januari 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ---- 129 ELFDE JAARGANG, NR. __9112928 JAy< UECEME49'T PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

IJft1*'Al ;IIIDE HOOGSTRAATSEJ

-

-

B.V.B.A.

Mijn wereld zit onder mijn pots

..

II

VO

Albert Vorstenbosch


Wortel-kolonie gered? Zaterdag 9 december maakte minister-president Van Den Brande bekend dat het Vlaamse Gewest zinnens is Wortel-kolonie aan te kopen. Het domein waar het over gaat behelst zo'n 500 ha en zou minimaal 250 miljoen kosten. Minister Van Den Brande maakte dit voornemen bekend op het terrein zelf -de Kolonie dus- waar hij op bezoek was op uitnodiging van de CVPfractie van onze gemeente. De burgemeester was hierbij niet aanwezig, meer zelfs, hij wist van de hele gebeurtenis niets. De velen die in september mee opstapten in de betoging Handen Af van Wortel-Kolonie' en ook de velen die de petitie hebben ondertekend voor het behoud van de Kolonie, zullen tevreden zijn. De druk die zij op de overheid uitoefenden was blijkbaar groot genoeg om onze bestuurders wakker te laten liggen van Wortel-Kolonie. Een pluim dus voor de aktievoerders en de organisatoren die het spel strategisch hebben gespeeld. Over pluimen gesproken, wie van onze politici zal die op zijn hoed mogen steken? Toen enige tijd geleden burgemeester Van Aperen aan de pers meedeelde dat de gemeente eventueel de Kolonie zou aankopen, toen schrok de CVP-fractie toch wel even; zij was immers niet op de hoogte van deze plannen. Alweer een pluim voor onze, al zo populaire burgemeester? Liever niet. En dus werd alras naar een andere oplossing gezocht en gevonden. Onze anders zo spaarzame Vlaamse Raad vond nog een potje geld in het MINA-fonds van Minister Kelchtermans en hupsakee: de Kolonie zal aangekocht worden. Konkrete plannen voor de bestemming van de Kolonie zijn er nog niet. Volgens minis-

;

Jg

P.

Vlaams niinister-presidentLuc Van den Brande maakte in Merksplas zijn plannen bekend voor Wortel-Kolonie. ter Van Den Brande zou het beheer best gebeuren door een samenwerking van Gewest, Provinciebestuur en gemeente, eventueel via een nog op te richten vzw. In ieder geval, zo verklaarde Van den Brande, moeten zowel kultuur en toerisme, als landbouw en milieu aan hun trekken komen in de Kolonie. Veel moet dus nog waargemaakt worden maar de eerste -en meest belangrijke stapis gezet: Wortel-Kolonie blijft één geheel en zal niet versnipperd worden onder verschillende privé-eigenaars.

CONCESSIEHOU DER GARAGE B.V.B.A.

Geudens Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 NIEUWE EN TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE ERKENDE CARROSSERIE 2


enoft in de moond Mijn wereld zit onder mijn pots Voor de meeste Hoogstratenaren is Albert Vorstenbosch geen onbekende. Wie ook maar iets betekent in onze gemeente heeft wel eens een brief ontvangen van Het Slim Buroke, waarin Albert zijn ideeën, fluxen zoals hij ze zelf noemt, gratis en voor niets schenkt aan de betrokkenen. Enkele van deze ideeën verschenen zelfs in onze eigen De Hoogstraatse Maand. Na een lange tijd niets meer van hem gehoord te hebben, vonden wij de tijd rijp de echte Albert Vorstenbosch, gepensioneerd landbouwer, op 't Schoorbeek eens op te zoeken. 'Het moet er niet altijd ene met een klak zijn, hé, schertst Albert, 'nu begint ge aan de reeks met een pots, zeker'. In 1928, 14 september om precies te zijn, werd Albert geboren op 't Schoorbeek. Hij werd de oudste van vijf en is genoemd naar Koning Albert. Dat bracht hem, of beter zijn ouders, nog een 'kindskorf' op geschonken door Het Hof. Albert was de zoon van Corneel Vorstenbosch, landbouwer, veehandelaar, slachter en nog enkele verwante activiteiten meer. Vader Corneel was in 1900 geboren in Baarle Nassau, Nederland dus.

Seminarie Onze vader was nog zeer jong toen hij als Nederlands soldaat de wacht moest houden aan 't Castels Bruggeske. Hij was pas 17. Tijdens de eerste wereldoorlog was Meer, Meerle en een groot stuk van Minderhout door de 'electrische draad' afgescheiden van de rest van België. Toen al hield onze vader zich, samen met mijn grootvader, bezig met commerce van vee van 'achter den draad'. Aan de 'dodendraad' is er toen iets gebeurd dat hem getekend heeft voor zijn verdere leven. Een boer uit Wuustwezel, die zijn familie achter de draad sluiks ging bezoeken is er aan 'den Deckx' afschuwelijk verongelukt. Dat beeld van oorlog, met zijn onschuldige slachtoffers, heeft hij nooit uit zijn kop kunnen zetten. Toen in 1944 in Minderhout een kennis verongelukte door op een mijn te trappen, zijn bij hem de stoppen doorgeslagen. Hoewel de oorlog hier voorbij was, vielen ei toch nog onschuldige slachtoffers. Toen is onze vader 'van de schelft gevallen'. Nochtans had hij voor de buitenwereld alles mee. Tijdens zijn soldatentijd had hij Anna, de enige dochter van Adriaan Verbreuken, leren kennen. Adriaan was 'nen flinken boer' op 't Schoorbeek. Hij was ook zo vooruitziend dat hij vele hectaren hei ontgon op de Liebig. tegen Maxburg aan. Onze vader heeft daarbij als knecht hard geholpen en van 't een kwam 't ander. In 1926 trouwde hij niet ons moeder. Datzelfde jaar trokken haar ouders, mijn grootouders, Adriaan en Net naar 't dorp. Zij vierden er zelfs hun gouden bruiloft in 1933. En in 1928 ben ik dus geboren. Daarna kwamen er nog vier kinderen. Ons Julia, getrouwd met Frans Verschueren en nog wonende in Hoogstraten. Onze Nelles, die in 1955 naar Meerhout

trok en daar nog flink boert. Ons José, die in 1955 geprofest is bij de Zusters van het Heilig Hart in Heverlee. En als laatste ons Wis, getrouwd met Louis Lauwerijssen van 't Eyssel. Tot mijn tiende ben ik hier naar de gemeenteschool geweest en vlak voor de oorlog naar 't Seminarie. 1-let Wal, pasloor De Botiene die miii

Albert in zijn serreke. 't Is it/er moeilijk. t Is gemakkelijk. ouders aanraadde mij naar 't Seminarie te sturen. In 't school was ik altijd de eerste en ik deed er al van die klein uitvindingskes. Constant De Bougne vond dat ik in de missies zeker mijn ideeën zou kunnen waarmaken. 't Seminarie was een zalige tijd voor mij. Latijn en Grieks, zowel als wiskunde en aardrijkskunde, ik deed het allemaal gaarne. En mijn uitslagen waren navenant. Ik had echter één concurrent en dat was Louis Swaegers, die was veel te slim. Louis was ook een geweldige voetballer, 'nen back'. Ik zie Louis nog wel eens als hij hierachter komt jagen. In gedachten reisden wij de hele wereld af als we zaten te neuzen in de encyclopedie 's zondagsvoormiddags. Maar missionaris denk ik toch niet dat ik zou geworden zijn. Ik zou ons moeder teveel missen, denk ik. Samen met onze vader werkte zij hard in 't geboer. 'Met tijden' was onze vader ook nog hulpboswachter op 't Heike en Hal. Ik herinner me nog goed dat ik als kleine nice mocht gaan 'kloppen' als 'de heren', die van Stasse, kwamen jageii. Dat was nooal een eedoc met die

Ook veel neven en nichten op de gouden bruiloft van Adriaan Verbreuken en Net Smans, de ouders van moeder Vorstenbosch. Onderaan, de vierde van rechts, de 5-jarige Albert Vorstenbosch. Achter Netje staat vader Vorstenbosch. Naast hem moeder met de kleine Wis op de arm. Oudere lezers herkennen zeker vele bekende gezichten.


paarden, spurtende en blaffende honden en knallende geweren.

Entraineur Vorstenbosch

De vraag Is FORMIDA8EL 41

CC 5,4 ,t.,tcn Zo ii no,

Alles ging goed in ons gezin. Tot die fatale 25 oktober 1944. Ik herinner me het nog goed. Dezelfde De Bougne die me 5 jaar eerder op 't Seminarie had afgezet kwam samen met superior Pecters aan de klasdeur. Direkt wist ik dat er iets mis was. Ik heb niet 'gehlèt', het was allemaal zo van een andere wereld. Ik was nauwelijks 16 en moest 'op slag' thuisblijven om in het geboer te helpen. Ons moeder was een sterke vrouw en werkte hard. Zij kon met het paard rijden en heeft zelfs nog een tijdje naar de melkerij gereden. Ons Nelleske heeft 'Zijne pere' ook gezien. 's Morgens vroeg mee op om te melken en de kalfkes te drinken. Ons Lea diende toen bij Stas en mocht in de zomer al eens een weekske naar huis komen om in 't huishouden te helpen. Niet op de akker, dat mocht niet van 'Madame', anders werd ze te boers. Het heeft wel effect gehad want nu nog vind ik ons Lea een 'pront mens', haha. Toen onze Nel les de boerenstiel stilaan begon te kennen ben ik mij met andere dingen gaan bezig houden. Eigenlijk vond ik mij te goed voor het gewone werk. Koren pikken, mest breken, hooien, koeien melken, het duurde toch allemaal zo lang. Ik heb onze Nelles toen een hooimachine, zo een dat 'achteruitdabt', aan d'hand gedaan. En ook een Surge Melotte, de Mercedes van de melkmachines, veel beter dan een Alfa Laval. En toen begonnen mijn apejaren. Ik spreek van eind jaren '40, begin '50. Bij ons op de boerderij kwam een jonge bakkersgast van bakker Jules Van Gestel met de fiets met een enorme mand, brood rondbrengen: Gust Schellekens van Dreef. Gust zou gaarne coureur worden. Het waren de grote dagen van Stan Ockers, Jan Sagers, Karel Borgmans, Miel Severeyns, noem maar op. En als Gust met zo een mandfiets heel de Noordhoek kon afcrossen, dan was een koerske winnen toch zeker klein bier. Ik heb toen voor Gust een nieuwelingenlicentie aangevraagd bij De Lustige Wielrijders

t.,, 4,' 1,54,5. S,'k.u5, tp

Landbouwers; opgepasa

di In,,

H

5 *0, bc,nd z . doet 0 tandaIg 0 o4

()n,c o,ctii( Ii t'ttghctt tilde pulaletir W. % anîrat.nhz,'tr 1 t.ttt,t t, ,n,r 41 (1044 LijOtiSt ntot(ltI en ,ttrht de piisien snel op. 1.1 [tsçnEit* $ on 721

44 55,0,. t,. t,

24 Str's

00e4t 4,4 42 og 541 don 000tO bn,t

de .ttge,,d, rctCs kt,,t tent it Phttip bolt',,, (t »o,4tt,4,i4C stg '4 p'Io 4

'

t .

III 1,

leo,,t,,oi,,.,o, t 't

Hendrickx Vrijheid

3032

!.lP

-- .,. 0

...........

-

*4,

t ,l,, ,,doitr to, ,, t t iw 01.01

Somers Radio

Tet,,foon

st

fl000STRATEN

OIS gech t zeus altijd de gotdtopzle tilt eleas, de poedkoepsle stelt es boter, bel toedkoopste ei no niet tto' t,, it4tgie ,It,trdstto,,ç t4ttrtit siaputtit t njt, S raagt ((44042 tin, 4, cittond.., 504,04

r

tWO '0041 Al.ttt'

Broederlijk naast elkaar. De advertentie in De Gazet van Hoogstraten in 1953. in Hoogstraten. Ik zie Charel Versmissen nog lachen. Ik was den 'entraineur'. Voor Gust heb ik toen een trainingsschema opgesteld en ik heb hem zwaar laten trainen, samen met Sooi Vermeiren, die nu 'aan de stadse kanten' woont en bij de Jehova' s is. Ik weet nog goed. voor ons eerste koers trokken wij naar De Koekoek in Turnhout. Mijn 'poulain' was ineens al 16de van de 60 inschrijvers. Een fantastische uitslag zo voor de eerste keer. De zondag daarop wij naar Zevendonck. Gust was met vier vooruit maar die zijn allemaal tegen de grond gegaan. Gedaan met de koers. Ik denk dat Gust toen een schrik gepakt heeft, hij heeft er niet veel meer van gebakken daarna. Maar dat neemt niet weg dat wij fantastische momenten meegemaakt hebben. Zo die keer toen we persé een tweedaagse wilden gaan rijden in Herenthout. Groenten & Fruit Konings, Den Tiet gelijk we zegden, moest die richting uit en wij mee met de fietsen boven op de kamion. Maar na de koers moesten we met de fiets terug naar huis en 's anderendaags weer terug voor de tweede etappe. Wij reden meer kilometers voor en na dan tijdens de koers. Het is ook in die tijd dat ik Gust met een grote boog tot aan 't Sportpaleis liet trainen. Langs de gerichtste weg reed ik daar dan ook 'op mijn gemakske' naartoe. Daar regelde ik dan dat Gust al eens enkele rondjes mocht draaien met Stan Ockers en enkele andere coryfeeën uit die tijd. En dan vertelde ik thuis over 'mijn wonder' en dat ge daar nog veel van zoudt gaan horen. Heel Europa heb ik hem, in gedachten, aan zijn voeten gelegd. Het jaar daarop is Gust naar 'den troep' gegaan en ik denk dat hij blij was dat hij van 't koersen en vooral van mij af was. Ik zie Gust nog geregeld en we kunnen er nog eens goed mee lachen.

geperforeerde blokken allemaal aangepast wor den of zelfs nieuwe gekocht. Dat was teveel voor Charel. Samen met Willy Vanfraeyenhove uit Wortel, toen student ingenieur, heeft Charel het orgel 'besaxofoont'. Maar ook alle blokken heeft hij van een saxofoonpartituur voorzien. Dan zette hij met potlood stippen op die kaarten en ik heb daar heelder avonden 'blokken zitten kappen' zoals wij dat noemden. Ons moeder had dat niet graag want Charel ging niet naar de mis. In Herentals hadden de paters ooit zijn broodtoer afgepakt. Nochtans gaf dat kappen mij een fantastische geestelijke voldoening. Na een tijdje zag ik door de gaatjes de instrumenten dansen. En Charel met zijn potlood maar van pom, pom, pompom... Er waren liedjes die ik in mijn geest al gehoord had nog voor de blokken in het orgel zaten. Toen heeft Charel echter zijn kippenbroeikas uitgevonden, hij kreeg er zelfs een patent voor en voerde uit tot in Italië. Stilaan heeft hij zijn danszaal van de hand gedaan en is naar St.Lenaarts getrokken. Samen met Willy heb ik kort daarna een voederautomaat voor vee ontwikkeld. Eerst voor kalveren later voor grootvee en zelfs varkens. Dat was beginjaren '50. In die periode kwamen de eerste geperste blokjes veevoeder op de markt. Ons apparaat bedeelde een rantsoen voor de kalveren. Een beetje de voorloper van de computergestuurde machines van tegenwoordig. Ik heb het gepresenteerd aan voeders DIP'S

't Eekhoorntje

Gust Schellekens op training in Hoogstraten. Met entraineur Vorstenbosch zou nog een schitterende carrière volgen. In gedachten. 4

Maar ondertussen had ik langs J05 De Beuckclaer, Den Tap, een fameuze coureur toen, Charel van den Eekhoorn in Meerle leren kennen. Jos deed achter Liza van den Eekhoorn, hij is er trouwens later mee getrouwd. Charel was een fantastische man, een echte denker. In zijn danszaal stond een imposant orgel met van die bewegende instrumenten op. Geen Decap, dat was Charel te min. Het was een Mortier, ook van Antwerpen. Op een keer wilde Charel daar een saxofoon bij op hebben. Daarvoor moest het orgel helemaal gedemonteerd, naar 't fabriek in Antwerpen gevoerd, verbouwd en teruggeplaatst worden. Bovendien moesten de

Al zon joiza nl/as/la door de fiets.

0 OS

a,'efiscii,eerd


die er 20 van lieten fabriceren. Als ik die binnen de 3 maanden kon verkopen, zouden zij het patent overnemen. Het was een relatief klein machientje. gemakkelijk te vervoeren in de koffer van een auto. Willy Vanfraeyenhove ging in die dagen, op vrij contract, televisies 'op proef' zetten voor Joske Hendrickx van Hoogstraten. Samen hebben we met Willy zijn Taunus de wijde omtrek afgedweild. Terwijl Willy plaatste, zou hij langs zijn neus weg mijn apparaat ook aanprijzen en ik prees zijn televisies aan als ik zelf weer eens bot ving. Want de boeren wilden er niet aan, hé, aan mijn wonder. Ze moesten het 'eerst op een ander zien' en dan misschien wel. Op een avond in 't naar huis rijden heb ik op Dreef mijn 'machien' in de Marck gegooid en als een bezetene geroepen: Godverdoeme, schijters allemaal! Maar eigenlijk bleek ik gewoon geen overtuigingskracht te hebben, dat heb ik later wel ingezien. Ik vertelde de boeren dat ze zoveel tijd zouden sparen dat ze bijvoorbeeld een taal zouden kunnen leren. Belachelijk natuurlijk. Toen het plan met DIP'S mislukte heb ik nog even geprobeerd een 'eigen firma', Het Gekroond Kalf op poten te zetten. Het ging van kwaad naar erger. Maar in gedachten ben ik wel 3 maanden en 2 dagen rijk geweest. In gedachten. Willy Vanfrayenhove is in die jaren 'met de plastron' naar De Zij gaan werken in Breda. Daar heeft hij nog enkele klein uitvindingskes gedaan, maar alleen Den Akzo is er beter van geworden.

Saulus wordt Paulus Ondertussen was het 1955 en onze Nelles was het beu om alleen voor 't geboer op te draaien. Op 't Landjuweel van de BJB in Arendonk had hij een meiske leren kennen en hij dacht aan trouwen. Ons moeder heeft toen orde op zaken gesteld. Ons Lea was al getrouwd, ons José was Zuster Imelda geworden en ons Wis stond ook op trouwen. Omdat de grond in Meerhout veel goedkoper was dan hier wou onze Nelles en Frieda daar een boerderij starten. Het was in de tijd dat "d'arbizzeme en d' augurke" hier in opgang waren en omdat dat toch gedijde in zandgrond konden we een goeie prijs maken van die gronden aan de Liebig. En zo heeft ieder zijn deel gekregen. Mijn part was het grootste, de boerderij met 9 hectare. Maar daarvoor moest ik ons moeder goed 'aan d'r eind brengen'. En ineens veranderde Saulus in Paulus. Ik had een taak!

Albert niet n/i:c/i Brniiio

1 Y36: De kou/eren

VO/',bteliI)nSCIi niet l r'ÏQOIYU/C/ < )/> iie kipkai'.

Tot in '85 heb ik gezapig aan geboerd, samen met ons moeder, hier op 't Schoorbeek. Aan trouwen heb ik nooit gedacht, ik moest toch voor ons moeder zorgen. Trouwens, vrouwvolk dat zei me niks. Geef mij maar een goed stuk proza. Ik heb eerlijk gezegd meer 'geprakkizeerd' dan echt gewerkt. Hoeveel meter sloot heb ik vandaag gekuist? Was dat wel efficiënt? Zou ik nu plastiek kopen van 15 meter breed of ineens van 25 voor de 'kuilhoop'? Ik maakte lijsten van liters melkgift per koe, per seizoen, per voedersoort. Maar eigenlijk was dat niet om meer te verdienen, maar om minder te moeten werken. Ik heb trouwens ook nooit 'nen trakteur' gehad. Altijd paarden. Goei paarden. Brave paarden. Den braafste was onze Vos, maar die was bang voor iets wit. En ocharme ons Lis, die een keer geveulend heeft maar 't was een blind en gebrekkig jonk. De sterkste was onzen Bruine, maar die durfde niet over een plaske water te stappen. Dat kwam omdat die eens een ontsteking aan de voorste poot had. Ons moeder en ik wilden dat ontsmetten met een baddeke javel. Maar dat 'piekte' en onzen Bruine trapt dat baddeke om en schrikt enorm van dat plaske. Nooit hebben we hem nog gewoon 'met de lent' over bijvoorbeeld de 'moozzegoot' kunnen krijgen. Dan moest ge van de kar afspringen en hem aan de toom verder leiden. Geen probleem, het beest vertrouwde u dan. Nest Vermeiren, die al rap een traktor had, kwam op een keer ons paard lenen om de laatste voor te ploegen. Toen ik hem vertelde dat hij niet over een plaske durfde zei Nest: 'Dat zal godverdoeme bij mij geen waar zijn! 1-Jij zM erover gaan'. Meer dan een jaar later beet onze Bruine bij 't bomen laden Nest in zijn arm. Ik kwaad op dat beest want zoiets was nog nooit gebeurd. Achteraf heb ik via-via gehoord dat Nest op onze Bruine heeft staan kloppen om hem toen toch over de moozzegoot te krijgen. Toen heb ik tegen onze Bruine gezegd: G'hebt niet half hard genoeg gebeten jongen.

heb ik ze altijd thuis mogen houden, hoe ze ook afgezien heeft. Toen ik dat laatst in De Hoogstraatse Maand las van die Coda, dat verpleeghuis voor terminalen, heb ik nog tegen ons Lea gezegd: dat ze zoiets van hogerhand toch niet méér steunen. Ik heb direkt gestort. Ik heb het meegemaakt met ons moeder. Ze heeft afgezien 'gelijk een beest', écht afgezien, ik verzeker het. Maar ze is altijd thuis gebleven. Ik heb aan de dokter op 't laatst gevraagd 'het leed definitief te stoppen'. Wij hebben er met de vijf kinderen én met ons moeder over gesproken. Wij hebben rustig afscheid genomen. Het klinkt misschien lelijk maar dat was voor ons gezin een heel plezante gebeurtenis. Dat leven was afgerond. Ons moeder zei nog: Waar blijft den dokter toch, ik wil naar onze vader. En wij hebben nog lachend gevraagd: dieje met een hoofdletter? Ze lachtte terug en zei: 'Ullieje' BID VOOR DE ZIEt VAN ZALIGER Mijnheer

Comelius VORSTENBOSCH, echtgenoot van Mevrouw

Anno VtRBRtUKEN Gebaren te Baaele-Nossau den 3 Februari 1900 en srnarteltjk overleden Ie Mlnderhou( den 27 october 1944 LII) VAN DEN

Van den wehelijkscbcn KntInwrg oH vele parocirtate verenigingen, duur den noordenden oorlogsdruk heeweke Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervende".

Een wroede slag heet) erts aller hart geltetrke ...... Geregead Itt het hedrtjt, het cnttlelljke leven en let kt,tdrrtvl. tulodet zwaar geteisterd In hunne stulTelijke gerderrir. hadden zij vcru,aclnlerr 11 rrdenrrr om neer scheone loekutetst warntr'rr opeens dce ven'aderlrjke natnn;r vat, den wrredr oorlog alle verscachtutgern vrrtldrlt Ttretrntrtrtr wlkt naar Oud lrrnehnkt' ttcnrtters. Zusters. Dtntrrharr Erhrgenruure. Schonent,tt• ee hrinrdvrnnanten Sctruunzrrster. Sclrnunnlrruerteen. Vnecdre. licht deuk vuur al hel gratIe 5113 gedoan. Bull Tot 'nt, blijde s'edeezlerr voer mIj, Ik bId vuur 11

Sebastiaan

Onze Ueve Vrouw von uruoeklttg cr5 san Bijstand, bId

Neen, hard gewerkt heb ik nooit gedaan. Eigenlijk was ik een lui boerke. Maar wel proper. Dat heb ik van ons moeder. Jambers zal met mij niet moeten komen lachen, haha. In '82 is ons moeder ziek geworden. Gelukkig

OarJiCK. De Joost. B,znlo'Hnnea

MIjn Jezuc Bsrmharttghetd.

300 d. alleat

Doodsprentje vader Vorstenbosch. Het werd teveel voor Corneel,


Het Slim Buroke Het grootste en ook het meest bekende projekt van Albert Vorstenhosch is onmiskenbaar Het Slim Buroke. Deze vzw werd opgericht in 1990 en verscheen in het staatsblad op 14 september van dat jaar. Medeoprichter was onderandere Jan Verschueren, alias Jan van ons Lea. Het Slim Buroke is, zoals het een vzw betaamt uiteraard niet op geldgewin uit. Het Slim Buroke wil een kanalisator zijn van ideeën. Volgens Albert fluxt er in elk hoofd gemiddeld een idee per dag. Jammer genoeg verdwijnt het idee meestal even snel als het gekomen is omdat 'de fluxer' er zelfs niets aan heeft ofer niet mee buiten durft komen. Niettemin is het best mogelijk dat iemand anders er wél direkt of indirekt baat bij zou kunnen hebben. Meestal durft een mens echter Lijn gedachtenfiux niet kenbaar maken. Inderdaad, de meeste fluxen komen in eerste instantie ridicuul over. Volgens Albert Vorstenbosch moeten we ons echter kwetsbaar durven opstellen. Het kenbaar maken van zijn gedachtenflux aan derden kan die Ilux versterken en in een later stadium zelfs materialiseren. Dat wil zeggen, de embryonale flux wordt uitgebroed tot een volwaardige realiteit. Het resultaat is echter niet steeds eenduidig terug te traceren. Was de gedachtenfiux Amhrassic Parc destijds. over Wortel Kolonie, nu de aanzet tot het comité Handen Af? Was de harde fietsactie van Albert, fiets dwars over de weg, het begin van Fietspaden Nu? Is de gemeentepolitiek zuiverder geworden na de CPP? Niemand zal het ooit weten. Si le nez de Cleopatra,... Een gedachtenflux kan uiteraard ook meteen of in stappen (toetsing) volledig in het niets verdwïjnen. Albert noemt dit cosmolisatie. Het kaatst even weg en weer om volledjg in de ruimte te verdwijnen. De meeste voorbeelden hij Het Slim Buroke zijn hier onder te brengen. Maar verschillende gedachtenfluxen kunnen ook elkaar versterken (fortorisatie) of gewoon samengevoegd worden (aggregatie) tot een beter of zinvol geheel. Een belangrijke 'fluxer' avant la lettre in onze gemeente was bijvoorbeeld Louis Geets uit Minderhout. Hij nam geen blad voor de mond en liet steevast fotografie-gewijs onder zijn hersenpan kijken. Dat leidde niet enkel tot een frisse blik op de wereld, het liet ook een schat aan fotografisch materiaal achter.

KROON • KALF

,.

J

T

.LA 1

. ~

SAMENGESTELD VOEDSEL VOOR KALVEREN J EN VARKENS. Voldoet de fokken 94-1 SPOEDIGER EN SPAARZAMER. VETTEN i ..0 Ik

WERKZAAM TEGEi4 BUIKLOOPI WITTER VLEES

Kosteloze bon voor staat en geruikswijze

I'NAAM 1ADRES

'•

TE ZENDEN NAAR: SCHOORB —

Een advertentie in de Gazer van Hoogstraren in 1954. vader. Ik zal maar niet vertellen welke dokter ons toen geholpen heeft, zeker. Want den brave mens zou er nog van in den bak geraken. Hemeltergend. Een paar jaar later heb ik een hond gekocht. onze Sebastiaan, Bas, gelijk wij zegden. Hij heeft een paar keer zelfs in De Hoogstraatse Maand gestaan, ons Baske. Altijd vrolijk was hij. Ik zei altijd: Onzen Bas dat is 'ne Welkom

mijn koeien verkocht, niet zo goed van 'geblaaid' toen, maar genoeg om wat kosten te doen aan 't huis en om Sarah van Jan van ons Lea, ook een petekind, een computer kado te doen. 'tien Appel'. En stilaan begonnen dan mijn tweede apej aren. Sommigen weten misschien nog wel van die partij met de gemeenteverk.iezingen in '88: De CPP, de Concrete Punten Partij. Jan van ons Lea en ik hebben ons kostelijk geamuseerd. t Was

Moeder Vo r ten boze/t die, ii our een Griekse legende, zich voorgenomen had elke dag liet kaifke op te heffen tot liet een grote Stier was. Thuis'. tk heb er veel mee opgetrokken en we hebben nooit ruzie gehad. Hij is al na 3 jaar ziek geworden, permanente kakkerij, mager worden, ziek, niets aan te doen. Daar ben ik mee naar de veearts gemoeten om een spuitje te laten geven. Vol vertrouwen was het beestje met mij meegehuppeld. Op het moment van de spuit zie ik ons Baske nog naar mij kijken met een blik van: maarikwilnietdood! tkheb 'geblèt' gelijk een klein jong.

