juni 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

de h

AFGIFTEKANTOOR: maan

d

FRUIT. -BOMEN en

wel op CD

MARCELANTHONIS


T.T e n LLiJ

Drol 0 Drapo

Het Slim 6urokevz''

Het Slim Buroke vzw

Na zijn sabbatjaar is Albert Vorstenbosch weer stilaan op dreef aan het geraken. Te laat hadden wij vorige keer (Keikoppen) gemerkt dat Alberts' ambitieuze plan voor Vrjheidbestrating een slechts louter ironische ondertoon had. Normaal snoeit onze redactie schalkse sneren en kwaadwillige opmerkingen meedogenloos weg. Het is overigens ook vervelend dat ironie blijkbaar alleen maar op onze gezagsdragers van toepassing is. Alsof zij alleen alle zondenlast dragen. DHM: Lachen met het beleid, gemakkelijk hé, Albert. Alsof de rest altijd vrijuit gaat.

DHM: Een stuk over meester Anthonis, gou. den bruiloften, iets over de hondenschool...

ten moet hij daarvoor rudimentair ontleed worden. De grootte en de vorm geven gelukkig meestal wel reeds uitsluitsel. Het geeft alvast enige harding voor jongeren die later aan braakballenonderzoek willen doen. Op die manier kunnen drollen van eenzelfde boosdoener in kaart gebracht worden. Nu heb ik ook grotere vlaggen. Ge kunt wel raden waarvoor die dienen zeker?

Albert Vorstenbosch: Allé, zeg, dat moet luk-

DHM: (snel) Voor paardendrollen?...

Albert Vorstenbosch: Ha, de mannen van De Hoogstraatse Maand zie. Wat hebt ge vandemaand weerbijeen gekakt in uw boekske?

ken. Toevallig ben ik momenteel bezig met mijn project DROL 0 DRAPO. Deze zomer wordt het een echte rage. Het is een bewustwordingsspel voor jong en oud. En van keer is het eens niet gericht tegen hogere instanties, als u dat een plezier kan doen.

/

Albert Vorstenbosch: Maar nee, simpele duif. Als ge eenmaal de drollen van eenzelfde hond in kaart hebt gebracht, is het zaak een grotere vlag te plaatsen in de voortuin of zo van de woning van de dader. Zoiets is natuurlijk kies, want ge moogt u niet vergissen. Maar het is wel een oefening in interrelationele communicatie op buurtniveau. Verder moogt ge niet vergeten dat een vlaggetje op een drol toch enige esthetische waarde heeft ook. En natuurlijk zit er wel enige ironie in, maar daar kunde gij niet tegen, denk ik. Maar in zijn geheel is het een spel van deductie en eliminatie.

DHM: Drol is drol en drapo is vlag, als ik mag raden. Albert Vorstenbosch: Goed ventje, uw talen kent ge toch. Wel Drol 0 Drapo moet Hoogstraten in de toekomst behoeden voor de ongebreidelde drollenplaag die de meeste steden belaagt. Hoe gaat het in zijn werk?

DROL 0 DRAPO: de nieuwe rage. Op het laatst van het seizoen, dat eindigt in oktober, wordt de winnende buurt gelauwerd. Dan reikt de burgemeester een tinnen scho...

DHM: Hoe verloopt de puntentelling?

(Albert haalt een plastic zakje boven met een verzameling kleine vlaggetjes van allerlei nationaliteiten, Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans, ... Van elke soort ook nog eens enkele grotere exemplaren.)

DHM: Ho, Albert, ho! Weer niet van dat, hé. Albert Vorstenbosch: Wel, hier speelt de omgekeerde evenredigheid. Het is namelijk zo, hoe beter ge speelt, hoe sneller uw buurt drollenvrij is. Het is dus niet zo, hoe meer vlaggetjes hoe meer punten. integendeel. Maar dan zoudt ge kunnen zeggen, ha, dan zet ik maar géén vlaggetjes! Dat kan natuurlijk ook niet. Daarom wordt per buurt een controle-orgaan geïnstalleerd dat andere buurten inspecteert. Telkens zij onbevlagde drollen vinden wordt het telsysteem van de falende buurt radicaal terug op nul gezet.

Wel, het spel bestaat er in op elke hondendrol in uw buurt, op de stoep of op uw gazon, een vlaggetje te plaatsen. Dat heeft allereerst een praktisch doel; u trapt er vanwege de zichtbaarheid niet meer zo onbevangen in. Elke drol van eenzelfde hond krijgt eenzelfde vlagje. Dat is dus al wat moeilijker. In sommige geval-

Albert Vorstenbosch: Hoe, wat is er nu weer mis met een tinnen schopje voor de properste buurt? Maar het spel en zijn regels hoeft zich uiteraard niet te beperken tot drollen des honds, hoor. Het is perfect uitbreidbaar tot misplaatste terrasvorming, vuilzakken die een week blijven staan, bijvoorbeeld...

DHM: 0k, ok. Genoeg zo.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is tno gelijk tnaken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


• metn in

ad

maand

_______

'Ge hebt ne schonen hof' Wie \Iarcel Anthonis -velen kennen hem alleen als l)e Meester'- een beetje kent, weet dat een uurtje bij hem thuis vliegensvlug voorbijgaat, en dat de ontvangst er altijd hartelijk is. Wat we gedronken hebben, laat zich niet zo maar raden. Verklappen doen we het echter niet. Het zou te veel volk op de been brengen, richting Lindendreef. Dat hij nog niet eerder Man in de Maand was, wordt bij deze rechtgezet ,00k al omdat hij en Paula ondertussen meer dan 50 jaar getrouwd zijn. Een eerste avond ten huize van Anthonis leverde niet alle anekdoten en feiten op. Er ontbrak één en ander zodat we een tweede keer langsliepen.

VAN WOMMELGEM. Marcel Anthonis werd in s Gravenwezel geboren op 6 februari 1922 maar verbleef er slechts enkele maanden waarna de familie uitweek naar Wommelgem. Vader Anthonis legde hoven aan en onderhield ze, vooral in de villawijken van Ekeren, waaronder de tuin van de baas van de Stevedoring Company. Thuis kweekte hij fruit dat bestemd was voor de keurwinkels in de stad, Antwerpen natuurlijk. Die tuinprodukten werden per fiets ter bestemming gebracht, waarbij twee korven van ongeveer 8 kg met banden om de hals werden gedragen om het schokken van de fiets tegen te gaan waarbij het fruit anders gekwetst zou worden. Zijn moeder, dochter van een natiebaas, was

huisvrouw die in de drukke bedrijvigheid van de zaak haar handen ook wel vol had. In Wommelgem werd de lagere school gevolgd tot de leeftijd van 14 jaar, waarna gekozen werd voor de Normaalschool die een voorbereidend jaaren 4 studiejaren omvatte. Hoewel de Staatsnormaalschool in Lier niet ver van huis lag, diende er verplicht op internaat gegaan te worden. Marcel herinnert zich van zijn jeugd dat er heel weinig tijd was om te spelen en veel tijd voor te werken, vooral plukken in het seizoen. Op zondag was er wel tijd voor het voetballen tussen de beukebomen aan het kapelletje. Vinken vangen gebeurde veel in zijn jonge jaren. Verder studeren was niet voor iedereen weggelegd in die tijd. Zijn examens die voorzien waren in 1940, kon-

den niet plaatsvinden wegens afwezig in de school.

OP DE VLUCHT. Bij het uitbreken van de oorlog werden de jonge mannen via het gemeentehuis op pad gestuurd om te ontsnappen aan wegvoering naar Duitsland. Met de fiets vertrok Marcel naar Roeselare, waarna de tocht verder zou gaan naar Frankrijk. Zonder dat hij het wist, vertrokken echter vader en moeder ook. De heer Sirtaine, natiehaas, van wie vader de tuin verzorgde, vroeg hen hem en zijn familie te vergezellen naar Brugge. Daar had de man een villa gehuurd, in de hoop dat de Duitsers daar toch niet zouden geraken wegens het Albertkanaal en de Schelde. Een grove misrekening zou later blijken. Die natiebaas had een ontzettende schrik van de Duitsers want hij had in 1937 in de krant gestaan met al zijn rijkdom en weelde, en hij vreesde dat de Duitsers hem daarvan zouden kennen en oppikken. Vader Anthonis kwam zoon Marcel zoeken en na twee dagen vonden ze hem ook. Via via had hij gehoord dat zijn moeder op een welbepaalde plaats in Roeselare hem zat op te wachten. Samen trokken ze naar Brugge. Maar de vlucht was nog niet gedaan. Met de familie Sirtaine, met drie wagens, één voor mijnheer,, één voor mevrouw en een vrachtwagen voor de bagage die vader Anthonis bestuurde, trokken ze naar Nantes, en later naar een dorpje in de buurt van Bayonne. in het zuidwesten van Frankrijk. In Nantes werd er nog les gevolgd aan de Ecole Primaire Supérieure. Vijf maanden bleven ze er en 'daar hadden we het goed'. 'Ik zat geplakt aan die baas die op de vlucht was'.

OVER S.K. LIERSE.

Marcel in 1943 in het uniform van opvoeder aan de Kolonie.

Paula omstreeks 1943.

In de Normaalschool maakte Marcel deel uit van de sterkste klasploeg van de school, en dit vanaf het voorbereidende jaar. 'Winnen deden ze van iedereen, zelfs van de hoogste klassen.' Geoefend werd er op de terreinen van Lierse, waar het bestuur van de voetbaiploeg toen al aan scouting deed. Binnen de acht dagen na het einde van zijn studies, stond Lierse aan de deur bij zijn ouders om hem te vragen. Als keeper. Zijn carrière bij Lierse zou niet zo lang duren. vooral wegens de zeer slechte verbinding met een dorp waar hij om beroepsredenen naartoe


MAN IN DE MAAND verhuisde. Zijn loopbaan als voetballer werd wel door Lierse naar de vaantjcs geholpen, want na de oorlog weigerden ze hem een transfer. Het arrest Bosman is dan ook in 1995 schromelijk te laat gekomen voor Marcel. Tijdens de trainingen werden de voetballers gadegeslagen door de vurigste supporters, en via dc postmeester die kwam slipporteren voor de zoon van zijn huisbaas, Marcel in dit geval, kwam de vraag of hij nog niet bezig was als beamte, want al dc geslaagden voor die proef waren aan het werk. Toch wel belangrijk in die oorlogsjaren om niet weggevoerd te worden. Binnen de kortste keren kreeg de voetballer een aanbod om als tijdelijk opvoeder in de strafschool aan de slag te gaan.

NAAR HOOGSTRATEN. Vanuit Hoogstraten was het onmogelijk om nog te gaan trainen in Lierse, zodat er niets anders overbleef om met de ploeg van de strafschool te spelen. Maar dat hadden ze bij Hoogstraten V.V. in de gaten, en dra werd Marcel gevraagd. Omdat hij toch niet beschikbaar was voor Lierse werd dit hem toegestaan door zijn oude club. Zijn uurregeling op de kolonie werd aangepast aan de trainingen en de matchen: de ontbrekende uren werden verricht door collega's die voor hem insprongen. Niet voor niks, want H.V. V. betaalde zijn vervangers. Op het einde van de oorlog trok dan Hoogstraten naar Lierse om hem vrij te krijgen. De afstand bleef een probleem zodat een transfer nogal wiedes was. Njet, geen overgang en einde van een voetbalcarrière, want een vrije transfer kon toen niet, en Lierse was zo slim geweest hem elk jaar een aangetekend schrijven te bezorgen om 1 match te komen spelen.

dien is mijn Frans niet meer zo goed', zegt hij nu. In de strafschool zat allerlei volk bijeen. gevaarlijke en minder gevaarlijke misdadigers. Wanneer de Engelsen naderden, dachten enkele van hen dat ze de mogelijkheid hadden het hazepad te kiezen via een passerelle over de gracht. Toen was de directeur zo boos dat hij beval alle ontsnapten terug te zoeken. Met de matrak in de aanslag werd het muitend volkje tot kalmte aangemaand, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de nog volle pispotten die in de verblijven stonden. De laatst ontsnapte werd uiteindelijk teruggevonden onder de savooien in de keuken, en van het verschieten sloeg Marcel hem toch wel bewusteloos. Van dieren kan je zeggen dat ze schuim op hun mond hebben, van toen af wist Marcel dat dit ook bij mensen kan voorkomen : dat had hij nooit geweten en hij was daar toch zo van geschrokken. Op het einde van de oorlog vielen er nogal wat obussen op het kasteel en aanhorigheden, om-

dat een Duits kanon vanuit de omgeving werd afgcvuurd, hetwelk de Engelsen probeerden het zwijgen op te leggen. Zo trof een blindganger de boer van de kolonie. Vier vrijwilligers, waaronder Marcel, moesten de kist naar de kerk dragen en bij een open put neerzetten voor dc begrafenis. Driemaal kwam de kist in de Lindendreef in aanraking met de grond, omdat ze dekking moesten zoeken in de sloot voor de salvos van de strijdende partijen. Naar gewoonte werd er bij terugkeer geschuild ten huize Teunis, waar nogal wat geburen in dc kelder sliepen als het gevaarlijk werd, en dit wegens de betonnen kelder. De deur stond er altijd open.

GOED WEER VANDAAG Niet met dit stopwoord maakte Marcel kennis met zijn toekomstige schoonvader, maar wel met de kennis en interesse die hij van thuis uit meekreeg: 'Ge hebt ne schonen hof, mijnheer'. 1-let was dan ook de mooiste tuin van Hoog-

S

1 Wa.-

IN DE KOLONIE. Vooral 'primairen' (voor dc eerste keer gestraften) zaten opgesloten in de gevangenis. Door hen werkzaamheden te laten verrichten en door groepswerk en les hoopte men hen rijp te maken om terug in de maatschappij te komen. Bij gebrek aan een derde Franstalige onderwijzer werd aan Marcel gevraagd om les te geven aan een groepje Waalse gevangenen. 'Sedert-

Als keeper bij H. V. V. tijdens de oorlogsjaren. Nadien mocht hij van Lierse niet meer spelen. straten, daar bij Paula thuis. Gelijkertijd was het een goed excuus om nog eens bij haar langs te lopen. Natuurlijk kende zij hem . want op de kolonie waren er een 14-tal jookmannen die Hoogstraten al eens afliepen tijdens de vrije uurijes, wand ze waieii iiiwuueiid up lie( gL. 'Het was ons enig vertier, de serenades van die gasten'. zegt Paula nu. Oiii niet te vertrouwd te gcrakcn met het gevangenisvoikje, werd het personeel geregeld overgeplaatst. Daarom, maar ook natuuri ijkom in de buurt van Paula te kunnen blijven, werd er gekundiducid vuui ccii plaats als aan dc gemeente. Daar waren ineens 6 plaatsen vrijgekomen. Zo kwam hij in het team van de tien. Oct rouwcl werd er op 18september 1945. waarbij Iet oialerlijk blik van Paul:i de Ilieuwe woonst werd.

UIT ANTWERPEN De tien van de gemeenteschool: (vinr boven) Corneel Hoj ken.v, MarcelAnthonis, Maicel Van Delm, Karel Versmissen, Marcel Laurvssen. (onder vinr) Jules Voet, Richard Embrechts, Jef Mertens, Karel Vlaminckx, Frans Luvckx.

4

Paula Teunis, enige dochter, werd geboren in Antwerpen op 4 april 1923. Thuis hadden ze een kruidenierswinkel, was het zeer druk, zodat zij grootgebracht werd door haar grootouders. Vanaf haar 5 jaar werd ze op internaat gestoken


MAN IN DE MAAND in Berlaar waar de bezoekdag door de week viel, zodat enkel haar moeder langskwam. Toen deze een keer belet was en vader op bezoek kwam, zei ze 'Dag mijnheer' tegen hem, niet wetende wie voor haar stond. In 1932 werd ze aangegeven op het Spijker, op dezelfde dag dat haar grootouders een huis kochten in Hoogstraten, zonder dat ze hiervan wist. In 1937 bouwde haar vader het huis in de Lindendreef, nadat hij met de winkel gestopt was om gezondheidsredenen. Hij was 'gepakt van de gas' zoals ze de slachtoffers van de oorlog 14-18 aan de IJzer noemden. In Hoogstraten zou haar vader dan beginnen met fruit te kweken, en dat kwam goed uit want de afzet kon zo naar de veiling. Van thuis uit was vader bekend met het kweken van groenten en fruit in de polder in 1-loboken. Daar zagen de bloemkolen wel eens zwart van de uitlaten van de Cockerill, maar zo erg was dat niet. Haar moeder kwam echter uit (leze streek, want zij was geboren in dc Diept. Op het Spijker kwam het vooral aan op 'savoir vivre'. Alle lessen werden in de Franse taal gegeven, zelfs algebra en meetkunde. Paula was ook 25 jaar lid van het Piuskoor en 37 jaar hsiiiiirรงli1 van de p:uoeliiale vrouwen bond.

prijs afgeslagen, want een andere gegadigde bood goed tegen, zonder le weten dat hij tegen de Deken bood, wat hem achteraf deed zeggen 'Had ik dat geweten, was ik wel gestopt'. Vader Teunis kreeg bij deze de reputatie er warmpjes in te zitten zodat Marcel zoals iedereen wel moest reageren met 'dat hij dat niet eerder had geweten'. De gouden bruiloft is, weliswaar in uitgesteld relais, uitgebreid gevierd op 23 maart jongstleden. Familie, geburen, besturen, vrienden, om zo te zeggen half Hoogstraten was er om Marcel en Paula geluk en nog vele jaren toe te wensen. Iets waarbij de Hoogstraatse Maand zich volmondig aansluit.

IN DE KLAS Van 1945 af gaf Marcel Anthonis les in het eerste leerjaar, de kinderen leren lezen en schrijven, Maar daarvoor had hij niet de pedagogische hulpmiddelen die hedentendage ter beschikking staan van de meesters eujuffrouwen. Alle didaktisch matenioel iiioest zelf gemaakt worden, met hulp van Paula. 'Ze graag naar school doen komen', dat was het systeem om de kinderen iets aangetLLld Ir. kngeu. Ook ccii beetje bemoederen en zo speels mogelijk les

-

De huwelijksfoto uit 1945 Marcel Anthonis en Paula Teunis.

VAN FRUITBOMEN EN RODE BESSEN Fruit kweken is plezant, maar dat moet ge kunnen', zegt Marcel Anthonis. Uit het voorgaande blijkt dat hij van thuis uit en in de aangetrouwde familie de ideale voedingsboclena had om een kei van een specialist te worden

GOUDEN BRUILOFT Marcel en Paula werden in de echt verbonden door Deken Lauwerys in de Begijnholkerk op 18 september 1945. Het jonge gezin trok in bij de ouders van Paula. Zij kregen vier kinderen, te weten An en Frieda, oudste enjongste, beiden verpleegster, maar Hoogstraten achter zich gelaten. Lia en Luc zijn allebei woon- en werkzaam in Hoogstraten. Acht kleinkinderen telt de familie. Paula bleef van in het begin thuis maar had zeker de handen vol met de kinderen, de bessen-, appelen- en perenpluk. Vanaf 1960 kreeg ze er ook nog de zorg bij voor haar inwonende bejaarde moeder en de eveneens alleengevallen vader van Marcel die kwam inwonen. Zo herinnert ze zich nog dat haar vader het Rozenkranspark heeft gekocht, als stroman voor Deken Lauwerys die zelf niet op de koopdag kon verschijnen. Het stuk werd hoog in

geven. Op de zolder ligt nog alle oud lesmateriaal en alle uitslagen van de kinderen die bij hem in de klas hebben gezeten. Veel ver haaltjes over zijn oud-leerlingen wil Marcel I1iet kwijt: het zou maar oude gevoelens oproepen en wonden openrijten. Liever niet. Met de 9 andere collega's werd altijd goed samengewerkt. Als er iets te vieren viel, dan werd het ook gevierd. Een doopsel werd ten huize nog eens overgedaan. Of wanneer een jongere collega in het huwelijk trad. En een achterstallige opslag, ten gevolge van degelijkstelling van de dienstjaren op de kolonie, werd ook opgedaan : daar gingen ze eens goed van eten bij Hofkens. Tot 1979 gaf Marcel les in de Karel Boomstraat Al eerder was hij gestart met bepaalde hobbies die vanaf zijn oppensioenstelling nog meer aandacht kregen.

Zo',, fruit riiul fr niet meer in deze tijd kilo's hin gen er aan de bomen.


IC>Vw 44 BUS csB' VI)

"1)

VRE€4 1

1

oV69.6VOUVTEf

\

AROG \s°

c

\& Riq T ET

\ '

VPWR

(

B UVEPVOEJ

DELEER5TO EE M\O TOT

OiTPLOOUNG vN

7z

1

GOOSOIET ULE

VN

..

ÇR %KNEREN OPGOEE \) EE4 5TUKE JÇç\-ç

BSG.O. MERKSPIRS KLEÇ R\jT 5 633378


MAN IN DE MAAND in de fruitkwekerij. De kunst ligt in het snoeien, en wat geluk hebben dat alles niet afvriest natuurlijk. Zo had één van de knapste beroepskwekers op 400 bomen Doyenné minder opbrengst als Marcel op zijn 50 bomen. Op het vlak van de rode bessen had hij met wijlen Marcel Vander Bruggen een discussie over het stekken van bepaalde struiken. Deze laatste beweerde dat het onmogelijk was om die variëteit te stekken, totdat hij in de tuin van Marcel Anthonis met eigen ogen zijn ongelijk zag staan. Een gans jaar was hij zo bezig in de grote tuin achter het huis. Maar bomen en struiken dragen geen vruchten zonder bevruchti lig. Daarvoor zijn er de

BIJEN Marcel Anthonis is de enige overlevende stichter van de Biebond die in 1947 het licht zag. In 1954 behaalde hij voor een iniddenjury in Brussel het diploma bijecnteclt-voordrachtgever met 172 van de 200 te behalen punten. Daarvoor diende hij een jaar lang op zondagvoormiddag les te volgen op de Meir in Antwerpen, waar hij met de fiets naartoe moest rijden. Nog altijd is er discussie over de beste methode om een oude koningin (van de bijen) te vervangen in een bijenkast, kwestie van inteelt te beperken en de verzameldrift op peil te houden. Want deze twee zaken leiden tot een goed rendement bij de produktie van honing. Dat lukt niet zomaar : dikwijls wordt een vreemde koningin verworpen door het bijenvolk. Elk handboek heeft welzijn methode, maar volgens Marcel komt het er op aan de nieuwe koningin rustig in het volk te brengen, dat uitsluitend gevormd is met gesloten broed en jonge bijen. Vele imkers kennen die methode wet, maar passen ze niet altijd toe, met het risico dat het niet aanvaarden van de soms dure raskoningin groter wordt.

De kinderen Anthonis: Lia, Frieda, An en Luc. Om de invasie van vreemde bijen te vermijden en om een edel ras te kweken, werd vorigjaar op Keirschot een selectie-station ingericht. Wanneer men in het voorjaar met de bijenkorven reist naar drachtvelden, zoals het koolzaad in de Flevopolder of de fruitbloem in de streek van Sint-Truiden, dienen voorzorgen genomen te worden . De bijen mogen immers niet zwermen, het ontvolken dat daardoor ontstaat, leidt tot een honingopbrengst die praktisch nihil zal zijn. Toch wel een geheimtaaltje wat die imkers spreken als ze het over hun stiel hebben. We hoorden ook nog koninginnepap, dopjes, werkbijen....

Altijd bezig met snoeien, spuiten, plukken, slingeren, werd er bij Anthonis weinig binnengezeten. Men was altijd bezig, van april tot oktober. En wanneer Paula de laatste jaren niet verscheen op de kaartavond in de gilde, dan wist iedereen dat het tijd was voor het slingeren van de honing : dat moest op tjjd en stond gebeuren, daarvoor kon ze niet gemist worden. En wanneer de meester niet kwam schieten, dan was het september, einde van het schietseizoen, en zat hij in de appelpluk.

HEILIG BLOED Niettegenstaande die drukke bezigheden was Marcel wel lid van praktisch alle verenigingen van Hoogstraten, niet dat hij actief was in atle, dat kon ook niet met dergelijke hobbies. Maar wie een lidkaart kwam verkopen, kwam in de Lindendreef altijd met één minder buiten. Vanaf 1960 werd hij lid van de St. Jorisgilde, de kruisboogschutters op de 61 meter afstand, op het moment dat zijn schoonvader afhaakte als hoofdman. Veel ambitie heeft hij nooit gehad om uit te munten, beweert hij, wel ging hij graag schieten om onder de mensen te komen. Toch heeft hij gedurende het 35 jaar schutter zijn 5 rozenprijzen behaald. 50 Jaar droeg Marcel Anthonis het baldakijn in de Heilig Bloedprocessie, en dit zonder onderbreking, driemaal in de week zolang deze gewoonte bestond. Even kwam er in 1956 een spelbreker opdagen toen zoon Luc besloot ter wereld te komen tijdens de processie. Maar het regende zo hard dat de processie niet uitging.

Het was goed vertoeven in de Lindendreef op die te koude ,nei-se avonden. Paula en Marcel,jullie worden nog vele jaren toe gewenst.• Marcel en Paula anno 1996 : nog vele jaren toegewenst.

FILATELIE, een aparte kijk op de wereld. Neem een abonnement.

Kredietkaarten van de postcheque: VISA en DINERS CLUB

de

Ir 03 - 31 4.55.04

moond


VANUIT HET STADHUIS... Gooit Hoogstraten 23 miljoen per jaar over de balk? Hoppa krijgt tegenwind in De Mosten Zoals verwacht heeft ook de gemeente Hoogstraten het contract met Iveka verlengd voor de volgende 18 jaar. Hiermee weet ze zich zeker van de distributie van elektriciteit, aardgas en TV-distributie en kan zij mee participeren in de produktie van elektriciteit door Electrabel, de privé-partner in de gemengde intercommunales. De vorige twee edities van de H. Maand hebben wij uitvoerig deze problematiek belicht, maar de eigenlijke beslissing was toen nog niet genomen. De oppositie had vurig gehoopt dat het gemeentebestuur een vergelijkende studie zou laten maken over de voorstellen en winstverdeling van enerzijds Iveka en anderzijds de VEM, de zuivere intercommunale die zich opwierp om gans het net van elektriciteitsverdeling over te nemen. Het college en de andere raadsleden gingen echter niet op dit voorstel in en keurden de verlenging van het contract meerderheid tegen minderheid goed. Daarmee kwam een einde aan een maandenlange discussie die overal in de Kempen gevoerd werd. Op uitzondering van Boechout, stemden alle andere vroeger aangesloten gemeenten uiteindelijk in met het voorstel van Iveka. 'Hiermee laat Hoogstraten minstens 23 miljoen frank extra per jaar aan haar neus voorbijgaan', reageert Agalev-raadslid VerhuIst. 'Onzin', antwoordt schepen Peerlinck, 'bij de VEM heeft men er voor een aantal cijfers gewoon met de pet naar gegooid. Een terugblik. Intussen dreigt er ook een geschil tussen de sportraad en de schepen van Sport Marcel Van Ammel over de overeenkomst die het gemeentebestuur aanging met de vzw Hoppa. Het feit dat Hoppa hierdoor de exclusiviteit verwerft voor het organiseren van een aantal buitensporten in het gemeentelijk recreatiedomein De Mosten zit heel wat leden van de sportraad dwars. Maar vooral ook dat noch de Gemeentelijke Sportraad, noch de Raad van Bestuur van het Gemeentelijke Sportcentrum betrokken werden in deze aangelegenheid of om advies gevraagd werd, heeft nogal wat kwaad bloed gezet. Zij moesten het zelfs uit de pers vernemen nadat de beslissing al gevallen was in de gemeenteraad.

Iveka of VEM? Zoals u zich wellicht herinnert, moest ook Hoogsiraten zich zoals de meeste Vlaamse gemeenten, voor eind april uitspreken over een mogelijke verlenging van het contract met de gemengde intercommunale voor de verdeling van elektriciteit in haar gemeente. Iveka, de intercommunale voor elektriciteitsvoorziening in de Kempen en het Antwerpse, leverde reeds stroom aan Hoogstraten vanaf 1980. Normaal gezien liep dit contract af in 1998. Doch de elektriciteitsproducent en tevens de privé-partner hij de distributie binnen de gemengde intercommunales, Electrabel, voelde wellicht cle hete adem van de Vrije Europese markt in haar nek. Om haar monopoliepositie 0 1) de Vlaamse markt veilig te stellen, had zij er belang bij zo snel mogelijk een nieuw contract af te sluiten om alzo de concurrentie de wind uit de zeilen te houden. Om het voor de gemeenten aantrekkelijker te maken, bood zij deze de kans

om voor de toekomst mee te participeren in de produktie van elektriciteit, waardoor op termijn de winstnlarges voor de aangesloten gemeenten aanzienlijk zouden stijgen. Juist deze monopoliepositie van Eleetrabel en de vermenging van produktie en distributie waren dc voedingsbodem voor heel wat fundamentele discussies over kostprijzen voor de verbruikers, winstmarges voor de genleenten, concentratie van kapitaal en macht en vooral ook over zuiniger en rationeel energieverbruik. Vooral de opkomst van de zuivere interconimunales zoals de VEM. de Vlaamse Energie- en Teledistributie Maatschappij, maakte het debat heel wat concreter. Zij wierpen zich immers op om gans het distributienet van de gemengde intercommunales over te nemen, wat voor de gemeenten op termijn een veel grotere winstmarge zou opleveren en waarin de aangesloten gemeenten meer inspraak zouden hebben. Een zuivere intercommunale bestaat immers enkel uit officiële instanties. Hier moet dus niet ge-

deeld worden met een privé-partner. Tot nu toe had Electrabel 53% van de aandelen in Iveka. Maar intussen is overal het verdikt gevallen en hebben de gemengde intercommunales voor de volgende 18 (!) jaar het laken naar zich toe getrokken... tenzij Europa nog van zich laat horen. In Hoogstraten probeerde Agalev tot het laatste moment nog het tij te doen keren. Voor een afgeladen raadzaal met vooral personeelsleden van Iveka maakte raadslid Verhulst een vergelijking tussen de voorwaarden en cijfers van Iveka en VEM. Maandenlang had de oppositie immers aangedrongen op een vergelijkende studie door een neutrale instantie, maar hierop had het college niet willen ingaan. Toen wij in onze vorige editie hierover berichtten, waren de cijfers van VEM nog niet binnen. Op 22 april luisterde de zaal geboeid naar de vergelijking die Agalev zelf maakte. Maar niet iedereen was overtuigd van de cijfers van VEM. Even meeluisteren.

Een totaal verschil van 700 miljoen? Uit al deze cijfers blijkt duidelijk dat de dividenden bij de VEM aanzienlijk hoger liggen dan bij Iveka. Dividenden zijn winstuitkeringen aan de gemeenten. Voor elektriciteit voorziet de VEM een dividend van 88.5 miljoen perjaar, Iveka daarentegen één van 60,5 miljoen. Voor gas scoort Iveka beter met 13,8 miljoen tegenover 9,9 miljoen bij VEM. Voor TV-distributie berekent VEM 16.1 miljoen tegenover 2,6 miljoen bij Iveka. Hierbij moet men er nog rekening mee houden dat bij VEM de gemeente op een periode van 20 jaar volledig eigenaar wordt van het net en dat de dividenden berekend zijn op berekening dat VEM in de loop van dat jaar de nodige leningen zou afbetalen voor 1120ste van deze lening. Agaiev vergeleek de dividend-uitkeringen van beide maatschappijen over een periode van 18 jaar en kwam tot de slotsom dat dit een totaal verschil van 415,2 miljoen frank voor de gemeentekas zou uitmaken. Vooral uitgaande van de cijfers van Iveka berekent Agalev wat deze eigendomsverwerving betekent in concrete cijfers. Voor elektriciteit: 163.425.000F Voor gas: 127.500.000 F (de gemeente is in 1994 voor 68,9% eigenaar van het max. aandeel (50%)) Voor TV-distributie: 41.000.000 F (totale waarde van het net is 46,2 mij. F., waarvan 4,42 mIj. F. gemeentelijk is) 1-let totaal verworven bezit na 20 jaar zou 331,925 miljoen F bedragen. Bij een aansluiting bij de VEM zou dit dus op een termijn van 18 jaar meer dan 700 miljoen verschil maken voor de gemeentekas. Wanneer men enkel maar rekening zou houden met de meeropbrengsten aan dividenden, zou dit per jaar 23 miljoen extra betekenen. Dit zou overeenkomen met 2% personenbelasting minder (1% op de personenbelasting is 2,3 mij.), ofwel 189 opcentiemen van de onroerende voorheffing minder (51 opcentiem 0V = 117.174F).


GEMEENTERAAD De burger zal er in ieder geval altijd het beste bij varen, aldus Verhuist.

elektriciteit 18 x 60,5 mij. =

Twijfels Schepen van FinanciĂŤn Peerlinck is schijnbaar de enige die zich eveneens in het cijfermateriaal verdiept heeft. Voor hem is het onbegrijpelijk dat raadslid VerhuIst deze cijfers van VEM 'zomaar klakkeloos' aanneemt. Samen met mensen van IKA (de intercommunale die voor de gemeenten de financieringen regelt binnen Iveka) en Iveka heeft hij de getallen van VEM bekeken. Hier is met de pet naar gegooid, meent hij. Mei tal van zaken is helemaal geen rekening gehouden en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de uit te keren dividenden. Hij geeft een hele lijst van elementen die niet in het voorstel verwerkt waren, zoals: de vergoeding voor de hoogspanning, de distributiekosten per klant, de aankoopprijs van de elektriciteit, de kostprijs voor de loskoppeling van het Iveka-net (5.5 mij.), de extra uitgaven voor de scheiding van de netten (13,3 mIj.), enz. Hierdoor zou volgens de mensen van Iveka en IKA de jaarlijkse dividenden van VEM terugvallen van 88,5 miljoen naar 43,8 miljoen. Raadshd Jansen heeft zijn licht gaan opsteken in Vosselaar (aangesloten bij VEM) en is er niet onder de indruk van teruggekomen. Voor hein is dit geenszins een voorbeeld van moderne energiedistributie met al die oude betonnen palen in het centrum. Raadslid Tackx wijst erop dat ook Nijlen, waarnaar in dc publikaties van VEM herhaaldelijk verwezen wordt, een heel ander gebied is dan Hoogstraten. Hier liggen de klanten verder uit elkaar, daar waar ze in Nijlen meer gecentrali-

VEM

iveka

18 x 88,5 mij. =

1.593 miljard F

18 x 13,8 mij. = 248,4 miljoen F

18 x 9,8 mij. =

174,4 miljoen F

TV-distributie 18 x 2.6 mij. =

46,8 miljoen F

18 x 1,67 mij. = 30,06 miljoen F

totaal

1 .384,2 miljoen F

totaal verschil

415,2 miljoen F + volledige eigendom van het net.

1,089 miljard F

aardgas

seerd zijn. Begrijpelijk dat daar de winstmarges hoger uitvallen. Buiten de opmerkingen van deze raadsleden, die beiden zetelen in diverse bestuursorganen van Iveka als afgevaardigden van de gemeente Hoogstraten, is het verder erg stil in dc raadzaal. Enkel raadslid Blockx doet nog een poging met een oproep op het gezond verstand te midden vaii deze berg getallen. 'Alles heeft zijn prijs. Maar de keuze moet ook subjectief onderbouwd worden.' Raadslid VerhuIst is er volledig mee akkoord dat al deze cijfers niet klakkeloos moeten aangenomen worden. U gelooft mij niet, u gelooft de VEM niet, maar blijkbaar Iveka wel. Wij zijn niet voor of tegen VEM of Iveka. Wij hebben alleen maar telkens gevraagd om een neutrale instantie met kennis van zaken een objectieve vergelijkende studie te laten maken. Wij hebben zelfs voorgesteld aan beide maatschappijen

1.799,4 miljoen F

dat zij de kosten van deze studie op zich zouden nemen. VEM heeft onmiddellijk geantwoord dat zij bereid zijn de lasten hiervan op zich te nemen tot 300.000 F. indien zij als winnaar uit de bus zouden komen. Iveka heeft niet geantwoord. Wij hebben de burgemeester gevraagd hier vanavond beide partijen uit te nodigen. Dit is niet gebeurd. Daarom hebben wij ze zelf vanmorgen nog uitgenodigd. Misschien kuntien wij straks even schorsen om op de gestelde vragen te laten beantwoorden. Het gaat hier tenslotte over het geld van de burger. Voor de nieuwe bejaardenwoningen in Meersel-Dreef zijn we wel 4 maal bijeen geweest en konden we bij wijze van spreken adviezen geven over de kleur van de tegeltjes, de tapis-plain enz. Hier gaat het over een bedrag van 700 miljoen meer of minder voor de gemeentekas, en daarover heeft nog geen enkele commissie zich gebogen!'

