. Na acht minuten kwamen deze al op 1-0, twee minuten later 2-0 en nog voor het halfuur stond Meerle tegen een 3-0 achterstand aan te kijken. Trainer Ludo Michielsen had zijn mannen tijdens de rust flink opgepept en dat was na de pauze te merken. Na bijna een kwartier in de tweede helft maakte Peter Snijders er met een prachtschot 3-1 van en vier minuten later maakte dezelfde Peter Snijders op voorzet van Dirk Van Bavel de aansluitingstreffer. Toen was het feest echter uit en Vlimrneren maakte er in blessuretijd nog 4-2 van. Daarmee was het uit met de Beker van Antwerpen voor Meerle.


SPORT

HVV — met Otis Robert — klaar voor de start 1 IVV speelde een reeks oefenpartijen die - behalve op Zwarte Leeuw - resulieerclen in een reeks overwinningen. De roodwitten speelden ongelooflijk productief, doch kregen mi. teveel doelpunten tegen. Libero Op De Beeck speelde na een knie-kwetsuur nog geen enkele match en ook Meseure en Huygen waren de helft van de tijd gekwetst. Wat men in eigen land niet vond: een betaalbare en tevens bruikbare spelverdeler - met nummer 10 - kwam min of weer onverwachts de roodwitte rangen versterken. Otis Robert is een 29urige kleurling van Engelse nationaliteit, die de laatste drie seizoenen uitkwam voor een club van de eerste divisie in Hong Kong.

Onder. v. In. i'. Van der Hallen Kri,v, Vorsselmans Tom, Vissers Christian, Lodewi:/ckx Eddv (trainer), Michoel Jan (voorzitter), Haverhals Bennv (huiptr.), Van der Goten Nico, Van Dijck Jurgen, Van Gestel Stan. Midden v.i.n.r. Bruurs Tom (kinesist), Neyens Olivier, Van den Bergh Roei, Vorsseirnans Cari, Meseure Cari, Ceusters Kris, Op de Beeck Aiain, Van den Muvsenbergh Jan, Hertoghs Dannv, Mouws Gunther, Huygen Stef Van der Goten Tom, Bevers Raf, Verstappen Nick, Cornelissen Jef (verzorger), Kustermans Toon (b-kern). Boven v.i.n.r. Verhoeven Staf (niateriaaiveranlw.), Schouteden Bart (B-kern), Bievens Bjorn (B-kern), Adams Ron (B-kern), Rombouts Koen (B-kern), Kerreinans Philip (Bkern), Van Sas David (B-kern), Docks Fréderic (B-kern), Vermeiren Tom (B-kern), Rommens Rinus (verantw. oefenveiden).

EK voor ponyruiters

Zilver voor Jan Stoffelen in Hartpury De vorige weken werd er heel wat 'geruitersport' in dc Blauwbossen te Minderhout en de plaatselijke tenoren hebben daar ook weer voor uitstekende prestaties gezorgd. Maarde verrichtingen van Minderhoutenaar Jan Stoffelen, lid van LRV Sint-Clernens, mogen toch zeker in het daglicht geplaatst worden. Jan en Pieter De Cleene, lid van dezelfde club, werden opgenomen in de keurploeg voor de Europese Kampioenschappen cross voor ponyruiters, die dii jaar plaatsvonden in het Engelse Hartpury. De 15-jarige Jan rijdt zijn laatste jaar bij de pony's en wilde afscheid nemen met een knalverrichting en daar heeft hij wel degelijk voor gezorgd. Hij behaalde een zilveren medaille en de ploeg werd ook nog met brons gehonoreerd. Een uiteraard tevreden Jan Stoffelen natuurlijk, maar toch een beetje ontgoocheling ook, want met een ietsje geluk had er misschien wel goud ingezeten. 'Na de eerste proef, de groepsdressuur, stonden we als ploeg aan de leiding en in de individuele dressuur behaalde ik de eerste plaats. In de zware cross nadien kwam ik met Alice (pony toebehorend aan de familie De Cleene-Van Mieghem) niet in echte moeilijkheden, we kwamen foutloos binnen en het goud lag te lonken.

In de jumping moest ik als laatste aantreden. Alles verliep goed, de zenuwen waren ook onder controle, en dan kwam die... laatste ongelukkige hindernis. Een dubbelsprong en... een balk duikelde naar beneden. Weg gouden droom!' De lichte ontgoocheling was vlug weggeëbd, want zijn selectie voor dit EK vond Jan al een hele eer. Nu met die zilveren plak erbij, heeft hij getoond klaar te zijn voor het grotere werk. Proficiat, Jan!

Omdat Hong Kong weer bij China hoort, houden de meeste Engelse profs de zaak voor bekeken en alhoewel Otis Robert een - in HVV-ogen althans - zeer goed voetballer is, staat men in Engeland niet te springen om een 29-jarige middenvelder. Bij HVV verwacht men zeer veel van deze speler. Wij wensen hem in ieder geval veel succes en hopen dat hij zich in de gunst van de HVV-supporters zal spelen.

Uitslagen Wuustwezel - HVV Zwarte Leeuw - HVV HVV - Stade Leuven HVV - Zele 3-2 HVV - Kappelen 3-2 HVV - Witgoor 5-3 Lentezon - HVV 2-3

2-3 3-0 3-2

HVV II HVV II - FC Merksem St.Job - HVV II 4-1 Wilrijk - HVV II 3-3

4-1

Beker van België HVV - Heusden 1-1 Strafschoppen 1-4

Programma HVV 1 Zondag 7 september 15.00 u. HVV - Heusden Zaterdag 13 september 20.00 u. Tongeren - HVV Zondag 19 september 15.00 u. Tienen - HVV Zaterdag 27 september 20.00 u. HVV - Poederlee

HVV II Zaterdag 6 september 15.00 u. Heusden - HVV Vrijdag 12 september 20.00 u. HVV - Tongeren Vrijdag 19 september 20.00 u. HVV - Tienen Zaterdag 26 september 14.00 u. Poederlee - HVV

Een Jiere Jan Stoftelen /Iiet pony Alice, geflankeerd door zijn charmante groom, getooid met de zilveren medaille. 51


SPORT

KFC Meer en het onbekende

Rallycross in goede doen

Een gemakkelijk seizoen kondigt zich zeker niet aan voor het Meerse eerste elftal dat dit seizoen start in de 2e provinciale. Van 4e in één ruk doorgestoken naar de 2e is geen sinecure en zal ongetwijfeld wel wat aanpassing vragen. Daarbij zal men een aantal ploegen ontmoeten die in het tussenseizoen terdege sterker zijn geworden. KFC Meer zal ongetwijfeld zijn huid duur verkopen en spelers en supporters... veel voelbalgenot

