december 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD RGANG, NR. 40 PRIJS: 60 FR, AFGWTE KANTOOR:

de hoogstraatse maand

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

f Notre Damei

: ti [5ïI11is

de moeite waardU

(zie pagina 7) NS

EEN NIEUW HOK-BOEK

Pastoor VAN DEYCK met pensioen

Ii

Corneel Crezée


TT Cn

n ai D

Bakkers voor tijgers

Het Slim Burokevz',

Het Slim Buroke vzw

.

Het is alweer twee maand geleden dat we van Albert Vorstenbosch enig nieuws mochten horen. Daar zit het vallen van het blad voor iets tussen. Ja, het botten van de bomen en het vallen van het blad hebben nefaste gevolgen voor het gemoed van onze landelijke medewerker. Maar nu schijnt het tij gekeerd. We mochten weer binnen daar op het Schoorbeek. Albert is weer strjdbaar geworden. Wat was er mis, Albert? Albert Vorstenbosch: Ik had voor niks goesting hé. Mijn Het Slim Buroke vond ik zinloos. Mijn leven vond ik zinloos. Ik vond alles zinloos. Normaal komen de kinderen van onze Jan eens graag langs, maar door 'de zaak D' durfde ik ze nauwelijks nog binnen laten. Als de schoolkinderen 's morgens hier langsreden, durfde ik ze geen appel of peer uit mijn boomgaard meer geven voor onderweg. De mensen zouden misschien wel eens denken... Ons Lea was de enige waar ik eens tegen kon klappen. 't Is waar, zei ze, toen ik verleden week in de videoteek Lessen der Intieme Liefde van Goedele Liekens ging huren, zei onze Jan nog: Zie maar dat ze uwen hof ook niet komen omspitten. Dat was wel om te lachen maar allé. Veertien dagen terug kreeg ik een terugzendkaart om de nieuwe gratis PABO-catalogus aan te vragen. Andere jaren vraag ik die gewoon aan; een mens moet toch weten wat er in de wereld der lusten omgaat. Maar dit jaar heb ik de kaart direkt opgestookt. Stel dat iemand die hier zou zien liggen. Genieten, neen, dat mag niet meer. Zelfs mijn gewone boterhammen smaakten niet.

DHM: Van bakker veranderen, Albert! Albert Vorstenbosch: Dat zei ons Lea ook. En niet altijd dat gewoon brood kopen, maar ook al eens pistoleekes met maanzaad of sesamzaad. of 'tigerkes'... Ik zeg, 'tigerkes, nooit van gehoord'. Ik vraag 's zondags daarop tigerkes bij

do

C 03 - 314.55.04

de bakker en ze geven mij van die pantergevlekte pistolees. Ik zeg nog, nee TIGERKES Ja maar, zegt dat braaf meiske, dat zijn toch tigerkes. Ik zeg, nee dat zijn PANTERS! Zegt dat meiske weer, 'de mensen noemen dat toch tigerkes'. En het was alsof iemand een brandend stekske in mijne naftbak gooide. Wég Dutroux, wég herfstdepressie. Daar maak ik een zaak van. Het kn toch gewoon niet dat 'de mensen' het ver schil niet meer kennen tussen een panter en een tijger! Het WWF strijdt al jaren voor het behoud van de tijger en in Hoogstraten vragen 'de mensen' met veel gevoel voor beeldspraak op zondagmorgen 'tigerkes' en zonder morren krijgen ze 'panterkes'.

DHM: En wat betekent dat concreet, Albert? Albert Vorstenbosch: Wel, ge weet dat bakkers de meest sociaal strijdvaardige groep zijn binnen de middenstanders. Langs de bakkers wordt zelfs actie gevoerd voor 11.11.11. Waarom zouden zij niet dat kleine stukje bijdrage willen leveren rond de kennis van en voor het behoud van de tijger. Daarom zal er tegen de eindejaarslèesten op elke toonbank een pankarte staan met de tekst: koop geen tijger in een zak Een goede raad van Het Slim Buroke.

DHM: En dan? Albert Vorstenbosch: Hoe, en dan? Dan moet

031314,55.15

Enkelop afspraak. Oebij 51 tuC

maand

de klant ostentatief naast de sandwichkcs en de koffiekoeken ook nog zoveel PANTERKES vragen. PANTERKES! Verstaat ge, gndn tigerkes! Godver de godver! Eer dat die gij dat weer verstaan hebt, zeg. Waarom sturen ze van De Hoogstraatse Maand toch ook altijd de snuggerste naar hier. •

HAKUNA MATATA

ScFwonheidssa1Ton Lieve 'De 7v1'eester Langenberg 30 - 2323 Wortel

Met dank aan bakkerij Mathijsen

1.eg

efaatsverzorgitig . M'anicure . .'Pedicure Oct11 aringen - M'aquiC[age

141

Wie wtl corresponderen met Bosco Motuko. ongeveer 15 jaar en leerling aan een middelbare school in Kenia East Africa l)e correspondeoticlaal is Engels! Zend dan de eerste keer een briefje naar defam. Van Rici. Begijnhol 28, 232(1 l-loogstraten.

uw kappersteam waar haarkappen een

St is.

mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


tnon in de moond Een boodschapper op doortocht 'En een oude priester zei. Spreek tot ons over godsdienst. En hij zeide: Heb ik deze dag over iets anders gesproken? is godsdienst n jet iedere daad en iedere bespiegelirig, en wat geen daad noch bespiegeling is, maar een wonder en een verrassing die eeuwig in de ziel opborrelt, zelfs terwijl de handen de steen houwen of het weefgetouw bedienen? Wie kan zijn geloof scheiden van zijn daden, of zijn mening van zijn bezigheid?' Uit: De profeet, Kahil Gibran Deze bewogenheid, gedrevenheid waarbij de scheiding tussen 'godsovertuiging', werk en gezin vervaagt, hebben wij zeker ervaren, die avond dat wij met Corneel Crezée een afspraak hadden en ons oor bij hem te luisteren legden. Zijn werk, of moeten we eerder zeggen zending, als mede-stimulator van een kleine evangelische gemeenschap binnen Hoogstraten, doet hij onopvallend en in stilte. Open voor ieder die de boodschap van de bijbel horen wij.

Evangelische gemeenschap (Of: Een terugblik in de geschiedenis) Vooraf is hier misschien enige verduidelijking op zijn plaats. Als we enkele honderden jaren teruggaan naar de 16e eeuw, naar de tijd van de Reformatie door Luther en Calvijn, dan ontdekken we dat vele tienduizenden in de zuidelijke Nederlanden (dus Vlaanderen) aan hun oproep lot persoonlijke bekering gehoor gaven. Steden

als Doornik. Oudenaarde, Gent en Antwerpen waren bolwerken van wat men noemde 'het nieuwe geloof. In de drukkerijen van Antwerpen werden de bijbels in verschillende Europese talen gedrukt, waaronder de bekende 'Van Liesfeltbijbel (Van Liesfelt is hiervoor de marteldood gestorven).

C'ii:i'eI (te:e

Door de contrareformatie kwam een stroom van vluchtelingen op gang. Tienduizenden Vlamingen vluchtten naar Noordnederland (vooral ook Amsterdam), uit Gent 9000 gezinnen en alleen uit Antwerpen al 35.000 mensen. Deze gevluchte Vlamingen hebben het 'terug naar de bijbel geloof' in Nederland gepredikt. Zie hiertoe ook het kaderstukje hiernaast of lees 'Het Geuzenboek' van Louis Paul Boon. Het gevolg was een duidelijke scheiding tussen Rooms Katholiek en Protestants. Consequentie was dat de bijbel hier niet meer door de gewone man gelezen mocht worden. Pas in 1962 (Vaticaan 2) kwam hierin weer verandering.

Protestantisme is eerder een verzamelnaam van verschillende kerkgemeenschappen die elk op hun beurt hun eigen accenten leggen doch bij allen staat de bijbel en Jezus Christus centraal. De 'evangelische gemeenten' kunnen als een onderdeel hiervan beschouwd worden. Zij ontstonden in tal van West-Europese landen omstreeks het einde van de 19de, begin van de 20ste eeuw. In België kan 1919 als stichtingsjaartal worden opgegeven. Voor de leden van deze gemeenschappen ligt de nadruk op het Nieuwe Testament, het priesterschap van alle gelovigen, de verwachting van het eeuwige leven en ze zijn bereid dit uit te dragen. Volgens onze gesprekspartner zijn er wereldwijd 17,5% Rooms Katholieken, 10,4% Protestanten en 5,1% evangelicalen. (die ook bij deze 0,4% horen).

De coordinaten Na deze vai algemene inleiding is het tijd om wat nauwkeuriger coördinaten van onze gesprekspartner uit te zetten: Corneel Crezée werd geboren te Almkerk (NL) op 26.02.1950. Hij is gehuwd met Lia Verschoor en sedert een 5-tal jaren wonen zij in de Moerstraat samen met hun -t kinderen: Daniël, }lanna .,Silas en Febe.

Een ommekeer /-Ii'I

gII/!

Ci

Cpnegrneid i neen positiel christelijk gezin wa ik een kind van mijn tijd. Jong zijnde was God ver wee Cii genieten van het leven was de


MAN IN DE MAAND boodschap. Als 18-jarige werkte ik voor een verzekeringskantoor en ten gevolge van een ziekte kwam ik in bed terecht. Gedurende die periode hen ik na gaan denken over de waarden in mijn leven. Waar kom ik vandaan, waar client dit alles toe? Zijn wij slechts het resultaat van een toeval of is er een plan? Een vriend die vertelde dat hij zijn weg had gevonden in Jezus Christus werd in eerste instantie met grote ogen bekeken, zo van; Wat vertel je me nu! Twee weken na dit voorval kwam deze vriend om het leven bij een verkeersongeval in de dichte mist. Ook deze gebeurtenis heeft me aangezet om na te denken over mezelf en mijn godsbesef. Op mijn 22ste nam ik het besluit: als God bestaat wil ik die leren kennen en mijn leven op Hem afstemmen. Tijdens clie zoektocht is het persoonlijk geloven in God voor mij echt gaan 'leven' en ben ik tot de conclusie gekomen en eigenlijk zou dit wel een mooie titel voor dit verhaal kunnen zijn: 'Het leven is de moeite waard'. Ik wilde daar iets mee gaan doen. Tijdens mijn zoektocht had ik zelf antwoorden gevonden in God, Er zijn nog zoveel mensen die worstelen met vragen en voor hen wil ik er zijn en voor zover dit mogelijk is hen helpen. Mijn nieuwe visie op de toekomst en het eeuwige leven niet God zette het dagelijks leven voor mij in een heel andere context. Opdat ogenblik had ik eenjob als verzekeringsagent en die heb ik opgezegd om gedurende 3 jaar godsdienst-wetenschappen te gaan studeren in Brussel, dit op aanraden van een bevriend predikant.

Met ccii aantul to/t :ijn leerlingen

Lokeren Na mijn opleiding wilde ik dus vooral anderen helpen om bijbelse antwoorden te vinden voor levensvragen waar zij mee zaten. Via een omweg kwamen we in Lokeren terecht. Die periode was voor ons ook een tijd van veel

bijleren. Hoe kun je praktisch dienstbaar zijn voor hen die in nood verkeren? Als je twee stoelen hebt en een ander heelt er geen. geef je hem weg, leert de bijbel. Dat deden we dus. Hieruit hebben we geleerd dat we eerst moeten zien waarde werkelijke problemen liggen, want veel van die hulpverlening had op lange termijn weinig resultaat. In het totaal zijn we II jaar in Lokeren gebleven en ook nu nog hebben we daar vele echte vrienden. De reden dat we uit Lokeren vertrokken was voor de hand liggend. We merkten dat de gemeenschap die daar ontstaan was en op het moment van vertrek een 100-tal personen telde (groot en klein. zonder ons ook verder /an kunnen.

Eerste officiële openingsdienst van de Evangelische kerk in Hoogstraren, 1993

Allen priester of één pastoor De e mce loo. he ee mee n'o. h tppc n huldigen het pi inc ipe dat aIIm pi imsters /1 jfl t en bewering die niet, geheel letterlijk genomen moet worden maar die er toch op neer komt dat ieder die zich geroepen voelt, een taak binnen de gemeenschap op zich kan nemen of zeil's voorganger kan zijn in een dienst. Als een gemeenschap op zichzelf kan bestaan, de groep zichzelf kan dragen, dan ligt, zijn of haar zending elders. In katholieke parochies staat een pastoor aan het hoofd en in dc protestantse gemeenschappen is de leiding in handen van ccii dominee. Deze tegenstelling werd frappant onderstreept door een artikel in Gazet van Antwerpen dd. 05.11.96, de ochtend na ons gesprek met C. Crez5e: 'Tweederde van priesters eg in tss intic ja ii tijd Dalin.. in Relgie is seruit het stei kst \ an heel t urop t lIet artikel besluit niet de vaststelling dat welgeteld 16 Vlamingen dit jaar begonnen aan een priesteropleidiug. Het lekoi't aan priesters wordt clan opgevangen door het inschakelen van diakens en pastorale werkerssteN).

4

De essentie van een evangelische kerkgemeenschap is dat ssç' 'saiiien kerk zijn' en dit de taken zoveel mogelijk verdeeld worden Cfl dat was gebeurd, dus was ons werk daar klaar. We zijn dan up zoek gegaan naar ecn nieuwe plaats. Eigenlijk zowat op zoek naar blinde vlekken up de kaart. Er waren al gcmccn:;chap pen in Antwerpen, Schoten en lurnhout maar hier in Hoogstraten en omgeving was er nog geen evangelische kerk. Deels was de keuze voor l-ioogstraten ook wel ingegeven door de situatie in mijn ouderlijke huis in Noord-Brabant. Mijn vader was in die periode ziek en van hieruit was het veel gemakkelijker om hem regelmatig te bezoeken. Waarom dan niet terug naar Nederland? Omdat wij van Vlaanderen zijn gaan houden, de mentaliteit waarderen en de vreugde van het evangelie nog altijd graag willen delen.

G odsdieiistleraar In Lokeren gaf ik al bijna 10 jaar godsdienstlessen. Kort na onze komst hier in Hoogstraten kwam er opnieuw een vacature voor iemand die Protcstantse-godsdienstlessen in deze streek wilde geven. Met mijn opleiding als evangelisch predikant kwam ik daarvoor in aanmerking. Ik geef 14 uren per week in 3 gemeentescholen van Hoogstraten en in t school van het gemeenschapsonderwijs in St. Lenaaris-Brceht.


MAN IN DE MAAND

Evangelische Kerk Hoogstraten Nu wonen ve alweer 5 jaar in l-loogstraten en groeien wij mee in een nieuwe kerkgemeenschap. Centraal in onze heleving staat het godsvertrouwenenhetgeloofinJezusChrisos. In een tijd waarin ontkerkelijking groot is s tien wij een geestelijk thuis aanbieden. In onze kerk en ook in al de meeste evangelische kerken, proberen we iedereen bij het 'kerkzijn' te betrekken. Iedereen heeft gaven en kan een taak krijgen. Voor ons is christen zijn geen aaneenschakeling van rituelen, maar een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus. We beschouwen het gezin als de basis en hoeksteen van de maatschappij. We beseffen dat voor die basis geknokt moet worden, om iets te bereiken moeten we er echt moeite voor doen. Uitgangspunt is dat een christenleven niet saai is. maar een avontuur. Dat je als gezin cii kerkgemeenschap een bruisend leven kunt hebben. Plezier beleven en genieten van al het mooie van het leven horen daar helemaal bii. t J ituien naar alles wat nog komen gaat geeft een uitdaging naar de toekomst toe. Kortoni 'Het is de moeite waard'. In de Evangelische kerkgemeenschap willen se ons openstellen voor elkaar met de bijbel als uitgangspunt. Onze practische Organisatie ziet er als volgt uit: Iedere zondag komen we bij elkaar in de 'oude gemeenteschool' in de Karel Boomstraat om 10 uur. De kinderen onder de 12 jaar hebben daar een eigen programma op hun niveau. Bijbelbesprekingen zijn er afwisselend hij de leden van de gemeenschap thuis iedere dinsdagavond. De tieners tussen 12 en 15 jaar komen om de twee weken samen van 19 tot 21 uur ook in de K. Boomstraat. De wat oudere jeugd heeft een maandelijkse ontmoeting. Dan zijn er maandelijks ontmoetingen voor vrousven en af en toe voor de mannen. Deze maand tiehben we een voedselinzanieling voor armen in cle Oekraïne. Andere nevenactiviteiten waarin wij ons willen openstellen voor een ruimer publiek waren een aantal gespreksavonden, de laatste in november ging over het boek 'De wereld van Sofie' van Jostein Gaarder. We hebben geprobeerd dit vanuit een christelijk standpunt te belichten en te bespreken. Een van de toekomstige activiteiten is een lezing over de boeken van James Redfield (o.a. de Celestijnse belofte). Verder tijn er cursussen over het juist verstaan van liet es angelie, het huwelijk en opvoeding. Landelijk is er jaarlijks op 1 november een Vlaainse Familiedag. Dit jaar met 2.500 bezoekers. Verder zijn er jaarlijks praise concerten voor de jeugd. De laatste trok 700 mensen, hooidzakelijk tieners. Er zijn de jaarlijkse zomerkampen. Zelf zijn we al drie jaar betrokken geweest bij muziekkanipen. 1-let doet deugd kinderen en tieners zo enthousiast bezig te zien. Ten slotte zijn we aangesloten bij de 'Vlaamse Evangelische Alliantie' die door de staat erkend is. Recent kregen we ook zendtijd via de BRTN II. De le allevering vond plaats op 20-10-'96 en was geheel gewijd aan Jan de Vuyst, bekend als tekstschrijver van tal van Vlaamse artiesten. Een tweede uitzending tal er zijn op 15-1 2-OP ()IIi 22.20 uur.

En nu verder l-loogstraten is voor ons geen eindpunt. 01) een bepaald ogenblik zal de gemeenschap op zichzelf• kunnen bestaan. En dan trekken wij verder, n mr een andere stad.

Wij gunnen het aan anderen om oplossingen te vinden op hun vragen. Immers: 'Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God'.

Corneel Crczée woont met zijn gezin in Hoogstraten, Moerstraat 33 en is telefonisch te bereiken op het nummer 314.10.37..

Van zuid naar noord naar zuid \Vee haalden het reeds aan in het intervtew met C. Crezée, doch willen hier cle relatie tussen de reformatie en Hooestraten even uitdiepen, zonder daarbij als historicus op te treden. Luther gal, door zijn manifest te spijkeren op de kloosierkerkdeur van Wittenberg in 15 17, de aanzet tot de reformatie die vooral haar uitstraling had in de Duitstalige gebi eclen. Voor onze streken was vooral Calvijn van belang. Deze theoloog, afkomstig uit Genève, verkondigde eenzelfde hervortningsgezind gedachtengoed als Luther doch hij tnaaktc zijn tocht doorheen Frankrijk. Een eerste contact met het Nederlandstalig gebied kwam er in Frans-Vlaanderen alwaar de zogenaamde 'hagepreken' heel \vat belangstelling trokken. 1-her hij ons in l-loogstraten heerste toen nog rijst en kalnite onder hei voorspoedig beleid van Elisabeth van Culemborg. Deze huwde in 1509 niet Antoon de Lalaing en deze werd in IS 18 verheven tot eerste graaf van l-[oogstraten. Antoon was niet de eerste de beste want hij was goed bevriend met de 1-lahshurgers en was raadsheer van Karel V, ons beter gekend als Keizer Karel. Getuigen hiervan zijnde glasranien in het hoo g koor van de St. (Taiharinakerk die verwijzen na'tr deze relatie tussen de Lalaing en Karel V en zijn entourage. De derde graaf van Hoogsiraten die ook Antoon heette was lecftijdsgenoot en vriend van Fil ips ii, zoon en opvol ger van Karel V. Deze vond het echter te koud in onze streken en vertrok voorgoed naar Spane. Antoon de Lalaing werd als kamerheer belast met de ahliandeling van de financiële zaken in dc Nederlanden. Willem van Oranje was voor hem dan ook geen onbekende of eerder een zeer vertrouwd persoon. Wiit later 'dc beeldenstorm' werd genoemd, raasde in die periode door Vlaanderen. Niet alleen steden als Doornik. Oudenaarcle, Gent en Antwerpen gingen voor cle bijl, maar ook in kleine dorpen werden kerken nïet gespaard. Louis Paul Boon heeft dit relaas tninuneus uit g eschreven in 'Het Geuzenboek'. De Spanjaarden die. hier toen de plak zwaaiden, wierpen zich op als de verdedigers van het ware geloof en wilden van de hervormers niets weten. Zij bestreden hen dan ook te zwaard maar vooral te vuur. Wie zijn 'nieuwe' geloof niet afzwoor, na enkele uren op de ptjnhank. (en zelfs dan) kwam onverbiddelijk op de brandstapel. Toch votiden de gereformeerden heel wat aanhang onder cle Vlaamse bevolking en zeker hij de toenmalige zr welgestclden en geleerden. Zij namen de vlucht naar het Noorden. Zo votiden om en hij de 9000 gezinnen uit Gent en 35.000 mensen tilt Antwerpen hun toevlucht in Amsterdam. Eerder als een verzet tegen cle Spaanse overheersing vormden de werelcllijkc gezagsdragers het zogenaamde 'Verbond der Edelen' niet Willem van Oranje aan liet hoofd. Graaf Egmond en graaf Hoorn verloren er het hoofd hij, maar in liet zog van de reformatie woedde een strijd voor vrije Nederlanden. los van Spanje. Ook de Lalaing. de Hoogstraatse graaf, schaarde zich aan de zijde van Willem de Zwijger. Militair kon hij echter niet genoeg gewicht in cle schaal leggen. Bij cle slag om Geldenaken op 20. 10.1568 werd hij gewond en overleed enkele weken later aan deze verwondingen. Zijn goederen werden geconl'isceerd of verbeurd verklaard door hertog Alva. Hoogsiraten kreeg dan een Spaans bestuurder met name Arias Montano. De rijke bibliotheek van de graaf verhuisde naar Spanje. Ook de plaatselijke hevolking kreeg het zwaarte verduren. Brandschatting, plunderingen besmettelijke ziekten waren in liet laatste kwart van cle 1 ôde eeuw hi.tn deel. Hoogstraten lag gedurende cle SO-jarige oorlog in de frontlinie en was meerdere malen liet toneel voor oorlogsgeweld. Voor Hoogstraten viel cle teerling aan de zijde van de Spanjaarden en vormde zo hij de Vrede van Munster in 1648 cle middelste buit van wat wij nu de pro\'iticie Antwerpen noemen. Waar de evangelische gelootsverkoncliging enkele eeuwen geleden van zuid naar noord ging. zien wij miii een omgekeerde beweging. Onze gesprekspartner van deze maand komt lui het Noorden, en zou naar zijn zeggen afstammeling zijn van een 1-lugenoot. Een verdreven Fransman die ergens in de tweede helft van de 16de eeuw strandde in Zeeland. Nut is zijn aartwengheicl in Hoogstraien een zending in het gelool.


r

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

L

Kantoor van Notaris H. VERSCHRAEGEN Gemeentepark 17 - 2990 WUUSTWEZEL Tel. 031699 61 20 - 031669 66 82

OPENBARE VERKOPING VAN WEI- EN AKKERLAN DEN TE HOOGSTRATEN/MEER MAXBURGDREEF, BLAUWPUTTEN, KROCHTENSTRAAT, WERKHOVENSESTRAAT -

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten en Herman Verschraegen te Wuustwezel zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer:

KOOP 1: Een perceel weiland aan de Maxburgdreef, palende aan kopen 2, 5 en 6 en de consoorten Verschraegen, gekadastreerd sectie E nummer 201/A/deel, groot 2ha lOa 43 ca. KOOP 2: Een perceel weiland aan de Maxburgdreef, palende aan kopen 1, 3 en 6 en de consoorten Christiaensen, gekadastreerd sectie E nummer 201/B en 201/A!deel, groot 2ha 04 a 02 ca. KOOP 3: Een perceel akkerland, palende aan kopen 2 en 4, gekadastreerd sectie E nummer 2001A/deel, groot 89a 48 ca. KOOP 4: Een perceel akkerland, palende aan koop 3, gekadastreerd sectie E nummer 200/A/deel, groot 88a 36 ca. KOOP 5: Een perceel weiland, palende aan kopen 1, 6, 7 en 8, gekadastreerd sectie E nummer 202/A/deel, groot lha 83a 71 ca. KOOP 6: Een perceel weiland, palende aan kopen 1, 2 en 8 gekadastreerd sectie E nummer 202/A/deel, groot iha 74a Olca. KOOP 7: Een perceel grasland aan de Blauwputten, palende aan kopen 5 en 8, gekadastreerd sectie E nummer 203/A/deel, groot 1 ha 22a 09ca. KOOP 8: Een perceel grasland, palende aan de Blauwputten, kopen 5, 6 en 7, gekadastreerd sectie E nummer 203/A/deel, groot 1 ha 20a 76ca.

KOOP 9: Een perceel akkerland, palende aan de Krochtenstraat en koop 10, gekadastreerd sectie F nummer 286/C/deel, groot iha 57a 35 ca. KOOP 10: Een perceel akkerland, palende aan de Krochtenstraat en koop 9, gekadastreerd sectie F nummer 286/C/deel, groot lha 59a 45ca. KOOP 11: Een perceel weiland aan de Werkhovensestraat, gekadastreerd sectie C nummer 787/B, gekadastreerd sectie C nummer 7871B groot 43a 46ca. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: - Inzet op dinsdag 3 december 1996 - Toewijzing op dinsdag 17 december 1996 telkens om 15 uur in cafĂŠ 'De Eiken', John Lijsenstraat 36 te 2321 Hoogstraten/M eer. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTAATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING te RIJKEVORSEL, PRINSENPAD 12 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning te Rijkevorsel, Prinsenpad 12, groot 3a 55ca. Ingedeeld als volgt: voorplaats, woonkamer, keuken, bergplaats, wc, kelder, bovenkamer, boven 2 kamers en zolderke. Kadastraal inkomen: 9.600 F. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging zaterdags van 14 tot 16 uur. Zitdagen: - Inzet op donderdag 5 december 1996 - Toewijzing op donderdag 19 december 1996 telkens om 16.30 u. in de Parochiezaal, Dorp 21 te Rijkevorsel Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE HANDELSEIGENDOMMEN EN GARAGE-OPSLAGRUIMTE TE 2310 RIJKEVORSEL, HELHOEKWEG 3-7-10 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Rijkevorsel, le afdeling: KOOP 1: Winkel met woning, Helhoekweg 10. groot 7a 52 ca, KI 34.600 Begrijpende: - op het gelijkvloers: winkelruimte met opslagruimte en berghok, woonruimte, tussenplaats, keuken, badkamer en kelder; - op de verdieping: vier slaapkamers en zolderruimte. Verwarming met aardgas. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. KOOP 2: Woning met werkplaats, Helhoekweg 7, groot 2a 45ca, KI 57.900 Begrijpende op het gelijkvloers: -werkplaats en inkomhali -op de verdieping: hall, badkamer metwc en douche, living met terras. keuken en slaapkamer, - op de 2e verdieping: slaapkamer. Verwarming met aardgas. KOOP 3: Garage - opslagruimte met zolder, Helhoekweg 3, groot la 25ca KI 10.800. Niet voorzien van elektriciteit. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing op maandag 2 december 1996 om 16.30 uur in cafĂŠ Parochiecentrum te 2310 Rijkevorsel, Dorp 21. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huweliikskontrakt.


FILM

.......... t o ch

1

December in The Movie

Nog nooit in onze twaalFjarige geschieden is h cl t l)r Hoosti s its. \l i uid io c 1 kici eeliad il s nil Niet dat we daar ii dankbaar 5001 iIIiiCILfl zqii Neen tenslotte lee t ii 1 i.t oser hei ieden cii ietlen in Hoo._ sti iten 'vi iai toch houden wij van onze lezers. Zoveel zeIl's dat wij aan onze geld beheerders gevraagd hebben een zuurverdiend spa areen tje te besteden aan u . Niet minder dan 200 san onze duizenden lezers willen wij trakteren nlet een f0 innamiddag in onze eigen The Movie. De rolprent die wij opdienen is niet de ['Icise Lassic, onnozele De 13oct JCS 01 een ondi lig als Indcpendenet' lia Wl de kaskrakcr'. an dit ugeiililik. dĂŠ filin vati Walt 1 misitev naar het klassieke vel haal au Vieior Hugo De Klokkenliulder san de Notre Dante liiie Hunchhaek of Noire 1 )aine 1 een 01111 voor kundvien s in 6 tot 66 jaar

knkele films, zoals de leuke The Nutty Profes.or, draaien nog een tijdje door in december. De ei ndejaai stopper wordt echter de Klokkenluider van de Notre Dame. V ictor Hugo's klassieker, met de misvormde en onaantrckkelijke Quasimodo, otilvormen tol een Disney publiekstrekker lijkt op het eerste zicht een onmogelijke opdracht. Een melodrama, tegen de achtergrond van de 15de eeuwse sociale onrechtvaardigheid in Parijs, de aanklacht tegen kerk en staat, hoe kan zoiets in godsnaam verwerkt worden tot een familiemusical? De film begint met een indrukwekkende flashback en opvoering van alle karakters. Begeleid door een ontzettend mooie song komen de

.

:k..

5

JWtH .

...

......

'. .

.

