augustus 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Burgemeester in opspraak?

Theo Vanderhallen

Atles over AKKERPOP '97

Win 10 toegangskaarten voor de

Antilliaanse Feesten kijk snel blz. 40

Een hart voor toerisme


LUIM

TSCE' LLIJj:;I

The Smart Agency

Het Slim Burokevz'i

Het Slim Buroke vzw

Zo volop in de vakantieperiode hadden we ons niet aan enig denkwerk vanuit Schoorbeek verwacht. Met enige verbazing raapten we dan ook de folder uit de brievenbus van 'Albert V. for The Smart Agency - The Ultimate Translator for your Company'. (Albert V. voor Het Slim Buroke ,de topvertaler voor uw bedrijf). Bijzonder professioneel, dat wel. Maar hoeft dat allemaal wel, Albert? Albert Vorstenbosch: Ik had het kun-

Fraise. Jongens, is dat daar naar het schijnt

nen denken! Die van De Hoogstraatse Maand moeten weer tegenwind kunnen geven! De moderne tijden gaan aan u voorbij, jongens! Trouwens, De Hoogstraatse Maand, klinkt ook niet bepaald 'flashy', vindt u wel? The Highstreet Monthly zou al heel wat jonger en dynamischer klinken. Overigens noem ik mij in mijn 'mailings' Albert V. (spreekt uit: Elbuirt Vie). Mijn eerste grote succes heb ik geboekt in, 'of all places', Meerle! The National Strawberry Research Centre.

wat geweest! 'Vijftig jaar Vlaamse ontvoogdingsstrijd en nu zo'n idee...' zou er iemand op de vergadering geroepen hebben. En met slaande deuren werd het idee afgevoerd. Maar voor National Strawberry Research Centre hadden ze wel oren. Ah ja, dat is geen Frans hé. Dat tast onze eigenheid dus niet zo aan. Trouwens in Meerle is de naam nu al goed ingeburgerd. Ik hoorde laatst Lowieke Verschueren zijn Julia nog naroepen: 'Als ge van de Quirijnen komt, springt dan eens binnen in het Nesjennel Straawberrie Riesuirch Center voor 2 rollen noppenplastiek!' Gewoon, alsof het al jaren zo genoemd werd. Pas op hé, de mensen staan daar meer voor open gelijk ge denkt hoor. En toch zeker meer dan zo'n ouderwetse mierneukers gelijk die van De Hoogstraatse Maand. Ik denk dat de Veiling, nu ze internationaler wordt, binnenkort ook gaat toehappen. Geef toe, Veiling der Kempen, oubollig tot en met, niet? Alleen al die 'der' stamt nog

DHM: Zeg dat het niet waar is! Albert Vorstenbosch: Ik ben er gewoon binnen gestapt en vroeg naar de Human Resources Manager. Ik wist wel niet wat dat wou zeggen, maar met zo'n naam moet ge zeker openstaan voor de moderne tijden. Ik zeg: Proefbedrijf der Noorderkempen! Zijt ge niet verlegen met zo'n naam? Ja, maar ze hadden het blijkbaar ooit geprobeerd te veranderen, zij het in het Frans.

Centre de Recherche National de La

tscr. The Smart Agency uit Vondels tijd. Auction of the NorthCampine, dr kunt ge tenminste mee buiten komen. Dt dwingt respect af!

DHM: Kom zeg, Albert, zo kennen we er nog wel een paar, hoor! • Little Seminary of Highstreet • Nail School for Cooking • Beguines late Decision Visit the Paintings of Charles Tree • Recreation Centre The Must • Save Root Colony... Albert Vorstenbosch: Ja, zeg. Nu zijt ge er de zot mee aan 't houden hé. (Denkt even na) Maar nu ge het zegt. Als ge het fijn bekijkt is het precies toch wel een beetje onnozel. (Denkt weer even na) Ik denk dat ik misschien toch maar ga vragen of ze het niet terug veranderen. Tomnietoch!

DHM: (ironisch) Say no more, Elbuirt! Albert Vorstenbosch: Shit!


man in de moond Onderwijs en toerisme: hefbomen voor streekontwikkeling Onze redactie krijgt soms het %er%%ijt (lat de iLan in de Nlaand , (te) dikwijls een onderwijzer of een geestelijke is. Maar wat wil je? In het verleden ging er geen jaar voorbij of in haast elke parochie van de Noorderkempen droeg een jonge priester zijn eremis op. Men mag ook niet vergeten dat er in de gemeente Hoogstraten een paar honderd gezinnen wonen die hun dagelijks brood in het onderwijs verdienen. Toch ging onze ploeg op zoek naar andere mensen en groepen in onze samenleving. Denk aan de interviews met de mijnwerkers, de smokkelaars, de sinterklazen,... de oud-kolonialen en... zo kwamen wij ook terecht bij Theo Vanderhallen. Helaas, beste lezer, hij is geen vrijbuiter, noch een overjaarse hippie die graag smeuïge verhalen vertelt. Integendeel, Theo Vanderhallen heeft eerder iets van het idealisme en de inzet van een goede Vlaamse pastoor en een vlijtige Kempense schoolmeester. Geboren in het Limburgse Maasland, vond hij hier in het Land van Hoogstraten een nieuwe thuis, na een tussenstop in Afrika. 'Na ons verblijf in Belgisch Congo zijn wij, mijn echtgenote Lizette en ik, naar Hoogstraten gekomen met de bedoeling er het beste van te maken voor ons gezin, in ons beroep en via school en verenigingsleven ook voor de ganse gemeenschap van deze streek. Niettegenstaande ik soms vrij mipulsief en nogal geëmotioneerd kan reageren, ben ik toch steeds op zoek naar het beste voor iedereen. Maar in alle omstandigheden zal ik rekening houden met een aantal principes. Rechtvaardigheid vind ik misschien wel het allerbelangri jkste en niet vergeten, ook als Liniburger of Kempenaar voel ik mij op de eerste plaats Vlaming. Bij veel mensen groeit dit Vlaanis bewustzijn meestal uit een confrontatie. Wie als jonge Limnhurger heeft ondervonden hoe Waalse mijningenieurs zich als inwijkelingen gedroegen, zal dat wel begnjpen. Eigenlijk heeft Limburg een lange Franse kolonisarie gekend: het was een deel van Luik. Veel jongeren gingen dan ook in Luik studeren en kwamen dik'i'ijls 'geëvolueerd' terug.'

Zijn basisonderwijs kreeg Theo aan de oefenschool van de plaatselijke normaalschool. Eén van de aspirant-onderwijzers was Jos Gysen. Niettegenstaande deze lagere schooltijd voor een flink stuk samenviel met de oorlogstijd, had Theo toch een fijne jeugd in zijn dorp. Maar hij herinnert zich nog goed het vertrek van vader bij de voorlopige mobilisatie in 1938. de eerste bombardementen van mei 1940, de vlucht naar de Franse grens, de beschietingen van de Duitsers en later de bevrijding door de Canadezen. Het middelbaar onderwijs startte hij aan het H. Hartcollcec en bci ndi de hij aan dc landbouw-

school van Sint-Truiden. Voor het landbouwregentaat trok Theo naar Oudenaarde. Daar leerde hij zijn latere collega Herman Van Malderen kennen. Theo Vanderhallen had ook sportieve en muzikale kwaliteiten. Hij speelde voetbal bij Mechelen Sport en later bij Verbroedering Mechelen. Zijn vaderen een broer waren lid van de Kon. Fanfare Sint-Hubertus en Theo speelde in deze muziekmaatschappij bugel. In Mechelen-aan-de-Maas. 6500 inwoners, waren er twee fanfares (katholiek en liberaal) en een 'socialistische' harmonie. Nu wonen er in Maasmechelen 36.000 inwoners die samen heel veel verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. De jaren vijftig waren economisch gezien geen schitterende periode. De wederopbouw van het land na de Tweede Wereldoorlog was voor het grootste deel voorbij. Er was veel werkloosheid in het land: ook in de onderwijssector. Na zijn opleiding begon Theo dan ook te werken als bediende bij een Vlaamse aannemer in Luik. Ook thuis op het landbouwbedrijf deed hij zijn deel van het dagelijks werk. Ondertussen had Theo zijn toekomstige vrouw, Lizette Coenegrachis, ook wat beter leren kennen. Ze woonde aan dezelfde weg in hetzelfde dorp, ongeveer een kilometer verder. Hij hielp soms ook bij zijn tante in de bakkerij en bracht het brood aan huis bij de klanten, ook bij Lizette. De kennismaking groeide vooral sinds 1 mei 1954 via de gezamenlijke vriendenkring en op 11 juli 1957 (nu 40 jaar geleden) zijn ze getrouwd.

Maasland Theo Vanderhallen is geboren op 14juni 1932 in Mechelen-aan-de-Maas. Na de fusie van de gemeenten in 1976-'77 kreeg de gemeente een nieuwe naam: Maasmechelen. Theo, de derde van tien kinderen, is de oudste zoon van de familie Vanderhallen-Bollen. Zijn broer Paul. de huidige directeur van de Veiling der Kempen in l-loogstraten, is de jongste zoon van het gezin. Vader Mathieu had een gemengd landbouw bedrijf in de Maasvallei, langs de weg van Tongeren naar Maaseik, op dc grens van dc Kempense zandgrond en de vruchtbare, rijke grond van het Maasland. Gelukkig lag de meeste grond van het bedrijf langs de Maaskant. Moeder Caroline was een echte zakenvrouw. Zij beheerde een winkel in 'koloniale' waren en stoffen.

Theo Vanderhallen

Belgisch Congo

Theo en Lizette Coenegrachts verliefd en verloofd, met op de achtergrond liet H. Hartcollege van Mechelen-aan-de-Maas in 1954.

Omwille van de weinig aantrekkelijke vooruitzichten in eigen land, nam Theo in het midden van cle jaren vijftig dezelfde beslissing zoals vele jonge afgestudeerden. Hij deed zijn aanvraag voor een ambt in de Belgische kolonie. Hij kreeg een plaats aangeboden als koloniaal agent bij de Bamboli Bangala Cultuurmaatschappij, een bedrijf met o.a. koffie- en cacao-plantages maar ook veeteelt. De voorbereiding op zijn toekomstige taak kreeg hij in Antwerpen. Een belangrijk onderdeel hiervan was de studie van de inlandse taal, het Lingala. Op 21juli 1957 verliet het jonge paar per vliegtuig het vaderland en begon het grote avontuur in centraal Afrika.


MAN IN DE MAAND Via Rome. Athene en Khartoem landden zij in Stanleystad (nu Kisangani) in de Evenaarsprovincie. Hun nieuwe woonplaats lag bij hel dorp Yasoku. De hoofdposl van het bedrijf was iii Lisala. Op een kaart van Congo is dat nog in cle buurt: maar 'in de buurt van' betekent in Congo nog steeds 'ver' want wij hier in België kunnen ons moeilijk voorstellen wat afstanden in Afrika betekenen en zeker in zo een immens land als Congo (Zaïre, tijdens het bewind van Mobutu). Het eerste halfjaar was Theo assistent-bedrijfsleider en daarna postoverste van een plantage niet meer dan 1000 ha cacao-planten en bijna 200 ha koffieplanten. Zo een plantage was een goed georganiseerd en gestructureerd geheel, eigenlijk een compleet dorp op zichzelf met huizen, kantoor, kapel, gastenverblijf. dispensarium, school, werkplaatsen en stallen. Men leefde daar haast autonoom. 'Als verantwoordelijke heb je dan ook nooit vakantie, geen enkele dag, drie jaar aan een stuk. De dag begon 's morgens om 5.15 uur met het morgengebed en het appel van de 250 mannen die daarna in tien verschillende ploegen aan het werk gingen. Elke ploeg had zijn kapitein en die was verantwoordelijk voor zijn dccl van het werk. In het begin deed ik heel wat afstanden te voet, later met een motor. Mijn voornaamste taak was het organiseren en controleren van het werk. Het klimaat is daar, twee graden boven de evenaar, enorm warm en vochtig. Op het moment van de oogst hadden we soms zelfs meer dan 1000 man uit de omgeving in dienst. Na het middageten werd er gerust tot ongeveer 14 uur. 's Namiddags was het tijd voor het administratief werk en de controle van het werk in de fabriek waar de producten werden klaar gemaakt voor het transport. Een belangrijk onderdeel van het werk was het luisteren naar en het oplossen van soms ingewikkelde palavers. De schuldigen hadden de keuze uit drie mogelijkheden: ofwel werden ze doorgestuurd naar hun zwarte chef, ofwel naar de blanke chef van de regio ofwel kregen ze van mij een straf. Bijna altijd kozen ze voor de laatste oplossing. De schuldige moest dan de benadeelde op materiële wijze vergoeden, bij voorbeeld een bepaald bedrag betalen of een extra werk doen na de gewone dagtaak.

Zc.s çIooeder,s Vwtderliallen: (v.l.n.r.) onder Theo, Ec/i;njnl, (JIijii ii /nin 1lInii, Boudewijn en Paul. Er was geen elektriciteit op onze plantage, je moest zelf zorgen voor de nodige energie en alles werd ter plaatse gemaakt en hersteld: huizen, machines, meubelen... De mensen ontvingen een klein loon maar woonden in stenen huizen op de plantage en kregen vooral een vergoeding in natura: voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Voor die inlandse gezinnen was dat een zegen want het weinige geld dat de mannen kregen, werd meestal omgezet in drank. Wij zagen daar zelden andere blanken: we woonden daar als enige Belgen in het tropisch woud. Eénmaal per maand kwam er een pater van Scheut langs voor de H. Mis en het toedienen van de sacramenten. Maar met de onafhankelijkheidsverklaring (30 juni 1960) was het mooie liedje uit. De meeste blanke vrouwen en kinderen verlieten zo snel mogelijk het land omwille van het gebrek aan veiligheid. Ik ben nog even langer gebleven maar op 9 augustus was ook voor mij alles voorbij in Congo. Je begint aan dit werk met veel idealisme, je kijkt uit naar het grote avontuur in Afrika, je hebt een verantwoordelijk werk en je wordt er goed voor betaald en dan is, na slechts één termijn van drie jaar. een periode inje leven afgesloten. En de werknemers en gezinnen ter plaatse? Ik denk dat veel ouderen onder hen niet een zeker heimwee terugdenken aan de koloniale tijd. Onze Westerse democratie en politieke instellingen functioneren daar niet. Ik vermoed dat onze vroegere plantage nu gewoon terug oer woud is.'

Hoogstraten

De jonggehuwden bij hun iiieun'e huis in Yasoku, Belgisch Congo. 4

Terug in België begon opnieuw de zoektocht naar werk. De gouden jaren zestig stonden wel voor de deur, maar dat was niet zo voor de pmrineie 1 imhnrg De erisis in iie tiiijnstreek werd steeds sterker en van een goed onder bouwde reconversie was er (toen ook) nog niets te merken. Dit verklaart waarom zovele Limburgers hun eigen streek verlieten en elders in liet land hun geluk gingen zoeken. Voor velen was dat de Antwerpse Kempen: misschien omdat men zich daar nog het meest mee verwant en vertrouwd voelde. Dit was tenminste ook de weg van het echtpaar VanderhallenGoenegrachts. 'Toen ik de eerste keer vanuit Maasmechelen in Hoogstraten kwam, via Turnhout, Merksplas en Wortel, dacht ik dat dit het einde van de wereld

was. Hier lagen toen nog veel smalle, ronde kasseiwegen en het openbaar vervoer stelde niet veel voor. Maar we keken wel met grote verwondering naar die indrukwekkende toren van Hoogstraten. Ik had een heel goed gesprek met E.H. J. Roggen, directeur van de Vrije Land- en Tuinbouwschool, en zelf ook een inwijkeling. Na het kerstverlof, op 4januari 1961. kon ik in zijn school aan het werk en we mochten bij hem komen wonen in de Gelmelstraat tegenover het Spijker. Ook collega Herman Van Malderen woonde bij directeur Roggen. Lizette kreeg onmiddellijk een huishouden met drie mannen om dagelijks voor te zorgen. We hebben daar ongeveer anderhalf jaar zo gewoond en zijn toen verhuisd naar de Lindendreef waar onze dochter Ann in 1964 is geboren. In november 1965 verlieten we dit huurhuis en betrokken onze eigen woning in de Kathelijnestraat waar later, in 1973, het gezin werd uitgebreid meteen tweede kind, zoon Jan. Nu werkt Ann, regentes lichamelijke opvoeding, als provinciaal verantwoordelijke bij de Vlaamse Federatie Gehandieaptenzorg en Jan, licentiaat toegepaste economische wetenschappen, start op 1 september zijn loopbaan bij een internationaal informatica-bedrijf.. Ik denk dat de meeste jonge Limburgers een goed aanpassingsvermogen hadden. Meestal vond men Vrij snel een goede baan en had men een redelijk contact met de plaatselijke bevolking. Natuurlijk zijn er ook grote verschillen. Volgens ons zijn de mensen hier heel gesloten en leeft men sterk op zichzelf. In het Maasland zegt iedereen op Straat en elders een goede dag legen iedereen, hier alleen tiiaai als nieti elkaai redelijk goed kent. We hebben ook altijd het gevoel gehad dat men weinig stipt was in tijdsafspraken. Op een kwartier min of meer komt het niet aan en iemand laten wachten blijkt niet zo erg te zijn. Zeker in cle eerste jaren heb je sterk het gevoel van toch een ljuiteiistcnider te zijn: je mag hier wel wonen en werken maar je hoort er toch niet echt bij. Nu is dat allemaal voorbij. Wij voelen ons hier goed, wij zijn hier echt thuis en we denken er niet aan om - zoals sommige andere Limburgse inwijkelingen - terug in het Maasland te gaan wonen. We hebben hier veel vrienden en goede sociale contacten.'

Onderwijs Mijn verdere loopbaan als leraar heb ik altijd lesgegeven aan de Tuinbouwschool in Hoog-


MAN IN DE MAAND straten. Zoals de meeste leraars in de tijd van iliir'leiii Riie,tn, heb ik ook bijna alle vakken mogen onderwijzen in allerlei eeijaren: geschiedenis, actuele problemen, maar ook biologie, scheikunde, natuurkunde. cm'.. Het was een boeiende tijd omdat Wij ook de bloeiperiode van deze schoot hebben gekend: van een school met goed honderd leerlingen tot een driehonderdtal leerlingen. Niettegenstaande het een plezante tijd was met fijne collega's, was het werk niet altijd even gemakkelijk. De relatief kleine school hadzijn heperkingenenelkjaaropnieuw moesten we tijdens de grote vakantie boeren en tuinders gaan bezoeken om hen te overtuigen hun kinderen na de lagere school toch maar naar de land- en tuinbouwschool te sturen. Dat was in die jaren niet zo evident. Er was maar leerplicht tot 14 jaar. vanaf 16 jaar kon men elders betaalde arbeid verrichten en er was ook altijd wel werk op het bedrijf van de ouders. Zeker in die jaren zestig en zeventig hadden we nog heel eel geineilgde bedrijven in deze :drcck. B viidien dachten veel ouders dat hun kiiiilrren nergens beter de stiel konden leren dan thuis in de dagelijkse praktijk. De nood aan een ruimere, ook schoolse opleiding, werd niet echt aangevoeld. Na de lagere school verder studeren was eigenlijk een zekere luxe. Het viel dikwijls niet mee om de ouders te overtuigen. Als hun kinderen dan toch naar school bleven gaan, konden ze even goed een andere stiel leren en daarom gingen ook veel kinderen van boeren en tuinders naar de vakschool. Dat vond men dan wel een verrijking want de boerenstiel kende men al van thuis. Op termijn is deze redenering noodlottig geweest voor de land- en tuinbouwschool en heel gunstig voor het Vito in Hoogstraten. Maar misschien is de oliecrisis van 1973 nog het ergste geweest. Overleven in de tuinbouw werd een dure zaak. Veel kleine en zwakkere bedrijven verdwenen. De toekomst van de nog jonge tuinbouwsector was - gezien de grote investeringen - plots voor velen niet zo rooskleurig meer. Ook de tuinbouwschool deelde in de klappen. Ik heb altijd heel graag voor de klas gestaan maar hij het begin van de jaren negentig werd het lesgeven steeds moeilijker ingevolge gezondheidsproblemen met mijn hart en mijn stem. In 1992 ben ik er dan definitief mee gestopt en sinds de zomer van 1993 ben ik ook otTicieel met pensioen.

/1(1 ,iii (iiiI / Jiih n-( 0////C1ULIFI.\ lii IC [III!! Ie ///)/) /1101(12

1Y.j:

liii. 21///121')

Ann, moeder Lizette, vader Theo en zoon Jan.

Toerisme Maar misschien is Theo Vanderhallen in Hoogstraten en de Noorderkempen nog het best gekend als de man van de toeristische promotie. Twee autochtonen lagen onmiddellijk aan de basis van deze nieuwe roeping: Gust Michielsen van Meer en Jos Bruurs in Hoogstraten. Door hun toedoen werd hij begin zeventig lid van het VVV-bestuur van Hoogstraten en even later voorzitter van deze vereniging in opvolging van A. Van den Bossche. Eind 1971 werd de Streek VVV Noorderkempen gesticht en Theo werd ook hier voorzitter van deze regionale structuur. 'Zeker in de eerste jaren was dit echt pionierswerk; denken we maar aan de ontwikkeling van de talrijke wandel- en fietspaden in Hoogstraten en de Noorderkempen. Met veel genoegen en dankbaarheid denk ik terug aan oud-collega Leo Wuyts op wie ik altijd kon rekenen voor het praktische werk zoals het plaatsen van palen en borden langs de wegen. Belangrijke realisaties zijn o.a. de inzet voor het fietspad (eerst een wandelpad) langs de Mark (helaas maar tot Meer) na de ruilverkavelingswerken, de verwerving van het automatische klokkenspel

in de Sint-Catharinakerktoren, de organisatie van de beiaardconcerten, de uitgave van het aardheienreceptenboek van oud-collega Jan Aerts, de talrijke informatieve en promotionele drukwerken, de jaarlijkse aanwezigheid met toeristische standen op de vakantieheurzen van Utrecht, Antwerpen en Brussel. Allemaal zaken die ook maar mogelijk waren dankzij de inzet van de VVV-bestuursleden. Sinds 1977 heeft de gemeente Hoogstraten een toeristische dienst. Dit is een goede zaak want zo een gemeentelijke dienst is complementair aan het werk van de VVV's. Zij kunnen veel beter de permanentie verzorgen voor het onthaal van personen en groepen en mits voldoende goed overleg loopt zo een samenwerking heel soepel. De Streek-VVV heeft in de loop van een kwart eeuw, samen met de Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen, de toeristische infrastructuur van de streek sterk uitgebouwd. Daardoor is toerisme niet langer (bijna) uitsluitend een cultuur-historische activiteit maar ook een recreatief-econornisch gebeuren geworden. Dat het onderwijs voor de ontwikkeling van een streek erg belangrijk is, vinden de meeste mensen nogal vanzelfsprekend. Maar ook het toerisme is een belangrijke hefboom in het geheel van de streekemancipatie. Daarom hen ik gelukkig dat er nu in elke gemeente van de Noorderkempen een VVV is. Dit was naaar mogelijk door hard te werken aan de goede relaties met de gemeentebesturen en door onze regel matige besprekingen met de verantwoor (lelijke schepen. Gemeentebesturen en VVV's moeten zich blijven inzetten voor de verdere toeristische ontsluiting van de regio maar met respect voor het streekeigen. Toerisme is ook economisch een factor van belang geworden maar je mag daaraan niet alles gaan opofferen.'

Vrije tijd?

Directeur J. Roggen, leraar Theo Vanderhallen en enkele leerlingen in 1976 in de tuin van de Vrije Land- en Tuinbouwschool.

Na ruim 25 jaar heb ik ontslag genomen als voorzitter van de Streek VVV Noorderkempen. De nieuwe voorzitter is Flip De Clerek van Turnhout. Ik ben nu 65 jaar. Het wordt tijd dat anderen een aantal functies overnemen. Trouwens, er blijft nog genoeg over waar ik met veel plezier en inzet aan meewerk.


MAN IN DE MAAND Uit de samenwerking met de TFPA en de Veiling der Kempen is ongeveer twintig jaar geleden het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei ontstaan. Met deze vereniging proberen we nog steeds op een originele wijze de streek en de Hoogstraatsc aardhei te promoten. Als tLtkf lid van dc Lionclub Hoog;traten Markland zet ik me in voor een aantal sociale doelen, o.a. via de taalcursussen en de leefregels in scholen. Ik hen ook nog steeds lid van het bestuur en directiecomité van de TFPA; van de bestuurscommissie bij de strafinrichtingen van Hoogstraten en Wortel; van de technische commissie van het Proefbedrijf der Noorderkempen; van het bestuur van Artiko en verder ook nog lid van de H. Bloedstichting die dc zorg voor de jaarlijkse H. Bloedprocessie ter harte neemt. Al deze taken, al deze inzet was en is maar mogelijk geweest omdat ik altijd op de hulp en de steun van mijn echtgenote Lizette heb kunnen rekenen. Zoveel activiteiten buiten huis en zoveel avondvergaderingen, jaar in, jaar uit, kan men maar volhouden als de gezinsleden dit accepteren en aanmoedigen en als ook zij dit werk voor de gemeenschap belangrijk vinden. Ik geloof niet dat ik als 'gepensioneerde' me ga vervelen, want naast het verenigingswerk heb ik nog voldoende hobby's: fietsen, lezen, ...en zeker kaarten met de vrienden van de CRM (christelijke rustende middenstanders). Ik heb altijd geprobeerd om mijn best te doen op een rechtvaardige wijze. Of mijn dienstbaarheid aan de gemeenschap nuttig is geweest, moeten anderen maar uitmaken.•

Theo Vanderhalleii voor aan Koning Albert II in het poleis te Brussel.

_

garage VAN RIEL

Hootdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

0 ongarne,.j,,

DOMS1

— SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1390


VANUIT HET STADHUIS... Arnold Van Aperen in opspraak?? Gazet van Antwerpen haalt fel uit naar de burgemeester In de editie van donderdag 3 juli '97 blokletterde de GVA "Arnold Van Aperen in opspraak" en in een artikel van een halve bladzijde werd de burgemeester belangenvermenging verweten. Alles is terug te brengen tot een toewijzing van een opdracht aan zijn schoonzoon zonder dat hiervoor prijsvraag werd gedaan bij andere firma's en waarvoor de trukendoos werd opengetrokken om de gemeentewetgeving hieromtrent de omzeilen. De oppositie had in de gemeenteraadszitting van 23 juni de kat de bel aangebonden en de burgemeester erg tegen zijn zin verplicht de raadszitting te verlaten. Andere leden van het schepencollege zagen evenwel weinig graten in deze toewijzing en vonden de zaak daarom nogal overtrokken. De werken werden immers volgens hen tegen vrij lage prijs uitgevoerd en volgens burgemeester Van Aperen is deze zaak eerder te herleiden tot een procedurefout van het college. Tijdens dezelfde gemeenteraadszitting dienden ook schepen Van Ammel en schepen Desmedt even tussen het publiek plaats te nemen. Schepen Peerlinck van zijn kant maakte de financiële balans op ,zag dat er nog zo'n 70 miljoen uveiscliut was up de liegt uting en uppet iie liet vuut stel dat de geiiieeiite best de huizen van Wortel Kolonie zou opkopen om ze vervolgens in erfpacht aan de huidige bewoners door te geven. Tot slot vond schepen Aerts dat de geiiieeiite uiteiiidelijk , na vele aanmaningen, dan tucli itiaat Lelf de kusteit up zich moet nemen voor het terug opcnmakcn van de grachten die door verscheidene landbouwers werden dichtgeploegd.

