oktober 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Raf Peeters

De koningin op het erf

FREE WHEELEND TUS SEN TUIN EN SCHOOL


Eerste schooldag

Terug naar school Op 2 september waren ze er weer: meer dan 6000 kinderen en jongeren stonden aan de Hoogstraatse schoolpoorten. Een pak volk is dat, plus dan nog de ouders die de kleinsten naar de school begeleiden, zodat het plots weer drukker werd op straat. Gevaarlijker ook, vooral voor hen die met cle fiets naar school gaan en dat zijn er al gauw een goeie duizend! Eens kijken met hoevelen ze zijn:

_5

Aantal leerlingen in het basisonderwijs 1996-1997 Hoogstraten gemeenteschool Kl. Seminarie Spijker -

-

-

Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Totaal

Kleuterschool 103

-10

-

-

170 177 112 41 122 77

+7 +3

802

-

+1 -5 +4 -

Lagere school 202 242 227 287 210 64 211 129

+3 +27 +2 +4 +7 +6 -1 +6

1572

+54

1

F

Ii II wil hij iiiciifla l)l!jieii....

(- of + in vergelijking met het vorige schooljaar) Er gaan exact evenveel kleuters naar school als in september van verledenjaar. De enige verschuiving doet zich voor in Hoogstraten waar de basisscholen in een voortdurende concurrentieslag verwikkeld zijn; ditmaal in het nadeel van de gemeentelijke kleuterschool ten voordele van het Spijker. In het lager onderwijs is het het Seminarie dat zijn slag thuishaalt: 27 kinderen méér betekent wellicht dat er nu meer meisjes les volgen op het Seminarie; na een schoorvoetende start in 1995 worden de lagere scholen meer en meer gemengd.

Aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs 1996-1997 Seminarie+Handelsschool

915 (-74)

712 jongens 203 meisjes

Spijker-ASO (algemeen vormend)

679 (+29)

27 jongens 652 meisjes

Spijker-Technische (hotelschool)

1014 (+16)

VITO

1304 (+25)

616 meisjes 398 jongens 48 meisjes 1256 jongens

Totaal

3912 (-4)

\ii iroidt liet ern.rt: de eerste stap iii de lagere school

(- of + in vgl. met het vorige schooljaar) Ook hier loopt het Seminarie in de kijker maar dan wel door een tamelijk groot verlies aan leerlingen. Het Spijker herpakt zich met 29 leerlingen méér waaronder 27 jongens (verleden jaar waren er nog maar 10).

00

1

Het Technisch onderwijs zet zijn opmars verder; aan de stijging van het leerlingenaantal in zowel het technische van het Spijker als in het VITO komt vooralsnog geen einde. Troost op de schoot van juf


tnon in de moond (*Raf Peeters schrapt wat niet past)

NAAR SCHOOL OM TE LEREN ZWUGEN/SPREKEN* Het begin van dit schooljaar was voor Raf Peeters beslist anders dan voordien: op die dag kwam er immers officieel een einde aan een gevulde carrière die zo'n vier decennia Hoogstraats schoolleven omvat. Vanuit buurgemeente Merksplas kwam Raf-van-Stolwerk na een Aarschots ommetje als laatstejaarsleerling in het Klein Seminarie terecht, waar hij later leraar, onderdirecteur en uiteindelijk de eerste lekendirecteur zou worden. 1k ben nu nog volop in mijn afldckperiode," klinkt het lachend begin september, "maar toch overheerst een gevoel van opluchting. Het doet mijn vrouw en mij erg goed om zo voor het eerst sinds lang school-vrij te zijn. Nu komt er eindelijk eens tijd om samen al de dingen te doen die we al zo lang graag wilden doen..." Het kan niet anders dan dat het Seminarie heel wat heeft betekend in huize Peeters aan de Moerstraat. Toch duurde het al bij al nog lang eer Hoogsiraten een prominente plaats in hun leven innam. Clara en Raf komen beiden uit Merksplas. Raf uit een schrijnwerkersgezin. "Vader nam op latere leeftijd het huis en de zaak van zijn ouders over. Behalve de schrijnwerkerij, was er ook café - iedereen

!

ø

L Student Raf als preses van Gerniaanse iliet Ernest Claes als hoge gast. kende dat als Bij Stolwerk, want dat was vader Peeteis' bijiiaani. Iii die tijd was dat geeii ongewone combinatie, er waren in ieder dorp veel meer café's dan nu. Vooral in de weekends was het er druk, al hadden we in de week toch nk nogal wat klandizie aan beestenkooplieden die bij ons hun boterhammen kwamen opeten. Als ei goeie i.akeui gedaan wai cii, bleven die al eens langer plakken natuurlijk... Mijn moeder had een eindeloos geduld om naar de miserje van le kleine mens te luisteren. zo leek het wel. Vader was daarentegen zelf een rasechte verteller, een beetje een entertainer avant la lettre, die een café kon doen buldcrcn van het lachen met zijn zelf verzonnen verhalen. Heel plezant, maar niet zonder moratiscrende ondertoon, doorspekt met eigen wijsheden en aforismen. Er waren 7 kinderen bij ons, waarvan één gestorven is op tweejarige leeftijd doordat de mazelen naar binnen geslagen waren, zoals men dat toen noemde. Rijk waren wij niet, maar het gezin kwam toch rond."

Sneeuw in bed "In 1940 zijn we op de vlucht gegaan. Franse soldaten stelden pal voor ons huis een kanon op. Mijn vader vroeg of er ook effectief gevochten zou worden. 'Sans doute, monsieur...', klonk het en dus hadden we geen andere keuze dan naar Antwerpen te trekken met een vrachtwagen die binnengeleverd moest worden voor het Belgisch leger. Op geleende fietsen zijn we nadien teruggereden. Thuis bleek alles gestolen, we hadden letterlijk geen deken meer om onder te slapen. Bij de bevrijding in '44 is ons huis dan boven onze kop kapotgeschoten. Pas vier jaar later zou het heropgebouwd worden. Vader had een en ander ondertussen zo goed en zo kwaad als dat ging opgelapt, maar de sneeuw dwarrelde neer op bed... Dat was wellicht een van de redenen waarom ik op internaat gestuurd werd met de paters die thuis langs kwamen - ik belandde toen dus nog niet in Hoogstraten op het Seminarie. Het waren Spartaanse jaren in het Damiaancollege in Aarschot. Achteraf hoorde ik dat mijn vader ooit gezegd had dat hij niet snapte hoe wij dat ginder uithielden. De levensgenie-

'Bij Stolwerk', liet nu verdwenen ouderlijk huis in Merksplas op de hoek van de weg naar Beerse en Turnhout.

ter in hem had het heel moeilijk met de ijzeren discipline en de opgelegde stilte. Zelf wisten wij eigenlijk niet beter, het was ook kort na de oorlog. Meer nog, ik denk dat ik daar nog heel wat aan te danken heb: het kunnen omgaan met discipline, harde noten leren kraken. Dat zijn dingen die een mens al bij al ook vormen. In Aarschot werden wij eigenlijk beschouwd als toekomstige paters. Nu had ik zelf nogal wat twijfels daarover, al wist ik evenmin wat ik dan wel wilde. Tijdens de vakanties had ik contacten met Seminarie leerlingen, en deze school leek me een stuk losser en met een opener geest. Leken kwamen er even goed aan hun trekken als de kandidaat-priesters. Mede door toedoen van Jef Lauwerysen, geschiedenisleraar in 't Seminarie en KSA proust in Merksplas, kon ik in mijn Retorica naar Hoogstraten. Dat viel me erg goed mee, al was het er wel een pak groter. Het was toen wel geen 'pastoorsfabriekske' meer, maar de grootschaligheid met 600 internen gaf me toen toch een beetje de indruk van in een ander soort van fabriek terecht te komen. Aarschot was veel kleiner, daar waren er automatisch meer mogelijkheden om btnten de lessen nog wat te doen aan toneel of muziek, men had je er rapper nodig dan in de grote bende."

"fk(uziek maken en zin gen zijn zo belangrijk als adem enen..."


MAN IN DE MAAND

Jonge oren "Ook de KSA was heel belangrijk voor mij. Ik werd al op 16-jarige leeftijd bondsleider in Merksplas en heb dat vijf jaar lang gedaan. Zulke jeugdbeweging is een ideale leerschool voor jongeren : leren omgaan met anderen, leiding geven, verantwoordelijk zijn. Dat zijn belangrijke ervaringen voor jonge mensen. De laatste jaren merkte ik te vaak in de school dat heel capabelejongeren zonder deze achtergrond minder makkelijk zo' n engagement durven aangaan om leiding te geven. Dan kwam de vraag wat ik na mijn middelbaar zou gaan doen. Heel duidelijk was dat niet voor mij, eerlijk gezegd. Ik had wel eens tegen Jef Lauwerysen gezegd dat ik misschien leraar zou willen worden. Aha, dan moet je Germaanse gaan doen. Zo simpel was dat... Romaanse was niet te riskeren, met al die Franstalige proffen in Leuven moest je al haast van huis uit Franssprekend zijn om een kans te hebben. Ik had er nochtans wel interesse voor. Onder meer dank zij een erg goede leraar Nederlands in mijn 1'i in Aarschot, was ik de literatuur erg gaan

appreciĂŤren. We ontdekten de pracht van Gezelle en Walschap. In de retorica kreeg ik Engels en Duits van de latere superior Smets. Die wist dan weer de interesse voor de romantici op te wekken. De keuze voor Germaanse talen leek dus nog zo slecht niet. Misschien komt daar nog bij dat we tijdens en na de oorlog erg vertrouwd geraakten met Engels en Duits. Dat bleef wel wat in onze jonge oren hangen, denk ik... Mijn interesse ging heel sterk naar het gesproken woord. In Leuven heb ik dus nogal wat toneel gespeeld, we zijn zelfs ooit nog met een vertaalde Timmermans op tournee geweest in Duitsland. Studeren in Leuven was in die tijd iets waar de ouders best fier op waren. Dat bleef ook wel een vrij besloten wereld, een veilig milieu voor jongeren waarvan er vele in gelijksoortige omstandigheden opgegroeid waren. Wij waren allemaal in Leuven om te werken, wij wilden slagen. Ik geloof niet dat ik het eerste jaar vijf avonden weg geweest zal zijn! Later werd dat wel wat anders doordat ik preses van de faculteitskring werd."

De toeninaii,çe eerste ,,iini.ster van Lie Vlaamse regering, oud-leerling Gaston Geen., was een van Lie tele gasten bij de jubileuniactiviteiten.

Schoolculturen De meeste mensen die Germaanse volgden, vonden nadien hun weg naar het onderwijs. Praktisch iedereen kon zonder veel zoeken aan cle slag. Zo was dat ook mei mij. Meer nog, in het Seminarie zaten ze zowat te wachten tot ik afgestudeerd was. Jef Smets was immers pasooi gewul deu. Ludat iiieu LiLIi vuvi E11gLb ii Duits een jaar uit de slag moest trekken. De latere deken Fons Van Dijck heeft toen nog Duits gegeven. Een tiental jaren stond ik ook nog op het Spijker, wat een boeiende ervaring was omdat je dan twee verschillende schoolculturen kon vergelijken. Bij latere besprekingen heeft me dat

Kia.sleraar van een groep laalstejaars in 1970- '71.

Zeg maar hoe je slapen wil

uping

I96IBx 1'

4

1

1

-

1

.


MANIN DE MAAND geholpen om beter het standpunt en de visie van de 'andere kant' aan te voelen. Misschien zou het geen slechte zaak zijn als alle werknemers in een school of bedrijf ooit in hun carrière ook eens elders in een werksituatie staan. Lesgeven was een fikse opgave, mag ik wel zeggen. Een lesopdracht van 24 uur, ik had aanvankelijk 12 uur Nederlands, 6 uur Duits en even veel Engels. 5 van mijn 6 klassen telden 33 leerlingen, de zesde klas 35. Elke week hadden die allemaal een huiswerk Nederlands, om de veertien dagen een opstel. Afwisselend was er dan nog een taak Engels en Duits,. Dat kostte ontzettend veel nawerk. De eerste twee jaren woonde ik nog thuis, hoewel Clara en ik mekaar al enkele jaren kenden. Maar het leek gepast om eerst de studies wat terug te betalen en zo ook de jongste de kans te geven te gaan studeren. In 1961 zijn we getrouwd, op zeven jaar tijd zijn er vijf kinderen gekomen. We mogen wel zeggen dat we veel geluk gehad hebben met onze kinderen. Ze hebben allemaal goed gestudeerd en zijn goed terechtgekomen: Jan is architect iii Merksplas; Jef is burgerlijk ingenieur en woont in leper; Tom woont in Sint Niklaas en is advocaat aan de balie in Antwerpen: Mieke kwam als dokter terecht in Merksplas; Lies werkt als handelsingenieur in Luxemburg. Samen zorgden ze al voor negen kleinkinderen. 't is dus behoorlijk druk als iedereen hier nog eens passeert... Een groot gezin opbrengen en de kinderen laten studeren, was financieel niet makkelijk. Luxe of buitenlandse reizen hebben we nooit gekend, maar daar hadden we ook geen behoefte aan. Dat zie je trouwens ook aan ons huis hier. We hebben gelukkig nog kunnen bouwen voordat de prijzen enorm de hoogte in gingen. Het is een gerieflijk huis, maar luxe nioet je er niet zoeken. Waar op bespaard kon worden, gebeurde ook effectief. Maar dat is nog altijd heel wat meer dan in het huis in de Lindendreef waar we de eerste jaren gewoond hebben. Daar zijn we gaan lopen omdat we er zelfs geen leiding- of putwater hadden, en met wat regenwater doe je niet lang in een gezin hoor..."

Deju/ÂťIeuoul,recIic in 1 985 . /)refcd!Je/ Van Gils, schoolhoojLi Jej V(in Gils, ,vujcrioi Jej Lievens en econoom Fons Den is.

Stil in de klas "Tot '59 was het Seminarie enkel internaat. nadien kwamen er externen en ook meer studierichtingen dan enkel Grieks-Latijn. Het middelbaar kende een enorme expansie. De school was toen nog een beschermd milieu met een grote impact op het leven daarbuiten. Leerlingen droegen toneel, literatuur of muziek vanuit de school naar hun jeugdbewegingen en dorp. Nu gaat het al lang andersom : van buiten de school komt er allerlei naar binnen, gewenste maar ook ongewenste zaken. Dat maakt de school veel kwetsbaarder. Het maakt ook dat jongeren van nu kwetsbaar zijn en meer dan ooit

nood hebben aan een duidelijk normenbesef. Verder zijn er doorheen de jaren uiteraard veel verschuivingen geweest in het schoolleven, maar doordat je er zelf in staat ervaar je dat zelden als bruuske veranderingen. Wat er zoal veranderde? De klassen zijn nu veel kleiner dan vroeger, maar dat kan onmogelijk anders met de huidige leerplannen. Ook de opvatting over discipline is gewijzigd. Met zegt dat wel eens met de boutade: wij gingen vroeger naar school om te leren zwijgen, nu gaat men naar school om te leren spreken, om mondig te worden. Destijds moest het volkomen stil zijn in de klas. Wie zich niet in dat strakke, eenvormige disciplinaire patroon thuis voelde, werd uiteindelijk afgevoerd. Dat kon ook natuurlijk doordat er geen leerplicht was tot achttien. Wie studeerde, wist dat hij een voorrecht genoot! Probeer nu nog maar eens af te komen met zo'n argument! Wel meen ik dat een school overvraagd is op dit moment. De eisen die men vandaag aan het onderwijs stelt, zijn eigenlijk niet realistisch meer. Een school kan niet alles oplossen. Opvoeding moet in de eerste plaats nog altijd thuis gebeuren, daar kan een school alleen maar op inpikken. Maatschappij noch ouders mogen verwachten dat de school kan rechttrekken wat elders scheefgegroeid is! Maar of dat nu allemaal betekent dat het vroeger allemaal beter was, daar ben ik nu ook weer niet zo zeker van. Trouwens dat is iets wat de mensen in alle tijden hebben beweerd. Uiteindelijk blijft het in het onderwijs altijd gaan om dezelfde zaken : de mensen blijven in wezen dezelfden, dc leerlingen blijven dezelfden, een goede relatie tussen leerkracht en leerling dus ook."

Oase

Het gezni vcni Cliiro en Raf

"Ik ben de school nog steeds dankbaar voor de manier waarop we hier als beginnende leraar opgevangen werden. Samen met Jef Van Delm waren we de eerste leken in het secundair, de enigen die niet in toog liepen - behalve de dictieen muziekmeesters die enkele uurtjes kwamen. Dat verliep echter probleemloos, iets wat misschien wel tekenend is voor de schoolcultuur


MAN IN DE MAAND

Benedictus achterna

Clara en Raf "Het doet deugd om nog eens echt samen te kunnen zijn..." zelf. Nog altijd voelen jonge collega's zich opmerkelijk gauw thuis in het Seminariecorps. Hier kan men altijd veel tegen mekaar zeggen op een humoristische manier zonder dat dit in het verkeerde keelgat schiet. Zelf heb ik altijd graag voor de klas gestaan. Ook wanneer ik onderdirecteur of directeur was, bleef het een verademing om eens terug voor de leerlingen te staan. Eens de les bezig is, zit je in een oase - niks telefoon, niks administratie, niks kopzorgen op dat moment... Toch heb ik me ook goed gevoeld als directeur, ondanks de zware en moeilijke aspecten van de job. Het moeilijkste is de veelheid van dingen die doorlopend en tegelijk op je afkomen. Je moet oplossingen vinden wanneer anderen daar niet direct in slaagden. Dat je sommige dingen alleen moet doen, houdt meteen ook het gevaar in dat je vereenzaamt, dat je ongemerkt het contact met de basis verliest. Automatisch schept een directeursambt een zekere afstand, alleen moet je ervoor zorgen dat dit nooit een kloof wordt. Al wat je wil bewerkstelligen, moet gedragen zijn door de gemeenschap. door de mededirectieleden, de leerkrachten, cle ouders, de leerlingen. Ik heb het bovendien altijd belangrijk gevonden om daarbuiten terug te kunnen vallen op het eigen gezin, op collega's die vrienden zijn buiten het schoolverband. Wij hebben hier thuis veel moeten doen en laten voor de job, wat niet altijd simpel was. Onbewust heeft het gezin vaak in het teken van de school gestaan, zo merken we nu als we er op terugkijken. We konden zelden onbelemmerd doen wat we graag zouden doen, meestal was er wel een claim vanuit de school : je hebt zo vaak niet de keuze wat, waar, wanneer... iets gebeurt. Ook de uithuizigheid 's avonds weegt op de duur. Maar al bij al hebben we er geen spijt van hoor, het was de moeite waard!"

De school inag dciu 11k1g tL.langrik zijn, het bi ijn altijd je werkiiiiddeii. Duai iuit4..0 Hiuct jC op een gemeenschap kunnen terugvallen waarin mensen elkaar dragen: familie, gebuurte, parochie. Wij komen nog uit een tijd waarin dat haast vanzelf gelovig ingekleurd werd, en gelovig zijn kanje niet inje eentje. Ieder draagt een stuk verantwoordelijkheid in en rond de kerk. Voor ons is dit een vanzelfsprekendheid waarin wij groot geworden zijn. Daarbij zijn we niet blind voor de vele goede dingen die buiten het parochiale gebeuren, zoals het vrijwilligerswerk. Ik heb mij steeds goed gevoeld bij het Davidsfonds, waar ik hier in Hoogstraten destijds via Mareel Laurijssen lid van werd. Ik heb het altijd dc moeite gevonden om hun doelstel1 ingen in de gemeenschap te bevorderen. Vroeger dan ik eigenlijk gewild had, ben ik zopas voorzitter geworden van de Hoogstraatse afdeling. Het ligt zeker in mijn bedoeling om er meer jongeren bij te betrekken. Verder vonden wij thuis altijd soelaas in de muziek. Zingen en muziek maken horen bij het menselijk leven zoals ademen. Ik vond heel wat muzikaal plezier in het schoolorkestje en stond volledig achter zowel het parochie- als het schoolkoor. Ik vond het trouwens jammer dat ve binnen de school te vaak zaueii dat de oudste leerlingen afhaakten. Muziek neemt nochtans een belangrijke plaats in dejongerencultuur in. Maar te vaak blijft dit een passieve, weinig creatieve vorm van consumptie. Ook in biologisch tuinieren heb ik doorheen de jaren altijd rust gevonden. Ik ga Benedictus een beetje achterna, met zijn regel 'bid en werk'. Voor een gezond evenwicht moet je het werk van de geest afwisselen met dat van de handen. Van een week intensief werken was het goed recupereren als ik op zaterdag maar wat ongestoord in de hof kon werken. Voor een mens is het toch wel belangrijk om contact te houden met de natuur. Biologisch tuinieren was een bewuste keuze - niet dat ik over dit onderwerp ooit discussies heb willen voeren, want met preken bekeer je niemand. Maar op gezonde wijze je eigen groenten winnen, heb ik altijd als zinvol ervaren. Kwam nog bij dat je bij het tuinierswerk zowat geestelijk kunt freewheelen, onbekommerd je gedachten kunt laten gaan over alles en nog wat. Het is me dikwijls gebeurd dat me daarbij bruikbare dingen of ideeën te binnen schoten."

Verlompen "Stuk voor stuk zijn dit zaken waar meer tijd voor komt. Maar in de allereerste plaats doet het nu deugd om nog eens echt samen te zijn.

Meer thuis zijn en daarvan te genieten met ons Iw'eetjr" of met de andere gezinsleden, dat is de ecrtc bctrachllflg nu. Eii'1-'IijL i ri i nk wççr wat ruimte om de aIgemiIe cultuur wt'' hij te spijkeren. Als leraar houjeje goed op de hoogte van je vak, van nieuwe evoluties en inzichten. Maar als directeur verlies je dat noodgedwongen. Een collega-directeur uit Geel drukte dat mooi uit als directeur verlompt ge eigenlijk... Er zijn nog zoveel goeie boeken die al lang wachten. Sinds kort ben ik wat Italiaans aan het leren, kwestie van goed voorbereid te zijn voor de reis naar Firenze die mijn vrouw en ik cadeau kregen van de kinderen bij mijn pensionering. Een heel oude droom van mij is nog een reis naar Zweden te maken. Misschien heb ik altijd wel onbewust het spoor willen zoeken van de Germanen die ooit vanuit Scandinavië naar onze gewesten trokken. Ik hoop genoeg tijd te vinden om eindelijk vriendschap te cultiveren. Er zijn te veel contacten met familie en oude vrienden die door de drukte van het leven verwaarloosd zijn. Zoals je ziet, er is nog veel werk aan de winkel. En heel binnenkort zeker, want later dit jaar staat ons de trouw van Mieke te wachten. Daar willen we toch ook nog wat werk van maken natuurlijk. De school zal het met de nieuwe directeur ongetwijfeld goed stellen. Zolang men zich maar regelmatig blijft bevragen : waar zijn we mee bezig, waar moet het naar toe? Eigenlijk is dat de vraag naar waar men staat met de realisatie van het opvoedingsproject van de school. Zoiets moet een continu proces zijn, niet van de directie alleen, maar samen met alle collega's. Een directeur is er niet om autoritair eigen accenten door te drukken, wel om steun te geven aan initiatieven van de basis. De eerstkomende jaren staan de scholen voor grote uitdagingen. Er zal hoe dan ook moeten samengewerkt worden. In het verleden was ik daar steevast een groot voorstander van, en ik heb veel energie gestoken om de relaties tussen de scholen goed te houden. Ik bedacht me steeds weer dat de kinderen van school a en van school b vaak kinderen zijn van dezelfde ouders. Het jammere van de zaak is dat nu abrupt de verplichting komt om grotere eenheden te creëren. Dat heeft veel weg van een gedwongen huwelijk. Forceren is nooit goed. Het ware beter dat men dit proces rustig laat groeien. Anderzijds klinkt vaak het argument dat de scholen hun eigenheid dreigen te verliezen door samen te werken. Dat geloof ik niet, eerlijk gezegd. Als je terugkijktoverde laatste 25 of 30 jaar dan is de eigen school toch ook merkelijk veranderd, zonder dat dit de eigenheid ervan ooit heeft aangetast."•

herenmode voor jong en oud. r[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

''0Oos

Spec

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE adeNassau 5 uur.

op:::::ioen.