Tweede apej aren Nadat ons moeder gestorven is, was ik zo weer een beetje het noorden kwijt. Eigenlijk kon ik voort met de centen. Alles hier staal op mijn naam. En ik heb nogal wat kasbons en zo achter de hand. En het was in die jaren dat dat gezever met die melkkwota' s en dat mest en zo begon en op een dag heb ik tegen Albert van ons Wis, mijn petekind op 't Eyssel gezegd: Albert, regelt gij het maar, het kwotum is voor u. Ik heb

Een zeldzaam kiek je van Albert, op 62jarige leeftijd op rolschaatsen rondjes draaiend rond de schuur op 't Schoorbeek. Kort daarna werd in-line scating een rage. precies echt. Zo echt dat ze van No! tot Juul schrik hadden dat we niet de stemmen zouden gaan lopen. haha. Kort daarna ben ik dan gestart niet mijn 'opus inagnuin': Het Slim Buroke. Ook niet Jan van ons Lea. Ik denk dat ik er binnenkort weer eens tegenaan ga gaan. Als ik nog een paar mededenkers vind, dan ga ik het zelfs internationali seren. Ik ben nu 67, dat is nog te jong om al stil te zitten. Ik fiets nog veel, al zit ik al jaren te wachten op goede fietspaden. Ik heb ook nog dagelijks last van 'ideen. fluxen. Als ik weer zo'n idee moet uitwerken ga ik eens goed in 't bad, trek proper kleren aan en zet mijn pots op. Dan floept het er allemaal uit, als vanzelf. Ja, mijn wereld zit onder mijn pots..


VANUIT HET STADHUIS... Terrassen worden gereglementeerd Huisvuilbelasting gaat omhoog Met de nieuwjaarsdagen voor de deur heeft het Hoogstraatse gemeentebestuur alvast enkele vrome wensen klaar. Ditjaar zou er immers een definitieve oplossing moeten komen voor het probleem van de terrassen langs en op de openbare weg. Burgemeester Van Aperen wil de zaak deze keer ten gronde aanpakken en stelt voor een commissie 'Terrassen' op te richten waarvan hijzelf het voorzitterschap op zich wil nemen. 'Voor eind december moet er een nieuw reglement op punt staan', vindt hij. Raadslid Coppens was alvast niet gelukkig met een mogelijke gelijkschakeling van de belastingen op de terrassen tussen deze op de Vrijheid en die van Meersel-Dreef. Wat meteen aanleiding gaf om deze zaak op te schuiven naar de gemeenteraadszitting van eind december. De belastingen op het huisvuil en ander afval gaat dit jaar gevoelig de hoogte in. Doch het college maakt zich sterk dat zij na een grondige evaluatie tot een fijner en rechtvaardiger systeem zal kunnen komen waarbij de grootste vervuiler ook het meeste betaalt. Dit alles kan de burger wellicht alleen maar verheugen. Maar hoorden wij ook niet de opmerking dat alles staat of valt met een degelijke kontrole? Afwachten zal dus ook hier weer de boodschap zijn.

Raadslid Thérèse Coppens is niet gelukkig. 'De middenstand van Dreef heeft kosten noch moeite gespaard. Moeten wij daar nu voor gestraft worden?'

Maar het is zomer, de mensen zijn goedgezind en alles wordt met de glimlach vergeven. Eén keer, twee keer, maar geen dertig keer. En dat heeft men nu ook bij het gemeentebestuur beseft. Jaren wordt er al gesproken over een degelijke reglementering voor de terrassen, maar weinig is er tot hiertoe aan gebeurd. Wie herinnert zich niet het skate-board-terras op de hoek van de Vrijheid en de Tinnenpotstraat. In dit maandblad werd toen man en paard genoemd, maar de boer hij ploegde voort. Meermaals hebben wij in de gemeenteraadszitting deze bijna klassieke, woorden moeten aanhoren: 'Zolang er geen klacht komt, treedt de politie niet op.' En ook in de zitting van eind november antwoordde de burgemeester op vraag van een raadslid hoelang deze terrassen mogen blijven staan. 'Volgens het politiereglement van 1 april tot 1 oktober. Na 1 oktober zouden er geen

terrassen meer mogen staan. Doch wij hebben van niemand reaktie gekregen.' Als het gemeentebestuur en het college het echter menens is, komt er vanaf 1996 verandering. De puntjes zullen op de i gezet worden. In de aanloop naar de begroting '96 werden de belastingen reeds goedgekeurd. De belastingen op terrassen en uitstallingen werd de aanleiding tot een discussie over de terrassen in het algemeen. Burgemeester Van Aperen was echter de meeste kritiek voor en kondigde aan dat er een commissie 'Terrassen' zoi opgericht worden. Zo was in het college beslist, en hijzelf zou het voorzitterschap van deze werkgroep waarnemen. Deze commissie zou alles in zijn geheel moeten bekijken. Niet enkel de terrassen, maar ook de talrijke automaten die her en der uit de grond rijzen. Die zouden alvast nog dezelfde week

Een zomers terrasje Een zomers teiTasle in de Vrijheid brengt leven in de brouwerij. Wij zijn nu eenmaal een volk van feesters en genieters, en met de zomers van de laatste jaren was het meer dan eens gezelligheid troef tijdens de lange zwoele avonden. Het zijn dan ook maar zielepoten die ons dat zouden willen afnemen. Maar ook de esthetiek heeft zo haar rechten en die is volgens nogal wat mensen soms wel erg ver te zoeken. Doch dit zijn nog de minste van de zorgen voor al die voetgangers die zich als het ware een weg moeten banen over hun voetpadterras of terrasvoetpad. Vaak moeten zij uit pure noodzaak het fietspad op om dan, verschrikt door rinkelende bellen in de rug, hun toevlucht te zoeken bij Trappist, Palm en Hoegaarden.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31 99 1161

7


Op 18 december zou deze com.missie voor het eerst bijeenkomen.

'Moet ik (lat nu echt alleitiaal gaan kontroleren?' schijnt commissaris Otner Meeus zich af te vragen. moeten verdwijnen. Maar ook allerlei rekken, bloembakken, enz. het zal allemaal kritisch bekeken worden. Bij dit alles zou men rekening houden met de nieuwe situatie in de Vrijheid wanneer de voetpaden zullen vernieuwd worden en op verscheidene plaatsen ook verbreed worden.

Raadslid Wouters is van oordeel dat het inderdaad hoog tijd is dat men zich eens ernstig bezint over de manier hoe het voetpad er vaak bijligt. 'De voetgangers komen dikwijls op de tweede plaats want er blijff soms niet eens ĂŠĂŠn meter breedte over hoewel dit volgens het politiereglement verplicht is. Het voetpad dient als voetpad en voor niets anders', aldus het raadslid. Toch vindt hij de oprichting van een commissie over terrassen een belangrijke beslissing en ecn goede zaak, maar hij voegt er nog aan toe dat echter alles staat of valt met de kontrole. Raadslid Coppens heeft geen probleem met de eis dat het voetpad voldoende vrij moet blijven. In Meersel Dreef wordt dit volgens haar ten minste goed nagevolgd. Maar met de gelijkschakeling van de belastingen heeft zij heel wat meer moeite. 'De middenstand heeft op Dreef kosten noch moeite gespaard om het er zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De heraanplantingen, de bloembakken, de vlaggen, dat werd allemaal met eigen middelen betaald. Wij hebben hard gewerkt en we worden er nu voor gestraft' aldus raadslid Coppens. Zij merkt er verder nog bij op dat vanaf maart tot in oktober er elke zondag een rommelmarkt wordt georganiseerd door de fanfare. Daardoor wordt over een lengte van ongeveer zestig meter alle parkeerruimte ingenomen, waardoor een aantal middenstanders geen parkeerruimte meer hebben voor hun deur. Als men met al deze zaken rekening houdt, dan is het niet verantwoord dat men de terrassen op Dreef gelijk zou schakelen met deze op de Vrijheid.

Schepen van Financies Staf Peerlinck is daarentegen van mening dat Dreef niet zo erg wordt benadeeld. [en gelijksehakeling is voor iedereen het eerlijkst zodat deze belasting dus ook voor de Dreef van toepassing moet zijn. Burgemeester Van Aperen oordeelt echter dat het beter is dit dossier terug te nemen en tijdens de volgende zitting een beslissing te nemen. Dit uitstel geeft dan ineens de mogelijkheid om dit te bespreken in de commissievergadering van 18 december.

Huisvuilhelasting: duurder maar rechtvaardiger? De belastiiigeii op liet ophalen van huisvuil en nijverheidsvuil gaat flink de hoogte in. Voor het gewone huisvuil zal er voortaan 3.000 fr. per jaar moeten betaald worden door een gezin in plaats van 2.000 fr. Voor een alleenstaande wordt de belasting van 1.000 fr. op 1.500 fr. gebracht. Voor dit bedrag van 3.000 fr. krijgt men per gezin 50 vuilzakken in het begin van het jaar. Wie hier echter niet mee toekomt zal ook voor de bijkomende zakken meer moeten betalen dan vorig jaar. De prijs per bijkomende zak wordt opgetrokken van 10 fr. naar 15 fr. Volgens Schepen van Financies Peerlinck is de gemeente wel verplicht om 5 miljoen extra te recupereren bij de bevolking omwille van de hogere milieuheffingen voor de gemeente. Raadslid Jan Fret is echter van mening dat het optrekken van de belastingen met 50% er niet zal toe bijdragen dat het afval zal verminderen


of vermeden worden. Want met dit systeem wordende zuinige mensen evengoed getroffen. Schepen van Milieu Jef Van Looy vindt dat dit maar gedeeltelijk waar is vermits ook de prijs van bijkomende huisvuilzakken wordt opgetrokken. 'Maar er wordt volop aan gewerkt. In de toekomst gaat het aantal zakken in het begin van het Jaar, zowel per gezin als voor een alleenstaande, verminderd worden. Op die manier zullen de zuinige mensen beloond worden en zal het systeem ook rechtvaardiger zijn. Wij moeten vooral nog een oplossing vinden hoe we grote gezinnen op een eerlijke manier zullen moeten benaderen.' Tot zover schepen Van Looy die er verder aan toevoegt dat gans de afvalproblematiek dringend moet bekeken worden. Niet enkel het gewoon huisvuil, maar heel zeker ook het groot huisvuil en de werking van het containerpark.

'Afval vermijden en de zuinigen belonen vindt Jan Fret. Zou ook C VP-senator Paul Staes zijn huidige achterban kunnen overtuigen?

'Die ronunel kuisen we direkt op. Maar wacht efkens tot mijn pistoleeke op is. 'Jef Van Looy maakt zich sterk om de aft'alproblematiek aan te pakken.

Raadslid Verhuist vindt dit bedrag toch wel een beetje overtrokken en maakt een vergelijking met de belastingen op terrassen. Wie een terras uitbaat in de Vrijheid betaalt slechts een vijfde van hetgeen men moet betalen als men een huis bouwt in dezelfde straat. '1-let is terecht dat men deze hinder belast, maar de verhouding is toch verte zoeken.' aldus het raadslid en hij haalt een konkreet geval aan. In de Vrijheid schuin tegenover de Gelmeistraat is men reeds een hele tijd bezig aan een bouw. Er staat een kraan en ook heel wat materiaal. Samen goed voor een 120 m 2 openbaar domein. Volgens de voorgestelde belastingen zou dat de aannemer, maar uiteindelijk de eigenaar, per maand 36.000 fr. kosten. De aannemer vermoedt ongeveer vijf maanden bezig te zijn. Dit zou dan een 200.000 fr extra kosten geven voor iemand die bouwt in de Vrijheid en Spijtig genoeg niet anders kan dan

zijn kraan op straat zetten. 'Een belasting heffen om de hinder voor de andere mensen zoveel mogelijk te beperken is terecht, maar het moet redelijk zijn', aldus Verhuist. Ook raadslid Blockx, in het dagelijkse leven architekt, kan zich hierin volledig vinden. Raadslid Jos Martens daarentegen, in het dagelijkse leven aannemer, heeft met het voorgestelde bedrag geen probleem. Op sommige plaatsen moet er wel 20 frank per vierkante meter betaald worden. Men gebruikt dikwijls ook veel te veel ruimte dan eigenlijk nodig is.' Een visie die ook bijgetreden wordt door raadslid Miehel Jansen, die in deze belasting een goede manier ziet om een mentaliteitswijziging te kweken. Voor en tegen stemmen met het gekende gevolg terwijl raadslid Pauwels als het ware de kerk in het midden wil houden en zich onthoudt..

Ri,idslid Vw hulst Wijst er op aat het nijverheids vuil een nog groter probleem is waaraan dringend moet gewerkt. De gewone burger wordt gestimuleerd en verplicht zijn afval te sorteren. terwijl er wekelijks een massa nijverheidsvuĂŻl ongesorteerd wordt opgehaald en gestort. 'Ook hieraan wordt gewerkt', repliceert burgemeester Van Aperen Tussen dit en ecn jaar staat alles op punt, de huidige regeling telt maar voor ĂŠiin jaar. Daarna kun t ei ccii verfijnd reglement.'

Bouwmaterialen en stellingen voortaan belast De gemeente gaat voortaan een retrihutic hellen op het in gebruik nemen van de openbare wev voor bouwmaterialen, kranen, stellingen, werfketen, containers, enz. Voortaan zal men hiervoor 10 frank per dag per vierkante meter moeten betalen. Deze heffing wordt ingevoerd omdat er meestal nogal wat hinder voor het verkeer bestaat en er daardoor ook meestal bijkomende voorzieningen moeten getroffen worden inzake verkeersveiligheid.

En nu ecn glaasje op het nieuwe jaam'. We licbhen liet verdiend', vindt Jo.s Martens. En waarom niet? Proost.


Negentien ontslagen bij Van der Windt Kartonnage Binnen de Nederlandse verpakkingsgroep Kluster Zuid staat een ingrijpende reorganisatie op stapel, met als gevolg dat ook bij dochteronderneming Van der Windt Kartonnage in Hoogstraten ontslagen moeten vallen. 19 arbeiders worden ontslagen, naast de wettelijke vooropzeg van vier weken krijgen ze een maandelijkse bijpassing van 12.000 fr. per maand gedurende 24 maanden.d Wie 52 jaar of ouder is, gaat op brugpensioen. Van der Windt past 85 procent bij van het verschil tussen het vroegere nettoloon en de werkloosheidsvergoeding. Een overeenkomst tussen vakbonden en directie die nog wel door de overheid moet worden bekrachtigd. Het personeel dat in dienst kan blijven moet flink inleveren op het loon. Er wordt 8 procent ingeleverd op het basisloon, en de ploegentoeslag gaat van 16 naar 15 procent. De inlevering wordt gespreid over een periode van drie jaar, in drie gelijke delen, telkens beginnend op 1januari. 49 arbeiders zullen omgevormd worden tot 'multi-inzetbare' arbeiders, en geen loon moeten inleveren. Hetzelfde geldt voor arbeiders met de laagste loonklassifikatie. Van der Windt verbindt zich ertoe voor de periode van 1januari '96 tot 31 december '97 geen ontslagen door te voeren zonder voorafgaand overleg met de vakbonden.

Spanplank opgedoekt Niet alleen bij Van der Windt vallen klappen, ook bij Spanplank. Dat bedrijf stopt zelfs al haar activiteiten. Eenentwintig arbeiders en twee bedienden ver liezen daardoor hun job. De ontslagen zijn een gevolg van een reorganisatie bij het Neder landse moederbedrijf. De Nederlandse direktie van de groep Opstalan, die het bedrijf in 92 overnam, wil de produktie centraliseren bij de hoofdzetel in het Nederlandse Oisterwijk. Met gebruik aan werk heeft de sluiting niks te maken. Spanplank nv maakt dakelementen, in de eerste plaats bestemd voor de bouwnijverheid in Nederland. Aanvankelijk bestond de hoop nog dat de Hoogstraatse ploeg in Nederland aan de slag zou kunnen gaan, maar later bleek dat niet mogelijk. In Nederland worden wel vijf vacaturen uitgeschreven, waarvoor het Hoogstraatse personeel kan inschrijven. De produktielijnen in Oisterwijk worden 'uitgebreid en geoptimaliseerd'. De direktie maakt zich sterk door de centralisatie rendabeler te kunnen werken, omdat men nu op één plaats alle handelingen zal kunnen uitvoeren. Tot op heden moesten alle produkten uit Hoogstraten in Oisterwijk nog een aantal behandelingen ondergaan. Een ander bijhuis, dat in het Nederlandse Wychen, werd begin dit jaar al gesloten.

Jong Agalev Hoogstraten boven de doopvont gehouden

'Opnieuw vissen op de Mark?' De Gemeenteraadsverkiezingen van oktober '94 waren in Hoogstraten voor AGALEV een succes. Bijna 20% van het kiespubliek stemde groen, het aantal vertegenwoordigers in de Gemeenteraad steeg van 2 naar 4. Wat nog erg opviel: de jonge AGALEV-kandidaten deden het erg goed. Vandaar dat werd beslist met een eigen jongerenwerking te starten. Via diverse verkennende vergaderingen kreeg de werking meer concrete vorm en werd aansluiting gezocht bij de Organisatie van AGALEV-jongeren Vlaanderen. Het eerste aandachtspunt van Jong AGALEV Hoogstraten is De Mark, de trots van onze rivieren en waterlopen. Anno 1995 is Dc Mark nog altijd een verontreinigende rivier en is haar hele stroomgehied onderwerp van grensoverschrijdende studies/maatregelen. 'Er zit weer vis op de Mark en er groeien weer waterplantenin'. Vele mensen zouden hieruit afleiden d'at het goed gaat mei de waterkwaliteit. Toch is op De Mark in de ogen van de Vlaamse Milieurnaatschappij de norm 'viswaterkwaliteit' nog altijd niet bereikt. Uit een studie door het Hoogheemraadschap West-Brahant (Nederland) blijkt dat de vervuiling door zware metalen (lood, zink, cadmium) van het Mark-stroomgebied wordt onderschat. Uit zowel Belgische als Nederlandse studies blijkt verder dat de organische vervuiling als gevolg van bensesting (fosfaten, nilraten) van de Mark en haar zijrivieren nog steeds te hoog is. In het stroomgebied van De Mark is bovendien slechts 60-65% van de htushoudens op het rioleringsnet aangesloten

10

(gemiddelde voor Vlaanderen: 79%). Ook deze huishoudens worden door de studies beschouwd als belangrijke bron van vervuiling door zware metalen. Er is dus nog werk aan de winkel. De officiële instanties zowel in Vlaanderen als in Nederland beschouwen het Mark-Vliet stroomgehied als erg belangrijk voor toekomstig onderi.oek. Ook studies over de vervuiling in de diverse overstorten op ons grondgebied dringen zich op. Het gaat echter niet alleen om algemene. structurele maatregelen. Nog altijd wordt in De Mark en haar zijrivieren illegaal geloosd. 0p 27 juli nog werd op de Mark in Meersel-Dreef massale vissterfte vastgesteld. Idem dito op 19 augustus op de Beek in Meer, Jong AGALEV Hoogstraten maakt van de waterkwaliteit van de Mark een prioritair agendapunt en gaat hierrond in de nabije toekomst aktie voeren. Alle hulp, alle ideeën hierrond zijn welkom. Voor meer info kan men terecht bij Paul Kox. Heieinde 22. Meersel-Dreef, tel. 03/ 315.80.71 of bij Marc Sprangers, John Lijsenstraat 8, Meer, tel. 03/3 15.05.49.

Nog compostvaten te koop Mensen die zelf hun keuken- en tuinafval willen composteren kunnen nu terecht op het stadhuis in Hoogstraten bij S. Leemans. De gemeente heeft 100 vaten (inhoud 290 liter) aangeschaft die nu te koop worden aangeboden voor slechts 500 fr. Bij het afsluiten van dit blad waren er nog steeds een aantal ter beschikking. Snel zijn is de boodschap.

Nu te koop voor slechts 100 fr.

Nieuw stratenplan van Hoogstraten De laatste jaren werden in de ganse gemeente zoveel straten bijgelegd en zoveel huizen bijgebouwd dat het hoog tijd werd dat het stadsbestuur een nieuw stratenplan uitbracht. Bij het ingaan van '96 is dat dan ook gebeurd en kunnen we weer met een mooi bijgewerkt plan op verkenning gaan in de verschillende deelgemeenten. Ook de detailkaarten van de zes kerkdorpen én de transportzone aan de grens zijn een prima verbetering. Als nu ook nog de borden in de dorpen waarop men de weg moet zoeken aangepast worden dan kan iedereen weer de weg vinden in onze gemeente (het woord stad krijg ik met de beste wil van de wereld niet uit mijn typmachine). De kaart is te koop in het Toeristisch Infokantoor, Vrijheid 149 alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Rode Kruis Op dinsdag 16 januari 1996 om 20.00 u. start het Rode Kruis Afdeling Hoogstraten, in samenwerking met VZW Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen een curi sus EHBO. Deze cursus bestaat uit een 20-tal lessen die worden gegeven in het Rode Kruis lokaal, Gelmelstraat 26,2320 Hoogstraten. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kunt u steeds terecht bij: Sterkens Annemie Leemstraat ISA Bus 2 Hoogstraten Tel.: 03/314.13.45

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04


Tien jaar Hoogstraatse Maand - 10

Mannen en vrouwen van 1994 1994, nog maar één jaar geleden, zou normaal nog vers in het geheugen moeten liggen, tenminste dat denk je dan. Neem even de proef op de som en probeer eens een paar gebeurtenissen van 1994 voor de geest te halen. Niet makkelijk, want als je dan zo direkt aan iets denkt, ga je al even snel weer twijfelen of dat wel in 94 was. Of was het nog 93? Of misschien al 95? Adriaan Van Dis wist dit verschijnsel in zijn boek 'Indische Duinen' (toevallig in 1994 verschenen) mooi te verwoorden: 'Het geheugen is kieskeurig, alles wordt ingeschreven maar veel vervaagt'. Belangrijke gebeurtenissen in het persoon. lijke leven blijven vooraan zitten, dikwijls de prettigste eerst. Nare ervaringen worden een al beetje verder verdrongen en van de gebeurtenissen van de wereld daarbuiten moeten we meestal gaan opzoeken wanneer ze hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, niets is zo vluchtig als 'nieuws' en de geschiedenis, waaruit we zouden moeten leren maar die zich desondanks steeds herhaalt, ligt opgeslagen in dikke boeken of in archieven. Daarin verdwijnen waarschijnlijk voor lange tijd ook de Hoogstraatse Maanden van de voorbije tien jaar. Vandaag leest u immers aflevering 10 van ons overzicht en dus het laatste in de reeks. De markantste uitspraken van de Vrouwen en Mannen in de Maand van vorig jaar geven we u nog graag en dan sluiten we de boeken, tenminste die van vroeger.

Jef Meyvis - Wortelvast

k

Mannen van de jazz Frans Pinxteren (Los Camarados) over het plezier van 't spelen: 'Wij deden in onze tijd dikwijls spelletjes. 'De reis rond de wereld'. Op 't laatst kwamen we dan in Holland aan en gingen 'boteren' je kent dat wel, zo met de ruggen tegen elkaar, de armen in elkaar gehaakt en dan mekaar opheffen. Staat daar voor ons een koppeltje, hij ne struise mens, zij een ferm kind niet een grote decolleté. Mee dat die beginnen boteren wippen die er toch alle twee uit zeker! Sus Meyers was de spelleider en die liet maar betijen. En die gast, die aan't hoteren was, die wist van niks, die boterde maar door. We hebben ze nooit meer teruggezien'.

DHM - Hoe spreken jullie elkaar aan? 'Gewoon niet de voornaam, behalve vader abt natuurlijk. De abt of prelaat wordt aangesproken met Hoogeerwaarde Heer. Ook buiten de abdij noemen we elkaar bij de naam, uitzonderlijk wel eens pater of broeder. Maar het blijkt toch geen gewoonte meer te zijn. Het onderscheid bestaat nog wel. maar we zitten bv. niet gescheiden aan tafel en er zijn geen gescheiden recreaties. We zitten gewoon volgens leeftijd, volgens de duur dat we hier zijn ingetreden. Tegen heel oude confraters wordt nog vaak 'mijnheer' gezegd.'

Over 't Worteltje; 'Het belangrijkste is dal ge schrijft voor een Wortels publiek, ver staanbaar voor iedereen. Zo bereiken we een groot deel van de gezinnen hier. Sommige mensen zeggen wel eens dat er een kritische noot ontbreekt. Ik bekijk dat anders: het verenigingsnieuws is heel belangrijk. Het doel van 't Worteltje is niks meer of niks minder dan de plezante kanten van ons dorp belichten en onze verenigingen in de kijker plaatsen.' 11


Fons Lanslots Wereidreiziger

Louis Van Hoeck De secretaris

Over de kultuurschok bij zijn thuiskomst na zes maanden Indië: 'Je komt uit een zeer arme streek en ziet hoe men hier in een overvloed leeft. Men weet niet wat men niet zijn geld moet doen. Ginder heeft iedereen één hemd, één rok, één tulband... en hier, hier in het Westen moet nien woekeren om zijn geld op te krijgen. Geld opdoen, consumeren is een hele verantwoordelijkheid, maar men beseft het nauwelijks. Als je van een overlevingseconomie, zoals ginder, naar een consumptie-economie komt, zoals hier, ja... ik was daar echt niet goed van. Dat shockeert me nog altijd.'

Over het 'laten springen' van de toren: 'Enkele jaren geleden konit Jos Laurijssen (de koster) Louis ervan verwittigen dat er een Duitser de kerk wil bezoeken. Louis legt onmiddellijk de link met de oorlogsgebeurtenissen. Van die Duitse bezoeker krijgt hij te horen dat deze als 1 8-jarige in oktober 44 op de toren zat als telefonische contactman tussen de waarnemers op de omgang van de toren en de kanonniers in de Katelijnestraat. Zo konden deze hun geschut beter richten op de oprukkende geallieerden. Met het dynamiteren van de toren had hij niets te maken gehad, maar hij had wel de kistjes dynamiet naar boven zien dragen. Hij had er sterke twijfels over dat er slechts 2 ton dynaniiet waren nodig geweest. Volgens hem waren zeker 4 ton nodig oni die Kenipische reus te vellen.'

Jef Van Opstal Meester en 'boeman'

Over zijn jaren op het internaat in Mechelen: 'Toen zag ik Jeanne bijna nooit nieer natuurlijk. Liefjes en zo, dat was absoluut taboe op school. Ik heb nog meegemaakt hoe er iemand binnen de kortste keren van het internaat vloog nadat een toevallig passerende prof had gehoord dat de jongen op straat 'lekker poepeke' had durven zeggen. Om vier uur was die jongen al niet meer te zien op school, want dat was taalgebruik dat hoegenaamd niet paste voor een toekomstig onderwijzer!'.

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

INTE RIEU RAD VIES & UITVOERING

DECORA TIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedlaan 2 7 7 - 2 7 9 - 2320 Noogstraten Tel 12

03/314 52 78 - Fax 03/314 88 02

fÇ.

