mei 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

de hoogstraatse mciand

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

De familie Brosens en de brouwerij

GAAND NEN

Pieter Hermans: surfer op Internet

1

:

T

IN VROEGER TIJD


11 [hIJ! S 'F1

t (IT!J1III]

Het Slim Buroke vzw Hoogstraten, 20 april 1996 Geacht College van Burgemeester en Schepenen, Met enige beko,nmernis vraag ik mij af wanneer wij eigenlijk de langverwachte kast met gebeeldhouwde hoofden ten stadhuize mogen aanschouwen. Hoewel dit prachtige en originele idee reeds jarenlang suddert, vraag ik me af wat er loos is. Mag ik enige terughoudendheid, ja zelfs schroom, vermoeden? Dat is volkomen misplaatst en onterecht. Wie zich jarenlang belangeloos inzet voor de gemeenschap verdient toch minstens voor de eeuwigheid gexvieerd te worden. Xvlos is Grieks voor hout, maar dat wist u natuurlijk wel. Xleren klinkt vele malen hoofser dan bijvoorbeeld fossiliseren, wat bij uw dynamische karakters niet zou passen. Om de stap naar uw vereeuwi ging te vergemakkelijken, poneer ik volgend idee, dat ook als toeristische attractie enige vermaardheid kan krijgen. Met de geplande aanleg van de Vrijheid stel ik voor in de nieuwe kasseibestraring elke kassei telkens te voorzien van het portret van een inwoner van Hoogstraten. Hooggegrepen zegt u? Niets is eenvoudiger met mijn zopas ontwikkeld procédé van SlimBu r-Lithografie (steen schrijven). Eigenlijk is het Jan van ons Lea die het procédé uitgewerkt heeft. Het principe. Er zijn in Hoogstraten en-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kele duizenden inwoners die elk een identiteitskaart hebben. Het oorspronkelijk portretje daarvan zit zeker nog in het Rijksarchief want de kaart zelf is slechts voorzien van een kopie. Wel, indien u op schijf het volledige beeldbe stand aanlevert (liefst in GIF-fonnaat zegt onze Jan) dan kunnen wij u computergewijs een lading kasseien leveren met de foto van ALLE inwoners (ouder dan 18) van Hoogstraten. Verder hebben wij nodig: zoveel kasseien (glad bovenviak) als er inwoners zijn. Met onze speciaal ontwikkelde SliniBur-Lithograaf kunnen wij op relatief korte termijn alle 'keikoppen' aanleveren. Ik wil voor u wel een tip van de sluier oplichten door te zeggen dat elke kassei bestreken wordt met lithopoon, een mnengsel van bariumsulfaat en zinksulfide. Daarna volgt een korte belichting zoals in de fotografie. Na even wachten tekent zich duidelijk een diepe gravure af. Enig mooi om te zien. Zie bijlage: kassei met mijn hoofd. In onze planning gaan we er van uit dat de aanleg zelf nog wel enkele jaartjes op zich zal laten wachten. Wil echter in afwachting reeds de goedheid hebben bij Bruggen en Wegen een te kasseien zone te vragen van ongeveer 700 vierkante meter. De inwoners van Hoogst raten zullen u eeuwig dankbaar zijn en niets minder wensen dan, ja zelfs eisen dat de kast er snel komt. Eenmaal deze klus geklaard, staat niets ii nog in de weg de xylograaf van dienst aan het werk te zetten zodat wij eindelijk

-

-

-

r1Ti

t H H kJI îl VI44I1 jJ II

1

1 1

L

CARAWW5 H HINNENBOOMSTRAAT -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kastsgewijs een up-to-date overzicht krijgen van al wat nobel is in onze gemeente. Met de meeste hoogachting, Albert Vorstenbosch P. s. Zoals u weet werkt Het Slim Buroke gratis, belangeloos en voor niets. Maar misschien is het toch niet te veel gevraagd om ook voor mijn hoofd en dat van Jan van ons Lea een plaatsje te voorzien op die kast. Want de kasseien zijn natuurlijk voor het gewone volk.

-

-

-

-

-

-

-

~~ml

PAUL V01111113 SELMANS HOOGSTRAATS UITLAAT (J BANDEN SERVICE BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 03/314 8157

...........................

•I


VROUWEN IN DE MAAND De tienerj aren van onze grootmoeders We kunnen het ons nu moeilijk voorstellen maar 1 á 2 generaties terug waren vele jonge meisjes tijdens de week niet thuis. Ze woonden in bij hun werkgever, een grote boer, een welstellende burger of soms een kasteelheer. Ze gingen dienen, meestal vanaf hun 14de jaar en zo ging hun tienertijd voorbij, vaak met hard werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, en soms in grote eenzaamheid. Voor hen was het vanzelfsprekend, ze 'wisten niet beter', hun zusters en tantes gingen hen vooraf, ze hoorden hun verhalen en wisten, al heel jong, dat ze later meid zouden worden. Ze konden enkel hopen op een 'goeie post' en later op een goeie echtgenoot want na hun trouwen was het dienen (meestal) voorgoed voorbij.

Toke Peickinans: Mieke op het Seminarie en keukenmeid bij de notaris Toke Pelckmans is nu 61 jaar, ze woont op de Voort in Meerle en herinnert zich nog goed hoe het er bij haar aan toeging. Veel van die herinneringen heeft ze zelfs op schrift gesteld en het is boeiend om lezen hoe het was om een 'Mieke' te zijn op het Seminarie.

Weesgegroetjes voor en na Ik was 1 4jaar toen ik op een dag thuiskwam van de huishoudschool in Meeren ons moeder vroeg me wat ik ervan vond om te gaan dienen op het Seminarie. We waren thuis met 6 kinderen, te veel om allemaal thuis te blijven werken dus ik wist wel dat ik op een schone dag zou moeten gaan dienen. Ons Marie was toen al bij een boer gaan werken maar dat zinde mij niet. Liever proper werk, dacht ik, en op het Seminarie zou ik zeker niet alleen zijn, daar waren er meer lijk

ik; voor mijn ouders was het belangrijk dat ik goed werd opgepast, de nonnekes daar en de gesloten deuren zouden daar wel voor zorgen. Op een maandagmorgen vertrok ik dan, samen met ons vader, met achterop de fiets mijn pakske met ondergoed, kousen en veel schorten; één zondags kleed was genoeg om mee heen en weer te gaan. Daar aangekomen werd ik rondgeleid door moeder overste en de volgende dag kon ik beginnen. We waren daar met zo'n 5 h 6 'Miekes' die samen met de nonnekes en de knechten al het huishoudelijk werk deden voor zo'n 600 studenten en de heren professors. Vanaf 8 uur 's morgens begonnen we de bedden op te maken: 600 bedden, verdeeld over 4 h 5 slaapzalen; vhhr ons waren de knechten al langs geweest om de pispotten leeg te maken, dat mochten wij niet doen. Het werk in de slaapzalen gebeurde onder leiding van een nonneke dat de hele tijd weesgegroetjes bad; wij moesten dan telkens antwoorden en omdat we bij het werk geen paternoster konden vasthouden, werden de weesgegroetjes genummerd: '1 weesgegroetje, 2 weesgegroetje' tot de hele rozenkrans was gebeden. Wij konden op die manier ook niet met elkaar babbelen en dat was vooral op de maandag niet plezant want dan hadden we elkaar juist veel te vertellen over de voorbije zondag thuis. In plaats van bedden opmaken, mocht om de beurt iemand van ons in de keuken helpen, dat deed ik veel liever; niet de hele tijd bidden en ook al eens buiten kunnen gaan om groenten en patatten aan te halen. Niets werd weggegooid in die keuken; alle restjes vlees werden verwerkt tot de beruchte 'kouwe aap met meidjesbloed' (gehaktbrood met kriekskes). De afwas na het eten was ook een

Studenten van toen [I1'LiditMT * De miekes waren eerhare men/es uit de dichten' buurt (Zondereigen leverde heel wat exemplaren, heb ik later gehoord) die voor een jaar of enkele jaw'ijes door de zusters werden aan geworven om te help:'n hij hun werk: keuken, slaapzalen, onderhoud van gangen. spreekkamers en dies meer. Op de kamers man de leraars kwam geen mieke binnen: daar waren de 'herenknechten ' voor aanen'ezen. Voor de studenten waren ze intrigerend: niemand zag ze en in die mannen wereld was dat genoeg om boeiend te zijn. * De miekes waren mysterieuze figuren, die we zelden te zien kregen. Ze moeten ros haar gehad hebben, die 'rosse miekes'. Soms lagen de miekes hoven in een vens/er ,iaur ons te kijken als we uit de eetzaal kna,nen en ons naar de kapel begaven. Ik zie nog altijd een grote deler' zijn hand uitsteken naar de miekes en regelmatig uitroepen: 'Mieke, je vous amoure!' * De mniekes waren voor ons verboden vruchten. Buiten deze maagden en de zustems waren er geen vrouwelijke wezens te bespeuren op het Seminarie. * We kregen de miekes nooit te zien. Dit was bi:jna zonde en i idien liet per ongeluk toch eens gebeurde, was de biechistoel de aangewezen plaats oin de zogenaamd opgekomen slechte gedachten te m erwi deren. Later hebben wij geweten dat liet goedkope arbeidskrachten waren, boerendochters, die dikwijls in het klooster terecht kwamen. * De ,niekes waren meisjes uit de omliggende dorpen en waren wel gekend door de jongens van hetzelfde dorp. Het gebeurde wel eens dat een jongen verliefd werd op één van de miekes. ik heb meegemaakt dat er een geheime correspondentie ontstond tussen beide partijen. Ir m'. door briefies le stoppen onder het hoofdkussen (miekes hielpen de zusters hij liet opmaken van de bedden).

heel karwei; we droegen dan een grote 'sloef' (schort) met onderaan een gootje zodat het water niet in onze klompen zou lopen, maar het liep dan gewoonlijk wel in de klompen van het meisje naast ons; op het laatst waren we toch altijd drijfnat. In de namiddag moest er gekuist worden, meestal weer met een nonneke erbij en waren we weer zoet voor een paar rozenhoedjes. Na het koffiedrinken waren we vrij van 6 tot 8 uur; de meeste meisjes waren dan bezig met stoppen en breien voor thuis maar ik had daar een hekel aan, dus heb ik dat thuis nooit verteld en gaven ze me geen werk mee. Het liefst was ik bezig


VROUWEN IN DE MAAND heb er ook veel geleerd. Eerst en vooral koken, mevrouw kon daar niet zoveel van maar mijnheer wel, dat was een fijne kok en die heeft me veel geleerd. Dan leerde ik er ook om met geld om te gaan. Ik moest de aankopen doen voor het eten en kreeg daarvoor het nodige geld; voordien had ik nooit geld in handen gehad, mijn loon (130017 per maand) gaf ik volledig af aan mijn ouders. Els, de 'femme de chambre' en ik, we hadden het er niet slecht. In de voormiddag kuiste Els de slaapkamers en de badkamer, ik poetste de woonkamer, deed de aankopen en maakte het eten klaar (De menu werd 's morgens samen met mevrouw besproken). Els dekte de tafel en diende bij het eten. '5 Namiddags werkten we samen, poetsen, zilverwerk opblinken, het fijne wasgoed verzorgen, enz. Na de laatste afwas 's avonds zaten we in de keuken bij elkaar, nog wat praten, borduren tot 10 uur, dan mochten we gaan slapen.

De vis kwam met de bus Per fiets naar Heilig Bloed ii!et de andere 'Miekes ': Adrienne Mev''is uit Minderhour, Toke, Jozefa Bru)'ndonckx uit Zondereigen en Jeanne Mertens uit Meer, met liedjes afschrijven in een schrijfboek, de schiagers van toen: 'Koetje Boe', 'Ziede gij me gère' maar als er een nonneke in de buurt kwam begon ik vlug met een minder frivool liedje zoals 'Het Stervend Kindje' of 'Jantje aan de telefoon'. Ik heb dat schri ftje nog altijd en ik kan goed zien wanneer er een nonneke over mijn schouder kwam kijken. Na 8 uur nog een keerde afwas en daarna moesten we naar bed, elk in ons eigen. 's winters heel koud, kamertje. Na een half uur kwam er dan een nonneke de deur op slot doen zodat niemand van ons stiekem naar buiten kon glippen. Op zondag mochten we naar huis, na het lof van de namiddag om terug te keren op maandagmorgen 7 uur stipt.

Niet naar de jongens kijken

kwam Zuster Alfonsine in het deurgat staan en riep' Alle gij, kom eens gauw binnen!'

Keukenmeid bij de notaris Na anderhalf jaar op het Seminarie ben ik daar weggegaan en bij bakker Schrijvers in Hoogstraten gaan werken; waarschijnlijk omdat ik daar meer verdiende, hoeveel dat was, dat weet ik niet meer. Ik deed daar het huishouden mee en verbleef daar ook van maandagmorgen tot zondagmiddag. Ik ben er maar een half jaar gebleven en werd toen keukenmeid bij notaris Rommens in Meer. Ik deed dat liever, vooral omdat we daar met zijn tweeën waren. Els, de bovenmeid en ik, de keukenmeid. 'Veel werk konden we samen doen en dal was plezant. Ik

Heel ons leven daar was zo geregeld dat we nooit of te nimmer in contact kwamen met de studenten of de professors. De bediening in de refter werd door de knechten gedaan. Als we de mis bijwoonden in de kapel kwamen wij als laatsten binnen, bleven achteraan zitten en gingen als eersten, zo' n 10 minuten vôdr de studenten, weer naar buiten. Eén keer wilden we daar toch eens iets aan doen, iemand van ons zou zogezegd flauw vallen tijdens de mis, dat zou zo'n gestommel geven dat al de jongens zouden omkijken, haha... Maar ons plan mislukte want v66r er iemand flauw viel, waren we al aan 't lachen. Soms gebeurde het natuurlijk toch dat er studenten in de omtrek waren: als wij dan op een trapje moesten staan bij het ramen wassen, hield een nonneke beneden onze rokken bij elkaar. Eén van de voorschriften was ook dat, als wij een student tegenkwamen - als we kolen moesten halen of zo - dat we dan met ons gezicht naar de muur moesten gaan staan zodat die jongen ons niet kon aankijken. Ik heb maar één meidje gekend die zich daaraan hield, wij deden dat niet hoor. Eigenlijk kenden wij heel wat jongens daar, van ver natuurlijk, en onder elkaar praatten wij veel over hen, en denken misschien nog meer. Met de knechten konden we soms wel een babbeltje slaan, die hielden wel van een grapje maar dan 4

Koken gebeurde op een grote cuisinière, althans in de winter; men had er ook een koelkast, dat was in de beginjaren 50 nog een zeldzaamheid, zeker in Meer. Vlees en vis werden besteld, vlees werd aan huis gebracht maar de vis kwam van 'De Noordzee' in Turnhout; die kwam met de bus aan en wij moesten het pakje dan gaan afhalen bij Noyens waarde bushalte was. Ik heb daar ook een heel groot feest meegemaakt: de bruiloft van de dochter. Voor die gelegenheid kwam er een kok uit Antwerpen en die had een staf personeel bij. Daar kwamen kreeften op tafel, dat hadden wij nooit gezien. Hoewel ik zelf in Meer woonde, moest ik toch 'inslapen', dat was in die tijd altijd zo. Het kwam er op neer dat men altijd een beroep opje kon doen, dag en nacht als het ware. Het was ook heel uitzonderlijk als je weg mocht naar een of ander feest; zo was er eens een gouden bruiloft bij ons in de buurt waar ik moest meehelpen met de versiering en de tafelbediening. Ik mocht pas weg als al het werk gedaan was en zo werd het natuurlijk te laat. Naar de kermis gaan, daar was ook geen sprake van. Maar in het algemeen was ik daar wel tevreden, ook met wat ik verdiende. Meisjes die ik kende en die in de stad werkten zeiden me 'Kom toch in de stad werken, daar verdien je veel meer' (en dat kon soms tot 3000F per maand gaan). Maar ik bleef liever in Meer, de stad was voor mij te onbekend, te vreemd. Later ben ik dan elders gaan werken, niet meer als dienstmeisje. En daar ben ik wel blij om want zo'n leven als meid is toch wat wereldvreemd. Eigenlijk was je alleen de zondagnamiddag en -avond echt weg van je werken zo had je amper de kans om een jongen tegen te komen of zelfs maar om de wereld buiten je 'post' te leren kennen. LII

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IIO1T fl21 lIet rlcnt/ii! L'b np 11. Bloed in 1956.

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60


Angèle Bastiaens: keukenmeid op het kasteel Angèle Bastiaens (71j) is afkomstig van Geel. Ze trouwde met Georges Miechielsen die huisknecht was bij de familie Voortman in Meerle. Georges was de zoon van de boswachter van kasteel Voortman en het petekind van de kasteelheer: Georges Voortman. Zo was hij als het ware voorbestemd om bij deze familie in dienst te gaan. In keurig uniform: zwarte broek, witte vest en wit hemd met strikje, bediende hij aan tafel, nam de telefoon aan en meldde de bezoekers aan. Toen Angèle met hem trouwde was ze 24jaar en ze werd meteen de keukenmeid ten huize Voortman. Het gezin, later kwamen er 3 kinderen bij, woonde in de kelderkeuken van het kasteel, de ruimte van een kleine woonkamer; boven op zolder hadden zij nog twee slaapkamers: een voor de ouders en een voor de kinderen. Behalve Georges en Angèle werkten op het kasteel nog een 'femme de chambre' (bovenmeid), een tuinier en een boswachter.

Lange dagen

Jacht- en andere feesten

De dag begon om 6u 's morgens, na het ontbijt begon mijn man de salons te kuisen, ik zette de tafel klaar en ging mijnheer en mevrouw wekken. Ik bediende aan tafel en ging nadien vragen wat er die dag op het menu stond. Er werd altijd twee keer per dag warm gegeten, dus moest er veel gekookt worden, en veel gekocht. Wat in de winkel gekocht werd, werd opgeschreven en later door mijnheer of mevrouw betaald. Vis kwam elke week met de bus van Turnhout en vlees kwam van Hofkens uit Hoogstraten: dat kwam soms ook met de bus mee. Na het middagmaal was er de opruim, de afwas; om 4 uur werd de thee geschonken en daarna het diner voorbereid. Om half acht werd er voor dc laatste maal gegeten, daarna opnieuw opruimen, afwassen. Omstreeks 10 uur een kopje lindethee aan mevrouw brengen en dan zat de dag erop, we mochten gaan slapen. Per maand hadden we 3 dagen vrij, nooit op zaterdag of zondag, meestal was dat een maandag of woensdag. Die dagen gebruikten wij gewoonlijk om eens op familiebezoek te gaan. Mijnheer en mevrouw spraken altijd Frans, ook met mijn man en de kinderen, alleen ik werd in gebroken Vlaams toegesproken.

in het leven op het kasteel speelde de jacht een grote rol. Twee ti driemaal per jaar verzamelden zich een hoop familie en vrienden ten huize Voortman om in de bossen op jacht te gaan. In de beginjaren van hun dienst hebben Georges en Angèle nog meegemaakt dat er heel veel wild werd afgeschoten. 'Ik herinner me dat de vloer van de garage helemaal vol lag met reen, hazen, konijnen. fazanten. 1-let was o.a. het werk van mijn man om met de kruiwagen de afgeschoten herten op te halen. Het villen en schoonmaken van al dat wild was dan weer het werk van de boswachter. Daarna werd het wild in de kelder gehangen, soms langer dan een week om het 'adellijk' te iuiakeuu De houtsnippen bijvoorbeeld - daar werden er altijd veel van geschoten - werden met hun bek in een Iles gestoken en zo voor 14 dagen weggezet. Dal slonk dan behoorlijk maar 'zij' vonden dat lekker. Wij hebben er nooit van gegeten. Ons eten bestond uit de overschot van de tafels boven, van de echte lekkere dingen hebben wij nooit gegeten, die waren altijd op als de schotels terug naar de kelder kwamen. De dagen van de jacht waren heel druk voor het personeel. Ik zelf stond dan altijd om 5 uur op. ik moest dan koken voor zo'n 25-tal gasten. Veel van die mensen bleven dan nog logeren en die hadden ook voortdurend vanalles nodig. Enkele speciale gerechten clie ik daar heb klaargemaakt waren 'Pie' (een gebak met rode bessen in) en 'Popov' een Russische notentaart volgens geheim recept. (moeder Angèlc heeft het recept zelfs niet aan haar kinderen willen verklappen).' Drukke tijden waren het ook als de kinderen Voortman met de kleinkinderen op bezoek kwamen, tijdens het weekeinde, onder de vakanties en vooral met kerst en nieuwjaar. Behalve de familieleden kwamen ook hun kindermeisjes en gouvernantes mee, dus dat was al gauw een massa volk om le bedienen. 'Ik moest ook meehelpen om de kinderen eten te geven, die aten védr de volwassenen om half twaalf. Daarna bleven de kinderen onder dc hoede van hun gouvernantes en kindermeisjes. 's Avonds mochten diejuffrouwen mee in de salon blijven zitten of gingen naar hun kamer, wij moesten altijd in de keuken blijven.'

Angèle op een Vrije dag (want ze heeft haar uniform niet aan). Links van haar is de ingang naar de kelderkeuken.

Ook Kerst en Nieuwjaar waren hoogtepunten in het jaar. Kerstmis werd op traditionele manier gevierd met kadootjes voor alle onderhorigen van het kasteel. Men ging samen naar de middernachtmis op Mariaveld in Minderhout waarna iedereen op het kasteel werd uitgenodigd onder de kerstboom; er was een groot feestmaal en iedereen kreeg kadootjes, zowel

van mijnheer en mevrouw als van hun kinderen. Op 2de kerstdag mochten dan de kinderen van dc pachters een kadootje komen halen op het kasteel. Pasen was ook zo' n feestdag, dan mochten de kinderen van het personeel samen met de kasieelkincleren eieren rapen in het park.

1'

In . It Hitl ilo liii t Bt'js. D /011) iii / genomen tijdens de jachtfeest en 'ø.ant dan werd het donke rblauw unifbrm afgewisseld door een keurig zwart kleed niet wit schortje. Op die dagen werden de gasten ook aan tafel genood met de mededeling 'Madame es! servie'.

Samenwonen in een kasteel Het was zeker een ongewone vorm van samenwonen: het gezin Miechielsen met hun 3 jonge kinderen in de kelderkeuken. de heer en mevrouw Voortman die de rest van het kasteel bewoonden (de kinderen Voortman waren al 5


VROUWEN IN DE MAAND getrouwd toen Angèle daar begon le werken) 'De zwangerschappen en de verzorging van de kleine kinderen, dat bracht geen onderbreking in mijn werk. Alles moest verder gaan zoals gewoonlijk. Later speelden de kinderen in die keuken en maakten er hun huiswerk. De rest van de kelder mocht ook als speelterrein gebnukt worden maar het was er nogal eng. Ze konden er wel in bad gaan er stond een zinken kuip die daarvoor bestemd was. De rest van het kasteel was voor hen verboden terrein, tenzij ze toestemming kregen om naar boven te gaan. Zo moesten ze 's morgens en 's avonds hun heer en mevrouw gaan groeten in de salon; netjes in het Frans. (De kinderen Miechiclsen kenden dan ook heel wat meer Frans dan hun klasgenootjes). Als de kleinkinderen te gast waren op het kasteel, mochten ze, heel soms, naar boven komen om samen teevee te kijken, een groot feest voor hen. In de kelderkeuken stond alleen maar een klein radiootje en dat mocht niet te luid staan, anders werd er met een stok op de vloer gebonkt als teken dat er teveel lawaai was naar de zin van mevrouw.

Afscheid Na 17,5 jaar in dienst geweest te zijn vonden Angèle en haar man het tijd om weg le gaan, de kinderen werden groter. vooral Angèle vond dat het welletjes geweest was. Ze vertrok dan ook met een zekere opluchting, dochter Betsy met spijt: 'Het was daar zo mooi, vanuit het venster zag ik de bossen en het park; soms zagen we reeën aan de rand van het bos, de konijutjes speelden op de gazon. Ik hield heel veel van de omgeving. Nu nog ga ik daar dikwijls fietsen en vind ik het spijtig dat ik niet meer in die eindeloze dreven kan wandelen onder die hoge oude bomen...' Anderzijds deed het deugd om niet meer 'in dienst' te moeten zijn, altijd beschikbaar, bijna nooit vrij. 'Een eigen leven hadje eigenlijk niet, het was helemaal verweven niet het leven van mijnheer en madame...' Angèle was het dan ook vlug gewoon in haar eigen huis met man cii kinderen. In het algemeen was ik daar wel tevreden maar ik zou er nooit meer aan beginnen.' Ei

Plichten en hoedanigheden van eene goede keukenmeid Wanneer eene keukenmeid aan de grondige kennis der kookkunst, braaflzeid, orde en zindelijkheidpaart, is zij eene zeer belangrijke aanwinst. Gelukkig meester die er eene bezit welke/net eenig talent begaafd, zacht, eerlijk en zindelijk is; voor het overige moet hij toegevend zijn. s Winters uit het bed met den dag en 's Zomers te zes uur, moet zij eerst en vooral hare keuken in goeden staat brengen en er alles in volkomen orde en in cciie uiterste reinheid houden. Nadat die voorafgaande zorgen vervuld zijn, stelt zij haren pot op het vuur en gaat niet uit vooraleer zij hem geschuimd heeft; vervolgens gaat zij naar de markt en hij voorkeur naar de halle - indien deze laatste iuet te ver afgelegen is - omdat uien aldaar alles overvloediger en tegen goedkooper prijzen aantreft. Terug t 'huis bereidt zij liet middagmaal, waarvan de spijskaart den dag te voren door hare meesters vastgesteld werd, zij bepaalt hare eerste gerechten, schikt hare tusschen-gerechten, doorspekt of belegt met spek hare gebraden stukken, kortom zij stelt zich in staat om op het behoorlijk uur te beginnen, opdat de dienst geenerlei vertraging onderga. Wanneer dat uur gekomen is, zet zij hare groenten te weeken, bereidt zij hare schotels en schikt ze in cle orde, waarin zij opgediend moeten worden. Indien zij persoonlijk niet de opdiening gelast is, moet zij van 's morgens reeds haar nagerecht hebben bereid. Zij wijdt cciie buitengewone oplettendheid aan den koffie, die altijd zonder opkoking moet gemaakt zijn. Na het middagmaal telt en sluit zij liet zilverwerk weg, maakt de messen schoon, stelt het vaatwerk in goeden staat, maakt hare rekening van den dag op. enz. 's Avonds indien zulks het gebruik van liet huis is - gaat zij niet hare meesters afrekenen, en maakt zij met hen het werk op van den volgenden dag, dat is de nota der spijskaart. Door dit overzicht bemerkt men dat cciie keukenmeid, behalve haar talent van kunstenares, volkomen goed de aankopen moet kunnen doen, moet kunnen rekenen en leesbaar schrijven. Daarenboven mag men terecht van haar vorderen: veel spoed, een goed geheugen, zindelijklieid, gehoorzaamheid en vlijt. Zij mag zich nimmer gemeljk wonen; zeer spaarzaani zijmi in het belang van harer meesters, uit alles voordeel weten te trekken, zoowel voor dc eer als voor het profi jt der tafel: gene vreemdelingen in hare keuken aantrekken, als waren zij hare naaste bioedverwanren. uit: De Belgische keukenmeid

of de

zorgvuklige huishoudster.

Château Leinbeek, het kasteel van defainihie Voortmnan aan de Chaamse Weg in Meerle.

TENTOONSTELLING

MONIC RADINO keramiek van 27 april t.e.m. 12 mei, op zat. en zond., telkens van 10 tot 12 u en 14 tot 17 u.

IKO-GALERIE Dr. Versmissenstraat 6 - 2320 Hoogstraten - tel. & fax: 03/314 75 54


VROUWEN IN DE MAAND

Toke Van Loon: meid op de boerderij Toke Van Loon is bijna 90 jaar en woont nu in het rusthuis. Ze was de 4de uit een gezin van 11 kinderen en woonde op Beek in Meer; haar moeder werd heel jong al weduwe en alle centen die binnenkwamen waren hard nodig. Toke moest nog 14 jaar worden toen ze 'verhuurd' werd bij een boer. Als haar moeder al eens aan het kijven was, dan zei ze 'Wacht maar tot je gaat dienen, dan zul je wel eens wat zien!' Maar het was toch erger dan haar moeder voorspelde.

Kwaaie post

Beter dan thuis

Ik had een kwaaie post daar, altijd afsnauwen, al het vuile werk, en in alle weer buiten, ze kenden daar geen regen. Als er dan eens wat minder te doen was, moest ik eikels rapen voor de varkens, ook in de regen. Ik ben er 1 jaar gebleven en toen moest ik weg, ik was te klein, zegden ze, ze wilden een grotere meid. Maar die meid die na mij kwam, ze was 22 jaar, is daar maar 4 maand gebleven, het was een slechte post. Maar ons moeder wist dat niet, ik vertelde dat niet thuis. Later zei ze me: 'Maar kind, had ik dat geweten, dan waart ge daar niet gebleven'.

Ik was daar heel content, ik had het er beter dan thuis, betere kost en niet zo heel hard werken, niet heel vroeg opstaan en op tijd mogen gaan slapen. Om de 14 dagen mocht ik een zondagnamiddag naar huis, we aten dan voormiddag al om 11 uur zodat ik op tijd naar huis mocht vertrekken: in de winter moest ik dan om 4 uur terug zijn, in de zomer mocht ik tot 6 uur blijven. Ik ben altijd stipt op tijd terug gekomen. Ik had daar geen eigen kamer, ik sliep in Miekes slaapkamer. Ik verdiende 75F per maand en dat was goed betaald in die tijd. In het begin had ik wel minder maar toen kwam er iemand mij 'opbieden'. Op een keer toen ik turf ging halen, kwam hij me weer opzoeken en toen wij zo samen aan het praten waren, zag iemand van Stoffels dat en vroeg wat dat te betekenen had; ik antwoordde dat hij me 75F bood om bij hem te komen werken. 'Awel, dan krijgde gij dat bij ons ook' was het antwoord en zo gebeurde.

