augustus 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Koningin Paola op bezoek 1 100 Jaar 'CafĂŠ In Holland' 1 Ryker's op Akkerpop, Jonathan Richman in de Cahier 1 Straight Edge: een handleiding 1 Win 10 toegangskaarten voor de

Antilliaanse Feesten kijk snel blz. 49

Linda Bevers en Tin Martens

oogstraten en de Toeristen


LUIM

LTCD ,~ fl.JD

Wie wind zaait...

Het Slim Burokevz,

Het Slim Buroke vzw

Het ziet er niet naar uit dat er een nieuwe oplage van de Spilzakken-CD zal geperst worden. Op het voorstel Vorstenbosch kon, wegens verregaande geschiedenisvervalsing, niet worden ingegaan. Niet getreurd echter. De beweging moet immers van onderuit komen. Van het volk. Albert Vorstenbosch: We zijn op de goede

Albert Vorstenbosch: Waarom niet? Iets is

weg. Iedereen weet dat de bewegwijzering en verkeersaanduiding in onze gemeente er enorm belabberd aan toe is. En wat zien we nu? Het eerste puur privĂŠ wegnaambordje is op onze wegen verschenen. Aan de Hinnenboornstraat hing wel een spiegel om uw haar te kammen, maar een naambordje was er niet eens. Iemand heeft nu het heft in eigen hand genomen. En zo hoort het ook.

toch beter dan niks. Trouwens, wat heeft de gemeente enkele jaren geleden zelf gedaan? En bekijk nu het resultaat. Ik zie het trouwens als een daad van terechtwijzing. Het moet zo gortig worden dat er bij de beleidsmensen wel een belletje moet gaan rinkelen. Vandaar deze oproep: "Mensen, als ge denkt

DHM: Ge gaat toch niet vertellen dat vanaf nu iedereen zo maar wegwijzers en verkeersplaten moet kunnen hangen.

dat het beter kan met onze bewegwijzering en verkeersaanduiding, neem het heft in eigen hand!". Ik heb trouwens enkele voorbeeldjes aangemaakt zodat de mensen weten in welke richting ze kunnen werken. Maar nog beter is het wan-

neer de mensen zich in volledige vrijheid kunnen uitleven. Ik wens iedereen veel kreativiteit toe. DHM: Eigenlijk mogen wij in ons tiidschrift niet aanzetten tot subversie. Albert Vorstenbosch: Schijters ... !U

J1' 4

3 4

-10

OA


d*ienst in de maand PUZZELEN IN DE STADHUISKELDER... 'Alle twee zijn we hier eigenlijk zo'n beetje per ongeluk binnen geraakt, ' zo klinkt het van Tin Martens en Linda Bevers. Nochtans draaide dit niet bepaald ongelukkig uit, want al sinds zo'n tien jaar maakt deze tandem met goed gevolgde Toeristische Dienst uit. In al diejaren zagen zij de gestage groei van toeristisch Hoogstraten, de vele evenementen en initiatieven. De stroom bezoekers vervijfvoudigde op die tijd maar liefst, en het einde blijkt nog niet in zicht. Een vakantiebabbel leek ons dus meer dan gepast - en daarin passccrdcn zulke uiteenlopende widerwerpen als een autorek, een hond, een kofficlepel, huvelijksiiadiLeii cii zelfmoord de revue. Hoe dat zo in mekaar past? Het antwoord vindt u hieronder broksgewijze. TIN MARTENS startte haar toeristische car rière in een van dc vele Belgische BTK-DACNEPstatuten. 'Toerisme was nog volledig in de handen van de VVV. Die hadden jarenlang geijverd voor toeristische promotie van de streek en meer dan verdienstelijk pionierswerk verricht. Maar hun werking kende ook problemen : door het vrijwilligerswerk waren er onvoldoende en onregelmatige openingsuren. Het jaar dat ik als DAC-er tewerkgesteld was bleef het kantoor zes van de zeven dagen open tot zes uur 's avonds. Van de ene op andere dag was dat nadien weer gedaan, maar de mensen hadden dat ondertussen leren kennen. Bijgevolg kwamen ze hier nog altijd op de andere uren met hun vragen het stadhuis binnengelopen, tot op de financiële dienst. Dat gebeurde zo vaak dat men uiteindelijk inzag dat een eigen toeristische dienst geen overbodige luxe was. Niet dat ik toen de job aangeboden kreeg overigens. Ik stond hier ergens op een lijst als winkelpersoneel en hoorde pas op het nippertje van de vacature. Tegen de verwachtingen in, werd ik toch benoemd door de gemeenteraad.' Ook LINDA BEVERS rolde zowat per ongeluk de stadhuiskelder binnen. Niet letterlijk weliswaar. 'Een jaar nadat Tin hier de boel had opgestart, was er nood aan een bijkomende kracht. Ik zat op dat moment zonder werk, en had studies toerisme gedaan. Een kennis van me vroeg waarom ze mij dan niet gezien had bij de sollicitatie op het gemeentehuis? Maar daar wist ik niks van - de RVA stuurde mij niet omdat ik nog niet lang genoeg werkloos was! In allerijl heb ik dan naar hier gebeld en gezaagd tot ik toch op gesprek mocht komen. En dat liep ook voor mij dus al bij al goed af...'

VVV De samenwerking met de VVV verliep niet meteen van een leien dakje. 'Omdat sommigen het gevoel hadden dat de gemeente toerisme

van hen had afgenomen. Maar aan de andere kant was het ongetwijfeld ook een ontlasting voor hen dat het kantoor voltijds en professioneel gerund werd. Geleidelijk bouwden we een goede samenwerking uit, ieder met een eigen werkterrein, soms ook met gemeenschappelijke projecten. De VVV heeft tot taak om toeristische initiatieven te ontwikkelen, bij de verwezenlijking ervan zijn ze niet politiek gebonden. De financiering gebeurt onder meer uit de verkoop van de folders hier bij ons.' 'Een vrijwilligerswerking zou niet meer voldoen nu. De mensen die hier over de vloer komen zijn een pak veeleisender dan vroeger. Het volstaat niet om een folder met een routebeschrijving of wat beknopte informatie te geven. Ze willen grondige uitleg en alle mogelijkheden om uit te kiezen. De klant van vandaag is enorm kritisch en doorgaans al zelf goed geinformeerd. Je moet echt heel beslagen zijn in een brede waaier aan onderwerpen. Dat vergt van ons trouwens echt continu bijleren, nieuwe zaken in het oog houden, vragen om bijkomencle informatie en zo...'

Autorek 'Zoals in nagenoeg alles in onze maatschappij, kent ook het toerisme duidelijke trends die op korte tijd spectaculair snel groeien. Zo had je een tijdlang het cultuurtoerisme, met onder meer de Open Monumentendagen die aanvankelijk met veel animatie gepaard moesten gaan. Sinds een vijftal jaren is het fietstoerisme enorm opgekomen. Toeval of niet, vooral sinds het autorek voor vervoer van eigen fietsen wettelijk toegelaten werd. Dat maakte de mensen een stuk mobieler. Ze hebben in de eigen streek alle fietsroutes gedaan, kennen die als het ware van buiten en willen dus wat anders. Bij de fietstoeristen heb je echt fanatieke types die heel het land afdweilen op alle mogelijke routes. Het is een enorm goed geinformeerd publiek, plezant

41 :o ii tien jaar een toeristische bodem . 1 in Martens en Linda Bei'ers.

om aan de balie te hebben omdat ze zo veeleisend zijn dat het een leuke uitdaging is al hun vragen te kunnen beantwoorden. Ook de Hoogstraatse inwoners kunnen we die service geven natuurlijk, we hebben immers routes en informatie over heel Vlaanderen, Wallonië en een groot deel van Nederland.' 'Aanvankelijk verhuurden we zelf nog fietsen, maar dat doen we nu niet meer om verschillende redenen. Een tijd lang was er een probleem van een geschikte stalling. Maar belangrijker was het feit dat je zulke verhuurfietsen piekfijn in orde moet houden aan een betaalbare prijs. Een VVV kantoor of toeristische dienst verhuurt aan een dagprijs van 1 8Ofr, terwijl een privéverhuurder daarvoor een veel redelijker 300 tot 400fr rekent. Bovendien moet je 's avonds open zijn opdat de mensen na een langere tocht de fiets nog binnen kunnen doen. Vele fietsers willen trouwens het comfort van de eigen fiets, al zijn er op sommige plaatsen Horeca-zaken die gezamenlijk een goed draaiende fietsenverhuur hebben uitgebouwd. Dat kan dus nog perfect! 'Sinds de laatste twee jaren zit het wandeltoerisme ook stevig in de lift. Dat merken we goed aan de verkoop van de wandelroutes. Als we er in de beginjaren van het kantoor een vijftiental exemplaren van verkochten, was het veel. Nu vliegen die dingen de deur uit. Ook het kijktoerisme floreert uitstekend. De mensen komen naar hier voor de sfeer, om te winkelwandelen. Naarmate er méér Horeca-zaken en goede winkels zijn, trek je ook meer volk. Dat er recent een aantal heel eigen Hoogstraatse zaken zijn bijgekomen, is dan ook een zeer goede zaak. Hopelijk blijven we op die manier ook ons eigen karakter bewaren, de mensen willen immers niet nog eens dezelfde Nederlandse C&A, P&C en soortgelijke ketens zien. Zolang we van die eenheidsworst gespaard blijven, zitten we goed.'

* Het had best gekund, maar is niet echt zo. de goedmoedige hond Wilhelm beet zich de tanden stuk op een autorek en pleegde daarna kwijlend zelfmoord omdat zijn baasje (die tandarts was) tijdens diens huwelijksnacht maar een koffielepel hondenb rokken in zijn etensbak had gekapt.


TOERISME

Wegwijs 'Een infokantoor heeft een meervoudige taak. Traditioneel zijn we er om toeristen wegwijs te maken in onze streek. Zelf vinden we het echter al zeker zo belangrijk om de eigen bevolking alle mogelijke informatie te kunnen bieden. De mensen beginnen dat trouwens te weten en stappen hier al eens makkelijker binnen. In de derde plaats is er de promotie van onze streek om toeristen naar hier te halen, en zo nodig Vlaanderen te promoten. Bij de uitvoering van dit alles dienen we rekening te houden niet de vereisten van zowel de VVV. het stadsbestuur als Toerisme Vlaanderen - het vroegere Commissariaat-Generaal voor Toerisme.' 'Op tien jaar is ons werk enorm geëvolueerd. In het begin hadden we nagenoeg niks infrastructuur in het kantoor. Op een van thuis nieegebrachte typmachine probeerden we met veel moeite een evenenientenkalender bijeen te scharrelen. Zoiets verloopt nu volledig geautomatiseerd, dat kost ons in verhouding amper werk. Een foldertje werd vroeger niet veel palaberen gceopieerd, nu wordt dat professioneel opgemaakt en gedrukt. Nu komt het er vaker op aan om lokale evenementen weerklank te doen vinden via Belga of de centrale toeristische databank. Overigens had dit niet gekund zonder de ondersteuning die we van bovenaf gekregen hebben - de twee computers die hier staan, hebben we gekregen van de provincie en van Toerisme Vlaanderen.'

ook vanwege de middenstand een goede respons te krijgen - zij zijn er tenslotte zeker bij gebaat dat de 27.000 mensen die we jaarlijks over de vloer krijgen, het hier sfeervol vinden.'

Huwelij ksnacht

Uitkafferen

'Hoogstraten heeft toeristisch zijn sterke en zwakke punten. Van oudsher was het ontbreken van verblijfstoerisrne een zeer zwak punt. Dal is het voor een deel nog altijd. Toch is er al heel wat beterschap, vooral dank zij de kamer met ontbijt-formule die we gepromoot hebben in de streek. Voor een stuk moet je als info-kantoor zo als het ware beleidsmatig vooruit durven werken op termijn van drie tot vijf jaren. Je moet ideeën proberen los te werken. De bed and hreakfast formule slaat aan, zowel hij de particulieren als de wat duurdere variant in de Tram. Daar hebje dan natuurlijk wel het comfort en de luxe van ccii vier-sterrenhotel. Iets wat trouwens erg gesmaakt wordt, zo blijkt. Want één van de recente trends is om huwelijksnachten hier door te brengen, zelfs koppels uit onze eigen streek!' 'Hét minpunt blijkt echter te zijn dat buitenstaanders l-loogstraten als vuil ervaren. Dat was tenminste de eindconclusie van een onderzoek over de toeristische kansen van de streek. Zelf keken we daar nogal van op, maar als je niet kritische ogen rondkijkt. merk je al gauw wat men dan bedoelt. Er ligt inderdaad nogal wat zwerfvuil links en rechts, de goten worden minder dan vroeger al eens geveegd of stoepen geschuurd... Dit heeft ook te maken met het ontbreken van infrastructuur: vuilnisbakken op de gepaste plaatsen, zeker waar veel jong volk passeei, banken, goed ingerichte zithoeken... Zowel de overheid, de middenstanders als de gewone burger zouden hier nog veel aan kunnen veranderen. Eerlang willen we samen me de groendienst nog eens een bebloemingsactie op het getouw te zetten. We hopen uiteraard

'De grootste troef is en blijft het culturele en historische patrimonium, daar kun je niet omheen. Het is niet dat we te pas en te onpas willen uitpakken met de kerktoren bijvoorbeeld, maar die vormt het herkenningspunt en haken bij uitstek voor de buitenwereld. Dat nu ook het hcgijnhof in zijn oude glorie wordt hersteld, is uiteraard een zeer gelukkig iets. We hebben al heel veel posite'e reacties opgevangen daar-

Tin Martens.

De verkoop

run de kiosk stu.s in/lui!

loerlsliseli

over, terwijl we vroeger soms aan de balie werden uitgekafferd omdat "wij" het lieten verkommeren. Wanneer dan ook het Ostmuseum opnieuw toegankelijk is, hebben we weer een extra-troef. Ook de deeldorpen hebben ieder een aantal knappe monumenten, die echter veelal wat uiteenliggen zodat ze vooral passen binnen het fiets- en vandeltoerisme. Bezoekers appreciëren het geheel, de landelijke rust, het groen en de open ruimte van de streek, niet de dorpen die als het ware als een rustig vest rond het kleinschalige Hoogstraten liggen. Dat zijn troeven waar we beter erg zuinig mee zouden omspringen!' 'De evenementen zijn in vergelijking daarmee van ondergeschikt belang. Het topevenenient is de Antilliaanse Feesten. Verder is de l-I.Bloedprocessie uiteraard van belang, we waren dan ook erg tevreden dat we vanaf dit jaar een goed gemaakte folder konden aanbieden. Goed scoren de folkloristische dingen, zoals het tweejaarlijkse folklorefestival. Wat op korte tijd erg veel interesse heeft losgeweekt, is de Meerse Markt - zonder meer knap wat die mensen daar uit de grond gestampt hebben. En Meersel-Dreef is een blijver natuurlijk. Het succes van de evenementen zou eigenlijk een vingerwijzing moeten zijn voor de overheid. Onze verenigingen kunnen ontzettend veel wanneer ze daarvoor ook wat steun krijgen. Dan gaat het niet eens zozeer om subsidies. die volstaan in vele gevallen noodgedwongen aniper om iedereen een koffiekoek te geven. Het gaat veeleer oni het aanbieden van faciliteiten waar men gebruik van kan maken. Een ideaal subsidiekader zou erin moeten slagen om verenigingen te stimuleren in hun activiteiten. Nu blijven we soms nog te veel een dood gat waar weinig te beleven is. Zo was de verkoop van de kiosk vanuit toeristisch oogpunt een verkeken kans. Waarom die geen vaste plaats geven in de zomermaanden en er regelmatig muziekopvoeringen brengen? Zoiets geeft sfeer en gezelligheid aan een centrum.'

oogpunt

een verkeken kans.

** Jammerlijk gelogen na zijn grandioos mislukte huwelijksnacht bond een dierenvriend zijn hond op zijn autorek, nam een koffielepel slaappillen en pleegde samen met zijn trouwe Wammes zelfmoord door aan 120k7nJu. van een brug te duiken.


TOERISME

Hond 'In de ioop van de jaren is de werking van het infokantoor grondig veranderd. In de eerste plaats is de hoeveelheid informatie waarover we beschikken gigantisch gestegen. Dat aanbod op peil en actueel houden, is een voortdurende zorg. In de tweede plaats is de spreiding van de bezoeken erg veranderd. Vroeger was er de zomerpiek. waarna we in de winterperiode bij wijze van spreken blij waren iemand te zien. Dat is nu lang het geval niet meer. Nadeel voor ons is dan weer dat ons daardoor de tijd ontbreekt om projecten voor te bereiden en rustig uit te werken. Door het aanbod aan dag- en groepsarrangementen, heeft het aantal groepsbezoeken een zeer hoge vlucht genomen. Veelal komen bestuursleden van zulke vereniging ook at vooraf uitgebreid informatie halen en wensen ze het hele pakket grondig mee te maken en te vergelijken. Dal is wel plezant maar ook zeer tijdrovend. Ten derde is het aantal bezoekers erg gestegen. Van de 5.000 die we na een jaar werking telden, zijn we momenteel naar de 27.000 gestegen.' 'Meestal valt het niet moeilijk om vriendelijk te blijven, zelfs op de meest hectische momenten. De mensen zelf zijn doorgaans trouwens ook vriendetijk en opgeruimd, ze zijn immers op uitstap. Maar de laatste jaren krijg je toch opmerkelijk vaker onbeschofte en brutale reacties. Dan denk je wel eens terug aan de prof die ons destijds leerde dat je moet terugbiaffen wanneer een klant je behandelt als een hond! De klant mag dan al koning zijn, hij heeft daarom nog niet altijd gelijk. Sommigen zullen het racistisch noemen, maar het vaakst heb je problemen met Nederlanders van boven de Moerdijk. Het gebeurt trouwens dan wel eens dat andere Nederlandse bezoekers zich komen excuseren voor het gedrag van hun landgenoten. Of zo was er het twislgesprek met de Duitser in Lederhosen en pluimhoedje. De man bestreed op alle mogelijke manieren dat Duitsers ooit de kerk hadden opgeblazen.'

De historische enscenering van een schilderij van Karel Boom was een van de mntiatieven die een Open Monumentendag kleur gaven. 'Enkele jaren terug was er een kortstondige boom van Oost-Europeanen. Recenter zijn er opmerkelijk veel Fransen, onder meer medewerkers van Distrigaz. Regelmatig hebben we Engelse of Ierse toeristen, of zelfs nog van een pak verder. En er is continu een grote groep van Nederlanders natuurlijk, dat kan niet anders door de ligging aan de grens. Je mag dat schatten op één op drie bezoekers.' 'We hoeden er ons voor om van het infokantoor een winkel te maken, dan zouden we onze ziet kwijt geraken. Toch hebben we naast heel wat gratis informatie ook een deel brochures, kaarten, boeken enzovoort te koop. Dat vertegen-

Zelfmoord

Lepeltj e 'Wij krijgen allerlei mensen over de vloer. Dat is net leuk aan de job, je hebt voortdurend contact met mensen in alle maten, soorten, geuren en kleuren. Een speciale categorie vormen degenen die uit sentiment komen : ze studeerden vroeger aan Seminarie of Spijker, hadden in de oorlog hier ergens geschuild, waren toen door Hoogstraten getrokken en willen het allemaal nog eens terugzien. Veel meer dan vroeger hebben we anderstalige bezoekers. Sinds het eind van dejaren '80 zijnde Amerikanen nochtans weggebleven door de ongunslige dollarkoers. Voorheen kwamen er nogal wat met de familienaam Van Hoogstraten of Hoogstraten hun wortels opzoeken. Dat was een enorm dankbaar publiek natuurlijk, die vonden het hier incredible. Ooit stuurden we een van hen een lepeltje met het stadswapen van Hoogstraten na. Komt er wat later een gigantisch pak met allerlei vanuit Amerika terug uit pure dankbaarheid. Bleek dat de vrouw van die man toevallig net lepeltjes verzamelde.'

woordigt momenteel een maandomzet van zo'n 1 00.000fr. We willen dat wel binnen de perken houden, onze taak blijft in de eerste plaats service te verlenen - niet om geld te laten besteden. Wat de overheid aan toerisme besteedt. komt voor een groot deel wel terug via de bevolking. Het toerisme is immers een belangrijke economische factor geworden, al is dat plaatselijk moeilijk meetbaar. De 27.000 bezoekers betekenen echter onmiskenbaar een flinke omzet voor Horeca en middenstandszaken. Vroeger wilden sommigen dat niet echt inzien, nu beseffen ze allemaal wel het belang van de toeristen. Ze adverteren dan ook graag in onze publicaties, wat die zaken meteen betaalbaar houdt voor de gemeente.'

S

Linda Bevers.

'Je zou ervaii verbaasd staan waarde bezoekers allemaal niet over praten. Van sommigen ken je bij het eerste bezoek alle financiële of huwelijksperikelen. Wij lijken soms wel een sociaal bureau of zo, met vaste klanten die af en toe hun nood komen klagen. Er zijn ook nogal wat eenmalige contacten die je altijd bijblijven... Zoals de vrouw van een koppel dat hier elk jaar wel eens langs kwam. Na de dood van haar man ging ze haast nergens meer naar toe. Maar op een keer belandde ze toch weer hier, en toen bleek dat ze naar Roeselare moest maar dat eigenlijk niet wou, omdat ze zich zo onzeker voelde. De computer liet het toevallig die dag afweten, anders kon ze een uitgeprinte routebeschrijving hebben. Die hebben we toen achteraf opgestuurd. Wat later stond ze hier om te bedanken ze zou zonder dat beetje steun en hulp nooit de stap hebben durven zetten en kon nu weer een nieuw leven beginnen...' 'Of het telefoontje van een vrouw die met beverige stem zei dat met ja of nee geantwoord mocht worden. Ze vroeg of we dachten dat er leven na de dood was? Nadien bleek dat ze zelfmoord wou plegen... Dat werd dus een lange

'"' Mis, mis ontzet pleegde de bruid zelfmoord op haar huwelijksnacht door elf zilveren koffielepels in te slikken omdat haar pasverworven vent de wittebroodsweken wou doorbrengen op het autorek met zijn hond aan het voeteneind.


TOERISME

Antilliaanse Feesten Hét topevenement is ongetwijfeld de Antilliaanse Feesten. Het hele jaar door krijgen we hier vragen van overal om infor matje overdil lestival. De weken voordten is dat zelfs om zot van te worden. De telekion staal hier gewoonweg niet meer stil dan. We hebben ooit eens voor de grap telefoontJes automatisch beantwoord met Ja, de Antilliaanse Feesten hebben plaats op .... .nzovoort. Het komische van de zaak was dat hei elke Leer nog de spijker op de kop was ook! Keer op keer wordt de route naar Hoogstraten en het festivaltenein gevraagd. En uiteraard naar reservaties voor cle OVernachting. Alles 1.1t eivol dan, sommigen boeken nu al een halfjaar voordien omdat ze weten dat er anders nergens weer plaats i,. Noodgedwongen moeten we velen verwijzen naar verderaf. Het is nioeili1k in k sch Uien natuurlijk maar het irnpaet van de Antilliaanse Feesten via de niedia zorgt onrechtstreeks ook op gi,antische sch i d voor pi oniotir oor Hoogsiraten. Onbetaalbaar is dat!'

niet alleen onze verdienste is. De toeristische dienst blijft maar één radertje in het geheel. Maar het doet deugd als je vaststelt dat anderen met initiatieven voor de dag komen omdat ze blijkbaar ook het belang van toerisme aanvoelen. Zoals het ijskarretje dat langs de route van het Aardbeienpad verscheen, omdat deze zo succesvol blijkt. Of zoals de recente campagne van Horeca en Veiling om de aardbeien te promoten. Mooi toch, zoiets, niet?!' (mdl).

'De contacten kunnen ook heel plezant zijn. Zoals de al wat oudere man die hier geregeld hinnenliep. Op een keer wist hij echt niet wat hij zou gaan doen. Op de suggestie dat hij eens een fietstocht kon ondernemen, reageerde hij afwijzend. Hij had van kindsaf nooit meer op de fiets gezeten. Komaan, dat zal best lukken, naar boven en het eens proberen... Zo gezegd, zo gedaan, en met een beetje hulp en na wat kwakkelen lukte het best aardig. Een week of wat later komt hij hier de trap af, en vraagt om eens mee te gaan kijken. Boven staat zijn gloednieuwe fiets tegen de muur - hij had dank zij de toeristische dienst opnieuw leren fietsen!' 'Je gelooft soms je eigen ogen niet. Ooit kwam hier een vrouw met een hondje, waar ze letter lijk een mouw had aangepast. Je ziet wel eens hondjes met zo'n beschermjasje tegen de kou welnu dit exemplaar droeg net een mouw van een puli waarin enkele gaatjes zaten voor de pootjes. Dat is Jantje, zei de bazin heel trots. En Jantje kan allerlei dingen... Dat werd ter plekke gedemonstreerd. De hond leek echt alles te begrijpen wat er gezegd werd, dat hield je niet voor mogelijk. Koekje? Nee, geen koekje. Eén voor één ging het beestje letterlijk alle laden langs om te kijken of er toch niks te knabbelen was. Het kon zelfs zingen, echt waar. Het jankte de tonen van verschillende liedjes. Geen mens die het achteraf wou geloven.' 'Zulke zaken houden de job leuk. Maar zeker ook het feit dat je merkt dat al maar meer mensen in toerisme geloven en mee op de kar springen die je probeerde in gang te krijgen. We zijn er al flink op vooruit gegaan, wat beslist

Ik geef het op. Ongepast?

511

BA ATS MARCEL

Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24. 119

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Alle verzekeringen Alle bankzaken ERKEND

Mouw

/

ZAKENKANTOOR

VERZEKERINGS'

en moeilijke telefoon, iets wat de andere bezoekers van het kantoor al snel door hadden. Die werden allemaal vanzelf stil, sommigen legden in stilte geld op de balie en vertrokken, iemand kwam nadien nog terug binnen om na te praten over die telefoon... Dat hoort in theorie allemaal niet bij de taak, maar het maakt wel onderdeel uit van de job.'

Algemene Bouwonderneming

MAKELAAR

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 03/315.72.54

r AI4H1YP

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotog raf ie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

iti


TOERISME

Welkom met een flesje wijn en een koppel eitjes

Bijna 10 jaar bouwden en verbouwden FRED MARIJNISSEN en MAY GEERTS aan hun huis aan de rand van Wortel-Kolonie. De vroegere boerderij 'Het Meuleken' (ook nog café eertijds) werd zo een mooie maar grote woning en de grond eromheen werd tuin, wei voor de paarden en speelterrein voor hun 3 kinderen. Dat was allemaal wat groot en ze dachten eraan om een gedeelte van het huis te bestemmen voor studentenkamers. 'Maar we merkten al gauw dat daar niet zo'n behoefte aan was en daarom besloten we, na contact met de Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme, het over een andere boeg te gooien. Ons huis was vroeger een boerderij van het lang-geveltype zodat we een heel brede gevel hadden aan de straatkant; aan de ene kant werd het vakantieverblijf, dan de garage en dan onze eigen woonruimte. Ook al wonen we dus onder hetzelfde dak. de accommodatie is zo volledig gescheiden: enkel het erf, de speelweide en de speeltuigen zijn gemeenschappelijk.

Het is vooral tijdens de schoolvakanties dat mensen hier voor één of 2 weken komen logeren, meestal gezinnen met kinderen. Zij wandelen veel, fietsen, maken uitstappen en gaan paardrijden; ze kunnen hier fietsen huren en ritjes maken met paard en koets. Ze hebben hier ook de mogelijkheid om zelf hun paarden mee te brengen, wij hebben hier stallen, een wei en het nodige voer. Dit is nu ons tweede zomerseizoen en we draaien op volle toeren; buiten de laatste week van augustus zijn we helemaal volgeboekt. Vanaf de start hebben we wel veel moeite gedaan om onszelf bekend te maken; behalve in de brochure van de Federatie voor Hoevetoerisme die over het hele land wordt verspreid, hebben we een eigen foldertje gedrukt en geadverteerd in de bladen, en dit werpt wel vruchten af. Buiten de zomermaanden hebben wij veel gasten in de formule 'Kamer met ontbijt'. Heel wat mensen - vooral mannen die hier tijdelijk werken - vinden hun weg naar hier. We hebben de

indruk dat de mensen hier graag zijn, zeker als ze langer moeten blijven; ze zitten hier helemaal 'op hun eigen' met een eigen keukentje, zit- en slaapkamer, een eigen terras, dat is prettiger logeren dan in een hotel. De mensen geraken aan ons adres via de VVV of via de cafés en restaurants in Hoogstraten. Op die manier zijn er al veel buitenlanders bij ons te gast geweest, Duitsers, Fransen, Italianen, Spanjaarden en zelfs Russen; met de taal hebben we geen problemen als ze maar niet te vlug spreken. Omdat Fred elke dag voor zijn werk naar Tongeren moet, is het vooral May die zich bezig houdt met het vakantiehuisje en de gasten. 'Het brengt heel wat werk mee, niet zozeer bij de mensen op doorreis die enkel kamer met ontbijt vragen, maar wel als mensen hier hun vakantie doorbrengen. 's Zaterdags. als de gasten wisselen, moet alles vliegensvlug gebeuren; na het uitwuiven van diegenen die weggaan, moet er vlug gekuist en opgeruimd worden en dan worden de volgende gasten verwelkomd. Als attentie voor de nieuwkomers hebben wij altijd een flesje wijn klaar en enkele eitjes van onze kippen. Sommige gasten vragen meer aandacht: uitstippelen van wandel- en fietsroutes, tochtjes maken met paard en koets, enz. Als ze bezig zijn met een trektocht, te paard of niet de fiets, dan brengen wij hen de bagage na. We zijn nu ook bezig met het opmaken van verschillende arrangementen: daguitstappen met alles erop en eraan. Maar er zijn ook gasten die alles zelf beredderen, die hebben zelf kaarten bij en die trekken erop uit, dikwijls elke dag zodat wij ze nog amper zien. May: 'ik hou van dit werk, het is vol afwisseling en het is vooral plezierig om met mensen om te gaan die in vakantiestemming zijn, dat slaat zo'n beetje over op ons. Waar ik nog het meest deugd aan beleef is om te zien hoe die stadskinderen zich hier uitleven: in de zandbak, op de speelweide, met de dieren... We realiseren ons te weinig - en ik zeg dat ook tegen onze kinderen - hoe goed wij het hier hebben: de rust en kalmte, de natuur en de ruimte, het is voor ons zo alledaags; zo echter niet voor onze gasten die juist duifirvoor naar hier komen.'

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

1296plex -

000- 00~


TOERISME 'Wat de gasten hier zoal doen? Veel wandelen en fietsen, uitstappen naar De Mosten en naar de Efteling. Wat de korte verblijven betreft hebben wij hier gasten van de Beauty-Farm van Loenhout, zakenmensen op doorreis en vooral menacn die hier tijdelijk werkzaam zijii. Alles sanieu kwauieui wij vuligjaal lui 100 overnachtingen, con goed reeultaat, zo vinden wij. Wat minder plezant ie. ie dat hot voor om; steeds moeilijker wordt om zelf op vakantie te gaan: een gezin moet hier al 2 weken logeren, anders kunnen wij er rnaaramperliissenhiit dit jaar zal het er waarschijnlijk niet van komen. Gbik aan piivaey Up liet eigen eifzuu je oul. een nadeel kunnen noemen maar wij ervaren dat niet zo, zeker onze kinderen niet. Die denken 'hoe mee zielen hoe meer vreugd' maar het is natuurlijk soms heel druk in

Vakantieverblijf Het Meuleken, (4 b 5 pers.) Fred en May Marijnissen-Geerts, Grote Plaats 60, 2323 Wortel. Tel. 314.70.59. Prijzen per week: 10.000fr. in het hoogseizoen (alle schoolvakanties), 7.000 fr. in het laagseizoen. Ook inogelijkheid voor 'Bed and Breakfast', midweek en weekendverblijt:

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelij ke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

We halen de vakantie naar hier!