Twee opdrachten, één werk, één uitvoerder. Hei schepeneollege, hei dagelijks bestuur van de gemeente. heeft van de gemeenteraad de volmacht gekregen om werken te laten uitvoeren tot 500.000 frank voor de gewone dienst, en tot 100.000 frank voor de buitengewone dienst. Nadien moet het college haar werkwijze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen. Zijn de werken echter groter dan de bovenvermelde bedragen dan komt het aan de gemeenteraad toe om vooraf deze zaak te bespreken . de voorwaarden vast te leggen en al dan niet goed te keuren. Eén van de voorwaarden bij dergelijke aanbestedingen is een prijsvraag bij meerdere firma's. Zo besliste de gemeenteraad van 26 mei om een verharding te laten aanleggen tussen de brandweerkazerne en de gemeentelijke werkplaats.De kostprijs werd geraamd op ongeveer 2.5 miljoen. Bij eenparigheid werden de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen door middel van een openbare aanbesteding goedgekeurd. Dit verliep volledig volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten. Waar evenwel het schoentje knelde was de voorbereidende fase van deze werken. Het college had immers beslist om al het steenpuin van het containerpark te laten afvoeren en hiermee de te verharden strook eerst op te hogen. Daar deze werken volgens hel college nogal dringend waren en het eigen vervoer op dat moment ontoereikend was- de nieuwe vrachtwagen was op dat ogenblik nog niet geleverd- besliste het college op 7 maart een firma onder de arm te

nemen. Tot zover was er niet het minste probleeem. Maar wat bleek nu, de vooropgestelde werken hadden een prijskaartje van meer dan 100.000 fr., en vielen dus niet meer onder de beslissingsbevoegdheid van het college. Er moest in dergelijk geval zelfs een officiële aanbesteding uitgeschreven worden. De kloof wordt echter vakkundig omzeild en het bedrag van 160.000 fr. wordt netjes in twee gekapt als zou het om twee vershillende werken gaan voor telkens 80.000 fr.. De eerste bestelbon komt op naam van Luc Vermeiren, de tweede op naam van de firma Nerepa. Beide firma's zijn evenwel gehuisvest op hetzelfde adres, Beeksestraat 15 te Meer, en staan op naam van Luc Vermeiren, schoonzoon van de burgemeester. De bezwaren van de gemeenteontvanger als zou het om één opdracht gaan, waarvoor dus meerdere prijzen moeten opgevraagd worden, worden door het college opzij geschoven. In de zitting van 23juni moet de gemeenteraad de werkwijze van het college goedkeuren. De oppositie trekt direkt van leer en verplicht de burgemeester zeer tegen zijn zin de raadszitting te verlaten en bij het publiek plaats te nemen. Zo is nu eenmaal de gemeentewet. Wanneer één van de leden van de raad betrokken partij is bij een onderwerp dat in de raad besproken wordt . dient deze bij de behandeling van dit punt tijdelijk de zitting te verlaten. ( Zo zal ook schepen Van Ammel spontaan de zitting verlaten wanneer de her inrichting van de Mosten, waarvoor zijn schoon-

zoon architect is , wordt behandeld.) Hetzelfde geldt ook voor de collegezittingen. Daarom verwijt Agalev de burgemeester dat hij in het college zijn boekje te buiten gegaan is: hij was zelf aanwezig bij de behandeling en de beslissing over de toewijzing en hij heeft zelf persoonlijk de twee bestelbons getekend. Voor de oppositie is dit duidelijk een geval van belangenvermenging. Schepen van Openbare Werken, Karel Aerts, wijst er de raadsleden op dat de betrokken firma twee jaar geleden de toezegging gekregen had om het containerpark af te voeren. Men had nu evenwel afgezien van de kosten om dit puin te laten breken maar voor deze ophoging dit zoveel mogelijk met eigen vervoer te brengen naar de gemeentelijke werkplaats. Hiervoor was evenwel bijkomende hulp van een kraan en een vrachtwagen nodig . Deze firma reed aan een lagere prijs dan andere. zodanig dat de gemeente op deze manier goedkoop gesteld is geraakt. Agalev gaat evenwel niet akkoord met de gevolgde werkwijze van het college en de CVP-raadsleden De Bie. Verlinden cii Tilburghs zullen zich bij de stemming onthouden. De 12 overige raadsleden geven het college hun fiat. In de slotalinea van het artikel in de Gazet van Antwerpen wijst de journalist er op dat zulke zaken van belangenvermenging een burgemeester wel eens zuur kunnen opbreken. Hij verwijst hiermee naar de problemen van burgemeester Wouters van Grobbendonk. Burgemeester Van Aperen ging aanstonds in het tegenoffensief en verspreidde een persnota waarin hij de zaak tracht te herleiden tot "een procedurefout van het schepencollege". Hierover horen Wij wellicht nog meer.


POLITIEK

Geld vrij voor aankoop huizen Wortel-kolonie. Schepen van Financies Staf Peerlinck lanceerde in dc raadszitting van einde juni het idee om de huizen van Wortel-Kolonie te laten aankopen door de gemeente. Wij hebben hierover vorige maand reeds bericht. Door onvoorziene omstandigheden was er plots een extra overschot op de begroting van 70 miljoen frank. Daarom werd er gezocht naar een zinvolle besteding voor clie gelden. Daar de Vlaamse landmaatschappij.die de gronden van Wortel-Kolonie heeft overgenomen, niet geïnteresseerd was voorde huizen, zag het college hierecn kans om als gemeentebestuur aktiefbetrokken te worden bij het behoud van de kolonie. De bewuste 12 huizen zouden door de gemeen(e kuiiricn opgekocht worden voor een 24 miljoen en daarna in een S 1)110 an er! pacht ss arden dooieceeven

van zulke "commissie". Er bestond immers al een "werkgroep" waarin vertegenwoordigers van de politieke partijen zitting hadden naast leden van de dorpsraad, het Convent en vertegenwoordigers van de landbouw. De werkgroep had zich altijd voor ogen gehouden geen expliciet politiek karakter te geven aan haar aktiviteiten. Door er een gemeentelijke commissie van te maken onder voorzitterschap van een schepen vreesde raadslid Jan Fret verzeild te geraken in een politiek spel waar uteindelijk Wortel Kolonie de dupe van zou kunnen zijn. Daarom drong hij er op aan dat het voorzitterschap bij het Convent zou blijven. Op vraag van raadslid Verlinden wordt de zitting 10 minuten geschorst om te overleggen. Uiteindelijk gaat iedereen akkoord met een gewijzigde vorm. Als voorzitter zetelt de bevoegde schepen. Wie dat wordt is vooralsnog niet geheel duidelijk. Schepen van Financies Peerlinck, schepen van Ruimtelijke Ordening Van Looy 3 De ondervoorzitter en de secretaris mogen niet behoren tot een politieke strekking, de politieke afgevaardigdcii moeten geen raadsleden zijn maar worden duurde fracties ,.elfgehta'en.eriei iullen iiiaandcl k s bi een kom sle ii ge node n svorde n

De overtreder betaalt niet.

Op die manier zouden de huidige bewoners zeker zijn dat ze kunnen blijven wonen en zou er via de erfpachtovereenkomst garanties kunnen ingebouwd worden over het uitzicht van de huizen en de tuinen.. "Het moet op de eerste plaats een nul-operatie zijn voor de gemeente. Het geld dat de gemeente zou besteden aan de aankoop wordt via de erfpacht terug gerecupereerd. Belangrijk is evenwel ook dat de gemeente hierdoor een verankering krijgt in het project Wortel-Kolonie" aldus schepen Peerlinck. 0p uitzondering van schepen Annie Desmedt is schijnbaar iedereen gewonnen voor deze denkpiste. Volgens haar is het niet de taak van de gemeente om te zorgen voor de bewoning van het personeel van de Kolonie. Zij zal zich daarom onthouden. In vorige discussies over de aanvraag tot klassering van het domein januari '97) stemde deze schepen tegen de mogelijke klassering. Het is al langer een publiek geheim dat schepen Desmedt en schepen Van Looy in deze zaak resoluut het standpunt van de VLM verdedigen. Jef Van Looy was nu afwezig. 24 miljoen frank werd er vrijgehouden voor een eventuele aankoop van deze huizen. Van het overige bedrag wordt II miljoen voorzien voor de vernieuwing van cle verlichting op de Vrijheid en 35 miljoen wordt opzij gezet voor de volgende begroting. Tijdens dezelfde raadszitting wordt een commissie Wortel-Kolonie opgericht. Vanuit de oppositie was er vooraf nogal twij fel over de zin

Enkele eiizenaars van percelen aan cle Rietwe2 en het Paterspad hebben reeds enkele jaren geleden de grachten aan deze percelen practisch dichtgeploegd. Sinds 1994 bestaat hierover een brielwisseling tussen dc gemeente en de betrokken eigenaars. Op 29 maart '94 ontvangt één van deze eigenaars een brief waarin hij aangemaand wordt de gracht terug open te tiiaken voor één mei , zoniet zal de gmeente de klus klaren, maar dan wel op kosten van de overtreder. Wanneer er echter geen gevolg aan gegeven wordt, wordt de betrokkene er nog eens aan herinnerd door een brief op 7 november '95 en één op II december'95. Op 20januari wordt de zaak nog eens besproken in het college en er wordt een beslissing genomen om een rekening te sturen van enerzijds 42.000 F., 6 000 F., en 5.500 F. aan de drie betrokkenen, evenwel voorafgegaan van een aanmaningsbriefom voor een bepaalde dag de werken uit te voeren teneinde de kosten nog te ontlopen. In maart '97 zijn de werken door de gemeente uitgevoerd en worden de rekeningen aan cle betrokkenen toegezonden. Nu komen er wel reakties, niet om te betalen, maar met de vraag niet te moeten betalen. Deze zaak wordt terug besproken op het college van 17 maart en op 5 mei. Op deze laatste collegevergadering wordt beslist de eis tot betaling te laten vallen. Agalev kaart deze zaak aan in de gementeraad en stelt zich de vraag of hier in Hoogstraten nu echt alles kan. "Waar blijft het respect voor het openbaar domein 3 Hoe kunnen wij als gemeente nu nog respect afdwingen bij de mensen 3" vragen de oppositieleden zich al'. Schepen van Openbare Werken Karel Aerts is evenwel niet akkoord met de kritiek." Al vanaf'94 zijn we regelmatig ter plaatse gaan kijken al zeker 5 maal. Er is zelfs een dossier cver opgesteld. Als het allemaal op clie manier moet, dan kunt ge niet meer werken. Wij hebben hier in Hoogstraten heel veel kleine grachtjes. Ge moest eens weten hoeveel administratieve rompslomp hieraan te pas komt. Terwijl dat anderzijds vocr de kraanman maar een klein werkje is. Daarom zijn we d'er zelf maar aan begonnen." "Ja. op die manier kunt ge dat respect voor het openbaar domein wel afdwingen als ge na vier jaar de zaak gewoon klasseert". merkt Jan Fret droog-

jes up. Maar liet alleen de oppositie vindt dit maar een rare werkwijze. Ook schepen Peerlinck distantieert zich van deze manier van werken en treedt de oppositie bij. 'JunI heeft niet dikwijls gelijk, inaai Imici heeft hij dik gelijk! Voorde administratie moet dit frusterend

I4Ii

er is nog zovteI..

Nog tal van punten passeerden de gemeentrevue. In een volgende uitgave komen we hier zeker nog op terug. Voorlopig houden wij het hier beperkt. Het is tenslotte voor iedereen verlof.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg S 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'


POLITIEK

Cafébazen halen eerste slag thuis De vier cafébazen die door het Hoogstraatse stadsbestuur voor de rechtbank in kort geding waren gedaagd, hebben hun eerste slag thuisgehaald. Rechter Biesmans van de Turnhoutse rechtbank besliste dat het door de stad aangespannen kort geding onontvankelijk is. De stad stuurde op een vrijdagmiddag een tijd geleden politiemensen op pad die proces-verbaal opstelden tegen de uitbaters van vier horeca-zaken: Den Bottel, Den Tram, Taverne Roma en Frituur Roma. Dit omdat ze het nieuwe en omstreden reglement op de caféterrassen niet zouden naleven. Er werd alleen proces-verbaal opgesteld tegen de zaken die op dat moment open waren. Een caféhouder wiens terras ook een overtreding op het reglement was, had het geluk dat hij gesloten was op het moment dat de politie de vaststellingen kwam doen. Rechter Biesmans besliste nu dat de klacht onontvankelijk is. Bij een plaatsbezoek aan de omstreden terrassen stelde hij met de meetlat in de aanslag- vast dat er geen sprake is van grotere onveiligheid door plaatsing van de niet-reglementaire terrassen. Daarom acht hij het niet noodzakelijk dat de zaak in kort geding wordt behandeld. Voor alle duidelijkheid: een uitspraak ten gronde deed hij niet. Of het stadsbestuur verdere gerechtelijke stappen zal zetten, was op het ogenblik van het ter perse gaan van dit nummer nog niet duidelijk. De cafébazen leggen de uitspraak blijkbaar wel uit als een overwinning. Eén caféhaas schoof zijn terras de dag na de uitspraak al tot tegen de gevel.

v

col

OLM-10OL Aé

Wandelen in de Noorderkempen Derde Gelmelwandeltocht 3 augustus 1997

-

Voor de derde maal op rij organiseert de K.V.G. Hoogstraten (Katholieke Veieniging voor Gehandicapten) hun Gelmelwandeltocht en dit op zondag 3 augustus 1997. Er is vrije start vanaf 8 uur tot 1 5uur van uit het parochiecentrum 'Pax Dr. VersmissenStraat 3 te Hoogstraten. De afstanden zijn 7, IS en 20 km. Dc deelnameprijs bedraagt 50 Bfr. met stempel en sticker. De onilopen zijn volledig hepijld en de 7 km is toegankelijk voor mindervaliden- en kinderwagens. Na de start wandelt men de 7 km, langs rustige wegen naar Castelré, waarde rustPost voor hen gelegen is in de afspanning 'De Zwaan' bij Staf Snoeys in Castelré. De 15 km en 20 km wandelt men langs de 'Bouwhoef' naar Keirschot, om alzo de eerste rustpost te bereiken. Men wandelt door de mooie landerijen van Wortel-Kolonie. om dan evenals de 7 km-wandelaars, de rustpost aan te doen in de afspanning 'De Zwaan' te Castelré. De 20 km-wandelaars maken nog een lus langs de mooie bosrijke omgeving van Wortel-Kolonie om dan ook dc afspanning 'De Zwaan' te bereiken. Vanaf de afspanning 'De Zwaan' lopen de 7. IS en 20km-wandelaars langs de kapel van O.L. Vrouw van de Akker te Minderhout, naar de startplaats terug. We hopen dat de zon ditmaal opnieuw van de partij zal zijn. Het is beslist het moment om nog eens te genieten van de heerlijkheid van de Kempen. Praktisch Naam: Gelmelwandeltocht zondag 3augustus 1997 Datum: Plaats:Parochiecentrum 'PAX' Dr. Versmissenstraat 3 te Hoogstraten tussen 8 en 15 uur Starturen: Inschrijving: 50 Bfr., stempel + sticker Afstanden: 7, 15 en 20 km voor wandelaars 7km ook voor mindervaliden- en kinderwagens toegankelijk. Info: tel. 03-314.52.70


RUIMTELIJKE ORDENING

VLM werkt aan de ruilverkaveling Rij kevorsel - Wortel Voor enkele weken werd, op het stadhuis in Hoogstraten, het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel voorgesteld. Men gaat bij de uitvoering ervan niet over één nacht ijs, integendeel. Op dit moment is er enkel sprake van "een onderzoek naar het nut van een ruilverkaveling in het betrokken gebied". De opdracht tot het instellen van een dergelijk onderzoek werd, wat Wortel betreft, gegeven bij ministerieel besluit van 3 januari 1969. Een groot aantal specialisten krijgt nu, tot 1 februari 1998, de tijd om hun thematische studie uit te voeren. Dan nemen de verantwoordelijken, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), één jaar de tijd om de nodige conclusies te trekken. Iets voor de eeuwwisseling moet er dan een openbaar onderzoek volgen. Veel werk aan de winkel voorwaar. De Vlaamse Landrnaatschappij, die vanuit haar doelstellingen "zorg moet dragen voor de open ruimte in Vlaanderen", heeft de nodige mankracht in huis. De VLM heeft 600 personeelsleden, uit allerlei disciplines, in dienst en doet daarnaast nog beroep op een aantal externe studiebureaus.

zoekt het milieuhygiënisch aspect en bestudeert de recreatie in het gebied. Voor andere belangrijke studies doet de VLM een beroep op Belgroma Uit Mechelen. Dit studiebureau bekijkt het landschap vanuit ver schillende invalshoeken: het ruimtelijk-visueel aspect, de cultuurhistorische betekenis en de ecologische waarde. In een tweede studie on-

Werkgelegenheid "Is het oneerbiedig te stellen dat de Vlaamse Landmaatsehappij, die nu eenmaal opoericht is om. onder andere, t] verkavelingen te realiseren ..\.stema1tsch bezig hlpit met onderzoeken en ruilverkavelen. Met andere woorden: Is in ijn indruk ju 51 dat de V aamsL' Landmaaictiappij nu nog ruil verkave ngen doorvoert, op plaat sen waar het eigenlijk niet nodig is. gewoon om werkgelegenheid te verschaften aan zichzel C'', vroeg één van de twaalf aanwezigen op de voorstelling van hei project. Ir Bert Vueghs antwoordde niet een gltmlach: "Die vraagt stelt met ons dikwijls. hel is een veel gehoorde kritiek. Iedereen wil uiteraard zijn werk behouden. maar aan de basis van dit vooronderzoek ligt een vraag of een opdracht san de minister". (Een i - raag i nu 3 îanuai i 7969. 77.

Nieuwe stijl Projectmanager ir. Bert Vueghs, van VLM, omschrijft de doelstellingen van een ruilverkaveling als volgt: "Een ruilverkaveling beoogt de inrichting van een landbouwgebied ten behoeve van een rendabele en duurzame landbouwvoering". Hij haast zich erbij te vermelden dat er zeker rekening gehouden wordt met andere thema's. "Naast landbouw worden ook landschap, natuur, milieukwaliteit, archeologie, verkeersveiligheid enz bij de planopbouw betrokken". Bert Vueghs heeft het, in dit verband, steeds over ruilverkaveling "nieuwe stijl". Hij geeft grif toe dat, bij vroegere projecten, de ingenieurs en landmeters de bovenhand hadden en dat men nu veel omzichtiger te werk gaat. "De tijd dat men, zoals in Meerle, de Mark zomaar recht trok is voorbij" zegt Vueghs. "Het uitgangspunt is nu duidelijk", gaat hij verder, "de baten die een ruilverkaveling voor één aspect brengt, mogen niet schaden aan een ander aspect in het landschap.", klinkt het in mooie woorden, "Wanneer bijvoorbeeld de afwatering voor de landbouw in orde gebracht wordt, mag dat in geen geval invloed hebben op de waterhuishouding van de nabijgelegen natuurgebieden".

Onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied voor deze ruilverkaveling is ongeveer 3.500 ha groot en ligt voor 113 op het grondgebied van Wortel. In het zuiden wordt het gebied afgebakend door de N 131, de verbinding tussen Merksplas en Rijkevorsel, in het noorden door dc rijksgrens met Nederland. De gemeentegrens tussen Rij kevorsel en Merksplas vormt de grens in het oosten, de N 14 tussen Rijkevorsel en Hoogstraten in het westen.

Onderzoeksfase In een eerste fase, namelijk het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling, worden er een aantal thematische studies gemaakt. De VLM zorgt zelf voor de landbouwstudie, maakt een studie van de structuur van de kavels, onder1€

Het onderzoeksgebied voor deze ruilverkaveling is ongeveer 3.500 ho groot, 113 van het gebied ligt op het grondgebied van Wortel


RUIMTELIJKE ORDENING derzoekt hetzelfde studiebureau de waterhuishouding, de ontsluiting en wegeninfrastructuur. Het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, tenslotte, zorgt voor een archeologisch onderzoek. Aan studiemateriaal zal het dus zeker niet ontbreken wanneer, op 1 februari 1998, de tweede fase van het onderzoek begint.

Advies aan de minister In die tweede fase legt men de verschillende studies bij elkaar. Men bespreekt dc knelpunten en zoekt naar de integratiemogelijkheden. om vervolgens de mogelijke projecten te formuleren. Op dat moment wordt bepaald waar, in het onderzoeksgebied, een ruilverkaveling nuttig zou kunnen zijn. Theoretisch is het mogelijk dat men, op dat moment, gans het project afblaast en er dus geen ruilverkaveling komt. Deze tweede fase, die resulteert in een advies aan de minister, moet op t februari 1999 afgerond zijn. Dan maakt men per project een Milieu Effecten Rapport op en start er een openbaar onderzoek. De Vlaamse Landmaatschappij zal, naar eigen zeggen, in gans het proces overleg plegen met het gemeentebestuur, de adviesraden, de belangenverenigingen en alle belanghebbenden.

Wortel-kolnie en 't Merkske Het domein van Wortel-kolonie, dat binnen het onderzoeksgebied ligt, wordt mee bestudeerd om, aan de hand van de verworven kennis, een specifiek inrichtingsplan uit te werken. De Werkgroep Wortel-kolonie heeft al contact opgenomen met Belgroma, die de landschapsstudie maakt. Zij zullen rekening moeten houden met de aanvraag tot bescherming van het landschap, een dossier dat op 31 oktober '96 een gunstig advies meekreeg van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-

pen en, op 27januari '97, door de gemeenteraad van l-Ioogstraten onderschreven werd. De VLM is niet gelukkig met die aanvraag. Dat staken ze niet onder stoelen of banken tijdens een onderhoud met een afvaardiging van Het Convent op het kabinet van minister Kelchtermans, op maandag 7 juli. De ontwerpers van de ruilverkaveling willen de handen voorlopig vrij houden en vrezen dat een bescherming, in dit stadium, hun bewegingsvrijheid zou beperken. Bij de VLM weet men dat de Belgische en de Nederlandse overheid aan een grensoverschrijdend natuurreservaat rond 't Merkske werken. Dit bijriviertje van de Mark volgt, ter hoogte van Hoogstraten, over een behoorlijke afstand. de Belgisch Nederlandse grens. Het Belgisch-Nederlands Markcomité werkt momenteel een project uit rond het herstel van deze beek en wilde verdroging van het domein tegen gaan. De VLM wil 43 ha landbouwgronden, die verloren gaan door de inrichting van dit natuurreservaat, compenseren in Wortel-kolonie. "Zonder op het domein nieuwe bedrijven op te richten of gebouwen op te trekken.", verzekerden de afgevaardigden van VLM. Maar dat is voor de groep die zich inzet voor het behoud van de kolonie, géén troost. "De versnippering, waar iedereen zich tegen verzet, is dan goed en wel begonnen", zegt men daar.

Wordt vervolgd Begin augustus beschikt de VLM over de eerste resultaten van de verschillende studies. Concreet betekent dit méér gegevens en juiste cijfers, materiaal dat de VLM ons wil bezorgen. Op dat moment willen we de betrokken landbouwers aan het woord laten. Hoeveel bedrijven zijn er bij de ruilverkaveling betrokken en welke zijn hun verwachtingen?

Voor de natuurverenigingen hoeft het niet De Wielewaal en Naiutn'reservaten zijn tegen de nieuwe ruilverkavelingen. Voor deze verenigingen hoeft het echt niet, hier niet en op andere plaatsen niet. Zij wijzen erop dat eeti rutiverkaveling mder inhoudt dan liet sanienvoegen van kavels. "Er komen nieuwe vvegen. heken worden rcehtgetrokkeri, diepe grachten zorgen voor ontwatering en de houtkatiten vvot'den gerooid". /eggen cle tiatuurve ren i g i ngett. Volgens deze verenigingeti kost een ruilverkave ltng al vlug 100.000 BEF per hectare, waarvan 60 betaald wordt door liet Gewest cmi 30 14 door cle gemeente, de provincie en cle Europese gemeenschap. ''Vaak is maar een klein gedeelte van de landbouwers vragende

partij en wordt niet de andere gebruikers. waaronder ook veel kleine hoeren, geen rekening gehouden", zegt Natuurreser vaten. "Na cle ruilverkavelirtg blijft ei een groene woestijn over", zeggen ze. Door liet verdwijnen van cle hocttkanten, bomenrijen, poeltjes, beken en sloten gaat liet eigen karakter en cle verscheiclenheid van liet landschap definitief verloren. Het verdwijnen van de natuurlijke woongebieden betekent cle doodsieek voor veel wilde planten en dieren. Vleerrncnzen, zangvogels. amt ihieën en vlinIers zijn voor hun voortbestaan immers afhatikelijk van de kleine natLinrelementen die sneuvelen hij deruilvemkaveline.

Jef Van Looy en het decreet Natuurbehoud Terwijl cle lokale pers op hurgeineester-vol ksvertegenwoordiger Van Aperen schoot, haalde onze andere volkvertegenwoordtger, Jef Van liov, op een weinig fraaie manier de nationale pers. hij trachtte, tot grote ergernis van de CVP-SP neerderheid, de stemming over het decreet Natuurbehoud, in de commissie Leefmilieu, te blokkeren of, erger nog, hei decreet op te blazen. "Vertegenwoordigt Je!' Van l,00v het volk of alleen de belangen van de Boerenhond''. vroeg SP-eommissic'lid Bruno Tc)bback zich af. 1-let decreet Natuurbehoud moet in de eerste plaats de Vlaainse natuurreservaten beschermen tegen de expansiezucht van de vastgoedmaatschappijen en van cle landbouw. Bijna een jaar geleden keurde cle Vlaamse regering een voorontwerp goed. dat daarna door verschillende advtesraden en belangengroepen werd bijgeschaafd. Wat overbleef was een weinig revolutionaire tekst met een procedure die, met een groot aantal openbare onderzoeken, al bijzonder zwaar is. In zoverre zeI fs dat cle Vlaamse ministers zich, in hun beraadslaging, afvroegcn ol' zo' n decreet nog wel werkhaar is. En toch konden noch Van Looy_ noch Georges Beerden. twee CVP-volksvertegenwoordgers zich er in vinden. Op maandag 7 tuli gingen ze, in de cornmissie leefmilieu, in de slag met het Vlaams Illok en de VLD en probeerden zote vcrhirtderden dat het ontwerpdecreet Natuurbehoud, enkele dagen later goedgekeurd zou worden. Ttjcletis die vergadering speelde Van Looy het spel keihard. De vergadering werd herhaalclel ijk opgeschort om te overleggen en. vooral, om veel ruzie te maken. Om de totale chaos te vermijden vroeg minister Theo Keichtermans clan maar ccii tweede lezing. ot' n .da 9til ii riep liii in tel van Kelclnei tnan dc de i ee nieerderlicidspartijen op Lahmnct en er \ den opnien'.v harde o' irden. ' l. Van Looy hemeid om in het hdlang van de lloerenhond, de kt appe ( '\; P- SP nieerderheid tip het 'pcl te letten.'''. dier oing het lvelchterni,in» cii voorzitter Van Peel konden op het t'iippertje vermijden dat ei een dag later ccii u ielnicer lerhcid /.1111 Un t 'laai 1 ie ( mi het dec meet


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. Komkommertijd. Zo wordt deze tijd van het jaar, zomertijd, verloftijd, genoemd. Wat het met komkommers te maken heeft, weet ik niet. Veel nieuws valt er niet te rapen! Het is precies of het gewone leven stilligt. Toch gaat het leven gewoon door; we moeten elke dag leven, eten, ademen, slapen, opstaan, te bed gaan, enz. Geboren worden en sterven gaan ook gewoon door. Ziekenhuizen sluiten geen maand hun deuren. En toch is 'verlof' een andere tijd dan de rest van het jaar. Soms geeft het wel eens de indruk, dat heel het jaar werken, elf maandenlang, slechts dient om het verlof te halen (voor onderwijs tien maanden werken voor twee maanden verlof). Maar eigenlijk is het verlof bedoeld om te rusten van de inspanningen van het werkjaar dat voorbij is en om weer 01) krachten te komen om het volgend werkjaar fris aan te pakken.

Afscheid van haar kleuters Het gebeurt ieder jaar dat kleuters atscheid nemen van hun kleulerjuffen omdat ze de leef tijd bereikt hebben om aan het eerste 'studiejaar' te beginnen, maar het gebeurt niet zo dikwijls dat een kleuterjuf na veel jaren dienst afscheid neemt. En dat is bij ons gebeurt: Juf frouw MAGDA GOETSCHALCKX heeft na 37 dienstjaren haar kleuters verlaten. Dat wil dus zeggen dat al wie in Wortel geboren en getogen is, en nog geen veertig jaar oud is, bij haar gezeten heeft: bij haar, na moeders rokken, de eerste stappen naar het grote leven gezet heeft. Want zij was de juf van de allerkleinsten, die nog lang niet droog waren achter hun oren, laat staan droog tussen de beentjes. Als er iemand in Wortel een standbeeld verdiend, dat is het juffrouw Magda wel. Van 's morgens tot '5 avonds bij de peuterkes broekjes losmaken of terug vastmaken, poepkes en snotneuzen vegen, enz., en daarbij nog een heel programma afwerken van frullekes maken en spellekes doen met mannekes of maskes met losse pollekes, die amper tien minuten stilzitten of hun aandacht ergens bij kunnen houden, wel, als ge dat allemaal kunt, zoveel jaren lang, dan zijt ge een duivelskunstenaar, nen artiest, en komt ge voor een standbeeld in aanmerking. Daarom werd zij dan ook uitbundig gevierd op woensdav 25juni.

de laatste week Voor het groot verlof. Vlaggetjes op de speelplaats, kronen op hel hoofd met een zon die meefeestte. Veel bloemen, knutselwerkjes en tekeningen werden afgegeven, zodat de auto van juffrouw Magda te klein was, en zij daar haar huis in Rijkevorsel mee vol kan hangen. Al de kinderen werden getrakteerd op een lekker stuk cake. Het eerste en tweede leerjaar. haar oud-leerlingen, zongen een vrolijk lied en de kinderen van Worteldorp zongen een 'snijdersbank', een speciale vorm van lied-metherhalingen-en refrein (het woord was niet in de dikke Van Dale te vinden), maar het gaat zo: Juffrouw Magda, mag da? Ja, dat mag. Juffrouw Magda, mag ik op een fietsje rijden? Mag da? Ja, dat mag Mag ik op een potje? Mag da? Ja, dat mag Mag ik eventjes slapen? Mag da? Ja, dat mag Mag ik in het poppenhoekje? Mag da? Ja, dat mag Mag ik poppenkast kijken? Mag da? Ja, dat mag Mag ik moet de autootjes spelen? Mag da? Ja, dat mag Mag ik op uw rug paardje rijden? Mag da? Ja. dat toog Mogen wij een liedje zingen? Mag da? Ja, dat

"Ene pakken" in -café in- Holland In Nederland zijn thuisbeiallin gen wel niéér aan de orde, maar Carine Peemen en Jos Snoevs van Café in Holland hadden het toch anders gepland. Bij een groot nazicht, op maandagmiddag 1 juli, zag alles er nog behoorlijk stabiel uit. Niets liet vermoeden dat liet derde kind in dit gezin zo vlug liet levenslichi wou zien. Veel vlugger dan men van de kleindochter van Gust en de dochter van Jos zou veris'achiten. Eerst stond Carine achter de tap en daarna hakte ze spek met eieren voor een groep klanten uit liet verre leper. Waarschijnlijk is de warmte van liet fornuis op hei i'ruclitwater geslagen want even later, toen Carine zich naar liet kleinste kamertje begaf "brak" liet en diende Marieke zich aan. Jos schoot onder liet zweet en Rit, zijn zus, belde naar alle dokters van groot Hoogstraten. Daarna werden alle vrienden en kennissen, waarvan mcmi vermoedde dat ze iets van de materie zouden kennen, gemnobihiseerd. "Ene pakken" kreeg, daar in Café in Holla,id, plots een totaal andere dimnensie. Maar eind goed al goed. Eén van de opgeroepen dokters knipte waar er moest gekmupi worden, waarna moederen kind overgebracht werden naar de kliniek. Marieke is de naam, en ze moest ingesclu'even worden in liet Nederlandse BaarleNassau. De twee andere kinderen Anke (5) en Jetke (bijna 4) werden destijds in Tomhout geboren en aangegeven. Hoe zit dat nu Inel the iitiiu,,iahteii '

10(11,'.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder. en hehangwe rken - Gordijnen en overgordi,j nen - Tapi,jten en vloer beki cdi ng

Lang zal ze leien (3x) in de gloria! Met nog een dikgevulde fotoalbum vanwege haar

collega's kunnen we allemaal zeggen: Bedankt, juffrouw Magda, voor die 37 jaren! n 12

- Siertafelkleden, lopers, enz.


