november 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWAALFDE JAARGANG, NR. 139 NOVEMBER 1996 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand

TUSSEN TWEE WERELDEN

Nemia Chin

Salvacion Salvy) Solis

Melba Cabasa

Cherrilyn Avellano

Filippijnse vrouwen vertellen


A KTUEEL

Alle begijnhofwoningen zijn opgeleverd •

•.

/V!axi,nu,n behoud van het bestaande (no 20)

Respect voor sraardevolle elementen (no 13)

l'Vo,ien in de pracht ia,i een ee'uoenoude dakconstructie (no 6)

Vrijdag 18 oktober, dag op dag drie jaar nadat de toenmalige minister, Johan Sauwens, het licht op groen zette voor de restauratie van de huizen op het begijnhof, werden de elf laatste woningen opgeleverd. Dit betekent dat alle ruwbouw restauratiewerken klaar zijn. Vierentwintig van de 33 woningen zijn al bewoond. In de acht andere wordt het sanitair, de verwarming, de keuken enz. afgewerkt. Normaal zullen alle woningen van het hof voor nieuwjaar klaar zijn.

van hoe restauratie 'ook kan, anders kan en beter kan'.

'Toen Het Convent, begin 1992, nog voor er iets op papier stond, een totaal nieuw plan kwam voorstellen, had ik meteen het gevoel dat het dé doorbraak kon worden. Het project werd vanaf het eerste uur van dichtbij gevolgd door het kabinet van minister Sauwens en daarna van zijn opvolger Luc Martens', gaat Brenders verder, 'Van een 'origineel idee' en een 'te volgen experiment' is de restauratie van het begijnhof van Hoogstraten uitgegroeid tot een voorbeeld

De redactie van het tijdschrift Monumenten en Landschappen wil het initiatief nemen om, samen met Het Convent, het verhaal, de ervaringen én de resultaten van de restauratie te publiceren. 'Er is enorm veel vraag naar informatie over de formule en de werking van dit project', besluit Brenders, 'Hoe het project gerealiseerd is moet, in al zijn details, genoteerd worden en de ervaring die hier is opgedaan mag niet verloren gaan'.

Integratie van eigentijdse vormgeving (no 3)

Duidelijk af iee.s bare toevoegingen (no 28)

Aanpassingen, opdat het monument zou overleven (no 1) 2

Het project haalt volgen M&L over gans de lijn 'grote onderscheiding'. Een wandeling door de verschillende gerestaureerde woningen toont een waaier van oplossingen die, binnen de normen van M&L en het bewuste Charter van Venetië mogelijk zijn.


vrouwen in de maand MIMVWE? ALTIJD! De maand november is bij ons gekenmerkt door enkele jaarlijks terugkerende gebeurtenissen. De gang naar het kerkhof op Allerheiligen, de herdenking van de oorlogsdoden op Wapenstilstand. Ook de aktie 11.11.11 behoort reeds tot de traditie. De aktie in Hoogstraten richt dit jaar zijn aandacht naar de Filipijnen, meer bepaald naar de vrouwenorganisatie Gabriela. De Filipijnen, waar ligt dat ergens ? Ver weg zeker? Filipijnse vrouwen, vinden we die hier meestal niet in louche buurten van de stad of in de nachtclubs langs de grote weg, waar serieuze mensen niet binnenkomen? Inderdaad, de Filipijnen liggen aan het andere eind van de wereld en nogal wat Filipijnse vrouwen vinden we in de genoemde gelegenheden. Maar niet alleen daar, want veel Filipijnse vrouwen emigreerden, op zoek naar een beter lot, naar Europa. Sommigen kwamen inderdaad, bijna altijd tegen hun wil, in de prostitutie terecht. Anderen trouwden met een Europeaan en proberen hier een normaal bestaan op te bouwen. Zo kwamen er een aantal in Hoogstraten terecht. We zochten vier onder hen op en luisterden naar hun levensverhaal.

Melba Cabasa

Mll,1 stjiiit uit ccii gezin san 7 kinderen (2 jongens,5 ineisjes)dat in een gloot dorp woonde op het Filipijnse platteland. Vader werkte op het land en in de houtindustrie, houtkappen voor de woningbouw. Tot haar negende ging Melba naar de school, die op zeven kilometer van haar huis lag, afstand die alle dagen te voet moest afgelegd worden. Toen ze negenjaar was, stierf Melba's vader en moest zij de school verlaten. Haar moeder, die weerom zwanger was, kon immers niet alleen voor het gezin zorgen. Dc eigen landbouwgrond was jarenlang gehypothekeerd om de doktersrekeningen voor vader te kunnen betalen en moest na diens dood verkocht worden. Melba moest uit werken gaan en werd als inwonende meid uitbesteed in een

landbouwgezin. Ze voerde er allerhande huishoudelijke taken uit, waarvoor ze 30 frank per maand verdiende. Melba's herinneringen aan haar familie zijn vervaagd, wat niet verwonderlijk is als je al vanaf je negende uit de familie weg bent. Ze kende een moeilijke jeugd. Ze bleef aan het werk voor haar familie tot ze Constant Pinxteren leerde kennen. Constant was op reis in de Filipijnen en onmoette Melba in het restaurant waar ze toen werkte. "Ik was onmiddellijk verliefd op hem, als door de bliksem getroffen". Ze had toen reeds haar zinnen gezet op huwen met een buitenlander. Naar Filipijnse normen was ze immers al vrij oud om te trouwen en zonder een huwelijk was het loskornen van de familie onmogelijk. Vrouwen wonen niet alleen in de Filipijnen, ze wonen bij hun ouders of bij hun man.

De Filipijnen bestaan uit ongeveer 7.100 eilanden. Tezamen hebben deze eilanden een oppervlakte van 300.000 kni 1 l)at is negen keer zo groot als België. De twee grootste eilanden zijn Luzon en Mindanao, l)eze eilanden beslaan tweederde van de totale oppervlakte van de Filipijnen. De eilandengroep heeft alles om het land tot een paradijs te maken. Het klimaat en de grond zorgen ervoor dat praktisch alles kan groeien. Er zijn delftstoffen. er is veel vis en er is een relatief goed opgeleide bevolking. Toch leven dertig nulloco Filipino's, ongeveer de helft van de bevolking, onder de armoedegrens. Men schat (lat één op tien Filipinos - tussen de vijf en zes miljoen mensen in sloppenwijken woont. .

Constant ging terug naar België, maar bleef met Melba corresponderen. Aangezien Melba geen geld had om de papieren voor de immigratie in orde te maken, duurde het nog twee jaar eer alles voor mekaar was. Constant kwam Melba toen ophalen en samen zijn ze naar Hoogstraten gekomen, waar ze voor wet en kerk huwden. Bij haar aankomst in België werd Melba feestelijk onthaald, ze dacht in het paradijs terecht te zijn gekomen. Ook het eerste contact met de omgeving viel best mee. De euforie was echter van korte duur, want al snel kwamen de problemen. Ze woonde in bij haar schoonouders, de taal (ze sprak alleen een beetje Engels) vormde een grote barrière. Buiten haar man en schoonouders had ze niet niemand contact, alles was vreemd en onbekend, het verlangen naar huis hevig. "Naar hier komen, trouwen met een blanke, het was wel allemaal mijn eigen keuze, dus moest ik wel vooruit". Melba ging Nederlands leren en zocht snel werk. Ze werkte als dienster bij de familie Adams, ging tomaten plukken en ging later in dienst bij het congrescentrum Den Rooy in Meerle. Nog later ging ze aan de slag bij Friswit, waar ze nu nog werkt.

Familieleden van Melba op de t'eranda van hun huis: een paradijselijk land maar nu't voor iedereen daar.


VROUWEN IN DE MAAND Melba woont samen met man Constant en een zoon Derwin in Hoogstraten. Derwin, die op Vito school loopt, stelt het hier heel goed en voelt zich "echte Belg", al is hij een pak minder bleek dan de meeste Bel een.

Cherrilyn Avellano

wilde evenwel niet mee naar België. Jan wilde wel in de Filipijnen blijven, maar gezien de moeilijkheden om ginder aan een goede kostwinning te komen, vertrok hij alleen naar België. Verscheidene keren kwam hij terug om Cherrilyn op te halen en toen ze een jaar later zwanger was, kon ze aan de druk van haar vader niet meer weerstaan. Haar teleurstelling om wat ze hier vond was enorm. "Ik had me voorgesteld in een grootstad genre New York terecht te koiiien. In plaats daarvan kwam ik tussen de weien en de koeien terecht". De verhoopte zelfstandigheid en het recht zelf te beslissen vond ze hier evenmin. Ze kwam bij haar schoonouders in te wonen, die haar voorhielden dat het beter was niet te gaan werken. Haar mogelijkheden waren meteen beperkt. "Eerlijk gezegd hen ik voor dit nlk's mijn vader gnnn hnten Vooral dat ik mijn si idic's helt moeten laten staan en nooit betrokken ben bij de keuze die hij voor mij gemaakt heeft, heb ik hem zeer kwalijk genomen. Vorig jaar in december is hij gestorven, vanaf de vakantie heb ik de echtscheiding aangevraagd. Voortaan wil ik mijn eigen leven leiden, al zal dat, vooral finnnciiel niet niakkehijk 7ijfl Cherrilyn heeft twee kinderen, Auhrey en Kenneth. die op het Spijker naar school gaan.

Cherrilyn komt eveneens van het platteland. maar lang niet zo afgelegen als de streek waar Melba vandaan komt. Haar ouders woonden niet zo ver van de hoofdstad Manilla en baatten een viskwekerij uit. Ze volgde de lagere school in de omgeving van haar dorp en mocht later naar de middelbare school. Ze ging nog steeds op school toen ze Jan, haar latere echtgenoot, voor het eerst ontmoette. Jan correspondeerde reeds twee jaar met een vriendin van ChelTilyn en was haar tijdens een rondreis op de Filipijnen komen opzoeken. Cherrilyn studeerde in Manilla en was er op kot. Samen met Jan en haar vriendin gingen ze wel eens op stap en Jan stelde voor het dorp en de familie van Cherrilyn een keer te bezoeken. Zonder dat zij hiervan wist, vertelde Jan aan Cherrilyns vader dat hij mei haar wilde huwen. Nu is het de droom van haast elke Filipijnse vader dat zijn dochter met een blanke, liefst een Amerikaan, zou trouwen. Blank betekent immers rijk, wat niet alleen de dochter maar ook de familie ten goede kan komen. Cherrilyn voelde er niets voor, zij was immers pas 17 en Jan was 15 jaar ouder dan zij. Aan het vaderlijk ge7.ag valtechterntct te tornen en twee ni:end lalcî\\ar:n Janep Cherl n eHm\' d. 7e

Sherrilvn hij cle hegrajeni.s tuit hu ir rcider, eind vorig ftiw' Tijdens de begra/nisplechtigheid wordt het voorste gedeelte van de kist open gelaten zodat defainilie en tIi('Il(/('Il cle ()t('/l((l(i?( HOY ktcniieîi T!('J?

.S'herrilvn in /iunilic ring: een g(':('11i7 n no/je.

Salvacion (Salvy) Solis

Sal\ y ssctonde UIJ de Ii lipijnen in een klein dorp. op 2 uur van de stad. Het gezin van haar ouders telde aanvankelijk veertien kinderen, waarvan er vijfjong stierven. Haar vader werkte op het land, echter enkel en alleen om in de voedselvoorziening van het eigen gezin te voorzien. Na de lagere school was er dan ook geen geld meerom de kinderen verder te laten studeren en Salvy moest thuis blijven om op het land te helpen. Rond haar twintingste werd Salvy moeder van een zoon, Bimbo Whesley Danao, de vader verkoos echter niet met haar te trouwen. Salvy vreesde dan ook lange tijd dat ze niet gehuwd zou raken en voor altijd bij haar ouders zou moeten blijven wonen. Emigreren kon misschien nog een oplossing bieden. Net als vele Filipijnsen, droomde ze ervan een blanke Anierikaan te trouwen. Ze kende Melba en vroeg haar of zij voor haar geen man had om mee te trouwen en te emigereren. Melba wist te vertellen dat Constant een vriend had meegebracht clie misschien wel kennis wilde maken met Salvy. Zo kwam Fons Verbunt met haar in contact en hij deed haar meteen een aanzoek. Salvy twijfelde, ze sprak slechts enkele woorden Engels en wat met haar zoontje van zeven 7 Bovendien was ze beducht om in het buitenland in de prostitutie terecht te komen. Hier was dat toen (1982) nog niet in de aandacht, onder de Filipijnse meisjes echter deden de verhalen over misbruiken reeds wel de ronde. Emigreren bleef een gok. Voor Fons was Whesley echter helemaal geen bezwaar, hij wilde er graag voor zorgen, en hij wist Salvy te overtuigen mee te komen naar Hoogstraten. in eerste instantie om te kijken hoe hei hier was, Ondanks de heImwee, de taalbaiikae ik dacht dat de mensen altijd over mij praatten", besloot ze toch te trouwen en hier een bestaan op te bouwen. Enkele maanden na hun huwelijk zijn Salvy en Fons teruggekeerd om Whesley op te halen. Die had het hier wel bijzonder moeilijk. "Hij miste ziin moemoe, kokosnoten, het strand, de zee en de zomer. Hij kon niet eten en weende hele nachten." "Na enkele jaren zijn we met zijn allen naar de Filipijnen teruggekeerd, eigenlijk met de bedoeling ginder te blijven." Maar snel moesten ze tot de conclusie komen dat er vooral voor Whesley betere kansen zouden zijn in België.


VROUWEN IN DE MAAND

Nemia Chin

De grootinoe van Salrv toor haar ouderlijk huis. Het huis is volledig in baniboe opgetrokken en gaat maar enkele jaren mee, het bouwmateriaal slijt vlug. Enkel op het platte/and worden nog zulke huizen gebouwd. Whesley, is hier nu volledig ingeburgerd, heeft een werk dat hem bevalt, voetbalt, heeft het naar zijn zin en ziet zijn toekomst in België. Fons heeft wel last van heimwee naar de Filipijnen : "Telkens we ginder geweest zijn, heb ik last om hier mijn draai te vinden. Ik wordt er zelfs ziek van. Mijn droom is om later, zodra ik met pensioen kan, voor altijd ginder te gaan wonen." Salvy had het in het begin zeer moeilijk in België, zij was de eerste Filipijnse die in Hoogstraten kwam wonen. "Wij woonden toen in de Lindendreef en geen van de buren sprak tegen mij.' Langzaam is het heimwee weggeëbd en voelt ze zich hier op haar gemak. Ze heeft veel contact met andere Filipijnse vrouwen, vooral met Nemia is ze goed bevriend. Maar als ze ziek is of als het hier koud is, is het verlangen naar ginder veel heviger.

Nemia haai verhaal verschilt nogal van dat van de andere dames. Nemia komt ook uit een groot gezin, echter uit een meer stedelijke omgeving. Haar vader, enig kind van Chinese immigranten, traditioneel nogal welgestelde handelaars en winkeliers in de Filipijnen, was als beroepspoliticus financieel verantwoordelijk voor de streek waar ze woonden. Nemia's moeder was dochter van welgestelde rijstplanters en was op internaat geweest. Echte rijkdom hadden Nemia' s ouders niet, maar ze konden toch bij de middenklasse gerekend worden. Het gezin Chin telde tien kinderen, die haast allemaal gestudeerd hebben. Nemia studeerde in Manilla af als burgerlijk ingenieur en vond werk in de wegenbouw. "Het was een echte uitdaging, als enige vrouw tussen meer dan honderd mannen. Door de aard van mijn werk kreeg ik zowel te maken met de hoogste (en rijke) baas als met de laagste, totaal analfabete arbeider". Tijdens haar studententijd maakte Nemia van nabij de democratische omwenteling mee op de Filipijnen. waarbij dictator-president Marcos het veld moest ruimen voor Cory Aquino. Later. na haar studies werd Nemia door de rege-

ring van Cory Aquino aangesteld tot vice-burgemeester van de stad waar ze met haar ouders woonde. "Een revolutionaire tijd, waarin alles leek te kunnen veranderen.Ten tijde van Marcos zou een vrouw nooit zo'n functie hebben kunnen bekleden". Neinia werd later door de militaire overheid van het district zelfs onderscheiden voor de wijze waarop ze haar functie heeft uitgeoefend. Om in de politiek verder te gaan, reikte haar ambitie niet ver genoeg. "Politiek is iets voor een ambitieuze man, die met niets anders rekening hoeft te houden dan met zijn carrrière. Dat was voor mij teveel gevraagd.". Wegens haar drukke bezigheden was Ncmia nooit aan verkeren en trouwen toegekomen. Hoewel haar job redelijk betaald was, was het onvoldoende om zelfstandig te leven. Ze bleef, zoals dat trouwens hoorde, bij haar ouders inwonen. In mijn studententijd had ik mijn adres opgegeven op zoek naar pennevrienden in het buitenland. Wie weet kwamen dergelijke contacten later van pas. Ik was al geruime tijd afgestudeerd en aan het werk, toen ik een brief kreeg van Rat. In die brief deed hij meteen een huwelijksaanzoek. Ik was natuurlijk verrast en vroeg me af hoe hij aan mijn adres kwam. Ik lachtte ermee en schreef terug dat ik wel wilde schrijven, maar niet aan trouwen dacht". Raf Fockaert had Nemia's adres gekregen van een huwelijksburcau. Blijkbaar verkocht men hier adressen van 'huwelijkskandidaten' die daar helemaal niet van op de hoogte waren en die blijkbaar uit adressenbestanden kwamen, die zeker niet met dat doel waren opgesteld. Nemia : "Ondertussen was ik wel 27 jaar, ver boven de leeftijd waarop meisjes huwen in de Filipijnen. Bovendien was ik wel geïnteres-

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 12 Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' Salvv '.s imioeder (zo gemni.t door kleinzoon Whme.slev in liet begin van zijn verblijf in Hoogstraten uiterst links) samen niet tantes en oom.


w

-

STIF-IL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren.

gluvIHL,®

92e/uJe4/

JSTOFFELS-PAULUSSEN

E

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41,75

z

e'iv eIa&We4J/fl/

H. Bloediacin 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 03/314.88.02

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Miriderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

gba 1 've'

%(aflt0 Jafl59 BS 0069çp,'TEt

6ç 'm

O-

PER

BEST

buij 11,1

a A

A

f s praak


VROUWEN IN DE MAAND seerd in emigreren. Misschien lagen er in het buitenland kansen op beter werk, vooral op betere verdiensten. Ikwildeook niet onderdoeii voor mijn broers (accountants met een goede job) en zussen, waarvan er één geëmigreerd was naar Saudi-Arabië. Na bijna drie jaar corresponderen met Raf zag ik in hem de mogelijkheid om weg te geraken uit de Filipijnen. Ik zag Raf eerder als een 'visum' dan als echtgenoot toen ik besloot op zijn aanzoek in te gaan. Ik heb hem dat wel eerlijk verteld. Hij was trouwens mijn eerste jongen, en ik voelde wel affectie VOO! heni. Toeti ik dait itt België was, was ik haast verplicht om te trouwen, anders zou mijn verblij fsvergunning verlopen zijn." \Vrk vi ndin vipl f1 uk lig

1-li ii.wi't N'_'nus

uitstekend Engels spreekt, is ze met deze taal hier weinig. Nederlands is een eerste vereiste voor een job. Het leven in België was dan ook hard voor haar in het begin, eenzaam vooral. Raf en Nemia woonden vrij afgelegen (in het midden van nergens), zonder telefoon, zonder veel contacten buitenaf. "Ik was blij dat ik Cherrilyn leerde kennen, dan had ik tenminste iemand om mee te praten. De geboorte van Fergie betekende ook heel veel voor mij en voor Raf'. Werk heeft Nemia nog niet, daarvoor zal ze eerst Nederlands moeten leren, meent ze. Maar sedert ze met Raf en Fergie in Wortel-Dorp woont gaat het haar veel beter af.

Een wereld van verschil Deze verhalen maken het al duidelijk. Er ligt een wereld van verschil tussen de Filipijnen en Belgïe. Welk zijnde grootste verschillen ? Wat missen de emigranten het meest ? Wat vinden ze hier fijn, wat minder fijn of slecht? Wat onmiddellijk duidelijk wordt uit de geschiedenis van deze dames, is dat de Filipijnse maatschappij een uitgesproken mannenmaatschappij is. Het gezag van man en vooral dan van de vader is absoluut. Wat hij voorheeft zal gebeuren, zelfs moeder heeft er weinig invloed op. Meisjes blijven thuis tot ze getrouwd zijn, als ze verkeren is dat altijd met een chaperonne erbij. Melba: "Een jongen kussen is bijna uitgesloten, je mag als meisje zelfs niet buiten voor het huwelijk. De jongen mag thuiskomen, maar als hij iets te vragen heeft, moet hij altijd eerst langs de vader passeren. Jongens doen dan ook alles voor een meisje, tot ze getrouwd zijn. Dan wordt hij de baas over zijn vrouw, die moet gehoorzamen. Doet ze dat niet, riskeert ze slaag. In het ergste geval brengt de man de vrouw terug naar haar ouders, wat voor deze een grote schande betekent. Scheiden is in de Filipijnen in de wet niet voorzien. Langs de andere kant zijn Filipijnse vrouwen ornantischo iplen, clip Pninn hi-iii,iCTi geknulteld en vasigopaki te worden, troost nodig hebben.". hei'i'iIyn "Miririi-'n llTpr ilpnkcn direct aan sex. Als wij laten zien dat we willen knuffelen, denkt onze man onmiddellijk dat we iets nodig hebben. Mannen zijn hier koel en zakelijk. Bij ons is het huwelijk warnser. gevoeliger". Nochtans zorgt de familie in de Filipijnen ook vc,ûr zkcIhL.id Lii gLl)uigelilieid. Cliuiiilyii "In ik' F:uuuulii-' lui-s-'usu t-'on grout' soltijarjteit, de mensen leven met mekaar, iedereen weet alles van iedereen. Belgen leven in een cocon, ieder zijn gezinnetje, op zichzelf, altijd met voldoende afstand, zelfs van de naaste familie.

De familieband schept ook verplichtingen. Salvy : "De zorg voor onze ouders zit in onze genen. Zolang we kunnen zullen we ze helpen. Als mijn moeder laat weten dat ze iets nodig heeft, sturen wij ze geld. Fons vindt dat oké.". Hun familie ginder steunen doen ze trouwens allemaal. Het wordt ook een beetje van hen verwacht, ze zijn immers getrouwd met een blanke, dus welgestelde man. De hulp blijft zelfs niet beperkt tot de ouders, ook broers en zussen, en zelfs verdere familieleden kunnen op bijstand rekenen. Melba : "Een nicht van mij is altijd goed geweest voor ons. Nu heeft zij een intelligente dochter die ze graag wil laten studeren. Ik help haar daarbij." Salvy: "Armoede heeft in de Filipijnen een andere betekenis dan hier. Arm zijn betekent daar 'helemaal niets bezitten en niet in zijn dagelijks behoeften aan voedsel kunnen voorzien'. Als je elke dag rijst hebt, ben je al niet arm meer. Als je dat gezien en meeggemaakt hebt, dan klagende mensen in België wel rap, ook als het niet nodig is'.

Raf: "Filipino' s sterven zonder te klagen over hun armoede. Ze hebben dikwijls een heel leven niets anders gekend, dus zeuren ze er minder over." Nemia: "In de Filipijnen zijn de verschillen tussen arm en rijk veel schrijnender. Als je rijk bent, woon je in een kast van huis, met alles erop en eraan en veel bedienden. Als je arm bent woon je in een krot, soms zelfs op een vuilnisbelt zoals 'smokey mountain'

Wat de dames niet kunnen begrijpen hier, is dat oude mensen in het rusthuis terechtkomen. In de Filipijnen zorgen de ouders voor de kinderen tot ze op hun eigen benen kunnen staan. Later nemen de kinderen de zorg voor hun oude ouders op zich. Ze blijven in de familie wonen tot ze sterveu1. Melba : "Ik heb tegen Constant en Derwin gezegd dat ik nooit naar het rusthuis wil, dan wil ik nog liever dood." Natuurlijk is in België niet alles slecht. \Ilcs v, at lilet j1i\L', Tilet ii bit. Cherriln

,

Slierril

it

in /anl1Iic/t,ln',':

t' ii ,I

: //i,i itt

OiiiIR 7


VROUWEN IN DE MAAND riële te maken heeft is hier voor ons stukken beter. De mensen zijn ook breeddenkerder dan bij ons. Bij ons is de omgang met anderen aan vele regels gebonden en moet je steeds op je wooideit leueii. Je gedacht zeggeti is niet wugelijk. Dc mensen zijn lichtgeraakt en gezichts verlies lijden is een grote schande. Melba "Filipino's kunnen ook ontzettend cuiulihiiiieiiieit vet kopen. Als LC ,.iek zijn uiut iedereen ze komen troosten, er flauw tegen doen. Precies of ze elk moment gaan dood gaan. Hier gaande mensen naar de dokter, nemen hun medicijnen en gaan voort met hun leven. De flauwekul van ginder kan ik nog moehijk verdragen". Het grote verschil dat ze allen het meeste ervaren, dagelijks zelfs, zit hem in het eten. Ook bij de Filipinos gaat de liefde door de maag. Onze vier dames koken bijna dagelijks twee potjes. een Belgisch en een Filipijns. Mclba : "Ik ben het Belgisch eten nog altijd niet gewoon, hoewel ik nooit gezegd heb dat ik het niet lust en alles geproefd heb. Mijn man lust wel Filipijns eten, maar heeft toch graag regelmatig Belgische kost. Boterhammen lust ik nog altijd niet, ik kook 's avonds een Filipijns potje om 's anderendaags mee naar het werk te nemen. In het begin trokken mijn collega's grote ogen van wat ik allemaal meehad, nu zijn ze het gewoon. Ze vragen zich wel af hoe het komt dat ik niet dik wordt.". Cherrilyn : "Ons eten is veel lekkerder, wij nemen veel tijdom het klaar te maken. Bij jullie moet alles snel klaar zijn, dat kan nooit zo lekker zijn". Nemia : "Wij delen ons voedsel ook gemakkelijk. Als we iets over hebben, bellen we mekaar op om wat te komen halen." Salvy : "Toen wij voor langere tijd terug in de Filipijnen waren, miste ik het Belgische eten. De soep. de friet en de chocolade.".

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

J"oit,s Verbtinî niel Sa/i'v, Neinia niet Rol I'oekaeri

Vrienden en vriendelijke mensen? Zes Filipino 's in Hoogst raten, niet echt wat je noemt een kolonie. De contacten onder volks genoten zijn hierdoor beperkt. Zijn er veel contacten erbuiten ? Zijn de Belgen vriendelijk ? Kunnen ze met ze opschieten ? In het begin was het voor al onze gesprekspartners moeilijk in België. De taal vormde de grootste barrière. Niemand kennen van je nieuwe omgeving, ver van je eigen wereld. Erg bevorderlijk voor een soepele omgang is dat teker niet. Melba : "De mensen zijn wel vriendelijk, maar meestal oppervlakkig. Veel contact is er niet. Ik heb wel een paar Belgische vrienden, maar Cherrilyn is mijn vriendin. De Filipijnse vrouwen zoeken mekaar wel 01), maar zitten toch niet constant bij mekaar. Ik heb geleerd me aan te passen aan de omgeving waarin ik mij hevind. Ben ik hij Belgen, probeer ik mij als

Belgische te gedragen. Ik ben bijvoorbeeld lid van de K.A.V,, ik hen zoals de Belgische vrouwen. Ben ik bij Filipinos, dan laat ik mijn Filipijnse aard spreken. Cherrilyn en ik hebben bijna dagelijks contact, we vertellen mekaar veel, maar moeien ons niet in mekaars huishouden. In de Filipijnen heb je opdat gebied geen privacy, daar bemoeit heel de familie zich constant met je privé leven". Cherrilyn : "Ik kan alleen echt vriendin zijn met een Filipijnse. Onze kinderen zijn wel goed ingehurgerd. voor hen maakt het niet uit vanwaar hun vriendjes komen. Ze hebben natuur lijk niets anders gekend, maar ze worden wel goed aanvaard door de kinderen van hier. Ze worden in ieder geval niet zo hard bekeken als bvb. Man'okkaanse en Turkse kinderen. Ik denk dat dat komt omdat ze minder talrijk zijn en niet de mogelijkheid hebben in hun eigen groep te blijven. Dat komt minder bedreigend over.". Salvy heeft minder positieve ervaringen : "Ik heb de indruk dat de mensen hier dikwijls de vreemdelingen schuwen. Laatst had ik panne met mijn auto op de parking hij Quirijnen. Ik vroeg aan een man of hij eens wou kijken. 'Niets mee te maken' zei hij heftig en ging door. Hij deed precies of ik wilde die auto stelen. En een maand terug had ik een ongevalletje niet de auto onderweg, ik was helemaal niet in fout. Ik vroeg een voorbijganger of hij even om hulp wou bellen, maar die weigerde botweg. Ik ben ook lid geweest van de K.A.V., maar toen ik naar de bijeenkomsten ging, sprak niemand een woord tegen mij, ik zat daar heel de middag alleen.".