Een koude pils een warme douche een lekker bed

een goed ontbijt dat doet een pelgrim goed (onderweg naar Coinposteila)

Bovenstaand versje is te lezen in het gastenboek van LIJTGART VANLUFFELEN en HERMAN COPPENHOLLE. Ze wonen met hun vier zonen in de Peperstraat in Hoogstraten en baten daar sinds een 2-tal jaren een 'Bed and Breakfast' accommodatie uit. Lutgart was op het idee gekomen door een oproep van de VVV die op zoek was naar onderdak voor mensen die Hoogstraten bezoeken. Eerder was ze onthaalmoeder en ze wilde graag een werk binnenshuis waardoor ze ook met mensen in contact kwam. 'In het begin was het ook financieel belangrijk: we hadden pas gebouwd en om de in richting van ons huis te kunnen betalen, was een beetje bijverdienen zeer welkom. Zelf op reis gaan was in die beginperiode voor ons moeilijk en daarom dacht ik zo: 'Kom, we halen de vakantie naar hier!' En het is ook zo uitgevallen, die gasten brengen een vakantiesfeer mee: ze komen soms van ver, er worden hier vreemde talen gespi oken. iets van vakantie blijft zo in liet huis hangen. Het brengt wel werk mee natuurlijk, te weet oiiidat we geen cclii viije' kaniei hebben, een van de kinderen moet dan tijdelijk zijn kamer afstaan en in die van zijn broer gaan slapen. Maar dat verloopt allemaal vlot, de kinderen hebben daar geen bezwaar tegen. Verleden jaar hadden wij zo'n 300 overnachtingen; het merendeel zijn mensen die een langere periode hier blijven omdat ze tijdelijk in het Hoogstraatse aan het werk zijn, bvb hij Distrigas, daar zijn nogal wat buitenlanders aan het werk. De laatste tijd hebben we ook heel wat mensen die in Hoogstraten willen overnachten na een feest of een andere manifestatie; zo keren ieder jaar dezelfde mensen terug die naar hier komen voor de Antillaanse Feesten. Het gebeurt ook dat mensen die op vrienden- of familiebezoek ko-

men, hier overnachten omdat er geen plaats is bij diegenen die ze bezoeken. En dan zijn er natuurlijk de toeristen, zij zijn meestal op doortocht en blijven één nacht. Daar zijn nogal wat fietstoeristen bij; zo komen in de maand mei dikwijls mensen die per fiets op bedevaart gaan naar Compostella. In juni vertrekt er ginds een bus terug naar Nederland en zo keren ze weer huiswaarts.' Bladerend door het gastenboek, zien we daar Israëlische teksten, Franse. Duitse, Engelse...' Ja, je vraagt je soms af wat ze hier komen zoeken, het is hier toch maar een kleine gemeente in een uithoek. Problemen met de taal hebben we niet; een keer hadden we een gast uit Kroatië en dan verliep de communicatie niet zo vlot.' Verder lezen we in het gastenhoek hoe tevreden men is: een hartelijk onthaal, een overvloedig ontbijt... Gasten die langer blijven, kunnen 's avunds in de Ituiskaniet teevet. kuiiieii kijkeii uf lezen als ze dat willen: ze hoeven niet in hun enije up de kaniei le blij ven. Tevreden gasten dus, maar ook tevreden gastheer en gastvrouw. 'In het begin wisten we niet zeker of we dit 'B and B' lang zouden doen maar na twee jaar ervaring weten we zeker dat we het blijven doen. We denken zelfs aan uitbreiding als binnen enkelejaren sommige van de kinderen het huis uit zijn. Al bij al is het geweldig meegevallen, ik zou het niet meer willen missen.'

Herman en Lutgart CoppenholleVan luffelen, Peperstraat 12, Hoogstraten, tel. 314.48.50 Bed and Breakfast; 700Fperpersoon en per nacht.


TOERISME

De Tram: 4 generaties en 4 sterren 2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald De beste koers in vreemde munten Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

80 Jaar geleden kocht FONS VAN CALSTER, aflomstig uit Westerlo, een café op de Vrijheid, pal aan de halte van de stoomtram; het café heette dan ook heel toepasselijk DE TRAM. Na enkele jaren richtte hij er ook logement in: zijn gasten waren vooral mensen van de douane en bezoekers van het Spijker en het Seminarie. In de 2dc Wereldoorlog ging Hotel-restaurant De Tram ten onder als gevolg van de ontploffing van de St. Catharinakerk. Inmiddels had dochter Lucia Van Calster haar vader opgevolgd als uithaatster van De Tram. Samen met echtgenoot Jef Schellekens besloten ze hun etablissement terug op te bouwen. Eindjaren 50 wachtten 10 nieuwe moderne kamers op de gasten. Tot in 1970 heeft De Tram dan weer als hotel gefungcerd. Maar toen werd het gesloten en omgevormd tot feestzaal, café en restaurant. Wellicht hadden Jef Schetlekens en Lucia nooit gedacht dat hun De Tram nog ooit hotel zou worden; zo'n landelijk hotel in een niet-toeristische streek dat was toch ten dode opgeschreven in de jaren 70 en 80. Maar in 1990 dacht zoon Flor Schellekens er anders over. Opnieuw werd alles grondig vernieuwd en er bleven 5 luxueuze hotelkamers over waardoor De Tram meteen een 4-sterren hotel werd, vermeld in de Michelin en andere reisgidsen. Flor vertelt: 'Om dc kwalificatie '4 sterren' te krijgen is een nachtreceptie een eerste vereiste (hotel open 24 uur op 24). Verder zijn het ruime kamers met ininibar, salon en bureau, tv en telefoon: elke kamer is voorzien van een even-

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

eens ruime en mooie badkamer. Wat onze gasten betreft, dat zijn voor 80% zakenmensen die Hoogstraten bezoeken omwille van de bedrijven die hier gevestigd zijn; ze komen werkelijk vanuit dc hele wereld, Amerikanen, Japanners enz. Deze gasten blijven soms 2 i 3 dagen. De overige hotelgasten zijn vooral passanten, mensen die op doorreis zijn en ons adres kennen via de Michelin of een andere gids. Het reclamebord van de Hoogstraatse horeca dat vroeger langs de autoweg stond en nu, spijtig genoeg, moest verwijderd worden, was ook een aanwijzing voor mensen die al rijdend op zoek waren naar een hotel. Er komt nu wel een plaatje aan de afrit met 'Hostellerie De Tram' maar ja, dan moeten de mensen al op die afrit zijn natuurlijk. De Tram is nu het enige hotel in de gemeente en dat was een van de redenen waarom we er 6 jaar geleden mee begonnen; er was toch wel behoefte aan dit soort accommodatie. Wij houden het als familiebedrijf, ik en mijn echtgenote Jacqueline Janssen en onze twee zonen Gü nther en Peter met hun echtgenoten, runnen de hele zaak. De Tram is dus klein maar dat appreciren onze gasten juist, zij reizen veel en komen vaak in grote hotels, genre Hilton. Daar voelen ze zich een nummer, hier gaat alles veel persoonlijker en dat vinden ze prima.'

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.:o3/3144292

L1000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Leriaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Veruit het mééstgetezen blad in de Hoogstraatse regio

Hostellerie DE TRAM, Vrijheid 192, Hoogstraten, rel. 314.65.65. 4 Sterren, kamers met ontbijt + taxen: 1 pers..' 3950F., 2 pers.: 4.200F.

De Hoogstraatse Maand

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

deW 03 - 314.55.04

- Tapijten en vloerbekled ing - Siertafelkieden, lopers, enz.

moand


VANUIT HET STADHUIS... 'West is best' H.S.T. komt naast de transportzone Einde juni bracht Luc Van Den Brande, de Minister-President van de Vlaamse Regering een bezoek aan Hoogstraten. Op uitnodiging van de plaatselijke CVP-afdeling kwam hij voornamelijk de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de Hoge Snelheidslijn (HST) langs de E-19 toelichten. Ondanks duizenden en duizenden bezwaarschriften van inwoners en gemeenten ging de voorkeur uiteindelijk toch naar de E19, hoewel dit traject beduidend duurder uitvalt dan dit langs de Havenweg. Enkel de keuze langs welke zijde van de autosnelweg de spoorlijn zou aangelegd worden, moest nog door de Vlaamse Regering genomen worden. Op initiatief van de gemeente werd eind vorig jaar een studie uitgevoerd naar de mogelijke economische gevolgen voor Hoogstraten. Hieruit bleek dat de westkant (kant van de Transportzone) opmerkelijk nadeliger uitvalt dan de oostkant. Toch kiest de Vlaamse Regering uiteindelijk voor de westkant. 'West is best!' meent Van Den Brande en spiegelt de aanwezigen tal van mogelijkheden voor ter compensatie.

HST-lijn langs de E19 Op 23 mei »96 hakte de Vlaamse Regering de knoop definitief door inzake het tracé van de hoge snelheidslijn tussen Antwerpen en Nederland. Tot dan toe waren er nog twee mogelijkheden ni. het tracé langs de Havenweg, of deze langs de E19. Een derde mogelijkheid, om de hoge snelheidstrein te laten rijden via de bestaande spoorlijn 12, was reeds geruime tijd afgeschreven. Deze lijn loopt immers doorheen nogal wat dorpskernen en een verdere uitbreiding leek hier niet mogelijk. Van de beide overblijvende trajecten bleek deze langs de E19 de duurste. Zij strekt zich ook heel wat kilometers meer uit over vlaams grondgebied. Nederland heeft echter altijd zijn voorkeur laten blijken voor dit tracé en daarbij de belofte gedaan financieel tussenbeide te komen om de meerkosten te compenseren. Ook een grensoverschrijdende studiegroep die alle aspecten van de aanleg van de HSL onder ogen nam kwam tot de conclusie dat de E19 de minst nadelige oplossing was.De Streekcomrnissie, de gemeentebesturen en tienduizenden inwoners langs de El 9 hadden daar echter een andere mening over. Ondanks talrijke protestakties en petities viel dan toch de beslissing,

Transportzone sparen Voor de aanleg van de HSL moesten tal van gewestplannen gedeeltelijk herzien worden. Van 2 oktober tot 30 november '95 liep er een openbaar onderzoek. Hierna kreeg elke gemeente de mogelijkheid om binnen een termijn van 60 dagen een advies uit te brengen. De gemeente Hoogstraten nam een Nederlands studiebureau (ERAC) onder de arm om de schade te berekenen die de gemeente zou lijden wanneer de HSL naast de E19 zou aangelegd worden. Zowel de oostelijke kant (de kant van Meer dorp) als de westelijke kant (Transportzone) werden in de studie bekeken. Voor beide zijden werden de negatieve economische gevolgen, de negatieve fiscale effecten en de ne-

Frc

gatieve maatschappelijke kosten voor de gemeente Hoogstraten in beeld gebracht. Vooral de Transportzone heeft heel wat gewicht in de schaal gegooid bij de bepaling van de conclusies. Konkreet gezien vermeldt de studie » ingeval er gekozen wordt voor het westelijk tracé: '- een forse waardedaling voor de bestaande panden en bedrijven gevestigd op de huidige transportzone die begroot wordt op ruim 235 miljoen BEF; - schade aan de verder ontwikkeling en uitbreiding van de Transportzone Meer welke begroot wordt op een bedrag van 170 miljoen BEF; - verlies aan werkgelegenheid als gevolg van afname van activiteiten op de huidige transportzone welke geschat wordt op ruim 20% van de huidige omvang overeenkomend met circa 125 werknemers; - een verminderde uitbreiding van de werkgelegenheid op de nieuwe Transportzone Meer die

oorspronkelijk geschat werd op 500 banen maar nu naar schatting niet hoger zal uitkomen dan 300 tot 400 banen.' In totaal zou dit verlies oplopen tot enkele honderden miljoenen franken en tientallen arbeidsplaatsen » aldus het studiebureau. Voor de landbouwsector schat men de schade door het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van bedrijven en het onttrekken van landbouwgronden op minimaal 150 miljoen Fr. en een verlies van 25 tot 50 arbeidsplaatsen » afhankelijk van de Oost- of de westkant. Ook fiscaal zullen er heel wat gevolgen zijn voor de gemeente. Door de afnames in het kadastraal inkomen en de derving aan belasting op de onroerende voorheffing voorziet ERAC een jaarlijks verlies van ruim 5 miljoen Fr. Gerekend naar de huidige situatie zou dit neerkomen op een eenmalig verlies van ongeveer 100 miljoen Fr. Voor de huidige transportzone, zonder de geplande uitbreiding » zou dit jaarlijks 3,3 miljoen Fr. minder inkomsten voor de gemeentekas uitmaken terwijl dit aan de oostelijke zijde slechts 490.000 Fr. zou bedragen. De studie besluit met de gedachte dat de werkgelegenheid in Hoogstraten zich gunstig heeft ontwikkeld en de werkloosheid hierop een zeer laag niveau ligt. 'De aanleg van de HST kan echter een belangrijke verandering in deze situatie teweegbrengen' en 'het westelijk tracé belangrijke grotere negatieve consequenties heeft dan het oostelijk tracé. » Hoewel alle aanwezige raadsleden op 22 januari '96 de ereloonovereenkomst met dit studiebureau goedkeurden, had de Agalev-fractie in de raad heel wat bezwaren en opmerkingen. Vooreerst vond zij de uitgevoerde studie zwak en duur (7 bladzijden en kostprijs 100.000 Fr.). Maar belangrijker vond zij evenwel dat de studie enkel rekening hield met de financiële gevolgen voor de gemeente Hoogstraten en dat tal van andere aspecten gewoon niet aan bod zijn gekomen. Door deze eenzijdige belichting komt de westzijde inderdaad nadeliger uit dan


GEMEENTERAAD de oostkant, maar voor veel bewoners uit Meer is de keuze voor het oostelijk tracé heel wat nadeliger. (bewoning, geluidshinder,.. 'West is best' kwam evenwel Luc Van Den Brande op 21 juni '96 aan zijn achterban in Hoogstraten verduidelijken. De Vlaamsc Regering had zopas de beslissing genomen om de HSL te laten lopen langs de westelijke kant van de autosnelweg. Hierbij zou echter aan de Transportzone zelf niet geraakt worden, en ze zou zo weinig mogelijk hinderondervinden. Hij gaf zelfs de garantie dat alle ontwikkelingsmogelijkheden voor de transportzone zullen blijven bestaan. De onrust clie onder de landbouwers heerste kon hij echter maar gedeeltelijk wegnemen. Zo is Cl' momenteel een reservatiestrook vastel til van tussen 80 en 120 meter Hierin wordt uiteindelijk de HSLaangelegd maar deze zone bestriikt slt-'ehi èn 1 tot 2t meter. Na hLt tciindigeti van de werken vervalt deze reservatiestrook en worden de niet gebruikte gronden terug in hun oorspronkelijke bestemming herschikt. Voor de verloren gegane bedrijven worden er mogelijkheden bekeken in de kolonies van Wortel en Merksplas. Van Den Brande liet evenwel dc mogelijkheid open dat er naast de twee sporen voor de HST-lijn nog een bijkomend goederenspoor zou kunnen aangelegd worden. Indien deze beslissing zou genomen worden valt deze lijn ook nog in de reservatiestrook. Wordt dit echter niet goedgekeurd, dan vervalt na de aanleg van de HST, de rest van de reservatiestrook en zal men later eventueel terug gans de procedure van gewestplanwijziging moeten uitvoeren om een bijkomend spoor te kunnen aanleggen. Volgens Van Den Brande zijn er door deze keuze van tracé heel wat positieve zaken voor het Vlaamse Gewest uit de bus gekomen. Er komt een nieuwe goederenhijn 11 richting Nederland. Nederland heeft toegezegd actief mee te werken aan een herwaardering van de IJzeren Rijn, en tussen te komen in de aanlegkosten voor de HSL langs de E19. En wie weet, zit er voor de streek wel een stationnetje in op de lijn Antwerpen-Breda. De HSL wordt immers ter hoogte van Breda aangesloten op het Nederlandse net, zodat de mogelijkheid open komt dat er ook gewone treinen rijden tussen Antwerpen en Breda. Het zijn voorlopig nog wel geen verkiezingen, maar het doet toch wel een aantal mensen lichtjes dromen. Terwijl de kosten voor de HST overal de pan uit swingen, en elders tal van stations gesloten worden, wordt 'de inplanting van een nieuw station tussen Antwerpen en Breda onderzocht'. Belangrijker vonden wij evenwel de raad die Van Den Brande aan zijn achterban meegaf aangaande de compensaties die zullen uitbetaald worden voor de geleden schade. Deze zullen per gemeente bekeken worden. 'Het komt 1)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Luc Van den Brande, zoals altijd tnet de glimlach, legt uit waarom de HST aan de westkant van de E19 moet komen. Zijn toehoorders lachen er niet ,nee.

er op aan een zo realistisch mogelijke raming op te maken van de kosten en hiermee naar de NMBS te stappen. Want zodra er een bedrag is vastgelegd, is dit onherroepelijk.

Gemeente in beroep De gemeente Wuustwezel heeft intussen aan de stad Hoogstraten de vraag gesteld om desnoods gezamenlijk met de gemeenten Brecht, Brassehaat en Schoten een beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de beslissing van de Vlaamse Regering om de HSL naast de El9 aan te leggen. Niet alle raadsleden hebben het echter zo op een beroep begrepen. Raadslid Pauwels vraagt zich af of dit wel zin heeft vermits het veel geld zal kosten en het succes wellicht twijfelachtig zal zijn. Raadslid Verhuist vindt dit in beroep gaan maar een redden van de schijn. Er is praktisch geen juridisch argument tenzij het advies van de Commissie van Advies dat niet gevolgd is. Het zou volgens Agalev veel zinvoller zijn nu alle aandacht te richten naar het opmaken van een studie om de schade voor de omwonenden, de landbouw, het milieu en de industrie zo veel mogelijk te beperken. 'Dit hebben wij destijds ook al gevraagd. Maar toen moest de studie van de Nederlandse firma alleen maar dienen om een bezwaarschrift te argumenteren tegen het westelijke tracé. In plaats van geld weg te gooien aan een bezwaar bij de Raad van State zou men beter proberen de schade te beperken. Een advocaat bij de RvS komt doch niet buiten voor minder dan 100.000 fr.' Ook Herman Verlinden wil hierover een bedenking kwijt. Hij dringt er op aan de zaak positief te bekijken. Misschien zit er zelfs wel een station in voor de streek, en komt er misschien een bijkomend goederenspoor. Dit zou voor de Transportzone een goede zaak zijn. Kristien De Smet, raadslid voor de KVB, gaat nu niet mee akkoord dat er energie gestoken wordt in een zaak die al verloren is. In het voorstel van de NMBS zitten toch heel wat positieve kanten waarin de gemeente beter zijn energie zou steken.

Burgemeester Van Aperen heeft begrip voor de bedenkingen van Herman en Kristien maar vindt het persoonlijk toch de moeite om te doen,' of men het nu hypokriet vindt of niet.' Maar toch zullen we eerst onze raadsman polsen. Bij de stemming gaan 16 raadsleden akkoord om beroep aan te tekenen. Kristien De Smet en Agalev stemmen tegen.•

Advertenties (—, )

314.49.111314.55.04

BEGRAFENISSEN

JOR IIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

19

11


25 JAAR POLITIEK. Op zaterdag 29juni werd in de deelgemeente Meer Burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Arnold Van Aperen gevierd voor zijn 25-jarig jubileum aktief in de politiek. Om 18 uur werd gestart met een dankmis in cle Meerse parochiekerk. Meer dan 450 aanwezigen woonden deze viering bij. Vergezeld van tal van afvaardigingen van Hoogstraatse verenigingen en dc Brassband Sinte Rosalia werd dan opgetrokken naar de veilinghallen. Daar werden alle aanwezigen persoonlijk verwelkomd door de jubilaris en zijn nationaal voorzitter Herman De Croo. De grote ruimte liep meer dan vol : 850 mensen kregen (meer dan) één drankje aangeboden. De receptie startte onmiddellijk zodat de aandacht voor de verschillende speechers wel eens verslapte. Die werden muzikaal afgelost door intermezzo's van de Mark River Jazzband, o.l.v. Eddy Sabbe. Ver na 21 uur kon dan het volksbal beginnen op muziek van de Wireri's. De meeste sprekers van dienst hadden het vooral over de verdiensten van Arnold Van Aperen voor de (in den beginne) Meerse gemeenschap, de Hoogstraatse bevolking en de Kempen. Veel aandacht werd besteed aan de start van zijn politieke carrière, de moeite waard om even in herinnering te brengen. Sedert 1938 waren er in Meer geen verkiezingen meer geweest. In 1970 vormde Arnold Van Aperen samen met o.a. Frans Snoeys, en Fons Sprangers als kopman een nieuwe lijst 'Volksbelangen'. Zij behaalden 7 van de 11 zetels,

zodat laatstgenoemde zijn eerste burgemeestersjerp kon omgorden, en eerstgenoemde als der tigjarige de bevoegdheden van Eerste Schepen kreeg openbare werken, land- en tuinbouw, sport en verenigingsleven. Vanaf dan werd Meer gemoderiseerd : waterleiding en riolering, openbare verlichting en kabel. In de fusiegemeente Hoogstraten werd Arnold Van Aperen opnieuw verkozen in 1976 (1977 tweede keer, goede keer) maar omwille van relatiebanden kon hij niet zetelen in de gemeenteraad. Als OCMW-raadslid verzeilt hij in de oppositie die echter in deze instelling constructief meewerkt aan een sociaal beleid. Wanneer dan nonkel Jos Van Aperen in 1982 burgemeester wordt van Hoogstraten. wordt Arnold voorzitter van het OCMW. In 1988 wordt de KVB van Van Aperen de grootste fractie in de gemeenteraad en hijzelf burgemeester na een bestuursakkoord met de cVP. De verkiezingen van 1994 leveren éénzelfde beeld op. En toch is Hoogstraten wat klein voor Arnold Van Aperen. Vanaf 1978 is hij provincieraadslid voor de PVV. In 1987 wordt hij rechtstreeks tot Senator verkozen en belandt hij in de grote politiek in Brussel.

Momenteel verkozen als Vlaamse Volksvertegenwoordiger ging dè aandacht vooral de laatste tijd naar de HST. Zijn verdiensten voor de fietspaden zijn zeker vermeldenswaard. Geen bloemen, noch geschenken, zo luidde het devies op de uitnodigingen voor dezejubileumviering. Het was trouwens Arnold Van Aperen zelf die menig medewerker en politiek mede- en tegenstander in de bloemetjes zette op het einde van het officieel gedeelte van de avond. Natuurlijk werd Maria, de echtgenote, niet-vergeten en onder de bloemen bedolven. Wel kon en kan ieder een bijdrage leveren op de rekening van het "Fonds Mindervaliden Hoogstraten" (088-2071886-58)..

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

il oon9arneri,;

Ti11

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing. kd

Tel. 031314 48 47_

L`r"T

D

im

SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

t 39a

12


Geen vlees, niet drinken, niet roken en geen drugs.

Straight edger benje, dat word je niet In de schaduw van jeugdhuis Het Slot in Wortel, waar koning alcohol een stevige voet in huis heeft, treffen we een aantal jongeren die niet drinken, niet roken, geen drugs gebruiken, geen vlees eten en afzien van een snelle sp zonder liefde. Hun ouders kijken tevreden toe hoe hun zonen zich, alcoholvrij, doorheen hun puberteit skaten en kunnen op hun twee oren slapett. tenminste als die vcrdomdc hai -dcoie liluLiek niet te hard staat. Tim, Sis, Jan, Pol, Sit en de anderen komen liever niet in de belangstelling, al lopen ze niet hun lange korte broeken waarvan de zolder ergens aan hun knieëen hangt beslist in de kijker. 'Wij voelen ons goed in een levenshouding die we, langs de hard-core muziek om, terugvoitden in Straight Edge en niet andersom", zegt Jan. "we willen zeker niet achter een vlag aanlopen en huiveren bij de gedachte aan een niisplaatst groepsgevoel.".

Minor Threat Straight Edge is in feite een vertakking van hardcore. De term is afkomstig van een songtitel van Minor Threat, een groep uit Washington DC die in het begin van de jaren 80 populair was. Zanger lan Mc Kay, nu ook bekend van Fugazi, schreef een song waarin hij ageerde tegen de obsessies van sommige jongeren voor dcaiik, tv, seks en drugs. En ... meteen was er naast een nieuwe muziekstijl ook een beweging geboren, die vanuit DC zijn weg vond naar Europa. Ook de uiterlijke kenmerken vinden hun ootsptoti in Washington Rij jflngeren die door hun ouderdom (nog) geen alcohol lIlogcil gebruiken werd een kruis op de handen aangebracht. Voor Straight Edgers is dit een symbool geworden van hun keuze om geen alcohol te gebruiken. Want, en daar drukken ze op, ze willen niet drinken, ze willen niet roken en willen geen drugs gebruiken. Het is een keuze en geen verbod. Ze mogen drinken, maar maken voor zichzelf de keuze om het niet te doen. Trouwens bij Straight Edge is er geen leider die wat dan ook predikt. Straight Edge is een persoonlijke levenswijze. De jongeren zijn zeer

verdraagzaam en brengen alle respect op leeftijdsgenoten die er een andere levenshouding op na houden. En, al was een en ander in het begin iets moeilijker, op dit moment worden ze met hun overtuiging aanvaard en gerespecteerd binnen Het Slot. Geen problemen meer wat dat betreft.

-

COSY-ZINE De "skatelook" is een vertrouwd beeld geworden in Worteldorp. De straight edgers kopen die kledij, hun hardcore CD's en tijdschriften via catalogen in een alternatief en niet commercieel circuit. Tini toont ons een aantal tijdschriften van gelijkgestemde jongeren uit verschillende landen. Al clie uitgaven zijn in de Engelse taal geschreven, ook hun eigen uitgave"Cosy-zine. waarvan binnen afzienbare tijd een tweede numnier zal verschijnen. Door niailorders catalogen van "Very" en "Good Life Recordings" komen tijdschriften en CD's uit verschillende landen in Wortel terecht en wordt hun tijdschrift aangeboden tijdens de hardcore optreden hier te lande en in het buitenland. De faiizines', de tijdschri!ten die strainlit eclgers over heel de wereld maken, en brieven die ze naar elkaar schrijven zijn erg belangrijk. De Wortelse jongeren leren een groot aantal mensen in verschillende landen kennen en Je tijdschriften vormen een platvorm voor disc sie over onderwerpen als fascisme, seksisnie politiek, vegetarisme, dierenrechten en uitel aard muziek. Muziek van de hardere soort. Actieve muiiek die goed past bij het skate-gebeuren maar vooi buitenstaanders Vrij agressief klinkt.

Straight Edge, in de wolkeit zonder tabak, drank of andere drugs.

t.P'ROACH TO CONCRETE ACEDOWN

CD 's en tijdschriften worden buiten liet commerciële circuit verdeeld. Het Do it You rself-principe van veel ha rdcore groef)en.

Outside

Hardcore, harde actieve muziek, ivihi imiaar mlie! agressief Een kruis 0/) dc hand als teken dat men geen alcohol gebruikt.

Of er naast het tijdschrift ooit een eigen CD zal verschijnen zal de toekomst uitwijzen. Sis Matthë, Tini Van De Plas en Kris Torfs en Jan Matthë oefenen regelmatig en brengen naast enkele covers van nummers van hardcoregroepen zoals CRVITS ook al een eigen nummer. Het eigen nummer is er al, de naam waaronder de groep naar buiten zal komen kan nog veranderen. Voorlopig noemen ze zich OUTSIDE", naar een nummer van de groep waar Shield uit voortgekomen is, een Vrij belangrijke inspiratiebron voor de groep. Een eerste optreden, voor de harde kern van deze zachtaardige jongens, is eind augustus voorzien. Hopelijk wordt het goed, hard zal het zeker zijn.. 13


Vier generaties van vader op (tweede) zoon

100 jaar 'Café in Holland' Als de kippen ooit een prijs toekennen is er zeker een trofee bij voor Jos Snoeys, van 'Café in Holland'. Samen met zijn vrouw Carin Pemen klutste hij op jaarbasis iets minder dan 20.000 eieren in de pan. Jos volgde overgrootvader Jaak, grootvader Ment en vader Gust op en maakt een eeuw 'Café in Holland' vol. Dat gaan ze vieren in 'Castel', van vrijdag 16 tot zondag 18 augustus. Wij gingen kijken wat er, naast het alom geprezen spek met eieren, op het feestmenu staat. Castelré is een buitenbeentje. Als gehucht van het Nederlandse Baarle-Nassau zijn de 220 inwoners, met een Nederlands paspoort, méér aangewezen op Hoogstraten, Minderhout en Wortel dan op Holland zelf. Bouwgrond is er niet, want het gehucht ligt in een landbouwzone... en er kan niets 'geregeld' worden zoals dat in België wel kan. Toch komen er, vooral de laatste jaren, opvallend veel jonge gezinnen wonen. Zij moeten het stellen met de 54 bestaande woningen, 'vooral langs de andere kant van de rooie weg'. Ze mogen de huizen renoveren op de bestaande funderingen, vergroten en dan 'regulariseren', zit er écht niet in.

Buks Die jonge gezinnen zoeken er de rust. Een rust die er zeker was toen grootvader Jaak en zijn vrouw Dma Van Der Steen er in 1895-1896 een woning-boerderij met café lieten bouwen. De woning was op tijd klaar voor de geboorte van Clement, op 22augustus 1896. Clement zou de latere uitbater worden en was de jongste telg in een gezin met acht kinderen, waarvan zes dochters. Er kwam dus volk over de vloer.

Jaak en Dma hielden het café open van 1896 tot 1926, al moeten we ons daar allicht niet te veel bij voorstellen. Hun dagtaak lag zeker meer op het veld en in de boerderij, terwijl Dma, als baker of vroedvrouw, ook de kinderen van het gehucht 'pakte'. Veel verenigingen waren er niet in het kleine Castelré. Bij buurman Mertens-Schepers, in Het Pannenhuis, was er een schuttersgilde die met 'de buks' schoot, tot hun wapens in de eerste wereldoorlog in beslag genomen werden en het feest uit was. Enkele jaren later sloot Het Pannenhuis zijn deuren en kwamen de schutters samen in het café van Jaak Snoeys, die zelf lid was van de gilde.