WORTEL

Robert en Bertrand in Wortel-Kolonie Willy Vandersteen, de schepper van Suske en WTiske, De Rode Ridder, jerom, Bessy, De Familie Snoek, l)e Ceuzen, Karl May en nog een hele hoop andere stripreeksen, was samen met Hergé wellicht de belangrijkste Belgische striptekenaar van deze eeuw. (inlangs stootten we op een album van Robert en Bertrand, nog twee figuren die uit de pen van Vandersteen vloeiden, waarin (le twee striphelden een bezoek brengen aan de negentiende eeuwse landloperskolonie van Wortel.

Of/t5 Dl MtC5TE Zis[PCEPS DIE /5 VLRRSLEEFM OPDEPPfr,'T WORDEM, KÛAIEM ,i'O8ERT 1fl BED rRflwo IN DE KOIOM/CVDII WDI'TEI T5s'é01r ZOORD ZEBRNADBED, ÛRNN ZE OP ZOED MMDE FDEOER/CO

1

t )ok Vandersteen -al tieerde lijn erhalen a;in het einde van de negentiende eeuw. Rohert en Berira nd. i it het begi ii nog klejne in isdadi gers. es ol ueren bij \' andersteeit tot t \s ee landlopers die door heel Europa trekken, en het overal opnemen voor zwakken en verdrukten. Zo nenien ze ondermeer de wees jongen Joeki onder hun hoede. Ondertussen worden ze steeds op de hielen gezeten door politteagent Nummer 1 7 die er een erezaak van heeft gemaakt het vrolitke duo in te rekeneti maar daar u iie raard nou t ee h t in 1 aagt - V oude tsteen heeft de reeks een njd lang zeil ge-

Wortelkermis Detweede zondag vanjuli is traditioneel kermis hij ons. Dat is dus op zijn vroegst 8juli en op zijn laatst 14juli. Hier kan het van at'hangen of er veel of minder attracties staan. Dit jaar stonden er zoveel attracties als er in jaren niet gestaan hebben, geloof ik. Voor 'dek wat wils' - 13 Of 14 dingen. Je kon je afvragen: Is het wel de moeite om dit allemaal recht te zetten'? Verdienen ze daar nog iets aan'! Blijkbaar wel, want heide kermisdagen hadden alle zaken behoorlijk goed te doen, tot tamelijk laat, zelfs tenten voor de kleintjes. En het weer zat ook mee. Het was aanvankelijk nogal drukkend warm, maar een paar buitjes zondagmiddag brachten wat verfrissing, maar duurden niet te lang en maak-

--

5D'

Di, vzgzDsaIo 13' h'rijg ereepa7t-

ii v V in de Nt een hegon met R ihert en Hertra nd in 1 t)77, Het werk aan zijn bekende reeksen Suslse en Wiske. de Rode Ridder, Jeront en Pat s. had hij gedelegeerd naar zij n medewerkers Paul Geerts (.Suske en Wkke t. Karel 1-1 iddeloo De Rode Ridderi. Rohert Merhottei n iPats, Je om - als Merho is hij momenteel bekend als tekenaar van Kiekeboei en andere. Hij had dus tijd om zeil iets anders te proberen. 1-let werd Rohert en Hertrand. een reeks waar-vuur hij zeil de ', erhalen schreef en de tekeningen maakte. Hij het zich inspireren op het negentiende/eeuwse Brusselse volkstheater. Daarin kwamen tweeagehonden voor die luisterden naar de namen Robert en Bertrand. Deze twee theaterpersonages waren het \crtrekpunt voor de Antwerpse tekenaar. Elke dag erseltenen twee strook es in de kranten \ an de Standaard-go e -

--

/d

EM'? !

' ',

11100119

maak t. itiaar unl ze na een poos j e door aan scenarist Marck Mcii 1 en tekeitaar Ronald \ an Riet. -

Parijs-Wortel-Londen 'Vogelvrtj - ttttmmner 75 uit de reeks, i» iSi/n van de albums dte door dit dLmo werden gemaakt. In het verhaal gaan Robert en Bertrand op zoek naar Fairehi Id. een erdwenen beurs itiakelaar die als landioper is ondergedoken, om zo een oplichter die hein een kletn lorluintje armer heelt gentaakt op te kunnen sporen Vanuit Parijs leidt de tocht naar Antwerpen. en z.o belanden ze iii Wortel-Kolonie. waar de vroegere heuNmakelaar nu t ossen de landlm.pers eelt l)aar krijgen ze te horen dat de oplichter die ze zoeken ondertussen alweerde wijk naar Londen genomen heelt. Robert en l3ertrand willeti direct vertrekken, utaar beroep tegen de inlteclttentsnenung van een lartdloper blijkt tOet mogelijk. Pas wanneer ze hit n t erin ijn hebben uitgedaan. mogen ze verder. 'niet hun m musetile loon'. Samen met Fairchi Id trekken ze dan verder naar 1 .undt'n, waarde zaak uiteraard wordt opgelost. Nummer 17 is daarbij ititetaard van de partij, en ten te dag niet kapot. Ook de (itild, die sinds enkele weken voor het publiek openstaat en waarvan Suzanne uithaatster is, zonder dat veel mensen dat wisten, had nu goed te doen, en heeft zodoende een goede start gemaakt om volk te trekken. Volhouden dus!

Kermismaandagkoers Deze koers voor eltterenners-ronder -contract is al een jarenlange traditie die hij onze kermis hoort zoals Heilig Bloed bij Hoogstraten. Het gaat om de herdenkingsprijs Juul Noeyens, een der initiatiefnemers. Er waren dit jaar 41 renners ingeschreven, mlie om 3 uur aan de start verschenen, voor een parkoers van ongeveer 1.5 kilometer, dat 60 maal gereden moest worden,

'/

/

JIs

.

-

1

wordt weer l'eesteltjk belachelijk gemaakt, t let album is niet meer normaal in de handel te k inden. Omdat de verkoop van de reeks witt tegens mcl, zette de Standaard Uitgeverij een paar jaar geleden een punt achter de reeks. nog voordat het honderdste alhLim verscheen. Maar op rommel markten en in tweedehandszaken. is hethoek nog heel Irequent te vinden,

Afschaffing 1-let alhuitm 'Vogelvrij' dateert mut 1987. voordat de landloperij uit hel stra wetboek werd gehaald en er een einde kwam aan het opvangen van ttiuisloien in Wortel- Kolonie. Acheraan ui het boek is ook plaats in geru t md voor wat tittleg over wat landloperti nu J utst is. Daar lezen we: 'Steeds meer stemmen gaan op om de \vet van 1 891 zonder neer af te schaflen. De landtoper opsluiten is hetzellde als de armoede opsluiten, zo stelt toen. Nochtans itioet je voorzichtig zijn. svattt voor heel wat oudere latudlopers betekent Wortel en Merksplas unmers hun enige echte thuis.' Cone 1 misme: de ambtenaren iiie niet éi/n pennetrek de landlupers utt Wortel hebben weggehaald, hadden beter wat nieerstripverhalen gelezen. jthl 1 dus een slordige 90 km .32 Van de 40 renners waren Belgen en 9 waren geen Belg. Merkwaardig genoeg zorgden 8 van die 9 ervoor, dat onze omloop niet alleen internationaal genoemd kon worden, maar intercontinentaal. of 'mondiaal', want er waren 2 Zuid-Al'rikanen. 2 Canadezen, 2 Australiers, 1 Nieuw-Zeelander, 1 Japanner en 1 '011arider' van vlakbij, van Baarle-Nassau. Van over heel de wereld dus kwamen ze hun geluk bij ons in Wortel proberen. Veel geluk hadden de vreemdelingen echter niet, want de prijzen werden weggekaapt door eigen volk. De eerste werd Ludo Giesberts uit Turnhout, die al de anderen gedubbeld had! De tweede cii derde waren Eddy Mariën uit Berlaar en Paul 1-laghedoren uit Waregem. De gemiddelde snelheid was 40 km. per uur, niet overdreven snel, maar er zitten enkele gemene scherpe bochten 13


WORTEL in het kleine parkoers en slechts 400 meter recht, zodat de renners al in hun remmen moesten knijpen als ze goed en wel op snelheid gekomen waren. Voor het einde van de wedstrijd had de grootste helft van de renners de wedstrijd al gestaakt. De wedstrijd was waard gezien, maar de belangstelling van buitendorpsCfl j S 001 svcl eroter eess eest.

Sportnamiddag Na het succesvol zomerfeest van de B.G .1.0. = Bond van Grote en Jonge Gezinnen van verleden jaar, met in-line-skate en skateboard gaan we dit jaar een andere toer op. Op zaterdagmiddag 9 augustus is er een sportnamiddag met basket, volleybal, volksdansen, badminton, enz. V rcl,-r zijn i-r kin1erspelrn nneh'r begeleiding van monitoren. Ook muzikaal optreden van een bekende Wortelse groep en DJ. Wie van de jeugd die zich sportief voelt of is, neemt de uitdaging aan? Afspraak op 9 augustus op het pleintje achter dc parochiezaal. Inkom gratis, en drank aan jeugdprijzen. Veel sportgenot! NB. Voor de ouderen die misschien niet zo goed op de hoogte zijn van de moderne jeugd en hun hobby's: 'in-line-skate' zijn een soort rolschaatsen, niet met een dubbel stel wieltjes voor en een ander stel achter, maar met vier wieltjes die in één lijn achter elkaar staan onder de schaats. En een 'skateboard' is een soort plankjc. zo'n 20 cm breed en 60 cm lang, met iets of wat omgebogen voor- en achterkant, waar twee stel dubbele wieltjes onder zitten. De atleet of waaghals die het gebruikt staat er los op, zit er niet aan vastgemaakt, en kan er mee over hellingen springen of er tegenop rijden, enz. El

De Koning trouwt Een huwelijk van een Belgische koning in Nederland, dat moet natuurlijk vereeuwigd worden Jan Lauwerijssen, de koning van de Sint -Jorisgilde van Wortel trouwde op vrijdag 11juli met Carine Le gein, die zich nu officieel koningin mag noemen. Een afvaardiging lan de gilde vormde de ere/laag. Zo hoort dor ook.

Wie heeft er een taxus-haag? Als ik zo rondrijd en links en rechts kijk, zie ik

nogal wat taxus-hagen rond voortuintjes, of als afscheiding niet geburen, zoals anderen ligusterhagen of beukenhagen of laurier of klimop (tegen draad) of anderssoortige perceelscheidingen hebben. Als u een taxusheg heeft weet u waarschijnlijk wel, dat taxus een zwaar vergif zijn. Maar ondanks dat is er plotseling een grote belangstelling ontstaan voor deze planten, vooral voor dejongere takjes op blaadjes. en die moeten op tijd bijgeknipt worden. Want nu onlangs is er ontdekt dat uit die jonge taxusbiaadjea een medicament gemaakt kan worden Ier bestrijding van kanker. Ze hebben veel knipsels nodig om een beetje niedicament te maken. Maar men wil er zoveel mogelijk van verzamelen. Ik las pas, of zag op TV, dat er speciale firma's zijn die ge kunt bellen en die uw taxusheg voor u komen knippen. 't Is geen Aprilgrap!

Na-kermis-bal Op zaterdag 1 j Liii organiseerde de KLJ een bal ter afsluiting van de kermis. Hiermee werd een oude traditie terug boven gehaald. Vroeger hield de KLJ immersjaarl ijks een na-kermis-bal maar omwille van de afzwakkende interesse, werd dit een tiental jaar geleden stopgezet. Het werd dus afwachten wat deze nieuwe editie zou geven. Uiteindelijk werd het een succes: zo'n 300 jongeren vonden de weg naar de parochiezaal en de sfeer zat snor. Daar we in Wortel geen fuif traditie hebben, is dit zeker een meevaller. Ook de KLJ-kas werd door de fuif terug wat aangedikt wat, door het wegvallen van de papierslagen, zeker een must is! Ei

14

Oud beroepsrenners winnen hij de liefhebbers Traditioneel wordt, op kermisniaandag, in Wortel een criterium voor liefhebbers verreden. Bijna even traditioneel wordt deze wedstrijd gewonnen door een oud beroepsrenner. Dit jaar gingen de bloemen naar Ludo Giesberts, die afgetekend won voor Paul Haghedoren, een andere oud prof en Eddv Mariën. Voor Giesberts was het de vierde overwinning in evenveel dagen en de 32ste van het seizoen.

Play-back-ers gezocht De Wortel feesten zijn dit jaar aan hun tiende editie toe. Om het zaterdagprogramma een feestelijk tintje te geven, wordt er een grote play back wedstrijd georganiseerd. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 30 augustus om 15 uur, zodat ook de deelnemers aan de ron1melmarkt de kans hebben deel te nemen. Inschrijven kan je bij Frans Roeien, Kerkveld 6 en dit tot en met 24 augustus. De deelname is gratis en voor elke deelnemer staat er een leuk aandenken klaar! El

Schoonuiei.iI.ssa[on Lieve De Meester Langenfierg30. 2323 lVorte( 03 /314.55.15 Enk.çtop af.praak. Ook.tij U tliuO

Q e

1.

ijetaatsverzorging . lvtiinicure . Tedic ure Ontharingen . 7vtaquiffage

141


VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 AUGUSTUS

?o1fbcboQQ &oo009@C VRIJDAG

Hoofdpodium

2de podium

ZATERDAG

Hoofdpodium

LNDAMAS

AFRICANDO

19.30 u

SALSA CARISS.WEST AFeCA

212 u

IIIl!

DAN DEN.

DOGUTIERREZ

f:II1II,JI:II

23.15

D'LEON

u-

24.00 u

DAN DEN IIIIIl

u

•ji'jj.i'jii'

!1 SAbA CASA

21.45 u

coerAs Hen

LA INDIA CANELA 1

2de podium

deuren 19 uur

deuren 19 uur

MEPENOLE SEP LIOM,

01.30 u

I:]IIjt'IÉIJ

02.30 u

4MERENGUE nrk IJ :W1 II îrPicO SEP DOM

SALSHCUSA

SOC.S TRNIDAD

CLJNGO- BELME

LOCATIE: BLAUWBOSSEN HOOGSTRATEN regelmatige PENDELBUS tussen stadhuis Hoogstraten en festival KAARTEN: Vrijdag of zaterdag: vvk 800 BEF, kassa 1.000 BEF. Weekend: vvk 1.200 BEF. kassa 1.500 BEF VOOR VERKOOP: ALLE CERA-BANKKANTOREN CAFÉ DE GELMEL HOOGSTRATEN TEL, 03/314 83 11 Tel, 03/3143732- Fax 03/3148656 E-mail: carib.festival@innet.be Websife: http:.!/www.innet.be/caribfestival INFO: -

-

-

-

WINNAARS VRIJDACKAART: 8ROSENS CHANTAL- HOOGSTRATEN / DE BRUVN GREET WORTEL! DRIES TINNE HOOGSTRATEN / FAGARD MALOL H000STRATEN / HERMANS LEEN- MINDERHOUT ! JANSSENS DIANE BRECHT / LUYCKX BIE BRECHT / MERTENS KIM RIJKEVORSEL / PEMEN ANDREAS- MEER / VERSTRATEN MIEKE MERKSPLAS WINNAARS MINI CD: BOEREN RIJA MEERLE / CHRISTIANEN WIM MINDERHOUT! GEERTS-LAURIJSSEN MINDERHOUT / HERREMANS HOOGSTRATEN / JANSEN SIGRIO H006STRATEN JANSSENS FRANK- BRECHT / MEYVIS KRISTEL MEER / PEETERS HILDE HULSHOUT ! SCHRIJVERS \IEERLE RIJKEVORSEL / SNEVERS FRANCIS ST LENAARTS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THONE JEAN-PAUL ANTWERPEN / TORFS JAN HERENTALS ,! VAN BOXEL GALDER ,,! VAN DEN KEIBOOM LEEN RIJKEVORSEL / VAN DUN ELLY TIELEN VERHEVEN ANN RIJKEVORSEL / VERHEVEN JAN RIJKEVORSEL / VERHEVEN KAROLIEN HOOGSTRATEN / VIS H MINDERHOUT / VERMEIREN JOHAN WUUSTWEZEL -

-

-

-

-

-

-

-

Avianca

I

zLa.C1c

IZ&

l•T

1

BANK

-

-

je~ •u7WiT1


rIe

Kraamke organisereil ze een grandioze

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Jeugdclub "Den Dweil" Overrompelend kan je de belangstelling niet noemen voor de info-avond over de oprichting van een jeugdclub in Meerle. Nauwelijks zestien jongeren, waaronder de vier initiatiefnemers, waren op 2 juli naar de harmoniezaal gekomen om te bekijken of het mogelijk is ook in Meerle een jeugdclub van de grond te krijgen. Ze mochten dan met niet veel zijn, ze bleken wel vastbesloten tenminste een poging te wagen en daarvoor moet zestien man (allemaal jongens, de meisjes waren in geen velden of wegen te bekennen) volstaan. Eerst werden de resultaten van de enquête bekeken, die wel ruim respons had gekregen. Via de diverse kanalen kwamen 93 formulieren binnen, waarvan er een tiental onbruikbaar bleken. Naar leeftijd gerangschikt waren er 28 antwoorden van jongeren tussen 12 en 15 jaar. 25 tussen 16en 18 jaar. 19 van boven 18en 11 zonder leeftijd. De belangrijkste resultaten van de bevraging zijn dat twee derden van de ondervraagden het nodig vind dat er in Meerle een jeugdclub komt en dat 48 jongeren (bijna iedereen die postief reageerde) zich bereid verklaardde actief mee te werken. Dat bleek niet echt uit de aanwezigheid op de info-avond, maar waarschijnlijk wachten de anderen op meer concrete initiatieven. Op de vraag 'welke activiteiten een jeugdclub dan wel moet inrichten' werden uiteraard veel verschillende antwoorden gegeven. Fuiven scoort in alle leeftijdcategoriën het hoogste. Voor de rest worden allerhande activiteiten aangebracht, van café-avond tot kroegentocht (zelfs bij 12-15 jarigen), van optredens tot hardrockcafé, van filmavond tot uitstappen. zelfs kinderaniinatie werd voorgesteld, al verklaren de initiatiefnemers zich niet bereid goedkope haby-sit te ga an pe1en.

Vervolgens gingen de aanwezigen dieper in op de vraag hoe een jeugdclub er zou moeten uitzien, wat de mogelijkheden wel zijn. Doel is alvast zoveel mogelijk jongeren te bereiken, vooral ook de ongebonden jeugd. Een jeugdclub moet zich niet op het telTein van de traditionelejeugdverenigingen Chiro en KLJ gaan bewegen, ze wil eerder aanvullend zijn, andere dingen doen ook, zonder echte leiding, al wordt een goede verstandhouding en samenwerking zeker in het vooruitzicht gesteld. Dat kan immers voor een nieuwe jeugdclub van groot belang zijn. want een eigen lokaal behoort voor eerst niet tot de mogelijkheden, zodat af en toe wel eens beroep kan gedaan worden op de lokalen van de jeugdverenigingen. Voorts wil men ook gebruik maken van de faciliteiten van de lokale herbergen, zonder zich evenwel voor de kar van de middenstand te willen laten spannen. Een echte leiding hoeft niet, wel een bestuur dat coödineert. Voor de rest mag iedereen initiatieven nemen en wordt er gedacht aan werkgroepen die deze activiteiten uitwerken. De aanwezigen waren het erover eens dat later verder moest gepalaberd worden en dat eerst nu aktie moest volgen. Snel werden ze het eens over twee startactiviteiten (zie hieronder), maar eerst werd een naam gezocht. Na zwaar 'brainstormen' werd gekozen voor 'Den Dweil'. Veel betekenis hoef je aan die naam niet te hechten, het was eerder de practische overweging dat een vlag voor de nieuwe vereniging niet te veel zou kosten en bij iedere drogist of kruidenier verkrijgbaar is.

TIENERFUIF voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Van 19.30 uur tot ca 23.30 uur kunnen ze de ziel uit hun lijf komen dansen in het KLJ lokaal. Alcohol is taboe, maar frisdranken en chips kosten slechts 20 Fr. De toegang is gratis, dus waar wacht je nog op !!! Alle leeftijden die zich nog tot de jeugd willen rekenen worden op zondag 24 augustus tussen 14 uur en 17.30 uur in de zaal de Volksvriend verwacht voor een middag ouderwetse VOLKSSPELEN zoals stokkenvangen, roos schieten, sjoelbakken, patatkappen, spiraal, bierpulschuiven en trou madame (wat dat ook mag zijn). Voor 100 Fr. kanje meedoen aan de competitie, om prijzen te winnen of puur voor de pret. Je kan natuurlijk ook gewoon komen kijken, een praatje doen of een pintje drinken op . succes van de nieuwe jeugdclub. Als je maar komt !!

Kuisen voor het kamp

Start Op woensdag 20 augustus doet de Jeugdclub Den Dweil officieel zijn intrede in het Meerlese dorpsleven. In samenwerking met Frituur .

Dag Lagere School

01) l(ii//j) gaan /t ook g lLl cii je ,(ciii tenslotte niet altijd hij je ouders staan vchooien. De handen zelf uit de mouwen rteken dan maar. Met emmer,, spon 5, zeem, zeep en veel water maakten de jongeren t an de KLJ liet Meerlese wagenpark schoon.

-T

ÎTI?--

Het zou wel eens wat rustiger kunnen worden iii onze school t'olgeiid schooljaar, want een grote en naar ik hoorde woelige bende zegt de dorpsschool van Meerle vaarwel. Met een eerste getuigschrift op zak zwermen ze uit, op naar een grote school. Wie weet of ze die kleine gezellige school nog eens zullen missen ? 1191

LASERSHOW

-

H006STRATEI


MEERLE

BREAKFAST AT THE MISS LEFEESTEN! Einde van dc akantic pa, ccl te lap ililiUlillIlk) wordt ons onvolprezen parochiecentrum tot in de kleinste hoekjes ingepalmd door de de traditionele de missiefeesten. Heel het weekeinde (vrijdag van 19 tot 21 uur. zaterdag van 13.30 tot 21 uur en zondag van 13.30 tot 19.00 uur) kan je er terecht voor het bekijken en kopen van hobhywerkjes, uitheemse kunst, posters en wenskaarten. Je kan je ook informeren over het werk van onze missionarissen ofje geluk beproeven hij de attrakties. Stillen van honger of lessen van dorst zal evenmin een probleem zijn, aan alles is gedacht. Op zaterdagavond wordt je met je fiets aan de zaal verwacht voor een fietstocht van 15 of 30 km. Inschrijven vanaf 1 .30 uur aan de sehappelijke prijs van 100 Fr. Na de inspanning, de ontspanning : ijssalon (coupe fruit, dame blanche. banana-split), live-muziek van "Kullens Fyr' en lekkere-kost tombola.

ALS HET KRIEBELT.... liet ClIlde III) dc 11oct jC pUltCIl. Zo vakantie, mag de cond Iiie stil aan terug wat aangescherpt worden. Dat kan lijdens het ZOMER-SPORTKAMP van de turnkring '1 Zolderke. Van maandag 25 augustus tot vrijdag 29 augustus kan je elke dag van 10 tot 15.30 uur terecht in de gemeentelijke sportzaal (Gemeenteplein) voor degelijke sportinstruclie. Op het programnia toestelturnen, omni-sport (handbal, volley, basket, mini-tennis, jazz-dans) en trampolinespringen. Tijdens de middagpauze kan je ter plaatse je hoterhammetjes opeten. Dat alles voor de schappelijke prijs van 1.200 Fr. voor leden van de turnkring of 1.500 Fr. voor niet leden (meerprijs voor verzekering). Alle kinderen vanaf het le leerjaar zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn van cle turnkring. Tom en Carolien verwachten je met vriendjes en vriendinnen.

Nieuw voor zondagmorgen Van 9 tot 12 nut Ontbijtbuffet in de parochiezaal. Een ontbijt met broodjes, beleg, groenten- en fruitsalades, yochurt, cakes, dampende koffie of thee, alles aan een prijs vaarvoorje het zeil niet kunt maken. Wel vooraf telefonisch in schrijven bij An Michielsen (tel. 3 15.85.93) of Patriek Jordens (tel. 315.85.27), kwestie van te weten hoeveel pi 4101 ilc ir moet en hr'sWl 1 en Zij die van een sportieve zondagmorgen houden, kunnen hun ontbijt combineren met een begeleide wandeling in cle staatsbossen van de Elsakker. De wandeling vertrekt om 10.30 uur in de parochiezaal. Van harte aanhevolen

volksdansgroep weet er wat op. Vier zaterdagnamiddagen (2-9-16 en 23 augustus) willen ze uw bengels graag een paar dansjes aanleren. Kinderen van zes (geb in '91) tot lOjaar (geb. in '87) worden van 14.00 tot 15.30 uur in de kleuterschool (Ulicotenseweg) verwacht. Voor de prijs van 25 Fr. per keer ben je gelijk verzekerd tegen ongevallen en krijg je er een drankje bovenop. Voor inlichtingen hel Kathleen Van Bavel (315.92.09). Ann Michielsen (315.85.93) of Diane Geenen (315.91.79).

Avond-Fiets-vierdaagse.

Liefst vooraf Inschrijven bij Rina Goetschalck, Mgr. Eestermansstraat 10 315.86.03 Marianne De Graaf, Mgr. Eestermansstraat 27 315.76..90 May Van Dun, Heimeulenstraat 33- 3 15.78.89 Henk De Gier, Bgrn. Glenissonstraat 18 3 15.90.36 Jan Frel, Mer. Eeviermanssiraal 7 - 315.88.54

Kinder- en volksdans Staaiijc hcnek ook dIrect te (LInie!) III ZC CCII aardig muziekje horen 7 Zouden ze niet graag een paar echte danspansjes leren, samen mei anderen die dat ook willen . Hebben ze misschien nog een paar vakantiemiddagen vrij 7 De Shilshoelertjes. de Meerlese kinder-

Droog in het springkasteel

4IwI iI vorige maand nog zegge/t dat (le •

iets-i'ierclacigse inc aan de zomer doet denken. Herfst zal je bedoelen. Tussen de regen door kwamen toch nog in eer dan 400 fietsers hun tochtje doen. Als naar ge4t'oonre werden de oudste en cle jongste deelnemer aan de vier tochten met een beker bedacht. Net als vorig jaar mochten Alieke Van Gils en Lvnn Jespers de beker mee naar huis nemen.

Gusta Govaerts stelt tentoon in 't Capncijntje Dat Giita graag eteatici bezig is, konden we reeds enkele malen op de hobby-tentoonstellingen zien, nieermaals waren er schilderwerken van haar te bewonderen. Thans is de tijd rijp en de collectie ruim genoeg om een tentoonstelling te houden.

Bakken regen tijdens liet nijljee.sr to/t de Dalnijk 11. al 1)/ee! 11(1 5 cit'oiiiL tijdciis iie barbecue gelukkig droog. Om de kilte te verjagen was er een lekker kampvuur. De kleinsten trokken zich van regen of kou niet veel aan. Samen met Clown Strippel op het springkasteel, dan vergeet je gewoon wat voor weer het is.