Betere tijden Mijn tweede Post was bij de Kinderen Stoffels in de Minderhoutse straat, een grote boerderij met zo'n 40 stuks vee. Er waren daar vier manskerels en die deden het zware werk: Jaan, Fons, Gust en Stan. Ik werd vooral aangenomen om Mieke te helpen in het huishouden en in de stal; zij was de enige dochter en een beetje een 'slappe'; hun moeder was toen al overleden. Mijn eerste werk 's morgens was de koeien melken; vanuit mijn bed recht onder de koe, nog voor het eten; ik moest ook de 'koeiketel' klaarmaken (voer voor de varkens bestaande uit een laag kaf, een laag 'ovenmaal' of klein graan, dan weer een laag kaf, mengen met water en een nacht boven het vuur laten hangen tot alles gaar was.) Ik moest turf en hout aanhalen voor de stook, hooi en stro voor de beesten. Ik was ook zo'n beetje gezelschapsjuffrouw voor Mieke; haar broers meenden dat zij, als meisje, nooit alleen thuis mocht blijven, dat vonden ze niet veilig.

Werken en bidden Mieke had mij wel graag want ze zei eens: 'Och Toke, ik wou dat gij mijn zuster waart'. Maar ze speelde wel de baas over mij natuurlijk en ze was nogal streng: eigenlijk waren ze daar allemaal wat te precies, vond ik. Zo mocht ik 's zondags niet naar het lof, ik zou daar wel eens een jongen kunnen tegenkomen en dat mocht absoluut niet. Als ik soms een boek haalde uit de boekerj om zondagsnainiddags te lezen, dan moest zij dat boek eerst nakijken of er niets over de liefde instond: als dat zo was, dan moest het boek ongelezen terug. Zelfs het feuilleton achteraan in de gazet, mocht ik niet lezen van haar, maar ik deed dat stiekem toch. Ik mocht echt

kI

JA

nergens naartoe, ook van ons moeder niet hoor. Zelfs als ik naar huis ging (op Beek in Meer) dan moesten mijn twee jongere broers mij komen halen en terugbrengen. Het was daar zo'n beetje als in het klooster; werken en bidden. Als ik daar zou gebleven zijn, zou ik zeker niet getrouwd geraakt zijn, zoals Mieke. Maar na 5 jaar moest ik terug naar huis komen om te helpen: mijn oudere zusters waren getrouwd of gingen dienen, eentje was non geworden en ons moeder zat thuis met nog enkele kleine kinderen en kon mijn hulp niet missen. Ik ging daar niet graag weg, en ook die van Stoffels vonden het spijtig, ze weenden allemaal toen ik vertrok, ik ook. Inwonende meid ben ik later nooit meer geweest al zou het niet moeilijk geweest zijn om een nieuwe post te vinden. Ons moeder zei altijd 'Al had ik 20 dochters, dan nog was ik ze allemaal kwijt.' El

In het begin van deze eeuw waren er in BelgiĂŤ zo'n 173.000 mensen tewerkgesteld als huispersoneel, van wie meer dan 100,000 vrouwen. In 1910 is er een rekord van bijna 200.000 mensen die werkten als huispersoneel. In 1930 verdienen bijna 140.000 vrouwen de kost als dienstbode. Vanaf 1947 gaan de cijfers gestaag naar beneden. Minder dan 9000 mannen werken dan nog als dienstbode tegenover een kleine 95.000 vrouwen. Na de oorlog begon de meid die de wijzer rond beschikbaar was, voorgoed tot een uitstervend ras te behoren, dit ten voordcle van part-time poctsvrouwen. Bijna elke jonge vrouw die elders een werkplaats vond, zou die nooit inruilen voor een semi-lijfeigenschap in dienst van een meester of rneestei'es.

Uit 'MADAME EST SERVIE, 1995, Uitg. Van Halewijck


VROUWEN IN DE MAAND

Anneke Krijnen: Dienen in de stad Anneke Krijnen (58j) uit Meersel-Dreef was amper 14 toen ze bij boer Van Boxel in de Maaihoek ging werken. Elke dag moest ze er stipt om 7 uur zijn en 's avonds was ze 'niet al te vroeg' weer thuis. Van kleinsaf was Anneke het werken gewend; haar vader werkte zelf hij een boer en had thuis nog enkele koeien en wat tuinbouw. Voor en na schooltijd moesten zij en haar broers meehelpen: voer aanhalen, de koeien 'verzetten', aardbeien en frambozen plukken. Als boerenmeidje werkte Anneke zowel op de boerderij: koeien melken, bieten hakken, als in het huishouden. Ze verdiende er zo'n 25F per dag. Toen ze er zo'n half jaar werkte, kwam de toenmalige burgemeester van Minderhout, Jef Desmedt op bezoek bij de familie Krijnen om te vragen of dochter Anneke bij een familielid in Mortsel wou komen dienen. Ze zou daar zo'n 1300F per maand mee verdienen (plus kost en inwoon natuurlijk).

Veel geweend Van toen af vertrok de bijna 15-jarige Anneke elke 14 dagen met de bus en tram naar 't stad. Ze was dan zo'n 4 uur onderweg; eerst van Dreef naar Hoogstraten, dan naar Oostrnalle en dan niet de tram naar Antwerpen en zo verder. 'Het was daar een groot huishouden, 12 kinderen, waarvan de twee oudsten ouder waren dan ik en de jongste pas 2 maanden. De werkdag begon om 6 uur, ontbijt klaarmaken, kinderen naar school helpen, de afwas, de kamers boven opruimen, bedden opmaken, eten klaarmaken, enz. Jozefa Desmedt, mijn mevrouw, hielp altijd mee. 's Avonds, als de kinderen naar bed waren, werden er kousen gestopt of ander verstelwerk, om 10uur mocht ik gaan slapen. Op de zondagnamiddag, als ik daar moest blijven, moest ik de kinderen bezig houden, met hen gaan wandelen, spelletjes doen. Ik zag niet op tegen het werk, de kinderen waren niet moeilijk, maar o, wat heb ik daar een heimwee gehad. Veertien dagen van huis was voor mij een schrikkelijke lange tijd. Pas als de eerste zondag voorbij was, werd het iets beter, dan dacht ik:

'de volgende zondag ben ik thuis'. Maar ik heb heel veel geweend, vooral in het begin. Ze zagen dat ook wel aan mij maar ze dachten zeker: 'ze zal wel wennen'. Als het dan eindelijk zo ver was, stapte ik op zaterdagmiddag op de bus met mijn valiesje met vuile kleren (de was werd altijd thuis gedaan). Die bus zat altijd helemaal vol met meisjes die in de stad gingen dienen, we raakten dan al gauw aan de klap over onze 'post', hoorden hoe een ander het daar stelde, hoeveel men verdiende en zo meer. Zo kwam ik te horen dat dokter Gommers uit Antwerpen een dienstmeisje zocht: het werk zou daar veel lichter zijn, ik zou er 500F meer verdienen en, wat het allerbelangrijkste was: ik zou elke week naar huis mogen.

Een goeie post Ik had onmiddellijk zin om bij Dr. Gommers te beginnen maar eerst moest ik mijn ouders overtuigen. Die waren er niet zo voor als je van post veranderde; het stond niet goed om van de een naar de ander te gaan. Ik maar pleiten natuurlijk, en ook mijnheer en mevrouw Gommers kwamen bij ons thuis vragen of ik wilde komen. Op de duur mocht ik gaan, die 50017 méér gaf de doorslag, denk ik. In die tijd - midden jaren 50 - was dat nog een heel bedrag voor ons. Bij de familie Gommers waren het ook wel lange dagen - van 6 uur tot 10 uur 's avonds maar het werk was veel lichter en het was ook ander werk. Zo mocht ik helpen bij de consultatie van de dokter, deur open doen en zo; dat deed ik graag, ik zag dan dikwijls mensen uit mijn streek. De dokter was eerder huisarts geweest in Hoogstraten en veel van zijn patienten waren hem naar Antwerpen gevolgd; zo zag ik daar mensen uit Meer, Meerle, Dreef en Hoogstraten. Maar dat ik elke week naar huis mocht gaan, was voor mij ht helangrijkste. In die ti j çi kwam het ook nog wini voordat een meidje niet elke week naar huis mocht. Van de stad zelf heb ik weinig of niets gezien; ik had nooit viij iii ik. wLLk, ook '.s avonds niet. Samen met mevrouw zat ik dan te borduren: tafelkleden, lakens en fluwijnen, dat deden we allebei graag. Ik ben wel een paar keer met madame naar de cinema geweest; ik weet nog dat ik zo 'Sissi, de jonge keizerin' heb gezien. Prachtig was dat. Zo'n 3 jaar ben ik daar gebleven, tot ik trouwde. Ik kijk erop terug als een schone tijd.•

GEVRAAGD meisje van minstens 17 laar. Kost en inwoon Zich wenden Vrijheid 177, te Hoogstraten. -

GEVRAAGD Meid van 17 tot 20 jaar voor huisftou den zonder kinderen ipiet veel werk. Familiale twhandelinr Voorinaligt hui.houdster was er 27 jaar. Schrijven Madame CollinEiken, 19'.' Caus, lAClies, (Ilruxdlr,).

GEVRAAGD meid, minstens 20 jaar, bii Prof. tfith universiteit Leuett, gezin 4 Ci5. HOOg loon. Schrijven Waamseiie Steenwee 104, Heverlee-t.euVefl.

Pefti

GEVRAAGD 2 deftige, bekwame en gezonde meiden, liefst boven de 30 laar, voor keuken en boven. Zkh wenden Kasteel « Ten Eij4cenen Rumst. -

GEVRAAGD Defitge bekwame meid voor alle werk. Goed lOon kost en inwoon. Zich aanbieden Louis Van aengen. Vrijheid no 185, Hoogstraten. -

GEVRAAGDMeld,. Vrijheid 210, Hoogstraten.

GEVRAAGD Bekwame deftige meid voor Katholiek gezin, in Antwerpen. Goed loon, goede werlevoorwaarden Pa-uwels, Pijckestraat 26 Antwerpen. Adres te bezorgen op bureef blad.

Algemene Bouwonderneming

/RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

16 jaar

2323

Wortel

Fax:03/31 4.11.24.

Uit: 'Gazet van Hoogstraten, 1946 119


VANUIT HET STADHUIS... Geen kortsluiting in Hoogstraten? Iveka houdt (wellicht) het licht aan. Wij hadden het liever anders gezien, maar het college heeft ons geen respijt gegund. De beslissing over de verlenging van het contract voor Iveka voor de elektriciteitsbedeling in de gemeente kon schijnbaar niet langer wachten. Electrabel, de privé-partner in de gemengde intercommunale Iveka, had er bij de gemeenten op aangedrongen voor einde april een nieuw contract voor 18 jaar aan te gaan. Het college plaatste dit punt op de agenda van 22 april hoewel er in het Vlaamse land nogal wat stemmen opgegaan waren om de beslissing uit te stellen. Niet alleen stond de monopoliepositie van Electrabel fel ter discussie, er was ook concurrentie op de markt verschenen in de vorm van een zuivere intercommunale, de VEM. Deze stelde de gemeenten een heel wat hogere winstmarge in het vooruitzicht. De Hoogstraatse gemeenteraad hoorde beide groepen in twee afzonderlijke zittingen. Burgemeester Van Aperen gaf aan de gemeenteraad de belofte dat hij een brief zou sturen naar Iveka met het verzoek alle gegevens over het elektriciteitsverbruik in Hoogstraten door te zenden naar de VEM. Hiermee zou deze een prognose kunnen maken over de mogelijke winsten voor de gemeente. Hopelijk hebben de gemeenteraadsleden deze gegevens onder ogen gekregen vooraleer er beslist moest worden. Bij het neerschrj ven van deze tekst waren er nog geen cijfers bekend. Wanneer u de Hoogstraatse Maand in handen krijgt is de beslissing wellicht gevallen en heeft iedereen hopelijk in eer en geweten de beste oplossing voor de gemeente gekozen.

-

Waarom zo snel? Vorige maand hebben we in deze rubriek uitvoerig de ganse problematiek van de elektriciteitsdistributie in het Vlaamse land en in de Kempen toegelicht. Om het geheugen op te frissen willen we kort even samenvatten. Hoogstraten is voor zijn elektriciteitsvoorziening aangesloten hij de gemengde inter communale Iveka. Hierin zitten enerzijds de aangesloten gemeenten uit de Kempen en het Antwerpse en anderzijds de privé-partner Electrabel. Iveka verzorgt de distributie van (o.a.) elektriciteit die geproduceerd wordt door Electrabel. Elke gemeente binnen Ivcka kan normaal gezien tot 47% van de aandelen van dc distributie opnemen, de overige 53% zijn in handen van Electrabel. In Hoogstraten hebben we evenwel een uitzondering daar de vroegere deelgemeenten Meerle en Hoogstraten een eigen regie hadden. Deze deelgemeenten waren volledig eigenaar van het net bij de officiële overname door Iveka zodanig dat Hoogstraten een hoger aandelenpakket van 53% kon verwerven. Electrabel van zijn kant is dus niet alleen volledig eigenaar van het produktiesysteem maar ook voor meer dan de helft van het distributienet.

Het contract met de gemengde intcrcommunales was aangegaan voor een periode van 18 jaar en loopt ten einde op 31 december 1998. Er resten ons dus nog meer dan twee jaar en half. Maar Electrabel heeft niet stilgezeten en wil zo snel mogelijk een nieuwe periode van 18 jaar veilig stellen. Er komt immers te veel tegenwind. De monopoliepositie van Electrabel is in tegenspraak met de Europese beginselen van de Vrije concurrentie. Een belangrijk gevolg hiervan is ook dat ons land vrijwel de hoogste elekticiteitsprijzen van Europa kent. Meer en meer stemmen gaan er op om produktie en distributie volledig van elkaar te scheiden. Om de problemen voor te blijven wil Electrabel zo snel mogelijk een nieuw contract voor 18 jaar vastieggen om alzo de gemeenten voor een lange periode aan zich te binden. Zij stelt daarom aan de gemeenten voor om een aandeel van 5% in de produktie van elektriciteit op te nemen. Voor einde april verwacht zij van de betrokken gemeenten en intercommunales een definitief antwoord en een nieuwe verlenging tot 2016.

Tegenwind De laatste maanden hebben de Kempense gemeenten onder stroom gestaan. Sommige media maakten zelfs gewag van een heuse

(JC\ I.5. A IlCr//CC1iCICiJ(I in dc Vlaamse Raad, had geen moeite om zij" Hoogstraatse achterban te overtuigen om uitstel te eisen om een vergelijkende studie te laten maken. Maar of ook Herman Verlinden er een boodschap aan had?

io,s

elektriciteitsoorlog in de Kempen. Er waren immers niet alleen de vinnige uitspraken van allerlei politici die het nieuwe contract onder vuur namen, ook vanuit de academische wereld werden er heel wat kritische geluiden genoteerd. Nogal wat personen uit beide groepen riepen cle gemeenten op niet overhaast te werk te gaan en naar de voordeligste oplossing te zoeken. Die zou wellicht niet te vinden zijn bij een elektriciteitsverdeler die streeft naar een zo hoog mogelijke energieproduktie. Een gezond milieu, rationeel energieverbruik en aanvaardbare tarieven moeten meestal wijken bij een monopoliepositie. Een andere hete adem in de nek van Electrabel en Iveka was de promotiecampagne van de zuivere intercommunales. Vooral Iveg/VEM gingen de discussie aan met Iveka en wierpen zich op om gans het distributienet van Iveka over te nemen. Zij stelden de gemeenten hogere winsten in het vooruitzicht. De zuivere intercommunales zijn immers volledig samengesteld uit openbare besturen. Zij kopen hun elektriciteit bij de openbare producent SPE. Alle winsten uit de distributie en uit de aandelen in de produktie vloeien volledig naar de gemeenten zelf. Zij hoeven immers niet te delen met een privé-partner.

Opbod en lobby-werk Op 26 februari '96 ontvangt de gemeenteraad een delegatie van Iveka die de verlenging van het contract met de gemeente voor 18 jaar bepleit. Een maand later, op 25 maart is het de beurt aan VEM. Iveka wil dus een nieuw con-


GEMEENTERAAD Belangrijkste factor in de vergelijking tussen beide concurrenten blijft wellicht het uiteindelijke winstcijfer. Hierin scoort de VEM beduidend hoger. Professor Avicl Verbruggen van de UFSIA Antwerpen heeft als neutrale expert in het energiedebat al verscheidene vergelijkende studies uitgevoerd. In de rubriek Opinie in De Standaard van 21 maar '96 komt hij tot volgend besluit: 'Alle studies die ik voor gemeenten heb uitgevoerd geven aan dat de ZI (zuivere intercommunale, j.h.) meer winst in de gemeentekas stort dan de GI (gemengde intercommunale, j.h.). Soms meer dan het dubbele en dit ondanks de 100% verwerving van de installaties en ondanks een aantal discriniinaties. Die cijfers werden nadien nog nvertrnffen door de werkelijkheid Dit is geen ideologie, het zijn feiten.'

Wat wil Hoogstraten? Bedrukte gezichten bij de raadsleden Michel Jansen en Herman Verlinden. Vreesde Jansen voor Zijn zetel in de Raad van Bestuur van Iveka? tract voor 18 jaar en biedt de gemeente daarbij de mogelijkheid te participeren in de produktie (tot 5% voor alle gemeenten samen). In ruil hiervoor stelt zij de gemeenten ook hogere dividenden in het vooruitzicht. Deze gemeenten zijn dan wel verplicht hun elektriciteit bij Electrabel aan te kopen. Indien de gemeente echter vervroegd uittreedt is ze verplicht het personeel en de lopende pensioenen mee over te nemen. Zij is daarbij ook verplicht het resterend deel van het distributienet aan te kopen tegen expertisewaarde. Iveka biedt de gemeente nog een bijkomende reeks beloften. Vooreerst kan het kapitaal in de distributie opgetrokken worden tot 50%. Het elektriciteitsnet zal versneld ondergronds gebracht worden. De openbare verlichting krijgt een gratis standaard onderhoud, er komt een nieuw lager tarief voor gemeentegebouwen met gas en een betere sociale tegemoetkoming voor cliënten met betalingsmoeilijkheden. De VEM daarentegen stelt een grotere winstuitkering aan de gemeente in het vooruitzicht. Volgens VEM zou er op elke 100 fr. energieverkoop 21,7 fr. winst naar de gemeente gaan, tegenover nu 10.6 bij Iveka. De elektriciteit wordt aangekocht bij de openbare elektriciteitsproducent SPE in plaats van bij Electrabel. De aangesloten leden participeren rechtstreeks in de produktie bij SPE en delen dus daar eveneens in de winst. Op termijn worden de gemeenten volledig eigenaar van de distributienetten. Deze patri moniumverwerving gebeurt onmiddellijk via een lening bij het Gemeentekrediet. Er worden sociale tegemoetkomingen voorzien, zoals een fonds beheerd door de OCMW's voor cliënten met betaalmoeilijkheden. De verbruikers kunnen rechtstreeks participeren in het beheer en een beperkt aandelenbezit verwerven. Aardgas-aansluitingen worden gratis verricht en er komt een actief rationeel energiebeleid zowel naar de groot- als de kleinverbruikers. De VEM maakt zich verder sterk dat zij versneld de leidingen ondergronds zullen brengen, zij gratis verplaatst zullen worden bij wegen- en rioleringswerken. Zij is ook bereid het Ivekapatrimonium en personeel over te nemen, en zij participeert in het windmolenpark van Zeebrugge.

1€

Het zijn misschien allemaal vijgen na Pasen, want wellicht is de beslissing reeds gevallen in de gemeenteraadszitting van 22 april. De oppositiepartij Agalev had nochtans aangedrongen om de beslissing over de verlenging van het contract met Iveka uit te stellen. Zij was sterk voorstander om een vergelijkende studie te laten maken door een neutrale instantie, bijvoorbeeld een universiteit, om hieruit de best mogelijke oplossing voor de gemeente te kiezen. Een eerste vereiste hiervoor was natuurlijk wel dat VEM alle gegevens, waarover Iveka beschikt voor wat betreft de gemeente Hoogstraten, zou kunnen bestuderen. Enkel op basis daarvan zou een gelijkaardige studie overdistributie en winst door VEM kunnen opgemaakt worden. Burgemeester van Aperen beloofde na de gemeenteraad van 11 maart dadelijk een brief voor informatie naar Iveka te verzenden. Op de gemeenteraadszitting van 25 maart moest de burgemeester evenwel toegeven dat deze brief nog niet verzonden was. Naar wij vernemen zou dat intussen wel gebeurd zijn. Indien ook Iveka dezelfde ijver aan de dag legt met haar correspondentie vragen wij ons bij het neerschrijven van deze bedenkingen (14 april) af of VEM vooreerst al die gegevens over Hoogstraten tijdig aangekregen heeft, en vervolgens nog de tijd heeft gehad om een degelijk voorstel uit te werken. En dan hebben we nog niet gesproken over onze eigen raadsleden die de gemeentefinancies zouden moeten beheren zoals het een goede huisvader past. Zij verdienen het tijd en bijstand te krijgen om zich doorheen dit belangrijk en technisch dossier heen te worstelen. Het gaat hier immers over een miljoenencontract. Voor de volgende 18 jaren wordt er immers een totaal dividend (elektriciteit, gas en TV-distributie) van 1 miljard 335.7 miljoen frank voorzien voor de gemeentekas. In het redactioneel stuk van De Standaard van 1 maart '96 stelt Guy Tegenbos dat heel wat gemeentebestuurders sowieso gewonnen zijn voor Electrabel en de gemengde intercommunales. 'De Vlaamse ministers zijn evenwel niet de eerste die gezwicht zijn voor Electrabel. Tal van Vlaamse gemeentebestuurders gingen hen in de dwaling voor. Zij argumenteren dat de verlenging van het monopolie in het voordeel van de gemeenten uitvalt. Dat is larie. De verlenging van het monopolie is in het voordeel van de gemeentebestuurders. De zo geroemde winsten die de energie-intercommunales naar de gemeenten versluizen, houden geen voordeel in voor de gezinnen of de bedrijven in die gemeenten, want die hebben die winsten al eens betaald. Die versluisde winsten betekenen alleen een

Fax uw docunieiiteu op het postkantoor met BUREAUFAX [

Als het snel moet gaan: TAXIPOST

voordeel voor de gemeentebestuurders. Die kunnen op die manier bij de gezinnen en de bedrijven geld inzamelen voor de gemeentekas zonder dat ze dit belastingen moeten noemen. Dt is de echte reden waarom gemeentebestuurders voor de gemengde energieintercommunales zijn.' Er zijn daarnaast nog tal van factoren die een beslissing in het voordeel van IvekalElectrabel Ijeïnivlueden. - de verbondenheid van bepaalde politieke figuren met Iveki 70a15 bijvoorbeeld Jos Ansoms, burgemeester van Wuustwezel en lid van de Vlaamse Raad: beheerder Iveka, voorzitter Intermi xt, ondervoorzitter IKA. - de druk van Electrabel op de Vlaamse regering in verband met de verwezenlijking van Telenet Vlaanderen. Iveka moet hiervoor 35% van het kapitaal inschrijven. Electrabel is evenwel bereid 507 miljoen frank te financieren. - de oorspronkelijke eis van Electrabel dat de gemeenten bij het verbreken van het contract alle personeel (met betere loonvoorwaarden) en pensioenlasten zouden moeten overnemen. Dit is evenwel later door de ministerpresident Van den Brande verworpen. - ook het ACW-Kempen verzet zich niettegen een vernieuwing van het contract met Iveka, maar pleit er wel voor om de onderhandelingen streng te voeren teneinde zoveel mogelijk uit de brand te slepen. Intussen is de teerling wellicht geworpen. Laat ons hopen dat hij op de beste manier voor de gemeente gerold heeft. De geschiedenis zal uitmaken of het een goede beslissing is geweest. Heeft de gemeenteraad evenwel uitstel gevraagd, dan wensen wij alle raadsleden alsnog veel succes op hun zoektocht. Het moet niet altijd even gemakkelijk gaan.•

EINDE

:—

'


Een voorlopige oplossing

1k Vlaamse Landmaatschappij koopt Wortel-Kolonie Op donderdag 28 maart ontvangen we een veelbelovende persnota, met als titel 'Vlaams Gewest koopt Wortel-Kolonie'. Maar de vlag dekt de lading niet, of toch niet helemaal. In werkelijkheid 'financiert' De Vlaamse Landmaatschappij de aankoop van de kolonie. Het is slechts een tijdelijke oplossing. Binnen een termijn van maximum vijf jaar moet de definitieve bestemming en, in functie daarvan, een nieuwe eigenaar of eigenaars gevonden worden. Is dit goed of slecht nieuws voor Wortel-Kolonie? Wanneer begin september méér dan 2.000 wandelaars op straat komen voor het behoud van Wortel-kolonie, haalt de voormalige landloperskolonie alle lokale en nationale pers. Méér dan 250 verenigingen ondertekenen een petitie tegen een mogelijke versnippering van het domein en ook alle politieke partijen willen dat Wortel-kolinie als één geheel behouden blijft.

Schaakspel Voor de aktievoerders is de naam van de nieuwe eigenaar niet belangrijk, voor hen telt alleen het behoud. Alle politieke fracties beweren dat ze die doelstelling onderschrijven, maar verschillen grondig van mening over de manier waarop het behoud gerealiseerd moet worden. De KGB-fractie van burgemeester Van Aperen kondigt in een persconferentie aan dat Hoogstraten het domein zelf zal aankopen. De CVPfractie wil verhinderen dat Hoogstraten zich in een financieel avontuur stort en brengt Minister-President Luc Van den Brande ter plaatse. Die belooft dat het Vlaams Gewest het domein zal overnemen. Het geld is er, zegt Van den Brande, het zal uit het MINA-fonds komen, en hij bevestigt zijn initiatief in een brief aan de initiatiefnemers van dc actie 'Handen-Af'. Het schepencollege brengt met een zekere De Smet, van het Ministerie van Financiën, een

nieuwe pion in het spel. Die kan, op de gemeenteraad van januari, een meerderheid van de raadsleden overtuigen om principieel akkoord te gaan met de onteigeningsprocedure die, als het Vlaams Gewest niets onderneemt, op 1 april opgestart zal worden. Ondertussen blijft het Vlaams Gewest zoeken naar de nodige financiële middelen. Die zoektocht verloopt moeilijker dan verwacht, tot Theo Kelchtermans en Wivina Demeester, op dinsdag 26 maart, akkoord gaan om gelden van De Vlaamse Landmaatschappij, te gebruiken om Wortel-kolonie, zij het voor een korte periode, aan te kopen. 'Er moest dringend een oplossing uit de bus komen,', zegt men op het kabinet van Van den Brande, 'daarom werd deze constructie uitgewerkt. De VLM gaat nu op zoek naar een nieuwe bestemming en zal de geïnteresseerde partijen contacteren, niet alleen de provincie en de gemeente Hoogstraten. We werden ook al

gecontacteerd door enkele geïnteresseerden uit de privésector', gaat de zegsman van Van den Brande verder. Vanuit een ander (federaal) kabinet meldt men ons dat de immobiliënreus Matexi sterk geïnteresseerd is. 'Een gevaarlijke klant met een lange politieke arm', zegt men daar. Hier in het l-loogstraatse zelf beweren kwatongen dat de Vlaamse Landmaatschappij de gronden reserveert om het verlies aan landbouwgronden, door de aanleg van de HST-trein, te compenseren.

Bescherming Vrijdag 29 maart, één dag na de bewuste persnota, hebben enkele vertegenwoordigers van 1-let Convent een onderhoud met Luc Van den Brande. Die kan hen niet geruststellen, integendeel. Hij is veel minder duidelijk dan voorheen en draait, wat de verdere toekomst van het domein betreft, rond de pot. 'We zullen samen moeten blijven ijveren voor...', zegt hij nietszeggend. Voor Het Convent is een bescherming als landschap de enig goede oplossing en op termijn gewoon noodzakelijk. Zo'n bescherming sluit activiteiten als zachte recreatie, landbouw of andere sociale of culturele bestemmingen niet uit. 'Hij of zij die tegen zo'n bescherming is, heeft kennelijk bijbedoelingen', zeggen de initiatiefnemers van de wandeling. Het dossier om de bescherming als landschap aan te vragen zou rond het verlof klaar zijn. Het historisch gedeelte en de inventaris van de gronden, de eerste twee hoofdstukken van het dossier, liggen klaar. Nu werkt men aan het derde luik, een inventaris van de plantengroei. Het Convent wil alle parlementsleden van de provincie Antwerpen vragen om de aanvraag tot bescherming mee te ondertekenen. 'Dan pas kennen we de bedoeling van elk van die heren afzonderlijk', zegt men daar.•

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 Minister-President Van den Brande beloofde dat het Vlaanise Gewest Wortel-Kolonie zou aankopen. hij maakt zijn belofte maar gedeeltelijk waar. 11


26 APRIL OPENING VAN

L. .-. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe groot terras vooraan gezellig tuinterras achteraan ruime privĂŠparking achteraan aangepaste muziek op vrijdag- en zaterdag avond regelmatige activiteiten

CAFE-BRASSERIE DE GULDEN COPPE Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten - Tel.: (03) 314 91 94

12


Het bier van brouwerij Brosens Ergens achter de westelijke huizenrj van de Vrijheid heeft Hoogstraten nog een merkwaardig vergeten monument dat slechts zichtbaar wordt wanneer men door het onopvallende gangetje gaat links van het krantenwinkeltje tegenover het Begijnhof. Het torengebouw dat men daar te zien krijgt is een mouterij geweest, nu een zeldzaam pareltje van industriele archeologie. Hier volgt het verhaal van deze gebouwen en van het eeuwenoud brouwersgeslacht dat er bier brouwde. Dit verhaal verduidelijkt ook waar straatnamen zoals de Mouterijsiraat, de Brouwerijstraat en de Burgemeester Brosensstraat vandaan komen.

De mouterij De toren en de twee aaneengesloten gebouwen erachter vormende mouterij. Dit gebouw is iets meer dan honderd jaar oud. Hier werd er nioutgemaakt van gerst en dat ging als volgt. Men liet de gerst eerst weken in een metalen kuip gevuld met water. Na drie dagen zette men de kraan onderaan de moutkuip open en de geweckte gerst stroomde uit over een grote marmeren kiem t'loer. Men sprak ook van een moutvioer. Op deze vloer liet men de gerst en zestal dagen kiemen. Dan werd het naar boven gebracht, naar de hoogste verdieping van de mouterijtoren. De twee hoogste verdiepingen van het torengebouw zijn eesten ( droogvloeren). Zo'n eest heeft een bijzonder draagkrachtige geperforeerde ijzeren vloer. Je kan er los doorheen kijken, maar er kan geen gerstkorrel tussendoor

vallen. Eerst wordt de natte gerst op de tweede eest gebracht om er in sneltempo te drogen. Op drie, vier uur werd al het vocht uit het graan gehaald, hetgeen een enorme ontwikkeling van waterdamp met zich meebracht. Na het drogen opende men een klepje in de ijzeren vloer zodat de mout op de eerste eest valt, waarde lucht nog heter is en waar men de mout nog een dag en een nacht liet 'bakken'. Na het eesten bracht men de mout op een zolder die aan de toren grenst. Hier stond (en staat nog steeds) een kuisniolen. Door dit werktuig werden de kiemworteltjes van de gerstkorrels verwijderd. Daarna kwam het gekuiste mout via luikjes in de vloer op het onderliggende verdiep in silo's terecht. Tot in de jaren '50 leverde de Hoogstraatse mouterij ook mout aan de andere brouwerijen in de Noorderkempen. Nadien produceerde ze enkel mout voor eigen gebruik.