Programma Zaterdag 30 augustus 20.00 u. SC Merksem

-

FC Meer

Zondag 7 september 15.00 u. FC Meer St-Job -

Zondag 14 september 15.00 uur. FC Meer Oostmalle -

Zondag 21 september 15.00 u. Waaslandia FC Meer -

Zondag 28 september 15.00 u. FC Meer Ternesse -

Op 10 augusius werd in Maasmechelen de Belgische manche voor het Europees Kampioenschap Rallycross gereden. De voltallige Europese top zakte af naar het snikhete Duivelsbergcircuit. Van Belgische zijde was er de deelname van de Minderhoutse rallycrossers Jos Sterkens en Tom Geenen. De kleine tweewielaangedreven Corsa van Tom Geenen werd ingedeeld in Divisie 1, cle klasse van de vierwielaangedreven turbo-monsters. Het was een onmogelijke opgave de Corsa in de finales te rijden, maar Tom kwam toch verrassend goed voor de dag. Het is niet evident in het stof van de grote kanonnen te rijden. 'Het ging inderdaad schitterend, aldus de piloot uit de Desmedtstraat. 'Op vrijdag voor de ivedstrijd brak de versnellingsbak hij de laatste test, zodat we in allerijl een staudaardbak moesten inbouwe,,. Omdat de verhoudingen niet aangepast zijn, verwachtten we niet ti,ee te kunnen, ,naar liet giiig buiten verwachting. In de eerste reeks kon ik goed aanklanipen bi/Schei'eneels, terwijl in de derde reeks Roy ziel, muet kon lossverken. Toch twee jo,igens die vooraan in de Euro 2000klasse, de klasse waar wij miormaal ook in uitko,nen. Bovendie,i konden we rustig, zonder stress, ervaring opdoen.

Eg Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8

2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford

personen- eii bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Voor Jos Sterkens lagen de zaken anders. Hij

Minderhout VV: niet zomaar gewoon meedraaien! Mci ambitie ecn nieuw seizoen tegemoet zoals alle clubs die zichzelf een beetje respecteren! Zo zal het ook bij M.V.V. wel zijn. Roeien met de riemen die men heeft. de zorgen om de sportvelden die onlangs nog voor een flinke rel zorgden, eventjes trachten te vergeten zodat men zich kan concentreren op de competitie. De spelers zijn er in alle geval klaar voor. In de Beker van Antwerpen won Minderhout op Achterbroek met 2-4, maar moest een week later met 5-3 de duimen leggen tegen Gierle, zodat de conditie verder aangescherpt werd in de oefenwedstrijden.

Programma Woensdag 27 augustus 18.30 u. Minderhout VV

-

Kessel FC

legde in Oostenrijk en Engeland het vuur aan de schenen van de fabriekspiloten en keek met vertrouwen uit naarhet Belgische vervolg. Voor de wedstrijd liet hij nog een nieuwe motor inhouwen, die over meer koppel beschikt dan de vorige versie. Na drie reeksen zonder problemen, mocht de Moncleo-piloot starten in de Bfinale, met voor zich cle Brit Barry Squibb en de Zweedse topper Per Eklund met zijn officiële Saab. Achter dit duo werd hij mooi derde (achtste algemeen) en werd wederom de beste Belg in de eindstand. 'Deze plaats is de beste ivat we kunnen verwachten. Al de piloten voor ons krijgen ôf sten,, va,i een constructeur )t hebben budgettemi naar n,:j alleen maar i'an kumuien dromen. Zij gebruiken Formule l-tec/i,,ieken bijde afstelling, laten hun auto in de windtuminel testen, enz.. De wedstrijd werd gewonnen door regerend kampioen Kenneth Hansen (Citroën ZX T16). Hij kon de kampioenschapsleider Hunsbedt (Ford Escort RS 2000) en teamgenoot Pailler (Citroën Xantia) afhouden en pakte zijn eerste zege van 1997. De Noorse favoriet Martin Schanche verscheen te laat aan de start van de derde reeks en werd uitgesloten.

(H.V .0.) -

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

Alle schilder- en

behangwerken -

-

-

Zondag 31 augustus 15.00 u. Oelegem

Woninginrichting

Gordijnen en overgorclijnen Tapijten en vloerhekleding Siertafetkieden, lopers, enz.

Minderhout VV

Woensdag 3 september 18.30 u. Sefa

-

Minderhout VV ac

Zaterdag 6 september

17000

.

18.00 u. Minderhout VV Grobbenclonk -

~

77

Zaterdag 13 september 18.00 u. FC Meerle

-

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Minderhout VV .

5.

Zondag 21 september 15.00 u. Minderhout VV

-

Massenhovcn

-

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314 71.84

Zondag 28 september 15.00 ii. Molenkring

Minderhout VV

• romii

52

LEO WOUTERS

Geenen blijft i'ooruitgamig hoeken.

Fax: 03-314.83.98


SPORT

VNA Wortel Jeugdtornooi Dit jaar eid ieed orde achttiende maal het cugdtornooi van VN1\ Wortel georganiseerd. Grote bezieler Jack Van Bavel had gezorgd voor 11 ploegen prérniniemen die op zaterdag 9/ 8 het spektakel openden. Zondag 10 augustus traden dan de minienien aan. Hiervoor waren 12 ploegen opgedaagd die onder elkaar drie bekers en een penaltybeker zouden betwisten, net zoals de préminiemen dat op zaterdag hadden voorgedaan. Tenslotte was het op vrijdag 15 augustus de beurt aan de allerkleinste spelertjes van liefst dertien ploegen. Bij de préminiemen haalde SK Merksplas het met het maximum van de punten (12) voor Meer en Weelde, die elk 10 punten vergaarden. FC Meer tekende voor de tweede plaats dank zij méér gescoorde goals. VNA Wortel eindigde met 6 punten als zevende, juist achter Hoogstraten (ook 6 punten). Deze laatste ploeg scoorde evenals SK Merksp!as 14 penalties maar hadden er één meer binnen gelaten zodat ook de penaltybeker voor de zwartgelen was. Bij de miniemen werd het een spannende fianle tussen VNA en FC Meer A. met de kleinste score door de thuisploeg gewonnen. Dc derde plaats ging naar Sint Lenaerts ten koste van Minderhout VV., ook met een 1-0 einduitslag. Ook hier was de penaltyheker voor de tornooiwinnaar VNA Wortel, die met 9 penalties beter deed dan Meer A, Meer B, Sint Lenaerts en Hoogstraten, die er zeven binnen trapten. Het duiveltjestornooi kende eveneens een groot succes. Het goede weer lokte veel vaders en

moeders naar het VNA terrein en de duiveltjes deden, ondanks de hoge temperatuur hun uiterste best om de opgekomen kijkers een aangename namiddag te bezorgen. Hoogstraten VV tekende hier voor de penaltybeker. Zij schoten er liefst 17 binnen. De dichtste achtervolgers Minderhout A en Merksplas A brachten het niet verder dan 14 stuks. Ook in de eindstand wist Hoogstraten de grootste beker in de wacht te slepen ten koste van Minderhout A en Merksplas A, die alle drie eenzelfde puntentotaal (10) bereikten. De gescoorde doelpunten moesten de doorslag geven en hier was Merksplas niet opgewassen tegen zijn twee concurrenten die beiden 16 maal hadden gescoord. Gezien HVV geen enkele en Minderhout VV één tegengoal incasseerden was de eerste plaats voor 1-loogstraten. Hoogstraten kreeg hiervoor de hulp van St Jozef dat één doelpunt scoorde tegen Minderhout A. Eén negatieve noot in het totale gebeuren is dat één bepaalde ploeg met één oudere speler aantrad, hetgeen het rechtvaardig verloop aardig verstoorde, zelfs in die mate dat daardoor de einduitslag werd heinvloed. Tot besluit kan gesteld dat VNA en organisator Jack Van Bavel met zijn niedewerkers terug blikken op een uitermate geslaagd tor000i met grote opkomst. Proficiat. Laten we hopen dat dit evenement een verlengstuk krijgt in 1998.