Kruisboog In 1926 liet Jaak het café over aan zijn (tweede) zoon Clement, die enkele maanden vroeger. op 16 januari 1926 getrouwd was met Lucia Mertens uit Achtel. Nog in dat zelfde jaar besloten de schutters om, bij gebrek aan geweren, de gilde opnieuw op te starten binnen het Verbond van Sint-Jorisgilden, die uitkomen met de grote kruisboog op 61 meter. Aan de eerste

1

Gier SnocY,s loer Lie gi/micich, :oah lel/ereen hein kent prjsschieting, die doorging in augustus 1926, namen 125 schutters deel. August Van Ostayen van Meir schoot zes rozen in evenveel schoten. Zijn gilde won een stoopke Hulskamp, als winnaars van het eerste zestal, waarin Wortel, met 18 rozen, de medaille van de rozenprijs won. Het café werd steeds drukker, zo druk zelfs dat Ment en Sieke in 1963 besloten om hun zaak, na 37 jaar werk achter de toog en op het veld, over te dragen aan Gust, opnieuw de tweede zoon uit het gezin. Gust trouwde met Maria Anthonissen uit Loenhout, en samen zouden ze het café nog verder uitbouwen, letterlijk en figuurlijk. In die dagen was het verkopen van smokkelwaar een bezigheid waar iedere inwoner van Castelré zich mee bezig hield, het bleef niet beperkt tot de drie winkeltjes die het gehucht toen telde. Het café leek soms op een echt warenhuis. In alle hoeken en kanten, tot in het bed toe, waren allerlei produkten zoals boter, jenever, schoenen, suiker, brood of sacharine verstopt. Allemaal produkten waarvoor de Belgen maar al te graag naar 'Castel' trokken.

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 De eerste generatie. boven vinr. Come/ja, Mina, Cato, Lonisa en Leonie. Onder vinr. Maria, Jaak Snoevs, Ciement, Dma Van Der Steen en Gust 14


JUBILEUM

Kerk en kroeg Wat spijs en drank betreft heeft Castelré altijd in zijn eigen behoeften kunnen voorzien. Voor onderwijs kan men terecht in Wortel of in Minderhout en voor biecht, gebed en geestelijke zorg is Castelré een deel van parochie Minderhout. Tweemaal in de geschiedenis heeft Castelré een eigen (nood)kerkje gehad. Een eerste maal tijdens de godsdienstprobiemen rond 1797. Toen trok men vanuit Minderhout naar de schuurkerk op de Schootsen Hoek. Die bewuste schuur, met zijn witgeverfde balken, is eindjaren '80 afgebroken. Tijdens de eerste wereldoorlog, toen een electrische draad België hermetisch afsloot, bouwde men opnieuw een houten noodkerk, ditmaal met een school erbij. Op de plaats waar de schuur stond, vlak bij 't Groeske (Hooiberg 5) bouwden de buurtbewoners in 1931 een kapel als herinnering aan die dagen.

18 cafés

n (iiin ,nr de Amdt , 1 cn zl,ikc cii letke.

Spek met eieren Schutters, smokkelaars en jagers, iedereen was welkom in het café en zo bleef er voor het werk op het veld geen tijd meer over. Gust en Marie bakten al eens een pan spek met eieren, bij voorbeeld op verzoek van de jagers van Fons van de Friswit. Die ene pan bracht de andere mee en stilaan werd het Castelse streekgerecht overbekend. Nu bakken Jos (opnieuw de tweede zoon) en zijn vrouw Carin per jaar zo'n 20.000 eieren, verdeeld over een kleine 3.000 panladingen vol. 'Zeven eieren per pan en gemiddeld één pan voor twee personen', rekent Jos ons voor. Jos en Carin hebben van het café hun kostwinning gemaakt en nemen ruimde tijd om het de klanten naar de zin te maken. Een eeuw Café in Holland, vier generaties Snoeys, moet dan ook gevierd worden met ecn programma dat iedereen moet aanspreken. Het worden drukke dagen. Op 3 augustus is er een barbecue, op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus viert men het 100-jarig bestaan en het derde weekend van oktober is het, traditiegetrouw, Castelkermis.•

Op werelds vlak was Castelré beter uitgerust. Rond de eeuwwisseling telde Castelré 43 woningen waaronder niet minder dan 18 cafés. De nu 91-jarige Jan 'van den Brouwer' Roeien kan zich deze cafés herinneren, al weet hij van verschillende de naam niet meer. (Hoogstwaarschijnlijk hadden die gewoon geen naam). 'Café in Holland' bij Ment Snoeys, café 'Het Pannenhuis' bij Jaak Mertens, de herberg bij Louis Bolckrnans (vroeger Hendrickx), het café van Kees Wouters, café 'De Metser' bij Gijsbrechts (later Jaak Snoeys), café 'Driehoek' bij Jan Roeien, de herberg van Frans Mostmans, het café van wed. Schrijvers op Haldijk, café 'Den Hooiberg' (nu Jan Aerts), de herberg van Frans Verheyen, café 'De Marijntjes' bij Schrijvers, de café van brouwer Broos Roeien, deze van Gust Mertens (nu gebr. Geerts), de herberg van Louis Van Calster aan de Baarie-Brug en tenslotte de drie cafés die op Belgisch grondgebied lagen maar zich altijd bij Castelré aansioten: 'Het HaifMaantje' bij Louis Haest, 'den Bosuil' bij Kees Strijbos en 'Baalbrug' van Janeke Herrijgers. Den brouwer heeft een boek met alle leveringen aan deze cafés een vijftal jaar geleden weggedaan. Men had het niet meer nodig. JAAK SNOEYS DINA VAN DER STEEN -

MIN

LEONIE

Jaak Theewis

Camiel Van Lierde

FRANS

LEA

MARIA CATHAR1NACORNELIA LOUISA

x

x

x

Jozef Van Aert

Frans Faes

Adriaan Frans Christiaensen Schrijvers

REMI

GUST

x

x

x

JEANNE

x

x

x

x

AUGUST CLEMENT

x

x

Maria Jansens

LUCIA MERTENS

x

Anny Matthe MARIA Frans EelenHilda Sterkens Louis Adriaansen ANTHONISSEN HERMAN

'100 jaar Café in Holland'

JOS

FRIEDA ANDRE CHRISTEL

CARIN PEMEN

Vrijdag 16 augustus

ANKE EN JEFKE

live optreden van orkest The New Sound

Zaterdag 17 augustus 15.00 uur voetbalwedstrijd Castelré - Speciale Selectie vanaf 17.00 uur Receptie, iedereen is welkom vanaf 20.00 uur Gouwe Ouwe met D.J. Michel Stoffels

Zondag 18 augustus Kindernamiddag met kinderdisco, ponyrijden, springkussen, schminkers enz.

Vier generaties maken

QJ1

één eeuw

Café in Holland vol

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 15


h@@g) 2~~229n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRA TEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

BEGIJNTJES LAAT BESLUIT Zondag 18 augustus is hei weer zover. Kinderen uit negen gebuurten strijden dan weer bij middel van een opvoering met dans en muziek voor de felbegeerde Wisselbegijn die dit jaar een nieuw kleedje kreeg aangepast, want door de jaren heen werd ze zo besmodderd tijdens die lange avonden onder de boom. Vooraf echter geeft de fanfare St. Catharina een concert voor het publiek dat plaats neemt op de tribunes terwijl de stoet van gehuurten nog maar amper vertrokken is. Deelnemen is belangrijker dan winnen, hoewel je dat niet zou zeggen van sommige vaders en moeders die nog meer dan de kinderen de strijdbijl lijken opgegraven te hebben. Een strenge maar o zo rechtvaardige jury moet dan ook de knoop doorhakken en zich overeenstemmen met de kinderjury want de twee hoofclprijzen toekennen aan dezelfde groep mag toch niet ,-ebeuren. Fi

BEIAARDCONCERTEN 18 augustus : Alexander Solovov. Rjazan (Rusland). 25 augustus : Ludo van Malcot, Ronse. Hij is stadsbeiaardier van Ronse in de Vlaamse Ardennen en studeert nog steeds aan de beiaardschool te Mechelen. 1 september: Luc Dockx, Hoogstraten met het Hoogstraats Koperensemble o.l.v. Staf Mertens. Laatstgenoemde is zeker geen onbekende. Luc Dockx leidt het atelier beeldhouwen aan het IKO en is als organist verbonden aan de kerk van Meer en de Begijnhofkerk. Een mooie en meer details bevattende folder over deze concerten is verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme en Cultuur op het stadhuis. De Organisatie van deze reeks concerten is in handen van de V.V.V. Hoogstraten in samenwer king niet het Stadsbestuur en de Kerkfabriek. Aan elk concert is een wedstrijdje verbonden als laatste stuk speelt Je beiaardier een luistermelodie die moet herkend worden. Dcclnemingsformulieren zijn ter plaatse te verkrijgen zodat de aanwezigheid een vereiste is om deel te nemen. -

HOE LAAT IS HET?

-

-

De beiaard van de Sint-Catharinakerktoren bestaat uit 24 Hemony-klokken van de kapittelbeiaard van de O.L.V.-kathedraal van Antwerpen en 26 klokken gegoten door de firma Michiels uit Doornik. Ingewijd in 1960, kreeg het instrument in december 1985 een automatisch klokkenspel. Beiaardier-titularis is Staf Mertens, laureaat van de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen. Elke zondag van de maand augustus om 19 uur is er een zomeravondconcert, verzorgd door een gast-beiaardier. -4augustus Liesbeth Janssens, Lier. Laureaat van het Lemmensinstituut te Leuven en beiaardpartner van Geert D'Hollander, stadsbeiaardier van Antwerpen. 11 augustus : Peter Bremer, Culemborg (NL). Stadsbeiaardier van onze zusterstede Culemborg en van nog 6 andere gemeenten. -

16

J

OPEN MONUMENTENDAG Op zondag 8 september is het in Vlaanderen weerom OPEN MONUMENTENDAG. In de stad Hoogstraten is het de beurt aan de deelgemeente Hoogstraten om deel te nemen. Thema dit jaar is 'Schilderen met licht', gebrandschilderde ramen en ontwerpen van Jan Huet (1903-1976). Zowel het historisch stadhuis als de St.-Catharinakerk en de IKO-galerij nemen deel. Meer inlichtingen bij de Dienst voor Toerisme en Cultuur, en in de volgende Maand. E

5.

Nee, dit is geen Zwitserse wacht met zwaard zoals jn het Vaticaan. Wel twee grote en twee kleine wijzers van het torenuurwerk van de Catharinakerk. Gezien de verhouding met de man in kwestie, schatten we de doormeter van de wijzerplaat op meer dan 3 meter. Om maar te zeggen dat die toren hoog is, van beneden afgezien.

1

Advert ere n : 314.411 9.


HOOGSTRA TEN

GELMELSTRAAT WORDT VEILIGER Vanaf 5 augustus wordt er begonnen met de aanleg van een bushalte en -parking op het braakliggend terrein voor de sportzaal Zevensprong van het VT1 Spijker. Ook iie Gelineistraat wordt ter hoogte van dat perceel aangepast. Dit project is een samenwerking tussen de inrichtende macht van het Spijker, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Openbare werken van het Vlaamse Gewest en het Stadsbestuur. Principe is dat geen enkele scholier de straat nog moet oversteken. Aan de overkant van de straat verdwijnt de parkeerstrook voor personenwagens. Ouders die hun kinderen afhalen, zuilen dus ook het terrein op moeten rijden. De bussen van De Lijn rijden tot aan de perrons en laten de kinderen instappen. Het grootste deel van de werken zou klaar moeten zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar.

PARKING ZEVENSPRONG : :ondor 2--

1

/11

II

-

j ____________________N

l

li

.

-7-----

7-

.1N ______

C2 /

t±z

INRITÂ11 OBUSSEN

2

V IE

1o/c

bEoreeE

.

'o

4/Z

SE

UITRI AUT( --

--

-17

/// / / 0

-25

7

-j

,.';

Tc

nrs

71,oE,deen

-

flTE

/

-39 -25 -17

-14

GELMELSTRAAT -

IC

- -

--

__

Bovenaan het plan, onder de huidige parking van de Zevensprong, bemerkt u de perrons voor de autobussen van De Lijn. Rechts bevindt zich de huidige inrit naar de turnzalen. Onderaan is de Gelmelstraat die een i'oorsorteringszone krijgt voor de afslag van (le autobussen naar de parking: afslag die links0/) het plan staat. Uitrit voor de bussen bevindt zich rechts tussen de bestaande inrit naar de turnzalen en de perrons.

OPEN DEUR BEGIJNHOF

Op zaterdagnamiddag 14 september 1996 om 14 u. organiseert Hoogstratens Oudheidkundige Kring een Informatienamiddag over de Hoogstraatse watermolen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! In de voLgende Hoogstraatse Maand vindt u een uitnodiging met inschrij vingsstrook.

(— Op 30juni was het weer druk op het Begijnhof. Een 5-tal huiien, in alle stadia ' an al werking. aren voor hei publiek opengesteld. In een van de grootste woningen, dit van Sus Vanluflelen en Lief Laurijssen, staat dii AGA-fornuis te pronken, even indrukwekkend, sober en authentiek als het huis zelf.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 17


HOOGSTRA TEN

Eirbisseme van Hoogstraten

HOOG BEZOEK

Jan Meyvis is laatstejaarstudent aan de Academie Verbist, de bekende kappersschool in Antwerpen. Zijn eindwerk was tweeledig: een klassiek kapsel en een extravagant. In dat laatste mogen de leerlingen zich op Vorstenboschiaanse wijze laten gaan. Het kan niet gek genoeg. Maar het moet wel stijl en inhoud hebben natuurlijk. Jan wou streekeigen werken en dacht aanvankelijk aan een pastiche op de Katharina'kathedraal'. Omdat dat niet erg vlotte, gooide hij het roerde laatste 14 dagen volledig om na het horen van de nieuwe Spilzakken-CD. Als er iets streekeigen is, dan is het dat wel, dacht hij. Rond zijn nicht Annick Torremans knutselde moeder een reuze-aardbei, tante Renilde schilderde de stippen en Jan werkte het hoofdhaar verder af. Tijdens het examen zelf kregen de leerlingen drie kwartier de tijd om met spuitbus en kam hun 'werkstuk' te prepareren. Daarna diende het model in een kleine show ten tonele gevoerd. Om de show te vervolledigen had Jan zijn broer Jef en zijn neef Wouter in Gesellen-pak gestoken. Zij moesten met een authentiek 'chipke' aardbeien de jury verleiden. Ondertussen beiden De Spilzakken, CD-gewijs, de 'Eirbisseme'-lofzang over het publiek heen. Met zijn creatie wist Jan zich te onderscheiden tussen pauwen, zonnen en andere fratsen. Maar omwille van een klein detail werd hij net niet de eerste. Later dit jaar gaat hij met hetzelfde werk nog deelnemen aan de Iris d'Or te Brussel. In het voorjaar won Jan met een groepswerk een gouden medaille tijdens de Coup Du Monde te Angers in Frankrijk. Ook daar was het thema: extravagant. Een goede voorbereiding op... Eirbisserne van Hoogstraten

01) uitnodiging van de landelijke K.V.L.V. bracht Koningin Panlij op dinsdag 16 juli een bezoek aan een tweetal land- en tuinbouwbedrijven, lunchte op een derde, en werd vooraf plechtig ontvangen op het Stadhuis door Burgemeester cii Sulieiieiiu. Omdat de veiltglieidsiJrr'.n geen uitzonde ring wensten te maken en enkel journalisten met een beroepsperskaart toelieten in de dichte omgeving van de hoge bezoekster, kunnen we gccn verslag uit eigen hand presenteren Menigeen zag onze fotograaf opzij gezet worden door een kleerkast die waakte over onze vorstin. Maar via een andere weg kregen we toch nog exclusieve foto's voor uw album in handen. Ooggetuigen verklaarden dat een massa Floogstraatse mensen, en niet een 'meute' zoals een ander collega in een dagblad schreef, de Koningin opwachttcn die om 10.25 uur arriveerde in haar limousine begeleid door zwaantjes en openbare veiligheidsdienst. Nog vooraleer bcgroct te worden door de bwgei vadei, die later niet van haar zijde week, wendde ze zich tot de gewone mensen. Koningin Paola tiatti ruim de tijd om vele handen te schudden en een praatje te niaken Ook met 0n7.e 101-jarige All',cririe \'er,00rt, Vat verhaal stond in iI' krant. Maar wat je daar niet kon lezeii, staat liici verteld May Diels, echtgenote van Jaak Van Opstal, had zich :;tratcgiach opgesteld achter Albertine. Paola vroeg dan ook "Bent u de dochter? ". Neen, moest May toegeven, maar zi was achteraf wel erg fier dai de kuiiiitgiii LiL1I peisuonlijk tot haar had gericht. In de raadszaal werd de Koningin dan ontvangen door het College en door een uitgebreide afvaardiging van de Agra-vrouwen uit alle windstreken van het land, op wiens verzoek zij hier aanwezig was. Het stadsbestuur bood haar fruitsap en echte champagne aan, zo leert het protocol, met een hoogstraatse spilzak. Van een in eerste instantie informeel gepland bezoek, werd deze dag voor een grote groep mensen uit Hoogstraten en omgeving dan toch nog een mooie vakantiedag want het langskomen van onze Belgische vorstin krijg je niet elke dag. De hierbijhorende foto's trachten een goed beeld op te hangen van het bezoek van onze Koningin op voormelde dag. Plak ze in uw album.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

18


HOOGSTRA TEN

HOOG BEZOEK

Gewapend met Belgische vlaggetjes trokken de kinderen de aandacht van de Koningin, die natuurlijk deze geste moest beantwoorden niet een vriendelijk woordje, terwijl Gouverneur Paulus zich onderhoudt met de hofdame.

Zoals steeds krijgen de gepensioneerden de volle aandacht van ons koningshuis. Eén en al luisterbereidheid en vriendelijkheid heeft de vorstin voor alle belangstelling die haar te beurt valt. Bemerk centraal op de achtergrond May Diels die nog niet helemaal bekomen is van de koninklijke aandacht die haar te beurt viel.

OM

WI

zo lijk, onze hur'i meester mce! te Daar verschiet ik nu cm 'ei, terwijl het olijke gezicht van Koningin Paola toch vel boekdelen spreekt. Wat hebben ze haar daar toe efluisterd of geroepen?

,-1 11e let/en van lui Schepencollege t t , tien aan t nze to rstin t oom ç'e.sîeld. Omdat mie uitnodiging voo, het bezoek uitging van de vroumvenbeweçin K. V.L. V., /iaddden eem stenoemden dan ook niaar hun respekrievelijke echtgenoten ,,iee'ebracht.

Op lu t het/rij! ruim las 1e rt.s en Rita Pluvm i.s er alle interesse voor de biologische be.strije/inm' van de ongedierten die de Flandria Princes.s kunnen hedrei'en. Koningin Paola, met bril, leest de instrukties voor het aanpakken van de witte vlieg.

n i/ a ccil in o(A tuut dc kocic!IcuI, tijd Bij de fanulic Bcr gemaakt voor liet plukken van een echte Hoogstraatse aardbei, wat onze Koningin dan ook prompt zelf deed. •

19


HOOGSTRA TEN

VIERGESLACHT

2 VIERGESLACHTEN

.45555

,-/h £iUnI(I(lII

(iU1 11(1(0 JC /Hhl V!

\J01(11

van Luc Van IVven uit Lie Sai,n-sal,nsrraat die O 24 juni het levenslicht zag. Overgrootmoeder Pauline Janssens koestert de kleine Lvnn, in her oog gehouden door grootmoeder Lisa Van Boxei en de fiere moeder Gode lieve Jansen.

( aria/in Ye//)iL'iIk(ll-LiI(VI)rccIIïs (IVI('Cl/() /5 zi(/IîI)(ILIï 1)11/ 1OCT haar 2 clitcïkleindochters: Jasmien Sonier/nan en Dorien Hensen. Hun respectieve/like moeders zijn An en Katleen Van den Kieboo,n, die zel .f dochters zijn van Josee Van den KieboomVerbreuken (Hoogstraten). Een sterke vrouwlijke lijn.

Tuinen kijken Tijdens hei veckeindc van 22 en 23 JL1111 kon je op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Nederland mooie tuinen gaan bezoeken. In Hoogstraten nam Jos Vinckx het initiatief en op zondag 23 juni gingen we even kijken in deze jonge tuin aan de Karel Boomstraat. Bij de bouw van het woonhuis en de aanleg van de tuin werd heel nadrukkelijk gekozen voor een symmetrisch geheel. Een centrale as begint aan de straat, naar de voordeur, loopt door de woning en verwijdert zich in de diepe tuin. De blikvanger van de voortuin is een metalen constructie die met klimop moet begroeien. De weg naar de inkom is aangelegd met oude arduin (dorpels). Het gebruik van hagen zorgt voor een strakke structuur. Bij de aanleg van de binnentuin werd uitgegaan van een volledige verharding met sobere inplanting van groen. Het centrale pleintje is aangelegd met oude tegeltjes. Vier platanen zorgen voor een haast zuiderse sfeer. Langs de zijkanten schuiven de ruitvormige, gemetste bloembakken uit de gevels. De overgang naar de achtertuin wordt gevormd door drie grote boogvormen. Langs de oostzijde is er een klein zijterras, aangelegd niet blauwe leisteen. In dit terras vinden we een gemetste vijver met fontein. Langs de westzijde staat een muurserre (zoals de oude druivenserres). Op het kruispunt van de hoofdweg en de zijweg staat een zonnewijzer die vanuit iedere hoek de aandacht trekt. De tuin is veel groter dan men zou verwachten in deze straat. Er is dan ook nog plaats voor een rozengang, een volkstuintje met oudsoortige fruitbomen, een buxusvormenkwekerij, fruithof en groentetuin. Zelfs de kippen kregen achteraan hun plaats. 20

Ook de tuinen van Jef Van Opstal-Bluekens in Meer en van Jan Van Alphen-Sambre in Minderhout stonden open voor de bezoekers. El

In juli en augustus (Getmeistraat 5) van 1 0) tot 12 en van

Tuin van Jos Viucki-Michielsen.

is de WERFLDWINKEL

enkel open op zaterdag hall' 2 tOt hall 4.


HOOGSTRA TEN

14"

Caribbean testitlat VRIJDAG 9 AUGUSTUS

- 19 uur

ZATERDAG 10AUGUSTUS

- 19 uur

REASONS ORCHESTRA COCO BAND GRUPO NICHE TAXI KREOL

CHARANGA HABANERA ANACAONA KIN ITO MEN DEZ ANDY PALACIO

ANTONIO RIVAS FRANCE/COLOMBIA

ALFREDO GUTIERREZ

LOKATIE: BLAUWBOSSEN-DESTA HOOGSTRATEN INFO: TEL.03/314 3732 - FAX 03/314 86 56 E-mail: carib.festival@innet.be- Websyte: hp://www.innet.be/caribfestival

VRIJDAGKAART: WK 800 BF KASSA 1000 BF ZATERDAGKAART: WK 800 8F KASSA 1000 BF WEEKENDKAART: VVK 1200 BF KASSA 1500 BF

ST.-LUCIA

REPUBLICA DOMINICANA

COLOMBIA

MARTINIQUE

CUBA

CUBA

REPUBLICA DOMINICANA

BELIZE

COLOMBIA

VOORVERKOOP: ALLE CERA BAN KKANTOREN • HOOGSTRATEN: Café DE GELMEL • TURNHOUT: INTERDISC 014/41 7651

WINNAARS VRIJDAGKAART: BEERENS GEERT

HERZELE

DE BELDER KATRIN

HOOGSTRATEN

DE SMET GUY

BRASSCHAAT

GEERTS KAREL

MINDERHOUT

GOETSCHALCKX KAATJE

MEER

GOMAI FATLALA

TURNHOUT

HERREMANS KARIN

HOOGSTRTATEN

VAN BOUWEL ILSE

WORTEL

VAN OSTAEYEN SOPHIE

MERKSPLAS

VERHOEVEN STIJN

ZONDEREIGEN

WINNAARS MINI CD: BRABERS MARIA DE PRINS MAAIKE DONCKERS TOM GEERTS WILLI LATTEOMER MEEUSEN KARIN MEYVIS KRISTEL MOSTMANS MIE OOSTVOGELS MICHEL SCHALCK VOLANDA SPRANGERS INGE VAN DE LOCHT FRANS VAN DEN BERGH ILSE VAN GILS AD VAN LANCKER INGEBORG VERBREUKEN ELS VERHEVEN TIN VERMERSCH ERNA VERSCHUEREN MAGDA WILLEMSE ANN

MEERLE ANTWERPEN ST LENAARTS RIJKEVORSEL SCHOTEN HOOGSTRATEN MEER RIJKE VORSEL HOOGSTRATEN MEER MEER MEER MINDERHOUT RIJKE VORSEL MINDERHOUT MEERLE HOOGSTRATEN WORTEL MERKSPLAS MEERLE

pklm


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten Charel Goetschalckx en Treza Hillen. Op de Lodewijk de Konincklaan werden we verwacht. En als je dan ook nog aflomstig bent uit dezelfde gemeente waar beide echtelieden jaren gewoond hebben, dan is het gesprek niet meer te stuiten : zo van "die moet ge toch ook kennen". Zaterdag 13juli vierden Karel Goetschalckx en Theresia Hillen het gouden jubileum van hun trouwpartij die plaatsvond op 10 juli 1946 na 5 jaar verkering. Charel werd geboren in Wortel-kolonie in 1921 als vierde van acht kinderen in het huis aan het Kuiltje. Vader Goetschalckx was bewaarder. In 1928 verhuisde Charel van de school in de Kolonie naar cle lagere school in Wortel. Omdat in 1931 het toevluchtshuis voor landlopers in het Hoogstraats kasteel omgedoopt werd tot strafschool, verhuisde zijn vader naar de Kolonie in Merksplas waar hij verplicht was te gaan wonen. Tot de 3de wetenschappelijke volgde Charel onderwijs aan het St. Victorinstituut en aan het Atheneum in Turnhout. In maart 1940 ging hij als tijdelijke werken op de Centrale dienst voor Statistiek in Brussel. Op kosthuis dus, want dagelijks naar huis was er in die tijd niet bij. Bij het uitbreken van de Wereldoorlog trok hij zoals zovelen op aanraden van de directeur naar Frankrijk. Die reisweg ligt nog vers in zijn geheugen : plaats na plaats weet Charel nog op te diepen. En toeval of niet, in Toulouse wordt hij verenigd met zijn twee broers die ook de vlucht genomen hadden, want in Merksplas was die deur aan deur aangezegd. Een tijdlang werd nog gewerkt bij een boer. Op 10 augustus 1940 overschreden ze de demarcatielijn op weg naar huis. De stichting Pro Juventute van wijlen baron Empain (je weet wel, die later ontvoerd is, of was dat reeds dc zoon), zorgde voor de repatriëring van de gevluchte jongens. Zo herinnert Charel zich nog goed dat men op een bepaald treinstation bezig was niet liet afsehiapen van de asfalt, die in tonnen werd gedaan en getransporteerd naar Nnorrl-Frnnkrijk om Pr daar startbanen mee aan te leggen voor de grote Slag om Engeland. Thuisgekomen kan Charel aan de slag in St.Lenaarts bij de rantsoenering. De jaarwedde bedroeg er voor een middelbaar afgestudeerde (opsteller) 12.600 BF. Op de Kolonie verdiende men ongeveer 11.800 BF plus kledijvergoeding, per jaar welteverstaan. Nogal wat familieleden, waaronder 3 nonkels, werkten op Justitie. In 1949 werd er examen afgelegd op de Heizel, met zijn 10.000. Want er waren overal plaatsen vrijgekomen door het in onmin vallen van vele ambenaren wegens vermeende of echte collaboratie tijdens de oorlog. Tot 1950 werkte hij op de Belastingen waarna de 33-jarige carrière op de griffie van de Hoogstraatse strafschool kon beginnen. Tot 1983, het jaar van zijn pensionering. Treza Hillen werd geboren in 1924 op de Oostkaai nummer 1 in Merksem waar vader en zijn broers werkzaam waren aan het Dokske (Bartholomeuskaai) : laden en lossen van de bouwmaterialen die aangevoerd werden met schepen over het kanaal, en later het uitvoeren

22

ervan met paardenwagens tot op de bouwwerven. Heimwee van moeder naar het verre Rijkevorsel deed het ouderpaar besluiten 'iets te kopen in Rijkevorsel'. Op de Helhoekweg (later Oude Baan) werd een boerderij geïnstalleerd waar ze met hun drieën -Treza is enige dochter- langzaam overschakelden naar meer tuinbouw, vooral aardbeien. Die werden toen nog aan huis opgehaald door de voerder en naar de veiling gebracht. Tot aan de oorlog liep Treza school, vanaf dan bleef ze thuis. Op de kermis in Oostmalle leerde Treza Charel kennen, in 1941. Na Sjaar verkering huwden ze op 10juli1946 en trok Charel bij Treza in. Hij bleef wel werken zodat het tuinieren altijd voor en na diende te gebeuren. Na 1959, bij het overlijden van zijn schoonvader, werd het werk in de tuinbouw vooral gedaan door Treza en haar moeder. In 1958 werd besloten grond te kopen in Hoogstraten, daar waar ze nu wonen. Pas in 1974 trokken ze er de huidige woning op, nadat de eigendom in Rijkevorsel was verkocht. Nogal logisch dat ze hier kwamen wonen, Charel werkte al 24 jaar in Hoogstraten. En toch had hij enige vaart naar de mensen van de Hei, vooral naar zijn naaste buurman. Rikus Aertsen. De eigendom is groot genoeg om de tuinbezigheden ook hier verder te kunnen zetten. Veel struikvruchten en een paar rijen aardbeien, patatten van de gebuur groeien er ook. Tuinieren roept alras de bezigheid als imker op en inderdaad. Charel is een fervent imker geweest.

De huwelijksfro uit 1946 Karel Goetschalckx en Theresia Hillen.

Enkele jaren geleden is hij ermee opgehouden, met spijt, na hartklachten en op advies van de dokter om het wat rustiger aan te doen. Even een kwisvraag tussendoor. Charel vraagt hoeveel rusthuizen Hoogstraten en Rij kevorsel samen tellen? Drie. Fout, het goede antwoord is vijf, Duitse nonnen en één op de Rouwleegd inbegrepen. Maar ze zijn goedgevallen in de geburen op de Lodewijk de Konincklaan. Aktief zijn in het bestuur van de gepensioneerden brengt met zich mee dat aan alle uitstappen wordt deelgenomen. Alle woensdagen wordt er gekaart in de Fax, met wel 60 man in de wintermaanden. Al 11 jaar is Charel misdienaar in de Catharinakerk, vooral lijkdiensten en gouden bruiloften. Behalve zijn eigen jubileum waar hij zelfs niet met de schaal mocht rondgaan. Meer dan 100 familieleden en vrienden zaten aan aan het buffet ter gelegenheid van het gouden jubileum. Vooral de 39 neven en nichten, waarvan ons nogal wat bekend, zo bleek uit het gesprek, dragen hun aandacht weg want zelf hebben ze geen kinderen. Het geheugen liet deze kranige mensen niet in de steek. De gezondheid is ook nog voldoende aanwezig. Nog velejaren toegewenst Charel en Treza, ook vanwege de Hoogstraatse Maand.•

N.V. GARAGE VAN USSEL

IO1T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

Sclioonhei.dssa[on Lieve 'De 7vfeester 1.40geoberg 30 - 2323 Wortel 03 1314.55.15

Enkç(opaJïpraak- Ook..bij'UtOUL1

Anno 1996, 13 . 111/1 . (' hart / Goc't c/ialckx en Treza Hillen.

