februari 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWAALFDE JAARGANG, NR. 130 FEBRUARI 1996 PRIJS: 60 FR. AFGI FTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand 10 1k14

Nieuwe gemeentebelasting: Hoeveel betaalt u?

-Ii-

LJ

Dorpsraden .

Met2PK naar Noordkaap .

Sportlaureaten '95 0

STAF PEERLINCK


LUIM

LTC1D MU&JWD

Schoonfamilie

Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vzw

Na het interview met Albert Vorstenbosch verleden maand kregen we talrijke fijne reacties. Doch één brief had een andere toon. De brief van Cor Vorstenbosch uit Meerhout. Cor (Corneel) is Alberts jongere broer die, na zijn huwelijk met Frieda en nadat de familie grond had verkocht op de Liebig, naar Meerhout 'emigreerde' om er vetbeesten te gaan kweken. Vermits wij bij De Hoogstraatse Maand de traditie hebben geen enkele confrontatie uit de weg te gaan, besloten we de brief voor te leggen aan Albert zelve. Schoorbeek, hier zijn we weer. Albert Vorstenbosch: Och, ik begrijp onze Nelles niet, hé. Hij schrijft dat ik het hoog in mijne bol heb. Maar hoe ondertekent hij zijn brief? Met 'Cor'. Dat is weer zo een van die typische trekken van Frieda. Die vond Nelles of Neel of zelfs Corneel te ordinair. Ah ja, Frieda komt van Arendonk, dat is zo een beetje gelijk Meersel-Dreef hier, zowat naar de Hollandse kant. En daarom vond ze Cor chiquer. En onze Nelles moet haar Fried noemen, zonder a, terwijl de rest van de wereld haar Friedá noemt. Friedâ! DHM: Begrijpen we het goed? Ge ligt overhoop met uw broer? Albert Vorstenbosch: Overhoop, overhoop. 't Is te zeggen. Kijk aan mij ligt het niet hoor. Ik denk zelfs niet dat het aan onze Nelles zelf ligt. Maar die Frieda hé. Dat was 'in den tijd' al zo. Zij zat onze Nelles op te stoken dat hij altijd voor 't geboer moest opdraaien, van die dingen.

0.AFH1

Radi.

.

En dat ik de schande van de familie was, met mijn zotte toeren. Dat ik voor niks bekwaam was, lui DHM: Ja, dat schrijft hij. Dat gij een ontiegljke luierik zijt. Albert Vorstenbosch: (boos) Dat heb ik ook nooit ontkend! En daarbij, wat is dat, lui zijn. 't Is toch niet omdat ge nadenkt en u goed informeert, dat ge DHM: Boekskes lezen, staat er in de brief. Albert Vorstenbosch: Ochot, ik denk dat Frieda zelf maar amper kan lezen. Awel, als er iemand het hoog in z'n bol heeft, dan is zij het wel. Met al d'r goud aan d'rlijf. En om de 5jaar een nieuwe Mercedes. Een paar jaar terug hebben ze nog nieuw gebouwd op 200 meter van de stallen. Want 'het kon daar toch nogal stinken', vond Frieda. En wat voor een buis dan nog. Zo echt een van een hormonenkweker. Kent ge dat. Van die belachelijke villa's met veel arduin en gordijntjes tot in de garage toe. En van die gouden 'tjoepkes' op de nok. Trouwens, ik zeg dat nu hé, van die hormonen. Maar ik geloof echt dat hij zo' n dingen ook doet. Ik hoor Frieda al zeggen: 'Cor! Iedereen doet dat. Gij dus ook'. De tang! Ge weet misschien dat ik nooit vlees eet. Awel, weet ge wat ze ooit eens zei? Dat dat was om hen te pesten. Maar allé zeg! DHM: Hij schrijft dat gij heel de boerderij

gekregen hebt met nogal wat grond. Uw part was veel groter dan dat van de anderen. Albert Vorstenbosch: Maar hij weet toch ook goed dat de voorwaarde was dat ik ons moeder goed aan d'r eind zou brengen. Gelukkig is alles altijd goed gegaan. Maar voor 't zelfde geld had ik mijne laatste frank moeten geven om ze te verzorgen. Ge weet dat toch nooit. Dement, bedlegerig, jamaar, begint er maar aan hé. Daar denken ze niet aan. Achteraf gezien kunt ge zoiets gemakkelijk zeggen. Van de anderen heeft er niemand gereclameerd. Maar ja, zij wonen ver weg, hé. Ze zien niet wat er allemaal te doen valt. En ik kan u verzekeren dat ik ons moeder goed verzorgd heb. Maar van zo wijdweg zien ze dat niet, hé. Dan zien ze alleen maar het schoon. Daarbij, toen we na de begrafenis alles zowat uiteen gedaan hebben, en gelukkig was daar de schoonfamilie niet bij, toen heeft onze Nelles nog laten horen dat hij vond dat het allemaal goed gegaan was. Toen hij thuiskwam zal hij wel anders gepiept hebben. 'En hebde nie dit, en waarom hebde nie dat....' DHM: Probeert ge dan nooit tot verzoening te komen? Albert Vorstenbosch: Ik ben geenens op de communiefeesten van de kinderen uitgenodigd geworden. Maar ik heb er wel 'ne cent' naar gestuurd. Elk jaar met nieuwjaar stuur ik trouwens een kaartje. En ik bfljf dat doen. Ooit heeft onze Nelles er eens eentje terug gestuurd. Met alleen zijn naam erop. Zeker van dat Frieda dat niet geweten heeft. Jonge jonge! Aangetrouwdcn, hé. Zeg, maar nu iets anders. Komt gij niet voor Het Slim Buroke? D'r ligt hier begot een heel pak uitgewerkte fluxen en gij komt hier over mijn familie zeveren. En uw blad is zeker alweer vol. Kijk, ge moogt terugkomen. Maar dan is het om te wérken, hé. Of gaat ge 'verJambersen', dan moet het niet meer hoor..

Sorry, foutje Ook dit vermaarde weekblad kan zich vergissen. Op de voorpagina van het nummer van 16 januari werden de radio- en TV.programma's van 26 januari tot 1 februari aangekondigd. Weliswaar 1 week te vroeg. Wat betreft dit eigenste maandblad: u kocht en las wel degelijk nummer 129 van de twaalfde jaargang van januari 1996 de vorige keer. Al de rest wat er in stond, was natuurlijk wel juist en waar.

.- --

BVBA

' 03/315.87.14

143


(non in de moond EEN KOETSIER MET VIJF PAARDEN In een woordenboek voor vreemde woorden wordt politiek ook verklaard als: getuigend van veel overleg, behendig en sluw. Niet dat we naar zo iemand op zoek waren, dan wel gewoon naar wat achter de mens in de politiek zit. Misschien doen we dat in de toekomst nog wel eens over en komen de anderen van het college ook wel aan bod. Maar toevallig in "the picture" kwamen wij nu terecht bij Staf Peerlinck, schepen van financiën.

De wonderj aren Dit verhaal begint niet met: "In den beginne was er niets..", want toen Staf in 1946 op het Withof arriveerde was er reeds een ander Peerlinckske en nadien kwamen er nog twee. Vader was werkzaam op "Het Klein Seminarie" en was tevens conciërge van "Het Withof", het toenmalig buitenverblijf van de jonge mannen met de zwarte kousen. Een plaats waar zij naar hartelust konden smoren en appelsienen eten. Voor Staf best een leuke omgeving om in op te groeien, want een student komt en gaat. Ware het niet dat hij behoorlijk wat rommel kan achterlaten. Het moeten oprapen van de appelsienschillen en sigarettenpeukjes, na het bezoek van de studenten, was voor Staf één van de redenen om nooit naar het seminarie te gaan, laat staan pastoor te worden. Het feit dat vader op het seminarie werkte en moeder er later ook patatten ging pitten was een andere subjectieve en mischien ok wel naïeve

_

WF

Vader wijst de weg, maar of Staf liet vogeltje zag is nog maar de vraag...

reden, (al loopt de deugniet nog zo snel, de straf achterhaalt hem wel) om die stap niet te zetten. Tijdens de vakanties was er thuis altijd wel wat te beleven want tal van jeugdverenigingen vonden hun kamplaats in de buurt of op het domein van Withof. Melk moest er dagelijks, aan de overkant van de straat, bij boer Vermeiren gehaald worden als deze zijn koeien terug op stal bracht. Als Staf daartoe op de uitkijk werd gezet was ergegarandeerd geen melk in huis. Niet dat hij van slechte wil was, neen dat niet, maar hij zag de koeien gewoon niet komen. Een bezoek aan de oogarts bracht daar klaarheid in. Sindsdien gaat Staf gebrild door het leven. De lagere school verliep rimpelloos in de Minderhoutse-graadsklassen om daaarna over te stappen naar de handelsschool. Wegens geen muzikale aanleg werd na een jaar het experiment bij de fanfare stopgezet. De overstap werd gemaakt naar de stichtende leden van de Gelmers samen met Michel Jansen, François Jansen, Michel Haeseldonckx, René Vervecken, René Ooms, Willy Jacobs, J05 Leys en anderen. We zijn dan zowat in het midden van de jaren 60. Met deze volleybal-club werden heel wat triomfen behaald en plezier gemaakt zodat het sindsdien zijn sportieve activiteit bij uitstek is gebleven. Voordien werden alleen maar punten op lichamelijke opvoeding gehaald wegens trouw verbaal aanwezig zijn bij dc sportieve activiteiten van de school. Zo gaat een jeugd voorbij zonder dat men het weet en eens de legerdienst voibracht stapt men het leven in. Uitgaan was daar natuurlijk ook bij. Meestal werd in groep vertrokken bij "De Rob" samen met Fons Van Boxel, Vital Aerts, Jan Brosens en Jos Aerts, om te eindigen in "De Diept" bij Theo Huet. Daar kwam het ene straffe woord na het andere en op een zondagavond in 69 (of was het eerder een maandagochtend) werd besloten om te voet naar Scherpenheuvel te trekken. Het was februari en er lag een pak sneeuw maar toch vertrok het drietal: Theo Huet, Dré Vanluffelen en Staf Peerlinck. Om niet te moeten gaan werken werd een dag verlof genomen of een smoes verzonnen. Een doel dat mits de nodige stopplaatsen uiteindelijk werd bereikt.

Sta.t is schepen van financiën Veertien dagen later werden Staf zijn gebeden verhoord en viel Rita Beuls, de vrouw van en in zijn leven, voor zijn charmes. Een bijkomende weekend-opleiding boekhouden in Antwerpen verstoorde wel wat het uitgangsleven maar voor de volleybal is er steeds genoeg tijd over gebleven. De Gelmers die toen nog tussen de augurkenbakken op de veiling speelden, konden steeds op hem rekenen. Later werd het recreatief volleybal, ook nu nog met de familieploeg. Na een vrjage die normaal verliep in een 1deurskadetje (de andere kon niet meer open) stapten zij in 1971 het huwelijksbootje in en gingen Staf en Rita wonen in de schaduw van toren en gemeentehuis van Wortel. Om de gescheurde smoking te betalen en om brood op de plank te krijgen, moest er gewerkt worden. Eerst een jaar bij BelI-Telephone en wanneer daar een promotie niet naar wens verliep werd overgestapt naar het "ballen-bedrijfje" Henri Brosens als gewone arbeider. Doch al snel werd een vaste stek gevonden bij de Pidpa, eerst in Turnhout en later in Grobbendonk.

nT12,jiT LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


MAN IN DE MAAND

De KWB en de eerste politieke stappen. Het huwelijk ging zijn normale gang want al rap kwamen twee dochters het gezin PeerlinckBeuls vervolledigen. Liesbet werd geboren in 72 en Els in 75. Beiden wonen zij nog onder het ouderlijke dak, dat van Worteldorp verhuisde naar de Prinsenweg 3. Zoals dat gaat komen die van de KWB al eens langs om leden te werven en zonder dat men het weet is men wijkmeester en een jaar later voorzitter van de plaatselijke afdeling samen met René Sprangers, die zelfs secretaris werd van de KWB zonder dat hij zelf op de vergadering aanwezig was. Een functie die hij twee termijnen vol overgave en inzet heeft gedaan. De glorietijd van hobbytentoonstellingen en drie-daagse-op-rollen. Sus Snels, zelf raadslid in het autonome Wortel, mag wel de voedstervader van Staf's politieke loopbaan genoemd worden. Telkens als het gemeenteraad was in Wortel kwam Sus Staf roepen en dan zat hij daar als enige toeschouwer, soms nog met Karel Versmissen die een verslag voor de "Gazet" moest maken. En als Karel er niet was, dan maakte Staf dat verslag wel voor de gazet of voor "Het Worteltje". Vlak bij het gemeentehuis wonende zag Staf op een keer Karel Sommen en Fik Van Opstal het gemeentehuis binnengaan, even later gevolgd door Fons Peemen. In de waan dat Sus hem was vergeten, trok Staf er ook naartoe en zo heeft hij voor de eerste keer een schepencollege bijgewoond.

lende deelgemeenten op hun lijst te plaatsen zodat er voor nieuwkomers geen ruimte meer was. De FB-lijst van Fons Sprangers zocht nog wel kandidaten en Staf waagde zijn kans. Een goede uitslag in de eerste verkiezingsronde in oktober 76, scherpte de ambitie in de herverkiezingen van april 77 aan. Als het geen gemeenteraadszetel zou worden, dan tenminste toch een zitje in het O.C.M.W. Voor het eerst ervaarde hij dat het met gemaakte afspraken in de politiek wel eens anders kan lopen. Met enige teleurstelling in het hart maakte hij dan een logische overstap naar de CVP. Immers vanuit KWB komt men automatisch in ACW en zo verder, tot men in het arrondissementeel bestuur zit van een partij zoals de CVP en dan is er geen weg meer terug. Van toen af werden alle gemeenteraadszittingen gevolgd, agenda's en verslagen nauwkeurig geklasseerd. Het was duidelijk dat Staf zich voor bereidde op de grote sprong voorwaarts.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogsiraten TeFetoon03/31 4.5966

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

De deuren van het stadhuis gaan open Met de verkiezingen van 1982 verzeilde de CVP in de opositie maar Staf zat mee met hen op de banken. En zoals dat met alle beginners is, zijn die niet alleen groen achter hun oren maar zelfs tot onder hun oksels. Groen heeft dan hier niets te maken met een partij die zich vereenzelvigtmet deze kleur maar wel gewoon met de onervarenheid. Gelukkig waren er in de ploeg mensen als Jet Desmedt en Marcel Vanderbruggen die al jaren het klappen van de zweep kenden en die bereid waren om die kennis over te dragen op de jonge garde. In die jaren werd heel wat animo gemaakt in de gemeenteraad in een poging een constructieve oppositie te voeren. Vanop de persbanken herinneren wij öns de accuraatheid waarmee Staf zich in een dossier vastbeet, en hij specialiseerde zich toen al in financiële zaken. Een telfout in begroting of

rekening werd gevonden al moest men midden in de nacht de ontvanger optrommelen of al duurde de vergadering tot aan het ochtendgloren. Laattijdige kerkfabrieken kenden in zijn ogen geen genade al bleek het maar uit zijn afkeurende stem. Als dan twee dissidenten uit eigen rangen de coalitie tussen KGB en FB lieten springen en Karel Aerts als schepen verkozen werd boven Ludo Koyen, werd Hoogstraten voor enkele jaren zowat onbestuurbaar. Van enige constructie was vanaf dat ogenblik in feite geen sprake meer. Voor het minste moest het college toestemming komen vragen aan de gemeenteraad, welke dan toestemde als het de toevallige meerdeiljeid LIIIdL. Uit de verkiezingen van oktober 1988 is dan ook duidelijk gebleken dat de gemeenschap zulks niet neemt en afstraft.

Als voorzitter van de KWB lag de kas hem

ook nauw aan het hart en of deze jongeren nu de juiste weg gekozen hebben, is niet te achterhalen.

De fusieoperatie in 1977 verliep in Hoogstraten niet rimpelloos. Eenmaal gebeten door de politieke microbe laat die ziekte niet meer los. Die ambitie om deel uit te maken van de politieke besluitvorming is niet weg te bannen. Doch de traditionele partijen (we denken hier dan vooral aan de CVP) hadden al moeite genoeg om de oude raadsleden van de verschil-

De kampioenenviering van de Geliners ging niet onopgemerkt voorbij. De Hou gstraatse notabelen waren toen ook op post.


MAN IN DE MAAND

Het grotere werk in het college Begin 89 gaat een eerste hestuursperiode in een partnerschaptussen CVP en KGB van start. Staf neemt vanaf dat ogenblik plaats in de zetel van "schepen van financiën". Al vlug merkt hij dat een voltijdse job en een ambt als schepen niet te combineren is, wil men beiden naar behoren doen. Gelukkig kon met Pïdpa een akkoord worden gemaakt om deeltijds te gaan werken. De taak van een schepen van financiën kan men het best omschrijven als het in toom houden van 5 drieste paarden. Immers of het nu gaat over sport, cultuur, onderwijs of algemene zaken, iedere schepen wil in zijn tijd wel iets realiseren en soms zijn zij in hun ijver niet te stuiten. Toch is ieder initiatief met een leidsel (zoals de paarden met de koetsier) verbonden met het geld. Als schepen van financiën is het dan nodig om dit op een passende manier te vertalen. In de opmaak van een begroting moet met alle diensten gepraat worden over noodzaak en behoefte. Elk dossier passeert dan nog eens de hakbijlcoinmissie alvorens van enige realisatie sprake kan zijn. Tijdens het werkjaar moeten de kredieten nauwlettendin het oog gehouden worden. Uelukkig is hier een goede samenwerking met de gemeenteontvanger die punctueel zijn job doet. Waar dit intern werk is, is ook op de gemeenteraad en in het schepencollege waakzaamheid geboden. Aan alle voorstellen hangt een prijskaartje en als goede huisvader moet men in zijn geldbeugel kijken of er wel genoeg inzit en of er geen andere rekeningen meer op de schouw staan. Terugblikkend op de eerste zes jaren is Staf de mening toegedaan dat zijn paarden -of beter partners- wat te wild van stapel zijn gelopen en dat men teveel op te korte tijd heeft willen realiseren. In zijn ogen ware het beter geweest indien men de investeringen van de voorbije zes jaren zou gespreid hebben over 12 jaren. De teugels moeten dus strak gehouden worden ook al is volgens hem de schuldenlast onder controle (jaarlijks 71 miljoen aan intresten en 58 miljoen aan aflossingen). Neen durven zeggen zal in de toekomst misschien wel eens aan de orde zijn. Volgens Staf zal dit nodig zijn, zowel tegen de partners in college of gemeenteraad als tegen diensten. De grootste voldoening als schepen van financiën heeft hij gehad bij de realisatie van sociale verkavelingen. De gewone inwoner was dan

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie wi

Dit is iliet liet huidig schepencollege maar wel de recrea-volleybal-ploeg van de familie Beuls waar Staf mee aantrouwde. ook in staat om een stuk grond te kopen en zijn of hun droomhuis te verwezenlijken.

0% belastingen De voorbije weken heeft de nieuwe belastingsreglementering voor enige beroering gezorgd in onze gemeente. Het aandeel in de personenbelasting daalde van 7 naar 5% terwijl de opcentiemen stegen van 1050 naar 1350. (Voor een verklarende uitleg over de weerslag van deze wijziging op ieders beugel, verwijzen wij naar een kaderverhaal.) Bij de voorbespreking van deze wijziging was burgemeester Van Aperen zelfs bereid om de personenbelasting te herleiden tot 0% (zoals in Voeren of Knokke) en anderzijds de opcentiemen gelijkmatig te verhogen zodat de gemeente over dezelfde inkomsten zou kunnen blijven beschikken. Voor Hoogstraten is 1% personenbelasting ongeveer gelijk aan 100 opcentiemen. Uiteindelijk is men dan toch bij 5% blijven steken. Het motief tot deze ingreep was olgens de schepen in eerste instantie te zoeken naar een poging om de verblijfhouders in de gemeente, zeg maar Hollanders en renteniers, een zwaardere bijdrage te laten leveren in de belastingen of precieser: in de gemeentelijke inkomsten. Natuurlijk heeft iedere medaille een keerzijde en is met cijfers alles uit te leggen. Wij verwijzen hier dan weer naar een kaderverhaaltje hiernaast. Het laten zakken tot 0% zou wel verbluffend zijn geweest voor deze coalitieploeg maar toch wordt er al jaren in de grensgemeenten naar middelen en mogelijkheden gezocht om de verblijfhouders zwaarder te belasten. Volgens Staf zal het pas tot echte ingrepen komen als men op federaal niveau gaat aanvoelen dat er minder inkomsten zijn. Dit kan door het percentage van het gemeentelijke aandeel in de personenbelasting te laten dalen omdat daardoor het aandeel van de staat ook minder wordt.

Diepzinniger zou men kunnen stellen dat deze ingreep een soort van vermogensbelasting is, aangezien zij die eigendommen hebben, meer gaan betalen, juist omwille van dit bezit, dan wel de loontrekkenen welke minder belasting gaan betalen op hun inkomen. De stijging van de opcentiemen had minder kunnen zijn, ware het niet dat de gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W. niet zo fel gestegen zou zijn (tot 62 miljoen). Volgens de schepen moet dit facet van de gemeentelijke uitgaven van nabijer in het oog gehouden worden zonder dat het sociale karakter verloren gaat.

Tussen zus en vriendin voor het eerst op weg naar het stadhuis.


MAN IN DE MAAND

Een blik in de toekomst...

Is er leven na de raad of college Alle verplichtingen die er omwille van het schepenambt zijn, maken dat Staf per week gemiddeld 1 avond Vrij iS. Met een voltijdsejob zou dit zeker niet kunnen en zou niemand het kunnen volhouden. Tijdig moeten errusipauzes ingebouwd worden en die worden dan voornamelijk ingenomen door vrouw en kinderen. Stillekes thuis zitten niksen kan hoegenaamd niet. Fietsen is dan een aangename verpozing maar toch leidt detocht dan dikwijls naareen of ander project dat in uitvoering is, om eens te gaan kijken en zo komt het nuttige dan ook om de hoek. Anders is het om de Vlaamse-fietsroute te doen (850km.), dat is echt vakantie nemen, of met dochter Els -die een eerste-klasse tafeltennisster is- naar de wedstrijden te gaan kijken en haar aan te moedigen. Recreatief volleybal met de familie van zijn vrouw houdt hem ook jong, hoewel hij dit jaar Abraham zal zien. In sociale omgang wordt men al eens aangeldampt met een vraag van één of andere burger. Juist verwijzen naar de verschillende diensten of instellingen is dan belangrijk. Indien iets echt niet kan moet men ook neen durven zeggen. Die manier van aanpakken is volgens Staf de enige goeie manier van dienstverlening. Voorts moet een goeie politieker voeling blijven hebben met zijn achterban, in zijn geval het ACW om de activiteiten vanuit de basis te laten vertrekken.

Financiëel zal de gemeente in de komendejaren waakzaam moeten zijn. Natuurlijk is er de bank als waakhond, want het vermogen of beter het leenvermogen van de gemeente, is niet onuitputtelijk. Persoonlijk zal de schepen van financiën hierin zijn bijdrage moeten leveren. Toch blijft het de wens van Staf om met de bestaande coalitie nog 5 jaar verder te werken en deze door te komen zonder kleerscheuren en daartoe zal het investeringsvuur wel op een lager pitje gezet moeten worden. Vragend naar Wortel-kolonie is de repliek dat het goed is dathet domein als een geheel behouden blijft, maar toch stellen er zich nu reeds vragen omtrent het beheer. Het zal nuttig en nodig zijn om met iedereen rond de tafel te gaan zitten en hopelijk moet de gemeente het domein niet kopen. Nadien zijn wij nog wat verder blijven kaarten (ook een l)assie van Staf) en bij het uitzoeken van de foto's kwam de goedlachsheid nog maar eens duidelijk als een karaktertrek naar boven, iets wat zeker ook in de politiek te appreciëren is. Het leven is zo al ernstig genoeg.•

Of dit nu echt een Worrelse tandem is, weten we niet, maar gelet op deze opstelling moeten zij in ieder geval dezelfde richting uit. Op weg naar Wortel-kolonie. De vraag is wie eerst aankomt.

L!-

e INTE RIEU RAD VI ES & UITVOERING

DECORA TIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedlaan 27 7-279 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 52 78 - Fax 03/314 88 02 22


MAN IN DE MAAND

Wat betaalt u meer in 1996? AANSLAGBILJET INZAKE ONROERENDE VOORIIEFFING_(Gemes?, provincie, gemeente, agglomeratie)________________

1995 1€ €010, Hfl101 01,1,111

II

€101

1111511€ 10111,1 503)11 01050

2,5

MALLE

5,75

34,50

26,25

031312 19 67

ANTWERPSESTEENWEG 27, 2390

2320

HANOI AGVOET AGO

3014 H000STRATEN 1

00050

LL t

1.1 0(1111011 AllOOI IIOHOII VEIISI Hfl1111 VI'

H006STRATEN

Ii, AANSLAOflII Cl I050E10000N OF'

IIlv,I1I.AIIA.A ,lk0O,fil

12101*

1 ,1669

IS IIITIIISTE 002DM fl0011 GETALING (4)

(Illll€,,,,flgWa2e12 15201

ANTWERPEN II, TASAKVEST 50, 2000 ANTWERPEN 1 (1(111 1IFIrEl VOO OriI)l II, 1 '€ 10111 lOIIMIJLIER

Uw aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 1996 (zoals hierboven afgebeeld) zal u dit jaar nog een hogere rekening presenteren. Inderdaad het aandeel van de gemeente in deze zogenaamde 'grondbelasting zal stijgen van 26.25% naar 33,75%. Elke eigenaar die deze belasting verschuldigd is, zal 7,5% meer betalen op het bedrag dat normaal vermeld staat op plaats AAA. Met de voorziene aftrekken houden we hier en nu geen rekening. Op 18december 1995 nam de gemeenteraad het besluit de opcentienlen van 1050 te verhogen tot 1350. Dit wil zeggen dat u voor elke 100 frank

die aan het Vlaamse Gewest betaald wordt, er nu voortaan 1350 frank aan degemeente moet betaald worden in plaats van 1050 frank. Een verhoging van de opcentiemen met 28,57%. Merk evenwel op dat in 1991, toen het Vlaamse Gewest besloot haar aandeel van 1,25% te verdubbelen (tot 2,5%) met als gevolg dat het gemeentelijk aandeel ook verdubbelde en de Vlaamse Executieve een aanbeveling deed aan de gemeenten om hun opcentiemen proportioneel te verlagen, ook de gemeente Hoogstraten dit advies niet opvolgde. Vandaar ook het vrij hoge bedrag aan grondbelasting waar Hoogstraten nu mee zit.

Enige voorbeelden: u betaalt K.I. van

in 1995

in 1996

dit meer

20.000

5.250

6.750

1.500

30.000

7.875

10.125

2.250

60.000

15.750

20.250

4.500

90.000

23.625

30.375

6.750

120.000

31.500

40.500

9.000

150.000

39.375

50.625

11.250

Bereken zelf uw voordeel Op dezelfde gemeenteraad van 18 december werd eveneens beslist de gemeentebelasting op de nationale personenbelasting te verminderen van 7 naar 5%. Aangezien deze beslissing geldt voor de inkomsten van 1996 en volgende jaren, zal dit voordeel (?) eerst duidelijk worden bij de berekening van de belastingen Aanslagjaar 1997 over de inkomsten van 1996. Hetgeen u dan minder aan belastingen moet betalen, wordt pas eind

1997 of in 1998 aan u kenbaar gemaakt. Slechts wie personenbelasting verschuldigd is, doet met deze gemeentelijke beslissing voordeel. Daarenboven enkel degenen die in België (voldoende) inkomsten hebben en aangeven. Vennootschappen betalen geen personenbelasting en dus ook geen gemeentebelasting hierop. Vanaf het aanslagjaar 1997 (inkomsten 1996) betaalt u voortaan 5% gemeentebelasting op het

bedrag 01) plaats AAA op het hierbij afgedrukt aanslagbiljet.

Een andere kijk Koken kost geld Wie zei dit ook alweer? Deze regel geldt zeker ook voor het OCMW. Opvallend in de Hoogstraatse gemeente-

MFNISTDRII VAN FINANOOF . ADMINISTTATII TIN eIMeE PILEITINGIN

AANSLAGBILJET Par*onenbelasilng in aanvullende b.Iastlng.n 2. Allikli

CIMIANTI

HOOGSTRATEN SUPPLWENT UN ARTIXIL

t

AFZ

&ANILACIN,0I4SflT. UDAR VANHIT OUR

1994

III. BEREKENING VAN DE AANSLAG RIFINTOTIUMNK

BELASTINGVRIJE SOMMEN - BASISBEDRAG - VERHOOGD VOOR - KINDEREN TEN LASTE

1993

DATUM VAN UITVOIRD,IIAI0004NINC AAN VET KAHIER

DATUM VAN UITIENOINC

ami,o. N•F**100NA MALLE ANTWERPSESTEENWEG 27, 2390 MALLE

2.1.031312.1967

— —

- TOTAAL *v*****0000********* *********t

IIASISBELAST ING DE LAST ING VE HEI INDER ING - OP DE BELASTINGVRIJE SOMMEN - BASISBEDRAG

3 0* II.I II-

2320

H006STRATEN

ii. VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN K.I. WONING (GEINDEXEERD) ONROERENDE VOORHEFFINO 12.5 S NETTO- INKOMEN WEDDEN EN LONEN FORFAITAIRE BEROEP5KOSTEN

TE SLANE BELASTING TE SLANE BELASTING VAN HET GEZIN NVLJLLENDECRISI SBIJ DRAGE ONROERENDE VOORHEFFIP4G BEDRIJ PSVOORHE Fr ING ALDO STAAT EMEENTEBELASTING

X 7050

7


MAN IN DE MAAND begroting voor 1996 is het bedrag dat voorzien wordt als tussenkomst in de uitgaven van het OCMW. De gemeente is trouwens wettelijk verplicht de tekorten op de begroting van haar eigen OCMW te dekken. Voor 1996 is een bijdrage voorzien van 62 miljoen, en dit tegenover een bedrag van 47 miljoen in de begroting van 1995. Een stijging dus van 15 miljoen, of een verhoging van 32%. In het licht van deze vaststelling is het gewijzigde belastingreglement, waarover elders is geschreven, enigszins te begrijpen. De verlaging van de gemeentebelasting op de personenbelasting van 7% (opbrengst 84 miljoen geschat voor 1995) naar 5% (geschatte opbrengst in 1996: 61 miljoen) leidt tot een daling van de ontvangsten met 23 miljoen. De stijging van de opcentiemen van 1050(1995: 123 miljoen) naar 1350 (1996: 158 miljoen) geeft een meeropbrengst van 35 miljoen. Deels kunnen we dan besluiten dat hier sprake is van 12 miljoen belastingverhoging door middel van 100 extra opcentiemen, noodzakelijk om het tekort in het OCMW op te vangen. Die extrabelasting wordt betaald door alle eigenaren van onroerend goed.

In de kering De vermindering van de personenbelasting komt ten goede aan alle betalers van inkomstenbelasting. Deze belastingvermindering wordt (om het gemeentelijk budget in evenwicht te houden want een minderontvangst van 23 miljoen) betaald door alle eigenaren van onroerend goed door de

optrekking van de grondbelasting met ongeveer 200 opcentiemen. De gemeente Hoogstraten heeft aldus de zware last op inkomen uit arbeid een klein beetje verlicht; de belasting op eigendom (kapitaal dus) een beetje verzwaard. Zeg nu zelf, wie een kadastraal inkomen van 600.000 frank of meer heeft, is niet de gewone burger in de straat. Tegenover de grondbelasting op dergelijke bedragen staan dikwijls de ontvangsten van huurgelden. Komt daar nog bij dat bedrijven en vennootschappen geen personenbelasting betalen en aldus geen gemeentebelasting. Van een belasting van zeg maar 10.000 frank per tewerkgesteld personeelslid, heeft Hoogstraten ook nooit geweten. In de kering heeft Hoogstraten grotendeels een verschuiving van de lasten doorgevoerd die voor vele burgers in de straat een klein voordeel oplevert, hetwelk misschien opnieuw uitgegeven wordt in de eigen winkels en bedrijven. Binnen het totale bedrag aan ontvangsten van belastingen en retributies in de gemeentebegroting betekent dit een verschuiving van 12% in het voordeel van de personenbelastingbetalers.

krijgen ook hun vermindering van 2%. Helemaal onopgemerkt bleef de verhoging van de zogenaamde 'grondbelasting' ook niet in Nederlandse middens, mede door de toch wel éénzijdige berichtgeving in de regionale pers. Zo vroeg één van die noorderburen zich hardop af wat dit nu voor hem betekende? Hoeveel bedraagt uw K.I., kreeg hij als wedervraag te horen. - 200.000BF. - Wel, dan betaalt u vanaf 1996 15.000 frank meer aan de gemeente. - Hm, als ik zo wil en kan wonen zoals ik dit nu doe, zal ik dat geld ook wel kunnen neertellen, zeker. Lakoniek antwoord. Als onze (rijke) Belgen dat ook eens wilden zeggen. Want indien een wetgeving voor iedereen even rechtvaardig zou moeten zijn, dan wordt de regel uitzondering. Voorts moet verder nagekeken worden of het Matteüs-effekt niet te veel speelt bij deze kleine belastinghervorming: aan wie heeft, zal gegeven worden; wie niet heeft, zal ontnomen worden..