Van 9 tot 17 augustus kan je werk van haar, aquarellen en olieverfschilderijen, zowel figuratief als non-figuratief, gaan bekijken in 't Capucijntje (zaaltje bij de paters Capucijnen) in Meersel-Dreef. Telkens van 10.30 uur tot 18.00 uur. Beslist de verplaatsing waard. 17


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Minderhout anno 97: Tweeënhaljduizend inwoners. En steeds aan groeiend zoals het een energieke (sic) kern betaamt. Daar moet wat te beleven zijn. Dat is duidelijk. En dan bedoel ik n jet alleen pa rochiezaalperikelen, rio/erin gsproblemen of verkeerd geparkeerde wagens. Maar daar moeten zeker ook mensen te vinden zijn die dat dorps gebeuren maandelijks aan het papier willen toevertrouwen. Of beter gezegd aan hun buren willen vertellen. Want dit is uiteraard ook een gegeven: wat wordt neergeschreven, lokt reactie uit. Als het tenminste vanuit een ziel geschreven wordt. En juist dat ontbeert uw dienaar de laatste maanden. Maar een trouwe lezer van (leze rubriek zal dat vast niet ontgaan zijn. Tot opluchting van enkelen wellicht, want niet meer op de korrel genomen. Tot ergernis van nog veel meer want flauw, zout- en inspiratieloos. Maar tweeënhalfduizend dorpelingen betekent zeer ruw geschat zowat een dikke vijftienhonderd potentiële scribenten. Een duidelijker plaatje moet ik hier niet bijmaken. Vijftienhonderd mensen die elk één jaar dorpsnieuws voor hun rekening zouden nemen. Als vrijwillige en vrijblijvende bijdrage aan de beschaving. Kan toch geen onoverkomelijke hindernis betekenen? Stel je voor: Voor cle volgende vijftien eeuwen hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Of nemen we elke een maand voor onze rekening. Meer haalbaar zeg maar. Dan schieten we toch ook al vlug honderdvijf ntwintig jaar op. Een beetje organisatie weliswaar, maar onverkomelijk? Nee toch. Maar helaas is de realiteit enigszins anders: niemand vindt mijn weliswaar niet erg uit de kluiten gewassen deurbel. Geen nieuwsbrengers, geen informanten naar verdiensten aan 'schrijvers' zweet. Niks niemnenclal. En 't is dan nog volop zomer. En vakantie. Maar dat is allicht de periode van helemaal geen tijd. Van met voorrang behandelde terrasjes, de kalvcirietocht naar cle zuiclerse zon clie zijn tol opeist, van fietstochtjes met zoon- en dochterlief waarvoor tijdens de kortere studeer- en tvavonden geen tijd i'rijbleef. Kortom, alle uitvluchten, redenen zeg maar, zijn cianvaardbaar om tijdens deze periode van het jaar neen te zeggen tegen schrijf Minderhout erbij'. en op die elf en nog wat andere maanden van het jaar vinden we ook niet dat gaatje. We kennen dat zeer wel. En je hoeft daar zelfs niet beschaamnd om te zijn. Maar het mag geen reden zijn 01fl niet die ene maand te presteren voor je dorp. Met potlood, in spiegelschrift, cichter je krakende schrijfmachine uit cle tweede wereldoorlog of op je schitterend-nieuwe home-computer. Dat doet er echt niet toe. De eerste die een maand overneemt, trakteer ik persoonlijk op een versgeperste MaxHavelaarkoffie met een stuk eerlijke chocolade. En 'ik kan niet schrijven'is echt wel het laatst aanvaardbare excuus. Ik lees graag scherpe stukjes van Guy Mortier, mijn buurvrouw houdt liet hij Jan Durnez, mijn kinderen bij De Bel of Van Loon, tante nonneke dweept met Stijn Streuvels en Ann De Baetselier met Brusselmnamis. Om maar te zeggen dat appreciatie van schrijfsels heel erg persoonlijk is en daaroin ook enkel maar pleidooi voor afwisseling kan geven. Afspraak voor volgende maand op 314 64 21 want ondergetekende trekt zich terug in zijn hangmat. Echt waar. Een testcase. Minderhout, wijrekenen op jullie!

KL.Jééé t He /t hee / u ir 1 oclell ii, le am de cle cl maar nu lijkt toch het einde in zicht en kunnen we ons stilletjes opmaken voor cle grote opening van een splinternieuw lokaal. Eigen inspanningen smnciken naderhand des te zoeter. We kunnen ons voorstellen dat K.L.J. in deze schitterende lokalen een nieuw elan zal vinden om de beweging vlot naar cle eeuwwisseling te krijgen. Het zij ze gegund!

Donker hoekje In dc kapel \ an O-L.-Vroui -in dc ,\kkcr. iic[ jes gerestaureerd en beschermd monument, tekent zich langzaam maar zeker een donker hoekje af. De kaarsendevotie eist in dit geval wellicht haar tol Sint-Jozef en ons aller moeder zullen het alleszins niet aan hun intussen opgewarmde kleren laten komen en kunnen er in de winter alleen maar hun voordeel uit halen. Toch wel jammer eigenlijk en zeker in de gaten te houden.

18


MINDERHOUT Veruit het mééstgetezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Opeiplein Dat ons dorpspleiii iiiet echt die besteiiiniing heeft gekregen die nullen architect Gec,t.v ermee op het oog luid, is ons niet onbekend nueer. Een parking had men echt iiel efficuimurc'r. degelijker en mooier kunnen aanleggen. Maar tussen initiële bedoeling en uiteindelijke bestemming is er een wereld van.., andere belangen, praktische bezwaren, maatschappelijke visie en ontwikkeling... En zo hebben wij toch onze parking, niet ondergronds weliswaar maar het neigt er toch naar. En daarean maakte ook de Opelciub gebruik bij hun bezoek aan een dorpscafé. Vraag mij niet wat zo speciaal aan deze wagens is tenzij het gelijke kenteken. Maar wat doet een mens al niet om bij een club te horen nietwaar. En om zijn troetelbeest met alle zorgen te omringen waarbij anderen hun bedenkingen hebben. Mooie exemplaren waren allicht van de partij. En de Opel Kadett die aan de buitenkant wat smalletjes uitvalt tegenover zijn Calibra-broer, heeft misschien onder de motorkap meer power of technische kwaliteiten schuilgaan. In elk geval zullen de gesprekken zeker niet over collies of Duitse herders hebben gegaan. Een jestje zoals een ander en voor ons zeker niet gelaten. Zolang de decibels maar naar menselijke maatstaven netjes bleven... Voor wanneer het bezoek van de Eords, de Mercedessen, de Fiats... of de Bauer-skates?

Ondertussen... Honden op café De hondenciub van Baarle-Hertog geeft op het dorpsplein in Minderhout een demonstratienamiddag op zondag 31 augustus om 14 uur. 't Zal daar een hondse bedoening worden en wie op dat moment zijn gekrulde Pekkie op ons plein zijn behoefte wil latcn doen, zal op een behoorlijk concert onthaald worden. Zeg dus niet dat je niet gewaarschuwd bent. In café Papillon zal op dat moment ook een ware vechtpartij geïnsinueerd worden waarbij tussenkomst zal gedemonstreerd worden van een politiegeleide hond. 't Zal daar alvast stuiven. Meubels zullen zoals in een doordeweeks cafégevecht nadien klaar zijn voor de schroothoop. En wij weten dat dit opgezet spel is. Maar wegen jullie dat ook? Niet bellen voor politietussenkomst dus.... want die zijn er al!

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Verkavelen tussen Gemuuec'nte- cmi 5'choolsrraat laten borden nu niks meer aan duidelijkheid te wensen over. Netjes uitgetekend zijn de beschikbare percelen aan de voorbijganger voorgesteld. Wie zich nog in centrum Minderhout wil vestigen, zal erals de kippen bij moeten zijn, want de piaatsjes worden schaars. Aan de overkant van het Dorp lijken de voetbalvelden voor het eerst ook niet uit de kern te verdwijnen en de op stapel staande verkaveling in de Markwijk zou zeker voor de school nog een speelterrein in petto moeten houden als men toekomstgericht wil werken. Maar dat is weer stof voor een volgende Maand, een volgende verslag-gever...

1v.;


MINDERHOUT

5000ste bezoeker Baarle's museum Vorige maand schonk burgemeester Cornelissen van Baarle-Hertog, voorzitter van het Kathedrale Kaarsenmuseum van Baarle, een fles champagne, verpakt in een fraai bloemstuk, en een 'Fritsje onder de Toren', een gebak dat naar de kunstenaar Frits Spies is genoemd, aan mevrouw Greet GodrieLambregts van Minderhout want zij was de 5000ste bezoeker sinds het museum enkele maanden geleden is geopend. Het Baarle's museum heeft een unieke verzameling kathedrale kunstkaarsen van Frits Spies. Het zijn geen doopkaarsen, kerst- of paaskaarsen. Het gaat hier om gedetailleerde kunstwerken in de vorm van grote kaarsen (soms 2 meter hoog) die onderwerpen en personen van religieuze aard uitbeelden. Frits Spies maakte in 1950 een eerste kunstwerk in bijenwas, de Zwarte Madonna van Charkow. Sedertdien heeft hij tientallen bijenwas-uitbeeldingen gemaakt. Het Baarlese Kaarsenmuseum toont er momenteel een veertigtal. Tot de bijzondere werken van Spies behoren het Christushoofd met doornenkroon aan het Kruis, de Emmaüsgangers, St.-Jan de Doper, de Aartseiitel MichaiI, e.a,

KAV-Minderhout )p ii n sctag 17 juni f ielslen de vrouwen van de KA V ii ii Mi nderh iii t in iie omge Vi ig van B aarle en ze besloten het museum ie bezoeken. Na de rondleiding verzocht voorzitter Cornelissen de Mincierhoutse vrouwen om nog even te wachten want er was nog een verrassing. Hij vroeg de bezoeksters om eens achterop hun toegangsbiljet te kijken want op één van de tickets moest het getal 5000 staan. Greet Godrie-Lambregts, voorzitster van de KAV Minderhout, was de gelukkige. Een half uur later vertrok de groep en één van de bestuursleden van het museum bracht 's avonds de geschenken naar Minderhout want die kon men maar moeilijk meenemen achterop de fiets. De belangstelling voor het Kaarsenmuseum Frits Spies is veel groter dan men verwachtte. Daarom wil men in de toekomst het museum nog verruimen met cle inrichting van het atelier van Spies en het bestuur is ook naarstig op zoek naar andere kaarsen van de kunstenaar om de bestaande collectie te vergroten.

uiE TH GARAGE HOGA B.V.B.A. Voorzitter Corneli.çscn oii'rluindigt de geschenken aan mevr. G. Godrie-Lamnbregts uit Mi; ide rh,oi,î.

Op de lange (kiezel)baan

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

BEGRAFENISSEN

JORIS Waar liet opzet nos inn lui stok Withc'rejiuc', llrs,ve/i Kapelcireet cii Koesiraat toch hciiiien afzienbare tijd terug in een degelijke staat te brengen (liet aantal ''erstuikte enkels en platte banden heb ik al lang niet nteer bijgehouden), zal dit zeker niet meer voor morgen zijn. Ondertussen is hier ccii fraai 'Puntje' opgebouwd waar enkele geitjes zich op een mooi stukje land mno gen verheugen in de aandacht van heel wat voorbijgangers. Maar op een stille ntorgen hebben ook zij me toevertrouwd ook niet erg gelukkig te zijn mmiet dit lamnentabel stukje kalvarieweg. Wie effent hier liet pad? Of gaat men tegen alle buurtadviezen in toch het doorgaand verkeer langs de Markwijk sturen? Dan zou je toch zo een enkel tiketje Mars bestellen hij de Nasa nietwaar. Voor degene die hier alle menselijke en commerciële redenen door elkaar heeft gehaald. Come and see next week. 20

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


MINDERHOUT

D1,L\MANT IN MINDERHOIJT

Nestje Verschueren en Maria Blockx: "'t Is niet moeilijk, 't is zo gemakkelijk!" Juiti 1987! Duw de kiei vati de deur ziudei de liet iiug na bij ons bezoek aaii Maria en Nest ter gelegenheid van hun gouden jubileum. 'En vergeet niet binnen tien jaar terug te komen, we zijn het hier helemaal nog niet beu, 't is te goed hier in de Kapeidreef!' Zij hebben woord gehouden en wij ook! Juni 1997. Met de huifkar naar de kerk voor een dankmis, daarna een spetterend feest in 'De Zwaan' te Castelré. 'Een prachtige dag, maar bi,j onze thuiskomst te moe om nog een grapje over mijn lippen te krijgen.' En Nestje kennende moet men hier helemaal geen tekeningetje bij maken om te begrijpen hoe diep die vermoeidheid wel moet gezeten hebben. 'Diamant! Wie had dat toch kunnen denken. Met iie zotte kop zegje wel meer van die dingen, maar ja, wij hebben er zelf ook geen verdienste aan hoor, ze brengen je d'r wel naar toe en die slogan van Kaniiel Spiessens " 't is niet moeilijk, 't is zo gemakkelijk' bevat natuurlijk alle waarheid.' En Nestje is vertrokken voor een paar uur durende babbel over koetjes en kalfjes, zijn jeugd en werk, goud en diamant. Als 'Nestje' is hij gekend in Minderhout en omstreken. Als jongste van drie kinderen werd hij geboren te Ekeren op 28 februari 1912. Reeds zeer jong verhuisde hij met zijn ouders naar Minderhout nadat hun huis moest gesloopt worden tengevolge van de versterking van de Antwerpse forten voor de le wereldoorlog. Maria kwam op 17juni 1915 op de wereld te Hoogstraten, maar ook zij vestigde zich reeds vroeg te Minderhout zodat men beiden als echte Minderhoutenaren mag bestempelen. 22 Juni 1937 werd hun huwelijksdag en zeven kinderkopjes (Lizette, Jos, Jacqueline, Martha, Eugene, Rachel en Albert) zaten na ettelijke jaren mee rond de tafel. 0p9 april 1955 betrokken zij hun nieuwe woning in de Kapeldreef en daar hopen ze nog geruime tijd met z'n tweeën te blijven.

Voor de kost .... ? 'Van alles heb ik gedaan. We waren nog maar enkele jaren getrouwd en lap het zat er al tegen. Ik werd gemobiliseerd want de oorlog stond voor de deur. Ik werd chauffeur bij de commandant. Niet voor lang echter want op 20 mei 1940 (tien dagen na het uitbreken van de oorlog) ben ik gekwetst thuisgekomen met nen hoop 'ijzer' in mijn lijf en een kapot linkeroog. Mijne commandant had nog meer pech, want naar het schijnt hebben ze hier en daar nog een stukske van hem teruggevonden. Anderhalf jaar ben ik niet kunnen gaan werken en had ondertussen ook al twee klein mannen. Ja, ne stilzitter hen ik nooit geweest. Toen hebben we toch armoe geleden! Na de bevrijding werkte ik een half jaartje als bewaker op de kolonie en nadien begon ik wat commerce te doen. In 't zwart natuurlijk. En gesmokkeld. Bij de boeren ging ik koren pikken. Niet stelen hè, maar pikken met de zeis. Later ging ik naar Holland werken in een buizenfabriek en daarna in een radiatorenfabriek. Ik heb heel veel stielen uitgeoefend.'

De grote liefde was .... 'Fietsen! Wat heb ik ooit fiets gereden. Na mijn pensionering heb ik duizenden kilometers afgelegd. Dagelijks zat ik op de fiets om kilorneterkes te maken. Dagen van 130 km. wisselden dan af niet trajecten van 60 á 70 kni. En die 'knikskes' over de E19 vond ik een lolletje. Ik ben wel een klein manneke, maar op dat gebied was ik toch ne grote. Twee van mijn zonen. Eugene en Albert, konden ook een stukske fietsen. Ik deed het ook vooral om mijn gewicht een beetje op peil te houden. Op een bepaald moment woog ik 87 kg. en heb er toen zo'n 13 kg. kunnen afrijden. Nu weeg ik er 89, eet niet veel, maar krijg er gene gram af, van water zou ik nog dik worden. Tot mijn 77 jaar heb ik nog intens gefietst en reed nog gezwind 150 km. tegen een gemiddelde snelheid van 26 km. per uur. Dan is het stilaan bergafwaarts gegaan en twee jaar geleden heb ik er nog een serieuze hartinfarct gratis bovenop gekregen. Als ik nu naar de Aldi ga of naar Merjan rijdt is mijn pijp uit. Dat heeft wel zeer gedaan. Onze auto is ook weg, ik vertrouwde mezelf niet meer. Nooit heb ik een accident gehad, ik wilde ook in schoonheid afscheid nemen en geen gevaar betekenen op de weg. Niet meer mobiel zijn valt natuurlijk wel grondig tegen, want je kan toch voor elke 'scheet' je kinderen niet opbellen. Eigenlijk kan ik bijna niets meer. Dit jaar heb ik zelfs mijn 60 patatten moeten laten planten en uitdoen, maar ik blijf lachen. Dat is mijn grote therapie. Ik ben een geboren optimist. Ons Maria is eerder een pessimist, ze ziet ook heel slecht, kan geen handwerk meer doen. Het woord 'ziekenhuis' kan ze echter niet over haar lippen krijgen, ze heeft er trouwens nog nooit in gelegen ook. Toch moet ikje nog eens vertellen wat we een tijdje geleden hebben meegemaakt. Een echte.....

Straffe stoot! 'Voor de deur houdt er een auto stil, er stapt een type uit van naar schatting vijfendertig jaar oud, die komt achter 't huis en doet precies of hij ons goed kent. Wij kenden hem van pluim noch staart, daar waren we voor 100% zeker van. Hij vroeg op een gegeven moment of we geen tapijt moesten kopen. Ik maakte hem duidelijk dat we hoegenaamd niet geïnteresseerd waren in zijn

tapijten. Na een tijdje had hij zich toch naar binnen weten te praten en we kregen die gast niet meer buiten. Ik werd het tenslotte beu en vroeg hem vriendelijk om te vertrekken. Dat vertikte hij toch wel zeker. In plaats daarvan begon hij ons uit te lachen, uit te schelden en bedreigingen te uiten. We wisten niet goed wat we hoorden en mijn bloed begon stilaan te koken. Aan mijn hart dacht ik niet. Er moest iets gebeuren, maar er gebeurde niets. Op het einde had ik hem dan toch buiten gekregen en hij bleef alsmaar door dreigen. Ik, klein van gestalte maar toch nog redelijk snel, pakte hem opeens boven aan zijn ritssluiting vast, gaf er een draai aan en klopte hem keihard vooraan op zijn kop. Hij zakte zowat door zijn knieën en we hebben hem niet meer gezien, wel hoorden we hem nog vertrekken. Ons Maria en ik lagen daarna languit in de zetel, pompaf, ljkbleek, klaar om dood te gaan. Dat is nu zo bijna acht maanden geleden, maar ons Maria heeft de schrik er nog terdege in. Maar het felste van de grap was wel het volgende. Ik lijd aan artrose in mijn schouder en door die plotse uppercut die ik die kerel verkocht, word ik niets meer gewaar! Nu gij!' Uren zijn verstreken en de ene anekdote na de andere rolt uit Nestjes mond. Een geboren verteller. Grappen en grollen is zijn lang leven geweest en misschien een middel om aan 'diamant' te geraken. Mentaal staat het diamanten paar nog heel sterk en daar zijn ze ook blij om, de lichamelijke kwalen die toch ook niet te onderschatten zijn, nemen ze dr nog wel bij. Een afspraak voor 'briljant' is reeds gemaakt. Nestje en Maria, blijf het leven zonnig bekijken, blijf vertellen en ....melk de dag! Hartelijk gefeliciteerd! (R.L.) •

N.V. GARAGE VAN USSEL

LW

IO1T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60 21


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Het was mijn bedoeling om voor mijn allerlaatste bijdrage voor de Hoogstraatse Maand uit te pakken met een extra lang epistel. Dit is spijtig genoeg in het water gevallen omdat er niemand (ik herhaal: niemand) iets heeft binnengebracht voor de augustuseditie van onze dierbare Hoogstraatse Maand. Zelfs voor de vierde editie van Meermarkt heb ik me moeten beroepen op het artikel van vorig jaar. Gelukkig had ik nog een interview met de organisators van Ipenrooikermis achter de hand. Al bij al dus toch een beetje een einde in mineur (snik). Wie dat er de volgende keerde rubriek Meer zal schrijven, is zowel voor jullie als voor mij nog een vraagteken. Niet dat de selectieprocedure zo zwaar en lang is, maar omdat er nog niemand zich heeft aangeboden of bereid is gevonden om de pen ter hand te nemen. Met des te meer spanning zal er natuurlijk uitgekeken worden naar de septembereditie. Voil/. Alhoewel dit dus de eerste regels zijn die jullie lezen, zijn het de allerlaatste die ik voor de Maand inPp. Alvast veel leesplezier bij mijn opvolger (of opvolgster !lunIurll/k) cii hou jullie 'oed.

1 pen rooike rm is: 1, 2 en 3 augustus Zoals wij reeds in de vorige editie van De Hoogstraatse Maand aankondigden, heeft dit jaar gedurende het weekend van 1,2 en 3 augustus voor de eerste maal Ipenrooikermis plaats. Vrijdagavond 1 augustus komen de kaarters aan bod met een kaartwedstrijd rikken, 's zaterdags worden de fuivers op hun wenken bediend met een grandiose fuif en 's zondags hebben ook de sportievelingen reden om naar Ipenrooi te komen afzakken voor een penaltytoernooi. Dit alles was voor ons reden genoeg om twee mensen van de Organisatie een taperecorder onder de neus te duwen om de pieren uit hun neus te halen betreffende Ipenrooikermis. Zij stellen zichzelf voor: JM: Ik ben Jan Martens en ben aangesteld als voorzitter van v.z.w. Ipenrooi. DVG: Ik ben Dirk Van Ginkel en ook ik zit in het bestuur. DHM: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een kermis te organiseren in het gehucht Ipenrooi? JM: We zijn eigenlijk al twee jaar geleden met Meerkermis op dat idee gekomen. Ik zei toen tegen Herman de Bruyn dat we toch ook zoiets als Ipenrooikermis zouden moeten organiseren. Den Herman zag dat direkt zitten en toen hebben we de jeugd van Ipenrooi bijeengehaald voor een vergadering. Iedereen zag het wel zitten en zo is dat eigenlijk allemaal gegroeid. DHM Dus tw jaar geliiin zaton jiillio al broeien op het idee om in Ipenrooi kermis te gaan houden. Hebben jullie ondertussen nog iets gedaan, of vergde deze eerste editie gewoon twee jaar voorbereiding? DVG: Neen, dat niet, maar we hebben vorigjaar in juni nog een preproclamatiefuif georganiseerd in Rijkevorsel om wat geld in kas te hebben en om met dat geld Ipenrooikermis te kunnen organiseren. DHM: Kunnen we samen het programma van Ipenrooikermis misschien eens overlopen? JM: Jawel. Vrijdagsavonds is er een kaartprijskamp tikken enjokken. De zaterdag is er een bal met Palladium en zondagmiddag is er een penaltytoernooi voorzien met kinderanimatie. DHM Dat penaltytoernooi en de kaartprijs-

22

kamp zijn met inschrijvingen? JM: Ja, voor de kaartprijskamp kan je op de avond zelf inschrijven, voor het penaltytoernooi dien je dat op voorhand te doen, ofwel bij mij op tel.nr . 03/315.75.37, ofwel bij Herman de Bruyn (03/315.76.61) ofwel bij Paul Van Gils (03/ 315.73.40). DHM: En wat zijn de verwachtingen? DVG: Ja, dat is een beetje afwachten. Van Meer verwachten wij veel volk, maar wat er van buiten Meer zal komen, daar hebben wij geen zicht op. Er is wel niet zo gek veel concurrentie van andere fuiven of kermissen, dus we hopen dat er een hoop volk op afkomt. DHM: Al plannen voor de tweede en derde editie van Ipenrooikermis. JM: We zullen eerst maar eens afwachten wat het de eerste keer zal geven. Als het een succes is, dan pakken we één van de volgende jaren er misschien een grote attractie bij, maar dat moeten we allemaal nog bezien. Echte kermiskramen zullen er wellicht wel nooit komen. DHM: In hoeverre 7J pn de ouderen van Ipenrooi

bij de kermis betrokken?

JM: Voor hen is dus vrijdags de kaartprijskamp. Een aantal helpen er ook mee op de zaterdag en het is trouwens de fanfare die het penaltytoernooi zal inleiden. DHM: Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee van een penaltytoernooi gekomen. DVG: Ja, omdat er nogal wat mensen in het bestuur voetballen. DHM: Doen jullie zelf ook mee? JM: Neen, daar gaan we geen tijd voor hebben. De punten dienen geteld te worden en zo. DHM: Goed, bedankt voor het interview en veel succes ermee. JM + DVG: Gij zijt ook bedankt. El

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

Feest in de Dotikakker

Tijdens de jaarlijkse wijkteesten van de Donkakker stonden de kinderen centraal in de activiteiten. En reken er maar op dat zij genoten hebben!


MEER

Meerse Markt: Bier, wijn en kaas Dc \ iCI(lC MLCÏS' Markt \ an hci SCItOCU staat helemaal in het teken van de geneugtes van het leven. Onder het thema 'Bier, wijn en kaas' wordt u op zondag 3 augustus naar de Donckstraat gelokt om daar het lichaam te verwennen met niks dan lekkere dingen. Op het pleintje aan het klooster zullen alle bier-, wijnen kaaskraampjes verzameld staan rondom een aantal tafels en stoelen, zodat u op uw gemak kunt proeven en eventueel kunt kopen. Iedereen die in deze sector iets te koop wil aanbieden, is uiteraard van harte welkom. Brouwerij Sterkens en cle Kempense bierbrouwers hebben al toegezegd omhun bieren te presenteren en ook enkele particulieren die op ambachtelijke wijze wijn en kaas maken, zullen aanwezig zijn.

/

I'uIs

ov,Wj4kw/

bvba

RAATS MARCEL Algemene Bouwonderneming Fazantensiraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: Fax: Autotel.:

03/309.95.18 03/30995.17 095/25.93.62

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN

ga

Ouders met kinderen moeten zich geen zorgen maken want terwijl pa en ma zich op bier, wijn en kaas gooien, zal cle Chiro de kinderen met een aantal volksspelen amuseren. In cle Donckstraat zelf komen de andere kraampjes te staan want uiteraard blijft de hoofdbedoeling van de markt dat iedereen mag komen verkopen wat zij of hij wil. Het maakt echt niet uit wat het is. Profiteer dus van de gelegenheid om overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen. Zij kunnen op deze manier wat extra zakgeld verdienen.

Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Tel.: 031314.70.60 Fax: 03/314.75.84

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag toi 19 uur zaterdag C11 zondag van 10 tot 17 uur

3A

We gaan te voet naar Scherpenheuvel

De markt zelf gaat door van 09.00 tot 12.00uur. maar aan de standhouders wordt gevraagd om vunp,f 08.00 h. aaiiwc7i2 te w„i .i ii om de atand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis. Best wel om een tafel of iets dergelijks mee te brengen want in het gilciclokaal zijn slechts een bepeikt aantal ticlu ugeii cii 1ilauiken Ir'I out - Wie nog meer informatie wil, kan daar\ S c rcc bij Jan Dufraitig (03/315.86.80).

Je Zeil liet iiiet zegge/t

(1(1//

tic tito/t rere gezichten 1(1/t tic:c .periici-eliiigeii. /ltU(tï ZIJ licbI)d/t

er juist een voettocht naar Scherpenheuvel op zitten. Naar jaarlijkse gewoonte trok de JJmnfare er immers ook dit jaar naar toe. Wedden dat zij volgend jaar weer vertrekken?

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81 23


MEER

De Mosten

Als sardines in een doos

Reddersweekend Elk jaar organiseert de Iloogsiraatse Reddersclub haar reddersweekend. Het eerste weekend van augustus. 1. 2 en 3 augustus, staat volledig in liet teken van de ieddeis. Dii lioci dan ook gezien worden als ecn 'open deur' van de club. Tijdens deze dagen kanje kennismaken met de reddingssport, o.a. hel redden van een zwemmer, surfer staan op het programma. Ook kanje in een auto zitten die in het water terecht komt en waaruit je dan moet (proberen) le ontsnappen. Duikers staan borg voor de veiligheid van de deelnemers. Het animatieprogramma omvat nog allerlei actIvIteIten. Zalerdagavond Is de Ivlosten de ganse avond open tot 01.00 uur. Vanaf 19.00 u. kanje zwemmen in de verlichte zwenivijver. Om 21.00 u, kan men meedoen aan de aerohiรงs in het water.

1 Tja, veel gelegenheid /iett liet neer ons nog niet gegeven 01)1 een kleurtje 0 te doen aan De Mosten. Als de zon zich dan toch eens liet zien, was liet dan ook direkt vol/en bak'. Laten sve hopen dat augustus ons een flink pak meer uren zon dan juli brengt.

Voor meer informatie kan men steeds contact opnemen met dc sportdienst of de Hoogstraatse Reddersciub: p/a Vrijheid 221, 2320 Hoogstraten (vanaf 18.00 uur). โ ข

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

't

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

. - .cรงi.

