april 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWAALFDE JAARGANG, NR. 132 APRIL 1996 PRIJS: 60 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand Marcel Van Dyck

Hoogstraten en Iveka? LII Een monument voor Deken Lauwerys?

a

1

kl-

Boomcars? Klankfreak Gert Krols 111,


LUIM

T3Cn 11J3D

ereldwijd

Het Slim Burokevzw

Niet dat wij geloofden dat Pumpe Edge nu meteen een echte rage zou worden, maar onze overeenkomst met Albert Vorstenbosch bepaalt nu eenmaal dat hij per maand één flux mag aflaten. Ter redaktie wordt er dan weleens meewarig gemonkeld om wat onze gepensioneerde vriend weer ontvioden is. Met ons klein Ironisch Vocabularium zakken we dan weer maar eens naar Schoorbeek af. DHM: En, Albert? Is Pump Edge al wereldwijd doorgedrongen, haha. Albert Vorstenbosch: Hela, hela. Diinmen hé maatje. Ge gaat verschieten als ik u seffens wat laat zien. Met uw klein verstandje kunde gij ook niet verder dan een maand overbruggen, zeker? Kijk maar eens wat er gebeurde met mijn Roll0-Rabbit van 5 jaar geleden. Die is tot in Autralië verieild geraaki.

Albert toont ons fier enkele pagina's van De Morgen, Her Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen. In een van de stukjes wordt kond gedaan van een Australische professor die zowaar de Rolling Rabbit Run heeft ontwikkeld. Albert Vorstenbosch: Ik heb natuurlijk direkt een brief gestuurd naar De Morgen met de blijde aankondiging dat het een flux was die door Het Slim Buroke al in 1990 wereldkundig is ge-

ROLLING RABBIT RIJN. Nigel Wallace toont hier zijn unieke 'stille grasmaaier' waar we vorige week al over berichtten. Flotsam en .Jetsam, twee konijnen, rollen hun vehikel van gaasdraad naar voor, terwijl ze het gras afknagen en het ondertussen bemesten. Wallace werkt voor de Australische National University in Canberra, en kreeg de toelating van de etische kommissie van de universiteit voor zijn uitvinding. Het maaien gaat wel wat traag. (Foto Reuter)

maakt. En die hebben toen naar Jan van ons Lea gebeld en s anderendaags stond het op het eerste blad van hun gazet.

DHM: Zeg, van die Pump Edge, dat was maar om te lachen, hoor. Albert Vorstenbosch: En weer een dag later stond het in die andere gazetten. Zelfs de BRT heeft gebeld. En gisteren hebben ze naar onze Jan gebeld vanuit Holland. Joop van den Eynde wou mij graag in de André van Duyn show. Maar die heeft onze Jan maar afgewimpeld. Dat kunnen wij hier toch niet pakken, zeker? Ja, hij weet ook dat ik niet gaarne op TV kom. En daarbij, toen had ik het alweer druk met de zeissport-flux. Corneel Bracke, die van de VIaanders weet ge wel, schreef me een brief om te zeggen dat ze in Eindhoven onze flux over de zeissport aan het uitwerken waren. Ge weet dat ik een paar jaar geleden een lans gebroken heb voor de oprichting van de Marckezeisers naar het voorbeeld van zijn De Zingende Leiezeisers. Corneel kan zich daar dan dik in maken, he. Maar ik vind het net goed dat anderen iets doen met mijn fluxen. Dat is natuurlijk het verschil tussen een hyperkineet en een lui boerke. Maar, oeie-oei mannen, nu moet ik direkt weg. Tut vulgeude Iliddild Lekel. Ik licti wed.... DHM: ... en flui, Albert? Albert Vorstenbosch: (Heel uit de verte.) Neeje neeje tedju.


tnon in de moond De man die zijn volk appelsap leerde drinken 'Wie voor zijn dertig geen revolutionair is, heeft geen hart. Wie na zijn dertig nog revolutionair is, heeft geen verstand', schreef Oscar Wilde. Voor Marcel Van Dyck gaat deze stelling op. Als produkt van de jaren '60 en vroege jaren '70 leidt Marcel nu met zijn vrouw Magda vanuit de gebouwen van Brouwerij Sterkens het meer dan merkwaardig bedrijf FREYA, een perserj voor inlands fruit. In dit bedrijf zit, naast modern management, ook een flinke dosis gewone en alternatieve geschiedenis verweven. Die geschiedenis begint in Sint-Lenaarts, baant zich een weg over Hoogstraten naar Leuven, Antwerpen, Broechem en eindigt (voorlopig ?) in Meer.

Klein Seminarie

1211 TIV

Onze vader was boerin dienst van 't kasteel De Heester in Sint-Lenaarts. De boerderij stond een eindje de weg naar Loenhout op. Mijn ouders waren zeer zelfstandige mensen. Ondanks dat er 15 kinderen waren, kregen ze allemaal de kans om te studeren. Wij waren allemaal nogal 'goei leerlingen', de ene al wat gedrevener dan de andere. Toen ons Maria, de oudste, halverwege de jaren '50 verder ging studeren sprak heel de straat schande. 'Dan hebben ze eens iemand die het huishouden mee kan doen en nu laten ze haar nog voor onderwijzeres studeren!' Maar mijn ouders hebben doorgezet. Iedereen kreeg de kans maar moest ze ook waarmaken. Ik ben dus geboren als 7de in dat gezin op 13 februari 1947. In '54 kreeg vader een aandoening aan de handwortelzenuwen en toen kon er van serieus boeren geen sprake meer zijn. Dus begon hij dieren te verhandelen. Ons moeder startte met een varkensmesterij. We spreken nu van eind '50 begin '60. Het was net toen dat het Klein Seminarie startte met een externaat. Omdat ik in de gemeenteschool van Sint-Lenaarts nogal goede punten haalde en omdat ik veel las en misdienaar was drong onderpastoor Karel Mattheussen er hij mijn ouders op aan me daar maar naartoe te sturen. Misschien dacht hij wel aan een roepilig. Maar dat zat er toch niet in. Mijn tweede oudste zus ging al voor nonneke en dat was al genoeg, dacht ik. Maar ik herinner me toch dat onze vader zei: Dat is het schoonste dat ouders kan overkomen, een zoon of een dochter die priester of nonneke wordt. Die was er wel door geroerd. Ik ben dus extern geworden met gasten als Stan Sterkens, Frans Laurijssen, Bart Desmedt, Gust Desmedt,... Ik ben ook jaren aan een stuk voorzitter geweest van de externen. Ik weet nog dat Lievens en Dennis zich bekloegen dat wij niet genoeg deelnamen aan het schoolleven. Wij kwamen niet genoeg naar de mis of naar het toneel. Maar wat wilt ge, er speelden ook geen externen mee. Tussen internen en externen was er toen nogal een kloof. In Sint-Lenaarts was ik heel actief in cle ruiterij van de KLJ. Van mijn veertiende tot mijn twintigste was ik een verwoed paardenliefhebber. Die liefde is altijd gebleven.

Na mijn Latijn-Griekse ben ik in Leuven Politieke en Sociale gaan studeren. De revolte van '68 woedde er nog in alle hevigheid voort in die tijd. Ik heb er niet meer gestudeerd dan strikt noodzakelijk. Vanaf het derde jaar werd ik zelfs studentenleider in de strijd tegen het kapitalisme en de consumptiemaatschappij. Tot in de universiteiten van Gent en Brussel droegen wij onze nobele boodschap uit. Mijn strafste redevoering heb ik gevoerd hij de studenten farmaceutica, traditioneel de meest conservatieve richting. Wij stapten dan de aula binnen en vroegen aan de prof of we even het woord mochten hebben. Wij wachtten natuurlijk zijn antwoord niet af en ik hield een vurig pleidooi voor iets actueels die tijd: de vreemde studenten. Toen de prof het woord weer nam begon hij dusdanig racistische praat uit te kramen dat zelfs zijn studenten verbolgen waren. Toen heb

De gan.se Janiilic V/i Dijck.

Marcel Van Dijck ik ze gevraagd de aula te verlaten en met ons op te stappen als ze met ons akkoord waren of te blijven als ze een toekomst wilden zoals van die prof. En ze zijn allemaal gevolgd. Maar de prof had het ons op die manier wel heel gemakkelijk gemaakt. In die tijd waren wij ook met 7 op kot maar wij reserveerden een 8ste kamer om mensen op te vangen, aangebracht door OIKONDE. Zo heeft er lang iemand bij ons gewoond, George, die uit de gevangenis kwam en na 20 jaar terug ge誰ntegreerd moest worden. Die at met ons mee, wij hielpen hem met zijn papieren voor de ziekenkas en voor de RVA en die dingen. Hij is trouwens nog op onze bruiloft gekomen. Ook in die periode ontmoette ik Omer Beck. Die had 6 jaar in Uruguay gezeten en was heel actief in Derde Wereldproblematiek. Samen met hem heb ik toen KRITAK opgericht, de uitgeverij voor KRITische AKtie. In het begin was dat een 'stenciluitgeverij' maar later heeft Andre Van Halewijn daar het professioneel bedrijf van gemaakt dat nu zeer bekend is. Vlak na mijn studies, in 1972, vroeg de KLJ mij Europees voorzitter van MIJARC, de internationale beweging voor landelijke en christelijke jeugd, te worden. Dat was mijn eerste betaalde


MAN IN DE MAAND job. Betaald is een groot woord maar geld verdienen was niet mijn eerstebekommernis. In die tijd heb ik Magda Goosens uit Pepingen, mijn vrouw, leren kennen. Ik stond in voor de coördinatie tussen de Franse, de Belgische, de Nederlandse en de Duitse verenigingen. Het is ook in die tijd dat ik nogal wat vrienden maakte in Duitsland die later weer zouden opduiken. In 1974 heb ik geen tweede termijn meer aanvaard. Ik was het gepraat en georganiseer een beetje moe en wilde eens 'echt' gaan werken. Ik woonde trouwens al samen met Magda. In zonde, haha. Op een dag belde ons moeder: "Marcel, ze hebben van de gemeente laten weten dat ge hier al bijna eenjaar weg zijt en dat ge uw huwelijkspremie nog niet opgehaald hebt". Dat was haar manier om te zeggen: "Jongen. zoudt ge eens niet aan trouwen denken". Wij zijn getrouwd in Berchem en onze bruiloft was in Wilrijk. Omdat het die dag zo hard regende reed iedereen verkeerd 'in de stad'. Pas na een uur begonnen ze binnen te sijpelen. De mannen van Goris van Sint-Lenaarts, trommel en trekzak, hebben toen gespeeld. Dat was een hele opdracht tegenover al die revolutionairen. En vooral heel plezant.

Uitgeperst

Kaderlid of syndicalist Totaal in de tijdsgeest van toen ben ik naar Ford Tractors gaan werken. Arbeider onder de arbeiders in de afdeling waar machine-onderdelen gereinigd werden. Het was een goede job, geen al te hoog ritme en redelijk betaald. Maar in 1975 laaide de grote dokwerkersstaking op en daarmee ook mijn oude vuur. Ik werd als 'raddraaier' opgepakt. Door Ford werd ik bedankt voor verdere diensten. Maar in de petrochemie kon ik meteen weer aan de slag. Ik kwam in de controlekamer terecht. Het werd zeer goed betaald wegens 'de grote verantwoordelijkheid'. Maar het was meer omwille van de abnormale werkuren die je bioritme volledig in de war stuurden. In het begin lacht ge daar mce maar na enkele jaren lag ik in puin. Op een avond kreeg ik een black out. Ik wist niet waar ik was of waar ik heen moest. Levensgevaarlijk! Enkele weken later werkte ik in Vremde, wij woonden ondertussen in Broechem, in een

ti

KMO voor eetwarenversiering. Er werkten daar zo' n 15 mensen, Ik werd er administratiehoofd. In feite waren zij op zoek naar iemand die voor expansie kon zorgen op de Europese markt. Omdat ik uit mijn MIJARC periode nogal wat relaties had, kon ik al Vrij snel een distributienet uitwerken in Duitsland. Van toen af liet mijn baas mij mijn gang gaan. Maar na enkele jaren kregen wij regelmatiger conflicten. Volgens hem was ik meer syndicalist dan kaderlid. Toen ik op een keer zei dat ik het jammer vond dat ik hem niet kon afdanken was de maat vol. 1-fij kon me wél afdanken. Met de wettelijke gouden handdruk trok ik terug naar Broechem. Maar ik blijf mijn laatste werkgever toch dankbaar dat hij me definitief heeft doen inzien dat ik toch niet onder een baas kan functioneren.

?'Tb fl

Broechem is een echte fruitgemeente. Een van mijn goede vrienden was Jef Heylen, een gekend persoon daar. Ik maakte zelf wijn en ik liet mijn fruit bij hem persen. Nu was ik dus op zoek om voor mezelf iets te beginnen en Jef maakte mij erop attent dat er in Duitsland zogenaamde Lohnmostereien bestonden. Dat zijn fruitpersers zoals er hier vroeger molenaars waren. Men brengt er zijn fruit naartoe en krijgt er het fruitsap voor terug in de plaats. Via mijn oude MIJARC-vriend kon ik zo'n loonperserij gaan bezichtigen in Hamminkein bij Dortmund. Ik sprak er de hele dag met Herr Von Nahmen, een enthousiaste zeventiger, die me overtuigde. Om te starten verkocht ik mijn rijpaard en kon me in oktober '84 een tweedehandse halfautomatische fruitpers aanschaffen. We zijn echt klein begonnen. Helemaal in het begin vulden wij de flessen met de hand. Maar die flessen waren 800 heet en op het einde van de dag hadden wij blaren op de handen. Het eerste jaar vulden wij zo 70.000 flessen uitsluitend voor de loonperserij. Maar we maakten verlies. Voordat een fles gevuld was, was ze wel 13 keer door onze handen geweest. In de spoelmachine, weer eruit, in de voorverwarmer, in en uit de vuiler, enzovoort. Kortom 13 keer. En dat was te duur. Nochtans had ik door dat er wel degelijk markt voor was. Maar het moest groter. Toen heb ik een voormalige paardenstal gekocht van Marc Rigouts, ook weer in Broechem. Daar hebben we een grotere installatie gezet met behulp van enkele Duitse vrienden. Die hebben ons een interessant leasingkontrakt opgemaakt voor een efficiënter machinepark. Onze produktie groeide gestaag van 70.000 flessen naar 1.5 miljoen eind '91. Magda en ik, plus een gast en onze Dieter op leerkontrakt, hadden onze handen weer meer dan vol. We werden ook geconfronteerd met investeringen op het vlak van hygiëne, van ecologie, van waterzuivering en dergelijke. En toen hebben we gezegd, we moeten ons specialiseren in datgene waar we sterk in zijn. In bottelen? Er zijn misschien wel honderd bedrijven in België die, vanwege hun jarenlange traditie, veel beter bottelen dan wij. Maar in het persen van fruit waren wij praktisch alleen. Via de paardenwereld kwam ik af en toe weer in contact met Stan Sterkens. En toen is het idee gekomen om hier in Meer te komen bottelen. Maar fruitsap van Broechem naar hier vervoeren is ook een hele klus en daarom stelde Stan voor de persen ook hier op te stellen. En zo ver staan we nu. Per jaar worden nu 3 miljoen flessen gevuld, flesjes van 0.2 liter en grotere van 0.75 en 1 liter.

Pleeggezin

1 Zonder woorden. Marcel, tweede van rechts. 4

Ondertussen hebben Marcel en Magda ook op .,in luk s:i't .tilgczctcn. Wij hebben 6 kinderen waarvan 3 pleegkinderen. Dat zijn kinderen die nns door de rechtbank zijn toegewezen. Dieter. Jeroen, Sofie, Marij, Inne en David. De oudste is 22, de jongste 16. Wij hebben vrocgcr nog de Vereniging voor Vlaamse Pleegzorg mcc opgericht. Vooral in het begin is zo'n zelflulpgroep nuttig. Om wat problemen te bespreken en om mekaar wat aan te moedigen. Maar door de jaren heen is dat voor ons weggevallen. Stilaan wordt het gezin een 'gewoon' gezin met problemen zoals iedereen ze heeft. Hoewel we verleden maand weer een vervelend voorval hadden. Nu Pleegzorg van de Federale naar de Vlaamse overheid gegaan is, is men op het illustere idee gekomen om geplaatste kinderen eenmaal per jaar te


MAN IN DE MAAND horen. Want hoewel onze kinderen reeds meer dan 15jaarbij ons zijn. zijn ze nog 'voorlopig' geplaatst. Op zich is zo'n jaarlijkse evaluatie niet slecht. Maar de manier waarop dat gebeurde! Er komt dan een deurwaarder aan de deur met een papier voor Inne en David. Op die dag om 9 uur moeten ze zich melden bij de Rechtbank in Dendermonde. Want daar woont de natuurlijke moeder. Dan zitten daar in zo'n zaaltje misschien wel 80 mensen, kinderen, pleegouders en natuurlijke moeders. Mensen die elkaar nooit of jaren niet gezien hebben, elkaar zelfs niet eens kennen. Dat was daar een ongezellige en heel gespannen sfeer. Dat is toch geen manier van doen. Dat ze zoiets niet beter organiseren!

2,5% rente en geen betaalkosten lii gratis Bancontact géén kosten

Hospita al-Plu1i s .i.r. i gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald

Hij zegt JA! Naast defruitperserij en zijn gezin spelen paarden een grote rol in Marcel zijn leien. Bij ons thuis waren cr6 'paardezotten'. Wij zijn begonnen met het paard van het kasteel. En daarna heel actief bij de KLJ. Na tien jaar inactiviteit ben ik op een bepaald moment weer gestart en daarna weer gestopt toen de kinderen pony begonnen te rijden. Vier van de zes hebben pony gereden en met nogal wat succes. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik ze goed kon begeleiden. Rond '87 wilde ik opnieuw een paard. Onze Herman had er een staan in een manege in Broechem en ik ging het eens testen. Wat er gebeurd is, weet ik niet maar ik lag ineens met mijn kop op de grond. Ik ben toen nog net thuis geraakt maar heb daarna zo'n dikke halsband moeten dragen. Toen is mijn baard geofferd want die band 'pikte' enorm. Ik deed hem trouwens niet dikwijls aan. Op een keer ziet de dokter mij zonder band de straat staan keren, hij trapt op de rem van zijn Porsche en komt in achteruit terug. 'Marcel, ik weet dat gij een koppige zelfstandige zijt maar als dokter moet ik u toch verwittigen'. Ik heb inderdaad nog jarenlang last gehad van artrose. Op een keer deed ik een beurs in Balen. Daar stond ook een

••

De beste koers in vreemde munten Op cle Handelsbeurs in Hoog.slraten laat Magda liet publiek kennismaken met de zuivere smaak van troebel sap. Chinees die zo'n apparaatje verkocht dat elektrische schokken gaf. Omdat ik daar toch 3 dagen stond, zei die Chinees: probeer maar eens en als ge het goed vindt, kunt ge het kopen. En inderdaad, het hielp en ik kocht het voor 1500 Fr. En telkens ik daarna mijn nek behandelde, knikte ik van de schok heftig JA. Als de kinderen dat zagen riepen ze rap: Krijg ik 1000 frank? Hij zegt JA! Hij zegt JA!

Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.:o313144292

.

!lJdd'Ii v :ij'i .'t.IIJ, 1 I'i:: /k ,iodcs in Duits1(01(1.

5


MAN IN DE MAAND

Politiek

Nicole Van Goethem

Ik heb toch ervaren dat een hoop beleidsmensen zich maar heel weinig bekommeren om ecologie. Dat ze verkozen worden primeert. Als politieker moet ge u na bijvoorbeeld 30 jaar toch kunnen afvragen: heb ik nu de wereld beter helpen maken? Ge moet redeneren als een huurder die een huis betrekt. Die moet het na zoveel jaar gewoon in goede toestand achterlaten. Hetzelfde met de aarde. Wij hebben ze gekregen van een goddelijke voorzienigheid of gewoon van onze voorouders. Wij hebben gewoon de plicht om ze aan de volgende generatie in goede toestand door te geven. Wij zijn de eerste generatie die technisch in staat is de wereld te vernietigen. En we doen het toch nog ook, zeker. Zowel een bedrijf als een school die voor wegwerpverpakkig kiest, een oudercomité, een politieker, iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheid. Dat staat boven links of rechts, boven progressief of conservatief.

De firmanaam Freya werd bedacht door Magda. Zij ontleende hem aan de Oudgermaanse mythologie waar Freya de godin van de vruchtbaarheid, de zonneschijn en de lentebloesem is. Ook de aanvangs-Fr allitereert goed met het woord fruit. Het jaar dat Nicole Van Goethem Oscarwinnares werd met Een Griekse Tragedie (1987), ontwierp ze ook het leuke appel-logo voor Freya. Later werd het uitgebreid met andere 'fruitkopjes' om het hele gamma te kunnen weergeven.

Bottelen te Meer Toen vanaf '92 het bottelen van Freya fruitsappen integraal bij Brouwerij Sterkens zou gebeuren, werd ook de perserij naar daar overgebracht. In de kelder van het bedrijf staat de volledige persinstallatie opgesteld. In feite wordt er niet meer geperst in de letterlijke zin maar gecentrifugeerd. Het fruit (vooral appels) wordt in een hakselmachine gemalen en in een centrifuge wordt het sap van de pulp gescheiden. De pulp wordt als veevoeder afgevoerd naar een landbouwbedrijf in Meer. Daarna wordt het sap een tweede keer gecentrifugeerd omdat het nog té troebel is. Dan wordt het opgeslagen in werktanks. Van daaruit kunnen verschillende mengelingen aangemaakt worden. Meestal dezelfde dag nog wordt het sap gepasteuriseerd (heel snel tot 82° verwarmd) en door een leiding naar de bottelafdeling gevoerd om op flessen getrokken te worden. Freya zweert reeds vanaf het begin in '84 bij hergebruikflessen. In de bottelarij worden ze in kratten terug aangevoerd en gespoeld waarna ze opnieuw gevuld worden en van een etiket voorzien. De warmte van de pasteurisatie wordt gerecupereerd om de flessen te spoelen. De ecotaks wetgeving ligt Marcel zwaar op de maag. "De afvalberg wordt gewoon te groot. Of ge nu groen bent of niet, dat heeft er niets mee te maken. Elke dag komt er per persoon 1 kg aan huishoudelijk afval bij. Daarvan is 25 % verpakkingsafval. Daarenboven wordt de concurrentie daardoor vervalst. Wij moeten zelf zorgen dat onze flessen en kratten terug hier geraken. Maar verpakkingskarton wordt door de gemeente opgehaald en door de overheid verwerkt. Dat kost heel veel geld. Meer dan er gerecupereerd kan worden. Voor hergebruik is er echter geen enkele tegemoetkoming. In de nieuwe wetgeving wordt het zelfs gelijkgesteld met recuperatie. Dat is ook de jammere logica. Aan hergebruik verdient niemand iets. Noch de gtasindustrie noch de distributiesektor. Hergebruik past nochtans in een dichtbevolkte regio als België, met zijn relatief kleine afstanden, perfect. Er is een historische kans gemist.

Vanwaar het komt Naarwaar het gaat

c2

Het meeste fruit wordt door de kwekers zelf naar de perserj gebracht. Fruit uit de Noorderkempen maar ook vanuit de streek van Roeselare en Nederland. Sommigen laten hun fruit persen om het zelf te verdelen, anderen verkopen het aan Freya. Marcel hoopt een net van verzamelpunten te kunnen opzetten om het (soms overtollige) fruit van particulieren te kunnen verwerken. In de Broechemse tijd werd er al verzameld in een 10tal AVEVE-centra en bij enkele fruitkwekers. Dit principe is een beetje in de verdrukking geraakt na de overbrenging naar Meer. Nochtans wil Marccl het terug oppakken en uitbouwen. Zijn deelname aan het laatste landbouwsalon was een eerste zet in die richting. Ook de massale vernietiging van fruit door de EEG is Marcel een doorn in het oog. Vooral omdat er tegelijkertijd meer concentraat ingevoerd wordt dan er hier verrot. Omdat de horeca een specifieke benadering vraagt, is er van deze verdeelwijze (voorlopig) afgestapt. Er horen speciale glazen, viltjes, aparte marketing en uithangborden verspreid te worden. Men kan nu eenmaal niet alles tegelijkertijd aan. Het appelsap wordt gebotteld in combinatie met verscheidene andere inheemse fruitsoorten zoals peer, rabarber, ksiek, rode biet en voor de volledigheid ook met uitheems sinaassap. Het allegaartje uit de familie heet heel poëtisch: zomerkorf. Er wordt geen enkele stof aan toegevoegd. Het sap is troebel en gebotteld in donkere flessen. De distributie op haar beurt gebeurt dan weer langs de fruitkwekers die in grote hoeveelheden hun eigen sap plaatselijk verdelen meestal door middel van huisverkoop. De klassieke melkgroothandel neemt het grootste part voor zijn rekening. Dat komt omdat er enorm veel in scholen verdeeld wordt. Hoogstraten zelf blijft hier op een pijnlijke manier achter. Colaautomaten brengen voor de scholen veel meer op dan ecologie. Dezelfde drankgroothandels verzorgen meestal zelf, naar godsvrucht en vermogen, de distributie naar de kleinhandel. Daarom is het een beetje zoeken in bijvoorbeeld reforrnwinkels, groentewinkels en zelfs in beenhouwerijen. Enkele groothandelaars zijn bijvoorbeeld Stoffels in Minderhout, Appels in Turnhout en Van Hoof in Mol. Freya zelf verdeelt niet aan de kleinhandel. Toch ziet Marcel Van Dyck mogelijkheden in de verdeling van fruitsap doorjeugdverenigingen in plaats van bijvoorbeeld de klassieke vlaaien. Piarfcn iji £i/Ï/jI c'n


MAN IN DE MAAND

De laatste match Kinderen, tja. Ik voel dat er met onze kinderen hetzelfde gaat gebeuren als wat er met mij en mijn vader gebeurde. Ik heb mijn vader pas als vriend leren kennen toen ik de 25 gepasseerd was. Daarvddr was hij de man die gebood en verbood. Maar op mijn 25 was ik voldoende van thuis losgegroeid. Een van de meest intense periodes uit mijn leven is het half jaar voor de dood van mijn vader. Rond de maand juni wisten we dat hij kanker had. Maar men had hem verteld dat het een virus was en dat hij daar binnen enkele maanden wel van hersteld zou zijn. Hij lag in Lier in het ziekenhuis en omdat dat niet ver van Broechem was, ging ik hem dikwijls bezoeken. Na een paar maanden vroeg hij mij: "Cdle, wat denkt gij van dat verhaal over dat virus?". Ik zeg: "Va, dat is een ziekte die ge met uw eigen weerstand moet overwinnen. Maar ik zie dat uw weerstand elke dag achteruit gaat. Als ge het mij vraagt dan denk ik dat gij van deze ziekte zult sterven". Meer dan een minuut heeft hij toen gezwegen. Een minuut, dat is lang hoor. En toen zei hij: "Ik voel dat ook zo". En sinds dat moment konden wij perfect met elkaar praten. 's Anderendaags zei hij: "Als ik er niet meer ben, hé, dan is er één ding dat ge niet moogt doen, dat is ons moeder leren autorijden". Vanaf dat moment was alles: als ik er niet meer ben. Maar ook over fundamentele dingen: wat komt er na dit leven? Ik zeg:" Gij hebt uw geloof. Dus. Maar fk heb er geen verklaring voor. Als ge het mij vraagt komt er dan niks meer. Ik herinner met ook nog perfect de laatste match die we samen bekeken hebben. Het was België - Duitsland in Italië voor het Europees kampioenschap. De Rode Duivels verloren wel met -2 maarwe waren allebei in de overtuiging ilat dit de laatste niatch was die we samen zouden bekijken. Ik ben dc Rode Duivels nog altijd dankbaar dat ze zo goed gespeeld hebben.0

Moreel tiiet enkele ran :i/n broers bij een paardenwedstrijd in L nu/jeu!.