Vermogensbelasting? Ook heeft men bereikt dat de verblijfhouders die hier geen inkomstenbelasting betalen, eindelijk een procentje (wel 7,5%) meer bijdragen in de gemeentelijke inkomsten om de uitgaven die ook hen ten goede komen, mee te dragen. De Nederlanders dus, maar enkel en alleen degenen die niet in België werkzaam zijn want deze betalen hun personenbelasting hier, en

Adverteren: 31 4491 1


brengst van de dag-happening gaat naar een goed doel. Let wel op het woord 'dag', aangezien de optredens reeds aanvangen om twee uur in de namiddag. Alle verder info bekomt u bij Raf Janssens op het nummer 03/314.51.15.

U kijkt toch ook?

Mussenakker

E C

Fusieswing Goede voornemens voor het nieuwe jaar... kan het nog in februari? Fusiewing heeft u de afgelopen maanden wel eens moeten missen. Te laat binnengekomen informatie kon niet tijdig worden verwerkt, met het gekende resultaat. Als nu in het nieuwe jaar alle organisatoren tijdig hun informatie bezorgen (op mijn nieuwe adres), kan ik er voor zorgen dat we weer een volledige Fusieswing hebben, maand na maand.

Cahier de Brouillon The Organic Fruit Band concerteert op zaterdag 10 februari in de Hoogstraatse Cahier. Deze Leuvense formatie, opgericht in 1993, werd anno 1994 omgevormd tot een twaaifkoppige formatie, compleet met blazerssectie en scratcher. De Organic Fruit Band plukt uit de fruitmand van funk, rap, calypso. jazz en soukous om er een sorbet mee te maken, die swingt als de pest en daarom door de leden 'fruitvibes' wordt genoeiiid. Zaterdag 24 februari is er een hardcore-happening. Stevige muziek voor een goed doel, dat is alleszins de bedoeling. Zes hardcore-acts uit diverse Europese landen bundelen op 24 februari in een dagvullend programma. De op-

Garage F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer

Tel. 315.71.76

Zaterdag 10 februari verwelkomen de jonge snaken van De Mussenakker met heel veel ongeduld Underdog!?, vier jonge honden uit Limburg die tegenwoordig zowat elke wedstrijd winnen waar ze aan deelnemen (onder andere Limhomania en Vers Geweld in Bree). Het moet met andere woorden al van tijdens de gloriedagen van Eddy Merckx geleden zijn dat er in België nog eens zo'n slokoppen rondliepen. Underdog!? speelt hardfunk en funkmetal met een lijntje rap. Het is zo'n beetje een kruisbestuiving tussen George Clinton en Suicidal Tendencies. Daarom ook dat niet alleen de aanwezigheid van de ex-drummer van de Evil Superstars vergelijkingen met deze Limburgse groep oproepen. Voor hun instrumentarium duiken ze even vaak in de voorraad van een speelgoedwinkel als in die van de lokale muziekhandel. Toeters, bellen, fluitjes, Fisher Price spullen... het passeert allemaal de revue. Daarnaast hebben ze ook nog een trampoline bij, maar of die gebruikt zal worden met het lage podiumplafond in De Mussenakker, is nog maar de vraag. Regelmatig komt het jonge lokale talent aan bod op de zogenaamde 'vrije podia'. Deze worden het jaar door georganiseerd. Ook op Akkerpop? wordt dit jaar een free podium georganiseerd. Geïnteresseerde groepjes kunnen een tape met een greep uit het repertoire en een korte bio sturen aan Ludo Martens, Meerdorp 53 in Meer. Later volgt meer info over de nieuwe editie van Akkerpop?, met gesmaakte nationale en internationale groepen. Noteer alvast: zaterdag 24 februari: technoavond met een optreden van DC Swallow en op zaterdag 16 maart: optreden van Tom Wolf. Misschien wist u het al uit de roddel/roddel. pers, maar Fusieswing.redactielid Peter Van Dijck is verhuisd (onder moeders vleugels weg). Het nieuwe contactadres is Meerseweg 2 bus 1 in Meer (jaja, daar op den hoek in Meer op de eerste verdieping). Ons telefoon. toestel wacht op uw boodschappen op 031 315.8.34 en ons faxtoestel slikt al uw teksten op 031315.41.11.

Voor een goede of ontspannende film hoef je niet persé ver te rijden. In februari kun je in The Movie te Hoogstraten nog terecht voor GOLDENEYE en de man met 'license to kill': James Bond (Pierce Brosnan). Hoewel de Muur gevallen is, bleven er nog voldoende slechteriken rondlopen (Russische nlafia) om een potje wild om zich heen te schieten zonder zelf geraakt te worden. Bond-meisje is de Nederlandse Famke Janssen. Komt dat zien! Echt spannend wordt het echter pas met de nu al zeer hoog geprezen serial-killer-thrilIer SEVEN. Het is het verhaal van een seriemoordenaar in een grootstad. Zijn duivels metrum wordt, geheel in de geest van Chaucer en Dante, bepaald door de zeven hoofdzonden, vanwaar de titel. David Mills en William Somerset, respectievelijk vertolkt door Brad Pit en Morgan Freeman, zijn de 'cops'. Freeman speelt de uitgebluste politiedetective die vlak voor zijn pensioen zich samen met zijn jonge opvolger nog één keer volop in de strijd werpt. De vertolking van Freeman en de aantrekkingskracht van de-man-met-dehoge-aaibaarheidsfactor Brad Pitt maken de film nog aantrekkelijker. De film heeft de impact en de spanning van Silence of the Lambs en is uitgewerkt als The French Connection. Zeker de moeite.

In de loop van februari ol maart mogen we ook nog de zeer leuke Australische film BABE (The Gallant Pig) verwachten. De film brengt het verhaal van het biggetje dat niet langer als varken door het leven wil gaan maar ambities heeft om herders' hond' te worden. Babe werd door de New York Critics uitgeroepen tot beste film van het jaar. Hij spreekt een breed publiek aan en dat is nu eens niet denigrerend bedoeld.

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagen * Twccdchandswagens * Erkende carrosserie

FORD "VEILIGHEID EERST.... "EERST IN VEILIGHEID" 145

Oni op de hoogte te blij"ei van het gehele aanbod in The Movie raadpleeg je het best De Kempenklok op bladzijde 2. Wie rechtstreeks informatie wil, belt het nummer 314.67.90.


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten betaalt 50 miljoen frank belastingen meer Een sociale herschikking? Het college en het gemeentebestuur heeft vorige maand de belastingen voor 1996 grondig herschikt en dat is in Hoogstraten niet onopgemerkt voorbijgegaan. De talrijke opkomst naar de gemeenteraadszitting, de verdeelde stemming van de raadsleden, de reakties in de straaten in de lokale pers lieten duidelijk verstaan dat niet iedereen in Hoogstraten onverdeeld gelukkig is met deze wijzigingen. De personenbelasting zakt wel met 2% (van 7% naar 5%, maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen daarentegen van 1050 naar 1350. In totaal komt dit neer op een meeropbrengst van 36 miljoen frank voor de gemeente. De eigenaars van huizen en gronden zullen dieper in hun zak moeten. Een belangrijke motivatie van het college bleek vooral dat door het optrekken van de onroerende voorheffing, ook de 'rijke Hollanders meer zullen moeten betalen'. De meeste Nederlanders in onze gemeente werken in Nederland en betalen hier in België dus ook geen personenbelasting. En dit is in vele grensdorpen al langer een doorn in het oog. Via de verhoging van de onroerende voorheffing zou hier flink aan kunnen verholpen worden, te meer daar velen over riante woningen beschikken. Maar ook de gewone man zal dit jaar zijn extra steentje moeten bijdragen, want in totaal gaan de belastingen dit jaar met 50 miljoen de hoogte in.

Geen peeschijven, maar geld! De gemeente heeft geld nodig, veel geld. Jaar op jaar groeit de schuldenlast als gevolg van de talrijke en vaak ook dure investeringen. Er is de laatste jaren immers hard gewerkt in Hoogstraten. Men kan wellicht discussiëren over prioriteiten, kostprijzen, beleidsvisies, enz. maar toch kan men er niet omheen dat er de laatste jaren heel wat gepresteerd is. Denken we maar aan het Nieuw Administratief Centrum, de nieuwe bibliotheek, de sportzaal in Wortel, de nieuwe school in Meer, het fietspad naar Meerle, het toeristisch fietspad langs de Mark, enz. Dat dit natuurlijk niet zonder gevolgen kan blijven voor de financies van de gemeente is duidelijk.

Elk jaar opnieuw hebben de schepen van Financies (in zijn nota bij de begroting), en de ontvanger (bij de rekening) het bestuur opgeroepen tot soberheid en een zuinig beheer. Toch bleek hier in de praktijk vaak niet veel van te merken. Hierdoor groeide de schuldenlast van de gemeente uit tot bijna 1 miljard frank op het einde van dit jaar. Gedurende de laatste zes jaar steeg de netto-schulduitgave per jaar met 10 miljoen frank. Konkreet betekent dit dat er in 1996 129 miljoen aan leningen en interesten moet terugbetaald worden. Vorig jaar bedroeg dit nog 116 miljoen. Maar het gemeentebestuur wordt ook jaarlijks gekonfronteerd met toenemende werkingskosten, hogere personeelskosten en een OCMW dat telkens weer opnieuw aan de deur klopt voor meer financiële steun. De personeelskosten zijn de Gewone dienst

Buitengewone dienst

Ontvangsten

566.532.403

250.901.983

Uitgaven

562.837.616

249.240.026

Saldo

+3.694.787

+

1.661.957

De begroting 1996. Bij de ontvangsten hebben we naast de dividenden en het gemeentefonds een totaal pakket van 260 miljoen (211 in '95). Hiervan komen 158,2 mij. (109,2 mij. in '95) van de onroerende voorheffing en 61,7 mij. (74,8 mij. in '95) van de personenbelasting. 10

1 /

T HET HCLApLfl, VATJE Ge TPT

laatste zes jaar met 52 miljoen gestegen, de werkingskosten niet 54 miljoen. In 1990 werd er vanuit de gemeente een werkingstoelage van 27 miljoen aan het OCMW overgedragen; voor dit jaar is dit bedrag reeds opgetrokken tot 62 miljoen. En wat de uiteindelijke weerslag van een mega-project als Domus Flandria nog op het OCMW en haar budget zal teweegbrengen, is voorlopig nog enkel gissen. In totaal zijn de uitgaven voor de gemeente in zes jaar tijd met 205 miljoen frank gestegen. Gelukkig kon Hoogstraten gedurende 5 jaar genieten van een hogere bijdrage uit het gemeentefonds. Wij behoren nu eenmaal bij de 'armere' gemeenten van het arrondissement en daarom werd Hoogstraten de laatste jaren begunstigd door een hogere dotatie uit het gemeentefonds. Intussen is dit inhaalmaneuver achter de rug en het heeft de gemeente toch 29 miljoen extra opgeleverd. Ook de dividenden, zoals de aandelen in de electriciteitsinterkornmunale, zijnde laatste jaren flink gestegen en waren goed voor een meeropbrengst van 35 mln. Gelukkig zijn ook de intresten van de aangegane leningen aan de lage kant. Maar toch moest men telkens weer op zoek naar nieuwe financiële bronnen. Koken kost nu eenmaal geld. In zes jaar tijd werden er voor 139 mln. frank meer belastingen betaald. Maar 1996 wordt wel een speciaal jaar. Door bijkomende belastingen, vooral in de huisvuilsector, en het optrekken van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zal de Hoogstraatse bevolking 50 mln. frank meer moeten betalen. Niet zozeer dit bedrag dan wel de verdeling ervan, heeft de discussie opgewekt. Weinigen, behalve de betrokkenen zelf dan wellicht, maken zich zorgen over het feit dat nu ook de Nederlanders eens mee over de brug moeten komen om alle gemeentelijke diensten mee te helpen betalen. Sommigen noemen deze herziening een sociale herschikking. De oppositie daarentegen heeft daar sterk haar twijfels over. Voor hen die geen eigendom hebben en een huis huren is dit zeker een sociale maatregel. Zij varen er wel bij door de vermindering van de personenbelasting. Voor de anderen blijkt deze herverdeling echter heel wat ongeljkheden bloot te leggen. De gewone man betaalt, de hogere inkomens doen


GEMEENTERAAD

Begroting 1996 In de gemeentebegroting staan de uitgaven gegroepeerd per grote afdeling. Het vraagt nogal wat zoekwerk om bepaalde zelfde uitgaven voor de verschillende diensten samen te brengen en op te tellen. Dan pas krijgt men een beeld van bepaalde kostenplaatsen. Enkele van de meest opvallende uitgavenposten zetten we hier op een rijtje. Kantoorbenodigdheden Frankeringskosten Telefoonkosten Koffiebedeling Receptie- en representatiekosten Collectieve hospitalisatieverzek. Kiedingskosten Brandstof voertuigen Openbare verlichting (verbruik) Vergoeding poseren levende modellen Opmaak asbestinventaris Tussenkomst vakbondspremies

daarentegen een goede zaak. 'Wat betaald moet worden, moet ook met geld betaald worden en niet met peeschijven' vond burgemeester Van Aperen, en daar heeft hij uiteraard gelijk in. Schepen Peerlinck waarschuwde vorig jaar reeds, bij het begin van de nieuwe coalitie, dat nieuwe belastingen en hogere tarieven niet zouden geschuwd worden. Maar of een drastische verhoging nu onder de noemer 'sociale herschikking' moet, daar heeft de oppositie wel haar bezwaren tegen.

Hogere inkomens buiten schot? In haar persnota geeftAgalev een overzicht van het effect van de verlaging van de personenbelasting en de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Rekening houdend met het kadastraal inkomen, het loon en het aantal kinderen ten laste komt men inderdaad tot Vrij uiteenlopende resultaten.

3.350.000 1.400.000 2.455.000 385.000 (ong. 1.280kg) 1.735.000 340.000 1.450.000 2.325.000 5.100.000 230.000 150.000 153.165

Een werkloze met een eigendom en een maandinkomen tussen de 20.000 en 40.000 frank zal in alle gevallen meer belastingen betalen. Hij kan immers niets recuperen van de personenbelasting vermits er voor hem geen gemeenteheffing wordt uitgevoerd. Ook de gepensioneerde met een maandinkomen tussen 25.000 en 50.000 fr. en met een eigendom, betalen om dezelfde reden meer belastingen. Bij de werknemers blijken diegenen met een maandloon van 70.000 fr. en meer, in staat de verhoging van de onroerende voorheffing op te kunnen vangen door de verlaging van de personenbelasting. Bij die hogere inkomens is het merkwaardig dat men meer financieel voor deel doet naarmate men minder kinderen heeft. Het meest in het oog springend is echter de vaststelling dat, hoe minder inkomen en hoe meer kinderen men heeft, hoe meer belastingen men in dit geval zal moeten betalen. Kort samengevat besluit de oppositiepartij Agalev dat, alhoewel de Nederlanders die in

Hoogstraten wonen inderdaad via het optrekken van de onroerende voorheffing meer zullen moeten betalen, elke eigenaar in Hoogsiraten in nog grotere mate de rekening gepresenteerd zal krijgen. 'Bovendien worden de werklozen, de gepensioneerden en de gezinnen met lage inkomens en veel kinderen het meest getroffen' aldus Mark Wouters van de Agalev-fractie. Wie zeker dieper in de portemonnee zal moeten, zijn al diegenen met een laag 'officieel' inkomen (en veel zwart geld) en vele eigendommen. Vermits Hoogstraten tot de 'armste' gemeenten behoort kan men wel vermoeden dat deze groep niet zo onbenullig klein is als soms wordt voorgesteld. Zij recupereren weinig of niets aan personenbelasting maar betalen wel extra voor hun eigendommen. Zo heeft deze belasting dan toch zeker wel zijn 'sociale' dimensie.

Geen eensgezindheid Bij de bespreking en de stemming over de belastingen en de begroting 1996 zijn er heel wat raadsleden die zich laten horen. Zo heeft raadslid Verhulst zijn bedenkingen hij de toenemende belastingen en de verdeling ervan en hekelt hij de verkiezingsbeloften van de meerderheidspartijen die o.a. inhielden 'de helastingsdruk niet te verhogen' (KVB). Ook kan hij niet akkoord gaan met de geplande investering van de toegangsweg naar de verkaveling Heilig Bloedstraat. De belofte werd indertijd gedaan om een ontsluitingsweg te creĂŤren, maar intussen is de verkavelaar verdwenen en de gemeente blijft met de kosten zitten (3 milj.). Dit had vermeden kunnen worden. Raadslid Verlinden treedt hier Verhuist in bij. Wanneer raadslid Verhuist daarbij een opmerking maakt over een gebrek aan woningbeleid in Hoogstraten waardoor heel wat Nederlanders als het ware naar hier gelokt worden, ontspint er zich een hele discussie in de Meerlese vertegenwoordiging. De raadsleden Pauwels en Van Bavel hebben beiden een andere visie over de manier waarop de sociale kavels van de lOK in het verleden op de 'Hollandse markt' gegooid

werden.

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

ipI 1 ~ Wijft w[10

W 1 P1 RWJEJUDIEMM


GEMEENTERAAD Raadslid Blockx kan hoegenaamd niet akkoord gaan met het optrekken van de onroerende voorheffing. Op die manier wordt het initiatief van de mensen nog maar eens gefnuikt, vindt hij. 'Wie een wedde opstrijkt wordt beloond. Wie eigendom heeft wordt nu gepakt'. Hij zal zich dan ook bij deze stemming onthouden. Ook raadslid Michel Jansen heeft zijn bedenkingen bij deze verhoging. De industrie heeft daar namelijk nogal problemen mee. Raadslid Verlinden minimaliseert evenwel deze bezorgdheid. Het bedrijfsleven wordt nu inderdaad meer aangepakt, maar er is in Hoogstraten nog nooit een personeelsbelasting geïnd en al evenmin op het aantal computers. De meerkost via het kadastraal inkomen zal wel geen verliesfactor worden want die kosten zijn toch aftrekbaar, aldus Herman Verlinden. Raadslid Pauwels en schepen Van Ammel blijven er van overtuigd dat de gewone man minder zal moeten betalen. 'Ik ben er in ieder geval beter mee, want ik moet 3.000 fr. minder betalen. De werkende bevolking die een eigen huis heeft wordt hier beter van' aldus Karel Pauwels. 'De doorsnee bevolking zal 3.000 tot 5.000 fr. minder moeten betalen' vindt ook Marcel Van Ammel die er terloops aan toevoegt dat men hier ook maar best niet spreekt over de geschatte huurwaarde van het kadaster en het reële kadastrale inkomen. Bij de uiteindelijke stemming over de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing onthouden zich zes raadsleden nl. de CVP-ers Desmedt, Vanderhallen, Rombouts, Sterkens, Blockx en het KVB-raadslid Kristin De Smet. Agalev en raadslid Michel Jansen stemmen tegen, de 14 overigen keuren de 1350 opcentiemen goed. De stemming over de personenbelasting geeft ongeveer een gelijkaardig beeld. Raadslid Blockx ziet echter geen graten in de verlaging van deze opcentiemen. De begroting zelf wordt tenslotte meerderheid (21) tegen minderheid (4) goedgekeurd.•

Jeugdclubs in het verweer In september '94 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten het Jeugdwerkbeleidplan goed. Dit dokument werd opgesteld door de Jeugdraad en door haar goedgekeurd. Een Jcugdwerkbeleidplan wordt door de hogere overheid opgelegd voor alle gemeenten die in aanmerking willen komen voor overheidsgeld voor het jeugdwerk. In 1994 was deze toelage bijna volledig bestemd voor het gemeentelijk initiatief Kwispel. In 1995 werden de toelagen van het Bestuur voor Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap voor jeugdbeleid opgetrokken van 962.000 fr. tot 2.192.000 fr. of een verhoging van liefst 1.230.000 fr. Dit surplus werd in '95 geheel besteed om de doelstellingen van het jeugdwerkbeleidplan uit te voeren. 725.000 fr. ging rechtstreeks naar hetjeugdwerk (30.000 fr. méér voor vorming, 275.000 fr. voor kampsubsidies, 320.000 fr. voor de lokalen en 100.000 fr. projectsubsidies). Dit laatste zijn subsidies voor nieuwe initiatieven of grootschalige éénmalige projecten. Dit jeugdwerkbeleidplan gold slechts voor één jaar. In september '95 werd het nieuwe beleidsplan 1996-1997 unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook het Bestuur Jeugdwerk keurt dit plan goed. Op de Jeugddienst worden nu op 12

basis van deze goedgekeurde reglementen van het Jeugdbeleidplan de verdeling van de jeugdwerksubsidies opgemaakt, welke door de jeugdraad worden goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen ziet deze verdeling evenwel niet zitten en voert zonder de jeugdraad te raadplegen een aantal wijzigingen door. Vooreerst worden er dit jaar geen projectsubsidies uitgekeerd omwille van het feit dat de enige aanvrager 'Akkerpop' (35.000 fr) volgens het college geen project is, hoewel aan alle eisen van het reglement van het jeugdwerkbeleidsplan zou voldaan zijn. De kredieten die uitgetrokken waren voor éénmalige projecten worden naar de werkingssubsidies overgedragen (100.000 fr.). De jeugdclubs 't Slot en de Cahier hebben het voorbije jaar een aantal verbouwingswerken uitgevoerd. Volgens het Jeugdbeleidplan krijgt iedere aanvrager die in aanmerking komt 30 % van de verbouwingskosten terugbetaald. Indien het aantal aanvragers echter te groot is om iedereen 30 % uit te keren schakelt men over naar een lager percentage zodat toch een evenredige verdeling zou gewaarborgd blijven. Dit zou nu het geval zijn zodanig dat de beide jeugdclubs ieder 20 % zouden terugbetaald krijgen. Het college opteert nu echter om de traditionele jeugdverenigingen hun 30 % te garanderen. Hetgeen er nog overblijft zou onder de jeugdhuizen verdeeld worden. Op die manier zou de Cahier slechts 49.000 fr. ontvangen in plaats van de oorspronkelijke 164.050 fr.. Het Slot zou terugvallen op 26.000 i.p.v. 68.200 fr.. De Jeugdraad, bij monde van haar voorzitter Ronny Pijpers. heeft schriftelijk aan het college laten weten dat de jeugdraad wenst vast te houden aan het eerder geformuleerde advies en aan de door de gemeenteraad goedgekeurde reglementering. Ook de drie jeugdhuizen Mussenakker, Cahier en Slot hebben hun grieven aan de verschillende politieke partijen kenbaar gemaakt. Het college geeft in haar motivatie aan dat de jeugdhuizen voldoende inkomsten hebben uit tapperijen om hun dagelijkse werking te kunnen voorzien. Dit ontkennen de drie jeugdhuizen niet en daarom vragen zij ook geen werkingssubsidies aan. Toch wijzen zij er op dat deze

inkomsten zeker niet mogen overschat worden door de lagere consumptieprijzen, de beperkte openingsuren en de lage lidgelden (Mussenakker 150 fr., Cahier 0 fr.). De jeugdhuizen hebben daartegenover een kostenstructuur die totaal verschillend is van die van de traditionele jeugdverenigingen. Denken we maar aan de huurprijzen, de water- en elektriciteitsrekeningen, de aankoop van muziekinstallaties en verlichting, het interieur, de gemeentebelasting, de Sabam en zeker niet in het minst de talloze en steeds verlieslatende optredens en concerten. De drie jeugdhuizen wijzen erop dat er hier sprake is van een stiefmoederlijke behandeling, een meten met twee maten en gewichten. De traditionele jeugdverenigingen hebben evenzeer inkomsten uit tapperijen (fuiven, ouderavonden, feesten allerhande), uit verkoop van allerhande produkten en uit allerhande aktiviteiten. Dit is hun van harte gegund en wij zullen hun initiatieven ook steunen, zeggen de jeugdhuizen, maar toch zijn geen enkele van deze lukratieve activiteiten in geen enkele vorm verwerkt in het subsidiebeleid. Tal van afgevaardigden van de jeugdraad en de jeugdhuizen waren op de gemeenteraadszitting aanwezig maar konden alleen maar vaststellen dat het voorstel van het college een meerderheid kreeg. Raadslid Jan Fret had geen goed woord over voor de manier van werken van dit college dat hij verweet een select clubje te zijn, dat aan een reglement kan veranderen wat zij zelf wil. Volgens raadslid Jef Blockx zijn het ook nu weer diegenen, die moeite doen om een initiatief te nemen, die worden afgestraft. Schepen Staf Peerlinck geeft toe dat het college misschien heeft nagelaten om de jeugdraad hiervan in kennis te stellen. Raadslid Sprangers tenslotte kan zijn ontgoocheling moeilijk verbergen. 'De niet-georganiseerde jeugd wordt al 25 jaar gediscrimineerd! En juist die drie jeugdhuizen zorgen elk jaar voor een schitterend initiatief naar aanleiding van de actie 11-11-11. Dit jaar hebben zij toch maar 244.200 fr. opgebracht in hun gezamenlijke actie 'Drie voor elf'. Agalev is niet akkoord met de wijzigingen van het college, de raadsleden Blockx, Rombouts en Brosens onthouden zich. De overigen stemmen voor.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse woon cultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt een bezoek méér dan waard.

'/9&sI .

woondecora9'

Baarle-Hertog

-.

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


GEMEENTERAAD

Nieuwe fietspaden Het stadsbestuur van Floogstraten ondertekende onlangs een overeenkomst met het Vlaamsc Gewest voor de herinrichting van de gewestweg Minderhout tot aan de grens in Meer. Deze herinrichting omvat het vastleggen van het dwarsprofiel en de aanleg van fietspaden. De gemeente verwerft de nodige gronden voor het fietspad en het Vlaamse Gewest voert de werken uit. Volgens het Bestuur der Wegen komt er een vrijliggend fietspad aan de westkant, dit is aan de rechterkant wanneer men vanuit Minderhout richting Meer rijdt. Het Vlaamse Gewest heeft hiervoor reeds de onteigeningsplannen opgemaakt. De gemeenteraad moest evenwel nog haar principiële goedkeuring geven. Aan de oostkant van de weg wil de gemeente een aanliggend fietspad verwezenlijken. Hiervoor zullen alle eikehomen langs de baan moeten verdwijnen. Fons Sprangers raadslid en voormalig burgemeester van Meer, voelt zich erg betrokken bij deze zaak. In het verleden heeft hij reeds meermalen gewaarschuwd voor overdreven snelheden wanneer een nieuwe weg te breed of ondoordacht wordt ingericht. Zo ook vreest hij hier voor overdreven snelheden op deze kaarsrechte weg wanneer de plannen van het Bestuur der Wegen zomaar klakkeloos worden aangenomen. De baan zal visueel breder worden. Een grondige en deskundige bezinning is hier dringend noodzakelijk, vindt hij. Vooreerst is het belangrijk te weten wat de resultaten zullen zijn van de verkeersstudie van Libost. Hoe ziet zij deze weg? Enkel als een verkeersweg of gedeeltelijk ook als een woon vriendelijk deel? Er is hier één lange lintbebouwing en daarom is het zeer belangrijk dat er ook aan de leefbaarheid langs deze weg en in Meer-centrum nagedacht wordt. Is parkeergelegeulieid hier op zijn plaats? Is dat financieel en qua verkeerveiliglieid verantwoord? Waarom wil men een fietspad aanleggen aan de oostkant? Aan deze zijde heeft men een lintbebouwing met 105 ë 110 opritten, 6 ondergeschikte wegen en verschillende drukbezochte handelsbedrijven. Dc te onteigenen strook is aan die zijde allemaal bouwgrond en er liggen veel ondergrondse nutsvoorzieningen. Is het daarom niet beter om langs deze zijde een aanliggend fietspad aan te leggen en aan de aiidere zijde een vrijliggend fietspad achter de bomen? Aan die zijde is de grond immers goedkoper, er staan minder huizen en er zijn slechts 4 ondergeschikte wegen. De waterhuishouding kan hier perfect in stand gehouden worden en de bomen kunnen blijven staan. De natuurlijke waterbeheersing ontwatert hier ongeveer 40 â 50 ha landbouwgrond. Door de huidige plannen van het Bestuur der Wegen zou dit wel eens in het gedrang kunnen komen. Raadslid Sprangers dringt er op aan dat alle uitvoeringsplannen tot in detail zouden worden uitgewerkt na een grondige discussie tussen alle betrokken instanties, diensten, de Lijn, de inwoners, de dorpsraad, enz. 'Wij zijn absoluut voor nieuwe fietspaden, wij vragen alleen meer verkeersveiligheid en dat onze suggesties eindelijk eens ernstig zouden genomen worden' aldus Fons Sprangers. Meerderheid tegen minderheid keurt tenslotte de onteigeningsplannen goed.

Nieuwjaarsreceptie Ook dit jaar was er weer veel volk op de traditionele nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur. Ten aanzien van het personeel en genodigden belichtte burgemeester Van Aperen in een soort academische zitting de hoogtepunten van het voorbije jaar en schetste hij enkele krachtlijnen voor het volgende werkjaar. Hoewel hij toch moest vaststellen dat Hoogstraten 'meestal alleen maar met het negatieve in de belangstelling komt' was hij fier met wat het voorbije jaar gepresteerd was in de gemeente. Een speciale vermelding kregen hierbij alle werknemers die hebben bijgedragen tot de verfraaiing van de dorpen en de verscheidene groenrealisaties. Hiervoor werd Hoogstraten immers bekroond door de Vereniging voor Openbaar Groen (zie verder). 'Wij doen niet alleen bomen uit, maar wij planten er ook veel meer terug' aldus de burgemeester. Terloops verwees hij hierbij naar Wortel-Kolonie, waarbij hij zich sterk maakt dat dit domein nog dit jaar zal aangekocht worden. Bijzonder verheugend vond Van Aperen ook de zeer goede sa-

menwerking over alle partijen heen in het verzet tegen de mogelijke aanleg van een hoge snelheidslijn voor de HST. Naarjaarlijkse gewoonte werden ook toen weer een aantal personeelsleden gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor de gemeente. De arbeiders Jos Sprangers, Vie Peeters en Fons Hapers kregen het ereteken van de Arbeid eerste klas voor 30jaar trouwe dienst. Jos Sprangers en Vie Peeters ontvingen daarenboven de gouden medaille van de Kroonorde voor 35jaar dienst. Vijf personeelsleden die met pensioen gingen mochten van het gemeentebestuur bovenop een dankbetuiging nog een waardebon van 7500 fr. in ontvangst nemen. Bij de werklieden waren dat Louis Geenen, Louis Sprangers en Louis Lochten. Vanuit de onderwijssector konden de kleuterleidsters Cecile Van Den Broeck en Els Verheyen meegenieten van de aandacht. Tot slot was er nog ruim tijd voor een glaasje, een hapje en een babbeltje links en rechts. Het moet niet altijd werken zijn.

Groene prijzen voor Hoogstraten Onder de slogan 'Groene Lente 1995' schreef de Vereniging voor Openbaar Groen vorig jaar een nationale wedstrijd uit met als thema 'Gemeente in bloei'. Deze wedstrijd kadert in een nationale kampagne van deze vzw in samenwerking met de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee worden de gemeentebesturen aangemoedigd om hun gemeenten te verfraaien door seizoenbebloeming van openbare gebouwen, straten en pleinen, parken, woonbuurten, gevels, enz.. De gemeenten konden hierbij kiezen uit vijf afzonderlijke deelwedstrijden met een deelname van maximum drie inschrij vingen. De Iloogstraatse gtuendienst diende drie projecten in dit llrnaa1 werden bekroond. Hoog straten ontving een nationale ereprijs 'Licht op groen' voor de heraanleg van de omgeving Catiluir iiiakerk Deze prijs wordt toegekend aan het beste en mooiste groenobject, gerealiseerd na 1januari1991. Het doel hiervan is per provincie een nieuwe kwaliteitsvolle grocnrcalisatie onder de aandacht te brengen? De kwaliteit van ontwerp, aanleg en onderhoud wordt beoordeeld. In haar beoordeling gaf de jury de volgende motivatie: 'Dit heringerichte kerkhof rond de hoofdkerk van de stad vormt een groen verbindingsgebied tussen Vrijheid, stadhuis, administratief centrum en het Instituut voor Creatieve Opvoeding en loopt door in de aanleg van het nieuwe kerkhofpad en de Lindendreef. De lindebomen en de talrijke rozen geven het geheel vorm en kleur en maken het er aangenaam om even te verpozen'. Tevens was de jury aangenaam verrast door talrijke nieuwe en goede groenrealisaties in het centrum, te Wor tel, Minderhout, Meer, Meerle en MeerselDreef. In de categorie 'Bloemenwijk' behaalde Hoogstraten een derde plaats voor de bebloeming van Meersel-Dreef in samenwerking van de stad en het wijkcomité naar aanleiding van de feesten voor het 100-jarig bestaan van de Mariagrot. Ten slotte was er een eervolle vermelding voor de bebloeming van de openbare gebouwen, in het bijzonder van het Stadhuis en het nieuw Administratief Centrum. Deze deelname in de

Louis Geert.s, verantwoordelijke van de groendienst mocht drie prijzen in ontvangst nemen wedstrijd 'Bebloerning van openbare gebouwen'. Schepen van Openbare Werken Karel Aerts en de verantwoordelijke van de Hoogstraatse Groendienst Louis Geerts, mochten in Sint Niklaas de prijzen in ontvangst komen nemen. Hierbij was een cheque van 50.000 fr. In de gemeenteraadszitting van einde november werden deze prijzen even toegelicht. De voltallige gemeenteraad kon unaniem akkoord gaan met de bemerking van raadslid Sprangers dat buiten het puike werk van de werklieden en de mensen van de groendienst een grote verdienste ligt weggelegd voor de ontwerper, tuin- en landschapsarchitekt Frans Geerts. Zowel het raadslid als burgemeester Van Aperen betreurden het dat dit in de persartikelen tot dan toe te weinig aan bod gekomen was waarna de burgemeester een oproep richtte tot de pers om alsnog Frans Geerts in de schijnwerpers te plaatsen, wat wij met deze dan ook graag doen.

