november 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 103 NOVEMBER 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

moond Stoken, stropen en smokkelen

Kolonie herbebost?

Alle mest naar Meerle? H Politie onder bewaking? ,

IN Abonneer nu!!!

Theo Huet klapt uit de biecht 1


LUIM

T3Cr> II&Jou

Ambrassic park

Het Slim Buroke V2\/

Het Slim Buroke vzw

Er kwamen weer heel wat reacties op de archeologische snuffelliond Sebastiaan van verleden maand. Er zijn momenteel reeds verschillende honden in opleiding op 't Schoorbeek en we mogen ons dan volgend jaar weer verwachten op een waar archeologisch Eldorado op het Begijnhof. Maar Albert heeft ondertussen natuurlijk niet stilgezeten. De Rijksweldadigheidskolonie van Wortel is aan een nieuwe bestemming toe. Zoals de meesten reeds weten zal die enerzijds bestaan uit een gevangenis voor lichtgestraften (tot 3 jaar hechtenis) maar blijft daar anderzijds nog een immense oppervlakte vrij, tot op heden onbestemd. Op een inderhaast geïmproviseerde persconferentie op de koeivloer op 't Schoorbeek lichte Albert zijn projekt voor. Het ging er almeteen bitsig aan toe tussen de verslaggevers van de Frut en die van De Hoogstraatse Maand. Beiden wilden ze de primeur maar Albert had ook het kleine grut, de gazetjes dus, uitgenodigd. Alzo sprak Albert Vorstenbosch: Goedenavond, luizen van de pers. Daar staande broodjes en bij ons Lea daarachter kunt ge koffie en bier krijgen á volonté. Ik hoop dat uw inbreng in het projekt even positief zal zijn als uw kenmerkende eetlust. Mocht het u interesseren, u bent hier vanavond voor de voorstelling van mijn nieuw projekt AMBRASSTC PARK. Twee jaar geleden heb ik bakzeil moeten halen met mijn alternatieve MOST & MORE projekt. Maar wat ik nu de gemeenschap aanbied, kan per definitie niet mislukken. Goed, mijn plan. De vzw Het Slim Buroke neemt het grootste deel van de gronden en gebouwen in erfpacht voor 27 jaar. Het is de bedoeling om alle wreveigroepen met ambraspotentieel van Hoogstraten er in onder te brengen en de ambras te deviëren en te sublimeren in een groots Ambrassic Park - spel. De heilzame werking, ondertussen wetenschappelijk vastgelegd, vindt u in het aparte verslag: Ambrassic Park - psychological grounds.

Mijn plan (ontvouwt een groot grondpian van war eens het Rijksweldadigheidscentrum voorstelde) Centraal ligt de Betoogweide (uitgebaat door De Wielewaal). Daartegenaan vlijen zich het Golfterreintje (Nederlanders), de Mestakker (boeren) en een Illegale Bouwstrook (eigen volk én bemiddelde Nederlanders). Ambras verzekerd, natuurlijk. Het is de bedoeling dat de houders van de 4 terreinen deze proberen uit te breiden en daarmee punten te scoren (elke 100 m 2= 1 Ambrassic Point, verder AmPo genoemd). U begrijpt dat die van de Mestakker proberen het Golfterrein in te palmen. Maar daar kan de Betoogweide niet mee instemmen. Die van de illegale bouwstrook zien dan weer liever het Golfterrein uitbreiden, want dat stinkt weer minder. Maar zij worden op hun beurt weer niet gedoogd door de Betogers. Dat de Illegale Bouwstrook bezet wordt door Nederlanders én eigen volk geeft natuurlijk ook onderling weer kans om te scoren (elk artikel in de regionale pers levert 5 AmPo's op!). Om het spel nog spannender te maken worden er 4 scholengemeenschappen op elke hoek van het

domein ondergebracht: één voor meisjes, één voorjongetjes. één gemengd (maar met mindere status) en één die geld krijgt zoveel ze willen. De twee ongemengde worden met een hoge draad van elkaar gescheiden (op grond van Kristelijke Waarden) en kunnen dus van elkaar niet stelen. De beide anderen kunnen van elkaar en van de Ongemengden leerlingen en lespakketten afsnoepen. (één leerling=3 AmPo's; één lespakket=15 AmPo's!). Vermits het onderwijzend personeel zich meestal op de Betoogweide bevindt en aldaar Nederlanders van de Illegale Bouwstrook weghoudt, stoot het automatisch ook de Nederlandse leer lingen af, wat dan weer ongunstig is voor de Ongemengden. Dat wordt kiezen. Om het helemaal spannend te maken worden jagers-stropers één groep) ondergebracht in het bos achter de boerderij en rond Bootjesven. Boswachters (gevangenisbewakers in hun vrije tijd) en jagers-stropers (ook gevangenisbewakers in hun vrije tijd) kunnen daar een ongemeen interessant spanningsveld creëren. Rond Bootjesven wordt een draad gespannen maar die mag doorbroken worden door Zonnekloppers (Betogers tijdens de maanden juli en augustus). Maar dan kunnen ook de jet-skiërs er doorheen en de jagers-stropers. Elke namiddag zonnekloppen levert 2 AmPo's op; een illegale eend 1 en een natgespetste zonneklopper levert de jet-skiër ook 1 AmPo op. Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar als u in Ambrassic Park uzelf bent, loopt alles wel vanzelf los.

Redakteur Gazet van Antwerpen: Maar wie gaat zo'n kruitvat van ergernis dan wel bewaken? Albert Vorstenbosch: Goede vraag Manneke. De politie natuurlijk. Ik heb al kunnen bekomen dat Securitas hen voortaan gaat bewaken. Zo krijgen zij tijd om in Ambrassic Park de orde te handhaven. Ik wil er ook op wijzen dat wie precies 30 AmPo's heeft naar de gevangenis moet. Hij mag er uit na één jaar of mits eenmalige inlevering van 25 AmPo's.

De Hoogstraatse Maand: En die van MeerselDreef, mogen die meedoen?

Albert Vorstenbosch: Natuurlijk. Ik kan me zelfs geen betere kandidaten voorstellen. Wie met het postnummer op zijn identiteitskaart kan bewijzen dat hij Drevenier is. mag er zelf gratis in, en heeft almeteen 5 AmPo's verdiend. Ook gemeenteraadsleden mogen gratis binnen. Zij moeten wel starten met een handicap van min tien (-10) AmPo's. Anders winnen die altijd natuurlijk.

DHM: Ik neem aan dat zo'n ambras-park toch wel goed verzekerd is! Albert Vorstenbosch: Ah, ja. natuurlijk. Hoe denkt ge anders dat ik de nodige vergunningen kan krijgen.

DHM: En wat is de hoofdprijs. Albert Vorstenbosch: Een tinnen schotel van een plaatselijke politicus. Als daar maar geen ambras van komt! U

Praktisch Ambrassic Park gaat open in 1994, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het volledige reglement, dat veel omvangrijker is dan hierboven aangehaald, is verkrijgbaar bij de VVV. De Hoogstraatse Maand heeft alvast 10 gratis inkomkaarten voor de Pre,nière uit te delen. Uiteraard alleen bestemd voor hun vrienden en familieleden. a. 1)E HOOGSIRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutscweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAK3lE: tel.: 314.41.26 AI)MINISTRA'J IE: tel.: 314.49,1 •

Lad san de L nie \an (ie t.itevcr', S dii de Priodike Pr,

serant. nOg.: J. Fransen, OUde Wc 20 2323 t 1osn,iten


tnon in de moond 'Gewoon doen kan alleman' 'Het komt erop aan', aldus Theo Huct. 'ervoor te zorgen dat je niet gepakt wordt.' Het is zondagmiddag, gezellig druk in oldtimerclub De Diept, net op de grens van Merksplas en Wortel-Kolonie. Met een sigaar in de mond en de onafscheidelijke pet vertelt Theo honderduit over wat hij tot vandaag de dag gepresteerd of beter: uitgespookt - heeft. Op 6 en 7 november organiseert hij een old-timerbeurs in de Hoogstraatse veilinghallen. 'Normaal zijn, doen wat ieder ander ook doet, dat is het gemakkelijkste dat er bestaat', zegt hij, en vloekt. Een gesprek met een geboren stroper. -

'Belangrijker bil het Stropen was hoOft onbezonnen te werk te gaan. Je moet eerst en vooral weten waar de boswachter zich bevond. In een domein van 600 ha. groot zoals Wortel-Kolonie was dat niet zo gemakkelijk. Wat deden wij dan? Wij stuurden mijn broer Raph wandelen in de richting van Bootjesven, en gaven hem een revolver mee. Hij moest dan twee keer in de lucht schieten als hij aan het kruispunt met de Torendref kwam, de revolver terug in zijn broekzak steken en gewoon verder wandelen alsof er niks gebeurd was. ik wist goed dat binnen die 10 minuten de boswachter daar zou zijn. Van bij ons thuis hield ik dat goed met een verrekijker in het oog. 'Raph,' riep de boswachter toen hij aan Bootjesven aankwam, 'hier is juist geschoten. Hebt gij iets gehoord?' 'Ja', zei onze Raph dan. 'Ze zijn naar ginder vertrokken en ze hadden een Hollandse nummerpiaat.' Die boswachter naar de grens, en op hetzelfde moment stappen wij de Peugeot 404 in, mijl? broer

De familie 1-met Schellekens

in

Lii en ik, en beginnen te schieten op al wat beweegt van Demeester tot aan de Pampa. 25 tot 30fazanten was geen aardigheid. 80 fr. per stuk, dus reken maar uit. 11 novemnber was ook een goede dag om te stropen. Iedereen ging dan naar het Te Deum, ook de /,oswachter. En wij maar schieten... 'Om te oefenen schoten wij vanop 400 meter met onze long rifle naar een sigaret die we op een weipaal hadden gezet. Van op 400 meter met een kogeltje die sigaret kapot. Knal. Tot op een mijl kon je met een long rifle iets doodschieten. Zaten er 20fazanten Op een wei, dan had je er met een long rijle toch wel 12 van. Nu rijden die boswachters met jeeps rond en zijn er overal barelen geplaatst. Vroeger bestond dat allemaal nog niet.' 'De boswachter kwam ooit naar mij en vroeg: 'Hoe gaan we nu tegenover mekaar staan, als vriend of als vijand?' Ik zei: 'Dat ligt (10fl ii. Ik schiet 0/en toe wel

1949: Vader Armand, iiieo, Rat, Ge,ard, Jan, I?it, Ludo, Cluere en moeder Anno

Theo Huet eens graag. Op een fazant of een kraai, dat is al gelijk.' 'Dan ga ik dat regelen niet de bazen', antwoordde hij. Erkwam in de kolonie ook afen toe een kerel uit Beerse een paar fazanten schieten. 'Die gaan we pakken', zei de boswachter. 'Ik word het beu.' Ik mee met die boswachter. Die zet een opgezette fazant op 10 meter van het kruispunt om naar de Panipa te rijden in het midden van de wei. En wij met tweeĂŤn de sloot in, wachten op die kerel van Beerse. Een beetje later komt hij aangereden met zijn 2 P. K., stopt en schiet dat opgezet beest met plank en al omver. Knal. Een fazantenhaan die misschien al 20 jaar dood was!' 'EĂŠn keer is het bijna foutgelopen. Samen mnet Gust Fransen was ik gaan stropen in de kolonie, en toen we terugreden en bijna aan de Lan genberg waren, zag ik daar een kanjer van eenfazant zitten. Ik zeg tegen Gust: 'Jongen, zie daar eens', en Gust stopt terwijl ik mijn long rifle pak, aanleg en schiet. Raak! Maar liet beest was niet dood en loopt zwaar ge wond de bosjes in. 'Gust', zeg ik, 'blijf hier. Ikga dat beest pakken. Als er iemand komt, rij dan gewoon door. Ik raak wel thuis. ' Ik probeer dus dat beest te pakken, maar dat viel zwaar tegen. De fizant kon overal onderdoor terwijl ik me een weg door de bosjes moest banen. Ineens hoor ik achter mij vanalles, kijk om en daar staat begot Gust Fransen. Hij had onze auto, met een geladen long rifle en twintig dodefazanten in het koffer, onbeheerd achtergelaten. Snel liepen we terug naar onze auto, maar liet vos al te laat. Een iloogstraatse rijks wachter, Thijs, stond naast onze auto. 'Wat is er aan de hand, Theo?', vroeg hij. ik zeg.' 'Niks. We hebben


MAN IN DE MAAND alleen maar een fazant aangereden, en die proberen we nu te pakken. ' Hij kijkt op de achterbank, ziet het geweer liggen en zegt. Dat zal wel. Doe uw koffer maar eens open.' Uiteindelijk zijn we er goed vanaf gekomen. 'Ik zal het er met uw vader eens over hebben, Theo', zei hij. Hij heeft niet eens een proces-verbaal opgemaakt'. 'Ik ging ook tracken met de families Van Thilloo en Van Milderts die de jacht in Wortel-Kolonie gepacht hadden. 200 frank per dag kreeg ik daar voor, en de kost 's middags en een paar borrels nadien. Daar deed ik dat natuurlijk niet voor. Ik was altijd geneigd veel ftmzanten te dragen. Af en toe bleef ik wat achter, om te pissen zei ik dan, en liet de mooiste fazanten vallen. Tegen een booni of in een sloot legde ik dan een paar fazanten en een dikke haas of zoiets. 'S Avonds ging ik die dan ophalen. Ik verdiende zo elke week toch wel 2000 frank, in plaats van 200 frank. Niemand van die mannen heeft er ooit erg in gehad.'

Alles te klein Theo is geboren op 29 mei 1935 op de Wortelse Grote Plaats, de huidige Sint-Jansstraat, maar het gezin Huet kwam al na een paar jaar op de kolonie terecht, waar vader Armand Huet op de griffie werkte. 'Op de kolonie liep ik school bij tante Marie, die alle klassen, van de eerste tot de zevende, onder haar hoede had. Met dertig of veertig kinderen in één klas. Gemengd, uitzonderlijk voor die tijd.' Tot 1950 woonde de familie Huet op de kolonie, in het huis dat nu bewoond wordt door directeur Bosch. Van 1950 tot 1957 wordt er evenwel uitgeweken naar Merksplas, waar vader Huet een huis heeft laten bouwen. 'In 1957 kwam dan dat htus op de kolonie opnieuw vrij. Onze vader vroeg aan ons: 'Gaan we terug naar Wortel-Kolonie?' En alle 7 kinderen gingen akkoord. We waren de ruimte gewoon, en raakten niet gewend aan liet kleine hofje bij het huis in Merksplas. Alles was te klein: Wij waren in de kolonie een tuin van 600 ha gewoon. Tot aan hun pensioen. in 1971.

hebben mijn ouders dan nog op de kolonie gewoond, daarna zijn ze opnieuw naar Merksplas getrokken.'

Pastoor Na zijn lagere schooltijd op de kolonie trekt Theo vier jaar lang naar het internaat van het Hoogstraatse Klein Seminarie. 'Amai', zucht hij nu nog, 'dat was daar erger dan de verschrikkelijkste gevangenis. Amper eten, amper drinken. 's Morgens kregen we wel brood zoveel we wilden, en we kleniden altijd een paar sneden brood met een vork onderaan het tafelblad vast. 's Namiddags om 4uur aten we die sneden brood dan op. Keihard waren die ondertussen, en zo krom als maar zijn kan. Geroosterd brood zonder toaster. Het was ook niet toegestaan om van thuis vlees mee te brengen. Ook kinderen van rijkere ouders mochten niks meebrengen, omdat er veel kinderen waren van wie de ouders dat niet konden betalen. Iedereen gelijk voor de wet: brood zonder toespijs.' 'Je vervreemde helemaal van het leven thuis als je op het Seminarie zat. Eén keer heb ik het meegemaakt dat ik, tijdens één van die vijf keer per jaar dat we drie dagen naar huis mochten, naar de W.C. wou gaan, ik me van deur vergiste, en knal op mijn kop in de kelder terechtkwam. Verkeerde deur. Ik was écht waar de weg kwijt thuis, zè vervreemdde je van thuis.' 'Ik werd naar liet Seminarie gestuurd om pastoor te worden. Ik had drie nonkel paters, en men vond dat er in elke generatie minstens één pastoor, missionaris of pater moest zijn. Maarja, ik had wel een roeping, maar die had meer met de meiskes van doen dan met godsdienst, en het is dan ook stilletjes uitgewaaid. Dan maar geen pastoor.' 'Jaren laterheb ik beleefd dat ik op de kolonie het bezoek kreeg van een advocaat uit Nijlen. een broer van notaris Eyskens van Merksplas, die me vroeg of ik op het seminarie gezeten had. Ik zeg: 'Een jaar of vier, en dan ben ik huitengevlogen', antwoordde ik. 'En wat vond je ervan?', vroeg hij toen. Ik zeg: 'Jongen, liever 3 jaar hier in de gevangenis dan 1 jaar op het Seminarie.' Die advocaat antwoordt: 'Ik liever 6jaar in de gevangenis dan 1 jaar op liet Seminarie.'

171k , o

1/lol IllI/OolIlI til (11l/1lUliio/L/tjo

'Ik heb altijd gezegd: Mocht ik 80 jaar oud worden, dan hen ik er maar 76op mijn doodsprentje. want die vierjaarop 't seminarie trek ik er van af. Die heb ik niet geleefd.'

Merksplas-Kolonie Daarna ging hij nog enkele jaren naar de handelsschool, maar al gauw - in april 1967- begon hij te werken op Merksplas-Kolonie. 'Eerst heb ik 7jaar als bewaker gewerkt, en daarna moest ik van onze vader een examen meedoen voor ambtenaar op de griffie. Had ik nooit mogen doen, want ik ziter nog, dat terwijl ik niet kan stilzitten. Tijdens die eerste 7 jaar als bewaker heb ik ook 3 jaar in Wortel gestaan, van '61 tot '64. In Wortel was het veel gemoedelijker. meer vrienden onder elkaar. Merksplas is veel te groot: 1000 gevangenen. 400 personeelsleden. In '64 kwam ik er op de griffie terecht. De laatste twintig jaar zit ik wel op de nijverheidsdienst maar dat is voor mij hetzelfde: bureel is bureel.' 'Omdat ambtenaren ook toen al veel te weinig verdienden (en ik gaf thuis nog een groot deel af), moest ik wel op de één of andere manier wat bijveidieoo, Cn zo hûn ik aan het botersmokkelen geslagen. Het voordeel van smokkelen was datje wist watje ermee ging verdienen: 13 fr. per kilô,vcclgeldiiicijl.lk

1)(

f)io/oJ

0210/lOok

J t10000 hol 1/(/t))

t

lOo/tO

1

01/1 Coil 100./it /Ou/ll.

lu.iliL.IIt_L.lIlL.JurI v,1II

iets meer dan 4.000 fr_ om je een idee te geven. Hoe meer boterje haalde, hoe mecrje verdiende; zo simpel lag dat.' 'Het begint allemaal heel simpel met de fiets, daarna gaje al eens heen en weer met de scooter, en na een tijdje rij je met een auto die gewoon ingeschreven is en waar je 300 kilo in kon meenemen, die we dan gingen afleveren in de grot van Ons Liefvrouwke in Merksplas. We kregen dan 59 fr. per kilo boter, terwijl we er in Castelié slclit; 16 Ii. voor betaald hadden. Bij het smokkelen in rode kruiswagens of met ambulances met de sirene en de zwaailichten op, maar als je denkt dat ze je door krijgen moet je


MAN IN DE MAAND iets anders zoeken. Wat sportief begint eindigt dan al gauw in heuse western- en Chicagostijl. De laatste maanden werd er gesmokkeld met vrachtwagens van 5 ton. In het begin werd er nog bij winkeltjes geladen, maar na een tijd kwam het rechtstreeks van melkerijen.' 'Dat van die Amerikaanse auto's is nog een verhaal apart. Na de oorlog had Amerika Duitsland een oorlogsschade opgelegd van vijf jaar. Tijdens die periode mochten de Duitsers geen nieuwe automodellen op de markt brengen, en alleen vooroorlogse modellen produceren. Mercedes moest tot in '50 met losse koplampen werken, terwijl de Amerikanen hun koplampen in(,ebouwd hadden. De bedoeling was natuurlijk dat de Aruerikaiicu goed LuUrkiS verkopen. Zo als tegenwoordig iedereen die goed zijn brood verdient met een Mercedes rijdt, zo reden toen alle rijke mensen met een Amerikaan: dr. Breemans, Emiel Horsten, Medard Van Hecke, Karel Versmissen... Wij gingen toen op vakantie bij Nonkel Jan in Antwerpen om heel de dag op de Frankrijklei te zitten om naar de passerende auto's te kijken. Elke Amerikaanse auto kenden w' Tussen '45 en '60 mocht je een hele auto onderstoppen, en alleen één achterlicht blootlaten. dan konden onze Lu en ik, nôg merk, type en bouwjaar zè aframmelen. Na 4 jaar werden veel van die auto's verkocht door de eigenaars omdat ze waren afgeschreven. Maar omdat de meeste mensen die taxen en de verzekeringen op die auto's niet konden betalen, bleven die auto's staan, en werden ze heel goedkoop te koop aangeboden. De smokkelaars kochten die op, lieten ze bepantseren, en klaar was Kees: voor weinig geld hadden ze sterke auto's waar veel in kon.' 'In zo'n smokkelauto kon men, nadat de achterbank eruit gegooid was, tussen de 600 en 1000kg laden. Die auto's werden bepantserd met platen van 12 mm dikte die aan de binnenkant van de deuren werden aangebracht. De benzinetank en de radiator werden beschermd, het motornummer weggekrabd en de handen vervangen door combatbanden van het leger. Die hadden binnenbanden met vakjes in. Als je dan door kraaiepoten reed, dan was er maar één vakje kapot. Het hobbelde dan wel een beetje als één van die vakjes kapot was, maarje kon toch verderrijden. Ik heb het verschillende keren meegemaakt dat

Peter Blanker (ii Jan tl,mhn lii,, min mm n miii mL Ie

un l) Dip1. .Ini .uu1/uic . Len I'e inc,. / miii ('Im,isriae,oen, Marc Van IL :uuiuilphu Merode, Gast flerts, (lange) Jan Verheven, Willy Van Opstal en Jej Donckers. Zittend: onbekend, Paul De Busser, Jan Michoel, Ludo (Claus) Verschueren en Joos Braspenning.

we beschoten werden. De kogels bleven wel altijd in de boter steken, daar was geen doorkomen aan. Als je aan het rijden was, had je geen tijd om bang te zijn. Pas als je uitstapte, begonnen je knieën te knikken.' 'De opkopers van die auto's reden er natuurlijk niet zelf nice over de grens. Ah nee. Die zochten wel chauffeurs die voor 2.000 fr. per rit wilden rijden. Als je dan op 1 nacht 3 keer reed verdiende je bijna 2.000 fr. meer dan voor één maand op de kolonie te werken. Bovendien was het ook een heel evenement voor ons, met zo'n auto's te mogen rijden. In Wortel-Kolonie was het soms echt een processie van smokkelwagens, soms wel 3 achtereen. Ik ben van plan er nog eens een te kopen, zo' n bak en die dan opnieuw te bepant-

seren zoals dat toendertijd gebeurde, om hier in de toon7aal aan de jeugd te laten zien hoe dat toen in zijn werk ging. Sommigen hadden een stoofbuis door de bodem, om kraaiepoten door te smijten. Die moesten natuurlijk wel voorbij uw eigen achterwielen terechtkomen.' 'De douanes hadden wel niet echt de bedoeling de chauffeurs te pakken te krijgen. Leven en laten leven was de leuze. Die jongens kregen een premie van 6 fr. per kilo boter die ze in beslag namen. Ze zouden wel gek geweest zijn alle smokkelaars op te pakken. Ik denk dat ze ons, indien ze gewild hadden, al snel hadden kunnen pakken. Pas in 1964 is dat smokkelen echt stilgevallen.'

De Diept

mmnn,i,mIie 0/arm dcmi.s iii De l)i(/mi.

Café gaan houden op De Diept was aanvankelijk een idee van Theo's broer Tie. 'Ik had dat boerderijtje in 1966- een jaar na ons huwelijk gekocht om er te gaan wonen, zonder er ook maar even aan te denken er een café te beginnen. Mijn vader had het op de koopdag bij Gust Van Opstal voor 226.000 fr. ingezet. 'Moet gij dat hebben?', vroeg ik. 'Nee', zegt hij. 'Dan ga ik het kopen', zeg ik. Notaris was Aloïs Rommens van Meer, de vader van de huidige notaris en een vriend van mijn vader, met wie hij nogal eens ging jagen. 'Theophile', zegt hij tegen mij, 'binnen de 5 dagen het beschrijfgeld, binnen de maand de rest.' 'Komt in orde', zeg ik, maar ik had geen bal. Drie dagen later ga ik bij Rommens langs. 'Ha, Theuphile komt betalen', zegt de notaris als hij de deur van zijn klein kasteel daar in Meer opentrekt. 'Notaris jongen,' zeg ik. 'Theophile komt vragen hoe dat we het gaan regelen, want Theophile weet het niet meer.' 'Hoeveel hebt ge?', vraagt hij. 'Niks', zeg ik, 'ik kdII LLlfs uw akte niet betalen.' 'Oh', zegt hij.


MAN IN DE MAAND Algemene Bouwonderneming

RAATS—OOSTVOGELS B.V. B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 314.32.24 - Fax 03 / 314.11.24

doeling dat ik hier zou gaan wonen en in de boerderij tegen de baan naar Merksplas café zou kunnen houden. Maarja, toen hebben ze het café in brand gestoken. Ik weet wie De DieN in brand getokcn hctt. Ik IILLJ v ijijadi na de bi and zelfs een brief eIregen van de dader war tj alles bekent, omdat hij het niet meer kon houden van 'Â'roeging. Hij moet De Diept in brand gestoken hebben in een vlaag van liefdesverdriet. Een mens denkt dan: Omdat gij dat jong niet hebt kunnen krijgen, moet ge mijn kot toch niet in brand steken, maar ja... Die kerel is na een ongeval helemaal tilt geslagen, want af en toe belt hij nog op. 'Ik lid een koffie besteld', zegt hij dan. Indertijd werd k ', '''vd dal ik liet 'cli' lii brand gcttokcn zou

/lcriIu7 (, ci: jn7cIo/ 7 iio:cu:hcr oruJii:cc;i hun cii ijii olcilin ilni,i lui Jc:iIu/c lnic,j:ui,,nnlc Oldrzrnergala in de veilinghallen te Hoogst raten.

En een beetje later: 'En waar wilt ge lenen, Theophile?' 'Speelt geen rol',antwoord ik. 'Al wie geldgeeft is goed voor mij. Gij hebt er toch genoeg?' Rommens, die toen in het provinciebestuur zetelde of zoiets, vraagt: 'Het discontokantoor van de Nationale Bank, is dat goed?' 'Ja begot', zeg ik. Een paar weken later wordt de boerderij geschat: 248.000 fr. Dat bedrag kon ik dus lenen. Maarja, ik had 310.000 betaald, plus beschrijving en dergelijke. Ik had dus nog 130.000 fr. tekort. 'Notaris', zeg ik dan, 'gij hebt daar zo'n grote coffre-fort staan, kunt gij mij dat niet lenen?' 'Allee, vooruit', zegt Romniens. 't Isgoed Theophile.' Officieel moest ik maandelijks 2.150 fr. (bijna een halve maandwedde) afbetalen, het stuk van

.j\

Rommens kwam daar nog eens bovenop. Toen mijn broer Tie zei café te willen gaan houden, stelde ik hem voor om voor 2.150 fr. per maand De Diept te huren. De rest moest ik bijverdienen met auto's verkopen. Tie was het cafégebeuren al gauw beu, en toen nam ik samen met mijn broers Jan en Lii het boeltje over. Jan en Lu stapten er echter al snel uit, en toen bleef ik alleen over. In de Diept zijn in de loop der jaren ook heel wat optredens geweest: Mick en Roei en Ferre Grignard, Peter Blanker, Wannes van de Velde, Zjef Vanuytsel... Och jong, tientallen optredens zijn er geweest. Bij Mick en Roei was er zo'n 250 man, lot in de balken toe zaten ze.' 'In '74 heb ik dan van 2 zusters het landgoed De Diept gekocht, het vroegere huis van Martial Van Scheile, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Breendonk gestorven is. Het was de be-

Theo en Mov achter de too, in De Djcj,t.

Jeweetwel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

A. RUTSNERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping R1EO]R ( WB1IWJtN me

9


MAN IN DE MAAND

De nieuw Diept, het vroegere kateelije van Ii Van Schei. hebben. Maar dan zou ik het toch zeker wel goed verzekerd hebben... Nu heb ik er fameus mijn broek aan gescheurd.'

Old-Timers Old-Timers zijn altijd een grote passie voor Theo geweest, en hij heeft ondertussen al heel wat auto's in zijn bezit gehad en weer verder verkocht. 'Momenteel is de tijd slecht om in auto's te handelen. Als het crisis is, zijn de oldtimers het eerste wat de mensen laten.' Theo richtte indertijd ook old-timerclnh De Diept op. Momenteel zijn er een 100-tal leden ingeschreven afkorristig uit de regio AntwcrpcnRotterdam. Elke laatste vrijdag van de maand wordt er vergaderd in De Diept. 'Een nieuwe auto zegt mij niks', zegt Theo. Samen met Riet van Deun bouwde Theo in de Diept ook een toonzaal uit vol old-timers, vooral Mercedessen. Eén van de pareltjes uit de autoverzanieling van De Diept is een Mercedes uit 1936 met de motor achteraan. 'Hitler was toen aan de macht, en het lag in zijn bedoeling autostrades te leggen en er voor te zorgen dat alle werkmannen met een auto konden rijden. Ook Mercedes werkte toen aan een volkswagcu' - Tekenaar hij Merccdcs was toen Ferdiiiaiid Porsche, en hij tekendc tocn een watergekoelde auto met de motor achteraan. Het project bleek echter te duur. Er werden er maar 1507 van gemaakt. Na de oorlog ging Porsche aan de slag hij Volkswagen, en hij werkte er volgens hetzelfde principe de 'Kever' uit, waarvan er miljoenen verkocht zijn. Een belangrijk verschil was wel dat de 'Kever' luchtgekoeld was.' Ook een gerestaureerde Mercedes cabriolet schittert in de toonzaal. 'Die auto hebben we voor 160.000 fr. gekocht in Viersel. in 1978. Hij stond daar in een kippenhok weg te roesten. Iedereen zei toen dat we gek waren zoveel geld aan oud ijzer te geven. Toen de restauratie 1 0 jaar later in kannen en kruiken was, bleek hij 4,5 miljoen waard. Volgens het eigendomsbewijs was die auto eigendom geweest van een zekere meneer de Renneville uit Antwerpen, een klein baronneke, denk ik. Wij op een avond naar die meneer. Een oud herenhuis in Antwerpen. In de voordeur zat een klein luikje, waardoor een madam ons onderzoekend bekeek. 'Madam, goed volk', zeg

ik, en ik zag achteraan in de gang een meneer die aan dc koffietafel zat. Toen die vent hoorde dat wij die wagen gekocht hadden, wist hij niet meer waar zijn kop stond. 'Dat is de enige stommiteit die ik in mijn leven gedaan heb', zegt die vent. 'Die auto had ik nooit mogen verkopen. Ik geef

Biddeloo om een auto te gaan kopen. Op een zondagmiddag komt hij hier en zegt: 'Theo, ik moet een witte Cadillac hebben uit 1953'. 'Het wil lukken', zeg ik, 'maar ik heb hier een boekje waar er ééntje in staat.' Er stond een telefoonnummer bij. 'Vooruit Biddeloo, bellen', zeg ik. Hij wou niet. Hij kon geen Engels, zei hij. Wij ons Leen dan maar laten bellen. Bleek dat die kerel in Wilmington North Carolina woonde. 'Dinsdag zijn we daar', zei Biddeloo, en wij weg. Met 50.000 dollar in ons zakken, terwijl je er maar 700 mag meebrengen. Via Atlanta naar Wilminglon, een havenstad onder de palmbomen. Tijdens die tocht hebben we een en ander meegemaakt. We zaten, toen we naar ginder gingen, in een rokerscoupé. Ik denk dus: 'Ik steek een sigaar op.' Een paar minuten later komt er zo'n blauw airhosteske aangewiebeld, duidelijk op zoek van waar die rook kwam. "t Is hier toch een rokerscoupé', zeg ik. 'Ja meneer,' zegt ze. 'Maarnietvoorzo'ndingen'.Ikzeg: 'Zetdan een raampje of twee open.' Maar dat ging blijkbaar niet. Ze is toen voor mij een hele bussel cigarillo's gaan halen. 'Wat hebt gij dat ik niet heb?', zei Karel Biddeloo toen in plat Turnhouts.' 'Wij hadden ook afgesproken dat Biddeloo op de heenreis aan het raam zou zitten, en ik op de terugreis. Op zeker moment, toen Karel bij het raam zat, wordt er rondgeroeperi: 'De mensen aan de linkerkant zien beneden het eiland Man liggen.' Nu had ik net in de gazet gelezen dat Nigel Manseil opdat eiland woonde. Ik zeg: 'Die witte villa daar, dsr woont Nigel Mansell.' En Biddeloo geloofde dat toch wel allemaal zeker.