* 16 41

oA

De geschiedenis /i IlliIt Jeh. De kinderen Van Dvck in een reclamespot voor Freva Fruirsappen.

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat...

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

Alle verzekeringen Alle bankzaken ERKEND

VERZEKERINGSm MAKELAAR

Meerdorp2l 2321 Meer tel. 03/315.72.54

136

7


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten onder stroom. Wordt Iveka ingeruild? Na tal van zware discussies in de gemeenteraad besliste de nog jonge fusiegemeente Hoogstraten op 11 mei 1981 om voor haar elektriciteitsvoorziening volledig aan te sluiten bij de gemengde intercommunale Iveka. Hoogstraten en Meerle bezaten tot op dat moment een eigen regie terwijl Wortel, Minderhout en Meerle aangesloten waren bij Interkempen, de voorloper van Iveka. Door deze overeenkomst verwierf Iveka het alleenrecht voor de distributie van elektriciteit voor een periode van 18 jaar. In ruil daarvoor kon Hoogstraten als medeaandeelhouder in deze gemengde intercommunale rekenen op een jaarlijks dividend, een deelname in de winst. Eind april, nog meer dan anderhalfjaar voor het beëindigen van het lopende contract wil Electrabel, de privé partner in de gemengde intercominunale Iveka, de huidige samenwerking met de aangesloten gemeenten verlengen voor een periode van 18 jaar. In ruil daarvoor biedt zij de gemeenten de kans om een aandeel van 5% in de produktie op te nemen. Maar niet iedereen heeft het zo begrepen op de monopoliepositie van Electrabel en Iveka. De laatste weken regent het kritische geluiden: van EGcommissaris Van Miert tot Vlaams Minister Leo Peeters, van partijen als Volksunie en Agalev tot de Vlaamse Vereniging voor steden en gemeenten manen de gemeenten aan tot grote voorzichtigheid. Ook in andere partijen blijken de meningen vaak verdeeld. De zuivere intercommunales, met daarin enkel openbare instanties en geen privé-partners, roepen immers op om de energiedistributie over te nemen tot groter profijt van de Mina-raad en één van de experts op gebied van energiebeleid waarschuwt de gemeenten zeker niet overhaast te werk te gaan. 'Maak als bestuur een onderscheid tussen het privé belang van Electrabel en het algemeen belang. Die lopen niet altijd gelijk,' waarschuwt hij in een interview in Knack van 28 februari '96. Intussen is een delegatie van Iveka al te gast geweest bij het gemeentebestuur. Einde maart zou ook een afvaardiging van de zuivere interkommunale VEM (Vlaamse Energie- en Teledistributie Maatschappij) haar opwachting maken in Hoogstraten. Willens nillens wordt ook Hoogstraten meegesleurd in deze eletriciteitsoor1og. De overgang van de eigen regie naar Iveka was wellicht de belangrijkste beslissing uit de eerste legislatuur na de fusie. Valt hier binnenkort de belangrijkste beslissing van de jaren negentig?

Van eigen regie naar Iveka. Begin 1980 kende de lïiaegemeente Hoogstraten twee sooreii lektriciteitsvoorzieningen. De dec gemeenten Hoogstraten en Meerle hadden een eigeil legie. Zij kochten hun stroom (hoogspanning) rechtstreeks aan bij de PED, de provinciale elektriciteitsdienst. De distributie van de laagspanning was volledig in handen van de gemeente, de netto-winst vloeide ook rechtstreeks naar de gemeentekas. Naast de gemeente Hoogstraten hadden enkel nog de gemeenten Baarle-Hertog. Essen, Merksplas. Nijl en. VN m meren, Vos s cia a r en Wechelderzande een eigen regie. Samen bedienden zij 47.000 eenheden. De andere deelgemeenten Wortel, Minderhout en Meer waren aangesloten bij de gemengde intercommunale Interkempen. Deze vroegere gemeenten hadden de mogelijkheid om maximum 50% van de aandelen, op te nemen. De andere helft was in handen van Intercom. Hoeveel deze drie deel-

gemeenten op het ogenblik van toetreden hadden is niet geheel duidelijk. Sommige cijfers spraken van 61.8% voor Intercom en 38,2% voor de gemeenten. De kostprijs voor Hoogstraten om op dat moment in zijn globaliteit een eigen regie uit te bouwen zou 21 miljoen bedragen door de overname van de eigendommen van Interkempen in de drie deeldorpen. Voor vete buurgemeenten was er toen geen andere weg dan verder gaan op de weg van de gemengde interkommunale. Rijkevorsel had in die periode 0 frank geïnvesteerd in de elektriciteit zodat de kostprijs om terug te stappen naar een eigen regie 77 miljoen frank zou gekost hebben. Zo ook voor Malle (116 miljoen), Brecht (98 miljoen), Arendonk (68 miljoen), enz. Voor vele gemeenten zou toen terugkeren naar een eigen regie veel geld gekost hebben. Wijlen burgemeester Stan Druyts van Merksplas pleitte op een hoorzitting in Hoogstraten fel voor het behoud van de eigen regie in onze gemeente. 'Als het ergens haalbaar is, geloof ik dat het hier

is. En laat ons eerlijk zeggen, als ge het nu niet doet, gaat ge er binnen 18 jaar terug naar zoeken om het initiatief terug in eigen handen te nemen.' Profetische woorden? Merksplas heeft tot vandaag de dag een eigen regie. Hoogstraten ging met terugwerkende kracht tot 1 januari 1980 over naar de gemengde interkommunale Iveka.

Raadslid Frcins Tack.v. Lid van het College van Conun issarissen van Iveka.


GEMEENTERAAD hebben. Hoogstraten mee op weg naar een gouden bruiloft?

Roddels in de straat?

Een gelukkig huwelijk? Meer dan veertien jaar huwelijk hebben de beide partners er momenteel opzitten en het moet gezegd, het heeft de gemeente geen windeieren gelegd. In de periode van 1982 tot en niet '94 werd er aan Hoogstraten voor meer dan 478 miljoen frank aan dividenden uitgekeerd voor wat betreft de elektriciteitsdistributie. In '82 bedroeg dit aandeel in de winst 17,4 miljoen, op het einde van 1994 kon er al 60,5 miljoen uitbetaald worden. Deze stijgende winsten zijn ook mede het gevolg van het volstorten van de aandelen voor de gemeente. Deze financiering gebeurt via een zuivere financieringsconimunale. de IKA (Investeringskommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse). Deze werd in 1983 opgericht om financieringen uit te werken in opdracht van en voor rekening van de aangesloten gemeenten en provincie, om hun kapitaal in Iveka te kunnen optrekken tot 50% van de gasaktiviteit en tot 47% voor elecktriciteit. Naast de elektriciteitsdistributie verzorgt Iveka eveneens de verdeling van aardgas en TV. Voor aardgas werd er in de voornoemde periode een totaal divident van 77,2 miljoen uitbetaald aan

AARDGAS

Uitgekeerde dividenden von Js'eka voor aardgas aan de gemeente Hoogstraten in de periode van 1982 tot 1994.

de gemeente. Voor TV-distributie bedroeg dit 18,4 miljoen frank tussen 1982 en 1994. Voor de elektriciteit heeft de gemeente Hoogstraten momenteel het maximum van de te verwerven aandelen in de distributie opgenomen, of53% van het kapitaal. Dit zijn in totaal 97.195 aandelen die tegen de huidige waarde een patrimonium van 145.209.330 frank vertegenwoordigen. Voor de aardgas wordt wellicht dit jaar het kapitaal volgestort tot het statutair voorziene kwotum van 50%. Voor het komende begrotingsjaar schat Iveka de uit te keren bedragen aan de gemeente Hoogstraten op 62.840.000 frank voor de elektriciteitsdistributie, 14.750.000 frank voor de gas en 2.657.000 frank voor de TV distributie. Alles bij elkaar een 80 miljoen in de stadskas. bijna 10 miljoen meer dan de inkomsten uit het gemeentefonds.

Op weg naar een gouden bruiloft? Normaal loopt de samenwerking tussen de gemeenten en Electrabel in de gemengde intercommunale Iveka ten einde op 31 december 1998. De privĂŠ partner Electrabel wil echter een vervroegde verlenging met IVEKA tot het jaar 2016. In ruil hiervoor doet zijde gemeenten het aanbod om nu ook te beleggen in de productie van elektriciteit zelf. Tot hiertoe hebbende gemeenten enkel aandelen in de distributie. Electrabel biedt de gemeenten aangesloten bij al de gemengde intercommunales 5% van de aandelen in de productie van elektriciteit. Dit betekent een pakket van 29december'95. 1-hermee komen de gemeenten op de tweede plaats van aandeelhouders in de elektriciteĂŻtsholding Electrabel. De grootste aandeelhouder is Tractebel met 40%, de derde wordt dan de groep AG met 2.3%. De aangesloten gemeenten kunnen hun aandelen verwerven via een renteloze lening bij Electrabel zelf. De meeropbrengst voor de gemeenten door deze operatie zou volgens de berekeningen van Electrabcl ongeveer 1,2 miljard per jaar betekenen. Voor Hoogstraten becijferde IVEKA dat de gemeente hierdoor jaarlijks 3.982.236 frank extra zou binnenhalen. Op 30 april '96 willen Electrabel en de intercommunales de nieuwe overeenkomst rond

In de 1oop van 1992 werd er reeds gestart met de opmaak van de nieuwe statuten voor de gemengde intercommunales waarover men begin 1994 tot een consensus kwam. Doch omwille van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober '94 werd er echter beslist het dossier nog niet naar de gemeenten te versturen. Er werd gewacht tot na de installatie van de nieuwe raden van bestuur van zowel de intercommunales als Intermixt om het dossier uiteindelijk eind 1995 naar de verschillende intercornmunales te verzenden. Interinixt is de vereniging van de mandatarissen van de gemeente in de gemengde interconimunales. Voorzitter hiervan is Jos Ansoms, burgemeester van Wuustwezel en lid van de Vlaamse Raad. Hij is tegelijkertijd ook ondervoorzitter van IKA en beheerder van IVEKA. Einde december komt er reaktie van Europarlementslid Freddy Willockx. Hij kant zich fel tegen de monopoliepositie van Electrabel die nu via het verlenen van 5% aandelen aan de participerende gemeenten, deze voor de volgende 18 jaar aan zich bindt. Op die manier wordt de concurrentie uitgeschakeld en kan Electrabel zijn hoge tarieven in stand houden. De intercommunales kunnen immers met geen andere elektriciteitsproducent nog samenwerken. En dit zou voor Willockx een ernstige aanfluiting zijn van het principe van de vrije Europese markt. Ook Europees kommissaris Van Mieri liet onlangs uitschijnen dat hij problemen zag in het voorstel van Electrabel. Maar de belangrijkste stap zette wellicht de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters. Hij verzond een brief naar de gemeenten met de vraag een einde te maken aan de onderhandelingen met Electrabel. Hij achtte het zijn taak de gemeenten te waarschuwen voor beslissingen die later op kritiek van de Europese Kommissie zouden botsen. Minister-president Van den Brande daarentegen liet kort daarop de gemeenten weten dat zij een vrije keuze hebben. Ook Agalev-fraktieleider in de Vlaamse Raad, Jos Geysels heeft zich gemengd in de discussie.

FM)TV - DISTRIBUTIE 1982 00,09 RW 1983 1984 1983 1898

0~ nÂť

1987 1989 1969 1990 1991

1 2.! 2.2

1992 1993 1994

2,5 2.6 MF

Uitgekeerde dividenden van Iveka voor TV/FM-distributie aan de gemeente Hoogstraten indeperiode van 1982 tot en met 1994.


GEMEENTERAAD Voor hem is het niet meer dan logisch dat de Kempense gemeenten en de Antwerpse provincieraad meer tijd krijgen om een vergelijkende studie te maken in plaats van zich hals over kop in te kopen. Hij is in principe tegen de vermenging tussen gemeenten, intercommunales en Electrabel. Hierdoor wordt uittreden bijna onmogelijk, en zal men niet erg geneigd zijn om elektriciteit elders te kopen omdat hij daar goedkoper of op een ekologischer manier geproduceerd wordt. Ook zal er op die manier weinig in huis komen van een echt energiebesparingsbeleid. Ineen interview in De Morgen van 19 februari '96 raadt hij de gemeenten aan een studie te laten maken door een neutrale instantie zoals bijvoorbeeld een universiteit. Hij waarschuwt daarbij voor de investeringsmaatschappij IKA die een zogenaamde vergelijkende studie heeft uitgevoerd. 'Vele gemeentebesturen zijn de mening toegedaan dat IKA een neutrale partner is in de discussie tussen Iveg/Vem en Iveka. Niets is minder waar. IKA gaat als intermediair fungeren tussen de gemeenten en Elecirabel voor de hele inkoopoperalie.' Hij heeft ook geen goed woord over voor de manier waarop Ansoms zich geëngageerd heeft tot een 'protocol' met Electrabel over een verlengingscontract met Iveka, nog voor het demokratisch spel in de gemeenteraden gespeeld is. Ook de Volksunie dringt er bij haar mandatarissen op aan niet in zee te gaan met Electrabel. Maar ook in andere partijen zijn de meningen vaak verdeeld. Zo pleit de gewezen burgemeester van Hasselt Louis Roppe (CVP) en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten ervoor dat de gemeenten niet te raden gaan bij Intermixt van zijn partijgenoot Ansoms. 'Bij Intermixt aankloppen is bij de duivel te biechten gaan. Intermixt is niet neutraal. Haar optreden wordt door Electrabel beïnvloed.' (Knack 28 febr.'96 / Trends 8 febr.) Niet enkel politici hebben zich in deze aangelegenheid de laatste maanden en weken laten horen. Ook professor economie aan de Ufsia te Antwerpen Aviel Verbruggen heeft zich in het debat gemengd. Hij wordt aanzien als één van de weinige experts in de energievoorziening zonder bindingen met de producenten. In een tweetal interviews (Knack 28 febr. '96, De Morgen 27 jan. '96) licht hij zijn visie op de evolutie in de elektriciteitswereld toe. Wij beperken ons tot enkele interessante uitspraken en bevindingen. 'Het enig doel van deze operatie is het behoud van het alleenrecht van Electrabel voor de distributie en de levering van gas en elektriciteit. Dat verklaart waarom Electrabel zo gehaast is: Europa staat voor de deur, in vele landen waait een frisse wind door de elektriciteitssector, meer en meer gemeenten maken hun rekening en de klanten hebben het steeds minder op monopolies begrepen. Daarom wil Electrabel de komende dertig jaar alles bij het oude laten en er voor zorgen dat de gemeenten nooit meer terug kunnen naar een onafhankelijke dienstverlening inzake gas en elektriciteit.' 'Dit is een slechte en speculatieve belegging, veel slechter dan het alternatief dat elke gemeente binnen bereik heeft, namelijk beleggen in de eigen distributie-installaties.' 'De intercommunales, meer bepaald de distributie moet volledig losgekoppeld worden van de energieproducenten.' Verbruggen wijst er opdat door de monopoliepositie van Electrabel de konsument de hoogste tarieven van Europa betaalt. Toch pleït hij er niet voor (in tegenstelIi ng tot bij voorbeeld Europarlementslid Willockx) om de prijs voor de konsurnent om-

LL

laag te brengen. Vanuit milieuoogpunt opteert hij zelfs voor hogere energieprijzen. Na het opheffen van de verwevenheid tussen producenten en gemengde intercommunales zou de nieuwe stijl er in moeten bestaan om zo weinig mogelijk energie te verkopen en zoveel mogelijk diensten te verlenen. 'De gemeenten zien hun inkomens stijgen zonder dat de klanten hogere rekeningen moeten betalen. Zeer vereenvoudigd gesteld komt het er op neer dat de rekening van de klant wordt verschoven, door de energieprijs te verdubbelen en het verbruik te halveren door energiezuinige technieken.' Verbruggen geeft tot slot de gemeenten de raad mee zich niet te laten opjagen. 'Maak een financiële kasstroomanalyse, vergelijk met beleggingen in de eigen distributie en vooral: maak als bestuurder een onderscheid tussen het privébelang van Electrabel en het algemeen belang. Die lopen niet altijd gelijk.'

meenten, terwijl IVEKA-Nete een uitkering verricht heeft van 10,6 fr. en IVEKA Kempen een van 12,5 fr. Deze cijfers zouden door IKA niet betwist zijn. Om een vergelijking te kunnen maken voor Hoogstraten in verband met de uitgekeerde dividenden ontbrak het echter aan gedetailleerde gegevens. VEM verwijst hiervoor naar een later op te maken detailstudie wanneer alle gegevens van IVEKA over de gemeente Hoogstraten bij haar zijn toegekomen. tKA stelt evenwel een aantal berekeningen en cijfers uit de studie van VEM in twijfel, terwijl VEM in een antwoord hierop de IKA beticht van enkele tendentieuse beweringen en conclusies. 'tKA is zelf in deze materie een belanghebbende partij: ook zij moet samen met IVEKA verlengd worden. De IKA-nota kan door de

Of toch nog een echtscheiding? Naast de gemengde inlercommunales zoals IVEKA bestaan er ook dc zogenaamde 'zuivere intercommunales', met uitsluitend openbare aandeelhouders. In de provincie Antwerpen hebben we in de energiesector de VEM (Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij) waarbij o.a. de gemeente Vosselaar is aangesloten. Begin januari maakte de VEM haar voorstel bekend aan IKA om gans de distributie van IVEKA over te nemen. Als belangrijkste troef speelt zij uit dat de exploitatie door een zuivere intercommunale financieel veel voordeliger is voor de aangesloten geineenten. Deze kunnen op termijn volledig eigenaar worden van de distributienetten. In een lijvig document, verzonden aan alle gemeenten aangesloten bij IVEKA, wordt een vergelijking gemaakt tussen IVEKA en VEM, met individuele gegevens per gemeente. VEM maakte een vergelijking van de winstcijfers in functie van de verkoop tussen de twee verschillende intercommunales. Zo zou IVEG, een dochteronderneming van de VEM, voor iedere 100 fr. verkochte energie 21,7 fr. en VEM 19.0 fr. toegewezen hebben aan de ge-

Raadslid Michel Jansen. Lid van de Raad van Bestuur Iveka. Lid van het Regionaal Beheerscontité Turnhout.


GEMEENTERAAD gemeenten onmogelijk als een goede basis worden beschouwd, om een gefundeerde beslissing te nemen. Wij nodigen de gemeenten, die vragende partij zijn naar een objectief advies, uit om werkelijk onafhankelijke experten, dit wil zeggen los van de gemengde en zuivere intercommunales, aan te duiden.' Aldus de nota van VEM. Zo liet de gemeente Boechout die voor elektriciteit deel uit maakt van IVEKA en voor gas van IVEG/VEM, beslist een vergelijkend onderzoek te laten uitvoeren tussen de voorstellen van de twee intercommunales door prof. Verbruggen. In Boechout is een koalitie van VLD. CVP en Agalev. Ook de gemeente Genk liet een vergelijkende studie uitvoeren door prof. Umans van het Limburgs Universitair Centrum. Hierop besliste de gemeenteraad om van de gemengde intercommunale IEGA over te stappen naar de zuivere Interclectra. Kort daarop volgde ook de gemeente Leopoidsburg. De elektriciteitsoorlog in de Kempen is volop aan de gang. IVEKA weert zich uit alle macht tegen een oprukkende belangstelling voor de zuivere intercommunale. Zelfs burgemeester Schrauwen van Essen, een gemeente met nog steeds een eigen elektriciteitsregie, gaat de baan op om het systeem van de zuivere intercommunales te verdedigen. Voor de beslissing in Hoogstraten zullen we wellicht nog een maandje moeten wachten. Einde februari ontving het gemeentebestuur een afvaardiging van IVEKA. Voor einde maart was een ontmoeting met de VEM vooropgesteld. IVEKA heeft aangedrongen om einde april een beslissing te nemen. Maar of de Hoogstraatse gemeenteraad daartoe bereid is zal in de volgende weken uitgemaakt worden. De oppositiepartij Agalev heeft in ieder geval aan aangedrongen om deze beslissing uit te stellen en aan de VEM te vragen een gedetailleerd voorstel voor de gemeente uit te werken. Met deze gegevens zou dan een vergelijkende studie kunnen gemaakt worden door een onafhankelijk studiebureau. De kosten hiervoor zouden daarna kunnen terugbetaald worden door deze interkommunale die uiteindelijk het laken naar haar kant trekt. Uit informatie links en rechts blijkt dat nogal wat raadsleden gewonnen zijn voor een dergelijk onderzoek. Ook dringen de Agalev-raadsleden er op aan een open debat te organiseren voor het grote publiek en uiteindelijk slechts een besluit te nemen einde 1996 of begin '97, gestaafd door degelijke argumenten. En dat de beste dan moge winnen. Wie weet, misschien krijgt de vroegere burgemeester van Merksplas Druyts, dan postuum toch nog gelijk.•

Breda, onze nieuwe buurgemeente? ------.-

-

/ Ø

/

Weedam Woadrichem

ji -

,

/ /

1

-

---/ Made

Raudotk 'ç..•

-

t

Waalwijk

Zeven bergen

/

/

\.J/ 1

Steenberger

'

H&dertterge

1 t)

•uif

'.

/

-

gerlonZoom t

.

\

/ tCr1 eoLevr

i/eettRijetr /

-

Ruçphvrt t

/ 1

Coo/vpaaa 1 -

tIoCk

BarleNarsau

6e/gi

qr

•1.

De Nederlandse staatssecretaris mevrouw Van de Vondervoort heeft vrij ingrijpende plannen voor ee,) herindeling van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Zo zou Baarle-Nassau, Chaam, Alphen ei) Riel samen ee,) grote, groene gemeente moeten worden. Ook Rijsbergen en Zundert vormen in dit voorstel een nieuwe gemeente. Teterin gen, de gehele gemeente NieuwGinneken (Ulvenhout, Ga/der, Strijbeek ei) Bavel), Prinsenbeek en Hazeldonk (Nederlandse transportzone aan de grens) komen dan bij Breda. De nieu we Nederlandse buurgemeenten van Hoogstraten worden dan: Zundert in het westen, Breda in het noorden en Baar/e-Nassau in het oosten. Het kaartje toont de nieuwe gemeentegrenzen (en -namen) indien deze fusieplannen doorgaan.

Een ontdekki'ngstochtl. bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Dt b'ad elke maand in uw wiev€nbu.s ? 314S5,

0\\ 0

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapestraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


Eerste Hoogstraatse aardbeien lt

o

Lezers schrijven

Bitjartverbond De Verbroedering der N oorderkempen Het bestuur sjoemeit met punten ten nadele van de algemeen kampioen 1995, Louis Jorens. De uitslag van de 6de reeks drieband' was: 1. Marcel Woestenborgs 96,87 punten; 2. Louis Jorens93,57,: 3.JaakSprangers91,42: 4. Willy Versehueren 85,00 en 5. Marcel Van der Linden 82.49 punten. De eerste twee plaatsen iich volgens het reglement voor cie finale. Door corruptie \ an het bestuur mag de 2cie geplaatste niet mee naar de finale. Liikc!e seken geleden, op woensdag 13 maart, werden om 10 uur via het veilingsimultaancircuit. de eerste Hoogstraatse aardbeien van het nieuwe seizoen verkocht. Het waren enkele kisten van het ras Priniella, aangevoerd door teler Adriaan Van Boxel (Meersel-Dreef) die reeds meerdere jaren de primeur voor dit Hoogstraatse product had. De eerste aardbciaanvoer is dit jaar, omwille van de aanhoudende winter, enkele weken later dan de vorige jaren. Toch werd hiermee meteen de lente van een nieuw seizoen ingeluid. Na een voorzichtige start steeg de aanvoer. Vanaf half april zal het ras Elsanta cle vlag

overnemen om later in het seizoen tot een dagaanvoer van circa 150.000kg te komen, met een verhoopte jaaraanvoer van 8.000.000 tot 9.000.000 kg. Zoals voorgaande jaren werd ook nu de opbrengst van deze primeur-verkoop geschonken aan een cariatief doel. De directie van de Veiling der Kempen verdubbelde het bedrag van de verkoop. Zodoende kon een belangrijk bedrag geschonken worden. Dc keuze viel dit jaar op het CODA Hospice te Gooreind (Wuustwezel). Wie meer wil weten over dit eerste verpleeghuis voor palliatieve zorg buiten de ziekenhuismuren. kan dit vinden in DHM nr. 127 (november 1995) bit.. 52 en 53.

Dag van de KWB

Te veel geneesmiddelen We slikken al te veel geneesmiddelen: gemiddeld voor zo'n 12.000 fr. per jaar. Het zijn vooral pijnstillers, maar ook slaap- en kalmeer middelen. Ook het antibioticaverbruik ligt bijzonder hoog. Steeds meer wordt aangetoond dat dit hoog geneesmiddelenverbruik onze gezondheid niet ten goede komt. Heel dit verbruik kost jaarlijks 65 miljard aan de ziektekostenverzekering. De KWB wil een goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Daarom ijvert men om elke vorm van overconsumptie te vermijden. In dit kader organiseert men een inzamelactie: 'Geneesmiddelen, teveel is teveel'. Men vraagt om alle oude en vervallen geneesmiddelen in dozen te stoppen, die tijdens het eerste weekeinde van de maand mei door de KWB worden verzameld. Deze aktie is in zekere zin de afsluiting van het thema 'Gezondheid voor iedereen', waarover het voorbije jaar werd vergaderd en gediscussieerd in de verschillende KWBafdelingen.