29


LECTUUR

Een geogids voor Noorderkempen-west Het bestuur van de 25-jarige Streek VVV-Noorderkernpen heeft een nieuw drukwerk over onze strek. Het boekje is de 34ste geogids over steden, gemeenten en streken in Vlaanderen. Het is een toeristisch-educatieve uitgave, die in de eerste plaats de bevordering van het cultuur- en landschapstoerisme in de Noorderkempen nastreeft. 'Geogids Noorderkempen-west' is het eerste deel over onze regio. Volgend jaar verschijnt het tweede deel over de oostelijke gemeenten in het noorden van de Antwerpse Kempen.

In 1971 werd de provincie Antwerpen door de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen (TFPA) toeristisch ingedeeld in zes streek VVV's, waaronder de Streek VVVNoorderkempen. Deze Streek VVV omvat Turnhout. Hoogstraten, Arendonk, Baarle, Beerse, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar. In elke stad of gemeente is er een plaatselijk VVV. Deze 10 Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer hebben een lokale opdracht en werken samen met de gemeentebesturen voor het onthaal en de informatie van de toeristen, de uitbouw van een toeristische infrastructuur zoals (bv.) wandelroutes, het plaatsen van rustbanken en signalisatie, organisatie, animatie en informatieve drukwerken. De taak van de Streek VVV ligt vooral op het vlak van de coördinatie en het organiseren van de samenwerking tussen de TFPA. de VVV's, de diensten voor toerisme, de gemeentebesturen en de privé-initiatieven. 1-let is duidelijk dat deze functie de gemeentegrenzen overschrijdt. Denken we maar aan het ontwikkelen van fietsroutes, grotere wandelpaden, het plaatsen van trekkershutten en het organiseren van belangrijke evenementen. De Geogids Noorderkempen-west is zo een gerneentegrensoverschrijdend project. In dit drukwerk worden Hoogstraten. Rijkevorsel, Merksplas. Beerse en Vosselaar beschreven door geograaf-uitgever dr. Pierre Diriken. De auteur begint zijn werk met een kort beeldverhaal waarin hij het landschappelijk wordingsproces van deze grensstreek beschrij ft. Hij legt uit hoe dit gebied van een natuurlijke eenheid evolueerde naar zijn huidige verscheidenheid. Oorspronkelijk was het een uniform krekenlandschap met slikken en schorren en tijdens de Middeleeuwen kreeg het zijn Kenipens landbouwlandschap met gelijkaardige dorpen te midden van uitgestrekte heidevlakien, Hieraan kwam een einde in de 19e eeuw en deze veranderingen zetten zich door tot in onze tijd.

daad veel is veranderd. Vosselaar profileert zich als een groen en bosrijk woonforenzendorp in de westelijke aggiomeratierand van het stadsgewest Turnhout. Op toeristisch-recreatief vlak heeft het twee polen: het duinmassief van de Konijnenberg en het Mariapark. Vosselaar is een zeer oud Mariaal bedevaartoord. Merksplas is een bosrijke landbouwgemeente in het grondgebied van de Mark. Het geniet nationale bekendheid omwille van zijn strafinrichting. Je kan er echter ook zomaar in de Vrije natuur verpozen, o.a. in 't Carons Hofke, vroeger een pastorietuin en nu een gemeentelijk park. Rijkevorsel, vermoedelijk de oudste woonkern van onze streek, ligt op een kruispunt van wegen. Het zuiden draagt de sporen van oude industrialisatie en het noorden is meer landelijk. Hier situeert zich dan ook één van de hoogtepunten van deze geogids, namelijk de wandeling tussen de gehuchten Achel en Bolk. Hoogstraten-centrum heeft een bijzonder fraai bouwkundig patrimonium met de gotische SintCatharinakerk, het stadhuis en het begijnhof als blikvangers. Wortel, Minderhout en Meer zijn woonkernen in een landbouwdecor van weilanden, maïsakkers en tuinbouw want het 'land van Hoogstraten' geniet ruime bekendheid omwille

voc

4=1

van zijn aardbeien en augurken. In de grensdorpen Meerle en Meersel-Dreef is de nabijheid van Nederland heel nadrukkelijk aanwezig.

Wandelen en fietsen In de Noorderkempen is fietsen en wandelen heel aangenaam. Daarom zijn in deze geogids meerdere wandelingen verwerkt of aanbevolen. Dit is niet alleen een suggestie voor de toerist, maar ook voor de plaatselijke bevolking. Het is een uitdaging voor alle recreanten om deze groene en bosrijke streek eens echt te doorgronden en in zijn landelijke eenvoud te waarderen. Het geotoerisme in het algemeen en deze geogids in het bijzonder reiken hiervoor een concept aan. Dit gebied, met zijn typische ingrediënten, ligt geknepen tussen twee autosnelwegen (E34 en E19) en het gevaar is niet denkbeeldig dat het westen van de Antwerpse noorderkempen een doorreisgebied wordt, en niet alleen voor de hogesnelheidstrein. Daarom zou het heel zinvol zijn dat het stadsbestuur van Hoogstraten een extra inspanning zou doen om een station te bekomen langs deze nieuwe spoorlijn (bv. aan de Transportzone) die in de toekomst ook gebruikt zal worden door intercitytreinen.

De GEOGIDSNOORDERKEMPEN WESTteIt 128 bladzijden en is verfraaid met foto's, kaarten, tekeningen en schema's. Deze uitgave kost 195 Bfr. en kan bekomen worden bij de VVV's en de diensten voor toerisme van de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Vosselaar. De gids is ook te koop in de boekhandel. •

LgKTRO

---I

Audio - Video - TV 1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65

Verlichting

JAA k

Noorderkempen-west

Electriciteitsmaterialen

Daarna komen de vijf gemeenten uitvoerig aan bod, elk met hun eigen kenmerken en eigenaardigheden. Beerse is een groene industriegemeente met een verstedelijkte kern. De deelgemeente of het 'peggersdorp' Vlimmeren behield wel zijn landelijkheid. Aan de hand van kaartjes vergelijkt de schrijver de huidige toestand met het landschap op het einde van de 18e eeuw. Hieruit blijkt dat in twee eeuwen inder-

Herstellingen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b


WORTEL-KOLONIE

V.C.M. en Het Convent organiseren een congres in Wortel-Kolonie

Het nieuwe Decreet op de bescherming van landschappen Op zaterdag 23 november 1996 organiseert de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg (V.C.M.), in het Casino van Wortel-kolonie, een congres rond het nieuwe Decreet op de bescherming van landschappen. Het Convent treedt op als gastheer. Na de 'Mars op Wortel-kolonie', een jaar geleden, moet dit congres 'de kolonie' een stap dichter bij 'bescherming' brengen. Na het eigenlijke congres zal Het Convent, tijdens een receptie en een ontmoeting met de pers, de aanvraag om het domein als landschap te beschermen officieel indienen. Het dossier is klaar, als het parlement nu het uitvoeringsbesluit van het nieuwe decreet goedkeurt, kan minister Keichtermans de bescherming ondertekenen. En dat zou, volgens de administratie van Monumenten en Landschappen, vlug kunnen gaan. Afwachten dus. Op 9september vorig jaar stapten een duizendtal inwoners van Hoogstraten op in 'De Mars op Wortel-kolonie'. Deze wandeling moest de eis van de organisatoren, de actiegroep '1-landenAf' en Het Convent, tot bescherming van het domein kracht bij zetten. Ondertussen is er veel gebeurd. De politieke wil om het domein in zijn bestaande toestand te behouden, lijkt aanwezig, ook al bewandelen dc verschillende partijen of fracties niet altijd de-

verschillende partners de gemeente en de provincie, een inrichtingsplan uit te werken. De uiteindelijke bedoelingen van de Landmaatschappij blijven echter zéér onduidelijk. Hoe dan ook, tot vandaag is de federale regering eigenaar van Wortel-kolonie, en ligt er nog altijd de beslissing van de gemeenteraad, waarin genoteerd staat dat Hoogstraten het domein zal onteigenen 'indien er voor 1 april 1996 geen initiatieven genomen worden'. Zes maanden na

Na de Mais op Wortel holonu ilioet ht t V. CM con çrc.s Wortel kolonie een stap dichtet bij de 'bescherming als landschap' brengen. zelfde wegen. Volgens burgemeester Van Aperen kan en moet Hoogstraten Wortel-kolonie kopen. De CVP-fractie deed minister-president Van Den Brande zeggen dat het Vlaams Gewest het domein zou overnemen. Uiteindelijk moest Van Den Brande gas terug nemen en kwam er een onduidelijke persnota. Daarin stond dat de Vlaamse Landmaatschappij het domein zou aankopen om dan, samen met de

datum is er alleen een persnota. Van Den Brande en de heren van de Vlaamse Landmaatschappij zouden iéts méér uitleg moeten geven.

Bescherming De bescherming als landschap was, voor de organisatoren van de 'Mars op Wortel-kolonie', de eerste en belangrijkste eis. Nu is het

r ,/lv/

r //m o-

Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg werd in 1993 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van en voor de verenigingen in de monumentenen landschapszorg. De Contactcommissie treedt op als spreekbuis van en voor de verschillende verenigingen, die binnen VCM hun eigenheid bewaren. De vereniging, onder voorzitterschap van de heer Balthazar, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen bestaat uit effectieve en gebruikers-leden. Uit de lijst van de effectieve leden, dat zijn verenigingen die actief zijn in gans Vlaanderen, onthouden we o.a. De Koning Boudewijnstichting. de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon, Monumentenwacht Vlaanderen. de Stichting Vlaams Erfgoed, het Verbond Voor Heenikunde en andere. Ook Het Convent is, als één van de regionale erfgoedverenigingen, aangesloten bij VCM.

dossier dat de aanvraag moet begeleiden klaar. Iedereen, alle betrokken partijen, krijgen de kans om de beschermingsaanvraag nice te ondertekenen. Zo kunnen ze meteen het bewijs leveren dat ze goede bedoelingen hebben niet Wortel-kolonie. 'Hij of zij. die Wortel-kolonie liever niet beschermd ziet heeft minder nobele bedoelingen met de gronden' zeggen de initiatiefnemers. Trouwens, zo'n bescherming sluit 'normale' en dus 'toelaatbare' activiteiten op het domein niet Liii. We denken dan aan zachte recreatie, landbouw zonder de inplanting van nieuwe gebousven en bewoning, zonder te raken aan het typische karakter van het geheel. Ook een nieuwe sociale bestemming. bv in één of enkele gebouwen van de voormalige boerderij blijft tot de mogelijkheden behoren. Met een beschutte werkplaats, een dagverblijf voor mentaal gehandicapten of, zoals vroeger, opvang van daklozen (buiten het strafrecht), zou Wortel opnieuw aanknopen met zijn sociale traditie.

Een nieuw decreet Die bescherming moet er komen binnen het nieuwe Vlaamse decreet 'houdende bescherming van de landschappen',dat op 31 mei 1996 door het Vlaainse parlement werd goedgekeurd en wacht op de uitvoeringsbesluiten. Voor monumenten bestaat zo'n decreet al sinds 1976. Voor landschappen was de verouderde


WORTEL-KOLONIE wet van 1931 nog steeds van toepassing. Een wet vol leemtes, waarin zelfs de definitie van het begrip landschap' ontbrak. Een nieuw decreet voor de bescherming van landschappen drong zich dus op, ook al omdat er voor de instandhouding van beschermde landschappen geen enkele subsidieregeling bestond. Johan Sauwens, die in de vorige regering de bevoegde minister was, diende toen het decreet voor een eerste maal in. Een aantal beperkingen in verband met landbouwactiviteiten (meer bepaald de vrije teeltkeuzen) waren er de oorzaak van dat het decreet werd afgevoerd.

Tweede keer, goede keer Begin dit jaar diende Johan Sauwens het voorstel opnieuw in. Nu bereikte men, na een aantal amendementen, een 'eerbaar compromis'. De Vrije teeltkeuze werd, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, behouden. Volgens dit decreet stelt de regering eerst een voorlopige bescherming vast, waardoor het landschap Voor 12 tot maximum 18 maanden beschermd is. Na publicatie in het Belgisch Staatsbtad treden er een aantal mechanismen in werking. Het besluit wordt voor advies overgemaakt aan het stadsbestuur, dat een openbaar

Programma 23 november Voorrniddagthema: Europese Fondsen Na het onthaal en een welkom door de heer Balthazar, spreekt mevr. Sclfslagh, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie over de 'Europese Fondsen'. Aansluitend is er een panelgesprek met deelname van verschillende verenigingen die ervaring hebben met Europese projecten.

's Middags Lunch en een bezoek aan Wortel-kolonie.

onderzoek moet instellen. Verder verwittigt de administratie de eigenaars, de erfpachtnemers en de huurders die op hun beurt opmerkingen kunnen formuleren. Het resultaat van het openbaar onderzoek en de bezwaren worden overgemaakt aan de Koninklijke Commissie voor Monumentenzorg. Deze dienst adviseert de Vlaainse regering die de voorlopige bescherming, al of niet, een definitief karakter geeft. Nadat het landschap definitief beschermd is wordt er een beheerscommissie opgericht. In die commissie zijn het gemeentebestuur, de eigenaars, de huurders en een vereniging, die het herstel en het beheer van het betrokken landschap tot doel heeft, vertegenwoordigd. Zij moeten, binnen een termijn van twee jaar, een gedetailleerd en uitvoerig gemotiveerd beheersplan voorleggen.

Kleur bekennen Na het congres organiseert Het Convent een ontmoeting met de pers. Die namiddag zat de aanvraag tot bescherming worden ingediend. Om de beschermingsaanvraag kracht bij te zetten krijgen de plaatselijke politieke fracties en alle senatoren en volksvertegenwoordigers, die in de provincie Antwerpen wonen, de kans om de aanvraag mee te ondertekenen. Na veel beloven kunnen de verantwoordelijken nu ook iets doen... kleur bekennen.

Een Europees duwtje

Subsidiëring Het decreet is revolutionair en helemaal nieuw wanneer er nu ook, zoals bij monumenten, een onderhouds- en een restauratiepremie toegekend kan worden. Het opmaken van het hoger vernield beheersplan kan voor 80 17r gesubsidieerd worden, met een maximum van 800.000.- bfr. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn verschillende subsidieregelingen van kracht: Voor instandhoudings- en onderhoudswerken ontvangt men 40% van de Vlaamse legering. Voor herstel- en verbeteringswerken 25% van het Gewest, 7,5% van de provincie en 7.5% van de gemeente. • Voor ontsluiting, onderzoek en voorlichting neemt het Gewest voor 20% voor zijn rekening. • V.z.w. 's, die aan bepaalde vereisten voldoen kunnen, zoals voor de monumenten, van een dubbele premie genieten. De verwachtingen rond dit nieuwe decreet zijn hoog gespannen en het wordt dus uitkijken naar de uilvoeringsbesluiten, die op dit ogenblik voorbereid worden. Tijdens het congres van 23 november zal het nieuwe decreet aan de realiteit getoetst worden. Er zijn nog heel wat vragen en er moeten nog een aantal praktische problemen opgelost worden.

IE

('fl111 III! l.VitRij4TlONti ('(srLEst\s,,,l 1f

Wortel-kolonie krijgt onverwachts ook steun uit Europese hoek. Europa Nostra, een van de meest gezaghebbende Europese verenigingen op het vlak van monumentenzorg, keurde een resolutie tot behoud en bescherming van Wortel-kolonie goed. Europa Nostra is een vereniging van een 200-tal niet gouvernementele verenigingen, uit 31 Europese landen, die zich actief inzetten voor het behoud van waardevolle gebouwen en landschappen. Prins Hendrik van Denemarken is voorzitter van de vereniging. De betrokken resolutie werd op 13 september in Helsinki goedgekeurd en zal verzonden worden aan alle Europese commissieleden, aan de Belgische regering en aaii alle betrokken ministers van het Vlaams Gewest.

Nam iddagthema: Het nieuwe decreet op de bescherming van landschappen Na een inleiding door de heer Fiertafijn, directeur bij de Afdeling M&L volgt ook hier een panelgesprek met een aantal deskundigen en verenigingen die betrokken zijn bij de landschapszorg.

Om 17.00 uur receptie en een ontmoeting met de pers.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn inet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusie ve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Voor deelname, betaalt u: 60)) hIr, voor de gansc dag of 20)) hit. voor dc ochtcndz itt Ing 200 hfr. voor ik namidclazittina Inschrijven kan op het secretariaat van V CM. Eikscraat 27 ie 100)) Brussel.

X

Shiis

woondecorctie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gestoten


h@@g) 2~~s~gn GROEN LICHT. 1 toe hei nu i. kon e nog stecd net eigen ogen bekijken. Hoe het vroeger was, weten sommigen onder ons nog omdat ze het met eigen ogen gezien hebben. Hoe het zal worden, staat bijna definitief op plan bij de gemeentelijke diensten. Wel, we hebben het over de Vrijheid. Als alles goed zit, dan moet voor Heilig Bloed 1997 (reeds in mei) de westelijke kant, vanaf het Begijnhof tot iets voorbij de rijkswachtkazerne, opnieuw aangelegd zijn met meer ruimte voor voetgangers, veiliger kruispunten voor de fietsers en met geordende parkeerplaatsen. Die laatste misschien wel wat minder, maar dat wordt ruimschoots door de andere voordelen gecompenseerd. In de huidige winkelruimte die de Vrijheid nog steeds aan het worden is, moet koning auto maar wat gas terugnemen. Enkele stapjes meer in gezonde buitenlucht onder schaduwrijke bomen zal de pret zeker niet bederven. Precies een jaar geleden kon men in dit eigenste blad onder de rubriek "Vanuit het stadhuis" lezen dat een verkeersplan voor Hoogstraten in de maak was. Aan de Libost-groep werd opdracht gegeven voorstellen te doen inzake verkeersveiligheid en leefbaarheid. Binnenkort ligt de studie kant en klaar op de burelen van gemeenteraadsleden, college, verkeersraad en dient de beloofde informatieen inspraakronde te starten. Zonder rekening te houden met de verstrekte adviezen door het studiebureau werd ondertussen toch maar gestart met de heraanleg van de Gravin Elisabethiaan en de bushalte aan het Spijker. Ook zonder studie komt men blijkbaar toe aan één van de opdrachten ervoor, ni. de omgeving van de verschillende scholen verkeersveilig maken en de kans op ernstige ongevallen sterk verminderen.

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Naar we vernemen zijn het enthousiasme en de verwachtingen op een laag pitje verzeild geraakt bij tal van verkeersraaddeelnemers, vooral omwille van de traagheid van werken van het studiebureel, een zekere onwil bij beleidsvoerders bij het uitvoeren van reeds genomen beslissingen en de blijkbaar afgenomen interesse van onze gemeentevaderen voor deze studie. Uit schrik voor de te grote kosten die in het verschiet liggen of uit onmacht? Het zijn maar geruchten.

De Gelmelstraat aan het Spijker liep tegen een "neen" aan vanwege de dienst openbare werken van de Vlaamse Gemeenschap toen er gevraagd werd om verkeerslichten te plaatsen aan de school in navolging van het Seminarie die deze gunst wel verkreeg. Lichten stremmen het verkeer, worden niet gerespecteerd en zijn niet veiliger voor occasionele voetgangers tijdens het weekend wanneer niemand een rood licht verwacht, zo klonken de argumenten om geen verkeerslichten te plaatsen. Drempels op een rijksweg zijn ondertussen taboe geworden in Hoogstraten. De oplossing voor het Spijker werd vorige maand gepubliceerd: alle kinderen van de straat af. opstappen in een veilige omgeving (een echt bus-station is in de maak), weg met die parkeerstrook aan de overkant.

Tweede knelpunt. Uitrit Gelmelstraat naar de Vrijheid. Reeds jarenlang een doorn in het oog van alle automobilisten die op drukke momenten lang staan aan te schuiven om de Vrijheid op te rijden. Het rond-punt werd reeds langer afgeschoten als oplossing. Er zou niet genoeg plaats voor

zijn, behoudens wanneer men drastisch de rijweg zou verplaatsen en de cirkel van stoep tot stoep zou leggen. Trouwens, een rond-punt op een T-kruising? Verkeerslichten riepen sommigen in koor. Een tweede verkeerslicht op de Vrijheid zou de uitstroom uit de Gelmelstraat vergemakkelijken. Voor de voetgangers komt er dan een veilige oversteek op zebrapaden. Is dit de oplossing? Wij hopen dat Libost straks het antwoord zal geven. Geen kat die echter gedacht heeft aan het uitzicht. Nog een verkeerslicht op de Vrijheid welk effect zou dit hebben op het uitzicht? Slechts de proef op de som kan dit oplossen. Voor u hebben we dus op bijgaande foto's een mogelijke situatie gesimuleerd. Aan alle deskundigen, betrokken bewoners en beleidsvoerders om te reageren. Is dit de oplossing? Suggestie van een goed observator: tweemaal per dag tijdens de spits zou een verkeersagent moeten zorgen voor het regelmatig leegmaken van de Gelmelstraat. Volgens zijn zeggen zou een andere investering nodeloos zijn. Afwachten maar.

N.V. GARAGE VAN USSEL

L4IJ

IO1%TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STAATEN Telefoon 03/314 68 60

I)F OPIÂ)SSIN(; ???

Meermaals is gesuggereerd dat voor het verkeersprobleem van de Uitrit Gelmelstraat enkel verkeerslichten een oplossing zou bieden. Ziehier het resultaat. Zo kan de o!ngeving er dan uitzien.

Maar is iedereen wel gelukkig met deze ingreep? [DJ

Kijk met welk een vlot/,eid die wagens uit de Ge/me/straat komen.

Voortaan is er geen file-vorming meer in deze straat. Misschien dat het probleem zich dan wel verplaatst naar de Vrijheid. De vraag luidt: zorgen verkeerslichten voor een snel en vlot verkeer?


HOOGSTRA TEN

VLAAMSE OPEN BEDRIJVENDAG.

`~

AFSCHEID.