Maar svat moet ik daarvoor doen, vraagt ii zich wellicht af. Lens oudig. \ ul de bon ii: uw naam. adres en aantal 1ersonei1 stal dc tilm ss ii koeten zien. Lnkel hij u onder bdn dak wonende personen mogen nee op de bon. Bel het nummer 14.48.91 om te reserveren 11 kunt elke (lag hellen san 11 .00u tot 1 3.00u en san 1 8.00u tot 1 b.tt1)u. t krijgt dan een persoonlijk nuillmer dal ii bovenaan rechts moet mns ullen. Bcitecf ii niet deze ingevulde bon op zaterdag 21 december om 16.00 u naar The Movie met uw familie.

hoofdspelers ten tonele. Eerst en vooral Quasimodo. de eenzame en lelijke maar dadelijk geliefde klokkenluider, de vrolijke waterspuwers, de sensucle Esmeralda en haar trouwe geit, de onhandige Phoebus. In scherp kontrast ook de sinistere rechter Claude Frollo en de gruwelijke mensenmenigte. De mooie Esmeralda die Quasimodo ter hulp komt, en daardoor de onzuivere gedachten van Frollo dwarsboomt, zet het verhaal in gang. Vriend en vijand zijn het eens dat Disney hier het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt; het rauwe middeleeuwse drama toegankelijk gemaakt door een eenvoudige beeldtaal. Hoofdthema blijft echter: all you need is love, geliefd willen worden ondanks alles. De Klokkenluider van de Notre Dame is een film over begrip voor de andere. Naar Disney standaard is de Klokkenluider van de Notre Dame een donkere film en daarom minder geschikt voor de allerkleinsten. Klcuterschoolkinderen zullen de juiste inhoud minder goed aanvoelen. Maar voor kinderen anaf6jaar en voor hun ouders is het echter een absolute aanrader. Voor meer inlichtingen over het gehele filmaanbod raadpleeg je het bestbladzijde 2 lanDe Keoipenklok. Wie re(htvtreek,se oiforouitu' ei!, helt liet ,iiioioic r $14.67.00.

Simpel. Maar ci lijn wei enkele beperkingen. Als de 200 plaatsen bezet zijn is de kermis uit, Dus snel bellen is dc boodschap. Mocht naderhand bi ijken dat u belet bent. verwmttig ons dan, 7odat iemand anders de kans krijgt. De bon geldt cnkel op zateu'dag 21 december oom 16.00 o in 'l'lle Movie Breng enkel een authentieke bon mee. (Gce'n kopie dus)

ON

Persoonlijk nummer (*). Deze bon meebrengen op zaterdag 21 december!

1 Ja, ik wil gratis (**) naar de film 1 De Klokken luider van de Notre Dame 1 in The Movie op zaterdag 21 december om 16.00 uur Familie

' .........................................................

Adres' ....... . .......................... Tel

te

...................

.' ..............................................................

Wij komen met ........ personen

1

* Bel voor uw persoonlijk nummer naar 314. 48. 91 ** Zonder enige verplichting

De Hoogstraatse Maand, het meest gelezen blad in Hoogstraten L--------------------------1

i


VANUIT HET STADHUIS... Brengt het nieuwe verkeersplan redding? H. Bloedstraat nog een beetje drukker door nieuwe verkaveling Het zal nog veertien dagen afwachten zijn om te zien of Sint-Niklaas ons ook dit keer goed gezind is geweest. Op 9 december wordt immers de langverwachte verkeersstudie van Libost aan de bevolking voorgesteld. Hopelijk zit er echter geen kat in de zak, want de laatste jaren zijn er in Hoogstraten al wel enkele nodeloze of ongebruikte studies de revue gepasseerd. Niet te verwonderen dat de beslissing van vorig jaar augustus om een verkeersplan en bijhorende studie te laten opmaken, voorafgegaan werd door een uitgebreide discussie over de zin en de kosten (1,5 milj.) ervan. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de dorpsgemeenschappen liggen gelukkig nog altijd veel mensen nauw aan het hart. Anderzijds zien we dat er op enkele maanden tijd alweer twee nieuwe verkavelingen in het centrum van Hoogstraten werden goedgekeurd, een in de Burgemeester Brosensstraat en een recente in de H. Bloedstraat (24 kavels). Door het ontbreken van de reeds vijf jaar geleden beloofde ontsluitingsweg voor de verkavelingen in en rond de H. Bloedstraat wordt hierdoor de verkeersdruk nog eens extra opgevoerd. Wij zijn dan ook ten zeerste benieuwd welke oplossing Libost hiervoor voorzien heeft. Intussen heeft het gemeentebestuur niet stilgezeten. De voetpaden in de Vrijheid werden en worden herlegd, talrijke gemeentewegen kregen een opknapbeurt, het fietspad naar Meerle raakte afgewerkt... Alleen de communicatie en de inspraak met Bruggen en Wegen blijft nog steeds een probleem. Na de moeilijkheden en grote meerkost voor de weg naar Meerle, het ontbreken van konkrete plannen voor de nieuwe weg naar Meer, komen nu ook nog de oude lijken uit de kast gevallen. Klachten van bewoners langs de Ulicotenseweg in Meerle over geluidsoverlast, trillingen en barsten in de gevels, dwingende gemeente tot ingrijpen. Vooral als het kalf verdronken is, beseft men wel eens dat inspraak van gemeente en bevolking toch wel eens zinvol kan zijn.

Veilig door Hoogstraten? Op maandag 9december om 20.00 uur wordt in het administratief Centrum het verkeersplan voor de stad Hoogstraten voorgesteld door het studiebureau Libost. Deze kreeg van het gemeentebestuur op 21 augustus '95 de opdracht een grondige studie en een plan op te stellen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in gans de gemeente. Aan de hand van tellingen, enquêtes, besprekingen met de scholen, enz. zou er een inventarisatie opgemaakt worden van de voornaamste knelpunten waarvoor dan verschillende oplossingen zouden uitgewerkt worden. Aan de hand van deze plannen zou er dan later in fazen kunnen gewerkt worden bij de concrete uitvoering ervan.

Aan de studie werden een viertal doelstellingen gekoppeld: - De straten en de pleinen in de verschillende dorpscentra moeten ingericht worden in overeenstemming met hun verschillende functies. - De dreiging en de hinder die van het verkeer uitgaat binnen de gemeente moet teruggedrongen worden, zonder evenwel de problemen te verschuiven naar de omliggende gemeenten. - De kans op emstige ongevallen binnen de gemeente moet worden verminderd. - Vooral de omgeving van de scholen in cie verschillende deelgemeenten moet verkeersveilig gemaakt worden. Ondanks het feit dat er bij de raadsleden nogal wat vragen waren over de kostprijs (1,5 mij. F) en wat men er uiteindelijk concreet voor in cle

Hans Vanderhallen neemt afscheid van de Hoogstraatse gemeentepolitiek. De geineenteraadszitting van oktober was zijn laatste. Hij wordt opgevolgd door de eerstvolgende plaatsvervanger hij de CVI', Louis Tilburgs. plaats zou krijgen, was de volledige raad Vrij enthousiast over het initiatief. Afwachten of het resultaat ook beantwoordt aan de verwachtingen. Een andere belangrijke vraag die men in dese context wel eens zou mogen stellen is misschien van fundamentelere aard. Waar wil Hoogstraten in de toekomst met zijn bevolking naartoe? Tot waar kan en mag een verdere expansie gaan? Leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn essentiële elementen voor elke gemeenschap, maar leefbaarheid is meer dan enkel verkeerveiligheid. De laatste tien jaar zijn er heel wat verkavelingen, vooral in het centrum van Hoogstraten. bijgekomen. Oorspronkelijk waren het allemaal privéverkavelingen, geleidehjkaan zijn er ook heel wat sociale kavels bijgekomen. De huidige trend om in elke verkaveling ook sociale kavels te voorzien is een evolutie die enkel maar toe te juichen is. Op die manier krijg je een afspiegeling van de ganse bevolkingsgroep. Extremen zoals wijken waar ongeveer voor de helft fiscale inwijkelingen wonen en aan de andere kant een megaproject met 88 sociale huurwoningen, bevorderen nu eenmaal niet de normale samenleving in een gemeente. Leren uit (le louten is


GEMEENTERAAD belangrijk. maar verzinnen voor men begint kan veel ongemak voorkomen. Nu men dan toch resoluut gekozen heeft voor de integratie van sociale kavels tussen andere, dreigen de belastingen roet in het eten te strooien, tot grote frustratie van de kopers en van de schepen van huisvestingsbeleid. 'Het is een schandaal dat men het sociaal woningbeleid van de gemeente fnuikt! Dit moet op het eerste blad in de pers komen! roept een verontwaardigde schepen Peerlinck uit tijdens de laatste gemeenteraadszitting. De kans is echter groot dat wat in de Wereldakker gebeurd is zich kan herhalen in de nieuwe verkaveling in cle H. Bloedstraat.

')

1

L IJ J4I

Nieuwe verkaveling In de raadszitting van 28 oktober keurt de gemeenteraad de nieuwe verkaveling in de H. Bloedstraat goed. Het gebied is op het gewestplan aangeduid deels als woongebied, deels als woonuitbreidingsgebied. Er worden in totaal 24 houwgronden op de markt gebracht waarvan 9 sociale kavels voorzien zijn. Maar of deze laatste echt nog wel aan sociale prijzen zullen kunnen aangeschaft worden is een andere vraag. Door het feit dat deze twee soorten kavels in één en dezelfde verkaveling vallen dreigt dezelfde geschiedenis zich te herhalen als in de verkaveling 'Wereldakker'. Hier werden 10 kavels verkocht aan sociale prijzen aan 1500 fr. de vierkante meter, wat ongeveer 1 miljoen per bouwgrond betekende. Dit was de prijs zonder heschrijvingskosten. De ontvanger van de Registratie van Belastingen bekeek het evenwel anders en hanteerde een prijs van 2500 fr. per vierkante meter, omdat de laatste kavels in die omgeving aan die prijs verkocht werden. Na

tussenkomst van het stadsbestuur tot zelfs bij het hoofdbestuur in Brussel werd de uiteindelijke prijs geschat op 1900 fr. Hierop werden de beschrijvingskosten en de boete berekend. Schepen Peerlinck is erg ongelukkig over deze zaak en vindt het hoog tijd dat deze wet bijgesteld wordt. 'Wij krijgen op die manier nog al de mensen tegen waarvoor we het allemaal doen. Het is net alsof we een vuil spel zouden spelen. De enigste fout die we misschien gemaakt hebben is dat we de mensen niet verteld hebben dat die mogelijkheid er misschien wel inzat. Het is een schandaal dat men het sociaal beleid van de gemeente fnuikt.' Volledig sociale verkavelingen hebben geen last van deze hogere beschrijvingskosten. Hier worden de prijzen gehanteerd zoals die door de lOK worden aangegeven. Enkel sociale kavels in gemengde verkavelingen dreigen hierin de dupe te worden.

Ontsluiting Deze nieuwe verkaveling zal nogmaals de druk verhogen op een gebied dat in enkele jaren tijd een enorme expansie gekend heeft aan woningbouw. Vijf jaar geleden op 2 september '91 keurde de gemeenteraad na een lange discussie uiteindelijk toch de verkaveling H. Bloedstraat goed. In dit project waren 146 bouwpercelen voorzien. Het strekte zich uit over 14,5 ha en bevond zich in de woonuitbreidingszone. De voornaamste kritieken situeerden zich vooral op het gebied van verkeersveiligheid en overlast. Alle verkeer van en naar deze nieuwe verkaveling zou via het smalle H. Bloedstraatje en de Achtelstraat moeten verlopen. Dit leek voor nogal wat raadsleden een onmogelijke situatie en daarom werd er ook aangedrongen op een ontsluitingsweg. Vooral een aantal CVPraadsleden en de toenmalige oppositiepartij Fusiebelangen kantten zich tegen het project. Uiteindelijk liet de CVP haar bezwaren vallen en keurde de verkaveling goed op voorwaarde dat er een ontsluiting zou komen via de Lodewijck De Konincklaan. Fusiebelangen stemde tegen en de andere oppositiepartij Deinokratische Eenheid onthield zich bij de stemming. Vandaag, vijf jaar later, is er nog steeds geen ontsluitingsweg voor dit gebied voorzien. De projectontwikkelaar is reeds lang vertrokken en alles wijst erop dat de gemeente uiteindelijk ook financieel nog zal moeten opdraaien voor deze weg. Dit belette het huidige gemeentebestuur evenwel niet om een nieuwe verkaveling van 24 percelen in de H. Bloedstraat goed te keuren. Raadslid Sprangers wijst er zijn collega's opdat

elke verkaveling zou moeten gebaseerd zijn op een globale visie op het ganse gebied, een studie op de woonbehoefte en een beperking van het grondverlies. 'Vermits er op geen enkel vlak aan deze voorwaarden voldaan is en omwille van de gebrekkige of totaal ontbreken van een goede ontsluiting, kunnen wij (Agalev) deze verkaveling niet goedkeuren', aldus Sprangers. Wij wachten af watde schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Van Looy, die destijds als raadslid mede de eis van de ontsluitingsweg doordrukte, binnen enkele weken met zijn verkeersplan voor deze streek in petto heeft.

Timmeren aan de weg Intussen heeft het gemeentebestuur niet stilgezeten. Tal van gemeentewegen werden hersteld en ook nu weer heeft de schepen van Openbare Werken voor de tweede maal dit jaar een ganse reeks gemeentewegen voor buitengewone onderhoudswerken op de agenda staan (11.7 mij.). Ook start men kortelings met het vernieuwen van de voetpaden langs de oostzijde van de Vrijheid. Toch verwijt raadslid Sprangers het bestuur een gebrek aan creativiteit bij het herstel van de wegen. Men zou enkel maar oog hebben voor de nieuwe asfalt en geen structurele werken uitvoeren die op termijn de gemeente ten goede zouden komen zoals bijvoorbeeld aanpassing van, de bermen. Bij zijn rondrit doorheen de geneente heeft het raadslid moeten vaststellen dat er vaak nog weinig respect is voor het openbaar domein. Op heel wat plaatsen zouden grachten gewoon dichtgeploegd worden. En daarbij stelt hij tevens de vraag of er soms geen wegen worden verhard die maar amper gemeenteweg zijn.' De aanleg van nieuwe voetpaden in de Vrijheid is een belemmering voor de globale herinrichting van deze straat. Het blijft allemaal een erg ongecontroleerde manier van werken waardoor men uiteindelijk met de moeilijkheden blijft zitten. Wat Hoogstraten nodig heeft, is een modern beleid, toekomstgericht waarbij in de Vrijheid gezocht wordt naar parkeergelegenheden aan de rand van het woongebied.' Schepen Aerts heeft echter weinig moeite met deze kritiek. 'Het belangrijkste is de wegen berijdbaar te houden. Wij hebben één vaste kraanman die permanent bezig is met grachten ruimen en bermen afschrapen. Zijn er problemen met dichtgeploegde grachten, dan vragen wij eerst aan de betrokken persoon of hij bereid is de gracht open te maken. Doet hij het dan zelf niet, dan doen wij het en rekenen de kosten aan de boordeigenaars aan. Wij gaan verder altijd

Uw abonnement betaald? De overschrijving vond u in het vorige nummer. Niet gezien? Schrijf dan nu 660,- Fr. over op rekeningnummer

733 - 3243117 - 49 van De Hoogstraatse Pers bvba Groenewoud 21 2320 Hoogstraten met vermelding 'abonnement '97' Vermeld duidelijk uw naam en volledig adres!


GEMEENTERAAD verkaveling zou het een veel hogere prijs maken. Het laatste woord is hier wel licht nog niet over gezegd.

Eerst klacht, dan pas politieoptreden

Agalev-raadslid Fons Sprangers: Er is te weinig creativiteit bij herstel/in gswerken. Door deze ongecontroleerde manier van werken blijft men met de moeilijkheden zitten.

Schepen van Openbare Werken Karel Aerts: 'Het belangrijkste voor mij is alle wegen goed berijdbaar te houden. Wij hebben nu nog een budget van 35 miljoen nodig om alle herstellin gen uit te voeren.'

na of een weg openbare eigendom is, anders komen we er niet aan. Wij hebben nu nog een budget van 35 miljoen nodig om alle herstellingen uit te voeren. Als we alles zouden doen zoals raadslid Sprangers wil dan hebben we heel wat meer geld nodig. Wij zijn gebonden aan ons budget en met 5 miljoen kun je geen Vrijheid herinrichten. Daarom begin ik liever van voor af aan, met stoepen waarover men tenminste fatsoenlijk kan gaan. En in de Vrijheid lopen nu eenmaal de meeste mensen, ook al zou er op veel andere plaatsen ook aan gewerkt moeten worden. Maar tenslotte heeft men reeds twee miljoen betaald voor een studie over de inrichting van de Vrijheid zonder dat men er iets mee gedaan heeft.' Maar ook onvoorziene omstandigheden kunnen op het budget gaan wegen. Denken we maar aan de meerwerken aan de wegen in '95 (1,2 mij.), de vergroting van de piantgaten in MeerselDreef (1 mij.), de bijkomende herstellingswerken aan de Meerleseweg waarbij het gemeentebestuur evenwel een gunstige overeenkomst heeft weten te sluiten met de onderneiner, en tenslotte de gloednieuwe wegbedekking in de Gravin Elisabethlaan.•

bevolking.' Het college heeft tot nu toe steeds de boot afgehouden en stelde op 28 oktober aan de raad voor een onteigeningsprocedure op te starten voor deze gronden. Volgens het schattingsverslag zou de prijs vastgelegd kunnen worden op 120 fr per vierkante meter. Op uitzondering van de schepenen Peerlinck en Van Ammel en de raadsleden Martens en Coppens die zich onthouden gaat de raad akkoord met het opstarten van een onteigeningsprocedure. De huidige eigenaar heeft slechts één woord voor deze beslissing: een schande. Buiten het feit dat hij twee jaar door het college 'voor de aap is gehouden', meent hij dat er nu misbruik gemaakt wordt van het schattingsverslag. Nu wordt de prijs aangegeven als weiland, maar als

In het verleden is de oppositie reeds meerdere malen in aanvaring gekomen met het college. in casu de burgemeester als hoofd van de politie. in verband met bouwovertredingen in de gemeente. Agaiev verwiji de burgemeester dat hij hiertegen niet optreedt maar zelfs via zijn diensiheloon iie overtreders önderstetint. Het gaat zelfs zover dat wanneer iemand een overtreding meldt aan de plaatselijke politie men bijna steevast liet anlwuuidt krijgt dat men hiertegen niet kan en niet mag optreden. 'Zolang er geen officiële klacht ingediend wordt, treedt de politie niet op', aldus Agalev. Vrij recent, tijdens de raadszitting van septentber, klaagde raadslid Verhuist de verbouwingwerken aan aan de dreef van het Minderhoutskapelletje. Opmerkelijk was toen zelfs dat schepen van Ruimtelijke Ordening Van Looy zich de plaats niet kon voorstellen, hoewel de eigen diensten en zelfs een raadslid van zijn eigen partij, de dagen daarvoor reeds verontwaardigd gereageerd hadden over deze gang van zaken. In de raadszitting van oktober was raadslid Verhuist wegens het overlijden van zijn moeder afwezig, maar toch had hij in een persnota uitvoerig de zaak toegelicht. Hierin maakte hij melding dat hij tegen de werkzaamheden klacht had ingediend omdat de politie alleen maar kon optreden als hij bereid was een klacht in te dienen. 'Hoewel het niet mijn taak is als gemeenteraadslid of burger van deze gemeente klacht in te dienen bij de overheid, zijnde de burgemeester, weigert op te treden, ja zelfs via zijn dienstbetoon overtreders ondersteunt. liii rechtvaardigheidsgevoel, en om de belangen van de gemeente en de omwonenden te verdedigen ben ik dan persoonlijk opgetreden. In hei verslag heb ik de nalatigheid van de burgemeester laten noteren.' Tot zover raadslid Verhuist. In een gedocumenteerd betoog klaagt het raads-

Onteigening aan de Mosten? Reeds enkele jaren loopt notaris Rommens van Meer met plannen rond om in het gebied vlak naast het gemeentelijk recreatiedomein 'Mosten' een verkaveling te realiseren voor 34 weekendverblijven. Deze zone staat op het gewestplan ingekleurd als 'zone voor verblijfsrecreatie'. De gemeente heeft echter altijd al een oogje laten vallen op deze gronden voor een mogelijke uitbreiding van de Mosten. Wanneer de eigenaar vorig jaar in het begin van de zomer een verkavelingsaanvraag indiende, reageerde vooral de dorpsraad van Meer fel tegen deze plannen. Zij blijft voorstander van 'een verdere uitbouw van de Mosten op een gezins- en kindvriendelijke manier ten behoeve van de eigen 10

Burgemeester Arnold Van Aperen en conunis.soits Oiner Meeusiv: iiie lwtt :ijii J)olitiekorps niet optreden tegen bouwovertredin gen?


GEMEENTERAAD lid aan dat de haag naast de kapeldreef verwij derd werd en er een doorgang naar het eigendom gemaakt werd dwars door de kapeldreef met afschraping van de beschermniggen tussen de bomen en dit tegen het advies in van de l)ienst Monumenten en Landschappen. Zonder toelating werd het oude huis gesloopt en de bouwwerken aangevat, zelfs zonder dat de houwlijn gevolgd werd. Op 23 september werd de klacht bij de politie neergelegd. Op 15 oktober belde het raadslid de commissaris van politie op om te vragen wat er met de klacht en het procesverbaal gebeurd is en kreeg hij te horen dat de burgemeester het stilleggen van de werken niet bevestigd had'. Tot slot voegde raadslid VerhuIst er nog aan toe dat niet alleen hij maar ook vele burgers zich storen aan dergelijke praktijken, waarbij alles achteraf toch wel geregulariseerd wordt. 'Ik hoop dat men eindelijk de burgemeester eens zou wijzen op de noodzaak van trouw aan de grondwet en de wetten van het volk en de verplichting de wet te doen respecteren.' Door de afwezigheid van Verhuist konden de gemoederen nog wat bedaard worden want de burgemeester kon met deze aantijgingen helemaal niet lachen. Vooreerst eiste hij van de andere oppositieleden de namen van de politieagent en de bediende die deze gegevens zouden verstrekt hebben, en dreigde ermee dat hij het hierbij niet zou laten. 'Met de vinger naar mij alleen wijzen is heel gemakkelijk. Ik ben dit insinueren beu en ben niet geneigd het hierbij te laten. Er is voor opgetreden, maar het zal wel nooit goed zijn bij Juul.' Schepen Van Looy bevestigde dat het college een administratief verslag gehad heeft van de politie en dat er een PV is opgesteld. 'Het kan inderdaad niet dat er een procedure loopt en dat men maar verder bouwt. Iedereen is gelijk voor de wet. Vandaar dat proces verbaal.'

Bibberen en beven De bewoners van de Ulicotenseweg in Meerle klagen steen en been over trillingen en gedaver tot in de huizen door het zwaar wegverkeer in hun straat. Na talrijke klachten heeft het gemeentebestuur verscheidene malen bij de dienst Bruggen en Wegen van het Vlaamse Gewest aangedrongen om een oplossing te vinden voor dit probleem. Er zijn een aantal onderzoeken gebeurd maar volgens Bruggen en Wegen blijft de geluidshinder onder de norm. Een aantal raadsleden van Meerle hebben felle kritiek op de manier van werken van B. en W.. Raadslid Pauwels herinnert de raad eraan dat deze weg indertijd reeds voor een meerkost van 10 miljoen frank gezorgd heeft. Deze oude kasseibaan moest inderdaad verbreed worden, maar wij hebben nooit gevraagd voor een breedte van 6 meter. Nu blijkt daarbij nog dat deze weg niet goed gelegd is en dat door het zwaar vervoer nu alles staat te daveren. 'Bij mij beweegt er niks als er een zware kamion voorbijkomt, maar daar staan naar het schijnt de kasten te daveren.' Jos Van Bavel vindt het niet serieus dat de kontroleurs zelfs nog niet eens binnengegaan zijn in de huizen om een vaststelling te doen over de hinder voor de bewoners. 'Er is een groot verschil tussen het geluid buiten en het gedaver binnen'. Jan Fret kan er al evenmin bij dat er voor Bruggen en wegen geen probleem is. Ik woon 250 m. van die baan en ik voel het nog. Als er zelfs al scheuren in de huizen komen, wat moeten wij dan denken over die kontroles? Ofwel zijn die metingen niet korrekt. Ofwel zijn

'Bij mij beweegt er niets...' de normen te laag! Het wordt hoog tijd dat wij meer inspraak afdwingen voor alle werken die in onze gemeente worden uitgevoerd. Bruggen en wegen heeft indertijd gewoon zijn goesting gedaan.' Raadslid Blockx meent te weten dat de huidige problemen vooral voortkomen uit de conceptie van een betonbaan in een woonkern. 'De invloed van een betonbaan is veel groter dan die van een kasseibaan. De trillingen gaan veel dieper en verder, en zijn ook afhankelijk van het soort ondergrond. Wellicht hebben we hier te

maken met een harde laag in de ondergrond.' Schepen Aerts en burgemeester Van Aperen wijzen er op dat zij reeds herhaaldelijk aangedrongen hebben bij het Vlaamse Gewest om een oplossing te zoeken. 'Het enige dat ons nu nog rest is het zwaar verkeer hier zoveel mogelijk weg te houden. Ook al is het een gewestweg, de gemeente kan hier een politiereglement opleggen. In afwachting dat er een ander wegdek komt, gaan wij een snelheidsbeperking tot 50 km/uur invoeren alsook een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton, met uitzondering van lokaal vrachtvervoer.'

MAANDAG 9 DECEMBER T96 20.00 U. VOORSTELLING VERKEERSPLAN HOOGSTRATEN ADMINISTRATIEF CENTRUM IEDEREEN WELKOM.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


Nieuw boek over de geschiedenis van Hoogstraten! Hoogstratens Ouciheidkundige Kring (HOK) herleeft Een jarenlange traditie wordt terug opgenomen. Begin december verschijnt namelijk het HOK-Jaarboek 1996, getiteld 'Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen'. Het boek beschrijft de vroegste geschiedenis van de heerljkheid bestaande uit de V,pkheid Hoogstraten en de omringende dorpen Meer, Meerle, Minderhout en Wortel, een gebied dat later zou uitgroeien tot een graafschap en zelfs een hertôgdom (jawel, het hertogdom Hoogstraten!). Hierbij besteedt de schrijver, GUY MUESEN, bijzondere aandacht aan de geschiedenis van zijn geboortedorp Meerle.

Wat is er zo biezonder aan dit boek? U hebt het al begrepen: voor ons ligt een standaardwerk over de geschiedenis van Hoogstraten. Het is bovendien in heldere taal geschreven enje vindt er dingen in die nooit eerder bestudeerd of beschreven waren. Zo leert het boek ons hoe de verschillende deelgemeenten van Hoogstraten zich ontwikkeld hebben. Het is interessant om te lezen hoe de actuele situatie - Hoogstraten als handels- en nijverheidscentrum met daarrond landbouwdorpen - voor een groot deel reeds bepaald werd door de politiek in de Middeleeuwen. Verder leert u dat Hoogstraten eigenlijk begonnen is als een gehucht van Rijkevorsel en er wordt u ook uitgelegd hoe het nu precies met Meersel-Dreef zit, het gehucht dat altijd gedeeltelijk bij Meer en gedeeltelijk bij Meerle gehoord heeft.

De schrijver De schrijver van dit boek is Guy Muësen, 33 jaar, Internet-journalist hij De Financieel-Economische Tijd. Hij is geboren in Meerle maar woont sinds 1993 in Meersel-Dreef. Hij studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en het is zijn licentiaatsthesis die aan de basis ligt van dit boek. We trokken naar de verste uithoek van onze fusie om de man en zijn werk beter te leren kennen.

DHM: Men zou verwachten dat een licentiaatsthesis niet zo bijzonder geschikt is voor een breed publiek. Guy M.: In de regel is dat juist maar bij het schrijven van mijn thesis heb ik er speciaal aandacht aan besteed om de tekst leesbaar te houden voor een leek. Bovendien heb ik mijn thesis recent nog herwerkt om de leesbaarheid te bevorderen.

DHM: Het is inderdaad een stuk helderder en overzichtelijker dan vele andere HOK-jaarboeken. Zijn er nog andere verschillen met de HOK-boeken van vroeger? Guy M.: Ik geloof ook dat het historisch beter gefundeerd is dan de geschiedenisboeken die eerder over Hoogstraten verschenen. Dit is geen kritiek op mijn voorgangers. Zij waren kinderen van hun tijd en hechtten vooral belang 12

aan de kerkelijke geschiedenis en de lotgevallen van heren, graven en herto gen. Tegenwoordig slaat de geschiedschrijving veel verder en bekijkt men het verleden vanuit een breder perspectief Daarom belicht ik ook de aardrijks kundige structuur en evolutie van het Land van Hoogstraten. Ook voor de sociaal-economische geschiedenis was er vroeger nauwelijks aandacht.

DHM: Wat vind je zelf het interessantse gedeelte van je boek? Guv M: Ten eerste denk ik (lat voor de eerste keer een beeld heb kunnen schetsen van het leven van de kleine man' in het Land van Hoogstraten, de eenvoudige landbouwer of ambachtsman die elke dag hard moest labeuren voor een droge boterham en wiens bestaan bemoeilijkt werd door oorlogen, pestepidemieën en de grillen van de machthebbers. Tot nu toe was daar nauwelijks over geschreven. Verder vond ik het bij mijn onderzoek verrassend om vast te stellen hoezeer het huidige karakter van Hoogstraten en zijn deelgemeenten bepaald is door een evolutie in de Middeleeuwen die eigenlijk kunstmatig, van hogerhand gestuurd werd. Tot dusver nam men aan dat Hoogst raten rond 1210 al een aanzienlijke agglomeratie was, aangezien het toen Vrijheidsrechten kreeg. Mijn onderzoek maakt echter duidelijk dat Hoogstraten in die periode een onbeduidend dorpje was, dat daarvé6r altijd bij Rijkevorsel hoorde. De hertog van Brabant verleende Hoogstraten de titel Vrijheid niet om zijn economische betekenis maar gewoon om strategische redenen. Door Hoogstraten speciale rechten te geven wou hij mensen lokken naar dit dorpje aan de noordelijke grens van zijn hertogdom. Op deze manier versterkte hij zijn grensgebied.

