september 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

TWAALFDE JAARGANG, NR. 137 SEPTEMBER 1996 PRIJS: 60 FR. AFGIFTE KAN TOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Tropische camping mde blauwbossen 16 september Fietspaden nu!

100 jaar Wielersport in Hoogstraten

Theaterman Dirk Vanhaute


LUIM

Ta e n II&JMD

KARIBU KIBUROKE

Het Slim Burokevzw

Het Slim Buroke vzw

In de loop van de voorbije maand ontvingen we hier ter redaktie een uitnodiging van de Tanzaniaanse vestiging van Het Slim Buroke , Karibu Kiburoke. Groot was onze verwondering toen we vernamen dat in Hoogstraten tal van verenigingen en instellingen een geljkaardige uitnodiging voor de openingsreceptie hadden ontvangen. Is dit een grap of is het ernst? Albert??? Albert Vorstenbosch: Welnee! Dit is pure ernst. Maar ik moet er direkt bijzeggen dat het een initiatief is van Jan van ons Lea. Onze Jan doet zo af en toe mee aan een 'inleefvakantie' van het de ontwikkelingsorganisatie NCOS. Ik moet daar altijd wat mee lachen. Alsof een ander die op vakantie gaat zich niet 'inleeft'. Maar alla, als hij er zijn geweten mee kan sussen, voor mij niet gelaten. Verleden jaar ontmoette hij in Tanzanië, ja in Tanzanië kunt ge u goed inleven hoor, een zekere John Mfalmebush. Hij geraakte daar wat aan de klap en toen bleek, geloof het of niet, dat Mfalrnebush 'koningsbos' betekent, dus eigenlijk ook 'vorstenbos'! Straf, hé. En toen vertelde onze Jan dus dat nonkel Albert ook 'Mfalmebush' heet. 'Dan zijn wij familie!', zei John en barstte in lachen uit. En toen moest onze Jan alles vertellen over Nonkel Albert en dus kwam ook Het Slim Buroke ter sprake. 'Dat moeten wij hier ook hebben', zei John. En van 't een kwam 't ander, hé.

DHM: Dus de basisfiux is nu zelfs geconsolideerd in het verre Afrika. Albert Vorstenbosch: Vaneiges! John heeft een paar keer geschreven of hij mijn naam en idee toch zeker mocht gebruiken. Ik zeg:'doedaloep. jongen!'. En John zei dat hij dacht dat 'doedaloep' een soort aanmoedigingskreet was binnen Het Slim Buroke. En sindsdien is zelfs 'doedaloep' een begrip in een deel van Tanzanië.

DHM: En wat voor iemand is die John dan eigenlijk? Albert Vorstenbosch: Een ongelooflijk toffe kerel. Hij heeft daar ook gewerkt voor een ontwikkelingsorganisatie en ging steeds 'den boer' op. Zo kent hij Tanzanië van binnen en van buiten. Maar ook bracht hij ideeën over van de ene streek naar de andere. Dat zijn dan geen ideeën gelijk wij dat hier kennen natuurlijk. En toen hij van Het Slim Buroke hoorde, voelde hij direkt een band met zijn werk. Hij vertaalde de naam Het Slim Buroke in KARIBU KIBUROKE. Karibu staat voor alles wat posi-

tief is, welkom. OK,... En Kihuroke, dat weet ik niet maar daar zit 'buroke' in. Komiek, hé?

DHM: Mij zegt zo'n achterlijk continent als Afrika eigenlijk niks. Honger lijden en mekaar doodhakken. Schrik krijg ik ervan. Albert Vorstenbosch: Awel, ik moet dan wel lachen met onze Jan zijn 'inleefvakanties',maar van de andere kant ziet hij toch ook nog eens iets dat wél goed gaat in Afrika. En ik denk dat, als ge alles in verhouding neemt, ge toch ook niet moet overdrijven. Maar persoonlijk zou ik er ook wegblijven hoor. Wij hebben daar niks te zoeken. Maar ja, de mensen willen altijd maar weg, hé, hoe verder en goedkoper, hoe liever. Dat kan toch ook niet goed zijn voor de wereld. Van den ene kant maar betogen tegen aanleg van wegen, vliegvelden, TGV's, en van de andere kant maar zo goedkoop mogelijk profiteren van al dat verwerpelijke.

DHM: Wordt ge niet wat oud, Albert? Albert Vorstenbosch: Wel, ik denk het ook. Maar..., maar als mijn Het Slim Buroke ooit zou kunnen voortleven zonder mij, awel dan WIL ik ook oud worden. En ik denk dat we goed op weg zijn. Afrika is nog maar een begin. E

Kfflbu Kuioka P0box22596 Car Es Safaam

KaribUKburoke (Tertzan.af

Tanzarna

VVe pdy arjunco the t rtdton of the Tanan oa h -te: SHo t3Jroke. caftaj Keb Kboroke One idea (ffue. ) concensnq Atacen affars WE be wolcome and shaf de trested accorWog to the basc prficwfes af Het Shm Euwi.e tntereffcatwn. iam Sa5O c.onso1fa10n You are invited al the inattgtira1 reception en monday19 af 20fL af Ute rerjoa Kido o Hotel. Simbastr, 200 af Oer Es Saaani.

Hei tlrterrvhanat

WAl ISF5 IN 111I II\I\MOOlFIe DAN ii II KI NNI N LIFIFVEN ARR DI?AA( 1 PAAR (,FFAAG TOE WF WAN1 VIII l( SLIC/EKI IO-N IS MllR DAN (t Nil NWf-RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN rnwarzo we wiaya ya Tanzana Het Srn Br)fre. rrrtwa Koou Kiburoç Munekarfbiahwa kwo shefehe itakayojunialatu tarehe 20 Augutno 1026 sea pik hoteitni NOoja Ktdcigo, Simbestreet, 206 Dar Ee Salaam unafurah

kuwmb

i

Meerdorp 6 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS


enort in de moond Met de deur in buis vallen hk't'k miwilijk. Want Wortelaar Dirk Vanhautc, in het dagelijks leven zakelijk directeur van het Turnhoutse theatergezelschap Het Gevolg, blijkt in een huis zonder voordeur te wonen. We gingen dus maar achterom, en op het terras onderhielden we ons met Vanhaute over de Wortelse Westhoek, Cahier de Brouillon (de hele septembermaand aan het feest want al 15 jaar op deze aardkloot), Vanhautes werk voor Het Gevolg en het huis zonder voordeur. Tijdens het gesprek zouden we ons een paar keer midden in 'Mon Oncle' - de legendarische film van Jacques Tati over de moderne woningbouw - wanen. Reden: de volautomatische zonnetent. Dirk Vanhaute: Al bij al betekent een voor-

als het Wcsthoek-gevoel?

deur, met een halletje - zoals je dat bijna overal vindt - vooral een groot verlies aan plaats. Daarom beslisten we, samen niet onze architect, de voordeur te vervangen door een schuifraam dat geïntegreerd is in de leefruimte. Hebben jullie geen bel gezien? Tsja, daar heb ik nooit bij stilgestaan, dat de bel misschien niet als zodanig herkenbaar is... (lacht)

Dirk Vanhaute: Ik denk dat dat alles te maken

DHM: We dachten dat het een lichtknopje was, Dirk... Dirk Vanhaute: (kijkt de woonkamer in) Nu ja, het zou wel moeilijk geweest zijn ook, want de kinderen hebben een 'huisje' gebouwd, net voor dat schuifraam...

DHM: Dirk, in Wortel kennen ze je als 'eene van de Westhoek'. Wat heeft dat nu juist te betekenen? Bestaat er zoiets

heeft niet de inplanting van een familie in het dorp. Ik denk dat je hier van een unieke situatie mag spreken. Alsje hier in de buurt, een uitloper van het dorp, de huizen optelt en kijkt naar de familieverbanden... Ik denk niet dat zoiets zich elders voordoet. Als je dan nog weet, dat al de mensen die hier wonen ook nog erg goed met mekaar kunnen opschieten, van het kleinste kind tot de grootvader, dan krijg je onvermijdelijk een groepsgevoel dat blijkbaar wel zijn uitstraling kent naar buitenuit. Daarbij komt nog het feit dat hier heel wat mensen wonen die actief zijn in allerhande verenigingen en bewegingen, tot partijen toe...

DHM: De Westhoek staat ook te boek als 'alternatief" -

Dirk Vanhaute: Op het moment dat ik dit huis

Dirk Vanhaute

zette en het bijna klaar was, was één van de eerste optiierkingen van een Wortelaar die hier voorbij fietste: 'Dit is het lelijkste huis van Wortel'. Als je vanuit zo'n positie als die man vertrekt, dan zou je de Westhoek best als 'alternatief' kunnen omschrijven. Maar mijn visie op wat 'alternatief' is, is niet van die aard om alles wat niet meteen alledaags is het etiket 'alternatief' op te plakken. Ik zou eerder stellen dat er bij de meeste mensen hier wel sprake is van een sociaal engagement, het hart zit op de juiste plaats. Er gebeuren heel wat dingen in de wereld die onze aandacht vragen, dat is een idee dat hier in de buurt wel leeft. Het leven eindigt niet bij de voordeur. Als je er al één hebt, natuurlijk... (lacht)

DHM: De roots van de Cahier, die liggen ook hier? Dirk Vanhaute: Het zou te gemakkelijk zijn om het ontstaan van dc Cahier terug te brengen tot hier. Er waren natuurlijk wel mensen van de Westhoek die zwaar in de Cahier hebben geïnvesteerd: Lode en Pé Verschueren, mijn broer Erik. ikzelf... Maar er waren evengoed mensen als Mil Van Bavel, Piet Sommen, Marc Sprangers of Trees Dedier bij betrokken. Sommige van die mensen zijn zelfs niet van Wortel... Op zich is het erg verscheiden. Het heeft wellicht wel met faniiliale banden te maken, dat verschillende mensen gezegd hebben: 'Wij voelen hetzelfde'. Die hebben zich dan gegroepeerd, wat uiteindelijk geleid heeft tot de Cahier. Maar in die tijden gingen we niet een vrij omvangrijke groep van 20 tot 25 man constant niet mekaar om, dag in, dag uit. Dus om het louter te beperken tot de Westhoek, lijkt me toch een historische fout. (Op dit moment schu (ft plots de zonnetent,

Het Gevolg speelde haar productie Het Jachthui.r in september 95 in Wenen. Vier t'an de zeven medewerkers poseren hier voor het geboortehuis van Mozart,

die het terras van schaduw moest voorzien, dicht. 'Een automatische zonnetent', legt Dirk uit. 'Omdat we met grote glaspartijen in het Zuiden zitten, zou liet snikheet zijn als de zon lang op het raam stond. Vandaar. Schijnt de zon een kwartier, dan gaat ze


MAN IN DE MAAND automatisch open, is de zon een kwartiertje weg, dan gaat ze weer dicht. Ook als mijn vrouw en ik geen van beiden thuis zijn, wordt het dus niet te warm in de leejkamer.' Dirk maakt van de gelegenheid gebruik om ons een korte rondleiding door zijn huis te geven, vooral gebouwd met materialen uit de industriebouw. 'Het basisprincipe is heel simpel,' legt hij uit. 'Een zo groot mogelijke leefrt.mimte, in de vorm van een driehoek, en daar een rechthoekige 'opbergruimte' tegenaan gebouwd. Ook de slaapkamers zitten in die ruimte, want als je gaat slapen, bergje als het ware jezelf op. De 110 m 2 die dit huis groot is, hebben we zoflmnctioneel mogelijk gebruikt.' Terug op het terras, worden de glazen water hijgevuld en de nootjes op tafel gezet, we kunnen er weer een tijdje tegen.)

DHM: Waren jullie van in het begin van plan van de Cahier een jeugdhuis of café te maken? Dirk Vanhaute: In onze manier van denken hadden we wel een 'plekje' nodig. Vier muren en een dak, een plaats waar je constant naartoe kon gaan, waar je energie in kon steken... We zaten met een groep van 30 mensen boordevol ideeën, en daar wilden we iets mee doen. We hadden gewoon goesting om ons eigen ding te doen... In eerste instantie hadden we de vaste intentie om hier in Wortel iets te beginnen. We dachten heel lokaal, omdat de meeste mensen toch wel van hier afkomstig waren. We zijn slechts heel toevallig in Hoogstraten beland. Het is wel bijna zover geweest dat we op Bolk een leegstaande boerderij hadden gehuurd, om daarin te gaan beginnen. Als dat was doorgegaan, dan zou dat op een paarjaar tijd zeker onze dood zijn geweest... Als je als jeugdhuis niet vlot met de fiets bereikbaar bent, dan kanje het wel vergeten. Dan krijg je een klein, vast kliekje, dat langzaam uitdunt. Via de familie Laurijssen zijn we toen in het pand aan de Vrijheid beland. De ideale ligging, ook tijdens de week kunnen jongeren gewoon even binnenspringen.

DHM: Momenteel is de muziekprogrammatie van de Cahier erg belangrijk. was dat in het begin ook al zo? Dirk Vanhaute: Ja, dat stond voorop. Maar het ging wel vooral om de organisatorische kant van de muziekwereld. Er zijn vrijwel geen actieve muzikanten uitgekomen. De Cahier heeft altijd vooral op organisatorisch instinct gedraaid. Er zijn enorm veel clubs waar op termijn veel goeie bandjes uit groeien. Maar dat is hier nooit gebeurd. De passie voor muziek gaat niet één bepaalde richting uit, de Cahier staat voor alles open. Wie zelf muziek begint te spelen, legt zich stilaan toe op een eigen genre, één bepaalde stijl. In de Cahier is men altijd open blijven staan voor alle stijlen en genres. Vandaar misschien. De sterkte van de Cahier op het vlak van muziek situeert zich vooral in de constante kruisbestuiving van een groep mensen. De muzikale programmatie is niet het resultaat van de visie van één man of vrouw. En het engagement om voor de kassa aan de inkom te zorgen is even groot als dat van wie de groepen moet contacteren of ontvangen. De Cahier is iets dat zijn eigen weg zoekt. Er bestaat geen foldertje van dit is de Cahier, zo

4

moet je lid worden, dan zijn er vergaderingen... Het zoekt zijn eigen wetmatigheid, niets ligt vast. Er zijn indertijd denkpistes geweest om mensen in dienst te nemen in de Cahier, om de dingen meer planmatig aan te pakken. Maar dat is gelukkig niet doorgegaan. Je mag nooit teveel gaan organiseren, het moet vanuit het hart blijven komen. Het zijn de mensen die mekaar aanvoelen die moeten zorgen dat er iets gebeurt. De Cahier is van en voor jongeren, dan mag je per definitie niet teveel op lange termijn plannen. De Cahier ziet er nu heel anders uit dan 15 jaar geleden, gewoon omdat het andere mensen zijn die het doen. De enige lange termijnzorg die je moet hebben, is de zorg voor het gebouw, de ruimte waarin de Cahier onderdak heeft gevonden. Er wordt terecht heel wat moeite gedaan om dat gebouw te behouden en in goeie staat te houden. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe toiletten, een nieuw dak, elektrische leidingen. En ook contacten met buren en eigenaars zijn natuurlijk belangrijk.

DHM: Heb je nu nog veel met de Cahier te maken? Dirk Vanhaute: Nee, niet echt. Maar het prettige is dat de mensen die nu de Cahier draaiende houden, nog altijd diezelfde openheid hebben van vijftien jaar geleden. Ze zijn geïnteresseerd in wat mijn mening over bepaalde dingen is, maar ze zullen er zelf wel mee doen wat ze willen.

Verschillende mensen van vroeger dragen hun deel nog wel bij aan de Antilliaanse Feesten. Daarnaast zijn er nog enkele mensen die vroeger in de Cahier werkzaam waren die tijdens een jaarlijkse algemene vergadering de jaar rekeningen en de begroting eens doornemen. Dit met in het achterhoofd het behoud van de infrastuctuur, waarbij het advies wordt gevraagd van mensen die er al langer mee bezig zijn.

DHM: Hoe zit het met de banden tussen de Cahier en de Antilliaanse Feesten? Dirk Vanhaute: Een jaar of acht geleden is de Antilliaanse Feesten een aparte vzw geworden, Belgium Oversees. Omdat we het risico van het festival niet meer rechtstreeks door de Cahier konden laten dragen. Stel dat het eens een gigantische flop zou worden, en er zou een gat van een paar miljoen zijn... De Cahier mag daar niet rechtstreeks het slachtoffer van worden. Sindsdien heeft de Cahier de verantwoordelijkheid over de drankvoorziening op het terrein. En het is van daaruit dat enkele mensen die indertijd die systemen mee hebben opgezet, dat ook vandaag nog doen. Het is een heel afgebakend terrein waarde Cahier mee bezig is op de Feesten, een belangrijk onderdeel bovendien. De Cahier krijgt een financiële vergoeding, die de mensen van de Cahier in staat stelt af en toe extra inspanningen te doen. Het basisidee blijft wel dat het café zelfbedruipend moet zijn. Dat wordt elk jaar ook goed afgewogen en apart besproken.


MAN IN DE MAAND voor moet zorgen, naast natuurlijk de contacten met de subsidiĂŤrende overheid. Het bijzondere is eigenlijk gewoon dat het produkt dat Het Gevolg 'verkoopt', drijft op de ideeĂŤn van artiesten, en dat je op het resultaat van het 'produktieproces' geen prijskaartje kan kleven.

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

DHM: En waar staat Het Gevolg artistiek gezien voor? Dirk Vanhaute: Het Gevolg richtte zich tot-

Voor persoonlijk en degelijk advies op maaL. Alle verzekeringen Alle bankzaken ERKEND

MAKELAAR

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 03/315.72.54

[_ANHYP [ ] ra

DHM: Sinds twaalfjaar ben je ook zakelijk directeur van theatergezelschap Het Gevolg. Dirk Vanhaute: Ik ben heel toevallig bij Het Gevolg terechtgekomen. Ik had in Antwerpen arbeidssociologie gestudeerd, en zocht een plaats om mijn burgerdienst, vervangende legerdienst, te volbrengen. Ik vond onderdak bij de Warande in Turnhout. Eric Antonis, toen nog directeur van het cultureel centrum, gaf me al van in het begin de opdracht de administratie en de zakelijke kant te regelen voor het toen net opgerichte gezelschap Het Gevolg. Op dat moment had ik absotuut geen idee van wat dat allemaal betekende. Onder meer via dc Cahier en VAKA had ik al wel een idee van wat het inhield relatief kleine dingen te organiseren. In het begin was het voelen, zoeken en tasten. Van theater wist ik op dat moment absoluut niks. Ik had, op een paar schooluitstapjes na, nog bijna geen voet in een theaterzaal gezet. Kultuur was voor mij nog een begrip met de grote K. De muziekscene hoorde daar, naar mijn gevoel, niet bij. Theater, dat was een andere wereld. Op het moment dat ikbij Het Gevolg begon. had men net de keuze gemaakt om zich op kindertheater te gaan toeleggen. Op dat moment bestond er nog bijna niets voor kinderen, maar de vraag ernaar was sterk aan het groeien. De mensen van Het Gevolg waren op dat moment net bezig met de voorbereidingen voor hun eerste kindertheaterstuk. Met de artistieke kant van de zaak heb ik me nooit bezig gehouden, ik heb mc van in het begin ook alleen maar produktieleidcr' willen noemen. Ik uloet ei voor zorgen dat de materiile omstandigheden waarin de theatermakers werken optimaal zijn, zodat ze zich alleen met het artistieke bezig hoeven te houden...

nogtoe in de eerste plaats tot kinderen. Dit impliceert dat we theater maken met een grote toegankelijkheid. Op het moment dat Het Gevolg werd opgericht was kindertheater nog een stiefkindje: ofwel werd het gespeeld door kinderen, ofwel door volwassenen, die dan niets deden dan bekkentrekken en grote neuzen opzetten. Het Gevolg brengt een theater met een hoge toegankelijkheid, maar dat verder op dezelfde professionele manier wordt gebracht als theater uit het volwassenencircuit, met een soortgelijk produktieproces, professionele acteurs, repetities van een tweetal maanden, decors, composities, licht, kostuums...... De artistieke lijn wordt uitgezet door twee mensen: Ignace Cornelissen en Arlette Van Overveldt. Ignace is de artistieke leider van Het Gevolg. Hij is in de eerste plaats een verteller van verhalen, en binnen zijn eigen gezelschap. Het Gevolg, kan hij uitgebreid onderzoeken hoe hij dat juist wil doen. Daarnaast is hij ook een gerenommeerd regisseur geworden die ook buiten Het Gevolg, bij andere, vaak gerenom-

DHM: Wat moeten we ons daar bi.j voorstellen, bij de zakelijke kant van zo'n gezelschap? Dirk Vanhaute: Een klein bedrijfje, een kunstbedrijfje. Er is een vast personeelskader van een tiental mensen. aangevuld met - afhan kelijk van het moment tussen de 20 en 40 freelancers per jaar Hei Gevolg realiseert ccii oiii,,t vwi 30 miljoen frank per. jaar. Er is een infrastructuur, een w:i I f k... We stielel een 200 tot 250 vooi stellingen perjaar. Ver mits wij een gezelschap zonder eigen schous burg zijn. betekent dii dat wij rondreizen door Vlaanderen en Nederland. Daarnaast onderhoud ik de contacten niet wat ik de vier P's noem: pers, publiek, professionelen en programniatoren. Dat zijn de dingen waar ik '1

(Grote hilariteit bij de interviewer: op dit moment schuift de volautonzatjsche zon netent opnieuw open, om het gezelschap in staat te stellen liet verloop van het gesprek in (Ie schaduw verder te zetten. De vooruitgang staat voor niets. Als de interviewem' enigszins gekalmeerd en uitgelachen is, worden de eerste pogingen ondernomen nm het gesprek verder te zetten ) Dirk Vanhaute: Waar waren we? DHM: Euhm... Bij Het Gevolg Dirk Vanhaute: Ah. ja... Wat ik zo prettig vind

Groepstoto 100 (/e medewerkers van Her Gevolg aan 'Hendrik de Vi:jjde' in 1993. Met deze productie werd de internationale doorbraak bereikt.


MAN IN DE MAAND meerde gezelschappen (van NTG tot KVS), actief is. Als regisseur in het volwassenentheater maakt hij ook vooral voorstellingen met een hoge toegankelijk.heid, hij trekt regelmatig volle zalen, wat zeker in het avondcircuit een uitzonderlijkheid is. Daarnaast is hij de laatste jaren ook tekstschrijver, en dat leverde de laatste tijd enkele belangrijke prijzen op. Vorig jaar won hij de prijs van de Vlaamse Provincies, na de staatsprijs de belangrijkste onderscheiding voor auteurs. Nu is er nog een bekroning in Nederland op komst, maar daar mag ik verder nog niets over kwijt. Arlette Van Overvelt is veel jonger in het vak. Ze is begonnen als regie-assistente van Ignace. Dat doet ze nu nog steeds, maar daarnaast heeft ze ook al een drietal mooie eigen produkties gemaakt. 'Fietsen', 'Recital' en 'Regen in de zomer'. Bij Het Gevolg, in Turnhout, ver weg van de grote theaterdrukte in Gent, Antwerpen of Brussel, kan ze rustig haar eigen weg, haar eigen theatertaal zoeken. Ze is één van de wissels op de toekomst, de Frank Vandenbroucke van het kindertheater...

tgnace Cornelissen. En een kunstenaar als Ignacc stelt altijd opnieuw in vraag hoe hij zijn verhalen wil vertellen. En in de loop derjaren is Ignace zodanig geëvolueerd dat de verhalen die hij wil vertellen, beter geschikt zijn voor een volwassen publiek. En om Ignace in zijn artistieke evolutie te volgen, besloten wij om naast de kern rond Arlette Van Overveldt - die gewoon kindertheater zou blijven maken - een tweede produktiekern op te starten, waarin Ignace theater voor volwassenen zou kunnen maken. Dat zou een uniek gegeven zijn: één gezelschap met twee produktiekernen, voor kinderen én volwassenen. Maar daar heb je natuurlijk geld voor nodig. En toen de subsidies voor de volgende vier jaar moesten worden toegekend, dienden we een dossier in voor de twee produktiekernen. De raad voor advies was deze subsidiëring goed gezind, maar de minister legde het advies naast zich neer. We moesten dus de knoop doorhakken, en hebben voor het volwassenentheater gekozen. Vanaf half '97 zal Het Gevolg geen kindertheater meer maken.

DHM: belangrijk detail: de politicus of de wielrenner Vandenbroucke?

DIIM: Een groot risico? Dirk Vanhaute: Ja, natuurlijk. Want op dit moment weten we helemaal niet waar we binnen twee jaar zullen staan, we nemen een gigantisch risico. Vergelijk het maar met Luc Nilis. Je bent de beste bij Anderlecht, en toch ga je het bij PSV proberen. Je kan daar slagen, je kan daar mislukken. Maar je zal nooit kunnen zeggen dat je het niet geprobeerd hebt. Je kan het in zekere zin vergelijken met de gang

Dirk Vanhaute: (lacht) De wielrenner!

DHM: Nu lazen wij in de krant dat Het Gevolg stopt met kindertheater-, en zich gaat toeleggen op voorstellingen voor volwassenen. DHM: Dat klopt. Het is een heel complex verhaal. Het Gevolg draait rond de kracht van

vi

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand van zaken in de Cahier. Je moet niet teveel op lange termijn plannen, je moet je emoties volgen. Volg je hart!

(En net op dit moment blijkt de zon alweer een kwartier achter de wolken te zitten, want de zonnetent zet zich alweer in beweging. Dit keer in opwaartse zin. Het ideale moment om afscheid te nemen. Alleen nog even vermelden dat je de hele maand september in de Cahier terechtkan voor de feestelijkheden rond het 15-jai'ig bestaan. Meer daarover vindje verderop in dit nummer, bij Fusieswing. Als het aan ons ligt moet u zeker het reünieconcert van The Kids gaan bekijken. We zagen de heren aan de slag op Marktrock in Leuven, en het was mneer dan feest. Allen daarheen! En wees gerust: de Cahier heeft een voordeur.) (tij)

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

41

1.

ring

IiTiTi7ZrE1,

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Tel. 031314 48 47

LIL!iE1 SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

1 39a


Minderhoutenaar Jan Aerts nieuwe directeur Klein Seminarie

"Durven dromen van een school met een groot hart" "Het eerste waar ik aan dacht toen men mij meedeelde dat ik de nieuwe directeur van de school zou worden, is dat ik heel zeker de vertrouwde dagelijkse contacten met de collega's zal missen. Want ik hou eigenlijk nogal van grappen en grollen onder mekaar, en ik kan me wel voorstellen dat er nu omstandigheden komen waarin dat minder dan voorheen kan. Ook het lesgeven zal ik missen, ik had beslist nog niet het gevoel al uitgekeken te zijn op de job. Al kent iedere leraar al eens een moment waarop het met vak x en klas y toch maar zuurverdiende centjes lijken..." Zo klinkt het heel spontaan van Minderhoutenaar Jan Aerts, de nicuwbakken directeur van het Klein Seminarie. "Maar nu is het dus zover, de nieuwe job brengt allicht heel eigen verantwoordelijkheden en problemen mee, maar evenzeer kansen. Het is een uitdaging die ik zal proberen waar te maken, maar geef me eerst nog de kans om de markt grondig te verkennen!" Jan Aerts is de viptde van zes kinderen uit het landbouwersgezin van vader Jaak en Maria Acrts. "Vader is gestorven in 1980, moeder is zopas 91 jaar geworden. Twee broers en een zus hebben de boerenstiel verdergezet." Jan is gehuwd met Ann Verschueren die les geeft in VTI Spijker. Ze hebben twee kinderen: Steven werkt als drukker in de Sier en heeft daarnaast samen met een vriend zeefdrukkerij E&S Design (bedrukken van t-shirts en textiel); Bert studeert nog. Het gezin woont in de M inderhoutsestraat. 'Na mijn licentiaatsstudies ben ik beginnen werken bij de Welvaart NV in Merksem. Ik had er voordien nooit echt aan gedacht om in het onderwijs te gaan. Maar toen ik amper een tiental dagen werkte, kwam al de vraag of ik geen les wou geven in de handelsafdeling van het Klein Seminarie. Al vlug stelde ik vast dat die job me eigenlijk goed lag. Vooral het omgaan met jonge mensen vond ik een heel boeiende ervaring, zozeer zelfs dat lesgeven eigenlijk haast ccii hobby werd. Daarenboven was er nog de gezellige omgang met de collega's, iets wat ik echt niet graag prijs geef. Minder leuk aan de onderwijsjob waren de vele uren voorbereidings- en verbeterwerk die er onherroepelijk bij kwamen kijken, tot in de weekends toe. Maar ik heb dat nooit echt als een last beschouwd... Nu al weet ik dat ik heimwee zal hebben naar die job van leraar!" Buiten het lesgeven vulde de fotografie nogal wat van de tijd. "Fotografie heeft mij altijd heel intens bezig gehouden, ja. Daardoor kon ik in contact komen met veel mensen, werd ik ook geconfronteerd met hun wel en wee. Ik bedenk wel eens dat mijn liefde voor het fotograferen veel te maken heeft met het zelf ongraag gefotografeerd worden. Ik kon me als het ware altijd verstoppen achter dat foto-apparaat en was toch overal bij! Daarnaast heeft ook het werken met de computer mc altijd geboeid. Als leraar informatica was ik sowieso verplicht veel met clie zaken bezig te zijn, maar ook in mijn vrije tijd kon ik het niet laten om me er verder in te verdiepen. Volwassenen introduceren in de computerwereld vond ik bijvoorbeeld steevast een grote en boeiende uitdaging. Voor de rest doe ik graag wat zovele mensen hier doen: samen een terrasje doen, 's avonds een fiets-

tochije maken over den Aard of zo, buiten de krant lezen en ondertussen genieten van de vogels en de natuur."