Neniia "Toen wij nog in Merksplas woonden. was Fergie. 1 maanden toen, van eest hnp' lcindertoel gevallen. Ik was in paniek en rende naar de huren om te telefoneren om hulp. De 111,111 widget the uiij Inuucu k. Litçti. GçJukkig wa. /ijn vrouw in de tuin en had zij gezien dat het ernstig was. Zij heeft me geholpen."

( on lan t P,n.x h / en /05'! zooji D 'in in en 1 Je/ho, 1 1e/ho.' IIt t w(ts /n ijfl eii,'e/l h u:e en blijf ik a 'hier staan.

dat ii'

Cherrilyn : "Wat me ook stoort is het beeld dat Belgische mannen over ons hebben. Wanneer Belgische vrouwen mooi gekleed zijn en opgemaakt. vindt iedereen dat prachtig. Wanneer wij dat doen, denkende mannen direct dat we in de prostitutie zitten, dat we ons te koop aanbieden. We blijven dan ook heel voorzichtig als we een keer uitgaan. Nooit nemen we traktaties aan, we betalen zelf ons drinken wel.".


VROUWEN IN DE MAAND

Heimwee ? Altijd Ver van het huis van je jeugd, van jeftimilie, van de vrienden en vriendinnen van vroeger. Kunnen wij ons voorstellen hoe dat voelt, dag aan dag, zonder zicht op verandering? Hoe hard knaagt het heimwee naar huis ? Gaje nog terug naar de Filipijnen ? Om er te blijven ? Cherrilyn :"Tot hiertoe ben ik bijna elk jaar teruggeweest, meestal meer dan een maand. Het is wel een dure zaak, want zo'n reis kost al snel 200.000 frank. Ik weet dus niet of het me voortaan nog zal lukken, dikwijls naar ginder te gaan. Ik voel me wel prima als ik ginder ben, de batterijen worden weer vol geladen, zodat ik er hier weer een tijd tegen kan.". Melba : "Ik ben nog maar eenmaal teruggeweest in 13 jaar, nu al negen jaar geleden. Soms krijg ik het dan ook moeilijk, krijg ik van die buien dat ik het niet meer zie zitten. Dan denk ik veel aan ginder, aan mijn familie. Maar toen ik dan ginder was op vakantie, verlangde ik ook terug naar België. Ik wil graag mijn familie terugzien, maar niet voor te lange tijd. Ik zie dan dat ze het niet goed hebben en alleen kan ik ze ook niet allemaal helpen." Cherrilyn : "Door je langurig verblijf in een andere wereld ben je wel vcrvreemd van je familie. Je kan hun denkwijze niet meer volgen, je hoort niet meer bij hun dagelijks bestaan. Familieleden fluisteren tegen mekaar als ik in de buurt ben. In mijn hart heb ik de wens om voorgoed terug te gaan, maar leven zoals zij, zal zeer moeilijk kunnen, ik ben een andere levenswijze gewoon geworden.". Nemia : "Ik ben tweemaal teruggeweest naar huis en telkens was het moeilijk weer te moeten vertrekken. Maar momenteel kunnen we niet anders. Voor later, als we met pensioen zijn, hebben Raf en ik daar een lapje grond gekocht, het houdt de hoop om definitief terug te keren levend.". Salvy : "Het is een reële hoop, want de economie in de Filipijnen zit in de lift. Als je een beetje geld kan meenemen, kan je ginder best overleven. Ik heb heimwee naar de manier van leven ginder, tijd om te praten, om te koken, zonder de tijd in de gaten te moeten houden. De haast van het leven hier bestaat ginder niet." Melba : "Ik heb bewust voor het buitenland gekozen en ik blijf bij mijn keuze. Dat is een keuze van het verstand. Maar diep van binnen zit het gevoel dat ik ginder thuishoor. Maar ik ben het met Cherrilyn eens dat we met de mentaliteit die we ons hier hebben aangekweekt, het ginder nog moeilijk aankunnen. We kunnen eigenlijk niet meer terug. maar het heimwee blijft, altijd !". U

J. MICHOEL

Kantoor van Notarjs Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel 0313145177

11.11.1 1.-Hoogstraten steunt 3 projecten in de Filipijnen Elk jaar trekken honderdduizenden Filipino's - vooral vrouwen - naar het buitenland om te zorgen voor het broodnodige gezinsinkomen. De vrouwen die naar het buitenland gaan kunnen doorgaans niet rekenen op enige sociale bescherming. Zij zijn vaak het slachtoffer van mishandeling, verkrachting en zelfs moord. Daarom vraagt 11 .11 . 11 steun voor de vrouwenorganisatie Gabriela die met vrouwengroepen activiteiten opzet om een inkomen te verwerven. Daarnaast werd een kredietfonds voor deze vrouwengroepen opgezet en wordt vorming opgezet rond het beheer. Ongeveer 80% van de Filipijnse familïes leeft van de landbouw maar 80% van de grond is in handen van 20% van de bevolking. Het dagloon van een boer op een plantage bedraagt niet meer dan 33 BEF en 26 BEF voor boeren die niet op een plantage werken. Het slechtst betaald zijn vrouwelijke landarbeiders die slechts 13 tot 19 BEF per dag verdienen. Daarom vraagt 11.11 .11. steun voor het Philippine Peasant Institute dat de Ievenssituatie van de verarmde boerenhevolkingtracht te verbeteren door regionale en lokale boerenorganisaties te ondersteunen. De armoede van een groot deel van de bevolking heeft ondervoeding tot gevolg. Dit heeft zijn weerslag op de gezondheidstoestand van de bevolking. Ziektes die gemakkelijk te voorkomen en te genezen zijn blijven de voornaamste doodsoorzaak: diarree, influenza, mazelen, longontsteking.... Daarom vraagt 11.11.11 steun voor een project van de Organisatie Tabi (Tabang sa mga Biktima sa Bicol) dat een gezondheidsproject wil opzetten in drie volkswijken. Naast het plaatsen van sanitair en drinkwatervoorzieningen zullen gezondheidsorganisaties, een dorpsapotheek en een kliniek worden opgezet.

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WOONHUIS te 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, HEERLE 62 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meerle: LANDELIJK GELEGEN WONING, Heerle 62, groot 1 5a 54 ca, omvattende: - inkom, living, keuken met opkamer en kelder, wc, 2 slaapkamers, kamer en 2 bergingen. - berging in de tuin Voorzien van waterleiding, TV-distributie, telefoon. Verwarming met kolenkachels. Kadastraal inkomen: 12.000 Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing op maandag 4 november 1996 om 16 uur in café-taverne 'Het Heike', Bredaseweg 56 te 2322 Hoogstraten/Minderhout. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.


0

HALVE EEUW GELEDEN Bron: Gn t on Hoogstroren oktober 1946

Te Neurenberg werd het vonnis geveld Dinsdag werd te Neurenberg vonnis geveld over de kopstukken der Duitsche oorlogsmisdadigers. De achttien beschuldigden hoorden even voor vijftien uur hun vonnis uitspreken. GOERING: ter dood met den strop; VON RIBBENTROP: ter dood met den strop; KEITEL: ter dood met den strop; KALTENBRUNNER: ter dood met den strop; ROSENBERG: ter dood met den strop; FRANCK: ter dood met den strop; FRICK: ter dood met den strop; STREICHER: ter dood met den strop; SAUCKEL: ter dood met den strop; JODL: ter dood met den strop; SEIS INQUART: ter dood met den strop; BORMANN: bij verstek ter dood met den strop; HESS: levenslange gevangenis; FUNK: levenslange gevangenisstraf; RAEDER: levenslange gevangenisstraf; BALDUR VON SCHIRACH: 20 jaar gevangenisstraf; SPEER: 20 jaar gevangenisstraf; VON NEURATH: 15 jaar gevangenisstraf; DOENITZ: 10 jaar gevangenisstraf.

HOOGSTRATEN De langverwachte Sedert 1 Januari 1940 werd ze aangekondigd, doch eerst was 't mobilisatie, toen oorlog, bezetting, Iichtdemping, V-bommen-winter en na-oorlogsche miserietijd!... Nu echter is 't missietijd. Te Antwerpen en te Turnhout is de Missie reeds aan gang! Te St. Lenaarts en ook te Hoogstraten begint de langverwachte Missie op Zondag 27 October. te Wortel volgt ze in November. Hoeveel jonge menschen hebben hier nog nooit een missie meegemaakt? Ze kijken verwonderd op als de ouderen spreken van de Witheeren P. Adriaensen en P. Baeyens in 1913, van de Minderbroeders P. Philibertus en P. Philotheus in 1922, van de Jezuieten Gebroeders Torfs in 1932. Dat is nu 14jaar geleden! Nog nooit verliep er zooveel tijd tusschen twee missies! Daarom zijn 't ook de meestbekende missiepredikanten, Paters Redemptoristen, die dit jaar komen! Van Zondag 27 October af komen tien dagen lang alle Hoogstratenaren, want allen zijn christene menschen, naar de H. Missie in de Begijnhofkerk! 10

Actie voor de Jonge Moeders Wat is er belangstelling bij de Jonge Moeders voor de Actie, die voor hen wordt op touw gezet! Sommige wilden verleden Maandag al komen. Ze hebben er een voorgevoel van dat hun iets heerlijks te wachten staat. Voor Jonge Moeders, die de Hoop der Toekomst in fijne handen moeten dragen als een gouden vrucht, en met reine harten moeten koesteren als een heiligen schat, kan het niet heerlijk genoeg zijn! Om hun geduld nog wat op de proef te stellen en hun toe te laten al hun zusters in 't Jonge Moederschap te begeesteren wordt de vergadering acht dagen uitgesteld tot op Maandag 21 October, te 2 uur. Dan gaat ze zeker door en dan zijn alle Jonge Moeders van Hoogstraten op post. Dan komt ook de bekende en gevierde juffr. Goetschalckx, de geestelijke moeder onzer Jonge Moeders. Wie haar hoorde op de laatste feestvergadering van den Vrouwenbond is ook op 21 October present en elk brengt vast nog een andere Jonge Moeder mee!

Wat de oudere Moeders zeggen? 'Dat zij er niet mogen bijzijn'! Och kom, niet jaloersch zijn! Gij hebt al zoo lang uw Vrouwenbond gehad en die blijft bestaan voor oud en jong, en ook in dien ouden boom begint nieuw leven te komen. Alle moeders dus alle drie maand op hun posten dan is er ieder jaar een koffie aan vast! Wat ze nog zeggen: 'Dat bestond in onze tijd niet! Wij hebben dat allemaal niet gekend!' Neen, doch was 't er beter om? En hoe dikwijls hebt ge niet gezegd: 'Had ik dat

toen maar beter geweten!' Gelukkig degenen die inzien dat zij zelfs soms verkeerd hebben gedaan, omdat ze niet beter wisten! Dat is beter dan eigenwijs en bekrompen van geest, een litanie van klachten over de grootere kinderen en van verwijten tegen man en school en buurt en straat af te rammelen! Toe, oudere moeders, geeft uw dochters de gelegenheid flinke jonge moeders te worden en speelt gij af en toe nog maar eens moederken bij uw kleinkinderen, terwijl 't Jong Moederken naar de vergadering is, de eerste maal op Maandag 21 October, te 2 uur, in de St. Jozefzaal.

Brand Tijdens het onweder van Donderdagavond is rond 10 uur de bliksem ingeslagen op de schuur van Adriaan Jacobs op Oosteneind. Dadelijk stond de schuur in lichte laaie. Het pompierkorps van Hoogstraten werd opgeroepen, maar deze konden nog enkel de brandende puinen blusschen, daar de schuur reeds zoo goed als volledig was uitgebrand. Gansch den oogst bleef in de vlammen, evenals verscheidene kostelijke landbouwmachienen. Het woonhuis en de stallingen konden gespaard blijven.

MISS ATOOMBOM... In AustraliĂŤ had een echtpaar voor zijn pasgeboren dochtertje den naam 'Atoonibom' gekozen, maar dominee F.N. Rayward van de methodistische kerk van Sydney heeft de ouders gewaarschuwd dat de predikanten voortaan zullen kunnen weigeren kinderen te doopen die dergelijken naam dragen. Terwijl men te onzent aan een kind slechts den naam mag geven van een personage uit de godsdienstige of burgerlijke geschiedenis en als doopnamen slechts deze worden aanvaard van de heiligen en martelaren, aanvaarden de Britsche en Amerikaansche wetten om 't even welke benaming, door de ouders of peters en meters gekozen.


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten helpt Minderhout aan haar sportzaal Nieuwe verkaveling wordt 'sociaal' De gemeenteraad van Hoogstraten heeft zich principieel akkoord verklaard om een serieuze bijdrage te leveren om ook Minderhout aan een sportzaal te helpen. Dat dit niet zonder discussie ging, lag wel voor de hand. Het is immers het Katholiek Onderwijs voor de Regio (KOR), in de volksmond 'het vrij onderwijs' of 'de parochieschool' dat in Minderhout dringend behoefte heeft aan nieuwe klaslokalen en een turn- of sportzaal. Het is ook op haar grond dat de sportzaal zal gebouwd worden, en dat maakte het voor het bestuur niet zo vanzelfsprekend om hierin financieel bij te dragen. Toch is dit voor de Minderhoutse gemeenschap de ideale gelegenheid om een eigen sport-infrastructuur uit te bouwen. De oppositiepartij Agalev wil haar dat zeker niet ontnemen maar stelde toch een aantal voorwaarden alvorens zij haar goedkeuring zou geven.

Nieuwe sportzaal te Minderhout De nieuwe sportzaal zal gebouwd worden achter de parochiezaal aan de Witherenweg, op grond die eigendom is van de vzw. KOR, de inrichtende macht van de vrije school in Minderhout. De totale kostprijs voor de bouw en de aanpassing van de omgeving wordt geraamd op ongeveer 14,5 miljoen frank. Voor het grootste gedeelte van de kosten krijgt de vzw subsidies van het DIKO (Dienst Infrastructuur Katholiek Onderwijs). Blijft er nog 5,6 miljoen frank te betalen en hiervoor wordt er bij de gemeente aangeklopt. Indien de gemeente dit nietsubsidieerbaar gedeelte voor haar rekening neemt, krijgt zij in ruil daarvoor het gebruiksrecht voor de uren na de schooltijd en dit gedurende 20 jaar. Eventuele inkomsten uit de verhuur zijn dan ten voordele van de stadskas. Burgemeester Van Aperen geeft toe dat deze gang van zaken wellicht ongebruikelijk is, maar dat het vooraf met de provincie besproken werd. 'Op deze manier kunnen wij op een voordelige manier in Minderhout een turnzaal voorzien. De gemeente zal ongeveer 6 miljoen bijdragen. Dat is 30% van de kosten. Je kan dit zien als een vooruitbetaling van de huur voor vier jaar.' Voor raadslid Jan Fret van Agalev is deze manier van werken echter niet zo vanzelfsprekend. Hij gunt Minderhout zonder twijfel haar sportzaal, zeker wanneer je ziet dat de gemeente ook in andere deelgemeenten voor nieuwe sportaccommodatie zorgt. Toch vindt hij het principieel onjuist dat deze inrichtende macht zich op die manier van haar wettelijk opgelegde verplichting, om zelf een deel van de financiële verantwoordelijkheid te dragen, ontdoet en de gemeente daarvoor voor haar kar spant. Hierdoor verwerft de inrichtende macht van deze vrije school gebouwen die praktisch voor 100% gesubsidieerd zijn (met uitzondering van 847.000 fr.).

Ondanks deze bezwaren wil de oppositiepartij toch deze gemeentelijke financiële tussenkomst mee goedkeuren, maar dan moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Er moet vooreerst een duidelijke overeenkomst opgemaakt worden over het gebruiksrecht met daarin duidelijk omschreven financiële afspraken. Daarnaast moet er duidelijk op papier gezet worden dat de kosten die de gemeente nu doet, later mogelijke overname van de school verrekend worden in de overnamesom, zodat de gemeente zeker geen twee keer voor hetzelfde zou moeten betalen. Bepaalde geruchten doen inderdaad de ronde dat het bisdom op termijn tal van Vrije lagere scholen zal overdragen aan de gemeente omdat de kosten voor het onderhoud van de gebouwen te hoog liggen. Tenslotte vindt raadslid Fret ook dat het gemeentebestuur er zich van moet vergewissen dat deze turnzaal behoorlijk uitgerust wordt, zodat de Minderhoutse verenigingen over dezelfde mogelijkheden kunnen beschikken als die van de andere deelgemeenten. Zowel schepen Peerlinck als de burgemeester verzekeren het raadslid dat dit slechts een principiële beslissing is om de subsidiërings-procedure te kunnen opstarten. Later zullen deze voorwaarden zeker opgenomen worden in de verdere konkrete afspraken met het KOR. Zolang de huurovereenkomst niet getekend is, is er ook nog niets gebeurd, aldus de leden van het college. Dit kon de oppositie evenwel niet over tuigen en daarom stemde zij tegen. Intussen vernemen we dat er in de sportraad vragen gesteld werden aan schepen Van Ammel waarom in deze zaak ook nu weer niet de sportraad vooraf geraadpleegd werd. Het zit sommige leden van deze adviesraad toch wel hoog dat zij bij belangrijke beslissingen niet om advies gevraagd worden. In het nabije verleden gaf ook het kontrakt van het gemeentebestuur met de vzw Hoppa in verband met het (alleengebruik van de Mosten aanleiding tot nogal wat wrevel. Ook hierin werd de sportraad vooraf

Raadslid Jan Fret rurntde nieuwe sporthal van Minderhout in. niet gehoord, terwijl men anderzijds voor minder belangrijke zaken of om mankracht te leveren bij de organisatie van bepaalde evenementen maar al te graag komt aankloppen. E

Mosten-commissie Vanuit de gemeenteraad werd een nieuwe commissie in het leven geroepen, ditmaal om de plannen van het nieuw op te richten horecagebouw in de Mosten te bespreken en tot een eensgezind standpunt te komen. Onenigheid binnen de twee meerderheidsgroepen heeft de zaak intussen reeds zo vertraagd, dat er dringend zal moeten voortgewerkt worden wil men het volgend zomerseizoen niet hypothekeren. Op9 augustus 1993 werd er aan het landschapsarchitectenbureau Plancompagnons de opdracht gegeven een beheersplan op te stellen voor de Mosten. Hieruit groeide een beleidsplan voor de herinrichting en verbetering van de Mosten, dat unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 24 oktober 1994. Op 9 oktober 1995 wordt architect Tom Verschueren door het college aangeduid als ontwerper voor de nieuwe gebouwen. De ereloonovereenkomst met deze architect werd in de gemeenteraad goedgekeurd op 18 december 1995. Wanneer nu de konkrete plannen voor het nieuwe horeca-gebouw aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 20 mei 1996, maakt vooral schepen Van Looy heel wat bezwaren en opmerkingen over het aangeboden plan, en vraagt hij om uitstel van de beslissing. Anderen hadden wel vragen over de uiteindelijke kostprijs doch vonden het concept zeer goed en volledig in overeenstemming met het beleidsplan voor de Mosten. De onenigheid binnen de raad deed uiteindelijk burgemeester Van Aperen besluiten de zaak uit te stellen en eventueel een werkgroep van geïnteresseerde raadsleden bijeen te roepen. Intussen zijn we weer bijna een halfjaar verder en het wordt hoe langer hoe duidelijker dat men in het college op verschillende golflengten zit. Naar we in de wandelgangen zoal kunnen vaststellen, blijken er weinig fundamentele bezwaren te bestaan over het onderwerp. Het grote knelpunt lijkt eerder te vinden in de figuur van de archi11


GEMEENTERAAD tect of meer bepaald zijn relatie ten overstaan van een familielid van de schepen van sport. Naar wij links en rechts opvangen zouden sommige schepenen het woord belangenvermenging' in de mond nemen. Om uit deze impasse te geraken en dc zaak tenslotte te laten opschieten heeft de gemeenteraad nu een commissie opgericht die zich uiteindelijk zal moeten uitspreken over deze plannen. Deze commissie is samengesteld zoals alle andere commissies, nl. uit 3 leden van de KVB. 2 leden van de CVP. 1 lid van Agalev en één lid

van het schepencollege, nog aangevuld met iemand van het personeel als waarnemend secretaris. Hopelijk komt er snel schot in de zaak en wint het gezond verstand.

Nieuwe sociale verkaveling Op uitzondering van raadslid Michel Jansen keurde de gemeenteraad op 23 september het

ontwerp van het studiebureau Stokmans voor

een nieuwe verkaveling in de Burgemeester Brosensstraat goed. Dit punt had reeds een vijftal maanden geleden op de agenda van de raad gestaan, maar werd toen teruggenomen omdat ernogal wat discussie en onduidelijkheid was over het begrip 'groenzone' in gans het Thysakkergeheel. Gans het gebied Thysakker is reeds meer dan twintig jaar onderwerp geweest van polemieken van verkavelingen, groenzone, voetbalvelden enz. Het zou ons evenwel te ver brengen op al deze twistpunten

VERKAVELINGSONTWERP

L

-°® --

e1 cl 1

697 m2 L

Afmetingen en oppervlakten zijn benaderend weergegeven

9.0Oj

..

CU

-

1900 ,,

-

L.

i

0

.

© 760 m2

,

-

...

s.»

22.00

--

1

r

CJ

i

Opmerking:

-

-

1 2170

fl:

2200

-

--- ---

867 m2 =

867 m2

19.00

676 ._ J m2

755 m2

!945 m2

1193 rn2

H LI LIJ JIIP[IIJ -

1700

11.00

Iiii

-

Burgemeester Brosenssfraat

1

21,70

-

De nieuwe verkaveling op de Th'9'sakker wordt alvast een sociale verkaveling. De burgemeester Brosensstraat zal daardoor wel wat drukker worden.

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

I96Iex Wj 12

L$jLiJU1


GEMEENTERAAD hier terug op te spitten. De oefenvelden van HVV zijn reeds enkele jaren verhuisd naar het Seminarie. Het vroegere C-terrein werd verkaveld en in 5 loten verkocht, alleen het vroegere B-terrein bleef verweesd achter. Enkele jaren geleden stond plots heel de huurt op zijn kop want het college liep met plannen rond om op deze grond sociale woningen (35?) neer te planten. Een petitie en nogal wat interne druk deed het college evenwel inbinden. Uiteindelijk ontstonden er nieuwe plannen op een andere plaats. Domus Flandria werd een feit. Toch bleven deze gemeentegronden in de Burgemeester Brosensstraat voor verkaveling vatbaar. Vooral de sociale organisaties hebben nogal wat druk uitgeoefend op hun verkozenen om hier percelen te voorzien die aan sociale prijzen zouden kunnen aangekocht worden. De voorbije jaren was er immers vanuit deze richting felle kritiek geweest op de wildgroei van vrije en dure verkavelingen in gans de deelgemeente Hoogstraten. De beslissing is intussen genomen, het ontwerp goedgekeurd. Er komt een doodlopende weg, haaks op de Burgemeester Brosensstraat, waaraan een 12 bouwpercelen gelegen zijn. Tevens wordt er een voet- en fietspad doorgetrokken naar de Tinnenpotstraat. Een aantal gronden, behorende tot de vroegere groenzone, blijven nu evenwel ingesloten achter, maar zouden te koop aangeboden worden aan de bewoners van de aangrenzende percelen. De oppositiepartij Agalev had zich vroeger samen met raadslid Jansen verzet tegen deze verkaveling omwille van de groene zone. Ze liet nu echter haar bezwaren vallen op voorwaarde dat alle kavels sociale kavels zouden worden en dat er door de gemeente geen winst gemaakt zou worden op deze percelen. Dit laatste kon schepen Peerlinek evenwel niet garanderen. 'Wij kunnen nu eenmaal niet onder de prijs van andere sociale kavels gaan verkopen. Moesten we er evenwel toch nog iets aan verdienen, dan zullen we dit opnieuw ten dienste stellen aan andere sociale woningprojecten. Li

dat de verschillende doelgroepen (industrie, handel, landbouw, ... ) een rol kunnen spelen in de bewustwording en de concrete uitwerking van de maatregelen. Anderzijds waarschuwt zij er toch voor dat privé- of groepsbelang niet mogen spelen, wil men het beleid niet automatisch ontkrachten. Een essentieel element voor een goed beleid is goede informatie. De milieudatabank zou daarom zeker snel moeten uitgebouwd worden en ze moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle overheden. 1-let advies vermeldt een aantal specifieke opinerkingen aangaande sommige milieuproblemen. Om het broetkaseffect tegen te gaan wordt er opgeroepen om een rationeel energiebeleid te voeren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Voor wat betreft de 'vermesting' bi ij ven de doelstellngen te vaag, verwarrend en weinig concreet, terwijl bij de 'verontreiniging door afvalstoffen' meer concrete voorstellen aangevoerd worden. Zo zou het thuiscomposteren moeten bevorderd worden en de ecotaks op wegwerpverpakking moeten ingevoerd worden. Ook de kleinsehalige waterzuivering met natuurlijke systemen zou meer aandacht en mogelijkheden moeten krijgen, terwijl daarnaast het gebruik van regen- en oppervlaktewater gestimuleerd en beloond moeten worden. Tot slot stelt dit advies ook vast dat vele milieuproblemen moeilijk te beheersen zijn omwille van de gebrekkige ruimtelijke orde. Niet alleen de versnippering van de open ruimten maar ook de grotere uitgaven voor mobiliteit, riolering, geluid, emiz. zijn hiervan het gevolg. Een betere en duidelijker afstemming van het beleid inzake ruimtelijke ordening is een dringende

noodzaak. In de discussie hierover in de gemeenteraadszitting voert de oppositiepartij Agalev aan dat er konkrete maatregelen moeten komen met duidelijke controle en voldoende sancties die zonder pardon moeten worden toegepast. Wat heeft het voor zin zich met mooie woorden uit te spreken tegen lintbebouwing, terwijl men aan de andere kant moet vaststellen dat er in Hoogstraten villa's gebouwd worden in bosgebieden met ondersteuning van de Diensten van Stedebouw en het sehepencollege. De villa blijft staan, de schade aan het landschap blijft. Ondanks een boete van 3 miljoen gaande schuldigen vrijuit. Overtreders moeten onvoorwaardelijk vervolgd worden en het landschap moet men terug doen herstellen in de oorspronkelijke toestand. Hierbij aansluitend heeft Agalev ook zo zijn vragen bij de wens van de overheid dat er meer bossen moeten komen. Mooie voornemens, maar aan de aiidere kant zien we dat cle Belgische regering de kolonies van Wortel en Merksplas wil verkopen omwille van de luttele opbrengst. Dit zijn toch voorbeelden van mooi aaneengesloten gehelen bos en natuur. Dit Mina 2-plan zal voor de volgende jaren wellicht een interessante basis zijn voor het eigen gemeentelijk milieubeleidsplan van de stad Hoogstratcn. Intussen wordt in de milieuraad de toekomst van het containerpark onder ogen genomen. Ook de commissie GNOP werkt momenteel volop aan het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. Hierin worden de krachtlijnen voor de volgende jaren vastgelegd, onder begeleiding van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Binnenkort horen we er meer over in de gemeenteraad.•

'i ISJ 4 1 :4h.l :4kWP iJ

(e 4 PU

13r.0 M 1 4

Milieubeleidspian Vlaanderen goedgekeurd De milieuadministratie van het Vlaamse Gewest heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode van 1997 tot 2001. Dit is het tweede, in navolging van Mina 1, het 'Milieubeleids- en Natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen 1990-1995'. Het huidige plan (Mina 2) lag voor een termijn van 60 dagen Ier inzage (commodo en mncommodo). Er werden 25 schriftelijke opmerkingen en bwzwaren ingediend door verschillende personen en instanties. Het plan werd besproken in de milieuraad van l-loogstraten en op 23 september werd het voorgestelde advies in de gemeenteraad door alle raadsleden goedgekeurd. Aan de hand van al deze adviezen stelt het Vlaamse Gewest uiteindelijk een definitief plan op, dat in werking treedt op 1 januari 1997. In grote lijnen samengevat stelt de milieuraad en het gemeentebestuur vast dat het Mina 2plan een goede analyse geeft van de ernst van de toestand, maar toch erg ontoegankelijk en abstract is voor de gewone burger. Vandaar ook de geringe reactie. Toch hoopt men er op gemeentelijk niveau een grotere betrokkenheid van de bevolking zal zijn. Het gemeentebestuur roept daarom op om ook andere sectoren van de maatschappij te betrekken bij het milieubeleid. Agalev van haar kant vindt het een goede zaak

I'uIs Ijr bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

SlA

13


POLITIEK bekend is, en toegelaten, voor zover dit dan een bewuste keuze is van het bestuur, kan daar weinig op tegen zijn. Maar daar wringt toch een schoentje : in de ene verkaveling voorziet men enkel losbouw, op een andere kan half-open bebouwing; ook een mengvorm is toegelaten, weer op een ander wordt hoogbouw voorzien. Alsof men draait naargelang men vraagt. Moet dit sowieso altijd? Binnen de huidige gewestplannen, en met de goedkeuring van de dienst Stedebouw, na advies van het schepencollege, kan alles of toch zeer veel. Bijzondere richtlijnen bestaan in Hoogstraten nauwelijks. Algemene of bijzondere plannen van aanleg werden voor Hoogstraten nooit opgemaakt. Dergelijk gebrek aan richtlijnen moet wel leiden tot een kakafonie van bouwvormen en -stijlen.