9e[aatsverzorging Mariicure . fPedicure Ontfuiringen . fMaquilïage

141


HOOGSTRA TEN

l ~r

Goud in Hoogstraten

-

Rasechte sinj oren vieren goud op Venhoef Toen Simonne Huismans en Fons Van Geel in 1982 hun intrek namen op de Venhoef 41 was dat om van een verdiende rust te genieten, dicht bij de kinderen die reeds eerder vanuit Antwerpen waren uitgevlogen naar het Hoogstraatse. Deels is het inderdaad rust geworden, na een actief leven van werken en zorgen voor later, maar anderzijds hadden zij het zich toch wel een beetje anders voorgesteld. Leven in een wijk heeft ook een andere kant die niet altijd is zoals men het wenst. Waar men in Deurne, en wellicht op andere plaatsen ook wel, kon zwanzen en plezier maken met buren en vrienden, is het hier in Hoogstraten maar een stille bedoening. Goud werd nu gevierd op 6juli maar van gebuurte was weinig of niets te zien. Gelukkig verliezen Simonne en Fons daar hun humeur niet bij en blijven zij goedlachs zoals het echte 'Sinjoren' past. Hei .,'oiidc,i paal-, nog .s tecd,s dicht bij eikaar, genietend.

Hoe het begon Simonne werd geboren in Antwerpen op 1-61924 als oudste dochter. Moeder kwam spijtig genoeg al vroeg te overlijden en uit het tweede huwelijk van vader werden nog 6 kinderen geboren. Al vlug kwam zo de verzorgende taak in de huishouding op haar schouders terecht. Op haar 21 ste is zij dan gaan dienen zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Oorlogsperikelen zijn haar in feite onopgemerkt voorbij gegaan, of anders gezegd, met niet meer ongemakken dan voor de andere inwoners van Antwerpen. Immers in 44-45 zaaiden de Vl's dood en onrust onder de bevolking. Anders is het gegaan met Fons. Hij werd geboren op 4-3-19 18 als jongste telg in een gezin waar nog 5 andere kinderen werden geboren. Eens veertien jaar geworden, ging hij in de leer bij een Joods kleermaker die een zeer speciale manier had om patronen van maatpakken te snijden. Het dreigende Nazi-gevaar deed deze familie in 1936 echter op de vlucht slaan en later werd niets meer van hen vernomen. De volgende jaren wisselden zich af tussen legerdienst, mobilisatie en 18-daagse veldtocht. Gelukkig kon hij aan krijgsgevangenschap ontkomen en werd het van 1940 tot 1942 uitkijken om uit de handen van de Duitsers te blijven. Door her en der te gaan werken, van de ene baas naar de andere, bleek dit aanvankelijk te lukken. In 1942 werd hij dan voor de keuze geplaatst, ofwel gaan werken in Duitsland ofwel vertrekken naar Noorwegen om in Narvik wegen te gaan aanleggen. Hij koos voor dit laatste maar als steenkapper moest hij zich kleden met papier om zich te beschermen tegen de bijtende kou. Vissen moest men in stukken zagen en koken in sneeuw, vogels werden uit de nest geroofd om in leven te blijven. Protest tegen deze bittere omstandigheden haalde meestal niet veel uit. Een globale werkweigering van alle arbeiders en een begripsvol officier bracht hem in 1943 terug naar Antwerpen. Aan het Hoge-Noorden kon ontkomen worden door te gaan werken in Normandië. Zonder het zelf te beseffen heeft Fons zo geholpen aan de bouw van het lanceerplatform voor VI's en V2's. De landing in Normandië heeft hij aan den lijve meegemaakt. Samen met de geallieerden trok hij terug naar Antwerpen. Simonne was ondertussen gaan werken in het café van haar stief-

moeder. brasserie Boudoin recht tegenover de St. Rochuskerk in Deurne. Men kan zich afvragen wat een man alleen al doet in zijn vrije uren, maar het voor de hand liggende antwoord is niet ver te zoeken. Fons was ondertussen politieagent geworden in Deurne en na de diensturen ging men al eens een pintje pakken. Men kan het al raden, in 45 kruisten de paden van Simonne en Fons zich en het was zoals men het nu en toen noemde 'liefde op het eerste gezicht'.

Samen de boot in Op 6.7.46 scheepten Fons en Simonne in op wat hun huwelijksboot werd, na een vrij age van een maand of negen. Maar als het echte liefde is, hoeft dat ook allemaal niet zo lang te duren. Zij gingen inwonen bij de moeder van Fons en daar werd in 48 700fl François geboren, enkele jaren later in 52 gevolgd door dochter Maria. Zo was het gezin compleet. Met moeder aan de vaat, strijk en andere huishoudelijke taken, kweet Fons zich van zijn taak als gemeentearbeider van Deurne. Na al het wisselen van werkgever, een taak die hij 33 jaar lang is blijven doen. Na de dagtaak was er gelukkig nog een grote tuin waar beiden zich konden uitleven in het kweken van groenten, konijnen en zelfs geiten. Met die dieren trok men naar de Vogeltjesmarkt om ze aan de man te brengen. Maar vooral waren er de bloemen in de tuin, de trots van beiden. Bloemen zijn er immers om mensen te plezieren en werden dan ook met gulle hand weggeschonken aan iedereen. Zo ging het leven zijn gang, ergens tussen Boekenbergpark en de spoorweg. Als het effen kon, dan ging Fons het zeegat uit want vissen was een passie. Eens de kinderen groot verlieten zij het nest en maakten zij van Simonne en Fons de grootouders van 4 kleinkinderen waarbij ergens, nu het 2de achterkleinkind op komst is.

En dan naar Hoogstraten Eens op pensioen verlieten zij de stad om naar Hoogstraten te komen. Een verhuis met heel wat aanpassingsproblemen want het verschil tussen Antwerpen en de stille Kempen is toch

wel groot. Wanneer men nog goed uit de voeten kan is dat ook weer niet zo erg want men springt de fiets op om een uitstap te maken. Met het ouder worden, worden de spieren echter strammer en is thuisblijven de boodschap. In een drukke woonwijk is dat dan niet altijd even plezierig want jongeren willen wel wat meer leven in de brouwerij brengen, om niet te zeggen soms wat teveel. Spijtig ervaren zij het wel dat er weinig of geen gebuurte-leven is. Van de Statie werd met het jubileum niets gehoord. Maar goed, de tijden veranderen zoals dat al eeuwen het geval is en dit zal dan ook maar normaal zijn. In ieder geval moest het Fons van het hart dat er vroeger veel meer 'burgerzin' was dan nu. Als men vroeger de opmerking maakte dat men een deur had laten openstaan gaf dat aanleiding tot een dankbaar schouderklopje maar als men dat nu doet, lijkt het alsof men een inbreker is, goed voor een pak slaag. Zoals reeds gezegd zijn zij niet geneigd om er hun typisch goedlachs humeur bij te verliezen en zijn zij van plan om er nog heel wat jaartjes bij te doen. We wensen het hen van harte.•

DE POST Vragen over DE POST? Contacteer de commerciële dienst!: 03/234.06.10

23


H000STRA TEN

Bruisend Foiklorefestival Cyprus, Griekenland, Turkije, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Engeland, Frankrijk, Nederland, China, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Tsjechië, Zwitserland, Ecuador, Kenia, Macao, Amerika en tijdens deze vakantie naar Bulgarije en Brazilië! Indrukwekkend toch! Internationale bekendheid hebbende Hoogstraatse 'Gelmeizwaaiers' alleszins verworven, en dat de naam Hoogstraten in alle wereiddelen in meer of mindere mate foutloos wordt uitgesproken, heeft men zeker aan deze dynamische groep te danken. Tussen al die wereidreizen in nemen zij om de drie jaar ook nog ander hooi op hun vork, namelijk zelf een festival organiseren met deelname van buitenlandse groepen. Niet moeilijk met al die internationale contacten zou je kunnen zeggen! Niets is minder waar. Wat voor energie voorzitter Jos Van Den Kieboom en zijn medewerkers-vendeliers gespendeerd hebben in de voorbije periode om zo'n programma in mekaar te boksen mag je zeker niet onderschatten. Beloond voor hun inspanningen werden ze alleszins want de kwaliteit was er! ...

...

...

traden op in Frankrijk. Nederland, Duitsland, Polen. de Faroer-eilanden...! Zij brachten traditionele danscombinaties niet telkens 3 â 4 dansparen en werden begeleid door accordeon, viool en natuurlijk de ....onmisbare doedelzak. The more noise, the better! Zo luidt het motto van de Engelse damesvolksdansgroep 'Maytiower Morris' uit Ash Vale. Zij traden reeds op in gans Groot-Brittannië en Europa en zelfs de BBC toonde belangstelling. Alleszins brachten zij een kleurrijk, gevarieerd en luidrucht ig dansspcktakel, hegeletd door eigen

Grote huizen en ramen, bomen, groen en pech Vier dage ii lang ertoe den een aan tal Lii ge!sen. Schotten. Bulgaren. Tsjechen en Portugezen in gastgezinnen, die vanaf het eerste moment duidelijk toonden wat echte gastvrijheid voor ons. Hoogstratenaren, inhoudt. De lofwoorden van de logés na afloop spraken dan ook boekdelen, kwamen degelijk recht uit het hart en nadat adressen, telefoonnummers, afscheidskusjes uitgewisseld waren, had menigeen toch moeite om de waterlanders te bedwingen. In de Rahbocnizaal van het Spijkerinstituut werden twee avonden volkskunst voor het voetlicht gebracht, maar cle apotheose voor de deelnemers waren ongetwijfeld de optocht door de Vrijheid en de show voor het stadhuis. Eventjes de groepen voorstellen! De Bulgaarse volksdansgroep 'Rodina' uit Varna werd opgericht in 1955 en won reeds diverse nationale en internationale onderscheidingen. Zij traden o.a. op in Oostenrijk, Moldavië, Oekraïne en Griekenland ... ! In hun repertoire zijn dansen verwerkt van verschillende etnografische regio's uit Bulgarije en ze genieten in hun eigen land een enorme populariteit. Wel hadden deze mensen niet pech af te rekenen voor ze in Hoogstraten arriveerden. Aan de grens werden ze gedurende twee dagen opgehouden daar hun autobus niet over de nodige dokumenten scheen te beschikken. De glimlach verloren ze er toch niet bij. DeSchotse 'Dunedin Dancers' uitEdinburgh werd 20jaar geleden opgericht in de schoot van de universiteit van Edinburgh en 'mekaar ontmoeten' speelt hij hen een belangrijke rol. Zij

muzikanten. 'Hoe luidruchtiger, hoe beter! Inderdaad! Enorm sympathieke dames! Codaptec (Companhia de Danca Popular Da IJniversidade Technica de Lisboa) ontstond in 1979 aan de universiteit van Lissabon. De leden van de groep zijn grotendeels afgestudeerden van deze universiteit, meestal van de faculteit 'Human Kinetics', waar o.a. veel aandacht wordt besteed aan sport, dans, ergonomie, speciale vorming en opvoeding. De choreografische figuren zijn ontstaan uit de groep zelf en worden gebracht met een onberispelijke techniek en Zuiders temperament. Zij willen vooral de volkskunst promoten onder de vorm van muziek en dans in hun eigen land en ver daarbuiten. Wegens allerlei omstandigheden konden zij slechts met acht personen deelnemen hetgeen henzelf ook erg speet. Een sprankelende, frisse, jonge groep die vond dat wij in zo'n grote huizen niet grote ramen leefden en dat het hier zo groen was. Last but not least mocht men 'Die Boehmerwald Dudelsackmusik-gruppe' uit Strakonice/Tsjechië verwelkomen. Een jonge groep, opgericht in 1989, die zich vooral concentreert op de volksmuziek uit de Sumarustreek en de Boheenise wouden en die zich bedient van doeclelzak, klarinet, viool en contrabas in combinatie met prachtige zangstemmen. Ook het buitenland is voor hen niet vreemd en in de Tsjechische radio kregen ze heel wat aandacht in diverse muziekprogramma's. Buiten deze buitenlandse groepen verleenden ook de Volksdansgroepen van de

Enkele leden ton de inrichtende vereniging 'De Gelmelzwaaier,s ' na een .'tijltulle oefèning met aan de micro Jos Van Den Kieboom die zijn dank betuigde aan iedereen.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 24

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


HOOGSTRA TEN Hoogstraatse Gepensioneerden en de KVLV, een volksdansgroep uit Roosendaal, de Vendeliersgroepen Alferi uit Kaulille en Vredon uit Aalst hun medewerking.

1999 Dc ciidclicrsgitdc l)e (;eliuelzaaiers', hij uitstek de l-loogstraatse ambassadeurs in binnen- en buitenland, hebben reeds 3 organisaties

r

4..,

L 11fl 31 jØ t;

achter de rug. Zij kijken reeds vooruit naar de 4de uitgave en hieraan moet vanaf nu reeds gewerkt worden. Bemoedigend is wel de sponsoring die zij genoten van heel wat sympathisanten, het zonder moeite vinden van gastgezinnen en de ruime publieke belangstelling! (R.L.)•

, I1t

.........................................

-

IC

pI H

iIiN1IÇ!.

Prachtige Tsjechische muziek en dito stemmen.

Uit Vanni tegen de Zwarte Zee kwamen zij! Zo maar eventjes 7000 kin, heen en terug! Levens/ustige mensen die Bulgaren.

Garage Luc RyverS

i'

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) TeI.03/315 90 90 - Fax.03/315 8901 - CSM 075/43 44 04

r

-,

® TOYOTA 'Ml

25


IJ

rEIïi©i:ii1I

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

De ruggegraat van de gilde

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutscwcg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis tr hcschikking voor nns kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

ij De Sint-Joris gilde van Minderhout bracht hulde aan drie schutters die elk vijftig jaar actief lid zijn van de gilde. Koning Jan Stoffels vertelde in zijn toespraak het verhaal van de drie schutters. Rik Verschueren, Jan Christiaensen en André Brosens, die hij" de ruggegraat van onze gilde" noemde. Rik Verschueren was een voetballer met talent die, eenmaal lid van de gilde, al vlug in het eerste zestal stond. Op Rik kan men rekenen als er gewerkt moet worden. Hij was zeer actief bij de bouw van het gildehuis en is nu al een aantal jaren de vaste en trouwe pijlentrekker. Jan Christiaensen miste in de voorbije halve eeuw slechts enkele wedstrijden en was jarenlang de "laatste man" van het zestal. Hij is een zeer trouw schutter, ook nadat hij, voor zijn werk, van Minderhout naar Zoersel moest verhuizen. En dan is er nog André Brosens. André is nu hoofdman, maar heeft de voorbije vijftig jaar bijna alle bestuursfuncties bekleed. Eerst was hij deken, daarna tien jaar lang koning tot hij, na het overlijden van Jef Desmedt tot hoofdman gekozen werd. Jan Stoffels wist nog te vertellen dat ze alle drie een redelijke dosis pech gekend hebben. "Hoe dikwijls zijn ze niet te laat thuis gekomen door tegenslag en mechanische mankementen ", zei Jan, die ook de echtgenotes van de schutters in de hulde betrok.

'Ad

3111.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

autobanden

* merkbanden * occassiebanden

open school lep.

* reparaties

voor volwassenen

* depannage

Leren in de Open School voor volwassenen Centrum voor Basiseducatie vzw Stationstraat 82 2300 Turnhout Tel. 014 - 42 27 87 140

26

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 31463.05


MINDERHOUT

WERKEN AAN DE E19-PUT DEN AERD Waarschijnlijk heeft U zich al afgevraagd wat men aan de E19-put Den Aerd allemaal van plan is. Sinds juni zijn kranen bezig met het verwijderen van struiken, voert men stenen aan en heeft men een dam voor de oostelijke oever gelegd. Zoals men op enkele borden kan lezen worden deze werken uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur. Natuurbeheer en kraanwerken, hoe zit dat hier eigenlijk? De gronden zijn sinds de aanleg van de autostrade onteigend en eigendom van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 16 november 1993 is hetbeheervan de El9-put en omliggende gronden overgedragen van de dienst Openbare Werken naar de afdeling Natuur.

Sinds 4 mei 1994 zijn de waterplas en omliggende gronden aangeduid als Natuurgebied op het gewestplan. Waarom dan deze werken? Sinds de aanleg van de E19- autostrade is de oever al over een breedte van 10 meter weggeslagen en dreigt de weg op sommige plaatsen in de E19-put te verdwijnen.

• • •

Meer kansen voor gestraften Het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten is een strafinrichting waarde zorg voor de terugkeer van de gevangenen in de maatschappij de belangrijkste doelstelling is. Om deze gedetineerden meer kansen te geven op de arbeidsmarkt worden er zeven opleidingen gegeven: metser, stukadoor, vloerder-tegelzetter, schilder-behanger, automechanicus, elektricien en heftruckchauffeur. Na een stage in het VDAB-opleidingscentrum te Herentals ontvangen de gestraften een attest zonder enige verwijzing naar de hechtenissituatie. Naast deze zeven beroepsopleidingen wordt er ook onderwijs voor sociale promotie georganiseerd: taalcursus Engels, computer-informatica, groenzorg en hulpkok. Om de verschillende opleidingsprojecten beter bekend te maken bij de gevangenen van andere instellingen werd hierover een documentaire kortfilm gemaakt: 'Uit de klauwen van de kat'. Met deze film wil men hen aanspreken om actief mee te werken aan hun reclassering in de gemeenschap door hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De film is een afstudeerproject van Koen Van Acken, student aan de Katholieke Hogeschool Limburg, afdeling Beeldende Kunsten, te Genk. Aan de film werd ook meegewerkt door SallyJane Van Horenbeeck en Luc De Koninck. Op maandag 24juni werd de film in de nieuwe zaal van het PSC gepresenteerd.

In samenwerking met het Centrum Basiseducatie Noorderkempen besteedt men ook heel wat tijd en energie aan sociale vaardigheidstrainingen om de gedetineerde voor te bereiden op zijn invrijheidstelling. Het lessenpakket loopt over tien voormiddagen waarbij o.a. de volgende thema's worden behandeld: solliciteren, huren en wonen, de werking van het OCMW, omgaan met geld, ziekteverzekering, de RVA en de VDAB, de functies van sociale diensten, enz. Verder krijgen zij flink wat informatie omtrent de drugproblematiek, alcohol en verkeer, belastingen, begeleiding na vrijstelling, e.a. Het is duidelijk dat het bestuur, de directie en het personeel van het Penitentjair Schoolcentrum alles in het werk stellen opdat de gevangenen, nadat hun strafperiode voorbij is, maximale kansen krijgen om een plaats te vinden in onze maatschappij zonder opnieuw in botsing te komen met de regels en wetten van deze samenleving.•

Door de aanleg van een vooroever, zoals nu gebeurt, worden twee vliegen in één klap geslagen. De vooroever beschermt de eigenlijke oever tegen verdere afkalving en achter deze vooroever ontstaat een golfslagvrije ruimte die uitermate geschikt is voor waterplanten. Deze waterplanten verhogen de natuurwaarde van de put door een grotere verscheidenheid aan planten, een uitstekende paai- en schuilmogenlijkheid voor vissen, en nestgelegenheid van riet- en watervogels. Reeds in augustus wordt vanuit de Maatjes riet aangevoerd voor de aanleg van een rietkraag. De afdeling Natuur heeft nog verdere plannen. Zo wordt in 1997 in samenspraak met de plaatselijke hengelverenigingen de aanleg van vaste visplaatsen voorzien. Later wordt er nog een vogelkijkhut gebouwd en een wandelpad aangelegd. Mogelijk wordt ook een gracht omgelegd omdat het binnenkomend water sterk met nitraten en fosfaten vervuild is. De omliggende weilanden worden beheerd met hulp van enkele landbouwers. Momenteel heeft de E19-put Den Aerd reeds een hoge natuurwaarde. 19 verschillende dagvlinders of 63% van de dagvlindersoorten die in gemeente Horigstraten en Rijkovomel voorkumen, kan je hier bewonderen. De vogelliefhebber komt hier het hele jaar rond aan zijn trekken met dikwijls zeer zeldzame pleisteraars. Planten- en insektenliefhebbers hebben in de zomerperiode handenvol om alles te inventariseren. Ongetwijfeld zal de natuurwaarde van de put en omgeving binnen enkele jaren sterk verhoogd zijn en kan de zachte recreant en de natuurliefhebber hier nog heel wat aangename uren beleven. Daarvoor zijn enkele regels nodig, zo blijven zwemmen, roeien, watcraki cn lijke verboden. Vissen vanaf de oever blijft toegestaan mits men zich houdt aan de visserijwetges Ing.

Vakantie tip

140 jaar Arboretum In 1146, 850 jaar geleden, deed Kal mtfout olficieel haar intrede in de geschtedenishoeken. Dit wordt gans het jaar met de nodige luister in deze gemeente gevierd. Uiteraard worden rond dit thema ook di verse tentoonstellingen georganiseerd. liet toeval wil ectiter dat precies 140 jaar geleden de Antwerpse tuinder Charles van Geert zich in Kalmthout vestigde om er zijn plantenkwekerij op te starten. Daarom organiseert het Arhoretutit een historische tentoonstelling waarin de ster grote periodes van de geschiedenis van deze tuin en park worden belicht. Met behulp van authentieke documenten en foto's wordt een beeld geschetst van de evolutie van exporikwekerij tot hedendaagse Arhoretum. De tentoonstelling loopt van 22 juni tot en met 3 t augustus 1996, dagelijks van 10 tol 17 uur en de toegang is gratis. Het bezoek wordt pas echt compleet wanneer men ook het arhoretum zelf bezoekt. Volwassenen betalen voor dit bezoek 150 fr.. groepen vanat' 15 personen 75 fr. en kinderen St) fr. Tijdens de zomermaanden zijn er ook geleide avondwandelingen op de volgende zondagen: 7 juli, 4 augustus en 1 september, telkens om 19 uur. Voor meer informatie of afspraken kan men terecht via tel.nr . 03-666.67.4 1. 27


m@ng ~

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Komkommertijd Dit woord betekent op de eerste plaats de tijd waarin de komkommers rijp zijn. Maar later is er nog een betekenis bijgekomen, namelijk de vakantietijd, waarin er (dus) niet veel nieuws te melden is. Zoals nu dus. Waarom deze 'slappe nieuwstijd' naar de komkommers genoemd is, weet ik ook niet. In hoveniers- of tuinderstaal kennen we ook aardbeientijd, aspergetijd, erwtjes- of boontjestijd, enz.. Nu is het tegenwoordig wel zo dat we via de EU en de moderne teeltechnieken praktisch heel het jaar door de meeste groenten vers kunnen kopen (maar vraag de prijs niet!). En het is ook nog z6, dat er hoe langer hoe minder mensen thuis in eigen hof nog groenten kweken: binnen afzienbare tijd zullen er minder en minder jongelui nog weten dat 'n ei van 'n kip komt, en dat melk van de koeien komt, of dat appels aan bomen groeien en dat komkommers niet aan 'n boom groeien. Maar de komkommerTlJD (=vakantietijd) zal langer worden en het wereldnieuws daarom nog niet minder. Maar DORPSnieuws hebben we nu niet veel te melden, al valt het toch telkens weer mee voor uw verslaggever. Hebt ge nieuws, deel het hem a.ti.b. mee! Liefst met foto's erbij!

Wonderbare visvangst Zaterdag 29juni gingen 19 KWB-ers naar de Hcibaert onder Loenhout voor een viswedstrijd op ford. In de vroege ochtend werden er welgeteld 80 forellen op het meer uitgezet. Het was rustig maar fris zomerweer, die ochtend in de Kempen. Wolken dreven dreigend over, velen ontwaarden op bepaalde momenten onverklaarbare windstoten, maar niemand schonk daar veel aandacht aan, iedere visser werkte rustig verder, de ogen op het kabbelende water gericht en op zijn dobber. Kort na de middag verzamelde men de buit in de meegebrachte manden en begon men te tellen. Verbijsterd en ongelovig keken de vissers mekaar in de ogen: 120 forellen! Ze dankten de initiatiefnemer Lu Donckers, want zonder hem was dit niet mogelijk geweest. Tevreden trok men huiswaarts, aan ieder die het horen wilde vertelden ze dit wonderlijk verhaal. Voor een volgende keer kunnen we een herhaling van dit wonder niet garanderen, maar toch... Schrijf u maar op tijd in. ge kunt nooit weten! Ei

plas ook een toernooi plaatsvond: dat het Begijnhof in Hoogstraten opendeur hield en nog meerzaken. Of schrikte het 'nieuwe' pleintje sommigen af? Volgend jaar beter. Li

Kermis en wielerwedstrij d

Wortel-Kolonie Academisch onderwerp Een paar dagen hiervoor kreeg ik een scriptie of proefschrift ter inzage geschreven door Sabine Ruts. Het proefschrift is geschreven als bekroning van de voortgezette opleiding tot GAS Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Gent, is gepromoot door Prof G. Allaert en handelt over de toekomst van Wortel-Kolonie, gezien vanuit maatschappelijke en ruimtelijke aspecten. Het boek telt 69 bladzijden, plus nog meer dan 30 bladzijden hijlagen, vooral in de vorm van oudste en nieuwste (land)kaarten van naaste en verdere omgeving van het gebied, alsmede foto's en verdere verwijzing naar bronnen, enz. het is een zeer degelijk ogend werk, geleerd opgezet, dat een bijdrage kan leveren bij het zoeken naar oplossingen en bestemmingen van het 524 ha grote gebied, dat zeer waardevol is en waar veel kapers op de kust liggen te loeren. Tot heden heb ik niet kunnen achterhalen wie de geleerde schrijfster precies is en heb ik me nog niet verder in dit werk kunnen verdiepen om er meer over mee te delen. Maar in alle geval, de universitaire wereld begint een woordje mee te spreken over onze Kolonie. Li ,

Paapgooien, 17e editie De eerste zondag van het groot verlof, 30juni, organiseerde de KWB haar jaarlijks paapgooitoernooi, met in elke ploeg minstens ĂŠĂŠn eigendorpse. Hiermee werd tevens het nieuw-aangelegde pleintje achter de zaal 'ingespeeld'. Het weer was goed, niet te warm. Tot grote verbazing van ieder was er slechts een zeer matige belangstelling: 8 ploegen of 32 spelers. Er zijn jaren geweest dat er meer dan het dubbele aantal spelers waren. Maar ge kunt het geloven of niet: de spelers beleefden een gezellige namiddag en de afwezigen hadden ongelijk. De prijzen werden rond S uur verdeeld: 4 fruitvlaaien. 40 koffiekoeken. 4 broden en 32 rozijnbroden. Als eersten eindigden de Ploffers met 126 punten: vervolgens de Duveltjes, Staakheuvel, De Langslapers, gepensioneerde mannen (1 en II), de familie Donckers als 7e en tenslotte de gepensioneerde vrouwen met 79 punten. Verder noemen we geen namen. Als redenen van magere opkomst werden allerlei dingen opgenoemd, maar vooral dat er diezelfde zondag in Merks-

28

Skeelen op het terrein i'an de botsautootjes. Dejaarlijkse kermis viel dit jaar op 14 en 15juli, de tweede zondag van het bouwverlof, in tegenstelling met andere jaren, waar Wortelkermis meestal samen valt met het begin van het bouwverlof. Over het verloop van de kermis zelf valt niks bijzonders te melden, ze hadden goed weer en het was een gezellige drukte tussen de kermisattracties. Het Slot zette vrijdagsavonds het kermisvuur al aan met enige verhoging van lawaai, wat zaterdagsavonds nog eens herhaald werd. Verder werd de stalen platenvloer van de botsautokes. nog voordat er een botsding op stond, in gebruik genomen door een groepje skaters of skeelers die weliswaar achter de parochiezaal een nieuwe oefenpiste hadden gekregen, maar die deze kermisvioer toch nog beter vonden! 's Maandags werd om 3 uur precies het start-

schot gegeven voor de wielerwedstrijd '1-Terdenkingsprijs Juul Noeyens', een wielercriterium met een omloop van 1350 meter, die 80 maal gereden moest worden door de deelnemende contractuelen en beloften (vroeger amateurs of liefhebbers genoemd, als ik het goed begrepen heb). Er waren in totaal 45 renners ingeschreven, waaronder 6 Zuid-Afrikanen, (slechts) 3 Nederlanders en 1 Duitser. Er zijn jaren geweest dat er heel wat minder deelnemers waren en heel wat meer buitenlanders. Er werd hard gereden, gemiddeld 40 km per uur, ondanks de minstens 4 scherpe bochten. Slechts 20 van de 45 starters reden de rit uit en winnaar werd de Belgische kampioen Benjamin van Itterbeek, gevolgd door Stefaan Vermeersch en Ludo Giesbrechts. En hiermee zat de kermis-96 er grotendeels weer op. Li


WORTEL

Viergeslacht

INTER IE U RADV IES & UITVOERING

DECORA TIE RESTAURATIE

Vier generaties op eén plaat]e komt wel eens meer voor, maar toch niet elke dag. Dc jongste telg van het viergesiacht hier is wel geen Wortelse inwoner, maar is wel geboren uit 3 gesiachten Wortelnaren, dus uit degelijk eigendorps materiaal. In het midden ziet u (met de jongste op schoot) Anna Brosens, 68 jaar, echtgenote van Louis Braspenning van 't Poeleinde: zij is dus de oudste moe-moe (of moeten we moe-moe-moe zeggen?). Aan haar linkerhand, dus rechts op de foto zit May Braspenning, getrouwd met Frans RoeIen. 45 jaar, de verse moe-moe dus. Aan de andere kant zit Ann Roeien, 23 jaar, de verse moeder: en op schoot zit Gitte Mattheeussen, geboren 24 april96, de ((achter(klein))-dochter, die thans in Rijkevorsel woont, maar die we waarschijnlijk later nog wel vaker in Wortel zullen zien. Als 't een beetje wil en moe-moe-moe Anna rond de 90 wil worden, kunnen we mettertijd nog een vijfgeslacht meemaken. Ik hoop het nog mee te beleven. Maar ik vind het toch merkwaardig dat we altijd vrouwen (minstens 3) van een viergeslacht te zien krijgen en nooit geen mannen. Houden va-va-va's of vo-vo-vo's niet graag babies op hun schoot? H

Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedlaan 2 7 7 - 2 7 9 - 2320 Hoogstraten Te1. 03/314 52 78 - F a x 03/314 88 02

Plein Parochiezaal (vervoigverhaal) In de vorige uitgaven van de Hoogstraatse Maand is de stand van de op dat ogenblik uitgevoerde wcrkzaamhcdLn umt o.iig tuegclicht. Na heraanleg van het bestaande basketplein begin juni, de vernieuwing van de riolering (dank aan Martmn Sommen en Jef Haest!) werd eind juni in één zaterdag de resterende verharding (belondallen en klinkers) bijna helemaal aangelegd, de basketpaien gesteld. het teiTein verder geëffend en gemalen boonischors als bodembedekking op de gednelten voor groenaanplanting aangebracht. Op een gegeven ogenblik waren wel 40 mensen (jong en oud) aan de slag. Het enthousiasme sloeg zelfs over op onze plaatselijke kmniesinmmnlenl die mede instond voor het ijiburstelen van wit zand in de voegen (zie foto). Begrijpelijk dan ook dat de jeugd stond te springen om meteen de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te kontroleren. Met skate-boards en roiler-skates werd onmiddellijk uitgeprobeerd of de effeiilieid van liet basketveld beantwoordde aan hun eisen om er hun (op dit ogenblik favoriete) sport te beoefenen. Dat de afwerking ruimschoots aan hun verwachtingen voldoet wordt ondertussen maar al te duidelijk bewezen door de steeds aangroeiende groep jeugdige gebruikers tijdens de vakantieperiode. Tevens geeft het de initiatiefnemers en ook het grote aantal

0-1

.;

/

zaterdag 1 juni: een groep vrijwilligers die samen met de vriendenkring van Jeroen instonden voor het leggen van dallen en klinkers

29


WORTEL

zaterdag 22juni: aanvoer van klinkers door de jongeren

en voorbereidingswerk van de groenaanplanting door enkele gepensioneerden

!

vrijdag 12 juli: dc klus is geklaard Een uitbundige groep jongeren na de laatste opruimingswerkzaamheden.