DHM: Hoogstraten was dus in de vroege Middeleeuwen geen stad? Gui' M.: Het is onjuist om te veronderstellen dat vrjheidsrechten hetzelfde is als stads rechten. Volgens mij kan men pas van een stad Hoogstraten spreken vanaf het einde van de I5de of het begin van de I6de eeuw. In dat verband verdenk ik de vroegere Hoogstraatse geschiedschrijver van enige voorin genomenheid. Die groei naar een stad is er trouwens maar gekomen dankzij de voortdurende toekenning van nieuwe voorrechten aan de Vrijheid door de heren van Hoogst raten. Elke opkomst van handel of nijverheid in de dorpen werd streng onderdrukt. Enkel in de Vnjheid inocht men

lakens weven, bier brouwen of handel drijven. De inwoners van de dorpen mochten hun landbou wproducten enkel op de Hoogstraatse markt aan de man brengen. Daar ligt de oorsprong van de cent rale functie van het huidige Hoogstraten als industrie- en handelscentruni.

DHM: Zal je ook nog andere HOK-boeken schrijven? Guv M.: De eerstvolgende jaren niet. De tolgendejaarboeken zullen door anderen geschreven worden. Ik heb wel een ander geschiedkundig project op stapel staan maar (lat past niet binnen het stramnien van de jaarboeken i'an Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Zo koester ik de droom om Ooit een allesomvattende geschiedenis van het Land van Hoogstraten le schrijven, vanaf liet prille ontstaan tot nu. Dat is nog nooit gebeurd. Het jaar 2010 zou ccii ideale datum voor publicatie zijn, want dan bestaat Hoogstraten 800 jaar. Het wordt dan geen jaarboek natuurlijk, maar een heus standaardwerk. Ik hoop dat we de komende jaren met HOK aan dit project kunnen u'erken.

Hoe zit het met Hoogstratens Oudheidkundige Kring? De activiteit van deze ooit zo illustere studiekring, aangevoerd door deken Lauwerys, was tijdens de laatste tien jaren sterk achteruitgegaan. Maar onder stimulans van de Toeristische Dienst verzamelde de voorzitter (notaris A. Vanden Bossche) een groep nieuwe mensen die geïnteresseerd waren in geschiedenis en geschiedschrijving. Momenteel zit HOK nog steeds in een overgangsfase maar het ziet er naar uit dat de toekomst verzekerd is en dat de studie van Hoogstratens geschiedenis weer een bloei zal kennen. Zo organiseerde deze nieuwe HOK in september nog een studiedag over de Hoogstraatse watermolen en men organiseert ook weer leerrijke excursies. Bovendien wordt nu de draad weer opgenomen met de jaarboeken, die weer de basisactiviteit zullen vormen van Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Bent u ook geïnteresseerd in Hoogstratens geschiedenis en wilt u zich aansluiten bij onze studiekring, dan bent u van harte welkom. Indien u uw naam opgeeft bij de Toeristische Dienst (kelder van het stadhuis) zal u uitgenodigd worden op de vergaderingen en de activiteiten van HOK, (JV)


De Gulden Coppe liet neon-verlichte en opvallende pand (lat (ie taveriie 'De Gulden Coppe' huisvest kan je tegenwoordig bezwaarlijk nog een 'vergeten' monument noemen. Toch kennen niet veel mensen het eeuwenlange, rijkgevulde levensverhaal van dit 16de eeuwse woonhuis. Deken Lauwerys schreef ooit: Indien de stenen konden spreken, dan zou dit huis ons heel wat te vertellen hebben. Maar hoe diep de geweifde kelders, hoe dik de oude kareelstenen en hoe klein de oude zoldertegeltjes ook zijn, toch kunnen wij ze moeilijk aan 't spreken krijgen. Tijdens de restauratie is echter een nauwkeurige studie gemaakt van de bouwkundige sporen en verwijzingen. Aangevuld met wat archiefgegevens stond dit ons toe om het verhaal van de Gulden Coppe te vertellen.

Elisabeth Verbeek. Even later is het huis in het bezit van Peters broer, Cornelus. In 1530 stierf deze en het huis kwam in handen van zijn zoon Laureis. Laureis Corneliszoon Libbrechts woonde 10 jaar in de Gulden Coppe totdat hij het huis in 1540 verkocht aan Antoon Kelder-

mans.

Het huis van de bouwmeester Antoon Keldermans komt uit een beroemd geslacht. Zo heeft zijn oom Rombout Keldermans meegewerkt aan de bouw van dc kathedraal van Antwerpen. Een ander familielid, ene Jan Keldermans, ontwierp de Sint-Romboutstoren van Mechelen. Vele generaties lang was de naam Keldermans een begrip in de Nederlanden

De gouden jaren van Hoogstraten De studie van dit huis voert ons vele eeuwen terug in de tijd. Eén van de vroegste vermeldineen van de 'Gulden Coep' dateert van 1526. De architect die de recente restauratie van het pand hegeleidde. Herman Adriaensens, ontdekte ook dat het grootste gedeelte van het huis duidelijk in de zestiende eeuw gebouwd is. Daarmee is de (iulden Coppe één van de zeldzame burgerlijke gebouwen in Hoogstraten die zo oud zijn. Andere zestiende-eeuwse gebouwen zijn het Knechtjeshuis en de dekenij. We spreken hier over een zeer belangrijke perij ide uit de geschiedenis van Hoogstraten. Onze stad was in die jaren niet zo onbeduidend als nu. Neen, zo tegen het midden van de zestiende eeuw kende Hoogstraten een enorme economische en culturele bloei onder het bestuur van een illuster gravenpaar dat gekend was in hoge Rourgondische kringen: graaf Antoon de l.alaing en gravin Elisabeth van Culemborg. In deze jaren werden de ontwerpplannen getekend van onze Sint-Catharinakerk. Terwijl deze baksteen per baksteen ten hemel rees, financierden de graaf en de gravin ook nog andere bouwprojecten die Hoogstraten nu nog steeds sieren.

Dc Gulden Coppe in 1996, als café-brasserie.

De eerste bewoners van de Gulden Coppe De archieven laten ons toe om vanaf deze interessante jaren goed te volgen wie er allemaal in De Gulden Coppe woonde. Zo vinden we er in 1520 een zekere Elisabeth Verbeeck terug. Deze Elisabeth was geen gewone hurgersvrouw. Ze was de weduwe van Hendrik van Bernagie. een telg van een voorname Bredase familie. Haar broer, Peter, was een invloedrijke schepen van Antwerpen. Elisabeth zelf ging de geschiedenis in als een gulle weldoenster van de nieuwe Sint-Catharinakerk, waarvoor zij in 1526 55 rijnsgulden schonk. Een jaar later schonk ze nog eens 10 philippusgulden. We weten niet precies hoeveel dit betekende, maar als we lezen dat alle giften van Hoogstraatse burgers 200 rijnsgulden opbrachten, dan weten we dat dit vooral te danken was aan vrouwe Elisabeth van de Gulden Coppe. In 1525 woont Peter Libbrechts in de Gulden Coppe. Zijn vrouw, Margriet, is de zus van

De Gulden Coppe in de zestiende eeuw

en Frankrijk. Het was dc familie van de grote kathedralenbouwers. Antoon Keldermans was ook 'bouwmeester'. Een bouwmeester was tegelijkertijd werfleider, coördinator en architect van een bouwproject. Meestal was hij dagelijks aanwezig om toe te zien en mee te helpen met de werken. Zijn oom, Rombout Keldermans, was de bouwmeester van onze kerk toen men in 1525 met de bouw begon. Hoewel Rombout Keldermans de ontwerper was van de Sint-Catharinakerk was hij niet dagelijks aanwezig. Ronthout stelde ook zijn neef Antoon te werk bij de bouw van de kerk. Hoewel Antoon toen nog maar 22 was, gaf hij al blijk van bouwkundig talent, hetgeen mag blijken uit het feit dat zijn winterloon reeds op 28 oktober 1525 werd verhoogd. En de winter daarop kreeg hij van de graaf 12 schelling, voor het maken van drie ontwerpen en drie kopijen van het bestek voor het hoogkoor van de kerk. Toen in 1530 Rombout Kelderrnans overleden was, werd Hendrik Lembrechts de bouwmeester. In deze dertiger jaren was de bouw van de kerk nog halfweg. Het koor en het schip waren al afgewerkt, maar men was nog niet begonnen aan de kerktoren zelf. 13


PA TRIMONIUM

De restaurerende architect h erkende deze achtergevel als her werk van Antoon Keldermans. Deze verbouwing dateert uit het midden van de 16e eeuw. In 1541 is het dan zover: men begint aan het metselwerk van de toren. Nu is het Antoon die de leiding overneenit en bouwmeester wordt van de kerktoren. En zoals het een echte bouwmeester betaamt, verhuisde Antoon van Mechelen naar Hoogstraten. Een jaar eerder had hij al de Gulden Coppe gekocht en een jaar later (in 1542) werd hij ook ingeschreven als poorter van Hoogstraten. De man was 39 jaar en werkte al 17 jaar in Hoogstraten. Tot in 1553 werkte hij aan het kasteel en de kerk. We beschrijven even het gezin dat toen in de Gulden Coppe woonde. Bouwmeester Antoon Keldermans was getrouwd met Clara Gijsels. Vermoedelijk was zij van Hoogstraten en had Antoon haar leren kennen toen hij nog in Mechelen woonde maar regelmatig in Hoogstraten werkte. Van hun kinderen kennen we enkel Cornelis en Anna. Wellicht woonden er veel meer dan vier mensen in dit grote huis. Ook in die jaren was de Gulden Coppe al een grote woning. Uit de schouwentelling van 1553 lezen we af dat het huis negen schouwen had, waarvan twee schouwen bij een oven hoorden. Dat kan er op wijzen dat er nog andcrc gezinsleden waren buiten deze vier of dat er andere mensen bij inwoonden (knechten, meiden ... ). Als rond 1546 de bouw van de SintCatharinakerk beëindigd is, betekent dat nog niet dat Antoon zonder kostwinning valt. De verbouwing van het Gelmeislot is nog niet afgewerkt en hij krijgt ook nog opdrachten voor de inrichting van dc kerk. Zo weten we dat hij in de jaren 1556-1557 het houten Christusbeeld ontworpen heeft dat nu nog steeds boven het altaar hangt. Volgens de kerkrekeningen kreeg Antoon hier dertig stuivers voor.. In 1564 sterft Antoon Keldermans. Zijn weduwe Clara blijft er nog wonen, samen met haar kinderen.

beeld vormen van dii huis in dc zestiende eeuw. Bovendien zijn er nog veel interieurelementen bewaard gebleven. Voor het bewaren van hun etenswaren beschikten Antoon en Clara (en alle latere bewoners (looi .1e vele eeuwen heen) uvei di ii. nlUuiL gewelfde kelders. Door een onvoorzichtigheid is enkelejaren geleden bij de restauratiewerken één van deze gewelven ingestort. De andere gewelven worden nu nog steeds gebruikt om de dranken van het café koel te houden. Er zijn ook nog enkele binnendeuren bewaard gebleven die nog de typische zestiende-eeuwse verhoudingen behouden hebben: redelijk breed tnaai niet 70 hoog. Als u eens in de Gulden Coppe gaat eten moet u eens letten op liet kleine deurije links achteraan. Voor dit deurije ziet u ook nog steeds de oorspronkelijke zwarte vloertegels liggen. In uw verbeelding ziet u misschien al Antoon Keldermans door het lage deurtje vanuit zijn tuin komen oni na enkele stappen over de blinkende, sjieke vloer zich neer te zetten in zijn stoel zodat hij zich aan het haardvuur kan verwarmen dat zijn knecht een uurtje ccrdcr aangestoken had omdat mevrouw Clara kloeg dat het nogal koud was in huis. En nu, in 1996, zit u daar van uw kop koffie te nippen die de charmante serveerster net gebracht had... Maar let ook eens op de schouw linksachter: dit is nog steeds de oorspronkelijke, terwijl de andere schouw, dichter bij de straatkant, grondig verbouwd is door dokter Vermander toen die daar in de jaren zeventig woonde. Er is wel meer verloren gegaan. Enkele sporen in de muren wijzen erop dat er achteraan een mooie houten spiltrap stond, die tot aan de zolder kronkelde. Op deze zolder zien we nog steeds de oude, rode gebakken tegeltjes van vroeger. Dit is wel enigszins merkwaardig, omdat men vroeger op de verdieping meestal planken gebruikte. Hier werd er bovenop de planken zoldervloer een stenen tegelvioer gelegd die ervoor moest zorgen dat bij het branden van het dak de rest van het huis gevrijwaard bleef. De brandwerende tegels hebben nooit hun dienst kunnen bewijzen want de huidige dakconstructie is nog de oorspronkelijke. Dit prachtige kunstwerk van scheerbenen, gordingen en scheerbalken - in elkaar gehouden door houten toognagels - getuigt nog steeds van het vakmanschap van de zestiende-eeuwse timnierman. Omdat dit dak niet planken afgeslagen

Zo ziet de achtergevel er nu uit: in ere

hersteld maar wel wat veranderd. was weten we dat dit oorspronkelijk niet nat uurleien bedekt lag. Nu, na de restauratie, heeft men weer voor die oorspronkelijke dakbedekking gekozen.

De verschillende bewoners door de eeuwen heen Na de dood van haar ouders hecftAniia Kelder-

mans nog een tijdje onder dit dak gewoond. samen met haar man Antonis van der Beke. In 1602 staat een zekere Antonis Galeyns ingeschreven als eigenaar van de Gulden Coppe. Van 1635 tot 1669 woonde hier Sebastiaan Vermeeren. Deze heer was procureur en sekretaris van Hoogstraten. Zijn zoon erfde het huis en bleef er zeker nog tot in 1715 in wonen. Wanneer we het huis bezoeken in 1760 vinden we hier Adriaan Gerardi. Deze man was een meesterbakker. De vrouw van de bakker heette Anna Verhaert. Drieëntwintig jaar later vinden we hier alleen Jacobus Gerardi terug, waarschjjnlijk de zoon van bakker Gerardi.

Het interieur van de Gulden Coppe Dankzij een nauwkeurige historische studie die heeft plaatsgevonden tijdens de restauratie van de Gulden Coppe. kunnen we ons een goed 14

Een

/tli1St'IFj

1(100!.

toJei'el in /

11 linie Groe.s, Je t 10110 ii11 :111/toe De C/erek, loont mr /1(1


PA TRIMONIUM carwote

ir

Kort daarna nam dokter Pieter Jozef Lievens iijn intrek in dit huis. Het moet een drukte van jewelste geweest zijn rond 1800, want niet alleen woonden hier dokter Lievens met zijn vrouw en hun vijf kinderen maar bovendien woonde er ook een 'tante nonneke' bij in. Carolina Lievens, de tante van dokter Lievens, was oud-kloosterlinge toen ze in 1804 geregistreerd werd als bewoonster van de Gulden ('oppe. Enkele jaren later blijkt er ook nog een gepensioneerde priester in dit huis te wonen. lén van de vijf kinderen van dokter Lievens was E.H. Jozef Corneel Lievens. Deze Jozef 1 .ievens is het ouderlijke huis uitgetrokken en in het Withof gaan wonen, dat hij in 1835 gekocht had toen hij pastoor van Minderhout werd. Hij heeft ook veel historische bijdragen geschreven over Hoogstraten en moet één van de eerste l-loogstraatse geschiedschrijvers geweest zijn. Zijn ongetrouwde zuster, Maria Lievens, is heel haar leven in de Gulden Coppe blijven wonen. Na haar dood, in 1860, nam een Nederlander iijn intrek in de Gulden Coppe. Hij heette Filip Baens en hij was tabaksnijder van beroep. In 1873 woonde er al weer iemand anders in en deze keer was het weer een dokter: dokter jaak Wijnant, Toen deze ecu jaai later stierf kwam iijn collega, dokter Alexander Jagenau in dit huis wonen. Hei is duideliik: al was de Gulden ('oppc ooit misschieu liet huis van een bouwiiiecstcr. nu kender de iiiriu'i- ii hi-ij pariil vooral als een dokterswoning. Bovendien was dokter .Iagenau niet zomaar een dokter, hij was ook nog geiiieenteraadslid tot aan zijn dood in 119. We maken een klein sprongctjc in de tijd cli we bezoeken de Gulden Coppe nog eens aan het begin van de twintigste eeuw. In 1902 vinden \VC hier Peter Schellekens, een steenkolenlinidela, Toert er in 1921 en volksti-'lling was, bleek er dan weer een klerk te wonen in de Gulden Coppe, een zekere Adolf Garnier. Vanaf 1926 tot in 1955 woonde hier de drogist rthur De Clerck. Arthur was getrouwd met Marie Lioes. D1 echtpaar huurde de woning van hun schoonbroer Emiel Van Gooi (getrouwd met Mathilde Croes). Magda Michielsen ats bloemenwinkel Iris herinnert zich nog goed haar kinderjaren toen ze regelmatig logeerde bij nonkel Aitliw cii tante Marie in de Gulden Coppe (Eigenlijk is Arthur cle nonkel van haar

noeder, Adèle Van Looken ). In Arthurs winkeltje werden ook vele postkaarten van Hoogstraten verkocht waarvan vele tot op heden nog bewaard en gekoesterd worden. Vanaf 1955 tot in 1982 was het huis eigendom van de familie Machielsen-Leyten.De huidige eigenaar is Wilfried Knevels-Pillot.

De verschillende verbouwingen door de eeuwen heen Een groot gedeelte van het gebouw dat er nu staat stond er al in het begin van de zestiende eeuw. Nauwkeurig onderzoek heeft uitgewezen dat alle buitenmuren, de keldergewelven en de dakconstructie nauwelijks gewijzigd zijn. De plaats van de ramen en de binnenmuren zijn wel veranderd in de loop der eeuwen. Op de tekening kan u goed volgen hoe er in twee

t 1 ;J)lI

(1

0

Id) 0 ( t (

t ttiiiI

latere fasen twee achterbouwen aan het hoofdgebouw werden bijgezet. De tweede en grootste achterbouw is wellicht door Antoon Keldermans gebouwd. Ook in de huidige voorgevel van de Gulden Coppe kunnen we de handtekening van Antoon Keldermans herkennen. Let eens op die ontlastirigsbogen boven de ramen van de eerste verdieping: waar heeft u die nog gezien? Het stadhuis, dat ook uit de zestiende eeuw dateert en dat door Rombout en Antoon Keldermans ontworpen, en gebouwd is, vertoont precies dezelfde bogen! Dit type ontlastingsbogen, die men kan herkennen aan de lichte hoek in het midden van de boog, noemt men Tudorbogen. Men vindt ze maar op twee plaatsen in Hoogstraten. Het zijn deze Tudorbogen die ons vertellen dat de voorgevel veranderd is door de grote bouwmeester die hier woonde tussen 1541 en 1564. Op het schilderij 'De Vryheyt van Hoochstraten met het casteel alsoo sy was anno 1564' (dat in de raadzaal van het stadhuis hangt) zien we de Gulden Coppe ten tijde van Antoon Keldermans. We zien dat het huis een mooie dakkapel had in die tijd. Toen men bij de restauratie zocht naar sporen van deze dakkapel heeft men niets gevonden. Toch lijkt het erop dat de dakconstructie nog precies dezelfde is als toen het huis gebouwd werd. Men vermoedt daarom dat de schilder van dit zestiende-eeuwse schilderij het niet zo nauw had genomen met de werkelijkheid en de dakkapel er zelf bij heeft verzonnen. Zoals u op de tekening ziet is er na de verbouwingen door Antoon Keldermans nog wel wat veranderd aan de achterbouw. Ook zijnde raamopeningen in de 'Keldermansachtergevel' nog van plaats veranderd. Verder is er eigenlijk niet zoveel meer gewijzigd aan het uitzicht van de Gulden Coppe. In het begin van deze eeuw was de voorgevel wel wit bezet (of gekaleid) maar nadat deze gevel zwaar geteisterd door het oorlogsgeweld uit de tweede wereldoorlog kwam, heeft men in 1948 of 1949 het bezetsel eraf gekapt en het metselwerk opnieuw ingevoegd. Bij de laatste restauratie is er achteraan een nieuw stuk bijgebouwd dat een vlotte doorgang van keuken naar toog moet verzekeren. Bovendien plaatste men ook een nieuwe, glazen traphal die door het dak steekt om tot aan de zolder te kunnen reiken.

/

_7t

0)) /

Ii)

10 U0L)/) 't

15


PA TRIMONIUM

Tandartsen en dokters Wat heeft er zich de laatste decennia afgespeeld in de Gulden Coppe? De eigenares was steeds weduwe Machielsen-Leyten en later haar dochter Lydie (gekend als Lydie Leyten, hoewel ze Machielsen heet) maar zij hebben het huis altijd verhuurd. Na 1955 woonden hier regelmatig jonge gezin nen die ofwel de linkerhelft ofwel de rechterhelft van het huis huurden. Er waren toen heel weinig huizen te huur en daarom kwamen vele pas getrouwde koppels hun eerste huwelijksjaren hier inzetten. Zo herinneren Frans Sprangers en Paula 1-lerrijgers zich nog levendig het gebrek aan comfort in dit toen al bouwvallige huis. En voor de sleutel van de voordeur alleen al had ge een aparte saccoche nodig', voegt Paula eraan toe. Het huis was ondertussen ernstig vervallen en toen het in 1965 al weer een hele tijd leeg stond vreesde men dat het afgebroken zou worden. Maar in dat jaar kwam er een wending toen het lijstituut voor Krcaticvc Opvoeding zijn intrek nam in dit bouwvallige, maar historische pand. Zo'n vijftal jaren lang hing hier de geur van olieverf en weerkJonk het gekap van de beeldbouwers. Toen rond 1970 dokter Vermander zijn praktijk installeerde in de Gulden Coppe was het huis nog even gebrekkig als voordien, maar de historische waarde van het huis werd nu wel meer gewaardeerd. Bovendien werd nu een negentiende-eeuwse traditie hernomen: de Gulden Coppe was weer een dokterswoning. In 1973 kwam het jonge koppel Luc Bastiaens en Kristin de Smet hier wonen. Tandarts Luc

'e

Dcce toto (l(Ite('rI \'(l/l ei i l, ele un Wo II. l)c bculcincuiui 1v ieuijJcu'd ofmhni (lie teveel schade had opgelopen tii/dens de oorlog. Bastiaens kende het gebouw al enigszins want hij was een vijftal jaar daarvoor nog leerling geweest van het IKO. Zo weet hij nog dat in zijn keuken voordien de keramiekklas was. Als Luc en Kristin nu nog vertellen over hun eerste woning dan lijkt het alsof de Gulden Coppe toen

- J&, 'e'/ & ~

9ch,ae4/- e?/

9Jw~4emm4heW

H. Bloediaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/34.52.78 FAX 03/314.88.02

lr'1

meer weg had van een kraakpand dan van een gevestigde tandartswoning. Elke keer als er een regenbui opkwam, ging Kristin haar echtgenoot uit zijn praktijk halen zodat ze snel samen alle potjes en pannet je onder de lekken van hei dak konden zetten.


PA TRIMONIUM

't L)ccc foto dateert van de jaren '70. Op de vooig rond de auto van tandarts Luc Bastiaens. Tçn'n 7f ooit een defect aan cle telefoon hadden en iemand van de RTT moesten laten komen onderzoeken wat er schortte, bleek er ergens een telefoonkabel doorgeknaagd te zijn door de muizen die ze regelmatig door hun huis hoorden trippelen. Uiteindelijk begon ook de wiebelende en onstabiele planken vloer op het verdiep, die ze in het begin nog geestig vonden, hen toch wel ongerust te stemmen en na vijf spannende jaren Gulden Coppe hielden ze het dan toch maar voor bekeken. Toch vond het huis nog een geïnteresseerde huurder toen het in 1978 weer leeg stond. Nu was het dokter Willems die hier zijn praktijk had. In 1982 besloot de eigenares uiteindelijk om het vervallen gebouw te verkopen.

D e ki assering en de restauratie Sindsdien zijn Wilfried Knevels en Christine Pillot de eigenaars. Deze wilden de zaak gron-

dig aanoakken en het huis volledie restaureren zo'dat ze hun schoenwinkel hier knden in onderbrengen. Zelf zouden ze dan boven de winkel kunnen wonen. Enkele jaren later diende Hoogstratens Oudheidkundige Kring een aanvraag in om alle zestiende-eeuwse woningen (waaronder de Gulden Coppe) te laten klasseren als beschermd monument. Sinds een ministrieel besluit van 2juli 1986 is de Gulden Coppe eenbeschermd monument. Dankzij de subsidieregeling voor beschermde monumenten werd de restauratie nu een haalbare kaart. In dat jaar werden alvast de instandhoudingswerken aangevat. De pannen werden van het dak gehaald en vervangen door golfplaten die het huis voorlopig droog moesten houden. In de raamopeningen werden houten panelen geplaatst. Het stadsbestuur zag toendertijd helemaal geen heil in de restauratie van de Gulden Coppe. Dat moge blijken uit een zitting van november 1988 waarin men negatief advies gaf aan het restauratiedossier. Dat kwam doordat de ge-

meenteverplichteengcdceltevandeoverheids-

------ -

11

-

Algemene Bouwonderneming

/RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24.

(Jan Verheyen)

ronnen Restauratiedossier 'De Gulden Coppe' - Herman Adriaensens, 1987 De Gulden Kop, artikel in De Gazet van Hoogstraten, 4 september 1965 (vermoedelijk door deken Lauwerys geschreven) Hoogstraten's oude huizen en families, B.W. Van Schijndel (HOK 1940-41) De Gulden Coppe. De bewoners - nota's van Jan Mercelis De Sint-Catharinakerk te Hoogstraten, Roeland de Ceulaer (uitgegeven door het provinciebestuur), in 1988 bij Snoeck-Ducaju & Zoon nv.. Gent Gesprekken met Wilfried Knevels, Christine Pillot, Jan Mercelis, Herman Adriaensens, Luc Bastiaens. Kristin de Smet, Frans Sprangers, Paula Herijgers en Magda Michielsen.•

--

ungevaiien Het meest getezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

subsidies moet leveren bij de restauratie van een monument en bij het geval van de Gulden Coppe vond de gemeente dat een niet te verantwoorden besteding. U merkt dat onze huidige heleidvoerders niet erg geloven in Hoogstratens oudste huizen. Uiteindelijk werd het stadsbestuur van Hoogstraten door de gouverneur van de provincie op het matje geroepen en verplicht om de subsidie goed te keuren. Toen in 1994 alle hindernissen eindelijk van dc baan waren, kwam er pas schot in de zaak: de golfplaten werden van het dak gehaald en men vatte de restauratie aan. Ondertussen hebben de eigenaars wel hun aanvankelijke plannen veranderd. Inmiddels waren ze naar Minderhout verhuisd en de behoefte om in de Gulden Coppe hun winkel te houden was verdwenen. Gelukkig vonden ze een geïnteresseerde huurder voor de Gulden Coppe. Zo kon op 25 april 1996 dc kroon op het werk geplaatst worden wanneer Paul en Gert Snoeys hier hun café-brasserie openden. Eindelijk is er dus terug volop leven in dit huis dat al vele eeuwen doorstaan heeft en waarin zich al honderden levens hebben afgespeeld. Wanneer u hier de volgende keer aan de toog of aan een tafeltje zit, denk dan nog eens wat deken Lauwerys ooit schreef: Indiende stenen konden spreken, dan zou dit huis ons heel wat kunnen vertellen...

Dinsdag 29 oktober om 18.40 u botste aan het kruispunt Desmcdtstraat-Hemelstraat te Minderhout de auto bestuurd door John Vorsselmans Desn1edtstraat 11 met de 23-jarige fietser Sczxes Akmarek Lisnik Duzy uit Polen. de fietser werd hierbij zwaar gekwetst. Woensdag 6 november om 17.40 u kwam het ian de Vrijheid te Hoogstraten tot een botsing i1isen de lijnbus en twee personenwagens. Een dU de bestuurders van een personenwagen Ahdel Tsabounti (32 j) en de inzittende Nlohamed Sabaouni (17j), beiden uit Antwerpen, werden licht gewond. Donderdag 7 november om 16.10 u botste aan Gammel Rijkevorsel, de auto bestuurd door Jimy Denijs Minderhoutsestraat 31B Hoogstraten, met de auto bestuurd door Gunther Romhouls Kerkstraat 1 8A Brecht. G. Romhouts werd licht gewond.