Over wonen en besturen De Thijsakker. De oudste wijk van de nieuwe verkavelingen in Hoogstraten. Niet eens volgebouwd. Om de zoveel jaar komt ze in de actualiteit. Eind jaren '80, bij de verkoop van het C-voetbalveld van HVV, ondertussen uitgeweken naar de gronden van het Seminarie, werd rondgezegd dat één van de nieuwe eigenaars appartementen zou oprichten in de doodlopende straat Burgemeester Brosensstraat. De voetbalvelden langs deze straat waren eind jaren zeventig en volgende, inzet van felle discussies en woordenwisselingen in de gemeenteraad. Knelpunt was toen, of men er terug bouwgrond van zou maken, dan wel behouden als groene (sport-) zone. 10 jaar later werd het C-plein verkocht. Straks komt het B-terrein onder de hamer, als sociale verkaveling met plaats voor 12 individuele bouwers. Langs die straat zijn er geen appartementen opgericht, mede dankzij het protest van bewoners en de eigenaar die zijn plannen wijzigde en (voorlopig) niet bouwde. Wanneer er dan in '91 sprake is van de oprichting door de gemeente van een sociale woonwijk á la Venhoef, verschijnt practisch de volledige bevolking van de Thijsakker op de gemeenteraad. Het protest is vooral gericht tegen de hoogbouw die op achterliggende bouwgronden zou verschijnen en veel inkijk zou meebrengen. Het dossier wordt teruggetrokken door het College en afgevoerd. Tot spijt van het ACW dat achteraf protesteert en aandacht vraagt voor het tekort (?) aan sociale woningen. Een kleine afvaardiging poseert dan op het C-veld met een spandoek: "sociale huisvesting (met een kruis erover) Waar dan wel? " (zie foto in DHM van 0996, bij de aankondiging van de sociale verkaveling op de Thijsakker). Met Domus Flandria dachten sommigen dan wel te slagen in hun opzet : goedkope sociale woongelegenheid voor de eigen mensen die dit nodig hebben. Bedoeld voor Hoogstraatse mensen die een één- of tweekamerfiat behoeven. Men heeft zich wel verkeken op de grootte van dit complex en de concentratie van kansarmen op dergelijke oppervlakte wat een beletsel vormt voor een volledige integratie in de gemeenschap. Denk maar eens aan de vraag tot welk gebuurte nu eigenlijk de bewoners van Domus behoren en welk gebuurte hen wil opnemen.. -

-

-

-

-

-

-

-

-

In 1995 ontstaat er kleine commotie rond de mogelijke oprichting van luxe-appartementen met ondergrondse garage op een afgesloten privéterrein aan de Brouwerijstraat. Volgens het advies van de dorpsraad zou de bouw van deze 52 appartementen en de bewoning ervan, samen met de bestaande 88 woningen van Domus Flandria, een te hoge concentratie van verkeer en bewoning vormen voor deze achterliggende gronden en aangrenzende bestaande straten. Bovendien dient men zich af te vragen of er behoefte bestaat aan dergelijke wooneenheden. Het aantal lijkt heden ten dage zeker te veel te zijn als we de huidige bouwwoede zien. Het argument dat er vraag naar dergelijke woonst is, betekent ook niet automatisch dat er voldaan aan moet worden. Voorts leek de bouwhoogte niet correct te zijn met de omgeving. Er is nog steeds niet begonnen aan de bouw van deze 52 appartementen. De bouwtoelating is echter gegeven.

Verkaveling Wereldakker Wie dacht dat daar enkel losbouw zou komen, kwam alvast bedrogen uit. Achterde gemeenteschool verrijst een eerste appartementsblok, en verwacht mag worden dat de hele rechterzijde van de J. Van Aperenstraat practisch helemaal hoogbouw zal worden. De verkavelingsvergunning voorzag hier een mengelmoes van bouw-vormen : individuele gezinswoningen en meergezinswoningen samen verenigd in één wijk. Wanneer dit vooraf -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terug naar de Thijsakker Begin oktober wordt uit goede bron vernomen dat op het gemeentebestuur de vraag voorligt van een eigenaar van 2 percelen bouwgrond om deze te mogen samenvoegen voor de oprichting van een meergezinswoning. Samenvoeging is weer één van die zaken die kan toegestaan worden door het college. Recent werd in de commissie ruimtelijke ordening van de gemeenteraad afgesproken dat samenvoeging de uitzondering moet blijven, hoewel niet definitief verboden moet worden. Wie een gro(o)t(er) huis wil zetten, moet toch nog wel de kans daartoe krijgen, zo redeneert men. En waarom ook niet. Een openbaar onderzoek vooraleer de wijziging van de verkavelingsvergunning, zijnde de samenvoeging. toe te staan, is niet vereist, zegt de gemeente-administratie. Wel dienen alle eigenaars binnen dezelfde verkaveling van de plannen op de hoogte gebracht worden en een advies te verstrekken. De meer dan 70 eigenaars van de Thijsakker ontvangen geen schrijven. En dat is normaal. Want binnen de oorspronkelijke verkaveling waartoe de 2 percelen behoren, zijn er slechts 2 andere eigenaars. Het betrof een verkaveling van 4 percelen. Zo bestaat gans de Thijsakker uit tal van kleine verkavelingen, door de huidige of vroegere eigenaars aangevraagd, en dient elk aparte vergunning op zich bekeken te worden. Toen in 1980 en eerder sprake was van een integraal structuurplan voor deze volledige wijk, is er nooit over gestemd geweest. Bijge-

-

-

-

-

-

-

PAUL VORISSELMANS 1

IIOOGSTRAATS UITLAAT

j

t• t

1 1

1

I.

1

BANDEN

))l

SERVICE

t1..M4I

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEM PERS TREKHA KEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING -

1 1

CAF4W WASDI

1

L 14

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 03/314 8157

HINNENBOOM$TRAAT

147 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


POLITIEK volg hebben de andere buurtbewoners niks te vertellen over het mogelijks te veranderen uitzicht van hun wijk. We weten ook dat één van de 2 andere eigenaars niet akkoord gaat met de oprichting van een appartementsblok in de buurt van zijn woning. Want langer geleden werd ook hem de toelating geweigerd om hetzelfde te doen op een andere plaats in de Thijsakker. De administratie weet ook te vertellen dat als 25% van de betrokken eigenaars niet akkoord gaat, de toelating zou moeten geweigerd worden. Nog straffer is dat minstens één geval bekend is waarbij een toelating tot samenvoeging nooit werd aangevraagd, zodat ook geen bouwvergunning kon afgeleverd worden, en toch is de woonst reeds enige tijd bewoond. Eigenlijk hoefde in dit geval slechts de vraag gesteld te worden. Niet nodig, of gewoon vergeten? Maar bouwen zonder bouwvergunning, dat gaat ons verstand te boven. Dit huis staat niet op de Thijsakker.

Onbehoorlijk bestuur Blijkbaar rust op het bestuur ook de plicht, ingeval van vraag tot samenvoeging van 2 percelen, dit voor te leggen aan de oorspronkelijke eigenaar. In dit geval het OCMW dat in 1979 de gronden verkavelde en verkocht, onder de voorwaarde dat er binnen de 5 jaar moest op gebouwd worden. Zoniet diende er een vergoeding betaald te worden van 25% van de oorspronkelijke koopprijs en 5% voor elk jaar dat de 5 jaar zou overschrijden. Tot op heden is deze schadevergoeding nooit geëist geweest door het OCMW. En zo ontdekt men bij toeval dat hier nog een serieuse som kan gevorderd worden, som die opgelopen is tot bijna 1.5 keerde oorspronkelijke verkoopprijs van de twee percelen. Dat

kan tellen, redeneert men bij het OCMW, en men begint een uitweg te zoeken. Een oplossing moet gevonden worden, want zelf vindt men het overdreven om na 12 jaar dergelijke som te eisen. Blijkbaar voelt men zich enigszins schuldig (aan nalatigheid) want meer dan 6 miljoen vragen, nadat men jaren niets van zich heeft laten horen, moet hard aankomen bij de betrokken eigenaar. En inderdaad, dit getuigt van onbehoorlijk bestuur. Het is alsof men tweemaal wil ontvangen voor hetzelfde. Waarmee niet gezegd is dat de eigenaar helemaal vrijuit gaat. Een minnelijke schikking is naar het schijnt in de maak en dat is ook niet meerdan logisch. De vraag kan gesteld worden of er nog meer van dergelijke nog te innen sommen kunnen gevorderd worden. Zijn alle sociale kavels binnen de 5 jaar bebouwd geworden. Zo niet, zijn er dan nog schadevergoedingen te eisen? Anders wekt men de indruk dat er gespeculeerd wordt met gronden die als sociale kavel bedoeld waren, en lijken nieuwe kavels niet zozeer uit behoefte gecreeërd te worden, dan wel enkel op vraag van eigenaars.

Welk beleid Opnieuw dringt zich de vraag op naar het woonbeleid dat in het verleden werd gevoerd, en nog altijd. Voornaamste speler in dit beleid is het College van burgemeester en schepenen. Zij zijn het die beschikken over (het advies inzake) de vergunningen en het al dan niet toelaten hoe en waar er gebouwd kan worden. De vraag moet dringend gesteld worden of er behoefte bestaat om dit 'stadje' (zoals sommigen er graag mee uitpakken) verder uit te breiden met woongebied. Toegegeven, door het invoeren van een belasting op onbebouwde percelen doet men aan inbreiding en opvul-

bebouwing. Eigenlijk had de Thijsakker reeds lang moeten volgebouwd geweest zijn, vooraleer nieuwe verkavelingen (Elsbroeken, Houvast, ... Wereldakker) op te starten. Speculatie is er zeker in het verleden geweest, en nog steeds? Het onbeperkt uitbreiden van de woonzones leidt dan weer tot problemen qua ontsluiting, verkeer en (on-)veiligheid. Wie zo oploopt met dit gezellig 'stadje', wil toch wel een halt

toeroepen aan de ongebreidelde uitbreiding ervan. Maar niet alleen de politiek heeft te weinig nagedacht. Ook de burger mag wel eens mnea culpa zeggen. Wie grond bezit en deze kan verkavelen, en een meerwaarde realiseren, laat zich dit toch niet ontzeggen. Hoe zoudt ge zelf zijn? Kan de politiek dan anders beslissen? Tegen de individuele belangen in? De politieke klasse dient het algemeen belang, dat niet de optelling is van alle individuele kleine belangen, te behartigen. Een visie op lange(re) termijn, gericht op de toekomstige inrichting van dit dorp, dringt zich op. Binnen het kader van het ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen dat zeer binnenkort aan de bevolking voor advies wordt voorgelegd, moet de gemeente Hoogstraten dringend werk maken van een geïnspireerd en gefundeerd gemeentelijk ruimtelijk plan. Zodat iedereen weet wat de beperkingen en mogelijkheden zijn voor de volgende 25 jaar, zonder uitwegen of achterpoortjes. Als iedereen weet waaraan zich te houden, zullen beide partijen, politici en burgers, in een veel eerlijker verhouding tot mekaar komen te staan. Aan de overheid om, in open samenspraak met de bevolking, de krijtlijncn uit te tekenen.•

Keichtermans wil Wortel-kolonie beschermen Minister Theo Keichtermans, bevoegd voor landschapszorg, wil het domein van Wortel-kolonie als landschap beschermen. Het beschermingsdossier is klaar, het is nu wachten op de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet dat op 31 mei 1996 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Op dit moment is er een vacuüm, beschermen volgens het nieuwe decreet kan nog niet, volgens het oude niet meer. Als de uitvoeringsbesluiten tijdig door de parlemcntairc molen geraken komt minister Keichtermans op 23 november naar Wortel-kolonie.., om de bescherming te ondertekenen. Als voorbereiding van het congres van de Vlaams Contactcommissie Monumentenzorg (VCM) dat op 23 november in Wortel-kolonie doorgaat. werd een afvaardiging van Het Convent op het kabinet van Kelchtermans ontvangen. Zijn directe medewerkers, Hugo Abts en Ingrid Van Den Berghe, ontkenden met klem al de wilde geruchten die rond Wortel- en Merksplas-kolonie circuleren. Ook de geruchten die binnen de plaatselijke VLM-kringen de ronde doen. Er is geen sprake van een compensatie voor de landbouwgronden die verloren gaan door de aanleg van de HST of een ruil van gronden voor één of andere ruilverkaveling. Men kent die geruchten maar sluit die mogelijkheden formeel uit. Wortel-kolonie zal beschermd worden als landschap. De Vlaamse Landmaatschapij (VLM) zal, samen met andere betrokken partners, binnen een termijn van drie jaar een beheersplan

moeten opstellen dat past in 'het als landschap beschermd geheel'. Ondanks deze duidelijke beloften blijven de organisatoren, Het Convent en Handen-Af, bijzonder waakzaam. Men wil het scenario, dat uitgezet was naar 23 november toe, behouden. Deze week zullen alle volksvertegenwoordigers en senatoren van de provincie Antwerpen

de kans krijgen om de aanvraag tot bescherming mee te ondertekenen. Op de persconferentie na het VCM-congres, georganiseerd in samenwerking met de Lionsclub l-loogstraten Marckland, zal men de namen bekendmaken van de verkozenen die voor een bescherming als landschap zijn. Dan weten we meteen voor wie van hen het niet hoeft, en dat zegt veel.

Wortel-kolonie en American Express Lam de Koning Boudt\\ ijntii hting ,.al het domein van V ortel-kolonie ot nommeerd om den in een cioep ' an de 100 mee\t bedreigde monumenten in de v emeld Amrncan Expi es geeft 1 inuieiele steun aan er ii AmLrikaanre erenicine die in. h in de World Monument Wak hem s' noemen 7ij elee1errn jaarlijks uit d ' Ii t vande 100 g nominrem dc rnonwnenteu een dertital pojLrtcn American Express 'stelt jaarlijks 50 no Ijoen trank ter hr'chikking Die «elden woiden ' erdec Id ondr r de geselectucide monumenten en moeten inteol nil gebruikt worden om hel behoud van hr t betrokken m000mr nt scilig te st 'II n. 15


REGIONAAL

25 jaar Streek VVV-Noorderkempen

:

Met een mooie tentoonstelling in 't Steentje, een kleurrijke stoet over de Grote Markt en een feestelijke academische zitting in het stadhuis vierde de Streek VVVNoorderkempen haar zilveren jubileum op vrijdag 20 september in Turnhout. Hoogstraten was niet alleen bestuurlijk vertegenwoordigd; ook de vendeliers De Gelmelzwaaiers en de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei waren aanwezig om het belang van de verdiensten van deze vereniging te beklemtonen. Burgemeester Marcel Hendrickx van Turnhout genoot de eer om als eerste spreker de tentoonstelling te openen in het Kempens toeristisch informatiebureau 't Steentje aan de Grote Markt. Volgens hem was deze tentoonstelling een weerspiegeling van de samenwerking in de Kempen, o.a. door de grote overzichtskaart met belangrijke herkenningspunten, dc tafels met bekende specialiteiten uit de Noorderkempen en de talrijke drukwerken uitgegeven door de Streek VVV-Noorderkempen. Daarna trok de stoet met genodigden over de Grote Markt naar het stadhuis aan de overzijde. De opening van deze optocht was wel heel Hoogstraats: voorop gingen de Gelmelzwaaiers, onmiddellijk gevolgd door de Ghesellen van de Aardbei; beide groepen in hun kleurige historische klederdracht. De Gelmelzwaaiers kregen een ferm applaus na hun demonstratie voor de ingang van het stadhuis. Theo Vanderhallen. reeds 25 jaar voorzitter van de Streek VVV-Noorderkcmpen, begon de academische zitting met het verhaal van de stichtingsvergadering van de Streek VVVTaxandria op 17 december 1971. 1-let was een initiatief van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme om de plaatselijke VVV's te groeperen in gewestelijke verenigingen. In dc statuten staat vermeld dat de vereniging tot doel heeft: het toerisme te verdedigen, te bevorderen, te spreiden en te ordenen in gewestelijk verband en wel in een gebied dat volgende gemeenten omvat: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Gierle, Hoogstraten, Loenhout, Meer. Meerle, Merksplas, Minderhout, Oud-Turnhout, Poppel. Ravels. Rijkevorsel, Sint-Lenaarts, Tielen, Turnhout, Vosselaar, Weelcle, Wortel (toen 20 gemeenten). Na de fusie van de gemeenten in 1977 kwam Vlimmeren erbij als deelgemeente van Beerse en verloor men Loenhout aan Wuusiwezcl, SintLenaarts aan Brecht. Gierlc aan Lille en Tielen

aan Kasterlee. Voor Hoogstratcn wat dat een spijtige zaak want zo gingen twee naaste buren naar een andere Streek VVV. Ook door de fusie van gemeenten werd de VVV-Noorderkempen die Meerle. Meer. Minderhout, Wortel en Hoogstraten vertegenwoordigde, gewijzigd in VVV Hoogstraten en werd meteen ook de benaming Streek VVV-Taxanclria gewijzigd in Streek VVV-Noorderkernpen. Voorzitter Vanderhallen besloot met: 'Naar de toekomst toe wil de Streek VVVNoorderkempen via een goed beleidsplan, solidair en in nauwe samenwerking met de Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen. Toerisme Kempen, de andere Streek VVV's de plaatselijke VVV's, de diensten voor toerisme, de gemeentebesturen en de private sector zich blijven inzetten om van de Kempen, en mcerin het bijzonder de Noorderkempen, een toeristisch nog meer aantrekkelijke regio te maken, die voor de toerist aangenaam is om te bezoeken of om er langer te vertoeven en waar het voor onze eigen mensen gezellig is om in te leven. Frans Van Gael, oud-bestendig afgevaardigde en één van de initiatiefnemers bij de oprichting van deze Streek VVV, ging ook uitvoerig in op het ontslaan en de geschiedenis van deze verenigingen. Hij herinnerde zich vooral nog hoe moeilijk het was om mensen en besturen echt enthousiast te maken voor een toeristisch beleid. Het toerisme was in dejaren zeventig zeker geen grote prioriteit bij de openbare besturen. Hij hoopte op nog talrijke realisaties voor de verbetering van de toeristische infrastructuur in onze streek. Als laatste spreker kreeg Jos Geuens, huidig bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen, het woord. Volgens hem is het toerisme in de Kempen op de goede weg. Alleen al in het arrondissement Turnhout steeg de omzet in de

Theo Vanderlial/en, i'onrjtter Streek VVVNoorderkem pen, dankte talrijke medewerkers, bestuurders, verenigingen en instellingen die gedurende de voorbije 25 Jaar het toerisme in onze streek hielpen uitbouwen. toeristische industrie tussen 1988 en 1993 met 50% tot meer dan 10 miljard op jaarbasis, de investeringen verdubbelden en de werkgelegenheid steeg met 850 eenheden. Tegen 1997 zullen er opnieuw 800 nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen voor voornamelijk laaggeschoolden en vrouwelijke werknemers. 'We moeten ons blijven profileren als een eenheid rond het begrip Kempen en naast Limburg de kern vormen van het product 'Groen Vlaanderen'. Zo kunnen we ons 01) een evenwaardig niveau plaatsen naast de kuststrcek en de kunststeden. Een belangrijke klemtoon in dit beleid moet liggen op de verdeic uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking, op meerthemagerichte of doelgroepen-gerichte promotie', aldus Geuens. Tenslotte pleitte hij nog voor een goede samenwerking tussen de VVV-structuren en de Openbare besturen om onverdroten verder aan de toeristische weg te timmeren. •

Talrijke genodigden, waaronder iie (Jhe,sellen van de Aardbei, verzanielden zich voor liet Regionaal Toeristisch Coördi,iatiecenirwn voor de Kempen (het Steentje aan de Grote Markt te Tom hout).

IE


REGIONAAL

HOGESNELHEIDSLIJN In hei Ilvili tadKhIad in ] 6 nLiher ei'scheen de Gewestplanwijziging met betrekking tot de reservering van gronden langs de E19 voor de aanleg van de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Rotterdam. Bij deze gcwcstplanwijziging is de Vergelijkende Studie van de Tracé's van de I-ISL tussen Antwerpen en Rotterdam, aangepast in september 1995. gevoegd. De Streekcommissie van Advies voor de Provincie Antwerpen gaf een gunstig advies voor bundeling van de HSL met de Havenweg Al2. Met dit advies ging deze commissie in tegen dat van de Bestcndige Deputatie en van de gemeenteraad van Antwerpen, die beiden kozen voor aanleg van de HSL langs de E19-autosnelweg. Bij de commissie werden 22.420 ontvankelijke bezwaren ingediend waarbij er 7.933 tegen het principe van aanleg op zich waren. Nochtans moest de commissie zich neerleggen bij het eerdere besluit van de Vlaamse Regering om de lijn aan te leggen, zodat haar advies niet meer over de grond van de zaak kon gaan. De commissie trad de 16.473 bezwaren bij die tegen aanleg langs het E19 traject gericht waren. Voorts weerlegde ze de 4.328 bezwaren die het Havenweg-tracé afschoten. Gek is dan ook dat de officiële studie blijft opteren voor de El 9-variant en dit zowel vanuit alle oogpunten bekeken. Hoewel tal van politici kozen voor het westelijk tracé, blijft aan de oostkant (van aan parking de Moeren tot over de Nederlandse grens) een strook gereserveerd. Vraag die men zich kan stellen, is waarom de HSL op Belgisch grondgebied onder of boven de snelweg zou gaan en oostelijk zou blijven. Geruchten als zou men de ganse snelweg oostwaarts (richting Meerdorp) willen verleggen, doen de ronde met als reden dat aldus de transportzone zou kunnen gespaard blijven. Onlogisch want dan zou de zone op Nederlanse bodem, Hazeldonk, veel meer te lijden krijgen van de aanleg. Rarara. Wie brengt ons hier duidelijkheid?U

autobanden

Kerstmarkt ingericht door Dagcentrum Markclal Markdal biedt dagopvang aan 21 mentaal gehandicapte volwassenen uit de Noorderkempen. Aan deze mensen worden dagelijks activiteiten aangeboden. Vele hiervan leiden tot een mooi, volwaardig afgewerkt produkt. Onze twee vorige kerstmarkten kenden een enorm succes. Velen betoonden hun lof voor het werk van onze gasten. Reden voor ons om dit initiatief voor de derde keer te herhalen. Sommigen die vorig jaar kwamen zullen allicht ervaren hebben dat de cafetaria in het dagcentrum veel te klein was. Daarom zal de markt dit jaar doorgaan in feestzaal van Dijck. De gasten zijn al enthousiast gestart met het maken van kerstbeelden, kerststallen, kerstversiering, kerstcadeautjcs,... U kan deze artikelen bewonderen en eventueel kopen op onze derde kerstmarkt. Deze gaat door op: - vrijdag 22 november van 19.00 tot 22.00 uur - zaterdag 25 november van 19.00 tot 22.00 uur - zondag24novembervan 14.00 tot 17.00 uur Naast de kersttentoonstelling kan u op deze dagen genieten van een drankje en een lekker hapje. Dit alles in een gezellige kerstsfeer. De kerstmarkt gaat door in feestzaal van Dijck. Leopoldstraat 43 te 2330 Merksplas.

U bent van harte welkom!!!