De uitslagen: Préminiemen: Merksplas FC Meer SK Weelde

Oosthoven SK MinderhoutVV Hoogstraten VV VNA Wortel Lentezon Beerse FC Meerle StLenaerts Flandria Ravels

Miniemen: VNA Wortel FCMeerA St Lenaerts Minderhout VV Hoogstraten Lentezon Beerse Merksplas SK Flandria Ravels FC Meerle Oosthoven SK FCWeeldc FCMeerB

Duiveltjes Hoogstraten VV Minderhout VV A. Merksplas SK A VNA Wortel St Jozef FC Weelde FC Meerle VNA Wortel B Minderhout VV B FCMeerA MerksplasB SK Oosthoven B FCMeerB

wantoo f

Sen loosstI's 1.132000G

bei0e5praø

':.J' te e 0

lek

. O3I

431

53


Originaliteit troef bij UNDERPOOL CLAN

E C

Fusieswing P.Y.GSP. & SIMON SAYS P.Y.Gl'. PAlNT YOU GRANDMA PINK). ontstaan uit de resten van 'Eruption' (zie Akkerpop '94), slaat verpletterend toe met hun eerste demo. Het viertal uit Meerle serveert punk van het zuiverste water. Concreet betekent dit razendsnelle riffs met de nodige afwisseling en teksten variërend van bier, school tot meisjes (= 'chix'). De aftrap wordt meteen schitterend ingezet met 'Without help' en 'Exceptions', twee mokersongs die het clan aangeven voor het vervolg van de demo. Mijn persoonlijke favoriet is 'H8 Song', een kanller met een hoog brulbaarheidsgehalte. De B-kant is echter van een beduidend mindere kwaliteit, maar het laatste en meer hardcoregetinte 'Loyalty' weet de meubelen te redden. Kortom, een aanrader voor iedereen die een portie goede punk weet te waarderen (info: Bert Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer; te!. 03/3/5.86.80). In tegenstelinig tot P.Y.G.P., die al meer dan drie jaar aan hun carrière timmeren, staat de punkband SIMON SAYS nog in hun kinderschoenen. Toch heeft dit viertal uit Hoogstraten ook reeds een demo op hun naam staan. Hun teksten zijn serieuzer en handelen o.a. over de teloorgang van volgzame individuen en over respekt voor homo's. Ze hebben echter nog iiiaai weinig optredens achter de rug en dat is wel duidelijk hoorbaar. Ze zijn nog op zoek naar een eigen geluid en daarom ben ik verschrikkelijk benieuwd in welke richting ze zullen evolueren. Men moet deze groep alleszins steunen, want er zit absoluut veel potentie in Simon Says. (info en boekingen: Maarien/Rienk Michielsen, Groenenoud 21, 2321 Hooqvrrate,i).

Groepen uit cle fusie clie graag al hun nieuwtjes willen laten weten of een recensie willen van hun demo kunnen deze altijd sturen naar Jan Huybrechts - Groot Eyssël 37 - 2325 Meet'le - tel/fax : 031315-75-91

54

Een groot probleem voor vele beginnende groepen is het feit dat men moeilijk een degelijk repetitielokaal kan vinden om hun muzikale ideeën te voorzien van de nodige klank. Ze palmen dan maar een slaapkamer of een garage in, meestal tot grote ergernis van de omwonende medemensen. De uit Meer en Minderhout afkomstige hardcore-groep Underpool Clan heeft zich echter een veel origineler onderdak toegeëigend. Ze zijn er zowaar in geslaagd een heus zwembad om te vormen tot hun huidig repetitiekot. Terwijl houten platen het zwembad bedekken, vullen afgedankte tapijten de bodem. Tientallen posters aan de muur en een klein podiumpje zorgen ervoor dat ze een onderkomen hebben gebouwd, waar andere groepen alleen maar kunnen van dromen. Een naam voor de groep kiezen was redelijk voor de hand liggend. Eerst werd het Underpool, maar aangezien deze naam bij hen eerder alternatief dan hardcore overkwam (zie Underworld, Underdog!?), hebben ze er het woordje Clan maar aan toegevoegd. De muziek van de Underpool Clan wordt uit de versterkers gepompt door KOEN VOETEN en TOON DEKKERS, twee gitaristen uit Meer. een Minderhoutse bassist in de vorm van BEN VAN GINKEL en de vocale geluiden worden geproduceerd door KRIS MEEUWESEN, die eveneens zijn oorsprong in Minderhout heeft liggen. De geboorte van UNDERPOOL CLAN vond zo'n drie ... vier jaar geleden plaats, in een tijdperk waarin de grunge volop glorieerde, waarin jongeren de kapperszaken opnieuw boycotten en houthakkershemden massaal werden ingevoerd vanuit Canada. Underpool Clan, op dat moment nog zonder Toon Dekkers, waagde zich dan ook aan covers van Nirvana, de enige, echte heerser van het koninkrijk der grungebands. Maar wanneer Kurt Cohain, het boegbeeld van deze generatie, zijn gezicht aan flarden schoot - inclusief zijn lange, blonde manen - en wanneer hardcore-groepen zoals Biohazarcl en Sick of it All zich nadrukkelijker op de aardoppervlakte kwamen manifesteren, betekende dit een koerswijziging in het repertoire van Underpool Clan. Hardcore vierde vanaf dat moment hoogtij in hun muziek, dat kenmerken begon te vertonen van gereputeerde bands zoals Slapshot en No Redeeming Social Value (zie Akkerpop? 97). Rond diezelfde tijd voegde Toon Dekkers zich hij het trio en na vele repetities stonden (le leden