Zaterdagavond 9 november werd Alfons Dries Vrijheid Hoogstraten aangereden door een auto. Hij werd, zwaar gewond, overgebracht naar het ziekenhuis. Maandag 11 november om 19 u botste aan het kruispunt Helhoekweg en Kruispad te Rijkevorsel een jeep met een geparkeerde wagen van circus Renaldo. De bestuurder Frans Voeten Bochtenstraat 43 Rijkevorsel werd hierbij gewond. Woensdag 13 november om 12.05 u reed Vicky Verschueren (23 j) Thornstraat 17 met de auto tegen een verkeerspaal aan het klooster te Meersel-Dreef en werd hierbij licht gewond. Donderdag 14 november om 17.10 u botsten aan de Sint-Lenaartseweg te Hoogstraten een auto met een bromfiets. Ronny Marijnissen (21 j) Sniedersstraat 1 Merksplas werd hierbij licht gewond. u 17


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, M&WMeerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Muziek uit de lampen

DHM: De rommelmarkten die jij afgaat, is dat vooral hier in de buurt of ga je ook verder kijken? Eddy: Ik ga naar Essen, Brasschaat en Oost-

Blijkbaar zijn er heel wat Meerse verenigingen aan hun ongetwijfeld verdiende winterslaap begonnen. Mijn teerbemind brievenbusje heeft immers zowat heel de maand tevergeefs uitgekeken naar aankondigingen of nieuwtjes, maar deze keer werd haar wachten niet beloond. Om haar te troosten heb ik haar maar wat oude aankondigingen toevertrouwd, maar dit achterbaks manoeuvre had ze vlug door. Om deze pagina's toch vol te krijgen, ben ik er dan maar op uitgetrokken met mijn cassetterecorder in de hand. De ongelukkigen die dit wondermachientje onder hun neus kregen geduwd waren Eddy Adams en Jan Van Deyck. Nadat ze van de eerste schrik waren bekomen, veranderden beiden in rasechte spraakwatervallen en had mijn toestelletje de grootste moeite om de woordenstromen op band te zetten. Het eerst laten we Eddy Adams aan het woord.

malle, maar verder ga ik niet Vandaag zou er naar 't schijnt een heel grote itin in Breda, imtar daar kon ik niet naartoe.

Eén van de opmerkelijkste standen op de jongste hobbytentoonstelling was ongetwijfeld de stand met oude radio's van Eddy Adams. Eddy kreeg van De Hoogstraatse Maand echter weinig kans om naar de radio te luisteren, want er werd hem gevraagd om zijn hobby uitgebreid toe te lichten. Maar wie is Eddy Adams nu eigenlijk? Eddy: Ik ben geboren in 1964 en mijn grootste hobby is het verzamelen van radio's. Ik woon nog bij mijn moeder thuis en ben een jaar of drie geleden begonnen met mijn verzameling. ik was er eigenlijk al eerder mee bezig, maar door tij dgebrek kon ik mij er niet veel mee bezighouden. Toen heb ik er tijd voor gemaakt en ben ik de rommelmarkten beginnen afschuimen op zoek naar oude radio's. Momenteel hen ik op zoek naar iets speciaals, maar dat is heel moeilijk te vinden.

mij op de hoogte te brengen. Dat vond ik wel spijtig, ook al omdat er een paar heel mooie tussen zaten.

DHM: Wat is jouw doel, Edd'ç? Er zo veel mogelijk te verzamelen of ben je op zoek naar bepaalde modellen? Eddy: Ik probeer er zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen, maar er zijn natuurlijk wel een paar modellen waar ik echt achter aan het zoeken ben, zoals het model 100, dat één van de eerste modellen is.

DIIM: Zijn er ook niet grote, xpeeiole beur:en voor oude radio's en TV's? Eddy: Die zijn er inderdaad, maar die zijn meestal ver weg. Bovendien zijn dat vaak beurzen voor professionals die er veel geld tegenaan gooien en dat kan ik niet. Het is voor mij maar een hobby en het moet natuurlijk allemaal betaalbaar zijn.

DHM: De radio's die jij hebt, Eddy, werken die nog allemaal? Eddy: De meesten wel. Ik heb er éne zelf gemaakt, maar het valt niet altijd mee om de juiste onderdelen te vinden. De rest laat ik maken bij iemand in l-loogstraten. Die is daar heel fijn in. Ook lampen kan ik heel gemakkelijk bij hem vinden.

DHM: We gaan a/ronden, Eddv. 1/eb jij nog iets toe te voegen aan het interview? Eddy: Ja. Mensen die nog een oude radio hebben staan en die hem weg doen, kunnen altijd contact met mij opnemen. Mijn gegevens zijn de volgende: Eddy Adams, Gestelsestraat 48A. 2321 Meer, tel. 03/315.91.60. De mensen krijgen altijd een vergoeding. 1.3

DHM: Je hebt hier op de hobbvtentoonstelling

een aantal radio's staan, Eddy. Zijn ze dat nu allemaal of heb je maar een gedeelte van je collectie meegebracht? Eddy: Ik heb er in totaal 30, maar die heb ik niet allemaal meegebracht, ook al omwille van plaatsgebrek op de hobbytentoonstelling. Iedereen moet de kans krijgen om zijn hobby te laten zien en dan kan het eigenlijk niet dat iemand onnoemelijk veel plaats inneemt om alles te laten zien. Ik heb waarschijnlijk naar aanleiding van de hobbytentoonstelling weer een exemplaar bij voor mijn verzameling. Het gaat om een model met er bovenop nog een platendraaier. Er moet nog wel onderhandeld worden over de prijs, maar dat zien we wel weer.

DHM: Waar vindjij je radio's allemaal, Eddy? Eddy: Heel veel bij oude mensen. Daar krijg ik ze van ofwel koop ik ze op. Mensen die hun oude radio weg doen, krijgen altijd wel een vergoeding van mij. Ze moeten hem niet voor niets wegdoen. Op rommelmarkten vind je ook wel wat. Maar het is toch wel moeilijk om eraan te geraken. Zo was er onlangs een verkoop in Rijkevorsel waar heel wat oude radio's voor 80 of 100 fr. zijn weggegaan en ze hadden vergeten 18

t Is een hobby Eddy Adams gaf met vee/plezier en zo fier als een pauw uitleg over zijn verzameling oude radio's aan iedereen die het maar horen 'tilde. Ook hij onze huisfotograaf vond hij een luisterend oor.


MEER

Meer neemt afscheid van

Pastoor JAN VAN DEYCK liet weekend van 23 en 24 november zal voor velen gewoon het 47ste weekend van hetjaar zijn en daarmee uit. Voor één iemand in Meer is het alvast een heel bijzonder weekend. Pastoor Jan Van Deyck gaat dan immers na 27 jaar priester te zijn geweest, op pensioen. Een betere reden om, gewapend met de cassetterecorder, op onze pastoor af te stappen, is er niet te vinden en vandaar dan ook dat ondergetekende op een natte avond aanbelde bij het nieuwe stuipje van Jan Van Deyck aan de Rommensestraat. We zetten ons aan tafel achter een glas water en tussen ons in prijkt de haperende cassetterecorder in al zijn glorie. Ik richtte nog vlug een felle spot recht naar zijn ogen zodat het verhoor kon beginnen. Om onze eerwaarde pastoor vlugger tot bekentenissen te brengen, had ik hem van te voren al een lijstje voorgeschoteld met prangende vragen. De eerste daarvan was... DHM:... mijnheer pastoor, vertel eens iets over nen met uw geboorte. je:elf te begin JVD: Wel, als men mij vraagt waar en wanneer ik geboren ben, dan antwoord ik altijd dat ik geboren ben in de stad waar nu kardinaal Daneels woont. En dan hebben de meesten vlug geraden dat dat Mechelen is. Ik ben geboren de 27ste november 1921. We zijn in Mechelen blijven wonen tot 1930. Dat wil dus zeggen dat ik de tien eerste jaren van mijn leven in de stad heb doorgebracht. Ik was echter niet van de gezondsten en voor een groot deel omwille van mij zijn ze op den buiten gaan wonen, in de dennenbossen van Bonheiden. Maar ik kan misschien eerst nog iets vertellen over mijn roeping. Dat is een vraag, die later nog terugkomt, maar ik wil er al over kwijt dat mijn roeping eigenlijk begonnen is in de schoot van vader en moeder. Ik had gelovige ouders en daar ben ik heel gelukkig mee. Mijn ouders liepen niet direct met hun gelovig zijn te koop, maar het zat er echt wel diep in. En toen ik naar de bcwaar school ging, weet ik nog heel goed dat ik elke middag aan de hand van mijn vader tientallen seminaristen tegenkwam vanuit de andere richting. Daar had ik altijd een heel grote bewondering voor en ik zei tegen mezelf dat ik dat ook ssel wou worden. Dat bewustzijn is dan doorheen de jaren gegroeid en is dan uitgemond in het gaan naar het seminarie van Mechelen, nadat ik hier en daar mijn oor al had te luisteren gelegd hij priesters en andere gelovigen. Aan het seminarie van Mechelen zijn we met 135 begonnen en we zijn dan na zes jaar met 95 priesters gewijd. Dat wil ook zeggen dat er niet verondersteld werd dat er van elk huishouden iemand priester werd. Ik heb persoonlijk ook ondervonden dat vader en moeder er nooit hebben achtergezeten opdat ik priester zou worden. Ze waren daar heel tevreden mee en ik was thuis ook altijd terug welkom, moest het anders gelopen zijn Ik was de oudste van zeven kinderen. Ik heb nog vijf broers en 1 zuster. Twee broers zijn ondertiisen reeds gestorven. Wij wonen heel ver uit elkaar en wellicht ook daardoor schieten we heel goed met elkaar op. We zien elkaar niet regelmatig en wanneer we elkaar dan toch zien, komen we heel goed met elkaar overeen. We zijn dus in 1930 naar Bonheiden verhuisd en elke dag moest ik vijf kilometer met de tram. Later (leden we dat niet dc fiets. We moesten altijd cle weg volgen clie ons moeder had uitge-

stippeld, niet langs de grote baan, maar langs de kleinere, veiligere baantjes. Dat hebben we ook steeds zo gedaan. Het humaniora is verlopen voor mij zoals dat verloopt voor iedere student. Heel gezond was ik eigenlijk niet, want ik heb heel wat problemen gehad met mijn gezondheid, maar na verloop van tijd is dat toch verbeterd. Op het einde van de humaniora in 1938 gingen wij niet zes naar het seminarie en een zevende ging naar de Scheutisten. DHM: Dat was het seminarie van Mechelen, mijnheer pastoor? JVD: Ja, het seminarie van Mechelen, waar er toen in die tijd plaats was voor een goede 300 mensen. Toen ik daar ben binnengegaan in 1938, waren er mensen die de kamer niet elkaar moesten delen, met zovelen waren wij. Dat seminarie was gelegen een beetje buiten de stad. De aanpassing aan het grote gebouw en aan de trek die er bijvoorbeeld in de gangen

was, heeft me heel veel moeite gekost, maar na verloop van tijd is dat toch gelukt. Ik ben dan priester gewijd in 1945, juist na de oorlog. Vijfennegentig mensen in één keer wijden, dat ging niet. Vandaar dan ook, dat er een deel op zaterdag en een deel op zondag werd gewijd en dit volgens het alfabet. Ja. dat waren toen grote jaren. Ons jaar is wel een topjaar geweest, denk ik. Ook de volgendejaren waren er nog heel wat priesterwijdingen. Het is pas na verloop van jaren dat er een crisis ontstond in de roepingen. Zo ben ik in 1965 nog naar een priesterwijding geweest in Mechelen en ook toen werden er nog tientallen priesters gewijd. Maar op die crisis in de roepingen komen we later nog terug, als ik de vragen goed heb gelezen. We zijn gewijd in de maand mei en een deel van ons is direct benoemd geweest waar er priesters nodig waren, in colleges of parochies. Een ander deel van ons bleef op het seminarie en dat waren dan priester-studenten. Dat was wel een beetje pijnlijk. De priesterwijding wordt gevierd zoals dat in die tijd ging en nadien kwam je terug naar het seminarie en ging je weer gewoon naar de klas. We zijn dan in het seminarie gebleven tot in de maand juli en toen zijn we op vakantie gegaan. Het duurde tot in september voordat men voor mij een plaatsje had vrijgemaakt als onderpastoor in Grobbendonk. Ik had nog nooit van Grobbendonk gehoord. Monsieur Van Cauwenbergh stippelde voor mij de weg uit en zo kwam ik met de tram aan in Grobbendonk. Ik was toen 24 jaar. In Grobbendonk was met de oorlog de kerk afgebrand en de pastoor die er in '40 benoemd was, pastoor Geuns, was mogen beginnen met het bouwen van een nieuwe kerk. Maar op een gegeven ogenblik hebben de Duit-

Met de hoed in de hand kom je door het ganse land Mijnheer pastoor op een onbewaakt ogenblik. Het hoedje is voor de jongens en meisjes van de Chiro een vertrouwd beeld tijdens de jaarlijkse Chirokanipen. Met veel plezier en genoegdoening kijkt Jan Van Devck terug op al clie jaren dat hij de Chiro op hun kampen vergezeld heeft als proost. 19


MEER sers hem een verbod gegeven om nog verder te bouwen. Er werd een scheidingsmuur getrokken. zodanig dat het eerste stukje van de toekomstige kerk al dienst kon doen. Bij de pastoor bijwonen was echt wel heel aangenaam. Ik heb daar de beste herinneringen aan. Het was wel spijtig dat die pastoor reeds gestorven is in 1950 aan longkanker. Toen kwam pastoor Van Roey, die had zijn ouders nog bij en een nicht die het huishouden deed en toen ben ik er nog 8 jaar gebleven en het was werkelijk heel aangenaam leven in de pastorij. Toen we van het seminarie weggingen, zeiden ze ons dat we heel goed moesten luisteren naar hetgeen wat de pastoors zeiden en het ook doen. Die pastoors waren mensen die echt goede raad konden geven. Tussen haakjes: ik ben te strak vergeten te zeggen dat ik aan het college ook heel goede herinneringen heb. Al die mensen die daar waren, waren praktisch allemaal priesters waaraan je je kon optrekken. Ze hadden niet allemaal universiteit gedaan, maar ze bezaten werkelijk hun vak. Ze gaven niet alleen wetenschap door, maar ze probeerden goede en gelovige mensen van ons te maken en aan het college heb ik dan ook de allerbeste herinneringen. De priesters waarmee wij samenwaren uit het stuk van de dekenij Grobbendonk, Vorselaar, Bouwel, Herenthout, wel, dat was een hele goede groep. Zonder dat er strakke lijnen in waren, hadden wij toch heel veel aan elkaar en we deelden ook veel aan elkaar mee, zodanig dat dat een beste groep was. Ik heb de kerk ook nog weten afgebouwd worden. Het was een heel grote kerk met plaats voor 700 h 800 mensen, die dan later ook veel te groot is gebleken. Rond die tijd (ik was toen 13 jaar in Grobbendonk) begon ik er stilletjes aan te denken om weg te gaan en te veranderen. Ik heb dan ook gevraagd om naar Vosselaar bij Turnhout te mogen gaan. Ik wist dat ze er een tweede onderpastoor verwachtten. Vosselaar was toen een gemeente in volle expansie. met heel veel bewegingen, zowel van jongeren als van volwassenen. Vosselaar was ook typisch een werkliedendorp, net als Grobbendonk. Vosselaar was een woondorp met vooral errond veel werkgelegenheid. Zo was erde opkomende fabriek van Janssens Pharmaceutica en was er

ook Turnhout, waar dat er veel mensen naartoe gingen om te werken. Ik heb daar een hele goede pastoor gehad, dat was pastoor Thijs. Die is ook na enkele jaren reeds gestorven. Het is precies dat, als ik ergens aankom, dat de pastoor dan na enkele jaren sterft. Die pastoor is gestorven in 1964, hetzelfdejaar dat onze vader is gestorven. Vandaar dat ik dat goed kan onthouden. Pastoor Thijs was ook nog heel jong. 64 jaar. Toen is er een nieuwe pastoor gekomen, maar hiermee heb ik niet lang samengewerkt omdat ik in 1965 naar Sint-Job ben getrokken. Wat kan ik over Vosselaar nog vertellen? Ja, ik had daar een hele goede collega, de heer Lens. De heer Lens was een kunstenaar en ook een hele goede onderpastoor. Die liep wel niet zo strak in de lijn als ik dat gewoon was, maar die heeft me kolossaal veel geleerd in verband met kunst. Als je naar hem toe ging, dan moest je zien dat je heel veel tijd had. De heer Lens heeft me geleerd naar dingen te leren kijken en te waarderen. Zoals gezegd, ben ik toen naar Sint-Job gegaan. Ik vond dat het stilletjes aan tijd werd om pastoor te worden en zo ben ik begonnen als pastoor in Sint-Job. Achteraf gezien heb ik daar een beetje verkeerd aan gedaan. Ik had nog een tijdje in Vosselaar moeten blijven, om dan recht naar Meer te vertrekken. Niet dat het in Sint-Job slechte mensen zijn. helemaal niet. Het waren goede mensen, maar Sint-Job was een stuk dichterbij het stad gelegen en ik was van huis uit den buiten gewoon. Ik ben ik Sint-Job uiteindelijk vier jaar gebleven. Ik heb heel wat te doen gehad met een parochiezaal die er gebouwd was en waarop er nog heel wat schulden waren. Eigenlijk kon ik dat niet zo goed verwerken. Ik kan moeilijk leven met grote schulden. Ik heb toen aan het bisdom een andere plaats gevraagd. Ik had naar Meer gevraagd en ik heb dat ook gekregen. Eerst heb ik nog eventjes gewoond in het huis van Sterkens, omdat ze in de pastorij nog werken aan het doen waren. In september 1969 ben ik dan naar de pastorij verhuisd. Ik had eerst nog het gezelschap van Pater Smeulders, maar die had het inzicht terug te vertrekken naar de missie. Daarmee zat ik alleen. Daarna had ik nog een tijdje een pater Oblaat als medepastoor, maar ook dit heeft niet lang geduurd. Ik denk

Laat alle kinderen tot mij komen Kinderen hebben steeds een speciale plaats ingenomen in het hart lan mijnheer pastoor. Vandaar dan ook dat hij een graag geziene gast is in de klassen en in dejeugdhewegingen. 20

niet dat dat mijn fout was, maar het was een man die niet geheel gezond was en die andere idealen had en een andere levensvisie. In 1975 is dan pater Jef De Deugd gekomen en daarmee heb ik 15 jaar samengewerkt. Hij woonde voor een deel ook in de pastorij, maar hij kwam van de paters van Meersel-Dreef, waar hij ook nog een bed had staan. We hadden alletwee een heel verschillend karakter, maar we kwamen echt heel goed overeen, anders hadden we ook geen 15 jaar samengewerkt. Hij is dan spijtig genoeg gestorven in 1985. In november 1984 is hij in het ziekenhuis binnengegaan en in april 1985 is hij gestorven. Dat is dus heel snel met hem gegaan. Vanaf 1985 sta ik er dus alleen voor. Ja alleen, het is te zeggen, er zijn toen verschillende nieuwe structuren tot stand gekomen, waarvan het parochiaal team er dus ĂŠĂŠn is.

De Stem van God DHM: De rol van het parochiaal tealn in de kerk: staat die al op punt of moet daar nog aan gewerkt worden? JVD: Het parochiaal team staat nu op punt, maar we weten ondertussen dat het allemaal niet zo eenvoudig is, zeker wat betreft het vinden van mensen om deel uit te maken van het parochiaal team. Het parochiaal team is nu ook canoniek bevestigd, wat heel belangrijk is, en we werken - denk ik - goed samen. Iedereen heeft natuurlijk zijn gedacht en ik heb daar de kans om mijn gedacht te zeggen. Maar alles bijeen denk ik, dat wij toch in de huidige richting mogen verder bouwen. WE moeten niet denken dat de parochiale teams er gekomen zijn bij gebrek aan priesters. De parochiale teams zijn de leken die hun rol spelen in de kerk en het zijnde twee, de priesters en het parochiaal team, die instaan voor een goede gang van zaken. Het is zeker een feit dat er nog veel aan zou kunnen gebeuren, maar onder andere de regel dat er om de drie jaar andere mensen moeten zetelen in de parochiale teams, die is toch niet haalbaar. Dat zal toch herzien moeten worden. DHM: Een vraag die leken steeds erg interesseert, is hoe de roeping van een geestelijke nu eigenlijk in elkaar zit. Hoe is dcii bij U gegaan, mijnheer pci.Vtoor? JVD: Ik heb te strak al gezegd dat het bij mij begonnen is met gelovige ouders, die hun geloot zonder veel helijdden, maar die wel door en door gelovig waren. Wat mij van jongs af aan altijd heeR gegrepen, dat was het mysterie van de liturgie. Mijn parochiekerk was de SintPieteiskerk in Mechelen, een hele grote. maar otik donkeie keik cii liet ulystLiiL vau de euehristie en van het lof spraken me heel erg aan. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die een grote invloed hebben gehad, zoals de vele conlauteii niet piiesters. DHM: Als leken over roepin gen spreken, dan denken n'ij direct aan visioenen tijdens de slaap CnzovOart, maar ;o is liet hi/ U niet gegaali JVD: Neen, het was echt een geleidelijk bewustwordingsproces, en visioenen heb ik nooit gehad. Ik heb de stem van God nooit gehoord. God spieeki dooi !iiellseii en ik ben ervan overtuigd dat God heeft gm;proken via de priesters van het college en ja, bij sommigen slaat die vonk aan. bij andere niet. Op het einde van de humaniora waren wij in totaal met zevenen van de 32 die gingen voor priester of scheutist. De rest ging andere zaken doen. Het slaat dus aan of niet.


MEER DHM: Op het einde van november pensioneert U. indien U had mogen kiezen, had U dan Uw priesterambt wil/en voortzetten of niet?

JVD: Wel, ik moet rechtuit zeggen dat ik mij op dit moment een stuk beter voel dan vijf jaar geleden. Maar er staat nu eenmaal in het nieuwkerkelijk recht dat een priester op 75-jarige leeftijd zijn ontslag moet aanbieden aan de bisschop, die het dan kan aannemen of kan vragen om nog te blijven. De bisschop van Antwerpen heeft gezegd dat, ondanks het grote gebrek aan jonge priesters, zij er toch voor waren om mij op pensioen te laten gaan. Er is wel een groot verschil met vroeger. Vroeger had iedere pastoor 1 of meerdere onderpastoors en dan was het veel gemakkelijk om door te doen, ook na de 75. Daarom begrijp ik die nieuwe regeling wel. DHM: ik heb gehoord dat liet een gunst is lan liet bisdom om een gepensioneerd priester in zijn vroegere parochie te laten wonen. Klopt dat?

JVD: Eigenlijk zeggen ze daar niets over. Het is gebleken dat een pastoor die heel gehoorzaani zijn oude parochie verruilde voor een andere woonplaats. er vaak helemaal niet kon aarden. Er was iemand op het bisdom die zei dat het meer en meer de gewoonte wordt dat een gepensioneerd priester blijft in de parochie waar hij gediend heeft. Dat is niet echt een regel, maar het is ook geen regel dat je moet verhuizen. Ik dacht zo bij mezelf dat je een oude boom niet meer moet verplanten. Ik heb dan de kans gekregen om hier in de Rommensstraat te gaan wonen in een huis waar je gescheiden leeft van de andere bewoners, maar je weet toch dat er steeds iemand is, moest er iets gebeuren. En ja, als je 27 jaar in een parochie hebt gewoond, valt het niet mee om ergens anders, waar je niemand kent, helemaal terug opnieuw te beginnen. Ik heb altijd heel graag op de pastorij gewoond, maar als je als priester pensioneert. moet je nu eenmaal de pastorij verlaten.

stuk deed. Toen hij gestorven is, heb ik dat een tijdje alleen gedaan. maar dat is een hele opgave en het is dan ook een goede zaak dat leken hiermee helpen. Ik heb er zelf nog enkelen waar ik zelf nog de communie ga brengen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat even goed door andere mensen kan gedaan worden. In het rusthuis zitten ook heel wat mensen van Meer en die rekenen er ook op dat je regelmatig op bezoek komt. Maar in het rusthuis is er een priester die er regel matig op bezoek komt en daar rekent een mens dan ook op.

die wilden vertrekken, konden dat ook. Ik heb altijd gezegd dat wij met 135 begonnen zijn en dat cr95 gewijd zijn. In de loop van de jaren zijn er dus een 40-tal afgevallen. Van ons jaar is er, dat ik weet, niemand die is uitgetreden nadat hij priester is gewijd. De verbinding met het celibaat hing samen met het aanvaarden van het priesterschap. Het is niet gedwongen geweest. Het hoort bij het priesterschap en als je kiest voor het priesterschap, dan aanvaard je ook het celibaat en beleef je het ook als dusdanig. Het celibaat heeft af en toe wel een negatieve kant, maar van de andere kant kan je je volledig ten dienste stellen van de mensen. Het celibataire karakter van het priesterschap is voor mij dan ook een grote zaak, zodat je volledig ten dienste kunt staan van God en de mensen.

Zon groot huis DHM: Heeft U ooit problemen gehad met liet ce/ibataire karakter van Uw priesterschap?

JVD: Tja, het alleen-zijn is iets dat een mens blijft aanvoelen, maar heel veel last heb ik daar nooit mee gehad. Ik heb altijd heel graag in de pastorij gewoond. Er zijn mensen die zeggen: 'Zo'n groot huis en dat allemaal voor een mens alleen!'. Vroeger woonden er verschillende mensen: een onderpastoor, een huishoudster, de hulp van de huishoudster... Ik heb het altijd een plezier gevonden om van boven naar beneden te lopen en van voor naar achter en niemand tegen te komen en Uw goesting te kunnen doen. En dat is natuurlijk een voordeel. In het begin toen ik naar Meer kwam, woonde er nog een gepensioneerd koppel in de pastorij die het huishouden deden en dat zijn ook heel schone jaren geweest. Maar als je met meerdere bent, moet je ook altijd rekening met elkaar houden. Op dat gebied heb ik nooit veel last gehad van het alleen-zijn. Toen wij gewijd werden, werden we ook gevraagd of we ons konden vinden in het celibaat en we werden verondersteld dat de keuze die we namen, dat we die ook meenden. We hebben ook 6 jaar gehad dat we ons konden voorbereiden op het celibaat. De deur van het seminarie stond altijd open en degenen

DHM: Ziet U het openstellen van het priesterschap voor vrouwen als een oplossing voor het nijpend priestertekort? Ofziet U meer een oplossing in de komst van miss ionarissen uit andere, meer religieuze landen of streken?

JVD: Ze vragen inderdaad soms of het niet goed zou zijn dat er priesters van andere landen naar hier komen. Het is niet aan mij om hierover te beslissen of om te zeggen dat dit goed of slecht is, maar ik ben toch ooit eens op kamp geweest met de Chiro en daar was toen een Poolse priester. Ik heb toen van verschillende mensen horen zeggen dat die het toch niet gemakkelijk heeft gehad. Die mensen hebben een andere manier van teven en hebben vaak in de uiterste miserie geleefd. Als deze mensen dan hier terecht komen, hebben ze het zeker niet gemakkelijk, ook al omdat ze hier helemaal alleen zijn. Als ze nu met verschillende mensen konden samenwonen, dan was het misschien nog iets gemakkelijker. DHM: Du.s liet is eigenlijk ccii beetje hetzelfde als datgene wat onze mnissionarissen hebben mee gemaakt in de ,nissielanden.

DHM: Zou U een aantal zaken willen overnemen van Uw opvolger als hi.j dit vraagt? De kans is immers reëel dat Uw opvolger versciullende gemeentes onder zijn vleugels krijgt.

.JVD: Moest hij dat vragen, dan zou ik dat natuurlijk met heel veel plezier doen. Maar het zal wel zo zijn dat ik duidelijk tegen de mensen zal zeggen dat ik vanaf de 24ste november geen dienstdoendepastoormeerben, maardeservitor oftewel dienstdoende pastoor in afwachting van een nieuwe. Maar eenmaal dat de nieuwe er is en als hij mij vraagt om een aantal zaken over te nemen, dan zal ik dat zeker doen. Je ziet het ook aankomen dat eenzelfde priester meerdere parochies onder zijn hoede zal krijgen zoals in Rijkevorsel (Rijkevorsel en Sint-jozef) en Hoogstraten (Hoogstraten en Wortel). Maar zo lang dat het nog kan, zal ik zeker graag een aantal dingen nog op me nemen. DHM: Bij bepaalde ,nensen bent U wellicht de enige die wekelijks over cle vloer komt. Komen die lllemisemi no in de kôu tè staan of is dat iet.r voom (i'w op i milge, mij giun T t hen no,i regelniang

JVD: Ik denk dat mijn opvolger er niets op tegen zal hebben dat ik nog bij mensen kom. Met Pasen bezoek ik zeker alle zieke mensen of toch de mensen waarvan ik weet dat zij ziek zijn en niet meer naar de kerk kunnen geraken. Maar er zijn ook al heel wat leken die helpen om de communie naar de mensen te brengen. Vroeger was het zo. dat de onderpastoor maandelijks een stuk van de parochie deed en dat ik het andere

Zijn hart aan de kunst verpand in Vosselaar leerde Jan Van Devck via zijn collega, onderpastoor Lens, de vele geheimen vami de kunst kennen en appreciëren. Sindsdien is hij. ..teeds verknocht geweest. Hier zien

we hein bij liet in ontvangst nemen van een oud boek dat helemaal terug in de oorspronkelijke staat werd hersteld.

21


MEER JVD Maar die kwamen uit een beschaafd of hoe moet ik het seç'een land en die waren supeneut' boven de andeie mensen. Ik heb bijvoorbeeld een neef die missionaris is geweest in Japan en die kwam dus terecht in een hypermoderne maatschappij. Dat is heel anders dan onze mensen die naar bijvoorbeeld Zaïre gingen en daar gingen zeggen hoe het moest gebeuren. Tegenwoordig is dat heel anders. Mensen die nog naar ginder trekken, gaan zich ten dienste stellen van de zwarte priesters ginder.

JVD: Tja, ik 7011 willen beginnen niet Ie 7eggcii dat er overmorgen hei icsde huwelijk van dii jaal in Meet plaats lieeli.

DHM: Is dat niet ii'eini?