5 november Telefacts VTM CODA HOSPICE WUUST WEZEL Verjaardag

Ongevallen Zaterdag 21 september om 14.00 uur botste aan Kleine Meerweg en Driehoekstraat te Meer de auto bestuurd door Maria Rijvers, Driehoekstraat 21 Meer met de auto bestuurd door Antonius Smets, Gelmelstr. 107 Hoogstraten. Er was lichte schade. In Wortel, aan de Langenberg, werd Constantinus Van Loon (50 j.) De Poot 15 Merksptas, zwaar gewond wanneer hij op vrijdag 27sept. om 22.10 u. mei zijn auto in botsing kwam met dc auto bestuurd door Paul Geens, Lange nberg 31 Wortel. Maandag 30 sept. om 8.45 u. botsten aan de Langenberg te Wortel drie autos. Een auto reed een andere langs achter aan. Deze op zijn beurt beukte op een voorligger waarin Toon Horsten (28j.), Begijnhof 16 Hoogstraten, licht gewond werd. Donderdag 1 okt. om 10.20 u. kwam aan de Lodewijk De Konincklaan te Hoogstraten de auto bestuurd door Miguel Schouppe, Desmedtstraat 70/1 Minderhout, in botsing met de auto bestuurd door Adriaan Braspenning, Minderhoutsestraat 80, Minderhout. Beide wagens liepen lichte schade op. Donderdag 10 okt, om 9.20 u. botsten op de Meerse transportzone aan het kruispunt Luxemburgstraat en de Ryadstraat een vrachtwagen met een lichte vrachtwagen. De 36jarige Ria Van den Broeck, Vredeboomstraat Meer werd hierbij zwaar gewond en naar het ziekenhuis overgebracht. Zaterdag 12 okt. om 19.45 u. botste aan de Meerseweg te Meer, de auto met aanhangwagen bestuurd door Willy Aerts, Meerleseweg 84B, Meer, met een lichte vrachtwagen die het hazenpad koos. Willy Aerts bleef achter met zware schade. Donderdag 17 okt, om 14.30 u. botsten aan het kruispunt Strijbeek en Markweg te Meerle de auto's bestuurd door Jacob Van Hofwegen, Koekoeklaan 6 Meer en Stevens uit Strijbeek. Ni. Er was stoffelijke schade. Maandag 21 okt. om 17.10 u. kwam het aan de Desmedtstraat te Minderhout, tot een frontale botsing tussen twee personenwagens. De bestuurster Frida Lepinoy, Desmedtstraat 70, werd zwaar gewond. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

(PEITEn * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/ 314.63.05

Oijnn- Wereldwinkels bestawi in Vlaanderen 25 jaar en dat werd op grootscheepse wijze gevierd op de Heizel, op 26 oktober. De Wereidwinkel van Hoogstraten - al bijna even oud - vierde die verjaardag op meer bescheiden wijze met een Open Deur op 12 oktober. Op die gelegenheid werd een staatsie foto gemaakt waarop volgende st'ereldwinkeliers u roelachen: Marleen Verbruggen, Hilt Rigouts, Mai Verheyen, Bea Verheven, Josee Fransen, Koen Pans en Lief Pans. Niet op de foto maar wel niet hun hart bij de zaak.' Leen Vissers, Magda Goossens en Carlo Tackx, evenals de wijkwinkeliers Bert Michielsen en Lieve Van Roy, FrancineAnthonissen en Jan Fret.

17


h@@02 ~~229n

Al het nieuws voor en over HOØGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Best een mooie nazomer die we in oktober kregen. Op één van die zachte zondagmiddagen werden we blij verrast door het beiaardspel van de Hoogstraatse klokketoren. Voor één keer geen 'reuzeke, reuzeke' of 'sur le pont', maar echt een Hoogstraats volkslied : "Pas oep veur schoon vrouwen" van de Spilzakken. Knap gedaan, beiaardier. En die zonsverduistering op zaterdagnarniddag 13 oktober moet u toch ook wel gezien hebben. Die truuk met die emmer water kwam wel van pas om het verschijnsel goed waar te nemen, hoewel de zon wat laag stond om in die emmer te vallen. In dubbel glas was de waarneming ook goed te zien. Nogal wat serieus leesvoer vindt u hieronder, afgewisseld met impressies van voorbije aktiviteiten en de aankondiging van weeral nieuwe.

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten T&efoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

100 jaar Wielersport

'

iT

1

0p zaterdag 21 september vierde de Koninklijke Veloclub "De Lustige Wielrijders" het bestaan van 100 jaar wielersport in Hoogst raten. Op vehikels uit vervlogen tijd werd de fanfare St. Catharina afgehaald door Gust Vermeiren, Frans Simons, Leo Melis, John Van Tongerloo, Marc Van Gestel en mevr. Pauwels en het feestterrein opgeleid.

Ter gelegenheid van 100 jaar wielersport werd voor de Hoogstraatse Wielertoeristen het klassieke parcours afgesloten. Op het podium nadien verschenen 3 winnaars, elk in hun leeftijdscategorie, Frans Van Dun, Jan Verheyen en Jaak Coertjens. Aan Jos Stoops, die het net niet haalde van Jan Verheyen, werd gevraagd of die neusplakker nu echt niet had geholpen. "Ge moet bijna niet trappen antwoordde Jos, "maar Jan was sterker". ",

Meer dan 120 kinderen, met zeer mooi versierde fietsen, gaven gevolg aan de oproep van de Veloclub om 100 jaar wielersport mee te vieren. In een vrolijke ere ronde over de Thijsakker werden ze nadien voorzien van allerlei lekkers en ander materiaal, Op het podium verschenen dan ook niets anders dan tevreden gezichten.

18


HOOGSTRA TEN

Lezingen

.

. :. ........

Busje komt zo

Dc openbare bibliotheek organiseert in het najaar verschillende aktiviteiten. Zo is er elk van de volgende maanden een lezing gepland door vrouwelijke auteurs, schrijfsters dus. Op woensdag 30 oktober spreekt Diane De Keyzer over haar boek "Madame est servie leven in dienst van adel en burgerij". In het maandtnlmmer van mei van dit jaar besteedde de Hougstiaatse Maand veel aandacht aan hetzelfde onderwerp mensen van hier bij ons die 'gaan dienen' zijn. Om 20 uur wordt er begonnen en de inkom i gratis. Brigitte Raskin komt op 12november vertellen over haar eigen werk. In 1988, na een tijdje TVfiguur te zijn geweest, debuteerde ze met 'Koekoeksjong', het levensverhaal van een Antwerps hoerenkind. Twee jaar later verscheen 'Overwinterdagboek', gevolgd door 'De Maagd van Antwerpen'. In 1994 vertelt ze het verhaal van haar oom Joseph, missionaris in China en oorlogsheld, in 'De Eeuw van de Ekster. Dit jaar publiceert ze 'Afscheid van steen', ecn bundeling van teksten over haar kindertijd in Aarschot. Zelfde aanvangsuur en wederom gratis toegang. Op woensdag 11 december, ook om 20 uur, is Kristien l-lemrnerechts te gast in de bibliotheek. 'Een Zuil van Zout' verscheen in 1987. Voorts schreef zij 'Brede Heupen', 'Zonder grenzen', 'Zegt hij, zegt zij', 'Wit Zand' en 'Veel Vrouwen, af en toe man'. Een essaybundel verscheen vorige maand. 'Altijd met uw gezever, gij'. El

Ii 4 Hill. /). ,1ii(l/l1I(lÇi1lO!fl .() / It i•i/ 1 '11/ t/t •( de nieuw aangelegde /,ushalie aan liet Spijker. Voor /e c/iauftèurs en de ,oudeitien, ook die per fiets toekwamen, was het nog even 'rt'ennen. Onder liet toeziend oog van De Lijn, de directie en liet gemeentebestuur werd de investering op haar veiligheid beoordeeld. Op zaterdag 26 oktober werd deze installatie officieel geopend, ook het officieel infi etsen van liet fietspad van Meerle naar Minderhout greep toen plaats. '

.

Abonneer nu:

314.41 .26 314.55.04

Protest of onrust

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

01) dinsdag 15 oktober kwamen ook dc 1-Ioogstraotse scholieren op straat naar aanleiding i'aii het zogenaamde .rpaghetti -arrest van hetHof van Cassatie in de zaak Dutroux. Gans die week was er onrust in liet land, dat als hoogtepunt de betoging op zondag 20 oktober kende. Opmerkelijk was toch enigszins her stilzwijgen van het parlement, in dit geval de hootdactor die als wetgever één en ander kan en moet veranderen. Want justitie leek de zwarte piet uit vrije wil niet te aanvaarden en gebaarde van krommenaas. Concrete maatregelen zijn die week niet voorgesteld geworden, hoogstens vroeg men zich af of men al dan niet als partij of politicus zou deelnemen aan de betoging. Blijkbaar is men nog niet erg genoeg verschoten van de reactie van de Generatie (n)X want reeds op vrijdag van die week werd medegedeeld dat afss'ezigheden in de school niet langer geduld konden worden. Wordt de jeugd dan nooit ernstig genomen?

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: UW trouwdag. Een dag die ii nooit sergeet en waarop ii nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. ij

19


HOOGSTRA TEN

Aannemer Ostmuseum in faling )p nnI 7 oktober werd de 1 irma D'Hulst uit Lier failliet verklaard en weiden dc restauratiewerken aan hel toekomstige Stedelijk museum stilgelegd. Eén week later, op maandag 14 oktober, mochten, na een akkoord met de curatoren, de werken opnieuw starten. Het Convent zal de restauratie in eigen beheer en niet de verschillende onderaannemers afwerken. De firma D'Uulst was bijna een eeuw oud en was, vooral in de jaren '60 en '70, één van de meest toonaangevende bouwondernemingen van de provincie Antwerpen. De werken werden aan D' Hulst toegewezen op 14 april 1995, na een beperkte openbare aanbesteding waarbij de firma utt Lier met de gunstigste prijs inschreef. Het personeel van D'Hulst leverde zéér degelijk werk maar....nam daar ook ruim de tijd voor. De laatste maanden voelde men dc moeilijkheden aankomen. De directie liet zich te vaak verontschuldigen op de werfvergaderingen en er verschenen alleen nog onderaannemers op de werf. Onmiddellijk na de faling nam Het Convent contact op met een gespecialiseerd jurist, die de opdracht kreeg om de belangen van Het Convent én deze van alle betrokken onderaannemers te verdedigen. Na onderhandelingen met de curator werden alle onderaannemers, die aan het Ostmuseum gewerkt hebben en bij de faling betrokken zijn, erkend als hevoorrechte schuldeisers op de gelden die Het Convent (nog) aan D'Hulst verschuldigd is. De middelen om hen te betalen zijn voorradig. Verder werd aan Het Convent een schadevergoeding toegekend voor het niet nakomen van het contract en kreeg de vzw de toestemming om de werken in eigen beheer af te werken. De werken zullen geen noemenswaardige vertraging oplopen.

In Memoriam E.H. Jules Roggen

18 Jaar geleden verliet Jules Roggen de Kempen. Hij was 9 jaar leraar aan de laiidbouwschool van Geel en 27 jaar directeur van de Land- en Tuinbouwschool in Hoogstraten. Hij stierf, 83 jaar oud, vrij onverwacht in het ouderlijk huis te Hakendover. De Hagelander-Haspengouwer, priesterlandbouwingenieur, was uitermate begaafd, scherp van geest en ook metsertimmerman. 'Als oudste van negen kinderen heb ik vanaf de vijfde telg mijn broers en zusters mee opgevoed.' Nu nog was hij zowat de pater familias. Van die thuis heeft hij nooit kunnen scheiden. Tijdens de vakanties en in de Vrije tijd van zijn pensioenjaren heeft hij de boerderij verbouwd en gerestaureerd; hierbij het uitzicht en de eigenheid van de Brabantse hoeie zorgvuldig bewaard. 'Dat heb ik zelf gemetst!' Nu nog was hij zeer actief: dienstdoend pastoor van Binkom, animator en drijfveer van het comité dat de befaamde processie van Hakendover in eer herstelde en bezig met nog veel andere dienstbaarheid. Maar 'ik onderging hier echter hetzelfde lot bij mijn terugkeer in Hakendover. Ik wei d duui wi ii pi iestLl Lullcga' gedoodverfd als een Kenipenaar'. Bestaan er dati toch 'blauwe pastoors' of is het de draad van een zeker zeifbeklag door heel zijn leven? 'Door de Kempenaars werd ik aanvankelijk moeilijker aanvaard omdat ik ccii

Leo ier/oren gereden JV1olteni-knchî uit de rijd van Eddv Merckx won/t bij aankomst nog even aan de tand gevoeld door de speaker van dienst. Tegen clie moderne tubekes was niet op te tornen, antwoordde de niet eens zo vermoeide coureur. 20

Haspengouwer was.' Hij bestempelde zich als 'iemand die voor niemand een blad voor de mond neemt, zijn mening over de dingen heeft en door niemand kan tegengehouden worden om zijn gedacht te zeggen'. In de ogen van sommigen een eufemisme voor kritikaster. Deze eerwaarde leraar 'moest' in 1951 naar Hoogstraten 'omdat de in 1947 opgerichte school van geen kanten marcheerde'. 'Stokken in de wielen' door bijvoorbeeld hoofdonderwijzers die reeds avondscholen hadden en landbouwers die hardnekkig volhielden: 'ik zal hem zelf wel leren boeren en tot zijn 1 4de naar school is genoeg.' Er was de concurrentie van Stabroek, de rijke provinciale school, minister Collard, enz. Maar hij heeft het gemaakt, een mentaliteit gewijzigd, honderden gevormd: in de school, door talloze voordrachten en huisbezoeken. Hij is van de Kempenaars gaan houden 'zoals ze waren'. Hij was dankbaar. 'Ik mocht een jeugd opvoeden die ik met geen enkele school zou hebben willen ruilen.' Hij maakte vrienden 'die het gebleven zijn'. Zijn gouden hart van koekenbrood lachte en weende met vreugde en leed van vrienden, collega's, leerlingen.., en was toeverlaat bij menig probleem. Hij was zeer gevoelig voor - had nood aan? erkentelijkheid. 'De Kempenaars droegen me na dertig jaar op de handen'. Terecht beroemde Jules Roggen er zich op dat hij één van de medestichters zeker een van de voornaamste - was van het Proefbedrijf der Noorderkempen. In de rook van pijp en sigaren kwam het akkoord tot stand in zijn woonkamer. Tot aan zijn pensioen was hij er de ondervoorzitter van. Even trots vertelde hij dat hij Marcel Vanderbruggen, ook Hagelander, tegen andere kandidaten in kon doen aanstellen 'als de man die ze in de Kempen nodig hadden'. In de door hem genoemde 'drieeenheid: Veiling, Proefbedrijf, Land- en Tuinbouwschool' hebben we lange jaren samengewerkt met hem, samen bestuurd. We konden vrij en vrank, sans rancune, niet hem van mening verschillen en kregen soms - van opportunistische Jules? de zwarte Piet toegespeeld. We denken dankbaar terug aan zijn dienstbaarheid en inzct. Met zijn grote gavcn, kleine hebbelijkheden en een goudcii hai t, is hij voor de bocrcnstand en voor de Kempen van onschatbare waarde geweest. Mon Rigouts

ir 03

mciønd

-

314.55.04


HOOGSTRA TEN

Rotary verwent Markdal S mus 1990 orvaniseert Rotjr Flom,mslraten Ke mpe n jaarlijks een ot meer concert en in cle Siiii-Catliai ivakei k van 1 luusli atcu Op dag 13 en ïondag 14 april 1996 stonden de uitvuet iligeil van liet Glui ia val! Vivaldi. Exultate Jubilate van Mozart alsook zijn Kronungsmesse op het programma. Meer dan duizend toehoorders uit Hoogstralen en de Kempen woonden de concerten bij. De opbrengsten van deze culturele activiteiten worden elk jaar opnieuw geschonken aan één ot meer sociale projecten in de Noorderkempen. Rotary deelde dit jaar ongeveer 500.000 fr. uit. Van dit bedrag ging 150.000 Ir. naar vzw Markdal, een dagcentrum voor mentaal gehandicap ten in Merksplas. Tussen 1986 en 1996 kreeg het centrum Markdal reeds meer dan één miljoen fr. van deze vereniging. Rotary Hoogstraten-Kempen viert dit jaar zijn eerste decennium. Maar ook kleinere sociale projecten uit de streek worden niet vergeten bij de verdeling van de winst. Jaarlijks maakt het clubbestuur een selectie uit de talrijke aanvragen. Rotary Hoogstraten-Kempen wil ook in 1997 deze traditie voortzetten. Op zaterdag 22 maart, juist voor Palrnzondag, bïj het begin van cle Goede Week, kan men om 20 uur in de Sint Catharinakerk van l-loogstraten komen luisteren naar de uitvoering van de Matthiius Passion van Johann Sebastian Bach, onder leiding van Werner van Mechelen. De opbrengst van clii concert wordt geschonken aan vzw Widar Gehandicaptenzorg. Kaarten voor dit concert kan men enkele weken vooral bekomen hij de toeristische dienst San Hoogstraten.

Eio,u/erdog 17 oktober ,schoiil. Ro1,v Hoogsrraten-Kenipen nognwals een clieque (150.000fr.) aan vzw Markdal (Merksplas). V l.n. r. Wim van Weenen, verantwoordelijke concerten, Herman Cornelis, directeur Markdal en Jef Daneels. Rotarvvoorzitter.

w

Geweldig feest

Kort na de herdenkingsinis kmmanien de 40-jarigen tuit Hoogstraten (jaargang 1956) niet opvallend goed humeur samen in de feestzaal hij Adams, op zaterdag 12 oktober. Gezelligheid was troef i'anaJde eerste minuut. Plezant om te horen en zien hoe weinig (of hoe veel) die oude vrienden veranderd tt'aren. Nog wat goede muziek en een pintje erbij zorgde er voor dat de meesten om ... naar huis gingen. Dat het bijna licht was, omschrijft in deze tijd van het jaar nog best liet uur van thuiskomst. Moe maar voldaan. De om, e:igeIt :iillm ,m 'ulgi ,ule l eer t eer t (Ifl (le partij :ijlt, zeker oefen.'

Open bedrijvendag

1- rest mij. Mcii nos ltOgmi/ Enkele duizenden mensen brachten ccii bezoek mlm til ,Ie onder de indruk van vooral de 'wasstraten ', 16-vaks-wasmachines met een continu proces. In de aft't'erkplaats, waar liet linnen toekomt niet een restvocht van 40%, zorgen de man gels voor een peifecte droging en vouwing van de lakens.

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

N.V. GARAGE VAN USSEL

u PION fl21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60 1I


HOOGSTRA TEN

Kerstconcert

Ongehoord

Of we nu:, \ nu maand \ crgisscn? Toch niet, want op vrijdag 13 december richt het Davidsfonds 1 loogstratcn in samenwerking niet de Lions Club Hoogstraten-Markland en met het Jcugdmuzickatclicr, een kerstconcert in met als uitvocrdcrs dc Bob Boon Singers. F)it ensemble werd opgericht in 1963 en brengt originele hewerkingen van traditionele volksliederen, evergreens en meer moderne nummers. 15 niet professionele zangers brengen u uiteraard in deze periode kerstliederen. Plaats van gebeuren is de St. Catharinakerk en de aanvang is vastgesteld op 20.30 uur. In voorverkoop kosten de ksarten 1 Sil RF krijgbaar bij de VVV (Dienst voor Toerisme). Je kan ook storten op rekeningnummer 414605028 1 39 (Davidfonds). Ter plaatse betaal je 250 BF, voor studenten, leden en 60-plussers blijft het 150 BF. Het Davidsfons organiseert ook nog op 6 november een avond over 'Humor in de prent' oftewel over cartoons. Hugo Stuer toont op die woensdagavond de beste cartoons en laat ze met andere ogen zien? Om 20 uur in het Auditorium van het Seminarie. Wie met deze vereniging mee wil naar de Singel in Antwerpen voor het bijwonen van een concert voor blazers van W.A. Mozart door het kamerorkest Prima La Musica moet dringend bellen met Swa Verschueren, 314.11.88. Deelname in de onkosten bedraagt 800 frank en er wordt vertrokken om 19 uur op donderdag 12 december.

MuzIkale avond Hci KflipILI1 JLIli1Lu rici i erfeen unieke plaats in de muziekwereld. De klemtoon in hun repertoire ligt op origineel werk van eigen bodem. Wekelijks worden nieuwe composities ingestudeerd door de 70 jonge muzikanten die deel uitmaken van het orkest. In 1994 werd dit jeugdorkest door de Vlaamse Regering aangeduid als cultureel ambassadeur voor Vlaanderen. Het orkest levert een grote bijdrage voor de promotie van de fanfare als volwaardige orkestvorm en dit ook bij het traditionele concertpubliek. Op zaterdag 2november is dit Kempisch Jeugdfanfare-orkest te gast in de Rabboenizaal van het Spijker. Aanvang is voorzien om 20 uur. De toegang is gratis, maar u dient wel uw aanwezigheid vooraf te melden op het nummer 3 14.78.48 of 314.48.96.

Als voetgangermoetje toch maarweervan de stoep. We blijven het herhalen als iedereen eens voor zijn eigen deur veegt, en niet altijd de rommel bij een ander ziet, dan komen we al een heel eind. Misschien vallen we in herhaling, dat moet dan maar, maar we blijven -e,qen DJT K t\' \'JET.

WOSH-koor

Het Rode Kruis

In een aincnwei king lu'.cn Broederlijk Delen, Wereidwinkel en Jongeren in Beweging wordt op zaterdag 30 november het WOSH-koor naar Hoogstraten gehaald. Dit uit 70 leden bestaand koor wil hier de stem van de Derde Wereld vertolken. Hun algemeen repertoire bestaat uit liederen van verschillende kontinenten waar van ze er enkele brengen als voorprogramma. In het hoofdprogramma 'naar de maan' brengen ze een muzikaal pleidooi voor een multi-culturele samenleving. Het optreden gaat door in de feestzaal van het Klein Seminarie en begint om 20.30 uur. In voorverkoop betaal je 200 frank voor een kaart van 250 frank. Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis binnen. Li

Die 'larten op naandag 13 januari met een cursus EHBO waarvoor nu reeds ingeschreven kan worden. Deze wordt gegeven in het lokaal in de Gelmelstraat. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen, wende men zich tot Sterkens Annemie, Vrijheid 25, tel. 3 14.13.45. fl

Traditiegetrouw speelt de KWB in het najaar toneel. "Een rijke aap zonder staart" staat weer garant voor veel kijkplezier. Kaarten worden zoals altijd huis aan huis verkocht voor de prijs van 120 frank. De speeldata kunnen we spijtig genoeg niet meedelen omdat ze ons niet tijdig bereikten.

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

De klas vaii:.i.1946

Ook tijdens de maand oktober verzamelden de 50-jarigen voor een gzcIIig ,winien:ijn. in legen vtei/i;ig lol hun tien joor jongerr jubilarissen werden de 'Abraham 's' netjes gescheiden van de 'Sarah ' t ' , vandaar dat er twee foto's dienden genomen te worden. 22


:cI EiJ Parochiezaal in beweging Iedereen zal onderhand wel weten dat sedert ruim een jaar een vernieuwd en uitgebreid zaalcomité aan de slag is om onze onmisbare parochiezaal te verbeteren en stilletjesaan te moderniseren. Op een algemene vergadering van dat comité, waarop heel de parochie eigenlijk hoorde te zijn, maar die door een misverstand niet tijdig in het parochieblad was aangekondigd, verschenen dus alleen de echte getrouwen. Waar dat comité mee bezig is en wat er met onze zaal gebeurt, willen we u echter niet onthouden. Vooreerst gaf het comité verslag van wat er het voorbije jaar zoal gebeurd is. Vanaf vorigjaar is men, met eigen middelen aan het opkalefateren begonnen; inkomhalletjes, harmoniezaaltje en kleedruimte werd door vrijwilligers opgeschilderd. Daarnaast werden kleinere herstellingen uitgevoerd aan stoelen, koeling, enz. De vergadering kreeg toelichting over het gebruiksreglement, dat op een paar kleine punten aangepast werd. Het kon geen kwaad dit reglement eens in herinnering te brengen, heel wat gebruikers blijken niet van het bestaan ervan op de hoogte te zijn, laat staan van de inhoud. Om geld in het bakje te krijgen werden een paar activiteiten op touw gezet die heel wat volk op de been brachten en dus ook voor fondsen zorgden. De kaartavonden brachten bijna 57.000 Fr. op, de fietsdag bijna 56.000 Fr. De uitbating van de zaal zelf leverde een batig saldo op van 129.824 Fr. In het totaal wordt er voor het volgende werkjaar een budget van 250.000 Fr. beschikbaar gesteld om verder te vernieuwen. Daarmee wil het comité de volgende werken uitvoeren

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

- vernieuwen van de gordijnen van de grote zaal - aankoop van een nieuwe deftige geluidsinstallatie (waarvoor wel een kleine gebruiksvergoeding zal gevraagd worden) - vernieuwen van de dampkap in de keuken Zoals voorheen zullen ook kleinere zaken wor den aangepakt door vrijwilligers. Het podium en het beschikbare toneelmateriaal worden nagezien, radiatoren geschilderd, enz. Hoe snel dat allemaal kan hangt natuurlijk af van dc vrijwilligers die hun medewerking willen verlenen. Als je dus even tijd hebt en je wil een steentje bijdragen, geef een seintje aan het zaalcomité. Omdat het comité nog veel mogelijkheden ziet om de zaal te verbeteren, zal er ook de volgende jaren nogal wat geld nodig zijn. De activiteiten van vorig seizoen worden dus opnieuw op de rol gezet. Noteer nu alvast de datums. Kaartavonden op 21 en 28 februari en op 7 maart 1997. Grote fietsdag op zondag 1juni1997. (T leest er t div meer over in dcie rubriek.

Hobby-isten aller landen, opgelet Als je \ an inenine hcni dii andcrs iiissii willen zien waaraan jij je vrije tijd ver prutst, dan zet de parochiezaal van Meerle einde december zijn deuren weer wijd open. Naar goede gewoonte organiseren K.A.V. en K.W.B. Meerle op28 en 29december hun tweejaarlijkse "HOBBYTENTOONSTELLING". Je moet wel tijdig inschrijven, want zo groot is de zaal nu ook weer niet. Meld je voor 20 december bij Jacqueline Gladiriez, Lage Rooy 29 (tel. 315.78.71) of Jcf Wouters, Heimeulenstraat 25 (tel. 3 15.86.64) of bij andere bestuursleden van KAV of KWB.LT

De gulle gevers

IKO in Meerle

1 De Meerlese IKO-klas van juffrouw Leen is weeroni goed bevolkt. Er is amper plaats genoeg om alle leerlingen een plaatsje te geven om te werken. De ouders op de foto mochten alleen op de open-deurdag komen, anders moest erdringend bijgebouwd worden.

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten lndustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Het Rode Kruis heeft de hoffelijke gewoonte elk jaar zijn trouwe bloedgevers en leden in de kijker te zetten. Wij doen er graag een foto bovenop. De gevierden An Brosens en Fons Janssen (10 giften), Karel de Swart en Joanna Martens (25 giften), Ann Brasspenning en Louisa Snoeys (40 giften), Ad Jacobs, Ad Jansen en Jan Snoeys (60 giften), Cor Jacobs (80 giften). Anna Van Den Bogerd en Liza Pauwels (65-jarigen) en Frans Lochten (70- jarigen).

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

23


MEERLE

Natuurverschijnsels Hoewel \ve in deze landelijke SIFL'ek over het algemeen nogal mei de natuur cr1 rouwd zijn, doen er zich af en toe verschijnsels voor die de moeite waard zijn om tegaan bekijken. Begin oktober kreeg Frans Laurijsscn meer bezoek in zijn tuin dan hij ooit gedacht had. Duizenden en duizenden vogels streken zn'n drie avonden achter mekaar neer in de bomen in en naast zijn tuin. Telkens rond dezelfde tijd. even voor zonsondergang kwamen ze in zwermen aangezet (in de vogelwereld spreekt men ook van wolken), toerden even rond boven de tuin en streken dan neer in de bomen, zich helemaal niets aantrekkend van de vogeischrik en van de kijkers. Eenmaal ze in de bomen neergestreken waren, bleken ze met geen stokken of lawaai meer uit de bomen te jagen. Een oorverdovend gekwetter vulde de avond gedurende een kwar tiertje, daarna werden ze stil. De volgende mor gen vertrokken ze weerom in zwermen en trokken ze noordwaarts, richting staatsbossen. Het ging hier om spreeuwen, een veel voorkomende vogel in onze streken. De spreeuwen die hier broeden zijn standvogels en blijven geheel het jaar hier. Heel wat noordelijke spreeuwen zijn echter trekvogels en trekken bij ons door in min of meer grote groepen. Waarschijnlijk heeft zo'n groep enkele dagen in de bomen bij Frans komen uitrusten, alvorens verder zuidelijk te trekken naar hun overwinteringsplaats. Gelukkig voor hem was dc fruitoogst reeds binnen, want anders was er weinig te plukken geweest.

fare Sancta Ce De t anl are Sanela Ccci lia uit Meerle organiseert op zaterdag 16 november om 20 uur en op zondag 17 november om 15 uur haar jaarlijks concertweekend. De concerten gaan door in de Parochiezaal van Meerle, achter de kerk. Dirigent Ludo Jansen en zijn muzikanten hebben deze keer een programma voorbereid, waarbij iedereen kan genieten van aangename, sfeervolle en spectaculaire muziek. Er worden werken gebracht van o.a. Philip Sparke, Ron Goodwin. Ben l-Iaemhouts, Stanley H. Boddington, Andrew Lloyd Webber, Stevie Wonder.... Gastsolist is Stef Pillaert 01) euphonium. Deze rasartiest is zo maar niet de eerste de beste: Hij is 'principal euphonium' bij de

Brass Band Willebroek, waarmee hij reeds verschillende nationale en internationale wedstrijden mee heeft gewonnen. Bovendien heeft hij als solist eveneens verschillende prijzen in de wacht gesleept: onder andere tijdens de Nationale Britse Brassband kampioenschappen in de Royal Albert Hall in Londen en op de International TubaEuphonium Conference in Birmingham, enz... Met ZO een solist zijn wij ervan overtuigd, dat zowel de muziekliefhebber als de volslagen leek zeker een aangename avond of namiddag zal beleven. En als we dan nog vermelden dat de toegang tot de concerten volledig gratis is, dan heeft niemand uit Meerle en omgeving nog een vcrontschuldiging om thuis te blijven!