Dromen "De nieuwe functie kwam er ook voor mij als een grote verrassing, hoe raar dit mag klinken. Het was zeker niet zo dat ik hier heel ambitieus op zat te wachten. Maar de 25 jaar die ik hier les geef hebben een grote band doen groeien met de school. En zoals bij vele collega's ligt mijn hart bij deze school,ja. Dat was de reden waarom ik de opdracht van de inrichtende macht aanvaard heb. Ik weet dat ik directeur mag zijn van een goed functionerende christelijke school waarde leerlingen centraal staan, niet alleen in woorden maar ook in de dagelijkse realiteit zoals een entoesiaste lerarenploeg die vorm geeft." "Vele mensen dragen in het Seminarie ieder een stuk verantwoordelijkheid. Mijn voorganger Raf Peeters heeft een zeer goede inspraaktraditie uitgebouwd. Ik meen trouwens ook dat dit nodig is opdat de taak van directeur uitvoerbaar zou zijn. Het is dan ook mijn bedoeling om dit werk in de eerste plaats voort te zetten. Ik ben Raf trouwens erg dankbaar voor het vele goede werk dat hij voor de school heeft gepresteerd. Zijn inzet en kundige leiding doorheen de jaren maken het voor mij een stuk makkelijker om de taak aan te vatten. Al wil dit niet zeggen dat er geleidelijk ook geen eigen accenten zullen komen." "Een directeursjob moet men al doende leren. Het is mijn bedoeling om vooral in de aanvangs-

lan Aert.s aan het werk op de bibliotheekcomputer van de school,

fase veel te luisteren naar en te spreken met directieleden, leraars, personeelsleden en leerlingen van de school om zo tot een duidelijk beleid te kunnen komen. De eerstvolgende dagen en weken zijn dus voor mij van essentieel belang. Ik ben mij ten volle bewust van de grote verantwoordelijkheid van een school. Voor de ouders is hun kind nog altijd het kostbaarste bezit. Wanneer zij hun kind aan ons toevertrouwen gedurende een tijd, verwachten zij dus dat wij hun rol overnemen en dat ook goed doen. Dit kan maar wanneer de inzet van alle collega's er is. Ik hoop dan ook als directeur op een goede samenwerking met hen. Alleen zo kunnen wij er een school met een groot hart voor de leerlingen van maken. Misschien klinkt dit wat idealistisch, zelf ervaar ik dat niet zo. Een mens moet durven dromen, vind ik. Wie idealen heeft om naar te streven en er alles aan doet om ze waar te maken, geeft richting aan zijn leven en kan daar zijn geluk in vinden. En dat is precies wat ik wil proberen - moet te doen zijn, niet?" (mdl)•

_garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 7


VANUIT HET STADHUIS... Belasting op onbebouwde percelen Kort parkeren in de Vrijheid De vakantieperiode heeft weinig nieuws gebracht op het politieke terrein. De gemeenteraad van einde juli bracht ook weinig ophefmakende onthullingen aan het licht. Een ideale gelegenheid dus om nog eens door het brede gamma van onderwerpen te wandelen die de laatste maanden hier minder aan bod zijn gekomen. Het is tenslotte voor iedereen verlof geweest.

Fietspaden Zoals u verder in dit nummer kunt lezen blijft de actiegroep Fietspaden Nu erg ontgoocheld over de lauwe reakties van de overheid aangaande de vroegere aangegane beloften om een inhaalmaneuver uit te voeren in de Noorderkempen. Een aantal fietspaden werden de laatste jaren wel aangelegd, zij het met heel wat vertraging op het schema, maar toch blijven een aantal gevaarlijke situaties voor de fietser onopgelost. De gemeente Hoogstraten heeft de laatste jaren echter zelf een aardige duit in het zakje gedaan wat geresulteerd heeft in de aanleg van fietspaden tussen Minderhout en Meerle. Ook voor het nieuwe fietspad langs de gewestweg Minderhout-Meer draagt de gemeente een aardig steentje bij door de onteigeningen voor haar rekening te nemen. Toch een steeds weerkerende wrevel is het gebrek aan inspraak en openheid bij Bruggen en Wegen. Bij de stemming over de definitieve goedkeuring van de rooilijn- en onteigeningsplannen voor deze weg is raadslid Sprangers niet mild in zijn kritiek. 'Vooreerst wordt hier de gemeenteraad volledig buitenspel gezet', meent hij. 'Er wordt alleen maar met het college geregeld terwijl dit heel zeker een zaak voor gans het gemeentebestuur is. De gemeente heeft hierdoor geen enkele inspraak in de aanleg van de weg, het fietspad, de parking. Ik zou hier graag eens een gedetailleerd plan willen zien, maar dat hebben zij zelfs niet! Ook raadslid Pauwels treedt deze visie bij. 'Bij de aanleg van de weg naar Meerle was het één en al intuïtie, en dat heeft ons veel geld gekost!' Schepen Van Looy en burgemeester Van Aperen kunnen dit enkel maar beamen maar zij beklemtonen toch dat voor hen de aanleg van het lïetspad prioritair is, dus moet er al eens wat door de vingers gezien worden. Het is alles of niets. In juni '95 sloot de gemeente een convenant af met het Vlaanise Gewest inzake de aanleg van fietspaden. Hierin werd overeengekomen dat de gemeente Hoogstraten de gronden zou verwerven van de kolonie Hoogstraten voor de aanleg van een fietspad tussen Wortel en Hoogstraten aan de noordzijde: van aan de Oude Baan tot aan de Lindendreef. Hetzelfde zou gebeuren voor het fietspad langsheen de baan Minderhout-Meer aan de noordzijde. Het gewest zou instaan voor de aanleg ervan, alsook langs de zuidkant Minderhout-Meer. Hiervoor zouden alle eikenbomen aan die zijde gerooid worden. Dit heeft in het verleden al heel wat

reakties gegeven vanuit de oppositie, maar het college houdt voet hij stek. Op 24juni '96 wordt dit convenant vervangen door een mohiliteitsconvenant waarin ook deze fietspaden worden overgenomen. Doch hier worden nieuwe vrijliggende fietspaden hij opgenomen langs de gewestweg Meerledorp - Klein Eyssel. Dit laatste kadert in het Aquafin-project bij de verdere uitbouw van dc riolering.

evenwel niet onder deze belasting. Dc raadsleden Verhuist en Pauwels zijn echter van mening dat deze belasting verder moet uitgebreid worden naar deze categorie. Verhuist: 'De nietbebouwde percelen van bijvoorbeeld de Thysakker vallen niet onder deze belasting. Dat kan eigenlijk niet. Het is in feite toch een schande dat deze gronden nu al sinds 1975 bouwrijp gemaakt zijn, maar niet benut worden. Wij zijn voorstander van een dergelijke belasting omdat we hiermee de grondspeculatie willen tegengaan. Maar het mag niet de bedoeling zijn om een nieuwe goudader aan te boren. Met deze belasting zouden wij alleen een beleid willen ondersteunen.' Toch heeft hij wel enkele bedenkingen bij de prijs en de uitzonderingen die het college voorziet. 1200 frank per lopende meter vindt hij wel een hoog bedrag, zeker voor iemand die een hoekperceel heeft liggen. Een perceel van 25 op 30 meter zou zo 72.000 fr. per jaar kosten. De vrijstelling van belasting voor één perceel per kind is een uitzondering die door de hogere overheid niet aanvaard wordt. Schepen Peerlinck treedt hier het raadslid in bij. Uiteindelijk wordt deze belasting unaniem goedgekeurd voor de tijdsspanne van 1 jaar aan 1000 frank de lopende meter met een maximum bedrag van 20.000 frank. Intussen keurde de gemeenteraad een ereloonovereenkomst goed met het siudieburcel Stokmans als ontwerper voor een nieuwe weg aan de Burgemeester Brosensstraat waar op gemeentelijke grond een nieuwe sociale verkaveling zal gecreëerd worden.

Belasting op krotten Vorig jaar in november keurde de gemeenteraad een belasting goed op onbewoonbaar verklaarde woningen, bouwvallige, verlaten en onafgewerkte gebouwen voor een periode van 1 januari '96 tot einde 98. Daar het Vlaamse Gewest nu zelf de mogelijkheid voorziet om gemeentelijke opcentiemen te heffen ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting wordt de overige gemeentelijke belasting ingetrokken.

Parkeerschijf in de Vrijheid Hoogstraten zal binnenkort inderdaad minder hout bezitten, want deze bomen moeten volgens het college en Bruggen en Wegen wijken voor het nieuwe fietspad.

Niet-bebouwde percelen worden belast Einde juni keurde de gemeenteraad unaniem een nieuwe belasting goed, namelijk deze op niet-bebouwde percelen gelegen in een nietvervallen verkaveiing. Het gaat hier dus duidelijk om verkavelingen zoals bv. aan de H. Bloedstraat, de Achtelsestraat, de Wereldakker, enz. Niet-bebouwde percelen in de woonzone vallen

Het gemeentebestuur wil het parkeren in het centrum van Hoogstraten drastisch gaan aanpakken. Momenteel is er geen regeling voorzien en er wordt nogal vrij ordeloos geparkeerd. Daarom opteert het bestuur voor het verplicht gebruik van de parkeerschijf in de Vrijheid en de H. Bloediaan langs beide zijden van de weg. Op die manier wil men trachten de langparkeerders te ontmoedigen en de parkeerduur te beperken. Deze beperking geldt niet voor de bewoners van deze straten die een bewonerskaart bezitten. Ter hoogte van het stadhuis worden 6 plaatsen voorbehouden voor bezoekers en dicnstvoertuigen. Hetzelfde voor de rijkswachtkazerne (5 plaatsen). Naast de St.Catharinakerk worden 7 plaatsen vrijgehouden voor voertuigen van minder-validen. Voor het stadhuis en de kerk geldt geen parkeerverbod voor ceremoniewagens.


GEMEENTERAAD Alternatieve parkeerplaatsen waar geen parkeerduurbeperking geldt, worden voorzien in de Gr. Elisabethiaan, Karel Boomstraat. Tinnenpotstraat en Dr. Versmissenstraat op de parking tussen de kerk, het IKO en de Fax.

Gemeenterekening '95 Op 31 december werd het financieel dienst jaar van de gemeente afgesloten. Aan de hand van alle inkomsten en uitgaven maakt de ontvanger dan een balans op van de financiële toestand van de gemeente. Deze gemeenterekening wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het is toch telkens weer interessant om de krachtlijnen van onze financies even onder ogen te nemen en eens te kijken naar de evolutie doorheen de jaren. De voornaamste uitgaven van de gemeenten kunnen we indelen in personeelsuitgaven, werkingskosten, overdrachten en de schulduitgaven. In onderstaande tabel maken we een vergelijking van deze uitgaven tussen 1988 en 1995. Dit zijn wel de bruto-uitgaven. Een gedeelte hiervan wordt gecompenseerd door tussenkomsten van de staat, bv. weddesubsidies voor de leerkrachten van het lager en kunstonderwijs. staatspremies Voor geko's, enz.

Tabel: vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar: bruto-cijfers 1988 personeel werking overdrachten schulden

%

1995

%

129.109.169 43.873.737 25.090.369 112.519.300

41,6 14,1 8,1 36,2

210.723.327 83.671.716 69.980.098 133.531.796

42,3 16,8 14,1 26,8

310.592.575

100

497.906.937

100

Startsubsidie voor Jong-

cvP Bij de verdeling van de extra-subsidies voor 1996 wordt aan beginnende verenigingen en organisaties een startsubsidie toegekend van 4000 frank. Ook de CVP-Jongeren hadden een aanvraag ingediend. Oppositielid VerhuIst had toch wel wat bezwaren tegen de toekenning van deze subsidie. 'Het is in Hoogstraten steeds een traditie geweest dat politieke partijen beschouwd worden als niet-subsidieerbaar.' 'Uw geheugen vervaagt dan toch'. repliceert

schepen Peerlinck hierop,' want in 1991 is hetzelfde gebeurd met de PVV-jongeren.' 'Laat ons dan niet langer een slecht voorbeeld als leidraad nemen. Wij gaan onszelf toch niet subsidiëren, wij zullen in ieder geval tegenstemmen' antwoordt Verhuist. Volgens Jef Van Looy is ieders goed recht deze startsubsidie aan te vragen. Het staat niet in het reglement dat CVP-jongeren niet in aanmerking zouden kunnen komen. 'Het gaat hier om jongeren en die moeten gesubsidieerd worden!' besluit Herman Verlinden. Meerderheid tegen oppositie keuren cle subsidie goed. •

Tussen 1988 en 1996 is er een stijging geweest in de uitgaven van 61%. Van de 310 miljoen uitgaven in 1988 was 178.6 miljoen effectief ten laste van dc gemeente. Van de 498 miljoen in 1995 was dit 380 miljoen. Dit betekent 202 miljoen weer dan in '88. De personeelskosten stegen in die jaren met 52 milj. die werkingskosten met 35 milj. de overdrachten met 45 milj. en de schulduitgaven niet 69 mlj. netto meer dan in 88. De personeels- en schulduitgaven blijven gans die tijd ongeveer 65% van de totale uitgaven. Maar gelukkig is er ook aan de inkomstenzijcle een verhoging merkbaar. Zo brachten cle opcentiemen op de onroerende voorheffing in 198848 nmilj. op, terwijl dit in 1995 al 115 mIj. werd. Dit is vooral te danken aan het hoger kadastraal inkomen van de gemeente dat cle laatste jaren fors gestegen is door de intense houwaktiviteiten en het belastbaar worden van het gebouwencomplex aan de grensovergang. Ook de inkomsten uit dc personenbelastingen in de loop derjaren fors omhoog: van 33 mlj. in '88 tot 81 mlj. in '95. Door de herschikking van de opeentiemen op onroerende voorheffiug en personenbelasting zullen hier bij de eindafrekening 1995 wel een tal verschuivingen waar te nemen zijn. Tot slot zien we nog dat de gemeentebelastingen stijgen van II mij. naar 21 mlj. en dat cle herziening van de verdeelkriteria voor het gemeentefonds de gemeente geen windeieren gelegd heeft: van 38 mij. in '88 tot 67 vorig jaar. Ook de dividenten van Eleetrabel gingen cle hoogte in van 31 mIj. iii '88 tot 76 mIj. vorig jaar. Ondanks deze stijgingen langs de inkomstenzijde waarschuwt de geimieente-ontvanger er voor voorzichtig te werk te gaan met nieuwe investeringen. De uitstaande schuld van de gemeente bedraagt immers 46.984 frank per inwumiem legeu 31.960 frank in 1993. Ook cle personeelskosten zulleu nog blijven stijgen ilaar de heriientng van de weddebarema't; nog moet ingevoerd worden. En ook deze van het O( MW zullen blijven stijgen, Via de overdrachten past dc gemeente immers de tekorten op de rekening van het OCMW bij.

Wie voortaan nog lang durft parke ren op de Vrijheid is misschien hetzelfde lot beschoren.

De Thvsakker krijgt dan toch zijn sociale verkaveling.


Fietspaden Nu voert nieuwe actie Blokrijden op 16 september! Op maandag 16 september wordt er een nieuwe actie gepland van Fietspaden Nu. In samenspraak met de directies van de Hoogstraatse scholen en de plaatselijke oudercomité's wordt er geopteerd om op die dag 's morgens vanuit de verschillende dorpen in blok naar Hoogstraten toe te rijden. Hierdoor zal gans de rijweg ingenomen worden. Op die manier willen de organisatoren eens te meer de aandacht vestigen op hun eis voor veilige fietspaden in de Noorderkempen. Ondanks het feit dat er de laatste jaren toch reeds enkele fietspaden werden aangelegd blijft het ongenoegen van het actiecomité erg groot. Van de veelvuldig gedane beloften om de achterstand aan veilige fietspaden in de streek op te halen is tot hiertoe slechts een gedeelte verwezenlijkt. En zeker de uitspraak op het ministerie van Financiën als zou een fietspad langsheen de baan MerksplasWortel niet direkt opportuun zijn, heeft hier nogal kwaad bloed gezet. Een reden te meer om de druk op de ketel nog even te verhogen.

25 jaar fietspadenacties Lang voor Fietspaden Nu opgericht werd in 1989 leefde de bezorgdheid in Hoogstraten en omstreken al om de talrijke onveilige verkeerssituaties waarin dagelijks enkele duizenden scholieren zich moesten begeven. Reeds van in de beginjaren zeventig werden er brieven geschreven door bezorgde ouders, oudercomité's, scholen en verenigingen. Ook werden er ettelijke bezoekjes afgelegd aan ministriële kabinetten met als resultaat enkele mondelinge

of schriftelijke beloften die echter telkens weer in de vergeethoek belandden. De Noorderkempen bleef in de kou en de fietser in het nauw. Lag het aan beperkte budgetten van Openbare Werken of aan de geringe politieke druk? Hoe dan ook, deze streek werd langdurig en stelselmatig achteruitgesteld. Zo werd tussen '87 en '92 maximaal tot 2% van de beschikbare budgetten in onze regio besteed, terwijl deze 10% van de oppervlakte en 8% van de bevolking van het arrondissement beslaat. Door allerlei instanties en studies werd er nochtans meermalen op gewezen dat de nood aan veilige infrastructuur hier zeer groot was gezien de vele schoolgaande jongeren en de drukbereden wegen. Vooral de nabijheid van de grens, het toenemend vrachtvervoer en de talrijke sluipwegen maakten de toegangswegen en de dorpskernen levensgevaarlijk voor de fietser.

Fietspaden Nu Bij alle vorige akties bleek telkens weer dat vooral de gewestwegen een onoverkomelijke struikelblok vormden om de verkeerssituatie in de betrokken gemeenten te verbeteren. Zonder structurele verbeteringen aan deze wegen kan er van een veilige infrastructuur geen sprake zijn. Vandaar de noodzaak om druk uit te oefenen op de nationale en gewestelijke overheid, hen te overtuigen van de noodzaak en de hoogdringendheid een oplossing te vinden voor de levensgevaarlijke situatie waarin zich dagelijks ongeveer 5000 fietsende jongeren (4000 middelbare scholieren en 1000 kinderen van de lagere scholen) zich bevinden. In 1989 werd daarom Fietspaden Nu opgericht.

In een lange reeks van acties, over gemeentelijke, partijpolitieke, ideologische en andere grenzen heen, heeft zij getracht de media e de bevolking massaal te sensibiliseren om de regio op de politieke kaart kenbaar te maken. En dat zij daarin geslaagd is bewijst de herhaaldelijke grote respons vanuit de bevolking en in de nationale pers. Een kort overzicht van de voornaamste acties: - oktober' 89 eerste actiedag met 4000 deelnemers - december'89 Sinterklaasbrieven naar het kabinet Openbare Werken - januari'90 3000 aktievoerders op bezoek bij de minister van Openbare Werken Sauwens - september en november'90 brievencampagne - oktober'90 tweede actiedag met minister van Verkeer Dehaene en 5000 deelnemers - juni'91 debat met minister Sauwens te Turnhout - november'91 ontmoeting met minister Sauwens te Turnhout - december'91 uitgave van een actiekalender met briefkaarten - maart'92 bezoek aan minister van Openbare Werken Kelchtermans - voorjaar'92 brievencampagne naar politici - september'92 blokrijden naar school - oktober'92 derde actiedag met minister Kelchtermans en 2000 deelnemers die regen en kou trotseren - '93 en '94 opvolgen van de dossiers via lOK - april'95 brievencampagne - april'95 gesprek met minister-president Van den Brande - juni'95 ontmoeting minister-president Van den Brande - juli'95 herdenkingsactie verkeersslachtoffers in Merksplas - oktober' 95 vierde actiedag met de ministers Baldewijns en Van den Brande - december'95 -januari'96 brievencampagne - maart'95 nota kabinet Openbare Werken.

Reakties

Hoe lang zal Fietspaden Nu nog actie moeten voeren vooraleer al de gedane beloften zullen gerealiseerd zijn? 10

Vooral door de massale acties en de ruime weerklank ervan in de media kwam er dan toch reactie vanuit Openbare Werken. Men moest inderdaad ook toegeven dat de aangeklaagde situatie een bittere realiteit was. Dit was ten andere voorhaan reeds ten overvloede aangetoond aan de hand van bestaande verkeerstellingen en -studies. Hieruit bleek dat in onze regio verschillende gewestwegen absolute prioriteit moesten krijgen. De eerste studie die dit op objccticvc basis bevestigde was deze van de lOK en dateert reeds van 1984. Minister Sauwens gaf in '90 openlijk toe dat Noorderkempen in het verleden stelselmatig achtergesteld werden en dat hier dringend een inhaalmanoeuver noodzakelijk was. Hij beloofde toen de spoedige realisatie van vrijliggende fietspaden voor het traject Hoogstraten-Rijkevorsel. Ook minister president Van den Brande heeft zich reeds herhaaldelijk op eenzelfde wijze uitgelaten, en zich daarbij publiekelijk hierin verandering te zullen brengen. Een kort citaat uit een persnota van 15-10-'92: Studies van lOK en van de administratie, maar ook de dagelijkse ervaring van duizenden kinderen en ouders tonen aan dat de Noorderkempen dringend nood heeft aan een degelijk en uitgebreid fietspadennet. De Noorderkempen heeft via de actie Fietspaden Nu krachtige signalen gegeven aan de overheid. Ik ben ervan overtuigd dat we met het


driejarenprogramma tegemoet kunnen komen aan de gerechtvaardigde verwachtingen'.

3-Jaren programma Bij zijn bezoek op de actiedag in oktober '92 beklemtoonde de toenmalige minister Keichtermans dat zijn beleid gebaseerd was op objectieve prioriteiten en dat de beloofde inspanningen daadwerkelijk zouden uitgevoerd worden. Voor de gemeenten uit de Noorderkempen was dat: - in '93: N14 Minderhout-Meerle; kruispunten N126-131-l32 in Merksplas; Nl24 onteigeningen Turnhout-Merksplas: N124 Merksplas-Wortel. - in '94: N124: uitvoering Turnhout-Merksplas; N 124 onteigeningen Merksplas-Wortel; doortocht Hoogstraten. - in '95: N14 Minderhout-Meer 2de fase; N 124 uitvoering Merksplas-Wortel. Op 19 oktober' 94 werd vanuit het kabinet Van den Brande een uittreksel van de nieuwe 3jarenprogrammatie gefaxt. Daarin staat zwart op Wit: - in '95 Minderhout-Meerle derde fase - in '96 N124 uitvoering Wortel-Merksplas; N 144 Hoogstraten-Wuustwezel - in '97 N14 Rijkevorsel-Oostmalle. Op 22 april'95 bevestigde Van den Brande dat 'de destijds gedane beloften effectief zullen gerealiseerd worden. Een mogelijke kabinetswissel na de verkiezing zal daarop geen invloed hebben.

maar een fietspad aangelegd en na veel uitstellen werd er in het voorjaar dan toch een begin gemaakt met de fietspaden tussen Merksplas en Turnhout. Uit een brief van minister van Openbare Werken Baldewijns van beginjanuari blijkt dat voor 1996 enkel Hoogstraten-Wortel en voor 1997 Minderhout-Meerle en Minderhout-Meerle zijn voorzien 96. Over alle vroeger gedane beloften werd echter in alle talen gezwegen. Het ministerie van Financiën trok zelfs de opportuniteit van de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Merksplas en Wortel in twijfel. Ook over het traject Hoogstraten-Loenhout en Rijkevorsel-Malle werd met geen woord meer gerept. Tijdens het bezoek van de ministers Baldewijns en Van den Brande aan Hoogstraten werd er met geen woord meer gerept over de continuiteit van het beleid en de gedane belof ten. Van een meerjarenplanning voor Openbare Werken leek niet veel meer te merken. In januari van dit jaar schreef Fietspaden Nu beide ministers aan met het verzoek om meer informatie. Doch er kwam geen reaktie.

Krachtige eis Het valt dus niet moeilijk te begrijpen dat Fietspaden Nu erg ontgoocheld is over de reaktie van tal van politici. Zij zullen daarom in de toekomst niet nalaten de beleidsmensen voor hun genomen engagement ter verantwoording te roepende lacunes in het beleid bij de bevolking en via de media aanklagen. 'Wij stellen daarbij geen nieuwe eisen, vragen

alleen dat de gedane beloften worden waargemaakt. Wij verwachten geen ongerechtvaardigde voorkeursbehandeling, wel de uitvoering van de door twee opeenvolgende ministers van Openbare Werken en de ministerpresident toegezegde inhaalbeweging die onze regio na lang wachten geeft waar ze recht op heeft en waar ook reëel nood aan is', aldus Fietspaden Nu. Zij eist daarom dat de realisatie van vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de N 124 tussen Merksplas en Hoogstraten (inclusief de noordzijde Wortel-Hoogstraten) absolute voorrang zou krijgen, vooral omwille van de drukke schooltrafiek over dit traject en de zeer grote verkeersonveiligheid voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zou er onverkort werk moeten gemaakt worden van de realisatie Minderhout-Meer, Hoogstraten-Loenhout en Rijkevorsel-Malle. Op middellange termijn dienen ook de doortochten van alle betrokken gemeenten veilig gemaakt voor de zwakke weggebruiker.. Om deze eisen kracht bij te zetten roept Fietspaden Nu alle schoolgaande fietsers op om maandag 16 september 's morgens in blok naar Hoogstraten toe te rijden. Vanuit de omliggende gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Loenhout, Sint-Lenaarts en vanuit alle Hoogstraatse deelgemeenten wordt er onder poi itiebegeleiding de volledige weg ingepalmd. De gemeenten Rijkevorsel en Meerle, die onlangs nieuwe fietspaden gekregen hebben sluiten zich uit solidariteit aan Brussel zal er niet naast kunnen kijken.•

Wat is de realiteit? Fietspaden Nu is verheugd vast te stellen dat er weliswaar schoorvoetend, maar toch onmiskenbaar een begin gemaakt wordt van de realisatie van de beloften. Het traject HoogstratenRijkevorsel werd daadwerkelijk gerealiseerd. Dc vrijliggende lïetspaden aan weerszijden van de baan Minderhout-Meerle kwamen er enkel dank zij een grote financiële inspanning van de gemeentelijke overheid. Tussen Wortel en Hoogstraten werd er enkel aan de zuidkant nog

lVLOERENI 4&WXP )JV CICI PU

;is:iji

rU 4

•i3uIIi

m

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Zonder woorden...