DHM: Zou U zeggen dat in godsdien sten waar priesters mogen trouwen, het priesterschap en her zich ten dienste stellen van God en de mensen als het ware een beetje lijdt onder het samen zijn niet iemand anders, aangezienje dan ook aan je partner de nodige aandacht dient te besteden? JVD: Het samenzijn met iemand anders kan net zo goed een positieve invloed hebben, dus dat zou ik niet duiveit zeggen. Ik heb wel hioteti zeggen dat in de godsdiensten waar men als priester wel kan huwen, dat daar dezelfde crisis in de roepingen is als bij ons. Dus het laten huwen van priesters lijkt mij niet direct een oplossing voor het nijpend priestertekort. In Engeland kan de vrouw ook tot priester gewijd worden. Ik kan daar zelf niets over zeggen. Dat is natuurlijk aan de paus om daarover iets te zeggen.

25 jaar priester te Meer Ongetwijfeld een heuglijke gebeurtenis in het leven van Jan Van Deyck: de viering van zijn 25-jarig priesterschap te Meer.

DHM: Ook U werd tijdens Uw priesterschap geconfronteerd niet een dalend aantal kerkgangers. Heeft U bepaalde initiatieven genomen om liet aantal terug op te trekken? Of kan je je als priester daar enkel maar bij neerleggen? JVD: Ik kom door bepaalde aangelegenheden nog regelmatig in de klassen en ik probeer de kinderen dan ook uit te nodigen voor de eucharistieviering. Ook verschillende leraars proberen de kinderen daartoe aan te sporen. Maar als de ouders niet komen, dan kan je ook niet verwachten dat de kinderen gaan komen. We hebben hier een schoon kerk in Meer en ook veel vreemde mensen zeggen dat, maar dat zal er wellicht niet veel aan helpen om de mensen de eucharistieviering terug te laten bijwonen. Naar de kerk komen alleen, is trouwens niet voldoende om een gelovig mens te zijn. Er moet meer zijn. Ik kan ook niet zeggen dat ik mij bij deze situatie neerleg, want ik heb het altijd als een groot gemis aangevoeld. Ik ben er zelf van overtuigd dat Christus en God te vinden zijn in de eucharistie en in de schriften. En als je dat mist, mis je ook een heel groot stuk gebedsdiensten en zo, maar die kunnen volgens mij nooit de eucharistieviering vervangen.

Geen theoloog DHM: Heeft men in Engeland minder last van een tekort aan priesters? JVD: Ik heb horen zeggen dat er door deze beslissing van de Anglicaanse kerk heel wat priesters zijn overgestapt naar de katholieke dienst, omdat ze zich niet konden vinden in de beslissing om ook vrouwen tot priester te laten wijden. Ze hebben binnen het christendom al zoveel gedaan om te komen tot een oecumene en met de Anglicanen stond men al heel ver, maar ze zeggen toch dat deze beslissing van de Anglicanen een stap achteruit is. Er is een brief van de paus geweest waarin hij stelde dat het nu gedaan moest zijn met deze discussie. Dat heeft hij misschien iets te scherp uitgedrukt, want hetgeen hij gezegd heeft is ook door zijn voorgangers reeds gezegd. Maar in zijn verwoording is hij misschien te scherp geweest en heeft men hem verkeerd geïnterpreteerd. Of het ooit zal komen dat vrouwen priester kunnen worden, dat is niet aan mij om te zeggen of dat het theologisch kan of mag. Ik ben geen theoloog. Zo lang dat de paus het niet toestaat, kan, mag het niet. Het gezag van de kerk is in handen van de paus en de bisschoppen en dat moeten wij eerbiedigen.

DHM: Hoe staat U tegenover mensen die de kerk enkel maar zien als 'een schone achtergrond voor de trouw- of doopfoto 's'? Zou U iemand een sacrament weigeren als blijkt dat hij of zij enkel maar geïnteresseerd is in het ceremoniële karakter van de kerk?

JVD: Ja, dat is heel weinIg. Het is uien dat er meer jongens dan meisjes zijn en die jongens trouwen natuurlijk elders. De mensen die nu nog trouwen voor de kerk, zijn volgens mij hei stadium al door van trouwen voor de kerk enkel en alleen voor de foto's. De mensen die nu nog voor de kerk trouwen, trouwen volgens mij veel meer omdat ze gelovig zijn dan dat ze een schone achtergrond zoeken voor hun foto's. Ik probeer ook te bekomen dat ze een serieuze voorbereiding op het huwelijk volgen. Ik vraag hen ook steeds waarom ze wensen te trouwen. Of ze zelf voor de kerk wensen te trouwen of omdat het is omdat dc ouders het graag hebben. Ik ioop ook niet achter de mensen aan om de kinderen te laten dopen. De eerste stap wordt door de ouders gezet. Ik weet dat er in Meer al veiselnlletide huisliuudns sijlI weet de kinderen niet gedoopt zijn. Als de ouders het echt willen en als ze die verantwoordelijkheid willen nemen, en daar vraag ik ook steeds naar, dan doop ik de kinderen natuurlijk. Ik ben dit jaar ook heel blij geweest met twee kleuters te kunnen dopen, tezamen met hun pasgeboren broertje. Dat was de vraag van de ouders en het is een heel schone doop geweest. Wat betreft het weigeren van sacramenten, dat is vooral een probleem bij begrafenissen. Dan komen er mensen naar de mis die anders niet komen en om steeds te zeggen dat de communie geen tweede offergang is, dat gaat ook niet. Ze moeten zelf kiezen of ze al dan niet naar voren komen voor de communie. Maar als men met meerdere mensen is. is het blijkbaar heel moeilijk om te blijven zitten, want dan moet men al heel overtuigd zijn. Er is ooit iets te doen geweest over het al dan niet geven van de communie aan gescheiden mensen. Het is praktisch niet mogelijk om aan iemand die naar voren komt en die niet duidelijk blijkt dat hij er tegen is, de communie te weigeren. Temeer ook omdat je enkel de handen ziet van de mensen, zoals je vroeger enkel de tong van de mensen zag. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om ie zeggen van 'aan die kan ik de communie geven en aan die niet.' DHM: Nog een laatste vraag: nu dat U op pensioen gaat, Ziet U dan de gelegenheid om t] met een aantal zaken of hobby's bezig te houden waar t] eigenlijk de laatste tijd te weinig tijd hebt aan kunnen besteden? JVD: Dat zal ik moeten ondervinden, hé. Ik hoor altijd zeggen dat je voor niets meer tijd hebt, als je gepensioneerd hebt. Er is nu ook zoveel te doen voor gepensioneerden. Ik heb heel veel interesses: ik hou veel van kunst, ik

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER T")

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER lees heel graag en hoop tijdens mijn pensionering ook veel te kunnen bidden. Ik word ook al een dagje ouder enje hebt nog steeds hetzelfde erk in de parochie en dat weegt toch allemaal. Het zou anders zijn, moei ik isk non een oiidcrpastoor hebben. Ma, niaal niet zo.

Zijn het geen engeltjes?

DHM: Goed, mijnheer p(1 hierbij late,,. Zou U nog iets ten allerlaoiii nu/en zeggen?

.tVl) Ja. dat ik altijd heel gelukkig ben ce wecrt. En dat moeten jonge mensen ook weten, Geluk hangt niet af van veel geld en ontspiii ning. Ook als priester kanje heel gelukkig /i iii. lIet celibaat is iets anders dan moeten of niets anders kunnen. Het is ook een gave en als je het in kunt beleven, ben je heel gelukkig als prieser. En ik hoop natuurlijk ook een gelukkige pensionering te kennen. Het zal natuurlijk wel een hele aanpassing zijn. Een priester blijf je echter, dus de mis doen enzovoort dat magje als ''pcnsionrcl priester nog steeds doen In hei weekend van de 23ste en de 24ste november sier ik mijn afscheid met telkens na de eucharistieviering een receptie achteraan in de kerk

Meer, een dorp van sportmensen??? In 1-1 oogstrat en doe ii in o inc nice t hardnekkige geruchten dc ronde betreffende de uitreiking an verschillende trofees voor sportverdiensten. Volgens onze over het algemeen goed ingelichte bronnen (zo schrijven de grote gazetten (at toch ook altijd) zou Meer ruim in de prijzen allcn. Zowel de titels van sportman en sporttouw als die van sportploeg van het jaar zouden Meer te beurt vallen. Volgens onze geruchten zou Nick Tilburgs tot Sportman van het Jaar gekroond worden voor zijn gouden medailles up cle Paralympics. Sportvrouw van het Jaar zou de wandelaarster Mart Peemen worden en in de categorie Sportploeg van het Jaar zouden de elhallen van F.C. Meer als winnaar uit de bus komen. Ik ben eens benieuwd of de glazen bol an onze bron hem deze keer niet in de steek laat. El

t Hcic/ebloemitjujc it'!,st /t/el De Pvo,titc'jt tvtii VL/l'ct/'C)ltC een ojiiterlrIijk Ïottcc ltet'e;iigimt stukje komedie neer te zetten. Hier zien we het volledige team met de glimlach op de mond. Dat mag ook wel, want ze wisten de bevolking uit Meer en omstreken weer drie avonden vertier te brengen. De volgende keer dat we de mensen van t Heidebloempje nog eens samen iii actie zien, is tijdens de door heti georganiseerde verenigingskwis.

Rechtzetting In de november-editie van De Hoogst raatse Maand werd aan de hand van boven vermelde foto gesuggereerd dat D/ir. Romnmens door het i'erplaatsen van de omheining een stuk grond van derden had ingepalmd. Het betreft de omheining grenzend aan het fietspad dat vertrekt aan liet huis va,i Van Opstal aan de Terbeeksestraat. Ondergetekende werd door Dhr. Rommnens uitgenodigd om sanie,i mliet hem te verifiëren hoe de situatie nu in elkaar zat. Ondergetekende is op de uitnodiging ingegaan en met de planmiei in de hand hebben we ter plaatse de percelen eens opgemeten. Uit de plannen van zowel Dhr. Romnmens als die van de landnieter aangesteld door de gemeente Hoogstraten, blijkt, dat de omheining nog volledig op eigendom van D/ir. Ronimens staat. Straffer nog zelfs op basis van de plannen zou de omheining nog 1 d 2 meter kunnen opschuiven, richting aanpalend landbouwperceel. De te/leur i'a,t het artikel in de november-editie inn De Hoogstraatse Maand was dan ook geheel onterecht en gebaseerd op onvolledige informatie-inzameling. Bij deze bieden wij dan ook onze excuses aan aan Dhir. Romnmnens en hopen niet deze rechtzetting de hele zaak weer in het juiste daglicht gesteld te hebben. •

K,W.B. Fietszoektocht \ ooi:iicct os er ie naait lol de tntsia L \'111 de Fietszoektoeht. zou ik nog even iets willen rechtneiten hetreffendc de kinderspelen tijdens di' ii gelopen editie san Meerkerirns. Initiatief voor cle kinderspelen werd genomen door de K.W.B., iets wat ondergetekende in al zijn enthousiasme had veretcn te melden de vorige keer. Mijn svuses! Wat betreft de prijswinnaars van de fietszoektocht: we beperken ons tot de eerste 10. Vele deelnemers hadden alle 40 vragen correct beantwoord. Voor het opstellen van het klassentent, is dan rekening gehouden met de schiftingsvraag. Hier gaan we: Fonne Brosens, Meer Daniël Snijers, Wortel Geid Aiiiouts, Mcci 4, Ilse Van Boxel, Wortel Anna Willemse, Ulicoten René Sprangers, Wortel Tessa Verheyen, Meer ii. Jeanne Koeken, Meer Jan Adriaensen, Meerle Johnny Ooms, Wortel.0

JJw

3

51;

ktNv;

t T1Krs

t

al

tI S

:al5l3

:c.z.t's'Sal

Ck

.

a

23


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@(22) 22 ~229n Kerstconcert Op vrijdag 13 december om 20.30 uur richt het Davidsionds ecu kerstconcert in niet de BOB BOON Singers in de St.-Katharinakerk. De organisatie is in samenwerking met het Jeugdmuziekatelier. Het ensemble van Bob Boon brengt originele bewerkingen van traditionele volksliederen, evergreens en meer moderne nummers. Op deze avond zijn dit uiteraard kerstliederen, van hij un en rld'r'i De IS 'nthnusiasli' nietprotessionele zangers en zangeressen worden sinds 1978 gedirigeerd door Jan Haspeslagh. i<iirl Vannete Ii'kent vuur de instrumentale

begeleiding. Dit concert is een unieke gelegenheid om de Bob Boon Singers in Hoogstraten live mee te maken. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV (Dienst voor Toerisme). Volwassenen betalen 250 BF, studerenden, leden en 60plussers slechts 200 BF. In voorverkoop verminderen deze bedragen tot 200 en 150 BF. Kinderen onder de 12 jaar betalen niets. E

Het cafĂŠ voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

Oud papier /aindag 1 december i,al de KLI weer het oud

papier komen ophalen. Zet alles tijdig netjes verpakt klaar aan de rand van de straat. Hartelijk dank voor uw medewerking.

OFFICIEEL GEOPEND Op :arerda,s' 26 oktober sserl (le statie van het Spijker officieel geopend door hoogwaarcligheidbekleder.s san alle organisaties en diensten die betrokken warenbijde realisatie van dit project het gemeentebestuur, vervoermaarschappij De Lijn, de scholengemeenschap en klooster van het Spijker, de dienst Openbare werken san sle Vlaainse Gemeenschap. En iedereen zag dat het goed vva,r. .'

Lezing

Soloslim Zes Jaar niet kaarten en dan plots een soloslim in harten krijgen. Dit kaartgeluk overkwam Maria Verschueren uit de Lodewijk de Konincklaan op zondag 27 oktober. Haar medespelers waren Alfons Verschuercn, Irène Van Bergen en Stan Willebrords. De kijkers bij deze kaartronde waren Toon. Dolf en Jorg Kustermans en Kris Willebrords. Overbodig te zeggen dat deze groot slem nog lang onderwerp van gesprek was. El

De openbare bibliotheek van Hoogstraten ontvangt op woensdag 11 december om 20 uur Kristien Hemmerechts die over haar eigen werk komt vertellen. Zij debuteerde in 1987 met "Een zuil van zout'. Nadien schreef zij nog"Brede heupen" en "Wit zand". In september verscheen van haar hand "Altijd met uw gezever, gij". De inkom op deze lezing is gratis. r

eweet we/, .!.I daar op de lioekin AA IJHOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

1 011 ,

1Gp

3_~

WTWRBJEUDJEU 24

au ng


HOOGSTRA TEN

Nieuws van de dorpsraad Wanneer hel jaarcinde nadert, is het hoog tijd dat het bestuur van de dorpsraad nog eens naar buiten treedt, want in januari volgt er traditioneel de open algemene vergadering en daarvoor moeten de mensen tijdig opgetrommeld worden. Vandaar dat ze ons nu reeds dc dag van deze vergadering meedeelden. De open algemene vergadering van de dorpsraad van Hoogstratcn vindt plaats op donderdag 30 januari 1997 in zaal Pax (start om 20 uur, welkom vanaf half acht). Alle inwoners van de dorpsgemeenschap Hoogstraten ontvangen nog een uitnodiging in hun brievenbus met vermelding van wat er op de agenda staat. Zoals steeds is er ruimte voorzien voor een vraag- en antwoordgesprek met het College van burgemeester en schepenen. Op de tweede plaats dienen ook de prioriteiten van de dorpsraad voor het jaar 1997 bepaald te worden, dit in een zo groot mogelijk overleg met de inwoners. Vandaar dat het bestuur van de dorpsraad reeds een eerste lijstje heeft opgesteld, dat zal doorgesproken worden met de voorzitters van de gebuurten, zodat er een gefundeerd voorstel op 30januari aan de mensen zal voorgelegd worden. Over deze eerste voorstellen kan nu door iedereen reeds nagedacht worden. Nieuwe dringende zaken moet men zeker op 30 januari meebrengen. In het kader van een gefaseerde aanpak van de herinrichting van de doortocht Hoogstraten (die vooral veilig en vlot moet gebeuren) is de herinrichting van het Van Aaertselaerplein een grote noodzaak. De haakse aansluiting van de Minderhoutsestraat, de bushalte en het troosteloze uitzicht van het plein nopen tot een ingreep. De aanleg van een voet- en lictspad in de Katelijnestraat is dringend en meer dan nodig. Niet zozeer voor het schoolgaand fietsverkeer (die rijden toch met zijn vieren of zevenen naast elkaar zodat de automobilisten achter moeten blijven) maar wel tijdens weekend en vakantieperioden wanneer men er geen kinderen of wandelaars verwacht als autobestuurder. Het gehuurte Wcsthoek schreef een brief naar de gemeente in verband met problemen in de Karel Boomstraat. De dorpsraad steunt dc vragen van de bewoners die vooral last hebben

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

van geparkeerde auto's, de slechte staat van de voetpaden, de hoge snelheid van sommige wagens, dc gaten in de asfalt op bepaalde plaatsen en de aanwezigheid van twee scholen in de buurt. Mits wat kleine ingrepen, gezond overleg en wat toezicht kan deze straat op korte tijd verlost worden van de ergste kwalen. De dorpsraad stelt voor dat men eens begint na te denken over een herinrichting van het eerste stuk van de Gelmelstraat. Het uitzicht (twee parkeerstroken met een brede rijbaan), het ontbreken van enig groen, geen fietsvoorzieningen, en een flessehals als uitrit op de Vrijheid vragen toch eens om bekeken te worden. Openbare werken moet nog maar eens aangepakt worden. Op andere plaatsen in de Kempen staan ze veel verder met de doorritten van vele centra. Ontsluiting van de vele verkavelingen in het Zuidoosten (H. Bloedstraat en verderop) is noodzakelijk. De onoverzichtelijke verkeerssituatie hij het begin van dc Gravin Elisabethiaan (is dit nu een rondpunt of niet?) moet verduidelijkt svorden met enkele borden dan wel met het haaks aansluiten van de Van Aperenstraat op deze laan. waarbij wat groen en enkele parkeerplaatsen extra kunnen gewonnen worden, zonder dat het park verdwijnt, want daar moet toch het standheeld van Deken Lauwerijs komen. Tot zover de info die we ontvingen vanwege de dorpsraad. Zij nodigen iedereen uit aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 30januari.

Geschenkenbeurs in de Pax Op /aterI.lag 14 en iondag 15 december organiseert de Wereldwinkel een grote geschenkenbeurs in de Pax. Telkens van 10 tot 18 uur kan je erjc keuze maken tussen honderden grote en kleine geschenkartikelen. Allemaal voor het goede doel natuurlijk. Ruime keuze van produkten van Oxfam-Wereldwinkels, van Amnesty International, van Unicef. van Greenpeace, van het Solidariteitsfonds en van Fair Trade. Een greep uit het assortiment: kaarten en kaarsen, speelgoed,juwelen. aardewerk, textiel... Het thema van de beurs is dit jaar: EERLIJKE HANDEL wat betekent dat de maker van het produkt dat je koopt er een eerlijke prijs voor heeft gekregen: een protest tegen de te lage lonen, de slechte werkomstandigheden, de kinderarbeid in vele bedrijven in het Zuiden waar men goedkope produkten vandaan haalt. Niet alleen kopen kan je op de beurs, je kan er ook komen ONTBIJTEN. Op zondagvoormiddag wordt er doorlopend ontbijtbuffet geserveerd: ook hier een ruime keuze aan lekkers, redelijke prijzen en gegarandeerd eerlijke ingrediënten. Inschrijven is niet nodig, je kunt erbij. Verder wordt er op zondagnamiddag ook aan kinderanimatie gedaan, de cafetaria is doorlopend open, er is muziek en gezelligheid. Kom erbij! •

\VAT IS [13 IN 111 1 II VEN MI.)011 13 l)AN IE Ir dl NNI N 1)1111 VEN 51313 DRAAI. 1 DA\R (RAA(, 10E 1311 \SANI VUIl II. VE 1371 1<1 151 N 1, MII 13 DAN ( END NWI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

w

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Kaartprijskampen Vijf Hoogstraatse verenigingen houden de traditie san de winterse kaartavonden nog in ere. Deze kaartavonden waarbij er keuze is tussen rikken en jokken liggen deze winter netjes gespreid over vijf verschillende maanden en ook vijf verschillende zalen. De eerste kaartavond, deze van het Oudercomité van de gemeentelijke basisschool ligt reeds achter de rug maar dat is zeker geen reden om de vier andere avonden niet te vermelden. Het nog af te werken programma ziet er uit als volgt: Vrijdag 13 december Dc Blauwe Duif in haar eigen lokaal Vrijdag 24 januari K.W.B. in de parochiezaal Fax Vrijdag 21 februari Harmonie St. Cecilia in haar eigen lokaal Vrijdag 7 maart De Lustige Wielrijders bij Jos Adams-Brosens Men kan inschrijven van 19 uur tot 19.30 uur en de eerste kaarten worden gegeven te 19.45 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 fr. en ieder een keert met een naturaprijs huiswaarts. Aan het klassement lijn voor 5.000 fr. prijzen verbonden maar om in aanmerking te komen dient men wel aan minimum 4 prijskampen te hebben deelgenomen. fl

Aandacht Kopij

GRAFZERKEN

HOFMANS

Op24 december verschijnt DHM nr. 141. het eerste nummer van de dertiende jaargang. Alle kopij voor deze uitgave moet ten laatste op donderdag 12 december op de redactie zijn. Er is geen uitzondering voor het sport- en/of dorpsnieuws. 25


W(DnM

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

'Hoe zeere vallen z'af de zieke zomerbhren..' De rest van dit gedicht, van Gezelle, naar ik meen, ben ik vergeten, maar de vier maal herhaalde zzz-klank maakt mij iet of wat zzzwaarmoedig deze tijd van 't jaar, nu de bomen hun zomerse blarendracht kwijt raken en er tegen de winter kaal bij komen te staan. Eigenlijk juist het omgekeerde van wat mensen doen: wij kleden ons in de zomer zo licht mogelijk aan, en in de winter pakken we ons steviger in. Dit is een zaak, als ge ne mens met de boom vergelijkt. Mar 'ne mens kan zich ook vergelijken met een blad van de boom: dat heeft slechts een één-seizoensleven, een beetje langer dus dan een eendagsvlieg: als de blaren hun tijd gehad hebben, laten ze los en vallen of dwarrelen ze naar beneden om verder te vergaan: even voordien vormden ze met miljoenen anderen samen nog de najaarse kleurenpracht. En als ze eenmaal op de grond liggen vormen ze in onze straten en voortuintjes de ergernis van huisvrouwen die hun omgeving graag proper houden. In afwachting van de verse groen- en bloesempracht van over 'n maand of vijf-zes.

Goochelaar in Wortel

11-11-11-actie Dc jaar- lijks !ii_iis-:i:rir-hui.-ophaIin an de enveloppen-rnel-inhnw.1 werd zoals elk jaar verzorgd door vrijwilligers van diverse verenigingen, die elk een of meerdere straten voor hun rekening genomen hadden. De lege enveloppen waren al té lang tevoren overal bezorgd, met het gevolg dat er veel meer mensen dan andere jaren hun envelop 'kwijt' waren of niet gevuld klaar hadden staan, toen de ophalers aanbelden. Nu hebben die mensen altijd een pakje reserveenveloppen bij, maar dit jaar hadden ze er lang niet genoeg. Maar toch, de resultaten waren er niet slechter om: in Wortel alleen bracht de huis-aan-huis-omhaling het bedrag op van 79.667 fr, bijna tachtigduizend, 10.000 meer dan in 1995, dat is ruim 160 fr per huis, of zowat 50 fr per hoofd. Daar komt nog wel het een en ander bij, o.a. vanwege het Slot en vanwege het oudercomité, dat 20% van haar Herfstwandeling en Mosselsouper van zondag 10 november zou afstaan. In alle geval, al is Wortel de kleinste deelgemeente van Hoogstraten, voor onze bijdrage voor 11-11-11 staan wij aan de kop, per kop, en horen wij bi p de groten. Ei

Herfstwandeling/ mosselsouper oudercomité 101 L96

ore! 111. PecI in Doen 1. - Lor Op zaterdag 9 november organiseerde de Bond van Grote en Jonge gezinnen, de BGJG hun jaarlijks gezinsfeest: voor die gelegenheid was Mister Peek gevraagd om zijn magische voorstelling te geven, en hij is ten volle geslaagd: gedurende de namiddag bracht hij de 45 kinderen in betovering met zijn kunstige truukjes, en de 20 ouders zeker niet minder. Het was een zeer geslaagde namiddag. Tijdens de pauze werd ook het jaarprogramma voorgesteld. Ook aan de dorstigen en hongerigen werd gedacht en zo ging de namiddag zeer vlug (oftè vlug?) om. Ieder kind kreeg tenslotte zijn lievelingsdier mee om mee naar huis te nemen, en dat lievelingsdier ging van aap tot papegaai op de arm. De volgende activiteit zal plaatsvinden in de sneeuw (èls het tenminste dan al gesneeuwd zal hebben), want op zaterdag 28 december rijden we naar Bokrijk, waar 'speciaal voor bondsleden' schaatspiezier te beleven zal zijn voor groot en klein en waar sneeuw zal ronddwarrelen tot alles bedolven zal zijn onder een dik pak echte sneeuw. (Hoe dat zal gaan als er geen sneeuw in de lucht zit dat weet ik ook niet. 26

(/I 0

Misschien een 'wonderbare sneeuwvermenigvuldiging?). In hetjanuarinummer van dit blad zult U het misschien vernemen. - Verdere inlichtingen over die Bokrijkreis bij Karine Geens, Poeleinde 34a, tel. 314 70 33. Het turnen gaat nog door tot de paasvakantie. Zin om nog mee te doen? Dat kan. Afspraak in de sportzaal van Wortel iedere dinsdag van 20 tot 21 uur. Ei

11000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Hei oudercomité ruilde op tO november het vertrouwde concept van de 'winterwandeling' in voor een herfstwandeling, tegelijkertijd werden de pannekoeken ingeruild voor mosselen. Ruim 120 ouders, grootouders, kinderen en leerkrachten zagen dit wel zitten en lieten zich in de Kolonie deskundig rondleiden door enkele natuurgidsen. Na afloop van de wandelingen waren velen verbaasd over zoveel nog niet ontdekt natuurschoon in de eigen buurt. De regen op het einde van de namiddag kon deze verwondering niet dc kop indrukken. Voor of na de wandelingen kon men zich tegoed doen aan een stevige portie mosselen. Eén en ander bleek goed voorbereid: de grote groep hongerigen werd in een minimum van tijd vlot bediend en boven alles: het was lekker! De activiteit, tevens bedoeld om de kas van de werking van het oudercomité te spijzen, viel juist in het actieweekeinde van de 11.11.11 actie. Het oudercomité had daarom reeds op voorhand besloten 20% van de opbrengst van het souper over te maken aan de 11.11.11-actie hetgeen dan ook prompt gebeurde. Proficiat! Ei

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1JD21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


WORTEL

Slotakte Wortelfeesten. ............................................................ Op 30 en 31 augustus hadden de 9e Wortelfeesten plaats: de zaterdagavond tegen middernacht was voor de meesten het feest afgelopen, behalve voor dc organisatoren en degenen voor wie 'het goede doel' bestemd was. Toen begon het na-werk: zoeken naar het resultaat: wat waren de inkomsten en de uitgaven, welke iekeningen moesten nog binnenkomen, welke stukken waren er gemaakt, wat moest gerepareerd worden of teruggebracht, cnz. kortom, nog een heel karwei. Op woensdag 6 november was het eindelijk zover; alles was afgerekend, opgeteld en afgetrokken, de diverse posten inkomsten en uitgaven netjes naast elkaar gezet, afgevaardigden van de Organisatie en van de 15 helpende verenigingen waren uitgenodigd in 't Slot voor de slot-acte: het plechtig bekendmaken van de (financiĂŤle) resultaten en het overhandigen aan de vertegenwoordiger van 'het goede doel'. De laatste feesten waren gekenmerkt door slecht en koud weer: dat is bijna een traditie, maar dit jaar erger dan andere jaren. Zo waren er voor de jogging merkelijk minder deelnemers wegens de regen. Ook waren er meer aktiviteiten gepland, die meer geld kostten, was er ook een grotere tent gehuurd, enz.: dat alles bracht meer uitgaven mee. Van de andere kant waren er heel wat minder bezoekers en dorpsgenoten komen opdagen, wegens het weer; was er misschien ook minder belangstel-

.

ling (vanwege onenigheid over het gekozen goede doel?). In alle geval, het gevolg van al die factoren was dat er 25.000 fr meer uitgege ven was (aan voorbereiding en betaalde optre dens) en 40.000 fr minder ingekomen (minder bezoekers en minder consumpties), zodat hei eindresultaat b.UUU Ir lager ligt dan vorig jaar. Maar dat was toen ook een recordopbrengst Het netto-bedrag voor het goede doel (her inrichting van het speel pleintje achter de was parochiezaal) 135.000 fr. Dit is toch altijd nog heel wat meer dan dc eerste jaren van de wortelfeesten. Dit bedrag werd in de vorm van een jumbo-cheque overhandigd aan de voorzitter van de sportafdeling van de gepensioneerden, Jan Sterkens, want het bedrag was bestemd voor de Dorpsraad, dat de heraanleg van het pleintje als 'goed doel' naar voor had gebracht, op verzoek van de gepensioneerden. -

de KGB die in mei 11. een gewestelijk sportfeest moest organiseren. De voorzitter van de Dorpsraad kon zelf niet aanwezig zijn, omdat hij die dag al sinds weken tevoren voor iets anders vastiag. Maar we gaan zonder moed te verliezen verder naar de 10e Wortelfeesten volgend jaar: door eenmaal wat tegenslag geven we het nog niet op' El

Voor wie zijn de nieuwe fietspaden? ook niet of er al politiecontrole hierop geweest is, en misschien zouden de misbruiken zonder die signaliaatieborden nog erger zijn. Ht is hiermee net ala met veel andere voorschriften; we hebben prachtige regels en voorzieningen, maar de naleving ervan en controle erop laten cel le wensen over.