van de Underpool Clan een jaar geleden voor het eerst op een podium. En zelfs nog wel op het podium van de Mussenakker, waarop al menig bekende en minder bekende groepen hun schoenen versleten hebben. Later passeerden ze de revue achtereenvolgens in 't Spiraal, opnieuw in de Mussenakker, in de Pax en in de Bombardon (zie verslag bij dorpsnieuws Meerle). Zowel de muziek als de optredens lopen steeds beter en zenuwen spelen de groep al helemaal geen parten meer. Zij die dit artikel aandachtig hebben gelezen waarvoor trouwens mijn oprechte dank - merkten misschien vreemd genoeg op dat Underpool Clan geen drummer in de gelederen heeft staan. Ze hebben deze namelijk vervangen door een echte drunicomputer. Natuurlijk zeer fris en origineel, zeker in het begin, maar na een tijdje begonnen ze er echter ook de nadelen van in te zien. Men is immers heel beperkt in het maken van nummers en het is bijna niet geoorloofd om een fout te maken. Ook technische problemen tijdens optredens kunnen voorvallen, zoals ze gemerkt hebben in de Mussenakker, waar hun intro meer dan vijf minuten bleef spelen. Daarom zou Underpool Clan, als men ooit nog eens een demo zou opnemen, liever gebruik maken van een echte drummer, liefst één die nog leeft en genoeg controle over zijn armen bezit om een traditioneel drumstel te bespelen. Maar drumcomputer of niet, een optreden van Underpool Clan is altijd een feest en een ongelooflijke aanrader voor iedereen die wel te vinden is voor een stevige brok hardcore. (Info en boekingen Underpool Clan - Bredaseweg 11 2322 Minderhout - 03/314-67-94). (.1.11.)


The Revolutionary Dub Warriors Op vrijdag 5 september '97 in Cuhier de Bi'ouillon Heel lang bestaan ze nog niet, maar in amper vier jaar tijd hebben The Revolutionary Dub Warriors zich ontpopt tot één van de populairste vertegenwoordigers van de moderne dubscene. Deze Britse geluids- en effectenwizards vielen direct in de smaak van andere belangrijke namen uit het reggaewereldje en stonden daardoor niet alleen op talloze podia en in ontelbare zalen op de affiche, maar mochten zich ook vcrgenoegen over goed gezelschap, als daar zijn: Lee Scratch Perry, Dub Syndicate, African Headcharge, The Mad Professor, Third World. Culture en Israel Vibration. Ze zijn verder beste maatjes met Transglobal Underground, Fundamental, Zion Train, Back To The Planet en Iration Steppa's. De groep vond onderdak bij het On-U Soundlabel en mocht rekenen op de onvoorwaardelijke steun van tovenaar-geweldenaar Adrian Sherwoord. De CD's 'Reaction Dub Part 1: Deliverance' en 'State Of Evolution' kwamen dan ook tot stand met zijn technische assistentie bij de mengtafel. De bezetting van R.D.W. bestaat geheel uit muzikanten die elk op hun terrein een grote kunde aan de dag leggen (we geven ze wél onder voorbehoud, omdat ze zéér aan wisseling onderhevig is): Steve Swann, Richard Paterson, Kevin Maxwell en Paul Tillotson... cracks, zonder meer. Ondanks die grote technische bagage zetten ze een ruige, eerlijke en heerlijke dansbare clubreggaesound neer, die bovendien in de teksten getuigt van een gemeend maatschappelijk engagement. Met The Revolutionary Dub Warriors haalt Cahier de Brouillon een grote publiekstrekker uit 'de ondergrondse' naar Hoogstraten. De reggaelieffiebbers gelieve er snel bij te wezen!

Info Concert: vrijdag 5 september 1997 Plaats: Cahier de Brouillon. Vrijheid 84

5 gratis kaarten IYLI1EU

The Revolutionary Dub Warriors Schrijf snel een brief of postkaart naart De Hoogstraatse Maand Pater Schrijversstraat II 2323 Wortel Met vermelding: Dub Warriors

EEREERWEEN

t o ch

.........ij September in The Movie Met enkele herhalingen heeft l-loogstralen deze zomer, met zijn hittegolf niet bepaald bioscoopweer. doorgeworsteld. Maar nu het september is, komt het filmseizoen weer stilaan op gang. In FAcE/OFF, de high-lech thriller. moet Scan Archer (John Travolta) undercover de gevaarlijke en sadistische terrorist Castor Toy (Nicolas Cage) uitschakelen. Archer leent daarvoor letterlijk Troy's gezicht en identiteit. Het gaat echter mis wanneer Troy op zijn beurt Archer's gezicht, identiteit en zelfs echtelijke sponde overneemt. Zo brengt hij, 'de goede', in de gevangenis en wordt hij, 'de kwade', FBI-agent. En natuurlijk loopt Los Angeles groot gevaar. Als dat maar coed afloopt'

In VOLCANO loopt Los Angeles alweer gevaar. Ja, u raadt het goed, vanwege een vulktn. Spetterende uitbarstingen, kolkende lava en Tommy Lee Jones (Mike Roark) die samen met de bevallige seismologe (Anne Heche) de juiste beslissingen moet nemen. Wat een plot! Volcano is veruit de beste vulkaan-film van 1997. Dat wil zeggen dat hij minder slecht is dan Dante's Peak. mannen in het zwart, zijn een ultra-geheime overheidsdienst die geïmmigreerde buitenaardse wezens moeten controleren. De meeste 'groenhuiden' zijn politieke vluchtelingen die op aarde, in een vel van een 'homoïde' een normaal bestaan trachten op MEN IN BLACK,

te bouwen. Dit is natuurlijk niet gekker dan eender welke science-fictionfilm. Visueel is MIB echter verbluffend. Vooral de begin- en eindsequentie zijn mooi gemaakt. MIB is gemaakt naar de gelijknamige stripreeks van Lowel Cunningham. Alles bijeen tamelijk fantasierijk en grappig. BEAN. THE ULTIMATE DISASTER Mos IE, is de enige smaakmaker voor het nieuwe seizoen. Omdat Mr. Bean ( Rowan Atkinson. dus) zijn collega's van the Royal National Gallery of England zo feilloos op de zenuwen werkt, wordt hij, om van hem af te zijn, naar Californië gezonden, waar een schilderij van 50 miljoen een nieuw plekje krijgt. De argeloze Amerikanen verwachten een eminent kunsthistoricus, ze krijgen Bean. Op zijn eigen gepatendeerde wijze laat hij een spoor van subtiele vernieling na. Het grootste verschil met de Bean van TV is dat de film-Bean spreekt. Regisseur MeI Smith en zijn scenaristen hebben hun uiterste best gedaan om een spreekstijl te ontwikkelen die aansluit bij Beans zwijgstijl. Ook anders dan op TV is dat Bean in de film meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn eigen gestuntel. Dat brengt toch enige emotie mee. Maar praten of zwijgen, neutraal of droef, fijne visuele humor is nooit ver weg. Wij mogen deze film aanraden.