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A


Paula Rombouts-Stes

Twee rechterhanden Toen PAULA STES, geboren in Loenhout, klein was, bleek ze linkshandig. Haar 'stoute' hand werd voor het schrijven daarom op haar rug gebonden. Deze ondertussen achterhaalde pedagogische aanpak is haar steeds goed van pas gekomen voor haar latere passie: handwerken. Paula is bezeten van haar hobby. Het gebeurt soms dat Frans tijdens een autoritje plots de rem moet dichtgooien wanneer Paula ergens aan een raam een handwerkje ziet dat ze daarna wil namaken. Of dat ze 's nachts opeens een oplossing vindt voor een uitwerk-probleempje dat ze overdag had.

In de huishoudschool van St.-Lenaarts haalde ze grote onderscheiding in Snit en Naad. En terwijl haar zusters naar dc akker moesten, mocht Paula thuis 'de kitten kuisen' en alle verstclwerk doen. Na haar huwelijk met Frans Rombouts kon ze haar hobby ten volle uitoefenen. Voor het Jaar van het Dorp in 1978 ontwierp ze voor KVLV een prachtig hedendaags Meers tafereel en werkte het uit in 'lappenschilderij'. Ze behaalde er landelijk de 3de prijs mee. Vanaf toen was Paula echt van de microbe gebeten. Ze nam deel aan prijskampen van diverse (handwerk)tijdschri ften zoals Ariadne, LibelleRosita, Margriet. Rijk der Vrouw, cnz... en behaalde vele prijzen en onderscheidingen. Het werd een brede waaier van handwerkkunst waarin disciplines als naaldenkant, horduurwerk, kruiskessteek, patchwork, richelieu, enzovoort aan bod kwamen en gecombineerd werden. Later kwam daar apart nog eierschilderen. Anton Pieck-kaartensni jden. brood(lceg!iglIlcn en 11oppen iii:ih en bij

Op de jaarlijkse hobby-tentoonstelling in Meer is Paula vaste gast. Elk jaar probeert ze verrassend uit de boek te komen en ze laat zich voordien niet in de kaarten kijken. De kinderen en kleinkinderen hebben ook veel ontzag voor moeder en oma. Dc kleinkinderen zijn fier op de geschilderde beertjes in brooddeeg of het Schalulleke dat oma voor hen fabriceert. Op een mooie dag hadden Maria en Kris zelfs het totale oeuvre van moeder reeds netjes onder elkaar verdeeld 'voor later'. Paula kan er hartelijk om lachen: 'Voor onze Frans school er n ih n ei.

Niet te tellen uren kropen in deze prachtige sprei. Handwerken is geen dure hobby. Overschotten van lapjes stof kosten niets. En als er al iets gekocht moet worden is het in zo'n kleine hoeveelheid dat de kostprijs verwaarloosbaar is. De bestede uren daarentegen zijn ontelbaar. Tweehonderd tot driehonderd uren voor een serieus p:och orI .ttik i niet e etdIc\ en

I.1i.

Paula Rombouts-Stes in haai handst'erk eldorado

Een derde prijs voor deze uitbeelding van Meer in lappenschilderij.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 12

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


HOBBY

Ook Fi an loo 1 Zi /1/? / 1 oiibcîu i ç'd. maken is zijn specialiteit.

Bez no

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

1

een bezoek méér dan waard.

5

v woondecoratie

1~ tel 014

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

-

69

90 02

ook op zondag open op maandag gesloten 1, 1

Ral:ni rhc / h/ lI in

(/ 0 / (//1

De beide woonkamers van de familie Rombouts-Stes (Bergenstraat 23 in Meer) zijn een waar Eldorado voor de handwerkkunstenaars. Honderden creatieve kleinoden hangen aan de muur of staan in de rijkgevulde kasten. Tevens houdt Paula een inventaris bij van persknipscls en gewonnen prijzen. Maar ook FRANS laat zich niet onbetuigd in de handwerkkunst. In zijn plastic serreke maakt hij op lumineu,e wijze betonnen afgietsels van plastic ballen en immense rabarherbladen. Ook als bezemmaker is hij actief. Van berkentwijgen maakt hij ook sierpauwen die in geen enkele tuin misstaan. De tijd gaat er zo mee voorbij en zorgen vergeet ge ermee', besluit Frans filosofisch. Meer moet dat niet zijn. •

.

K

W O NINGB OUW BVBA

„r

03/315.87.14

143

13


1 ILI) iTIQi&XIJ 1 !

Blauwbossen

[.J?Ii n d

autobanden

U,o,-- --PEETERS * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/ 314.6305 -

1

T'

.JI'T

•

Mulricultureel onderonsje in de Blauwbossen. Wciar Minderhout groot in kan zijn.

lE 4WIJJ~ --404ma

Herman Hillen, afkomstig uit Rijkevorsel woont al IS jaar in Antwerpen maar wil de Antilliaanse Feesten niet meer missen. Sinds vorig jaar komt hij mnet zijn tentje, heeft intussen hier al heel war vrienden leren kennen en ook dit jaar was het weer direktfeesr. 'Want voor te dansen moet ge op de Antilliaanse Feesten zijn. Alleen gaat het soms nogal hevig...'

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

k

a'99 14

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


BLA UWBOSSEN

1 Jan Vissers uit Meerle is alt'ast een paar uur kwijt van defilm. in de vroege uurtjes werd hij op liet terrein wakker gemaakt en vriendelijk verzocht te vertrekken. 'Het is eigenlijk niet ineneIjk. Dit is een aanslag op het leven. Die geel linionaadjes gingen er wel vanzelf in, maarnu heb ikertocli wel spijt van.' Jan vond zijn caravan en zijn maat Fons maar amper terug. Hoewel het op één na de enige caravan was op de weide. Vorig jaar kwamen zij 'oor het eerst naar de Antilliaanse Feesten, dit jaar verlengden zij het feesi niet enkele nachtjes op de camping. Dat belooft alvast voor vol gend jaar.

iVillv Jacobs is in zijn nopjes: cle kassa loopt. Volleybalclub de Gelmers verzorgde liet ontbijt op de camping. Eieren en spek bakken, koffie zetten, broodjes smeren,... van 10uur 's morgens tot 2 uur 's middags werd er niet gesmasht.

Goeiemorgen

Antilliaanse vrijkaarten Onderstaande inzenders hadden het 2eluk om door de onschuldice hand van dienst uiîgckcvc n tt v ot den uit de st IpLI brieven t. n k t iii ji. s die in de brievenbus ' telt. n De andere lezers zul ten hun kans volgend jaar weer kunnen wagen en hebben dan hopelijk meer geluk. 2320 1 loogstraten Kristel Van Opstal Vrijheid 120 Leo StotTelen \'an Aertselaarplein 6 bus 3 2320 Fioogstraten Ât.he. lsc1r itt 82 2 20 Hoogsir ttcn M ntinc Ladc tjckx Dannv Meyvis Bculken 8 2321 Meer Patrick Godrie Meerlesewee 40 2321 Meer Pol Jacobs Murkweg 1 2328 Mecrie Jan Christiaensen Pannenhuisstraat 24 2330 Merksplas (ngrid Mertens Achteraard -I 2322 Minderhout 2323 Wortel Eva De Wolf Grote Plaats 49 Ruih Van 1 oott.n 22 \ oittl L int.nht.i 60

Algemene Bouwonderneming

/RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11 .24.

Autotel:01 7/16.92.80.

lig Frans Michielsen en Frans Vollebrecht, vissers in hart en nieren hadden hun haimden vol de visvijvers van hun club De Schepzak te vrijwaren van nachtelijke en ochtendli/ke duik- en stoeipartijen. Maar dit doen zij met de glimlach, want het begrip langs beide kanten is uitstekend. intussen werd er gebakken en gesmeerd in de kantine waar reeds voor liet vierde jaar ontbijt geserveerd wordt. 'De eerste jaren waren wij hier aan de Desta enkel aanwezig om onze visvijvers te bewaken. De vol gende jaren tapten wij al eens een pintje tot

er ook meer en mneer vraag kwam naar een ontbijt 's morgens: of misschien liever 's middags. Wij zijn daar dan met onze club, allemaal vrijv'illigers, op ingesprongen en dat doen we nu zo al vier. jaar. De kas vaart er goed mee, we kunnen er het onderhoud i'an de vijvers mee helpen bekostigen, nieuwe vis kopen, of de kantine verder uitbouwen. En al is het dan volgens sommigen allemaal wat 'anmateuristisch' het is hier, zoals ge ziet, heel gezellig en toch goed verzorgd.'

t

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Ik


BLA UWBOSSEN

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

.................... :

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Een reuze tent, vrijwillig opgesteld doorde chiro van Kasterlee, voor de vrienden feestvierders. Het cafĂŠ dicht in Kasterlee en met de vrienden en klanten een weekendje feesten op het ritme van de caraiben. Een betere reclame kan men zich moeilij ker voorstellen.

Gezellig sJ'eri/e in de ,(anĂŽiiie inn de i'l.sclu/). Niet :n'enin,en, maar toch een stevig ontbijt, en dat is niet te versmaden na een warm nachtje doorzakken in de Blauwbossen. Vorig jaar werd er 357 maal en volledig ontbijt opgediend, naast losse broodjes, boterhammen, enz. Dit jaar /cwam de grote concurrentie van de Antilliaanse Feesten zelf verzorgd door de volleybalclub De Gel,ners.

Serge Vindevoghel komt al voor het zesde jaar naar de Blauwbossen afgezakt en bouwt er ook op de camping een gezellig feestje met vrienden en vriendinnen. 'Dit jaar zijn we zelfs niet naar het optreden gaan zien. Wij bleven op de camping. Wij hebben alles zelf bij, eten drinken, mijn trommel. Voor jongeren is de inkom vaak te duur. De camping hier is echter gratis en goed georganiseerd. Wat wil je nog meer?' 16

1

v

Nadorst en verfrissing...

/


BLA UWBOSSEN

Deze Rode Kruisploeg uit Malle lieeji er een nachtje op de cwnping opzitten, zonder noemenswaardige problemen of interventies. Enkel wat hoofdpijnen (ge zoudt voor minder) en wat schaafwonden dien dcii verzorgd te worden. Tijdens de optredens vrijdag en zaterdag was er telkens zo 'n 20 man op het terrein aanwezig. Omdat er vorig jaar enkele ongelukjes waren op het kainpeerterrein werd de aanwezigheid nu ook naar hier uitgebreid. Ook ploegen uit Turnhout, Vosselaar, enz. namen aan depermanenties deel verniits het geheel gewestelijk werd georganiseerd.

Zelfs /iUt J)C)/5!Oe/) llijjt er een a/)(li 5ïI!ljC daiisfcsiijii 1 cge legd. Vroeger had ik nooit geen tijd. Ik had een seizoen gebonden bedrijf. Nu ik op pensioen ben kan ik eindelijk naar hier komen. Mijn vrouw komt uit Indonesië maar wij hebben de Antilliaanse Feesten leren kennen via een nieuwsbrief van Antillianen in Nederland. Het is hier prachtig. Alleen zou je dit moeten kunnen spreiden over een ganse week.'

INTER IE U RA DVIE S & UITVOERING Bve, tol vol çend jaar!

Opgelet! Nieuwe openingsuren in de Wereidwinkel van Hoogstraten: Op woensdag, donderdag en vrijdag: open van 15.00 tot 17.00 uur Op zaterdag: van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 1 september.

DECORA TIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedlaan 217-279

2320 Hoogstroten

TeL 03/314 52 78 - Fax 03/314 88 02

17


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@@22~~229n

Vorig nummer was zeker geen komkommertijcl-nummer hoewel sommige collega's in hun aanhef hiervoor vreesden. Wat voorbarig, maar dit fenomeen bestaat dus wel echt : half juli tot eind augustus valt er effektief weinig nieuws te rapen. Deze periode is de echte komkommertijd en schrijflramp kan dan helen. Wanneer we dit schrijven is de uitslag van Begijntjes Laat Besluit nog niet opgedroogd en in een waas van verbrande houtskool en de geur op het lijf van dichtgeschroeid vlees zitten we te hopen dat de fotograaf toch enkele foto's van het gebeuren tijdig weet te ontwikkelen voor publicatie binnen 10 dagen. Het weer was er, de spanning zeker, en het vertoon van de kinderen opperbest. Hoewel tal van kinderen maar vooral (onder invloed van hun) ouders het laten afweten, is deelname aan dit dorpsfeest een must : ĂŠĂŠnmaal per jaar veertien dagen samen met de geburen werken aan een gezamenlijk projekt is nodig en doet vooral veel deugd: getuigenissen te over. Er wordt al genoeg geklaagd over de teloorgang van wijk- en gebuurtewerking. Het gebrek aan naai-kunst, of gebrek aan tijd voor het wagen-werk zijn excuses die we niet willen aanvaarden. Straks staan de lange donkere winteravonden voor de deur en is het gemis aan contact de grootste klacht. Enkele verenigingen bezorgden ons reeds hun eerste programmatie voor het najaar : een nieuw werkjaar vangt blijkbaar aan. Welaan, laat het ons weten als je denkt dat ook anderen moeten delen in uw bezigheden.

Kort na het opruimen in het eigen gebuurte, vonden we de bewuste fotos in de brievenbus. Je moet het toch maar weer doen. die fotograaf. De Wisselbegijn werd terecht gewonnen door het gebuurteBuizelhoek met het thema '30 jaar Wisselhegijn. De Wisselezel, prijs van de kinderjury, werd toegekend aan het gebuurte Statie, rollers en skaters : 'onze vava op een driewieler, onze vava is een skeeler'. Maar niet getreurd. Voor de mooiste terp kwamen drie gebuurten in aanmerking : Boereneind. Lindendreef en Thijsakker. De jury was erg in de wolken over de stijl en animatie in de stoet : daar was in tegenstelling tot vorige jaren flink aan gewerkt. Ook viel hen op dat de oudere jeugd (+ 16 jaar) betrokken werd in de opbouw en uitvoering van de verschillende toneeltjes.

Het Begijnhof verzorgde zeer goed de kattekleren, de poezegezichten van de begeleiding. Vrede en Vriendschap had een mooie trein en verzorgde attributen. Het Boereneind had een prachtige opstelling van decor en van de kinderen. De Westhoek beschikte over mooie geschilderde decors. Het liedje van de Lindendreef was mooi en werd goed uitgebeeld. Het verhaal van de Thijsakker was erg duidelijk; er waren mooie muziekinstrumenten en er werd goed gebruikt gemaakt van de volledige ruimte van het podium. Tot zover het oordeel van de jury. Hoogstraten mag tevreden zijn. Begijntjes Laat Besluit is niet dood. Laat ons, laat ons, vreugde maken onder ons.

de Greef Dorj, 42 Ri7kevorsel Tel. 0313146250 -

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken.

Laat daarom mooie fotos maken. Door een professioneel fotograaf.

DE WISSELBEGIJN

Met 84 kinderen non het gebuurte Bui:elhoek de begeerde trojee 'Wisselbegijn'. Hun thema '30 jaar wisselbegijn' sprak de jury sterk aan. Vooral de uitvoering ervan deed de balans overhellen in hun richting.

18

Foto-video

Buiten brandweerlut, iesuleIier,. hegijntjes had hei gehuiii'te Buizelhoek kinderen te over om nog een flinke dansgroep aan het werk te zetten. Op de achtergrond isde mand van de luchtballon nog te zien.


HOOGSTRA TEN

JOHAN VERMINNEN

OP ZOEK IN Hoogstraten.

OPEN MONtJMENTEN DAG

Voor wie de vakantie misschien toch niet eindigt op 31 augustus, en bij nog een mooie nazomer, zijn er nog steeds de zoektochten. Een drietal kunnen nog tot eind september gereden worden. Vooreerst is er de Vakantie- en fotozoektocht gepresenteerd door de KWB-afdeling van Meer. De route is 37 km lang en voert je langs de mooiste plekjes van Hoogstraten en deelgemeenten. Een beetje logisch denken en wat zoekwerk leidt naar de juiste oplossingen. Dan is er dc Fotozoektocht van de Landelijke gilde iii sanieuwem king nie( KVLV en KLJ en die brengt je tot in Rijkevorsel en Merksplas. 30 kilometer lang. Tot slot is de Auto- en fietszoektocht van de Vrouwen van het Algemeen Boeren Syndicaat zo'n 35km lang en voert je van Hoogstraten, via Loenhout, Sint-Lenaarts, Wuustwezel, Brecht. Rijkevorsel naar Wortel. Deelneniingsformulieren voor deze drie zoektochten zijn verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor aan de prijs van 100 BF per zoektocht. Succes! Knnstkring Spijker blijft niet hij de pakken 7ilten Hoewel ons noe summiere informatie werd he.iored over het volledige aanbod van hei komende seizoen 1996-1997 is hun eerste aktiviteit een schot in de roos. Woensdag 9 oktober, 5 jaar na een eerste maal te gast zijn geweest, wordt Johan Verminnen in de Rabboenizaal verwacht voor zijn Tourde Chant-programma. Deze Vlaamse artiest nog voorstellen is nauwelijk nodig sedert meer dan vijfentwintig jaar heeft Johan Verminnen een uitgebreide niuzikale carrière uitgebouwd. Samen met ex-leden van zijn begeleidingsgroep, zijnde Jean-Marie Aerts, Tars Lootens, Raymond van het Groenewoud, Jean Blaute heeft hij de grondslagen gelegd van de Vlaamse rock-sien. 'Laat me nu toch niet alleen', 'Rue des Bouchers', 'Brussel'. 'Paulien'. en 'Volle Maan' zijn titels die menig lagelander uit volle borst meezingt. Vanaf 'Ik voel me goed' besluit Johan Verminnen niet langer als groep op te treden. Enkel met begeleiding van Tars Lootens gaat hij de chanson-toer op. Zijn liefde voor het franstalige chanson is bekend en straalt uit zijn iiederlanstalige liedjes. 'Mooie dagen' is de titel van zijn verzamel-CD die een twintigjarige carrière moet overzien in 1989. In Hoogstraten op woensdag 9 oktober wordt Johan Verminnen begeleid door Bert Candries, bas en gitaar, en door Leo Caerts Jr. op piano. Aanvang van het programma is vastgesteld om 20 uur. Kaarten voorverkoop kosten 300 BF, aan de kassa 350 BF. Reservaties kunnen gebeuren op het nummer : 03/3 14.55.36.

DAVIDSFONDS Bij de start van hei nieuwe werkjaar van het Davidslonds valt een en ander te melden. Alfons Livens heeft de voorzittershamer onder tussen doorgegeven aan Raf Peeters die de politiek van verjonging in de vereniging wil verderzetten. Ledenwerving en het contacteren van bestaande leden start in september. De drempel om lid te worden is verlaagd doordat de lidmaatschapsformule vereenvoudigd is. Enerzijds is het Davidsfonds bekend om zijn uitgaven literatuur, poëzie. Infodok (jeugdboeken), kunstboeken en CD's. Anderzijds bieden plaatselijke verenigingen jaarlijks een gevarieerd aktiviteitenprogramma aan. De afdeling Hoogstraten heeft als werkgebied Meer, Minderhout. Wortel en l-loogstraten. Omdat de bestuursploeg nog niet helemaal rond is met het volledige programma van het komende seizoen, brengen we hier slechts een greep uit het voorlopig aanbod. Vooreerst zijn er een aantal uitstappen gepland 12 oktober trekt men naar Meerle en Meersel-Dreef waar de religieuze gebouwen zullen bezocht worden. Op woensdag 23 oktober wordt een bezoek aan Brugge gebracht. Onder de noemer vorming wordt gedacht aan een voordracht over de komende veranderingen in de spelling van onze taal. In de reeks Universiteit Vrije Tijd wordt op vier donderdagen een cursus over de geschiedenis van het zestiendeeeuwse humanisme in de Nederlanden gegeven onder de titel 'Renaissance met een hoofdletter'. Verder zal een concert bijgewoond worden in De Singel in Antwerpen, is er een voordracht 'Humor in de prent' vastgelegd en organiseert men het Kerstconcert in de kerk van Hoogstraten. Wie meer wil weten over één van de aktiviteiten of over de werking en het lidmaatschap van het Davidsfonds, kan contact opnemen met Swa Verschueren, Lindendreef 21, tel. 314.11.88.

Zondag 8 september is het traditioneel weer Open Monumentdag en is binnen de fusiegemeente 1-Ioogstraten weer aan de beurt om de aandacht te trekken op enkele monumenten. Nu, men kan niet alle vijfjaar dezelfde gebouwen in het daglicht stellen. Daarom werd nu gekozen om meer in detail te gaan kijken naar diezelfde monumenten. 'Schilderen met licht' is het thema dat dit jaar aan bod komt. Bedoeld wordt op de gebrandschilderde ramen (en ontwerpen hiervan) van de hand van Jan Huet. Op die bewuste zondag worden geleide bezoeken aan het Historisch stadhuis en aan de SintCatharinakerk georganiseerd, tussen 13 en 16 uur, aanvang telkens op het uur. Beide gebouwen zijn die dag Vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur. Ook de IKO-Galerij kent dezelfde openingsuren want daar vindt van zaterdag 7 tot en met zondag 29 september een tentoonstelling plaats in hetzelfde thema gebrandschilderde ramen en ontwerpen van Jan Huet. De openingsuren van het IKO zijn tijdens het weekend van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Op woensdag kan men er terecht van 18 tot 22 uur, voor het overige tijdens de week op afspraak. Wie meer wil weten over de kunstenaar Jan Huet, die moet het Infoblad van de gemeente Hoogstraten van augustus 1996 raadplegen waarin twee pagina's gewijd worden aan zijn leven en werk. Voor info en geleide bezoeken kan men zich wenden tot de Dienst voor Toerismeen Cultuur, 340.19.55. 19


HOOGSTRA TEN

Sint-Martinuszangkoor

aan daguitstappen in Hoogstraten & omgeving tot en met Rijkevorsel, Brecht en Es.sen.

7iida g 15 septelliber ial het SintMaii in u siangk oor an Las elite in om 1011 ur de Plechtige Hoogmis zingen in de SintCatharinakerk. Tot 1958 telde het St.-Martinuszangkoor, zoals bijna alle kerkkoren in onze gewesten, slechts mannen. In dat jaar werd het huidige vierstemmige koor boven de doopvont gehouden. Wat aanvankelijk als een tijdelijke vereniging bedoeld was, bleek tegen de tand des tijds bestand. Ook thans staat het kerkkoor steeds klaar om de liturgische hoogdagen enige luister te geven. Het vele werk oni al de leden op het gewenste niveau te brengen, berust in de bekwame handen van Jan de Coster, die het zangkoor sinds een vijftiental jaren met veel inzet leidt. Zij traden reeds op in verschillende kerken van Vlaanderen en Wallonië, o.a. te Beauvoorde, Zoutlecuw en Walcourt, maar ook in Blankenheini, een met Zaventem verbroedercle Duitse gemeente. In Hoogstraten kunnen we luisteren naar het volgende programma: Intrede: Wachet auf, uit Cantate 140 van J.S. Bach: tussenzang: Tehe Poem van Bortnianski uit de Orthodoxe ritus; offerandezang: Alta Trinita: communie: Ave Maria van Pol de Coster: slotzang: Laudate van Pol de Coster en Kyriale: Mksa 5h. Marlini van Jan de Coster.Li

Met de'HOOGSTRAATSE VARIATIES OP

Oud papier Zondag S september zal cle KLJ hei oud pap ier weer huis-aan-huis komen ophalen. Om deze papierslag snel en ordelijk te laten verlopen,

vraagt de KLJ om al het papier goed ingebonden vanaf 8.30 uur aan de kant van de Straat te letten. Niet verneten? De KLJ dankt u

Nieuwe brochures 0! \ all met promotie CH dat heeft men op de Toeristische Dienst goed begrepen. Na de gloednieuwe promotiebrochure die in het voorjaar verscheen, rolden er zopas alweer twee nieuwe toeristische brochures van de pers. In de

Tnerisine staal

brochure 'DAGTRIPS VOOR GROEPEN' vinden groepsverantwoordel ii ken een aanbod

Stan Pauwels herdacht

EEN FIETSTOCHT' kunnen fietsliefhebbers dan weer een fietsarrangenient samenstellen met overnachtingsmogelijkheden in de formule 'Kamer met Ontbijt'. Beide brochures zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag. [1

KAMPIOENSCHAPPEN Op ionctag IS epteinher iul de Groeiie Kring

Hoogsiraten liet Provinciaal Ploegkampioenschap en een provinciale Gymcanawedstrijd organiseren. Plaats van het gebeuren is aan de Terbeeksestraat (baan van Meer naar Loenhout). Beginuur van de wedstrijden is bepaald op 12 uur. Als bijzondere attractie zal er in sanienwerking met 'Het aangespannen trekpaard' een ploegen behendigheidswedstrijd voor trekpaarden worden ingericht. Hiervoor dient nien zich in te schrijven en dit voor 10 september. bij L. Stevens op het numnier 666.94.07 of bij L. De Bie op 667.62.91. Alle belangstellenden zitn van harte welkom.

KOM OPTEGEN KANKER Op i:iteiclag 7 en tondag S september organiseert de aktie KOTK zijn tweede plant esweekend. Opnieuw zullen overal in Vlaanderen duizenden vrijwilligers huis-aan-huis, op niarkten en manifestaties 'Kalanchoës' verkopen. Dit zijn robuuste kleinbloemige potplantjes, in diverse kleuren, die verpakt zijn in cellofaan. Met de opbrengst van de verkoop worden projecten voor kankerbestrijding gefinancierd maar ook psychosociale hulpverlening aan patiënten en hun omgeving alsmede palliatieve initiatieven worden gesteund. Daarom wordt wederom beroep gedaan op uw medewerking : hetzij als medewerker voor de deur-tot-deur verkoop, hetzij als koper aan de deur van één of nieerdere plantjes. Wie alsnog de handen uit de mouwen wil steken, moet zich dringend melden op de dienst Welzijnszaken op het stadhuis, tel. 340.19.53.

Tijdens het laatste aardbeien-dubheltornooi van de Hoogstraatse Tennisclub, werd haar grote nioderator op een gepaste wijze herdacht. Traditiegetrouw werden de finales 's zondags beslecht waarna de kampioenen tijdens de prijsuitreiking bekroond werden. Tijdens deze uitreiking schonken Rit Van Opstal en haar man Wally Wagtmans de club en in het bijzonder Magda Aerts (weduwe van Stan) en haar kinderen, een buste van Stan, geboetseerd door kunstenaar Paul Huybrechts uit Wuustwezel. 0

wmo

IOë

Je weet wel, daar op de Ioek in

HOOGSTRA TEN

44

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil 0 .

. . ..