1 002

Ste-Ceciliaviering

(Je ene foto suggereert dat het verboden is, omdal list Tegeit (/5 (/1(1(1(1 oj stroO/ii iii zou gaan, maar gewone fietsers moeten er wel tegenin. Aan het andere uiteinde van het fietspad staan dezelfde borden. De werkgroep Fietspaden Nu en haar jaarlijkse aktiedagen mogen toch al op enkele tastbare resultaten bogen, al is het nog lang niet voldoende. Er liggen nu veilige fietspaden langs enkele wegen, maar we wachten nog met spanning op het tweede fietspad van Wortel naar Hoogstraten (langs de Kolonie); op fietspaden langs 2 kanten naar Meer en naar Loenhout en van Wortel naar Merksplas. Maar bij de bestaande fietspaden hebben we enkele vragen over wie er wel of niet over moeten of mogen. Want de signalisatieborden lijken me wat verwarrend (als er al iemand op let!). Overal staat er een fiets op een rond blauw bord bij, dus is het verplicht te gebruiken door wielrijders = fietsers. Maar onder dat ronde fietsbord zit een wit rechthoekig bord, met daarop een brom-fiets, daaronder de letter B en dan het woord 'verplicht' op sommige borden, of 'verboden' op andere. De letter B duidt op een B-brommer,

ook snorfiets genoemd, die niet harder kan of mag dan 25 km/u en waarop de rijder geen valhelm hoeft te dragen (de andere snellere brommers zijn A. dacht ik). Ik vermoed dat die borden niet door de gemeente geplaatst zijn, maar door B & W, bruggen en wegen, maar waarom sommige fietspaden voor B-brommers verplicht zijn en andere verboden, is mij niet duidelijk. En het nut van die (dure?) borden is mij nog minder duidelijk. Want de meesten die ik hierover iets vroeg, zeiden dat ze het verschil nog niet eens gezien hadden. Bovendien maak ik de laatste tijd nogal veel gebruik van deze fietspaden, maar ik kan zeggen dat ik op al deze fietspaden al verschillende malen B- en ook Abrommers ben tegengekomen, in diverse richtingen, zowel met de juiste rijrichting mee als omgekeerd. Ook gewone fietsers rijden er lustig op los, in beide richtingen, ook als er een fietspad aan beide kanten van de weg ligt. Ik weet

Onze Rrasshand St lan vierde zoals gebruikelijk op zaterdag 16november hetjaarlijkse feest van de muziek-patrones Sinte Cecilia met natuurlijk - een teeravond, maar alvorens aan tafel te gaan voor een gezellige eet- en drinkavond in de zaal deden ze de kerk eerst alle eer aan door de zaterdagavondmis op te luisteren met hun instrumenten. Dat is trouwens niet meer dan normaal, want de Kerk is de behoedster van patronaatstradities; zij leerde ons, dat al wat we doen, we dat moeten doen tot meerdere eer en glorie van God, en dat aan Gods zegen alles is gelegen.

Oud-papÎerslag KLJ Op zaterdag 28 december haalt onze KLJ weer al het oud papier en karton op. Zij vragen uitdrukkelijk dat U het papier goed en stevig zou bundelen. Een stevige kartonnen doos of een pakketje met een strik van touw is hiervoor ideaal. Als het papier niet stevig ingepakt zit en als er wat wind is, vliegt het heel de straal over; of als het regenweer is, maakt de regen veel meer papier nat dan wanneer het goed opeen zit. Vanaf 9 u trekken de mannen van de KLJ met een trekker door onze straten, dus zorg er voor dat uw papier buiten staat. Als U te laat zou zijn kunt U het papier zelf nog bezorgen aan of in onze containers op de parking bij de kerk of de telefooncabine.• 27


-

Um g(@~~9

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Oud nieuws, dat is wat je ditmaal hoofdzakelijk in deze rubriek zal tegenkomen. Dat is niet erg, even terugkijken naar defbto 's (en dat zijn er gelukkig nogal wat) van wat geweest is, is ook plezant. Daar is het dit blad langs een kant ook om te doen. Langs de andere kant willen we aan de goegeineente graag vertellen wat er te gebeuren staat. Daarvoor moet

je natuurlijk wel weten wat er gaat komen en omdat ook ik geen glazen bol heb of over de gaven van Madaine Soleil beschik, hang ik daarvoor van anderen af Van hen die ervoor zorgen dat er iets gaat gebeuren. Sommigen hebben de weg naar mijn huis gevonden, velen echter nog niet en nog meer komen te laat. Op de vijftiende van de maand die het verschijnen van dit blad voorafgaat moeten wij immers onherroepelijk afsluiten. Om te vermijden dat je elke maand oud nieuws krijgt is het dus aangewezen tijdig af te komen met uw aankondigingen. Wat let je trouwens; ons blad wordt door het grootste gedeelte van de Hoogstraatse bevolking gelezen (en daar zijn we fier op) en het is gratis en dat is toch mooi meegenomen. niet ?

Ruiters... te paard !!! Een opdracht die

ze

bij de Marckeruiters Ier

harte nemen. Want het mag dan niet de grootste afdeling van de LRV zijn, hoge ogen gooien ze wel. Zo blijken ze in hier van de beste tuigpaardenvan het land te beschikken. In 1995 werd Bernard Jansen met zijn paard Carlos al Nationaal Kampioen, dit jaar moest Bernard op 13 oktober in Herenthout de titel aan naam-, dorpen clubgenoot Paul Jansen laten met zijn paard Ting. Eerder hadden beide reeds de gouden medailles weggekaapt op de provinciale kampioenschappen. Paul met Ting in de B-reeks en Bernard met Carlos in de A-reeks. Dat er bij wedstrijden geluk hoort, is ook in de paardensport een wet. Maar als je in iedere wedstrijd goed presteert en in de kampioenschappen aan de kop eindigt, dan is dat meer dan geluk. Vakmanschap en pure klasse. In het hindernisspringen wist Louis Vermeiren zich te kwalificeren voor het Nationaal tornooi, waar hij in de klasse midden een verdienstelijke 7e plaats wist te behalen. Twee maal Nationaal goud ook voor de ponyclub van de Marckeruiters. Een kleine club. 16 ruitertjes, echter met heel wat talent. Op 8 april reed Tom Aerts zich met Roosje in de kijker door Nationaal Kampioen te worden in de hoogste reeks voor B-ponys. Op 6 oktober reed het 2e achttal van Meerle op lii Nationaal Tornooi in Lommel recht naar de eerste plaats in ring E voor beginnelingen groepsdressuur. Kommandant-trainer Frans Rombouts had een achttal samengesteld uit A en B pony's (hoogternaat max. 137 cm), die werden bereden door de jongste ruitertjes van de club (tussen 8 en 13 jaar). Zij vormden een prachtige combinatie die de opgelegde proef zo netjes verzorgde dat ze met 6 punten voorsprong op de tweede het goud wegkaapten. Frans wist dat dit geen toeval was, want tijdens het seizoen hadden zijn 16 jonge ruiters al meer dan 30 medailles bij mekaar gereden. Vijf combinaties wisten zich ook individueel voor het Nationaal tornooi te kwalificeren. Tom Van Aperen met zijn Sonja legde een foutloos parcours af en kon weer een plak aan zijn verzameling toevoegen. Voor Annick Verbreuken met Aland en Tom Aerts met Lady bleek één hindernis te zwaar. In de individuele dressuur kwamen Kathleen Jacobs met Dogma en Bea Aerts met Zwartje aan de start. Ondanks een goed seizoen, zat een medaille er voor hen niet in ditmaal.

28

Het eerste achttal van Meerle (met cle oudste ruitertjes en de grootste pony's) legde in de klasse licht voor groepsdressuur een mooie proef af en eindigde op een zeer verdienstelijke 5e plaats. Alles bij mekaar toch wel een prachtige prestatie voor ruiters en paarden uit het kleine Meerle. Je zou voor minder sportclub van het jaar kunnen zijn.

Abonneer nu: 314.41 .26 314.55.04

11.1 1 .11 De nIidarileii nlet hen die het niet zo ned hebben als wij (en dat is nog altijd het grootste

deel van de wereld) blijkt gelukkig nog geen begrip te zijn geworden dat we uit ons hels drukke leven hebben geschrapt. Een hele schare plaatselijke vrijwilligers toog rond II november weer de straat op om de omslagen op te halen. De inhoud bleek niet tegen te vallen, want weerom stijgt de opbrengst van de aktie in Meerle. Met ruim 76.000 Fr. deden we ongeveer 10 % beter dan vorig jaar. Het was reeds de 11e maal dat de aktie door de dorpsraad (en vooral door voorzitter Christ Sterkens) gecoördineerd werd. Vijf verenigingen deden voor de lie maal een deel van het werk, nl. Chiro St-Jan, Chiro St.-Lutgard, Davidsfonds. K.V.G. en de Missiewerking. Voor 11 xli.! 1.11 werden zij door de dorpsraad speciaal bedankt. fl

Een stralend (want gouden) achttal van deponv-club t'an de Marckeruiters, dat Nationaal Kampioen werd in cle groep.sdessuur voor beginnelin gen.

F [ ame

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en

Steecys s pr.0 6 c/a/e

etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :rieNa:s

uur.

op::oen.


MEERLE

. ..

De Wissel in het nieuw

Van het behoud waren we al een tijdje zeker en de bouwwerf van het laatste jaar is voor de officiële opening van het fietspad nog gauw opgeruimd. Weldra gaat de Wissel een mooi nieuw kleedje aangepast krijgen. De gemeenteraad van november zette het licht op groen voor de heraanleg. Groen wordt ook de hoofdkleur van het nieuwe kleed. Het fietspad wordt over de hele lengte achter de bomen doorgetrokken.

Tussen de bomen worden parkeerstroken aangelegd. zodat parkeren op het plein zelf overbodig en onmogelijk wordt. Het pleintje zelf krijgt een grasmat met daarrond lage beplanting en bomen. De frituur behoudt zijn plaats en eerlijk gezegd vind ik dat persoonlijk een beetje spijtig. Niet dat ik de uilbater zijn broodwinning niet zou gunnen, maar het frietkot staat zo midden in het plein. Naar mijn bescheiden me-

ning had een plaatsje aan de zijkant het plein nog mooier kunnen maken. Maar we zullen niet kniezen, een dorp als het onze heeft ook rechtop zijn frietkot, we zijn immers nog altijd in België, al scheelt het niet veel. De kostprijs van plantgoed en materialen bedraagt ca. 1.070.000 Fr. De werken worden door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd.L1

De dertigers van Meerle ALs je 30 jaar rleden Ier wereld ksea,u. aLs je je schoolvriendjes van toen nog eeiis graag wil terugzien, als je dat graag met lekker eten en drinken erbij doet, dcii, zijn alle elementen aanwezig vooreenfeest/ijke reunie. De deiligei.s van Mee, le vunder mekaar terug aan defeestdis in de Bombardon.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAUL V01111312 5ELMANS 1

1

1 1 1

1 fU (I.l7\

1 iI 1L1.î' ' )jj }4Tj II

CARAWWwijm HINNENBOOMSTRAAT

HOOGSTRAATS UIUAAT BANDEN SERVICE BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 03/314 8157

.............................

29


MEERLE

Huize jansen -Vaij Bei:

:.

: ....:::..................... .........

•:

Een nobele traditië . .

Zo werd de vernieuwe bakkerswinkel van bakker Jansen en het splinternieuwe, mooie koffiehuis van Nard, Sefa en Co gedoopt. Zoals dat voor een banketbakker hoort, wordt zo 'n zaak niet geopend met het doorknippen van een lint, maar door het aansnijden van een feestelijke taart. En wat blijkt ? Ook daarmee weet onze alonitegenwoordige burgemeester raad mee. Familie en personeel van de zaak houden we/een oogje in het zeil.

i( (rIH\fi/(tL

'ictt( c.1dÛ

VUt/t, t/- -

schaarser. Toch houden ze eraan de slachtoffers van de twee grote oorlogen van deze eeuw te gedenken op de dag dat de wapens zwegen, na vier jaar (1914 tot 1918) hun vernietigend werk te hebben gedaan.

Appels bV%3E t(aflt00 Jan990t 9e OOGS1 %t rs fl%9 232

GRP"1' Daarom doende turnkring elk jaar beroep op de Meerlese bevolking. Niet vrijblijvend, je krijgt er wat voor terug. Op zaterdag 14 december gaan ze in heel Meerle en Meersel-Dreef van deur tot deur om U een zak van 2 kg. gezonde appels aan te bieden, in ruil voor één briefje van 100 Fr. Voor U slechts een kleine meeruitgave tegenover de winkelprijs, voor hen een grote meerwaarde om hun kastoestand gezond te houden. Daarom dus, eet meer appels. Voor uw gezondheid en voor die van de turnkring. El ...

en Kerstblokken

l)e Chiin san Meerle /it in lielzeiLle ciiuiT je al de Iiirnkiine (en als sele andere verenigingen). Om bezig te blijsen, moeten ook zij van tijd tot tijd de kas spijzen met een extraatje. Zij doen het niet met appels, maar met kerstblokken die ze zelf maken. Hiervoor kunnen ze heel wat siioeiafval gebruiken. Berk, hulst, spar, conifeer. krulwilg... Heb je daarvan wat teveel in je tuin staan, geef dan snel (liefst voor 7 december) een seintje aan Ronny van den Ackerveken, Dalwee 8 - tel. 3 15.90.53. De chiro komt het eroen zelf bij U onhalen.

30


MEERLE

Het was al langer in gebruik, zij het nog niet officieel. Nu wel, want op 26 oktober kwamen burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en andere hoogwaardigheidsbekleders naar Meerle afgezakt om het lint te knippen. Samen met een schare aanwonenden fietsten ze naar Hoogstraten, teneinde in het gemeentehuis samen het glas te heffen.

Het doorknippen van het lint wordt in de gaten gehouden door Huibrecht Provoost van Fietspaden Nu ", de aktie die ervoor gezorgd heeft dat er na lange jaren talmnen eindelijk werk gemaakt werd van de aanleg van fietspaden. Van Meerle naar Hoogstraten kunnen fietsers nu over een veilig fietspad. Andere trajecten in de streek blij ven onafgewerkt en onveilig. Helaas is het werk van "Fietspaden Nu" dus nog niet achter de rug. Aan ons om hen te blijven steunen.

Garage Luc RyverS

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04 '

31


ft©ii

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Nieuws is er genoeg. Slecht nieuws vooral als je de kranten erop naleest. Vluchtelingen en moordpartijen in Zaïre-Ruanda. Pedofiliezaakjes waarbij gelukkig het taboe doorbroken is en die plots t' allen kant opduiken. Vliegtuigrampen en dagelijkse auto-ongevallen. Drugsrazzia's en verkeersagressie. Duistere praktijken ook van hoge heren waarvoor men eindelijk de lippen niet meer op elkaar houdt maar die steeds zo zeifvoldaan onschuldig de gewone man recht in de ogen kijken en een taaltje bovenhalen waarop je hen onmiddellijk de zege Gods zou geven. Boetes die men terwille van enkele stemmen meer in de doofpot tracht te krijgen op de rug van (brave) ambtenaren. Portemonnees die, zalig de altijdgevende belastingbetaler, gevuld worden met milieuboxen of Europese ecu's. Zelfs van oorsprong idealistische belangengroepen als Greenpeace en ABOS blijven niet langer onbesproken. Nee, 't gaat echt niet goed, lijkt het zo. Ze zeggen dat de wereld stinkt, maar dat valt goed mee, om het met de woorden van een populaire TV-man-vrouw te zeggen. Althans in Minderhout. Want geen nieuws is toch goed nieuws, nietwaar. En als je niet kookt, hangt er ook geen geur mie keuken. Of ontsnapt het nieuws van Minderhout ons weer? Staat mijn telefoonnummer niet vet genoeg gedrukt. Is mijn brievenbus achter het onkruid in mijn voortuin verdwenen? (Dit laatste nog net niet, leert een vlugge blik vanachter het gordijn). Want zeg nu zelf, moet ik nu weer gaan schrijven dat de oversteek met oudjaar voor de zingende kinderen perfect wordt verzorgd door een bosje vrijwilligers die zich nadien in een plaatselijke gelegenheid noodgedwongen moeten opwarmen? Dat de Minderhoutsestraat voor alle verkeer is afgesloten tussen 9 en II uur? Dat liefhebbers om mee te helpen oversteken zich altijd kunnen melden, bv op het telefoonnummer 314 70 09? Dat er weer gratis chocomelk en wellicht ook pannenkoeken zullen zijn voor onze klei nen? Is dat dorpsnieuws? Of willen jullie weten dat op de terreinen van de Blauwbossen weer een spectaculaire ponycross plaatshad op 18 november jI. met als plaatselijke favorieten Claar Van den Heuvel, Pieter De Cleene en Liesbeth Jacobs. En dat wij bij het ter perse gaan hiervan nog geen uitslag konden vastkrijgen. Is het belangrijk te weten dat ook de brave Sint uit Spanje hier al bij aanwezig was (dan heb ik weer de aankomst op de Hollandse wateren Cemist zeker).

Heb ik het over de vijftigjarigen die verzarnelden in Castleré en waarvan elders een foto maar misschien weer geen verslag verschijnt omdat ik er zelf - gelukkig - nog niet bij moest zijn. Geven we de mosselen van de fanfare nog even een opstoot vooraleer we hiervan kostenbaten naast elkaar leggen (waarmee we trouwens zoveel te maken hebben als een kat met een telefoonpaal). Of moeten we de danspassen van het najaars. feest van de oudervereniging nog eens op een rijtje zetten? Met het geheime recept van de gesmaakte aperitief die eigenlijk meer op een hoestsiroop geleek ... maar toch zoet binnenliep en misschien met de feestdagen zijn nut ook nog eens kan bewijzen. Of komt dan de herinnering aan onze kater weer te na? Het nieuwefietspad tussen Meerle en Minderhout dat werd ingefietst door het gemeentebestuur en het kabinet van minister Baldewijns met in hun spoor ingenieur De Baere van de dienst wegeninfrastructuur en het 'gewone' fietsvolk is misschien ook wel leuk om te vermelden. Kwestie van de hoge heren ook hun pleziertje te gunnen. Aan deze betonstrook zijn voorts al woorden genoeg vuil gemaakt, dunkt me. Is het de moeite te vermelden dat het bestuur

van de dorpsraad zich ook nog eens rond de tafel heeft geschaard om te constateren dat van al de ingediende 'prioriteiten' nog weinig is in huis gekomen. Het voetbalveld is om god weet welke reden (al hebben ingewijden wel een vermoeden) op de lange baan terechtgekomen. De toekomst van de Witherenweg is nog altijd onduidelijk. Castelréweg daarentegen is in de omgeving van cle Markbrug aanzienlijk verbeterd. Een opluchting. Omtrent de sportzaal heeft de gemeenteraad onlangs een positieve beslissing genomen. Rond Hoge en Lage Weg-riolering is het dan weer stil evenals rond desociale verkavelingen en de uitbreidingsgronden aan de school. Niet veel licht dus maar toch een puntje. Als je dit leest is ook de verkeersstudie van Libost waarover in een van de vorige nummers werd gesproken. onder de loep genomen. Welke de gevolgen voor Minderhout zijn, zullen we in de gaten houden. Zeker nu de werkgroep Vei. lig Verkeer Minderhout in alle stilte is ter ziele gegaan wegens onvoldoende gehoor en draagkracht. De voorbije vijfjaren hebben deze mensen nochtans getracht om alert te zijn voor specifieke verkeersproblemen in Minderhout.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3 146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetetijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog

Eindelijk Officieel. Met de neus in de wind en de kin vooruit duwden deze notabelen hun tweewieler voor de eerste en misschien wel laatste keer over het langverwachte fietspad tussen Meerle en Minderhout. Volgend jaar dezelfde foto vanuit Meer wellicht... 32

vaak terug zuti kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.


MINDERHOUT De geboekte resultaten stemmen niet direct tot uitbundig feestvieren. De mensen van de werkgroep dragen hun schaarse financiële middelen gedeeltelijk over aan de oudervereniging met de vraag ze specifiek te gebruiken voor verkeerseducatie van jongeren. Een ander gedeelte komt toe aan de dorpsraad in de hoop dat van hieruit de aandacht voor de (verkeers)veilighcid bestendigd wordt. Enkele regels kunnen we allicht weer spenderen aan de K.B.G.-plannen voor de oprichting van een nieuw lokaal. Het openbaar onderzoek is in dit verband lopend. Toch spijtig dat niemand van de aangrenzende belanghebbenden een kijk op deze nieuwe plannen heeft gehad. Of zorgt de noodkerk in extremis voor een oplossing? Come and see next week. Voedselschaarste is geen Minderhouts probleem. Wat zeggen we: is niet enkel een Minderhouts probleem. Toch kunnen we even aanhalen dat vooral dejongeren een stevige duit in het zakje deden bij de rondgang voor 11.11.11. De opbrengst in ons dorp was weliswaar een stuk gedaald tegenover vorig jaar maar dat lag zeker niet aan het enthousiasme van de meeste straatwerkers, die, neem het van ons aan, dit zeker ook niet voor hun plezier doen. En dat de portemonnee van Mobutu net zo dik is als de staatsschuld van zijn land, mag dat een alibi zijn om de knip op onze geldheugel te houden. In dit verband wil ik zeker het voorval vermelden van wat iemand tijdens dc geldophaling meemaakte: in een schamel huizeke zonder bel zat een bejaard vrouwke patatjes uit een gedeukte pan te prikken ('t lijkt wel kerstmis). Onze geldinzamelaar had al spijt dat hij zover was, maar nu kon hij ook niet meer terug. Op de vraag voor een bijdrage voor de 'mensen die het minder goed hebben' in de wereld ging zij schuifelend op zoek naar wat centen. Met een bankje van 500 fr. kwam zij terug aan de achterdeur. 'Meneer, dit vind ik wel wat veel om van mijn klein weduwenpensioentje te geven, maar als ge me 300 frank kunt teruggeven...' Elke keer als ik de klink van mijn Mercedes vastpak. schiet dit verhaal me weer te binnen... Maar goed, wat hebben we nog dat we aan uw weetgrage ogen kunnen voorleggen. Oja, het bowlen van K.W.B. misschien. Altijd gezellig. Op 7december kanje 's avonds met de familie of de buren mee naar de Breebosbanen. Snel inschrijven is wel de boodschap want de plaatsen op de trein zijn beperkt (314 72 97) Kunnen we jullie nog plezieren niet een sportberichtje? Voethaluit- en verslagen vind je elders maar te weten dat Jan Vermeiren ondanks een schitterende conditie ook in deze poging om een marathon beneden drie uur te beëindigen is mislukt (03.02). is toch ook altijd leuk. En dat hij daar volgend jaar nogmaals alles aan zal doen om dit doel te bereiken (wat hem trouwens 'in zijn jonge jaren' meermaals is gelukt). En dat ook een van onze Minderhoutse loopdames, Rit Van Aert, opnieuw een marathon liep van goed 03.30' met de vingers in de neusgaten, opent ook nog perspectieven voor de toekomst toch. Minder Minderhouts, maar altijd meegenomen is het feit dat in diezelfde marathon van Etten-Leur Hoogstratenaar Jan Hendrickx na een solotocht slechts in de voorlaatste kilometer werd hijgebeend en zo de overwinning pijnlijk aan zijn neus zag voorbijgaan. Prijsbeesten liepen er deze maand ook weer in Minderhout. BENEGO (Belgisch Nederlands Grensoverleg) organiseerde een wedstrijd waarinjongeren hun favoriete auteurs en verha-

len konden opgeven. Ter gelegenheid van de Antwerpse boekenbeurs werden de prijzen plechtig overhandigd. An Gijsbregts uit Minderhout kaapte de hoofdprijs weg ter waarde van enkele duizendjes terwijl ook Dorien Van Bavel een mooi pakket mocht ontvangen. Via een andere boekenbeurswedstrijd viel ook Maud Tilburgs in de prijzen. En tenslotte lazen wij voor u ook nog dat wij in de provincie Antwerpen steeds onderaan bengelen niet ons jaarlijks gezinsinkomen volgens de laatst verschenen cijfers. Maar we zijn altijd al met weinig tevreden geweest. Als onze maïs maar groeit, als er maar niet onze tomaten naar Dutroux gegooid wordt, als het onze melk maar niet is die overschot oplevert en als onze varkens maar niet gep(r)ikt worden, dan hoorje ons nog niet klagen, nietwaar!

Boeken normen Mand Tilburgs, A ii Gijsbre gis en Dorien Van Bavel oogstten succes op de Antwerpse boekenbeurs en mochten hiervoor een mooi pakket in 0/itvangst nemen.

d1h WONINGBOUW BVBA

'

03/315.87.14

143

33


MINDERHOUT

Jaak Raats en Marie de Bruyn: 'Dansen is onze regel wel!' Bijna vlak op de scheiding Minderhout-Meerle langs de gerenoveerde Bredaseweg wonen de jubilarissen. 'Toch blij dat die dikke bomen weg zijn, nu kunnen we weer gerust met de auto de rijweg op. Niet dat we tegen groen zijn, zeker niet, maar op tijden stond een nieuw kleedje voor moeder natuur is toch ook aantrekkelijk. Maar hard dat er gereden wordt nu! Voor ons mochten ze gerust wat meer controleren. Maar ja, we zeuren niet, het is goed leven hier!' Opbeurende woorden van een paar dat echt de dagen aftelde naar dat eenmalige jubileum toe. dat ze op 16 november vierden.

In 1946 bij het begin van dé 50 jaar! Te Etten-Leur werd Jaak geboren op 29 november 1916, niet temidden van het kanongebulder en fiwtende kogels, zoals toendertijd in de meeste Europese landen wel het geval was. Nederland was echter niet in oorlog met de Duitse overheerser. Die Nederlandse tongval heeft onze gastheer nog altijd voor een stukje weten te bewaren en rad van tong is hij als de beste Hollander. Temidden van 16 broers en zussen groeide Jaak open bracht zijn kindertijd en prille jeugd door zoals de meeste andere leeftijdgenoten. 'Voor ons vader en moeder moet het toch een harde tijd geweest zijn, en dit zonder een halve cent kindertoeslag wel te verstaan!' In '35 trok de familie Raats de grens over richting Meer om daar op Maxburg te gaan boeren. Als knecht wroette Jaak nog enkele jaren bij een boer uit de omgeving en daar moest gewerkt worden. Bos ontginnen was een zwaar karwei met de primitieve middelen van toen. Toch heeft hij goede herinneringen aan boer Kusterinans. Marie is een beetje jonger, 22december 1924. 'maar daar heeft onze Jaak helemaal geen moeite mee gehad!' 'Zeker niet,' repliceert Jaak 'en nu kan ze me lekker oppassen!' De vrouw des huizes is afkomstig 'af' Meer, maar in '35 trok het gezin De Bruyn met zijn hele hebben en houden naar de Voort in Meerle. Marie was de oudste van drie en ging al vlug 'dienen', eerst bij Gust Van Den Heyning en later nog enkele 34

jaren bij meester Aerts. Marie en Jaak leerden elkaar kennen daar waar heel veel jonge mensen samentroepten en voor hen was dat in Terbeek tergelegenheid van de Loenhoutse Mei. De

grote liefde ontbrandde en op 31 oktober 1946 trokken ze voor het ja-woord naar de kerk. Om de kost te verdienen trok Jaak enkele jaren naar de Volt in Tilburg om daarna bij Jo Bastiaensen in Meersel-Dreef stukadoorte gaan spelen. Vier seizoenen heeft dat geduurd, het was ook echt

seizoenarbeid want in de winter werd er niet gepleisterd. Jaak zocht en vond nieuwe bonzonten. De volgende acht jaar verdiende hij zijn boterham op een steenfabriek te St.-Lenaarts. Aannemer Coertjens Uit Hoogstraten werd zijn volgende werkgever, voor drie maanden slechts want een zwaar ongeval teisterde al zijn plannen. 'Alles wat je maar kon breken inje lijf, heb ik hij manier van spreken ook gebroken!' Een lange revalidatie volgde, maar moed verzet hemel en aarde en hij genas. wel met een zekere invaliditeit als gevolg. Na zijn genezing belandde hij op dc gemeente en daar bleef hij tot aan zijn pensioenleeftijd. Pas teruggetrokken uit het actieve arbeidscircuit overviel hem de reumathiek. Pijn en smart natuurlijk en dat kun je wel geloven als je zijn handen observeert. 'Dokters allerhande en kwakzalvers afgelopen, allemaal niets gekort, tot er iemand me een dokter in Merksem aanwees en die heeft me dan ook effectief van die pijn verlost.' Op zijn 70ste weer een hoop miserie met een ingewikkelde longoperatie. De moderne wetenschap maar ook zijn ongebreideld optimisme sleurden hem er weer bovenop. In zijn jonge tijd speelde hij ook nog bij een 'jazzke' als drummer, tesamen met zijn schoonbroer en schoonvader. Zo schuimden ze de kermissen en teerfeesten af aan 200 fr. per avond. 'Maar daarmee kwamen we dikwijls nict toe, want waar plezier is, drinkt mcii ook bier en dat smaakte toch zo lekker. Ik denk dat wij den brouwer rijk gemaakt hebben.' De oorlog was voor de Raats-familie ook een smokkelaangelegenheid: patatten, ajuin, tabak, beesten...! 'Alles wat niet te groot en te zwaar was! Onze Toon was de leider, wij waren de dragers, hij werd verraden, door de Duitsers opgepakt en naar Duitsland op transport gesteld, nooit is hij teruggekeerd. Het was toch een harde tijd!' Of ze een echte hobby beoefend hebben? 'Jazeker! Dansen, dat deden we graag, we hebben 26 jaar aan een stuk in Wuustwezel gaan dansen samen met nog een ander koppel uit HeideKalmthout. Daar keken we echt naar uit en dan waren de batterijen weer voor een volle week opgeladen, dat kunnen we nu niet meer en dat doet soms wel een beetje pijn aan het hart.' Uit hun huwelijk ontsproten drie flinke zonen die op hun beurt voor zes kleinkinderen zorg-

dun, vijfjongens en én meisje. l'atniek. de roon van Jos, werd destijds officieel gevierd als de 2000ste inwoner van Minderhout. Jaak en Marie, het was een plezier met je te praten, hou je optimisme zo en... gefeliciteerd!