I

-

-

TOYOTA 1311

24


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@(D)Q) 2C21m

Een nieuwe snap op VTM of VT4 : TERRASSEN. Een goed scenarist zou er afleveringen vol over kunnen schrijven. Hadden we her vorige maand met geschreven van dat korrgeding zou niks van komen, geen hoogdringendheid volgens de rechtbank. Die rechter is nog zo stom niet. Dat ze het

KIEZEN VOOR KUNST

.

daar in Hoogstraten zelf oplossen. Gelijk heeft ie. Eigen schuld, dikke bul!. Voor het einde van het jaar zijn we zeker aan aflevering 17 toe. En als dc dagelijkse pil dan ooknoç dc arçulncnrcn van de advokafra O,flit well, clan hun ,evii hal ei nek, cmii iii; Hoogsrraten op zijn best. Van schaamte zou je in de grond zakken. / Elf juli en le quatorze juiller zijn voorbij en Hoogstraten bevindt zich in zomerslaap : bouwverlof is begonnen en cle KSJ 'er.s zijn op kamp in Meeuwen. Kinderloze ouders zwalpen over cle terrasjes in Vrijheid en omgeving. En toch is er al nieuws : verschillende verenigingen zijn reeds hard aan het werk geweest aan hun jaarprogramma voor de komende winter en het nieuwe jaar. /lan die vemenigingen elijetl ,~ dbe ne,'ingeFi 11 illen we liet volgende zegge)! hei is niei verboden een foto en een kort v ijn 'c'u iworbije activiteit (kampvuur?) aan nu; te bezorgen. En, denk er aan tijdig te zijn met uw /,erichren voor de Hoogst raatse 2 weken voor de verschijningsdatum, zijnde de laatste woensdag van elke maand, moeten we uw krabbeltjes ontvangen hebben. Voorts doen we een oproep tot sommige lezers om in hun pen te kruipen, kwestie van twee culturen nader bij elkaar te brengen. Hoe zegt u? Lees dan even verder. Tijdens de maand augustus moet je zeker de fiets op: kijk maar eens even in Op stap iii Hoo'straten, achteraan in dit blad. .

Maand

rWTET.*,

DAVIDSFONDS

Injanuari 1995 startte de werking van de nieuwe dorpsraden. In januari 1998 is het weer zover: elke drie jaar dienen de algemene vergaderingen en besturen van alle dorpsraden opnieuw gekozen te worden.

Velen kennen het Davidsfonds als een interessante 'boekenclub'. Inderdaad, wie lid is van deze vereniging kan zich goedkoop boeken, CD's en CD-roms van hoge kwaliteit aanschaffen. Daarvoor alleen al is het lidmaatschap een verantwoorde keuze.

Tijdens de maand augustus krijgt elke vereniging uit groot-Hoogstraten een uitnodiging in de bus om maximum 2 leden af te vaardigen en voor te dragen voor de algemene vergadering. Die zal dan in januari ter gelegenheid van de jaarlijkse open algemene vergadering een nieuw bestuur verkiezen.

De vereniging is echter veel meer. Als één van de vele verenigingen in Hoogstraten wil het Davidsfonds als christelijke, Vlaamse en culturele vereniging een eigen inbreng doen. In het verleden werd steevast een gevarieerd aanbod gedaan met een luik cultuur, een moment van bezinning of een kritische benadering en een portie gezonde ontspanning.

Het is belangrijk dat een groot aantal verenigingen actief deelnemen aan de werking van de dorpsraden die een signaal- en adviesfunktie vervullen naar het stadsbestuur toe. Hoe meer mensen begaan zijn met de inrichting van de woonomgeving, met de Organisatie van sociale en culturele activiteiten, hoe meer het bestuur van een dorpsraad zich gesteund weet, en hoe meer rekening men zal houden met de verstrekte adviezen. Des te beter zal Hoogstraten dan voldoen aan de wensen van vele mensen.

De gebeurtenissen van het voorbije jaar hebben op een jammerlijke manier aangetoond dat er nood is aan gelegenheden om samen na te denken over maatschappijvernieuwing. Witte marsen en comités gaven uitdrukking aan het verlangen naar verandering van vele mensen. Vandaar dat het Davidsfonds het volgende werkjaar avonden wil organiseren waarop prominente sprekers het reilen en zeilen van onze maatschappij kritisch benaderen.

Zorg ervoor dat de kandidaten tijdig gemeld worden aan de dienst Welzijnszaken op het administratief centrum. Men zegge het voort. El

Veruit het mééstgelezen blad

in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

De eerste avond vindt doorgang op zaterdag 20 september: Guy Tegenbos van De Standaard bijt de spits af. Hij maakt een analyse van wat er misliep in de maatschappij. Welke zijn de oorzaken van de verloedering en hoe kunnen wij de nieuwe cultuur realiseren? Om 20 uur is iedereen van harte welkom in zaal Pax. Deze rubriek zal maandelijks de verdere planning van het Davidsfonds opnemen. Zeg dus niet dat u het niet geweten hebt. Wie meer wil weten, of lid wenst te worden, wendt zich best tot de voorzitter, Raf Peeters (Moerstraat 29. 314.54.07) die u verder in contact kan brengen met andere bestuursleden of wijkverantwoordelijken. El

Tijdens het voorlaatste weekend van juni organiseerde de plaatselijke afdeling van de CSC een etappe in de kunstmarathon 'Kiezen voorkunst' in zaal Cecilia. Vanuit elke deelnemende afdeling werd een kunstwerk uitgekozen om deel te nemen aan een regionale tentoonstelling waarna een nationale finale plaatsvind op het einde van het jaar. Luc Bastiaens werd iaureaat in Hoogstraten en ontving van Staatssecretaris Jan Peeters een geschenk onder de goedkeurende blik van organisator Luc Mevvis.

VRAGEN VAN MENSEN VAN VAWDAAQ © Leiden alle religies naar God? Spiritualiteit markt. tr~

uitt goed bij je past gelukki Het aakt et uit wat je kiest, elijk komt het want u aIIepetzeIfde neer... of niet? Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel. 314.10.37.

http:llwww. omroep. nlleo/reality/


HOOGSTRA TEN

OPROEP: NL, KRUIP IN JE PEN Nevenstaande advertenties verschenen tijdens de maand juni in dc nationale. pers. Buiten wat gegrinnik, enig leedvermaak of cynisch gelach vonden we ook nog enkele afwijzende reacties. Echt officieel protest, hola, geen spoor daarvan. Waag het niet dergelijke campagne te voeren op kap van een Noordafrikaan of Kleinaziaat want dan is er sprake van regelrecht racisme, en word je gegarandeerd vervolgd. Voor ons een aanknopingspunt om de Nederlandse inwoners van Hoogstraten uit te nodigen zich eens te laten kennen. Zij weten ondertussen ook wel dat hun massale inwijking in deze gemeente niet door iedereen op handengeklap werd onthaald. En wat vinden ze daar nu van? Dat zouden we graag vernemen. Wij Belgen, weten nog minder hoe zij over ons denken, welke onthaal hun hier te beurt viel, waarom ze naar hier komen wonen, wat ze over België, Vlaanderen en Hoogstraten weten en denken. Want zeg nu zelf, er is toch een cultuurverschil. Zelfs op de scholen wordt dit ervaren : minder discipline, een grotere bek, meer taalfouten. Beste Noorderburen, u krijgt de kans om uzelf voor te stellen. De antwoorden op volgende vragen interesseren ons het meest: - Waarom bent u hier komen wonen? - Wat vindt u van Hoogstraten : inrichting, uitzicht, wegeninfrastructuur, sportaccommodaties, culturele activiteiten, enz. - Neemt u deel aan het sociale, culturele leven? - Winkelt u ter plaatse of elders? - Wat is/was uw reactie op die advertenties hiernaast? Ergeren ze 11? - Past u zich aan aan de Belgische, Vlaamse omgeving? In één van de volgende nummers van de Hoogstraatse Maand brengen we dan verslag uit van de reacties die we mochten ontvangen. Wie zichzelf niet onmiddellijk naar de pen ziet grijpen, die kan ons altijd uitnodigen voor een gesprek : wij zullen dan uw gedachten wel op papier zetten. Wie echt niet graag zijn naam vermeld ziet, die garanderen we de anonimiteit. Als u ons maar iets te vertellen heeft. Uw reactie graag op het adres bovenaan deze rubriek, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Zo weten we ineens of de Hoogstraatse Maand ook in Hollandse kringen gelezen wordt. DOEN! (warre.p @planetinternet.be )

Op 28 augustus valt de nieuwe Hoogstraatse MAAND in de brievenbus. Kopij voor dit nummer verwachten wij op woensdag 13 augustus. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag 17 augustus. 26

31 441 .26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand


HOOGSTRA TEN

Met de Rolimops naar Lourdes

VAKANTIEZOEKTOCHT we goed geïntormeerd Lijn, en dat zijn we meestal hoewel er steeds wel iets aan onze aandacht ontsnapt, dan is er tijdens de zomermaanden sprake van wel meerdere fietszoektochten die in de fusie Hoogstraten worden georganiseerd. KWB Meer houdt haar veertiende tocht, terwijl KWB Hoogstraten zijn allereerste zoektocht presenteert. In de beide voorstellingen stemmen nogal wat gegevens overeen, zodat we enig vermoeden hebben dat het hier eigenlijk gaat over één en dezelfde vakantiefiets- en fotozoektocht. Bij nogal wat KWB-medewerkers in Hoogstraten, Meer, Minderhout en Wortel kan je terecht voor inschrijvingsformulieren, en ook op de Toeristische dienst en in de kantoren van de bank van de beweging waartoe ook de KWB behoort, zijn er formulieren ter beschikking. Deelname kost 100 BF waarvoor u een boekje met routebeschrijving ontvangt. Uw antwoorden op de vragen en opdrachten moeten ten laatste op 30september ingeleverd zijn, wil je in aanmerking komen voor één van de vele prijzen. Alle deelnemers krijgen in de maand oktober de juiste antwoorden en de rangschikking met einduitslag toegestuurd. Formulieren zijn af te halen bij Jos Smouts, Gelmelstraat 38, Jozef Vermeeren, Minderhoutsestraat IS en Bruyndonckx Con stant, Van Aertselaarstraat 28. Een gezonde daguitstap staat u te wachten. El Als

al 111I1ïfl I

i

,

-

'->-'• -

NEEL GIJSBRECHTS heeft het stoutmoedig plan op gevat om met een klinkertransporrmachine naar Lourdes te trekken. Neel is medewerker van de firma Fracelco die deze machines verkoopt onder de naam Rollmops en waarmee hij in ongev. 10 dagen Lourdes hoopt te bereiken. Hij doet dat niet enkel voor zijn eigen plezier maar wil er ook de minders'aliden uit de streek mee helpen. Sponsors kunnen deelnemen aan een reuzebuffet en barbecue op zondag 17 augustus in de Hinnenboomstraat 5, waarna Neel zal vertrekken voor de lange tocht. De rollinops gaat zij'z gang aan zo 'n 15km per u. gemiddeld en steile hellingen neemt het best in achteruit. Maar niet gevreesd, Neel is er klaar voor.

ACTIE RIJBEWIJS Sinds elejaren is hel de gewoonte dat er tijdens de winterperiode begeleidingsiessen voor het behalen van het rijbewijs worden ingericht in een bepaalde gemeente van de fusie. Wegens het grote succes wordt de lessenreeks opnieuw ingericht korl na de ,omervakanlie.

Aangezien er geen beroep wordt gedaan op een autorijschool, gaat het hier om de voorbereiding van 'leren auto rijden met vrije begeleiding'. De eerste les is reeds voorzien op vrijdag 5 september, en hierop worden zowel cursist als vaste begeleider verwacht. Al uw vragen over de praktijk van de opleiding zullen hier door een ervaren lesgever beantwoord worden. Op die avond kan er ingeschreven worden voor de overige vijf lesavonden zijnde de volgende 5 vrijdagen, dus tot en met 10 oktober. De start is om 19 uur en elke les eindigt om 21.30 uur. Plaats van onderricht is zaal Pax, Dr. Versmissenstraat. Het inschrijfgeld bedraagt 1300 BF voor de leerling-autorijder, en 500 BF voor de begeleider.

BE1AARDCONCERTEN jij ,ond:iccn I:ine. ii Ien dc nai:tnd ,iucu'1u. organiseert de VV\ -Hoogstralen samen met de toeristische dienst een beiaardconcert vanuit de St. Catharinatoren. Zondagavond om 19 uur is het tijd om een goede zitplaats te zoeken in tuin, op terras of op straat en even weg te deemsteren onder het spel van de klokken. Telkenmale is er een andere beiaardier te gast: Pierre Ramakers, organist van de basiliek van Scherpenheuvel bijt de spits af op zondag 3 augustus. Stadsbeiaardier Juul De Waele van Turnhout speelt op zondag 10augustus. Voorts is er Noël Reynders op 17augustus en Pierre De Smedt op 24 augustus. Net zoals vorigjaar sluit Luc Dockx deze maand af, afgewisseld met uitvoeringen door het Hoogstraats Koperensemble onder leiding van Staf Mertens. En dit op 31 augustus. Aan elk concert is er een opgave voor de luisteraars verbonden : elke beiaardier speelt als laatste stuk een thema uit een bekend populair of klassiek muziekstuk of een volkse melodie die moet herkend worden. Wie de melodie herkent. spoedt zich naar het zijdeurtje van de Catharinatoren, vult een wedstrijdformuliertje in, en komt in aanmerking voor een prijs die na het concert wordt uitgereikt. U

BEGIJNTJES LAAT BESLUIT

............

...............

••••

De eerste sponsor voor zijn tocht is Neel zelf hier in gezelschap you de koe Margriet die door Neel zal geschonken worden voor de barhecue op 17 augtistus. Margriet is een smakelijke dikbil die gelukkig nog van niets weet. Liefhebbers van de sponsor-barbecue kunizen zich melden op tel. 075179 54 45.

01

Iuui!c gcbouricn (II? 1 H oî hiiul iJ 1 r\ i i rs i, lui ccci zure! : lui Op 24 kondigt dit jaar zowat het einde van de vakantie aan. Van i'/oeg in de morgen -eentje oma te vieren- tot laat in le avond is de stad overgeleverd ciami de kinderen. Om 14 uur precies start de stoet in de Tinnenpotstraat. Om 15 uur zijn er de traditionele toneeltjes op muziek, die vanaf 13 uur voorafgegaan werden door een concert van de fanfare St. Cecilia. Gewoonlijk sluit een eetfestijn en een gezellige (dans-)a vond de dag

27


HOOGSTRA TEN

Autikamp in het Spijker In de tweede week an i uit vond in Hoogstraten het kamp voor auti.ti:ch gehandicapte kinderen ja ts Van os i i il Vlaaitdet cii 1. o aiiiii dz& Iรงjni_lsotii t.tiii &ti.t het ilnelinlat te kutillieleil. li)it rille onder heleiiine van i kundi g e hulpverleners, aspirant hulpverleners en vrijwilligers. De organisatie was van de CM in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Autisten (VVA). Onderstaand geldt voor heel veel gezinnen met een handicap. Opvang is een groot probleem. De vakantie is weer begonnen. Voor de meeste kinderen een grote vreugde maar voor autisten is de vakantie vaak een probleem. Petra is een autist maar weet niet met haar Vrije tijd om te gaan. Denk bij autisme niet aan kinderen die in ccii hoekje zaten, hieeui en weet bewegen cii alleen maar een eigen leefwereld hebben. Dit beeld klopt niet met de realiteit. Petra heeft graag kontakt met anderen maar ze weet niet hoe ze kontakt moet maken. Ze kan onvoldoende betekenissen geven aan de beelden en indrukken die op haar afkomen. Daardoor is de omgeving voor haar een grote chaos. Ze heeft hulp nodig om daarin struktuur te brengen. Petra woont thuis en gaat naar het buitengewoon onderwijs. Dit geeft haar veel struktuuren regelmaat. Maar in de vakantie is dat opeens anders. De regelmaat valt weg en alle zorg komt op de rug van de ouders. Als ouder probeer je de struktuur aan te houden maar dat lukt maar gedeeltelijk, want je kunt niet 24 uur met haar bezig zijn. Het valt aan Petra heel moeilijk uitte leggen waarom het vakantie is en geen school, en waarom haar broer en zus wel ergens kunnen gaan spelen en zij niet. Ook al gaat ze dolgraag ergens spelen, door haar handicap kan dit meestal niet. Sinds enkele jaren organiseert de CM een autikamp voor autisten. Het kamp bestaat uit 45 begeleiders en 30 kinderen. Dit betekent dat Petra anderhalve begeleider heeft. Ze gaat voor de tweede keer mee en voelt zich gelijk thuis op het Spijker. Ze heeft dezelfde begeleidster van vorig jaar. Het klikte al vanaf het begin tussen deze twee. Als voorbereiding op dit kamp is de begeleidster op huisbezoek geweest bij de ouders en op school. Met de ouders wordt de handicap en hoe er mee omgaan besproken. Het is als een soort handleiding. Als je ze goed kent gaat het straks op het kamp een stuk gemakkelijker. Op het kamp wordt een strak dagschema afgewerkt. Er worden uitstapjes gemaakt in het ,Hoogstraatse zoals naar de Grote Kerk, die erg in trek is bij bepaalde autisten, of naar de Mosten. Er wordt een dagboek bijgehouden waarin later alles nog eens nagelezen kan worden. Als het kamp voorbij is is Petra zeer ontspannen. Ze heeft vele dingen gedaan. De dingen die anders nooit mogelijk waren geweest voor haar zijn nu wel gelukt dankzij haar begeleider. Eenmaal thuis is zij,de ouders en de begeleiders gelukkig. Het is goed gelukt. Het valt zelfs op dat ze een paar dingen heeft bijgeleerd zoals zich aankleden, en ook enkele woordjes. Tijdens het kamp zijn de ouders even op adem kunnen komen. Hopelijk lukt het volgend jaar weer, maar de kans is klein. De vraag naar dit soort kamp is groter dan het aanbod. Zie je volgend jaar in de zomermaanden weer opvallend veel autisten in Hoogstraten, dan heeft dat zeker weer met een nieuw kamp te maken.

(V. V.A.) 28

F[ an herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in

steeds

de betere merken en

etaalbare prijs. (ook in grote maten).

p,0'01

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE 5

uur.

opN

ioen.

/o


HOOGSTRA TEN ( Ç70

GOUD IN HOOGSTRATEN

HENRI WILLEMS en JULIA ENGELEN Gehuurte de Westhoek kreeg geen kans om uit te pakken met al hun kunnen Ier gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het huwelijk van Henri Willems en Julia Engelen. Louis (voluit : Henricus Ludovicus) hield er aan dit gebeuren in alle stilte te vieren, samen met de familie. Hun dankmis ging gewoon met het halftwaalfkc mee door. Zo bescheiden ook dat we geen recente foto van hun beiden mochten afdrukken. Louis werd geboren op 12juli1917 op de Kievit te Geel, waar vader Jef boswachter was op het domein van notaris Verbiest. Tot zijn 14 jaar trok hij naar de lagere school op Den Aard, waarna hij in de voetsporen stapte van zijn vader, en tegelijkertijd nog 2 jaar avondschool volgde. Hij herinnert zich een goede jeugd tussen mei en oktober werd er alle dagen gezwommen aan de watermolen, en vogels roven was iii die tijd een geliefkoosde bezigheid voor de jongens. In 1937 werd hij opgeroepen om zijn militaire dienst te vervullen en hij diende 8 dagen na zijn klas. Tot aan de mobilisatie in 1939 heeft Louis steeds in het hout gewerkt : op het koninklijk domein te Retie werd er in die tijd goed betaald. Hoe meer je werkte, hoe meer er te verdienen viel, tot 335 frank per dag. In het leger zat Louis bij de Dikke Bertha : een zwaar kanon op de ijzeren weg dat zowat heel Vlaanderen rondzwierf, waarbij nogal wat wissels dienden vervangen te worden om overal te geraken. Op het moment van de overgave van het Belgisch leger vertoefde hij in Wij nendale. waar de Koning verbleef op het kasteel. Na 8 dagen verblijf op het vliegveld van St. DenijsWestrem werden ze door de Duitsers naar huis gestuurd, en kon Louis terug de bossen in. In 1944 meldde hij zich aan bij de Gendarmerie te Geel, trok naar Brussel voor een opleiding. en werd gestationeerd in Antwerpen hij de mobiele groep. En zoals dat in clie tijd ging, werden cle rijkswaehters regelmatig verplaatst : Beringen. La Calainine (Kelmis). Menen en Antwerpen werden aangedaan tijdens de jaren '48 en '49. Ondertussen was Louis op 21 juni 1947 gehuwd met Julia Engelen uit Kasterlee. Als enige dochter van de smid was zij thuis gebleven na schooltijd. De vraag laat zich dan stellen hoe een reizend rijkswachter eigenlijk kennis kan maken : op de kermis natuurlijk. Tijdens die eerste jaren huwelijk woonde zij thuis in tot Louis in 1949 verbonden werd aan de kazerne van de Vlierstraat in Antwerpen. Toen pas werd er verhuisd. In dit huwelijk werden er drie kinderen geboren 2 dochters. Marleen en Frieda en zoon Willy die in de voetsporen van vader stapte. Hij is nu commandant van de rijkswachtbrigade Kaster lee en is gehuwd met Mia Lanslots uit de Lindendreef. In 1951 trok het koppel naar de kazerne in Meerle en bleven er tot bij de sluiting in 1970. Na drie jaar rijkswachtkazerne in Hoogstraten trok Louis de deur definitief achter zich dicht. Van het leven op de kazerne herinnert Julia zich nog dat het toch wat apart was : het is een leven

opje eigen want je leert in Hoogstraten moeilijk mensen kennen als je als vreemde op de kazerne woont. In Meerle was het veel volkser. Op pensioen in de Gravin Elisabethlaan. Tijdens de eerste jaren werkte Louis nog bij Jacques Borel aan de Eb, en was hij nog enkele jaren magazijnier bij Louis Servaes. Ondertussen is zijn hof een juweeltje volgens de woorden van Julia. Vooral bloemen zijn er te vinden, maar ook de groenten voor de keuken. Elke voormiddag wordt daar werk van gemaakt. 's Namiddags wordt er veel gefietst, en ook gevist, aan de Mosten en op de Mark. En wanneer de Vito wordt gelost, clan is er bekijks genoeg in de Elisabethlaan eigenlijk niet te doen en dan blijfje beter binnen want er is op dat uur geen doorkomen aan. En ze zijn graag thuis : er is niks beters dan pensioen. tegl Louis ons. Die heeft daar geen

Julia Engeleii en Henri WILLEMS

enkel moeite mee gehad. hoewel Julia helemaal in het begin daar wel een beetje schrik van had. Beide echtelieden blaken van gezondheid, dat konden we zelf vaststellen. Naar hun leeftijd raden, is onbegonnen werk ze zien er geen tachtig en drieënzeventig uit. En omdat het goed wonen is in de Gravin Elisabethlaan hebben zij nog jaren voor de boeg. Een welgemeend proficiat van de Hoogstraatse Maand ei nog vele jaren same ii.

Kleurenpracht van duizenden fuchsia's in Brecht Onder hel thema ïuchia' houden voorhet genoegen' pakt De Vlaamse Fuehsuis rienden vzsv begin augustus opnieuw uit met een Isveedaagse tentoonstelling in Brecht. Net als vorig aar wordt op zaterdag 2 en zondag 3 augustus as, de landelijke tuin aan (Ie L) ndovensteenweg 76 volledig oiiigetoverd Ii u een tïehsi agalerij in open! uicht. Duizenden 'hei tekens' zorgen dan sveer voor een ware overvloed aan geuren en kleuren. Tijdens de fuehsi al weedaagse worden cle planten Ier plaatse mik door een i ury gekeurd. Er wordt bovendien van de gelegenheid gebruik gemaakt om kandidaat nieu ivi ghcden dooi de keurmeesters te laten taxeren. Zowel de resultaten van de wedstrijd als van de kandidaat nieuw igheden bij ven tijdens de t c'nioonstelling uitgestald (voorzien van een rotet t Enkele fuehsiakenners van de vereniging staan doorlopend pcmr:t:mt om de nodige inlichtingen te verstrekken aan het publiek. Voor de bezoekers die zelf ook aan de slag willen met en of meerdere exemplaren van het subtropisch verhoutend siergewas. is er een tombola voorzien met... Inderdaad, fuchsia's als prijzen Wat? 'i'weedaagse fuclisiatentoonstelling dooi' De \ laamse Fuchsiavi'ienden zw. Waar? Landelijke tuin, Evndovensteenweg 76 in Brecht - provinCie ..iItwerpefl (il). Wanneer? Zaterdag 2 augustus van 14 tot 18 uur, zondag 3 augustus van 10 tot 1$ uur. 1)e toegang is gratis. De Vlaainse Fuehsiavrienden s'i.w is een bloeiende vereniging, die zich zowel richt lot de amateur met i2dn planl op zij is hal kon als lot de lie tliebher ol beroepskwcker met een tiele verzameling. De voornaamste hetrachting van de vereniging is een heler inzicht te verwerven in de wereld van de fuchsia's, waardoor de belangstelling en de waardering voor deze tteflsebbenj ook kunnen toenemen, Met dal doel voor ogen organiseert De V laa nice. Ftiehsimmvricnden eelt hele reeks act i vi letten: vei'gadcringen. tentoonstellingen, opendeurclagen. stekkenbeurz.en, uitstappen iii binnen- en buitenland. geleide bezoeken... Zo neemt de vcrenmglne onnuddellitk na de eigen tweedaagse in Brecht ook deel (tot en niet 10 augustus! aan de groots opesalte fuehsiamenloonstelling in (Ic Bot inische 1 ton van Antxsi. 1 pen t Lvopoldstrs mi 24) dit lvi elv,.cnhvid van zijn tweelionderdj ai'i g bestaat. Wist ie dat: er tuchsia's zijn in alle kleurvariaties van wil. raact en blauw: er minuscuul kleine zijn en zéér grote, als anjers: er enkele, halfdubhele en dubbelbloemige fuchsi t' s beslaan: er gemakkelijke en moeilijker soorten voorkomen: fuchsia's in allerlei vormen te houden zijn 1 sirli ik, kroonhoom, hanger, kruipend, honsai enz . Out alle ',crdetv inlivhttni,vn Dc \ It 11115v F'uc hsi uxi tendu ii \ / V Iiu,.i. \kkci 25 29.1 0 Brassc'haat. tel. 03/651.9074 (Jhr. & mw Defeu). 29


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

JĂŽJ Kermisdagen nodigen niet uit om inje eentje achter het computerscherin te gaan zitten en iets zinnigs op papier te zetten. Net als ieder ander normaal mens wil je met volle teugen meegenieten. Je moet hier deze keer dus ook geen ellenlange teksten verwachten. Aan de hand van een uitgebreide fotoreportage laten we je meegenieten van de kermiseditie 1997. Voorde 'buitendorpse 'lezer, en in dit geval in de eerste plaats kijker, willen we erop wijzen dat je maar begrijpen kan wat kermis in Meersel-Dreef betekent als je het zelf hebt meegemaakt. Vooral op dinsdag kunnen vele carnavaleske activiteiten niet tippen aan hetgeen er zich dan in het grensdorp afspeelt. Maandagnamiddag bekampten de gebuurten mekaar in de volksspelen. Het Moleneinde ging, voor de zoveelste keer op rij, met de overwinning lopen en liet het Geiteneinde nog maar eens 'nipt' achter zich. Dat het Molen einde zeker van de zaak was bleek uit het jir dat zij op voorhand op de wisselbeker al een plaatje had aangebracht dat melding maakt van hun overwinning in 1997. Dreef-Midden veroverde de begeerde 'rode lantaarn'. Mee rsel en het Heieinde bekleedden de kleurloze derde en vierde plaatsen. Het viel maandag op dat heel veel deelnemers kwamen opdagen. Grote afraardigingen van de gebuurten namen aan de volksspelen deel. Het bewijst dat de kermisspelen in Meersel-Dreef ooit heel bescheiden begonnen, meer dan springlevend zijn. Dinsdag Het niveau van het dinsdags spektakel wordt alsmaar hoger. Het wordt voor de gebuurten echt moeilijk dit peil aan te houden. Het Heieinde, versterkt door de nieuwe woonwijk, behaalde met hun uitbeelding van de spaghetti-western een verdiende eerste plaats. Niet dat zij torenhoog boven de andere gebuurten uitstaken. De anderen lieten er geen twijfel over bestaan dat ook daar diep werd nagedacht en hard werd gewerkt. Dreef-Midden bracht een kritische kijk 01) de immobiliĂŤnpraktijken in liet Dreefse centrum. Het rijke verleden van Stad Lourdes werd nog even in herinnering gebracht. Meersel liet een prachtige replica van de Sint Luciakapel bewonderen, vakmanschap van de bovenste plank. Het Moleneinde meent dat er eindelijk 'schot' in de tweede faze van de riolering komt. Weinigen hadden d66r dat het bord aan de watermolen eigenlijk een aankondiging voor de kermisactiviteiten van dit gebuurte was. De firma De Clerk werd voor de gelegenheid omgetoverd in Mac Clerk. De Moleneindse Schotten kwamen vooral met hun kiedij mooi voor de dag. Het Geiteneinde, klein in getal, maakte liet met de Dreefse clochards bijzonder bont. Zij verdienden een aanmoediging. Terwijl in de overige gebuurten heel wat respons komt op het kermisgebeuren, is de belangstelling in het Geiteneinde eerder mager. Dat is wel eens anders geweest. Niet voor niets dus dat de fanatieke/in gen van het noordelijkste gebuurt de sportiviteitstrofee in de wacht sleepten. De geiten moeten eens flink wakker geschud worden. Of beseffrn te weinig mensen dat zij eigenlijk op het Geiteneinde wonen?

1-let gebuuri 1-leieinde had een galg voorzien op liet terrein, daaraan werd al het

gespuis opgehangen. Maar aan de glimlach te zien van het slachtoffer was het blijkbaar niet al te pijnlijk en was de lijkbidder (ex-redacteur Paul Kox) nog te (1(ifl h( 1 ;17C!vu. --

Toch willen we de lezer in deze kermistijden ook enkele andere, belangrijke nieuwsfeiten niet onthouden. Vandaar...