Fiets- of autotocht Om de7c redenen organiseren de vijf KWBafdelingen van de gemeente Hoogstraten samen 12

een fiets- of autolocht op zondag 5 mei onder het motto: 'Box je gezond'. De tocht is 35 km. lang en kan door alle sportieve mensen gereden worden. Tussen 12.30 en 13.30 uur kan men in elk kerkdorp vertrekken. Elke KWB-deelnemer betaalt 50 fr. en nietleden, die ook van harte welkom zijn, betalen 75 fr. In Hoogstraten-centrum vertrekt men aan het parochiecentrumPax (Dr. H. Versmissenstraat), in Wortel aan de parochiezaat, in Meer aan de bibliotheek in het dorp, in Meerle aan de parochiezaal en in Wortel aan het lokaal De Guld. Ter plaatse ontvangt elke deelnemer een routebeschrijving. Onderweg moet men hier en daar enkele gemakkelijke vragen beantwoorden en persoonlijk een paar gezonde proeven uitvoeren. Ten laatste om 18 uur wordt iedereen terug aan de startplaats verwacht en even later worden de prijzen uitgedeeld. Op de meeste start- en aankomstplaatsen kan men boterhammen eten voor 50 fr. per persoon. Op deze 'dag van de KWB' kan men ook zijn doos met oude en vervallen geneesmiddelen inleveren op de startplaats. Natuurlijk mag men ze ook vooraf reeds afgeven bij een KWBwijkmeester. De inrichters hopen op stralend weer en een massale opkomst.0

L. Jorens, Meer.

Sportdagen voor de jeugd in Hoogstraten Examens achter de rug cii tijd om te relaxen voor onze jeugd. Een actieve relax te verstaan, geen dolce far niente zonder doel! De Hoogstraatse sportdienst heeft net als tijdens de kerst- en krokusvakantie een heel programma in elkaar gedokterd in samenwerking met BLOSO en HOPPA vzw. Ook kinderen buiten de gemeente worden, mits een toeslag van 100 fr., van harte uitgenodigd op deze activiteiten. Heel wat nieuwe sporten worden gepromoot en verklaar nu niet dat er voor jou niets passend tussen dit rijk aanbod te bespeuren valt. Kiezen kan je uit: judo, muurklimmen. atletiek, mountainbike, tafeltennis, honkbal, toestelturnen, grote trampoline, jazz-dance, omnisport, skeeleren, skatehoarden, streethockey, avonturendag. Ook bestaat de mogelijkheid om een combinatie te maken van verschillende sporten. Heel wat activiteiten gaan door in de nieuwe turnzaal van de gemeenteschool te Meer. Voor de atletiek trekt men naar Turnhout.

Programma Judo: maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag: 1, 2, 3 april. Atletiek, tafeltennis, honkbal: maandag, dinsdag: 1 en 2 april. Muurklimmen, atletiek: maandag, dinsdag: 1 en 2 april. Muurklimmen, mountainbike: maandag, dinsdag: 1 en 2 april. Atletiek, mountainbike: maandag, dinsdag: 1 en 2 april. Jazz-dans, toestelturnen, grote trampoline: woensdag donderdag, vrij dagvoormiddag: 3, 4 en 5 april. Skeeleren, skateboarden, streethockey: woensdag, donderdag, vrjdagvoormiddag (kinderen geboren in 1984 t/m 1989): 3, 4 en 5 april.


Skeeleren, skateboarden, streethockey: woensdag, donderdag, vrijdagnamiddag (geboren in 1983 tlm 1979): 3, 4en 5apri1. Mountainbike: woensdag, donderdag, vrijdagvoormiddag: 3, 4 en 5 april. Mountainbike: woensdag, donderdag, vrijdagnamiddag: 3, 4 en 5 april. Omnisport: woensdag. donderdag, vrijdagnamiddag: 3, 4 en 5 april. Avonturendag in DeMosten: woensdag: 10 april. Geïnteresseerden kunnen voor inschrijving of informatie altijd terecht op de stedelijke sportdienst en dan kun je vragen naar Rie Voet, tel. 031340.19.51. Alvast veel plezier'U

Volleybalclub De Gelmers 1-let seizoen kabbelt naar lijn einde, en dat is in sommige inatehen duidelijk te zien. Onze eerste herenploeg won de zeer belangrijke maich tegen Spinley Dessel en ook de week nadien tegen Westerlo, zodat hen waarschijnlijk niets meer kan overkomen in de strijd om het behoud. In ccii prestigeduel tegen Zoersel (ginder ook reeds nipt met 3-2 verloren) won men de eerste 2 sets vrij vlot (15-8 en 154) en stond men in de derde set 8-1 voor. Als men denkt de buit binnen te hebben, komt men in volleybal dikwijls rare dingen tegen. Onze hoofdaanvaller van dienst sloeg zich van dan af in het bezoekende blok vast, en node moest men - zelfs na een 14-12 stand - de buit aan Zoersel laten. In de 4e en 5e set stond nauwelijks nog een schaduw van een ploeg op het veld en Zoersel mocht met de punten terug naar huis. De week nadien klopte men dan ei zo na weer één van de grote kopploegen uit de reeks: slechts met 3-2 moest men hel hoofd buigen tegen het zeer sterke Wevok uit Westmalle. Onze eerste damesploeg wisselt ook fraaie en slechte resultaten af. Na een mooie 3-0 zege tegen Kessel, leek de machine weer op gang gekomen te zijn. Met 3-1 werd men echter op het voorlaatst geklasseerde Olvoc uit Olen wandelen gestuurd. Tegen Kasterlee ging het iets beter (1-3 winst) en Mol werd ook met droge 30 cijfers afgedroogd. Nu de zware brokken er gaan aankomen (Flamingo's, Den Dam en Kontich) zal men toch op de toppen van zijn tenen moeten gaan staan om nog een mooi resultaat in de eindrangschikking te bereiken. Van de gewestelijke ploegen onthouden wij de mooie remonte van onze Fleren 5. die misschien toch nog het behoud kunnen verzekeren in 2e gewest; de moeilijke eindperiode voor onze Dames 2, die door kwetsuren en noodgedwongen forfaits geplaagd het moeilijk zullen hebben om hun promotieplaats veilig te stellen: en ook de onverwachte nederlagen van zowel Dames 5 als Dames 7 op een ogenblik dat de promotie nog maar een formaliteit scheen te zijn.

Wedstrijden april Zaterdag 13 april: 18.30 Flamingo's Nijlen - Dames 1 20.15 Ginvo Mol - Heren 1

Zondag 21 april: 16.00 Dames 1 - Kokaz Kontich 18.00 Heren 1 - Tovo

Jeugdraad

Actie 'Zwerfvuil' Waarom deze actie? Samen met de jeudgverenigingen en jongeren wil de Hoogstraatse Jeugdraad ijveren voor een zuivere gemeenschap en tegelijk opkomen voor een zuivere leefomgeving. De actie 'Zwerfvuil' wil een voorbeeld stellen en komen tot een mentaliteitsverandering bij mensen die nog altijd achteloos afval op straat achterlaten: het staat immers onomstootbaar vast dat vele kleintjes één grote afvalberg maken. Voor de Jeugdraad, de jeugdverenigingen en jongeren van de fusie Hoogstraten is dit een gelegenheid om op een positieve manier naar buiten te komen en tegelijk een engagement om samen met alle instanties ook in de toekomst voor een zuiverder milieu te zorgen. Het praktisch verloop - Datum: zaterdag 27 april. - Voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. - Inschrijven kan tussen 13 en 13.30 uur op een centrale plaats waar een 'bureau' is ingericht. Deelname is gratis. De plaatsen van afspraken zijn: - Meersel-Dreef: parking voor de paters - Meerle: plein voor raadhuis - Meer: aan 't klooster - Minderhout: rotonde achter de kerk - Wortel: aan de Boomkes - Er wordt gewerkt in groepjes van 6 tot tO man, die elk een straat, plein, bosje... krijgen toegewezen om 'op te ruimen'. Om 13.30 uur vertrekt iedereen, gewapend met een vuilniszak. Rond 15.30 uur wordt met het verzamelen van zwerfvuil gestopt. Dit komt terecht op een tractor met kar. Er rijdt permanent een auto met een aanhangwagen rond om de grote of zware stukken op te pikken. Om 15.30 uur fietst iedereen naar het dorpsplein in Minderhout voor de slothappening. Hier wordt al het verzamelde zwerfvuil in een container geladen. - De slothappening start om 16.30 uur. Alle deelnemers krijgen hier een drankje aangeboden. Er zijn ook optredens van volgende groepen: Spitfire en Concrete Cdl. Tevens zijn er prijzen te winnen voor de deelnemende groepjes: er is bovendien een wedstrijdvraag mét hoofdprijs voorzien. Rond 18 uur loopt de actie ten einde.

Informatie Iedereen kan voor alle vragen terecht bij de jeugddienst op tel. 340.19.52 of bij Ronny Pijpers (voorzitter Jeugdraad) op tel. 315.83.48. Doén! Je helpt er immers het milieu mee!U

2500 mooie landschappen in Vlaanderen Sinds het begin van de lente staan overal in het Vlaamse landschap affiches opgesteld met de boodschap: 'Dit landschap wordt u gratis aangeboden door de land- en tuinbouw'. Bijna 700 Landelijke Gilden verspreid over de vijf Vlaamse provincies hebben op 21 maart minstens drie affiches geplaatst op zorgvuldig gekozen plaatsen, nI. daar waar een mooi landschap zich ontrolt voor het oog van voorbijgangers.

Het doel van deze affichecampagne is de bur ger opmerkzaam te maken voor het mooie landschap dat we in Vlaanderen nog hebben. Nog! Want het is een feit dat aan het landelijk gebied in Vlaanderen ernstig geknabbeld wordt en dat er met de ruimte die nog overblijft niet altijd even zorgzaam wordt omgesprongen. Een tweede doel van de affichecampagne is de burger te tonen dat dit landschap eeuwenlang gekneed en met zorg bewaard werd door de land- en tuinbouw. Het is eerder recent dat de publieke opinie zich op het vlak van het bewaren van het landelijk gebied en het verzorgen ervan meer bewust ging opstellen en echt oog had voor de waarde van het landschap en het landelijk gebied. Maar de landbouwer was degene die in dit landschap leefde en werkte. Ook de bewoners van het platteland mogen fier uitpakken met één van hun mooiste producten: de natuur, de landbouw, het landschap en de rust. Het is kenschetsend voor de toenemende waardering van het landelijk gebied dat toeristen uit het buitenland naar Vlaanderen gelokt worden via een nationale campagne onder de slogan 'Groen Vlaanderen'.

Op 20 april ligt Leuven in Afrika In heel Vlaanderen maken alle organisaties die bezig zijn met de Derde Wereld, zich druk om de nood in Afrika. VREDESEILANDEN, BROEDERLIJK DELEN, COOPIBO, OXFAM-WERELDWiNKELS, WERELDSOLIDARITEIT. Deze organisaties vertegenwoordigen duizenden mensen die betrokken zijn bij de vele miljoenen in Afrika die gebrek lijden. Om die betrokkenheid te laten zien en ook om de politiekers wakker te schudden, wordt er op zaterdag 20 april een grootse manifestatie gehouden in Leuven. Van 11 tot 18 uur is er doorlopend Afrikaanse muziek te horen en dansen te zien. er zijn ook debatten en forums, exotisch eten en drinken, er is een kinder- en jongerenprogramma. Kortom, veel te doen en te beleVen. Wie mee wil gaan, kan er met de bus naartoe. Die bus vertrekt om 9 uur aan het rond punt in de Dr. Versmissenstraat; de terugkomst is voorzien om 20.30 uur. Kaarten aan 275 Btr, voor volwassenen en 200 Bfr. voor kinderen zijn te verkrijgen in de Wereldwinkel, Gelinelstraat 5 (iedere namiddag open vanaf de woensdag). Kaarten kunnen ook telefonisch besteld worden op 314.55.19 of 3 14.43.73. 13


h(D@Q) Ombn Eerlijk handelen met Afrika thema dat blootlegt hoe de hedendaagse handel en wandel, hoe het spel van de markt, honger maakt.

Een

Op vrijdag S april (Goede Vrijdag) organiseert Jongeren in Beweging een fakkeltocht door Hoogstraten. Om half 8 wordt gestart met een dia-reeks over 'eerlijk handelen', waarna er gewandeld wordt, en omstreeks 22.30 uur wordt er besloten. Dit alles vindt plaats aan en in de Pax. Fakkels kosten 60 Bfr. en voor de rest is het meedoen gratis.

Sponsortochten Op zaterdag 8 maart organiseerde de Hoogstraatse middelbare scholengemeenschap een 'gezinssponsortocht'. Zowat 650 leerlingen, 100 minder dan het vorige jaar, uit het Vito, Seminarie, VTI Spijker en Humaniora schreven in voor een wandeling van 5, 10 of 20 km., waarbij ze zich per afgelegde km. lieten sponsoren door familie en kennissen. Niet allen haalden de eindmeet. Grote ongelukken kwamen niet voor: wat blaren, tijdgebrek leken de grootste obstakels. Van een echte gezinsoptocht was niet echt sprake, veel ouders merkten we niet op in de groepen wandelaars ten westen van de Katelijnestraat onder een stralende winterzon. Donderdagmiddag 14 maart wandelden de vier laagste studiejaren van de lagere scholen van gemeente, Spijker en Seminarie hun 5 km. Het vijfde en zesde leerjaar liepen ten oosten van de Vrijheid 10 km. langs een route die Achtel aandeed. De opkomst kon deze dag vooraf worden ingeschat: in tegenstelling tot de middelbare scholen was deze sponsortocht op een schooldag gepland, zodat deelname verzekerd was. Alle kinderen van deze scholen maalden, opnieuw onder een stralende zon, hun kilometers af. Dilolo

Opbrengst van de Hoogstraatse aktie Broederlijk Delen gaat dit jaar naar een projekt van viskweek in Dilolo, een subregio van Lualaba in Shaba. Deze streek is erg op zichzelf aangewezen door het verval van de Benguela-spoorlijn en de zeer slechte wegverbindingen zodat geregeld transport er praktisch onmogelijk is. Een grote rivier stroomt niet in de streek; enkel in de moerassen van een kleinere stroom kan gevist worden. Broeder franciscaan Jef Augustijns startte enkelejaren terug met het graven van visvijvers en experimenteerde met visteelt. Zijn voorbeeld werd gevolgd door de plaatselijke bevolking die spoedig omkadering en hulp behoefde. Dit projekt is een stimulans geweest om zelf de handen uit de mouwen te steken voor mensen van de streek. 14

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Verse vis is er voorhanden voor de eigen consumptie en voor verkoop, zo zijn voedsel-zekerheid en een inkomen aan elkaar gekoppeld. Ook de jongeren leren ergroepsgewijs werken, verantwoordelijkheid te nemen en de gemeenschap te dienen. De 300.000 Bfr. die het projekt dit jaar vraagt, zal zeker voor het grootste deel verzameld zijn in Hoogstraten. Zo bracht de gemeentelijke gemengde basisschool van Hoogstraten een bedrag samen van 100.181 Bfr. Bij het afsluiten van deze kopij waren de sponsortochten van de middelbare scholen nog niet afgerekend, terwijl we ook de cijfers van de andere scholen schuldig blijven.

Wereidwinkel-etentje in de Pax Eigenlijk is hier al lang geen sprake meer van 'etentje' want de menu van dit jaarlijkse weerkerend festijn is rijk en verfijnd tegelijk; komt daarbij nog al die exotische smaken en geuren en dan is het niet te verwonderen dat de Pax bijna te klein was om al de hongerigen te spijzen, op 16maart. De opbrengst van dit eetmaal gaat volledig naar de projecten van Broederlijk Delen in Zaïre. Samen met Broederlijk Delen roept de Wereldwinkel ook op om deel te nemen aan een grootse manifestatie op 20 april in Leuven. Duizenden mensen worden daar verwacht om uiting te geven aan hun diepe bezorgdheid voor de nood in Afrika. Vanaf 11 uur in de voormiddag is er een rijk gevuld programma: debatten, politiek forum, exotisch eten en drinken, boeken en infostanden, kinder- en jeugdprogramma; dit alles overgoten door Afrikaanse muziek en dans, life gebracht met o.a. Lerato, Indanga, Mansour Seck en Nouvelle Génération. Vanuit Hoogstraten wordt een bus ingelegd om ernaartoe te rijden. Kaarten voor die bus zijn te koop in de Wereldwinkel, Gelmelstraat 5 of kunnen besteld worden (314.55.19 of 314.43.73) (J.F.)

In een zonovergoren refter van het Semninarie kwamen de deelnemers aan de sponsortocht toe voor een warme tas soep. Aan hen werd een deelnamebewijs overhandigd dat dienstig was voor de uitbetaling van de beloofde sommen door hun respektievelijke Sponsors.

Viergeslacht

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

iq

Vierfiere heren, genaamd De Bie, poseren hier voor een historische foto.' Overgrootvader Louis De Bie, grooti'ader Jan De Bie, vader Erik Bieke' De Bie (goed bekend bij Hoogstraatse voetbalsupporters) en jonge/zeer Yoran De Bie, die nog maar amper 4 maanden oud is. Proficiat jongens!


HOOGSTRA TEN

Concert Sinds 1990 organiseert Rotary HoogstratenKempen jaarlijks een concert in de SintCatharinakerk van Hoogstraten. Met deze concerten wil de vereniging een belangrijk cultureel evenement van hoog niveau organiseren voor mensen uit de Noorderkempen. De inrichting van deze muziekuitvoeringen geeft tevens de gelegenheid om met de opbrengsten hiervan een belangrijk projekt in de regio te steunen. De financiële steun van talrijke sponsors en steunleden maakt het mogelijk om elk jaar een flinke opbrengst te realiseren. Die komt er ook door de publieke belangstelling voor de concerten: gemiddeld 700 â 800 toehoorders. Deze concerttraditie past bijgevolg uitstekend binnen de sociale en culturele doelen van Rotary. Dii jaar wordt opnieuw steun verleend aan vzw Markdal, wiens investeringssubsidies slechts 60% dekken van de noodzakelijke kosten van infrastruktuur en inrichting van het kinderdagverblijf voor 16 niet-schoolgaande ernstig mentaal of meervoudig eehandicapten tot 71 jaar Een tweede projekt naast het reeds eerder gestart dagopvangcentrum voor 20 volwassen gehandicapten. De ondersteuning door Rotary kadert volledig in de bestaansreden van deze vereniging, samengevat onder het motto: dienstbetoon boven eigenbelang. De Kroningsmis

Het programma 1996 van de Rotary behelst de uitvoering van de Krönungsmesse van W.A. Mozart, een werk dat gedateerd werd door hemzelf op 23 maart 1779. Kerkmuziek die vermoedelijk geschreven werd voor de heropvoering van de mis ter gelegenheid van de festiviteiten tijdens de kroning in Praag van ofwel Leopold II in 1791 of van zijn opvolger Franz ecn jaar later. Dit tweede deel van het concert wordt nog voorafgegaan door een voorprogramma, waarin het Gloria van A. Vivaldi en het Exsultate Jubilate van W.A. Mozart uitgevoerd worden. Uitvoering van het geheel is in handen van koor en orkest van de Kempische Oratoriumvereniging onder leiding van Werner Van Mechelen. Er worden 2 uitvoeringen gepresenteerd: op zaterdag 13 april om 20.15 uur en op zondagnamiddag om 15 uur. Kaarten aan dc prijs van 600 Bfi. zijn te verkrijgen - bij de Dienst voor Toerisme, in de raadskelder van het stadhuis, tel. 340.19.55. - bij Rotary. tel. 014/42.01.08. - door storting van zoveel maal 600 Mr, als het aantal gewenste kaarten, op rekeningnummer 418-9071271-74 van Rotary Hoogstraten, met vermelding 'Kroningsmis, zaterdag of zondag'. Op deze nummers kunnen ook kaarten worden besteld voor een warm of koud buffet in feestzaal Hof ter Smisse na afloop van het concert, aan de prijs van 1650 Bfr., alles inbegrepen.

De Kemnpische Oratoriumvereniging bij een vorige gelegenheid in de Catharinakerk. Zaterdag 13 april en zondag 14 april brengen ze de Krönungsmesse van Mozart, ten voordele van Markdal, in een organisatie van Rotarv Hoogstraten-Kempen.

LJ -

,

Tijdens de maand november anti mi,' liet dai,'cent,uni Markdal in Merksplas een cheque van 350. 000fr. van Rotarv 1-/oogst raten-Kempen. Donderdag 14maart overhandigde het clubbe stuur de complete computerapparatuur en de nodige pro grammna's t'oor liet dagelijkse werk in deze vereniging die zich inzet voor mentaal gehandicapten uit onze streek.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

I\ \

mode. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

15


HOOGSTRA TEN

75 jaar jong 1996 is een feestjaar soor de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Gestart in 1921 viert men dit jaar het 75jarig bestaan. Hoogtepunt hiervan was de academische zitting en receptie op zaterdag 16 maart in het stadhuis van Hoogstraten, waar het ook allemaal begon. Voorzitter Maarten Vissers schetste het bestaan van de afdeling Hoogstraten voor een in hoofdzaak toch wel ouder publiek van genodigden en oud-bestuursleden. Op 10 oktober 1921 vond dc stichtingsvergadering plaats in de bovenzaal van het stadhuis. Gezinnen met ten minste 4 kinderen konden toen lid worden aan het bedrag van 3 frank per jaar. Binnen de twee jaar had men reeds 80 aangesloten gezinnen. In Hoogstraten waren in 1924 een 28-tal winkeliers die 5% reductie gaven op vertoon van de lidkaart van de Bond. 'Als dat nu ook nog maar eens het geval was', verzuchtte de voorzitter. Na de Tweede Wereldoorlog, en na een bestuurswissel kwam de klemtoon te liggen op de jaarlijkse koffietafel voor de moeders, en op de decoratie van degenen met 10 kinderen. Tijden veranderen, en vanaf 1955 veranderde de koffietafel in een ledenfeest, waar zowel vrouw als man waren uitgenodigd voor een eetmaal, een toespraak en een dans. Tengevolge van deze evolutie werd de noodzaak aangevoeld tot het inrichten van een danscursus. Toentertijd eenmalig, later nog dikwijls hernomen. In de jaren zestig kwam de grote kentering. In 1962 werd de kinderoppasdienst opgericht, waarvan de allereerste babysitters nu al zelf grootouder zijn en waarschijnlijk dezelfde rol spelen ten overstaan van hun kleinkinderen. Vanaf 3 kinderen kon men lid worden. Nog later volstond het een jong gezin te zijn. De Bond van Kroostrijke Gezinnen werd de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

\flM\)

1'

4

Aan cle zijdelingse blik van de meeste aansi'ezigen merken st'e dat ze ingetogen luisteren naar een muzikaal intermezzo tijdens de academische zitting naar aanleiding van de viering van 75 jaar Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Kinderen kunnen niet belast worden. Gezinnen die kiezen voor kinderen, moeten in hun keuze gerespecteerd worden, niet gehinderd. Vandaar dat de Bond er voor alle gezinnen is. Het pluralisch karakter van de Bond verplicht deze ook aandacht te besteden aan het samenlevingscontract. Wie zijn wij, vroeg mw. Isebaert zich hardop af, dat we kunnen bepalen wie wel gezin vormt en wie niet? Normen kunnen niet opgelegd worden, noch afgedwongen of verboden worden. De keuze van de mensen dien je te respekteren: een gezin is er voor degenen die het vormen en hun samenleven willen erkend zien door de gemeenschap.

Na een laatste muzikaal intermezzo door de dochter van de secretaris, dienden natuurlijk enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet te worden. Zes leden werden voor 25 jaar of meer in dienst van de Bond vereremerkt met een oorkonde en medaille. Voorzitter Maarten Vissers is reeds 37 jaar bestuurslid en hanteert al 27 jaar de voorzittershamer. Passend applaus viel hem ten dele. Waarna het natje en droogje konden aanrukken. Voor de maand april voorziet het programma op donderdag 18 april een feestelijke samenkomst voor dc trouwe leden onder de grootouders. Zondag 28 april vindt de gezinswandeling plaats. D

In 1971 vierde men in het parochiecentrum van Minderhout het 50-jarig bestaan. Steeds meer moeders en een verjonging van het bestuur dienden zich aan. Vanaf 1969 tot in 1990 kenden de danscursussen een groot succes, vooral in de periode dat de internen van Seminarie en Spijker mochten deelnemen. Dat ontlokte een vader de uitspraak: 'De Bond heeft onze kinderen niet alleen leren dansen, maar ook vrijen.' Ook de Jefi-films kenden bij de allerkleinsten veel succes. Voor de volwassenen worden er jaarlijks 6 vormende activiteiten ingericht. De inschrijvingen voor watergewenning voor kleuters in het zwenibacl van Beerse liepen steeds vlot binnen. Verniindcringskaarten en go-passen voor het openbaar vervoer, kinderoppasdienst, grootopdersactie. enz. Wie kan zeggen dat iemand nog nooit van de Bond heeft gehoord? Muzikale intermezzo's wisselden de verschillende onderdelen van het feestprogramma af. Mevrouw Dc Roeck-Isebaert, ondervoorzitster van het bestuur van de Bond, mocht dan de feestrede uitspreken. Zij benadrukte het pluralistisch karakter van de beweging, element dat reeds van bij de oprichting in 1921 aanwezig was. De Bond staat voor het gezin: aan de aanwezige politici zei ze dat in al hun beslissingen er oog moet gehouden worden op aspekten die het gezin raken. Als voorbeeld haalde ze het kindergeld aan: handen af.

16

Aan 6 leden van de BGJG werd een oorkonde en medaille uitgereikt voor hun verdienstelijke inzet gedurende meer dan 25jaar: Leo Seeuws, Wiske Pans, Clara Drurts, Maria Van Riel, Maria Mertens en voorzitter Maarten Vissers. De Vlaamse ondervoorzitster, Mevr. Isebaert was best tevreden.