MINDERHOUT

Goud in Minderhout Frans en Joanna Jespers-Backx 4

Gezonde omgeving toch wel, waar men op enkele weken tijd dubbel goud mag vieren. Alhoewel er in deze jaren wel meer van dergelijke festiviteiten kunnen opgezet worden. Kort na het brute oorlogsgeweld voelden blijkbaar velen de kriebels om eindelijk een warm nest uit te bouwen waaraan ze wellicht al jaren hadden willen maar niet kunnen beginnen. En toen was trouwen nog heel gewoon. Alsof het niks was. De vrouwen waren nog de blozende dorpsmeiden die elke zondag tijdens het lof vanaf de linkerhelft uit hun ooghoeken naar de stoere boerenjongens aan de andere kant lonkten. Liefde, lijf en lust was toen nog een actief werkwoord voor tijdens de schaarse vrije weekenduren. Nu klapt men erje dagelijks mee om de oren met het gevolg dat ook gouden bruiloften weer een rariteit zullen worden. Maar goed, Frans Jespers en Jo (Joanna en niet Johanna) Backx uit Heerle hebben deze mijlpaal op 29 oktober 96 genomen. En ze zijn er geeneens zelf van geschrokken: altijd hard gewroet, slavenarbeid zeg maar als je vergelijkt met het heren-boerenleven van vandaag, niet uit de band gesprongen, geen financiële risico's of bokkesprongen gemaakt en vooral ... mekaar altijd heel gaarne gezien. Zo eenvoudig is dat. Nu gaat een jong getrouwd koppel nog even vlot uit op zaterdagavond. Daar moeten vodden van komen, zegt Frans. Wij hadden mekaar, wij waren gelukkig samen, wij hadden het echt niet nodig om nog elders plezier te gaan zoeken. En trouwens, werp ik op, het is toch de kracht van een huwelijk om ook samen de moeilijke momenten door te komen. In elk huisgezin zijn er wel eens woorden toch. Ha nee, weerlegt ons gouden koppel uit één

mond, zoiets is bij ons nooit gebeurd. Ik kan mc niet herinneren dat wij ooit ruzie hebben gemaakt. Dat is toch allemaal tijdverlies, nietwaar. Schoon hé! Maar hoe hebben jullie mekaar dan gevonden, Frans en Jo, niet per toeval allicht. Nee, vertellen ze weer in koor(tje), dat is eigenlijk ook vanzelf gekomen. Trouwens. 'een goei paard wordt op stal verkocht', geeft Frans als wijsheid mee. Wij woonden niet ver van mekaar, in Meerle. We liepen samen naar school, we gingen samen eens fietsen of wandelen. Maar het eigenlijke startpunt was toch met de 'komedie', duiken ze in hun herinnering. Van het een kwam toen het ander en op 29 oktober 1946 zijn we dan gewoon getrouwd. Gewoon. Ja, maar eigenlijk ben ik geen 'Mjeelse'. vult Jø aan. Ik ben geboren in Loenhout op tweede kerstdag 1920. Als jongste uit een gezin van tien. Omdat mijn vaderde boerderij in Loenhout moest verlaten, ben ik dan al na enkele weken in Meerle verzeild geraakt. En daar zag ook Frans het levenslicht, op 1juli 1917 al. Hij was ook bijna de benjamin van tien kinderen. Zelf hebben Frans en Joanna vier kinderen op deze aardkloot gezet: twee meisjes en twee jongens. Maar eigenlijk hebben ze niet zo veel aan mekaar gehad want de meisjes lagen vijf jaar uit elkaar en de jongens ook, en dat had beter gekund natuurlijk, vindt Jo. Deze vier kinderen zijn al een tijdje het huis uit en zorgden op hun beurt voor vijf kleinkinderen. Niet veel, maar goei, zegt moemoe, en dat is toch 't belangrijkste. Zoals hun beider ouders hebben Frans en Joanna altijd de boerenstiel bedreven. Tot 1963 op 'Jal' en nadien op Heerle in de boerderij die nu opgekalefaterd is door neef Gust Jespers. Toen was het nog wroeten tussen de rapen en de bieten, de varkens en de kippen. Van alles zo'n beetje. Genoeg om rond te komen, geen schulden, geen zotte dingen. Ze hebben genoeg aan mijn vet gezeten om grote kippen- of varkensstallen te bouwen, blikt Frans terug. Maar daar wilde ik niet van weten. 'Nooit verder springen dan mijn stok lang was', volgt de volgende wijsheid. We zijn helemaal niet rijk geworden van 't boeren, maar we hebben het graag gedaan en er nadien toch dit huizeke van kunnen bouwen. Dat heet dan gewoon gelukkig zijn, denk ik bij mezelf. Na de boerderij kwam dan het echte genieten. Nog een groententuintje. wat pluimvee, een schaapje en wat duiven. Niet om te spelen, die duiven, geeft Frans onmiddellijk mee, ik gooi mijn geld niet in de lucht, gewoon om wat te vertroetelen en wat jongen groot te brengen. En heb ik eens geen goesting, dan steek ik een schop minder. Niks moet nog. Ook vrouwlief trekt dagelijks mee naar buiten voor de verzorging van de beesten. Zo zijn we er samen eens uit. Spijtig genoeg is Jo na de actieve loopbaan wat op de sukkel geraakt, maar ook hier lijkt het ergste leed geleden. Enkele keren zijn we naar Lourdes en Scherpenheuvel geweest, maar voor de rest zijn wij hier

autobanden

kPEETER *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 31 4.63.05

thuis niet weg te krijgen. Lourdes, da's een heel eind toch met zo'n trein. Jawel, herinnert Jo zich plots, maar toen ik negen was, heb ik dezelfde reis al eens ondernomen, en dat was toch nog andere peperkoek. Toen al naar Lourdes Jo? Ja, maar da's een heel verhaal, hoor. In die tijd ben ik 'van de donder geraakt'. een grote vuurbol kwam wellicht langs de stoof binnen, verbrijzelde al de plavuizen, rolde door een drie-steense muur weer buiten en sloeg in de tuin een gat van twee meter. Mijn rug was helemaal verbrand en mijn kleren en mijn schoenen waren aan flarden. Die heb ik trouwens pas onlangs weggedaan. Daar heb ik nog spijt van, anders had je ze eens kunnen zien. Ongelooflijk! Mijn haar had ik gelukkig gevlochten voor de processie van O.-L.-Vrouwke van 's anderendaags, anders was ik het allemaal kwijt gewest. En omdat ik daar heelhuids ben doorgeraakt, zijn we naar Lourdes geweest. Met een boemel. En dan komt ook Frans met zijn verhalen boven, minder straf weliswaar maar amusant. De 'petzakkerij' van toen tovert nog een smakelijke glimlach op zijn lippen. Ruitje-tik in 't buurtwinkeltje en dan lopen en zweten of je leven ervan afhing of regelmatig een 'kar geus maken' (de berries onder de wielas door steken) om dan op je blank eerstcommuniezieltje je hulp aan te bieden. De tijden zijn nog niet écht veranderd, dachten we toen even. En dan draait het gesprek weer even naar het feest zelf, want dat heeft grote indruk gemaakt, zoveel is duidelijk. Om 9 uur 's morgens was hier nog niks te zien, vertelt Frans, en ik zei al tegen Jo: 'dat zal hier weer flink in retard gaan'. Maar dan brak ineens heel het Heike los. Tot ons hondehok toe werd versierd. Met een echte oldtimer zijn we dan naar de kerk gereden, 't was precies ne nieuwe. En van 't feest nadien zijn we eigenlijk nog aan 't bekomen. In onze zetel, knikken ze samen, met wat tv, een stel breinaalden en een borreltje. (Dankjewel trouwens, 't was lekker). Frans en Jo, DHM wenst jullie nog (even)veel jaren samen erbovenop!•


&

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

-

Als je deze editie van De Hoogstraatse Maand in je brievenbus terugvindt, zijn we nog maar een paar dagen verwijderd van de reünie van Dreveniers die vanaf de prille zestigerjaren deze aardbol bevolken. We, want ook ondergetekende mag zich tot deze categorie rekenen, zijn opgegroeid in een snel veranderende wereld en ook in onze eigen kleine dorpsgemeenschap is die snelle evolutie niet onopgemerkt gebleven. Ieder van ons zit anders in mekaar. Terugblikkend op die drie decennia, duidt iedereen daarom andere hoogtepunten aan, heeft iedereen alles op zijn eigen manier ervaren en verwerkt. Dat zal ook in de toekomst niet anders zijn. Een indruk over de laatste dertig jaar Meersel-Dreef':

I\-inanic Toen we als lagere schoolkinderen ronddaikten in de bossen, hagen en houtkanten, toen vogels roven nog normaal was en er nog zandjannekes in de sloten zwommen, toen we niet op straat maar in de Meerse Bergen speelden, kwam plots de tv. Niet iedereen was er als de kippen bij om het revolutionair stukje wetenschap in huis te halen. Aanvankelijk was de tv daarom een reden om bij de buren over de vloer te komen. Bij de aankomst van Sinterklaas in Nederland verzamelden al de kinderen van Klein Eyssel zich bij Cees Deckers. In de living werd dan door de hele hoop met argusogen gckeken naar de gekke pieten die Volendam innamen. Andere evenementen, zoals de Tour de France, waren dan weer aanleiding om de grote mensen bij elkaar te brengen voor het kastje. De tv was aanvankelijk dus best een sociaal werkinstrument. Ondertussen verdringt het ergerlijke kastje, dat in de eerste plaats reclame spuwt, echter een flink deel van het sociale en culturele leven in ons dorp.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Waar is de tijd van de zonnekindjes. de Chiro. de KWB. de Dag van het Dorp? Op ludieke wijze namen we met de Chiro afscheid van de Kemelsbrug. Symbolisch bleek dat ook het afscheid van een landschap dat in de loop van duizenden jaren tot stand was gekomen. Rechttrekking van de Mark en een ingrijpende ruilverkaveling maakten op enkele jaren tijd korte metten met duizenden jaren geschiedenis. Maar ondertussen bekwam de Dreefse gemeenschap wel de restauratie van de Sint Luciakapel en de herinrichting van het dorp. Ook dat zijn mijlpalen in cle korte historie die de onze is. We zagen Meersel-Dreef evolueren naar een commercieel centrum. We zagen de horden uit hei noorden afzakken. We zagen Dreveniers mei pijn in het hart verdwijnen. We proefden van de Dreefse sarnenhorigheid tijdens de kermissen. We mochten dat specifieke, niet te omschrijven Dreefse gevoel ervaren en ve zijn nog altijd trots Drevenicr te zijn. L

Zo kunnen we ons Meersel-D reef nog nauwelijks voorstellen.

Reünie Gui tenue haren, het begin van kaalheicl en de eerste diepe rimpels in het voorhoofd tekenen deze generatie. Maar ze zullen er zijn op zaterdag 30 november. Een aantal van hen komen van ver. En het is een wonder hoe ze het allemaal aan de weet zijn gekomen. Zo zal bijvoorbeeld ook Tom Van Herwaerden van de partij zijn. Naar men ons vertelde, verblijft hij al drie jaar in Polen. En wie zegt de naam Rinki Horemans nog iets? Nee? Geen nood, ook hij zal er zijn. Laten we in ieder geval hopen dat het voor vele 'sixties-boys en -girls' een prettig weerzien wordt. Lii

De Kemelsbrug bleef als laatste overeind in het landschap dat drastisch werd veranderd. De chirojongens en -meisjes namen twintig jaar geleden afscheid van het houten bruggetje. 36

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand


MEERSEL-DREEF

Sinterklaasje Voor de jongsten onder unie leiers breken drukke tijden aan. 1 lopelijk kunnen de ouders de kerstrnan nog even op afstand houden, zodat het kinderfeest niet in het gedrang komt. In Meersel-Dreef zal Sinterklaas de kinderen in ieder geval niet vergeten. OP 30 november organiseert de EK Moedersbond voor hen een Sinterklaasfeest en enkele dagen later, op 4 december, verwennen de leden van deze vereniging zichzelf door de Sint speciaal voor hen nog eens langs te laten komen. Basisschool 't Dreefke wordt uiteraard ook niet vergeten en de Dreefse middenstanders zullen het feest ongetwijfeld niet onopeemerkt voorhi i laten gaan.

het acteertalent van de telgen, maar krijgt daar naast van de kinderen ook een niet mis te verstane boodschap mee naar huis. Op donderdagmiddag 12 december wordt de musical opgevoerd tijdens de grootoudernamiddag. De inkom is dan volledig gratis. Naast de kindermusical wordt er ook een tombola georganiseerd. Het programma begint om 13.30 uur. Het einde wordt voorzien rond 16 uur. Op vrijdagavond, om 19 uur, kan iedereen die het \venst komen kijken in zaal Zevenster;

11.11.11 In Meersel-Dreef werd bijna dertigduizend 1 rank opgehaald voor de 11.11.11-actie. De medewerkers van Tresa Jacobs. die de Organisatie van de ophaalacties van Lisette Thielemans heeft overgenomen, trotseerden barre weersomstandigheden om hun taak tot een goed einde te kunnen brengen. 1 -1

Kerst Onze ii i dde ii tanders hebben ee hier iioral met Kerstmis en alles wat met kerst te maken heeft, grootse plannen. Al jarenlang zorgt dc dorpsraad, samen met gepensioneerde Dreveniers en enkele vrijwilligers, voor de opbouw van de kerststal bij de paterskerk. Binnen dc dorpsraad besefte men wel dat er slect kwam op de formule, en op het stalletje. Er werd gezocht naar alternatieven. Onze Dreefse winkeliers en horeca uithaters staken de koppen hij mekaar en zegden toe voor een nieuwe kerststal te zullen zorgen. Na de introductie van de kerstverlichting, kan ook dit initiatief van de middenstand alleen maar toegejuicht worden. Bovendien zal de kerstboomvcrbranding, die vorig jaar voor de eerste keer werd georganiseerd, worden herhaald. Op 10 januari hoopt men er opnieuw een plezant feestje van te kunnen maken. In een tent aan de Oude Markweg in Meersel-Dreef zul je kunnen genieten van vuurwerk, dans- en feestmuziek. Aan het klooster zal een fakkeloptocht in de richting van de feesttent worden georganiseerd. De fanfare zorgt voor de muzikale begeleiding van de wandelaars.LI1

De kleutertjes ian t J)reejke zijit uiteraard ooh sa,t departij iit de kinde/7 tu,sical. Juf/ruim

Lisette zal dan nog meer gewicht in de schaal kunnen werpen!

VLOE KLEENI 4&WXP )JUI(C1 RU

IIS1I4 U M

Kerstconcert Voor her cii Deugd is 05 erigens ook met de kerstdagen aetiel in Meersel-Dreef. Op 26 december, tijdens de mis van 10.30 uur, zorgt de fanfare voor aangepaste kerstmuziek in de kerk van de Paters Kapucijnen. De plaatselijke muziekvereniging zit overigens niet stil en werkt deze dagen een drukke agenda af. In januari hoopt fanfare 'Voor Eer en Deugd' ook vele sympathisanten te kunnen mobiliseren voor de eigen bingo-avond. Noteer zaterdag 18 januari al maar in je agenda.L1

I'uIs I'r

.j3III

Kerstmis met 'den broeder' Het is een traditie geworden dat de lagere schoolkinderen op tijd en stond een musical ten tonele brengen. In Meersel-Dreef is dat altijd iets bijzonders geweest, en 't zal zo wel blijven. De kinderen leven zich op de planken uit en laten zich eens op een heel andere manier bewonderen. Muziek, voordracht en dans verdringen voor een keer rekenen en taal. Voor de leerlingen en kleuters is de musical alleen daarom al iets om naar uit te kijken. We hebben ons laten vertellen dat de voorstelling van de lagere school dit jaar te maken zal hebben met Kerstmis, het kerstfeest,... en dat broeder Xavier er een rol in krijgt toegewezen. Het publiek zal werkelijk verrast worden door

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 031314.75.84

3A

37


MEERSEL -DREEF

liet reesniasjien Meersel-Dreef is een woongemeente. We worien nu eenmaal niet langs een drukke verbindingsweg waar hogcrc (maximale) snelheden nog enigszins kunnen getolereerd worden. Enkel lokaal bestemmingsverkeei - gebruikt onrc wegrit

'De Broeder' krijgt een hoofdrol in één van de voorstellingen van basisschool 't Dreeflce.

Ongevallen c hhhcn een ongeluk gehad met het autootje, met het autootje, met het autootje'. 't Was ooit een kaskraker voor één of ander Nederlands carnavalsgezelschap. Spijtig genoeg worden, ook in Meersel-Dreef, almaar meer mensen geconfronteerd met de tragiek van een dergelijke gebeurtenis. Vorige maand moesten de hulpdiensten meerdere keren naar onze deelgemeente uitrukken omwille van verkeersongevallen. Onvoorzichtigheid? Slechte zichtbaarheid? Overdreven snelheid? Het is aan de politiediensten om daarover te oordelen. De ongevallen zetten echter wel aan tot denken... El li ei i i] tic r je je dcie nee

\\

(i- lrit k g is '.uk .1e weg

infrastructuur in de Dieef eiop gericht dat hoge snelheden uit den boze zijn. Op de wegen buiten het 'centrum' zie je automobilisten echter halsbrekende toeren uithalen. Blijkbaar is één recht stukje weg al voldoende om het gaspedaal onvervaard omlaag te drukken. Ik krijg echt u"i lied apatt gevul vanbltmoti (das Win die andere bekende kaskraker) als de luchtverplaatsing van het voorbijracende voertuig me uit mijn pvenwicht haalt. Helemaal 'apart van binnen wordt het, als de bestuurder me net voordien heel beleefd, als teken van herkenning, heeft toegewuifd door één vinger van zijn stuur los te trekken. Ik heb hem inderdaad herkend en hoop vurig dat hij nooit een ongeval veroorzaakt. Het spijtige is echter, dat het dan te laat zal zijn om hem op zijn rijgedrag te wijzen. Daarom hoop ik maar dat ook hij de dorpsrubriek leest en niet denkt dat het over iemand anders gaat.

Daar komen de schutters De karabijnschutters hebben hun vertroussde schietstand aan het vroegere 'Stad Lourdes' moeten verlaten. Omwille van de nakende werkzaamheden voor de oprichting van een nieuw exclusief wooncomplex, moesten onze schutters uitkijken naar een nieuwe lokatie. Blijkbaar heeft overleg met de uitbaters van Café De Dreef resultaat opgeleverd. In ieder geval worden plannen gesmeed om daar een nieuwe schietstand op te richten.

TOT 31.12.96 AANGROEIPREMIE 2% BOVENOP DE BASISRENTE gzft*5eer

\

ttn.L__-J

Zakenkantoor Van Bavel-Rommens bvba Meerdorp 21

-

cT -

2321 Meer (03) 315 72 54

aa§

L12~ 1,a id -

1I

!T

-

:

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogsfraten TeL 031314.47. 75

SPAART GEEN MOEITE

•1J • 38

Radio CONTINU FM 103 Strjbeekseweg 25 2328 MEERLE Te13157940-Fax3158657

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van en uver lokale verenigingen

Wanneer u van zaterdag 23 november '96 tot en met vrijdag 31 januari '97 bij Anhyp spaart, gen jet u straks van een heerlijke wijn! Want dit jaar selecteerden we speciaal voor ii de Beaumont des Gras 1994. Een krachtige, truitige, dieprode wijn uit de Côtes du Vivarais, een bijzonder zonnige streek tussen de Ahônevallej en de Gorges de I'Ardèche.

geet

De t'e,keer.ssjmuatje tuin de school ii ordi opnieuw bekeken in het kader van de tweede fase van de riolering. Alle betrokkenen pleegden al enkele keren overleg onder de vleugels van de dorpsraad.

[4J

II graag a d vies

I

E


AGENDA

MINDERHOU

Op stap in..

Zaterdag 7 december: BOWLEN in Breehos. org . KWB.

Donderdag 26 december: GEWESTELIJKE PONY-INDOOR vanaf9.30 uur in de manege te Hal: org. De Paardenvrienden.

HOOGSTRATEN

c4rrDE

Zondag 29 december: INDOOR ruiters, Blauwbossen; org. LRV St. Clemens.

1%

MEER

Dinsdag 31 december:

Zaterdag 30 nov emher: OPTREDEN van Boiling Point + Staleniate + Zero Track in De Mussenakker om 20.30 uur.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Zondag 1 december:

nrR, T

PAPTERSLAG door de KLJ vanaf 9 uur.

Zaterdag 21, donderdag 26 en zaterdag 28 december: TONEELOPVOERING door 't Heidebloempje in zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur.

HOOGSTRATEN

t

vzw Mussenakker Meer

"—

tuted1ijIuiz

/

t1noetrattt

031314

k rig & Iatjp

Wotelsjongerencafé zonder pretentie 00u ~ , Open. donderdag (20vrijdag, zaterdag(1900u) en zondag 1330v) 55

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zoedagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a.

611 613

5

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

tirijtiô 183

Let op oudejaarsdag op onze nieuwjaarszangers in dc straten.

GORRENS WILLY- VERVOORT

61 1

Langenbeng 14 . 2323 Hoogsrraten-Wortel Tel (03) 314 53 28

50

CAFÉ DISCOBAR

Vrijdag 29 november: FAMILIERESTAURANT in het rusthuis (Heilig Bloedlaan) ter gelegenheid van de Week van de Derde Leeftijd, begin om 17 uur.

'TF RTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Zondag 1 december: OUD PAPIER, ophaling vanaf 8.30 uur door de KLJ.

Woensdag 11 december: KRISTIEN HEMMERECHTS over eigen werk in de bibliotheek, Lindendreef, om 20 uur, inkom gratis.

Vrijdag 29 november: GEDURIGE AANBIDDING in de kerk van 17 tot 19 uur.

.i

Zaterdag 30 november: DORPSSPEL van de +16 van de KSJ, vanaf 13.30 uur.

MEERSEL-DREEF

Café

-

Zaterdag 30 november: SINT-NIKLAASFEEST van de EK Moedersbond voor de kinderen, 's namiddags in zaal Zevenster. REUNIE DREVENIERS van geboortejaar 1960 t/m 1964, om 20 uur in zaal Zevenster.

00

feestzaal

De Eiken biljart

Woensdag 4 december:

kegelbaan darts hondendressuur. -

SINT-NIKLAASFEEST van de EK Moedersbond.

-

Dinsdag 10 december:

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

SINT-LUCIACOMITE, vergadering van het dagelijks bestuur.

Vrijdag 13 december: KAARTPRIJSKAMP, De Blauwe Duif, in het eigen lokaal, inschrijven vanaf 19 uur. KERSTFEEST van de CRM om 17 uur.

Zaterdag 14 december: GESCHENKENBEURS van de Wereldwinkel, van 10 tot 18 uur in zaal Pax. LEDENAVOND van de Wielewaal met dia's en bestuursverkiezing.

Zondag 15 december: BUS-UITSTAP naar Schouwen-Duiveland. Org . Wielewaal, vertrek om 7 uur aan de kerk. GESCHENKENBEURS en ONTBIJT, vanaf 9 uur in zaal Pax, org. Wereldwinkel.

Zondag 22 december: WINTERFEESTJE van de Wielewaal.

Woensdag 25 december:

Woensdag 11 december:

MEERLE Zaterdag 14 december: APPELENVERKOOP door turnkring Zolderke.

t

WORTEL Zaterdag 28 december: SCHAATSEN in Bokrijk, org. BGJG, inlichtingen tel. 3 14.70.33. OUD PAPIER ophalen door de KLJ vanaf 9 uur.

ADVENTSVIERING van de KVLV. Donderdag 12 december: GROOTOUDERFEEST met kindermusical om 13.30 uur in zaal Zevenster.

Vrijdag 13 december: FEEST van SINT-LUCIA met H.Mis in de Sint-Luciakapel. KINDERMUSICAL, opvoering door basisschool 't Dreefke om 19 uur in zaal Zevenster. Dinsdag 17 december: SINT-LUCIACOMITE, algemene ledenvergadering.

Woensdag 18 december: KAV, algemene vergadering.

Donderdag 19 december: KBG, kerstfeest.

Zaterdag 21 december: KVG. kerstfeest.

KERSTMIS

Donderdag 26 december:

Dinsdag 31 december:

RECEPTIE na de Hoogmis van de parochie voor alle bestuursleden van werkgroepen en verenigingen in zaal Zevenster. •

NIEUWJAAR ZINGEN door de kinderen. Automobilisten, opgelet a.u.b.!

39


t-i Lii L1/.lI

tz

V.Ji

spoRT

HVV wint de eerste periodetitel

.

Voetbal is cn blijft onhcrckcnbaar. Vervier had de beste papieren doch ging onderuit tegen hkkenslujter Tubantia. Toen dan ook Herent als nog een handje ging toesteken door op Verviers te gaan winnen en Berchem tegen Racing Mechelcn de 0-0 op het bord kon houden, was HVV ondanks de 3-1 nederlaag tegen KVK Tienen poriodewinnaar. Meteen is men bij rood/wit zeker van deelname aan de eindronde en kan het seizoen eigenlijk al niet meer stuk. De brede kern blijkt echter een noodzaak. Immers, tegen Berchem werden én Van Den Muysenbergh én Mouws voor een paar weken uitgeschakeld met diverse kwetsuren, terwijl Stan Van Gestel met een rode kaart voor een banale fout ook minstens één match aan dc kant moet blijven. Vorsselmans liep nogmaals tegen een kwetsuur open De Wilde moet ook nog aan de kant voor een uitsluiting in een reservenmatch... Toch moet HVV punten pakken in drie opeenvolgende thuismatchen, wil men niet in de middenmoot verzeilen.

.

. . .

.. i ....

.,

i:

................

Programma:

HVVs traiiierduo Eldv Lodewijckx en Bennv Harer/to/s loodste roodit ;iaar de eerste periodetitel in 3de klasse B.

zaterdag 23 november:

zaterdag 21 december:

20.00 u. HVV - SV Mol

20.00 u. Racing Mechelen - HVV

zaterdag 30 november: 15.00 u. Visé - HVV

zondag 1 december: 14.30 u. HVV - Visé

zaterdag 7 december: 20.00 u. HVV - Stade Leuven

zaterdag 14 december: HVV II

14.30 u. Stade Leuven - HVV

vrijdag 22 november:

vrijdag 19 december:

20.00 u. SV Mol - HVV

20.00 u. HVV - Racing Mechelen El

garage

o@e VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

291 Garage

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

F. GEUDENS bvba K.EC. MEERLE Op 27 otober ging Meerle op bezoek bij leider Donk. In de eerste helft was Meerle zeker de beste ploeg, maar tegen het spel in was het Donk dat in de 36e minuut op voorsprong kwam, door een flater van doelman Gert. die de bal ongelukkig lost en in doel zag verdwijnen. Na de rust dwong Meerle een paar prachtige kansen af. die echter niet tot een doelpunt leidden. Het was Donk dat in de 87e minuut de eindstand op 2-0 kon brengen. De thuiswedstrijd Meerle - Merksem begon schitterend voor de thuisploeg. In de 4e minuut kwam Meerle op voorsprong met een doelpunt van Marco Klijs. Merksem was niet aangeslagen en zette amper één minuut later de stand al gelijk. Meerle kon weer kansen scheppen, die weerom niet benut werden. In de 26e minuut kreeg Meerle het deksel op de neus. Ruststand 1-2. Hoe trainer Harrry zijn mannen ook op40

pepte tijdens de rust, hij kon niet beletten dat Meerle met goals van Merksem in de 76e minuut totaal werd ingeblikt. Eindstand 1-4. In de wedstrijd op Achterbroek startte Meerle met Luc Van Huffelen in de goal. In een saaie wedstrijd was het Achterbroek dat de kans benutte en op 1-0 kwam. Meerle kreeg kansen, maar kon eens te meer niet tot scoren komen, zodat weer geen punten konden verzameld worden. Jongens, wat schort er toch aan deze ploeg 7 Doe er wat aan.

Wedstrijden voor december 30-11-1996 om 20.00 h: Olympic Meerle -

08-12-1996 om 14.30 h Meerle Stabroek 15-12-1996 om 14.30 h Meerle Turk Sport 22-12-1996 om 14.30 h: Meerle Bezemheide :

-

:

-

-

.