~ W ft

20

au ng


HOOGStRÂ TEN

VITO doet het weer! Regelmtig Lomt het Vrij ln'tituut voor Technisch Onderwijs (VITO) van Hoogstraten in het nieuws omdat leerlingen of leraars weer eens een bijzondere prestatie hebben geleverd. Momenteel werken chirurgen in enkele Antwerpse ziekenhuizen met een nieuwe geleider voor het plaatsen van een schroef in het bovenbeen. Dit precisieinstrument werd gemaakt door leraars en leerlingen van de afdeling Mechanica van het Vito. Deze school heeft leerlingen die regelmatig belangrijke wedstrijden winnen omdat ze bijvoorbeeld een prachtig werkstuk hebben gemaakt of omdat ze het best en het snelst een auto kunnen herstellen. Vito kreeg ook reeds heel wat appreciatie voor restauratieprojecten, o.a. van historische havenkranen, enz. Maar vandaag zijn enkele geneesheren in de wolken over de enorme nauwkeurigheid van ecn boorkaliber, ontwikkeld en uitgevoerd in deze Hoogstraatse technische school.

maanden en het heeft de operatie eenvoudiger en meer betrouwbaar gemaakt. Bovendien gaat het ook veel sneller en dat is erg belangrijk omdat we maar een beperkte tijd onder bloedleegte kunnen werken. Door het verminderen van het aantal stappen in deze werkwijze hebben we een tijdswinst van ongeveer 60%. Nu kunnen we de kruisbanden vervangen in ongeveer drie kwartier.'

Reeds geruime tijd waren de dokters W. Schenk, G. Declercq en M. Martens van het APRAziekenhuis in Antwerpen (Orthopedic Department) op zoek naar een goede gcicidcr voor hel plaatsen van de schroef in het bovenbeen. Het is een belangrijk onderdeel van de operatie bij het vervangen van de kruisbanclen. Veel sportmensen, vooral voetballers, komen in de loop van hun carrière voor deze ingreep naar het ziekenhuis. 'Ook in de medische wereld worden voortdurend nieuwe technieken ontwikkeld en diverse methoden bedacht en elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Daarom blijft men streven naar steeds betere werkwijzen. De bestaande hulpmiddelen voor deze knicoperaties voldeden niet echt. De degelijke bevestiging van de pees in het dijbeen was het zwakke punt. Met het nieuwe apparaat zit hij nu altijd goed stevig vast op de juiste plaats', aldus dokter Willem Schenk. 'Ik heb het instrument nu reeds meer dan vijftigmaal gebruikt tijdens de voorbije

Voor de ontwikkeling van deze geleider hadden de Antwerpse artsen reeds contacten gehad met producenten van medische apparatuur maar zonder bevredigende resultaten, zowel op het vlak van de gewenste eigenschappen als wat de kostprijs betreft. Het was collega-dokter Jef Michielsen (van Hoogstraten) die hen wees op de goede naam en faam van het VITO. Zo kwam dan in het begin van dit jaar Dr. W. Schenk zijn probleem bespreken met werkplaatsleider Jan Lauwereysen. Hij vond dat een mooie uitdaging voor de afdeling mechanica en gaf het project in handen van Frans Wegner, leraar mechanische technieken. Frans is natuurlijk heel blij met de vele woorden van lof die hij nu van de chirurgen ontvangt, maar hij haast zich ook om te zeggen dat het niet alleen zijn werk is. 'Ook verschillende collega's hebben meegewerkt, o.a. Louis Verbeeck en Jef Vervoort en natuurlijk ook de leerlingen van onze afdeling. We hebben eerst een proefmodel gemaakt en dat dan besproken met dr.

Frans Wegner

Schenk. Na nog enkele verbeteringen scheen het perfect te beantwoorden aan alle wensen. Begin mei konden we het definitief resultaat afleveren. Het instrument is gemaakt tijdens de lessen praktijk en naargelang hun vaardigheid kregen de leerlingen deelopdrachten. Het apparaat is niet heel groot (ongeveer 90x 120 mm) maar alle onderdelen moesten uiteraard heel precies zijn. Hoeveel uren meten, draaien, passen en frezen dat juist heeft gekost is moeilijk te zeggen: misschien een vijftiental werkuren in totaal. Het weegt ongeveer 250 gram en is gemaakt in roestvrij staal. Zowel de leerlingen als mijn collega's en ook ikzelf hebben deze opdracht met veel motivatie en enthousiasme uitgevoerd en het doet ons dan ook veel plezier dat de gebruikers zo tevreden zijn over het resultaat.' Ook Jan Lauwerysen is gelukkig 'want met dergelijke projecten kan een school eens aan de buitenwereld tonen wat men eigenlijk kan en leert in de school, m.a.w. dat scholen niet alleen maar instellingen zijn die veel geld kosten aan de gemeenschap. Over de kostprijs moeten we niet spreken: die kleine hoeveelheid metaal kost ons niet veel en het werk was een onderdeel van de praktijklessen. Deze zaken geven aan de school ecn positieve uitstraling. Het is een deel van onze sociale functie en het geeft de leraren de kans om de leerlingen op een gedifferentieerde wijze te laten werken. Dat is echt belangrijk.' Dr. W. Schenk en zijn collega's hopen dat men in het Vito nog snel een tweede (en misschien zelfs een derde instrument) wil maken want volgende week vertrekt dr. Schenk naar China, later naar Australië en volgend jaar naar Amerika. Daar wil hij op een internationaal congres zijn nieuwe methode voor het vervangen van de kruisbanden in de knie met het Vito-apparaat aan zijn collega's tonen. Deze contacten kunnen in een later stadium belangrijk zijn voor de eventuele commercialisering van het instrument. Momenteel zitten we nog in een experimentele fase maar de eenvoudige en betrouwbare werkwijze én de grote tijdswinst bij de operaties zijn belangrijke troeven. Daarom zijn deze chirurgen het Vito van Hoogstraten dan ook heel dankbaar voor de inzet en de bekwaamheid waarmee men de opdracht tot een goed einde heeft gebracht. •

nri?;;T Voor (le coördinatie, dc u!îrocring cii de ideeën oigdcii (i'. lii. r.): Jan Launervsen, Frans

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Wegner en Willem Schenk, 21


HOOGSTRA TEN

HOK organiseert watermolendag op 14 september Zaterdag 14 september is iedere geïnteresseerde uitgenodigd op een informatienamiddag over de Hoogstraatse watermolen. Deze 'watermolen' is eigenlijk een vervallen restant van een dubbele watermolen waarin tot in 1913 nog graan gemalen en olie geslagen werd. Hoewel deze ruïne nog steeds een romantisch, pittoresk beeld oplevert is het verre van zeker hoe zijn toekomst eruit zal zien. De onlangs heropgerichte HOK (Hoogstratens Oudheidkundige Kring) organiseert deze namiddag om u het verhaal van het verleden van de watermolen te vertellen. Bovendien zijn er ook sprekers uitgenodigd van molen- en monumentenverenigingen. Zij spiegelen u de mogelijke toekomstbeelden voor.

Geschiedenis Omtrent de geschiedenis van de Hoogstraatse watennolen kon u vorig jaar reeds een uitgebreid artikel lezen in dit maandblad (dec. '95). Daarom beperken we ons hier tot een beknopt historisch overzicht. Op de plaats waar nu het watermolenrestant staat heeft eeuwenlang een watermolen gestaan. Men sprak daarbij steeds van de 'Molen op het Laren' of de 'Laarmolen'. De oudste vermelding van deze watermolen dateert van 1381. De molen is in de loop der eeuwen regelmatig vernield en hersteld, afgebrand en heropgebouwd. De oudste gedeelten van het huidige gebouw dateren wellicht nog van voor de zeventiende eeuw. De Laarmolen was oorspronkelijk (zeker tot in 1405) een slagmolen. In een slagmolen werd er geen graan gemalen, maar de molenstenen werden gebruikt om oliehoudende zaden te pletten. Deze geplette zaden werden dan boven een vuurtje verwarmd en vervolgens werd met een vernuftig systeem van heipalen uit de warme, geplette koek olie geslagen. Men sprak dus van een slagmolen of een oliemolen. Er zijn echter ook tijden geweest waarin de watermolen voorzien was van een inrichting om graan te malen. Men sprak dan van een graanmolen. In een graanmolen werd soms ook schors gemalen. Zo produceerde men gemalen eikenschors, hetgeen veel gebruikt werd in de leerlooierijen. Vanaf 1747 is er sprake van een dubbele watermolen. Op de rechteroever stond dan een oliemolen en op de linkeroever een graan- en schorsmolen. Er waren dan ook twee waterraderen en de twee gebouwen werden overspannen door één groot strodak. Dit prachtige gebouw heeft bestaan tot in het begin van deze eeuw. Gelukkig zijn er nog vele prentkaarten en schilderijen bewaard van deze tijd.

De teloorgang van de watermolen In 1913 verkocht de molenaar van de Laarmolen zijn Sluisrecht. Vanaf dan werd er dus niet meer gemalen. Kort na de eerste wereldoorlog werd het linkse molengebouw volledig afgebroken. Het strodak op het rechtse gedeelte werd vervangen door een pannendak. In diezelfde periode is ook de volledige maalinrichting verkocht. In 1947 werden de bijgebouwen afgebroken (molenaarswoning, schuur, stallingen). Sindsdien is het overgebleven, lege molengebouw op de rechteroever eigendom van de

22

familie Vermeiren.. De huidige eigenaar, Jef Vermeiren, gebruikt het gebouwtje tegenwoordig als bergruimte. De toekomst van dit molengebouw is bedreigd. Door de erosie van het stromende water brokkelen er steeds meer stenen uit de keermuren. De pannen van het dak beginnen eraf te schuiven en daardoor is de eiken dakconstructie nu onderhevig aan het tergende, binnensijpelende regenwater. Het metselwerk van de muren vertoont angstwekkende scheuren en barsten. Het is overduidelijk: het is nog maar een kwestie van jaren en dit prachtige maar vergeten monumentje zal ineenstorten tot een troosteloze puinhoop op de waterkant. En dan zal elke redding te laat komen...

Een oplossing voor het overblijfsel van de Laarmolen? Er zijn verschillende mogelijkheden om de herstelling van de watermolen aan te pakken en het is de bedoeling van de informatienamiddag op 14 september dat alle geïnteresseerden en belanghebbenden op de hoogte gebracht worden van deze mogelijke toekomstperspectieven. Zo is bijvoorbeeld geweten dat de watermolen een goede kans maakt op een klassering als Beschermd Monument. De heer Jozef Spruyt (Provincieverantwoordelijke van v.z.w. Levende Molens) licht toe hoe zo'n klasseringsprocedure in zijn werk gaat en wat de consequenties kunnen zijn voor het monument en de eigenaar ervan. De heer Dirk Vansintjan (Oprichter van het Vlaams Syndicaat voor Moleneigenaars en voorzitter van TSAP) legt uit hoe men economische rendabiliteit kan koppelen aan de restauratie van een watermolen. De heer Walter Vanden Brande (Conservator van het Provinciaal Molenmuseum te Wachtebeke) zal aan de hand van dia-beelden illustreren hoe de restauratie van een watermolen verloopt. Bovendien komt de heer Schepen M. Van Ammel de visie van het Stadsbestuur toelichten. De heer Walter Vanden Brande zal ook een toelichting geven bij een bouwfysisch rapport van de waterrnolen dat de molenarchitect Paul Gevers deze zomer heeft opgesteld. Verder worden er ook nog dia-beelden getoond van de huidige en de oude watermolen. Er zal ook een kleine tentoonstelling plaatsvinden van tekeningen en schilderijen. Wanneer we dit alles samenvatten bekomen we het volgende

Programma 14.00 uur: Verwelkoming en korte historische uiteenzetting 14.40 uur: bij goed weer: Fietstocht naar de watermolen met bezichtiging ter plaatse bij slecht weer: Dia-beelden van de oude en de huidige watermolen. Vanaf 15.00 uur: Koffie in de cafetaria van het stadhuis 15.40 uur: Sprekers: J. Spruyt, Schepen M. Van Ammel, W. Vanden Brande, D. Vansintjan. 17.10 uur: Discussieronde 17.30 uur: Slottoespraak door L. Van Den Bossche, voorzitter van HOK.

Plaats en tijdstip De Informatienamiddag over de Hoogstraatse watermolen zal plaatsvinden in het Stadhuis van Hoogstraten op zaterdag 14 september, vanaf 14.00 uur tot 17.30 á 18.00 uur. Vooraf inschrijven (door middel van de bijgevoegde strook) is wenselijk.

Voor ,neer inlichtingen. te!. 314.76.81 (Jan

Verheven).

Inschrijvingsstrook De volgende perso(o)n(en) zalI zullen aanwezig zijn op de Informatienamiddag over de Hoogstraatse Watermolen:

Verzend deze strook naar: Molendag HOK p.a. Jan Verheyen Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Het moet plezant blij ven lijclens de hestuursverkiezing in maart werd

Jos Vermeiren lot nieuwe voorzitter van Kon. Fanfare DE MARCKEZONEN gekozen. AndrĂŠ Brosens werd benoemd tot ere-voorzitter. De titularis van ondervoorzitter ging naar Luc Fockaert en Jean Van Ginkel werd als nieuwkomer in het bestuur opgenomen. Goede muziek brengen zonder het sociaal gebeuren als vriendschap en samenspel uit het oog te verliezen zijnde belangrijkste pijlers waarop cle fanfare als muziekvereniging rust. Dat was ook wat Jos Vermeiren bij zijn verkiezing als voorzitter begin dit jaarvooropstelde. hij wilde tanfare zien evolueren naar een echte dorpsFanfare, de kwaliteit verbeteren maar hij vindt echter ook dat het voor iedereen plezant moet blijven en dat de fanfare De Marckezonen niet naar een concours-niveau moet toegroeien. Dat zou wellicht een te zware last worden voor de muzikanten. Ook Jean Van Ginkel denkt in die richting: 'De Marckezonen moeten goed zijn of worden, maar niet de top. Een fanfare moet amusement blijven voor iedereen.' Heden zijn er meer dan vijftig personen die op een actieve manier met muziek bezig zijn. Maar dat is niet altijd zo geweest. Halverwege de .iaren zeventig kende de Minderhoutse fanfare een dieptepunt. Het tij keerde en nu plukt de Kon. Fanfare DE MARCKEZONEN de vruchten van haar eigen muziekopleidingen. Regelmatig werden campagnes gevoerd om jonge muzikanten aan te trekken. Het merendeel van de jongeren die interesse hebben kennen natuurlijk geen notenleer. In de aanvangsfase worden zij dan ook individueel opgevangen maar wel reeds met een instrument. Vrij vlug gaat men dan over tot het gezamenlijk musiceren zodat er gestreefd kan worden naar een geheel van muzikanten die m staat zijn een

r-

mooi concert te geven met gemakkelijk te spelen muziek. Jongeren hebben het voordeel te beschikken over een spontaan gevoel voor muziek. Maar ook volwassenen zijn de rangen van De Marckezonen komen vervoegen. Een volwassene die aan het leren van muziek begint is zich meer bewust van wat hij wil. De laatste jaren valt er bij de harmonies en fanfares in het algemeen een evolutie waar te nemen van stapmuziek- vereniging naar concertband. Voor de Marckezonen vormt het Lenteconcert het jaarlijks muzikaal hoogtepunt en de repetities zijn voor een groot gedeelte daarop afgestemd. De hoge bezettingsgraad van de repetitie getuigt van veel animo wat een weerspiegeling is van een plezante bezigheid. Nochtans zal een fanfare een belangrijk element in het sociale gebeuren van een dorp blijven, zoals het opluisteren van een jubileum, kampioenenviering, kerstboomverbranding, gouden bruiloften, kermissen (Minderhout, Heike en CastelrĂŠ), herdenking wapenstilstand... Om cle groepsgeest onder cle jongeren te bevor-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

deren organiseert de fanfare elk jaar een muziekkamp en omdat dit jaar het eerste decennium muziekkampen werd gevierd koos men voor een kampplaats in de streek van Butgenbach in de Oostkantons. In totaal namen dertig jongeren deel aan dit uniek initiatief. Dit jaar lag het accent op het instuderen van marsen. Niet toevallig want in 1996 luistert de fanfare niet minder dan zes gouden bruiloften op. Eind juli werd met twee autocars, goed voor negentig personen waarvan veertig muzikanten, een bezoek gebracht aan Melipark. In ruil voor een concert en twee keer een halfuur stapmuziek mochten de muzikanten, majoretten en drumband gratis binnen en werden zij getrakteerd op een lekker etentje. Voor de ouders en vrienden en vriendinnen was het een mooi dagje-uit. Dit jaar liggen er nog twee belangrijke activiteiten in het vooruitzicht: begin november het groot mosselfeest en eind november brengt de toneelgroep van de fanfare een blijspel op de Planken.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PAUL VORSSELMANS

1 1

HOOGSTRAATS UIUAAT BANDEN SERVICE BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEM PERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPU TER Ul TL IJNING

1

-

CARWASH HINNENBOOMSTRAAT ..............

-

Hinnenboomstraat 1E 2320Hoogstraten-Tel.:03/3148157 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23


MINDERHOUT

Jaak Geets en Emma Lodewijckx: 'Verschrikkelijke oorlogsjaren!' Heel dicht bij de kerk, in de schaduw van de toren, geniet ons gouden paar met volle teugen van een welverdiend pensioen en... van het leven. Levensgenieters zijn deze rasechte Minderhoutenaren altijd geweest, alhoewel hun doortocht hier in dit aardse tranendal ook andere dingen gekend heeft. Jaak. 'Coob' in de volksmond, liet zijn eerste levenskreet horen bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog en dit op 18november 1914 en zo werd hij een van 17 kinderen Geets, waarvoor vader Frans hard heeft moeten zwoegen om dagelijks elk mondje te vullen en van kledij te voorzien. Na zijn lagere school te Minderhout was het voor dejonge Jaak werken geblazen. Er moest zaad in het bakje komen en dat werd gevuld in de 'sloeffenfabriek' van Georges Matthieu, de vader van Edmond. Nadien beproefde hij zijn geluk bij brouwer Sterkens te Meer en als jonge kerel zo dicht bij 't bier

(.lRzl iii de SCI1Oo/.dti'(Id1T noot look en Einma 25 jaargewoond hebben en dat in 1989 afgebroken werd door de gemeente vertoeven moet toch wel iets betekend hebben. Gewoontevorming is ook niet alles moet Jaak toen gedacht hebben en hij kwam terug naar Minderhout, waar hij leerde zagen bij Alfons Van Erck. Dat heeft hij meer dan 25 jaar volgehouden. Als hij thuis dan ook nog begon te zagen vond hij het welletjes en trok naar de gemeente waar hij tot in '79 in actie bleef. Zoals de meeste meisjes in die tijd liep Fmma geboren op 31 maart 1923, school tot haar 14de jaar om daarna te gaan 'dienen' hij bakker liiiil van Gestel te Meerle. Daar bleef ze drie jaar, maar bij het uitbreken van de oorlog bleef ze thiii flairna maakte 7F iirh heel wat jaren verdienstelijk in het huishouden van de familie Adriaensen in de Schoolstraat en nadien voorzag ze de gemeentelijke jongensschool gedurende 18 jaar van een wekelijkse reinigingsbeurt. Op 24 AUGUSTUS 1946 vond Jaak dat hij stilaan oud en rijp genoeg geworden was. 32 24

jaar, om zijn Emma ten huwelijk te vragen. Te voet naar gemeentehuis en kerk, het jonge paar vestigde zich hij moeder thuis. 'Ne pot, ne temst en nen eierloper waren onze cadeaus!' De kindertjes bleven niet uit, 3 stuks op 3 jaar, en het werd tijd om moeders nest te verlaten. Later kwamen er nog 3 kinderen bij en om die een fatsoenlijke opvoeding te geven hebben Emma en Jaak hard moeten werken. Zo woonden zij ongeveer 25 jaar ten huize Casa Cara in de Schoolstraat dat ettelijke jaren geleden met de grond gelijkgemaakt werd. Vlak daarvoor waar nu Laurijssen Electronics gevestigd is, bewerkte Jaak nog nen serieuze akker waarop groenten en vooral aardbeien voor de veiling geteeld wer den. 'Dat bracht ne schone cent op en met dat geld hebben wij onze kinderen kunnen laten leren, maar wij hebben er niet veel van teruggezien want op een gegeven moment trouwden er 3 tamelijk jong op een half jaar tijd. Maar ze stellen het allemaal goed en dan weet ge toch waarvoor ge gewerkt hebt!' In zijn jeugd was Jaak ook een echte pallieter. God schept dc dag en Jaak kruipt er door! Veel pintjes gepakt en deugnieterij uitgehaald. Het liefste tijdverdrijf van zoveel bengels in die periode. Maar geen rozen zonder doornen. De oorlog brak uit en het gezin Geets werd zwaar getroffen door de bombardementen. Twee kinderen. Cyriel en Paula, lieten hierbij het leven terwijl Maria voor de rest van haar leven zwaar gehandicapt was. Tot overmaat van ramp verloor vader Frans ook het leven tijdens het bombardement van Mortsel. Emma werd ook zwaar eetroffen door het oorlogsLeweld. 'Ik heb neen

Ii !J(i

L/.iI

/i

jeugd gehad. Mijn vader werd weggevoerd naar Duitsland waar hij na zwaar gefolterd te zijn geweest in een concentratiekamp overleed. Pas een jaar later wisten we waar en in welke omstandigheden hij overleden was. Ik was toen pas 17 jaar, mocht nooit weg!' Vele jaren later wachtte dan de pensioenleeftijd en Jaaks hart begon te sputteren. Reeds 17 jaar leeft hij met een pacemaker maar zijn 82-jarige benen zijn nog niet versleten, alhoewel het tempo toch een Ilinke knauw gekregen heeft. Emma bleef niet ten achter in '91 liet haar hart het ook afweten. Overbruggingen hielpen haar er terug bovenop en nu is ze nog steeds actief in de dansgroep van de gepensioneerden. In zijn jeugd was Jaak ook een fervent voetballer bij de toenmalige Minderhoutse club 'De Noordster' en later werd het duivennielken zijn favoriete sport. In '55 en '56 werd hij zelfs algemeen kampioen bij De Arkduif. Zoon (Jino heelt deze microbe overgeĂŤrfd. Emma en Jaak, twee mensen die tevreden zijn met wat ze hebben. Harde klappen hebben ze gekregen, maar ze hebben zeker niet vergeten te leven! Gefeliciteerd! U


MINDERHOUT

çuIy l>

Diamant in Minderhout

Diamant voor Julia en Mie! iVliel Donckers en Julia Rombouts vierden op 9 augustus onder een stralende hemel hun diamanten bruiloft. Eigenlijk een maand te laat maar daarvoor zijn de Olympische Spelen verantwoordelijk. Kleindochter Karin Douckers ging begin juli immers naar Atlanta afreizen. Ze stond al met pak en zak, en uiteraard paard, klaar om te vertrekken toen de fameuze kink in de kabel kwam en ze de spelen kon vergeten. Maar het feest was dus al uitgesteld... Bij hun Gouden Jubileum in 1986 vertelden Miel en Julia ons reeds hun verhaal in geuren en kleuren en nu doen ze er nog een flinke schep bij want hun geheugen laat hen nog lang niet in de steek... en als er al eens één een steekje laat vallen springt de ander zonder verpinken in.

voor het hellen naar huis mocht om toch voor het donker thuis te zijn. Huiswerk was er niet veel bij, catechismus van buiten leren des te meer! Hij moest ook al flink helpen bij 't geboer en later heeft hij de boerderij overgenomen, samen met zijn vrouw Julia.

Miel zag het levenslicht in 1911 als jongste van negen kinderen op een boerderij helemaal achteraan de Aard in Minderhout. Hij herinnert zich nog goed dat hij zich ploeterend een weg baande door de stukgereden paarde- en karresporen, richting Minderhoutdorp om in 't school te geraken. Maar voordien ging het naar Hoogstraten omdat 'den Duits' zijn fameuze draad had gespannen zodat Miel en zijn familie van Minderhout gescheiden bleven. Aan die draad hebben velen hun leven gelaten. Slimmeriken echter staken een droge houten bak zonder bodem door een opening om zo heelhuids de andere kant te bereiken. Miel's oudste broer Vic, die soldaat was, correspondeerde via hun hond die vanuit Meer brieven door de draad smokkelde. Toen Miel 11 jaar was, zag hij voor 't eerst zijn oudste broer, die 19 jaar ouder is. Daarvoor kwam men hem uit de school weghalen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden was Vic zeven jaar soldaat geweest (tweejarige legerdienst bijna beëindigd als de oorlog aanbrak!). Miel woonde zo ver van dc school dat hij 's winters een halfuur

Julia werd geboren in 1915 in Gestel, Meer. Thuis had men een grote boerderij (15 koeien!), een herberg 'in de kruisbaan-bij Piet Rombouts' en een winkel. Julia is de tweede jongste van tien kinderen. Als ze vier is, sterft moeder en neemt haar oudste zus die zware taak over. Het leek er de zoeten inval wel want het café was voor vanalles en nog wat een ankerplaats. De veekoopnian wachtte er de boeren op die hun runderen kwamen verkopen; de paardenkeuring vond er plaats, de dekhengst kwam er regelmatig zijn werk doen, de Harmonie kwam hij hen 'uitspelen' en in de winter, als men ging slibberen of schaatsen op de vennen, kwam men er zijn tenen warmen. Het was wel zwaar labeur: het werk op de akker en in 't café werd een beurtrol. De koeiernelk kwam men bij Julia aan huis ophalen maar bij Miel werd thuis nog de boter gemaakt en per fiets weggebracht naar de melkerij. Natuurlijk bezocht ook Miel regelmatig het café en zo sloeg de vlam in de pan! Maar omdat vader niets mocht weten, kwam Miel na de Vlaamse kermis op de Donck langs vdér en Julia langs achter binnen.

Mie! en Julia (vooraan rechts) hij een j'esrje van 'den heer' uit Antwerpen waarvoor Miel jachtwachter was.