Het enthousiasme sloeg zelfs oser op onze plaatselijke HM-korrespondent die mede instond voor het inborstelen van wit zand in de voegen

vrijwilligers die meerdere keren geholpen hebben bij de heraanleg, een enorme voldoening vast te stellen dat dit speelplein inderdaad aan een belangrijke behoefte beantwoordt bij de jeugd. Wat doe je immers wanneer je jong bent en één brok energie. Waar kan je die kwijt? Voetbal? Zeker, doch hoogstens tweemaal per week, enkel tijdens het voetbalseizoen en ... minder geschikt voor meisjes. Tennis? Ook, maar alleen op vooraf afgesproken uren. Jeugdbeweging? Kan ook, doch slechts éénmaal per week en één week kamp tijdens de vakantie. Voor de jeugdclub 't Slot ben je als 15-jarige allicht nog te jong. Anderzijds ben je al te oud voor het samenspelen met buurjongens en meisjes in de onmiddellijke omgeving van het ouderlijk huis (ouders zien immers ook alles!) en het buurtspeelpleintje in de wijk is meer geschikt voor kleinere kinderen. Wat zijn dan de ontspanningsmogelijkheden als je tussen de 10 en de 18 bent en waar kan je nog op een ongedwongen manier samenzijn met andere jongeren om je (verborgen) sport- en speltalenten uit te proberen? Je hebt een nieuw skate-board of roller-skates en je wilt je behendigheid uittesten op alle mogelijke zelfgemaakte hindernissen, wips en ramps? Op straat mag het eigenlijk niet en is het niet meer veilig, want koning auto heeft die ingenomen.

skaters, en voor de gepensioneerden die het plein ondertussen als een gedroomd oefenterrein gebruiken voor hun komend gewestelijk sportfeest begin augustus. In Wortel wordt met het heraangelegde speelplein nu eveneens een ganse waaier van openluchtsporten mogelijk voorjong, oud en verenigingen: basket, volley, skaten, petanque, paapgooien, volksspelen, enz. ... Maar er is meer: zelfs als je zelf geen actieve sportbeoefenaar bent: loop dan even langs, wandel even rond en bekijk het allemaal zelf. Er komen (nog) zitbanken onder nog nieuwe aan te planten bomen (in het najaar) en misschien kan je er zelfs een kaartje leggen of gewoon even buurten in deze fraai aangelegde omgeving. Vind je ook niet dat het goed wonen is in Wortel als iedereen op zijn manier en met zijn eigen mogelijkheden hier zelf een stukje toe bijdraagt? (HP)

30

Buiten de schooluren is de speelplaats verboden. wat blijft dan nog over? Nodigt dit niet uit tot lusteloos rondhangen en vandalisme? Neen! Na het initiatief van de Dorpsraad om het plein heraan te leggen naar aanleiding van het verzoek van de gepensioneerden (voor hun gewestelijk sportfeest in augustus), is onmiddellijk en met enthousiasme eveneens door de jeugd gereageerd. Getuige hiervan de inzet van deze jongeren tijdens de diverse werkzaamheden. Een schoolvoorbeeld tevens hoe generaties elkaar kunnen aanvullen: het zwaardere werk (klinkers en dallen) door de jongeren en het meer behoedzame werk (coördinatie, speciale werken en groenvoorziening) door de ouderen. Na aanleg van de dolomietverharding werd het nieuwe plein op 30 juni ingespeeld door de KWB tijdens het jaarlijks paapgooien. De iets minder talrijke opkomst dit jaar had meer te maken met het niet zo goede weer dan wel met de kwaliteit van het plein. Begin juli werden nog enkele aanvullende werkzaamheden uitgevoerd en de basketborden in de verf gezet. Door een ploeg jongeren werd het plein verder helemaal opgeruimd, het gras gemaaid en gerold opdat het klaar zou zijn voor de belangrijke komende evenementen: sportnamiddag door de BGJG op zaterdag 27 juli, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan skate-boards en roller-

de

12 03 314 55 04

mciond

-


gig

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Dorpsrubriek Meerle Neen, zoals U bovenaan kan merken, is het bevrijdende telefoontje niet gekomen. Ik wist wel dat de kandidaten zich niet in dichte drommen zouden aanbieden, een enkeling was echter al voldoende geweest. En ik had gehoopt dat de openbare oproep net dat stootje was geweest dat deze enkeling over de drempel had geholpen. Helaas voor mijn schrijf kramp dus, hij is blijkbaar voor de drempel blijven steken. Omdat ik het zonde zou vinden dat dit blad het zonder nieuws uit Meerle zou moeten stellen, heb ik de bus reflex..spray op mijn vingers gespoten, de kramp verbeten en me opnieuw voor het klavier geposteerd. We zien wel wat er uitrolt. Op naar mijn zevende missiefeest, kermis, enzovoort, enzovoort

Missiefeesten Mijn zevende aankondiging dus, van het hoeveelste missiefeest, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het er al heel wat meer zijn en naar wat ik hoorde heeft men daar ook een beetje moeite met het vinden van nieuwe, jonge schouders die zich onder de Organisatie ervan willen zetten. Het is en blijft nochtans een nobel doel. missionarissen uit onze streek elk jaar een bedrag ter beschikking stellen waar men in die verre derde-wereld landen heel wat nice kan realiseren. Voor ons, verwende westerlingen, die graag over belastingen en een inhalige staat zitten te zagen, hebben enkele tienduizenden niet echt veel betekenis meer. Onze vakantie alleen kost elkjaar een veelvoud ervan. Maar in Guatemala, ZaĂŻre, Tanzanzia, komt dergelijk bedrag overeen met ettelijke jaarlonen van de inwoners. Missiefeesten blijven dus hoe dan ook een welkome aanvulling van de werkingsmiddelen van onze ontwikkelingshelpers. Na al die jaren nog iets nieuws vinden is niet gemakkelijk, maar het pleit voor de organisatoren dat ze het blijven proberen. Dit jaar pakken ze uit met een "Fietsrally met IJsparadijs". Op zaterdag 24 augustus wordt iedere sympathisant tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal verwacht voor een sportieve en leerrijke fietstocht van 15 of 30 km. Voor onderweg worden diverse opdrachten voorzien. Voor en na de fietstocht staat aan de zaal de ijskreemkar klaar. Na de fietstocht is er in de zaal animatie met live-muziek en uiteraard de gekende lekkerekost tombola. Voor de rest is er gans het weekeinde van 24 en 25 augustus de gekende tentoonstelling en verkoop van handwerk (tot ver buiten ons dorp zeer gegeerd), wenskaarten, kunst en hebbedingetjes uit den vreemde, wafels, pannekoeken, koffie en andere dranken. Ook de "Wereldwinkel" zal weer present zijn met de gekende producten rechtstreeks uit de derde wereld. Voor koffie, thee, wijn, honing, enz. kan je dat weekend de rit naar de supermarkt uitsparen. Besteed het geld van de uitgespaarde benzine liever op het missiefeest.

Kinder- en volksdans Slaat de verveling na een maand vakantie al wel eens toe bij uw kroost ? Durven ze al wel eens zitten zagen "ik weet niet wat doen" ? Shilshoel, de Meerlese volksdansgroep weet er wat op. Vier zaterdagnamiddagen (3-10--17 en 24augustus) willen ze uw bengels graag verma-

ken met een uurtje dansen. Stuur je kinders dus gerust naar de speelplaats van de kleuterschool (Ulicotcnseweg) en zeg dat ze gelijk vrienden, vriendinnen, neefjes en nichtjes en heel de geburen meenemen. Voor inlichtingen bel Kathleen Van Bavel (31592.09) of Ann Michielsen (31 5.8593).

Duurrecord Een partijtje biljart, altijd plezant. Een avondje biljart kan ook nog, maar meestal raak je op het einde van de avond niet veel meer. Maar een heel weekend biljarten, zonder slapen, daar moet je een speciale reden voor hebben. Twee bestuursleden van de poolbiljartclub "De Volks-

vriend Potters, Marc Severijns en Gunther Kools, hadden zo'n speciale reden. Zij wilden door het Belgisch-Nederlands duurrecord poolbiljarten op naam van hun club te brengen, hun sport en hun club promoten. Daarvoor moesten ze meer dan 37 uur aan de tafel staan. Op vrijdag 28 juni om 20 uur begonnen ze eraan, om het record te breken moesten ze minstens tot zondagmiddag aan de tafel blijven. De eerste nacht ging Vrij vlot, die mannen zijn het immers gewend in de weekends wat langer op te blijven. De zaterdag ging ook nog, er liepen dan ook constant supporters over de vloer die de biljarters kwamen aanmoedigen. Zo tegen de avond begonnen de uren te wegen en om de zaterdagnacht door te komen moesten ze heel diep gaan. Maar de supporters bleven op post en de biljarters bleven recht. Slechts na 43 uur en 15 minuten zetten ze hun keu in het rek. Een verbetering van het record met meer dan zes uur. Voor commentaar op hun prestatie moesten we wachten tot de biljarters hun slaap hadden ingehaald. Gunther: "Voor pool-liefhebbers als wij was het breken van het record een uitdaging die erom vroeg om uitgedaagd te worden en dat hebben we dus gedaan. Toen we nog maar net bezig waren met al die uren nog voor de boeg, heb ik wel gedacht 'waar hen ik aan begonnen'. Maar de aanhouder wint. Het is plezant achteraf te kunnen zeggen dat je een uitdaging aandurft en doorzet tot het doel bereikt is. Natuurlijk

/

I'uIs I'r bvba §*

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

31


MEERLE mede dank zij de steun van de supporters". Marc : "Het begon met een ideetje voor een originele activiteit om de club in het nieuws te brengen, het werd voor mij een uitzonderlijk weekend. Ik heb nooit getwijfeld of we het zouden halen, dat wisten we vooraf, het was alleen de vraag hoe ver ive voorbij het record zouden gaan. Dat we erin slaagden het record met zes uur te verbeteren, heeft er ook alles mee te maken dat we het samen goed konden vinden. Tijdens de moeilijke momenten daalt de stemming wel eens, dan is het belangrijk dat je mekaar er bovenop helpt in plaats van op mekaar te gaan foeteren. Je moet immers met z'n tweeën voort, alleen gaat het niet". Een puike prestatie die bij de pool-biljarters nog lang onderwerp \ an gesprek ial iiin. •

35-jarigen aan de feest

Record pool-biljarten Ruit,, 23 jaar nadat ze de school van Meerle achter zich lieten. t'onden de IecrIoie,i en

toen dat ze best eens een avond met mekaar konden doorbrengen. Na zo 'n lange tijd geef je zo'ii reünie natuurlijk een festelijk tintje en hoort er een herinneringsfoto hij. Ditmaal mochten ze gemengd op de foto, toendertijd zaten de meisjes bij de meisjes en de Jongens 1)1/ de jonge//s oi school, ieder langs zijn kat/t van de straat,

Afscheid van (le school

leen waren ze tiog redelijk fris, Gunther en Marc, samen met scheidsrechter en de getuigen. Beelden van zondagnamiddag waren niet geschikt voor publikatie

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80,65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

32

Uitgelaten steninlilig op de ./cestelijke a/c/ieidsreceptie v an liet oudercoité m voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Met hun eerste getuigschrift op zak, laten ze de dorpsschool achter zich. Tineke, Annick, Ellen, Liesbeth, Christel, Ellen, Tim, Erik, Tom, Geert, Joris, Tom, Dave en Wim van 6A, Leen, Vicky, Wim, Maarten, Kees, Ellen, Sandra, Ellen, Eline, Bram, Serge, Steven, Dries en Johan van 6B gaan vanaf september een eind hoger- cii verderop. Juffrouw Els en Meester Rik moeten Heer hhi1veii zitten.

Touwtrekken

"Blijven sleuren, mannen" roept coach Jan Adriaensen tegen zijn Marckeruiters (of trekkers voor de gelegenheid). Het heeft niet mogen baten, want op het einde waren de mannen van de Landelijke Gilde net als vorige jaren te sterk. Zij wonnen voor de derde maal. Misschien kunnen ze volgend jaar eens een trekje minder doen, kwestie van de tegenstanders niet al te zeer te ontmoedigen. Bij de dames was de K. V.L. V. -ploeg net als vorig jaar de sterkste. Zij hebben natuurlijk het voordeel dat ze thuis met sterke mannen af te rekenen hebben.


MEERLE

Avond-fiets-4-daagse

Gevraagd: goed opgeleide hoiiwvakarheiders liet FondM voor Vakoplcido 0 d l3uuwiuiveilieid (FVB) en zijn regionale antenne. de paritaire contactgroep Bouwwereld-Vakopleiding (BVO), stimuleren reeds vele jaren de opleiding en bijscholing van werknemers en potenti"ele werknemers van de bouwnijverheid waril iiiei Iegenst:i:inde de chnisehe evnliiiie blijft de houwvakarheider de hoofdacteur in het bouwgebeuren. Jdai lijks veilaicu i uiiii 10.000 ai beiders de sector waarvan bijna 7.000 geschoolden en die moeten bijgevolg vervangen worden. Dit lijkt niet zo vlot te verlopen. Dat heeft iets te maken met het negatieve beeld dat aan handenarbeid blijft kleven waardoor te weinig gemotiveerde jongeren voor een bouwopleiding keizen. Verder is er ook nog de gebrekkige afstemming tussen cle bestaande opleiding en de eisen van de arbeidsmarkt. Bovendien kennen vele kleine en middelgrote bedrijven de verschillende opleidingsmogelijkheden voor hun arbeiders niet. Dit is jammer want bijscholing en vervolmaking zijn noodzakelijk vanwege de steeds strengere eisen op het gebied van kwaliteitszorg in de uitvoering, het naleven van de normen, het veiligheidsaspect, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen, uitrustingen en technieken. De jongerenopleidingen situeren zich voornamelijk in het beroeps- en technisch onderwijs. In de Kempen zijn er 18 scholen met bouwopleiding waar momenteel ruim 1.000 leerlingen een houwopleiding volgen. Maar naast die opleiding op zich is het belangrijk om deze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun integratie in de bouwsector. Daarom vraagt men aan de bouwondernemingen om aan deze jongeren langere stage-periodes aan te bieden. Om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten te verminderen wil het FVB nationaal en de BVO-werking regionaal en lokaal flinke inspanningen doen, zowel financieel als met logistieke steun. Zo wil men een belangrijke rol spelen hij het detecteren van lokale opleidingsbehoeften en —

Voor het eerste sinds vele jaren zat hei weer/liet echt mee. Drie avonden bleef het nog wel droog, al was het eerder fris, de laatste avond wa.v het goed prijs. Plensbuien tot en met. De organisatoren maakten van hun hart geen steen en gunden de deelnemers van de eerste drie avonden een stempel en een medaille zonder de laatste rit te moeten uitrijden, als waren er nog tal van dapperen die zich door de regen niet lieten afschrikken. Het slotfeest was er niet minder om, de zaal zat stampvol. Als naar gewoonte werden de oudste en de jongste deelnemer in de bloemetjes gezet . ....... Jespers, 5 jaar, is terecht fier op haar trofee. tewerkstellingsproblemen. Ze zullen meer clan ooit adviserend optreden ten aanzien van alle opleidingsinitiatieven die in de streek gepland worden, zowel voor jongeren als voor werkzoekenden en werkhebbenden. Daarom is een intense samenwerking met het houwonderwij s noodzakelijk. De leerlingen in opleiding mogen in geen geval op hun honger blijven zitten. Materiële ondersteuning alleen is niet genoeg; bepalend voor de kwaliteit van hun opleiding zijnde leerkrachten, de leermiddelen, de infrastructuur. de programma's en de plaats die daarbij wordt ingeruimd voor het opdoen van ervaring in de sector om de overgang naar het beroepsleven in goede banen te leiden. De kwaliteit van de werknemersopleiding is —

een permanente zorg van FVB en BVO. Voor meer informatie kan men terecht bij de Kamer van het Bouwbedrijf van het arrondissement Turnhout. Parklaan 44, 2300 Turnhout, tel.: 014-42.00.71..

dc 1T 03 oO mcicind —

-

314.55-047

PAUL V0111125 SELMANS i

.

1

1 1

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

'

CARm WA 5 el HINNENBOOMSTRAAT

1

BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - TeL: 03/314 8157

.............................

33


JîJ91

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

]

Vakantietijd. Het moment om er eens tussenuit te knijpen. Alleen in MeerselDreef doe je dat best niet in de maand juli, want als echte Drevenier mag je uiteraard de kermis niet missen. Voor hen die toch tot deze kategorie van mensen behoren (en collega Toon is er zo één), is er gelukkig nog De Hoogstraatse Maand. De kermis en het hele randgebeuren vormen de hoofdbrok van deze maandbijdrage.

KLJ op kamp "En we zijn er van de Dreef en we drinken bier met emmerkes, zo lang die arme stakkers aan 't augurke plukken zijn, vergeten wij de Dreef en de droevige da-agen. We zingen met alle geweld,..." Zo weerklonk vroeger uit volle borst het lied dat luid gekeeld werd door de leden van chiro of KLJ tijdens de kampen. In Westmalle zullen ze het dit jaar ook horen. De KLJ'ers van MeerselDreef slaan er immers hun tenten op. De tijd dat er veertig tot vijftig jonge Dreveniers op kamp trokken, ligt ver achter ons. Het handvol KLJ'ers zal diep moeten ademhalen om het stemvolume uit die glorietijdeo te evenaren.

Franciskaanse Zon netj es Toch zit er schot in het geboorte-aantal in Meersel-Dreef. En dat de kinderen zich ook nu nog kunnen uitleven in bos en wei, bleek uit de uitstap die de Franciskaanse Zonnetjes maakten. Met huifkarren trokken ze naar de bossen in Strijbeek en omgeving. Daar namen ze deel aan een groot bosspel. De kinderen beleefden er bijzonder veel plezier aan en het weer zat echt mee. "We konden het niet beter treffen.", vertelde één van de begeleidsters ons en een dergelijke uitstap lijkt in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. "In het verleden maakten we al eens uitstappen met de autobus. Maar dicht bij huis is het zeker zo mooi en het kost veel minder." De Franciskaanse Zonnetjes, en dit even voor de mensen die minder bekend zijn met het reilen en zeilen in Meersel-Dreef, is het kinderkoor van het klooster dat geleid wordt door enkele

onderwijzer(e)s(sen) en kleuterleidsters van basisschool 't Dreefke. De Franciskaanse Zonnetjes (en niet de "Afrikaanse" zoals de voorzitter van de dorpsraad zich ooit liet ontvallen!) luisteren de kindervieringen op met aangepaste 1 icdjes en muziek.

Huifkarrenbedevaart De huifkar lijkt een gegeerd vervoermiddel te worden. De Landelijke Gilden van Wuustwezel en Loenhout komen jaarlijks op bedevaart naar Meersel-Dreef. Om hun honderdjarige bestaan wat meer luister bij te zetten, nodigden zij "Het Aangespannen Trekpaard" uit om aan de beevaart deel te nemen. Naast de vele stappers kwamen er daardoor op zondag 7 juli ook Belgische trekpaarden en oude karren in Meersel-Dreef aan. Hun komst ging niet onopgemerkt voorbij. Doordat de menners een aantal jongere dieren hadden ingespannen bij wijze van training voor grotere afstanden, werd de doortocht een spektakelrijk kijkstuk. (Een aantal gespannen deed mee aan de vierdaagse van Brussel naar Amsterdam.) Aan het klooster dreigde het jeugdig enthousiasme van de dieren even uit de hand te lopen. De ervaring van de menners zorgde er echter voor dat er geen brokken gemaakt werden. (zie foto) In het Mariapark, aan de Lourdesgrot, droegen de pastoors van Wuustwezel en Loenhout de mis op in aanwezigheid van enkele honderden bedevaarders. De picknick werd gebruikt in en rond zaal Zevenster. Voor de delegatie uit onze buurgemeenten bleek het een geslaagde uitstap. "Voor herhaling vatbaar."

De 100-jarige Landelijke Gilde van Wuustwezel kwam, zoals elk jaar op bedevaart. Ze woonden een misviering bij aan de grot. 34

Opmerkelijke Markbezoekers Als we het op deze bladzijden al eens over de geschubde waterbewoners hebben, dan mogen we zeker de gevederde fauna niet vergeten. De opmerkzame wandelaar of fietser zal het allicht algemerkt hebben: er huizen tegenwoordig rare vogels (letterlijk!) in onze streek. Het gaat hier over gevleugeld fraais dat we vroeger veel minder konden waarnemen. De fuut, een prachtige vogel met een heel mooie kuif, huist sinds twee jaar op de Mark en de laatste weken krijgen de vissers concurrentie van aalscholvers. Deze "vliegende kruisbeelden" (zo zou je hen in de vlucht kunnen omschrijven) zijn druk bezig aan hun trek. Aangezien het visbestand in de Mark terug op peil begint te komen, is de Mark voor hen uiteraard een bevoorradingsplaats geworden. Net op de grens met Nederland, in de steile oevers van de Mark, huizen bovendien oeverzwaluwen. Deze zwaluwsoort is eerder zeldzaam. Steile wanden zijn onontbeerlijk voor het maken van hun nesten. De onbereikbare holen, waarin de vogeltjes hun nest maken, zijn er duidelijk zichtbaar.

Stuwvandalisme De Mark biedt ons wellicht één van de mooiste landschappen in de fusiegemeente. We kunnen er volop van genieten. Toch blijken er mensen, enje houdt het niet voor mogelijk, lak te hebben aan al wat mooi en goed is. Waarom verdwijnen de palen die nodig zijn om het gemotoriseerde verkeer de toegang te ontzeggen? Onze huisfotograaf meldde het al begin deze maand, maar ondertussen lijkt het alsmaar erger te worden. Mijn teergeliefd broertje ging met fiets en al over kop omdat een staatsgevaarlijk individu een dergelijke paal verwijderde en daar-door alleen een diep gat achterliet. Op een andere plaats stelden we het zelfde vast. De daders staan blijkbaar niet stil bij de mogelijke gevolgen. Het zelfde kan gezegd worden van de kwibussen die voor de vijfde keer de stuw ter hoogte van

spa111/Cilde olo/)I1/lI(H 001 I/O III,1I/1,Ç 11111

(le //1)0StCrkerk.


MEERSEL -DREEF Groot Lyssel onklaar maakten. Ondertussen lopcn de kosten hier al op tot een half miljoen frank. De! ,andel ijke Waterdienst liet immers al enkele aanpassingen uitvoeren, maar blijkbaar heeft het niet mogen baten. In het verleden werden de olieleidingen van de stuw enkele keren doorgesneden. De Landelijke Wuteidieiisi liet daarop gWapende olieleidingen aanbrengen en maakte tevens een metalen euiisti uctle om de vandalen ol sahoieiirs te ontmoedigen. Toch heeft men nu dien nog geprobeerd om met een breekmes de leidingen door te snijden. Uiteindelijk heeft men er niet beter op gevonden dc bcdieüiiigskast te openen door de scharnieren los te draaien. Dat gebeurde tijdens de nacht van dinsdag op woensdag, in de kermisweck.Het vak, stroomopwaarts gelegen, stroomde leeg. Runderen die een hele dag zonder drinkwater kwamen te zitten, kwamen in de modder van de Mark terecht op zoek naar water. Tuinders bleken niet meer in staat om hun plantmateriaal te beregenen en stelden nadien vast dat hun pompen schade hadden opgelopen. De aangerichte schade overstijgt daardoor zeker het halve miljoen frank waarover eerst sprake. De Landelijke Waterdienst liet daarom proces verbaal opmaken door de rijkswacht. Men denkt aan jonge vandalen, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten. John Vermetten en Wim Bastiaansen hebbende stuw uiteindelijk weer in verticale stand gekregen. Wel licht voorkwamen zil erger onheil.

* liet plank/open i ergt enige handigheid en alcohol is zeker niet bevorderlijk voor liet evenwicht. i olkss-pelen inaaiulag)

Kermis Rare vogels hebben we echter vooral tijdens dc kermisdagen mogen ontmoeten. Dat er iii Meersel Dreef op dat vlak heel wat fraais rondloopt bewijzen de foto's. Marcel, onze huisfotograaf, heeft de afgelopen maand zeker geen vakantie genomen. Collega Toon zocht, zoals eerder gemeld, an dere contreien op om zich te vermaken. Die en het Geiteneinde hebben het geweten. Want mèi Toon hadden ze hei Moleneinde wellicht wCl van de dubbele zege kunnen houden. Toon is immers die jongen die hèt verschil kan maken. De geiten hebben nu twee keer het onderspit moeten delven. En eigenlijk had Toon het 7Pl f al een beetje aangekondigd. "Het onderzoek commodo en incommodo aangaande de bouw van een zwembad." Je was zo vriendelijk om het bericht voor ons gehucht in de dorpsrubriek op te nemen. Eén dag heeft Meersel-Dreef een echt zwembad gehad. en dan nog wel één dat je kon verplaatsen. Het Moleneinde maakte er een feestje van zag en ovcrwon. liet moet echtu, gezegd dat ei dinsdag eigenlijk vijf winnaars waren. Een talrijk opgekomen publiek, althans tijdens dc voorstelling bij Café De Dreef, kon met eigen ogen zien dat er dit jaar opnieuw heel veel energie en tijd gestoken werd in de praalwagens, de kostuume, dc voorstelling en uiteraard ... de ambiance. Hekkesluiter Meersel haalde fel uit naar de HSL-1 ijn langs de E- 19 en stelde een aantrekkelijk alternatief voor. Volgens de Meerselnaren kan je beter de frigobox-bus nemen, en zij voegden overtuigend de daad bi j het woord. Alleen de voorstelling had wel iCta pkctiitei gemogen. Teveel textiel maakte er niet echt een strandgebeuren van. Het Heieinde zat met het "dolle koeien"-probleem in de maag. De uier-dragendewezens dansten wild en onbeheerst, maar dc bccnhûuwer en de slachter stonden paraat om de dieren uit hun lijden te verlossen.

De Aardbeientochi van de wonde/club De Noorderkenipeii lokte velt' iia,,de/au,'s liaar o'iee streek. In de zaal Zevenster zorgde dit team alvast voor de opvang.

iciwiji t/t' politie gun gsters neerknalt, lappen de verpleegsters de geu'ondeii neer op. Je ,noet immers kunnen bezig blijven. (Dreef-Midden) 35


MEERSEL-DREEF

.

!)e trili bo. -u'eI in o?I --. i , / i,

t !

ii ton j%ieer.el sî,anddeu op de D,t.

.

t.

och nog altijd beter dan zo 'ii IG V

Dreef-Midden leek met een allegaartje voor de dag te komen. Tijdens de voorstelling bleek echter, en ze deden dat uitstekend, dat de gang steis het begrepen hadden op het geld van de Dreefse middenstand De "jongens" van group 4 werden overvallen. MD-tv was er als de kippen bij om het gebeuren live in de woonkamer te brengen en de politie stelde uiteindelijk orde op zaken. En Toon, de Chine... eu ... Japanezen(!) van het Geiteneinde kwamen ondanks het onafscheidelijke geurtje voortreffelijk voor de dag. De invasie uit het Verre Oosten bleek volgens een attente jury een tweede plaats waard. De heer P.Verbaeten beweerde wel bij hoog en laag dat ze het die van het Moleneinde voor een keer ook wel eens gunden. "Het zijn toch zo'n sympathieke jongens." Mr Toon vent dat Pier eigenlijk ook wel heel graag zelf had ge/onnnn Maandag moest Pier het Moleneinde immers al ils kil n voörgaan. De maandagse kermistaferelen zijn zo stilaan bekend. Het werd een nek-aan-nek-race tussen het Moleneinde en liet Geiteneinde met de reeds gekende afloop. De onderdelen van het planklopen en het vlegelhangen zorgden opnieuw voor spektakel. De paapgooiers brachten er slechts wninig van terecht en de dames bleken het hijzonder moeilijk te hebben bi .i het "spijker poepen". Het eten van beschuit na de estafette ging vooral Jos Janssens goed af. We weten eigenlijk niet of hij wel gebeten heeft. Voor deze maand zit het erop. Er is de laatste weken heel wat gebeurd. Toch nog even signaleren dat dc rustbanken her en der in het Land van de Dreef dringend aan herstelling toe zijn. Wandelen is mooi maarje moet dc omgeving af en toe ook eens zittend kunnen bewonderen. Het is gewoon aangenamer als je dan zon zitmeubel ter beschikking hht André Oomen

De Japanezen van liet Geiteneinde zijn niet vies van enige bedrijfsspiona.e. Na ons bier zit/It;, ze weldra ook onze kennissen kopiëren in Japan.

T? T7 De kinderen houden ooIt kien i. L)i k iii;I;rpe/e;i zijn ii! jille; geleerd is oud gedaan.

36

LASERSHOW CO]

fraditie in hlii;. ei Dreef, jong

-

HOOGSTRATEN


MONUMENTEN

De watermolen van Meersel-Dreef De watermolen waarover ik het wil hebben bevindt zich aan de Mark, iii (le bocht die aan de Dreef voorafgaat wanneer men van Meerle of Meer komt. Het gebouw valt niet zo op omdat het niet vlak aan de waterkant staat maar zo'n 70 meter verder, in de binnenkant van de bocht. Bovendien lijkt het helemaal niet op een klassieke watermolen omdat er nergens een waterrad te bespeuren is. Het water wordt aangevoerd door een zijtak van de huidige bedding van de Mark en stroomt door een kanaal onder de weg en het gebouw onderdoor. Aan de achterkant van het gebouw (die aan het oog onttrokken is door een weelderige jungle vaii netels cii struikgewas) stort het bruisende water zich in een grote molenvi.jver, waarna het enkele tientallen meters verder weer in de Mark terecht komt. Doordat deze watermolen geen waterrad heeft en ook niet echt oud is, lijkt hij op het eerste gezicht niet zo bijzonder. Toch zal ook u bij uw volgende iuiiilagse bezoekje aati Meersel-Dreef even betoverd worden als ik door de magische charme van deze plek.

Hoe oud is de molen? Hel molengehouw (lat er nu staat dateert van 1910. We weten echter dat in deze huurt reeds vele eeuwen een watermolen heeft gestaan. De oudste documenten die de watermolen van Meersel' vermelden, dateren van 1382. De eigenaar was toen de heer Jan IV van Kuik, die zijn watermclen verpachtte aan een molenaar die vermoedelijk Heinrick Gilsmans heette. Dit is trouwens één van de oudste inwoners van Meersel die bij naam gekend is. De oorspronkelijke watermolen was er één met een onderslagrad en was ingericht als slagmolen. In een slag- of oliemolen werden oliehoudende zaden verinalen waaruit men vervolgens met heipalen olie 'sloeg'. Na verloop van tijd werd de molen ook voorzien van een inrichting waarmee men graan kon malen.