Theo heeft één van de 1507 voorlopers van de 'Kever', een wagen die Mercedes maakte in opdracht van Hitler. 3 miljoen. ongezien.' Bleek dat hij die auto in 1946 gekocht had van een Amerikaanse generaal die de wagen na de oorlog in beslag had laten nemen van Duitse militairen. De wagen zat vol kogelgaten, en dat was wellicht waarom die generaal die Mercedes niet heeft meegenomen naar Amerika.' Met de auto's heeft Theo ondertussen ook al in heel wat films meegespeeld: Ciske de Rat, De Aanslag, De IJssaloî en La Bataille des Ardennes. In de verfilming van Die Rote Kapelle door de RTBF eii TF 1 reed men niet alleen in een auto van Theo rond. Theo zelf speelde er zelf ook een figurantenrolletje in mee, aan de zijde van ondermeer Claude Brasseur. 'Ik ben ooit naar Amerika geweest met Karel

Een beetje later vraagt hij: 'Hoe hoog zouden wij nu eigenlijk vliegen, Theo'?' Ik kijk naar buiten, alsof ik heel diep nadenk, en zeg na een tijdje: '33.000 voet'. 'Dat zal wel', zegt Biddeloo. Ik roep zo'n hostes, en vraag: 'Juffrouw, hoe hoog vliegen wij?' 'Ik ga even kijken in de cockpit, meneer.' Even later komt dat meisje terug: 'Op 33.000 voet meneer.' Het halve vliegtuig in een breuk van 't lachen natuurlijk. Het wou lukken ook.'

Volgende maand: De stokerj en het vliegveld van Theo Huet.


VANUIT HET STADHUIS... Het vernieuwde politiekantoor weldra bewaakt door privé-firma Securitas? Nieuwe fietspaden naar Meerle Het is stilaan een onaangename traditie dat burgemeester Van Aperen de agendapunten die door de oppositie op de dagorde werden geplaatst, pas na de geheime zitting laat behandelen, en ook maandagavond 27 september was dat niet anders. Hierdoor misten de geïnteresseerden en de mensen van de pers vaak een interessant gedeelte van de openbare zitting, wat de openbaarheid van besturen zeker niet ten goede komt. Het meest opmerkelijke feit uit de laatste gemeenteraadszitting is wellicht de goedkeuring van het plan om een aantal gemeentelijke gebouwen in de toekomst te laten bewaken door een privé-bewakingsfirma. Eén van deze gebouwen is het nieuwe politiekantoor te Meer. Geef toe, een niet alledaags gegeven: politiekantoor bewaakt door de privé. Het liberalisme ten top gedreven of pure noodzaak? Reacties in de straat zijn wellicht te verwachten. Interessant nieuws ook voor de Hoogstraatse fietser. Er komen nieuwe fietspaden tussen Minderhout en Meerle. Dank zij de gemeentelijke inbreng zullen die een stuk veiliger zijn dan de oorspronkelijke plannen van Bruggen en Wegen. Het gemeentebestuur kiest voor een degelijke oplossing. Dit maal valt ook de deelgemeente Meer in de prijzen. De restauratie van de kerk (30 miljoen) en nieuwe schoolgebouwen (49 mij.) worden in de raad goedgekeurd. Eén jaar scheiden ons nog van de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Politie wordt bewaakt... De Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten (W.I.KA.HO) is van oordeel dat de kleine knminaliteit ook in onze gemeenten meer en meer toeneemt. Tal van inbraken in bedrijven en bij particuliere personen moeten daar het bewijs van leveren. Als antwoord hierop wil het W.I.KA.HO. starten met een bewakingsproject door een privé-firma. De bedoeling van dit project is dat een aantal bedrijven en instellingen een gezamenlijk kontrakt zouden afsluiten met de firma Securitas-Groep 4. Deze bewakingsfirma zou dan moeten instaan voor een toezicht op de gebouwen en terreinen gedurende de periodes dat er geen permanentie is van politie en rijkswacht. Door een gezamenlijk kontrakt zouden de aangesloten leden de prijs flink kunnen drukken. De gemeente Hoogstraten heeft nu beslist om tot dit initiatief toe te treden. Enkele recente inbraken in het recreatiecentrum De Mosten blijken hiervoor de aanleiding geweest te zijn. Het college maakt zich sterk dat deze extra-bewaking

een voldoende afschrikking zal zijn voor mogelijke inbrekers. Zij heeft daarom aan de gemeenteraad voorgesteld een drietal gemeentelijke gebouwen en terreinen in het project mee in te schakelen. Het zijn De Mosten, de gemeentelijke werkplaatsen, en... het vernieuwde politiekantoor te Meer. Raadslid Aerts vraagt zich af of de genieente hierdoor haareigen politiedienst niet belachelijk maakt. Burgemeester Van Aperen wuift echter deze bedenking weg vermits heel deze zaak vooraf uitvoerig met rijkswacht en politie besproken is. Deze zouden zelfs dit initiatief hebben toegejuicht; De politie wordt hierdoor iminers geen concurrentie aangedaan, deze privébewakingsdienst wordt enkel ingeschakeld op die momenten dat er bij politie en rijkswacht geen permanentie is. Konkreet betekent dit vanaf 22.00 uur s avonds tot 6.00 uur s morgens.' Raadslid Verhuist vindt het evenwel fundamenteel fout dat een overheid de bewaking van zijn eigen gebouwen overlaat aan de privé. Wat metende mensen er van denken wanneer zij te lezen krijgen dat de politie zich s nachts

Ail

moet laten bewaken door een privé-firma. Anderzijds was er ook duidelijk overeengekomen dat het vernieuwde politiekantoor na de werken zoveel mogelijk inbraak veilig zou zijn. Ook kan hij niet goed begrijpen dat de gemeentelijke werkplaats, die zich naast de brandweer bevindt, niet wordt ingeschakeld in hetzelfde beveiligingssysteem van de brandweerkazerne waar altijd een permanentie aanwezig is. Tot slot maakt hij de hedenking of het voor de gemeente niet zinvoller en goedkoper zou zijn om op de Mosten, wat inderdaad een probleemgebied is, een conciërgewoning te bouwen. Bij de stemming onthouden de beide FB-raadsleden zich, de andere aanwezigen keuren dit initiatief goed. Het valt evenwel af te wachten of dit project ook effectief van start zal kunnen gaan. Er dienen immers voldoende belangstellenden te zijn. De prijs ligt op 30.000 fr. per maand als basispakket. Er zijn maximum 3 interventies voorzien. Een extra-tussenkomst kost 1.559 fr. Dit project zou de gemeente ongeveer 3 miljoen frank per jaar kosten. Burgemeester Van Aperemi doet de toezegging om na 1 jaar de zaak te evalueren. Verder weet hij nog te vermelden dat ook FC Meer zal toetreden tot dit bewakingsproject, naar aanleiding van recent vandalisme op het terrein en aan de gebouwen.

Geen halve oplossing! Er komt een nieuwe weg tussen Minderhout (vanaf het kruispunt naar Meer) en Meerle. Het heeft jaren aangesleept en de oude baan werd met de dag gevaarlijker. Maar nu het eindelijk zover is. is het ook verheugend te moeten vaststellen dat er tegelijkertijd twee nieuwe fietspaden aangelegd zullen worden. Alleen de gevolgde werkwijze is vrij ongewoon. De gemeente heeft zich namelijk bereid verklaard de gronden aan te kopen voor deze fietspaden en over te dragen aan het Vlaamse Gewest die zal instaan voor de aanleg.


GEMEENTERAAD In haar plan had Bruggen en Wegen eveneens twee fietspaden voorzien langs weerszijden van de nieuwe weg. Doch de scheidingsstrook bedroeg slechts een smalle betonnen goot. 'Levensgevaarlijk en onbegrijpelijk' meenden vele Hoogstraatse fietsers en weggebruikers. 'Geen halve oplossing 'zegt ook het college 'Wij willen een veilige en goede oplossing, en dat mag de gemeente ook iets kosten!'

Er werd gezocht naar een andere mogelijkheid, doch het Vlaamse Gewest zou slechts over de brug komen met 55 miljoen frank. Voldoende voor de aanleg van de wegende beide fietspaden maar ontoereikend om nog onteigeningen uit te voeren om alzo het fietspad verder van de rijbaan te leggen. 'O.K.', reageerde het college hierop, 'wij zorgen voor de aankoop van de gronden, en jullie leggen het fietspad hierop. 'En de deal was

gesloten. Voor de gemeente Hoogstraten was het inderdaad nu of nooit. Bruggen en Wegen ging akkoord. De gemeente Hoogstraten neemt de kosten op zich van de aankoop van voornamelijk landbouwgrond met een breedte van 2 meter. en staat ook voor de nieuwe afwateringsgrachten en bijhorende inbuizingen en kopmuren. Daar het voornamelijk om landbouwgronden gaat, kan ook de prijs binnen redelijke grenzen gehouden worden. Enkel op die plaatsen waar het fietspad voor een woning langsloopt wordt de prijs van bouwgrond verrekend. 85% van de schattingsverslagen zouden reeds afgewerkt zijn en de totale aankoopsom wordt geschat op 4 h 5 miljoen. Volgens schepen Coenegrachts zouden bij het eerste kontakt met de eigenaars van de gronden reeds meer dan één derde direct akkoord geweest zijn niet deze optie. Raadslid Aerts heeft wel wat bedenkingen bij de kostprijs van deze werken. Temeer daar er naast de aanleg van het fietspad nog heel wat werken op rekening van de gemeente komen zoals het aanleggen van de grachten, het inbuizen van bepaalde stukken en het opmetsen van heel wat kopmuren aan de zijwegen. De meeste van deze werken zullen in eigen beheer gebeuren, het graven van de grachten zal men laten uitvoeren door loonwerkers. Raadslid Sprangers heeft een aantal voorstellen die volgens hem kostenbesparend en gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Zo is hij vooral voorstander om de bomen te laten staan om de bestuurders aan te sporen een voorzichtig rijgedrag in acht te nemen (het zogenaamde bermvrees-effect). Indien men dan ook de rijbaan een beetje zou verleggen, van de bomen weg, zou men het uitrijden van de zijwegen en van de privé-uitritten een heel stuk vergemakkelijken. Tevens is hij voorstander om de bestaande gracht te laten liggen en het fietspad op te schuiven tot achter de gracht. Onrechtmatig gedichte grachten zouden terug moeten geopend worden en zeker geen andere stukken meer ingebuisd worden, zoals het college nu voorstelt. 'Ge moet met deze natte dagen eens goed rondkijken waar er overal wateroverlast is en wat daarvan de oorzaak is' aldus raadslid Sprangers. Schepen Van Ammel kan het raadslid hier voor een stuk in bijtreden en wijst erop dat dit ook de mening van de provincie is. Een gracht kan nu eenmaal meer water verzetten dan een riool. Tot slot keuren alle raadsleden het voorgestelde plan van het college goed.

Mag het ook iets Meer zijn? Het wordt niet alleen iets Meer, maar ook iets meer. Het aanbestedingsdossier voor de restauratiewerken aan de kerk van Meer werd in de gemeenteraad eenparig goedgekeurd. De totale werken worden nu reeds op 30 miljoen geraamd

waar het oorspronkelijk maar 20 miljoen bedroeg. 'We zullen de buikriem moeten aanspannen' hoorden we schepen Verlinden in de raad

verkondigen. Hopelijk wordt er strikt op toegezien dat er straks weer geen pakket meerwerken wordt aangerekend zoals dat bij zoveel officiële restauratiedossiers de mode schijnt te zijn. Naar aanleiding van dit dossier wees raadslid Sprangers erop dat het kerkhof ook als landschap geklasseerd is. Eertijds is er door landschapsarchitekt Frans Geerts een plan getekend dat bij Ministrieel Besluit werd goedgekeurd. Nochtans is dit plan nooit gevolgd geweest. Het aanbestedingsdossier voor de nieuwe schoolgebouwen te Meer werd eveneens goedgekeurd. De werken worden geraamd op 49 miljoen waarvan 27 miljoen aan subsidies mag verwacht worden. Het ontwerp voorziet in de bouw van een turnzaal, klassen en bijlokalen bij de bestaande school in de Terbeeksestraat. Enkel raadslid Sprangers zal zich hierbij onthouden daar hij steeds gepleit heeft voor een scholencomplex in de Donckstraat. Raadslid Blockx heeft vragen bij het bijna dubbele totaalbedrag. Schepen Pauwels verduidelijkt dat er een ruime turn- of sportzaal komt die ook dienstig kan zijn voor de sportverenigingen. De oude turnzaal en een klaslokaal worden verbouwd tot refter voor de leer-

lingen. Verder worden er een aantal nieuwe klaslokalen bijgebouwd. Ook de Mosten krijgt de nodige aandacht. De gemeente keurt een overeenkomst met het Landschapsarchitectenhureau Voeten goed voor het opstellen van een beheersplan voor het recreatiedomein De Mosten. FC Meer sluit een nieuwe erfpachtovereenkomst af niet de gemeente vanaf 1 januari '94 voor de duur van 50 jaar. De vergoeding van 15.000 fr. per jaar per terrein blijft behouden. Raadslid Sprangers vindt dat het plein, de verlichting en de kantine er prima bijliggen maar hij vraagt zich ook af of het niet tijd wordt dat ook die bouwvergunning voor de kantine in orde komt. Dit zowel in het belang van de gemeente als van de vereniging. Naar aanleiding hiervan is er nogal wat onduidelijkheid over het eigendomsrecht van de gebouwen (kantine) bij het beëindigen van de erfpacht. 'Tenzij anders in de overeenkomst genoteerd, zijn deze gebou weii eigendon van de eigenaar van de grond,' weet

raadslid Adriaensen haar collega's mee te delen. Waarna wij enkele bezorgde gezichten ontwaren bij de verkozenen des volks uit Meer. Zou die privé-bewakingsfirma binnen 50 jaar ook nog bruikbaar zijn? El

Erfpacht en gemeente september laatstledcn n as er enice hilariteit omtient de goed te Ei dens dc venieentet 1 itt \ au kt uien . t t pachtos ei t t nknmst tussen stad en 1 C Meet In drie os reenkomst stelt dv genlecnte oor 5 0jaar de gronden tel best hikk ing. ss aarop rerent door de teth ds ei ciiie! n" modei iie eehouo en ss ei den opveu okken. Raadslid Spi anget t vroeg zich ho dop al tan si te nu eiuenhjk die gchouwcn zouden toehehoren bi1 afloop san deir' t onvcstie, en s\ ,hiroTTi deze nu juist 50,jazti , moet duren Hei steRt es en til t op de ta idsziuing rit aadsl id '\driueisen het serlossende ss oord sprak. 01 toch niet lieletti aH We zochten het he»i ip 'erfpacht' es en op want niet iondci belang \ oor het t tockunisti ii t pato t non t nut tin dc ge! t tec t te FIt io "sU i1eu rio Is met het oog op dc iii euw c Letneente t t Is e boekhoudin" die anaf 1995 not t hij'ehoudcn si is den. \an de ,indrac kant is het ook hel iii"i ijk dat tE verschillende verenigingen. die eer ei fpachtos ei eenkotast met de si d it hhen 'de s toten, ss tien 'z .iat ze aan tot zi ii Volgens onze mIts nidtie ga ii liet htet tnmstens om de iced' «enoeindc 1' ( Meet, ook de oethal ereniging san \Iecrle, dc Sint-,lorisgilde s 'in Hoogsti uien, Het ( onsent t Begijnhofl, (ii Nienve Olijfiak haiidboog).

%Vat is erfpatht Erfpacht i' de overeenkomst tt aarbij een eigenaar voor lange tijd het genot van zijn grond n staal mits eentarhi kse vergoeding. Geregeld bij Wei van 10 januari t V?-( t 9. Hei wootdje 'ovct'eenkomst' duidteropdalde heide part ien (eigenaar en elfpachleij vnj zin te beschikken over de eigentijkc iiihowt van de crt'ptcht. De Wet voorziet enkel een mtniniiimt t til ecll 0 i\iiïtittiitt i Iflijli 1 La) ii) Eerste vraag die zich aandient: watroin vs orden er in de praktijk verschillende termijnen iLt spiokcn l-ltt Br .0 nhot is s out 99 i en i n erfpacht gegeven aan Het (.'rinvent: de SintJorisgiidevoor27jaar.eti FC Meergaatakkoord voor Stt jaar. Het komt ons voor dat één n ander door clkuar gchaspeld wordt: a:tit hei recht vuttopstal seen inaxïiutimtcrifli]n sant) jaar verbonden. Vandaar, raadslid Sprangers. De voornnetnde verenigingen beschikken allen over het vrije genot van de grond oor de afgesproken rtuurtljvt. nlitscen vergoeding te betalen, Ook deze laatste verschilt van vereniging tol vereniging, vernioevtelitk afhankelijk \ in de sch mttingsvs t irdv t iii tE i .nd tin

dOop t 0! (It ittti0tn is t! tIl ittit n t! N athaar t oor 'tiizss ijgende hernicuwing. Ofwel wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten, ofwel leidt liet einde van de erfpacht tot aft- ekening, maIs dit voorzten is in dc afgesloten overeenkomst. Is dit niet gcrcgeltt. dan behoren werken en gebouwen de eigenaar toe, kosteloos. Op deze laatste manier verwerft de gemeente eventueel een aatiticnhijkc ntccrsi aarde op /ijn j ondr n ici het recht van opstal verschilt de erfpacht hierin dat de eigenaar hij recht van opstal gehouden is dc waarde vati de opgerichte gebouwen te betalen aan degene die hei recht van opstal had. Voor alle duidelijkheid toeh nog dit: steeds wordt niet de vereniging afgesproken dat deze verder geen aanspraak kan maken op gemeentelijke subsidies. I'etiicer daar dc jaarlijkse vergoeding zeer laag ligt. Logisch? Moest de vereniging verplicht iitn ie huren of zelfs overwegen een eigendom te kopen, dan zoLideil ze misvchicit hciciiiaal geen lokalen hebhi't.


AKTUEEL

11.11.11. voor Haïti Wie het centrum van Hoogstraten nadert ofbinnenkomt, ziet al een paar weken een levensgroot rood bord, waarop te lezen staat.' JEAN THELEMAQUE en TET KOLE met daaronder twee datums: 24-10-93 en 31-10-93. Wat betekent dit? Het hoort bij de voorbereiding van onze jaarlijkse lI-11-11-actie, die ditjaar loopt onder het motto.

HONGER IS EEN AANSLAG, GEEN TEGENSLAG (een doordenkertje) beetje goed te maken door broederlijk iets méér dan anders te geven voor 11-11-11 dit jaar. ('Mag het ietsje meer zijn?') Haïti Is bijna dagelijks is het nieuws. Daarom hierhij vi-'rilt'r nog een historisch overzicht Offi wat meer te weten over het landende mensen. Of komt u vrijdagavond 29 oktober om 20 ri naar de Pax nm Jean Thélémaque zelf te Lilli en te horen? Welkom!

haïti Korte geschiedenis

Pik. 000'000011'11 De opbrengst van Hoogstraten is dit jaar bestemd voor Haïti, het armste land van heel het noordelijke halfrond, waarvan de gewone bevolking al jaren door een handvol bandieten wordt uitgezogen en uitgemoord. En dit jaar komt er iemand uit dat land een week lang naar ons toe. Je zou kunnen zeggen: ook al ligt Haïti ver van ons bed, dan toch komt er iemand van ginder naar ôns bed toe. Om ons wakker te maken. Om onze ogen te openen voor de grote nood van dat land. De man die daarvoor komt, heet Jean Thélémaque. Hij is 33 jaar, heeft een vrouw en een kind, is leraar en landbouwkundige; hij is bezig met een project om volwassenen te leren lezen en schrijven (70% van de mensen kunnen dat niet) en is ook kaderlid van een jonge, nog groeiende nationale boerenbeweging of organisatie, genaamd Tèt Kolé. Hiermee is een eerste antwoord gegeven op de bovengestelde vraag. Tét Kolè is een Creools woord (een soort verbasterd Frans) en betekent 'De koppen bijeen steken'. Eigenlijk hetzelfde princiep als van onze arbeiders- of andere organisaties: iemand alleen kan niet veel, samen kunnen we sterker zijn. Tèt Kolé, opgericht in 1986, is een nationale beweging van kleine boeren, gegroeid vanuit de vertrapte boeren zelf, die het gros van de bevolking uitmaken. De beweging wil op de eerste plaats streven naareen verbeïerde en duurzamere voedselproductie, want het land lijdt honger, honger die wij ons niet kunnen voorstellen. Wat komen wij eigenlijk te kort? Eerlijk gezegd, niets: integendeel, wij hebben overvloed, maar we denken dat we nooit genoeg hebben. We zouden ons moeten schamen. Wie de geschiedenis nagaat van de laatste 500 jaar, moet toegeven dat WestEuropa de grootste rovers van het mensdom heeft voortgebracht. Laat ons proberen dat een

10

Toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte, was het eerste land waar hij voet aan wal zette, een eiland, ongeveer 2 1/2 keer zo groot als België. Omdat hij vanuit Spanje vertrokken was, noemde hij dit eiland Hispaniola (= Klein-Spanje): en omdat hij dacht ddt hij eelt stuk v:iii Iridie langs de 'achterdeur' gevonden had, noemde hij de mensen daar Indianen. Naar schatting leefden daar toen zo'n half miljoentje van die vreemde menselijke wezens. Voor die mensen daar was het hoegenaamd geen zegen, dat ze door Columbus gevonden waren en met onze Europese 'beschaving' kennis maakten, want de Spanjolen gingen er te keer als een wild paard in 'n porseleinwinkel: de oorspronkelijke bevolking werd zowat geheel uitgeroeid. Maar het was een vruchtbaar land: er moest gewerkt worden; er moest winst gemaakt worden voor het moederland, dus werden er negerslaven uit Afrika ingevoerd, massaal, waarvan de meeste Haïtianen van nu afstammelingen zijn. Ruim 150 jaar lang was het eiland een rijke Spaanse kolonie. Toen kwamen er zich rond 1650 ook Fransen op de westelijke helft van het eiland vestigen: die helft werd een Franse kolonie, die met harde hand uitgemolken werd. Maar na een slavenopstand in 1804 werden de Fransen onttroond en werd de republiek uitgeroepen in die helft van het eiland, onder de naam Haïti. Zo werd Haïti de eerste zwarte onafhankelijke republiek van de moderne geschiedenis, met Frans als officiële taal. - De andere helft van het eiland werd pas een halve eeuw later voorgoed een onafhankelijke republiek, onder de naam Dominicaanse Republiek. met Spaans als officiële taal, zodat U de oudste naam van het eiland, Hispaniola, nu tevergeefs op de kaart zult zoeken. De Fransen hadden gezorgd voor een sterk leger, opgebouwd met inlanders; gevolg was dat, toen het land onafhankelijk werd, het legerde sterkste macht werd. Heel de vorige eeuw lang en ook deze eeuw werden bijna alle regeringsleiders uit het zadel gewipt door generaals. Toen dan ook in 1957 de familie Duvalier aan de macht kwam (eerst François, bijgenaamd 'Papa Doe', daarna zoon Jean Claude, bijgenaamd 'Baby Doe') begon de familie een tegenmacht (tegen het leger)

op te bouwen, een politiecorps, genaamd 'Tonton Macoutes',om zich te beschermen tegen een mogelijke staatsgreep door de generaals. Voor het gros van de gewone bevolking betekende dit, dat ze nu van twee kanten uitgezogen werden; of ze nu door de hond of door de kat gebeten werden maakte geen verschil. Na een schrikbewind van bijna 30 jaar, met vele martel- en moordpraktijken. inoestin 1986 Baby-Doe het land ontvluchten en kwam er een nieuw generaalsbewind waarbij de 'kleine man' geen enkele baat had. Een eerste democratische verkiezing in 1987 werd in bloed gesmoord. Bij een tweede democratische verkiezing, eind 1990, onder druk van de internationale gemeenschap en scherp gecontroleerd door internationale waarnemers, werd Jean-Bertrad Aristide mrt n glote iiieer derheid tot president gekozen. Hij was een priestel Cii gewezeli Salesiaan vati Don Bosco, die in de krottenwijken van de hoofdstad aktief was en een grote charismatische populariteit genoot. De droom van het volk, vrijheid en rechtvaardigheid, zou gerealiseerd worden! De dag van zijn installatie als nieuwe President werd uitgeroepen tot 2de onafhankelijkhcidsdag! Helaas werd 8 maanden later die droom reeds aan flarden gLsJiutcli dooi ccii militaire staatsgreep en vertrok Aristide in ballingschap. Officieel mag hij nu terugkeren als president: de dag is vastgesteld op 30 oktober, nu dus. Maar of het doorgaat, en voor hoelang, blijft een vraag.

Geklinzameling. Op 11 noenil,ej of in liet vieekeind van 13 en 14november zullen vri,js illiget's de enveloppen 1 niet inschrijvingsformu-lieren hij Ii i'ondhaien. Wil a.u,b. de enveloppen klaarzetten (liefst gevuld met iets dat geldig is en geld waard is). Dank 12.

Haiti - Hoe ziet het er nu uit? Haïti, een half eiland, of de helft van een eiland, is een staat, bijna evengroot als België en heeft een bevolking van tussen de 7 en 8 miljoen inwoners, waarvan de meesten zo arm zijn als Job: 85% leeft onder de absolute armoedegrens en 2/3, twee derde van alle kinderen is ernstig ondervoed! Een groot deel van de mensen kan lezen noch schrijven. 70% van het volk woont op het platteland. Maar dat is niet zo plat als we denken: Haïti is zeer bergachtig: 46% van het land is onherbergzaam, kaal berggebied en jaarlijks gaan naar schatting 6000 hectare grond door erosie of uitschuring door hevige regens verloren. Slechts één derde van alle grond kan bebouwd worden. En één procent van de bevolking controleert 40% van alle rijkdom. Het leger, dat altijd al een grote politieke rol heeft gespeeld, maakt enorme winsten door de drugtrafiek. Daarvoor gebruiken ze meer dan 30.000 hectare zeer vruchtbare grond, waarop anders voedsel voor enkele honderdduizenden zou gewonnen kunnen worden. De plannen van president Aristide om die zogezegd braakliggende gronden te herverdelen onder de kleine boeren doorkruisten de plannen van het leger en waren meer de oorzaak van zijn vertrek. - Maar ook de Verenigde Staten spelen een dubbelzinnige rol: Enerzijds zeggen zij dat ze een eind willen maken aan de drugtrafiek. Anderzijds zeggen ze dat ze sinds de staatsgreep geen officiële gesprekspartner hebben om samen te werken in de strijd tegen de drugs. •


A KTUEEL

Drie Hoogstraatse jeugdhuizen in de bres voor 11.11.11.-actie De slachting van het Creoolse varken. In 1981 werd Haïti getroffen door de varkenspest. Een ramp voor de kleine boeren die hun inkomsten zagen verdwijnen en die nooit gespaard hadden. Hun zwarte varkens was hun levende spaarpot dat ze bij acute geldnood verkochten. De V.S. dwongen de slachting af van al die typische zwarte varkens en voerden hun eigen ras roze varkens in. Maai' die overleefden de klimaat- en cultuurschok niet... De slachting van alle Creoolse inheemse varkens was een enorme klap voor de vele kleine boeren en voor de Haïtiaanse economie, die zich nog altijd laat voelen, ook 12 jaar later.

3 voor 11 Op zaterdag 13 november organiseren Jeugdhuis 't Slot (Wortel). Jeugdhuis De Mussenakker (Meer) en jongerencafé Cahier de Brouiilon (Hoogstraten) opnieuw de actie '3 VOOR 11'. De opbrengst hiervan gaat integraal naar het 11.11.11.-project dat door de Hoogstraatse 11. 11. 1 1.-werkgroep is uitgekozen. '3 VOOR 11' wordt stilaan een begrip bij de Hoogstraatse jeugd. Het door de jeugdhuizen uitgedokterde concept blijkt immers aan te slaan. Elkjeugdhuis probeert naar eigen mogelijkheden op creatieve wijze het lokaal in te richten rond het uitgekozen project. De deelnemers staan dan ook voor aangename verrassingen. In het verleden kwamen

Soja is lekker en voedzaarn Brazihë voert soja uit. Niet omdat het daar beter van wordt. maar omdat Brazilië z'n schulden moet afbetalen. 0in plaats te maken voor dc soiaplantaees hebben honderdduizenden Braziliaanse boerenfamilies hun land en hun inkoanoen verloren. En ters iji in Brazilië 51) miljoen mensen honccr lijden wordt het Europese vce \ L 1 L ,LIIILSI mU De Europese veevoeder industrie heeft nu eenmaal meer koopkracht dan die 50 miljoen Brazilianen. Dit is slechts één voorbeeld van de manier waarop dc honger in de Derde Wereld georganizeerd wordt.

zij al in een oerwoud, een oude mijn, een incatempel,... terecht. Dejonge Hoogstratenaren proberen ook op culinair vlak het een en ander te presteren. Loempia'tjes, hete en smakelijke gehaktballetjes, maaltijdsoepen en allerhande aangepaste gerechten werden al uitgeprobeerd. Ook deze keer zullen de jeugdhuizen hun best doen om de cafe's zo gezellig mogelijk in te richten en allerhande lekkers te serveren. Het Slot, de Mussenakker en Cahier de Brouillon doen dat volledig los van mekaar. Voor iedereen blijft alles dan ook een velTassing. De deelnemers kunnen gratis met een bus van het ene jeugdhuis naar het andere meerijden. De busdienst wordt verzorgd van 21 uur tot 03 uur 's nachts. Een belleman verwittigt telkens wanneer de bus op een bepaalde plaats vertrekt. Het blijkt een initiatief dat door iedereen bijzonder op prijs wordt gesteld. Nieuw dit jaar is de kunst- en curiosaveiling. In elk jeugdhuis worden door een

veilingmeester allerhande kunstwerken, prul len en curiosa te koop aangeboden. Uiteraard gaat ook de opbrengst hiervan integraal naar het 11.11.11.-project Tet Kole. Veilinguren: Cahier (22.30 uur), Mussenakker (23.30 uur) en Slot (00.30 uur). Het initiatief van de jeugdhuizen bracht in 1990 dertigduizend frank op. Vorig jaar telde men zelfs 55.000 frank. De opbrengst overstijgt deze van bepaalde Hoogstraatse deelgemeenten. Iedereen is op zaterdag 13 november opnieuw van harte welkom: plezier maken voor het goede doel! •

BIEffiZOB/C\ ONZE MEUWE Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen J uramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

TOONZAAL ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELO. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

Niet het recht op voedsel maar de logica van de winst bepaalt wie er op deze wereld eet en wie met.

t

Er is voedsel genoeg ook in de Derde Wereld, Maar het voedsel komt niet terecht hij wie honger hcelï. 11.11.11. eist een politieke aanpak van dit onrecht. 1 .11. II. eist dat België het hongerprobleem op de agenda van cle Europese top vet.

Ia Is I'r zwA

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

"

Onze toonzaal is ooen maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur


A KTUEEL Met een week uitstel valt op woensdag 6 oktober plots tot veler verbazing de beslissing in de

Golfterrein naar af?

Vlaamse Regering: de behandeling van golfterrein Heerles Hof wordt in de Vlaamse Executieve uitgesteld 'tot wederinschrijving'.