MRI)


John Vervoort Boekenwurin

autobanden

*

occassiebanden *

9pEETEflg *

merkbanden

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 31 4.63.05

Zes dorpsraad-voorzitters

Over het nter iewen \ an schrij er: Opvallend is wel dat de grote, belangrijke schrijvers altijd het makkelijkste zijn om te inverviewen. Ze maken geen problemen en proberenje direct opje gemak te stellen. Bij minder belangrijke schrijvers van de tweede of derde garnituur ligt dat vaak anders. Die deinzen er niet vooi telug om eisen te stellen. Onlangs maakte ik het nog mee dat ik een Vlaamse schrijver, wiens laatste boek ik niet slecht vond, bel voor een interview. 'Ja maar' zegt die meneer 'ik wil niet over mijn boek praten'. Toen ik later dan toch bij hem thuis kwam, was hij zo vijandig, dat ik na een kwartiertje mijn boeltje gepakt heb.'

Rob Brosens Voetbal! -

t

Over inspraak van de dorpsraden - Jos Huybrechts: Misschien is het toch ook belangrijk als dorpsraad zelf aan de bel te hangen en niet af te wachten tot het college om advies vraagt. Het gemeentebestuur moet weerwoord krijgen.' Huibrecht Provoost: 'Als bestuur van de dorpsraad moet je op vinkeslag liggen om te weten wat er gaande is. Dikwijls is het moeilijk om vooraf informatie vast te krijgen. Het zou misschien goed zijn dat de dorpsraden ook de agenda van de gemeenteraden in handen krijgen!'.

Jan Aerts Aardbeien! -

Over zijn jeugd op t Heike: 'In de zomer trokken wij te voet langs 't Kerkzicht naar de lagere school in Meerle, tijdens de winter over de Noordbaan, want dan waren we rapper op de 'harde weg'.Ik zat toen o.a. bij de meesters Stan Vlaminckx, Joos Aerts en Fons Jespers. 's Middags bleven we in de 'koffieschool' van het weeshuis van de Zusters Ursulinen. Mère Augusta en Mère Stanislas waren de nonnen die voor de opvang van de kleinsten zorgden. Later, toen we wat ouder waren, mochten we bij familie in Meerle gaan eten en dan waren we ook wat vrijer. Dan gingen we tijdens de middag visjes vangen in 't Kaaltje Gouwbergse loop).'

Volg de vijf Hoogstraatse gidsen 'Mensen rondleiden is ook om reacties vragen. Zo maakte Luce Van Nueten het mee dat een groep Antwerpenaren het niet nam dat de gids durfde te beweren dat ons torenhaantje iets hoger staat dan dat van de Antwerpse kathedraal. Een nauwkeurige reliëfkaart met hoogteaanduiding kwam eraan te pas om duidelijkheid te brengen.'

DI-IM - Vee! \ oetballers koesteren het één of ander jeugdidool. Had jij zo iemand? 'Eigenlijk niet. Mijn oudere broers hadden het steeds over Rik Coppens, maar daar was ik wel wat jong voor. Ik heb hem wel eens zien spelen, want ik reed af en toe met vader naar Beerschot, waar Hoogstratenaren Bert Verschueren. Jan Verheyen en Paul Van Merode speelden. Dat waren voorbeelden Jan Verheyen, met zijn werkkracht. 13


De vergane glorie van de Laarmolen Met het verdwijnen van de oude monumenten in Hoogstraten geraakt ons dorp stilaan maar zeker zijn unieke historische charme kwijt. Eén van die wegkwijnende hoekjes wordt gevormd door de oude watermolen, waar de Molenstraat over de Mark gaat, op de grens tussen Hoogstraten en Minderhout. Als men nu de schrale bouwval bekijkt die er nog van overblijft, zou men nooit vermoeden welk een rijke geschiedenis zich rond deze plek heeft afgespeeld. Hier volgt het verhaal van deze molen.

Meel, smout en eikeschors

De molen van de kasteelheer

De streek rond de molen noemt men soms het Larenheiken. De molen werd vroeger de Laarmolen (of Larenmolen) genoemd. Ze bestond uit twee watermolens: een graanmolen op de linkeroever en een schorsmolen op de rechteroever. De twee werden verbonden door een strodak van zo'n dertig meter. De graanmolen werd gebruikt om rogge tot meel te malen. Deze molen is afgebroken tijdens de eerste wereldoorlog. De andere helft, de schorsmolen, staat er nog, maar het molenwerk is eruitgehaald. Deze molen werd gebruikt om eikeschors te vermalen. Gemalen eikeschors was nodig voor de vele leerlooierijen die Hoogstraten rijk was. De schorsmolen werd ook gebruikt als oliemolen, waarin men olie 'sloeg' uit raapzaad. Men sprak ook van een slagmolen of smoutmolen. Eeuwenlang verzorgde de molen van Laren de olie-, meel- en schorsvoorziening van ons dorp.

De Laarmolen is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Hoogstraten. Vermoedelijk stond hier al een watermolen in de dertiende eeuw. Hoogstraten, dat toen pas (in 1210) tot stad en vrijheid' was gepromoveerd, was toen het eigendom van de kasteelheer die op het machtige Gelmelsiot verbleef. Om zijn land beter te kunnen voorzien van meel had de heer van Hoogstraten besloten een molen te bouwen. Hij koos voor een watermolen die stroomafwaarts van het kasteel zou staan. Dat kwam goed uit, want dan kon men met de schuiven van de molen het waterpeil van de Mark doen stijgen, zodat men de slotgrachten kon vullen. Dit was vooral handig in oorlogstijden, wanneer het kasteel door vijandelijke legers belaagd werd. In 1381 was Jan van Kuijk heer van Hoogstraten. Hij maakte voor het eerst vermelding van de molen van Laren. Toch was dit enkel een

bE WATIEVMOLEN'IP 4 uwb 4900

j die.- eb 3é..rs~L-2. 3:ôaat 't

2..

Wie

otttLW

t

-gebouwen

graanmolen, maar rond 1400 is hij een tijdje als oliemolen gebruikt. De molenaar pachtte de molen van de kasteelheer. Om het inkomen van zijn pachter te verzekeren verplichtte de kasteelheer de Hoogstratenaren dat ze hun graan enkel en alleen in de Laarmolen mochten laten malen. Ook voor het slaan van olie moest men naar de watermolen. Dit was het zogenaamde 'dwangrecht' van de molenaar. Ineen open brief van 1405 beloofde de kasteelheer zijn bevolking dat de molen (die toen enkel als slagmolen gebruikt werd) terug een graanmolen zou worden. Later vond men dit blijkbaar te eenzijdig. Haifwege de 15de eeuw bouwde men een extra watermolen aan de andere oever. Van dan af was de Laarmolen een dubbele watermolen. Zulke molens kwamen niet veel voor. Enkel kapitaalkrachtige landheren, zoals de heer van Hoogstraten, konden zich zo'n molengebouwen veroorloven. De molen van de heer heeft al die eeuwen een essentiële rol gespeeld in de economie van ons stadje. In de 16de eeuw was het de hoofdleverancier geworden van gemalen eikeschors voor de 30 leerlooierijen die Hoogstraten toen rijk was. In 1518 was Hoogstraten tot graafschap verheven. Dat was het begin van een gouden eeuw voor Hoogstraten. Het was de tijd van graaf Antoon de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg, aan wie we onze SintCatharinakerk te danken hebben.

Brand en roof tijdens de Tachtigjarige Oorlog

(

\\\

14

In die tijd waren de Nederlanden een deel van het rijk van de Spaanse koning. In onze streken kwam er meer en meer verzet tegen deze tirannieke vorst. Om de opstand de kop in te drukken begon Spanje een hevige en lange oorlog tegen de Nederlanden. De oorlog duurde zo'n tachtig jaar, van 1568 tot 1648. Ook op Hoogstraatse bodem heeft die oorlog hevig gewoed. De streek werd getroffen door rovende en plunderende soldaten. De oogsten werden vernield, hoeven werden in brand gestoken. De Laarmolen bleef niet gespaard: rond 1580 heeft een hevige brand een groot deel van het molengebouw in de as gelegd. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (tussen


1609 en 1621) was het oorlogsgeweld een tijdje geluwd en de molen werd dan terug helemaal hersteld. Toen enkele decennia later de vrede weer in het land was, draaide de molen terug even vlijtig als voorheen en ZO droeg hij hij tot deeconomische herophouw van hei graafschap.

De bloeiperiode van de watermolen In de 1 8de eeuw was Hoogstraten een hertogdom geworden. De molen was nu eigendom van de hertog van Salm-Salm. In deze tijden beleefde cle molen waarschijnlijk zijn hoogste bloei. De brug over de Mark werd vernieuwd in 1744. Men vindt deze datum nog terug in de blauwe hardstenen blokken onder de huidige brug, aan de stroomopwaartse kant. Rond 1766 heeft men heel wat verbeteringen en uitbreidingen aangebracht aan de molen. Het zou zelfs kunnen dat men toen praktisch de hele molen heeft heropgebouwd niet het materiaal van de oude molen. Waarschijnlijk Zag de watermolen er toen uit zoals op de oude prentbrief kaarten van rond 1900. Op dc rechteroever stond de schorsmolen, op de linkeroever de graanmolen. De brug was toen van hout. In de gevel rechts ziet men nog het spoor van het waterrad dat hier al die eeuwen gedraaid heeft. In de bedding van op kop gelegde bakstenen ziet men nog steeds de gaten (zowel links als rechts, op zo'n 90 cm van de muren) waarin de houten sponzen zaten die de 'radsluizen' vormden.

Van watermolen tot bouwval Halverwege vorige eeuw verkocht de hertog al zijn eigendommen, waaronder ook de Laarmolen. Deze werd gekocht door de toenmalige onderpastoor van Minderhout. Na vererving kwam de watermolen dan in handen van Joseph de Bougne. Rond 1900 was hij vrederechter en burgemeester van Hoogstraten. Deze eigenaar zag blijkbaar weinig heil in het molenaarswerk: in 1913 werden de raderen, de niolenstenen en al het houtwerk uit de niolen gehaald. Dit was het einde van zes eeuwen maalactiviteit op Larenheiken. In 1915 werd het vervallen dak, dat over de Mark heen de twee molengebouwen overspande. afgebroken. In datzelfde jaar verdween het gebouw aan de Minderhoutse kant, waar voorheen het graan gemalen werd. Het andere gebouw, waar de olie geslagen werd en de schors gemalen, bleef behouden en het werd voorzien van een nieuw pannendak. Dit pannendak ligt er nu nog steeds op.

Vooikant

Het molengebouw is nu geen watermolen meer. maar wordt gebruikt als bergplaats. Vroeger draaide het waterrad en maalden de molenstenen hier. Nu is het een stille en vergeten plek.

de

03

-

31 4.55.04

Het zwemdok aan de molen Achter dc molen komt het water in een vijver terecht die men het molenwiel noemt, of de wieling. In deze vijver wou men in 1932 een zwemkom aanleggen. Men schreef toen dat daardoor de wieling eer/wig de zoo prachtige

mcicrnd

streek van t Laerenheiken in een al/eraan genaamst verkwikkingsoord zal herscheppen.

Het plan is nooit ten uitvoer gebracht. De watermolen is geleidelijk aan uit het dorpsleven verdwenen en verworden tot een nutteloze bouwval die nauwelijks nog de aandacht trekt.

Hoe moet het verder met de resten van de watermolen? Ongetwijfeld is de watermolen één van de belangrijkste gebouwen van Hoogstratens geschiedenis geweest. Maar loont het nog de moeite om de schrale resten van dit rijke verleden in stand te houden? Is het wel zinvol om hem terug op te bouwen zoals hij was? 1-let gebouwtje is geen waterniolen meer, dat is waar. Maar de overblijfselen zijn nog steeds sprekende getuigen van een mooi, rijk verleden. Het mag dan wel een ruïne zijn, men kan ze toch niet zomaar met de grond gelijk maken. Gelukkig dreigt dit gevaar niet. Maar het is wel hoog tijd voor herstellingswerken: het kolkende water heeft al heel wat stenen uit de wegbrokkelende keermuren losgewrongen. De pannen beginnen van het dak te schuiven en geven de druipende regen de kans om de eeuwenoude eiken balken aan te tasten. Het is te begrijpen dat de eigenaar opziet tegen de herstellingskosten, maar waarom kan de gemeente dit niet bekostigen? Is het niet de taak van de overheid (gemeente, staat ... ) om haar cultureel erfgoed te verzorgen en beschermen? Enkele dromers zouden graag zien dat de molen niet alleen in stand gehouden maar ook terug in zijn vroegere glorie hersteld wordt. Zij zouden graag het rad en de niolenstenen weer zien draaien. Eén van die dromers was ongetwijfeld de amateur-geschiedkundige C.J. Laurijssen, die het volgende neergeschreven heeft in 1934 (jaarboek HOK): Gij al/en clie onzen prachtigen waterinolen gekend hebt, hoort ge niet, nu nog bil herinnering, wanneer de wandeling

Zwemdok

t l.s dus bepaald dai er een zwemdok kou t te 11 oogs tra tea a au den aloimden Waterunokn, alwaar verleden jaar eene prachtige betonnen brug werd gelegd. Deskundigen waren Woensdag ter aa tse om cle nood ge peilingen en afos in gen te doen. 1 )e grootsi hevoti den diepte was 2.60 om. Kortelings zal een volledig plan aan eten gemeenteraad worden voorgelegd. Naar men verzekert zou lust heel geringe kosieum een allerprachtigste zwemplaais bekomen woreten, clie door vele groote sleden zal beneden worden. Of cle jonkheid, cle verlofgasten en de steutel in gen die hier htu ii nen vaca al ie tijd koeien doorbrengen, in liun:uen schik zullen zijn, hoeft niet gevraagd. De Burgemeester, R. VAN DEN KIEBOOM.

Verslag van de gemeenteraad in De Gazet van Hoogstraten van 24.9.1 932

u langs die betooverende boorden roept, dat zware gebons en geklots op de drukkende ,nolensteenen, dat bij het olieslaan de balken en het gebint van dat fiere gebouw deed daveren lijk het beven der/edeHiaten van een jong tooineloos ros bij het spelen met een logge vracht? Neen! wij vergeten nooit de holle slagen onzer eerbiedvolle en aangrijpende nijverheid,' zij blijven, lijk een wonderbare muziek, op onze ziel inwerken, en herinneren ons aanhoudend acm de grootheid onzer lieve en dierbare bcikei'mat..

,4chtc,knnt 15


-

ft©©

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN

r

is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Wanneer u dit leest, is de tijd van goede voornemens helemaal aangebroken. Voor de besturen van de verschillende gebuurten is de nood dan hoog om zich zorgen te maken over het onderhoud van de kapelletjes in hun omgeving. Nieuwjaarszingen vindt plaats op zaterdag, de voorlaatste dag van het jaar. Drukke winkeldag misschien, en opgepast dus. Opnieuw vragen we aandacht voor de open algemene vergadering van de Dorpsraad. Deze jaarlijkse inspraakronde beoogt het gemeentelijk beleid dichter bij de mensen te brengen. Allen daarheen dus. 1996 dient zich niet helemaal onbezorgd aan op het vlak van politiek en economie, groot leed en kleinere ongenoegens. Toch alvast het beste.

Folklore De Hoogstraatse vendeliers zijn weer druk bezig met de voorbereidingen van hun derde inter nationaal folklore-festival. Dit gebeuren dat in het verleden heel wat succes kende, vindt plaats op 12. I3en 14juli 1996. Mensen die graag op een aangename manier kennis maken met andere culturen, kunnen zich nu reeds kandidaat stellen als gastgezin. Hiervoor kunnen zij contact opnemen niet Jos Van Den Kieboom, H. Bloedstraat 29. tel. 314.56.33 of bij één van de vendeliers. Meer nieuws over dit festival vindt u zeker nog in één van de volgende nummers van dit b1ad. Ei

Op dinsdag 16januari om 20 uur start het Rode Kruis Afdeling Hoogstraten, in samenwerking met vzw Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen, een cursus Eerste Hulp bij Ongevallen. Deze cursus bestaat uit een 20-tal lessen die worden gegeven in het lokaal van het Rode Kruis, Gelmelstraat 26 in Hoogstraten. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kunt u steeds terecht bij Annemie Sterkens, Leemstraat ISA bus 2, Hoogstraten, tel. 314.13.45. Ei

IYTOERENIEN WANDTEGELS ;ES1Sk\1

i4UP

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

Dorpsraad Hoogstraten In extremis, en nog niet goedgekeurd door het schepencollege, bezorgt het bestuur van de dorpsraad de agenda van de open algemene vergadering van dinsdag 23 januari 1996. Omstandigheden dwongen tot de verschuiving van de aangekondige datum in de Hoogstraatse Maand van vorige keer. Vanaf 19.30 uur is er de mogelijkheid tot het inkijken van enkele plans betreffende de herinrichting van straten. Gravin Elisabethlaan en de ParallelwegHeilig Bloedlaan zijn omzeggens definitief, behoudens belangrijke voorstellen tot wijziging. Aangelanden en bewoners van omliggende straten dienen zeker een kijkje te komen nemen. Dit geldt ook voor de bewoners van de Vrijheid, westelijke kant tussen Tinnenpotstraat en de Rijkswachtkazerne. Een origineel plan tot heraanleg van dit stuk ligt op de tekentafel en dient nog het fiat te krijgen van de rechtstreeks betrokkenen. Indien dan toch alles goed zou gaan, zou in mei 1997 een eerste stuk Vrijheid heraangelegd zijn. Eindelijk zult u zeggen. Wel, een gefaseerde aanpak dient steeds de voorkeur te krijgen boven een totale allesomvattende herinrichting, die te duur zou zijn en te lang overlast zou meebrengen. De plannen die voor enige jaren werden gepresenteerd, maakten van de Vrijheid te veel 'eenheidsworst; en miskenden het eigen karakter van bepaalde stukken Vrijheid. Dat het gemeentebestuur maar uitkijkt, of er vallen nog lijken uit de kast zoals in het vorig nummer beschreven. Het verhaal van die ezel die geen twee keer... enz. Vanaf 20 uur start dan de eigenlijke vergadering. Na een uiteenzetting door voorzitter Aloïs Rots over de werking van het bestuur gedurende het voorbije jaar, zal schepen Karel Aerts de plannen toelichten. Vervolgens wordt schepen Jef Van Looy aan het woord gelaten, die de verkeersstudie door de Libost-groep zal toelichten. Hij wordt ook gevraagd uitleg te geven bij de mogelijke ontsluitingswegen van de grote verkavelingen van de laatste jaren. Als schepen van verkeer zal hij ook het signalisatieplan komen uitleggen. Tot slot komt burgemeester Van Aperen aan het woord onder het motto 'Eén jaar later'. Aan hem is gevraagd om de uiteenzetting van de politiecommissaris van vorig jaar in praktijk te evalueren. Hoe ver staat het met de wijkagenten, en met de samenwerking met rijkswacht en andere gemeenten? Als er dan nog tijd over is, en dat moet want er zal een strak tijdschema tijdens de vergadering gehanteerd worden, dan wordt aan de aanwezigen gevraagd met welke zaken het bestuur van de dorpsraad zich tijdens 1996 dient bezig te houden. Uit deze bespreking wordt dan later de prioriteitenlijst 1996 gedistilleerd. Voor wie het voorgaande niet zou lezen, herhalen we nog de dag en uur.

Dinsdag 23januari 1996 Open Algemene Vergadering Dorpsraad Hoogstraten aadzaal Stadhuis vanaf 19.30 uur..


Smakelijke aperitiefconcert Naar jaarlijkse gesvoonle organiseerde hei jeugdniuziekatelier haar aperitiefeoncert. Dit jaar had het plaats op 26november in de hal van het Administratief Centrum. Vooral de hapjes en glaasjes aangeboden door ouders en sympathisanten vielen goed in de smaak van het talrijke publiek waaronder heel wat stadspromincnten waren op te merken. We weten niet of die daar voor gekomen waren, maar wat vooraf ging mocht er ook best zijn. De musicerende en zingende jeugd, van groot tot klein, zette haar beste beentje voor. Gaande van solo-optredens met muziek van Beethoven, Grieg. Haydn en nog anderen, tot sauieiipel op de tonen van Mendelssohn of Finger en speelse samenzang door de kinderen van de hoogste klas, verzorgden zij samen -en hier mogen we de kundige leiding van de leerkrachten niet vergeten- een aangenaam luisteruur vuur liet publiek. Naar wij verwachten, doen zij dat volgend jaar nog eens over.

De samenzang van de kinderen van 5 en 6 JMA onder leiding van Els Caremans

350.000 frank voor vzw Markdal Jaarlijks organiseert Rotary HoogstratenKempen een tweetal concerten in de SintCatharinakerk van Hoogstraten. Dit jaar stonden de uitvoering van het Requiem van W.A. Mozart en de Kreuzstabkantate van J.S. Bach op het programma. Meer dan duizend toehoorders uit Hoogstraten en omgeving woonden deze concerten op 10 en 11 maart bij. De opbrengsten van deze culturele activiteiten worden elkjaar opnieuw geschonken aan één of meer sociale projecten in de Noorderkempen. Het Rotarybestuur schonk donderdag 30 november het grootste deel van de opbrengst (350.000 fr.) voor de tweede maal aan vzw

Markdal, een dagcentrum voor mentaal gehandicapten in Merksplas. Ook kleinere sociale projecten uit de regio worden niet vergeten bij de verdeling van de winst. Jaarlijks maakt het clubbestuur een selectie uit de talrijke aanvragen. De vereniging zal ook in 1996 deze traditie voortzetten. Op zaterdag 13 april om 20.15 uur en op zondag 14april (Beloken Fasen) om 15.00 uur kan men in de Sint-Catharinakerk komen luisteren naar de uitvoeringen van het Gloria van Vivaldi. de Kronungsmesse en Exultate Jubilate van Mozart.

Dick Boks, voorzitter van Rotarv Hoogstraten-Kempen, en Mathieu Van.sweevelt, clubverantwoordelijke voor de concerten, overhandigen de cheque aan Herman Cornelis, directeur van vzw De As, en José Bluekens, bestuurster van vzw Markdal (Merksplas)

Aperitiefconcert Na een ommetje langs de jazzmuziek kiest de Kunstkring voor haar aperitiefconcert opnieuw voor licht klassieke muziek. Voor deze vierde editie is het TURNHOUTS KAMERORKEST te gast. Bij een lekker hapje en een drankje vergasten zij het publiek op een gevarieerd muzikaal aperitief. Het Turnhouts Kamerorkest werd opgericht in 1987. Voordien reeds musiceerden enkele leden in kwartet-vorm. Door nood aan een snarenorkest in de Kempen werd de bezetting uitgebreid tot de huidige vorm. Onder leiding van Ene Baeten ging het peil vlug naar omhoog. Hij kneedde de groep muzikanten tot een orkest dat opvalt door zijn verzorgde verklankingen. Het bestaat momenteel uit een 15-tal leden en staat onder leiding van Otto Derolez. Het Turnhouts Kamerorkest specialiseert zich vooral in de muziek voor snaren van de 18e eeuw. Het orkest treedt ook regelmatig op buiten de Kempen. Zo verzorgde het onder meer concerten in Brussel, Oudenaarde, Mechelen. Antwerpen en Leuven. Sinds 1992 organiseert de groep een eigen sfeervol kerstconcert dat elk jaar weer kan rekenen op een overweldigende belangstelling. Het Turnhouts Kamerorkest wordt veel gevraagd ter begeleiding van grotere koorwerken. Muziekkenner en -presentator Fred Brouwers spreekt dan ook vol lof over dit orkest. 1 lun optreden in 1 Ioogstraten wordt ongetwijfeld een muzikaal feest. Hun vele gastoptredens tijdens de Corsendonkse uperitiefeoneerten staan daar borg voor. Wat zij ons precies gaan brengen, blijft een verrassing. Een aperitiefje onder vrienden, op de tonen van sfeervolle klassieke muziek... bestaat er een mooiere manier om een gezellige zondag te beginnen? Kortom, het wordt op 21januari een concert dat je niet mag missen. Plaats van gebeuren: Rabboenizaal Spijker, A. De Lalaingstraat 3. om II u. Kaarten 350 BF, genummcrde plaatsen. in voorverkoop: 300 BF, te reserveren op nr. 314.55.36. Ei 17


Dansvoorstelling Dorpsraad Hoogstraten Open algemene vergadering Maandag 22 januari om 20 uur, raadszaal stadhuis.

Jokkers op post Slechts twee wedstrijden van de 6 zijn ondertussen gestreden. Op 19 januari worden alle kaarters verwacht in zaal Pax waar de Wielertoeristen instaan voor de Organisatie van de kaartavond. Op 26 januari in dezelfde zaal imigt dL. KWD vuui di aiik. kautn cn piijzcn. Aanvang is steeds 19 30 oor

Kapelletj es: onderhoud

De Sjwnaan en de inagiërs Op 6jèbruari in de Rabboenizaal. Plaatsen zijn al te reserveren. Dans en ballet zitten duidelijk in de lift. Daarom staat ballet dit jaar weer op het programma van de Kunstkring Spijker. In het verleden konden de dansvoorstellingen telkens rekenen op een ruime publieke belangstelling, ook bij de leer lingen.

betovering van dans en muziek.

De Compagnie Aimé de Lignière was in het verleden reeds eerder de gast. Zij brengen op 6 februari hun nieuwste produktie: DE SJAMAAN EN DE MAGIERS. Het is een ongewoon verhaal over een wereld van mensen, geregeerd door wrede koningen en presidenten. Een wereld geteisterd door oorlog en honger. Binnen dit klassiek stramien worden effectvolle sprookjesingrediënten verwerkt: de Elf, een Sjamanenvrouw, de Magiërs... Zij doorbreken de ban van geweld en onderdrukking met de

Met deze boeiende voorstelling wil Aimé de Lignière jonge mensen, ongeacht hun culturele achtergrond, laten kennismaken met muziek en dans. Daarom is de Compagnie Aimé de Lignière reeds tijdens de namiddag te gast in de school. Zij verzorgen dan voor de leerlingen van de eerste graad een sessie waardoor zij actief inzicht krijgen in de groei, voorbereiding en opbouw van de voorstelling. Alle inlichtingen en reservaties op het nummer 03/3 14.55.36. Ei

Woninginrichting

Tweewieler Racing Center

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon03/31 459.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgord ij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

De Sjamaan en de Magiërs wordt uitgevoerd op de bekende composities 'Carnaval des animaux' en 'Dans Macabre' van de Franse componist Camille Saint-Saëns.

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

13

Of dat je met wetgeving de mensen altijd beter in de pas kunt doen lopen, betwijfelen we toch enigszins. En toch worden er dagelijks nieuwe wetten uitgevaardigd. Leefregels dus die met de voeten kunnen getreden worden. Zo onderschepten we een brief van 24 augustus 1995 van het gemeentebestuur, gericht aan de gebuurten in verband met het groenonderhoud rondom kapelletjes. Daarin wordt meegedeeld dat het onderhoud rond de kapelletjes in het verleden gebeurde door de gemeentelijke groendienst. In zitting van 2 1/8/95 besliste het schepencollege dat het groenonderhoud dient te gebeuren door de gebuurten, zoals in het verleden altijd gebruikelijk was. En het college verzoekt het nodige te doen zodat de omgeving netje onderhouden wordt. Ziezo. En daarmee is dat beslist. Als straks ook nog iedereen zijn eigen stoep en goot veegt, dan krijgen we pas een proper dorp. En kunnen onze werklieden zich bezig houden met nuttiger werk. EI

0p21 augustus besliste het schepencollege dat het onderhoud van kapelletjes en omgeving dient te gebeuren door de gebuurten, net zoals dit in het verleden geschiedde.


SLISSE EN CESAR

In Memoriam Herwin Ooms

De ï'oltallige KWB-toneelploeg op de set bij liet oproeren ian het blijspel i'aii Jeroom Verten en Jos Gerers op 25 en 26 november i,i de Rabboeniaa1.