FRISWIT

PROPERE DIENSTVERLENING

Van een ''wasserij'' zoals ze in 1948 door Fons Jansen werd opgericht, kan men bijna een halve eeuw later allang niet meer spreken. Anno 1996 is Friswit geĂŤvolueerd naar een totaalbedri jf dat in ons land 8 filialen telt en zon 650 mensen tewerkstelt. Daarmee is de firma zowat marktleider op het vlak van onderhoud en verhuur van linnen in BelgiĂŤ. Als onderdeel van de multinational Rentokil staat de Friswit groep voor een allround-textielverzorger en -leverancier. Friswit Linensupply staat specifiek in voor onderhoud en verhuur van linnen, heroepskleding, washrooni services en antistofmatten voor industrie en horeca. Friswit Healthcare richt zich vooral op ziekenhuizen en rusthuizen, hotel- en restaurantwezen. Berocpskledij, linnen, doeken en schorten voor het operatie-kwartier binnen de Sterilin-afdeling zijn de voornaamste producten. Friswit Healthcare Hoogstraten verwerkt momenteel 125 ton linnen per week. Tijdens de Open Bedrijvendag kan het publiek kennismaken met het wasproces. Het lossen van de vuile was gaat vooraf aan het verwerken. Telkens opnieuw worden de vrachtwagens binnenin ontsmet. Het energiehuis binnen de fabriek levert 6 ton stoom en 45 kubieke meter water per uur zodat het hele wasproces continu doorgaat. Ook het sorteren van linnen, de zeepvoorraden en de hypermoderne wasstraten kan men die dag bekijken. Na 29 september zullen ontwatering, droging en afwerking (persen, plooien, strijken, stapelen) geen geheimen meer hebben voor de bezoekers. Van dichtbij kan men tevens de behandeling van speciaal linnen en polyesterkatoen, automatisch inpakken en het computergestuurd bestellen meemaken. Tijdens de Open Bedrijvendag wordt een demonstratie gegeven van het Sterilin afdeksysteem door het professioneel klaarleggen van een operatietafel. Voor randanimatie wordt gezorgd door de Cliniclowns. Voor de kinderen is er ook nog een springkasteel. Op 29september is iedereen welkom bij Friswit Healthcare, Industrieweg 27 en dii van 10 tot 17 uur. Li

We

Op maandag 2 september werd door de brandweer afscheid genomen van Richarci Wevler. Na 37jaar dienst was. de tijd voor pensionering aangebroken. Zijn ploeg kwam hein met een volledig uitgeruste auroped voor 7 man thuis ophalen. Hem was de eer gegund het voertuig te besturen op de terugweg naar de kazerne terwijl zijn ploeg hun benen onder liet lijf uit liepen om liet gevaarte in evenwicht te houden.

SPELEN MET SPELLING. De wijkmeesters san het Das idsionds zijn volop bezig met hun bezoeken voor het hernieuwen van het lidmaatschap. Voor een minimumbedrag van 800 BF bent u lid. Daarin zit vervat, een abonnement op het maandblad Omtrent, de lidmaatschapskaart met tal van reducties op het enorme aanbod van boeken en CDs in de catalogus van dc verenigingsuitgeverij. De Universiteit Vrije Tijd van het Davidsfonds richt dit najaar een lessenreeks in over de geschiedenis van het zestiende-eeuwse humanisme in cle Nederlanden. Professor Constant Matheeusen spreekt voor u op de donderdagnamiddagen 3, 10, 17 en 24 oktober. Inlichtingen bij Swa Verschueren (314.11.88), ook voor het vernemen van wie uw wijkverantwoordelijke is. Op zaterdag 12 oktober wordt 's middags om 13.30 uur vertrokken aan de kerk van Hoogstraten voor een 'verkenning van de eigen omgeving'. Vorig seizoen wei-cl de kerk van Meer en het lokaal van de plaatselijke St. Jorisgilde bezocht. Nu wordt onder leiding van Jef Van Gils een bezoek gebracht aan cle St. Luciakapel in Meersel. In de Dreef wordt de kerk van cle paters Capucijnen en het klooster bezocht, waarna een pauze ingelast wordt. Afgesloten

wordt met een afstap in de kerk van de Aller heiligste Verlosser te Meerle. Vooraf inschrijven op hetzelfde nummer is vereist om mee te kunnen. Vanaf 1 september 1997 wordt de nieuwe spelling verplicht in het onderwijs, hoewel de meeste scholen recent reeds gestart zijn met de toepassing ervan. Ook de kranten zijn al enkele maanden overgestapt. Veel mensen zitten met vragen. Wat verandert er allemaal? Wordt het gemakkelijker of wordt de verwarring nog groter? Is het een katastroof, of een catastrofe? Jan Vermeiren. leraar Nederlands aan het Klein Seminarie is de ervaren gids in het spellingsdoolhof. Spellen wordt een spel met zijn hulp. Alle belangstellenden worden verwacht op het auditowoensdag 16 oktober om 20 uur rium van het Seminarie. Inkom te betalen, bedraagt 100 BF. E

uin

W.enW. -VERKOOP. Koken kost geld. En op zaterdag 14 september is de KSJ een nieuw werkjaar gestart. Daarom organiseren zij een grootse wafel- en we-papier-verkoop. Op zaterdagS oktober mag je ze dus verwachten met volgeladen kruiwagens die aan de man moeten gebracht worden. Succes, jongens en meisjes. Ei

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


HOOGSTRA TEN

WERELDKAMPIOEN MENNEN. Dinsdag 3 september konden we in de nationlc pers lezen dat België wereldkampioen werd in dc discipline Mcnncn, zowel individucci (Brasseur) als per landenploeg. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat de Hoogstraatse inbreng in deze overwinning van doorslaggevende aard was geweest. Het men-team Schrijvers-Aerts maakte samen met Brasseur en Standaert deel uit van de Belgische equipe die zich met goud mocht tooien. Om dit resultaat te bereiken werd voor enige jaren een groep sponsors (podium '96) onder leiding van Jan De Clerck bijeengebracht. Naast materiële ondersteuning (uitrusting, voeding. vervoer en begeleiding) werd ook een nationale trainer aangetrokken. Omdat het de eerste keer in de geschiedenis was dat een wereldkampioenschap op hippisch gebied in ons land werd georganiseerd, ambieerde men een podiumplaats en diende er grondig voorbereid te worden. Vandaar dat er tweejaar gewerkt werd om de beste drie spannen in gereedheid te brengen. Bij de aanvang vertrokken er een twaalftal om met 6 te eindigen voor deelname aan het wereldkampioenschap waarbij de drie eerder genoemde uiteindelijk verkozen werden om België te vertegenwoordigen. Pas in Waregem vernamen Schrijvers-Aerts dat hun deelname mede zou beslissen over de kansen van het organiserend land. Vandaar dat in Bornem niet deelgenomen werd aan het Belgisch kampioenschap teneinde risicos te vermijden en de deelname niet in het gedrang te brengen. Mennen bestaat uit drie onderdelen dressuur, uithoudingsproef of marathon en de vaardigheidsproef of het kegeltjes rijden. Bedoeling is een zo homogeen mogelijk span (5 paarden met elk ccii verschillend karakter die op elke plaats in het span moeten kunnen staan) samen te brengen en de proeven te doorstaan. Dit vraagt een intensieve training van zowel man als paard. Voor de Hoogstraatse ploeg is dit nog steeds puur hobby, hoewel ze niet onder stoelen of banken steken dat zonder sponsoring dergelijke prestatie nooit zou lukken. Slechts de 2 beste spannen per land in elk onderdeel leveren punten op voor het klassement. Zowel in de dressuur als in de vaardigheidsproef werden de punten veroverd door Brasseur en Slandaert. In de zwaarste proef echter behaalden Brasseur en SchrijversAerts de punten voor de landenploeg, genoeg voor dc overwinning. Elf landen met 3 spannen namen deel in Waregem. Omdat het Hoogstraats span nog maar 7 lentes telt, kan er met een gerust hart uitgekeken worden naar éénzelfde of betere prestatie binnen 2 jaar op het wereldkampioenschap in Dublin. Als men zijn paarden goed verzorgt, dan kunnen ze makkelijk tot hun 15 jaar mee. Dit team staat eigenlijk nog maar pas in de startblokken zodat de verwachtingen van de vele sympathisanten niet zullen teleurgesteld worden. Wie het Hoogstraats men-team nog aan het werk wil zien, moet het laatste weekend van september naar Breda : op zaterdag 28 september op ''Prinsenhoeve" wordt de marathon, toch het meest bekeken en spectaculairste onderdeel, gereden. Zondag 29 september wordt het kegeltjes rijden betwist. 1 -1 12

Al

In de marathon dient er niet alleen door de paarden maar ook door liet begeleidend team hard gewerkt te worden Gert Schrijvers hanteert de teugels met naast zich een jurylid, terwijl Marc Aerts en JefAerts achteraan instaan voor het evenwicht van de koets in het bochtenwerk. Tijdens liet wereldkampioenschap Mennen te Waregem behoorde dit team tot de Bel'içclie equipe die de 'oi,de,i medaille iii liet landeukla.vvement wist te behalen.

1

.---

K

a A

BVBA

'

03/315.87.14

143


HOOGSTRA TEN

NIEUWE TOREN.

SPORT OP HET KASTEEL

1-lalf september werd op cle Srrafchool een nationale sportdag gehouden. Personeel van de verschillende gevangenissen bekamnpten elkaar. Hier trekken de mannen van HoogStraten aan het langste eind bij het touwtrekken.

Proxinius, Mobistar, het leger? Niets van dit alles. Dit is ook geen trucage. Die toren staat echt niet op die bus, maar wel erachter. Nog maar kort gelede,z VCHICH le bussen van De Li.jn uitgerust met zenders en Onivan gers. Communicatie is maar pas mogelijk als er basisstations zijn. vwid'uir die mast achter de statie. In eigen regie is dit blijkbaar nog altijd goedkoper dan wel wanneer men beroep doet op de GSM van Proximus of Mobi star. en een bijkomende mast de omgeving eigenlijk wel ontsiert. Destijds 14'erd het nut van deze radiove,hiuidingeo aangekondigd met het ,

MOLENAARSCURSUS. De \zw Le'. ende Molens organIseert een cursus tot opleiding van zogenaamde Vrijwillige Molenaars. Omdat een machine regelmatig moet draaien om het in conditie te houden, en omdat een molen vooreerst een machine is, heeft men nood aan mensen die het vak nog kennen. Want na restauratie komt veelal verval indien de molen niet meer draait. Vanaf zaterdag 12 oktober start de achtste Molenaarscursus en deze richt zich naar al diegenen die zich willen verdiepen in de historische, juridische en professionele betekenis en mogelijkheden van de wind- en watermolen. Inhoud : 12 theoretische lessen, 12 geleide werkbezoeken, 100 uren stage, een theoretisch en practisch examen. Wie in dit alles slaagt, ontvangt het Diploma van Vrijwillig Molenaar. Alle inlichtingen en inschrijvingen bij het secretariaat Levende Molens, Abdijstraat 75,9400 Ninove, 054/33.16.73. Wie weet een opdracht voor één van de deelnemers aan het colloquium over de watermolen dat op zaterdag 14 september plaatsvond? E

1) Il/p(ms o/oII Jo)/icIog: IIe,iioiiiieim mail Ilci I,mmoeicmoeî/,alsiomoleii bij oom 1mei gebeuren in goede banen te leiden.

Gc/niiIsiic;olcn

'I'V-\Iis Zondag 27 oktober om 10 uur wordt de televisie-mis vanuit de Sint-Catharinakerk in Hoogstraten gebracht. Dit programma loopt tegelijk op de BRTN en de Nederlandse TV. Ter gelegenheid van 'oktohermaand-missiemaand' hebben de actiegroepen 'Missio' van Nederland en Vlaanderen de krachten gebundeld om er een grensoverschrijdende gebeurtenis van te maken. Als voorganger in deze Eucharistieviering treedt Mgr. Muskens aan. Hij is de bisschop van Breda en zelf oud-missionaris. Hij zal ook de homilie houden. Verder is Nederland uitdrukkelijk aanwezig met het jaarthema rond de missiewerking in Indonesië. Bij het begin en het einde treedt een Indonesische groep aan met muziek en dans.

Vlaanderen komt aan bod door de keuze van de kerk te l-loogstraten en door de medewerkers van onze parochie: Deken A. Van Dijck. het Piuskoor, lectoren, acolieten en de speelgroep van het Jeugdmuziekatelier dat een stuk volksmuziek uit Argentinië brengt. Tijdens de communie zingt het koor een geestelijk lied uit de 1 6de eeuwse school van Clemens non papa. Verder zingt het koor steeds in afwisseling met de samenzang door de gemeenschap in enkele aangepaste, gekende liederen; de graag gezongen mis van Lode Dieltiens en het wat hupse Onze Vader van Jan Coeck. Het koor wordt, zoals steeds, geleid door Lutgart Goetschalckx en de Orff-groep door Els Caremans. Andere Hoogstraatse ingrediënten zijn de kinderen rond het altaar bij het Onze Vader en de uitzending met de Vredewens. (JB). 13


o

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15,

De eerste sinterklaasfolders met 'waar blijven ze het in 's hemelsnaam verzinnen'speelgoed waaien samen met late aanvalslustige wespen onze brievenbus binnen. 't Moet dus bijna oktober zijn en tijd om het draaiboek van teer- en andere 'gezellige' binnenactiviteiten boven te halen. 't Belooft dus weer boeiend te worden. Zo niet is er altijd nog de zoektocht naar de logica in ons opgepoetst Nederlands schrijven waarde hoge heren van de taalunie enige tijd hun werklunches mee hebben gecamoufleerd. 't Mag ons ook weer niet te gemakkelijk gemaakt worden, nietwaar, kwestie van het scherp op de snee te houden...

'k Wist het - Quizt het! Zal wellicht menig deelnemer aan dc dorpskwts roepen fladIt het FOtC qLii/.masterdUo (groene bijbel. help mij!) Gerard De Backer en Jacqueline Van Den Heuvel het antwoord door de zaal geschreeuwd hebben. 'k Wist het maar k wist het niet meer. Garçon! Nagelbijten, harenkrabben, lippenteuten, allemaal geneugten die je kan beleven als je op 12 oktober e.k. deelneemt aan onze grandioze nieuwe dorpskwis in de parochiezaal. Hoe deelnemen? Wel, eenvoudig naar een bestuurslid stappen van één van de zes verenigingen waarvan je lid bent en hem melden dat jij ook wel eens kranten leest, TV kijkt, discotheken of musea bezoekt of dat je gewoon een dosis gezond verstand en een portie geluk zal inbrengen in het team dat voor jouw vereniging meedingt naar de wisseltrofee Sint-Clemens. Deze brandnieuwe activiteit werd leven ingeblazen door het feestcomité Sint-Clemens, gegroeid uit de parochiale overleggroep. Deze werkgroep heeft zich tot nobele taak gesteld het gemeenschapsleven in de parochie wat nieuw leven in te blazen en zo de verenigingen wat dichter bij mekaar te brengen door de organisatie van sfeervolle activiteiten. Of zij er in deze verwarde en niet van eigenbelang ontdane tijden ook daadwerkelijk in zullen slagen, zien wij in een volgende aflevering.

De toon wordt alvast gezet door elf ploegen die mekaar tot de laatste druppel kennis en inspiratie zullen bekampen, nu 12 oktober dus vanaf 20.00 uur in de parochiezaal. Extra ploegen kunnen m.i. nog altijd worden ingeschakeld (dan wordt de kans om als laatste te eindigen weer wat kleiner) en is dit wat te hoog gegrepen, dan zullen supporters zich alvast ook vermaken. Voorlopig is er in het stadion geen alcoholverbod ingevoerd. Enkel de hooligans zullen onverbiddelijk worden afgevoerd door de plaatselijke wijkagent. De deelnemende ploegen, kwestie van je kansen wat beter te kunnen inschatten, zijn de volgende: K.A.V., K.W.B., K.V.L.V., L.G., K.S.J.. K.L.J. en dan de verenigingen met een échte naam: de Arkduif, de Marckezonen, de Sint-Clemensruiters en de oudervereniging van onze basisschool. Voor de niet te onderschatten taak van drankbedeling werden de K.A.V.-vrouwen ingeschakeld, die trouwens ook de helft van de opbrengst voor zich mogen houden. Het andere stuk van uw lieve drinkgeld komt ten goede aan de parochie. Uit die luie zetel dus! Excuses worden ditmaal zonder meer geklasseerd. En zeg dat het feestcomité in de personen van Luc Vinckx. Karel Mertens, Marthe Van Loon, Stan Aerts en Luc Fockaert het gezegd heeft! fl

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Pastorie DL hitoi a_ an dit pand heeft ook tot menige speculaties geleid, maar dat is hier niet ongewoon en bekoelt - voorlopig - allemaal nog zonder blazen. Na de uittocht van onze dorpsherder naar zijn nieuwe locatie een eindje meer noordwaarts, heeft dit gemeentelijk bouwwerk eindelijk het volgende deel van zijn geheimen prijsgegeven. Op zaterdag 7 september werd hier het lint - in feite de ceintuur van ons moeder haar zondags kleed, maar ze weet het gelukkig nog niet doorgeknipt en werd zo de ontmoetingsruimte voor de dekanale jongeren officieel geopend. Zesentwintig actieve jongeren hadden de afgelopen weken onder de bezielende leiding van jeugdpastor Marc De Cordt hun handen heftig uit de mouwen gestoken om wat jeugdige sfeer en gemoedelijke gezelligheid te toveren op de verdieping van de oude pastorij, waarvan een deel - zoals wellicht de meesten weten - nog steeds dienst doet als administratief parochiecentrum. Om deze opening wat feestelijke kracht bij te zetten, werd voor de helpers een kleine receptie en een stemmig etentje in mekaar gezet. De folder met meer informatie omtrent de werkgroep en hun thuishaven kan altijd verkregen worden. Een deugddoend initiatief toch! E

Pastorij, open U

II

.1

IIL 0

Een behoorlijke belangstelling in een avondlijke gezelligheid bij de opening lan hei dekanaal Jongerencelltruln in cle oude pastorij van Minderhout. Jeu gdpastor Marc De Cordt knipt nietsverinoedend en alleszins vol goede bedoelingen de ceintuur van moeders bruidsjapon doormidden. Zonder slechte bedoelingen weliswaar. Een trefpunt dat zeker een aantal noden bij de jeugd zinvol zal opvangen. Te volgen!

14


MEERSEL -DREEF

Reik Mij De Hand \ool lc mi nIns1c !rnis.urdun Nlecr'ulDrect, Strijheck en Galdcr hun gezamenlijke Missiefeest 'Reik Mij De Hand'. Het werd een zonnige en bijzonder geslaagde editie en de organisatoren en medewerkers verdienen een heel dikke proficiat. Je moet het maar doen. Evenementen die twintig jaar bestaan, lopen niet dik. Op dit ogenblik zijn er nog vier missionarissen die voor ondersteuning in aanmerking komen, werkzaam in de Derde Wereld. Vanuit Meersel-Dreef bleken ook dit jaar de dorpsraad en het missiecomité opnieuw de drijvende krachten achter het gebeuren. Lizette Thielemans. Jeanne Van Aperen, Francine Verschueren, Julia Snijders en Jan Goethals mochten op vele vrijwilligers rekenen. Bijzonder mooi was de viering in de hoogmis. De koren van Meersel-Dreef. Galder en

Strijbeek zorgden voor een heel bijzondere muzikale omlijsting van het geheel. 's Namiddags werd 'Reik Mij De Hand' geopend door afvaardigingen van Hoogstraten en NieuwGinneken. Zoals elk jaar beklemtoonden de gezagvoerders het belang van een dergelijke samenwerking over de grenzen heen. Om de zaal in te komen voor de rommelmarkt, moest al in het begin worden aangeschoven. Dertig vrijwilligers stonden er Koosje en Piet De Graaf bij om de kooplustigen van dienst te zijn. Terwijl zorgden de verschillende muziekverenigingen in de speeltuin voor een flinke portie gezelligheid. De broodjes, pannekoeken en de biertjes gingen ats zoete broodjes over de toonbank heen. De jeugd kon zich dit jaar uitleven op een groot springkasteel en speciaal voor hen kwam ook een clown op bezoek. 'Reik Mij De Hand' is blijkbaar klaar voor de volgende decennia. E

De Sixties Vvu hebben hel er hier al een paar keer n\ er gehad. Al cie personen van Meersel-Dreel alkomstig, die geboren werden in 1960. 1961, 1962 of 1963 worden op zaterdag 30november verwacht voor een grootse reünie in zaal Zevenster. De inschrijvingen beginnen op dit ogenblik vlotjes binnen te lopen. Toch is het goed om iedereen er nog eens aan te herinneren. Het is immers al een hele tijd geleden dat de uitnodigingen overal werden afgegeven. Of de invitaties overal op de juiste plaats terecht gekomen zijn, blijft een vraag. Bovendien konden de organisatoren niet iedereen opsporen. Daarom volgt hier nogmaals de oproep dat iedereen die geboren werd in bovenvermelde jaren en afkomstig is uit Meersel-Dreef zich inschrijft. Zij die geen uitnodiging ontvingen, of ze ondertussen kwijt zijn geraakt, nemen best contact op met Fran Aerts, Dreefweg 8, 2321 Meer; Bastian Kox, Burgemeester Jespersstraat 7, 2328 Meerle of Lu Van Opstal, Donkakker 63. 2321 Meer. Dat het een fijne avond wordt, slaat als een paal boven water. Als ik mij goed hen herinneren, zaten er een heleboel feestneuzen tussen het grut van toen. 1 )ré Oomen)

Een beetje chaos heeft zo zijn charme' wordt door heel wat mensen in Meersel-Dreef al eens beweerd. Soms worden echter de grenzen overschreden. Dan zijn ongevallen als liet deze niet meer te sluiten.

\Al IS IR IN IIE 111-VEN M( 11)11: DAN IE IE EI1NN[N LIITI 1 VEN AITB DRAACT DAAR GRAAC 101 1311 WANI VIII l( VERZEKI RI N IS MEI S DAN CENTE NWI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

w

ABS VERZEKERT VAN MENS TOT MFNS

De mensen stonden in een lange rij aan te schuiven voor de deur van cle zaal om als eersten cle rommelmarkt te kunnen bezoeken.

Abonneer nu: 314.41.26 314.55.04

1124


W(w2(4

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Afscheidsviering Walter D'Hauwe Voor de avondviering van 18.30 uur zat de kerk veel voller dan gewone zaterdagavonden, vanwege dc afschcidsviering van pastoor D'l-lauwe, die ruim een jaar lang de functie van parochieherder had waargenomen, en met veel succes! We hadden hem allemaal graag bij ons gehouden, maar we respecteren zijn keuze en zijn beslissing om na zijn Icraarsloopbaan op het seminarie in Antwerpen bij zusters wat rustiger aan te gaan doen en zich tevens bij zieken en bejaarden nog nuttig te maken. Er was in ieder geval veel medeleven met hem in de kerk, waar hij voor zijn laatste dienst alhier bijgestaan werd door zijn opvolger, pastorFons Van Dyck, deken van Hoogstralen (wat hij blijft). Er werden aan de scheidende pastoor diverse geschenken aangeboden: een bos worteltjes, een bloemstuk en een tekening van 'D'ouwe weg' in Wortel, gemaakt door Rita Hillen. Aan het einde van de dienst wilde hij achter in de kerk van ieder afzonderlijk met een persoonlijk woordje en een laatste handdruk afscheid nemen, waarbij ieder nog een plaatje als aandenken meekreeg. Het ga U goed in Antwerpen, Walter. En bedankt voor al les.

Officiële aanstelling pastoor Op zaterdagavond 7 september. een week na het afscheid van pastoor Walter D'Hauwe, werd in de avondniis van 18.30 uur deken Fons Van Dijck van Hoogstraten door streekvicaris geïnstalleerd als pastoor van Wortel. De kerk zat nog voller dan bij het afscheid van pastor D'Hauwe de week ervoor, maar dat kwam grotendeels doordat er nogal wat mensen van Hoogstraten meegekomen waren.

De pastoors 11'!ssel(./en in Wortel. Walter D 'Hauwe vertrok naar Antwerpen en n'erd tijdens een afscheidsmis met een krop in de keel en onder ruime belangstelling uitgewuifd. Een week later werd Fons Van Dijck met een groot Wortels hart verwelkomd in onze parochie.

Opening KLJ-lokaal Het 'goede doel van de 8e Wortelfeesten van vorig jaar was dc vernieuwing van het KLJlokaal. De leden hebben er een jaar hard aan gewerkt, daarom was het passend de opening van het nieuwe lokaal te doen bij gelegenheid van deze Worteltèesten.