Op 8juli1936 zijn ze dan getrouwd. Miel trok met de fiets maar de rest te voet van de Aard naar Geste!. 's Morgens vroeg waren ze al naar de mis geweest met de familie. In 't terugkeren moest Julia bij de kapper langs en daarna terug vanuit Gestel te voet (4 km.) naar Meerle voor de huwelijksmis van 10 uur, enkel voor het koppel, hun ouders en de getuigen. Na de mis kregen ze koffie met brood en beleg hij bakker Boeren naast de kerk. Van daaruit ging het naar alle café's waar ook de voltallige familie terug verzameld was. Eindelijk thuis begon het feest in de schuur voor alle nonkels en tantes en 's anderendaags voor de nichten en kozijns; gedanst werd er op de muziek van de accordeonspeler. Enkele jaren later werd Miel gemobiliseerd. Tijdens zijn verlof kwam men hem in het Begijnhof van Hoogstraten halen omdat 'de oorlog begonnen was' en hals over kop moest hij vrouw en kind achterlaten. Gelukkig kreeg Julia veel hulp van broer Jan. Miel en zijn maten moesten inschepen voor Engeland maar bijna elk schip werd gebombardeerd door dc Duitsers. De schrik zat er flink in maar uiteindelijk kon Miel toch naar huis. Van De Haan ging het te voet naar Antwerpen en van daaruit per krakende fiets richting den Aard. Miel was ook 18 jaar jachtwachter van een gebied dat reikte van de Vooraard tot aan de Gestelsebaan, nu ten Oosten en ten westen van de El 9. Ooit heeft hij zo nog de veldwachter en een andere keer een beambte van Waters en Bossen betrapt bij het stropen! De afgelegen hoeve heeft in de oorlogsjaren nog vaak dienst gedaan als schuilplaats, zelfs voor gendarmen op de vlucht; voor Julia en Miel toch een riskante onderneming vermits de Duitsers nooit ver uit de buurt waren daar zij regelmatig patrouilleerden bij de draad. Miel heeft, om grond te verwerven, met de hand wel drie hectaren boomstronken gerooid! Hij huurde de grond van het Klein-Seminarie maar betaalde in ruil voor het rooien de eerste drie jaren geen huur en de volgende 3 jaren de helft van de pacht. Julia en Miel kregen zes kinderen: Hilda, Yvonne. Vie, Toon. Frans en J05. Die zorgden voor achttien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Als ze terugdenkt aan vroeger vraagt Julia zich af: 'Hoe heb ik het toch allemaal kunnen doen? 's Nachts stopte ik de kousen, waste, naaide en sliep soms maar drie uurtjes!' Voor haar hoeft die goeie oude tijd echt niet terug te komen en geef Miel zijn konijnen en zijn duiven maar... meer moet dat niet zijn, of toch: van ons een dikke proficiat en nog vele gezonde jaren samen!U

25


W@Iffld

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Het jaarlijks groot verlof zit er voor het grootste deel op. We hopen dat u een goed verlof gehad hebt en dat u er weer tegen kunt voor het volgende werken schooljaar. Was het voor u niet te warm of niet te koud? Niet te nat of niet te droog? Was het voor u toch geen rampjaar? Hebt u veel komkommers gegeten in deze komkommertijd? Hebt u veel andere stukken van de wereld gezien, liefst niet te dicht bij huis? En staat ge toch niet in 't rood bij de bank? Als u dit leest staan we nog voor 2 dagen Wortelfeesten waar u uw laatste frankskes kwijt kunt die ge nog overhebt en waar 'ze' hier op rekenen. En daarna kunt ge weer voor 'njaartje aan 't gewone werk, op weg naar ons aller aansluiting bij de EMU, de Europese Unie: daarna kunnen we (misschien?) op ons twee oren slapen.

Gewestelijke sportdag KBG De 100 jaar oude Olympische spelen in Atlanta USA waren nog maar twee dagen achter de rug, of de microbe van de sport en spel was al overgeslagen naar Wortel, waar de gepensioneerden van heel ons gewest op woensdag 7 augustus hun jaarlijkse sportdag kwamen houden op het pas (bijna) afgewerkte pleintje achter de parochiezaal. Het was trouwens voor dit gewestelijk sportfeest dat er al 'n paar maanden met man en macht gewerkt is om dit pleintje op tijd klaar te krijgen. En de sportdag is gelukt! Een succes! Om te beginnen waren er niet alleen de 8 bonden van ons eigen gewest, maar nog vier mĂŠĂŠr, nl. Merksplas, Zondereigen, BaarleHertog en Weelde-Statie. Het idee om jaarlijks een sportdag voor heel het gewest te organiseren was 8 jaar geleden ontstaan: elke bond zou om de beurt eenmaal per jaar zo'n dag organiseren: Minderhout was er mee begonnen, 8 jaar terug en Wortel zou het laatst aan de beurt komen; dat was dus nu voor het eerst. Dit maakt dat ons plaatselijk bestuur eigenlijk geen ervaring had om zoiets te organiseren en dat ze het iets onderschat hadden, maar ja, wat wilt ge: als

er zo'n 450 man ineens over de vloer komt: met het bestellen en smeren van broodjes bv was 't wat uit de hand gelopen maar kom, liever zo dan andersom: het bewijst dat er veel mensen GRAAG naar hier komen! Er waren in totaal 12 spelen (voor 12 bonden) te spelen. Die werden stuk voor stuk gearbiterd door gedetineerden van de Kolonie van Hoogstraten: die krijgen zelf regelmatig les in die spelen, onder leiding van Marc Van Merode, sportmonitor. Voor die 'arbiters' is het een middel om terug in de maatschappij te komen als hun straftijd erop zit. De spelen zelf waren bv fietsen met hindernissen; bal door rolbaan leiden, korfbal, tennis, vogelpik, hoepel- of reepspel, ringgooien rond flessen, tweelingkoers, schijfrollen, 3-kegelspel, enz. Kortom, er was genoeg te doen om alle aanwezigen goed bezig te houden en te amuseren, en om tussen de spelen door de mensen te laten zitten en rusten aan tafels om wat te eten of 'ne koffie of een pintje te drinken. En hulp om te serveren was er in ruime mate, door de samenwerking van velen. De einduitslag werd tegen zeggen bekend gemaakt: 1 St. Jozef-Rijkevorsel met 117 punten, dat de wisselbeker mee mocht nemen. Vervolgens Hoogstraten, Merksplas, Minderhout, Meer. Rijkevorsel-C, Meeric. Wecicle-Statie.

Wortel (9e: als goede gastheer/vrouw laten we de meeste bloedeigen medegewesten hoffelijk voorgaan): Baarle-Hertog, Meersel-Dreef en Zondereigen sloten de rij. Allen kregen een beker mee naar huis en ieder was content over de onvergetelijke namiddag. Het had een tikkeltje warmer mogen zijn. maar het bleef droog! Met dank aan allen die zich inspannen om de gepensioneerden zo lang mogelijk fit te houden zolang het kan en zolang ze zelf willen. Tot volgend aar voor dc volgende ronde in Minderhout

Fietstochtje Anderen mogen misschien grote fietstochten of wedstrijden organiseren, zoals de ronden van Frankrijk of van de Kempen, of tochten naar Compostella of Fatima, onze KWB deed het op 4augustus wat kleinschaliger: een gewoon klein zondagmiddagtoerke van zo' n 50km door onze fusie voor gewone mensen op gewone huistuin- en keukenfietsen, naar Meersel-Dreef en terug. Er kwamen 22 deelnemers opdagen en '1 was gewoonweg gezellig. Geen groot nieuws, maar toch waard om het nog eens te doen. Inmiddels gaan er stemmen op om tegen volgende zomer of tegen volgend jaar verlof een fietsavond-drie- of vierdaagse te organiseren in eigen omgeving. We zullen er nog wel van horen, en wat in 't vat zit verzuurt niet. o

14V HERIJGERS IIkk Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! ! DAKPAN-PANELEN

als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

De Wortelse ploeg gepensioneerden 'reepten ' er lustig 01) los tijdens het .sportJeest achter de parochiezaal. 26

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


Gewestelijk ruitertornoo Op zondag II augustus had hier in de Kolonie het gewestelijk ruitertornooi plaats, georganiseerd door onze plaatselijke Paardenvrienden. Nu is 'gewest' soms wat rekbaar: voor de KBG (vorig artikel) omvat het gewest 8 parochies; volgens paardenmensen omvat ons gewest slechts de fusiegemeente Hoogstraten, dus 5 of 6 verenigingen. Maar er waren in totaal 30 (of 32?) rijverenigingen ingeschreven: de meesten uit de buurt der Noorderkempen, maar sommigen toch verder weg, zoals Bornem, Hingene, Peulis en St. Katelijne-Waver (40-50 km in vogelvlucht), wel allemaal uit de provincie Antwerpen. Toch was het geen provinciaal tornooi. Maar het was wel de moeite waard, zeker voor 'n buitenstaander, zoals ik. Er waren niet minder dan 650 paarden bij, die vanaf 8.30 uur 's morgens al op 2 verschillende terreinen bezig waren met springwedstrijden, tot 14 uur; en in 8 verschillende ringen met individuele dressuur en groepsdressuur. Vanaf 2 uuraantreden van alle deelnemers, met parade en demonstratienummers allerhande. Het meest indrukwekkend waren de springwedstrijden klasse zwaar t en II, die eindigden met een barrage. De verschillende groepsdressuren in de diverse ringen werden gewonnen resp. door Rijkevorsel, Merksplas, Rijkevorsel II, Wortel, Westmalle, Oostmalle en Peulis. Het geheel was boeiend om te zien. Buiten de 650 mensen die bij de paarden hoorden als ruiter of amazone, waren er ruim 1000 andere belangstellenden en kijkers, kenners en niet-kenners, sponsors en VIP-genodigden op de grote tribune. Alle gedemonstreerde dressuren en springwedstrijden werden deskundig aangekondigd en becommentarieerd, zodat ik als leek in het paardenvak er nog van alles van kon leren. Ik dacht vroeger dat paardentaal zich beperkte tot 'Aer' en 'Juu' of zoiets, maar nu hoor ik van verschillende soorten Drafs, o.a. Arbeidsdraf (die zie je mensen nooit doen!); contragalop (zoiets als langzaam-aan-actie bij mensen?); linker- of rechter achterhand: binnenachter heen; grote en slarigenvolte, enz. En ik dacht dat ik toch al enkele andere talen geleerd had: ge ziet, 'n mens leert altijd bij. Het weer was gelukkig niet te warm; er dreigde zelfs af en toe wat regen, maar het geheel viel mee. Ook de last van processierupsen die sommige paarden ooit wel eens gehad hadden, viel mee. Voor het overige niet anders dan lof voor de puike organisatie en voor de voorbeeldige manier waarop de andere Wortelse verenigingen handen hebben toegestoken om dit ruiterfeest te doen slagen. fl

Van de andere fronten geen nieuws

75 jaar viering in 't vooruitzicht 0p zaterdag 21 september zal onze boerinnenbond haar 75-jarig bestaan hierin Wortel vieren. We kondigen het liever van te voren aan dan alleen achteraf er iets van te vertellen. Op 16 september 1921 werd deze vereniging hier opgericht. Landelijk bestond ze toen pas 1 Ojaar: in 1911 opgericht te Leuven, en om 10 jaar later, met de le oorlog ertussen, al tot in Wortel doorgedrongen te zijn, is 'n hele prestatie voor zo'n beweging. De eerste voorzitster hier was Mieke Sijsmans, en de eerste 'duwer' zal wel pastoor Eyckens geweest zijn (hier pastoor van 1920 tot 1932), die in 1922 de inmiddels weer verdwenen parochiezaal liet bouwen, en die tevens een verwoed duivenliefhebber was. De boerinnenbond is inmiddels omgedoopt tot KVLV, katholieke vereniging voor landelijke vorming, geloof ik. Het is met boerinnen al net als met de mensen die naar de kerk gaan: het zijn er hoe langer hoe minder, dus de naam klopte niet meer. Maar ze hebben wel veel leden. En die zullen op 21 september feestvieren en laten zien dat ze de oudste vrouwenvereniging zijn, die nog jutren zo door willen gaan, in goede vrienschap. L

Pastoor Walter D'Hauwe gaat Op 5 september verhuist onze dienstdoende pastoor Walter D'Hauwe naar Antwerpen. Hij nam ruim een jaar lang de dienst van pastoor in Wortel waar en bouwde spontaan een berg "good will' op, bij oud en jong. Hij heeft recht op zijn pensioen, dat hij reeds enkele jaren voorbereidde en waar hij naar toe leefde; wij kunnen niet anders dan zijn keuze en zijn beslissing respecteren, maar we hebben er wel spijt van. Vorig jaar nog, in het julinr. van DHM, n 123, stond er boven een bladzijde over zijn komst naar Wortel zijn 'motto': 'Ik wil een pastoor zijn voor iedereen'. Dat heeft hij het afgelopen jaar laten zien. Het heeft ons deugd gedaan. Wij blijven een beetje verweesd achter. Het doet me denken aan die altijd-glimlachende kardinaal Albino Luciani, die in 1978 Paus gekozen werd en die de naam Joannes-Paulus 1 koos, en plots overleed, na 33 dagen pausschap. Bij zijn begrafenis zei kardinaal Confalonieri dat de glimlachende Paus heel even als een meteoor de hemel had verlicht, als een teken van hoop. Alleen geloven wij dat pastoor-Deken Fons Van Dijck het ook even goed zal kunnen doen. Die zal op 7 september door de vicaris als onze nieuwe pastoor worden ge誰nstalleerd.

Uit res p ect. Nieuwe openingsuren in de Wereidwinkel: Op woensdag, donderdag en vrijdag: open van 15.00 tot 17.00 uur Op zaterdag: van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur

Deze variant op een bekend boek (van v66r de oorlog) gebruiken we om eigen NIKS te melden van andere verenigingen die wel op kamp links of rechts geweest zijn, maar die ons er niks over laten weten. En we hebben zo graag nieuws. Dit stukje kunt u dus rustig over slaan.

Traditioneel geteeld uit respect voor het milieu. Rechtstreeks en tegen een rechtvaardige prijs aangekocht uit respect voor de koffieboeren. Vakkundig gebrand uit respect voor de koffie. Te koop in alle Wereldwinkels.

ox fom

WERELDWINKELS 091/23.01.61

\A.\iIiO.Hi() ie ook ennkniehaar hij ( oinuvr,Sarrna.Sno: \eepnl en do n,lruore edine.eoinke]

27


WORTEL

BGJG-Roller-skating en Skate-boarding Zaterdag 27 juli Het pas heraangelegde pleintje achter de parochiezaal was op zaterdag 27juli 'the place to be' voor alle Wortelse jongeren. De BGJG-afdeling Wortel had namelijk in samenwerking met dc dorpsraad een skatenamiddag georganiseerd om zo op een plezierige wijze aan alle Wortelse inwoners de mogelijkheden van het pleintje te tonen. Men had voor heel wat spektakel gezorgd. Om 14.00 uur kwamen enkele rollerskaters uit Westmalle hun kunsten vertonen op het pleintje zelf waarna ze een demonstratie 'snelheidsschaatsen op de baan' gaven. Een uurtje later was het dan de beurt aan Hoogstratenaar Sven Aerts om op z'n skateboard enkele spektakulaire truukjes tevoorschijn te toveren. Ieder skate-liefhebber was dan ook met verstomming geslagen door wat deze vice-Belgisch kampioen allemaal kan. Om het voor de Wortelse jongeren wat plezieriger te maken, werd een wedstrijd snelheidsrijden voor rollerskaters georganiseerd die met glans werd gewonnen door Tim Verschueren (Pater Declerckstraat). Aan de skateboarders werd de gelegenheid gegeven om hun skate-lusten bot te vieren op de verschillende skate-toestellen die stonden opgesteld (Sis). Met deze Organisatie werd het nut van dit pleintje alweer onderstreept. Het werd de laatste maanden al intenser gebruikt dan de 20 jaar vandien (jom).

Eg Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Ongevallen

Steit Aetr. t!ie! nier de : parochie:aal.

0

.

In i p/&

i/1!Ji

11 lUi

r i/e Wortelse

De rollersknter.v raceten heel tint r(ntclJ( .s aj op iie /isie Itisseit de paroehie:aai en iie Moe rklokstraat. 28

tO Lair bot'i iin \lIlndIe\ UIi.I 2 Uh Uh de St. Lenaartse eg te Hoogsiraten de auto bestuurd door Marcel Van Gestel, Bochtenstraat 15 Rijkevorsel, met de kampeerwagen bestuurd door Sabine Dictus, Venhoef 33 Minderhout. Marcel Van Gestel en de inzittende Jujja Van Bavel werden licht gcwilnd f wgrns liepen zware schade op. Woensdag 24 juli om 13 uur botsten aan het kruispunt Rijkevorsel-Dorp en St. Lenaartsebaan twee auto's. Katrijn Tilborgh uit Brecht en Angelina Geerts uit Hoogstraten liepen hierbij verwondingen op. De stoffelijke schade aan de wagens was groot. Ook werd de beplanting naast de woning van Chr. Uydens, Dorps 4 erg beschadigd. Zaterdagmorgen 27 juli om 3.30 uur reed Joeri Lanslots (19j), Industrieweg 31 Hoogstraten, met zijn auto tegen een paal aan de St. Lenaartseweg. De bestuurder werd hierbij zwaar gekwetst. Zaterdag 27 juli om 10.05 uur botste aan de Merksplasscstccnweg te Rijkevorsel de motorfietser Adelinus Van Meir (54j), Kard. Cardijniaan 6 Rijkevorsel niet de fietser Jan Hillen (76j), Stw. op Merksplas 14 Rijkevorsel. Beiden werden zwaar gekwetst. Er was eveneens zware schade. Zaterdagnamiddag 27juli om 13.35 uur vloog op de E19 autosnelweg Floogstraten. richting Antwerpen, de auto van een l'ederlands gezin uit Pij nakker, in brand door een nog onbekende reden. De brandweer kwam blussen, doch de auto brandde volledig uit. Er waren geen persoonlijke verwondingen. Zondag 28 juli om 17.45 uur botsten aan de Grote Plaats en Beukendreef te Wortel de auto's bestuurd door Ilse Dekkers. Beemden 6 Minderhout en Jozef Lenaerts, Opstal 8 Merksplas. Er was zware stoffelijke schade.


CASTELRÉ

'Café in Holland': drie dolle dagen voor een eeuwfeest Tijdens het weekend van 16 lot 18 augustus stond Castelré in rep en roer. In het café van laak Ment Gii'ii Pn no 'au Jm Snoeyi: vierde men feest. Honderd jaar na de opening in 1896 organiseerde de familie Snocys, Jos en zijn vrouw Carin Pemen en een aantal vriendenklanten een drie dagen durend feest. Het werd een grensoverschrijdende happening waarop alle leeftijden, rangen en standen aanwezig waren. Wanj çlat is het handelsmerk van Café in Holland, iedereen is er welkom en alle standen voelen zich er thuis. Tijdens het officiële gedeelte werd de traditionele familiefoto genomen. Naast de burgemeester van Baarle-Nassau en zijn collega van Hoogstraten herkennen we Jos en zijn vrouw Carin. ceremoniemeester nonkel Frans, Jeanne, Gust. Remy en Lea. In het café werd een herdenkingsplaat ingehuldigd, daarop staan de data van de vier generaties die de eerste honderd jaar vol maakten.

Vooraf kon iedereen al genieten van een boeiende partij voetbal. Na de wereldbeker voetbal, de ronde van Frankrijk en de Olympische spelen moest deze wedstrijd het sluitstuk worden van een lange sportieve zomer. Een talrijk opgekomen publiek verdrong zich langs de zijlijn, want zelfs daaraan hadden de organisatoren gedacht. Met een behoorlijk grote stofwolk én de bedoeling om te scoren gaf Jos de aftrap. De ploeg van Castelré zou de wedstrijd tegen een internationale selectie van caféklanlen winnen met een 6-2 score.

Deze groep voetballers schreel zaterdag 17 augustus geschiedenis. Zittend en liggend san links naar rechts: Willy Peeters, Brl Geeits, Dré Snoeys, Herman Snoeys, Marc Rameysen, Elen Snoeys, Ingrid Goetschalckx, Louis Goetschalckx, Frank Meeuwis, Willy Menens, Cel Van Dun, Dirk Brosens, Rik Bax, Ad Rood en Johan Geerts, Staande van links naar rechts: Gerd Brosens, Marc Fransen, Sikke Aerts, Jac Broos, Sus Post, Chris Van Der Linden, An Verhoeven, Chris Quirijnen, Ron Vermeiren, Piet Van Calster, Luc Van Mierlo, Tom Van Bavel en Bart Martens.


EM

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Gatverdikke. De deadline van deze Hoogstraatse Maand kon voor ondergetekende moeilijk slechter vallen. Op de dag dat ik mijn pennenvruchten (nieuwe spelling) moet binnen leveren, vindt er in Meer immers nog iets plaats dat Akkerpop? heet. Met dat Akkerpop-gedoe heeft ondergetekende ook nog iets te maken zodat het er zeker niet in zit om enkele uren te bivakkeren achter mijn computertje voor deze editie van De Hoogstraatse Maand. Gelukkig kon ik beroep doen op Marcel voor de foto's en op onze oudgediende Jan Dufraing voor wat foto's en nieuws betreffende Meermarkt. Veel plezier er mee.

Marie, 20 jaar kok op chirokamp

Boerenmarkt sluit Meers marktseizoen af De zomer loopt ten einde en dat betekent dat de Meerse markt afscheid neemt van 1996. Na het beste marktseizoen uit haar geschiedenis wil het marktcomité in schoonheid eindigen en daarom programmeert men op zondag 1 september een Boerenmarkt met alles d'erop en d'eraan. Wat kunnen we zoal verwachten? De Aardbeienkring verkoopt zoals steeds aardbeien en paprika's, bovendien vindt aan hun stand de prijsuitreiking van de ballonwedstrijd van de Kindermarkt plaats. De Landelijke Gilde komt met een stand van groenten en fruit en de Rundveehouders promoten hun zuivelprodukten en vlees. De KVLV zorgt voor verse rijstpap en de Meerse Bloemenvrienden brengen hun bloemschikstukjes aan de man. Het boerenmarktthema zal voorts vooral aan bod komen in het park aan het klooster, waar de Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de verkoop van drank. Deze tent blijft trouwens in de namiddag ook geopend voor het publiek, want de Landelijke Gilde voorziet 's namiddags nog meer festiviteiten in het kader van hun 75jarig bestaan. De hongerigen die zich vooraf hebben ingeschreven. kunnen immers vanaf 12.30 uw' genieten van een uitgebreide harhe-

ciie. Voor de kinderen wordt er een kinderboerderij en een klimtoren opgesteld. Er worden oude tractors tentoongesteld en er komt een demonstratie door een groep vlegeldorsers, een hoefsmid en een oude dorsmachine. Je kan er het gewicht van een paard raden en als je honger krijgt, is de Chiro daar met spek en eieren. Overtollige energie kan je kwijt op de Kop van Jul en muzikaal wordt het geheel omlijst door Radio Valencia en een Boerenkapel. Deze Boerenmarkt zal dus op zondag 1 september plaatsvinden in de Meerse Donckstraat van 09.00 uur tot 12.00 uur en in de namiddag gaat de Landelijke Gilde door met haar barbecue in het kloosterpark. Iedereen die wil, mag komen verkopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt aan de standhouders gevraagd tijdig (08.00 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Best is zelf een tafel mee te brengen, want ter plekke zijn slechts een beperkt aantal planken en schragen te huur. Uiteraard blijven de kraampjes die niet direct aanleunen bij het marktthema, even welkom als altijd. Wie nog meer informatie wenst over deze Boerenmarkt, kan contact opnemen met Jan Dufraing (0313158680) of Jef Van Opstal (03/ 3157302).

Roininel- en antiekmarkt

Op het moment dat deze foto genomen werd, zat ze er even rustig bij. Dat mocht ook wel, want dit jaar ging Marie Tinunermans in Eeklo voor de twintigste keer mee koken op het kamp van de Meerse chirojongens. Dat ze al die jaren voor heel lekker eten gezorgd heeft, kunnen ondertussen homi derden chirojongens getuigen. Marie, bedankt voor 20 jaar belangeloze inzet, hopelijk doe je er nog verschillende jaren bij!

2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig trugbetaaId De beste koers in vreemde munten Voor meer inlichtingen kon U steeds terecht bij

Het t'erIuI(Il ton Meei ;,ws'I1 u'ordt een .suc'ce.s't'e,'hoal :o,trler weerga. Steeds meer mensen (bezoekers en standhouders) vinden hun weg naar de Donckstraat wat ook bleek tijdens de vorige editie. Dat de markt ook steeds inrernationaler wordt, was te merken aan de horde Nederlanders die de grens overstaken. Waar een klein dorp groot in kan zijn. 30

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.:03/3144292


MEER

Op hotel in Meer?

IT1I

_ J

/

1

'1

? ;..

.-

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren.

Weg met die exotische huwelijks reizen naar Tenerife en zon - , zee en strandvakanties aan de Costa Brava. Ga eens op hotel in je eigenste Meer en laat je lekker bruin bakken in de Mosten. Misschien een gek idee, maar dichterbij dan je denkt. Er zijn immers concrete plannen om dit prachtige kasteel in Maxburg om te toveren tot een feeĂŤriek hotel en taverne. Aangezien niet iedereen van de geburen er gelukkig mee is, hoop ik van beide partijen eens een interview te kunnen afnemen.

Plezier voor jong en oud

De kleine jietzoektoeht lan de KWB na,l er neer eentje oma je vingers bij af te likken. Jong en oud konden zich nog eens heerlijk uitleven in de spelletjes en ook de hersenen moesten zich behoorlijk inspannen. Zelfs het zonnetje liet zich van haar beste kant zien.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten TeL 031314.41.15

0

E 0 z

0 0

Trekker Trek

Mensen die de Trekker Trek Wedstrijd gemist hebben, gaan het zich nog lang beklagen. Schitterend weer, een massa volk en traktoren (of hoe moet je die kanjers anders noemen) die een heel dorp kunnen voortrekken. Hopelijk wordt er dan ook een vervolg aan deze meer dan geslaagde eerste editie gebreid. 31


MEER

. ..................

Vanavond niet schat

.:::

..

:... ....................• :.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS .,.

.

ben O)uIe/gei(I.e ide icIi nnnr iseIelikse geiioo/lte nog eens lekker nou laten verwennen in zijn favoriete keet, kwan hij bedrogen uit. De deuren bleven gesloten ondanks urenlang gebonk op de deur. Nadien hoorde ik de wildste geruchten over een inval in mijn lievelingssrekkie en het oppakken van de eigenaar ervan. Hoe ga ik in godsnaam nu mijn riant loon als schrijver bij De Hoogstraatse Maand moeten opkrij gen? Suggesties zijn steeds welkom op bovenvernoemd adres.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogst raatse Maand

Garage Luc RyverS

rit

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

- 'T

• ------------

-

TOYOTA 1,11

32


Vergeet het niet te melden.

Het is vandaag een prachtige zondag, heerlijk wann zomerweer. Weliswaar is het ook mijn laatste vakantiedag, maar ja, ook aan vakantie komt onvermijdelijk een einde. Dan liever met een mooie dag. Toch zit ik met een beklemmend gevoel, gevoel waarmee ik denkelijk niet alleen zit en dat veroorzaakt wordt door het nieuws, aan grijpend nieuws, helaas ook gruwelijk nieuws ditmaal. Ontvoering, verkrachting, pedofilie- en pornonetwerken, moord.., en het gruwelijkste van al dat het allemaal met kinderen te maken heeft, kinderen zoals we er zelf ook een paar hebben rondlopen. Eerst was het nog hoopvol nieuws, de bevrijding van tis'ee ontvoerde meisjes. Uur na uur krijgen we echter op de nieuwsbulletins steeds vreselijker berichten, die de hoop van ouders van andere kinderen definitief ontnemen. Weerom wordt bevestigd dat er onder de menselijke soort biezonder lelijke specimen blijken rond te lopen en weerom moeten we vaststellen dat we deze niet op zicht kunnen herkennen. Komt daarbij dat deze zaken zich afspelen in doodgewone, alledaagse omgevingen, in een dorpje dat van Meerle waarschijnlijk nog niet zoveel verschilt, er wordt alleen een andere taal gesproken. Er was daar de voorbije maanden niets te bespeuren dat dergelijke gruwel zou laten vermoeden. Op radio en TV wordt gemeld dat speurders, ordediensten en zelfs in het vak geharde reporters het steeds moeilijker krijgen met het verwerken van wat met het verstrijken van de uren bekend raakt. Ik ben maar wat blij dat ik over alledaagse dingen mag berichten zoals teetfeesten, kennis, missiefeesten of zelfs een milieuprobleempje hier en daar.

- PLOOIEN GLAD-GESTREKEN? Enige maanden terug maakten we melding van de problemen die gerezen waren naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van Almasy 01) de Strijbeekseweg. Deze plannen hadden bij de omwonenden kwaad bloed gezet, wat gezien de slechte ervaringen die ze tot dan met het bedrijf hadden, geen verwondering mocht wekken. Jarenlang stonden ze aan de klaagniuur niet diverse klachten; geur- en lawaaihinder, afval, lekkende tanks, maar vooral vrees voor blijvende aantasting van hun woonomgeving en zelfs hun gezondheid. Hun klachten werden noch door het bedrijf, noch door dc lokale overheid serieus genomen en nooit veranderde er iets. De melding dat het bedrijf ging uitbreiden en een nieuwe milieuvergunning roc

.!'