De brouwerij De brouwerij is een veel kleiner gebouw, achter aan de mouterij aangebouwd. Hier werd het moutpoeder in een gietijzeren roerkuip gemengd met heel water. De enzymen in het mout vormen dan ,noutsuiker dat oplost in het water. Het bekomen suikerwater noemt men het wort. Hel wort werd dan omhoog gepompt in een koperen kookketel. Terwijl het wort kookte werd er hop aan toegevoegd. Deze plantenextracten vormen een essentieel ingrediĂŤnt van bier. Zonder hop heeft bier een onaangename gistsmaak. Op een brouwnamiddag kwamen ook de ambtenaren van de Accijnzen langs om het aantal hectoliters wort te meten en de dichtheid van het wort. Dit bepaalde immers de hoeveelheid alcohol die er geproduceerd zou worden. Dit administrat ief bezoek ging echter steeds gepaard met het nuttigen van ettelijke glazen bier. Wat konden clie mannen toch drinken!' verzucht de brouwer nu nog. Nadat het bier gekookt was en afgekoeld kwam het tenslotte in een kuip terecht. Dan werd er gist aan toegevoegd. Gist zorgde ervoor dat de moutsuiker omgezet werd in alcohol en kool-

De noordgevel van de niouterij in de isie helft van deze eeuw. Bemerk de katrol en het deurgat eronder: langs hier werd de gerst op de inoutzolder gehesen.

13


GESCHIEDENIS moeten worden. Toen deze jonge brouwer 26 jaar was (in 1877) werd hij verkozen tot burgemeester van Hoogstraten en sindsdien heeft hij dit dit ambt, zonder onderbreking, 34 jaar lang blijven vervullen. In 1878 trouwde hij met Maria-Teresia Clotildis de LaeÉ. Nog steeds kan men hun namen 'Brosens-De Laet' terugvinden op de brievenbusklep van het brouwershuis. In 1883 bouwde burgemeester-brouwer Henri een nieuw woonhuis. Deze woning is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven en draagt nu het huisnummer 110 op de Vrijheid, tegenover het hogijnhof Do architect was P.J. Taeymans. die enkele jaren later Hoogstraten verfraaide met ecn prachtig schoolgebouw (in de flolmolsiraat) en een R ijkswaclmlkaznirme. Rond 1890 bouwde de burgemeester-brouwer Henri een volledig nieuwe mouterij achter zijn huis. Ook dit gebouw is tot op vandaag bewaard gebleven. Er is nog een reklameplakkaat gevonden uit de beginjaren van deze nieuwe brouwerij dat ons de 'Kajoeter' aanprijst en zwaar, donker bier dat 100 jaar geleden in Hoogstraten gebrouwd werd. Hij die van bier iets proeft en zuurgas. Dit biergist betrok de brouwer van de Trappisten in Westmalle. Hiervoor kon men gewoon de tram nemen naar Westmalle. Die tram stopte precies voor de poort van de abdij. Annie Brosens herinnert zich nog dat ze, wanneer ze haar vader daarbij vergezelde, steeds aan de poort moest wachten tot vader terugkeerde. Dat was in de jaren '30. Ook al was ze toen nog maar zo'n 12 jaar, er mocht niemand van de vrouwelijke kunne de abdij betreden. Vroeger verdween het bier na het gisten in eikehouten vaten die men in een lagerkelder bewaarde om ze verder te laten gisten. Na 1932 gebruikte men enkel nog metalen persvaten en glazen bierfiesjes.

Brouwerij 'Het Fortuin' In 1675 kocht een zekere Andries Boeyens het huis dat stond op de plaats waar nu het brouwershuis, Vrijheid nr 110 is, en hij begon er een herberg uit te baten, die hij de naam/tet Fortuyn gaf. Deze herbergier haalde zijn bier waarschmjnlijk bij zijn buurman, Jacob Vergouwen, van wie we weten dat hij een brouwerij had. In 1711 wordt die brouwerij verkocht aan Peter Boeyens, de zoon van Andries. Peter Boeyens noemde zijn brouwerij 'het Fortuyn', zoals de herberg van zijn vader heette. Peter was een 23-jarige jongeman toen hij brouwer werd en hij heeft niet lang meer geleefd. 1-tij is in 1716 op 28-jarige leeftijd overleden na een spijtig ongeluk met zijn bierkar. De oudste dochter van Peter Boeyens heette Anna en trouwde in 1734 met Antoon van Heyst. Deze man nam later de brouwerij van zijn schoonfamilie over. Veertig jaar later nam zijn oudste zoon, ook Antoon Van Heyst genaamd, de brouwerij over. In een verkoopsakte van die tijd werd het Fortuyn omschreven als

werd de volgende brouwer van 'het Fortuyn'. Deze Jan-Antoon noemde men later gewoon Antoon en zo werd hij de derde Antoon Van Heyst die bier brouwde in Hoogstraten. In 1842 vierde Hoogstraten het huwelijk van Lucia Van Heyst, de dochter van brouwer Antoon, met Jan Brosens. Deze Hoogstratenaar was een pas afgestudeerde dokter in de geneeskunde. Jan werd ook brouwer, net zoals zijn schoonvader Antoon van Heyst.

kent, vraagt dat men hein Kajoeter schenkt.

Het Fortuin in de twintigste eeuw

De burgemeester-brouwer

Henri heeft onze stad bestuurd tot in 1911. Het jaar daarop is de man overleden. Zijn zoon Antoon Brosens nam de brouwersstiel over. In 1932 voorzag deze de brouwerij van een nieuwe, moderne installatie. Daarbij schakelde hij over op metalen persvaten en glazen bierfiesjes. Boek Export en Puik zijn de ronkende namen van de bieren die Brouwerij Brosens toen aan de man bracht.

In 1850 kwam het vierde kind van Jan Brosens en Lucia Van Heyst ter wereld. Hij werd Hendrik Brosens gedoopt. De jongen studeerde goed en was flink op weg om geneesheer te worden, net zoals zijn vader. Maar die vader werd ernstig ziek en er was dringend behoefte aan een zoon die het farniliale bedrijf zou overnemen. Zo is Hendrik, op 20-jarige leeftijd, brouwer

Antoon Brosens was gehuwd met Jeanne de Naeyer. Hun oudste zoon was Henri (geboren in 1911). Deze Henri zou later nog burgemeester van Hoogstraten worden, zoals zijn grootvader. Ook de andere kinderen van Antoon zullen geen onbekenden zijn in Hoogstraten: Florimon, Marie-Josephe, Antoine, Martha, Albert, Annie, Tilly, Josephe, Edgar, Jenny en Xavier.

huvsinge, schuere, stal/in ge, brouwerv, stoeckerye, turJlmuvs, karhuvs, twee hoven ende vyver ende wvde achter de schuere niet de voorde erven daer aen gelegen genaeint het forturn met den brouwketel, brouwhuys ende twee coelbakken. Twee jaar nadat deze tweede Antoon van Heyst eigenaar is geworden van de brouwerij, huwde hij Lucia Hanegraef. Hun zoon, Jan-Antoon, 14

Het grote brouwer,shuis ( Vrijheidnr. 110). Deze gevel is tot op vandaag bewaard gebleven en dateert van 1883. De foto is van de eerste helft van deze eeuw.


GESCHIEDENIS

De geschiedenis van het bier

Op deze foto van 1941 herkennen we (van 1. nr. r.) Albert, Edgar. Josephe en Xavier Brosens. Albert kennen we van de Con fiture Royale, Edgar, de ,nouter-brouwer, woont nu nog in het brouwershuis op De Vrijheid. De jongste van het gezin is Xavier Brosens.

Ld

In de vroege middeleeuwen brouwde men bier door gekiemde gerst te koken en te kruiden met gruit. l)eze plant noemt men tegenwoordig gagel. Bier werd veel gedronken in de middeleeuwen. Deze drank was van minder verdachte kwaliteit dan water en melk, doordat het bij het koken gesteriliseerd was. Oorspronkelijk waren er vele kleine brouwerijen in Hoogstraten. Zo telde men in 1418 vierentwintig brouwerijen in Hoo g straten. Gruit werd gemalen op de molens van de kasteelheer en daarom waren de brouwers gedwongen om het smaakmakende ingrediënt bij hem te kopen. Daarvoor betaalden ze dan gruitgeld aan de heer. Eigenlijk was dit gruitgeld een soort van bierbelasting. Ongeveer rond die tijd, in de 14dc eeuw, werd er meer en meer hop gebruikt als smaakstof. Hophier werd alras populair en verdrong het gruitbier. Dit kwam omdat hopbier langer houdhaar was en het leende zich dus beter tot uitvoer. In 1390 werd er voor de eerste maal door Jan van Kuik toegestaan binnen de Vrijheid hopbier te brouwen. Daarvoor moest men echter ook gruitgeld' betalen aan de heer. Er werd toen overeen gekomen om dezelfde prijs te hanteren als degene die men in Turnhout gebruikte. in 1406 gaf Jan van Kuik ecn eeuwigdurende vergunning om in de Vrijheid van Hoogstraten gruithier en hoppehier te brouwen. Twee beëdigde keurmeesters moesten toezicht houden op de kwaliteit van het Hoogstraatse bier. Rond 1590, wanneer de Tachtigjarige Oorlog het hevigst woedde in onze contreien, werden vele brouwerijen verwoest. Van de 24 brouwerijen in Hoogstraten schoten er nog enkele over. Doordat men in dc 17de eeuw en de 18de eeuw geleidelijkaan grootschaliger ging werken bleef het aantal brouwerijen gering. In het begin van de twintigste eeuw telde Hoog.straten toch nog vijf brouwerijen: het Fortuin (de brouwerij van Brosens). de Kroon (deze bevond zich waar nu de winkel 'Magalie' is; in de deurwaaier herkent men nog een kroon). het Boergonclisch Kruis (gelegen in de gebouwen waar men nu het 1K0 vindt, achter de Kerk), de brouwerij van het gevang en tenslotte, de brouwerij van het Seminarie.

Rekeni 2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

1: t tIen ninle jelo oii /' lilonici ijloici. (Dit is de oostkant van de mouterij) Verschillende zonen van Antoon hebben nog als brouwersgast gewerkt in het bedrijf van hun vader. In 1939 was Edgar de enige zoon die in de brouwerij werkte. In 1952 overleed Antoon en zijn zoon Edgar Brosens werd nu brouwer. In 1954 werd zijn broer Henri burgemeester van Hoogstraten. Op een 4-jarige onderbreking na (tussen '59 en '63) is hij dat gebleven tot in 1971. In de jaren '50 en '60 draaide de bierbrouwerij nog op volle toeren. Hun grootste succes was tafelbier, toen nog een enorm populaire volksdrank. In die tijd voerde Edgar een nieuw bier in, de Forta, een iets zwaarder pilsbier volgens eigen recept. Ook de Lion Pils werd toen veel verkocht.

Toen grootschalige, gemoderniseerde bierbrouwerijen de bierprijs naar beneden drukten zag brouwer Edgar zich genoodzaakt om geleidelijkaan over te schakelen op het bottelen van limonade. Limonade maakte in die dagen zijn opgang en nam de plaats in van tafelbier als gezinsdrank. Er werd minder en minder gemout in de mouterij en de brouwerij werd vervangen door een limonadefabriek. In 1989 werden tenslotte alle brouwactiviteiten stopgezet. Edgar Brosens was de laatste brouwer-mouter van een eeuwenoud brouwersgeslacht. Deze woont nu nog met zijn zus Annie in het ouderlijke brouwershuis. (J.V.)U

LTT.I .I..ld

i rrirrj

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald De beste koers in vreemde munten

k=

Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

1

L

d

Kantoor Hoogstraten Vrijheid te 03I 3144292

6

'

15


LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c

-

2322 Hoogstraten

INTERIEURADVIES & UITVOERING

,

,

OE n DECORA TIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken

GETT

BLS

1

buij F"ÄVfÄ ~ 1

H.Bloedlaan 211-279 Te1. 0 3/3 14 52 78

-

-

2320 Hoogstraten Fax 03/314 88 02 22b

—!t

Garage Luc RyverS bvba MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

-

2321 HOOGSTRATEN (MEER) GSM 075/43 44 04 Fax. 03/315 89 01 -

-

T

iel


TUINBOUW

Het derde Internationale Aardbeisymposium Om de vier jaar wordt er op wereldvlak een symposium georganiseerd waaraan alle wetenschappers die actief zijn in het aardbeionderzoek, kunnen deelnemen. Het tweede aardbeisymposium werd gehouden in september van 1992 in Baltimore, U.S.A. Door de aanwezige onderzoekers werd, op basis van het geleverde onderzoek, de Organisatie van het 3e Aardbeisymposium toegewezen aan België en Nederland. Het Samenwerkingsverband voor de Organisatie omvat het Proefbedrijf der Noorderkempen te Meerle, het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp en het Ministerie van Landbouw in Brussel. Het secretariaat van het Aardbeisymposium wordt uitgevoerd door het Proefbedrijf der Noorderkempen. Secretaris van de organisatie is Ir. F. Lieten, wetenschappelijk onderzoeker van het Proefbedrijf der Noorderkempen. Het programma loopt van zaterdag 27 april 1996 tot en met zaterdag 4 mei 1996 in het congrescentrum Koningshof te Veidhoven (nabij Eindhoven).

Doelstellingen De doelstellingen van dit Derde Internationale Aardbeisymposium zijn in hoofdzaak het uitwisselen van kennis aangaande alle facetten van de aardbeitcelt tussen de onderzoekers, voorlichters en vertegenwoordigers van de toeleveringsindustrie en de telers. Tijdens de week worden door diverse onderzoekers lezingen gehouden waarin de meest recente en meest innovatieve technieken, die verband houdeii met de teelt van aardbeien, worden toegelicht. Tevens bestaat er de mogelijkheid om gedurende de week met diverse onderzoekers van hetzelfde vakgebied (substraatteelt, plantenkweek, nieuwe variëteiten ... ) samen te komen om ideeën uit te wisselen in verband met nieuwe onderzoeksprojecten. In een latere fase kunnen deze onderzoeksprojecten verder uitgewerkt en op punt gezet worden.

Deelnemers Het eerste Aardbeisymposiuni werd georganiseerd in 1988 in CESENA in Italië. Hieraan hebben ongeveer 180 onderzoekers deelgenomen uit 18 verschillende landen. Het tweede symposium te BALTIMORE kende 202 deelnemers uit 24 landen. Het derde Aardbeisymposium belooft op het vlak van de deelname in alle geval reeds een succes te worden. Momenteel zijn er 300 deelnemers ingeschreven, afkomstig van 30 verschillende landen ter wereld. Daar waar in vorige symposia het voornamelijk de westerse landen (Europa en Amerika) het leeuwedeel van de deelnemers uitmaakte, mogen we stellen dat er momenteel een sterke belangstelling bestaat vanuit de gewezen Oostbloklanclen.

Postersessie Naast de lezingen worden er door onderzoekers, toeleveringsbedrijven en voorlichters permanent een postersessie georganiseerd. Deze posters geven de meest recente onderzoeksresulta-

ten aan op diverse gebieden in de aardbeiteelt. Allernieuwste ontwikkelingen kunnen op deze manier aan de deelnemers worden voorgesteld. Hierbij staan vooral de plantenbescherming, kwaliteitsverbetering, na-oogstbehandelingen, voeding, milieubewuste en teelttechnieken centraal.

Besluit Door tal van onderzoekers te laten kennismaken met de activiteiten van het Proefbedrijf der Noorderkempen en de Veiling der Kempen en tevens door het bezoeken van een aantal telers, krijgen de deelnemers een goed inzicht in de wijze waarop aardbeien hier geteeld en gecommercialiseerd worden.

Hiermee willen we aan de deelnemers duidelijk maken dat de streek op het vlak van de teelttechnologie enerzijds en op het vlak van verkoop van aardbeien, via de Veiling der Kempen, anderzijds, mede aan de top staat. De nieuwste ontwikkelingen in de aardbeienteelt kenden de jongste jaren steeds hun oorsprong in de Noorderkempen. We zijner vast van overtuigd dat door de nauwe samenwerking van het Proefbedrijf der Noorderkempen, de Veiling der Kempen en het Ministerie van Landbouw, Dienst Onderzoek en Ontwikkeling en onze telers, er uit dit symposium nieuwe ideeën zullen ontstaan die rechtstreeks of onrechtstreeks aan onze telers ten goede zullen komen. Warcl Baets Proefbedrijf der Norderkeinpen

Hoogstraatse primeuraardbeien Naar jaarlijkse traditie werden door de Ghesellen van de Aardbei de eerste Hoogstraatse aardbeien van het seizoen 1996 op donderdag 4 april aangeboden aan de koning en de koningin in Brussel. Even later overhandigde een afvaardiging van dit Hertogelijk Genootschap de primeuraardbeien ook aan Gouverneur Camille Paulus van de provincie Antwerpen. Deze korte plechtigheid vond plaats in het Provinciehuis in aanwezigheid van de leden van de Bestendige Deputatie. Door cle vrij lange vorstperiode was het aardheiseizocn een vecrtiental dagen verlaat maar sinds enkele weken neemt de aanvoer in Veiling der Kempen snel toe en heeft men dagaanvoeren van 5.000 kg. De goede samenwerking tussen het Proefbedrijf der Noorderkempen en de lIoogstraatsc veiling heeft geleid tot een zeer sterke specialisatie van de tuinders in cle Noorderkempen. Dankzij deze kennis en de toepassing van steeds nieuwere en betere teelttechnieken worden er aardbeien geproduceercl vanaf maart tot december. Voor 1996 wordt een totaalaanvoer van rond de 9.000 ton verwacht. Van deze aanvoer is 80% bestemd voor de export en de Skandinavische landen nemen hierbij een vooraanstaande plaats in. Deze prestatie geeft aan Hoogstraten en zijn aardbeien een vermaardheid die tot ver buiten zijn grenzen rijkt. Bij dit bezoek aan het koninklijk paleis werd

voor cle eerste maal ook een ander belangrijk product van onze streek aangeboden, namelijk tomaten. Uit kwaliteits- en marketingoverwegingen worden vanaf dit jaar de tomaten onder verschillende benamingen aangeboden. Eén van deze segmenten draagt cle naam 'Flandria Royal' en werd clan ook ter kennismaking aangeboden aan de koning en dc koningin. Ook andere koninklijke en adellijke titels zijn aan specifieke kwaliteiten verbonden, zoals bijvoorbeeld Prince, Prïncess en Baron. Het Hertogelijk Genootschap van de Gheselten van de Aardbei werd in 1977 opgericht met als voornaamste doel de promotie van de aardbeien uit de Noorcterkempen. Maar deze vereniging is tegelijkertijd een belangrijke ambassadeur voor alle streekprodukten en ook voor Hoogstraten in het algemeen. Regelmatig krijgt dit gezelschap cle gelegenheid om onze streek meer en beter bekend te maken in binnen- en buitenland. 17


Surfin', surfin'. Netsurfin'

Internetten met Pieter Hermans

nummers van België in een lange rij. Met de gekende handeling Kopiëren en Plakken worden ze in een tekstverwerker geplaatst voor later gebruik.

Hoe zit dat met Nobel en zijn prijzen? In een gele gids tikt Pieter 'Nobel'. Weerom verschijnen er enkele adressen. Bij elk adres staat een summiere uitleg. Op basis daarvan kiezen we meteen de web-site van Het Nobel Instituut in Zweden. Alle informatie die zij daar kwijt willen, komt in pakketjes op het scherm. Door links en rechts wat aan te klikken, verschijnt er informatie over de winnaars, de grootte van de prijzen en zelfs een overzicht van het financiële beheer.

Ik wil graag backgammon of het obscure Afrikaanse Wari-spel spelen tegen de computer. Zelfde procedure. Maar nu in twee vensters tegelijk om tijd te winnen. In een nest van informatie, waar zelfs een kat haar jongen niet terugvindt, pikt Pieter een advertentie op die ons vertelt waar we beide programma's kunnen kopen. Enkele dagen later konden we zelfs de beide spellen in een demonstratieversie do wo/naden'. Dat wil zcggen. we konden liet pro grainnia in laden in onze computer en het werkelijk spelen.

Stel dat wij onze verantwoordelijkheid niet opnemen. Wie zou er u dan vertellen wat Internet is? Voor we er erg in hebben is de Noorderkempen, ergo Hoogstraten, een achteruitgestelde regio qua digitaal-alfabetisme. In wat nu volgt halen we voor u meteen een jarenlange achterstand op. Als u even wil opletten natuurlijk.

Biep Biep Love Internet is een spontaan gegroeid wereldwijd net van computers, met elkaar verbonden door teletoonlijnen. Wilt u deel uitmaken van dat net dan hebt u een computer nodig van modern allooi. Zoals er een tekstverwerkingsprogramma bestaat, waarin u letters kunt typen en prentjes plakken, zo bestaan er ook Internetverwcrkingsprogramma's die teksten en prentjes voor u uit de telefoon opslorpen. In wezen maakt het geen verschil of uw "a" uit uw toetsenbord komt of van een biep uit de telefoon. Om die biep te verstaan heeft uw computer wel een modem nodig. Dat bakje staat tussen uw computer en de telefoon. Om te beletten dat u zelf naar Amerika of Zweden moet bellen om daar in iemands computer te kijken, bestaan er zogenaamde providers binnen elke telefoonzone. Die bundelen alle biepsgewijze aanvragen en sturen ze door één dikke kabel naar de bestemmeling. Als u én uw gebuur tezamen naar een verschillend adres in Amerika internetten, dan floepen die biepjes door en langs elkaar op één en dezelfde kabel naar hun verschillend doel aldaar. Samen met tientallen anderen. De digitale snelweg, weet u wel. Voor die dienst vragen de providers een maandelijks abonnementsgeld.

Ja dat is Pieter Om een en ander nu eens in het echt te kunnen bekijken, trokken we naar Pieter Hermans in de Sint-Clemensstraat te Minderhout. Wij beschouwen, tot nader bericht, Pieter als de belangrijkste netsurfer in l-Ioogstraten. Zelfs zijn leraars moeten hem soms ter hulp roepen bij 18

computerproblemen. Zijn passie voor computers werd gewekt door de eerste XT-computer van zijn vader. Op een bepaald moment kreeg hij een aftandse 286 Compaq toegeschoven van een kennis. Daarop kon hij verder zijn programmeerlust botvieren. Het moment was gekomen om met eigen verdiende centen een 486 aan te schaffen waarop hij naar hartelust in Visual Basic verder kon programmeren. Met een actie van De Financieel Economische Tijd won Pieter 10 uren Internetaansluiting en daarna was het hek van de dam. Hij verlengde zijn abonnement met de gekende gevolgen. Pieter is laatstejaars Latijn-Wiskunde leerling aan het Klein Seminarie. Volgend schooljaar begint hij zijn studies burgerlijk ingenieur. Als kot kiest hij alvast voor een peda waar constante Internet-aansluiting voorzien is. Meer moet dat niet zijn.

Let's work Pieter zet zijn computer aan en opent zijn navigatieprogramma. Een dikke N met vliegende meteorieten verschijnt in de rechterbovenhoek. Met enkel toetsaanslagen wordt een telefoonverbinding gemaakt met de plaatselijke provider van PING in Antwerpen. Sesam opent zich! En... wat had u graag geweten?

Alle postnummers van België. In een soort van gele gids tikt Pieter het woord 'postnummers' in. Enkele ogenblikken later verschijnt er een adres. Door dat adres weer aan te klikken verschijnen inderdaad alle post-

Bring it on home to me Ondertussen vertelt Pieter ons dat hij zijn eigen Home-page heeft. Het is namelijk zo dat alle informatie die op Internet te vinden is, er ook door iemand moet ingeplaatst zijn. Dat gebeurt in een Home-page. Tienduizenden gebruikers willen graag hun ideologisch ofcomniercieel ei kwijt. Op het net kunt u echter alleen maar vinden wat iemand er kwijt wilde. U komt er alles te weten over spinnen maar misschien niets over koeien. Aanvankelijk waren het vooral universiteiten en overheidsinstanties die het medium oplaadden maar vandaag vindt u er ook vele individuele hobbyisten. Zo ook heeft Pieter bij wijze van hobby zijn eigen Homepage opgezet. Naast enkele wetenswaardigheden over zichzelf,hij speelt namelijk ook nog hobo (bassoon), vinden we er ook enkele op te lossen raadsels, 'riddles' eigenlijk. Want internettaal is synoniem met Engels.

Wat kost Internet? Heel duur is Internet niet. Er zijn verschillende formules afhankelijk van de provicler. Bij Ping, de bekendste provider kost een abonnement 900 BEF per maand, met een eenmalige instapkost van 1000 BEF. Buiten de kantooruren mag men ongebreideld surfen over het Internet. Tijdens de kantooruren kost het ontieglijk veel (12 BEF per minuut) zodat dat af te raden is. Wel moeten de Belgacom-kosten erbij gerekend worden. Vermits het slechts om een zonale aansluiting gaat, kost dit slechts 30 BEF per uur. Niet eens een pint bier. Wie dus een jaar lang abonnee is en 5 uur per week internett, betaalt per maand een kleine 1.500 BEF.


INTERNET

Mr. Postman

keoii •.r s1ici

Een niet onbelangrijk facet van Internet is de zogenaamde e-mail. Elke internetter heeft zijn eigen e-mailadres. Dat is dat adres met die typische @. Op dezelfde manier als iemands Home-page te raadplegen, kan de gebruiker ook een strikt persoonlijk bericht naar iemand sturen. Toevallig herinnerden we ons dat ene André Dhondt verleden jaar naar de Universiteit van Corncll trok om er biologie te gaan doceren. Mcl min of meer dezelfde zoekwijze vonden we inderdaad, zij het niet gemakkelijk, zijn e-mailadres. André. de Hoogst raatse Maand heeft u ge vonden en groet u. Wij zijn op interview bij Pieter flerinans in Minderhout. Blabla en blabla.

.i nis ij.-a

P 1 dtj.?

td

hfÇt .J uwi,

Ii

..

5,

J

Weer enkele dagen later i'onden we nog een web-site in Hoogstraten. Die i'an de Cahier de Brouillon. Naast allerlei leuke informatie over optredens en dergelijke geven zij ook de moge-

t

lijklieid een enquêtefrniulier in le vulI,i. 8ezoekt u vaak de Cahier. Wat vond u van dit of dat optreden... Leuk.

VAN BAVEL-ROM MENS bvba Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... Alle verzekeringen Alle bankzaken ERKEND

MAKELAAR

Hello, ik heb jullie bericht ontvangen. Wil je Roos (bekend van de Bibliotheek, nvdr) zeggen dit ik naar België kom op 17april. Zo gauw ik aankoni bel ik op om af te spreken.

Wat is de wereld toch klein geworden! Met een kleine zoektocht vonden we enkele email adressen van Hoogstraatse websurfers: Antilliaanse Feesten: De Rijk Peter; Hermans Pieter; Van den Bogaert Oert: Vandervloedt Marieke: Verschueren Lode (Louis).

ZAKEN KANTOOR

VERZEKERINGS

Enkele ogenblikken later, voor dc prijs van een lokaal telefoontje, dropten we hel bericht in André's computer. ' s Anderendaags lag het antwoord reeds in Pieter's bakle. André's vrouw Ineke (bekend van de Bibliotheek, nvdr) stuurde volgend berichtje terug:

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 03/315.72.54

Met Pieter doorlopen we nog even enkele andere mogelijkheden van het net-surfen. Teveel om u er in deze korte tijdspannc mee te plezieren. Chatten, IWaven, ... '1 kan niet zot genoeg of het bestaat.

Wie echter Pieter met zijn internet aan het werk wil zien, kan op 12 mei e.k. tijdens het schoolfeest en open-deurdag op het Klein Seminarie een kijkje gaan nemen. Daar verschanst hij zich in het computerlokaal en zoeft hij met u de digitale snelweg op. Wij verzekeren u, het is de moeite.•

'--'-'!--

14 DAGEN VRAGEN WE UW HULP. ruis Rode t (

.

14PA.AGSE

Smiurf en leeks zeIfkIevers" en win schittesendeprizenIj b

In,


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@@g) Ergernissen Kom nogal eens uit een zijstraat van de Vrijheid, hou halt voor het fietspad, kijk naar links of er geen fietsers aankomen en kijk gelijkertijd of de rijbaaan Vrij is om in te voegen.Beetje gas en dan plots in de rechterhoek van mijn rechts oog ontwaar ik de aanstormende fietsers, alle gas dicht en op het rempedaal. In de verkeerde richting fietsend, tegen het verkeer in, vallen ze net niet op mijn motorkap. Mag men het fietspad in de Vrijheid in twee richtingen gebruiken? Logisch van niet, want we fietsen toch ook niet van Hoogstraten naar Rijkevorsel op het linkerfietspad. Op de Vrijheid fiets je met het verkeer mee. Als we dit afspreken, dan vermindert het aantal onveilige situaties vanzelf.

Afschuwelijk Op de eerste dag van de Paasvakantie vonden we een automaat in de Lalaingstraat, nog ingepakt tegen het sneeuwige weer, maar klaar voor de verleidingstaak vlak bij de uitgang van een (lagere) school. Hoe charmant was het vroeger om enkele franken in het snoepwinkeltje te spenderen aan enkele zuurtjes, bollen of pikken. Hoe ijzig is het om een koude snack uit de machine te halen voor toch wel te veel geld. Dit zou niet mogen. De verleiders zijn niet eens meer verborgen. Een hoge belasting op automaten is dringend vereist om het straatbeeld te vrjwaren van deze ondingen, zelfs als deze opgesteld staan op privé-grond. E

Fietsen Naar jaarlijkse gewoonte trekken de mannen van de K.W.B. ook dit jaar naar Scherpenheuvel. Op de fiets. Maar niet zonder voorbereiding. Op zondag 12 mei is er de eerste oefentocht. Vertrek is om 13.30 uur aan de Pax. Op 19 en 27mei wordt er opnieuw geoefend waarna men klaar is voor de grote trektocht op 16juni.