S'choonheic{ssa(on Lieve 'De Meester £angenber3 30 . 2323 iSt,rte[ 031314.55.1 5 0 ttuL Erttap a/praa&. Oo

£etaatsverzorging . Manicure . Pedïc ure Outfiarirtgen . 7vfa.quiffage

141

BEGRAFENISSEN

Trouwens, omdat pastoor-deken Van Dijck nu twee parochies heeft en hij niet overal tegelijk kan zijn, is de zaterdagavondmis in Wortel een uur vroeger gezet en de zondagmis van half tien wordt hier half negen. Als dus voor mensen van Hoogstraten één van de missen beter uitkomt, zullen ze dus ook in het vervolg gemakkelijker naar hier komen. In alle geval, de installatiedienst duurde veel langer dan gewoon; tot na 7 uur! Uw verslaggever kon er zelf niet bij zijn.

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

I-Iar(kore Na enkele weken stilte roeren de jonge mannen zich weer. Op zaterdag 26 oktober treden 2 hardcore groepen op in 't Slot. Jane's Deid. en Blindfold zorgen voor de moshers, divers of gewone lu isteraa s. Meer uitleg in onze rubriek Fusieswing achter in dit blad.

20

GRAFZERKEN 'Wij verklaren het KIJ-lokaal definitief voor geopend'

HOFMANS £1


WORTEL

'Een gezellige drukte tijdens de openin,gsrc'ceptie

Op vrijdag 30 augustus werd het gerenoveerde K.L.J.-lokaal officieel heropend. Omstreeks 20 uur werd het lint doorgeknipt door Leo Wouters (voorzitter van de Wortelfeesten) en Christel Snoeys van K.L.J. Direct daarna werd dan het startsein gegeven voor de open-deur en receptie. Hier werd dan ook massaal op gereageerd, de belangstelling was enorm. De vele Wortelnaars waren vooral geïnteresseerd in het tweede lokaal boven de keuken. Ook de foto's van de kampen en de oude kranten en gebedenboekje die bij de renovatie werden ontdekt, kenden veel bekijks.

'Een knu,.s ziïlioc'kjc iii liet nieuvt'e, tweede lokaal boven de keuken'

Tussendoor de hapjes en drankjes schetic Stefaan Voet kort het verloop van de werken Het accent lag daarbij vooral op het feit dat hei lokaal geen technisch of afgewerkt hoogstandju is, maar dat alles zelf werd gerealiseerd en dat een veel grotere waarde heeft'. Nu voelt immers iedereen zich verantwoordelijk voor het lokaal en zal er dan ook meer zorg voor dragen. De ganse renovatie heeft, naast zijn esthetische resultaat, ook een groeps-psychologische uitwerking gekend. Door samen te werken, leerje elkaar immers pas écht kennen. Het is de kunst van je woorden (van hoe iets moet) ook werkelijk om te zetten in daden!

es

Hobbytentoonstelling KBG Zaterdag 14 en zondag 15 september hield de KBG van Wortel de tweejaarlijkse hobbytentoonstelling in onze parochiezaal. Echt de moeite waard. Maar eerst nog een kleine opmerking: veel mensen denken dat de KBG een afkorting is van Katholieke Bond van Gepensioneerden. Dat kan vroeger wel zo geweest zijn, maar is niet meer helemaal juist. Het heet Kristelijke BEWEGING van gepensioneerden. met de nadruk op BEWEGING. En dat er beweging zit in onze gepensioneerden, laten ze niet alleen zien door zo'n tentoonstelling, maar ook door sportdagen zoals een paar maanden geleden, door hun volksdansen en door hun wekelijkse fiets- of wandeltochten. 1-let spreekwoord zegt: een paardentand en een vrouwenhand staan nooit stil. De resultaten van de beweeglijke vrouwenhanden waren vooral hier Ie zien: zeer fijne handwerken, tafelkleden, borduurwerk, ehnrditiirde faniiliesiarnhome.n 007 e.nz Maar vergeet ook niet dat veel resultaaten van vrouwenhanden ook nog te zien zullen zijn op cle inissietentoonstelling! Maar niet alleen de vrouWtn ht'hhn tttTt'n 7i0n WM 7t d'ernttttkl htit1iitn Verder is de geschiedenis van de KRO en alle soorten gebeurtenissen vastgelegd in fotoalbums, zodat latere geschiedvorsers het niet toe ilijk Lulleil lietibeu . De ten luui isiel lii ig 1 ice f1 in alle geval veel belangstellenden getrokken en werden alle bezoekers beloond met verschillende mooie prijzen.

S

ffil

T -.

De vakfotograaf maakt er meer werk van

Een onvergetetijke gebeurtenis: 11W trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug iutt kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Gre eƒ Dorp 42 - Rijkevorsel TeL 03/3 146250

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

'1


WORTEL geslaagd kamp!

KLJ Op kamp

De 16+'ers vertrokken op 23 augustus naar Dinant. Het huis waar menS dagen verbleef, lag bovenop de rotsen, ter hoogte van de citadel, en men moest helemaal te voet naar boven, met de bagage! De eerste dag werd er niet veel meer gedaan maar voor de twee volgende dagen had men mountainbikes gehuurd. Dinsdag werd er met de mounlainbikes naar een dorpje op ± 15 km van Dinant gereden, waar de railbikes al stondon me wachten Die railhikes 7ijfl eigenlijk een soort van go-karts die over een oud treinspoor rijden. Twee personen gaan vooraan zitten en trappen, twee personen zitten achteraan. Het traject was 6 km lang: 3 km heen en 3 km terug. 'tij die het snelst gerc'ciipereerd waren maakten het eten klaar, de anderen zaten uitgeteld op een bank. Woensdag reed men in de gietende regen naar beneden, want er zou in de voorniiddag een bezoekje gebracht worden aan de grot 'La Merveilleuse'. 's Avonds was het opgehouden met regenen en werd er volleybal gespeeld. Donderdag zou men de Lesse gaan afvaren,

matr ond n k s hët fei i dm hi von go dag zo hard

'Samen ajuassen op kamp De - en 12+'ers trokken dit jaar naar het Liniburgse Lomrnel. De oudsten, de Kleppers, gingen met de fiets. de Daltons met de trein en de allerkleinsten, de Sprinkhanen, werden door hun ouders gebracht. In totaal gingen er 47 leden mee op kamp, er waren 11 leiders en met het tweekoppig kookteam erbij, was men met 60. Een grote groep dus en dat maakte het alleen maar plezanter. Er werd gewerkt rond het thema 'Reis rond de wereld'. Acht dagen lang was 'Jefke' de reisgenoot; hij nam de kinderen elke dag mee naar een ander land. De reis vertrok in Amerika, van Amerika vloog men naar Grie-

kenland en vervolgens bracht men een bezoekje aan Engeland. Deneniarken was de volgende pit-stop en van daaruit vloog men naar het vaderland, België. Dan stond Italië op het programma en natuurlijk moest er ook eens een kijkje genomen worden in Nederland. De 8daagse reis werd in Afrika beëindigd. Dit jaar werden niet alleen de activiteiten, maar zelfs de menu's aangepast aan hel thema: zo werden er bijvoorbeeld hamburgers gegeten in Amerika, frietjes met stoofviees in België en spaghetti in Italië. De kinderen hebben ervan genoten: het was een

geregend had, stond er niet genoeg water in de Lesse en het kajakken kon dus jammer genoeg niet doorgaan. In de namiddag scheen de zon weer, het was warm. Iemand had de tuinslang gevonden en binnen de kortste keren was iedereen natuurlijk kletsnat. 's Avonds was er een barbecue en werd er een kampvuur gemaakt. Vrijdagmorgen werd er ingepakt en opgerommeld en's middags nam men de trein ons terug naar huis te gaan. Ook dit kamp zat er alweer op... De hele vakantie werd er ook nog gewerkt aan het KLJ-lokaal. Met de opbrengst van de Wortelfeesten van vorig jaar heeft men het 'huisje in een nieuw kleedje gestoken. Het lokaal heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan: het is een echt jeugdiokaal geworden. Bedankt aan al diegenen die (letterlijk en figuurlijk) hun steentje hebben bijgedragen.•

Riooldeksels in straat Al sinds halfauguslus stonden er links en rechts. vooral in en om de Sint Janstraat, meerdere afsluithekken met rode en witte en oranje lichten er bovenop in de bermen klaar, gereed om dwars op de weg gezet te worden. Er lagen ook zandzakken op de voetsteunen, om de hekken rechtop te houden tegen de wind of tegen roekeloze ranimers. En hier en daar stonden ook bordjes met wijzers niet 'omleiding' (omlegging stond er). Niemand snapte de bedoeling. Was het al voor de jogging van de Wortelfeesten? tn kleine lettertjes stond er 'Deckx' op de hekken. Waar was het dus voor? Wel, voor werken aan of rondom de riooldeksels in de St. Janstraat, waarde beton rondom erg gescheurd was. Want zo'n 15 (of meer) jaar geleden was daar de riolering gelegd en op bepaalde afstanden Waren daar toezicht- of inspectieschouwen gemetst. Die moeten op 'de vaste' gezet worden met hun voet, en er bovenop wordt een groot zwaar deksel in een ijzeren kader gelegd: als het nodig is, moet een mannetje erin kunnen afdalen. Tussen die toezichtschouwen in liggen de betonnen rioolbuizen op de nodige diepte. Daarboven is grond aangevuld en daarboven ligt het betonwegdek. Maar die grond boven de buizen is wel aangedamd, voordat het wegdek gestort werd, maar de grond onder de beton was niet echt 'gezet' en 22

zakte dus nog iets ineen door het verkeer erover in de loop van de jaren. Met als gevolg dal de beton naast die deksels scheurde en inzakte. De bedoeling is dus nu een strook beton in het wegdek weg te breken en door nieuw beton te vervangen, zodat de straat er weer bijligt als een biljart! Inmiddels zijn de verzakte stukken beton uitgebroken, ener is nieuwe beton ingcgotcn en tegen dat u dit leest, zullen dc hekken en omleidingsbordjes verdwenen zijn. Een paar jaar geleden heeft men ook zoiets gedaan rondom de riooldeksels: vanwege het veel drukkere en zwaardere verkeer op de grote baan, waren de verzakkingen rond die deksel al eerder opgetreden, maar de herstelling daar ging wel veel vlugger. El

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en hehan gwcrken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerhekleding

- Siem'tafelkleden, lopers, enz.


WORTEL

9e Wortelfeesten /

De rontotelotarkt lokte neer teel, too,al Jolige, Wo,'telse standhouders. Er werd dan ook duchtig gesjacherd.

1 wee 4o,ielse meisjes 1017)/den één Margriet tijdens de playbackwedstrijd. Leen Verschueren en Bieke Van Bavel deden het jonge publiek schateren van het lachen. Ze i'onnen de wedstrijd ex aeqzto met de meisjes van Drurts en Adriaensen. rende André van Duin en 's avonds openluchtvolksfeest met optredens van diverse Wortelse verenigingen (volksdansen van de gepensioneerden was de moeite waard). En een optreden van de rock & roll-dansgroep 'Rocking Chevy's', kampioen van België 1996. Verder waren er zoals altijd doorlopend ponyrijden voor kinderen, verkoop van Wortelbrood, tentoonstelling schilderwerken van de Slot-schildersclub en tombola. Gelukkig was het weer zaterdag heel wat beter dan vrijdag, maar toch u het nug niet het meest idaIe h.estweer. E

Castelré-kermis

De 1e/it Zat i'ol roor liet (1/11/ede/t /01? (Ie (01/ho/S /0/? (le LI Paso-iaiielt in de Boonikes. Nogal war kinderen haddeîi ,,,oeife nier her revolvergeknal i'an deze inaclio 't. Vredelievend is anders natuurlijk. Naar gewoonte werd het laatste weekend van augustus. vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus, gebruikt om de Wortelfeesten te houden. Eveneens naar gewoonte zal het weer niet mee: het was kil en regenachtig. Het begon met de avondmarkt rond 17 uur, en om 19 uur moest de grote jogging beginnen. Een kwartiertje voor de groten was er de jogging voor de kinderen tot 12 jaar over ongeveer één kilometer. 58 waren er ingeschreven. 01)9 na allemaal Wortelsen. Winnaar werd Benny Mertens uit Minderhout. Daarna startten er 68 volwassenen, of minstens boven de 12 jaar. Hiervan was slechts een kleinste helft 'eigen volk'. Ze zouden 1, 2. 3 of 5 ronden van 3,1 km lopen. Na één ronde stopten er 29 deelnemers, waaronder 20 Wortelsen. De winnaar van deze groep was Barry Jespers uit Meerle. Tweede en derde waren Jo Brosens en Sam Van Dyck, eigen sterren. Na 2 ronden of 6,2 km stopten er 13: winnaar was Oscar Baeyens uit Arendonk. Na 3 rondes of 9,3 km stopten er 8 joggers, waaronder nog 2

Wortelaars. Winnaar van deze groep was Bob Pccters uit Kapellen, tweede werd 'onze Kristof Drossaert. De kranigste volhouders die 5 ronden of 15.5 km volliepen, waren nog niet 18 in getal, waaronder slechts één Wortelaar: Michel Swaenen, die als 8e eindigde. Proficiat Michel; maar de winnaar van de laatste groep werd Erik Bartholomeeusen uit Brecht, die de 15,5 km aflegde in 52 minuten en 54 seconden; dat is aan een gemiddelde snelheid van 17,58 km/uur. Andere jaren waren er heel wat meer joggers, maar het weer zat tegen en er was ook een jogging ergens anders in de Kempen. 's Avonds was het niet meer zo gezellig druk rondom het Slot en aan de Boomkes. wegens het minder-goede weer. Zaterdag begon er na de middag een antiek-ruil & curiosamarkt. Om 13 uur vertrokken de fietsers en wielertoeristen voor een tochtje van 20 of 60 kni. Er was ccii Western-show (met schieten/knallen op z'n El Paso's). Verder nog 'n magnifieke playbackwedstrijd niet een schitte-

1 let derde ss eckend van oktober wordt er op Castel kermis gevierd. Er staan wel geen kermisattrakties, zoals paardenmolen, hotsautokes of andere kramen, maar de mensen vieren er voornamelijk kermis in de 2 bekende cafés aldaar. Vorig jaar werden er voor het eerst door het Castelkermiscomité volksspelen georganiseerd, die een groot succes geworden zijn. Zo groot. dat het comité ditjaar verder wil gaan met die spelen. Op maandag 21 oktober zullen er dus weer volksspelcn gehouden worden tussen de twee bekende cafés in Castel. Een hele maandagnamiddag leute en plezier voor honderd Belgische frankskes, die je zeker terugverdient, want iedereen heeft prijs. Inschrijven: maandag 21 oktober tussen 13.30 en 15 uur. Tussen 18 en 19 uur weet je dan hoe rijk (of hoe rijp) je bent. Succes! Li 23


j

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

.

M99 ~

Zoals de meeste mensen onder jullie nog wel weten, had ik de vorige maand mijn voeten flink geveegd aan mijn rubriekje in De Hoogstraatse Maand. Door tijdsgebrek kwam het er niet van om flink wat woorden aan het papier toe te vertrouwen. Nou, ik heb het geweten. De hoofdredactie van De Hoogstraatse Maand stuurde stante pede een strafexpeditie (gehuurd in Corsica) naar me toe. De eerste dagen bleven het bij bedreigingen aan mijn adres, maar later ging men mij 's morgens opwachten wanneer ik naar mijn werk reed. Een week arbeidsongeschiktheid was het gevolg van mijn ontmoeting met deze twee weinig sympathieke Corsicanen. Bij het vernemen van mijn ervaringen zal het u waarschijnlijk niet verbazen dat ik deze keer wel mijn beste beentje heb voorgezet om er deze keer iets deftigs van te maken. Met Meerkermis in het vooruitzicht en met de onlangs gehouden dorpsraad heb ik gelukkig twee onderwerpen die ik tot de bodem kan uitspitten om mijn bazen toch maar te behagen.

Meer Kermis In heel wat Meerse slaapkamers is er de laatste weken uiterst onrustig geslapen. Het top-evenement van 1996 is immers weer in aantocht. De cafés liepen de afgelopen weken reeds vol, want niemand wil onvoorbereid de strijd met de ontelbare pintjes aanvatten. Dit jaar worden we niet overspoeld met tenten van allerlei formaat, maar dat wil niet zeggen dat het kermisprogramma er minder interessant op geworden is. Maak uw borst al maar nat en schraap de keel! Het is wel spijtig dat ook dii jaar de kinderen op hun honger bleven zitten. Ook dit jaar is men er immers niet in geslaagd om kinderspelen op poten te zetten. De KWB en de Chiro willen wel de praktische Organisatie van de kinderspelen op zich nemen, maar het schoentje blijft hem wringen bij de financiële kant van de zaak. Er zou immers geen geld zijn voor de organisatie van kinderspelen. Misschien moet er eens bij naburige dorpen gespiekt worden voor de Organisatie van kinderspelen. want daar slaagt men er wel in om het op poten te zetten. Mijn grootmoeder langs moeders kant zei altijd: 'waar een wil is, is een weg'. Ik hoop echter dat deze negatieve eerste noot geen beletsel zal zijn om ons van onze beste kant (= voor de meesten hun achterkant) te laten zien tijdens dit marathonfeest.

vrijdag 4 oktober: Tent 't Hoekske: Party-time met Palladium en Michel Stoffels 't Hoe kske: DJ Danny The Sec 't Stamineeke: spaarvat voor spaarders 't Fortuin: Fluo body painting De Mussenakker: DJ Jan en Alleman zaterdag 5 oktober: Tent 't Hoekske: fuif met Michel Sioffels 't Hoekske: DJ Danny The Sec 't Stamineeke: optreden Cedderick 't Fortuin: kermisparty De Eiken: optreden Jef Cambré Zaal Viktoria: optreden New Switch De Mussenakker: optreden Sin Alley Brassband Ste. Rosalia: fakkeltocht 19.00 uur. Vertrek Zaal 'Voor Kunst en Volk' Schuttershof: Showavond met de Picknicks -

-

-

-

-

-

-

-

zondag 6 oktober: -

-. -

Tent 't Hoekske: Optreden Curtain Calls + Get Layed 't Hoekskc: DJ Danny The Sec 't Stamineeke: DJ Jan 't Fortuin: café vol ambiance De Mussenakker: Happy Hour (20 Bfr/pint, 14.00-17.00 uur)

24

DJ Jan en Alleman

maandag 7 oktober: 't Fortuin: Volksspelen 13.30 uur Optreden Apples (met Ben Crabbé) Vikioria: Volksspelen 15.30 uur Kaartprijskamp Jokken 't Hoekske: Karaoke-party De Mussenakker: DJ Jan en Alleman 't Stamineeke: Optreden Double Troubles dinsdag 8 oktober: 't Stamineeke: Volksspelen 13.30 uur 't Hoekske: Volksspelen 15.30 uur Back with the Sec Tent 't Hoekske: Optreden Desperated Company + special striptease-acts 't Stamineeke: optreden P.Y.G.P. + Nonkel Ney's R&B Band 't Fortuin: optreden The Flinstones Zaal Viktoria: optreden New Switch De Mussenakker: DJ Jan en Alleman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vrijdag 11 oktober: -

't Hoekske: optreden M4P De Mussenakker: DJ Jan en Alleman 't Fortuin: Erotic Party

zaterdag 12 oktober: -

-

Hoekske: De 'Sex met die Blonde'-party Fortuin: café vol ambiance Stamineeke: optreden Stiletto De Mussenakker: Vrij Podium met o,a. Meltdown, Henry the Sth,... De Eiken: Optreden Nonkel Jef (VTM) 't 't 't

Ik heb hele grote pompoenen \uii Daiii :oiig :oreel /cIreii geleden: Ik heb hele grote bloeinkolen Marjan Braspenning kon op de Boerenmarkt een gelijkaardig nummertje ten berde brengen. Haar po.'npoen van 63,5kg was zonder enige twijfel de zwaarste tijdens de laatste Meermarkt en zij mocht van de Landelijke Gilde dan ook een mooie prijs in ontvangst nemen. De Landelijke Gilde had immers een wedstrijd uitgeschreven voor de Zwaarste pomnpoen. De keerzijde van de medaille is wel dat de familie Braspenning nu 8 weken na elkaar elke dag pomnpoenensoep eet.

,\Iklre

Tweewieler Racing Center

zondag 13 oktober: De Eiken: Volksspelen 14.00 uur 't Hoekske: Volksspelen 16.00 uur Funny Imitation-party met immitaties van André van Duin Zaal Viktoria: Kaartprijskamp rikken 't Fortuin: optreden Swizzle De Mussenakker: Happy Hour (20 Bfr/pint, 14.00-17.00 uur) DJ Jan en Alleman Afsluiten Meer Kermis: Ste. Rosalia Drumen Brassband, 14.00 uur Zaal 'Voor Kunst en Volk'. Inderdaad een meer dan flinke boterham om doorheen te bijten. Wat betreft de volksspelen: in alle cafés zal er vogelpik op lange afstand worden gespeeld. Taverne De Paerdekop laat ook nog weten dat er tijdens de kermis een speciale kermismaaltijd geserveerd wordt. De overkoepelende werkgeversorganisatie laat trouwens weten dat er in het begin van oktober een verhoogde controle zal zijn op het ziekteverzuim van mensen uit Meer. Een gewaarschuwd man... drinkt voor twee. 11

-

-

-

D.VERHEYEN motors bromfietsen fietsen ook voor -

uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77


MEER

Brassbancl Ste. Rosalia ken 1 I l;nllc 1auivd indcinius betiellendc de Ste. Rosalia Brassband is geen Hoogstraatse Maand. Punt uit. Vermits u momenteel iets in handen heeft wat verdacht veel op de Hoogstraatse Maand gelijkt, is het ook niet meer dan normaal dat de Brass- en Drumband weer wat extra aandacht krijgen.

Burgemeester Van Aperen overklast Paul Severs Tijdens de meer dan geslaagde Valenciafeeste,, i'an augustus had radio Va/emu ja een zon gwedstrijdje uitgeschreven tussen de gereputeerde zanger Paul Serers en onze burgemeesterArnold Van Aperen. Deze laatste overklasre Paul Severs met een uitbundige opera versie van 'Kom van dat dak af. De geklopte Paul Severs houdt dan ook sportief de bloemen vast om deze te overhandigen aan onze burgemeester na zijn knalprestatie. Of zou deze foto dan toch een weergave zijn van de huldiging van Paul Severs door onze bure,cmeestcr? ? Zoek liet zelf maar uit.

Naar jaarlijkse gewoonte zetten de Brass- en Drumband de Meerse Kermis in met een sfeervolle fakkeltocht door het dorp op zaterdag 5 oktober. Het vertreksein voor deze tocht wordt om 19.00 uur aan de zaal Voor Kunst en Volk' gegeven. Niet allecn de leden van de Drum- en Brasshand stappen dan mee door het dorp, maar ook alle sympathisanten zijn van harte welkom. Verschillende cafés zullen worden bezocht en tijdens de hele tocht zullen er vrolijke deuntjes door het dorp schallen. Om de één of andere duistere reden worden deze deuntjes steeds vro1 ijker naarmate het later 01) de avond wordt. Met deze fakkeltocht is de officiële kermis definitief ingezet. Spijtig genoeg kan de kermis niet blijven duren en bijgevolg dient op zondag 13 oktober ook weer afgesloten te worden. Wederom zal de Brass- en Drumband van de partij zijn. Zij trekken dan opnieuw door het dorp. Vanzelf sprekend wordt er weer verzameld om 14.00 uur aan de zaal 'Voor Kunst en Volk'. Wil je lid worden van de Brass- of Drumband. dan is dit trouwens het moment. De lessen voor opleiding tot muzikant bij de Brass- of Drumband zijn juist weer gestart, maar je kanje nog inschrijven bij één van de bestuursleden. Dit doe je het liefst zo snel mogelijk.