Om op de hoogte te hij/ten van het hele filmaanbod in the Movie raadpleeg je best bladzijde 2 van De Kern penklok. Wie rechtstreekse in formatje wil belt naar 314.67.90

5 gratis kaarten voor Bean 5 gratis kaarten voor Volcano Wij mogen van The Movie 10 vrijkaarten weggeven (5 voor Bean, 5 voor Volcano) Schrijf gewoon een brief of liever nog een postkaart naar De Hoogstraatse Maand Pater Schrijversstraat 11 2323 Wortel vermeld Bean of Volcano en de spreekwoordelijke onschuldige hand doet de rest. 651


Meersel-Dreef 'Ons Genoegen'

HALVE EEUW GELEDEN AUGUSTUS 1947

Rantsoeneringstabel Hogere prijzen voor alle gerantsoeneerde voedingswaren - Chocolade Vrij - paardenviees vrij. Van 1 Augustus tot en met 31 Augustus 1947 is de verdeling van de gerantsoeneerde eetwaren geregeld volgens onderstaande tabel: 9 kg 1 Brood 300 g. 1 SP Idem 3 Margarine 500 g. 350 g. 4 Boter 2d1. 1/2 of230g. 5 Tafelolie 6 Suiker (bijgevoegd rantsoen voor confit1 kg 500 uur inbegrepen 10 Vers vlees, bevroren vlees of bereide 1 kg vleeswaren (cijfers 10 en X) 500 Voor een melkzegel nr 11 ontvangt men een liter verse of gestandariseerde melk. De chocolade, het inlands- en ingevoerd paardenvlees, de gecondenseerde en g eëvaporeerdem melk en de édicale melk in poeder mogen verkocht worden zonder afgifte van zegels, aan de door de Minister vastgestelde prijzen.

Oproep van het Belgisch Nationaal Blok (arrondissement Turnhout) aan alle Koningsgetrouwen

\Vij herinneren ons de machtige Koningsbetoging te Antwerpen op 15 September 1946. Wie getuige mocht zijn van deze enige manifestatie heeft daarvan een onvergetelijke indruk bewaart. Onze trouw moet opnieuw en vooral in dit uur bevestigd worden. Wij doen ook een oproep aan alle verenigingen, zowel sociale als culturele, jeugdverenigingen en muziekmaatschappijen, om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen voor het bijwonen der Koningsmanifestatie te Lier.

Hoogstraten Beste dank aan de familie Bremans voor de milde gift, rondgehaald bij het huwelijk van hun dochter, ten bate der Politieke Gevangenen en de wederopbouw der Kerk. Deze omhaling bracht de som op van 1450 fr en 8 gulden.

Gevonden Armband van Lourdes. Terug te bekomen bij Fr. Laurijssen. café, Dorp 17, Minderhout.

Bolck Kermis

Vrijdag 1 Augustus was onze maatschappij in feest: hoe kon het ook anders: ons lid Antoon Antonissen moest gevierd worden voor zijn meer dan 50 jaar schutter zijn. We hebben dat goed gevierd ook, hé Toon. Om 8 uur, met vlag en trommel voorop, zijn al de leden U komen afhalen. Terwijl ge in de bloemen gezet werd, sprak onze secretaris u toe over de betekenis van dat feest, die voorbije 50 jaar, ons feest en wensen voor de toekomst. Onder toejuichingen en handgeklap van een groot deel der Meerlese bevolking werd ge dan binnengeleid in oiis lokaal, dat voor deze gelegenheid bizonder was versierd. Onder 't voorlezen van de telegrammen werd menig glaasje op uw gezondheid gedronken. Toen onze voorzitter in kernachtige taal uw vroegere heldendaden aanhaalde, en een geschenk overhandigde, moest iedereen duchtig lachen, en gij niet het minste, Toon. Het kan dan wel niet anders dat er tot in de vroege uurtjes werd doorgebabbeld en plezier gemaakt, en dat mocht ook. Op 2e, 3e, 9e en 10e Augustus kwamen dan de schutters van de andere verenigingen, en of er lustig op los geschoten werd - geluk voor de ene, ongeluk voor de andere. Zoals we U toen zagen zitten, Toon, moet het binnen 10 jaar nog zijn, in een nog grotere zetel, als heer en meester midden die bonte wemeling van schutters en nieuwsgierige kijkers. We wensen het u, hoor!

Meerle

Ter gelegenheid van Bolckkermis, groot bal op Zondag 24 en Maandag 25 Augustus, bij Albert Van der Linden, Boick, Rijkevorsel.

Plechtige inhuldiging van dhr Burgemeester

Zondag I.I. huidige de ganse bevolking van Meerle dhr Glénisson als burgemeester. Te 10 u. had een plechtige dankmis plaats. Op Zondag 7 SEptember zal er te In de namiddag te 3 uur begonnen de feesLier een Provinciale Koningshulde worden telijkheden. gehouden. Lier, de stad waar niet minder Aan de grens der gemeente werd dhr Burdan 84% van de bevolking zich uitsprak gemeester door de ruitersafdelingen van voor de terugkeer van Koning Leopold III, Meerle en Meersel afgehaald, die hem naar moet dien dag nogmaals bewijzen dat trots de ingang van het dorp geleidden, waar dhr alles het volk - en inzonderheid dit der Verboven, schoolhoofd te Meersel-Dreef, Provincie Antwerpen - onverminderd aandhr Burgemeester in naam van de bevoldringt op de terugkeer van de Koning. king verweiki de. Hier werd de stoet gevormd, waaraan alle maatschappijen, verenik E E N S H 1 E R __________ gingen en groepen deelnamen, en ging vandaar 119 Bloezen, lange mouwen De schoonste fantasiehemden (e) 132 fr. doordebevlagcleenverKatoenen gebloemde : Met dubbel manchetten en 2 cols 160 fr. sierde straten naar het 160 Zomerkleedjes vanaf 82 fr. maat 50 Indémaillable gemeentehuis, waar dhr Schone Kleedjes in Loulsine (k:) 275i Glénisson geestdriftig 86 fr. combinaisons maat 52 Kleedjes in crèpe maromat 528 door de bevolking werd 96 fr. Bloezen. korte mouwen toegejuicht. Op de pui De schoonste voorschoten aan de laagste prijzen, van het gemeentehuis Fijne snit

-

Komt zien en overtuigt

- --------

1441111 14 56

Prijs en kwaliteit zijn ons reklaam

Mi&

Vfl

V CflijkO$,1 --- jhOd 31,

ogstt -

waren aanwezig, de

et ' Meer en Minderhout,


dhr Notaris Rommens, dhr. Desmedt en de voltallige gemeenteraad. Als tolk der gemeente bracht hier dhr Alfons Rommens, schepen, een warme en oprechte hulde aan dhr Burgemeester. Door maagdekens werd de sleutel aan dhr Burgerneesteren bloemen aan Mevr. Glénisson aangeboden. Intussen had de St. Sebastiaansgilde in oude Kempische klederdracht, zich op het plein opgesteld en begon onder begeleiding van harmonika met succes oude volksdansen uit te voeren. Dhr Burgemeester nam vervolgens het woord. Zijn eerste gedachten gaan naar God en onze geliefde Koning. Dan gedenkt hij onze roemrijke gesneuvelden en brengt hulde aan zijn verdienstelijke voorgangers burgemeester Jespers en burgemeester Van Nueten. Tenslotte dankt hij allen voor deze prachtige hulde en rekent op ieders medewerking om Meerle tot hoge bloei te brengen. Na zijn begeesterencle slotwoorden: Leve de Koning, Leve België, Leve Meerle, wordt dhr Burgemeester geestdriftig toegejuicht.