Davidsfonds op stap Zaterdag 4 april bestaat niet. en dus kondigden we het bezoek van het Davidsfonds aan PIDPA Merksplas maar aan voor zaterdag 6april. Konden wij nu weten dat men zaterdag 4 mei bedoelde. Dus, opzaterdag 4mei brengt het Davidsfonds Hoogstraten een bezoek aan de nieuwe gebouwen van onze waterleverancier. Dorpsgenoot Jos Michielsen zal de bezoekers rondleiden en uitleg verschaffen bij de nieuwe installaties en hun werking. Bij goed weer wordt er daarna naar Bolk gewandeld waar zich de boorputten van Pidpa bevinden. In een nog een boogscheut verder gelegen Bolks Heike staat dan een kop koffie of iets straffer klaar. Het vertrek is voorzien om 13.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. Niet-leden betalen 50 BF en men kan inschrijven bij Swa Verschueren op het nummer 314.11.88. De traditionele daguitstap op tweede Sinksendag heeft dit jaar de Voerstreek tot doel. Maandag 27 mei trekt men naar dit prachtige stukje natuur dat nog steeds tot Vlaanderen behoort. Vertrekuur is 8 uur in de morgen zodat men om 10 uur in Moelingen nog de tijd heeft voor een tas koffie. Op voorstel van de plaatselijke VVV bezoekt men dan het heernkundig museum of een forellenkwekerij. De prijs van de warme middaglunch is inbegrepen in de reissom.Na de middag staat een natuurwandeling en een toeristische rondrit geprogrammeerd. Na een laatste boterham wordt er huiswaarts gekeerd met aankomst om 20 uur. Inlichtingen en inschrijvingen bij Swa Verschueren, zelfde telefoonnummer. LI

Terug in de tijd We hadden het nooit geweten als de Hoogstraaisc toeristische dienst er ons niet op had gewezen: Hoogstraten IS in de geschiedenis van het Heilig Graf een zeer belangrijke plaats, naast Jerusalem (waar anders) en Bouillon (Godfried van). Want ten tijde van de Kruisvaarders werd de Ridderorde van het Heilig Graf van Jerusalem gesticht, die in de 16de eeuw opnieuw actief werd door het Kapittel van Hoogstraten. Nog steeds zijn er erfdragers van deze middeleeuwse vechtersorde, want de Commanderij van België van deze Ridderorde houdt op 11 mei in Hoogstraten haar investituurplechtigheid. Ongeveer 200 ridders en dames van de Orde van het Heilig Graf worden op deze dag verwacht. Deze toch wel wat besloten plechtigheid kent haar publieke kant omstreeks 15.30 uur wanneer de optocht start die de genodigden vanuit het Spijker naar de Catharinakerk voert en enigszins bekijkenswaardig kan zijn. Om 16 uur is er de plechtige eucharistieviering geleid door de Grootprior van de Orde. Maar ook de ontvangst op het Stadhuis doet enige belangrijkheid vermoeden en blijkt niet zonder belang te zijn voor hedendaags Hoogstraten. De Lindendreef moet deze dag zeker bevlagd zijn:

Opendeurdag De Rijkswacht bestaat 200 jaar en dat zal gevierd worden. In dit kader organiseert de Brigade Hoogstraten op 3 mei een open deur. Op deze dag worden de poorten opengesteld van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur. Blikvanger van de dag is een tentoonstelling die samengesteld wordt uit oud materiaal, foto's van vroeger, een video-montage, enzomeer. Iedereen is van harte welkom. LI

Gastgezinnen gezocht

Foiklorefestival Van 12 tot en met 14 Juli vindt hei derdc internationaal folklorefestival plaats in Hoogstraten, georganiseerd door de Gelmelzwaaiers. 125 Deelnemers uit vijf verschillende landen zijn dan te gast in onze gemeente. Voor deze bezoekers uit Bulgarije, Tsjechië, Portugal. Schotland en Engeland hopen de organisatoren beroep te kunnen doen op gastgezinnen. Bent u geïnteresseerd om uw kennissenkring uit te breiden, uw talenkennis bij te scholen én heeft u nog vragen over 'gastgezin zijn'. Dan bent u van harte uitgenodigd op een informatieavond hierover. Op maandag 6 mei om 20 uur in zaal Pax wordt u verwacht met al uw vragen. Voor alle inlichtingen kan u steeds terecht bij Jos Van Den Kieboom, H. Bloedstraat 29, tel. 3 14.56.33. LI

20

Voor het internationaalfoiklorefestival dat plaatsvindt van 12 tot en met 14juli zoeken de organiserende Gelmeizwaaiers nog gastgezinnen voor de opvang van meer dan 120 buitenlandse deelnemers. Wie interesse heeft, belt naar Jos Van De Kieboom, 314.56.33.


HOOGSTRA TEN

Hoog bezoek Op 21 maart werd de lente-onlmoetinv gepland van de bisschop Paul Van Den Berghc niet cle dekenij Hoogstraien. Gedurende de dag werden alle parochies bezocht, waarbij vooral de ludieke actie van de Minderhoutse ouders in verband met het achterblijven van het dossier van hun school, de aandacht van de bisschop trok. 's Avonds werden dan de pastorale teams met hun pastoor verwacht in de Rabboeiiizaal, waar elke groep aan de hand van een flap zijn werking presenteerde aan de bisschop. In zijn slottoespraak ontleedde deze de grote verscheidenheid die hij aantrof tussen de parochies. Gebaseerd op de noden die er leven, en op wat er is, leidt dit tot accenten in de plaatselijke werking : elke parochie heeft het recht om zichzelf te zijn. Die eigenheid respecteer het dekanaat. De bisschop stak niet weg dat de kerk in crisis is. Maareen crisis is ook altijd een kans, zonder dat er een uitverkoop dient te gebeuren. Door een goede catechese bijvoorbeeld, moet elk team zijn best doen. Moeilijke jaren staan voor de boeg. Niemand kan dit kruis ontwijken, zo besloot de bisschop, want ieder dient het zijne te dragen. Hoogstraten zou Hoogstraten niet zijn, als de hoge bezoeker niet bedacht zou worden men een typisch plaatselijk geschenk : een kist vol groenten en fruit.

Leven in de gevangenis Een gesprek met de aal moezenier van de gevangenis van Merksplas over liet leven achter de tralies. Hij vertelt over zijn werk en zijn ervaringen, over (on)geloof en of er eigenlijk wel te leven valt in een gevangenis. Deze gespreksavond gaat door in zaal Pax, op vrijdag 10 mei van 20 tot 22 uur. De inkom is gratis. E

hij mei h vh //

/ c/i/

- oii t1iiocii/i op 21 nu/art tanden ue bisschop Van Diii Berh t de jeugi ijo / sĂŽoraal.

Spilzakken herenigd? Naar h e t s c h ij n t zouden de Hoogstraatse Spilzakkcn terug samen gezien zijn, zo vernamen we uit doorgaans betrouwbare bron. Kringen uit liet milieu zelf bevestigen inderdaad deze geruchten, maar voegen er meteen aan toe dat het hier niet gaat om een hereniging van muzikanten dan wel om het samenbrengen van al hun liedjes op CD! Met Heilig Bloed zouden ze 'op de markt gesnieten worden' Meer en definitief nieuws hierover volgende maand!?

Nieuw kleedje

iii

e.sprc

Regionale kooravond Op maandag. 20 april 0 111 20 uur organiseert de koorfcderatie, Het Madrigaal, in het Klein Seniinarie te Hoogstraten een kooravond door de regio Noorderkempen. Zeven koren uit de streek zullen eraan dccliiemen, elk met een optreden van tien minuten. Een der liederen is uitgegeven door de koorfederatie. Het betreft liederen voor de paastijd, de meimaand en Marialiederen. Het lied in eigen uitgave wordt ook nog aangeleerd aan de genieenschap. De zeven deelnemende groepen zijn: Leonarduskoor, Sint-Lenaarts; SintMartinuskoor, Westmalle; Sint-Ceciliakoor, Merksplas; Het koor, Cantate Domino, Loenhout; het Olvakoor, Minderhout; het Ceciliakoor, Meer en het Piuskoor. Hoogstraten. Alle liefhebbers van koorzang zijn van harte welkom op deze avond. De uitvoeringen gaan door in de kapel. Voor een babbel achteraf wordt men in de cafetaria verwacht (J.B.).ii

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vr/jIle/d 167 Hoogsiraten Telefoon03/3 145966

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

IL Ook al gezien? EĂŠn i'a;t de rootste verzekerin gsn tai.scli ppijr'/l uit liet land moderniseerde onlangs zijn uithangbord : een nieuw logo dat het individu verzekert dat hei verzekerd is wanneer het uit de geborgenheid van de handpalm springt. Daar moest op gedronken worden.

- Tapijten en vloerbekleding - Siertatelkieden, lopers, enz. 39

21


HOOGSTRA TEN

Laat de Sahraoui niet in het zand bijten! Sinds 1975 leeft het merendeel van de Sahraoui - ondanks een vredesplan van de UNO - in vluchtelingenkampen in Algerije. Een kleinere groep leeft nog in de Westelijke Sahara onder Marokkaanse heerschappij. Het gemeentelijke Komitee voor ontwikkelingssamenwerking organiseert samen met Hoogstraatse jeugdverenigingen en het komitee voor steun aan het Sahraouivolk en met steun van het stadsbestuur op zaterdag 4 mei een solidariteitsdag en tentenkamp. Hiermee willen wij het overlevingsgevecht van dit volk dat leeft middenin de woestijn onder uw aandacht te brengen alsook hun strijd voor de uitvoering van het UNO-vredesplan.

Over Weidevogels en Zwaluwen Het is eindelijk lente, ecn late lente ditjaar. Je ziet het aan alles. Dc bomen begonnen zeer laat te botten en alles is achter in de groei. Ook kwamen de Kieviten, Grutto's en Wulpen iets later terug als gewoonlijk. Maar ondertussen zijn ze al aan het eieren leggen gegaan. Bij deze doen we een oproep om deze Weidevogels ZO goed mogelijk te onthalen, want ze hebben het hard te verduren. Ziehier enkele korte tips: - Probeer te hemesten voor het broedseizoen. - Markeer de nesten met een stok voor het maaien en maai eromheen. - Ploeg, eg en zaai kort naar elkaar. - Voor de nesten in de koeienwei: plaats nestbeschermers. - Roof geen eieren meer. Dit is uit de tijd en bij wet verboden. Ook de zwaluwen komen weer terug. Wie het geluk heeft nog een zwaluw te gast te kunnen zijn, die boft. Dc Wielewaal doet dit jaar extra moeite om alle zwaluwbroedsels over gans Vlaanderen te tellen. Daar het echter een onmogelijke karwei is elke broedplaats te bezoeken, doen wij daarbij een oproep dc broedgevallen te melden. Zo hopen we eind dit jaar een overzicht voor gans Hoogstraten te hebben. Zij kunnen gemeld worden op 315.90.40, 314.60.14 en 314.67.25.

M.A. Wielewaal

Zaterdag 4 mei slaan wij onze tenten op in en om de Pax in de Dr. Versmissenstraat in Hoogstraten en vanaf 13.15 u. kunnen alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar per leeftijdsgroep in verschillende ateliers kennismaken met het leven in de vluchtelingenkampen. De kleinsten bakken ongedesemd brood, bouwen een mini-kampje, verkleden zich, maken muziekinstrumenten, sieraden of speelgoed, nemen deel aan een theeceremonie... Jongeren vanaf 1 2jaar bereiden couscous, maken houten bibliotheekmeubels, sieraden of typische kleding, weven vriendschapsbandjes, musiceren en dansen onder leiding van Sahraoui, beschilderen de handen met Henna,...

Vanaf 16.00 u kan iedereen - jong of oud - mee genieten van de slotshow met muziek, dans,... de tentoonstelling bezoeken of kan u een drankje of een hapje komen gebruiken in het theehuis in de grote zaal van de Pax. Kinderen die deelnemen aan het namiddagprograrnma betalen 100,BF. voor twee drankjes en een hapje en het materiaal. De slotshow kan je gratis meemaken. Je betaalt wel voor drankjes en hapjes. De opbrengst van deze dag zal worden besteed aan de inrichting van een bibliotheek waarvoor de gemeenteraad eerder al een bedrag van 49.000 BEF. goedkeurde en waarvoor u nog steeds kan storten op rekeningnr. 001-2065864-34 van het Geko met vermelding Sahraoui. Deze bibliotheek maakt deel uit van een cultureel centrum dat door de vrouwenorganisatie van de Sahraoui's zal worden gebouwd. Laat de Sahraoui niet in het zand bijten en kom op 4mei massaal naar de Pax in Hoogstraten. Wie meer informatie wil over deze dag of over de Sahraoui kan zich wenden tot de dienst ontwikkelingssamenwerking op di, woe vm of do (340.19.51.) of tot het komitee voor steun aan het Sahraouivolk(03/2260281 of 02/5 120876).

22

1

Wij, als Evangelische Gemeente leggen ons toe op het gezamenlijk beleven en verdiepen van het geloof. Centaal hierbij staat het werk en de persoon van Jezus Christus. De basis van ons geloof is de H. Schrift. Er bestaan goede banden met de Evangelische Omroep.

Programma: Â ONTMOETING. Elke zondagmorgen om 10.00 uur

(met kinderprogramma tot 13 jaar) in de oude Gemeenteschool, Karel Boomstraat 44. Â KINDERWERK, TIENERWERK, VROUWENBIJEENKOMSTEN, HULPVERLENING, THEMA-AVONDEN, VERSCHILLENDE CURSUSSEN o.a.: Uitleg Evangelie!

Huwelijk / Opvoeding, etc. L1111

Contactadres: C. Crezée, Moerstraat 33, Hoogstraten. Tel. 314.10.37. (IT) A. Van den Berk, Tel. 315.92.58.


HOOGSTRA TEN

Z.E.H. Deken Jozef Lauwerys Deken Lauwerys had een lang en vruchtbaar leven. Hij was niet alleen de herbouwer van onze kerk en toren, maar tevens de bezieler van het culturele leven in Hoogstraten. Deken Lauwerys was een man van honderd-en-één plannen en zijn bekommernis was dan ook lang genoeg te leven om ze allemaal te kunnen uitvoeren. We zijn er zeker van dat hij daarmee bezig was toen hij op maandag 10 mei door een beroerte werd getroffen in de archieflamer van het stadhuis, een plek waaraan hij zijn hart had verpand.

Bekend verhaal Jozef Lauwerys werd geboren op 29mei 1896 te Olen. In 1919 werd hij nog voor zijn priesterwijding benoemd aan het Klein Seminarie waar hij leraar Grieks en geschiedenis was, alsook 'heer van de ziekenzaal'. In die periode stichtte hij in 1928 Hoogstratens Oudheidkundig Kring of H.O.K.. en begon hij aan zijn zo gewaardeerde voordrachten en publikaties als de jaarboeken van HOK., de Gids van Hoogstraten enz. In 1945 werd Jozef benoemd tot pastoor-deken van Hoogstraten. Wij hadden gehoopt dat het zo zou gaan, want een halfjaar eerder hadden we om zeggens alles verloren waar we zo trots op waren en alleen hij kon ons dit teruggeven. in 1954 kon de Sint Catharinakerk weer voor de eredienst gebruikt worden en vier jaar later, in 1958, mochten we de voltooiing van de toren vieren. Het spreekt vanzelf dat de deskundige Deken Lauwerys heel deze operatie met vaste hand had geleid. In 1967 was zijn gezondheid fel verzwakt en besloot hij op rust te gaan.

Dankbaarheid Bij het afscheid van Deken Jozef Lauwerys als pastoor-deken werd een gedenksteen met zijn beeltenis geplaatst links achteraan in de kerk. Nu hij er niet meer is, krijgt deze herinnering een historische betekenis voor ons, omdat het beeld zo spreekt; voor de volgende generaties omdat het Wij St op de heropbouwer van Hoogstraten na de droevigste periode in zijn geschiedenis. Bij datzelfde afscheid werd Deken Lauwerys ook de eerste ereburger van Hoogstraten. In zijn woning naast het Seminarie en later in het rusthuis gebruikte hij zijn herwonnen krachten sober en nuttig om verder te publiceren voor HOK.; om studenten in de geschiedenis een handje te helpen bij hun thesis en om hier en daar artikels te schrijven voorjonge heemkundige kringen. Zo'n kring ontstond er ook in zijn geboortedorp, Olen, en daar was hij wel blij mee. De uitingen van dankbaarheid waren er ook bij zijn gouden en diamanten priesterjubileum en bij bepaalde verjaardagen zoals met het Liber Amicorum bijzijn 80ste. Zo liet ook zijn opvolger, Deken Pieter Hannes, de kerk feestelijk tooien toen Jozef Lauwerys ineen grootse plechtigheid tot ridder van het H. Graf werd geslagen.

Eenvoudige priester Deken Lauwerys is een beetje toevallig historicus geworden. Dat is hem en ons zeer van pas gekomen. Voor alles was hij echter de eenvoudige priester met een grenzeloos plichtsbesef. Als leraar aan het Seminarie was hij zondagse onderpastoor te Minderhout. In die tijd volgde hij de gekende sociale studiedagen te Leuven

om zich voor te bereiden op een taak in één of andere parochie. De ouderen herinneren zich zijn zondagse preken met de herhaalde waarschuwingen voor het groeiend materialisme en zijn rotsvast geloof in het gezin als de kern van de gezonde samenleving. Bij uitvaart en huwelijk streefde Deken Lauwerys naar eenvoud en gelijke uitvoering voor iedereen. Toen hierover in 1951 onderrichtingen van de bisschop verschenen, voelde hij zich voldoende gesteund om dit oud zeer van het klasseverschil in de hele dekenij met een zekere hardnekkigheid op te ruimen. In 1952 maakte de parochie zich op om te herdenken dat de H. Bloedrelikwie driehonderd jaar in Hoogstraten bewaard werd. Dat was voor hem het sein om reeds drie jaar van tevoren aan de hernieuwing van de processie te werkeii. De bedevaart heeft hij steeds met de gepaste waardigheid en zorg omringd. De aandacht die er sindsdien aan geschonken wordt, vooral sedert dat anderjubileum van 1980, heeft hem dan ook veel plezier gedaan. Na 1967 trok priester Lauwerys zich bescheiden terug. Hij bleef wel een voorbeeldige parochiaan; hij miste geen enkele uitvaart, bezocht zieken en bejaarden. Op het rusthuis had hij een grote deelname in zijn H. Mis van 9 uur. Hij verstrekte er ook wel de ziekenzalving en gaf rust en geborgenheid aan zijn medebewoners. De geschiedenis zal uitmaken welke kwaliteiten in de rijke persoonlijkheid van Deken Lauwerys het belangrijkste zijn geweest: de auteur van handboeken voor het middelbaar onderwijs; de heemkundige; de voordrachtgever. Voor Hoogstraten blijven de priester en de historicus met elkaar verbonden. Laten wij niet al te vlug vergeten wat deze man voor zijn volk gedaan heeft. Iemand tot ereburger uitroepen of niet onderscheidingen bedenken is vrij eenvoudig. Zijn nagedachienis op gepaste wijze in ere houden, is een heel andere opdracht die Hoogstraten moet kunnen waar maken.

Herdenking Deken Jozef Lauwerys Dit jaar herdenkt Hoogstraten de honderdste verjaardag van de geboorte van Deken Lauwerys. Vanuit het stadsbestuur, de Hoogstratense Oudheidkundige Kring (H.O.K.), de Kerkfabriek Ste.Catharina en de VVV werd daarvoor een feestcomité opgericht. Er wordt gedacht aan het opzetten van een viering in de stijl van (le feesten zoals Deken Lauwerys zaliger die zelf graag organiseerde. De viering wordt ingezet op zondag 19 mei met een Plechtige Hoogmis waarin professor Flerman Mertens, oud-student van Deken Lauwerys, de homilie zal verzorgen. Aansluitend heeft er iii het Administratief Centrum een Academische Zitting plaats met professor Kcersmaekers als spreker. Aangezien de zitting gevolgd wordt door een maal, is het wenselijk vooraf in te schrijven. Voor meer informatie kunt u terecht hij de Dienst voor Toerisme & Cultuur. In het herdenkingsprogramma zijn op latere datum eveneens nog een tentoonstelling. een studiedag en een studiereis voorzien, waarover later beslist meer. In samenwerking met het stadsbestuur van Hoogstraten heeft het organisariecomité beslist een standbeeld op te richten ter heidenking van Deken .Jozef Lauwerys. Teneinde het standbeeld te laten uitgroeien tot een waar kunstwerk en een passende en blijvende hulde aan Deken Lauwerys. doet het organisaticcomité een beroep op uw bijdrage. Storting hiervoor kan gebeuren op rekening nr. 091-0000957-16 ten name van 'Standbeeld Deken Lauwerys'. do Dienst voor toerisme en cultuur, stad Hoogstraten, Stadhms, 2320 Hoogstraten. Uw bijdrage wordt genoteerd in het hiertoe speciaal geopend register. Bijdragen van 10.000 fr. of meer worden vermeld op de sokkel van het standbeeld.0

(J. Bruurs)

Met duizend brieven kan je iemand bevrijden. Maar ééntje van duizend mag ook. Schrijfavond Amnesty International

9meiom2Ou in DE GELMEL

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

23


HOOGSTRA TEN

An-17-1

Goud in Hoogstraten

Van de ene naar de andere kant van de toren 'Dat er nu zoveel gouden bruiloften zijn is geen aardigheid. Er waren zoals wij toen nogal wat jonge mensen die moesten wachten totdat de oorlog gedaan zou zijn vooraleer te kunnen trouwen. Zo hadden wij meer dan vijf jaar kennis. Daar kwam nog bij dat Jan amper vijf dagen voor de bevrijding nog neergeschoten werd, zo direkt kwam er van trouwen dus weer niks in huis.' Zo kijkt Anna Govers terug op de periode véôr hun huwelijk op24 april 1946, een tijd die om begrijpelijke redenen een diepe indruk heeft nagelaten. Echtgenoot Jan Donckers beaamt één en ander. 'En al bij al mogen wij nog niet te veel klagen, we hebben het best goed gehad in ons leven. Altijd in de gewone doen, en dat duurt nog het langst...' Sinds nieuwjaar wonen Anna en Jan in een nieuw appartement twee hoog in de Burgemeester J.Van Aperenstraat. Na 45 jaar in de Lindendreef te hebben gewoond, blijken ze zich er al heel snel thuis te voelen. Jan Donckers is afkomstig uit Wortel. 'Mijn vader was Jef Donckers - de zoon van de garde, zoals ze zegden, en moeder Maria Jansen, afkomstig uit Meer. We woonden bij de kerk in Wortel in het begin van de Oude Weg, het huis waar nu onder andere een klein saaiwinkeltje gevestigd is. Er waren acht kinderen thuis, eerst drie meisjes en dan vijf jongens op rij. We scheelden veel in leeftijd, tussen de oudste en de jongste lag er twintig jaar. Ik was de tweede jongste. Momenteel zijn er nog twee van het gezin in leven...' Anna Govers is een Hoogstraatse. Officieel heet ze Joanna, 'Maar de Jo is er al na zes weken afgevallen, iedereen kent mij als Anna. Wij woonden in een boerderij in de Achtelsestraat, op grond die mijn grootvader in 1891 gekocht en bebouwd had. De laatst getrouwde bleef er nadien wonen, dat was zo met mijn ouders, dat was ook zo met mijn broer Jos. Ik was de oudste van drie kinderen, er was ook nog wijlen ons Liza. We boerden thuis en hadden een melkronde. Ik ben dus jarenlang alle dagen op de baan geweest met meikkitten.' Zo leerde het koppel mekaar ook kennen, zo blijkt. 'Niks kermis of zo, gelijk dat dikwijls wel het geval was. Ik kwam met melk bij de zuster van Jan aan de Warande in de Loenhoutsebaan. Daar had hij mij een paar keer gezien, en zo kwam er een klapke van. Hij was van Wortel, en op een keer kwam dat onbedacht zo aan dat we samen naar ginder reden. Wat later stond hij mij al eens op te wachten op 't hoekske, ge weet wel hoe dat gaat. zeker?'

broer slapen. Stillekesaan ging alles zo zijn gang. Ik had al lang kennis met Anna en we waren van plan te trouwen zodra dat zou kunnen. Ondertussen had ik al slaapkamer- en keukenmeubels gemaakt.' 'Opdat er niks aan zou komen, 'zo gaat Anna verder, 'hadden ze de meubels bij hen thuis met het gezicht naar de muur gezet. Ontploffen er toch wel twee schrapnels zeker, en de stukken vlogen in de kast. Hij was dat nog hij mij komen zeggen, reed terug naar huis en werd onderweg zelf neergeschoten. Hij was gewond aan oog, arm en been. 't Was de zeventiende oktober, vijf dagen later zouden we bevrijd worden, 't is toch straf dat zoiets dan nog moet gebeuren...' Jan: 'De dokter kon maar weinig doen voor mij. Ik zou naar Breda moeten. Op een boerenkar ging het naar Meer. Daar werd ik 's nachts in het pikdonker door een Duitser meegenomen. In Ulvenhout werd iemand van zijn bed gelicht om ons naar 't ziekenhuis te brengen. Uiteindelijk kwam ik zo in Sint Ignatius terecht. Eerst wilden ze me niet opnemen, maar ze moesten wel omdat den Duits toen zogezegd nog de baas was.' Anna bleef tot Allerheiligen in het ongewisse over het lot van haar vrijer. 'Breda was bevrijd.

Anita en Jan bij hun huwelijk in 1946. Toen zei Jans broer dat hij hem zou gaan zoeken. Samen met zijn kozijn Fons Jansen kon ik mee. Van de dokter wisten we dat Jan naar Meer was gebracht. Maar daar wisten ze niet beter dan dat hij dood was, zo lelijk was hij er aan toe geweest. We gingen toch maar naar Breda, eerst naar 't ziekenhuis in Ginneken. Daar wisten ze natuurlijk van niets. Dan naar Ignatius - maar nee, daar dachten ze niet dat Jan er opgenomen was. Voor alle zekerheid moesten we toch maar eens in de kelder kijken waar veel zieken naar toe gebracht waren bij de beschietingen. Ik vraag nog aan een verpleegster of Jan Donckers daar ergens was... Donckers? Ja hoor, dat is zijn bed hier, maar hij is net naar de mis gegaan in de kapel!' Toen Anna na een week Jan terug wou opzoeken, kon ze niet meer de grens over zonder papieren van de Engelsen. De moeite die dat kostte bleek overbodig, want Jan was al op terugweg. 'Ik was door den Duits naar ginder gedaan, en ik werd door den Engelsman teruggebracht In een Rode Kruis wagen zonder voorruit. Ik moest naar Antwerpen, vervolgens naar Turnhout. Eer het zover was dat men iets aan mijn oogverwonding kon doen, was het al te I:i:iI. De letsels waren vergroeid.'

Oorlog Jan was schrijnwerker, een beroep dat hij trouwens altijd zou blijven uitoefenen. 'Ik had in de vakschool de stiel geleerd. Van 1934 tot '79 werkte ik bij de gebroeders Martens hier in 't dorp. Ik ben ik er nog begonnen aan anderhalve frank per uur, kunt ge weten... De oorlogsjaren zijn er natuurlijk wel tussen uit gevallen.' Die oorlog zou in hun leven heel wat betekenen. 'Ik heb tweejaar dienst gedaan, nadien moest ik gaan werken in Duitsland. Maar dat wilde ik niet, en dus was ik één van de vele voortviuchtigen. 's Nachts ging ik bij mijn 24

Vijfjaar

ge/ee/en in cle hof van liet huis aan cle Linciendreef


HOOGSTRA TEN

Bedorven melk Eind april was het dan zo ver dat ze konden trouwen na een vrijage van meer dan vijf jaar. 'We moesten op een weekdag trouwen wanneer er een dubbele melktoer was. Op een zaterdag ging simpelweg niet voor thuis. Als ge met de melk moest blijven zitten van de vrijdag tot de maandag dan was die bedorven natuurlijk.' De eerste vier jaren van hun huwelijk woonden ze in bij een ongetrouwde vrouw, nadien trokken ze naar de Lindendreef. 'Daar hebben we 45 jaar gewoond, in een oud maar gezellig huis met een grote hof. Er ging geen jaar voorbij of we hebben er aan gewerkt en verbouwd. Hei was er plezant wonen, veel huizen stonden er in het begin niet. Het was nog een echte dreef toen met vier bomenrijen, links een baan voor de voetgangers, in 't midden voor auto's en rechts de fietsers. Die lindenbomen waren verdikke stevige knapen. Ze zijn rond '56 allemaal uitgedaan. Dat was nog een ver gevolg van de storm van '53 die in Holland die fameuze overstroming had gegeven. Toen konden we de grond rond de bomen letterlijk op en neer zien bewegen. Een boom stond op punt om op ons huis te vallen. Ik heb er mijne nonkel van de Kolonie bijgehaald, die kwam met het paard om de boom omver te trekken. Maar het was al genoeg dat de ladder tegen de stam gezet werd, want direkt viel de boom helemaal - gelukkig juist naast het huis.' Jan werkte al die tijd als schrijnwerker. 'Na de oorlog dacht ik eraan om een ander job te zoeken, want met maar één oog kunt ge niet op een bouwwerf gaan werken. Maar mijn bazen wilden mij terug, ik mocht alleen nog aan de machines werken. Zo heb ik altijd vlak bij huis gewerkt, nooit een knapzak of zo moeten meenemen. 's Middags was ik al thuis terwijl het nog aan 't luiden was. Ik heb mijn werk altijd graag gedaan, voor de oorlog waren dat meubels, nadien vooral bouwen.' Anna had de eerste jaren de meiktoer verder gedaan. Van 1950 tot '58 had ze ook een kruidenierswinkeltje in de Lindendreef. Verder waren erde verplichtingen van het gezinsleven. Er kwamen twee kinderen: Maria (getrouwd met Frans Adriaensen uit Wortel) woont momenteel in Meerhout ('aan die kanten is 't niet zo duur als hier'), Jef (boekhouding) trok naar Sint Lenaarts waar zijn vrouw Martha Meeuscn vandaan kwam. Samen zorgden ze voor zeven kleinkinderen.

leerde rijden. Bijna was dat er van gekomen. Ik had het verkeersreglement al in huis gehaald en ging samen met een nicht leren auto rijden. Maar toen een buurman omkwam met de auto, heb ik daar zo'n schrik van gepakt dat het allemaal niet meer hoefde!' Sinds Nieuwjaar wonen ze in hun nieuwe appartement. 'Eindelijk gedaan met al dat wroeten in de hof, daar werden we wat te oud voor. Nu hebt ge alles direkt hij de hand, dat is ferm gemakke-

lijk. Vort hebben we hier geen dag gehad. Wat wilt ge, eigenlijk zijn we gewoon van de ene naar de andere kant van de toren verhuisd. Nu we op twee hoog wonen, ziet ge pas hoe schoon dat de toren wel niet is, zeker 's avonds met de verlichting. Zo schoon dat wij zelfs geen draperie meer dicht doen!' Zodat wij hen alleen maar kunnen toewensen dat ze nog vele jaren samen van het uitzicht mogen genieten... (rndl)•

Tinello speelt

Van de kant in de gracht Het is weer even stil geweest rond toneelgezelschap Tinello. Begrijpelijk, want voor een kleine groep is het niet altijd even makkelijk om zowel een geschikt stuk als een geschikte east te vinden. Maar sedert einde januari wordt er weer ijverig geoefend om er eind april te staan. Waar? Op de planken natuurlijk. Dit jaar werd gekozen voor een eerder beperkte produktie. De komediethriller 'Van de kant in de gracht' geschreven door Walter Van cle Velde wordt gebracht door drie acteurs onder leiding van huis-regisseur Paul Ootus. Natuurlijk kan zoiets niet zonder de technische ondersteuning van de decorbouwers. souffieur, toneelmeester, helichters en andere helpers. Over cle auteur kan op zijn minst verteld worden dat hij bekend is bij televisiekijkend Vlaanderen. Zo is hij scenarioschrijver van de VTM-produktic 'Lilly en Marleen' en het kleine grut kent hem dan weer als Octaaf De Bolle, de wat rare buurman van Sanison en Geit. Waarover het door hem geschreven stuk gaat is moeilijk te vertellen en daarom laten we liever Swa Vissers, alias Roger Delporte aan het woord: 'Hoe moet ik daar uit geraken? Ik hen de minnaar van madam, maar ook van meneer. Hij wil mij vermoorden, zij wil hem vermoorden, en ik wil.., wat wil ik eigenlijk?... IJs en aspirientjes.' We begrijpen dat dii niet meer is dan een tip van dc sluier oplichten, maar in ieder geval kunnen wij verzekeren dat het niet de bedoeling is dat na cle voorstelling iedereen ijs en

aspirientjes wil, of het zou moeten zijn om dc lachkrampen te bestrijden. Repeteren heeft cle groep kunnen doen in de gemeentelijke lokalen in de K. Boomstraat. Een uitermate geschikte lokatie om een toneelstuk voor te bereiden en waarvoor de groep het stadsbestuur bedankt. De voorstellingen zelf hebben plaats in de St. Cecilia-zaal, Gelmelstraat 8 te Hoogstratcn. Een lokatie die wel als een klein cultuurtempeltje bestempeld mag worden. Zo herinneren wij ons nog de try-out clie Jan Decleirer bracht van de 'Obscenefahels' van Dario Fo. Natuurlijk is dat al lang geleden, maar ondertussen heeft het zaaltje nog niets van zijn charme verloren. Opzettelijk schrijven wij zaaltje. want zo groot is het nu ook weer niet. Wie echt een kaart vi 1 bemachtigen (aan 150 Ir, het stuk) kan best reserveren, telefonisch op het nummer: 3143562 (Van Tongel). De voorstellingen hebben plaats op: zaterdag 27.4, dinsdag 30.4 ('S anderendaags is het toch verlof), zaterdag 4.5 en op zondag 5.5 telkens om 20.00 uur. U komt toch ook!