Milieuverenigingen planten bomen op 'holes' Op zaterdag 25 september hebben een dertigtal leden en sympathisanten van milieuorganisaties een symbolische boomplantingsaktie uitgevoerd op één van de illegaal gekapte percelen van het geplande golfterrein op Heer/es Hof te Minderhout. Deze aktie was georganiseerd doorde vzw Natuurreservaten en onderschreven door tal van plaatselijke en Vlaamse natuur- en milieuverenigingen, zoals Bond Beter Leefmilieu, Hoogstratens Antigolf Comité, De Wielewaal, Jeu gdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, Vlaamse Bosbouw Vereniging, A VC-Hoogstraten, ABS Turnhout en diverse politieke partijen. Aanleiding van deze aktie was het voorkomen van dit dossier op de agenda van de kabinetsvergadering van de Vlaamse Regering. Volgens sommige ingewijden wou ministerKelchtermans een beslissing pro golfterrein doordrukken. (Later werd dit evenwel op het kabinet ontkend. Wel zou de minister 'een snelle afhandeling van dit dossier hebben willen bespoedigen'). Intussen was en is er nog steeds een juridische procedure lopende tussen Van Spaendonck en de vzw Natuurreservaten. Een uitspraak hierover ten gronde wordt pas op 24 november e.k. verwacht. Op het einde van september'90 werden er op korte tijde ettelijke hectaren bos omgehakt in een gebied dat op het gewestplan aangegeven staat als ekologisch zeer waardevol bosgebied'. De gekapte strokeii bleken wonderwel overeen te komen met de inplantingsplaatsen van de 'holes'. Ambtenaren van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (Arol) hebben toen de werken laten stilleggen en de vzw Natuurreservaten hebben vervolgens klacht met burgerlijke partijstelling ingediend hij de Turnhoutse onderzoeksrechter. De intiaticfnemers van

deze protestaktie vreesden evenwel dat een beslissing in de Vlaamse Regering vooral tot doel zou hebben bij voorbaat een negatieve uitspraak te omzeilen. Het betreffende gebied is in de Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen aangeduid als Natuurkerngebied. De laatste jaren is er intens gelobbied om in de Vlaamse Regering een gewestplanwijziging door te kunnen voeren. Ook het Hoogstraats schepencollege heeft op 1 juli 1991 een gewestplanwijziging aangevraagd met het oog op de aanleg van een golfterrein. Deze vraag werd op 20 augustus '91 verstuurd naar de ministers Waltniel en Keichtermans. De wijziging zou omvatten: van bosgebied naar golfgebied: 24 ha 27 a van agrarisch naar golfgebied: 29 ha 42 a in totaal 53 ha 70 a van bosgebied naar agrarisch: 3 ha 5 a van ontgi nntngsgebied naar agrarisch: 11 ha 41 a totaal 14 ha 46 a De aktievoerders wilden met deze boomplanting de Week van het Bos vervroegd openen met de vrees dat het anders misschien wel eens te laat zou kunnen zijn voor Heerles Hof. -

-

Zes niaal heeft dit dossier op de agenda gestaan, zes maal werd het uitgesteld omdat er geen eensgezindheid kon bereikt worden. Konkreet zou dit betekenen dat de minister dit punt niet meer op de agenda zal plaatsen. Minister Kelchtermans van Ruimtelijke Ordening zal dus geen nieuwe voorstel tot gewestplanwijziging meer aanbrengen. Ook op het kabinet van Minister Van Den Brande wist men te vermelden dat deze zaak in de praktijk zo goed als naar af is verwezen. Onze collega's van de regionale pers kregen evenwel van de heer Van Spaendonck te horen dat deze zich niet neerlegt bij deze mening en dat hij nog alles in het werk zal stellen om zijn project nog te realiseren. Hij heeft intussen reeds klacht ingediend tegen alle aktievoeders die onwettig zijn domein hebben betreden. Alle eigenaars van de wagens die geparkeerd stonden op de openbare weg bij Heerles Hof hebben hun opwachting kunnen maken bij de Hoogstraatse politie om een verklaring af te leggen. Hierbij waren natuurlijk ook tal van mensen van de regionale pers. Wordt vervolgd? Als doordeze beslissing inderdaad een definitief punt gezet wordt achter de golfplannen voor Heerles Hof, betekent dit voor de heer Van Spaendonck de tweede grote desillusie in Hoogstraten. Twee jaar geleden greep hij naast de erfpacht voor het Begijnhof, nadat eerder een nipte meerderheid in de gemeenteraad hem het voolTecht had gegeven een erfpachtovereenkomst op te stellen. Twee maal steun vanuit het college, twee maal teruggefloten, het moet een wrange nasmaak geven.•

STIHL motorgereedschap De beslissing voor STIHL is altijd een beslissing voor toptechniek en eerste klas kwaliteit. Daarbij bieden wij 0 als STIHL dealer de garantie van een optimale Service, voor al uw STIHL motorgereedschappen.

STIHL motorzagen San 1.2 kW (1.6 P0) st 6.3 kW 18,6 PSI t-

STIHL sprnei - en blaastoestellen 2, San 0 kW 127 PSI t2,kWl3,4PSl

S! IHL 800F811Jp188Cfl1886 van 3,0 kW (4,1 PS) tot

STIHL bosmaaiers van 0,5 kW 10,7 Pol lat 2,4 kW 13,3 PSI

«i w& ~

STIHL heggescharen San 0,66 kW 10,8 PSI st 2.6 kW 13,5 PSI

STIHL® Wellicht geen golfterrein t'oorAndré 'rw .'Jr't/:.. 1 van het Begijnhofrroject en de golJdromen zou je voor minder je glimlach verliezen.

12

STOF F ELSoPAULUSSEN •

MINDERHOUTDORP4 MINDERHOUT TEL 3144115 '

al


A KTUEEL

Agalev eist een natuurvriendelijke bestemming voor Wortel-Kolonie Zaterdag 16 oktober organiseerde Agalev een persaktie aan de poort van de boerderij van Wortel-Kolonie. Door het wegvallen van de opvang van landlopers is ook deze boerderij stilgevallen. De koeien zijn naar Ruis/ede vertrokken, een gedeelte van het landbouwgereedschap werd vorige maand openbaar geveild en de akkerlanden werden dit seizoen reeds verhuurd. Er moet dus een andere besteinming gevonden worden voor de 180 hectaren landbouwgrond van de Kolonie. Kortelings zullen deze wellicht openbaar verpacht worden aan de meest biedende. 'Dit mag niet gebeuren', zegden de volksvertegenwoordigers en VERA DUA JOS GEYSELS tegenover de verzamelde pers. 'Deze gronden moeten een natuurvriende/ijke bestemming krijgen. Agalev opteert daarom voor een uitbreiding van het natuurgebied, het opstarten van een Proefstation voor Biologische Landbouw, en het opplanten van alle overige landbouwgronden'.

Niet meer verhuren Vorig jaar heeft de strafinrichting van Merksplas haar landbouwgronden verpacht aan de rneestbiedenden. Dit heeft geleid tot extreem hoge prijzen (meer dan 40.000 fr. per hectare voor een aantal percelen). Dit is wellicht het gevolg van de strengere reglementeringen op de mestoverschotten. Zo werd o.a. 60 hectare verhuurd aan een varkensmester uit Merksplas. Het laat zich raden waarom. Het gevaar voor een herhaling in Wortel-Kolonie is niet denkbeeldig. Daarom verzet Agalev zich formeel tegen deze manier van verhuren aan landbouwers. 'Het is niet logisch dat er enerzijds een regeling uitgevaardigd wordt waardoor landbouwers verplicht worden hun gronden braak te laten liggen en gestimuleerd worden om hun gronden te bebossen in het kader van de overschottenproblematiek, terwijl anderzijds de Belgische overheid haar eigen vrijgekomen landbouwgronden vrijgeeft voor intensieve landbouw.'

De overige 140 ha. landbouwgronden zouden dan opgeplant moeten worden in het kader van de bosuitbreidingsstrategie voor Vlaanderen, waarvoor ook een beroep kan gedaan worden op E.G.-subsidies. Vanuit de E.G. wordt er immers financiële steun gegeven aan boeren bij bebossing van hun landbouwgronden en dit ter kompensatie van hun inkomensverlies. Vlaanderen telt momenteel ongeveer 116.000 ha. bos of ongeveer 8,5% van de totale oppervlakte. Dit blijkt ruimschoots onvoldoende indien men alle functies van een bosgebied zou onder ogen nemen (ecologisch, economisch, sociaal, enz.). Volgens sommige deskundigen zou 30% bos moeten aanwezig zijn om al deze behoeften te kunnen bevredigen.

boomsoorten aan te planten om tot ekologisch waardevolle en duurzame' bossen te komen. Konkreet voor Wortel-Kolonie zouden deze giunden best overgedragen worden aan de Dienst Waters en Bossen. Agalev wijst er tenslotte nog op dat gans het gebied van Wortel-Kolonie is opgenomen in de Groene Hoofdstructuurals natuurontwikkelingsgebied. Verhuring aan landbouwers valt hier dus duidelijk niet mee te rijmen aldus volksvertegenwoordigster Vera Dua. Gans deze herschikking biedt volgens Agalev enkele belangrijke voordelen. De overproduktie van landbouwprodukten wordt hierdoor dank zij de overheid voor een stuk opgevangen, waardoor de plaatselijke landbouwers minder gronden zullen moeten laten braak liggen. Het komt tegemoet aan de dringende vraag naar meer bosuitbreiding, waardoor ook de zelfvoorziening van hout met de tijd verhoogd wordt. Ook de toeristische mogelijkheden van de regio worden door het openstellen van de bossen verhoogd. In Vlaanderen is momenteel ongeveer 68% van de bossen in handen van privé-eigenaass wat er in de meeste gevallen op neer komt dat de bossen ontoegankelijk zijn voor het publiek. Dit heeft dan meestal een overrekreatie in de openbare bossen tot gevolg. Meer openbare bossen kunnen hiertegen een remedie zijn. Tot slot wordt door de herbebossing de natuurwaarde van de streek sterk verhoogd. Agalev hoopt met deze kleine aktie, waarbij symbolisch twee jonge eiken geplant werden, de overheid te stimuleren het voorbeeld te geven in bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Ook ment ze dat er voor Hoogstraten en Merksplas een gelijkaardig plan dient uitgedokterd, 'waarbij in de eerste plaats de onzinnige en onverantwoorde verpachting van Merksplas zou moeten ongedaan gemaakt worden.'

Wat dan?

Agalev wil evenwel realist zijn en heeft een streefdoel vooropgezet van 20% over 15 jaar. Dit betekent konkreet 2,5 maal de huidige oppervlakte bos. Landbouwgronden zijn daar één mogelijkheid van, naast de zogenaamde 'rest gronden' zoals stroken langs de wegen, oude stortterreinen, zandgroeven, ongebruikte industrieterreinen. enz. \1en treel er vnoral naar om streekeigen loof-

Konkreet voor Wortel-Kolonie stelt Agalev de volgende oplossing voor onder een drietal aspecten. Twintig hectaren landbouwgrond rond Bootjesven zou natuurgebied kunnen worden. De7e streek bevat enkele ekologische interessante vennetjes en een moerasgebiedje. Ook een tiental ha bos met vennetjes zou men het statuut natuurgebied willen geven. Al deze gronden zouden dan overgedragen kunnen worden aan de Dienst Natuurbehoud die voor een verantwoord beheer zou kunnen instaan. De bestaande boerderij wil Agalev omvormen tot een Proefstation voor Biologische Landbouw, waarbij tevens een 20-tal hectaren worden voorzien voor proefvelden. Het kan voor de groene partij niet dat een Ministerie van Landbouw over een breed gamma van proefstations voor alle terreinen van het landbouwonderzoek beschikt, maar op het gebied van onderzoek naar biologische en geïntegreerde landbouwteelten eén grote leemte blijkt te vertoiieii. Muiistcf vail Landbouw Bourgeois zou zelf in de Kamercommissie voor Landbouw van 6 oktober hebben toegegeven dat er in deze richting geen specifiek uitdeizuek bcstdat en dat ecn koerswijziging nodigis. De opncliti ig van zulk proefstation zou geen grote bij komende i nfrastructuurkosten voor gevolg hebben vermits alle gebouwen en gron den toch reeds staatseïgendom zijn...

Volksvertegenwoordigers Dun en Gesels; de eerste boom voor een naiuurvrieiulelijke WortelKolonie. 13


AKTUEEL

Gilde-nieuws is schuttersnieuws Vrijdagavond 15 oktober was het verzamelen geblazen voor de gildebroeders en -zusters van de Bond der Sint-Jorisgilden van de Sint-Jansboog (61 meter). Meer dan 170 leden waren te gast bij de gilde van Hoogstraten en dit ter gelegenheid van het jaarlijkse teerfeest en de uitreiking der ereprijzen. Na de klassieke Kempense koffietafel werd omstreeks half 10 overgegaan tot het overhandigen aan de winnaars van de tinnen schotels ter herinnering aan hun prestaties van het voorbije seizoen. Vooreerst werden de rozenprijzen van de 16 verschillende bondsschietingen bekendgemaakt. 44 Personen werden naar voren geroepen en ontvingen een schoteltje met inscriptie. Onder hen bevonden zich vier dames. Het was het eerste seizoen dat de dames niet meer in een eigen reeks uitkwamen, maar wel hun mannetje moesten staan tussen de gildebroeders. Aldus won Meerle 12 rozenprijzen. Hoogstraten 10, Sprundel 6, Meer en Loenhout elk 4, Minderhout 3, CastelrĂŠ en Wortel elk 2 en Rijsbergen 1. In het individueel klassement ging voor JAN ROMBOUTS af Meer een droom in vervulling. Na reeds kampioen geweest te zijn in de B- en Acategode. kwam hij nu als hoogste op het schavotje uit in de ere-afdeling, met een gemiddelde van 34,5 (op 36). Proficiat. En dat de jeugd aanrukt, bewijzen de uitslagen in de andere reeksen. Gunther Verschueren uit Meerle is kampioen in de A (33,8) en Peggy Van Gestel, zelfde gemeente, leidt de B-reeks met 31,8. Opnieuw, op eenzame hoogte, won Meerle als gilde het kampioenschap onder de gilden. Verder werd Miel Christiaensen (Wortel) gehuldigd omwille van 60 jaar schutter. Vermeldingswaardig is dat Marcel Anthonis

('de Meester' uit Hoogstraten) tweemaal een rozenpnjs won in cle calegoric plus 70 jaar: zijn

tweede met 34 was nog beter dan de rozenprijswinnaar in de B-serie, zodat hij er eigenlijk drie won, maar ja, hij moest kiezen. Tot slot kondigde Jef Van Opstal aan dat volgend seizoen opperhoofdman Adrien Van Den Bossche en secretaris Van Boxel passend zullen gehuldigd worden voor een inzet van 25 jaar. Een gezellige kaart- en dansavond, opgeluisterd door een deel van de legendarische Los Camarados, tot in de late uurtjes, sloot het seizoen 1993 af. En wanneer iedereen nu denkt dat de winterslaap begonnen is voor de 61-meter schutters, dan hebben ze het allemaal mis. Inderdaad, volgend weekend, 6 en 7 november start de wintercompetitie 6 meter, om de winter niet zo lang tedoen 1 ijken. ofom in vorm teblijven.

Jeugdige kampioenen Gunt/ier Verse/meren en Peggy Van Gestel samen met Jan Romnbouts, kampioen in ere-afdelmg, en Karel Verschueren voor Meerle.

T

R9-1 0 a

mom

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

_ OFFICI ELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Sanitair OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: zaterdag: zon- en feestdagen gesloten

8u-12u 13u-lYu Bu-12u 37

14


A KTUEEL

Wat valt er te lezen? Wanneer u dit leest, is de Week van de Openbare Bibliotheek alweer voorbij. Deze liep van 15 tot 22 oktober onder het motto 'Neem de draad weer op'. Bedoeling was de 50-plussers aandacht te geven en hun aandacht te trekken op de bibliotheek. Vanuit de vaststelling dat de ouderen te weinig gebruik maken van wat de bibliotheek hen te bieden heeft, werden tal van initiatieven genomen tijdens deze aktieweek. Een fototentoonsteling, extra ter beschikkingstellen van Grootletterboeken en een opendeurdag op 19 oktober. Of deze dag een succes werd, kunnen we ujammer genoeg niet meedelen omdat deze kopij eerder werd afgesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK HOOGSTRATE Pl leeftijdsgenoten de bibliotheek bezoeken. Dit wordt ook beaamd door de hibliothecaresse die ondertussen Ons gcsprek van dichtbij is komen volgen. Veel volk komt er over de vloer, vooral jong en schools. Als lidnummer 3 heeft Rik Hendrickx waar chijnIijk als één van de eersten een stap gezet in de bibliotheek, en dat moet toch al zo'n 20 jaar geleden zijn. En of ie de Hoogstraatse Maand leest? Ja, af en toe, in de bibliotheek. Soms wordt ze wel eens gekocht. zegt Elza. Rik is zinnens zijn huidige levenswijze nog lang verder te zetten. Ondanks een zwaar verkeersongeval in Spanje en een ernstigee operatie, waarvan zeer goed hersteld, vertrouwt hij ons toe dat je het leven moet pakken zoals het zich aandient. Dus als je de bib bezoekt, doe Rik en Elza de groeten. Nog vele jaren leesgenot, allebei.0

Rik Hendriek.x en Elza Van I)ooren geccmceiitreeicI lees voer.

Gebruiker van het jaar. Net vddr de week van de Openbare Bibliotheek konden we nog wel meemaken dat de heer Hendrik Hendrickx uit de Achtelsestraat uitgeroepen werd tot gebruiker van het jaar. 'Rik' is een zevental jaar geleden op brugpensioen gegaan na 40 jaar arbeid, mooi verdeeld tussen Philips en General Motors. Men kon geen beter iemand treffen, want met zijn 64 jaar past hij perfekt in het thema van de bibliotheekweek, en dit dan nog in het Europese Jaar van de Ouderen en de Solidariteit tussen de generaties. Rik Hendrickx werd uitgekozen omdat hij een trouwe bezoeker is van de hoofdbibliotheek in de Gravin Elisabethlaan. Sedert enkele jaren komt hij dagelijks de gazetten lezen die in de leeszaal voorhanden zijn. 'Een hobby als een ander, zeker!', zegt hij droogjes. 'Niet zomaar eventjes van huis en dan weer terug,' vertelt hij. 'Neen, gewoonlijk heb ik dan

LUl!!

(le leestajel loor hun 1IaieIi;k,U puilu

al een hele omweg gemaakt via Rijkevorsel of zo, en pas dan kan ik lezen.' 'Je moet weten dat hij een stevige fietser is die in het laatste anderhalf jaar meer dan 10.000 km verreden heeft.' voegt Elza Van Dooren, zijn echtgenote, eraan toe. Zij vergezelt hem regelmatig, maar dan meer voor tijdschriften en de boeken. In het begin is ie met wat schaamte eraan begonnen, zegt ze nog, want de krant lezen in de bibliotheek, doe je dat wel? Echter alleen als beide echtelieden thuis zijn, zul je ze dagelijks aantreffen in de leeszaal. Overwinteren doen ze al enigejaren in Spanje, en daarbuiten zijn ze ook nog eens met de caravan op trektocht. Dan kopen ze een gazet, terwijl het abonnement allang is opgezegd want die gazet stak toch altijd maar in de brievenbus. Wat hij zoal leest? De financiële bladzijden volgt hij steeds, en de sport. Politiek heel wat minder. De Belegger en Budgetweek behoren eveneens tot zijn favoriete lektuur. Toch weten Rik en Elza te vertellen dat er weinig

Auto'svoor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België ffl

Mercedes, Cadillac, Seville bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617 . Autotel. 017/546080

BYOUTERIE

r; 1011' \\\\

HOOGSTRATEN Vrijheid 66 Tel 0313147253

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen Exclusieve fashion kleding * Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen * Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinder en haarmode * Kortom... bijna alles!!! Service:

Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard

Postcheque 44

IN


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Hit begon bij die V iener Siingerknahen 1-ltratcn Itccb in dc %ooibije 40 jnaikine zaam maar zeker een koortraditie opgebouwd. De kooraktiviteiten met eigen mensen gaat zelfs veel verder in de geschiedenis terug en leidde tot mooie resultaten en verzorgde uitvoeringen. Het inhalen van vreemde gezelschappen, soms met wereldfaam, begon in de jaren '50. Het Davidsfonds waagde het de Wiener Sbngerknaben op de affiche te brengen en dit werd zo' n succes dat het wereldvermaarde kinderkoor op zijn vier volgende tournees door ons land Hoogstraten aandeed. 1958 was hetjaar van de Expo: voor Hoogstraten hetjaar van de voltooiing van de heropbouw. Dat kwam mooi uit. De provincie Antwerpen organiseerde een open-lucht-uitvoering van de Rubenscantate van Peter Benoit met een koorensemble van duizend zangers uit de provincie met begeleiding van een reizende beiaard en het orkest van de Philharmonie van Vlaanderen. Staf Nees was de dirigent, eerst op de Grote Markt in Lier, later op de heide in Kasterlee en aan de voet van de Hoogstraatse toren als bekroning van de feestelijkheden. Een mooier orgelpunt konden we ons moeilijk voorstellen. Uit eigen land kwamen trouwens nog verschillende koren met naam op bezoek: het omroepkoor van de B .R.T. met een religieus programma in 1979 om het zilveren jubileum van de muziekschool glans bij te zetten en, vorig jaar nog, met een profaan programma voor het gouden jubileum van het plaatselijk Piuskoor. Voor de opening van het parochiecentrum Pax kwam het vocaal en instrumentaal ensemble van het Lemmensinstituut te Leuven onder leiding van Paul Schollaert. De Kunstkring Spijker nodigde het Lemmensinstituut uit naar de Rabboenizaal met een Paasconcert bestaande uit cantates en motetten van J.S. Bach.

ces werd de stimulans om van dit muzikaal evenement een jaarlijkse traditie te maken. Hopelijk wordt het tweede concert door het Litouws knapenkoor 'Azuoliukas' op donderdag II november een nieuwe voltreffer in de Hoogstraatse koortraditie die toch al heel wat pijlen op haar hoog heeft. (Jos Bruurs)

Vlaanderen Info-kantoor Het toeristisch inb-kantr uit Hooestraren werd vorige maand door het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme officieel erkend als 'Vlaanderen Info-kantoor'. Prof. Dr. Urbain Claeys, com missaris-generaal van deze instantie, kwam persoonlijk de erkenningsborden over handigen. In een opgemerkte toespraak - wtarvoor hij als enige geen spmekbrmcije nodig had loofde hij niet alleen onze plaatselijke Dienst voor Toerisme, maar kondigde hij eveneens aan dat er hard gewerkt wordt aan het imago van toeristisch Vlaanderen naar het buitenland toe. Eerst en vooral zou de moeilijke en lange naam van het VCGT vervangen worden door een meer eenvoudige benaming, 'Toerisme Vlaanderen' bijvoorbeeld, wat inderdaad heel wat makkelijker in de mond ligt. En dat Vlaanderen zal in het buitenland 'verkocht' worden door: 1) Promotie van de kunststeden, in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen dat niet alleen Antwerpen en Brugge aangeprijsd worden, maar ook de kleinere steden zoals leper, Maaseik en Hoogstraten, met de nadruk op het feit dat uitgerekend die kleinere steden vaak veel minder levenloos zijn dan vele grote namen. 2) Promotie van de Kust met haar aparte sfeer. Hierbij wordt ondermeer gemikt op de Duitsers, omdat onze Noordzeekust voor hen vaak dichter ligt dan hun eigen kust. 3) Promotie van de Kenipen, waarmee het ganse gebied van Noord-Antwerpen (Voorkempen), via de Noorderkempen tot en met Limburg bedoeld wordt.

i1osse1cn of Steak

Als aan de toekenning van de nieuwe titel een prijs zou verbonden zijn, moest die beslist ge geven worden aan deze twee vriendelijke dames, Tin Martens en Linda Bevers, die al jarenlang borg staan voor een pertècte service op de Dienst voor Toe ri,rme. Zij hopen echter vooral op een nieuwe computer, om het ganse takenpakket ik aar [1' kin!n7? //!(ikofl.

%Vat zijn nu de erkcnningscriteria voor het verwerven van de titel 'Vlaanderen Inlo-kantoo - erkend zijn door cle gemeente - lid zijn van de Provinciale Federatie - beschikken over de nodige infrastructuur - toeristische informatie over alle Belgische toeristische gemeenten verschaffen - het ganse jaar door geopend zijn, minimum 6

?

Het Leuvens Universitait Koor zong driemaal voor een volle Sint-Catharinakerk een kerstconcert in 1985. 1988 en 1990. Onder de buitenlandse groepen vermelden we nog het kathedraalkoor van Glochester (Engeland). van Göteborg (Zweden) en Tours (Frankrijk). Een onvergetelijke uitvoering bracht ons een jeugdig vocaal ensemble uit Göteborg, één der topkoren uit Zweden, dat zowat het hoogste koorniveau in Europa haalt. De H. Bloedfeesten brachten eveneens enkele voortreffelijke koren van over de grens naar de Sint-Catharinakerk. Het Sakrarnentskoor zong eens een briljante mis voor groot koor, koperblazers en orgel van Edward Stam. Nu en dan komen gastkoren de zondagse hoogmis opluisteren, soms op uitnodiging, soms op eigen verzoek. Een nieuw hoogtepunt bereikten we op 13 april 1990, Goede vrijdagavond, toen een Kempens ensemble met gerenommeerde solisten de Johannes-passion van J.S. Bach vertolkte onder leiding van Werner van Mechelen. De Rotaryclub bereikte een uitverkocht huis en dit suc-

lu

Spijker De Bouwfeesten van her Spijker komen er weer aan, en dat is voor velen een gele gen/meid om nog eens mosselen te gaan eten, of een van de andere lekkere gerechten, zoals gevulde tomaat, deense visschotel of steak. Dat kan op zaterdagen 13 en 20 november, telkens om 18 u. of om 20 u., op zondag 14 november om 11.45 u., 13.30 ii. of 18 u. en op zondag 21 november om 11.45 u. of om 13.30 u. Reserveren is noodzakelijk op tel. 031314.55.36. Diezelfde zaterdagen is ook het praatcafé Duvelken geopend vanaf 19 u. en de zondagen van 12 tot 21 u. En voor de kinderen tenslotte is er de Kraampjesmarkt op zondag 14 november van 13.30-17 u. in de Rabboenizaal.


DE HOOGSTRAATSE MAAND

Hoogstraten, oktober 1993

Geachte Lezer(es),

Het is weer zover dat wij u moeten vragen het abonnement op de HOOGSTRAATSE MAAND te vernieuwen. Een jaarabonnement 1994 kost 600 BEF. U kan dit betalen door middel van dit overschrijvingsformulier, dat u op de bank of het postkantoor kan afgeven. U kan het formulier ook, samen met het geld, afgeven aan de postbode. In elk geval moet u duidelijk uw naam en het adres waarheen wij de MAAND moeten sturen op dit formulier vermelden. Gelieve te betalen voor 15/11/93 zodat wij u zonder onderbreking de HOOGSTRAATSE MAAND kunnen toesturen.

Hoogachtend,


HOOGSTRA TEN dagen per week + minimum 25 weekends per jaar - 4-talig gekwalificeerd personeel - logiesbemiddeling en reservaties Om dat alles te kunnen realiseren, wordt nu hard gewerkt aan een geautomatiseerd netwerk-systeem waaraan alle erkende info-kantoren worden aangesloten, en later eventueel zelfs buitenlandse kantoren. Het Vlaamse netwerk is alvast gepland tegen de lente van 1994. De cijfers Om een idee te krijgen van het aantal toeristen dat Hoogstraten bezoekt, gingen wij te rade bij Tin en Linda. Zij becijferden voor ons dat tussen september 1992 en augustus 1993 niet minder dan 21.300 personen een bezoek brachten aan onze stad, waarvan 7.770 personen in groep 232 maal stonden onze stadsgidsen paraat -, en 13.520 individuele bezoekers. De Hoogstraatse aanwezigheid op binnen- en buitenlandse beurzen zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Ook de mooie vierkleurige onthaaibrochures dragen bij tot het imago dat Hoogstraten stilaan verworven heeft op de toerit:sche markt.

Litouws Knapenkoor opnieuw in Hoogstraten

- garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 kunnen de dappereri opnieuw de vloer op, deze keer op de tonen van Desperated Company. die een benefietoptreden ten beste geeft. Kaarten kosten slechts 150 fr. of zelfs maar 100 fr. in voorverkoop op 5 verschillende adressen: Nike Rommens, Bosloopstraat 9- BAC, Vrijheid 72Rommens, Jan van Cuyckstraat 26 - Sportcity, Veldenbergstraat 69, Merksplas en natuurlijk bij de Sportdienst in het NAC. Er worden 1000 deelnemers (en kijkers) verwacht en de opbrengst gaat volledig naar Kooi Op Tegen Kanker.

Fanfare-concert De Koninklijke Fanfare St, Catharina brengt haarjaarlijkse muziekavond in zaal Pax op zaterdag 13 november om 19.30 uur. Dirigent Staf Mertens heeft een afwisselend programma samengesteld met o.a. werken van Strauss en Rossini. Het is bovendien het goedkoopste concert van het ganse jaar, want de toegang is volledig gratis.

Senaat brengt bezoek aan Hoogstraten

Voor de tweede maal reeds doet het Knapenkoor Azuoliukas 1 Ioogstraten aan. Op donderdag 11 november om 15 uur zingende mooie stemmetjes opnieuw in de Sint-Catharinakerk. Dat concert is meteen de première voor hun toernee in België. Met deze concertreis willen de organisatoren het 1 ,itouws cultureel patrimoniiim hekendheid geven zodat de culturele betrekkingen worden bevorderd en verstevigd. Daarbij wor den de menselijke aspecten op de voorgrond geplaatst. Op deze manier wordt een uitwisselitiylak geMlInr

wmiuluul vr.is:lullr.tidt

culturen door middel van de muziek dichter bij elkaar komen om zo wederzijds waaidevolle handen te smeden. In deze optiek werd ook bewust gekozen voor het onthaal en verblijf van de koorleden in gastgezinnen. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om rechtstreeks kennis te maken met onze leefwijze en met de mensen hier. Anderzijds brengen de jeugdige zangertjes eveneens de Litouwse cultuur tot bij ons en vertegenwoordigen zij als zingende ambassadeurs de jonge onafhankelijke staat Litouwen. Dat deze zangertjes professioneel zijn, mag blijken uit het feit dat ze een 7-jarige opleiding moeten doormaken. Vanaf 10 á II jaar kunnen zij in aanmerking komen voor het hoofdkoor, dat ondermeer platenopnames maakt, televisie-optredens verzorgt en deelneemt aan internationale wedstrijden, waar zij reeds diverse gouden en zilveren medailles wonnen. De groep die l-Ioogstraten aandoet bestaat uit een 50-tal knapen en mannen tussen 5 en 28 jaar oud en staat onder leiding van Vytautas Miskinis, die ondermeer koordirectie doceert aan het conservatorium van Litouwen. Toegangskaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme aan de prijs van 300 fr. voor een vorwascne en 200 fr. voor kinderen tot 1 2 jaar.

Massa-Aerobic voor KOTK De Sportraad blijft tot het einde van de Kom Op Tegen Kanker-actie actief en inventief. Op zaterdag 13 november wordt een massa-aerobic georganiseerd in de Veilinghallen van Hoogstraten. De eerste sprongetjes worden gemaakt om 20 uur en de 'les', onder leiding van Nike Rommens, duurt tot 21 uur. Maar om 21.30 uur

De VLD-fractie van de senaat heeft, op uitnodigmg van hun collega senator-burgemeester Van Aperen, dit jaar voorhaarpre-parlemeiilaire bijeenkomst (een mooie naam voor wat wij 'Teerfeest' noemen) Hoogstraten uitgekozen. Na het officiële gedeelte maakten enkele heren, in navolging van hun echtgenotes enkele uren voordien, een rondgang door de kerk. De persconferentie van Herman De Croo bracht weinig spectaculair nieuws op politiek vlak, maar wij als Hoogst ratenaren kunnen er alvast uit onthouden dat de heren senatoren en hun dames tot de ontdekking zijn gekomen dat er ten noorden van Antwerpen ook nog kunst en cultuur te vinden is.

In Memoriam

Jos BROSENS De heer Jos Brosens, weduwnaar van Maria Embrechts en echtgenoot van Maria Schyvens, werd geboren te Hoogstratenop 16maart 1911. Hij overleed in het Sint-Elisabethziekenhuis te Herentals op 19 september. Hij was lid van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, lid van de vrijwilige bloedgevers en oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog. De plechtige eucharistieviering had

plaats in de kerk van Sint-Pieter te Vorselaar op donderdag 23 september 1993. De teraardebestelling gebeurde op het kerkhof van Hoogstraten. De families Brosens, Schyvens, Embrechts, Scheyltjens en Donckers danken iedereen voor hun gebed en de talrijke blijken van deelneming bij het overlijden. Tevens verontschuldigen zij zich bij hen die bij vergetelheid geen rouwbericht zouden ontvangen hebben.

17


HOOGSTRA TEN Festival van Vlaanderen '93 beste uit de rij

ACTIE

2

l-010'S VOORDE PRIJS VAN

Alle reportage-en studiowerk

•i:

Reclameen industriĂŤle fotografie enkel op afspraak.