Ongevallen Maandag 14 juli om 12,00 uur reed aan de Voort te Meerle Sofie 1 leken 2. ij. 1. Groot Eysel 31. Meerle. met haar auto tegen een duiker, met /ware schade als ges olg. /aterdag 9juli om 02.35 uur gebeurde ereen ongeval aan dc Beersehaan te Rijkevorsel De auto si ei d bes uurd door Peter 13e l.oe Iie ( 2)9.), Boudcwijnsiniat 6, l3eerse. Hij weid licht gekwetst. In de auto zaten sier passagiers. Nl ichel Merteos t 2Yt t. Den Heest 7. Merksplas. sverd licht gekwetst. An Van Opstal. 1 loes e 9. Vosselaar, werd zwaar gekw eist. Frank Sotners t26j t. Eigenaac sstraat 5311. Vosse 1 aar. ss erd / 0 aar gekis etst. Vs Borgh mans (20i). II ei destraat 50. Vi isselaar. o erd zwaar oekss eest. 1 let ongeval, geheuide op een perceel Drijlioek 44. /alenlag 19 juli om 16.00 uur botsten aan de Vrijheid de auto bestuurd door Joannes ('1 tessen uit Breda, met de aun bestuurd door Anne Me vis, Poeicinde 19, Wortel Er was

lichte schade. Niatnilag 21 juli om t) 1 15 uur sserd in Meersel-Dreet de s oetganger Jan \lnek\ t 0j t. ( iknisoiistraal 25, aangereden door de tito best ii urd &h or Herman H iw brecht s iie t Ri>sbergen NL. Jan Vinçlsx werd zwaar ge ksvetst. 1) i nsdag 5 aug 0 St us om 18. Itt uur botste aan het kruispunt 's Boschst raat en Leemstraat te Hougstraten de auto bestuurd door Paul Geudeits, Nieuwe Staaishaan 57. Oud '1 urnhout, 0 eet de auto bcstuunl d or Leen Van i3ard. Wulpenstraat 3. 'vosselaar. Er was lichte schade. Aan de John Lcvssenseraat le Meer botste dinsdag 1 2 augustus oni 06, 3t t tin r de a tito bestuurd door Kurt Schurnian s t 2t) t t, Groenstraat 23 Brecht, niet de auto bestuurd door Patrick Liencrs t 0j t uit 1 urnhout , Er was lichte schade. U

Minderhout B. J. B. Zomerfeest Morgen Zondag 10 Augustus gaat het verleden week aangekondigde gewestelijk B. J. B. Sportfeest door in de Minderhoutse straat. Na het lof om 2 u. optocht met vlaggen, muziek en zang, naar het terrein waar, langs verschillende reeksen, zittingen en halve finalen, volgende spelen zullen betwist worden: Aflossingskoers Koordtrekken, Buskenskoers. Romeinse wagen, Snellopen en Tunnel race. De B. J. B.-meisjes zullen zich verdienstelijk maken met tijdens de spelen de dorstigen te laven en onder de pauze uit te pakken met passende reidansen. Tot slot zullen aan de winnaars bekers en palmen worden uitgereikt. Aan liefhebbers van gezonde. landelijke ontspanning durven we het bijwonen van het gewestelijk B. J. B. Zomerfeest met nadruk aanbevelen.

Gemeentebericht Het is ten strengste verboden aan de kinderen te baden in de waterlopen der Gemeente Minderhout indien zij niet vergezeld zijn van hunne ouders, alsook aan alle personen van het vrouwelijk geslacht. Er wordt vastgesteld dat de weiden gelegen aan de Marck op vele plaatsen wordt plat gelopen, hetgeen veel schade toebrengt aan de landbouwers, daar het voeder bij dit droog weder bijzonder schaars is. Wij moeten doen opmerken dat tegen al wie in overtreding wordt genomen van schade toe te brengen aan andermans vruchten, proces-verbaal zal worden opgesteld. Namens het gemeentebestuur, De Burgemeester,

A. Desmedt. Bron: Gazer van Hoogstraîen, aug. 1947.

September: nog volop in bloei In de nazomer kun je in je tuin de mooiste kleuren vinden. Paars, donkergeel, bruinrood en andere warme en diepe tinten bepalen de sfeer van de zwoele avonden. Zelfs op vrij arme, zurige zandgrond kun je dat effect bereiken. Calluna of.s'truikheide, de Plant i'an de Maand

augustus, is er dc ideale plant voor. Maar je kunt ze even goed op andere plaatsen in een plantenbak of een mooie pot zetten, want ze geven je tuin in deze tijd iets extra's. Calluna kunje in vele kleuren en maten krijgen. De grotere zijn geschikt voor een heidetuin, waar het flinke struiken worden. 'Long White' (withloeiend). 'Alportii' (paars). 'Ralph Purneil' (paars). 'Peter Sparkes' (roze)en 'Eisie Purnell' (roze) zijn de beste soorten. Je kunt ze in groepen van dezelfde soort bijeen zetten of verschillende kleuren door elkaar. Calluna heeft bovendien het voordeel, dat de planten in de winter groen blijven of iets verkleuren. 'Aurea' (roodpaars blociend. 30cm hoog) heeft een gcelgrocn blad dat in de winter iets donkerder wordt. Van 'Cuprear' (lichtpaars, 15cm hoog) is het blad eerst geel en later geelgroen. Andere lage soorten zijn 'Million' (rozepaars. 25cm hoog), 'J.H. Haniilton' (roze, 25cm hoog, bronsgi'oen blad in de winter) en 'Tennis' (roze. 30em hoog). De allerkleinste Calluna-soorten zijn leuk in lage potten of schalen, maar ook iii roistuintjes. Enkele voorbeelden Lijn: 'Golden Carpet' (roze, goudgeel blad. 8cm hoog). 'Alha rigida' (wit, donkergroen blad. 15cm hoog) en 'Mrs. Ronald Gray' (paars, heldergroen blad. 8cm hoog). In een pot of plantenbak kan men mooie combinaties maken van ('alluna met andere zuurminnende heesters zoals Pieris. Kalmia angustifolia, de kleinste Rhododendrons of Erica. Zet ze in een nlengsel van half-om-half potgrond en tuinturf. Struikheide snoei je ieder voorjaar eind februaribegin maart zo'n 5 cm terug om de struiken hossig te houden. Ze bloeien daardoor ook betei