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.N

`~9

mode...

N\rkstraat_21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 1 16b

30


MEERSEL-DREEF

:

i,

v (

<

&

!

1

11!

111!

Colk ~ ......

Kernhllni000dag, spelletjes (lag,

iiie!

.

.

ondernieerpaapç'c'oieii

ietwat minder jonge mensen ook een goede beurt konden maken. Langs de kant stond de jun' ijverig te noteren. Ze krijgen het daarbij soms flink te verduren. Want het blijft een spel, als je maar kunt winnen tenminste.

Lvii (lou/gII(III(I

)(

1

III!! ((I/C

ijaar (11/1,

1101

i.S

„N

1 --5 11(1/IT 1/oor

moest men juist zijn.

Er komt schot in de zaak volgens liet gebuurt liet Moleneinde en dan hadden ze het over De zwaarste inspcinning, niet voor doetjes, vrachtwagen trekken. Sommigen voelden de hopelijk inmiddels gestarte rioleringswerken in hun gebuurt. het nog drie dagen na de kermis, volgens mij was dat iets anders (lat ze nog voelden...

Zeg maar hoe je slapen wil

31


MEERSEL-DREEF

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.29 / 314.49.11 Tel. + Fax: 31 4.55.04

Sportieve bedevaart Zeventien sielertoeristen reden \anuit hei Nederlandse tik enhout naar Lourdc;. Dc apor tieve hedevaari startte officieel aan het Maiiapaik iii Meeisel-Dieef. Fciiiiilieledeii cii vrienden waren zaterdagmorgen, 5 juli, vroeg uit de veren om hun renners voor het Kapucijnenkloostor uit te wuiven. De Bredase bisschop Monseigneur Muskens was ook van de partij. Aan de Lourdesgrot in het park zegende hij de renners en ontstak met hulp van broeder Xavier een kaars. Die kaars blijft branden tot de wielertoeristen in Lourdes aankwamen. De fietsbedevaart werd georganiseerd om de Nederlandse organisatie van Cliniclowns financieel te ondersteunen. Burgemeester Arnold Van Aperen fietste uit solidariteit de eerste kilometers mee. Voor het vertrek wenste hij de Lourdesfietsers alle succes toe. 'Ik hoor net dat jullie op het traject van IJivenhout naar MeerselDreef al twee lekke banden hadden. Ofwel ligt het aan de banden, ofwel aan de wegen in Nederland. Ik hoop alvast dat de Belgische wegen minder aangename verrassingen voor jullie in petto hehhen. -

Gratis luchtshow Vv e kregen ti den Ik t e '1 te kseekend an de zomervakantie gratis Iuchtspektakel aangeboden. In het Dreefse luchtruim liet zich eerst een eskader helicopters bewonderen en enige tijd laLi s puttei den v;uruurlugc luehttuigcn aller lei spectaculairs tevoorschijn. Wellicht was één of andere air-show net over de grens de aanleidtn voor itt lia

Schooirnis r d om Op verschillende plaatsen langs de itiark sierden Lie oes'er,s tessterki en ged sainee. het wegzakken te voorkomen. Daarmee werd ook verhinderd dat het fietspad schade zou kunnen opinpcn.

t rl>oIs.ii in B.i'.i '.shool 't Dieefke werd onder andere algesloten met een misviering in de Sint Luciakapel. Voor de kinderen werd het alvast een kennismaking met een belangrijk onderdeel van het Meersel Dreetse historische patrimonium. De vijfde en zesdejaars mochten samen met ouders en leerkrachten genieten van een zonnige en heerlijke barbecue. De klas van meester Koen had alles tot in de puntjes geregeld. II -

Op kamp j

y

J ~

(

c„

De Franei'.kuane /nnneksndje, hebben ei in tussen veer een kamp opzitten. In Bonheiden beleefden zij een prachtige tijd. Pen uitgebreide groep kinderen, ouders en begeleiders maakten er ccii plezaute gebeurtenis van. Dans. zang en vcioral spel waren de belangrijkste ingrediënten van het vakantieverblijf. IIJ En ja, Paul Kox kroop ook nog eens in de pen. Hij mocht een namiddag met de Meersel-

Di'eefse iiiotoi'club op stap. Het i elaas v an

De kinderen van onze lagere school in de Sr.-Luciakapel op Meersel. 32

t

Dreefl'.e sloten het schooijaar al n i et een mnusviering

zijn ervaringen lees je in de volgende bijdrage.


MEERSEL -DREEF

MC Op Dreef

v'

Wie met born to be wild' alles meende te weten van motorrjden en motoristen, zit er flink naast en moet bijgevoig zijn of haar, want in dit wereldje staan vrouwen wel degelijk hun mannetje, mening herzien. Motorrjden is heel wat gevarieerder dan Steppenwolf en roadmovies met Dennis Hopper, en moet ergens het midden houden, al weet ik ook niet precies waar ergens, tussen Gezellig Samenzijn van De Kreuners, Arme Joe van Will Tura en Easy Livin' van Uriah Heep, dixit mezelf, om eens een ander te citeren. Meersel-Dreef - Turnhout - Meersel-Dreef, ik die zelfs 'een mobilette' nooit van dichtbij heb gezien, is mijn maidentrip geworden. Nooit gedacht dat je langs bochtige weggetjes via Chaam en Alphen tot bij een kop koffie op de Grote Markt kon komen. Een paar keer bijna van mijn zitje gedonderd, wist ik veel dat je in bochten mee moest gaan hangen. Wat kan het mij schelen, de laatste dagen wel meer ergens afgedonderd en nog langer blijven hangen ook. Maar toegegeven, het heeft wel wat, je ziet tien keer meer dan in dat blikken kistje en ik heb nog nooit het asfalt zo dichtbij zien komen. Een ding is zeker, motorlieffiebber mag men uit het groene boekje schrappen. Want hiervan ben je bezeten, dit spreekt tot je verbeelding, dit heb je of heb je niet. Voor diegene die het niet hebben, jammer jongens, het is nergens te krijgen. Op zoek naar het passionele achter het motorrjden, ik ben altijd op zoek naar passie, belandde ik met drie fervente clubleden achter een glas bier, ervoor is helemaal geen zicht, en toen drong volgend opdringerig interview zich op: Steve Van de Locht (S): Verdoeme mannen, hij schrijft alles op wat we zeggen. Kijkt een beetje uit wat dat ge in dat boekske zet, anders heb ik daar nog maanden last van bij ons in cle garage. Toon Jochems (T): Ja maar, hij doet dat al langer dan vandaag! DHM: Ge moogt gerust zijn.

DHM: Hoe word je lid van de club? (S): Heel simpel, gewoon een keer meerijden. Als je een keer meegereden hebt krijg je een uitnodiging voor de volgende trip. Je mag ook zelf een rit uitstippelen of een trip voorstellen. Daar doen wij allemaal niet moeilijk over. Vanavond hebben we al afgesproken voor de volgende rit. Johan Backx (J): Dit is een heel flexibele manier

oPI

C11 'Se1 van organiseren. Wij werken niet met lidkaarten. Er krijgt niemand een beker omdat hij de meeste kilometers op zijn teller heeft staan. Wij hebben geen vlag, geen leren jacks met een logo er op, geen hiërarchie. Er zijn clubs waar dat het er anders aan toe gaat, die regeltjes en reglementen hebben en waar iedereen zijn plaats in de groep heeft. En eigenlijk is dat compleet in tegenstelling met datgene wat die clubs allemaal zo graag doen uitschijnen: de complete vrijheid. Hoe kan je nu vrij zijn als je je aan bepaalde rituelen en regeltjes moet houden? (T): Wij rijden niet in een bepaalde volgorde. Diegene die de route heeft uitgestippeld rijdt voorop en de rest volgt. (S): Ik rijd meestal aan de staart van de groep. Ik heb een motor van een meer sportief kaliber. Wie aan de staart hangt moet het hardste rijden, alhoewel die snelheid bij ons heel relatief is. Moest ik voorop rijden, dan zouden sommigen niet kunnen volgen en bij ons moet iedereen meekunnen, ongeacht met welk type van motor hij of zij rijdt.

Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE WAl IS IR IN 1 ff F1 VLN MOOIl W DAN II 11 KFJNNI N FJIIt 1 \[ N ' AItF3 DRAAGt I)AAR (RAAU ICY[ BIJ. WANI \I II R, VI R7FKF RI N IS MII R I)\N C[N11 N\[I RK

• CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/31580.20

1 1111110

,wá

VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 / WORTEL

\'

TeL&FaxO3/3143583

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

DINSDAG GESLOTEN

33


MEERSEL-DREEF DHM: Hoe ziet een rit van motorclub Op Dreef eruit? (T): Dat heb je net zelf meegemaakt. (S): Wij maken altijd dagtrips, alhoewel er al een paar samen naar de Ardennen zijn geweest. Een dagje inotornjden betekent al gauw twee â driehonderd kilometer. Dat is niet veel misschien, maar onze snelheid is relatief laag; gemiddeld 80 å 90 km/uur. (J): Op een stuk autosnelweg durven we de 90 uiteraard wel eens te overschrijden, maar over het algemeen zijn wij niet de snelheidsduivels waar ze ons wel eens voor vcrslij(en. Laatst hebben we er een spelletje van gemaakt om elke rotonde twee of driemaal te pakken. Als je ergens snel wilt zijn schiet het op die manier niet op natuurlijk. Er loopt wel eens iets meer zoals het eigenlijk niet moet lopen. Laatst hadden we hier bij Moskes afgesproken voor een rit naar Zeeland. Wij vertrokken met tien. Vijf reden langs Galder, vijf langs Ulvenhout. Gewoon domweg slechte afspraken gemaakt bij het vertrekken. Na een telefoontje naar de thuisbasis bleken de eerste vijf daar terug op ons te zitten wachten en wij zijn ook maar teruggedraaid. De tweede start is wel goed uitgedraaid. (J): Die verhalen typeren nog maar eens de vrijblijvende basis waar wij op werken.

DHM: Hoe is de verhouding met de automobilisten? Je mag ze natuurlijk niet allemaal over dezelfde kam scheren. Maar voor mij is het duidelijk dat je diegene die thuis ook een motor hebben staan er zo kan uithalen. (S): Vooral als je in een file staat mag je problemen verwachten. Tijdens het filerijden is een motor een handig ding. Je slalomt overal (loOr. Veel automobilisten weten dat niet, maar dat is

24?/

wettelijk toegelaten. Vanaf het moment dat de snelheid op een autosnelweg zakt beneden de 70 km/uur mag je langs links en rechts inhalen. Is het uit frustratie, maar sommige onverlaten gooien gewoon hun wagen voor je motor. (T): Ik heb vooral problemen met zondagsrijders en niet mensen die ergens afdraaien zonder hun richtingaanwijzers te gebruiken. Een motorrijder gaat verderop de signalen van zijn voorganger, maar als die geen signalen geeft kan je in benarde situaties terechtkomen. (J): Je moet gewoon heel passief rijden en er vanuit gaan dat je nooit voorrang hebt op automobilisten. Dat is het veiligste. Voor een motor geeft niemand zijn voorrang af. Maar zoals Toon zei mag je ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Ik heb al dikwijls heel positieve reacties gehad. Ik rijd met een Harley en een aantal jaren geleden was ik op vakantie. Zeker 20 kin aan een stuk heb ik op een autosnelweg een Mercedes naast me gehad met een chauffeur die zijn bewondering niet onder stoelen of banken stak. Op den duur dacht ik, vent rot op, maar zoiets blijft je wel bij. Een vrachtwagenchauffeur is dan weer meer solidair met ons. Er zijn er die toeteren of hun hand opsteken. Zij weten wat het is om alle dagen op de baan te zitten. Er zijn heel veel vrachtwagenchauffeurs die thuis een motor hebben staan om hun stress af te schudden.

DHM: Hoe zit het met de solidariteit onder de motoristen? (T): Die is heel groot. (S): Als je een andere groep tegenkomt zal er altijd getoeterd en gezwaaid worden. Zie je iemand met pech langs de weg dan stop je. Laatst zijn we met vier naar de TT in Assen gereden. Onze machines in een vierkant gezet,

eIaii&we4Jen/

H. Bloediaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.76 FAX 03/314.88.02

34

daar een zeil over en daar de tent onder. Toen we van het wedstrijdgedeelte terugkwamen hoorden we van een stel Duitsers die naast ons lagen dat er een rukwind een motor omver geblazen had. Omdat ze niet wisten wanneer we terugkwamen hadden zij de motor terug rechtgezet en het zeil terug bevestigd. Als ze niets hadden gezegd dan hadden we van niets geweten. (J): En gelukkig is er het MAG dat op Europees niveau onze belangen verdedigd. Men wil een technische keuring doorvoeren, ons in fluoriserende pakjes stoppen, iets aan het aantal decibels doen. Zij zijn het ook die manifestaties organiseren. Iets rond goede doelen proberen te doen. De solidariteit onder ons is heel groot, temeer als je weet dat er verschillende stromingen bestaan. (S): Ja.je zit al met drie verschillende rond tafel. Ik ben een sportieve rijder en hou van racemachines. Toon heeft een off the road machine en Johan zweert bij Harley. (J): En dan heb je nog de toerrijders en de customs.

DHM: En politiecontroles? (J): Nooit last van. Ons laten ze altijd doorrijden. Ik denk ook dat ze weten dat wij ons in tegenstelling met andere weggebruikers Vrij disciplinair gedragen. (S): Drank bijvoorbeeld is bij ons uit den boze. Het gebeurt dat we na een rit vooraleer we naar huis gaan hier een pint drinken. Maar dat moet ieder voor zich weten. Tijdens het rijden zelf heb ik nog niemand hier in de club gezien die iets alcoholisch neemt. Niet dat dat afgesproken is. Als je met motorrijden bezig bent doe je dat niet, zo simpel is het. Maar om op die politie terug te komen. Als je terug komt van Assen barst het van de politie. (J): Maar goed ook, want jullie denken dan dat jullie zelfde TT aan het rijden zijn.


MEERSEL -DREEF DHM: Is motorrijden duur? (T): Dat is maar hoe je het bekijkt. Ik heb jaren aan autosport gedaan en als ik zie wat me dat gekost heeft. Maar een hobby mag geld kosten! (J): Kijk, als iemand een auto koopt van een half miljoen vinden we dat allemaal heel normaal. Maar na 1 Ojaar is die auto in het beste geval nog 50.000 frank waard. Ik verkoop na tienjaar mijn machine zonder verlies. Een Harley behoudt zijn waarde, tenminste als je alles wat er vast en los aan kan zitten origineel houdt. (S): Ja, maar dat geldt niet voor alle merken. Er zijn dealers die bij de aanschaf van een nieuwe motor er niet eens aan denken voor de oude een

inruilwaarde te betalen omdat ze die aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Wij rijden motor, andere mensen gaan voor een paar honderdduizend frank drie weken op een bloedheet strand aan de andere kant van de wereld liggen. Wat is duur?

DHM: Waarom motorrijden? (T): Ik heb het nooit gemogen thuis, maar ik ben altijd met auto's en motoren bezig geweest. Je wordt daar mee geboren. (S): De kick die er al van kleinsaf in zit. Ik heb nu een pittige machine, maar ik kan me best voorstellen dat ik binnen een paar jaar een rustiger type koop.

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

(J): Ik ben altijd gefascineerd, ge茂magineerd geweest door Harley. Het authentieke, het simpele oerdegelijke concept dat uit de jaren twintig stamt. Ik weet dat men wel eens zegt dat een Harley onbetrouwbaar is. Meestal gaat het dan om mensen die hun motor niet origineel en zelf in elkaar hebben gestoken, de zogenaamde zelfbouwers. De kunst is om van je Harley af te blijven, zegt mijn dealer altijd. Begin je zelf te prutsen en te bouwen dan vraag je om moeilijkheden. Het geluid van een Harley heeft me altijd aangetrokken. Toen ik pas mijn motor had heeft hij zelfs een tijdje bij ons in de woonkamer gestaan, en niet alleen uit diefstaloverwegingen. Moet je eens proberen. vanaf je motor in de woonkamer televisie kijken, een kick dat dat geeft. Ik kan ook uren zitten poetsen. Vooraleer ik alle chroomonderdelen heb gehad is er een dag om. Kijk, voor mij is motorrijden meer dan een vrijetijdsbesteding. Wij werken allemaal hoor, en we moeten allemaal verantwoording afleggen bij onze vrouwen, wij zijn hele normale mensen. Maar motorrijders hebben allemaal die drang naar vrijheid, dat vrijgevochtene. Het heeft iets met mentaliteit te maken, misschien is het zelfs een levenswijze. (S): Je kan er volledig je stress in kwijt. Je moest eens weten hoe ontspannend een motorrit werkt. Wat je allemaal ziet wat je vanuit een auto niet ziet. Van een motor hen je bezeten en dat voor het leven. Een zondagsrijder valt door de mand. die houdt het ook niet vol. En iedereen zoekt iets anders in het rijden. Ik kick op niijn gas af en toe eens volledig opendraaien. Toon moet af en toe het zand eens in en Johan kickt 01) het geluid van zijn machine. Het hangt allemaal van het karakter van iemand af en dat maakt het juist zo boeiend.

Ledenli,jst Motorciub Op Dreef Johan Antonissen Johan Backx Koen Bastiaansen Bob Brocks Kees Brocks Sanne Brocks Jeanette Damen Frans de Graaf Nelly dc Grauw Jos Huybrechts Jef Jacobs Toon Jochems Daniel Schrickx Ton Smeekens 1(i'es vl G没没rherph Steve vd Locht Ton van Dongen Ron van Oorschot Rob van Opstal Toin van Opstal

Rijshergen Minderhout Meersel-Dreef Meersel-Dreef Breda Breda Rij sbergen Meer Chaam Meersel-Dreef Meersel-Dreef Meersel-Dreef Meersel-Dreef Meersel-Dreef Mc.crscl-Drc.cf Meersel-Dreef Meersel-Dreef Rijsbergen Meer Meerle

Su7lIki Intriider 8()() Harlcy Davidson 1 31U Yamaha 900 JX Honda CB900 Suzuki Intruder 700 Kawasaki 454 LTD Suzuki Intruder 800 BMW 1100 LT Suzuki Savage 650 Suzuki Intruder 800 Yamaha XT500 S1i7,uki 500 GS Honda VFR 750 Suzuki Intruder 800 Suzuki GSX 1 lOOG Suzuki liitiudei 730 Yamaha 600

35


r

2IicI 'R

___ L1I

LEift

SPORT

Lf

fL.l

Hoogstraten VV klaar voor 12 de start in 3de Nationale k is i-i-ii v tei hal Da t het eeen s7in s Ce mak k club op nationaal en op lager niveau te besturen it voor iedere tportliefhehber wel duidelijk geworden na het beruchte Bosman-arrest. Sommige ploegen zijn niet meer te herkennen, neem bijvoorbeeld Hoogstratens tegenstander Poederlee dat omzeggens een gans ander elftal op dc been moet brengen. Wat is nog de waarde van een contract? Geld staat zeer hoog in het vaandel en menig spelershoofd begint te duizelen door aanlokkelijke voorstellen in binnen- en huiienland Hoogsiralens tran.sferromrnissie blijft euhtei liet hoofd koel lioudeu. duet geen onzinnige financiile arrangementen stort zich niet in avonturen, zodat HVV terecht een gezonde club maggenoemd worden. Op aandrin gen van hnnfiltrainerFddy 1 nilewijckY wentt de kern van vorig seizoen zo goed mogelijk hij elkaar gehouden en men is daar perfect in geslaagd ook. Wel verlieten enkele spelers de club. o.a. Peter Brant naarTub.Borgerhout, Erik de Bie zocht zijn heil in Meer en enfant terrible Pascal de Wilde kreeg zijn vrijheid naar Wezemaal. Voor de A-kern tekenden Cari Vorsselmans uit Loenhout en CarI Meseure, vorig jaar kernspeler bij VW Hamme. De B-kern werd aangevuld met Fonny Vissers van Gloria Baarle-Nassau, Bart Schouteden uit Kapellen en Tom Vermeiren uit Loenhout. Ook werden een aantal jeugdspelers met talent naar de Thijsakker gehaald.

Voorzitter Jan Michoel ziet het groots, eindelijk zou hij de poort naar 2de Nationale eens ingebeukt willen zien. Een aantrekkelijke reeks vindt hij het dit seizoen zeker niet met overwegend verre verplaatsingen en geen echte derby's, terwijl een stap hoger veel interessantere wedstrijden zou opleveren. Dit enorm enthousiasme wordt niet door alle leden van de beheerraad gedeeld en men wil vooral met beide voeten op de grond blijven staan. Goed presteren en

r—

— —

DeîtieiiueHVV-ati,iit'inot bi ij (i///l) /ie'. li. Iu /iui hun Illuilu (uljifu.). Tont Vermeire,,, Cor! Me.seure, Cor! Vorsselnwns, Bart Sc'/wuteden, Fon,,' Vissers, Eddv Lodewijckx (hoofdtr.) daardoor het toeschouwersaantal opkrikken is het eerste doel. De eindronde halen zoals vorig seizoen is een tweede en dan is afwachten de boodschap.

Oefenprogramma voor augustus Zaterdag 2 augustus 20.00 u. Hoogstraten VV - Zeic Dinsdag 5 augustus 19.30 u. Hoogstraten VV - Kapellen Donderdag 7 augustus 19.30 u. Nat. Reserven - Merksem Zaterdag 9 augustus 20.00 u. Hoogstraten VV - Meerhout/Witgoor Dessel Woensdag 13 augustus

19.30 u. Lentezon - Hoogstraten VV Donderdag 14 augustus 19.00 u. St-Job - Nat. Reserven Zaterdag 16 augustus 16.00 u. Wilrijk - Nat. Reserven Woensdag 20 augustus 20.00 u. Hoogstraten VV - Duffel Donderdag 21 augustus 19.30 u. Merksplas - Nat. Reserven Dindsdag 26 augustus 19.30 u. Hove Sport - Hoogstraten VV Donderdag 28 augustus 19.30 u. '5 Gravenwezel - Nat. Reserven Voor de beker van België speelt Hoogstraten VV haar eerste wedstrijd op eigen terrein op zaterdag 16 augustus te 20 uur.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

FAUL V01uISSELMANS

1

COMPUTERUITLIJNING

HOOGSTRAATS UIUAAT BANDEN SERVICE BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS TREKHAKEN -

RATTFRIIFN

C

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 03/314 8157

HINNENBOOMSTRAAT ! ............................. 36


SPORT

Jos Sterkens klaar voor Europese toptreffen Volgende maand staan de belangrijkste ra!lycrosswedstrijden van hel jaar op het programma. De Europese toppers slaan hun tenten op in Maasmechelen (9-10/8) en in Valkenswaard (16-17/8). De Minderhoutse rallycrossers hebben deze data alvast ondcrlijnd en zijn klaar voor de strijd. Tom Geenen zal echter enkel in Valkenswaard een wedstrijd rijden. De Euro 2000-klasse heeft nog geen Europees kampioenschap, zodat de Opel Corsa niet kan starten in Maasmechelen. In Nederland wordt ook een manche voor het Nederlands kampioenschap gereden, zodat we hem daar ook aan dc start verwachten. Tom doet steeds meer ervaring op, dat is duidelijk. Tijdens de laatste wedstrijd op het Duivelsbergcircuit kon hij zelfs een tweede tijd algemeen op de tabellen zetten. Op een natte omloop kon de Loctite-piloot vervolgens de C-önale winnend afsluiten. Ook met de Ford Mondeo van Jos Sterkens lijkt het de goede richting uit te gaan. Na dc Europese wedstrijd in Oostenrijk werd de motor onder handen genomen en werd een nieuwe turbo ingebouwd. Dit leek de goede oplossing. Bij de eerste wedstrijd van de Shell Helix Cup in Zweden, een kampioenschap waar alle toppers aan deelnemen, bereikte hij voor het eerst de A-tïnale, na winst in de B-finale. Jammer genoeg ging de stuurbekrachtiging stuk, zodat er niet meer dan een zesde plaats

Een verantwoord jeugdsportbeleid in de voetbalclub

inzat. Aan de start van een finale naast kleppers als Hunsbedt, Hansen, Jernberg. Eklund en Kristofferson, een heuse krachttoer voor het Minderhoutse Kircher-tearn. Ondanks een scheur in het motorblok. kon Jos zich ook in het Engelse Pembrey (15juni) kwalificeren voor de B-finale. Hierin was regerend Europees Kampioen Kenneth Hansen met zijn Citroën ZX Turbo echter te sterk. Ook in de nationale wedstrijden gaat het steeds beter. Twee overwinningen in Valkenswaard bezorgden het nodige vertrouwen voor de tweede manche van het Belgisch kampioenschap in Maasmechelen. Al in de eerste reeks ging het echter mis. De versnellingsbak ging stuk bij de start. Ondanks een spoedherstelling mocht J05 de start van de tweede reeks niet nemen. Een dag om snel te vergeten. Dit kan niet beter dan met een klinkende prestatie tijdens de komende Europese wedstrijden in België en Nederland. De Mondeo zal het opnemen tegen fabriekswagens als daar zijn Ford Escort Cosworths en RS 2000, Audi S2, Citroën ZX en Xantia. Saab 900 Turbo,... Al deze wagens beschikken over een kleine 600 pk en vierwielaandrijving. Spektakel gegarandeerd. De reeksen starten op zondag omstreeks 10.30 uur, gevolgd door de finales om 16.00 uur. Kom onze rijders aanmoedigen. (H.V.O.)

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het pertekt te onderhouden is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

,

UW GAZu EIST EEN HONDA.

7 /1 ,

i

-

1 . - . ..

.

/

1 lcl wat jonic vicih:illertjc starten binnenkort weer niet de wekelijkse trainingen. Zij verwachten enorm veel van het nieuwe seizoen en in de eerste plaats van hun begeleiders, het bestuur, de jeugdcoördinator, de trainer...! Hoe bouw je nu als club een degelijk jeugdsportbeleid op? Wat is de rol van een jeugdcoördinator? Werken met gediplomeerde trainers, is dit een luxe of een noodzaak? Hoe kan je het rendement van je club verhogen? Aan het begin van dit nieuwe seizoen organiseert de sportregio Noorderkempen in samenwerking met cle sportraad van Vosselaar een sportieve debatavond waarop je een antwoord mag verwachten op hoger gestelde vragen. De heer Fons Dreesen, docent aan de Vlaamse Trainersschool, zal samen met de heer Marcel Vets, jeugdcoördinator van Lierse S.K., u de nodige informatie geven hoe jij als jeugdbestuur een verantwoord jeugdsportbeleid kan ontwikkelen dat zowel op sporttechnisch, organisatorisch en structureel vlak overeenstemt inetde wensen en mogelijkheden van de jeugdige voetballer. De sportieve debatavond vindt plaats op maandag II augustus 1997 van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis, Cingel 7 in Vosselaar. Deelnemen aan deze avond kost 150 BEF. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht bij: Chris Luyten, sportdienst Vosselaar op tel. 014/61 1545 of op het regiosecretariaat bij Micky Leconte op tel. 014143 52 25. Een verantwoord jeugdsportbeleid. ook uw zorg! •

(Çt00V

Mba

kssen 81.l la 320

s

00G

vo 04,04

1b4

r e~e pWD

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IO1VD%

setaS

* teei°

. 0131 3


De vlijmscherpe hiphop van Suspect No 1

Fusieswing (troepen int de 1 uie die graag al hun nieuwtjes willen laten %eksl uf een reccitle s lEien an hun demo kunnen deze altijd sturen naar Jan llu hrecht - Groot Essel 37228 \kcrle - tel/fax : 03131575-91

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!