13


Vrijwilligerswerk in het rusthuis

Deuren open doen Enige tijd geleden werd huis-aan-huis een folder verspreid met als titel 'Vrijwilligers gevraagd': een oproep om mee te doen met allerhande aktiviteiten die in het rusthuis georganiseerd worden. Wat wordt met dat 'vrijwilligerswerk' bedoeld? wie doet dat en waarom? Op die vragen kregen we antwoord van FRANS SIMONS uit Minderhout, de voorzitter van het vrijwilligerswerk.

Open deuren Het idee achter het vrijwilligerswerk is dat het rusthuis geen gesloten huis mag zijn waar mensen wonen die weinig of geen contact meer hebben met de wereld waarin zij vroeger thuis waren: hun dorp, de buren... Het is voor een bejaarde mens een enorme stap om de vertrouwde omgeving te moeten achterlaten en in een vreemde wereld terecht te komen, waar zij, weliswaar goed verzorgd, maar min of meer 'vergeten' zijn door de buitenwereld. Zelf kunnen zij de stap naar buiten niet meer zetten anders waren ze niet naar het rusthuis gekomen, daarom moeten wij - de vrijwilligers - voor hen de deur open zetten. Dat is ook letterlijk zo want iemand van het personeel (de animatie-verantwoordelijke) zei me eens 'Sinds de komst van het vrijwilligerswerk staan de meeste deuren van hel rusthuis altijd open, voordien bleven vele deuren gesloten...' Een 4-tal jaren geleden deed deken Alfons Van Dijck een oproep in het parochieblad om mensen te vragen die in het rusthuis wilden helpen, voor een babbel, een bezoek, hulp bij activiteiLeo. Al gauw bodcn zich enkele mensen aan en zo is dat stilaan gegroeid, in het begin nog weinig gestruktureerd maar het begon vorm te krijgen. In die tijd kwam ik haast elke dag in het rusthuis om mijn moeder daar op te zoeken. Ik ondervond dat de komst van de vrijwilligers heel veel betekende voor de mensen in het rusthuis. Zij kenden de mensen die op bezoek kwamen, zij keken naar hen uit; het doorbreken van de sleur van elke dag, de aandacht die ze kregen, het was goud waard voor de oude mensen.

Rijkevorsel en één iemand uit Zoersel. Meestal zijn het oudere mensen, gepensioneerden, maar er zijn ook enkele jongeren bij. Zo waren hier laatst twee studenten, van 16 en 18 jaar, die zich kwamen aanbieden om tijdens de vakantie mee te werken. Dan zijn er de mensen van de bonden van Gepensioneerden; ik noem hen de bufferzone want wij doen vooral beroep op hen bij aktiviteiten waar veel volk bij nodig is: bij uitstappen, bij een dorpswandeling... Verder is er hulp van Caritas, de familieleden van de rusthuisbewoners en ten slotte ook de

)(flhlj(lda'

Veel soorten vrijwilligers

14

woon uit zichzelf sommige bejaarde mensen bezoeken, wafelenbak organiseren, e.d. Al de mensen uit onze vaste groep hebben zich spontaan aangeboden, ze kiezen zelf aan welke activiteit ze willen meedoen en wanneer, naargelang hun vrije tijd en hun voorkeur. Om het allemaal goed te doen verlopen, vergaderen zij ook twee keer perjaar, ook om onderling ideeën uit te wisselen.

Het gaat vooral om de babbel Wat wordt er zoal georganiseerd op het rusthuis. We begonnen met het open houden van de bar, in het begin op dinsdag en zondag, nu op zaterdag en zondag. Hoewel we zeer demokratische prijzen hanteren, hebben we met de opbrengst van die bar al een en ander kunnen aanschaffen: een orgeltje voor de kapel, een diepvriezer voor de bar, rustbanken in het park. Dan is er het uitlenen van boeken met groot lettertype; om de maand brengen twee vrijwilligers boeken rond. Behalve die boeken, wordt de bijhorende babbel zeer gewaardeerd. Hetzelfde voor de tijdschriften. Om de twee weken wordt een leesmap samengesteld van tijdschriften die ± een week oud zijn (ook bekostigd van de

De gepensioneerden i'an Meerle zorgen voor de begeleiding naar de kapel op zondag-

Het vrijwilligerswerk is begonnen in de bar: een ontmoetingsplaats voor de bewoners onderling en met de mensen daarbuiten. Om nog meer activiteiten te kunnen organiseren, was het nodig dat de groep vrijwilligers uitbreidde, dat er een beurirol werd opgesteld, en zo meer. Daarom werd een kernploeg samengesteld van mensen uit verschillende dorpen; er wordt 2 keer per jaar vergaderd om alles administratief te regelen en te organiseren. Ik werd daar voorzitter van, al is dat maar een naam, ik ben gewoon iemand van de kerngroep maar voel me wel verantwoordelijk voor de hele werking, hou de boeken bij en zo. De kernploeg is ook verantwoordelijk voor het technisch werk aan de uitgave van "t Briesje', het tijdschrift van het rusthuis.

Bij het vrijwilligerswerk zijn heel wat mensen betrokken. Er is, om te beginnende min of meer vaste vrijwilligersgroep van een 40-tal mensen. Driekwart van hen zijn vrouwen en ze komen uit alle dorpen van de gemeente, zelfs uit

anonieme vrijwilligershulp, mensen die ge-

Sjoelbakke;i.


VRIJWILLIGERS WERK opbrengst van de bar). Ook fotoboeken worden uitgeleend; de boeken van Marcel Leunen, over de begrafenis van dc koning, genieten een grote populariteit. Elke maand wordt aan zitdansen gedaan (groot succes), elke week is er sjoelbakken en bingo. Verder zijn er vertelnamiddagen, samenzang onder begeleiding van een muzikant, modeshows, schoenenverkoop, enz. De uitstappen worden misschien nog het meest geapprecieerd, naar de kapel in de meimaand, naar de markt op dinsdag op de Vrijheid, dc dorpswandeling, de processie van H. Bloed. naar Scherpenheuvel. Vooral hij de uitstappen komen de mensen van de bond van Gepensioneerden meehelpen: zij organiseren ook elke week een knutsel- en handwerknamiddag en zij hebben een beurtrol om elke zondagvoormiddag de minder valide mensen naar de mis in de kapel te brengen. Met de zangnamiddagen waar de mensen zoveel deugd aan beleefden - samenzang onder begeleiding van een voorzanger en iemand met een accordeon - zijn we voorlopig moeten stoppen wegens ziekte van de muzikant. Daarom deze oproep:

Gevraagd: bespeler van accordeon om maandelijks samenzang te begeleiden in het rusthuis. Beloning: enorm enthousiasme en dank.

Er staat nog meer op het programma Hoewel het vrijwilligerswerk al stevig is uitgebouwd in het rusthuis en er een hoop mensen bij betrokken is, wil Frans Simons en zijn team de werking nog verder uitbouwen. 'Dan denk ik in de eerste plaats aan de demente bejaarden, op die afdeling kwamen we vroeger niet maar daar zijn we nu begonnen met korte bezoekjes en zo. We weten nog niet heel goed wat we gaan doen, maar we weten wel zeker dat deze mensen ook heel blij zijn met bezoek en een praatje. Op de oproep die we voor enkele weken deden via onze brochure, hebben al 6 mensen gereageerd. Ik ben daar blij mee want we kunnen nog mensen gebruiken. Het gebeurt wel eens - hoewel niet vaak - dat vrijwilligers niet van dienst kunnen zijn en dan moeten we vervangers kunnen vinden. Verleden jaar is zo een belangrijke activiteit waar veel volk bij nodig was, niet door kunnen gaan bij gebrek aan mensen die kwamen helpen. Spijtig toch. Ik krijg wel eens de opmerking waarom er zoveel vrijwilligerswerk nodig is in het rusthuis. Enerzijds zijn de bewoners van nu veel meer hulpbehoevend dan voorheen; mensen komen veel later naar het rusthuis, als het echt niet meer anders kan; anderzijds heeft het personeel de handen meer dan vol aan de gewone verzorging. Daarom vind ik het ook spijtig dat de overheid het vrijwilligerswerk niet meer aanmoedigt. Wivina De Meester zegt dan wel 'Vrijwilligerswerk is geen sinecure. Het dient m.i. ook ondersteund omdat het bijdraagt tot de vergroting van het maatschappelijk draagvlak van een sociale samenleving.' Mooie woorden natuurlijk, maar effectieve ondersteuning gebeurt toch niet.

EĂŠn van de velen: Vrijwilligster An Vermeiren uit Wortel

Oji dorpswamuleling lang.s her kapelletje van Minderhour.

Glimlach is beloning Vrijwilligerswerk moet zinvol zijn, anders doe je het niet. En je moet er zelf deugd aan beleven en ik meen dat dit bij dit werk zeker het geval is. Bijna iedereen die ermee begonnen is. blijft het doen; er zijn omzeggens geen mensen die afhaken. Als ge ondervindt hoe de bejaarde mensen uitkijken naar de activiteiten, hoeveel deugd ze hebben aan de uitstappen en vooral, hoeveel plezier aan een babbel en een schouderklop, dan voelt ge u meer dan beloond, dan is het zeker de moeite waard.

Wie zin heeft om mee te doen, nu of in de toekomst, kan voor meer informatie over het vrijwilligerswerk, terecht bij volgende adressen: Jaak Brosens Sekretaris KBG Hoogstraten Heilig Bloedstraat 4 2320 Hoogstraten Tel.: 031314.65.94 Frans Simons Voorzitter vrijwilligers groep Witherenweg 23 B 2320 Hoogstraten Tel.: 031314.8 7.19 Stan Verlinden Voorzitter KBG gewest Gemeentestraat 3 2322 Minderhout Tel.: 031314.30.19 Els Tinunermans Directrice rusthuis Heilig Bloed/aan 250 2320 Hoogstraten Tel..' 031314.51.05

Her is misschien omdat onze vader en ons moeder allebei heel oud geworden zijn, dat ik onmiddellijk zin had 001 i;iee Ie doen toen ik hoorde dat men mensen vroeg om in het rusthui.s te helpen. Dat was ook op een moment dat ik hier thuis minder omhanden had,' we hebben altijd veel aan tuinbouw gedaan en toen we daarmee stopten, keek ik eens rond waar ik me nuttig kon maken. Niet dat ik zo heel veel vrije tijd heb. want er is het huishouden, de KVLV, bloemschikken en nog zo het een en ander, maar toch, liet werk in liet rustliui.s stond me wel aan. Zo 'n 3 jaar geledcii ben ik begoflflen in het cafetaria, elke dinsdagnamiddag maar nu is men overge.schakeld naar de zaterdag. Ik vind dat vel spijtig want ik deed dat werk heel graag. Nu hen ik, samen ner iemand uit Rijkevorsel, verantwoordelijk voor het uitdelen van de 'hoekskes', leesmnappen met tijdschrifien die zo 'n week oud zijn. Ik heb wel ondervonden dat het bij de mensen aan wie wij die tijd.schrifren bede/en, niet in de eerste plaats om die 'boekskes' gaat maar wel om de babbel. Velen willen ons zo lang mogelijk op de kamer houden, schenken koffie en zo. Ze willen graag weren waar we vandaan komen, maar vooral willen ze zelf vertellen. Hoe ze in liet rusihuis terecht gekomen zijn, hoe moeilijk het soms was om er te wennen. Daarna gaat het vooral over vroeger, waarze woonden, hun kinderen en andere flimilieleden. Nog later komt het leven in het rusthuis zelf ter sprake. de ,nedebewoners, het personeel. Ik ZOU daar hele dagen kunnen blijven Zitten, de mensen zouden nog niet uitgepraat zijn. ik ondervond dat er echt veel nood is aan aandacht, soms heb ik het gevoel dat de me,isen zich aan u vastklampen. Ik vind liet vrijwilligerswerk in het rusthuis heel positief Ik heb eens horen zeggen: 'Er is nogal wat veranderd in het rusthuis sinds de vrijwilligers er komen, er wordt vanalles georganiseerd maar vooral, we bli:jven zo in contact met de mensen van buiten, ze vergeten OflS niet.


Muziekacademie De Noorderkempen

Gesprek met de nieuwe directeur In de gebouwen van het Kultureel Centrum te Baarle (Pastoor de Katerstraat 5) heeft PHILIP SIOEN, directeur van de Muziekacademie De Noorderkempen vzw zijn bureau. Naar aanleiding van zijn benoeming hadden wij met hem een gesprek over het muziekonderwijs in onze streek. Meneer Sioen, ii bent sinds / januari vast benoemd als directeur. Bent ii al een beetje gewend aan uw functie? Sedert mijn aanstelling op 1 april 1995 voel ik mij week na week meer vertrouwd raken met mijn job en met de omgeving. In alle gemeenten waar onze school een lesplaats heeft begin ik goed mijn weg te kennen. Steeds weer verbaast het mij hoe mooi de natuur hier ook is.

U komt uit Oost-Vlaanderen. Is het geen grote overstap naar de Kempen? Dat wel, maar van toen ik mij kandidaat stelde, stond het vast dat ik zou verhuizen als ik werd aangesteld. Het is een beslissii1g die niet zo maar genomen werd natuurlijk. Tijdens de maand die lag tussen mijn kandidatuur en het selectie-examen die ik afgelegd heb, heb ik er samen met mijn echtgenote goed over nagedacht: enerzijds over de taak die ik op mij zou nemen, anderzijds over de consequenties voor ons gezin. Door mijn vaste aanstelling kan ik nu ook definitief plannen maken, een proeftijd heeft toch nog altijd iets onzekers.

Welke vakken hebt U zelfonderwezen, vindt U het een voordeel oni als directeur leraar te zijn geweest? Na mijn collegetijd, waar ik trouwens in de fanfare speelde, en tegelijkertijd ook in de fanfare van ons dorp, ging ik studeren aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent. Ik volgde er de theoretische richting: harmonie, contrapunt en fuga. Nadien behaalde ik nog het diploma Orkestdirectie aan het Lemmensinstituut. Als leraar heb ik 1 9jaar gewerkt aan de Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs in Gent. Ik gaf er Algemene Muzikale Vorming, Algemene Muzikale Cultuur. Muziektheorie en Ensemble. Met ensembles werken was altijd al mijn grote liefde, ik ben trouwens nog steeds dirigent van een strijkersensemble. Het is een groot voordeel zelf les gegeven te hebben, zo ken je de problematiek zowel van leerling als van leraar. De drempel van leraar naar directeur is op die manier ook niet zè hoog. Vanuit mijn eigen ervaring blijf je je als directeur goed inleven in hun positie, en een leerling of leraar in Gent is echt niet anders dan in de Kempen.

Kende U de Muziekacademie De Noorderkempen? Was U al ooit directeur? Ik was nog nergens directeur, maar het was wel een van mijn dromen. Ik kom uit een muzikale familie met 6 kinderen en mijn vader was directeur van de Vrije Basisschool. Ooit had ik wel eens gesolliciteerd, maar toen was er nog de leeftijdsgrens. Ik was tejong. Met mijn 41 is dat dus niet meer het geval. Dat ik hier beland ben heeft te maken met het feit dat hier iiog echt een ernstig examen uitgeschreven werd voor een vakkundige jury. Ik ben blij dat ik op die manier directeur ben kunnen worden. In heel veel gemeenten neemt men een kandidaat vanuit de school zelf, waarbij politiek soms wel eens een te grote rol speelt.

T-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.... 16

-

-

-

-

-

-

-

Bent U als vreemde eend' goed aanvaard? Een vreemde eend, ja, dat mag U wel zeggen, want alles was nieuw, en dat was ook voor alle partijen het geval. Eerst de taal, want ik kom uit de 'Vlaanders' zoals ze dat wel eens zeggen, men hoort dat meteen. En een nieuw gezicht is altijd wel even wennen. Voor mij was het extra wennen, aangezien ik in de drukste periode van het schooljaar binnengestapt ben. De jaarlijkse examenperiode is voor een gewoon directeur al druk te noemen, en voor mij was het een echte vuurdoop. Gelukkig was alles practisch perfect geregeld en de leraars en dames van het secretariaat hebben hun uiterste best gedaan om alles op wieltjes te laten verlopen.

Van april tot nu is ondertussen heel wat weg afgelegd. Niet alleen wat betreft practische regelingen, maar vooral op het gebied van de menselijke relaties hebben we reuzesprongen vooruit gemaakt. In het begin bekeek men de 'nieuwe' een beetje als een kat uit de boom, maar na 9 maanden voel ik me geen vreemde eend meer. Samen met de leraars wil ik werk maken van de toekomst. Als directeur kanje de stoutste dromen op papier zetten, maar als leraars, leerlingen, ouders of de inrichtende macht niet mee willen, houden die dromen vlug op. Tussen het bont gezelschap leerkrachten zitten vakbekwame musici, goede pedagogen en prima mensen. Ik had het dus slechter kunnen treffen, en was dus blij dat het jong en enthousiast team waarvan sprake in de vacature echt jong en enthousiast is. In die vacature sprak men ook van het 'grensoverschrijdende'. Dat quasi Europees element boeide me van in het begin, nu ervaar ik het dagelijks. De Nederlandse leerkrachten en leerlingen geven een andere kleur aan het schoolleven. Ook de vestiging van het secretariaat in Baarle, in de enclave België-Nederland, trok mij aan. Dat internationaal tintje doet me denken aan het Cultureel Centrum De Brakke Grond in Amsterdam. Ook daar worden culturen vermengd. Ik vind dit zeer boeiend. Ik moest wel even wennen aan hun directe manier van

ÂÜÖiiiÉIIÂTïi

-

HOOG ST RAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

1 1 1 1 1 1 1

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

CAR-WASK

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - TeI.:03/31 4 81 57

HINNENBOOMSTRAAT -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


MUZIEKA CADEMIE optreden, vooral verbaal. Je weet meteen hoe het zit. Die spontaniteit in het lerarenteam hielp me mij hier vlug thuis te voelen. Hebt u een visie over het invullen van uw taak? Mijn taak is veelzijdig: in eerste instantie moet en zal ik te allen tijde waken over de kwaliteit. Men durft wel eens vergeten dat wij officieel onderwijs zijn. Dat is geen kleinigheid. De multi-culturele-muzikale vorming stelt zeer hoge eisen aan mezelf en aan de leerkrachten. Vandaar dat enkel vakbekwame beroepsmusici in dienst zijn, wij zijn geen hobby-clubje, integendeel! Het schoolleven vraagt zeer veel inzicht, voorbereiding enz. en dat is voor het kunstonderwijs niet anders. Verder zie ik onze academie als een soort episch centrum van waaruit de ganse regio in trilling wordt gebracht. Geografisch bestrij ken we een enorm groot gebied, van Meersel-Dreef over Hoogstraten naar Merksplas en dan naar Ravels om in Baarle-HertogfNassau te eindigen. Onze leerlingen worden opgeleid in de hoop hun kennis in de praktijk te kunnen omzetten. Als ik denk aan wat er al niet aan koren, harmonies en fanfares musiceren in de Noorderkempen, dan moeten die op lange termijn kunnen bevolkt worden door muzikanten die wij hebben mee helpen opleiden. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat we vanuit de school meehelpen aan het oprichten en mee helpen bevolken van ensembles en kamermuziekgroepen allerhande. Aangezien ik vind dat de muziekacademie met zijn tijd mee moet gaan, wil ik ook de muzikaaltechnische evolutie op de voet volgen. Ik denk daarbij o.a. aan synthesizers, CD-I, computer. Dit alles lukt natuurlijk niet op korte termijn. Trouwens, het lessenpakket van een academie

hangt ook af van het aantal uren dat wij van het Ministerie ter beschikking krijgen. Maar misschien kunnen losse cursussen of vakantieweken hier mogelijkheden scheppen. Vanaf februari loopt trouwens i.s.m. het Kultureel Centrum vrij-toegankelijke een vijftal avonden 'Luisteren naar Muziek'. Deze samenwerking met Culturele Centra enz. moet in de toekomst wel meer kunnen.

Deeltijds Kunstonderwijs Beeldende Kunsten, onze Academie is Deeltijds Kunstonderwijs Muziek, en laat ons hopen ook Ooit Woord en Dans. Een van de hoofddoelen van het Deeltijds Kunstonderwijs is toch kunst maken en beleven. Vandaar dat ik hoop dat we toch ooit goed kunnen samenwerken, want in Hoogstraten is toch alles aanwezig om een kwalitatief goede Academie uit te bouwen.

Hoe is de situatie van de Muziekacademie in Hoogstraten? Muziekacademie De Noorderkempen is een vzw. Vijf gemeenten, waaronder Hoogstraten delegeren 3 afgevaardigden naar de Algemene Vergadering, waaruit een Raad van Beheer gekozen wordt. Voor Hoogstraten en de fusiegemeenten Meer en Meerle zijn dat Marcel Van Ammel, schepen en bij ons ondervoorzitter van de Raad van Beheer, Karin Romhouts en Karel Pauwels. raadsleden. Als directeur vertegenwoordig ik deze Raad in de dagelijkse werking van de academie, en ik mag zeggen dat de samenwerking heel vlot verloopt. In Hoogstraten zijn we in september 95 verhuisd van de Karel Boomstraat naar de Gravin Elisabethlaan, in de lokalen van de Gemeentelijke Gemengde Basisschool. In Meer hebben we eigen klassen in de Donckstraat en in Meerle huizen we in het prachtig Oud Raadhuis. Aangezien Hoogstraten toch wel een echte 'scholenstad' is, heb ik toch hoop op veel leerlingen. Hoogstraten is daarnaast toch ook een stad die cultuur uitstraalt en die trouwens een en ander biedt qua lokaties om op te treden, ik denk aan de kathedraal, er zijn verschillende mooie en goede zalen. In Hoogstraten vindt u ook het IKO, het

U bent dus blijkbaar heel wat van plan? Waarom niet? Trouwens, volgend schooljaar krijgen we een Jubileumjaar. De Academie is dan 15jaar oud. Plannen genoeg: leraarsconcert, ensembledag, koordag, musical. Alles moet natuurlijk nog in zijn definitieve vorm gegoten worden. Via een Jubileumbrochure en de media hopen we daar op tijd en stond mee naar buiten te komen. Het nieuwe jaar is nog jong. Als u een nieuwjaarswens mocht doen voor de Academie, wat zou u dan wensen? Ik wens dat in elke deelnemende gemeente een gebouw zou staan, niet eens zo groot, maar dat voor onze leerkrachten en leerlingen dè plek zou zijn waar ze ongestoord en prettig konden musiceren, en dat iedereen in de gemeente dan kon zeggen, daar is de Muziekacademie De Noorderkempen, daar kan iedere muziekliefhebber naartoe, daar kan men zonder drempelvrees binnen en buitenlopen. Ja, da's mijn wens. Hopelijk komt die dan nog uit ook!! Ik hoop het samen met u. Alvast veel succes voor de toekomst en bedankt voor dit gesprek. F.N..

Met om het even welke brafldStot GAS - STOOKOLIE HOUT STEENKOOL Om het even welk probleem - TREKKEN BARSTEN - VOCHT10HE

DE OPLOSSING:

SCvIOORSTEENVOEIING IN ROESTVRIJ STAAL

Waarom êen bmt/m/l"I EENVOUDIG TE PLAATS .

Een schoorsteen bekleden die het niet doet. gaal als volgt binnenin word een nieuwe. 5olkomefl dichte schoorsteen aangebracht staaI v an metaal lroestvrll oplossing die Oat is de enige goed is

14V HERIJGERS IIk Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55 - Fax 03/314.80.65

17


WeR Einde van de post in Meerle? Er gaan sterke geruchten dat het oude vertrouwde Meerlese postkantoor weldra zijn deuren zou sluiten. Kurieus als we zijn, wilden we weten wat ervan aan was. We belden de Gewestelijke Directie en kregen er van de dienst 'organisatie' de nodige uitleg. De geruchten zijn niet vals, wel nog voorbarig. Er is immers nog geen beslissing gevallen, maar de zaak wordt wel onderzocht. Nadat de Post een onafhankelijk statuut als overheidsonderneming heeft gekregen en de eventuele verliezen niet meer zonder meer door vadertje staat worden bijgepast, staat het woord rendabiliteit er vetjes geschreven. Met deze leuze voor ogen wordt dan ook stevig aan een reorganisatie gewerkt. In dat kader worden al geruime tijd de verrichtingen van de kantoren opgevolgd. Kantoren met te weinig verrichtingen en dan vooral te weinig winstgevende verrichtingen zoals openen van een spaar- of postrekening, kopen van kasbons, kortom bankverrichtingen gaan onvermijdelijk vermindering van de dienstverlening of zelfs sluiting tegemoet. Voor Meerle is er nog geen beslissing gevallen, daarvoor wacht men op de resultaten van 1995. Indien deze echter eenzelfde trend vertonen als 1994, is het haast zeker dat het kantoor niet in zijn huidige vorm behouden blijft. Mogelijk worden de openingstijden dan beperkt tot zes uur per week, volledige sluiting is niet uitgesloten. De beslissing valt normaal gesproken in de loop van dit voorjaar.

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 3 15.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Fanfare gezond en wel! De malaise in onze fanfare, die iot het ontslag van de dirigent Ludo Jansen had geleid, is bedwongen. De schok die dit ontslag veroorzaakte heeft ertoe geleid dat het bestuur de koe bij de horens heeft genomen. Omdat er nogal wat ongenoegen onder de leden heerste, niet alleen bij de dirigent, en er veel zaken gezegd worden maar nooit uitgesproken. werd een grote ledenvergadering georganiseerd. Daarop kon iedereen zijn woordje plaatsen en vooral, ten gehore van alle anderen mocht zeggen wat hem op de lever lag. Omdat het kunnen uitspreken alleen al zijn van ongenoegen heel verlossend werkt, was men al een hele stap verder. Kwam daarbij nog dat de aangesprokene nu ook rechtstreeks zijn tegenargumenten te berde kon brengen, argumenten die dikwijls een ander licht op de zaak wierpen. Omdat dit alles in een constructieve geest verliep, zonder ambras, werd gelijk de basis gelegd voor een vernieuwde en verbeterde samenwerking. Ludo Jansen ziet het onder die omstandigheden weer helemaal zitten en blijft dus in Meerle, ook natuurlijk omdat hij Meerle niet missen kan. Om de toekomst van de fanfare zeker te stellen

wordt het bestuur uitgebreid met jonge leden, eerst als stagiair. Een bestuursverkiezing einde 1996 moet hen dan bevestigen. Een nieuw clan, naar mijn mening was het al te horen tijdens de eerste Hoogmis van dit jaar, die traditioneel door de fanfare werd opgeluisterd. Van deze feestelijke gebeurtenis had hier eigenlijk een foto moeten staan, maar die is jammerlijk mislukt. Iets dat we de fanfare zeifzeker niet toewensen.

Parochiezaal op nieuwe wegen Oser de werking van hei iaaleomité en over de staat van de parochiezaal kon men ook al lang 'onofficiële' commentaar horen. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet, want de zaal is ondertussen meer dan dertig jaar oud en vertoont duidelijk ouderdomsverschijnselen. Daarbij is ook de tijd niet blijven stilstaan, wat in de zestiger jaren modern was en beantwoordde aan de noden van de tijd, is dat nu niet meer, zelfs met het beste onderhoud. Maar dat men het zaalcomité daarvoor verantwoordelijk acht, is dan ook niet terecht. Het gewone onderhoud ging met zowat alle beschikbare middelen lopen, geld voor grote vernieuwingen was en is er niet. Dat mag je aan de mensen van het comité niet verwijten. Temeer omdat ze er steeds vanuit zijn gegaan de gebruiksprijzen voor de verenigingen zo laag mogelijk te houden. De zaal is er in de eerste plaats voor hen.

Hebben wij, inwoners van Meerle, die in dat geval weeral een eind verderop moeten, hieraan dan niets te zeggen. Volgens de dienst Organisatie is de politiek van de Post erop gericht zijn aanwezigheid in een deelgemeente te behouden indien het publiek gebruik maakt van de geboden dienstverlening en dan liefst niet alleen voor het kopen van een postzegel of het incasseren van een postcheckske. Het liefst van al ziet men U naar de post komen voor de nieuwe produkten, produkten die we wel reeds jaren in dc talrijke bankkantoren ter plaatse konden bekomen. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden. Het kantoor van Loenhout werd onlangs ook gesloten. Tussenkomst van burgemeester Ansoms zorgde ervoor dat toch een beperkte dienst behouden bleef, maar dan wel in een door de gemeente ter beschikking gesteld lokaal. Minder kosten voor de Post dus. Of onze dorpsraad, die een steunaktie begonnen is (hebt U trouwens al een steunbrielje ondertekend ?), evenveel gewicht in de schaal kan leggen als Ansoms, zullen we moeten afwachten. Misschien moeten ook wij de steun van onze burgemeester en parlementslid Van Aperen inroepen. Al zal dat waarschijnlijk ook betekenen dat de gemeente met geld of een lokaal over de brug moeten komen. Rentabiliteit! Leve de vooruitgang ! fl

18

/

I'uIsd'r

t r1!III

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A


MEERLE De leuze indachtig dat wie kritiek heeft, zelfde handen uit de mouwen moet durven steken, gingen een aantal mensen.vooreerst uit de rangen van K.W.B., met het huidige comité aan tafel zitten om eens te kijken of er iets kan gedaan worden. Dit gesprek leidde tot positieve resultaten. Ten eerste tot de wetenschap dat men zijn ambities moet aanpassen aan de beschikbare middelen, ten tweede dat er heel wat mensen bereid zij niets te doen om deze middelen uit te breiden.

Kerstevocatie

Alle verenigingen van dc parochie werden aangeschreven met de vraag iemand uit eigen rangen naar een nieuw en uitgebreid comité af te vaardigen. Dit leidde ertoe dat het huidige comité, waarin de ervaring van vroeger aanwezig lilijft, wiad idlIgevuld cii veijuiigrl. Grote veranderingen moeten we niet onmiddellijk verwachten. die blijven te veel geld ineens vergen. Maar de beschikbare middelen zullen wel ingezet worden voor noodzakelijke modernisringin nhii beetjes tegelijk en met veel inzet van vrijwilligers. Voor het inzamelen van financiële middelen WCrdn er vroeger grootse feesten opgezet, dic veel geld ophrachten. Maar ook dat is niet meer van de tijd. Men houdt het dan ook bij kleinschaligere activiteiten, zij het dat er meerdere malen per jaar iets zal te doen zijn, waar zoveel mogelijk verenigingen zullen bij betrokken worden. Twee Initiatieven staan al in de steigers, waarvan het eerste al volgende maand, nI. "Drie grote kaartavonden Rikken" op 23 februari, 1 en 8maart. Uiteraard telkens in de parochiezaal, om 20 uur. Er wordt gekaart tot 23 uur. De Organisatie ervan is in handen van de specialisten die dergelijke kaartavonden al lang organiseren voor KFC Meetle.

Sli.'clits nicitige helamigstelling ioor de door liet kerst,vîalconiitc georguni,s(/d( Kerstevocarie op 17 december ji., de kerk was maar goed half vol. De afwezigen hadden nochtans weer ongelijk, want het Leuvense a-capellakoor "Die Kele" bracht prachtige gezangen ten gehore, allemaal in de sj'er van het komende kerstfeest. Een glaasje Glühwein versterkte deze stemming nog. Een puike namiddag.

Kampioenen van de Noordervlucht

Op zondag 2juni komt er een "Grote fietsdag" voor heel de parochie. Het wordt een familiefietstocht voor alle leeftijden met voor en na animatle in en rond de parochiezaal. Hou die dagen alvast vrij en werk zo mee aan de vernieuwing van onze zaal. E'

BEGRAFENISSEN

JORIS Als het winter is en de duiven niet vliegen, heeft de lokale duivenbond tijd oma haar kampioenen te vieren. Winnaars van de zesdaagse Quiévrain : Jan Govers en Jan Michielsen Winnaars van de zesdaagse Noyon: Charel Punt en Victor Hapers

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Kampioen oude Quiévrain : Frans Schrauwen Kampioen jaarse Quiévrain : Luc Van Dijck Kampioen oude No von: Charel Punt Kampioen jaarse Noyon : Jansen - Van Ginneken Kampioen jonge Noyon : Dirk en Antoon Brosens

'9

Kampioen jonge Quiévrain, algemeen kampioen Quiévrain en Noyon, Koning Kampioen en Keizer : Harry Jansen 19


MEERLE

80 jaar en ouder....