HOOGSTRA TEN

Stille betoging

autobanden

Âť 9PEETERS * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannag Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

Maandagochtend 4 maart trokken ouders, leerkrachten en directie van de gemeentelijke gemengde basisschool in stilte naar het Schepencollege. Naar aanleiding van het doorsturen van Tine Fransen en de aanstelling van Eddie Van Delm, beslist in de gemeenteraad van 26 februari, protesteerde men tegen deze zeer onrechtvaardige beslissing en het voldongen feit, ook vooral tegen de manier waarop dit plaatsvond. Kinderen, noch een hardwerkend schoolteam, mogen zeker niet de dupe worden van politieke beslissingen, zodat de eis werd overhandigd om onmiddellijk deze overplaatsing en vervanging teniet te doen. Deze vraag werd ondersteund door de handtekeningen van meer dan 500 personen. Tijdens een extra gemeenteraadszitting op 11 maart is er dan een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing gevonden geworden. Hopelijk is dit de best mogelijke oplossing voor iedereen waarop we vorige maand aandrongen, in een andere rubriek weliswaar.

de

IC 03 - 314.55.04

moond

STIHL

STIHL motorzagen voor elk gebruik, sterk, betrouwbaar en handzaam. Vanaf 1.2 - 6.3 kW (1.6 - 8.6 PK)

577N-

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! ÂŤ* KWALITEIT " SERVICE " PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING! Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

21

17


HOOGSTRA TEN

Een monument voor Deken Lauwerys Toerisme is het resultaat van de inspanningen van velen'. Met deze woorden sloeg schepen Marcel Van Ammel de nagel op de kop. Bij het begin van het nieuwe toeristisch seizoen had hij vele mensen uitgenodigd die betrokken zijn bij het toeristisch gebeuren in de stad Hoogstraten: stadsgidsen, VVV-verantwoordelijken, bread and breakfast-aanbieders, pers en radio-verslaggevers, middenstand en horeca, Hok-leden, stadsbestuur. Bedoeling was om alle mensen die vooral op vrijwillige basis meewerken op een informele manier samen te brengen en hen als eersten kennis te laten maken met de enkele nieuwe publicaties. Zij zouden ook getuige worden van de voorstelling van enkele evenementen die hoogtepunten worden tijdens de volgende maanden. Een zestigtal mensen woonden op zie zondagmorgen 17maart de officiële presentatie van het komende seizoen bij. De eisen die de moderne toerist tegenwoordig stelt, vinden we gelukkig terug in het aanbod van de Dienst voor Toerisme en de VVV: gezelligheid, kleinschaligheid, eigen sfeer en gastvrijheid. gastronomie. Aan dat alles beantwoordt Hoogstraten en omgeving vooral vanuit zijn rijke cultuurhistorische achtergrond. Een woordje van dank ontbrak niet voor ons toeristisch elitekorps: door mond aan mond reclame hebben onze stadsgidsen inmiddels een zekere faam en roem verworven. Ook een vermeldiing voor de 'kamers met ontbijt' die het voorbije jaar een stijgend succes kenden, volgens de overnachtingscijfers die we spijtig genoeg niet terugvinden in het jaarverslag.

uitwisselingsproject met Culemborg, gemeente waarmee Hoogstraten vooral zijn monumenten deelt door hun gemeenschappelijke bezitter uit de 16de eeuw, Elisabeth van Culcmborg. Op 13 en 20 april zal door de burgemeesters van beide gemeenschappen een officieel vriendschapsverdrag worden ondertekend. Tal van verenigingen zullen dan uitgenodigd worden kennis te maken met elkaar zodat een aantal gezamenlijke initiatieven hopelijk het daglicht zullen zien.

Een monument om te vieren Met vernieuwde energie is het HOK, de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring, uit de startblokken geschoten. Hoog tijd, want één van hun bezielers moet dit jaar feestelijk gevierd worden. Het is namelijk 100 jaar geleden dat Deken Lauwerys geboren werd en wel in Olen op 29 mei 1896. Aan hem is het te danken dat Hoogstraten zijn geschiedenis en cultuur heeft leren kennen: zijn opzoekingswerk en publicaties droegen er toe bij dat het verleden niet uitgewist werd. Zijn naam zal altijd verbonden blijven met de wederopbouw van de statige Sint-Catharinakerk.

Aan Aloïs Van Den Bossche, voorzitter van de HOK, werd de eer gelaten om het feestprogramma zoals dat in de stijgers staat, toe te lichten. Op 19 mei zal een plechtige Eucharistieviering, opgeluisterd door het Piuskoor, gevolgd door een academische zitting en een feestmaal de viering inleiden. Op Monumentendag wordt de figuur van Deken Lauwerys aan het grote publiek voorgesteld bij middel van foto's en collages. Vooral zijn inzet voor de l-loogstraatse monumenten zal geïllustreerd worden. Met de traditie wil men ook verder aanknopen door opnieuw een studiereis in te richten. Dit jaar natuurlijk naar de belangrijke plaatsen in ons land waar Deken Lauwerys vertoefde: Olen als geboorteplaats, Herentals en Mechelen. Een studiedag staat ook nog op het programma. En het (grote) standbeeld voor Deken Lauwerys komt er zeker, zo verzekerde de vastbesloten voorzitter. 'Maar dan enkel door de bijdrage van alle aanwezigen hier, en verder, want niet alleen ik ben de erfgenaam van de Deken, dat zijn we allen', besloot de HOK-voorzitter. Als het park in de Gravin Elisabethiaan dan toch geen parking wordt, hebben we ineens al een plaatsje voor dat monument gevonden. Nadien werd nog gezellig nagekeuveld over het komende toeristisch seizoen.0

Verfraaiing De schepen overliep vervolgens de inspanningen die het stadsbestuur getroost om de infrastructuur te verfraaien en aantrekkelijker te maken voor de bezoeker. Het Rozenkranspark wordt totaal heringericht en verlengd tot aan de Buizeistraat. Ineen eigen ontwerp is de stedelijke groendienst belast met de uitvoering hiervan. Centrale rustplaatsen in het park worden het Dr. Versmissenmonument (dat op zijn plaats blijft) en het Kapelletje van de Vrede. Bezoekers zullen in de toekomst wegwijs gemaakt worden door middel van meer en aangepaste bewegwijzering naar voornoemd paar, en naar de parkeermogelijkheden. Die laatsten zijn er slechts te weinig op een zondag als deze, wanneer de winkeliers hun open deur houden. Uitbreiding van het meer dan noodzakelijke groen moet ook meer bezoekers aantrekken. Langs de Bredaseweg zullen meer dan 400 bomen aangeplant worden, onderaan opgefleurd door een veldboeket. Het behoud van het park in de Elisabethlaan staat ook vast. Met medewerking van middenstand en bewoners wil men de bebloemingsactie van MeerselDreef herhalen in de Vrijheid. Hopelijk wordt dit een jaarlijkse gewoonte. De Mosten, Begijntjes-Laat-Besluit, het folklore-festival van de vendeliers, beiaardconcerten, Antilliaanse Feesten, pop- en andere concerten,... te veel om op te noemen. Het komende jaar heeft nog wat in petto.

Andermaal Culemborg Onder andere ook nog een cultureel

FI

Zaal De Welgezinde was best volgelopen op zondagmorgen 17 /naari voor de toelichting bij de opening van het nieuwe toeristisch seizoen. Primeur van de dag: een monument voor Deken Lauwerys moet er komen, volgens de HOK-voorzitter.

,g,A

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * * carwash carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


HOOGSTRA TEN

Het treurige einde van twee mooie huizen U hebt het misschien al gemerkt wanneer u laatst nog over de baan van Hoogstraten naar Wortel reed. De 'huizen van de Lindendreef' waarrond vorig jaar nog heel wat heisa gemaakt werd, worden dezer dagen met de grond gelijk gemaakt. Op het moment dat ik dit schrijf (13 maart) is het ene huis al verdwenen, het andere staat er nog. De huizen waar ik het over heb stonden in de Lindendreef, tegenover het Hoefijzer. op honderd meter van de gevangenis. Beide huizen hebben altijd bij de gevangenis gehoord. Het linkse huis was de woning van de aalmoezenier, het andere huis werd bewoond door de gevangeiiisdirecteur. Beide huizen stonden al een tiental jaren leeg. De onbewoonde kasteeltjcs waren meer dan 100 jaar oud. Het zonlicht straalde hier door mooie hoge ramen in de ruime, adcllijkc kamers. De vier meter hoge, sjieke plafonds waren versierd met kunstig stucwerk. In elke kamer stond een prachtige marmeren schouw. De woonkamers en de eetkamer van de aalmoezenierswoning waren verbonden met hoge, vierdelige houten deuren. De kelderverdieping is een groot complex van overwelfde kelders (de kolenkelder, de wijnkelder ... ). Hier werd smaakvol en stijlvol geleefd, dat is duidelijk. De directeurswoning had een sprookjesachtig torentje, half omwikkeld door klimop. Aan de zuidkant van het andere huis stond een mooie glazen serre tegen de gevel. Het glas was al jaren stuk, maar het ijzerwerk was tot voor kort nog in goede staat. Hier moet het heerlijk geweest zijn om te verpozen tussen de druivelaars. De grote tuin maakte het sprookjeskasteel volledig: hoge, eeuwenoude bomen van het uitgestrekte grasperk een idyllisch parkje. De ideale plaats om zich op een zomerse namiddag neer te vlijen voor een romantische picknick met een glaasje zelfgemaakte wijn (van de eigen druivelaars), nadat de knecht de fles ontkurkt heeft die hij zonet uit de wijnkelder heeft bovengehaald. De huizen worden nu gesloopt in opdracht van de Regie der Gebouwen. Deze dienst is verant-

woordelijk voor het beheer van de gebouwen en gronden die eigendom zijn van de staat. Dit is het geval met de gevangenis en alle bijbehorende gebouwen. Dezelfde situatie geldt voor Wortel-kolonie: eigendom van Openbare Werken, beheerd door Regie der Gebouwen. Deze beheerder heeft dus besloten om de monumentale Lindendreefhuizen te slopen. Ze dienden tot niets en de grond kan nog veel geld in het laatje brengen, zo redeneerde men wellicht. Er kwam echter protest. Terecht, want het gaat hier over historisch waardevolle gebouwen met een zeldzame charme. De huizen waren zeker niet aan afbraak toe, deze oerdegelijke gebouwen konden nog gemakkelijk 100 jaren trotseren. Ondanks de vele jaren leegstand waren de muren en ramen nog in verbazend goede staat. En toch wordt het allemaal afgebroken, tot misnoegen van vele mensen. Er waren bovendien ook een tiental kandidaat-kopers voor de huizen. Men vermoedt echter dat de Regie der Gebouwen vastberaden is alles te slopen om zo plaats te hebben voor een mini-verkaveling van acht bouwplaatsen. (Inderdaad: zo groot waren die tuinen). Dat ligt beter in de markt en het brengt meer op. Toen men vorig jaar, in afwachting van een slopersvergunning, al stilletjesaan was begonnen met het verwijderen van deuren, ramen en trapleuningen, ontlokte dit een storm van protest bij enkele wakkere Hoogstratenaren. Marc Vanluffelen verzamelde op enkele dagen tijd 150 handtekeningen voor het behoud van de gebouwen en Het Convent, de monumentenvereniging die het Begijnhof restaureert, vroeg het schepencollege om een negatief advies uit te brengen tegen de aanvraag tot sloping. De Re-

Het rechtse huis. De serre vooraan is voor De inko,nhal van het linkse huis, zoals het enkele weken afgebroken. er vorig jaar uitzag. Let op de goede staat van het houtwerk.

gie der Gebouwen had een slopingsvergunning aangevraagd en die moest eerst het advies van het schepencollege krijgen en vervolgens al dan niet de goedkeuring van Stedebouw. Hoogstraten heeft (omstreeks maart vorig jaar) negatief advies gegeven, maar Stedebouw heeft de vergunning toch toegekend. Het Convent heeft nog gewezen op de onbetwistbare historische waarde van deze gebouwen, die volgens hen structureel nog in zeer goede staat waren. Ze hebben er ook op gewezen dat er sabotage in het spel was. Vorige winter zijn er alle dakramen verwijderd of open gezet en op verschillende plaatsen zijn pannen of leien weggestoten. Men ontdekte zelfs dat in de ene woning een gat gemaakt is in de keldervloer om het grondwater binnen te laten. Bovendien werden ook nog alle ramen weggehaald. Deze 'werken' werden uitgevoerd lang voordat de procedure rond was. Er werd gesloopt zonder vergunning. Wie er achter deze beslissing staat is niet duidelijk, maar dat het iemand zonder hart is, dat lijdt geen twijfel. Dit waren twee grootse huizen met een eigen ziel en charme, die nu onverbiddelijk worden weggeruimd omdat een netjes opgekuiste, in acht percelen verdeelde lap nieuwe bouwgrond, meer geld opbrengt. En zo, lieve lezers, zijn er twee monumenten verdwenen in Hoogstraten deze maand. De mooie en degelijke bouwwerken werden raam voor raam, steen voor steen afgebroken. Ook de prachtige, grote beuken en eiken zullen moeten verdwijnen. Op hun graf komen acht glimmende nieuwe huizen. (J.V.)

Iedereen heeft ongetwijleld al de nieuwe gebouwen van de Pidpa tussen Wortel en Merksplas opgemerkt. Wat bevindt zich in deze gebouwen, wat is de functie ervan, hoe zit dat met onze drinkwatervoorziening? Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens een exclusief bezoek met de Davidsfondsafdeling van Hoogstraten op zaterdag 6 april om 14 uur. Inschrijven bij voorzitter A. Livens, tel. 314.54.52.

II]


HOOGSTRA TEN

Dominique Van Huffel laureaat nationale wedstrijd Dominique Van Huffel is één van de vijf eindlaureaten van de nationale 'Kiezen voor Kunst' wedstrijd. Aan deze wedstrijd namen in totaal zo'n 2.900 Belgische kunstenaars deel. Via een getrapt systeem van voorselecties kwam de jury uiteindelijk tot een eindselectie. Die gebeurde op basis van het tentoongestelde werk in het Paleis voor Schone Kunsten eind vorig jaar in Brussel. Voor de laureaten heeft deze bekroning het niet onaardige gevolg dat hun werk geëxposeerd wordt in het buitenland. Eerder schreven we al in deze kolommen over de kwalitatief hoogstaande fotografie van Dominique Van Huffel, om. naar aanleiding van de tentoonstelling 'In de schaduw van de halve maan en de bijzonder geslaagde 'Trottoir' installatie in de Turnhoutse Warande november vorig jaar. Met deze Kiezen voor Kunst wordt zijn artistiek palmares andermaal stevig verfraaid. Het werk van de eindlaureaten kan niet enkel rekenen op flink wat media-aandacht, er zijn ook tentoonstellingen gepland in Keulen. Amsterdam en Parijs. Momenteel loopt de eerste van dit trio nog tot 17 april in 'Das Belgische Haus' in Keulen. Tijdens de zomermaanden komt 'Dc Brakke

Grond' aan bod, het befaamde Vlaamse Cultureel Centrum in Amsterdam. In het najaar krijgt elk van de laureaten een eigen ruimte in het prestigieuze Cité Internationale des Arts in Parijs. Johan Swinnen van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten, looft nadrukkelijk het kri-

tisch fotografisch engagement' van Van Huffel die hij een 'eigen fotografisch handschrift vol klasse' toedicht. 'Verschillende onderwerpen komen in zijn werk aan bod, maar liet fotografisch visualiseren van realiteit en illusie is een opvallend steeds terugkerend kenmerk. Of het nu om grote mensen, kinderen of architectuur met de mens daarin gaat, hij is een briljant ooggetuige en zijn werk is zowel complex als

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

duidelijk ééndimensionaal. Hij is er op uit om met grote fotogrqfische klaarheid, gedetailleerde weergave en goed uitziende foto's ons waarnemingsvermnogen te testen. ' ( mdl)•

FAUL VORSSELMANS IIOOGSTRAATS 1

UITLAAT

1 1 1 1 1 1 1 1 1

BANDEN SERVICE ,

1

C

----

1

De twee Kemnpense laureaten van Kiezen voor Kunst: schilder Michel Helsen uit Geel en fotograaf Dom in ique Van Huffel.

BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTER UITL IJNING Molenstraat 5 2320 Hoogstraten

HINNENBOOMSTRAAT —

-

TeI.:03/314 81 57

17 JAAR WANDELPIEZIER Wandelelub MARKDAL luui /iw,im / 7Je seizoen af , en Je 55 trouwste wandelaars machten op de foto (min in, um 8 wandelingen op een seizoen). Zo',, seizoen loopt van oktober tot maart en er zijn 12 zondagnainiddagwcindelingen voorzien. Organisator CHRIST STERKENS vertelde dat het niet altijd meevalt om steeds nieuwe wandelroutes uit te stippelen op het grondgebied vati de gemeente; soms wijkt men uit naar naburige dorpen. Uitgekeken zijn de meeste wandelaars nog niet want ook dit jaar trok men met een gemiddelde vat, 70 wandelaars per keer door bos en veld; sommigen van hen waren er al bij vanaf het eerste moment in 79 en zullen wellicht doorgaan zo lang de benen het toelaten. Nog vele jaren wandelpiezier! 20


M ',~99~

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Het is al vier in de namiddag geweest en nog altijd hebben we vandaag de zon nog niet gezien. Hetzelfde mistroostige scenario dient zich aan voor de volgende maand. De sleur neemt weer eens de overhand en veel spectaculaire zaken staan er voor de volgende maand niet op het programma. Of toch? De beslissing betreffende het traject van de T.G.V. wordt ĂŠĂŠn van de dagen genomen. De Nederlanders blijken zeker van hun zaak: het traject zal langs de E19 komen. Wij, domme Belgen, zijn daar nog niet zo zeker van en zijn pas vol goede moed en met een opgekrikte moraal naar het Centraal Station van Antwerpen getrokken om het naderende onheil nog te proberen af te wenden. De beslissing omtrent het T.G.V.-traject houdt Meer dus klemvast in een wurggreep en vandaar dan ook dat een hoogopgelopen burenruzie omtrent foutief parkeren en geluidsoverlast nog maar weinig mensen kan boeien. Naast het spook van de T.G.V. heeft ook weer een ander spookje zijn kop terug opgestoken: de mega-dancing in het vroegere Lohuis. Momenteel heerst er nog de grootste onduidelijkheid hieromtrent, maar volgende maand hopen we hier weer het fijne van te kunnen melden. In de marge van een eventuele komst van de T.G.V. werd mijn brievenbus deze week nog verrast door een knap stukje proza van een mysterieuze schrijver: Max Gerardi. Nooit geweten dat een Italiaan in Meer woont of gewoond heeft. Hij blikt met een gemoed vol heimwee terug naar 'die goeie ouwe tijd'. Voor de rest heb ik het genoegen om het april-programma van de Ste. Rosalia Brassband aan te kondigen en om vooruit te blikken naar het Chiroweekend. Geef er een lap op. i

Opzij... Opzij... Opzij... de HST komt hier voorbij! In de lente van liet jaar 1992 organiseerde de Landelijke Gilde van Meer een fiMowedstrijd met als thema: DE MEERSE LAND- EN TUINBOUW. Bij het lezen van dit landelijk pamflet liep ik meteen warm voor het plaatselijk agrarisch bedrijf. Voor ik het besefte, had ik het inschrijvingsformulier ingevuld en verstuurd en stond ik met mijn Hasselblatt op straat, schier spiedend en ruikend naar al wat boers en tuinders was. Vermits ons leefgebied een typisch plattelandskarakter vertoonde, meende ik voor een zeer eeiivoudige klus Ie staan. Hierin had ik me echter schromelijk vergist. Reeds na enkele stappen op het boerenerf werd het mij duidelijk dat ik het boerenideaal 'niet meer schieten kon'. Ik herinner mij nog levendig hoe ik als dreumes op de boerderij van mijn grootvader de dieren kende: scharrelkippen op het erf, wel 6 katten, een blaffende hond aan de lijn, enkele varkens, een geit en wat schapen, een dozijn melkkoeien en Bles, de knol in de paardestal. Wasgoed dat lag te 'bleken' op de wei en grootmoeder die een hele emmer aardappelen schilde voor de noen. Achter de boerderij een geurende gaard met wel 3 soorten appels, witbuiken, kwebbsen, kersen, krieken en pruimen en stekelbessen. En nog echte verse paardemoppen in het hete mulle zand. Ouderwets... maar heerlijk. Van dit alles bleef op het erf niets meer over: de boerderij, cle stal en de schuur waren weg. Ook de loslopende kippen, de geit en de 3 schapen. de 5 varkens, het paard en de enkele koeien. WEG... Op de binnenplaats glimden enkele mastodon-

ten op het beton. In de reusachtige stal werden wel 100 koeien gemolken... door 1 machine... en de boer zelf was er niet. Neen, de boerenslogan 'GEEN TOEKOMST ZONDER LANDBOUW, GEEN LANDBOUW ZONDER TOEKOMST' vroeg niet om goedgevulde foto's mono-cultuur. Geen prijzen voor mestrunderen, varkens, legkippen, toniatenoverschotten, aardbeien, augurken. paprika's en pepers. Zoveel was zeker. Neen, de toekomst van de landbouw lag in een terugschakeling plus verruiming van de eigen activiteit: een kleinere en intensievere veestapel. Een 'teruggang'.

Even dacht ik nog aan een enorme gierton achter een even enorme tractor op een enorme dampende akker, maar in het licht van het MestAktie-Plan miste ook deze foto alle originaliteit. Daar het behouden van de land- en tuinbouwkansen in eigen streek een streefdoel was voor de Lanclelijke Gilde besloot ik mijn blik op het natuurlijk-landelijke te oefenen. Reeds jarenlang sedert ik mijn vrouw leerde kennen had ik een 'geheime bondgenoot' in het landschap. Mijn vrouw toen nimjn lief- was de eerste aan wie ik mijn geheim kenbaar maakte. In ben ervan overtuigd dal ik, niettegenstaande de tienduizenden automobilisten die er dagelijks voorbij reden, dat ik cle enige was die 'het bestaan ervan kende'. Een soort AhaEriebnis, ofje ziet het ofje ziet het nooit. Ik heb het ook steeds beschouwd als 'iets dat van mij alleen was'. Toen ik het de eerste keer zag, was ik zo verbaasd en verstomd dat ik mijn wagen op de pechstrook parkeerde en te voet terugwandelde om mij ervan te kunnen verzekeren. Het was verbazingwekkend. Het gebeurde langs de autosnelweg E19 richting Antwerpen, even voorbij brug LoenhoutHoogstraten. De toren van St. Lenaerts verhief zich in de verte, een dorpskern temidden van de weidse velden... Plots zag ik het... Heel even maar... Zeer duidelijk.., even maar... en toen weer weg, anoniem, verdwenen. Hier en daar omzoomden wilgebomen en struiken het weidelandschap. Plots bemerkte ik een groepje van 4 jonge bomen. Naargelang ik op de autoweg vorderde, kwamen de 4 bomen zodanig in mijn gezichtshoek dat zij een heus paard vormden. Een bornenpaard met kop. 4 poten en een staart. Ik kon niet nalaten na te kijken en ik merkte hoe het paard zich weer 'ontkoppelde' tot 4 losse bomen. Onze kennismaking was een voorrecht, iets mystiek. Dit was 'mijn bomenpaard'. -

-

-

Naar het landschap van deze foto hoeft er niet meer gezocht te worden. De moderne maatschappij maakt immers korte metten met idvilische stukjes natuur.

11


MEER Ik heb het paard daar jarenlang zo geweten. Ik vond het blindelings, automatisch, miste het nooit. Wij communiceerden. Winter en zomer, herfst en lente. Steeds anders getooid en altijd duidelijk herkenbaar. Jaar na jaar een beetje groeiend... Ik voelde dat ook dit tot onze landbouw behoorde. Het LAND dat zelf BOUWT en daar op haar eigen manier uiting aan geeft. Ook dit hoort erbij: groeien en laten groeien! Ruimte geven! 1995. Vorig jaar. Een pijnlijke vaststelling: het land was geploegd, de bomen en struiken waren gerooid... Ook mijn paard was 'gerooid'. Mijn heimelijk innerlijke verbondenheid brak kapot. Een leemte op het veld. Een leemte in mij. Verdriet. Een vingerwijzing? Een voorteken? Het schijnt dat de Hoge-Snelheids-Trein-traject door dit perceel zal voeren.., naar Nederland... naar Amsterdam. En al die Nederlanders, al die Amsterdammers... waar naartoe? Over ons land. Ik vraag mij af: WAAROM? VOOR WIE? VOOR WAT? VOOR DE LANDBOUW???

3-daagse op rollen

PS: De foto won de eerste prijs op de fotowedstrijd van de Landelijke Gilde. Het ideaal van de foto ging ondertussen i'erloren.•

Tijdens de Driedaagse Op Rollen van de KWB vloeide liet zweet niet emmers tegelijkertijd. Gelukkig waren er net genoeg varen bier voorzien om het vochtigheidsgehalte van het lichaam weer op peil te brengen.

Max GERARDI

Chiro Meer doet het weer? Het weekend van 4 en 5 mei zal de Chiro van Meer het inderdaad weer doen. Dan vindt immers weer hun jaarlijks Chiroweekend plaats. Op zaterdag 4 mei wordt de aftrap gegeven via een Eucharistieviering om 18.00 uur en om 19.30 uur komen dan weer dolkomische toestanden aan bod tijdens de bonte avond in de parochiezaal van Meer. De feestvierders moeten 's anderendaags weeral vroeg uit bed, want die zondag heeft immers ook weer de eerste Meermarkt van het seizoen plaats. Ook daar zal je niet om de Chiro heen kunnen, want zij hebben er dan een tent neergeplant. Vanaf 11.30 uur is die tent open en de mensen die het wensen kunnen er hun buikje vol eten. Om 13.30 uur gaat dan de spektakelnamiddag van start. Verschillende ploegen strijden er dan om de eerste plaats of gewoon voor de lol. Bedoeling is om zo snel mogelijk een spectaculair hindernisparcours af te leggen. Voor de kinderen is er rondom het parcours een Vlaamse Kermis voorzien, zodat niemand de kans krijgt om zich te vervelen. Voor inlichtingen, inkomkaarten Bonte Avond of inschrijvingen voor de Spektakelnamiddag slechts één adres: Karel Eelen, Donckstraat 19 (tel. 03/315.84.37).•

Dat de Driedaagse Op Rollen niet louter cru niannenaangelegenheid was, bewezen de gespierde benen van deze vier vrouwen. Zij sleepten dan ook de titel bij de vrouwen in de wacht.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onino gelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 22

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Ste. Rosalia Brassband

Succesvolle vlooienmarkt

Na de vlooienmarkt van 9 en 10 maart doet cle Ste. Rosalia Brassband het in april iets rustiger aan. 'Iets rustiger' is voor de mensen van de Brassband altijd een relatief begrip en vandaar dan ook dat zij op zondag 14april toch weer hun opwachting maken bij de Harmonie 'De Verenigde Statievrienden' in Essen, waar ze vriendelijk uitgenodigd zijn om het één en ander muzikaal op te luisteren. De zondag daarop. op 21 april, trekken de leden van de Brassband weeral hun pakken aan want dan viert Meester Jan Lauryssen immers zijn gouden bruiloft. Jan is nog steeds spelend lid van de Brassband en deze laatste draagt dan ook muzikaal haar steentje bij tijdens de H. Eucharistieviering. Daar houdt het voor de Brassband die dag nog niet op vermits ze 's namiddags verwacht worden op de terreinen van F.C. Meer. Deze hopen immers die dag de kampioenstitel met zekerheid te kunnen vieren. El

Voor diegenen die er nog altijd aan twijfelen of de Vlooienmarkt van de Ste. Rosalia Brassband wel een succes was: van heinde en ver kwam men opdagen om te kijken en te kopen. De Nederlandse nummerplaten waren niet te tellen en op verschillende momenten kon je over de koppen lopen. Mensen die trouwens nog iets hebben staami voor de Antieken Vlooienmarkt, kunnen nog altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van de Brassband. Deze mensen komen het graag bij u thuis ophalen.