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

; oongarnerj

1.

IiYiTrEi 00

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Tel. 031314 48 47

1 B16 1!E1

SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

1 39a


GEMEENTERAAD Agalev wijst er verder nog op dat buiten het financiĂŤle aspect VEM ook beter scoort in verband met rationeel energieverbruik en zich democratischer opstelt dan Iveka. Tenslotte blijkt de dienstverlening bij VEM niet slechter dan bij Iveka.

VEM naar af Hoezeer de oppositie ook aandringt om alsnog de beslissing uit te stellen en een ultieme oproep doet om een vergelijkende studie te laten opmaken, het college laat zich niet vermurwen. Een tijdelijke schorsing van de zitting om de afgevaardigden van beide maatschappijen de mogelijkheid te geven nog enkele vragen te beantwoorden, wordt evenmin overwogen. De burgemeester laat overgaan tot de stemming over de vier punten die hierbij aan bod komen, ni. de statutenwijzigingen en de verlenging van de contracten met Iveka en IKA en de verwerving van de aandelen van Electrabel en Distrigas. De meerderheidspartijen CVP en KVB keuren deze voorstellen goed. De oppositiepartij Agalev stemt tegen. Als verantwoording voor deze neen-stem vraagt zij de volgende argumentatie mee op te nemen: er is geen vergelijkende studie gemaakt en het college heeft alles gedaan om het VEM onmogelijk te maken een bod te doen.

Hoppa en De Mosten Vorige maand sloot het gemeentebestuur van Hoogstraten een overeenkomst af met de vzw Hoppa om in het recreatiedoniein De Mosten een animatieproject te organiseren. Tegen een jaarlijkse huurprijs van 50.000 F krijgt Hoppa de exclusieve Organisatie in handen van een aantal buitensport-activiteiten zoals mountainbike, boogschieten, oriĂŤntatieloop, touwenparcours, survival-run en vlottehouwtocht. Ook watersporten zoals roeien, zeilen en windsurfen op de grote vijver vallen onder het contract. Het aanbieden van een breder gamma van sportactiviteiten en georganiseerde dagpakketten zal wellicht de aantrekkelijkheid van De Mosten verhogen, voornamelijk buiten de drukkere zomermaanden. Toch is niet iedereen gelukkig met deze overeenkomsten nog minder met de manier waarop ze tot stand is gekomen. Een eerste belangrijk punt van kritiek is de exclusiviteit. Door dit contract krijgt Hoppa immers het alleenrecht om de bovengenoemde activiteiten te organiseren. Elke vereniging, elke school of elke groep die een activiteit plant in De Mosten, hetzij in de zwemvij ver, de visvijver of in de omliggende bossen, moet bij Hoppa aankloppen. Het contract vermeldt immers duidelijk dat de ter beschikking gestelde accommodatie uitsluitend gebruikt mag worden door sportbeoefenaars die onder begeleiding staan van Hoppa. Eigen initiatief en organisatie is hierdoor dus uitgesloten. Hoppa zorgt wel voor materiaal en begeleiding, maar er moet dan natuurlijk wel boter bij de vis. Dit ervaarden reeds enkele Hoogstraatse scholen die, naarjaarlijkse traditie, hun sportdag wilden organiseren in De Mosten. Waarde vorige jaren alles zelf georganiseerd werd en de prijzen voor de leerlingen hierdoor zo schappelijk mogelijk werden gehouden, wordt men nu geconfronteerd met heel andere bedragen. Voor een groep tot 15 personen betaalt men 9000F of 600F per persoon. Grotere groepen betalen uiteraard minder. 10

Ei k

Schepen Van Ammel lanceert nieuwe rage in de mosten.

Garage F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagen * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD "VEILIGHEID EERST. "EERST IN VEILIGHEID"

...

145a


Wij illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Vito Hoogstraten organiseert naar jaarlijkse gewoonte haar sportdag voor de eerste jaren in De Mosten. Vorig jaar trokken een 150 leerlingen met de fiets naar Meer en vulden de dag met oriëntatielopen, kayakvaren op de grote vijver, minigolf en Pit-patspel. Hiervoor betaalden de leerlingen 160 F per persoon en iedereen had een prima sportdag gehad. Dit jaar was men evenwel verplicht het pakket van Hoppa aan te nemen, met als gevolg dat elke leerling uiteindelijk 465 F moest neertellen (380F Hoppa, 35F drank, 50F voor minigolfen pit-pat). Wat gebeurt er als de leerlingen van onze gemeentelijke lagere scholen een dagje Mosten doen? Ook de l-loogstraatse Reddersclub, die als het ware kind aan buis is op De Mosten, is op die manier reeds in aanvaring gekomen met de nieuwe organisatoren. Een andere belangrijke kritiek komt uit de hoek van de Hoogstraatse Sportraad. Tal van leden pikken het niet dat een dergelijke overeenkomst zomaar afgesloten wordt zonder het advies, meer zelfs, zonder het medeweten van de sportraad. Velen hoorden hiervan pas toen de beslissing in de gemeenteraad al genomen was. In de laatste vergadering wuifde schepen van sport Marcel Van Ammel echter alle opmerkingen en bedenkingen weg. Toch is het aan te voelen dat tal van leden van de sportraad het hier niet bij zullen laten. 'Als wij alleen maar goed zijn om de stratenloop mee te organiseren en voor zulke belangrijke beslissingen zelfs nog niet om advies gevraagd worden, laat staan erover ingelicht worden, dan hoeft het voor ons niet meer', konden wij zelfs hier en daar al opvangen. Ook in de Raad van Bestuur van het Sportcentrum werd met geen woord gerept over deze overeenkomst. Dit gemeentelijk adviesorgaan werd op geen enkele manier geraadpleegd in deze zaak. Dat doet dan ook vragen rijzen naar de geldigheid van deze gemeenteraadsbeslissing. Gemeenteraadslid Jan Fret, tevens lid van beide sportadviesraden, heeft de zaak alvast aangekaart bij de gouverneur van de provincie. Op de gemeenteraadszitting van eind april had dit raadslid tal van bedenkingen en vragen over dit exclusief contract met Hoppa. Doch noch de burgemeester noch schepen Van Ammel wensten hierop in te gaan. De beide meerderheidspartijen keurden vervolgens de overeenkomst goed. Een kleine greep uit de talrijke vragen die op deze manier onbeantwoord bleven: Door de hantering van de exctusiviteit voor één bepaalde organisatie worden andere initiatieven totaal onmogelijk gemaakt. Wat als bepaalde organisaties zoals bv. Bloso Sporta, VWW, enz. activiteiten zouden willen inrichten? Wat als lokale verenigingen, actief in de genoemde sporten, iets willen inrichten? Is het normaal dat het gemeentebestuur, die eigenaar is van de accommodatie, op die manier alle rechten uit handen geeft? - Zoals het in het contract geformuleerd staat, kunnen alleen sportbeoefenaars die onder begeleiding staan van Hoppa, gebruik maken van de accommodatie voor het beoefenen van genoemde sporten. Wat dan met de individuele mountainbiker, roeier, zeiler, surfer? Het antwoord is nu zelfs al aan de gouverneur.•

ZILVER VOOR BURGEMEESTER VAN APEREN Arnold Van Aperen is dit jaar al 25 jaar actief in de politiek. In 1971 startte hij als dertigjarige eerste schepen van Meer. Hierna werd hij achtereenvolgens provincieraadslid, OCMW-voorzitter, senator en burgemeester van Hoogstraten. Momenteel is hij nog steeds burgemeester en tegelijk Vlaams volksvertegenwoordiger. Enkele familieleden en vrienden van de burgemeester hebben het initiatief genomen om dit zilveren jubileum te vieren. Deze viering gebeurt - in overeenstemming met de aard van onze burgemeester - op eenvoudige en volkse manier. Het programma van zaterdag 29juni - 18 u: dankviering in de parochiekerk van Meer - 19 u: optocht van de kerk naar de veilinghallen

- 19.30 u: receptie en feestzitting met toespraken van Jos Brosens (ex-voorzitter OCMW), Karel Pauwels (fractieleider KVB in de gemeenteraad) en Herman De Croo (voorzitter van de VLD). - 21 u: Volksbal met de Wireris. (Wie aan de receptie wil deelnemen, dient vooraf te verwittigen: M. Van Aperen, Meerleseweg 16, tel. 315.90.41). Op vraag van de burgemeester worden er geen bloemen of geschenken verwacht. Wie hem met een attentie wil verrassen. kan dat doen door een gift te storten op het Fonds Mindervaliden 1-Ioogstraten. Deze bijdragen zullen aangewend worden om een PROJECT ZELFSTANDIG WONEN VOOR GEHANDICAPTEN te helpen financieren, d.i. een huis in Hoogstraten waar minder-validen onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Ongevallen

Hooper uit Chaam met zijn auto tegen een hindernis aan de Beemden 18 te Minderhout. Er was stoffelijke schade. Te Meer aan de Meerleseweg botste woensdag 8 mei om 13.20 uur de auto bestuurd door Elisabeth Verheyen, Chaamseweg 65 te Meerle, met de auto bestuurd door Jaak Bevers (7lj), Meerleseweg 98 te Meer. Elisabeth Verheyen werd licht gekwetst. Ook de inzittenden in de tweede wagen, Stijn Verbunt (7j) en Lilian Verbunt (lOj) werden licht gekwetst.

Aan het kruispunt Langenberg/Grote Plaats te Wortel gebeurde dinsdag 9 april om 19.15 uur een ongeval waarbij drie wagens werden betrokken. De auto bestuurd door Wim Van Den Heuvel (19j), Bergenstraat 19 te Minderhout, werd zwaar beschadigd. De tweede auto werd bestuurd door Katrin Desrnedt (18j), Blauwbossen 9 te Minderhout. Zij werd licht gekwetst. De derde wagen, een vrachtwagen, werd bestuurd door Ene Bols uit Turnhout. Hij werd eveneens licht gekwetst. Zaterdag 13 april om 14.40 uur botste aan de Gelmelstraat de auto bestuurd door Ludo Leenaerts, Langenberg te Wortel, met de auto bestuurd door Martin Hendriks, Lokbosstraat 5 te Meer. Er was blikschade. Zondag 21 april om 11.30 uur werd aan het kruispunt Sint Jozef en Stevennekes een fietsertje Sylke Lenders (8j), Stevennekes 122, aangereden door een auto. Het kind werd licht gekwetst. Zaterdag 27 april om 03.50 uur reed Pau T

Donderdag 16 mei om 18.30 uur kwam aan de Hemelrijkstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Gert Van Dijck (20j), Sint Lenaartsweg 154 te Wuustwezel, terecht tegen een boom. Gert Van Dijck overleefde de klap niet. Drie inzittenden, eveneens uit Wuustwezel, werden zwaar gewond. Jan Vermeiren (1 9j), Neervenstraat 95, werd naar het St. Elisabethziekenhuis van Turnhout overgebracht. Sofie Matheussen (16j). Rerum Novarumlaan 35 en Benny Antonissen (17j), Leemstraat 2, werden overgebracht naar het St. Jozefziekenhuis te Turnhout. •

U daar bij Widar? Nogal wat bezoekers vinden ieder jaar weer de weg naar Widar in Merksplas ter gelegenheid van de opendeurdag. Dit keer heeft deze plaats op zondagnamiddag 2 juni. Men kan er kennis maken met de werking van deze leefgemeenschap in de huizen Widar en Landvidi. In de Schuur aan het Bergsken worden bovendien werkplaatsen opengesteld. Widar biedt momenteel nog plaats voor 17 volwassen gehandicapten, binnen enkele jaren moeten dat er 40 zijn. Widar biedt een bezigheidstehuis voor volwassen gehandicapten met een matige tot ernstige verstandelijke stoornis. Ze leven er in kleine woonkernen in de twee huizen. Een familie bestaat uit een medewerkersgezin met de eigen kinderen, enkele begeleiders en zeven of acht bewoners. Samen-leven en samen-werken zijn de hoofdzaak. De pedagogische benadering is gebaseerd op het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Widar beschikt over 8 hectare grond waarop 2 huizen staan. Binnen enkele jaren plant men de bouw van nog eens 3 huizen. Als heel dit bouwproject is afgerond. zal men er beschikken over infrastructuur voor 40 bewoners: vijf huizen en vier werkplaatsen. De opendeurdag biedt een waaier van activiteiten in de huizen Widar en Landvidi en de Schuur. Om 14 uur brengt clown Antoon een speciale voorstelling. Jan Borghs geeft om 15

uur een voordracht over land- en tuinbouw als middel tot therapie. Om 16 uur vertelt Daisy in de woonkamer van Landvidi een verhaal. Om 14 en 16 uur zijn er in beide huizen rondleidingen. Bezoekers kunnen gebruik maken van een huifkar voor de verplaatsing. In de Schuur zijn er een dia- en fotostand. een Widarspel, boekenstand, winkel en grabbelton. Op Widar zelf vindt men de weverij en de bakkerij. Op Landvidi wordt er geschminkt, verder is er een schilderijententoonstelling. In de cafetaria's komt de inwendige mens aan zijn trekken. (mdl) E

Opendeurdag vzw Widar op 2juni van 13 tot 20 uur. Widar vindt u op Lipseinde 43 tussen Merksplas en Zondereigen. Landvidi, Acaciaweg 6 en de Schuur, Bergs. ken 7 liggen vlakbij. Meer inlichtingen: tel. 031314.63.44.46.0 11


Neel Brosens, hondentrainer

't Is van den hond De hond is 's inensens beste vriend, dat is wel duidelijk. Sommigen hebben een hondje als troeteldier. Weer anderen nemen een hond ter complementering van een gelukkig gezin. Daarvoor is een gehoorzaamheidstraining voldoende, hoewel velen zelfs dat vergeten. Maar er zijn er ook die een hond hebben als waker en afschrikmiddel. Deze laatste soort vraagt echter om een gedegen opleiding ter compensatie van zijn mogelijke dreiging. In 1978 richtte Jos Jansen uit de Heuveistraat 'VRIJ HOOGSTRATEN' op, een opleidingsclub voor waakhonden. 'Vrij Hoogstraten' is een eenvoudige naam tussen hoogstandjes als: De Ernstige Hond (Lier), Veedrij vers (Herenthout), De Moedige Bijters (Paal), Door Wilskracht Sterk (Ingelmunster), De Moedige Keffers (Hulst),... De club telt een 50-tal leden en er worden een 10tal honden opgeleid. Eén van de actiefste leden isNEEL BROSENS uit Minderhout, die er naast de opleiding van zijn eigen hond ook de rol van 'apache' of aanvaisman speelt.

Koeizeel 'Ik ben heel toevallig bij deze hobby aanbeland in 1973. Ik werkte toen hij Jaak De Gruyter en enkele collega's hielden zich bezig met hondentraining. Op een keer komt iemand van hen bij ons op de boerderij, ik woonde toen nog thuis, en die zei: 'die hond ziet er bekwaam uit. Ge zoudt eens moeten proberen wat hij waard is'. Ik de zondag daarop met een 'koeizeel' rond zijn nek naar de training en het beest deed het voortreffelijk. En meteen was ik door de microbe gebeten. Het was nochtans maar een kruising tussen een Duitse en een Mechelse scheper.

4jaaren reeds 'afgeschreven': hij bijt niet straf genoeg. Daarom werkt Neel momenteel met de 1 jaar jonge Hypocrate (die Yorik wordt genoemd in familieverband). Hypocrate werd gekweekt door Jos Jansen en heeft nobele voorouders. 'Ik ben met zijn opleiding begonnen toen hij slechts 6 maand was. Dat is eigenlijk te vroeg. De meesten beginnen slechts op 1 jaar. Het gevaar zit er in dat ik me te rap zal laten verleiden tot wedstrijden. Het is een ontzettend bekwaam beest.' Die wedstrijden zijn natuurlijk het doel van de opleiding. Er zijn 3 categorieën. Aan elke wedstrijd mogen maximum 20 honden deelnemen. Daarom is het iaah om reeds in januari in te

.pacIic Neel

Bro,en.s daat Je hond uit. De

jury kijkt toe. ter!) heen kraffelen. Over een haag en een kuil springen. Allerlei dingen 'apporteren'. Kortom, hij moet bekwaam zijn. Voor al deze kunstjes oordeelt een bekwame en daarvoor opgeleide jury en geeft punten.

Apache Maar het belangrijkste waarop de hond getest wordt, is zijn hulp bij het in bedwang houden van belagers. Op een eenvoudig fluitsignaal (of stem) moet de hond fijnzinnig reageren door 'de vijand' te zoeken (en te vinden liefst! )en hem al dan niet met een beet of een 'stomp' in bedwang

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS Hvpocrate, de belofte en V Berre, de afgeschrevene, kijken elkaar afgunstig aan. Dat blijkt inderdaad een handicap, want voor de opleiding komen blijkbaar alleen Mechelse schepers in aanmerking en dan alleen nog maar reuen. Net als in de duivensport zijn de voorouders belangrijk bij de keuze van een geschikte hond die altijd raszuiver is. Momenteel heeft Neel twee honden. Eén daarvan, Vberre genaamd (eigenlijk Bene, maar dat jaar moesten de namen met een V beginnen), is 12

schrijven voor de wedstrijden in de loop van dat jaar. Tijdens zo'n wedstrijd wordt de hond getest op allerlei vaardigheden. Hij moet 1 minuut 'down' kunnen blijven liggen. Hij moet voedsel weigeren van vreemden (om vergiftiging le vermijden). Hij moet een houten blokje, dat de baas zijn geurtje draagt, kunnen onderscheiden van andere op zicht gelijke blokjes. Hij moet over een hoge omheining (2.30 me-

11000 GARAGE HOGA B.VIBIA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


te houden. Ook op de manier van bijten worden punten toegekend ( diepe beet, oppervlakkige beet, al of niet moeten herbijten, ). Ook moet de hond een aanval van zijn baasjes' belager kunnen onderscheiden van een handdruk of een omhelzing en gepast reageren. Om te oefenen en voor de wedstrijden is er natuurlijk een 'belager' of 'vijand' nodig. Dat is de 'aanvalsman' of in de volksmond 'apache'. Eén keer per jaar richt Vrij Hoogstraten de wedstrijd in. Daarvoor wordt door de club een apache geleverd. En die man is Neel Brosens. de enige gediplomeerde aanvalsman in Hoogstraten. Wie niet beter weet zou denken dat er een vogelschrik op het terrein komt. Maar deze hoogwaardige beschermende kledij (18.000 fr.) is uiteraard nodig om een serieuze hondenbeet te doorstaan. Bij koude dagen is het stroeve pak nog te verdragen maar bij zomerdag kan het een ware marteling zijn. Om aanvalsinan te worden heeft Neel les gevolgd. En dat is wel nodig. Een goede aanvalsman moet vooral eerlijk zijn. Dat wil zeggen, hij moet elke hond op een precies evenwaardige manier uitdagen of afslaan. En dat is niet altijd evident omdat elke hond uiteraard ook een verschillend karakter heeft. 'Schrijfmaarop dat Neel een hele goeie aanvalsman is', wordt mij langs de lijn bezworen. Tijdens de wedstrijd mag ik getuige zijn van een reeks gevaarlijke aanvallen van bijtgrage en van glimmende tanden voorziene Mechelaars. Ik zou ze niet graag op straat tegenkomen. 'Niet waar', verzekert de omgeving mij. 'deze honden zijn veel minder gevaarlijk dan de eerste cle beste huishond. Zij weten veel beter wanneer ze, en vooral wanneer ze niet, mogen bijten.' ...

Mariapolis in Hoogstraten De jaarlijkse bezinnings-Mariapolis eindigde zondagmiddag 14 april op het Spijker in een stralend lenteweertje; wat goed weergaf wat de algemene sfeer was geworden van deze Mariapolis. Zowat 850 deelnemers gaven present, waaronder enkele tientallen voor de eerste keer. Een echtpaar vierde haar 38ste Mariapolis, de FOCOLARE beweging is inderdaad sinds 1958 present in ons land. Was het louter omdat het heden bijna automatisch het verleden uit onze geheugenbestanden wegveegt? Allicht niet. Heeft het thema ermee te maken? 'Vertel het aan iedereen: God houdt onmetelijk veel van jou?' Toch wel een gewaagde titel, maar het hielp inderdaad de kern van het evangelie in het vizier te krijgen! Zonder dat de rauwe werkelijkheid van ons huidig tijdbestek erdoor onder tafel werd geveegd. Onder de deelnemers waren heel zeker genoeg mensen die de drama's van onze tijd heel bewust onder ogen zien of aan den lijve ondervinden. Ik denk aan enkele aanwezige Rwaudezen en Burundezen. Of ambtenaren die zware verantwoordelijkheden torsen in het wegwerken van onze nationale schuld. Mariapolieten die

interreligieuze dialoog met boeddhisten en joden binnen de Focolarebeweging. Ronduit indrukwekkend was dc morgensessie van zaterdag waarop een achttal vrijwilligers vertelden hoe ze de focolare-idealen in hun beroepswereld of in het wijkleven of de parochie waar proberen te maken. Hun droom: het leven van de eerste christenen opnieuw waar te maken op het einde van de twintigste eeuw: ze waren één van hart en één van ziel en brachten hun overvloed in gemeenschap. Ter illustratie vertelden ze zo ook hoe ze een niet-gouvernementele organisatie hadden opgezet in Luxemburg en erin geslaagd waren enkele micro-projecten te steunen in de Derde Wereld, of diverse volgeladen camions richting

Tweede kans Na hun carrière als wedstrijdhond beginnen sommige honden een tweede leven als begeleidingshond bij bewakingsfirma's of als politiehond. Eigenaardig genoeg zijn het net de slechte bijters die het meest gegeerd zijn voor een tweede carrière. Bedragen van 40.000 fr en meer worden er voor betaald. Voor de echte topkiasse van wedstrijdhonden worden soms bedragen in de honderdduizenden betaald. In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, is de gewenning aan de nieuwe baas een kwestie van slechts enkele dagen. Net als in de paardenof duivensport bespaart het de nieuwe eigenaar de opleiding of deskundige selectie en kan hij meteen met zijn paradehond aan de slag. Tevens kan de kweek hem vele duizenden opbrengen. (Er wordt 5.000 fr en meer betaald voor 'een sprong') Nochtans is hondenopleiding zelf niet echt een dure sport. Een goede hond, met papieren, kost niet meer dan een andere hond. Voor de verzekering van 500 fr per jaar hoeft u het ook niet te laten. En eten moet een andere hond ook. Daarom wensen wij Hypocrate (Yorik) Brosens een mooie carrière als moedige hond. En Neel (apache) Brosens wensen we niet te veel gaten in zijn pak.•

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tet. + fax: 031314.55.04

Het doet er niet toe of je jong of oud bent, arm of rijk, godsdienstig of niet, de Focolarebeweging staat open voor iedereen. Mariapolis is een ontmoetingsplaats voor heel veel verschillende mensen. met hun dynamiek en middelgroot bedrijf helpen groeien of het beheer van grote ziekenhuizen en scholen op hun schouders dragen, of gewoon de goede geest van een parochie of een syndicaat helpen schragen. Of clie andere Mariapoliet die uitgroeide boven een verleden van banditisme en vierde wereld-toestanden en nu, bij zijn tiende Mariapolis, bekende dat hij zich nooit zo gelukkig gevoeld had. Een soort discrete maar warme vreugde was misschien de hoofdtoon bij vele deelnemers. Ze vertelden van hun rijke uitwisselingen in de kleine groepen in de vroege namiddag. Bisschop Schuers ging vrijdagmiddag voor in de eucharistieviering en kardinaal Danneels had zijn hartelijke groeten aan alle Mariapolieten laten overbrengen. Een stukje levendige Kerk konden de deelnemers ervaren gedurende de ganse Mariapolis. Een Afrikaanse student die volgendjaar in een religieuze orde binnen denkt te treden, sprak over zijn ontdekking in de Mariapolis van de vrouw in de Kerk, en hoe iemand als Chiara Lubich hem een essentiële dimensie in zijn bestaan helpt te ontwikkelen. Een politiek vluchtelinge gaf als indruk dat ze eigenlijk dacht maar eventjes te blijven omdat ze niemand echt kende, terwijl ze uiteindelijk een echte familie gevonden bleek te hebben. Een ander moment werd besteed aan de verrassende en veelbelovende ontwikkelingen in de

ex-Joegoslavië te krijgen. Maar allerlei thema's kwamen bij hen aan bod: de thuiswerkende moeder die vanuit een intens gezinsleven een parochie helpt dynamiseren maar ook met haar echtgenoot een hele reeks vreemde studentengezinnen opvangt, terwijl ze om de veertien dagen een kleine kern van vrijwilligers animeert. De handarbeider, de personeelsdirecteur, de jonge moeder met twee kinderen, enz. Een oudere religieus was onder de indruk van dit fris getuigenis: 'als moderne leken zo leven, bidden en beminnen, dan is de toekomst van de christenen verzekerd, wat ook het lot van de religieuzen zal zijn'. De Mariapolis was drie dagen de ruimte waarin een sereen stuk Godsvolk zijn beste leven deelde met elkaar, vierde, zong en als in een laboratorium-situatie de warmte van Gods liefde onder het vergrootglas kon leggen. De wereld buiten dc Mariapolis was niet stil blijven staan maar de zon die de mariapolieten uitgeleide deed, was voor meer dan één een prettig knipoogje als uitsmijter van een rijke gezamenlijke en ook innerlijke ervaring die niemand de deelnemers meer kan ontnemen. (B.C.)

Meer inlichtingen over de Focolare-Beweging: Fam. Lievens, P. Declerckstraat 20 te Wortel, tel. 031314.87.09.


Vijf zakken op de foor, of waren het er zes?

Spilzakken op H. Bloed? Da zennek (nog ni) vergeten! Hoewel de Hoogstratenaar nu niet direkt bekend staat als een flamboyant feestvierder, blijft H. Bloed, met zijn processie en zijn kermis, hèt hoogtepunt van het jaar. Toch missen we nu al tien jaren (of zijn het er negen?) dat beetje extra kleur, de afwerking, the final touch, het zout in de soep, zeg maar. Want, laten we eerlijk zijn, wat H. Bloed, naast processie en kermis, tot vèèr tien jaren nog te bieden had, zag en hoorde men nergens meer! Velen kwamen van heinde en verre, en niet alleen voor de processie. Neen, in Hoogstraten, daar was toch nog wat extra's te beleven... Maar..., de tijden veranderen, en ook hier betekende dat niet noodzakelijk een vooruitgang.

't Zen zakken, spilzakken... Wat missen onze jongsten (en wij) nu zozeer op H. Bloed? Wel! Dat groepje ongeregeld natuur lijk dat zich DE SPILZAK KEN noemde. Want hoeveel Hoogstratenaren en bedevaarders keken niet uit naar die kleurrijke animatie, voor en na de processie? Datjaarlijkse weerzien met die straatmuzikanten, die zich daar als vissen in het water voelden, midden op de Vrijheid, tussen draairnolens, rupsen en smoutebollenkramen; het werd voor velen een must. Voor de steeds maar aangroeiende groep toehoorders hoorde het er gewoon bij. Dat eindigde dan meestal, tevreden huiswaarts kerend met één of ander

L

'liekesbiad' of (en vooral) met een plaatje van de groep in de sjakosch. Thuis werd er dan onder het nuttigen van de 'frikadellen en de krieken' een paar keer geluisterd om vervolgens onder het sluiven en pletten van de aardbeien al mee te brullen met 'd'eirbisme van Hoogstraten' of "t Warm water af Meer!' Dat waren nog eens tijden...

Een pintje bier. De Spilzakken ontstonden in '72 (of was het nu '71?). Vanuit de plaatselijke jeugdclub 'De Tinnen Pot' ontstond het idee om als straatzangers wat extra geld te gaan verdienen tijdens de jaarlijkse H. Bloedkermis, omdat pinten pakken tenslotte ook betaald moest worden. De groep bestond eerst uit Guy Swaegers, Gie Martens, Marth Huet, Sjarel Huet en Sjorrel Hofkens (juist ja, meester Hofkens) en Marcella van Piet-Jan. Om aan de kost te komen werd er dan rond gegaan met 'den hoed'. Er kwamen en gingen groepsleden, tot er uiteindelijk een vaste kern overbleef: Jef Martens, Gie Martens, Karel Huet, Karel Hofkens en Jan Cioes.

Over liefdes en van ander moordverhalen In den beginne bestond het repertoire van de Spilzakken volledig uit oude volkslledjes, doch al snel gingen Jef en Gie Martens zelf aan 't schrijven en musiceren. En waar het eerst nog wat braafjes klonk van 'Jan zocht een meisje', veranderde dat al snel in 'Pas op veur schoon vrouwen!', 'De Scheve', 'Roddel', enz. Aan inspiratie was er geen gebrek en dat leverde enkele plaatselijke hits op, die telkens op H. Bloed werden uitgebracht op single (een klein, zwart, vinyl plaatje, m'n beste Kevin). Zo werden 'De moord in de Muzementen', 'Eirbisme van Hoogstraten', of 't Warm water af Meer' ondertussen zodanig bekend, dat zij stilaan kunnen beschouwd worden als Hoogstraats cultureel erfgoed.

De Spilzakken op CD De tijden veranderden. De Spilzakken verdwenen in '85 (of was het '86?) van de foor en het land werd heel triestig, de lucht donkergrijs! Vinylplaten werden omgedoopt tot handige kleiduiven of frisbics en de pick-up belandde op zolder want alles moest digitaal en zo werd CD een feit. Op bruiloften en groepsreizen werd nog wel gezongen van 'En we zijn van hoogstraten...', maar je moest al een plaatselijke radiozender beluisteren om nog eens te genie-

uw kappersteam waar haarkappen een kunst

is.N

mode... :Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

14


Verkooppunten CD Spilzakken Hoogstraten: - Music-Inn (Danny Brosens) Vrijheid 146 - Van den Abeele-Dries, Vrijheid 159 - Kiosk, Vrijheid 112 - Café De Gelmel, Gelmeistraat 14

Wortel: 't Worteltje, Langenberg 7a Minderhout: Meijan, Minderhoutdorp 31 Meer: Mick-Shop, Meerdorp 1 en Café 't Fortuin,

bvba 1 er

%(aflt00

Jafl59ets

7 .232

OOGS

GP'

Meerdorp 13

Meerle: 't Winkeltje, Meerledorp 2 Meersel-Dreef: Bogers-Van Berkel, Dreef 73-75 ten van uw geliefde Spilzakkenplaat. De plaatjes werden een 'collectorsitem' en een volledige reeks van zeven singles kan u misschien binnen enkele jaren (of zijn het er 100?) een riant pensioen bezorgen. Voor de minder fortuinlijken werd, nu na tien jaren (of zijn het er elf?), eindelijk een CD uitgebracht waarop alle eerder verschenen nummers van de Spilzakken werden verzameld. Het wordt een unieke CD met veertien liedjes en een mooi, verzorgd tekstboekje, gestoffeerd met foto's van de groep. Doordat de nummers in min of meer chronologische volgorde te horen zijn op de CD, biedt dat de luisteraar meteen ook een goed beeld over de evolutie van de Spilzakken gedurende die jaren. Opgelet echter, de CD's worden slechts éénmalig èn in een beperkte oplage geperst. Lopen dus naar die winkels of je komt hopeloos te laat.

Waar, wanneer en wat moet dat grapke kosten? Ongeveer één week voor H. Bloed, op het moment dat de kramen beginnen op te stellen, zal de CD in de winkels verschijnen. Uiteraard vind je het kleinood in de plaatselijke platenzaak, maar ook in een aantal café's en buurtwinkels. Deze verkoopruimten zullen herkenbaar zijn aan een duidelijke affiche van de Spilzakken op hun uitstalraam of in de winkel. Ook op de zondagse 'Meermarkt' en op H. Bloed zal het kleinood te koop worden aangeboden. Voor de prijs hoefje 't alvast niet te laten. Voor 600 frankskes haal je vijf (of waren het er zes) Spilzakken in huis en veertien onvervalste, Hoogstraatse tophits.

spW' IL

Wij

lfspra ak

ver0

3143 7.88

Fl

De Spilzakken weer op de foor? Naar aanleiding van onze vraag of de hoopgevende geruchten over een wederoptreden van de Spilzakken op waarheid berusten, ontving onze redactie een fax van cle heren, met dc melding: RODDEL!!?

E 15


TRIBUNE

;;T

De rubriek die u schrijft

T12

Het contract met Iveka in de gemeenteraad verlengd voor de volgende 18 jaar Meerderheid tegen minderheid werd in de gemeenteraad van april de verlenging van het contract met Iveka goedgekeurd. Ondanks het feit dat VEM betere financiële voorwaarden bood, koos de meerderheid voor IVEKA. Volgens hen vertelt VEM alleen maar leugens, en IVEKA alleen maar onloochenbare waarheden. Wij vroegen de voorstellen van beide maatschappijen door een onafhankelijke deskundige te laten bestuderen. Dit kon en mocht niet. Het zou immers anders kunnen uitvallen... En ja als je met 21 leden van de meerderheid roept dat je gelijk hebt, (tegenover 4 leden van de minderheid, die proberen argumenten aan te brengen), dan hebben die 21 toch gelijk. Zegde raadslid Herman Verlinden, ACW-er, niet meermaals: 'Het komt er niet op aan gelijk te hebben, maar gelijk te krijgen.' Ziezo, burger, nu weet je het weer. We willen er niet langer over zeuren, dat haalt toch niet uit. We geven de meerderheid alleen nog enkele nuttige tips mee voor een voor de volgende jaren. * Schreeuw vooral van de daken dat er een nieuwe democratischer wind waait met dit college. Roep vooral meermaals commissies bijeen als het gaat over de ramen en deuren van enkele bejaardenwoningen in Meersel-Dreef, of de vorm en de plaats van terrassen op de Vrijheid, maar doe je eigen goesting en alleen je eigen goesting als het gaat over miljoenencontracten van lange duur. 2* Laat dure studies maken over nutteloze zaken en projecten, waarvan iedereen op voorhand weet dat ze er niet zullen of kunnen komen. (zwembad kostprijs 1 mii., herinrichting van de Vrijheid: kostprijs 1,5 mil.) Maar weiger gratis studies, die de gemeentekas miljoenen franken kunnen opbrengen. (NB De VEM was bereid een studie door onafhankelijke experts over het electriciteitsdossier te betalen. Maar de meerderheid vond dit ongepast.) 3* Gooi vandaag, zonder nadenken, de kans overboord om meer geld voor de burger uit de electriciteitsverdeling te halen en zo de belastingen te kunnen verminderen. Maar speel daarna verder de goede huisvader, die elke frank in twee bijt, en wijs dan ook consequent alle voorstellen van de oppositie en de dorpsraden van de hand niet het argument dat er geen geld is. 4* Verkondig als goede VLD-er dat je voorstander bent van de vrije markt. Schaar je zelfs (als je aanwezig bent) in de Vlaamse Raad achter het voorstel tegen monopolievorming op het vlak van de elektriciteitsproduktie en verdeling. Maar betonneer plaatselijk het IVEKAEiectrabel-rnonopolie tot 2016. 5* Zeg als schepen van financiën tegen de leden van de oppositie dat het electriciteitsdossier te moeilijk is voor de meeste raadsleden, dat je het zelf ook niet goed begrijpt, maar hoon in de publieke vergadering alle argumenten van de oppositie weg als onzin. Zeg dat de gegevens van VEM allemaal fout en leugens zijn, en geloof dan zonder nadenken alle cijfers van de concurrent IVEKA, want straks zit je op de jaarvergadering en de daaropvolgende receptie

1F

weer naast dezelfde heren, en je moet hen dan toch kunnen vertrouwen. 6* Zeg over een jaar of vijf, wanneer de Europese markt van energie vrij wordt en zich interessantere aanbiedingen voordoen, en de gemeente hier niet van zal kunnen profiteren omdat ze nog voor 12 jaar vastligt: ik heb daar niets mee te maken, dat is de schuld van de vroegere schepenen.' Maar knik nu vandaag natuurlijk braaf ja. 7* Zorg ervoor dat de burger meer energie verbruikt, want dat betekent meer winst voor IVEKA. Verberg je schaamte hierover achter een vijgeblad van 'Rationeel Energie Verbruik'. Deel enkele folders en spaarlampen uit, en vertel over hoeveel energie hiermee gespaard wordt. Maar plaats nog meer lichtpalen en verlicht tot in de vroege uren alle dagen de hemel rond de kerktorens. En zeg dan dat dit de veiligheid bevordert. Laat natuurlijk al die lampen branden met kernenergie. Doe alsof Tsjernobyl nog moet uitgevonden worden. 8* Hang, zoals het Vlaams Blok, de patriot uit en beweer dat wij genoodzaakt zijn Vlaanderen af te schermen tegen Franse en Duitse concurrentie. Maar vergeet dan vooral dat Electrabel grotendeels eigendom is van de Franse holding Tractebel. 9* Wees ACW-er als er een kaartprijskamp of een hobbytentoonstelling is van de KWB, maar vergeet dat je in de gemeenteraad zit om de belangen van de kleine man te verdedigen, wanneer je aan de tafel zit met de heren van IVEKA. 10* Doe tenslotte alsof problemen nooit iets met elkaar te maken hebben. Loop samen met de andere CVP- of VLD-burgemeesters en schepenen op kop in betogingen, en klaag vooral de in Brussel ondemocratisch genomen beslissingen aan. Maar ga morgen verder met ter plaatse de oppositie te negeren. Juul Verhuist, fractieleider Agalev. (Vrij naar een cnrsiefje van Kris Peeters van Agalev-Herentals).