• . .geen beletsel om af en toe nog eens buiten te komen en zelfs om tejèesten. De KGB Meerle haalde zijn oudste leden bij mekaar en bracht ze samen rond defeesttafel voor een gezellige middag samen.

Gezondheid! Naar het schijnt ons hoogste goed. We wensen het mekaar met nieuwjaar en we klinken er regelmatig op. Een kostelijk goed ook, want jaarlijks besteden we er in België zo'n 380 miljard frank aan. Met een verouderende bevolking Ziet het er niet naar uit dat deze prijs in de toekomst Zal dalen. "Wie zal dat blijven betalen en hoe" zijn dan ook vragen die ons allen raken. Rond dit thema organiseert KWB-Meerle op vrijdag 16 februari om 20 uur een Debatavond in de parochiezaal. Een panel met mensen uit de gezondheidszorg (o.a. mutualiteit, zorgenverstrekkers, lokale artsen) discussieren samen met U in twee gespreksronden : "Gebruiken we te veel en te dure geneesmiddelen ?" en "Is er een overproduktie van (te dure) gespecialiseerde en technische zorgen in de ziekenhuizen ?". Een moderator zal de discussies in goede banen leiden. El

Een avondje uit! Voor wie nog graag dicht bij huis een stapje in de wereld wil zetten, volgen hier een paar tips - op vrijdag 2 februari is iedereen welkom op de "Spel- en kaartavond van de KWB". Om 20 uur in de parochiezaal. Je mag zelfs je eigen favoriete gezelschapsspel meebrengen. - op zaterdag 3 februari kan je een dansje plaatsen en een glaasje komen drinken op de "Jaarlijkse Feestavond" van het oudercomité van onze school. Vanaf ca. 21 uur in de parochiezaal..

lr 20


MEERLE

ALGEMENE VERGADERING VAN DE DORPSRAAD MEERLE

18 WOONGELEGENHEDEN VOOR BEJAARDEN EN JONGEREN ONDER DE KERKTOREN Dat was zowat het belangsrijkste wat onze lokale bewindvoerders te melden hadden op de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad van Meerle. Hoewel er niet zo'n spectaculaire zaken op de agenda stonden, waren toch een 40 á 50 dorpsgenoten naar de parochiezaal gekomen om te luisteren wat bestuur en bewindvoerders te vertellen hadden. Het mag gezegd worden, op een verontschuldigde burgemeester na, was heel het schepencollege aanwezig.

Prioriteiten van 1995 Na het welkomstwoordje van voorzitter Christ Sterkens, gaf deze een overzicht van de werkzaamheden van het bestuur. Wij willen hen hiervoor graag een bloemetje toesturen. Ze hebben er heel wat uurtjes aan opgeofferd, onbezoldigd. Daarna gaven de aanwezige schepenen uitleg over de stand van zaken van de prioriteiten van vorig jaar: * Aanplantingen langs de vernieuwde weg Minderhout-Meerle: langs de hele afstand zullen nieuwe bomen aangeplant worden, Platanen, Moeras- en Amerikaanse eik. * Heraanleg van de wissel : hiervoor is al een plan klaar, dat aan de aanwezigen getoond werd. Momenteel wordt het pleintje nog als werf gebruikt door de aannemer van de wegenwerken. Zodra deze achter de rug zijn, wil men met de heraanleg starten. Hopelijk komt men nog dit jaar tot aanplantingen. * Bejaardenwoningen : in een vroeger plan had de Bouwmaatschappij Noorderkempen in opdracht van de gemeente de oprichting van 6 bejaardenwooningen in Meerle gepland. Een plan van provincie voorzag in tussenkomst in de aankoop van de gronden, op voorwaarde echter dat op deze grond zoveel mogelijk wooneenheden werden opgericht en er gemengde bewoning voorzien werd, d.w.z. zowel voor bejaarden als jonge gezinnen en alleenstaanden en dat de gelijkvloerse wooneenheden geschikt zouden zijn voor anders-validen. Voor de realisatie werden de gronden op de hoek 1-lazenweg en het Gemeenteplein aangekocht en de Bouwmaatschappij heeft de plannen klaar voor de oprichting van 18 wooneenheden, telkens met één slaapkamer. De gelijkvloerse worden bij voorrang voorbehouden voor bejaarden en anders-validen. Deze plannen zijn ondertussen door de bevoegde instanties goedgekeurd en zowel de bouwdossiers als de financiering worden momenteel voorbereid. Het bedrag van de investering wordt op ca. 44 miljoen frank geraamd. Een termijn voor realisatie is op dit ogenblik nog niet te geven. * Betaalbare sociale bouwgronden : in de verkaveling Lage Rooy worden de 14 beschikbare percelen (waarvoor er 29 gegadigden zijn ingeschreven) rond deze tijd toegewezen. Volgens schepen Van Looy zijner momenteel geen verdere verkavelingen gepland. * Fiets- en wandelstrook achter de bomen langs de Ulicotenseweg : het bestuur der wegen heeft aan de gemeente hiervoor "toelating" ge-

geven. Dat wil zeggen dat de gemeente de werken op zijn kosten zal moeten uitvoeren. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er eigenlijk alleen vraag was om de strook achter de bomen terug vlak te maken, zodat toevallige wandelaars en fietsers zich veilig over deze 'snelweg' kunnen begeven. Men vraagt geen aangelegd fietspad, al kan een eventuele verharding geen kwaad. Schepen Aerts zal de situatie ter plaatse gaan bekijken. * Rioleringswerken: de planning voor de uitvoering van de rioleringswerken langs de Strijbeekse weg tot aan Kleyn Eyssel wordt momenteel op punt gezet. Weldra starten immers de werken voor de aanleg van de persleiding naar Meersel Dreef en men wil het liefst de beide werken op mekaar aansluiten. Vanaf de Hazenweg tot aan Kleyn Eyssel worden alle bomen gerooid. Er komt een vrijliggend fietspad langs beide zijden van de weg. De riolering komt onder het fietspad langs de oostkant te liggen. De weg zal langs beide zijden

worden ingedijkt met een goot voor de afvoer van het regenwater, met een gescheiden stelsel. Probleem is wel dat momenteel deze werken uit het budget van 1996 geschrapt waren. Er wordt onderhandeld om ze er opnieuw in te krijgen, zodat alle werken in een keer hun beslag kunnen krijgen. Riolering voor de Lage Rooy staat nog niet op het programma. * Groene vuilzakken (plastic-afval) voor de bewoners van de Voort : aangezien I.O.K. heel wat problemen ondervind met de verwerking van het opgehaalde plastic, is er geen uitbreiding van het ophalingsprogramma te verwachten. Misschien dat het pas gestarte Fost-Plus systeem (ophaling van verpakkingsafval voor rekening van de producenten) soelaas kan bieden in de nabije toekomst. Plastic blijft ondertussen wel welkom op het containerpark. * Fietsenstalling voor de school en de turnzaal voor beide worden 25 fietsenstallingen voorzien. Het materiaal ligt reeds in de gemeentewerkplaats, maar mankracht ontbreekt momenteel. Karel Aerts zal proberen hier zo snel mogelijk tot realisatie over te gaan. Schepen Van Ammel meldt terloops dat weldra voor extra verlichting in de gang naar de turrizaal wordt gezorgd. * Trillingen van het wegdek van de Ulicotenseweg: volgens het bestuur der wegen werden metingen uitgevoerd en blijven deze binnen de normen. Dit antwoord wordt in de zaal op ongeloof onthaald en men vraagt zich af wanneer die metingen dan wel zijn uitgevoerd, 's nachts misschien of 's zondagsmorgens ? Wanneer er zwaar verkeer doorkomt, en met de omleiding van het verkeer naar Chaam is er dat nog meer dan voordien, trillen de glazen uit de kast. Het bestuur van de dorpsraad zal trachten meer informatie te bekomen. Terloops wordt gevraagd de verlichting van de Ulicotenseweg ook uit te breiden vanaf de weg naar Heerle tot aan de grens.

R Chaamse weg 21


MEERLE Vanuit de zaal wordt verder nog gevraagd waar de nodige signalisatie blijft voor het parkeerverbod voor vrachtwagens op het vernieuwde gemeenteplein. Thans staan er regelmatig vrachtwagens geparkeerd en zijn er al ferme geulen in de wegbedekking. Het parkeerverbod is nochtans al maanden geleden in de gemeenteraad goedgekeurd. De schepenen zullen deze zaak aanbrengen op dc coรถrdinatievergadering met de politiecommissaris over het verkeerssignalisatieplan begin februari. Ook de 2 krotwoningen in de Kerkstraat blijken meer en meer ergernis op te wekken bij de inwoners van Meerle. Nu zijn ook de ruiten stuk, waardoor weer en wind vrij spel hebben. Ook wordt gevreesd voor indringers die er eventueel een vuurtje zouden stoken en tijdens de nieuwjaarsnacht bleek er een vuurpijl te zijn binnengeschoten. Volgens schepen Peerlinck wordt via de gemeentelijke belasting op krotwoningen geprobeerd schot in de zaak te krijgen, zo gaan ze immers geld kosten. Naar zijn informatie blijft het dossier echter potvast zitten en kan de gemeente weinig doen. De wijkagent zal de beheerder van de panden. notaris Michoel verwittigen en hem vragen de vensters te laten dichtspijkeren. Hierna verlaten de schepenen de zaal, de toehoorders enigszins verbaasd achterlatend. Blijkbaar hadden deze verwacht dat ze over nieuwe punten met de schepenen van gedachten zouden kunnen wisselen. Van enige discussie was er nu geen sprake en ik vraag me af of dit dejuiste weg is. Af en toe het debat aangaan met de mensen waarvoor je het bestuur waarneemt kan toch alleen maar verrijkend werken, of niet ? Geen debat dus, zodat de voorzitter het woord gaf aan de wijkagent, Luc Vanuffelen, die een uiteenzetting gaf over diefstalpreventie. Tijdens de korte pauze kregen de aanwezigen de gelegenheid nieuwe punten aan te brengen, waaruit het bestuur een nieuwe prioriteitenlijst voor 1996 zal distilleren. Hoe die er uit zal zien, is nog niet te zeggen, we geven uit een opsomming van de belangrijkste vragen - verbetering van de Strijbeekseweg vanaf Kleyn Eyssel tot aan de grens - banken in het bos van de Elsakker

E

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Slee0,

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arIeNassau

- riolering voor de Rondeelweg, daar is geen enkele afvoermogelijkheid, zelfs geen gracht - is er geen mogelijkheid om, zoals in Minderhout, tijdens vriesperiode een schaatsbaan te maken ? Mits enkele kleine ingrepen kan het plein achter de school hiervoor geschikt gemaakt worden. - controle van politie op parkeren van vrachtwagens op het Gemeenteplein en van personenwagens op stoep in het Dorp (bij de bakker). - ophalen en goedleggcn van de kasseistrook naast de beton op de Ulicotenseweg - lege plantgaten van verwijderde bomen sneller terug aanplanten - een vangrail in de gevaarlijke bocht aan de beek op Groot Eyssel - kontrole op het gewicht van vrachtwagens die onze wegen vernielen met te zware vrachten - verlichting op het paadje tussen de Dalweg en de St.-Salvatorstraat - en als uitsmijter 'voor wanneer een zwembad Zo, het bestuur weet weer wat ze met dc Vrije tijd aanmoet. Ik vermoed, weet bijna zeker dat ze dat graag doen, als wij hen maar blijven steunen en dat af en toe laten merken, zoals op algemene vergaderingen.

op:::::ioen.

autobanden

tIPEETERS *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannag

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

TENTOONSTELLING

IRK WAUTERS Beeldhouwwerken

27 januari t.e.m. 11 februari, tijdens de weekends van lOtot 12uen van 14tot17u. Tijdens de week, groepen na afspraak.

IKO-Galerie Dr. Versmissenstraat 6 - Hoogstraten - Tel. & Fax: 03/3 147554 144

22


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Ereleden-Bingoavond. Op zaterdag 20 januari organiseerde onze fanfare "Voor Eer en Deugd" haar jaarlijkse Ereledenavond. Deze avond wordt speciaal ingericht om al de mensen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek te danken, die de fanfare gesteund hebben door liet kopen van een steunkaart of bijv. door het schenken van spullen voor de rommelmarkt. Vroeger ging deze avond door onder de vorm van een dansavond. de laatste zeven jaren echter, organiseren zij een bingoavond. Een goede 130 mensen, jong en oud waren present. Er werden ongeveer een zestal rondes gespeeld onder de leiding van mister bingo Cees van der Made uit Galder. Het gaat er vaak zeer spannend aan toe, vooral als er de laatste ronde voor de hoofdprijs wordt gespeeld. dit jaar een mikrogolfoven. De geluksvogel was dit jaar de Drevenierster Maria Bastiaansen-Cox. Bij de fanfare vond er de voorbije maand een bestuurswisseling plaats, voorzitter Jos Verboven legde na 29 jaar voorzitterschap zijn functie neer, hij werd opgevolgd door Toon Verleye. Die werd op zijn beurt als secretaris opgevolgd door Jan Van Bavel. Jos blijft echter wel spelend lid en bestuurslid. zodat hij toch nog nauw bij de vereniging zal betrokken blijven. Voor de liefhebbers noteerden we nog dat de fanfare een concertavond organiseert op zaterdag 13april, waarbij het 29-jarig voorzitterschap van Jos Verboven extra in de verf zal worden gezet. E

De Kampweg opnieuw &itetueel Op 25 februari 1991 besliste de meerderheid in de gemeenteraad van Hoogstraten om buurtweg nr. 8, de zogenaamde "Campweg". gedeeltelijk af te schaffen. Die beslissing stuitte op hevig verzet van omwonenden en de Dreefse dorpsraad. De hele zaak staat in nauw verband met een flagrante bouwovertreding langs deze buurtweg. Wijlen de heer Vorfeld bouwde de oude quarantainestallen om tot een riant kasteel. De slotgracht werd aangelegd op de Openbare weg. De Bestendige Deputatie besliste nu de gemeenteraadsbeslissing over de afschaffing van deze weg toch niet goed te keuren. In het voorjaar van 1989 werden de oude quarantainestallen afgebroken. De toenmalige eigenaar. de Nederlandse advocaat Vorfeld, overleed intussen. Hij liet de oude stallingen ombouwen tot een groot kasteel. De verleende vergunning behelst echter alleen het heropbouwen van de oude, vervallen stallen. Langs verschillende kanten werd er klacht ingediend tegen deze "bouwovertreding". Het college was echter van oordeel dat alles in orde was. Rond het kasteel liet de toenmalige eigenaareen slotgracht uitgraven. Die slotgracht bevindt zich echter op gemeentegrond. Op 25 februari besliste de gemeenteraad de Kanipweg gedeeltelijk af te schaffen. Op die manier zou later de gemeentelijke grond waarop de slotgracht werd uitgegraven aan de eigenaar verkocht kunnen worden. Wellicht hoopte men op deze manier de zaak te kunnen regulariseren. Tegen dete gang

van zaken werden een tweehonderdtal handtekeningen verzameld en werden bezwaren ingediend. De omwonenden pleitten vooral voor het Openhouden van de weg omwille van de wandelmogelijkheden. Zij betreurden uiteraar(I dat naar aanleiding van de ruilverkaveling deze weg op verscheidene plaatsen werd afgesloten. Daardoor verloor de Kampweg veel aantrekkelijkheid. In die tijd stond een aanpalende landbouwer wel toe dat wandelaars over zijn land naar de Strijbeekseweg wandelden. De kasteeleigenaar sloot echter eigenhandig de weg af. Met de komst van het fietspad langs de Mark en het openstellen van de bossen van de Elsakker zou het wandelpad opnieuw mooie perspectieven bieden voor het uitstippelen van wandelroutes. Agalev diende na de betreffende gemeenteraad klacht in bij de provincie en lijkt nu, vijf jaar later, gelijk te krijgen. De Bestendige Deputatie keurde de gemeenteraadsbeslissing om de weg gedeeltelijk af te schaffen niet goed. De Kampweg is dus nog altijd niet officieel afgeschaft en de slotgracht bevindt zich nog altijd op gemeentegrond. De Bestendige Deputatie heeft de stad Hoogstraten de opdracht gegeven een onderzoek commodo en incommodo te organiseren over het niet inwilligen van de gemeenteraadsbeslissing. Die bundel kon tot 21 januari in het gemeentehuis ingekeken worden.

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

fflOEXXLI,A

(aflt0

bva %1 ,.sndSse v e'

OOGS

GPIN

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Csttleya Bloemenlijn: 014163.45.16, Faxen (014163.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u

Wij eie foni

kefl

na

a ak

moeilijk nog makkelijker maken!

23


MEERSEL-DREEF gië. Deze man heeft meer dan 2.000 sprongen op zijn naam, waarvan ruimn 1.000 tandemspron gen. Met zelJ beroemndheden (ik doe een greep) minister Kelchtermans, Karl Svmons, Gerty Christoftls, Wendy Van Wanten, Eddy Wo/It', P!aa, Cliiiuiin,' Caluwé, Jasniine en zelfs sinterklaas kwam zo op aarde. Hij bracht zelfs op deze manier een bruidegom naar zijn bruid voor het gemeentehuis. Op zijn naamkaartje staat: "Instructeur valschermnspringer, tandemmaster en examinator". Heb je ook de kriebels gekregen, wil je ook de sprong eens wagen, gewoon doen! Bel Harry Bel tel.: 031322.21.29. Een sprong kost 6.000 fr. alle onkosten inbegrepen inclusief verzekering. Wie de gebeurtenis ook op foto en video wil laten vastleggen, moet 2.000fr. extra betalen. Dit voor Karel Geens alias Grumpv Grandpa. Take een parachute and jump. Jeanne Van Opstal - Jacobs, Dreef 122, 2329 Hoogstraten - Meer,rel-D reef .

Tandemsprong, Drevenierster valt uit de lucht!

Het verenigingsbal. Het gebeurt niet vaak dat je opje deurmat onder de brievenbus een kant en klaar verhaal vindt voor de Hoogstraatse Maand. Dat het met veel enthousiasme werd geschreven, kan ik begrijpen. Ik had ook zo'n gevoel toen ik eens met een helikopter over Meersel-Dreef mocht cirkelen. Enfin lees maar

Hoe kom je erbij om parachute te gaan springen? Wel je hoort erover praten enje denkt bij jezelf dat zou ik ook wel eens willen doen. Dan gebeurt het in de kroeg met een pim' uit: "Als jij duift, doe ik het ook." Het resultaat was dat we ons inct vijven inschreven. 'sMorgens om JOu. moet je paraat staan op het vliegveld te Zoersel, we werden begroet door een boom van een kerel Harry Bel, de randemnmaster. Geloof het of niet, zijn goedlachs gezicht, stelt je meteen op je gemak, weg zenuwen. In de gezellige kantine wacht ik mijn beurt af. Oni 11u30 staat Harryvoor me: "Kom Jeanneke, wij gaan springen." Eerst volgen er instructies op de grond, wat je moet doen met armen, benen en hoofd. Wat je zeker niet mag doen, zoals zijn handen in paniek vastpakken of zo, iemand moet tenslotte de parachute openen. Je krijgt een speciale overall aan en riemen met vier haken, waarmee je met schouders en heupen wordt vast geklikt aan Harry. Voor je het weet cirkel je omhoog over Zoersel, Oostmalle, Rijkevorsel, Meer, Doel, Antwerpen en over Turnhout weer terug. Op 3.000 meter hoogte word je nog eens extra vastgesnoerd, windhril op, handschoenen aan, de motor valt even stil, de deur gaat open, de wind snijdt in je gezicht. Vijf para's springen eruit, de cameraman gaat aan de vleugel hangen (als je wil, wordt alles vastgelegd op video). ik ben ge! al buiten, vastge.snoerd aan Harry. Na zij: "Readv steadv go ", vallen we uit het vliegtuig, doen een paar huitelin gen in de lucht en vallen tegen zo 'n 200km. per uur naar beneden. Je weet eerst niet aan adem te 24

geraken, je wangen t! apperen zowal tegen je oren, één seconde misschien twee, denk je: "Oh nee ... ... Maar je krijgt onmiddellijk een grandioos gevoel van ik vlieg,je armen wijd openen, geweldig gewoon. Bij een tik opje schouder moet je je handen aan de riemen houden, dan volgt een lichte snok, de parachute opent zich en je dwarrelt als een veertje naar beneden. Een stilte, een rust en een uitzicht, je kan gewoon een dimensie meer zien, zo Vrij als een vogel in de lucht. Onderweg mag ik ook de mnatras besturen en je krijgt ook nog instructies voor de landing. Na ongeveer zeven mninuten sta je terug op de grond, een geweldige ervaring rijker. Trots als een pauw neem ik de felicitaties van Harry en de Dreefse supporters in ontvangst. Op slag ben ik verslingerd aan deze vorm van sport, dat was mijn eerste keer maar beslist niet de laatste. Iedere keer als ik mijn video bekijk, krijg ik weer de kriebeis. Bedankt Harn'! Informatie over tandemnmnaster Harry Bel. Hij volgde als enige Belg in Florida zijn opleiding bij Bill Booth. Op 21juli1986 deed h zijn eerste tandemsprong in Bel-

Op zaterdag 2 december vond, op initiatief van de uitbaters van de Zevenster (de zaal naast het klooster van de paters Kapucijnen) een bal plaats. De bedoeling was om de verenigingen die in de Zevenster thuis zijn, een extra zakcentje te laten verdienen. Omdat er echter die week al veel te doen was, o.a. grootoudersfeest, sinterklaasfeest voor de moedersbond en voor de kinderen, was het enthousiasme van de Meersel-Dreveniers niet erg groot. Elke vereniging zond minimum twee helpers en inderdaad ze moesten vooral zichzelf bedienen. Niet dat dat enig afbreuk deed aan de gezelligheid, er werd gedanst en plezier gemaakt of het het laatste oordeel betrof. Op de avond van de "winstverdeling" echter had er niemand grote verwachtingen. Sommigen vreesden dat ze moesten bijleggen. Maar dankzij de goedhartigheid van de uitbaters Jeanne en Francine, die een gedeelte van de kosten op zich namen, viel er toch nog wat te verdelen. En omdat het toch zo plezant was geweest werd er afgesproken om het volgend jaar nog eens te proberen op een gunstiger tijdstip. We houden u op de hoogte.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maaL. één adres

ZAKENKANTOOR

MQ VAN BAVEL-ROMMENS bvba LENEN

Meerdorp 21

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

23


MEERSEL-DREEF

Algemene Vergadering Dorpsraad Niet uitverkocht, maar een goed gevuld patronaat zoals dat heet, tijdens de algemene vergadering van de dorpsraad woensdag 17 januari jI. Het college van schepenen en burgemeester werd vertegenwoordigd door schepenen Staf Peerlinck, Karel Aerts en Marcel Van Ammel. Uw verslaggever overloopt voor u even de belangrijkste agendapunten. KLJ Meersel-Dreef is nog steeds dakloos. Het is al langer geweten dat de jeugd met een nijpend lokalenprobleem zit. Tijdens de vergadering trouwens, bleken meer verenigingen hun voortbestaan door lokalenproblemen bedreigd te zien. De schutters moeten hun schietstand bij Café Stad Lourdes verlaten en de vendeliers hebben een voorlopig onderkomen in de lagere school gevonden.

Een van de alternatieven die een mogelijke oplossing voor de KLJ problemen zou kunnen betekenen is de prefab die dienst doet als cafetaria in de Mosten. De gemeente gaat deze vervangen. Volgens schepen Pecrlinck (schepen van jeugdzaken) is deze nog in goede staat en zou nog een aantal jaren dienst kunnen doen. De vraag is natuurlijk waar deze prefab weggeplant zou worden. De enige gronden die in eigendom van de gemeente zijn, zijn die aan de frituur. Voor het plaatsen van een prcfab is een bouwvergunning vereist. Zal deze verleend worden voor zulkdanig gebouw in het centrum van een dorp. Verder uitwijken richting Mark op gronden van de kerkfabriek van Meerle is ook een mogelijkheid. Deze gronden zijn nog in erfpacht en daarnaast heeft de dorpsraad met het project "paterswiel" al een optie op deze plaats. Ondertussen staat het herstelde oude KLJ-lokaal zo goed als leeg. De verhoudingen met het klooster waren, omwille van voorwaarden inzake kostprijs en misverstanden ontstaan in het verleden, vertroebeld. De dialoog tussen de Paters en het KLJ-bestuur is terug open, zodat langs deze weg een voorlopige oplossing kan gevonden worden. De tweede fase van derioleringswerken (Café De Dreef- watermolen - Strijbeek) kondigt zich aan. 1-let prijskaartje van het Dreefse gedeelte zou om en bij de 40 miljoen bedragen. Men heeft de intentie om nog in '96 (na het verlof) te starten. Het huidige rietveld langswaar de afwatering nu gebeurt zou dienst gaan doen als een overstort. 1-let voet- en fietspad van café De Dreef naar de school, waar al zo lang om gevraagd wordt, is ook opgenomen in de planning. De dorpsraad echter maakt zich het meeste zorgen om de aanleg van een vluchtheuvel ter hoogte van Dreef nr 6 (Els Hendrickx). Een vluchtheuvel op die plaats heeft weinig zin. Volgens de dorpsraad zou het verkeersremmend effect van die vluchtheuvel quasi nihil zijn, omdat die zich te ver van het centrum bevindt.

Sterker nog, een vluchtheuvel daar zou op zichzelf gevaarlijke situaties kunnen scheppen. De dorpsraad ziet meer heil in de aanleg van een verhoogd kruispunt ter hoogte van de lagere school. De verkeersveiligheid aan de school moet prioritair zijn volgens de dorpsraad. Volgens het schepencollege komt men stilaan terug van het aanleggen van drempels. Drempels zijn relatief duur in aanleg, goedkopere alternatieven hebben een even groot effect. Daarnaast zijn niet alleen de tuinbouwers en het openbaar vervoer, maar ook de ambulancediensten niet opgezet met de wildgroei aan drempels. Als zieke of gewonde is het niet echt comfortabel reizen, daarnaast wordt cle reisduur van een ziekenwagen door drempels met minuten verlengd, en dat wanneer het aankomt op seconden. De bewoners van de nieuwe verkaveling vragen een voet- en fietspad vanuit hun wijk langs de grot naar de kerk. Eventuele kinderen zouden hun weg naar school aanzienlijk kunnen verkorten en voor senioren uit de geplande bejaardenwoningen zou het centrum een stuk gemakkelijker bereikbaar zijn. Daarvoor zou de gracht naast de grot (tussen de grot en woning familie Rommens) ingebuisd moeten worden en zou er een afsluiting en voldoende begroeiing moeten voorzien worden om de rust en de intimiteit van het Mariapark te waarborgen. Volgens het college moet dit realiseerbaar zijn als de gronden beschikbaar worden gesteld. Daarna kan de technische dienst een kostprijs beramen. De toestand van café Stad Lourdes en omgeving is voor velen al lang een doorn in het oog. In naam van zijn opdrachtgevers kwam architect Jos Rommens het project "1' Ecole" voorstellen. Volgens architect Rommens, die te pas en te onpas met zijn Dreefse afkomst speelde, is Meersef -Dreef niet zo maar een dorp. Welbeschouwd bestaat dit dorp uit een lange lijn van 2 km waarop haaks een aantal zijstraten uitkomen, onder te verdelen in drie sfeergebieden.

1 let eerste gebied, van de molen tot aan de ()ude-Tramweg, bestaat uit ruime kavels met losstaande huizen. Een tweede gebied, DreefMidden is vooral parkachtig. Het derde sfeergebied, van de Nieuwe-Dreef tot aan de grens, bestaat uit lintbebouwing met her en der ingeplante horecazaken. De kleuren die overheersen zijn het rood van de bakstenen en het donkergrijs van de daken. Gezien de centrurnfunktie van de oude school en omgeving zou het aanbrengen van littekens onvergeeflijk zijn aldus Rommens. De bedoeling is dan ook het projekt volledig te laten aansluiten met het straatbeeld. Het projekt moet als het ware opgaan in de dorpskern, onzichtbaar aanwezig zijn. De hoogte van het gebouw blijft beperkt tot de hoogte van omliggende huizen. De grijze tinten zullen op hel dak overheersen en het gebouw wordt in rode steen opgetrokken. Men wil zelfs de ijzeren omheining die een buurman rond zijn hus heeft aangebracht kopiëren om de eenheid in bouwstijl te onderstrepen. De bedoeling is veertien wooneenheden te voor zien. Twee in een losstaande eenheid in de Nieuwe-Dreef en twaalf appartementen in het hoofdgebouw. Op de vraag welke sociale klasse de opdrachtgevers voor ogen hadden, werd ontwijkend geantwoord. Met de voorziene ondergrondse parking in het achterhoofd moet het hier wederom om een eerder kapitaalkrachtig en elitair publiek gaan. De reacties in de zaal waren, met projekt Markstaete vers in het geheugen, eerder gelaten. Dat er iets moet gebeuren daar is eenieder het over eens, maar Meersel-Dreef zit duidelijk niet op dit soort projekten te wachten..

Kerstboomverbranding. Nadat de jaarlijkse avondmarkt keer op keer te kampen kreeg met regen en koude, werd door de plaatselijke middenstand naar een alternatief gezocht. In verschillende dorpen organiseert men jaarlijks na de nieuwjaarsfeesten een kerstboomvcrbranding, dat leek ook onze middenstand een goed idee. De koppen werden bijeen gestoken en één en ander werd in het vat gegoten en waarschijnlijk ook eruit. Op maandag 8januari werden de kerstbomen voor één keer niet opgehaald door de vuilniswagen maar door de middenstanders. Een tent werd gebouwd op een veld aan de oude Markweg, dicht in het centrum met alles erop en eraan. Vrijdag 12 januari was het dan zo ver. Een stoet van kijklustigen, jong en oud, middenstanders met fakkels en de fanfare op kop, trokken van het klooster naar de feestweide. Daar werd een grote stapel kerstbomen aangestoken en aangewakkerd door het blazen van de fanfare, schoten de vlammen naar de hemel. Om nog wat extra kleur te geven werd er regelmatig vuurwerk afgeschoten. Onder het genot van een warm drankje werd het al aardig gezellig. Na de fanfare was het in de tent de beurt aan Martijn Bogers en Frank Verheyen, om de avond muzikaal verder te zetten. Daarbij werd door de aanwezigen naar aloud recept, onder het genot van een drankje, veel gebuurt, gelachen en gedanst. Het leek wel op een winterse kermisavond. Blijkbaar waren veel mensen toch wel nieuwsgierig want er viel niet te klagen over de opkomst. Het was gezellig, heel gezellig, een echte Meersel-Dreefse avond. De middenstanders waren in hun nopjes en voorzitter Koen Buts, wist al te melden dat we volgend jaar weer op een kerstboomverbranding kunnen rekenen. Wat mij betreft, zeker een aanrader! Ei 25


M99T

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Voila. We zijn al weeral goed op scheut in 1996. De vetpensen die wij tijdens de feestdagen met veel zwoegen en vreten hebben weten te verwerven beginnen weeral weg te kwijnen. De eindejaarspremie hebben we er al weer doorgebrast en van al onze goede voornemens voor 1996 is er nu al niet veel terecht gekomen. Kortom, de dagelijkse sleur slaat weer toe. Hopelijk slaagt de Hoogstraatse Maand erin om die dagelijkse sleur even te doorbreken. Alhoewel de rubriek Meer deze keer overheerst wordt door de pas gehouden dorpsraad, hoop ik toch dat de materie niet te saai is om er doorheen te worstelen.

Dejaarwisseling houdt niet alleen jaaroverzichten, nieuwjaarsbrieven en belastingsaanslagen in, maar ook de jaarlijkse openbare algemene vergadering van de dorpsraad. Terwijl buiten droefgeestige wolken elk sterretje aan ons zicht ontnamen, zochten meer dan zeventig Merenaren hun heil in de parochiezaal waar bij momenten de gemoederen hoog oplaaiden. Eerste puntje op de agenda van de dorpsraad was de prioriteitenlijst van 1995. Deze lijst met dringende zaken werd in het begin van vorig jaar door de dorpsraad naar voren geschoven en nu dat wij eenjaar verder zijn, is het de gelegenheid bij uitstek om eens te kijken wat er allemaal is gerealiseerd en wat er nog hangende is. zeker ook omdat de heren Van Ammel, Van Aperen. Aerts en Peerlinckx van het schepencollege aanwezig waren om het ĂŠĂŠn en ander toe te lichten.