De spaghettispecialisten si'isten het al, maar nu is het eindelijk ook op foto vastgelegd: de heerlijkste spaghetti maak je met bier. Fred De Gruijter liet zich op de spaghetti-avond ter ondersteuning van het Meerse jeu gdvoet bal nogmaals van zijn beste kant zien en voor de aanwezigen was hei dan ook smal/en geblazen. Bij deze wil de organisatie nogmaals Fred bedanken voor zijn inzet en kookkunst.

tw -

bvmi -

.

WM '4.

. -

314.41.26 314.55.04 j 314.49.11

(

r

De Hoogstraatse Maand

'oord1' een ccii l'osivac liii rs/iui.e. voorde andereen 1 dia, al naargelang(/1 V( ) In aa raj) er 'eleefd wordt. De eigenaars van dit illegaal verbouwd .vtulp/e in De Mo.sten houden hun hart i'a st. nu dat de regering een hardere aanpak van illegaal bouwen en verbouwen heft aan 'ekondigd.

23


Boomcars... of niet soms Gert Krols: Klankfreak Je kent ze zeker wel. Van die sportieve wagentjes die je al vanop 500 meter hoort toekomen en bij elke boenke-boenk ettelijke centimeters boiler schijnen te worden. Boomcars. "Dat is het niet", zegt Gert Krols (24) uit Minderhout, lasser van beroep, "die investeren alleen in zware woofers maar bekommeren zich niet om het totaalgeluid. Als ik eens wil uitpakken met mijn installatie dan zet ik mijn deuren eens open en laat ik ze vooral eens kijken. En, een auto moet een auto blijven." Gert Krols zelf neemt regelmatig deel aan wedstrijden waarbij de geluidskwaliteit zowel als de kunst van het inbouwen beoordeeld wordt. Het begon allemaal met een gewone Sony uit de Makro, ingebouwd met een driewegsetje in mijn Opel Kadet. Kort daarna heb ik een Clarion, die nu in mijn vriendin haar wagen staat, gekocht bij Geronika in Wesimalte. Daar heb ik ook mijn eerste sub-wooferke gekocht. Via een maat in Meerle heb ik in Nederland een Kenwood demoversterker kunnen kopen. Daar was een krasje op en dus prijsvoordelig. Door de tijd ben ik een enorme klankfreak geworden. In het begin was het al voldoende als het maar 'boenkte'. Maar tegenwoordig let ik op elk tingeltje dat op de plaat opgenomen is. Vooral de platen van Michael Jackson, Eurytmics, Mariah Carey, Celin Dion, commerciële pop dus, zijn zeer goed opgenomen. Ik geniet er van dat ik daar live bij kan zijn als het ware. Ik ga dikwijls met de auto rijden gewoon om te luisteren. Of als ik thuiskom blijf ik nog een uur in de auto zitten. Moeder Krols beaamt dat. Soms denk ik, kom toch binnen jongen, uw eten is al zolang klaar'.

Wedstrijden Van horen zeggen kwam ik te weten dat er ook wedstrijden georganiseerd werden. Met een maat ben ik dan eens naar zon wedstrijd gaan zien en toen had ik de microbe te pakken. Door goed op te letten, te stelen met mijn ogen, ben ik dan gaan proberen thuis nog beter te doen. De kunst van het inbouwen ligt vooral in het aanpassen van de auto aan het in te bouwen materiaal. Voor de wedstrijden telt tegenwoordig vooral de geluidskwaliteit. 1-let reglement is in die zin ook onlangs veranderd. De categorieën zijn ook aangepast. Er zijn de categorieën nieuwelingen, amateurs en professionals. Die zijn dan weer ingedeeld volgc"s sterkte, de wattage. Dejurering gebeurt met nieetapparatuurén met het menselijk gehoor. V:.ler telt ook de kwaliteit van de bedrading en de afwerking van bijvoorbeeld de panelen. Bij de laatste wedstrijd, ingericht door de BIASCA (Belgian International Auto Sound Challenge Association) heb ik de tweede prijs behaald. Omdat de jury vooral samengesteld is uit vertegenwoordigers uit de vakhandel, kan men wel vragen stellen bij de objectiviteit. Een wagen die weinig merken bevat die zij ook kunnen leveren, betekent al een achteruitstelling naar mijn gevoel. Als iemand precies dezelfde auto en apparatuur heeft, betekent dat nog niet dat die beiden hetzelfde zullen klinken. Het is ook een kwestie van optimaal richten van de luidsprekers en bekleding van de panelen. Zelf heb ik geen meetapparatuur. Daarvoor ga ik naar de leve24

rancier van mijn materiaal, Stef's Car Audio in St.-Lenaarts. Trouwens, vlak voor elke wedstrijd moet er met een RTA-meter afgeregeld worden. Ook de manier van draden leggen is niet onbelangrijk. Signaaldraden en voedingsdraden mogen niet zomaar naast elkaar liggen. Die kunnen gaan interfereren. Ook de voeding mag niet gestoord worden door de auto zelf. Daarom wordt er een tweede batterij aangesloten. Die moet echter wel op het circuit van de auto aangesloten blijven. Ook de zekeringen moeten voor de veiligheid perfect in orde zijn, niet te sterk, niet te zwak. Dat is allemaal natuurlijk niet goedkoop. En het eindigt ook nooit. Tegenover vorig seizoen heb ik weer een heleboel aangepast. Mijn deurpanelen, mijn center. mijn kofferklep zijn allemaal veranderd. Vooral visueel deze keer. Aan installatie zelf zit er wel voor een 250.000 fr in. Maar als ik ga rekenen tot de laatste frank. gaat dat wel naar een 400.000 fr. Er is eens iemand achterin gereden maar de verzekering

De bedrading is zeer belangrijk. Draden die kriskras door elkaar liggen kunnen elkaar storen. Geluidstechnisch maar ook visueel.

heeft dat toen terugbetaald. Dat is een speciaal geval omdat het een wedstrijdauto is. Maar voordelen van geldelijke aard zijn er niet meer. In het begin kon je al eens een autoradio winnen of enkele luidsprekers of zo. En die kon je dan verder verkopen. Maar tegenwoordig is dat nauwelijks nog het geval. Maar ja, elke hobby kost geld. En ik zeg wel eens, als ge op café gaat, dat kost ook veel. En is dat beter?U

De uitrusting van Gert Krols' Opel Vectra: deck Kenwood met CD -bak, versterkers van Phonocar, PH808 (,nidbas, woofers en tweeters plus volledige achterset), 2 maal PH640 (subwoofers, push-pull) en AMA ST50 MK2 (enkel center) en in totaal 19 luidsprekers. Ook aan de afwerking van de panelen dient veel aandacht besteed te worden.


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. 't Is stilletjes in de achtertuin van Sint-Clemens sinds Joost er het bijltje heeft bij neergelegd. Of zich tenminste uit het openbare leven heeft teruggetrokken. Of alleszins zijn dorpse bedenkingen vluchtige vloeisels laat voor wie 't belieft in stille uren. Papier is hard en meedogenloos wanneer er met schuine pen geschreven wordt, orakelde Joost uit zijn eigenste ervaring en wellicht niet ten onrechte. Mensen ook. En Pasen hangt weer in de lucht. 't Zou dus lente moeten zijn en licht en chocolade. De kippen kakelden hun eerste nesten bijeen als 't vader haan belieft, klokken en hazen wedijveren voor het meest geloofwaardige alibi en aflaten worden bij bosjes binnengedreven met poetsdoek en boenwas. En ondertussen nagelen wij, hypokrieten, dagelijks onze buurman aan het kruis en draaien wij doodleuk onze vingers nog eens in de wonde. Omdat iemand man en paard durft te noemen, omdat iemand eerlijk en zonder compromissen durft te stellen waar het om draait, omdat iemand vanuit een steeds schaarser wordend rechtvaardigheidsgevoel tegen de stroom oproeit. Je hoeft niet ver te kijken toch. Op die klein tweeduizend jaar is de wereld nog niet danig veranderd. Het oogt wat beschaafder wellicht, maar wie zijn mond opendoet, loopt nog evenzeer als toen het risico van begraven te worden. Nietwaar Joost? Maar de Paastoernooien zullen weer een boeiende dagvulling betekenen. De eieren zullen zich weer op de toegeëigende plaatsen aan het kinderlijk oog onttrekken en met onvoorstelbaar veel verbazing opgespoord worden. En voor het geval dat dat niet voldoende zou zijn... er is nog Minderhouts nieuws bovenop, zonder bloed maar met een heleboel kijkplaatjes. Waar blijft het nieuws van jullie vereniging trouwens, want mijn duiven hebben de vorige Kerst niet overleefd.

Ouderavond K.S.J. 1-let is een traditie die dan wel niet jaarlijks maar toch met de regelmaat van een ervaren paasklok zijn ei legt: het grote K.S.J.-optreden annex feestmaaltijd. Na de grote bouwwerken van voor enkele jaren zocht men de inspiratie dit keer in de wereld van mode en show. Zoals we onze enthousiaste jeugd kennen, werd op geen inspanning gekeken om de parochiezaal om te toveren tot een knusse en sfeervolle glittertempel met een technische uitrusting om 'u' tegen te zeggen en een

heuse catwalk als centraal gegeven. De show was bijwijlen spetterend dan weer zachtjes kabbelend, maar enkele originele ideeën konden we zeker meepikken. De entourage was af, de schotel lekker koud en de bediening stijlvol. En voor wie het hiermee niet eens is: gooi hem bij de piranha's, zet hem op de brandstapel of stuur hem naar de....

I.L.J. (vrij geciteerd naar sjeik Sarabes) En dat wou wel eens een goed idee kunnen zijn, want deze jonge gasten hebben nu eens geen put gegraven voor een ander maar voor hun eigenste zichzelve. Wat eerst leek 01) een opzichtige poging om onze Minderhoutse bib te ondergra-

Historisch hecid

10)l

dc bibliotheek (21) een

eiland. Overafzienbcire tijd zullen cle buren een oogje in het zeil kunnen houden. En hopelijk zet men vaart in het werk want tot nader order moet een rolstoelgebruikende lezer zich op de stoep laten bedienen. yen (maar onze alerte bibliothecaris verschalk je niet met loense streken - hij las ook al die misdaadromans), bleek uiteindelijk het plantgat te worden van een spiksplinternieuw jeugdheem voor K.L.J. Zoals we die mannen en vrouwen kennen, zal dat hier een stuk sneller groeien dan wij doorgaans gewoon zijn met....

nieuw plantgoed Want zeg nu zelf, een jong hoompje heeft het ook niet onder de markt in deze tijden van zedenverwildering, ozongaten en andere wansmakelijke natuurelementen. Als het Minderhouts uitgangsleven zich kan botvieren op distributiekabels, korfbalpalen of wankele brievenbussen, dan kunnen die jonge plantjes nog wel eens overleven, maar als moe(Ier natuur haar telgen nu ook in de steek gaat laten. Net nu zij het embryonale stadium zouden ontgrocien, kreeg het frêle geboomte rond onze dorpskuil schijnbaar op het onverwachts een terminale flauwte over zich, zodat drastische maatregelen zich opdringen i.c. rooien en opnieuw beginnen. Met de glimlach weliswaar, want weer werk in onze enge economische sukkelstraat. Maar om daar nu ook al symptomen in te herkennen van de aarde die wij met z'n allen om zeep helpen, laat ons even ernstig blijven. We mogen al geen vlees meer eten, is dat al niet erg genoeg...

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

Geen Versace maar echt ongegeneerd Minderhouts, gebracht in zwierige stijl door Tuur en Ward.

Wie zich op de catwalk wil bewegen, moet de nodige bewegingssoepelheid aankweken. Daarvoor dienen de zaterdagse activiteiten van K.S.J.

4

IION fl11 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60 25


MINDERHOUT met boeiende uitstappen, leerrijke communicatie-momenten, uitbundige voetbalspellen, geanimeerde tafelgesprekken. Voor het vijfde jaar alweer, en voor de eerste keer met een deelname van 100%. was Minderhout weer echt een beetje Belgisch... en dan moet je toch wel een heel klein beetje lachen met Maaswater dat de verkeerde kant opstroonit en compensatiesnelwegen die onooglijke Waalse dorpjes met elkaar moeten verbinden. We leven allemaal op deze zelfde aardkloot en mits een beetje goede wil is het echt allemaal zo moeilijk niet. Spijtig genoeg durft dit laatste nog wel eens ontbreken, en niet alleen tussen Vlamingen en Walen...

Zit hij iii i ui te ,çui. Inilmi

17000 GARAGE HOGA BIV.BI.A. LEO WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

:

...zonder ons nog met communautaire problemen op te zadelen Een bus Franssprekende kinderen van de Ecole Fondamemale Libre uit het verre NCufchfiteau werd voor een week in het Minderhoutse dorpsleven gestort. Om te luisteren weliswaar, waar spreken nog te moeilijk was. Om vertwijfelde straatpogingen te doen waar de faalangst verdween. Om samen met onze kinderen een universele taal te ontwikkelen die, ondersteund door handen- en voetenwerk, knipogen, schouderklopjes en lachpartijen. Er was het gevoel van onwennigheid zo ver van huis, er was de vriendschap ondanks alle barrières, er was de bijzonder gewaardeerde inspanning van elk gastgezin. Er was een traan ook af en toe en de goodwill om naar oplossingen te zoeken waar zich probleempjes stelden. Het was een week

\ 7 t M1W 1 w( /(1/ (2/ t ei t ue / de 1 2 n leef ii (lee/e/ t ie / / / iier iie Aiei/eihi,uls oj nu er Froiis .spree/. Zo rerschillend zijn we dus ee/It niet.

dus, aan alle mensen van goeie wil doet K.L.J. volgende oproep. Zoals hoger aangehaald werden de bouwplannen in harde stenen omgezet. Jammer genoeg is het zorgvuldig gespaarde kapitaaltje van onze jeugdvereniging al zo goed als opgesoupeerd aan de aankoop van materialen. Daarom vragen ze u om hen te steunen met een renteloze lening. Telkens gaat het hierbij om een bedrag van 2000 fr., waarvan elk jaar een aantal mensen worden terugbetaald in zoverre er geld in het laatje is. Ieder jaar tussen Kerst en Nieuwjaar zal een onschuldige hand bepalen welke loten terugbetaald worden. Uiteraard koopt u zoveel loten als u wilt. Op deze manier hoopt K.L.J. de financiering van hun nieuwe lokaal rond te krijgen. 0p de plechtige opening ervan word je alvast uitgenodigd. Maar voor het zover is, kan u uw duit in het zakje doen door één van de volgende mensen te contacteren: Johan Brokken (315.87.60), Jeff Brosens (314.42.23), Dirk De Bie (315.76.05), 1-lilde Goetschalckx (314.43.82), Wim Stoffels (315.73.37), Mieke Van Baden (314.66.58). U bent namens hen alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. Steunen kan ondermeer ook door deel te nemen dcv ierde gehuchtenoptocht opzouIg .1 april. De bedoeling is dat u per fiets of met de

Voor de kinderen is er aan de parochiezaal een luchtkussen met hindernissen voorzien. Er zijn mooie prijzen verbonden aan deze tocht. De opbrengst van deze dag is natuurlijk bestemd voor de bouw van het K.L.J.-lokaal. Wie dus K.L.J. wil steunen, een flinke fietstocht wil maken, daarvan honger krijgt. een goei punt wil pakken en vooral veel plezier wil maken, mag dit gebeuren niet missen. Inschrijven kan tussen 10.00 en 14.00 uur en het einde is voorzien rond 18.00 uur. L

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons khënteel.

dafi

Datmijn hond komt als ik hem roep, dat ben ik gewoon, maar dat ik een buizerd naar mijn pijpen kan laten dansen, is toch wel ongewoon. En ook hij maakte geen onderscheid tussen een Vlaamse of Waalse arm. 26

auto een bezoekje brengt aan de verschillende gehuchten, waar u zich kan wagen aan een volksspel. Aan een lekkere pannekoek of rijstpap kan u uiteraard niet weerstaan.

GRAFZERKEN

HOFMANS


MINDERHOUT

Schoolfeest

Uit de band

Waar de bouwplannen (eindelijk) ook steeds vastere vorm aannemen is onze basisschool waar de prefab niet één maar drie levens heeft gehad, tot volledige uitputting op dit eigenste moment. En zoals elke vereniging zaad in het bakje krijgt door te feesten (kan toch niet leuker trouwens), zo ontsnapt de school evenmin aan dit fenomeen. De grote opbrengst van het jaarlijkse schoolfeest gaat via de grote organisator, i.c. de ouder vereniging, rechtstreeks naar uitstappen en materiaal voor de kinderen. Een gedeelte echter wordt logischerwijze ook voorbehouden voor de nieuwbouw. Ook hier kan u dus uw steentje bijdragen door bijvoorbeeld zondagvoormiddag 28 april niet aan uw fornuis te gaan staan, maar gewoon in te schrijven voor de gezellige barbecue. Voor 350 frank (kinderen slechts 180 fr.) ontneemt de school u die dag de last van het kokkerellen. U schrijft dan wel vooraf in via een schootkind of op tel. 314.64.21. Is UW zondagsmenu zolang vooraf toch al gepland, clan garanderen wij u in de namiddag een onderhoudende babbel in ons cafetaria. Bent u van Grobbendonken toevallig op familiebezoek in Minderhout? Geen probleem, we rekenen voor ci dezelfde prijs! Ei

Karnaial is een jaarlijk.v neerkerend .tenonlcen. Dit moe leverde liet deze originele personeelsfhto op van de lagere school. V.l.n.r. juf Greet, juf Daems, juf Greet, meester Jan, juf Noor, juf Nicole, juf Griet. meester Peeters, juf Lutgard, juf Inge en juf ilse.

Geen paniek

7

-

I4

Brandweer en ziekenwagen kennen de weg naar onze basisschool wel. Gelukkig is dit nog nooit ernstig geweest. Ieder jaar levert liet telkens spektakel op. En niet behulp van een bereidwillige zieke moeder en een echte moeder-verpleegster wordt er een boel woordenschat en techniekjes meegenomen. En angst out ziek te worden, ach kom nou. En wat kan je eigenlijk niet zo 'n steriele handschoenen nog aanvangen?

Als het kriebelt ...

Dames oor jong en oud. Van spo in de betere merken en voor ee I ba s. (ook in grote maten).

S/ee0, ,

vrijblijvend een kijkje nemen.

ER SLUIS MODE -

ook op

t 5 uur.+

opN

ioen.

Ondertussen valten hier ook de marathonresultaten van het afgelopen jaar op mijn tafel. En om degenen die wel willen maar niet durven over de brug te halen of om degenen bij wie het kriebelt te tonen dat hij niet alleen staat, geven we de resultaten van niet minder dan tien (ex-) Minderhoutse lopers die samen met 4287 andere Belgen het marathonavontuur ten minste één keer tot een goed einde brachten. Louis en Frans Onincx klasseerden zich respectievelijk als 493ste met een tijd van 2.53.37 en als 633ste in 2.57.07. Jan Adams dook net niet onder de drie uren met zijn 799ste plaats in 27


MINDERHOUT 3.00.55, wat toch een lichte ontgoocheling mag genoemd worden, maar zonder twijfel te wijten is aan zijn drukke thriathtonactiviieit en dus minder gerichte training. Op de 974ste plaats vinden we Jan Vermeiren in de mooie tijd van 3.05.19. Maar dit mogen we toch ook weer beneden 's mans mogelijkheden noemen. We zijn ervan overtuigd dat dit binnen de kortste keren zal worden rechtgezet. Met enkele minuten winst t.o.v. het vorige seizoen plaatsten zich Pat Leysen op cle 1 l83ste plaats met 3.10.30. Jos Van Bavel 1558ste met 3.17.43 en Marc Terreur 175 Iste met 3.2 1.23. Onze ouderdomsdeken Robert Meyers bleef met 3.44.18 netjes onder de drie uur drie kwartier (1748ste). Spijtig genoeg heeft sindsdien een behoorlijke blessure behoorlijk wat roet in het trainingsvoer gestrooid. Ook Fons Aerts debuteerde aardig met 3.49.53 op een 2974ste plaats. Bij de vrouwen plaatste An Braspenning zich knap 104de met 3.44.15. Wellicht kunnen we ook dit jaar weer enkele Minderhoutenaren toevoegen aan het Belgisch marathonpalmares. Je hoeft ei eLlit ijiet gtk vuui te zijn (alhoewel het misschien een beetje helpt), maar de voldoening aeliteiaf is van een orde clie moeilijk door andere aardse geneugten is te evenaren. En dat wil toch ook wat zeggen, nietwaar. Ter vervollediging geven we ook even de resultaten van de andere Hoogstratenaren: 65. Jan Hendrickx (2.31.07): 1602. Cees Strijbos (3.18.41); 2052. Michel Swaenen (3.27.04); 2801. Jef Jacob, (3.45 .36.

En ondertussen kijken we met belangstelling uit naar de plannen van het stadsbestuur i.v.m. de herinrichting van de Witherenweg. Uit goede bron vernamen wij dat de aanwonenden op 2 april uitgenodigd werden op het schepencollege. We gaan ervan uit dat deze mensen kans tot inspraak wordt geboden en juichen dit nu alvast toe. 1-let resultaat van deze gesprekken moeten we u onthouden tot volgende Maand.•

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon03/31 4.59.66

Toch beschermd

-

En laat 0S nu nog eens positief be richten over de weg die al zoveel letters heeft gegeten. Onlangs verscheen een echte vangrail langs deze snelweg. Wij durven te veronderstellen dat deze niet in de eerste plaats de bedoeling heeft om racevoerruigen uit de weiden te houden, maar wellicht om onoplertende fietsers een frisse duik te besparen. Qf is hij langs de verkeerde kant van her fietspad geplant?

ACTIE

2

FOTO' S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotog raf ie enkel op afspraak.

— Alle schilder- en behangwerken — Gordijnen en overgordijnen — Tapijten en vloerbekleding

JFAF

Lindenlaan 14, BEERSE, 01 4/61 35 37

- Siertafelkieden, lopers, enz. SSa

28


M(w2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Carnaval voorbij Z.ondae 2 lchruari trok naar jaarlijkse gewoonte onze karnavaisstoet het dorp rond, nadat om half drie de traditionele overhandiging van de 'Stadssieutel' had plaatsgehad. Het was een juhi leum-viering, want het was de 25ste keer, sinds 1972, dat de karnaval-metwageustoel gehouden werd. Het weer was goed. het was droog: dat hebben we sommige jaren wel anders meegemaakt, sneeuw of regen en vrieskou of ander soort gemeen winterweer. Er was veel volk op de been en het geheel verliep nogal kalm: niet te grof, niet te baldadig; ook dat hebben we andere jaren wel grover meegemaakt. Na afloop van cle stoet trokken de zaal en de tent veel volk, maar 's nachts om 2uur was het afgelopen, zonder problemen. Het enige spoor dat ons nog nagelaten is, is de confetti, die in bilioor!ijke hoeveelheden versmost is over de hoofden en de nekken van de toeschouwers. De confetti is meestal samengekoekt in de goten langs de straten waar de stoet langsgetrokken is, maar dat is vorigejaren soms ook wel eens erger geweest. Sommige omwonenden hebben die confetti daags erop al voor hun deur en van hun oprit geveegd. rt

Voetbal en carnaval

.

•.

-

-

..:.::::!.:.

..;.:r

..

.......

.

Deze Raad van EIj. aangevuld mei jeugdprinses t/anne t ransen en -piiiis Dennis Verschueren leidden Wortel weer plezierig doorheen de feesten. Het wee,' viel mee en er was dan ook een massa volk op de stoet. Deze 25ste editie zal nog lang niet de laatste zijn!

db WONINGBOU BVBA i,r

Niet alleen op het t'oetbalveld hein/ei, ze mekaar goed vinden, maar ook in de Wortelse carnavalsstoet zijn her de beste mnaatjes. Bart Van der Linden en Gert Kern/and trokken zij aan zij door Wortel met de wagen van 't Slot die voor de 25ste keer meereed in de optocht.

03/315.87.14

143

Pleintje achter de zaal

Kaartavond Levenslijn

Een paar jaar geleden werd het stukje Straat tussen de parking en de Guld geasfalteerd. Het stukje Straat, dat eigenlijk geen naam geeft, verbindt het Poeleinde met de Pastorijstraat en het Kerkepad; het was tot dan toe voorzien van een bestrating in betonklinkers. waarin hier en daar grote gaten kwamen. Die klinkers zijn er toen maar met een bulldozer uitgebroken en op een paar hopen gekapt op het veldje van de kerk achter de zaal, met zand en al. In het vooruitzicht van de geplande heraanleg van dat pleintje (zie DHM, januari-nr.) hebben enkele groepen gepensioneerde vrijwilligers al enkele middagen hun tijd gestoken in het uitrapen en sorteren van al die betonklinkers. Er zitten er nu al zo'n 7.000 stuks goed bruikbare opgestapeld langs de kant, genoeg om zo'n 140 ii 150 vierkante meter te leggen. Veel meer is er op dit ogenblik niet te melden over de werken aan dit pleintje.0

De kaartavond voor onze 3 jonge diabeten (zie DHM vorig nr.) ging op vrijdagavond 8 maart door in de kantine van VNA-Wortel en kende een onverwacht groot succes. Er kwamen 68 kaarters opdagen, daarnaast kwam er nog over de 100 man eens hinnenlopen om een pintje te pakken of zomaar een buurtje, en waren er loten voor een grote tombola verkocht, zodat heel die avond toch wel voor zo'n 80.000 fr. goed was, hoorde ik. Toch straf, hĂŠ, waarin een klein dorp groot kan zijn! Nu is het uitkijken en afwachten hoeveel onze 3 dorpsgenoten op de Levenslijnslotdag, zaterdag 23 maart, op hun cheque zullen hebben staan, die ze dan zullen aanbieden. Ik denk, dat we nog zullen verschieten! Ei

29


WORTEL

Boekendag in de school

Eén monument-boom minder Onze kerk is met geheel haar omgeving geklasseerd als monument of beschermd landschap. Bij haar omgeving horen: het kerkhof, de muur rond het kerkhof, de bomen ervoor en er rond aan de westzijde, de bomen erachter en de kapelanie. Daar moeten we zuinig op zijn. Wie van Hoogstraten komt, ziet al van verre dc oude toren staan, achter een rij oude bomen alsof ze de toren willen beschermen: als schildwachten staan ze er. Die 8 bomen staan binnen de kerkhofmuren en bij één van die bomen, de voorlaatste tegen de scheidingsmuur van Ivo De Clerck, was een ziekte vastgesteld: die was dus al enige Tijd getekend en ten dode opgeschreven. 1-let schijnt dat er zondag 18 februari al mensen bezig waren de kruin eruit te halen: dat heeft uw verslaggever niet gezien, maar ik vind het wel vreemd dat dat s zondags moet gebeuren. Woensdag erop, 21 februari, kwam men dan met groot materieel om de boom in kwestie uit zijn lijden te verlossen. Héél voorzichtig, tak voor tak, en de stam, mooi voor moot, want het was moeilijk manoenvreren tussen de muren en de daken en de gratzerken om geen stukken te maken. De wortelstronk zelf is er nog niet uit. Als we kunnen, houden we u op de hoogte, tenzij de kabouterkes het komen doen (als niemand het ziet. tJ

1 _;;

1fE

Op 17 maart was de school aan de Rooimans omgetoverd tot een boekenparadijs: de leesboeken van de kinderen, de prentenboeken van de kleuters, waren tot leven gebracht in de gangen en op de wanden, er was een bos vol tenten met boeken waarin je ongestoord kon lezen. Schrijver en tekenaar Grégie De Maever was er ook bij, hij tekende en vertelde, gaf en kreeg prijzen. Veel ouders, kinderen en leerkrachten genoten ervan, voor boekenliefhebbers was het een sprookje van één dag!