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Groot routepad Kempen geopend Het netwerk van lange-afstand-wandelpaden in de provincie Antwerpen werd aangevuld met 305 kin nieuwe wandelmogelijkheden. Dit is namelijk de afstand van de Streek-GR 'Kempen', een nieuw geopend groot routepad doorheen de provincies Antwerpen en Noord-Brabant (NL.). Streek-GR verwijst naar het regionale karakter van dit grote routepad. In tegenstelling tot de standaard grote routepaden die leiden van bestemming A naar bestemming B. beschrijft de StreekGR een lusvormig parcours met hetzelfde begin en eindpunt. De Streek-GR 'Kempen' combineert in feite drie wandelingen in één: een hoofdroute van 205 km en twee varianten van respectievelijk 49 en 47 kin. Het hele tracé loopt doorheen 16 Vlaamse en 8 Nederlandse gemeenten. Het ge. deelte op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten - van de Papenvoortse brug in Wortel tot aan de rijksgrens in Meersel-Dreefis 23 km lang. Het volledige parcours is bewegwijzerd volgens de richtlijnen van de Grote Roulepaden, maar in plaats van wit-rode merktekens heeft een streek-GR geel-rode tekens. Deze streek-GR opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van het wandeltoerisme in de provincie Antwerpen. Het ganse traject is zorgvuldig uitgestippeld. Zo komt de wandelaar in contact met de mooiste stukjes van de Kempen en ontmoet hij ook regelmatig overnachtingsmogelijkheden op zijn weg. Bovendien bieden de twee varianten en de kruisingen met de GR-565. het Sniederspad, verschillende mogelijkheden voor alternatieve wandelingen tussen 30 en 100 km. Voor het Hoogstraatse traject van de GR deed Theo Vanderhallen, VVV-voorzitter, een beroep op wandeiclub De Noorderkempen. Voorzitter Wim Verhoeven en assistent trené Voet stippelden de route uit en gingen enkele dagen op pad om ook de nodige merktekens (bewegwijzering) aan te brengen. Lange-afstand-wandelaar Freddy Tuerlinckx heeft de route volledig bewandeld en beschreven in een handige topogids van 128 pagina's. Het is een onmisbaar instrument voor de wandelaars. Deze gedrukte gids kost 360 fr. en is verkrijgbaar bij de Grote Routepaden, Van Stralenstraat 40, 2000 Antwerpen, bij de Toeristische Federatie, Karel Oomsstraat 11,2018 Antwerpen en bij de toeristische informatiekantoren.•


10K-samenwerking werpt vruchten af Tijdens de Algemene Vergadering van lOK dd. 16 april 1996 keurden de vennoten het verslag van de IOK-jaarwerking 1995 goed. Industrieel beleid, sociaal grondbeleid, afvalbeleid en de dienstverlening aan de gemeenten waren ook in 1995 de belangrijkste uitgangspunten voor een stevige intercommunale samenwerking. Ook de specifieke diensten zoals de Intercommunale Milieudienst en de Gemeenschappelijke Veiligheidsdienst groeiden verder uit tot volwaardige pijlers van de 10K. Omwille van z'n expertise op verschillende beleidsdomeinen ziet voorzitter Frans Thys de lOK ook goed geplaatst in het debat over de streekontwikkeling.

Buitenlandse investeringen in de Kempen Het industrieel beleid was ook in 1995 een belangrijk aandachtspunt voor de lOK. Zo werd er aan 68 bedrijven ca. 52 ha industriegrond verkocht. Enkele opvallende dossiers die in 1995 afgerond werden, waren de nieuwe investering van McDonalds Logistics Service te Herentals en de uitbreiding van De Wolf Logistics te Turnhout. Door deze verkopen kunnen ruim 600 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. De LOK besteedde bovendien veel aandacht aan drie buitenlandse bedrijven die beslisten zich in de streek te vestigen, m.n. Hyundai (Korea assemblage graafmachines), Taura (NieuwZeeland - verwerking fruitpulp) en Kia (ZuidKorea - verdeelcentrum auto-onderdelen). Eveneens waren er veelvuldige contacten met potentiële buitenlandse investeerders. Ook hier bestaan nog mogelijkheden, mits er voldoende bedrijventerreinen beschikbaar blijven.

Goedkoop wonen in eigen streek Sociaal grondbeleid was ook in 1995 een belangrijke opdracht voor de lOK. In 1995 werden door de 10K 115 bouwgronden verkocht. Dit was minder dan de voorbije jaren, maar toch bleef het aanbod van sociale bouwgronden kleiner dan de vraag. Alle aangeboden gronden konden immers onmiddellijk verkocht worden.

Ongetwijfeld heeft dit te maken met het toch belangrijke prjsverschil tussen de bouwgronden die lOK aanbiedt en de bouwgronden op de vrije markt. De gemiddelde prijs van een lOKbouwgrond bedraagt ca. 1 miljoen. De vrije marktprijs ligt vaak tussen 500.000 BEF en 1.000.000 BEF hoger.

Na het GFT, nu het PMD In 1995 werd ook verder gewerkt aan de realisatie van het IOK-afvalstoffenplan. In alle Kempense gemeenten, met uitzondering van Dessel, is het GFT-project nu operationeel. Eveneens werd de bouw van de composteringsinstallatie te Beerse-Merksplas afgerond. Ook werd het proefproject droge fractie' in 1995 voorbereid. Met dit project zal voortaan in een tiental Kempense gemeenten het verpakkingsafval uit de vuilniszak geweerd worden. Het gevolg van dit goed uitgebouwd afvalbeleid is dat in 1995 de hoeveelheid restafval in de Kempen nog verder daalde. In 1995 produceerde de Kempenaar gemiddeld 220 kg restafval. Dit is liefst 100 kg minder dan het Vlaams gemiddelde.

Dienstverlening aan de gemeenten Ook de specifieke dienstverlening aan de gemeenten wint aan belang. De lOK wordt steeds meer en meer door de gemeenten gevraagd om

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie IKT•

technische diensten te leveren, zoals het opmaken van BPA's en verkavelingsontwerpen, het opstellen van rooilijnplannen en de bemiddeling bij de verwerving van onroerende goederen. De veelvuldige vragen met betrekking tot onder andere het milieuhinderrecht en vergunningen bewijst de behoefte aan de Intercommunale Milieudienst. De talrijke activiteiten van de Gemeenschappelijke Dienst VGV dragen verder bij tot de veiligheid van 4584 Kempense werknemers in openbare besturen.

Europees geld voor de streekontwikkeling Verder wordt binnen de studiedienst van lOK nog het secretariaat georganiseerd voor de Europese structuurfondsen. Hierdoor kunnen talrijke Kempense projecten aanzienlijk ondersteund worden met Europese middelen. Eveneens voert de lOK het secretariaat voor de Conferentie van Kempense Burgemeesters. De IOK-studiedienst is ook nog belast met de sociaal-economische analyse van de streek en draagt aldus bij tot een brede visie op de streekontwikkeIing.

Jeweetwet daar op de hoekin

:\

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lcd. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

I6I ..

R1EO]P.. 17


Al het nieuws voor en over HOOGSTRA TEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. Gedaan met onze ergernissen te vertolken. Er kwam al reactie op. Hopelijk hebt u ook gereageerd om als gastgezin te fungeren bij het internationaal folkiorefestival van de Gelmelzwaaiers van 12 tot 14 juli. Bel anders even Jos Van De Kieboom op 314.56.33. Erger u vooral niet aan de omleiding met H. Bloed : die ĂŠne week, dat moet toch kunnen zonder dat we weer beginnen zagen over te weinig parkeerplaatsen of de minder goede bereikbaarheid, nietwaar? Een paar stappen meer en u bent toch zo op de Vrijheid. Opgepast op het einde van het schooljaar : vorig jaar werd een politieverordening uitgevaardigd waarbij vanaf 21juni in Hoogstraten samenscholin gen van meer dan 5 personen op de openbare weg verboden (art. 1) waren. Een samenscholingsverbod werd toen uitgevaardigd om vooral de scholieren te behoeden voor hun klassieke eindejaarsuitspattingen. Verder stipuleerde het bevel dat minderjarigen geen bier of andere alcoholinhoudende dranken mochten verbruiken of aanschaffen, op de openbare weg of in publieke plaatsen zoals herbergen en winkels. Aan de uitbaters van deze zaken werd een duidelijk signaal gegeven dat zij de leeftijdsgrens van 16 jaar moeten respekteren alvorens iemand alcohol te schenken of te verkopen, Of deze politieverordeining ook ditjaar van kracht zal zijn, weten we niet. Indien wel, let er dan op met niet meer dan 5 personen samen gezien te worden. '...

...'

De spreuk van de maand luidt: 'Wanneer de keizer valt in de sloot, Zijn koken kleuren dieprood.'

TERRASSEN EN Op de open algemene vergadering van de dorpsraad vernam Hoogstraten dat dc inrichting van de Vrijheid (voorlopig) beperkt zou blijven tot het herleggen van het fietspad om tegemoet te komen aan een grotereveiligheid aan de zijstraten. Grotere bredere stoepen zouden een gevolg hiervan worden. Binnen degemeenteraad werd een commissie geinstalleerd om een ontwerp van reglement voor de terrassen te maken.

Men wilde blijkbaar tijdig de betrokken mensen geruststellen zodat ze niet voor voldongen feiten zouden gesteld worden wanneer H. Bloed 1997 er aan komt en de hertekening een feit moet zijn. Het bestuur van de dorpsraad volgde deze zaak met argusogen, kreeg kennis van het voorstel van die commissie en besloot prompt te reageren. Het standpunt van de dorpsraad valt als volgt te vertalen: Het behoud van het huidig uitzicht van de Vrijheid staat voorop. Terrassen zijn seizoensgebonden en verdwijnen best tussen 1

oktober en 31 maart. Uit het voorstel kon men afleiden dat de vergroting van destoepen hoofdzakelijk bedoeld is om grote permanente terrassen toe te laten. Zodat straks winkeliers ook kunnen vragen voor een inname van het openbaar domein met de bedoeling de oppervlakte van hun handelszaken te vergroten. Terrassen zijn goed weer'-gebonden en moeten openblijven: geen overkapping dus. Windschermen kunnen eventueel wel. Aangezien terrassen geplaatst moeten worden op de voetpaden, dienen de rechten van de voetgangers maximaal erkend te worden. Een voetpad langs de gevels behouden met een minimum-doorgang van 2 meter is toch wel een vereiste. Zodat eenzelfde lijn ontstaat over heel de lengte van de Vrijheid langs degevels. Twee per twee, arm in arm moet er toch makkelijk gekruist kunnen worden. Een andere keuze zou met zich mee brengen dat bepaalde uitstalramen van winkels gelegen tussen de terrassen geen aandacht meer zouden krijgen van de voorbijgangers. Belangrijk is ook dat het reglement geldig moet zijn voor zowel Hoogstraten, Meersel-Dreef als overal elders in de gemeente. Dan moet zeker ook de oostelijke kant van de Vrijheid bekeken worden. (Zie foto : hier is de afstand tot het fietspad niet gerespekteerd) Speciale aandacht wordt gevraagd voorhoekter rassen die een belemmering kunnen vormen voor de zichtbaarheid van het verkeer komende uit de zijstraten. De veiligheid van het fietsverkeer op het verlegd fietspad moet verbeterd zijn door de verlegging, niet het tegenovergestelde. Parkeerstroken dienen in een bepaalde hoek getekend worden, zodat het achterwaarts uitrijden vergemakkelijkt wordt. Daarbij moeten alle obstakels in deze zones verwijderd worden, zoals verlichtingspalen, vuilbakken, elektriciteitskasten.

autobanden

PEETEfl *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

le

18

Dit is de slechterik waarover o'e ons vorige ina nd zo boos maakien. Maar ook over de bovenstaande situatie kan men zich verontwaardigen. Zo wordt het wel gevaarlijkfi etsen over de Vrijheid. Hopelijk wordt het nieuwe terrasreglement strenger als het op veiligheid van fietser en voetganger aankomt. Maar ook het korrekt toepassen van het huidig reglement zou veel narigheid kunnen besparen.


HOOGSTRA TEN Hetzelfde geldt voor de Vrijheid-oost. Aandacht vragen ookde voetgangcrsoversteken van de Vrijheid : goede zichtbaarheid is vereist zowel voor voetgangers als fietsers als automobilisten. De oversteekplaats aan de Karel Boom straat over drie wegvakken is niet veilig genoeg. (in Rijkevorsel is de voorsortering pas toegelaten na het zebrapad) Rekening moet ook gehouden worden met de opstelling van de kermis tijdens H. Bloed. Dit evenement uit de Vrijheid halen, zou getuigen van een niet gepaste kijk op de funktie van deze centrumstraat. Ondertussen boog het bestuur zich ook reeds over dc eerste resultaten van de studie van de Libost-groep over de verkeerssituatie in Hoogstraten. Samen met vertegenwoordigers van de gebuurten en de voorzitter van de bejaardenraad werden de verkeersknelpunten besproken. Zo poogt het bestuur op een aktieve manier in de verkeersraad mee te werken aan een verbetering van vcrkeersinfrastruktuur en verbetering van de veiligheid. Opgemerkt werd dat fiets-verkeerslessen in de hogere graden van de scholen op een geregeld tijdstip moetenhemomen worden om die gasten te herinneren aan de geldende regels. (Hetzelfde geldt eveneens voor sommige automobilisten.)

De STER wordt niet verkocht De directie van de ING bank maakte bekend dat ze niet langer dringend op zoek is naar een overnemer voor De Ster, het bedrijf waarvan de produktieeenheid zich in Hoogstrateri bevindt. Vorig jaar nog gaf de ING-bank, momenteel pandhouder van de aandelen van De Ster, nog opdracht aan een Britse bank om een overnemer te zoeken. Maar blijkbaar levert De Ster, dat deel uitmaakt van De Stormholding, momenteel meer dan voldoende winst op. Deze eeuw blijft De Ster in ieder geval in handen van de ING-bank. Een terugkeer van de afgezette zaakvoerder en aandeelhouder Joost Ritman wordt dus wel erg onwaarschijnlijk. (T.H.)

MUSICAL IN HET SPIJKER.

PORIEN IN HET Z.A.N.D. In het weekend van 3 mei speelden meer dan 100 leerkrachten en leerlingen van het Spijker mee in de musical 'PoriĂŤn in het Z.A.N.D.'. Deze musical vertelt het verhaal van een vijftienjarig meisje, Cindy, dat ervan droomt een beroemde actrice te worden, maar spijtig genoeg moet ervaren dat ze vooral door haar moeder niet gesteund wordt bij het waarmaken van die droom. Die moeder heeft voor haar dochter echter een ander toekomstbeeld voor ogen dat ze na haar humaniora geneeskunde zal studeren en daarna een goede arts zal wor den. Ze verbiedt haar dochter dan ook om mee te repeteren voor de opvoering van de musical 'Assepoester' op school, wat voor Cindy opdat moment haar grootste verlangen is. Dankzij de overtuiging van haar wiskundeleraar dat je af en toe op de eerste plaats je hart moet laten spreken en niet het verstand, slaagt Cindy erin om toch het geluk te niogen ervaren voor de eerste maal op de planken te staan. Tot

grote vreugde van iedereen, zelfs nu van de moeder, brengt ze dit tot een schitterend eind. Zoals we van het Spijker gewend zijn, was dit theaterspektakel op alle vlakken professioneel te noemen en tot in de kleinste details verzorgd. Hierbij werd er alleen maar beroep gedaan op mensen van de school. Paul Piedfort schreef het verhaal, Lieven Strobbe coniponeerde de muziek, Jef Geudens schreef cle liedteksten die vertolkt werden door het koor onder de leiding van Greet Voet. Annemie Van Hees nam samen met Lief Hofkens de regie voor haar rekening. Zelfs het decor, de choreografie en de kostumering waren in handen van eigen leerkrachten. Met deze opvoering hebben Spijkermensen bewezen dat Cindys droom ook een beetje hun droom is : dat een school meer is dan een kennisfabriek en dat er ook plaats en tijd voor creativiteit en talent moet worden gemaakt! Er

Het uitzicht veranderd.

VOOR Een toch zeer drastische ingreep waardoor speelterrein en ander geliejkoosde bezigheden voor jaren onmogelijk zijn geworden. 19


HOOGSTRA TEN

JONGEREN INFORMATIEPUNT. Een plaats ''oor vragen, maar zeker voor antwoorden. over: hoofdzaken, bijzaken en geidzaken, over.• eigen tijd, vrije tijd, vakantie, over : problemen en rotzooi, over: wat mag en zou moeten.

De toegang tot het up. De JongereninformatiePlaats voor alle antwoorden op vragen clie men zichzelf stelt. Hoogstraten opende op vrijdag 19april het JIP in de Karel Boomstraat 44, ingang aan de rechterkant, eerste lokaal aan de straatzijde. Het logo wijst je de weg. Het JIP is voortaan open op maandag van 15 tot 19 uur en op woensdag van 12 tot 16 uur.

Maar wat is het JIP??? Een Jongeren Informatie Punt is een plaats waar jonge mensen heel gemakkelijk met hun vragen terecht kunnen, en dit over de meest uiteenlopende onderwerpen. Alle uP's zijn voorzien van informatiemateriaal op de computer levert de Delta-gids een schat

aan gegevens op die te raadplegen zijn. Tal van folders kunnen ingekeken, meegenomen of ontleend worden. Deskundigheid en kwaliteit in de informatieverstrekking aan jongeren wordt gegarandeerd. Maar het JIP is geen opvang-, behandelings- of begeleidingsdienst. Daarvoor word je verwezen naar andere meer gespecialiseerde diensten. Kortom, het gaat in de eerste plaats om de antwoorden op vragen die jongeren zich stellen. Elk Jongeren Informatie Punt (en er zijn er 36 in gans Vlaanderen) levert volgende service : een anonieme werking, gratis dienstverlening, persoonlijk onthaal, fundamenteel respect voor de vraagsteller, een effectieve verwijscultuur en een hechte samenwerking met het nabijgelegen Jiuigei en A lvie. Cmi ii.i ii (JA (T) Het Hoogstraats JIP is een initiatief van de jeugdraad in samenwerking met het stadsbectuur. Verantwoordelijke van de jeugddienst Marian Piret wordt tevens koördinator van de ploeg vrijwilligers die het JIP draaiend zullen houden. De aparte lokatie, los van de jeugddienst op het Administratief Centrum, moet de drempelvrees wegnemen en een zekere anonimiteit toelaten. Daarenboven is een jeugddienst een te ambtelijke en administratieve instelling geworden om zich ook nog te moeten toespitsen op de verstrekking van inforniatie naar de jeugd toe. De openingsuren zijn zo bepaald dat men voor intrirmaiie terecht lan in het 1W na de 'rhnr)luren zodat een bijkomende verplaatsing van thuis naar het JIP overbodig wordt op andere momenten. Bij de opening op die vrijdagavond schetste Ronny Pij pers. voorzitter van de jeugdraad het ontstaan van het JIP in Hoogstraten. Uit een enquête onder de jeugd was gebleken dat er nood aan informatie bestond, over rechten en plichten, maar ook over werken, vrije tijd, vakantie. Gastspreker Mark lepernians van de overkoepelende Organisatie benadrukte dat het JIP een kombinatie is van de sterke punten van de gemeentelijke jeugddiensten en de JAC 's. Vooraf had schepen Peerlinck gezegd dat er de laatste 5 jaar al heel wat gebeurd was op gemeentelijk vlak voor de jeugd. Alle aanwezigen hoopten dat het JIP een serieuze kans zou krijgen en dat de jeugd de weg er naartoe zou vinden. E

.---

BVBA

,r

20

03/315.87.14

143

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IIO1TD21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Adverteren: 311.19.11

CIRCUS VERWACHT. Aan de Karel Boomstraat 44 wordt al geruime tijd ijverig gerepeteerd voor het grote muziek feest. Op zaterdag 8juni om 19.30 uur zal de Rabboenizaal omgetoverd worden in een circua. De muzikanten van het Jcugdmuzick atelier worden dan circiisartiesten Olifanten, leeuwen en tijgers zullen kun kunsten lateti zien. Er komen acrobaten uit China, goochelaars zorgen voor spannende momenten en wie weet... sommigen mogen misschien de clown uithangen. Het wordt beslist een formidabel circusmuziekfeest.

HEILIG BLOED. De Heilig Bloedstichting werkt verder aan de vernieuwing van de processie. Niet dat er geraakt wordt aan de inhoud van de verschillende processiegroepen, maar enkel wordt ver ouderde, getaande of versleten kledij vervangen. Met vooral de hulp van de giften van de bedevaarders werd er de laatste 15 jaar voor ongeveer 2 miljoen frank besteed. Het kyrié-symbool, de adelaar met evangelieboek en de druiventros waren aan renovatie toe. Daarenboven wordt de zanggroep bij het heilig sacrament helemaal in het nieuw gestoken. Al bij al voorziet de Heilig Bloedstichting een aderlating van 2 h 300.000 fr, volgens de uitgegeven perstekst. Omstreeks 11 uur na de hoogmis vertrekt de processie in noordelijke richting op 2juni en in zuidelijke richting op 9 juni. Tijdens deze kermisweek kan op beide zondagen de kerktoren beklommen worden. De VVV zorgt voor de nodige begeleiding tussen 13.30 en 16.30 uur. Op woensdag 5 juni wordt de Vrijheid ingepalmd door de marktkramers. In de vroege avond vindt dan dejaarlijkse stratenloop plaats. Speciaal op zondag 2 juni komen de Nieuwpoortse visbakkers naar Hoogstraten. Vanaf 12 uur nemen zij hun plaats in op de markt : er wordt ter plaatse vis gebakken en uitgedeeld. Hun komst is zeker ter promotie van hun badstad, en dat zal u geweten hebben.


HOOGSTRA TEN

Op de thee bij het Sahraoui-volk.

Algemene Bouwonderneming

/

A

RAATS MARCEL

Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24. 119

Vooiel Je jeugdhewegin gen namen deel £100 het leiltenkanip op 4 mei in de Pax ter onderste1I/lin1 sas, de bibliotheek san i/e:e her /kinssgioep in de Westelijke Sahara.

Pony-toernooi

!ï.

Velt-nieuws Velt-Noorderkempen organiseert op zaterdag 2juni 1996 een bedrijfsbezoek aan de 12 ambachten te Boxtel (Nederland). De 12 ambachten is een centrum voor alternatieve techniek. Er wordt gewerkt aan nieuwe, praktische toepasbare, mensvriendelijke en milieuveilige technieken, werkwijzen en produkten. Een eigen uitgeverij, waterzuiverings- en waterrecycleringssystemen, composttoilet, zonneëlektriciteit, ligfietsen, warmtemuren, tegelkachels, keramische kachels... zijn er te bezichtigen. Samenkomst om stipt 8.30 uur aan de kerk van Hoogstraten. BIJDRAGE: 200 fr. (ook niet-leden zijn van harte welkom).

Op woensdag 1 mei 1996 organiseerde de ponvclub 'St. Katharina' Hoogsrraten een ponvtoernooi. waaraan ± 500 ponvruiters deelnamen. Het plaatselijk viertal van Hoogstraten behaalde de os'erss'inning hij de groepsdressuiir in ring E.

Gelieve wel op voorhand in te schrijven op het nummer 03/314.10.91. Ei

Ridders van het Heilig Graf in Hoogstraten Maliënkolders en harnassen hebben we niet gezien. maar Hoogstraten kreeg zaterdag 11 mei het bezoek van een stel echte ridders. De Ridders van het Heilig Graf namelijk, die in Hoogstraten hun installatievergadering voor nieuwe leden hielden. Onder de aanwezigen ook kardinaal Schotte, de persoonlijke secretaris van de paus en de secretarisgeiieiaal vali de bisschoppelijke synode. Een 200-tal ridders namen aan het gebeuren deel. De Ridderorde gaat terug tot dc Middeleeuwen, toen ze pelgrims op weg naar de heilige plaatsen in Palestina moesten beschermen. Momenteel is het lidmaatschap een pauselijke onderscheiding, en houdt de organisatie - in gewone mensentaal gezegd - het midden tussen een vrijmetselaarsloge en een service-club. De leden moeten een jaarlijkse bijdrage betalen, waarmee in het Heilig Land ecn viertal scholen woiden onderhouden. Eens per maand houden de ridders ook een eucharistieviering op cle Rriiççel zavcl, cii is ei een vergaderinti waarop de meest uiteenlopende zaken (mccstal wel in verband iiiet liet Heilig Land) worden behandeld. Oiicki de twaalf nieuwe leden bevindt zich ook Bruno Aerts, de jonge Hoogstratenaar die een paar jaar geleden intrad in de abdi .j van Postel, en blijkbaar op weg is snel carrière te maken in de Kerk. 21


HOOGSTRA TEN

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

NIEUW DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

OPEN DEUR RIJKS WACHT. Vrijdag 3 mei stonden de poorten van de Rijkswachtkazerne in Hoogstraten wagenwijd open. De uit 13 leden bestaande brigade vierde samen met 107 andere haar 200-jarig bestaan. Ingevolge het decreet van 10 juli 1796 werd voor het departement Twee Nethen ook een brigade ingericht in Hoogstraten. Startlokatie werd het toenmalig kasteel, de strafschool van nu. Het huidig gebouw werd in 1896 door de gemeente opgericht en wordt momenteel nog bewoond door 2 rijkswachters. Vermoedelijk maar nog niet zeker wordt in 1997 begonnen met de oprichting van een nieuwe huisvesting, langs de Vrijheid maar iets noordelijker, waarbij 3 gezinswoningen zullen geïntegreerd worden. Omstreeks 17 uur maakten een veertigtal aanwezigen een demonstratie mee met de hond die speciaal afgericht is om verdovende middelen op te sporen. Vooraan in de lokalen kon men een tentoonstelling bezoeken van oud rijkswachtniateriaal (handboeien, kostuums, oude wetboeken en fotomateriaal). De verschillende brigades staan in voor het eerstelijnspolitiewerk. Dit houdt onder andere in: helpen, geruststellen, raadgeven en beschermen van de mensen, klachten ontvangen en er iets aan doen, misdrijven voorkomen en daders

aanhouden, verkeer regelen en ongevallen vaststellen. Dit betekent in de eerste plaats een grote bereikbaarheid en beschikbaarheid ten dienste van de bevolking en de verhoging van het contact met hen. De burger is dus de eerste en voornaamste partner van de rij kswachter in het verwezenlijken van de basispolitiezorg. Concreet houdt dit in dat de brigade open is van 8 tot 12uur en van 15 tot 19 uur op werkdagen. Op andere momenten is er een mobiele permanentie die 24 op 24 uur beschikbaar is voor dringende politiehulp. Vanuit de missie van hun organisatie betekent dit dat de rijkswacht aandacht heeft voor de volgende waarden : kwaliteit in hun werk, permanente bereikbaarheid, snel ter plaatse zijn (aanrijtijden van 20 minuten), eerbied voor de democratische waarden, onpartijdigheid, onkreukbaarheid en integriteit, bannen van nodeloos geweld en openheid in al hun acties. Gelet op dit feestelijk jaar voor de Rijkswacht zullen we later nog aandacht besteden aan dit korps. We vernamen dat één van de leden bezig is niet de geschiedenis van de Hoogstraatse brigade samen te stellen zodat hier zeker stof te rapen valt voor een ruimer artikel. Wordt vervolgd. EI

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

IKO Tentoonstelling van het leerlingenwerk Reeds in 1965, van hij dc oprichting van het IKO (De Hoogstraatse academie voor Beeldende Kunsten), tonen de leerlingen er elk jaar hun werk aan het publiek, ter gelegenheid van H. Bloed. Dit betekent dat de bezoeker er kan kennismaken met de meest uiteenlopende kunstcreaties van zowel kinderen en tieners, als volwassenen. Bovendien hoeft men echt geen kunstkenner of beoefenaar te zijn om met volle teugen van deze expositie te genieten. Integendeel, de fraaie en vaak verrassende knutselstukjes van de kinderen, de schilderkundige uitspattingen van de tieners en het veelal geduldig en vakkundig werk van de volwassenen, doet velen verbaasd opkijken van al dat creatieve geweld in ons eigen l-loogstraten. En als u, zoals zovelen, er zelf ook dc microbe te pakken krijgt, dan kan u er meteen inschrijven voor één of andere cursus. Meer dan vijf honderd anderen uit de buurt, deden dat dit jaar al. Volwassenen kunnen er tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek beoefenen en Vrije grafiek, of zich bekwamen in de binnenhuiskunst. Vrije toegang op de zondagen van H.Bloed (2 en 9 juni). telkens van 10 tot 18 uur. Mocht u het nog niet weten, het IKO vindt u in de Dr. Versmissenstraat nr. 6, aan de achterkant van de St. Catharinakerk. (J.M.)

22

Tijdens de open deur dag van de Rijkswacht ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan werd een demonstratie gegeven met een 'drughond'; afgericht op de meest voorkomende geurtjes weet die het spul meestal wel te vinden. (in de auto)

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Voor persoonlijk en degelijk advies op maat. Alle verzekeringen Alle bankzaken ____ Meerdorp 21 2321 Meer tel. 03/315.72.54

ERKEND

MAKELAAR

ANHYP


HOOGSTRA TEN

Opendeur in het Rustoord

BEGRAFENISSEN

JORIS 4 1 iti

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

314.41.26 ) 314.55.04 j..../ 314.49.11

(

De Hoogstraatse Maand Zorgvuldig schoonmaken 1-let optreden van het jeugdmuiekaielier was voor de bejaarden een aangename verrassing en verpozing.

In feite staan de deuren van het rustoord altijd open en is iedereen er steeds welkom. Je kan er altijd een babbel gaan maken met de bewoners. Toch zette men tijdens het weekend van 27 en 28 april de deuren extra ver open. Deze aankondiging lokte zeker heel wat belangstelling. Op zondagvoormiddag verzorgde het jeugdmuziekatelier er een aperitiefconcert dat zeer in de smaak viel van de bejaarden. Een speciaal gastoptreden was er van juffrouw Denis, iemand die in dc voorbije jaren zowat gedefinieerd werd met het muziekonderricht in Hoogstraten en die nu om gezondheidsredenen al

enige tijd in het rustoord verblijfi. Ook dc verschillende standen van de ergotherapie genoten heel wal belangstelling want ook al is men in een rustoord dan wil dat niet zeggen dat men niet meer creatief bezig kan zijn. De deskundige ergo's dragen er zorg voor dat alles in goede banen komt. En zo verliepen deze dagen dan ook als echte hoogdagen voor allen die betrokken zijn bij het rustoord, zowel bejaarden, personeel als bestuur. Dc ruime belangstelling is voor hen zeker een aanmoediging. Li (P.D.)

Dames en herenmo: jong en oud. spoitieF tot klas de beteie iiieikeii cii voor een betaalbare ok in grote maten). VdII

o.

rijblijvend een kijkje nemen.

VANER SLUIS MODE -

ook op

Ba&IeNast. tot

op:::::ioen.

De koorbanken vooraan in de SinteCatharinakerk waren dringend aan een grote beurt toe. Terwijl cle ploeg vrijwilligers de handen uit cle mouwen stak, keek Kerkfabriek-voorzitter Van cle Bossche nauwgezet toe.

23


HOOGSTRA TEN

Nieuwe lucht in oude banden

Hoogstraten en Culemborg sluiten vriendschapsverdrag De banden die binden Wie bijna niets afweet van het Hoogstraats verleden, heeft toch ooit wel eens gehoord van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg. Maar goed, laat ons even het geheugen opfrissen: Meer dan 450 jaar geleden kreeg het Land van Hoogstraten zijn eerste gravin, met name vrouwe Elisabeth van Culemborg ( ° 1475), oudste erfdochter van Jasper van Culemborg en Joanna van Bourgondië, nicht van Margaretha van Oostenrijk en van Filips de Schone. Een eerste maal was zij gehuwd met Jan van Luxemburg en nadien huwde zij met Antoon de Lalaing, toen gouverneur van Holland, Zeeland en West-Friesland. Tevens was hij eerste raadsheer van Margaretha van Oostenrijk. Elisabeth, alzo verwant met zowel het Bourgondische als het Spaanse vorstenhuis, was zeer vermogend of met andere woorden stinkend rijk. Bij haar overlijden in 1555 schonk zij het Land van Hoogstraten aan haar echtgenoot Antoon de Lalaing. Een vrije interpretatie van dit gegeven zou kunnen zijn dat indien zij dit niet gedaan zou hebben, Hoogstraten nu een stukje Nederland zou zijn. De vrijgevigheid van het grafelijke paar heeft heel duidelijk zijn sporen nagelaten in zowel Hoogstraten als Culemborg waar zij vermoedelijk afwisselend verbleven. Voor Hoogstraten zijn deze tekenend voor het stadsbeeld. St. Catharinakerk met monumentale toren en het stadhuis vormen hiervan het centrum. Voor Culen1horg is op het vlak van bouwkunst het raadhuis met toren het voornaamste. Wie dit raadhuis betreedt voelt zich onmiskenbaar een beetje in Hoogstraten. Dit gevoelen is zeer verklaarbaar want de drie opgesomde gebouwen zijn allen van dezelfde architect met name Rombout Keldernians. In zijn ontwerpen bleef hij trouw aan dezelfde lijnen en materialen. De uitwisseling tussen deze twee steden heeft nog andere sporen: zo is de klok van de stadhuistoren in Culemborg gemaakt in 1540 in Hoogstraten en zijnde glasramen in het hoogkoor van de Hoogstraatse kerkgemaakt door de Culemborgse glazenier Antonis Evertz. Voor wie nog verder wil graven in de geschiedenis zal zo nog tal van sporen van deze verbondenheid terugvinden.