Prioriteitenlijst van 1995: Het kerkpleintje: 1-let begon al goed. Vorig jaar was er door de dorpsraad gevraagd naar een heraanleg van het kerkpleintje, ook al omdat tijdens de kerkdiensten de Donckstraat door ordeloos geparkeerde wagens vernauwd wordt tot een gevaarlijke doorgang. Tot op heden is er aan de kerk nog maar weinig veranderd, maar de heraanleg staat in elk geval op het programma voor 1996. In de plannen voor de heraanleg wordt ruimschoots rekening gehouden met bloemen en groenaanplantingen. De vijver aan de Donkakker: De huidige toestand van de vijver is al lang en terecht een doorn in het oog van de wijkbewoners. De smerige en stinkende plas kan moeilijk een aanwinst voor de wijk genoemd worden. Toch is er een meerderheid van de wijkbewoners voor het behoud ervan, mits deze wel beter onderhouden wordt. Machinaal reinigen van de vijver is echter uitgesloten door de aanplantingen en door de dure folie (kostprijs 1,2 miljoen) in de vijver. Bij machinaal reinigen zou deze folie beschadigd kunnen worden. Manueel reinigen is dan weer arbeidsintensief en duur. Vandaar dan ook dat er van schepen Aerts een oproep kwam naar de bewoners van de wijk om een handje toe te steken. Deze laatste willen de handen wel mee uit de mouwen steken en zullen kontakt opnemen met het college om een aktieplan uit te werken. Het college heeft reeds de nodige logistieke steun toegezegd. De belabberde toestand van de vijver wordt trouwens in de hand gewerkt door de overpopulatie 26

van eenden die in grote mate bijdragen tot het vuile water.

3. De oude speelplaats aan de bibliotheek: Een jaar geleden werd vanuit de dorpsraad de vraag gesteld naar nieuwe bestemmingen voor deze speelplaats. Momenteel wordt deze gebruikt door de bejaarden om er petanque te spelen en kan deze afgehuurd worden als er een feestje in het Boerenzaaltje wordt gehouden (kostprijs 200 Bfr.). De vraag werd vanuit de dorpsraad aan de aanwezige schepenen gesteld of dit speelpleintje niet continu en gratis kon opengesteld worden. 1-let schepencollege wacht momenteel nog op een verslag van dejeugdraad betreffende de speelpleinwerking in de gemeente Hoogstraten vooraleer hieromtrent beslissingen te nemen. Wordt vervolgd.

Heraanleg stoepen aan de Noordzijde van Meerdorp: In de begroting voor 1996 heeft de gemeente Hoogstraten 10 miljoen voorzien voor de heraanleg van de stoepen aan de Noordzijde van Meerdorp (= de kant van de telefooncel). En indien er onder de bewuste stoepen geen nutsleidingen dienen te worden aangelegd zullen de werkzaamheden ook zeker opgenomen worden in het onderhoudsprogramma van dit jaar. Hierbij stak de discussie of de stoepranden al dan niet schuin of recht moesten zijn weer de kop op. De dorpsraad dient zo vlug mogelijk een eenduidig standpunt betreffende de stoepranden mee te delen.

Parochiezaal: De parochie heeft besloten om de parochiezaal stap voor stap te vernieuwen. In 1995 komt de verwarming aan bod. Nadien komen achtereenvolgens de keuken en de eigenlijke zaal aan bod. Vermits sinds september ook de sporthal van de nieuwe school Ier beschikking staat, is het lokalenprobleem niet meer zo nijpend en wordt het van de prioriteitenlijst gevoerd. Fietspad Meerseweg: De gemeente Hoogstraten is reeds begonnen met het kopen van gronden voor de aanleg van de fietspaden. De aanleg zelf is echter niet voorzien in de gewestplanning voor 1996, maar het is al wel opgenomen in het driejarenplan. Na de aanleg zal de Meerseweg er als volgt uitzien (rijdende richting Minderhout): aan de rechterkant een strook met groenaanplanting en daarachter een fietspad, aan de linkerkant een parkeerstrook en een fietspad. Fietspad Hoogeind: Dit punt stond al een hele tijd bovenaan het verlanglijstje van de dorpsraad en zal daar wellicht nog een tijdje staan pronken. De herinrichting van de weg


MEER wordt door de gemeente immers aan de aanleg van riolering gekoppeld. Nu heeft de aanleg van riolering al op het programma van Aquafin (=rioleringsmaatschappij) gestaan, maar is nu merkwaardigerwijze van de lijst verdwenen. Er werd vanuit de dorpsraad aan de aanwezige schepenen gevraagd om druk uit te oefenen op Aquafin om zo snel mogelijk met de werken een aanvang te nemen. In de begroting van 1996 is er in elk geval al 3 miljoen voorzien voor het aankopen van gronden. De vraag naar een betere verlichting werd ook gesteld, maar daar werd niet verder op ingegaan.

plannen aan de aktuele situatie op het programma staat voor het einde van 1996, lijkt aan deze ellende een einde te gaan komen. Verder wordt er door de LIBOST-groep ook een verkeersstudie voor de gemeente Hoogstraten gedaan.

Groenaanplantingen.De afgelopen zomer zijn er heel wat jonge bomen afgestorven. Mogelijke oorzaken zijn droogte of vandalisme. Of er al dan niet vervangende aanplantingen komen kon nog niet gezegd worden. Voetpad Bijltje - Donkakker. De omwonenden van de twee vernoemde straten drongen aan op de realisatie van een voetpad dat de twee straten moet verbinden. Dit vooral met het oog op de veiligheid van de kinderen en bejaarden. Tot nu toe zouden de te verwezenlijken onteigeningen de aanleg van het voetpad in de weg staan. Volgens burgemeester Van Aperen moet hier een mouw aangepast kunnen worden.

Verbreden inrit Driehoekstraat: Voor de verbreding van de inrit van dc Driehoekstraat zijn er twee mogelijkheden: ofwel een inrit van 10 meter, ofwel ééntje van 6 meter. In beide gevallen dient er onteigend te worden en daar wringtjuist het schoentje. De onderhandelingen met de eigenaars verlopen moeilijk en zijn ondertussen afgesprongen. Burgemeester Van Aperen nodigde iedereen uit om mee te gaan onderhandelen met de betrokken eigenaars (het gaat daar nog druk worden).

Fietspad langs de Mark. Volgens een aantal aanwezigen laat de wegbewijzering op het einde van het fietspad langs de Mark te wensen over. Wegwijzers naar het fietspad toe, staan er wel, maar hoe men op het einde van het fietspad naar de naburige dorpen zoals Meer, Meerle... moet rijden staat niet aangegeven. Er werd dan ook gevraagd om de nodige wegwijzers aan te brengen. Vermits een aantal schepenen van het

Wachthuisje aan bushalte in Meerdorp: Eindelijk een punt dat na een jaar volledig is afgerond. Het wachthuisje en de fietsrekken zijn ondertussen ingeplant aan de oude melkerij en voorzitter Jan Dufraing dankte de burgemeester dan ook voor zijn inspanningen in deze zaak.

gedacht waren dat die er al stonden, wordt het één en ander nagekeken. Verder was er ook de vraag om poorten te installeren aan het fietspad die enkel voor fietsen het betreden van het fietspad mogelijk maken. Als laatste werd er ook gevraagd ons uit veiligheidsoverwegingen aan de stuwen de onderste buis van de reling dicht te maken zodat bijvoorbeeld kinderen niet in het water kunnen sukkelen.

15. Verbeteren drempel Meerleseweg. Met een overgrote meerderheid werd beslist om de drempel aan te passen. Van de zeventig aanwezigen waren er slechts 3 die hem liever zagen verdwijnen. Vanuit de hoek van schepen Peerlinckx was er behoorlijk wat bezwaar tegen wijzigingen aan de drempel, vooral omwille van de kosten die daarmee gepaard gaan. Ondergetekende wil daar nog het volgende over zeggen, niet om de wijsneus uit te hangen, maar wel omdat een kat een kat genoemd mag worden: bij openbare werken van deze aard is de gemeente zowel de opdraehtgevende als controlerende instantie. Als de drempel verkeerdelijk wordt aangelegd wil dit zeggen dat de opdracht niet of onvoldoende precies is geformuleerd en/of dat de controle niet of onvoldoende is uitgeoefend. Wie ten tijde van de aanlegging van de drempel schepen van openbare werken was, interesseert me niet en maakt verder ook niet veel uit, maar dat de gemeente Hoogstraten toentertijd tekort is geschoten, is voor mij duidelijk. En dan moet men niet proberen om tij-

Politiecontroles: De commissaris zegde vorig jaar op vraag van de dorpsraad meer politiecontroles toe, zeker in het weekend met het ring op de overlast die de bezoekers VdII discotheek 't Fortuin veroorzaken vooi de buurtbewoners. Eenjaai na daluitu hebben de buurtbewoners de indruk nat ervan strengere politie controles geen sprake is en dat de Nederlanders die 't Fortuin bezoeken zich alles kunnen permitteren. De overlast spitst zich vooral toe op riachtlawaat, parkeren waar het niet is toegestaan en urineren tegen de nahiurige huizen. De verbitterde buren maakten zich tevens kwaad om het feit dat dc politie t.o.v. de eigen bevolking niet dezelfde tolerantie vertoont als voor de Nederlanders. De aanwezige schepenen zegden toe om de zaak bij de politie aan te kaarten. Het bannen van het doorgaand vrachtverkeer. Regelmatig worden de bewoners van Meerdorp opgeschrikt door het gedaver van passerende vrachtwagens die tevergeefs de weg zoeken naar de transportzone. Er werd aangestipt dat de aanduiding op de autosnelweg E- 19 naar de transportzone van Meer en de industriezone van Hoogstraten ontoereikend is. Aangezien de gemeente een totaal signalisaticplan in samenwerking met Eleetrahel laat opmaken en aangezien een aanpassing van de straat-

Het schepencollege was niet rier .vchepenen (Peerlinckx, Van Annnel, Aert,s' en Van Aperen) goed vertegenwoordigd op de jongste dorpsraad. Het vuur werd hen dan ook regelmatig aan de schenen gelegd. Aan de ongeopende bieijlesjes kan u zien dat deze foto werd genomen in liet begin van de vergadering.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onino gelijk lijkt. In bank-zaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 27


MEER dens de dorpsraad de aangevraagde wijziging van de drempel af te doen als weer één van die typische nukken van de bevolking. Bij het gemeentebestuur is er toentertijd een fout gebeurd en laat dit maar eens duidelijk zijn. Het is trouwens weer de bevolking die tot twee maal toe mag opdraaien voor deze flater: ze hebben jarenlang over deze te steile drempel mogen rijden en nu kunnen ze nog eens opdraaien voor de kosten van de aanpassing ook. Bedankt.

16. Herstellen van het voetpad aan de bibliotheek. Wie aan de bibliotheek aan de rechterkant van de wagen uitstapt, belandt midden in het bloemenperk aldaar. De aanwezige schepenen beloofden dat de plantenbak wordt dichtgelegd.

Andere aandachtspunten Gedurende het lopende jaar 1995 kwamen er nog een aantal hete hangijzers ter sprake. Ook daarvan werd een inventaris van de stand van zaken opgemaakt.

Voetpaadje langs Jef Van Opstal. Met de verbeteringswerken aan dit paadje is een aanvang genomen, maar ze zijn kort daarop stilgelegd omwille van een discussie met notaris Rommens betreffende het eigendomsrecht ervan. De gemeente Hoogstraten heeft hiervoor een landmeter zijn bevindingen laten optekenen en heeft deze overgemaakt aan notaris Rommens. Indien deze laatste niet van zich laat horen binnen de afgesproken termijn, dan worden de werken aan het paadje uitgevoerd zoals ze oorspronkelijk gepland waren. Toestand Terbeeksestraat achter de brug, over de autosnelweg. De schepenen stellen uitdrukkelijk dat de weg blijft zoals hij nu is. vooral om hoge snelheden te vermijden. Wel werd de reiniging van het fietspad toegezegd.

Weekendverblijven in De Mosten. De gemeente Hoogstraten staat naar eigen zeggen niet te springen om dit projekt. Op basis van de bemerkingen van het schepencollege is er ondertussen een aangepaste/nieuwe aanvraag door notaris Rommens ingediend. Deze aanvraag wordt momenteel bestudeerd door de commissie ruimtelijke ordening. Op 13 februari komt de aanvraag terug in het college. De goedof afkeuring van het wegentracé komt op de agenda van de gemeenteraad van maart. De renovatie van de gebouwen van recreatiedomein De Mosten staat op het programma van 1997. HST. Ongetwijfeld het heetste hangijzer van '95 en'96. Vanuit de zaal werd geopperd dat het college blijkbaar een voorkeur heeft voor de oostvariant. Dit is de route waarbij de HST de E19 twee maal kruist en waarbij de transportzone wordt ontzien. Deze variant is echter wel het nadeligst voor de landbouw daar de HST dan 7 km door landbouwgebied rijdt in plaats van slechts 4 km bij de westvariant (Dan rijdt de HST langs de kant van Nederland langs de E19). De burgemeester was echter formeel: het college heeft geen enkele voorkeur uitgesproken. Om burgemeester Van Aperen te citeren: 'Wij willen de HST helemaal niet en als hij komt, moet hij maar onder de grond.' Op 28 januari worden er trouwens aan alle bruggen over de E-l9 spandoeken met leuzen tegen de HST opgehangen.

9.13

Vragen van het publiek, mededelingen en antwoorden van het college Ondanks dat dc zitting al twee uur bezig was, werd met volle moed een aanvang genomen met het vragenuurtje. Daarbij kwamen in het kort volgende zaken aan bod: - er werd aan de schepenen gevraagd om het fietspad aan de John Lijsenstraat voor de brug, vanaf het punt waar de bomen gerooid zijn tot aan de brug, te laten herstellen. - op de vraag naar bijkomende verlichtingspunten aan de Maxburgdreef, antwoordde het college dat het probleem gekend is, maar dat er in het plan van IVEKA niets is opgenomen in dit verband. - in de Mosten wordt steenslag of gebroken steenpuin gebruikt voor het opvullen van de gaten in boswegen. Vermits de ruitersport hier hinder van ondervindt, werd gevraagd hier mee te stoppen. - in antwoord op de vraag naar cle verdere restauratie van de kerk, deelde cle burgemeester mee dat het dossier is ingediend, maar dat de kerk van het Begijnhof op dit ogenblik op het vlak van restauratie absolute voorrang krijgt. - verder werd gevraagd dat de gemeente er mee over waakt dat tuinbouwers het afval uit hun serres niet zomaar langs de weg deponeren. - het probleem van het eenrichtingsverkeer in de Donckstraat werd nogmaals aangekaart en besproken, maar men kwam er wederom niet uit. - in de wijk Donkakker wordt blijkbaar erg laat gestrooid bij ijzet en gladheid. Schepen Aerts beaamt dat de Donkakker niet echt vooraan in het strooischema zit. - de wijk Donkakker wordt geconfronteerd met overlast van hondepoep. Het gemeentebestuur heeft nog een tweedehands toilet voor honden en wil dat ter beschikking stellen, maar vraagt toch in de eerste plaats dat de eigenaars van honden hun verantwoordelijkheicl zouden nemen.

er werd gevraagd of het gemeentebestuur wat doet om regelmatige vervuiling van de Mark stop te zetten. De burgemeester gaf toe dat er inderdaad af en toe ongevalletjes gebeuren, maar dat men probeert ze zoveel mogelijk in te dijken. sommigen vrezen dat de nieuwe reglementeringen voor het verkopen van dieren in het openbaar (o.a. op markten) een hinderpaal zou kunnen gaan vormen voor Meermarkt. Het college beaamde dat er veranderingen zijn in de reglementeringen en dat de zaak wordt opgevolgd. op de vraag om de Mosten in de winter bij vriesweer voor schaatsers open te stellen, formuleerde schepen Van Ammel een negatief antwoord. Er kan geen afdoende toezicht georganiseerd worden om vandalisme te voorkomen.

Voorstellen nieuwe prioriteitenlijst De iaken uit de priorileienlijst san 1995 die nog niet gerealiseerd werden, worden overgenomen in de prioriteitenlijst van 1996. Verder komen een aantal van bovengestelde vragen uit de zaal ook aan bod. Voor volgende zaken werd ook nog de nodige aandacht gevraagd: - aan de grote metalen poort aan de school is een verharding gewenst. Veel autobestuurders draaien daar immers en bij regenweer is het daar een echte modderpoel. - van de speelplaats aan de bibliotheek zou een sleutel ter beschikking moeten zijn in het Boerenzaaltje.

Varia Beste lezer. hel einde is in zicht. - er is geen nieuws meer betreffende de inplanting van een discotheek aan de John Lijsenstraat. - Gust Goetschalckx geeft zich op als reservekandidaat voor de vergaderingen van de verkeersraad. Point final. Ei

Dertig

Door allerlei j;erikelen met de deadline voor De Hoogstraatse Maand hebben zij er lang op moeten wachten, maar uiteindelijk kunnen de 30-jarigen van Meer met deze foto toch nog eens rerugblikken op hun gezellige samenkomst van 28 oktoberjongstieden. Nadat de grollende inagen her zwijgen waren opgelegd met een prima feestmaal, werd er volop bijgepraar tussen poten pint. Voor velen was het trouwens de lang verwachte gelegenheid om nog eens met hun jeu gdiiefde te kunnen dansen,


MEER

De Snelviucht Meer Op 25 februari is het smikkelen geblazen. De Snelviucht organiseert dan immers een groot mosselfeest in zaal Victoria. Voor degenen die mosselen maar enge, vieze beestjes vinden is er ook kip voorzien, dus iedereen zal zijn gading wel vinden. Inschrijven is mogelijk tot 18 februari 01) de volgende telefoonnummers: 315.72.06; 315.75.37 en 315.71.92. Onze duivenvrienden zitten voor de rest ook niet stil. Op zaterdag 2 maart organiseren zij immers een kaartprijskamp (Rikken en Jokeren). De plaats van het gebeuren is wederom zaal Victoria. Inschrijven kan op de dag zelf tot 19.30 uur. fl

Fietsen op rollen Voor al te \Vl etertoeri sten waarvoor het hutten nog iets te koud is om zich op het zadel van cle pas ingevette fiets te begeven, organiseert de KWB een driedaagse koers op rollen. Bovenvermelde fietsliefhebbers worden gevraagd om 29 februari, 1 en 2 maart alvast aan te kruisen op hun kalender. De rollen worden geïnstalleerd in de parochiezaal en zeker 12 ploegen gaan proberen om elkaar er af te rijden. Deuren gaan telkens open om 19.00 uur en voor slechts 50 Bfr. kanje alje wielerhelden eens aan het werk zien. Dorst en honger kunnen gelest en gestild worden aan democratische prijzen.

A /.s sindende la 10//01 o itea zi/ii . On langs werden hij De Snelilia lii de 1 'olgende katnpioenen gelauwerd: Jaak Ja,t.s,sen.s ( Quiévrain oude duiven + algemeen kampioen Quiévr(iin), Henri Moerkens (Quiévrain jaarse duiven), Marcel Kinschots (Quiévrain jonge duiven), Jos Kinschots (Novon oude duiven), Louis Aerts (Novonjaarse duiven + algemeen kampioen Novon), Corneel Leemans (Novon jonge duiven), Rien Dekkers (6daagse jolige duiten) en Henri Peemen (koning kampioen, op de foto staat zoon Gert).

Allemaal uit Meer en allemaal 50

Antiek- en vlooienmarkt 1-let is stilaan een traditie aan het worden: dc jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt in organisatie van de Brassband St. Rosalia. Ditjaar heeft men als data zaterdag 9 en zondag 10 maart geprikt en vanzellsprckend heeft de markt nog steeds plaats in de Zaal voor Kunst en Volk. Materiaal voor de antiek- en vlooienmarkt wordt nu reeds opgehaald. Frans Van Bladel (315.77.76) is daaromtrent de aangewezen persoon, maar u kan ook terecht hij één van de andere bestuursleden van de brassband. Bij deze brengen wij dc trouwe groepies van de Brassband ook op dc hoogte van een concert dat de Brasshand zat verzorgen in Aicndonk op zaterdag 3 februari ter gelegenheid van de feesten aldaar..

Aan iie hand /1/0 iie foto s zou je denken dat er niet.r anderi tian ge/u'rd wordt in Meer. Nu weer de bijeenkomst van de i'ijfligjarigen, ook al in zaal De Eiken.

BEGRAFENISSEN

Nog meer kampioenen

HOFMANS Loenhoutsewe g 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis Eer beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKËN

HOFMANS

De haiiipiaeiieii i an i/i

1

og(/liJ!Too/1sleiiiilg

III

29


W(w24

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Het oude jaar is de hoek om. Verdwenen. Enkel de herinnering rest. Voordat het verdween zwaaide het nog even met een hele koude staart ten afscheid. Vermits een week eerder het kerstverlof al uitgebroken was, zat een deel van onze tienerjeugd ondanks de kou zijn tijd hele dagen te verdoen op een straatspeelpleintje, allerlei rotzooi rokend en alle 10 minuten of zoiets een knalbommetje afstekend. Tot dank voor 't aangenaam verpozen strooiden ze rondom op de grond de afval en de lege dozen. Enfin, het oude jaar is galmend uitgezongen en uitgehanst. Een nieuw jaar is stil begonnen. Uw nieuwsschrijver wenst u en al zijn lezers een voorspoedig '96, daarbij de hoop uitdrukkend u allen dit jaar nog dikwijls te zien of te horen. Hierbij heb ik nog een verzoek: vermits ik er zelf niet meer zo goed op uit kan trekken om nieuws te vergaren, vraag ik hierbij aan al de lezers: als ge nieuwtjes hebt die een ander kunnen interesseren, laat ze me a.u.b. weten, mondeling of telefonisch of schriftelijk (maar wèl met uw naam erbij!), namens uzelf of namens uw vereniging. Beste wensen en bedankt. En tot volgend jaar, als 't God belieft.

Kerst- schoolkrant(j e) Wij hebben wel geen heel grote school, maar 3 maal per jaar komen de leerlingen met een schoolkrant thuis die er zijn mag. Deze keer een nummer van 40 blz. zo groot als dit blad! Met niet minder van 20 foto's, tal van tekeningen, verhalen zelfgeschreven opstellen: praktische tips voor het maken van kerstkoekjes, en nog heel veel meer. Het mag allemaal wel eens vermeld worden, al is het eigenlijk een maand te laat. En als ik zo al die literaire producten zie van onze jeugd, dan denk ik: er zitten er tussen die mijn werk als plaatselijk verslaggever van Wortels nieuws binnen afzienbare tijd kunnen overnemen! fl

Kerstfeest Ziekenzorg Woensdagnainiddag 27 december was het in de parochiezaal het jaarlijkse Kerstfeest voor de zieken en bejaarden. Met de leden van ziekenzorg, begeleiders en zieken of bejaarden zelf was er zo'n 40 man/vrouw. Vanwege de heersende griep hadden er 7 het laten afweten, zodat er hier en daar gaten waren in de tafelbezetting: met de begeleiders erbij maakt dat al gauw een verschil van zo'n 15 man. Er werd niet alleen feestelijk gegeten en koffie of thee gedronken, maar er werd ook nagedacht over het kerstgebeuren, toegepast op deze tijd. Daarom werd door enkele natuurtalenten van de KVLV als vrijwilligers een kersttoneeltje opgevoerd. nI. 'En waarde sterre bleef stillestaan, daar zijn we met drieën naar binnen gegaan' van Felix Timmermans. Ze hadden een pracht van een decor gebouwd, ik bedoel de KVLV. Verder speelden May Govaerts, Jeanne Oomen, Ria Backx, Lydia Lauwerijssen en Julia Tackx resp. voor Pitje Vogel, Schrobberbeek, Suskewiet, Jozefen Maria. terwijl Els Sterkens zorgde voor het licht en Ria Van Ballaer zorgde voor licht (aan de andere kant), en muziek en tevens souffieerde, Ze zongen en speelden niet als vreemde personages maar als echte mensen die in deze eeuw uit de boot vallen, die aan de rand van de maatschappij leven. Ze beleefden Kerstmis zoals het zijn moet, zonder franje, niet mooi verpakt, wat ruw, maar toch heel zacht: kleine grote mensen met een klein maar echt groot hart. De achtergrondmuziek erbij was 'Lapaix' (= de vrede) van Hiindel en de Symfonie nr 5 (Pastorale Allegretto) van Beethoven. Hiermee hadden de zieken een onvergetelijk Kerstfeest. rj -

30

Nieuwj aarswandeling Zondag 7januari organiseerde dc KWB samen met wandeiclub Markdal de jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Hiervoor hebben we een verslag van twee deelnemers! Vertrek om 14 uur stipt: Jac Vinckx wenst alle aanwezigen (± 100 man) een gelukkig en gezond 1996. Gids was Jos Van Opstal. We trokken langs de oude pastorij en hier merken we reeds dat de dooi is ingetreden: blijkbaar zijn er heel wat vissen bevroren. Iets verder slaan we linksafen iets verder richting molen: daar is een valpartij in de groep (zou het dan toch nog glad zijn?). Met enkele bereidwillige mensen van de Grote Plaats kan Diane Sprangers terug Post vatten in de groep, zij het toch wel wat gehavend, maar Diane is een doorbijter zegt Jack. Zo wandelen we verder richting Casino; hierbij passeren we de boerderij van de Kolonie, waar verschillende mensen zich vragen stellen bij wat hier met al die gebouwen gaat gebeuren; ook de gronden wekken wel interesse van de wandelaars. Iets verderop zien we ook de aanplantingen. Wordt dit nog verder uitgebouwd? Verder gaan we langs de grensweg tot aan de familie Mertens, waar even halt wordt gehouden om de innerlijke mens te versterken mei een

Waar Lie Sierre bleef stillestaan daar zlijn wij met z 'n drieën binnen gegaan'

Sc/oonheidssafon

Lieve Ve 'vfeester L4ngenberg 30

-

2323 'iVortef

031314.55.15

rnks(op af5praa. Ookbij 23 thuis

Qg

~

ijefaatsverzorging 9ienic ure Pedieure Ontilari ogen fM'aquiffage -

-

141

Gluhwein of nen warme chocomel. KWB, bedankt! Ook de familie Sommen niet vergeten voor dit goed initiatief... Onderweg is het wel ploeteren geblazen want hier en daar is het al goed modderig. Zo trekken we verder richting Bosuil en daar slaan we linksaf richting Kasteel met op kop onze Jos Van Opstal die blijkbaar hier al meer geweest is. Zo wandelen we langs een stukje rechtgetrokken Mark tot aan de Oude Baan. Hier slaan we weer linksaf langs de nieuwe appartementen; aan de linkerkant merken we dat de bejaardenhuizen bijna af zijn; iets verder passeren we langs het kerkhof en zo komen we terug op het vertrekpunt aan de parochiezaal. Het is ondertussen 16 uur geworden en de wandelaars hebben gezegd dat het zeer goed was!! Tot volgendjaaren bedankt aan alle wandelaars en hopelijk zijn de schrammen bij Diane Sprangers (van Meerle) genezen. (Dit was het verslag van Leen en Lies van der Kaa).. In ons vorig nummer was vermeld,

dat er postzegels gekocht kunnen worden in de winkel van Van OpstalStoffels, maar volledigheidshalve moeten we ook vermelden dat er ook

postzegels gekocht kunnen worden in het kranten- en groentewinkeltje 't Worteltje, waar ook telefoonkaarten gekocht kunnen worden.


WORTEL

Kerstboomverbrai.ding Het begint stilaaan een traditie te worden oni de 'afgctuigdc' kerstbomen op ccii hun1, Ir .uuirii eit i.c dciii nok nog iii bi and te steken. Enkele leden van hei niiderrrnmii, gehnlpen docir een paar jeugdige handlangers, haalden in de loop van 6januari cle klaargelegde boitieti op. Rond een uur of zes 's avonds verzamelden een honderdtal volwassenen en kinderen zich aan de Boomkens. Iedereen was of werd voorzien van een lichtbron en in optocht ging het via de Rooirnans en de Grote Plaats naar cle weide van Fred en May Marijnissen. Daar stond dc warme chocomelk en de gluhwein al te dampen om opgedronken te worden, wat goed van pas kwam, want het was toch wel koud. De stokers van dienst deden hun werk naar behoren en weldra stonden de kerstbomen in lichterlaaie. Tot slot nog dit: bedankt Fred en May voor de gastvrijheid en het gebruik van jullie kerstboomverbrandingsweide. Tot volgend jaar!! El

Bouwwerken aan het KLJ-lokaal De nphi'neI ':ifl ifi , \V ri'Ilccten san 95 ging, zonk geirield in liet vorige nummer, naar de renovatie van het KLJ-lokaal. In dc kerstvakantie werd het meuwe, geĂŻsoleerde en verlaagde plafond geitionteerd. Alvorens dit kon gebeuren moesten eerst twee oude plafonds verwijderd worden. Dat was een bijzondere stoffig werkje. Het oudste plafond bestond uit gevlochten takjes en houtjes waartegen pleister was aangebracht. Bij het uitbreken van dit plafond stonden de vier helpers ongeveer twee meter uit elkaar, maar ze zagen elkaar door het stof maar amper staan. Bij dit lastige werkje kwamen we nog uit bij enkele oude kranten. De oudsten hiervan (GVA. 'de Beurs' ... ) dateren uit november 1923. Ook ontdekten we in het oudste plafond oude 'luchters' dte volgens insiders veel geld waard zouden zijn. We hebben ze echter laten zitten, dat is iets voor de volgende generatie wanneer zij nog eens een plafond vervangen. Naast de vervanging van het plafond, werd er boven de keuken een tweede lokaal gemaakt. Hiervoor moest een zware metalen balk (ongeveer 600 kg) naar binnen gedragen en gelegd worden. Een zwaar werkje dat veel zweet en tranen kostte. In de komende weken wordt alles geverfd, er zal een trap geplaatst wocdcti, Lui vals plafond in ons tweede lokaal worden aangebracht... nog werk genoeg dus!.

Verbouwing KLJ-lokaal

Wat vinden we hier? ;

Âźm

LessenRijbewijs Al verschillende jaren organiseert de KWB elk jaar een reeks van 6 lesen ter voorbereiding van het theoretisch examen voor het rijbewijs, voor diegenen die met eigen begeleiding, zonder rijschool, rij-examen willen doen. Voor onze fusiegemeente is het al jaren zo, dat elk jaar een andere plaatselijke afdeling aan de beurt is om die lessen op 6 achtereenvolgende zaterdagen te organiseren. Dit jaar is het weer de beurt aan Wortel: sinds zaterdag 6 januari is het elke zaterdagvoormiddag druk met aspirant-chaufLuis p1us liuii liegeleideis a'tit de refter van de nieuwe school, ingang &erkepad. Het is dit jaar een succes als nooit tevoren: liefst 95 leerlingen zijn er ingeschreven! 5 jaar geleden was het ook hier de beurt, en waren er maar goed 50. Laatste les op zaterdag 10 februari. E

Li ti 11 1c1 1/1 It ei

01 iil.

ii /)I(!J( Ii Ii /

31


WORTEL

Algemene openbare vergadering Dorpsraad Woensdagavond 10januari had de algemene vergadering plaats van onze dorpsraad in de parochiezaal. Enkele minuten na 20 uur waren er 55 mensen aanwezig, waaronder 4 schepenen en werd de vergadering geopend. De burgemeester was verontschuldigend. Ieder had een uitnodiging ontvangen met een goedgevulde agenda. Het aanwezige bestuur bestond uit: Huybrecht Provoost, voorzitter; Jan Brusselaers, secretaris en afgevaardigde voor de verkeersraad; Hild Rigouts (pers); Fr. Roeien (voor de gemeenteraad) Jef Braspenning (2e afgevaardigde milieuraad); Louis Laurijssen, Ria Van Ballaer. Verontschuldigend: Stefaan Voet (penningmeester); Willy Druyts, Jeanne Mermans en Frans Bruynen. In '95 was er een algemene openbare vergadering geweest op 11januari en op 28 juni. Verder waren er 7 algemene bestuursvergaderingen en 4 van het klein bestuur. Er had een buurtoverleg plaats met de bewoners van de Oude Weg; in september werd er samengewerkt met het Convent voor de Kolonie, actie 'Handen af'. In oktober werd de actiedag 'Fietspaden Nu' georganiseerd en met Oudjaar werden de kinderen bij het zingen begeleid. Alvorens tot de andere punten over te gaan werd er (buiten de agenda om) gelegenheid gegeven aan Fons De Vrij om een oproep te doen voor donoren voor bloed- of beendermergtransplantatie ten bate van zijn vriend en onze mede-dorpsgenoot Jeroen Welp. Daarna werd bij de bespreking van het politiebeleid meegedeeld dat Jef Donckers wijkagent is, en werd gevraagd hoe hij soms te bereiken is als hij niet in 't telefoonboek staat. Voorts werd opgemerkt dat er heel dikwijls een vrachtwagen zodanig geparkeerd staat op de hoek van de Langenberg en het Neerven (Bolk), dat iemand die van Bolk komt naar links niet veel kan zien. Dit is dus ook geen erg veilige situatie.

Het parkeren aan de Boomkes Toen in 1991 de eerste besprekingen over de Boomkes begonnen en de eerste plannen van Frans Geerts voorlagen, en overleg met de omwonenden plaats vond, werd er afgesproken 1) dat het (verkleinde) driehoekje, waar vroeger bomen stonden, autovrij zou blijven, en liever een grasveld zou worden; en 2) de weg voor de CERA en Slot enkel door max 3 T gebruikt zou worden en enkelrichting zou zijn richting Zandstraat. Van deze beide voornemens is niets terecht gekomen. Deze vragen worden nu weer voorgelegd en het antwoord van de zaal is: laat het blijven zoals het nu is.

