september 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 101 SEPTEMBER 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 H000STRATEN UITGEVERIJ DE H000STRAATSE PERS B.V.B.A.

Kiezen

Janssen

gezondheid


LUIM

Tacre 1IJMD

Albert V Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vz'

Het plan Meersel-Dreef te verkopen, naar voorbeeld van Mallorca, heeft veel reacties losgemaakt. In het pas gestarte federale België is het voor veel mensen als een kaaksiag overgekomen en is het zeker niet van aard enige stabiliteit te verzekeren. Dat zo'n voorstel dan nog moet komen op het moment van het schielijk overlijden van onze Vorst, wordt dan ook tamelijk ongepast. Albert Vorstenbosch: Ik moet zeggen, ik heb me de laatste weken heel slecht gevoeld. Eerst kreeg ik brieven van Hollanders die me verbeten toesnauwden, dat er in Nederland zeker 10 Mariaoorden zijn. En dat we Meersel-Dreef, ik citeer 'in ons kont konden steken'. Echt boze brieven, hoor. Maar dan kwam die klap van het overlijden van de koning. En toen begon iedereen mijn plan politiek uit te leggen. En het was zeker zo niet bedoeld. En dan moet ge weten dat heel ons familie zo koningsgezind is, hé. Tommetoch. Onze Marcel bijvoorbeeld heeft 5 zonen op een rij. Die 'heeft gedaan' naar 7 zonen, om toch maar een Boudewijn te hebben. 't Is dan wel niet gelukt, maar allé, om maar te zeggen hé. Ikzelf heb ook dikwijls naar de koning geschreven. Boudewijn wat toch echt 'ne goeie mens'. Ik weet zeker dat hij mijn brieven las want ik deed er af en toe een kwinkslag tussen om de mens wat op te beuren. DHM: Heeft de koning ooit teruggeschreven? Albert Vorstenbosch: Eén keer. Een gehandtekende foto van hem en Fabiola. Ik had daarvoor geschreven omdat onze Bas (hond, nvdr) de vorige had opgepeuzeld. Ons Baske was toen nog klein en beet op alles hoor, het was zeker geen anti-koninklijke daad. Ik heb toen geschreven: Sfre, Onze Sebastiaan (6 maand) zag u zo gaarne dat hij u liefdevol heeft genuttigd. Ik denk (..)

dat de koning toen eens smakelijk moest lachen en tegen Fabiola zei: Gade, stuur eens een mooie foto terug naar die Sebastiaan en Albert... DHM: Nu ge het zegt, 'Albert'! Albert Vorstenbosch: Awel, ik was wreed blij, toen ze mijn naamgenoot kozen als nieuwe koning. Albert is toch een naam die klinkt als een klok, hé. Hoeveel mensen herinneren zich niet de koene Alberti. Trouwens, als oudste zoon van het gezin werd ik naar hem genoemd. Ge kunt ervan zeggen wat ge wilt, maar ik zie het echt wel zitten met onze nieuwe koning. Boudewijn was een goede, een heel goede, maar dat wil toch niet zeggen dat elke volgende een kopie moet zijn zeker. Albert kan toch ook op zijn manier een goede zijn. Albert heeft bijvoorbeeld kinderen en zelfs kleinkinderen. Awel, die gaat een hoop mensen beter begrijpen als ze weer eens 'last hebben men hun joeng'. En ge weet toch ook, dat het er in zijn huishouden ook wel een 'gebatterd' heeft. Maar nu is alles weer goed; dat is toch schoon, hé. En dan

Zijne 'motcheklet', allé, ik wil maar zeggen, hij zal een groot deel van het volk toch weer op zijn eigen manier aanspreken. DEIM: Dat hij uw naamgenoot is, maakt u toch bevooroordeeld, denk ik. Albert Vorstenbosch: Ik moet eerlijk toegeven,

ja. Weet ge wie dit jaar naar Akkerpop is gaan kijken? De Willy(Vanfraeyenhoven, nvdr). Ik zeg: 'Willy toch, 't is toch niet omdat Willy Deville daar optreedt zeker?' Neenee, maar hij wilde dat ook wel eens afzien. In de gietende regen stond Willy naar Willy te kijken. Ik zeg: zottekel. Maar nu ze Albert koning maken, denk ik er toch weer anders over. Allé, 't doet toch wel iets hoor. Maar gullie zegt altijd 'Albeir', hé. Ons moeder zei altijd: 'Albèrt', verstaat ge: è. •

ii

:.

b.v.b.a.

DE HOOCSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 2

~1

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Bloemencorso Loenhout Een reis door Europa 12september, de tweede zondag van die maand, trekt traditioneel weer de Loenhoutse Bloemencorso door de straten. Dit jaar werd als tema Europa '93 gekozen. Dat betekent dat elk buurtschap of vereniging een land van de Europese gemeenschap voor haar rekening neemt. Uit elk land zal een sprookje of enige andere vorm van kinderfantasie uitgebeeld worden. Daardoor kan de toeschouwer op die waarschijnlijk zonnige nazomerdag een reisje door Europa maken. Tevens is ervoor gezorgd dat de muzikale omlijsting aandacht zal schenken aan het Europese tema. Zoals ieder jaar staat de Corso in het teken van het kind. De kermis en het maandagse kinderfeest, met vele gehandikapte kinderen uit de Noorderkempen als gasten, zal daar zeker toe bijdragen. Als grensdorp in het grote Europa draagt het kleine Loenhout haar steentje bij in de Europese gedachte. De corso begint om 15 uur, maar voor die tijd heerst er reeds ambiance in de straten. De inkom is gratis voor kinderen beneden de 12 jaar.


vrouw in de moond Leren leven vanuit je hart 'Ik riep altijd heel hard, we hoefden immers niet stil te praten thuis want de dichtste buur woonde 100 meter ver. Ik was dat blijkbaar zo gewoon om luid te spreken dat ik dat hier ook nog deed toen we getrouwd waren. Ik moest leren om minder hard te roepen... Dat ging niet zonder moeite hoor.' Op haar manier heeft Ann Janssen uit Meerle het 'luid spreken' echter nooit helemaal verleerd. Want over gezond leven, voeding en tuinieren - kortom: een natuurlijke levenswijze- heeft ze best een en ander te vertellen, al hoedt ze zich daarbij angstvallig voor grootsprekerj of fanatisme. In 1989 nam zij het initiatief om een Velt-afdeling Noorderkempen op te starten, waar ze nog steeds de sekretarisfunktie vervult. Ondertussen schoolde ze zich om tot gezondheids- en voedingskonsulente, een materie die haar na aan het hart blijkt te liggen. 'Ooit dacht ik dat we absoluut de wereld gingen ver anderen. Nu weet ik al wel beter hoor. De weg naar een natuurlijke en gezonde levenswijze is lang en niet makkelijk. Maar het loont de moeite, hoe traag de vooruitgang ook is... Want langs deze natuurlijke weg nemen we voor het grootste gedeelte onze gezondheid in eigen handen.' Ann Janssen en echtgenoot Ad De Bie wonen aan de Voort ergens tussen Minderhout en Meerle in. Ad heeft er een zaak in speeltuigen en tuinhout. Ann woont heel haar leven al op het grondgebied van Meerle, al werd haar eigen wereldje in die tijd merkelijk groter. 'Ik kom uit een boerengezin van vijf kinderen, drie meisjes en twee jongens. We woonden in het laatste huis van de Langstraat, toen nog een doodlopende straat. Als er dus een auto of vrachtwagen in de buurt kwam, stonden we allemaal al voor het raam om te zien wie er op bezoek kwam. Ruimte zat dus om een fijne jeugd te slijten. Volop natuur en velden om te ravotten en je helemaal uit te leven. Misschien is het wel daardoor dat ik de energie van een kwajongen had. Ik deed met volle plezier mee pottekestamp met de jongens uit de buurt - later heb

ik zelfs nog zes jaren gevoetbald in Galder trouwens. Als je de ruimte die wij hadden vergelijkt met de plaats die kinderen vandaag de dag meestal nog rest om te spelen, dan hadden wij het goed. Toen ik 16 was, is ons moeder gestorven. De oudste van de kinderen was 17, de jongste 11 jaar. Mijn 14-jarige zus ging niet met volle goesting naar school en is vanaf dan thuis gebleven om het huishouden te doen. Die heeft het niet bepaald gemakkelijk gehad, weet ik... Zelf leerde ik nogal goed. Ik ging naar het Spijker, en zou nadien als intern A2 Scheikunde gaan doen in 's Gravenwezel. In de weekends kwam er van leren nooit veel in huis, want dan was er altijd wel wat mee te helpen. En bovendien moesten we nog tijd overhouden voor de plezante dingen zoals de chiro of om uit te gaan toen we al wat ouder waren...'

A nn Janssen

Mikrobe 'Na mijn studies vond ik nergens een job die aansloot bij mijn diploma. Ik ben dan maar als arbeidster begonnen in Friswit, temeer daar thuis mijn zus alles al beredderde en ik me er nutteloos voelde. Ik trok met lachend gezicht naar het werk, zou dat ginder weleens allemaal voor elkaar krijgen zie. De meisjes waarmee ik samen naar Hoogstraten reed, waarschuwden me dat het lachen me wel snel zou vergaan. Dat klopte ook, want het werk was er beslist niet min. Na verloop van tijd ben ik er afdelingschef geworden, maar dat heb ik uiteindelijk in '87 la-

Iu re zus Lia.

Het voltallige gezin Janssen bij haar eerste kominunie.

/ta,/' kIiie, iiei haar oude-

ten staan omdat ik vond dat er onvoldoende ruimte was voor een persoonlijke inbreng. Mijn man had toen al enkele jaren zijn zaak, en zag het dus best wel zitten dat ik thuis zou blijven om mee te helpen.' Op dat ogenblik had de Velt-mikrobe al toegeslagen. Velt staat voor 'Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze'. Ann werd Velt-lid in 1985. 'Dat gebeurde nadat ik Velt had leren kennen via tuinierende kennissen hier in Meerle. Zij hadden een hof en de manier waarop ze ecologisch tuinierden sprak me echt aan. Dat sloot perfekt aan bij mijn interesse voor alles wat met voeding te maken heeft. Blijkbaar kon je met niet-giftige produkten toch ook behoorlijke, en vooral gezonde eigen groenten winnen! Achteraf bekeken was dat een belangrijke stap geweest voor mij, want al de rest van wat ik sedertdien gaan doen ben is daar uit voortgevloeid. Niet enkel de interesse voor tuinieren, ook voor kruiden, voor gezonde voeding en uit-


VROUW IN DE MAAND

Met de Meerlese clurotnelsles 00 eefi dorpsspel. A tin sluit de

eindelijk voor natuurlijk leven. In maart 1989 hebben we op vraag van Velt nationaal een afdeling Noorderkempen opgestart. Op de eerste bijeenkomst in Minderhout daagden meer dan 30 geinteresseerden op. Van het eerste bestuur zijn nog altijd drie leden aktief: René De Vrij, Louis Van Gestel en ikzelf. Vorig jaar telde de afdeling 140 gezinnen als lid, nu zijn dat er 117. Wellicht heeft dat te maken met het toen uitgegeven Tuinboek waarvoor een grote interesse bestond. Hoewel het verloop van leden nogal groot is, blijven we steeds rond eenzelfde ledenaantal schommelen.'

Ik weet niet zeker of het ecologische gedachtengoed stilaan op een positieve wijze bekeken wordt in onze maatschappij, ook al heeft de kommercie zich er blijkbaar al volop op gestort. Wellicht is er een langzaam groeiproces en is er bij meer mensen een openheid hiervoor. Maar ecologisch leven is niet makkelijk, dat vergt moeite en de bereidheid om je eigen gemakzucht af en toe opzij te zetten. Terwijl net heel onze samenleving erop gericht lijkt om onze zucht naar kmfort en gemak te bevredigen.'

Aktief

Voor Ann kadert een en ander in een ruimer gedachtengoed. 'Vanuit mijn Velt interesse kwam ik in april '88 in kontakt met de herboristenopleiding van Maurice Godefridi. Ik had toen zowat een nu of nooit gevoel en heb de kursus gevolgd in Turnhout. Dat opende een nieuwe ervaringswereld voor mij, liet me ook de wereld en de natuur met andere ogen zien. Je ging wandelen in de Vrije natuur en ontdekte daar plots allerlei kruiden en planten die er groeien om mens en dier te helpen. Dat is toch onvoorstelbaar mooi, niet? Nu sloot deze kruidenopleiding

De Velt leden ontvangen het nationale en een plaatselijk ledenblad, kunnen daarnaast deel nemen aan diverse eigen aktiviteiten. Zo zijn er wandelingen, bezoeken, lezingen en kursussen o.a. over snoeitechnieken in de fruittuin, kruiden, natuurvoeding - tot een 20-tal aktiviteiten per jaar. 'Ook hierin ben ik al heel wat rustiger geworden, mag ik zeggen. In het begin dacht ik zowat dat wij de wereld moesten veranderen. Maar met die ingesteldheid krijg je vroeg of laat het deksel op de neus. Het ecologische gedachtengoed krijgt trouwens in een traditioneel ingestelde agrarische streek als de onze ook wel eens tegenwind. Ik heb geleerd daar niet al te veel aan te tillen. Wanneer negatieve kritiek op een opbouwende wijze verwoord is, ben ik daar trouwens best blij om. Want daardoor kun je zelf dingen in vraag stellen en bijsturen. Dat werkt stimulerend. Niet alle Velt leden nemen deel aan alle of zelfs maar een aantal van onze aktiviteiten. Sommigen interesseren zich alleen voor het tuindersaspekt, anderen zien dat in een ruimere kontekst. Wanneer er voor een of andere aktiviteit maar een tiental leden opdaagt, dan voel ik me daar niet ongelukkig om of zo. Dan is dat gewoon zo he, trouwens wanneer die tien het gedachtengoed op hun beurt weer uitdragen, dan bereik je zo op den duur toch heel wat mensen! Toch geeft het natuurlijk meer voldoening als er meer of een aktievere respons blijkt voor iets. En wat specifiek onze afdeling betreft, zou het ook wel prettig zijn wanneer we er in slagen een voorzitter te vinden. Door omstandigheden werken we sinds enige tijd immers zonder voorzitter, en dat is niet steeds even makkelijk.