Davidsfonds De afdeling l-loogstraten van deze vereniging organiseert eencomputercursus. Lesgever Luc Meynen heeft een boeiend lessenpakket samengesteld. Een overzicht van Windows-toepassingen met nadruk op bestandsheheer en bureauaccessoires maakt de hoofdmoot uit. Van MSWorks worden de modules tekstverwerking en electronisch rekenblad doorgenomen. Lie geïnteresseerden moeten 10 woensdagavonden vn jhouden. ni . op 10, 17 en 24januari, 7, 14 en 28 februari, 6, 11, 20 en 27 maart, telkens van 20 tin 22 uur. De kostprijs van dit alles bedraagt voor leden 2.500 BF, voor niet-leden 3.500 BF. De lessen worden gegeven in de lokalen van het Vito, en inschrijven kan bij Alfons Livens, 314 5452. In februari start ook nog een nieuwe cursusreeks Universiteit Vrije Tijd. Op 15 en 29 februari, 14 en 28 maart komt professor Mieke van Haegendorcn spreken over dc na-oorlogse samenleving. Deze lessen vinden plaats 0 1) donderdagvoormiddag van 10 tot 12uur in het Administratief Centrum. Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij Alfons Livens, tel. 314 54 52.

r

Reiskoorts

Wie het Davidsfonds enigszins kent, weet dat deze vereniging jaarlijks een grote reis onderneemt en tal van uitstappen organiseert. Wie ook door de reiskoorts gebeten is, moet zeker komen luisteren naar het reisverhaal van Jef en Marja Lembrechts uit Vorselaar. Zij komen op woensdag 31januari om 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie een boeiende dia-reportage presenteren over hun

Op zaterdag 2 december werd Herwin Ooms het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Wij zullen Herwin nooit meer zien. Herwiii speelde een belangrijke rol bij het theatergezelschap 'de lepe hoek' en is één van de pioniers clie in maart 1983 de groep mee heeft opgestart. Dit was het begin van een hele reeks belevenissen. Door samen te werken en te acteren, zijn wij een groep vrienden geworden die bij mekaar steeds thuis kwamen langs de achterdeur. Ja, zo goed kenden wij mekaar.

zwerftocht door Australië, het land van de kangoeroes en Aboniginals. Beide echtelieden gebruikten vroeger de zomervakanties voor tochten kris-kras door Europa. Vanaf 1980 werd het grootser aangepakt. Met een omgebouwd VW-busje werd de wijde wereld ingetrokken onder het motto: Vrijheid met de natuur als bondgenoot. Gedurende 32 maanden doorkruisten ze het Amerikaans continent, van noord naar zuid. Later volgde een 22 maanden durende trip door Arabie en Azie. Vanaf 1 maart 1990 trokken ze 10 maanden door Australië, onderbroken door een verblijf op Papoea, Java en Bali. Jet Lembrechts: Die reiskoorts laat zich niet omschrijven. De kleine overmeesterde angstjes, de administratieve overwinningen, sporen steeds weer aan om verder te doen. Soms bezetenheid om het uiterste te bereiken. het zaligmakende gevoel van de eenzaamheid, de natuur rondom, de wereld alleen voor je.'

KWB kookt Opnieuw gaan de mannen van de KWB op ontdekkingstocht in de keuken. Vanaf 8 februari vangt de cursus 'Koken voor mannen' aan. Deze vindt ook nog plaats op 22 en 29 februari, 7 en 21 maart. Inschrijven dient zo spoedig mogelijk te gebeuren bij de verantwoordelijken. Wie samen met vele anderen potgrond wil bestellen, kan ook bij de KWB terecht. Op 24 februari is het zover. Bestellen dient te gebeuren vbôr eind januari. Op 25 en 26 november speelde de toneelpioeg van de KWB voor een volle Rabboeni-zaal het blijspel 'Slisse en Cesar'. Hopelijk hebben de acteurs er evenveel plezier aan beleefd als het publiek in de zaal.

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Steeds

En dat 'de lepe hoek' zo een vertrouwd, eigen karakter heeft opgebouwd, hebben wij voor een flink stuk ook aan Herwin te danken. Hoe vlot hij zichzelf inschakelde, acterend tussen de toeschouwers. Hoe Herwin in zijn spel het publiek mee op sleeptouw nam als vertegenwoordiger, als dichter of zanger, als directeur van een grote school en bij zoveel andere rollen. Het waren allemaal zijn rollen. Hij had geen attributen nodig. Vanaf nu zal iedere bijeenkomst in 'de lepe hoek' er een beetje anders uitzien zonder onze vriend. In elke produktie zal er wel iets blijven bestaan waarin we Herwin herkennen en we vinden het goed dat we het zo kunnen houden.

Jos Vinckx

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :eNa:s

op:::::oen.

Advertenties (?)314.49.11 / 314.55.04 19


Treuren om een wilg. Als het schepencollege het advies van de deskundigen van Monumenten en Landschappen volgt, zal de monumentale treurwilg naast de begijnhofkerk gerooid moeten worden. De méér dan 80 jaar oude treurwilg, die uiterlijk zeer gezond is, is in bijzonder slechte conditie. Het onderzoek, dat boomdeskundige Tuur De Haack in opdracht van het stadsbestuur uitvoerde, is zeer duidelijk: de treurwilg is een gevaar voor zijn omgeving. Bij onderhoudswerken, uitgevoerd in opdracht van Het Convent, rezen er twijfels over de stabiliteit van de treurwilg. Omdat de boom op openbaar telTein staat, nam Het Convent contact op met het stadsbestuur. Samen besliste men om alles in het werk te stellen om de treurwilg, die gezichtsbepalend is voor het begijnhof, te redden. Het onderzoek dat de deskundigen van Monumenten en Landschappen op donderdag 14 december uitvoerden, neemt echter alle twijfels weg. De boom is niet méér dan een holle buis. "Op een hoogte van drie meter, waarde boom een doormeter heeft van 150 cm, heeft de stam nog maar een wanddikte van 6 tot maximum 10 cm," verduidelijkt Tuur De Haack, "dat betekent dat er minder dan 10 % gezond hout staat, wat veel te weinig is", gaat hij verder, "bij een wanddikte van minder dan 30% spreken we van een gevaarlijke situatie en zijn we verplicht om het rooien van de boom te adviseren." De aftakeling. die zo'n twintig jaar geleden na een blikseminslag gestart is, kan niet gestopt worden. Hoe gezond de boom ook is of lijkt, het volume hout is veel te klein om het gewicht van de kruin te dragen. Rooien is de enige oplossing. De werkgroep aanleg, die de inrichting van het hof bestudeert, onderzoekt de mogelijkheden om, op dezelfde plaats, een nieuwe treurwilg, met voldoende volume, te plaatsen.

30 jarigen in Meerle

Niet dat 30 jaar worden zo'n prestatie is, maar als alibi om een feestje te bouwen leent het zich stukken beter dan bi.jvoorbeeld 29 worden. Velen verlieten hun geboortedorp, naar verre of dichtere oorden, maar vergeten zullen ze het niet. Zeker niet op avonden als deze. 20


M~

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

SW

Dit is geen jaaroverzicht!

Dag Sinterklaas

We zitten weeral in de eindejaarsperiode en traditioneel worden er in deze periode

weer tientallen jaaroverzichten, lijstjes en dergelijke in onze strotten geduwd. Vastberaden om niet aan deze eindejaarsgekte deel te nemen, staar ik een beetje doelloos voor me uit. Vanavond moet het artikel voor de januari-editie van De Hoogstraatse Maand weeral binnen zijn en ik werd wederom niet bepaald bedolven onder de informatie. Blijkbaar zijn de Merenaren in een diepe winterslaap verzonken. Misschien moet ik nog eens benadrukken dat alle aankondigingen GRATIS geplaatst worden. Omdat we altijd al een beetje masochistisch zijn aangelegd, besluit ik om in de frisse winterlucht de nodige inspiratie op te doen. Uit de muffe kast haal ik de geel-zwarte muts die mijn grootmoeder in een ver verleden ooit nog gebreid heeft voor mij, ik wikkel me in een zes meter lange sjaal en zoek mijn dikste handschoenen op. Degelijk gewapend tegen de barre koude stap ik op de fiets. Ik had gehoopt een flauw winterzonnetje te zien, maar een triestige, dikke mist beperkt het zicht tot een honderdtal meter. Niet echt ontmoedigd duik ik de Donckstraat in, snuffelend op zoek naar stof voor mijn bijdrage aan de januari-editie van De Hoogstraatse Maand. Achtereenvolgens passeer ik mijmerend de volgende gebouwen: de parochiezaal, het klooster en de kerk.

De parochiezaal

Het klooster

Een staaltje van elegante architectuur hebben we de Meerse parochiezaal nooit kunnen noemen. De gebrekkige faciliteiten van de zaal waren reeds verschillende jaren een flinke doorn in de lodderige ogen van vele Mcrcnaren. Jarenlang werd geijverd voor een nieuwe zaal, maar steeds werden alle ideeën terug in het verdomhoekje geduwd wanneer men kwam aan de financiële kanten van dergelijke plannen. In 1995 is de kogel dan uiteindelijk toch door de parochiezaal gegaan. Voor de verbouwingen heeft men een meerjarenplan in elkaar gestoken waarbij in 1996 de keuken van de parochiezaal aan bod komt. Die wordt volledig geherinstalleerd in de gang. In 1997 is de verwarming aan de beurt.

Eens dat je de parnchiezaal gepasseerd bent, moet je nog een keer of tien trappen om aan het klooster te komen. De restauratiewerken zij ii ook in 1995 niet voltooid geworden, maar toch is er heel wat prima werk verricht. Mensen die er al een tijdje niet geweest zijn, zullen hun ogen wijd opensperren wanneer zijde face-lift die het klooster ondergaan heeft, zien.

De Chiro heeft al jaren haar onderkomen in het klooster en zoals het er nu uit ziet, zal dat ook nog wel een tijdje zo blijven. In 1995 mochten de Chiro haar25-jarig bestaan vieren, wat deze jongens en meisjes dan ook uitgebreid gedaan hebben, zelfs zo uitgebreid dat zij reeds door verscheidene buitendorpse jongerenverenigingen zijn aangeschreven om een snelcursus 'Vieren van verjaardagen' te geven. Vooral tijdens de gelegenheidsfuif aan het klooster en tijdens de estafette was het ambiance troef tijdens het verjaardagsfeestje.

Deverenigingenkwis is één van die activiteiten die onze parochiezaal telkens weer tot de nok vult. In 1995 mocht de St. Ainbrosius-gilde wederom een overwinning in de verenigingenkwis aan hun reeds rijkelijk gevuld palmares toevoegen. Het was echter De Mussenakker die als tweede het spek aan hun been had en die mag instaan voor de organisatie van de verenigingenkwis in 1996. Hoe dit zootje ongeregeld het er vanaf gaat brengen, zullen we op het einde van januari weten. De nieuwsgierigheid hieromtrent is bij vele mensen heel groot, niet het minst bij de mensen van De Mussenakker zelf.

Dat de mensen van De Mussenakker rare vogels zijn. is alom geweten. Deze waarheid als een koe werd in 1995 nogmaals bevestigd door het Akkerpop?-gebeurcn. In mei verklaarden de mensen achter Akkerpop? met een uitgestreken pokergezicht dat Akkerpop? in 1995 niet georganiseerd zou worden omdat men twee jaar na elkaar een serieuze scheur in de broek had opgelopen. 1-let einde van Akkerpop? heeft zelfs

n

Wat 1996 ook mag brengen, één :uuI i,v er

al zo zeker als een klontje: Sint Niklans zal ook weer van departij zijn. Dat schrik voor Zwarte Piet niet meer van deze tijd is, bewijst de gerustlieid waarmee deze meid zich op de schoot van Sint Niklaas genesteld heeft. nog de voorpagina van De Hoogstraatse Maand gesierd. Amper drie maanden na deze stoute beweringen, begint het onuitstaanbaar te kriebelen bij dezelfde mensen en besluit men een kleinschaliger Akkerpop? uit de grond te stampen, waarbij de nadruk vooral komt te liggen op de gratis inkom, de gezelligheid en het lokaal talent. De festivalweide aan het klooster werd op 20augustus tot grote verbazing van iedereen overrompeld door meer dan 1000 mensen. Eindelijk zag men nog eens gelukkige gezichten bij de mensen achter Akkerpop? Ondertussen zijn zij reeds aan het werken aan de 1996-editie van Akerpop?. De formule die vorig jaar werd uitgeprobeerd, wordt naar alle waarschijnlijkheid behouden.Li

RUIMTE IN JE BAN KZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmno gelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 21


DeHST Wanneer ik de E- 19 oversteek, zie ik dat er in de transportzone nog heet wat gebouwen worden opgetrokken. Blijkbaar hebben zij geen schrik van het HST-spook dat maar groter en schrikbarender werd in 1995. In de gemeente 1-Toogstraten is men niet bij de pakken blijven zitten en vandaar dan ook dat men langs de E- 19 verschillende borden tegenkomt waarop de Hoogstratenaren hun ongenoegen over een eventuele komst van de HST duidetijk laten blijken. Ondertussen zijn er verschiltende bezwaarschriften afgegeven en worden verdere akties overwogen. Vele inwoners van 1-Toogstraten zijn echter niet gerust in de zaak, temeer ook omdat eventuele alternatieven voor een trajekt langs de E-l9 in de Nederlandse pers zo goed als dood worden gezwegen. Met een bang maar strijdvaardig hart wordt dan ook uitgekeken naar 1996, het jaar waarin de definitieve beslissing wellicht zal vallen.

Dorpsraad Op dinsdag 9 januari vindt er wederom een openbare algemene vergadering van de dorpsraad plaats. Plaats van het gebeuren is de dan nog niet gerenoveerde parochiezaal te Meer. Om 20.00 h. wordt de zitting geopend. Het schepencollege en de burgemeester zullen dan ook aanwezig zijn om vragen en opmerkingen van de aanwezigen over knelpunten in Meer te beantwoorden. Aangezien het een openbare zitting is, is ieder een. maar dan ook iedereen welkom. Het is de gelegenheid van uitstek om eens de loftrompet te steken of je gal uit te spuwen (bij voorkeur wel in de toiletten). E

Verenigingenkwis Op zaterdag 27 januari is het weer zo ver: dertien Meerse verenigingen strijden tijdens de jaarlijkse verenigingenkwis voor de eer en hopen na 10 ronden als overwinnaar te kunnen triomferen. De Organisatie ligt in handen van jeugdhuis De Mussenakker en deze bende zal aan het hele gebeuren ongetwijfeld een jeugdig tintje geven. Wil jij je vereniging komen steunen of eens komen kijken hoe dat De Mussenakker de kwis in elkaar heeft gestoken, kom dan tegen 19.00 h. naar de parochiezaal. Rond 19.30 h. zal de kwismaster dan van de fonkelende en lichtgevende trap schrijden en kan alles beginnen. There is no business like showbusiness. E

Bloedgevers

Naast de autosnelweg, tref ik naast de anti-HST borden, ook nog een reclamebord aan van een parenclub die zich heeft genesteld in de schoot van de John-Lijsenstraat, vlakbij de Nederlandsc grens. Aanvankelijk waren de plannen veel grootser en zou er in 1995 ook een diskotheek moeten komen. De dorpsraad (en samen met de dorpsraad ook het overgrote deel van de Meerse bevolking) was echter gekant tegen de inplanting van een mega-diskotheek en bracht dan ook een negatief advies uit, wat bijgedragen heeft tot de uiteindelijke at1euring van het projekt. Ondertussen begint het behoorlijk te schemeren en mijn vermoeide benen slepen me clan ook maar terug naar mijn stulpje in Meerdorp. Wanneer ik mijn mijmeringen even overlees, merk ik dat er toch een jaaroverzicht uit de bus is gekomen. Verdomme toch.

Tijdens de jaarlijkse Bingo van de bloedgevers vloeide,z het bloed (sorrv, het bier) en het ier overvloedig. De volgende decoraties werden er in ontvngst genomen: plez a ERKENTELIJKHEIDSDIPLOMA (10 bloedgiften): Annie Baelemans, Greta Baspenn ing, Fonne Brosens, Patrick Godrie, Lutgard Goetschalckx, Ingrid Goris, Peter Janssens, Mieke Mevvis, Philip Snijders, Roos Verheven, Maria Vervoort, Jan en Stan Vinck: LEGPENNING VAN ERKENTELIJKHEID DE PELIKAAN (25 bloedgiften): Jan Braspenning, Jozef Leuris en Peter Loos: ERKENTELIJKHEIDSMEDAILLEHETBRONZEN KENTEKEN (40 bloedgiften): JosĂŠ Bastijns, Karel Jansen en Julia Mertens; ERKENTELIJKHEIDSMEDAILLE HETZIL VERENKENTEKEN(60 bloedgiften): Frans Aerts, Frans Boeren, Franciscus Godrie, Jan Van Bergen en Herman Van Boxel; ERKENTELIJKHEIDSMEDAILE HET GOUDEN KENTEKEN (80 bloedgiften) Alfons Aerts, Jaak Martens en Elisa Vermeiren. Op de toto een antal gedecoreerden, de burgemeester en het bestuur.

—QJ De HST was in 1995 al een heet hangijzer en het ziet er niet naar uit dat het in 1996 anders zal zijn. We duinien allemaal voor een oplossing waarin iedereen zich kan vinden (mocht een dergelijke oplossing bestaan). 22

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


De Kerk Iemand Meer voorstellen zonder de kerk te vermelden, is als een pint tappen zonder schuim. Dit prachtig stukje bouwkunde mocht in 1995 hoog bezoek ontvangen van niemand minder dan de bisschop van Antwerpen (Mgr. Paul Van den Berghe) die onze parochie met een bezoek vereerde naar aanleiding van de 1 25ste verjaardag van onze kerk. In 1995 werd niet enkel de kerk gevierd, ook onze pastoor, Dhr. Jan Van Deyck, behoorde tot de gelukkigen. Vijftig jaar geleden werd hij tot priester gewijd en tot op heden vervult hij zijn roeping nog steeds met verve. In 1996 loopt onze pastoor drie kwart eeuw op de aardbol rond en traditioneel is dat ook de leeftijd waarop een priester volgens het Kerkelijk wetboek zijn ontslag dient te nemen. Gelukkig kan er aan het priesterschap op ver zoek van de priester en indiende gezondheid het toelaat nog een vervolg gebreid worden.

Meermarkt Meermarkt werd in 1995 in een nieuw kleedje gestoken waarbij elke markt rond een speciaal thema werd opgebouwd. Dat bleek een formule te zijn die uitstekend aansloeg en mede dankzij het schitterende weer waarvan zo goed als elke editie van de markt mocht genieten, was 1995 een meer dan succesvol marktjaar. Zo succesvol zelfs dat wij ook in 1996 de eerste zondagen van de maanden mei tot en met september mogen vrijhouden om eens een kijkje te komen nemen in de Donckstraat. Op het einde van de Donckestraat werd ik gelukkig niet geplaagd door de enorme verkeersdrukte die er heerst tijdens de schooldagen zodat ik zorgeloos terug richting Meerdorp kon fietsen (waarbij ik natuurlijk goed heb uitgekeken om niet van mijn sokken gereden te worden). Toch kon ik het niet nalaten om nog even vol trots een blik achterom te werpen naar De Meerpaal, ons nieuw onderkomen voor de Gemeentelijke Lagere School van Meer. Op 15 september werd het officieel geopend en ondertussen heeft iedereen er zo wat zijn draai gevonden. Zelfs Sint Niklaas had zijn weg gevonden naar het nieuwe onderkomen van een groot gedeelte van cle schoolgaande meerse jeugd.

Terwijl ik aan de Meerseweg wacht om over te steken totdat een grijze Ford Escort is gepasseerd, stel ik me voorhoede Meerseweg er over een jaar zal uitzien. In 1996 worden immers de werkzaamheden aangevat voor het leggen van een tïetspad dat is afgeschermd van de auto's. De besprekingen met de mensen die langs de Meerseweg wonen over de onteigeningen en de daarmee gepaard gaande vergoedingen zijn reeds begonnen. De bedoeling is dat de bomen langs cle Meerse weg worden gerooid en dat er nieuwe bomen aangeplant gaan worden die een buffer vormen tussen de fietsers en de auto's. We gaan over die werkzaamheden volgend jaar (of moet ik schrijven: volgende jaren) wellicht uitgebreid sakkeren en vloeken, maar hopelijk doet een degelijk en veilig fietspad alle geleden ellende vergeten. Nadat ik in Meerdoip bijna tweemaal van mijn fiets ben gereden (zoveel persoonlijke vijanden heb ik toch niet) door auto's die zonder omzien hun parkeerplaats verlaten, draai ik aan de veilinghallen deMeerleseweg in. Even dacht ik aan de veilinghallen de schim van Vader Abraham te zien die de ambiance van 28 oktober tijdens de Sterrenparade terug kwam opzoeken, maar het bleek een verdwaalde Engelsman te zijn. Gekomen aan de beruchte verkeersdrempel op de Meerleseweg, stap ik af. Ik heb geen moeite met de brug over de John Lijsenstraat, maar over die verkeersdrempel geraak ik toch niet heen. Te voet en met de fiets in de hand bestijg ik dan ook de drempel. Ook deze zal er op het einde van 1996 wellicht anders uitzien. Op advies van de Meerse dorpsraad gaat deze immers heringericht worden waarbij de drempel ofwel helemaal zal verdwijnen ofwel verlaagd zal worden. Tussen haakjes: is het om de aanpassing van deze stomnhiteit te betalen, dat de gemeente belastingen gaat heffen op openluchtfuiven en festivals? Stuur uw antwoord vandaag nog naar De Hoogstraatse Maand en u maakt kans op een gratis straatsteen van deze Hoogstraatse blunder. Na de afdaling van de verkeersdrempel (het gerucht gaat dat de Spaanse wielerhelden met Delgado voorop deze verkeersdrempel hebben opgenomen in hun trainingssehema voor het klimwerk) rijd ik langs de watertoren om uiteindelijk op het Hoogeind uit te komen. Telkens

als ik over deze weg rijd (hobbelen zou een beter woord zijn), vraag ik me af wanneer er eindelijk iets gaat gedaan worden aan de erbarmelijke staat van deze weg. Het einde van de ellende blijkt nog niet in zicht te zijn want officieuze bronnen hij de gemeente Hoogstraten beweren dat er ook in 1996 nog niet veel zal aan gebeuren. Wat een mens allemaal lijden moet. [1

De Mosten Wanneer ik langs reereatiecentruiu 1)c Mosten rijd, gaan mijn gedachten ongewild terug naar de afgelopen, schitterende zomer. De Mosten heeft onnoemelijk veel mensen over cle vloer gehad clie er wat verfrissing zochten. Spijtig dat de Tweede Nacht Van de Mosten lichtjes teleurstelde, maar hopelijk herpakken ze zich in 1996. In 1995 kwam ook het bouwen van weekendverblijven aan De Mosten ter sprake. Vanaf het bekend maken van de plannen stuitte de initiatiefnemer, notaris Roinniens, op heel wat tegenstand. De dorpsraad formuleerde een negatief advies naar het college toe waarop het college de aanvraag voorzien van een aantal opmerkingen terugstuurde naar Dhr. Rommens. Op basis van deze opmerkingen kan Dhr. Rommens de aanvraag definitief laten vallen of een aangepaste aanvraag indienen. Wordt wellicht vervolgd in 1996. E

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Toekomstmuziek

De verschillende edities van Meerinarkt wijden aan één specifiek thema, is in 1995 een uitstekende zet van de organisatoren gebleken. Ook op de kindermarkt was de toeloop enorm, maar wat wil je als je eindelijk eens die zotte Chiroleiders kan volgooien.

We kijken nu al weer watertandend uit naar een schitterende zomer zoals wij die in 1995 mochten meemaken. Nog een paar maanden slapen en we kunnen weer ploeteren in het mulle strandzand van De Mosten. 23


Vie rgesla ch t

Wederom een meer dan trots viergeslacht in Meer: Van links naar rechts kijken Magda Crovmans (53 j.), Lynn De Gruvter (± 5 maanden), Julia Noyens (82j.) en Christel V. d. Broeck (25j.) meer dan fier in de lens van Marcel.

Het spel van de grootouders

Dat niet alleen kindet-en graag met de blokken spelen, maar ook volwassenen, werd tijdens het Grootoudersfeest in de kleuterschool maar al te duidelijk. Tientallen kinderen liepen wenend rond omdat grootvader de blokken had afgepakt.

Kerstboomverbranding Een Hoogstraatse Maand zonder een acm iteit van de Brassband Ste, Rosalia is geen Hoogstraatse Maand. Dat hebben de leden van de Brassband ook begrepen en vandaar dan ook dat zij op zaterdag 13 januari een kerstboomverbranding organiseren. Iedereen wordt uitgenodigd om al dan niet gewapend met een kerstboom af te zakken naar het oude voetbalterrein van F.C. Meer aan de Meerseweg. Vanaf 19.00 h. wordt het vuurtje aangestoken, maar daar houdt het gelukkig niet bij op. De Brass- en Drumband zorgt voor enige muzikale omlijsting en we kunnen ons allemaal tegoed doen aan Glühwein, jenever, warme chocomelk en andere hartverwarmende drankjes. het hele gebeuren zal zich in de openlucht afspelen, maar voor de koulijders wordt de oude kantine opengesteld. En het kan echt niet op: er zijn ook een aantal verrassingen voorzien voor dc bezoekers.

Akkerpop? editie 1995 Denene die tpt hun gçote split en sC binçlç dit itnir Akkerpop! hebben gemist, kunnen hun schade

inhp,len op vrijdag 29 december, Dan wordt, er

iiiiiiiei s de video die is opgenonieii djdens de recentste editie van Akkerpop! afgedraaid. Plaats van de filmvertoning is vanzelfsprekend De Mussenakker, de inkom is al even vanzelfsprekend gratis en het is nog vanzelfsprekender dat de dorstige kelen aan uiterst democratische prij7en gesmeerd kunnen wordew Niet enkel voor mensen die Akkerpop? gemist hebben is dii een mooi initiatief, ook voor de talrijke lieden die zich niet meer bijster veel herinneren van hun capriolen zou deze video wel eens i asscnd kunnen zijn. fl

Slotwoordje Voil, u bent er weer doorgeworsteld. Mij rest er niets meer dan u nog een prettigjaareinde toe te wensen en alvast het allerbeste voor 1996.3

24


Goud in Meer Jaak en Ké Snoeys Faes DANSEN IS HUNNE REGEL WEL Het is moeilijk afspraken maken met Jaak en Ké want soms tot drie maal per week moeten ze de deur uit om op de dansvloer hun beste beentje voor te zetten. Omdat zij nu reeds goud vieren zijn die beentjes niet meer van de jongsten, maar ze kunnen het toch niet laten.

Thuis werken.

Voor vrouw en kroost

Jaak zag het levenslicht op 22.02.21 opdeplaats waar zij nu nog steeds wonen, in de Werkhovensestraat 3 te Meer, als oudste uit een landhouwersgezin waar later nog twee kinderen bij kwamen. Zijn vader verloor hij al op vicr-jarige leeftijd en moeder moest het gedoe met hulp van familie en knecht van dan af rechthouden. Ondanks de vermaningen oproepen en uiteindelijk boete, die werd opgelegd door de vrederechter moest Jaak daags na zijn I4de verjaardag, hij was toen reeds een struise gast, thuis blijven om mee te helpen op de boerderij en zo andere kosten uit te sparen. Een jeugd van hard werken dus. Begin januari 40 werd hij opgeroepen om zijn legerdienst tevervullen. Maakte zo de 18 daagse veldtocht mee om uiteindelijk te stranden in Duinkerken. Als overlevende van het zware bombardement en geen uitweg meer wetende naar Engeland, keerde hij op zijn stappen terug naar huis. Wapens en ander materiaal werd in de IJzer gekieperd. Het geluk was met hem want hij mocht als eerste terug naar huis. De overige oorlogsjaren bracht hij thuis door, al werkend op het veld.