E11( Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 ROOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Kijk papa, ik kan vliegen In Iict:c!//c ucckcnI 1(1)1 de ta1cil&uI/c('.1c1i / it /1(1 ook Akkerpop? kan op een meer dan geslaagde editie terugblikken: veel volk, steengoede optredens, tevreden groepen en een tevreden publiek. Wat wil een mens nog meer? Eén van defavoriete activiteiten van hetAkkerpop?-puhliek was het skv-diven qf voor de leken: vliegen zonder motortje (zie ook foto).

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk mitaken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN - BELEGGEN - LEVENSVERZEKERINGEN - KREDIETEN CERA MEER

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 25


De dorpsraad De leden van de dorpsraad verzamelden zich op dinsdag 10 september aan het Boerenzaaltje voor een gesloten vergadering. De Hoogstraatse Maand zou de Hoogstraatse Maand niet zijn, mochten wij de zaal niet voorzien hebben van de nodige afluisterapparatuur, zodat wij tot in de puntjes op de hoogte zijn van het besprokene. Bijna had men ons betrapt op onze oneerlijke praktijken maar in ware Jarnes Bond-stijl wisten we toch onze belagers van de dorpsraad af te schudden. Het is dan ook in volledige exclusiviteit dat u de belangrijkste agendapunten van hun vergadering kan lezen.

Het kerkpleintje: Op uitnodiging van de voorzitter van de dorpsraad kwam de gemeentelijke groenverantwoordelijke Louis Geerts toelichting geven bij enkele projecten, zo ook bij de herinrichting van het kerkpleintje. De plannen blijken nog niet volledig klaar te zijn, maar men is al wel ver gevorderd met het ontwerp. Daaruit blijkt trouwens dat het niet enkel om de herinrichting gaat, maar om de herinrichtig van de ganse zone vanaf de kerkdeur tot aan de Terbeekstraat en aan de andere kant tot aan het Pyperpad. Op deze manier kunnen ook alle wegverzakkingen die in deze zone zitten, mee aangepakt worden. Het opkalefateren van de rest van de Donckstraat zou dan later kunnen gebeuren. Ook bij de herinrichting van het kerkpleintje zou er voldoende parkeerruimte blijven. Op het pleintje zelf komen 11 parkeerplaatsen. Daarnaast zou het de bedoeling zijn dat men de auto's parkeert langs ĂŠĂŠn zijde van de weg in het Pyperpad en het Bijltje, langs het Lak en op de parking voor de school. Het aanptanten van de bomen zal in overleg met de buren gebeuren. De bestrating wordt van aan de kerkdeur doorgetrokken tot op de Donck. Qua bestrating gaat de voorkeur van Louis Geerts uit naar gebakken klinkers van klein formaat. De parkeerplaaten worden met de beschikbare kasseien aangelegd. Verder zou ook de stoep van de Terbeeksestraat een stukje -

-

-

-

-

-

-

-

-

doorgetrokken worden tot vooraan in 't Bijltje. De dorpsraad vraagt met aandrang om geen verhoogde stoepen te voorzien gezien het aantal kinderen dat er dagelijks rijdt.

Andere groenaanplantingen en onderhoud: Het kerkpleintje is niet het enige dat er in de nabije toekomst gaat veranderen in Meer. Louis Geerts wist ons ook te vertellen dat de heraanleg van de stoepen in Meerdorp in september op de gemeenteraad besproken wordt. Of deze heraanleg nog dit jaar zal uitgevoerd worden, is zeer twijfelachtig. Belgacom moet immers eerst nog een kabel leggen voordat de werken kunnen beginnen. Wat wel zeker is, is dat de plantvakken opnieuw opgevuld worden en dat er waar mogelijk ook bomen komen. Bij de aanleg van een fietspad langs de Meerseweg, zullen alle bomen verdwijnen. Er komen wel nieuwe bomen in de plantvakken die voorzien zijn in de parkeerstrook langs de linkerkant (alsje van Meer naar Hoogstraten rijdt). Aan de rechterkant van de Meerseweg komt tussen de rijweg en het fietspad een smalle groenstrook. De onteigeningen van de nodige gronden zitten in een eindfase. Als altes goed gaat kunnen de werkzaamheden in 1997 nog beginnen, maar daar zouden wij ons fortuin zeker niet om willen verwedden. Betreffende de heraanleg van het Hoogeind, was er weinig nieuws te melden en dit schoot bij een aantal aanwezigen in het verkeerde keelgat. Er werd zelfs het idee geopperd om actie te gaan voeren zodat er eindelijk eens schot in dit dossier komt. Van het gemeentebestuur wordt verwacht dat men bij Aquafin aandringt op het heropenen van het dossier Hoogeind in het huidige meerjarenplan.

Vijver Donkakker: De vijver werd geruimd en ziet er nu een stuk beter uit. Als het waterpeil van de vij ver nog wat stijgt, zal het er enkel nog op verbeteren. Er was -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

echter wel kritiek op de manier waarop de uitdunning van de eendenpopulatie werd aangepakt. Blijkbaar hebben een aantal mensen hiertoe zelf het nodige initiatief genomen en deze gang van zaken werd zeker niet door iedereen goedgekeurd.

Speelplaats aan de bibliotheek: Volgens de jeugdraad is de speelplaats aan de bibliotheek niet geschikt als speelpleintje o.w.v. het gebrek aan veiligheid en mogelijke beschadigingen aan het bouwkundig erfgoed. De speelplaats blijft dus in gebruik als petanqueplein en occasioneel als speelruimte wanneer dat er een feestje is in het Boerenzaaltje. De dorpsraad blijft er trouwens op aandringen dat er ook in Meer zelf een sleutel voor de speelplaats beschikbaar zou zijn.

Bannen van doorgaand vrachtverkeer: De LIBOST-groep heeft ondertussen haar verkeersstudie afgerond. In hun verslag worden een aantal zaken naar voren geschoven. Zo bevelen zij aan om in Hoogstraten het vrachtverkeer dat van Turnhout komt, naar de oprit van Loenhout te leiden en hen niet meer via Minderhout en Meer te laten passeren. Een aantal aanwezigen merkten trouwens op dat de last van doorgaand vrachtverkeer een stuk minder is geworden door de opening van de nieuwe weg naar Meerle toe. Wellicht rijden er nu meer vrachtwagens via Meerle naar Ulvenhout om er daar de autosnelweg te nemen.

HST: De komst van de HST langs de westzijde van de E19 (= zijde van de transportzone) is nu wel zeker en onvermijdetijk. Het komt er nu op aan om de nadelige gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. De dorpsraad vraagt dan ook aan het gemeentebestuur om zich ten volle in te zetten voor bijvoorbeeld voorzieningen tegen geluidsoverlast en mitieuhinder en voor het behoud van alle bruggen. Indien de hogesnelheidslijn ook voor regionaal treinverkeer gebruikt kan worden en indien er tussen Breda en Antwerpen een station gepland zou worden, lijkt de transportzone een geschikte lokatie. Zo zouden wij eindelijk over goed werkend openbaar vervoer -

-

-

-

-

-

-

-

-

PAUL VOIDI132SELMANS HOOGSTRAATS UITIAAT

Ll

f1

1 1 1 1

L 26

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

C ARAWW A 5 K

1

t

BANDEN SERVICE ,

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - TeL: 03/314 8157

HINNENBOOMSTRAAT

147 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Niet doen!

MINDERHOUT

olor

garage PJ1 VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

e willen,111 1)11/t CI t / 1)12 11 t iii /ii 11 ei c wrijven. Zulke toestanden horen niet! Met onze centen dure fietspaden aanleggen cii de mond vol over de rechten en plichten i'an de zwakke weg gebruiker en dan regelmatig dit beeld. Je kan nog passeren, jawel, maar wat doen we niet kinderwagens, rolwagens, minder stuur'i'aste fietsers, groepen,... En i'e,n,iis de politie tact ovettil hun Jjn en onze fotograaf ook met - delen we de verantwoordelijkheid: de helft op de bon en de andere helft in De Hoogstraatse Maand. Je bent gewaarschuwd.

Kermis in Muulerhout betekent steevast scitoolbegin voor cle kinderen en een Vrije dag voor de rest "un cle wereld. Zo begint het er als maar meer op te lijken, want de kermismaandagmicidag groeit aardig uit zijn voegen. Het zal de initiatiefliemers en de plaatselijke horeca allicht plezieren. Verkeersborden, jonge bomen, brievenbussen en slapende kinderen ervaren bij zonsopgang de minder aangename kant van nachtelijke .feestparrijen. Maar zijn we ook dat stilaw, niet (te) tctroon tact,i vi uien '

Toen was 't nog vakantie Garage

E GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Toen nog ontspannen genietend vwi de laatste vakantiedagen, zingend, tlun,rend, kussenvechtend. Enkele dagen later niet iets minder enthousiasme wellicht op de harde schoolbanken. Maar we nemen onze K.S.J.-ieidster toch gewoon even meer naar school... als juffrouw. Dan zijn we meteen ook van sfeer verzekerd, toch. 15


MINDERHOUT

Kapelletj e teruggevonden

11000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten kIIuuii 03-314.7184 r

Blijde oimldekkiimg van de verloren sv/int. Depe p/ac/?lipe /nhiliatIilir ean iie 'i1i/ii/erIioutse

kapel van O.L. V. in de akker werd indertijd met nminutieuze zorg en oeverloos geduld door Louis Geerts gebouwd om meegedra gen te worden in de processie ten tijde van Kapellekenskerniis. Een tijd werd ze verloren gewaand, maar het blijde nieuws komt ons ter ore dat ze ondertussen weer is opgedoken. Halleluja!

( )psnnik voor (Ie

SCI)OI

l)rieliondcrdiweeënderiiv ukken usen Iwecenhalf en elf slepen weer hun beste potlood aan voor tien maanden zweet en tranen op de Minderhoutse schoolbanken. Zweet van al dat goel weer dat we in de zomer niet gehad hebben en ons dus nog te wachten staat en tranen van slappe lach met de uitschuivers van de juffrouw. Was het maar zo. Nee, 't zal niet elke dag plezant zijn, zo realistisch zijn we wel. Maar er zijn ergere dingen, nietwaar, dan enkele uurtjes per dagje kennen en kunnen aanscherpen, weliswaar op een harde stoel. Maar zelfs die stoel wordt relatief, want zeg nu zelf: hadden wij in onze tijd zoveel turnles? In 't beste geval tien minuten naast onze bank (om de meester zijn geweten te sussen). En zwemmen, in de zomer pootje baden met onze pa, dat was alles toch. Ja, we mochten toen wel appels gaan plukken in de tuin van de schoolbestuurder maar voor de rest van de dag was het netjes met

de armen over elkaar in een hoek van negentig graden met de lippen stijf dicht geplakt. Nu hebben ze zelfs in de school de voordelen van video en TV ontdekt. Zelfs een PC is voor een lagere school speelgoed, terwijl de papa eerst zijn stropdas recht trekt vooraleer hij er met een vinger naar durft te wijzen. En ken je Pats Poppenspel nog, die met hun kastje jaarlijks langskwamen in de parochiezaal? Nu stappen we op de bus en zemen de comfortabele theaters uit dc omstreken af. Willen we ook het jaarlijks schoolreisje even in herinnering brengen? Studiereizen plant men nu, niet noodzakelijk omdat het zo moet op het einde van het jaar, maar wanneer het past bij de les. En bosklassen, een taalbad in de Ardennen, wij durfden er niet van dromen. Nu is het realiteit. En als je bij dat alles ook nog eens toffe leerkrachten rekent die je niet als snotneus behan-

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Alle verzekeringen Alle bankzaken ___ ERKEND

MAKELAAR

FI

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 03/315.72.54

A1"IHYP

]1

[::

03314.03.98

delen, maar best met je willen praten, dan zou ik eig'nl ijk z: 1f ..uk itaai .LllUul willii gaan... om dan t111115 Idilguit vuui de kijkkasl naar platgestreken onbenulligliedeii te kijken. 't Is voor de kinderen echt niet allemaal kommer en kwel dus, ware het niet dat de infrastructuur helemaal niet meegegroeid is met het inwendig profiel. Dat we daar al jaaaren van wakker liggen ('t is eraan te zien, meneer). Dat we eindelijk licht in cle tunnel zagen dit schooljaar, maar dat die tunnel misschien wel weer eens langer zou kunnen zijn dan we dachten. Gelukkig kregen we hulp van hierboven. Als de nood het hoogst is... Ten lange leste begint onze gezegende prefab - want hierover spreken we natuurlijk - zichzelf af te breken. Hij heeft zich jaren sterk (té sterk) gehouden, maar nu is de aftakeling begonnen en de kinderen zullen graag een handje toesteken als het erop aan komt. Laat het maar waaien en regenen.... Ondertussen face-liften enkele mensen van de oudervereniging de kleuterspeelplaats, die na de nieuwbouw ook wat aan haar lot was overgelaten. 't Zal een bouwelijk en - laten we hopen - feestelijk jaar worden. Stropdas in de kast en handen tut de mouwen! Pl

Straffe stoot En dat er behoorlijk wat hakste uen rond de Minderhoutse oren vliegen in deze tijd, wisten we al langer. Terwijl K.L.J. gezapig voortboert in het Centrum voor de ogen van iedereen die het wil zien, broedde de top van de K.B.G. een keiharde nieuwbouw uit, als hoedje op hun huidige stulp dat van in de beginnc te klein, te warm en te vochtig was. Toen de plannen ten stadhuize publiekelijk werden opengespreid, bleek het formaat zo fors uitgevallen dat men het kippenhok van de buren bijna mee inpalmde. Geen nood echter, rond cle tafel is al menige discussie tot een vruchtbaar einde gebracht. Ook hier werd op 21 juni een nieuwe meetlat bovengehaald en de wetenschap dat men beter eerst praat en dan handelt dan omgekeerd. Waar hebben we dat nog gehoord? Na een ongelooflijke (ongeloofwaardige?) spoedprocedurc waren op enkele dagen nieuwe potloodlijnen uitgezet. die - helaas maar hoe dikwijls moeten we dat hier nog herhalen meteen via stadhuis naar de provinciale overheid verhuisden. Zelfs voor het vakantie-argument kunnen we hier niet zwichten vermits eind juni nog geen hoogzomer betekent. De buren wachten met spanning af in welke mate de zon hun aardbeien nog zal beschijnen en hun nachtrust onaangetast zal blijven. 't Zal wel mooi worden, en hoog, maar we leven in goede hoop...•


M(@9m4i=idmM Als klein dorp halen we regelmatig het nieuws. Dat is mij de afgelopen maand opgevallen. Iedereen blijkt overigens zijn uiterste best te doen om in toespraken en uiteenzettingen Meersel-Dreef zeker niet te vergeten als zesde Hoogstraatse deelgemeente. Dat hoort zo. En toch loopt het nog wel eens fout.

Geogids Dr. Pierre Diriken schreef in opdracht van de Streek VVV-Noorderkempen een geogids over de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel. Beerse en Vosselaar. Dr. Pierre Diriken is een gewaardeerd aardrijkskundige en zijn toeristisch-educatieve uitgaven worden gretig gekocht. De Dreveniers zullen hopelijk wachten tot een herwerkte uitgave op dc markt wordt gebracht. De auteur vergeet dan hopelijk dit niet recht te zetten: 'Meersel, de meest noordelijk gelegen woonkern van Vlaanderen, is een gehucht van Meerle' Ei

Homo-huwelijk Een Nederlands ambtenaar up Nederlands grondgebied. Joris Buyle en Hervé Hellemans op Belgische bodem, en ertussenin een tafeltje op de rijksgrens. Zo werden op een zaterdagmiddag Joris en Hervé in de echt verbonden. Familie, kennissen, vrienden en de buren van café-restaurant 'De Douanier' maakten het kiekje compleet. Joris Buyle (afkomstig uit Sint-Niklaas) en Hervé Hellemans (geboren in Waasten in 1-lenegouwen) leerden mekaar kennen via een advertentie en de briefwisseling die erop volgde. 'Vorig jaar. op 1 april nog wel, bleek het ineens te klikken.' Hervé woont al geruime tijd in Minderhout. 'Joris kwam bij me wonen en sinds kort hebben

we een huis gekocht in de Hoogstraatse Peperstraat.' De dag voordien ondertekenden beiden een samenlevingscontract bij een notaris in Hoogstraten. 'Voor ons is dat eigenlijk hetzelfde als een huwelijkscontract. We betreuren echter dat het in België nog niet mogelijk is er een officiële status aan te geven. Dat is flauwekul. We wilden een feest om alle vrienden en kennissen samen te krijgen. Onze naaste omgeving mag immers weten dat we een relatie voor het leven hebben aangegaan. We willen hen laten zien dat we ons gelukkig voelen op deze manier en dat we een koppel zijn. Meer zit er niet achter.' Dankzij het vaste kliënteel van café-restaurant 'De Douanier' zijn beiden in hun opzet geslaagd. 'Hier aan de toog maakten beiden hun wens bekend om hun relatie een officieel karakter te geven. Dat bleek echter niet van een leien dakje te verlopen. Aangezien hen dat in België niet lukte, probeerden zij in het Nederlandse Oosterhout.' 'Daar vingen ze echter ook bot. In Nederland kunnen homo's hun samenlevingscontract een officieel karakter geven door een burgerlijk huwelijk, alhoewel nog niet alle wetten daarvoor goedgekeurd zijn door de Tweede Kamer. In Oosterhout kregen Joris en Hervé te horen dat de huwelijken alleen werden voltrokken voor homo-koppels die een verblijfplaats hebben in Nederland. De teleurstelling bij hen was groot. Toen zijn wij hier in actie geschoten.' Voor Joris en 1-lervé werd het de 'dag van ons leven'. Madeleine, uitbaatster van De Dou-

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

anier: 'We probeerden in eerste instantie een Franse pastoor naar hier te halen die wel homohuwelijken inzegent. Dat lukte praktisch gezien niet. Toen hebben we een Nederlands ambtenaar, die hier net over de grens in Galder woont, bij de arm genomen. Hij komt hier ook regelmatig en op een avond hebben we hem, voor we onze vraag stelden, eerst een paar keer goed getrakteerd.' De ambtenaar verklaarde zaterdag: 'Als ikjullie hier met z'n tweeën zo zie staan, dan heb ik echt geen spijt van mijn belofte aan de toog.' Na het uitwisselen van de ringen volgde de traditionele zoen. Evelyrie, het bruidsineisje, keek lachend toe. De omstaanders kregen bij het zien van zoveel geluk de krop in de keel. Joris en Hervé trouwden in België in Meersel-Dreef. Ook heel wat Dreveniers waren getuige van het gebeuren. Ook zij zijn van oordeel dat zoiets moet kunnen..., maar vonden het toch ook een beetje raar. Enkele gepensioneerden mompelden: "t Zou in onzen tijd geen waar geweest zijn.' El (!),

autobanden

t9PEETEflSr * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

314.41.26 314.55.04 3144q 11

Jorjs e,t Iie rio 110 1(01/01/ 0/)

£10

Belg is 1Ji-1\ ((/0/1 ii/idse

L /0/is.

Dc

/)C/(i/i,Ç.s telli

ig

iI ,II.s 1001.

De Hoogstraatse Maand 17


MEERSEL -DREEF

Eenzame roeier Alsjouiiialist iiioe;jc elke seeii ondeisteLosci; halen. Je moet de zaken vanuit alle invaishocken bekijken en je uiteraard door niet!; of nie mand laten afschrikken. Toon is een voorbeeld. Op zijn zoektocht naar nieuws riskeerde hij zelfs zijn leven door, als ongeoefend zwemmer, een labiel bootje in te stappen en er vastbesloten het ruime sop van de Mark mee te kiezen. Hij zou dc Dreef eens op een andere manier gaan bekijken, vanop een lager niveau. Zelfs toen op de brug plots een gemotoriseerde tweewieler tot stand kwam en de bestuurder de lens op hem richtte. vaarde Toon verder. We nemen aan dat de peddelaar toen wel achteruit wilde, maar dat hij besefte dat een dergelijk manoeuvre wellicht nog betere foto's zou opleveren.

Madame Panhard Heel \sat itiensen blikken niet heimwee terug naar de tijd dat autobouwers geen eenheidsworst produceerden. Een staaltje van de rijke tantasie uit die tijd kon enkele weken geleden op een zondag in Meersel-Dreef bewonderd worden. Aan café De Dreef hield een uitgebreid Panhard-konvooi (23 wagens!) halt voor een pauze. Die pauze kwam er niet toevallig. Uitbaatster Anneke (vorige keer ook al in onze rubriek!) i; zelf een fervente Panhard-fanatiekelinge. Zij maakt deel uit van dc Nederlandse Panhardclub en doet boodschappen met haar eigen. grijze Panhard. De Federation Panhard & Levassor heeft afdelingen in verscheidene landen van Europa. 'De rit die vandaag wordt georganiseerd door de Antwerpse club, wordt gereden door Belgen. Duitsers, Fransen. Engelsen en Nederlanders. Ze zijn vertrokken in Schoten en defileerden tijdens een braderij in Brasschaat. Nadien maakten ze een omweg langs hier om een broodje te komen eten en een tas koffie te nuttigen.' De Panhard-bezitters blijken allemaal grote fanatiekelingen. 'Panhard is een Frans merk. Het is de originele eerste Franse auto. Het merk bestaat niet meer. Ie aiim's worden niet meer gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd niet cle produktie gestart en in 1967 rolde de laatste wagen van de Panhard-band.' De liefhebbers verenigden zich in de Federation Panhard & Levassor. In Nederland telt de afdeling een honderdtal leden, in België 50. 'Toch blijkt de wagen indertijd in België meer succes gehad te hebben. De Belgen zijn echter ook in hun hobby heel fanatiek. De afdelingen uit de verschillende landen werken overigens nauw samen. Zo worden regelmatig internationale meetings georganiseerd.' De ontvangst iii Meersel-Dreef was hartelijk. Blijkbaar groeide de vereniging ook uit tot een uitgebreide vriendenkring. Pierre Van Boeckel, organisator van de rit: 'We kunnen terugblikken op een geslaagde ondernemi ng. Een siaalt je van vriendschap en samen-

de

Ir 03

maand 18

-

314.55.04

Toon wil wel

td-!o,i.,

nujar...

werking hebben we hier vandaag nog kunnen meemaken. De voorzitter van een Franse afdeling, die van Le Nord, kreeg hier problemen met zijn versnel lingspook. Een Duitse mecanicien heeft het euvel verholpen met Belgisch gereedschap.' Pierre Van Boeckel wil overigens langs deze weg de schenker van een Panhard-handleiding bedanken. 'Toen ik terugkwam van vakantie, vond ik in mijn brievenbus een handleiding van Panhard. Ik weet echter niet van wie de gift afkomstig is, maar door onze vereniging worden dergelijke zaken uiteraard in dank aanvaard.'

de

Ir 03

maand

-

314.55.04

BEGRAFENISSEN

JORIS --

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


kunnen beschikken en zouden wij - naast de lasten van de HST - ook een beetje van de lusten kunnen profiteren.

Waterkwaliteit Beek: Net als de gemeenteraad heeft ook de dorpsraad klacht ingediend tegen de lozingen in de Beek. Eén van de boosdoeners is Shell, de huidige concessiehouder van het benzinestation en de grnnii-'n waarnp het AC-restaurant staal. Shell heeft ondertussen een studiehureau de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de iiiugelijkheden zijn om het afvalwaterprobleem op te lossen. De kwaliteit van het Beekwater blijft ondertussen erg wisselvallig.