Gezondheid

perfekt aan bij mijn interesse voor voeding. Ik stak een en ander op over andere zaken zoals rnakrobiotiek, zuur-basen evenwicht, antroposofie, en vegetarisme. Daarna volgde ik in Antwerpen een 2 jaar durende opleiding tot voedings- en gezondheidskonsulente. Dat is in ons land een Vrij nieuw be1 u1i. in Zwit3crland en Ditç1anrl heeft het eçltIer al een langere traclii ie. Daar hcct het offIcieel Gesundheitsberater. In principe is het beroep komplementair aan de klassieke geneeskunde en houdt het in dat van ons verwacht wordt dat we informatie over natuurlijke voeding en een gezonde levensstijl doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door praktijkkooklessen, lezingen, demonstraties of ook door individuele be geleiding van mensen. Mensen kiezen onvoldoende voor de eigen gezondheid. Al moet ik daar meteen aan toevoegen dat ik heel goed besef hoe moeilijk het is om in alle omstandigheden een verantwoorde keuç te maken. Dat geldt ook na 5 jaar studie nog altijd iinnr mezelf hoor. Een natuurlijke leveiiswijze moet eenieder steeds weer invullen voor zïchzelf, zoals hij of zij zich er goed bij voelt. Konkreet kan dit een heel ruime invulling krijgen.'

Vruchteneter 'In de eerste plaats is er de natuurlijke voeding. Ons lichaam moet het per slot van rekening doen met de stoffen die we het geven. Dat veronderstelt dat je die voeding kiest die zo weinig mogelijk schadelijke afvalstoffen in het lichaam achterlaat, en die een goede stoelgang twee- tot driemaal daags teweegbrengt. Strikt genomen is natuurlijke voeding enkel die voeding die de natuur voor ons bedoeld heeft. Onze anatomie en de werking van ons spijsverteringsstelsel leren ons dat de mens van nature uit een vruchteneter is. In onze klimaatgordel dien je dat aan te vullen met groenten. Het minst geschikt voor ons zijn vlees en granen. Je moet er ook op toezien dat je sommige kombinaties vermijdt. Dat levert soms onverwachte dingen op hoor. Wat bijvoorbeeld niet samen hoort, is een boterham met kaas of een eitje. Het is veel gezonder om te ontbijten met fruit en yoghurt, of zelfs een beetje ongezoete slagroom om meer vetstoffen te hebben. Een stukje kaas kun je beter eens tussendoor knabbelen. Het gezondst is nog een zelf bereid groentenslaatje hij een boterham. Maar

Voetballen £5 er niet meer bij, volleybal nog wel. Het Minderhoutse team 7 jaar geleden.


VROUW IN DE MAAND dan precies omgekeerd aan wat je vaak in supermarkten aantreft - véél verse groenten dus en een klein beetje zelfgemaakte mayonaise van koudgeperste olie, eventueel aangevuld met wat yoghurt of kwark. Uiteraard is het ook belangrijk dat je gezonde groenten eet. Vandaar mijn keuze voor ecologisch geteelde groenten, als het even kan uit de eigen tuin. In de winter kan dat niet altijd, dan moet je daar dus flink wat moeite voor over hebben. En eerlijk gezegd, soms heb ik gewoon flink zin om eens iets van vroeger te eten. Dingen uit mijn jeugd. Dan grijp ik zoals iedereen naar een reep chokolade hoor. Of ik drink koffie met een koekje wanneer ik ergens op bezoek ben. Daar geniet ik dan ook wel van. Je mag er niet al te fanatiek in zijn, want dan dreig je asociaal te worden. Maar wanneer ik dan iets in een supermarkt of een winkel koop, let ik er wel op dat er zo weinig mogelijk additieven of kleurstoffen in zitten, en zo weinig mogelijk suiker. Mijn eindverhandeling ging trouwens over suiker. Ik was blij dat ik eindelijk de kans kreeg om

je voelt wanneer je er in slaagt om het kwaaltje te genezen, is ook een stuk groter! Een probleem daarbij is dat vele mensen de wetenschap en de kennis van dergelijke dingen niet meer bezitten. Vroeger werd die op een natuurlijke wijze overgedragen van ouder op kind. Nu kan dat om verschillende redenen blijkbaar niet: misschien omdat we alsmaar minder tijd lijken te hebben voor onze kinderen, alles moet alsmaar meer en jachtiger misschien ook omdat we uit gemakzucht grijpen naar de surrogaatmiddelen die de maatschappij ons in overvloed te koop biedt. Daardoor is het gewoon moeilijker geworden om deze informatie nog te vinden. Wie in dit verband van thuis uit weinig doorgegeven krijgt, zal beslist een moeilijker weg dienen te gaan naar een gezondere levenswijze. In de praktijk kan het dan haast niet meer zonder kursus of vereniging of zo. Maar waarom zou men daar niets aan willen besteden wanneer we dat zonder nadenken wel geven aan allerlei materiële en ongezondere zaken? Als konsulente is het de kunst om mensen hierin te helpen op dc manier waar ze zich zelf het

'Mensen moeten zelf hun eigen wereld veranderen, hun keuze maken en verantwoordelijkheid nemen.' we vaker naar dergelijke lichaamstaal moeten luisteren om zo te begrijpen wat ons lichaam nodig heeft.

Preventie

Met echtgenoot Ad bij hun huwelijk in juli '79. alles eens op een rijtje te zetten over een produkt dat we zo rijkelijk gebruiken. En wanneer je dan uiteindelijk ontdekt hoe schadelijk suiker in feite wel niet is voor het lichaam, dan vraag je je eerlijk af hoe we dat nog zo vaak gebruiken. Ik maakte zopas appelmoes van afgevallen fruit, welnu daar komt beslist geen suiker aan te pas. Wanneer je dat toch nadien wat wil zoeten, kun je er net zo goed een beetje goede honing aan toevoegen naar eigen smaak.'

beste bij voelen. Zo moet je niet plots alles gaan verbieden wat ongezond zou zijn. Dan schrik je de mensen alleen maar af en dragen ze helemaal niets mee van wat je voor ogen houdt. Op een lezing kun je evenmin verwachten dat de mensen op één luttele avond opsteken waar je zelf j arenlang over gedaan hebt. Je moet er realistisch in blijven. Sommigen komen naar zo'n lezing ook om er eens een avondje uit te zijn, daar dien je dus rekening mee te houden.

Intuitie

Voeding is een belangrijk aspekt van een natuurlijke levenswijze, maar met voeding alleen kom je er niet. Je lichaam zal maar in harmonie zijn wanneer je eveneens ruimte maakt voor mentale of emotionele 'voeding'. Pas als er ook liefde en warmte, vriendschap en verbondheid zijn, zul je je echt beter voelen. In feite moet je vanuit je intuitie en vanuit je hart leren leven. Het vraagt moeite en tijd om die goede manier voor jezelf te vinden. Zelf vind ik veel baat bij ontspanningstechnieken zoals massage en vooral lichaamswerk. Let eens op je eigen refleks wanneer je ergens een pijnlijke plaats hebt: automatisch masseer je dat lichtjes. Misschien zouden

'Verder zouden de mensen terug meer kruiden en aloude volksmiddeltjes kunnen gebruiken in plaats van bij het minste naar de dokter te lopen voor een medikament. Let wel, een doktersbezoek is soms uiteraard nodig, al was het maar om een diagnose te stellen. In vele gevallen kun je aan de ziekte zelf wat doen. Als ik verkouden ben, ga ik meer baat hebben bij een week lang zelf gemaakte tijmthee of een gemengde kruidenthee te drinken dan bij een stroperig nuddeltje van een pharmaceutisch bedrijf. Het is niet alleen heilzaam voor je lichaam, de voldoening die

Er is bovendien niet enkel de eigen huid, er zijn ook de andere 'huiden' van de mens. Er is immers nog het huis waarin we wonen en de omgeving, de natuur. We staan er onvoldoende bij stil hoezeer onze gezondheid beinvloed wordt door bijvoorbeeld de materialen waarmee we onze woning bouwen en behandelen, onder andere milieuvriendelijke verven. Of in welke mate ons welzijn afhangt van de natuur die ons omringt. Soms sta je met de handen in het haar om de milieuvervuiling en -verloedering die je ziet. Alleen sta je daar machteloos tegenover, je kunt enkel proberen op je eigen manier beter te doen. Misschien is er tot nu toe wel altijd te weinig aandacht geweest voor preventie. We zoeken voor alles en nog wat pas oplossingen als het te laat is en de problemen zich al huizenhoog aandienen. Op het vlak van gezondheidszorg blijkt dat we een stelsel gekreëerd hebben dat niet langer betaalbaar is. Zou het dan niet beter zijn om op langere termijn te denken en de preventie uit te bouwen? Maar men moet dan wel bereid zijn om ook iets te doen met de informatie die men verwerft. Het is niet genoeg dat je weet dat er gerecycleerd moet worden, of minder overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt enzovoort. Je moet er in je leven zelf iets aan willen doen. Mensen moeten zelf hun eigen wereld veranderen, zelf hun keuze maken en verantwoordelijkheid opnemen. De weg om hen daarvoor wakker te krijgen, is misschien nog lang... Maar dat neemt niet weg dat het meer dan de moeite loont om er terug voeling mee te krijgen!'•


Hoogstraten kermist voor het goede doel De laatste zondag van september is traditioneel voorbehouden voor Hoogstraten kermis. Nou ja, kermis: één enkele paardenmolen siert al jaren de Vrijheid op deze Vrije dag. Echter niet dit jaar. Op zondag 26september 1993 organiseert de Sportraad één van de grotere aktiviteiten in het kader van de aktie 'Kom Op Tegen Kanker'.

Kom op tegen kanker Toen Kathy Lindekens in 1988 opriep tot een benefietavond voor kankerbestrijding, kon ze niet denken dat deze aktie in 1991 én ook dit jaar zou herhaald worden. Verenigd in de vzw Kom op tegen kanker hebbende BRTN, de Kredietbank en het Belgische Werk tegen Kanker vanaf dit jaar de Organisatie ondersteund met een professioneel coördinatiecentrum. Zesmaal per jaar verschijnt er nu ook een nieuwsbrief waarin wordt verteld waar er akties zijn, hoe de gelden worden besteed en op welke manier de projekten aan kankerbestrijding doen. De aktie '93 werkt specifiek rond pijn en pij nbestrijding. Pijn, zowel lichamelijk als geestelijk, ondermijnt niet alleen de zieke in kwestie maar ook de omgeving van de patiënt. De familie leeft in angst voor wat er te gebeuren staat en dit zorgt voor nodeloos lijden en wederzijds onbegrip. Ook de medische wereld moet nog meer aandacht besteden aan pij nbestrij ding. Niet alleen de preventie en genezing van ziekten staan voorop, maar even belangrijk is het comfort van de zieke: het zich zo goed mogelijk voelen en trachten zo onafhankelijk mogelijk van zijn ziekte te leven. Aldus werd de som van 133 miljoen, die in 1991 werd ingezameld, besteed aan 6 projekten in verband met kankervoorkoming, aan 6 initiatieven die werken rond de thuisverzorging van jonge kankerpatiëntjes en aan 7 verenigingen wiens werking draait rond stervensbegeleiding thuis. Ook het wetenschappelijk onderzoek kreeg een deel van het geld. Voor alle vragen -als patiënt of familielid- rond kanker kan u bellen naar het Belgisch Werk tegen Kanker, 078/111.888 (gratis groen nummer).

Wat met KOTK in Hoogstraten Half augustus, wanneer we dit schrijven, is er reeds een bedrag van 862.661 BF getotaliseerd door de diverse verenigingen uit grootHoogstraten. Het zou te lang duren om alle initiatieven op te sommen die reeds doorgang vonden. In het Hoogstraats Infoblad en in dit eigenste lij fblad kon je reeds lezen wie wat organiseerde en met welk resultaat. Aan Rie Voet, coördinator van de aktie op de stedelijke sportdienst, vroegen we, vanwaar die enthousiaste reaktie van de Hoogstraatse verenigingen. 'Omdat de aktie KOTK van onder af georganiseerd wordt. Op de eerste vergadering van de Sportraad (die motor is van de aktie en eens naar buiten wilde treden met iets anders dan sport) waren wel 85 verenigingen aanwezig.