Verkeersveiligheid Dit staat al langer op de prioriteitenlijst en is in de voorbije jaren al meermaals besproken in de verkeersraad. Er zijn voorstellen om het snelverkeer vanuit Merksplas af te remmen door een afremzone van 70 km/u en een 'zone 30' in de dorpskom. De Grote Plaats moet heringericht worden. De Beukendreef moet veiliger worden (Om nog meer sluipverkeer aan te trekken?). Fietspaden moeten zo snel mogelijk gelegd worden van de Klinketbrug naar de Lindendreef en van Wortel naar Merksplas. De Oude Weg zou enkelrichting gemaakt moeten worden, minstens gedeeltelijk? (Kunt u zich inbeelden dat auto's op een weg, een goed fietspad breed, Vrij 1fl 2 richtingen rijden?) Het voetpad langs Wortel dorp zou doorgetrokken moeten worden tot 'Het Worteltje'; parkeren op voetpaden (zoals dagelijks gebeurt!) Enzovoort: problemen zat inzake veiligheid. Maar er is opdracht gegeven aan het studiebureau LIBOST uit Hasselt om voor heel de fusiegemeente een studie te maken van alle verkeersproblemen, en we zullen wachten op hun voorstellen.

Bouwgronden in Wortel Er wordt door een meerderheid aangedrongen op betaalbare gronden, maar hoe? Er staan van de ene kant veel huizen te koop, en er liggen nog tientallen bouwpiaatsen leeg binnen de bebouwde kom! Hoe krijgen we onbebouwde kavels goedkoper? Moeten we buiten de bebouwde kom nog eens een grote privé-verkaveling maken (voor wiens profijt?) We moeten de woonkern zeker niet uitbreiden in landbouwgebied. Waarom liggen er in Wortel zoveel bouwgronden leeg en is er geen enkel betaalbaar? Ieder wil blijkbaar zijn verkoopprijzen zo hoog mogelijk houden.

Onze voorzitter in actie Over Wortel-Kolonie wordt het woord gegeven aan Jef Martens en Frans Horsten van het Convent, die benadrukken dat het Convent zich niet alleen bezighoudt met het Begijnhof, maar met waardevolle 'gebouwen en landschappen'. Hoever staan we nu met het Kolonieprobleem sinds de septemberactie? 3 Ministeries houden zich ermee bezig plus de stad Hoogstraten, de provincie en het Vlaams Gewest. Er zijn brieven van Luk Van den Brande en van minister Kelchtermans, ze zijn bezig de aankoop voor te bereiden en een optie wordt binnen kort verwacht. De beschermingsprocedure is ingezet. Het gaat er ten slotte om te verzekeren dat de Kolonie niet versnipperd wordt en niet in handen valt van privébelangen. Hierna volgde (eindelijk) een langverbeide koffiepauze. Men was wat moegezeten en moegeluisterd.

Kunstwerk Daarna kregen de kunstenaars Raph en David Huet het woord om (even?) uit te leggen hoe het kunstwerk zou worden dat op de hoek van de Boomkes (t.o. bakker Vermeersch) moet komen. Wordt liet een combinatie of een soort grootste gemene deler tussen Wortelaar,, landloper. Krabbershoek en Frankische driehoek? Wie het gesnapt heeft, mag het zeggen.

het speelplein achter de parochiezaal (zie plan)

Tot slot:

.41 of niet paihei'en in één richting 32

In 1996, dit jaar dus, is het de beurt van de Wortelse gepensioneerden om een gewestelijk sportfeest te organiseren en te dien einde is hun oog gevallen op het veldje achter de zaal. Er is een ontwerp-tekening gemaakt door Jef Verheyen, die getoond en door de ontwerper toegelicht wordt. Er ligt nu een basket- of volleyveld van ± 16 x 30 min dallen van 30/30, waar de fanfare de carnavalstent op zet Verder ligg.n er ccn paal hopen bctonklinkcr (uitge broken tussen de gemeenteparking en de Guld. Het terrein is eigendom van de kerkfabriek. Het zou wat opgehoogd moeten worden en er moet voor afwatering gezorgd worden enz. De kosten


WORTEL

iiii I-

Ontwerp voor heraanleg van het apeciploin achter de Parochiezaal in Wortel Ontwerper: Jef Verheyen

D.9 ~

2

'-1

7

;i

C 6\ -.

(3

0

Toegang via paring van Parochjzaal Parochizeal (Âą 28 m)

3 Verharding met klinkers f. Doloiet Zithoek en Basket- of V01J.ey-torrejn Grasplein Bestaande bomen + struiken + bodembeekker 2ieuwe bomen

gang

doe-het-zelvers!: met 1 Sorry POSTPAC doet DE POST het werk

1

voor u: wij hebben een gamma kantklare verpakkingen!

Advi.L terities 314.49.111314.55.04

Vragen over DE POST? Contacteer de commerciĂŤle dienst!: 031 234.06.10 33


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. Proficiat aan de mensen die namens de gebuurten de veiligheid van de kinderen verzekerden tijdens het nieuwjaar zingen. Goedwerkende gebuurten zijn de basis voor de ontwikkeling van een dorpsgemeenschap waar het goed en veilig is om te wonen. Andere goede voornemens zijn waarschijnlijk al langer geformuleerd zodat we alleen maar benieuwd zijn naar wat er in het lopende jaar allemaal gaat gebeuren. Februari dient zich aan als cultuurmaand. Tijdens het eerste weekend is er zowel in het VTI-Spijker, de IKO-galerie als de Pax één en ander te bekijken. U vindt het wel als u verder leest.

Eindelijk Ze zijn begonnen! Met de vernieuwing van de stoepen in de Vrijheid aan de westelijke kant. Het middenstuk moet echter nog het fiat krijgen van gemeenteraad en Bruggen en Wegen vooraleer dit aangepast gaat worden. Hopelijk gaat dit snel zodat de oostelijke kant ook kan aangepakt worden: dan zal H. Bloed in 1997 in een nieuwe Vrijheid doorgang vinden. Als dan ook nog H. Bloedlaan en het Van Aertselaerplein heringericht zijn, dan zal blijken dat een gefaseerde aanpak de enige goede oplossing was.

Ze branden Vier maanden na hun installatie branden de 'galgen' aan de oversteek in de Gelmelstraat ter hoogte van de G. Segersstraat. Eerstgenoemde straat komt ook wel in aanmerking voor een verfraaiing, waarbij zeker veel aandacht moet besteed worden aan de aansluiting op de Vrijheid.

februari. Stipt om 19 uur worden ze verwacht, gepakt en gezakt voor misschien wel de eerste nacht buitenshuis. Pas zaterdag 'om 16 uur mogen de ouders hun kindjes weer komen ophalen'. E

Rode Kruis Deze vereniging maakte haar bi lan op van het jaar 1995. Gedurende dit jaar waren er 4 bloedinzamelingen waarop 882 zakjes bloed werden afgenomen. De uitleendienst bood soelaas van 358 mensen die hulp nodig hadden van de uitte lenen artikelen bij herstel of revalidatie. De vrijwilligers presteerden 2586 uren gedurende 51 dagen hulppost. 227 mensen kwamen hier langs voor kleine of meer ernstige verzorging. De eigen ziekenwagen deed 72 ritten waarbij 4180 km werd verreden. Veel tijd werd besteed aan vorming gedurende het voorbije jaar: 23 cursisten behaalden het brevet van helper. 11 jonge mensen volgden met succes de cursus 'junior helper'. Op 20januari werden de verdienstelijke bloed-

I!

L. JAN SSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten gevers gehuldigd. Jenny Wens en Jozef Gilles beëindigden wegens ouderdom het bloedgeven. Meer dan 80 keer bloedgeven werd gehaald door Melanie Bekers, Hendrik Schaffels en René Sprangers. Josephina Aerts, Frans Baeten, Willem Bruindonckx, Jozef Gilles, Eddy Kennis, Martha Loomans en Karel Van Calster gaven 60 keer bloed. Een viertal, te weten Rita Aerts, Jan Brusselaers, Stanny Van Sas en Willy Van Sas komen aan 40 beurten. Een groep van 12 mensen bereikten ondertussen 25 bloedgiften, terwijl een 25-tal personen hun eerste tien achter de rug hebben..

Joro, KNIM en... Op zaterdag 24 februari verzamelen alle KSJ'ers voor de verkiezing van Miss en Mister KSJ 1996. Je wordt het niet omdat je mooi, snel of slim bent of muzikaal erg begaafd. Wel maak je kans door samenwerking, eerlijkheid, durf en vooral gewoon doen. Niet zomaar een verkiezing, want door middel van gekke en spannende spelen worden de twee KSJ'ers van 1996 gekozen. De leiding van de KSJ voelt zich ondertussen ook gesterkt door de resultaten van de enquête die ze bij de ouders van de leden hielden. Gezonde ontspanning brengen, en leren omgaan met elkaar behoren volgens de ouders tot de toptaken. Samenzijn met leeftijdsgenoten en waarden overbrengen scoren ook hoog. Opvoeding tot christenen en opvoeding tot volwassene beschouwen de ouders blijkbaar van de minste zorgen voor de leiding van de jeugdbeweging. Dat de gasten al eens vuil thuiskomen, werd door de ouders niet altijd helemaal op prijs gesteld. Schrik niet. Op 10 februari zal er in Hoogstraten een vreselijke boeman ontsnappen. De burgemeester zal dan vragen aan Joro 3 om hem te vangen (nee, niet de burgemeester). Dorpsspel dus.

Joro 1 en 2 houden oefenkamp op 9 en 10 34

0p 20januari laatstieden huldigde het Rode Kruis Hoogstraten de verdienstelijke leden die 10, 25,40, 60 of80 keren bloed hebben gegeven. Noteer ook dat 32 nieuwe bloedgevers de groep kwamen versterken.


HOOGSTRA TEN

Hobby Hel eerste weekend van (k maand is er iie hobbytenloonstelling georganiseerd door de KWB in de zalen van de Fax. Op één van de stands zal Annie Schrijvers boeketten van gedroogde bloemen presenteren. De stiel leerde ze van haar moeder, Marieke Schrijvers. Deze laatste kreeg op een dag bloemen aangeboden van haar echtgenoot. Louis Schrijvers. Die kwamen recht uit de hof maar werden gedroogd in huis en zo is de hobby geboren. Ze begon met flessen aan te kleden met groen, en later takjes van de hoftuin in klei te steken, waarop de droogbioemen werden geprikt. Vader begon te zaaien, de prille plantjes Uit te planten, in volle bloei ze snijden en dan drogen, eerst in de bakkerij, later in de garage. Marieke Schrijvers maakte honderden bloemstukken, elk jaar opnieuw, dc meeste om weg te geven. In herinnering aan haar heeft dochter lenny een viertal postkaarten laten maken van foto's van de meest inilriikwpt-kende droog liloenihoekelien van haar moeder. Die postkaarten zijn te iien op de hobbytentoonstelling. Ze worden tevens te koop aangeboden. De opbrengst gaat alvast naar een goed doel. Later zijn ze enkel schriftelijk te bestellen. El

Klassiek concert Op woensdag 6 maart om 20 uur is The Monnaie Bassquartet te gast bij de Kunstkring Spijker in de Rabboenizaal. Dit optreden van The Monnaie Bassquartet wordt vast en zeker iets speciaals. Het ensemble werd in 1978 opgericht. Als docent aan het Koninklijk conservatorium te Brussel rekruteerde de contrabassist Maurice Aerts hiervoor drie van zijn beste leerlingen: Korneel Le Compte, Robby Hellyn en Dirk Van Gorp. Als solist heeft Maurice Aerts reeds zijn sporen verdiend bij het toenmalige Bachgezelschap o.l.v. George Octors, bij het Nationaal Orkest van België, bij het Symfonisch orkest van de Radio en bij de Nationale Opera te Brussel. Niettemin kon Maurice Aerts in zijn streven de contrabas uit diens ondergewaardeerde positie te halen, pas volledig zijn eigen gang gaan door een uitzonderlijk kwartet van vier contrabassen samen te stellen. Naast een beperkt aantal werken dat speciaal voor contrabaskwartet geschreven is, voert het Monnaie Bassquartet diverse transcripties en arrangementen van zowel klassieke als populaire composities Uit, lIet resultaat is nu eens lyrisch, dan weer melancholisch. dramatisch maar ook humoristisch. Verrassend zonder meer.

Hart- en vaatziekten De helft van de overlijdens in ons land zijn het gevolg van een hart- en vaatziekte. Laat het zover niet komen! Gezonde levensgewoonten kunnen immers het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verlagen. Degelijke informatie krijg je hierover door deel te nemen aan deze info-avond. Er wordt antwoord gegeven op: Wat zijn hart- en vaatziekten? Hoe gevaarlijk zijn ze? Hoe ontstaan ze? Zijn er risicofactoren? Hoe schadelijk is een te hoge cholesterol of te hoge bloeddruk? Waarom is roken zo slecht?

Hoe onderzoekt men hart- en vaatziekten? Hoe ziet de behandeling eruit? Wat kanje zelf doen om ze te voorkomen? Op welke signalen moet je letten? Spreker: dr. Bekaert, hartspecialist A.Z. Sint-Jozef Wanneer: dinsdag 27 februari om 20.00 uur. Einde rond 22.00 uur. Waar: in het auditorium van Klein Seminarie Hoogstraten. Binnenrijden met fiets of auto aan de verkeerslichten. Verder de aanduidingen volgen. Iedereen is hierbij van harte welkom. De toegang is gratis. Deze avond wordt u aangeboden door C.M. in samenwerking met A.C.W. fusie Hoogstraten.

Egyptisch café

Inlichtingen en reservaties kunnen gebeuren op het nummer 314.55.36. Kaarten aan 300 BF in voorverkoop. Li

Papierslag Op zondag 4 februari maakt de KLJ-Hoogstraten weer haar toer langs straten en huizen om het oud papier op te halen. Zet dus netjes gebundeld voor 8.30 uur op de stoep!

De klanten t'an cajéde (.Jeline/ oor en al enkele jaren verrast tijdejis Je iiieuujaar.sdagen. Dit jaar kwam liet GA T (Ge/mei's Artistiek Team) niet het idee op de pi -oppen om het café om te toveren in een Egvptische dranktempel. Het prachtige resultaat mocht er zijn maar is ondertussen, op een enkel fragment na, alweer verdwenen. Op de foto zie je een stuk van de versieringen. De ontwerpers, Jan Croes, Gie Martens, Dirk Michielsen en de Will, rusten even uit nadat alle panelen, die bijna 2 maanden schilderwerk hadden gekost, netjes gemonteerd werden.

35


HOOGSTRA TEN

(

KUNST VOOR JONGEREN

Wat voorafging In 1983 verkochten Frans Baetens en Magda Van Gils hun huis, vonden nieuwe eigenaars voor hun huisdieren en migreerden met de twee dochters Saskia en Dominiek van België naar Nieuw-Zeeland. Zij namen hun passie, de lithografie, een druktechniek uit de achttiende eeuw, mee naar dat verre land. Bedoeling was een lithografische workshop annex galerie op te richten. Het werd een succes. Vele plaatselijke kunstenaars vonden de weg naar wat Magda en Frans hun 'Muka Studio' noemden. Muka is een Maori woord dat vele betekenissen heeft. 'Het eerste en laatste daglicht; produkt van vlas; een mantel; alles wat mensen samenbrengt; de manier waarmee een geest/idee in contact komt met de mensen'. Vooral in deze laatste verklaring waarin de inspiratie van de kunstenaar beschouwd wordt als de 'geest' kan er sprake zijn van een communicatieve workshop die de naam 'Muka' werkelijk verdient. Beide dochters, Dominiek en Saskia groeien op met kunst en hebben een natuurlijke, door hun omgeving aangewakkerde, interesse voor hedendaagse kunst. Wel worden ze ontmoedigd door de hoge prijzen die betaald moeten worden voor lithografieën, niet betaalbaar binnen het budget van tieners. Magda vond de oplossing. Aan verschillende

kunstenaars werd gevraagd om kleine zwart/wit litho's te maken. De kinderen selekteerden de kunstenaars, de ouders drukten. Zo was de eerste 'Muka Youth Print' collectie geboren. Tentoonstelling en verkoop startte de eerste zondag van december 1987 en was in de kortste keren uitverkocht. Oorspronkelijk een éénmalig project, leidde het succes tot een tweede editie. Ook litho's in kleur waren ondertussen verkrijgbaar. De Muka Youth Print Show werd het vervolg. In 1990 werden alle 20 deelnemende kunstenaars uitgenodigd voor een rondreizende tentoonstelling door heen het ganse land. En men ging internationaal. In 1991 werden elf Australische kunstenaars uitgenodigd in Auckland om deel te nemen, zowel in NieuwZeeland als in Australië. Toevallig verbleef een Deense correspondente in Melbourne zodat een artikel over het opzet verscheen in een Deense krant waarop verschillende Deense kunstenaars zich aanboden om mee te doen. Alvast werden plannen gemaakt om met een reizende tentoonstelling naar Europa af te zakken. In 1993 werd dit continent bezocht om de nodige contacten te leggen. Datzelfdejaar kwamen Amerikaanse en Europese kunstenaars naar de workshop. De Youth Prints zouden in 1995 te zien zijn in Europa. In 1994 werden de nodige voorbereidingen getroffen om België, Denemarken, Duitsland en Nederland aan te doen. Hoogstraten is een halte. Muka zoekt verder om later New York, Milaan, Rome... aan te doen.

Kunst voor jongeren De Muka Youth Print Exhibition wil originele hedendaagse kunst brengen bij jolige mensen. Werk van prominente internationale kunstenaars is exclusief toegankelijk voor de jeugd. VERBODEN BOVEN DE 18 JAAR, is het motto. De basisgedachte is dat jonge mensen zelden

Dirk Wauters

36

Waar??? De reizende Muka Youth Print Show verblijft van 2 februari tot en met 10 februari in Hoogstraten, bij het Vli-Spijker. De openingsuren: vrijdag 2 februari van 9 tot 17 uur. Zaterdag en zondag van 9 tot 12uur. Maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Bezoekende jongeren mogen maximum 3 stukken bestellen. Volwassenen kunnen enkel terecht op zaterdag 10 februari van 9 tot 12 uur, om te zien wat ze gemist hebben, maar kunnen geen aankopen doen. Tijdens de tentoonstellingsdagen hebben begeleidende volwassenen toegang tot de Brasserie Antoon, waarde leerlingen Toerisme de NieuwZeelandse toeristische attracties voorstellen en specialiteiten en wijnen uit dit land kunnen geproefd worden. El Wauters streeft in zijn sculpturen naar eenvoudige oplossingen. Hij herhaalt vormen om het ritme aan te geven en hij zoekt de absolute balans binnen elk object door vormverhoudingen tot in millimeters te wegen. Daarbij mogen de lasnaden zichtbaar blijven als stille getuigen van de wijze waarop de kunstenaar zijn cornposities heeft geconstrueerd. Hoewel hij het assembleren niet uit de weg gaat. maakt Dirk Wauters minimaal gebruik van kantklare vormen. Hij wikt en weegt net zolang tot vormen en lijnen hun ideale maat binnen de compositie hebben gevonden. Het streven naar evenwicht is doorgetrokken tot in de voet waarop elke sculptuur steunt. Metalen staven (soms kaarsrecht, maar ook sierlijk gebogen) vormen de lijnen die vlakken en volumes verbinden. Ze vervullen niet alleen de dragende functie van notenbalken waartegen de melodie is afgezet, maar bepalen tegelijkertijd voor een belangrijk deel ook zelf het ritme.

Tentoonstelling IKOGalerie Van 27 januari t.e.m. zondag 11 februari toont de IKO-Galerie het poëtisch beeldbouwwerk van Dirk Wauters (Schilde 1952). Thans woonachtig in het Brusselse, doceert hij daar reeds een aantal jaren aan het Hoger St. Lukasinstituut. Als 'ex-drummer' in verscheidene Antwerpse Rockgroepen hecht hij bij zijn werk niet enkel belang aan de puur esthetische kwaliteiten, maar ook aan de klank van de gebruikte materialen. Tijdens de officiële opening, vrijdagavond 26 januari, zal de kunstenaar trouwens een persoonlijke muzikale improvisatie ten beste geven op zijn werk. Niet alleen de klankobjecten van Dirk Wauters, maar ook zijn andere sculpturen worden trouwens gestuurd door een muzikaal gevoel. Elk object, hoe sober ook, wordt beheerst door ritmick. De verhouding tussen volumes en lijnen wordt bepaald door een even zuiver als consequent ritme. Daarbij weet hij in de meest letterlijke en figuurlijke zin maat te houden. Waarde mogelijkheid zich voordoet een evenwichtige compositie met drie of vier elementen op te bouwen, zal hij niet meer middelen gebruiken. Eenvoud en soberheid vormen de basis van zijn composities.

hedendaagse kunst uit eerste hand ervaren en als dat dan toch eens het geval is, hebben ze gewoonlijk niet de middelen om 'kunstverzamelaar' te worden. Gevraagd door jonge mensen, waren een aantal kunstenaars bereid originele werken voor dit project te maken. Afspraken die gelden tijdens de tentoonstelling zijn: Het beeldformaat is ongeveer 10 op 20 cm. De prijs is eenvormig vastgesteld op 800 frank per litho. Enkel jongeren van 5 tot 18 jaar hebben toegang en kunnen eventueel werken aankopen. De werken zijn gesigneerd maar de signaturen zijn bedekt zodat alleen persoonlijke smaak de keuze bepaalt. Als een werk ooit wordt doorverkocht, behoudt de kunstenaar het recht op 50% van de winst. Volwassenen kunnen de jongeren naar de tentoonstelling brengen, hen de nodige fondsen bezorgen om werk aan te kopen, maar mogen zelf niet binnen op de tentoonstelling. De jongeren worden eigenaar van de gekochte werken en krijgen het kunstwerk per luchtpost toegestuurd.

iNaast liet strenge ritme dal i.icli manifesteert in de nauwkeurigheid waarmee maten, verhoudingen en afstanden voorkomen, is er ook ruimte voor speelse tonen en een simpele melodie die als een zachte wind door de metalen vlakken en lijnen blaast. Dissonanten komen niet voor.

IKO-Galerie Dr. Versmissenstraat 6 Hoogstraten Openingstijden: 27 januari t.e.m. 11 februari; Tijdens de weekends van 10 tot 12u en van 14 tot 17u. Tijdens de week, groepen na afspraak. Toegang gratis. Zijn C.D. 'Tussen de schouderbladen' is te koop op de expositie.


HOOGSTRA TEN

Rechter Denise Adriaensen Op voorstel van de Minister van Justitie benoemde eind vorig jaar Koning Albert!! mr. Denise Adriaensen van Hoogstraten tot rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Turnhout. Na de publicatie van deze benoeming in het Staatsbiad (11.12.95) en de eedaflegging bij het Hof van Beroep in Antwerpen kon zij ook effectief aan de slag als rechter in het arrondissement Turnhout. De Rechtbank van Koophandel houdt zich uiteraard bezig met allerlei problemen die betrekking hebben op de handel. Zij neemt o.a. kennis van geschillen tussen handelaars voor zover die te maken hebben met het uitoefenen van een handel. Vooral de talrijke faillissementen bezorgen deze rechtbank heel veel werk. De rechtbank bestaat uit een voorzitter en twee rechters. Zij nemen kennis van de besluiten opgemaakt door de raadsheren van de betrokken partijen, ze aanhoren de pleidooien en maken dan het vonnis bekend. De functie van een rechter is een voltijdse bezigheid niettegenstaande elke rechter maar twee zittingen per week heeft. De rest van de tijd heeft de rechter nodig voor de studie van de wetgeving, de talrijke nieuwe wetten en wetswijzigingen en ook het voorbereiden van de vonnissen vraagt flink wat tijd. De Rechtbank van Koophandel van Turnhout is modern uitgerust. Dit is het gevolg van een pilootproject 'automatisering'. De voorzitter en de rechters worden in hun werk geholpen door een hoofdgriffier, enkele grifliers en een aantal opstellers, in totaal dertien personeelsleden. De rechters krijgen ook adviezen van (een twintigtal) consulaire rechters. Dit zijn deskundigen uit de verschillende beroepssectoren. Voor haar benoeming tot rechter was mr. Denise

Adriaensen werkzaam als advokaat in een associatie met haar echtgenoot mr Dirk Van der Herten en medewerkers. Het kantoor doet alle zaken waarvoor men een advokaat wenst of nodig heeft, maar zij had toch een voorkeur voor problemen in verband met sociaal recht en handelsrecht. Zij werd dan ook iii het verleden regelmatig aangesteld als curator wat eigenlijk een bijzonder goede leerschool is geweest voor haar huidige functie. Sinds 1987 was mr. D. Adriaensen ook plaatsvervangend vrederechter van het tweede kanton Turnhout (waaronder o.a. de kantons Arendonk en Hoogstraten). Nu zij rechter is, kan ze natuurlijk niet meer optreden als advokaat maar haar vroegere werk wordt nu verzorgd door het kantoor Van der Herten. Van een rechter verwacht men trouwens een Vrij discreet optreden in het publiek en een aantal zaken zijn ook wettelijk onverenigbaar, zoals o.a een politieke functie. We zullen dus Denise niet meer zien terugkeren in de gemeenteraad. Wil je misschien ook rechter worden? Lees dan regelmatig het Staatsblad. Daarin verschijnen de openstaande plaatsen, bijvoorbeeld nadat een rechter met pensioen is gegaan of na een vroegtijdig overlijden. Verschillende commissies moeten zich dan buigen over uw kanclida-

Van monument tot brandhout

tuur en adviezen geven aan de Minister van Justitie. Ben je nog tamelijk jong, dan moet je samen met dc andere kandidaten deelnemen aan een examen. Wie reeds veel ervaring heeft, zoals Denise Adriaensen, wordt hiervan vrijgesteld. En dan maar afwachten of de Minister uw kandidatuur zal voordragen bij de Koning. Een benoeming tot rechter is een benoeming voor het leven, maar vanaf 65 jaar mag je ook met pensioen gaan..

Kerstboomverbranding Onze deken had begin januari de eer om de zin van een georganiseerde kerstboomverbranding te mogen toelichten op de BRT-radio. Hij maakte de verbinding met het Germaans 'Winterzonnewendefeest' waarmee onze voorouders dc terugkeer van de zon vierden. De dagen worden opnieuw langer en de donkerste periode van het jaar is voorbij. Redenen dus om feest te vieren en te joden. Op zaterdag 12januari was er een berg kerstbomen bij elkaar gebracht achter de Pax en omstreeks 19 uur werd het vuur erin ontstoken. Een talrijk opgekomen publiek kon zich niet enkel verwarmen aan dc gloed van de vlammen maar ook waren er middelen zoals jenever en glßhwein. soep en chocomelk voorhanden. De kinderen speelden tussen de gensters van het vuur die als een feestelijk vuurwerk de hoogte ingingen. De kas van de Pax is zo weer wat gespijsd en volgend jaar doen ze dat nog eens over.•

Algemene Bouwonderneming

Een verslag van de boomdeskundigen van Monumenten en Landschappen en de kettingzagen van het gemeentepersoneel maakten, op dinsdag 16 januari, brandhout van de treurwilg op liet begijnhof Met een stam, waarvan minder dan 10% gezond hout bleef staan, betekende de booni een gevaar voor zijn omgeving. Een cameraploeg van de BRTN regisseerde liet vellen. Twee dagen later bracht Jan Van Ronipaev, in zijn programma 'Schermen', liet afscheid van de 70-jarige monumentale boom in beeld.

,RAATSMARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 031314.32.24. Autotel:01 7/1 6.92.80.

2323 Wortel Fax:03/314.11 .24.

37


-

nmund9w1h@m ~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Op 18 januari hield de Minderhoutse dorpsraad zijn jaarlijkse algemene vergadering. Een vijftigtal inwoners, dit is zeer behoorlijk te noemen toch, ruilden de huiselijke warmte voor deze vergadering die voor het (samen)leven in een dorp toch niet onbelangrijk is. En omdat we nooit zullen kunnen zeggen dat we van niks wisten, volgt voor degenen die er niet waren een uitgebreid relaas. De sfeer die in het stadion hing, moet u uiteraard missen. Maar niet getreurd, er komen (dit jaar) zeker nog kansen. Schepenen Van Looy, Peerlinckx, Van Ammel en Desmedt trotseerden het v(r)agevuur. De heren Van Aperen en Aerts lieten zich verontschuldigen evenals onze politiecommissaris. Deze laatste zal op een bijzondere vergadering alle binnengekomen punten in verband met verkeer toelichten zodat hij niet in alle uithoeken van zijn missiepost persoonlijk moet gaan bekeren. Spijtig genoeg viel hierdoor ook de voorstelling van onze wijkagent in het water. En we hadden hem na een jaar zo graag eens gezien...

Markwijk-Witherenweg-Koestraat Heel wat aanwezigen uit deze omge\ ing merkten we op. Niet onterecht trouwens want het hangijzer Witherenweg-Koestraat heeft ondertussen al een serieuze grijze baard. Terwijl nu onverwachts ook een nieuw element i.c. verbinding Markwijk-Witherenweg opdook. Toelichting kregen we van schepen An Desmedt. Het ophalen van huisvuil schept voor sommige aanwonenden blijkbaar problemen. De doorgang tussen Kapeldreef en Koestraat is te smal voor een vrachtwagen zodat er noodgedwongen huisvuil naar een verzamelplaats moet gebracht worden. Ook keren van de vrachtwagen is er onmogelijk zodat er telkens een gevaarlijk achteruitrijmanoevre aan te pas komt. Een kleine verbreding van deze weg zou dus op zijn plaats zijn, zeker waar nu die ongeschoren electriciteitspaal op de weg groeit. De gemeente onderzoekt verder wie daar eigenaar is en zal met deze mensen onderhandelen. Dat deze weg als een verbindingsweg dienst

Dit bewuste pandje ZOU de t'erkeersknoop in de omgeving van de kapel moeten helpen oplossen. De dorpsraad kon zich enkel vinden in een verharding voor fietsers. 38

gaat doen, moet zeker o.w.v. de ligging van de school worden vermeden. Daarom kwam het voorstel om de doorgang toch op de een of andere manier te belemmeren maar keerpunten te voorzien. Ook daarvoor zullen dus gronden moeten verkregen worden. De gemeenschap kon dit voorstel steunen. Voor hen was het cruciale punt duidelijk hetfatsoeneren van het wegdek, zoals al zovele keren op deze bladzijden werd aangehaald. Blijft dan de ontsluiting van de Markwijk via de Witherenweg door het aanleggen van een weg op de plaats waar nu een onverhard voetpaadje loopt. Hierbij kon je de vraagtekens zo uit de lucht plukken. Wat kan hiervan in 's hemelsnaam de bedoeling zijn? Blijkbaar is de verkeerssituatie in de omgeving van de kapel niet ideaal (wat natuurlijk een jammerlijke vaststelling is nadat voorafgaandelijk overleg niet maar de kostelijke werken wél zijn uitgevoerd). Om hier een oplossing te zoeken door het verkeer dan maar te laten circuleren door een woonwijk, komt op zijn minst ongelukkig over. Maar ook hier bleek een achteruitrijdende huisvuilwagen mee in het spel. Ook hier blijkt het aanleggen van een keerpunt einde Markwijk voor dit probleem een meer vriendelijke oplossing, terwijl men het er wel over eens was dat de verbinding Witherenweg-Markwijk een beklinkering ten voordele van de fietsers zou kun-nen gebruiken. Aangezien de geplande verkeerscirculatie ongunstig werd onthaald, betekent dit allicht ook een streep door de rekening van de derde hond in het kegelspel, namelijk de ontsluiting voor ccn mogelijke verkaveling in deze omgeving. Nochtans zijn de gesprekken hiervoor met de eigenaars al aan de gang. De vergadering van de dorpsraad kwam dus blijkbaar niks te vroeg. Vanuit de vergadering kwam later op de avond het voorstel om (een gedeelte van) deze gronden door de gemeente te laten verwerven vanwege hun aansluiting hij de school die sinds jaar en dag kampt met een ongelukkige combinatie speelplaats-parking en met een chronisch gebrek aan speelruimte. In het kader van de inplanting van de sportzaal zouden gemeentelijke gronden in deze omgeving hun diensten zeker nog kunnen bewijzen. Dit standpunt kreeg ook een behoorlijke bijval van de vergadering.

Voorlere gronden ligt een i'erkai'e!ui,ç,s-

plan voor. De dorpsraad zag hierin een ideale gelegenheid om cle speelplaatsproblemen van de lagere school op te lossen. Op de voorgrond zal men trachten een keerpunt voor de huisvuilophaling te creëren en achter de betonnen schutting links bovenaan op de foto wacht men nog op een beter wegdek. In elk geval werd met de aanwezige schepenen de afspraak gemaakt dat, wanneer er meer informatie beschikbaar was, een ontwerpplan zeker aan de boordeigenaars en zo nodig aan de dorpsraad zou worden voorgelegd. En zo horen we het graag.