40 jaar

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse

Roddel Zij die na deze iiie! denken dat erin dcie rubriek nu eindelijk eens iets zal gezegd worden dat ze nog niet wisten maar dolgraag zouden willen weten, zal ik weeroni moeten teleurstellen. Voor nieuwtjes, praatjes, geruchten uit de leef- en andere kamers van ons dorp (m.a.w. roddel) ben je aan het verkeerde adres. Niet dat ik daar te schoon of te verheven voor ben, maar ik weet nooit niks. En als ik iets aan de weet kom, blijkt het oud nieuws te zijn, en tegen dat het hier zou gedrukt staan, is het al geschiedenis. Ons blad is dus niet het geschikte medium voor dal soort nieuws. Nee, voor "RODDEL" moet je op 30november of 1 december naar de parochiezaal. De nieuwe toneelgroep van de K.W.B. zal u dan laten kennismaken met echte roddel, in de vorm van een blijspel. Kaarten kosten 100 Fr. in voorverkoop (bij bestuursleden van KWB en KAV), aan de kassa kosten ze 120 Fr. Trouwens, wie zich tot het toneel geroepen voelt, kan nog steeds aansluiten. Geef een seintje aan George Hendrickx, Hazenweg 17 (tel. 315.01.61) of aan Willy Jespers, Ulicotenseweg 18 (tel. 3 15.90.49). Om in het stuk Roddel mee te spelen, hoef je je niet meer te melden, daarvoor heeft men al echte roddeltantes genoeg.

24

40 jaar, een 1eerpunt schijnt. Een oit,steIe,u/c gelegenheid oni samen Lie beentjes nog eens onder de tafel te steken en herinneringen aan de lagere schooltijd op te halen, vooraleer de niidlife-crisis toeslaat. De Plechtige Kommunikanten van 1968 vonden mekaar terug rond de feesta fel in cle Bombardon.


MEERLE

Mjeelse stratenloop Ondanks het cure hcrkts een iieldden zich heel wat sportieselingen aan cle start van dc 4e Mjeelsc stratenloop. De kleinsten kwamen het eerste aan de beurt, voor 500 of 1000 meter. 97 jongelingen liepen de ziel uit hun lijf Daarna kwamen de groten aan de beurt. 13 deelnemers dienden zich aan voor 3. 6. 9 of 12 km. Met z'n allen trotseerden ze de hevige w mdvi agen. Hoewel hij de Mjeelse stratenloop de klemtoon op sportiviteit en meedoen ligt, willen we U de naam van de winnaar van de 12 km. niet onthouden. Op Jan Hc'ndrickx uit Hoogstraten stond weerom geen maat en niemand kon hem voor cle eindstreep inhalen. Om de verbruikte energie aan te vullen, konden deelnemers en supporicrc in de chirozaal temee h t voor een drankje en een hot -do g .

Rond het groene laken De Meerlese Pieren I'rijten op Tijd beleeft sedert de fusie van de twee clubs een nieuw clan. Het bestuur zorgt regelmatig voor nieuwigheden. Onlangs speelden ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Turnhoutse Biljart Academie. Deze club speelt in nationaal en internationaal verband en telt verscheidene ere-klasspelers in zijn rangen. Martin Spoormans, Ronny DaniĂŤls en Robert Van Dijck (ereklassers) stonden in Meerle rond het laken. De Meerlese leden kregen zo de kans wat hij te leren. Momenteel is er ook een en open drie-band tornooi aan de gang voor deelnemers uit heel de fusie. 0p donderdag 21 november heeft in het lokaal de Volksvriend de finale-avond van dit tornooi plaats. Liefhebbers op post

Wachten (1/) liet t'erlovvemnle vtuiĂŽcehot. l)e plaatje te geven op de eerste rij.

st/un!

iit It//t htetiI,ei,ueg

(1/11

ieiletreit eeit

One-on-one Gym Fitness-centre veriiuisr naar eI) flICL]W( il1 gi'Otcfv iuiirite.

Ook de Volksvriendpotters zitten niet stil. Liefhebbers van Pool-biljart worden op 9 november uitgenodigd voor het "Open Pooltornooi" van de Volksvriendpotters. Er is een behoorlijke prijzenpot voorzien. Inschrijven per team (min. 5 pers.) of individueel vanaf 20.30 uur in lokaal de Volksvriend.0

rT. Bijart spelen is plecant en spannend, maar tegelijk punten opschrijven en spelen is onmogelijk. Gelukkig kunnen de Meerlese Pieren op Maria en Enuna rekenen voor het schrijfwerk. Een goed werk dat naar waarde geschat wordt.

STEEDS WELKOM BIJ ERIK EN SYLVIA 25


we~n4

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Tegen de tijd dat u dit leest is het Allerheiligen en Allerzielen. We zijn ons klaar aan 't maken voor de winter. de grote hoge maïsvelden zijn leeggeruimd, ze zijn het slagVELD geweest waar de kneuzers de hoge aren in de pan hebben gehakt, we kunnen weer onbeperkt ver kijken, want de hoge maïsmuren naast de wegen zijn gesloopt. De bermen en slootkanten naast de wegen zijn ook kort gemaaid voor de winter. De rode paaltjes van 'n halve meter hoog, met de letter H erin, die bij Pidpabrandkranen stonden, zijn her en der ook mee gesneuveld onder het geweld van de kant-maaier of door aanvaringen met zatte chauffeurs? Al wat naast de weg staat van borden of palen wordt vroeg of laat scheef of omvergereden, het een al eerder dan het ander. En zo gaan we stilaan het jaar uit en de winter in.

er eersr een pracnug verzorgoe r.ucnarlsueviering, waarin de provinciale proost Vic Nijs voorging, bijgestaan door onze pastoor Fons Van Dijck, die daarna ook de vele genodigden vergezelden naar de receptie in de parochiezaal. Daar geen te lange toespraken, alleen een hartelijk welkomstwoordje door de voorzitster May Verschueren en nog een woordje van volksvertegenwoordiger Jef Van Looy, eerste schepene. Verder was er een ontmoeting niet ex-hestuurs-

Jansens, Lies Mertens, Leen Gevsen, Rit Geens, Carla Jansens, Lena Cox, Els Sterkens, Lief Rombouts, Mies Willenis, Ria van Meir, Eiiza Van Dijck, May Govaerts, May Willenise, Ria Backx en in 't midden voorzitster May Verschue ren.

r herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stee0,8

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE 5

klcrwdhcI de a,irlijLc Misictentoonstelling. 1-let was prachtig nazomerweer met een lekkere zon, waardoor veel mensen naar buiten gezogen werden om te gaan wandelen in de Kolonie: dus slecht weer om veel volk naar de zaal te trekken. Bovendien was er dezelfde dag missietentoonstelling in Loenhout en in Rijkevorsel, zodat er minder volk over de vloer kwam dan sommige andere jaren. Maar daarom niet getreurd, 't kan niet alle jaren even

voor oeze geiegenneiu waren ue mannen (eega's) ook uitgenodigd, samen toch ruim 170 man (= m + v). Zo'n jubilee komt toch ook niet elk jaar terug. Later op de avond trad buikspreker Bart Bouillart nog op. Na een uur goed lachen werd een beknopt verslag van 75 jaar KVLV voorgelezen. Nadien kon iedereen nog wat bijpraten bij een fris pintje. En zo gaan we op naar de volgende 75 jaar. fl

Bestuursleden KVLV: Ann Vermeiren, Ria Van Ballaer, Maria Verineiren. Jeanne Oo,nen, Martha Voeten, Mie Van Ton gerloo, Lydia Laurijssen, Julia Mertens, Philomene

geopend

75 jaar Missiewerking Zond:i 1

uur.4

op:::::Ioen.

29

Wat er vooral te zien was, was wat de vrijwillige 'breisters' in de loop van het voorbije jaar gebreid hadden (en ook genaaid) honderden stuks, om niet te zeggen duizenden. Ongeveer 20 vrijwilligsters werken heel 'tjaar rond, meest met gekregen materiaal! Kleedjes, mutsjes, sjaaltjes voor kinderen. Dat gaat allemaal naar Zr. Jeanne Verheyen, die in Zaïre werkt, in Kivu, waar het klimaat allesbehalve tropisch is; ge moet er 's nachts onder minstens één deken slapen: ik kan het getuigen, want ik ben er zelf geweest. de dag van de tentoonstelling zelf waren er nog eens 40 vrijwillige medewerkers, die minstens een deel van de 6 á 7 uur in touw waren om de bezoekers te gerieven. Ge ziet, voor de missiewerking hebben (buiten de bezoekers) veel van onze mensen iets over. De Missiewerking (aktie of naaikring) bestaat hier eigenlijk 76 jaar, maar vorig jaar had niemand daaraan gedacht, naar 't schijnt. Dus wordt het dit jaar gevierd. In 1920 heeft Pater Jozef De Clerck voor het eerst hier een soort naaikring opgericht, een kring van vrijwillige werkers, maar over die eerste beginjaren is niet veel op schrift gezet of bewaard. De pater, broer van de gemeentesecretaris De Clerck, vertrok in 1924 naar de missie van Scheut in China, waar hij in 1929 al overleed, 35 jaar oud. Hij had de oorlog van 14-18 meegemaakt in de loopgrachten achter den IJzer, zodat hij niet vroeger was kunnen vertrekken.


WORTEL De missienaaikring werkte verder, er waren nog andere Wortelse missionarissen. Na de oorlog vertrok pater Monulf Schrijvers naar Kongo en kreeg de missiekring een nieuwe impuls. Deze pater Schrijvers werd in 1965 in Kongo vermoord. Thans zijn er nog 3 Wortelnaren in Zaïre werkzaam; de jaarlijkse opbrengst van de missiewerking wordt tussen hun drieën verdeeld. Maar daarnaast is er nog een Zwarte grootseminarist, voor wie onze Wortelse kring een deel van zijn studiekosten betaalt, ni. Thaddée Kumakinga, die op het groot Seminarie St Cyprien studeert te Kikwit en die volgend jaar. in '97, waarschijnlijk priester wordt gewijd. Hij schrijft regelmatig naar hier en wil zelfs voor zijn wijding volgend jaar mensen van hier uitnodigen. U ziet, de missiekring doet hier zeer nuttig werk en als u ze steunt is uw geld goed besteed.

200 Raakskes . .......... De ruim 200 KWB leden van Wortel krijgen elke maand het landelijk ledenblad 'Raak' thuis bezorgd, niet per post, maar door een van de wijkmeesters persoonlijk thuis bezorgd, soms met en soms zonder een praatje. Maar in die maandelijkse 'Raak' zit steevast een stenciltje met plaatselijk KWB-nieuws en dat heet 'Raakske'. als kleiner broertje van de grote

Wat is er nog gratis? Oj d iiiid:c 7 no'. coibi cccli dc KR(, rio hond van de gepensioneerden, zoals alle jaren aan alle leden een gratis koffiefeest en de 80plussers worden gevierd en met ren geschenkje bedacht. In de parochiezaal natuurlijk. Vanaf 'n uur of één kan men er al terecht voor een kaartje te leggen of een babbeltje en de rest volgt dan wel vanzelf. Ieder van harte welkom dus. [

Staf - Abraham Vi k , / cii hoe langci hoc nieel dat belangrijk geachte fantiliegebeurtenissen zichtbaar naar buiten worden bekendgemaakt, vaak op ludieke wijze en meestal door buren of goede vrienden in de voortuin geplaatst, dus goed zichtbaar vanaf de openbare weg. Zo bv een ooievaar met in zijn lage bek een slingerende luier-met-baby, of een zittende Abraham-figuur met of zonder gedicht; of een gevel-versiering of barricadering van de oprit voor huwelijksjubileum, of andere fraaie vindingen. Nu kunnen we natuurlijk niet systematisch al deze vriendelijkheden en vriendschapsbetuigingen vermelden, maar soms is er wel eens eentje dc moeite waard, als een passerende fotograaf er toevallig langskomt. Zo werd onze schepene 50, bereikte hij de leeftijd der wijzen en werd hij geacht Abraham te hebben gezien. Er stond ook nog een opmerkelijk gedicht bij, dat we u hierbij niet willen onthouden.

11-11-1 1-Actie en onze KWB Tijdens het weekeinde van vrijdag 8, zaterdag 9, zondag 10 en maandag II november worden de briefomsiagen met uw bijdrage voor de 1111-11-Actie opgehaald, dat wil zeggen de lege enveloppen zult u tegen die tijd wel gekregen hebben; het is aan u om er iets in te stoppen, bv 'n briefje van 500 of 1000 en die door u gevulde enveloppe wordt dan opgehaald. Hoogstraten richt dit jaar de spots op de Filipijnen, dwz de opbrengst van heel de gemeente Hoogstraten is bestemd voor de Filipijnen. Want jaarlijks trekken duizenden Filipino's - vooral vrouwen naar het buitenland om er iets te verdienen en zo te zorgen voor het broodnodige gezinsinkomen. In België werken ze o.a. als goedkoop huispersoneel. Sommigen huwen hier en blijven er wonen. Maar als u het boek 'Ze zijn zo lief meneer' gelezen hebt, weet u ook dat er nogal wat Filipina's in het vrouwenhandel-circuit terecht komen, tegen wil en dank. Wil je meer vernemen over de Filipijnen? Over zijn bevolking? Over de problemen van de gewone mens daar? Kom dan op dinsdag 12 november om 20.30 (half negen) naar onze parochiezaal. Guido Meackeldagh zal u boeiend onderhouden over en rond dit thema. Hij is graag bereid om te antwoorden op uw vragen. De toegang is gratis. r

drang de kleurloze dingen van alledag met zijn magisch penseel met spetterende kleuren en lichtende lijnen weergeeft. Ik heb dit maar van horen zeggen. Komt het dus zelf zien, die avond van 31 oktober, of of een van de volgende drie dagen: Allerheiligen van 10 tot 19 uur, zaterdag 2november van 14 tot 19 en zondag 3november \'an 10 tol 10 uur.

Raak. Laat het nu de afgelopen maand voor de 200ste keer zijn dat er zo'n Raakske te lezen is, 200 keren 'motu proprio' (= uit eigen beweging) geleverd door onze secretaris René Sprangers. En elf keer per jaar, dat is dus ruim 18 jaar heeft hij dat al volgehouden. Tot zijn grote verrassing werd hij in de laatste bestuursvergadering hiervoor gedankt en gehuldigd met een grote bos bloemen. Het Raakske is 't eerste waar de leden naar pakken als ze 'n nieuwe Raak krijgen. Ga zo aub nog maar enkele jaren voort, René. El

Onze Staf is heden jarig 50 streepjes staan er reeds Met de glimlach naar de PIDPA Al is het maar een halve week. Schilderen en tuinieren Daar krijgt hij rillingen van; Volleybal en geld beheren gaan hem beter van de hand Politiek in hart en nieren, Voor iedereen aanspreekbaar zijn, Grijze haren die hem sieren, 50 jaren krijgen hem niet klein.

Fernand Grasmichel stelt ten toon Het Slot aan de Boomkes is niet al1enjongeren verzamelpunt, maar wordt soms ook ons onvolprezen cultureel centrum waar nogal eens een keer interessante exposities te bewonderen zijn. Zo wordt er daags na het verschijnen van dit blad, op donderdag 31 oktober 's avonds om 8 uureen schilderi jententoonstelling geopend met w.rken van bovengenoemde Fernand Grasmichel. De man is voor de meesten van ons nog een onbekende, maar hij kent Wortel en ons Slot al langer, want hij kwam al meermaals itiet tentoonstellingen van anderen bezoeken. De expositie wordt ingeleid duvi Fian3 Pocl3 Uit Antwerpen, evenals de schilder zelf. Men zegt van hem dat hij mei onuitputteli ke scheppings-

31'1At26

314.55.04 314.49.11

'Iji

De Hoogstraatse Maand

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand 'taf

0/el 71j11

dubbelganger. Verder noe-

men wij geen namen.

27


1ErEft©t Minderhout verenigd (of toch bijna) Een opkomst die hei doorsnee-aantal toeschouwers bij een gemiddelde eerste klasse-voetbalwedstrijd dicht benaderde zette meteen de toon voor deze TV-Ioze en dus veelbelovende avond waarnaar vooral door het organiserend feestcomité met spanning - want een stap in het onbekende - werd wtgekeken. Vooraf werden door Luk Vinckx de puntjes op de i gezet om alle misverstanden uit de weg te ruimen. Nee, winnen is niet belangrijk - maar toch plezant, zou later blijken. En het toeval want alletwee met dezelfde idee bezig - bracht KAV en feestcoinité tot een eo-organisatie en dus ook tot een financiële regeling in die zin. Nadat het spelverloop, drie slachtoffers per ploeg per ronde, voor iedereen duidelijk was, kon de strategie in elke ploeg bepaald worden. Huis, tuin en keuken voor de dames, muziek voor de jongeren, actualiteit voor de aanwezige politici. Minderhoutse geschiedenis voor wie hier ook geboren en getogen is, sport voor wie wekelijks cle voetbaluitslagen uit het hoofd leert en tenslotte rare dingen voor wie bij de andere onderwerpen niet aan zijn trekken kwam. Nu bleek heel deze strategie als een kaartenhuisje in mekaar te vallen bij het horen van de vragen: ook voor de 'specialisten' was er behoorlijk wat gokwerk nodig en iemand die zich sportman noemt kon dikwijls meer scoren bij de keukenrubriek en omgekeerd. Want wie kan een ringmeisje zelfs tot zijn passieve woordenschat rekenen. En welke keukenprinses kan de ware betekenis van 'meuken' met zekerheid declameren? Toch mocht de amusementswaarde er best zijn. Enerzijds door de 'verrassende' antwoorden die sommige ploegen bij mekaar schreven - zeg maar Jean-Luc Dehaene als linksbuiten van Club Brugge citeren -, anderzijds toch ook door de spanning die ploegen in een onderlinge afrekening of ineen race naar de kop ontwikkelden. De onverbiddelijke strengheid van presentatoren en jury hielden de gemoederen binnen de sportieve perken. Discussie is in dergelijke uiteraard nooit te vermijden maar tot een witte mars is het nooit moeten komen. De zaalronde animeerde het volledige tafelblok. Dit is wellicht een hint naar een volgende organisatie om iets dergelijks meer, eventueel over het verloop van de hele avond in te bouwen. De laatste jokerronde was duidelijk (te) doorslaggevend in het geheel. De inspanning van een hele avond kon met deze vragenronde worden overhoop gehaald. Maar wat zou dat tenslotte... zo bleef ook de ploeg onderaan nog gemotiveerd nietwaar. De frustraties konden nadien - zij het toch veel te kort - weggepraat worden, de 'interverbondeljke' contacten aangehaald. Oja, de uitslag van deze competitie is wellicht ook nog interessant om even mee te geven: Werkelijk op de valreep - op zes spaghettistengels na zeg maar - kon de jonge KSJ-ploeg, de achtervolging op de doorwinterde KWBkwissers omzetten in een glansrijke overwinning. De mooie wisselbeker zal in het lokaal zeker een opvallende plaats krijgen. De Organisatie volgend jaar komt wellicht ook mee uit

28

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

deze hoek. We zullen alvast onze muziekkennis beginnen bij te schaven. De oudervereniging van de school die altijd aan de kop had meegedraaid, moest zich uiteindelijk met een derde plaats tevreden stellen. MVV verschiet tegenwoordig duidelijk zijn beste pijlen op het voetbalveld en plukt daar dan ook de vruchten van hun inspanningen die hier niet echt uit de verf kwamen. Tenslotte moet er iemand de rij sluiten toch. Voor de statistieken de volledige uitslag: KSJ en KWB 55 p. Oudervereniging 47, Ruiters 43, LG 40, Fanfare 37, Sint-Joris 34. KVLV 33, KLJ 28 en MVV 22. Volgend jaar ook de andere verenigingen mee op de kar? fl

Parochiezaal De financiële toestand van onze parochiezaal is gezond maar niet echt rooskleurig naar de toekomst. Een heleboel investeringen dringen zich op om het geheel leefbaar te houden. De huurtarieven van de zaal werden dan ook aangepast. Ed Sanen als penningmeester van het parochiecomité, dat de zaal beheert, gaf op de overleggroep tekst en uitleg bij de noodzaak hiervan. In de eerste plaats mogen we stellen dat de vorige aanpassing van de prijzen al dateert van 1992 terwijl bijvoorbeeld de onkosten voor de zaal alsmaar stegen (huisvuil, belastingen...). Op basis van de verhuur van vorig jaar berekende men dat een aanpassing van 4,25% noodzakelijk was. Om dergelijke omvangrijke verhogingen in de toekomst te vermijden en meer aanvaardbaar te maken zal in de toekomst jaarlijks een indexaanpassing gebeuren. Er is ook het feit dat Ida en Wiske die sinds mensenheugnis het praktische reilen en zeilen van de zaalverhuur opvolgden, stilaan de ge-

stelde leeftijdsgrens bereiken waarop ze welverdiend in hun luie zetel kunnen wegzakken. En aan dergelijke vooroorlogse prijzen kan je blijkbaar geen zaal meer laten poetsen. Dieper in de portemonnee dus wanneer de zaal gebruikt wordt, zonder dat de sociale functie van een parochiezaal geweld wordt aangedaan. En met de weinige centjes die toch nog binnenrollen, kan raam per raam vervangen worden en een nieuw likje verf worden aangebracht... LJ

Blauwbossenruiters Regelmatig kunnen we op deze bladzijden lieroïsche verslagen brengen van indrukwekkende organisaties op ons wijd en zijd Blauwbossenterrein. Voor het geval onze zondagsvoetballers de supporters niet meer kunnen bekoren - wat we voor het ogenblik, afgaande op de rangschikking, zeker niet kunnen beweren - melden we even dat ook de paardenliefhebber zeker aan zijn trekken komt op winterse zondagmiddagen. Deze keer blikken we even vooruit naar wat het winterseizoen te bieden heeft in de manege. We geven het hier voor u op een rijtje. 17/11: ponycross 24/11: LMZ-cross ruiters 29/12: indoor 1 ruiters 05101: indoor 1 pony's 12/01: indoor 2 ruiters 19/01: indoor 2 pony's 26/01: indoor 3 ruiters 02/02: indoor 3 pony's 09/02: indoor 4 ruiters + krachtproef 16/02: bekwaamheidsproef pony's 21-22/02: dressuurindoor 1 ruiters 23/02: indoor 4 pony's 07-08/03: dressuurindoor 2 ruiters. E

Wel jong, maar niet dom

De euforie hij iie ttinnende ploeg van KSJ sia.s begrijpelijk :ecr maar sympathieke overwinning in de eerste dorpskwis.

gïOct

na iie verrassende


MINDERHOUT

Op cle planken

De (olnjniterklas van onze basisschool 1/1e ondertussen zijn deugdzaamheid dagelijks bewijst, is weer uitgebreid tot achttien eeltlieden. Computers aankopen is één zaak, maar die dingen moeten nog netjes worden neergeplant en behoorlijke voeding krijgen. Een klus voor de werkers van de oudervereniging. Als je bij deze mensen aanbelt en merkt dat hun haag niet geknipt qf de niet gedaan is, je hoeft niet verder 11(1e ir e'e n ree/ei t te zoeken.

Te huur: 'Appartement met plat dak'

Nadat KWB-KA V (tijdelijk:') af'ehaakt heeft, moet cle fankire de tonee/cultuur in ?eloidcrhoiit hoog /1(51(1e/t. Al il/OetilI ze (laarloor /lO(1 (le (1(1(1e' v('i'di(/)il! g krtii1iei,.

Sire, er zijn geen Belgen meer! C A F E-. ,'...' . ..........

De Iet\s at naies e huurder laat zich door dc huisha/in van de siil<l<en praien en huurt hei ri ii i go apparrenlenr op di' de'rdi' verdieping De inkt van het contract is nog niet helemaal droog of onze huurder ontdekt tot zijn verbijstering dat rijn nieuwe 'rultigc' woonplaats door alle bewoners wordt gebruikt voor zeer uiteenlopende doeleinden, gaande van arnoureuze al spraakjes over litinendroogplaats tot kippen- en konijnenkwekerij toe! Voor hij goed beseft wat er gebeurt zit onze huurder tot over zijn oren verwikkeld in een reeks doldwaze complotten die in een razend tempo op hem afkomen en hem eerst 'tilt' doen slaan, maar waar hij en alle anderen tenslotte toch beter van worden! De toneelkring van de fanfare 'De Marckezonen' uit Minderhout zal dit doldwaze blijspel opvoeren in ons Parochiecentrum op zaterdag 30 november en zondag 1 december, telkens te 19.30 uur. Een zéér gezellig avondjeuit met daverende lachsalvo's gegarandeerd! U komt toch ook? •

Naj aarsfeest ind kort licHt dc oudci cicnioinc ccii patent genomen 01) deze titel. Hij hoelt dus in ver volg geen verder commentaar. Als je in de toekomst 'Naaarsfeest' leest, dan weet je dat geen enkele uitvlucht geldig genoeg is om hierbij niet aanwezig te zijn. Redenen om er wél bij te zijn, zijn er immers in overvloed: Sommigen komen voor de altijdtoch-weer-originele-en-korter-dan-zij n-beruchte-vergaderingen-speech van de voorzitter. Anderen komen gewoon omdat ze zelf geen zin hadden in koken (en dit jaar belooft men ons koninginnehapje-rauwkost-frietjes).

Nog anderen stellen het verrassend aperitief 01) prijs of het wijntje dat mee geserveerd wordt. Er zijn er die komen als morele steun voor de harde werkers van de oudervereniging. Velen krijgen in deze periode onweerstaanbare danskriebels (disco Michel Stoffcls himself). Als excuus om eens lang te mogen opblijven kan het ook al tellen. En wat te denken van een exclusief danspasje met de juffrouw. Nee, echter, er is geen enkele reden te bedenken waarom u er dit keer niet hij zou zijn. Voor die 400 Belgische franken, waarvoor je echt wel waar krijgt (zie hoger) hoef je het toch niet te laten. Ja, op zaterdag 16 november dus deze

keer, in de parochiezaal. om 20 uur! Niet twijfelen, mobiliseer je vrienden en je buren en draai 314 64 21. Wij dekken de tafel voor jullie! •

Schoonuieid,ssa(on Lieve De !M'eester Lan,qciiber,q30 2323 ttt'rtet 03 314.55.15 'SnkS[op afpraak. Ootcbjj '0 tIui.'

),

tjetaatsverz.orging' .'iéanicure - q'e'dicure Ontflaringen 7vfaquiffage .