1

De dirigent van 1 Fiamminghi, Rudolf Werthen

Het concert van 1 Fiamminghi in het kader van het Festival van Vlaanderen werd door kenners zondermeer het beste uit de reeks genoemd. Om te beginnen was er de nieuwe opstelling van het podium, achteraan in de kerk, die een veel betere akoestiek gaf dan de vorige jaren. En het openstellen van de zijdeuren gaf de bezoekers al meteen de indruk dat zij in een concertruimte binnentraden. Maar uiteraard is vooral de programmatie in de smaak gevallen. Het thema Vreugde leende zich dan ook uitstekend tot het brengen van een bevattelijk programma. Dat dat niet altijd bekende nummers moeten zijn, bewees de Ouverture La Scala di Seta (Ladder van Zijde) van G. Rossini: onbekend maar onmiddellijk bewind. De Siegfried Idylle van R. Wagnerwas om stil hij te worden. Bij de Variaties op een Rococothenia voor cello en orkest van P.I. Tsjaikowsky kwam de professionaliteit van cello-soliste France Springuel tot uiting. Het publiek hield even de adem in toen middenin een moeilijke solo-partij een snaar brak, maar de muzikante wilde haar instrument met dat van haar collega en speelde onverstoord verder. Zij kon rekenen op een langdurig applaus. Na de pauze bracht 1 Fiamminghi de 3e Symfonie van F. Schubert, een jeugdwerk van de componist dat hij op 1 8-jarige leeftijd componeerde en nog wat aanleunt bij de stijl van Beethoven maar dat toch al die typische Schubert-kleur heeft. Als toemaatje werd het optreden besloten met een vrolijk hk-nummcr.

Clara-evocatie Clara van Assisi werd 800 jaar geleden geboren in Assisi. Ze was een opmerkelijke vrouw, die samen met Fransiscus van Assisi een grote invloed heeft uitgeoefend in de kerk. 'Eigentijdse Jeugd' heeft rond de figuren van Clara en Franciscus een evocatie gerealiseerd door gebruik van beelden (dia en video), klank, speciale effecten, decor, licht en kleur. Deze realisatie kan U bekijken in het Klein Seminarie op zaterdag 6 november om 15 uur. Kaarten aan 250 fr. zijn te bekomen bij de Paters-Kapucijnen te MeerselDreef, tel. 03/315.70.30 of op schooldagen bij de portier van het Klein Seminarie. 18

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

Y1:I!IIIiFl;

:[,I,IeiIl:ru

Oorverdovend Ondcr dezc titel ut izani.,ccit dc Gezondheids raad van Hoogstraten, in samenwerking met het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen, een tentoonstelling in de lokalen van het IKO. Geluid hoort bij het leven maar lawaai is er een uitwas van. Nochtans zou dit in vele gevallen kunnen beperkt worden. Lawaai kan hinderlijk, of zelfs schadelijk zijn. In het ergste geval kan gehele of gedeeltelijke dooffieid ontstaan. Die ganse problematiek van geluid en lawaai komt aan de orde in deze reizende tentoonstelling. Deze geeft antwoord op vragen als: Hoe nemen we geluiden waar?, Hoe kan men zich tegen lawaai beschermen?, Wat is een decibel?, Wat zeggen de reglementeringen over lawaai? De tentoonstelling in Iko vindt plaats van 14 november tot 5 december. Groepsbezoeken zijn mogelijk op aanvraag bij Jan Verstraeten, tel. 03/ 340.19.32 of men kan individueel aansluiten bij een rondleiding op woensdag om 14 of 15 uur, op donderdag om 18 of 19 uur, op zaterdag om 10, 11, 14 of 15 uur en op zondag om 10 of 11uur

De Nieuwe Drugs Datzelfde Davidsfonds hecil in november ook nog een voordracht op het programma. Dokter Stan Ansoms is geneesheer-psychiater en hoofd van de ontwenningsafdeling in de Kliniek van Tienen. Sinds tien jaar is hij voorzitter van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (VAD). Hij kent de materie dus van binnenuit en brengt dan ook een rijk geschakeerd beeld van de drugsproblematiek: de nieuwe drugs met namen als extacy, eve, ice, methadon al of niet geven aan verslaafden, eventuele legalisering van sommige drugs, enz. Hij schreef er zelfs een boek over, getiteld 'Oude en Nieuwe Drugs'. 0p woensdag 17november te 20 uur wordt Dr. Ansoms verwacht in het auditorium van het Klein Seminarie te 20 uur.

Davi dsfonds in de lift Bij het afsluiten van het werkjaar '92-'93 telde de Hoogstraatse afdeling van het Davidsfonds 212 leden-gezinnen en komt daarmee in de rij van de grootste Hoogstraatse verenigingen. Hoewel vele leden vooral het boekenaanbod interessant vinden, nemen steeds meer mensen deel aan de verschillende activiteiten. Dat succes is vooral te danken aan de vernieuwde programmatie, waarmee de vereniging wil inspelen op de interessepunten van haar leden. Zo worden er sinds dit jaar, naast het gebruikelijke aanbod van voordrachten, verschillende culturele bezoeken gepland. Antwerpen '93 stond reeds op het programma en ook de historische wandeling in Hoogstraten zelf was zondermeer een voltreffer. In dezelfde lijn ligt het bezoek aan de Leuvense tentoonstelling 'Tover van de Middeleeuwen Vlaamse miniaturen voor Van Eyck', een organisatie van het Leuvens stadsbestuur, in samenwerking met het Davidsfonds en het Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten. In het mooi historisch kader van de Romaanse Poort worden hoogtepunten van de Vlaamse miniatuurkunst van rond 1400 tentoongesteld. Zij vormden de bakermat voor de latere Vlaamse Primitieven. De bezoeker vindt er ook de symboliek van de middeleeuwse beeldentaal en maakt kennis met perkamentmakers en verluchtersateliers uit de tijd dat het graafschap Vlaanderen een centrum van artistieke produktie was. DF-Hoogstraten reserveerde een rondleiding met gids op zondagnamiddag 7november. Om parkeerproblemen te vermijden en op vraag van vele leden werd geopteerd voor vervoer per bus. Deze ver trekt om 12.30 uur aan de kerk. Terugkeer is voorzien rond 18 uur. Deelnemers betalen 225 fr. voor de bus (mcl. fooi chauffeur) en 100 fr. voor de toegang. De gidsen worden betaald door


HOOGSTRA TEN het Davidsfonds. Het spreekt dus vanzelf dat men lid moet zijn, maar dat kan eventueel op de bus nog geregeld worden. Snel inschrijven is dc boodschap, want er kunnen maximum 40 personen mee (20 pers. per gids). Reserveren kan op tel. 03/314.11.88. Op datzelfde telefoonnummer kan U ook reeds inschrijven voor het geleid bezoek aan de reeds uitvoerig in de pers hespioken tentoonstelling 'De Arend en de Zon' over Mexicaanse kunst, in het Paleis voor Schone Kunsten le Brussel, op zaterdagnamiddag 18 december. Meer details hierover worden later bekendgemaakt.

De meuwe Post is aangekomen

7

Herdenking Rerni Lens Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het overlijden van de kunstenaar Remi Lens (19021983), wordt een tentoonstelling ingericht in de Salm-Salmmolen, ten huize van Dokter en Mevrouw Harry en Lena Van der Pas. Onder het thema 'We laten het God en de meulder scheiden' zullen vooral olieverfschilderijen en grafisch werk tentoongesteld worden. De tentoonstelling is toegankelijk op zondag 31 oktober en maandag 1 november van 14 tot 19 uur, en van 2 tot en met 5november van 15 tot 18 uur.

Helpertjes Rode Kruis

1-let nieuwe po,s ikan jaar in de Gravin Elisabet/ilaan is bijna klaar. De komende weken wordt het gebouw nog voorzien van binnen wanden en meubilering. Niet enkel liet personeel zal een gat in de lucht springen wanneer ze kunnen verhuizen naar modet -nere en ruimere lokalen. Vooral de Posiklanten zullen eindelijk terecht kunnen ineen ftitsoenlijke en ruime lokettenzaal. Het nieuwe kantoor zal voorzien zijn van een honderdtal postbussen die dag en nacht bereikbaar zijn. Vermoedelijk zullen de verhuizers tegen / februari hun werk gedaan hebben. Wij houden

U

op de hoogte.

Nieuw schutterslokaal

Wie zijn roei sersniikt in liet /loogxtouiio zal vanaf nu nogal gemakkelijk hulp vinden. Zopas behaalden een zestigtal jongens en meisjes een brevet van helpertje bij het rode kruid. Op de foto een 'valse' gewonde bij een verband oefen ing.

De Koninklijke Nieuwe Olijftak, die met handboog schiet op 25 meter, heeft mei eigen middelen en eigen mensen een nieuw lokaal opgetrokken, dat na 1, 5 jaar bouwen in gebruik kon genomen worden. Op defbto herkennen we voorzitter Herman Goovaerts. secretaris Jac Viskens, schatbewaarder J05 Verheven, bestuurslid Constant Jansen, en de schutters zijn Marc Geerts, ondervoorzitter en koning in 1986 en 1989 en ErieSchrauwen, bestuurslid, koning in 1990én keizerin 1990, wat betekent dat hij dat jaar de beste schutter was van alle 32 Kempense maatschappij••en. 19


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten

De LoenIieii. ei initij -ze zijn, n inl daar,zijn regelmatig Gouden Bruiloften Te vieren. Op 16 oktober was liet de beurt aan Flor Van de Locht en Josée Strijbos.

Flor Van de Locht werd op 6 oktober 1922 geboren te Meer. Het gezin Van de Locht telde 6 jongens, waarvan Flor de jongste was, en 3 meisjes. ZijnS broers zijn allen reeds overleden, terwijl nog 2 'jongere' zusters in Sint-Job wo-

nen. Josée Strijbos werd geboren te Hoogstraten op 20juli 1922 als jongste van 6,5 meisjes en 1 jongen. Haar enige overgebleven zus Liza Strijbos is nu 79 jaar en woont eveneens in Hoogstraten.

Zoals vele koppels in die tijd, leerden Flor en Josée elkaar kennen op de kermis. Ze weten zelfs niet meer precies op welke, want ze gingen naar Meer-. Hoogstraten-, en Rijkevorsel-kermis, en soms nog een paar andere. Ze huwden in 1943 en woonden achtereenvolgens in de Achtelsestraat, Gelmelstraat en Loenhoutseweg. Flor heeft nooit legerdienst moeten doen. Zijn lichting - 'die van 1922' - moest na de oorlog niet meer binnen. Hij is altijd als arbeider aan de slag geweest. Eerst bij kolenboer Marcel Aerts: kolen halen aan de mijn en dan ronddragen. Daarna was hij metseldiender bij Frans De Beider. Als fabrieksarbeider bij 1-lero Conserven in Breda reed hij met de motor naar het werk, maar toen bleek dat ze bij Brouwerij De 3 Hoefijzers werkliedenvervoer per bus inlegden, schakelde hij snel over. In 1974 moest hij echter geopereerd worden en vanaf dan kon hij niet meer gaan werken. Ook Josée heeft altijd gewerkt: aanvankelijk op de groentenfabriek Michielsen, toen gevestigd achter de kerk maar later verhuisd naar Zandhoven. Maar de meesten kennen haar als werkster op het Spijker, waar ze tot 1979 gebleven is. Toen ging ze op brugpensioen. Flor en Josée kregen 1 dochter, Maria of May, die gehuwd is met Jos Sprangers van Meerle en ook in Hoogstraten woont. Die zorgden op hun beurt voor een kleinzoon Jan (eigenlijk ook Flor zijn eerste naam, maar dat weten maar weinigen). In de periode dat hij thuis moest blijven heeft Flor zich vaak over zijn kleinzoon ontfermd. terwijl May uit werken was. Jan is inmiddels 18 jaar en volgt het 7e specialisatiejaar Lassen, maar komt nog haast dagelijks langs, wat door het gouden paar duidelijk als erg dankbaar ervaren wordt. Als wij aan de vooravond van hun jubileum vragen of er gefeest gaat worden, vertellen ze dat ze de zaterdagavondmis als dankmis laten opdragen, en op zondagmiddag met de 5-koppige familie eens gezellig gaan eten. Wij wensen hen een aangenaam feestweekend en nog vele jaren.

KBG i)t1CkOCkCfl 03 - 31 4.55.04

de mcicind Maak voor het betalen van uw abonnement, gebruik van bijgevoegde overschrj vingsformulier. Deze ploeg ervaren baksrers zorgde voor overheerlijkepannekoeken in de Pax. Bak zo voort, dames!

20


_T JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

MEST VER WERKINGSFABRIEK IN MEERLE ? Er gingen al een tijd geruchten over dc oprichting van een fabriek voor de verwerking van dierlijk mest in Meerle, meer bepaald op de terreinen van Kennes Bvba. aan de Ulicotenseweg, vlak op de grens met Nederland. Dat deze geruchten niet uit het niets onstonden blijkt nu. Momenteel ligt er een plan klaar voor de verwerkingsinstallatie, plan dat door de gemeente gesteund en zelfs overgenomen is. Voor de oprichting van de fabriek wordt immers op ruime Europese subsidiëring gerekend en daarvoor is het noodzakelijk dat het dossier door een officiële instantie wordt gesteund. Het idee voor de oprichting van de fabriek komt van Frank Kennes, welbekend in de streek en in landbouwmiddens als ondernemer van alle loonwerken langs beide zijden van de grens. Het onstond uit de vaststelling dat de regio met een enorm mestoverschot zit. Op basis van de tellingen van 1991 bedraagt dit overschot ruim 1 miljoen m3 . Het overschotgebied strekt zich uit van Rijkevorsel, Brecht, Loenhout en heel Hoogstraten, tot een deel van Ravels en Weelde aan Belgische zijde. Langs Nederlandse zijde vallen vooral de gemeente Baarle, Chaam en Alphen in het overschotgebied. Het grensover schrijdend karakter van het projekt bepaald in hoge mate dat het in aanmerking komt voor ruime Europese subsidiëring. Zonder deze mogelijke EEG-steun zal het projekt ook niet haalbaar zijn. Er is immers een investering van meer dan 600 miljoen frank mee gemoeid. Naast een Europese subsidie van ca. 50 %, wordt nog gerekend op ca. 20 % van andere overheden (Minafonds, Landbouwfonds. VLMmestbank) en van de deelnemende gemeenten, wier aandeel ca. 2% zou bedragen. Ca. 30 % moet door de producenten van het mestoverschot bijeengebracht worden.

150/nt loer een mesii enter/ungs/ohi te/s

De keuze van de vestigingsplaats is ook niet toevallig gekozen. Ten eerste omdat de terreinen reeds toebehoren aan een van de initiatiefnemers. Frank Kennes, en er dus niet in de aankoop van terreinen moet geinvesteerd worden. Ten tweede omdat de plaats centraal in het beoogde aanvoergebied (straal van 20 km.) lijkt te liggen, wat de totale kostprijs van het transport moet drukken, kost die nu reeds 30 tot 35 % van de verwerkingskosten van het mest zou bedragen. Verder is er de mogelijke spreiding van de toegangswegen; via Ulicoten voor het mest uit Nederland, Weelde en Ravels'. via Heerle voor mest vanuit Minderhout, Hoogstraten, Rijkevorsel en Brecht. De route via Meerle moet dienen voor mest uit Meerle, Meer en Loenhout. De fabriek zou een verwerkingseapaciteit krijgen van ca. 113 van het mestoverschot uit het overschotgebied, of en. 300.000 m 3 gier perjaar, zowel varkens-, kalver- als rundergier. De verwerking bestaat uit het drogen van het aangevoerde mest. Daarvoor wordt het water afgescheiden, water dat na zuivering tot viswaterkwaliteit wordt geloosd in de Heerlese loop. De gedroogde mest wordt verwerkt tot mestkorrels (86 % droog) en tot vloeibare stikstof. Voor de mestkorrels zijn er ruime exportmogelijkheden

14V HERIJGERS IIk Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! !NIEUW! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

vraag vrijblijvend documentatie en informatie

(o.a. Franrijk en Polen) en de vloeibare stikstof is bruikbaar bij de kunstmeststoffenproduktie. Frank Kennes ontkent niet dat de beoogde bedrijvigheid hinder voor Meerle zou betekenen, maar wil toch graag enige nuances aanbrengen. Vooreerst is er het gigantiche mestoverschot dat hoedanook weg moet. Ofwel wordt het naar elders vervoerd en gaat het hier ook over de weg, ofwel wordt het ter plaatse verwerkt. Dat niemand gelukkig is met een mestfabriek naast de deur, beseft hij wel, maar sommige keuzes zijn niet te vermijden. De kwestie is de hinder tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. Bij de bouw en de exploitatie van de fabriek zullen de strengste normen gehanteerd worden. Het ver keer langs de invalswegen zal wel drukker wor den, maar de spreiding van de transporten moet ook deze hinder tot een minimum beperken. Tenslotte zal de fabriek werkgelegenheid bieden aan 15 tot 20 mensen. ZoaK cuider gezegd, wuidt liet initiatief ge steund door de gemeente. De materie valt onder de bevoegdheid van milieuschepen Van Ammel. Marcel Van Ammel: "Wij ondersteunen dit projekt, vooral oin twee redenen. Ten eerste de mogelijkheid dat ruime EEG-middelen in onze streek worden geïnvesteerd, ten tweede omdat de regio nu eenmaal met een enorm mestovertr.hot zit dat op de een of andere manier moet verwerkt worden. Doen wij dat ter plaatse, dan komt dat vooral de plaatselijke landbouwers ten goede. De investering door de gemeente is trouwens vrij gering. Hoogstraten zou op basis van de huidige cijfem over de mesto',erechotton (die ii l:i vrrdeehleiitel gehanteerd worden) intniln voor ca. 25 % van de 5 miljoen die door de Belgische gemeenten moet worden ingebracht." 21


MEERLE Volgens de schepen is het projekt echter verre van rond. Eerst moet er een sluitend akkoord zijn voor de financiering. Momenteel is er nog bezwaar van de Vlaamse Gemeenschap tegen het gedeelte dat uit fondsen van de gemeenschap moet komen (o.a. Minafonds). Het kabinet van milieuminister De Batselier ziet liever een grotere inbreng van de mestproducenten. Verder heeft de EEG nu de voorkeur gegeven aan een verwerkingsfabriek voor kalvergier in Kasterlee en komt het 1-Ioogstraatse projekt maar in aanmerking voor het subsidiëringsprogramma 1994-1996. Een beslissing daarover valt ten vroegste in het najaar van 1994. Wel wordt (in samenwerking met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij) hard gewerkt om tegen dan een sluitend dossier te kunnen voorleggen. Schepen Van Ammel benadrukt eveneens dat het bedrijf aan alle wettelijk normen zal moeten voldoen om de hinder tot een minimum te beperken. "Als milieuschepen is het mijn taak hierop toe te zien en ik laat dan ook niet na hierop te drukken bij de diverse besprekingen over het projekt". Ook met de hinder veroorzaakt door het transport (toch 30 tot 40 wegreuzen moeten dagelijks de fabriek aandoen) moet het volgens de schepen nogal meevallen. "Wij denken dat de dorpskom van Meerle best kan vermeden worden en dat we de aanvoer vooral langs Heerle zullen leiden". Op de vraag of het hier niet om een industriële aktiviteit gaat die op een industrieterrein thuishoort, antwoordt de schepen dat hem door deskundigen verzekerd is dat het hier om een aan landbouw verwante bedrijvigheid gaat, die perfekt past in een landbouwzone. Een vestiging op het industriegebied in Hoogstraten ziet hij niet direkt zitten, vooral wegens de aanvoermoeilijkheden doorde lokale mestproducenten. Een groot deel van het transport zou dan immers door het centrum van E-Ioogstraten moeten. De transportzone is volgens hem minder uitgesloten als mogelijk alternatief voor de vestiging, al zouden daar dan eerst gronden verworven moeten worden. De schepene belooft verder "ten gepaste tijde langs te komen om aan de inwoners van Meerle de nodige informatie over dit projekt te geven".

Naar onze mening had de schepen dit eigenlijk al eerder mogen doen. Nu lijkt alles een beetje over onze hoofden heen te gebeuren, terwijl het toch duidelijk mag zijn dat een eventuele vestiging van een mestverwerkingsfabriek aan de inwoners van Meerle niet onopgemerkt zal blijven. Wij volgen de verdere ontwikkelingen op de voet. El

DANS EN SHOW Show alleszins, voor dans bleef er weinig plaats over. Niet minder dan 400 mannen en vrouwen waren immers op de "Dans- en showavond" afgekomen die door Michel en Amelia Oomen georganiseerd werd ten voordele van de instellingenvoorgehandicapten "De Zeehaan" in den Haan en "Zonnebos" in 's Gravenwezel. Deze instellingen hebben van Marcel en Amelia de zorg overgenomen over hun 9jarig dochtertje Heidi. Heidi is zwaar mentaal gehandicapt ; zij kan niet praten, is niet droog, weet en begrijpt niet wat zij doet; daarbij is ze hyperaktief en kan ze geen seconde alleen gelaten worden. Omwille van deze handicap en omwille van het feit dat het gezin buiten Heidi nog twee kinderen telt, die beide speciale zorgen behoeven, is het thuis opvangen van Heidi totaal uitgesloten. Michel en Amelia weten dan ook wat het betekent hun kind in een instelling geplaatst te krijgen. Overal zijn er immers wachtlijsten en de instellingen waar dergelijke kinderen (verzorgingskinderen) terecht kunnen zijn eerder dun gezaaid. Bovendien kampen ze met een permanent tekort aan middelen om de opvang van deze kinderen behoorlijk in te vullen. Michel en Arnelia Oomen liepen daarom al geruime tijd met plannen om iets te organiseren dat de middelen opleverde om iets aan dat tekort te doen. Plannen die uiteindelijk konkrete vorm kregen toen zij Willy Claase (alias Willy Iskandar) ontmoetteen. Deze in Meerle wonende Indonesische zanger van Nederlandse nationaliteit zou voor hen een "Indonesische dans- en showavond" organiseren met een aantal typisch Indonesische acts en vooral Indonesisch eten, door Willy zelf klaargemaakt (zijn hobby).

Alles voor binnenhuisinrichtîng ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

I!

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

2

Een riskante formule dacht ik bij mezelf, toen ik de uitnodigingen zag. Maar mis gedacht, want meer dan 400 mensen kwamen van het eten proeven en de reacties waren unaniem lovend. Het sukses van de avond leidde ertoe dat Michel en Amelia aan beide instellingen elk meer dan 100.000 Fr. ter beschikking kon stellen. De instellingen zijn met het initiatief zeerin hun nopjes. Directeur Luc Bourgois van "Zonnebos": "Wij zijn uiterst tevreden, niet enkel om het geld, vooral ook om het initiatief Eigenlijk is ons instituut een school (met internaat) voor gehandicapten en valt de opvang van kinderen die onder de onder grens voor deze school komen buiten onze opdracht. Aangezien het tekort aan opvangmogelijkheden, weigeren wij ze niet en hebben wij een aantal van dergelijke leefgroepen binnen ons instituut. Onze middelen zijn echter ontoereikend voor de zeer speciale eisen die de opvang van dergelijke kinderen vereisen. Vandaar dat wij zo tevreden zijn met het extra waarover wij via de familie Oomen kunnen beschikken. Het geld zal volledig ten goede komen aan de pedagogische leefgroep waarin Heidi is ondergebracht." Zonder er invloed te willen op uitoefenen, zou de directeur meer van dergelijke initiatieven zeer verwelkomen: "Om het comfort en de leefomstandigheden van kinderen zoals Heidi te verhogen zijn wij begonnen met een terapie waarbij de kinderen samen op de grond liggen en daar een aantal oefeningen doen die hen relaxeren. Omdat wij dit bij gebrek aan een Tatami (judo-mat) op een harde vloer moeten doen, is het effekt veel minder clan mag ver',vacht worden. Maar zo 'n mat kost minstens 160.000 Fr. en dat is in onze werkingstoelagen niet voorzien. Privé initiatiefof hvb. sen'icecluhs zijn hiervoor onze enige hoop Ook in Den Haan, waar Heidi tijdens de weekends en vakanties verblijft, zijn ze zeer blij niet het bedrag dat hen door de familie Oomen ter beschikking wordt gesteld. Er wordt nog nagedacht over de besteding, ideeën zijn er echter genoeg. Ofwel wordt de living van het huis aangepast, ofwel wordt het speelpleintje uitgebreid en aangepast.

Puik initiatief, Michel en Amelia. Het sukses is ruim verdiend. El


MEERLE

RODE KRUIS Het Rode Kruis, ons allen ruim bekend en overal Ier wereld aktief. Ook Meerle beschikt over een aktieve afdeling, afdeling die ontstaan is in de jaren 70, toen bleek dat er zich hier heel wat vrijwillige bloegevers bevonden. Het Rode Kruis oordeelde dat het daarom ook in Meerle inzamelingen kon organiseren en daaruit onstond de plaatselijke afdeling. Thans telt Meerle telkens zon 140 bloedgiften per keer en dit 4 maal per jaar.

Dat dit te danken is aan een groot aantal getrouwen behoeft geen betoog. De plaatselijke afdeing houdt er aan deze getrouwen op gezette tijden in de bloemetjes te zetten. Tijdens een gezellig feestje kregen dit jaar 33 donoren een dekoratie opgespeld. Speciale aandacht dit jaar voor Johan Hendrickx, die 100 keer bloed afstond. Dat dit niks geen kwaad kan, kan je aan Jan zien. Hij loopt er nog steeds gezond en wel bij. Proficiat. D

B tussen met boog en pijU Dat de brandweer meer doet dan blussen weten we onderhand. Ook boogschieten behoort tot de aktiviteiten. Binnen een verbroedering met korpsen uit heel het Vlaamse land wordt er een kompetitie georganiseerd, schietingen op de liggende wip. Onlangs was het de beurt aan de Hostraatse B randweer voor de nrgnniatie van de schietmg. l-ervent liefhebber van pijl en boog. RenĂŠ Jespers, zorgde voor een feilloze namiddag, met alles erop en eraan. Tusscndoor probeerde hij ook nog een vogeltje van de wip te halen.

m Als daar geen muziek in zit Dat moet ook wel, Concerto Expressivo is dit jaar immers de naam onder dewelke de fanfare St.-Cecilia zijn traditioneel concert aan de Meerlese bevolking aanbiedt. Het programma ziet er weer veelbelovend uit. Een mengeling van modern (zoals Splish Splash), klassiek (o.a. Beethovens Fifth) en modern-klassiek (Bohemian Rapsody). Het gastoptreden dit jaar komt van zanger François Van Den Broeck, die begeleid door de fanfare 3 nummers zal vertolken, waaronder "Aan jou gedacht" van de hand van Martin Jansen, die achter de piano zal plaatsnemen. Het geheel staat zoals steeds onder leiding van dirigent Ludo Jansen. Om iedereen de kans te geven het concert bij te wonen, zijner twee opvoeringen. Op zaterdag 20 november om 20 uur en op zondag 21 november om 15 uur, telkens in de parochiezaal. De toegang is gratis. De fanfare heeft met deze concerten op enkele jaren een stevige reputatie verworven. Een aanrader dus !UD

In Memoriam Cyriel VERBO VEN De heer Cyriel Verboven, echtgenoot van Hermine Van de Heyning, geboren te Meerle (Meersel-Dreef) op24 april 1926, is thuis in de familiekring godvruchtig overleden op zondag 10 oktober 1993, gesterkt door de ziekenzalving. Hij was gepensioneerd onderwijzer van Meerle, gewezen voorzitter, secretaris en lid van verschillende verenigingen. De voetbalsport was zijn grote hobby, zowel als oud-speler, oud-bestuurslid en als sportverslaggever. Gedurende vele jaren schreef hij over het wel en wee van

FC Meerle voor De Hoogstraatse Gazet en De Hoogstraatse Maand. De redactie betuigt dan ook langs deze weg haar medeleven aan Mevrouw Verboven-Van de Heyning, de kinderen en de familie. De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, had plaats in de St.-Catharinakerk van Hoogstraten op woensdag 13 oktober 1993. De families Verboven-De Beuckelaer en Van de Heyning-Weyns danken allen voor hun gebed en de blijken van deelneming bij dit overlijden.

23


MEERLE

.tl/(//L/,

t////1i/1,

iilv ci

(77)I.

Boj

/10[ ((/1 7///((/1,/l

1(1)/UI.

IN MEMORIAM Pater Staf Brosens

jjto0 3aflS9ets

1

oO

Viergeslacht Ruim twee jaar terug waren het er vier van het mannelijk geslacht bij de ftiniilie Jespers. De vrouwen konden niet achterblijven en realiseerden er eveneens vier op een rij. Overgrootmoe Luisa, achterkleindochter Hanne, mama Els en bomma Jeanne.

24

029.1.1939 - +8.10.1993

Nog in vorige Hoogstraatse Maand mochten wij van hem een brief publiceren vanuit zijn nieuwe parochie in Kinshasha, brief waaruit zijn werklust en zijn blik op de toekomst bleek. Niets liet ons vermoeden dat we nu een in memoriam zouden schrijven. Geveld door aanhoudende aanvallen van malariakoorts, is Staf daar gebleven waar hij zich het beste thuisvoelde. In Za誰re, waar hij zich ruim 28 jaar heeft ingezet voor de geestelijke en, zijn ljfspreuk getrouw, vooral de lichamelijke gezondheid van zijn minder-bedeelde medemens. Tenminste dat hebben we begrepen uit enkele gesprekken die we met hem hadden toen hij hier korte tijd interim-pastoor was. Dejaehiinheideiilietougeduld van de westerse mens (steeds op zoek naar iflr maakte dat hij zich beter thuisvoelde in Za誰re, ondanks de anarchie en steeds verslechterende toestand daar ter plaatse. Zijn verblijf in Meerle was van korte duur, maar heeft toch een paar onuitwisbare indrukken nagelaten. Hij liet (als eerste) de eerste kommuniekantjes boven op hun stoel gaan staan en heel de kerk voor hen applaudisercn, zodat hun neus van trots krulde. Hij riep kinderen binnen in de pastorie, oni postzegels te plakken, in ruil voor een snoepje en een cola. Sommige moesten voor hem sigaretten halen (een van zijn weinige ondeugden ... ). De voordeur van de pastorie die letterlijk heelder avonden openstond, en als het goed weer was zat hij daar op een tuinstoel naast, kijken en zwaaien naar de mensen van Meerle. Uit de pastorie klonk Afrikaanse muziek. We zullen het niet licht vergeten.


MEERLE

Briljant in Meerle NEEL VINCKX enJOHANNA MARTENS, heiden geboren en getogen op Groot Eyssel in Meerle, zijn op24 oktober 65 jaar getrouwd. Neel is 95 jaar en Johanna is bijna 90. Het briljanten feest werd al in september gevierd omdat een van de dochters die in Guatemala woont, op dat tijdstip in het ouderlijk huis op vakanfie was. Stamvader Vinckx kon het feest nog meemaken, Johanna eclitej' is al een hele tijd ziek en bleef liever thuis. Vader en moeder Vinckx wonen nog steeds in hun eigen huis; dank zij de hulp van hun veertien kinderen die elk om beurt bij hun ouders verblijven, zullen zij daar ook kunnen blijven wonen.

Nee/ Vi,ickx en Jo/taiina Mariens op hun gouden bruilo/t, l/n'eer 15 jaar gelede,i.

\Q\S(Zfl 0310

Op weekendbezoek zonder bloemen?

LAURYSSEN ELECTRONICS

Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

MINDERHOUTDORP 29c 2322 MINDERHOUT Tel. 03/314.67.67

-

Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extromis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek! Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst- en vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waarl U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is datl Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014/63.45.16) of faxen (014.63.51.87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpenl

---

ETXLiyp

CT-1415 E KLEUR TV Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zeifzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

G E

T

buy

T

H E

B E S

T

Ei 1 '1

LEOPOLDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

24 op 24 uur PAKKLAAR "DE BLOEMENAUTOMAAT'

25


M@~~d Inbraken in auto's 0p maandagavond 27 september stonden er op de parking aan de parochiezaal verschillende auto's geparkeerd van mensen van de fanfare, die in de zaal zaten voor hun wekelijkse repetitie, van 8 tot 10 of iets later. Toen de repetitie afgelopen was ontdekten ze dat er anoniem ongewenst bezoek was gebracht aan en in hun voertuigen: van 4 of S wagens die op slot stonden, was de zijruit kapotgeslagen, om de voordeur te openen. Bij sommigen waren de autopapieren uit het kastje meegenomen, bij anderen waren waardevolle stukken meegenomen, zoals een bandrecorder, enz. Van de wagens die niet op slot stonden, warden de portieren natuurlijk ook open geweest, want daar waren ook spullen uit de auto verdwenen, zoals een grote doos pralinen, die de eigenaar kort tevoren gekocht had. Als ze uit een dure wagen als een Rover de papieren meenemen, vraag je je af, of hier leden van een georganiseerde bende bezig zijn geweest: met zulke papieren kun je toch alleen maar iets doen als je ergens anders een wagen van eenzelfde merk gestolen hebt om motor- of chassismerken te vervalsen. Ook omwonenden van rond het monument, die hun wagen thuis op hun oprit hadden staan, hadden dezelfde avond ongewenst bezoek gekregen in hun auto. Bij de vraag, of je best je auto op slot doet, zoals het eigenlijk moet, of beter je auto niet op slot doet, was het oordeel van sommigen dat je best de auto niet op slot doet, dan slaan ze tenminste geen ruiten kapot en blijft de schade beperkt. Maarja, tegen een paard valt niet te gapen. Wat is wijsheid? Zal misschien een betere verlichting van die parking voor de zaal voor iets meer veiligheid kunnen zorgen? E

6e Wortelfeesten gesloten OC fl d:iga ond 1 d ok tohe r had in t S ei dc slotactc van de laatste Wortelfeesten plaats van vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus jI. On7e feesten hebben namelijk altijd een 'goed doel'.