De poort van de Betuwe Wie wil gaan zoeken moet eerst weten wr. Culemborg, ook wel de poort van de Betuwe genoemd, is gelegen aan de Lek niet zo ver van Utrecht. Er wonen zowat 24.000 mensen en met zijn voorzieningen en bedrijvigheid is het een centrumgemeente voor de wijde omgeving. Culemborg kreeg in 1318 stadsrechten wat wil zeggen dat er toen reeds van ommuring en omwalling sprake was. De Binnenpoort is hiervan een laatste getuige. De Betuwe is de fruitstreek bij uitstek en een tocht in de wijde omgeving van Culemborg is in de lente zeker de moeite waard. Binnen de muren van de stad is vooral het raadhuis interessant, waarbij de gelijkenis met ons stadhuis opmerkelijk is. Het voormalige Elisabeth Wees24

huis, nu bibliotheek en museum, is zeker ook de moeite waard. Vooral het museum is te vermelden. Hier geeft men een beeld van de armen- en wezenzorg door de eeuwen heen. Het weeshuis zelf werd opgericht uit de nalatenschap van Elisabeth. Om Culemborg te bereiken neemt men de E19 en na Breda volgt de AlS richting Geldermalsen. Ten slotte neemt men op de A2/E25, afrit 13: Culemhorg.

iedere vereniging, of het nu gaat om jeugd, toneel, muziek of wat anders, heeft zowel hier als ginder zijn specifieke moeilijkheden en eigenheden. Maar de kennismaking op zich is in ieder geval een verrijking geweest. Om dit allemaal effectief te bezegelen werden schepen Van Ammel en burgemeester mevr. Bloemendaal aan het werk gezet om met een heuse lakstift het zegel van de stad op het 'vriendschapsverdrag' aan te brengen. Misschien een beetje vreemd om vriendschap te sluiten met iemand waar je nooit ruzie mee hebt gehad. Hoewel Noord en Zuid toch niet altijd dezelfde taal hebben gesproken. Maar in 'Tien voor Taal' is de verhouding toch ook 50/50.

Snode plannen Wat kan er nu van zo'n verdrag voortkomen? Daar draaide het in feite allemaal om. Beide

Burgemeester Bloemendaal en Schepen Van Ammel bezegelen het vriendschapsverdrag.

Cultureel uitwisselingsproject Culemborg en Hoogstraten willen dit jaar door middel van een aantal culturele uitwisselingen hun historische verbondenheid verstevigen of nieuw leven inblazen. Einde april toog een afvaardiging van Hoogstraten onder leiding van schepen Van Ammel richting Culemborg om nader kennis te maken met zowel de stad als het verenigingsleven. Na een gemoedelijke ontvangst op het raadhuis werd onder leiding van kundige gidsen het oude stadscentrum verkend. Gelijksoortige verenigingen vonden elkaar, en wisselden ervaringen en plannen uit. Tijdens de middagpauze was het raadhuis van Culemborg bezet gebied wat het mogelijk maakte om de gedachtenwisseling in een gemoedelijke sfeer te laten verlopen. Een nadere kennismaking met de zustervereniging bracht zowel gelijkenissen als verschillen aan het licht. Of kort gezegd:

De Hoogstraatse Maand

stadsbesturen hadden of hebben er zich toe verbonden om gezamenlijke initiatieven daadwerkelijk te ondersteunen. Dus plannen worden er gesmeed. Zo zal de fotoclub van 't Slot en deze van Culemborg materiaal voor een tentoonstelling uitwisselen. De Harmonie van Culemborg zal in het voorjaar van '97 een bezoek brengen aan Meerle. Begin september neemt theatergroep Surpluus deel aan de terrastoer georganiseerd door De Lepen Hoek en Tinello. Om het terrein eens te komen verkennen kwam Surpluus, Tinello een hart onder de riem steken bij hun voorstelling van 'Van de kant in de gracht'. Hartverwarmend was zulks in ieder geval. Hopelijk kan dit nog verder uitgroeien. Zo zullen de culturele ambassadeurs van Culemborg ofwel eind september ofwel begin oktober een tegenbezoek brengen aan Hoogstraten; zij het nog steeds onder de mom van een terreinverkenning. Hoewel men zich kon afvragen of het nodig is, een stukje buitenland dat zo dichtbij en tevens zo vertrouwd is, daarbij mag afstand geen rol spelen.•

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio


MEER Naast de kinderen zijn natuurlijk ook de volwassen standhouders en bezoekers meer dan welkom. De inrichting van de Meerse markt naar het thema 'kindermarkt' wil immers niet zeggen dat zij niet welkom zijn, integendeel zelfs. We hopen dat ook de 'gewone' kraampjes aanwezig zullen zijn, kwestie om ook de meegekomen volwassenen te kunnen bedienen. Dat de volwassenen niet in de steek worden gelaten, bewijst trouwens de komst van de Strawberry City Jazzband. De Donckstraat zal dan op twee juni voor een paar uur omgedoopt worden tot de gezelligste straat van de Noorderkempen. Wie bij deze Kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor altijd terecht bij Jan Dufraing (tel. 03/315.86.80) of hij Jef Van Opstal (tel. 031315.73.02). Tot dan.•

Einde van de Poepieboys Het is voorbij: de heldenacties van cle roemruchte Poepiebors voetbalploeg. In mei werd er op gepaste wijze bij pot en pim' een einde aan gemaakt. De Poepieboys kennende zullen ze zich wel gaan toeleggen op een andere activiteit waarbij het hier rijkelijk kan stromen.

Ook de KLJ van Meer doet het weer 0p zondag 2juni is hei weer zus er: annf 09.0(1 nur kaii u kk jongens ril Illeisjes van de KLJ Lii uw straat verwachten voor de ophaling van oud papier. Mensen met oud papier worden verzocht om het papier tijdig klaar te zetten en stevig te verpakken. Er wordt ook gevraagd om een aantal kleinere pakjes te maken in plaats van één groot. Dat spaart niet alleen uw arme rug maar ook die van de KLJ-jongens en meisjes. Mensen die duchtig gehamsterd hebben en grote partijen oud papier hebben staan, bellen best eerst even met de KLJ-leiding op telefoonnummer 03/315.71.03. De KLJ dankt u reeds bij voorbaat voor uw medewerking.

Verdiend in de bloemen En nog uieer ,stralende gezichten. F. C. Meer mocht zie/t voor de eerste keer in jaren nog eens kampioen noemen en promoveert daardoor naar derde provinciale. Zoals het een kainpioenenpioeg past, werden ze uitgebreid gehuldigd. Het is in elk geval wel spijtig dat heel nat bekende Meerse i'oetbalgezichten volgend jaar niet meer bij F. C. Meer te vinden :111/.

Up zondag 26juli wordt Meer weer op zijn kop gezet want dan haalt de KLJ twee topdiscotheken naar Meer, zijnde Michel Stoffels en Palladium. Deze twee geven ereen flinke lap op in een reuzetent van 35 op 15 meter die neergeplant wordt in 't Looi. De fuivers uit Meer en omstreken worden vanaf 20.00 uur in de tent verwacht. Parkeerplaats zal er in de nabijc ömgcving in UVCL vlud Lijn, dus dat is wccral ecn zorg minder. Kaarten voor deze alllhianee-fUl t kosten 80 Bfr. in voorv?rkÔop en 100 Bfr. aan de kassa. Ze zijn te verkrijgen bij de KLJ-leiding. See you in 't Looi! El

Alle eendjes zwemmen.... De iijver in de itijk Donkakker is olic/ertussen ook onder handeit genonien ftiet ccii kraan is het slib tol op 30 cm mii de dure folie weggehaald. Het hervullen van de vijver laat voorlopig nog even op zich wachten omdat we momenteel nog steeds met een waterschaarste zitten. Een flink deel van de eendenpopulatie heeft ondertussen ook een ander tehuis gevonden. Die zijn immers overgebracht naar de kasteelgrachten aan de John Lijsenstraat. Wat wel spijtig is, is dat de nog niet uitgebroede eieren ge/loon stuk zijn ge.vmelen,

33


MEER

Einde van de zwerftocht

Van Aert stockeert gevaarlijk afval 1-let bedrijf Van Aert Distri op de Meerse transporizone werd onlangs uitgebreid. In een zwaar beveiligde loods stockeert Van Aert voortaan gevaarlijke afvalstoffen. Dit in afwachting van verwerking in een erkende verwerkingsinstallatie. Van Aert haalt de produkten alleen op bij een bedrijf als reeds vaststaat waar en door wie de produkten zullen worden verwerkt, zeggen de initiatiefnemers. Voor de nieuwe afdeling, die de naam Waste & Store meekreeg, werden enkele nieuwe opbergplaatsen opgetrokken. De bouw gebeurde in

nauwe samenwerking met de Hoogstraatse brandweer, en in overleg met de verschillende inspectiediensten. Zo zitten onder de vloer kleimatten die moeten voorkomen dat - in geval van brand - het bluswater met giftige stoffen in de ondergrond zou terechtkomen. Van Aert verbindt zich er ook toe elke maandag de inhoud van de stock. met de verschillende ligplaatsen, door te faxen aan de brandweer, zodat die meteen weet waar ze met water cii waar ze met schuim moeten blussen, indien er in één van de depots toch brand zou uitbreken. (T.H)

-

Voili'i: Ccii goed initiatief om al het zwerJ vuil uit de fusie weg te krijgen. De zwerfvuilactie die de Hoogstraarse jeugdraad in richtte, is al een stap in de goede richting. Twee leden van de Chiroleiding dumpen hier de vondsten in een grote container. Tegen al het vuil dat er in de transportzone te vinden is, was spijtig genoeg geen kruid gewassen en was de actie slechts een druppel 0/) een hete plaat. Iii cle

Met 4 op de sofa

JIICI1WC loods ( voorcial? links) stockeert Van Aert Distri l'oortawi geioarlijke afi 'alsroffi-'n in afwachting van hun verwerking.

Transportzone = Stortzone

.-.,•

.

fl1 .:

Zie7e eens .s / ,alc n! En d ii nias' ook ii cl nu zo 'n si hot van een dochtertje. Op de st hoor van over'rootnioeder fit/ja Koven vinden we de jonge spruit Hunne Verheven. Links ervan vinden u e rootnioeder Lucia Vermonden en rechts de trot.s e moeder Kris Brosens. Het Iweelin'hroerije i'an Hunne, Wanne.s Verheven. mocht niet mee op deze viereslac/u.s/ito, maar werd nadien toch extra in de watren gelegd. 34

•.•:i

14'at eigenlijk de trots van Meer zou moeten zijn. is een echie hol Iplaatsgeworden. De Iran sporlzone jniili uit van her achtergelaten af i'al. De aanu ezige beilriji en pleiten onschuldig en wijzen de vrachtwagenc/iaut/cur.s als boosdoeners aan. Actic.s dienen op welke manier dan ook ondernonu'n te worden, want dit loojit echt de .spui,ç'ateli uit. Als ii even door de trcmsportzone flert of rijdt, dan begrijpt u wat ik bedoel.


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten. Terwijl mijn engeltje zich in het zweet werkt in de keuken (de pot schaft vanavond gevulde paprika's, njam, njam) heb ik me met mijn lui kont maar weer eens achter mijn computertje genesteld voor de juni-editie van De Hoogstraatse Maand. Goed ingepakt met een sjaal van F.C. Meer, een gebreide muts van moemoe en gevonden handschoenen heb ik me naar de studeerkamer begeven. De huidige temperaturen zijn immers niet van die aard om me in sexy T-shirt en strakke, korte broek op mijn computertje te gaan tokkelen. Terwijl mijn moeder twee weken geleden nog zei dat het niet ging regenen tot september (mijn moeder heeft nog gesolliciteerd bij de Weerdienst van de BRTN), krijgen we de ĂŠne bui na de andere om de oren. Nu snap ik waarom ons moeder niet is aangenomen bij de BRTN. Gelukkig maar want anders had ze me niet zo goed in de watten kunnen leggen. Een geoefend lezer heeft al lang door dat mijn potje inspiratie weer kurkdroog staat en vandaar dan ook dat we er maar mee van start gaan. Veel leesplezier en tot volgende maand.

We gaan te voet naar Scherpenheuvel... Alle fervente Mccrse wandelaars kijken al weer reikhalzend uit naar de tiende editie van de jaarlijkse wandeling naar Scherpenheuvel. Ook dit jaar hebben de KWB en de Brassband Ste.Rosalia de handen weer in elkaar geslagen om samen de tocht te ondernemen. De wandelaars kunnen hun trainingsschema al gaan opvoeren want in het weekend van 6 en 7juli is het weer zover. Op zaterdag 6juli vertrekken de wandelaars richting Scherpenheuvel om 19.00 uur stipt. De fietsers krijgen nog even respijt en stappen op zondag 7juli om kwart voor vijf op de fiets. De sympathisanten en supporters kunnen nog iets langer in bed blijven liggen want hun vertrek staat gepland om 07.00 uur. Bedoeling is dat deze laatste rond een uur of 08.30 uur aansluiten bij de voetgangers om hen de nodige morele steun te geven zodat hun laatste kilometers wat minder zwaar op de maag liggen. Plaats van vertrek is voor iedereen steeds de Zaal voor Kunst en Volk. De aankomst in Scherpenheuvel staat gepland iets voor 10.00 uur zodat de H. Eucharistieviering in de basiliek van Scherpenheuvel kan opgeluisterd worden door de Ste. Rosalia Brassband. Ook dit jaar wordt weer gerekend op een massale aanwezigheid van de Meerse bevolking in de basiliek om er wederom een geslaagd evenement van te maken. De masochisten die graag mee gaan, te voet of met de fiets, dienen zich in te schrijven voor 1 juli bij Jan Swaenen, Frankenberg 4 te Meer. Dit om de verzekering in orde te kunnen maken. De verschillende deelnemers worden verzocht om ter plaatse ook een reglement te ondertekenen. Haal de loopschoenen maar onder het stof vandaan, wrijf de benen maar lekker in met tijgerbalsem (enkel de benen!) en hou de moed erin.

De Meerse Markt Op zondag 2juni staat de Meerse Markt volledig in het teken van de kinderen. Onder het thema Kindermarkt' worden alle kinderen van Meer en de fusie verwacht in de Donckstraat van 09.00 uur tot 12.00uur. De kinderen ontvin32

gen voor deze editie van de Meerse markt via de scholen een uitnodiging en een kaartje waarmee ze kunnen deelnemen aan een grote ballonwedstrijd die ingericht wordt door de Meerse Aardbeigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op de Kindermarkt ook komen kopen, verkopen en ruilen. Wat men verkoopt of ruilt, maakt niets uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelf gemaakte spulletjes... Alles en iedereen is wel-

kom. Om zeker te zijn van een goede standplaats, wordt er gevraagd om vanaf 08.00 uur aanwezig te zijn en om zelf een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. Natuurlijk staat ook de animatie in het licht van de kinderen. Hoofdbrok vormt zeker de grote playback-wedstrijd, die in samenwerking met Radio Valencia, de Meerpaal en de Chiro wordt georganiseerd in het park aan het klooster. Via de school kregen de Meerse kinderen van cle tweede en derde graad de kans zich in te schrijVen Cfl we mogen nu al verklappen dat alle deelnemers een prijs zullen ontvangen. Voor de beste drie ligt er iets extra's klaar. Niet alleen voor het playbacken moet je in het park zijn, ook voor de quad-driving. Voor de leken en onwetenden (waaronder ook ondergetekende): quad-driving komt neer op het rijden met een brommertje over een parcours. Voili, dit wetende zijn we weer volop hip en bij de tijd. En hiermee is de kous niet af. Je kan aan het klooster immers ook nog knutselen, met een pony rijden, springtouwen maken en meedoen met verrassingsspelletjes. Aan de kleuters is ook gedacht en de iets oudere kinderen kunnen in het gildelokaal het kruisboogschieten op zes meter beoefenen.

e VLOERENiENWANDTEGELS IE[S]IIVi

ru * M 1 4

jff

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A


MINDERHOUT

Goud op het randje van Minderhout Temidden van de zalige rust van de Castelse natuur hebben Ad (Janus) Verhoeven en Miet Vinckx hun nederige stulp uitgebouwd naast de ouderlijke boerderij van Miet. In Holland, maar op het randje van Minderhout, zeg maar. 'Wat ben ik blij dat ik niet tegen de grote baan woon met al die drukte van die auto's', filosofeert Ad, 'en zeggen dat ze me hierom vroeger 'ne lompen boer' noemden.' Ad, geboren op Mariaveld en opgegroeid in de Minderhoutse uitkant op Halberg, mocht op 27 april 11. vijftig huwelijkskaarsjes uitblazen samen met zijn Miet, die in 1926 in BaarleNassau het levenslicht zag. Ad herinnert zich nog als de dag van gisteren de tijd dat hij dwars door de landerijen op zijn klompen naar de Minderhoutse school trok. Tegen zijn goesting. Wat dat laatste betreft, zijn de tijden blijkbaar nog niet veranderd. Vooral in de winter is dat geen lachertje. En 's zondags werd dezelfde weg nog eens onder de klompen geschoven voor het kerkbezoek, mét de stallantaarn weliswaar. 'En toen zat de kerk vol. Nu kunnen de mensen er gemakkelijk geraken en nu zie je er geen kat meer'. mij mert Ad. Ook Miet liep school in Minderhout. bij de nonnekens, want haar ouders hadden ondertussen een boerderij in Castelré gekocht. Niet zo ver uit mekaars buurt wonend, was het wellicht voorspelbaar dat Ad en Miet elkaar tegen het lijf zouden fietsen in de sombere oorlogsjaren. 'Ergens in de buurt van het kapelleke', herinnert Miet zich. 'En waar het nu een blitse sportwagen moet wezen om een meid te versieren, zo had ik genoeg aan mijn stoere tweewieler', gekscheert Ad terecht. En samen hebben ze toen heel wat afgefietst. Tot in 1946, na het vertrek van de bezetter, de tijd rijp was om voorgoed met elkaar door het leven te fietsen. Het grootste deel van zijn 'carrière' heeft Ad 'in den bouw' gewerkt. Daar was toen werk genoeg. Maar Ad kreeg vroeger dan goed was, last van zijn rug en vanaf zijn 55ste kon hij zich volledig toeleggen op zijn grote passie: de natuur, de tuin, de vogels. Miet en Ad kregen zelf twee zonen, die ondertussen ook zorgden voor vier kleinkinderen. Helaas heeft het noodlot ook in deze familie toegeslagen. Enkele jaren geleden verongelukte één van de kleinkinderen in Merksplas. En deze wonde zal nooit helen. Maar desondanks genieten Miet en Ad van het leven op hun eenvoudige manier. 'De mensen hebben het veel beter nu', weet Ad, 'maar zij zijn niet meer content. Een nieuwe auto bijvoorbeeld is aan mij niet besteed. Met mijn rammelkar kom ik overal waar ik zijn moet. En hij gaat dikwijls nog langer mee dan die chique Mercedessen.' En Miet, mag die dan wel eens meerijden? 'Nee, nee', repliceert Ad, 'Miet is de chauffeur, ik rijd altijd mee. Tenminste,.., als ze niet gaat winkelen.'

Nog meer goud Op zaterdag 1 juni staat er nog een speciale gouden viering op het Minderhouts programma. Heikes Kermis bestaat vijftig jaar. En nu is kermisviering wel eens leuk voor een keer, maar dat zo vijftig keren na elkaar doorzetten, da's toch een prestatie die in de verf gezet mag worden. Het bestuur zal dit ook passend doen met een receptie annex feestzitting om 18 uur in het schutterslokaal op de Bredaseweg. Nadien een gezellig samenzijn met een vlot (kermis-) muziekje. Verslag van deze festiviteiten, come and see next month ... •

De schoonste foto van Ad en Miet.

Vroeger werd de afstand huis-kerk op klompen gelopen. Voor de gelegenheid stapten Ad en Miet in een blinkende limousine en lieten zich de gelukwensen welgevallen. DHM wenst dit gouden koppel nog velejaren diezelfde blakende gezondheid!

Oproep De prestatie die An Wouters neerzette de laatste tien jaren, kan ook nooit genoeg in de verf gezet worden. Na al die tijd als hegeesterende kracht de ploeg van gemachtigde opzichters te hebben getrokken, na al die jaren in weer en wind 's morgens en 's middags trouw op post geweest te zijn om onze schoolkinderen veilig naar de overkant te loodsen, zet An er hegrijpelijkerwijze een punt achter nu de jongste dochter het secundair onderwijs induikt. In naam van honderden ouders ontzettend bedankt, An. Verschillende mensen hebben van haar ploeg deel uitgemaakt. Maar nu wordt de achterban klein, erg klein. Daarom is de oudervereniging heel dringend

op zoek naar iemand die 1 week per jaar 's morgens (en 's middags) twintig minuten kinderen wil helpen oversteken in Minderhoutdorp. 1 weekje maar, inderdaad, en als we zo 30 mensen vinden, is het schooljaar rond. Dat kan toch eigenlijk geen probleem zijn, nietwaar. En het hoeven uiteraard niet alleen vaders of moeders te zijn, jonge oma's en opa's lopen er tegenwoordig ook bij bosjes rond. Als jij een klein uurtje vrijwilligerswerk gedurende een week wel ziet zitten, hel dan als de bliksem met Jef Roos op nummer 015.86.53. Als je de bezettoon hoort, dan zijn wellicht die negenentwintig anderen aan het bellen. Probeer gewoon opnieuw tot het lukt. Succes! 31


WORTEL deelnemers keerden dus voor 'n paar uur huiswaarts. Goed half negen was 't zover: eersten bij de autozoekers waren 1. Danny Bruurs uit Minderhout; 2. Christel Braspenning uit St. Lenaarts en 3. Monique Brosens uit Minderhout. Bij de fietsers waren no. 1. Frans Snoeijs; 2. Hilde Noyen en 3. Wim Noyen. Maar de mooiste zoektocht was legen half negen als tientallen auto's van alle kanten komen, 'n plaatsje zoeken; uitstappen en binnen 'n plaatsje zoeken voor 'n pintje om de uitslag te horen. Maar dit is niet als 'zoektocht' zo georganiseerd. Wel plezant om te zien!

Nieuwe boomkes Nee, het gaat niet over DE BOOMKES, naar over de jonge boomkes, die drie jaar geleden geplant waren tussen de parochiezaal en het Poeleinde. Toen de parking tussen de zaal en de Guld in orde gebracht was, met kasseien geplaveid en gefatsoeneerd was, werden er mede door de goede zorgen van Jef Delafaille een twintigtal jonge platanen geplant die tevens de verschillende parkeervakken moesten markeren en van elkaar scheiden. Maar vorig jaar gaven een achttal van deze boompjes de geest, vooral de rij langs de zaal. Lag het aan de lange, droge zomer? Waarschijnlijk wet, maar zeker zullen we het nooit weten. tn alle geval de schade is hersteld: 8 nieuwe boomkes staan er nu voor in de plaats, de helft werd betaald doorJef Delafaille, de andere helft door het parochie-comitĂŠ en de boomkes werden door de gepensioneerden in cle grond gestoken op de plek van de eersten. En nu maar hopen dat ze in leven blijven en goed gedijen. Nat houden als het weer te droog wordt en in de gaten houden of er zich geen kwaadwillenden in de buurt ophouden. - Van het andere front (van DE BOOMKES) verder geen nieuws, tenzij dat ze al volop uitgeschoten zijn. Het ziet er daar nog niet uit zoals vroeger, maar als ze zo blijven groeien, gaat het de goeie kant op.

Weer schoolfeest! In mei moet zowat elke vereniging of groepering zijn ei kwijt en doet dat met een open deur of ander feest. tel daarbij nog de communiefeesten en je kunt elk weekeinde op stap voor een drankje en een hap. Zo was er begin mei ook weer feest in onze school. Wortel is niet zo groot en de school evenzo. Kwam daar nog bij dat veel kinderen naar een voetbal- of ponytornooi waren, en de opkomst was dus wat minder dan de andere jaren. Vorig jaar probeerde men het hier in Wortel wat over een andere boeg te gooien door de kinderen meer doe-het-zelf-activiteiten aan te bieden tijdens de namiddag. Ditmaal leek het weer wat op de vroegere feesten met een kort optreden bij het begin en daarna de gebruikelijke standjes met natuurlijk een bar en (door de ouders gemaakt) gebak. Dat was ook nu weer een groot succes! Van het thema 'kleur' werd gebruik gemaakt om de grotere kinderen de muren onder het afdak te laten beschilderen. l-liervoor hadden ze vooraf ontwerpen gemaakt, die dan door 'de' schilder van de gemeente op de muur waren overgebracht.

uoor de grotere kindeLe;, ren: de muur verdiende al langereen laagje en dat werd meteen opgelost.

Fototentoonstelling 't SLOT De kinderen to;; de eerste graad met een lente-lintendans.

Naar jaarli jkse gewoonte stelde cle lotogroep t Slot de meest artistieke produkten van hun hobby ten Loon op Ie en 2e Pinksterdag, zo 26 en ma 27 mei, in de expositieruimte van hun lokaal. Wanneer u deze regels dus onder ogen krijgt is het al voorbij. Hoewel deze tentoonstelling in de agenda van het vorige nummer van DHM vermeld was, konden wij u geen uitgebreide toelichting op dit gebeuren geven. Een verslag ervan kan ik u op zijn vroegst volgende maand laten lezen, maar dat is dan ouwe koek. Van de ene kant ben ik dus nu even benieuwd als gij, beste lezer, naar de grafische resultaten van onze artiesten. Van de andere kant weet ik van vorige jaren dat het steeds de moeite loont om naar hun werken te gaan kijken. Niet om te vragen: wie staan op die of die foto, of: waar is dat genomen? Nee, mij intrigeert of boeit meer de vraag: wat heeft de fotograaf hier willen uitdrukken? Als ik 'n ordinaire groepsfoto zie van bv 'n nieuwe regering, met glimlachende gezichten, met hun namen eronder, intrigeert mij hoogstens hun glimlach: wat bedoelen ze daarmee? Zo van 'Nu zijn wij eens aan de beurt'; of: 'Jullie mogen raden wal wij van plan zijn'. Maar als ik 'n foto zie van ergens 'n lichten-schaduwspel in cle natuur: of van 'n kind in wiens blik zich 'n hele wereld weerspiegelt, dan boeit mij dit, ook al weet ik niet waar die foto is genomen of wie dat kind precies is. Dat noem ik genieten van een foto-tentoonstelling. Het is iets meer dan kijken naar een heel pak vakantiekiekjes van dertien in een dozijn. Ik hoop dat gij, lezer, z6 naar de fototentoonstelling zijt gaan kijken en ervan genoten hebt. Dan hebt ge ook een pintje verdiend.• 27


WORTEL

Plein Parochiezaal (vervoigverhaal) Na heel wat voorbereiding en ilet de opbrengst van de 9e Wortelfecsten in het vooruitzicht (zie vorige edities Hoogstraatse Maand), is de heraanleg van het speelplein achter de Parochiezaal ondertussen reeds goed in gang geschoten. Voor de primeur zorgden de gepensioneerden: in het vooruitzicht van hun gewestelijk sportfeest in augustus dit jaar, wilden zij alvast zeker zijn dat zij hun collega's van de andere afdelingen op een waardige manier in Wortel zouden kunnen ontvangen. Onmiddellijk na de opruiming van carnaval werden de op het plein gestapelde betonklinkers dan ook gesorteerd met als gevolg dat in totaal 7.800 klinkers klaarliggen voor de bestratingswerken. Dit vertegenwoordigt een oppervlakte van ca. 200 111 2 van de in totaal ca. 300 m2 voorzien in het ontwerp van tuinarchitekt Jef Verheyen. Aangezien ook de jeugd hier vragende partij is (basketplein en misschien ook een... skate-ramp!), wilde deze natuurlijk niet onderdoen en met een ploeg van wel 20 jongens werden de meer dan 5.000 betondallen van het bestaande basketplein in één zaterdag uitgebroken, schoongemaakt en gestapeld. Hierbij kwam de mini-tractor van Martin Sommen natuurlijk goed van pas. Om de moed er in te houden en omdat Pasen toch al voorbij was, was dit een goede gelegenheid voor onze pastoor W. D'Hauwe om het overschot aan Paaseieren van de hand te doen. Toen kwam het grote werk: met een graafmachine werd door een ploeg van Jef Braspenning gezorgd voor de nodige grond- en nivelleringswerken en de zavelbedding van het nieuwe (verhoogde) basketptein. Hierbij zijn tijdens het spitten nogal wat historische resten van de Wortelse (bouw)geschiedenis naar hoVen gekomen. Waardevolle stukken waren er niet bij en daarom werden deze steenresten, samen met de afgekeurde betonklinkers en dallen, op een hoop in de hoek gestapeld en met zwarte grond afgedekt om later als een begroeide helling voor de nodige afwisseling te zorgen in het nieuw aangelegde grasplein. Hiermee werden op een ecologische manier kosten bespaard voor het opruimen van steenpuin en is misschien reeds de eerste steen gelegd voor een toekomstig (fiets)cross-parcours. Voor de aanleg van het grasplein is gekozen voor een traaggroeiende grassoort zonder bemesting (doel: zo weinig mogelijk maaibeurten). Hierdoor moest het zaaien, met het oog op beloopbaarheid in augustus, vddr half mei gebeuren. Hiervoor werd beroep gedaan op Jan Mertens die dit met behulp van ccn tractor gedreven zaaimachine kwam uitvoeren. Voorafgaand werden door een ploeg van gepensioneerde boeren (met tractor en aangepaste landbouwwerktuigen) en met hulp van een vijftal jongeren de laatste steenresten uit de bovenlaag verwijderd. En nu maar, samen met de boeren, hopen op warmer weer met af en toe een regen bui! Rondom het grasplein wordt het onkruid, in afwachting van de grocnaanplanting in het najaar, op een milieuvriendelijke manier voorkomen door toepassing van een dikke laag gemalen boomschors die door de Zagerij Van Erck aan een gunstprijs geleverd werd. Voor het beheer en de verdere afwerking van het plein is een speciale werkgroep samengesteld waarin alle direct betrokken partijen vertegenwoordigd zijn: Dorpsraad (namens de verenigingen), Kerkfabriek (eigenaar grond),

28

(plaatsen van betondallen en klinkers met een oppervlakte van ca 775 m 2). Een zware klus, maar ook hier is reeds nagedacht hoe dit, met behulp van vrijwillige medewerkers, op een 'Wortelse' en solidaire manier kan gebeuren. Verder nieuws hierover in de volgende editie! (H.P.)

Parochiecomité (beheer Parochiezaal), Bond Gepensioneerden en Fanfare. Deze groep is onlangs uitgebreid met een vertegenwoordiging van de jeugd (toekomstige gebruiker). Volgende fase wordt de heraanleg van het basketplein en het verharden van de toegang

Een ploeg van een 20-tal jongeren braken een paar weken geleden de oude vervuilde betondallen uit. Op één zaterdag werden zo meer dan 5.000 dallen opgebroken, schoongemaakt, gesorteerd en netjes wegge.stapeld onder leiding van Martin Sommen.

Na het zware opbreekwerk poseerde een groot gedeelte van de ploeg nog even voor een foto.

'.. .._'.,.*. -

-

..

. .

..

'.

.-.

.

.

Na (/C no el/ering. n erhen wr,dei, PCH /laar i' pen.ioneerde boeren met een (roL lor opgetrommeld Inn de laatste .steenresten boven te trekken met een eg. Het puin werd dan weer door een vijl/al ,ongeren opgeraapt en verwijderd.


~~W~2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Iedereen weet iedereen? toch tenminste de medewerkers aan dit blad dus: iedereen weet dat dit blad maandelijks verschijnt op de laatste woensdag van de maand, en dat de kopij voor het volgende nummer dus 14 dagen tevoren binnen moet zijn, en de schrijvers van de dorpsrubrieken hebben nog 4 dagen méér tijd om hun teksten en foto's in te leveren bij de hoofdredacteur, c.q.redactrice. Maar met ons wispelturig systeem van maanden met 30 of 28 of3l dagen hebben wij soms slechts twee weken tijd na het verschijnen van een nummer om nieuws te vergaren voor het volgende nummer. Dat is niet veel tijd, zeker niet als er niet veel nieuws is. Dan maar wat uit onze duim zuigen? Neen, de lezers willen nu eenmaal echt nieuws lezen: waarom kopen ze anders dit blad? Ze steken er hun lieve centen niet in omwille van onze mooie ogen, denk ik. We mogen ons geëerd publiek niet voor de aap houden. Sinds kort is uw dorpsverslaggever weer wat meer gemobiliseerd, wat mobieler geworden, zodat hij dagelijks de straat op kan, op zoek naar nieuws: maar als er niet veel is, valt er ook niet veel te rapen. En 'waar niet is, verliest zelfs de koning zijn recht'! Toch willen we u op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in ons dorp. Daarom ook tevens een verzoek bij deze: wie iets weet of meegemaakt heeft wat een ander kan interesseren, laat het mij a.u.b. weten. Schrijf iets op of bel of spring eens binnen: maar geen anonieme brieven a.u.b., d.w.z.: zonder uw naam eronder, dat zijn soms stoten in het donker of onder de gordel tegen anderen 'zonder afzender', en daar trappen we niet in. Inmiddels hebben de Japanse kersen en andere bloesemdragende straatsierbomen hun roze of witte bloesems verloren en hiermee is hetjaarlijkse wonder voor mij voorbij. Jaarlijkse wonder? Hoezo, vraagt u misschien. Wel ja, elk jaar springen alle 30 of 40 Japanse kersen in onze straat praktisch op dezelfde dag in bloei! U hoeft het geen wonder te noemen, maar ik vind het toch wel straf! 't Is precies of ze met mekaar afspreken: Zullen we morgen? Of nog een dag wachten? Ik vind het in alle geval knap geprogrammeerd: ze kunnen niet praten met mekaar, tenminste daar horen wij niks van. Verschillende bomen hebben in de loop van de jaren verschillende behandelingen gehad: takken gesnoeid, stukken wortels afgekapt, noem naar op: maar het jaarlijkse verschijnsel om samen precies gelijk in bloei te schieten verbaast me elk jaar en doet mijn hoofd buigen voor iemand die het beter weet en beter gearrangeerd heeft dan ik zou kunnen. Hoedje af daarvoor! Na de grootste aprilmaand van deze eeuw zijn er intussen al 'n paar regenbuitjes gevallen het einde van de lange kwakkelwinter is in 't zicht en de volgende zomer komt er aan. -

KWB-Fiets- en autozoektocht Zondag 5 mei sloegen alle 5 de KWB-afdelingen van onze fusie de handen ineen om rond het jaarthenia 'Gezondheidszorg voor iedereen' een actie naar buiten te organiseren. Maanden tevoren waren koppen bijeengestoken om een zoektocht in elkaar te steken van 33 km door de 5 deeldorpen: elke deelnemer zou in gelijk welk dorp kunnen inschrijven en vertrekken, in elk dorp zouden een praktische proef af te leggen zijn en een 3-tal vragen te beantwoorden, in verband met gezondheid. De praktische proef in Wortel bestond uit (wat dacht u?) wortelhappen: een lekkere verse 'peej', opgehangen aan een koord, moest 'hehapt' worden, met de mond natuurlijk, zonder de handen te gebruiken. Er werd heel wat afgelachen, want zo'n 150 deelnemers uit heel de fusie deden er aan mee op hun doortocht door Wortel. Een lekkere wortel is immers altijd gezond. Het aantal

pm

-

Wortelse deelnemers was overigens niet om te stoefen: slechts 15! Maar ter verontschuldiging moet gezegd worden dat er dezelfde dag hier schoolfeest was, waar veel ouders van schooljeugd 'acte de présence' gaven. En het weer was ook niet al te vriendelijk. Wat verder het aspekt 'Gezondheid' betreft: om duidelijk te maken dat wij met-ons-allen-samen veel te veel uitgeven aan medicamenten (in Hoogstraten om en nabij 192 miljoen per jaar) waren er vorige maand door de KWB kartonnen dozen utgedeeld om oude medicamenten in te verzamelen: de opgehaalde dozen waren opgehaald en ten toon gesteld hij de inschrijf- of controlepunten: ze worden per gewest en arrondissement bijeengebracht en zullen nationaal iii Brussel bij het ministerie aangeboden worden. Diverse leden gebruikten de rondgedeelde dozen niet, want ze brengen zelf hun vervallen geneesmiddelen naar de apotheek terug. Ook goed. Als oude geneesmiddelen maar niet bij het gewone huishoudelijke afval terechtkomen. Dan heeft de actie een deel van zijn doel niet gemist. El

Benefietavond Jeroen Welp Zaterdagavond 4 mei had de benefietavond plaats die in vorig nummer aangekondigd was. Jeroen lijdt aan leukemie, krijgt chemo-therapie en op relatief korte termijn zou een geschikte beenmergdonor voor hem gevonden moeten worden, wat niet gemakkelijk is. Medisch gezien zijnde behandelingen enorm duur. De avond diende om daarin tegemoet te komen en was een succes. DJ Fons De Vrij zorgde voor goede muziek, het optreden van Niels William was steengoed, kortom dc afwezigen hebben ongelijk gehad, zoals meestal. De avond was heel gezellig, er was een heel goede sfeer. Er was ook een tombola geweest met lotjes verkoop huis-aan-huis. Tot nu toe kunnen we melden dat de opbrengst ongeveer 130.000 fr. bedraagt. Namens de initiatiefnemers dank aan alle sponsors en aan al degenen die erbij waren die avond. Waarschijnlijk hoort u er dc volgende keer nog wel iets meer over.