Voetpaadje langs Jef Van Opstal: Het gemeentebestuur heeft deze zaak in handen en laat weten dat aan notaris Rommens werd voorgesteld een derde landmeter aan te stellen om klaarheid in de zaak te scheppen. Voor degene die deze soapserie nog niet gevolgd hebben, maar toch wensen in te haken: er is al meer dan een jaar een discussie aan de gang betreffende de vraag of het voetpaadje langs Jef Van Opstal (ondertussen beter bekend als het Beekschen Pad) al dan niet op privé-eigendom van de familie Rommens loopt. De aanleiding voor deze discussie waren werken aan het paadje. Het gemeentebestuur heeft van de familie Rommens nog geen antwoord terug ontvangvn betreffende de hovenvermelde vraag. Wordt wellicht nog tot in het oneindige vervotgd.

Daar gaan we met z'n allen I)o,l.sveJ It/loo BeltI.s l

( IT /1(111 (lii 1//Til XT!O(/t l?cgOI/11TII. Op iv Oj'iulviiriagcn werd iedereen uitgenodigd om een paar Jrtvole danspasjes te maken, wat de één al wat beter ctging dan de ander. De kinderen ging liet allemaal nog het best af:

Verblijfsrecreatief in de Mosten: Het gemeentebestuur heeft een schattingsverslag laten opmaken voor de gronden die zouden verkaveld worden om er weekendhuisjes te bouwen. Het gemeentebestuur vraagt nu de eigenaar (= de familie Romniens) de gronden te verkopen tegen schattingsprijs plus wederbeleggingsvergoeding (wat dat ook mag zijn). Ook hier is er nog geen antwoord teruggekomen.

Reclameborden langs de autosnelweg: Bijna alle reclameborden langs de autosnelweg zijn ondertussen verwijderd. Keerzijde van de medaille zijn dan weer de verrijdbare reclamevehikels die her en der opduiken. Vraag is of deze wettelijk zijn toegelaten of niet.

Trekker Trek Nog een .succesverhaal: dat van 7rckker Trek. Ook zij kregen een massa meitseit over dc vloer, clie zich konden vergapen aan nia,,todonten van rraktors. Gelukkig konden ook onze Boerenpaarden op heel wat belangstelling en applaus rekenen. Terecht ook, want zij leverden misschien stel de aller'iïotvre 1ire.vtatie.v d1e

Bouwaanvraag kasteel Maxburg: Het hele horecaproject in en aan het kasteel in de Maxhurg is op losse schroeven komen te staan. De bouwaanvraag voor de inrichting van een horecazaak werd immers ingetrokken. Wellicht is het protest van de buren daar niet vreemd cicut.

Discotheek langs de John Lijsenstraat: Er werd door het gcniccntdtc..,tuut gti i gunning afgeleverd. Ondergetekende dacht dat dit dossier ondertussen al wel geklasseerd zou zijn. maar blijkbaar duikt het spook van een discotheek aan dc John Lijsenstraat te pas cii te onpas op.

Nog meer boerenpaarden Ook op de laatste editie 1(1/1 Mec'rmurkî 0(1(1e/t nv verbhpl met de kon,,st van ccii aantal boerenpuarden. Zij warenvergezeld 10n een heuse smid. lol/t nvl leuk om eens een echte smid aan het werk te zien. Ikzelf kende hem enkel van mijn grootvader en uit mijn kinderboeken. Een prima initiatief:'!!


MEER Renovatie van de kerk: Een dossier voor de renovatie van onze kerk werd door het gemeentebestuur ingediend en de kans op subsidiëring is reëel. Als er subsidies komen, zal het gemeentebestuur instaan voor de herstellings- en renovatiewerken. De dorpsraad dringt erbij het gemeentebestuur sterk op aan om deze zaak een prioritaire behandeling te geven.

Boomkappingen in het natuur-gebied De Vloeien: Onlangs zijn er in het natuurgebied De Vloeien een aantal bomen gekapt. Voor de kap van een aantal oude dennen was er een vergunning, maar de snoodaard heeft ook een aantal Canada-bomen neergelegd. Een PV werd dan ook opgesteld. Jan Dufraing zal deze zaak op de volgende milieuraad ter sprake brengen.

Verkeersdrempel aan de Meerleseweg: Nog een 'never ending story': eerst was hij te hoog en nu is hij weer te laag zodanig dat de heuvel geen enkele snelheidsremmend effect meer heeft. Vandaar dan ook dat de verkeersraad opnieuw de vraag stelt om op de bewuste plaats

voor snelheidsremmende maatregelen te zorgen. Ondergetekende kan zich trouwens niet inheelden dat er geen aanwijzingen of raadgevingen zijn betreffende de hoogte en de aanleg van verkeersdrempels. Er zijn in gans België al duizenden verkeersdrempels aangelegd en wij hier in de gemeente Hoogstraten blijven maar knoeien om een verkeersdrempel een juiste hoogte te geven.

Sluiting postkantoor Meer: Er heeft een tijdje het nieuws gecirculeerd dat het postkantoor van Meer en Meerle gesloten zouden worden. Nu blijkt dat deze eventuele sluiting zeker niet voor de nabije toekomst zal zijn. Oef!!!

Ballonwedstrijd Meermarkt De mensen met een goed geheugen weten nog dat er bij de juni-editie van Meermarkt een ballonwedstrijd is uitgeschreven door de Hoogstraatse Aardbei. Op Meermarkt werden er toen honderden ballonnen losgelaten die zich een weg baanden tussen alle zonnestralen en wolken. Ze hebben waarschijnlijk een ongelooflijke tocht afgelegd, maar ondertussen zijn ze allemaal toch weer neergestreken in Meer of meer exotische bestemmingen.

Voor zover je Friesland immers een exotische bestemming kan noemen, want daar werd de ballon teruggevonden die het verst geraakt is. Voor de statistieken zetten we eventjes de 11 kinderen op een rijtje van wie de ballon het verst heeft gevlogen. Tussen haakjes staat steeds de plaats waar de ballon werd teruggevonden. Els Leemans, Oosteneind 11, Meerle (Dokkum) Veerle Michielsen, Venhoef 35, Minderhout (Franeker) Marlot Verheyen, Vredeboomstraat 6, meer (Almere) Rob Verschueren, Bergenstraat 2, Minderhout (Almere) 5. Thomas Kuypers, Scheibeek 6, Edegem (Bussem) Robin Vriends, Maxburgdreef 27, Meer (Bussem) 7. Bart Van Dun, Strijbeekseweg 3, Meerle (Hilversum) Geert Verschraegen, Meerseweg 151, Meer (Hilversum) Mark Schrauwen, Hoogeind 72, Meer (Hilversum) Jan Kustermans, Gestelsestraat 38B, Meer (Hilversum) Sofie Leemans, Oosteneind 11, Meerle (Hilversum)•

v '

-115

'..'

-

-,.

-

.................. . -

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taal onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren.

srlu,#IL_®

J .STOFFE IS- PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

0

E 0 -J

z N 0 0

28

el?/

H. Bloedlaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 03/314.88.02


UM99 ~~9

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

KONINGIN OP HET ERF Het is wel al een paar weken geleden en dus geen brandende aktualiteit meer, maar dat de koningin op uw erf komt kijken is zeker geen alledaagse gebeurtenis. We vermoeden dat zulk uitzonderlijk bezoek niet zomaar de oprit komt opgereden, de tuin binnenstapt en van de aarbeien gaat proeven. Curieus als we zijn, wilden we graag weten hoe zo'n koninklijk bezoek in zijn werk gaat. Met pen en papier togen we naar Groot Eyssel, naar Rit en Paul, die het aan den lijve meemaakten en het graag aan ons vertelden. Dat belangstelling van de koningin voor de landbouw, met vooraan de rol van de vrouw daarin, niet zomaar vrijblijvend is, toonde ze op het jongste salon van de landen tuinbouw Agribex. Daar liet ze aan KVLV-AGRA horen dat ze zich graag "ten velde" van de situatie wilde vergewissen. AGRA-nodigde de koningin promt uit om enkele bedrijven te komen bezoeken en stelde de Noorderkempen voor.

plukte, wel nadat Paul verzekerd had dat ze niet gespoten waren. "Ook de kinderen vonden het natuurlijk prachtig, zo' n hoog bezoek en al die drukte. Lesley (6 jaar) wist op voorhand al een beetje wat er ging komen, al had ze zich de koningin mogelijk anders voorgesteld, want toen Paul het melken aan het demonstreren was, vroeg ze plots "Voke, wie is nu de koningin Ze had ze zich blijkbaar een beetje sprookjesachtiger voorgesteld, met een kroon en zo. Jente (3 jaar) had nog weinig besef van onze constitutionele instellingen, trok er zich niet te veel van aan en liep vrolijk nice. Voor de verslagen later op de dag op de verschillende TVzenders had hij meer belangstelling, vooral voor zichzelf op TV : "Waar sta ik ergens Klonk het bij elk verslag. ?".

?"

Rit Adams : "Zo'n twee maanden voor het bezoek kwam iemand van het bestuur van AGRA bij ons en vroeg wat we er van zouden denken moest koningin Paola ons bedrijf eens komen bezoeken. Eerst moest ik er om lachen, ik dacht dat ze met ons een grap wilden uithalen. Maar het was gemeend. Ik zag die drukte hier al. Van AGRA werd ons echter verzekerd dat het er geheel informeel zou aan toe gaan. Geen aankondiging vooraf, geen pers. Het was de bedoeling dat de koningin echt een beeld zou krijgen van een doorsnee werkdag op ons bedrijf. We moesten er wel even over verzinnen, het bezoek zou immers tijdens de drukste periode van het jaar plaatsvinden. We beseften echter dat ons een unieke kans geboden werd en dat we waarschijnlijk heel ons leven spijt zouden hebben als we er niet zouden mee instemmen." Gedurende ongeveer twee maanden hoorden Rit en Paul zogoed als niets meer van de zaak, maar toen begonnen de voorbereidingen. Paul Boeren: "Eerst kwam AGRA informatie inwinnen over de aard van ons bedrijf. Een drietal weken voor het bezoek kwamen dan drie veiligheidsagenten om bedrijf en omgeving te bekijken. Ze waren heel vriendelijk en deden alles om ons op ons gemak te stellen. De kinderen trokken er zich ook weinig van aan en fietsen en speelden er vrolijk tussendoor terwijl die mannen hun werk deden. Heel het bedrijf werd grondig bekeken, ik denk dat ze vooral keken waar ze zelf tijdens het bezoek zouden postvatten. Ook de secretaris van de koningin kwam inlichtingen inwinnen over het bedrijf en vooral over de iol van Rit, haar intercsses, haar dagelijks werk. Het is een hele vriendelijke man die ons telkens weer geruststelde. We moesten ons zeker niet zenuwachtig maken, gewoon onszelf 7.ijn en doen wat we altijd doen. Dat gerusistellen lukte blijkbaar goed, ondanks fil dal liet utideistussen wel vast st么nd ulat het bezoek tot een echt evenement zou uitgroeien. Het stadbestuur wou dat het koninklijk bezoek aan Hoogstraten niet onopgemerkt zou voorbijgaan; ook de pers zou zijn steentje hier toe bijdragen, door heel het land zou het geweten hebben. "Echt zenuwachtig waren we nog niet, want toen de grote dag aangebroken was, hebben we ons zelfs overslapen. Toen het afgesproken uur naderde, begonnen de zenuwen natuurlijk wel te spelen. Een tiental minuten vooraf kwamcn de veiligheidsagenten aan, die zich strategisch

opstelden. Vervolgens kwam de pers ter plekke; BRT, VTM. RTV, niet camera's en geluidsapparatuur en een hele groep fotografen van de kranten. Het was afgesproken dat ze op afstand moesten blijven, maar dat lukte niet zo goed. BRT wilde zelfs een interview, waar we niet zo direct raad mee wisten. Daarop waren we niet voorbereid. De tijd ging er wel ongemerkt mee voorbij, want plots draaide de wagen van de koningin ons erf op. Nieke Rutten van AGRA stelde ons aan haar voor. Ik had me wel op voorhand ge茂nformeerd hoe we de konigin moesten aanspreken. Maar 'Hare Majesteit' stelde ons meteen gerust. Onze koningin is een hele sympathieke, menselijk vrouw, heel gewoon in de omgang.". Tijdens de rondleiding deed Rit de uitleg. De koningin had soms wel wat moeite met de taal, dikwijls was Rit's Nederlands wat te snel. Dat werd echter opgevangen door de hofdame, Mevr. Hinnekens, die de koningin vergezelde. Paoha stond er echter op dat ook deze verduidelijkingen in het Nederlands werden gegeven en niet in het Frans. De koningin wilde alles weten over Rit's werk, ging mee in stallen en op het veld, waar ze de aarbeien proefde die ze zelf

Kijkers uit de buurt werden in het begin op een afstand gehouden, maar van langsom kwamen ze steeds dichter op de werf. Toen het gezelschap van het veld terugkwam, kwamen er plots twee dames van middelbare leeftijd aangelopen met een bosje bloemen. "Familie T' vroeg de koningin. "Nee, wij zij twee zusters en we komen uit Rijkevorsel. Toen we hoorden dat U hier op bezoek zou komen, wisten we direct dat we U wilden zien. We hebben heel de nacht wakker gelegen van de spanning en zijn al vroeg naar hier gekomen.". Het bezoek bij Rit en Paul duurde een heel stuk langer dan voorzien. De koningin wilde alles weten, al was dat binnen het toegemeten tijdsbestek onmogelijk. Rit: "Na het bedrijf wilde ze ook nog graag ons huis bekijken, weten hoe we woonden, hoewel dat vooraf niet afgesproken was. Ze wilde graag een volledig beeld van een jong landbouwersgezin." Op het einde van het bezoek nam de koningin nog tijd voor een familiefoto van het gezin

liet

Ongewoon gezelschap op de akker.

29


MEERLE Boeren-Adams en vertrok toen richting Meer. Veel tijd om na te buurten over de gebeurtenis hadden Paul en Rit dan nog niet, want ze werden op het middagmaal met de koningin verwacht hij Annie Desmcdt. llecl dc middag is dc konin gin daar gebleven en werd er ongedwongen gepraat over de landbouw. "Het was een prachtige belevenis en we zijn maar wat blij dat we niet nee gezegd hebben. Stcl je voor, zoiets gebeurt toch maar weinig mensen. We hebben er al veel over gepraat en zullen dat ongetwijfeld nog dikwijls doen. Ik heb speciaal een album gekocht voor de velefoto's en de persknipsels van deze dag. op het eerste blad heeft de koningin haar sierlijke handtekening gezet".

Elag Koningin zonder kroontje

(no J)e,i Be; nul rijn 'Kniiipioeii

((II!

(le Annipioenen

KAMPIOEN "TEXELAAR" IN MEERLE Computerproj eet geslaagd. Dank rij een mooie opbrengst van het restaurant tijdens het voorbije schoolfeest, een buiten verwachting geslaagde inzainelactie hij de ouders van onze school en een toemaatje van de school zelf kon het computerproject van het oudercomitĂŠ veel sneller gerealiseerd worden dan gedacht. Bij het begin van het nieuwe schooljaar stond in elke klas van de lagere school een goed uitgeruste PC klaar,

Een hobby is iets wat de meeste mensen nodig hebben om de dagelijkse beslommeringen een beetje van zich af te zetten. Maar soms groeit zo'n hobby uit tot een dagelijkse bezigheid waar ze zich helemaal in kunnen uitleven en waarmee ze hoge toppen scheren. Voor Kees Van den Berg ligt de oorsprong van zijn hobby al in zijne prille jeugd. "Vanaf mijn 7 jaar ben ik met schapen aan de gang en buiten een korte p005. toen wij pas getrouwd waren, ben ik er altijd mee bezig gebleven". Stilaan groeit dat dan aan, steeds meer, steeds beter. Kees heeft zich altijd toegelegd op het fokken van echte "Texelaars" en is daarmee tot over de grenzen, zelfs tot in de bakermat van het Texel-schaap, het waddeneiland Texel, bekend geworden. Door steeds met zorgvuldig gekweekte stamboekschapen te werken, o.a. van de bekende Nederlandse Kikkert-lijn (top-fokker van Texel-schapen), heeft Kees stilaan een ferme stal bijeengebracht met zo'n 80-tal schapen, de

93

meeste met een puike stamhoek. Zo'n twaalf jaar geleden werd hij met een van zijn dieren Kampioen van Antwerpen en vierde in het Belgische Kampioenschap. Gezien de bakermat van het Texel-schaap, situeren de belangrijkste fokkers zich echter in Nederland. Met de ooi 1198-5078 (Texel-schapen staan bekend onder hun stamhoeknummer) haalde hij onlangs op de schapenkeuring van het Nederlandse Texels Schapenstamboek in Rijsbergen de eerste prijs in de kategorie 1jarige ooien. Daarenboven won hij met deze ooi op dezelfde keuringsdag de titel van Algemeen Dagkampioen, t.t.z. de Kampioen van de Kampioenen. Het kreeg de hoogste waardering van alle die dag gekroonde kampioenen en werd met een bijzonder hoog keuringscijfer van 91 ingeschreven als Nederlands Texels Stamboekschaap. Je hoeft dus niet in Texel te wonen om met het beste Texelschaap voor de dag te komen, in Meerle kan dat evengoed. Dat weten ze nu zelfs in Texel liggen. EI


ILA - I tH H

Lt

LAI

Hoogstraten VV goed uit de startblokken Hei minste dal we kunnen teggen is. dal HVV zeer knap is gestart. Een overwinning op Tubantia, een gelijkspel tegen titelkandidaat Herentals en weer een overwinning tegen Eupen. Met 7 op 9 stond HVV op kop van de rangschikking doch met een verplaatsing naar Poederlee en een thuisrnatch tegen Dessel voor de boeg, kan het klassement er op dit ogenblik heel anders uitzien. Trainer Eddy Lodewijckx predikt aanvallend voetbal en Rood/Wit schijnt het concept zo ongeveer te pakken te hebben. Er lopen nogal wat spelers in roodwitte kleuren die op verschillende plaatsen in het elftal bruikbaar zijn, zodat een kwetsuur of een schorsing niet noodzakelijk een verzwakking betekent. Ook het inpassen van een aantal nieuwe spelers verloopt goed. Toch denken we dat dit roodwitte blok nog sterker gaat worden wanneer we nog een aantal matchen verder zijn. Intussen doen we naarstig voort en de punten die we hebben, neemt men ons niet meer af. HVV zit op dit ogenblik op de goede trein en we hopen de wagonnetjes nog lang op de rails te houden.

1 SPOR TJ iI ii

________ ________ ____ ____ ____ ____

HVV-dames in competitie Enkele sei,oenen reeds slarne in de schoot \ UH l -l'v V een illeislesploeg die wedstrijden speelde op vriendschappelijke basis. De cruciale vraag luidde natuurlijk: hoelang gaan zij het volhouden, is het geen bevlieging voor enkele weken? Zoals blijkt hebben zij het tegendeel bewezen want dit seizoen is de damesploeg gestart in de competitie van de K.B.V.B. en dit in de 2de Provinciale afdeling. Denderende feiten moet men van deze jonge groep nog niet verwachten, maar bij hen is het meedoen nog altijd belangrijker dan het winnen. Buiten deze dames- is er ook een meisjesploeg actief buiten competitie. Volgens Luc Strijbos, verantwoordelijke voor de HVV-dames en -meisjes hebben heel \vat speelsters dc rangen versterkt zodat ile toekomst alleszins verzekerd is Succes!

Darnes-HVV

Wedstrijden 5 oktober 20.00 uur Stade Leuven - l-IVV

12 oktober 20.00 uur HVV - Berlaar

Bio ii i.I.,i.i. Ai 1h De ( ru i l e, Lws k is,se / i, 5ojii wi ( uillit, Nr i ia lie Dc Keusiel, 5o/ir De Keuรงter, Paiii B,osens, Bieke Mattheussen, a,fgevaaidigde Rik Brees Onder 1 .l.n.r. Cindv Dekkers, Inge Laurijssen, lnge Brosens, 1/s Mattheusen, Les/je

19 oktober 20.00 uur Tongeren - HVV

Bioscii s

Meisjes HVV

26 oktober 20.00 uur HVV - Diest

3 november 15.00 uur Tienen - HVV Nat. Res.

4 oktober 20.00 uur HVV - Stade Leuven

11 oktober 70.00 uur Berlaar IIVY

18 oktober 20.00 uur HVV - Tongeren

25 oktober 2U.00 uur Diest - HVV

1 november 20.00 uur HVV - Tienen

Algemene Bouwonderneming

/RAATS MARCEL Vogelhotstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323

Wortel

Fax:03/314.11.24. 1191

Boven v.l.n.r.: Afgevaardigde Luc Strijbos, Ellen Martens, Tinne Van Dijck, Britt Van Hasselt, Eva Van Loock, Lieve Van Hullebusch, Suzanne Voeten, Kim De Bie, trainer Tom Van Loock. Onder v.l.n.r.: Tina Fransen, Sanne Lanslots, Ruth De Roover, Anke Lenaerts, Kathieen Van Loon, Kirbv Hairemans, Sofie Verschu eren, Leen Koyen, Tinne Voeten. 35


SPORT Wedstrijden zondag 6 oktober 15.00 uur Minderhout VV - Bezemheide

zondag 13 oktober 15.00 uur Minderhout VV - SK Dook

zondag 20 oktober 15.00 uur Meerle - Minderhout VV

zondag 27 oktober IS

(10 uur

Minderhout VV - FC Merkseni

V.N.A. Wortel

Stan Van Geste!, dit seizoen door HVV overgenomen van EG Meer als tweede doelman, werd reeds op de 2e speeldag voor de leeuwen gegooid en dit wegens kwetsuur van titularis-doelman Ghris Vanderhallen. Stan had de zenuwen onder controle, toonde duidelijk zijn kwaliteiten en lag nice aan de basis van de 0-0 tegen Heren tals.

Minderhout VV: metamorfose Verwonderd kijkje toch even opalsjede MVVuitslagen van de eerste speeldagen eventjes onder de loupe neemt. Voor de achtste maal in de Minderhoutse voethalgeschiedenis en dit is toch alweer zo'n 26jaar, prijkt groen-wit aan de leiding en dat moet toch een bijzonder gevoel geven aan al wie in enige mate bij het wel en wee van de club betrokken is. Vorig seizoen een zwak broertje. dikwijls huilen met de pet op, steeds in de onderste regionen van het klassement en nu plots toch enkele sprekende uitslagen. Zijn de aanwervingen dan toch witte vogels gebleken? Hopen maar dat het een tijd aanhoudt zodat de supporters de weg naar het MVV-speelveld terug ontdekken. De eerste wedstrijd met Minderhoutkermis naar Borsbeek. De ploeg die vorig seizoen vooraan in het klassement eindigde, werd zomaar eventjes met 0-5-cijfers ingeblikt. Een verrassing van jewelste! Na 57 sec. was het al raak en Paul Van Gils plaatste zijn naam achter dit doelpunt. MVV domineerde de hele wedstrijd en Kurt Vermeiren en Bram Quaars zorgden aan de rust voor 0-3. Danny Meyvis dikte aan tot 0-4 en weer Kurt Vermeiren plaatste de foraitcijfers op het bord. Een eendagsvlieg? Tege nLuchtbalboys. bekend als een goed voetballende ploeg, zou men misschien al met beide voetjes op de grond geplaatst worden. Niets daarvan! Een gelijkopgaande eerste helft resulteerde in een strafschopdoelpunt van Kurt Van den Langenbergh. Nadien kreeg MVV nog de beste kansen en in een tijdspanne van drie minuten zorgden Kurt Vermeiren en Paul Van de Gils voor de 3-0! Van een metamorfose gesproken!