Vanaf 1518 vinden we dc watcrmolcn van Meersel regelmatig terug in de pachtovereenkomsten tussen de graaf van Hoogstraten en de molenaar. De 'molder' betaalde de graaf elke drie maanden een bepaalde pachtpr9s. Oorspronkelijk was die pacht altijd in natura. Zo lezen we dat in 1530 de watermolen van Meersel voor drie jaar verpacht werd aan een zekere Pieter Leenaerts. De pacht bestond steeds uit een hoeveelheid rogge, was, peper, gemher en... palingen.

Palingen vangen Elke water- en windmolen van de graal moest een vergelijkbare pacht betalen, maar alleen de pachters van een watermolen moesten daarbij ook palingen leveren. De huidige eigenaar wist ons te vertellen waarom men bij een watermo-

De achterkant van de warerinolen. len altijd palingen ving. Elk jaar zwemmen er jonge palingcn (afkomstig uit de Saragassozee. het broedgebied van cle paling, nabij de Caraïhen) de rivieren op die uitmonden in de Noordzee. Vroeger, toen deze rivieren nog zuiver waren, kon men dus elk jaar een enorme hoeveelheid jonge palingen verwachten die via de Maas de Mark opzwommen tot ver in het binnenland. Deze 'glasaaltjes' kwamen aan de sluizen van de watermolen terecht alwaar ze met duizenden, mei cle kop tegen de sluisdeur, hevig krioelden in een wanhopige poging om verder stroomopwaarts te raken. De molenaar verwachtte hun komst altijd rond de maand mei. Meestal ving men deze kleine 'meipaling' en kel om ze aan dc overkant van de sluis weer vrij te laten zodat de jonge glasaaltjes hun tocht konden verderzetten. Wanneer dan later op het jaar volwassen palingen de stroom kwamen afgezakt, werden ze met grote netten opgewacht aan dc sluizen van de watermolen. De laatste molenaar (Louis Aerts) vertrouwde ons toe dat nien de meet;te palingen vangt na een fikse regenbui in juli of augustus. vooral als die bui voorafgegaan la door enkele zwoele, droge weken. De palingvangst is echter niet meer zo interessant als vroeger: vangen met een net is verboden en ook het gewone vissen met de lijn is streng gereglementeerd. Bovendien is het water sterk vervuild en worden vele palingen tegengehouden door de verschillende stuwen en sluizen. De middeleeuwse molenpachter kon echter nog onbezorgd palingen vangen, al moest hij wel elk jaar zo'n 2000 palingen aan de kasteelheer van 1-loostraien lc\ eren.

De Tachtigjarige Oorlog 7iji'evel van de watermolen: de middag in juli.

t

ei-koop van allerhande curiosa op een 111001e zondag-

Tussen 1568 en 1648 lagen onze streken in een hevige oorlog verwikkeld met Spanje. Vooral

37


MONUMENTEN rond 1590 beleefde Hoogstraten allererbarmelijkste tijden. Rondtrekkende Spaanse troepen plunderden hoeven en molens, vernielden de oogsten en stichtten brand. Het mag een wonder heten dat de watermolen van Meersel van elke schade bespaard is gebleven in die laatste jaren van de zestiende eeuw, terwijl toen bijna alle andere watermolens en windmolens in de as werden gelegd. Wel merken we aan de lage opbrengst die genoteerd is voor dejaren 1587 en 1596 dat de maalactiviteit fel geminderd was in deze oorlogsjaren. Om het kasteel van Hoogstraten enigszins te beschermen tegen de plunderende troepen werd de watermolen van Hoogstraten gebruikt om het water van de Mark op te houden zodat de slotgrachten tot aan de rand vol konden lopen. Op 28 juni 1603 diende de molenaar van de Meersel-molen een klacht in: doordat de Mark nabij het kasteel van Hoogstraten op verschillende plaatsen afgedamd werd, bereikte zo weinig water de molen van Meersel dat er nauwelijks gemalen kon worden.

De verschillende rivierbeddingen In 1609 brak er een pauze aan in de oorlog. Spanje en de Verenigde Nederlanden waren overeengekomen om gedurende twaalf jaar de wapens te laten rusten. De rentmeester van de graaf (die instond voor het beheer van de grafelijke goederen) gaf een molenmaker de opdracht de verschillende molens te herstellen. Op die manier wou de rentmeester nuttig gebruik maken van het feit dat het oorlogsgeweld tijdelijk geluwd was. Zo stelde hij in 1914 ook voor om een vaart te maken rond de watermolen van Meersel heen. Deze kon dan dienen om de doorgang van schuiten te vergemakkelijken en om overtollige sneduwwaters af te voeren. De graaf van Hoogstraten was direct akkoord met het voorstel van zijn rentmeester. Voordien liep de Mark door een erg kronkelende bedding. Deze alleroudste rivierbedding

24 (

De waĂŽernioleii in 1904 (acliterlaiiit). Dit gebouw is in 1910 door een brand vernield. (Foto: Wim en An Bastiaansen-Krijnen)

bestaat nog steeds maar ze staat vrijwel droog en is overwoekerd door een wildernis van riet en struikgewas. Deze 'zestiende-eeuwse' Mark wordt afgezoomd door Canadese populieren, die haar bochtige traject accentueren. De Markbedding die de graaf van Hoogstraten in de zeventiende eeuw liet graven is zo'n tien meter breed en komt in een mooie rechte lijn naar de weg om daii in een bocht weg te draaien richting Meerle. Even verder staat een stuw met twee houten schuiven. Achter de stuw komt de 'oude' Mark (of 'Bovenmark') in de nieuwe, sterk verbrede Mark die men zo'n twintig jaar geleden gegraven heeft. Het fietspad langs de nieuwe Mark gaat over een bruggetje langs de stuw. De oude Mark dateert hoogstwaarschijnlijk van tussen 1614 (toen de rentmeester voorstelde om de Mark recht te trekken) en 1621 omdat in dat

jaar de wapenstilstand tussen Spanje en de Nederlanden 70U aflopen.

Brand en vernieling En inderdaad, in 1621 barstte dc oorlog weer los. Zo werd in 1624 de molen uiteindelijk toch nog vernield, maar dan wel door de Staatse troepen die de Nederlanden tegen de Spanjaarden verdedigden. Zij probeerden alle mogelijke bevoorradingsmiddelen (zoals molens) te vernielen op Spaans grondgebied en Hoogstraten lag toen in het door de Spanjaarden bezette gebied. We lezen dat op 22 juli van 1624 een partve ruvters onder conimandenie;mt synde i'an de Heeren Staten i'an Hollant de geheele sluys doore van den molen van malcanderen hebben geslagen sulcx dat de selve onbequaein was

/

1

4

-ia

Voorgevel in 1934. Rechts in beeld de toenmalige molenaar Frans (Suske) Aerts. Zijn vrouw draagt het pasgebo ren Lowieke die later zijn vader zou opvolgen als maalder. (Foto.' Louis Aerts)

38


MONUMENTEN We leiden hier meteen ook uit af dat er nog steeds olie geslagen werd in dc molen. Louis Aerts (die tot in 1992 nog regelmatig maalde in (Ie molen) vertelde ons dat de olieslagerij tijdens de oorlog nog gebruikt werd maar uiteindelijk is vernietigd door de Duitsers. Enkel een stenen schoorsteen achteraan het gebouw herinnert ons nog aan deze oliemolen waarin men het gemalen raapzaad boven een vuurhaard verhitte opdat het iijn oliën vrij zou geven.

De teloorgang van het molenaarsambacht Tot voor enkele jaren geleden maalde de laatste molenaar, Louis Aerts, nog regelmatig graan in de watermolen. De man heeft echter met lede ogen moeten aanzien hoe zijn stiel geleidelijk aan belang begon in te boeten. Zo'n dertig jaar geleden werd hij al een kentering gewaar toen steeds minder boeren graan op hun akkers zaaiden. Langsom minder paardekarren met graan parkeerden zich onder de hijs van de molen. De molenaar kocht zijn graan dan maar in Antwerpen, bij een grote verdeler van graan en zaden. Deze ommekeer maakte het maken wel minder rendabel. Dan was er ook nog de toenemende vervuiling die de visvangst in het gedrang bracht. Vooral de palingvangst was voordien een belangrijke bijverdienste (én een passionele hobby) geweest voor de molenaar. Maar de finale doodsteek werd waarschijnlijk wel aangebracht door de ruilverkaveling en de bijbehorende rechttrekking van de Mark. De oude Mark die al die eeuwen de molen het nodige water leverde, degradeerde tot een krachteloze zijtak, ingesnoerd door een nauwe sluis en een stuw. Dat heeft de molenaar goed gemerkt: het debiet was zodanig geminderd dat zijn turbines slechts op halve kracht konden draaien. Enkel de liefde voor zijn beroep maakte dat de molenaar nog bleef malen ondanks de schamele opbrengst. In 1992 besloot hij dan toch om de onvermijdelijke stap te zetten: hij stopte definitief met malen en ontruimde de molen, die even later door een nieuwe huurder ingenomen werd als bergruimte.

Louis Aerts, de laatste molenaar, aan het werk (Foto: J. Van Guip; uit 'De Mark van oorsprong tot Dinrelsas', 1986). omme te malen! Bovendien hadden deze soldaten ook nog alle gewassen vernield. Het jaar daarop, in 1625, is de schade reeds hersteld. In 1668 is de (houten) watermolen helemaal afgebrand. Vermoedelijk is daarna een watermolen in steen opgetrokken. De vernieuwde, stenen watermolen heeft de hele achttiende eeuw gediend. Weerom werd de molen door een brand getroffen in 1809 tijdens een hevig onweer en werd dan enkele jaren later weer opgebouwd. In 1845 veranderde de molen van Meersel van eigenaar: hertog van Salm-Salm heeft hem toen verkocht aan Josephus Rommens. Jef Rommens was molenaar te Wuustwezel en had de jaren daarvoor samen met molenmaker Carolus Bruyninckx verschillende herstellingen uitgevoerd aan de molen. Nu, na anderhalve eeuw, is de watermolen nog steeds eigendom van de faniilie Romnens.

Turbines

vanaf nu niet meer aangedreven door een waterrad maar door turbines. Deze turbines zijn cylindrische. metalen schoepraderen die horizontaal in het water liggen en alzo twee verticaleassen aandrijven. Ze zijn van Franse makelij (uit de SINGRUN-fabriek van Epinal, in de Vogezen). We vonden nog een brief terug waarin de eigenaar gerustgesteld werd over de degelijkheid en de kwaliteit van deze nieuwe technologie. Nu zijn deze turbines geklasseerd als industrieel erfgoed. Victor Rommens liet zich veel bijstaan door zijn broer Aloïs, die Priester was. In de Gazet van Hoogstraten van zondag 8 januari vertelt deze Aloïs ons: De tno/en bevat als vroeger drij paar rnaalstenen en eene olieslagerij, waarin twee hydraulische persen de vroegere oliebanken met stampers of heien vervangen. Twee turbinen ofschroefraden, van 40paardenkracht te zamen, brengen graan- en oliemolen in beweging en kunnen met minder water drij,naal -

fl

«1

/1

t'

t

Ittt /)t/(I

u li t

t ei t /1/! 7

57/7. •

De molen die in dc vorige eeuw nog aan de hertog behoorde is in het begin van deze eeuw. op 19 april 1910, door een noodlottige brand getroffen, die het molengebouw vrijwel geheel vcrwoestte. Diiikiij enkele uiterst ,,eld,,aiiie prentkaarten van vMr 1910 kunnen we ons nog een beeld vormen yii, ile iwritnalign Witermo len. Deze had een waterrad dat aan het oog onttrokken was duur een ommuring. Het met selwerk maakt echter duidelijk dat deze aanbouw achteraf aan het hoofdgebouw is toegevoegd. De prentkaart dagtekent uit 1904 en toont rechts achteraan een stuk van de schuur van de molenaar. Dit gebouw zou uit 1894 dateren en bestaat nog steeds maar wordt nu als woonhuis gebruikt. De molenaar die in 1910 hetjammerlijke onheil te verwerken kreeg was Victor Rommens (grootvader van de huidige eigenaar). Deze Victor bleef duidelijk niet bij de pakken zitten en heeft de watermolen triomfantelijk uit zijn as doen herrijzen. Bovendien voorzag hij het heropgebouwde molengebouw van een - voor die tijd - ultra-modern maalwerk. De molen werd

,.,

•/

De geklasseerde wngei ,ing. De tvaierinolen zelf is tuit 1911. De andere gebouwen zoiule,i van 1894 dateren. (Foto: Louis Aerts) 39


De klassering

Groot routepad Kempen geopend

Reeds in 1990 ondernam de Hoogstraatse VVV, in samenspraak met schepen Van Ammel, stappen om de watermolen te laten restaureren. Men dacht aanvankelijk aan een premie (zo'n 500.000 fr.) van de Koning Boudewijnstichting. Het is er niet van gekomen. Dan merkten enkele molenkenners de industrieel-archeologische waarde op van de watermolen hetgeen hen inspireerde om het molengebouw te klasseren als beschermd monument. Die klassering is voltrokken in 1992. Terecht maakte men toen de opmerking dat ook de omgeving met het molenaarshuis uit 1894 een bescherming verdient als monument. De eigenaar maakte ons er wel op attent dat de klasseringsprocedure toentertijd niet altijd even ernstig verliep. Zo maakt de historische nota gewag van een unieke lantaarn die aan de buitenhoek van de gevel bevestigd is en die absoluut voor teloorgang gevrijwaard moest worden. De lantaarn blijkt helemaal niet zo oud te zijn en hetzelfde type vindt men op verschillende plaatsen in Meersel-Dreef terug. Wat verder in het rapport lezen we dan weer dat Louis Aerts de eigenaar van de molen is... Het is onder andere aan dat laatste misverstand te wijten dat de klassering van de watermolen vrijwel rond was vooraleer de eigenaar op de hoogte was. Het hoeft geen verbazing te wekken dat dit de sfeer tussen eigenaar en Monumenten en Landschappen niet bevorderde. Een groots restauratieproject, door Monumenten en Landschappen gesubsidieerd, hoeven we dus niet meteen te verwachten.

Toekomstplannen En toch wordt er hier en daar nog van mooie toekomstplannen gedroomd. Een gezellige loft zou bijvoorbeeld kunnen. Of wat dacht u van een sfeervol café-restaurant? En ach, als rommelmarkt doet de watermolen het ook nog niet zo kwaad. Daar kan u zich elke zondagnamiddag van vergewissen wanneer de huidige huurder zijn verzameling meubelstukkcn en curiosa tentoon stelt. Binnen in het molengebouw kan u gerust achteraan de trap opgaan om op de eerste verdieping het molenwerk te bewonderen (hoor het kabbelende water in het kanaaltje onder de trap). Op de tweede verdieping vindt u de drie koppels maalstenen waar van men in 1911 al sprak. Deze uithoek van Hoogstraten is ongetwijfeld een inspirerende omgeving, waarde oude en de nieuwe Mark samenkomen nabij enkele molengebouwen van rond de eeuwwisseling: het molenaarshuis met zijn klokketorentje, de tot woning ingerichte schuur en de waterniolen zelf. Het weelderige groen, het watergeklater bij de stuw en de vissers aan de rivieroever vervolledigen dit pittoreske beeld. Bovendien is het een beschermd pittoresk beeld; we kunnen dus gerust zijn. (J.V.)

Bericht Naar aanleiding van een informatienamiddag met tentoonstelling die op 14 september zal doorgaan zoekt Hoogstratens Oudheidkundige Kring:

oude schilderijen, tekeningen en postkaarten van de Hoogstraatse watermolen. Alle inlichtingen zijn welkom bij Jan Verheyen, Gelmelstraat 111, Hoogstraten (tel: 31476 81). 40

Het netwerk van lange-afstand-wandelpaden in de provincie Antwerpen werd aangevuld met 305 km nieuwe wandelmogelijkheden. Dit is namelijk de afstand van de streek-GR "Kempen", een nieuw geopend groot route pad doorheen de provincies Antwerpen en Noord-Brabant (Nl.). Streek-Gr verwijst naar het regionale karakter van dit grote routepad. In tegenstelling tot de standaard grote routepaden die leiden van bestemming A naar bestemming B, beschrijft de Streek-GR een lusvormig parcours met hetzelfde begin en eindpunt. De Streek-GR "Kempen" combineert in feite drie wandelingen in één: een hoofdroute van 205 krn en twee varianten van respectievelijk 49 en 47 km. Het hele tracé loopt doorheen 16 Vlaamse en 8 Nederlandse gemeenten. Het gedeelte op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten van de Papenvoortse brug in Wortel tot aan de rijksgrens in Meersel-Dreef- is 23km lang. Het volledige parcours is bewegwijzerd volgens de richtlijnen van de Grote Routepaden, maar in plaats van wit-rode merktekens heeft een streekGR geel-rode tekens.

Deze Streek-GR opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van het wandeltoerisme in de provincie Antwerpen. Het ganse traject is zorgvuldig uitgestippeld. Zo komt dc wandelaar in contact met de mooiste stukjes van de Kempen en ontmoet hij ook regelmatig overnachtingsmogelijkheden op zijn weg. Bovendien biedende twee varianten en de kruisingen met de GR-565, het Sniederspad, verschillende mogelijkheden voor alternatieve wandelingen tussen 30 en 100 km.

Met het iniatief van de Streek-GR wil de vzw Grote Routepaden (lange-afstand-wandelingen) in de streken met een geringe dichtheid aan klassieke GR-paden, toch mogelijkheden voor lange afstandswandelingen voorzien. De Streek-GR "Kempen" is het tweede dergelijke initiatief in België. In het najaar wordt er nog een derde streek-GR geopend in het Land van Waas. De Streek-GR "Kempen" is de vrucht van een intensieve samenwerking tussen de StreekVVV Noorderkempen, de vzw Grote Routepaden, de Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen, de VVV's van de betrokken Vlaamse gemeenten, het Stadsgewest Breda, het Samenwerkingsverband Midden-Brabant en de Stichting Lange Afstand Wandelpaden, de Nederlandse zusterorganisatie van de Vlaamse Grote Routepaden. Het project werd financieel gedragen door de Streek-VVV Noorderkempen en het Europese Interreg-fonds.

Lange-afstand-wandelaar Freddy Tuerlinckx heeft de route volledig bewandeld en beschreven in een handige topogids van 128 pagina's. Het is een onmisbaar instrument voor de wandelaars.

Voor het Hoogstraatse traject van de GR deed Theo Vanderhallen, VVV-voorzitter, een beroep op wandelclub De Noorderkempen. Voorzitter Wim Verhoeven en assistent Irené Voet stippelden de route uit en gingen enkele dagen op pad om ook de nodige merktekens (bewegwijzering) aan te brengen.

Deze gedrukte gids kost 360 Fr. en is verkrijgbaar bij de Grote Routepaden, Van Stralenstraat 40, 2000 Antwerpen, bij de Toeristische Federatie, Karel Oornsstraat 11, 2018 Antwerpen en bij de toeristische informatiekan toren..


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten. Voor welke groente het in de tuinbouw momenteel de tijd bij uitstek is, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar in de journalistiek, is het zonder twijfel komkommertijd. Nu klasseer ik mijn pennevruchten gemakshalve ook maar vlug onder journalistiek zodat ik een uitstekend excuus heb om niet met zeven pagina's over Meer voor de dag te moeten komen. Geef toe: de stralende zon buiten nodigt niet uit omje in een duf en bloedheet (wordt dat eigenlijk enkel van mensen gezegd of ook van kamers?) kamertje achter een computertje te verstoppen. Bovendien heb ik mijn billen gisteren iets te lang aan de ongenadige zon blootgesteld zodat ik nu met uiterst pijnlijke hammen ongemakkelijk over mijn stoel zit heen en weer te schuiven. Gelukkig bemerkte ik dat er in mijn vorig artikel nog een tweetal stukken waren die ook nog voor de augustus editie van de Hoogstraatse Maand in aanmerking kwamen zodat ik me niet te erg in het zweet diende te werken. Wat is er immers gemakkelijker dan je koninklijk honorarium als schrijver voor De Hoogstraatse Maand te kunnen opstrijken door artikels te herhalen? Naast de Trekker-trek wedstrijd en de Fietszoektocht van de KWB tref je verder ook nog meer informatie aan over Meermarkt en de Valenciafeesten. Voor meer informatie omtrent Akkerpop? (zondag 18augustus) komje bij de rubriek Fusieswing volledig aanje trekken. We steken echter van wal met een waar gebeurd doch triestig verhaal...

Valenciafeesten 1996 Van vrijdag 16 tot en met maandag 19 augustus vinden de 16de Valenciafeesten plaats. Toen in 1981 ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het radiostation Radio Valencia een klein feestje werd opgezet voor de luisteraars waarbij een bezoek aan de studio centraal stond, kon men niet vermoeden dat vanuit deze opendeurgedachte zou uitgroeien tot een gans feestweekend met optredens van gerenommeerde artiesten. Zo'n vier jaar geleden werd besloten om het jaarlijkse Valenciafecst niet meer in februari te organiseren omwille van het vaak koude weer. De gure weersomstandigheden van februari brachten immers met zich mee dat de feesttent niet die aangename sfeer kon bieden die men beoogde. 1-let verschuiven van het feestweekend naar het derde weekend van augustus bleek vanaf het begin al een succes. De plaats voor hel feestgeheuren is wel altijd dezelfde gebleven: Gaarshof S te Meer. Op vrijdag 18 augustus wordt in de feesttent de spits afgebeten door de jeugd. Zij kunnen zich nog eens goed uitleven en alles geven op de klanken van disco Palladium en dit vanaf 20.00 h.. Voor 100 Bfr. of5.5 gulden geraakje al in de tent in. In voorverkoop betaal je slechts 80 Bfr. voor een inkomkaart. Van zaterdag 17 tot en met maandag 19 augustus moet de disco plaats ruimen voor een podium waarop artiesten met vaak internationale allures verwacht worden. Volledig gratis kan je dan bijvoorbeeld Paul Severs in de billen knijpen of kushandjes werpen naar Tina Rosita. Het volledige lijstje met optredende artiesten vind je hieronder. Voor meer informatie en interviews verwijzen we jullie naar Radio Valencia die te vinden is op etherfrequentie 105.0 FM, mochten jullie Radio Valencia nog niet voorgeprogrammeerd hebben. Wegwijzers zullen de gegadigden in het feestweekend begeleiden naar de plaats van de festiviteiten zodat zij de volgende artiesten kunnen gaan aanschouwen.

ZATERDAG vanaf 20 h.: Eddy Mars, Jo Hoogendoorn, Rocky Taylor,

Paul Severs, Hans Somers, Wendy van Meer, Gerrit U ittenherg. De Zingende Taxichaufi eur. (Chayenne) Wim Raveil.

ZONDAG vanaf 13 h.: Eddy. Lisette, John Chimney. Corinna & Angelique. Margot Verkerk, Peter Springfield, De Vrijbuiters, Dennnie Damaro, José Sep, Mien Oostvogels, Johnny Light, Wendy van Meer, Maickel, De Melando's, Chris Reilhof, Ilona, Rene, Rina Rosita, William.

MAANDAG vanaf 20.00 h.: Robin Rens, Christoff, Maickel, José Sep, Luc van Meeuwen, Cliff Rilly. Luc & Cliff. Wendy san Meer. Sam Gnoris, Tony Servi.

Een ontgoocheling rijker Onlangs ging ik met een aantal vrienden naar een optreden 'op 't Zuid' in Antwerpen. Degene die er reeds geweest zijn, weten dat dit nu niet direkt de meest gezellige en meest uitnodigende huurt van Antwerpen is. Toen we ons na het optreden terug naar de auto begaven, werden we in de gaten gehouden door een zevental jonge rakkers. Op een gegeven moment staan zij recht en komen ons achterna, duidelijk met de bedoeling om te provoceren en om met ons in de clinch te gaan. Gelukkig gaat niemand van ons op de provocaties in en geraken we zonder kleerscheuren terug in ons teerbeminde Meer. Onderweg prezen we ons gelukkig dat dergelijke situaties in Meer ondenkbaar zijn. In het gemoedelijke en rustieke plattelandsdorpje Meer zou zoiets onmogelijk zijn. Daar waren we allen rotsvast van overtuigd tot ... ik een bevriend meisje sprak die me vertelde dat zij voor de tweede keer in een paar weken tijd was lastig gevallen. Zij moet 's nachts maar tweehonderd meter door Meerdorp wandelen om van café naar huis te gaan, maar toch lijkt ook deze afstand niet meer te doen voor een meisje alleen. De laatste van de twee keer werd ze zelfs achterna gezeten en vastgegrepen. Haar belager

was een duidelijk dronken man. Met enig fysiek geweld wist ze zich te ontdoen van de jongen en geraakte ze geschrokken weer thuis. Kom nu alstublieft niet af met 'Ach, het meisje heeft het zelf gezocht en uitgelokt door 's nachts alleen over straat te lopen' want deze lompe en kortzichtige opmerking is van dezelfde aard als: 'Ach, het is de Joden hun eigen schuld dat er zoveel zijn omgekomen in W.O. II. Ze moesten maar geen Jood zijn geweest'. (Mijn oprechte excuses moest ik ieniand met deze houtade gekwetst hebben, maar mijn bedoeling is om die opmerking waarmee zoveel geweld tegen vrouwen wordt afgedaan als 'uitgelokt' aan de kaak te stellen). De bedoeling van dit stukje is geen stemmingmakerij of het kweken van ongerustheid, maar wel om aan te duiden dat een aantal verdorven trekjes van de steden niet meer zo ver af zi jn als wij wel denken. Misschien iets ofli eens aan le kaarten in de DorpraaL1'7.

Vakantie- en Fotozoektocht Deze zomer is hel reeds voor de dertiende keer dat dc KWB-afdeling Meer uitpakt met haar Vakantie- en Fotozoektocht. De tocht beslaat ongeveer 37 km en zal de deelnemers voeren langs de mooiste plekjes doorheen onze fusie. Wellicht bieden de zomermaanden minstens één mooie dag waarop u er met de hele familie op uit kan trekken om deel te nemen aan de zoektocht. De weg leg je het best met de fiets af, maar met de auto kan ook. Vertrekken kan men op diverse plaatsen in de fusiegemeente. De opdrachten die u worden voorgeschoteld, zijn helemaal niet moeilijk en ook de te volgen wegwijzer kan voor geen problemen zorgen. Eventuele strikvragen zijn, net als vorig jaar, geschrapt uit de zoektocht. Een schiftingsvraag zit er iiog wel in en die kan belangrijk zijn voor de eindrangschikking. Met wat zoekwerk en gezond boerenverstand geraak je al heel ver. Kortom, de zoektocht is een aangenaam dagje uit voor iedereen: groot en klein, jong en oud. De zoektocht kan afgelegd worden vanaf begin juli tot eind september. Voor het inschrijvingsgeld moet u het al niet laten, want deelnemen doet u reeds voor 100 Bfr. De formulieren niet antwoorden nioeten ten laatste op 30 september onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de ondervermelde verkooppunten. In de loop van de maand oktober krijgt iedere deelnemer de juiste antwoorden en de rangschikking toegestuurd. De prijsuitreiking heeft traditiegetrouw weer plaats tijdens de Meerse Hobbybeurs. Ook dit jaar zijn er zeer mooie prijzen voorzien voor de beste zoektochtrijders. Alle verdere inlichtingen omtrent deze zoektocht kunt u bekomen bij Armand Fransen op telefoonnummer 03/315.79.15. Net als iedereen hoopt de KWB op een stralende zomer en op een massale deelname. Even de verkooppunten van de inschrijvingsformulieren op een rijtje: KWB-medewerkers: Jan Swaenen, Frankenberg 4, Meer Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40, Meer Armand Fransen, Meerleseweg 15, Meer Alfons Muesen, Markwijk 4, Minderhout

41


MEER Staf Peerlinckx, Prinsenweg 3, Wortel RenĂŠ Sprangers, Prinsenweg 5, Wortel Alle BACOB-kantoren Toeristische Dienst Hoogstraten: Vrijheid 149, l-loogstraten, tel.: 031340.19.55. Openingsuren: werkdagen: van 9 tot 16.30 h, zat. en zon.: van 10 tot 17 h.. Voor de mensen die niet genoeg van fietszoektochten kunnen krijgen, heeft de KWB van Meer een extra versie klaargestoomd. Op zondag 4 augustus heeft men immers de mogelijkheid om mee te doen aan het kleine broertje van de 'grote' fietszoektocht, namelijk de 'kleine' fietszoektocht. Voor deze gezellige namiddag fietsen kan men zich inschrijven op Meermarkt tot 13.00h. of aan de parochiezaal tot 14.30h.. Het inschrijvingsgeld bedraagt voor kinderen tot 12 jaar 1000 Belgische Frankskens. Nietled,ii van dc KWB dienen 150 Frankskens tevoorschijn te toveren en de leden van de KWB niueten iets minder diep in hun geidbuidel tasten. Zij komen er vanaf met 120 Albertkens. Iedere deelnemer aan deze 'kleine' fietszoektocht hccft prijs en wordt gratis getrakteerd op een culinaire broodmaaltijd .Alsjebliob

Meerse Markt: Antiek- en Rommelmarkt Tientallen onder ons zijn nog maar nauwelijks hersteld van de kater waarmee zij na de 'Bier-, Kaas- en Wijneditie' van de Meerse Markt zaten opgezadeld of er konit weeral een volgende editie van dit volksfeest aan. Op zondag 4 augustus staat rommel en antiek centraal op Meermarkt. Dat ook deze editie een geslaagde zal worden, daar durven wij ons teer handje voor in het (gedoofde) vuur steken. Van heinde en verre worden immers weer de handelaars en genteresseerden verwacht. Reken er maar op dat er weer mooie koopjes te doen zijn op Meermarkt. Naast deze antiek- en rommeikraampjes zijn vanzelfsprekend ook weer de gebruikelijke standjes van harte welkom. De markt zelf heeft plaats van 09.00 tot 12.00 uur, maar aan de standhouders wordt gevraagd om vanaf 08.00 h. aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is en blijft volledig gratis, maar je doet er wel goed aan om zelf een tafel of iets dergelijks mee te brengen want in het gildelokaal zijn slechts een beperkt aantal schragen en planken te huur. Wie nog meer informatie wilt, kan daarvoor terecht bij Jan Dufraing (03/ 315.86.80) ofbij Jef Van Opstal (03/315.73.02). Tot ziens op zondag 4 augustus.

En de boer... hij ploegde voort

•

.

t 3' -m

-'

3.

Volgens onze informatie is het geen boer die zijn in trek neemt in het reeds veelbesproken boswachtershutje in De Mosten, maar wel iemand uiterst gewiekst die zich grinnikend in de handen wrijft over het alles behalve kordate optreden in de gemeente Hoogstraten in verband met bouwovertredin gen. De dwangsom die hem is opgelegd voor de bouwovertreding betaalt hij al lachend en ondertussen trekt hij zich van wet noch gezag iets aan. De laatste weken zijn er weer verhoogde bouwaktiviteiten gesignaleerd aan deze flagra nte aanfluiting van bouwvergunnin gen en gewestplannen. Dat je met kapitaal nog steeds kunt doen en laten wat je wilt is blijkbaar ook nog in 1996 een waarheid als een koe.

Garage F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford

personen- en bedrijfswagen * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD "VEILIGHEID EERST..... "EERST IN VEILIGHEID" 1 45a

We gaan te voet naar Scherpenheuvel

Op :ateidag 6 juli trokken een flink on/1!lti duppereti t no lie KI1'B en de Si. Ro.ilin B/t1lnIi/ci /0 coer mini .S3lieipeiiliciim'ei. L)c:e marteltocht werd voor de tiende keer georganiseerd en een aantal masochi sten heeft nog geen enkele van de tien keer hun kat gestuurd. Het is dan ook niet meer dan juist dat zij bij deze even in de bloemetjes worden gezet door een groepsforo. Ook de lokale zender Radio Cosmos schonk de nodige aandacht aan de vrolijke stappers met een reportage en een aantal interviews.