De chéque wordt overhandigd.

26

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. waarvoor de opbrengst bestemd is. Want we feesten niet 'zomaar', maar bij de voorbereiding wordt er een goed doel vooropgesteld en wordt er actieve medewerking verwacht van de kant van de begunstigden. De opbrengst groeit van jaar tot jaar. Zo brachten de le Wortelfeesten in 88 de som van 90.000 fr op ten bate van het tehuis aan de Klinketstraat; de 2de feesten van 89 leverden 120.000 fr op voor Markdal in Merkspias; de 3e feesten van 90 gaven eenzelfde bedrag voor de ziekenzorg; in 91 ging de winst van 150.000 fr naar ontwikkelingshulp via onze missionarissen; in 92 steeg de winst naar 170.000 fr voor het Hoogstraatse Rode Kruis. En dit jaar was de winst weer hoger, nI de ongelooflijke som van 178.000 fr, bijna het dubbele van de eerste keer, bestemd voor het parochiecomité, om gebruikt te worden voor een nieuwe sanitaire inrichting in de school aan de Rooimans, waar de kleuterschool en de 2 eerste basisjaren zitten. Het sanitair daar laat al jaren te wensen over, het gebouw is eigendom van de parochie; de gemeente betaalt er huur voor, maar die is lang niet toereikend voor het onderhoud en zodoende was beslist om het geld ditjaar te bestemmen voor iets, waar onze kleinste schoolgaande jeugd goed mee zal zijn. De oogst van de laatste Wortelfeesten zal dus goed gebruikt worden. In de vorm van een grote cheque werd het bedrag overhandigd door de voorzitter van 't Slot aan de voorzitter van het parochiecomité tijdens een receptie, waar onder het genot van een glas en een hapje nog wat voor- en nagepraat werd. Tot volgende feesten. Help alvast een nieuw 'goed doel' zoeken. D

gebrtnkt worden was ook al verhuisd; enkele machines moeten blijven voor onderhoud van het eigen domein. En zodoende werd al wat verder niet meer nodig was publiek verkocht op zaterdagnamiddag 25 september. Daags voordien was eral een open kijkdag geweest, waarop over de honderd man de zaak kwam inspecteren. De dag zelf was er rond de driehonderd man, die goed tegen elkaar opboden, zodat heel wat zaken, zoals stalmateriaal en stalroosters voor zeer goede prijzen van de hand gingen, soms tot over driekwart van de nieuw-prijs. Het grootste en zeker ook het oudste hamerstuk was een antieke dorskas, van nog voor de oorlog, die echter tot 'n paar jaar geleden nog werkte. Eerst was voorgesteld het ding in brand te steken en daarna het oud ijzer eruit te rapen. Een ander voorstel was er een kaartje van 100 fr op te hangen, dan moest de koper ze zelf opruimen. Maar tot ieders verbazing werd er 7000 fr voor geboden. Enkele dagen later zagen we ze over de weg door Wortel rijden, achtereen trekker, richting Brasschaat. Ii ziet, kunst en antiek zijn zoveel waard als iemand er voor wil geven. El

Stukje straat wordt vernieuwd Het stukje straat dat van de kerk naar de Pastorijstraat en het Kerkpad loopt, tussen de gemeenteparking en de Gold, was beklinkerd met goedkope slechte klinkers, waarin hoe langer hoe meer gaten vielen. Die werden af en toe eens bijgelapt met enkele dotjes asfalt, maar dat was zalf op een houten been. Nu worden er radicalere middelen gebruikt: de oude klinkers eruit, een nieuwe bedding van steenslag is er ingewaist, waarover een nieuwe laag asfalt zal gelegd worden. Dan kunnen we er weer voor jaren tegen.

Openbare koopdag op de Kolonie. De boerderij van onze kolonie wordt afgebouwd, aan kant gedaan, opgedoekt: men kan het op verschillende manieren zeggen. In Brussel hebben ze het zo beslist. Voor de meesten van ons is het onbegrijpelijk, wij vinden het een spijtige zaak. De veestapel is op enkele vaarzen na al lang verhuisd naar Ruiselede in West-Vlaanderen: wat van machines in huur-kolonies kon

Goed nieuws van het fietspadenfront. u dit !cct. ial lid algebeurd zijn. Op 21 oktober wordt of werd het fietspad van Hoogstraten naar Wortel aanbesteed! De toewijzing zal gebeuren voor het einde van dit jaar en de uitvoering moet gebeuren in de eerste helft van 94. Om alle misverstand te voorkomen: het gaat om een fietspad langs één kant van de weg, en wel langs de kant van de Ster, de zuidkant dus. Er komt een fietspad voor dubbele richting. Er is ook een plan om er één langs de ander kant ccii te leggen, in het verlengde van de Oude Weg, over de rand van de gronden van de Kolonie, waar vorig jaar bij de actiedag van 'Fietspaden IN ii in de bocht ccii synilioliseli stukji:, fiekpad gelegd weid. Mcci dci over eaat hct nu niet. Dc gemeente zou daar 'n fietspad leggrn, los van de weg. Daarover zijn nog onderhandelingen lopen de niss-'n gl enir'euIr 1-'11 liet iiuiiiili IC VOO Justitie en we kunnen dus geen nieuis melden Mcci we kunnen ook nog wel zeggen dat de plannen vooi een fietspad tussen Wortel en Merksplas op het ogenblik uitgetekend worden en de onteigeningen daarvoor zijn voorzien voor 1994. Het gaat dus de goede kant op, voor de fietsers. We houden het warm.

Een prentkaart doet altijd plezier. Filatelie, een venster op de wereld en met een abonnement zo gemakkelijk!


WORTEL Laa1te

fliCtI'%'

van de Kolonie Dc beslissing is gevallen: de eerdere plannen om een nieuwe gevangenis te bouwen, rechts van het tegenwoordige hoofdgebouw, zijn van de baan wegens te hoge kosten. Maar er is besloten om binnen de bestaande gebouwen verbouwingen uit te voeren: in 94 zullen er 80 nieuwe cellen gebouwd worden en in 95 nog eens 70, zodat het complex omgebouwd zal zijn tot een cellengevangenis tussen nu en twee jaar. Dit alles voor mensen die tot maximum 3 jaar veroordeeld zijn. De ingang zou komen in de dreef links naast de huidige hoofdingang. Verder zijn er ook plannen om een penitentiair museum te maken, als blijvende herinnering aan de landloperij en wat die betekend heeft voor onze streek. Want de landlopers zullen er binnen afzienbare tijd niet meer zijn. Al meer dan 200 hebben Wortel-kolonie al verlaten, nog een goede 50 zijn er, meest oudere mannen. 'Armoede is niet strafbaar' heet het officieel en onder Europese druk heeft Beleid de wet op de

landloperij afgeschaft. Maar de landlopers die er nog zitten, zijn de dupe. Want die zijn in hun vroegere plaats van herkomst al lang 'afgeschreven' en verder onbekend. Er moet voor die mensen dus een nieuwe administratieve thuis gezocht worden. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken is het logisch dat de gemeente waar de landloper het laatst verbleef via het OCMW zich over deze daklozen ontfermt. Voor Hoogstraten, dat reeds meer dan St) 'nieuwe inwoners' moest inschrijven, betekent dit een zware erfenis van de landloperij. Niemand is echt gelukkig niet de afschaffing van de wet. Voor directeur Bosch is het een nieuwe uitdaging. Hij wil vechten voor Wortel-kolonie, voor het behoud van de gronden, de strafinrichting en de tewerkstelling. De gronden bestaan uit 340 ha bossen, 123 ha weiland en 60 ha akkers. Er is toestemming om op deze gronden nog 50 ha extra bos aan te planten, waarvan 10 ha nog dit jaar. De gebouwen van de boerderij zouden verhuurd worden; zo' n 80 ha van de gronden zou op langere termijn verpacht kunnen worden en de overige gronden worden onder een jaarlijks opzegbaar teeltcontract verhuurd. U

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.5966

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

55.

h . v . h . a. DE HOOCSTRAATSE PERS Uitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26

ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers veraniw. uttg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Direcieur BocIi loj zijn kolonie.

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 03131505 98

i aarstudio ii1ĂŻ7i

Informatie over DE POST! Bij de commerciĂŤle dienst natuurlijk 03/234.06.10! Op reis? Zorg ook voor uw Post! De adreswijziging! In alle continenten kan U met DE POSTCHEQUE terecht. EMS: de betrouwbare internationale koeriersdienst van DE POST!

Uw postontvanger wenst U een goede novembermaand. 27


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurjssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

12

___________________

Proficiat Elly en doe LO soort! Positieve klanken van het boerenfront. 1-let mestdecreet wordt even terzijde geschoven en al de aandacht wordt toegespitst op de prachtig gebouwde Elly, eigendom van de familie KAREL AERTS uit de Minderhoutsestraat. Roodbonte Elly geboren op 15april 1980 mag toch wel een uitzonderlijke prestatie op haar koelijf schrijven. Zij overschreed de kaap van 100.000 liter melk, gegeven na 7616 meikbeurten. Een prestatie die in de provincie nog maar driemaal opgetekend werd bij het roodbonte ras en voor de eerste keer in IIoog.tratcn. lIet regende pijpestclen op de dag aii Elly liulding naor dt kon dc pret niet drukken. Elly poseerde als een volleerde mannequin en slingerde met haar omvangrijke uier dat het een lust was om zien. 'Oh-' en 'Ah'kreten langs alle kanten! Melkcontroleur Gust Voet viel de eer te beurt Elly te kronen en de provinciale voorzitter van de Vlaamse Veeteeltvereniging deelde in de vreugde. Hij overhandigde aan papboer' Karel Aerts een waardebon voor sperma en wierp tegelijkertijd ook een pluimpje richting pers voor de getoonde belangstelling. Elly's prestatie werd nadien nog uitgebreid besproken door kenners en leken. El

Hobby in

:. •. .

l .c,st 0/) liet heL/rijl lan dc loon/te Karel Ae,ë,.' Roodbonic EII .v .ilongde cii,i out de iaap vat, dc 100.000 liter melk te omzeilen.

: ..••

..

Onder het goedkeurend oog van voorzitter Constant t erlinden creëert Mii Vëoitieis toet vaardige vingers een fijn kantwerkje tijdens de voorbije K.B. G. -hobbvientoonstelling.

Op 24 november is er weer een nieuwe MAAND. Daarvoor zorgen onze vele toegewijde medewerkers die hun kopij wel op tijd moeten binnen brengen, opiO november namelijk. Alleen het sport- en dorpsnieuws kan nog op 14 november. 28

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken


MINDERHOUT

Goud in de Kapeidreef Eliza Michiels en Frans Schoenmaekers Op iatu

dag 30 oktohu 1943 schoen F Iua in Fi ans di ring tan ineka ii s vinger en op dezelfde dag, 50,jaar later, op zaterdag 30 oktober 1993, zullen ze hun trouwbeloften hernieuwen soor k weet tikt hoeveel jat eti nog. Alhoewel Eliza en Frans allebei met een pacemaker onder de huid opgezadeld zitten, houden ze eraan om actief he7ig te zijn. 'Niet teveel stilzitten, da's voor niks goed!' Zo spendeert Frans enorm veel tijd aan de K.B.G. waar hij de vaste man achter de tapkast is, soms wel zes dagen op zeven. 'Dat doet hij graag! Op hem kunnen ze rekenen.' Ook is hij nog actief hestuurslid van een vijftal verenigingen: kernlid van K.W.B., K.B.G. en Ziekenzorg en voorzitter van het A.C.V.! Dit laatste is hij eigenlijk al veel te lang maar men wil geen verkiezingen houden, dus blijft Frans met de voorzittershamer zwaaien. Eliza is ook vooral in de K.B.G. actief en dan zeker in de dansclub waar zij haar beste beentje voorzet. Ook in de K.A.V. kan men op haar rekenen en dan als verantwoordelijke voor de ontspanning. Handwerk is haar hobby: kantklossen, hardanger, borduren, smirna... en dat merkt men ook duidelijk in de woning. Frans werd in Minderhout geboren op 17 oktober 1919 als jongste van vier kinderen. Na de lagere school trok hij naar de 'Gewestelijke Vakschool' te Hoogstraten en behaalde het diploma van schrijuwerker. 'toch werd hij eerst nog acht maanden bakkersgast vooraleer hij hij Stan Meyers nagels met koppen ging slaan. Nadien verzeilde hij bij Sus Meyers en werd 'uitgeleend' aan Jan Eelen in Meer voor een drietal weken. (Dr..LL ulilLililig gLt&uIdL tOi)Cei er niet tvcc1 werk was!) Deze drie weken mondden uit in zes jaar Ni'1ien ierhiiieIe hij nnir René Meyers en belandde uiteindelijk bij Van Rocy te Rijkevorsel waar hij 13 jaar werkzaam bleef. Een rugkwaal wierp roet in het eten en zo belandde hij in een ziekenhuis in Antwerpen waar hij tien jaar .erblccf. Niet als patiënt om verpleegd te worden, wel om te werken. Licht werk, allerhande klusjes opknappen, de man van het onderhoud dus. In 1983 zag Frans dat het voldoende was en ging op pensioen. Eliza ontwaakte op 6juni 1925 te Rijkevorsel en groeide op in een kroost van zeven. Tot haar zeventiende jaar vertoefde zij op de huishoudschool en haar Vrije tijd besteedde ze vooral aan de kajotsters en eens uitgaan mocht ze ook

wel, en dat deed ze graag ook. Zo leerde ze Frans kennen en op 30 oktober 1943 stonden ze voor het altaar, Ze opende een kapsalon in de Kapsalon in de Kapeldreef en dit baatte ze 25 jaar uit. Uit hun huwelijk werden twee zonen, Jef en Herman, geboren die beiden trouwden met dc zllsjes Hendrickx uit Meerle. Zij trokken naar Antwerpen en bezorgden hun ouders vier kleinkinderen en een achterkleinkind kwam onlangs ook ter wereld. Eliza en Frans gefeliciteerd. Jullie gouden feest zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan, daar zal het gebuurte Beemden wel voor zorgen! Nog vele zonnige dagen en hop... naar diamant! •

Toen het tIi't'r pas 1 oorbil 1 te

'/1

de

ra e naar

het goud kon beginnen!

ELECTROHANDEL

...

LOOS EN BROSENS Radio T.V. HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen -

'

03-314.55.04

de

keegzkwk(;~

-

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

maand 29


t

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

De wereld was een kermis Alweer een paar weken oud, maar nog vers in het geheugen: de kertnis van '93. Her was er druk. Niet altijd en niet overal, maar over 't algemeen was er flink wat volk op de been. Iemand zei.' veel volk, maar weinig mensen; maar zo erg was het niet. Wat nu volgt, is een poging tot reconstructie, waarbij u van op de eerste rij alles opnieuw kunt meemaken. Ga er maar eens rustig voor zitten.

Poepieboys: Weette gij wat dat ge eens in uw boekske moet zetten? Dat de Poepieboys die gocar-race in Hoogstraten gewonnen hebben. HM: Da's niet min. Poepieboys: Niet min? Da' seen wereldprestatie. Ze dachten daar in Hoogstraten dat wij alleen veel konden drinken. Pas op, dat kunnen we, maar we hebben zse nog iets anders laten zien ook. Den achterkant van onze go-car. Haha. Ons gat. Hahaha. Want wij reden daar dus den eerste prijs hè, de rest kon er achter komen. HM: Serieus? Poepieboys: Hier sè. (Halen krantenartikel boven waarin de overwinning van de Boys bevestigd wordt.) Da's gene zever hè! Poepieboys, Poepieboys, Poepieboys! Hi-Ha!'.... Iedereen barst nu in wild gezang los en uw dienaar doet dapper mee. Zo vordert de nacht, maar ik bespaar u de i es!, ,vunl die is niet geschikt voor publicatie in een achtbaar nmaan(f blad (115 (bi.

Zondag Nog geen 'niks .sj elco vandaag, dus richt ik mijn schreden naar het stadion man KFC Meer, waar PC Pulle bekamnpt wordt. Ik neein het zekere voor het onzekere en duik onmiddellijk de kantine in. Hoewel de 0- / uitslag een anri-cliniax vormt, is de kermissfeer binnen niet kapot te krijgen.

Zaterdag Iloesi ei sommigen (IwIlo Jos) de vrijdag hebben uitgekozen om de kermis in te zetten d'r speelt dan al een bandje in t Stwnineeke - stort het gros van de bevolking zich traditiegetrouw op zaterdag in het kermisgedoe. Uw dienaar ook. De brassband speelt door het Dorp en eindigt z tocht in De Eiken. Daar loop ik Frans Van Bladel tegen het afgetraincie l:

HM: Ook kermis aan 't houden, Frans? Frans: Vaneigens, maar ik gaan niet elke dag zu lie.

HM: Is er al nieuws over 't toneel? Frans: Jaja, het seizoen is begonnen en wij zijn druk aan 't repeteren. HM: Wat mogen we verwachten? Frans: Goei toneel natuurlijk. We spelen op

zaterdag 30 oktober, zaterdag 6 en zondag 7 november het blijspel 'Vader gaat op stap' van Frans Drost. In de zaal voor Kunst en Volk vanaf 19.00 uur, want eerst speelt onze brassband nog een airke muziek. HM: Is Vader al niet eens op stap geweest in Meer? Frans: Da's zeker, kijkt hier maar eens rond, niks dan vaders die op stap zijn. Nee serieus, ik weet wat ge bedoelt. We hebben dat stuk ooit al gespeeld, dat is nu een dikke tien jaar geleden, denk ik. HM: Waren er geen nieuwe stukken te vinden? Frans: Jawel maar... allè luistert. We zaten een beetje in de problemen, omdat iemand niet kon meedoen en omdat Herman Dufraing stopte met regisseren. Souffieren wilt hij nog wel, maar het regisseren werd hem teveel. Dat betekende dat we het stuk dat we voorzien hadden, moesten laten vallen. Wegens tijdsgebrek hebben we dan iets gepakt dat we al wat kenden van vroeger. 30

1-11\'l: Som migen zullen zeggen: ccii gemakkelijkheidsoplossing. Frans: Ach, voor iie keer mag dat wel eens zeker, want in december spelen we weer een splinternieuw stuk. HM: Wie doet er nu allemaal mee? Frans: Dat zijn Erik Fransen. Tinne Fransen, Mieke Meyvis, Sona Brosens, May Jochems, Luc Van B ladel, Gert Rombouts, Ann Herrijgers, Fonne Brosens en ikke zelf. HM: Wie regisseert er in plaats van Herman Dufraing? Frans: Daar hebben we nog niemand voor, maar voor dit stuk proberen den Erik en ik alles een beetje in goci banen te leiden. HM: En de rest van de toneelploeg? Frans: Els en Jan Roos hebben papier geplakt. Het decor, lich.t en geluid zijn in handen van Pierre Huybrechts, Ad en Jos Godrie. En May Roos souffleert. Allemaal mensen met veel ervaring. HM: Het ziet er allemaal dus weer goed uit. Frans: Och jongen, wij trekken onze plan hè. Zeg, gade gij dat opschrijven in de Hoogstraatse Maand? HM: Ja. Frans: Awel, dan nodig ik bij deze alle lezers en lezeressen uit om te komen kijken. Kaarten kosten 150 fr. en zijn vanaf woensdag 27 oktober te koop bij May Roos, Meerseweg 12. Hedde dat? HM: Helemaal. Frans. Garçon! Enkele pinlen later besluit ik terug te keren naar het Dorp en beëindig mijn eerste kerinisdag in t Fortuin. U weet wel, de plaats waar de Poepieboys regeren.

Poepieboys: Pas op mannen, daar is die kerel van de Hoogstraatse Gazet. Ziet wat dat ge zegt, want hij schrijft alles op. HM: De mannen. Alles bon? Poepieboys: Heel bon. 'tis kermis hè. Een pintje?

HM: Jot.

UM: Wat gij, Luk? Luk Vloemans: Geef maar een pintje. HM: Schol. Zeg Luk, hoe ervaart een dokter de kermis? Luk: Als een heel kalme periode. Bijna geen zieken hè. HM: Ook geen hardnekkige katers die behandeld moeten worden? Luk: Bijlange niet. De mannen die zwaar doorgaan, slapen 's anderendaags uit. Die hebben of pakken allemaal verlof. HM: Er is dus momenteel geen griep of zo in Meer? Luk: Niks ook niet. Ik denk dat het overmatig alcoholgebruik ervoor zorgt dat ziektekiemen geen schijn van kans maken. De alcohol vernietigt die onmiddellijk. HM: Dan hebben dokters het goed niet de kermis? Luk: Ja, voor efkes is dat goed. Maar dat moet ook niet te lang duren natuurlijk. Anders kan ik mijne praktijk wel opdoeken. Frans Lambrechts: Zeg, gade gij iets schrijven over die koei? HM: Pardon? Frans: Weette gij dat nog niet? Allè jongen, de vIa van Bella. HM: De watte? Frans: Zeg. verstade gij geen Vloms? Luistert. We hebben het B-plein in vakskes, in perceeltjes verdeeld en iedereen die wilt, kan één of meer perceeltjes kopen aan 100 fr. per stuk. Op 26 december om 14.30 uur jagen we dan een koei, ons Bella, in de wei en dan moeten we afwachten. HM: Afwachten? Frrans: Ja, totdat ze kakt. Ahja, 't is daarom wat we ze op 't B-plein zetten, ons A-plein is veel te schoon voor een koei. En als ge 't geluk hebt dat ze haar vlaai op uw perceeltje placeert, wint ge 40.000 fr. De omringende perceeltjes krijgen ieders nog eens 5.000 fr. Allè, hoeveel perceeltjes koopt ge? Ge steunt er de voetbal mee. HM: Ik zal beginnen met twee. Frans: Komaan mannen, laat u niet kennen, wie nog perceeltjes? Terwijl de perceeltjes de deur uitvliegen, begeef ik mij familiewaarts om een kopieus kermismaal te nuttigen. Dat zorgt voor een overvolle maag, waardoor ik al snel naar een deugdzame slaap


MEER verlang. Het is wel geweest voor vandaag. Morgen is het immers....

Maandag Vandaag starten de volksspelen en daarmee komt de kermis definitief op gang. Ik had u graag een foto daarvan aangeboden, maar onze vriend Marcel was verhinderd, dus moeten we het met de bijgevoegde Joortoto stellen. In 't Hoekske ontn,oel ik Armand Fransen, zo 'ii beetje de goeroe van de volksspelen. HM: Lukt het, Armand? Armand: Dat zou ik denken. Meer dan 200 inschrijvingen, dat kan tellen hè HM: Hoe is dat in vergelijking niet de vorige jaren? Armand: Ongeveer hetzelfde. Dat cijfer blijft stabiel. Al jaren. HM: 't Is weer vogelpik, zie ik. Armand: Natuurlijk, want dat willen ze. Pas op, we hebben geprobeerd dat te veranderen. Een paar jaren geleden hebben we ander spelen geprogrammeerd, maar wat ik toen heb moeten horen! 't Is ook niet gauw goed hè. Dus blijven we maar vogelpikken. Jos Haest: Fransen! Wanneer moet ik gooien? Armand: Seffens, Jos, een beetje geduld. Den Haest, da's nog nen echte kermisvierder hè, dat hoort ge wel. Zeg, binnenkort is 't weer Hobby, is dat niks voor de Maand? HM: Tuurlijk, zeg het maar. Armand: Op zondag 31 oktober en maandag 1 november richt de KWB, dit jaar samen met de KGB, de jaarlijkse hobbytentoonstelling in de parochiezaal in. Zoals altijd is er heel veel te zien en dat kan dus heel de dag door, zowel 's zondags als 's maandags. Zondagavond is er ook de prijsuitreiking van de voorbije vakantiezoektocht. HM: Hetzelfde opzet dus als de vorige jaren. Armand: Ja. wat goed is, moet ge niet veranderen hè. Jos Haest: Fransen! Ge wilt weer in de Maand staan zeker? Gaan we nog gooien of niet?! Armand: Jaja Jos, we gaan beginnen. Binnen de kortste keren snorren de pijlen in het rond en heel de bende amuseert zich kostelijk. Na tHoekske i.r 't Fortuin nog aan de beurt. 'sA vonds is liet daar bal met de Flinstones. Meer danst zich te pletter. Voor velen is dit dè avond bij uitstek. Dit jaar zeker voor Fons Gillis. Lui,rter ,naa, Fons: Aaaah, ik ben gelukkig, jongen, echt gelukkig! HM: Wie niet met de kermis, Fons. Fons: Nee, 't is dat niet alleen. Ik hen daarnet om zeven uur vader geworden van een dochter! Een dochter!! Ik kom recht van het moederhuis. HM: Amai. proficiat. Hoe heet ze? Fons: Tesse! Komaan Herman, doe ze nog eens vol! Ik heb een kermiskind! Hahahahaha! Schol! Kom Wis, we gaan dansen. Zo dendert de avond verder. Iedereen gaat uit de bol. Hoewel, Nonkel Ney zit ervoorz 'n doen Vrij kalm bij. HM: Moette gij niet dansen. Ney? Ney: Nee, ik It de mensen dansen, da's mijn specialiteit. Ik zit hiergoed bij mijne Hoegaarden. HM: Ik heb u deze namiddag niet gezien? Ney: Da's zeker niet, ik moest werken. HM: Watte? Werkt Nonkel Ney met de kermis? Ney: Wat wilde? Den Haest pakt al verlof, dan moet ik gaan werken hè. Hij vindt dat ik mijne toer al gehad heb met Minderhoutkermis en dat het nu zijn beurt is. HM: Tja, hij woont in Meeren gij in Minderhout hè. Ney: Jarnaar, ik zijn toch ook een beetje van Meer hè. Heel mijn jong leven heb ik hier

uitgegaan en ons Linda is toch ook van Meer. Maar allè de Haest gaat morgenmiddag in mijn plaats werken, zodat ik met de pijltjes kan gaan gooien. Da's toch iets. HM: Zo is dat. En hoe is 't met Robke? Ney: Jongen, dat is nen artiest hè. Nu al. Helemaal zijn vader hè. Kom, pakt nog iets. Iets pakken en iets dansen. Uren aan een stuk. Zo gaat ook (leze nacht voorbij.

Dinsdag c 11(1 \(ilIi('il(/(ii, i(i ik 111V!. I(i1Ii:i' 1111(m eropnieun, de volksspelers. Vandaag in Victoria en t Stamineeke. Ik kom erJan Jansen tegen, de keizer die zich onlangs door Maria in het huwelijksnet liet strikken en Meer ruilde voor Hoogst raten. HM: Valt dat mee Jan, in Hoogstraten? Jan: Boh, dat gaat, maar mijn hart blijft in Meer hè. HM: Dat geloof ik, na al die jaren. Jan: Ja, maar ik zijn content zulle. Trouwens, schrijfde gij nog voor de Hoogstraatse Maand? HM: Een beetje. Jan: Ge weet toch dat het beroemde Oekraïens knapenkoor uit Kiev een concertreis door België maakt en inaar liefst twee keer in Meer optreedt. HM: Amai, da's gene kattepis. Jan: Dat zou ik geloven. Op maandag 1 november luisteren ze om 10.00 uur de hoogmis van Allerheiligen op met de Deutsche Messe van Franz Schubert en op dinsdag 2 november om 20.00 uur brengen ze het Requiem van Faurè. Allemaal in de kerk van Meer hè. HM: Waar hebben wij dat verdiend? Jan: Dat past in het project. waarbij men de meest noordelijke stad (Hoogstraten) en de meest zuidelijke stad (Halle) van Vlaanderen aandoet. Ik moet er wel bij zeggen dat de toegang tot het concert 200 fr. bedraagt, maar dat is geen geld voor een koor dat al van 1948 bestaat, over heel de wereld opgetreden heeft en daarbij heel wat prijzen en onderscheidingen behaalde. HM: Daar moeten we d'r ene op drinken, Jan. Jan: Ja, we laten ze nog eens vol doen. 's Avonds trekt 't Staminceke veel volk door de groep van Jan De Bruvn, maar Walter Grootaers komt niet opdagen. Niemand laat het aan z 'n hart komen, ook Herman de Bruyn niet, Bruintje voor de inti,ni. HM: Aan 't scouten voor de Mussenakker, Herman? Herman: Nee, kermis aan 't houden. Trouwens, deze groep is wat te duur, denk ik. HM: Is 't zo erg gesteld met de financies? Herman: Overschot hebben we toch niet. Ge weet dat ons reserves door Akkerpop serieus aangetast zijn, dus we moeten toch wat oppassen. HM: Is er nu al een beslissing genomen over Akkerpop? Herman: Ja. Akkerpop gaat volgend jaar opnieuw door. Zo gauw geven we ons eigen niet. Iedereen is het erover eens dat we moeten doorgaan. Het kan toch niet dat we volgend jaar weer zo'n pech hebben. HM: Het concept blijft ook hetzelfde? Herman: We gaan ons nog meer concentreren op het alternatieve circuit, want daar is vanuit de jeugd veel belangstelling voor. Maar voor ouder mannen gelijk gij zullen we natuurlijk ook blijven zorgen. HM: Dank u. Klopt het dat de Mussenakker het de laatste tijd wat kalmer aan doet? Herman: Dat weet ik niet. We hebben nu niet de kermis toch twee uitstekende groepen geprogrammeerd. De beste zelfs van heel het kermisaanbod. Trouwens, op zaterdag 13

november organiseren wij met 't Slot en de Cahier opnieuw de actie '3 VOOR Ii', waarvan de opbrengst integraal naar het project van het Hoogstraatse II. 11. 1 1.-comité gaat. HM: Wat houdt die actie van jullie juist in? Herman: We proberen die dag het café zo gezellig mogelijk in te richten en allerlei lekkers te serveren. De deelnemers kunnen gratis van 21.00 tot 03.00 uur met een bus van het ene jeugdcafé naar het andere rijden. Nieuw dit jaar is de kunst- en curiosaveiling, waarbij door een veilingmeester kunstwerken, prullen en curiosa te koop worden aangeboden. Ook deze opbrengst gaat naar 11.11.11. De veilingen zijn om 22.30 uur in de Cahier, om 23.30 uurin de Mussenakker en om 00.30 uur in 't Slot. HM: Brengt zoiets nogal wat op? Herman: Vorig jaar was de opbrengst 55.000 fr. en we hopen uiteraard dit keer nog beter te doen. HM: Succes ermee, Herman. Kom, we slikken nog iets in. Zo loopt ook de dinsdag af en kunnen de meeste kerinisvierders gaan genieten van een paarda gen rust. De meeste zeg ik, want voor de harde kern is er nog de...

Woensdag Inderdaad. So,nniiç'en onder ons hebben na al die zware dagen een uitloopdag nodig. Zij trekken dan naar 't Hoekske, het enige café trouwens dat dan open is. Peter Van Opstal is één van hen, uw dienaar niet. Daarom vraag ik hem achteraf hoe liet geweest is. Peter: De plezantste dag van allemaal. Toen ik naar huis reed, kwam ik een varken tegen. HM: Is dat niet normaal met de kermis? Peter: Neenee, ik bedoel een ècht varken. Allè, een kleintje, een biggetje. Het liep ineens voor mijne auto over de weg. HM: En gij remmen? Peter: Da's zeker. Ik dacht: dat varken moet ik hebben. Ik mijne auto uit en erachter. Het liep de kant in, maar niet mijn snelheid had het natuurlijk geen kans. HM: Wat hebt ge d'ermee gedaan? Peter: Ik heb het mijn koffer ingekieperd en ben ermee naar huis gereden. HM: Daar waren ze blij zeker? Peter: Ze sliepen al, dus sloot ik het op in de garage. HM: En 's morgens hebt ge 't laten zien? Peter: 't Is te zeggen. Ik sliep nog en onze vader ging de garage binnen, maar hij kledderde direct omver. Schoof uit over de stront. Dat varken had heel ons garage ondergescheten. Ja, dat was iets minder. HM: Dat neem ik aan. En toen? Peter: Wat denkte? Dat varken moest weg natuurlijk. Met pijn in het hart heb ik het naar de slachterij gedaan. In ieder geval, ik begrijp nu beter waarom er hier zoveel varkensboeren zijn. Die beesten hebben iets. Ik heb maar efkes een varken gehad hè, maar ik mis het nu al. HM: Peter, ge zijt tie ware dierenvriend. Peter: Dank u.