T1

Ondanks dc 4-2 ncdcrlaae in St. Jozcl speelden de blauw-witten een goede wedstrijd. Ze waren het meest aan de hal, doch kwam de thuisploeg verrassend op voorsprong. Wim Braspenning kopte schitterend de gelijkmaker in. Vlak voor de rust kwam St. Jozef weer op voorsprong. Dirk Gysels maakte dan gelijk. V.N.A. voelde zich sterker, ging op zoek naar de overwinning, nam risico's en dit werd afgestraft. De laatste minuut werd het dan nog 4-2. Dan kwam Essen op bezoek. Al vlug werd een doorgebroken André Snoeys op de rand van het strafschopgebied gehinderd en Peter Van Calster zette de strafschop in. Nog voor de rust scoorde Bart Van der Linden na voorbereidend werk van Wim Braspenning. Vlak na de rust kwam Essen na een compensatiestrafschop terug in de wedstrijd en het werd 2-2. Wim Braspenning maakte een schitterend doelpunt maar de bezoekers konden nog gelijkmaken (3In Arendonk bracht Wim Braspenning, via hoekschop Wortel op voorsprong. De thuisploeg drong daarna nog fel aan maar onze verdediging stond geen kansen toe. Het was André Snoeys die na een prachtige rende 0-2 op het scorebord bracht. Tot nu toe speelden we van de 3 wedstrijden 2 goede, maar met teveel tegendoelpunten en 1 minder goede met een secure verdediging. Hopelijk blijft in de toekomst de verdediging even secuur en blijft de voorbode even mondig.

De wedstrijden Zondag 6 oktober 15.00 uur V.N.A. - H.I.H. Turnhout

Zondag 13 oktober 15.00 uur White Star - V.N.A.

Zondag 20 oktober 15.00 uur V.N.A. - Gooreind

overwicht dat met een doelpunt bekroond werd. Sylvain Neefs plaatste zich achter de bal bij een vi'ijschop ci) zijn schot was onverbiddelijk raak. Jammer genoeg moest diezelfde speler daarna wegens blessure vervangen worden en voor de thuisploeg werd het moeilijker. Na de rust trokken de gasten het laken naar hun kant en Meer moest wijken. De defensie liet geen krimp zodat de eerste drie punten opgetekend werden. Op Flandria zag men een bikkelharde partij en de thuisploeg nam aanvankelijk de bovenhand. Larugamerhancl kreeg Meer meer vat op de bal en de kleedkamers zocht nico op met 0-0 cijfers. Nadien liepen er twee ploegen over het veld die mekaar weinig toegaven en het zag er dan ook naar uit dat degene die het gaatje zou vinden, ook de drie punten zou opstrijken. Meer viel deze eer uiteindelijk te beurt. Ronny Aerts lukte een pracht van een doelpunt, wat meteen de volle winst opleverde. Van een knappe start gesproken!

Wedstrijden zondag 6 oktober 15.00 uur St. Jozef - FC Meer

zondag 13 oktober 15.00 uur FC Meer - EXC Essen

zondag 20 oktober 15.00 uur Vrij Arendonk - FC Meer

zondag 27 oktober 15.00 uur Loenhout - FC Meer

14V HERIJGERS Ih Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!!!NIEUW!!! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Zondag 27 oktober 15.1)1) mii' 1-lorendonk - V.N.A.

FU \leer: Goed begonnen is half gewonnen Met veel vertrouwen werd de competitie aangevat en dit resulteerde al direct in enkele knappe overwinningen. Merksplas was de eerste tegenstander en meteen een ideale testcase voor de Meerse boys.. Met enorm enthousiasme werd vanaf de aftrap voor elke bal gestreden en een half uur lang domineerde de thuisploeg, een

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


SPORT

K.F.C. MEERLE 0 toiidae 1 epleiiihcr \\eld ook \oor Mecrlc het nieuwe seizoen op gang gefloten. Meerle moest daarvoor op bezoek hij Turk Sport. De wedstrijd werd gespeeld op een bijzonder slecht liggend, hobbelig veld. Het was daarbij nog een erg saaie partij, met slechts enkele kansjes voor heide ploegen. 10 minuten voor tijd kreeg Nic Mcrtens wel een mooie kans voorgeschoteld, maar kon ze niet benutten. De wedstrijd ciiidigde zoals ze begon 0-0. Toch één puntje om nice te beginnen. Op kermiszondag kwam Mariaburg op bezoek in Meerle. Ondanks de ongetwijfeld zware kermisnacht ging Meerle er flink tegenaan en crcerde direct enkele mooie kansen. De druk resulteerde in een penalty voor Meerle, die door Marco Klijs werd omgezet. Ruststand 1-0. Ook na de pauze bleef Meerle aandringen en het was Dirk Van Bavel die in de 52e minuut een moeilijk te controleren en botsende hal tegen de netten vlamde 2-0. Amper twee minuten later kon Meerle alweer vieren na een doelpunt van Marco Klijs. Eindstand 3-0 en KFC-Meerle kon voort kermis gaan vieren. Borsbeek - KFC Meerle was een wedstrijd waarvan elke ploeg een helft mocht claimen. In de eerste helft domineerde Meerle, toch was het Borsbeek dat in de 18e minuut op voorsprong kwam. Een slecht verdedigen van Meerle resulteerde in de 30e minuut in een 20 achterstand. II minuten voor de pauze kon Marco Klijs voor Meerle milderen tot 2-1. In cle 2e helft ging Meerle op zoek naar de gelijkmaker, maar een sterk verdedigend Borsbeek kon de boot afhouden tot 2 minuten voor affluiten. Op een vrije trap van Nic Mertens kon Pauwels een punt voor Meerle redden. Wedstrijden voor oktober (telkens om 15.00 uur) 06-10-96 : KFC Meerle - Berendrecht 13-10-96 01. Essen - KFC Meerle 20-10-96 : KFC Meerle - Minderhout 27-10-96 S.K. Donk - K.F.C. Meerle

Ook een voetbalklub kan niet zonder steun van buitenaf: Gelukkig zijn er nog altijd sponsors te vinden die hun steentje bijdragen. Het eerste elftal van Meerle mocht naar jaarlijkse gewoonte bij het begin van liet seizoen een nieuwe uitrusting in ontvangst nemen van Bouwonderneming Jos Martens. Het aannemersbedrijf Gebr. Van Bavel bezorgde iedere speler een sporttas om de nieuwe uitrusting mee te nemen. De sponsors werden door het bestuur met een bloemetje en een geschenk bedacht, wij doen er een foto in ons blad bovenop. Vlnr. - boven : May en Jos Martens, Guy Wille,nse (verzorger), Mario Herrijgers, Kurt De Bie, Mus Bajrnic, Koen Van Dun, Tom Van den Broek, Dirk Van Bavel, Harry Van Den Heuvel (trainer) en Gust Snijders (voorzitter) onder: Piet Van Bavel, Peter Snijders, Ad Grauwmnans, Nic Mertens, Marco Klijs, Ronald De Swart, Gert Van Bavel, Dave Van Gorp.

2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald De beste koers in vreemde munten Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.:o3/3144292 37


SPORT

Nieuw in Hoogstraten: HOVOC

Gebuurtenvoetbal Bekerwedstrijden 5 oktober

14.30 u. Gelmelboys-Hooghuis 15.00 u. Vikings-Mussenakker

13.30 u. Boskant-Westhoek 15.00 u. Boereneinde-Statie

12 oktober

14.30 u. Mussenakker-Gelmelboys 15.00 u. Vikings-Hooghuis

13.30 u. Boereneinde-Boskant 15.00 u. Statie-Westhoek

19 oktober

14.30 u. Gelmelboys-Vikings 15.00 uur Hooghuis-Mussenakker

13.30 u. Westhoek-Boereneinde 15.00 u. Boskant-Statie

26 oktober

14.30 u. Hooghuis-Gelmelboys 15.00 uur Mussenakker-Vikings

13.30 u. Westhoek-Boskant 15.00 u. Statie-Boereneinde

2 november

eventueel uitgestelde wedstrijden uit de terugronde.

Seniorensportdag te Hoogstraten Eurofit- en wandeltest Niet alleen voor de jeugd wordt er sport gepromoot, beweging doet iedereen goed en vooral de senioren mogen hun portie tichaamsbeweging niet verzuimen. Op woensdag 30 oktober organiseert het stadsbestuur voor de zevende maal reeds een sportdag voor senio-

ren. De sportregio-Noorderkempen stimuleert de eurofit- en wandeltest voor senioren. Een testbatterij die uit allerhande oefeningen beslaat om bepaalde vaardigheden en de algemene conditie te testen. Na het afleggen van de verschïllende proeven krijgen de deelnemers een scorekaart met algemeen bewegingsadvies. Rond deze testbatterij hebben de dienst senioren en de sportdienst een sportdag uitgebouwd, die doorgaaat mde sporthalDe Zevensprong in Hoogstraten, van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur! Het programma bestaat uit vol-

gende activiteiten: curve-bowls, soort petanque, karabijnschieten, kaarten, yoga, badminton, ping-pong, volkssporten, volksdans en.... de eurofittest met wandeltest. Als opwarming wordt er seniorobics geserveerd en dit op aangepaste muziek en aangepast niveau. De sportdag bestaat uit 2 delen. In de voormiddag verwacht men de senioren van Wortel. Hoogstraten, Minderhout en CRM. In de namiddag is het de beurt met hetzelfde programma aan de mensen uit Meerle, Meer, Meersel-Dreef en COV. Ook de niet-georganiseerde 50plussers zijn welkom. Inschrijven kan tot 23 oktober 1 996 op de dienst senioren en de sportdienst. De deelnameprijs bedraagt 75 fr. per persoon. Er wordt gratis een kop koffie met gebak aangeboden. Voor inschrijvingen en inlichtingen kan men terechct op de dienst senioren bij Hild Rigouts en op de sportdienst bij Rie Voet.0

\Iet de keu in de haiui..

Feest werd er gevierd en terecht bij de biljartclub met de alleszeggende naam 'Krijt op Tijd' in Meer. Twee van haar leden Jef Janssen (links) en Sooi Hoest (rechts) werden gehuldigd omwille van 65 jaar hanteren van de keu. Bloemen en geschenken voor de dames en de twee jubilarissen hier geflankeerd door Schepen voor Sport M. Van Ainmel en burgemeester A. Van Aperen. 38

Naast (en los van) volleybalclub De Geliners is er in Hoogstraten een tweede volleybalclub ontstaan. Opgericht door een aantal mensen voor wie volleybal een verrijkende ontspanning is na het zware werk en dus bestaande uit dames en heren die graag samen volleyballen; wil deze club vooral in een positieve sfeer sporten tegen andere ploegen, zonder echter concurrentieel te willen zijn ten opzichte van andere clubs. De nieuwe club treedt dit seizoen aan met één heren- en één damesploeg. Voorzitter is Ludo (Dolf) Wouters en als secretaresse werd Patricia (Jup) Van Merodc aangetrokken. Ward Blommaert tracht het technische niveau wat op te krikken. De trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal De Zevensprong. Inlichtingen steeds te verkrijgen bij Dolf (314.31.93) of Jup (314.45.27).

Thuiswedstrijden voor oktober 5 oktober 18.30 uur Dames - Westmalle 3 20.30 uur Heren - Rijkevoc 4

12 oktober 18.30 uur Dames - Wechelderzande (Bekerwedstrijd)

19 oktober 18.30 uur Dames - St. Antonius Zoersel 2 20.30 uur Heren - Oostmalle 4.

3e Titanic-rit in Hoogstraten RT-1 itaniL-K:o,tcrIee

\ tO

orO:t!ec11 op za-

terdag 5 oktober zijn 3de Titanic-rit te Hoogstraten. Voor de leek lijkt Rittensport op het eerste gezicht een ordinaire autozoektocht. Niets is minder waar, de wedstrijd die door RTTitanic georganiseerd wordt, telt mee voor het Vlaams Kampioenschap. Deelnemers uit alle provincies dingen mee voor de ereplaatsen die verdiend worden na een spannende avond autosport. Wat is Rittensport? Een team bestaande uit een bestuurder en een navigator probeert zo correct mogelijk een route af te leggen die door de organisatoren uitgezet wordt. Langs dit parcours bevinden zich controleborden en tijdscontroleurs. De juiste volgorde van deze controles bepaalt wie er wint en verliest. De routebeschrijving kan ingetekend zijn op een stafkaart of uitgetekencl worden d.m.v. symbolen, waardoor het team zijn weg kan vinden. Aan Rittensport mag je uitsluitend deelnemen met gewone wagens, want alle competitie-aanpassingen zijn verboden. De uitzetters van deze wedstrijd. Patrick en Dirk Holemans uit Rijkevorsel, nemen zelf deel aan het Vlaams Kampioenschap. Niet zonder succes, aangezien zij reeds enkele jaren meedraaien aan de top. Door deze wedsdtrijd uit te zetten, willen zij hun kennis laten blijken aan de deelnemers uit gans Vlaanderen. Deze kunnen na een vermoeiende, maar leerrijke rit hun honger en dorst stillen bij Dirk en Corinne Quisquater, de uitbaters van Het Brouwers-

huis op het Van Aertselaerplein. Voorinschrijven kan tot 1 oktober per fax 03/ 3 14.75.07 aan de prijs van 800 fr.! Ter plaatse betaal je 900 fr. Op 5 oktober zelf inschrijven vanaf 17.30 uur, briefing om 18.45 uur en de eerste start is voorzien om 19.01 uur!U


SPORT

Herfstvakantie

Quarter-Pipes, Fun-Box, lip-Hop ...

Ongevallen !?

Voor de Hoogstraatse jeugd en omstreken! Maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 oktober is er weer sport te beleven voor de jeugd. Geen alledaagse, wel andere boeiende activiteiten zullen aan bod komen, o.a. schaatsen, subtropisch zwemmen, avonturensporten, mountain-bike, kajak, inhine-skating De sportdienst heeft een gevarieerd programma uitgestippeld en dit voor alle leeftijdsgroepen. Mocht bovenstaande titel je de wenkbrauwen doen fronsen en denkrimpels doen ontstaan, dan zal je veel duidelijk worden als je onderstaand programma eens nauwkeurig uitpluist. ... !

Programma

* Danslabo met free-style en lip-Hop dans Dag nog te bepalen: namiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur vanaf 10 jaar

* 3-daagse schaatsen voor kinderen 28, 29 en 31 oktober 1996: 9.30 uur tot 12.00 uur. De kinderen worden in groepjes ingedeeld volgens leeftijd en schaatsniveau. geb. jr. 1990 tot 1984 * 3-daagse schaatsen voor jongeren 28, 29 en 31 oktober 1996: van 9.30 uur tot 12.00 uur. De jongeren krijgen de kans om in eigen leeftijdsgroep zich verder te bekwamen in het schaatsen. geb.jr. 1983 tot 1980 * 3-daagse Hip-Hop 28, 29 en 31 oktober: 9.30 uur tot 12.00uur. Op moderne muziek worden de jongeren ingeleid in de wereld van de lip-Hop. geb.jr. 1986 tot 1980

* 3-daagse Omnisport 28, 29 en 31 oktober 1996: 13.00 uur tot 16.00 uur. De kinderen maken kennis met allerhande sporten. Ook staan er groepsspelen op het programma. geb.jr. 1990-1985 * Kleuternamiddag - reis rond de wereld 29 oktober 1996: 13.30 uur tot 16.00 uur. De kleuters maken een reis rond de wereld. Tijdens de reis houden dc kleuters halt in pannenkoekenland om een gratis pannenkoek te eten. geb.jr. 199 1-1992

* 3-daagse Inline Skating- Skateboarding 28. 29 en 30 oktober 1996: van 13.00 tot 16.00 uur. We gaan 3 voormiddagen naar een overdekte ruimte van 1200 m 2 niet enkele rampen, WalI-Rider. Quarter-Pipes, Fun-Box, Pyramide, Jumps, Kamelenrug en Gram-buizen. Dit alles onder toezicht. Een gespecialiseerde monitor leert je nieuwe knepen. geb.jr. vanaf 10 jaar.

Wielrennen Rudy Meyvis nationaal kampioen In de vorige editie van DI-IM las je ongetwijfeld dat Rudy Mevvis uit Meer de provinciale titel tijdrijden wegkaapte hij de juniores en dat hij ook mede daardoor een selectie vcroverde voor het wereldkampioenschap in die discipline in Slovenië. Nu enkele weken later kreeg Rudy de nationale driekleur omgord te Brussel na een sterke prestatie: 26 km in 34.10 min. Het begin van een opbouwende, grote carrière'?

Aan de Zwarivenweg en Oude Meerleseweg werd woensdag 14 augustus een licht beschadigde Opel Kadet in de gracht gevonden. Eigenaar onbekend! Zondag 18 augustus om 16.25 uur werd aan Hoogeid Meer de bromfietser Bruurs uit BaarleHertog, zwaar gekwets. Maandag 19 augustus om 17.00 uur kwam het tot een aanrijding aan de Europastraat en De Mosten te Meer tussen twee personenwagens. De eerste auto werd bestuurd door Sandra Dekkers, Gelmeistraat 106 Hoogstraten. De tweede door Ladascouds Szeheresfehewar. Er was lichte schade. Vrijdag23 augustusom 14.10uurgebeurdeeen aanrijding aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en Loenhoutseweg tussen de auto bestuurd door Frans Geerts, Eindstraat 18, Meer en de motor bestuurd door Frans Van Lommel uit Geel. De motolTijder werd zwaar gekwetst. Er was zware schade. Dinsdag 27 augustus om 14.15 uur botste in Achtel Rijkevorsel de jeep bestuurd door Maria Breugelmans St. Lenaartsesteenweg 1 Rijkevorsel met de personenwagen bestuurd door Eddy Langers Achtel 17 Rijkevorsel. Eddy Langers werd licht gekwetst evenals de inzittende Lydia Moens. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Dinsdag 27 augustus om 15.50 uur botste aan het kruispunt Loenhoutseweg - Hinnenboomstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Geert Volkaerts uit Keerbergen met de auto bestuurd door Marc Cordier uit Zoersel. Beide wagens liepen zware schade op. Dinsdag 10september om 20.50 uur kwam aan de Leemputten te Rijkevorsel de fietser Johan Kriek, Lod. De Konincklaan 379 Hoogstraten ten val. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Zondag 15 september om 11.15 uur botste aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat een landbouwtractor met een fietser. De lO-jarige Sis Van Looveren, Gelmelstraat 99 Hoogstraten werd hierbij zwaar gekwetst. Zondag 15 september om 12.15 uur botste in Meersel-Dreef een auto met de fietser Meindert Schouten (50 j.) uit Breda. Deze laatste werd licht gewond. U

Ç' 'Rudv is kampioen en daar i.s niet.s weer aan te doen! Geft1iciteerd!

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 39


Kermis in De Mussenakker Met het einde ' an de vakantieperiode verdwijnt ook telkens weer de betrekkelijke rust in de Donckstraat. Traditioneel begint De Mussenakker immers weer vanaf september bands te programmeren en ook dit jaar is het weer niet anders. Vrijdag 27 september: P.Y.G.P. + The

WC

Hoetu's

Fusieswing Get Ready en Isabelle A op Cybiance '96 Cyhiance '96 moet het mega dance event van Hoogstraten worden. Dat beweren alleszins de organisatoren (Palladium-Michel Stoffels en Nico Van Veen). Cybiance omvat cyber, ambiance en dance. Met andere woorden alles wat hetjonge volkje van tegenwoordig interesseert. Zo is ervrijdag 27 september een party (in een vroeger leven: bal/fuif/TD) met Music Service Michel Stoffels en Palladium. Tussendoor zijn er optredens van ENZO (om middernacht) en 2 Brothers On The 4th Floor (half twee). Zaterdag 28 september vanaf twee uur in de namiddag is er een initiatie in-line skating, met onder andere een drienieterramp, een funhox en een greenbar. Honderddertig paar in-line skatcs en hijhorend beschermingsmateriaal staan gratis ter beschikking van de deelnemers. Volgens de organisatoren 'mogen ook ouders en

Get Readr kijkiustigen hun ogen de kost geven'. Tussendoor is er nog muziek van Shorty Love (lees Wendy van Meer) en Get Ready (om zes uur). Achteraf krijgen de fans gelegenheid om gesigneerde foto's en t-shirts te bekomen. Vanaf negen uur is er opnieuw het party-gebeuren met (in deze volgorde) Isabelle A en nogmaals Shorty Love. Misschien (ook wel) interessant: de dance girls en dance platforms en een spectaculaire lightshow, cocktail- en jeneverbars (alcoholvrij op zaterdagnamiddag). Cybiance '96 gaat door in een dubbelwandig geïsoleerde loods van 25*60 meter aan de Meerse transportzone.De inkom bedraagt vrijdag 250 frank, zaterdagnamiddag 150 frank en zaterdagavond 200 frank. Kaarten in voorverkoop zijn 50 frank goedkoper en haal je bij: Supermarkt Quirijnen Meer/Hoogstraten/St. Jozef, Van Opstal-Wortel, Danny Brosens en 't Bagetje Hoogstraten.

P.Y.G.P. (oftewel: Paint Your Grandma Pink) hoeft bij de meesten niet meer voorgesteld te worden. Eerst heetten ze Eruption, maar de duidelijke keuze voor punk deed hen besluiten om hun naam te veranderen. Overal waar ze komen weten ze potten te breken en nieuwe optredens te versieren, we zijn dan ook wel best trots om hen ons huisorkest te mogen noemen. Met The Hoetu's treedt een legendarisch viertal op de planken. een aantal jaren geleden wisten zij met een éénmalig optreden De Mussenakker binnen de kortste keren uit te verkopen. Hun covers van o.a. The Cult, Neil Young, werden door de kolkende massa met een nooit gezien enthousiasme onthaald. Wie hen toen gemist heeft, krijgt nu een tweede kans. Koop een voorverkoopkaart ofje zou weer wel eens voor gesloten deuren kunnen staan.

Zaterdag 5 oktober: Sin Alley De Mussenakker zet traditioneel op de eerste zaterdag van de kermis steeds een ambiancebandje neer op het podium. Dit jaar is het niet anders, maar zij maken zich wel sterk dat zij dit jaar een fantastische band hebben weten te strikken die met hun mix van country, surf, rock 'n roll, sixties, punk ... zelfs de meest verkaikte benen op de vloer kan krijgen. Voeg daar nog een wulpse nymfomane bij enje weet datje een explosief optreden kan verwachten.

Zaterdag 29 oktober: Vrij Podium Een andere traditie is het programmeren van jong talent op de tweede zaterdag van de kermis. Ook hier komt geen verandering in en vandaar dan ook dat De Mussenakker u dan de punk van Whypoal, de rock van Henry the Sth. de hardcore van Meltdown en techno voorschoteld. Smakelijk.