141

29


MINDERHOUT

Goud in Minderhout Adriaan Snoeys en MII Verhoeven: 'Door 't slijk naar de kerk!'

Alhoewel één van de drukste Europese verkeersaders, de E19, den Aard doorklieft, overvaltje hier in dit gehucht toch een gezonde stilte en rust die men op vele plaatsen moet ontberen. Je hoort nog het geluid van fluitende vogels, loeiende koeien, tsjirpende krekels en je ontmoet er nog mensen die hard kunnen werken maar toch nog tijd hebben voor elkaar. In dat paradijs wonen Adriaan en Mit, in een straat met een prachtige naam: 'Den Blauwen Draaiboom'. Waar is de tijd, misschien was dat de goeie ouwe tijd, dat den Aard in de winter praktisch onbereikbaar was, een gebied afgesneden van de bewoonde wereld, waar zich enkele boerderijen verhieven boven de velden en voor de rest niets dan wiegende korenvelden. Een smalle weg leidde enkele kilometers ver naar Minderhoutdorp en bij sneeuw, dooi of regen kon je letterlijk door de smurrie 'dabben'. In 1954 werd Minderhout begiftigd met allerlei asfaltwegen en den Aard werd zo een ontsloten gebied. 'Toen wij hier bouwden, liep er voor ons deur gene weg, je moest over de pinnekesdraad en door de weien om bij ons te geraken. Pastoor Verwimp kwam ons eens bezoeken en met zijn lange rokken ondervond hij heel wat moeilijkheden. Ik zal er eens voor zorgen dat hier ne weg komt, da's geen werk, waren zijn woorden en inderdaad, het duurde niet lang meer voor we een weg hadden! De kerk had nog ne lange arm!'

Adriaan werd geboren op 12 april 1922 in Meer, dicht bij de grens. Daar bracht hij zijn jeugd door op de ouderlijke boerderij. In zijn schooltijd stak hij net zoals de andere bengels van zijn leeftijd, heel wat kattekwaad uit, maar daarnaast moest er gewerkt worden. 'Na schooltijd stond de pikmachine klaar en konden we naar 't veld. Mit kwam op 4 mei 1925 op de wereld in Loenhout en ook haar jonge tijd werd helemaal gewijd aan de boerenstiel. Toen ze 4 jaar oud 30

was, verhuisde vader Verhoeven met zijn gezin naar den Aard. 'Toen ik op mijn 14e van school mocht blijven, was ik de koning te rijk, maar na een hele week koren binden wist ik al veel beter.'

Tijdens de oorlog hield Jaan zich bezig, net zoals de andere jongelui, met smokkelen: boter, eieren, graan...! 'Met zo'n 50 tot 60kg op onze nek kwamen we dan van Zundert en dat verkochten we dan aan mensen van de stad. De Duitsers hebben me ene keer opgepakt: ik moest alles afgeven en voor straf de kelder van het John Leysenkasteeltje kuisen.' Mit en Adriaan ontmoetten elkaar op Minderhoutkermis en op 9 oktober 1946 trokken ze te voet door 't slijk naar (le kerk om het ja-woord te geven. Deze heuglijke gebeurtenis werd in de familie duchtig gevierd in een feeërieke omgeving: de stal was verlicht met lantarens want in die tijd was de elektriciteit in die afgelegen hoek van Minderhout nog niet uitgevonden. Twee dagen werd er gevierd en dit met volle teugen. 1-let echte leven kon beginnen. Voor zeven kinderen werd er gespaard en om al die mondjes te vullen, moest men flink uit de pijp komen. Koeien, kalveren, kippen en varkens maakten de veestapel uit en fruit zorgde ook voor een belangrijk inkomen. Eén keer in zijn leven heeft Jaan schrik gehad. 'Ik was aan 't werken op mijne grond in Meer en een onweer stak zijn horens op. Samen met nog iemand anders ging ik schuilen in een houtkot. Opeens sloeg de bliksem in op de hoek van dat kot, den hoekpaal sprong in vier stukken, de ruit vloog eruit en ik voelde de hitte in mijn botten schroeien. Daarbij zat ik nog met mijn gat op nen ijzeren emmer en dat heb ik verdorie nog lang gevoeld. Bij mijne gezel puilden de ogen zomaar uit zijn hoofd. Toen had ik echt schrik en daar droom ik 's nachts soms nog van!' Reeds een tiental jaren genieten zij van hun pensioen. 'We hebben geluk, we doen wat we graag willen: fietsen, een reisje meepikken met de gepensioneerden, bij de kinderen al eens een handje gaan toesteken!'

Den Aard vierde feest op hun jubileumdag. Een prachtige stoet met drie tractoren en twee paarden werd gevormd en heel het gehucht toonde zijn gehechtheid aan de feestelingen. Proficiat den Aard en gefeliciteerd jubilarissen! U


Frans Verheyen en Anna Mertens

In Castelre wonen is heel speciaal. Je woont in Nederland maar je leeft in Wortel of Minderhout. Op 21juli1916, de langste dag van het jaar, werd Frans geboren in de boerderij van Adriaan Verheyen (Jaan van 't Schrans) op 't Schrans, net over de grens met Nederland. Net als zijn voorouders werd Frans Nederlander. Als kind liep hij school in Minderhout en later enkele jaartjes aan het Klein Seminarie. Toen Frans 15 was en de knecht naar 'den troep' moest, mocht

hij thuis blijven om er te helpen. Frans was trouwens de enige zoon, naast zijn zuster Fransciska, en dus logische opvolger in het ouderlijke bedrijf, toen nog gewoon "t geboer' genoemd. Precies 31 dagen na Frans werd twee kilometer verder richting Wortel in Het Pannenhuis Anna Mertens geboren. Zij was de dochter van Jaak Mertens en Maria Schepers. Op dat moment was Het Pannenhuis een afspanning tegen de voormalige baan naar 's Hertogensbosch. Een

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn niet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

tiental jaren later hield vader Jaak het herbergierschap voor bekeken en Het Pannenhuis werd een gewone boerderij. Tijdens de Lrste wereldoorlog liep de fameuze dodendraad er zo goed als tegen aan. Anna was het in iddelste kind in een rij van negen. Ook zij liep school in België, Wortel meer bepaald. En zoals hei in die tijd de gewoonte was moest ze later helpen op de boerderij, van rapen plukken, bieten snijden tot koeien melken. Omdat een nonkel en een tante van Frans getrouwd waren met een tante en een nonkel van Anna. liepen ze wel eens hij elkaar Uit. Maar het was vooral de maandelijkse rondgang van Frans met de 'briefkes van het Heilig Hart' die het vlammetje wakende hield. Oneindig veel briefkes later heeft Frans 'het' dan gevraagd. Anna heeft ja gezegd en op 19 oktober 1946 trouwden ze 'voor het loket', met uiterst bel)erkt ceremonieel dus, in Baarle Nassau. Drie dagen later volgde het kerkelijk huwelijk in Minderhout. Dat bruiloften in die na-oorlogse tijd heel wat minder om het lijf hadden moge blijken uit het feit dat één van de twee gevraagde auto' s niet kwam opdagen wegens 'vergeten'. Het was geen eenvoudige aanpassing voor Anna om zich te voegen bij de familie Verheyen, waar naast Frans ook vader Jaan, zuster Ciska en de knecht Gust Bolckmans resideerden. Moeder. Louisa Adams, was reeds in 1943 plots overleden. Tussen 1950 en 1960 breidde het gezin zich uit met zes kinderen: Maria, Louisa, Jozef (Jef), Lutgard, Agnes en Christianne (Chris). Door dat het geboer 'goed aaneengesloten' was en er nog al wat helpende handen waren, kon Frans iich dienstbaar maken in allerhande organisaties en verenigingen. Zo was hij 35 jaar lang lid van de kerkfabriek in Minderhout. 17 jaar gemeenteraadslid in Baarle maar ook comitélid van de Rabo-bank, de melkfabriek, de (Neder landse) Boerenbond en het Waterschap Breda. Hij herinnert zich de vele verplaatsingen, dikwijls bij nacht en ontij, naar het verre Baarle over de 13 kilometer lange zandweg. Eerst met de fiets, later met de bromfiets en tenslotte in 1963 met de auto. Op de boerderij is er nu geen opvolger en Frans heeft daar, naar eigen zeggen, wel eens van wakker gelegen. Nu echter 'alles uit de voeten' is, prijst hij zich gelukkig. 'Vroeger kondt ge een boerderij splitsen en kon ze nog rendabel zijn. Vandaag zoudt ge er twee moeten samenvoegen', aldus Frans. Wanneer u dit leest is normaal gesproken het feest voorbij. De zes kinderen en de vijf kleinkinderen. Joke, Leen, Gitte, Wim en Rob (plus zijn nog verborgen broertje of zusje) hebben er een prachtig feest van gemaakt, zoveel is zeker. Dc liefde van het gezin voor paarden zal ruimschoots gebleken zijn wanneer ze met hun huifkar naar de kerk reden. En Frans en Anna wensen we nog vele jaren toe. .

een bezoek méér dan waard.

dShiis

Algemene Bouwonderneming

RAATS MARCEL

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/314.11.24. 1191

31


M99 ~

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Toen ondergetekende zich deze week op de onvoorspelbare wegen van Meer wilde wagen, brak hij bijna zijn beide benen. Vlak voor de deur was de stoep immers opengebroken voor de aanleg van nog maar eens een hele lading kabels of buizen. Ik begin te vermoeden dat er ondertussen meer kabels en buizen onder de grond zitten dan zand. Maar kom, zolang het water nog altijd uit de kraantjes komt, zolang we VTM op ons beeldschermpje kunnen toveren en zolang we naar de sexlijnen kunnen bellen, klagen we niet. Kortom, ik was dus van plan me op pad te begeven toen het in mij opkwam dat Meer wel een spookstad bleek. Alles lag er immers beangstigend rustig bij. Een verdwaalde vrachtwagen verstoorde de rust even, doch nadien was er zelfs geen dode kat meer te bespeuren (afgezien dan van die dode kat die ik in mijne GFT container had weggemoffeld). Iedereen was blijkbaar aan het recupereren van Meer kermis. Dat recupereren zal trouwens nodig zijn want er staat een behoorlijk drukke novembermaand voor de boeg.

Wie volgt Jan van Deyck op? nde n o e in her g dat l)h r. J in \ an Deyck op pensioen na zovele jaren de herder van onze parochie geweest te zijn. Dit gaat natuurlijk gepast gevierd worden met onder andere een eucharistieviering op zondag 23 november. Na zovele jaren lief en leed gedeeld te hebben met de Meerse bevolking moet het echt wel een huzarenstuk zijn om afscheid te nemen als pastoor, zeker als je je taak steeds met zoveel liefde en begeestering hebt vervuld als hij. We kunnen gerust stellen dat hij zijn hart verpand heeft aan Meer en het moet dan ook echt wel een opluchting geweest zijn toen hij van het bisdom vernam dat hij na zijn pensionering ook nog in zijn 'oude' parochie kan blijven. De Hoogstraatse Maand hoopt volgende maand uit te kunnen pakken met een uitgebreid interview met Dhr. Van Deyck waarin we onder andere terugblikken op zovele jaren in dienst van de Meerse bevolking. Ondertussen gonst Meer van de geruchten wat betreft de opvolging van Jan Van Deyck. Officiële bevestigingen zijn er echter nergens los te krijgen. Aangezien de geruchten zich vooral concentreren rond één persoon, heeft ondergetekende even de hoorn genomen en naar desbetreffende persoon getelefoneerd. Deze vertoonde zich zeer verrast dat hij vanuit Meer een telefoontje mocht ontvangen. Maar toch hoorde hij het niet echt in Keulen donderen. Ook deze persoon hield de boot af onder het mom dat er vanuit het bisdom nog steeds niemand benoemd is geworden als 'de nieuwe pastoor van Meer'. Hij gaf toe dat hij tot de mogelijkheden behoorde, maar zeker was het allemaal nog niet. Volgens hem was de kans trouwens heel groot dat Meer na de pensionering van Dhr. Jan Deyck een paar maanden zonder vaste pastoor zou zitten. Het zou wel eens januari of februari kunnen worden eer dat de nieuw benoemde pastoor zijn intrede zal doen. Dit zou trouwens de normale gang van zaken zijn. Het bisdom benoemt immers pas iemand na de daadwerkelijke pensionering en aangezien de benoemde persoon ook in zijn parochie of klooster de gelegenheid moet krijgen om zijn zaken goed over te geven, is een overbruggingsperiode van een paar maanden niet abnormaal.

32

De gecontacteerde wenste, gezien de geruchtenstroom en de onzekerheid betreffende zijn benoeming. anoniem te blijven (wat u wellicht al gemerkt heeft) en vanzelfsprekend respecteren wij dit. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte. To he contiiued.

Brass- en drumband Ste -Rosalia De nin cinherinaand ï na arjaar1ijse gewoonte een erg drukke activiteitenmaand voor de Brassen Drumband. Het begint al goed: op vrijdag 1 november is de Brassband paraat op de jubileumuitgave van de Meerse Hobby-tentoonstelling. Naar aanleiding van het jubileum is er een receptie voorzien en deze zal omstreeks 11 uur muzikaal opgeluisterd worden door de Brassband. Ook op de toneelavonden van Toneelkring 't Heidebloempje mag de Brassband natuurlijk niet ontbreken. Vandaar dan ook dat naast de plaatselijke toneelsterren ook de Brassband te bewonderen zal 7 1 111 Ofl iie zaterdagen 2 en 9 en

op zondag 10 november. Het weekend van de 9de en lOde november wordt trouwens wel een erg druk weekend voor de Meerse muzikanten. Op zaterdag 9 november (om 18 uur) begeleiden zij immers sfeervol de H. Misviering die opgedragen wordt voor de overleden leden van de Maatschappij Ste.Rosalia. Uitblazen is er dan niet bij want op maandag 11 november dient de Brassband weeraI present te zijn voor de muzikale opluistering aan het monument van de oorlogsslachtoffers. Dit natuurlijk na de traditionele misviering. Op zaterdag 16 november dienen de mensen van de Brassband zich weeral in hun kostuum te hijsen. Om 16.00 u. vertrekken ze immers aan de Zaal Voor Kunst en Volk voor een fakkeloptocht naar aanleiding van het teerfeest van de Brassband. Vanzelfsprekend zullen er dan een aantal cafés worden bezocht. Om 19.30 u. wordt dan het startschot gegeven voor het teerfeest in de Zaal Voor Kunst en Volk. Op het menu staan naast lekker eten natuurlijk ook dans en vermaak. Sympathisanten van de vereniging die geen erelid zijn, kunnen toch deelnemen aan het feest. Best nemen zij contact op met één van de bestuursleden. De week erop is het weeral prijs. Dan vindt immers de jaarlijkse muziekavond plaats in de Zaal Voor Kunst en Volk. De Drumband, de leerlingen van de Brassband en de Brassband zelf zullen dan hun beste beentje voorzetten om van deze avond een gezellig luisterfestijn te maken. Aanvang: 19.30 u. stipt. De dag later (zondag 23 november dus) zal de Brassband de H. Misviering van 10.00 u. naar aanleiding van het afscheid van onze Pastoor Jan Van Deyck mee opluisteren. Later op de dag hebben Brass- en Drumband iets voor ons in

7k ze glunderen

Zelden zo 'n giunderendeftanilie gezien als Liie van Moerkens. Terecht trouwens want een mannen-viergesiacht is iets om trots over te zijn. Van links naar rechts zien we Rik (56j.), Kees (85j.), Rik junior (4 maanden) en Luc (29 h.) om ter 't hardst glunderen.


MEER petto. Dankzij hun kontakten komen dan immers de Sint en Zwarte Piet naar Meer afgezakt. Omstreeks 13.30 u. worden alle Meerse kinderen tot 10 jaar verwacht aan dc Zaal Voor Kunst en Volk. Voor ieder kind heeft de Sint een verrassing voorzien. En na deze stampvolle maand zijn de mensen van de Brass- en Drumband waarschijnlijk aan hun welverdiende rust toe.

Gij zult andermans bezittingen eren en niet begeren

3 voor 11: zaterdag 9 november 1-let k tI!aan een r:lLli(iL eewoiden en tlu °anjseerL ook dit jaar De Mussena k ker samen met Cahier Dc Brouillon en Het Slot de '3 voor 11-aktie'. Dit jaar gaat alle aandacht van 11.11 .11 .-Hoogstraten uit naar de Filipijnen. Verschillende projecten komen aan bod, maar De Musscnakker heeft voor de vrouwenorganisatie Gabriëla gekozen en zal in de aankleding van haar lokalen ook verwijzen naar dit project. De organisatie Gabriëla zet samen met vrouwengroepen activiteiten op om de vrouwen in staat te stellen inkomsten te verwerven buiten het prostitutiemilieu om. Zoals gewoonlijk rijdt er continu een bus tussen de drie hovenvermelde jeugdhuizen en worden er veilingen van antiek en curiosa ingericht. Die van De Mussenakker heeft om 22 u. plaats. Iedereen die 11.11.11 een warm hart toedraagt, wordt dan ook gevraagd om zaterdag 9 november vrij te houden en om eens te komen kijken hoe ook de jongeren meer dan hun steentje bijdragen voor een betere wereld. Aanvang van hei hele gebeuren: 21 ii. 7-1

0.

Hobbytentoonstelling OnncInnliiiI ni:tnr ss :nr: op 1. 2 en 3 noveniher heel ide 25s1e ! ) hobbytentoonslelling pliats in onze vertiuuwde parochiezaal. Dit zilveren jubileum dient natuurlijk gevierd te worden en dat doet men ook met een receptie op 1 november (vanaf 11 u.). Op zaterdag 2 november worden verder de winnaars van de fietszoektocht bekend gemaakt. De 25ste editie gaat er eentje worden die je niet mac missen, dus allen daarheen. U

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Te'efoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en hehangwerken - Gordijnen en overgord ilnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafetkkden, lopers, enz.

33


MEER

Het is weer voorbij..

die kermis van Meer. Voor iedereen is het een gebeurtenis waar maanden naar wordt uitgekeken, maar bij velen is de opluchting toch groot wanneer de kermis gedaan is. Vooral voor de mensen die regelmatig terug te vinden zijn en waren in het Meerse nachtleven, is Meer kermis toch altijd weer een zware dobber. Voorstel van mijn kant: volgend jaar een fotowedstrijd op de dinsdag na het eerste kermisweekend waarbij de persoon die er het belabberdst uitziet, een hoofdrol krijgt toebedeeld in aflevering 13 van 'Nightmare on Elmstreet'.

Verenigingenkwis Zondagmorgen 2 januari 1996. Rond ongeveer 1.45 n kijken de mensen van Toneclkring t Heidebloempje met angstzweet in de handen naar het scorebord van de Meerse Dorpskwis. Nog slechts twee namen dicnen ingevuld te worden. Wanneer ook dc naam van de tweede door de organisatie wordt prijsgegeven, stijgt er een immens gejuich op uit de rangen vaii '1 Heidebloempje. Zij mogen zich immers de gelukkige winnaar van de 1996-editie van de veieiiigiiigciikwis nuelllLii. Eji zoal3 het een trotse winnaar betaamt, namen zij de handschoen op en zouden zij instaan voor de organi:,atic van de 1991editie van de dorpSkwl Ondertussen 7ijfl we een dikke 9 maanden verder en uudei tusseu hebben dc mcnn van de Toneclkring zich reeds verscheidene malen in ht 7wCi.t weten te werken. Hun noeste arbeid schijnt zijn vruchten af te werpen want men blijkt goed op weg te zijn met de organisatie. Als datum heeft men zaterdag 25 januari 1997 geprikt en vanzelfsprekend gaat ook de volgende editie in de parochiezaal door. De opzet zal dezelfde zijn als de vorige jaren, maar vanzelfsprekend zal 't Heidebloempje haar eigen accenten leggen. Inschrijven voor de verenigingenkwis kan bij Jan Dufraing, Terbeekstestraat 43 (tel.: 315.86.80). 't Heidebloempje raadt aan om niet te lang te wachten met inschrijven want er worden slechts 14 verenigingen toegelaten aangezien de parochiezaal dan reeds eivol zit. De 14 eerste inschrijvers genieten dus de eer en het genoegen om te strijden voor de titel van 'slimste Meerse vereniging'.

Garage Luc RyverS

2321 HOOGSTRATEN (MEER) MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 8901 - GSM 075/4344 04

-'

- -..---; 1.-

1 uir4 i '

34

bvba


MEER Op 1 december wordt de inschrijvingsperiode hoe dan ook afgerond en kan de definitieve deelnemerslijst worden samengesteld. De deelnemende verenigingen ontvangen dan later meer concrete informatie betreffende de dorpskwis. n

Ambiance op Cybiance

Een oude bekende

De Nonnen van Naverone De Meerse toneelspelers van 't Heidebloernpje hebben in de wereld van het amateurtoneel een stevige reputatie. Bijna elke keer weten ze immers uit te pakken met toneel van een verrassend hoog niveau. En ook dit seizoen willen ze dat graag opnieuw bewijzen. De dagen die men daarvoor heeft uitgekozen zijn de zaterdagen 2 en 9 november. De plaats van het gebeuren is de Zaal Voor Kunst en Volk en het stuk waarvoor men gekozen heeft is 'De Nonnen van Naverone'. Deze komedie in twee delen van Anton Klee verhaalt de lotgevallen van 5 nonnen van de 'Orde van Clothildis van Naverone'. Hun grote dilemma is of ze nu al dan niet met de moderne tijd mee moeten. Het bezoek van twee paters maakt de keuze voor hen niet eenvoudiger, maar na een reeks dolkomische situaties komen zij toch tot een beslissing....

(J)nze plaatse/ijle (teiid Van lcer n/oel/t ook tijdens de Cvbiance-tweedaagse (27en 28 september) opdraven en dat deed ze met verve. Wie heeft nog dure sterren als Enzo en 2 Brothers on the 4th Floor nodig???

Kennen jullie hein nog: Chiel Montagne die vroeger het vee/bekeken Op Volle Toeren presenteerde??? Radio Va/encia slaagde erin om deze bekende Nederlander naar Meer te halen voor een CD-uitreiking. Wie vol çt???

Toch kinderspelen'!!

De nonnen worden gespeeld door Chris Cools. Ann Herrijgers, Ilse Arnouts, Mieke Meyvis en Monique Leemans. Jos Arnouts en Jos Cools nemen de paters voor hun rekening. De regie is in handen van Marcel Roos. Deze ploeg is vast van plan u een aangename toneelavond te bezorgen. Voor de muzikale omlijsting van het toneelstuk zorgt de Brassband Ste.-Rosalia. Kaarten voor de toneelavonden kosten 150 Bfr. en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems. Meerdorp 17 (tel.: 315.88.27). Let op: dit is een nieuw voorverkoopadres. Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van ilr,r vnf)rvrIkIn11 Dr viiirvi-'rknp hrginl np

dinsdag 22 oktober vanaf 19.00 u. In deze woelige tijden met een overdonderend TV-aanbod is het wellicht een verademing om het beeldkastje eens even uit te kunnen zetten en om eens te kunnen genieten van amateurtoneel van eigen bodem. De toneelkring hoopt u binnenkort te mogen verwelkomen.LJ

De verrassing was voor velen groot toen bleek dat er op liet laatste nippertje toch nog kinderspelen tijdens Meer kermis zouden plaatsvinden. Het oudercomitĂŠ en de Chiro staken de koppen bij elkaar en in een mum van tijd en met een beperkt budget slaagden zij er in om meer dan geslaagde kinderspelen in elkaar te steken. Meer dan 300 kinderen namen op woensdag 9 oktober er immers aan deel en in de prijzenpot zaten onder andere tickets voor kermnisattracties. De lol kon dan ook niet op. Laten we voor volgendjaar hopen dat ook andere Meerse (kermis)verenigin gen er hun schouders kunnen en willen onder zetten.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.7781 30

35


Nieuws voor MEE RSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Met het winteruur, komen ook de lange avonden weer. Misschien weer wat meer tijd voor gezellige dingen. En dan denk ik niet aan in de zetel zitten, alhoewel dat zeker ook eens deugd kan doen, maar aan eens een avondje weg. Dat kan film, theater of muziek zijn, maar ook eens uw neus laten zien hij vrienden en geburen of eens samenkomen in het kader van een activiteit georganiseerd door één van onze plaatselijke verenigingen. Ideaal om weer eens wat plannen te smeden. Met het aflopen van het rommelmarktseizoen en het binnenhalen van de terrasjes, werd er weer een Meersel-Dreefs seizoen afgerond. De grote druktes blijven nu achterwege. Het is nu tijd om het haardvuur aan te steken en met een lekker glaasje te bekomen van een deugddoende wandeling of iets dergelijks. Ga ook nog eens kijken in de achterste straatjes van je eigen dorp, hoe lang was dat ook weeral geleden...

Algemene vergadering van de dorpsraad. Begin oktober viel met cle bekende pioi, cle nieuwe Sl'LJW op de deurmat. De ST!JW het infoblaadje van dc dorpsraad, wordt op MeerselDreef altijd gretig gelezen. Het blad heeft de bedoeling de Meersel-Dreveniers OP de hoogte te houden van alles wat er leeft en het doet tegelijk een oproep aan de bevolking om massaal aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Massaal kun je de opkomst niet noemen, maar de koffieschool zat toch aardig vol. Eerst werd onze wijkagent Frank Jespers ten tonele gevoerd om eens kort en bondig uit te leggen wat dat nu juist inhoudt, om wijkagent te zijn. Een wijkagent moet zowat de link zijn tussen het dorp enerzijds en de commissaris en de gemeente anderzijds. Alle problemen van politionele aard kunnen aan hem overgebriefd worden. Frank is te bereiken via het politiekantoor te Meer. Verder hadden de Meersel-Dreveniers via de STUW de mogelijkheid om voorafgaandelijk een vragenformulier in te vullen. Deze vragen werden door onze commissaris Omer Meeus uitgebreid behandeld. Gaande van: -Hoeveel wordt er gepatrouilleerd, over verbalisering van foutparkeerders, drugs, diefstallen, tewerkstclling van vreemden tot -Wat te doen bij lawaaihinder? De meeste antwoorden kwamen erop neer dat het met de criminaliteit in onze gemeente en in het bijzonder te MeerselDreef, nog best meevalt. Dat er te weinig mankracht is om alles op te lossen maar dat desondanks er toch gestreefd wordt naar een permanente interventieploeg. Die zou dan bij problemen op maximum 15 minuten ter plaatse moeten zijn. We kregen in ieder geval een duidelijke uitleg, uitgeschreven en al, van maar liefst acht bladzijden. Traditioneel werd er gevraagd om meer snelheidscontroles, daarop werd geantwoord dat dat vrij regelmatig gebeurde maar dat ongeveer gemiddeld 75 % van de snelheidsovertreders mensen uit eigen dorp zijn. Met eigen ogen zag ik dat ze op zaterdag 19 oktober stonden te controleren. En nee, we reden niet te hard. Een tweede luik van de vergadering ging over de op til zijnde riolerings- en herinrichtingswerken van het Moleneinde, of anders gezegd. de 2 fase van de riolering .Schepen Karel Aerts legde de plannen op tafel en beschreef in het kort het te verwachten verloop van de werken. Men start eerst te Meerle waarde huizen van de Strijbeekseweg van riolering worden voorzien, tegelijkertijd met het voorzien van een persleiding vanaf de parking van het klooster te 36

Meersel-Dreef tot aan Meerle dorp. Waar ze wordt verbonden met het reeds bestaande net. De werken in Meerle zouden ongeveer een maand duren. Vervolgens wordende werken op Klein Eyssel aangevat, ongeveer drie weken, met een persleiding aan de noordkant van de weg en aansluiting van de huizen op de hoek Kleiri-Eyssel en Strijbeekse weg. Tegelijkertijd worden de bovengrondse elektriciteitskabels ondergronds gelegd aan de zuidkant van de weg en voorziet men nieuwe verlichtingspunten. Tenslotte begint men de werken op de Dreef, van café De Dreef tot aan de watermolen. Met riolering. persleiding, een klinkerweg tot aan de school, een verhoogd kruispunt aan de school en een vrijliggend fietspad van 1,50 m tot aan de school (aan de Westkant). Tegelijkertijd zou ook de hoek van de Kapelweg aan de school worden heraangelegd met parkeergelegenheid en aansluiting van de school en de twee buurhuizen op de riolering. Harry Vanderhenst (technische dienst gemeente Hoogstraten) en het oudercomité hebben daartoe een voorstel van ontwerp gemaakt dat met de dorpsraad zou worden besproken en eventueel aangepast. De werken op het Moleneinde worden op ruim twee maanden geschat, als het weer wat meewerkt. Aan de firma De Clerck werden na aanbesteding de werken toegewezen, voor een 63 miljoen frank, exclusief de bijkomende werken aan de Kapelweg. De werken starten eind dit jaar of begin volgend jaar.