Maar ook omdat alles is toegelaten: iedereen kan op zijn manier zijn steentje bijdragen. Louter geld inzamelen is tot nog toe weinig gebeurd: het liefst zit men de Organisatie van één of andere aktiviteit, al dan niet speciaal voor de aktie opgezet, waarbij aan KOTK (een deel van) de opbrengst wordt afgestaan. Voorts weet zij te melden dat Hoogstraten tot op heden als één van de aktiefste gemeenten genoteerd staat. Zij hoopt dan ook dat de BRTN verslag zal brengen van de komende grootse race door de straten van Hoogstraten.

GO-CAR race op 26 september Op kermiszondag worden Vrijheid, K. Boomstraat, A. Oststraat en G. Elisabethlaan omgetoverd tot een wedstrijdparcours zoals in Francorchamps, met alles erop en eraan: strobalen, pit-stops, enz. Hierop wordt dan koers gereden met zelf te trappen go-cars. De opbrengst van dergelijke manifestatie spruit voort uit het 'verkopen' van de bolides: elke vereniging of bedrijf betaalt een bepaalde som om met een ploeg sterke benen te mogen meedoen. Bedoeling is natuurlijk deze som te verhalen op sponsors, eigen leden of familie zodat het financiële geen strop kan worden voor deelname.

Tevens is er die dag heel wat animatie voorzien. Rie Voet: 'Luc Appermont zal presenteren. Een zestal andere vedetten is aanwezig; voorts wordt gezorgd voor een springkasteel, grimeurs die de kinderen schminken,... Aan deze omkadering zijn we nog volop aan het werken'. Het verloop van die dag ziet er als volgt uit: - 10 uur: de ploegen (min. 14 personen om te trappen want de koers duurt 3 uren!) kunnen beschikken over hun wagen. - 11 uur: ritten tegen het uurwerk om de startvolgorde in de namiddag te bepalen. - 12-14.30 uur: diverse vedettenraces. - 15 uur: start van de race. Tot op heden schreven er zich 15 ploegen in. Maar er is nog plaats: verenigingen, bedrijven die zich geroepen voelen om de benen te strekken (en buigen), nemen zo spoedig mogelijk kontakt op met de gemeentelijke sportdienst. Vanaf 20 deelnemende ploegen zal er in reeksen gereden worden, en kan aldus de spanning en het plezier voor de toeschouwers opgedreven worden.

En wat volgt er? De nationale TV-campagne start begin september en eindigt op 4 december met een 'Vlaanderen bedankt'-showavond. De sportraad besliste echter de aktie af te sluiten op 30 oktober met een feestavond voor iedereen, en met overhandiging van de Hoogstraatse check aan de Organisatie KOTK. U wordt op de hoogte gehouden. En of Hoogstraten kermis voor de volgende jaren gered zal zijn, hangt grotendeels af van de opkomst van een talrijk publiek op 26 september. Wie weet wordt er in 1994 de tweede grote prijs van de Stad Hoogstraten voor go-cars betwist?

92


Restauratie van het Begijnhof kan beginnen. Lof en centen van minister Sauwens voor het Convent. Zaterdag 25juni 1993; voor het begjjnhof en Het Convent een dag om nooit meer te vergeten. Niet zozeer omdat er een minister op bezoek kwam, maar vooral omdat dit bezoek erkenning inhoudt voor de unieke aanpak van de restauratie van één van Hoogstraats mooiste plekjes. Minister Sauwens had niet alleen lof en waardering voor de inzet en de manier van werken, maar hij bracht ook centen mee. Hij ondertekpnde 32 instandhoudingsprcmies voo, de 5U111 van 6,7 miljoen frank en beloofde nog in de loop van de maand juli de eigenlijke restauratiepremies te kunnen toekennen voor een totaal bedrag van bijna 30 miljoen. Een betere verjaardag kon Het Convent zich wellicht niet dromen. Juist één jaar geleden verkreeg zij immers tijdens een woelige en spannende gemeenteraadszitting de erfpacht over hei begijnhof.

Het trieste gevaL Zonder twijfel is het begijnhof van Hoogstraten, naast de Sint-Katharinakerk en het stadhuis, hét romantisch uithangbord voor toeristisch Hoogstraten. Een schilderachtig kader met huisjes uit de 17-de en 18-de eeuw (1626-1713), een begijnhofkerk uit 1680, maar vooral een oase van rust en stilte vlakbij het steeds drukker wordend stadscentrum. Doch menig toerist zal onbegrijpend zijn hoofd geschud hebben bij het zien van deze verkrotting waarvoor men in deze stad blijkbaar zijn ogen gesloten hield. Maar ook voor tal van inwoners bleek de erbarmelijke toestand van dit cultureel erfgoed een flinke doorn in het oog. Ondanks de klassering als monument van zowel de kerk (1953) als van het begijnhof zelf (1971) werden er geen noemenswaardige onderhouds- of herstelingswerken uitgevoerd en werd het verval met de jaren zichtbaarder. De plaatselijke OCMW- en gemeentebesturen waren uiteindelijk, na verscheidene pogingen om tot een renovatie te komen, het begijnhof liever kwijt dan rijk. Een eerste restauratiedossier werd in 1979 door het OCMW, de toenmalige eigenaar, opgestart en in 1981 door de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting overgenomen. Toen deze in 1984 afhaakte, werd het begijnhof door

de Vlaamse deelregering als herwaarderingsgebied erkend. De Gewestelijke Maatschappij voor Kleine Landeigendom werd op 5 augustus 1985 aangeduid als bevoorrechte partner bij de restauratie. Na tal van mislukte vergaderingen werd deze beslissing op 15 december 1986 terug ingetrokken. Op 16mei1988 nam de gemeenteraad de definitieve beslissing om het begijnhof van het OCMW over te kopen voor de som van 10 miljoen frank. In 1984 (25 juni) was hierover reeds een princiepsbeslissing genomen. Maar intussen hadden meer dan tien jaar lang storm, regen en wind vrij spel gekregen in de meeste onbewoonde huisjes. Bij de eerste restauratieplannen hadden de meeste inwoners hun huizen immers moeten verlaten. Tot slot drong een drastische aanpak zich op: de bulldozer of de ultieme redding!

Erfpacht en Het Convent Mede ook door het feit, dat er in deze periode weinig financiële steun te verwachten viel van de hogere overheid besloot de gemeente uiteindelijk om het begijnhof van de hand te doen. De gemeenteraad koos voor een vorm van erfpacht van 99 jaar. De eerste kandidaat die opdaagde was de vzw Economaat Spijker Hoogstraten.

Minister Sauwens opende de tentoonstelling 'Het Convent één jaar later'.

Op 26juni1989 krijgt zij de toelating om een erfpachtovereenkomst op te stellen. Na herhaaldelijk uitstel laat zij op 1 oktober 1990 aan de gemeente weten verder af te zien van het project. Enkele maanden later (27 december 1990) sleept Van Spaendonck nipt de goedkeuring van de gemeenteraad in de wacht. Met 10 stemmen haalt Heerles Hof het op de groep Borgmans-StoopsBresseleers (8 stemmen) en Moorkens & Partners. Doch de voorgestelde erfpachtovereenkomst krijgt in de gemeenteraadszitting van 1 mei 1991 geen meerderheid. Na een tijdelijke interesse van de heren Axel Vervoordt en Van Der Windt, besluit de gemeente in januari 1992 de zaak tenslotte voor alle nieuwe kandidaten open te stellen. Er komen aanvankelijk een negental voorstellen binnen.

Op 29juni 1992 wordt hei begi»hof in eij»aclii, aan hei Conveni toee wezen en viert hei Convent voor de eeste inaalfeesi. (foto links,). Eén jaar later, op 25juni 1993, kwam minister Sauwens naar Hoogstraten en keurde het restauratiedossier goed.


AKTUEEL Uiteindelijk blijven daar vier ernstige kandidaten van over: Heerles Hof, Kleine Landeigendom Turnhout, Firma De Clerck en de vzw Het Convent. Met 20 stemmen voor en 2 tegen wordt op 29 juni 1992 het begij nhof in erfpacht toegewezen aan deze vzw Het Convent. Het Convent groepeert een 32 leden, die zich ten opzichte van de vzw contractueel verbonden hebben voor de restauratie van één welbepaald huisje. De volledige restauratie moet beëindigd zijn uiterlijk vijfjaar nadat de nodige toelatingen bekomen zijn. Ongeacht of er al dan niet subsidies kunnen bekomen worden, zal ieder garant staan voor de volledige afwerking van zijn huisje. Hiervoor werd ook een bankgarantie van 100 miljoen frank aan het stadsbestuur over handigd.

De handen uit de mouwen Zonder nog te spreken over al het voorgaande werk zoals het opstellen van de erfpachtovereenkomst, het inwinnen van juridisch en financieel advies, het zoeken van de nodige kandidaten, enz. is Het Convent dadelijk aan de slag gegaan. Eerst moest natuurlijk de euforie van de toewijzing een beetje verwerkt worden. Nadien is het bestuur dadelijk aan het werk geschoten. Er werd een overkoepelende architekt aangeduid, Herman Adriaensen, die samen met zijn assistent Bert Brosens aan de opmetingen van de huizen begonnen is. Aan de hand van deze gegevens, de schatting van de restauratiekosten per huis, het instaprecht en vooral de persoonlijke interesse van ieder lid, werden alle begijnhofhuisjes in zeer korte tijd aan de leden toegewezen. Er werd een Bijzonder Fonds opgericht van 8 miljoen frank voor de restauratie van de gemeenschappelijke delen van het begijnhof, zoals de muur, de pompen, de kapelletjes, enz. Deze gelden komen van de leden, in verhouding met de grootte van hun woning.

EZ©)EONZE NHEUWIE Wand- en vloertegels TOONZA&L Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIF, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

hulsc.SGGr _______

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

50

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur

Tal van kontakten werden er gelegd met Monumenten en Landschappen om richtlijnen voor de eigenlijke restauratie op te stellen. Deze richtlijnen zijn bindend voor alle leden en alle werkzaamheden, die aan de huizen zullen gebeuren. Ook werd er een historische studie gemaakt door Herman Adriaensen in samenwerking met de historici Jan Hendrickx en Elke Steylaerts. Onmiddellijk na de toewijzing van de 32 begijnhofhuisjes aan de leden van Het Convent werd, onder toezicht van de coördinerende architekt, gestart met de ontmanteling van de huisjes. Rotte planken, bepleistering en dergelijke werden weggenonieri ciiii dehuisjcs Vooi veidei vtival te behoeden. Na de eerste opkuis werden er door de gemeente 80 vrachtwagens puin en afval weggevoerd. Tijdens de ontmantelingswerken zijn op verschillende plaatsen opmerkelijke archeologische en historische vondsten gedaan. Onder de bepleistering ontdekte men op enkele plaatsen sporen van vroegere vakwerkbouw in leem. In verschillende woningen werden, tot 50cm onder het huidige niveau, oude vloeren blootgelegd en op meerdere plaatsen werden resten van eeuwenoud aardewerk ontdekt. Vooral Sus Vanluffelen ontpopte zich tot de echte 'sehattengraver'. Tal van schotels en scherven werden eind juni in het vroegere Ost-museum tentoongesteld. Deze tentoonstelling was het eerste tastbare resultaat van de werkzaamheden van de 'Stichting Begijnhof', die zich tot doel stelt d Hoogstraatse bevolking regelmatig in te lichten over de stand van zaken op het Begijnhof.


AKTUEEL

Voor jongeren vanaf 14 jaar Archeologisch kamp op het begijnhof Tijdens de restauratiewerken van liet begijnhof worden veel sporen uit het verleden blootgelegd. Bij de ontmanteling van de woningen worden de vroegere constructies zichtbaar en in de waterputten en tuinen worden potscherven gevonden. Daarom heeft het Convent kontakt opgenomen met de v.z.w. Jeugd en Kultureel Erfgoed. Deze v.z.w. zal, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, advies uitbrengen bij alle archeologische vondsten en ter plaatse enkele archeologische kampen organiseren.

De persconferentie met v.l.n.r. Tony Wageman archeoloog, Herman Stynen van de Koning Boudewijnstichting, schepen Herman Verlinden, minister Johan Sau wens, Francis Brenders van Landschappen en Monumenten, JefMartens voorzitter van het Convent en architekt Herman Adriaensens.