ScFwon/jeidçsa[on Lieve De 7v[eester Langenber 30 - 2323 Warte! 03/ 31455.15 Eakç [op afspraak.- Oekbj 0 t[iut

Çe[aa.tsverzorging - Pvfanicure - Tedicure Ontharingen Miquiffage

I'uIs

141

I!

Algemene Bouwonderneming

4W *

>RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24. 1,9

Het Slot Ons Wortels jeugdhuis programmeert op zaterdag 30 maart een Vrij podium en op zaterdag 20 april een niet te missen aflevering van Mukkelrock, namelijk editie '96 met The Undeclinable Ambuscade, De Mens en L.A. Doors. Meer uitleg kun je in dit blad vinden in de rubriek Fusieswing, enkele bladzijden verder.Ll

30

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

SlA


WORTEL

Gouden Bruiloft Jos en Madeleine Snoeys - Van Heyst

vallen en bij nieuwe bestuursverkiezingen werd ze daar in 1982 voorzitster gekozen. Thans is ze er ook schatbewaarster. U ziet, ze hebben allebei wel hun aandeel gehad in het Wortelse verenigingsleven.

Zaterdag 2 maart vierden JOS EN MADELEINE SNOEYS - VAN HEYST, Langen. berg 13, de 50e verjaardag van hun huwelijk, in gewone taal: hun Gouden Bruiloft. Want zoiets is GOUD waard! Dan kunt ge met uw gezin terugzien op een halve eeuw lief een leed dat ge met elkaar gedeeld hebt. In die tijd is er een hechte eenheid gegroeid tussen twee en meer mensen, waarvoor dank gebracht mag worden aan Hem die zelf Liefde is.

Jos werd geboren op 16 april 1921 te 1-loogstraten, aan wat toen Boereneind en nu Lodewijk De Konincklaan heel, vooraan op de weg naar Rijkevorsel, voorbij de St. Lenaartsbaan. Hij was het 5e kind en 2e zoon van Jozef Snoeys en Rosalie Van Den Heuvel. Ze woonden net voorbij de molen van Theeuwes, die toen nog volop draaide, waar nu de Highstreet zit. Jos' vader was hovenier-aspergeteler: dat was toen een heel bijzonder bedrijf, waar praktisch heel het jaar door - winter en zomer - asperges geoogst werden. Het systeem werkte nI. met kunstmatige verwarming: onder elk bed lagen 2 buizen, waar warm water door stroomde. Zo werden er zes bedden van eik 20 meter lengte, dus samen ruim 2x 120 meter, verwarmd met één ketel, die met kolen gestookt werd. En zo had vader Snoeys 5 ketels! Dat moet een kostelijke bedoening geweest zijn, maar de asperges brachten toen 80 â 100 fr. per kilo op! Op de veiling, toen 'la criée',00k cahier uitgesproken. De asperges werden veelal geleverd aan een groot restaurantbedrijf in Brussel of Antwerpen. In Leunens fotoboek over Hoogstratens verleden is er een foto van te zien. Jos ging naar de dag-vakschool en leerde er schrijnwerkerij, waarna hij thuis in de aspergekweek kwam. Toen er onder de oorlog na 1940 bijna niet meer aan kolen te komen was, werd het bedrijf gestaakt in 1943. Madeleine werd geboren op 16 september 1926 op Wortel-Kolonie. Haar vader was Willem Van Heyst en moeder was Rosalie Van Rillaer, die kokkin was voor bijna heel het dorp. Vader

Willem was boswachter op 3 kolonies: Merksplas. Wortel en Hoogstraten tegelijk. Zij was de 2e Madeleine in het gezin: de eerste was als kind gestorven en de 2e werd op de dag af 5 jaar na de eerste geboren. Madeleine liep school op de Kolonie bij juffrouw Huet, waarna ze nog 3 jaar ituddelbare school ging doen op internaat, op St. Anna bij de zusters in Duffel. Daar waren nog enkele meisjes van Hoogstraten op school: de vader van één van hen leverde er regelmatig en had een camionette, waar de jongedames mee naar en van kostschool gehaald werden. Daarna werd Madeleine een paar jaar 'gezelschapsjuffer' bij de madame van notaris Gilles in Hoogstraten. Ze kreeg kennis met Jos en trouwde met hem, net voor ze 20 werd, in Wortel, zowel op het gemeentehuis bij burgemeester Sysmans, als in de kerk bij pastoor Schellekens. Op hun trouwdag lag er een flink pak sneeuw: die was daags tevoren beginnen vallen, met als gevolg dat beide voorziene getuigen geen van beiden er op lijd konden zijn en dat ze het met 'lap'-getuigen moesten stellen. Eén van die twee had een auto, moest via Rijkevorsel komen (de Klinketbrug lag open), bracht het jonge paar tot aan het gemeentehuis, waarna dc auto zich achterstevoren omdraaide, vanwege de gladheid. Dit incident bleek tenslotte toch geen slecht voorteken te zijn. Hun huwelijk werd gezegend met 7 kinderen: Michel, die helaas na 5 maanden overleed. Daarna Brigitte, Gerda, Susan, Monique. Mark en Dirk. Mark overleed een paarjaar geleden als gevolg van een kopstoot bij de voetbal. Zij hebben 9 kleinkinderen. Toen Jos en Madeleine trouwden, woonden ze eerst een half jaartje thuis in, waarna ze een dienstwoning kregen in het Hoefijzer te Hoogstraten, want Jos was inmiddels bewaker geworden in Merksplas (tot '56) en daarna in Hoogstraten, totdat hij gepensioneerd werd in 1983. Intussen hadden ze zelf een huis gebouwd hier, naast het huis van Madeleines ouders. Jos is lid van de tweede-oudste vereniging van Wortel, het Bie-gilde, dat ruim 275 jaar bestaat. Het gilde heeft grondeigendom en leert nog elk jaar. Voor de rest is Jos al sinds jaren lid van de KWB: één van de 200 leden, maar waarschijnlijk het allereerste lid dat zijn gouden bruiloft viert. Verder is Jos een fervent en zeer trouw supporter van de voetbal: zowel van HVV, waar hij meestal 's zaterdags naartoe gaat (ook op verplaatsing!) en van VNA-Wortel, waar hij 's zondags naar gaat zien. De dag van dc gouden bruiloft kwam een delegatie van HVV hem uit dankbaarheid een gloednieuwe voetbal aanbieden met de handtekeningen van alle spelers erop. Zijn er nog meer die met zoiets kunnen stoefen? Madeleine is mede-oprichtster van de KAV, in 1973, waarvan ze jarenlang schatbewaarster was. Vanaf 1981 is ze ook lid van de bejaardenbond: ze vroeg eerst of ze mee mocht gaan fietsen, werd lid om onder de verzekering te

Het was dan ook geen wonder dal er zaterdag 2 maart laatstleden in de jubileumdankviering in de kerk, buiten de familie, heel wat volk in de kerk zat. De teksl van de viering was door de kinderen en kleinkinderen in elkaar gezet, en werd ook door hen gebracht, samen met de pastoor natuurlijk. Het was tot in de puntjes áf. Het pad naar de kerkdeur was ook royaal versierd door het gebuurle. En na afloop was er in de zaal een receptie, waar velen hun opwachting kwamen maken. Voorwaar een bewijs van het meeleven van heel onze gemeenschap. Nog vele jaren toegewenst, ook vanwege DHM!.

14V HERIJGERS 1%. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! !NIEUW!

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

31


EP) E'38

7N

\O

J

v

H 1 PSCHO TIJ

) \

/

-

eVOE(

ç VPÇG

c

\\

& RPITJS

VPN

HET GM5cP5oNJ\

W*R

DELEER5TO EE M\EL TOT ONTPOONG VN

\\ 7

/

GCOStP,T

lJ

,'

FPÇ K\NREN OPROE\E\ \ J EE 5T'JKE

R3\JÇ.çç

BS(;.0. MERKSKRS KWR\ J T b3328 32


UM99 ~~ 9

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

MUZIEK, TONEEL EN DANS

Een combinatie van dat alles brachten de leerlingen van onze school onlangs gedurende drie uit'i'erkochte voorstellingen. Veel toeschouwers waren wellicht al tevreden geweest met kindlief aan het werk te zien op het podium, ze kregen heel wat meer. Dejongsten (le, 2e en 3e leerjaar) brachten via de video versies van welbekende sprookjes ten tonele (eigentijds want vele roodkapjes met flippo 's, verkiezing van een sneeuwwitje) en ze deden dat zonder schroom, alsof ze elke week op de planken staan. De groteren (4e, 5e en 6e leerjaar) toonden aan Meerle de multiculturele Belgische samenleving. Ze deden dat met veel humor en symboliek, geënt op de dagelijkse Belgische actualiteit (met Jean-Luc Dehaene en Willy Claes). Al lachend werd ons voorgehouden dat alle inwoners van België een waardevolle culturele eigenheid hebben en dat de onze voor evenveel kritiek vatbaar is als alle anderen. Puik werk.

Biljarters, op post! Sedert vele jaren zijn er in Meerle twee biljartclubs. die de laatste jaren een eerder sluimerend bestaan kennen. Daar komt weldra verandering in, want de beide clubs hebben besloten te fusioneren en de activiteiten fors op te drijven. De besturen van de clubs zijn als vanzelf tot de conclusie van samenvoeging gekomen. "Krijt op tijd", de club die dit jaar 30 jaar bestaat, had de laatste jaren zijn stek in de Posthoorn, maar zag deze pleisterplaats verloren gaan toen de Posthoorn enkele jaren terug zijn deuren sloot. Ze konden wel gaan biljarten hij de Volksvriend, waar de andere club "De Mjeelse Pieren" al zijn stek had. Maar zo'n dertig spelers, dat was nogal veel biljarters voor één tafel. Gelukkig voor hen koesterde Erik van de Volksvriend biljartvriendelijke plannen in zijn café. In de zaal achterin werden naast snooker- en pooltafels ook twee gewone biljarttafels bijgezet. De nieuwe gefusioneerde club "De Mjeelse Pieren Krijt op Tijd" beschikt met drie tafels ineens over alle mogelijkheden om de biljartsport ter plaatse een nieuw clan mee te geven. Expansie, nieuwe leden dus, kan weer. De club is aangesloten bij de Verbroedering der Noorderkempen en speelt zomer en winter in diverse competities in vrij spel en driehanden. Tornooien en vriendenmatchen (ook internationaal) liggen in het verschiet. Om dat alles aan de biljartliefhebbers uit Meerle duidelijk te maken en om de start van de nieuwe club en de biljartzaal een feestelijk tintje te geven, organiseren zij in de Volksvriend op 12 en 13 april tal van aktiviteiten.

Spel zonder grenzen !!! Blikvanger is een grote demonstratie die de beste biljarter die de wereld ooit gekend heeft in Meerle komt geven. Op vrijdag 12 april om 20

Een geslaagde eerste editie vorig jaar vraagt natuurlijk om meer. De chiro heeft eraan gewerkt en organiseert een tweede editie.

uur speelt Raymond Ceulemans een demonstratiewedstrijd driebanden tegen onze Meerlese streekvedette Staf Pauwels. De toegang is gratis en bovendien is er een grote tombola met als eerste prijs een biljartkeu van Raymond Ceulemans. Voor biljartliefhebbers een 'hebbeding'. Op zaterdag 13 april vanaf 15 uur houdt de biljartzaal OPENDEURDAG, met een grote doorlopende wedstrijd vrij spel en drieband tussen Meerle en Meer. Daarnaast zijn er demonstraties van pool-biljart en snooker. Nieuwe leden kunnen zich meteen aansluiten. Veel beters kunnen lokale hiljartliefhcbbers zo dicht bij huis de eerstvolgende jaren niet meer vinden. Laat de kans niet voorbijgaan (meer nieuws van de poolclub De Volksvriendpotters vind je op de sport bladzijden). El

Op zondag 14april vanaf 14 uur kan je verschillende teams van zes personen aan de slag zien volgens het beproefde recept van het eertijds populaire TV-spel "SPEL ZONDER GRENZEN". Spektakel en humor verzekerd. Wie wil meedoen kan zich nog tot 31 maart inschrijven bij Brigitte Geenen, Mgr. Eestermansstraat 4 of bij Raf Snijders, Meerledorp 54. Wie zich op zondagmiddag liever niet vermoeit, kan natuurlijk komen kijken en zijn favorieten aanmoedigen. De chiro doet er alles aan om er een fijne en sportieve zondagmiddag van te maken. Hopelijk is de zon ook van de partij. [

Volleybal Dat zo'n mooie turnzaal voorde sportievelingen in ons dorp een aantrekkingspunt zou worden, was niet moeilijk te voorspellen. Er wordt van de zaal al goed gebruik gemaakt, en niet alleen door de school of door de jeugd. De K.W.B. Meerle heeft een nieuw initiatief opgestart, ni. volleybal. Heb je interesse om op een ontspannen manier mee een balletje te komen slaan, dan kanje elke woensdag van 21.00 tot 22.00 uur terecht in de Gemeentelijke Turnzaal. El

33


MEERLE

Van oude huizen en dingen die voorbijgaan... kort daarop is Jos, onze jongste, geboren en die heeft natuurlijk een tijdje op onze kamer gestaan. Maar nu woonde ik er al twintig jaar alleen en het huis was te groot en te koud. Het begon trouwens terdege te verslijten en de onderhoud van huis en hof is wel duur als ge zei f niets meer kunt doen. Komt daarbij dat ons Sefa en Nard al langer plannen hadden om hunne winkel naar die kant uit te breiden. Ik heb zo wel eens om te zwanzen gezegd, dat het te hopen was dat ik niet lang meer zou leven, waal dat hooiden ze natuurlijk ook niet graag. Toen het appartement hier bovcn dc winkel van onze Frans vrijkwam, was voor mij alles rap geregeld. Ik woon hier heel goed en geriefehjk. En zoals ge ziet, er loopt hier altijd volk binnen. Nee, vaart over dat huis heb ik niet." De tijd dat we met Netje zitten te praten, is er inderdaad een deel familie binnengelopen. Ze komen een kom koffie van moemoe drinken, want dat is tenminste goeie. (J1nl

011 )OO)

(mijd

Id

Dat 'koffiedrinken' zal in het Dorp blijven voortleven. Zoals door Netje gezegd, willen Sefa en Nard Jansen hun winkel uitbreiden en daar zijn ze nu flink aan bezig. Op de plaats van het huis van Netje komt een grotere winkelruimte en vier appartementen. De nieuwbouw wordt aangesloten op de bestaande winkel en zal er één geheel mee vormen, ook architectonisch. De bakkerswinkel blijft waar hij is, in het nieuwe gebouw komt een ijssalon en koffiehuis. De gebruiker zal er vergast worden op een lekkere ijscoupe, gebak uit de eigen bakkerij en vooral op een koffieceremonie "Antoinetta", d.w.z. sterke geurige Arabische filterkoffie, aan tafel gezet. Zoals dat bij "moemoe" ook altijd het geval is geweest. Als alles goedgaat, zal de nieuwbouw einde dit jaar klaar zijn. Dan zal heel deze hoek een ander uitzicht hebben, want op de grond langs de andere kant van de bakker, waar tot voor kort het groentenkraam stond, komen eveneens zes appartementen.

Nieuw op komst Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt als je Meerle vanuit richting Breda binnenkomt. In Meerledorp zijn twee gaten geslagen, waarvan één momenteel alweer opgevuld wordt. Het huis naast dat van de familie Martens is afgebroken wegens versleten. Het vrijgekomen pand wordt niet direkt weer bebouwd. Ook het oude vertrouwde huis van de familie Van Bavel behoort definitief tot de historie. Nu, echt veel historie is er over dat huis niet te vertellen, maar toch laat iets dat meer dan honderd jaar op dezelfde plaats gestaan heeft een zekere leegte achter, al was het maar het beeld dat we van de bocht daar in onze hersens hebben opgeslagen en dat nog even blijft nawerken. Of het voor Netje Van Bavel-Pemen geen pijn heeft gedaan ? We vroegen het haar zelf. 'Neen, eigenlijk kan ik niet zeggen dat ik er vaart van gehad heb, hoe raar dat ook mag klinken, want ik heb er tenslotte 45 jaar gewoond, mijn kinderen zijn er opgegroeid en mijn man Louis is er gestorven. Toch was er met dat huis niet een echte emotionele band, eigenlijk nooit geweest zelfs. Toen we het in 1950 net gekocht hadden, kwam er een fotograaf vragen 34

of hij ons huis voor ons moest trekken. Ik heb toen gezegd dat hij te laat kwam aankloppen, want een paar weken ervoor was mijn geboortehuis op de Elsakker afgebroken en dat had hij voor mij mogen trekken. Daar had ik wel vaart van. Dees huis moest niet getrokken worden. Ik heb ook altijd een veel grotere band gehad met het huisje op het Rooyke waar ik na mijn trouw met Louis ben gaan wonen, een klein huiseke, het staat er nog altijd. Elf kinderen hebben we er gekocht. Er sliepen er altijd drie bij ons op de slaapkamer en op de zolder sliepen er ook zes. Ge kunt U dat nu niet meer voorstellen, met 13 in zo'n kotje. Natuurlijk was dat huisje te klein, maar bouwen wou onze Louis eigenlijk niet. 'Ik ken er zelf niks van', zei hij,'en dan kunnen ze me te veel foppen als ze willen'. Daarom keken we uit naar een bestaand huis dat te koop kwam, onder andere dat huis in het Dorp. Het was eigendom van 2jongejuffrouwen Brosens, die in Antwer pen woonden, denk ik. Vroeger was in dat huis de Post gevestigd en woonde de postmeester er. Voor ons was het een hele verbetering, want nu hadden we vijf slaapkamers. Efkens geen kinders op onze kamer, niet lang echter, want

Gelukkig blijft het oude dankkapelletje staan, als getuige van zijn tijd. Goed dat niet alle dingen voorbijgaan. E

Antiek- en vlooienmarkt De een wil Wat kwijt. \vat al lang op 7! jne zolder steekt en waarmee hij niks meerkan aanvangen, een ander is er al lang naar op zoek en kan het nergens op de kop tikken. Voor beiden biedt de Fanfare St. Cecilia Meerle soelaas. De laatste weken zijn ze overal spullen gaan ophalen bij hen die ze kwijtwillen, op zondag 31 maart kunnen de liefhebbers ze komen keuren en kopen op hun "Antiek- en Vlooienmarkt". Kijken in de voormiddag, kopen in de namiddag. De opbrengst wordt door de fanfare in instrumenten geïnvesteerd en dat is goed besteed. E

Papier Hier

!!!

Vergeet niet op maandag 8 april je oud papier aan de deur te zetten. De KLJ komt het vanaf 9.00 uur bij U ophalen.0


MEERLE

Kaarters gevraagd

Komedianten gezocht... Alsof die er nog niet genoeg rondlopen, hoor ik U moinpelen. Dat die van de 1-loogsiraatse Maand eens bij de politiek gaat kijken, dan heeft hij er op slag veel meer dan hij lief heeft. Het is natuurlijk niet de schijver van dit stukje die komedianten zoekt, het zijn eigenlijk geen komedianten ook niet, maar wel echte toneelliefhebbers. Toneel komt sedert de teloorgang van de Lustige Merels in Meerle nog slechts sporadisch aan bod. Een aantal mensen van K.A.V. en K.W.B. willen er iets aan doen en zoeken geestdriftige liefhebbers die tijdens het komende winterseizoen de edele kunst van het acteren in Meerle nieuw leven wil inblazen. Voel je je hierdoor aangesproken, kom dan op maandag 15 april om 20.00 uur naar de parochiezaal (klein zaaltje), waar de plannen vastere vonn moeten krijgen. Niet alleen mensen met acteur-kriebels worden verwacht, ook soufleurs, decorbouwers, geluids- en lichttechnici zijn van harte welkom.

De kaartavonden van het vernieuwde zaaiconut! kenden eigenlijk niet de grote toeloop die verlioopt werd. De mensen van het comitĂŠ meenden nochtans dat elke Meerlese vereniging belang heeft bij een goed uitgeruste en onderhouden parochiezaal en had derhalve op een actievere medewerking van de verenigingen gerekend. Maar alle begin is moeilijk en hopelijk ziet iedereen in dat het instandhouden van ons parochiecentrum een brede steun nodig heeft en ook verdient. Er komen nog gelegenheden om deze steun te verlenen. De kaarters die wel kwamen opdagen, lieten zich niet uit hun lood slaan. Dat mag ook niet bij een kaartspel.

Bloemensierkunst CĂ‚TTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

LIOEXXL

A

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristalien vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Willy Jespers (tel. 315.90.49) of George Hendrickx (tel. 315.01.61). Ook niet leden van KAVIKWB zijn welkom. El

Beste ouders, DE DAG VAN DE KOMMUNIE komt alweer dichterbij. Heeft u al gedacht aan een prachtige foto van uw kind?

.

.

JE

2

.

Al vanaf 800 Fr. hebt u enkele mooie foto's in de studio of buiten, gemaakt door een vakman. Bel ons voor meer informatie of kom eens langs.

tik

-

FOTO DE GREEF DORP 42 2310 RIJKEVORSEL TEL. 03/314.62.50 -

P.S.

Wilt u zelf foto's maken? Dan hebben wij originele kaftjes en goede adviezen.

35


o

HALVE EEUW GELEDEN MAART 1946

Boeren die bouwen Hoe dient er nu gebouwd? De Tien Geboden van de Commissie voor Schoone Hofsteden verplichten niet op zonde, maar wie er ook maar ĂŠĂŠn over 't hoofd ziet, zal het zich beklagen als het te laat is. De drie eerste geboden leeren den boer gezond te bouwen: Bouw de woonkamers naar den zonnekant en zorg voor licht en lucht. Bouw niet evenwijdig of te dicht bij de straat, maar op minstens 20 m. afstand. Bouw op de hoogste plek van uw terrein; zorg voor gemakkelijken waterafloop; zie of de zaveigrond niet te diep zit en of er goed drinkwater voorhanden is. Behoud zoo mogelijk de beplanting tot bescherming van uw huis. Zorg voor voldoende aantal vertrekken: een inkomportaal, om niet iedereen met de deur in huis te laten vallen; dit portaal moet niet groot zijn, maar toch plaats bieden voor eene trap, een tafeltje en een stoel. De woonkamer mag niet vast aan den stal palen. De woonkamer moet ruim zijn, b.v. 5 m. bij 8, en haar licht krijgen van den zuidkant, of zuid-oostkant. Erachter moet, een pomphuis of moos zijn, soms met een bakhuis of oven, een waschhuis met badinrichting: een fornuis met bad en pomp, wat ook practisch is voor den wasch. In de beste kamer heeft de boer zijn bureel en hebben de kinderen, die huiswerk moeten maken, een rustig studeervertrek. De kelder moet naar 't Noorden gericht zijn, ruim en diep zijn en gemetselde bakken hebben. Er moeten minstens 3 en liefst 5 slaapkamers zijn, zoo mogelijk twee op 't gelijkvloers en 3 boven in den dakvorm met licht in den gevel of in een dakkapel, niet met platliggende dakramen. Over de bijgebouwen, als stal en schuur, kan men allerlei inlichtingen vragen op het Ministerie van Landbouw of bij den Boerenbond. Een eenvoudige badinrichting mag niet ontbreken. De 7 laatste geboden leeren den boer schoon te bouwen: Geen smal, hoog huis met blinde zijgevels. Geen dakbedekking met kunstmateriaal, maar liefst Vlaamsche roode pannen, dubbelsluitend. 36

Geen facadesteen van voor, maar alle gevels eender. Voor de buitenmuren papensteen, of een laag kalk of witte cementverf (voor 1 Ojaar) over den Kempischen machinesteen, die niet schoon is. Geen snijwerk, maar platvol ingevoegd. Geen nuttelooze uitsprongen. Niet evenwijdig met de straat, maar naar 't Zuiden gekeerd en op ruimen afstand van de straat. Geen siersteenen en grillige vormen, maar in alles eenvoud en mooie verhouding.

Ook binnen zij 't schoon! In een hofstede past geen stadsche vloer met bloemen, maar een donkerroode vloer, of zwart-wit in de beste kamer of rood-wit in 't portaal. Muren mogen gelambriseerd worden, maar dan eenvoudig: het is kostelijk maar schoon. Voorts worden de muren bestreken met waterverf: het is gezond en goedkoop; olieverf slorpt echter niet de vochtigheid op. Geen schoorsteen uit marmer en nog veel minder uit geschilderd (!) marmer, maar uit baksteen of met een houten kroonlijst en een geruit gordijntje. Oude boerenmeubelen waren degelijk en schoon: thans worden ze gezocht en opgekocht! Nieuwe meubelen voor de boerenkamer worden niet in serie gemaakt en zijn daarom nog zoo duur, maar machienmeubeltjes passen allerminst in een boerderij!

Het hout van deuren en vensters kan men best bloot laten, zelfs al zijn de paneelen maar uit triplex, bestreken met boenwas of verni S. Kruisbeeld, beelden van heiligen, een pot of een telloor dienen ook tot versiering; prullerige postuurkens hebben geen zin. De ramen moeten niet al te groot zijn: aan een boerenhuis geen vitrines, maar liefst kleine ruitjes, die een gevoelen van afgeslotenheid geven en ook, als er eentje gebroken wordt, zonder veel kosten kunnen vervangen worden. Geen rolluiken, die gedurig onderhoud vergen of halverwege blijven hangen, maar draailuiken of slagvensters, die, bij goed onderhoud, een heel menschenleven afduren. Geen schoorsteen ergens op een hoek met een hooge pijp erbovenop, maar wel in het midden van den muur: dan wordt heel het gebouw verwarmd en blijft droog en men heeft weinig lekken. Geen stadsche kroonlijst, waar het zink voortdurend lek is, zoodat het hout eronder rot en de muur ziltig wordt, maar alleen een halfrond dakgootje. En zoo komen we terug naar buiten, waar de hofstede moet staan als een bloem in het landschap, zoo heelemaal anders dan de stadswoning, die daar staat aan de grauwe eentonige straat en daarom door meer lijnen en versiering de aandacht wil trekken. Deken J.LAUWERIJS Bron: Gazet van Hoogstraten

Kanton H000STRATEN aan de spits van gansch het land met de beste uitslag voor de C. V. P. Bravo voor onze menschen!