Van een klein hoerderijke groeide het stilaan tot een behoorlijk groot gemengd bedrijf. Zeker toen Jaak in het begin van de vijftigerjaren een 8-tal hectaren van de Liebig" mee in bewin kon nemen. Waarin de beginne vooral de nadruk lag op de veeteelt -vooral koeien en later ook even varkens- kwam de tuinbouw er in de zomermaanden stilaan bij. En zo werden aardbeien en augurken geplukt en geleverd aan de veiling. Er moest immers brood op de plank komen voor de vier kinderen die het gezin waren komen vervolledigen. In 47 werd de tweeling Maria en An geboren, in 47 gevolgd door Jeanne en, als laatste in de rij, in 50 Frans. De kinderen niaakten met 8 kleinkinderen (waarvan er 1 overleden is) de familie compleet. Om werk uit te sparen kocht Jaak in 53 zijn eerste tractor enop gans zijn carrière versleet hij er drie. Zo ging dat in de moderne landhou\\

De wieg van Cornelia of beter Ké stond in Meerle klaar op 1.1.20 en zij was de vierde in een rij van zeven. Ook haar ouders beoefenden dc boerenstiel. School liep ze tot haar veertiende om nadien thuis te blijven. Andere zussen gingen uit dienen maar haar taak lag in de hulp in het ouderlijk huis.

Een goei koei Jaak hield er een oud Kempisch spreekwoord op na: 'Een goei koci wordt op stal gezocht, voor een kwaai gaat ge naar de markt." Zo togen Jaak en zijn vriend in de zomermaanden van 44 op stap en als ze ergens thuis wat zagen, werd achter de haag de band van de fiets afgelaten. Een smoes zoals "Hebben jullie een velopomp?' moest dan maar de rest doen. Later dan gingen ze zomaar eens buurten om de tijd om te krijgen. Enfin van het één komt het ander en na een vrijage van een dik jaar besloten ze samen de boot in te gaan. Angezien trouwen tijdens Advent of Vasten niet mogelijk was, was 28 november '45 de laatste dag waarop kon getrouwd worden. Jaak wilde immers per 1 januari 46 de ouderlijke boerderij overnemen en dan had trouwen zo zijn voordelen. Aanvankelijk was het maar een klein boerke met minder dan tien goei koeien op stal, maar in de loop der jaren groeide het.

Gebeten door de dansmicrobe moesten zij er toch weer de rem opzetten want het werk ging voor. Als Jaak op zijn 60ste besliste om te stoppen met werken om van zijn pensioen te genieten. sloeg de danswoede in alle hevigheid toe. Bij dansschool Bevers werd 4 jaar les gevolgd en nu slaan zij twee tot driemaal per week de beentjes uit. Naast de dansgroep van de gepensioneerden waar vooral aan gezelschapsdansen en volksdansen wordt gedaan komt bij Bevers het moeilijkere werk aan de orde met foxtrot, tango, rumba en cha-cha-cha. Een bezigheid die hen jong houdt zowel van hart als leden.

Thuis tussen fuchsia's, chrysanten en taarten Men kan niet zijn ganse dagen op de dansvloer doorbrengen. (his is er ook nog wat tijd voor wat anders.

Vooral in de zomermaanden houdt menig wandelaar of fietser halt aan de 1r - Wcrkhovensestraat . in he ondering \ oor de kleuvan i etipi acht 1 ichsia en chrysanten. v aarlii /1' meer il,in UDplanten om en md hun huis Iie hhe n snian. hen hobby als een der, maar die wel Jaak en Ké tussen kinderen en kleinkinderen op hun 50ste trouwdag heel wat werk vraagt. Nu in de winter liggen de planten diep weggestopt, bestilaan werd er meer en meer geautomatiseerd. schermd tegen strenge vorst om volgend jaar Toen de dochters nog thuis waren konden die weer geur en kleur te geven in menig huis. want het doen, maar eenmaal die het huis uit, werd weggegeven worden er heel wat. een melkmachine gekocht. Als het dan wat stiller is, slaan Jaak en Ké aan het bakken en zowel taarten als brood toveren Dansen werd hunne regel wel zij dan uit de oven. Naarmate de zaken floreerden werd Jaak her en Op reis zijn zij nooit geweest. of toch niet echt. der bestuurslid van verenigingen met als voor's Morgens vroeg eruit voor een uitje ergens in naamste te vermelden het a-politieke AlgeHolland samen met vrieden, maar 'savonds toch meen Boeren Syndicaat en de Veiling van Hoogweer terug in eigen bed. straten. Aangezien die verenigingen jaarlijks hun teerfeest hielden en Ké van dansen geen Dat doen ze nu al meer dan 50 jaar zo. Een kaas had gegeten moest Jaak altijd een andere groots feest voor familie, buren en vrienden gaan halen om de dans te openen. Dat werd hij sloot deze periode op 1 december af en hopelijk stilaan beu. Zo togen zij in de winter van 69/70 doen ze er nog heel wat jaartjes bij.• voor een eerste danscursus naar Meersel-Dreef. -

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Wortel - Hammer 198km KWB - Wandelweekend Hammer Onze 'Guld' mag dan al met 41 leden een uitstap gemaakt hebben naar Miami - USA, (DHM, ii. 128, p. 34), onze KWB gaat ook eens verder van huis, de grens over, naar Duitsland, voor een wandelweekend. Inderdaad, een beetje bescheidener. 't Is wel niet intereontinentaal, maar toch internationaal. Ziehier een verslagje. Op zaterdagmorgen 25 november om 7 u. in de vroege ochtend, vertrokken 17 sportieve wandelaars richting Hammer. Na ongeveer 2 uur rijden kwamen we in 'Haus Waldhlick' aan. Daar werden we opgewacht door de vriendelijke gastvrouw die ons de kamers aanwees en daarna een lekker stuk appelgebak en koffie aanbood. Om 10 u. gingen we op stap voor een flinke wandeling. Met onze ervaren gids Jan voorop konden we genieten van de prachtige natuur. Onderweg werd er gezellig gebabbeld, verhalen verteld o.a. over de geit van Gust. Tijdens de afdaling waren we allemaal nogal luidruchtig maar eens er een flinke helling voor de voeten werd geschoven, werd het opvallend stil. Rond 12 u. hadden we een plek gevonden voor onze pic-nic: die was welkom. Om 16 u. kwamen we terug aan in ons hotelletje waar een douche en een dutje 'voor sommigen' veel deugd deden. Na een drankje wist Tante Bertha ons rond 18 u. te vertellen dat het eten klaar was. Het smaakte heerlijk. Nadien werd nog een kaartje gelegd, een babbeltje gedaan, een wijntje gedronken. Dit âlles met Duitse 'Volksmusik' op de achtergrond. Om 22.30 u. was het voor de meeste mensen bedtijd: de inspanningen van overdag begonnen te wegen. Zondagmorgen 26 november 8 u. werden we aan het ontbijt verwacht: er werd meer gegeten

dan thuis. Bovendien moesten de handigsten van het gezelschap ook nog een handje toesteken. he Mai! Daarna trokken we terug op stap. Onmiddellijk werd een nijdige helling voor de voeten geschoven. Het deed wel even pijn in de benen. Maar wat daarna kwam, was zondermeer prachtig. Ook onze jongste deelnemer Peter amuseerde zich best met het beklimmen van de vele uitkijktorens en met onze hond Kwanda. Tegen de middag stapten we Widdau binnen. Daar stond een bord soep met een groot stuk worst klaar. Met nog 'ein grosses bier' konden we weer op pad. Sommigen zaten reeds met de einclejaarsperiode in hun hoofd: er werd aardig wat materiaal meegezeuld om te verwerken in bloemstukken. Rond 17 u. waren we terug in Hammer. Met nog een drankje bovenop werd afscheid genomen van de gastvrouw. Ze nodigde ons uit om volgend jaar maar terug te komen. Geen slecht idee want het was een heerlijk weekend met mooie wandelingen en een prachtig gezelschap.

Marcel de Bruyn stelt ten toon Onze dorpsgenoot Marce cle Bruyn, sedert jaren één van de voortrekkers van de fologroep van 't Slot, stelt nu zijn werk solo tentoon in Antwerpen. Marcel is een specialist in het abstraheren van rustige stille hoekjes. Vooral de speling van licht en schaduw, ritmische patronen en de werking van wind en water op bepaalde details van muren en stukjes natuur bepalen zijn werk. Technisch pert'ect werk en bezieling makende foto' seen lust voor het oog. In Foto-bistro Den Berenbak in de Minderbroedersstraat 17 in Antwerpen (vlakbij de Kon. Academie voor schone Kunsten) kan u zijn werk gaan bekijken tot 9 februari. Doen! (jom) El

5cfioonIeidçsafon Lieve Ve !7c{eester Langcnbeçg 30 .

i323 031311.55.15

iirte(

inke'Elafspraak- Ook..bij

0

e[natsvcrzorging - Lanicure . Ontharingen - li1aqui(Cage

ure

Pleintje achter Parochiezaal Het terrein voor en naast cle parochiezaal heeft er jarenlang als een soort maanlandschap verwaarloosd bijgelegen, tot de Guld er de helft van kocht, er haar clublokaal bouwde en de omgeving netjes liet aanleggen en beplanten. Een paar jaar geleden, bij gelegenheid van de restauratie van de Kapelanie, werd het terrein tussen de Guld en de Zaal beklinkerd en beplant: door de vrijwillige samenwerking van velen uit diverse verenigingen werd dit stuk wildernis in een goede week tijd omgetoverd tot een ordelijke parking. Nu blijft er nog een stuk terrein over ACHTER de parochiezaal. het ligt er wat stiefmoederlijk onderhouden bij. Het behoort aan de kerkfabriek. Een strook van 6 meter breed werd al verkocht aan de Guld, voor schietbaan. Verder ligt er nog een volleyterrein, met tegels die er al wel 20 jaar liggen, waarop ooit wel eens gespeeld is. De KWB gebruikt een andere strook grond eens per jaar voor een jaarlijks paapgooitournooi; er staan nog ('!) een paar speeltuigen; met de kermis zetten de foormensen er hun lege wagens en met de Karnaval zet de fanfare haar grote tent op het volleyplein. Nu zijn er plannen om dit stuk grond ook eens fatsoenlijk in te richten, zo nodig met de hulp

Jeweet weI, daar op de Ioekin

.\

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil !I

IB1IDIB)( SiR1EflOJ

(

W!iTRB!EflDi1t1 26

141

ng


van vrijwilligers. Het probleem is dat het terrein eerst geëgaliseerd moet worden en opgehoogd, want het ligt gemiddeld zowat een halve meter te laag. Verder is het niet de bedoeling er een soort wandel- of pronkpark van te maken (wie zou er komen wandelen?) maar gewoon om hei een netter uitzicht te geven en het practisch beter bruikbaar te maken voor degenen die hei nu soms gebruiken. Er zijn al plannetjes gemaakt, naar het schijnt, maar er spelen ook verschillende soms tegenstrijdige belangen, is er behoefte aan nog een stuk parking, zo groot als heel dat veld? Ik denk niet dat de parkeerbehoet'te zo groot is. Of kan men met de hoop oude betonklinkers niet een harde strook leggen, bijv. tegen de draad van de schietbaan aan. of rond het volleyveld? De rest inzaaien mei gras, voorbij de parochiezaal een wegneembare afsluiting aanbrengen en aan de andere kant (waar dat paard loopt) de prikkeldiaad tijdelijk openzetten, zodat het paard het gras korthoudt? Of wil iemand er soms 'n paar schapen opzetten? Of heeft iemand betere voorstellen? En vergeet niet: uit de botsing van ideeën onispringt soms het (goede) licht.

Toneel

Postzegels? Wie in Wortel postzegels nodig heeft kan zich wenden tot de postbode op ronde die altijd een voorraad bij zich heeft, ook in de winkel van Van Opstal - Stoffels (een officiële postzegelwinkel!) op de Grote Plaats kan je het hele jaar door de meest courante postzegels kopen. Alleen voor zegels hoeft u dus niet naar Hoogstraten te rijden.

Op vrdag 26, zaterdag 27 en zondag 28januari speelt 'Willen is Kunnen' weer toneel met: Francine Strijbos, Sonja Vinckx, Riet Plasmnans (regie), Bennie Goet.s'chalckx, Rudv Voet, Jan Horsten, Rik Braspenning, Hild Jansen, Mies Willenis, Paul Hendriks (geluidsen lichttechnicus) en May Braspenning.

Bloemensierkunst CATTLEYA

JNL)A<;

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

12z5

-

I£ VA

flc

AL UW Bj ELI(44R, rrEN

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd!

• Tir

De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotiet, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87)ottelexen (72422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

"%#

• PA TISSERIE • CifiA

'L/

—F1

ALGEMEN V

V4p

rcfle -.

1t'

i)1 4 "04G

siçr

,.

411

27


Nieuwe posttarieven (vanaf 1januari '96)

Opgelet, belangrijke wijziging! In het binnenland worden alle zendingen die in de brievenbus gedeponeerd worden, beschouwd als brief! (*) Om van het drukwerktarief te genieten, moeten de zendingen beantwoorden aan de drukwerkreglementering en met tenminste 50 identieke exemplaren aan het loket van een postkantoor afgegeven worden.

Geadresseerde zendingen (binnenland) Formaat +gewicht:

Brieven en -kaarten Geïllustreerde kaarten

Drukwerken (*) Tijdschriften (5) Reklamemonsters (5)

tot 20 g + normaal formaat

16,-

14,-

32,36,50,-

16,18,30,-

Niet genormaliseerd tot 50 g tot lOOg tot 250 g tot 500 g tot 1 kg tot 2 kg tot 3 kg tot 4 kg tot5kg

Deze zendingen moeten gefrankeerd worden als 'Pakje'

Boeken lezen

58,70,100,135,170,210,-

Sinterklaas

28

De Hoogstraatse Maand

Pakjes

* zie reglementswijziging hierboven! Ook de tarieven van zendingen naar het buitenland en de zendingen zonder adres (huis aan huis) zijn veranderd! Vraag inlichtingen op het postkantoor telefonisch 314.53.80 of in de Gravin Elisabethlaan 9a. Het postkantoor is er geopend in de week van 9.00 tot 17.00 uur en ook op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Op talerdag 2 december kwam de goedheilig man van 2 tot 5 uur onze jeugd van 0 tot 12 jaar met zijn bezoek verblijden, zoals elk jaar. Natuurlijk waren er weer een paar ouders die vergeten hadden op tijd in te schrijven, zodat er dan op de moment zelf geen kadoke voor het kind bij de hand is! Is dat niet triestig? Maar enfin, eind goed, al goed: de heilige man is er weer doorgeraakt, tot veler vreugde. Hierbij nog een briefje van een dankbaar kind. (Wat de suppensnoepers ook mogen zijn?)

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Ecnvi hebben 0e een :oeko oh t gedl uni, 1/al ii (1.1 heel leuk. We moesten de suppensnoepers zoeken niet de aanwijzingen. Op het voetbalp/ein was het het leukste omdat we haasje over moesten doen en we pakten de kleine baklijn om met de suppensnoepers een grapje uit te halen. Als we terugkwamen mnoesten we liedjes zingen tot Sinterklaas kwam. Sinterklaas gaf een hand aan iedereen toen hij binnenkwam en dan kregen we de cadautjes. Dank je wel Sinterklaas. Michiel Verse/weren

Vooral in deze donkere winterdagen is het heel plezierig om rustig en knus in je zetel een boek te zitten lezen. De bibliotheek van Wortel (Worteldorp 15) heeft een ruime keuze aan diverse boeiende of spannende boeken. Je kan hier terecht op woensdag van 18.00 u tot 20.00 u of op vrijdag van 14.30utot 16.30u.

Bejaardengezelschapsdienst Sinds een paar maanden i er hier een 'bejaarden-gezelschapsdienst' of een 'Ouclerlingenoppasdienst' opgericht. Wat een woorden, vindt u niet? Van telkens 7 lettergrepen, een hele mondvol! Het is een dienst die wil helpen om bejaarden (of ouderlingen) of hulpbehoevenden enkele uren gezelschap te houden of op te passen, als de eigen huisgenoten eens weg moeten of weg willen... Dit is iets nieuws bij ons. Het is een initiatief van de BGJG, de bond van grote en van jonge gezinnen, in samenwerking met ziekenzorg. Daarom een woordje uitleg. Eerst wat het NIET is, het is GEEN bejaardenclub. GEEN poets of karweidienst en ze komen geen specifieke geneeskundige zot geil toedienen. Wat is het WEL? Het is een dienst, vooral aan bejaarden of hulpbehoevenden, die moeilijk enkele uren alleen gelaten kunnen worden, ter wijl de huisgenoot of huisgenoten die voor hem of haar zorgen, er eens uit willen of moeten. Zo zijn ei ook gezinnen die naast dc zorg en opvoc ding van kinderen ook nog de verzorging van oudere familieleden op zich genomen hebben: die moeten of mogen net zo goed als een ander eens alleen de deur uit om in kopen te gaan doen, schoenen of kleren te gaan uitzoeken, naar de kapper te gaan, een begrafenis bij te wonen, of gewoon eens een avondje uit te gaan, voor een vergadering, of om eens toneel te gaan zien, of een film. enz.. Voor de hulpbehoevende die dan alleen thuisblijft, is de oppasdienst bedoeld: om gewoon een paar uur (of een nachtje) gezelschap te houden. Begrijpt u? Een soort baby-sitdienst, maar dan voor bejaarden die moeilijk alleen gelaten kunnen worden. Op het ogenblik heeft de dienst 5 vrijwilligers waarop beroep gedaan kan worden. Zij komen tegen een kleine vergoeding in vertrouwen gezelschap verzekeren terwijl de huisgenoten afwezig zijn. Er is een plaatselijke verantwoordelijke van de BGJG die contactpersoon is tussen het aanvragende gezin en de toegewezen vrijwilliger/ster. Aanvragen moeten tijdig gebeuren (minimum 3 dagen vooraf). Contactpersoon voor BGJG: Greet Sijsmans, Gr. Plaats 42; tel. 03 314 68 26.


1'Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

-

'Wie nu in België zijn klomp zet vindt daarin het Nederlandse dagblad De Stem twee weken gratis.' blokletterde een folder in koeien van letters in mijn brievenbus.., en er zat nog een kartonnen klomp bij ook. 'Ook de in België wonende Nederlanders worden door onze goede Sint niet verge. ten.', ging het foldertje verder. Ietsjes verder hadden de Nederlandse rekIame jongens het over een typisch oud.Hollands gebruik (de klomp zetten en dan een abonnement nemen op De Stem!). Mooi toch hé. Ik heb het foldertje verslonden. Wist niet wat ik las. Ik moest alleen dat kartonnen ding aan m'n brievenbus zetten en ik zou iets krijgen.., van een Nederlandse firma nog wel. Met het kartonnen klompje ben ik naar mijn brievenbus gelopen. 'k Heb eens links gekeken, 'k heb eens rechts gekeken. Maar blijkbaar had niemand anders het klompje gezet. "t Zal de Vlaamse schroom geweest zijn.', dacht ik eerst. 'Of zouden mijn buren al lang een abonnement hebben op De Stem?', verbeterde ik mezelf. In ieder geval had ik de volgende ochtend De Stem en las ik net als mijn buren het verhaal over Prins Bernard, een enthousiaste kroonprins die Kluivertje wilde zoenen, de aambeien van Wim Kok en de uiteindelijke kostprijs van het Bredase Chassétejater. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nadien met niinder interesse in ben gaan lezen. Belg zijnde, moest ik het blaadje niet zo. Twee weken nadat ik mijn klomp aan de brievenbus had gezet, stond er plots een juffrouw aan de deur, het nichtje van de Sint met een oerhollands accent. 'Of ik er veel plezier aan beleefd had Toch een mooie en overzichtelijke krant? Geen abonnementje meneer? U woont hier wel mooi in België, maar je moet toch op de hoogte blijven nietwaar?...' Verontschuldigend gaf ik toe dat ik eigenlijk maar een Belg was. 'Geen probleem meneertje, dan wordt u toch gewoon een Nederlander.' En toen viel mijn kwartje.

Belastingen Het schepencollege heeft er toch iets op gevonden blijkbaar. In het begrotingsontwerp staat immers een belangrijke belastingshervorming ingeschreven. De personenbelasting gaat omlaag, terwijl de belasting op het kadastraal inkomen stijgt. Met deze sociale correctie treft men in de eerste plaats de bezitters van grote villa's, kastelen en eigendommen. De Nederlanders die hier de bouwgronden afroomden zullen hierdoor misschien lichtjes worden afgeschrikt. Het belastingenparadijs 'België' oogt nu misschien een beetje minder aantrekkelijk. Minister-president Van den Brande kondigde overigens ook hervormingen aan om de inwijking van welgestelde Nederlanders in de grensstreek aan banden te leggen.

de

WIE NU IN BELGIE ZIJN KLOMP ZET VINDT DAARIN HET NEDERLANDSE DAGBLAD DE STEM TWEE WEKEN GRATIS Ook de in België wonende Nederlanders worden door onze goede Sint niet vergeten. Wie nu namelijk, volgens typisch oud-Hollands gebruik, zijn klomp zet en daarmee een abonnement neemt op Dagblad De Stem krijgt De Stem twee weken gratis (v55r 8.00 uur) thuisbezorgd. En indien u ons meteen machtigt het abonnementsgeld automatisch af te schrijven, krijgt u van de Sint nog een extra verrassing!!

DESTEM

Bal van de verenigingen Op zaterdag 2 december werd in de zaal 'Zevenster' een groot verenigingenbal georganiseerd. De interesse bleek echter niet heel groot. Vooral de bestuurleden van de verschillende verenigingen waren aanwezig. Hopelijk heeft het toch nog een centje opgebracht. De initiatiefnemers verdienen in ieder geval een pluim. Het verenigingsleven heeft echt wel een duwtje-in-de-rug nodig. Het valt immers niet mee om op te boksen tegen het televisiekastje in de woonkamer en de luie zetel.

BEGRAFENISSEN

JORIS L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

W 03 - 314.55.04

mcicind

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


Parkeerverbod foetsie

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat...

Tijdens de zelfde raadzitting vroeg zij tekst en uitleg bij de opheffing van het parkeerverbod in de Nieuwe Dreef. Volgens haar is de dorpsraad indertijd overhaast te werk gegaan met haar advies om hier een parkeerverbod in te laten stellen. 'Daar komt men nu op terug.' Voor alle duidelijkheid wilde Thérèse Coppens ook weten of het parkeerverbod langs één zijde van de Markweg nu ook wordt afgeschaft. Burgemeester Van Aperen kon haar geruststellen: ook het parkeerverbod langs één zijde van de Markweg zal worden opgeheven.

één adres

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba L ENEN Meerdorp 21

Tel. 03/315.72.54

2321 Meer

Een pluim 23

Aquafin In het begrotingsontwerp wordt 68 miljoen frank voorzien voor rioleringswerken. Het Auafin-project om de riolering van MeerselDreef aan te sluiten op het waterzuiveringsstation in Minderhout is daar ook in opgenomen. Dat betekent dat in de loop van volgend jaar wellicht zal begonnen worden met de tweede faze van de riolering in Meersel-Dreef. Het is namelijk zo dat tegelijkertijd met de aanleg van de persleiding ook de riolering in het Moleneinde en op Klein Eyssel zal aangelegd worden. Op het Moleneinde wordt tevens een grondige herinrichting doorgevoerd.

Parkeermogelijkheden Raadslid Thérèse Coppens laat tijdens de raadzittingen van zich horen als er een punt over Meersel-Dreef aan de orde is. Heer luid is haar stem te horen als het gaat over de belangen van de plaatselijke middenstanders. In een agendapunt werd voorgesteld om de Dreefse horeca-uitbaters evenveel belastingen te laten betalen voor de terrassen als hun Hoogstraatse collega's. Dat was niet naar de zin van ons raadslid. Ze verdedigde onze middenstanders door erop te wijzen dat deze mensen inspanningen noch geld sparen om Meersel-Dreef leefbaar te maken. Zo schreef zij de bebloemingsactie, de jaarmarkt, de herinrichting en de aanplantingen van de Dreef en de kerstverlichting aan de ijver van deze mensen toe. Door schepen Peerlinck werd dit wel enigszins gerelativeerd. Voorlopig moeten de Dreefse horeca-mensen nog niet evenveel terrashelasting betelen. Een werkgroep wordt onder voorzitterschap van burgemester Van Aperen opgericht om de terrasproblematiek te bespreken. Deze maand moet een beslissing vallen. Alhoewel sommige raadsleden erop wezen dat een voetpad in de eerste plaats dient voor voetgangers, gelooft ons raadslid niet dat er op dat vlak een probleem is. 'Onze middenstanders respecteren de 1-meter-regel. Bovendien moet je ook weten dat een groot gedeelte van de parkeerplaatsen worden ingenomen door de standhouders van de rommelmarkt van de fanfare. Daardoor hebben bepaalde zaken zelfs geen parkeerplaats voor hun pand.'

b.v .b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

Dt blad

i

In de interpellatie van raadslid Coppens werd op de loftrompet geblazen voor de middenstand. Niemand staat blijkbaar stil bij diegenen die in alle rust en kalmte, zonder dat iemand het hen expliciet vraagt, hun verantwoordelijkheid opnemen voor hun vereniging of voor de Dreefse gemeenschap. Als je op een koude winteravond de voorzitter van de dorpsraad, samen met enkele andere vrijwilligers, met verkleumde handen aan de kerststal ziet werken, dan heb je zon voorbeeld. Verenigingswerk situeert zich niet altijd aan de vergader- of de koffietafel. De mensen die hun vrije tijd belangeloos opofferen aan het wel en wee van het verenigingsleven, verdienen een dankjewel en eigenlijk doen we dat veel te weinig.

elke maand in uw wi cv c n bus '? 14.42

Uw postontvanger dankt u voor de goede samenwerking in 1995 en wenst u een gelukkig en voorspoedig 1996.

/,

-

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

r

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

.

.: .•;

.-

.,...

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 3537

[iIsIç1i:1i

-.


De kerststal

Kindermusical

De kerststal staat er dus weer. hij is mooier dan ooit. Samen mei de kerstversiering, zorgt hij voor een typisch eindejaarssfeerije op de Dreef. Hopelijk blijft de kerststal gespaard van vandalisme. Op verscheidene plaatsen in dc Kcmpen wordende kerststalbouwers gecontronieerd met nachtelijke vandalenstreken, een spi jtige evolutie. Her en der duiken 'kerstboomverbrandingen' op. Een goed idee, oordeelde ook onze middenstand. Vandaar dat ze op vrijdag 12januari net zon verbranding uitpakken op Dreef-Midden. Er Lal ccii tentje geplaatst wui dcii wani wai iiie chocomelk en glühwein rijkelijk zullen vloeien De Dreveniers kunnen op maandag 8 januari hun afgedankte kerstbomen langs de straatkant leggen. De middenstanders zullen ze dan miamelen. De middenstanders hopen heel wat mensen warm te kunnen maken voor dit initiatief dat de jaarmarkt eigenlijk moet doen vergeten. Inderdaad, een puik idee!