Sauwens brengt centen Zaterdag 25 juni bracht minister Johan Sauwens een bezoek aan het begijnhof. Hij was vol lof over de manier waarop de vzw Het Convent tewerk gegaan is. 'Ik ben ervan overtuigd dat dit de goede aanpak is om voor een dergelijk omvangrijk project tot een goede oplossing te komen.' Deze manier van werken waardoor een groot, bijna onoplosbaar probleem wordt herleid tot 14 kleinere problemen waarvoor telkens één persoon borg staat, is volgens de minister, uniek en verdient navolging in Vlaanderen. 'Geen enkel openbaar bestuur kan dergelijke prestaties aan. Deze foriiiule van Hoogstraten kan model staan voor tientallen projecten. Ik wens dan ook de participanten van het project veel succes met hun voorbeeldig initiatief.' In eerste instantie kende hij 32 premies toe voor een totaal van 6.700.889 frank. Dit zijn onderhoudspremies, die moeten dienen om erkende monumenten te beschermen en voor verval te behoeden. Het Vlaamse Gewest komt voor 40% tussen in de kosten voor onderhoudswerken, weliswaar met een maximumbijdrage van 200.000 frank. Men dient dus wel voor 500.000 frank zéér dringende werken te laten uitvoeren.

Ook wat de eigenlijke restauratiepremies betreft, had minister Sauwens goed nieuws. De restauratiedossiers, waaraan Het Convent bijna een jaar gewerkt heeft, zijn goedgekeurd. Doch zijn administratie was evenwel niet in staat om het tempo van Het Convent bij te houden. Interessant detail is wel dat al de plannen van het begijnhof per aanhangwagen naar Brussel wer den gevoerd. Midden juli zouden alle restauratiepremies door de minister kunnen getekend worden. Konkreet betekent dit dat de Vlaamse Gemeenschap 25% en de provincie 7,5% van de eigenlijke teslauratiekosten voor zich zullen nemen. De totale kostprijs voor de restauratie wordt geschat op 160 miljoen. De verplichte bijdrage van de gemeente (7,5 07ó of 7 miljoen zal evenwel in het Bijzondere Fonds gestort worden zoals voorzien in de erfpachtovereenkomst. De raad van bestuur en alle leden van Het Convent mogen terecht fier terugkijken op een unieke prestatie en een jaar van intensief studie- en onderzoekswerk. De eigenlijke restauratiewerken kunnen weldra beginnen. De bijkomende financiële steun zal het werk wel iets lichter maken. Volgend jaar, zelfde tijd, nieuwe afspraak. U

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7,

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

W,á l k'i l ge bvd LEW E

ten eerste (kort) opgravingskam ial clooraan in liet weekend van zaterdag 18 en zondag 19 september e.k. en de daarop volgende werkdagen. Voor volgend jaar is er een veertiendaags kamp gepland van 24juli tot 5augustus. Tijdens het eerste kamp wil men op zoek gaan naar mogelijke sporen van vroegere huizen die evenwijdig aan en met de rug naar de Vrijheid gestaan hebben. Met dit doel zal men in de omgeving van de grote treurwilg en diagonaal over het terrein een site maken van 2 meter breed en 10 meter lang. Volgend jaar wil men enkele diagonale gleuven trekken dwars over het oude erf, tussen het Convent (N° 9) en woning N° 24. Op die manier kruist men regelmatig de as tussen de Peperstraat en de eerste ingang van het begijnhof achter het Conventsgebouw (N° 9). Volgens de historici is het best mogelijk dat op deze as de oudste woningen van het begijnhof gestaan hebben. Voor jongeren vanaf 14 jaar is er op zaterdag 18 en zondag 19september een schervenkamp. Zij kunnen op bepaalde plaatsen scherven opgraven en daarmee mogelijk 17de en lSde eeuws aardewerk samenstellen. Jongeren vanaf 17 kunnen deelnemen aan de eigenlijke opgravingen, tijdens het weekend en/of de daarop volgende dagen. Voor alle verdere inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht bij Het Convent p/a Lindedreef 15 te Hoogstraten of op teln° 03/3144321 (Jef Martens) 03/3146290 (Sus Vanluffelen) of 014/633841 (Frans Horsten).


VARIA

Herinnering aan Maurits Bilcke Men keek er wel even van op toen dinsdagavond, 3 augustus het overlijdensbericht van Maurits Bilcke op Teletekst verscheen. Zeker, hij was een gekende figuur maar het ging deze 80-jarige oudHoogstratenaar te goed om op dit bericht voorbereid te zijn. Maurits Bilcke verdiende reeds in de jaren '30 zijn eerste sporen bij het toneel van de plaatselijke studentenbond; als verdienstelijk graficus en zelfs als koorleider tijdens het Kempisch Kongres. Dit verwondert niemand want hij was immers de jongste van het gezin Bilcke-Servranckx waar kunst en cultuur zeer actief werden beoefend en waar men, langs moeders zijde, een vermaard kunstschilder onder de nonkels had. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Maurits Bilcke bij de 'gesproken programma's' van wat wij nu de B.R.T.N. (radio) noemen. Hij was er redactiesecretans, journalist maar besteedde vooral zijn tijd aan de lay-out van 'De Radioweek' en de eigen boeken en brochures waarin hij zijn talent echt kon waar maken. Elke vrijdagavond was Maurits te beluisteren in 'De Zeven Kunsten' met zijn bespreking van de tentoonstellingen in Antwerpen; nu en dan ook bij andere bixmen- en buitenlandse exposities. Deze recenties werden ook afgedrukt in de Gazet van Antwerpen want Maurits Bilcke was een competentie geworden voor de abstracte kunst. Waar hij ook werkte of woonde, Tervuren, Spanje, Verviers, Maurits bleef Hoogstraten een warm hart toedragen. Meermaals kwamen radiojournalisten hier op reportage over het Ostmuseum, de H. Bloedprocessie, het kinderfeest, Begijntjes laat besluit en telkens kregen we de beste groeten mee van Maurits Bilcke. De vriendschap tussen Jan Lambin van 'De Postiljon' en Hoogstraten hebben we aan Maurits Bilcke te danken en zo kwam Hoogstraten in de toeristische belangstelling. Zo was de hulde die hem in 1991 werd gebracht door het Ostmuseum en de Dr. Versmissenkring zeer gepast. De voordrachten in de begijnhofkerk en de tentoonstellingen in het museum hebben hem in zijn geboorteplaats nog eens extra gelukkig gemaakt. J.B.

Boek van de maand

IN WORTEL 50 JAAR V.N.A.

Er is zopas een boek verschenen dat zowel sportliejhebbeis zal plezieren als mensen die zich graag in het verleden vermeien. Maar het LS vooral bestemd voor de mensen van 10

Wortel. Want het gaat over 75 jaar voetbal in Wortel-50 jaar V.N.A.'. Leo Vanhaute, geruggesteund door zoon Eric, hebben vele uren en dagen aan het boek gewerkt. Archieven napluizen, foto's opzoeken, mensen interviewen, het was een heel werk. Maar het resultaat is navenant. Het boek geeft een uitgebreid overzicht van Wortels voetbalgeschiedenis, van bij het ontstaan tot nu; het is geillustreerd met meer dan 80 foto's, afdrukken van originele documenten en kranteknipsels waardoor het rijke leven van vele generaties voetballende Wortelnaren wordt opgeroepen. Het is ook een vlot leesbaar boek geworden - met sappige anekdotes - dat ook mensen kan boeien die niet veel van voetbal kennen maar wel graag alles willen weten over 'hoe het vroeger was...' Dit jubileumboek kost 650frs (+ SOfrs verzendingskosten) en is ter verkrijgen bij Leo Vanhaute, Klinketstraat 10,2323 Hoogstraten (of bij andere voetbalbestuursleden).

Ongevallen Vrijdag 16 juli om 22.15 u. botsten aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat, de auto's bestuurd door Gustaaf Gabriels, Doestraat 11, Brecht en door Theodorus Van Den Broeck, Slotbaan 106, Ulvenhout. Er was stoffelijke schade. Aan de Loenhoutseweg reed zaterdag 17juli om 04.40 u. Filip Busschots uit Kapellen met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij licht gekwetst. In Rijkevorseldorp werd de bromfietser Tom Van Den Langenbergh (18j.), David Teniersstraat 12, Lier en zijn passagier Alain Maisa-Hens (13j.), Vlierakker 17, Deurne, licht gekwetst. Aan de Bredaseweg te Minderhout reed zondag 25juli om 05.30 u. een lichte vrachtwagen tegen een boom. De chauffeur François Bominaar (1 9j.), Alhemberg 29, Roosendaal en de passagier Jeroen Valkenburg (19j.), Beetslaan 55, Roosendaal werden hierbij zwaar gekwetst. Zaterdag 31juli om 03.30 botste aan de St. Lenaartseweg de auto bestuurd door Johan Rademakers, Mentanalaan, Oudenbosch met een onbekend gebleven auto, merk Opel Kadett. Er was zware schade. Zondag 1 augustus om 14.00 u. botste aan het kruispunt Schuttershofstraat en Jaak Mertensstraat te Merksplas de auto bestuurd door Mike Luyten, Buyckstraat 43, Turnhout met de auto bestuurd door Jozef Noeyens, Achteraard 32, Minderhout. Er was zware schade. Aan het kruispunt Gelmeistraat en Lindendreef botsten woensdag 4 augustus om 07.40 u. de auto's bestuurd door Herwig Hapers. I-Ioelïjzer, Hoogstratcn en Margaretha Huybrechts, Vaartstraat 23, Mcrksplas. Er was zware schade. In Meerdorp botste vrijdag 6 augustus om 13.50 u. de auto bestuurd door Martinus Van Steen, Gelmelstraat 101 met de lichte vrachtwagen bestuurd door Petrus Laurysen, Oekelsebaan 12, Zundert. Er was lichte schade. Leo Verhoeven, Hulgenrodestraat 60, Borsbeek reed zondag 8 augustus om 00.05 u. aan de Desmedtstraat tegen een verkeersbord. Aan de John Lijssenstraat te Meer reed maandag 9 augustus om 17.40 u. de vrachtwagen bestuurd door Modrzewski Victor, Diestsestraat 113/1, Leuven tegen een bloembak. Woensdag 11 augustus om 10.30 u. viel aan de Heimeulenstraat in Meenle, de fietser Van Eil Josephus (74j.), Schoorakkerstraat 59, Chaam. Hij overleed ter plaatse. Donderdag 12augustus om 16.00 u. reed de 22 jarige Frank Van Veithoven, Hanoteaulei 44, Brasschaat in Worteldorp tegen het woonhuis van Jozes Sprangers, Dorp 17 en een hek, een paal van 'De Lijn' en tegen een verlichtingspaal van IVECA.


AKTUEEL

Hoogstraten herdenkt Boudewijn t In de media werd de laatste paar weken reeds uitvoerig aandacht besteed aan het overlijden van Zijne Majesteit Koning Boudewijn en het aantreden van diens broer Albert II als nieuwe vorst. De diepe verslagenheid maakte reeds tijdens de begrafenisplechtigheid plaats voor een hoopvol gerichte toekomst, mede door de houding van koningin Fabiola. Vooral de getuigenissen aan het einde van de eredienst maakten een diepe indruk. In alle soberheid werd het morele testament van Boudewijn naar voor gebracht. De verslagenheid van de eerste dagen werd in Hoogstraten omgezet tot concrete actie, onder impuls van het stadsbestuur. In allerijl werden op donderdag 5 en vrj/dag 6 augustus in totaal 6 bussen ingelegd om de mensen de kans te geven een laatste groet te brengen. Op donderdag waren de wachttijden zo alarmerend lang, dat op vnjdag een 40- tal ingeschrevenen ajhaakten. Ten onrechte, zo bleek later. Nauwelijks 5 uur wachttijd voor de ochtendbussen en slechts 2 uur voor de namiddagbus. Maar dat wisten de mensen morgens nog niet.

Jan Rops: (Loco-burgemeester van NieuwGinneken)

ik op weg Rud \er oor: Zoiidtginorgcu naar huis en toen heb ik het bericht op de radio gehoord. Eerst kon ik het niet geloven, echt waar. Dan heb ik een andere zender geprobeerd en het was inderdaad waar. Thuisgekomen heb ik direkt de TV opgezet. Ik ga nu mcc omdat ik me royalist voel en om onze douanepersoneelskring te vertegenwoordigen.

Ik heb altijd een zwak gehad voor het Belgische koningshuis en in het bijzonder voor Boudewijn. Eigenlijk is dat een beetje gek gegroeid. Wij gingen vroeger nogal eens op stamminee in België en omdat ik naar het schijnt een beetje op Boudewijn geleek zegden sommige fratsenmakers: en geeft er onze koning ook maar eentje. En zo heb ik toch wat meer aandacht gekregen voor die man waar ik zogezegd wat op geleek.

Mieke Van Baelen en Inge Vermeiren: (KLJmeisjes Minderhout)

- Zondagmorgen om half acht heb ik het op het nieuws gehoord. Ik was wel even geschokt, t was toch zo onverwacht. - De koning is toch het enige symbool dat België samenhoudt, dat is toch zo. Ik vond het ook zogoed wat ze voor de kinderen deden. En in de wereld zijn er bijna geen koningen meer.