(P.D.)

Gewone doen 'En verder zijn wij altijd in dc gewonc doen geweest. Niks speciaals. Een tijd lang heb ik met mijn maten duiven gehouden,' zegt Jan, 'voor de rest was erde hof en altijd wel wat werk aan het huis.' Anna houdt er het traditionele kaarten en breien op na, 'en zingen natinirlijk, ik bcn al zestien jaar bij het kooi van de gepensioneerden. We trekken ook elk jaar enkele keren naar de zee voor een tijdje. Daar hebben we trouwens op appartement leren leven, anders waren we dat misschien nooit gewoon gcworden. Vroeger hebben we veel gefietst, maar dat gaat me nu niet meer zo goed af.' 'Veidei dait de zee hoeft voor ons niet. Wij hebben nooit een auto gehad. Dat kon ook maar moeilijk, vond ik. Om een auto te besturen moet ge wel drie ogen hebben, en als ge er dan maar één hebt, is dat eigenlijk niet verantwoord,' zegt Jan. 'We zitten er niks mee in om op de bus te staan wachten hoor, ' voegt Anna er aan toe, 'alleen in Meerhout geraken is nogal lastig. Dan maak ik er wel eens zonde van dat ik zelf nooit

het gezeLschap dat borg staat toor een vrolijk avondje uit... 25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

11

Mei is mooi, mei is fris, mei is zonnig enfleurig,feestelijk, levendig en schattig. Of zou dit moeten zijn. Tijd tekort om van het ene communiefrest naar het andere schoolfeest te vlinderen. Kansen te over om 000h 's en aaah 's te slaken bij hetjonge weinelen in weide, sloot- en grachtkant. Vakantieplannen krijgen vaste vorm, mouwen worden opgestroopt, tuinstoelen worden uit hun winterstoflaag gewapperd. Of klinkt dit wat voorbarig vrolijk? Maar op dit eigenste schrijfinoment lees ik slechts april en adem zon en zomer met volle teugen. Wie zal mij dus deze mei-blik misgunnen. Niemand toch, ook al regent het oude wijven met grote klompen op het moment dat uw kleine snaak met blote benen en een versgestreken overhemd devote beeldekens bedeeld aan opgewonden nonkeix en tante.v op een uitgeregende barbecue.

5choonfzei[.5'sa[on. Lieve 'De Meester Lanen6erq 30 . 2323 Worte[ 031314.55.15 32n(ç.c(op afpraak.- 0oIbzj v tfiuts

ije[aatsverzorgïn - 9(anicure - Pedic ure Ontliaritzb'en - 9d'aquiffage

141

En ook in deze Mindcrhoutse Maand hangt muziek. Zo was er voor de tweede keer dit jaar al een (door te weinig liefhebbers bijgewoond) concert in onze Sint-Clemenskcrk. Waar men van een gebrek aan belangstelling zeker niet kon klagen was op het

Lenteconcert van de Fanfare Een meer dan volle zaal en een eigentijdse muziek van een zeer behoorlijk niveau brachien de aanwezigen een avond die door geen Vlaamse of andere TV-zendcr kon worden ver vangen. Spijtig genoeg, en het moet toch maar weer eens gezegd. twee muziekvoorstellingen op eenzelfde weekend. Zelfs voor Minderhout is dit toch wel van het goede wat veel. E

Voetballen... Als we over de (gelukkig) schaarse industrie in ons lieflijk dorp spreken, kunnen we onmogelijk voorbij aan de N.V. Desta, steenfabriek op Heerle. Ineen volgend nummer komen we uitgebreider terug op de veertigjarige geschiedenis van dit familiebedrijf. Vandaag zetten we de Minderhoutse praeminiemen met hun nagelnieuw Desta-shirt in het zonnetje. Deze knapen houden de voetbal- en Desta-eer hoog met een vijfde plaats in de voorlopige rangschikking. Belangrijker op dit niveau is echter dat iedereen zijn wedstrijdje mag spelen. naast een competitiewedstrijd wordt er dus telkens een vriendenmatch georganiseerd. Daarom was er nood aan een nieuwe, degelijke uitrusting. en niet tevergeefs klopte het jeugdbestuur dus bij Els en Fons Desmedt aan. 111

(

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 26

in lol ornaat bliezen de Marcke:onen voor een gevulde zaal hun beste lentenoten.

wii iLEL SANBRE BYBA .

£iL,

'322 MtNOERHJT

BYBA APP4AN13 YEPSCHUEPE$ HEMLSTPT 10 MtEPtIOUT

14 PENERS

tm ,

ZN

IINCELENVEN t

Ook hij verlies beginnen deze praeminiemen niet met bakstenen te gooien. Daarvoor staan borg: de sponsors Fons Desniedt en Els Verheven, trainer Eddy Vermeiren en afgevaardigde Luc Adams. Op het veld maken de volgende spelers het waar: onder v.l.n.r. Ward Janssens, Wesley Schoofs, Jochem Brosens, Stijn Ada,ns, Ben Van Hasseit, Wim Roos, Kevin Geerts, Kurt Aerts, Yen t! Swolfs en doelman Niels Hellings. Staande Sam Jacobs, doelman-kapitein Koen Roos, Geert Mertens, Bob Vermeiren, Davy Vermeiren, Dries Jacobs, Axel Aerts, Gijsbert !-Iendrickx en Koen Govaerts.


MINDERHOUT

Lenteconcert van land- en tuinbouw Ook bijgaand Minderhouts lotopaar mogen we vredig in deze lenteuitgaven kaderen. Omdat wij nu eenmaal kinderen zijn van een maatschappij waarin geld in de grootste mate aanzien en geluk (sic) meent te moeten bepalen, is het misschien niet eens zo slecht bedacht om voorbijrazende 'levensgenieters' even attent te maken op het feit dat - zoals we dat itt onze jonge jaren al leerden - de meest waardevolle zaken in het leven nog altijd gratis zijn. En in ons vlakke Vlaanderen is de beschermde Markvallei een van die wellicht te weinig gewaardeerde biotopen. Na alle heisa rond mestactieplannen en -decreten kan de land- en tuinbouw wellicht een beetje zonneschijn in hun water best gebruiken. Misschien dragen zulke decreten er juist toe bij om dit bord nog decennia te kunnen planten. Maar die discussie mag men elders voeren.

Sommigen worden tertederd door jong lente/even. Voor wie er geen oog voor hee/t, hoort er een groot bord bij.

...En fietsen Op Zondag 5 mei organiseren de K.B.W.-afdelingen uit de fusie een fietstocht tussen de vijf (zes?) deelgemeenten. De route drijft langs zeer rustige wegen (hebben wij er trouwens andere in onze Noordkempense uithoek?). In elke gemeente wordt een praktische proef georganiseerd en worden een drietal vragen voorgelegd. In Minderhout is het vertrek voorzien aan het parochiecentrum tussen 12.30 en 13.30. /

Bij het vertrek wordt een routebeschrijving meegegeven. Als u liever in grote groep fietst, dan kom je gewoon tegen 12.30. Bij weerpech kan de tocht eventueel ook met de auto worden afgelegd. Per gemeente wordt een rangschikking opgemaakt en zijn er vijf prachtige prijzen te verdienen. K.W.B.-leclen betalen 50 franken, en niet-leden 75 frank. L Vanaf mei tot september worden ook een aantal fietstochten georganiseerd voor heel de familie. Deze fietstochten zijn niet bedoeld voor fietsen met kromme sturen maar wel voor de alledaagse huis- tuin- en boodschappenfiets. Er wordt telkens vertrokken om 9.30 op het Dorpsplein. Elke tocht loopt over ca. 25 km tegen een gezapig tempo. Begin je Zondag dus alvast met een sportieve trip. Tegen het middagmaal ben je weer thuis. Maar of de tafel dan ook gedekt staat, is natuurlijk een andere kwestie. Bij volgende data mag je alvast een klein fietsje tekenen: 12 en 26mei, 9 juni. 0

kii Is I'v' bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

3A

27


á

M99 ~

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

De Merenaren hebben hun winterslaap er blijkbaar opzitten want de maand mei belooft een drukke maand te worden. Tijd om het prut uit onze ogen te wrijven, krijgen we niet want de Ste. Rosalia Brassband, de Sint-Jorisgilde, De Meerse Markt en de Chiro geven al onmiddellijk plankgas. Deze maand werd mijn brievenbus niet aangenaam verrast door teksten van anonieme schrijvers, maar toch kan ik jullie een rijkelijk gevulde rubriek aanbieden, ook al omdat zowel de dorpsraad als de petanque club P.C. Markdal even in de schijnwerpers worden gezet. Snoer de veiligheidsgordel maar goed vast, zet je krap en hou je vast aan het dashboard. He re we go!

Brassband Ste. Rosalia Het minste wat we van de Ste. Rosalia kunnen zeggen, is dat ze graag geziene gasten zijn bij om het even welke happening. Zo luisterden zij op 1 mei bijvoorbeeld de Koningsschieting van de Sint-Jorisgilde op. Samen met de SintJorisgilde stappen de Drum- en Brassband dan omstreeks 13.30 h. door het dorp op weg naar de parochiezaal. De koningsschieting vindt immers daar plaats. Ook tijdens de koningsschieting zijn er vrolijke deuntjes te verwachten. Een paar dagen later marcheert de Ste. Rosalia Brassband wederom door het dorp, maar deze keer ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen van Meermarkt. Het startschot voor de eerste Meermarkt in een reeks van vijf wordt gegeven op zondag 5 mei. Om 10.30 h. zien we de Brass- en Drumband dan weer in volle glorie door Meer City stappen. Daarna hebben ze een paar minuten de tijd om op adem te komen want om 11.15 h. wordt dc Druniband dan in de hof van de Sint-Jorisgilde verwacht om een paar nummers ten beste te geven. De Brassband komt nadien aan bod. Allen op post dus.

De Meerse Markt 0p vijf mci, zoals hierboven reeds werd aangestipt, gaat het vierde seizoen van de Meerse Markt van start. Vorig jaar werd voor de eerste maal het concept van de themamarkten geïntroduceerd en omdat dit best wel een succes is geweest, wordt er aan deze formule niet veel gewijzigd. Dat betekent dus dat elke markt wederom een eigen thema meekrijgt waar telkens speciale aandacht aan wordt besteedt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat standhouders die buiten het thema vallen, niet welkom zijn. Integendeel: iedereen die wil mag iets te koop aanbieden. Wat dat is, maakt niet uit. In principe kan alles en iedereen is van harte welkom. De volgende thema's werden aan de vijf marktedities toebedeeld: Kunst- en Lentemarkt zondag 5 mei: Kindermarkt zondag 2juni: Bier, Wijn- en Kaasmarkt zondag 7juli: zondag 4 augustus: Antiek- en Rommelmarkt zondag 1 september: Boerenmarkt De eerste markt is dus de Kunst- en Lentemarkt. Hiervoor doet het marktcomité enerzijds beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz. en anderzijds ook op kunstenaars in de meest brede betekenis van het woord. 28

Zowel het louter tonen van hoe een kunstwerk, ambacht of hobby tot stand komt, als het verkopen ervan zijn twee aspecten die zeker aan bod zullen komen. Vanuit het I.K.O.-Hoogstraten kwam reeds het bericht dat men zeker met enkele ateliers vertegenwoordigd zal zijn.

Om 11.30 h. gaat dan de spektakelnamiddag van start. Verschillende ploegen strijden er dan om de eerste plaats of gewoon voor de lol. Bedoeling van de spektakelnamiddag is om zo snel mogelijk een ingenieus hindernisparcours af te leggen. Voor de kinderen is er rondom het parcours een Vlaamse kermis voorzien zodat niemand de kans krijgt om zich te vervelen. Voor inlichtingen, inkomkaarten voor de Bonte Avond of inschrijvingen voor de spektakelnamiddag ga je je moeten reppen, maar het kan nog altijd bij Karel Eelen, Donckstraat 19 (tel.: 315.84.37). Gelieve tevens te noteren dat de Chiro NIET door het dorp trekt.

Wel heftrucks, geen HST

Een standplaats is steeds volledig gratis en er wordt aan de verkopers gevraagd vanaf 08.00 h. aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Best is daarvoor eigen materiaal te gebruiken, hoewel een beperkt aantal schragen en planken te huur zijn in het lokaal van de Sint-Jorisgilde. Naar goede gewoonte presenteert elke markt ook enkele attracties. De eerste markt van het seizoen wordt traditiegetrouw geopend door de Brass- en Drumband Ste. Rosalia. Zoals wederom hierboven al vermeld werd, stappen zij eerst op door de dorpskom van Meer om nadien een paar korte optredens te doen in de hof van de Sint-Jorisgilde. Niet enkel zij brengen muziek op deze eerste editie. Ook radio Valencia en Kullens Fyr (foikmuziek) zijn van de partij. En het kan niet op. Voor de kinderen wordt inmiers een tekenwedstrijd georganiseerd en hiernaast kunnen zij zich ook nog vermaken op een springkasteel. De grollende. hongerige magen kunnen het zwijgen opgelegd worden door een maaltijd die de Chiro aanbiedt in de Chirotent aan het klooster vanaf 11.30h. Nog even een geheugenopfrissertje: elke markt heeft van 09.00 tot 12.00 h. plaats in de Donckstraat en is in Organisatie van de Meerse dorpsraad. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Jan Dufraing (tel.: 03/315.86.80) of bij Jef van Opstal (tel.: 03/315.73.02). r

Chiro Meer doet het weer (Alweer!?) 1)e N1ccre Chiiu zal hcl inderdaad vecr doen tijdens het weekend van 4 en 5 mei. Dan vindt

immers weer hunjaarlijks Chiroweekend plaats. Op zaterdag 4 mei wordt het startschot gegeven via een Eucharistieviering om 18.00 h. en na het religieuze komen om 19.30 h. weerdolkomische toestanden aan bod tijdens de bonte avond in de Meerse parochiezaal. Kater of geen kater, de Chirojongens en -meisjes zullen 's anderendaags niet kunnen uitslapen want vanaf 11.30 h. kan je in de Chirotent aan het klooster terecht voor een stevige maaltijd. De tent opent niet enkel de zeilen voor de bezoekers van Meermarkt maar voor iedereen ongeacht haarkleur, gestalte of type auto.

De Meerse bevolking blijft zich volharden in haar verzet tegen een eventuele komst van de TGV. Dat dit ook op een laconieke

manier kan, bewijst deze foto.

Vragen over DE POST? Contacteer de commerciële dienst!: 03/234.06.10


_

De Sint-Jorisgilde Woensdag 1 net slaat hij de leden van de SintJorisgilde in het groot en in het vet aangekruist in de agenda. Op die dag organiseren zij immers de traditionele zesjaarlijkse koningschieting. Eigenlijk begint het die dag allemaal om 13.00 h. Iedereen die de gilde ook maar een klein beetje een warm hart toedraagt, wordt dan immers al aan het gildelokaal in de Donckstraat verwacht. Om 13.30 h. wordt er dan in stoet door het dorp getrokken. (Aandachtige lezers krijgen bij deze wellicht de indruk dat de dorpskom van Meer de komende maand meer verkeersvrij is dan verkeerstoegankelijk). Terug aangekomen in het gildelokaal mogen een aantal klunsen (lees: eregasten en genodigden) een ereschot doen waarna de echten even zullen tonen hoe het allemaal wel moet. De beste daarvan mag zich de nieuwe koning noemen, waarna er wellicht een geweldig feest zal losbarsten. Ik ben eens benieuwd wie Jan Rombouts van zijn koningstroon gaat stoten. EJ

P.C. Markdal 1 let regent dit jaar weer kampioenen in Meer (voor velen zou het beter wat meer water regenen, maar daar hebben we spijtig genoeg nog niet veel aan te zeggen). De Zandfluiter mocht al een aantal kampioenen in haar rangen verwelkomen, er moet al een klein mirakel gebeuren wil ook F.C. Meer geen kampioen worden en dan hebben we ook nog P.C. Markdal, die met haar veteranenploeg kampioen is geworden. Wie??? Awel, P.C. Markdal, de petanque club van Hoogstraten.

LOOS en BRMENS

121

In 1994 besloot men dan toe te treden in een competitie met 6 clubs (drie Belgische en drie Nederlandse) en het is in deze competitie dat de veteranenploeg in 1996 kampioen is geworden. De senioren wisten een gedeelde derde plaats in de wacht te slepen. De petanque club telt een internationale ledenlijst (Nederland is tot nader bericht immers nog steeds het buitenland) van een veertigtal leden, waarvan het grootste deel hun stulpje heeft

LgKIgo HUWELIJKSLIJSTEN

lOL

Audio - Video - TV

Ls455

Electrische huishoudtoestellen Verlichting

Electriciteitsmaterialen HersteHingen

Tel. 03.314.51.41

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

Dorpsraad Op ss oensdag 11) april ks amen de raadsleden samen in een besloten vergadering om een tussentijdse evaluatie te maken van de prioriteitenlijst die in januari van dit jaar werd opgesteld. Ondergetekende wist de lokatie van deze geheime vergadering te achterhalen en stuurde een bevriende vlieg beladen met afluisterapparatuur op pad. Bij beluistering van de cassette bleek dat eerst de prioriteitenlijst van januari werd overlopen en dat nadien een aantal nieuwe zaken werden aangestipt.

Omdat de petanque club voor velen nog een grote onbekende is, zetten we hen bij deze eventjes lekker in het lentezonnetje aan de hand van een korte voorstelling en een fotootje. De petanque club P.C. Markdal werd boven het doopvont gehouden in 1989 en dit na een cursus van het BLOSO. Na deze cursus geraakten een aantal mensen zo begeesterd van deze sport, dat men zich besloot te verenigen in een club. P.C. Markdal. Na flink wat omzwervingen slaagde men erin om een vast lokaal te krijgen aan de Mosten. Een meer dan schitterend opgekalefatercl kippenhok (of is het kippehok?) doet dienst als clublokaal. In de toch al bewogen geschiedenis van de petanque club staat 1993 in vette letters geschreven. Toen kreeg P.C. Markdal immers de eer om het Belgisch kampioenschap te organiseren. Er is heel wat bloed, zweet en tranen gelaten vermits er 200 velden en parkeerruimte diende voorzien te worden Uiteindelijk is het kampioenschap dat op 6 en 13juni van dat jaar plaatsvond, een meer dan geslaagde Organisatie geworden. En dat kunnen de 1.500 mensen die men toen over de vloer kreeg, volmondig beamen.

MEER

Vooreerst was er de herinrichting van het kerkplein. Met de heer Geerts, groenambtenaar, is er afgesproken dat deze het plan voor de herinrichting zou overmaken aan de dorpsraad. De dorpsraad heeft het plan nog niet ontvangen maar dringt er wel op aan om, voorafgaandelijk aan de werken, de plannen te kunnen bekijken. De herinrichting zou trouwens niet louter een groeninrichting zijn, maar betreft een geheel nieuwe aanleg van het kerkpleintje.

De vereniging in de kijker: percmque club P.C. Markdal staan in de fusiegemeente Hoogstraten. Hun kalender is meer dan rijkelijk gevuld, want blijkbaar is P.C. Markdal een graag geziene gast op talrijke toernooien en wedstrijden. Mensen die graag iets meer willen weten over deze clubs, kunnen steeds contact opnemen met Cor Vermeer (tel. 03/315.87.93) of met Leo Jansen (tel. 03/312.30.20).•

POSTPAC: veilig en handig voor al uw pakjes.

Op de algemene vergadering van januari werd duidelijk dat men voor het behoud van de vijver aan de Donkakker is, maar ook dat een onderhoud van de vijver zich opdringt. Voor het onderhoud werd gevraagd aan het wijkcomitĂŠ om een handje toe te steken. De heer Geerts (inderdaad, dezelfde van een paar regels hierboven) heeft reeds contacten met de buurt gehad, maar het is de dorpsraad niet bekend wat daar de resultaten juist van zijn. De oude speelplaats aan de bibliotheek wordt momenteel donderdag s als petanqueterrein gebruikt. Vier banen zijn er beschikbaar. De toegankelijkheid als speelplaats voor de spelende jeugd wordt mede beslist door het advies van de jeugdraad. Deze doet momenteel een onderzoek naar geschikte speelpleinen in de verschillende deelgemeenten. Eerstdaags zal hun rapport voorgesteld worden. De regeling betreffende de sleutelafhaling is trouwens verstrengd. Indien 29


permanente controle van de waterkwaliteit van de Beek en dit specifiek in ver-

50 jaar Garage Geudens

band met een aantal knelpunten. Het gemeentebestuur van Hoogstraten wordt van deze vraag op de hoogte gesteld. Verder ijvert de dorpsraad nog steeds naar een

volledige aanleg van het paadje langs Jef van Opstal. Samenhangend mei deze zaak is er ook geconstateerd dat er aan de weg naar het oude voetbalplein van Meer een bordje met 'Privé-eigendom' is komen te hangen. Verplichte doorgang langs deze weg zou ondertussen wel een verworven recht zijn. Wat betreft de verblijfsrecreatie in De Mosten blijkt er weinig tot geen nieuws te zijn. De dorpsraad blijkt gekant tegen dit type van recreatie. Mensen die regelmatig de autosnelwegen gebruiken, weten dat Meer ook op dit gebied een unicum is. Het zicht wordt 1ngs beide kanten

reclameborden cn -panelen. (ievraagd wordt om oök hiir perk en

niiliiniiirii ilooi lirilillen

paal aan te stellen. Tot zover de prioriteitenlijst die in januari werd opgesteld. Aanvullende zaken die tijdens de geheime zitting werden geopperd zijn de volgende. Geruchten betreffende een eventuele renovatie van de kerk doen de ronde, maar zekerheid hieromtrent is er zeker nog niet. men de sleutel nu afhaalt, dient men een waar borg van 1.000 fr. te overhandigen. Bij laattijdig binnenbrengen van de sleutel wordt er 200 fr. van de waarborg ingehouden. Bij verlies van de sleutel is men de hele waarborg kwijt. De dorpsraad heeft haar advies betreffende de

heraanleg van de stoepen aan de Noordzijde in Meerdorp ook klaar. Zij opteren

De afgelopen winter werden er heel wat hout-

gewassen langs ruilverkavelingswegen machinaal verwijderd (bijv. langs het Paterspad en de Beekse Goren). Dit is eerder in tegenstelling tot datgene wat gevraagd werd. De dorpsraad blijft vanzelfsprekend tegen de komt van de HST. De beslissing hieromtrent valt wellicht in mei. Verdere acties staan er momenteel niet meer op het programma.

Een ander gerucht dat de ronde doet, is de volledige of gedeeltelijke sluiting van het postkantoor. De gedeeltelijke sluiting zou dan een samenwerking met Meerle zijn, waarbij beide postkantoren slechts op een beperkt aantal uren open zijn en waarbij de bemanning van het postkantoor door dezelfde persoon wordt verzorgd. De Meerse dorpsraad wenst in ieder geval het postkantoor te behouden.

voor rechte stoepen, uitgezonderd voor de bochten waarde voorkeur gaat naar schuine stoepen om te beletten dat fietsers er met hun trappers tegen stoten. Verder wordt ook de heraanleg van de parkeerplaatsen gevraagd zodat de vor ming van plassen vermeden wordt. Met de fietspaden langs de Meerseweg blijkt men druk bezig te zijn. De dorpsraad vindt het wel spijtig dat hun inbreng of mening betref fende de plannen voor de fietspaden nooit gevraagd is geweest. Iets waar dan weer geen schot in zit, dat is het fietspad langs het Hoogeind. Deze plannen lijken terug in de diepvriezer te zijn gestoken, omdat ook de rioleringswerken op de heel lange baan zijn geschoven. Ook betreffende de verbreding van de inrit aan de Driehoekstraat is er nog geen verder nieuws. Ook dit dossier blijkt potvast te zitten. In de algemene vergadering van januari werd door de dorpsraad ook ccii verhoogde controle gevraagd op nachtlawaai in het dorp. Er gebeurt de laatste tijd inderdaad meer controle, maar toch worden de bewoners van Meerdorp vaak nog geconfronteerd met nachtlawaai tot 8uur 's morgens. Vandaar ook dat men grote vraagtekens zet bij de naleving van het sluitingsuur door de verschillende horecazaken. Momenteel is er een verkeersstudie van LIBOST gaande. Op basis hiervan kan men concreter gaan werken aan het bannen van het doorgaand vrachtverkeer in het dorp van Meer.

.:;TN.\

In de wijk werden tijdc n,s her I'aasn eekend dc oudere men ven niet i erçelen. De rollen werden dan ook even omgedraaid. De kinderen hezorgden aan de bejaarden een flink uit de kluiten gewassen paa sbloem. Om het Jnet de legendarische woorden van onze teerbeminde paus te zeggen: Zaaalig Paaasen'.


MEER Daar zou een nieuwe aanvraag voor zijn ingediend. De inspraakronde is momenteel nog gaande. De rol van de dorpsraad in dit dossier is het ondersteunen van de mensen die eventueel een bezwaar wensen in te dienen.

De verkeersdrempel aan de Meerleseweg zal in de toekomst aangepast worden. Het gemeentebestuur van Hoogstraten probeert de dorpsraad de schuld van deze pijnlijke creatie in de schoenen te schuiven en dit terwijl de dorpsraad enkel een wegversmalling had gevraagd om het verkeer te remmen. Blijkbaar heeft men op het stadhuis er de grootste moeite mee om te aanvaarden dat men niet onfeilbaar is. Op verschillende plaatsen waar landbouwwegen grotere wegen snijden, is er een nood aan een herstel van het wegdek dat uit klinkers bestaat. En dan wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het Looi, Eind en een aantal andere plaatsen. Het wegdek in het dorp begint ook behoorlijk Ie verslijten. Op bepaalde plaatsen zijn er oneffenheden ontstaan die voor de omwonenden heel wat geluidsoverlast veroorzaken wanneer er vrachtwagens overheen rijden. Dc dorpsraad vraagt dan ook herstellingswerken van het weg-

De boom bij discotheek 't Fortuin heeft de tegels van het voetpad omhoog gewerkt. Een ingreep is dan ook noodzakelijk. Waar ook nog ingegrepen had moeten worden, is aan het klooster. Daar staan de overhangende takken van een beuk een klaslokaal immers in de weg. Deze dient dan ook gesnoeid te worden. Recentelijk zijn er nog drie volwassen bomen gerooid uit de voortuin van de pastorij. Deze schijnen door een misverstand verkeerdelijk te zijn weggehaald. Hieromtrent was er de grootste verbazing en verontwaardiging op de dorpsraad, ook al omdat de bomen niet behoren aan de gemeente. Herstel van de gehavende voortuin wordt dringend aangevraagd.

Een verbindingspad Bijitje-PijperpadDonkakker zou het school verkeer enorm kunnen verbeteren en wordt door de omwonenden als noodzakelijk aanzien. Dc verkavelaar heeft in het verleden hier spijtig genoeg geen rekening mee gehouden en het zal nu wellicht meer inspanningen vergen om het voor elkaar te krijgen. Voor de fietsers die vanaf Maxburg komen, kan er misschien iets gedaan worden aan het in onbruik geraakte fietspad dat vertrekt in het verlengde van het Pijperpad en dat doorloopt naar Maxburg toe.