:.•

deed hij ile omwonenden iie emmer overlopen. Zij zetten hun klachten op papier, haalden de pers erbij en dienden gezamenlijk bezwaar in tegen de gevraagde vergunning. Daarenboven richtten zij zich rechtstreeks tot de milieu-inspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Agalev maakte de zaak aanhangig in de gemeenteraad en via de gemeentelijke milieudienst werd eveneens de milieu-inspectie ingeschakeld. De milieu-inspectie kwam ter plaatse en maakte proces-verhaal van diverse overtredingen van de milieuwetgeving, wat er op neerkwam dat de klachten van de omwonenden eindelijk gehonoreerd werdeji; zij kregen gelijk over de hele lijn.

.

.

.

_______

gg

...4I .(1I1I( /1(1(1/! ï(i/(

/ 010 to! O/i/O\

lfli,'e

ii

te JW/10

Ii. .1(11? io,: .li ii, l?eiu 1011

Don enBen (ioo\.sen

De milieu-inspectie heeft aan het bedrijf een regularisatie-schema voorgelegd niet diverse maatregelen en termijnen waarbinnen deze moeten uitgevoerd worden. Aan Almasy de keuze: de vastgestelde tekortkomingen wegwerken binnen gestelde termijnen, zoniet wordt het bedrijf stilgelegd. De nieuwe bedrijfsleider van Almasy, Frederik Pollet, wil met het bedrijf nieuwe wegen op en heeft aan de milieu-inspectie te kennen gegeven dat hij aan alle gestelde voorwaarden wil voldoen. Meer nog, hij wil niet alleen dat zijn onderneming in de toekomst kan werken zonder hinder voor de buren, maar wil daarenboven een positieve uitstraling geven op milieugebied. Het wantrouwen van deze buren is echter groot, hun ervaringen uit het verleden hebben hen geleerd op te passen met mooie beloften. Nu heeft het bedrijf natuurlijk ook zijn rechten. Het bedrijfsterrein is op het gewestplan ingekleurd als ambachtszone, zodat de huidige bedrijvigheid er mag uitgevoerd worden, indien aan de vereiste normen voldaan wordt. Bovendien zijn de investeringen in de huidige gebouwen te groot om zomaar elders te beginnen. Beide partijen moesten derhalve samengebracht worden. Onder leiding van de milieu-inspectie werden omwonenden en bedrijfsleiding uitgenodigd voor een eerste gezamenlijke vergadering op het gemeentehuis. Beide partijen konden hun standpunten daar toedichten. Om de vergadering sereen te laten verlopen, werden de aanwezige pers en gemeenteraadsleden geweerd. De gevolgde aanpak leidde wel tot resultaten. Niet tot een echt akkoord zoals sommige kranten wisten te berichten, want de omwonenden blijven principieel gekant tegen het bedrijf op die plaats. ze beseffen echter dat het bedrijf ook rechten heeft en dat een verhuis vooreerst niet tot de mogelijkheden behoort. Zijn wel opgezet met de door de milieu-inspectie opgelegde maatregelen. Indien deze uitgevoerd worden, is samenleven wel mogelijk. Almasy heeft zich verbonden alle verbintenissen correct uit te voeren, meer zelfs, Frederik Pollet wil van het slechte imago van het bedrijf af: 'Ik weet dat ik met een zware erfenis opgezadeld ben, waar ik me helemaal niet van hewust was toen we de onderneming hebben overgenomen. Dat er investeringen nodig zijn, dat wisten we. De uitbreidingsplannen beogen niet allen het verhogen van de productie, maar eveneens verbetering van de omstandigheden waarin geproduceerd wordt, ook voor de omgeving. De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben inc echter met de neus op een aantal feiten gedrukt, waar ik geen weet van had, zoals de vervuilde grond en de jarenlange klachten van de buren. Rechtuit gezegd, ik kan de omwonenden best begrijpen. Het beleid terzake zal echter drastisch veranderen, waar trouwens al stevig aan gewerkt wordt en waarin ik als bedrijfsleider een voortrekkersrol op me neem. In tegenstelling tot vroeger, wil ik dat graag niet open vizier doen; goede contacten met dc omgeving en met de pers, eerlijke antwoorden op vragen, niets verbloemen, geen charme-offensief alleen maar om te charmeren. Zo hebben wij afgesproken de buurtbewoners van de voortgang van alle aanpassingen op de hoogte te houden, dc volgende vergadering is vastgelegd op 25 september'.

ton liet /,uuricomiré en Frederik Pol/ei, bedrijfsleider van Alnia.sv. 33


MEERLE De buurtbewoners willen de nieuwe aanpak zeker een kans geven. Het gesprek van dit blad met Frederik Pollet had trouwens plaats met een afvaardiging uit de buurt. Samen aan tafel kan dus wel degelijk. Ben Goossen: 'Wij zijn blij met de voorgestelde maatregelen, tevreden zullen we maar zijn als ze ook effectief zijn uitgevoerd. Wij willen de woorden van de heer Pollet graag geloven, we zullen hem beoordelen op zijn daden'. Frederik Pollet: 'Ik begrijp dat ik het wantrouwen dat zo lang gegroeid is, niet zomaar kan wegnemen. We zullen dat trachten te doen door aktie op het terrein, wij zullen een beleid voeren dat rekening houdt met alles wat nodig is om in harmonie met de omgeving onze bedrijvigheid uit te oefenen'. Het lijkt er dus op dat de plooien al een beetje gladgestreken zijn. Het is nu aan Almasy om zijn beloften na te komen. Het wordt met argusogen gevolgd.

WHYPテ連L (zeg waipaal) Sedert mensenheugenis zoeken mensen mekaar op om muziek te maken. Ze kennen mekaar van school of van bij de chiro, ze komen mekaar tegen op optredens van andere mensen die samen muziek maken en ze beginnen er onder mekaar over te fantaseren hoe plezant dat wel moet zijn, een orkestje (band, koortje, rockgroep, of hoe dat nog allemaal kan genoemd worden) vormen. En hoe dat groepje dan wel moet heten en dat de naam dan dikwijls in iets alledaags als een weipaal gevonden wordt. Zo kan een rockgroepje dus ontstaan en zo is WHYPOAL dan ook ontstaan. Net zoals de meeste jongeren zijn Joep. Hans, Jan en Stijn nogal met muziek begaan. Ze namen een instrument ter hand om zelf wat klanken te produceren of schreven woorden op papier die misschien wel een songtekst zouden kunnen vormen. Ze kennen mekaar van school, chiro en trokken wel eens naar optredens. Ze wilden zelf ook wel zoiets kunnen en beslisten een groepje op te richten Onderweg naar school, over hun plannen pratend, vonden ze langs de kant van de weg een naam voor hun groep. Sedert het begin van de vakantie zijn ze in de schuur van Jan's vader aan het oefenen gegaan.

Joep Snoevs, Hans Adriaensen, Jan Huybrechts en STijn Boeren, samen Whvpoal. de anderen zijn gewone 'waipalen'. 34

Op die paar weken brachten ze al een tiental eigen nummers bijeen. Jan schrijft de tekst, samen spelend wordt de muziek gemaakt. Snelle, hevige punk-rock, Ramones en Sexpistols zijn niet veraf. Covers spelen, iets waarmee nochtans de meeste bandjes starten, zien ze niet zo zitten. In eigen werk vinden ze meer plezer en daar is het hen om te doen. Ambitie? Nu toch zeker nog niet, ze zien wel wat er van komt. 's Avonds samen spelen, meer hebben we nu niet nodig. Natuurlijk willen ze graag eens laten horen wat ze aan materiaal bijeen hebben en misschien kan dat met Meerlekermis. Mogelijk zouden ze dan een halfuurtje mogen spelen in de Bombardon. Net tijd genoeg om hun gehele 'play-list' afte werken. Lukt het op de kermis nog niet, dan vind je ze later in het najaar wel op een of ander vrij podium. Ei

wij

KERM1S !!!

Nog een paar snipperdagen opgespaard? Dan kunnen die binnenkort van pas komen, want de jaarlijkse kermis komt er weer aan. Tijd om nog eens uit de bol te gaan, het zijn toch alleen maar de mensen uit het eigen dorp die het zien. Mooi weer zou natuurlijk welkom zijn, dan is heel de Kerkstraat kermisterrein. Is het een beetje minder weer, dan zetten de Meerlese herbergen hun beste beentje voor om ook binnen echt kermis te kunnen vieren. Ziehier hun aanbod.

Vrijdag 6 september Bombardon: uitbetaling van de spaarkas. Volksvriend: uitbetaling van de spaarkas.

Zaterdag 7 september

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 4e MJEELSE LOOP Twee weken, dat moet zeker volstaan om te recupereren van de kermisuitspattingen. Is dat het geval, dan moet je zeker op zaterdag 29 september mee komen lopen in de '4e Mjeelse loop'. de stratenloop van Chiro en K.W.B. Je kan kiezen tussen 3. 6, 9, of 12 kilometer en je krijgt bij de aankomst een herinnering (gastenhanddoek en surprise). Start om 15.00 uur. Om 14 uur mogen eerst de jongsten (t.e.m. 12 jaar) aantreden voor een geleide ioop van 500 of 1000 meter. Voor iedere deelnemer is een prijzentas voorzien. Inschrijven aan de chirolokalen, Ulicotenseweg 2 of door het inschrjvingsgeld (kinderen 40 Fr. volwassenen: 80 Fr. voor leden van Chiro of K.W.B.. 120 Fr. voor niet-leden) over te maken op rekening 789-5740813-80 (afstand vermelden). Voor de deelnemers zijn kleedkamers en douches voorzien. Wie te stijf of te vermoeid is om mee te lopen kan natuurlijk nog altijd komen supporteren. fl

r

:

Bombardon: Live-muziek in de zaal met BAMOES (muziek uit jaren '70). Volksvriend: Discobar Union Servet in de zaal. Chiroplein: grote Kermisfuif met DJ Sound System.

Zondag 8 september Bombardon: kermisbal met discobar PALLADIUM. Volksvriend: Live optreden van Nonkel Ney's Rythm & Blues Band en Discobar met Di Danny The Second.

Maandag 9 september 's Namiddags vanaf 14 uur volksspelen bij 'de Posthoorn' (vogelpik) en bij 'den Bombardon' (stokkenvangen). Bombardon: kermisbal met discobar PALLADIUM en surprise act. Volksvriend: Cafテゥ-ambiance met discobar met Di Danny The Second

Dinsdag 10 september 's Namiddags vanaf 14 uur volksspelen bij 'de Volksvriend' (biljart) Bombardon: Meezing-avond met 'Karaoke'. Voksvriend: Discobar Michel Stoffels met Di Michel.

Zaterdag 15 september Bombardon: nakermisbal met Palladium ten voordele van de KLJ-Meerle. Volksvriend: Cafテゥ-ambiance met discobar met Di Marc

Zondag 16 september Wielerkoers op een plaatselijk parcours met start en aankomst in de Kerkstraat. Frans van de Posthoorn' houdt het tijdens de kermis bij rustige, volkse muziek, geheel in de stijl van zijn cafテゥ. Wie vermoeid van het gewoel rondom even wil bekomen. kan in de Posthoorn terecht, bij goed weer op het ruime tuinterras. E

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

gpot 5 uur.

op::::Ioen.

29


MEERLE

Artistieke vakantie

GOLDEN OLDIES Nog meer muiiek, ditmaal uit uw radio. In het weekend van zaterdag 31 augustus en zondag 1 september zet Radio Continu (FM 103) de klok achteruit. Twee dagen lang draaien ze alleen maar muziek uit de periode 1960-1984. Bovendien wordt in korte interviews aandacht besteed aan de commerciële radiomakers uit die periode. Wie zijn ze, wat deden ze en waar houden ze zich vandaag de dag mee bezig. Het is de eerste keer dat Radio Continu een compleet weekend in het teken zet van een bepaald thema, maar volgens Ludo de Kort, dagelijks coördinator bij Continu, is het best mogelijk dat er in de toekomst meer van dergelijke initiatieven worden ontplooid, dat hangt van de reacties op dit eerste thema-weekend af. Wie graag muziek van toen hoort, stemt dit weekend dus best af op FM 103. El

.

....

............................

.

.

. ................•..

...

.......

Voor de eerste maal dit jaar was de Pastorale het terrein voor een verblijfsvakantie georganicerd door de bond van Grote en Jonge Gezinnen (Centrum Recreatief Werk). De Bond richt al lang jongerenvakanties in, meestal met een sportieve inslag. Het was de eerste maal dat ze een vakantie met artistieke inslag aanboden en ze hadden daarvoor contact gezocht met Evelyn en Marcel van De Pastorale. De gesmaakte vakantiecursussen van de vorige jaren (zonder verblijf ter plaatse) waren blijkbaar heel wat verderop ter hore gekomen. Het aanbod van de Bond sloeg blijkbaar aan onder de leden, want telkens met vijf begeleiders streken tweemaal zo'n 20 kinderen uit heel het Vlaamse land neer op de Pastorale. De nieuwe paardestallen waren omgetoverd tot aangename verhlijfruimtes, in tuin en atelier konden de kinderen zich op kunstige wijze uitleven. Twee docenten. Anita en Marlies (zelfs kunstenaars die meer met Evelyne samenwerken) zorgden ervoor dat dit op deskundige wijze gebeurde. Tussenin was een uitstap naar Amsterdam ingelast, met een bezoek aan het Stedelijk Museum. Daar werd inspiratie opgedaan voor de aktiviteiten in het atelier. Natuurlijk bleef er nog tijd over om te spelen en te genieten van de fraaie omgeving. de vakantie werd afgerond met een tentoonstelling van de vervaardigde kunstwerken voor ouders en familie van de deelnemers. Een mooie manier om Meerle verderop bekend te maken. Je hoeft natuurlijk niet van ver te komen om aan de vakanties te mogen deelnemen. Volgend jaar gewoon het vakantieaanhod van de BGJG in de gaten houden en 01) tijd inschrijven.

Dansen op zomeravond

q t, dj soundsystem VVK 80 KASSA tOO

g1f

7sept

Gkoplein

lvi

re

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

. . Woninginrichfing

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgord ii nen - Tapijten en vloerbekleding

Dansen met Shi/shoel. Ann en Kat/t/een kregen heel wat jonge bezoekers op hun dansna,nidda gen. Een uurtje dansen, veel plezanter dan je vervelen toch!

- Siertafelkteclen, lopers, enz. 35


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

M(@9m(d=d ~5W Van Hei(ei)nde en ver

.

Hopelijk heeft U in de vakantie de tijd en gelegenheid gehad om even uw batterijen op ie laden. Misschien met enkele trips in eigen land. Zelf heb ik enkele dagen in de Westhoek verbleven, zeg maar de streek van Veurne, leper. Diksmuide en Frans Vlaanderen. Onwillekcurig begin je dan vergelijkingen te trekken met de eigen streek. Als je zo maar wat rond rijdt ben je wel afhankelijk van de bewegwijzering. Iets waar hier nog veel werk aan is. in Frankrijk vind je van het Noorden tot het Zuiden dezelfde degelijke borden. Bij ons lijkt het of iedereen daar zijn eigen zin in heeft mogen doen. Ik weet wel dat één en ander tegenwoordig ook aan regels is gebonden, maar de resultaten zijn er nog niet. Verder mag ik toch wel stellen dat onze streek ook wel wat te bieden heeft, je moet er wel de hoofdwegen voor verlaten want anders zie je door de lintbebouwing de bomen niet meer. In de Wesihoek lopen veel watertjes en kanalen, iets waarje je als oeverbewoner van de Mark, direct thuis voelt. Ons fietspad langs de Mark mag er wezen, ik herinner me nog de woorden van schepen van Ammel die op één af andere dorpsraad vertelde dat er met Europese subsidies een fietspad zou komen langs de Mark, van de grens tot aan de Dreefse watermolen. kostprijs 20 miljoen. De commentaren achteraf waren in de trant van: "Dat komt er toch nooit". Nu ligt ze er, trekpleister van menig toerist en rust-zoekende-inwoners van ons aardbeienland. De recent aangebrachte bewegwijzering, zet je al op het goede pad om te kunnen weten waar je gebleven bent en waar je naar toe moet, om het pad te vinden. Enkel naar waar het pad leidt is nog niet zo duidelijk. Aan de Zandbergstraat staat een bord fietspad langs de Mark. Niets vermoedend zou je dan kunnen denken dat het naar Hoogstraten leidt, waarom niet? Misschien nog een bord met Meersel-Dreef en ééntje met Breda, want daar leidt het fietspad uiteindelijk toch naartoe. Overigens momenteel is men aan de Nederlandse zijde druk bezig om daar het fietspad weer wat op te knappen, dat ligt daar

toch ook weeral een jaar of vijftien. Verder niets dan lof over ons fietspad, heeft u overigens de nieuwe banken, picknicktafels en vuilbakken al gezien? Misschien nog eens de moeite voor een uitstapje met de fiets. Hopelijk blijft dit fraais bespaard van vandalen en andere streken. Vooral de paaltjes op het fietspad moeten het regelmatig bekopen. En van onze huisfotograaf Marcel moest ik er bij zeggen, van alstublieft de boel netjes te houden. Wil je nog wat verder kijken dan je neus langs is, of dan het fietspad lang is, dan is zeker de nieuwe stafkaart van het arrondissement Tomhout een aanrader, met centraal op de kaart de gemeente Hoogstraten. Vooral het inkleuren van cle Nederlandse stukken is goed nieuws. De wereld stopt toch niet aan de grens en een kaart met witte vlekken is ook niet ideaal. Mijn eerste blik ging natuurlijk naar ons eigen MeerselDreef, op de vorige kaarten van de afzonderlijke deelgemeentes, werd Meersel-Dreef telkens in stukken gedeeld, zodat je eigenlijk minstens twee kaarten nodig had om ons liellijk dorpje te kunnen bestuderen. En dan ontbrak meestal het meest Noordelijk topje, want dat viel dan buiten het bereik. In ieder geval een aanrader, dat hebben ze geweten op het toeristisch infokantoor in Hoogstraten, want de kaart moest al meerdere keren worden bijbesteld. Te koop aan 1 75fr. in de kelder van het gemeentehuis. Er zou later op het jaar ook een nieuwe aangepaste stafkaart verschijnen van de gemeente Hoogstraten afzonderlijk, met inkleuring van onze Nederlandse buurgemeentes. Een droom voor fietsers en wandelaars.

Scloonhieid$sa(on Lieve De 7v(eester Langenberg 30 2323 'Wortet 031 314.55.15 5nkt' afspraak.- Ook_bijl! thuC

5etaatsverzorging iManicure Teificure .

-

Oct flaringen 7vfaquiffage -

141

0 1) stap in eigen streek... Wat doen we op een zondag of op een doordekeek.se rije dag? Wc rijden eens uit met de auto, of als het wat moeite mag kosten, dan eventueel te voet of met de fiets. We gaan graag iets bekijken, wat genieten van de natuur, maar in 95 procent van de gevallen, eindigt zo'n trtp op een terrasje, in een winkeltje of in één of ander gezellig eethuis. Het is net daaraan dat we in Meersel-Dreef geen gebrek hebben. Onlangs kwamen er weer twee zaken bij. Achter eethuis "'t Genoegen" startte Joerie Lodewijks uit Hoogstraten met een drankhandel met de toepasselijke naam "t Bakske", zeker in Hoogstraten geen onbekende naam. De zaak werd op vrijdag 28 juni voor de familie, kennissen en geïnteresseerden, geopend met een receptie in de nieuwe zaak. In 't Bakske kun je terecht voor allerlei dorstlessers en een ruime keuze bieren (64 soorten) en wijnen. Verder is er aan rookwaren, chocolade en dergelijken geen gebrek. Als tweede nieuwkomer opende op zaterdag 3 augustus de zaak "Meerlust" zijn deuren, in het pand van het voormalige café "De Noordhoek". De eigenaars Peter Van Dijk en Marianne Heijdra verbouwden de zaak grondig. Meerlust is een zaak om te eten en te drinken. Volgens Peter niet anders te omschrijven. Voorlopig bieden zij buiten het gebruikelijke assortiment dranken een kleine kaart aan met originele gerechten. In september willen ze dc keuze uitbreiden met een grote kaart met meer uitgebreide gerechten. Marianne heeft al een hoop kookervaring opgedaan in diverse restaurants o.a. in Amsterdam en Parijs en de laatste jaren als chef-kok in restaurant "Charelli" in Breda. Peter leerde de knepen van het vak o.a. in Turkije en Portugal om zijn omzwervingen te eindigen als chef-kok in restaurant "Het Zeezicht" te Breda. Peter, overigens om geen woord verlegen, wil zijn nieuwe zaak niet op één ding vastpinnen. Alles moet mogelijk zijn, voor een breed publiek, van een gewone goedkopere dagschotel tot een zeer exclusief gerecht. Ik zou zeggen ga het eens een keertje proeven. De naam Meerlust komt voort uit verschillende betekenissen: Meer als begin van de dorpsnamen Meersel-Dreef. Meerle en Meer, Meer-

Aan de kant van de Mark

Hier het fietspad aan de Mark v66r

36

-

cii na liet plaatsen van depicknicktafels en vuilbakken, door het gemeentepersoneel.


MEERSEL-DREEF lust als naam van een Zuidafrikaans wijnhuis, en als in de zin. meer lust tot eten en drinken. Enfin, veel succes gewenst aan de uitbaters van de twee nieuwe zaken. Wat winkels en eethuizen betreft heeft MeerselDreef, met zijn 1150 zielen, toch zo één en ander te bieden: 1 slager, 1 bakker, 1 kruidenier (druk bezig zijn zaak uit te breiden), 3 drink- en eethuizen, 2 restaurants. 2 frituren, 1 speeltuin - feestzaal - taverne, 6 cafés, 2 dranken winkels. 1 snoep - pralines - cadeauwinkel, 1 breigoed winkel. 1 antieken 1 curiosa winkel. Onze naam als Bourgondisch volk alle eer aan doend, lekker ienieten. ja toch?

Anneke wordt 50

We bakken ze bruin... Vvai is er heerlijker dan op een i\voelc tonlcrsc avond, le harhecuc te ontsteken en niet vrienden en kennissen onder het genot van een glaasje, te buurten en te lachen. Op het Moleneinde, waar ze zich wegens de gewonnen eerste prijzen van de kermisspelen nog duidelijk in hun nopjes voelen, werd op vrijdag 9 augustus de overwinning gevierd met een barbecue. Jos Huybrechts organiseerde één en ander in zijn tuin voor al de onoverwinnelijken en café De Dreef sponsorde een vat bier. De bewoners van het Moleneinde waren eerder al welkom in café De Dreef om niet de uitbaters Antoon Oomen en Anneke Yitdehaage, het glas te heffen op Annekes vijftigste verjaardag. Alhoewel ze nog maar enkele maanden in het gebuurt wonen, voelen ze zich er al op en top thuis en volgens Moleneindse bronnen is de liefde wederzijds. Anneke en Antoon werden door hun personeel op een vliegdoop getrakteerd, zo waren ze dan ook eens in de gelegenheid om Meersel-Dreef vanuit de lucht te bekijken. Een andere curiosa in café de Dreef, waar nogal geheimzinnig over wordt gedaan, is het "Dreefs spel". Naar mijn gevoel een soort inwijdingsritus voor nieuwe klanten. Wat het juist moet voorstellen moet u zelf maar eens uitproberen. Nog bruinbakkers zijn de kermisgeiten van het gehuurt het Geiteneinde. Zij organiseerden op vrijdag 30 augustus hun jaarlijkse barhecue avond, om nog eens niet veel woorden de vorige kermishelevenissen uit de doeken te doen. Bij Nico en Marjan Dams was het te doen en slager Koen ltii' hakte te knappeng hniin.

In (wespen)nesten zitten. M:trjan en Nico Dani. /agen er ovcrIgen begin juli niet zo denderc id goed uit. Door allerlei gegons boven hun hoofd konden ze de slaap amper vatten. Buurman Peer Verbaeten, die zijn ogen niet in zijn zak heeft, wees hen op een aanvliegroute van wespen in het dak. De brandweer werd erbij gehaald maar deze konden het eigenlijke wespennesi niet lokaliseren. Daarom werd er in de vliegingang maar eens kwistig met vergif gespoten. Met de geruststellende woorden dat de wespen nu hun bekomst wel zouden hebben gehad, vertrokken ze weer naar hun kazerne. Maar dat mocht niet baten. De wespen geprikkeld door het vergif gingen enorm te keer, zo erg dat Marjan en Nico niet in hun bed durfden te gaan slapen. Heel het plafond gonsde en trilde en voelde op een bepaalde plaats zelfs warm aan. De Brandweer werd nog eens opgeroepen en er werden enkele pannen van het dak gelicht om het nest te vinden. Men kon er echter niet bij en daarom zat er niets anders op dan een stuk plafond van de slaapkamer uit te breken. Ze konden hun ogen niet geloven, er kwam een wespennest te voorschijn van zulks formaat, dat zelfs de brandweerlieden verbaasd stonden te kijken. De meeste wespen waren ondertussen toch wel sterk bedwelmd zodat het nest, na eerst wat foto's te hebben genomen, kon worden verwijderd en Nico en Marjan weer niet een gerust hart konden gaan slapen.

Anneke van café De Dreef siiijdt lustig haar SARA aan, en het gebuurt mocht er hij zij".

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

}IO1%TDII Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Schoolnieuws. 1-let t allcin bevorderlijk \ oor de hand tusen de school in het algemeen en de dorpsgemeenschap anderzijds, dat er leerkrachten uit eigen dorp lesgeven in de kleuter- en lagere school. Zonder de andere leerkrachten te kort te willen doen, want ook hun inzet is groot. Toch ben ik blij met het nieuws dat vanaf volgend schooljaar Chris Van Boxel, geboren en getogen op het Moleneinde, volgend jaar deeltijds les gaat geven in onze lagere school 't Dreefke. Daar kan ze zodoende met Lizette Van Opstal, die les geeft bij de kleuters, een Meersel-Dreef team vormen. 37


MEERSEL-DREEF

Transportnieuws.

Rommel

.