AnnaTilburgs: Ik heb het 's morgens om 7uur gehoord op het nieuws. Ik schrok er heel erg van. Ik was een fan van de koning, hij is 8 dagen ouder dan ik. Ik ben 2 jaar geleden nog op zijn feest geweest in Antwerpen.

u

Melanie Bekers en Paula de Beuckelaer: Melanie: Ik heb het om 7 uur op de radio gehoord. Ik kon het niet geloven, maar ja, het was toch zo. Paula: Mij deed het echt veel. Hij was zo joviaal en liefdevol voor alle mensen, arm of rijk, hij was er voor iedereen. Ik heb hem nooit gezien maar van deze laatste kans wil ik toch gebruik maken, al moet ik er de hele dag voor aanschuiven. Ik heb eten bij. Melanie: ... en een portemonnee. Ik ben wel meer gewoon hoor, ik ben van het Rode Kruis en dan moet ge dikwijls de hele dag paraat zijn. Ik heb het er echt voor over. Paula: Ik heb een kaart bij om af te geven. Daar heb ik mijn hart eens helemaal in uitgedrukt. Ik hoop dat ik die daar kan achterlaten. Ik geloof nooit dat we nog zo'n koning zullen krijgen. Altijd even zacht en even lief. Albert heeft zo'n uitstraling toch niet, vind ik. Weet ge wie wel, prins Filip, die was daar beter voor bekwaam geweest. Melanie: Maar die is nog te jong, die kon daar nog niet zo goed tegen. Paula:Ja maar, koning Boudewijn is ook vroeg moeten beginnen hé, Die was nog maar net 20. Melanie: Maar vroeger is nu niet, hé Paula.

Het is ondertussen reeds ruim voorbij half negen. De chauffeur start zijn bus. Onze burgervader verwelkomt iedereen en geeft nog wat goede raad mee. De chauffeur wenst ons naar de macht van de gewoonte een 'prettige en aangename dag'. Om 10.30 uur worden we afgezet vlak naast de lange rij wachtenden en vol moed beginnen we de slopende schu[elgang. Even later zoekt een reikhalzende burgervader ons nogmaals op en belooft ons tegen de middag verslag uit te brengen van het verloop.

Maria Sclirauen, ,Jos Bulinck,. kun, (riet, Jan, Leen en Els: Maria: Nadat wij hoorden dat de koning overleden was, zijn we meteen voor de TV gaan zitten om het laatste nieuws te horen. Jos: Ik heb, lang geleden, op het landbouwsalon de koning eens in levende lijve gezien. Ik heb altijd respect gehad voor de koning. Ik blijf aanschuiven tot ik binnen kan, het mag duren zolang het wil. Maria: Echt graag gingen de kinderen niet allemaal mee. Maar het was eens een gelegenheid om samen met het gezin eens een uitstap te doen, daarom.

11


AKTUEEL pakten en weglegden. Echt de moeite. Paula de Beuckelaer: Ja, 't was indrukwekkend. Het heeft me echt gepakt.Ik was zo ontroerd, dat ik heb moeten wenen. Ik heb ook mijn kaartje kunnen afgeven. Het ging wel een beetje te rap, maar ja, wat wilt ge met zoveel volk. 1

0 r. kl

Liza Brosens, (neef) Fonne Brosens, (schoonzoon) Marc Van Den Bogerd: Liza: Ik wou dat hier toch eens meemaken. De

koning hield het land toch goed bijeen. Zijn boodschappen op TV volgde ik altijd. Fonne: Ik geneer me niet om hier te komen aanschuiven. Marc: De koning hield zich toch ook veel bezig met de mindere mensen inplaats van met de groten. Dat vond ik heel belangrijk.

\'og eens drie uur later vinden we Rudy, t ervoor! en zijn collega Gust Goetstouwers bijeen cola in het Warandepark terug. Rudy: Wij kregen de kans niet om stil te blijven

staan en de koning écht te begroeten. Als ge even stopte werd ge al met de arm voortgetrokken. Maar verder was het indrukwekkend. In de eerste zaal lagen de bloemen en kransen massaal opgestapeld. Na de begroeting kwam daar nog een zaal met de bloemen en kransen van de staatshoofden enzo van de hele wereld. Indrukwekkend. Ook die scouts voor het paleis, zeker met 40 man, die constant bloemen uit-

I

Nog even later stroomt de hele Hoogstraatse delegatie bij elkaar op het geïmproviseerde terrasIe in het Warandepark. Wonder boven wonder komt weer even later de groep die vertrokken was om 14 uur ook reeds het gezelschap vervoegen. Daar om 19 uur de bussen van de ochtendploeg terugrijden en de namiddagploeg nog tot 23 uur zou moeten wachten, besluiten zijde lege plaatsen van de 19 uur-bussen in te nemen. Een telefoontje naar Hoogsiraten door de initiatiefrjke Annie Van Aperen laat de tweede terugreis afge lasten en zo komt iedereen reeds om 20.30 uur in Hoogstraten aan. Verhalen over te lange wachttijden bleven vandaag uit maar voor iedereen was het een on ver-

et/f!

beurten is.

....-,s

Jngrid Fransen moest aan de ont vangst balie in het NA C de honderden telefoontjes verwerken met vragen over het rouwregister en over de inderhaast ingelegde bussen naar het Koninklijk Paleis. Veel mensen van buiten de gemeente maakten gebruik van de Hoogst raatse faciliteiten om hun rouwbeklag te doen, hetzij in Hoogstraten zelf hetzij in het Paleis te Brussel.

Op iondag 8 augustus werd er een H.Mis opgedragen ter nagedachtenis aan Koning Boudewijn. Alle Hoogstraatse verenigingen hadden daarvoor een uitnodiging gekregen. Zij waren dan ook talrijk aanwezig met hun vlaggen en getooid in uniform. Na de lezing van het evangelie las de deken de brief van de bisschoppen voor, waarin herhaald werd dat de koning 'door allen was geëerd en door velen geliefd'. In zijn homiie sloot deken Van Dijck aan bij het evangelie, waarin het verhaal werd verteld van het bootje op stormachtig water dat tenlaatste door Jezus werd gekalmeerd. 'Ook onze koning heeft

Rita Swaenen-HilIen: ik ben niet goed te been maar ik kom naar hier voor de vele gehandikapten en zieken, die hier niet kunnen geraken. Ik ben ons moeder haar loopstoeltje gaan lenen om te kunnen zitten tijdens het wachten. Persoonlijk heb ik de koning nooit ontmoet, maar mijn broer, die ook gehandikapt is, heeft bij zijn bezoek aan de koninklijke serres eens samen met de koning op de foto gemogen.Die foto is later nog in een boek verschenen. Ik weet dat de koning altijd voor de zwaksten opkwam. Even later merkt een waterbedélende scout Rita open vertelt haar, dat ze langs een speciale ingang de koning mag komen groeten. Ze wordt uit de rij gepikt en verder geleid. Eén uur later. Rita: Met de scouts zijn we tot in het paleis ge-

gaan. Daar werden we overgenomen door iemand anders. Langs een lift konden we naar boven en dan waren we tamelijk snel bij de koning. Terug beneden konden we dan ook het boek tekenen. Weer iemand anders heeft ons dan buiten geleid. Die vroeg of ik verder mijn plan kon trekken en dat kon ik. De opvang was geweldig. Iedere gehandikapte had zijn eigen begeleider. 12

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802


AKTUEEL veel stormen over dit land meegemaakt en hij heeft ons bootje er veilig doorheen geloodst. Hij was een teken van rust en gegarandeerde stabiliteit. Hij kon dat alleen doen in de overtuiging dat er iemand achter hem stond. In die overtuiging haalde Boudewijn zijn kracht.' Ook haalde deken Van Dijck aan dat de koning kinderloos was gebleven maar daardoor juist van alle kinderen en hulpelo7en heeft kunnen houden.

Meer dan 1000 mensen maakten er gebruik van om in de hal van het Administratief Centrum het rouwregister te ondertekenen. Ook zondag, na de H.Mis ter nagedachtenis van koning Boudewijn was er nog kans om datzelfde register te tekenen. Omdat aanvankelijk sommige buurgemeentes niet op het idee gekomen waren een dergelijk register te installeren, maakten vele personen van buiten te gemeente er een verplaatsing voor naar Hoogstraten. Er werden vele ontroerende getuigenissen genoteerd door zowel jonge als oudere mensen. Het register werd later langs de provincie overgemaakt aan het Hof, meer bepaald aan Koningin Fabiola.

BYOUTERIE

/

maandag van de kroning was er dus die zitting in de verenigde kamers, voorgezeten door Frank Swaelen, met één punt op de dagorde: eedafleggmg door Albert II. Daar waren ook de echtgenotes bij uitgenodigd maar die moesten in het peristerium de plechtigheid volgen op een scherm. Wat de keuze van Albert betreft ben ik tevreden. Ge moet weten, dat het federale België wel een feit is, maar dat alles nog moet gestart worden. En het mag toch niet dat Wallonië maar naar Frankrijk moet aanleunen, dan nog een deel naar Duitsland en wij naar Nederland. Of erger nog: alleen Meersel-Dreef naar Nederland, zoals Vorstenbosch voorstelt.

Arnold Van Aperen Albert II is de juiste keuze Zondag werd ik op de hoogte gebracht per fax dat er maandag een extra zitting zou zijn van de senaat. Op de dagorde: melding overlijden van de koning en huldebetoon. De

Maar ik geloof zeker, dat Albert met zijn handelsmissies en zijn economische ervaring een goede impuls zal geven aan het koningschap. Hoewel zijn hooggeprezen broer opvolgen natuurlijk geen kleinigheid is. Uit een stabiele plaats in Europa kan ook een goede sociale zekerheid groeien. Neen, we mogen het koninkrijk niet laten vallen, in weerwil van het schandalig gedrag van een enkeling. Ik heb in het buitengaan die maandag nog even met Jan Decorte gesproken. Die vond het ook schandalig wat zijn partijgenoot gedaan heeft. Daartegen vind ik dat Hoogstraten zich prachtig getoond heeft met haar opkomst zowel voor het register, naar het Koninklijk Paleis als in de H.Mis.

Hoe richt ik mijn tuin natuurvriendelijk in?

Is ,

4 joil

ons ook rondleiden in zijn tuin. Een must voor wie vindt dat een tuin meer is dan een kortgeschoren grasviakte.

H000STRATEN Vrijheid 66 Tel. 0313147253

Data: 2 donderdagen van 19.30u tot 22.30u op 9 en 16/9 1 zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 12.30u op

25/9

Plaats:

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen * Exclusieve fashion kleding * Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen * Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode * Kortom ..... bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque

Je hebt een tuin en je weet niet hoe je die wil inrichten? Je wil ook zoveel mogelijk rekening houden met natuur en milieu. Je hebt immers een voorliefde voor wilde planten en je zou het prettig vinden als vogels en vlinders de weg naar je tuin vinden. Je hoeft geen tuinarchitect te zijn om op een eenvoudige en niet dure manier een mooie ecologische of milieuvriendelijke tuin aan te leggen. Tijdens twee avonden krijg je een heleboel tips en praktische wijzigingen die je vast helpen bij de inrichting van je tuin. Het ontwerpen van een plan is daarbij onontbeerlijk. Uiteraard is ook de keuze van de planten van groot belang. In elke tuin kan niet om het even wat aangeplant worden. Bodemgesteldheid, beschutting, vochtigheid, zon en schaduw zijn factoren waarmee je best op voorhand rekening houdt als je met een natuurtuin wil beginnen. Natuurlijk gaan we ook een tuin bezoeken. René Daems, medewerker van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT) zal niet alleen de twee inleidende lessen verzorgen, maar

de lessen worden gegeven in Zaal Pax. Dr. Versmissenstraat 3, 2328, Hoogstraten. Op 25/9 bezoeken we de tuin van René Daems, Heikant 17, 2330 Merksplas.

Lesgever: René Daems (medewerker VELT)

Prijs: 600 fr.

VELT-NOORDERKEMPEN organiseert op 4 september een uitstap naar de dodoenstuin te Schilde en het biologisch tuinbouwbedrijf D'Heide te Malle. Vertrek om 9.00u aan de kerk te Hoogstraten. Voormiddag bezoek aan de dodoenstuin en in de namiddag rijden we naar het biologisch tuinbouwbedrijf van Godfried Bervoets. Breng je picknick mee. Vooraf graag even je naam opgeven via telefoonnummer 03/3 158327.