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

*

Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'


SPORT

KVNA Wortel blijft mee aan de kop Zondag 27 oktober trok KVNA op hei.oek hij de ongeslagen leider FC Horendonk. Door de felle wind die 7ijdelings op het veld waaide, af en toe begeleid door een kille regenbui, was het moeilijk spelen. KVNA legde echter de beste combinaties op de hobbelige grasmat en kwam dan ook nog voor de rust op voorsprong door een doelpunt van Nico Braspenning. Na de rust ging Wortel op haar clan door en André Snoeys kon door de thuisverdedigers slechts met veel moeite afgestopt worden, op één van zijn snelle akties kon Dirk Gijsels deO - 2 op het scorebord brengen. Wortel kreeg nog kansen maar ze bleven onbenut. De thuisploeg scoorde echter ook niet, al pakte ze het laatste kwartier nog met een licht offensief uit maar Wortel controleerde gepast het gebeuren, diende zodoende 1-lorendonk de eerste nederlaag toe en hees zich op gelijke hoogte mee aan de leiding van het klassement. Door de aktie van de scheidsrechters kon KVNA op 3 november haar goede vorm niet demonstreren tegen SK Brecht. Deze wedstrijd werd verschoven naar 22 december. Kwam dan op 10november de confrontatie met SK Merksplas dat na een matige start aan een rernonte bezig was. Echter KVNA had sinds de openingsdag niet meer verloren en trok met S zeges en 3 drawns op haar actief de tegenstander metveel vertrouwen tegemoet. SK Merksplas werd op eigen helft teruggedrongen maar op het kwartier, bij de eerste tegenstoot, was het meteen raak. KVNA liet zich hierdoor niet van

de wijs brengen en bleef de baas op het veld, spijtig voor ons niet in de afwerking. Enkele kansen bleven onbenut en hetgeen te vrezen was gebeurde, de tweede tegenstoot van de thuisploeg was weer raak. Het werd zelfs nog 3 t) voor de rust; SK Merksplas was welgeteld viermaal in het strafschopgebied verschenen maar had wel driemaal gescoord. Na rust trok Wortel verder in de aanval en onmiddelijk kwamen er kansen maar de stand bleef voorlopig ongewijzigd. Meer en meer kon de thuisploeg tegenacties lanceren richting Dorninique Bevers maar onze doelman pakte gewoonweg alles. Toen Dirk Gijsels met een mooie omhaal de 3 - 1 op de bordjes bracht, laaide de laatste hoop bij vele KVNA-supporters weer wat hogerop. Wortel nam nu nog meer risico s om alsnog het resultaat om te buigen. Dit leidde onrechtstreeks tot de uitsluiting van Paul Vermeiren na een fout op de doorgebroken Ceusters. Ook met tien man bleef Wortel dapper verdervechten en de Merksplaskeeper moest nog een geweldige vrijschopknal van Piet Van Calster uit de winkelhaak in corner duwen. In de laatste minuten bleef Wortel de doelman op de proef stellen maar een verdiende tweede en derde goal kwam er niet meer. Het bleef 3 - 1 maar KVNA had getoond dat het terecht bij de koplopers gerangschikt staat. Toen kwam Flandria. het werd 2-2, misschien niet onverdiend maar KVNA liet na de kansen te verzilveren en de drie punten binnen te halen. Dirk Gijsels scoorde eerst maar de repliek van

Flandria volgde onmiddelijk, rust 1 - 1. In de tweede helft was Wortel zondermeer beter en zocht duidelijk de overwinning. Die zat er dik in toen Dré Snoeys voor 2 - 1 zorgde. Maar opnieuw zorgde Flandria kort nadien voor de gelijkmaker via een afgeweken schot. Tweemaal beroerden de onzen nog de deklat maar het resultaat bleef2 -2. Wortel had de 3 punten vast maar liet er 2 schieten. In de rarigschikking handhaaft KVNA zich in de kopgroep.

Eerstkomend programma: Zondag24 - 11: Westmalle - KVNA Zondag 1 - 12: Loenhout - KVNA Zondag 8 - 12: KVNA - Oosthoven Zondag 15 - 12: KVNA - St Jozef Zondag22 - 12: KVNA - Brecht Al deze wedstrijden beginnen om 14.30 u.•

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

314.41.26 314.55.04

De Hoogstraatse Maand nu


SPORT

Minderhout VV blijft toch verbazen

..

KFC Meer: die opkikker was nodig! Na

CCfl

opwciskctoic

i.ut / i ii

dc \1ccrc un-

eens toch en1gzIns \ eggedeemsierd naar min-

Minderhout VV: vlotdraaiend en een te duchten tegenstander voor elke ploeg. Boven v.l.n.r. FonnyDonckers (trainer), Rob Van den Hende (verzorger), PeterMartens, Dirk Goetschalckx, Kurt Vermeiren, Gur Martens, Gunt/ier Vermeiren, Kurt Van Den Langenbergh, Dannv Meyvis, Gerrit Segers (afgev.), Marcel Sprangers (sponsor Spranco). Onder v.l.n.r. Patrick Michiels, Stannv Stoffels, Chris Strijbos, Kav Donckers, Gunther Schrijvers, Jan Braspenning, Bram Quaars, Paul Van Gils. Wie dacht dat de hoopgevende MVV-uitslagen bij de seizoensaanvang niet lang zouden aanhouden, is toch wel een ietsje bedrogen uitgekomen. Na de tiende speeldag kan groen-wit alleszins een positieve balans voorleggen: vier overwinningen. vijf gelijke spelen en maar... één nederlaag. Spijtig genoeg leveren drie draws elke keer maar één puntje op. Tegen gebuurMeerle kende MV'V een blitzstart en Danny Meyvis was in de 1 4de min. de scorer van dienst. De thuisploeg beet echter krachtig van zich af en Dirk Van Bavel stelde rond het halfuur gelijk. In de tweede helft kreeg men nog kansen langs beide zijden maar de 1-1 ruststand veranderde niet meer. FC Merksem kwam op bezoek en weer startte de match onder een gunstig gesternte voor de Spranco-boys. Peter Martens zorgde voor de 10, maar zo verstonden de Antwerpenaren het ook weer niet, en in een mum van tijd veranderden zij de cijfers in 1-2. Nog voor de rust zorgde

LJ1( Garage Luc Ryvers

Kurt Vermeiren voor de 2-2. De bezoekers liepen weer uit tot 2-3 en weer was men tot achtervolgen gedoemd. In de eindfase was Danny Meyvis de redder in nood. Eindstand 33! Opnieuw een thuiswedstrijd aan de Hoge Weg en deze keer noemde Kalmthout zich de tegenstander. De eerste helft verliep gelijkopgaand en eindigde scoorloos op een toch moeilijk bespeelbaar veld. Na de koffie lukte Kurt Vermeiren zijn achtste seizoenstreffer maar de bezoekers effenden het pad opnieuw. 1 - 1 !

der gunstige regionen in het klassement. Niet eetreurd echter, want enkele winstwedstrjden kan de zon weer volop doen schijnen. Over de wedstrijd op Vrij Arendonk was weinig positief nieuws te melden. Na enkele minuten reeds keek Meer tegen een 1-0 achterstand op, na mistasten van de verdediging. Dit drukte (lIIulplijk op het moreel en als ecn geslagen ploeg dwarrelden de hezekei s ovci het veld en werd de score nog opgedreven tot 5-0! Een hartig gesprekje tussen trainer en spelers was broodnodig! Met deal Ierhete voornemens pakte men dan de wedstrijd op .ii ILgCLILUeIIIWUL aau. Eeti agressief Meer tegen een felopzittende thuisploeg. Naargelang de wedstrijd vorderde leek het duidelijk: wie scoorde, zou winnen. Ongelukkig voor Meer slaagden de gastheren in dit opzet en de drie punten verdwenen in het niet, 1 0. Voor de derde keer op rij trok geel-zwart op verplaatsing en ditmaal naar HIH Turnhout. Een verzwakt elftal, een vijftal geblesseerden en geschorsten ontbraken, werd weinig winstkansen toegemeten. Doch als de nood het hoogst is, is de redding dikwijls nabij. De Meerse inzet haalde het, van een opkikker die op tijd kwam gesproken! Graag een schouderklopje voor doelverdediger Johan, die een feilloze wedstrijd keepte en de 1-2 overwinning mee hielp verwerven. Is Meer opnieuw gelanceerd? Wedstrijden

Zondag 1 december: 14.30 u. KFC Meer Horendonk -

Zondag 8 december: 14.30 u. Brecht

14.30 u. Merksplas

-

KFC Meer

14.30 u. KFC Meer Gierle• -

Wedstrijden

Zondag 1 december: 14.30 u. Turk Sport Minderhout VV Zondag 8 december: 14.30 u. Minderhout VV Mariaburg Zondag 15 december: 14.30 u. Minderhout VV Borsbeek• -

Woninginrichflng

-

-

~ bvba

Tw,jT

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

Ook voor tweedehands

42

KFC Meer

Zondag 22 december:

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

bedrijfswagens. Met garantie

-

Zondag 15 december:

-

LASERSHOW

-

HOOGSTRATE

-

Alle schilder- en hehangwerken (;ordijnen en o ergordijnen Tapijten en vloerhekkding Siertafeikleden, lopers, ds.


SPORT

.:.Volleybatclub De Gelmers Mcl een 3 op 3 heet t oni.e eerste herenploeg zijn start zeker niet gemist in deze kompetitie. Dat een bevestiging daarvan wel wat moeilijker was, werd duidelijker de volgende wedstrijden. Op Brabo Deurne had men vlot de eerste set gewonnen (6-15), en stond men in de 2e set ook de hele tijd op voorsprong tot 11-14. De set leek dan gespeeld, wat concentratieverlies, en de set gaat naar de legenstrever. In plaats van 0-2 werd het dus 1-1, een hernelsbreed verschil in volleybal. Psychologisch was de ploeg zodanig aangeslagen, en de tegenstrever ineens zonder vrees naar 15-0, een stand die men reeds jaren niet meer heeft meegemaakt (ik kan het mij in elk geval niet herinneren). Daarmee waren de Gelmers een vogel voor de kat en werd ook de 4e set vlot verloren. Thuis tegen Retie stond een andere kopploeg aan de andere kant van het net. Voor men er erg in had, wezen de bordjes 0-2 in het voordeel van Retie. Een mooie 3e set met een prangend einde kon ons eventjes doen hopen (16-14), maar Retie nam duidelijk opnieuw afstand in de 4e set. Retie is zeker één van de titelkandidaten (het verloor nog maar 2 sets, waarvan 1 tegen de Gelmers) en op basis van het vertoonde, mogen wij onze Heren 1 zeker nog niet afschrijven voor een mooie plaats in de rangschikking, zonder evenwel op de hoogste regionen te moeten mikken. Slechts af en toe wat meer ambiance, en het nog beter integreren van onze jongeren, zouden reeds wonderen kunnen verrichten. Onze nieuwe trainer Paul Peeters zal er in ieder geval nog flink zijn werk mee hebben.

.

j.:................................ ................................................................................................

OnLe eerste damesploeg begon onverwacht goed in de kompetitie met 2 overwinningen in zeer moeilijke wedstrijden, die vorig jaar werden verloren (thuis Kokaz en uit op Jong Edegem). Daarna ging hel duidelijk bergaf, met tussenin nog wel een uitoverwinning tegen het puntenloze Boechoutse, maar werkelijke dieptepunten waren de thuisnederlaag tegen het pas gepromoveerde Sveka Schoten en de bekernederlaag tegen 2de provinciale Vosselaar. Na een Vrije vlotte 15-4 winst thuis tegen Schoten, en een 6-1 voorsprong in de 2e set leken de schaapjes al op het droge. Niets was minder waar, en het hop-hop-hop-geroep van Sveka had grotere invloed op de match dan het Gelmers...! Gelmers...! van onze supporters. Met blozende kaakjes konden onze dames daarna maar lijdzaam toezien hoe Schoten hen in alle onderdelen de bef afstak (11-15, 10-15, 3-15). Thuis tegen koppioeg Retie verliezen zonder onze middenspeelster Christel Van Dijck was zeker geen schande; spijtig genoeg bleek het vertrouwen in eigen kunnen ook in sommige sets ergens in het net hangen: zo kon men in de 2e set na een 8-2 voorsprong nog slechts 1 puntje scoren (setstanden 11-15, 9-15, t 1-15) Geen greintje vertrouwen straalde af uit de ploeg in de bekermatch op Vosselaar. Met 03 ging men er de boot in tegen een ploeg die in de kompetitie nog nauwelijks 1 match gewonnen heeft. Om in militaire termen te spreken: het geweer van schouder veranderen wordt een dringende boodschap voor onze meisjes, wil le provinciale een haalbare kaart blijven!

. .......

Wedstrijden december Zaterdag 14 december 16.30 Flamingo's Nijlen - Heren 1 18.30 Flarningo's Nijlen - Dames 1

Zaterdag 21 december 18.30 Heren 1 - Mevoc Meerhout 20.30 Dames 1 - Mevoc Meerhout

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

; %.

oon9arneri,,

EIII!J1

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Äle

Tel. 031314 48 47

O OG

LI.LD SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

1 39a

43


r C

reeks heet 'Love In Exile' en verscheen op het Nederlandse Konkurrent-label. En daarop wordt uitstekend gemusiceerd: een geluid met kenmerken van een goed geoliede dieselmotor die spint als een kater die zojuist van bil is geweest, en even later knalt als een echte tijger inje tank'. Jawadde. Top quality guitar-music, weer maar eens in Cahier De Brouillon. Mét degelijke opwarming, want eerst spelende piepjolige edoch snoeiharde jongens van DuraDelinquent ten dans. Ze komen uit Californië (!), de zanger is pas 21 geworden, en de groep wordt door Billboard gesitueerd tussen The New York Doils en sixties garagepunk in. En nu

Info

Fusieswing Chrome Cranks (USA) en Dura-Delinquent Zaterdag 21 december Cahier de Brouillon Hoogstraten (B)

- Datum: 21 december 1996 - Plaats: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten (B) - Deuren: 20.00 uur - Toegangsprijs: Bfr. 250/Ngl. 14,-. - Info: tel. 03/314.32.64 (0032/3-314.32.64)

Kerstoffensief: film, gezelschapsspelen, El Sefior Maqueta, een spetterende oudejaarsfuif! Tijdens de kerstvakantie pakt Cahier De Brouillon steevast uit met een gezellig programma vol leuke dingen. Voor cle Juiste data van de filrnvertoningen houdt u best BRTNTeletekst en de RTV-agenda alsook de TTTpagina's van Humo in het oog. Wat wél zeker is, is het optreden van:

Info - Datum: donderdag 26 december (tweede kerstdag) Plaats: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten (B) - Toegang: gratis! - Info: tel. 03/314.32.64 (0032/3-314.32.64)E -

Van oud op nieuw onder water! Elke oudejaarsnacht opnieuw wordt het Café Cahier van onder tot boven in een apart kleedje gestoken. Deze keer springen we de oceaan in, wordt Seaworld opgeroepen, reizen we 20.000 mijlen onder de zeespiegel. Wat er ook van zij, wil je 'doordoen' op een leuke en originele manier, kom dan een neusje binnensteken in de Cahier. En waarom ook niet: de toegang is toch gratis! El

Boiling Point + Stalemate + Zero Track Zaterdag

El Sefior Maqueta Al sinds 1988 verwent Chrome Cranks de clubpodia met puike rock 'n roll, voorzien van een sappig zclfkantgehalte en een redelijk gehalte pure waanzin. Wellicht vormt zij de nog laatst levende, werkelijke garagegroep van dit ogenblik. 'Cranks' is Engels voor krukas. één van de essentiële onderdelen van een gesmeerd lopende auto. Sinds 1994 vormt drummer Bob Bert de krukas, en zorgen de overige groepsleden dat rond de krukas een mooi verchroomd laagje gegoten wordt. Bob deed eerder al dienst bij Sonic Youth, Pussy Galore, Bewitched en Action Swingers, een aantal credits dat kan tellen. Chrome Cranks heeft al een aardige CDlijst bijeengespeeld. De meest recente uit de

Dit is een figuur, gecreëerd door de Catalaanse percussionist Andreu Ubach. Het is een artiest die zijn sporen verdiende in de Zuid-Europese muziekscène en daarbij niet grote namen uit de sectoren zang, wereidmuziek, blues en theater samenwerkte. De figuur die hij op het podium neerzet, Sefior Maqueta, is een poco loco. Hj stamt uit een tijd waarin nog niet alle dingen een naam hadden. Tijdens zijn performance van 1 uur speurt hij de geheime gangen van het menselijk brein af, soms serieus, soms humoristisch. En constant betrekt hij het publiek bij zijn gekheden. Voor iedereen die het al meemaakte (hij was in oktober '95 in Hoogstraten met de groep Irnan) een onvergetelijk evenement!

30 november

2.

sr! ;

`Boiling Point' in het bescheiden jeugdhuis De Mussenak.kcr voor een exclusief Belgisch optreden'. Velen geloven het nog steeds niet, maar niets is minder waar: de sensationele Duitse hardcoreformatie Boiling Point komt wel degelijk in De Mussenakker. Toen dit vijftal in 1994 hun MCD 'Voice of Reality' via het label Lost & Found op de mensheid loslieten, sloeg dit in als een bom. Ondanks hun gemiddelde leeftijd van 15 jaar wisten ze uiterst volwassen straight edge hardcore te brengen met een scheutje metal. Ook de opvolger van de MCD. de CD Conquered by Ignorance', werd overal 1oct open armen ontvangen en kreeg in bijvoorbeeld het gezaghebbende muziekmagazi ne Aardschok een welverdiende 90/100. Op het einde van ditjaar mogen we trouwens nog een nieuwe MCD van hen verwachten. Boiling Point mocht reeds in het voorprogramma optreden van o.a. Snapcase. Battery, Integrity, Earth Crisis.., en wist het publiek steevast in een kolkende massa te veranderen. In De Mussenakker zal het wellicht niet anders zijn. NIET TE MISSEN!! 44


FUSIES WING In het kielzog van 'Boiling Point' komt ook de opkomende Duitse hand Stalemate mee naar Meer. Stalemate heeft momenteel enkel een demo uit, maar wordt wel gezien als één van de grote beloftes in de Europese hardcorescène. Velen maken zich dan ook sterk dat hun op label staande 7' heel wat potten gaat breken. De muziek van Stalemate situeert zich trouwens in het schemerdonker tussen metal en technische hardcore met heel ruige vocalen. De opwarming van het publiek wordt verzorgd door het Wuustwezelse Zero Track. Ooit zijn ze begonnen onder de naam Social Village, maar het was pas onder de naam Zero Track dat ze bekendheid wisten te verwerven. Hun demo staat bol van niet al te extreme hardcore met een heel hoog tempo 'jump'-gehalte. Zij trappen af om 21 .00 uur. Net ZO sensationeel als de komst van Boiling Point is ook de inkomprijs. Een voorverkoopkaart heb je al voor 100 Bfr. en aan de kassa betaal je slechts 150 Bfr. Aan deze prijzen kom je tegenwoordig zelfs geen Vrij Podium mee binnen. Voor alle verdere informatie: te!. 031315.03.61 (Ludo Martens).•

Spektakel/feest, EspectaculofFiesta Zaterdag 28 december Zaal St. Cecilia, Hoogstraten (B) Er staat in de donkere eindejaarsdagen weer iets klaar voor het Hoogstraatsc publiek. Op zaterdag 28december wordt zaal St. Cecilia omgetoverd in een theatertje waarin alles niogelijk is. Centrale figuur vormtAndreu Ubach. een Catalaans percussionist, die gedurende de maand op diverse plaatsen in Hoogstraten te zien zal zijn. Zijn speciale 'espectaculo/fiesta' wordt een avond waarop alles mogelijk is. De aanwezigen worden door de figuur El Seflor Maqueta uitgenodigd om nice te doen: zij kunnen mee muziek maken, dansen, gek doen. improviseren. alles kan en niets moet. Op dit

moment wordt één en ander voorbereid en het zit er dik in dat men getrakteerd wordt op ongewone verschijningen van plaatselijke artistieke geesten! Andreu Ubach moet in deze regionen niet meer worden voorgesteld. In diverse scholen konden de kinderen al met zijn kunsten kennismaken, tijdens zijn eerste toernee in oktober 1995. Ook als lid van de groep Iman maakte hij toen al indruk in - dezelfde - zaal Sint Cecilia. Hij nodigt iedereen uit om het spektakel-feest te komen meemaken, kwestie van eens mee te doen aan een - letterlijk - interactief concert.

Info - Datum: zaterdag 28 december 1996 - Plaats: zaal St. Cecilia, Gelmeistraat, Hoogstraten (B) - Toegangsprijs: Bfr. 100.-/Ngl. 5.- Info: tel. 03/315.05.49 (0032/3-315.05.49) - Marc Sprangers. tel. 03/314.85.26 (0032/3-314.85.26) - Marthe Huet. E

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINA RIES(

\an Aertselaerplein 16 2320 ltoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 1.30 u. Dinsdag vunal 14 u en woensdag de ganse dag gcsloten / ftrdaC open vanaf 18u.

\lî:F:R

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

Alle goede dingen bestaan uit vieren Wederom een fier viergeslacht in Meer, namelijk van links naar rechts: Martine AdamsBoeren (25j.), Tow De Bie-Van Dun (8] j.), Gitte Adams (6 maanden) en Christiaene Boeren-De Bie (46j.).

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 45


Wat er op het spel staat

HALVE EEUW GELEDEN NOVEMBER 1996 Hoogstraten Christelijke Volkspartij Zondag a.s. 24 November, zal het kiezerskorps de gemeenteraad samenstellen die Hoogstraten zal besturen. Niet alleen dat is van zeer groot belang, maar ook deze stemming zal zijn invloed hebben op de komende regeeringsvorm van ons land. Dus zoowel het nationaal als het gemeentelijk belang staat op het spel en hiervan dient iedereen overtuigd. Vorige verkiezing van Februari, heeft de massa van het volk, zich uitgesproken voor de C.V.P. Dan ook heeft het gansche kanton Hoogstraten, zich eensgezind aan de zijde van de C.V.P. geschaard, nu dezen keer zal de gemeente Hoogstraten, niet achterwege blijven, en door de daad laten zien dat Hoogstraten blijft, - sterker dan ooit - zooals het immer geweest is, kristelijk in alle lagen der bevolking. Gansch Hoogstraten zal dan ook de C.V.P. steunen, iedereen zal zijn plicht vervullen en dan zal de parel der Kempen een parel blijven en de volledige overwinning een zekerheid zijn. De C.V.P. doet nogmaals beroep op allen, om ZEKER een GELDIGE stem uit te brengen en geen enkele stem verloren te laten gaan. Hoe zal ik zeker geldig voor de C.V.P. stemmen. BOVEN AAN lijst nr. 2.

Dus om zeker geldig te stemmen slechts EEN bolleken zwart maken!! Niemand vergeet nr. 2 het nummer van de C.V.P., zoo kan er geen twijfel mogelijk zijn omtrent het goed bestuur van Hoogstraten. Het C.V.P.-bestuur.

U 2

Hier stemen

BROSENS Antoon PINXTEREN Albert AERTS Jaak RIGOUTS Henri MERTENS Louis HASELDONCKX Albert LANSLOTS Alfons VAN DE WIEL Constant

24 November is de dag van de VOLKSRAADPLEGING waarin het Belgisch volk zijn, vonnis zal uitspreken over de regeeringscoalitie en de medewerking met de communisten. Dat vonnis zal streng maar rechtvaardig zijn. Door de optelling van alle stemmen die op C.V.P.-lijsten worden uitgebracht, zullen de gerneenteverkiezingen bewijzen dat de Belgen besloten zijn de grondwet - deze groote verminkte uit de na-oorlogsche periode - in eere te herstellen en terug te keeren tot een regime van wettelijkheid en vrijheid. Op het gebied van de economie en de ravitailleering heeft het dwangsysteem geen andere bestaansreden meer dan deze: een baantje te verschaffen aan het duizendkoppig leger van propagandisten der regeeringspartijen. De conjonctuur en de invoer zijn van dien aard dat men tot het normaal regime kan terugkomen. Mits het toezicht en het vaststellen van de prijzen door de representatieve organismen van productie en verdeeling: GEEN KAARTEN MEER GEEN ZEGELS MEER, GEEN FILE MEER. Deze volksraadpleging zal trouwens voor de eerste keer, waarlijk ALGEMEEN zijn. Indien de regeering weigert het stemrecht toe te kennen aan onze 2.900.000 vrouwen, dan is het omdat zij schrik heeft. Deze keer zullen de vrouwen bewijzen dat die vrees gegrond was. Zij zullen aan dezen kiesstrijd deelnemen met het geloof en de gevoelens die haar eigen zijn. Deze kiesstrijd wordt voor hen een kruistocht voor het heil van België.

TH1RION Camiel

2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald De beste koers in vreemde munten Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116teI.:0313144292 46


HALVE EEUW GELEDEN Kantoor van Notaris

ROMMENS André

Meerseweg 16 - 2321 HOOGSTRATEN/MEER Tel. 031315 71 67

Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VERKOOP VAN GOED GELEGEN WEILAND te HOOGSTRATEN/MEERSEL-DREEF

Notaris André Rommens te Meer en Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zullen openbaar verkopen, onder opschortende voorwaarde van uitblijven van hoger bod: Onder Hoogstraten/Meersel-Dreef: Een perceel WEILAND, ter streke 'Meersel', groot 1 ha 93a 51 ca.

Palende: C. Cox, M. Van Alphen, P. Van Alphen, M. Geerts, Leiloop. Stedebouw: agrarisch gebied. Aanvaarding: volgens veilwaarden. ENIGE ZITDAG: Woensdag 4december 1 996om 15.00 u. in café 't Jachthuis te Meersel-Dreef, Dreef

63. Alle inlichtingen ten kantore van de notarissen.

Christelijke Volkspartij De verkiezingen van Zondag I.I. zijn een ware triomf geweest voor de C.V.P. Het volk heeft door deze stemming getoond wat het wil. De linksche regeering is beoordeeld maar terzeifdertijd veroordeeld. Ook de Hoogstraatsche bevolking heeft getoond, dat alleen de C.V.P. de bestuursvorm kan bezorgen die waarborgen biedt voor de toekomst. Meer nog door de overtuigende overwinning aan de C.V.P. bezorgd, heeft de bevolking getoond dat onze Kempische nienschen blijven wat zij vroeger altijd geweest zijn en allen 'n katholiek bestuur wenschen. Het plaatselijk bestuur aanziet het dan ook als 'n plicht, alle menschen zoowel vrouwen als mannen, hartelijk en welgemeend te bedanken, voor den krachtigen steun die zij de C.V.P. geschonken hebben en alzoo daadwerklijk hebben meegeholpen aan de volledige overwinning. Namens het C.V.P.-hestuur.

Parochiale Vrouwenbond

Héwel Moeders. Niet meer protesteeren hoor... 't Is nu niet enkel voor de 'Jonge Moeders' maar zoowel voor de ouderen als voor de jongeren, voor iedereen op Maandag as. 2 December te 2 uur in de St. Jozefszaal. Met zijn genioedelijk en befaamd redenaarstalent, zijn rijk en diepe priesterziel zal onzen Z.E.H. Deken, 'Het gezin, sterke burcht van geloof' in 't daglicht zetten. Een nuttig en gezellig uurtje is in 't verschiet.., en we profiteeren er van. Moeders sluit aan Zonder onderscheid van stand. Sluit aan. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Zeer welkom. Het Bestuur

De smokkelhandel aan de grens

In den nacht werden aan het Sas te Rijkevorsel enkele smokkelaars door de tolbeambten verrast bij het overladen van irie paarden in een autovrachtwagen. De irie paarden, de vrachtwagen en een luxeiuto, toebehoorende aan Poels van Merkslas, werden in beslag genomen. De nach;elijke ridders zullen zeker geen voordeelige reis gemaakt hebben en de olbeambten trokken met een waardevollen )uit naar hun bureel. Daags nadien kwaiien smokkelaars met 6 koeien uit Nederand over de grens. Aan het gehucht 'Hal', )nder Minderhout, kwamen zij speurders egen, de tolbeambten stonden op hun weg. )eze handelaars hadden meer geluk dan rnn makkers in Rij kevorsel, want zij konlen nog met 4 runderen op den loop gaan en lechts twee konden aangeslagen worden. ron: Gazet van Hoogstraten, november 946

47


-1ç

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11 11

LAURIJSSEN JEF

Zaterdag 30november: DR. F. HOL VOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. tel. 314.31.66

Tel. 03/314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALJTEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

-

AUTOVERHUUR St. Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

mobilé RE nt NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26

ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Li d van de Unie a de Uitgevers vn van de Periodieke Pers

veralliw. ulIg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN __ HUISARTSEN

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

POLITIE: 315.71.66

DR. JOHAN Zondag 1 december: WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 314.45.55 Zaterdag 7 en zondag 8 december:DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10. Minderhout, tel. 3 14.66.02 Zaterdag 14 december: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten, tel. 314.86.85: GSM 075.44.86.85 Zondag 15 december: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48 Zaterdag 21 en zondag 22 december: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel. tel. 314.48.00 25 december: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166. Hoogstraten, tel. 3 14.57.84 Zaterdag 28 december:DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 3 15 .82 .2 1 Zondag 29 december: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desnsedtstraat 29. Minderhout, tel. 314.31.66

__

APOTHEKERS

Tot 6 december: APOTHEEK GEERTS. Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevorsel. tel. 312.12.20

- k\,3'

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratleartikelen • I i i 1s4 'u3Vo 'Jt

nieuw . oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24

&W

Indoor tennis squas/l snooker Tennisclub vzw

VRIJHEID

.4 (hf('IS(S!/6Ul! 72 2320 Hoogsnsile,t

TeL 031314.37.76 67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza s. tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 6 2320 HØOGSTRATEN Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, 77, voor vergaderingen of privé.

Van 6 tot 13 december: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25 Zaterdagvoormiddag 7 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 314.51.50 Van 13 tot 20 december: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66 Zaterdagvoormiddag 14 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 3 14.57.24 Van 20 tot 27 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74 Van 27december tot 3januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 3 15.77.73

65

Op 24 december verschijnt DHM nr. 141, het eerste nummer van de dertiende jaargang. Alle kopij voor deze uitgave moet ten laatste op donderdag 12 december op de redactie zijn. Er is geen uitzondering voor het sport- en/of dorpsnieuws.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.