Sin Allev 40


VERMAAK

U kijkt toch ook? Film in Hoogstraten. )nidat de dagen korter en (le temperaturen ager worden, krijgen Veel mensen ïin ii) ezelhg naar de bioscoop te trekken. In de 1ovie kinit Lt in oktober genieten van enkele grote' films. TTAKFSTW( t sias insepteinberal in Hoogtraten ie zien maar deie komedie zal ook in iklober nou verder uespeeld worden. De oofdrollen worden gespeeld door de ()lsenwr LII n, h kL nd uit dv T s ii 1 ul 1 hou v hoelt tijdens de 0 lui dus niet uw hoofd te reken over de al-dan-niet-truenee ian de wee uiterlijk precies dezelfde meisjes. manda is een wees die op kamp is vlakbij het andgoed waar Alyssa en haar sehatrij ke vader erbl ijven. De twee illeisjes lopen e kaar toeallig tegen liet lijf en besluiten om erwaring te scheppen door hun identieke iii ten ijk tovendien ss uien ze de s inter van Alssa en Lekanipbegeleidster { Kurstie Alley ) van nianda aan elkaar koppelen... let kassucces TWISTER is een verbluttende

slseeial-efieetfllnl waarut twee wetenschappers up toek caan naar de oorzak en van iornado' s. Ti ien de Otni in liet Amerikaanse Mat iie ui eelt drive-un cinema vertoond werd, werden de kijkers pIl u s opgeschrikt door een echte ss i ndhoos die liet scherm vernielde. Fietie werd er waar heid want ook ni TWIS'FFR zit een 5e/me waarin een tornado een drive-in bioscoop vernield, Er had voor de Ii Int nam urlijk geen betere publ iciten kunnen zijn,

Treble Spankers en DJ's Easy Aloha's In de eerste helft van de jaren negentig bewoog gitarist Frank Kruup zich in het gekke gezelschap van de 'Kliek-tribe', een zootje ongeregeld van groepen dat terugviel op vunzige, met een prostitutiesausje overgoten instrumentale gitaarmuziek. Uit deze tribe stonden The Treble Spankers op. Het begon pas écht serieus te worden in Californië, USA, waar deejay Phil Dirt van het lokale radiostation KFJC de debuut CD 'Araban' tot de zomerhit van 1995 bombardeerde. Ondertussen werkte de groep verder

nTR;;T

aan haar eerste CD, ook al via de nodige omwegen. Componist Phantom Frank ging in Griekenland de plaatselijke rebetika halen en bracht een 'trance' nummer mee terug. In Casablanca. Marokko, nam de groep dan haar tweede CD 'Hasheeda' op, waarop de surfgrcnzen aardig werden verlegd. Niet dat de surf vaarwel gezegd werd: de openingstrack 'Red Hot Navigator' diende als instrumentaaltje in de soundtrack van de cultfilm 'Death Race 2000'. Voor 2.000 bezoekers waren de vertoning van de film én het bijbehorende Treblc Spankersconcert op Lowlands '95 een absoluut hoogtepunt. Een ander was zeker Pinkpop '96. Waar ze ook optreden. in Casablanca. Madrid. Keulen, Roermond of Volendam, The Treble Spankers overtuigen élk publiek, en veroveren de harten van iedereen met uitgelezen covers van 'EnolaGay' en 'Popcorn'. Naast bejaarden, hiphoppers, punks, acidjunkies en hippies vielen nu ook de Easy Tunes-adepten voor hun charmes. Samen niet de onvergelijkhare deejays Easy Aloha's pakken ze elke club ofjeugdhonk in. Hoogstraten moet er op 12 oktober aan geloven, en dat zal te merken zijn: hammondorgeltjes en Herh Alpert-trompetjes, compleet met een aangepast dansvloersfeertie! Aloha!

Meer speeial-effects kunt u zien in INDEPENDEN('E DAY. de kaskraker san Iie t j aan in A uien ka. Da. FLIPP[R staai ook nog op het progranuuoa 01 ukiober, io:iar voor beer inlichtingen het gehele kilmaanhod raadpleeg je liet hesi De Kempenklok op bladzijde 2. Wie rechtstreekse inlormatie ssil, helt het nummer 314,67,9(1

Opnieuw hardcore in 't Slot Op zaterdag 26 uktohen organiseert jeugdhuis 't Slot opnieuw een hardcore-avond. Twee groepen staan er op het programma en niet zomaar de eerste de beste. Opener is Jane's Detd. een belgische skatecore-groep die binnen enkele weken hun dehuut-mini-cd uitbrengen op Green Leaf Records. Live staat deze groep bekend als een ware sensatie. Blindfold rondt de avond af. Deze groep bracht een cd uit op het Amerikaanse Conquer the World Records. Daarna keerden ze terug naar België om aan een opvolger te werken. De nieuweling is slechts enkele maanden oud en is getiteld 'Asteroid 164'. Hij werd uitgebracht bij Belgiës toonaangevende hardcorelabel Good Life Recordings en zorgde ervoor dat Blindfold opnieuw de onhetwistbare leider werd van dc emo-hardcore in België. Deze zomer tourde Blindfold samen met Liar en Congress door Duitsland ('Steel against Steel Tour'). 'Dc reacties hierop waren eenstemmig positief', aldus Wim, zanger van Blindfold. De Slotdeuren gaan open om 19.30 u. en de inkomprijs bedraagt 100 Bfr. in vvk en 120 aan de kassa. Meer inlichtingen en reservaties op 031 314.71.96 na 18.00 ii.

Bezetting: Phantom Frankie (sologitaar) Marcel Kruup (slaggitaar) - Maarten Heijblok (bas) - Frank Sloos (drums).

LASERSHOW

-

HDOGSTRATEN

Datum: zaterdag 12 oktober. Plaats: Cahier De Brouillon. Toegangsprijs: Bef. 150,4ngl. 9,-. Info: tel. 0313143264(0032/3/3143264). El

Blindfold 41


Het was deze lente 25 jaar geleden dat de eerste Wereidwinkel in Antwerpen zijn deuren opende. Een aantal mensen wilden wel eens iets concreets ondernemen tegen de uitbuiting van de 'onderontwikkelde landen' zoals dat toen heette. 'Laat ons op een eerlijke manier handel drijven; dan wordt hulp overbodig', zo zei men.

Zaterdag 12 oktober

Klantendag in de Wereidwinkel

LI . ....

In 1996 tellen we meer dan 150 Wereldwinkels en nog eens zoveel verkooppunten in het Vlaamse land. Het 'winkel-model van 1971 bleek meer te zijn dan een tijdelijk modeverschijnsel. De wereldwinkels zijn meegegroeid met hun tijd; ze zijn nog amper te vergelijken met die uit dejaren 70. Alhoewel... Nog steeds tonen de Wereldwinkels dat het anders kan, dat handel tussen Noord en Zuid op een eerlijke manier kan verlopen. Zij kopen de producten rechtstreeks bij kleine boeren en organisaties van ambachtslui. De prijs wordt bepaald in overleg, een eerlijke prijs die in verhouding staat tot de geleverde prestaties en die meestal een stuk boven de wereldmarktprijs ligt.

-

.1'

/

En hoewel de omzet van de Wereidwinkel nu meer dan tweehonderd miljoen bedraagt, is het beheer van het hele netwerk nog steeds in handen van onbezoldigde vrijwilligers. De Wereldwinkels blijven opkomen voor een rechtvaardige samenleving waar niet alles draait om geld en winst, waar produkten meer zijn dan koopwaar, handelspartners meer dan louter leveranciers. Daarom wordt er evenveel tijd besteed aan het vertellen van het verhaal van de mensen uit het Zuiden als aan het verkopen van hun produkten. Men wil duidelijk maken dat alleen veranderingen die de oorzaken van het probleem aanpakken, kunnen leiden tot meer rechtvaardigheid.

Up :ou i10 12 ()ro/)er 0l de 0 (/ 1(I0U1k / 11/ Lie UCl/JIL I.sT/'L/Lit ()J)L/1 :1)0 'ciii 10 lol 1 uur. Kom eens binnenlopen, dan wordt u getrakteerd op een hapje en een drankje, en kan u vrijblijvend alles eens bekijken. U bent van harte welkom. Vier samen met ons feest en bestel voor die dag een FEESTBROOD (speciaal brood, gebakken met ingrediĂŤnten uit de Wereldwinkel). Dit brood kan u bestellen (voor 6 oktober) op het nr. 314.35.30 (Wereldwinkel Hoogstraten) of bij de wijkwinkeliers: in Meer bij Bert en Lieve Michielsen, Terbeeksestraat 45 (315.84.23), in Meerle bij Jan en Francine Fret, Mgr. Eesterrnansstraat 8(315.88.54). Op 12 oktober kan u het brood daar ook athalen.

FIETSPADEN NU . CafĂŠ - feestzaal

De Eiken biljart

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat 26. MEER Telefoon 03/315.74.29.

Veronique Laveren, VITO-lerares, houdt een gespierde toespraak waarbij zij de politici de mantel uit'i'eegt. 2500 scholieren juichen haar toe. 42


Bent u op zoek naar de juiste kleur?

;41 0ongarne,j,,

*.

r'YTrE1, 2>1-0001

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Tel. 031314 4847

fl 246

LIILD

1 39

Garage Luc RyverS

It

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

't

T

1 /

1,1

34

1


HALVE EEUW

Velokoers

Zondag 8 September, te half vier

Zondag a.s. 22 September, gaat dan opnieuw de eerste na-oorlogsche Omloop van Hoogstraten door voor liefhebbers. De koers bestaat uit 10 ronden over de klassieke acht van Hoogstraten. Vrijheid Vrijheid Statie Loenhoutschebaan Nieuwbaan Sint Lenaartschebaan Vrijheid. De koers begint stipt te 2,30 uur en niet te 2 uur zooals op de affichen vermeld. Er is een groote premie voorzien, toe te kennen aan den renner die eerst over de meet komt, en welke geschonken werd door onzen looper Frans Van Mirlo. Niettegenstaande een groote concurrentie (er worden namelijk dien dag nog drie andere liethebberskoersen betwist), hopen we minstens 25 renners aan de start te zien, waaronder de besten der provincie. Een favoriet aanduiden is een gevaarlijk iets. Toch zien we moeilijk in wie Karel Van de Weyngaert met zijn huidige form zal kloppen, ook Frank Van lersel, Gust Van den Broeck en J05 Van Stayen zullen dicht eindigen. De forme van Frans Govers is twijfelachtig, daar de jongen de laatste tijd weinig kans had te oefenen, maar toch... Wat de clubprijzen betreft: hier vertrekt Schoten als groot favoriet voor Antwerpen W.S. en Hoboken W.A.C. of komen

Groot OPENLUCHTFEEST door de Kath. Actiegroepen van Hoogstraten

-

-

-

-

-

ten voordeele van

-

Dame MARIA BONIFACIA (MARTHA PLEYSIER) die gaat vertrekken naar China. gezin koope een PROGRAMMA MET FOTO: 5 Fr. Elk

Antwerp Bicycle of de Noordervrienden van Kalmthout roet in t eten werpen? Het huis Hendrickx-Somers zal iedere ronde de stand weergeven. Ondertusschen wordt er een stukske muziek gespeeld, zoodat we in één woord kunnen zeggen: 't zal er gezellig zijn. Onmiddellijk na de koers trekking van den tombola. Sportmannen Zondag a.s. allen als één man naar de liefhebberskoers bij Victor Hoeymans.

MEERSEL-DREEF Sprekende Processie Zondag 15 September en 3e Zondag der

maand is altijd zoo wat als de sluitingsdag geweest in het bedevaartseizoen. Als we zeggen 'bedevaartseizoen' dan spreken we met onze gedachten in het ver leden want eilaas, de bedevaartdrukte te Meersel is nog ver te zoeken. Dit heeft vele oorzaken, doch de hoofdoorzaak is en blijft het hermetisch afsluiten van de grens. Sterk echter door een onomstootbaar ver trouwen sluiten wij Zondag 15 September het officieele bedevaartseizoen met een Hoogmis aan de grot om halfelf en den omgang van de sprekende processie om half drie. Bron. Gazet lan Hoogstraten, septeinher 1946

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c

-

bvba %(aflt0°

2322 Hoogstraten

jangse ns 320

oOGS1

1

Gçij\jt4

-

'

GF

b uy

E

VffiE:

R

DESi

m ~ r lyr

na

,

33


MEERLE

Kermis "

TURNEN MET 'T ZOLDERKE.... t /oklcrkc 'ehict ook vcer uit de startblokken. Vanaf 1 oktober kunnen turnliefhebbers weer aan de slag in tal van disciplines in onze nog altijd nieuwe turnzaal. In het aanbod van 'T ZOLDERKE kan iedere sportieve jongeling wel iets naar zijn gading vinden, oordeelt U zelf Kleuterturnen voor kleuters vanaf 4 jaar, recreatief turnen voor jongens en meisjes vanaf het 1 leerjaar, puppillen als voorbereiding voor de keurgroep en een keurgroep (met competitie). Jazz-ballet voor klein (lagere school) en groot (middelbare scholieren). Voor het volledige programma en de uurregelingen kan je terecht bij Rina Goetschalckx-Geenen, Mgr. Eestermansstraat 10 - tel. 3 15.86.03. Iedereen is welkom, je hoeft er niet voor in Meerle naar school te gaan DL t1tIt1Ltin.!

! ru

EN DANSEN MET DE SHILSHOELERTJES Heel dc middag in de schaduw van de botsauto 's, een muziekje ( ?) op de achtergrond, dicht (soms heel (licht) bij vrienden en vriendinnen, meer moet dat niet zijn.

let LicCc Lan hei \akaiilic-iItliIaLiei Lan Kaihleen en Ann om het Meerlese jonge volkje in te wijden in dc volksdans, krijgt een permanent vervolg. Van 21 september begint Shilshoel met een kindervolksdansgroep, de Shilshoelertjes. Ieder zaterdag van 14.00 uur tot 15.30 uur kunnen alle kinderen terecht in de Chirozaal van de Jongerischiro (Ulicotenseweg) voor kinder- en volksdansen. Het lidgeld bedraagt slechts 300 Fr. voor verzekering en 20 Fr. per zaterdag, een drankje inbegrepen. Voor inlichtingen en inschrijven kan je terecht bij Kathleen Van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel. 315.92.09) en Ann Michielsen, Strijbeekseweg 29 (tel. 3 15.85.93). Je kan natuurlijk ook recht naar de danszaal trekken en gewoon aansluiten. Doen !•

OPEN DEUR IN Merk 10(11 hoe ,\îC/1

DE WERELD WINKEL (Gelmeistraat 5) op zaterdag 12 oktober van 10 tot 18 uur

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Oma een nue le/ee,s 1 Ie (1/ e,t sla cii heb je i'eel n,edcneikeis nodi'. Fi'aii,s Rontbotii,s en Louis Michielsen kunnen voor hun "lekkere-kost-tombola" op jonge enthousiaste kaartverkopers rekenen.

De Hoogstraatse Maand 31


Dinsdag 10 September

01(~ 0

.Qroote IOKVEEDAG

HALVE EEUW GELEDEN

I TE H006STRATEN

SEPTEMBER 1996 Genezingen te Lourdes 'De Fransche Nationale Bedevaart te Lourdes, werd dit jaar gekenmerkt door een ongewone vurigheid', aldus schrijft 'La Croix' van Parijs. Niet minder dan 13 genezingen werden door het geneesheerenkorps te Lourdes weerhouden voor onderzoek. Een der meest treffende en die men van nu af met schier volledige zekerheid mag bevestigen is deze van juffrouw Madeleine Langlais. op Maandag 19 Augustus genezen van een buikvliesontsteking van tuberculeuzen aard. Zij voelde zich plots volledig genezen, wijl zij de H. Communie ontving in het hospitaal der Zeven Smarten. Sedert maanden werd zij verpleegd in een sanatorium te Labenne, in de Landes. In het voornoemd sanatorium had juffrouw Langlais vele spotternijen te verduren vanwege hare gezellinnen, die eveneens door tuberculose waren aangetast. Toen deze vernamen dat zij naar Lourdes ging om hare genezing af

te smeeken, verdubbelden hunne spotternijen. De andere verpleegden van het sanatorium zijn ongeloovigen en op het oogenblik dat juffrouw Langlais buiten werd gedragen om naar Lourdes te vertrekken, riepen zij haar als afscheid toe. 'Zoo gij genezen wederkeert, zullen wij ons bekeeren!' Zij is nu genezen! Zij eet flink, lacht loopt over en weer, voelt geen pijnen meer; zij is innig en diep gelukkig, en dankt voortdurend onze Hemelmoeder.

HOOGSTRATEN Aan de Ouders En nu gaan we beginnen! Werkelijk Maandag 9 September begint de school voor de meisjes van 14-16 jaar. Leeren naaien, het huishoudelijk werk doen, daarbij enkele uren algemeene vakken, om niet te vergeten wat de lagere school heeft meegegeven... Wat denkt u er over?

VLOERLYEEN•EN WAN DTE GELS

4 M1

kiIsd'r bvba

010E WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 1010117 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

3A

32

't Zal voor Hoogstraten en omtrek iets nieuws zijn. Maar iets goeds. Hetgeen elders de beste vruchten heeftgegeven, zal het hier niet minder opleveren, ten voordeele onzer jeugd. En niet minder ten voordeele der ouders en van moeder in 't bizonder, die hulp van hun meisjes verwachten. Het zal onze meisjes wel aardig voorkomen, wanneer ze voor de eerste maal en onder kundige leiding, zullen in de keuken staan, of aan de waschkuip, of aan de strijktafel, of aan de poets, of aan het herstelwerk of aan de naaitafel, of op groote papieren de eerste patronen zullen teekenen... Reeds zijn 20 meisjes ingeschreven. Er zijn er nog. We vragen nu aan de achterblijvers. zonder verder wachten, zich aan te geven in 't Spijker, zoodat de noodige schikkingen kunnen genomen worden. Wie nog?

Hoogstraten Kermis Gebuurte Gelmeistraat Programma der volksspelen, gehouden op Maandag 23 September: Om 1 uur zal de gekende RAF-piloot Rikske Van den Boer, opvolger van wijlen Jan Crevay, met een gepensioneerden Engelschen Spitfire in de Gelmelstraat opstijgen. Hij zal vergezeld zijn van de Keizerlijke harmonie 'De Lawijdmakers' van 't Kermisstraatje, die onder het spelen van een lustig deuntje, met hem Hoogstraten in alle richtingen zullen overvliegen: Daarna beginnen de volksspelen: Ringsteking per velo. Vogelpik per velo. Lepelkoers voor kinderen van 10-14j. Folkloristisch tweegevecht. Flesschen vullen. Loopkoers voor kinderen onder de 10 jaar (Trouwboekje meebrengen). Schoenzoeken voor kinderen onder de 14 jaar (Bewijs van burgertrouw vereischt) Filmacteurs kiezen. Waterbak steken: Het groote lachsucces van de kermis. Dit volksspel werd voor de eerste maal in Hoogstraten uitgevoerd onder den oorlog 19 14-18. Verschillende toeschouwers lachten zich toen kreupel. Om deze menschen de gelegenheid te geven zich terug recht te lachen, wordt dit spel nogmaals uitgevoerd. Zeepboom klimmen. (Prijzen hiervoor worden nog in dank aangenomen bij Frans Brosens of bij Louis Mertens).


AGENDA BROUWERSHUIS

Op stap ïn..,

FEEST- EN VËRGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

0050.

1

HOOGSTRATEN

äv_ Van .ertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Donderdag 3 oktober: CRM UI'FS FAP naar Zeeland, inlichtingen bij C. Van Boxel, 314.53.86.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloan 7.,(er,lagopen, dli. 1 1 0 Li

Zondag 6 oktober : WANDELING in de Staatsbossen van Brasschaat, org. KWB. vertrek 13 uur aan de Pax, terug om 17.30 uur.

CL DE

Vrijdag 11 oktober : CONCERT door het European Community Chamber Orchestra (Festival van Vlaanderen), St. Catharinakerk, 20.30 uur, ml. Dienst voor Toerisme en Cultuur.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

MEER Vrijdag 27 september: optreden P.Y.G.P. + THE HOETU'S, Mussenakker, 20.30 uur CYBIANCE, Transportzone

Zaterdag 12 oktober: THE TREBLE SPANKERS en Di'S EASY ALOHA in de Cahier. Dinsdag 15 oktober: TONEEL "Het Ultieme Transfer", Feestzaal Klein Seminarie, 20 uur. org . CRM, tel. 3 14.53.86.

Zaterdag 28 september: CYBIANCE. Transportzone

'4°ÎTRT

Zondag 29 september: AUTOCROSS

HOOGSTRATEN

Vrijdag 18 oktober: LEZING door dr. P. Nullens over DE WERELD VAN SOFIE. om 20.15 uur, in de openbare bibliotheek. org . Evangelische Gemeente.

kuecÏijez}uiz

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober: CLUBKAMPIOENSCHAP + VERBROEDERING met Geertruidenberg, zaal Pax, 16-22 uur en zondag 9-16 uur, org. Vogelvereniging De Witte Merel, ml. K. Van Ginkel, 314.79.29.

trej 1.83 l000trzotrn 031314 66 65 1ri & i.atlip

tik,

Vrijdag 4 oktober-maandag 7 oktober: MEER KERMIS (programma: zie rubriek Meer) Dinsdag 8, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober:

-

vzw Mussenakker Meer

50

Zondag 27 oktober: MIS.

Zondag 27 oktober: TV-MIS in St. Catharinakerk om 10.00 uur: te zien op BRTN en Nederlandse TV.

WORTEL Woensdag 2 oktober: gewestelijke KAARTPRIJSKAMP en verbroedering in de parochiezaal. Inschrijven vanaf 12.45 uur. Zondag 15 oktober: MISSIEFEEST met tentoonstelling in de parochiezaal, van 13.30 tot 19.00 uur. Zondag 20 en maandag 21 oktober: CASTELRE-kermis Zaterdag 26 oktober: HARDCORE in 't Slot met optreden JANE's DETD en BLINDFOLD

.:MEERSELDREEF Elke zondag: ROMMELMARKT

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

BOERENEIND KER-

Het café voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1800 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

CAFÉ DISCOBAR

47

'TFRTUIN MINDERHOUT Zaterdag 12 oktober: VLAAIENSLAG van het oudercomité DORPSKWIS in de parochiezaal, org. Feestcomité St. Cleniens

.

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Zaterdag 26 oktober: CROSS der jongeren in Westerlo Optreden van het STRIJDKOOR DOEDIET uit Beerse

cr

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Te1315 7940-Fax 315 86 57

• met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek - informatie van en over lokale verenigingen

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogntraten.Wortel Tel (03) 314 53 28

56

43


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

314.42.43 1 31

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN T - k5 Zaterdag 5 oktober: I)R. CORNE[L BOLREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zondag 6 oktober: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66 Zaterdag 12 oktober: DR. STIJN FAES, Heilig Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 Zondag 13 oktober: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55 Zaterdag 19 en zondag 20 oktober: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 3 15.84.74

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobilE RE nt AUTOVERHUUR

-

St. Lenaartsewog 32 2320 H003STRATEN

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

h.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uttgevers van de Pertodieke Pers

veranlw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 F{oogstraten

44

7]

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321

Tel. Fax

MEER

03/315.74.46 03/31 5.88.35

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen .1,. I i 1 is4

ç oelest V

nieuw . oud . antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 Indoor tennis

squash

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooirnans 10. Wortel, tel. 314.48.00

snooker Tennisclub de

VRIJHEID

I'ZW

A chtclscsiruat 72 2320 Hoog vt,ao',,

TeL 031314.37.76 -

__

APOTHEKERS

Tot 4 oktober: APOTHEEK DE MARCK. Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66

t let dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s. tussendoortjes...

Van 4 tot 11 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04 Van 11 tot 18 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 314.51.50 Van 18 tot 25 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 314.40.74 Van 15 tot 31 oktober: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014/63 .33.83 Zaterdagvoormiddag 26 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 314.5 1.50

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'] Tel. 0313 14.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé. 77.

.. :etrwo &ü 05/3113235

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 6 1.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48)

De volgende MAAND ziet het licht op 30 oktober. Medewerkers, u zorgt voor leesvoer tegen woensdag 16 oktober; laat dorpsnieuws en sportverslaggeving kan nog op zondag de 20ste.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.