VARIA

Zij die lezen mogen eenzaam wezen... Bovenstaande regels werden ooit geschreven door Ida Gerhardt, een Nederlandse dichteres die wist wat eenzaamheid was. Wat ze niet wist, is dat lezers niet eenzaam hoeven te wezen. Hoe plezierig het ook is om alleen en ongestoord een OPENBARE boek te lezen, zo BIBLIOTHEEK prettig kan het zijn om, na het lezen, er HOOGSTRATEN met anderen over te praten. En dan vooral met mensen die hetzelfde boek hebben gelezen. Verrassend is het soms, verhelderend ook, en wel eens ergernis-wekkend om te merken hoe die andere lezers heel verschillende dingen uit hetzelfde boek halen. Dat is althans de ervaring van het tiental mensen dat enkele jaren geleden met de Leesclub startte. Elke maand lezen ze een boek, op voorstel van een van hen of van de clubmentor John Vervoort en vervolgens komen ze op een vast tijdstip samen om erover te praten. Het zijn allemaal gretige lezers sommigen zijn echte boekenverslinders maar er zijn ook gretige praters bij zodat de clubavond meestal uitdeint tot in de Hoogstraatse café's. Wie graag leest en daar achteraf over van gedachten wil wisselen, is welkom in de groep. -

-

-

-

De te lezen boeken zijn beschikbaar in de bibliotheek en hoeven dus niet aangekocht te worden. Elke 3de maandag van de maand is er dan reunie in de bibliotheek om het gelezene te bespreken. Het gebeuren is heel vrijblijvend, je kunt gerust een maand overslaan, een boek lezen of het gewoon aftrappen als het je niet zint. Maar als je wel zin hebt, ben je welkom. Best eerst even contact opnemen met de bibliotheek voor meer inlichtingen. Gravin Elisabethlei 38, Hoogstraten. Tel. 03/314.32.61. • Je foto in de bibliotheek De Hoogstraatse bibliotheek organiseert een fotowedstrijd. Zend ons foto's van 50-plussers die een affiche lezen, in de bib. rondkijken, op een bank in slaap vallen achter een krant, een boek lezen op de trein, in de tuin of aan het strand. Deelname is gratis. Deze wedstrijd loopt nog tot 1 september. Een jury beoordeelt de foto's en kent de beste foto een prijs van 2500 Bfrs (in de vorm van een boekenbon) toe. Verder worden nog 5 andere foto's bekroond met een boekenbon van 1000 Bfrs. Deze wedstrijd kadert in de promotiecampagne Week van de openbare bibliotheek 1993. Dit jaar sluit deze week aan bij het jaar van de Ouderen en de solidariteit tussen de generaties. Met alle ingezonden foto's organiseren wij een tentoonstelling in de hoofdbibliotheek in oktober. De beste foto wordt ook doorgestuurd naar een nationale jury van de Werkgroep voor de week van de openbare bibliotheek. Dit voor een tentoonstelling op de boekenbeurs van Antwerpen in november. Hieraan zijn eveneens nationale prijzen verbonden o.m. camera's en tijdschriftenabonnementen. Het reglement voor deze wedstrijd is te vinden in de hoofdbibliotheek en de uitleenposten van Hoogstraten.

Orgelconcerten te Hoogstraten Het zal de lezers allicht opgevallen zijn, dat aan de jaarlijkse zomerconcerten op de beiaard een luik werd toegevoegd: drie orgelconcerten in de Sint-Katharinakerk. Indiende inrichters mogen rekenen op een behoorlijk aantal muziekliefhebbers kunnen zij uit de kosten komen dankzij de steun van de Rotaryclyb, de Lionsciub, het N.C.M.V., de V.V.V.Hoogstraten en -Noorderkempen alsook Radio 3. Op zondag 5september te 19 uur komt Aart de Kort eerst aan de beurt. Deze organist uit Den Haag won in 1991 de improvisatiewedstrijd te Knokke en hij koos ons orgel voor zijn concert dat door de B.R.T. wordt opgenomen. De Kort speelt werken van J. Jongen, Flor Peeters en natuurlijk ook enkele improvisaties. Jan Van Mol speelt op 12september te 19 uur. Hij krijgt assistentie van het Hoogstraats Koperensemble wat een afwisselend programma doet verwachten: orgel, kopers en samenspel door de twee. Jan Van Mol kwam ook de vorige jaren aan de beurt met veel bijval. De reeks wordt op 19september te 19 uur besloten door Joëlle Sauvenière want ook dames kunnen vaardig orgel spelen. Zij is de assistent bij Anne Froidebise, orgel-docente aan het Conservatorium te Luik. Joëlle Sauvenière treedt op in binnen- en buitenland, vooral in Italië. De aard van de muziek hoeft niemand af te schrikken. In elk programma voert de Romantiek de boventoon want het orgel leent zich best in dit genre. Op dit ogenblik krijgt het orgel in de kapel van het seminarie een flinke beurt; later wordt het begijnhoforgel gerestaureerd. Zo zouden we in de toekomst drie mooie instrumenten met een rijke keuze in verschillende stijlen kunnen brengen. Deze eerste reeks van 1993 is dus een proef. We hopen van harte op een ruime belangstelling uit de hele regio. J.B.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

~~ <C32r~ TX: M1n2 F":l u Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

14

Opsporingsbericht 1)e Nationale Vereniging van Oorlogsvrijwilligers afdeling 'Gewest Kempen' zoekt oorlogsvrijwilligers van eender welk bataljon waarbij zij hebben dienst gedaan, en die willen aansluiten bij deze vereniging. Wij hebben jaarlijks een samenkomst en ook wordt er jaarlijks een reis georganiseerd. Wie lid wil worden betaalt een jaarlijkse bijdrage van 250 frs. Er wordt ook voor de rechthebbende die van één of andere rente kan genieten, gezorgd dat zij in orde zijn met hun atteslen. Ook voor hen die nog geen strijiJerskaart hebben, zal het nodige gedaan worden. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van onze vereniging: Mols Karel, Borgerhoulsedijk 59, 2400 Mol, tel. 014/315217 of bij Martens Frans, Heggelaan 40, 2275 Poederlee-Lille, tel. 014/555942. of hij Frans Strijbos, Voort 17, Meerle, te!. 315.71.33.

]


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Verraad! Ik had mijne preek al weken klaar. Ik wist perfect wat ik tegen de Willy ging zeggen en hoe het 'gesprek' zou verlopen. Ik zou hem eerst met zijn neus op de feiten drukken en hem dan ongezouten mijn waarheid vertellen. Desnoods zou ik hem voor de keuze stellen: schrijven of scheiden. Daar zou hij niet van terug hebbe. Hij zou zich verontschuldigen en braafjes zijn stukjes gaan schrijven, zodat ik terug als zijn goeroe op de achtergrond kon verdwijnen. Eerlijk, ik zat me te verkneukelen op zijn komst. Op maandag 9 augustus ontving ik echter het volgende kaartje, dat in één klap al mijn voornemens van de tafel veegde.

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en beharigwerken,

- Gordijnen en ove rg ord ij n en - Tapijten en vloerbekleding LR

- Siertafelkieden, lopers, enz.

L

(f

'

Het kaartje was afkomstig van onze vriend Willyen de achterzijde vermeldde 'Zonnige groetjes uit Kreta'. Ik was sprakeloos. Hoe durfde hij? Dat hij in juni niet meedoet o.w.v. examens, okee, dat begrijp ik. Dat hij in juli op kamp gaat, daar heb ik het al wat moeilijker mee, maar soit, ik wil niet contrair zijn, hij doet maar. Maar dat mijnheer in augustus zonder iets te zeggen zomaar naar Kreta trekt, dat doet bij mij de deur dicht. Terwijl hij plechtig beloofd had in augustus terug langs te komen. Dat is dus drie maanden dat hij het laat afweten. En zo iemand zou mij gaan vervangen. De pipo! Ik moet oppassen of ik doen kuren hè. Ik heb ver-

domme goesting om iets kapot te gooien. Wat denkt die kerel eigenlijk wel? Dat ligt daar met zijn lui kont op Kreta, terwijl wij onze koning begraven. Wedden dat liii van niks weet? Dat hij aankomt en niet weet dat Albert onze nieuwe koning is? Ge moet van niks verschieten met die kerel. En dat denkt dat hem al een hele journalist is. Ochgottekes toch. Dat hij trouwens maar oppast daar in Kreta, want het zou me niet verbazen als hij daar ook nog een of andere vreselijke ziekte opdoet, waardoor hij de volgende keer weer niet deze rubriek kan schrijven. Maar dat heeft geen belang meer. Dit verraad kan niet getolereerd worden. Hij hoeft niet meer

af te komen. Voor mijn part mag hij in Kreta blijven. Ik zal mijne plan wel trekken. Er zijn Willy's genoeg op de wereld. Daarom deze oproep: als u zin hebt om de Meerse rubriek in de Hoogstraatse Maand voortaan zelf te schrijven, neem dan onmiddellijk met mij contact op. Adres en telefoon vindt u bovenaan deze bladzijde. Aarzel zeker niet, want ik zit echt op u te wachten. Toegegeven, geld brengt het niet op, maar de bewondering en de roem die u te beurt zal vallen wanneer u deze rubriek schrijft, is onbetaalbaar. U moet wel oppassen dat het u niet naar het hoofd stijgt, zoals bij de Willy. Potverdone, als ik aan die kerel denk, dan krijg ik het hè. Ik moet efkes gaan liggen, want ik staan te daveren op mijn benen. Zo, dat doet deugd. Maar lang kan ik hier niet blijven liggen, want ik moet de rest van deze rubriek natuurlijk weer zèlf schrijven. Gelukkig is er niet al te veel nieuws, dat zal dus gauw gebeurd zijn. En dan te bedenken dat die Willy ligt te bruinen in de zon, terwijl wij hier afbleken van de regen. Wat is er met de rechtvaardigheid gebeurd?

RU IMTE IN JE BAN KZAKEN iiiii•iiiiiii

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN - BELEGGEN - LEVENSVERZEKERINGEN - KREDIETEN CERA MEER

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 31 5.77.81 15


MEER

Na regen komt modder Het weer. Waarschijnlijk het onderwerp waar over het meest geklaagd wordt. Vaak ten onrechte. Mensen zijn immers niet vlug tevreden. De Mussenakker had echter wel reden tot klagen t.g.v. Akkerpop '93. Het weer was immers degrote spelbreker. Of vergis ik me? Vlug even telefoonsgewijs checken bij André Oomen, één van de bezielers van Akkerpop.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstel Ii ngen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

HM: Zo hard dat je in de Mussenakker onmid-

AO: Neenec, je hebt gelijk. Het slechte weer heeft ons de das omgedaan. HM: 's Middags viel het anders nog mee. A0: Inderdaad, het begon allemaal goed. We hadden in voorverkoop dubbel zoveel kaarten verkocht als anders. 's Namiddags stroomde het volk aardig toe en we zaten al vlug aan 2000 bezoekers (zie foto 1). Alles wees erop dat dat 's avonds nog flink zou toenemen. HM: Maar toen kwam de regen. AO: Helaas wel, Op 't einde van de namiddag kwam de eerste serieuze bui, later gevolgd door nog veel zwaardere. Het water viel met bakken tegelijk uit de hemel en het gevolg was dat de toeloop volledig stilviel. Wie van plan was nog te komen, bleef thuis en wie er al was, vluchtte weg. Tja, wat doe je d'r aan? Op zo'n momenten ben je machteloos. HM: Bij mooi weer... AO: ... ben ik er zeker van dat we 's avonds veel meer volk zouden gehad hebben en dat het een schitterend festival was geworden. Pas op, het festival op zichzelf was goed. De regen echter verbrodde alles. HM: Er waren ook veel klachten over Wily De Ville. AO: Ja. Die is me als mens serieus tegengevallen. Hij had blijkbaar geen zin, ik weet het ook niet. Op zichzelf vond ik zijn optreden heel goed, maar het was veel te kort en hij wou niet meer terugkomen voor bisnummers. Dat krijg je dan nog bij het slechte weer bij en dat is toch wel heel frustrerend. HM: Jullie zaten in zak en as. AO: Aanvankelijk wel. Je steekt met een groep mensen gedurende weken al je energie in de voorbereiding van die ene dag en als dat dan op deze manier afloopt.., dan komt dat heel hard aan. 16

dellijk al het platenwerk van De Ville vernietigd hebt? AO: Dat stond zo in de kranten ja, maar dat is fel overdreven. Hoewel ik moet toegeven dat ik toch wel iets van hem kapot heb gedaan. Het was sterker dan mezelf. HM: Er zou ook nog gevochten zijn? AO: Dikke zever van de gazetten, vooral van de Gazet Van Antwerpen. Pure sensatiezoekerij. Luister, sommige kerels vonden het plezant om in het slijk te springen (zie foto 2), maar dat moeten ze zelf weten. Voor ons was dat een bijkomende attractie. En misschien dat er links of rechts een klein relletje geweest is, maar dat had allemaal niks te betekenen. HM: Diezelfde kranten trokken ook het voortbestaan van Akkerpop in twijfel. AO: Ja, dat is iets anders natuurlijk. Financieel is er een probleem. We kwamen dit jaar dus niet rond en moesten onze moeizaam opgebouwde reserves van de vorige jaren aanspreken om alles betaald te krijgen. Het geld is dus zo goed als op.

t

-

HM: Wat gaat er nu gebeuren? AO: We hebben besloten alles eerst even te laten bezinken. In september komt er een evaluatievergadcring en daar zal de toekomst besproken worden. HM: Wat denk je zelf? Blijft Akkerpop bestaan? AO: Dat weet ik niet, dat zullen we zien. Maar wat me wel opviel tijdens de opruimingswerken de week nadien, was dat er bij de meeste Akkermussen een positieve felheid en samenhorigheid naar boven kwam. In de zin van: zo gaan ze ons niet hebben! Ik heb het gevoel dat we uiteindelijk gesterkt uit heel de situatie te voorschijn zullen komen. HM: Wat jou betreft, is dit dus niet het einde? AO: Als het aan mij ligt, niet. En ik durf hopen dat de anderen er ook zo over denken. HM: In september weten we dus meer? AO: Ja, belt dan nog maar eens terug. HM: We zullen zien.