Kerstconcert Zijn de leden van de fanfare al bij jou aan de deur geweest? Ze zijn op pad om iedereen erelid te maken van hun muziekvereniging. Of is het 'onze' muziekvereniging? Uiteindelijke zorgen zij altijd voor de muzikale, en dikwijls ook gezellige, noot tijdens allerhande festiviteiten. Als je de activiteitenkalender van 1995 onder je neus krijgt, schrik je toch even van de hoeveelheid activiteiten die 'Voor Eer en Deugd' afhandelde. Op die lijst staande repetities dan zelfs nog niet op. Het vraagt heel wat inzet en enthousiasme om dat vol te houden. De fanfaristen hebben er blijkbaar geen probleem mee. De fanfare ver dient dus wel een steuntje in de rug. Ereleden krijgen trouwens een gratis bingo-kaart. De ereleden-bingo-avond wordt op zaterdag 20 januari om 20 uur in de zaal 'Zevenster' georganiseerd. Naar verluidt kan je er zelfs een microgolf-magnetron-oven winnen. Op tweede kerstdag (26 december voor diegenen die het niet zouden weten!) verzorgt de fanfare weer een kerstconcert in de hoogmis in de kloosterkerk van de Paters Kapucijnen. De muzikale prestaties van de niuziekmaatschappij kennende, moet je dit echt als een aanrader beschouwen. Tenslotte draven ze ook nog eens op om de kerstboomverbranding de nodige luister bij te zetten.

Sinterklaas ontmoet de kerstman. In de harde concurrentiestrijd van winkelketens is dat best mogelijk. Voor het overige kan zoiets natuurlijk alleen gebeuren in een kindermusical van basisschool 't Dreejke. De kinderen van basisschool 't Dreefke brachten samen met hun leerkrachten een prachtige musical. Ze zochten dringend een nieuwe sinterklaas. Het was immers nog maar een week voor het grote kinderfeest en met de huidige sinterklaas bleken er nogal wat problemen te zijn. Op donderdag 30 november kragen de grootouders de première voorgeschoteld. Een dag later werd het spektakel voor alle geïnteresseerden nog eens over gedaan.

De zaal zat barstensvold. Het is een mooie traditie geworden in MeerselDreef om elk jaar met een kindermusical uit te pakken. Van de kinderen en het onderwijzend personeel, en wellicht ook van een aantal ouders, vraagt het allemaal wel wat extra inspanningen. De kostumering, de tekst, de muziek, ... het wordt allemaal zelf in mekaar gestoken. Dat alleen al is een dikke proficiat waard.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Xv4Shiis woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

31


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Daar zijn trouwens ook de koopjeszondagen voor uitgevonden, zeker.

Dorpsnieuws Minderhout 9 1/96 Je raakt, nooit gedacht, dan toch stilaan door de voorraad chocoladen sinterklaasmannetjes heen. De trek naar het werk wordt des morgens moeizamer, via de ochtendradio ijzelen slippartijen tussen je geroosterde boterham. De krant haal je niet meer in pyjama uit je brievenbus, ook al ben je nu juist door het duister van vroege blikken beschermd. de electriciteitsmeter draait op volle toeren en de zetels zitten zachter dan gewoonlijk. En deze bladzijden hebben wat het Minderhoutse dorpsleven betreft toch behoorlijk wat stof geleverd. Dikwijls lovend voor succesvolle of creatieve initiatieven. Bijwijlen met een vleugje ironie of goedbedoelde bedenkingen. Als we dat nodig vonden ook wel eens met een scherpe snee. Teveel volgens sommigen. Te weinig volgens anderen. En al kunnen meningen verschillen en liggen oplossingen meestal niet voor het grijpen, wat krom is, kan je niet recht praten, nietwaar? 'Positief denken,' fluistert mijn engelbewaarder me elke Maand weer in het oor, 'positief denken, maar zorg ervoor dat je ogen niet dichtvallen, want daar heeft ook niemand een boodschap aan!'...

Kerststal in duplo En dus siaali die twee kerstsiallen daar weer op mijn netvlies. Zoals chocola bij Sinterklaas hoort, het ei bij Pasen (met permissie van Vera, mijn bruine kip) en dit gazetje bij de eerste van een nieuwe maand, zo hoort tot nader order de kerststal nog altijd bij Kerstmis. Al lijken de feesten en de bijhorende signalen mekaar tegenwoordig aardig in de weg te lopen, toch. Als die goedheilig man zijn inkopen niet doet omstreeks de 'heropening der scholen', dan stuit hij gegarandeerd op propvolle rekken kerstgerief. En tegen dat je dan je assortiment kerstballen wil vervangen, moet men de carnavalsmaskers al ingedaan hebben want tegen die tijd stellen de nieuwe zomerspeeltjes weer hun wetten. Op het ogenblik datje reikhalzend naar een deugddoende vakantie uitkijkt,

',r r

verschijnen de plakkaten met 'heropening der scholen' en wanneer je dan eindelijk je boekentas in het nieuw wil steken, vind je alleen nog maar chocola. En wanneer dan de Sint zijn inkopen wil doen Het moest me terloops ook nog even van 't hart. Maar eigenlijk was het niet dat waarover ik het wilde hebben, maar over de commercie waaraan uiteindelijk dus ook Kerstmis niet ontsnapt. Over de kerstmarkten moeten we hier geen boekje meer open doen. Iedereen was er. Dat heb ik zelf ervaren. Zo schuifelend op je zij tussen een massa gelijkgestemden. Bijzonder gezellig. Nee maar, het heeft toch iets. Die kinderstemmetjes ineen ijle winterlucht (ken ik deze woorden ergens van?), en de geur (en smaak) van kruidige glühwein. Enje kan hier je kans al grijpen vanaf pakweg begin november. Want de kassa moet rinkelen.

4:. jo

na:arcii Iii'! onoinstotelik Iicois: eruit in (1e/are,! negentig.

Dit i.v VOO!' 0fl5'

32

ZO

:ag .ii!ii/C1i!0iIlS oudste iei st .!cmi

En de peperdure niet-van-echt-te-onderscheiden maar cleane o-dennebomen met een geur van lavendel in de Camargue, van aardbeien in Hoogstraten en van mestvarkens in Wingene. Als je maar betaalt, word je op je wenken bediend. De kerststallen tochten zijn ook zo'n toeristische topper geworden. En hoe meer levend vee, hoe indrukwekkender. Of hoe meer 'Bokrijk-achtig' gefundeerd, hoe waardevoller. Dat het eigenlijk allemaal om dat onooglijk wicht te doen is, dat weten wij nti nog, maar onze nazaten? In deze zin betreur ik ook onze twee Minderhoutse kerststallen op ocharme honderd meters van elkaar. Wie kan hieraan méér zin geven dan dat dit weer een stukje onze kleinmenselijke kanten blootlegt. Stal boven stal. Waarmee we helemaal niets van de verdiensten van de initiatiefnemers en bouwers willen afdoen. Wie zijn handen uit de mouwen steekt, moet tegenwoordig terecht onmiddellijk de hemel worden ingeprezen, dunkt me. Daar niet van dus, maar ware het 'feest van de Vrede' niet meer gediend met een stal die door de hele gemeenschap samen centraal werd opgebouwd? Zijn we niet op zoek naar een dorpsgebeuren? Waarom rond de kerststal, dacht ik zo ... als de kerstboom verbranding (13 januari nota bene) omwille van andere redenen op de helling dreigt te komen.

Oudjaar... of toch bijna En we gaan door niet prijzenswaardige initiatieven. Bij het dwarsen van Minderhout op 30 decembei' Lag het zwiul van de ut aiije jassen (?!). Eerste reactie bij een doorsnee automobilist is dan normaliter: gaspedaal lossen want de arm der wel kijkt Inc. Bij nader inzien zijn tleze oranjejassen geen streng kijkeude wetsdieuaars maar vrolijk lachende huisvaders en -moeders die het 7.ingen van de kinderen niet oudjaar weer heveiligden door voor zebrapad te spelen. Om dit nobel initiatief te kunnen waarmaken, doet men jaarlijks een herocp op vrijwilligers die tussen Yen 13 uur de koude willen trotseren voor het goede doel. Ook hier zijn uiteraard slimmeriken die het alle imaal be [ei zelf kuni mei 1 CII US ten latief tussen twee beveiligde oversteekplaatsen Minderhoutdorp dwarsen. Maar daar zullen we ook niet meer van wakker liggen. Opvoeden is geen exacte wetenschap en er zullen er altijd zijn waar nornien en waarden niet heel ander krijt worden geschreven. Ook voor hen stond er gratis choconielk klaar op het dorpsplein. Oorspronkelijk opgestart aan de tapkast van een of andere herberg mag dit volwassen geworden initiatief rekenen opde milde steun van K.W.B.. Bond, Oudervereniging en Verkeerswerkgroep. En 31 december... hij was toch anders dan de andere jaren ... zo zonder zingen.


Winter

...

of toch bijna

-

LASERSHOW

De ideale schaatsvijver zonder gevaar, inaarje inoet het water eerst wel laten bevriezen, hè mannen. Afgesproken voor de volgende keer? Wat ook leuke dingen zouden kunnen zijn voor de mensen is de Minderhoutse schaatskuil. Spijtig genoeg moeten we hier in de voorwaardelijke wijs spreken. Ondanks weer die inzet van 'een aantal mensen van goede wil' die vrieskou bij avond trotseren (zichzelf daarna weliswaar trakteren) en met grote middelen water laten aanrukken om onze dorpskuil blank te zetten, daarna koning winter zijn nachtelijk ding laten doen om 's anderendaags te moeten vaststellen dat 'grote jongens' het nodig vonden om de nog niet geheel bevroren toestand te herscheppen in een mislukt kraterlandschap waar niemand nog wat aan heeft. Schaatspret is er op deze manier niet geweest en de ijspret is op deze manier ook heel bedenkelijk.

Toen de spuiters de volgende avond hun schouwspel overpeinsden, ontdekten we een heel begrijpelijk spoor van ontmoediging. En toch werd de kuil opnieuw onderwaterd. Maar nu bleef de vorstin zijn winters paleis. Boter aan de galg dus deze keer. Maar vriezen zal het vast nog. En je mag er donder op zeggen dat er weer gespoten wordt. En als onze heren en dames aankomende jeugd het zich willen laten welgevallen om het nodige respijt op te brengen, dan zullen we hier nog veel hete dampen blazen. Zowel overdag als bij het sfeervolle avondlicht. Zowel met als zonder binnenwarmertje. En heel Hoogstraten zal 't geweten hebben. Want, stuk kan je het ijs maken, maar er doorzakken tot aan je ellebogen, dat nooit ... El

-

HOOGSTRATEN

Dagelijks besturen of toch bijna is wellicht de enige weg die leidt naar concrete resultaten. Vandaar dat niet alleen elk gezin maar ook elke vereniging zoiets in huis heeft. De ene werkt alleen wat meer dagelijks dan de andere. Onze dorpsraad heeft naar het schijnt welgeteld één keer dagelijks bestuurd. De zitpenningen liggen daar ook niet erg hoog naar het schijnt. Maar uit goede bron hebben we vernomen dat hierin in de toekomst wel eens verandering kan komen. We kijken met belangstelling uit naar de goede voornemens. K.W.B. heeft zich wat dit betreft in het nieuw gestoken (alhoewel) voor twee jaren. Het voorzitterschap wordt waargenomen door Johan Bastiaansen, hierbij geholpen door Fons Muesen, Marc Verschueren schrijft alles (nou ja) op wat er verteld wordt en Jef Michiels telt regelmatig de centen.

Grootouderfeest

Het grootoudersfeest van de basisschool werd dit jaar verzorgd door de leerlingen van de lagere school. Te oordelen aan de plezante positieve reacties werden de inspanningen van kinderen en leerkrachten bijzonder gewaardeerd. Jaak Leetnans en zijn vrouwtje Ludovica Martens bliezen op datzelfde moment juist 40 huwelijkskaarsjes uit. Daar hoorde toch even een attentie bij. 33


Groepsfoto met burgemeester

\\t a [kIN lI 1 1 ('.N Mik III I)AN II IE II INNI N liii FI N AUS 1 111 \A( .1 IAVI S SAM 1 1 '1- 151 5¼ Ski '[lUl V[R7I [1111k IS 51E S USA [kil NS. III.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

In de vorige Maand kon je uitgebreid kennismaken met de hondercljoige Duitse nonnen op Mariaveld. Op de viering van 10 december II. waren heel wat medezusters aanwezig die voor bijgaande foto tekenden. Dat onze burgervader voor weinig terugdeinst is algemeen geweten, maar dat hij zover zou gaan ... DHM wenst hein alvast van harte een vruchtbare carrière toe.

Verkeer(d) zit Leker al wie zijn auto lout parkeert. Maar dat is hier (en elders) al zo vaak herhaald. de stoep is voor de voetganger (en de jonge fietser). Laat ons het zo houden. Dc auto moet het elders zoeken, en meestal is dat niet eens zo ver weg. Gewoon een beetje meer tact van koning auto en de zaak is opgelost. En dikwijls is het niet eens zo erg. Gewoon even een broodje halen. Vijf minuten op de stoep (terwijl de parking leeg is) want anders moet ik seffens nog achteruit rijden ook. Als daar toevallig wat kinderen passeren die het fietspad op moeten dan is dat jammer voor hen. Of kinderwagens, een rolwagen. 't zou toch moeten lukken. Dat ik met de snuit van mijn vierwieler over het paadje aan de kleuterschool sta zodat een hele rij ukjes over de straat moet lopen, da's niet echt mijn probleem. Dat ik ondanks de verbodsborden toch parkeer in de Koestraat zodat je daar soms niet meer voor- of achteruit kan, da's spijtig voor wie juist in de buurt is. Allé mensen, ergens parkeren waar je zwakkere weggebruikers niet hindert kan toch niet zo moeilijk zijn. Of moet onze wijkagent zijn tanden laten zien En dat het verkeersbord dat parkeren verbiedt bij het inrijden van de Koestraat verdwenen is, zullen we maar aan een toevallig toeval toeschrijven. Dit verkeer(de) hoofdstukje wil ik nog afronden met volgende lezersvraag: wie lanceerde de waanzinnige idee om een verbindingsweg voor auto's aan te leggen tussen de Witherenweg en de Markwijk? Om een onderscheid te maken tussen de juiste antwoorden bieden we volgende schiftingsvraag aan: Welk voordeel kan zulke verbinding in 's hemelsnaam opleveren? Ondergetekende en met hem de voltallige verkeerswerkgroep kijkt met belangstelling uit naar de resultaten. E 34

Sinterklaas

Algemene Bouwonderneming

/\RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24. 119

Ontmaskerd of toch bijna Hebben jullie ook gemerkt, beste lezer, (ja natuurlijk want wij zijn toch met zijn allen K.W.B.lid) hoe de populariteit van onze gelegenheidsscribent Joost wordt gebruikt om minder schone dingen te doen. De identiteit van onze reportervan-voorlopig-drie-Maanden wordt op het spel gezet in ruil voor het lidmaatschap van de vereniging die hier al enkele keren is geciteerd. Foei, foei, het Claes-Delcroix-effect (om het maar bij deze twee bekende Vlamingen te houden) schuilt dan toch in ieder van ons zeker. En zeggen dat Joost al jaren K.W.B.-lid is ... onder een pseudoniem natuurlijk want dat is zijn passie. 11

Afgevaardigd of toch bijna En IVat ook niet mooi is, vinden wij tenminste (maar wie zijn wij, is hei hot dat K.W.B.Minderhout gevangen heeft door Jules Verhuist naar A.C.W.-Hoogstraten afte vaardigen. Deze puzzel is voor ons te ingewikkeld. Een K.W.B.bestuurslid dat niet in het A.C.W.-bestuur terecht kan alhoewel het door de plaatselijke vereniging wordt voorgedragen. 't Is niet voor 't een of 't ander, maar soms kunnen we echt niet meer volgen. El

Een man waarop je echt kan rekenen. Elk jaar zonder falen is hij omstreeks dezelfde periode weer op de afspraak in de parochiezaal.

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


2de Lichtmisconcert met 'Het Turnhouts Kamerorkest' Op 31 mei 1992 werd de gotische St. Clemenskerk na jarenlange aftakeling en restauratie terug opengesteld voor de eredienst. Een heuglijke gebeurtenis voor de parochie Minderhout. Dat deze kerk in de eerste plaats dienst doet als liturgisch trefpunt is vanzelfsprekend. Ze biedt echter meer mogelijkheden en daarom hebben enkele Minderhoutenaren een comité, dat luistert naar de naam 'MINARTE', samengesteld met als bedoeling culturele activiteiten te organiseren in de kerk. Vorig jaar rond dezelfde periode beet het zangkoor De Vedel' met als soliste Kristin Hermans, de spits af en dit onder een zeer ruime belangstelling. Een tweede concert wordt u aangeboden op VRIJDAG 26 JANUARI 1996 en dit weerom in een goedverwarmde St.-Clemenskerk. Weerom zijn het Turnhoutenaren, nI. 'HET TURNHOUTSKAMERORKEST', o.l.v. Otto Derolez met als solist Marc Tooten, die onze gast zullen zijn.

Het Turnhouts Kamerorkest Opgericht in 1987 en hedentendage uitgegroeid tot een orkest dat door zij ii verzorgde verklankingen de aandacht trekt. Sinds 1 september 1995 staat het ensemble o.l.v. de jonge en zeer begaafde violist Otto Derolez. Het Kamerorkest specialiseert zich vooral in de muziek voor snaren van de 18de eeuw. Op de aperitiefconcerten in Corsendonck en op het Rotary-concert in het Paterspand te Turnhout is het een graaggeziene gast. Ook in het Vlaamse land wordt regelmatig opgetreden en ook wordt het ensemble menigmaal gevraagd ter begeleiding van belangrijke koorwerken. Onlangs nog kreeg het zeer lovende kritiek van muziekkenner Fred Brouwers die reeds meermaals optrad als presentator van de concerten van het orkest. Een vaste kern van 15 strijkers wordt soms uitgebreid met blazers en slagwerk. Toch eventjes een paar figuren voorstellen.

Otto Derolez Deze begaafde violist werd te Gent geboren in 1965 en reeds zeer vroeg deed hij ervaring op, op het gebied van musiceren in kamermuziekverband. Hij heeft een eigen trio, speelt in het European Community Chamber Orchestra sinds 1984 en is eerste violist van het 'Prometheusensemble'. Hij trad op in belangrijke muziekcentra van Europa, Noord- en Zuid-Amerika. het Verre Oosten, maakte radio- en televisieopnames in België, Nederland en Italië. Als concertmeester trad hij op met nationaal en internationaal befaamde ensembles en orkesten, zoals 1 Fiamminghi, De Vlaamse Opera, Musikfabrik Düsseldorf. Als concertmeester is hij vast verbonden aan de Beethoven Akademie. Het instrument dat hij bespeelt is een viool van André Castagnari van 1750.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

-

Orgel Dat culturele evenementen organiseren geld kost is duidelijk. Voor Minarte is dat eveneens zo en zonder sponsoring zou het aartsmoeilijk zijn om dergelijke avonden in te richten voor een belangstellend publiek. BOUWMATERIALEN HALSCHOOR, CERA-BANK, GEVELSTEENFABRIEK DESTA, ABBVERZEKERINGEN COENEGRACHTS, verleenden hun financiële steun. Het kerkorgel zal er het best bij varen, want zoals je weet spendeert MINARTE de eventuele winsten voortspruitend uit deze manifestaties integraal aan de restauratie van het orgel uit de St.Clemenskerk.

Organisatie Enthousiaste muziekliefhebbers worden ten stelligste verwacht in de knusse St.Clemenskerk te Minderhout op VRIJDAG 26 JANUARI te 20.00 uur. Inkomkaarten kan je in voorverkoop bekomen op de Pastorij te Minderhout en de Toeristische Dienst Hoogstraten aan 200 fr.! Aan de kerkingang betaal je 250 fr.! (R.L.).

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie fotos maken. Door een professioneel fotograaf.

Fietsen in de zomer en in 't Dorp

Marc Tooten, solist Deze Mechelaar, geboren in 1957, studeerde te Brussel en ie Amsterdam en is sinds 1979 altviool-solist bij '1 Fiainminghi' o.l.v. Rudolf Werthen. Als solist trad hij met dit orkest op in België, Nederland, Duitsland, Spanje, USA. Naar kamermuziek gaat ook zijn grootste belangstelling uit en hij speelde op belangrijke kamermuziekfestifals naast mensen als Andras Adorjan, Eduard Brunner, martin Lovett Naast zijn vele omzwervingen als muzikant is hij ook docent altviool en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij bespeelt een 'Montegazzia', een prachtige Italiaanse altviool van 1754.

1

*.

De oogst op de voorbije manifestatie van Fietspaden Nu was poi'er. des te meer moeten we de kwetsbaarheid van de zwakke weg gebruiker onder de aandacht houden. Deze Minderhoutse ploeg was hier alvast warm voor te krijgen. 35


gn

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Einde van een tijdperk..... Om dit nummer te kopen, kon je voor het eerst niet meer bij Rie Verbreuken terecht, Niet dat Rie en José ons blad niet goed gezind zouden zijn, verre van, maar op 23 december hebben zij een punt gezet achter een leven lang winkel houden. Wereldnieuws is dat natuurlijk niet, maar voor Meerle is het toch veelbetekenend. Want er zullen niet veel mensen in Meerle wonen die ooit anders geweten hebben dan dat er daar, op die plaats in de Kerkstraat, winkel werd gehouden. Rie zelf heeft nooit anders geweten. Zijn moeder. 'Mit van Jo van Stanne', hield er al winkel van voor zijn geboorte. Niet alleen winkel, er was nog een café aan ook. Op een winkel alleen kon je vroeger niet bestaan. Naast winkel en café houden. boerde Rie's vader nog en reed hij elke week met boter en eieren naar de stad, met de tram. 'Dien tijd kwamen de vrouwen zelfs 's zondags wat eten in de winkel. Ons moeder bakte wafels, de boerinnen kwamen inkopen doen, klompen passen, een wafel eten en koffiekletsen. Paard en kar stonden buiten, vast aan de haak in de zijmuur.' Dat Rie dus winkelier zou worden, stond eigenlijk altijd vast. 'Zoiets had je vroeger niet te kiezen, dat werd voor jou gedaan.' Daarbij kwam dat Rie enig kind was, zijn moeder een wankele gezondheid had, zodat hij al vrij vroeg in de winkel moest helpen en snel als kostwinner van het gezin geboekt stond. Op zijn 25 jaar kreeg hij de winkel op zijn naam gezet. José, dochter van de 'Lange Govacrts', is van cle

Dreef afkomstig maar woont ook al sedert 1939 in cle Kerkstraat. Vader dreef daar ook een café. José werd eerst naaister en daarna kapster, in het vroegere café van de Lange. Ze heeft lang met Rie moeten verkeren, alvorens te trouwen. Omdat Rie was vrijgesteld van legerdienst als kostwinner, was hij immers verplicht tot zijn 28ste vrijgezel te blijven. Zodra hij 28 was, zijn ze getrouwd en werd José ook kruidenierster. 'Winkel houden, dat was toen heel anders, er varen in Meerle dien tijd niet minder dan 14 kruideniers. De mensen gingen wel de gemeente niet uit voor etenswaren zoals nu, maar toch moest ge goed uitzien wilde ge uw kost verdienen. Rie reed elke vrijdag naar de stad voor de boter en eierentoer die hij van zijn vader had overgenomen en deed daarbij in Meerle een grote toer met kruidenierswaren aan huis. Ik stond dikwijls alleen voor de winkel, waar we naast kruidenierswaren ook textiel verkochten. Niet altijd gemakkelijk met drie kleine kinderen.' Stilaan verdwenen meer en meer kruidenierszaken in Meerle, tot er 4 á 5 overbleven begin van de jaren tachtig. Rie en José beperkten hun aktiviteiten dan ook stilaan tot alleen nog kruidenierswaren en kranten en tijdschriften. Rie heeft nog overwogen om dat laatste nog een tijdje voort te doen, maar dan moest de winkel weer opnieuw worden ingericht en daar hebben ze eigenlijk geen zin meer in. Ook blijven ze dan weer wat langer met de schrik zitten die ze opliepen na een nachtelijke inbraak in de winkel, een goed jaar geleden. 'Over het geld dat ge daarbij hebt ingeschoten, komt ge wel over',zegt José, 'maar de ongerustheid, die geraakt ge niet meer kwijt. Ik kan er nog altijd niet van over dat die dieven in onze

'Verbretiken in

1952

winkel bezig waren terwijl wij een paar meter verderop lagen te slapen.... Als ik nu 's avonds. als Ric al gaan slapen is, nog wat alleen TV zit te kijken, hoor ik direct van alles. Dan ga ik ook maar rap naar bed.' Van de kinderen van Rie en José is geen ene geïnteresseerd om de winkel over te nemen, die zijn allemaal hun eigen weg gegaan, een die ze zelf hebben gekozen. Omdat Rie en José graag op die plaats willen blijven wonen in het dorp. Zit een andere overname er ook niet in. Met pensioen dus, geen schrik voor 'het zwarte gat', de leegte? Gaan ze 'den buurt', die zo typisch was voor hun winkel, niet missen? José: 'Ik ben zeker van wel. Ik weet nog bij lange niet wat ik heel de dag zal moeten doen. Ik naai wel graag en in de tuin werken is een van mijn liefste bezigheden. Maar of dat genoeg zal zijn voor alle dagen? De trouwe klanten zeggen allemaal wel dat ze zullen blijven komen buurten, maar ik denk dat zoiets met de tijd toch verwatert. Ze moeten immers niet meer komen omdat ze nog iets nodig hebben. Natuurlijk kunnen we nu zelf van huis weg, en dat zeggen de klanten ook. Maar dat ligt wel niet in onze normale doen, we hebben heel ons leven moeten thuisblijven. Een winkelier kan nu eenmaal niet van huis, dat is geweten. Onze Rie kijkt er anders tegen aan. Sedert hij enige jaren terug een beroerte had is hij minder goed te been, rapper moe vooral. Hij heeft het er nu al op staan eens niet 'te moeten' opstaan, al zijn we geen langslapers. Rustig koffiedrinken ook, zonder dat hij gestoord wordt door de bel. Voor de rest zal hij wel zien, zegt hij. Maar ik denk dat ook hij snel de mensen zal missen.' Dat de mensen ook Rie en José zullen missen, het laatste echte kruidenierswinkeltje dat volstond als er vier man binnenstond, waar je wachten niet als vervelend ervaarde, waar je op de hoogte bleef van wat er in het dorp omging, daar hen ik wel zeker van. Einde van een tijdperk! Wat ons uiteraard njet belet Rie en José nog een welverdiend en aangenaam pensioen te wensen. r.-1

(9Adverte ren: 314.49.11 Rit' rit Jo,sr 36

\'OOi' (ie ldILI1,îd'

t/inn!

0/) /IHIi ir//lotto c/c /)tttci!,

tcfcc110 iI.

Jj


Adieu kinderheil Niet alleen het verdwijnen van de winkel van Verbreuken kunnen we beschouwen als het einde van een tijdperk. Dat geldt ook wel een beetje voor hct einde van de raadplegingen van Kind en Gezin in Meerle, beter gekend als het 'kinderheil'. Met de huidige herstructurering van Kind en Gezin komt er een einde aan ruim 75 jaar raadpiegingspost in Meerle. Naspeuringen leren immers (lat reeds in 1920, slechts één jaar na de oprichting van de nationale Organisatie, in Meerle een raadpleging werd ingericht. Alles was toen in handen van de zusters, onder de drijvende kracht van de eerste secretaresse. Mère Anna. De raadplegingen hadden plaats in een gebouw van het klooster in de Schoolstraat, de huidige Heimeulenstraat. Na de oorlog werden deze lokalen niet meer goedgekeurd door de inspectie, maar de zusters vonden blijkbaar steeds een uitweg en kregen toch de toelating om door te gaan. In 1954 werd dan een nieuwe kleuterschool gebouwd en daarbij werden lokalen voor de raadplegingen voorzien. Mère Anna probeerde daarbij van het Nationaal Werk en van Caritas Catholica geld los te krijgen, waarbij ze in de brieven niet naliet te zeggen dat ze de heren en dames van deze organisaties zou gedenken in haar gebeden. Het NWK bleek hiervoor uiteindelijk wel gevoelig te zijn en subsidieerde de inrichting van de lokalen. Bij de inhuldigiging van de nieuwe kleuterschool op 25juli 1954 mocht iemand van het NWK dan ook aanwezig zijn.