! !NIEUW! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

38

Sinds enige tijd wordt de Achtelsestraat in Hoogstraten regelmatig opgeschrikt door de beukende hiphopbeats van het viertallig combo Suspect Nø1. De groep bestaat uit drie rappers in de gedaanten van Ben Jansen, Ruud Lenaerts en Jan Michielsen en uit één scratcher-dj die naar de naam Peter Vandersmissen luistert. In Suspect Nø1 gaan ze echter door het leven als BJ, Chevy, Cole en Fireball. Ze serveren je vette beats met vlijmscherpe teksten en zullen deze ten gehore brengen op het herrezen Akkerpop? op zondag 17 augustus. Meer dan één reden om de groep eens serieus onder de loep te nemen. De leden van Suspect Nøl hielden zich vroeger voornamelijk bezig met het beluisteren van oude hiphopplaten. Hoe meer ze die draaiden, hoe meer zin ze kregen om zelf ook eens hun ding te doen. Een primitieve platenspeler en enkele microfoons zorgden bijgevolg voor het onstaan van de band. Tijdens optredens van Spitfire, die andere Hoogstraatse hiphopband, mochten ze mee op het podium springen en kregen zo de kans om hun eigen raps door de lichamen van het aanwezige volk te laten sidderen. Op die manier speelden ze vorig jaar, samen met Spitfire, onder andere op de podia van het Sjockfestival in Gierle en in Hove, waar de Belgische hiphoptrots De Puta Madre ook op de affiche stond. In den Biebob in Vosselaar kregen ze zelfs de gelegenheid om enkele nummers te spelen met Spitfire, die daar in het voor programma stonden van niemand minder dan de Osdorp Posse, de Amsterdamse Nederhopgroep die ondertussen reeds alle grote festivals in België en Nederland heeft platgespeeld. In september van vorig jaar vervolledigde Peter Vandersmissen de groep en ze creërden in deze bezetting een rits eigen nummers. Deze werden voor de eerste maal voorgesteld op 21 februari van ditjaarin een kolkende Cahier De Brouillon. De enorme sfeer en de goede reacties hebben hen vast en zeker aangemoedigd om zich verder in te laten met het maken van eigen hiphopbrouwsels. Hun invloeden zijn vooral te zoeken in de hiphopbands uit de East-Coast van de Verengide Staten, zoals o.a. de Wu-Tang Clan,

Public Enemy. enz... De eerste teksten die ze schreven, waren vooral geïnspireerd door de agressieve gangsta-rappers. Ze beperkten zich dan ook meestal tot het zoveel mogelijk neerknallen van verschillende personen in één lied. Ze zagen echter vlug in dat deze manier van werken niet de juiste was en besloten om voortaan alleen nog maar te schrijven over realistische, alledaagse onderwerpen zoals over school, over politiek, enz... Ze hebben eigenlijk maar één doel voor ogen met Suspect Nøl zoveel mogelijk plezier en sfeer maken. Ze willen gewoonweg doorgaan zoals ze nu bezig zijn en zeker niet overdreven commercieel worden. Suspect Nøl is trouwens niet vies om af en toe mee te doen met andere bands. Zo kon je Ruud en Ben horen meerappen in de Pax tijdens het optreden van de Meerse punkrockers van P.Y.G.P. Naar alle waarschijnlijkheid gaan ze ook nog een nummer samenspelen met de Hoogstraatse hardcore-groep No Complacence. Jan, Ben, Ruud en Peter hebben me verzekerd dat ze er op Akkerpop? met een heuse rapshow zullen staan. Ze zullen absoluut proberen het voorval in de Mussenakker, toen ze niet fatsoenlijk konden optreden wegens een nogal onstabiel podium, goed te maken. Dus ga op Akkerpop? zeker en vast een kijkje nemen naar Suspect Nøl, want ze zullen er ccii nooit eerder gezien hiphopfeest van maken. (Info en boekingen : Suspect NØl - Achtelsestraat 64 - 2320 Hoogstraten - 03/314-47-27)


FUSIES WING Bredda David

Antilliaanse Feesten De Hoogstraatse Antilliaanse Feesten zijn deze zomer (nouja, zomer) aan hun vijftiende verjaardag toe. Je mag dit festival gerust het 'grootste Caraïbisch muziekfestival in Europa' noemen. En toch is dit geen traditioneel gebeuren. Geen zittend, liggend of hangend publiek. Wel één dansende massa. De laatste jaren bleek echter dat het weer niet altijd even betrouwbaar is. -Vandaar dat beide podia nu indoor zijn. Dus twee podia met twee dagen (en nachten) nonstop zwoele muziek uit een zeer brede Antilliaanse regio : van Cuba tot trinidad, van Colombia tot Belize, van Haïti tot Puerto Rico. Deze jubileumeditie zal zeker en vast niet onopgemerkt voorbijgaan. Aan de reclamecampagne van sponsor Peter Stuyvesant zal het zeker niet liggen : gratis CaribbeanlCD hij de Elga, Antilliaanse bierkaartjes (volgend jaar cocktailkaartjes??) in de Hoogstraatse cafés, twintig vierkante meter affiches in het ganse land. De echte publieke doorbraak was er al. Toch vermeed ik dat we dit ,jai eeti tijassale beloop iHogeli vei wachten. Daat zijn daii ook heel goede redenen voor. Dit Jaar staan een record aantal van elf orkesten. Enkele absolute toppers zijn Oscar D'Leon, Alfredo Gutierrez, Los Hermanos Rosario en terug van weggeweest Tabou Combo. Oscar D'Leon

Belize - 02.30 uur Gitarist/zanger Bredda David komt met zijn groep the Tribal Vibes voor het eerst naar Europa. Het kleine Middenamerikaanse en Engelstalige Belize zendt zijn zonen uit: na Andy Palacio' s punta-rock vorigjaar is het nu de beurt aan Bredda David's cungo-music', zoals hij zijn creoolse variant noemt. De recente CD 'Raw' laat een eerlijk. ongepolijst en puur ge luid horen uit een ongerept land. Een rauwe gitaar. Afrikaanse ritmes en opzwepende zang: dat zijn de elementen voor een vrijdagse uitsmijter!

Caribbean (estii/al

Son Damas Cuba- 19.30 uur Dit elfkoppig vrouwelijk team uit Havana mag de aftrap geven, en staat onder leiding van pianiste Dalia Prada. Opgericht in '92 na het behalen van hun muziekdiploma's. kon Son Damas rekenen op de steun van José Luis Cortés, leider van NG La Banda en groot vernieuwer van de Cubaanse popmuziek. Hij schreef 2 hits voor de groep o.a. '17 y 48, begin dit jaar bracht de groep zijn eerste CD 'Liego Son Damas' uit. Na Anacaona vorigjaar is dit de tweede kennismaking met het vrouwelijke Cubaans temperament.

Dan Den

U& U,

Alfredo Gutierrez Colombia - 21.30 uur. Virtuoos Alfredo Cutierrez bogon zijn carrière in het begin van de jaren '60 bij de legendarische Los Corraleros de Majagual, waar ook andere grootheden als Lisandro Meza en Fruko de stiel leerden. Als accordeonist/zanger vertegenwoordigt hij nog steeds de traditionele cumbia en vallenato met gebruik van instrumenten als caja, guacharaca en bombardino. Met zijn emotionele, improviserende stijl en talrijke klassiekers als 'Dos Mujeres', Festival in Guarare', wist hij miljoenen Colombianen te ontroeren. Alfredo Gutierrez woont in Barraquila aan de Caraïbische kust, een muzikale smeltkroes en ook bekend van zijn karnaval. Zijn vorig jaar aangekondigde trip strandde toen op de luchthaven van hoofdstad Bogota. Revanche in '97 dus, en een eerste optreden in België!

Bredda Lai'iJ

J Leon

Venezuela - 24.00 uur Sonero dcl Mundo, bassistlzanger/danser tegelijkertijd, legendarisch improvisator, 'levende notenhalk', salsa-monument! Oscar D'Leon behoort tot de absolute top in de salsa-wereld, en is zonder twijfel de beste live-performer in het genre. Hij veroverde de harten van alle Latino's met zijn ongebreideld enthousiasme en zijn muziek die duidelijk wortelt in de Cubaanse swingband periode. Zijn grote voorbeelden waren Benny Moré en Sonora Matancera. Oscar D'Leon werkte samen met alle groten in de Latino wereld, en doet live-shows over de hele wereld.

cuba - 2de podium 21.00 en 01.30 uur Juan Carlos Alfonso begon zijn carrière als 'director musical' bij de groep van Elio Revé, peetvader van de Cubaanse muziek, wiens groep altijd een kweekvijver is geweest voor jong talent. Dan Den ontstond in '88 onder leiding van deze Juan Carlos, pianist en componist. De groep werd al vlug een vaste waarde in Cuba: typisch zijn hun vloeiend geluid en blazerssectie mct enkel trombones. Dan Den komt voor het eerst naar Europa.

La India Canela Republ. Dominic - 2de podium 23.15 uur De 28-jarige Maria Hernandez is zangeres en accordeoniste. Afkomstig uit de 'Cibao' is zij een populaire vertolkster van de volkse 'tipico merengue'. Het wordt haar eerste bezoek aan Europa en België.

Africando AfrikalCaraïben - 19.30 uur Salsa op zijn Afrikaans!! Africando bracht in '93,'94 en '96 drie CD's uit, allen geproduced door Senegalces Ibrahima Sylla. Hij is de man die Salif Keita en vele andere Afrikaanse artiesten bekend maakte, ook voor een blank westers publiek. Met zijn project Africando inspireerde Sylla zich op dejaren '70 toen Cubaanse muziek erg populair was in Senegal en West-Africa. Op de CD's bracht hij Westafrikaanse zangers sa-


FUSIES WING men met de beste Latino muzikanten uit New York. Het resultaat is een enorm wereldwijd succes: sinds eind vorig jaar toert de groep ook voor live concerten.

Tabou Combo Haïti - 21.30 uur Tabou Combo is een instituut in de Haïtiaanse muziek en één van de Caraïbische topgroepen tout court. Tijdens hun lange loopbaan, begonnen in '68, waren zij vooreerst vernieuwers van de compasdansmuziek, later een vanuit New York werkende 'super groep' met talrijke hits, nu de gewetensvolle bewakers van de Haïtiaanse Compas als culturele schat. De groep steekt de oceaan over op eigen verzoek en speciaal voor het festival, na hun eerste bezoek in '93. Zangers Shoubou en Fanfan zullen bewijzen dat de groep actueler en scherper klinkt dan ooit.

Los Hermanos Rosario

nieuwe generatie Cubanse groepen in de stijl van Charanga Habanera en Paulito. Première in België.

autobanden

Praktisch Zoals altijd koop je je kaart best in voorverkoop. Je spaart er al vlug tweehonderd frank mee uit. Echt voordelig zijn de weekendkaarten : 1.200 frank in voorverkoop en 1.500 frank aan de kassa. Voorverkoopkaarten vind je in alle Cerabankkantorcn in België en bij de Will van de Gelmel. Je parkeert gratis aan het terrein. Slimmerds nemen de gratis pendelbus tussen het festivalterrein en het Hoogstraatse stadhuis. Eten en drank is er voldoende voorzien aan zeer democratische prijzen. Een pint betaal je altijd maar veertig frank. Maar op zo'n festival drink je natuurlijk een cocktail. De laatstejaren zijn er ook een aantal heel lekkere alcoholvrije te verkrijgen. Aan dezelfde cocktailbar bekoni je ook een glas of ties champagne. Het restaurant is ook meer dan een aanrader; van een snelle hap (pastechi uit de hand of een warme tas soep) tot meer uitgebreid (eend of zo). Handig is ook het feit dat je met je bankkaart geld kan afhalen. Je merkt het : aan alle comfort is gedacht. Als je nog meer vragen hebt, kan je terecht bij Lode

.;IPEETER * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage (3amme1 2 - 2310 RijkP.vnrsP.l Telefoon 03 / 314.6305

Vnrsrhiirron op t/t 14 11 t/ of op hot intornel

E-mail : carib.festival@innet.be of opde homepge : http://svww.innet.be/earihfestival.

Win een toegangskaart voor de 4ntilliaanse Feesten

Los Herinanos Rosario

Republica Dominica - 24.00 uur Los Hermanos Rosario is dc best verkopende Donsinikaanse merengue-act van de jaren '90 nhJuan Luis Guerra. De groep zag het licht in '78 en bevatte oorstpronkelijk de 5 broers Rosario. Momenteel staan ze nog met 3 op het podium onder leiding van Rafa Rosario. Het 13koppig orkest is een topper in gans LatijnsAmerika en een prachtige bekroning voor deze lSde editie, in een lange reeks van merengue grootheden die het festival reeds bezochten. Hun zeer recente CD 'Y es Facil' toont een groep met een steeds stijgende presige en klassieke oerdegelijke merengue, de Latino dansmuziek bij uitstek!!

Blue Ventures Trinidad - 02.30 uur Soca om het festival af te sluiten! Blue Ventures is naast het orkest van Roy Cape één van de weinige vaste waarden in Trinidad, die al jaren meedraaien in een klassieke bezetting met blazers en een volledige zanglijn. Wanneer één van de vaste zangers Ronnie Mc Intosh heet is succes gegarandeerd!!

Toen onze redacteur van de atdehng Feesten en Fuien vorige week binnenkwam mei de It) kaarten voor De Aru II aane Feesten kort het gezeur weer beginnen. Een groot deel van de redaktie is inimers na de slopende kermisweekends in Wortel en Meersell)reef alweer belust op de dansvloer van de Blauwbossen. 1-let zijn immers ongelooflijke fuil'nnmniers. De nieuwe versie an de Caribbean Beat CD galmt hierdan ook alle dageneen paar keer door het redaktielokaal en sonis beginnen ze hier al spontaan de salsa te dansen op de burelen. Kortom, de kaarten moesten weer veilig worden weggeborgen om ze voor u te bewaren, beste lezer(es). Al„ u zo' n kaart svi 1 winnen. 10oCt ii ons zo snel inogel ij k een /o'iefkow -i t gele. prembrie fkaart grdn brieven a.u.b.) opsturen met daai'op uw naam, adres en esentueet ielel'oorniumnier. ii zet daar bos endien in 't kort op waarom ii zo graag De Hoogstraat se Maand leest. 1 )eze kaart 11oct /1) snel mogelijk toeki imen ( ten ii//e,'Iaafsti' 01) woensdag ( augustus Orli t 3.0bI u . t up ol gend adres (en al leen daar ): De Swingende Antilliaanse Maand, Pater Schrijversstraat 11, 2323 Hoogstrattmn Uit de inzendingen (vorig jaar honderden ) trekt de gekende Onseh, El. dan de winnaars, Die hebben hun kaart dan zëker in de bi is op vrijdag ï augustus in dc voormiddag al .s de postbode langskomt. Dc anderen, hiJ us hrhbcn diun t no, tijd om hun k tilt lv gaan kopcn in bs Dc (iclmJ D inkcn hodt nict ._t tig gedaan, ZO lijn 550 nu LoflIl) ) ii -

15de Antilliaanse feesten Hoogstraten Caribbean festival Hoofdpodium Son Damas

Bredda David

19.30 u 21.00 u 21.45 u 23.15 u 24.00 u 01.30u 02.30 u

Hoofdpodium

Zaterdag 9 augustus

Alfredo Gutierrez Oscar D'Leon

Africando

Klimax cuba - 2de podium 21.00 en 01.30 uur Componist, percussionist en drummerGiraldo Piloto verdiende zijn sporen bij NG La Banda en Isaac Delgado, om in '95 Klimax op te richten met tot nu toe 2 CD's op hun actief. Klimax is een belangrijk vertegenwoordiger van de 40

Vrijdag 8 augustus

Tabou Combo

Los Hermanos Rosario Blue Ventures

19.30u 21.00u 21.45 u 23.15 u 24.00 u 01.30 u 02.30 u 04.30 u

2de podium Dan Den La India Canela DanDen

2de podium Klimax La India Canela Klimax


FUSIES WING

N.R.A. (NL; punk)

AKKERPOP?-FESTIVAL 1997 zondag 17 augustus 12.00-16.00 h. Never change a winning team! Dat is zo'n beetje het motto waaronder de mensen van het Akkerpop?-festival de 1997-editie hebben klaargestoomd. Terwijl het hele festivalwereldje al een drietal jaren in een malaise zit, gaat het met oergezellige Akkerpop?-festival beter dan ooit. De nieuwe formule met gratis inkom en jonge, opkomende groepen blijkt een schot in de roos te zijn. Zo vonden vorig jaar 2.000 mensen de weg naar de festivalweide en dit jaar hoopt men zelfs nog beter te doen. Het festival is ook dit jaar een tweeluik. Het terrein wordt vanaf 12.00h. opengegooid voor bezoekers en om 12.30h. wordt het startschot gegeven voor een competitie waarbij vier opkomende groepen het tegen elkaar opnemen. Ze Wim,,,

II,i,imtu1

1 imiiiiiitii

Iii

1111111

iii! Jfli

III -

staande uit lestivalorganisatoren en andere ingewijden. De winnaar van de competitie krijgt een geldprijs. Omstreeks 16.00 h. begint dan het tweede gedeelte waarbij ccii aantal nationale en internationale helden de revue passeren. Omstreeks 24.00 h. worden de laatste noten gespeeld en dan heeft men toch maar weer gratis van 12 groepen kunnen genieten. Gedetailleerde informatie betreffende het programma vindt u hieronder.

WEDSTRIJDGEDEELTE TRESORE (NL: hardcore) De aftrap wordt gegeven door Tresore, een hardeorecombo uit Nederlands Brabant. Tientallenjonge hardcoregroepen toonden interesse om op het Akkerpop?-fcstival te spelen. Het waren uiteindelijk de overtuigende prestaties van Tresore, zowel op demo als live, die de organisatoren uiteindelijk deden kiezen voor Tresore.

SCHOOL'S OUT (B; punk) Ondanks het feit dat grote internationale namen als Offspring en Green Day al heel wat van hun pluimen hebben verloren, leeft punk in België als nooit tevoren. Groepen als Gwyllions. Unsure en Concrete Cdl doen menig hart sneller slaan en de scene wordt actief ondersteund door labels als 1 Scream en Green Leaf. Eén van de verrassingen op de recente punkverzanselCD van Green Leaf is School's Out. Zij zijn voor de eerste keer in onze contreien en er wordt dan ook reikhalzend naar hun optreden uitgekeken.

BULLSHARK (B; dub, rap) Weird! Dat is het minste wat van dit Antwerps gezelschap gezegd kan worden. Zij gooien ueinite saniples. dub en rap in één grote pot en brouwen er een dansbaar en apart mengsettje \iji .1e fliocl hel horen (01) hei le geloven.

N.R.A. staat voor aanstekelijk punk uit Amsterdam. Ze gaan een controverse niet uit de weg en zijn wel te vinden voor een relletje. Ze draaien reeds een hele tijd mee in het circuit en hun uitgebreide discografie is daar getuige van. Dat hun vlam nog niet gedoofd is, bewijst hun recentste CD die overal op meer (lan positieve kritieken onthaald wordt. Oor prijst hem zelfs torenhoog de hemel in!

SPOOKRIJDERS (NL; nederhop) De godfather van de Nederhopscene (= Nederlandstalige hiphop) is zonder enige twijfel Osdorp Posse. Terwijl zij al jaren tot verveT en toe v rt horduren op dezelfde heats. koMm

A% ONDGEDEELTE

.

SHEFFIELD WEDNESDAY (B; rock) ShelTield Wednesday is uit de assen van het alom geprezen River Phoenix verrezen en heelt haar thuisbasis in en rondTurnhout. Zij brengen kwalitatief hoogstaande rock en daarvoor werden zij dan ook beloond mei een derde plaats in de 1996-editie van Humo's Rock Rally (Wat volgens sommigen maar een te magere beloning was). Dat de heren en dames van Studio Brussel toch nog over smaak beschikken, bewijst het feit dat zij niet vies zijn van een Sheffield Wednesday-nummertje. Houden zo!

FACEDOWN (B; hardcore) Faccdown is zonder enige twijfel de grote belofte van de Antwerpse hardcorescenc. Hun optredens bruisen dan ook van energie en overgave. Zij voegen aan hun hardcore een flinke scheut metal toe wat hen ook bij de liefhebbers van de H8000 scene (de uiterst florerende hardcorescene in West-Vlaanderen waar de groepen steevast metal met hardcore combineren) zeergeliefd maakt. Hun pas uitgebrachte 7 is dan ook een fel hegeercl plaatje.

....

)pSSf

Spookrijders men nu de Spookrijders met een eigen. fris geluid dat overal op gejuich wordt onthaald. De Spookrijders zijn een drietal dat naar hartelust dc vette raps en rauwe heats over het publiek uitspuwt zonder daarbij melodie en variatie uit het oog te verliezen. Osdorp posse: watch your steps!

SIN ALLEY (B-NL; surf, 60's punk) Reeds in 1992 werd Sin Alley boven de doopvont gehouden en reeds vanaf het prille begin zweerde dit Belgisch-Nederlandse viertal bij surfmuziek en 60's punk. Ondertussen hebben zij reeds 1 CD en de nodige singles op de mensheid losgelaten en die mensheid zal Sin Alley niet licht vergeten. Onstuimige en opwindende muziek, gekruid met de stevige vocalen van Zangeres Martine zijn hun handelsmerk geworden. Eens dat je ze live aan het werk hebt gezien, laten zeje nooit meer los.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat. één adres

ZAKENKANTOOR

SUSPECT NR. 1 (B; hiphop) Ook dit jaar zendt de club Cahier De Brouillon haar zonen uit naar het Akkerpop?-festival. Deze keer is de eer aan Suspect nr. l.een snedig hiphopcollectief dat geen blad voor de mond neemt. Ze hopen het net zo goed te doen als Spitfire (één van de andere hiphopgroepen uit de Cahier) dat twee jaar geleden het wedstrijdgedeelte van Akkerpop? won.

VAN BAVEL-ROMMENS bvba Meerdorp 21

2321 Meer

tffiI

Tel. 03/315.72.54

ni


FUSIES WING

PRAKTISCHE ZAKEN

1 :

PLAATS: AGtII

2

gLç

ACI( "-

Het Akkerpop?-festival heeft plaats in Meer nabij Hoogstraten. Het eenvoudigste is de autosnelweg E-19 Atitwerpeti ---> Breda te nemen en afslag 1 (= afslag Meer/Zundert) te nemen. Vanaf de afslag brengen de wegwijzers u naar het festivalterrein aan het klooster dat gelegen is in de Donckstraat. Volledig adres Akkcrpop?-festival: Festivaltel i ciii aan liet kloostei, Doiiekstiaat te Meei (België).

Mp

\kkerpep i

'T' .' - "•

:

rn rali f"oivat waar

ii

kan genieten van twaalf groepen waarvan een aantal echte tuppei's zijn. Uw Akkerpop'. te heknstipen rekenen wij vooral op di' drank omzet. Het meenemen van drank op welke manier ook verpakt op de festivalweide is verboden en de meegebrachte drank wordt dan ook in beslag genomen.

1

N.R.A.

STA GEDI VEN: VIOLATION OF TRUST (NL: hardcore)

Het stagediseii bepaalt nice de eltatittes van ceit festival als Akkerpop?. Vandaar dan ook dat iedereen naar hartelust het podium kan beklimmen en er terug kan vanaf springen (Op eigen risico natuurlijk). De podium manager houdt wel een oogje in het zeil en zal ingrijpen indien nodig.

Dat de mensen van Akkerpop? een fijne neus hebben voor het opsporen van excellente hardcore hebben zij reeds in het verleden bewezen door het programmeren van o.a. Eightball. Rykers en Backfire. Alle drie de groepen hebben door hun optreden op het Akkerpop?-festival een flinke duw in de rug gekregen en ook voor Eindhovense Viotation Of Trust zou dit wel eens het geval kunnen zijn. Hun debuut-CD 'Wiseguys' sloeg immers in als een atoombom en ook live zijn ze niet te stoppen. Wedden dat het een ongeëvenaarde heksenketel wordt voor het podium?

AFVAL: Om de afval van plastieken bekertjes in goede banen te leiden worden ook dit jaar de inzamelaars van bekers beloond met een gratis Akkerpop? t-shirt of een gratis consumptie. Een goed verstaander heeft al door dal de Organisatie haar luiheid probeert te verbergen achter een ecologisch standpunt.

PLANET BEEP (NL; techno)

No Rer/eeining Sor'ici/ Vo1it

Techno op Akkerpop? Jawel! Maar wel een technogroep die live weet te boeien. Daar zorgt in de eerste plaats de stevige en gevarieerde drum & bass voor, maar ook het reuzegroot videoscherm dat de bliepjes en beats visueel ondersteunt. Hun muziek onbewogen ondergaan is volstrekt onmogelijk.

best bewaarde geheimen van de hardcorescene gebleven tnaar de organisatoren van Akkerpop? durven er hun lelijke hoofden op verwedden dat dit na Akkerpop? niet meer het geval zal zijn.

NO REDEEMING SOCIAL VALUE (USA; hardcore) 1-let vinden van een topper voor Akkerpop? is zelden zo'n zware bevalling geweest als ditjaar. Uiteindelijk is het kindje dan toch geboren en het heet No Redeeming Social Value. Dit Amerikaans combo komt speciaal voor Akkerpop? over naar Europa en doet in gans Europa slechts een tiental optredens. Het optreden op het Akkerpop?-festival is in elk geval een exclusief Belgisch optreden. No Redeeming... telt ex-leden van Warzone en Murphy' s Law in haar gelederen en staat garant voor spetterende optredens met de nodige zin voor humor en bier wat maakt dat zij zowel door de hardcore- als punkl iefhebbers op handen gedragen worden. Zij hebben o.a. de hardcoreklassieker 'Skinheads rule' op hun kerfstok staan. No redeeming Social Value is tot op dit moment één van de 42

INFO: Voor informatie van welke aard dan ook, kanje steeds terecht bij: Ludo Martens Meerdorp 53 B-2321 Meer Tel.: 03/315.03.61 (thuis) Tel.: 03/309.25.00 (werk) Fax: 03/311.72.70 (werk)

OVERZICHT PROGRAMMA 12.30-1 3.00 13 20-13.50 14. 10 4.10 15.00- 1 5.30 15.50-1 f.3(i 16.5))- 17.30 17,50-1 5.30 1 5.50-19.35 19.55-20.4)) 2 1 .00-2 1.40 22.00-22.45 23.05-24.00

GROEP

LAND

GENRE

1 re\ore SchooI'' Out Su'pcct \r. 1 BulLhark Sheffield Wednescla .laccdown N.R.A. Spookrijdcr Sin A11e' \'iol :dion Of Trut Planet Beep No Redecining Social Value

NL 11 8 8 13 13 NL NL 8-NL NL. NL USA

hardc&ire punk hiphop dub. rap rock hardeore punk hop surf hardeore techno hardcore


FUSIES WING

Benefiet-pop '97 Het eerste weekend van september is weer gereserveerd voor de 17e editie van Benefiet-pop. Benefiet-pop heeft zijn naam niet gestolen; het is het enige festival in de wijde omgeving dat voor 100% voor het goede doel werkt. Het toffe aan Benefiet-pop is dat het volledig steunt op vrijwillige inzet: de organisatoren zetten zich belangeloos in en het weekend zelf kan men rekenen op al even gemotiveerde medewerkers. Zoals elk jaar gaande opbrengsten van het weekend tot op de laatste frank naar Gahandicaptenzorg Noorderkempen VZW. Die gaan dit jaar het geld gebruiken voor het vorig jaar verhuisde dagen nachtcentrum voor volwassen gehandicapten, De Regenboog in Essen. De gebouwen en aanpassingen van accomodatie kosten immers veel geld. De organisatoren hebben wederom voor een ijzersterke affiche gezorgd. Vrijdag 3 september worden twee spetterende Neclerlandstalige optredens gegarandeerd. Moeders en oma's, hou jullie hart vast, vaders let op je kroost! KRAPOEL IN AXE is de hoofdact. Moeten deze heerschappcn nog aan u voorgesteld? Ze hebben net een eerste CD niet grappige, dansbare hiphop met ludieke teksten op de Vlaamse jeugd losgelaten: 'Zonder hoe of ha'. Het taalgebruik van de Samson-generatie dreigt onherroepelijk te worden besmet niet een loodzware, schots en scheve Aarschotse tongval. 'len, twie, drei, hup met de keet, tot een kot in de nacht', is het kommentaar van het Vlaamse raptrio in hun eigenste Gazet In Axe. Jan Wouters. CliffVrancken en OlivierHennes, dat is KIA. Met hun schunnige, vaak seksistische teksten overgoten met een Brabants dialectsaus je. trappen ze heilige kapelle les in en blijkbaar ook tegen de schenen van nioraalridders en taalpuristen. 'Shake me a letten', dat moet toch 'schudden niet je horsten' zijn. vinden deze. Misschien niet echt swingend maar tenminste zuiver. Te expliciete rapteksten? Al eens een gangsta-rapsong onder de microscoop gelegd? Daar gaan je oren pas echt van aan het fluiten. Er roert ietwat in 't Brabantse riet. Na de Boerenzonen zal het stuiven op het podiuni van Benefiet-pop met het krapoel uit Nieuwrode en omstreken. Leuke jongens die Brahanders. Toffe, loeiharde muziek, bier zuipen en flufies te kakken zetten, daar kicken zij op. Gewoon simpel volksvermaak, vindt het hitsig trio. Koop tijdig je toegangsticket want het Krapoel komt in Axe op Benefiet-pop. In het voorprogramma zitten ook ruige jongens: THE BOERENZON EN OP SPEED. Glad geschoren en netjes afgestoft dat wel, maar achter hun donkere zonnebrillen glimmen krolse ogen. Plezier maken, pinten pakken, luid spelen en achter de meisjes aanzitten, daar malen zij evenmin om als de gasten van KIA. 'Als punkgroepje speelden we snoeiharde nummers. Wij hadden fun, maar in de zaal hadden ze oordopjes nodig. Tot het als grap bedoelde trip hopnumnier 'Vliegtuigje' met succes van de grond kwani, aldus zanger Ben Lumbeek. Ondertussen hebben zij er nog enkele successen aangebreid. Denk maar aan 'Vel legen vel' en 'Een voor jou, en twee voor mij'. Muziek, dat is voor ons zang, bas, gitaar en drums, alles geven. Een hele zaal die meeroept 'Bella, schoonste van de stal', da's pas ambiance. Straffe verhalen verkopen is het stokpaardje van deze gerecycleerde landbouwers. 'Onze pa heeft zwaar van ons geprofiteerd, hij wou van ons de Jacksons van Kortbeek-Lo maken. Maar al dal geld ging door zijn neus. Toen hebben we een duivels plan beraamd. Onze pa was kleurenblind en op een dag hebben we de verkeerslichten aan de Tiense Poort ondersteboven gehangen. Hij is met zijnen tractor

in volle vaart door het rood gevlamd.' Een heleboel nonsens, niaar wel duivels opwindende muziek: dat zijn The Boerenzonen op Speed. Naar Wuustwezel komen doen ze niet de tractor. Maar ze hebben er nen tubro op gemonteerd. Op Benefiet-pop in derde vites zaterdag 6 septeniber begint het al vroeg niet voetbal: Belgie - Nederland, rechtstreeks op een groot scherm. Dit wordt u gratis aangeboden en is de ideale aanloop naar de 'Mega Dance Night' van Benefiet-pop. Naar jaarlijkse traditie weer een spetterende fuif met de beste Di's van de populairste disco's van het monient. Ze spelen op een perfect uitgebalanceerde geluidsinstallatie van 1600 W. Zij zorgen voor een stevige dosis gevarieerde muziek. Zet daarbij nog een prachtige licht-show van 6000 W met alles erop en eraan, inclusief een batterij Rohotscans en het wordt gegarandeerd een avond die nog lang in het geheugen zal blijven hangen. Waar de skyrose bleef stille staan, daar is het Benefietpop!