Mediterrane weelde Sommige planten laten je door hun rijke, exotisch uitziende bloei en weelderig blad denken aan warmere oorden. Je kunt er inje eigen tuin een mediterrane sfeer mee scheppen. Heel indrukwekkend is de trompetkli;nener of Canipsis, die in augustus en september uitbundig bloeit niet gele, oranje of rode bloemen. Het is een sterk groeiende klimplant die zich niet hechtwortels langs muren omhoog kan werken, tot wel 12 meter hoog! Het frisgroene blad is groot en bestaat uit 9 of 11 blaadjes. Campsis steekt prachtig af wanneer je hem tegen een witte muur zet. Over een pergola komt hij ook goed tot zijn recht. Zorg er in ieder geval voor, dat je de plant goed leidt. Bij een pergola bindje hem goed aan, maar je zorgt ervoor dat de draad die jegebruiktde stengels niet insnoert! Tegen een muur leiden gebeurt het best langs stevige draden of latwerk, die een afstand van 10 cm. van de muur hebben. Je hebt dan ook geen last van hechtwortels die je muur beschadigen. Omdat Campsis zo groot kan worden houdt je hem beter in toom door hem iederjaar te snoeien. Je doet dat net als bij een druif, door de takken van het vorig jaar tot op enkele knoppen van de hoofdtakken af te knippen. De beste tijd om dit le doen is maart r

I

i

57


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap

RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Vrijdag 5 september: THE REVOLUTIONARY DUB WARRIORS in Cahier de Brouillon, vanaf 20 uur.

Van Aertselaerpk'in lt 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 031314.87.43

Zaterdag 6 september BONDSCHIETING

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten

KRU1SBOOG 61 METER, St. Jorisgilde, lokaal Brouwerijstraat, van 14 tot 21 uur. Ook nog op zondag 7 september, en op 13 en 14 september. Op zondag van 10 tot 21 uur.

Zaterdag open vanaf 18 u.

8

WORTEL

Zondag 7 september: TERRAS-THEATER-TOURNEE vanaf 15 uur op de terrassen van De Gelmel (15 uur), Sir Lancelot (Merksplas, 16 uur), Den Egalitee (Rijkevorsel, 17 uur) en De Gulden Coppe (18 uur).

HOOGSTRATEN Vrijdag 29 augustus: WORTELFEESTEN in en om De Boonikes en het Slot. CAFÉ DISCOBAR

Zaterdag 30 augustus:

OPEN MOMUMENTENDAG, Hoogstraten, org. Vakantiegenoegens, ml. 314.40.01.

iFRTUI N .j

WORTELFEESTEN in en om De Boomkes en het Slot.

Zaterdag 20 september: LEZING door GUY

Meerdorp 13

BEZOEK AAN WORTEL, de kerk en de Kolonie, o.l.v. Jef Van Gils. Vertrek aan de kerk om 13.30 uur. Vooraf inschrijven 314.11.88. Org . Davidsfonds.

Zondag 14 september : FIETSTOCHT nav

TEGENBOS, redacteur De Standaard, zaal Pax. aanvang 20 uur. org . Davidsfonds. HERFST OPEN DEUR DAGEN Hoogstraatse winkeliers, tussen 10 en 18 uur. TENTOONSTELLING 'Achterhet vijgeblad', tot en met 5 oktober, zaal IKO, org. Gezondheidsraad. TAPTOE, door de Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St. Cecilia, mi. 314.20.36.

Zaterdag 20 september:

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Lsngenberg14 2323 Hoogstraten-WorteI Tel /Fax 03 / 314 53 28 -

Infoavond 'WAT LIEP ER MIS?' over de oor zaken en remedies van de 'Belgische ziekte'. door Guy Tegenbos, redacteur bij De Standaard. Om 20 uur in de Pax. Org . Davidsfonds.

Zondag 14 september: SMOUTEBOLLEN EN WAFELENBAK van 14 tot 19 uur aan de parochiezaal. Org . KBG.

Zondag 28 september: PADDESTOELEN WANDELING door de bossen van Wortel-Kolonie. o.l.v. Jef Melis. Start om 10 uur aan het Casino van de Kolonie. Org . VELT.

De Eiken

am

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

BRANDWEERKAZERNE, St. Lenaartseweg. van 10 tot 18 uur. VLAANDEREN - CONCERT, St. Catharinakerk, 20,30 uur, ml. 314.19.55 (dienst voor toerisme)

Zaterdag 6 september:

Café - feestzaal

Zondag 21 september : OPEN DEUR in de

Vrijdag 26 september : FESTIVAL VAN

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/31571.53

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open dsnderdag (2000v). vrijdag, zalerdag(1900uj en zondag 1330u)

MINDERHOUT vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 27 september : WIELERKOERS. omloop Tinnenpotstraat. vertrek 14.30 uur, org; de Lustige Wielrijders, tel. 314.52.42. AVONDORIENTATIE-WANDELING, org. Vakantiegenoegens, ml. 314.40.01.

Zondag 28 september: KERMIS (?).

Zaterdag 6 september: KINDERVOLKSSPELEN door KSJ voor alle kinderen vanaf 6 t.e.m. 14jaar. vanaf 13u30 tot 15u30 op het gemeenteplein (verzamelen aan het monument voor de oorlogsslachtoffers) bonnetjes voor paardenmolen en jetons voor botsautootjes te winnen (altijd prijs).

Zondag 7 september: KERMIS

Maandag 8 september:

CAL 0E

VOLKSSPELEN door kermiscomité vanaf l3u.

Vrijdag 26 september: Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 58

25 jaar een oase aan de Boornkes

Infoavond met lezing 'VAN BOER TOT BROOD' door Luc Vankrinkelsven. Om 20 uur in de parochiezaal.

88.j1p

'v/ .

1

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

CASTELRE Maandag 29 september: Infoavond met lezing 'HOE BAARLE NOG TWEEMAAL OP MIRACULEUZE WIJZE ONTSNAPTE AAN DE OORLOGSWALS, ZONDER HET ZELF TE WETEN' door Dhr. A.P. De Jong, expert op gebied van de bevrijding van de grensstreek. Om 20 uur in feestzaal De Zwaan. Toegang gratis.


KALENDER

MEER

Beiaardconcerten

CAFE-}3RASSERIE

DeGuldenC oppe n

1

Vrijdag 28 augustus: Rcgggaedubdance met THE DUBTALES, vanaf 19 uur op het caféterras van De Mostcn.