Het kinderheil werd sedert 1920 door heel wat personeel bevolkt. Als geneesheren vinden we zo Dr. de Laet, Dr. Clymans, Dr. Mostmans (reeds 20 jaar) en Dr. Raymaekers. Als voorzitsters waren het vroeger vooral lokale notabele dames, zoals Mej. Martha van Nueten, Mevr. Georges Voortman en Zuster Clernence. De laatste voorzitsters zijn Mevr. Myriam Voortman en Mevr. Lieve Vervoort. Voor de administratie zorgden de secretaressen Mère Anna, Zuster Gabriel le, Mevr. Cornel ia Verbreuken en Mevr. Ria Brosens. Het veldwerk lag vooral in handen van de verpleegsters waarvan de bekendsten zeker Bertha Mens en Laura Martens zijn. Samen hebben zij haast alle na de oorlog geboren Meerlenaars in hun blootje gezien. Op 31 december houdt het plaatselijk comité van Meerle op te bestaan. De aanvraag voor het behoud van het consultatiebureau werd door de raad van bestuur van Kind en Gezin niet weerhouden. De poging om een zogenaamde antennedienst (kleine beperkte consultatie, af hangend van een groter bureau) op te mogen richten, had evenmin resultaat. In Hoogstraten mag wel een nieuw consultatiebureau ingericht worden in de gebouwen van het OCMW. Daartoe werd onlangs de nieuwe vzw HOKI (Hoogstraatse Kinderpreventiezorg) opgericht, waarbij ook mensen van het huidige Meerlese comité betrokken zijn. Voortaan moeten moeders met hun zuigelingen dus naar Hoogstraten. Ei

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrurn gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS Flamenco in Meerle Klepperende castagnetten, lud voetengestanip. handengeklap, pakkende ritnies. Maar ook verfijnde gitaarmuziek, lyrische gezangen en sierlijke bewegingen. Al deze sehijnbare tegenstrijdigheden vallen onder één noemer: flamenco. Op zaterdag 20 januari 1996 haalt volksdansgroep Shilshoel de danseres en choreografe ANA RAMON met haar dansers en muzikanten naar de paroehiezaal van Meerle. Het wordt een enige kans om deze toch wel bijzondere vorm van Spaanse folklore van zo nabij te beleven en dan nog wel op een professioneel niveau. Ana Ramon is immers geen onbekende naam in de wereld van de flamenco. Met haar groep was ze onder meer aanwezig op de wereldtentoonstelling in Sevilla en Antwerpen 93. Met een Spaanse bar, een folklore-orkest uit Amsterdam, een optreden van Shilshoel en gelegenheid om zelf te dansen, zult u zich die avond in meer zuiderse sferen wanen. Wij hopen u en uw vrienden die avond te zien Voor meer informatie over Ana Ramon en haar groep, flameneo of het verloop van de avond kan u steeds terecht bij Peter Antonissen (Voort 59 in Meerle, tel 3 15.78.24). LE

Hier geeii kinilerlieil meer, alleen nog kleuterschool.

open school

voor volwassenen

Leren in de open School voor volwassenen Centrum voor Basiseducatie vzw Stationstraat 82 2300 Turnhout Tel. 014 - 42 27 87 140

37


Volksvriendpotters Het initiatief van Eric van café de Volksvriend om in de zaal van zijn café een biljartzaal in te richten werd blijkbaar goed onthaald bij de jongeren in Meerle. Naast het gewone biljart kan er immers ook het bij jongeren meer populaire snooker en pool-bilj art gespeeld worden. Dat goede onthaal resulteerde meteen al in de oprichting van een nieuwe club, De Volksvriendpotters. Het laatste deel van de naam duidt meteen aan dat het niet om gewone biljarters gaat, maar om beoefenaars van de Angelsaksische varianten snooker en in dit geval het Amerikaanse pool-biljart. Hoe die varianten tot stand gekomen zijn, maakt de geschiedenis niet duidelijk. Biljart was oorspronkelijk een buitensport of liever -bezigheid. We spreken immers over de 14e eeuw en toen was sport nog niet 'in'. Het werd gespeeld op de grond, met ballen en stokken. Later werd het spel ook binnen gespeeld, van een biljarttafel was er voor het eerst sprake in 1470, toen er een besteld werd door Lodewijk XI van Frankrijk. In het begin was het spel vooral populair bij koningen en hun hoven. Zelfs zo populair dat Mary, koningin van Schotland, zich erover bekloeg dat ze geen biljart ter beschikking had, terwijl ze in gevangenschap op haar executie wachtte. Tijdens de 16e eeuw geraakte het spel populair in publieke ruimtes en herbergen. De eerste geschreven spelregels verschenen in de 17e eeuw in Engeland en Frankrijk. In het begin werd met een stok een hal bewogen, die zo

dicht mogelijk bij een op het speelveld getekend doel moest belanden. Men mocht daarbij de bal van zijn medespeler raken om deze verder van het doel te verwijderen en zelf dichter te komen. Geleidelijk ontstonden dan de verschillende biljart-varianten. In Engeland werden de getekende doelen vervangen door 'pockets' of zakken, een bal in de 'pocket' spelen noemt men 'potten'. Daarbij mocht men gebruik maken van de andere ballen op de tafel, dus caramboles maken. Op het vasteland (vooral in Frankrijk) werd het doel vervangen door een supplernentaire bal en speelde men uitsluitend op caramboles. Pool- of pocketbiljart is de variant van het Engelse snookerdie vooral in de USA bijzonder populair is. De snelheid en het spektakel van dit spel, waarbij men genummerde ballen in één van de zes 'pockets' moet spelen, en het vertoon ervan in Amerikaanse films en feuilletons, maken dat het nu ook bij ons zeer in trek is. Tot in Meerle dus. Vijf kameraden-poolers staken de koppen (en de keu's) bijeen en richten een pool-club op. Bedoeling is onder mekaar competitie te spelen of tegen bevriende clubs uit de wijde omgeving. De eerste ontmoeting heeft al op 15 december plaatsgevonden, met de club uit Ulvenhout. Heb je zin in regelmatig een potje pool-biljart? Aarzel dan niet en sluit aan bij de Volksvriendpotters. Vaste oefenavond is dinsdag vanaf 20.00 uur. De clubcompetitie wordt op donderdagavond gespeeld. Ga eens kijken of meld je aan hij Eric van De Volksvriendil

Dorpsraad Het laatste jaar is het wel wat stiller geweest rondom de dorpsraad dan dejaren ervoor. Dat is verktaarbaar, want de meest door de Meerlenaars gewenste, en door de dorpsraad fel verdedigde zaken werden verwezenlijkt. Een turnzaal, een nieuw dorpsplein, zelfs de bijna sinds mensenheugenis gevraagde modernisering van de weg naar Minderhout nadert zijn voltooiïng. Mooie resultaten. Dat wil niet zeggen dat we in Meerle geen verlangens meer hebben, noch dat de dorpsraad op zijn lauweren is gaan rusten. Alleen zijn het niet meer zulke spectaculaire (gelukkig voor de gemeentefinanciën) en dure kwesties die momenteel hangende zijn. Sla de door de algemene vergadering opgestelde prioriteitenlijst van begin 1995 er even op na - betaalbare bouwgronden voor jonge mensen - woningen voor bejaarden - aarden fietspad langs de Ulicotenseweg - tegen een golfterrein - aanleg en onderhoud van de Wissel en van andere plantsoenen - herbekijken van de functies van Raadhuis, oude schoolgebouw, bibliotheek naar een eventuele herinrichting toe - elke week groene container-ophaling en plastic ophaling op de Voort - uitbreiding van het rioleringsnet - voldoende fietsenstallingen voor school, turnzaal en jeugdbeweging - bossen van Elsakker ook op zaterdag toegankelijk - hondedrollen uit de Dalweg (hondentoiletten) Rond deze punten werd door het bestuur van de dorpsraad gewerkt en naar we vernemen zit er al heel wat reeds in de pijp. Het bestuur wil LJ dat graag allemaal zelf uitleggen en tegelijkertijd luisteren naar wat U, inwoner van Mccrlc, nog zoal te zeggen heeft. Daarom nodigen ze graag heel het dorp uit op de jaarlijkse openbare vergadering van de

dorpsraad op maandag 15 januari 1996, om 20 uur in de parochiezaal. Wil je op de hoogte

blijven van wat er reilt en zeilt iii ous dorp, dan weet je nu waar je moet zijn. lègelijk steek je het bestuur van de dorpsraad (die mensen doen dat allemaal gratis hoor !) een hart onder de riem. Betrokkenheid heet dat.

Vans gelijke...

1 Ie volksvriendpotters

(1(0/

de training.

Vakantieplannen? "'t Moet nog nieliwejaar worden en dan begint die van de Hoogst raatse Gazet al overde vakantie te zagen" hoor ik U nu mompelen. "Ge kunt er niet vroeg genoeg aan beginnen denken" zeg ik dan. "dan hebt ge er nog langer plezier op voorhand aan ook". Nu, wanneer en hoe iemand zijn vakantie plant, daar wil ik natuurlijk niet tussenkomen. Maar als je met de KWB-WIELERTOERISTEN naar Oostenrijk wil, mag je toch niet te lang meer wachten. Laatje niet afschrikken door het woord "wielertoeristen", je moet niet met de fiets, het mag wel. De KWB-wielertoeristen zijn immers vast van 38

plan van 23juli tot 27juli 1996 naar Stanzach in het Lechtal te fietsen. Voor familie, vrienden en kennissen organiseren ze tegelijk een busreis naar ginder, kwestie van er niet alleen te moeten aankomen. Er is een puik programma uitgedokterd, waarin zowel plaats is voor de fervente natuurwandelaar als voor de liefhebber van de meer mondaine vakantiebezigheden (om. lekker eten en terraskes doen). Voor de prijs moet je het niet laten. Voor 11.000 fr. per persoon krijg je vervoer, verblijf in hotel Föhrenhof op basis van halfpension, de uitstappen ter plaatse en het vervoer met de kabellift. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heb je interesse, meldt je dan zo snel mogelijk bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat4l - tel. 315.92.09. U

Nu de laatste dagen van 1995 met een redelijke vaart voorgoed naar het verleden schuiven, willen wij U graag. tussen de traditionele cindejaars-schranspartijen door, het allerbeste wensen voor 1996. Met veel goed nieuws, leuke en spannende gebeurtenissen, dan weet ik wat schrijven en dan heeft U elke maand wat te lezen.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HO1T fl24 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


AL1

Goud in Meerle

ADRIAAN VAN GILS EN MARIA BOEREN Het jaar is nog maar net gestart of we kunnen al een nieuw gouden bruidspaar feliciteren. Dit keer moeten we ze gaan zoeken op de Chaamseweg in Meerle: Adriaan van Gils en Maria Boeren.

lijk geschept moesten worden vaak nog eens 7 tot 8 kilometer ver van de mijnschacht aflag. Deze afstand moest ondergronds worden afgelegd. Maria herinnert zich nog goed hoe bang ze was geweest na de verschrikkelijke mijnramp in Marcinelle (1956) waarbij vele slachtoffers vielen. Zij zelf is altijd thuis gebleven omdat ze genoeg werk had met het gezin en het beetje tuinbouw, vooral aardbeien. Ze kregen vijf kinderen: 1 jongen en een tweeling en nog twee meisjes. Gert, hun zoon, herinnert zich dat ze thuis nooit kou geleden hadden. Dat moest ook niet want alle mijnwerkers kregen bons voor kolen die ze konden opsparen. Ze waren met zijn vier in Meerle die dat deden en als ze voldoende kolen hadden opgespaard, gingen ze die ophalen met een vrachtwagen van de mulder. Elke maand hadden ze recht op 350 kg kolen. Naast die kolen en enkele andere voordelen zoals gratis vervoer, kreeg hij een loon van 196 fr per dag, een loon dat geregeld werd aangepast aan de index. Intussen woonden ze al op de Chaamseweg. Toen hij 66 was, heeft hij er zelf gebouwd op de plaats waar ze nu nog altijd wonen. Maria is afgezien van haar beroepsleven ook privé weinig buitenshuis geweest. Haar leven speelde en speelt zich ook nu nog altijd hoofdzakelijk af in de familiekring. Twee keer is ze meegeweest met de Pro-Mariavereniging, een vereniging die nu niet meer bestaat, naar Lourdes. Ook Janeke heeft geen verenigingsleven gekend. Hij houdt vooral van wandelen en fietsen. Alles wat maar met de natuur te maken heeft. 's Zondags stond hij altijd zo vroeg mogelijk op om naar de eerste mis te gaan. Want hij wou zo weinig mogelijk van zijn enige Vrije dag missen.

Adriaan van Gils, in de volksmond Janeke, werd op 13 oktober 1921 geboren in BaarleNassau. Hij was de tweede jongste uit een gezin van tien, van wie 7 meisjes en 3 jongens. Zijn vader had daar een kleine boerderij. Maria Roeren werd geboren op 7 april 1925 in Meerle. Haar ouderlijk huis, ook een boerderij, stond op de Chaamseweg op de hoek met de Spieringsstraat. Zij was de derde jongste en had nog 5 zusters en 4 broers. Hun leven werd, zoals dat van zovelen uit cle voor- en naoorlogse periode gekenmerkt door veel en hard weken. Over haar jeugd kan Maria dan ook weinig meer vertellen dan dat ze steeds hard moest werken op de boerderij van haar ouders. Ze leerden elkaar kennen op een voor die tijd geen ongewone manier: de jongens gingen namelijk 'buurten' bij de nog onghuwde meisjes en van het één kwam dan het ander. Zo trok ook Janeke in oorlogstijd via Chaam de grens over om te gaan 'buurten'. Bij Maria thuis waren opdat moment nog zes meisjes thuis. Het was op zich al een hele onderneming, omdat er tijdens de oorlog een avondklok (20.00 u.) gold en ze niet zomaar de grens overkonden. Janeke liet zijn fiets achter bij Jaan Van den Broek en ging dan te voet binnendoor. "Drie keer werd ik door de Duits gepakt." Ze waren toen met zijn vijf en moesten als boete samen dertig eieren afgeven aan de bezetter. Op 16 januari 1996 traden ze in het huwelijk. "We gingen te voet naar de Kerk en achteraf dronken we thuis koffie met heel de familie; voor bloemen en al de rest was in die tijd geen geld."

Eens getrouwd trok het jonge stel naar Weelde, waar ze een eigen boerderij betrokken. Weelde lag immers niet zo gek ver van het landgoed Schaluinen, het gehucht van Baarle-Nassau waar Janeke altijd had gewoond. Zes jaar lang heeft hij daar geboerd samen met zijn vrouw Maria. Maar door de verslechterde situatie was hij gedwongen het boerenbedrijf op te geven. Hij verkocht een gedeelte van zijn veestapel en de rest nam hij mee naar Meerle, naar het bnouweisliuis. Inn die ud was hel brouwershuis nog een café met achteraan een stal waar hij wat overbleef van zijn beesten kon onderbrengen. Nog vierjaar hielden ze er dan een klein boerenbedrijfje op na. Janeke is dan werk gaan zoeken. Hij moest en het is in die periode dat hij sterk de nadelige gevolgen van zijn buitenlandse nationIiteit ondervond. Hij kon namelijk als Nederlander erg moeilijk aan werk geraken in die naoorlogse periode. Met strtusel steken, eigenlijk het vergaren van bosgrond die dan opgekocht werd voor de bloementeelt in de VIaanders, wist hij wel wat geld bij te verdienen maar onvoldoende om er een gezin van te onderhouden. In 1952 begon een heel nieuwe periode in zijn leven. Hij ging samen met nog enkele andere mensen van Meerle zoals Edmond Jacobs werken in de kolenmijnen van Beringen. Dagelijks kwam een bus de arbeiders thuis ophalen. "Ik vertrok rond 10.45 u. en was rond 00.45 u. terug thuis" Janeke had namelijk de middagpost. Het waren lange dagen, maar dat kwam vooral omdat het zo ver was, er nog geen autobanen waren en ze veel volk moesten laden." Eenmaal ter plaatse kon het werk nog niet onmiddellijk beginnen omdat de plaats waarde kolen uiteinde-

Ze kunnen nu beide \ 0101) \ nu hun iiie (lagen, hun kinderen en kleinkinderen genieten. Wij willen hen langs deze weg ook van harte gelukwensen met dit gouden jubileum.

39


HALVE EEUW GELEDEN

waarom is dit bedrag na 6 maand nog niet verdeeld, te meer omdat de geteisterden het op dit oogenblik best zouden kunnen gebruiken? Zoo. neen, waar is dit geld gebleven? MX.

Bericht

Op! voor den weerstand! Thans is ons vaderland van den vijand bevrijd! Doch hebben wij, christenmenschen geen ander, geen hooger, geen heiliger, geen herneisch vaderland? Door ons doopsel werden we burgers van dit vaderland, geen staatsburgers, doch hemelburgers! Dit burgerschap legt ons plichten op en als we die met de voeten treden, dan plegen we verraad! En verraad pleegt hij, die het oor lent aan de vijanden van dit Hemelsch Vaderland! Verraad pleegt hij, die kijkt naar de mooie oogen van den vijand met de mom der neutraliteit op t gelaat en hem inlichtingen verstrekt of steun verleent. En die vijand is al lang over de grens, hij komt bij sommigen over den drempel van hun huis, o zoo schijnbaar onschuldig in zijn papieren kleedje! Hij komt geen opeischingen doen, maar gezellig praten in het dagblad en u toefluisteren dat ge niet hoeft bang te zijn, want er bestaat geen gevaar! En meteen gooit hij eenige opwerpingen voor uw voeten en strooit wat zand in uw oogen! Hij komt binnen als vriend om u, zooals hij zegt, alzijdig voor te lichten, om u ook eens de andere klok te laten hooren, want ge zijt toch geen kind meer! Hij komt binnen om u wat te amuseren met lichtzinnige moppen en geriskeerde plaatjes in illustratie en modeblad; met goedkoope rommannetjes en vervolgverhalen! Hij is rijker dan zijn geloovige mededinger, hij geeft meer bladzijden lectuur en overvloedĂŻger illustratie, misschien zelfs voor minder geld! Toe grijpt aan, het is een geschenk! 'Maar betrouwt dien vijand niet Zelfs als hij geschenken biedt!' Want hij overrompelt de grensverdediging van den geest en uw geloof stort ineen; hij ondermijnt de weerbaarheid van den wil en ge maakt geen onderscheid meer tusschen goed en kwaad; hij overmant de ziel, die in de aardsche banden van een materialistische levensbeschouwing wordt geklonken! Waar blijft de weerstand? De paus en de bisschoppen zijn de ziel van den weerstand en wijzen ieder op zijnen plicht. Zij zijn het wettig gezag door Christus zelf in zijn Godsrijk aangesteld: zij hebben het recht te gebieden dat christenmenschen uitsluitend goede boeken en bladen schrijven en uitgeven; dat christenmenschen alleen katholieke bladen lezen en steunen! 40

Zij hebben ook het recht en den plicht, als behoeders der zedelijkheid van ons volk, te verbieden dat christenmenschen boeken en bladen koopen en verkoopen, lezen en verspreiden, waardoor geloof en zeden worden ondermijnd. Daarom geldt voor ieder christen de leuze: 'Geen verraad, maar katholiek van de daad!' Het wachtwoord: 'Geen blad in mijn huis Dat niet past bij het kruis!' Voor mijn nieuwsberichten: een katholiek dag- of weekblad! Voor mijn beroepsbelangen: een katholiek vakblad! Voor vrouwen en meisjes: een katholiek modeblad! Voor de jeugd: katholieke kinderboeken en jeugdtijdschriften! Elkeen lette op den vijand! En: op voor den weerstand! J.L.

Een Nieuwjaarscadeau Koopt als verrassing ter gelegenheid van Nieuwjaar een lotje van de Witte Brigade. Gij kunt er een nieuwe radio, een strijkijzer een electrisch vuurtje, een fietsverlichting of een staande lamp mee winnen. Koopt het nu! Morgen is het misschien reeds te laat!! Te verkrijgen bij al de leden der W.B. aan 10 fr.

Weer 250 kg. kolen voor de maand Januari Op dit oogenblik beschikken wij over 80% van de hoeveelheden steenkolen die voor den oorlog werden bovengehaald. Voor de maand Januari zullen 2 millioen ton worden verdeeld. Voor rantsoenen voor huiselijk gebruik: 755.00() ton zijnde 250 kgr. per huisgezin.

HOOGSTRATEN Een vraag... Van 2 tot 29 April 1.1. richtte een maatschappij ter plaatse, een verkoop in met een liefdadig doeleinde. De opbrengst zou namelijk ten goede komen aan de geteisterden. In totaal beliep het ontvangen bedrag de som van 10.415 fr. min ongeveer 100 fr. kosten. Gaarne zouden we thans vernemen: zijn die gelden nog steeds in kas? Zoo ja,

Naar aanleiding van het artikel van de Kri stelijke Werkliedenbond danken Frans Pinxteren-Janssens, ouders van politieke gevangene, de K.W.B. om den ontvangen steun, doch wil tevens doen opmerken dat hij geen hout ontving van houthanclel Maes. Deze mededeeling wordt niet gedaan om thans wel hout te bekomen. Frans Pinxteren

Eere wien eere toekomt... De Witte Brigade brengt gaarne hulde aan hen, die zich opofferingen getroostten om de politieke weduwen en weezen te steunen, ook aan de K.W.B., die reeds prachtig werk deed. Doch we begrijpen niet waarde K.W.B. het haalt om in haar artikel van verleden week te schrijven dat volgens ons deze weduwen en weezen nog geen steun ontvangen hebben. We zijn overtuigd dat net onze eerste plicht is zorgen voor onze eigen zwaar-beproef den. Dit heeft ook de K.W.B. gedaan en daarom alleen reeds zouden wij er nooit aan gedacht hebben hen in deze zaak iets te verwijten. W.B.

WORTEL Nog een slachtoffer der Duitsche mijnen Vrijdag morgen rond half negen was Constant Michielsen, 38 jaar oud, op een honderdtal meter van zijn woning bezig een heg te ontbosschen. Op zeker oogenblik moet de man op een mijn getrapt hebben, die met een geweldige slag tot ontploffing kwam. Op het geroep van het slachtoffer snelde de oude vader naar de plaats van het onheil en vond er zijn zoon, de beide onderbeenen afgerukt. De ongelukkige, die steeds bij volle kennis bleef, werd dadelijk naar de kliniek te Turnhout overgebracht, waar hij Zaterdag overleed. Eens te meer neemt nu de onrust der bevolking toe, nu weer een mijn met doodelijke gevolgen tot ontploffing komt op een plaats die reeds door den ontmijningsdienst werd geruimd.


SINT-LENAARTS

Oudste inwoner overleden Dinsdag overleed alhier Jan MathĂŠ, oudste inwoner van Wortel. Jan MathĂŠ werd geboren te Minderhout op 31 Maart 1848 en had dus den gezegenden ouderdom bereikt van 97jaar. Van de 9 kinderen zijn, er thans nog 6 in leven, waarvan de oudste zoon 72 jaar en hetjongste kind 63 jaar oud zijn. Alle zes woonden nog bij hun ouden vader. Daar de oude man tot over enkele weken nog altijd even kloek was en nog dagelijks zijn wandeling deed, had gansch Wortel gehoopt zijn honderdsten verjaardag met luister te kunnen vieren. Dinsdag echter heeft Jan stillekens, bijna onmerkbaar van deze wereld afscheid genomen.

IJselijk tramongeval Wanneer Maria Gilops met de werkmanstram van 7 uur naar Brasschaat wilde rijden om haar zoon een bezoek te brengen, viel zij op ongelukkige wijze naast het voortrijdende rijtuig en werd op slag gedood.

MEER Tooneelavond Op 25 en 26 December geeft de Missiekrans 'Zonnestraaltje' een luisterrijken tooneelavond ten beste ten voordeele der Missie, Congregatie en herstel der parochiale zaal. Begin telkens stipt te 4.30 uur. Voorbehouden plaatsen te bestellen bij Mej. Maria Van Hoeck.

MEERSEL-DREEF Tooneelkring Op Zondag, 16 Dec., en 2e Kerstdag voert onze Tooneelkring het aangrijpend treurspel 'Jeremias' van P. Boon op. Niets werd er verwaarloosd om van de opvoering iets onvergeetbaars te maken, en er werd uiterste zorg besteed aan ensceneering en belichting. De avond zal besloten worden met de klucht: Spoken of Dieven. Genummerde kaarten zijn te bekomen bij Br. Portier van het klooster vanaf Zondag middag. Begin om haifvijf.

Aan de landbouwers Vanaf heden gelast zich Karel Krols, Schoolgevang, T/S, met het repareeren van alle paardsgetuig. Vlugge bediening.

Melkerij De Toekomst, Meer Heraanbesteding van het melkvervoer op Donderdag 20 Dec. a.s., om 2 u namiddag in de Melkerij. Inlichtingen aldaar te bekomen.

Meid Wegens huwelijk der huidige, wordt deftige en eerlijke meid gevraagd. Goed loon, kost en inwoon. Zich aanbieden bij Albert Haseldonckx, Karel Boomstraat, Hoogstraten. Bron: Gazet van Hoogstraten

Taxi Personenvervoer in alle richtingen Huwelijken, doopen, enz. Snelle verplaatsing. Matige prijzen. Vriendelijk aanbevelend. Ambroos Blockx en Zoon, Gelmelstraat 91, tel. 21, Hoogstraten.

Garage Luc RyverS

1'

bvba

MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

NIEUWE TOONZA '11

I1t

AL191

-

1,1

1

ai


$

SPORT Januari 1996 brengt zware opgaven voor HVV De roodwitten verloren op Poeclerlee om vervolgens koppioeg Herentals puntenloos naar huis te sturen. Op Tubantia was het na een matige partij na 90 minuten 0-0 doch de thuisploeg slaagde erin tot haar eigen verbazing nog 2-0 op het bord te krijgen. Bij de allerlaatste vrijschop kopte een inkomende verdediger de bal in onze kooi en toen we bij de aftrap na dit doelpunt nog balverlies leden, kwam de 2-0 op het bord. Meteen worden de 20 punten die we vooropgesteld hadden na de eerste ronde onbereikbaar, immers een overwinning tegen Zw. Leeuw, wat intussen misschien is gebeurd. brengt HVV maximaal op 19 punten na 15 matchen. Met het vroegere puntenstelstel zou dit voldoende zijn, doch met het systeem van driepunters is het voor HVV onvoldoende. In januari krijgen de roodwitten de kans de situatie te doen keren, doch gemakkelijk zal dit niet zijn. Een verplaatsing naar Hasselt is niet van de poes en de thuismatchen tegen kampioen Tilleur Luik en de bekerrevelatie Poederlee worden door niemand onderschat. Het voordeel is misschien wel dat HVV eindelijk over zijn volledige troepensterkte kan beschikken en dan kunnen de roodwitten op de Thijsakker altijd iets meer.

Programma iste elftal zaterdag 30 december:

20.00 uur HVV - Poppel vriendsch.

zaterdag 6januari:

20.00 uur Hasselt - HVV

zaterdag 13januari:

20.00 uur HVV - Poederlee

Als leider van de reeks ondervmdt Meer heel Wat extra tegenstand. Sterk gemotiveerde tegenstrevers halen het onderste uit de kan en willen koste wat het kost punten oogsten. Dat werd men duidelijk gewaar o.a. tegen Luchtbalboys dat naar de John Lysenstraat afzakte met een duidelijke bedoeling: niet verliezen! De thuisverdediging had het niet zo moeilijk, maar vooraan stuitte men op hevig verzet van de Antwerpenaren. Neem daarbij nog dat hun doelverdediger in een hegenadigde dag verkeerde en Meer de geboden kansen naar de bliksem hielp. Dan is de 0-0 uitslag te verklaren. De verplaatsing naar Mariaburg leek op een echte thriller. De thuisploeg ging er fel tegenaan en kwam op voorsprong in de 88ste minuut. Onmiddellijk daarna lukte Meer de gelijkmaker. Een jonge, kordate referee had ondertussen al enkele keren met rood en geel gezwaaid. Mariaburg hield het bij vertragingsnameuvers en dit deed hen tenslotte de das om want in de toegevoegde tijd kraaide Meer victorie, 1-2! De week daarop kwam SSA Antwerpen aan de beurt. Meer dan en klus werd het niet en dit bewijst ook de 0-9 uitslag overvloedig. Dan volgde de terugmatch tegen Mariaburg. Ziekte en blessures, zomaar eventjes zes titularissen moesten gemist worden, teisterden FC Meer. De bezoekers, duidelijk op weerwraak belust, lukten de openingstreffer en pas tegen het einde werd nog een puntje uit de brand gesleept. 1-1! De kompetitie is halfweg en de Meerse Boys hebben de leiding stevig in handen en de winterstop hebben ze dan ook tenvolle verdiend.