42


MEER

De hongerigen spijzen, de dorstigen laven

Dat is inderdaad wat Lie Bedrijfgilde van de Rundveehouders deed op de Wijn-, Kaas- en Biereditie van Meermarkt. De kinderen kregen gratis melk en kaas voorgeschoteld en reken er maar op dat zij met volle teugen van genoten hebben. Deze foto hoeft dan ook geen verder commentaar.

Hoe ouder, hoe zotter

P"n .......... .---

BVBA

„r

03/315.87.14

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

143

orIke 6dIa/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Tijdens de vorige ) 11 'rinti! 1'. / Ilt! \ t'! voor u iedereen wat wilv. l)aar zorgde onder andere de Chiro voor. Dat hun .vpelleĂŽjes ook in de vinaak vielen van de ouderen, blijkt hier duidelijk. We hebben toch de indruk dat Frank Voet ierv te diep in het glas heeft gekeken en dat hij daardoor liet noorden is kwijtgeraakt.

VAN DER SLUIS MODE BaaeNa:sau -

ook op

5

op:::::oen.

29

43


LFi LFI

1

HI

SPORT

1 siI

Enthousiasme troef bij Hoogstraten VV l-IVV kijkt hoopvol de toekomst tegemoet en droomt van tweede klasse!' Woorden van voorzitter Jan Michoel tijdens de voorstelling van de vernieuwde ploeg en trainersduo Eddy Lodcwijckx en Benny Haverhals. Euforie? Zeker wel, maar toch geen ijdele woorden in de wind, men snakt er werkelijk naar om eens te proeven van die tweede klasse om dan in de clinch te gaan met ploegen als Westerlo, Geel, Turnhout, Kapellen, Tielen, Beerschot... De wil om te presteren is er zeker bij de spelers. Een jonge enthousiaste groep die er op uit is om een goed figuur te slaan en gebrand is om de eerste trap tegen de bal te geven. Aan klantenbinding wil men doen hij HVV door voetbal te presteren dat gezien niag worden, maar waarin het verdedigende compartiment ook niet over het hoofd gezien zal worden. Heeft HVV een goede transfertpolitiek gevoerd? Dat is praat voor de toekomst, maar als men kleppers als Roei Van Den Bergh, topscorer met 24 doelpunten in 4de klasse vorig seizoen, Pascal De Wilde, ex-KV Meclielen en die persé voor HV\T wilde spelen, Alain Op De Beeck, op de kop kan tikken, dan mag men zeker spreken van degelijke aanwinsten, waarvan men overtuigd is dat zij HVV een stapje hoger kunnen tillen. De huid van de beer echter niet verkopen vooraleer hij geschoten is, en vooralsnog met beide voetjes stevig op de grond blijven. HVV stel je supporters niet teleur!

Heel ival nieuwe gezichten bij HVV dat zich enorm bedrijvig toonde op de trwo/erniarkt. Boven t.l.n.r. trainerEddyLodewijcks, Jan V.D. Muvsenbergh (Tielen), Tom Vorsselmans (Zwarte Leeuw), Alom Op De Beeck (Duffel), Stan Van Geste! (Meer), hulptrainer Beeny Haver/mis. Onder v.i.n.r. Olivier Neyens (Woinmelgem), Pascal De Wilde (KV Mechelen), RafLaurijssen (Wortel), Roei Van Den Bergli (VW Homme), Stephane Mariani (Gernunal), Jurgen Van Dvck (Lentezon).

Oefenprogramma

1 inigiistiis:

19.30 u. Hove - Hoogsiraten VV

Eerste elftal

Nationale rterveH

Wuiisdag ii jula

Donderdag 1 ailgllstllfi 19.00 Hoogstraten VV Gooreind

19.30 u. Hoogstraten VV - Tielen Zaterdag 3 augustus: 20.00 ii. Hoogstraten VV - Schoten S

Woensdag 14 augustus; 19.00 u. Hoogstraten VV Zoersel

Donderdag 22 augustus:

Dinsdag 6 augu.1u.

19.00 u. Hoogstraten VV Westmalle Dcie wv11s1 1 ijdi.ii WUI LLAi gcspccld op dc jeugd terreinen (Seminarie).

19.30 u. Hoogstraten VV - Lille

Zaterdag 10 augustus: R. Jeu,,es20.00 u. Hoogstraten VV Arlonaise/R. Standard FC Bièvrc/Rienne Sports/R. Ent. 1-louffalize (Beker van België)

Dames

Zaterdag 17 augustus:

Zondag 24 augustus:

20.00 u. Hoogstraten VV - Beveren (Beker van België als HVV zich kwalificeert op zat. 10 augustus)

13.30 u. HVV-meisjes - St.-Lenaarts 15.00 u. HVV-Dames - St.-Lenaarts

Zondag 31 augustus:

Woensdag 14 augustus:

13.30 u. Meerhout - HVV-Dames (lste competitiewedstrijd).•

19.30 u. Schriek - Hoogstraten VV

4 t Altoos Van den Broeck, de ,,ieune voorzitter van het jeu gdcomité in opvolging van Jos Van Loo,i. In de marge vernamen we ook dat Fons Van Den Broeck tot voorzitter gekozen werd van het jeugdcomité in opvolging van Jos Van Loon, die deze taak reeds 15 jaar op zijn schouders torste. Ook start bij roodwit voor het eerst in zijn geschiedenis een damesploeg en dit in 2de Provinciale. 44

KFC MEERLE Zaterdag 6juli werd in Meerle de wedstrijd van het jaar gespeeld. KFC Antwerp kwam tegen onze ploeg een match spelen. Er was een massale toeloop want ook de weergoden waren ons goed gezind en toverden een prachtig voetbalweer te voorschijn. KFC Meerle toonde zich maar erg zwak tegenover de Antwerpse ploeg en kreeg dan ook een zware pandoering met een 0-14 score als eindstand. Jammer voor Tom Van den Broeck die

.

. reeds na een kwartier werd uitgesloten en zo was het nog moeilijker niet maar tien spelers. Dat lieten onze jongste spelers niet aan hun hart komen want die waren op zoek naar handtekeningen van hun idolen. De herstellende Smits en Severijns hadden het meeste succes. Toch werd het een mooie dag voor KFC Meerle en hopelijk is het nog eens voor herhaling vatbaar. U


SPORT

Gebuurtenvoetbal FC De Statie Naar jaarliikse eewoonte heeft het eerste weekend van aLtgustus. dtt jaar opzaterdag 3 augus-

tus vanaf 10 u. en zondag 4 augustus vanaf 13.00 u., en dit op het oud-voethalveld van FC Meer een voetbaltoernooi plaats waaraan de volgende ploegen zullen deelnemen. Fusiegemeente: de Mussenakker, gekoppeld aan de Veteranen van Meer; Boereneinde gekoppeld aan de Skal'den uit Hoogstraten en de Fanfare van Hoogstraten, die proberen te bewijzen dat muzikaal zonder probleem kan samengaan met sportief talent. Omliggende dorpen: KLJ van Zondereigen, bewakers van het Centrum voor Illegalen uit Merksplas, de Jager uit Gooreind, Young Boys uit Dessel, den Beyerd uit de stad Breda. Zeer zeker een gevarieerd deelnennngsveld, wat de spanning alleen maar ten goede kan komen. Interessant om te weten is zeker dat 01) zondagavond omstreeks 18.30 u. of vanaf het moment dat het weer het toelaat, er een warme luchtballon zal opstijgen vanaf het oud-voetbalveld van Meer. Het klaarmaken en het opblazen van zo'n tuig blijkt toch nog steeds een spektakel te zijn zeker als je het van zo dichtbij kan bekijken. Aan de tombola die gehouden wordt tijdens het toernooi is trouwens een gratis ballonvaart verbonden. Dus is het goed mogelijk dat de gelukkige winnaar 's middags een lotje koopt en '.s avonds reeds het luchtruim mee in mag.

Gouden Schoen Op het einde \ an elk voetbalseizoen, (het voorbije zeker geen hoogvlieger voor FC De Statie), wordt de meest verdienstelijke speler een gouden schoen uitgereikt en dit is binnen de club telkens een spannende gebeurtenis. Als laureaat kwam ditmaal Kristof Loos uit de bus, gevolgd door Danny Vermeeren, de vortge laureaat, en outsider Staf Van Hullebusch.

De volledige uitslag: l.Kristof Loos .........................................292 2.Danny Vermeeren ...............................162 3.Staf Van Hullehusch ............................25

4.Stanny Van Sas .................................... 5.Fons Jacobs .......................................... 6.Kurt Huysmans .................................... 7.Jack Fockaert ....................................... 8.Danny Adams ...................................... 9.Cois Keysers ........................................ 10.Paul Paepen ......................................... 1 1.Gert Vervoort ...................................... 12.Filip Brosens ....................................... 13.Marc Van Goethem............................. 14.Herman Van Hemelen ........................ 15.André Lodewijckx .............................. 16.Chris Jochems ..................................... 17.RikBrees ............................................. 18.Guy Van De Poel ................................ 19.Ivo Van Den Bosch ............................. 20.13rent Seeuws ...................................... 20.Peter Geets .......................................... 20.Marc Brosens ...................................... 23.Fons Paulussen ....................................

122 099 090 078 077 071 064 060 055 039 035 030 015 013 DII 009 004 004 004 001

.

20 km van Brussel Brussel, een plek kkaarjoggers tliins zijn'. Zo stond het te lezen in het Volk van maandag 3 juni 1996. En inderdaad, op zondagmiddag 2 Juni (in Hoogstraten was het H. Bloed) werd Brussel weer enkele uren ingenomen door 20.000 lopers en loopsters. Onder hen ook 20 atlete(s) uit de Noorderkempen. Voor de vierde maal waren zij weer gezamenlijk met de bus vanuit Hoogstraten vertrokken om deel te nemen aan de '20 krn van Brussel'. Deze stratenloop, de grootste van België, heeft een aparte aantrekkingskracht. Reeds uren voor de start is het daar, in het Juhelpark. een drukte van belang. Een kwartier voor het vertrek wordt iedereen verzocht om naar zijn startvak te gaan. De vakken zijn onderverdeeld volgens startnummer terwijl de nummers dan weer verwijzen naar de tijd die het jaar daarvoor werd gelopen. Enkele minuten voor drie uur is de spanning te snijden. Eerst klinkt door de luidsprekers de 'Brabançonne' en vlak daarna hoort men een kanonschot. Dit is het verlossende moment. De massa zet zich in beweging richting Schumannplein van waaruit men de Wetstraat inloopt. Wanneer de eersten het Koninklijk Paleis passeren ziet de Wetstraat zwart van het volk Je kan daar nu cclii over de koppen lopen.

Via het Koningsplein gaat het naar de Louizalaan waar we een paar tunneltjes doormoeten. Dan komt het Tcrkanierenbos ineens opduiken en passeren we het 'groene' Brussel. Als iedereen weer voldoende frisse lucht in zich heeft en het bos achter zich laat volgt een lange afdaling, richting het befaamde, Hertoginnendal. Enkele kilometer verder beginnen we dan aan de klim van de Tervurenlaan. Niet echt steil maar wel lang. Als je dat tegenkomt na 17 km, dan kan zoiets wel pijn doen. Maar geen nood, na 1 kilometer klimmen komen we eindelijk op het Montgomeryplein en zien we reeds in de verte de bogen van het Juhelpark staan. Nog 1,5km flink zijn en dan zit de 20 kni van Brussel voor 1996 er weer op. Moe maar blij komen onze 20 Kempense lopers over de, verlossende. eindmeet. Iedereen is het er roerend over eens dat het een zware doch mooie wedstrtjd is die je zeker eens moet meemaken. Tot slot nog even de resultaten zoals we die in 'Le Soir' gevonden hebben: 1828 1u23 min Marc Terreur 1u37min20sec 6075 Jef Jacobs 2048 lu23 Miegel Swaenen 6974 Marcel Verschueren Iu40niin 5440 1u35min Ed Hendrickx 1066 lul8min40sec Dirk Van Dun 5251 1u34min27sec Piet Sommen 128 1u07111in20sec Ed Oomen 1u44niin 8259 Guido Vernieiren 6957 Ann Braspenning 1 u39min46sec 11484 1u53min42sec Ria Nous 352 lul2min RudyVerheyen 8330 1u44min Bert Van Meel 3864 1u30min30sec Alfons Aerts 3090 1u27min40sec Marc Peeters 987 lul7min26sec Jan Aerts 8460 1u44min Raf Verlinden 4770 1u33min25sec Jos Hcndricks 1082 Dennis Vergauwen lul 8min40sec 33 1u02min38sec Jan Hendrickx Iedereen van harte proliciat en blijven trainen voor volgend jaar. Een ideale gelegenheid is gewoon komen meedoen met de 'Joggiiiggroep' die elke woensdag om 19.30 uur samenkomt op de piste van het Klein Seminarie. Iedereen die dit wenst is welkom.

Wie graag eerst wat inlichtingen krijgt, kan kontakt opnemen met Guy Hendrickx in Meerle 031315.04.18 of met Jan Hendrickx in Hoogstraten 031 314.39.66..

De nieuwe voorzitter en de kampioen

45


SPORT

Guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge

Minderhout verdient zijn sporen Coach Fons Aerts bracht anuit Mindcrhout niet minder dan 6 Marathonleeuwen' naar Vlaanderens populairste marathon. Uiteraard werd speciaal uitgekeken naar het debuut van Frans Onincx (58j.). 'Suske' slaagde wonderwel in zijn 42-km proef. Een tijd van 3u39min, een 483ste plaats op meer dan 1000 deelnemers, wie doet dat na? Als je 'turboSuske' wil volgen, dan moet je de marathon kunnen afhaspelen aan een tempo van iets onder de 12km per uur. Een knalprestatie kwam er eveneens van Rita Van Aert. Ideaal gepiloteerd door 'Haas' Jos Van Davcl en vanop dc fiets geassisteerd door echtgenoot waterdrager Fons, verpulverde Rita haar record van Antwerpen met liefst 17 minuten. Een tijd van 3u33min was goed voor rang nummer 432 en een puike achtste plaats in het Vlaams Kampioenschap dames-veteranen. Spijtig dat Jos Van Bavel niet samen met Rita het sfeervolle Brugse Brugplein kon bereiken. Hij beleefde pijnlijke slotkilometers door een schouderblessure en finishte uiteindelijk in 3u36min op de 454de plaats. Jan Vermeiren, normaliter topper in het Minderhoutteam, beleefde ook heel wat 'lichamelijk ongemak. Ondanks de pijnlijke spierkrampen wist 'Flandrien' Jan de schade te beperken en te eindigen in 3u23min op een 331 ste plaats. Onverwacht werd Marc Terreur dan de nummero uno van de regio. Na Antwerpen en Gent klokte hij andermaal 30 7min. Hem wachten later in het najaar de marathon van Eindhoven (NL) en Bazel (Zw). Dan was er nog Jef Jacobs, goed op Dreef (!!!), met een nieuwe beste chrono van 3u22min en een 3 l8de plaats. Voor dit jaar plaatste Jef prompt een derde marathon op het loopmenu. Is dit soms de 'marathonmania' 7?? Vermeldenswaardig is tenslotte dat 'onze' lopers in Brugge, als grootste groep uit de Kempen, op extra aandacht vanwege de kranten mochten rekenen. De groeiende uitstraling van de Minderhoutse KWB Kapellekensloop is daar zeker niet vreemd aan!

PLOEGKAMPIOENSCHAP Op zondag 15 september zal Groene Kring Hoogstraten het Provinciaal Ploegkampioenschap & Provinciale Gymcanawedstrijd organiseren. Als bijzondere attractie zal er in samenwerking met 'Het Aangespannen Trekpaard' een Ploeg& Behendigheidswedstrjd voor Trekpaarden worden georganiseerd. Inschrijven hiervoor kan bij L. Stevens op 03/666.94.07 of L. De Bie op 03/667.62.91 en dit v66r 10/09/96. Plaats van dit gebeuren is aan de Terbeeksestraat (baan Meer - Loenhout). Begin van deze dag is om 12.00 u. Iedereen is van harte welkom.

46

Tom Geenen in voetsporen van oom Jos Sterkens

Minderhout is al lang geen onbekend plaatsje in het rallycross-wereldje. Hier woont immers Belgisch en Nederlands kampioen Jos Sterkens. De Mondeo-piloot verraste reeds vriend en vijand met zijn zelfgebouwde Fords. Dit seizoen moet Jos het in België en Nederland opnemen tegen de Europese topper Barry Squibb. Deze vond geen budget voor een volledig EK en koos dan voor de Belgische titelstrijd. Barry was een vaste klant in de Europese Afinales en met zijn Escort Cosworth, die 200 kg. lichter is dan de Mondeo, won hij alle tot hiertoe gereden wedstrijden in Maasmechelen en Valkenswaard. Toch bleef Sterkens stevig aanklampen en werd hij telkens net tweede. In de laatste wedstrijd, op 7 juli, vielen beide tenoren uit, zodat de titeldroom voor Sterkens voorbij lijkt. Op het Europese toneel gaat het een stuk beter. Zowel in Frankrijk, Portugal, Zweden en Engeland reed Jos zich in de B-finale, als eerste nietfabrieksrijder. In de tussenstand van het kampioenschap staat hij op een verdienstelijke tiende plaats. Het valt echter af te wachten of hij klaar zal zijn voor de Europese wedstrijden in Maasmechelen (11/8) en Valkenswaard (18/8). Tijdens de landenwedstrijd in Alençon (Frankrijk) op 14 juli, maakte hij een koprol en liep daarbij een rugletsel op. Wij wensen Jos alvast veel beterschap toe. Dat rallycross in het bloed zit, bleek toen neefje, Tom Geenen zijn debuut maakte. De Minderhoutenaar bouwde met de hulp van zijn vrienden en het team van ome Jos, een Opel Corsa met de motor van een Astra GSI, om uit te komen in de nieuwe Euro 2000 klasse. Deze klasse is voorbehouden voor wagens tot 2000cc. Zonder enige autosportervaring en onmiddellijk op het internationale vlak, debuteerde hij in Valkenswaard op 19 mei. In de tweede reeks nam hij al verrassend de leiding, maar mechani-

sche problemen strooiden roet in het eten. De kinderziektes van de Corsa en zijn jeugdige onstuimigheid deden hem tot dusverre de das om, maar Tom is op weg om zijn plaats in het wereldje te veroveren. De laatste manche van het Nederlands kampioenschap, met Tom aan de start, vindt plaats op zaterdag 17 augustus terwijl de Europese rallycross-top op 11 augustus naar Maasmechelen en op 18 augustus naar Valkenswaard komt. Wie de wagens met 700 PK en een acceleratie van 0-100 kmlh in minder dan drie seconden wil zien, mag deze afspraak niet missen. (HVO)U

Sportregio -Noorderkempen

Para 2-daagse Ook dit jaar worden alle sportieve meisjes en jongens tussen 15 en 18 jaar, met zin voor avontuur en spanning, uitgenodigd om kennis te maken met het leven als paracommando. Neem samen met je vrienden en vriendinnen deel aan deze spetterende para 2-daagse in Tielen. Op het programma staan: ulamatoernooi, natuurlijke omloop, point a point, run en bike gecombineerd met booting, hindernisparcours, koordenpiste. Je wordt verwacht op het paradomein van de 3de Para, Kaliebaan 30, 2460 Tielen op woens-

dag 21 augustus en donderdag 22 augustus. De deelnemingsprijs is 950 fr en het geheel staat onder de deskundige leiding van para's.

Inschrijven moet voor 10 augustus! Voor meer info en inschrijving kan je terecht op het secretariaat van de sportregio Noorderkempen, Steenweg op Zevendonk 18 bus 2. Turnhout, tel. 014/41 20 66 en vragen naar Micky Leconte.•


0 ~7 ~.0,

het strooien dak en al spoedig stonden huizing en stal in lichtelaaie. Door een der geburen kon nog een koe en een kalfje uit den stal gered worden. De hoeve brandde verder totaal uit.

HALVE EEUW GELEDEN

Sport

JULI 1946

Blauw Duif Angoulème

De atoombom is ontploft In den nacht van Zondag op Maandag werd de wereld in spanning gehouden door de proefnemingen met de atoombom die ieder oogenblik kon ontploffen. Te 24 uur Belgische tijd stipt loste de piloot de bom en twee minuten later had de ontploffing plaats. Het koraal eiland van Bikini verdween in een gordijn van rookwolken, die een hoogte van 17.000 meter bereikten. Plots schiet een geweldige vuur gloed, schitterender dan duizend zonnen, ten hemel en onttrekt aan het oog door zijn schitterend licht de zee, de schepen, de wolken en de zon. Vervolgens verschijnt een vuurbol met zulk verblindend licht, dat de oogen zelfs op verre afstand er niet tegen bestand zijn. De vuurbol stijgt in spiraal omhoog en vormt schitterende luchtbellen die beurtelings uiteenspatten en weer andere luchtbellen vormen, steeds grooter, schitterend in alle felle kleuren. Dan eerst verneemt men den doffen slag der ontploffing. De vurige bol blijft omhoog stijgen tot op 15.000 meter. Na 25 minuten is het schouwspel voorbij. De schade die tot heden kon vastgesteld worden is de volgende: twee schepen zijn gezonken; 6 anderen zwaar beschadigd en 10 staan in brand of zijn licht beschadigd. Wat de dieren betreft heeft men kunnen vaststellen dat de geiten ongedeerd bleven. Ook de paimboomen op het eiland Bikini schijnen niets geleden te hebben. De volledige resultaten van deze proefneming zal men eerst binnen een maand kennen. De algemeene indruk van deze proefneming vertoont eerder teleurstelling. Er deed zich geen enkel van de vreeselijke verschijnselen voor, die men ons in de voorgaande weken voorspeld had. De dampkring werd voorloopig nog niet vernield; en de vorm van den aardbol bleef blijkbaar ongewijzigd.

HOOGSTRATEN Doodelijk ongeval Maandag morgen waren werklieden bezig met het afbreken der geteisterde woning der bakkerij Schrijvers. De genaamde Jos Strijbos, wonende te Wortel, was bezig met het afkappen eener schouw, wanneer plots een licht Fransch muurtje, dat diende als afscheiding tusschen twee kamers, omviel en Strijbos in den rug trof. Hierdoor stuikte hij voorover met het ongelukkig gevolg dat zijn

voorhoofd op de schouw verpletterd werd. De dood moet oogenblikkelijk geweest zijn. Het slachtoffer laat een diepbedroefde weduwe en 6 kinderen achter.

Op Bedevaart Op Zondag 28Juli e.k., gaan de Katholieke Werkliedenorganisaties van Hoogstraten Wortel Minderhout K.W.B., V.K.A.J., K.A.J. te voet naar Meersel-Dreef. Iedereen is welkom. Vertrek aan het Begijnhof te 8 uur Minderhout Meerle Dreef. H. Mis te Meersel-Dreef te 11 uur. Daarna allesvernielende aanval op de knapzakken, op de koffie- en limonadewinkels. 1 u. Bezoek aan de Grot-Kruisweg. 1,30 u. Kort Lof 2 u. Laatste rit Meersel-Mosten-MeerMinderhout vermoedelijke aankomst te Hoogstraten om 5 u. N.B. Een platte wagen met flink gespan en betrouwbaren voerman vervoert knapzakken, regenjassen en personen die met een tijdelijke inzinking te kampen hebben. Laat U kosteloos inschrijven bij Meester Noeyens, Vrijheid 94. -

-

-

-

-

WORTEL Brand Zondag namiddag rond half vijf, brak door ongekende oorzaak, brand uit in de oude boerderij bewoond door pachter Emiel Roos, gelegen op den Langenberg. Al de bewoners waren op dat oogenblik afwezig. Het vuur vond een gretige prooi in

Geweldig! Het is kolossaal! Ieder heeft het er over en met reden, want het is ook iets dat tot nu toe nog nooit is gebeurd. Dhr. Aloïs Bruurs, den sympathieken sporti iefhebber, wint met bijna anderhalfuur voorsprong den eersten prijs van Angoulème voor gansch de provincie Antwerpen, en in den nationalen prijskamp staat hij mede aan den top. Lichten we even toe voor de oningewijden en jongeren. Angoulème is 730 Km van hier. De duiven werden gelost vorige Zaterdag met heet en zwaar weder te 6.40 u. morgens. De wonderduif, waarvan sprake, legt deze grooten afstand af injuist 12 uren, want zij kwam toe te 6.40 u. 's avonds. Hulde aan den knappen liefhebber die het aandurfde, en groote bewondering voor de goede duif die ineens de vorige glorieën der Hoogstraatsche reisduif terug op het voorplan brengt. De liefhebbers der Mij De Blauwe Duif feliciteren en hopen dat dhr. Al. Bruurs in de naaste toekomst nog meer lauweren mag plukken. De Blauwe Duif.

Bericht Ik ondergeteekende, Janssen Henri, wonende te Hoogstraten, Gelmelstraat 59, verklaar de woorden te herroepen gezegd in 't publiek te Hoogstraten, Vrijheid op de kermisfoor, aan 't adres van Van Loon J05 en dezes echtgenoote Adams Nathalie wonende te Hoogstraten, Vrijheid 86. JANSSEN HENRI. Bron: Gazet van Hoogst raten

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn niet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Vv

X Shiis woondecorctie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

te1014-699002 ook op zondag open op maandag gesloten

47


FUSIES WING

14de ANTILLIAANSE FEESTEN CARIBBEAN FESTIVAL Niets dan vuurwerk op deze 14de editie met niet minder dan negen groepen die overkomen uit de Caraibische regio. Een indrukwekkende en evenwichtige reeks orkesten met de nadruk op de Latino musiek: Cuba, Colombia en de Dominikaanse Republiek die telkens 2 absolute toppers leveren, met Grupo Niche als uitschieter. En verder aandacht voor de Franstalige en Engelstalige gebieden overzee, met als buitenbeentje het geheimzinnige Belize. De vroege bezoekers worden extra verwend met sterke openers: soca op vrijdag en modern Cubaans geweld op zaterdag. Een opwaardering ook van ons tweede podium met voor het eerst op het festival 'vallenato' muziek!

Fusieswing

Afretfo Guipiere:: the King- 'ei :erv iie! Vahlenato

Een exclusief programma ook, samengesteld na actief speurwerk met oog voor zowel traditie als de moderne evolutie in de Caraïbische hedendaagse popmuziek. Met deze droom-affiche zet het Caribbean Festival een verdere stap naar nog meer internationale erkenning, en zal weerom het jaarlijkse hoogtepunt worden voor de duizenden aficionados van de Caraïbische muziek, de salsa, soca, merengue, cumbia, zouk, rumba, punta en vallenato! Intussen verspreidt de faam van het festival zich in het buitenland via informele kanalen (de tam tam en de mond aan mond reklarne) maar ook via de Canbbean Eea[ CD serie cii een liulliLpage op Internet (URL: www.innet.be/ cariblestival). De Lotombiaanse staatstelevisie zendt in het najaar een 60-minuten durende documentaire uit over de Antilliaanse Feesten: het programmeren van alle Caraïbische muziekgenres spreekt tot de verbeelding zeker in Cot iii ilii :i ven 1 ni id w oçu al deze genres populair zijn en worden geïntegreerd in de eigen muziekstij lei De Caribbean Beat volume 2 die in het voorjaar in de VS werd uitgebracht kreeg in het vakblad 'the Beat' een zeer lovende recensie waar we toch graag even uit citeerden: This is what

coinpi/ations are nient to be: iheie 's nut u niediocre cut in t/Je lot. And along wim a few familiar classics, buvers of this cd also get iiie chance to saniple from t/Je huge Pool of Caribbean talent t/lat has vet to break out worldwide. Lets hope the flexi loo i'o/ume, doe for U.S. release soon, are as winning as t/Je first tno.

PROGRAMMA

rijdag 9 'lugustus '96 RE&SONS ORCHESTRA COCO BAND GRUPO NICHE TAXI KREOL ANTONLA RIVAS

soc zonk trom C istries St Lucia merengoe desde Santo Domingo salsa desde Cali, Colombia zouk cle Fort de France. Martinique vallenato de Colombia/France

19.30 u 22.00 u 24.00 u 02.30 u tussenact 5

zaterdag 10 augustus '96 CHARANGA HABANERA ANACAONA KINITO MENDEZ ANDY PALACIO ALFREDO GUTIERREZ

salsa pop clesde Havana, Cuba salsa desde Havana, Cuba rnerengue descle Santo Dorningo punta-rock trom Belize vailenato desde Barranquilla, Colombia

3 sets op het vergrote 2de indoor podium

48

19.30 u

22.00 u 24.00 u 02.30 u tussen act*

De volume 5 van de serie komt uit tijdens de festivaldagen, met minstens 8 groepen die dit jaar op het festival optreden!

Nieuw vanaf dit jaar is de website op Internet. We vroegen Lode Verschueren wat er hierop zoal te vinden is: Op onze Website op internet vind je in formatje over her festi val in het algemeen en dit in vier talen: Nederlands, Enge/t, Spaans en frans. Rubrieken zijn onderve,deelt!. liet programma met foto 's i'an optredende groepen, praktische info, de geschiedenis van her festival, de persuitspraken, info over de Caribbean Beat compilatie serie. Dit heeft al heel wat ri-Octjc,ç via on'e mail opgeleverd uit o.a. iVederland. Duitsland. Canada en de VS. Internet is voor ons een medium dat we willen blijven uitbouwemi om zo info over liet .fesrival beschikbaar te maken voor lieJ7tebbei over de hele wereld. Via E-mail is liet heel handig ei' guedkoop communiceren; zo zijn onderhandelingen met And',' Palacio en Anacaona t'ialnternerverlopen; iie! i.' wonderbaarlijk hoe simpel een berichtje voor Havana of een illuster stacije als Benque Vleju d1 Carmen in Belize in een wip ter plaatse is en ginder op liet scherm te lezen is. Het is duidelijk dat Internet in de toekomst liet een voudigste communicatiemiddel zal worden.

Jaarlijks krijgt Antilliaanse Feesten nogal wat nationale, maar ook internationale persbelangstelling, Lode Verschueren: Persbelangstelling uit het buitenland: * al enkele malen op bezoek; RFO, zender voor de Franse overzeese gebieden (Martinique, Guadeloupe, Réunion, enz..) hebben ook reportage over ons frstival uitgezonden; Taxi Kreol uit Martinique had zeer veel interesse voor ons festival dankzij die uitzending. * gepland voor het najaar: 60 min reportage op de Colombiaanse staats-TV met beelden van de laatste 3 jaar. ook reeds op bezoek.' radiojournalisren uit UK (BBC) en Nederland dit jaar gepland: BRTN TV nieuwsdienst willen aankomst groep filmen op Zaventem en reportage op het festival, Zapland komt filmen, alsook VTM nieuws; verder zullen


FUSIES WING we wel zien, wij zitten er niet op te wachten, de meeste persmensen moeten zich nog aanmelden.