Er zouden ook plannen zijn voorhet aanbrengen van vangrails langs de John Lijsenstraat. De dorpsraad staat hier eerder sceptisch tegenover. De buurt vindt de bomen immers al verkeersremmend. Het lijkt misschien nog veraf, maar over slechts 6 maanden is het weeral Meerkermis. Vorig jaar was het idee al gerezen om terug Kinderspelen in te richten en dit jaar wil men er blijkbaar echt werk van maken. Het oudercomité is er in elk geval al voorstander van en ook de KWB en de Chiro zouden wel hun steentje willen bijdragen. Er blijven echter nog heel wat vragen onbeantwoord: wie gaat het organiseren, wat gaat er gebeuren en waar komt het geld vandaan? De dorpsraad gaat de betrokken partijen inclusief het kermiscomité uitnodigen om het één en ander eens te bespreken. Dit zal naar verwachting in mei gebeuren. Na afloop van de vergadering trokken de dorpsraadsleden trouwens NIET in stoet door het dorp. El

TAXIPOST: EEN GOEDKOPE SNELKOERIER

Kantoor van Notaris J. MICHOEL

Kantoor van Notaris J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 HOOGSTRATEN TeL 0313145177

Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel 0313145177

OPENBARE VERKOPING van WEILANDEN te 2321 HOOGSTRATEN/MEER, BEEKSESTRAAT

GOED GELEGEN en GOED ONDERHOUDEN WONING met TUIN ter 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, ULICOTENSEWEG 3

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal op de hiernavermelde TWEEDE ZITDAG overgaan tot de openbare verkoping van:

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten/Meer: KOOP 1: Een perceel weiland te 2321 Hoogstraten/Meer, ter streke 'Leeg Eyndbeek' palende aan de Beeksestraat, gekadastreerd sectie D nummers 184/A groot 73a 13 ca. INGEZET: 390.000,-

Goed gelegen en goed onderhouden WONING met tuinte 2328 Hoogstraten/Meerle, Ulicotenseweg 3 groot 4a 55ca omvattende:

-

KOOP 2: Een perceel weiland te 2321 Hoogstraten/Meer, ter streke 'Leeg Eyndbeek' palende aan de Beeksestraat, gekadastreerd sectie D nummers 185/0 groot 37a 13 ca. INGEZET: 135.000,KOOP 3: Een perceel weiland te 2321 Hoogstraten/Meer, ter streke 'Leeg Eyndbeek' palende aan de Beeksestraat, gekadastreerd sectie D nummers 189/C groot 31a 91 ca. INGEZET 155.000,Beschikbaar volgens veilvoorwaarden én tegen betaling van koopprijs en onkosten.

- oo het oeliikvloers: twee dooreenlopende plaatsen, keuken, badkamer; - boven: twee slaapkamers verder kelder, zolder en grote bergplaats Verwarming d.m.v. aardgaskachels. Verder voorzien van alle nutsvoorzieningen. Bezichtiging: zaterdag van 0 tot 12uur. Kadastraal inkomen: 13.400

HOGER BOD: De toewijzing op de enige zitdag geschiedt onder de oposchorsende voorwaarde van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. TWEEDE ZITDAG: Maandag 29 april 1996 om 16.30 uur in zaal Victoria te 2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4.

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten Zitdagen: - Inzet op maandag 6 mei1996 - Toewijzing op maandag 20 mei1996 telkens om 17 uur in café 'Den Bombardon', Kerkstraat 9 te 2328 Hoogstraten/Meerle.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

31


W@MM

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Rob Goris in het Slot

Schooikrant(je) Pasen Het PAASNUMMER 96 is geen krantJE meer, maar bijna een boek van 40 bladzijden dik. Bravo. Voor een klein dccl gevuld met getypte tekst, maar voor het grootste deel vol met eigenhandig werk van kleuters en leerlingen: tekeningen en handgeschreven verhalen allerhande. Zo te zien zit er talent tussen om mettertijd dit blad mee te vullen als nieuwsschrijver. Verder nog wat foto's van bezige kinderen of schoolreizen. Ook volwassenen kunnen er soms nog iets uit leren. Wie bv. heel zijn leven heeft gedacht dat 1 + 1 = 2, kan best zijn gedacht eens herzien, want in een paar bladzijden wordt aan de hand van voorbeelden bewezen dat soms 1 + 1 =... 1: zo kan 1 woord + 1 woord = 1 (nieuw) woord, bv. 'deur' + 'bel' = 'deurbel'. Of 'zak'+'dock' = 'zakdoek', enz. Zeg dus niet te vlug dat 1 + 1 altijd 2 is. Verder staan er in het krantje ook een paar bladzijden 'Lachen is gezond', met bekroonde moppen; als ge die leest, ziet ge (lat de kinderen van 10 tegenwoordig slimmer zijn dan wij toen we dubbel zo oud waren: van sommige moppen zouden wij zeker rode oortjes gekregen hebben. Of een draai rond of tegen onze oortjes.

Op zondag 7 en maandag 8 april stelde de Hoogsiraatse kunstenaar Rob Goris zijn werken tentoon in Het Slot' te Wortel. Een dertigtal, waarvan het grootste gedeelte landschappen en stillevens. Het waren herkenbare plaatsen, want Rob haalt zijn inspiratie in de directe omgeving van zijn geboortestreek. De werken zijn niet te vergelijken met de expressionistische meesters maar wel zeer aangenaam om naar te kijken. Men merkte duidelijk de wil om de composities zo getrouw mogelijk weer te geven. Ook een scherp oog voor kleur gaven de landschappen een natuurlijk leven. Aan belangstelling was er geen gebrek en de eerste dag was de ruimte zelfs te klein om iedereen te ontvangen. Rob verklaarde zich dan ook zeer tevreden over de publieke aanwezigheid en zal dit initiatief zeker herhalen. Voor diegene die de gelegenheid niet hadden om de tentoonstelling te bezoeken, zou ik zeggen 'misschien de volgende keer'.het is zeker een aanrader. Van Rob Goris horen wij zeker nog wel iets, want hij is niet alleen begaafd niet penseel en palet, ook op muzikaal vlak bespeelt hij de juiste tonen. (J.U.B.) fl

13

Benefietavond voor Jeroen Welp Bij acties als Levenslijn of Kom Op Tegen Kanker haalt Hoogstraten en deelgemeente Wortel altijd een resultaat dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Solidariteit is hier nog geen ijdel woord en krijgt, bij de ziekte van Jeroen Welp, een bijzondere betekenis. Dc 21-jarige Jeroen lijdt sinds september vorig jaar aan leukemie. Met chemo-therapie tracht men de ziekte stabiel te houden, al weten Jeroen en zijn omgeving dat men op relatief korte termijn een geschikte beenmergdonor moet vinden. Medisch gezien staan de kennissen en vrienden van Jeroen machteloos. De enige hulp die ze Jeroen én zijn lotgenoten kunnen bieden, ligt op het materiële vlak. De behandelingen zijn enorm duur, zodat het ook op dit vlak een kwestie van overleven wordt. Daarom organiseert men in Wortel, op zaterdag 4 mei, een benefietavond ten voordele van

Jeroen Welp. De winst van deze organisatie, de opbrengst van een tombola en alle giften komen terecht in een fonds waarmee de ziektekosten van Jeroen betaald worden. Indien er méér middelen verzameld worden en er een overschot is, wordt dat bedrag integraal overgemaakt aan het Kankerfonds voor onderzoek naar leukemie. Giften zijn welkom op rekening 733-354205028 niet de vermelding: Steun voor Jeroen. Voor meer informatie kunt u terecht op nr. 314.72.56 (fam. Welp) of 3 14.77.02 (Fons De Vrij).

De benetietavond (voor jong en oud) gaat door in de parochiezaal van Wortel, op zaterdag 4 mei vanaf 20.00 uur. Tussen de muziek van disco Fons De Vrij is er een gastoptreden van Niels William. De inkom bedraagt 150 BEF.

p

.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

N DER SLUIS MODE dak

32

De brievenbtts in 't Dorp aan de bibliotheek wordt sedert enkele weken op werkdagen ook nog eens gelicht omstreeks 16.00 uur in de namiddag. i)e dorpsraad had in verband met de Wortelse huslichting een brief gestuurd aan de burgemeester. Deze brief heeft dus resultaat gehad. Late brieven hoeven niet meer persé weggebracht le worden naar Hoogstraten, maar kunnen nu gewoon in Wortel in de bus gestopt worden.

Paasfeest gebuurt St. Janskring (16e keer) Zaterdags voor Pasen. 6 april dit jaar, vierde het gebuurt St. Jariskring voor de 16e keer haar jaarlijkse paasfeestje voor alle kinderen van het gebuurt, van nul tot 12 jaar. Het heeft beurtelings plaats op één van de twee speelveldjes in ons gebuurt, dit jaar aan het pleintje in de Pater Declerckstraat. Het moet om 2 uur beginnen, maar een half uur voor het begin komen de kinderen al samen aan het pleintje. Het gaat zo: de kinderen worden onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen. Er zijn 3 (volwassen) paashazen, verkleed in een bepaalde kleur, verscholen op 3 plaatsen ergens in het gebuurt; de kinderen worden volgens leeftijd er op uit gestuurd om hun paashaas te gaan zoeken en mee naar het pleintje te brengen, of hij wil of niet. Na twintig minuten kwamen de jongsten al met de eerste paashaas 'gevangen en geboeid' aandraven. De twee anderen volgden al snel. Als alle paashazen gevonden en aangebracht zijn, temidden van alle kinderen, beginnen de dansen, met een DJ en geluidsapparatuur. De Huckle Buck, de Square en de Vogeltjesdans volgden elkaar in snel tempo op. Tegen drie uur zijn de meeste kinderen moe genoeg om ermee te stoppen: alle kinderen mogen weer bij Hun paashaas komen om onder waakzame en goedkeurende blikken van de mama's der jongsten, een zakje met paaseieren in ontvangst te nemen en terug naar huis te gaan. Tot volgend jaar. El

BENEFIETA VOND T.V.V. JEROEN WELP

mode voor jong en oud. klassiek in de betere merken en are prijs. (ook in grote maten). FEoa

Na:s

Buslichting later!

op:::::oen.

0C1Q/e

PAROCHIEZAAL VAN WORTEL OP ZATERDAG 4 MEI 20.00 UUR DISCO FONS DE VRIJ OPTREDEN VAN NIELS WILLIAM INKOM 150 BEF.


WORTEL

Slotavond Levenslijn VTM In 2 vorige nummers van dit blad vertelde ik reeds wat ik wist over onze 3 Wortelse diabetici die hun bijdrage wilden leveren aan de actie LEVENSLIJN. Als ze over de 100.000 fr. zouden bijeenbrengen, zouden ze die slotavond in de uitzending van VTM met zo'n grote jumbocheque aan mogen bieden. Met het oog hierop vergrootten ze hun inspanningen, met behulp van familie en vrienden. me bv. door het maken van honderden wenskaarten, clie grif verkocht werden, Paul en Bennie door 'n kaartavond in de voetbalkantine, enz. Zo kregen ze het ongelooflijke bedrag bijeen van 281.659 fr.! De slotdag op VTM werd voor hen eigenlijk een !liiikc ulItguuLlielilig. Daags tevoren kregen de families een telefoontje, dat ze de volgende dag, dus zaterdag 23 maart, om 6 uur ergens in Deurne moesten zijn. Op de vraag of dat 's morgens of 's avonds was, werd gezegd: 's avonds. Een familie gaf mij dit door, want ik wilde onze eigen mensen op de TV zien met het oog op dit verslag. Dus zat ik ongeveer 5 uur voor ons toestel te kijken naar VTM, waar ik anders nooit naar kijk, om zeker niets te missen van het TV-optreden van onze vedetten. Ik heb er gezeten tot tegen 11 uur 's nachts, tevergeefs, terwijl ik me hoe langer hoe meer zat te ergeren. Rond zes uur begreep ik al wel dat de uitzending vanuit Antwerpen afgelopen was, maar ik dacht: onze mensen zullen de eer hebben tussen de werkelijk grote bedragen vanuit Brussel te niogen komen Wat ben ik soms na誰ef en onnozel! Tegen 11 uur verscheen er eindelijk een militair met een kind uit Limburg, die zoals veel van zijn voorgangers zich uitputte in 'Dank U's' naar

alle kanten, en alvorens hij zijn mega-cheque omkeerde, erbij vermeldde dat er een bedrag van twee Wortelse kinderen (bedrag niet vermeld, precies of het was de moeite niet) bij hun miljoen opgeteld was. Ik vond het een heel magere troost voor onze 3 Wortelnaren die wekenlang bezig geweest waren om zo'n fantastische bedrag bijeen te krijgen. En ook een magere troost voor mezelf, voor zoveel uren

TV-watching. Achteraf bleek dat het telefoontje van daags voordien toch bedoeld was om 's morgens om 6 uur in Deurrie te zijn. Ze waren er om 16.30 uur toen alles er opgevouwen was. Vlogen naar Vilvoorde, waar ze in het VTMgebouw binnen mochten met de kaarten die een lieve mevrouw uit Deurne hen had afgestaan. Daar deden ze hun beklag, kregen ze wat te eten en te drinken, en werd hun opbrengst bij op de cheque gezet van Luitenant Van der Smisse. Nog een magere troost voor hen! In alle geval: geen pluim voor VTM! 1-1

Inc L)e Bie. Gicet Roiifjn r (netrice in Wittekerhe), Pinil l Iceren en de dochter i'iui de militair op wiens cheque het bedrag van Wortel werd bijgeschreven.

Bent u op zoek naar de juiste kleur? ;

oonarneri,;

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Tel. 031314 48 47

LIIE1

1 39

33


WORTEL

Het derde terrein

BEGRAFENISSEN

JORIS

Het derde voetbalterrein voor VNA Wortel is in de maak. VNA Wortel heeft één terrein in eigen bezit. Daarnaast had het gemeentebestuur al enkele jaren geleden een terrein aangekocht en klaargelegd dat zowel voor VNA- als door de KWB-voethallers cluchtig gebruikt wordt. Nu is

het tweede gemeentelijke veld ook in aanleg. VNA Wortel is volop bezig met de aanleg. Het veld werd enkele weken geleden genivelleerd en ingezaaid. Ook het vorige veld (het 'B '-veld) wordt na het voetbalseizoen een paar meters groter gemaakt. E

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Paashazenfeestje Goed doel Worteifeesieii

Naar jaarlijkse traditie ()rgaiiiseer(Ie liet gebuurteSt. Janskring weereenpaasf'e.rtje voor de kinderen van 'rgebuurte. Zee moesten eerst de paashazengaanzoeken. Nadien werden ze getrakteerd op dans, spelletjes en een zakje lekkere paassnoepjes, een plezierige gewoon te!

Processierupsen Nee, ze zijn er nog niet, dit jaar. Maar de voorbije jaren hebben we er elk jaar weer, en telkens iets meer, last van gehad. We willen u daarom dit jaar op tijd waarschuwen. Misschien is de lange, koude winter nu afdoende geweest om de eitjes kapot te krijgen, maar dat weten we nog niet: de tijd zal het leren. In mei komen de rupsen tevoorschijn, tijdens het uitlopen van de eikebladeren en in juni worden ze volwassen: vaak worden ze dan pas opgemerkt, als ze de bomen hebben kaalgevreten, gedeeltelijk tenminste. Houd het dus zelf mee in het oog, voordat het te laat is. En verwittig de gemeente als ge er sporen van ziet. Misschien kunnen we dan nog van die plaag verlost worden die zoveel jeuk kan veroorzaken. El 34

In het laatste weekeinde van het groot verlof zullen de 9e Wortelfeesten worden gevierd. Dat iï nog 4 itiaatideit weg, illaal de vooibLiLidilig vraagt tijd. En otiiilal de wiust elk jaar 'n groeiend bedrag is, komen er meer kapers op de kust, zodat het kiezen van een 'goed doel' hoe langer hoe meer een delicate aangelegenheid wordt. Daarom is er al ccn paar jaar bepaald, dat de goede doeleinden tijdig ingediend moeten worden: en dat diverse verenigingen of geïnteresseerden tijdig ingelicht worden over de voorstellen, binnen hun bestuur hun keuze bepalen en iemand aanduiden om namens hen op de 'kiesvergadering' hun stem (geheim) uit te brengen. Deze kiesvergadering had woensdag 3 api II plaah. Ei' waren 6 voortcllen binnengebracht: 1. Het pleintje achter de parochiezaal (zie DHM nr. 131); 2. Bezigheidstherapie gehandicapten gewest Hoogstraten; 3. Onkosten ziekte J. Welp; 4. Zelfhulpgroep CMT-zieken België; 5. Vast podium parochiezaal en 6. Bouw dagverblijf kinderen Marckdal Merksplas. Elk voorstel moest of kon door een indiener nog toegelicht worden, waarna de stemming begon, waarbij elke vereniging één stem had. De uitslag was als volgt: Voorstel 1: 16 stemmen; voorstel 2: 5 stemmen en voorstel 3: tO stemmen. Twee van de drie laatste voorstellen werden door de indieners teruggetrokken (of alle drie, vermits blijkbaar niemand op zichzelf gestemd heeft). Jammer genoeg was de uitslag blijkbaar niet naar ieders zin, maar er werd democratisch gekozen. We hopen in alle geval dat deze uitslag geen blijvende tweedracht teweeg brengt. Om tegemoet te komen aan voorstel nr. 3 zijn er andere plannen inmiddels in voorbereiding. Denk ook aan de juist voorbije actie 'Levenslijn' en de opbrengst daarvoor in Wortel. Wat dat betreft is Wortel bijna onuitputtelijk en ongeëvenaard, maar we mogen niet te hard stoeffen.


WORTEL ( ç

Goud in Wortel Nee! Van Bave! en Liza Sprangers Op zaterdag 27 april zullen Neel Van Bavel en Liza Sprangers van het Poeleinde 24 50 jaar getrouwd zijn. Op die dag stapten ze 50 jaar geleden in het gekende bootje, maar vanwege zaalproblemen vieren ze het met hun familie enkele dagen later, nI. op zaterdag 4 mei. Neel werd op 6 september 1917 geboren in Meerle, of om het wat nauwkeuriger te zeggen: op Heerle ('Jal'), kort bij het scheiden van Meerle en Minderhout: in Meerle werd hij dus ingeschreven op hei 'Raadhuis' en gedoopt in de kerk. Hij was dc oudste van een gezin met 12 kinderen, waarin cle geslachten zeer gelijk verdeeld waren: 6 jongens en 6 meisjes. Van dit twaalftal wonen er 1 al jarenlang in Wortel: Neel en de de Broers Frans en Jan en zus Dma.

Ze gaven elkaar het jawoord 'voor goede en kwade dagen' cn Neel kwam bij haar thuis inwonen. In februari 1953 ging Neel ander werk zoeken en kwam terecht bij het bouwbedrijf Horsten alhier: hij begon er als diender, gebruikte zijn ogen en oren en handen om de metserstiel te leren en werd zodoende metser, want hij bleef tot zijn prépensioen. In die tijd reed het werkvolk suiiis met de camion mee naar het werk, als het niet te dicht hij huis was. Wat

was dicht bij huis? Tot in Merksplas of Turnhout moesten de mannen zelf met de fiets op het werk zien te geraken: dat was nog dichtbij Nee, de oorlog was al wel achter de rug, maar het was nog geen vetpot toen, en het werk lag nog niet voor het opscheppen. In het najaar '53 kwamen Neel en Liza in Wortel wonen, vooraan in dc Pastorijstraat (dat toen nog een zandweg was) en tien jaar later begon Neel een eigen huis te bouwen, dat in '64 klaar was en waar ze nu nog wonen. Ze hebben 3 kinderen: May, Frans en Jos; 5 kleinkinderen en één achterkleinkind. Ze zijn beiden nog goed gezond. Neel is al 'n jaar of 15 aan het genieten van de rust hij ging vroeger wel eens vissen, fietst nog wel, in zijn eigen ritme, en maakt zich niet meer moe dan nodig is. Vorig jaar onderging hij nog 'n hartoperatie. maar is sindsdien veer zo goed als 't maar kan. 1-let gebuurte zal zorgen dat de gouden bruiloft niet ongemerkt voorbij gaat. Wij van DHM wensen het Gouden paar nog veel gelukkige en gezonde jaren samen.0

Neel liep school in Meerle, waarna hij eigenlijk geen stiel leerde: hij ging links en rechts werken bij een boer, werkte ook nog enkele jaren over de grens, leerde ondertussen ook zijn 'lief' kennen en toen hij al ruime 28 jaar was, ging hij trouwen met zijn Liza, in Minderhout. Ze waren geen van beiden zo piepjong meer. maar ze gingen niet over ijs van één nacht. Liza werd geboren te Minderhout in de Beemden op 2juli 1918 en was dus een klein jaartje jonger. Zij was de tweede uit een gezin van 4 kinderen. Haar oudste broer was Jos Sprangers; hij is vorig jaar overleden, maar zal gekend blijven als 'de Garde'. Liza zelf liep school bij de Zusters Ursulinen van haar geboortedorp; daarna leerde ze ook geen speciale stiel; voor meisjes was dat zeker niet gebruikelijk in die tijd. Ze bleef dus thuis helpen, en leerde Neel kennen, tot beider tevredenheid.

WONINGBOUW BVBA

' 03/315.87.14

143

35


-h

w

Eiï

bJAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Het 'Easy Rider' - gevoel. Een zware motor met veel kracht en veel chroom, lederen vest en laarzen, een helm met een donker vizier of een stevige zonnebril met spiegelende glazen, een mooie meid achterop. Voorwaar de droom van menig brave huisvader, zeker als hij van de generatie is die met het beeld van Easy Rider opgegroeid is. Voor velen blijft het een droom, sommigen slagen erin hun droom waar te maken, zij het dan alleen in het weekend. Even ontsnappen uit het dagelijkse en van de vrijheid proeven. Ook in Meerle vind je ze en ze hebben zich in een club verenigd : de M.C. Skyriders met als clublokaal De Bombardon. Op dit ogenblik telt de club al zeven rijders, pardon bikers, waaronder één dame. Vanaf april tot november wordt er haast elke zondag samen gereden. Zondagmiddagritten van 60 tot 80 km., waarbij eens aangereden wordt bij het lokaal (guesl-Iiouse) van bevriende clubs. Natuurlijk wordt ook deelgenomen aan dagritten van andere clubs, ritten van 150 tot

180 Kin., aan motor-treffens en beurzen. In de winter komen ze één keer per maand samen om af te spreken welke beurzen of tentoonstellingen ze bezoeken of om gewoon samen een pintje te drinken. Op zaterdag 6 april gaf de M.C. Skyriders zijn eerste Bikersfuif kwestie van een beetje geld in kas te krijgen. 300 kaarten werden er aan de man gebracht, en al kwamen die niet allemaal opdagen, het was er toch aardig druk. De Easy-Rider sfeer werd er in gehouden met live-muziek uit de sixties (Born to he wild) door Music for Pleasure. Kriebels ? Als je een motor hebt kan je zo aansluiten. Heb je die nog niet, kan je eerst steunend lid worden. Die mogen af en toe bij de motorrijders 's zondags mee achterop, krijgen het club T-shirt en kaarten voor de fuif. Inlichtingen bij Ruud Van den Ouweland (tel. 315.01.83). Vicky Donckers (tel. 315.80.99) of in het clublokaal.

_n1,

Radio en Krant Dc tijd dat krant, weekblad, reklamebladen, radio en T.V. weinig met elkaar te maken hadden is lang voorbij. In het huidige medialandschap heeft alles met elkaar te maken, en vooral de reklame speelt hierin een grote rol. Vergeet niet dat de hoofdaandeelhouders van onze eigenste V.T.M. de Vlaamse krantenuitgevers zijn. Als je de reklamemakers er niet meer van kan overtuigen dat ze in je krant moeten adverteren, moet je zorgen dat je op andere manieren aan de reklameinkomsten kan komen. Dat was de grootste motivatie van de uitgeversmaatschappij De Stem (van de gelijknamige krant uit Breda) om 70 procent van de aandelen van dein Meerle gevestigde radio Continu over te nemen. Radio Continu ontstond zo'n 12 jaar geleden, toen "vrije radio's" in België als paddestoelen uit de grond rezen, meestal als hobby. Vele radio's zijn terug verdwenen, anderen hebben zich moeten loswerken uit de hobby-sfeer en moeten professionaliseren. Continu is in die 12 jaar uitgegroeid tot een zender met uiterst moderne apparatuur die de klok rond uitzendt. De programma's zijn gericht op een breed publiek uit de NoorderKempen en vooral uit de Baronie van Breda. Meerle is voor dit gebied uitstekend gelegen, aan drie zijden omringd door Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat per dag 100.000 mensen een half uur of meer naar de zender luisteren. Volgens directeur J. Zorn is door de overname een betere verkoop van reklameboodschappen mogelijk geworden. Radio Continu heeft twee vaste en een twintigtal losse medewerkers in dienst en blijft na de overname in Meerle gevestigd, al sluit directeui Zom niet uit dat ze in de toekomst naar Nederland zouden verhuizen, als de nieuwe mediawet daar regionale commerciële radio mogelijk maakt.

Scho011eest In mei legt elke vogel een ei zegt de kalender. Op de Meerlese kalender kan je daar gerust "en houdt onze school zijn feest" bijschrijven.

Stoere Sk vriJer' op

:1/it

Op zondag 12 mei wordt iedereen die met onze dorpsschool begaan is weer op een puik festijn verwacht.

'bike

Koning of Keizer? OP zondag 2$ april houdt de St. Sebastiaansgilde van Meerle zijn 6-jaarlijkse koningsschieting en dat zou wel eens een unieke gebeurtenis kunnen worden. De huidige (en vorige) koning, René Jespers, heeft dan immers de kans om zichzelf tot keizer te schieten. Als een schutter er in slaagt drie maal achtereen koning te worden, mag hij zichzelf tot keizer kronen. Om 1130 h worden de Gildebroeders en zusters aan hun Gildelokaal (De Bombardon) afgehaald door de fanfare en door de St.Jorisgilde. In een feestelijke optocht gaat het

97,1

dan naar het schietterrein op het gemeenteplein achter de school. Daar staat de staande wip opgesteld met de konings-vogel. De uittredende koning krijgt 3 pijlen vooraf om te pogen zijn titel te verlengen en ditmaal zelfs om keizer te worden. Lukt hem dat niet vooraf, dan kunnen alle schutters meedingen naar de titel. Als het weer een beejte meewil, wordt het een feestelijke en heugelijke gebeurtenis, het aanzien zeker waard.0

Na een feestlijke H. Mis kan je aanschuiven in het restaurant, ten voordele van de school uitgebaat door het oudercomité, voor een traditioneel feestmaal van gebraad, groentekrans en kroketten en een aarbei-ijs toe. Wel vooraf inschrijven, kwestie van genoeg te kunnen bestellen. Als je dan de koffie een beetje rekt, kan je van de parochiezaal ineens naar de kermis in de kleuterschool. Een hoop plezante bezigheden voor de jongsten en een terrasje in de zon voor ouders om met familie en vrienden een pintje te drinken. Er zijn slechtere manieren om de zondag door te komen en de school vaart er wel bij.


MEERLE

Biljartlegende in Meerle Veel toeschouwers voor cle ollicie le opening van de biljartzaal van CafĂŠ De Volksvriend en de start van de gefusioneerde Meerlese biljartclubs, die voortaan "Mjeelse Pieren Krijt op Tijd" zullen heten. Het was "meneer biljart" zelf, Rayrnond Ceulemans, die deze gebeurtenis kwam opluisteren. Een "Grote Meneer", die, ook al is er geen grotere biljarter in de wereld, in een bescheiden lokaal in een bescheiden Kempisch dorp, een puike show komt geven, ten goede van de biljartsport. Hij doet dat niet alleen met zijn keu, hij kan ook uitstekend met taal overweg. Als een volleerde entertainer weet hij de toeschouwers bij het biljartspel te betrekken en de lach is daarbij nooit ver weg. Zoals verwacht was Ceulemans een maatje te groot voor onze lokale vedette Staf Pauwels, die echter mooi weerwerk bood. Ceulemans wonde drie set's van 70 plinten drie-banden. de 2e set speelde hij in 3 beurten uit. Na de pauze demonsteerde Ceulemans zijn kunde in serie kunststoten. Ambiance alom bij de 120 toeschouwers.

Het fiere bestuur van "Mjeelse Pieren Krijt op Tijd" met biljartlegende Rayrnond Ceulemans en andere (lokale) hoogwaardigheidsbekleders.

Vlooienmarkt van de Fanfare De verkoop van "kleine snuisterijen" in de voorniiddag lokte tal van snuffelaars. Bij de verkoop per opbod waren ook tal van bieders opgekomen, toch werden er weinig uitzonderlijke prijzen gehaald. Een paar vlooienmarkten in de streek op goed twee-drie weken zorgen voor inflatie. Tal van mooie stukken veranderen voor weinig geld van eigenaar. In het totaal werd toch nog 100.000 BEF. opgehaald. De fanfare is tevreden en weet het geld goed te gebruiken.

Voor dc ,'irc'hu't1'n van de nieu ii e i1111' Ravmond en Staf twee biljarters van maat. Tijdens de "open-deur" 's anderdaags werkte de nieuwe club 12 partijen drie-banden en 13 partijeil viij-spel af legen Meer. rn beide disciplines konden ze de bovenhand houden, zodat de beker in eigen huis mag blijven. De pool-biljarters van de Volksvriendpotters demonstreerden hun sport in een club-conipetitie die gewonnen werd door Gunther Cools, voor Koen Antonissen, Kristel Van Alphen en Marc Severeyns. Van drie uur 's namiddags tot een stuk in de nacht volgden ruim honderd biljartliefhebbers de partijen. Een prima start voor de biljartzaal en de nieuwe club. fl

"Zou

dat nog marcheren ?"

U krijgt weer veel leesvoer in de volgende MAAND van 29mei. Tenminste, als de medewerkers hun kopij tijdig binnenbrengen: op woensdag 15mei. Sport en dorpsnieuws op 19 mei. 37


4

iii誰r端

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

j

De fanfare viert haar oud-voorzitter

De eerste koinmuniekantjes waren weer schartig.