Nakend afscheid buurgemeente Nieuw-Ginneken. Net zoals hij ons in 1976-77, worden in Nederland de gemeentes en steden herverdeeld en gefusioneerd. Onze buurgemeente NieuwGinneken, bestaande uit de delen Bavel, Ulvenhout. Galderen Strijbeek zal per 1januari 1997 verdwijnen in de annalen van de geschiedenis. De delen Bavel en Ulvenhout zullen bij de stad Breda gevoegd worden, samen met de Nederlandse transportzone Hazeldonk (vroeger Rijsbergen) en de EtY met een strook aanliggende grond. Zodoende zal Hoogstraten een nieuwe buur bij krijgen, namelijk de stad Breda. Het deel Galder en Strijbeek dat er nog overblijft zal fusioneren met de gemeente Chaam en Alphen. Oorspronkelijk zou daar ook de gemeente Baarle-Nassau bijgevoegd worden, maar wegens zijn speciale relatie met BaarleHertog mag deze gemeente zelfstandig blijven. De gemeente Nieuw-Ginneken bestaat zelf nog maar een dikke 50-lig jaar, voordien behoorden de grootste delen bij de gemeente Ginneken en Bavel. waarvan Ginneken ondertussen ook al door de stad Breda werd opgeslokt. Toch is deze ingreep voor de mensen van Galder en Strijbeek best een grote ingreep, al de sociale en culturele banden met Ulvenhout en Bavel worden doorgesneden. Men is er ook nog niet zo zeker van of de huidige herindeling zoals ze nu op tafel ligt, lang stand zal houden. Daarom zal in de nieuwe gemeente Galder - Strijheek - Chaam Alphen, het nieuwe gemeentehuis van Alphen behouden blijven. Daardoor zitten de mensen van Galder en Strijbeek een dikke 15 km van hun gemeentehuis, zonder één enkele busverbinding tussen de verschillende kernen.

Op de land- en tuinbouwdagen van de KVLV, kon je buiten kijken en proeven ook nog een gokje wagen tijdens de cavia-koers. Iets waar de klein mannen niet van weg te slaan waren.


MEERSEL-DREEF

Fanfare "Voor Eer en Deugd" Nadat et \ oog jaar Ie MecreI-l)rceF heel wat gouden bruilolten te vieren varen, was het dit jaat de beui t aan Galdet cii St ijbeek 0111 vet schillende gouden en een diamanten huwelijk te vieren. Zo kwam het dan ook, dat eind september, de fanfare gevraagd werd een serenade te brengen aan twee gouden en een diamanten bruidspaar. Vervolgens luisterde op zondag 20 oktober de fanfare de hoogmis op ter gelegenheid van de jaarlijkse viering van St.-Cecilia, patrones van de muziekbeoefenaars. Buiten het teerfeest op zaterdag 9 november en de drie gebruikelijke sinterklaasfeesten eind november, wordt er ook driftig gerepeteerd voor het concert op het gemeentehuis van NieuwGinneken te Ulvenhout. Deze jaarlijkse culturele manifestatie is een concert waarbij de muziekverenigingen van de gemeente NieuwGinneken zich presenteren met zowel koor- als blaasmuziek. Dit jaar zal deze manifestatie voor de laatste maal doorgaan, gezien de gemeente Nieuw-Ginneken op 1januari1997 zal ophouden met bestaan. Op vrijdag 13 september trok er een delegatie van de fanfare naar de lagere school van Meersel-Dreef en naar die van Galder. Bedoeling was om de kinderen van de laatste drie leerjaren eens kennis te laten maken met blaasmuziek en de fanfare in het bijzonder. Natuurlijk met de hoofdbedoeling om nieuwe leerlingen muzikant te ronselen. Tien jongens en meisjes volgen momenteel de lessen voor het leren bespelen van een koperblaasinstrument of een slagwerkinstrument. Moesten er nog liefhebbers rondlopen in Meersel-Dreef, geef dan een seintje aan iemand van de fanfare of aan ondergetekende. Ondertussen liep ook het rommelmarktseizoen ten einde, tot de laatste dag toe mocht de fanfare op een ruime publieke belangstelling rekenen, ongeveer evenredig met het weer. Vele mensen gaven te kennen dat ze het toch wel gezellig vonden om buiten de andere attracties ook eens te kunnen rondsnuffelen op de markt. E

Tweewiejer Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Op de dorpsraad werd er door sommigen geklaagd over het vele onkruid lang.v de wegen en fietspaden. Vooral de brandnetels en de distels moesten het ontgelden. Het maagdelijk groene grastapijt, aan de oevers van de Nederlandse Mark werd als voorbeeld gesteld. Ik persoonlijk prefereer het wildere kantje en is daar niet het Vlaamse spreekwoord dat zegt.' "Distels maaien is distels zaaien, distels trekken is distels wekken, maar distels laten staan is disrels laten vergaan...

1\'lissie-etentje t.v.v. onze missionarissen. Na het Cmle inissicteesl Reik Mij De 1-land, werd er op niissiezondag 20 oktober een etentje georganiseerd, waarvan de opbrengst toegevoegd werd bij het voordien ingezamelde bedrag. Een negentigtal hongerigen hadden zich ingeschreven. Toch wat minder dan de vorige jaren, vooral 's zaterdags was de animo niet groot. Dat zou ertoe kunnen leiden dat volgend jaar het eten enkel tot de zondag zou worden beperkt. Over het eten zelf niets dan lof. Op dinsdagavond 19 november, wordt er dan nog een dankavond ingericht voor al de helpers aan ĂŠĂŠn van de activiteiten. Waarbij dan ook eens uit de doeken wordt gedaan hoeveel er ingezameld is en hoe het werd verdeeld. 1-fier past toch een woordje van dank, zonder daarom anderen te kort te willen doen, aan Jeanne en Francine Verschueren. Die veel van hun tijd, energie en materieel gestoken hebben in deze missiefeesten. Zij hebben er bijna hun eerste werkjaar opzitten in onze zaal De Zevenster en naar mijn mening tot tevredenheid van iedereen en de veren i g ni gen in liet hij in nder.

Wandelingen Markdal. Ei n ordi heel wal a!ewandeId jO on/e iieken. de wandeiclub Markdal promool deze hobby al sinds mensenheugenis. Dit seizoen staan er weer twee wandelingen op het programma voor Meersel-Dreef. De eerste maal wordt er gewandeld in het domein Mastbos in Breda. Samenkomst op zondag 22 deceniber om 14u aan medisch centrum de Klokkenberg. De tweede wandeling is gepland op zondag 16 maart, ver trek om 14u aan het klooster op de Dreef. Het doel van deze wandeling zijn de Meerselse Bergen. Elke wandeling duurt een anderhalf uur + een korte pauze voor een drankje of versnapering. Zo staan er in de gemeente Hoogstraten per deeldorp twee wandelingen op het programma, een ideale manier om de eigen streek te leren kennen. Het wandeltempo ligt zeker niet te hoog, zodat ook beginners gemakkelijk meekunnen.

Land- en tuinbouwdagen. De KVLV richtte op zaterdag en zondag 21 en 22 september dc jaarlijkse land- en tuinbouwdagen in. De bedoeling is om met een tentoonstelling van land- en tuinbouwproducten de streekeigen producten en de land- en tuinbouwers in het algemeen, eens in het daglicht te stellen. Men kon er allerlei uitgestalde groenten en fruit, eieren, kaas en zuivelproducten bewonderen. Herman Van Aert verkocht er eigen gewonnen honing en natuurlijk kon je na al dat kijken en keuren nog wat drinken met als versnapering een wafel, pannekoek of rijstpap. De kinderen konden zich amuseren met een caviakoers en de kas werd gespekt met een tombola. Volgens voorzitster Els Hendrickx was de belangstelling vrij goed. Ook vertelde ze dat alhoewel het een traditie is dat elke KVLVafdeling dergelijke tentoonstelling organiseert, deze traditie in cle omliggende dorpen begint te verdwijnen.

Meersel-Dreef

= gezellig

Wanneer je eens over cle Dreef wandelt, moet je telkens weer constateren dat er weer wal aan de huizen werd gedokterd. De mooie boerderij in het centrum werd volledig opgeknapt in oude stijl. een echt sieraad. Ook het winkelhuis Bogers onderging een grondige facelift. het werd vergroot en verfraaid. Wie herinnert zich nog het winkeltje van Sooi en Lisa Bogers? Ondertussen omgetoverd tot een mooie zaak. zowel van binnen als van buiten. Zoon Martijn niet "ij", heeft er zijn afdeling bakkerij, hij versiert vlaaien waar je zelf bijstaat. Kortom Harry en Connie kunnen tevreden zijn. En wat mij betreft tot over twee Maanden, Toon Verleye. •

Abonneer nu: 314.41.26 314.55.04 37


t-1 LJ

_

___

Jj k'j ' I L i _____

_ I ,<,

I.Il 1

îAlA(J

s PORT

I2Ix

[çe»4 _____ _____ _____

h'

TENNISKAMPIOENEN

i iii t

Tennisclub De Vrijheid

Peter Ron,bout.s werd clubkwnpioen bij de Bij het afsluiten van de kopij van ons vorig nummer was er nog één tennisclub bezig met heren terwijlAdrienne Torremans dit werd de Organisatie van wedstrijden om uit te maken wie ditjaar de clubkampioenschappen zou bij de dames. Het dubbel heren werd in de winnen. Achtelsestraat gewonnen door Wallv Wagtmans en Danny Van Hasselt. Isabelle Hierbij een greep uit de clubkanipioenen 1996 van de drie Hoogstraatse tennisclubs; van Voortman en Nimi Lanslots wonnen bij de één van de clubs kunnen we geen foto's brengen want nog niet ontwikkeld. dames. Hetdubbel gemengd werdtenslotte gewonnen door Roger Herrjgers en Christina Vermeeren.

Tennisclub De Langenberg

Hoogstraatse Tennisclub

In het heren-enkelspel werd Dannv Marie-Laure Koven werd clubkamnpioene In het heren-enkelspel versloeg Bert Braspenning clubkampioen en Jitse Druvts door gevestigde waarde A gn es Sprangers tegenspeler Pat Pauwels en bij de dames. Bruyndonckx te verslaan, werd dus clubkampioen. ../'

K.F.C. Meerle Op 22 september speelde KFC Meerle thuis tegen de Luchtbalboys. De eerste helft gebeurde er weinig en we gingen dan ook rusten met een 0-0 stand. Na de koffie kwamen de bezoekers in de 66e minuut op voorsprong. Na een prachtig uitgespeelde bal kon Nic Mertens scoren en Meerle gelijkbrengen. Vijf minuten voor tijd kwam Meerle op voorsprong toen Van Dun de bal na veel geharrewar in doel kon werken. Het venijn zat echter in de staart, want in de allerlaatste minuut moest Meerle de bezoekers nog langzij laten komen. Einduitslag 2-2. Op 29 september trok Meerle naar Heibos. Dat kon al in de eerste minuut scoren en Meerle was op achtervolgen aangewezen. Ondanks verschillende prachtkansen, kon Meerle niet gelijkstellen. Na de rust lukte dat plots wel. In de eerste minuut kon Dirk Van Bavel de 1-1 aantekenen. Meerle drukte en Heibos moest wijken. Tegen het spel in kwamen ze echter opnieuw op voorsprong. Hoe Meerle ook probeerde, een knappe doelman van Heibos hield de overwinning (2-1) in eigen huis.

38

De eerste zondag van oktober ontving Meerle Berendrecht. Na verschillende kansen, lukte Dirk Van Bavel de 1-0. Op de 40e minuut kon Wilfried Pauwels de voorsprong verdubbelen door een prachtige voorzet van Mertens tegen de netten te koppen. Diezelfde Pauwels trapte 4 minuten later een vrije trap vanop 20 meter in het doel, zodat Meerle kon gaan rusten met een 3-0 voorsprong. Na de rust leek het alsof dit ook de eindstand zou worden. Maar in de 80e minuut kreeg Meerle een penalty, die door Nic Mertens werd omgezet. In de 90e minuut schoot Dirk Van Bavel de 5-0 op het bord. Volgens trainer Van Den Heuvel hadden het er nog eens zoveel kunnen zijn. 01. Essen-KFC Meerle van 13 oktober werd een wedstrijd waarin de inzet van de Meerlese spelers te wensen over liet. In de 20e minuut kwam Essen op voorsprong en nog voor de rust werden dat 2 doelpunten verschil. Na de rust deed Essen daar nog 3 doelpunten bovenop, zodat Meerle met forfaitcijfers naar huis moest. Zo kregen ze meteen de andere kant van de medaille te zien.

Naar het derby KFC-Meerle - Minderhout V .V. werd reikhalzend uitgekeken. Er was dan ook een massa toeschouwers komen opdagen. Meerle startte met de heroptredende Erik Van De Wiel aan de aftrap. Minderhout kwam in de 10e minuut op voorsprong. Meerle liet zich niet doen en het werd een vinnige partij. Toen in de 30eminuut Erik Van De Wiel Mario Herrijgers bediende, die Meerle meteen langszij bracht, was het vreugde alom. Ruststand 1-1. Veel ambiance in de 2e helft, met meerdere kansen voor beide ploegen. Geen van beide kon scoren zodat de punten van deze derby eerlijk gedeeld werden.

Wedstrijden voor november (telkens om 14.30 uur) 03.11.96 - geen wedstrijden wegens staking van de scheidsrechters 10.11.96 - KFC Meerle - FC Merksem 17.11.96 - Achterbroek - KFC Meerle 24.11.96 - KFC Meerle - Kalmthout


SPORT

HVV blijft bevestigen Tegen Dessel ging het fout, doch op leider Stade Lenven en voor eigen publiek tegen Rita Berlaar werd het de volle pot. Samen met Verviers staat HV\T na 7 matchon op kop. Dc eertc periodetitel zit erin, doch Verviers heeft een doelpuntensaldo dat voor de roodwitten praktisch onbereikbaar is en het programma van \' LI 'iis is al hij al iets getitakkelijker dan dat san HVV, alhoewel, in voetbal weet je nooit... Op het ogenblik dat dit artikeltje verschijnt is alles misschien al achterhaald, immers met een vci plaatsing naar ex-tweedeklasser Tongeren oor de boeg, is het best met beide voeten op de grond te blijven en dat doet men dan ook in H VV-kringen. H V V plukt de vruchten van haar brede kern en van het feit dat trainer Lodewijckx ijii lionnen kan verschuiven, zonder dat daardoor van een veriwakking moet gesproken worden. Immers, aan twee spelers die als vaste waarden werden aangezien, De Wilde en Vorsselmans, heeft HVV tot op heden nog weinig gehad en ook libero Op De Beeck is minstens drie weken buiten strijd. Wie voor roodwit de punten binnenhaalt, is niet belangrijk en we gaan ervan uit dat we de spelers die voor het ogenblik de dienst uitmaken, dit geen dertig matchen zullen volhouden en dat dan voetbalhongerige spelers hun plaats zullen afdwingen. Positieve selectieproblemen zijn meestal goed voor positieve resultaten. Tongeren-Hoogstraten VV: 0-0

.

.

Programma Zaterdag 26 oktober; 20.00 u. llVV-Diest

Zondag 3 november: 15.00 u. Tienen-I-IVV

7atrdig Q november: 20.00 u. HVV-Berchem

Zondag 17 november: 15.00 u. Verviers-HVV

Zaterdag 23 november: 20.00 u. HVV-SV Mol

Zondag 1 december: 15.00 u. HVV-Visé

Zaterdag 7 december: 20.00 ii. IIVV-Stade Leuven (een week vroeger dan gepland!!) Nat. Res.

Vrijdag 24 oktober: 20.00 u. Diest-HVV

Vrijdag 1 november: 20.00 u. HVV-Tienen

Zaterdag 9 november: 14.00 u. Berchem-HVV

Vrijdag 15 november: 20.00 u. HVV-Verviers

Vrijdag 21 november: 20.00 u. Mol-HVV

Zaterdag 29 november: 15.00 u. Visé-HVV•

Met Pascal De Wilde haalde HVV een naam en kunde binnen, kortom dé witte raaf doch deze staan niet altijd garant voor prestaties. Een kwetsuur bracht hem naast het eerste elftal en voor Pascal zal het hard werken geblazen worden.

VNA Wortel V 's.\ Woltel tadt na 7 pcc ld,tcn op een gedeelde derde plaats. Dit goede resultaat werd bereikt met heel wat inzet en moed nadat op de openingsdag bij St. Jozef met 4-2 werd verloren en de week nadien thuis, Excelsior Essen met een gelijkspel (3-3) het VNA-veld kon verlaten. er werd dus reeds vijfmaal gescoord, positief aspect; maar onze doelman had reeds 7 maal de bal uit zijn netten moeten vissen en dit was een tikje onrustbarend, al waren we nog maar 2 speeldagen ver. Dc spelers hebben dit geweten want in de drie volgende wedstrijden werden 9 punten behaald met slechts één tegendoelpunt. Vrij Arendonk werd met 2-0 geklopt. FC Meer, toen nog ongeslagen werd met lege handen teruggestuurd. uitslag 1-0. De wedstrijd in Gierle werd de derde zege op rij 1-2 na een 1-0 achterstand bij de rust. Onze jongens keerden de situatie zeer verdiend in hun voordeel. Tegen HIH Turnhout werd de zondag nadien (6-1096) üp een vierde overwinning gerekend. het

sverd maar een scoorloos gelijkspel, zodat de koppositie ons ontglipte. White Star Schorvoort, een zware klip, moest gewonnen worden op 13 oktober. Het werd 1-1 nadat VNA bij de rust (0-1 leiding) de match in feite al beslist had moeten hebben, zeker omdat de voorzitter 's avonds trakteerde met spek en eieren. Toch blikken we tevreden terug op de voorbije weken en hopen alleen dat het zo verder blijft gaan. De jeugdspelers doen het eveneens naar behoren, de scholieren en miniemen staan nog ongeslagen op kop en de andere ploegen draaien goed mee, meer daarover volgende keer. Tegen Gooreind ging VNA in dezelfde lijn verder. Het zette de bezoekers onder druk en creëerde verscheidene kansen. Doch waren het de bezoekers, die uit één van de schaarse aanvallen op voorsprong kwamen. In dezelfde minuut vielen dan Eddy Aerts en Eddy Vermeiren gekwetst uit en werden vervangen door Paul Vermeiren en Bart Van Der Linden. Onze spe-

iers bleven kalm. Peter Van Calster rende met de bal aan voet over heel het veld, hij zette voor aan Nico Braspenning, die alleen voor het doel, de kans niet liet liggen. Na de pauze bleven onze spelers, met vooral André Snoeys, paniek zaaien en het was Wim Braspenning die de blauwwitten onhoudbaar op voorsprong kopte. Diezelfde speler bracht de bezoekende doelman in de problemen en Dirk Gysels tikte van dichtbij de bal over de doellijn (3-1). Zo won VNA na een wel schitterende wedstrijd.

De wedstrijden Zondag 03 november: Staking van de scheidsrechters

Zondag 10 november: 14.30 u. Merksplas-VNA

Zondag 17 november: 14.30 u. VNA-Flandria

Zondag 24 november: 14.3() ii. V'estmallc-VN,\

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

39


SPORT

F C IN'Ieer niet beide voeten op de grond De beginfase van de competitie kondigde zich rooskleurig aan voor de Merenaars en de euforie van vorig jaar heerste zeker nog binnen de rangen. Drie wedstrijden op rij leverden 9 punten op en dat boezemde spelers en supporters enorm veel vertrouwen in. Tegen West m alle werd het zelfs een 5-2 overwinning. Het keerpunt kwam echter tegen gebuur Wortel dat veel sneller en agressiever de bal bewerkte en uiteindelijk de drie punten onverdiend thuis hield. Op een zwakke leiding stuitte zwart-wit in zijn thuiswedstrijd tegen Oosthoven. Twee dubieuze strafschoppen in het nadeel en dit betekende voor Meer een 12 nederlaag. In St.-Jozef weer een zwakke partij en een derde opeenvolgend verlies met 2-0 was een feit. dit mocht niet blijven duren en zou EXCEssen het slachtoffer worden? Neen, zegden de bezoekers en zij namen resoluut de leiding in handen. Een slechtere start voor de thuisploeg kon men niet indenken. Meer wierp al zijn strijdlust in het spel en leidde weldra met 2-1, maar voor de rust wees de stand terug gelijk. De tweede speelhelft was een wedstr ijd onwaardig maar de stand bleef gelijk.

drie doelpunten scoren door dezelfde speler in één speelhelft zonder dat de tegenstander er een doelpuntje tussenwringt. De tweede helft werd een loutere formaliteit en Peter Martens legde de 4-0 vast, Leider SK Donk op bezoek! Een eerste helft zonder veel geschiedenis., wel de beter kansen voor de gastheren maar geen openingen. In het laatste kwartier werden die wel gevonden eerst door Kurt Van De Langenbcrgh en een tweede keer door Kay Donckers na knap voorbereidend werk van Kurt Vernieiren. Dit betekende dan ook de eerste nederlaag voor de bezoekers die meteen de leiderspiaats moesten afstaan. Eindstand 2-0!

Wedstrijden Zondag 3 november: 14.30 u. Achterbroek-Minderhout VV

Zondag 10 november: 14.30 u. Minderhout VV-Kalmthout

Zaterdag 16 november: 20.00 u. Olympic-Minderhout VV

Zondag 24 november: 14.30 u. Minderhout VV-Stabroek

Zondag 1 december: 14.30 u. Turk Sport-Minderhout VV.

I)IT ,1 m.. + Y T '..I3I,L IJLLII

Zondag 10 november: 14.30 u. HIH Turnhout-FC Meer

Zondag 17 november: 14.30 u. FC Meer-White Star

Zondag 24 november: 14.30 u. Gooreind-FC MeerU

Minderhout \TV: hattrick VOOr KurtVermeiren Eerste gewin is kattegespin en de rest kun je zelf wel invullen. Dat dit op MVV van toepassing zou zijn dachten heel wat mensen die de vorige seizoenen de uitslagen van groen-wit onder ogen kregen. MVV heeft wel degelijk een gedaanteverandering ondergaan en blijft stevig bij de toppers gehandhaafd. Op Heibos had het echter heel wat voeten in aarde om de eerste nederlaag van het seizoen te ontlopen. Laat in de wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong maar in een spannend eindoffensief drukte Peter Martens de gelijkmaker tegen het net. 1-1. Berendrecht heette de volgende tegenstander en dit aan de Hoge Weg. Bram Quaars wachtte niet lang om de score te openen en dit deed hij nog eens over vlak na de rust. MVV dacht de schaapjes op het droge maar de polderknapen kwamen terug en in de slotminuten toonden zij zich zelfs nog goed voor een punt, 2-2. Bij 01.Essen liepen de MVV-jongens op een gasbek en een slechte eerste helft leverde geen enkel doelpunt op. Na de koffie werden enkele kansen langs beide zijden gecreëerd en daar puurde de thuisploeg één doelpunt uit en de drie punten. Eerste nederlaag voor MVV! Extra gemotiveerd aan de slag in de thuiswedstrijd tegen Bezemheide. Kurt Vermeiren zorgde voor een onvervalste hattrick, d.w.z.

De Gelmers 1-let volleybalseiioen is weeral een goede maand bezig en daarom hoort enig nieuws van de Gelmers hier op zijn plaats. Onze heren 1 uitkomend in 2e provinciale konden zich vorig seizoen nipt redden. Door het definitief afhaken van onze passeur Werner Cornelis, van Jan Kesteloot, en het vertrek naar Wevok van Jan Reynaerts, werd er naar verster king uitgezien. en die is er dan ook gekomen in de personen van routiniers Mark Dekkers en Ivan Dillen, allebei komend van VT Turnhout. Paul Peeters (St. Janskring) werd aangetrokken als trainer-coach en we hopen met deze wijzigingen een meer probleemloos seizoen mee te maken in 2e provinciale. Intussen hebben onze

heren het reeds ten dele waar gemaakt: na 2 wedstrijden staan ze mee ongeslagen op kop. Wel moet er bedacht worden dat het telkens om een 3-2 zege ging. Vooral tegen Havoc Waver heeft men na een gemakkelijke 2-0 voorsprong te gemakkelijk de match bijna uit handen gegeven. Ook hoopt het bestuur dat onze eigen jeugd dit jaar zeker in deze ploeg zal doorbreken. Onze eerste damesploeg heeft het vorig jaar voor haar debuut in le provinciale verre van slecht gedaan. Zij was een te duchten tegenstrever voor de kopploegen en wist de enige nederlaag toe te dienen aan de uiteidelijke n kampioen Den Dam uit Beerse. Patricia Jacobs (naar Den Dam) en Els Koyen (naar Wevok) verlieten onze club. Daarom werd ook ijverig gezocht n aar aanvallende versterking en gevonden: Ann Storms en Christel Van Dijck (beiden van Wevok) vulden de lege basisplaatsen opnieuw in. Na 2 mooie overwinningen (thuis 3-0 tegen Kokaz en 2-3 op Jong Edegem) staan onze dametjes er weer mooi voor om een rol van betekenis te vervullen. Feit is dat de 2 gewonnen wedstrijden tot op heden vorig jaar verliesmatchen waren. Beter kan gewoon niet! Mogen wij nogmaals een oproep doen om al onze ploegen sterk te komen aanmoedigen. Want naast de provinciaal spelende ploegen hebben wij nog verschillende gewestploegen en jeugdploegen die de moeite waard zijn om te volgen. Zaterdag (vanaf 16.30 uur) en zondagvoormiddag (jeugdwedstrijden) is iedereen van harte welkom in de sporthal van Spijker-Humaniora

Wedstrijden november 1996 zaterdag 2 november 18.30 Heren 1 - Retie 20.30 Dames 1 - Retie

zaterdag 16 november 18.00 Kokaz Kontich - Heren 1 20.00 Mortsel - Dames 1

zaterdag 23 november 18.30 Heren 1 - Mendo Booischot 20.30 Dames 1 - Voba Duffel

zaterdag 30 november 18.00 Kevoc Kessel - Dames 1 18.30 Amigos Zoersel - Heren 1 U

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Alle verzekeringen Alle bankzaken ER KEND VERZEKERINGS m MAKELAAR

Mrdrn 21 2321 Meer tel. 03/315.72.54

[_AlsIHYP [:1:]

1


SPORT

2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald

Een te duchten tegenstander mag ook Lie geeiznarte scholierenpioeg genoemd worden want zij handhaven zich ook in de hoogste regionen van het klassement

L LJLJ VE

ANDR .eEEN t4REDTF'

.0

De beste koers in vreemde munten Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.:o3/3144292

iER R

ZTI?.- T 7. -

Dc Meerse A-knapen zijn weer aan een goed seizoen bezig en zuilen zeker een gooi doen de tit(l

Hoogstraatse Volleybal Club Toch even ogen en oren ver opengetrokken bij de mededeling dat Hoogstraten een tweede volleybalclub rijker is geworden en ook de vraag gesteld ofDe Gelmers en Hovoc mekaar niet dood gaan smashen? 'Geen sprake van,' stelde woordvoerder Ward Blommaert van dc kersverse club ons gerust bij de voorstelling in sporthal 'De Zevensprong'. 'Wel willen wij meer kansen bieden aan jongeren en ouderen om volleybal in competitieverband te kunnen spelen en een koude oorlog ontketenen is helemaal niet de bedoeling. Geef ons ciikc! zicH rcnijt cii /1CH \\ c \\ clY

LASERSHOW

-

H006STAATE

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN De Danies- en 1-lerenploeg van 1-lovoc met onderaan derde van links Word Bionunaert Liie de trainingen zal leiden

HOFMANS 41


SPORT

BEGRAFENISSEN

JORIS ,

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Op 6 oktober werden de paardenvriendjes van Wortel voor de tweede 1)1(101 0/) ĂŻ/ nationaal kampioen in het Volrigenu#nnzer. Deze LRV Kampioenschappen vonden plaats in Lommel. Een dikke Proficiat voor Els en An Mertens, Annelies en Elly Vermeiren, Tinne Bruvnen, Gitte Bartholomeeusen, Leen Ee/en, Nat/ja/je Roelands en niet in het minst 'dirigent' Chris Gil/is.'