Verkavelingsaanvragen De geplande verkaveling tussen Schooistraat en Gemeentestraat zit in zijn laatste fase bij de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. De riolering schept nog enige problemen maar de infrastructuurwerken zullen allicht dit jaar worden aangevat zodat de kavels in 1997 op de markt komen. Zeventien percelen zullen door I.O K. voor sociale woningen worden voorbehouden, de andere helft wordt door privé-eigenaars aan vrije marktprijzen verkocht. .

Vanuit het publiek kwam hierop de vraag aan de aanwezige schepenen of de gemeente in de toekomst de dikwijls overdreven privé-winsten niet zou kunnen aan banden leggen door de volledige verkoop in handen te leggen van een openbare instantie. Het gemeentelijk beleid hieromtrent zal echter in dezelfde zin worden verdergezet, een (billijke) verdeling tussen privé en openbare sector. Veertien koopwoningen zouden ook gepland zijn tussen Carolinestraat en Borselhoeve in beheer van de kleine landeigendom. Veel meer nieuws hierover konden onze gemeentevaderen (excuseer mevrouw de schepen) niet vertellen. De uitvoering zal wellicht in de loop van 96-97 gebeuren. Gegevens zullen worden bezorgd, dat is ook genoteerd.


MINDERHOUT

Sportvelden MVV Stand van zaken op dit ogenblik. De plannen voor een nieuwe kantine zijn getekend en via de kortste weg de gemeentelijke administratie ingestuurd. Enkele maanden geduld voor de goedkeuring moet nu nog worden geoefend maar dan lijkt dit schaapje eindelijk ook gewassen. De vrijkomende gemeentelijke (bouw)gronden zullen weer welgekomen zijn. Ondertussen blijft de gemeente nog altijd bereid in te gaan op een ruil indien een geschiktere locatie voor de voetbalvelden kan worden voorgesteld dan nu in de Heistraat.

K.L.J.-lokalen Dezejeugd had zich veronischuldigd op de vergadering maar liet wel weten dat dc stenen voor hun lokaal naast de bibliotheek gekocht zijn (nog niet betaald) en de bouwvergunning eerstdaags wordt verwacht. Ook hier veel licht in de tunnel dus.

Pastorij en omgeving Een punt op de dagorde van de dorpsraad was een toelichting rond de bestemming van de pastorij nu de diaken zijn nieuwe privé-woning heeft betrokken. Geruchten rond de invulling circuleren al een hele tijd en tenslotte gaat het hier om een woning die eigendom is van de gemeente en die een functie naar dc gemeenschap vervult. Schepen Peerlinckx verklaart dat de gemeente een kennisgeving van bestemmingswijziging heeft gekregen bij monde van deken Van Dijck. De jeugdpastor van de dekenij zou hier ondermeer zijn intrek nemen. Schepen Peerlinckx benadrukt dat de bestemmingswijziging van de pastorij wel degelijk tot de bevoegdheid van de gemeente behoort en vraagt hierrond dan ook een gesprek met de parochie. De kasseiweg die de pastorij met de Schoolstraat verbindt heeft ook al menige begrafenisstoet groene haren bezorgd. Er wordt gevraagd of hier geen egalere

wegbedekking kan worden voorzien. Samen met de weg voor de pastorij is ook dit stukje opgenomen in de tweede fase van de herinrichting van het dorpsplein. Hiervoor zijn echter geen kredieten voorzien in de begroting van 96 zodat werken nog niet voor morgen zullen zijn. Als er concretere ontwerpen zijn, zal de dorpsraad zeker om advies gevraagd worden.

Fietspad Groeske-Hal (Vogelenzang) Ook dit is een plint dat al verschillende jaren de agenda van de dorpsraad (ont)siert. Omdat we hier spreken over Nederlands grondgebied wordt deze angel bij contacten met het bestuur van Baarle regelmatig beroerd. Er wordt zeker geen doorgangsweg gevraagd, enkel een berijdbare strook voor fietsers. Volgens schepen Van Ammel zou de aanwezigheid van het natuur reservaat van het Merkske hier ook voor problemen zorgen. (Hebben we iets dergelijks nochtans niet veel dichter in deze buurt liggen in het verlengde van Haldijk?) Misschien, zo wordt geopperd, kan een verharding met dolomiet wel, zeker als Hoogstraten betaalt. Of moeten we de beide burgemeesters hier eens met de fiets uitnodigen als de weg juist met de tractors doorplocgd is?

Nog internationale problemen Een wclles-nietesspel is ook al jaren aan de gang als dc verbreding van het stukje weg Marksvijk-grcnsbrug ter sprake komt. Verbreden betekent slootkantelen uitschakelen maar tegelijkertijd dc snelheid opvoeren. Groot probleem is het veelvuldig vrachtverkeer dat langs deze weg passeert. Er worden suggesties gedaan zoals het gewicht op de brug te beperken, een snelheidsbeperking in te voeren, een voorrangsregeling te plaatsen, maar feit is dat er weinig zinnigs zonder akkoord van de overkant kan gebeuren, tenzij misschien het donkere pijpje s avonds svat meer licht te geven.

Riolering Hoge WegLage Weg l)c plannen waren deze avond Ier inzage voor de geïnteresseerden. Ook hier moesten de nodige gronden van de eigenaars verworven worden, maar oude verkavelingstechnieken maken de situatie weinig overzichtelijk. De betrokkenen werden ondertussen op het college gevraagd. Voor de Hoge Weg is er nog slechts één hindernis (lees één eigenaar) te overwinnen. Lage Weg en Beemden zijn nog niet rond. De kredieten voor deze riolering werden in elk geval opnieuw in de begroting geschreven, al is dit natuurlijk geen echte garantie op uitvoering. Een plezante woordenwisseling ontspon zich even als inwijkelingen die interesse betonen voor het dorpsgebeuren (zo hebben we het toch graag, niet) terecht vragen om plaatsaanduidingen in duidelijke bewoordingen te geven en niet in termen van 'deze kant of die kant' of ander fraai autochtoon jargon. In dezelfde omgeving werd bij de bewoners ook een enquête rond de verkeerssituatie gehouden die door een initiatiefnemer werd toegelicht. Niemand bleek tevreden met de bestaande toestand. Maar tussen dat en een voor iedereen aanvaardbare oplossing liggen nog veel slapeloze nachten. En dan spreken we nog niet van de gevolgen voor andere straten als in de Lage Weg maatregelen worden genomen. Maar uiteraard heeft wie niets doet, ook geen gelijk. Schepen Van Looy drukte nog eens op het belang van een globaalstudie van de verkeerssituatie in Hoogstraten zoals ze nu door Libost wordt uitgevoerd. Het verkeer neemt trouwens niet enkel van buitenaf toe, maar evenzeer van binnenuit. Beslissingen naar aanleiding van deze verkeersstudie moeten er dit jaar nog niet verwacht worden. Misschien kan een bord 'plaatselijk verkeer' voor een eenvoudige (tijdelijke) oplossing zorgen. Ook het agglomeratiebord zou na alle bouwwoede van de laatstejaren hier een aangepaste plaats moeten krijgen.

Kerstman met pannekoeken

h

K.S.J..rtok iiie! omijaar debon/t iiii!f (Ie o, • . .,i, 1 nic bieden. Enkele jeugdige dames hielden dc 1 hocoinelk ii arm, tent ijl de echte ker.st,miaii de verkeerssituatie onder controle hield. Een pluim voor de organisatie en voor al degenen die ziel, belangeloo.v hebben ingezet toor onze k/einste,m. 39


MINDERHOUT

Varia Tijdens het laatste gedeelte van de vergadering kwamen een aantal punten aan bod waarover de Minderhoutse burger nog wat duidelijkheid wenst. De gemachtigde opzichter ter hoogte van de Borselhoeve blijkt verdwenen. Moeten we hiervoor een opsporingsbericht verspreiden of is hiervoor een andere reden. Onduidelijkheid en onwetendheid alom. Zou het iets kunnen te maken hebben met een gevraagd (beloofd) zebrapad dat door Bruggen en Wegen is afgevoerd? In de Gemeentestraat weigert het hemelwater al jaren om af te vloeien van laag naar hoog. Jammer toch. Misschien zit er ditjaar wel een centje in de begroting wegenonderhoud om hier eindelijk een oplossing te vinden. We kregen ook de bevestiging dat de bouw aanvraag vanAldi voor inplanting tegenover de Kapeidreef in een gevorderd stadium verkeert. Langs de Venhoef zal zoals gevraagd geen toegangsweg voorzien worden. In deze context werd ook nog eens aangedrongen om op gemeentelijk vlak eens een reglement voor laden en lossen te overdenken. En ook de gepensioneerden hebben weer bouwplannen, vernemen we. Bedoeling is om het bestaande lokaal te overbouwen met een uitbreiding naar de zuidzijde. Zeker nu de pastorij een andere bestemming krijgt, werd vanuit het publiek deze tuin als mogelijk alternatief voorgesteld. Nee, de gemeenteraadsleden hebben ons geen wereldschokkende dingen kunnen vertellen, maar vooral blij zijn we met de belofte van hunnentwege om de dorpsraad op de hoogte te houden en advies te vragen voor er beslissingen worden genomen.

L1t

En het bestuur van de dorpsraad engageerde zich ook tot een kortere opvolging en zo nodig een bredere raadpleging van de bevolking. Mooie perspectieven voorwaar waarmee een democratische gemeenschap alleen maar gediend is, lijkt ons. In de begroting is het speuren met een vergrootglas om centen voor Minderhout te vinden. Toch staat er heel wat te gebeuren, zij het dan niet direct met centen van de grote pot. We denken aan de K.L.J.-lokalen, de verhuis van MVV, de klassenbouw,... Toen we zoals gewoonlijk weer veel te laat beseften dat de volgende dag weer een gewone werkdag was, keerden we toch met een zeker voldaan en hoopvol gevoel naar huis..

Kerstboomverbranding

N.V. GARAGE VAN USSEL

wi

IIO1T fl21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Een gezellige dorpsactiviteit waarvan velen ook met een zalig gevoel thuiskwamen was, naar we vernomen hebben, de kerstboomverbranding georganiseerd door K.W.B. Sfeervolle liederen en een knetterend vuurtje konden een behoorlijke hoop volk bekoren. Voor warmte zorgden een tent, die dit jaar op maat was gemaakt, en natuurlijk de onvermijdelijke korte drankjes. Waar hebben die eigenlijk hun reputatie verdiend? Omdat ze slechts kort genipt worden of omdat ze zo snel korte metten maken met je evenwichtszintuig? Want een korte avond is het zeker niet geweest...

Garage Luc RyverS

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

AL111 TOONZA NIEUWE

135

40


L1Ç14j •

I, J

JTI 1

J2I!

j /'iI

t_I1

iii

,~-~. ___

HVV stelde orde op zaken De rooclwitten sloten het jaar al met een overwinning tegen de buren uit Rijkevorset en gingen in 1996 meteen door op hun clan. De erg moeilijke verplaatsing naar Hasselt werd tot een goed einde gebracht en Poederlee, dat op de Thijsakker nog nooit verloor, werd door de mannen van trainer Kemland geklopt. Dat deze drie opeenvolgende overwinningen HVV een flinke sprong doen maken is voor iedereen duidelijk en met de match tegen kampioen Luik voor de boeg staat HVV op een zesde plaats. Luik is waarschijnlijk een maatje te groot voor onze reeks. De club degradeerde uit eerste klasse, behield 22 profspelers en werd dan door de KBVB wegens faillissement nog een reeks lager geplaatst. Meteen was nog voor de kompetitiestart de spankracht uit onze reeks verdwenen. Luik pakt bijna alles wat te pakken is en de ploegen die er juist achter komen Verviers, Dessel, Herentals en Berlaar zijn eigenlijk niet veel beter dan de meeste andere ploegen uit III B, zodat die in onderlinge confrontaties meer punten verliezen dan Luik laat liggen. Wij hopen dat HVV Luik de topper werd die iedereen verwachtte en zouden met een gelijkspel meer dan tevreden zijn.

-

-

-

Programma Zondag 4 februari: 15.00 uur Berchem

HVV

-

Zondag 11 februari: 15.00 uur HVV Berlaar -

Zaterdag 17 februari: 20.00 uur Racing Mechelen

-

HVV

Zaterdag 24 februari: 20.00 uur HVV

-

Dessel

Zaterdag 2 maart: 19.30 uur SV Mol HVV -

Vrijdag 2 februari: 20.00 uur HVV II

-

SPOR T:l_ IL' I) 1'

Berchem

Vrijdag 9 februari: 20.00 uur Berlaar II HVV II Vrijdag 16 februari: 20.00 uur HVV II Rac. Mechelen II Vrijdag 23 februari: 20.00 uur Dessel II HVV II Vrijdag 1 maart:

Na de rust zagen we weer een aanvallende thuisploeg zonder echte doelkansen te scheppen. Wortel creëerde een zestal echt open doelkansen maar ze werden allemaal gemist. In de allerlaatste minuut kon Brecht dan uit straf schop gelijk maken (1-1). De ontgoocheling was dan ook bijzonder groot.

De wedstrijden Zondag 4 februari: 15.00 uur V.N.A. Wildert Zondag 11 februari: 15.00 uur 's Gravenwezel V.N.A. Zondag 18 februari: -

-

15.00 uur V.N.A.

-

Meerle

Zaterdag 24 februari: 20.00 uur Brassehaal

-

V.N.A.

Minderhout VV: reeds kijken naar de toekomst Stilaan geraakt men er in MVV-kringen wel van overtuigd dat men een betere klassering voor dit seizoen bijna zeker mag vergeten en dat men, nu twee-derde van de kompetitie tot het verleden behoort, al dringend moet uitkijken naar volgend speeljaar, wil men in de toekomst tot betere prestaties komen. Nu roeien met de riemen die men heeft, want de jongens doen ongetwijfeld hun best. OpSint-Jozefkwam men toch niet onaardig uit de hoek. Alhoewel MVV reeds vlug op een achterstand geplaatst werd gaf men de moed niet op en Kurt Vermeiren inilderde voor de rust nog tot 2-1. De thuisploeg verhoogde weer haar voorsprong, doch Jan Braspenning zorgde voor betaald antwoord en trapte de aansluitingstreffer tegen het net, 3-2. Daar bleef het dan ook bij, goed gewerkt maar geen beloning. Op naar SSA Antwerpen dan, Een ploeg waar iedereen moeiteloos tegen wint en dat al zo'n 150 tegendoelpunten incasseerde. MVV keerde niet met rode kaken terug. Een 1-6 overwinning met doelpunten van Kurt Vermeiren, Peter Martens, Ronny Bolckmans, Guy Laeveren, Dirk Koyen en Guy De Bie.

-

-

-

20.00 uur HVV 11

-

SV Mol II

VNA Wortel De eerste wedstrijden na de winterstop werden algemeen afgelast. De volgende wedstrijd ging om de derde plaats. De blauw-witten bleven zonder groots te acteren, gemakkelijk baas van het derde geklasseerde Schilde. Jimmy Quirynen bracht in de eerste helft met een flits VNA op voorsprong. De bezoekers dreigden even maar wanneer Wortel na de rust 2 fiipperkastdoelpunten maakten lieten ze de armen zakken. Brecht was de meest aanvallende ploeg, maar met een snelle lange ren opende Eddy Aerts na samenspel met André Snoeys de score. Vlak daarna had Jimmy Quirynen de mogelijkheid om de score te verhogen maar hij aarzelde te lang.

LKJj I2l•cI I1-

______ ______ ______ _____

Wedstrijden 15.00 uur Merksem

-

De eerste match na de vakantie, thuis tegen 's Gravenwezel werd meteen uitgesteld wegens de slechte staat van de velden. Thuis tegen FC Kaart startte Meerle zonder de geel geschorste Peter Van Bavel en Bart Verachtert. Meerle begon sterk aan de match en kwam na een kwartier op voorsprong toen Dirk Van Bavel een doorMaarten Goos aangespeelde bal binnentrapte. Het bleef 0-1 tot aan de nist. In de tweede helft kreeg Meerle het veel zwaarder en Kaart dwong enkele prachtige kansen af, zonder ze echter te benutten. Het bleef 0-1. Het einde van de wedstrijd werd overschaduwd door het uitvallen van Marc Van Der Kaa. Deze was voor het eerst dit seizoen op het veld en was vijf minuten eerder ingevallen. Bij een onzacht tref fen met een tegenstander liep hij een dubbele beenbreuk open diende door de dienst 100 naar het ziekenhuis te worden gebracht. Van pech gesproken. Op Maria-Ter-Heide speelde Meerle een zwakke partij. De wedstrijd was amper begonnen of de thuisploeg maakte er al 1-0 van. Meerle raakte door dit doelpunt helemaal het noorden kwijt en kreeg in de 32e minuut een tweede doelpunt te inkasseren. In de tweede helft kreeg Meerle de kans om op strafschop te komen aansluiten, maar Verachtert schoot op de paal. Het bleef 2-0, een match om vlug te vergeten.

Wedstrijden voor februari zaterdag 3.2.96 om 19.30 h: Brasschaat Meerle zondag 11.2.96 om 15.00 h : Meerle Achterbroek zondag 18.2.96 om 15.00 h : Wortel Meerle zondag 25.2.96 om 15.00 h : Meerle Loenhout -

-

-

-

Tweewieler Racing Center

Minderhout VV -

15.00 uur Minderhout VV

-

Maccabi

Zondag 25 februari: 15.00 uur Ol.Essen

-

Minderhout VV.

K.F.C. MEERLE Voor de laatste wedstrijd van het jaar en van de heenronde trok Meerle op zondag 17 december naar Westmalle. Na mooie kansen in de 3e en de 19e minuut, lukte het Dirk Van Bavel in de 21e minuut om de 0-1 te laten optekenen. Na de koffie was het al Meerle wat de klok sloeg. 0-2 in de 52e minuut door Dirk Mertens en 2 minuten later 0-3 door Nick Mertens. Dan was het wachten tot Dirk Van Bavel in de 80e minuut alleen voor de keeper kwam en deze mooi wist te omspelen; eindstand 0-4. Een prachtige wed-

1

strijd jongens, dat was lang geleden ! "Jammer dat net nu de winterstop begint, nu ze zo goed op dreef zijn" hoorden we van alle kanten zeggen.

Zondag 4 februari: Zondag 11 februari: 15.00 uur Berendrecht Minderhout VV Zondag 18 februari:

_ ___ __

D.

VERHEYEN

motors bromfietsen fietsen ook voor uw hersteltingen

-

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

41


SPORT

FC Meer handhaaft zich

Klare taal

De lasten die een leiderspioeg te dragen krijgt, mag je zeker niet onderschatten. Elke week gemotiveerde tegenstrevers partij geven die de hoofdvogel van het klassement wel een beentje willen lichten. Wel, FC Meer ondervindt dit ook duidelijk en als er dan nog blessures vallen, moet de geconcentreerdheid van ieder optimaal blijven. Stabroek was ook zo'n ploeg. Zeven wedstrijden na mekaar geen verlies meer gekend en naar Meer was dit team stellig afgezakt om geen geschenken uit te delen. De thuisploeg beet van zich af en scoorde voor de rust 1-0! Dit betekende meteen ook de einduitslag in een wedstrijd met weinig animo.

Naar Luchtbalboys dan! Twee van onze betere spelers zagen zich verplicht belet te geven hetgeen een emstige handicap betekende. Toch bereikte Meer de rust met een 1-2 voorsprong. Tijdens de tweede helft zag de leiderspioeg zich genoodzaakt nog twee gekwetsten te vervangen en dit drukte wel duidelijk op hun spelpeil. Uiteindelijk lukte de thuisploeg nog de gelijkmaker en kon Meer met één puntje tevreden zijn. Ook de achtervolgende ploegen laten steken vallen en daardoor zien we geel-zwart nog stevig aan de leiding.

Wedstrijden

Bij onze burgemeester, voorzitter en oud-voetballer FCMeer,, ligt dejeugdwerking binnen zijn club nauw aan het hart. Prompt schonk hij deze kainpioenen-in-spe een splinternieuwe outfir met 'Arnold Van Aperen' in de kijker.

Zondag 4 februari: 15.00 uur SK Donk - FC Meer

Zondag 11 februari: 15.00 uur FC Meer - Heibos

Zondag 18 februari: 15.00 uur FC Meer - St.-Jozef Zondag 25 februari: 15.00 uur FC Merksem - FC Meer.

L

Abonneer 26 31 455.04

Advertenties 314.49.111314.55.04

Voetbal zit hen in het bloed -

EIREN

Defrwiilies Laitrijs.sen cii Aeit.s, [St ee ,tranune,i Liie F. C. Meer in de loop der tijden heel tint voetbcilgenot .schonken, haalden hun beste shoes en shirts vanonder het stof vandaan om nu eens voorgoed en altijd uit te maken wie de beste voetballers levert. Beide clans kennende, werd een pittig partijtje op de graszoden gelegd en de Laurijssenploeg (links) met keeper André (Beerschot, AA Gent, Hoogstraten) trok het laken met een klein eindje naar hun kant. 42


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten Recreatief voetballen Op een algemene informatie-avond opdonderdag 1 februari 1996 te 20.00 uur in de 'Zevensprong' te Hoogstraten, worden alle recreatieve voetbalploegen (KWB, jeugdhuizen, KLJ, BB. Veteranen ... ) die niet actief zijn in de Belgische Voetbalbond, uitgenodigd. Voor het Gebuurtenvoctbal vormt deze bijeenkomst een uitstekende gelegenheid om hun werking voor te stellen, eventueel hun activiteiten uit te breiden tot recreatieve ploegen uit de hele fusiegemeente. Het blijkt wel dat het steeds moeilijker wordt om aan recreatief voetbal te doen daar het 'tegenstrevers zoeken' niet altijd van een leien dakje loopt. Een betere coördinatie zou heel wat kunnen oplossen en verbeteren, én voor het Gebuurtenvoetbal een nieuwe injectie betekenen.

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal op de hiernavermelde enige zitdag overgaan tot de openbare verkoping van: Onder Hoogstraten/Meer: Een WOONHUIS met SERRES en AANHORIGHEDEN op en met grond te 2321 Hoogstraten/Meer, Beeksestraat 10, met een oppervlakte van 92 a 79 ca. De woning is ingedeeld als volgt: - living, keuken, hal, 2 slaapkamers, badkamer met douche, wc, berging, koele berging, garage en zolder. Verder voorzien van alle nutsvoorzieningen. Centrale verwarming op mazout. Kadastraal inkomen: 88.600

Wedstrijden zaterdag 10 februari: 14.30 uur Mussenakker - Gelmelboys 15.00 uur Vikings - Statie 13.30 uur 1-looghuis - Westhoek 15.00 uur Boskant - Boereneinde

zaterdag 17 februari: 14.30 uur Gelmelboys - Boereneinde 15.00 uur Hooghuis - Vikings 13.30 uur Mussenakker - Boskant 15.00 uur Westhoek - Statie.

TC De Vrijheid VZW Indoor Elfde indoor dubbel tennistornooi 'Kürcher' Het is weer zover! Tennisclub De Vrijheid richt ook dit jaar haar Dubbel-Indoor-Tennistornooi in, en dit voor de elfde maal! Dit tornooi vindt plaats van vrijdag 1 maart 1996 tot en met zondag 10maart1996. Ook nu verwachten we een talrijke opkomst van deelnemers en zeker niet te vergeten vele belangstellenden, die de sfeer komen opsnuiven. De hoogtepunten vinden plaats op zaterdag 9 maart met de halve finales en uiteraard op zondag 10 maart met de finales vanaf 14 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en een gratis drink! Iedereen van harte welkom! Programma - aanvang der wedstrijden: vrijdag 1 maart - gedurende de hele week: matchen met rechtstreekse uitschakeling - vrijdag 8 maart: kwartfinales - zaterdag 9 maart: halve finales - zondag 12 februari: finales vanaf 14 uur Reeksen - Dubbel Heren tot 30 punten - Dubbel Heren tot 20 punten - Dubbel Heren tot 10 punten - Dubbel Dames tot 20 punten - Dubbel Dames tot 10 punten - Dubbel Gemengd tot 15 punten - Dubbel Junior Veteranen tot 15 punten

Bezichtiging: zaterdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden én tegen betaling van koopprijs en onkosten. Hoger Bod: De toewijzing op de enige zitdag geschiedt onder de opschortende voorwaarde van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. Enige zitdag: Dinsdag 13 februari 1996 om 16 uur in café Victoria, Meerleseweg 4 te 2321 Hoogstraten/Meer. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

Volleybalclub De Gelmers Onze eerste hercnploeg zorgde ei zo na voor een stunt van formaat door op de ongenaakbare leidersploeg TOVO meer dan flink weerwerk te bieden en een tie-break af te dwingen, nadat ze zelfs 2-1 in de setstand hadden voorgestaan. Spijtig genoeg kon deze prachtprestatie niet herhaald wordende week nadien tegen het meer bescheiden Jong Edegem, waar we met 3-1 de boot ingingen. We herhalen het nogmaals: redding in 2e provinciale zal slechts bekomen worden mits winst tegen de rechtstreekse concurrenten. Bij de eerste damesploeg is het op het moment van dit artikel ook eventjes pompen of verzuipen. Na een prachtig seizoenbegin met 6 overwinningen op 7 wedstrijden, gingen de volgende 5 wedstrijden jammerlijk verloren resp. tegen Zoersel, Den Dam, Flamingo's (al zat er daar na een 2-0 voorsprong duidelijk meer in), Kokaz en nu ook al tegen Jong Edegem. Zich herpakken op dit moment is meer dan ooit de boodschap, wil men niet afzakken naar de onderste regionen van het klassement.

Van onze gewestelijk spelende ploegen onhouden wij de constante koppositie van onze dames 5 en dames 7 in 3e gewest, de meer dan behoorlijke 2e en 3e plaats van onzedames 2en dames 3 in 2e gewest, en onze 'bijna-veteranen-ploeg' vanheren 3die nog altijd hun streng trekken in le gewest met op dit ogenblik een mooie 3e plaats.

Wedstrijden februari zaterdag 3 februari: 16.30 uur Mortsel - Dames 1 18.30 uur Amigos - Heren 1

zondag 11 februari: 16.00 uur Dames 1 - Kevoc Kessel 18.00 uur Heren 1 - Spinley Dessel

zaterdag 17 februari: 19.00 uur Olvoc Olmen - Dames 1 20.00 uur Westerlo - Heren 1

zaterdag 24 februari: 18.30 uur Kasterlee - Dames 1 43


SPORT

De krokusvakantie en... sport! In samenwerking met BLOSO en IIOPPA vzw geeft de stedelijke sportdienst de jeugd de kans elke vakantie op een sportieve en aangename manier door te brengen. De komende KROKUSVAKANTIE (17 tot en met 25 februari) is het ook weer zo ver. Ook buitendorpse kinderen kunnen mits een toeslag van 100 fr./dag meedoen. Alle deelnemers moeten zelf gebracht en terug afgehaald worden aan sporthal De Zevensprong en voor activiteiten buiten Hoogstraten wordt er een bus ingelegd met vertrek en aankomst aan deze sporthal. LET OP! Inschrijven voor de hierna beschreven sportevenementen kan tot 9 februari en in de prijs is inbegrepen: onderricht door gespecialiseerde monitoren, verzekering, gebruik van terreinen, sportmateriaal, inkomgelden, 1 middagdrankje. NIEUW is ook dat vanaf dit jaar de deelname aan Kwispel, Grabbelpas en de Sportdagen tijdens de vakanties gekoppeld is aan het bezit van een GRABBELPAS. Deze is geldig van maart tot maart en kost 100 fr.!

Programma Schaatsen-initiatie: Deze aktiviteit staat open voor de kinderen van de lagere school. Gedurende 3 voormiddagen (19,20 en 21 februari 1996) gaan we schaatsen in het IJsstadion te Turnhout. Onder begeleiding worden de basisprincipes van het schaatsen bijgebracht. De bus vertrekt om 9.30 uur aan sporthal De Zevensprong en komt 's middags rond 12.00 uur daar terug aan. Kostprijs schaatsen initiatie: 1000,-BEF Max imum 65 deelnemers. (1-2-6)

Schaatsen-vervolmaking: Voor kinderen geboren in 1983 t.e.m. 1979. Gedurende 3 voormiddagen (19, 20 en 21 februari 1996) gaan we schaatsen in het IJsstadion te Turnhout. De kinderen met voldoende schaatservaring kunnen inschrijven voor deze aktiviteit. Buiten het verbeteren van technieken wordt er tijd vrijgemaakt voor het aanleren van figuren uit het 'Kunstschaatsen'. De bus vertrekt om 9.30 uur aan sporthal De Zevensprong en komt 's middags rond 12.00 uur daar terug aan. Kostprijs schaatsen vervolmaking: 1050,- BEF Maximum 65 deelnemers (1-2-6)

Omnisport: Alle lagere schoolkinderen kunnen meedoen aan de omnisport-namiddagen. 0p maandagdinsdag- en woensdagnamiddag 19, 20, en 21 februari 1996 verwachten wij jullie in sporthal De Zevensprong. De aktiviteit begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een programma aangeboden bestaande uit balsporten, toestelturnen, hockey... Ook groepsaktiviteiten zoals een ganzenbordspel en/of een laddercompetitie staan op het programma. Kostprijs omnisport: 900,- BEF

Omnisport en schaatsen: Gedurende de 3-daagse omnisport-schaatsen volgen de kinderen het programma zoals hierboven omschreven. 's Middags eten de kinderen onder begeleiding hun lunchpakket op in de cafetaria van sporthal De Zevensprong. EĂŠn drankje is in de prijs inbegrepen. Maandag, dinsdag en woensdag 19, 20 en 21 februari 1996, van 09.30 uur tot 16.00 uur. Voor kinderen geboren in 1989 t.e.m. 1984. Kostprijs 3-daagse omnisport en schaatsen: 1350,- BEF Maximum 65 deelnemers (1-2-6)

rl_i

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Kleuternamiddag: Voor kinderen geboren in 1991 t.e.m. 1988. Op woensdagnamiddag 21/02/1996 van 13.00 uur tot 16.00 uur bezoeken we de overdekte speeltuin in de Bospaddestoel te Retie: JungleAdventure. Dit is een overdekte speeltuin met 22 grote en kleine glijbanen, super klimconstructies, een mega ballenbad... en nog zoveel meer. Dit alles wordt aangeboden onder begeleiding in een veilige omgeving. Kostprijs kleuternamiddag: 500,- BEF Maximum 65 deelnemers.

Subtropisch zwemmen: Op donderdag 22102/1996 staat een bezoekje aan het sub-tropisch zwembad te Houthalen op het programma. Onder begeleiding kunnen de kinderen gebruik maken van de plaatselijke zwemattrakties. Voor de minder geoefende zwemmers staan er aller hande aktiviteiten te wachten in het Zwemparadijs Hengelhoef. Voor kinderen vanaf 5 jaar. Kostprijs sub-tropisch zwemmen: 630,- BEF

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3 146250

Omnisport en judo: Judo: Voor kinderen geboren in 1989 t.e.m. 1984. Door het uit balans brengen tracht je je tegenstrever te overwinnen. Je leert allerlei valbewegingen, rollingen en grepen. Zowel voor beginners als gevorderden. De aktiviteit gaat door in het gevechtssportenlokaal, Indoor tennis, Achtelsestraat te Hoogstraten van 09.30 uur tot 12.00 uur. Kostprijs Judo: 840,- BEF. Maximum 25 deelnemers.

Squash-fitness-snooker: Voor jongeren geboren in 1983 t.e.m. 1979. Het programma bestaat uit 2 voormiddagen squash en snooker en 1 voormiddag fitness. Na een korte initiatie en uitleg van de spelregels wordt er een squash tornooi georganiseerd. Tijdens de rustpauzes is er de gelegenheid tot snooker. Het fitnessprogramma bestaat uit een actieve opwarming gevolgd door een circuitpower training, dit alles onder deskundige begeleiding. De aktiviteit gaat door in de sportruimte van Indoor Tennis, Achtelsestraat, 2320 HG. Kostprijs: 1050,- BEF Maximum 20 deelnemers.

44

Gedurende de 3-daagse omnisport-judo volgen de kinderen het programma zoals hierboven omschreven. 's Middags eten de kinderen onder begeleiding hun lunchpakket op in de cafetaria van sporthal De Zevensprong. EĂŠn drankje is in de prijs inbegrepen. Maandag, dinsdag en woensdag 19, 20 en 21 februari 1996, van 09.30 uur tot 16.00 uur. Voor kinderen geboren in 1989 t.e.m. 1984. Kostprijs 3-daagse omnisport en judo: 1200,BEF Maximum 25 deelnemers (3-7).

Ponyrijden: Voor kinderen geboren in 1987 t.e.m. 1981. Donderdag en vrijdag 22 en 23/02/1996 rijden we naar de Ponyhoeve te Weelde. Tijdens deze 2 dagen (van 09.30 uur tot 16.00 uur) leren de kinderen de basisvaardigheden van het ponyrijden: een pony optuigen en aftuigen, verschillende loopvormen: stap, draf en galop, lichtrijden en doorzitten, wenden... Ook wordt er aandacht besteed aan het verzor gen van het dier en het onderhoud van het materiaal. Kostprijs ponyrjden: 1600,- BEF. Maximum 26 deelnemers.