MEER

Tot volgend jaar

'

03-314.55.04

de IbBe@22G,QQb@ mcicind Wielervreugde met Rudy en Marc

Na een vei se start en \ ier alles eringen houdt de Meerse Markt het voor dit jaar bekeken. Op de evaluatievergadering van 9augustus blikte het marktcomitĂŠ tevreden terug op het nieuwe begin. Over 't algemeen waren er voldoende kraampjes, kwam er heel wat volk opdagen en stond de animatie op peil. De echte sfeer van vroeger was er niet, maar die komt waarschijnlijk nooit meer terug. De mentaliteit van de mensen is blijkbaar veranderd. Het uitbundige, het blijven plakken, dat is er niet meer bij. Iedereen lijkt wel voorzichtiger geworden. Spijtig misschien, maar je moet het pakken zoals het komt. In ieder geval, het marktcomitĂŠ heeft besloten om volgend jaar de Meerse markt opnieuw in te richten op de eerste zondagen van mei, juni, juli en augustus en misschien ook september, dat moet nog even bekeken worden. Tijdens de winterperiode is men van plan op zoek te gaan naar nog meer kraampjes. Blijkbaar hebben vele mensen last van een soort van drempelvrees om op de markt te komen staan. Ze willen eigenlijk wel, maar ze durven niet. Bang om daar te staan voor het oog van Meer. Flauwekul toch. Wie trekt zich daar nu iets van aan? Ik heb juist grote bewondering voor de marktkramers, want het zijn zij die ervoor zorgen dat Meermarkt kan blijven bestaan. Denk er eens over na tijdens de lange winteravonden, lezers, en kom volgend jaar massaal op om iets te verkopen op de markt. Je doet er ineens een goede daad mee. Je enigste misschien op een heel jaar.

De Meerse Supporterselub richt op zondag 19 september opnieuw twee wielerwedstrijden in, ditmaal voor nieuwelingen en juniors aangesloten bij de BWB. De nieuwelingen vertrekken om 13.30 uur en de juniors om 15.00 uur. Vertrek, aankomst en alle andere koersformaliteiten vinden plaats aan en in zaal Victoria. Voor de plaatselijke wielerliefhebbers is dit een enige gelegenheid om onze renners Rudy Meyvis en Marc Goetschalckx bij de nieuwelingen aan het werk te zien. Op dit ogenblik telt Rudy 4 overwinningen en het ziet er niet naar uit dat het daarbij zal blijven. Ook Marc zijn debuut is vlot verlopen. Na jaren wachten hebben we dus weer enkele Meerse renners en we hopen dat ze nog veel succes zullen hebben. We mogen ervan overtuigd zijn dat ze in eigen dorp hun uiterste best zullen doen om de palm in Meer te houden. Verder worden langs deze weg alle sponsors en sympathisanten bedankt voor hun geldelijke steun. Zonder hen was het onmogelijk om deze wedstrijden te organiseren. Dus supporters, allemaal op post en spaar uw aanmoedigingen niet.

tm

9%VII.Mitei=

;

'

IW

1"

44

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 4:

'1

Voort t Meerle .

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 17


Jj ©©Jft

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIIMBEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

J

Orgelconcerten

Go-Car Race

Na de beiaardconcerten in augustus, slaat in de maand september het orgel van de St.Catharinakerk op de concertagenda, telkens op zondagavond om 19 uur. Zondag 5 september komt de gastorganist uit Nederland. Aart de Kort is organist in Den Haag en is een specialist in improvisatie. Na twee prijzen in eigen land, won hij in 1991 het Internationaal Improvisatie Concours van Knokke-Heist. Hij kreeg er ook de BRT-prijs toegekend. Voor de aan deze prijs verbonden opname koos hij het orgel van onze St.Catharinakerk uit, Op 5 september speelt hij niet alleen improvisaties maar ook werk van Franck, Jongen, Peeters en van hemzelf. Zondag 12 september staan twee voor Hoogstraten bekende namen op het programma. Jan van Mol, die na Jos Bruurs nog enkele jaren directeur was aan de Hoogstraatse muziekschool, is de vaste organist van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. Van hem verschenen reeds twee CD's en hij geeft regelmatig recitals. Hij was ook de organisator van de 'dag van het orgel' in 1992. Het Hoogstraats Koperensemble o.1.v. Staf Mertens hoeft in Hoogstraten niet meer voorgesteld te worden. Het ensemble treedt regelmatig op in binnen- en buitenland en Staf Mertens is behalve stadsbeiaardier van Hoogstraten, ook nog dirigent van diverse muziekverenigingen. Koperensemble en organist brengen samen werk van Jan van de Roost en J. Pezel en Jan van Mol speelt verder nog stukken van Oley en Liszt. Zondag 19september is de organiste Joëlle Sanvenière uit Luik bij ons te gast. Zij behaalde reeds verschillende prijzen en geeft nu les aan het conservatorium van Verviers en de muziekacademie van Chênée. Als jonge organiste is zij reeds bekend in binnen- en buitenland. Bij ons brengt zij werk van Franck, Jongen, Dubois en Vierne. De 3 concerten beginnen telkens om 19 uur en de toegangsprijs bedraagt slechts 100 fr.LI1

Hoogstraten-kermis had een opkikker nodig. Dat heeft de Sportdienst goed begrepen en zij gaan er dan ook voor zorgen dat er opnieuw wat leven in de brouwerij komt. Daarom organiseren zij op kermiszondag 26 september een heuse go-car race in de straten van Hoogstraten. 12 verenigingen en bedrijven hebben reeds een ploeg gevormd en een go-car 'gekocht' aan de prijs van 25.000 fr. (bedrijven) of 20.000 fr. (verenigingen). Om dit bedrag bijeen te sparen kunnen zij sponsors zoeken of loten verkopen, waaraan een tombola verbonden is. De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker. De 'omloop' bestrijkt de volgende straten: Vrijheid Karel Boomstraat A.Oststraat Gravin Elisabethlaan Vrijheid en de wedstrijd zal helemaal zoals een echte race verlopen: vanaf 11 uur worden er 'testritten' gereden, om de startposities te bepalen. In de loop van de namiddag wordt dan de echte wedstrijd gereden. Gedurende het ganse gebeuren is er doorlopend animatie. In de buurt van het stadhuis zal een podium opgesteld worden waar verschillende artiesten zullen optreden. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Luc Appermont en Yasmine en ook Radio Cosmos zal een muzikaal steentje bijdragen. Allen daarheen!LIJ -

-

-

-

Natuurvriendehjke tuin De Vereniging voor Milieu-educatie van de Provincie Antwerpen (VMPA) organiseert in het najaar een aantal voordrachtavonden in verband met natuur en milieu. Een van deze reeksen vindt plaats in Hoogstraten. Onder de titel Hoe richt ik mijn tuin natuurvriendeljk in ? zal VELT-medewerker René Daems uit Merksplas drie lessen verzorgen, twee op donderdagavonden 9 en 16september, telkens van 19.30 u. tot 22.30 u. in zaal Pax en één op zaterdagvoormiddag 25 september van 9.30 u. tot 12.3011. Bij die gelegenheid zal ook zijn tuin bezocht worden.

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen fietsen ook voor uw herstellinçien -

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 Men hoeft geen tuinarchitect te zijn om deel te nemen. De nadruk zal liggen op eenvoudige en goedkope manieren om een mooie ecologische of milieuvriendelijke tuin aan te leggen. Er wordt een woordje gezegd over bodemgesteldheid, vochtigheid, zon en schaduw enz. Wilde planten, vogels en vlinders komen eveneens aan bod. Kortom, echt iets voor mensen die van hun tuin wat meer willen maken dan een kortgeschoren grasvlakte. Wie er meer over wil weten kan contact opnemen met VMPA, Ommeganckstraat 26, 2018 Antwerpen, tel. 03/231.56.53, fax 03/226.23.33. Deelnemen aan deze sessie kost 600 fr. en dat bedrag mag gestort worden op rek. 833-3096139-60, met vermelding van 'code 001 Hoogstraten'.L -

Een ontdekkingstocht 1, ~ bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Davidsfonds 93594 Het Davidsfonds heeft haar jaarprogramma voor '93-'94 bekendgemaakt. Eerst en vooral is er natuurlijk de boekenbedeling. De vertrouw de formule is nog steeds van toepassing. Voor het bedrag van het lidmaatschap kiest men één of meerdere boeken uit de catalogus. Wie vorig jaar lid was krijgt deze catalogus, samen met de bestelkaart, automatisch thuisbezorgd door de wijkmeester. Wie nog geen lid was en inlichtingen wenst over deze culturele vereniging kan terecht bij de secretaris M. Laurijssen, tel. 03/314.51.32 of bij penningmeester en boekenverantwoordelijke F. Verschueren, tel. 03/314.11.88. Een aantal data kan U alvast in uw agenda noteren. 0p22 september wordt na het succes van de vorige uitstap een tweede bezoek gebracht aan Culturele Hoofdstad Antwerpen. Deze keer zal de nadruk liggen op het Museum voor Schone Kunsten, gekoppeld aan een stadswandeling. Op 9 oktober blijft het Davidsfonds in eigen streek met een historische wandeling in en om het Gelmelslot. Op 17 november spreekt Stan Ansoms, broer van de -

-

'

Baarle-Hertog 18

ndoroti

Kapeistraat 6

tel 014-699002 ook op zondag open


HOOGSTRA TEN Wuustwezelse burgemeester Jos Ansoms, over 'De Nieuwe Drugs'. Op 24januari komt Jos Meersmans 'Wenen in de tijd van Schubert' tot leven hrcngeii. Eveneens in januari Start npnieuw een computercursus voor beginners. En dan zijn er nog de voordrachten in samenwerking met DEWEVO, waarvan de data later zullen bekendgemaakt worden, en die zeker in deze kolommen zullen aangekondigd worden. El

Stad huisfolkiore

Culemborg bijvoorbeeld Tijdens liet weekend van 10 en 11juli vierde liet Nederlandse stadje Culemborg 675 jaar stadsrechten tijdens het jaarlijks terugkerende Zomerfeest, waarbij tal van toeristische attrakties en aktiviteiten worden gcorganizeerd. Culemborg ligt aan de Lek, zu'ii 30 km onder Utrecht. Het is een klein gezellig stadje met nauwe straatjes, een jachthaven en diverse bezienswaaidigliedeii en monumenten. Het stadhuis werd ontworpen door dezelfde architekt die het oude Stadhuis van Hoogstraten ontwierp. Dat gebeurde in opdracht van Elisabeth van Culemborg en Antonis van Lalaing die destijds beschermheren waren van beide stadjes. Op zaterdag 10juli was er een uitgebreide delegatie van Hoogstraten te gast om het feestelijke gebeuren op te luisteren. De Gelmelzwaaiers gaven op de markt voor een groot publiek verschillende demonstraties van hun kunnen. Daar vertrok ook meermaals een optocht van de St.Jorisgilde naar de jachthaven waar er op 20 meter geschoten werd en de talrijke toeschou-

Ik

'it. Ju,isi'tIde iia.s

een

inn LIL j1iio's1/anL's

wers voorgelicht werden over de knepen van het schuttersvak. Tussendoor werden beide groepen vergast op enkele versnaperingen en een receptie op het stadhuis. Een pluim dus voor de Culemborgse gastvrijheid, waarvan ook het Hoogstraatse schepenkollege kan getuigen. Zou dit het begin kunnen zijn van een nauwere band tussen heide ,ustersteden? (ep)

Hemels licht Sinds enige tijd belicht diskoteek l-Iighstreet drie nachten op zeven (vrijdag, zaterdag en zondag) met drie stralenbundels de zuidelijke sterrenhemel. Niet iedereen is daar blijkbaar even gelukkig mee, al gaat de eventuele onvrede niet zover dat de uitbater of de politie tot nu toe enige

De organiserende Gelmeizwaaiers hebben voor hun InternationaalFolklorefestivalde traditie in het leven geroepen dat er niet enkel in een zaal, maar een namiddag lang ook in open lucht gedanst en gemusiceerd wordt. Ook dit jaar was dat het geval: op zondag 1 augustus kon het dreigende zomerweer bezworen worden met een verfrissendeportiefolklore die zondermeer gemaakt werd door de rijen dik staande toeschouwers in de omgeving van het stadhuis. (mdl)

nte,l in C iik,iiho,.