Zondag 7 september: BOERENMARKT vanaf 9 uur in de Donckstraat.

knerIijzIuiz t1 rjrjb

183 Ioostraten 031314 65 55 1tt & ïit.ittip

Elke iondag van de niaiod au2uslus kon men \ air 10,00 tot 2000 uur luisteren naar ccii hetoardeisneert vanuit de SintCat ho ri nakerkti iren, in gerie it door de VVV 3 auizuoaiis: Pierre R:unakers, Sehei'penhcn ei: II) iutustu: Juni (Ic \\'aeie, lurulniut 17 duOtttu,; Noil Re) nders, Sint irut den: 24 augustus: Pierre De Sniedi, 1)endei nonde 31 august us: Liie l)oeks, Meer en het 1 Ioogstraotsc Ki perenscnrbie onder leiding san Staf Mertens

MEERLE Zondag 21 septeml)er: WIELERWEDSTRIJD. Om 13 uur voor Hoogstraatse wielertoeristen; om 15 uur Internationale wedstrijd voor nieuwelingen (60 km).

Dinsdag 30 september: Jaari. algemene vergadering van het Zaalcomité (beheer parochiezaal).

4

liet café voor jongeren met het hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Restaurant

De

[.4J

IO1T fl24 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

41

.- -

o11afl

Dansclub Merksplas Open-Deur Dansclub Merksplas nodigt iedereen uit op hun Open-Deur van zaterdag 30 augustus 1997 vanaf 20 uur in het sportlokaal op de markt. Toegang gratis. Kom vrijblijvend kennismaken.

Tel WV', 15 (W07

MEERSEL-DREEF Zondag 21 september: MISSIEFEEST REIK MIJ DE HAND'. van 13 tot 18 uur in de speeltuin naast het Klooster.

cr

N.V. GARAGE VAN USSEL

Radio CONTINU

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

met regionaal, nationaal en internationaal nieows 24 our per dag muziek informatie von en over lokale verenigingen

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Danslessen beginners Maandag 1 september om 19.30 uur Sportiokaal op de markt Merksplas 20 lessen voor een democratische prijs.

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 9194 - Fax: (03) 314 87 17

15

Davidsfonds-nieuws Bezoek aan Wortel In het kader van de reeks verkenning van eigen streek is op zaterdag 6 september Wortel aan de beurt. We verzamelen aan de kerk van Wortel om 13.30 uur. Jef van Gils is de ervaren gids bij ons bezoek aan de kerk, daterend uit de 15e eeuw en toegewijd aan St-Jan de Doper. Na een koffiepauze zijn we te gast in het penitentiair centrum, waar niemand minder dan directeur Bosch zelf ons zal gidsen. Het einde is voorzien omstreeks 17 uur. Deelnemers gelieve vooraf in te schrijven door overschrijving op rekening nummer 414605028 1-39 t.n.v. DF-Hoogstraten. Deelnemingsprijs alles inbegrepen: Leden: 150 fr/niet-leden: 200 fr.

Wat liep er mis? De voorbije maanden vielen we van de ene verrassing in de andere: ontvoeringen, moorden, omkoperijen, slecht werkende politiediensten en gerechtelijke instanties. Het lijkt wel of de hele maatschappij corrupt is. Hoe is het zover kunnen komen? Welke zijn de oorzaken van de ze maffioze toestanden? Zullen witte marsen het tij kunnen keren? Als redacteur bij De Standaard volgt Guy Tegenbos de Belgische actualiteit op de voet. Hij maakt een analyse van de situatie en doet suggesties voor een 'nieuwe cultuur'.

Open-Deur Jeugd

Wie verantwoordelijkheid draagt in onze maatschappij en wie door kritisch handelen voor mee democratie ijvert, mag deze avond niet missen.

Zaterdag 30augustus 1997 vanaf 18 uur in het sportlokaal op de markt. Toegang gratis. Demonstraties.

Zaterdag 20 september om 20 uur in de gelagzaal van de PAX.

Danslessen jeugd

In kom: Leden: 100 fr/niet-leden: 150 fr.

Zaterdag 6 september om 18 uur 15 Hip-Hop lessen door erkend leraar. Sportiokaal markt Merksplas. Vooralle inlichtingen: 014/63.47.98 - 63.33.89.

Dansen in het kader Sportweekend jeugd Zaterdag 30 augustus van 17 tot 18 uur Voor de ingeschrevenen. Sportlokaal markt Merksplas. Inlichtingen: Gemeentelijke Sportraad. 014/ 63.30.27.

Over emoties, stress en gezondheid Op dinsdag 28 oktober start een nieuwe serie lessen van de UNIVERSITEIT VRIJE TIJD. Dit keer komt Prof. Jan Vinck, doctor in de psychologie en hoogleraar in de gezondheidspsycholie, gedurende 5 namiddagen spreken over stress en emoties en hun invloed op onze gezondheid. Vooraf inschrijven. Info: F. Livens, 03/314.54.52. E 59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

-

TeL 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 03131442.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobilE W1 REnt

St Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

b. v.b. a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11

HUISARTSEN

__

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36

-

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

AUTOVERHUUR

POLITIE: 315.71.66

Zaterdag 30 augustus: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 315.84.54. Zondag 31 augustus: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leernstraat 42-A. Hoogstraten. te!. 314.38.48. Zaterdag 6 september: DR. GEERT FAES, H. Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85, DSM 095/54.86.85 Zondag 7 september: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34A, Meerle, tel. 315.87.15 Zaterdag 13 september: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel, 3 15.82.21 Zondag 14 september: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel .314.45.55 Zaterdag 20september en zondag 21 septem. her: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3. Meer. tel. 3 15.84.74 Zaterdag 27 september: DR. FILI P DECLERCQ Hazenweg 29. Meerle, tel. 3 IS .84.54 Zondag 28 september: DR. STtJN FAES, Heilig Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 3 4.511. III

~5

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

I i , ,s4 'u1Ç V OeLfl

. 1,.

-

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 -

-

,

:_ ]

APOTHEKERS

Zaterdagvoormiddag 30 augustus: A1'OTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten. tel. 314.5 1.50 Tot 5 september: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienponstraat 2. Loenhout. tel. 669.64.24 Van 5 tot 12 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. tel. 314.38.68 Van 12 tot 19 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 314.60.38 Zaterdagvoormiddag 13 september: APOTHEEK FRANSEN. Vrijheid 60, Hoogstraten. tel .314.60.04 Van 19 tot 26 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 314.57.24 Van 26 september tot 3 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerledorp 46. tel. 315.73.75

Het dagadres voor koffie, broodles. salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 0313 14.38.11 Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van S Woensdag open van 9 v Vrijdag en caterdag open van Su tot 21 u

ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s - avonds mogelijk na alspraak Open belegde broodjes, versierd. voor vergaderingen of privé.

5fl

nrwv, 8nLLws 52us

35

THUIS VERPLEGING

1A1~1

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantsv, oOg.:

J. Fransen, Oude Weg 20

2323 Hoogstraten

ZE

lT-C EI_,E KRI rIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA 1-IAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). Vs

Op 24 september rolt de nieuwe MAAND van de persen. Medewerkers, scherp nu al uw pen want uw kopij zal vroeg klaar moeten zijn: op woensdag 10september. Enkel nieuws over sport en dorp op zondag de 14e.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.