Zaterdag bis Goed. Lichaam en geest:ijn gezuiverd, we pakken de nakermis aan. Samen met ons Wis loop ik van de ene gelegenheid naar de andere. Uiteindelijk belanden we in 't Fortuin. Ik babbel hier wat, buurt daar wat, maar na al die kermnisda gen komt er een moment dat je uitgepraat bent. Ik wil naar huis, maar vind nu,i vrouw niet. Iemand zegt dat ze in de zaal zit. Het is er volle bak, dus ik zoek en plots zie ik haar. Ik bevries. Ons Wis 31


MEER Luc: Op 11 november brengen we hulde aan de

danst... met een andere man. En die man is... Wakkere W1Uy! Ik slik een paar keer en sta te trillen op mijn benen. Dan haan ik mij een weg naar het zich blijkbaar goed amuserende danskoppel. HM: Wis, kom onmiddellijk hier! Wis: Zeg, wat scheelde gij? HM: Hier, zeg ik! Wis: Onbeleefderik! Ik mag toch wel dansen zeker? HM: Ja, gij moogt dansen. Met mij. Niet met die kerel. Wis: Ik dans met wie ik wil. HM: Nee, dat doet ge niet, niet met de Willy! Ik dacht dat gij een lief ging zoeken, een Ilse of zoiets. WW: Euh.... ik heb geprobeerd, maar ze was al bezet. HM: Dus dachte gij, dan pak ik maar een getrouwde vrouw! Wis: Hou nu toch eens op! HM: Zwijgt gij! Wis: Nee, ik zwijg niet! Luistert gij nu maareens. want dat kunt ge niet goed! Ik ben de Willy zelf gaan halen. Hij zat daar zo triestig te kijken dat ik compassie met hem kreeg. Zo zijn wij samen beginnen te dansen. Gij stond het toch maar aan den toog uit te leggen. En weette gij wat? Hij danst beter dan gij! En ga nu uit de pad, dat we voort kunnen doen. Ga maar terug naaruwe toog! Totaal van de kaart beland ik terug in het cafè. Van pure ontzetting drink ik een cola. De Willy danst beter dan ik. Met mijn vrouw. Ik vat het niet. Ik loop langs achter naar buiten en kom twee minuten later langs voor terug binnen. Verdwaasd dooi ik rond. Tot mijn vrouw me bij mmjn arm grijpt en me de auto in stoebert. Thuis val ik in een bewusteloze slaap.

oorlogsslachtoffers op het kerkhof en dan gaan we in groep met de oud-strijders naar zaal Victoria. Twee dagen later, 13 november, luisteren we de mis van 18.00 uur op voor onze overleden leden en ereleden. HM: 't Zijn droeve dagen. Luc: 0. maar 't wordt plezanter zulle, want op 14 november komt de Sint naar de zaal voor Kunst en Volk. Alle kinderen van Meer tot 10 jaar worden dan verwacht. Om 14.00 uur halen wij Hem af op 't einde van 't Dorp en ZO gaan we dan in stoet naar de zaal. Ouders en kinderen mogen natuurlijk mee opstappen. En 't blijft plezant, want een week later is er ons teerfeet. Om 16.00 uur stappen we door 't Dorp en in enkele cafés om de honger te scherpen voor 's avonds. Want dan eten we en dansen we. HM: Ja, en hij danst beter dan ik. Luc: 0. Wacht, er is nog meer. Op zaterdag 27 november vindt onze jaarlijkse muziekavond plaats. De drumband bijt de spits af om 19.30 uur. Daarna zijn het jeugdorkest en de brassband aan de beurt. We zijn al lang met de voorbereiding bezig en we hopen dat er veel volk van Meer komt om ons een hart onder de riem te steken. De avond is vol afwisseling opgebouwd en niemand zal er spijt van hebben dat ie gekomen is. HM: Hoe durft ie zoiets doen! Luc: Och, daar moet ge niks voor durven. Ge zijt tenslotte bij een vereniging voor iets hè. Gij nog een pintje? HM: Waarom ook niet. Op één been kunt ge niet staan. Daarmee is de cirkel rond. Ik begon de kennis met vader Frans en heëindig hem hij zoon Luc. Daartussen ligt een slagveld, met overwinnaars en verliezers. Bij wie hoor ik, i'mai ik mi/ of •

Zondag bis

(;oed zo, maniien

Met Rudv Mervis en Marc Goetschalckv hebben we eindelijk weer enkele goeie wielrennees in Meer. Beiden fietsen bij de nieuwelingen en doen dat met veel succes. Dezefoto werd genomen op zondag 19 september, toen Rudv eerste werd in Meer en Marc derde. In totaal behaalde Rudy reeds zes overwinningen dit jaar. Marc wacht nog op de eerste palm, maar fietste al heel wat ereplaatsen bij elkaar. De wielertoekomst van Meer lijkt daarmee verzekerd en wij zijn dan ook ergt trots oji deze jongens.

Proficiat, Jan

De laatste dag. Vandaag zijn er i'olks.vpelen in De Eiken, maar na de gebeurtenissen van vannacht heb ik geen zin in depijlijes. Thuis krijg ik echter beeld nog geluid, dus vlucht ik onder liet mom van de sociale plicht toch maar liet Dorp in. Ik ga naar zaal Victoria, want daar speelt de fanfare. Muziek verzacht de zeden en hij mij moet er heel wat verzacht worden. Na het concert komt Luc Van Bladel, dynamisch lid van detantare, aan mijn tat'ltje zitten. Luc: Ge kijkt zo triestig? Was de muziek niet goed? HM: Toch wel, maar ik ben wat moe. Luc: Hoe kan het anders, met die kermisdagen. HM: Ge zegt het. Luc: Ik heb nog wat nieuws van de Brassband voor de Maand. HM: Laat maar horen. Luc: Dat we de toneelavonden muzikaal omlijsten, weette wel zeker. HM: Ja, dat heeft uwe pa verleden week al verteld.

Op vrijdag 1 7 çeptc,uber zette de KWB in zaal De Lilcn lan .Swaencn in de bloemen. 1 eIi,nhmetc, Ie bloemen waren voor zijn vrouw Mii Sprangers, voor velen nog steeds Mit van de kojtieschool. Jan zeif ontving een prachtig kunstwerk als blijk van waardering voor zijn 35-jonge inzet voor de KWB. Steeds stond hij paraat als er iets moest gebeuren. Op hem kon je altijd rekenen. We hopen dat dat nog vele jaren zo zal blijven.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil,

SPAREN CERA MEER 32

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

- -

Oproep voor medewerking

Geen rommel voor de missionarissen

l)c itilitikliging san de noleringswerken ging samen met een avondmarkt georganiseerd door onze middenstanders. Dit heeft onze middenstand dichter bij elkaar gebracht en ze zijn dan ook vast van plan deze samenwerking verder te zetten. De eindejaarsfeesten zijn in zicht. Her en der worden straten van een feestelijk tintje voorzien en waarom zou dat loer ook niet kuiïren. In het vooruitzicht van die eindejaarsfeesten is onze middenstand dan ook van plan om de dreef van

een sfeervolle kerstveriiChting te voorzien. Dit vraagt natuurlijk heel wat inspanningen en daarom doen zij een oproep tct de Dreveniers. Voor velen is de winter een iets minder drukke periode en helpende handjes zijn dan ook van harte welkom. Tevens is dit een oproer naar alle middenstanders toe om dit initiatief aktief te steunen. Voor inlichtingen kanje steeds terecht bij Thérèse Coppens-Lenaerts, Meersel 32 tel.: 315.03.02 D

11.11.11 aktie draait rond voedDc II - II - II kanipanc 1993 selveiligheid. Dit is een nieuw maar positief begrip, dat net het tegenovergestelde betekent van honger en ondervoeding. Hier rond is een aktieprograinma gebouwd dat het volgende omvat: De produktie en voorziening van voedsel in de derde wereld zelf ondersteunen. De steun zal vooral uitgaan naar de kleine producenten. Verhinderen dat de internationale handel in landbouwprodukten ontwrichtend werkt voor de voedselveiligheid in de derde wereld. Dus het dumpen van onze produkten tegen ultralage prijzen op de plaatselijke markten tegen gaan, met de hoop daardoor de koopkracht van de plaatselijke bevolking te verhogen. Door de steun de kwaliteit en de duurzaamheid van de voedselveiligheid verzekeren. In dit kader heeft de dorpsraad op26 oktober Jean Thélémaque van de Haïtiaanse boerenorganisatie TET KOLE uitgenodigd. TET KOLE is een nationale beweging van kleine boeren opgericht in 1986. Ze moedigt de uitgebuite landbouwers aan zich te organiseren, bundelt hun eisen en zoekt samen met hen naar oplossingen voor hun problemen. Deze beweging is gegroeid vanuit de mensen zelf en probeert een efficiënt alternatief te zijn voor de internationale hulp die vaak tever geefs probeert van buitenuit de toestand te verbeteren. TET KOLE wil vooral kleine verarmde en verdrukte boeren organizeren en wil hun levensomstandigheden verbeteren door de uitbouw van produktie- en marketingstrukturen.

Het bezoek van één van de vertegenwoordigers van deze boerenbeweging aan MeerselDreef, waar land- en tuinbouw een bijzondere plaats innemen, was volgens mij een unieke kans om uit de mond van een Haïtiaan te horen hoe de situatie in zijn land is. Mensen die die avond aanwezig waren zullen dat zeker kunnen beamen.

1)e

!H/!lIl0I)!U1!I1 1(1/ iH0I(I(I(

(111 uit I11ISilu)f l0Ii.S!C// i!ui

Steun dus de aktie financieel door een gift in de enveloppe die u in de bus krijgt, en die door enkele inwoners zal worden opgehaald. Voorts is erop 15-16-17 oktober een politieke aktie. 1111-11 eist een politieke aanpak van het voedselprobleem. 11-11-11 eist dat België het hongerprobleem op de agenda van de Europese top zet. D

Nieuws van de verkeersraad Dc s crkecrsraud is steeds bc,ie om net kleine stappen te komen tot een beter verkeersbeleid en brengt probleenipunten aan bij het Stadsbestuur in Hoogstraten. Hierbij volgt een kleine opsomming van punten welke betrekking hebben op Meersel-Dreef. Er werd gevraagd om een voetpad aan te leggen vanaf café De Dreef tot aan de school en dit aan de kant van de school aangezien dat op een vrij éénvoudige manier is uit te voeren. Het Stadsbestuur heeft hierover gemeld dat men dit voetpad voorlopig niet aanlegt en dat men het zal betrekken in dc uitvoering van de 2de fase van de rioleringswerken. Er werd vanuit de bejaardenraad gevraagd een spiegel te plaatsen in de bocht aan de watermolen. Dit werd eerst negatief behandeld, maar later werd dit herroepen. Men zal proeven nemen met een nieuw soort spiegel en deze zou wel in aanmerking worden genomen om te plaatsen in de betrokken bocht.

De slechte toestand van het fietspad op de Strijbeekse weg op ongeveer 500 meter voor de grens en vanaf daar in de richting van de grens werd aangekaart bij het Stadsbestuur. Het Stadsbestuur heeftdeze toestand gemeld aan de Dienst Bruggen en Wegen, aangezien het hier om een staatsbaan gaat, en is nu in afwachting van een antwoord. De fietspadenaktie heeft tot gevolg gehad dat het Stadsbestuur druk bezig is om de gronden voor fietspaden te verwerven tussen Meerle en Min-

lul!

!00l

nut!!

1.

derhout, en dit aan de andere kant van de weg dan waar deze nu gelegen is. De reacties van de omwonenden zouden vrij positief zijn zodat het, zoals het er nu uitziet alles in gunstige zin evolueert. Deze ontwikkelingen kunnen ook gunstig zijn voor onze schoolgaande jeugd in de richting Hoogstraten. Tot begin september zijn volgende verkeersongevallen gebeurd op ons grondgebied beginnende vanaf 1januari. Dreef: 1 Groot Eyssel: 2 Klein Eyssel: 1 l-leieinde: 1 Meersel: 2 Kruispunt Oude Tramweg-Meersel: 1 In juli en augustus werden II snelheidsovertredingen vastgesteld in Meersel-Dreef. Op de laatste openbare vergadering van de dorpsraad werd er sterk aangedrongen vanuit de bevolking om snelheidscontroles te houden op het Heieinde tussen de grensovergang 'De Paal' en het gehucht Meersel. Dit is gemeld aan de politie, en de politiecommissaris heeft toegezegd om met neutrale wagens extra controles uit te voeren op dit trajekt. Men is dus gewaarschuwd. Op die laatste openbare vergadering werd ook gevraagd om strenger op te treden tegen het wildparkeren tijdens de weekends. Er werd aan de politie gevraagd tolerant op te treden voor wat betreft het parkeren in het algemeen omdat het nu eenmaal hoort bij de charmes van MeerselDreef. Wel werd er (,evraagd om streng en verbaliserend op te treden tegen het parkeren voor uitritten en tegen het dwarsparkeren zodat het voetpad belemmerd wordt. De politie heeft hier een positief antwoord op gegeven en zal in de toekomst streng zonder voorgaande verwittiging optreden. Mogen we aan de mensen van de horecasector vragen om hieraan positief mee te werken en hun klanten te wijzen op eventueel foutparkeren. De slechte toestand van de verkeersborden in de wijk 'Meerselse Bergen' werd gemeld aan het Stadbestuur. Een globale inventaris van te plaat33


MEERSEL-DREEF sen borden in de gehele gemeente werd opgemaakt en daarin zijn deze borden opgenomen. De borden zijn ondertussen besteld en aangekomen, en zullen in de volgende maanden worden geplaatst. o zie je maar dat de verkeersraad ook niet stilzit en ook probeert het beste te doen wat hatIhar is. heb je grieven op i'ei'kiiriÂcchi nisch vlak, laat dan je stem horen en meldt het bij één van de hieronder vermelde personen of bij leden van de dorpsraad. We weten graag wat er leeft onder onze bevolking. P. Verbaeten (Dreef 123), A. Van Opstal (Dreef 133), J. Huybrechts (Dreef 8).

Viergeslacht

On/s

t/t' t/,'Ill?u/n?tll/ 1)01.1 1(1n

de

partij 0/)

t/e itti t 1e/ee t/til.

1 eest€ornité Op woensdag 5 januari 1994 zijn Toon Vermonden en Trees Van Bergen vijfti g jatl gctrouwd. De familie wil dit met het hele dorp op traditionele wijze vieren. Aangezien Sirijheek aanleunt bij Nederlands Strijheek wal betreft feestelijkheden, is ook de andere kant van de grens betrokken bij het hele gebeuren.

Een viergeslaeht langs vrouwelijke zijde, op de

foto

herkennen

lie overgrootmoeder Theresia

Van Den Bogerd, grootmoeder lozefa S/lijders, moeder Miranda Maas en kleine Dana Revnae-

rts.

Als feestdaturn werd gekozen voor zaterdag 8 januari. Achter de schermen is er al ilnik vei'derd tussen ons feestcomité en een afvaardiging van Strijbeek. Onderwerpen om uit te beelden in een stoet zijn ruimschoots voorhanden, Toon en Trees hebben bepaald niet stilgezeten en hebben steeds actief deelgenomen bij dorpsactiviteiten. Het gebuurt waar het paar woont heeft de eerste keuze, in dit geval Strijbeek. Als dat gebeurd is komt ons feestcomité bijeen om de onderwerpen onder de

gebuurten te verdelen. De vaste afgevaardigden per gebuurt kunnen dan hun mensen warm maken, iets wat tot nu toe zonder problemen nog altijd gelukt is. Als het zover is, doe dan actief mee in het gebuurt. ruilde televisie eens in voor een avondje babbelen met de buren. En als er iemand langskomt t'oor een bijdrage voor het organise reii vuui de feestelijkheden en liet aankopen van een cadeau voor de jLlbilarissen, wees dan mild. E

KLJ Meerse1Dreef '13e t te I)n t en it

t t.

Me lg n , 1e ii t'i /1!? t 'OL It/tH

tij fit t ii liii lijk (werlijd e n ton on - c pnpie t/it tjtol. 00 t' n en! iti»t' itt "t t lenspiit t t Iii t in i/e lui/t/t c 01fl t fout/t 'Jti ot t Liet niet i tno 't lijk puipi ei' loen ze nu tw t t t tin Dit li let in t/t' Ci') tte jilttats dtwr de t o/let ole pnjzt 0 t/it

riopteooln tlsit,tteit

00/

/tndeii

1/ei t t ton t t t on. t' /n't/oe/ou c t t e i ot - ( ktit of) iie t 11(0011 t T tpt'tketi 00 itt 110! '

t/ei/t/t irtt'tt t/lit'O/

t OCi ('0 itt /01 "t 0/t/t

Een ontdekkingstocht?.

hooi,

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn niet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het to/t gewoon op die exclusieve colleciic gordijnen en tapijt

Dww een

/d

~\~

t

Iutir ii

Itt

i't'tl t 1i'o//ei t to)

uit) t t' /1(1" juli 11 lOt

t

tt'

itnntt i'ttt, iie

"etltet'tttt Ie

1

/ Otto Iit'/ t/t 'tint

0/001 ii "tOt/t

tfi'et/ t tO/it

Otli t otipenJe itt'

ttiitil t "t (tip, Itt'l t) t" ('It It t 1/11 tIlt t t tittt' t Intnf/eto fluit iracI or u itt t oit/tlltitafo IT/t /11111'! ilit't'l t t t'ttît Til

te itt

ottt'ilpotpit t t/tt,"t'n

It/en t

tuit - tji: n 1/ t (tO not t/eo! lot et bt'/nn n'I//,eI t' kne/ntin,u ii ')tt It (itt!

itt

Oti t' 11It 1 ) //it' liaar /00 ilitICt

'

tOl/t /n

Iie

iii/s/.en ii t /0/t ('ttl/ )t "/1 / t/lef t't'ti itt In 1,i 1ti t/t! Dit o/le t itt (t t'ttt /1

een bezoek méér dan waard.

0

itt itt t t 0011(11 / (to/loo/it )te"eI olu r ia

Iti / tft'('t til i)ït'Ci telt kit me, 111111/ 111f) t' t O't'cit i lOt/It t Hult' tt/deint t/It' lititir t) t/0i't/jt tOt" itt it/t tt ii /tttt 11 t/t'/O/t til/t 1/t) itlittttt 01(11,1 oltitiit 0110 1 lOt t /tO/i l)/1J1T 0/0 t tt'lt

Slui

Wij i/ttkt'ti It t 001 11,1

wooridecoratie

bet'/j' til t oor

de

itui't'itituit t/t' IdiOtInt t Itt t' 111001 .1/t? itt

Baarle-Hertog 34

Kapeistraat 6

tel 014

-

69 90 02

ook op zondag open

IlitIt

ieiioot/"tutkr 0 fltt't 1/it jotjiei

liet

t ttorioj'iç (/00/ le t'('l'tt i/ in wlar 11t't

ttiet,'iitt'/tjl, tOt 101/t t'l/Ltt 1

,"


Gluren bij de buren Mestmysterie llt pins InLiebestuur an N )t)Id--LLlbdIlt III Hertogenbosch is het grondig beu. Jaarlijks blijken er vele tonnen dierlijk mest spoorloos te verdwijnen. Dat kunnen we lezen in de cijfers van de Stuurgroep Landbouw en Milieu en de Stichting Mestbank die de mestproduktie en afzet bijhouden. Bijna tien procent van de totale rnestproduktie in Noord-Brabant is, tenminste administratief, zoek geraakt. Ook het Landbouwschap, de regionale inspectie voor de milieuhygiëne en de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie zijn geschrokken van dit 'zwart gat'. Jaarlijks scheiden de ruim 6 miljoen varkens, de 950.000 runderen, de 30 miljoen kippen, de 150.000 schapen en de 200.000 kalkoenen op het Brabantse platteland 19.407 miljoen ton fosfaathoudende mest uit. Het meeste daarvan wordt uitgereden op gras, maïs- en bouwland. Volgens de berekeningen zou het overschot - de mest die niet op het land wordt afgezet - ongeveer 3.3 miljoen ton moeten bedragen. Volgens de boekhouding van de Stichting Mestbank is daarvan slechts 1,5 miljoen ton officieel afgezet. De rest is spoorloos. Misschien moeten we al die ambtenaren en inspecteurs aanraden om na zonsondergang te gaan postvatten aan allerlei minder belangrijke grensovergangen. Liefst in de buurt van grachten en beken op Belgisch grondgebied. Deze mysteries kan men oplossen! E

\'Ïestlobby ilukehe en 'sederIandse nhiIieLIgroepen is uien zich samen verzetten tegen de mestlobby van de groeiende veehouderj. Milieuverenigingen van beide zijden van de rijksgrens slaande handen in elkaar en vormen een overleg- en actieplatform 'Grenzen aan de Mest' (GRAM). Voor Nederland zit daarin onder meer de Brabantse Milieufederatie, min of meer de tegenhanger van onze Bond Beter Leefmilieu (BBL). Zij willen individLien en groepen gaan steunen die bij hun milieuacties worden geconfronteerd met intimidatie en persoonlijk geweld. Een woordvoerder van 'Red de Voorkempen' vertelde dat het hoog tijd is om iets te doen aan de machteloosheid van de bevolking in onze streek tegenover het groeiende mestprobleem van de gigantische hoeveelheid mestvee. In Vlaanderen, en zeker in de Kempen, wordt massaal legaal, maar ook illegaal. Nederlandse mest ingevoerd. In het grensgebied zijn alle gemeenten zwarte gemeenten omwille van de grote mestoverschot. Actievoerders die bij grensovergangen mesttransporten noteren worden bedreigd. Zij die geen geld verdienen in het mestbedrijf hebben ook recht op leefbare ruimte, aldus Gram. L

ss ordt nog steeds \ ee! eesinx)pi in de Nooiderkempen. Bovendien schietende stropers eerst en praten pas later. Er zijn reeds verschillende gewonden gevallen en vorig jaar werd nog een rijkswachter doodgeschoten in de grensstreek. Veel stropers bezitten een 22 Longrifle geweer, een wapen waarmee je op enorme afstand iemand nog dodelijk kan treffen. Het beeld van de stroper als iemand die afen toe het bos in gaat om een konijntje te schieten voor zijn gezin is lang voorbij. Stropen is een lucratieve handel geworden en het zijn vooral criminelen die zich hiermee bezighouden. Het is puur banditisme volgens de woordvoerders van het Vlaams Instituut voor Jachtopzichters. Behalve de stropers gaat men ook zijn aandacht richten op de helers, bijvoorbeeld pocliers en restaurants. El

Bibliotheca O mherto Lui . de suhrij ver van . De naani van de Roos' en 'De slinger van Foucault' doet in zijn wekelijkse rubriek in het Italiaanse opinieblad een oproep aan de Nederlanders om de Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) in Amsterdam te redden. De bibliotheek is eigendom van Joseph Ritman die zijn fortuin heeft gemaakt met het produceren van plastic bordjes en bestek in De Ster te Hoogstraten. Ritman die als Rozenkruiser zelf een gepassioneerd liefhebber is van esoterische literatuur heeft al zijn geld in de BPH gestoken. Maar de banken bij wie hij in het krijt staat, zijn van plan om de bibliotheek te verkopen. Dat zou het einde betekenen van een unieke verzameling van magische, hermetische, alchemistische en kaballistische geschrif ten die nu nog toegankelijk is voor wetenschappers uit de hele wereld. Niemand is echter in staat om de bibliotheek, die talrijke kostbare manuscripten, incunabelen en uiterst zeldzame werken bevat, in zijn geheel over te nemen. Deze bijzondere verzameling dreigt nu versnipperd te worden en in handen te komen van beleggers die deze werken als een investering beschouwen, waarschuwt Eco. Hij hoopt dat de Nederlanders zelfde Bibliotheca Philosophica Hermetica zullen redden. 0

ZTI2,jT

Stropers Tot nu toe was het voor stropers vrij gemakkelijk om in de grensstreek hun slag te slaan. Bij de minste onraad wipte men vlug over de grens want de bevoegdheid van de jachtopzichters eindigde aan de rijksgrens. Maar de Vlaamse en Nederlandse jachtwachters gaan nu samenwerken om de stropers harder aan te pakken want er

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Jan de Schepper komt op In hei kader an de aktie 'Kom op tegen kanker - Kempen heeft pianist Jan de Sehepner. tevens geneesheer, een CD OpLu.nOms n mit als titel 1 tom t St t kosv ski to disro nv ss Hei iv een muzikale wandeling doorheen klassieke en senn-kiassieke stukken, evergreens. romantische melodieën, jazzen iailnmLiziek_ swingende boogie-wongie. wervelende disco, en salsanumirmers, Dr. lan de Schepper speelt op piano en ke hoard, Wie deze CD (DDI) 72' Ii') koopt, steunt het goede doel want een groot deel van de opbrengst wordt at'gestaan aan de aktie 'Kom op tegen Kanker'. U kan deze CD bestelkn door S49 fr. te sl()tan op rek.nr. 733-305 1100-04 van Pro Musica' te Beerse met de vermelding 'CD De Schepper' De opname is ook verkrijgiii op munt. ke i'.uttc

de

guldwortel

een schutierslokaal waar iedereen zich thuis voelt

100 Jaar Loenhoutse Pastoors In een pas verschenen boekje worden de 6 pastoors die de voorbije eeuw in Loenhout werkzaam waren uitvoerig beschreven. Het geschiedkundige gedeelte, dat wil zeggen de 5 pastoofs van 1893 tot 1967, werd opgemaakt door pater Louis Bogaerts, die enkelejaren geleden overleed. Wie meent dat een pastoorsbeschrijving saai is, komt meteen tot andere gedachten. Het leven en werk van de huidige pastoor, EH Jozef Noyens, wordt beschreven door Jef Van Dongen, gepensioneerd priester en bekend in Hoogstraten. Ook zijn schrijftrant moet in luchtigheid niet onderdoen voor zijn collega. Het boekje bevat verder een opsomming van alle pastoors sinds 1277 en alle onderpastoors vanaf 1830. Het geheel is opgesmukt met talrijke foto's. 0

35


STREEKNIEUWS

.

4

, •

5.

• T'o

:z

.

' ANTWERPN ».

GENT

ï

•n5•'

s

* 4

Hassit •Helss

S :zuvo4

BRUSSEL

Grensverkeer Klachten over het gebrekkig functioneren van het openbaar vervoer zijn talrijk. In de grensstreek klinken die klachten nog luider. Vaak moet er lang worden gewacht op een aansluiting en zijn er problemen met tarieven, op- en afstapplaatsen. Momenteel zijn er 22 grensoverschrijdende busverbindingen tussen Nederland en Vlaanderen en 14 daarvan zijn doorgaande verbindingen, d.w.z. dat de reizigers voor het hele traject op dezelfde bus kunnen blijven zitten. Op de overige 8 verbindingen moeten de reizigers aan de grens overstappen op de bus van de andere maatschappij. De grensstreek is relatief dun bevolkt en het grensoverschrijdend woonwerkverkeer en woon-schoolverkeer is beperkt. Bijgevolg rijdende bussen met een lage frequen-

Bekenproj eet In ccii van onze noordelijke h nu ge neen ten. Chaam, heeft men niet alleen waardevolle natuurgebieden en prachtige bossen, maar ook een uitzonderlijk aantal mooie beken en beekvalleien. Om deze 'natuurmonumenten' te beschermen en om heel het bekenstelsel te versterken startte men in 1991 het bekenproject-Chaam. Het is ccii initiatief van verschillende overheidsinstanties die zich via een 'bestuursakkoord' gezamenlijk hebben verplicht al het mogelijke te doen om het hele bekenstelsel te beschermen. Het gaat om zeer uiteenlopende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het water, het vertragen van de waterafvoer en de natuurontwikkeling langs de oevers. De aankoop van de gronden langs de oevers, nodig om een meer natuurlijke aankleding te geven en voor het inrichten van beschermingszones, verloopt nogal traag. Sommige grondeigenaren, meestal boeren, zijn wat terughoudend omdat het provinciebestuur nog de uiteindelijke begrenzing van de ecologische zones moet vastleggen. Er is wel flinke vooruitgang wat de waterkwaliteit betreft en de vertraagde afvoer. o.a. door de aanleg van een retentiebekken in het Chaams bos, waar bij overvloedige regenval het teveel aan water tijdelijk wordt opgeslagen. De defosfatisering van het water uit het zuiveringsstation en het stimuleringsproject 'beter mineralengebruik' onder de Chaamse boeren verloopt succesvol. Ook de landelijke mestregelgeving zorgt voor een geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit. Misschien kunnen wij de Mark ook helpen niet een waterlopenproject voor al zijn zijriviertjes in de gemeente Hoogstraten? D 36

•.•.

4

tie en dat maakt het openbaar vervoer weer onaantrekkelijk voor de reizigers en dikwijls onrendabel voor de busmaatschappij. In het kader van de Benelux-commissie voor het Verkeer bestaat een werkgroep 'Reizigersverkeer'. De werkgroep stimuleert vormen van samenwerking tussen busmaatschappijen. Hiermee wil men vooruitlopen op een volledige liberalisering van de vervoerdiensten in de EG. Natuurlijk zijn er ook scholen en bedrijven in de grensstreek die dagelijks bussen inleggen voor hun leerlingen en werknemers die over de grens wonen. De verbinding tussen Turnhout en Breda (via Hoogstraten en Meersel-Dreef) wordt verzorgd door De Lijn (43) en de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autobusdiensten (BBA 130). Informatie: De Lijn, tel. 014-41.38.02 & BBA, tel. 00.31-68.21.21.15.

Aandacht voor de natuur, vreemde talen en Kerstmis hij Dinamo Di naino (oi de Warande in l urn hout) organ i seert weer een aantal nieuwe cursussen en uitstappen, waarbij aandacht wordt besteed aan de komende kerstperiode, een aantal activiteiten in verband met de natuur en er starten ook nieuwe cursussen vreemde talen. Bij het naderen van de kerstdagen start er o.a. een cursus feestelijk tafelen. Heb jij er soms ook moeite mee om een heerlijke menu samen te stellen? Of wil je je gasten verrassen met feestelijke, gedurfde hapjes, maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen? Dan is dit de ideale kans. Als jij ook een beter zicht wil krijgen op wijnen of misschien nog op zoek bent naar de geschikte wijn bij je kerstmenu, dan kan je op één narniddag bij Dinamo met Paul Thijsen het antwoord vinden. We zullen verschillende wijnen 'degusteren' en leren kennen. Om deze wijndegustatie helemaal 'af te maken, kan je tegelijkertijd genieten van een heerlijk stukje Franse Kaas met een broodje. Om het feest echt volledig te maken kanje samen met ons kerstversiering ineen knutselen. Je kan o.a. technieken verwachten om menu's, kersten nieuwjaarskaarten te maken. Ook ligt er nog een kerststallentocht in het verschiet. Dinamo zocht een aantal uitzonderlijke kerststallen uit. Op 27 december brengt een autobus ons langs verschillende mooie kersttaferelen doorheen de Noorderkempen.

Op 18 november '93 vindt de daguitstap: Wintervogels in het Zwin te Knokke-Heist plaats. Op natuurhistorisch vlak is HetZwin erg belangrijk: enerzijds om zijn grote verscheidenheid in vogelsoorten en anderzijds om zijn typische schorrevegetatie en zijn ongerepte landschap. Er is ook nog een natuurtocht: Stootvogels op 't Neerhof in Wuustwezel. Stootvogels vervullen immers een zeer belangrijke functie in ons natuurhuishouden zij zorgen voor het evenwicht door predatie, opruiming en selectie. Over dit alles zullen we in het valkerij-center meer vernemen. En dat is nog niet alles. Vanafjanuari organiseert Dinamo samen met de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen een cursus 'Natuur-in-zicht'. Er is geen bepaalde voorkennis nodig. Samen met andere geïnteresseerden leer je op een duidelijk manier hoe bodem, planten, dieren én mensen deel uitmaken van ons leefmilieu. Deze cursus omvat zowel binnenhuisactiviteiten als geleide wandelingen in eigen omgeving. Als je de cursus beëindigd hebt, kanje het getuigschrift 'Vrijwilliger in de milieu-educatie' ontvangen. De cursus vormt de basis voor wie later een cursus Natuurgids' wil volgen. Het talengamma wordt ook nog verder uitgebreid. Zo starten er twee nieuwe vreemde talen cursussen nI. Pools voor beginners onder leiding van Agnieszka Wasielewska en Grieks voor beginners dat gegeven wordt door Fanny Yannoulis. Beide cursussen hebben voornamelijk tot doel mensen die naar deze taalgebieden op reis zouden gaan te helpen niet de dagelijkse conversatie. De nadruk ligt dus vooral op woordenschat en het vormen van zinnen. Buiten de hierboven vermelde activiteiten starten er ook nog een cursus schaken, ijsschaatsen en staat er nog een uitstap naar Europalia 93 op ons programma.