Het jaarlijkse concert van onze fanfare 'Voor Eer en Deugd^ stond dit jaar geheel in het teken van haar oud-voorzitter Jos Verboven. Er waren affiches en uitnodigingen met het opschrift 'Dankconcert voor oud-voorzitter Jos Verboven, 1967- 1996'. Negenentwintigjaar voorzitter zijn van een vereniging is niet niets en alhoewel Jos zelf niet echt op die aandacht rond zijn persoon gesteld is, werd er een avondvullend programma in elkaar gestoken. De avond begon met een receptie voor afvaardigingen van respectievelijk de MeerselDreefse verenigingen en de muziekgczclschappcn uit de gemeentes Hoogstraten en Nieuw-Ginneken, en verder ontbraken de eigen leden en de familie van Jos Verboven niet. Op de receptie werd Jos door de huidige voorzitter en hun proost, pater kapelaan Jozef Teuns, met huldewoorden bedankt voor zijn 29 jaar inzet voor de fanfare. Hij kreeg namens de vereniging een schilderij met een afbeelding van het nieuwe vaandel en Jos zijn instrument, een sax tenor. Na de receptie trokken de leden van de fanfare aan het werk om Jos ook muzikaal te danken. Zichtbaar gepakt door al deze blijken van sympathie, dankte J05 de leden en het bestuur voor de goede samenwerking en de jarenlange vriendschap. Ook de aanwezigen werden niet vergeten, want een vereniging zonder publiek, zonder steun vanuit de dorpsgemeenschap heeft weinig redenen van bestaan. Tenslotte werd ook zijn vrouw May van de Heyning in de bloemen gezet, omdat ze haar man altijd voor 100% gesteund heeft tijdens al die jaren, ook wanneer het al eens moeilijker ging en de ambitie zoek was. Jos en May en de fanfare, kunnen terugblikken op een geslaagde avond. El 38

Ook al IJ. jn ze niet met telen, toe!) kwam monseigneur Van Den Bergh speciaal naar Meersel-Dreef om hen het vormsel toe te dienen.

garage 4,51 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


MEERSEL-DREEF

Geiten op de fiets in de Buds-club Ik herinner me nog dat enkele jaren geleden hel gebuurt Geiteneinde met de kermisspelen de 'Toer de Chèvre' of de ronde van de Geiten uitbeeldde. Of het daar aan ligt weet ik niet maar vorig seizoen besloten enkele Geiten om met de liefhebbers van het Geiteneinde wekelijks met de koersfiets een toerke te gaan fietsen. Onze Geiten zijn best fanatieke mensen.jaarli jks scoren ze hoog bij de kermis wedstrijden en mochten ze al meermaals de overwinningsbeker mee naar huis brengen. Ze wonen tenslotte in het beste gebuurt van de Dreef en hebben dan ook hun naam hoog te houden. Enkele weken geleden startten ze met een nieuw fïetsseizoen. Er kwamen al direct acht liefhebbers opdagen. Zodoende groeide tijdens het uitbiaasuurtje in café De BucI, het idee om een echte MeerselDreefse fielsclub op te richten. Caféuitbater Bud Eekels werd al direct gepord om de Iruitjes te sponsoren, daarbij kon slager Koen Buts, één van de fanatieke fietsers van het Geiteneinde, niet achterblijven en hij zal de broeken sponsoren. Alles natuurlijk in de Meersel-Dreefse kleuren, lichtblauw en Wit. Nu joviaal als de Geiten zijn, willen ze de club niet beperken tot enkel de liefhebbers van het Geiteneinde, maar zijn al de fietsfanatiekelingen van Meersel-Dreef welkom. Er wordt momenteel gefietst op woensdagavond. Voor jong en oud, zelfs onze hoofdgeit Peer Verbaeten die volgendjaar Abraham tegen het lijf loopt, kan vlot mee. Wie weet zien we onze ploeg nog een keer verschijnen op de televisie t.g.v. de Ronde Van Vlaanderen of zo iets dergelijks, daar kan met onderhand wel wat vers Vlaams bloed gebruiken. Li

14V HERIJGERS IIkk Bouwspecialiteiten

KLJ KLJ Meersel-Dreef zet resoluut haar zomeroffensief in. Ten minste als we opperhoofd Martijn Bogers mogen geloven.

circuleren meerdere denkpistes. Er zijn meerdere verenigingen die met lokatieproblemen te kampen hebben. Misschien dat er in een samenwerking muziek zit.

Martijn Bogers: Ja, we hebben de wind weer terug in de zeilen. Dat is wel het minste wat je kan zeggen. De lokaalperikelen zijn voorlopig, met de nadruk op het tijdelijk karakter van voorlopig, opgelost. Dat wil zeggen dat we terug een vaste stek hebben gevonden bij de paters. Het zaaltje dat in de plaats is gekomen van hel oude fritkot staal weer tot onze beschikking. In feite dus hei herstellen van een oude orde. Alhoewel er geen naambordje boven de deur komt te hangen en we het zaaltje in moeten delen met andere verenigingen, komt het er in de praktijk op neer dat het lokaaltje in hoofdzaak door de KLJ gebruikt zal worden. Dankzij de dorpsraad is de dialoog met het klooster terug open. Laat ons zeggen dat we allebei wat water in de wijn hebben gedaan, zonder dat die wijn water is geworden. Of die samenwerking een succes wordt zullen de komende maanden uitwijzen.

DHM: En tevreden over je nieuwe lokaal? We zitten warm en droog. Iets wat we lange tijd gemist hebben. Niet dat we echt in de problemen hebben gezeten, we konden godzijdank altijd bij Jeanne terecht, maar dat was, zeker voor een jeugdvereniging geen ideale situatie. Op termijn proberen we wel te werken naar iets dat echt van ons is. We kunnen nog steeds geen eigen identiteit geven aan de plaats waar we zitten. Materiaal opgeslagen, een affiche of poster weghangen kan nog altijd niet. Eigenlijk zijn dat voorhistorische toestanden, maar ja we moeten nu eenmaal roeien met de riemen die we hebben. In die zin dromen we dus van een eigen plek. Er

DHM : Als je warm en droog zit heb je tijdom na te denken. En .... ? We hebben inderdaad zitten broeden. En we hebben het één en ander op stapel staan. Zater dag 27 april scharen we ons achter een initiatief van de jeugdraad. In groot Hoogstraten wordt er zwerfvuilaktie georganiseerd. Wij zien hel op Dreef ietsje ruimer. We gaan de Zonnekindjes en de lagere school bij dc aktie betrekken. Al te vaak krijgen wij van ouders de opmerking dat er hier in het dorp voor kinderen niets bestaal. Wij willen peilen in hoeverre er inderdaad interesse voor een kinderwerkkring bestaat. De kinderen worden om 12.30 u in ons nieuwe onderkomen verwacht om zich in te schrijven. Ze worden verdeeld in groepjes en krijgen een sector toegewezen waarin ze alles wat daar niet hoort te liggen in vuilniszakken moeten verzamelen. Voor ons ook de gelegenheid om eens te testen wat onze oudste leden aan verantwoordelijkheid kunnen dragen. In karavaan wordt er met het opgehaalde vuilnis naar Minderhout gereden waar er een slothappening plaatsvindt. Een paar maanden laler organiseren we een soort van spelnamiddag voor dezelfde doelgroep. Zien we daar dezelfde gezichten terug, en het liefste zoveel mogelijk, clan bestaat er misschien voldoende potentieel om voor kinderen hier ook iets te voorzien. We hebben dan tenminsteeen basisomovertepraten. 'sAvonds is er een bal voorzien voor de ouders en voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. De kas moet ook nog een beetje gespekt worden, zie je. Je hoort dus nog van ons.•

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! !! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

v 0\ 0\ >

woonde

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

39


i•ii iiii ___

____

BEGRAFENISSEN

HOFMANS

21-'I

SPORT

'1

Biljarten De Verbroedering der Noorderkempen

Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS De kampioenen van de Verbroedering der Noorderkempen met hun nieuwe bekers.

l7000 GARAGE HOGA B.IV.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Tijdens het jaarlijks teerfeest van het Biljartverbond De Verbroedering der Noorderkenipen werden de bekers aan de kampioenen uitgedeeld. André Jonckers werd algemeen kampioen drieband 1995-96 en kampioen van de hogere reeksen. Kampioen iste reeks: Freddy Troch, kampioen 2de reeks: Ludo Verheyen, kampioen 3de reeks: Jos Rommens, kampioen van de lagere reeksen 1995-'96 en kampioen 4de reeks: Jozef de Bie, kampioen 5de reeks: JozefThielemans, kampioen 6de reeks: Marcel Woestenborghs en kampioen beginnersreeks: Karel Bluekens.

De uitslag van het interclubkampioenschap. De kampioenenclub werdBC Krijt op Tijd van Meer. De 2de geklasseerde club: BC Nut en Vermaak van Wortel, de 3de: BC Krijt op Tijd Meerle, de 4de: BC Kalm en Krijt Hoogstraten, de 5de: BC De Vlinders Rijkevorsel en de 6de: BC De Strijdlustigen van Hoogstraten. Er was een extra applaus voorFrans Buylinckx want hij is reeds 25 jaar onafgebroken lid van het Biljartverbond De Verbroedering der Noorderkempen.0

Tennis Second break bali Op zaterdag 23 maart 1996 ging voor de tweede maal de 'break baIl party' door. Tijdens deze avond werden verschillende mensen in Hollywoodstiji bekroond. De verschillende categorieën waarvoor men in aanmerking kon komen, hadden allen als raakvlak tennisclub 'De Vrijheid' uit Hoogstraten. Zo kon men onder andere laureaat worden voor de categorie 'beste nieuwkomer', of 'bestgeklede speler/speelster', 'beste bestuurslid', 'grootste tooghanger', enz... De interclubspelers van deze club tekenden voor de Organisatie. Het optreden van de plaatselijke groep Desperated Company vormde het muzikale hoogtepunt van deze avond. Ed en zijn kompanen waren in goede doen en sleurden de 150 bezoekers na enkele opwarmers op de dansvloer.

40

De verschillende laureaten v.l.n.r.: Trice Van Merode, JefAdamns, Herman Van der Linden, Nin Lanslots, Jan Servaes, Lydie Vanhuffelen, Mark Kruitwa gen, Pieter Schellekens, Ruud Kerstens, Lizette Gorrens en Jaak Van Opstal.


SPORT

Zwaar programma voor 'De Lustige Wielrijders' Naar jaarlijkse gewoonte brengen 'De Lustige Wielrijders' ook in 1996 een programma waarvan de sportman en sportvrouw zal kunnen genieten. De jaarlijkse en opnieuw geslaagde kaartprijskamp is reeds achter de rug en belangstellend wordt reeds uitgekeken naar het jaarlijkse tweeluik dat opnieuw op de tweede zondag van mei, dit jaar dus op 12 mei, wordt verreden. Om halftwee worden de nieuwelingen, en dat zullen er een tachtigtal zijn, de weg opgezonden om de 6e prijs Van Herck Sport te betwisten. Om haifvier is het de beurt aan de juniores, en ook hier verwachten we een tachtigtal deelnemers. Die zullen strijden voor de palm in de 36e prijs Linnenverhuur Friswit. Beide wedstrijden worden in klubverband verreden. In beide proeven zijn 15 klubs met 6 renners ingeschreven, en die maken uit wie, en dit reeds voor de 28e keer, met de beker Rovana en de daaraan verbonden klubprijzen aan de haal zullen gaan. Er wordt dan een rustperiode ingeschakeld want van 10 tot 14 juni zullen meerdere klubleden een vijftal dagen in de Bourgognestreek vertoeven. De Ronde van Antwerpen wordt betwist in de eerste helft van de maand augustus. 'De Lustige Wielrijders' bijten opnieuw de spits af met de eerste ritten van de Trofee van Antwerpen, dit voor nieuwelingen en juniores. Het wordt op woensdag 7 augustus een zwaar beladen programma. Om halféén reeds worden de juniores de weg opgezonden om de 51e prijs Garage Geudens te betwisten. Kwart na drie is het de beurt aan de nieuwelingen die aan hun 22e prijs Dakwerken Jos Stoops beginnen. Kwart na vijf komen de juniores opnieuw aan de start, ditmaal om, ieder afzonderlijk, een individuele tijdrit af te werken in de 3e prijs Kantoor Versmissen & Janssens. Ontspanning is weer voorzien op zaterdag 24 augustus wanneer de khibleden, en ook niet-

leden zijn welkom, een 30 km lange fietstocht afsluiten rond een spek-met-eieren tafel. Noteer alvast deze datum. Tenslotte, maar dat programma moet nog verder worden uitgewerkt, denken we op zaterdag 21 september terug aan de eerste wielerkoersen die in Hoogstraten werden verreden. Die hadden plaats op maandag 28 september 1896, honderd jaar geleden dus, ter gelegenheid van Hoostraten-Kermis. Wellicht wordt dat op een ludieke wijze herdacht. Op het programma staan in ieder geval de prijs Pluimveeslachterij Herrijgers en de prijs Kempi Meubel, twee wedstrijden voorbehouden aan Hoogstraatse wielertoeristen. Tussen de twee proeven in maakt de fanfare St-Katharmna een onimetje om met haar kermisuitstap de pauze tussen de twee wielernummers op te vrolijken. Mogelijk, maar dat is nog niet zeker, roepen we ook de Hoogstraatse jeugd op om, zoals het vroeger reeds enkele keren gebeurde, met versierde fietsen, een ritje op de Thijsakker te maken. Hiervoor kijken we uiteraard uit naar enkele sponsors die voor de deelnemende kinderen een kleine attentie over hebben. We verwachten hier een 200-tal kinderen. 'De Lustige Wielrijders' danken intussen al de firma's die de oproep tot financiële ondersteuning van het uitgebreide programma hebben beantwoord en we wensen hen, samen met de Hoogstraatse bevolking en de sportminnende Noorderkempen, aangename momenten toe op de Hoogstraatse Thijsakker.•

Ruitersport Belgisch kampioenschap ponycross Aan de Blauwbossen in Minderhout organiseerde op paasmaandag LRV Sint-Clemens het Belgisch kampioenschap ponycross. In totaal verschenen er ongeveer 150 ruiters aan de start. Zij hadden zich voor deze wedstrijd geplaatst via verschillende gewestelijke en provinciale selecties want enkel de beste Belgische rijders mochten deelnemen. Heel wat titels gingen trouwens naar Kempense ruiters. In de klasse Beginnelingen Pony's ging in Ring 1 de titel naarKris Laurijssen uit Meer en Bart Mertens uit Minderhout behaalde zilver. In Ring 2 was de titel voor Tom Aerts uit Meerle en een ruiter uit Spalbeek. Zij behaalden evenveel punten. In de klasse Licht Pony's was Anne Pillot uit Minderhout de beste in Ring 4. Het zilver was voor Pieter de Cleene uit Minderhout. Bij de Midden Pony's in Ring 7 ging de titel naar Toon Raeymaekers uit Kasterlee. Hij haalde het in deze zwaarste klasse uiteindelijk gemakkelijk met Faro Babs. Het zilver ging naar Pieter de Cleene uit Minderhout met Arno. Hij zette zijn mindere prestatie van de dressuur nog mooi recht en behaalde zo zijn tweede zilveren medaille van deze dag. De inrichters kunnen terugkijken op een werkelijk geslaagd kampioenschap met heel wat mooie prestaties voor de plaatselijke deelnemers.•

De Mosten Praktisch

B uitensportcentrum Het stadsbestuur heeft met de vzw Hoppa (Luc Segers) een huurovereenkomst afgesloten voor het gebruik van het recreatiedomein De Mosten in Meer om ter plaatse een animatieproject te organiseren. Vanaf half april staat er voor alle geïnteresseerde verenigingen, scholen, sportclubs, famibes en vriendenkringen een echt 'buitensportcentrum' klaar. De bedoeling van het geheel is om naar groepen toe een dag vol spanning, strijd en avontuur aan te bieden waarbij samenwerking, ploeggeest, behendigheid en inzicht belangrijke factoren zijn om de dag tot een goed einde te brengen. Iedereen vanaf het Sde leerjaar kan aan dit avonturenpakket deelnemen. Het buitensportcentrurn in de Mosten omvat naast de s u rv i val a r rang e men t mei mountainbike, kanovaren. boogschieten. oriëntatieloop en touwenparcours ook nog een windsurfbasis. Vanaf IS mei worden hier cursussen en vakantie- en weekendstages georganiseerd. Het dagprogramma start om 9.30 uur en omstreeks 12 uur is er een korte lunchpauze en om 16 uur worden de uitslagen medegedeeld. Mits enig overleg bij de reservatie kan elk dagschema lichtjes aangepast worden aan de behoeften van de groep.

S

Jef Van Beek (1.), cafetaria-aiilaieï. en Liie Segers (r.), vzw Hoppa, verwachten heel wat belangstelling voor het buitensportcentrum in De Mosten te Meer.

Bij aankomst wordt de groep opgewacht door een Hoppa-verantwoordelijke die het verdere dagverloop coördineert. Alle deelnemers kunnen hun reservekledij en persoonlijke spullen opbergen in de strandkiosk. Na afloop is er douchemogelijkheid met koud water. Om een vlotte Organisatie te kunnen waarborgen, moeten de deelnemers vooraf duidelijk ingelicht zijn over wat hen te wachten staat. Per 30 deelnemers verwacht men minimum twee bcgeleiders-verantwoordelijken. Zij kunnen ook actief deelnemen maar krijgen wel de opdracht om tijden en punten per proef te noteren. Men verwacht dat alle deelnemers het materiaal niet respect behandelen want verlies of schade door onverantwoord gebruik wordt aangerekend. Reeds vanaf 150 fr. kanje een maaltijd bestellen maar je eigen picknick nuttigen is uiteraard ook toegestaan. De drank bij het eten moet wel aangekocht worden in de cafetaria. Voor een groep tot 15 personen betaalt men 9.000 fr. Voor grotere groepen bedraagt de prijs tussen de 500 tot 560 fr. per persoon afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij reservatie moet een voorschot betaald worden. Voor meer informatie en eventuele reservatie kan men terecht bij vzw Hoppa, Oude Kerkweg 68,2381 Weelde, tel. 014-65.96.87 of fax: 01465 .2 1.29.. 41


SPORT

Minderhout VV

De Gelmelboys doorbreken de traditie

Dit jaar werd voor de eerste maal in zoveel jaar de overmacht van de Westhoek en het Boereneind in de competitie van het Gebuurtevoetbal doorbroken. Voor dit huzarenstukje zorgde de ploeg van Hoogstraten-Kolonie: de Gelmelboys. Tot op het laatste bleef het Boereneind mee in de running voor de titel maar uiteindelijk moest men toch de duimen leggen voor het 'dream team'. Dankzij enkele talentrijke individuele spelers en dankzij hun strijdvaardigheid, kwamen de Gelmelboys als overwinnaars uit de competitie. Het zal in elk geval een zware klus worden om volgend jaar de

Bezoeker Heibos kwam op 17 maart reeds op de 17de minuut op voorsprong: 0-1. Maar MVV kon langs Kurt Vermeiren de stand op 1-1 brengen na een half uur in de eerste helft. Even later kreeg Minderhout nog een penalty toegewezen maar deze werd prachtig gestopt door de bezoekende portier. Met een persoonlijke poging lukte Kurt Vermeiren de 2-1 op het bord te prikken nauwelijks tien minuten voor het afblazen. De bezoekers werpen dan alles in de aanval doch onze verdediging bleef overeind: eindstand 2-1. Maar dat was maar mogelijk dankzij enkele prachtige tussenkomsten van doelman Erik Martens. Op 24 maart kon MVV tijdens de eerste helft maar weinig inbrengen tegen de Vrij goed spelende bezoekers Luchtbalboys. Deze kwamen dan ook verdiend op voorsprong in de 20ste minuut. De thuisploeg kon de schade beperken tot aan de rust Maar hij de 47ste minuut werd het reeds 11-2, Lie laMste 25 inuliuteli kou MVV uit de omkrielllng loskoijieti. Diik KuyUi zijn schot plofte op de deklat. Doch op de 85ste minuut kon Ronny Bolckmans de 1-2 op het bord laten plaatsen. Het was zeker een verdiende zege voor deze bezoekers. Een blitsoffensief van de thuisploeg Mariaburg op 31 maart werd beloond met twee doelpunten (in de 6de en de lOde minuut). Guy de Bie zorgde na een halfuur voor de aansluiting: 2-1. Kurt Vermeiren kon in de 41 ste minuut de stand gelijk stellen: 2-2. Na de rust dikte de thuisploeg in de 60ste minuut weer aan tot 3-2. Maar weer bracht Guy de Bie op de 75ste minuut de ploegen gelijk: 3-3. Erik Martens werd in de 35ste minuut gekwetst en vervangen door Chris Strijbos. Deze kweet zich uitstekend van zijn taak. De eindstand bleef 3-3, 1

Gelmelboys van een nieuwe titel te houden. Zoals de traditie het eist, werd de competitie weer afgesloten in de kantine van de Boskant waarde spelers en sympathisanten zich konden tegoed doen aan gratis drank en eten. De rangschikking: 1. De Gelmelboys: 2. Boereneind; 3. De Mussenakker; 7. De Statie; 8. Hoogeind. Het gebuurtevoetbal is trouwens op zoek naar nieuwe ploegen om de competitie verder uit te breiden. GeĂŻnteresseerde teams nemen daarvoor best contact op met:

Beste ouders, DE DAG VAN DE KOMMUNIE komt alweer dichterbij. Heeft u al gedacht aan een prachtige foto van uw kind?

bvba

(BfltO°

1

OOGS

N7

32t)

G%%PIN

Al vanaf 800 Fr. hebt u enkele mooie foto's in de studio of buiten, gemaakt door een vakman. Bel ons voor meer informatie of kom eens langs.

sp

FOTO DE GREEF DORP 42 - 2310 RIJKEVORSEL TEL. 03/314.62.50 P.S. Wilt u zelf foto's maken? Dan hebben wij originele kaftjes en goede adviezen.

42

ken 1314

tj


SPORT

K.F.C. MEERLE Op zondag 24 maart vertrok Meerle naar Schilde zonder vijf vaste waarden; de geel geschorsten Pauwels, Verachtert en Klus en de gekwetsten, Herrijgers en Van De Wiel. Een heel deel jongeren kregen daarmee hun kans en ze deden het fantastisch. Tot de 25e minuut bleef de 0-0 op het bord, toen Dirk Meters in het strafschopgebied omvergeduwd werd. Hij zette zelfde strafschop om; 01, ook de ruststand. Na 10 minuten in de tweede helft kopte Dirk Van Bavel een voorzet van Nic Mertens tegen de netten; dolle vreugde bij Mcciie. Een tiental minuten voor het einde kon Schilde tot 1-2 terugkomen. Meerlc liet het er echter niet bij en de jeugdige Peters Snijders maakte er niet een prachtschot 1-3 van. In de slotfase kwam Schilde tot 2-3 terug en drong nog verder aan. Maar dank zij een attente keeper kon Meerle nog eens juichen om een gewonnen match. Was het omdat we met twee spitsen speelden of omdat de jonge mannen zo vlug waren ? Het blijft gelijk, positief is zeker dat er nog jeugdige kracht genoeg is in Meerle, ze moeten alleen de kans krijgen om het te tonen. Op zondag 31 maart kreeg Meerle (voorlaatste) het laatst geklasseerde Kalmthout op bezoek. Meerle startte goed en na een kwartier kon Snijders de 1-0 op het bord brengen. Nog voor

de rust kon dezelfde Snijders de stand verdubbelen. Na de rust kon Meerle echter niet standhouden en Kalnithout zorgde voor een ganse ommekeer. In de 60e minuut lukte het de aansluiting en 12 minuten later stelde het zelfs gelijk.Meerle kon weinig anders dan berusten, Kalnithout ging op zijn clan door. Twee minuten na de gelijkmaker kwam het op voorsproiig en in de 80e minuut legde het de eindstand vast: 2-4. Daarmee telt Meerle nog slechts 1 puntje voorsprong op Kalrnthout. Hopelijk moeten we het seizoen niet afsluiten op de laatste plaats. Meerle-Westmalle was de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen. Voor Mcciie stond er niets meer op het spel, ze degraderen terug naar vierde. Na acht minuten uur kwam Meerle op voor sprong met een doelpunt van Dirk Van Bavel. In de 30e minuut kreeg Meerle een penalty, die door Marco Klijs werd omgezet. Een paar minuten voor rust lukte Westmalle de aansluitingstreffer: 2-1 ruststand. Twee minuten na rust maakte Peter Snijders er met een prachtig schot 3-1 en 6 minuten later deed hij daar nog eentje bij. Westmalle kon twee minuten later wel milderen tot 4-2, maar met een vrije trap vergrootte Marco Klijs de voorsprong opnieuw. Westmalle kwam nog even terug, doch verder dan 5-3 lukte hen niet.

KLJ Groene Kring

Gewestelijke ploeg- en gymcanawedstrijd Ploegwedstrijden zijn een vorm van ontspanning die goed aansluit bij de bedrijvigheid van de meeste land- en tuinbouwjongeren. Met het streven naar beter ploegwerk, de aandacht voor het afstellen van de ploeg en het klaarleggen van de bodem voor een goed zaaibed, maakt deze wedstrijden dubbel waardevol. Ook de behendigheid en stuurvaardigheid met de tractor zijn belangrijke elementen in het hedendaagse boeren en tuinderen. Grote en kleine trekkers zijn er op elke hoeve te vinden. De bekwaamheid van de bestuurder is een garantie voor de veiligheid en vlotheid van de werkzaamheden. Vanaf 10 uur kan men beginnen met oefenploegen en het nog beter afstellen van de ploeg. Na de middag kon het echte werk beginnen nadat de jury de regels had uitgelegd. Om 15 uur begonnen de gymcana of behendigheidswedstrijden. Om de verschillende proeven te starten moest men eerst een ballon opblazen en laten klappen, snel naar de trekker lopen waar een wagen was aangeharigen met lege melkbussen die niet mochten kantelen. Even verder moest men een rauw ei over een hooggespannen lint gooien en terug ongebroken opvangen. Nog wat verder op het parkoers stond men klaar met een hardgekookt ei dat men moest afpellen en zonder drinken opeten. Als laatste proef moest men zakken zand alladen en de wagen achteruit rijdend terug op zijn plaats zetten. De drie beste deelnemers van de beide wedstrijden zullen het gewest Hoogstraten mogeii verdedigen op de provinciale ploeg- en gymeanawedstrujd van zondag 18 augustus in Hoogstraten. Uitslagen:

Ploegwedstrjd 1. Jan Aerts, Minderhout; 2. Ruud Eist, Mcciie; 3. Gert Brosens, Meer; 4. Ene Jansens, Meerle;

5. Rudy Martens, Meerle; 6. Kris Aernouts, Minderhout; 7. Kurt Voet, Meer; 8. Herman Anthonissen, Meer; 9. Frank Meeuwsen, Wortel: 10. Maarten Vermeiren, Minderhout.

Gyincana 1. Kris Aernouts, Minderhout; 2. Gert Brosens, Meer; 3. Ruud Eist, Meerle.

Karate-club Hiraken Zaterdag 4 mei organiseert de KC Hiraken in samenwerking niet BLOSO en in het kader van de 'Dag van dc Sportclub' een 'open training' vanaf 19 uur - in het parochiecentrum Pax (kleine zaal), Dr. H. Versmissenstraat te Hoogstraten. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen dan eens kijken wat er zoal gebeurt tijdens een gewone karatctraining. De toegang is gratis. Na de training zijn er dranken te bekomen aan schappeljke prijzen én ook de bestuursleden staan voor u klaar om eventuele vragen over deze sport en onze club te beantwoorden.

Eddy Lodewijckx nieuwe trainer bij HVV Door het opstappen van Roger Kemland kwam de functie van trainer bij HVV vrij. Uit een twintigtal aanbiedingen werd Eddy Lodewijckx weerhouden. De man sleet zijn beste jaren als voetballer bij Lierse en trainde o.ni. bij Zwarte Leeuw en was de laatste vijfjaren actief bij de vierdeklasser Duffel. Eddy woont in Lier en kent derde en vierde klas meer daii voldoende. Wij hopeii dat hij bij HVV veel succes zal kennen. Hopelijk is HVV intussen helemaal zeker van het behoud in derde. Door een reeks van drie opeenvolgende nederlagen - Eupen, Verviers en Tienen - en de onwaarsehijnhijke eindspurt van Tienen, is met nog drie matchen voor de boeg. Tienen genaderd tot op 6 punten, zodat het wiskundig nog altijd mogelijk is dat de Tienenaars HVV gaan bedreigen. Toch zijn wij voldoende optimist om te geloven dat wedstrijden als Herentals. Zwarte Leeuw en Tubantia voor HVV die paar puntjes zullen opbrengen om onbedreigd de eindstreep te halen. HVV heeft de problemen zelf een beetje gezocht door een reeks gele en rode kaarten te verzamelen, kaarten waaraan men dan niet zwaar tilt, doch wanneer men alles optelt en dat doet men bij de KBVB, komt men tot de vaststelling dat er vandaag twee en morgen drie spelers moeten vervangen worden en dat doet geen enkele club ongestraft. Een en ander heeft ook wel te maken met een beetje tekort aan kwaliteit en wanneer men dit moet compenseren door inzet, vallen er kaarten, 1oct alle gevolgen vandien.

Programma: HVV 1 28.4 Zw. Leeuw-HVV: 15 uur 05.5 HVV-Tubantia: IS uur (kan eventueel nog naar zaterdag 4-5-96 20 uur).

HVV II vrijdag 26-4: HVV-Zw. Leeuw: 20 uur zaterdag 4-5: Tubantia-HVV: 14 uur.

Een POSTCHEQUEREKENING: veilig, zeker en gratis!

EMS: met DE POST de wereld rond!

POSTOGRAM: uw wensen uitgereikt wanneer u dat wil

Een juist postnummer is essentieel voor de efficiënte verwerking van uw briefwisseling

Kredietkaarten van de postcheque: VISA en DINERS CLUB

43


SPORT

Toon Raeymaekers, winnaar van blauwbossenfeest Nationale ponycross LRV te Minderhout Paasmaandag 8 april: in aanwezigheid van ruim 3000 toeschouwers werd op de terreinen van de Minderhoutse Blauwbossen gestreden voor de titel van nationaal kampioen ponycross. De organisatie was in handen van de plaatselijke St-Clemens rij vereniging die er met hun gebruikelijke enthousiasme andermaal een festijn van maakten.

II

.