Zondag 7 september is er Benefiet Rockconcours. Grote namen zijn onbetaalbaar geworden voor een Benefiet-organisatie, vandaar driejaar geleden de overstap naar een groot free podium voor jong talent. Dit jaar zijn ze weer een stapje verder gegaan. Jeugclhuizen uit de streek gaan hun winnaars afvaardigen naar het Rockconcours voor een finale. Hiervan de besten worden beloond liet studio-uren en waardebons voor materiaal als prijzen. Ook wordt er een CD gemaakt waar elke groep minstens een numnier op krijgt. Voor het publiek is dit Rockconcours een uitgelezen kans om kennis te maken met jong talent van eigen bodem in ideale omstandigheden. Voor hen is er ook een aanwezigheidsspel waar CD-bons mee te winnen zijn. Tussendoor speelt Studio Brusselradio de tijd vol. Wat de praktische kant betreft: Benefiet-pop gaat door op de terreinen van de BO-school. Nieuwmoersesteenweg 113 in Wuustwezel. Honger en dorst zul je er niet lijden en er wordt plaats voorzien voor eventuele kampeerders. Zolang de voorraad strekt, zijn er Benefiet-popT-shirts, ontworpen door studenten van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, te verkrijgen aan 250 Bfr. het stuk. Wie nog geen kaart heeft kan terecht in Wuustwezel: Posihuis, Kalmthout: Zoeten Inval, Essen: Rex, Brasschaat: P&S Records, Brecht: DVV-kantoor, Westmal le: Geronika. Hoogstraten: Music Inn Danny Brosen, Loenhout: De Raap en Far West, Rijkevorsel: Den Booze, Achterbroek: Bij de Paul, St. Lenaarts: Den Desi. Info: 031313 87 18. Kaarten in voorverkoop vrijdag 200 Bfr, zaterdag en zondag 100 Bfr. De deuren gaan vrijdag open om 20.00 uur, zaterdag om 18.00 uur en zondag om 13.00 uur. Zie dat je er (tijdig) bij bent!

Gnitis zciekertjes voor portikulieren. Deze borl qeeft u recht op eerl zoekertje irt de '..'o1!erIde Hooqstratse Mnd. lfl:Ed.ijrefl voor 15 ;ijijstu:: Hooqtraatse Kocipj e3 Ma nu, Loen ho ut:1C'v'CI 34 ., 2320 Hoo'trate

F R

fl

.1 -

Verrrldt steeds de prijs -kw je

bod

4riders ht je zoehertje niet verschijnen

1h zoe h

ib bied a'i Ew

r1qii rit d.Jpjk't J, r,t

* wil iv,'jkn wud

I

jt

'

trnb. r,wt wr4hiJ.r,

ran . ................................................................ Straaten Nr ...................................................... Postnir ............... Oerneent .................................. Tel....................................

43


Politie

HALVE EEUW GELEDEN JULI 1947 K. Veilingsvereniging Volgende week aanleveringen van: a) Consumptieprodukten. erwten en bonen, op Dinsdag en Vrijdag. h) Fabrieksaardbeien, frambozen op Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag. zwarte en Rode bessen en Noordkrieken op Dinsdag en Vrijdag. Angelique op Donderdag, tussen 9 en 10 uren. leen 2e soort. De neuzen moeten recht afgesneden worden.

Prijzen: Vrijdag 27 Juni: Aardbeien: 20,60 fr. Frambozen: 16,20 frs. Zwarte bessen: 11,10 frs. Rode bessen: 4.20 frs. Velderwten: 2,80 frs.

Frambozen Er werd geconstateerd dat een paar leden water hij hun frambozen hebben gevoegd. Thans bestaan er apparaten die toevoeging van water, zelfs in kleine hoeveelheden, onmiddellijk aantonen. De strengste sancties zullen getroffen worden tegenover wie ook nog aan dergelijk onduldhare praktijken zal schuldig worden bevonden. Afdeling Hoogstraten Inpakgoed afhalen Dinsdag en Vrijdag, van 2 tot 4 uur.

Examenuitslagen Seminarie Hoogstraten Rhetorica: Verwimp Frans, Rijkevorsel: grote onderscheiding. Fransen Lodewijk, Hoogstraten: onderscheiding. Faes August Meer: onderscheiding. Van Dun Frans. Meerle: onderscheidiiig Versmisscn Jozef, Hoogstraten: onderscheiding Jespers Frans.. Meerle: onderscheiding 2e klas: Swaegers Lodewijk, Meerle: grote onderscheiding Rigouts Alfred, Hoogstraten: grote onderscheiding l-lendrickx Jozef. Meerle: grote onderscheiding 3e klas: Desmcdt Rafaël, Meerle: onderscheiding Verscheuren Frans. Hoogstaten: onderscheiding Peeraer Jozef. Hoogstraten: onderscheiding Goos Frans. Minderhout: onderscheiding Bogaerts Jozef. Loenhout: onderscheiding 4e klas: Vcrhaert René, Meer: grote onderscheiding Adriaensen Emiel. Minderhout: grote onderscheiding Van Hecke Lodewijk. Merksplas: onderscheicli lig Michielsen Jozef. Hoogstraten: onderscheiding Sterkens Juul. Rijkevorsel: onderscheiding 44

Sint Ambrosiusgilde

Het is voortaan verboden aan het vrouwelijk geslacht nog te baden ofte zwem men in de 'Marck' alsook aan kinderen die niet vergezeld zijn van hun ouders of verantwoordelijke persoon. Streng politietoezicht zal hierop uitgeoefend worden.

Sport

Zoals verwacht heeft Z.E.H. Haerens op Zondag 22Juni11. aan menige hiemannen van Hoogstraten en omstreken een heuglijke dag geschonken. Na opening van de vergadering door het gebed, richt de voorzitter der gilde een passend welkomwoord aan spreker, en dankt alle aanwezige bieënvrienden voor hun talrijke opkomst. Dan neemt de nog krasse 77-jarige priester het woord en schept onder de vergaderden, door-zijn sappig, in mais dialect vertelde bieënanecdoten, een gemoedelijke kermisatmosfeer. Doch, zeer kordaat betoogt spreker verder, dat eik lid het reglement. waarover eerdaags de bond zal beschikken, stipt dient na te leven. Meer nog: wij moeten 'goeie' leden zijn. t.t.z. vrienden, die behulpzaam hun weten mededelen aan de anderen, geen mannen die allen hun kennis voor zich houden, geen imkers die afbreken, maar kerels die opbouwend samenwerken. Kijk naar het schone voorbeeld dat wij hebben aan onze wonderlijke bietjes. Vervolgens, al meer dan het einde toe, wanneer de meest weetgierigen gelegenheid kregen enkele vraagjes te stellen; wist deze voordrachikunstenaar nog meerdere lachpartijtjes uit te lokken, door zijn fris humoristisch getinte doch waardevolle antwoorden. Terecht werd Z.E.H. Haerens van harte bedankt om het uiterst gezellige 'onder onsje' waarop hij ons vergastte. Tenslotte, viel het onze baas. Paul Peeraer, niet heel moeilijk om met de opvallend goedgemutste bieboercn, een nog hangende financiële kwestie naar ieders tevredenheid op te lossen. Met een kort gebed en de gewone aanroeping tot Sint Ambrosius, werd dan deze welgelukte officiële vergadering besloten. Het Bestuur

Hoogstraten Veloclub Onze nieuwelingenkoers had weer een machtig succes. Overal op de baan stond er volk, en ook de renners zorgden voor tlinke sport. Tijdens de voorlaatste ronde trok Vermeulen er alleen van onder en won f1 ink afgescheiden. Onze Rijkevorselse vertegenwoordigers plaatsten zich als volgt: 7. Rijmenants; 10. De Vos; 16 Van Besauw (kettingdefect). Onze dorpsgenoot Cyriel Verschueren miste nog stuurvastheid. Te Achtel kwam hij bijna in een gracht terecht, verloor 50 meter doch kwam mooi terug bij; maar terug op de grote baan verzeilde hij in de tramriggels en van bijkomen was toen geen sprake meer. 't Is allemaal geen lach, hé Cyriel?

Huwelijk Jonge man, goed bemiddeld, zoekt kennismaking met jonge vrouw, liefst van 30 tot 40 jaar. Ontmoeting Zondags tussen 2 en 4 uur in de St. Lenaartse baan aan het voetbalterrein van Hoogstraten. Kenteken rode roos op linker borst.

Kerkdief Twee offerblokken werden door een kerkdief met geweld opengebroken, de ene met zwaar ijzere hangsiot, de andere in hout, was van de muur gerukt en met een ijzere voorwerp het slot opengewrongen. De gendarmerie is verwittigd en heeft een onderzoek ingesteld. Bron: Gazet van Hoogstraten, juli 1997.

-:

SPRIET

:-

GROTE KEUS: Gekalibreerd op 10/20

20/80

80120

TOUT VENANT

Richt U tot het vertrouwde adres

KOLENHANDEL MARCEL AERTS - DRUYTS Vrijheid 175 Grote stock.

TeL 121 2 HOOGSTRAIEN Spoed ige_bed lening.

Grote keus.


VARIA

Bedrijfsleven

Kempens Bedrijvencentrum 10 jaar In Vlaanderen bestaan er momenteel 28 bedrijveucentra. l)eze centra verhuren lokalen aan beginnende ondernemers, bieden gemeenschappelijke diensten aan en geven vrijblijvend advies. De Kempen telt twee bedrjvencentra, namelijk in Geel en in Turnhout. Het Kempens Bedrijvencentrum is ruim tien jaar geleden tot stand gekomen onder impuls van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen en op initiatief van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid en met o.a. de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en een aantal privé firma's en overheidsinstellingen.

Doel Via deze centra wil men creatieve mensen aanzetten om vlugger een eigen onderneming te beginnen door het wegnemen van ccii aantal startbelemmeringen en het startrisico beperken door het aanbieden van aangepaste huisvesting en een dienstenpakket. De kans op mislukken van het ondernemingsinitiatiel wordt sterk verkleind door een aangepaste begeleiding via adviesverlening van de centrummanager en de ondersteunende bedrijven. Het dagelijks werk wordt ondersteund door gemeenschappelijke diensten (o.a. administratie). Zowel startende ondernemingen als bestaande jonge ondernemingen die voor een korte of langere tijd meer aangepaste accommodatie zoeken, zijn hier welkom. De kandidaatondernemer moet de leefbaarheid van zijn onderneniing kunnen aantonen aan dc hand van ccii businessplan, uiteraard met financiële prognose. De uitwerking hiervan kan gebeuren in samenwerking met de manager.

Door meerdere bedrijven onder een dak en de organisatie van gemeenschappelijke diensten met infrastructuur, kunnen de bedrijfskosten sterk gedrukt worden, wat voor een jonge firma heel belangrijk is. Door hel secretariaatswerk uit te geven kan de in het centrum gevestigde ondernemer meer tijd vrijmaken om met de ware toedracht van zijn zaak bezig te zijn, o.a. bezoeken van klanten. Dit geheel van mogelijkheden en de comfortabele voorwaarden bieden de jonge ondernemer maximaal gunstige omstandigheden, zonder grote investeringen in apparatuur en zonder hoge personeelskosten in een moderne omgeving niet een efficiënte infrastructuur en organisatie.

Werking Op dit ogenblik hebben in totaal 83 bedrijven hun opstart gemaakt via het Kempens Bedrijvencentrum (Geel of Turnhout): 30 zijn er momenteel nog gevestigd en 53 hebben het

Grote nood aan bouwvakarbeiders In de Ketupense bouwwereld blijft de nood aan bekwame jonge krachten erg groot. Het is reeds een oud zeer: het huidige aantal geschoolde bouwvakarbeiders is veel te laag. De leerlingen van de afdeling Bouw in technische en beroepsscholen die jaarlijks afstuderen, volstaan nauwelijks om de vrijgekomen plaatsen in te vullen van de arbeiders die met pensioen gaan. Dit heeft tot gevolg dat het aantal bouwvakarbeiders niet echt stijgt terwijl de vraag groot blijft. Sommige bouwondernemers proberen zelfs bij elkaar de betere stielmannen weg te lokken. Daarom wil het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) alle beschikbare middelen gebruiken om aan deze nood iets te doen.

Convenantscholen Vorigjaar werd door het FVB met de onderwijstiiinisters en ondcrwij sverantwoordelijken een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin wordt de klemtoon gelegd op het organiseren van beroepsgerichte stages voor alle derdegraadsleerlingen. Op deze wijze hoopt men o.a. de kwaliteit van de opleiding nog te verbeteren en de doorstroming tiaar de botiwsector te bevorderen. Daarnaast krijgt ook de uitrusting van de scholen en de bijscholing van de leerkrachten de rtodige aandacht. Op deze wijze kan men de opleiding beter afstemmen op de noden van de industrie en de leerlingen ook meer vertrouwd maken met de realiteit van de bouwplaats. De scholen die een convenant afsluiten, ontvangen niet alleen een extra subsidie, maar ook gratis speciaal gereedschap, leerboeken, individuele beschermingsmiddelen, een promotionele ondersteuning tijdens de opendeurdagen en des-

kundige juryleden bij de kwalificatieproeven. Voorwaarde is wel dat de leerlingen minimaal zes weken stage lopen bij een erkende bouwondernemer. Tijdens het voorbije schooljaar werd niet 7 scholen uit het arrondissement Turnhout zo een convenant afgesloten hierin waren 10 studierichtingen (bouw, hout, sanitair, centrale verwarming, schilders, enz.) vertegenwoordigd en 300 leerlingen uit het Sde en 6de jaar. Naast een kwaliteitsvolle opleiding heeft men ook veel aandacht voor veiligheid en milieu. Om een nieuwe impuls te geven aan de permanente navorming van de leerkrachten en de blijvende vorming van de bouwvakarbeiders komt er een bouwtechnologiecentrum in de Kempen.

Werkzoekenden Samen niet de Vlaanise Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

de

'

03 - 314.55.04

mcicind reeds verlaten. 1 - let hcdrijvenccntrumheeft voor de onderneming een doorgangsfunctie. De tewerkstelling door deze jonge bedrijven bedraagt in totaal 397 personen. Er is ook een grote diversiteit van activiteiten: voeding, chemie, grafische industrie, metaalsector, machinebouw, elektronica, bouwsector, handel en dienstensector. De gemiddelde verblijfsduur in het centrum is maar 29 maanden in Geel en 20 maanden in Turnhout. De overeenkomst (opzegbaar op 2 maanden) tussen het bedrijvencentrum en de ondernemer/ huurder legt de maandelijkse vergoeding vast en is geldig voor 3 jaar met twee mogelijke verlengingen van telkens één jaar. Na die periode is het bedrijf wel sterk genoeg om zijn eigen weg te gaan in de grote economische marktmolen. Hel bedrijf heeft ervaring opgedaan sameii met professionele mensen en heeft daardoor ook meer kans tot slagen.

Voor alle bijkomende informatie over liet Kempens Bedrijvencentruin kan men zich wellden tot de manager Guy Roejs in Geel, Kleinhoefstraat 5, tel. 014157.00.11 of in Turnhout, Slachthuisstraat 68, tel. 014140.18.11. Voor de beginnende ondernemer is liet bedrijvencentrum de snelste weg naar succes. • worden kosten noch moeiten gespaard om aan werkzoekenden een nieuwe kans te geven in de bouwsector. Het opleidingscentrum voorbouwplaatsmachinisten en torenkraanbestuurders in Herentals heeft een belangrijke functie in deze samenwerking. B ijblijven is de boodschap want de technische evolutie staat niet stil. Wie als jongere een (te) late of verkeerde keuze heeft gemaakt of als laaggeschoolde volwassene zijn plaats op de arbeidsmarkt in het gedrang ziet komen, heeft nood aan een aangepaste opleiding of herscholing. Via deze samenwerking kan hij zijn toekomstkansen verbeteren. In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO 97-98) zijn nieuwe opleidingsstelsels voorzien en komen er instroomsystemen voor goed opgeleide jongeren door het nieuwe leerlingenwezen-Bouw en de peterschapsregeling. Met het opleidingskrediet wil men gedurende 4jaar jaarlijks 10.000 arbeiders opleiden. De aannemers die daartoe het initiatief nemen, worden ondersteund door het FVB en genieten van een serieuze vermindering van de sociale lasten. Het nieuw Leerlingenwezen Bouw heeft als doelgroep ongeschoolde jonge werkzoekenden van 18 tot 21 jaar. De Peterschapsregeling mikt specifiek op jonge bouwafgestudeerden die dan gedurende maximum één jaar in een bouwonderneming extra worden begeleid. Op deze manier wil het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid het groot tekort aan bekwame arbeiders verminderen. Het is ook duidelijk dat een studiekeuze bouw in het technisch en beroepsonderwijs nog steeds een goede richting is voor de toekomst.

45


KALENDER

Efl[aa

Op stap in..

Opent donderdag 20 OOu), vrijdag zaferdag(19.00u) en zondag 13 30v)

Zaterdag 2 augustus

Zondag 3 augustus: BEIAARDCONCERT, St.-Catharinakerk. 19 uur. Ook nog op zondagen 10. 17,24 en 31 augustus. Org . VVV en Dienst voor Toerisme (340.19.55).

vzw Mussenakker Meer / /

Radio CONTINU

-

FM 103

DÉRDE GELMELWANDELTOCHT. zaal Pax, vertrek tussen 8 en IS uur.

Zaterdag 9 augustus : TENNISTORNOOI ENKEL met jeugdtrofee, Tennisclub De Vrijheid, Achtelsestraat (tot en met 17 augustus).

Zaterdag 23 augustus : FIETSTOCHT, org. TC De Vrijheid en de Lustige Wielrijders. ver trek 14 uur in de Achtelsestraat.

Zondag 24 augustus : BEGIJNTJES LAAT BESLUIT - folkloristisch kinderfeest, lokatie voor het stadhuis, vertrek stoet om 14 uur in de Tinnenpotstraat, optredens vanaf 15 uur. Wordt voorafgegaan door een CONCERT van de fanfare Sint-Cecilia tussen 13 en 14 uur.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a. Geopend:

Strijbeekseweg 25 2328 MEER LE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57 met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informutie van en over lokale verenigingen

CL DE

FIETSRALLY, vertrek vanaf 10 uur. TC De Vrijheid, Achtelsestraat. LANDSCHAPSWANDELING. vertrek Begijnhofom 14.30 uur, org. VMPA, inlichtingen bij R. Boeren, 315.40.53.

25 jaar en oase : n de oornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie

HOOGSTRATEN FËESTSCHIETING KRL!ISBOOG6I METER, ter gelegenheid van de nieuwe vlag van de St.-Jorisgilde. Vanaf 14 uur, gildehuis, Brouwerijstraat. Ook nog op 3 augustus (10-21 uur) en op 9 en 10 augustus. Een gelegenheid voor alle nieuwsgierigen oni eens een kijkje te komen nemen.

Al

qLLMLL Beiaardconcerten Elke zondag van de maand augustus kan men van 19.00 tot 20.00 uur luisteren naar een beiaardconcert vanuit de SintCatharinakerktoren, ingericht door de VVV: 3 augustus: Pierre Ramakers, Scherpenheuvel: ID augustus: Juul de Waele, Turnhout: 17 augustus: Noël Reynders, Sint-Truiden; 24 augustus: Pierre De Smedt, Dendermonde; 31 augustus: Luc Dockx. Meer en het Hoogstraatse Koperensemblc onder leiding van Staf Mertens.

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

MEER Vrijdag 1 augustus: OPTREDEN JACKANORGY, De Mosten. 19.00 h.

Zaterdag en zondag, 2 en 3 augustus: REDDERS WEEKEND, De Mosten Zondag 3 augustus: MEERMARKT: BIER-, KAAS- EN WIJNMARKT, Donckstraat, van 09.00 h. tot 12.00h.

Donderdag 28 augustus : OPEN TUINDAG, gemeentelijke gemengde basisschool, Karel Boomstraat, tussen 14 en 15 uur (gelegenheid tot kennismaking voor nieuwe kleuters en leerlingen).

Een ontdekkingstocht! Het café voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarle-Hertog 46

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


KALENDER

,

WORTEL

jeui 11rijI1eit 183 Ioo9tratn 031314 66 65 1ar & Jatp

tolk

50

Vrijdag 8 augustus: OPTREDEN JEF MERCELIS, De Mosten, 19.00 h. Vrijdag 15 augustus: OPTREDEN WHODADS, De Mosten. 19.00 h. Vrijdag, zaterdag en zondag 15, 16 en 17 augustus: VALENCIAFEESTEN, Radio Valencia Zondag 17 augustus: AKKERPOP?-FESTIVAL MET TRESORE, SCHOOL 'S OUT, SUSPECT NR. 1, BULLSHARK, SHEFFIELD WEDNESDAY, FACEDOWN, NRA, SPOOKRIJDERS, SIN ALLEY, VIOLATION OF TRUST, PLANET BEEP EN NO REDEEMING SOCIAL VALVE, Festivalweide aan het klooster in de Donckstraat. Vrijdag 22 augustus: OPTREDEN ROLAND, De Mosten, 19.00 h. Vrijdag 29 augustus: OPTREDEN THE DUBTALES, De Mosten, 19.00 h.

Vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus: DROPPING met dag- en nachtrally. Org . Het Slot. Zaterdag 9 augustus: SPORTNAMIDDAG voor de jeugd. Cr-.: BGJG Vrijdag 29 augustus: WORTELFEESTEN in De Boonikes vanaf 17u. Worteljogging en avondmarkt. Org . 'tSlot Zaterdag 30 augustus: WORTELFEESTEN in De Boomkes vanaf 1 3u. Rommelmarkt. Kinderspelen en Bierproeven. Org . 'iSlot

MEERLE Woensdag 20 augustus: TIENERFUIF voor jongeren van 12 tot 16j.. vanaf 19.30u. in het KLJ-lokaal. Org . Jeugdclub Den Dweil samen met Frituur 't Kraamke. NATUURaugustus: 24 Zondag WANDELING in De Elsakker. Start om 14,30u. aan de ingang van De Elsakker, Chaamseweg 57A. Org .VMPA Maandag 25 tot vrijdag 29 augustus: ZOMER SPORTKAMP in de gemeentel. sportzaal (Gemeenteplein). mr. Turncluh 't Zolderke. Vrijdag 29 augustus: MISSIEFEESTEN, van 19 tot 21u. Tentoonstelling hobby's, uitheemse kunst, posters en wenskaarten, in de parochiezaal. Zaterdag 30 augustus: MISSIEFEESTEN, van 13.30 tot 2lu. FIETSTOCHT van 15 of 30km., inschrijven vanaf 18.30u. in en rond de parochiezaal. Zondag 31 augustus: MISSTEFEESTEN in de parochiezaal van 13.30 tot 19u. met ONTBIJTBUFFET en daarna wandeltocht in de bossen van De Elsakker. Vertrek om 10.30u. in de parochiezaal.

MEERSEL-DREEF HOOGSTRATEN Van 7 tot 19augustus: TENTOONSTELLING SCI-IILDERWERKEN van Gusta Govaerts. in 't Capucijntje bij de Paters. CAFÉ DISCOBAR

44

MIN IWRHOUT

'TE RTUIN j Meerdorp 13

a4Zee'?. 2321

Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53

02

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Langenber 14 - 2323 Hoogslraien-Wootel Tel./Fax 03 1 314 53 28

56

Vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN op De Blauwbossen Deuren om 1 9u., live muziek vanaf 20u. Zondag 10 augustus: FIETSZOEKTOCHT (25 km) Inschrijven in de parochiezaal van 13 tot 14u. Inr.KWB Zondag 31 augustus: DEMONSTRATIE HONDENCLUB op het dorpsplein, vanaf 14u.

Ongevallen Donderdag 12 juni om 21 our kwam aan Nee ven te Wortel de m otocrij der Van Megroot 35j 1 uit Rijsbergen NL ten val. Flij werd hierhil eewond. Zondag 15 ii iii om 20.55 uur werd de 10jarigc Linda l3aeIcman uit Breda door ccii auto aangereden ie Meerel-Dreel. Zi1 werd hierbij jwaar gewond en diende overgebracht te worden naar het ziekenhws. Zondag 15 juni om 22.0 uur reed Mw'tin van Gelderen uit Nieuwgctn NL niet zijn wagen ut de gracht aan de Suit Lenaai'tseweg te Hoogstraten. De bestuurder werd zwaar gewond: de inzittende Wei'ner Weekhuizen uit Lexruond NL werd licht gewond. Dinsdag 17 juni om 7.55 uur kwam het tot ecn botsing aan hei kruispunt Hin neri hoomstraat en Sint 1 ,enaartveweg ie Hoogstraten, tussen de 1 3-jarige fietser Wouter De Wit uit Brecht, cii een auto. De ouge fietser werd 1 icht gewond naar hei ziekenhuis overgebracht. Donderdagmiddac 2.6 j uni kantelde, bij liet douanencompiex aan de grensovergang Mecr-tlaz.eldonk op dc 1/19 een Nederlandse tankwagen geladen net pvc-poeder. Dc 22jarige chaulletu, die blijkbaar te huid op hei gaspedaal had getrapt, kwam er met de schrik s anaf. liie hrandveer was lot in de roege avond bezig niet het overroinpelen van de lad lig. die 011 gevaarlijk leek. Daarna kon het gevaarte rechtgetriikken worden. De cabine en de vrachtwagen werden link beschadigd. Zaterdag 28 juni om 14.50 uur kwatu aan de Loenhoutseweg te Iloogslraten. de 3 - tange motorrijder Johan Webet' Int l3orvbcek, in bot s ï ng itict de auto bestuurd dooi' Buelens uit Biecht. De motorrijder werd licht gewond. \î rijc la 6juli om 14.25 uur kwam liet tot een aanrijding aan hei kruispunt Vrijheid en Bui,.elstraat, tussen de auto fiestuurd (100F Phi li1ie Holvoet t 39j f Desmedtstraat 211 Minderhottt CO (te fietser David Hermatis 260 Minderhoutsestraat 33 Hoogstraten. Er was lichte schade.

Sorry doe-het-zelvers!: met POSTPAC doet DE POST het werk voor u: wij hebben een gamma kantklare verpakkingen!

WONINGBOUW

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

BV BA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE 47


-„-AZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

__ HUISARTSEN

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 0313 14.54.50 Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

7.1

mobilé RE nt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Tel.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMiNISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers \ an de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

48

Zaterdag 2 augustus: DR. L. VËRMr\NDER & H. HENDRICKX. Meerleseweg 24-A, Meer, te!. 315.85.11. Zondag 3 augustus: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestcrmansstraai 15. Meerle. tel. 3 15.82.21. Zaterdag 9 augustus: DR. L. VERMANDER & H. HENDRICKX, Meerleseweg 24-A. Meer, te!. 315.85.11. Zondag 10 augustus: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle. te!. 315.85.55. Vrijdag 15augustus: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout, te!. 314.31.66. Zaterdag 16 augustus: DR. STIJN FAES, Heilig B!oed!aan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10. Zondag 17 augustus: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15. Meer!e. te!. 3 15 .82.21. Zaterdag 23 en zondag 24 augustus: DR. DOLF MOSTMANS. Venhoefweg 10. Minderhout. ie!. 314.66.02. Zaterdag 30 augustus: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meer!e. te!. 315.84.54. Zondag 31augustus: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leernstraat 42-A. Hoogstraten. te!. 314.38.48.

__

APOTHEKERS

03/314.31.08

h.v.b.a.

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

St. Lenaa0seweg 32 2320 HOOGSTAATEN

POLITIE: 315.71.66

Van 1 tot 8 augustus: A!'OTHLEK t-lORSTEN. Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 8 tot 15 augustus: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, l-loogstratcn, tel. 314.51.50. Van 16 tot 22 augustus: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20. St.Jozef-Rijkevorsel, te!. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 16 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel.314.5724. Van 22 tot 29 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 314.40.74.

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 641

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) • Ii 1

1'u.S VoeI't

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24

65

quash snooker Tennisclub

Het dagadres voor koflie, broodjes, sa!ades. lunch, pizza's. tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 031314.15.03

T

Weekdaen open van 9 u lol 20 u Woensdag open van 9 11101 14 u Vrijdag en i.aterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG KleIne groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd. voor vergaderingen of privé.

3aum

t

'iLuin

-

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle dee!gemeenten: te!. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

7.

Op 28 augustus valt de nieuwe Hoogstraatse MAAND in de brievenbus. Kopij voor dit nummer verwachten wij op woensdag 13 augustus. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag 17 augustus.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.