Vorig jaar was er echt een massale toeloop naar de Feesten. Zijn er dit jaar extra maatregelen genomen om een nog grotere publieke opkomst op te vangen? Lode Verschueren: Hebben wij al ooit ernstige problemen gehad door de grote toeloop? Neen, ondanks de grote massa mensen vorig jaar zijil er geen problemen ontstaan in geen enkele sector, en is in (111e kalmte zeer hard gewerkt door alle verenigingen die tijdens hei festival meewerken. Het is door de inzet van deze ongeveer 600 medewerkers uit hei Hoogstraatse dat liet ftstival zo 'ri ontzettend goede naam heeft bij zeer vele .t'estivalbezoekers. Ons publiek is ons zeer trouw, en groeit nog ieder jaar aan; daardoor hebben wij altijd vooruit moeten kijken in onze orç'anisatie, wij willen niet stil blijven staan, en hebben nu ook weer heel wat geïnvesteerd om het comfort van de bezoekers nog te verhogen. Wat allemaal? Wair and see! De enige sector die vorig jaar onder druk kwani te staan is de parking; dit gaan we trachten op te vangen door de verkeerssituatie als volgt te wijzigen: toekomend ver keer rijdt 1111 via Hal naar de parkings, en rijdt terug weg na afloop via Heerle; hierdoor ontstaat een lus waarbij toekomend en wegrijdend verkeer elkaar niet meer hoeven te kruisen. Natuurlijk raden wij iedereen aan om zijn kaart in voorverkoop te kopen, waarom aan de kassa 200 F meer betalen?

Noteer alvast voor de veertiende Antilliaanse Feesten de volgende nieuwigheden: Naast de traditionele busverbinding tussen het festivalteiTein en dc Hoogstraatse kerk, komt er een extra opstapplaats. Voortaan kanje ook de bus nemen aan de Minderhoutse Parochiezaal. De pendelbussen rijden terug langs Heerle en cle Bredaseweg. Zo hespaar je zowieso een (vermoedelijke) file. Om de eventuele problemen te vermijden rijdt het toekomend verkeer langs Hal en moet je terugrijden langs Heerle. Zo hoeven de auto's elkaar niet meer te kruisen. Je kan natuurlijk ook gebruikmaken van de gratis

li o /1 Palacio, cultureel Belize.

duit t

.

adeur van

Win uw toegangskaart voor de Antilliaanse Feesten Op de redaktie van cle Floogstraatse Maand lopen enkele fervente feestneuzen rond die maar al te graag de vrijkaarten zouden inpikken(1O keer 1 kaart voor vrijdag 9 augustus ter waarde van 100() fr/stuk Niks van! zegt cle baas van onze afdeling F & F (feesten en fuiven), die kaarten zijn bestemd voor trouwe lezers die ons zo snel mogelijk een brief of -kaart toesturen met hierin naam en adres en eventueel telefoonnummer. Een bijgevoegd schouderklopje voor de redaktieploeg, die alweer een zomerse Hoogstraatse Maand hij mekaar geschreven heeft, zal ten zeerste gewaardeerd worden. allerlaatste opdmsdag 6 augustus en uitsluitend Uw brief inoetentoekornen op volgend adres De Antilliaanse Maand Pater Schrijversstraat 11 2323 Wortel-Hoogstraten Woensdag 7 augustus zitten de vrijkaarten dan bij de winnaars in de bus. Nee geen dank, we zijn zo! campeergelegenheid, welke in goede banen geleid wordt door een team van volleybalclub De Gelmers. Zij zorgen er voor dat de campeerders niets te kort komen: tent met ontbijt, drank, douches. ... Toch is er regelmatig vraag naar goedkope alternatieven om te overnachten. Mensen met slaapgelegenheid op overschot, kunnen altijd de organisatie contacteren. Je inkomkaart koopje best in de voorverkoop. Je spaart er tweehonderd frank mee uit. Dit kan in alle Cera-bankkantoren. Diezelfde bank zorgt er ook voor dat je geld kan afhalen op het festivalterrein met je bankkaart. Niet dat het er

socluur is: een gewone pim kost nog maar aliijd veertig frank. Als je, je natuurlijk te goed doet aan de cocktailhar (wat ik je kan aanraden) of aan de champagnebar ... Voor de Bobs zijn er alcoholvrije fruitsapcocktails voorzien. De hongerigen kunnende ganse nacht terecht in het restaurant. Vergeet ook niet de Wereidwinkelkoffie. Alle verdere info hij Lode Verschueren op 03/314.37.32 of op hun internetepagina's. Oh ja, het festivalterrein bevindt zich in cle Minderhoutse Blauwbossen, maar dit wist u ongetwijfeld wel.•


FUSIES WING

Jonathan Richman in Cahier de Brouillon September wordt een feestmaand voor Cahier de Brouillon. Om het 15-jarig bestaan kleur bij te zetten krijgt het jongerencafé een keur aan binnen- en buitenlandse artiesten over de vloer. Een voorgerecht van formaat wordt vrijdag 2 augustus geserveerd. Jonathan Richman, oprichter van The Modern Lovers, concerteert die avond in de Cahier. Eén van de twee concerten die Richman deze zomer in België geeft, hij is ook één van de headliners op Marktrock in Leuven. De piepjonge Jonathan Richman duikt voor het eerst op bij concerten van The Velvet Underground. Hij reist de groep achterna door de States, en de bandleden vinden Richman, hun grootste en trouwste fan, wel een aardige jongen. Wanneer Richman begin jaren '70 een eigen groep opricht (met ondermeer Jerry Harrison en David Robinson. later bij respectievelijk Talking Heads en The Cars), verwijst de sound van de groep dan ook nadrukkelijk naar The Velvet Underground. Richmans groep speelt al snel een uitstekende live-reputatie bij mekaar, en een platenfirma betoont interesse. Met de legendarische producer Kim Fowley wordt een demo opgenomen. De plaat komt er niet, maar de opnames voor de demo komen in '81 wel op de LP The Original Modern Lovers terecht. Een live-concert uit die beginjaren belandt in 1992 op Live at The Longbranch

Saloon. Ook een tweede poging, in 1972, om een debuut-LP uit te brengen, mislukt. De opnames, met dit keer John Cale (die Richrnan nog kende uit zijn Velvet Underground-periode) achter de knoppcn, belanden in de kast. Pas driejaar later, begin 1976, brengt platenfirma Beserkley de opnames uit. Hoewel de opnames al een paar jaar in de schuif lagen, sluit de sound van het titelloze debuut The Modern Lovers uitste-

kend aan bij de punkgolf die op dat moment de kop opsteekt. De single 'Roadrunner' wordt meteen een hit, The Sex Pistols coveren het nummer zowaar voor de soundtrack van de film 'The great Rock 'n Roll Swindle'. John Cale neemt een paar jaar later ook een versie op van 'Pablo Picasso'. Richman zelf is ondertussen geëvolueerd van de rustige Velvet Underground-sound naar de swingende, melodieuze liedjes over vogels, meisjes, insekten en vliegtuigjes, die zijn handelsmerk zullen worden. Nog in '76 verschijnt de tweede elpee,Jonathan Richman & The Modern Lovers, met onder meer 'New

De echte hoirorhirts zullen ook zeker waar voor hun geld krijgen voor LORD OF ILLUSIONS. Deze fantastische tilm zit boor devol opmerkelijke special effccts. De detective Harry d'Auiour, gespecialiseerd in het onderzoek van overspel, belandt onver wachts in een exorcislendraina.

kijkt toch ook?

Nog horror, maar dan wel met een komisch tintje, zien sve itt \AMPIRE IN BROOKLYN. Maximitian (gespeekt door Eddie Murphv) is dc laatste van een ras vampieren die op zoek gaat naar de ware liefde om zijn geslacht verder le zetten. In New York ontmoet hij Rita (Angela Basset ). een NYPD detective, die zelf ook afstaan uit een vampierenfamilie. Rita valt vrijwel nieteen voor Maximilman met alle gevolgen vandien.

T

14V HERIJGERS Ih Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!!!NIEUW!!!

10 Ook in de vakantieperiode hoeft u niet van een leuke film verstoken blijven. Augustus in The Movie biedt ondermeer...

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

(2LtJELESS, een pittige komedie die het ujterst decadente leefwereldje van het schoolmeisje ('her in Beverly Hilts toont, 1-let rotverwende prinses je raadpleegt wel een paar keer per dag het modeprogramma up haar computer om dc ideale combinaties te vinden. Samen met haar al even materialistisch ingestelde vriendin, Dionne, ontfermt ze zich overde hulpeloze Tai omdiens populariteit te doen stijgen. Verder specialiseert ze zich ook als koppelaarster maar wanneer haar eïgen hart begint le kloppen is ze meteen verloren. De film is gericht naar tieners maar zoals alle goede comedies zal hij iedereen die gevoel voor humor heeft aanspreken. Een aanrader 1 .

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

50

England' en 'Hey There Littie Insect'. Richman is op dat moment het enige overblijvende lid van de oorspronkelijke Modern Lovers, voortaan zijn persoonlijke hobbyclubje. Door het coiimerciële succes van de eerste twee elpees. krijgt Richman van zijn platenfirma de prestigieuze CBS Folsom Studios tot zijn beschikking. Hij vindt de sound van die hypertechnologische studio maar niks, en duikt met technici en muzikanten de toiletten van de studios in. Daar vindt hij het geluid wel in orde, wat resulteert in Rock 'n Roll with The Modern Lovers ('77). Daarop klassiekers als 'Ice Cream Man' en de instrumental 'Egyptian Reggae'. The Modern Lovers gaan op wereldtournee, en geven ondermeer een niemorabel concert op Pinkpop. Bij een concert in eindhoven komt Richman een kleine twintig keer terug voor een paar bisnummers, tot zijn manager hem letterlijk van het podium sleurt. Bij een ander concert geeft hij er na drie uur uiteindelijk toch de brui aan, en gaat vervolgens persoonlijk aan de uitgang van de concert zal staan om zijn fans de hand te schudden en hen te bedanken

In de horror/science- tictionfilni THE VI LLAGE OF 'l'itE DAMNED wordt een idyllisch kusistadje in Engeland geterrorisecrd door tien kinderen die opgroeien tol meedogenloze wezens die geen gevoelens kennen... Dit gruwelverhaal dat gebaseerd is op het boek van John Wyndham is reeds in 1960 verfilmd.

TI IE R(CK is een spannende actiefilm met schitterende acteurs in de hoofdrollen: Scan Connery en Nicolas ('age. Het verhaal speelt zich grotendeels af op het eiland Aleairaz waar tol '63 de strengsihessaakle vevangenis van de USA stond. Wanneer St toeristen er gegij zeld worden door een militaire bende wordt de enige man die ooit van het eiland kon ontsnappen Conneryi door het Pentagon opgeroepen iun te helpen. THE SCARLET LETTER is een romantische historische tilm. Een jonge puriteinse vrouw (Denim Moore) is zwanger, maar haar man is al een tijdje liet land uit en hij kan onmogelijk cle vader zijn. Dc vrouw. 1-lester, weigert de naam van de vader bekend te maken en daarom wordt zij veroordeeld lot het dragen van een scarlet letter' aan haar keurshlfje. Na enkele jaren duikt de man van Hester terug op... Spike Lee's nieuwste film is GIRL 6. De protagoniste is Theresa Randle, een jonge vrouw clie de ambitie heeft om actrice te worden. Ze doet audities voorcen vervelende regisseur (Quentin Tarantino), ze krijgt vervelende baantjes en bovendien wordt ze door haar aeteurseoach onlslagen omdat ze de rekeningen niet meer kan betalen. Wanhopig gaat de vrouw op zoek naar geld en onideki zo haar ware ri>eping: telefoonseks. •


FUSIES WING voor hun aanwezigheid. Nog tijdens de tournee verschijnt Modern Lovers Live, nog steeds één van de beste live-elpees aller tijden. Richman gaat verder op de ingeslagen weg. Back in YourLife('79) bevat de singles 'Abdul and Cleopatra' en 'Buzz buzz buzz'. De plaat staat nu nog te boek als één van zijn beste maar - ondermeer door problemen bij platenfirma Beserkley - horen we een paar jaar niks van Richman. In '83 staat hij er terug met het sterkeJonathan Sings, met radiohitjes als 'That Summer Feeling', 'The Neighbors' en 'You're the one for me'. Voor Rockin' and Romance ('85) krijgt Richman versterking van producer en multiinstrumentalist Andy Paley, bekend van zijn werk met Beach Boy Brian Wilson. Richman is ondertussen een brave huisvader geworden, wat resulteert in nummers als 'The Beach', terwijl 'The U.F.O. Man' het diepdroeve relaas is van een UFO-man die neerstort, nadat hij boven dc woestijn tegen een cactus knalt, omdat hij - bij wijze van training - ondersteboven vloog. 'Vincent Van Gogh' en 'Walter Johnson' zijn odes aan respectievelijk de schilder en de baseballspeler. Opnieuw met Paley maakt hij in '86 het wisselvallige It's time for Jonathan Richman and the Modern Lovers, met ondermeer 'Just about seventeen' en 'When 1 dance'. Richman maakt ondertussen een reis van platenfirma naar platenfirma, tot hij begin '88 voor Rounder Records Modern Lovers '88 opneemt. Een uitstekende plaat, waarmee hij plots weer volop in de aandacht van pers en muziekindustrie staat. In trio-bezetting zorgen The Modern Lovers voor een memorabel concert in de Brusselse Ancienne Belgique. Dat jaar toert Richman ook met de Westafrikaanse bard

Op Having a Party with Jonathan Richman

S.E.Rogie, met wie hij ook een plaat opneemt. Richman ontbindt vervolgens The Modern Lovers, en gaat de solotoer op.Jonathan Richman ('89) lat een Richman horen die helemaal in zijn eentje eigen, ingetogen nummers afwisselt met een cover van Charles Trenet. Jonathan Goes Country ('90) is een buitenbeentje. Samen met Tom Brumley, de vaste gitarist van countryster Buck Owens, steekt hij eigen nummers in een country-jasje, en brengt eigenzinnige covers van klassiekers uit het genre, als daar zijn 'Your good girl 's gonna go bad' van Tammy Wynette, 'Man walks among us' van Marty Robbins en 'Satisfied Mmd' van Porter Wagoner.

('91) blijft hij het in zijn eentje proberen. Zijn onderwerpen worden ondertussen steeds huiselijker, wat resulteert in nummers als 'The girl stands up to me now', 'She doesn't laugh at my jokes' en 'When 1 say wife'. '1, Jonathan' is een complexloze rock 'n rollplaat, met naast een ode aan The Velvet Underground ook radiohitjes als '1 was dancing in the lesbian bar' en 'A higher power (It's magic)'. OpJonathan, te vas a emocionar! ('94) brengt hij Spaanstalige versies van eigen nummers. Een tussendoortje. You must ask the heart ('95) is Richinans laatste plaat voor Rounder. Een gezapige betrekkelijk soulvolle plaat met een uptempo versie van 'The Heart of Saturday Night' van Tom Waits, en naast een tiental eigen nummers ook covers van Bette Midler en Sam Cooke. Begin '96 tekent Richman een contract - als één van de eerste acts - bij het net opgerichte platenlabel van Neil Young. Zijn eerste CD op het label van Dinosaur Sr. zou binnen afzienbare tijd in de winkels moeten liggen. Na een eerste (mislukte) poging in mei jI. om Richman naar Hoogstraten te krijgen, is het nu dus toch gelukt: op 2 augustus staat Jonathan Richman (met groep) op het Cahierpodium. Als het repertoire enigszins overeenstemt met dat van het concert dat we het afgelopen voorjaar in de Amsterdamse Melkweg zagen, dan mag u zich verwachten aan enkele verrassende covers van James Brown, Chic en Otis Redding, een grote greep uit zijn eigen discografie en een handvol nieuwe nummers. Wij waren vooral gecharmeerd door het nummer 'Rock 'n Roll Drummer', over een gerateerde rockmuzikant. 'Hope? Hope? Hope? Nope! Nope! Nope!' Een refrein om u tegen te zeggen. (th)U

Ryker's op Akkerpop

Wo IS LR IN IJLf LLV[N MOOII S DAN II F KtINNI N tJIILFVEN ? AI3B DRAAC.I DAAR GRAAG ID[ BIJ WANI VI ILIG VI RZLKEREN IS MII S DAN CI NTINWI RK Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoog str aten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Akkerpop? is zijn 'nieuwe formule' aan zijn tweede editie toe. Vorig jaar bleek het een succes. Dit jaar werd resoluut voor dezelfde gang van zaken gekozen. In de namiddag komt het 'jonge geweld' aan bod in een klein rockconcours. Vier lokale 'jonge turken' nemen het tegen elkaar op: E2, Fizgig, Unsure, Q-Garden. Om u alvast kennis te laten maken met de groepen krijgen zij een Fusieswingvragenlijstje voorgeschoteld. Hieruit kwamen verrassende, doch interessante antwoorden. Eerlijkheidshalve moet ik ook vermelden dat de gegevens van Unsure ontbreken, aangezien de heren niet tijdig bereikt konden worden (het is dan ook niet meteen een streekgroep). Wie er wint, maakt niet zo veel uit. Het gaat meer om de eer en om de kans om op een groot podium te spelen. Om toch een goed beeld te krijgen van het wedstrijdgedeelte, schets ik toch even wie Unsure is. Ze komen uit DE punkstad van België (Kontich). Dit viertal speelt perfekte punk, maar weet toch de broodnodige afwisseling te brengen in het repertoire. Als invloeden halen zij zelf Ten Foot Pole, Face To Face en No Use For A Name aan en wij kunnen dit enkel maar beamen. Live brengen ze uitsluitend eigen werk, op één cover na, namelijk 'Denise' van de punkdame avant la lettre Blondie. Ze mochten reeds in het voorprogramma spelen van Lagwagon, Ten Foot Pole en N.R.A.. Het avondgedeelte gaat van start met het Kampens vijftal Crazebone: Therapy? meets The Levellers. Ook al weegt het folk-element niet zo

zwaar door als bij The Levellers. Oudekerk Kaffers zijn pure volgelingen van Osdorp Posse. The Posse heeft een echte Nederhopscene gecreëerd in Nederland. Oudekerk Kaffers kwamen op de planken met vlijmscherpe teksten en groovy samples. Eindelijk eens Hollanders die niet op hun bek gevallen zijn! Ietsje steviger gaat het er aan toe met hun landgenoten Backfire. Hun debuut-CD 'Rebel 4 Life' sloeg in het hardcorewereldje in als een atoombom. Nog nooit had een groep het geluid van de legendarische hardcore-legende Verbal Assault zo dicht weten te benaderen. Dit Maatstrichtse viertal slaagt daar dus wel in. Hun CD staat dan ook vol van agressieve en opzwepende hardcore. Hun teksten gaan over dagelijkse zaken waarbij de onvolkomenheden van de hardcorescene (zoals de onverdraagzaamheid van vele straight edge aanhangers) niet ontzien worden. Vier jonge honden uit Limburg kregen als naam mee Underdog!? Zij spelen hardfunk of funkmetal met een lijntje rap. het is een kruisbestuiving tussen George Clinton en Suicidal Tendencies. Voor hun muziekinstrumenten duiken ze vaak in de voorraad van een speelgoedwinkel. Het Nederlandse Def Real staat voor humoristische en eigenzinnige hiphop waarbij de Amerikaanse voorbeelden nu eens niet in het oneindige gecopieerd worden. Absurde teksten en samples van onder andere Paulus De Boskabouter, Pipi Langkous, Urbanus en andere lokale helden mag je verwachten. Met afsluiter Ryker's haalt Akker51


FUSIES WING pop? Europa's populairste hardcore groep naar Meer. Live is dit viertal ongenaakbaar en hun optredens monden dan ook steeds uit in stagedive-festijncn en massale pogopits. De uiterst sympathieke uitstraling van de band is daar wellicht niet vreemd aan. Qua teksten trekt men hard van leer tegen onder andere het fascisiuc, maar wat wil je ook met een zanger die kleurling is en die op basis van ,i jn huidskleur

Rvker ' S

Erik Jochenis con E2

bIba

al tegen de nodige vuisten is aangelopen. Akkerpop? is nog nooit zo heftig afgesloten geweest, maar wellicht heeft het publiek ook nog nooit zo hels tekeer gegaan als bij Ryker's. Hiermee wordt dan ook duidelijk aangegeven welke richting Akkerpop? '96 inslaat: die van het steviger genre. Misschien een (geslaagde) poging om het jonge volk naar het Mecise Klooster tc krijgen. Word ik oud of kan ik niet mee volgen! Alleszins een oude schoolcollega (die ook dit jaar op het podium staat) had hei niocilijk iiii..t het zwaardere genre. Langs de andere kant kijk maar naar Graspop. Zij bewijzen dat er vraag is naar het steviger werk De oude garde blijft

uiteraard welkom op zondag IX augustus. De inkom is net zoals vorig jaar gratis. de Organisatie hoopt op een goed drankverbruik om de kas te vullen. Om alles een beetje probeer te houden, worden de verzamelaars van de drankbekers beloond met een Akkerpop? T-shirt of een gratis consumptie. Wie een tand kwijt wil of rmcn of benen wil breken, mag ĂĄ volontĂŠ stage-diven. Dit wil zeggeil van het podium in het publiek duiken (op eigen risico). Gelukkig is ..i .en podium manager die een niigjn in lint zeil houdt en die zal ingrijpen als het nodig is. Als je nog meer info wil, bel je Ludo Martens op: 03/315.03.61.

p9

(aflt0' "

\Ier9I1%99C% & .320

STIHL motorzeisen maaien moeiteloos op elk terrein: hoog gras, taai onkruid of knoestig struikgewas. Veelzijdig door uitwisselbare snijgarnituren.

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

1 0 0

\ 52

L (' iu't.LtJ! advies


49 BUS

)I HPSCHO Ks

C.

f1Y) ) /

vo Lrx

ocI p. VPt GW

&R gT)s -4ET ~

U5VEP.VOU-..

VfWR DELEER'3-TOF ONTPWOttNG VÇN vrx~\ éov-' GOOS.T

KEUZE

VEN

M\EL TOT LEPUG \S

WnRzk tK1NEREN OPGROE\ \ EN ST'JKjE

B.SGO, MERKSPLAS •

KL ~ ÇW ~* T 63 38 78

5 53


AGENDA

Op stap ïn..,

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN

Van .terlselaerpleiri 16 2320 Hoogstraten Tel. 0313 14.32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 11.30n. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Vrijdag 2 augustus: Jonathan Richman and Band in Cahier de Brouillon.

CAL DE

#*s

vzw Mussenakker Meer

Zondag 4 augustus : FIETSRALLY. org . Tennisclub De Vrijheid, Achtelsestraat 72, vanaf 10uur, 200 BF. mi. 03/314.45.95.

Waar mensen zich jong

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

46

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20.00 a.

NOOI met Jeugdtrofee, TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72.

METER KRUISBOOG, Sint-Jorisgilde, Brouwerijstraat, telkens van 14 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 21 uur.

'4°TTRT

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

HOOGSTRATEN

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Zondag 18 augustus : BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, vanaf 10 uur in alle gebuurten. Concert om 13.30 uur door Koninklijke Fanfare St. Catharina. 15 uur: opvoeringen.

Donderdag 29 augustus : OPEN TUINDAG, Gemeenteschool Hoogstraten, vanaf 14 uur, kennismaking met kleuterschool voor nieuwe leerlingen en ouders.

1 1

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71,53

U

031314 bb 65 1rt&1.atIjp

--

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE TeI315 7940-Fax 315 86 57

met regianaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

Café - feestzaal Meermarkt: Antiek- en Rommelmarkt, Donckstraat, van 09.00 h. tot 12.00 h.

Zondag 4 augustus:

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Valenciafeesten: Jeugdbal met Disco Paladium, Studio's Radio Valencia, 20.00 h.

Zaterdag 17 augustus:

GORRENS WILLY-VERVOORT

56

Valenciafeesten: Artiestengala, Studio's Radio Valencia, 20.00 h.

Zondag 18 augustus:

[aan

Al 25 jaar een oase de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u). vnjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

54

ø3u- Radio CONTINU - FM 103

DrijlejI 183

Vrijdag 16 augustus:

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten.

M

t,

hnedijezt1uiz

Kleine Fietszoektocht, vanaf 13.00 h., vertrek aan de parochiezaal, in Organisatie van de KWB.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

E

91,11

Zondag 4 augustus:

44.Zeea

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

60

1 1

1FRTUIN .

6.,

221

Zaterdag 10 augustus, zondag 11, zaterdag 17 en zondag 18 : BONDSSCHIETING 61

CAFÉ DISCOBAR

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

ki1"lir'

Zaterdag 10 augustus tlm maandag 18 augustus: ENKEL OUTDOOR TENNISTOR-

Meerdorp 13

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMtNARIES)

Valenciafeesten: Artiestengala, Studio's Radio Valencia. 13.00 h.

Zondag 18 augustus: Akkerpop?-Festival met E2, Fizgig, Unsure, QGarden, Crazebone, Ouderkerk Kaffers, Backfire, Underdog!?, Def Real en Ryker's, festivalweide aan de Donckstraat, 12.30 h.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

41


WORTEL Woensdag 7 augustus: gewestelijke sportdag van de KBG (gepensioneerden op het vernieuwde plein achter de parochiezaal. Ook niet-gepensioneerde supporters zijn welkom. Donderdag 22 augustus: viert de KBG de gepensioneerde moeders, met een koffiefeest en ontspanning. Ook vaders zijn welkom. Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus: Negende Wortelfeesten aan het Slot, vrijdag vanaf 17 ii, zaterdag vanaf 15 u.

MEERLE 3, 10, 17 en 24 augustus: Kinderaniniatie van en door dansgroep Shilshoel. Zaterdag 24 augustus: Missiefeest met o.a. Fietsrally, tentoonstelling en verkoop van handwerk, hap en drank in de parochiezaal. Zondag 25 augustus: Missiefeest.

MINDERHOUT Vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus: Antilliaanse Feesten op de Blauwbossen. Zondag 25 augustus: Groot KWB Volleybaltoernooi, Oud-voetbalplein Meer.

Benefietpop Nog eens snel herhalen: vrijdag 30 augustus komt de Betgian Associality naar Wuustwezel, met in het voorprogramma Spitfire (de Peperstraat Posse uit Hoogstraten). Zaterdag 31 augustus is er de Dance Night en op zondag is er het Benefiets Rockconcours niet 10 groepen. Dit heeft plaats aan de BO-school van Wuustwezel. De opbrengst gaat nog altijd integraal naar Gehandicaptenzorg Noorderkempen. Alle info op 03/313.87.18.

kl

Ongevallen

Toch gezien zeker!!!

Zaterdag 15 juni om 2.15 u botste aan de Meerseweg te Minderhout de auto bestuurd door Erwin Goetschalckx (20 j), Goorhof 3, Meer met de auto bestuurd door Jan Servaes (27 j), Vrijheid 251 Hoogstraten. Er was stoffelijke schade.

_141

Woensdag 19 juni om 9.35 u werd aan de Vrijheid te Hoogstraten de 73-jarige fietster Josephina Faes, Achtelsestraat 58, Hoogstraten. aangereden door de auto bestuurd door Pieter Brand, l-loogstraatsesteenweg 58, Rijkevorsel. De fietster werd licht gewond.

1 vruQ1k

Vrijdag 23juni om 14.55 u werd aan de Vrijheid de 75-jarige fietster Josepha Goris, Lod. De Konincklaan, aangereden dooi de auto bestuurd door Els Cornelissen (30 j) H. Bloediaan 240. Josepha Goris werd licht gewond. Zaterdag 29juni om 7.45 u botsten in Worteldoip ccii bestelwagen en een auto. Rat Joosen (20j) Moerstraat 37, Hoogstraten en Tom (20j) en Geert (15 j) Fransen, Langenherg 22. Wortel werden licht gekwetst. Vrijdag 5 juli om 6.30 u botste aati dc Hinnenboomstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Maria Aerts, Hinnenboomstraat 18 met de lichte vrachtwagen bestuurd door Frans Mertens, Achteraard 12A Minderhout. Er was lichte schade. Zondag 14juli om 15.45 u reed Godfried Van Aetst (68 j) uit De Halderberg, met zijn auto tegen een boom aan de Langenberg te Wortel. Hij werd hierbij licht gekwetst. Zondag 14juli om 16.40 u botste aan het kruispunt Merksplasseweg en Beersebaan te Rijkevorsel de auto bestuurd door Pieter Donckers, Hoekeinde 34, Merksplas, met de auto bestuurd door Elenii Koulouris (48 j) Uit Antwerpen. Deze laatste werd zwaar gekwetst. Dinsdag 16 juli om 19.00 u botste aan het kruispunt Hinnenboomstraat en Loenhoutseweg te Hoogstraten de vrachtwagen bestuurd door Jozef Michielsen (39 j). Mgr. Eestermansstraat 9 Meerle met de motor bestuurd door Filip Bartholomeusen (25 j) uit Antwerpen. De motorrijder werd hierbij zwaar gewond.

In een straatbeeld dat overladen is met publiciteit, wegwijzers en verkeersborden valt een eenvoudig waarschuwingsbord niet meer op. Wil men de autobestuurder toch bereiken dan moet men met de nodige creativiteit uit de hoek komen. Het bestuur van het gebuurte Buizelhoek heeft, naar een idee van Piet Sommen, een zevental stripfigu ren opgetrommeld. Zij moeten de autobestuurders overtuigen om hun snelheid aan te passen. Piet Sommen schilderde, met de hulp van een aantal mensen uit de wijk, stripfigu ren als Lambik, Adhemar, Obelix en Gobelin.

= 54,- ' ~ W~

•

+18

-50

.

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEU 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

xv

~

'

'I

'


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 3 14.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

1~1

DIERENSPECIAALLAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout

HUISARTSEN

3 en 4 augustus: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraterr. tel. 314.86.85

-

Tel. 031314.54.50

10 en 11 augustus: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A. Meerle, tel. 3 15 .87. 15

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

15 augustus: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, te!. 314.50.10

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 14

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

a L,. 1'LL..S

17 en 18 augustus: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout. tel. 314.31.66

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 03/314.42.92

Ii

,

V OeXai

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) -

-

Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

__

Van 2 tot 9 augustus: APOTHEEK

mobilE RE nt -

snooker

A

Tot 2 augustus: APOThEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014/63.31.66

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

AUTOVERHUUR

quash

APOTHEKERS

SCHEVELENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 3 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. te!. 314.60.04

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza s. tussendoortjes...

NOORDERKEMPEN

Van 9 tot 16augustus: APOTHEEK GEERTS,

St. Lenaartseweg 32

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.31.08 76

b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. tel. 3 12.12.20

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'1 Tel. 03/314.38.11

Zaterdagvoormiddag 10 augustus: APO-

Fax: 031314.15.03

TI-IEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 3 14.57.24

Van 16 tot 23 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, te!. 3 14.40.74

Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd,

voor vergaderingen of privĂŠ.

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

PELT, Vrijheid 230. Hoogstratcn, tel. 3 14.5 1.50

tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINiSTRATIE: tel.: 314.49.11

7w

Van 23 tot 30 augustus: APOTHEEK VAN 3t

]tws 3o2ow

03/311:32.35

THUIS VERPLEGING 70

Lid van de Unie van de Uitgevers

van de Periodieke Pers

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOU WEL (314.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRISTINE SAENEN (tel. 3 14.24.39) en MAl VAN DONINCK (tel. 314.30.48).

Op 28 augustus zal de volgende MAAND klaar zijn. Goed uitgeruste en gebruinde medewerkers, breng tijdig uw kopij, op 14 augustus. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag 18 augustus.