Leve de C. V. P. in het kanton Hoogstraten

Uitslag Provinciale Verkiezingen Nieuwe overwinning der C.V.P. Kanton Hoogstraten Lijst

stemmen

stemmen 17 febr.

C.V.P. Liberalen Socialisten Commun. U.D.B. Geldige stemmen:

4834 24 389 39 148 5434

90,0 1,0 6,0 1,0 2,0

4987 23 428 33 15 5486

% 24 febr. 90,9 0,4 7,8 0,6 0,2


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

-

Hobby-tentoonstelling K.B.G. Louis voorzitter Jacobs, van de gepensioncerdenbond, gaf gehoor aan het verzoek van Dré Oomen om ondergetekende te voorzien van wat nieuws. Zij, de Katholieke Bond van Gepensioneerden, organiseren een hobby-tentoonstelling. Het hobbykransje "De Vlijtige Vingers" hebben weer één en ander bij elkaar geknutseld. Allerlei soorten handwerk en andere creatieve voorwerpen. Al dat fraais is te bezichtigen op zaterdag 20april van 14u. tot 20u. en zondag 21 april van lOu. tot 19u., in parochiezaal "De Zevenster" naast het klooster te Meersel-Dreef.. Na het keuren en eventueel kopen, kunt u nog gerust wat napraten bij een hapje en een drankje. Ook van de tombola krijgt u geen slecht humeur want u heeft altijd prijs, en voor de inkomprijs hoeft u het ook al niet te laten want die is gratis. Wat let u dan nog om eens een kijkje te gaan nemen. De gepensioneerden zullen het zeker weten te appreciëren.

Bejaardenwoningen. Het werd eerder al geschreven, op de nieuwe verkaveling in de Jan De Wysestraat ligt er een stukje grond waarop vijf bejaardenwoningen moeten verschij nen. Terwijl ik naar de paardenen ponywijding sta te kijken, steekt ons gemeenteraadslid Thérèse Coppens mede tekening van deze woningen onder de arm. Als alles vlot verloopt kan de bouw starten in mei en voorziet men dat de woningen er in het najaar staan. Goed nieuws voor onze gepensioneerden dus. 11

Meersel-Dreef verjongt. Wie de laatste tijd eens rond keek op de Dreef, zal het wel al opgevallen zijn dat er verschillende huizen te koop staan. In de STUW van april 1985 (het dorpshlad uitgegeven door (le dorpsraad) schetste Frans Van Bergen de bevolkingspiraniide van Meersel-Dreef. Zo'n figuur toont aan hoeveel inwoners er zijn tussen de 0 en deS jaar, tussen 5 en lOjaar en zo steeds met 5 jaar verder. Voor Meersel-Dreef gaf dat de zeer ongezonde situatie dat er zeer weinig aangroei was tussen de 0 en de 15 jaar. Terwijl de KBG van hierboven kon rekenen op een rekord aantal leden gepensioneerden t.o.v. het inwoners aantal. Te weinig woongelegenheid voor jonge gezinnen en daardoor een leegloop van Meersel-Dreef tot gevolg was de grote oorzaak. De Sint-Annastraat bracht daarin al een verandering en de nieuwe Jan De Wysestraat zal weer voor een volgende impuls zorgen. We zijn nu meer dan 10 jaar later en de ouderen werden nog wat ouder. Sommigen moesten ondertussen noodgedwongen hun woonst te Meersel-Dreef ruilen voor een plaatsje in het bejaardenhuis. De laatste tijd is het toch zowat het onderwerp van gesprek, die en die is naar het bejaardentehuis. Op zich natuurlijk een spijtige zaak. Daardoor kwamen en komen er natuurlijk verschillende huizen te koop. Men is druk aan het bouwen en verbouwen te Meersel-Dreef. De Dreef is op 5 jaar fel veranderd, ten goede moet ik wel zeggen. De nieuwkomers knappen de eerder oude huizen vrij drastisch op, zowel van binnen als van buiten wat de huizen in hun oude glorie herstelt. Het gevolg is dat je weer meer kinderen ziet en hoort in Meersel-Dreef. Op zich een gezonde situatie. In 1985 stond ons dorpsschooltje in het middelpunt van de belangstelling, zou het kunnen blijven bestaan? Het scheelde toen geen haar. Men telde in 1983. 17 kleuters en 45 lagere schoolkinderen, nu in februari 1996 telde men 46 kleuters en 59 lagere school kinderen, een totale aangroei van 40 procent. Zodoende kan men hier gerust ademhalen, de Dreefse school 't Dreefke blijft bestaan. Toch één van de basispijlers van een dorpsgemeenschap. Het is zelfs zo dat de schoolgebouwen eigenlijk al te krap worden, de prefab-gebouwen die er staan bieden toch niet echt het comfort en gemak van een vaste constructie en zelfs die voorlopige

gebouwen zijn eigenlijk te klein. Men onderzocht al of men op de school een verdieping kan opzetten, maar daar is de constructie niet op berekend. Daarom denkt men aan een uitbreiding naar achteren toe. De huidige buur zou bereid zijn om een stuk grond te verkopen aan de gemeente. Ik hoop dat de gemeente die kans niet laat liggen. We moeten tenslotte aan de toekomst denken en die grond behoudt zijn waarde. Het zou ondertussen al kunnen dienen als schooltuin, parking of iets dergelijks. El

Dorpsnieuws. Nieuws is een gioot woord maar op de vorige algemene vergadering van de dorpsraad kwam men het nieuwe appartement voorstellen dat moet verrijzen op de plaats van de oude meisjesschool en café "Stad Lourdes". Momenteel is de bouwaanvraag gebeurd en hangt het onderzoek uit. Gezien alles binnen de wettelijke normen verloopt zal dat weinig problemen geven en kan men tegen het einde van dit jaar al enige bouwactiviteit verwachten. Jammer van de oude meisjesschool, jammer van de Stad Lourdes, oude glorie voor op een postkaart. Dat heet vooruitgang. Buiten café Stad Lourdes zijn er momenteel nog twee cafés gesloten. Na een relatief lange periode van stilte is men momenteel druk bezig om de voormalige cafés De Noordhoek en de Dreef op te knappen. Café De Dreef wordt momenteel grondig binnenstebuiten gekeerd. Het café werd inmiddels overgenomen door de BVBA Eldorado (dat staat tenminste op de deur te lezen). We zijn benieuwd wat men er van zal maken. Nog iets uit de oude doos zijn de veldwegeltjes, in mijn pruimentijd (en dat is gelukkig nog niet zolang geleden), kon je nog overal binnendoor geraken. Tegenwoordig sta je steeds vaker voor prikkeldraad of word je lelijk aangekeken wanneer je nog eens langs de velden wandelt. Ook de groene hekwerken zijn tegenwoordig erg in trek. Zo staje dan achter de draad te kijken naar de gele berg in de Meerselse Bergen. Waar we als snotters uren en uren doorbrachten. Dat het anders kan bewijzen bijvoorbeeld de Engelsen, die beschermen hun wegeltjes, en iedereen mag er Vrij op wandelen. Ook bij ons in Vlaanderen heb je nog wel van die paden. Onlangs liepen we

Voorgevel woning 2+3 Achtergevel woning 2+3

Iîij

rin

-

Wn

lTI

U'Pi

Zo ongeveer iiioe!en de geplande bejaardenwoningen in de Jan de Wysestraat eruit komen te zien. 37


MEERSEL-DREEF met een sportdag op school van Putte naar SintJob langs het anti-tank-kanaal, vooral langs en door bossen, zonder veel huizen tegen te komen. Een verademing. Bij ons wordt toch ook veel gewandeld, daarom zou ik er voor pleiten om al die oude wegen niet af te schaffen. Daarom sta ik ook achter het verzoek van de dorpsraad om de Kampweg van Klein-Eyssel naar Strijbeek terug open te maken. Momenteel loopt er een onderzoek waarbij men verzet kan aantekenen tegen de provincieraadsbeslissing die de gemeenteraadsbeslissing vernietigde die de gedeeltelijke verkoop van de Kampweg toeliet (kunt u nog volgen?). Als de provincie voet bij stuk houdt zal de Kampweg terug open moeten en zijn we weer een beetje oude glorie rijker. Van een veldwegeltje naar een mooi landschap is niet ver. Wanneer men aan de Mark staat ach tel liet kluus [ei 1 icefi HiCti ccii pi ad ing uit.iLlit. Ntist liet t ietveld saii Ousi \'iscliueieu en het weiland naast dc speeltuin, waar de dorpsraad ooit hot natuur en rekreatiegebied het Paterswiel hoopt te realiseren, is men maiiieuteel bezig titel liet kitotte ii v ui de w i Iget ii ij We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die daar hun tijd in willen steken. Want zo'n rij knotwilgen draagt toch ook zijn steentje bij in het landschap. Waar 10 jaar geleden de dorpsraad geen moeite had om vier maal per jaar een STUW vol te schrijven over vooral de maar niet opgang komende riolerings- en herinriehtingswcrken, wordt het toch wel wat stiller. Omdat er geen echte agendapunten kwamen bovendrijven, wordt de algemene vergadering van mei afgelast. Op zich geen kwalijke zaak, want zeveren om te zeveren daar is niemand mee geholpen (of je moest natuurlijk op café zitten met een lekker pintje voor je neus). Dat betekent dat de dorpsraad en onze gemeenteraadsleden in al die jaren toch voetje per voetje veel bereikt hebben. Het is nu de zaak om alert te blijven en hier en daar nog een kantje af te vijlen. Een keerzijde van al dat fraais te Meersel-Dreef is dat het er in het weekend aardig druk kan zijn. Mij niet gelaten want dat brengt leven in de brouwerij. Maar links en rechts begint men toch over parkeergebrek te spreken. De dorpsraad schreef dan ook een brief aan de gemeente met de vraag om in het centrum een terrein aan te kopen dat dienst kan doen als parkeerplaats.

"Plechtige" plechtige communie. Meersel-Drcef ligt hij onze bisschop Mgr. Van Den Berghe klaarblijkelijk in de bovenste schuif, want hij komt in hoogst eigen persoon onze plechtige communiekanten vormen op zaterdag 13april in de namiddag (vermoedelijk 15u.). Dit jaar doen vijf kinderen hun plechtige communie. Op paasmaandag 8 april doen in de mis van 9u30 vijftien kinderen hun eerste communie. Als je weet dat erjaren geweest zijn met één of geen communiekanten dan zitten we duidelijk weer op de goede weg wat het aantal kinderen betreft. Ei

Paarden- en ponywij ding.

Op zondag 17 maart vond aan de St. -Luciaka,eI op Mee,,sel de jaarlijkse paarden- en ponywijding plaats. Na de H.-Mis van 11u30 in de kapel, konden stoetsgewijs de verschillende paarden- en ponvhezitters zich aanbieden voor een zegening door pater kapelaan. Na een inleidend gebed om de gezondheid en de kracht af te smeken voor deze dieren werden er precies 133 paarden en pony's met hun begeleiders met wijwater besprenkeld. Ter gelegenheid van deze wijding organiseerde de rijvereniging De Markeruirers Meerle - Meersel-Dreef voorafgaand een dressuurwedstrijd en na de middag een paardencross op Meersel. Al de ruiterverenigingen van de gemeente Hoogstraten waren present.

Motorclub Op Dreef. Of het aan de laatste mooie zomers ligt weet ik niet, maar het motor rijden zit duidelijk weer in de lift. Een motor kopen is één maar er nog regelmatig mee rijden is nog wat anders. Alleen is maar alleen. Daarom staken enkele Dreefse motorhezitters de koppen bij elkaar en besloten van eens te peilen of er geïnteresseerden zouden zijn om een clubje op te richten. Er werd via de STUW en oproep gedaan en met mondjesmaat liepen er toch verschillende reakties binnen. Momenteel heeft men een tien, twaalftal liefhebbers. Op zondag 10maart vond de stichtingsvergadering plaats. Jef Jacobs werd voorzitter en Daniel Sehrickx secretaris. Na een potje brainstormen kwam men op de naam "Motor Club Op Dreef'. Als hoofddoel werd vooropgesteld om ongeveer éénmaal per maand gezamenlijk een uitstap te maken. Zo voorziet men op zondag 14 april een uitstap naar Zeeland. Hoe het allemaal zal evolueren weet men nog niet. Men zal elkaar eerst beter moeten leren kennen om te zien of het khikt. Ook Galderse leden zijn welkom, als clublokaal koos men voor café Moskes.

Jos Verboven en de fanfare een warm hart toedragen en alle muziekliefhebbers zijn van harte welkom op het concert. Voor het concert aanvangt, wordt er voor Jos, zijn familie, de leden en genodigden een receptie voorzien, waarbij de 29 voorbije jaren extra worden belicht. Ei

Eerste aardbeien van eigen bodem.

Dankconcert fanfare "Voor Eer en Deugd". Op zaterdag 13 april organiseert onze fanfare een dankconcert. Zoals je al kon lezen, legde Jos Verboven begin dit jaar zijn voorzittershamer. neer. Om hem te danken voor zijn 29 jaar inzet als voorzitter wordt hem namens het bestuur en de leden van de fanfare dit concert aangeboden. Het concert gaat door in de zaal Zevenster, Dreef 42 te Meersel-Dreef (naast het klooster) en vangt aan om 20u30. Allen die

De eerste aardbeien uit het Hoogstraatse kwamen weer van Meersel-Dreefse bodem en weer uit de kundige teeltzorgen van Adriaan Van Boxel. Zou Adriaan onderhand de aardbeien niet zelf naar de koning mogen brengen?


Kampioenschap driebanden Meersel-Dreef. Op zaterdag 9 maart vond de slotavond van het Meersel-Dreefse kampioenschap driebanden seizoen 1995-1996 plaats in café Den Bud. Voorwaarde tot deelname is dat men woonachtig te Meersel-Dreef moet zijn of aangesloten bij één van de Dreefse clubs. Volgens mijn tipgever zit het biljarten duidelijk in de lift, buiten de caféploegen staan er hier en daar nog een tiental biljarttafels bij particulieren. Waar dan om beurten door groepjes liefhebbers wordt gebiljart. Die biljarttafels staan niet in één of andere stoffige schuur maar vaak in een mooi ingerichte aparte bitjartkamer met alles erop en eraan. Dertien avonden werd er afwisselend gebiljart in café 't Jachthuis en in café Den Bud. De uitslag was: 1. Ad v.d. Velden, 2. Toon v. Rijckevorsel, 3. Cor de Bont, 4. *Frans de Bie, 5. Harry Verheijen, 6. Frank Verheijen, 7. Jos Bastiaansen, 8. Bud Eekels, 9. Jack Quaars, 10. Jan Bastiaansen, II. Ton v.d. Bliek. 12. *Jef Van Alphen, 13. *Toon Van Boxel, 14. *pjet Van Alphen. De personen met een sterretje deden dit jaar voor de eerste maal mee. De winnaar Ad van de Velden kreeg een mooie schilderij aangeboden en een tinnen schotel met opschrift. Nog volgens mijn tipgever waren de biljartavonden zeer in de smaak gevallen. Nieuwe deelnemers zijn nog van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Ton van den Bliektel. 3 15.80.34. Deze laatste moest ik extra bedanken voor de knappe Organisatie.

Gemeenschapsschool Merksplas

Carnaval in De Spetser Er was eens een kindje uit Merksplas dat vond dat de school te ver weg was Maar met carnaval ging het toch naar 't bal en zei: ''k Wist niet dat het hier zo leuk was!'

zeker in menig bed, bad of toilet gevonden zijn. Bijhouden jongens en volgend jaar opnieuw gebruiken. Denk ecologisch! Trouwens, wie zou de lekkere hot-dogs, bitterballen en samsonijsjes willen missen?? Ik zeker niet. Afspraak dus volgend jaar in februari in de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs te Merksplas. Tot dan Was je niet in carnavalsstemming en wil je toch met deze school kennismaken? Geen paniek. Je kan bij ons terecht elke weekdag tijdens de schooluren voor een vooraf geregeld of zelfs onverwacht bezoekje. Wij staan steeds voor je klaar.

Leuk was het zeker in de Gemeenschapsschool op zaterdag 17 februari. Je zag er de gekste toestanden: indianen dansten met power-rangers (cowboys zijn blijkbaar niet meer van deze tijd), clowns buitelden rond, feeën en prinsesjes schreden bevallig rond op zoek naar hun droomprins... De confetti vloog overvloedig rond en zal 's zaterdags nog t

Handdruk.

19

In het kontaktblad van de Vlaamse Kapucijnen werd in het februarinummer het klooster van Meersel-Dreef uitvoerig in de schijnwerpers geplaatst. Op acht bladzijden werd in het kort het ontstaan en de geschiedenis maar vooral de huidige gemeenschap belicht. Eén van de vragen die men vaak stelt kan ik nu precies beantwoorden en wel: "Hoeveel paters wonen er nog in het klooster te Meersel-Dreef T'. Wel, negen en twee uitwonenden die elders een functie hebben als pastoor of onderpastoor. waarvan de oudste, pater Wilfried dit jaar 95 wordt. Meersel-Dreef en omgeving was traditioneel een belangrijk wingewest voor de Kapucijnen, momenteel volgen nog steeds 14 paters en 10 zusters met Meersel-Dreefse wortels het voetspoor van Franciscus. fl

LOOS en BROENS

Audio

ik

1995

4,2

4oP,-j=

-

Video

-

TV

UWL;KSLIJSTEN

huishoudtoestellen

Electriciteitsmaterialen

4 /1)

MANIFE$TATE LEU VEN Zaterdag 20 aprfl 96

Op maandag 26 februari bezochten we met alle klassen de tentoonstelling in het cultureel centrum De Warande te Turnhout in verband met 'gezond bouwen en wonen'. Daar zagen we met welke materialen je het best werkte omje gezondheid,je levensritme en de natuur zo weinig mogelijk te schaden. Geen kunststoffen, maar wel natuurlijke grondstoffen, een composttoilet, tegelkachels, verwarming op zonne-energie en nog veel meer. De kinderen stonden ervan versteld dat je met zo weinig zo veel kon bereiken: leefruimte gericht op het zuiden voor minder energieverbruik, waterzuivering door middel van een rietveld, liever renovatie dan nieuwbouw... Ze keken hun ogen uit. En dat alles begrepen was, bleek achteraf uit hun ideeën over het 'droomhuis': geen overbodige luxe, geen al te grote kamers, geen drie garages, maar een kleine comfortabele woning in een groene tuin. Ik hoop dat dit droomhuis voor iedereen werkelijkheid mag worden.0

JAAR

1 W ~á~,

15

_

En huizen bouwen

H ersteli i ngen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 39


9

Fusieswing

derlandse, vrolijke hosseBossche punkgroep die dit jaar ook op Pinkpop speelt!). Stilstaan is er bij deze groep alleszins niet bij, kortom de ideale opwarmer voor... De Mens, die er - wegens bijzonders boeiend weer opnieuw staat. De groep heeft pas een nieuwe cd uitgebracht die een sterk repertoire blootlegt. De groep steekt live een tandje bij, in vergelijking met vorig jaar en krijgt dit jaar dan ook het interessantste uur om op te treden. Frank Van Der Linden zal weer kunnen zweten! De avond wordt in retro afgerond niet de Britse Doors-covergroepThe L.A. Doors. De muziek van de Doors is van alle tijden en aangezien de originele groep nog moeilijk op te graven is, moeten we het doen met deze goeie kloon. die dan toch minstens de muziek weer live brengt. Alweer een boeiend avondje in 't verschiet daar in Wortel, maar u zal weer snel moeten zijn, want het aantal kaarten is niet eindeloos natuurlijk!

•iiuiuuuuu Iiikkikt tochisis !

Wat biedt april Iuimgewijs in Hoogstraten. DE BOEFJES draaien hun dolle fratsen nog een eindje verder de maand in. Ook BABE, het charmante varkentje, zal het publiek nog verder amuseren. Wie de film gezien heeft moet toegeven dat het op zijn minst gesproken eens 'iets anders' is. Wie de film niet gezien heeft, moest zich schamen. JUMANJI is 'die film met de beesten die door de muren heen lopen'. Als jongetje wordt Robin Williams opgezogen in een oud gezelschapsspel. Als volwassene weet hij te ontsnappen. Hij wordt echter achternagezeten door een kudde wilde beesten uit de jungle. Het is een film met vele visuele effecten. Leuk en spannend.

Vrij Podium in Wortel Op zaterdag 30 maart vanaf 18.00 uur kan je terecht in t Slot voor een Vrij Podium. Zes jonge groepen komen er op het podium: Sarcasm (pret-metal). Eruption (punk). Brutal Exposure (Death trash). Superfishyall (hardcore). Between the Lines (hardcore) en Spitfire (hiphop). De winnaar van de vrij podium staat op zaterdag 20 april om 19.00 uur op het grote Mukkelrock in de parochiezaal in het voorprogramma van Undeclinable Amhuscadc, I)e N1en en The L.A. Doors.

SHE GOOD FIGHTER is de film Boys, maar dan gefeminiseerd. Boksende meisjes die de jongens voor aap zetten. Met Gaston Bergmans in de rol van bokstrainer.

Mukkelrock '96 Ook dit paar weer heeft jeugdhuis 't Slot drie boeiende groepen naar het Wortelse parochiezaalpodium gehaald. Op zaterdag 20 april begint om 19.00 uur de winnaar van het vrij podium, daarna begint het officiĂŤle gedeelte met The Undeclinable Ambuscade (een Ne-

L.A. Do,r\

Ii

T/te Uncieclinable A;n/ni,vcwle 40

TOY STORY wordt de topper van de maand. Laat u niet uit uw lood slaan door de barnumreclame die eraan voorafgegaan is. Het fs een leuke en waardevolle film. Woody is de rpeelgoedcowboy van dc 8 jarige Andy. Zijn leiderschap in speelgoedland wordt bedreigd wanneer de jongen voor zijn verjaardag een domme astronaut cadeau krijgt, Buzz Lightyear. Door hun gekweddel geraken ze in dc grote buitenwereld waar ze elkaar nodig hebben om te rwerl,' ven TflY STORY is de eerste film die integraal met le computer gemaakt is. Er kwam geen camera aan te pas. Het is een Disneyproduktie en heeft alle goede kwaliteiten van het huis, humor, spanning en stijl. Meer moet dat niet zijn. Om op de hoogte te blijven van het gehele aanbod in The Movie riadpleeg je het best De Keitipenklok op bladzijde 2. Wie rechtstreeks informatie wil vragen belt het nummer 314.67.90.


Maurice Le Gaulois in de streek Vijfjaar na zijn geboorte in 1942 neemt Maurice Le Gaulois voor het eerst de accordeon ter hand, voor hem begint dan een avontuur dat 50 jaar later nog steeds voortduurt. Al vrij snel in zijn leven ontdekt hij de schoonheid van de musette zoals clie in het vooroorlogse Parijs werd gespeeld en trekt hij hiermee dc straat op. Als adolescent raakt hij uitgekeken op de accordeon en keert hij zich naar de saxofoon en ontdekt zo de jazz. Na jaren van omzwervingen in verschillende landen, zijn brood verdienend als professioneel muzikant in cabarets en 'dancings', strandt hij in 1968 uiteindelijk in Brussel. Het is daar dat hij zijn eerste liefdes terug ontdekt: de accordeon en de musette. Nadat hij in de jaren zeventig zijn eigen orkesten heeft gehad en zelfs enkele LP's heeft opgenomen, trekt hij half de jaren tachtig terug de baan op om, zichzelf begeleidend op accordeon en drum (!), de oudste musette in ere te herstellen, en dat is wat hem op 14april naar café Egalité brengt. Voor diegenen die de virtuositeit van Fappy Lafertin wisten te waarderen, zal dit concert zeker geen teleurstelling zijn, de verwantschap tussen beide genres en de klasse van Maurice Le Gaulois staan garant voor een avond vol luistergenot. Maurice le Gaulois: vrijdag 12 april, 't Galerijke/Turnhout, aanvang 20 uur. zaterdag 13 april, Plekje bij de Molenflloogstraten, idem. zondag 14 april, Egalité/Rijkevorsel, aanvang 19 uur.

SCHILDER WERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZON WERING

139

41


LJ/t:

1t/'I

LLl

[A1A'

SPORT

POOLBILJART De Volksvriendpotters Sinds de start van de poolciub in december 1995 sloten reeds 39 spelers (waaronder 90 dames) aan bij de club. Zij komen hun wedstrijden spelen, telkens het hun past. Wanneer ze spelen wordt tussen uitdager en gedaagde uitgemaakt. Op deze wijze werden sedert december reeds meer dan 400 wedstrijden afgewerkt. De uitdagingen gebeuren aan de hand van een "piramiderangsehikking". De spelers zijn ingedeeld in 8 niveaus. Eén speler staat op niveau 8, twee op niveau 7, drie op niveau 6. enz. Elke speler kan willekeurig een speler van een hoger niveau uitdagen. Wint de uitdager, dan verwisselen heide spelers van niveau, zoniet blijft alles bij het oude. Daarbij levert elke wedstrijd ook punten op, ongeacht winst of verlies, aantal dat gelijk is aan het niveau waarop de speler staat hij het begin van de wedstrijd. Dit systeem blijkt de leden sterk te motiveren. Een blik op enkele clubcijfers °P datum van 10.3.96 Aantal wedstrijden : 400 Meest aktieve speler Michel Matze met 81 wedstrijden Leider in het piramide-puntenklassement Marc Scverijns met 314 punten Hoogste niveaugemiddelde: John Michielsen met 5.03 Hoogste percentage gewonnen wedstrijden Jurgen Sprangers met 85,7 %

Keu" uit Ulvenhout (NL) kwamen 20 spelers uit elke club tegen elkaar in de ring. De Nederlanders startten snel en liepen tot 2-6 uit. De Meerlenaars kwamen van clan af langzaam maar zeker terug en wonnen (reeds een stuk in de nacht) met 12-8. Op 15 maart volgt een terugwedstrijd in Ulvenhout.