Nieuwe bejaardenwoningen Tussen de Oude Weg en de Moerklokstraat werden de afgelopen winter door de gebr. Van Veithoven uit Loenhout 4 bejaardenwoningen gebouwd: twee blokken van telkens 2 woningen. Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de afwerking van deze woningen en hun buitenaanleg, voetpad naar de deur, omheining van de achtergelegen tuin, enz. We kunnen nu meedelen dat alle vier de woningen al bewoond zijn. De verhindingsstraat ervoor is ook bestraat, maar vormt geen verbinding van de Moerklokstraat met de Oude Weg, want er staan 2 rijen van solide ijzeren paaltjes tussen van het type 'Amsterdammerkes'. Volgens de huisnummering horen twee huizen hij de Oude Weg (waar er ook drie parkeerplaatsen voor voorzien zijn) en de twee anderen horen bij de Moerklokstraat, waar er ook drie parkeerplaatsen voorzien zijn. Fietsers mogen wel van de ene naar de andere Straat. El

26e Fiets- en autozoektocht 't Slot Zondag 19 mei organiseerde het Slot naar jaarlijkse gewoonte zijn fiets- en autozoektocht, met zijn beruchte moeilijke strikvragen. Toen de inschrijving begon, zat het weer niet mee: reden waarom er zich slechts 27 fietsers meldden. Er was voor hen slechts 18 km tocht voorzien. Voor de auto's was er 40 km voorzien, in de vorm van een 8: de eerste lus was voor fietsers en auto's gelijk en ging richting Rijkevorsel en terug naar het startpunt, de tweede lus richting Zondereigen. Voor de autotocht waren er 70 auto's: slechts 20 van Wortel. 13 uit de rest van de fusie: de 37 anderen van verder weg, tot uit Limburg! Om 19 uur moest iedereen binnen zijn: dan begon het puntentellen dat wel 'n paar uur duurde. Tegen half negen zouden alle uitslagen bekend zijn en de prijzen afgeroepen en uitgereikt worden. Veel


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten

als de Sus iets gezegd had dan was er verder geen zeggen meer aan. Zo moest en zou het voor Rita...' Ivonne vervolgt: 'Soms kan't raar lopen in 't leven. Toen Sus voor een van zijn operaties in het ziekenhuis belandde, bleek diezelfde Rita zijn verpleegster te zijn. Dat werd een hernieuwde kennismaking natuurlijk!'

Drie zusters extra

Sus-van-de-bus geef mij 'ne kus... Ergens tussen Rijkevorsel en Minderhout ligt Hoogstraten. Dat mag dan al evident zijn voor de meesten onder ons, maar dat was helemaal niet zo voor 'Sus-van-de-Bus' ofwe1FRANS VERHOEVEN toen hij er in '58 de allereerste keer naar toe moest rijden. Een jaar later was de streek hem al een pak bekender, samen met zijn echtgenote IVONNE VERHEYDEN kwam hij immers in de Achtelsestraat wonen. Sindsdien woonden ze er ononderbroken. Op 28 april vierden ze er nu ook hun gouden bruiloft. Geen van beide echtelingen komt uit het Hoogstraatse. Ivonne komt uit Wolfsdonk, 'een gehucht van Langdorp. Een echt boerendorp was dat toen nog. Zelfs toen we trouwden in 1946 liep iedereen er op klompen, de burgemeester incluis. Er was hooguit één auto in het dorp, die van de burgemeester. Die voerde ons voor de trouw naar het gemeentehuis in Langdorp, maar van de kerk in Wolfsdonk moesten we nadien wel te voet naar huis.' Door omstandigheden waar ze liever niet te veel over praat, kende Ivonne (die de dochter is van de historische Witte van Zichem) niet echt een gelukkige jeugd. 'Zoals dat vroeger wel vaker het geval was, heet ik trouwens niet Ivonne, wel Theresia Maria. Mijn meter wilde dat zo, mijn ouders hoorden liever Ivonne. De secretaris zei echter dat dit een jongensnaam was en hij vertikte het gewoonweg om dat op te schrijven.' Frans, of beter gezegd Sus, is afkomstig van Wijnegem. 'Uit een geslacht van trammannen. Mijn grootvader was tramman, mijn vader ook - die verongelukte trouwens aan de tram. Zelf ben ik als ontvanger van de stoomtram begonnen, later werd dat op mazout, nog later kwam de elektriek en dan de bus natuurlijk. Ik ben aan de tram gekomen in 1946, en heb dienst gedaan tot aan mijn brugpensioen in '82. Altijd heel graag gedaan, heel plezant ook omdat ge met de mensen kunt omgaan zo. Daar heb ik altijd veel vriendschap van ontvangen. En iedereen kende mij dus als Sus-van-de-bus.'

3 uur op om er op tijd te geraken. Jaja, na een tijd kom ik in een dorp uit vlak bij de kerk, gelijk hij gezegd had. Maar waar was het depot van de bussen dan wel? Ik vroeg het aan de eerste de beste die ik zie: Waar moet ge zijn, waar? Maar jong toch, ge zijt hier niet in Hoogstraten, maar in Rijkevorsel! Ge moet nu een kilometer of zes verder tot ge bij de kerk met een heel hoge toren komt, dat kunt ge gewoon niet missen. Zogezegd zogedaan, ikke weer op pad tot ik opnieuw in 't donker in een dorp beland, en bij de kerk zie ik weer iemand staan. Een koolputter, zo bleek. Een busdepot? Maar dat is in Hoogstraten, en daar zijt ge al een paar kilometer voorbij. Ik bleek dus in Minderhout te staan en kon weer terug...' 'Maar op de bus maakt ge ook schoon dingen mee. Zo reed ik lang op Antwerpen, en in Brecht stapte er dikwijls een meisje op. Al gauw leerde ik die Rita wat beter kennen, en dan werd er al eens naar de bulletins en zo geinformeerd natuurlijk. Op een keer stapte haar moeder mee de bus op - om eindelijk eens te zien wat voor een kerel die Sus wel was, want

Iets soortgelijks overkwam het koppel vorig jaar toen Sus er maar liefst drie zusters bij kreeg. Het bleek te gaan om de dochters van een Roeselaars gezin waar hij bij het uitbreken van de oorlog enige tijd verbleef. Op vraag van de 103-jarige moeder togen ze op zoek naar de 'blonde jongen met een bek in zijn haar'. Nadat ze samen nog enkele keren de herinneringen aan vroeger konden ophalen, is de vrouw gestorven. Maar sindsdien wordende Verhoevens er wel als lid van de familie beschouwd. De Roeselaarse tak was trouwens ook present op de viering van de gouden bruiloft. In het gezin van Sus en Ivonne kwam er een zoon. Eddy - momenteel secretaris van het OCMW. Hij trouwde met Alida, 'een van de tien Bastijnsen uit Meer'. Er kwamen twee kleinkinderen: Koen en Sabine. Het familieleven vult zo een flink stuk van de dagen, verder wordt er geregeld gefietst, gereisd en gekaart. Met de vaste kaartpartners moeten er binnen het jaar trouwens liefst drie gouden bruiloften gevierd worden. Voor Sus en Ivonne is dat vorige maand al gebeurd. 'Een heel schone dag hebben we gehad. En bloemen, cadeaus... veel te veel, veel te veel...' mijmert Ivonne na. 'Vroeger was dat allemaal niet zo,' lacht Sus, 'als ge dan een gouden bruiloft te vieren had dan zat de vrouw met haar mutske in de zetel, terwijl de vent aan zijn pijpke zat te lurken. Dat waren oude mensen dan, die uit hun zetel bij de stoof bij wijze van spreken niet meer uit kwamen. Nu ziet ge dat niet meer aan de mensen, ze blijven veel langer actief, gaan op reis, zijn nog bij de fietsclub, gaan kegelen en sjoelen en noem maar op...' Wat we ook het gouden koppel alleen maar van harte kunnen toewensen natuurlijk! (rndl).•

Kapotte knieën 'De kinderen riepen dat dikwijls op straat,' vult Ivonne lachend aan, 'Sus-van-de-bus, geeft mij 'ne kus.... Dan had hij dikwijls wat pikken zitten die hij naar de klein mannen gooide. Er zijn er veel geweest die hun knieën kapot gevallen hebben om toch maar hun snoepke te kunnen pakken. En de bus jong, dat was z'n lang leven hoor.'

Rijkevorsel tot Minderhout Sus: 'Wij woonden in Vosselaar. Ik werkte in Turnhout, nadien in Malle. Op een keer zegt mijn chef dat ik 's anderendaags de vroege dienst van vijf voor half zes in Hoogstraten moet doen. Maar ik was daar van m' n leven niet geweest. Ik vroeg een kolenhandelaar hij ons uit de straat waar dat wel lag en die had me uitgelegd hoe ik er kon geraken. 't Was putteke winter en pekkedonker, ik stond dus al maar om

Ivonne en Sus op de dag van hun Gouden Bruiloft dorp was er destijds geen fotograaf..

25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Hebben jullie samen met mij vorige Maand ook vruchteloos gespeurd naar een verslagje over het concert in de Minderhoutse kerk? Niet enkel daarom heb ik lang getwijfeld om als stil protest deze Maand enkel beeldmateriaal af te drukken. Dat de letterduivel a's in o's verandert en drie r'en plakt waar er maar één hoort te staan, daar liggen we niet wakker van. Maar als dat dan plots een dee is die voor tee gaat spelen, nee, dan komt ons taal- en (laat ons eerlijk zijn) ook eergevoel een hartig woordje tegenpruttelen. Gek eigenlijk, maar we horen tegenwoordig zoveel barbaars Nederlands op onze kijkbuis dat we alle taalzorg wel overboord gegooid lijken te hebben. Niet preuts nee, niet puriteins, maar een beetje zorg, dat kan toch wel, menen we. Of slaan ook de taalzeden door. Moeten we ook hier onbemande camera's invoeren om de grootste taalbarbaren en de zwaarste overtredingen repressief onder de knie te houden. In onze Vlaamse huiskamers zouden niet veel BV's overeind blijven, dachten we zo. Wat speels en creatief, graag, heel graag, maar een beetje regel is niet eens zo'n slecht idee, lijkt me. Duik anders maar eens in het

De andere kant van de jeugd mag hiertegenover toch wel eens belicht worden. De actie 'zwerfvuil' bracht heel wat jongeren op de been die al de (door henzelf?) en anderen achteloos weggekieperde rommel netjes weer verzamelen en op één grote hoop deponeerden in het centrum van Minderhout. Een schitterend initiatief voorwaar, ware het niet dat dit milieubarbaren aanzet tot nog minder zorgzaamheid met afval. 'Want ze rapen het toch in mijn plaats op' Je houdt het echt niet voor mogelijk wat er zoal wordt verzameld: van het onvermijdelijke blikjeslegioen over platgeknepen frietbakjes tot injectiespuiten en vuilnisbakdeksels. Bijzonderjammer, maar wat zal het baten als pa-lief altijd zijn asbak door het autoraam blijft kieperen en ons ma niet reageert

als ik mijn snoeppapiertje ongegeneerd op de klanken van de wind laat dansen. Dan zal mijn broer van veertien zijn na-de-school-van-degrote-honger-gekochte chipszak toch ook niet in zijn jaszak foefelen zeker om hem thuis te deponeren waar hij hoort te zijn. En trouwens, dan hadden de zwerfvuilrapers ook geen werk meer, nietwaar! En dan kunnen zij zeker niet meer de prijs behalen voor het kleinste, het zwaarste, het origineelste stuk zwerfvuil. En z'n te gek optreden achteraf is toch ook lekker meegenomen. Groot gelijk, mannen, je hebt het verdiend. Willen we dit elke week herhalen? Of dagelijks misschien. Zo beleeft er toch nog iemand wat plezier aan ons gebrek aan uiitieuiin. Li

Verkeersplan van de stad Hoogstraten dat door de Libost-groep werd uitgewerkt en waarin een aantal gemeenplaatsen met concrete cijfers worden toegelicht. Dat Minderhout 'een aantal verkeersproblemen' (sic) heeft en dat de doortocht al een herinrichting heeft ondergaan, is voor weinigen nieuws. Dat het parkeren beter geordend is en er zich sindsdien minder en minder ernstige verkeersongevallen voordoen, mogen we toch even met een lichte wenkbrauwfrons lezen. Als (enige) knelpunten worden in deze verkeersstudie genoemd de Minderhoutsestraat en het kruispunt aan de Meerseweg waar in de periode '90-'94 respectievelijk 8 en 14 letselongevallen plaatshadden met 6 zwaargewonden. Laatstgenoemd kruispunt blijkt zelfs de topper onder de Hoogstraatse zwarte kruispunten. Een bedenkelijke eer natuurlijk. We noteren ook dat de Van Aertselaerstraat (en dus ook grotendeels door Minderhoutdorp, menen we) een elfduizend motorvoertuigen per dag passeren, wat toch niet niks is. De Desmedtstraat zou er dagelijks 6200 te slikken krijgen. Wat wij ook lazen in deze verkeersenquête: 'er kan echter onderscheid gemaakt worden...' of erger nog: ' ... tijdens aan- en uitgaan van de

school'. Maar dit was slechts de inventarisatie. Nu kijken we waar onze stad met haar verkeersveiligheidsbeleid naartoe wil en hoe het deze doelstellingen in een verkeersplan kan gieten waarbij maatregelen kunnen getroffen worden die effectief, maar ook kleinschalig en dus goedkoop zijn. Uiteraard zijn infrastructurele maatregelen alleen onvoldoende, maar zullen er ook accenten moeten gelegd worden op verkeerseducatie, -voorlichting en preventie. Maar dan spreken we over een mentaliteitswijziging bij ons verwende ik-zelf en onze buurman die beiden floreren in een maatschappij waar regels....

Inderdaad, in wat voor een wereld leven wij?

Onwaarschijnlijk maar waar: ook ge i onden naast de openbare weg.

De jongeren die het bijeen gebrachte gewicht aan vuilnis juist inschatten, mochten hun prijs in ontvangst nemen. Verpakking niet langs de straatkant gooien, mannen!

Vrouw verslaat man Sinds kort is Minderhout een nieuwe marathonatleet rijker. En niet zomaar eentje, want van 'het andere geslacht'. Rita Van Aert bracht onlangs de marathon van Antwerpen tot een goed einde. Zij gaf deze eersteling de nodige glans door enkele Hoogstraatse mannen in de eindfase van de wedstrijd nog achter zich te laten. En één daarvan was haar eigenste echtgenoot Fons Aerts, promotor van de Minderhoutse Kapellekensloop, die zelfs met zijn marathon-

ervaring er niet in slaagde vrouwlief achter zich te houden. Rita finishte nog ruimschoots binnen de vier uur. En dit was zeker niet de laatste keer dat we op dit vlak van haar gehoord hebben. Proficiat, Rita! Andere Minderhoutenaren die we in de uitslag terugvonden: Jan Vermeiren (03:08:43), Marc Terreur (03:18:14) en J05 Van Bavel (03:45:58) maar die had blijkbaar nog wat te lijden van voorjaarsmoeheid. L

'Respecf is eigenlijk een woord dat de sleutel vormt voor samen-leven, mijmeren wij in bescheiden overpeinzing. Er zijn er blijkbaar die daar anders over denken. Hoe anders verklaren wij weer volgende fenomenen: De Bredaseweg (zesentwintigste aflevering en slot) ligt er nu in al zijn glorie bij. Plataan, Linde en Moeraseik (kleine weliswaar vanwege het beschikbaar budget) zullen ooit weer voor een natuurlijke groene boord zorgen... als ze daartoe de kans krijgen. Voorlopig liet men de boompjes staan, maar de steunpalen hebben al een nieuw leven gevonden in één of andere achtertuin allicht. Ze waren naamloos, nietwaar. Of heb je dekorfbalpalen van de lagere school al opgemerkt. Ze zijn fris-in-het-oog-springendgeel. Gelukkig. Dat heeft blijkbaar al enkele keren geholpen om ze uit de struiken terug op te vissen. De kwetsbare korven hebben het 29


MINDERHOUT weekendgeweld zowat veertien dagen overleefd. Afsluiten, zegje? Ach wat, ook dat brengt geen aarde aan de dijk. Neeni nu de speelwei achter de kleuterschool. Netjes afgesloten met een twee meter hoge draad en een stevige poort. Enkel bestemd voor kleuters tijdens de schooluren. Blijkbaar denken de feestende buren daar anders over met de onvermijdelijke maandagse sporen: het met zorg door kleuterhanden gemetselde tuinmuurtje hij juffrouw Roza was dit keer het slachtoffer. En dit is niet het resultaat van een te grondig geleste dorst, en inderdaad.., niet alleen de schuld van kinderen. El

En dan was er zoals gewoonlijk als het mooi weer is, het schoolfeest. Een slèervolle eucharistieviering, een verzorgd en druk bezet podium, vlees dat wel iets te veel vlam maar toch te weinig vuur had gezien, een opkomst die het verplicht nummertje bij de verkiezingen benadert, alle ingrediënten waren weer aanwezig om zonder schuldgevoelens (te) laat thuis te komen en toch de idee te hebben datje zondag echt zondag was geweest. Een beetje aangepaste feestformule die het wel deed maar dit - wegens bouwperikelen in deze omgeving - volgend jaar wellicht niet zal kunnen bevestigen. D

Het optreden is een vaste publiekstrekker op ons schooifrest en meteen het einde van vele slapeloze nachten voor dejuffen. _"___;-, XI

I

De Amerikaanse maand mei De Minderhoutse burger werd een tijdlang in het ongewisse gelaten over de grote veranderingswerken in het centrum. Nee, we bedoelen deze keer niet het K.L.J.-lokaal, dat zien we gestaag groeien. Maar de patron van een vooraanstaande drankgelegenheid broedde duidelijk op een in het oog springend exploot ter gelegenheid van het tienjarig drankgenootschap van zijn zaak. Uiteindelijk bleek uit het stof van cirkelzagen, het gedreun van klauwhamers en de spetsen van grondverf een nieuwe façade te verrijzen voor deze tienjarige. Wat ook met het gebruikelijke feestgedruis en het onvermijdelijke zwaar tweewielergeschut werd bezegend. fl

Fons Van /3avel (linl.',) is liet 'en aarileerde brein dat altijd tact menu e ideeën rondloopt. Verslu CIUI n 'lli 'lii. zoals de .spelleii ze/t.

Grote ii / i ii iii in i na inn. K.L.J. ' t's iii! heit hun zaak verder mt de enge/bewaarder in stijl poseren voor hun opç'esmukte voorgevel. 30

ierwiJl aan de ol'erkant uit0

t

Pa1ili't ii en


MEER

Ouwe pilletjes op een hoop

De KWI3 kan teriiglijleii op een meer clan ge.s laagde actie van liet inzamelen van oude geneesmiddelen. Een uitstekend initiatief dat hopelijk een vervolg krijgt.

Aardbeien zo lekker en mals...

1

/

1

1V.

Op de vorige editie van de Meerse markt mochten de kimiderc'm, spreuken en tekeningen maken in verband met aardbeien. De kinderen die iets hebben binnengebracht, kunnen hun prijzen ophalen tijdens de Kindermarkt op 2juni en dit wel bij het standje van de Aarbeien gilde.

In optocht naar de Koningsschieting

IMP

De eerste mmmci was een belangrijke dag voor de Meerse SintJorisgilde. Dan zou imnmners tijdens cle Koningsschieting uitgemaakt worden wie Jan Romnhouts zou opvolgen als koning. De dag begon met een rondtocht onder begeleiding van de Ste. Rosalia Brassband door het dorp. Jan Romhouts heeft zijn eretekens als koning echter niet moeten inleveren. Niemand deed immers beter dan hij en hij heeft zichzelf als koning opgevolgd. 35


HALVE EEUW GELEDEN MEI 1946 De grootsche Kroningsplechtigheid te Fatima Ter gelegenheid van de kroningsfeesten van O.L. Vrouw van Fatima heeft de Paus aan het adres van de Portugeesche Katholieken een radiotoespraak gehouden, waarin hij een beroep deed op actie. 'opdat de verdediging van het christen geloof tegen het offensief van het kwaad verzekerd zou zijn in dit beslissend historische uur.' Den bijstand van de H. Maagd inroepend, verklaarde Pius XII dat er in den huidigen strijd geen neutrale machten mochten bestaan en dat de Katholieken zich op de hoogte van hun taak moesten toonen en openlijk front moesten maken. De Paus herinnerde er aan, dat zijn blikken reeds vier jaar geleden, toen de oorlog volop woedde, naar Fatima wendden en hij legt er den nadruk op, dat de diepe vereering van de Portugeezen voor de H. Maagd van hun land een echt Marialand maakt. 'In den vreeselijksten aller oorlogen sedert menschengeheugenis, zoo zegde de H. Vader, waarde het conflict aan de grenzen van Portugal, zonder ze nochtans ooit te overschrijden. Dit was te danken aan de voorspraak van de H. Maagd, die over Portugal en zijn regeering waakte. Het is thans de plicht der Portugeezen den oproep der Onbevlekte Maagd te beantwoorden en mede te helpen aan het herstel van den vrede en den wederopbouw van het puin. Alle klokken in Portugal luidden en vliegtuigen wierpen bloemen uit boven een half millioen bedevaarders, toen de pauselijke nuntius de gouden kroon plaatste op het hoofd van het O.L.Vr.-beeld van Fatima, in het heiligdom te Fatima, het Portugeesch 'Lourdes', op ongeveer 70 mijl ten Noord-Oosten van Lissabon. De massieve gouden kroon is met meer dan 2000 parels en edelsteenen bezet en wordt op meer dan 50.000 pond sterling geschat. Een groote menigte bedevaarders, waaronder de echtgenoote van Don Juan, den Spaanschen troonpretendent, knielde in het reusachtig amphitheater neer, wanneer de pauselijke nuntius de plechtigheid volbracht. Daarna luisterde de menigte naar een pauselijke toespraak, die door de radio werd uitgezonden. Onder de bloemen aan den voet van het beeld, bemerkte men roode rozen uit Nederland, en bloemen, speciaal per vliegtuig overgebracht uit Belgi毛. Er waren eveneens bloemen van generaal Franco.

HOOGSTRATEN Een dubbel verzoek Personen, die nog witte steen van de kerk in hun tuin vinden, worden verzocht ervan kennis te geven aan de werklieden van de kerk, die hem dan zullen afhalen. Niet meegeven met den reinigheidsdienst a.u.b. Personen die fotos bezitten van onderdeelen van de kerk of den toren v么么r de vernieling, worden verzocht ervan kennis te geven aan Z.E.H. Deken of M. Stijnen. architect. 36

Naar Congo Donderdag 2 Mei vertrok dhr. Jos Stoffels per vliegtuig naar Congo. Te 3uur namiddag toekomen, van waaruit de reis dieper het binnenland ingaat, naar het gewest, dat hem als gewestelijk ambtenaar werd toegewezen. te midden der wildernis, ver van ieder beschaafde streek. Met belangstelling zullen onze lezers en vooral deze van Hoogstraten en Meer, de verhalen van hun dorpsgenoot uit Congo, die de heer Stoffels regelmatig aan ons blad zal toezenden, tegemoet zien. We wenschen den heer Stoffels veel succes in onze Congo en zien met spanning uit naar zijn eersten brief.

Loopkoers Ter gelegenheid van Statie-kermis zal er bij Frans Floren een loopkoers ingericht worden over een afstand van 5 km. 500 Fr. prijzen, beker en palm. De koers wordt geloopen na de velokoers.

1 Mei Op 1 Mei werd in de kerk van het Begijnhof een plechtige zieledienst opgedragen voor de overleden politieke gevangenen. Menigeen is het opgevallen dat met dezen plechtigen dienst de herdenking van onze Hoogstraatsche martelaren zonder meer was afgeloopen. Is de bloedige dag van 1 Mei 1944 in Hoogstraten reeds vergeten? We willen dien treurigen dag met zijn wreede gevolgen niet opnieuw afschilderen. We meenen dat 1 Mei toch diep gegrift staat in het geheugen van ieder Hoogstratenaar. Waarom na de H. Mis geen plechtigheid op touw gezet om hulde te brengen aan hen die hun leven voor het Vaderland hebben gegeven?

TE KOOP Gras om af te maaien in den boomgaard en hof van Mevrouw Gilles, Vrijheid 164. 1793

een der eersten die vastberaden den duren eed aflegde: 'Opnieuw te zullen strijden voor Vrijheid, Vorst en Vaderland.' Wanneer de eerste leider, de heer Felix Peeraer, door de Gestapo aan zijn dierbaar huisgezin werd ontrukt, evenals zijn trouwe makker en groepoverste Marcel Brosens, aan de liefde zijner moeder werd ontnomen, was bijna alle leiding weg. Daar waar anderen weigerde was Constant onmiddellijk bereid handelend op te treden en onverschrokken heeft hij de leiding dan op zich genomen van Meer en Meerle. Nog klinken zijn kalme vastberaden woorden mij in de ooren: 'Mannen, onderneemt nooit een daad zonder goed overleg en zorg steeds dat er door uw daden geen onschuldig bloed stroome.' Welke weerstander zou niet kunnen getuigen van Constant's moed en zelfopoffering gedurende zijne leiding? Hij was de stilledenker, een echte Belg, die steeds het hart op de rechte plaats droeg? Veel heeft deze jonge held gedaan om den strijd tot een goed einde te brengen. Helaas! op25 September 1944 zou zijn lijdensweg voorgoed beginnen. Door laf verraad van enkele zijner dorpsgenoten werd Constant, evenals zijn vorige leiders, aan de liefde zijner dierbaren ontrukt. Constant werd weggevoerd over Alphen, Rotterdam, Amersfoort om in het vreeselijke uitroeiingskamp van Neuengamme den marteldood te sterven. Gedurende 5 maanden was hij een ware steun voor zijn lotgenooten. Zijn glimlach en uithoudingsvermogen zetten zijn makkers aan tot hoop op de toekomst en de verlossing. Niettegenstaande de wreede folteringen heeft Constant nooit iets gerept over zijn makkers. Hiervoor Constant blijven wij U eeuwig trouw en dankbaar. De eindzege heeft Constant niet mogen beleven, maar de God der gerechtigheid zal hem voor zijn lijden en levensoffer reeds den eeuwige vrede doen genieten in het Hemelsch Vaderhuis! Weerstanders! Gedenk steeds uw stille werker, die na veel lijden en ontbering zijn jong leven heeft geofferd. Verraders! Denk aan Gods woorden: 'Cain, wat hebt ge met uw broeder gedaan? Het bloed uws broeders roept van de aarde tot mij om wraak! Wij bieden onze innige en kristelijke deelneming aan de diepbeproefde ouders en familie in het zware verlies dat hen treft. Dat het beeld van onze stillen en dierbaren held in onze herinnering moge blijven voortleven. N.-B. Nergens dan bij deze brave ziel komt het vaak gebruikte spreekwoord op de rechte plaats: 'Ondank is 's weerelds loon'. Een Weerstander uit Meer, E.H.

MEER Meer in rouw Uit officiele bron kwam te Meer het droeve nieuws toe dat een der weggevoerde helden, de heer Constant Haest is overleden in het folterkamp van Neuengamme in Duitschland. Als beroepssoldaat was Constant een voorbeeld van moed voor zijne medesoldaten gedurende den achttiendaagschen veldtocht, en dapper heeft hij zijn krijgsgevangenschap gedragen. Toen Constant na de ballingschap met groote vreugde in het ouderlijk huis terugkeerde maakte de stille held het vaste voornemen niet te zullen rusten alvorens den bezetter zou verslagen zijn. Bij het oprichten van de weerstandsgroepeering te Meer, was Constant

GEMEENTE MEER Ondergeteekende Lauwers Ren茅, Kleermaker, brengt de bevolking van Meer en omliggende, ter kennis dat ik me alhier gevestigd heb als kleermaker voor Heeren en Damen. Heb ook een keus in Heeren en Damesstoffen, doch de klant kan ook zelf de stof leveren. Voor mooi en degelijk werk sta ik borg. Adres (voorlopig): RENE LAUWERS, Meester kleermaker. Meer. Dorp 162a.

Bron.' Gazet van Hoogstraten


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws

Onrust op de Strijbeekse Weg Onrust die veroorzaakt wordt door het daar gevestigde bedrijf Almasy. Het bedrijf wil uitbreiden en vraagt daartoe een bouwvergunning en een nieuwe milieuvergunning. De buurtbewoners zagen in het onderzoek "de commodo et incommodo' de gelegenheid om uiting te geving aan hun bezwaren. Samen dienden ze zo'n 58 bezwaren in bij het gemeentebestuur. De bezwaren berusten vooral op de jarenlange hinder die de omwonenden zeggen te ervaren. De klachten zijn niet min : van lawaai, bodemverontreiniging door schadelijke producten, tot vooral ernstige geurhinder afkomstig van verf-spuitactiviteiten. De dampen van verven en verdunners worden zonder enige bescherming in de open lucht geblazen. In de tuin zitten als er op het bedrijf gewerkt wordt is uitgesloten. Lawaai en vooral de verfreuk maken het daar onaangenaam. Maar daarbij blijft het dan nog niet. Langs de kant van buurman Ben Goossens heeft jarenlang allerhande afval opgestapeld gelegen, waaronder ook verfblikken, bussen en resten van verdunners, plastic. Ben Goossens. 'Dat lag daar allemaal zomaar bij mekaar gegooid, in open lucht, in weer en wind. Vroeger werd dat zooitje af en toe eens in brand gestoken, dat veroorzaakte een vlam van wel tien meters hoog. Nadien is er op dezelfde plaats een hoop afval in de grond gestoken. Een grote put met een kraan, afval erin en zand erover. Nu onlangs is de afvalhoop in containers geladen en afgevoerd. Toen is de politie wel komen polsen of alles weg was.'. Langs de andere kant. bij Henk Van Dun is de hinder eveneens met het blote oog waarneembaar : 'Hier vooraan ligt een stookolietank, waarvan de vulbeveiliging blijkbaar niet werkt. Als de tank gevuld wordt, spuit, zodra de tank vol is, de stookolie langs de pijpen hier net naast mijn grond zomaar in het rond. De grond rondom is volledig verzadigd en niet alleen op grond van het bedrijf.'. We kunnen zelf vaststellen dat de grond naast Henk's oprit inderdaad volledig verzadigd is en elke kluit een zware mazout-lucht afgeeft. 'Dat is niet alles' zegt Henk, 'tweemaal is de was hier volledig onder de stookolie komen te zitten. Breng de rekening van de stomerij maar binnen, zeggen ze op het bedrijf, we zullen dat wel in orde brengen. Niets brengen ze in orde, het stinkt hier uren in de wind. Ditjaar zijn er al zeven jonge geitjes doodgegaan. Dat dat het gevolg is van wat hiernaast gebeurt, wil en kan ik niet zeggen en zeker niet aantonen, maar verdacht is het zeker. Wij worden er niet geruster op.". Dat bevestigt ook Louis Jespers, die achtergrenzende gronden heeft waarop zijn schapen staan. 'Straks met die uitbreiding zitten ze hier vlak tegen. De afzuigpijp van de dampen ligt hier dan vlakbij. Slaan die dampen niet neer op het gras hier ? Kan dat geen kwaad voor mijn schapen ? Ik ben er niet gerust op, wie controleert dat trouwens, of dat niet schadelijk is ? Zo'n bedrijf hoort hier midden de woningen en

de weien toch niet thuis zeker T. Daar ligt inderdaad de diepere oorzaak van de wrevel. Eertijds werd het grondstuk, waarop het bedrijf gevestigd is en waarop het nu wil uitbreiden, ingekleurd als ambachtszone, terwijl alle aangrenzende percelen woongebied of landbouwgebied zijn. Almasy claimt dat ze op dat gebied in orde zijn met de wetgeving. Op andere gebieden zijn ze dat echter geenzins. Het bedrijf werkt onder een vergunning die op een andere naam werd toegekend en die op geen enkele wijze de huidige activiteiten dekt. De klachten van de omwonenden zijn ook niet van vandaag, omdat het bedrijf wil uitbreiden. Ze bestaan al jarenlang. Injuni 1990 maakten we er in dit blad al melding van. De omwonenden hebben regelmatig de uitbater op de hinder gewezen, tal van keren hebben ze de politie gevraagd de hinder te komen vaststellen. Ben Goossens : 'Het meest ergerlijke is dat nooit gevolg gegeven is aan de klachten. Regelmatig is de politie ter plaatse geweest, hun reactie was er telkens een van 'daar kunnen wij weinig aan doen'. Wij hebbende stellige indruk dat er van hogerop niets aan mag gedaan worden. Wij zijn dat beu en gaan deze keer verder. Wij overwegen gerechtelijke stappen.". Gealarmeerd door het aantal bezwaren, is het bedrijf een charme-offensief naar de omwonenden toe gestart. Die kregen allen een brief waarin Almasy uitlegt dat de uitbreiding juist de bedoeling heeft de hinder weg te nemen of ten minste tot een aanvaardbaar peil terug te

brengen. Betere, geluidsarme machines, betere isolatie tegen lawaaioverlast. Een nieuwe spuitcabine met actief-kool filtering die de verf dampen moet neutraliseren en de geurhinder voorkomen. Een milieuvergunning die de activiteiten dekt. 'Onbekend is onbemind' meent afgevaardigd-bestuurder Frederik Pollet en daarom wil hij de problemen rechtstreeks met de omwonenden bespreken en nodigt hen uit de dialoog met hem aan te gaan. De omwonenden zijn tot hiertoe niet geneigd hierop in te gaan. Met alleen maar te zeggen wat je gaat doen om de zaak in orde te krijgen, zijn ze niets vooruit. Het wantrouwen is immers groot. Al acht jaar treedt het bedrijf de wet met de voeten en nu opeens zouden ze moeten geloven dat dat binnenkort allemaal in orde komt. Ze hebben geen enkel element waaruit ze kunnen afleiden dat ze dat moeten geloven, integendeel. Ze hebben zelfs grote twijfels dat de gegevens in de milieuvergunningsaanvraag met de werkelijkheid overeenstemmen. Daarin is immers geen sprake van de actief-kool filterinstallatie die de verfdampen moet opvangen, zouden er niet meer dan 500 kg. verven en verdunners worden opgeslagen en zouden de twee stookolietanks dubbelwandig zijn. De ketels die nu in de grond zitten kunnen dat niet zijn, zij dateren nog van een tijd dat men geen dubbelwandige ketels voor stookolie maakte. Geen wonder dat de buren argwanend zijn. Er zal snel en veel moeten veranderen willen ze hun bezwaren opgeven. Li

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VERKOPING van WEILANDEN te 2321 HOOGSTRATEN/MEER, BEEKSESTRAAT

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal op de hiernavermelde definitieve zitdag overgaan tot de openbare verkoping van: Onder Hoogstraten/Meer: KOOP 1: Een perceel weiland te 2321 Hoogstraten/Meer, ter streke Leeg Eyndbeek' palende aan de Beeksestraat, gekadastreerd sectie D nummers 1 84/A groot 73a 13 ca. KOOP 2: Een perceel weiland te 2321 Hoogstraten/Meer, ter streke 'Leeg Eyndbeek' palende aan de Beeksestraat, gekadastreerd sectie D nummers 1 85/C groot 37a 13 ca. KOOP 3: Een perceel weiland te 2321 Hoogstraten/Meer, ter streke 'Leeg Eyndbeek' palende aan de Beeksestraat, gekadastreerd sectie D nummers 189/0 groot 31a 91 ca. NA HOGER BOD GEBRACHT OP 825.000 FRANK Beschikbaar volgens veilvoorwaarden ĂŠn tegen betaling van koopprijs en onkosten. DEFINITIEVE TOEWIJZING NA HOGER BOD: Op maandag 3juni1996 om 16.00 uur in zaal Victoria te 2321 Hoogstraten/Meer,

Meerleseweg 4. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. 37


MEERLE

Koning en Keizer Hel had heel wat voelen in de aarde alvorens we de nieuwe koning van de St. Sebastiaansgilde kenden. Mogelijk speelde de hevige wind de schutters parten, want ze hadden ruim twee en een half uur nodig om uit te maken wie de nieuwe koning zou worden. Na de tradionele optocht, een eerste optreden van de dansgroep en de creschoten, kreeg koning RENE JESPERS drie kansen om de vogel eraf te schieten. Iedereen verwachtte dat hij dat meteen zou doen, zodat de St.-Sebastiaansgilde voor het eerst in zijn bestaan een keizer zou kunnen kronen. Het lukte hem echter niet, zodat ook de andere schutters hun kaiis kregen. Het liep niet zoals het hoorde, want het duurde bijna een uur voor de eerste prijs eraf werd geschoten. De hoofdvogel werd wel een paar maal geraakt, hij bleef op de staak. Na overleg werd beslist eens te kijken of hij niet te vast stond. Het bleef echter hetzelfde, zodat de vogel opnieuw diende nagekeken te worden. De toeschouwers begonnen het koud te krijgen. Na bijna twee uur schoot Bart Roeien eindelijk de vogel naar beneden. Hij zette hem echter terug op de staak. Enige tijd later was het weer Bart die raakschoot, maar weer zette hij hem terug na de verplichte storting in de beurs.