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De I-Ioogstraatse wielerkaiupioenen Op en top geprepareerd en gemotiveerd, de benen goed ingeolied, verschenen de Hoogstraatse wielertoeristen aan de startlijn om hun kampioenschap te betwisten. En dat er gevlamd werd op de Meerse omloop kun je wel raden, want elke deelnemer wil in zo' n race als eerste op het hoogste schavotje postvatten. Van ploegverband is er geen sprake, de rivaliteit is om te snijden, de individuele kracht telt, kortom de sterkste wordt ongetwijfeld kampioen en die welverdiende bloemtuil, die nieuwe trui en het zoentje van Miss Wielertoerist schenken al evenveel voldoening als de vele miljoenen van Johan Museeuw.

De Hoogstraatse Maand

ZATERDAG 30NOVEMBER 1996 2030 U KLEIN SEMINARIE HOOGSTRATEN WOSHKOOR "NAAR DE MAAN" con mu2ilçaal pinirinni voor een multiculturele samenleving

kaarten 200.- voorverkoop 250.- aan de kassa - 12 jaar gratis

voorverkoop wereldwrnkel teIeonisch 314.3530 -.314.12.77

BROEDERLIJK DELEN - JONGEREN IN BEWEGING WEB ELD WIN KEL

V. 1. n. r. onder: de kampioenen: Miel Van Den Heuvel (cat. 30-40j.), Frans Laurvssen (cat. 40-50j.), Schellekens (cat. +50j.), Van Dun (cat. 20-30j.) Midden.- de vice-kampioenen.- Piet Herrijgers, Sus Aerts, Jan Verheyen, Marc Van Hopstaeken Boven.- de sponsors. - Willy Van Den Ouwelant, Jos Stoops, Geert Herrijgers, Arnold Van Aperen 42


SPORT

Vormingscursus

Handboogmaatschappij VNA-Minderhout

Financieel beheer van de sportclub

Er is maar een Fons Janssens; er is maar één Fons van 't SCHOOR!

Pflcl,26em1

Heelwatvolkoverdevloerinschutterslokaa1Café-TaverneHetHejke'waar Minderhout overloopt in Meerle en dit voor een toch speciale viering. Fons Janssens, alom gekend in Meerle en zeer verre omstreken, bij de iets ouderen onder ons, als Fons Van 't Schoor (Schoor is de boerderij op Hal waar hij geboren werd), mocht nog eens duidelijk de waardering van zijn schuttersvrienden aan den lijve ervaren bij zijn jubileum van 70 JAAR SCHUTTER. Jaren geleden moest je in Meerle niet vragen naar Fons Janssens, geen pier kon je vertellen wie hij was of waar hij woonde. De naam Fons van 't Schoor bracht je onmiddellijk naar de Hazenweg. ______ •

Vi

12 tot 82

°°t liai iifk,iij t £ O1 Z jq pooT

PROFICRT • .

,wl •-

F

J . -, 105

items waarvoor apart kan ingeschreven worden. Programma vormingsthema's: - de verantwoordelijkheid van de penningmeester. kasstukken, facturen, - boekhouding: de verschillende manieren van boekhouding begroting rekenina - fiscaliteit. De lesst..n worden gegeven door Robert Boss iers hoofdboekhouder van de stad Antwerpen Hoc inschrijven 7 DcinschrijvingsstrookkinjekomLn-ifhalenop desportdienst Dezevuljeincnstuurjeopnaar het regiosecretariaal of geef je af op de sportdienst 500,

,

'Als ik dat papier nu ee;is zonder kraken con wegmoffelen!' Fons al mijmerend tussen dochter May en vrouw Netje. Een echt dorpsfiguur, een duidelijk uitstervend ras, zo kan je Fons wel bestempelen. Als jong kereltje moest hij meewerken op de boerderij, later werd hij vrachtvoerder voor de toenmalige melkerij van Meerle en zaakvoerder van de Boerenbond. Hard werken maakte van hem een sterk en krachtig figuur. Toch dienden de nachten in zijn jonge tijd nog voor iets anders dan slapen en uitrusten en dat ervaarden de dierlijke bosbewoners maar al te best bij dag en nacht. Een konijntje of fazantje in zijn vizier mocht wel een schietgebedje prevelen en zijn stroppen kenden ook geen genade. De kookpot van vrouwtje Net vaarde er het best hij! Ook in het bloeiende verenigingsleven was hij een actief en graaggezien iemand, maar de schutterij boeide hem toch het meest. Vanaf zijn l 2de jaar werd hij ingewijd in de geheime van de edele schietkunst door secretaris Vermeulen en Fons leerde snel. Jachtgeweer, hand- en kruisboog had hij vlug onder de knie. Zijn rustige, kalme zelfzekerheid schonk hem een degelijke schotvastheid. Op Fons kon men rekenen zodat hij bij de zestallen steeds als laatste het strijdperk betrad. Ofwel moest hij de zaak afronden, ofwel ombuigen tot winst. Naast een goed en doelgericht schutter was hij vooral een gezellige gildebroeder die niet alleen naar de wedstrijden trok om goed te scoren maar ook om onder zijn vrienden te vertoeven en dan denken we vooral aan Jef Desmedt, Fons Hofkens, Bert Peeters, Pietje Raats, Jef Verschueren en Jaak Backx,

cursus financieel beheer van de sportclub plaats. Dit is een organisatie van de sportregioNoorderkempen in samenwerking met de sportraad-sportdienst van Hoogstraten. De vorminscursus gaat door in de zaal De Welgezinde van het administratief centrum. Deze cursus staat open voor iedereen die nauw betrokken is bij de werking van de sportclub: clubbestuurder, voorzitters. secretarissenen

zijn schietcompagnons bij uitstek. Een gezellige groep waar heel wat gelachen, verteld en... gedronken werd, want dat hoorde erbij. Gelukkig bestonden de WODCA-acties toen nog niet. Hoe zijn vrouwtje hem na die zware schietdagen nog naar huis kon krijgen blijft wel een raadsel. Schering en inslag waren ook zijn grappen en uitdagingen. Iemand die zijn 'klak' voor de roos durfde te hangen ging met een gaatje meer naar huis. 'Voor nen Trappist' zijn er heel wat schoten gelost. Dat was leute geblazen! Fons was en is nog altijd een geboren verteller, zijn grappen moet je hem laten vertellen, ze krijgen een andere dimensie. Het was misschien wel niet altijd de pure waarheid, maar zijn gezellige vertelkunst trok mensen aan. Niet alleen regionaal scoorde hij, ook op nationaal vlak stond hij meer dan zijn mannetje en snoerde grote monden met een kwinkslag en ... daden. Hij schoot roos! Fons heeft zijn schuttersverenigingen altijd diep in 't hart gedragen en niets was hem teveel in dienst van die schutterij. Nu nog altijd doet hij al wat mogelijk is om er regelmatig bij te zijn, maar de verre verplaatsingen, momenteel woonachtig in Deurne, laten niet alles meer toe. Draai en keer het zoals je wil, Jos Van de Heyning heeft het kernachtig verwoord: 'Er is maar één Fons Janssens, er is maar één Fons Van 't Schoor!' En dat is zo!•

hit WM

L\ 5101)11E DER IN III t DAN II 1F KTJNNI N Liii VEN 5511 IJSAACT DAAR (MAAG 101 BIJ WANT VEl! 1F VI RZ[KI REN ,MII S DAN Cl Nh N\FI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

E

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 43


Fusieswing In de Mussenakker Space Marines + Q-Garden Op zaterdag 2 november mag De Mussenakker één van de meest succesvolle groepen van de huidige lichting Nederhop (Nederlandstalige hiphop) ontvangen: Space Marines. Binnen dc Nederhopscene nemen zij een aparte plaats in. Hun backline bestaat immers voor één keer eens niet uit een paar draailafels, maar wel uit dc gebruikelijke rockinstrumenten drums, bas en gitaar. Zet daar nog eens drie zangers bij die een spervuur van raps op je af sturen en je weet dat je een explosief zestal op het podium hebt staan. Ze hebben dan ook een uitstekende livereputatie en daarvan zullen ze op 2 november maar al te graag ook de Belgen van willen overtuigen. Hun debuut-CD (op het undergroun( label DJAX RECORDS) is in de vakpers prima onthaald, dus De mussenakker heeft alles in huis om er een memorabel optreden van te maken.

.Spacc Mm

11ic.

Wat betreft hun livereputatie gaan ze wel moeten uitkijken voor Q-Garden. Tijdens het wedstrijdgedeelte van het Akkerpop-festival staken zij met kop en schouder boven de collega muzikanten uiten ook Space Marines zal ongetwijfeld een vette kluif hebben aan de fenomenaal swingende funkmetal van Q-Garden. Een gewaarschuwd man... rapt voor twee. Voor verder info: Ludo Martens. tel.: 03/315.03.61.

Boiling Point De Mussenakker laat bij deze weten dat zij erin geslaagd zijn om de Duitse hardcore sensatie Boiling Point te boeken voor een exclusief optreden in België. Op zaterdag 30 november zijn ze te bewonderen in De Mussenakker en in hun kielzog brengen ze ook nog Stalemate nice. een opkomende band die een gouden toekomst wordt toegedicht. De regionale eer zal wellicht door Zero Track verdedigd worden. Volgende keer meer informatie betreffende dit unieke optreden.

3 voor 11 tegen de stroom in Je zaterdagse uitgaansavond in het teken stellen van een actie als 11.11.11.; dat ziet er op het eerste gezicht niet zo alledaags uit. In Hoogstraten gebeurt het echter al enkelejaren met succes. Onder de noemen '3 voor 11' mobiliseren De Mussenakker, Cahier de Brouillon en Het Slot jongeren om deel te nemen aan een avondje 'fuiven voor het goede doel'. 'Jongeren moeten zich engageren voor problemen die zich in hun omgeving en ver van hun bed voordoen. Wij proberen hen daar op onze manier, tegen de stroom in, warm voor te laten lopen. We geloven dat we daar gedeeltelijk in slagen.' Voor de jeugd is zaterdagavond het traditionele uitgangsmoment. Die avond bewust in liet teken stellen van de Hoogstraatse 11.11.11.-actie mag dan ook als een nobel initiatief worden toegejuicht. De drie jongerencafé's zijn hiermee niet aan hun proefstuk toe. De actie 'Drie voor Elf' is de afgelopen jaren geëvolueerd tot een degelijk georganiseerd gebeuren waarbij de gezelligheid en de verbroedering, naast het II .11 .11.-thema, centraal staan. Dat het als maar beter gaat niet de organisatie leiden we af uit de bedragen die na afloop overgemaakt werden. In 1990 was dat 30.000 frank, maar bij de vierde editie konden we zelfs al 110.000 frank overschrijven en vorig jaar mochten we liet 11.11.11 -comité blij maken met nieer dan 250.000 frank. De drie jongerencafé's staan zaterdag 9 november opnieuw zeventig procent van hun inkomsten af voor de projecten in de Filippijnen. Van de bezoekers wordt niet gevraagd om meer te betalen voor een drankje. Een puntje kost in alle café's vijfendertig frank. De café's worden echter wel speciaal ingericht, de keukenprinsen en -prinsessen maken exotische gerechten klaar en er worden allerhande kleine acties georgani-

7 .GK .---

seerd om geld in 't laatje te krijgen.' Tussen de drie jongerencafés pendelt een hele nacht lang een bus van de Lijn. 'Iedereen mag gratis meerijden van het ene jongerencafé naar het andere. In de bus gaat de 'belleman' rond niet cle pet om de reizigers om wat kleingeld te vragen. De 'belleman' is diegene die de deelnemers verwittigt wanneer de bus klaar staat om te vertrekken naar het volgende café.' De afgelopen jaren is gebleken dat het er op deze avond bijzonder gezellig aan toe gaat. Elk café wil zich van zijn beste kant laten zien en er wordt dan ook met heel wat mensen hard gewerkt om er iets moois van te maken. 'Over de inrichting kunnen we nog niets kwijt, dat blijft altijd een verrassing. We weten dat trouwens ook van mekaar niet om het verrassingseffect nog groter te maken. Wat wel vaststaat is dat in elk café opnieuw een kunst- en curiosaveiling zal plaatsvinden. Eigengemaakte kunstwerkjes, rommel, antiek, curiosa en vondsten worden op een ludieke manier geveild.' (22.00 u: Mussenakker - 23.00 u Cahier - 24.00 u Slot). Ook dit jaar worden door de Hoogstraatse jeugdhuizen weer stickers ontworpen. 'De ontwerpen zijn van de hand van jonge kunstenaars en worden uiteraard gegeerde objecten. Bovendien kan je door aankoop van de stickers meedoen aan een tombola. In elk jongerencafé valt er een CD-bon te winnen.' Smulpapen kunnen in de vooravond in Cahier de Brouillon aanschuiven voor een aangepast maal. Hiervoor moet wel vooraf ingeschreven worden. 0p zondag 3 november organiseert 3 Voor 11 een motorrit. Daarvoor kanje inschrijven van 10 tot 14 uur in Cahier de Brouillon. De opbrengst, deelname kost 200 frank, gaat integraal naar de actie. Aan het einde van de rit krijgen de deelnemers koffie en een warme hap aangeboden. (Info: 314 24 15)

WONINGBO

r,.„ 03/315.87.14 44

BVBA 143


De film INDEPENDENCE DAY wist in de States al meer dan 330 miljoen dollarbrieljes binnen te rijven, een kaskraker van formaat dus. Veel speciale effecten en blubberige vijandige olie/is die klaar staan om de mensheid te vernietigen. Maargelukkig zijnde Amerikanen bereid het tij te keren. Een 'Wat goed dat er nog Amerikanen zijn!'-film.

.......... "S

November in The Movie

doende ge-Disneyed om er een echte familiefilm van te maken. Volgende maand meer daarover want het wordt de eindejaarstopper. Voor meer inlichtingen van het gehele filmaanbod raadpleeg je het best De Kempenklok op bladzijde 2. Wie rechtstreekse informatie wil, belt het nummer 3 14.67.90

In THE NUTTY PROFESSOR speelt Eddie Murphy maar liefst zeven karakters. Sherman Klump (één van de Eddie Murphy-rollen) is een briljante maar zeer zwaarlijvige professor die zich door een chemisch experiment verandert in een knappe, slanke man. Een ontspannende maar vooral verhl uffende rollenwissel maakt de film leuk om zien.

In MISSION: IMPOSSIBLE staat de geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) voor de schijnbaar onmogelijke opdracht om te verhinderen dat een internationaal misclaadkartel top secretdocumenten iO handen kan krijgen. De klassieke spionagefilm zit boordevol speciale effecten en technologische snufjes. Brian de Paliiia is dc regisseur van deze spannende film die gebaseerd is op de succesvolle TV-serie uit de jaren 60.

Een andere speciat-effectfilm is TWISTER, de zoveelste film van Steven Spielherg met regisseur Jan De Bont. Twee wetenschappers gaan op zoek naar de oorzaak van tornado' s. Voor het verhaaltje hoef je het niet te doen, maar de dreiging van de gesimuleerde natuurkrachten pintje opje stoel. De jongere kijkers kunnen in november genieten van de avontuurlijke FLIPPER, een vervolgfilm over de bekende dolfijn. En voor de kleinsten onder het filmpubliek staan DE t ROE1ELB EERIJ ES op liet prograrrima.

..t

,

e:.

— .

Eind november wordt de nieuwste Disneyfilm THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME verwacht! Deze nieuwe Disney-film, gebaseerd op het boek van Victor Hugo, voert ons terug naar de duistere middeleeuwen maar wordt vol-

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

11 oon9arnerj,,

.ITiTiT-;';-r1,

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Tel. 031314 48 47 246

viooGs

~> ~

1IIE1 SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

1 39a Ei I1


AGENDA

Op stap in..

Zaterdag 2 en zondag 3 november: TENTOONSTELLING van schilderwerken van F. Grasmichel, telkens tot 19u in het Slot.

HOOGSTRATEN

Donderdag 7 november: KOFFIEFEEST van

Zaterdag 2november: Mt.iZIK\L[ .\VONI). Kempisch Jeugdfanfare-Orkest, Rabboenizaal Spijker, 20 uur. Gratis toegang. Inschrijven telefonisch 314.78.48 of 314.48.96.

Vrijdag 8 tot maandag 11 november:

KBG in de parochiezaal ophaling enveloppen van 11.11.11.

Dinsdag 12 november: verhaal over de FILIPIJNEN om 20.30 u. in de parochiezaal, org. KWB.

Woensdag 6 november : HUMOR IN DE PRENT, lezing door Hugo Stuer, Auditorium Seminarie, 20 uur, org. Davidsfonds.

MEERSEL-DREEF

Vrijdag 8 november : (tot en met 11 november) 11.11.11 -aktie.

Zaterdagavond 19 november, traktatie aan al de medewerkers van het missiefeest Reik Mij De Hand, in zaal de Zevenster.

Zaterdag 9 november : OLDTIMERBEURS, Veilinghallen, 10 tot 18 uur, ml. 014/63.32.73.

Zaterdag 30 november 13u30, sinterklaas-

Zondag 10 november: OLDTIMERBEURS, zie zaterdag.

optocht en feest voor de kinderen van MeerselDreef, in zaal Zevenier. 1 en &:realnsale an de E.K.-Moedersbond

Maandag 11november: VIERING 11 novem-

Café - feestzaal

ber tijdens de Hoogmis. Aansluitend kransneerlegging aan het monument.

De Eiken

Dinsdag 12 november: BRIG1TITE RASKIN

Zaterdag 23 november: CONGRES VLAAMSE COMMISSIE MONUMENTEN, in het Casino van Wortel-Kolonie.

Zaterdag 30 november: SINTERKLAASFEEST voor alle kinderen tot 12 jaar, 's namiddags in de parochiezaal.

MEERLE Zaterdag 30 november: TONEEL Roddel' door de KWB in de parochiezaal

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

over eigen werk, bibliotheek Lindendreef, 20 uur, inkom gratis.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/31 5.74.29.

Zondag 17 november : TE DEUM, na de Hoogmis van 10 uur, ter gelegenheid van 15 november, feest van de dynastie. Verenigingen aanwezig met vaandel ontvangen 500 frank extra toelage.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

'6eJ/

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 16.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

Zondag 24 november: GEZELLIG SAMENZIJN voor de winterslaap. Knutselen om dieren te helpende winter door te komen, van 14 tot 16 u. in het JNM-lokaal aan de K. Boomstraat.

ÏFRTUIN

Zaterdag 30november: WOSH-KOOR, feestzaal Klein Seminarie, 20.30 uur, org. Broederlijk Delen, Wereldwinkel, Jongeren in Beweging, inkom 250 frank (200 in voorverkoop).

1 1

CAFÉ DISCOBAR

.j

Meerdorp 13

MINDERHOUT

d7Nee

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 .

Zaterdag 9 november: Rondgang voor 11.11.11

CAL 0E

Zaterdag 16 november: NAJAARSFEEST oudervereniging basisschool in de parochiezaal.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

'/Ic1

Zondag 17 november:

RUIL- EN SPEELGOEDBEURS in de parochiezaal, org. KAV. PONY-CROSS in de manege van de Blauwbossen.

TP;;T

Zondag 24 november: SINTERKLAASFEEST in de parochiezaal, org. KAV/KWB L.m.z.-CROSS ruiters in de manege van de Blauwbossen.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 30 november: TONEEL: 'Te huur: appartement met plat dak' door de toneelkring van de fanfare, om 19.30 u in de parochiezaal.

hnedijezIuiz

t 46

ïtrijfeis 183

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Radio CONTINU - FM 103 Strjbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57 met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur pet dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

0313146665 ri & 1atjp 50

56

1

1


MEER Vrijdag 1 november: HOBBYTENTOONSTELLING, Parochiezaal, 11.00 h.

Zaterdag 2 november: HOBBYTENTOONSTELLING, Parochiezaal. DE NONNEN VAN NAVARONE, Toneelstuk 't Heidebloempje, Zaal Voor Kunst en Volk. 19.00 h. OPTREDEN Q-GARDEN EN SPACE MARINES, De Mussenakker, 20.30 h.

Zondag 3 november: HOBBYTENTOONSTELLING, Parochiezaal.

Zaterdag 9 november: DE NONNEN VAN NAVARONE, Toneelstuk 't Heidebloempje, Zaal Voor Kunst en Volk, 19.00 h. 3 VOOR II, Aktie 11.11.11. DeMussenakker, 21.00 h. HERDENKINGSMIS OVERLEDENEN ST.ROSALIA. 18.00 h. Zondag 10 november DF NflNNEN \TAN NAVARONE. Toneelstuk 't Heidebloempje, Zaal Voor Kunst en Volk, 19.00 h.

Maandag 11 november: HERDENKINGSMIS OORLOGSSLACHTOFFERS, 10.00 h.

Zaterdag 16 november: TEERFEEST DRUM- EN BRASSBAND, Zaal Voor Kunst en Volk, 19.30 h.

Vrijdag 22 november: KAMPIOENENBAL RUDY MEYVIS, Zaal Victoria, 20.30 h.

Zaterdag 23 november: MUZIEKAVOND DRUM- EN BRASSBAND, Zaal Voor Kunst en Volk, 19.30 h.

Zondag 24 november: AFSCHEIDSMISVIERING JAN VAN DEYCK, 10.00 h. BEZOEK SINT NIKLAAS EN ZWARTE PIET, Zaal Voor Kunst en Volk, 13.30 h. Zaterdag 30 november: OPTREDEN ZERO TRACK (o.v.), STALEMATE + BOILING POINT, De Mussenakker, 20.30 h.

Nu 4n l

- -"

n)

Het café "oor jongeren met het hart bij mu7ie.k.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN TeL 031314 51 77 OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING EN WEILANDEN TE 2321 HOOGSTRATEN/MEER, HOOGEIND 41 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer: KOOP 1: Woning met aanhorigheden, Hoogeind 51, groot 13a 80ca ingedeeld als volgt: woonkamer, keuken, bergingen, kelder; boven: 3 slaapkamers, in de tuin stallingen en berghokken Voorzien van water, elektriciteit, distributie en telefoon. KOOP 2: Weiland, palende aan koop 1 en 3, groot 27a 03 ca. KOOP 3: Weiland, palende aan koop 1 en 2, groot 54a 31 ca. KOOP 4: Weiland, ter streke de Krogten, groot 15a 16 ca. KOOP 5: Weiland.ter streke de MntheydQ, groot 24a 79 ca. Bezichtiging: zaterdag van 10 tot 12 uur. Beschikbaar: kopen 1, 2 en 3 onmiddellijk en kopen 4 en 5 volgens veilvoorwaarden mits betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: - Inzet op dinsdag 12 november 1996 - Toewijzing op dinsdag 26 november 1996. telkens om 15 uur in zaal 'Victoria' te 2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN GOED ONDERHOUDEN WONING MET WEI- EN AKKERLANDEN TE 2322 HOOGSTRATEN/MINDERHOUT Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/2e afdeling Minderhout: KOOP 1: Woning met aanhorigheden en weiland, Bergenstraat 14, groot 62a 43 ca, begrijpende: - op het gelijkvloers: hall, voorste plaats, living, keuken, kelder, washuis/badkamer, veranda, wc. - boven: 4 slaapkamers en zolder. Verder stalling met berging, schuur, 2 qaraqes met beiyiityii. Voorzien van waterleiding, electriciteit, distributie en telefoon (geen aardgas). Verwarming met kachels. Bezichtiging: 7nterdag van 14 uur 10116 uur.

KOOP 2: Weiland en akkerland,aan Paterspad, palende aan koop 1, groot 1 ha 1 6a 26ca. KOOP 3: Akkerland, aan Paterspad, palende aan kopen 2 en 4, groot 1 ha 21 a 86 ca. KOOP 4: Akkerland, aan Paterspad, palende aan kopen 2 en 3, groot 1 ha 20 a 58 ca. KOOP 5: Weiland en bos, palende aan Paterspad, groot 1 ha 94 a 99 ca,. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen - Inzet op woensdag 23 november 1996 - Toewijzing op woensdag 27 november 1996 telkens om 16 uur in café Parochiecentrum te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Koestraat.

\tn Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.3245 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 11.30 u. Dtnsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Brandweer 314.42.43

031314.32.11 6,1

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF __

DIEREN SPEC LAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36

HUISARTSEN

vrijdag 1 november: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstralcn.tel. 314.57.84

-

Tel. 0313 14.54.50

75

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

6

zaterdag 2 en zondag 3 november: DR. FILIP

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. tel. 315.84.54

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

zaterdag 9 november: DR. MIEKE LEURS,

- L' Ii i 1'ikS V OeL'Jt

Chaainseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55 Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 22

Tennisclub

zondag 17 november: DR. DIRK ROBBEN. Leemstraat 42-A Hoogstraten, tel. 3 14.38.48 zaterdag 23 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A. Meerle. tel. 315.87.15

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes...

zondag 24 november: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10

NOORDERKEMPEN

b.v.h,a.

squash

Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85: GSM 075-44.86.85

mobilE RE nt Tel. 03/314.31.08

65

snooker

zaterdag 16 november: DR. GEERT FAES,

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

-

-

REN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21

JAN STOFFELS

St Lonaartseweg 32 2320 H000STRATEN

.

-

maandag 11 november:DR. CORNEEL BOE-

KWALITEITSPLUIMVEE

AUTOVERHUUR

DR. JOHAN zondag 10 november: WILLEMSE, Burg. J. Van Haperenstraat 3. Hoogstraten, tel. 3 14.45.55

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24

76

zaterdag 30 november: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout, tel. 314.31.66

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'] Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03

Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u

DE HOOGSTRAATSE PERS

Zondag rustdag

Kleine groepen 's-avonds mogelijk Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé.

Uitgeverij Loenhoutseweg 34

275

APOTHEKERS

2320 Hoogstraten

't P 1 L~

tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Floogsiraten

48

Van 31 oktober tot 8 november: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68 Van 8 tot 15 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75 Van 15 tot 22 november: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 16 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Van 22 tot 29 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24

Op 27 november mag u de volgende MAAND verwachten, lieve lezer. Beste medewerkers, de herfstblûren zullen dan wel allemaal gevallen zijn en dus verwachten we uw kopij tijdig, d.i. op woensdag 13 november. Uitzondering vormt het sport- en dorpsnieuws waar wij op zondag de 17de nog blij mee zijn.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.