Spalbeek); 2. Nele Mathijs (Quick, Herk-destad); 3. Geertrui Hofman (Socrates, Waasmunster). Ring 5 (Licht) : 1. Sofie Verbraken (Dalton, Lille); 2. Evi Mertens (Boy, Kasterlee); 3. Tom Vermonden (Swifty, Oostmalle); 3. Maarten Quintelier (Rabin, Moerzeke). Ring 4 (Licht): 1. Anne Pilot (Turbo, Minderhout); 2. Pieter de Cleene (Galant, Minderhout); 3. Tim Schellekens (Bijou, Turnhout). Ring 3 (Beginnelingen) : 1. Ellen Haex (Conrad, Overpelt); 2. Raf Bleys (Prins, Lommel); 3. Tinne van Gorp (Sultan, Gierle). Ring 2 (Beginnelingen): 1. Tom Aerts (Roosje, Meerle-Meerseldreef); 1. Inge Schepers (MImpala, Spalbeek); 3. Gert Verachtert (Tinka, Zoersel). Ring 1 (Beginnelingen) : 1. Kris Laurijssen (Ramona, Meer); 2. Bart Mertens (Chinouk, Minderhout); 3. Steven MariÍn (Wieske, Her enthout).•

FC Meer promoveert

Zier u de 3 Paashazen? Naast de wedstrijd was er immers ook een uitgebreide kinderanimatie voorzien: een springkasteel, een ballenbad, een tekenwedstrijd, een kinderboerderij, kinderschminken, ponyrijden, teveel om op te noemen. Dit alles stond onder het toezicht van enkele leuke clowns, waardoor ook de ouders een rustige namiddag beleefden. Het absolute hoogtepunt was het neerkomen van 3 levensechte paashazen, bengelend aan een parachute, die prompt bestormd werden door honderden uitgelaten kinderen. Dat, tezamen met het toch nog opgedoken zonnetje bezorgde de vele aanwezigen een prachtige dag. Gulle sponsors zorgden er dan ook nog voor dat er gratis inkom was, zodat de toeschouwers gestimuleerd werden het goede doel te steunen. De actie 'Kom op tegen kanker' vaarde er wel bij! Voor de 150 deelnemers en hun supporters waren het spannende momenten. Paard en ruiter moesten op de 3 military-onderdelen hun veelzijdigheid tonen. Elegantie, soepelheid en gehoorzaamheid in de dressuur, durf, uithouding en vooral wederzijds vertrouwen tussen paard en ruiter in de cross, waarna voldoende energie en fitheid over diende te zijn voor een foutloze jumping. Toon Raeymaekers uit Kasterlee stond met Faro Babs na een schitterende dressuurproefafgetekend eerste. De cross, bestaande uit een 3 km lang parcours met 18 eerlijke en paardvriendelijke hindernissen, was eveneens geen enkel probleem voor hem. De Minderhoutse Jan Stoffelen was minder fortuinlijk. Na een hoopvolle 2de dressuurplaats zakte hij met 22 straf punten in de cross weg naar een uiteindelijke 6de plaats. Hij ruilde daardoor van plaats met de jonge Pieter de Cleene, eveneens Minderhout,

44

die met de ervaren Arno een foutloze cross en jumping lukte. Het brons was voor Sofie Nuydens (Kasterlee) en Lucinda. Een knappe combinatie kampioen, rode pretwangetjes bij de allerkleinsten, zakken vol paaseieren... een geslaagd kampioenschap op een mooie paasmaandag.

Einduitslag: Ring 7 (Middel) : 1. Toon Raeymaekers (Faro Babs, Kasterlee); 2. Pieter de Cleene (Arno, Minderhout); 3. Sofie Nuydens (Lucinda, Kasterlee); 4. Dorien van de Vliet (Juweeltje, Turnhout); 5. Pieter Keersmaekers (Caresse, Broechem). Ring 6 (Licht) : 1. Inge Schepers (Sonny,

De weckirijd die in B rbeek mesl gespeeld woiden, was van kapitaal belang Beide ei ftallen streden nog voor de promotie. Met sterk gemotiveerde spelers van de twee ploegen genoten we dan ook van een fel bctwistc match. Er werd snel en agressief gevoetbald. Ze waren nog maar enkele minuten van start gegaan of een speler van de thuisplocg kwam alleen voor doel maar miste deze enig mooie kans. Was er tot aan de rust nog niet gescoord, dan zou dit wel gebeuren in het begin van de tweede speelhelft. Herman de Bruin schoot raak. Het was de enige goal in deze partij. Het leverde Meer drie punten op. Met de komst van Olympic Essen hadden we weinig problemen. Wij waren te sterk voor deze bezoekers. Was de stand aan de rust al 4-0, dan werd in de tweede helft de score nog opgedreven tot 7-0. Een mooie dag voor onze club. Nu waren we zeker van de promotie naar derde provinciaal. Dan volgde nog de verplaatsing naar Olympic Deurne, de revelatie van de tweede ronde. De toeschouwers hebben daar een prachtige wedstrijd kunnen bekijken; misschien wel de mooiste van het seizoen. Olympic won met 2-0. Iedereen moest bekennen dat de besten hadden gewonnen. Op dit ogenblik hebben we nog twee wedstrijden te spelen. Wordt FC Meer ook nog kampioen? Het zou een mooi einde betekenen van een goed voetbalseizoen. EJ

F~ 7~ ~ _,r 1

Garage F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford

personen- en bedrijfswagen * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD "VEILIGHEID EERST "EERST IN VEILIGHEID" 145a


SPORT

Jeugdvoetbaltoernooi Tijdens liet paasweekeinde speelden een aantal j eugdploegen in Meer hun ziel uit het lijf om de begeerde trofee van het voetbaltoernooi te winnen.

77

Dt' Miniejnen A van Meer behaalden de eerste plaats.

liTL

De Diiii'eltjes A van Hoogstraten wonnen de eerste prijs.

ins IEIREN MR 77

PLUIFvI

HF4

NDVSTRIEWE& 15

De Miniernen A van Minderhout waren goed voor een tweede De Dui%'eltjes A van Meer veroi'erden de tis'eede plaats plaats.

Een mooi gazon is een lust voor het oog Om het perfekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeff voor elk terrein de juiste maaer. Stuk voor stuk trendselters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang.

Abon neer nu: 314.41.26 314.55.04

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 031314.41.15

Adverteren: 314.49.11

45


Kroeg & Blues, al 10 jaar 91

Fusieswing

Krakende wagens rijden het langst. In het geval van de Kroeg & Blueskroegentocht is dat een waarheid als een koe. Als op 17 mei '96 de eerste liveklanken door de straten klinken, zal dat voor de tiende keer zijn. De kroegentocht is nooit een massa-evenement geweest, wél een gezellige reis langs de bruingetinte muziekstijlen van blues, rhythm 'n blues, cajun, jazz en folk. Hoogstraten is een begrip geworden met de jaren en - sorry voor onze onbescheidenheid - een voorbeeld gebleken in de Kempen: Wuustwezel, Turnhout en Rijkevorsel zijn gevolgd. Dit jaar wijzigt er in Hoogstraten niet veel: er werd een fijn en kwalitatief programma samengesteld dat uitnodigt tot een muzikaal warm avondje uit, een swingende trip die de bezoekers kunnen doen met de bus van De Lijn.

LUDO MARIMAN (B) Een Belgisch rockmonument, dat met The Kicls ('This Is Rnrk ii Rnll) geschiedenis schreef en weer volop in de belangstelling staat nu blijkt dat z'n vroegere groep weer gaat toeren. Jaren lang is Ludo echter blijven spelen, in het clubcircuit, volhardend als een kwaaie pitbull terriër. Regelmatig leverde hij daarbij uitstekende rock-CD's af, dle de recenseitteti telkeiis opnieuw konden bekoren. Hij heeft het de afgelo pen jaren materieel nooit breed gehad, maar dat kon hem niet (leren. Stilaan zal de kwaliteit van zijn werk wel vruchten gaan afwerpen, wacht maar!

PAUL COUTER & HIRED HANDS (B) Hier heb je nog zo'n smakelijke bol belegen kaas. Met Tjens Couter zette hij aan het eind van 1- ji en dit, loon, om ilan in TÇ' Matje ile kiuuu up liet weik te LettLiI. Laki LILIi wC hem verschijnen in combo's als Partisan, In Petto en Suzafoon. Nu speelt hij solo, begeleid door zijn Hirod Hands, en i hij de kampioen qua aantal club en caléconcerten-per-week. Ueinspireerl flnnr The Animals lnhn 1 ee. Hooker. ilo Diddlcy en Ray Charles komt hij op 17 mci l-Toogstraten verbazen.

Double Broo'n

TUXEDO BUCK (NL)

Dit is de beste Texaanse barband van Neder land. Ze swingen als een tiet, doen daarbij iii i s 5e h ie n 'n beetje wij s n e u ze r i g, grotebekkerig, agressief en niét te schijterig.

Wie speelt waar? Papillon: Marckgalrn: De Kwaadsteniet: Den Breughel: Cahier de Brouillon: Het Hooghuis: De Gelmel: A'Dam's Family: Peanuts Pub: De Pallieter: Plekje bij de Molen:

Koen & Oop & The Beanswinkle Bigband The Mark Marshall Band The Howlin' Dogs Hugo Spencer & The Combination The Chevy's Stan & The Men Paul Couter & Hired Hands Tuxedo Buck Ludo Mariman The South Side Bluesband Double Brown

Datum: vrijdag 17 mei 1996 Plaats: Centra Hoogstraten & Minderhout (B) Toegangsprijs: BEF. 350/NGL 20,- (toegang tot alle kroegen) Gratis van kroeg naar kroeg met de bus van de Lijn Live muziek van 21.30 tot 02.00 uur. Organisatie: VZW Cahier de Brouiilon Info: te!. 3143264 (Cahier), 3150549 (Marc Sprangers) 46

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie 136


FUSIES WING Rockabilly en r'n b zijn voor hen het uitgangsplint om rock n roll te brengen, Tav Falco en The Cramps behoren tot hun geestesgenoten. De Texaanse zanger/gitarist Evan Johns zag ic wel zitten, en producete hun eerst twee Cl)'s. Live kan niemand weerstaan aan het enthousiasme van dit vijftal, dat voor de tweede keer aan Kroeg & Blues meedoet.

HUGO SPENDER & THE COMBINATION (USAJB) Geen nu Ii ionscl!er, deie oude rat in het vak, maar een palmares om 'u' tegen te zeggen. Vanuit zijn uitvalbasis in Zwitserland werkte hij mee aan projecten van vele groten der aarde. zoals Ferre Grignard, Manitas de Plata, 5th Bali Gang, Peter Frampton, Soft Machine, Steve Marriott, Sun Ra en The Gypsy Kings. Ook voorzag hij vele films van de nodige soundtracks. Nu resideert hij in Antwerpen, en lanceerde hij onlangs zijn eigen CD 'it's All Wrong. Bot it's Allright'. In l-Ioogstratcn gaan ze opkijken!

THE HOWLIN' DOCS (B) Opgestaan uit de as van Down Town Crazy. heeft deze groep rond de kern an Jef Krols en Jef Kimpe België één ding geleerd: volharding. Geen dag is hen te vcel, geen uur is hen te laat. Daarbij presenteren ze een mengelmoes van pretentieloze rhythni 'n blues waarbij covers worden afgewisseld met eigen werk. Een uitstekende kroegentocht-act, want ze maken er een zaak van niet op te houden met spelen vooraleer ze alle hoeken van het podium gezien hebben.

Soutit Side Blues Band een optreden van Double Brown niets anders clan wereldklasse kan zijn. Welcome back.1

THE MARK MARSHALL BAND (B) In een ver en grijs stukie vaderlandse muziekgeschiedenis hanteerde hij nog cle gitaar bij The Scabs, om dat even later nog bij The Fabulous Bluesbreakers te doen. Daarna zegde hij het groepsgebeuren vaarwel om zijn diensten her en der aan te bieden. Zo werd hij een opgemerkte fi g uur in het Franse en vooral Duitse clubcircuit en was hij aan de zijde van ondermeer Roland, Louisiana Red en Luther Allison te zien. Hij is al een tijdje terug thuis, en brengt met The Mark Marshall Band stomende blues, die niet zelden eindigt op de toog of zelfs op het

KOEN & OOP & THE BEANSWINKLE BIGB AND (B) Als rock 'n roll een ouwe auto is, dan is cle rock 'n roll nu Koen & Oop een Oldmohile van 1957. En als de blues een schoon negerin is, dan is de blues van Koen & Oop de moeder van John Lee Hooker. Met vocals die klinken als een Mercedes die al 25 jaar niet meer gesmeerd is en met een jankende Telecaster die klinkt als een razende stoomlocomotief spelen ze elk café plat. That's entertainment

DOUBLE BROWN (NL) Jan cle Bruyn. Ann de Bruyn. Pieter Van Bogaert: ze schreven geschiedenis met The Crew. En toen in 1990 de gouden stem van Ann even pauzeerde, maakten haar begeleiders verder het mooie weer in One For The Road, The Gonnabeez' en Blue Blot. Ze begeleidden ook zwarte parels als Johnny Copeland en Calvin Owens en waren verder in alle mogelijke combinaties op alle mogelijke podia te bewonderen. Nu is Ann terug, met aangrijpende vertolkingen van Big Mama Thornton. Denise LaSalle, Ann Peebles en Etta James. Haar vroegere companen zijn ook nu opnieuw 'en pleine forme'. zodat

á

r—v -% gro.

voetpad. Waar draadloze techniek al niet goed voor is.

THE CHEVY'S(B) De Amerikaanse grootsteden, kort na WO II. In achterbuurten en gure clubs spelen uitstekende muzikanten die nakomelingen zijn van negermigranten en aan de muziektraditie van de grote (blanke) bigbands een nieuw clan geven. Dat heet dan rhythm 'n blues, het jiven, het boppen, het jumpen, het boogie-woogie-en. Opwinding en passie stroomt van de kleine podia. 50 jaar later doen The Chevy's het opnieuw, acht ongeremde solisten die in maatpak dezelfde sfeer als toen neerzetten. Met virtuositeit, wildebrasserij, humor, opwinding

ogen school voor volwassenen 1

Leren in de Open School voor volwassenen Centrum voor Basiseducatie vzw Stationstraat 82 2300 Turnhout

Tel. 014 - 42 27 87

140

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmno gelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 47


FUSIES WING

kiikt toch ook? Film in Hoogstraten.

Sta!? and The Men

en spektakel pakken ze dan ook elk publiek moeiteloos in. Jawadde!

THE SOUTH SIDE BLUESBAND (NL) Als er één groep de roots vertegenwoordigt op Kroeg & Blues, is het wel deze Hollandse combinatie. Hun adagio luidt: Chicago blues. Deze stijl is een product van de Zwarte negerbevolking die vanuit de zuidelijke staten naar (ondermeer) Chicago verhuisden. In de ontstane getto's deden in de vijftiger jaren grootheden als Muddy Waters, Howlin' Wolf. Little Walter en Willie Dixon hun ding. Deze 'south side' brengt The South Side Bluesband terug tot leven, met rauwe, swingende muziek die plaats biedt aan de nodige improvisatie en waarbij scheurend saxofoonwerk, snerpende gitaarsoli, ondersteunende pianoklanken en melancholische

bluesharptunes de ingrediënten vormen. Kortom: gevonden vreten voor de liefhebbers!

STAN & THE MEN (B)

Zeven rasmuzikanten. Zeven plaatselijke talenten. Jong en oud in perfecte symbiose. Zes mannen en één vrouw. Mink Deville, Warren Zevon, Marianne Faithfull, Van Morrisson, Randy Newman, ze moeten er allemaal aan geloven. Na één jaar van kennismaken en repeteren komen ze stilletjes naar buiten gekropen om de podia te veroveren. En er zit een eerste demo aan te komen. Als de broodjes lekker smaken, de geserveerde drankjes fris zijn, en de geluidsinstallatie goed is afgesteld, d5n zijn Stan & The Men tot wereldprestaties in staat. Een Hoogstraats kwaliteitsproduct!

de

Ir 03 - 314.55.04

LL®

BABE. Zelfs in mei krijgtu nog net cle kans om deze film te bekijken. Voor de derde keer vertellen wij u dat dO de mooiste fim is die u sinds jaren kon meemaken. Ook leuk voor kinderen. TOY STORY, het digitale project van de Disney Studios gaat zijn tweede maand in. Ook deze film voor jong en oud blijft een Lemrader. Woody, de cpeelgneOenwhny, en Buzz Lightyear. het nieuw pretenticus stuk, moeten overleven in de grote wereld van de mensen. Ook voor jong en oud. ACE VENTURA, When Nature Calls, is een drollenfilm met rubber gezicht' Jim Carrey. (The Mask, Dumb and Duinber en Batman Forever) die we nog kennen van de vorige Ace Ventura. De plaivloerse detective werkt niet op de fijne Iachspieren maar op die van de pis_kak-poep strekking. Een aanracler voor cle liefhebbers van dit genre. H EAT is het epos waar Al Pacino en Robert De Niro elkaar op dramatisch-psychologische wijze naar het leven staan. Dc Niro is de doorwinterde misdadiger, achtervolgd door cop' Al Pacino. Het is een handig gemaakte film, die jammer genoeg enkele overbodige personages bevat en daarom ook te lang uitvalt (2 ci 50 min). Toch wordt hij door sommigen hoger gewaardeerd clan Seven. Oorcleel misschien zeil maar eens. In CASINO vinden we nogmaals Rubert De Niro. Ditmaal als een ongebreidelde gokker. In deze film van Martin Scorsese zien we ook Joe Pesci als de jeugdvriend van 'Ace' De Niro en Sharon Stone als exprostitué. Casino is meeslepend en ondanks zijn bijna 3 uur geen moment te lang.

mcicind autobanden WAT IS ER IN lEf II VEN MOOILE DAN IF 1F KUNNEN UITLEVEN ABB DRAAGT DAAR GRAAG TOE Bil WANT VEILIG VFRZEKI REN IS MEER DAN CLNIENWLRK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

w

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

48

ltVPEETERS * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannag Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 31 4.63.05

12 MONKEYS is een weg-en-weer in cle tijd film van Terry Gilliam. In 1997 worden 5 miljoen mensen met een virus besmet. In 2035 zoeken geleerden uit wat er 38 jaar geleden mis liep. Met Bruce Willis (kaal en in 1990 mentaal gestoord) en Brad Pitt als zoon van een Nobel-viroloog. Het spoor leidt naar een legerje van 12 apen die oorzaak zouden zijn van de geheimzinnige ziekte. Het verhaal krijgt echter een plotse wending! Spannend en verrassend. Zo. dat wordt weer een fijne filmmaand,

Om op de hoogte te bij/ver, ton het gehele aanbod in The Movie raadpleeg je het best De Keinpeiiklok op bladzijde 2. Wie recht,rtreekse informatie wil, helt het nummer 3 14.67.90


TENTOONSTELLING

Tentoonstelling:

IKO-Galerie

Monic Radino keramiek 1e aarde. Alleii wandelen erorer... enkelen spelen er/nee. Mooie Radino speelt ermee. Homo Ludens.

Haar keramisch werk ontstaat uit een gedrevenheid om de aarde te voelen en te vormen, te snijden en weer samen te voegen, te kneden en te buigen. Zij is in de eerste plaats pottenbakker. Haar gevoel van verbondenheid met de aarde en het leven zelf vindt zich terug in de rustige ritmiek van het werken aan dc draaischijf: de zachte aarde die zich hier laat bespelen, het fascinerende gevoel hoe een vormloze homp klei langzaam in de handen groeit. De uitdaging om die groei in banen te leiden, in de banen van het ontwerp dat in de geest is ontstaan. De uitdaging om steeds grenzen te verleggen - de grenzen van het eigen kunnen binnen de grenzen van de materie. Zo wordt de potvorm zelfde basis van het werk, de drager van de assemblage, de decoratie en de kleur. Voor Monic is keramiek een gedurige zoektocht naar de spanning van een volume, de gevoeligheid van een lijn, de rijkdom van een

glazuur. Het is een spelenderwijs ontwerpen en verwerpen, kijken en oordelen; de betrachting een ziel te leggen in een stuk versteende aarde. Want er is ook de fascinatie voor het vuur - het begeesterende element - een factor die je nooit volledig in de hand hebt. Het stemt alleszins tot relativeren: je kan een heleboel van jezelf in een

werk steken maar een goede pot is - aldus Monic - voor een groot deel een geschenk van de oven (-god?!).

Openingstijden: van 27 april t/m 12 mei. Enkel op zaterdag en zondag, telkens van 1012 uur en van 14 tot 17 uur.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping asy -i

iu It1

l 2i4gow -mk

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is

10

.2 1.

b'99

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

49


AGENDA BROUWERSHUIS

Op stap in..

.2

HOOGSTRATEN

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 28 april: GEZINS WANDELING naar en door De Hees. Vertrek om 14 uur aan de Industrieweg bij de Hinneboomstraat 1, Org. Bond van de Gezinnen.

Maandag 29 april: KOORAVOND. 7 koren uit de streek treden op in het Seminarie, om 20 uur. Org . Het Madrigaal.

Di4e4(ee4

.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanal 14 u en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18n.

CAFÉ DISCOBAR

Maandag 27 mei:

'T FRTUIN .j

UITSTAP NAAR VOEREN, vertrek om 8 uur aan de kerk. org . Davidsfonds, 314.11.88.

2321 Hoogstraten

Meerdorp 13

Telefoon: 031315.71.53

62

Vrijdag 3 mei: OPENDEURDAG bij de Rijkswacht, 9-12 uur en 13 tot 19 uur, org. Brigade Hoogstraten, tel. 314.50.08.

FRITUUR - EETHUIS

OCHTENDWANDELING in DE KROCHTEN, vertrek om 4.45 (!) aan het lokaal vd Wielewaal (K. Boomstr.) of om 5 uur (!) bij G. Segers, (Sluiskesweg - Meer). Org. De Wielewaal.

'DE EIKEN'

Zaterdag 4 mei: BEZOEK AAN PIDPA, waterinstallaties in Merksplas, vertrek om 13.30 uur aan de kerk, org. Davidsfonds, 314.11.88. SOLIDARITEITSDAG SARAHOUI'S, derde wereld project, omgeving Pax, org. Geko, 314.43.73.

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANI BRASSERIE

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

MEER Woensdag 1 mei: KONINGSCI-IIETING SINT-JORISGILDE, 13 h. Schietterrein aan Klooster.

Zaterdag 4 mei: CHIROWEEKEND: BONTE AVOND: 19.30 h. Parochiezaal te Meer.

Maandag 6 mei: INFO AVOND gastgezinnen voor het folklorefestival, zaal Pax, 20 uur, org. De Gelmelzwaaiers, 314.56.33.

Zondag 5 mei: MEERSE MARKT: KUNST- EN LENTEMARKT, van 09.00 uur tot 12.00 uur, Donckstraat te Meer.

Dinsdag 7 mei: DAGUITSTAP van de CRM naar Beveren en het Land van Waas, org. CRM-Hoogstraten. 3 14.53 .86.

Donderdag 9 mei: SCHRIJFA VOND Amnesty International, om 20 u. in De Gelmel

CHIRO WEEKEND: MIDDAGLUNCH, 11.30 h. Klooster te Meer.

Zaterdag 11 mei

Zondag 6 mei:

OPEN 19 mei): en met (tot AARDBEIDUBBELTORNOOI TENNIS, Hoogstraatse Tennisclub, Katelijnestraat, 3 14.79 .61.

SPEKTAKELCI-IIROWEEKEND: NAMIDDAG, 13.30 h., Klooster te Meer.

Vrijdag 10 mei: GESPREK: leven in de gevangenis, zaal Pax, 20 uur, org. Jongeren in Beweging, 314.58.70.

INTRONISATIE RIDDERS VAN HET HEILIG GRAF, St. Catharinakerk, viering met Gregoriaanse zang en meerstemmige liederen door het gemengd Piuskoor.

24-25-26 mei: NATUURINITIATIE-WEEKEND, ingericht door de Wielewaal. Van vrijdagavond tot zondag 17 u. Kampplaats: Terbeeksestraat 45. Inschrijven voor 10 mei bij D. Michielsen, tel. 315.84.23.

Zondag 12 mei:

cT

Radio CONTINU

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

WIELERTWEELUIK Nieuwelingen en Junioren, omloop Tinneiipotstraat, vertrek 13.30 uur, org. Lustige Wielrijders. 314.52.42.

Donderdag 16 mei:

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek infurmatie van en uver lokale verenigingen

OPEN DEUR DAG in het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, Gr. Elisabethlaan, 10 tot 17 uur, tel. 3 14.51.72.

Vrijdag 17 mei: Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

50

KROEG EN BLUES, Hoogstraten en Minderhout, vanaf 20 uur, inkom 300 fr., org. Cahier de Brouillon, 315.05.49.

Zondag 19 mei: VIERING DEKEN LAUWERYS, Catharinakerk en stadhuis, 10 uur Plechtige Hoogmis en academische zitting, org. HOK en Stadsbestuur.

HOOGSTRATEN


AGENDA

WORTEL

MEERLE

MIEERSEL-DREEF

Zaterdag 4 mei:

Zondag 28 april:

BENEFIET t.v.v. van JEROEN WELP, optreden van Niels Williani en disco F. De Vrij. Om 20 uur in de parochiezaal.

6-Jaarlijkse KONINGSCHIETING vanaf 13.30 OPEN DEUR in de St. LUCIA-kapel, van 14 tot uur aan het gildclokaal (Bombardon). 18 uur.

Zondag 5 mei:

Zondag 12 mei: Zondag 5 mei: SCHOOLFEEST

Zondag 26 mei: FIETS- of AUTOZOEKTOCHT, ingericht door KWB

BINGO, om 19.30 uur in de parochiezaal. Org . Fanfare St. Cecilia.

WANDELING in Wortel-Kolonie. Kennismaking met de natuur en de natuurvereniging Wielewaal-Markvallei. Vertrek aan de kerk om 14.30 uur, aan het Casino om 14.45 uur.

Donderdag 16 mei: KONINGSCHIETING vd St. Jorisgilde aan de Guld.

Zondag 19 mei: 26e TOERISTISCHE AUTOZOEKTOCHT en 16e TOERISTISCHE FIETSZOEKTOCHT. Org . Het Slot. Inschrijven vanaf 12uur aan het Slot. Vertrek 13-15 uur.

krndijezIu

ti.

1

?d42ee 1 TF RTUIN 1 Meerdorp Hoogstraten 1 Telefoon: 13

Zondag 12 mei:

1

CAFÉ DISCOBAR

SCHOOLFEEST in lagere en kleuterschool

2321 03/315.71.53

62

Ongevallen

ijrij4eib 183 031314 66 65 & 1.atlip wi

MINDERHOUT Zondag 5 mei: FIETSTOCHT tussen de vijf gemeenten (KWB). EERSTE COMMUNIE

Aan het kruispunt Heimeulenstraat - Kerkstraat te Meerle botsten vrijdag 15 maart om 17.20 uur de auto's bestuurd door Guy Heyns (38j) uit Turnhout en Brendy Sprangers (18j) Burg. Jespersstraat 24 Meerle. De chauffeurs werden licht gekwetst. Zaterdag 23 maart botsten aan de Vrijheid een auto en een fietser. De 12-jarige Tine Goetschalckx uit de Karel Boomstraat53 Hoogstraten werd hierbij licht gewond.

Zondag 26 en maandag 27 mei: TENTOONSTELLING FOTOGROEP 'T SLOT, van 10 tot 19 uur in het Slot

Maandag 27 mei: CLUBKAMPIOENSCHAP van de PAARDENVRIENDEN, van 9.30 uurtot 16.00 uur op het terrein aan de Beukendreef.

Zondag 12 mei: FORELVISSEN (KWB) FIETSTOCHT op zondagvoormiddag (KWB)

Zondag 26 mei: FIETSTOCHT op zondagvoormiddag (KWB) VORMSEL

Zondagochtend 24maart om 3.30 uur botste aan het kruispunt St Lenaartseweg Hinneboomstraat te Hoogstraten, de auto bestuurd door Benny Tilburgs Terbeeksestraat 33 Meerle met de auto bestuurd door Peter Hulscher (3 Ij) uit Brecht. Peter Hulscher en de inzittende Mohamed Mandane (27j) uit Antwerpen werden hierbij licht gekwetst.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Lngenberg 14 . 2323 Hoogsiraton-Worlel TeL (03) 314 53 28

56

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 U., Zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 s. 61

DP

ÇLLMLL ' Gelmelatraat 14, Hoogstraten te). 314.83.11

Hetcafé voor jongeren met het hartbij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

1 1 1 1 46

51

1


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

21

LAURIJSSEN JEF

Desmedtstraat 36

-

HUISARTSEN

1 naei: DR. MIEKE 1...EURS, Chaaniseweg 20A. Meerle, tel. 315.85.55.

2322 Minderhout

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

T If

DIERENSPECIAALZMK VEEVOERDERS MESTSIOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

POLITIE: 315.71.66

~

z

VAN SPAANDONK

75

Tel. 03/315.74.46 Fax 031315.88.35

Meer, tel. 3 15.84.74.

11 en 12 mei: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout, tel. 3 14.3 1.66.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

16 mei: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Haperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45 .55.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

2321 MEER

Hoogeind 54

4 en 5mei: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3,

Tel. 031314.54.50

CONTAINERDIENST

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen . Ii 1 1'uJ V0d&.ft

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24

18 en 19 mei: DR. STIJN FAES, Heilig Bloed-

65

laan 291, Hoogstraten. tel. 314.50.10. KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

Ten ,,isclub

27 mei: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 3 14.57.84.

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTFIATEN

-

de

VRIJHEID

vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogsira/en

TeL 031314.37.76

-

74

mobilE RE nt AUTOVERHUUR

Indoor tehuis ,quash snooker

25 en 26 mei: DR. WILLEM SPAAS, Leemstraat 42-A. Hoogstraten. tel. 3 14.38.48.

NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

__

APOTHEKERS

Zaterdagvoormiddag 27 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 314.60.04.

Van 26 april tot 3 mei: APOTHEEK DE 76

MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 0141 63.31.66.

Van 3 tot 10 mei: APOTHEEK LUYTEN,

b.v.b.a.

Minderhoutdorp 40. tel. 3 14.40.74.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Van 10 tot 17 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 314.5 1.50.

Van 17 tot 24 mei: APOTHEEK

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes...

GELMELSTRAAT6 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/3 14.38.11 Fax: 031314.15.03 Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd. 77. voor vergaderingen of privĂŠ.

ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75.

Van 24 tot 31 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 3 14.57.24.

L. I

w0eow

1

ILts

t0w_

-p

&ws

75

-

13/.323 3i 51

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11

THUIS VERPLEGING j

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 211

52

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 3 15.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (03/ 3 14.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39) SAENEN Kris (03/314.24.39) en May VAN DONINCK (03/3 14.30.48).

70

U krijgt weer veel leesvoer in de volgende MAAND van 29 mei. Tenminste, als de medewerkers hun kopij tijdig binnenbrengen: op woensdag 15 mei. Sport en dorpsnieuws op 19 mei.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.