Misehien /iet U 7e binnenkort vliegen. Na de E19 en de l-IST herehikken e binnenkort ook ovei vei suei ter lucht. Op de transportzone wordt cr een helihaven uitgebouwd. De uit batetide fii iiie Lal zich vooral bezighouden met inspccticopdrachtcn. Zoals naar bijvoorbeeld de verschillende aardgasleidingen en installaties in dc wijdc omgcving. Latcr zou hct dan ook mogelijk moeten worden om ook pakjes en waardetransporten te laten vervoeren per luchtpost. Praktisch als bijvoorbeeld uw man zijn boterhammen is vergeten. U hoeft niet direct te vrezen voor overlast want de opzet is niet te vergelijken met de grotere vliegvelden in Deurne of Zaventem. H

Derde zondag van september rnissiefeest "Reik Mij De Hand" [)i t .1 aar op iondag 15 septein her gaat viiiii liet twintigste jaar het bekende missiefeest door in de speeltuin de Zevenster. In 1971 startte de carnavalsvereniging van Galder - Strijbeek met de actie "Een roos voor Zaïre" die vooral als doel had. Piet Van Dun, missionaris in Zaire te steunen. De volgende drie jaren gebeurde er niets. In 1975 werd het initiatief in een nieuwe vorm gegoten, het werd de actie "Drie voor drie", de drie dorpen: Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef, zette een actie op touw voor drie missionarissen, nI.: Piet Van Dun, Anna Van Dun en Daniel De Leeuw. respectievelijk werkzaam in drie ontwikkelingsgebieden Afrika, Brazilië en Indonesië. Aangezien er toen nog twintig missionarissen afkomstig uit onze dorpen werkzaam waren, startte men twintigjaargeleden de actie "Reik Mij De Hand" om M de missionarissen te helpen. De eerste jaren werden er telkens drie missionarissen gesteund maar toen men rond was, besloot men om elk jaar al de missionarissen een deel te geven. Hun aantal verminderde met hun ouderdom en nu in 1996, zijn er nog vier werkzaam. Doorheen de jaren hebben veel mensen zich vrijwillig ingezet voor het goede doel. Waren het in de beginjaren voornamelijk de mensen van Galder en Strijbeek met Neel Van Dun op kop, dan voegde later Meersel-Dreef zich daarbij met vooral de dorpsraad als drijvende kracht. Later werd er dan aan deze kant van de grens een inissiecomit, opgericht, die buiten het grote missiefeest nog enkele kleinere acties ondernam om wat extra geld in het laatje te krijgen. Aan deze kant waren het vooral Jef Van Boxel en Jos Gysbrechts die de kar trokken, met medewer king van verschillende verenigingen en de andere leden van het missiecomit,. Nu in 1996 zijn het vooral Lizette Thielmans, Jeanne Van Aperen, Francine Verschueren, Julia Snijders en Jan Goethals die de gezamenlijke actie runnen. Zij mogen rekenen op de medewerking van het missiecomit,, de verenigingen en vele vrijwilligers. Wat is er zoal te doen op zondag 15 september? In de verschillende Eucharistievieringen in de paterskerk op Dreef, wordt er gepreekt over de missiewerken en gebeurt er eenomhaling.Dit 'szaterdagsom 17u30, 18u45 en 20u, en 's zondags om 7u. 8u30. 9u30 en de hoogmis om 1 0u30, opgeluisterd door de zangkoren van Meersel-Dreef en Galder en Strijbeek. Voor en na de diensten worden er bloemen te koop aangeboden. Het grote gebeuren wordt om 13u30 geopend door een verte-

38

Buiten het Mariapark, de speeltuin en de vele horeca gelegenheden, wordt ook de wekelijkse rommelmarkt steeds meer een aantrekkingspunt voor de vele dagjesmensen. genwoordiging van de gemeentebesturen van Nieuw-Ginneken en Hoogstraten, waarna verschillende muziekkapellen een optreden verzorgen in de speeltuin. Intussen kan men van van alles en nog wat genieten: dranken. pannekoeken, broodjes, ijs en snoep. De jongsten kunnen zich uitleven op een springkasteel, er komt een clown en ze kunnen zich laten grimeren. Zoals elk jaar wordt er een prachtige molen verkocht, jarenlang gemaakt door Jan Snoeys uit Galder en later door Neel Van Dun van Strijbeek en er is een tombola voor groot en klein. Een enorm succes kent elk jaar de grote rommelmarkt, de grootste uit onze streek, dit jaar onder leidine van Piet en Koo'e De Graaf.

Droevige visvangst

Meer dan dertig vrijwilligers steken daarbij een handje toe. De ganse zaal zal propvol staan, zodat iedereen wel iets naar zijn zin zal vinden, en wat rondsnuffelen kan toch ook gezellig zijn. Verder zitten er nog enkele verrassingen in het vat. Het zal enkel nog van uw aanwezigheid afhangen of het een succes zal worden. En daar valt wat aan te doen, of niet soms? Met dank aan onze pater kapelaan JozefTeuns voor het persbericht. Voil, daarmee is de kous af en bent u weer wat op de hoogte. Geniet nog van de laatste zomerdagen en houdt ons op de hoogte van het reilen en zeilen. De groeten. Toon Verleye. •

.

.

De enkele overs'loedige regenbuien van begin juli waren wel gekomen. Door liet schoonspoelen van de aan gekoekre rioleringen, bezonken grachten, putjes ed., kwamen de vissen op de Mark toch wel in ademnood. Waarbij sommige visjes jammerlijk liet leven lieten.


SPORTj h' Hoogstraten VV 11 seizoenen in derde nationale Na een moeilijk kompeutieslot niet een happy end als afloop, kon MVV zich opmaken om het elfde seizoen in derde nationale voor te bereiden. Er werd in het tussenseizoen zeer hard gewerkt en dat resulteerde in een nieuwe trainer - Eddy Lodewijckx - en een nieuwe assistenttrainer - Benny Haverhais en een reeks nieuwe spelers van wie de voornaamsten alleszins zijn: Alain Op de Beeck, Pascal De Wilde, Roei Van den Bergh. Jan Van den Muysenbergh, Nick Verstappen en Stan Van Gestel. Ook de broertjes Van der Goten verlengden hun verblijf bij HVV. Anderzijds verlieten gevestigde waarden als Van den Dungen, Schrijvers, Gabriëls, Melis. Branders en Brems onze club. Of HVV nu sterker voor de dag komt, zal de toekomst uitwijzen. Toch zijn we van mening dat de roodwitten er aanvallend beter gaan uitkomen, immers De Wilde is de spelmaker die we ontbeerden en Van den Bergh zal naast Huygen voor menig doelpunt zorgen. De voorbereiding is achter de rug en we nemen de draad van de kompetitie weer op waar hij vorig seizoen eindigde, nI. met een match tegen Tub. Borgerhout.

Uitslagen van oefenmatchen en bekerwedstrjden St.-Lenaarts - MVV HVV - Zw. Leeuw 4-0 HVV - Tielen 0-2 HVV - Schoten 2-3 HVV - Lille 3-1 Schriek - HVV 0-2

1-1

Beker van België HVV - Jeunesse Arlonaise 3-0 HVV - SK Beveren 0-5 Nat. res.: HVV - Gooreind 5-2 St.-Job - HVV 2-2 HVV - Zoersel 5-3 Programma

14 september 14.00 uur Eupen - HVV 20 september 20.00 uur HVV - Poederlee 27 september 20.00 uur Dessel - HVV

Minderhout VV: beter doen dan vorige seizoenen en... bedankt Louis! Dat MVV een hogere plaats in het klassement anihieert staat buiten kijf. Vorige seizoenen was armoe troef, weinig vreugde te rapen en lachende gezichten zijn nu eenmaal gezelliger dan zuurpruimen. Op de transferrnarkt heeft men om deze reden niet stilgezeten. Van FC Meer kwamen Paul Van Gils, Danny Meyvis en Guy Martens over, Kurt Van Den Langenbergh verliet HVV en Kay Donckers ruilde Brecht voor MVV. Doelman Erik Martens verliet zijn ploeg om de kleuren van Dosko te gaan verdedigen. MVV start met 9 ploegen in de kompetitie: Iste elftal, reservcn,juniores, knapen A en B, miniemen, pre-miniemen, duiveltjes A en B. Heel wat werk aan de winkel! Langs deze weg wil De l-Ioogstraatse Maand LOUIS KOYEN hartelijk danken voor het gedurende 17 jaar lang doorspelen van alle MVVinformatie naar de redactie. Omwille van gezondheidsredenen moet Louis noodgedwongen afhaken. Nogmaals hartelijk dank Louis! Wedstrijden Zondag 1 september 15.00 uur Borsbeek - Minderhout VV Zondag 8 september 15.00 uur Minderhout VV - Luchtbalboys

Zondag 15 september 15.00 uur Heibos - Minderhout VV Zondag 22 september 15.00 uur Minderhout VV - Berendrecht

1 september 15.00 uur Tubantia - HVV

Zondag 29 september 15.00 uur 01. Essen - Minderhout VV.

7 september 20.00 uur HVV - Herentak 14 september 20.00 uur HVV - l.upen 22 september 15.00 uur Poederlee - HVV 28 september 20.00 uur HVV - Desse! Nat. res.: 30 augustus 20.00 uur HVV - Tubantia 7 september 14.00 uur Herentals - HVV

FC Meer: aantrekkelijke reeks met veel derby's De oclenperiode is achter de rug en het scneutc werk kan opnieuw een aanvang nemen. Heel wat clubs zochten naar versterking en hebben die misschien ook gevonden alhoewel de witte raven hun waarde in de kompetitie pas kunnen bewijzen. FC Meer verloor twee van haar vaste pionnen in de transferperiode. Stan Van Gestel zocht zijn heil bij grote broer Hoogstraten VV en Herman De Bruyn werd aangetrokken door

IK,IsI l2.I•cl i:L'(I St.-Lenaarts. Toch een gevoelig verlies voor de club die voor een belangrijk seizoen staat. Guy Martens, Danny Meyvis en Paul Van Gils trokken naar Minderhout. FC Meer wil al deze jongens zeker danken voor de bewezen diensten en wenst hen veel succes in hun nieuwe omgeving. Spelers die weggaan moeten noodgedwongen ook vervangen worden. De club bezit wel knappe jeugdspelers maar men meent met Guido Versteylen (Ol.Deurne) en Wilfried Van der Linden (Essen) het eerste team toch gevoelig te versterken. FC Meer zit in een moeilijke, doch aantrekkelijke reeks met heel wat derby's, zodat de supporters hun hartje kunnen ophalen. Met een figurantenrolletje zal FC Meer zich zeker niet tevreden stellen.

Programma Zondag 1 september 15.00 uur FC Meer - Merksplas

Zondag 8 september 15.00 uur Flandria - FC Meer Zondag 15 september 15.00 uur FC Meer - Westmalle

Zondag 22 september 15.00 uur Wortel - FC Meer Zondag 29 september 15.00 uur: FC Meer - Oosthoven •

V.N.A. Wortel De wedstrijden voor dc beker van Antwerpen verliepen wisselvallig. In Wechelderzande werd, na een behoorlijke eerste speelhelft en een 1-1 gelijkspel, gewonnen met de strafschoppen. Tegen S.K. Beerse kon slechts in de laatste minuten afstand genomen worden (0-1). Tegen Zwaneven, een tweede provincialer. speelde V.N.A. een zeer goede wedstrijd. Na 90 minuten verdiende het meer dan een 2-2 gelijkspel. Met de strafschoppen werd dan niet 4-5 verloren en dus werden we uitgeschakeld in de beker van Antwerpen. Het is nu aan onze spelers om minstens evengoed te doen als vorig seizoen. Enkel Dave Verschueren speelt nu voor Sint Lenaarts en Paul Van Erck doet het na 2 operaties wat kalmer aan. Daartegenover staan enkele jeugdspelers klaar voor het eerste elftal. Met de vele derby's zal het geen gemakkelijk seizoen worden.

De wedstrijden Zondag 1 september 5.00 uur St.Jozef - V.N.A. Zondag 8 september 15.00 uur V.N.A. - Essen

Zondag 15 september 15.00 uur Arendonk - V.N.A. Zondag 22 september 15.00 uur V.N.A. - Meer Zondag 29 september 15.00 uur Gierle - V.N.A.


SPORT

KFC MEERLE Op 4 augustus moest Meerle in de Beker van Antwerpen aantreden tegen Zoersel. Al in de 10e minuut kwam Meerle op voorsprong met een doelpunt van Dirk Van Bavel. Net na de pauze slaagde Zoersel erin de getijkmaker aan te tekenen. Er werd verder niet meer gescoord, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin lag Meerle net onder (7-8) en werd meteen uit de beker gewipt. Een week later kwam buur Meer op bezoek voor een vriendschappelijke wedstrijd. Het waren de bezoekers die in de 11e minuut de score openden. Een kwartier later werd een zware fout op Peter Snijders met een penalty bestraft en Marco Klijs zette de 1-1 op het bord. Dirk Van Bavel bracht Meerle kort na de rust voor. Meer liet het er niet bij en kwam tien minuten later opnieuw langszij. Ronald De Swart kon Meerle alsnog de overwinning bezorgen. Eindstand 3-2. Mooie prestatie van onze jongens.

Wedstrijden voor september 0 1-09-96: F.C. Turk Sport - KFC Meerle 08-09-96: KFC Meerle - Mariaburg 15-9-96: Borsbeek - KFC Meerle 22-9-96: KFC Meerle - Luchtbalboys 29-9-96: Heibos - KFC Meerle

Badminton Badminton Hoogstraten organiseert badminton-initiatie voor jongeren van 9-16 jaar. Vanaf 4 september iedere woensdagavond van 18.00-19.00 uur onder leiding van ervaren trainers in Sporthal 'de Zevensprong'. Kosten voor de reeks (8 lessen): 200 Bfr. Rackets en shuttles zijn beschikbaar. Volwassenen zijn welkom vanaf 20.00 uur. Informatie: Koen van Opstal, tel. 03-

314.34.36 Jan Peynenborg, tel. 03-3 13.00.41

KLJ Groene Kring Hoogstraten KLJ Groene Kring Hoogstraten organiseert Provinciaal ploegkampioenschap en Provinciale gymcanawedstrijd met als bijzondere attractie: ploegwedstrijd voor trekpaarden en behendigheidswedstrijd voor trekpaarden (in samenwerking met 'Het Aangespannen Trekpaard') Inschrijven kan tot 10/09/96 bij L. Stevens, 03/666.94.07; L. De Bie, 031

667.62.91 Plaats: Terbeeksestraat in Meer Datum: zondag 15 septemberom 12.00 uur.

TC De Langenberg )ndcr de Ioaii uh roepe I oor pupe houdt tennisclub De Langenberg van Wortel een WCpapier-verkoop ten voordele van haar jeugdwerking op zaterdag 21 september en zij hoopt op 'koope met hoope'.

Kampioen tijdrijden

FC de Statie

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie Het seizoen 1995-1996 werd afgerond op cle klassieke afsluitingsavond. Traditioneel wordt op deze avond de finale van de beker gespeeld. Aangezien op het einde van de competitie in de A-reeks twee ploegen op de eerste plaats eindigden. Illuest dezelfde avond een heuse cestmatch de waardige kampioen opleveren. De finale van de beker werd gespeeld tussen Blauw Zwart en Peerdshof. Na de reglementaire speeltijd was stand gelijk (4-4), zodat de strafschoppen de beslissing moesten brengen. Hierbij toonden de spelers van Peerdshof zich het incest koelbioedig. Zij zetten twee strafschoppen om en de jongens van Blauw Zwart maar één. De testmatch voor het kampioenschap in de reeks A werd beslecht door de Middenstampers en Van Herck Sport. Ondanks het feit dat de Middenstampers het eerst een voorsprong konden afdwingen en alzo de druk bij de tegenpartij legden, toonde Van Herck Sport zich een waardig kampioen. Zij wonnen de wedstrijd met 2-3. Tijdens de afsluitingsavond werden ook de kampioenen van de reeks B gehuldigd. nI. Bankunie. Ook wordt ieder jaar een fair play prijs toegekend aan de ploeg die hiervoor de beste beoordeling vanwege de scheidsrechters mocht ontvangen. Dit jaar ging (leze trofee naar ABB Brecht. De volledige eindklassering van beide reeksen op het einde van de competitie luidt als volgt.

Reeks A Van Herck Sport 18 uit 12

40

:trtïïs:

tO

/,

/1

1/11/0/1

/11/

(/1

CO/Ilil /1

Schoen 1995- '96 PC De Statie, onts'wigt de trofee uit handen van voorzitter Luc Gijsbregts

.'

Middenstampers 18 uit 12 Blauw Zwart 14 uit 12 Peerdshof II uit 12 Cnockaert II uit 12 ABB Brecht 8 uit 12 Gelmelsoccers 4 uit 12

Reeks B Bankunie AF Meer Music Inn Lepe Hoek Alma Boys Peanuts

17 uit 10 Ii uit 10 II uit tO Ii uit 10 8 uit 10 2 uit 10

Voor het volgende seizoen is er nog plaats voor een aantal ploegen om de nieuwe competitie mee te beginnen. De wedstrijden worden gespeeld op maandag of vrijdag tussen 19.00 en 23.00 uur in Sportschuur de Zevensprong (Gelmelstraat 62, Hoogstraten).

rt 51 /1

0 P! 1

mol

S.

............

Ruclv itvIe''is uit Meer Iroonde zich rot provinciaal kampioen tijilrijden bij dejuniores waardoor hij een selectie afdwong voor het wereldkampioenschap in deze discipline te Novo Mesto in Slovenië. Rudv eindigde op de 29ste plaats op 2min 14 sec achter de winnaar Simone Lo Vano uit Italië. 1L4 ' 4fW

Geïnteresseerden kunnen contact op te nemen met Jules Schrickx (tel. 014/63.51.94 na 19.00 uur).


SPORT

Honderd jaar wielersport in Hoogstraten Op maandag, 28 september 1896, [er gelegenheid van HoogsÉraten Kermis, werd door de eerste 'Veloclub Hoogstraten' een wielerkoers ingericht. Deze club bleef bestaan tot 1939. De stichting ervan ging door in café Constant De Ruyter, bij ons beter gekend als 'Villa De Ruyter', nabij de Statie. Later was ze gevestigd bij Arnold Janssens in de Gelmeistraat. In 1927 werd de huidige veloclub 'De Lustige Wielrijders' opgericht en het is deze club die het initiatief heeft genomen om 'Honderd jaar wielersport in Hoogstraten' feestelijk te herdenken. Het volledige programma ziet er uit als volgt: Vanaf 10 uur kunnen de kinderen (geboren in 1984 of later) hun rugnummer afhalen in het lokaal van de Sint Jorisgilde in de Brouwerijstraat en hier krijgen ze reeds hun eerste geschenkjes aangeboden. Dc kinderen zullen hun inschrijvingsformulier ontvangen via de lagere scholen van Hoogstraten of kunnen hun formulier afhalen bij apotheker Leo Horsten en dit vanaf 3 september. Hier worden ook de inschrijvingsformulieren terug verwacht. Te 14 uur stellen de kinderen zich met hun versierde fietsen op in de Thijsakkerstraat en dit volgens ouderdom. Vooraan plaatsen zich de kinderen geboren in 1992 of later, vervolgens deze geboren in 1991 en zo verder om te eindigen met de kinderen geboren in 1984. In elke reeks is er een winnaar en clie krijgt een echte leiderstrui uit de Ronde van Antwerpen aangetrokken. De kleinsten maken een ritje via de Thijsakkerstraat, de groteren rijden via de Boxtelstraat, de Moerstraat en de Katelijnestraat terug naar de aankonistlijn in de Tinnenpotstraat. De Hoogstraatse wielertoeristen van A.W.S. zorgen voor de begeleiding. Na afloop kunnen de kinderen hun andere geschenkjes gaan afhalen in het lokaal van de Sint Jorisgilde.

De verschillende winnaars worden intussen 01) het podium aan de aankomsilijn gehuldigd. Om 15 uur krijgen we een ritje met vélocipèdes. fietsen van meer dan 100 jaar oud, met groot en klein wiel en deze zullen bereden worden door Hoogstraatse wielertoeristen. Vanaf 15.30 uur verschijnen de Hoogstraatse wielertoeristen op het toneel. Eerst starten de renners tot en met 40 jaar om 25 ronden of5O kni op de omloop van de Thijsakker af te leggen en om 17 uur wordende renners boven de 40 jaar de weg opgezonden om 20 ronden of 40km af te bollen. Tussen de twee wielerwedstrijden in krijgen we een optreden van de fanfare Sint Catharina die. als inzet van Hoogstraten Kermis, ons feestelijk gebeuren komt opluisteren. Om 19 uur gaat in het lokaal van de Hoogstraatse Sint Jorisgilde de prijsuitreiking van de twee wielerwedstrijden door. Dit programma wordt aan iedereen gratis aangeboden. Hoogstraatse firma's die kleine attenties zouden hebben voor de Hoogstraatse jeugd kunnen zich melden bij de voorzitter van cle club. Karel Versmissen, Lindendreef 25 alhier, ook telefonisch te bereiken op 314.52.42. Er worden tussen de 200 en 250 kinderen verwacht.

Nieuwtjes uit Gazet van Hoogstraten 1896 Honderd jaar geleden i ':et I'IIIi fJou7stt'iiten i'o;i mei 1896 les'n o-e:

Wielrijders Al de wie rijders van Hoogstraten worden verzocht toekomenden ,ondaa. 17 mei, om 4 ure namiddac. te vercaderen in de herberg Constant De Ruvier ten einde over te aaan tot het stichten van eenen veloc mb. Edo ri'rtai niowu/c'/i later lezen mve geit

volgend berichtje:

Stad Hoogstraten Wielerwcdstrijmten le geven door de VetoClub niet ondersteuni na van het Cemeeniebestuur. Maandag 2$ ten 12 1/2 vergadering der wielnjders hfl Constant De RuvterCat2 Noord-statie aan de Slotte. Te 1 uur optocht doorde genieente. Daarna svedstril den. Koers over 20 kni: le prijs 20 F Stille koers: le prijs 7 1' Ringsteken per lo: le prijs 7 F De schrijver. A. Van E{oeek De voorzitter. L. Laurijssen

Gemeentelijke toelagen Die eerste wtelerwedstnjd werd gegeven in het kader van linogstraten Kermis. Voor deze kermis gal het genieeniebestuur200 F toelage welke als volgt werd verdeeld: Wielrijdersclub 70 F. fanfare St Cathat'ina 10 F. fanfare Si Cecilia 10 F. wijk Moleneinde 30 0, mm ijk (]asihuiseindc .00 F. 's Bosstraoi IS t'. Gelmclstraai IS F en 1 ,oentimmulsehaan 20 F. Totaal 200 F.

Uitslagen

20.ste Trofee van Antwerpen voor Nieuwelingen

In Gazet van 1-loogstralen van 3 oktober $96 lezen we dan dat de le prijs van de wielcrki iets ging naar Naert en Commeync uit Antwerpen op de mac bi nes lie Swallocv'. De stille koers werd gewonnen door Hendrickx uit R ijkevorsel en Contincyne uit Antwerpen won ook het ringsteken per liets .1 riliur Van t-beek uit Fbougstraten werd 2e in de stille koers en Frans l'eeraer uit Wortel 3e bij hel ringsteken. •

gaas GARAGE HOGA B.V.B.IA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84

Toni Boone, Wouter Van Mee/telen en .Iuigeit Van Looch moe/tien niet de bloemen zwaaien na de eerste rit die te Hoogstraten verreden werd.

Fax: 03-314.83.98

al


ONDERWIJS

De nieuwe spelling, mama die gaat bij leren, cursussen rekenen en vreemdelingen die leren hoe Vlamingen leven en werken...

het cursusprogramma '96-'97 van de Open School voor Volwassenen In september starten weer ruim 350 laaggeschoolde volwassenen in een lesgroep van de Open School voor Volwassenen in Turnhout. Zij kozen voor 1 of meerdere cursussen om beter te lezen en schrijven enrekenen, om Nederlands te leren spreken of om op het terrein van de sociale vaardigheden wat bij te benen. Er is voor elk wat wils zowel overdag als's avonds van 2 tot 12 uur per week. Naast het alom gekende basisaanbod vind je in het programma '96-'97 een aantal nieuwe initiatieven NIEUW voor de Belgen met lees- en schrijfproblemen voor beginners waarin vooral praktische leesvaardigheden worden aangeleerd : je eigen post sorteren, wegwijzers herkennen, menukaarten, informatie op verpakkingen lezen, met bankautomaten werken enz... : 2 x 3 uur per week van september tot juni. voor meer gevorderde schrijvers die onzeker zijn over wat ze schrijven. Ze kunnen er hun kennis van het Nederlands opfrissen en de nieuwe spellingsafspraken leren kennen: 1 x 3 uur per week 6 maanden- zowel overdag als 's avonds.

maandag en donderdag van 20 tot 22 uur Mama doet het wel! Deze cursus is bedoeld voor moeders die elke dag weer vele eindjes aan elkaar moeten knopen, de alleenstaande vrouwen met kinderen. De cursus beslaat 5 modules. De onderwerpen sluiten nauw aan bij hun leefwereld : alleen kinderen opvoeden, toveren met weinig geld, omgaan met rekeningen en ander moeilijk papierwerk, zelf klusjes opknappen. Er wordt ook gepraat en nagedacht over de toekomst waarbij ze leren opkomen voor zichzelf en hun gezin: van september totjuni, op dinsdag van 9 tot 12uur (behalve tijdens de schoolvakanties). Elke module kan apart worden gevolgd. Voorbereiding op het theoretisch rijexamen (in samenwerking met KWB) Er zijn nog heel wat volwassenen (Belgen 'n vreemdelingen) met taalproblemen. Voor hen is het theoretisch rijexamen vaak een nachtmerrie. Bij Open School kunnen zich nu voorbereiden : in het najaar '96 de vreemdelingen, voorjaar '97 de Belgen met lees- en schrijfproblemen. Elke cursus beslaat 20 lessen, 's avonds van 20 tot 22 uur. Inschrijvingsgeld : 2000 fr.

-

NIEUW voor vreemdelingen is deze cursus op niveau 3, met extra aandacht voor conversatie in dagdagelijkse situaties. Cursisten maken er kennis met diverse Vlaamse leefgewoonten rond wonen, school, werk, religie, vrije tijd enz ... : van september tot april, op

Fietscursus (in samenwerking met de verkeersdienst van de Stad Turnhout) Waar je leert fietsen en kennis maakt met de verkeersborden en -reglementen : mei-juni 97, 15 lessen overdag.

BROSENS L^ LEKTR ~S

Audio

d

1930

1995

65 JAAR

,

-

HUWELIJKSLIJSTEN

OH'

Video TV -

Electrische huishoudtoestellen Verlichting

Je kan les volgen in Turnhout en in Hoogstraten, in de oude gemeenteschool in de Karel Boomstraat, 44. Niet alle programma's kan je in Hoogstraten volgen. Het aanbod is er beperkt. Je kan er beter leren lezen en schrijven vanaf september totjuli op dinsdag van 19 tot 21.30 u. Vreemdelingen kunnen er Nederlands leren vanaf september op maandag en donderdag van 20 tot 22 uur. Beide cursussen zijn gratis. Voor alle informatie en inschrijving tel. 014142.27.87 Open School voor Volwassenen vzw Centrum Basiseducatie Noorderkempen Stationsstraat, 82 2300 Turohout Een uitgebreide beschrijving van het cursusprogramma 1996-'97 ligt gratis ter beschikking. Je kan ook in Hoogstraten in de oude gemeenteschool. Karel Boomstraat, 44 eens binnenwippen.

Er zal iemand zijn vanaf september op maandag-, dinsdag- en donderdagavond tussen 20 en 21 uur behalve tijdens de schoolvakanties. De lesgevers zullen je graag verder helpen.

•

Talen leren, ook voor u? Op dinsdag 17 september 1996 om 20.00 uur worden de avondlessen Engels, Frans, Duits. Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden hervat. Bij voldoende inschrijvingen worden er voor Engels en Frans 4 en voor Spaans, Duits en Italiaans er 2 niveaus voorzien. De nadruk van deze cursussen ligt op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. Er worden op het einde van de cyclus geen examens afgenomen. De lessen beginnen zoals hierboven vermeld steeds op dinsdagavond om 20.00 uur. De deelnemingskosten, inclusief verzekering, bedragen 2.750,- fr. voor 22 avonden van 2 lesuren. De eerste avond begint met de kennismaking met leerkrachten en Organisatie. Daarna start de eerste les. Bij het einde van de les kunnen inschrijvingskosten aan de klastitularis voldaan worden. Ditjaar is er eveneens een reeks lessen voorzien over de Aspecten van de Kunst in de 20ste eeuw. Informatie over dit specifiek onderwerp kunt u bekomen bij mevrouw V. Cools, tel.nr . 03.314.38.75. De nieuwe cursisten ontvangen alle nuttige gegevens op dinsdag 17 september vanaf 19.30 uur in de refter van de Humaniora van het Instituut Spijker te Hoogstraten. U wordt verwacht aan de zijingang aan de Antoon de Lalaingstraat. -

-

Lesdagen: 17 en 24sept.; 1,8. 15,22 oktober; 5, 12, 19 en 26november; 3, 10 en 17december; 7, 14, 21, 28januari; 4, 18,25 februari; 4 en 11 maart.

Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Meer informatie kunt u telefonisch bekomen op het nummer 03.314.56.64.

Tel. 03.31 4.51 .41

Lionsciub Hoogstraten Markdal -

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 4.''

42


Een geitenuitvaart te Hollywood

HALVI EEUW GELEDE AUGUSTUS 1946

MEERLE Feestschieting Senator Jespers

De Wereld rond Technische snufjes van de nieuwe automobielen Een van de toekomstige Amerikaansche automobielen, die binnen twee jaar aan de markt zullen komen zal er een zijn met den motor achterin gebouwd, met een carrosserie van plastic-glas, die half zooveel weegt als de huidige automobielen en twee keer zoo zuinig zal zijn. Een en ander wordt voorspeld door W.B. Stout, die de nieuwe auto voor de Graham Page Motors Corporation ontwerpt. De motor achterin geeft de auto grooter trekvermogen, grootere remkracht, gemakkelijker besturing en beter zicht voor den bestuurder. Het interieur van de auto zal voldoende ruimte laten voor een rustbank, verplaatsbare fauteuils en een tafel. Men beweert, dat carrosserieën van kunstglas of iets dergelijks 5x zoo sterk zijn als staal en goedkooper om te produceeren. De automobielen van de toekomst zullen ook een langeren levensduur hebben en meer efficiënt in het gebruik zijn.

1100:GSTI 1 TEN Brand Woensdag voormiddag brak brand uit in de machinekamer der potbakkerij Van Dongen, alhier. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door de mazoutmoteur, welke juist aan gang was gebracht, en welke brandende mazout op het dak uitwierp. In een oogenblik stond het gansche dak in vuur en vlam, terwijl ook het daaronder liggende stroo een gretige prooi der vlammen werd. De opgeroepen pompiers slaagden er vrij spoedig in den brand te bedwingen. De stoffelijke schade is vrij aanzienlijk.

Verleden Zondag werd onder groote belangstelling de feestschieting, ter gelegenheid van de verkiezing tot senator van voorzitter Jespers, geopend op de doelen van de Kon. Handboogmaatschappij 'De Vereenigde Vrienden'. De Kon. Harmonie 'Vriendenband' van Antwerpen, met voorzitter advokaat Vrients aan 't hoofd, en vergezeld van vele belangstellenden, bracht bij deze gelegenheid een vriendschapsbezoek aan hun vriend Jespers, in zijn geboortedorp.

Soldaat in Duitschland op een mijn geloopen Woensdag 11. was het Houtvesterskorps, waarvan soldaat Jozef Van den Heuvel, wonende te Hoogstraten, Gelmelstraat, deel uitmaakt, in de bosschen te Montschau in Duitschland aan het werk. Te 6 uur 's avonds werd het werk gestaakt en trok de compagnie terug naar den camion die hen weer naar hun kantonnernent zou voeren. Allen waren reeds ingestapt uitgenomen drie soldaten, onder wie Jozef Van den Heuvel, die de rangen sloten. Plots trapte J05 Van den Heuvel midden op den weg op een mijn, met het droevig gevolg dat hem beide beenen onder de knie werden afgerukt. Zijn beide makkers liepen slechts lichte verwondingen op. In deerniswekkende toestand werd de ongelukkige naar het plaatselijk gasthuis te Montschau overgebracht, waar tot bloedtransfusie moest worden overgegaan. De kompagnie-oversten lieten dadelijk de familieleden van het slachtoffer in Hoogstraten per auto affialen, om hun jongen in Duitschland te gaan bezoeken. De toestand van het slachtoffer is zeer bevredigend en zoo zich geen verwikkelingen meer voordoen, zal hij binnen enkele weken naar het militair hospitaal te Antwerpen worden overgebracht.

MINDERBOUT Door stier gewond

Van alles wat Dronkaards zijn taai Ter beproeving van het uithoudingsvermogen van chronische dronkaards is in de gevangenis van Stockholm een voetbalmatch gehouden tusschen deze soort van veroordeelden en andere gevangenen. De dronkaards wonnen den wedstrijd met 4-3.

Zondag zal een herdenkingsdienst worden gehouden tereere van... de geiten, die bij de ontploffing van de atoombom bij Bikini om het leven zijn gekomen. Er zal een lijkrede zijn, de vlag zal halfstok waaien en er zal treurmuziek worden uitgevoerd. Deze dienst staat onder de auspiciën van den Geitenbond van San Fernando Valley, die 200 geiten van zijn leden wist te redden door een protest aan Washington, waarin werd medegedeeld, dat het raszuivere dieren waren. Ze werden toen vervangen door 'gewone' geiten van elders.

de ouders Verleden week gaven we, in ons blad, een artikel aangaande de uitbreiding der leergangen onzer Gewestelijke Vakschool. Het is dus beslist dat, buiten de school voor Hout- en Metaalbewerkers, aldaar komt eene Handelsschool en eene school voor Tuin- en Landbouw. Hoofdzaak is er op te wijzen dat de jongens van 14 tot 16 jaar, die geen regelmatige betrekking of vaste bezigheid hebben, steeds aan de schoolplicht onderworpen zijn. Voor hen is het dus een buitenkans. Wettelijk gesproken, dient het Gemeentebestuur over het onderhoud der Wet te waken. Hetzelfde dient gezegd voor de meisjes. Voor haar komt in het 'Spijker' eene nieuwe school tot stand, die, op slot van rekening zal zijn eene uiterst practische voorbereiding voor het latere leven. Immers wat hoeven onze meisjes te hebben voor later? Een aangepaste verstandelijke ontwikkeling, kennis van het huishouden, en den naad. Welnu juist dit zal de school haar bezorgen: enkele uren per week 'algemene vakken'; dan zullen de meisjes, elke week, in het practische huishouden geplaatst worden: Koken, wasschen, strijken, poetsen, herstellen, enz. en dan zullen er nog dagelijks ten minste drie uren overblijven voor den naad: naad en patronen, methodisch aangeleerd. Des Zaterdags geen klas: de meisjes kunnen best moeder helpen. We vernemen dat hiervoor reeds het noodige personeel aangeworven is, namelijk eene Zuster voor de leiding en algemeene vakken, eene huishoudelijke regentes voor al de werken van huishoudelijke aard, en eene beroepsregentes voor alles wat de naad aangaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal de school beginnen op Maandag 9 September. Maar aan de ouders der belanghebbenden wordt dringend gevraagd de meisjes zonder verder wachten te laten opschrijven. Reeds een tiental zijn ingeschreven. Wanneer de overigen? Zoo zou alles in orde kunnen gebracht worden, waardoor de leerlingen zelf het meest zullen gediend zijn.

Bron: Gazet van Hoogstraten, augustus 1946


FUSIES WING hetzelfde straatje bleven hangen, goed voor de derde stek. UNSURE maakte er een sympathiek optreden van, met een charismatische zanger die het publiek meevoerde in een set onvervalste N.Y.-hardcore. Tof, leuk met een cover van Blondie ('Denis') als afsluiter. Goed voor zilver. Q-GARDEN bevestigde, afgaand op vorige vrije podia. CROSSO VER dus, instrumentaal rijk, met lef gebracht en technisch dik in orde. De verdiende winnaars, echter wel na een stevige discussie tussen de aanwezige juryleden! MARC SPRANGERS (nu nog zonder feesthoedjes, toeters, ...) wist ook alles te vertellen over 15 jaar Cahier De Brouillon.

%at voorbij is De regio Hoogstraten kende tijdens de maand weer enkele nnizikale hoogstandjes. ANTILLIAANSE FEESTEN kon ook dit jaar rekenen op een massale belangstelling. Spijtig genoeg regende het publiek op zaterdag uit en stuurde de muzikale act zijn kat. Voor de rest veel Caraïbben, merengue en veel cocktails. Toch mag ook zeker nog vermeld worden dat ondanks het feit van de massale publieke opkomst je nooit het gevoel had dat je in 'een massa' terechtkwam. Het terrein was zo opgesteld dat je in je direkte omgeving nog altijd voldoende bewegingsruimte had. Ook de pendelbus had meer dan succes. Wegens te groot succes van de bus, dan toch maar de wagen naar het terrein genomen. En raar maar waar: zo goed als geen file gehad. AKKERPOP? dan. Nog meer dan vorig jaar bewees de nieuwe formule succesvol te zijn. Een geslaagd namiddaggedeelte en toch wel sterke affiche (in het 'wereldje') zorgden voor een opkomst van een goede tweeduizend man. Ludo Martens: 'De bijna verdubbeling van liet i'olk is zeker te wijten aan de twee hardcore-g roepen op de affiche. Als je hij liet publiek rondkijkt, loopt negentig procent rond in hardcore-out fit'. Het Nederlandse Backfire zorgde voor echt 1uurwerk. Onze landgenoten Underdog?! bracht een zeer sterk optreden, maar dit werd niet zo gesmaakt door het (hardcore-) publiek. We vroegen ook of Akkerpop?, wegens het succes van dit jaar, volgend jaar de hardcore-toer opgaat. Ludo Martcns:Dat is moeilijk te zeggen op dit moment. Hardcore is ook maar een treni. Voor hetzelfde geld is deze volgend jaar voor bij. Het Duitse Rvker 's had niet ons een exclusiviteitscontract, wat niet helemaal is nagekomen. Alleszins doen ze nu even na Akkerpop 9 geen optredens meer. Akkerpop? gaf, zoals eerder al gezegd, in de vroege namiddag de kans aan een viertal lokale groepen. Jury-lid Marc Sprangers (popkenner uit Hoogstraten) pende voor ons volgend verslag neer over het 'concours': Vier lokale groepen openden Akkerpop?. E2 putte uit het vaatje van 'body music'. Ze slaagden daar aardig in, maar Ene & Eric waren iets te onzeker om echt te overtuigen. Ze eindigden vierde. FIZGIG dan, dat zich liet leiden door een stijl die sterk deed denken aan Stevie Britpop h la The Wedding Present. Met zang die wat tekort kwam en songs die in 44

CAHIER DE BROUILLON, 15 JAAR CAFÉ Sinds september '81 is Hoogstraten niet meer wat het geweest is. de geschiedenis die de toen piepjonge vzw. sindsdien schreef is amper in enkele woorden samen te vatten. Het is de historiek van een gebouw waar ooit een 'kuiper' actief was, waar granen werden opgeslagen, waar de paardentram Breda-Antwerpen halt hield, waar 50 jaar lang een kruidenierszaak in was ondergebracht. Het café is nu een nationaal bekend clubpodium, gehuisvest in een compleet gerestaureerd gebouw. Een podium dat al honderden groepen en artiesten van meest divers pluiniage mocht verwelkomen, waar de Antilliaanse Feesten geboren werden... kortom, waar muzikale geschiedenis geschreven is. Zo'n palmares moet worden gevierd, en dat gebeurt met een programma om 'u' tegen te zeggen. Ga er even voor zitten, zouden we zegen!

PROGRAMMA Donderdag 5 september: openingsreceptie Doel: drinken op een jubileum. Uitnodiging verplicht.

9

SKA'D FOR LIFE

Uit het zuiden van Engeland komen deze jonge Britse ska-adepten, die in het begin van dejaren '90 ontstonden. Ze vertegenwoordigen de snelle, blanke ska-generatie die vooral de artiesten van het Two Tone-label als inspiratiebron nemen. Bereid je voor op een helse avond Madness-, Specials-, Bad Manners- en Selecterhits, plezant gebracht en met slechts één doel voor ogen: het veroorzaken van deshydratie en uitputtingsverschijnselen. Na Laurel Aitken, Mark Foggo, Derrick Morgan, The Toasters, The Skatalites, Mr. Review en The Frits: meet SKA'D FOR LIFE!

Zaterdag 7 september: THE KIDS (B)

WAT KOMT

Fusies w ing

Vrijdag 6 september: SKA'D FOR LIFE (UK)

De eerste groep die Cahier de Brouillon ooit contractueel vastlegde heette THE KIDS. Ze hielpen België door de punkgolf heen en behoorden jarenlang tot de Belpop-top. Dit jaar organiseerden Ludo Mariman en de zijnen een reünie, een one-off tournee die Vlaanderen eraan wil herinneren bij wie de punkklok sloeg. Het is geen belachelijke promotiestunt ii la Sex Pistols, maar wél een getrouwe en originele weergave van de 'tijd van toen'. Hun biografie zoekt u zelf maar op, wij houden het op krakers als 'Fascist Cops', 'This Is Rock 'n Roll', '1 Wanna Get A Job In The City' en zeker 'There Will Be No Next Time'. There isa next time, en de getuigenissen van de shows die tot nu werden afgewerkt zijn unaniem: dit zijn THE KIDS zoals ze waren. Nu dus te beleven in de Cahier!

Vrijdag 13 september: DANCEPARTY MET Di SASKIA Ze is ongetwijfeld cle nummer 1 van het eigentijdse dance gebeuren. Ervaar haar deejaykwaliteiten in een ongetwijfeld bruisend en flitsend café. Hit the dancefloor, en, a propos, je doet het gratis!

Zaterdag 14 september: DE HEIDEROOSJES (NL). Support: P.Y.G.P. (B) Hun legendarische openingszin op Pinkpop '95: 'Hallo, wij zijn die kutband uit Limburg'. Vanaf


FUSIES WING

BEGRAFENISSEN

JORIS

Ludo Mci rriman. KIDS - boe gbeeld

RED ZEBRA: Boe gbeeld; Peter Slabbvnck

dat ogenblik gaat de zaak aan het rollen. De vier Limbo-punkers uit Horst speelden sindsdien Nederland plat: in alle kleine clubs maar ook als support van Mucky Pup, Bad Religion, Pennywise en Die Toten Hosen. Hei Lowlandsfestival, Noorderslag Groningen en... opnieuw Pinkpop, editie '96. Maar dan wel op het hoofdpodium! Zoals hun derde CD 'Fifi bewijst: is het nu Pinkpop of de Cahier. DE HEIDEROOSJES spelen aan 100 per uur en met een inzet van 200%. Het plaatselijke PAINT YOUR GRANDMAMA PINK mag de spits afbijten.

uit '80, de maxi 'Bastogne' plus het Seasidefestival in '81, de LP 'Maquis' (met Luc van Acker) en de maxi 'Always' tijdens de decenniumhelft, en uiteindelijk de split in '86: in een notedop het eerste deel van hun carrière. Maar sinds '90 staan Peter Slabbynck en de zijnen weer op de planken. De compilatie-CD 'From Ape to Zebra' en de live-CD 'A Red Zebra Is not a Dead zebra' ondersteunen het project. Met de hagelnieuwe single 'Sanatized For Your Protection' is het einde niet meer in zicht. Ook niet in Cahier de Brouillon, waar we een verfrissende douche met nieuw én oud materiaal mogen verwachten. We love the art of Zebrasation!

Zaterdag 21 september: RED ZEBRA (B) Alweer een monument uit de Belpop van begin jaren '80. Een monument hè, géén fossiel! RED ZEBRA dartelt al een tijdje over onze podia als een jong veulen, en in l-loogstraten zullen we dat geweten hebben. De start in '78 als punkband, legendarische supports voor The Cure, The Undertones en UK Subs in '79, het magische nummer 1 Can't Live In A Living Room'

DOUBLE BROWN, zaterdag 21 september. Schoonheid, pracht, kracht, gevoel, techniek: DOUBLE BROWN combineert het allemaal. De namen Ann de Bruyn, Jan de Bruyn en Pieter Van Bogaert zijn ondertussen voor niemand nog een geheim. Ze schreven r 'n bgeschiedenis in de jaren 80 met The Crew, een groep die toen op geen enkel belangrijk bluesevenement ontbrak en met de albums 'Dom 'Overtime' en 'No Peace Of Mmd' aan de top van de Belgisch-Nederlandse bluesscene prijkten. In 1990 onderbreekt frontzangeres Ann haar carrière om zich aan haar piepjonge kroost te wijden. Jan en Pieter werken verder, in diverse formaties (o.a. One For The Road) of gelegenheidsgroepen waarvan zij de drijvende krachten zijn. Al een tijd

19

FuckingFoolsAndFriends' merk je dat er stront aan de knikker is. Wij kennen geen vrolijker punkgezelschap dan THE UNDECLINABLE AMBUSCADE, die in '95 al indruk maakten in het café. Skanne, Jasper, Helmer, Dennis en Jorg noemen het gewoon hun favoriete stamcafé, dus komen ze nog 's terug. Alle fans van Epitaphgroepen en liefhebbers van leuke, leverfrisse fartcore op post! Support: CONSTRAINT.

INFO Zaterdag 28 september: THE UNDECLINABLE AMBUSCADE (NL). Support: CONSTRAINT (B) Als je releases op de markt gooit met titels als 'SoftsquakingErnieOnSwing' en 'FastFlavoured - FartcoreForFi nest-

HOOGSTRATEN-KERMIS IN DE GELMEL: Liveniuziek is al enkele jaren het adagio van Café De Gelmel tijdens Floogstraten-Kermis. Met succes trouwens. Het aanbod dat dit jaar aan het publiek geserveerd wordt mag er wezen: beste rhythm 'n blues op zaterdag, dé regionale covergroep op zondag.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131457.10 031314.56.91

lang zijn ze lid van The Gonnabeez', waarmee ze eveneens twee CDs opnemen. Ook als gasten studiomuzikanten zijn ze bij velen welkom omwille van hun enorme muzikale ervaring en onderlegdheid. Zo begeleidden ze Johny Copeland en Calvin Owens, en maakten ze deel uit van Blue Blot. In de band van wijlen Luke Walter Jr. was Pieter bovendien de vaste toetsenist. Sinds '94 staat Ann de Bruyn echter weer op de planken en laat ze iedereen opnieuw genieten van haar gouden stem waarover intussen een rijp platina is komen liggen. Emotionele interpretaties van grote artiesten als Big Mama Thornion, Denise LaSalle, Ann Peebles en Etta James voert ze uit met grote klasse. Als Jan dan nog zijn vesie van Joe Louis Walker's 'The Gift' laat horen en Pieter het hammondorgel beroert, is er maar één definitie mogelijk: pure magie. Wie DOUBLE BROWN één keer aan het werk heeft gezien, is voor de rest van z'n leven verkocht.

STAN & THE MEN, zondag 22 september. De livereputatie vanSTAN & THE MEN groeit

Alle concerten in Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten (B). Deuren: steeds 20 u. Ticketinfo: 03/314 32 64 (0032/314 32 64). Leuke verrassingen in het programma zijn altijd mogelijk!

zienderogen en dat komt simpelweg omdat ze goed, nee, uitstekend zijn. Hun sterkste troef: prima covers, geput uit een repertoire van grote namen uit de rockgeschiedenis: Van Morrison, Warren Zevon, Paul Simon, Willy Deville, Sheryl Crow, Richard Thompson, Joni Mitchell of Jackson Browne... ze kunnen ze moeiteloos aan en doen dat met verve. Sinds enkele maanden beschikken ze bovendien over een eerste kwaliteitsdemo, opgenomen onder het wakend oog van Golden Earring's George Kooymans. Even voorstellen: pianist Florian Verschueren groeide op in de hasdrum van z'n vader. Percussionist/ trompettist Sam Vloemans werd op de Caraïben bezeten van ritme. Luc Meyvis drumde al toen hij nog cafébaas was en koos uiteindelijk voor een kwaliteitskit. Johan Bronders slaapt met zijn basgitaar onder zijn hoofdkussen en Rik Ooms zet als waardige nestor van de groep de gitaarlijnen uit. Lea Van den Broeck zingt op de helft van de nummers de sterren uit de hemel en backt waar nodig. Geert 'de Stan' Standaert tenslotte zingt de andere helft in, betokkelt de akoestische gitaar en is blij als de geluidsinstallatie goed werkt. STAN & THE MEN: een kleurrijk gezelschap, en met genoeg songs in de vingers om het publiek een hele avond te verbazen.

45


AGENDA BROUWERSHUIS

Op stap in.,

RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 1 september : TERRASTI-IEATERTOURNEE, diverse café's ook in dc omliggende dorpen tussen 14 en 17 uur. BEIAARDCONCERT, Luc Dockx en het Hoogstraats Koperensembie, 19 uur. St. Catharinakerk. Vrijdag 6 september: 15 JAAR CAHIER met optreden SKA'D FOR LIFE

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

CAL 13E

48

WORTEL Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus: WORTELFEESTEN in de Boonikes

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Zaterdag 7 september: Installatie pastoor Van Dijck

Zaterdag 7 september: 15 JAAR CAHIER met optreden THE KIDS

Zaterdag 21 september: Viering 75 JAAR KVLV

Zondag 8 september

OPEN MONUMENTEN DAG, gebrandschilderde ramen van Jan Huet, in stadhuis, kerk. IKO, van 10 tot 18 uur. Geleide bezoeken om 13, 14, lSen 16 uur. Info Dienst voor Toerisme en Cultuur, 340.19.55.

TTR

HOOGSTRATEN

T

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Ophaling OUD PAPIER door KLJ, vanaf 8.30 uur.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Vrijdag 13 september: 15 JAAR CAHIER, dansparty met DJ SASKIA Zaterdag 14 september: 15 JAAR CAHIER. optreden DE HEIDEROOSJES

,.

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel

edijizIuiz

Tel (03) 314 53 28

56

tirijt1eit 183 loL1g5tr2xtru t

031314 613 65 3ati & iatljp 50

STARTAKTIVITEIT VAN DE K.S.L. lokalen achterde Pax, 14 uur, ml. 314.31.50.

Zondag 15 september: ST. MARTINUS-ZANGKOOR in de hoogmis van 10.00 uur in de St. Catharinakerk.

rV00r jongeren

Zaterdag 14 en zondag 15 september HERFST_OPENDEURDAGEN HOOGSTRAATSE WINKELIERS, org. NCMV. ml . 314.57.43.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

MINDERHOUT Vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus

en zondag 1 september: Zaterdag 21 september: HERDENKING 100 JAAR WIELERSPORT IN Hoogstraten, omloop Tinnenpotstraat, vanaf 14 uur, mi. 314.52.42. 15 JAAR CAHIER met optreden RED ZEBRA

MEERSEL-DREEF Zondag 1 september: OPEN DEUR St. Lucia-kapel van 14tot 18 uur.

Zondag 15 september: Zondag 22 september : HOOGSTRATEN KERMIS. Zaterdag 28 september: 15 JAAR CAHIER met optreden THE UNDECLINABLE AMBUSCADE en CONSTRAINT

46

MISSIEFEEST 'REIK MIJ DE HAND', 20jarig bestaan, vanaf 13.00 uur in speeltuin De Zevenster, met allerlei extra attracties ter gelegenheid van het twintig jaar bestaan. Elke zondag tot oktober, rommelmarkt op de Dreef, richting grens, een Organisatie van de fanfare "Voor Eer en Deugd".

telkens groot kermisbal in de feesttent tegenover zagerij Van Erck. Org . De Marckezonen. Zondag 1 september: In de namiddag Music For Pleasure in Café De Papillon.

vzw Mussenakker Meer

/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61


AGENDA Radio CONTINU Zaterdag 7 september:

Zondag 1 september:

BOERENMARKT. Donckstraat, van 09.00 tot KERMIS met op het Chiroplein: FUIF met DJ Sound System 12.00 uur.

Zondag 8 september:

Zondag 8 september:

RUITERTOERNOOI, Maxburg

KERMIS met lefe-optreden van NONKEL NEY in café De Volksvriend.

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Te1315 7940-Fax 315 86 57 met regionaal, nationaal en internationaal nieuws .24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

Zondag 15 september: Maandag 9 september: ploegkampioenschap en Prov. Gimkanawedstrijd om 12.00 uur aan de KERMIS, vanaf 14 uur VOLKSSPELEN bij De Posthoorn en De Bombardon. Terbeeksestraat, Org. KLJ-Groene Kring.

Dinsdag 10 september: CAFÉ DISCOBAR

'TFRTU1N Meerdorp 13

Zaterdag 15 september: NAKERMIS

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Op 25 september is de volgende MAAND weer dââr! Medewerkers, het zal dit keer weer vlug moeten gaan. Kopij klaar op woensdag 11 september; enkel sport- en dorpsnieuws op zondag de 15de.

bgba

KERMIS met vanaf 14.00 uur VOLKS SPELEN bij café De Volksvriend.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 2.11

Zondag 16 september: NAKERMIS met WIELERKOERS, start en aankomst in de Kerkstraat.

Zaterdag 29 september: 4de MJEELSE LOOP, stratenloop van Chiro en KWB. Om 14.00 uur starten de jongsten (tot 12jaar), om 15.00 uur de anderen. Inschrijven aan de Chirolokalen, Ulicotenseweg 2.

%(aPt0 Jan990t

Jer

232,0

Wij

;a_\_, 47


75-

Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 631

LAURIJSSEN JEF

WACHTDIENSTEN __ HUISARTSEN

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSIOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

RIJKSWACHT: 314.50.08

Z.iterdag 31 augustus: DR. DIRK ROBBEN, Leemsiraat 42-A. Hoogstraten, tel.314.3848

1,

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

Tel. 031314.54.50 761

2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Zondag 1 september: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meersel-Dreef, tel .315.87.15

Zaterdag 7 en zondag 8 september: DR. L.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 0313 4,42.92

VERMANDER en H. BASTIAENS, Meerleseweg 24-A, Meerle, tel. 315.85.11

Zaterdag 14 september: DR. J. WILLEMSE, Burg. J.V. Aperenstraat 3. Hoogstraten. tel. 314.45.55 Zondag 15 september: DR. GEERT FAES, H. Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen .1.,.

JAN STOFFELS

VF.RMANDER en H. BASTIAENS, Meerleseweg 24-A, Meer. tel. 3 15.85.11

1:_]

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

VRIJHEID

rzw

Achtelsestraat 72 2320 lloagstratea

TeL 031314.37.76

Van 30 augustus tot 6 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 3 14.57.24

Het dagadres voor koffie, broodjes. salades, lunch, pizza' s. tussendoortjes...

Van 6 tot 13 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II, tel. 314.38.68

Van 13 tot 20 september: APOTHEEK 76

LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 3 14.60.38 THEEK HORSTEN. Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 3 14.57.24

Van 20 tot 27september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73

Van 27september tot 4 oktober:APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 0 14/63 .3 1.66

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

Tennisclub de

APOTHEKERS

Zaterdagvoormiddag 14 september: APOb.v.b.a.

65

Indoor tennis squasli snooker

Zaterdag 28 en zondag 29 september: DR. L.

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

-

Tel.: 031314.20.24

MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. tel. 3 14.66.02

KWALITEITSPLUIMVEE

,

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Zaterdag 21 en zondag 22 september: DR. D.

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Ii

1.'ZL..Ç VO.eJt

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'] Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Alle dagen open van 9

51 tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé. 77e

Zaterdagvoormiddag 28 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68

(3

8 O3/3t4323

REDAKTIE: tel.. 314.41.26

ADMINiSTRATIE: tel. :3 14.49.11

THUIS VERPLEGING 70

A111

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: verantw. ultg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 l-loogstraten

48

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

Op 25 september is de volgende MAAND weer dr! Medewerkers, het zal dit keer weer vlug moeten gaan. Kopij klaar op woensdag 11 september; enkel sport- en dorpsnieuws op zondag de l5de.

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.