Inschrijven voor al dit moois kan vanaf maandag 8 november. Voor meer informatie over onze cursussen en uitstappen kan je terecht aan de Dinamobali in De Warande te Turnhout. Openingsuren: dagelijks van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, behalve vrijdagnamiddag, in het weekend en tijdens de schoolverloven•

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77


VARIA

Ongevallen

OPENBARE VERKOPING VAN MOOI GELEGEN WONING MET GARAGE TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, SINT CLEMENSSTRAAT 9 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Mooi gelegen woning te Hoogstraten/Minderhout, Sint Clemensstraat 9, groot 5 a 26 ca. Kadastraal inkomen 32.400. Ingedeeld: - gelijkvloers: living, keuken, garage, bergplaats, toilet, speelkamer; boven: 5 slaapkamers en badkamer. Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen; centrale verwarming met mazout. Bezichtiging: zondag van 9 tot 11 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Zitdag - Toewijzing op dinsdag 9 november 1993 om 16.30 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN VOLGENDE GOEDEREN TE HOOGSTRATEN: HUIS EN TUIN, H. BLOEDLAAN 259, MET INRIT IN ACHTELSESTRAAT PERCEEL GRASLAND TER PLAATSE 'GROENEWOUD' 4 BOUWGRONDEN EN ACHTERGROND IN ACHTELSESTRAAT

Donderdag 23 september om 8.10 uur kwam het aan het kruispunt Minderhoutsestraat en Genieentestraat te Minderhout tot een botsing tussen de auto bestuurd door Ronald Van Ruiten, Dreef 85 en de auto bestuurd door Orlando Volkers uit Rotterdam. De inzittende Sony Kraft (29j), Liebigstraat 1 Meer, werd licht gekwetst. De auto's liepen zware schade op.

Zondag 26 september om 12.25 uur kwam het aan Brug 8 Oostmallesteenweg te Rijkevorsel tot een botsing waarbij vier personenwagens betrokken waren. De chauffeurs waren: Hendrik Van Der Linden, Perenstraat 28, Rijkevorsel, zware schade: Petrus Maas uit Oudenbosch (Nl.) zware schade: L. Verbergt uit Zoersel zware schade; Tine Hermans (29j) H. Bloedstraat 19, Hoogstraten. Zij werd licht gekwetst. Haar wagen liep eveneens zware schade op. Eveneens zondag 26 september om 15.50 uur, botsten drie autos aan de Bredaseweg te Minderhout. De auto van Lucia Siegmund uit Breda liep lichte schade op. Deze van Joannes Van Boxtel uit Kaatsheuvel, werd zwaar beschadigd. De derde auto bestuurd door Francicus tn t Veen uit Rotterdam, werd licht beschadigd. Aan de John Lijssenstraat te Meer botste zaterdag 9 oktober om 17.00 uur de auto bestuurd door Gijsbert Van Den Bos uit Vierpolder Nl. met de auto bestuurd door Johannes Van Hogeloon (23 j) uit Bavel Nl. Beide wagens liepen zware schade op. Johan Van 1-logeloon werd licht gekwetst.

Notaris Cor Stoel te Merksplas en notaris Dirk Dupont te Rijkevorsel, zullen mettussenkomst van hun ambtgenoot, notaris Henri Wuyts te KapeUen, openbaar verkopen, in een enkele zitdag, onder de opschortende voorwaarde van het uitblijven van een hoger bod, de voormelde onroerende goederen te HOOGSTRATEN, ingedeeld als volgt:

Zondag 10 oktober om 11.50 uur werd de 53jarige fietser Jean Marissen, Dellenweg 24, Rijkevorsel licht gekwetst toen hij aan het kruispunt Vrijheid-Tinnepotstraat werd aangereden door de auto bestuurd door Roggy Pluym, Tinnepotstraat 12E, Hoogstraten.

KAVEL A: Gunstig gelegen huis met aanhorigheden en tuin, H. Bloedlaan, 259, met overdekte inrit via rechterpoort in huis, Achtelsestraat 2, kadaster wijk E, nrs 251/R, 254/N 3, groot 5a., 47 ca. (K.l. 21.700: kI. beschrijf mogelijk). Indeling: hall, voorkamer, achterkamer, eetplaats, keuken, badkamer, toilet, achterplaats met pomp, veranda met toegang op tuin en koer, kelder. Eerste verdieping: een kleine slaapkamer en 2 grote slaapkamers. Tweede verdieping: 3 mansarde kamers. Aanvaardbaar bij betaling. Bezichtiging: sleutel te bekomen op het kantoor van notaris Cor Stoel.

Maandag 11 oktober om 08.20 uur botste aan de Meerseweg de auto bestuurd door Paul Roefs, Meerseweg 55, Meer met de auto bestuurd door Gino Verheyen, Hoogeinde 40, Meer. Er was zware schade.

KAVEL 8: perceel grasland ter plaatse Groenewoud, kadaster wijk D, nummer 39/A, groot 34a95 ca. Palende: 0 aan de waterloop, N en Z aan de Kerkfabriek en W aan Anthonis-Theunis.

Aanvaardbaar bij betaling. KAVEL C: een blok van vier bouwgronden met achtergrond, aan de Achtelsestraat, tussen huizen nrs 74 en 78, kadaster wijk D, nummer 196/2/E, groot volgens met. 47 a. 41 ca., ingedeeld in loten als volgt: - lot 1: bouwgrond, breed 17.50 m en groot 879 m2; - lot 2: bouwgrond, breed 17.50 m en groot 875 m2 - lot 3: bouwgrond, breed 17.50 m en groot 874 m2 - lot 4: bouwgrond, breed 20.95 m en groot 718 m2 - lot 5: perceel akkerland achter loten 1, 2 en 3, groot 1395 m2 - bouwgronden: goedgekeurde verkaveling: nr 051/236 dd. 4-11-1989 Aanvaardbaar bij betaling. Enige zitdag onder voorbehoud van opbod: 25 november 1993 te 15 uur in cafĂŠ De Wachtzaal', te Hoogstraten, Van Aertselaarstraat 2.

In Wortel aan de Langenberg botste maandag 11 oktober om 16.15 uur de auto bestuurd door Annick Peeters, Langestraat 35. Wortel met de auto bestuurd door Josef Jansen uit Turnhout. Er was zware schade.

Dinsdag 19 oktober om 08. 10 uur botste aan het kruispunt Desmedtstraat-Bredaseweg de boerentractor bestuurd door Paul Jansen, Oosteneind 1 2A. Meerle, met de auto bestuurd door Dirk De Meulder. Lindendreef3B, Hoogstraten. De auto liep zware schade op.

David Vermonden (19 j), Burg. Van Nuetenstraat, Meerle, werd licht gekwetst toen hij, dinsdag 19 oktober om 12.25 uur met zijn auto, aan de Langenberg te Wortel tegen een boom reed. U

gifj


Lezers De hoogstraatse milieuraad: terug naar af? De Vlaamse overheid is in de jaren tachtig een meer actief milieubeleid gaan voeren. Geleidelijk aan is echter het inzicht gegroeid dat dit maar tot resultaten kan leiden wanneer de gemeenten hieraan voluit meewerken. Het milieubeleid staat in veel gemeenten echter op een te laag pitje. Om hierin verandering te brengen heeft de Vlaamse regering vorig jaar met de meeste Vlaamse gemeenten een contract afgesloten, een zogenaamde 'milieuconvenant'. Dit komt er in het kort op neer dat gemeenten die in de toekomst werk maken van een goed milieubeleid hiervoor in ruil een subsidie krijgen. En goed beleid betekent dan bijvoorbeeld het opstellen van een

milieubeleidsplan en het installeren van een milieuraad die de gemeente kan adviseren. De Hoogstraatse milieu- en natuurverenigingen vragen al vele jaren een milieuraad. Het milieu is één van de belangrijkste maatschappelijke thema's van vandaag. En als de bevolking inspraak heeft in aangelegenheden als cultuur, sport, gezondheid en verkeer, dan is het niet meer dan logisch dat die inspraak ook georganiseerd wordt voor milieu en natuur. Het stadsbestuur heeft hier in het verleden echter nooit oren naar gehad: 'advies geven kan ook zonder adviesraad' (vraag: waarom dan al die andere raden?). Nu er echter subsidies van de Vlaamse Gemeenschap in het vooruitzicht zijn gesteld, heeft het stadsbestuur besloten om toch een milieuraad op te richten. Dit is een positieve beslissing, ook al roept zij direct de vraag op waarde gemeente in de eerste plaats in geïnteresseerd is: is het vooral het geld of ook de adviezen en de inspraak van de bevolking? De milieu- en natuurverenigingen van Hoogstraten stelden hoge verwachtingen in de milieu-

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

r

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

38

raad. Welnu, deze zullen op korte termijn zeker niet worden ingelost. Hoe is het zover gekomen? In het gemeentelijk infoblad werd een oproep gelanceerd richting 'milieu en natuurverenigingen' en 'deskundigen op het vlak van niilieu en natuur' om zich kandidaat te stellen voor de milieuraad. Op een eerste bijeenkomst, waarde samenstelling van de raad op de agenda stond, bleek echter dat een meer derheid van de aanwezigen bestond uit verte-

genwoordigers van de land- en tuinbouw. Later bleek dat deze laatsten te elfder ure en na het verstrijken van de inschrijfdatum door een schepen waren opgetrommeld. Na een hoogoplopende discussie, waarin schepen Coenegrachts aan de kar trok van de landbouwers en milieuschepen Van Ammel de kerk wat in het midden probeerde te houden, bleek al gauw dat redelijke argumenten niet opgewassen waren tegen de macht van het getal: een meerderheid van de vergadering adviseerde het gemeentebestuur dat alle ingediende kandidaturen weerhouden moesten worden. Na lang talmen heeft de gemeenteraad dit advies in grote lijnen overgenomen. Het aantal vertegenwoordigers van land- en tuinbouw werd weliswaar beperkt, maar opdat zij toch de meerderheid in de milieuraad zouden behouden, werden een aantal milieuverenigingen geweerd, werd een jager-landbouwer ondergebracht in de groep van de milieuverenigingen en werd aan de deskundigen geen stemrecht toegekend. Merkwaardig hierbij is dat dit gebeurde op voorstel van de burgemeester en dat de milieuschepen bij die gelegenheid zijn eigen, meer evenwichtige voorstel inslikte. Ondanks het feit dat de milieuraad zo werd omgevormd tot een landbouwraad. hebben de milieuverenigingen deze raad een kans willen geven. Zij erkennen immers het economische belang van de landbouw voor Hoogstraten, betwisten geenszins een vertegenwoordiging van dit belang in de milieuraad en wensen op een constructieve wijze deel te nemen aan de diskussie over de relatie tussen landbouw en milieu. De praktijk heeft spijtig genoeg aangetoond dat die dialoog onmogelijk gemaakt wordt door de Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03/315.72.00

herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

K

/ 2­ Ste

Overigens, de bevoegde minister heeft zich nog steeds niet akkoord verklaard met de huidige samenstelling van de Hoogstraatse milieuraad, omdat die strijdig is met het milieuconvenant. De gang van zaken in verband met de Hoogstraatse milieuraad tot dusver roept toch een aantal bedenkingen op. In de eerste plaats kan men zich afvragen hoever de gemeente zich op het vlak van milieu wenst te engageren en welke rol zij in deze wenst te behouden voor de milieuraad. De ervaring lijkt erop te wijzen dat het milieu in haar ogen van ondergeschikt belang is (groen is OK, als het maar geen gevolgen heeft voor de landbouw en het bedrijfsleven). De milieuraad wordt gezien als een instrument om een zogenaamd milieubeleid te verrechtvaardigen. De politieke diskussie over de verhouding landbouw-milieu wordt uit de weg gegaan en overgelaten aan een orgaan dat hiervoor niet bevoegd is. Ten tweede kan men zich afvragen of de houding van het gemeentebestuur wel verstandig is. Aan een bijsturing van het gemeentebeleid in milieuvriendelijke zin valt op termijn toch niet te ontsnappen. Het is dan ook beter om er nu werk van te maken, en niet later, wanneer de kost van dit beleid zoveel maal hoger zal zijn. Voorts stellen we vast dat het gemeentebestuur gekozen heeft voor het verankeren van machtsposities, in plaats van een geschikt kader te creëeren voor dialoog. Het debat tussen milieu en landbouw (of beter: economie) wordt daardoor alleen maar bemoeilijkt. Ten slotte rijst ook de vraag of dit politiek wel verstandig is. Men kan moeilijk zeggen dat het gemeentebestuur zich hier op een positieve manier in de belangstelling van de milieubewuste inwoners heeft gewerkt. Toch is het niet te laat. De milieuverenigingen blijven bereid om mee te werken aan het geineentelijk milieubeleid, liefst binnen een milieuraad, maar desnoods ook daarbuiten. In afwachting houden wij ons alvast niet afzijdig. Wij zullen de gemeente niet nalaten te wijzen op zaken die voor milieu en natuur in Hoogstraten niet door de beugel kunnen. Zo menen we dat de gemeente er geen goed aan gedaan heeft om de E-19 put in Minderhout-Meer over te leveren aan een kleine groep surfers, veelal nog van buiten de gemeente. Zij heeft hier een kans laten liggen om mee te kiezen voor meer natuur in de gemeente. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Tot slot: mocht u zich voor natuur en milieu wel degelijk interesseren, aarzal dan niet één van ondergetekenden te kontakteren.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arle-Nassau op zg geopend tot 5 uur.

40

overmacht van een sector en dat de milieuraad in zijn huidige samenstelling niet kan werken. Wat stelden wij vast? 1) Dat de landbouwgroep zich bij de besprekingen van het milieubeleidsplan enkel opstelden als waakhond, dit in tegenstelling tot de milieuverenigingen en deskundigen die voor een positieve inbreng zorgden. 2) Dat, toen er over een futuliteit gestemd moest worden, de landbouwers al meteen blok vormden tegen de andere leden van de milieuraad. De milieuverenigingen en de meeste deskundigen hebben hieruit dan ook hun conclusies getrokken en namen ontslag uit de raad.

29

Voor de Wielewaal: Marcel Adriaensen; Ver eniging voor ecologische leef- en teeltwijze: Koen Pans; de natuurgidsen: Tom Verschraegen; Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming: Dimitri van Pelt, deskundige: Dirk Yzewyn, Natuurreservaten VZW: Jef Leestmans.


KOM OP TEGEN KANKER "KWIS-TAX RACE ONDER DEN TOREN" Het aantal aktiviteiten onder de vlag van "Kom op tegen Kanker" in Hoogstraten is dit jaar nauwelijks bij te houden. Volgens insiders behoort Hoogstraten ditmaal tot de absolute top wat het aantal betreft. Hoogtepunt van de aktie vormde tot hiertoe de door de sportraad opgezette Go-Car Race, die op 26 september zijn beslag kreeg. Het weer zat nochtans niet mee, maar in vergelijking met de dag voor de race, viel het nog mee. 's Zaterdag had het immers van s morgens tot s avonds onophoudelijk geregend. De buien van 's zondags waren daarmee vergeleken slechts vervelende tussendoortjes. Vanaf 7 uur waren heel wat medewerkers op de been om het parcours uit te zetten. Netjes afgesloten met nadar-afsluitingen, stro-balen in de bochten, echte pit-boxen. Vanaf elf uur kwamen de deelnemers hun go-car ophalen bij de Organisatie, zodat ze aan cle slag konden met het aankleden van hun car. Kwestie van te laten zien wie ge zijt (of wie uwe sponsor was). Sommige versiersels kregen al gauw last van de buien, maar dat kon de pret niet drukken. De sfeer onder de deelnemers was vanaf het begin opperbest en dat zou de hele dag zo blijven. Niet minder dan 26 teams hadden zich voor de race ingeschreven. Een rekord voor de vzw. Goodwill, inrichter van dergelijke races overal in Vlaanderen. Onder de deelnemende teams, ook een van onze eigenste Hoogstraatse Maand. Maar omdat de medewerkers van de Maand nu eenmaal beter overweg kunnen met de pen (of dat toch pretenderen) dan met de benen, werd een enthoesiaste ploeg trappers van de Turnkring 't Zolderke van Meerle ingehuurd. Met een gemiddelde leeftijd van ca. 13 jaar wel de jongste ploeg van heel het veld. Na de passage van de laatste bus van De Lijn, werd heel het parcours definitief verkeersvrij en konden de oefenritten beginnen. Kwestie van het parcours te verkennen en het wisselen van rijders in te oefenen. Wie er de leukste ploeg zou worden, was toen al duidelijk. De brandweer reed rond met sirene, zwaailicht en brandspuit op hun kwis-tax. Na de testi iitemi, volgden cle eliioimo-m iiten 0111 de startvolgorde te bepalen. loen reeds kwamen de echte racers naar boven, Laurijssen Electronics en Rijksweldadigheidskolonie mochten op de eerste rij starten.

tieke sterren. Winnaar werd Frans Snijers, voorzitter van de sportraad, voor een team van de gemeentelijke Sportdienst. Schepen Peerlinck kwam als derde over de meet, gevolgd door de burgemeester en de schepenen Van Amniel en Pauwels. Om 3uur werd dan de uiteindelijke uithoudingsrace van start geschoten. In een tijdspanne van 3 uren moesten zoveel mogelijk rondjes worden afgelegd. Het was van begin af duidelijk te merken wie gekomen was om te winnen en wie om mee te doen. De echte racers vlogen er meteen is, met zenuwachtige rijderswissels, kreten van "uit de pad", soms gevolgd door een stevige vloek. Anderen deden het rustiger, ludieker. De brandweer reed al spuitende rond, bij de turnkring t Spagaatje en de personeelvereniging van Friswit mochten de kleinen op het duo-zitje meerijden. De jongeren van ons team weerden zich uitstekend. het entoesiasme was niet te stuiten. Iedereen wilde rondjes rijden, al was dat geen eenvoudige opgave. Het stuk op de Gravin Elisabethlei klom vandege en deed pijn aan de kuiten. Plezante pijn, die de stemming niet kon drukken. In tentjes en kraampjes rondom werd ondertussen vanalles aan de man gebracht. Warme en koude drankjes, barbecue, worsten, hot-dogs, pannekoeken, enz. Alles gratis of met flinke reducties ter beschikking gesteld door de Hoogstraatse Middenstand en aan de man gebracht door vele, vele vrijwilligers.

Om stipt zes uur werd de race afgevlagd. Drie teams eindigden met 96 rondes (of ruim 62 km.) cx-aequo op de eerste plaats. De prijs voor de mooiste go-car was voor de met tennisballer'i en -raketten versierde car van Tennisclub De Vrijheid. De trofee voor de ludiekste ploeg ging zoals te verwachten naar de brandweer, trofee die (vooraf reeds) met ruime hoeveelheden ger stenat gevierd werd. Ondanks het werkelijk onaangename herfstweer toch een geslaagde onderneming, die vooral bij de talrijke deelnemers een uitstekende herinnering nalaat. En niet te vergeten, het doel van de organisatie, ruim 500.000 Fr. opbrengst voor Kom op tegen Kanker.

Kom op tegen kanker Tombola Getrokken op zondag 26 september 1993. Prijzen af te halen bij de dienst onthaal van het Stadsbestuur Hoogstraten, tijdens de kantooruren. WINNENDE LOTEN: nrs: 18,35,98, 115, 138 1 156,181,196,203,215,226,238,245, 260,311,328,341,360,438,446,467,505, 5 16, 606, 653, 7 10, 736, 801, 844, 891, 912, 948, 1015, 1098, 1166, 1184, 1203, 1298, 1316, 1352, 1483, 1604, 1627, 1692, 1732, 1771, 1704,1991,2010,2271,2098,2337, 2414,2603,2222,2253,2300,2371,2498, 1504, 1663, 4, 1772, 2005, 364, 486, 577, 671, 781, 834. 908, 974. 1100,1115,1197, 121, 1384, 1401, 1434, 1547, 1588, 71, 223, 337, 471, 527, 654, 1482, 2287, 787, 1510, 2351, 823, 1670, 2402, 917, 1733, 2497, 1074, 1117, 1993, 1679, 1728, 1826, 1623,1241,1949,56,221,293,2074,1374, 728, 755, 206, 2160, 444, 522, 1047, 871, 635, 795, 1031, 1158, 1255, 1617, 1501, 1783, 2364.

Op het grote podium naast de pit-boxen meldde zich de eerste vedette, Yasmine, met het toepasselijke "Ik heb in de regen gedanst". Dat het pad van vedetten duidelijk niet over rozen loopt, hebben we die namiddag bij herhaling kunnen vaststellen. Het koude weer maakte immers dat heel wat toeschouwers ofwel rondliepen om geen kou te krijgen ofwel zich ophielden in een warmere pannekoekentent of andere drankgelegenheid. De grote groep rijders had andere dingcn aan hct hoofd, zodat dc belangstelling voor de "sterren van de showbizz" eerder aa端 de iiiageie kamit bleef. Maai als (aankomende) ster moet je daar mee leren leven. Na de chrono-ritten werden de "vedetten" in het veld gestuurd voor hun "vedetten-race" over twee ronden. Verschillende van de gastvedetten namen het daarbij op tegen de plaatselijke poli-

De

j端i

ge ploeg die de kar van de / /,g.s /, a ucc Maaiid irajne.

39


Uitslag van de Kwistax-race 1.

12.

21. 23.

Rijksweldadigheidskolonie Wortel Laurijssen Electronics Discotheek 't Fortuin - Poepi Boys Gebuurte Buizelhoek Kredietbank Gebuurte Westhoek Martens Construct - Wielervrienden Gammel De Mussenakker Tennisclub De Vrijheid Wijkcomité Donkakker Garage Toyota - Afd. Bouw VITO Suppermarkt Quirijnen Reizen De Noorderkempen - Fam. Van Der Linden Gebuurte Begijnhof Personeel Stadsbestuur Hoogstraten Oudervereniging Gemeenteschool Hoogstraten KLJ Wortel VTI Spijker Discotheek High Street Rijvereniging St.-Clemens Brandweer Hoogstrateri De Hoogstraatse Maand - Turnkring 't Zolderke Café De Gelmel - Volleybalver. De Gelmers Hyplast Kantoor Versmissen-Jansens - Turnkkring 't Spagaatje Friswit

96 ronden 96 ronden 96 ronden 94 ronden 93 ronden 88 ronden 87 ronden 87 ronden 86 ronden 85 ronden 85 ronden 84 ronden 84 ronden 83 ronden 82 ronden 82 ronden 80 ronden 78 ronden 76 ronden 76 ronden 74 ronden 74 ronden 73 ronden 73 ronden 71 ronden 60 ronden

Massa-aerobic — Kom op tegen kanker Massa-aerobic - Zaterdag 13 november 1993 - Plaats: Veilinghallen Hoogstraten (ingang LoenhoutseWeg) - Aerobic: Start 20.00 uur (8 uur 's avonds) Einde 21.00 uur (9uur 's avonds) - Benefietoptreden Desperated Company vanaf 21.30 uur Deelnameprijs" - Voorverkoop 100,- fr. (Waar: zie affiche) - Ter plaatse" 150 fr.

EN GARAGE B .V. B .A.

Geudens Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 tuut

Je vedenenrm

t' ii tiJ iii

eni, CtOl t t/t

t 1,/t'

ingei nood t oer

t t itt J)CI)

t

tiii

t ituitri

AFSLUITDAG VAN DE CAMPAGNE KOM OP TEGEN KANKER Zaterdag 20 november in de Zevensprong in Hoogstraten. Noteer alvast deze datum in je agenda. Iedereen die op een of andere wijze bij de campagne betrokken was wordt op de slotavond uitgenodigd. Vanaf 20 uur kan je in de zaal terecht. Na optredens van plaatselijke vedetten volgt de symbolische overhandiging van het tot dan bijeengebrachte bedrag. Alle schenkers worden gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Nadien volgt een groots afsluitbal dat tot in de vroege uurtjes mag duren. De opbrengst wordt aan het voorlopig eindbedrag toegevoegd. Op datum van 11.10.1993 stond er in Hoogstraten 1.600.000 Fr. op de rekening.

CARROSSE'RIE FORD TWEEDEHANDS WAG ENS

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE 1,

40

1


SPOR T!] _

HVV maakte de aansluiting Na ccii ioiidut iainivalicc cl)tclbcr iiaaiid met 1 op 8 schijnt oktober de toodjes beter te liggen. Tegen Herentals werd vooreigen publiek met 3-1 gewonnen en ook Hasselt moest met lege handen terug naar Limburg. Het zag er anders niet zo best uit voordejongens van trainer Kemland. Op een fortuinlijke manier geraakte Hasselt aan 0-1 en begon toen deze stand te verdedigen. HVV verloor Goeminne met twee gele kaarten en wij zagen de bui hangen. Op de 80e minuut nadat de Hasseltdoelman een reeks kleine mirakels had gedaan, rolde de bal voor het eerst in deze competitie voor de roodwitten. Patrick Branders knalde van ver op doel. Zijn schot miste de goede richting doch werd onderweg geraakt door een verdediger en meteen was de stand gelijk. Met 10 tegen 11 sleepte HVV nog de overwinning uit de brand toen Kris Ceusters foutief in de 16-meterzone werd gestopt en Stef Huygen de penalty omzette. Tussendoor verloor HVV op FC Turnhout een wedstrijd die het nooit had mogen verliezen, doch daar tillen we niet zo zwaar aan. Met 5 punten uit 7 matchen is er geen reden tot vieren, doch bij HVV is er geen reden tot paniek en we kijken nog altijd naar boven.

Wedstrijden Zaterdag 30.10 HVV-Zwarte Leeuw 20 u Zaterdag 6.11 SV Mol-HVV 19.30 u Zondag 14.11 Heist-HVV 15 u Zaterdag 20.11 HVV-Berchem 20 u Zondag 28.11 Heultje-HVV 14.30 u

Nationale Res. Vrijdag 29.10 Zw. Leeuw-HVV 20 u Vrijdag 5.11 HVV-SV Mol 20 u Vrijdag 12.11 HVV-Heist 20 u Zaterdag 20.11 Berchem-HVV 14 u Vrijdag 26.11 HVV-Heultje 20 u

VNA Wortel In \kestnial!c verloren de blauw-'.'. ttcii net 2-0 na twee ongelukkige doelpunten tegen een zwakke tegenstrever in een zwakke wedstrijd. De thuiswedstrijd tegen Putte leverde na een spectaculaire wedstrijd de volle inzet op. DrĂŠ Snoeys, terugkerend na een kwetsuur, werd na de rust ingebracht en scoorde een schitterend doelpunt. De bezoekers namen met 1-2 de leiding met nog een kwartier te spelen. Gelukkig scoorde Peter Van Calster nog en trapte een verdienstelijke Dirk Snoeys, zeven seconden voor affluiten, een hoekschop rechtstreeks voorbij een flaterende doelman. Deze 3-2 overwinning werd daarna op passende wijze gevierd. Met dezelfde cijfers werd verloren tegen het laatste gerangschikte Antonia. Deze ploeg was sterk op het middenveld en onze verdediging kwam onder de druk te staan. Zo leidde de thuisploeg vlak na de rust met 3-0. Antonia ging de laatste 20 minuten finaal door de knieen. Het werd nog 3-2 en een spectaculaire redding van de plaatselijke doelman hield de punten thuis. Tegen Wildert hielden paal en lat de voor de gelegenheid in groen-oranje spelend V.N.A. tot

driemaal toe van een ruim verdiende overwinning. Daarbij werden nog meerdere wenkende kansen niet benut. De blauw-witten zijn wel op de goede weg. De sfeer is goed en er wordt hard gewerkt op de training. Enkel het zelfvertrouwen - vooral op verplaatsing - moet nog opgekrikt worden.

De wedstrijden Zondag 07.11 Gooreind-Wortel Zondag 14.11 Berendrecht-Wortel Zondag 21.11 Wortel-Zoersel Zondag 28.11 St Job-Wortel

Minderhout V.V.: hoe het tij doen keren? Wat men voorile selzoenaanv aug'. reesde, schijnt stilaan bewaarheid te worden. M.V.V. heeft het niet gemakkelijk op dit ogenblik en de kentering stuit op een vraagteken. Een samenloop van omstandigheden, gekwetsten... zorgen ervoor dat de Minderhoutenaren een weinig benijdenswaardige plaats in het klassement bekleden. Niet wanhopen natuurlijk, groen-wit heeft verschillende wedstrijden verloren met de kleinste cijfers, zodat men zich ook weer niet hoeft te schamen. Ook reserven en jeugdelftallen zijn niet aan het feest. Wanneer optimistische klanken? Tegen Oosthoven leverde M.V.V. alleszins een gesmaakte wedstrijd af en kon men lange tijd gelijke tred houden. De Turnhoutse voorsprong werd reeds vlug ongedaan gemaakt op penalty. Karel Koyen werd even later onderuit gehaald met een tweede strafschop als gevolg, 1-2. Twee gele kaarten werden Dirk Adriaensen en M.V.V. fataal. De thuisploeg baatte de numerieke minderheid van de gasten uit en doelde nog tweemaal, 3-2. H.I.H. Turnhout kwam op bezoek aan de Hoge Weg met de regelrechte bedoeling twee punten te pakken. De daad werd bij het woord gevoegd en aan de rust wees de stand dan ook 0-2. De 'binken' schenen gerust in de afloop. Jan Braspenning en Dirk Koyen kenden enkele begenadigde buien en ... 2-2. M.V.V. rook de overwinning, overspoelde de bezoekers maar... voetbal kan soms hard zijn. In de allerlaatste minuut een ver schot lukraak naar doel en de Minderhoutse

doelman was gezien. Opnieuw een 2-3 nederlaag! Spijtig toch! Zou het in Dosko lukken? In de beginfase kreeg M.V.V. reeds enkele zware opdoffers en wist men al ongeveer hoe laat het was, 2-0 in een mum van tijd. Jan Braspenning milderde en Mario Janssen bracht de twee ploegen in evenwicht. Hoop doet leven! Na de koffie toonde Dosko zich de betere ploeg maar nu plukte Minderhout de vruchten. Guy De Bie dikte aan en Ronny Van Opstal zorgde zelfs voor 2-4. De thuisploeg kwam nog terug tot 3-4 maar de punten gingen naar Minderhout. De match tegen Sefa mocht je een gelijkopgaande partij noemen maar de Sefa-doelnam maakte het verschil. In de 80ste min, scoorden de bezoekers het enige doelpunt van de partij, 0-1, en de kater was voor M.V.V.! Ook te Meer word met 3-0 in het zand gebeten!

Wedstrijden Zondag 7 november 15.00 uur Minderhout V.V.-Pulle

Zondag 14 november 15.00 uur Minderhout V.V.-S.K. Herentals

Zondag 21 november 14.30 uur Massenhoven-Minderhout V.V.

Zondag 28 november 14.30 uur Minderhout V.V.-Beerse S.K.•

F.C. i\'Ieer: gemotiveerd [dii '.ijfdc \all dc kouuugctutuc i' al atgewerkt. De match tegen Hezewijk kende een snelle start vanwege de bezoekers, gelukkiglijk verkeerde onze defensie met de keeper als sluitstuk in een goede conditie. Na enkele minuten scheen de storm geluwd en Meer nam het initiatief in handen en slaagde erin een doelpunt aan te tekenen. Wie zich aan een tegenoffensief van de bezoekers verwachtte kwam bedrogen uit. Voor de rest gebeurde er niets bijzonders meer. De eerste overwinning van 't seizoen was een feit. Massenhoven kwam de volgende week op bezoek en dit elftal ging er van bij de start fel tegenaan. Zonder resultaat echter! Meer begon op zijn beurt gevaarlijk te dreigen en niet succes! De bezoekende doelman blunderde tweemaal zodat we aan de rust een 3-0 voorsprong bijeen getrapt hadden. Uiteindelijk werd het nog 5-1.