Iie vakfotograal

maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.


SPORT

Kerst- en Nieuwjaarssuccessen voor Hoogstraatse atleten Ook tijdens de drukke eindejaarsperiode werd toch nog een opening gevonden om een veldloop te organiseren. Deze keer berustte de organisatie in handen van de Gooreindse atletiekvereniging. Ook onze club trok met een aantal atleten op pad om de AVN kleuren hoog te houden. Bij de jeugd waren er mooie prestaties voor, Brosens Evelien die bij de Benjamins meisjes 4de werd. Haar zus Wendy deed het bij de min iemen meisjes ook niet slecht en werd lOde. In de wedstrijd van de Pupillen meisjes was Carolien Bevers eveneens lOde geworden. Proficiat aan onze jeugdige leden en doe zo voort. Daarna was het wachten op de Scholieren jongens die 3200 meter moesten afleggen. We hadden Roel Everaert meegenomen en die had reeds eerder een overwinning behaald. Ook vandaag was hij te sterk, hij liep van begin tot einde aan de leiding en was ook oververdiend de winnaar. De dames liepen deze keer allemaal samen in één reeks. Carine Jochems liep van in het begin goed mee voorin en kon zich ook prachtig handhaven op een mooie 2de plaats. Vlak voor Kerstmis en na wat gezondheidsproblemen beslist een opsteker om verder te blijven doen. Lydia Struyf, een trouwe loopster uit Rijkevorsel, werd eveneens in dezelfde wedstrijd afgevlagd op een prima 4de plaats. Ook voor haar een prima prestatie. Bij de Heren Veteranen hadden we drie atleten van AVN aan de start. Er werd vanaf het begin stevig tempo gemaakt. Jan Hendrickx kwam bijna onmiddellijk aan de leiding gevolgd door clubmaat Eddy Oomen. Jef Van Dijck (eveneens AVN) kwam in de tweede ronde sterk opzetten. Hij kwam zelfs even tot bij Jan Hendrickx maar moest vrijwel onmiddellijk een beetje gas terugnemen. De eerste plek van Jan Hendrickx kwam niet meer in gevaar terwijl ook Jef Van Dijck prima stand hield en mooi 2de werd. Eddy Oomen bleef ook goed in de buurt en finishte knap 4de. Bleef nog de Seniores wedstrijd waar we drie atleten beschikbaar hadden. Guy Ilendrickx volgde het voorheeld van hroer Jan en nam onmiddellijk de leiding. Van een echte wedstrijd was na één ronde al lang geen sprake meer daarvoor was het overwicht van Guy te groot. Hij was de vcrdicnde overwinnaar. Toon de Backer bcrcikte als 1 Ode de aankomst wat voor een spurter verre van slecht is. Vergeten we tenslotte ook niet Peter Van den Bossche te vermelden. Hij is pas dit seizoen met veldlopen begonnen en behaalde nu toch reeds een mooie en veelbelovende 1 2de plaats. Proficiat. Pikant detail toch wel dat de broers Jan en Guy Hendrickx over dezelfde 5600 meter, op hetzelfde parcours, weliswaar in een andere wedstrijd identiek dezelfde eindtijd lieten afdrukken. De feestdagen waren nog maar pas achter

de rug of de spikes konden weeral bovengehaald worden. Dit keer waren de mensen van de Wommelgemse Atletiekvereniging aan de beurt. Hun Sint Elooiscross vindt reeds jaren plaats aan 'Fort 2'. De wedstrijden begonnen reeds om 13.30 uur en Carolien Bevers was de eerste die het strijdperk mocht betreden. De meisjes Pupillen moesten 700 meter afleggen en Carolien pakte de lide plaats. Bij de kadetten jongens, die één grote ronde rond het Fort moesten afleggen, finishte Dieter van Eersel na 2200 meter eveneens op een 1 ide plaats. Toch spijtig dat er niet meer AVN-jeugd kwam opdagen in deze nochtans prachtige cross. Bij de dames veteranen was Lydia Struyf wederom van de partij. Zij liep een mooie gelijkmatige wedstrijd en overschreed na 3000 meter als 1 Ode de eindstreep. Twee vertegenwoordigers bij de seniores Heren. Guy Hendrickx was, net zoals in Gooreind, in grote doen. Hij duldde even het gezelschap van Steven van Dievoet maar na 2km moest die al inzien dat er geen kruid gewassen was tegen de atleet van AVN. Nadat Guy als overwinnaar over de

meet was gekomen kwam Toon dc Backer, na een mooie koers op een 8ste plaats uit. Volgens zijn zeggen het beste dat hij ooit gedaan heeft in een cross. Bij de veteranen Heren eveneens twee atleten van AVN aan het vertrek. Ook zij moesten net als de seniores 3 grote ronden of 6.200 meter afleggen rond het Fort. Meervoudig Belgisch kampioen Omer van Noten bleef ongeveer twee ronden lang in de buurt van Jan Hendrickx die dan met de laatste ronde voor de boeg toch het gaspedaal iets dieper induwde en overwinnaar werd. In al dit geweld verdedigde Eddy Oomen zich weer voortreffelijk. Hij liet al de anderen achter zich om op een derde plaats uit te komen. Zoals u kan zien deden onze atleten het zowel voor als na de feesten voortreffelijk zodat de AVN kleuren weer hoog in het vaandel kwamen. Wij wensen iedereen een vreugdevol en sportief 1996 toe. Dat we veel atletiek-plezier mogen beleven en wij verwachten dan ook heel veel atleten en atleetjes bij de volgende clubcross te Schoten op 10 februari a.s.

Wie nog graag met ons mee komt trainen is altijd welkom ofwel op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur ofwel op zaterdagvoormiddag tussen 11.00 en 12.00 uur. Telkens aan de piste van het Klein Seminarie. Inlichtingen over Atletiekvereniging Noorderkempen op 03/314.69.13 of 031 314.39.66..

Elke woensdagnamiddag zoeken zij hun trefpunt. het KBG-iokaai te Minderhour, op: de mannen van 'den bond' nier de keu in de hand, die de gekleurde hallen over het groene biljarrlaken laten rollen. Met wisselend succes natuurlijk, want een vaste hand en concentratie zijn onontbeerlijk in deze bijzonder aantrekkelijke bezigheid. Verkeerde stoten worden druk geconunentarieerd en... vroeger zouden ze die zeker niet gemist hebben! Deze maand hin gen de feestviaggen uit want verjaardagen werden gevierd. Samen mochten ze 250 kaarsjes uitblazen: Edward Jacobs 80j. (links), Jan Roeien 90j. (midden), Jaak Backx 80j. (rechts). Zij trakteerden hun 'steek-stok-ballen-spel '-partners met een rijkelijkefeesttafel. 45


SPORT

Kampioenenviering in 'De Welgezinde

KARIN en JEF naar Atlanta?

Sportvrouw 1995: amazone KARIN DONCKERS

Een jaarlijks weerkerende gebeurtenis waarnaar heel wat actieve en passieve sportliefhebbers toch enigszins reikhalzend uitkijken, is de uitreiking van de trofeeën voor de meest verdienstelijke Hoogstraatse sportlui. Geen Eddy Wally of Wendy Van Wanten in de bovenzaal 'De Welgezinde' van het Administratief Centrum, wel een sober debiteren van namen en prestaties gepaard gaande met een onvermijdelijke receptie nadien, waarop schepen voor sport, Marcel Van Ammel, de belangrijkheid van sport beoefenen en het functioneren van een goedwerkende sportraad in een gemeente als Hoogstraten, extra benadrukte.

Sportvereniging 1995: karateclub HIRAKEN

Karin Donckers

Karateclub Hiraken Hoogstraren Een bekroning voor de club van huidig voorzitter en trainer JOS LEURIS die bij een 50-tal actieve leden, dames en heren tussen de 11 en de 47 jaar, voor de oefenstonden en wedstrijden het onderste uit de kan haalt. Gans het jaar door wordt er ernstig werk geleverd, nemen de leden

n\

46

deel aan examens om van graad en gordel te verhogen, kan men ze terugvinden in diverse wedstrijden met wisselend succes. Voor de jury uitstekende referenties om deze club in het daglicht te plaatsen.

Barcelona 1992: Olympische Spelen! Wie zagen we daar met flukse tred over ons eigenste TV-beeld draven en jumpen met Britt. haar paard? Inderdaad, Minderhoutse Karin, aangesloten bij de Rijvereniging St.-Clemens. Iedere paardesportliefhebber herinnert ook haar prachtige prestatie daar in de zware military'-discipline: de 8ste plaats op een lot van 82 deelnemers en de beste Belgische prestatie. Glorie vergaat indien men op zijn lauweren rust. Dit was en is geenszins het geval bij Karin. Ondertussen behaalde ze haar diploma van lerares lichamelijke opvoeding en beoefent haar job te Brussel aan de Vlaamse Rijkunstacademie. Een kolfje naar haar hand natuurlijk. Sportkampen en -lessen worden door haar gecoördineerd en tevens is ze ook werkzaam bij Bloso. Job en hobby ineengestrengeld! Haar verkiezing tot Sportvrouw (de 3de maal reeds want in 1988 en 1990 viel deze eer haar ook te beurt) mag je zeker geen verrassing noemen. Zij nam deel aan verschillende internationale wedstrijden, o.a. te Breda, Duitsland en Italië. Ook in nationale confrontaties, o.a. Tongeren, Bertinschamps, Kalmthout, Minderhout, Genk, Sterrebeek..., behaalde ze overwinningen en ereplaatsen. Een selectie voor de Olympische SpeleninAtlanta (USA) dit jaar zou voor haar een ultieme bekroning zijn. Duimen maar!

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


SPORT

Sportverdienste 1995: schutter EMIEL VAN BEEK

Jej Des otedt Zoals Karin Donckers stapte ook Jef, aangesloten bij de Rijvereniging St.-Clemens Minderhout, de internationale actualiteit binnen door zijn knappe verrichting in de Olympische Spelen te Barcelona, waar hij in de military een 10de plaats uit de brand sleepte en zo de Belgische ploeg aan een 4de plaats hielp in het landenklassement. Op het paard geboren kan men van Jef wel zeggen. Niet moeilijk als je weet dat vader Raf en ooms Gust en Bert zich in het verleden ook niet lieten pramen wat paardrijden betrof. Op 18-jarige leeftijd, in 1990, werd Jef al kampioen van België military te Waregem met paard Dolleman en werd hij reeds voor de tweede maal Sportman van het Jaar gekroond. De eerste keer gebeurde het een jaar voordien (1989) en nu in '95. zoals Karin, voor de 3de maal. Een bekroning voor deze in 1972 geboren zesdejaarsstudent veeartsenijkunde aan de Gentse universiteit. In internationale ontmoetingen zoals Saumer (Fr) en Pratoni del Vivario (It) blonk hij uit en in de nationale wedstrijden, o.a. Sterrebeek, Minderhout, Koersel.... bleef hij binnen de eerste drie. Ook Jef hoopt op een selectie, die pas begin juni bekendgemaakt wordt, VOOR ATLANTA. Studeren en sport beoefenen op hoog niveau! Voor deze minzame jongeman uit de Blauwbossen kan het! Ook voor hem duimen!

17000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

kruishogen, pijlen en toebehoren. Een boog van Van Beek is een garantie, maar wil je momenteel 70'n exemplaar laten vervaardigen moet je wel een wachttijd in acht nemen van twee jaar. Doordat Miel heel wat heeft bijgedragen tot de verspreiding van de kruisboogsporl in de regio en ver daarbuitcn verdiende hij ook teiivulle deze huldeblijken.•

Publiciteit? gebruik Direct Mail! Met de speciale VOORKEURTARIEVEN van DE POST natuurlijk

Einiel Van Beek 'Miel' Van Beek, een begrip in de kruisboogschutterswereld. Deze 59-jarige oud-leraar van het VITO te Hoogstraten is lid van Kruisboogmaatschappij De Verenigde Vrienden' uit Meer en van Kruisboogmaatschappij 'St-Jorisgilde' Hoogstraten. Als sportman behaalde hij opmerkelijke resultaten met als hoogtepunt kampioen van België op de 20-meter-afstand. Ook op de 61 meter moet er terdege met hem rekening gehouden worden. Aljaren wordt Miel opgesteld in zestallen en neemt deel aan kampen zoals België-Nederland. Gildefeesten...! In 1994 werd hij provinciaal kampioen kruisboog, discipline 20 m, tweede in de Prijs Jan Vogel, tweede in de Grote Prijs der Kempen en winnaar met zijn ploeg op de schildschieting. Naast het schieten heeft deze oud-sportman van het jaar (1983) nog heel wat andere kwaliteiten in petto. Gekend is hij als maker-ontwerper van

WArrINIîI1 IININEIIIOIIR DAN IE t MiNNEN 0111 IN ARk DRAAIt DAAR DRAAI, 10R 1111 TRANT ',III II. VER/t EI REN T MEER DAN CENII NATO,

Verzekeri ngskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6-2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79 47


HALVE EEUW GELEDEN Januari 1946 HOOGSTRATEN Losse statistieken De schommelingen van de bevolking sedert de stichting van het koninkrijk België zouden we moeten nagaan op de volkstellingen want huizentellingen zijn er voor 1900 niet meer te vinden. Dit jaar echter staan we aan een derde hoogtepunt met 608 huizen; dus meer dan het dubbel van 1830 of gemiddeld 5 nieuwe huizen per jaar. Van 1900 tot 1930 steeg het aantal van 608 tot 718, of gemiddeld bijna 4 per jaar; van 1930 tot 1945 van 718 tot 903 of gemiddeld 12 per jaar. Met inbegrip van enkele herbouwde woningen werden er die laatste 15 jaar (en tijdens den oorlog lag het bouwbedrijf grootendeels lam): 11 villas, 29 werkmanswoningen, 88 bediendenwoningen, 23 burgerswoningen, 13 handelshuizen, 4 herbergen, 17 hoeven, 2 feestzalen, 2 garagen en 11 werkhuizen, te samen 200 gebouwen opgetrokken. Nooit heeft Hoogstraten zulken bloei beleefd. Een plant of boom blijft echter niet bloeien, als er geen voedsel meer in den grond zit. Ook een gemeente kan zich meer of niet op normale wijze ontwikkelen, als er geen geschikte bouwgelegenheid bestaat. Meer dan eenige redeneering toonen deze losse statistieken de dringende noodzakelijkheid van een uitgebreid urbanisatieplan aan, dat in de behoeften van de volgende tientallen jaren moet voorzien. Moest 1946 daarvoor in gebreke blij ve (toch dat zâi niet) dan is de verdere opbloei van Hoogstraten in de kiem gesmoord. J.L.

Doodelijk ongeval Woensdag namiddag kwam Alfons Braspenninckx met zijn kruiwagen van maalderTheeuwes; toen hij bij het oversteken van de tramlijn door de tram werd gevat en ten gronde geslingerd. De ongelukkige was hardhoorig en moet den tram niet gehoord of gezien hebben. Met een schedeibreuk werd het slachtoffer opgenomen en naar het gasthuis alhier overgebracht waar hij in den avond overleed. De ongelukkige was 44j. oud en laat een diep bedroefde weduwe en 2 kinderen achter.

48

Brand Woensdag nacht is brand uitgebroken op de boerderij, eigendom van den heer Burgemeester Brosens, welke bewoond wordt door Louis Oostvogels op den Aard te Hoogstraten. Midden in den nacht werden de bewoners gewekt door het loeien van hun koeien. Meenende dat de dieren waren losgebroken, zien man en vrouw bij het opstaan dat schuur en stal in vuur en vlam staan. Met zijn tweeën blusschen en redden zij wat nog te redden valt, tot eindelijk de dichtsbijwonende gebuur, door hondgeblaf gewekt ter hulp snelt. Het vuur had echter reeds te groote uitbreiding genomen en schuur en stal brandden volledig uit. Met bovenmenschelijke inspanning kon het woonhuis gered worden. Dorschmolen, freizelmolen en allerlei landbouwgerief bleven in de vlammen. Ook het paard, de hond en een gedeelte der kiekens kwamen in het vuur om. De koeien konden nog juist op tijd worden gered. Er bestaat verzekering.

Buchenwald is de naam van een diep-aangrijpende klankfilm welke Zondag 27 Januari te 6 u. in de zaal van de Vakschool door de zorgen der Witte Brigade zal ontrold worden. Na zeer veel moeilijkheden zijn wij er in geslaagd deze film voor Hoogstraten te be-

machtigen. Het is de schreiende aanklacht van de gansche wereld tegen het verbeeste en onmenschelijke nazi-regime. Het is de strijd van de politieke gevangenen tegen den dood. We hebben hen als flinke, sterke mannen zien opleiden, als levende geraamten zullen we hen wederzien in 'Buchenwald'. Deze film werd niet getruckeerd, het is de zuivere, ruwe werkelijkheid. Enkel zeer mooie bijfilmpjes zullen eveneens vertoond worden. Ook Fidelio, de leider der W.B., zal aanwezig zijn en de aanwezigen toespreken. En tot slot verloting van prachtige prijzen, waaronder een nieuwe radio. Lotjes aan 10 fr. zullen in de zaal verkocht worden in zooverre er beschikbaar zijn. Begin zeer stipt te 6 u. Zaal open te 5,30u. Prijzen der plaatsen: 15 en 10 fr. Gansch Hoogstraten komt zien naar 'Buchenwald'! Iedereen moet weten welke heldendood er onze gevangenen stierven! Wie gaarne een goede plaats wil bemachtigen kome goed op tijd, want het loopt er storm!

Groote brand Donderdag avond rond 10 u. werd onze gemeente door sireen en klaroen opgeschrikt. Brand was uitgebroken in de oudcafé en zaal Nele. Toen de brand werd opgemerkt stond reeds gansch het gebouw in lichte laaie: De vlammen sloegen meters hoog boven de huizen uit en een dreigende vuurgloed hing boven de Vrijheid. Dadelijk spanden de pompiers hun beste krachten in om de aangrenzende gebouwen te vrijwaren. Na twee uur spuiten bleef het bedreigde gedeelte der Vrijheid van verder gevaar gespaard. Alles is volledig uitgebrand. Enkel het cafélokaal werd gespaard.

MEER Zaal "t Fortuin", bij C. Noyens Zondag 13 en Maandag 14 Januari 1946 -

's Zondags om 7 uur en 's Maandags om 7,30 uur GROOTE

CIRCUS - Vertooning MET EEN REUZENPROGRAMMA: Twee Eduards, evenwicht op velos. De Juliens, acrobatennummer. De 3 wondere knockabouts.

Miss Lidiar, luchtnummer. Jefke en Kamilios, clowns. Borie Cabilas, draadlooper. Jozef, evenwichthandstand. De Harways, dubbeltrapèze. Jupo en Bobie, in een koniieke scène. GROOTE ARTISTENREVUE De bijzonderste kluchten zijn RIK en RAK. PRIJZEN DER PLAATSEN VANAF 10 FR. Kaarten op voorhand te bekomen aan wagen Nr. 5. Goed verwarmde zaal Zeg het voort, a.u.b.


MEER

Met 2 PK 'Fientje' naar de Noordkaap

Na 15 jaar afwezigheid Op 22 November had Meer het geluk de blijde aankomst te vieren van E. Pater Jules Sterkens, die, na een ruim 15 jarig verblijf te Congo als missionaris van Scheut, in zijn geliefd geboortedorp zijn intrede deed. Gansch Meer stond in rep en roer bij deze groote en onverwachte gebeurtenis terwijl de huizen waren versierd met wapperende vlaggen die hem feestelijk begroetten. Woensdag j.l. 9 Jan. mocht Meer zijn tweede missionaris van Scheut uit Congo verwelkomen nl. E. Pater Jozef Cornelissen. Ook hij had 14 jaar geleden vaarwel gezegd aan familie en dorp. Men kan zich de vreugde voorstellen die er weer heerscht bij de Meersche bevolking en niet minder bij zijn overgelukkige familie, die zoo zeer de aankomst van hun geliefd familielid verwachtten. Wij wenschen de familiën Sterkens en Cornelissen van harte proficiat. En niet het minst zijn we fier op deze 2 helden, die den trots en de eer uitmaken van gansch de Meersche bevolking.

Electrisch verwarmde dekens Een Amerikaansche maatschappij beweert dat zij een onfeilbaar middel heeft om aan alle ruzie tussen echtgenooten omtrent het aantal van de op bed te leggen dekens een einde te maken. De maatschappij zegt inderdaad electrische verwarmde dekens in den handel te brengen waarmee de verwarming willekeurig kan geregeld worden langs de zijde van de man en de vrouw. Bron: Gazet van Hoogstraten, januari 1946.

Op 3 februari wordt het startschot gegeven van de 'Raid Laponie' (expeditie in Lapland) richting Noordkaap. Het leuke detail is wel dat aan deze raid alleen en exclusief vijftien 2PK-tjes ofte 'Geitjes' deelnemen. In de meest denkbare barre omstandigheden zullen de wagentjes trachten de tocht tot een goed einde te brengen. Van Riet Totaalgarage uit Hoogstraten (Noorderkempen) doet als enige Belgische vertegenwoordiger mee met 'Fientje', een ondertussen legendarische 2 PK waarmee zaakvoer-

ultieme einddoel... de Noordkaap! De deelnemers overnachten in blokhutten. In Lapland zelf staat nog een adembenemende tocht met sneeuwscooters op het programma.

der Frans Van Riel en zijn broer al in 1994 een

gen bestaan simpelweg uit een dikke laag ijs, daarom rijdt men op spijkerbanden. 'Uiteraard

reis naar Moermansk (Rusland) ondernamen. Nu gaan Frans en zijn echtgenote Rita Mattheeussen zich voor de tweede keer in een soortgelijk avontuur storten.

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevorsel Tel. 03/3 146250 -

De route Frans en Rita vertrekken op 3 1januari en keren

op 17 februari terug. Ze zullen dan 5.206 km over land hebben afgelegd. De route Hoogstraten Helsinki brengt hen na zo'n 2.000 kni naar het startpunt van de Raid, die op 3 februari -

begint. Het laatste gedeelte van de route naar Helsinki wordt per boot afgelegd, meer bepaald een ijsbreker die zich een weg moet banen doorheen een dichtgevroren binnenzee. De eigenlijke raid loopt via Finland (het land van de duizend meren), Zweden (met zijn eeuwige

dennenhossen) en de ontelbare fjorden van

Fientje De temperaturen in het Scandinavisch gebied waar de uiteindelijke trip naar de Noordkaap wordt aangevangen, halen gemiddelde waarden van -20°C, met uitschieters tot -40°C! De weis Fientje aan deze extreme situatie aangepast', aldus Frans Van Riel, 'maar toch is de basis, technisch bekeken, een standaard 2PK. Dat geldt ook voor de carrosserie. Wél gebruiken we een extra zware batterij en synthetische olie die bij deze lage temperaturen haar vloeibaarheid behoudt. Verder is Fientje zeer goed geïsoleerd, en levert de luchtgekoelde motor de warme lucht die het in de passagiersruimte wat draaglijk maakt.'

Info Wie meer wil weten over het hoe en waarom van de 'Raid Laponie' kan contact opnemen met Frans Van Riel en Rita Mattheeussen op tel. 03/ 3 14.33.33 of via faxnr. 03/314.77.66. Alvast bedankt voor de aandacht!.

Noorwegen doorheen heel Lapland, met als

garage

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u

nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

41~ VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 49


AGENDA BROUWERSHUIS

Op stap in...

FEEST- EN VERGADERZALEN 1 S EM IN ARIES t

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Vrijdag 2 februari: start MUKA-TENTOONSTELLING, VTISpijker, Gelmelstraat 62, tot 10/2. Voor meer info: zie rubriek Hoogstraten.

Van Aertsetaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43

Zaterdag 3 februari: Opluistering H.MIS, door Koninklijke Toonen Toneelmaatschappij St. Cecilia. 18.30 uur. HOBBY. Tweedaagse tentoonstelling van hobbyisten, zaal Pax, vanaf 14.30 uur, org. KWB. TENTOONSTELLING Dirk Wauters, IKOgalerie, Dr. Versmissenstraat, 10-12 uur, 14-17 uur, org. Artiko, 314.75.54.

Zondag 4 februari: PAPIERSLAG door de KLJ. Vanaf 8.30 uur. VELDTOERTOCHT van de Wielertoeristen. Vertrek om 8 uur aan het Seminarie. WANDELING 'De Hees', vertrek om 14 uur aan 'Carwash' in de Hinnenboomstr. Org . Markdal.

Maandag 5 februari: VOORDRACHT 'De verborgen macht van genen', door mw. A. Clauwers. Om 20 uur in het Brouwershuis, org. CMBV.

Dinsdag 6 februari:

Zaterdag 10 februari: OPTREDEN UNDERDOG?!, De Mussenakker, 20.30 uur.

Zaterdag 24 februari: TECHNO-A VOND MET DC SWALLOW, De Mussenakker. 20.30 uur. Zondag 25 februari: MOSSELFEEST, Zaal Victoria, van De Snelviucht.

ifl

Organisatie

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari: GROOTOUDERFEEST vanaf 13.30 uur in de gemeenteschool.

DRIEDAAGSE KOERS OP ROLLEN, Parochiezaal, telkens vanaf 19.00 uur, in Organisatie van de KWB.

Zaterdag 2 maart: KAARTPRIJSKAMP, Zaal Victoria. in Organisatie van De Snelvlucht.

BEROEPSINFORMATIE-A VOND om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Org . Rotaryclub.

Vrijdag 23 februari: KAARTAVOND, rikken en jokken, zaal Cecilia, trekking om 19.30 uur.

Zaterdag 24 februari: HARD-CORE in Cahier de Brouillon. (6 acts vanaf 14 uur!)

Dinsdag 27 februari: Info-avond over HART- EN VAATZIEKTEN door Dr. Bekaert (van St. Jozef, Merksplas) om 20 uur in het Seminarie (auditorium). 50

: 1

.-..

Strijheek 16 Meerle Tel. 031315.91.07

4

'4°ÎTRT HOOGSTRATEN

hnecIijeziui •

CAL DE ÇLML

50,

MEERLE Vrijdag 2 februari:

CAFÉ DISCOBAR

'KAART EN SPELAVOND' door de K.W.B. om 20 uur in de parochiezaal. Wie wil mag zijn eigen gezelschapsspel meebrengen.

1FRTUIN

Zaterdag 3 februari:

3 Meerdorp 13

ürijijcit 183 j Iuoetrateu 0313146665 .ri6 & kattjp

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

ORGANIC FRUIT in Cahier de Brouillon. CURSUS Universiteit Vrije Tijd (t/m dond. 28 maart), telkens van 14 tot 16 uur in de Kapittelzaal van het Administratief Centrum. Org . Davidsfonds.

ii la carte week-menu

ANTIEK- EN VLOOIENMARKT. Zaal voor Kunst en Volk, in Organisatie van Brassband Ste. Rosalia.

Zaterdag 10 februari: Donderdag 15 februari:

- .,

De Douanier

Zaterdag 9 en zondag 10 maart:

Donderdag 8 februari: Schrijfavond Amnesty International, vanaf 20 u. in café De Gelmel.

Restaurant

48

Donderdag 29 februari tot en met zaterdag 2 maart:

CAUSERIE door Louis de Lentdecker, lokaal St. Jorisgilde, 13.30 uur, org. CRM. DANSVOORSTELLING 'De sjamaan en de magiërs' door Compagnie Aimé De Lignière, Rabboenizaal, Instituut Spijker, 20 uur, org. Kunstkring Spijker, 314.55.36.

Geopend vanaf 11.30u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

'FEESTAVOND VAN DE OUDERRAAD' dansavond vanaf 21 uur in de parochiezaal.

2321 Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53

62

Vrijdag 16 februari: Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

GESPREKS- EN DEBATAVOND over 'Gezondheidszorg'. Org. K.W.B. OM 20 uur in de parochiezaal.

Vrijdag 23 februari: 'GROTE KAARTAVOND-Rikken'. Org. zaalcomité om 20 uur in de parochiezaal.

MEERSEL-DRFEF Zondag 18 februari: WANDELING 'SCHEURDEKOUS', start om 14 uur aan het Klooster. Org . Wandelciub Markdal.


AGENDA

WORTEL

Ongevallen

MINDERHOUT

Donderdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 februari: KOERS OP ROLLEN in de parochiezaal, telkens om 20 uur. Org . KWB en KLJ.

Zaterdag 10 februari: KAARTPRIJSKAMP Jokken in de kantine van M.V.V., om 201111E.

Zaterdag 10 februari: MUZIEKAVOND door Brassband St. Jan Baptist, om 20 uur in de parochiezaal. Zondag 25 februari: KARNAVAL met grote optocht, vertrek om 14.30 uur. Org . Brassband Wortel.

Woensdag 14 februari: KARNAVAL in de school met optocht.

Aan de Meerseweg kwam het tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door Christiaan Van Dun Heieinde Meer en de fietser Koen Van Erck Beekakker Meer. Koen - 14 jaar - werd zwaar gekwetst. Ook de hond van Marcel Brosens Meerseweg, werd bij het ongeval betrokken. Dit alles gebeurde vrijdag 2 december om 1 7.50u.

Vrijdag 16 februari: Karnavalsoptocht van de school. Zaterdag 24 februari: OUDERFEEST van KSJ in de parochiezaal. KAARTPRIJSKAMP van Fietsclub KBG, in het KBG-huis om 19 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Radio CONTINU

FM 103

Strjbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten, Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

56

sicCei"ice ichel Jtoffel

ii

Zaterdag 6 januari 1996 om 17u botste aan Kanaalbrug te Ri jkevorsel de auto bestuurd door Heidi Jansen Veldstraat 76 Rijkevorsel met de auto bestuurd door Anita Van Leuven Stevennekens 113 Rijkevorsel.

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

03/3148454 Minderhoutsestraat 54 2320 Hoogsrraren (Minderhout)

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

1

HetcafĂŠ voor jongeren met het hartbij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

t 1

1

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Donderdag 18januari om 18.30u werd aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten de auto bestuurd door Rita Lambrechts -45j- Katelijnstraat 74 Hoogstraten bij een botsing betrokken. Zij werd ernstig gewond en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Donderdagavond 18 januari om 19.40u reed Lod. Riemis Klaterstraat Rijkevorsel met zijn auto in de gracht aan de Zandstraat te Wortel. Hij werd hierbij licht gekwetst.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag17

Dinsdag 26december om 14.15u werd Wendy Krijnen-19j-Plaggenweg 11 Rijkevorsel zwaar gekwetst toen zij met haar auto tegen een vaste hindernis terecht kwam (Belgacom) en in de tuin van Peter Ooms Vlimmersebaan 73 Rijkevorsel belandde. Woensdag 27 december om 12.15u botste aan het kruispunt Helhoek te Rijkevorsel de wagen bestuurd door Gert De Beuckelaer -1 8j- Prinsenpad 86 Rijkevorsel, met de auto bestuurd door Kurt Van Vliet -35j- Pijlstraat 2/5 Retie,

- met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek - informatie van en over lokale verenigingen

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 . 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

-

Vrijdag 22 december om 12.30 uur botste aan Doelenpad te Rijkevorsel de auto, bestuurd door Stanojanic Saja, adres onbekend, met de auto bestuurd door Maria Swaegers, Kasteelweg 14, Rijkevorsel.

avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 2000 ri ni

Tijdens de lrieusrjaarsreceprie van de gemeente werden verscheidene personeelsleden gehuldigd. Op de foto bovenaan het schepencollege, onderaan de laureaten: Vic Peeters, Louis Sprangers, Louis Lochren, Els Verheijen, Jos Sprangers en Fons Hapers. 51


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 1,

1

T HUISARTSEN

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

3 en 4 fetruari: i)R STIJN FAES, Heilig Bloediaan 291, Hoogstraten, te!. 3 14.50.10.

10 en 11 februari:DR. DIRK ROBBEN, Leem-

Tel. 03/314.54.50

75

straat 42-A. Hoogstraten, tel. 3 14.38.48.

17 en 18 februari: DR. F. HOLVOET en H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321

MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelert uh'. 11 i 14'u4S VOVI'Jt nieuw - oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel .

24 en 25 februari: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle, tel. 3 15.85.55.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

[j APOTHEKERS

Tel.: 031314.20.24

65

122

Indoor tennis squash snooker

Tot 2 februari: APOTHEEK HORSTEN, KWALITEITSPLUIM VEE

Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24.

JAN STOFFELS

Van 2 tot 9 februari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

Van 9 tot 16 februari: APOTHEEK

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

74

mobilE RE nt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 031314.31.08

Van 16 tot 23 februari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

THEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, te!. 314.38.68.

THUIS VERPLEGING

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (03/ 3 14.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39).

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25

52

67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes...

Van 23 februari tot 1 maart:APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24.

Zaterdagvoormiddag 24 februari: APO76

Tennisclub vzw A chtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 031314.37.76

LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

b.v.b.a.

de

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 28 februari. Medewerkers, op 14 februari verwachten we uw nieuwe kopij. Enkel dorps- en sportnieuws mag nog op zondag 18 februari.

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.