Bart Roeien zclioot tueeniaai iie iioo/di 'oel at, iiinai 'eed 1/ei er ieeii kou iuuq

Daarmee steeg de spanning, want de volgende die raakschoot, werd de nieuwe koning. De opluchting was algemeen toen de vogel er opnieuw afging en het ditmaal René Jespers was die raak had geschoten. Meteen heeft de St.-Sebastiaansgilde ook zijn keizer. Binnen drie jaar mag koning René de keizerlijke waardigheden omhangen en zal zijn naam voor altijd in de annalen van de gilde worden opgetekend. Proficiat René. 1

't Is niet moeilijk, 't is een hobby Dat het een hobby is, weten we zeker na ons gesprek met JOS VAN DUN, dat het niet moeilijk is, lijkt ons minder zeker. Misschien dat het vooreen vakman als J05 makkelijker is dan voor onhandige sukkeis als wij, om van een wrak een prachtige 'old-timer' te maken, dat wel, maar toch. Regelmatig zag Jos in de garage waar hij werkt zo'n oude auto binnenkomen om te worden gespoten en daarbij dacht hij dan 'zoiets zou ik ook wel eens willen opknappen'. Thuis verklaarden ze hem zot. maar Jos ging op zoek. Nadat hij dat hier en daar al eens had verteld, kreeg hij wel eens een tip. Hij had er al een paar gezien, toen hij op het spoor kwam van een echte oude auto, ergens aan de kanten van Tilburg. '50 keren had ik al gebeld om eens te gaan kijken, ik had de moed al bijna opgegeven toen ik eindelijk contact kreeg met de eigenaar. Toen ik dan ging kijken, wist ik direct dat het dit keerde goeie was. Een Citroën C4F van 1938. De carrosserie zat helemaal onder de roest, maar was zeker niet rot. Zetels en binnenbekleding waren dat wel, maar dat schrok mij niet af'. In de schuur van zijn schoonvader werd de auto door hem helemaal uiteengehaald, heel de schuur lag vol onderdelen. Stukje voor stukje werd alles door Jos gerestaureerd. Voor sommige onderdelen, die moesten vervangen worden, werd stad en land afgezocht, tot in Reims 38

EW

-i&

Jos Van Dioi en een Citi'oëii ton 1 9$. toe. Zetels, binnenbekleding en zelfs de gordijntjes werden eigenhandig door hem op maat gemaakt, in de originele stof van toen. 'Ik heb er zelfs voor leren naaien'. Twee jaar heeft Jos er aan gewerkt, bijna alle dagen. Hij had er zijn koersfiets voor aan de kant gezet en dat wil wat zeggen.

Sedert enkele weken is de Citroën volledig klaar en toert Jos er op zondag met familie in rond. Jos is er terecht fier op : 'Ik durf er direct mee naar de keuring rijden, ik ben zeker dat hij geeneen gatje krijgt'. Het resultaat mag gezien worden en in het echt is dat nog veel schoner dan op de foto. fl


MEERLE

Nog meer fietsen Zomer en vakantie in aantocht, de fiets mag weer van stal worden gehaald. Als naar gewoonte speelt de K.W.B. daar handig op in met zijn 6e Avond-Fiets-Vierdaagse. Het recept is gekend : een ontspannend en lichtlopend parcours door eigen streek, familie vrienden en kennissen, een verfrissing onderweg. De eerste avondrit heeft plaats op woensdag 26 juni, de volgende ritten op 27 en 28juni en de feestelijke afsluiter op zaterdag 29 juni. Deelnemen kost 150 Fr (ongevallenvcrzekering inbegrepen). Wie drie van de vier avonden meet ictst ont\ angt een herinneringsmedaille.

Schoolfeest en computers Dat we in het tijdperk van de computer leven, kunnen we zelfs in Meerle niet ontkennen. Ze spelen een steeds grotere rol, vooral in het beroepsleven en ook steeds meer in het schoolgebeuren. Leerkrachten van onze school weten dat ook en zouden maar wat graag gebruik maken van computers in de klas, vooral voor individuele oefenprogramnia' s voor de leerlingen. Helaas beschikt onze school niet over voldoende middelen om er op korte termijn voor te zorgen dat elke klas over een computer zou kunnen beschikken. Het oudercomité, overtuigd van de noodzaak, zet er zijn schouders onder en startte een 'computerproject'. Het doel is binnen redelijke termijn in elke klas een moderne PC te zetten waarop de bedoelde programma's zonder problemen kunnen draaien. De kostprijs van het project wordt op enige honderduizenden geschat en daarvoor werden in eerste instantie de ouders van de schoolkinderen en de lokale gemeenschap aangesproken met een vraag om financiële steun. In tweede instantie gaat de opbrengst van het restaurant van het jaarlijkse schoolfeest. dat naar traditie door het oudercomité wordt uitgebaat, integraal naar het computcrproject. Op het schoolfeest werd een proefopstelling getoond waarop aan kinderen en ouders getoond werd hoe een PC in de klas kan gebruikt worden. De kinderen waren alvast entoesiast en willen er zo snel mogelijk mee aan de slag. Uw steun voor het project is nog altijd welkom. Je kan steunen door te storten op de speciale rekening van het oudercomité nr. 77433265055-49 met vermelding 'computerproject'. Onze school en alle kinderen zijn er erkentelijk voor. Ei

Om een restaurant uit te baten heb je veel volk nodig. Het oudercom!td kon gelukkig veel volk op de been brengen en wist aan ruim 230 eters een complete maaltijd voor te schotelen tijdens het schoolfeest.

tegenstrevers. Telkens drie minuten krijgen ze om de anderen over de streep te trekken. Een spektakel voor hen die zelf niet zo sterk zijn of zich liever niet moe maken op een zondagmiddag. Voor de kinderen is er een springkasteel en een kleurwedstrijd.

Dag van de fiets We hebben het er al eerder over gehad, over de plannen van het zaalcomité met onze parochiezaal. Een van die plannen bestaat er in heel de parochie bij de zaak te betrekkken. Daarom organiseren ze op zondag 2juni de eerste Grote Fietsdag van Meerle.

Tussen 13 en 14 uur kan je aan de parochiezaal komen inschrijven voor een vriendelijke fietstocht van 30 of 50 km. Onderweg wordt de deelnemers een verfrissing en een versnapering aangeboden. Kostprijs slechts 50 Fr. Bij terugkomst aan de parochiezaal wachten er lekkere pannekoeken, ijs met verse aardbeien, koffie of een biertje. Aanknopend met de vroegere gewoonte van de Aardheifeesten (waarmee de bouw van de zaal gefinancierd werd), worden er verse Meerlese aardbeien te koop aangeboden om mee naar huis te nemen. Heel het dorp wordt verwacht. Een puik idee voor een zomerse zondagmiddag. Ei

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VER KOPING van VIER WONINGEN VAN AERTSELAARPLEIN 8-10-12-14 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen KOOP 1: WONING, Van Aertselaarplein 14 begrijpend: op de gelijkvloers: 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, wc, badkamer, koele berging; op de verdiepingen: 2 slaapkamers en 2 zolderkamers. Verwarming op aardgas. KOOP 2: 2 ACHTER ELKAAR LIGGENDE WONINGEN, Van Aertselaarplein 10 en 12; KOOP 3: WONING, Van Aertselaarplein 8 begrijpende; op het gelijkvloers: vier dooreenlopende plaatsen; verder keuken, kelder, badkamer, magazijn met burelen, voorzien van verwarming op mazout. op de verdieping: 3 zolderkamers met bergingen. Aansluiting op alle nutsvoorzieningen mogelijk.

Sterke mannen en vrouwen Wie graag straffe mannen en vrouwen aan het werk ziet, moet op zondag 23 juni naar het speeltuintje achter de kleuterschool (ingang via de Rondeelweg). Daar heeft de 3e grote MeerleseTouwtrekwedstrijd plaats . Teams van verenigingen, families, vrienden en vriendinnen meten er hun eigen krachten en die van hun

Bezichtiging: zaterdag van 10uur tot 13 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing op dinsdag 11juni1996 telkens om 17 uur in café 'De Wachtzaal' bij Adams-Brosens te Hoogstraten, van Aertselaarstraat 4. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. 39


MEERLE

Goud in Meerle JOS VAN DEN HEYNING EN JEANNE VAN ES Meimaand, trouwmaand heette het vroeger. Of dat nu nog steeds zo is, zouden we niet met zekerheid durven stellen, er zijn deze tijd immers nogal wat andere vormen waarmee twee geliefden zich tot samenzijn kunnen verbinden. Gewoon samenwonen of misschien een samenlevingscontract sluiten. Meimaand, samenlevingscontractmaand zou dat dan kunnen heten. Klinkt niet echt. Laat ons het maar bij trouwen houden, zoals ze dat 50jaar terug deden om bij altijd hij mekaar te zijn. Jos en Jeanne deden dat, bleven al 50 jaar samen en hebben dus reden om te vieren. Wij van onze kant vinden dat meer dan reden genoeg om hen onder de aandacht te brengen. Jos (soms ook Jet) is een geboren en getogen Meerlenaar, een echte Mjeelse Pier. Ongeveer 74 jaar terug zag hij het levenslicht in de Kerkstraat, op dezelfde plaats waar hij nu nog woont. Veel honkvastcr kan je niet zijn. Het was nog in het oude huis dat J05 geboren werd, het huidige oogt daarvoor te modern. Het is nochtans veel ouder dan je op het eerste zicht zou denken. Jos zijn vader, schilder en behanger, liet het in 1939 ontwerpen door een studentarchitekt die een project nodig had voor zijn eindwerk. Die studenten kwamen regelmatig bij stadsarchivaris Karel Vermeulen, een nonkel van Jos. De architect, De Meyer ontwierp een voor die tijd uiterst moderne woning. met grote ramen en een eigenzinnige inkom. Hij keek nauwlettend toe op het werk van de aannemer, Bert Van den Heuvel. Toen die de betonnen hoekcontructie voor de voordeur klaar had (zonder de pilaar nog) vroeg de architect hem of hij exact gewerkt had zoals voorgeschreven. Bert was zeker van wel en toen vroeg de architect hem boven op de hoek te gaan staan. Dat riskeerde Bert toch liever niet en de architect vroeg hem opnieuw of hij dan wel volgens de voorschriften gewerkt had. Bert bleef erbij en toen ging cle architect zelf op die punt staan. Hij kwam niet naar beneden en staat er nu nog. Van vertrouwen in eigen kunnen gesproken. Jos doorliep alle leerjaren van de Meerlese dorpsschool, tot het achtste. Omdat het al lang vaststond dat hij onderwijzer zou worden, vertrok hij op zijn 14e naar de oefenschool in Mechelen voor een voorbereidend jaar op de normaalschool. Na dat jaar doorliep hij 4 jaar normaalschool en moest nog 19 jaar worden als hij zijn onderwijzersdiploma haalde in 1942. Ondertussen was het wel volop oorlog. Toen de Duitsers op de 10e mei 1940 België binnenvielen, stuurde de normaalschool de studenten naar huis. Toen Jos 's avonds in Meerle arriveerde, stonden allejonge mannen al klaar om te vluchten, volgens de richtlijnen van de Belgische regering. Eerst moesten ze trachten in Duinkerken te komen, om vandaar naar Engeland in te schepen. Er werd nog op enige thuiskomende studenten gewacht en 's anderendaags vatten de Meerlese jongens de tocht aan. Tocht die hen na een goede week in dc buurt van Duinkcrkcn deed belanden. Daar zagen ze het Duitse bom40

bardement op de terugtrekkende Engelsen en wisten meteen dat ze te laat waren voor de overtocht naar Engeland. Na de Belgische overgave keerden de jongens naar Meerle terug, een hele ervaring rijker. Jos schreef hierover een pakkend relaas dat hij tijdens de herdenking van de bevrijding twee jaar geleden in de kerk voorlas en dat wij ook in dit blad afdrukten. In september 42 kon Jos als jonge onderwijzer op de Meerlese school aan de slag. Maar omdat hij geweigerd had te tekenen voor het collaborerende "Vlaamsche Onderwijsministerie" vloog hij er in november42 al weer uit om plaats te maken voor iemand die wel getekend had. Door bemiddeling van senator Jespers kon hij in het Antwerpse aan de slag, eerst een paar interims, later vast in de St.Jozefparochie in Hoboken. Daar was het dat hij het Meerlese klokje terugvond, dat hierdoor uiteindelijk terug in onze kerk terugkwam. Jeanne zag het levenslicht in 1923 in Merkpias, waar haar vader op 't gevang werkte. Haar moeder was van de Vlaanders, van OostVleteren, tegen leper. Toen Jeanne zeven was, werd vader naar Hoogstraten overgeplaatst en

verhuisde het gezin naar Hoogstraten, naar een van de huizen in de Lindendreef. Na de lagere school, ging Jeanne in Lier op internaat bij de Ursulinen. Hoewel een trimester lang duurde, ze mochten slechts eenmaal per trimester naar huis, was ze er graag en had ze er graag voor onderwijzeres voortgeleerd. Maar in 1939 stierf vader Van Es en moeder had Jeanne liever dichter bij huis. Zo kwam ze, als eerste externe leerling, op het Spijker terecht. Na haar humaniora had ze graag verder gestudeerd, maar moeder had liever dat ze aan het werk ging. Zo kwam Jeanne op het Kempisch Laboratorium terecht, bij apotheker Van Pelt. Ze werkte daar in het labo samen met Helène Bossuyt, later de echtgenote van Stan Vlaminckx. Niet zonder belang, zo zullen we direct zien. Helène en Stan hadden al verkering. Stan was bevriend met Jos en vroeg op een goede keer of hij mee ging naar de H. Bloedkermis in Hoogstraten. Helène had Jeanne ook meegebracht en met zijn vieren trokken ze naar de foor, samen in de botsauto's. Op die middag is de vonk overgeslagen en zijn ze mekaar regelmatig blijven onmoeten. Dat leidde er uiteindelijk toe dat ze op 11 mei 1946 in de Begijnhofkerk in het huwelijk traden. Jeanne was destijds de eerste witte bruid van na dc oorlog. Normaal waren die stoffen toen nog niet te krijgen, maar Jeanne's grootmoeder was aan de kanten van leper een gekende modiste. Tijdens een paar bezoeken aan haar thuis in de maanden voor de trouw, had Jeanne's moeder alle benodigdheden vanuit de Vlaanders meegebracht. Na de kerk wachtte de koffie bij Charel Van den Heyning, kozijn en getuige van Jos. Het feest was bij Jeanne thuis, waar ze een hele tijd bons gespaard hadden voor een goed huwelijksmaal. Jos en Jeanne kwamen in Meerle wonen, eerst op de Strijbeekse weg, later, na de dood van Jos' vader, in de Kerkstraat. Samen kregen ze twee kinderen, Willy en May. J05 had een lange carrière in het onderwijs. Eerst als onderwijzer in de Meerlese dorpsschool, later als hoofdonderwijzer. Tenslotte werd hij nog 5 jaar inspecteur. Jeanne stopte na het huwelijk met buitenshuis-


MEERLE werk om zich met kinderen en huishouden bezig te houden, zoals dat de gewoonte was toen. Beide waren ze echter heel actief buitenshuis, in het dorpsleven. Jeanne in de K.A.V., waarvan ze zelfs een van de oprichters was hier in Meerle. Dat liep toen niet van een leien dakje, want pastoor Van Dijck zag in die georganiseerde arbeidersvrouwen concurrentie voor de K.V.L.V. Met de K.V.L.V. werden echter af spraken gemaakt en zijn er nooit moelijkheden geweest. Hierdoor en onder druk van een al sterke K.W.B. heeft pastoor Van Dijck zijn verzet opgegeven en is de K.A.V. van start gegaan. Jeanne bleef er zeven jaar voorzitster van en nadien actief lid. Jos was bijna bij alles in het dorp betrokken: harmonie, toneelspelen, voordrachten geven voor K.V.L.V. en K.L.J. In de schutterij was hij misschien wel het actiefst, aanvankelijk als lid van de K.V.V., later bij de St.-Sebastiaansgilde Overal speelde hij een leidende rol, meestal als secretaris, soms ook als sportleider. Functies die hij ook verderop uitoefende, zoals in de Noorderbond en de Doelschuttersbond. Van de Grensschutters was hij medestichter. Waar ze samen heel actief bij betrokken geweest zijn, zijnde Aardheifeesten, daaraan hebben ze de beste herinneringen. Hoewel ze er steeds enorm veel werk mee hadden, hebben ze er veel plezier aan beleefd, er waren zoveel mensen uit het dorp die er met hart en ziel aan meewerkten. Spijtig dat dat teloorgegaan is. Jos is maar wat blij met het initiatief van het nieuwe zaalcomité, dat niet de Dag van de Fiets weer heel het dorp bij het gebeuren wil betrekken en dat, zij het misschien symbolisch, toch weer aanknoopt met de traditie van "de Aardbei".

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 03131451 77 en van Notaris Louis DE BACKER Bouwelsesteenweg 96- HERENTHOUT Tel. 014151 2461 ZEER GOED GELEGEN WONING met TUIN te HOOGSTRATEN, LODEWIJK DE KONINCKLAAN 331 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met tussenkomst van Notaris Louis De Backer te Herenthout met winst van 1% premie openbaar verkopen Zeer goed gelegen WONING met tuin te Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 331, groot 2a 75 ca. Omvattende: - gelijkvloers: 3 dooreenlopende plaatsen en keuken - in achterbouw: wc en bergplaatsen - boven: 3 kamers verder kelder en zolder Bezichtiging: zaterdag van 14 uur tot 16 uur. Klein beschrijf mogelijk. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing op maandag 3 juni 1996 telkens om 15 uur in café 'Pallieter', Heilig Bloedlaan 299 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

Sinds Jos en Jeanne op pensioen zijn, zijn ze niet stilgevallen. Als vanzelf kwamen ze in het bestuur van de K.B.G., Jeanne eerst als voorzitster. Jos nu als secretaris. Daarbuiten gaan ze er regelmatig onder hun beidjes met de fiets op uit, zomer en winter, en gaan ze regelmatig zwemmen. Jeanne is tijdelijk wat minder mobiel, door een slechte knie, maar daar komt alweer beterschap in. Zij was al genoeg hersteld om, dag op dag 50 jaar na hun huwelijksdag, de gouden bruiloft te vieren. Heel de buurt kwam hen daarbij gelukwensen. Wij volgen graag hun voorbeeld.•

Abonneer nu:

314.41.26 314.55.04

41


Over koningen en papegaaien Mei was, voor verschillende gilden van Hoogstraten, uitzonderlijk druk. Elk jaar in mei begint de zomercompetitie en huldigt de Hoge Gilderaaci der Kempen zijn verdienstelijkc leden. Al méér dan 25 jaar lang ontvangen de gildeleden met 35 en 50 jaar dienst een zilveren of een gouden papegaai, het ereteken van de 'Orde van de Papegaai'. Ook dit jaar was het stadsbestuur van Hoogstraten gastheer van de Hoge Gilderaad en voor de achtendertig schutters die dc trofee in ontvangst mochten nemen. Onder hen waren er zeven schutters die aangesloten zijn bij één van de gilden van Hoogstraten. Jos Donckers is 50 jaar lid van Sint-Joris Meer en bij de Sint-Jorisgilde van Minderhout zijn er drie schutters met 50 jaar dienst: André

Samen zijn ze 305 jaar lid ton één ton de zere/, gilden run Hoogsirnien.

Li

-

/

Brosens, Rik Verschueren enjan Christiaensen. Zij ontvingen de gouden vogel. Raf Horsten en Armand Fleerakkers, aangesloten bij Sint-Joris Wortel, en Bert Verschueren van Sint-Joris Meerle kregen een zilveren papegaai omdat ze 35 jaar lid zijn van hun gilde. In drie van de zeven gilden van groot Hoogstraten moest een nieuwe koning geschoten worden. Over het koningschieten bij dc St.Sebastiaansgilde in Meerle leest u elders in dit blad méér. Daar behaalde René Jespers, voor de derde maal op rij, de titel. Bij leven en welzijn mag René zich, na deze derde termijn van zes jaar, 'keizer' noemen. Hij is, voorzover we konden nagaan, de eerste keizer sinds het ontstaan van de handbooggilde van Meerle. Bij Sint Joris Meer was de koning al na één schot bekend. Bij zo'n koningschieting krijgt de uittredende koning drie voorkeurschoten. Als hij de vogel in één van die drie schoten van de wip kan schieten, dan verlengt hij zijn titel zonder dat de andere schutters een kans krijgen. Voor Jan Rombouts, de uittredende koning, moest het allemaal niet lang duren. Hij nam plaats onder de wip, mikte en haalde de trofee met één schot naar beneden. In Wortel was het scenario iets anders. Raf Swaenen, die zes jaar lang koning was, had geen ambities om zijn titel te verlengen en dus werd het een open strijd. Eerst waren er Jos Van Bavel en Juul Peeters die de vogel van de wip schoten, maar geen koning wilden worden. Het reglement voorziet immers dat men de vogel tweemaal terug op de wip mag laten zetten. De schuttcr die dc vogel een derde maal naar beneden haalt, moet dus koning worden. Op zo'n moment haken de schutters die geen koning willen worden af en zo bleven er vier kandidaatkoningen onder de wip staan: Staf Bleys, Raf Horsten, Wim Druyts en Jan Laurijssen. Deze laatste was veruit de beste en kon, nadat hij al verschillende malen goed raak trof, de vogel in de vierde ronde naar beneden halen.•

iQ

luit Rein boots bt''i;tî non een

t!

ibisierin ijit ols kon ing

Jan Lnli/7jell is de nietine kti,t 42

1L0? t/t

.Siti Iii

t t iii

Sint-Joris-Meer.

ililt' tiii

11

0/it!.


L1

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

IÎ1

PATER JAN BAPTIST Rutten drukt nog altijd zijn stempel op het socioeconomische leven van Meersel-Dreef. Tijdens de meimaand kon je daar trouwens niet naast kijken. Men hoort daar overal dat men zo'n figuren tegenwoordig niet meer tegenkomt. Dat zal de geschiedenis echter wel bepalen. Want wie weet wordt het kleine initiatief, een onnozel idee of een geniale inval van een Drevenier in de nabije of verre toekomst evenzeer een rage, de aanleiding tot volksverhuizingen of een traditie. Zie je het al voor je? REIK MIJ DE HAND wordt een multicultureel muziekfestijn dat wordt uitgezonden over de hele wereld, de toiletten van de oude meisjesschool worden een geklasseerd monument dat jaarlijks door duizenden toeristen wordt bezocht, het planklopen van de kermis wordt een nationale sport die de lopers miljoenen per wedstrijd oplevert, de stockcarrace van Meersel groeit uit tot een Formule 1-wedstrijd, het klokje van het klooster vervangt de Londense 'Big Ben' enje dochter wordt Miss Universe. Aarzel dus niet. Zit je met zo'n ei, broedt het dan uit. Toen Pater Jan Baptist zeeziek werd op de Indische Oceaan, kon hij immers ook niet vermoeden dat zijn belofte aan Maria zou uitgroeien tot één van de belangrijke pijlers van het religieuze en economische leven van Meersel-Dreef.

Meimaanci En je hebt er de afgelopen maand niet naast kunnen kijken. De middenstand versierde de Dreef met witte en blauwe vlaggetjes. Bussen met bedevaarders reden af en aan en de dauwtrappers waren ook ditjaar weer volop van de partij. Op Hemelvaartsdag bracht een groep zigeuners, net als ieder jaar trouwens, een bezoek aan het Mariapark. Een aantal van hen sloeg de tenten op in de Zevenster en bleef enkele dagen ter plaatse. De kaarskensprocessie van de KVLV, KAV en EK Moedersbond, die al op 1 mei werd georganiseerd, werd druk bijgewoond. Maria-devotie is duidelijk geen loos begrip in Meersel-Dreef. Wel miste ik bij een aantal kappelletjes de traditionele versiering eigen aan deze periode. De buren moeten de koppen dus nog maar eens hij elkaar steken. i

Drie Musketiers Ik heb me altijd algevraagd waarom de 'Drie Musketiers niet z'n vieren waren. Ondertussen begrijp ik het al wat beter. Voor de Hoogstraatse Maand verzorgen we met z'n drieën de Dreefse rubriek. We waren echter beter met z'n vieren geweest, want ondertussen is duidelijk geworden dat Paul Kox zijn energie gedeeltelijk zal besteden aan het jeugdvoetbal in FC Meerle. Nu, geen kwaad woord daarover. Paul neemt de raad om 'zijn ei uit te broeden' ernstig en wij willen zijn internationale trainerscarrière geen strobreed in de weg leggen. Langs deze weg bedanken wij hem trouwens voor zijn jarenlange inzet. We zijn er zeker van dat zijn fameuze inleidingen later in boekvorm zullen worden uitgegeven, verfilmen lijkt ons een beetje moeilijk. Trouwens, hij heeft beloofd om nog regelmatig een bijdrage te leveren. Dat voornemen wordt

Paul Kox vindt dat 'zijn tijd gekomen is' ont FC Meerle terug in derde provinciale te brengen.

in dank aanvaard. Gevolg is echter wel dat we de maandelijkse rubrieken nu nog met z'n tweeën verzorgen. Zo'n ramp is dat niet, maar we zijn nu toch op zoek naar een 'vierde' musketier om onze rangen te komen versterken. Kandidaten melden zich bij Toon Verleye of Drej Oomen (je weet wel, daar waar je elke maand al het nieuws naartoe brengt?).[1

Dauwtrappers (zie ook 'Vroege vogels') De lanlare Voor Eer en Deugd liet het niet aan haar hart komen. Als zovele mensen dauwtrappen naar Meersel-Dreef, dan moesten zij dat eigenlijk ook maar doen. Alleen is het zo stom om een voettocht te organiseren naar je eigen dorp. Geen probleem, de kersverse (?) voorzitter had snel een bestemming gevonden. De tocht ging naar Ulvenhout, er werd een geslaagde serenade gebracht en nadien werden de dorstigen gelaafd en de hongerigen gespijsd. Van dat stappen en blazen krijg je immers grote dorst (sorry.... en honger).

Verslag van deze tocht: Vroege vogels Boeni, boem. boem Als u 's morgens gewekt wordt door muziek, dan is het weer mei. Jaarlijks gaan verschillende muziekverenigingen dauwtrappen. Onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' trok dit jaar voor de vierde maal op pad. Op zondag 5 mei, ter gelegenheid van de week van de amateur-kunsten, vertrok men om 7 uur 's morgens aan de paterskerk, richting Ulvenhout. Natuurlijk flink blazend en trommelend over de Dreef en langs Galder om iedereen te laten weten dat de fanfare op stap was. Ongeveer halverwege aan de Schele Brug over de Mark, werd er even halt gehouden om iets warms te drinken. Dat mocht ook wel, want het had die bewuste zondagnacht nog flink gevroren. Alles zag wit, met een stralende zon aan de hemel, een ideaal decor om op mars te gaan. Rond kwart voor negen arriveerde de fanfare in Ulvenhout. Luid toeterend langs de straten, ging het richting zaal Harmonie voor een lekker ontbijt met alles erop en eraan. Na het ontbijt was het dan tijd om de traditionele serenade te brengen aan een verdienstelijke persoon. Dit jaar werden wethouder Jan Rops en gemeentesecretaris Jef Coppens van Nieuw-Ginneken gehuldigd met een serenade, een dankwoordje en bloemen. Waarna de fanfare te gast was in de tuin van Jef, om nog even een verfrissing te drinken met een hapje en een knabbeltje. Na te worden uitgezwaaid, trok de fanfare naar het heemkundig museum van Ulvenhout van de Paulus van Daesdonck stichting. In het museum werden de leden rondgeleid langs allerlei gebruiksvoorwerpen uit vervlogen tijden, ondergebracht in een mooie, oude, gerestaureerde boerderij. Buiten de gewone huishoudelijke artikelen kun je er ook een verzameling gereedschappen bewonderen van allerlei ambachten o.a. van een landbouwer, leerlooier en timmerman. Er is een oud klaslokaaltje ingericht, een winkeltje, een ten t oo n stelling van prehistorische stenen, kerkelijke voorwerpen en gewaden, alles over de duivenmelker en noem maar op. Van Meersel-Dreef bevindt er zich het nog werkende oude uurwerkmechanisme van de paterskerk, dat plaats moest maken voor een automatisch uurwerk. Kortom, zeker de moeite om eens te gaan bekijken. Het museum is elke eerste zondag van de maand geopend in de namiddag. 43


MEERSEL-DREEF Na dit leerrijk bezoek werd er nog één streep muziek getrokken naar het cafeetje van Christianen waar, na een afzakkertje, de uitstap ten einde liep. Sommigen nog fit en monter, anderen met vermoeide benen en zere voeten. Het is ook niet niets om al blazend zo een eind te marcheren, zeker de leden met een groot en zwaar instrument waren te beklagen. Maar één ding was zeker: ze hebben ervan genoten. Op donderdag 16 mei, Hemelvaartsdag, kwam Harmonie Constantia uit Ulvenhout naar Meersel-Dreef gedauwtrapt. Ze brachten een serenade bij Jos Verboven, de voormalige voorzitter van onze fanfare, om hem te huldigen voor zijn bijna dertigjarig voorzitterschap van de fanfare. Met woorden, een presentje en muziek werd hij nog eens even in het zonnetje gezet.•

I

N

1 1

1;

(André Ootnen)

-j

Hobby Zo deed ook Aloïs Jacobs, voorzitter van de KBG-afdeling Meersel-Dreef, naar aanleiding van de hobbytentoonstelling. Ze hebben het geweten in de zaal. De KBG-hobbytentoonstelling bleek de moeite van een bezoek meer dan waard. In de zaal 'Zevenster' had onze oudere generatie al haar fraaie werkstukjes uitgestald. Schilderijen, handwerkjes en kant werden aan het talrijk opgekomen publiek getoond en werden aan kritische blikken onderworpen. Iedereen is het erovereens dat zich in de Dreefse huiskamers heel wat talent schuil houdt. Het is dan ook goed dat we de resultaten van deze creatieve uitspattingen op tijd en stond eens te zien krijgen. Proficiat.LiJ

1

De KBG organiseerde een tentoonstelling in zaal Zevenster'. De tentoonstelling werd druk bezocht.

Café De Dreef Café De Dreef bleef lange tijd gesloten. Op het Moleneind zal men daarom een beetje zonder bier. Aan het euvel is ondertussen op passende wijze verholpen. Anton en Anneke hebben de hele inrichting buitengekieperd en van het café een stijlvolle, bruine kroeg gemaakt. De openingsavond hebben ze ondertussen achter de rug en zij mochten vanwege heel wat bezoekers welgemeende felicitaties in ontvangst nemen. Het ziet er dan ook allemaal piekfijn uit. Van mijn korte bezoek herinner ik mij in ieder geval de sfeervolle muziek en de vriendelijke bediening. Houden zo.fl

De Viie gencle Hollander blijft één van de aan trekkeiijkste speeltoestellen in de Zevenster'. Blijkbaar beleeft jong en oud er nog altijd veel plezier aan.

Kano Schepen van Toerisme, Marcel van Ammel, werd door een Bredase kayakvereniging benaderd omtrent de inrichting van een kanoroute op de Mark. De schepen is deze plannen goed gezind en de verwezenlijking ervan, wellicht in eigen beheer, zal niet lang op zich laten wachten. Naast een fietspad komt er dus heel binnenkort ook een kanoroute. De infrastructuur is eenvoudig. Voor en achter de stuwen zullen de aanlegsteigers gebouwd worden. Op die manier kunnen de peddelaars zonder problemen met hun vaartuig in en uit het water om de stuwen te 'omzeilen'. Wel zal men proberen de steigers niet langs het fietspad te bouwen. Dat zou alleen maar ongevallen kunnen veroorzaken. Daarom zullen de aanlegsteigers op de andere oever worden geïnstalleerd. Op die manier zal men vanuit Breda tot aan de brug ter hoogte van de Oude Tramweg kunnen varen, en omgekeerd uiteraard. Zie je het al voor je? 'Schat, we gaan winkelen in Breda. Pak jij de boot even van de zolder?' E

44

De ))IW1OC)2 tn ltei \'iT() TlC/tJ1l O/1g j(Ul/1tt 1' i/tOICf 1 O/1 lMuik alper ko/)O. Wi nu als eerst Meersel-D re ef ontdekte blijft echter tot op heden een moeilijk te beantwoorden vraag. De begeleidende leerkracht L. 0. heeft wel iets van een ontdekkingsreiziger, maar heeft duidelijk andere zorgen.


MEERSEL-DREEF

KLJ in de prijzen De KLJ van Meersel-Dreef is naar aanleiding van de zwcrfvuilactie van de jeugdraad dik in de prijzen gevallen. Net als op andere plaatsen in de gemeente Hoogstraten, kwamen de jongeren de straat op om het zwerfvuil op te ruimen. Een mooie actie die eigenlijk overbodig hoort te zijn. De prijs van het 'origineelste stuk zwerfvuil' werd door de jonge Dreveniers in de wacht gesleept. Het ging over een weggesmeten kwartsklok. De KLJ'ers ontvingen een 10hciirlcnkaart voor recreatiecentrilm Dc Mosten. Femkc Broers nam aan dc actie dccl vanuit de lagere school 't Dreefke. Dat men daar het groene hart opdejuiste plaats heeft, mag blijken uit de reactie van Femke toen zij aankwam op het Minderhouts gemeenteplein. De container van de gemeente stond daar opgesteld en al het zwerfvuil uit de deelgemeenten werd erin gekieperd. Femke vroeg zich verontwaardigd af waarom alles in één container gegooid werd. Als het aan haar gelegen had, dan zou men ter plaatse nog een grote sorteeractie organiseren en alles in aparte containers laden. 'Want zo hoort het.' We kunnen Femke alleen maar gelijk geven. De jeugdraad zal volgende keer zeker met haar voorstel rekening houden. Of niet soms'517

Sint Antonius Op zondag 2 en 9 juni organiseert het SintLuciacomité een tentoonstelling over Sint Antonius van Padua in het oudste, Dreefse monument: de Meerselse St. Luciakapel. De tentoonstelling is toegankelijk van 14 tot 18 uur en kan volledig gratis bezocht worden. De jaar lijkse tentoonstelling brengt iedere keer weer vele mensen op de been. Verscheidene onderwerpen kwamen daarbij al aan bod: bloemschikken, aquarellen, tekeningen, schilderkunst, beeldhouwwerken, foto's. Er werden ook tentoonstellingen georganiseerd rond tal van thema's, meestal religieus van inslag. Het Mariale jaar, het Jaar van het Gezin, Missiewerking, St. Franciscus en de H. Clara kwamen al aan bod. St. Antonius van Padua was net als St. Franciscus een minderbroederen bovendien een tijdgenoot. Hij viel op door zijn welbespraaktheid en wordt nu nog altijd aanroepen als patroon van de verloren voorwerpen. Ben je iets kwijt, of wil je eens een bijzonder merkwaardige en mooie tentoonstelling bezoeken? Dan weet je nu waar je zijn moet. []

De Dreefse delegatie die deelnam aan de zweifruilactie heeft ervoor gezorgd dat het weer een beetje properder is in Meersel-Dreef. Lateit si'e liet zo houden.