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Wij verkopen niet afleen verzekeringen. ook de NAZORG vrnden wij beangrijk' ' Kom vrijblIjvend eens ptater' Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

'ANHYP E:V 41


SPORT En dit leverde weer twee punten op. De match tegen Pulle kunnen we best zo rap mogelijk vergeten. De eerste thuisnederlaag stond vast. Een archislechte prestatie vanwege onze mannen. Waren zij met hun gedachten bij de kermis? Op 10 oktober trokken we naar \Trij Arendonk. Fiaai

ll1-s'll liii Wr lui uuijil Op ceii r' -'\ 1-

1

Il Iui-'u luui 1 liut- 1 t- '.liII uuuu- uui kuki-'iu wu-

Hoogstraatse wieterkampioenen

'ul-

11 ti

een 2 0 achterstand aan. Vanaf dat ogenblik schoot Meer uit zijn krammen, het lukte de aansluitingstreffer en in de laatste minuut ook de gelijkmaker. We mogen zeggen dat we alleszins een betere start gekend hebben dan de twee vorige seizoeHeil. De meeste ploegen lijken aan nuekaat gewaagd en dit komt de competitie zeker ten goede.

Wedstrijden Zondag 7 november 15.00 uur F.C. Meer-S.K. Herentals

Zondag 14 november 15.00 uur H.I.H. Turnhout-F.C. Meer

Zondag 21 november 14.30 uur F.C. Meer-Dosko

Zondag 28 november

Onlangs hetnistten de Hoogstraatse wielertoerisien hun kwnpioenschap te 1V/eer en dit in vier leeftijdscategorieën. Dat er harde strijd voor de truien geleverd werd, kun je wel raden. Op de foto sponsors en inrichters tesamen met de winnaars: onder v.l.n.r. André Laurijssen (Minderhout: 3040 jaar), Gerard Mariën (Hoogstraten: + 50 jaar), Leo Quirijnen (Minderhout: tot 30 jaar), uiterst rechts Jan Verheven (Hoogstraten: 40-50 jaar).

14.30 uur Sefa-F.C. Meer •

Hoogstraatse

Zaaivoetbalcompetitie Klassement 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

AlmaSport Krcher Gemeentekrediet VanHerckSport Papillon Blauw-Zwart Middenstampers Gelmelsoccers Pallieter A.F. Meer Peerdshof Lepe Hoek Bankunie Beljaars Icarus Sportivo

44008 43017 33006 33006 43 106 32 104 32 1 0 4 42204 3 1 11 3 41213 31202 4 l 302 302 11 30300 40400 40400

Ioorder kempen

03 - 314.55.04

de IbBegzk w M@ mcicind Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

autobanden

WPEETERS *

Veldloop Atletiek Vereniging Noorderkempen nodigt alle sportievelingen uit op ZATERDAG 30 OKTOBER voor haar jaarlijkse veldloop die plaats vindt op de terreinen van de H.V.V.-jeugd en het Klein Seminarie. Iedereen kan deelnemen en het eerste startschot weerklinkt-te 14.00 uur. AVVV-leden kunnen gratis deelnemen, nietleden betalen 100 fr. Voor elke leeftijd (vanaf geboortejaar 1986) zijn er reeksen voorzien. Voor alle belangstellenden: de inkom is gratis en de omloop is te bereiken langs de Katelijnestraat! 42

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

Geen mirakels hij volleybal Als wij vorige maand verkondigden dat De Gelmers een moeilijk seizoen tegemoet zouden gaan bleek dit zeker niet overdreven. Heren 4 en dames 2 behaalden zopas hun eerste overwinning. Heren 2 won nog niet en draagt de rode lantaarn. Heren 1 heeft ondervonden dat ook andere ploegen zich versterkt hebben en verloren tegen Olmen met 3-0. Overigens mogen we zeggen dat het niveau van heren 1 momenteel zo hoog ligt dat het een plezier is om naar dit volleybal te kijken. Een goede ploeg in een sterke reeks levert inderdaad spektakelwedstrijden, en daar kan de supporter alleen maar goed bij varen. Dames 1 blijven zich goed in de eerste helft handhaven, het vertrouwen groeit er met de week. Bij deze wedstrijden valt speciaal de sfeer rond het veld op. In de lagere reeksen staan dames 3 ongeslagen aan de leiding en het is hun bedoeling dat zo te houden tot het einde van het seizoen. Ook onze nieuwe ploeg uit recreavol heeft nog niet verloren. Zij wonnen zelfs een bekerwedstrijd tegen een twee reeksen hoger spelende ploeg. Tenslotte de jeugd op zondagmorgen. Hier is spelen en ervaring opdoen belangrijker dan winnen maar toch ontbreekt dit laatste niet. Regelmatig kan het overwinningsgeju ich aangeheven worden tot groot jolijt van de kinderen en genoegdoening van hun ouders. Wanneer komen jullie eens meejuichen???

Elke zaterdag zijn er wedstrijden van 16.30 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 13.00 uur in de spijkersporthal. De belangrijkste wedstrijden voor november: 13/11/93: 20.30 uur: Heren 1-Ginvo Mol 20111193: 20.00 uur: Den Dam Beerse-Dames 1 27111193: 18.00 uur: Dames 1-Wapper Antwerpen 20.30 uur: Heren 2-Malle•


RIJDEN***

cO

IS PLEZANT, Waarin dhr. Van Fraeyenhove tegemoetkomt aan de wenschen van het lezerspubliek en enkele leerrijke en interresante natuurkundige proeven voorstelt waarmede men op aangename wijze de lange winteravonden kan doorbrengen. Toen ik enkele maanden geleden bij wijze van alternatief voor het bezoeken van disco's, een natuurkundige proef voorstelde in deze rubriek (de uitbarsting van de Vesuvius op uw eigenste keuken tafel) kwam hierop heel wat reactie, van het lezend publiek. Velen hadden de proef met veel plezier uitgevoerd en bedankten nuj voor de tip. De meesten vroegen of ik nog eens wat van dergelijke eenvoudige proeven wou opnemen in mijn rubriek. Welnu, waarom zou ik den volkswil negeren? Hier komen ze:

1. De levende schim. Hoewel deze proef niet moeilijk is, zullen de lezers haar beter begrijpen, als zij de moeite willen nemen om haar werkelijk uit te voeren, in plaats van zich tevreden te stellen met het lezen der beschrijving. Als ge tussen een licht en een muur gaat staan tekent zich uw schaduw op de muur af; deze geeft echter slechts de omtrek van het lichaam, terwijl van ogen, mond of neus niets te zien is. Nu wil ik u een zeer eenvoudig middel aan de hand doen, om in de schaduw van uw hoofd, twee ogen, een neus en een mond aan te brengen. Plaats u daartoe in een hoek van de kamer en bij een muur, waartegen ge een spiegel hangt. De persoon die het licht achter u vasthoudt, moet dit zo lang op en neer, en voor- en achteruit bewegen, totdat de weerkaatsing van het licht in de spiegel op dezelfde plaats op de muur valt, waar zich de schaduw van uw hoofd bevindt; naar de vorm van de spiegel zal dit teruggekaatste licht een ronde of rechthoekige lichtvlek ter plaatse van de schaduw vormen. Maar als ge de spiegel met een dik stuk papier bedekt, waarin ge volgens onze tekening ogen. neus en mond geknipt hebt, zal de spiegel alleen op die plaatsen licht weerkaatsen, waar het papier is uitgeknipt, zodat zij zich als lichte plekken in de schaduw van uw hoofd zullen aftekenen, zoals de gravure hieronder zeer duidelijk laat zien.

N.V. GARAGE VAN USSEL

Lk

HO1T fl24 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

rijKwal '

OM 0 1 L -, a, 0, 2

71

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

-M GM GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

2. De trekpop in de spiegel. Het volgend spel eist hoegenaamd geen toebereidselen en is binnen ieders bereik, die een kast met een spiegeldeur (een zg. masturbatiemeubel) ter zijner beschikking heeft, of een spiegel van voldoende grootte, welke men dan op de grond moet zetten. Plaats u ter zijde van de kast of de spiegel, zoals de gravure aanwijst, dus zo dat de ene helft van het lichaam voor de spiegel uitsteekt, terwijl de andere er door aan het gezicht onttrokken wordt. Iemand die op een zekere afstand van u staat, zal u schijnbaar geheel zien, daar de zichtbare helft van uw lichaam in de spiegel weerkaatst wordt. Als ge de zichtbare arm opheft ziet de toeschouwer in de spiegel nog een arm opheffen, symmetrisch met de eerste; zodat het schijnt alsof ge beide armen opheft. Tot nu toe is er nog niets bijzonders te zien geweest, want het is niet moeilijk de beide armen tegelijkertijd op te heffen. Maar de zaak wordt anders wanneer ge het been voor de spiegel optilt; want daar de spiegel een tweede been zal te zien geven, dat tegelijkertijd opgetilt wordt, zal het schijnen alsof ge beide benen tegelijkertijd optilt, en uw lichaam zonder vast steunpunt in de ruimte zweeft, niet ongelijk aan een trekpop, waarbij men aan het draadje trekt. Tot volgende maand. U

gaas

Streven naar perfektie

GARAGE HOGA B.VIIB.A.

Garage

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Geudens B.V.B.A.

Telefoon 03-314.71.84

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 031315.71.76

Fax: 03-314.83.98

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

43


Los Camarados Dit zijn de ouderdomsdekens van de FLASHBACK ROCKAVOND. Uit 'de fanfare' en een boerenkapel groeide in 1959 een viertal vrienden, LOS CAMARADOS dus. Uit die oorspronkelijke groepblijven nu nogJef 'Rabbas' Mertens op drums en Frans Pinxteren op gitaar over. Van Oberbayern-muziek en billenkletsers werd snel overgeschakeld op de formule van een

populair balorkest. Dat leidde tot ontelbare concerten met mogelijkheid tot aanvraagjes door het publiek. En op een rechtse wals volgde steevast een linkse. De groep heeft veel bezettingswijzigingen doorgemaakt, veel van het leven gezien en treedt van tijd tot tijd nog op. Tegenwoordig figureren naast Jef Mertens en Frans Pinxteren ook nog Bert Stoffelen (bas/trompet) en Roger Van Mechelen (toetsen).

LJ

Fusieswing Flashback rockavond, zaterdag 6 november, parochiezaal Rijkevorsel. In de Kempen waren de vroege jaren zestig synoniem voor kermis- en feestplezier. Legendarische 'bals' werden muzikaal opgefleurd door lokale muzikanten die zich het internationale hitrepertoire eigen maakten. Het waren gasten uit de streek, die zich op een kleine geografische oppervlakte tot wereldsterren speelden. Met het verschijnen van gezins- en beroepsverantwoordelijkheden én de opkomst van mobiele discotheken verdwenendegroepenénhunpubliek gaandeweg in de vergetelheid. Op ZATERDAG 6 NOVEMBER '93 staan drie oude gloriën op het podium in Rijkevorsel. En dit is voor het publiek van toen een unieke gelegenheid om nog eens een stapje in de wereld te zetten.

The Red Stars De groep ontstond in 1961. Sint-Antonius, Brecht, Malle en Rijkevorsel vormden het aktieterrein. Slechts één single staat op het repertoire en heet 'Apple Of My Eyes', verschenen in 1972. Drummer Eddy Nagels is er sinds '61 bij. Later speelde hij ondermeer nog in The Golden Bissband, samen met toetsenist Vital Pasteleurs (ex-Mustang) en werden Ann Christy en Rob de Nijs regelmatig begeleid. tn de bezetting treffen we verderbassistJefMichiels aan, naast gitaristen Paul Verhoeven en Guy Grisolle (beide ex-Jet Sets, en spelend bij West-point). In 1975 werd de groep ontbonden. maaranno '93 staan ze opnieuw op de planken.

Westpoint Dit zestal is nagelnieuw, pas opgericht, maar bestaat wel uit oude ratten in het vak. Red Starsdrummer Eddy Nagels vinden we terug, ook gitaristen Guy Grysolle en Paul Verhoeven zijn van de partij. Toetsenman Vital Pasteleurs, bassist Wilfried Santvoort en zanger Raymond Van Keylegom maken de bezetting kompleet. De groep speelt covers van ondermeer Steppenwolf, Procol Harum, Dire Straits, ZZ-Top, Bryan Adams, Joe Cocker, Gary Moore, Lenny Kravitz en zelfs... De Kreuners. Een mooie kombinatie tussen de sixties en de eighties. 44

Los Catnarados.

Tufi Pazo (Nl), zat. 20/111 1 93 Cahier De Brouillon, Hoogstraten (B) TUFO PAZO spreek je uit 'toeffie paatze', en dat is Senegalees voor tandpasta. Drummer Artur maakte zijn debuut in 1980 bij de legendarische Rousers, en richt daarna de punkformatie Blitz-krieg op. Gitarist Milo speelde bij diverse Noord-Brabantse wave-groepen, waaronder Final Floorshow. Bassist Maarten leerde het vak bij de bands Packt en Euterpe Ragt. Frontman Silvio (zang, gitaar) was ooit nog te vinden in The Hawaii Punks. De groep bracht nog geen CD uit, maar wel drie afgewerkte demo's. De tweede, 'Take A Trip Around The World' raakte ondermeer op de VPRO-radio en bracht de groep in grote zalen als Nighttown (Rotterdam), Het Patronaat (Haarlem) en HetBolwerk (Sneek). De nieuwedemo. 'Exotic Fruit', bevat zes ijzersterke songs die elementen van punk mengen met moderne ritmiek. Het eindresultaat is een geluid dat sterk aanleunt bij Living Colour, 24-7 Spyz en Burma Shave. Talent-scouts zijn hierbij uitgenodigd...

Toeffi Praaktiz Datum: zaterdag 20/11/1993 Plaats: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Toegangsprijs: Bfr. 150.-IHfl. 8,-. Deuren: 20.00 uur. Info: 03/314 32 64 (0932/3/314 32 64).

Flashback-praktijk Plaats: Parochiezaal Rijkevorsel. Datum: zaterdag 6 november '93. Deuren: 20.00 uur. Toegangsprijs: Bfr. 250-/HO. 14,-. Info: tel. 03/314 84 39 of 03/3 14 55 29. Presentatie en muzikale omlijsting FRED VAN OSTAEYEN (uitbater discotheek Highstreet).

Met Cahier De Brouillon naar deus- en The Serenes in Gent, 11 december '93 In samenwerking met Het Noordstarfonds VZW en De Gele Zaal organiseert Cahier De Brouil lon op zaterdag 11 december een concert met dEUS (B) en THE SERENES in Gent. Het concert kadert in het project 'De Clubs', waarbij enkele aktieve clubs uit Vlaanderen de gelegenheid krijgen zich aan een groter publiek te presenteren. De rode draad: één voor één betreft het clubs die voor hun aktiviteiten overal buiten de subsidiepot van het Ministerie van Vlaamse Cultuur vallen. Naar dit concert in De Gele Zaal legt Cahier (een) bus(sen) in. Voor ticket én busreis tel je 300 frank neer. Je plaatsje kan je reserveren door te bellen naar Cahier op 03/314 32 64. Volgende maand verneem je meer over dEUS EN the Serenes! •


ue reuacue.


Streekeigen curiosa

Foto-video

Rosmolen in de living

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3 146250

'n Rosmolen in de woonkamer in de ooeic ou e Ii jsl, toen er t tuit geen stooiitmaehiiies of, nut pI fftngst t totorci t en ni ig tin ndcr ccc to iitiot4 ire titi i litc s uitde n \s are t. si areit iii uit st ioroudcrs a:tiiocsvc/eit op spierkraehi art itien tfdiet'.htiitenilaitdektaelit san ss indofsi aterhij it md olsiaterittolcits. M:iardc,c laatstekraeliten t t toclttcn al lee ti rt i t ehtat o orden dis ide 1 andslteer, k iiti na. lie 1 iit, eraafof haroti . Dc ii eis one m:u t was :t:inaess e/co op dc spierett vat) / ii c igcti lijf, of van z.i jn os of paard. als hij die al bciat. De kracht bi onncn is awti dus simpel eit betrekkelijk schaars. 'los It is ai cit ci tussen onze voorouders gen mc ii tenseti . die toestel lctt of apparaten bi ai is den om in in g ii let hun spit rkracht om te spri itgc n cti ti ich arbeid te s c rrichteit. 1 )e nk maar adit ii oude is aterput up oude hocrcners ett an vnu ir dc tid :in dc 55 iict Ieidiitg: naast de ptii ccii hotitti van 'n meter 01 drie niet i an hnveit ititit titik, is :tarin een langere booitu filet aan de top ccii laitge putfiaak, is aaraan een ontmer geltaitgeut werd, en aat i liet andere uiteinde (het dikste ) nog ccii steco gebonden. Niet zo ii gaifclspcl kon zonder veel moe te een solle cm itici is ater tot an enkele nteters diep i ipgchaald is ordcu. Een ander gcniaat toestel o :o, een rou,inolcn. Ecn stevige techtstaande boom of as met art onder en '.an hits en een stevige ijzeren tap of t,tits, die in de loer in ccts gat of taal spot kuit drancn, en bos en iii cert gat in een hall . A:ut de bos eitk:tni s :tit dc h4 uin \\US op ccii hoogte san 2 2 2 nicicr niakiels een kr uis sao haRen dwars op dc hoont ccii grooi houten s• iel gchiuuss 11 s art -( b 5 nietet doormctcr, all es in hottt, en ook nog gcseia sid diii ir seli tliiie sehi iren t Ossen st :ini cii balk k ru is. 1 )ai De vakfotograaf maakt er meer werk van

grote is iei kon dus horizontaal draaien. Boven op dat is iel irtil de 7 a 8 cm stes ige houten tanden, die hij liet (Ir:) aicn pak ten in een tand svicl ti uok niet h otttcn tandenit waan an de as s erder weer iets anders in hewcgi ug zette, bi dc st:itltficr in ccii k :un ton o1 hot ei tuin Onder het ba lkeul ruis en het gil te fl10 ii erdeit ecu III tisee osscti al piarifett ineespatiticit, die rondjes tuuesfen lopen cii zo de multi iii beu egi ng br, is btcn. V :i t idaa i dcii a:tm rosmokis. - i gen lijk e nz cl file sol in con uf met ie :i Is in dc kap san ecn is indinolen. Maar iii 'n svi idmolcn brcitgt een 1 iggende as. die dc wieken draagt. een g ri lot liggend rad aan 't draai en. dat 5 c rder dc ie rticale hu iotdas met onderaan de nio feit steen-

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

loper sloct dr:taieit. Daar is erkt het dus omgekeerd» io' ii tosmolcn hesvi jst liet vakm:ttiss hap sao onze s 000udcrs en is 'n euriosu ni Nl a.ir als zo' n nu den opgeste 1sf staat itt de Ii i ig s ati een iii eoss gebouwde is sOli it. is liet is erkc lijk ecn be / ictis is aard igl ie iii. die tot po uik stu k s ertic s en is. Dii is te he is i ritdere n hij ccii staslgenu >111, 1 .eo Van Aert in (le 'I'innenpotstraat. ntaar lnj heeft er nog iets aan toeges ocgd. zi dat dc ittolcn ook t unctiorteci is, nI. ccii zware en grote i node cikcnitoutcti t:ilelhl:td t'ond dc hoons, filet antieke

BEGRAFENISSEN

stoelen, om een ecie IR rondetafolgespiek ie kttnnett houdctt. Waard eezien. ftS.

JORIS ••

•.

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

1,4

Visa en Diners Club: nu ook bij de Postcheque. Taxipost: de koeriersdienst van DE POST Voor al uw verzendingen: slechts één verpakking. POSTPAC.

Rechtzetting. In liet vorige artikel over chronagrammen' waren in de 3 latijnse teksten samen niet minder dan 7fhuten geslopen. De eerste tek.vt op de balk uit de Latijnse school moet zijn 'senatUs sChoLaM reaeDIjlCaVIt'. De tt4'eede van de Begijnho kerk: 'eXstrUltUr DoMUs eXCeLsI', en de derde in de kerk van Wortel: DeUs paGis sh VohisCUM'. Anders komen we niet uit bij 1763 of 1687 of 1718. Waarvoor onze verontschuldiging.

45


Op stap in..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN SF.MINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Vrijdag 29 oktober: FEESTELIJKE AVOND met JEAN THELEMAQUE (11.11.11), 20 uur in de Pax Zondag 31 oktober tlm vrijdag 5 november: TENTOONSTELLING REMI LENS, SalmSaimmolen, Molenstraat, 31/10 en 1/11: 14-19 uur. 2 t/m 5/11: 15-18 uur. Maandag 1 november: PANNEKOEKEN EN KOFFIE, zaal Pax, voor en na kerkhofbezoek. Zaterdag 6 november: OLDTIMERBEURS, Veilinghallen, 10-18 uur. CLARA EVOKATIE, Klein Seminarie, 15 uur, org. Kapucijnen Meersel-Dreef, tel. 031315.70.30. Zondag 7 november: HERFSTWANDELING EUPEN, vertrek stadhuis 7.30 uur, org. Wandelclub De Noorderkempen, inschr. tel. 03/315.05.97. OLDTIMERBEURS, Veilinghallen. 10-18 uur. VLAAMSE MINIATUREN, geleid bezoek tentoonstelling Leuven, vertrek per bus aan de kerk om 12.30 uur, terug rond 18 uur, vooraf inschrijven tel. 03/314.11.88, org. Davidsfonds. NATUURBOSSPEL, vertrek lokaal Karel Boomstraat, 13 uur, einde 17 uur, org. JNM. WANDELING ELS ACKER, vertrek kerk Meer le 14uur, org. Wielewaal Hoogstraten en B.G.J.G. Dinsdag 9 november: CURSUS WETGEVING EN ADMINISTRATIE, zaal Pax, 9.30-15.30 uur, org. KVLV-AGRA. (Volgende lessen op 16/11,23/11 en 30/1!). RICHELIEU, zaal Pax, 13 uur en 19.30 uur, org. KAV. DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org. KVLV-jongeren. Woensdag 10 november: VOLKSDANSEN, zaal Fax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. Donderdag 11 november: LITOUWS KNAPENKOOR AZUOLIUKAS, Sint-Catharinakerk, 15 uur, toegangskaarten Dienst voor Toerisme en Cultuur. tel. 03/ 340.19.55. GELDINZAMELING 11.11.1 1-actie. Vrijdag 12 november tlm zondag 5december: GELDINZAMELING 11.11.1 1-actie. OORVERDOVEND, Tentoonstelling. IKO. org . Gezondheidsraad, Groepsbezoeken en inlichtingen tel. 03/340.19.32, vragen naar Jan Verstraeten. Zaterdag 13 november: 3 VOOR 11: 3 Hoogstraatse Jeugdhuizen in de bres voor 11.11.11.: 's Slot. De Mussenakker en Cahier de Brouillon. (Onderling vervoer per bus) GELDINZAMELING 11.11.11-actie. MOSSELEN OF STEAK, Restaurant Bouwfeesten Humaniora Spijker, 18 of 20 uur, reservatie verplicht, tel. 03/314.55.36. MUZIEKAVOND, zaal Pax. 19.30 uur. org . Kon. Fanfare St.Catharina. tel. 03/314.57.43. MASSA-AEROBIC + benefiet-optreden DESPERATED COMPANY, t.v.v. Kom Op Tegen Kanker, Veilinghallen, ingang Loenhoutseweg, Aerobic 20 uur, muziek 21.30 uur, toegang 150 fr., VVK 100 fr., org. Sportraaden Radio Cosmos.

46

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 031314.87.43 Tel. 031314.32.45

THE DEEP CREEK JAZZUITS, Lokaal Tuinbouwschool, 21 uur. org . Marckriver Jazzclub. Zondag 14 november: MOSSELEN OF STEAK, Restaurant Bouwfeesten 1-lumaniora Spijker. 11.45 u.. 13.30 u. of 18 uur, reservatie tel. 03/314.55.36. KRAAMPJESMARKT, Bouwfeesten Spijker, 13.30-17 uur. Dinsdag 16 november: RICHELIEU. zaal Pax, 13 uur en 19.30 uur, org. KAV. DANSEN, zaal Pax. 20 uur, org. KVLV-jongeren. Woensdag 17 november: Dr. Ansoms, auditoDE NIEUWE DRUGS, door. rium Klein Seminarie, 20 uur, org. Davidsfonds. Donderdag 18 november: BIJEENKOMST 80-jarigen, zaal Fax, org. KBG. PLASTISCHE CHIRURGIE, voordracht Dr. Van Renterghem, org. CMBV, ml. tel. 03/314.38.78. OPTREDEN van TUFI PASO in Cahier de Brouillon Zaterdag 20 november: MOSSELEN OF STEAK, Restaurant Bouwfeesten Humaniora Spijker, 18 of 20 uur, reservatie tel. 03/314.55.36. Zondag 21 november: MOSSELEN OF STEAK, Restaurant Bouwfeesten Humaniora Spijker, 11.45 u. of 13.30 uur, reservatie tel. 0313 14.55.36. SINT-NIKLAASFEEST, feestzaal Hotelschool Spijker, 14 uur. org . KWB-KAV, vooraf inschrijven. Dinsdag 23 november: RICHELIEU, zaal Fax, 13 uur en 19.30 uur. DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org. KVLV-jongeren. Woensdag 24 november: VOLKSDANSEN, zaal Fax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. BLOEDINZAMELING, Medisch Centrum, Gravin Elisabethlaan, 17.30-20.30 uur.

Geopend sanaf II u. Dinsdag vanaf IS u en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open sanaf IS u.

Café-restaurant

-

DE GRENS Strijbeek Meerle e7l59!O7 vanutt Nrderlind 09

h)107

IrnedijezIui orijbijcib 183 1îoa9traten 03131456 65 ueI & i1itiue

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

oÏ7 TR;;T HOOGSTRATEN

CIL DE

't H000HUIS

Het café voor jongeren met het hart bij $ muziek. Ook op woensdag - TeL 03/314.32.64

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF

48


Zaterdag 27 november:

Donderdag 4 november:

RARE KWASTEN OP JENEVER, toneel door KWB, Rabboenizaal, 20 uur.

UITSTAP ANTWERPEN '93 van Landelijke Gilde en KVLV met vertrek om 08.15 uur aan Vredesboom. Vrijdag 5 november: KAARTAVOND RIKKEN van KFC MEERJEUGD in kantine vanaf 20.00 uur.

Zondag 28 november: RARE KWASTEN OP JENEVER, toneel door KWB, Rabboenizaal, 20 uur.

Dinsdag 30 november: RICI-IELIEU, zaal Pax, 13 uur en 19.30 uur, org. KAV. DANSEN, zaal Pax, 20 Itur, org. KVLV-jongeren.

Runstschi[dTer 9JJL9, Ya.sper RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

RADIO CONTINU (FM 103) 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315.79.40

Zaterdag 6 november:

ni

Heidebloempje speelt 'VADER GAAT OP STAP' in ZVKV vanaf 19.00 uur mmv. Brassband Ste.-Rosalia. Zondag 7 november: Heidehioempje speelt 'VADER GAAT OP STAP' in ZVKV vanaf 19.00 uur mmv. Brassband Ste.-Rosalia.

Maandag 8 november: KAARTAVOND van Landelijke Gilde in Boerenzaaltje om 20.00 uur.

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Dinsdag 9 november:

VRIJHEID 34b 2320 HOOGSTRATEN - TEL 031314 14 86 60

MINDERHOUT

KWB en KAV-LESAVOND: 'Hoe help ik mijn kind met huiswerk en studie?' in Boerenzaaltje om 19.30 uur. HULDE Brass- en drumband Ste.-Rosalia aan oorlogsmonument.

MOSSELFEEST in liet PC. Org . Kon. Fanf. 'De Marckezonen'.

Zaterdag 13 november:

BLOEMSCHIKKEN 'Stap voor stap' in het PC. Begin te 19 uur. Org . K.A.V.

Woensdag 24 november: BLOEMSCHIKKEN 'Stap voor stap' in het PC. Begin te 19 uur. Org . K.A.V. Zaterdag 27 november: Feestelijke bijeenkomst van de 50- EN 51 -JARIGEN in feestzaal 'De Zwaan' in Castelré.

Zondag 28 november: S1NTERKLAASFEEST in het PC. Begin te 13 uur! Org. K.W.B., K.A.V., K.V.L.V., L.G.

Maandag 8, 15, 22, 29 november: VOLLEYBAL in het Spijker van 21 tot 22.30 uur (KVLV)

Maandag 15, 22, 29 november: HANDWERK in het PC. van 13 tot 16 uur. (KVLV)

Dinsdag 9, 16, 30 november: DANSEN in het PC van 13 tot 15.30 uur (KVLV)

Donderdag 11, 18, 25 november: YOGA in het PC van 19.30tot20.30uur(KVLV)

MEER

Zondag 31 oktober:

Zondag 14 november: Brass- en drumband Ste.-Rosalia ontvangt ST.NIKLAAS in ZVKV vanaf 14.00 uur.

Dinsdag 16 november: BOB DE RICHTER vertelt aan Landelijke Gilde over 'WEER VERKEERD' in Boerenzaaltje om 20.00 uur.

Vrijdag 19 november: KAARTAVOND RIKKEN van KFC MEERJEUGD in kantine vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 20 november: OPTOCHT en TEERFEEST van Brassband en drumband Ste.-Rosalia in ZVKV vanaf 16.00 uur. Dinsdag 23 november: GESPREKSAVOND over DRUGS en ALCOHOL van Landelijke Gilde en KVLV in Boerenzaaltje om 20.00 uur. Zaterdag 27 november: MUZIEKAVOND van Brass- en drumband Ste.Rosalia in ZVKV om 19.30 uur. TEERFEEST van Turnkring Vrij en Lenig.

Woensdag en donderdag gesloten

ÏFRTUIN Meerdorp 13

FS

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

vzw 'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 Zondag vanaf

13.30 u 55

CAFE DE NIEUWE BUITEN

WILLY GORRENS-VERVOORT 25.]

Eethuis Roma

Maandag 1 november:

CAFÉ DISCOBAR

Langenberg 14 - 2323 Hoogstrafen-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Marc Van der Smissen

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

61

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

EENDENTELLING door Wielewaal en JNM aan de E-l9 put en Mosten.

KWB en KGB-HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal met prijsuitreiking vakantiezoektocht. KWB en KGB-HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal. KNAPENKOOR uit KIEV luistert hoogmis op om 10.00 uur. Dinsdag 2 november: KNAPENKOOR uit KIEV zingt Requiem van Fauré in kerk om 20.00 uur.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

VZW Mussenakker neemt deel aan '3 VOOR 11'. GELDINZAMELING 11.11.11.-actie. MUZIKAAL HERDENKEN overledenenBrassen drumband Ste.-Rosalia in mis van 18.00 uur.

Zondag 28 november: Zaterdag 30 oktober: Heidebloempje speelt 'VADER GAAT OP STAP' inZVKV vanaf 19.00 uur mmv. Brassband Ste.-Rosalia. DROPPING van Landelijke Gilde: vertrek 19.30 uur aan Vredesboom.

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Donderdag 11 november:

Zaterdag 6 november:

Maandag 8 november:

vzw Mussenakker Meer

57

MEERLE Zondag 7 november: WANDELTOCHT, georganiseerd door de wandelclub Markdal, door het Domein Elsakker. Start om 14 uur op het gemeenteplein. 47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 031314.59.10 (op afspraak) ni

RIJKSWACHT: 314.50.08

- centrale verwarming - sanitair

CONTAINERDIENST __

VAN SPAANDONK Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek

HUISARTSEN

JOS SERVAES Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten

2321 MEER

Hoogeind 54

is

71

Achtelsestr. 1 64

ki;i j,/oeleA

Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 031314.34.37

1111: DR. J.M. VERMANDER: Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.84. 6111 en 7111: DR. D. VERMANDER, Dreef 34A, Meerle. Tel. 3 15.87.15. 11 november: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 13 en 14 november: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 3 15.84.74. 20 en 21 november: DR. D. MOSTMANS, Vennehoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. 27 en 28 november: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 3 14.48.00.

JAN VERHEYEN

Tel. 031314.51.33

73

KWALITEITSPLLJIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

74

LAURIJSSEN JEF

b.v.b.a.

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle)

Telefoon: 031315.79.50 • Centrale verwarming

APOTHEKERS

• Onderhoud • Depannage 66

iuttIfM4 K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigum

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 0313 14.54.50

Van 29/10 tot 5/11: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp Ii. Tel. 314,38.68. Van 5111 tot 12111: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 6/11: APOTHEEK HORSTEN. Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 12/11 tot 19111: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 19/11 tot 26111: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75. Van 26/11 tot 3/12: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014.63.31.66. Zaterdagvoormiddag 27/11: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50.

0_j

75

mobilE REnt

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St, Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

SNACK- en PIZZABAR

ï svj e, E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00.14.00 Gelmelstraat 2 Tel: 031314.38.11

031314.76.81 62

77

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uurop 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten.

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

71d

Jk2et6612 326269 126

Op 24 november is er weer een nieuwe MAAND. Daarvoor zorgen onze vele toegewijde medewerkers die hun kopij wel op tijd moeten binnen brengen, op 10november namelijk. Alleen het sport- en dorpsnieuws kan nog op 14 november.

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09 79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.