Naast de eigen competitie heeft de club "De Volksvriendpotters" drie tornooien gespeeld tegen andere clubs. In het eerste tornooi. tegen "De Zwanger

Wil je graag met pool-biljart kennismaken, kom dan op IS april naar cle Opendeurdag van de biljartzaal in café de Volksvriencl in de Kerkstraat in Meerle. (G.C.)•

Roger Kemland vertrekt bij HVV Op zichzelf gezien geen sverelclgehcuren, doch wel verrassend omdat Roger nog een contract van één jaar had lopen bij HVV, contract dat hij op eigen verzoek verbreekt om zijn geluk te gaan beproeven bij Poederlee. Eén en ander heeft te maken met de onzekerheid waarin de voetbalwereld op dit ogenblik leeft. Eerst is iedereen vrij. dan is er niemand nog Vrij en nu is elke speler mits inachtname van bepaalde financile voorwaarden, zodat er al bij al nog niet zoveel is veranderd, behalve dan dat er geen enkele club nog kan investeren in spelers die het volgend seizoen voor een gelimiteerde transfersom - afhankelijk van de reeks waarin men gaat spelen - gewoon kunnen vertrekken. Roger Kemland vroeg zekerheid en die kon HVV niet geven en daarom gaan de twee partijen als vrienden uit elkaar. Wij wensen Roger veel geluk in zijn verdere loopbaan als trainer, want hij heeft bij HVV goed werk geleverd. Wie zijn opvolger wordt, is op dit ogenblik nog vene van beslist doch wij houden u op de hoogte. Sportief gezien loopt het overigens weer goed. Na de nederlaag op SV Mol, waarin we drie middenvelders tegelijkertijd moesten vervangen, namen de roodwitten de draad weer op door Boom met 4-2 te kloppen in een spektakelrijke match en door de leider in de derde periode - Dessel Sport - Via een scoreloos gelijkspel in bedwang te houden.

42

Op 11 januari werd "De Swingende Pomerance" uit Minderhout in Meerle ontvangen. Na cle tien af te werken wedstrijden stonden beide teams gelijk. De extra en beslissende wedstrijd werd door de Volksvriendpot teis gewonnen. De terugmatch een week later in Minderhout in "De Kwaadsteniet" werd in een bijzonder enthousiaste sfeer gespeeld. De Volksvriendpotters namen dit keer vanaf het begin resoluut de leiding en wonnen overtuigend met 7 - 12. Van de drie afgewerkte tor000ien werd dit de gemakkelijkste overwinning.

Programma:

Zaterdag 30 maart: 20.00 uur HVV - Verviers

Zaterdag 6 april: 20.00 uur Tienen - HVV

Zondag 21 april: 15.00 uur Herentals - HVV

Zondag 28 april: 15.00 uur Zwarte Leeuw - HVV

Zondag S mei: 15.00 uur HVV - Tubantia doch we gaan trachten de match op zaterdagavond te plaatsen. Nat. reserven

Zaterdag 30 maart:

Garage F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

1' DAGEN VRAGEN WE UW HULR 1996

RodeKruis

de

14-DAAGSE

aap.2 5 april Ym 9mei

('Smurf een reeks zetfkievers "t en win schitterende prij b

14.00 uur Verviers - HVV

Vrijdag 5 april: 20.00 uur HVV - Tienen

Vrijdag 19 april: 20.00 uur HVV - Herentals

Vrijdag 26 april: 20.00 uur HVV - Zwarte Leeuw Zaterdag 4 mei: 15.00 uur Tuhantia - HVV•

KFC MEERLE Op zondag 25 februari gaf KFC Meerle op eigen veld Loenhout partij. Dat Loenhout ging snel en gevaarlijk van start en stelde Meerle zwaar op de proef. Toch was het Meerle dat na een kwartier op voorsprong kwam, met een kopbaldoelpunt van Pauwels op voorzet van Dirk Mertens. De bezoekende ploeg was echter niet aangeslagen en kwam in de 35e minuut langszij. Na de rust probeerde Meerle wel om de volle winst te halen, maar moest zich tevreden stellen met een gelijkspel. Na drie zware nederlagen konden de supporters toch een beetje tevreden zijn. In de wedstrijd op Zandvliet ging Meerle snel van start en werd hiervoor al in de 5e minuut

5

Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagen * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD "VEILIGHEID EERST "EERST IN VEILIGHEID" 1 45a


SPORT beloond met een prachtig doelpunt van Dirk Van Bavel. Meerle kon die 0-1 voorsprong behouden tot aan de rust. Na de koffie kwam Zandvliet opzetten en kon in de 66e minuut gelijkstellen na geklungel van Meerle achteraan. Maar twee minuten later kwam Meerle na mooi samenspel alweer op voorsprong. Het was weer Dirk van Bavel, ditmaal op voorzet van De Bie, die de 1-2 liet optekenen. Zandvliet kwam in de 72e minuut echter weer langszij. Meerle liet nog enkele mooie kansen onbenut en moest zich weerom tevreden stellen met een gelijkspel. Thuis tegen Brecht komt Meerle maar slecht op gang en het was dan ook Brecht dat in de 34e minuut op voorsprong kwam. Meerle slaagde er ei zo na in gelijk te maken, Brecht deed na de rust veel beter en scoorde nog twee maal. Eindstand 0-3. Spijtig voor KFC Meerle, want zonder mirakel is de degradatie zeker. In de match Meerle 's Gravenwezel startte bij Meerle Tom Van Den Broeck aan de aftrap, die van Hoogstraten werd aangekocht maar al in de bekermatch gekwetst werd en dus verder niet meer had kunnen aantreden. Ook hij kon geen kentering brengen, want Meerle kwam al na tien minuten op achterstand en nog tien minuten later stond het al 0-2. De rust bracht geen verbetering en Meerle keek spoedig tegen een 0-3 achterstand aan. In de 65e minuut kreeg Meerle een penalty die in twee keer door Dirk Mertens tegen de netten werd gewerkt. Baten mocht het niet, want de bezoekers deden er nog eentje bij. Eindstand 1-4. Meerle zakt steeds verder weg. -

Wedstrijden voor april: zondag 14 april om 15.00 h : K.F.C. Meerle Westmalle zondag 21 april om 15.00 h : Wildert K.F.C. Meerle•

-

-

V.N.A. Wortel Bij kunsilicht speelde V.N.A. in Brasschaat een schitterende wedstrijd. De thuisploeg had op twee gelijke spellen na alle wedstrijden gewonnen, maar Wortel kwam al snel op voor-

-

.\

VW

sprong met doelpunten van Paul Van Erck en Dave Verschueren. Bijna was het 0-3, maar Eddy Vermeiren werd wanneer hij alleen voor doel kwam onbestraft omvergeduwd. Deze score kwam er wel toen Dré Snoeys onhoudbaar doorging. Na een aarzeling in onze verdediging werd het 1-3. Onze verdediging hield zeer goed stand tot ze door kwetsuren moest herschikt worden. In de 89e minuut kwam Brasschaat dichterbij en de scheidsrechter liet zonder reden 8 minuten overspelen om de thuisploeg gelijk te laten maken (3-3). Onze spelers waren woest en stormden naar de scheidsrechter. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een geldboete en twee schorsingen van 1 wedstrijd. Zo zou een schitterende prestatie nog uitgedraaid zijn op een catastrofe. In de thuiswedstrijd tegen het bedreigde Achterbroek had V.N.A. het eerder moeilijk. De scheidsrechter liet veel toe en dat speelde in de kaart van de harde bezoekers. Na de pauze was V.N.A. de betere ploeg, maar de bezoekers kwamen in de 80e minuut verrassend op voorsprong. Gelukkig kon Peter Van Calster een kopstoot van onze doelman na hoekschop verder in het doel werken (1-1). In Horendonk was V.N.A. wel de technisch betere ploeg, maar het had moeite met de felle thuisploeg op het kleine en hobbelige speelveld. In de 80e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong en vooraleer onze spelers hiervan bekomen waren, was het 2-0. Tegen Gooreind zagen we een goede en evenwichtige wedstrijd. Dirk Gijsels bracht ons na hoekschop op voorsprong, maar nog voor de pauze stond na strafschop de 1-1 op het scorebord. -

-

15.00 uur V.N.A.

-

ken had men weinig kans om iets binnen te

..•.I_i•___

.

WAl

IS ER IN 1 ILE LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN AI3R DRAAG] DAAR GRAAG TOE BIJ WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTEN WERK

Verzekeringskantoor

Meerdorp 6 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

Maria Ter Heide

-

Zondag 21 april: -

V.N.A.

Minderhout VV met teveel blessures Vorige maand las je in deze rubrieL Ïichtpuntjes voor MVV'. Inderdaad, het geheel mar-

i

Maccabi kwam op bezoek en normaal gespro-

BVBA MICHIELSEN

De wedstrijden

Zondag 14 april: 15.00 uur Kaart

cheerde iets beter. Er werden puntjes gesprokkeld en deze trend heeft zich deze maand door getrokken. MVV roeit met de riemen die het heeft, heel wat gekwetste spelers staan op de lijst en dit kunnen de groenwitten missen als kiespijn. Toch werden er weer twee overwinningen geboekt en dit is toch altijd plezierig. Een plaatsje in 't klassement opschuiven zal nog moeilijk zijn, want 't seizoen sleurt zich wederom naar zijn einde toe.

L1.11 ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

lJeweet wel,

'ii J

daarop delioekin

HOOGSTRA TEN

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 031314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

IEA6Pie>C,~ 1 -

'

'

W1TjIRBJ[flRIi1 43


SPORT harken. In de tweede helft kwamen de bezoekers op voorsprong en MVV hanteerde noodgedwongen de counter, die tenslotte succesrijk bleek. Guy De Bie bezorgde de thuisclub zelfs een 2-1 overwinning. Op Essen keek men bij de rust legen een 2-0 achterstand op. MVV liet niet met zich sollen, tevergeefse moeite echter! De gastheren liepen verder uit en tenslotte kon Guy De Bie nog twee keer tegenscoren. Einduitslag 5-2! Verscheidene vaste pionnen moesten gemist worden in de thuiswedstrijd tegen Olympic. Tot aan de koffie werd gelijke tred gehouden maar daarna onderging MVV noodgedwongen de wet van de sterkste en verloor tenslotte met 0-4. Een zwak Bezemheide moest te overwinnen zijn. MVV nam de wedstrijd kordaat in handen en gaf dit overwicht ook niet meer af. Kurt Vermeiren trof tweemaal de lat vooraleer de 01 binnen te trappen. Guy De Bie dikte aan tot 02 en de wedstrijd was gespeeld. Drie puntjes rijker! Programma Zondag 14 april: 15.00 uur Minderhout VV - St. Jozef Zondag 21 april: 15.00 SK Donk - Minderhout VVU

FC Meer en... de laatste minuut! Reeds enkele maanden verdediot KFC Meer met brio dc leiderspiaats, alhoewel de laatste loodjes toch stilaan zwaar beginnen te worden. Elke tegenstander plooit zich dubbel en dat

LJI(

maakt het er voor Meer, die als leiders gewoonlijk het spel moeten maken, zeker niet gemakkelijker op. Men heeft echter een sterk geheel dat tot de laatste snik in zijn kansen blijft geloven en dit heeft reed menig positief resultaat opgeleverd. Het toptreffen tegen St. Jozef werd inderdaad ook een echte topper. Veel volk rond het Meerse veld en ambiance! De thuisploeg kon geen beroep doen op Vervoort en Schrauwen en tijdens de wedstrijd vielen ook De Bruin en Peeters nog uit. Van een handicap gesproken! Meer opende de score, maar de gasten gaven onmiddellijk lik op stuk. De wedstrijd boeide, de ploegen bleven aan mekaar gewaagd. Na de rust verhoogde de Meerse druk, maar St. Jozef... scoorde en deze stand bleef tot de allerlaatste minuut! Iedereen legde zich neer bij de eerste thuisnederlaag, maar dan had men toch zonder de waard gerekend. Paul Van Gils knalde de gelijkmaker binnen. Vreugde alom! Nog was het niet gedaan, want Sylvain Neefs schoot in de volgende fase een vrijschop rechtstreeks binnen. Meer op zijn kop en grote verslagenheid hij de tegenstander. Ook dat is voetbal! Op verplaatsing naar FC Merksem. Een zwak elftal dat een staaltje weggaf van afbraakvoetbal, Meer leverde echter een wanprestatie van jewelste en verloor tenslotte met 1-0 een wedstrijd die nooit verloren had mogen worden. Berendrecht werd dan het kind van de rekening en stond na een uur spel reeds met 4-0 in het krijt. De thuisploeg vierde de teugels, verving enkele spelers, hetgeen de bezoekers de gelegenheid gaf nog twee keer tegen te scoren. Iedereen besefte dat het opMaccabi geen sinecure zou worden. De twee sterkste verdedigingen van de reeks bekampten elkaar en dit bleek ook duidelijk in het wedstrijdverloop. De

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

NIEUWE

44

aanvallers werd weinig ruimte toegemeten. Na de rust kwam men met 1-0 in het verlies door een ongelukkige own-goal. Meer bleef erin geloven en in de 90ste minuut zorgde Frank Schrauwen voor de onverwachte gelijkmaker. Inderdaad, Meer weet de spanning erin te houden!

ToONZA

A LIII np#


SPORT Programma Zondag 14 april: 15.00 uur Stabroek - FC Meer Zondag 21 april: 15.00 Liur FC Meer - SSA Antwerpcn•

Pech tijdens eerste wedstrijd voor Jos Sterkens

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten Wedstrijden Zaterdag 13 april: 14.30 uur Gelmelhoys - Westhoek 15.00 uur Mussenakker - Hooghuis 13.30 uur Boereneinde - Statie 15.00 uur Boskant - Vikings•

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

t-let eerste weekend van maart was koud maar relatief zonnig. De winterstop voor de Belgische Rallycrossers was ten einde en de BRCV had de eer om het seizoen op het Duivclbergcircuit in Maasmechelen op gang te trekken. Niet iedereen was klaar voor de eerste confrontatie, wat uiteindelijk een mager startersveld ten tonele bracht. Het positieve van de zaak is wel, dat we vol spanning kunnen uitkijken naar de volgende wedstrijden. Voor Jos Sterkens blijft de vraag 'hoe sterk zal nieuwkomer Luc Van Den Bulck zijn! En kan Kamiel Vereeken zijn dure investering van zijn nieuwe versnellingsbak omzetten in knappe resultaten!' Sterkens' concurrent van de laatste jaren, John Cross, betwist dit seizoen het Belgisch kampioenschap niet. Een andere kaper op de kust diende zich reeds aan. Barry Squibb speelde de voorbije jaren op het Europese vlak een rol als outsider. Dit jaar vond de Britse hoteleigenaar geen budget voor een Europees programma en zet zijn zinnen op het Belgisch en Nederlands kampioenschap. Dat zijn net de kampioenschappen waarin Sterkens een titel te verdedigen heeft. Squibb toonde in de openingswedstrijd zijn kracht en talent. Onze Minderhoutse piloot moest telkens een viertal seconden prijsgeven. In de finale, waar de Kirchcr-piloot vanop de

tweede startplaats het veld ingestuurd werd. maakte Jos een goede start. Een defect in de versnellingsbak bracht roet in het eten en de Mondeo moest na enkele meters aan de kant. Sterkens moest toezien hoe Squibb makkelijk de finale won voor Daems en Beerden. Hopelijk kan Jos in de volgende afspraak voor een sportieve revanche zorgen.

'/tc1 TP;;T LASERSHOW - HOOGSTRATEN

bvba nligs \Jer

INTE RIE U RAD VI ES & UITVOERING

DECORA TIE RESTAURATIE

0OG9

'

Gp.P1t

SP pjça

Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedloan Tel. 0

277-219

2320

Hoogstraten

3/3 14 52 78 - Fax 03/314 88 02

kefl ij 8 f9praak W'i t&:f014,37 88 bCZ0C

45


AGENDA

WORTEL

Op stap in..

Zaterdag 30 maart: VRIJ PODIUM vanaf 18 uur het Het Slot.

Vrijdagavond S april, zondag 7 april en maandag 8 april: Tentoonstelling schilderwerken ROB GORIS, telkens van 10 tot 18 uur.

Zaterdag 20 april:

HOOGSTRATEN Zondag 3 maart: RONDRIT Hoogstraten, Fietstocht 65km. Start vanaf 8 uur tot 10 uur in De Gelmel. Maandag 1 april: OPPASSEN. Vrijdag S april: GOEDE VRIJDAG-TOCHT Eerlijk handelen met Afrika, fakkeltocht door Hoogstraten, vertrek om 19.30 uur aan de Pax, org. Jongeren in Beweging, tel. 3 14.58.70.

Vrijdag 26 april: VERLICHTE AVONDMARKT, vanaf 17 uur op de Vrijheid, org. gebuurte Luizenmarkt, tel. 3 14.52. 18. Zaterdag 27 april: Aktie ZWERFVUIL voor alle jongeren vanaf 6 j., bijeenkomst aan de rotonde achter de kerk tussen 13 uur en 13.30 uur.

Woensdag 10 april: BEJAARDENBEZOEK, rusthuis Hoogstraten, samenkomst 13.30 uur aan het rusthuis, org. Jongeren in Beweging, tel. 3 14.83.57.

Zaterdag 27 april: Aktie ZWERFVUIL voor jongeren vanaf 6 j., samenkomst aan De Boomkes om 13 uur.

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

CAFÉ DISCOBAR

Veâeeee4

FEEST- EN VERGADERZALEN SEMINARIES)

'T FRTUIN

Zaterdag 6 april: BEZOEK AAN PIDPA, org. Davidsfonds, inschrijven bij A. Livens, tel. 3 14.54.52. Zondag 7 april: PAASEIEREN RAPEN in de tuin. Plechtige mis in de St. Catharinakerk met Gregoriaanse zang, meerstemmige mis door het Piuskoor.

MUKKELROCK '96 met THE UNDECLINABLE AMBUSCADE, DE MENS EN L.A. DOORS, vanaf 19 uur in de parochiezaal.

.. Meerdorp 13

2321 Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53 Van Aertselaerp!ein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Donderdag 11 april: SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL in De Gelmel.

60

Zaterdag 13 april: CONCERT 'Krönungsmesse' van W.A. Mozart door Kempische Oratoriumvereniging, St. Catharinakerk, org. Rotary HoogstratenKempen, 20.15 uur, kaarten aan 600 Bfr.. tel. 0 14/42.0 1.08. OPTREDEN MAURICE LE GAULOIS (accordeon-musette) in het Plekje bij De Molen. Zondag 14 april: Zelfde concert als gisteren, maar begin-uur is 15.00 uur. WIELERWEDSTRIJD JUNIOREN, omloop Gelmelstraat, org. De Snelle Wielen, start om 15 uur. MUZIKAAL OPTREDEN van fanfare St. Cecilia tijdens de Paxfeesten. Maandag 15 april: Voordracht 'VERHALEN IN DE MUZIEK om 20 uur in het Brouwershuis, org. CMBV. Vrijdag 19 april: KAARTAVOND (rikken en jokeren) in het rusthuis, H. Bloedln. 250. Inschrijven vanaf 19 uur. Begin 20 uur. Zondag 21 april: NATUURKIJKDAG: Lente in Wortel-Kolonie, wandeling t.g.v. de Dag van de Aarde, org. B.G.J.G. en de Wielewaal, vertrek 14 uur aan de kerk in Wortel. OPEN DEUR in het RUSTHUIS, vanaf 10 uur. 46

gd

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag 2000v), vrijdag, zvterdag(19.00u) en zondag 1330v) 55

ZTPT HOOGSTRATEN

,,q

, kik

Zaterdag 6 april: OPTREDEN DC SWALLOW, De Mussenakker, 20.30 uur.

kiwcz}ui irijieit 183 t1oo9eftatrn 031314 66 65 S. It.atbp

Zondag 14 april: CONCERT STE. ROSALIA BRASSBAND Essen. $0

DIA-PROJECTIE EN FOTOTENTOONSTELLING De foto- en diavrienden Rijkevorsel nodigen u vriendelijk uit op hun expositie op zaterdag 20 en zondag 21 april in het lokaal van de St. Sebastiaansgilde, Dorp 47. Op zaterdag bent u welkom vanaf 15 uur, op zondag van 11 tot 20 uur. Projecties zijn voorzien op het half uur en herhalen zich om de twee uur.

Zaterdag 20 april: OPTREDEN CONGRESS + HEADSTRONG, De Mussenakker, 20.30 uur. Zondag 21 april: CONCERT STE. ROSALIA BRASSBAND, H. Eucharistieviering ter ere van Gouden Bruiloft Jan Lauryssen, 10.00 uur. KAMPIOENEN VIERING F.C. MEER Terreinen F.C. Meer, 's namiddags.


Zaterdag 27 april: Aktie ZWERFVUIL voor jongeren vanaf 6 j., bijeenkomst op het Gemeenteplein om 13 uur.

MINDERHOUT Maandag 8 april: NAT. PONYKAMPIOENSCHAP L.R.V. cross, van 9 tot 17 uur in de Blauwbossen.

Zondag 14 april:

Zondag 28 april: 6-JAARLIJKSE KONINGSSCHIETENom 14 uur op het Gemeenteplein. Org . St. Sebastiaansgilde.

LENTEWANDELING K.W.B.

Radio CON11NU-FM 103

Zondag 21 april: GEHUCHTENTOCHT K.L.J.

Sbeekseg25 2328PdEEiE Te13157940-Fax3158657

(

'SIY

Zaterdag 27 april: Aktie ZWERFVUIL voor jongeren vanaf 6 j., bijeenkomst op het dorpsplein om 13 uur.

Zondag 28 april:

-metregonat,natmlenjntemabonaalneus -24uurperdagmuziek nformalievanenoerlokaleverenjgngen

DAUWWANDELING K.W.B. SCHOOLFEEST basisschool

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondend ressuu r.

In Meerdorp kwam het dinsdag 27 februari om 7.35 uur tot een aanrijding tussen een auto en de 14-jarige Seppe Michielsen, Donckstraat 20 te Meer. De jongen werd, zwaar gekwetst, opgenomen in het ziekenhuis.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

GORRENS WILLY-VERVOORT

MEERSEL-DREEF

Langvnberg 14 - 2323 Hoogstraten-Worte} Te] (03) 314 53 28

Zaterdag 13 april:

•I

_I IY1

Iu

'-rai u i i'

in parochiezaal De Zevenster om 20.30 uur: DANKCONCERT van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' voor oud-voorzitter Jos Verboven.

Zaterdag 20 april: Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

HOBBYTENTOONSTELLING van de KGB in de parochiezaal De Zevenster te MecrselDreef, van 14 tot 20 uur.

Zondag 21 april:

IIl!

Het café voor jongeren met het hart bil muziek.

Ook op woensdag - Tel. 031314.32.64

De 14-jarige voetganger Rob Van der Sande uit Someren (NL) werd zaterdag 24 februari zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door de auto bestuurd door Yvonne Antonis, Venhoef 50 te Hoogstraten. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Dinsdag 27 februari om 13 uur reed de personenwagen bestuurd door Peter Van Camp uit Brecht aan de Hinneboomstraat te Hoogstraten onder een vrachtwagen van Ravago Plastics uit Arendonk. Peter Van Camp werd door de brandweer uit zijn wagen bevrijd en, zwaar gekwetst, naar het ziekenhuis overgebracht.

Café - feestzaal

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Ongevallen Zaterdag 24 februarï om 10.50 uur botste aan de Van Aertselaerstraat de auto bestuurd door Cornelia Jacobs, Erpelteer 20 te Hoogstraten, met de auto bestuurd door Singh Jamail uit Breda. Beide wagens werden zwaar beschadigd.

HOBBYTENTOONSTELLING van de KGB in de parochiezaal De Zevenster te MeerselDreef, van 10 tot 19 uur.

Zaterdag 27 april: Aktie ZWERFVUIL voor jongeren vanaf 6 j. samenkomst parking Paters om 13 uur.

Zondag 28 april: Internationale AUTOCROSS en STOCKCARRACE. Aanvang 12 uur, inschrijving vanaf 9.30 uur op het terrein te Meersel. FOTO- EN WANDELZOEKTOCHT, vertrek aan de school vanaf 13 uur, org. Vakantiegenoegens.

Donderdag 29 februari om 8.50 uur botste Paul De Meester, Langenberg 32 te Wortel, met zijn auto tegen de trekker + oplegger bestuurd door Antonius Slijtens. 's-Hertogenbosch (NL). Dit ongeval gebeurde aan het kruispunt Houtelseweg en Heesbeekweg te Rijkevorsel. Vrijdag 1 maart om 16.20 uur botste aan het kruispunt Loenhoutseweg/Lod. De Konincklaan de auto bestuurd door Bob Grietens, Lod. De Konincklaan te Hoogstraten, met de auto bestuurd door Jochems, Torenakker 2 te Minderhout. Er was zware schade. Vrijdagavond 8 maart om 2 1. 10 uur reed Frans Snijders uit Turnhout met zijn auto tegen de eigendom van N.V. Maes aan het kruispunt Desmedststraat/Meerseweg/Bredaseweg. Frans Snijders werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gevoerd. Woensdag 13 maart om 16.45 uur botste aan het kruispunt Stwg. op Hoogstraten en Wijntuinstraat te Merksplas de auto bestuurd door Karel van Luyken, Lod. Dc Konincklaan 339 te Hoogstraten, met de auto bestuurd door Ruth De Sniedt uit Ravels. Beide wagens liepen lichte schade op.

Zondag 31 maart: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT, org. Fanfare St. Caecilia.

Vrijdag 12 april: DEMONSTRATIE-WEDSTRIJD BILJART (R. Ceulemans tegen Staf Pauwels), om 20 uur in Café De Volksvriend.

Zaterdag 13 april:

vzw Mussenakker Meer 'Ç2

/

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

OPEN DEUR Biljarten, vanaf 15 uur in Café De Volksvriend.

Zondag 14 april: SPEL ZONDER GRENZEN, org. Chiro.

CL

Maandag 15 april: TONEELLIEFHEBBERS gezocht. Ze zijn welkom op een open info-vergadering om 20 uur in de parochiezaal. Org . KWB-KAV.

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

r

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

Brandweer 314.42.43

Li

T

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel.

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN

6 en 7 april: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 8 april: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15.

031314.54.50

13 en 14 april: DR. LUK VERMANDER, Meerleseweg 24-A, Meer. tel. 315.85.11.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

20 en 21 april: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 42-A. Hoogstraten, tel. 3 14.38.48.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

DR. MARC VAN 27 en 28 april: OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, tel. 314.48.00.

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen .1'. I i i is4 '116 V O eL eA nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 Indoor tennis squash snooker

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS

__

031314.31.08

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

htelscstraat 72

2320 Hoogsiraten

TeL 031314.37.76 67

Van 5 tot 12 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04.

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Tel.

VRIJHEID vzw A6

Tot 5april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

mobilE RE nt

St. Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

Tennisclub de

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

1

APOTHEKERS

76

Van 12 tot 19 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpoodstraat 2, Loenhout. tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 13 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, te!. 314.57.24. Van 19 tot 26april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 3 14.60.8. Zaterdagvoormiddag 20 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 3 14.38.68. Van 28 april tot 3 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 0141 63 .3 1.66.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s. tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRAI Tel. 03/314.38.11 Fax: 031314.15.03 Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé. 776 8

Zaterdagvoormiddag 27 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 314.60.04.

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

THUIS VERPLEGING •

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

48

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (03/ 314.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39).

70

Op 24 april is er alweer een nieuwe MAAND - hopelijk is het dan eindelijk lente. Medewerkers, leg uw tuingerief tijdig opzij en bezorg ons uw kopij op 10 april. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog op 14 april.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.