Stoeberkoers In Meersel hebben ze genoten van een flinke brok spektakel. De autocross- en stockcar-races brachten heel wat volk op de been. Door de aanhoudende droogte werd het een stofferig gedoe. Het kon de pret niet drukken. De 'drivers' gaven het beste van zichzelf en hun karretjes. Heel wat Dreveniers blijken overigens aangetrokken te worden door deze sport Sommigen kropen zelf al eens achter het stuur. Verheyen en Jochems zijn ondertussen geen onbekende namen meer in het autocrosswereldje. Ei

Feest van de dertigers. feest van cle veertigers. feest van de vijftigers,... Het is ons in MeerselDreef meestal niet gegund. Een pak oudDreveniers moest uitwijken naar andere oorden en dat brengt de samenhorigheid in het gevaar. Bij een aantal van hen begint het gebrek aan vriendschapsbanden uit het verleden te knagen. In de deelgemeente Meer zitten er zo twee. Fran Aerts (Moleneind) en Lu Van Opstal (Heieind) denken met veel heimwee terug aan hun tijd in Meersel-Dreef.

In Bastiane Cox vonden ze een lotgenote en haalden herinneringen op over het kleuterklasje met juffrouw Van Hecke en Vanderhenst; de lagere school met de meesters Fons. Piet en Jef; de trappist van Pater Crombez. de tiptiens van de Chiro, de bijeenkomsten in de bib bij bibjuf An Jacobs, de togen van Frans Vcrheyen en René van Stad Lourdes, het avondzotten, de fameuze meiboomplanting in de tuinen van 'mooie' meisjes, de kermissen en de onvermijdelijke zwempartij in de vijver van de grot.... het spookt allemaal door de hoofden van deze respectabele burgers. Ze hebben aan de drang niet kunnen weerstaan en zijn overgegaan tot het nemen van een (oh ja!) initiatief.

'Tfrntoonste([iiW WAl IS FR IN I St IIM N MI DAN II 11 kIJNNI N 111111 51 N •\I3F3 DRAAI 1 DAAR 1 ,RAA( . 101 FIJI \SANI VI 1111 VI 15/1 KI RI S IS MII 1 JS\ 1 51! NSI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.8020 Fax 03/315.03.79

Sint ANTONRJS van PADJA Zondagen 2 en 9 juni van 14 tot 18 uur in de St. Lucia-kapel

Heimwee

E

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Een behulpzaam Drevenier, van dezelfde generatie, is begonnen met het verzamelen van alle namen van de Dreveniers die in 1960, 1961, 1962 of in 1963 geboren werden. Hij kreeg daarbij de welwillende hulp van pater kapelaan. Je ziet het al aankomen. En ik kan begrijpen dat je als in 1959 of in 1964 bent geboren, je nu de haren ten berge rijzen. Maar er is (voorlopig) niks aan te doen. Fran. Lu en Bastiane gaan proberen iedereen geboren in '60, '61,62 of '63 bijeen te roepen voor een grote reünie in zaal Zcvenster. Dc datum noteer je alvast in je agenda: 30 november 1996. Als je om één of andere onverklaarbare reden niet bent uitgenodigd (wellicht omdat men jouw adres nergens meer te pakken kan krijgen!), laat dan zeker iets van je horen. (Fran Aerts. tel. 3 15.87.63 / Lu Van Opstel, tel. 315.80.28). •

(André Oomen)


:

2*Jc

L,T1

P flR i :T

]

IIVV blijft in derde klas Na een kompetitic waarin de roodjes weinig hoge toppen scheerden viel het doek op dc allerlaatste speeldag. HVV had het lot in eigen handen en kon enkel door de match tegen Tubantia te winnen het behoud verzekeren. Tienen kwam zo één punt te kort en kan zelfs de gewonnen periodetitel niet verdedigen, daar het bondsreglement stipuleert dat een club die voor degradatie speelt niet in aanmerking komt voor promotie. Ook het punt dat I-IVV op Zwarte Leeuw na een 2-0 achterstand te hebben goedgemaakt meepakte, bleek achteraf van goudwaarde. Meteen ging de transfermolen op gang en bij HVV bleef men niet wachten. Met Pascal De Wilde, Alain Op De Beeck en Roei Van Den Bergh haalde HVV drie erg gegeerde spelers binnen. De Wilde is eigenlijk de man die de lijnen moet uitzetten. Op De Beeck moet zorgen voor organisatie achterin en Roei Van Den Bergh was met 25 doelpunten topscoorder in bevordering waarin hij met Zele de titel pakte. Verder trok men in de persoon van Verstappen. Van Dijck en Neyens drie talentvolle middenvelders aan die op termijn kunnen doorgroeien. Supporters, in september staan we er weer om samen met de roodwitten een prettig voetbalseizoen te beleven.•

Feesten geblazen bij FC Meer

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon03/31 4.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

zo'n kleine club. In de eindronde met de andere reekskampioenen wonnen de knapen met 0-9 te Wildert en 4-0 tegen Wezel. In de halve finale werd het onderspit gedolven tegen Heffen. De miniemen veroverden de punten tegen Olympia Deurne. Antonia en Vorselaar. Zij speelden de finale tegen Ternesse, wonnen met 2-1 en werden zo provinciaal kampioen. Onbeschrijflijke vreugde! In de wedstrijden tegen de kampioenen uit Brabant en Limburg werd nipt verloren. Bij FC Meer niets dan tevreden gezichten. Men zou het voor minder!

Harry Peeters werd uitgeroepen tot de verdienstelijkste speler bij FC Meer en kreeg daarvoor de gouden schoen overhandigd.

Op zaterdag 18 mei ging dan een grootse kampioenenviering door in de Veilinghallen waarop iedereen uitgenodigd werd.•

Tot op de voorlaatste specidag heeft geel-zwart met voile concentratie voor de titel moeten strijden. De promotie was al langer een feit untai de kaiiipiueiistitel veioveieij na ccii piaclitig en spannend seizoen zou toch de klap op de vuurpijl betekenen. Men trok naarStahrûekver0e7P1d van en 100tal supporters. Een hartelijke ontvangst viel de Meerse delegatie te beurt en bloemen en geschenken werden overhandigd. Een sportief gebaar dat ten zeerste geapprecieerd werd. Meer had zich terdege voorbereid voor deze wedstrijd en dii viel dan ook te merken. Liefst zesmaal werd de thuiskeeper gepasseerd met als gevolg dat het sprookje een werkelijk happyend kreeg, ni. de titel was binnen. Het feest kon beginnen! De Meerse Brass-band blies de hoogste noten gevolgd door ecn hele schare Merenaars mol gele en zwarte ballonnen. Het kampioenenlied galnsde over de polders en de voorzitter liet zich ook niet onbetuigd. De laatste wedstrijd tegenSSA Antwerpenhad helemaal niets ons het lijf. De 20 0 monster score zegt genoeg! Niet alleen het iste team liep in de kijker!

Knapen A, Miniemen A en Miniemen Bhaalden ook de titel binnen. Toch een weelde voor 46

Volgend seizoen een stapje hoger! Niets dan lachende gezichten bij FC Meer bij de verovering van de titel.


SPORT

K.F.C. MEERLE Wildert-Meerle, de laatste match van het seizoen, was nog slechts een formaliteit. Wildert promoveert en Meerle degradeert. De eerste helft was maar een rommelige bedoening. In de 53e minuut bracht Marco Klijs Meerle op voorsprong met een zeer mooi doelpunt. Maar hei tempo bleef laag en Wildert kon op het nippertje gelijkmaken. Na een latve partij kon iedereen zich met de puntendeling verzoenen. Daarmee zat het seizoen voor Meerle dr. maar alvorens aan vakantie te denken, werd ci op zondag 28 april nog een feestelijk staartje aan gebreid. De dag werd ingezet met een wedstrijd tussen de moeders van de duiveltjes A tegen de moeders van de duiveltjes B. De eersten wonnen. Vervolgens werd er gekampt om de penaltytrofee. Bij de jeugd werd die gewonnen door Stijn Koyen, bij de dames door Liliane Van Ocrs en bij de hei cii was het Mario Herrijers die Itent nice iioc!it nemen. Dan mochten de trainers het in een wedstrijd opnemen tegen de afgevaardigden. De trainers wonnen met 1-0, dank zij een doelpunt van Jos Lochten.

Na 20 jaar in het eerste elftal zette Willy Michielsen er een punt achter. Samen met zijn vrouw Christiane en kinderen Carmen en Rov werd hij in de bloementjes gezet.

Dan volgde de alscheidswedstrijd van Willy Michielsen, die 20 jaar in het eerste elftal van Meerle speelde. De match, onder leiding van scheidsrechter Piet De Bie, ging tussen hei huidige elftal en een surprise-ploeg met Will\ en tal van oude glorieĂŤn, dievoor deze gelegenheid graag hun kunsten nog eens kwamen er tonen. Ze verloren echter vel, vij het niet het kleinste verschil. Het hoogtepunt an de dag \as cle uitreiking van de gouden schoen voor het voorbije seizoen. Van de trainingen stond de uitslag al vast, dus was het met spanning uitkijken naar het openen van de omslagen met daarin de punten die door de supporters na elke wedstrijd werden toegekend. Na een spannende puntentelling, was het Dave Van Gorp die de trofee van meest verdienstelijke speler van het seizoen overhandigd kreeg. En dat is meer dan verdiend. want Dave heeft aan alle wedstrijden deelgenomen, was niet geschorst en had ook nog de meeste trainingen achter zijn naam staan. Dave haalde het met tien punten voorsprong op Dirk Van Bavel enWilfried Pauwels, die de tweede plaats deelden. Op het einde van deze mooie dag werd nog afscheid genomen van trainer Staf, die samen met zijn vrouwtje Annie door bestuur en spelers in de bloemen werd gezet. Ziezo, nu rest mij alleen nog aan bestuur, spelers, trainers, afgevaardigden, jeud en supporters een deugdoende vakantie toe te wensen. In september beginnen we samen met frisse moed aan een nieuw seizoen.

Treza.

Dave Van Gorp, meest verdienstelijk speler van het seizoen 1995-1996.

o@e

Na een moeizaam seizoen, en de onafwendhare terugkeer naar vierde provinciale, bereidt Meerle in alle rust het volgende seizoen voor. Zoals eerder werd bericht, ruilt trainer Staf Van Boxel groenwit in voor Oosthoven. In zijn plaats neemt Van Den Heuvel, eerder werkzaam in o.a. Flandria Ravels, de trainingen over. De huidige spelerskern blijft, buiten Bart Verachtert die de grensjongens wisselt voor HIH Turnhout, behouden. Dirk Van Bavel, Marcel Klijs en Ene Van De Wiel tekenden voor een jaar bij. Centrale verdediger Bajric Mus, ex-Joegoslaaf en momenteel aktief bij Flandria, komt rust brengen in een verdediging die het voorbije seizoen teveel doelpunten slikte. Met de certitudes en de jonge snaken die dit seizoen hun neus al eens aan het venster van het eerste elftal mochten steken, hoopt Meerle in vierde een hartig woordje mee te spreken. Het bestuur wordt in het tussenseizoen flink uitgebreid. Niemand van het huidige bestuur stapt op. Frans Boudewijns, Mark Van Boxel, Erik Meeuwesen, Wies Schrickx en Paul Kox komende bestuursrangen versterken. Dit jeugdig enthousiasme gekoppeld aan de ervaring van het huidige bestuur moet garant staan voor de toekomst. Voorts dankt het bestuur van KFC Meerle al de supporters en sponsors, die ondanks een moeilijk seizoen, in groten getale kwamen opdagen tijdens de afsluiting van het seizoen op 28 april ji. (P, Kox).

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 47


SPORT

VNA Wortel

LENTE -SPAARACTI E .รถerltk8luv

DUIZENDEN TOร ANGSTICKETS & CONSUMPTIEBONS EN HONDERDEN BUNGALOWVERBLIJVEN VOOR HET GANSE GEZIN

MET BANKUNIE

1

GRATIS

1. NAAR SUNPARKS -1et voiiece reaiement von deze spooroclie cie ioopt: van 1 mei fot 30Juni Is ter inzage in uw Bankunie-kantoort

Een paar weken geleden weiden voor de laatste thuis,natch twee verdiensielijke spelers in de bloemen gezet. Eddv Vermeiren speelde reeds 300 wedstrijden en keeper Dominique Bevers 250 wedstrijden in de eersteploeg. Temidden van spelers en bestuur werden ze dan ook sanien niet vrouw en kinderen gehuldigd en door de supporters op applaus getrakteerd.

Bankunie kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 teL:031314 42 92

Pre-miniementornooi te Meer

Meer

Wortel

Ravels

Meerle

Heel wat ploegjes uit de regio mochten op 1 mei hun voetbalkunde demonstreren op de Meerse voetbalvelden. Een afzonderlijk tornooi in voor- en namiddag stond borg voor pittige wedstrijden niet heel wat publiek. In de voorniiddag toonde FCMeer (bovenaan links) zich in definalewedstrijd sterker dan Wortel (boven rechts) en in de namiddag klopte Ravels (onder links) na een uiterst spannende wedstrijd Meerle (onder rechts). 48


Eindbalans: Voetbalcompetitie FC Meer: de club van 't stad! Feest werd er gevierd in Meer en men zou voor minder. Het le elftal, de Knapen en twee Miniernenploegen speelden kampioen, het Reserveteam eindigde 2e en de Juniores 3de. Gefeliciteerd! Hoogstraten VV heeft tot de laatste speeldag moeten knokken voor het behoud in de 3e klasse, maar het is er dan ook in gelukt. Versterking zal ongetwijfeld aangevoerd moeten worden, wil men volgend seizoen een rol van betekenis willen spelen. De provinciale jeugdploegen beten wel flink van zich af en de Knapen haalden de titel binnen. Wortel VNA eindigde op de lie plaats maar met een drietal puntjes meer had het evengoed de 5e stek kunnen bekleden. Alleszins een gelukt seizoen en daarbij behaalden de Juniores met ruime voorsprong de titel binnen. FC Meerle degradeert naar 4e Provinciale en Minderhout VV eindigde op een 14e plaats na een zeer middelmatig seizoen. De Miniemen B kwamen wel op een mooie 2e plaats uit.

De resultaten le elftallen Derde Nationale B RTC Luik Herentals R. Berlaar Dessel Sport Poederlee CS Verviers Berchern 8.SVMoI Hasselt RC Mechelen 11.Tubantia

10. Berendrecht 11. Mariaburg 12. Stabrock 13. FC Merksern

29 10 1009 53 039 39 29 10 11 085406838 2908 12 09 43 036 33 2908 1407 40049 31

14. Minderhout

29 07 18 04 51 077 25

15. Bezemheide 16. SSA Antwerpen

2902 18 09 46 074 IS 29 00 29 00 1224100

Provinciale Juniores juniores B Dessel Sp. VV Vosselaar Liiie Kasterlee Turnhout Westerio SV Mol 8. Meerhout 9. Hoogstraten 10. KSK Heist 11. Veibr. Geel 12. Herentals 13.Veerle 14 Telen

27 1905 03 99033 60 27 16 01 10 69 059 58 27 1605 06 74040 54 27 15 08 04 82 055 49 27 1406 07 66 041 49 27 12 13 02 66 088 38 27 10 13 04 59 066 34 27 10 1403 49060 33

27 09 14 04 67 082 31 27 08 1207 59060 31 27 08 1405 46 072 29 2706 1209 35 051 27 2705 18 04 45 081 19 2705 IS 04 45 103 19

Provinciale Scholieren Scholieren B KSK Heist Geel

27 23 0004 125 017 73 27 22 0141 118 025 70

Hoogstraten

27 18040507503259

SV Mol Dessel Sp. 6. VV Vosselaar 7. Liiie 8. Herentals 9. Westerlo

27 16050606702954 27 13 12 02 070 066 41 27 12 11 0404304640 27 11 12 04 054 067 37 2709 1206 042 052 33 27 10 15 02 068 085 32

30 23 04 03 76 1972 30 19 07 04 61 21 61 30 16 07 07 54 44 55 30 15 06 09 60 31 54 30 13 100745 41 46 30 12 120631 3242 30 11 10 09404242 3011 1108434341 30 11 1207 37 3940 30 IU 12 U $( 46 38 30 10 1406384436

Hoogstraten

30 1015 05 35 5135

Eupen Tienen Zw. Leeuw Boom

3009 13 08 33 5035 30 10 16 04 39 47 34 3006 2004 28 64 22 30 03 20 ((7 32 76 16

Derde A Brasschaat Wilden M.T. Heide Westmalle Kaart Loenhout 's-Gravenwezei Brecht SK Schilde Gooreind

29250041 1)1 2579 29 14 07 08 46 32 50 29 12 07 10 43 41 46 29 13 13 03 36 47 42 29 liii 07 34 42 40 29 10 11 08 48 41 38 29 09 09 Ii 39 26 38 29 10 1207 3941 37 29 10 12 07 36 41 37 29 08 08 13 49 43 37

Wortel

29 08 08 13 37 33 37

Horendonk Achterhioek Zandvliel

29 09 ii 09 37 38 36 29 10 14405 38 43 35 29 09 13 07 30 53 35

Meerie

2907 17 05 40 79 26

Kalmthout

29 05 17 07 31 5922

Vierde A Meer

29 2104 04 90 025-67

St.Jozef Borsbeek Maccabi Olympic Heibos Luchtbalboys Donk 01. Essen

29 19 05 05 75 028 62 29 16 04 09 95 043 57 29 14 05 10 80032 52 29 15 09 05 76 052 50 29 14 11 04 64 045 46 29 13 10 06 60 052 45 2913 12 04 60 034 43 29 II 09 09 50 05442

-

I,te etal KFC

Meer

Reserven

4ss -

Derde klasse B 1. RTC Luik 2. Dessel Sp. 3. Tubantia 4. CS Verviers 5. RC Mechelen 6. Berchem 7.Zw.Leeuw 8. Poederlee 9.Eupen 10.SVMoI Berlaar

25 20 03 02 70 21 62 26 17 05 04 65 31 55 25 1405 0671 3048 26 14 06 06 56 3448 26 15 09 02 44 36 47 24 14 06 04 67 30 46 25131101453840 26 09 09 08 50 45 35 2609 11 06454733 26 08 09 09 41 39 33 2608 II 0733 3931

Hoogstraten

26 07 13 06 44 55 27

13.Herentals 14. Tienen Hasselt Boom

4

2605 11 1025 5225 25 06 1603 3451 21 2606 1802 268620 2601 2302 179905

10. Veerle II. Turnhout Kasterlee Tielen Meerhout

27 10 15 02 065 094 32 27 07 18 02 036 070 23 2706 18 03 047 101 21 27 05 20 02 024 090 17 2703 22 02 020 080 Ii

Provinciale Knapen Hoogstraten

26 20 04 02 104 02162

Kasterlee Verbr. Geel VV Vosselaar Dessel Sp. Turnhout KSK Heist LuIe Westerlo Veerle Meerhout SV Mol 1-lerentals Tielen

26 19 02 02 11462 26 16 06 04 086 025 52 26 15 0407 074 024 52 26 15 06 04 096 029 50 26 16 09 01 085 045 49 26 14 07 05 075 030 47 26 11 08 07 060 038 40 2609 15 02 085 053 29 26 08 14 04 063 067 28 26 06 17 03 040 095 21 2605 18 03 037 13018 26 03 23 00 024 16109 2601 25 00 013 213 03

49


SPORT

Provinciale Miniemen KSKHcist Vosselaar

26 21 03 02 84023 65 26 20 03 03 81 02363

Hoogstraten

26 19 03 04 75 020 61

Tielen Westerlo Dessel Sp. Verbr. Geel Veerle Kasterlee Herentais Meerhout Lille FC Turnhout SV Mol

26 16 08 02 59 030 50 26 15 08 03 78 04943 26 15 09 02 53 04647 26 14 08 04 67 029 46 26 11 1104 71 052 37 25 0815 02 50 083 26 25 06 15 0443 083 22 2605 17 04 34 074 19 26 05 18 03 42 103 18 2605 19 02 30 083 17 2601 2401 34 11304

Provinciale Pre-miniemen Verbr. Geel Tielen Turnhout Westerlo Dessel Sp. Herentals Meerhout Vosselaar Veerle VS Mol Kasterlee

26240201061872 2621 01 04086 1767 26 19052059 1859 26 15 074061 4149 25130660673345 25130750674444 26 11 105 04843 38 2609 16 1 0447428 2607 1272345 28 2607 163 0265824 26061730346621

Hoogstraten

26 05 16 5 02155 20

KSK Heist Liiie

2605 192031 81 17 2601 2230129206

Gewestelijke Reserven Reserven E White StarB Branddorik B

20 1999 1 86 29 58 20 12 03 5 56 22 41

Hoogstraten Wortel

2012035392341 2007085343626

Zwaneven B Poppel

20060863441 24 200609540 3923

Meerle B

2006104252822

Verbr. Arendonk

2006 10425 33 22

Minderhout

20 06 13 127 60 19

Merksplas B BeekhoekC

2004 11 5 2958 17 2004 13 3 2964 15

Oostmalle

Minderhout St.-Lenaarts Lentezon Oosthoven B 11.Brecht

12. Meerle

Gewestelijke Scholieren Scholieren H

Westma!le A

24 1803 3 108 053 55

24 16 03 5 097 040 53

St.-Lenaarts A Oostmalle A Brecht A

241306507103844 231204707704443 24 13 092055 04741 24 13 09 2 063 056 41 24 12 102056048 38 2410 11 3 048 053 33 2407 12505607524 2405 163040072 18 2405 16303506918 2305 15 3034074 18 2404 173035 106 15

Meerle A Loenhout B Vlimmeren A Zoersel Wechelderz. A St. Jozef Zw.Leeuw A Lentezon B

Meer Merksplas B V!immeren

50

22 21 01124 016 63 22 18 03 1 085 030 63 22 15 06 1 079 03146 22 13 07 2 053 02941 22 12 07 3 054 050 39

Wortel B

26 04 211017 138 13

Liiie Moienkring

26 03 22 1 018 133 10 2601 25 0032 21603

Gewestelijke Knapen Knapen J Meer A

26 23 012 159 047 71

Loenhout A Westmaile A Oostmaile A Merksplas A St.-Lenaarts Wuustwezel A St.-Jozef Brecht

26 22 01 3 165 041 69 26 19052073031 59 26 15 08 3 091 061 48 26 14084075 04346 26 1409 3 072 050 45 26 11 09 6 054 056 39 2611 14107109234 2609 16 1 050 088 28

Meerle

26 07 13 6 040 070 27

Meerle

24 08 15 1 050 074 25

Brecht M.t.Heide

2406 15 3054 12021 240418203112414

Hoogstraten A Wortel

26 05 19 2 035 133 17 26 04 17 5 039 080 17

Hoogstraten Meer B

24 0122 1 018 143 04 24 0122 1 018 163 04

Zw. Leeuw

26 02 22 2 029 098 08

20190101121657 20 18011107 1255

Meer B

20 12 04 4 06135 40

26 1409 3 076 065 45

Dosko Oostmalie B HIH Turnhout FC Turnhout

20 09 08 3 039 45 30 20 08 09 3 050 54 27 20 07 ii 2 045 78 23 2004097031 46 19

25 12 10 3 089 068 39

Hoogstraten B

20 04 09 7 042 59 19

26 11 13 02 080 077 35 26 10 13307406033 2609 15 2 054 072 29 260816205609626 26 04202034 102 14 26 04 21 1 035 107 13 260124102821604

Oud-Turnhout B Vosselaar B

2005 14 1 032 63 16 2003 12 5 026 079 14

Minderhout

20 03 14 3 019 077 12

26 25 01 0 133 021 75 26 20 02 4 106 037 64 251595599403959 26 1405 7091 04449

Wortel A

26 14 07 5 103 049 47

White Star

Meer A Zwaneven Lentezon A Poppel Beerse W Vosselaar Fiandria Dosko

Scholieren P

Knapen Meer

2605 192040 103 17

FlandriaB Oosthoven

Weelde Oud-Turnhout Viirnrneren Oosthoven A

Verbr,Arend. A KSK Heist A Vrij Arendonk A Beekhoek A Branddonk A SV Mol Retie A Dessel Sp.A Noordstar A

II. Zoersel

Knapen S

Scholieren 1

Juniores t Wortel

26 10 14 02 067 08132 260717204308523

242300116500970 2421 02 1 126 023 64 24 1407 3 092 048 45 24 1407 3 084 05445 24 1306508903744 24 1309208804141 24 12 10207605738 24 1007 7 042 040 37

Gewestelijke Juniores St. Jozef

10. VeerleA 11.Meerhout

Merksplas A Westrna!le A Oostmalle Loenhout Zw. Leeuw St.-Jozef Wuustweze! St.-Lenaarts

Reserven M Meer A

22 Ii 08 3 075 060 36 22 08 12 2 052 050 26 22 07 11 4 059 060 25 22 06 15 1 046 090 19 2205 134039079 19 220217303012909 22 0119 2 024 096 05

262301 2 14201771 26 17 054 107 035 55 261606411103052 261606406603652 26 15 065 079 036 50 26 14 08 4 094 033 46 26 13 09409405043 26 13 094065 05743 2611 14107105934

Gewestelijke Miniemen Miniemen 1 Meer B Minderhout B

26 18 04 4 95 032 58 26 17 02 7 63 033 58

Westmalie B Wuustwezei B Oostmaiie B Lentezon B Beerse B Zw. Leeuw B St.-JozefB

26 1705471 02755 26 16 04 6 89038 54 26150928205447 26 13 085 76058 37 26 11 14 151 049 34 26 11 14 151 04934 26 07 145 50072 26

Wortel B

2607 14539061 26 26071452705526

ii. Loenhout D


SPORT St.-Lenaarts B Brecht B Merksplas B

260617339 111 21 26041843508216 26041933809115

Preminiemen U

Gewestelijke Pre-miniemen

Miniemen R

Preminiernen J

Meer A

2422 020 107 028 66

Wuustwezel A LoenhoutA Oostnialle A St.-JozefA Westmalle A Brecht A St.-Lenaarts A

242102113401364 23 1903 1 102 028 58 23 1408108104143 241307410905043 241111206706135 24 10 12 2 066 080 32 2506 13 5 038 079 23

Wortel A Meerle

24 06 144 039 056 22 2406 153 054 12121

Zoersel

2406 162043 097 20

Minderhout A Hoogstraten

24 05 16 3 030 075 18 24 02 22 0 014 155 06

Wuustwezel A Oostmalle A St.-Lenaarts A Westmalle A

24 19 02 3 104 022 60 24 1801 5 072 016 59 24 15036071 02251 24 14 046 064 028 48

Wortel Meer A

24 14 08 2 067 040 44 24 12 06 6 070 043 42

Zw. Leeuw A Brecht Loenhout A Zoersel A Vlimmeren Gooreind A

2409 105 045 037 32 2408 133027051 27 2407 134047 068 25 2405 12 07 021051 22 2403 156020046 15 2402 184014087 10 24 01 22 1 018 129 04

Meerle

t. St.-Jozef Lentezon B Westmal!e B FC Turnhout B

242300114000670 241802406001158 24 1804208201956 24 13 065 059 028 44

Minderhout

24 11 05804302041

Zw. Leeuw B Vo.sse!aar B Zoerse! B

24 Ii 08 5 044 041 38 24 09 06 9 032 035 36 2408 106 030 045 30

Hoogstraten

24 05 12 7 013 022 22

Loenhout C Oostma!!e B

2404 155029063 17 240519002708715

Meer B

24 0320 1 021 097 10

Zw.Leeuw C

2401 22 1 002 10804

Kampioen: de twee Meerse ininieinenploegen

JL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FAUL VORISSELMANS i 1

l 11.1 LJI R l'

BANDEN SERVICE

Ulll

1 1 1

L

I

I

1

HOOGSTRAATS UITLAAT

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

II

AR M winwin C HINNENBOOMSTRAAT

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - TeL: 031314 8157 147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51


SPORT

Scholenveldloop

ScfwonheitLssa[on Lieve 'De Meester

Met 475 aan de start Ze waren er weer: de meisjes en de jongens van alle Hoogstraatse onderwijsinstellingen voor dit jaarlijkse scholentreffen waarbij men nog eens duidelijk orde op zaken wilde stellen. Luid aangemoedigd natuurlijk door een trouwe supporterschare in hun drang naar goud, zilver of brons. Deelnemen is zonder twijfel belangrijk, maar winnen en op het podium mogen komen geeft toch ongetwijfeld een uiterste genoegdoening.

De uitslagen le reeks: le leerjaar jongens 300m (38 deelnemers) Toon Geyscn Gem. School - Wortel Pieter Swaegers - Klein Seminarie 1 Lennert Van der Linden - Gem. Hoogstraten Stef Kustermans - Meer Peter Menens - Meer Erwin Roeien - Meer Wouter Brees - Seminarie Dries Jordens - Meerle Kristof Meynen - Spijker RafPluym - Meer

2e reeks: ie leerjaar meisjes 300m (34 deelnemers) Mieke Van den Broeck - Hoogstraten lnge Snels - Wortel Suzanne Verheyen - Spijker Leen Schaick - Meer Griet De Busser - Meer Marieke De Gruyter - Wortel Lotte Vermeiren - Meerie Sandra Van Looveren - Hoogstraten Charlotte Quirijen - Hoogstraten Marie-Lien Loos - Spijker

3e reeks: 2e leerjaarjongens 300m (54 deelnemers) Bart Van Loon - Seminarie Casper Brentjes - Meerle Kurt Henderickx - Minderhout Niels Vermeiren - Hoogstraten Michiel Lanslots - Hoogstraten Niels Jochems - Seminarie Dave Martens - Meerle Nick Geets - Hoogstraten Per Boogaerts Bert Rombouts - Meer

4e reeks: 2e leerjaar meisjes 300m (35 deelnemers) Julie Gijsbregts - Meerle An Arriouts - Meer Lies Rymenants - Hoogstraten Meri Koyen - Meer Leen Jacobs - Minderhout Griet Mertens - Minderhout Erna Van Opstal - Minderhout Anke Aernouts - Spijker Dorien Peeraer - Hoogstraten Marlies Schrauwen - Meeric

5e reeks: 3e leerjaarjongens 400m (36 deelnemers) Geert Mertens - Minderhout Bart Acrnouts - Meer 52

Kurt Aerts - Minderhout Tom Boudewijns - Hoogstraten Ben Schalk - Meer Niels van den Ouweland - Meer Guy Kustermans - Meer Wim Janssen - Wortel Wim Braspenning - Wortel Jeroen Kustermans - Weelde

6e reeks: 3e leerjaar meisjes 400m (48 deelnemers) Lore Lanslots - Hoogstraten Evelien Brosens - Spijker Marlies Laurijssen - Meer Nel Aerts - Wortel Nele Kesteloot - Spijker Stephanie Quirijnen - Hoogstraten Joke Michielsen - Minderhout Sofie Willebrords - Meer Evy Stoffelen - Spijker Loes Basliaanssen - Hoogstraten

7e reeks: 4e leerjaarjongens 600m (33 deelnemers) Wim Boudewijns - Hoogstraten Axel Aerts - Minderhout Mattias van der Linden - Hoogstraten Jan Gijsbregts - Meerle Dirk Vinckx - Meer Bart Eist - Wortel Nick Van Boxel - Meerle Seppe Van Gils - Meer Wim Broos - Minderhout Koen LeIen - Seminarie

8e reeks: 4e leerjaar meisjes 600m (46 deelnemers) 1. Karen Rombouts - Meer 1 Gitte Godet - Meer Eveline Rigouts - Spijker Marijke Van Aert - Meerle Liselotte Hofmans - Spijker Els Joosen - Hdogstraten Tinne Brosens - Spijker Winnie Fransen - Minderhout Ruth Noyens - Hoogstraten Hanne Rombouts - Hoogstraten

Langenl;e21 .30 - 2323 i0jrtc( 03/314.55,15 Ene[ap afspraak,' Ook,fiijU thuL (e(natsverzoing

.

7vfanicure . ¶Pedjcure

t fiarinjeii - laqu a0je

141

10e reeks: 5e leerjaar meisjes 600m (20 deelnemers) Wendy Brosens - Spijker Bieke Van Bavel - Wortel Daisy Stoffelen - Spijker Lies Op de Beek - Spijker Anke Lenaerts - Hoogsiraten Marian Smeekens - Dreef Annelies Bastijns - Meer Leen Brits - Spagaatje Monique Braspenning - Meer Mick Schroé - Spijker

lie reeks: 6e leerjaar jongens

900m (9 deelnemers) Pieter Peraer - Hoogstraten Stijn De Roover - Basisschool Pieter Voeten - Meer Gert Joosen - Hoogstraten Raf Stoffels - Wortel Tom Hendrickx - Hoogstraten Willem Vandesande - Hoogstraten Roei Van Schaeren - Wortel Zerah Awad - Seminarie

12e reeks: 6e leerjaar meisjes 600m (26 deelnemers) Karolien Drossaert - Wortel Ann Herreijgers - Meer Leen Anthonis - Spijker Sofie Kenis - Spijker Ilse Van Goethem - Hoogstraten Griet Hendrickx - Spijker Sarah Rombouts - Hoogstraten Eva Van Den Broeck - Meer Elien Swaenen - Meer Tinne Jansen - Meer

13e reeks: ie en 2e sec. jongens 1200m (10 deelnemers) Maarten Peeraer - Seminarie Rik Aerts - Seminarie Tom Brosens - VITO Stijn Koyen - Seminarie Wannes De Loore - Seminarie Stephen Aerts - VITO Jan Peeters - Seminarie Jeroen Schalckens - Seminarie Hans Jacobs - VITO Kristof Van Aert - Seminarie

9e reeks: 5e leerjaarjongens 900m (26 deelnemers)

14e reeks: le en 2e sec. meisjes 900m (22 deelnemers)

1. Dennis Verschueren - Seminarie 1 Yannick De Roover - Meer Roei Hofmans - Gemeenteschool Dries Van Den Keybus - Seminarie Martijn Pluym - Meer Nick Jansen - Meer Stefaan Venken - Meer Wouter Brosens - Seminarie Bart Buyens - Meer Geert Verschraegen - Meer

1. Veenle Hens - Spijker 1 Eis Van Schaeren - Spijker Joke Laurijssen - Spijker Katleen Brosens - Spijker Ann Joosen - Spijker Manlous Peynenborgt - Spijker Ellen Aernouts - Spijker Laia Culebras Huet - Spijker Donien Van De Poel - Seminarie Meintje Michielsen - Spijker•


SPORT

Atletiek 4de Kapellekensloop te Minderhout Wie klopt Jan Hendrickx? Op zaterdag 15juni a.s. wordt iedereen die een paar loopschoenen bij de hand heeft ten stelligste verwacht voor bovenstaand evenement. Niet dat jeje ineens moet laten opbranden in de halve marathon! Joggers krijgen ook ruimschoots startgelegenheid met bereikbare afstanden. Volgend programma wordt door de inrichters aangereikt: 16.50 u. Kleuters (t/m 6 jaar) 100 m 17.00 u. Kinderen (7-8 jaar) 500 m 17.15 u. Kinderen (9-10jaar) 750 m 17.30u. Kinderen (11-12jaar) 1000m 18.00 u. Jogging 5,25 kni en 10,5 km en halve

marathon Kinderen betalen 40 fr inschrijvingsgeld. Volwassenen: KWB-leden 80 fr en niet-leden 120 fr. Vanaf 16.00 u. kan je inschrijven in het Mi nderhoutse Parochiecentru m tot een kwartier voor de start van elke reeks. Voor de halve marathon zijn enkele geldprijzen voorzien, maar niemand gaat met lege handen naar huis!I

Zoals in de vorige uitgaven vertrekt Jan Hendrickx als groot favoriet.