Wedstrijden zondag 7 januari:

Programma Nat. res. vrijdag 5januari:

zondag 14januari:

20.00 uur HVV - Tilleur Luik

20.00 uur HVV - Hasselt

zaterdag 13januari:

14.00 uur Poederlee - HVV

zaterdag 27januari:

14.30 uur Tilleur - Luik

r-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L42

- - - - - - - -

K.F.C. MEERLE

FC Meer met riante voorsprong

zaterdag 27januari:

14.30 uur Borsbeek - FC Meer

i•i

0p zondag 26 november kwam Si merklaas de aftrap doen voor de wedstrijd Meerle - Gooreind, nadat de heilige man alle spelers met een cadeautje had bedacht. In de match kwam Meerle in de 33e minuut op voorsprong met een schot van Dirk Mertens. De vreugde was echter van korte duur, want op slag van rust maakte Gooreind gelijk. Na de koffie was het alleen nog Gooreind dat opnieuw kon scoren en de eindstand op 1-2 vastleggen. Meerle bleef laatste in de rangschikking. Is derde te hoog gegrepen ? Thuis tegen Wildert nam Meerle dan wel de eerste helft voor zijn rekening, maar kon dit niet omzetten in een voorsprong. 0-0 bij de rust. Na de koffie nam Wildert het initiatief in handen en zette in de 63e minuut Meerle op 0-1 achterstand. Daar bleef het echter niet bij. 3 minuten later stond het al 0-2. Meerle kwam in de verdrukking en moest nog een derde doelpunt toestaan. 0-3 eindstand. Weeral geen loon naar werken vond de trainer. In de eerste match van de terugronde, Gooreind - Meerle. was Meerle sterk gehavend. Klijs geschorst. Vervoort en Goos ziek. Nochtans speelde Meerle sterk en een kans voor Pauwels belandde tegen de paal. Toch lukte het de alleen doorkomende Dirk Van Bavel om in de 28e minuut de 0-1 op het bord te brengen. In de 67e minuut was het Ad Grauwmans die een prachtig schot alleverde, maar de lat verhinderde dat de voorsprong verdubbelde. Uitstel, want 3 minuten later lukte het Dirk Van Bavel wel. Gooreind kwam dan sterk opzetten en de druk resulteerde in de aansluitingstreffer in de 80e minuut. Meerle reageerde goed en in de 86e minuut kon Dirk Mertens een voorzet van Herijgers in doel werken. In de 90e minuut kwam Gooreind opnieuw aansluiten. De scheidsrechter deed er 5 extra minuten bij, maar Meerle kon de overwinning houden. Een goede start van de terugronde. Hopelijk brengt die de kentering voor Meerle.

Wedstrijden voor januari

14.30 uur: Luchtbalboys - FC Meer

zondag 21 januari:

14.30 uur FC Meer - Bezemheide

zondag 28januari:

1430 uur: FC Meer - Minderhouj

07.1.96 : Meerle - 's Gravenwezel 14.1.96 : Meerle - Kaart 2 1.1.96 : Maria-Ter-Heide - Meerle 28.1.96 : Horendonk - Meerle (aftrap telkens om 14.30 uur)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - — -

FAUL VOKSSELMANb ' IIOOGSTRAATS UITE.AAT BANDEN SERVICE , BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITL IJNING

HINNENBOOMS1 RAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - TeI.:03/31 4 81 57

- - - - — — — — - - - - - - - -

--

- - - - - - - - - - -

1 1 I 1 I I 1 I 1


VNA Wortel Tegen Kalmthout speelden dc blauw-witten een goede wedstrijd. Tijdens de eerste helft kopte Dave Verschueren een bal tegen de netten. Direct no rust devieerde Jimmy Quiryncn een indirecte vrijschop binnen. De bezoekers gingen nu op zoek naar de aansluitingstreffer, maar stuitten op een secure verdediging. In de slotminuten legde de ingevallen Wim Braspenning met een mooi schot de 3-0 eindcijfers vast. De thuiswedstrijd tegen Kaart was een wedstrijd op hoog niveau. Jimmy Quirynen opende de score, maar vlak voor de pauze maakten de bezoekers gelijk. Dezelfde Jimmy Quirynen kopte een mooie voorzet van Eddy Vermeiren binnen en legde de 2-1 eindcijfers vast. Tot dan was de wedstrijd gelijkopgaand, maar door de latere kansen kon VNA de overwinning wettigen. Na een goede start verloor Wortel in Kalmthout de greep op het spel, maar een zeer goede doelman Dominique Bevers was onklopbaar. Na de pauze viel de thuisploeg stil en de 0-0 bleef op het scorebord. In een reeks waar alle ploegen, op leider Brasschaat na, aan elkaar gewaagd zijn staat VNA nu op een gedeelde 3de plaats. Wie had dat durven dromen na niet zo'n flitsende seizoenstart. Wij gaan alvast de winterstop tevreden tegemoet. Wedstrijden: 7januari 14.30 uur VNA - Gooreind 14januari 14.30 uur VNA - Schilde 21januari 14.30 uur Brecht - VNA 28januari 14.30 uur Westnial le - V NA

3de terrein voor VNA Zoals de meeste weten is VNA Wortel eigenaar van het A-veld. Deze grond werd vroeger aangekocht met transfergeld, vooral van Herman Houben. De grond van het B-veld wordt voor een periode van 50 jaar van de gemeente gehuurd. De inrichting en het onderhoud heeft de club zelf gedaan. Het B-veld is echter te klein om er officiële competitiewedstrijden op te spelen. Een derde veld zou dus welkom zijn om het A-veld en het trainingsveld (B-veld) te sparen. Onlangs heeft de gemeente grond gekocht bij de kinderen Van De Mierop voor een 3de speelveld. De aanleg moet door de club weer zelf gefinancierd worden. De totale kosten voor drainage, nivelleren, opzaaien, regeninstallatie, omheining, doelen, ballenvangers en nog meer benodigdheden om met de reglementen van de KBVB in orde te zijn hebben we geraamd op 500.000.- fr. Omdat VNA dit bedrag niet in kas heeft is door het bestuur een financiering bedacht om de aanleg te bekostigen. Hiervoor wordt beroep gedaan op de goodwill van spelers, supporters, ouders en andere verenigingen. Iedereen kan een cleelbewijs van 5000.- fr. aankopen. In december van de komende 5 jaar wordt na loting aan 1/5 van de deelnemers de 5000,- fr. zonder interest terug betaald. Binnen de 5 jaar is zo het hele geleende bedrag terug betaald. De solidariteit van de mensen en de Wortelse verenigingen is werkelijk funnidabel. De vooruitzichten zijn dan ook dat er voldoeisde deelbewijzen zullen verkocht worden om het veld aan te leggen.

VNA Wortel dankt verdienstelijke bestuursleden Op 1 december werden, in aanwezigheid van het voltallig bestuur en de dames, drie bestuursleden van VNA Wortel gehuldigd omwille van hun grote verdienste voor de club. Leo Vanhaute is 35 jaar lang secretaris geweest: Emiel Sommen stond mcci' dan 30 jaar in voor de logistieke steun en Jan Voet draagt al 30 jaar lang zorg voor de terrein- en trainingsattributen en voor de kleedkamers. De viering vond plaats bij Jos Snoeys te Castelré. Met spek en eieren werd eerst een stevige basis gelegd voor het verdere verloop van de avond. Hieropvolgend dankte voorzitter Frans Brosens de drie jubilarissen voor hun jarenlange en belangloze inzet voor de club en drukte de hoop uit dat de huidige bestuursploeg het even goed zou doen. Zoals te zien op de foto werd aan ieder van de gevierde bestuursleden een dikverdiend geschenk overhandigd. Nadien bedankte Leo Vanhaute in naam van de drie jubilarissen - vooral het gebaar werd op prijs gesteld - en hij voegde eraan toe om vooral elkaar steeds te steunen zowel in goede als kwade momenten en naar buiten uit steeds als één blok op te treden, zelfs al gaan er verhitte discussies aan vooraf. Verder werd nog menige anekdote en herinnering opgehaald en het was al diep nacht toen de terugweg naar huis werd aangevat.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

43


Minderhout VV Ondanks een derde overwinning blijft MVV op de voorlaatste plaats in het klassement steken. Een weinig benijdenswaardige plaats, alhoewel men aan de Hoge Weg geen angst moet hebben om als rode-lantaarndrager afgevlagd te worden op het einde, daar SSA Antwerpen wel degelijk het zwakste broertje in de reeks is, dat wedstrijd na wedstrijd zware cijfers incasseert. Tegen Borsbeek keek men werkelijk tegen een beek van doelpunten op. Drie goals voor de rust en nog zes nadien spreken boekdelen. Ronny Bolckmans redde wel de eer maar daar bleef het dan ook bij. 9-1 kan tellen! Een derde overwinning tegenDonken dat deed deugd. Micha Van Gestel scoorde het enige doelpunt vroeg in de tweede helft en hoe de bezoekers ook aandrongen. de MVV-verdediging bleef pal met doelman Martens als onbetwistbare blikvanger. Het kleinste verschil telde voor drie punten. Borsbeek kwam op bezoek en MVV moest weer de Wet van de sterkste ondergaan. Tot juist voor de rust bleef men gelijke tred houden, Guy De Bie lukte de gelijkmaker, maar dan kwam de Borsbeekse molen op gang en 1-4 verlies luidde het verdict.

Wedstrijden zondag 7januari:

14.30 uur Minderhout VV - Heibos

zondag 14januari:

14.30 uur SSA Antwerpen - Minderhout VV

zondag 21januari:

14.30 uur Minderhout VV - Stabroek

FC De Statie Voetballen en... kwissen!

Tegen een balletje trappen moet je de jongens van FC De Statie zeker niet leren, dat bewijzen ze elk seizoen ten overvloede in het gebuurtenvoetbal. Deze mannen hebben echter nog andere pijlen op hun boog. Voor de tweede keer richt de club een denderende kwisavond in voor het grote publiek. Iedereen kan deelnemen want voor de vragen die afgevuurd worden moet men niet echt over een uitgesproken intellectuele bagage beschikken, m.a.w. vragen naar ieders gading. Deelnemende ploegen bestaan minimaal uit 4 en maximaal uit 8 personen. Gezien het grote succes van verleden jaar wil men aan alle kandidaatkwissers met aandrang vragen zo spoedig mogelijk hun kandidatuur binnen te sturen, want de vooraf ingeschreven teams hebben absolute voorrang tot deelname. Wel wordt een inschrijvingsprijs van 100 fr. per persoon gevraagd. Inschrijven kan bij: Luc Gijsbregts Van Aertselaarstraat 31 Hoogstraten (tel. 3 14.72.45), Fons Jacobs Witherenweg 19b Minderhout (tel. 314.57.17), Staf Van Hullebusch Leemstraat 27 Hoogstraten (tel. 3 14.37.66), ofwel door overschrijving op het banknr. 035-1501376-51 van FC DeStatie met vermelding Kwis 19101/'96. Dit evenement vindt plaats op 19januari 1996 in de feestzaal van Café De Wachtzaal aan het

Van Aertselaarplein te Hoogstraten.

Echte mannen en vrouwen... kwissen!!

zondag 28januari:

14.30 uur Meer FC - Minderhout VV

,

'

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten Wedstrijden zaterdag 6 januari:

14.30 uur Hooghuis - Gelmelboys 15.00 uur Mussenakker - Westhoek 13.30 uur Boereneinde - Vikings 15.00 uur Boskant - Statie

zaterdag 13januari:

14.30 uur Gelmelboys - Statie 15.00 uur Boerencinde - Hooghuis 13.30 uur Vikings - Mussenakker 15.00 uur Wcsthock - Boskant

zaterdag 20januari:

14.30 uur Gelmelboys - Vikings 15.00 uur Boereneinde - Westhoek 13.30 uur Boskant - Hooghuis 15.00 uur Mussenakker - Statie

zaterdag 27januari:

14.30 uur Westhoek - Gelmelboys 15.00 uur Hooghuis - Mussenakker 13.30 uur Statie - Boereneinde 15.00 uur Vikings - Boskantz

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

• Met om het even welke brandStot STOOKOLIE .HOUT' GAS STEEN KOOL Om het even welk probleem - TREKKEN BARSTEN - VOCHTIG

DE OPLOSSING:

SCOOR SIEENVOERiNG IN ROESTVRIJ STEAL

Waarom EENVOUDIG TE PLAATSE"

Een Schoorsteen bekleden die het niet doet, gaat als otgt binnenin word een nieuwe.V00 m dichte Schoorsteen aangebraC van metaal )roeSN°J staal) Da is de enige oplossing die goed is

14V HERIJGERS I' 1 Bouwspecialiteiten lndustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55 - Fax 03/314.80.65 90

44


De Arkduif Minderhout viert zijn kampioenen De jaarlijkse kampioenenviering lokte weer heel o al duo enmelkei's naar hei paroehieeentrum om de huldiging bij te wonen van iie regelmatig in-debeste prijzen - vallende liefhebbers bij te wonen. In t oog springend is, wel datjaarlijks bijna dezelfde kampioen-gezichten terug voor de camera mogen verschijnen. Weinig vers bloed in de gelederen of hebben deze kampioenen 'het'!

De uitslagen Quiévrain Oude

iste get. De Roover Gebr. Iste + 2de get. Schrijvers Louis lste + 2de + 3de get. Jansen Francis

Jaarse

1 ste get. Peeters Gehr. 1 ste + 2de + 3de get. Jansen Francis

Jonge

lste get. Schrijvers August Iste + 2de + 3de get. Snoeys Frans

Noyon Oude

1 stc get. De Roover Gebr. Iste + 2de + 3de get. Peeters Gebr.

Jaarse

1 ste + 2de + 3 get. Snocys Adriaan

Jonge

iste get. Peeters Gcbr. iste + 2de + 3de get. Snoeys Frans Aigemei.n kaIÏIpIuLIl

Qwëvrarn:

Jansen Francis Noyon: Peeters Gebr. Quiévrain + Noyon: Peeters Gebr.

91 1.

Volleybalclub de Gelmers

Hierbij willen wij eerst en vooral alle mensen bedanken die ons financieel gesteund hebben bij onze pralinenverkoop op zaterdag 2 december ji. Om ongeveer 20 ploegen draaiende te houden zijn er heel wat centjes nodig, en dan kunnen wij best een steuntje in de rug verdragen. Wat de sportieve kant van onze ploegen betreft, moeten we verder bang afwachten of onze eerste herenploeg het kan blijven rooien in 2e provinciale. Met een magere 3-2 zege op het laatst geklasseerde M. Siks (na 2-0 achter en II4 achter in de 3e set) en na een droge 3-0 nederlaag tegen medeconcurrent Puurs mogen wij in de terugronde toch niet te veel steken meer laten vallen. Onze eerste dames worden waarschijnlijk ook teruggebracht tot hun ware waardeniveau, nI. de middenmoot van le provinciale. Na opeenvolgende nederlagen tegen Zoersel en Den Dam en met nog andere toppers tegen Flamingo's Nijlen en Kokoz Kontich in het vooruitzicht, zou een plaats bij de eerste vijf na de heenronde reeds een succes zijn.

Wedstrijden januari 1996 zaterdag 6januari:

18.00 Kokaz Kontich - Gelmers dmsl

zondag 7januari:

18.00 Tovo - Gelmers heren 1

zaterdag 13januari:

20.00 Jong Edegem - Gelmers dms 20.00 Jong Edegem - Gelmers heren 2

zondag 21januari:

16.00 Gelmers dms 1 - Boechout 18.00 Geimers heren 1 - St. Janskring Herentals

Boven v.l.n.r. Adriaan Snoeys, Gust Schrijvers (Lage Weg), Gust Schrijvers (Minderhoutsestr.), Gebr. De Roover Onder v.1.n.r. Frans Snoevs, Gebr. Peeters, Jan De Roover, Francis Jansen

Succes voor AVN Op zaterdag 18 november trokken wij met onze club naar Hoboken. Daar vond immers de Jaarlijkse Jaak Schram Cross plaats. Plaats van afspraak was natuurlijk weer het prachtige Sorghvlietpark waar men een goed beloopbaar doch niet zo gemakkelijk parcours heeft. Het doel was simpel, evengoed doen als vorig jaar toen we de beker 'Jos Wijninckx' mee naar Hoogstraten konden nemen. Bij de jeugd hadden we al een paar knappe resultaten laten optekenen. Zo was er bij de meisjes-pupillen een mooie 7e plaats voor Carolien Bevers, een meisje uit St. Lenaarts die dit jaar voor het eerst aan enkele veldlopen zal deelnemen. Zeker een aanwinst voor onze club. Bij de jongens-scholieren was er een mooie overwinning voor Roei Everaert. De jongste telg uit dit wel zeer sportieve gezin zette hiermee een voorbeeld neer voor de oudere categoriën die moesten gaan strijden voor de beker. Proficiat Roei, een eerste overwinning die zeker navolging zal krijgen. Over naar de dames, waar Martine Persoone (moeder van Roei) net een tikkeltje tekort kwam. Het werd een fraaie tweede plaats in de veteranen categorie. In deze reeks was er ook Lydia Struyf uit Rijkevorsel die verdienstelijk lOde eindigde. Bij de senioren dames noteerden we de deelname van Carine Jochems die een 6de plaats uit de brand sleepte. Hierna was het de beurt aan de veteranen Heren. Hier hadden we drie deelnemers. Op een 9de plaats hadden we Guido Everaert die hiermee de goede prestaties van zijn huisgenoten kwam bevestigen. Op een prachtige 2de plaats nestelde Eddy Oomen zich. Heel de wedstrijd reeds was Eddy voorin en met de finish in zicht trok hij alleen door naar de tweede stek, hiermee hadden we al een goede stap richting beker gezet. Als winnaar in de veteranencategorie werd Jan Hendrickx niet echt bedreigd. Hij won dan ook overtuigend zijn derde veldloop

van het huidige winterseizoen. De veteranen hadden het goed gedaan zodat we met een paar ereplaatsen of misschien nog wel een overwinning zeker zouden zijn van het pioegenklassement. En wat we hadden gehoopt, gebeurde ook. Onze seniors presteerden goed. Bram Everaert pakte na een spannende zijaan-zij sprint op de piste de 2de plek. Guido Hendrickx, die aanvankelijk ook deel uit maakte van de kopgroep, moest tevreden zijn met de 5de plaats terwijl Toonde Backer mooi l5de werd. Wij hadden de punten al samengeteld. De beker zou voor ons zijn. Hiervoor kwamen de drie best geklasseerden per club in de reeksen seniors en veteranen Heren in aanmerking. Bij de veteranen een 1 ste en een 2de plaats plus bij de seniors een 2de. Dit was samen 5 punten en dat kon niemand ons nadoen zodat wij voor de tweede maal op rij winnaar werden van de beker 'Jos Wijninckx'. Alleszins weer een geslaagde atietiekmiddag met goede resultaten. Wij verwachten onze atleten op zaterdag 23 december in het Gooreind (Wuustwezel) voor de volgende cluhcross. Wie nog graag samen met ons komt trainen moet zich niet inhouden. Trainingen op donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur gegeven door Jan Hendrickx en op zatcrdagvoormiddag tussen 11.00 uur en 12.00 uur gegeven door Bram Everaert. Aarzel niet en kom gerust een keer meedoen. Verdere inlichtingen 03/314.69.13 of 03/314.39.66 of03/314.68.25.• 45


AGENDA BROUWERSHUIS

Op stap i'n..,

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Zaterdag 30 december: NIEUWJAARZINGEN.

Woensdag 3januari. BEJAARDENBEZOEK. bezoek aan het rusthuis van 13.30 uur tot 16.30 uur. org . Jongeren in beweging, mi. en inschr. 31483 57. Zaterdag 13januari: KERSTBOOMVERBRANDING, achter zaal Pax.

Vrijdag 19januari:

KAARTAVOND, zaal Pax om 19.30 uur, org. Wielertoeristen.

MINDERHOUT Dinsdag 9januari:

Geopend vanaf 11.30 u. Diasdag vanaf 11v zo woensdag de ganse dag gesloten 7aterdd2 open .nnf 10v.

OPEN ZWEMLES Zundert (basisschool)

Zaterdag 13januari:

WORTEL

Maandag 15januari:

Vrijdag 29 december: KAARTAVOND van de KWB, in de Parochiezaal om 20 uur

KERSTBOOMVERBRANDING Praten rond GELOOFSOPVOEDING (parochiezaal)

Zaterdag 6januari:

Zondag 21januari:

APERITIEFCONCERT, Rabboenizaal Instituut Spijker, aanvang 11 uur, org. Kunstkring Spijker, reservaties op 03/3 14.55.36, 350BF, in voorverkoop 300 BF.

Vrijdag 26januari:

KAARTAVOND, zaal Pax om 19.30 uur, org. KWB.

FRITUUR - EETHUIS John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Dinsdag 16januari:

OPEN ZWEMLES Zundert (basisschool) DORPSRAAD Algemene Vergadering (parochiezaal)

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

GESPREKSAVOND eerste communie (parochiezaal)

Vrijdag 26januari: LICHTMISCONCERT met het Turnhouts Kamerorkest, om 20 uur in de St. -Clemenskerk.

Vrijdag 27januari:

DROPPING (Organisatie K.W.B.)

1

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 2000 u. 61

Zondag 7januari:

NIEUWJAARS WANDELING. Vertrek 14 uur aan de parochiezaal.

Donderdag 25januari:

LADYBIRD, film van Ken Loach over armoede en uitsluiting, 20 uur. Parochiecentrum Minderhout, org. Jongeren in Beweging, inkom 50 frank. 60

+6 volgende zaterdagen: Lessenrooster rond RIJBEWIJS om 9 uur, in de gemeenteschool, ingang Kerkpad.

Donderdag 18januari:

Vrijdag 26 januari, LADYBIRD,

'DE EIKEN'

-

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 031314.87.43

1

Zaterdag 27 en zondag 28januari:

TONEELUITVOERING 'Een klerenzootje', door groep 'Willen is kunnen', telkens om 20 uur in de parochiezaal.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN -i Meerdorp 13

2321 Hoogstraten

Telefoon: 031315.71.53 Café - feestzaal

Restaurant

De Douanier èlacarte

week-menu

,

Lt

De Eiken

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Strijbeek 6 Meerle Tel. 1)31315.91.1)7

HOOGSTRATEN

hnrcezIui%

voor jongeren

urijteib 183 ooS 5fratn

031314 66 65 Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

46

iLrl6 & 1.atljp 41

h.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

62


AGENDA

Ongevallen

MEERLE Maandag 15januari:

Openbare vergadering van de DORPSRAAD om 20 uur in de parochiezaal.

Zaterdag 20januari:

Optreden ANA RAMON, danseres en choreografe, om 20 uur in de parochiezaal. Org . Volksdansgroep Shilshoel.

26 december: Kerstconcert Fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Paterskerk Paters Kapucijnen, 11 u. 20januari: Bingo-avond van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' in de zaal 'Zevenster' vanaf 19.30 uur. 12 januari: kerstboomverbranding (Dreef vl!uuçllJ - uig.

DE

k'AIDUDI

ÇLML

Dinsdag 9januari:

OPENBARE ALGEMENE DORPSRAAD, Parochiezaal 19.00 uur.

Zaterdag 13januari:

KERSTBOOM VERBRANDING, een Organisatie van de Brassband St.-Rosalia. Oude voetbalterrein van F.C. Meer. 19.00 uur.

Zaterdag 27januari:

VERENIGINGENKWIS, Parochiezaal, 19.00 uur. ,w3m

U

IIIIUUCIIMCLIIU IVICCI ,ÇI - I'I CCI

Radio CONTINU

-

FM 103

Strilbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 Fax 315 86 57

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

14 . 2323 Hoogstraten-Wortel 101 (03) 314 53 28

Largenberg

--

-. —

- t 1 t.gg.i.. ,

SWB

T

-

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

ti

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

t

-

Cafetaria

Harry Bogers 4 ;4

4

S

t

Voor alles waar geluid, licht en anibiaitcv' ivioet :ljn

Jafl99et

ZondagS november om 15.00 uur botste aan het kruispunt Eikendreef Poelberg te Rijkevorsel de bromfiets bestuurd door Steven Cocx, Korte Kwikstraat 2, Beerse met de auto bestuurd door Laurent Verheyen, Veerstraat 24, Vosselaar. Beide voertuigen werden licht beschadigd. Zaterdag 18 november om 17.15 uur kwam aan de Sint Lenaartseweg te Hoogstraten de auto bestuurd door Patrick Van Looveren, Venwei 4, Wuustwezel, in botsing met de auto bestuurd door Geert De Bie Taxandrialaan 5, Merksplas. Hier was er zware blikschade. Aan het kruispunt Vooraard-Sint Clemensstraat te Minderhout gebeurde woensdag 22 november om 15.00 uur een aanrijding tussen de auto bestuurd door Hendrikus Heeren (47 jaar) Weberstraat 1, Sint Willebrord en de bromfietser Tom Laurijssen (14 jaar) Pastoor Van Dyckstraat 7. Minderhout. Tom Laurijssen werd hierbij zwaar gekwetst. De stoffelijke schade was ook groot. Aan de Hazenweg te Meerle botste zaterdag 9 december om 14.00 uur de auto bestuurd door Linda Brosens, Oosteinde 11, Meerle met de auto bestuurd door Jozef Koyen, Spieringstraat 3 Meerle. Er was zware stoffelijke schade.

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF

s

S

GIP%J%t

SP APL IBANK

LEN119GeN ken u na Wij be zoe lfrprciak Te 47


Ongevallen Brandweer 314.42.43

- -- 'sk'

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

1S4

,

-

o,Jt

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24

65

Indoor tennis sqziash snooker Tennisclub de

VRIJHEID

vzw

A chtels6's t,su,i 72 2320 Hoo,'sl,stu',I

Tel. 031314.37.76 Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes..

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA] Tel. 0313 14.38.11 Fax: 031314.15.03

LAURIJSSEN JEF Dl ERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedistraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

lo—Bum= Van 29 december tot 5januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 30 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van S tot 12 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73. Van 12 tot 19 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerledorp46, tel. 315.73.75. Van 19 tot 26 Januari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas, tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag 20 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04. Van 26 januari tot 2 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. 3 15 .57.24.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (03/ 3 14.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39).

A 'J tro 36il 7rn

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

48

Tel. 031314.31.08

zo

De eerste uitgave '96 van DE MAAND verschijnt op 31 januari. Medewerkers, gelieve uw kopij binnen te brengen op woensdag 17 januari. Dorps- en sportnieuws op zondag 21januari... en veel goeds voor 96.

11

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

b.v.b.a.

Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kieine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé.

-.

HUISARTSEN

30 en 31 december: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 1 januari: DR. VAN OVERVELDT, Rooimans. Wortel. tel. 3 14.48.00. 6 en 7januari:DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55. 13 en 14 januari: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. tel. 3 15.82.21. 20 en 21 januari: DR. DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle. tel. 3 15.84.54.

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

1/]

71

T 2321 MEER

Ii 'u.s V

RUKSWACHT: 314.50.08

0

VAN SPAANDONK

.

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 031314.59.10 (op afspraak)

CONTAINERDIENST

Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.