Jan Hendrickx eindigde 7e, maar Guido Everaert (links) en Martine Persoone (rechts), het lopende Hoogstraatse echtpaar, scoorden een knappe tijd. Zoals de vorige jaren zijn zowel dejoggers als wedstrijdlopers van de partij en men heeft de keuze tussen 3,3 km, 6,6km en 9,9 km.! Voor de kinderen tot 1 2jaar is een aangepast parcours van 1,2 km uitgestippeld. Vertrek en aankomst vinden plaats aan het stadhuis en verder doet men volgende straten aan, die tussen 18.30 en 20.00 uur volledig gesloten zullen worden voor alle verkeer: Vrijheid, Achtelsestraat, Meterkensstraat, Eisbroeken, Pastoor Larnhertzstraat, Salm Salmstraat, Jan Van Cuyckstraat, Buizelstraat, Dr. Versmissenstraat. Peperstraat, Vrijheid. Inspanningen worden beloond! Een prijzenpot van 55.000 fr. is voorzien voor de wedstrijdlopers, terwijl dc joggers prijzen kunnen winnen in de vorm van waardebons die verloot worden. Ook ontvangt elke deelnemer een her innering. Voor informatie omtrent de stratenloop kan je steeds terecht op de stedelijke sportdienst en vraag naar Riet Voet, Vrijheid 149, tel. 031 34(). 19.51..

Jaarmarkt en stratenloop te Hoogstraten

'Joggers, verenig je!'

H. Bloed in Hoogstraten! Een begrip voor jong en oud, ook over de landgrenzen heen. De prachtige processie en allerhande kermisattracties lokken de grote massa naar de omgeving van Ste.-Katharina. Sinds enkele jaren vormt een midweeksejaarmarkt met zijn honderden kraampjes, verrassingen, attracties, een schitterend vuurwerk, een bruisende stratenloop, een nieuw hoogtepunt in het Hoogstraatsc leven. Vooral de stratenloop op woensdag 5 juni om 19.00 uur met een steeds groeiend aantal deelnemers, mag enig genoemd worden omwille van de prachtige omloop die dwars over de markt loopt, temidden van duizenden belangstellenden.

Onder deze titel verscheen in de vorige DHM een oproep naar iedereen die in zijn/haar Vrije tijd de kriebels voelde om de loopschoenen aan te trekken en een aantal kilometers af te malen. Op 9 april vond er een vergadering plaats, met als besluit dat voortaan elke woensdagavond vanaf 19.30 u. joggingavonden ingericht worden op en rond de piste van het Klein Seminarie (ingang Katelijnestraat). Vooral geen schrik hebben en denken dat het niks voor jou is. of 'ik kan toch niet mee!' Zie het als een sociale gebeurtenis. Langzamerhand zal je zelfvertrouwen groeien en zal je versteld staan vanje eigen kunnen zoals zovelen voorje. Info bij Jan Hendrickx, tel. 03/314.39.66. •

De 20 km van Brussel Zin om eens dwars door Brussel te lopen? Wel, op zondag 2juni krijg je hiervoor ruimschoots de kans en dat dit een enige belevenis is, staat buiten kijf. Ook onze Hoogstraatse atleten zijn weer van de partij. Om de verplaatsing naar de hoofdstad gemakkelijker te maken, wordt er een bus ingelegd voor 50 personen. De volwassenen betalen hiervoor 300 fr en kinderen onder de 12jaar 250 fr. Het verschuldigde bedrag kan je storten op reknr. 733-3182944-16 met als vermelding '20 km van Brussel'. De bus vertrekt aan het rusthuis (inrit parking Loenhoutsebaan) om 11.45 uur en omstreeks 17.30 uur wordt er in Brussel terug vertrokken. Een uurtje later arriveert men dan te Hoogstraten en kan je rustig je emoties doorspoelen op H. Bloed. Jan Hendrickx, tel. 03/314.39.66 wil je graag info verschaffen.

De Marathon van Antwerpen Er wordt wat al gelopen cle laatste tijd en heel wat Hoogstratenaren zijn stilaan bekende gezichten geworden in dit circuit. Zo trok men met elf atleten naar de 3de Marathon van Antwerpen. De meesten hadden al op voorhand ingeschreven zodat enkel het startnummer moest afgehaald worden. Geen gedrum dus in de Stadsfeestzaal 01) de Meir, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot inschrijvingszaal. Het vroegere beursgebouw, ook op de Meir, fungeerde als kleedkamer en aan de toiletten noteerde men heel wat wachtenden. Zenuwen, jongens! Klokslag 13 uur klonk het startschot en 1600 mannen en vrouwen stoven hartje Antwerpen binnen. Jan Hendrickx draaide als eerste

53


SPORT Hoogstratenaar terug de Frankrijklei op richting finish in een tijd van 2u 33min.! 'Heel de tijd vlot gelopen, alleen de laatste kilometers kreeg ik het moeilijker. Toch een mooie zevende plaats meegepikt.' Guido Everaert, 2u 53min, en echtgenote Martine Persoone, 3u 21min en derde in haar categorie, lieten zich niet onbetuigd. Vanuit Minderhout kwam een geduchte afvaardiging. Reeds jaren zijn ze actief en de Ardennen kennen voor hen ook geen geheimen meer. Jan Vermeiren toonde zich de taaiste en klokte 3u 08min. Een betere tijd zat er zeker in, maar de wind blies wel teveel in het nadeel. Marc Terreur deed er 3u 18min over, was niet honderd procent tevreden, maar dacht reeds aan de volgende marathon. Jos Van Bavel, 3u 45min, was gewoonweg ontgoocheld. 'Veel moeten werken de laatste tijd en dan onvoldoende kunnen trainen!' Ook hij vertoefde al met zijn gedachten bij de 'Nacht van Vlaanderen' in Torhout eind juni. Het sportieve koppel Fons Aerts en Rita Van Aert vertrokken zij aan zij aan de startlijn. 'Lange tijd liepen we samen maar toen was ze niet meer te houden', hijgde Fons na de wedstrijd. Rita deed er 3u Sømin over en overtuigde zichzelf dat ze nog veel beter kon. Op Fons moest ze even wachten maar met zijn 4u 07min toonde hij zich een tevreden man. Ook de Hoogstraatse Buizelhoek kende een afvaardiging. nI. Piet Sommen, 3u 55rnin. Jan Haest, 3u 48min, Bert Van Meel, 4u 09min en zij liepen voor het goede doel. Elke kilometer bracht sponsorgeld op en dit ten voordele van het opvangtehuis voor kinderen Lentekind in Vlimmeren. Een prachtig initiatief! En nu niaar klaarstomen voor de Hoogstraatse Straten- en de Minderhoutse Kapellekensluop!u

TC De Vrijheid vraagt feestvierders Tennisclub De Vrijheid. gelegen in de Achtelsestraat 72 te Hoogstraten, organiseert een proclamatiefuif op vrijdag 28juni 1996. Deze happening gaat door in een tent aan de Kathelijnestraat in Hoogstraten. De opbrengst wordt gebruikt om de jeugdwerking van de club te financieren. Het begeleiden, les geven en amuseren van jeugdige tennissers vraagt massa's geld. Om deze kosten niet allemaal te moeten verhalen op de ouders, trachten wij op een alternatieve manier aan inkomsten te komen. Vandaar deze fuif. Iedereen die zin heeft in een grandioze, gezellige avond, is welkom in de Kathelijnestraat.•

Vakantieanimatie De remedie tegen de verveling! Eens de examens achter de rug biedt zich weer een lange vakantie aan voor de jongelui. Velen hebben helemaal geen problemen met het invullen van hun vrije tijd, anderen wel en dat kan bij

Alle kandidaat-huurders brengen een schriftelijke aanvraag binnen op de sportdienst met vermelding van: - naam sportinfrastructuur - dag (en) + uur (ren) - Per gevraagd uur: omschrijving van de bezetting (namen + leeftijden) - deze aanvraag moet 14 dagen voor aanvang van de vergadering binnengebracht worden op de sportdienst. De uurverdeling gebeurt tijdens de vergadering. Aanwezigheid van de verenigingen is tijdens de vergadering vereist. Alle gebruikers van de sportinfrastructuur van het voorbije seizoen brengen hun sleutel van de zaal mee.0 54

.

ogen school

Uvoor volwassenen

Sportverenigingen opgelet! 0p maandag 10juni om 20.00 uur in (le raadszaal van het stadhuis vindt de verdelint van de uren van de sportinfrastructuur plaats. Zowel naar de retributie toe als naar het administratief reglement-prioriteitenlijst zijn er enkele fundamentele wijzigingen gebeurd. De Raad van Bestuur van het Gemeentelijk Sportcentrum heeft voorgesteld om de retributie voor het gebruik van de sportinfrastructuur aan te passen als volgt: onderscheid tussen jeugdsportvereniging en sportvereniging als volgt: -jeugdsportvereniging: groep sporters waarvan minstens 3/4 jonger zijn dan 18 jaar - sportvereniging: groep sporters bestaande uit volwassenen en jongeren. de retributie aan te passen als volgt: - jeugdsportverenigingen: betalen de helft van de basistarieven - sportverenigingen: betalen 25% meer dan de basistarieven

sommige ouders wel eens voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Het Hoogstraatse stadsbestuur biedt tijdens de zomervakantie een uitgebreid animatiepakket aan. Je kan terecht op de speelpleinwerking Kwispel of meedoen met de grabbelpasactiviteiten, of een sportkamp. Nieuw is het buitensportcentrum De Mosten waar verschillende buitensporten onder leiding van bevoegde monitoren kunnen beoefend worden. Voor de juiste programma's verwijzen we naar het zomervakantieboekje dat in alle Hoogstraatse scholen bedeeld werd. Ook is het te verkrijgen op het gemeentehuis of het JIP (Jongeren Informatie Punt) en in de bibliotheken. Ter herinnering nog even de openingsuren van De Mosten. Het domein is geopend inmei,juni en september tijdens de weekends en feestdagen vanaf 13 uur! Vanaf zaterdag 22juni kun je je elke dag van 10 tot 20 uur komen ontspannen. Het café met pitpat, minigolf en speeltuin blijft dan open tot 22 uur. Indien je vragen hebt in verband met deze zomeractiviteiten kun je altijd terecht op de sportdienst voor sportkampen, De Mosten en buitensportcentrum en vraag naar Rie Voet, tel. 0313401951. Voor de speelpleinwerking Kwispel en Grabbelpas neemt je contact op met de jeugddienst en vraag naar Marianne Piret of Hilde Rigouts, tel. 03/3401952 of 03/3146868.

Leren in cle Open School voor volwassenen Centrum voor Basiseducatie vzw Stationstraat 82 2300 Turnhout Tel. 014 -42 2787 140

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


SPORT

Jubileumjaar voor Gammelse Wielervrienden

onafgebroken trouw tot op dit ogenblik. Leo Wuyts en Gust van Mirlo (jarenlang sponsor) fietsten 25 jaar meer dan regelmatig hun kilometers mee. Frans Van der Auwera, de eerste voorzitter, bleef na zijn actieve loopbaan tot nu toe materiaalmeester.

Nieuwe sponsor Bij de start van dit jubileumjaar verschijnende Gammelse Wielervrienden voor het eerst in de outfit van hun nieuwe sponsor. Al sinds enkele jaren fietsten zij rond met koersbroeken van 'Metaalkonstruktie Jan Martens'. Vanaf dit seizoen neemt deze firma de volledige sponsoring van de club op zich. Jan Martens zelf is sinds een 5-tal jaren één van de vaste fietsers binnen de club. Met veel moed en geestdrift beginnen de Ganimelse Wielervrienden aan een nieuwe periode. Op weg naar veel fietsgenot en een volgend juhileumjaar.•

De Gainmelse Wielervrienden werden fraai aangekleed door Meraalkonstruktie Martens uit Hoogstraten.

Voorjaar 1971 Tussen pot en pint besluiten een drietal Gammelse wielerfanaten om voortaan de zondagvoormiddag te besteden aan een sportieve fietsuitstap. Dit trio groeit al vlug tot een grotere groep. In het begin geeft men nog geen naam aan hun fietsclubje, maar men kan toch stellen dat de 'Gammelse Wielervrienden' toen boven de doopvont zijn gehouden. Zij fietsten rond in een bont allegaartje van truien en broeken.

Historiek De eerstejaren stonden er vooral fietsuitstappen richting Kalmthoutse Heide op het programma. Al vlug werden deze uitstappen aangevuld met de klassiekers Hakendover en Scherpenheuvel. In 1975 wordt voor het eerst een clubkampioenschap 'De Grote Prijs van Kleine Gammel' ingericht. Naar buiten uit gaf men het niet graag toe, maar voor deze kampioenschappen werd getraind dat de stukken eraf vlogen. Sommigen zagen er niet tegenop om met de fiets in het koffer tot Diest of nog verder te rijden om daar te trainen. De eerste jaren fietste men van begin mei tot eind augustus, maar men krijgt daar in Gammel steeds meer fietshonger. Het zomerseizoen breidt zich langzaam uit, zodanig dat dit tegenwoordig start op de tweede zondag van maart, om te eindigen half oktober. Volledig stoppen met fietsen doet men bij deze club al helemaal niet meer, in de winterperiode fietsen zij me teen 20 d 25 mountainbikers in bos en veld, terwijl de rest op de weg actief blijft, zij het dan minder georganiseerd. In 1983 zijn er voor het eerst meer dan 40 actieve fietstoeristen aangesloten. In 1984, op 15 augustus, wordt voor de 9e en laatste keer het clubkampioenschap ingericht. Misschien kan men wel stellen dat het grote succes (ongeveer 500 toeschouwers) de doodsteek is geweest voor de 'Grote Prijs van Kleine Gammel'. Valpartijen ontsierden vooral de laatste twee kampioenschappen en voor ergere din-

gen gebeurden, besloot het bestuur wijselijk geen wedstrijden meer te organiseren. In 1987 staat voor het eerst een 'Dag van de Fiets' op het programma. De schuur van Gust en Treza Van Mierlo wordt ter gelegenheid van deze dag, elk jaar omgetoverd tot 'Het Hof van Gammel'. Zeer veel verhalen, het ene al straffer dan het andere, doen over deze 'Dag van de Fiets' de ronde, maar laat het ons zo stellen: moest men de naam wijzigen in 'De 12 uren van Gammel' dan kan men zeker niet zeggen dat er wordt overdreven. Met 37 fietsdagen op de zomerkalender van deze club, zoekt een aantal van hen toch nog naar grotere uitdagingen. We denken aan: De Elfstedentocht in Friesland, Parijs-Rouhaix, Luik-Bastenaken-Luik, De Waalse Pijl en nog meer van dat fraais.

De voornaamste ritten op de kalender van 1996 - 8 april: Tholen, 160 kin. - 13 april: Hageland, 160 km. -28 april: Dag van de Fiets "t Hof van Gammel' - 1 mei: Ronde van Vlaanderen. 125 km. - 19 mei: Mergelland-route, 145 km. - 26 mei: Postel, 106 km. - 2juni: Scherpenheuvel. 110 km. - 9juni: Willemstad 160 km. - 16juni: Stuwmeren (Ardennen en Eifel), 140 km. - Eind december: 5de Fietsveldtoertocht. De andere zondagen tussen 10 maart en 13 oktober fietst men tussen de 65 en 90 k. per rit. De vaste startplaats sinds jaar en dag is op het Bergsken bij Frans en Treza Van der Auwera.

Trouw Van de leden van het eerste jaar, bleven 3 sportievelingen de Gammelse Wielervrienden

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Sportregio Noorderkempen Provincie Antwerpen beweegt Een aangenaam fiets- en feestfestijn wordt elke fietsliefhebber aangeboden op zondag 2 juni ter gelegenheid van de Provinciale Sportdag. De Sportregio Noorderkempen in samenwer king met de gemeenten Lille, Beerse, Gierle en Vosselaar tekent voor deze Organisatie. wielertoeristen wordt een Aan de regiofietseling aangeboden, een 74 km lang parcours doorheen de mooiste plekjes van onze regiogemeenten. Voor meer informatie in ver band met dit parcours kun je terecht op het regiosecretariaat. tel. 014/412060 en vraag dan naar Micky Leconte. Een gezinsf'ietstocht wordt er vanuit Beerse, Gierle en Vosselaar georganiseerd en dit over een afstand van 30 km. Het startsein wordt te 13.30 uur gegeven op de verschillende vertrekplaatsen, nI. aan de sporthal 't Beerke te Beerse, turnzaal Brulens in Gierle en aan de sporthal Diepvenneke te Vosselaar. Meer informatie hierover hij de gemeentelijke sportdiensten van Beerse, Gierle of Vosselaar en op tel. 014/412066. Deelnemen is gratis, je bent verzekerd en voor elke deelnemer ligt er een herinnering klaar. Zondag 2juni niet vergeten! u 55


~fj~ 91

beroemd' (nou ja!) werden van 'Poep in je hoofd'. Hoogstratenaren Spitfire verzorgen het voorprogramma. Misschien brengen zij wel een versie van 'Shit in your Head'?? Guest-DJ is Luna-Tic. Net zoals Akkerpop? pakt Benefietpop uit met het lokale talent. Het nieuwe jonge geweld kan zijn kunnen laten zien op het tweede Benefiet Rockconcours. Geïnteresseerden sturen hun bio en tape naar Benefietpop, Gasthuisstraat 35 in 2960 Brecht. De geselecteerden doen dan hun ding op het Benefiet Rockconcours op een professionele PA. De winnaars gaan naast met de eer, ook met geld- en publieksprijzen naar huis. E

Jaarmarkt

Fusieswing Akkerpop? Akkerpop? is dit jaar aan zipn tweede editie toe. Een onverwacht hoge publieke opkomst zorgt voor een voortzetting van de geslaagde formule van vorig jaar. Akkerpop? in zijn nieuwe vorm wil zeggen dat vooral het lokale talent aan bod komt. In de namiddag strijden vier jonge lokale formaties om de eer. E 2 heeft zijn thuisbasis in de Hoogstraatse Cahier. De voorliefde van Eric Jochems voor Electronic Body-muziek zal zeker te merken zijn op Akkerpop? E 2, een nieuwe Front 242? FIZGIG is de nieuwe uitvoering van het ter ziele gegane Jungle Fever. De Zangeres en saxofonist worden weggelaten en dat zorgt voor de oorspronkelijke bezetting. Q-Garden heeft dan weer zijn thuisbasis in Turnhout. Zij brengen vooral funky nummers, waarbij het troinpetgeluid zeker niet zal ontbreken. Q-Garden wordt vooral geïnspireerd door The Red Hot Chili Peppers. Aan dit rijtje van 3 wordt sowieso nog een vierde groep toegevoegd. Aan het avondprogramma worden sowieso nog twee namen toegevoegd. Onderhandelingen zijn lopende met onder andere een Nederhop-groep. De jongens van Underdog zijn zeker en vast geen onbekenden in Meer. Een tijdje terug waren ze nog te zien in de Mussenakker. Daar vielen ze vooral op omdat deze Limburgers gebruik maken van niet-alledaagse muziekinstrumenten, zoals daar onder andere zijn toeters, bellen, ja zelfs speelgoed. De Nederlandse hiphop-formatie Def Real kan al terugblikken op hun twee Studio Brussel-hits 'Daar gaan we met z'n allen' en 'Me and the pizza'. Hoofdact op Akkerpop? is de Europese hardcoretopper Ryker's uit Duitsland. Deze groep geeft sowieso de trend aan dat ook Akkerpop? dit jaar kiest voor het jongere publiek. Die jonge snaken vinden op zondag 18 augustus (inderdaad de week na de Antilliaanse Feesten) hun weg naar het oh zo gezellige Meerse Klooster. De inkom is net als vorig jaar gratis! El

Benefietpop Begin september wordt er weer muziek gemaakt voor het goede doe!. Wuustwezel maakt zich nu al klaar voor een nieuwe editie van Benefietpop. Volgende namen mogen al bekend gemaakt worden: op vrijdagavond De Raggende Mannen, Nederlanders die 'wereld-

56

Goede tradities moeten voortgezet worden. Wat Chris en Chrisje destijds begonnen, werd vorig jaar voor de eerste keer goed voortgezet door Peter en Lutgard. We hebben het over het muzikale gedeelte van de Jaarmarkt in Hoogstraten. Op de hoek van de Vrijheid en de Gelmelstraat organiseert het Hooghuis ook dit jaar weer een optreden van The MacDuff Dimension. Zij die er de afgelopen jaren bij waren, weten wat deze formatie te biedeii heeft. Perfecte covers en een aantal eigen nummers. Nu enkel hopen op een zomers weertje, de sfeer zal er alleszins zijn op 5 juni vanaf half negen. El

Kent gij die mop van die zanger die naar Hoogstraten kwam? Hij kwam niet!

Jonathan Richman: de feiten Vrijdag 10 mei 1996 kondigde zich aan als een historische dag voor Cahier de Brouillon. Jonathan Richinan, ex-groepsleider van de Modern Lovers en maker van klassiekers als Egyptian Reggae, lee Crearn Man en Roadrunner zou in het kader van z'n tournee nog snel een optreden inlassen in de Cahier. Zou, want het heeft niet mogen zijn. Tot teleurstelling van velen was er geen Jonathan Richman te bewonderen in Hoogstratcn. Een iecunstructie van de f eiten.

Oproep Dat het lokale talent aanwezig is in onze eigen contreien, weten we. Toch doe ik nog maar eens een oproep aan organisatoren uit groot Hoogstraten. Stuur ons uw nieuws van uw activiteiten tijdig op: Peter Van Dijck, Meerseweg 2 bus 1 in 2321 Meer. Of faxen op 031 315.41.11.

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen fietsen ook voor uw herstellingen -

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Al meer dan een jaar is men in de Cahier aan het lobbyen om Jonathan Richman te pakken te krijgen. Momenteel tourt hij met band door Europa en in België had hij op vrijdag 10 mei een optreden in de Velinx in Tongeren op het tweedaagse Bizar Furieux festival. Dat festijn werd echter op het laatste nippertje met 1 dag ingekort en beperkt tot de zaterdag. Daardoor kwam er een gaatje vrij in het tourschema en belde Rock Torhout op dinsdagnamiddag 7 mei naar Mark Sprangers met de vraag of de Cahier geïnteresseerd was om Jonathan Richman met band te boeken voor die bewuste vrijdag. Verschillende telefoontjes later was alles in kannen en kruiken met de agent van Jonathan Richman. 's Avonds werd in de Cahier nog een spoedvergadering belegd over hoe de mensheid van dit evenement op de hoogte kon gebracht worden. 's Woensdags werden in allerijl nog affiches en strooibriefjes gemaakt en via Hallo Hautekiet werd getracht heel Vlaanderen op de hoogte te brengen. Er was echter één probleempje : Jonathan zelf wist nog van niets. Hij zat die week in Parijs en bleek voor z'n tourmanager onvindbaar te zijn. Toen hij op het laatste moment toch verwittigd werd, was hij al onderweg naar een volgend optreden in Rotterdam en was een tussenstop in Hoogstraten voor de held van ons verhaal een net iets te grote moeite. Geen zin met andere woorden en donderdagavond mocht de Cahier meteen alle hoop terug opbergen. Toch bestaat er een kans dat hij alsnog naar de Cahier afzakt. Voor de september feestmaand (de Cahier bestaat dan 15 jaar) zal opnieuw geprobeerd worden om Jonathan Richman naar Hoogstraten te krijgen. Zijn management heeft alvast beloofd dat de Cahier een streepje voor heeft. Wij houden u op de hoogte. E


ONTSPANNING lijkheid en toekomst in een duivelse knoop geraken. Spannend en met een verrassend einde.

Traditioneel is juni een biezonder filmiuwe maand in Hoogstraten. Daar zijn Heilig Bloed en de nakende examenperiode de oorzaak van. Dat betekent echter niet dat er niets te beleven zou zijn in The Movie.

DEAD MAN WALKING is ongetwijfeld dc topper voor juni. In 1981 kreeg zuster Helen Prejean een smeekbede uit de Louisiana staaisgevangenis van ene Matthcw Poncelet. Deze laatste zit er te wachten op de uitvoering van zijn doodstraf, die hij kreeg omwille van een moord op twee in het

Vooreerst is er nog steeds TOY STORY, dat reeds zijn derde maand ingaat. Dat de film de geschiedenis zal ingaan als eerste volledig digitale film, staat geenszins in de weg dat de film zelf ook grappig en boeiend is. Sommigen vinden de film te flitsend en te snel. Niettemin blijft het grote klasse uit het huis van vertrouwen, de Disney Studio's.

bos vrijende tieners. Hoewel de non niet ervaren is in het begeleiden van terdoodverdoordeelden, besluit zij Matthew op te zoeken. Zij wil hem helpen maar raakt hopeloos verscheurd door de ruwe uitspraken van Matthew, de beestachtigheid van de moorden, het onbegrip van de ouders van de slachtoffers, haar kristelijke overtuiging voor vergiffenis en de aanvaarding van boetedoening. Regisseur Robbins laat in dii verband ieder zijn zegje doen omtrent het grote vraagstuk van de doodstraf. Susan Sarandon vertolkt de rol van zuster Helen en kreeg daarvoor een Oscar. Scan Penn is de volledig onbetrouwbare Matthew die ondanks alles enig medelijden weet op te wekken. Dc titelsong is van Bruce Springsteen. De film duurt 2 uur. In het iets rustiger en beschouwende genre krijgen we deze maand ook nog MR. HOLLAND'S OPUS geserveerd. Richard Dreyfuss vertolkt hier dc falende componist wiens droom, het schrijven van ecn muzikaal opus magnurn, voorgoed voorbij schijnt te zijn. Een aanrader voor mensen die de inidlife-crisis net verwerken of verwerkt hebben. Je bent niet alleen!

Ook 12 MONKEYS draait nog deze maand, of minstens een gedeelte daarvan, verder. Deze film van Terry Gilliams Monty Python. Baron von Munchausen, Fisher King, ... ) is gebaseerd op de Franse kortfilm uit '62 en de bedenkers van Blade Runner knutselden er een nieuw scenario rond, waarin nachtmerries, waanzin, werke-

Wil

ii

op korte termijn op de hoogte te blijven

van het gehele aanbod in The Movie dan

raadpleeg je het best De Kempenklok op blad:ijde 2.

Wie rechtstreekse informatie wil, belt het nummer 314.67.90

Garage Luc RyverS bvba MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

L

,..

i

-

2321 HOOGSTRATEN (MEER) GSM 075/43 44 04 Fax. 03/315 89 01 -

-

t'

uit

-.

AC TOYOTA

~

57


AGENDA BROUWERSHUIS

Op stap in..

RESTAURANT BRASSERIE

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 2juni: HEILIG BLOEDPROCESSIË, Vrijheid en Van Aertselaarp!ein, 11.15 uur. TORENBEKLIMMING tussen 13.30 en 16.30 uur, 50 BF. IKO : tentoonstelling werken van leerlingen van 10 tot 18 uur.

Geopend vanaf 11.300. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

c4rE-

Woensdag 5 juni

: JAARMARKT en STRATENLOOP, Vrijheid, vanaf 17 uur. Org . VBH (3 14.50.65) en Sportdienst (340.19.5 1)

1*lwi

0E

Zondag 9juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE Vrijheid en H. Bloedlaan, 11.15 uur. TORENBEKLIMMING tussen 13.30 en 16.30 uur, 50 BF. IKO : tentoostelling werken van leerlingen van 10 tot 18 uur. PAAPTORNOOI, zaal Pax, inschrijven vanaf 12.30 uur, org. K.W.B.

Zondag 2juni:

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

GROTE FIETSDAG ten voordele van de parochiezaal. Inschrijven tussen 13 en 14 uur voor een rit van 30 of 50 km.

nrR, T

Dinsdag 18 juni : DAGUITSTAP NAAR BRUGGE, CRM-groep,

mi.

314.53.86.

Zondag 23juni: TOUWTREKWEDSTRIJD op het speelpleintje achter de kleuterschool. 7de AARDBEIENTOCHT, vertrek aan de parochiezaal tussen 7.30 en 15 uur.

HOOGSTRATEN

26, 27, 28 en 29juni: AVOND-FIETSVIERDAAGSE, ingericht door KWB.

knrcI'ijeztp;ti

Zondag 16 juni : FIETSTOCHT naar Scherpenheuvel, vertrek 6.15 uur aan de kerk, org. K.W.B., 100 BF.

as

'4l1P

qLLMLL

Zaterdag 8 juni

: MUZIEKFEEST, Rabboenizaal Spijker, 19.30 uur, org. Jeugdmuziekatelier.

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMtNARIES)

Restaurant

ljrij1eih 183 j fmngstratn 031314 66 65 3ri9 & 3Âttlp

De Douanier t

la carte

week-menu 0'

.i -

Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

-;

Zondag 23juni: FIETSTOCHT, vertrek aan de Pax. 14 uur. org . Vakantiegenoegens. SCHOOLFEEST, gemeentelijke basisschool, Gr. Elisabethiaan, 14 uur.

WORTEL Zondag 23juni:

Woensdag 26 juni : WIELERWEDSTRIJD voor cyclosportieven, omloop Tinnenpotstraat, 19 uur, org. De Snelle Wielen.

KALVERPRIJSKAMP om 13 uur op het Ruiterspleintje aan de Beukendreef.

Vrijdag 28 juni: PROCLAMATIEFUIF in een tent aan de Kathelijnestraat. Org . TC De Vrijheid.

Zaterdag 29juni: EENDAGSREIS naar Man, org. K.W.B., vertrek om 6.30 uur aan de kerk. ook voor niet-leden. VRIJ PODIUM in Cahier. Hetcafé voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

58

I

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag 20.00v), vrijdag, zalerdag)19.00u) en zondag 1330v)

1 1 1 1 1

Zondag 2 juni: TENTOONSTELLING over St. Antonius van Padua, van 14 tot 18 uur in de St. Lucia-kapel. Zondag 23 juni: SCHOOLFEEST "t Dreefke', vanaf 13.30 uur op het schoolplein.

Fiets padpaaltj esweg Op het fietspad langs de Mark stonden paaltjes. Die dienden om het vierwielig verkeer te weren. Onvoorzichtige, of onhandige, tweewielers beproefden ook al eens hun deugdelijkheid. Dat bekwam hen in de meeste gevallen niet zo best. Om in de toekomst roekeloze fietsers te beschermen tegen zichzelf, werden de paaltjes verwijderd en vervangen. Nu staan de paaltjes, per twee, niet meer in het midden maar wel aan weerszijden van het fietspad. E

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhujsbestelling dranken voor bedrjjven, bejaarden, feesten. Afhajjng van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogsnranen-Wortel Tej. (03) 314 53 28

MEERSEL-DREEF

56


AGENDA

MEER

Wielewaalnieuws

vzw Mussenakker Meer

Zondag 2 juni:

Waar mensen zich jong

MEERSE MARKT: KINDERMARKT. van 09.00 tot 12.00 uur, Donckstraat.

1

OPHALING VAN OUD PAPIER, vanaf 09.00 uur, in organisatie van KLJ-Mecr.

voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61.

CAFÉ DISCOBAR

Advi,---j., rtent ie s

1FRTU IN Meerdorp 13

2321 Hoogstraters Telefoon: 031315.71.53

62

Q/~_"J

314.49.11 1314.55.04

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig, Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras, grote ot kleine tuinen. HONDA heeff voor elk terrein de juiste mooier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaler. Jarenlang.

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

Maandag 27 mei: OCHTENDWANDELING in 'DE KROCHTEN' Wie koning Nachtegaal en het andere prachtige gezang wil horen, wie prachtige waterplanten wil zien en wie vroeg uit de veren kan, zal een prachtig stukje natuur bij onze noorderburen kunnen bewonderen. Om 4.45 't lokaal in de K. Boomstraat (eigen vervoer) of om 5.00 bij Guy Segers (Sluiskensweg, Maxburg)

Zondag 2juni: NATIONALE ZWALUWENDAG Tijdens dit tweedejaar van het zwaluwenproject van Wielewaal Nationaal, zullen we met de fiets de huis-, boeren- en oeverzwaluwen in onze gemeente gaan zoeken. Om 1 U. aan 't lokaal (fiets) in deK. Boomstraat.

Zondag 9juni: WANDELING te BOLK Dit is de laatste tocht in het kader van de kennismaking van de plaatselijke bevolking met onze natuur. Deze keer gaan we wandelen aan de zuidelijke kant van onze afdeling Markvallei, nI. te Bolk in Rijkevorsel. Om 14 u. in 't Bolks Heike (= café te Bolk)

Vrijdag 14juni: NACHTZWALUWEN 'DEN UTRECHT' Naar jaarlijkse gewoonte gaan we weer luisteren en kijken naar deze merkwaardige vogel. Vooraleer het donker is, zullen we eerst nog een ander natuurgebied bezoeken. Om 18.30 u. aan 't lokaal (eigen vervoer), K. Boomstraat.

IIOITDA. FRITUUR

-

EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 031315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

c

Radio CONTINU

-

FM 103

Strjbeekseweg 25 2328 MEER LE Tel 315 79 40 Fax 315 86 57 -

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van eo over lokale verenigingen

Café

-

feestzaal

De Eiken biljart

darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsertstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

6

31

LAURIJSSEN JEF

WACHTDIENSTEN

T

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

RIJKSWACHT: 314.50.08

HUISARTSEN

1 en 2 juni: DR. DOLF MOSTMANS. Venhoefweg ID, Minderhout, te!. 3 14.66.02. 8 en 9 juni: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. DR. MARC VAN 15 en 16 juni: OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, tel. 314.48.00 22 en 23 juni: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A. Hoogstraten. tel. 3 14.38.48. 29 en 30juni: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten, te!. 3 14.45 .55.

3'

--

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321 MEER

Tel. Fax

03/315.74.46 031315.88.35

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen •

Ii

1

4Ç V Is4 YUoeL& JL

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorse!

Tel.: 031314.20.24 122

__

APOTHEKERS

JAN STOFFELS 20, 2328

Meerle

Telefoon: 03/315.70.16

AUTOVERHUUR

mobÎIE RE nt -

St. Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

Tel. 03/314.31.08

NOORDERKEMPEN

Zaterdagvoormiddag 1 juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, te!. 315.77.73 Tot 7juni:APOTHEEK BROSENS. Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 0 14/63.33.83. Van 7 tot 14 juni: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 8 juni: APOTHEEK ADRIAENSEN, Mecrledorp46, te!. 315.73.75. Van 14 tot 21 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 21 tot 28juni: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel, tel. 3 14.60.38. Zaterdagvoormiddag 22 juni: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.5 1.50. Van 28 juni tot S juli: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73.

l'ennisc!ub de VRIJHEID vzw CIItCI61'S!67l(11 72 2320 H1ogslrateIt Tel. 031314.37.76

ii

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s. tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'I Tel. 031314.38.11

Fax: 03/314.15.03

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

THUIS VERPLEGING

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

WIT-GELE KRUIS, 24 uur 01) 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014161.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 3 15.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (031 3 14.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (031 3 14.38.39) SAENEN Kris (03/3 14.24.39) en May VAN DONINCK (03/3 14.30.48).

REDAKTJE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11

65

Indoor fen,,is squasli snooker

KWALITEITSPLUIMVEE

Heimeulenstraat

a

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Alle dagcn open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé. 776

br

JJta'qsrwe A&s ,7:6,5 3e

314.41.26

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 2w

In juni verschijnt de nieuwe MAAND op woensdag de 26ste. Daarom medewerkers, niet getalmd: uw kopij ter redactie op 12 juni; enkel dorps- en sportnieuws kan nog op zondag de 16de.

(

1' 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.