klacht ter ore is gekomen. De onvrede betreft het overbodig geachte, zelfs storende karakter van dergelijke zaken die bezwaarlijk thuis horen in een landelijke omgeving als het Hoogstraatse. Jonge dieren zouden het licht aanvankelijk onrustig als herhaalde bliksem gezien hebben. Vooral sterrenliefhebbers zijn echter de dupe: een blik op het zuidelijk uitspansel kunnen ze immers wel vergeten. De verlichting gebeurt met halogeenlampen van 3000 Watt die drie gebundelde stralen versturen tot tegen het wolkendek. 'Sommige mensen denken ten onrechte dat het om een laser zou gaan, omdat we die in de diskoteek gebruiken. Eigenlijk gaat het om gewone verlichting zoals krachtige koplampen van een auto, maar dan gebundeld met een reflektor,' zo zegt Highstreet

uitbater en gemeenteraadslid Fred Van Ostaeyen. 'Met een laser zou je door de wolken heen gaan, en dat mag hier niet omdat we in een vliegbaan zitten. Met halogeenlampen reik je maar tot aan het wolkendek zelf. De installatie is Europees goedgekeurd en toegelaten door de Vlaamse regering. Een politievergunning of zo is er verder niet voor nodig.' Wat er dan wel de bedoeling van is, wilden we weten. 'In de allereerste plaats wijst het de bezoekers de weg. We trekken een publiek aan van heinde en verre. Ze gaan de autoweg af en vragen zich dan af waar de Highstreet wel ergens in Hoogstraten te vinden is... Dat probleem is hiermee dus wel opgelost. Bovendien werkt zoiets voor ons reklametechnisch. Public relations en reklame zijn erg belangrijk in de uitgaanswereld. Het gaat er om dingen te vinden waar mensen over praten. Maar dan wel in positieve zin natuurlijk.' Van de hogervermelde bedenkingen had men bij de Highstreet nog geen weet. 'Eerlijk gezegd, daar heb ik zelfs nog niet echt bij stil gestaan. Er heeft ook nog niemand daarover gebeld of zo. In het verleden werd er bij eventuele klachten altijd meteen naar ons gebeld. Auto's die op een oprit staan, lawaai buiten en zo... Dan proberen we onmiddellijk een oplossing te vinden. Als er dus echt mensen zijn die met deze verlichting ernstige problemen hebben, dan wil ik daar best rekening nice houden waar rnogeli jk .' (mdl)

Toeristisch Hoogstraten 1 Van liet toeristisch front bereikt ons doorgaans alleen maar positief nieuws. De inspanningen van VVV en het toeristisch infokantoor in de raadskelder om de streek te promoten vallen zeer terecht in goede aarde. Maar af en toe kan men toch wel eens vraagtekens plaatsen bij sommige aspekten van het toeristische beleid in onze gemeente. Zo verzorgde de VVV in samenwerking met de 19


HOOGSTRA TE toeristische dienst tot uci Cii.c. jLi.n ch gesmaakte fietsenverhuur. In de infokelder kon men fietsen huren waarmee men de streek kon verkermen of een toeristische route afpeddelen. Tot op een goeie dag deze service zonder veel ruchtbaarheid opgedoekt werd. Als reden werd toen opgegeven dat de opslagruimte voor de fietsen in de voormalige brandweerkazerne moest verdwijnen met de bouw van het nieuwe administratieve centrum. Ondertussen staat het betreffende gebouw er onmiskenbaar, en in dit gebouwtje moet ergens toch nog wel een plekje ongebruikte ruimte te vinden zijn. Maar van de fietsen geen spoor te bekennen. Op de toeristische dienst legt men uit waarom: 'Eigenlijk was het een kompleks probleem. Enerzijds was er dus de opslagruimte die wegviel. Bovendien waren op dat moment de fietsen eigenlijk aan vervanging toe, wat een fikse investering zou vergen. De fietsenverhuur kostte de VVV handenvol geld: er is niet enkel de aankoop van degelijk materiaal, ook onderhoud en herstelling. Er was ook een dalende vraag naar. Steeds meer mensen hebben een fietsenrek op de auto gemonteerd en verkiezen de eigen fiets voor een tochtje. Een alternatief in de zin van samenwerking met een fietsenwinkel of zo, bleek niet haalbaar. Uiteindelijk is dus beslist dat er geen fietsenverhuur meer georganizeerd wordt. We verwijzen de mensen nu door naar Zoersel of Turnhout. Voor een grotere groep kunnen we wel nog regelen dat er voldoende fietsen van een andere VVV naar hier komen.' Misschien een begrijpelijke beslissing, maar toch jammer doordat hiermee het toeristische aanbod van de gemeente verschraalt. Zou een kleine (!) investering vanwege de gemeentelijke overheid hier niet op zijn plaats geweest zijn? (mdl) LIII

Toeristisch Hoogstraten II Of oprispingen in dezelfde toeristische hoek, deel twee. Nog niet zo gek lang geleden deden alle regionale kranten en uw eigenste lijfblad trots kond dat de gemeente een fraai wandelpad langs de Mark (van Meer tot Meersel-Dreef) opende. De foto's toonden een blinkend stel verkozenen die over het fris gemaaide gras dartelden. Terechte trots overigens: de infrastruktuur was volgens kritische geesten weliswaar minimaal, maar de brokjes natuur mochten er zijn en maakten dit Markdalpad tot het mooiste bewegwij zerde wandelpad op het grondgebied. Kikkers voor de voeten; reigers aan de kant; meerkoeten of waterhoentjes op het water; dotterbloemen, bosanemoon, koekoeksbloem of moerasspirea naar believen in voorjaar of zomer. Openen is één ding. Open houden blijkbaar iets anders. Want wie het in volle zomer -toch het toeristisch seizoen bij uitstek- waagt om dit pad te bewandelen, komt van een pijnlijke kermis thuis. Op verschillende plaatsen staan distels en netels méér dan kmehoog en is er voor luchtig geklede zielen gewoon geen doorkomen aan. Dan is het een kwestie van onder de prikkeldraad door de wei in te kruipen (want boeren houden hun gras wel onkruidvrij), en te hopen dat er niet toevallig een stierlijk wezen tussen de aanwezige weidebewoners zit. Ongetwijfeld een unieke en onnavolgbare manier om bezoekers te laten vertellen over hun onvergetelijk uitstapje in Hoogstraten. De Hoogstraatse toeristische dienst zit met deze situatie (die een oud zeer blijkt) ook wel verveeld. Daar vernemen we dat het maaien van het gras werd uitbesteed aan een privé firma, en dat de gemeente erop dient toe te zien dat dit vol20

Veilig rijen

De ene campagne is de andere niet. De om geving van wasserij 't Groenewoud werd sinds enige jaren het decor voor een stevige verkaveling. Daardoor neemt de druk van het autoverkeer uiteraard toe, terwijl sommige automobilisten bovendien in de verleiding komen via de Buizelstraat, 't Groenewoud en de doorgetrokken A. de Lalaingsiraat door de Lindendreef richting Wortel te gaan om het kruispunt Vrijheid-Gelmeistraat te vermijden; of vanuit de nieu wbakken verkaveling H. Bloedstraat ook achterdoor te rijden. Vandaar de nood allicht om enkele straten tot Zone 30 uitte roepen - er mag dus maximaal aan een snelheid van 30 km/u. gereden worden. Dat is immers de snelheid waarbij statistisch gezien minder dodelijke ongevallen gebeuren of zwakke weggebruikers minder ernsrige letsels oplopen. Iets veiliger rijen dus. Moet kunnen, op z'n minst. (mdl)

doende en op goede wijze gebeurt. Een week voor ons telefoontje hierover, was dit probleem nog aangekaart. Zonder resultaat dus. Vragen wij ons toch af of dit wel een daad van goed beheer kan genoemd worden? Doet men op deze wijze niet zonder meer afbreuk aan de verdiensten van het hele initiatief? Of is dit een voorbeeld van geslaagd toeristisch beleid? Werk aan de distels gewenst! (mdl) 11111

Hoogstraats fotograaf in Antwerpen Hoogstratenaar Dominique Van Huffel is een van de zeven fotografen die van 4 tot 26 september werk tentoonstellen in de gloednieuwe galerij C 5 in Antwerpen. Daar vertoeft hij in nog meer Kempens gezelschap: Xavier Rombouts uit Rfl kevorçe! Wil lv Truveus uit Tu rnhout

Ludo Van Tendeloo uit Nijlen (lid van de Wortelse fotogroep), Jos Van Gelder uit Tielen, en de Antwerpenaren Jerry Koninckx en Jef Mostmans. Enkele jaren geleden waren Rombouts, Mostmans en Van Gelder overigens nog in het Ostmuseum te gast voor de bloemententoonstelling. Dommique Van Huffel over het initiatief: 'Antwerpen '93 bracht een tentoonstelling van 5 Europese fotografen die Antwerpen fotografeerden. Daar waren blijkbaar enorme budgetten mee gemoeid, terwijl het resultaat erg tegenstrijdige reakties uitlokte. Technisch goed werk, daar niet van, maar nergens werd het innerlijke, het emotionele van de stad aangevoeld. Wij wilden daartegen reageren, maar benaderen het tema van een heel andere kant. In plaats van Europese fotografen die Antwerpen zien, brengen wij een beeld van hoe Antwerpse fotografen Europa zien.'

Dezeven dee/neniende/otogralco op een rijtje: JJ'j//: idiiens, Ludo luit Tendel alert Do,inique Van Huffel, JefMostman.s Xavier Rombouts en Jos Van Ge/der.


HOOGSTRA TEN Daarmee sluit het zevental aan bij de internationale uitstraling die havenstad Antwerpen in het verleden tot grote bloei heeft geleid. Doordat het een eigen initiatief betreft dat niet kadert binnen de officiële programmatie van Antwerpen '93 wordt de tentoonstelling opgezet zonder enige subsidiëring. In het geselekteerde werk loopt de menselijke aanwezigheid tegenover land en water als een soort van rode draad. 'Jef Mostmans brengt landschappen uit Portugal, met vaak ook water of de zee. In mijn eigen foto's vind ik in de bezigheden van mensen aan de zee vaak onbewust een weerspiegeling van jeugdherinneringen. Ik plaats twee beelden naast elkaar op één vel, dat geeft verrassende gelij kenissen of kontrasten. In de foto's van Jerry Koninckx is het water indirekt aanwezig: hij vertelt over de nog aanwezige sfeer van de jaren '50 op het Ierse platteland, waarbij Ierland steeds als eiland voelbaar blijft. Willy Truyens stelt mens en dier centraal, de relaties tussen de plattelandsbewoner en het grootvee. J05 Van Gelder fotografeert de zigeuners in het zuiden van Spanje, hun temperament, hun grote liefde voor kinderen ook. Xavier Rombouts brengt winterse beelden uit Napels, vrij ongewone en donkere beelden waarin de ontevredenheid spreekt van zuiderlingen die de warmte missen, mensen die uit hun ritme getrokken zijn. Ludo Van Tendeloo abstraheert zijn beelden, vormen, lijnen, schaduw. Hij plaatst klein afgedrukte foto's per twee onder één passe partout. Zo vertellen zijn stillevens, landschappen, stadszichten een eigen verhaal aan de toeschouwer.' (mdl)LIJ

Te Water!

Op 1 augustus zorgde cle HOO( STRAATSE REDDFRSCLUB weer voor spektakel in De Mosten. Daar werd een auto mét inzittenden te water gelaten; wie ontsnapte uit de raampjes kreeg een bronzen brevet (als de auto bleef drijven); wie wachtte tot de auto gezonken was en dan pas uit de wagen kwam (via de deur), verdiende daarmee goud. Echt gevaarlijk was het niet, behalve de redders was er ook een duikersploeg aanwezig. Anders had dat jongetje toch nooit in de auto gemogen van zijn pa en ma. Zoals al de anderen, die per auto kopje onder gingen, kwam hij veilig en wel terug op het droge.

........................................

'Antwerpse fotografen zien Europa' met o.m. Dominique Van Huffel, XavierRombouts en Ludo Van Tendeloo loopt van 4 tot26septemberin de C5 Galerij, Hendrik Conscienceplein 5 in Antwerpen. Geopend van woensdag tot vrijdag tussen 14u. en 18u., op zaterdag en zondag tussen JOu, en 18u.

.

Missiefeest Op zondag 26 en maandag 27september heeft en grotere attrakties. Doorlopend is er een stenaar goede jaarlijkse gewoonte het Missiefeest vige tombola waarvan de hoofdprijzen getrokplaats in zaal Pax. Dat houdt in dat vanaf zon- ken worden op maandagavond omstreeks dagmiddag in drie beurten lekker kan gegeten 19u.30. Diezelfde maandag is er gelegenheid worden voor de goeie zaak. In de parochiezaal voor een konsumptie van 14u. tot 20u., en tusis er een tentoonstelling met de resultaten van sen 17u. en 19u. is er nogmaals een eetbeurt het naarstige handwerk van de leden van de mis- voorzien. Ieder gezin kan inschrijven voor de siekring, evenals een missiewinkel met o.m. sie- eetgelegenheid door gebruik te maken van de raden en kunstvoorwerpen uit Derde Wereld- folder die eerlang in de brievenbus zal belanden. landen. Voor de kinderen zijn er diverse kleine (mdl) LII

Zeg maar hoe je slapen wil

auping . . . . ..

..

flÏiliP 21


rsJ-reef

Normaal

Verkocht: Meersel-Dreef Waarde heer Paul Kox Het is niet mijn gewoonte naar de pen te grijpen. Die eer laat ik liever aan mensen die daar goed in zijn. Een voorval, dat tot mijn grote verbazing mijn overkwam, zou ik U echter niet graag onthouden. Het heeft mij diep geraakt en ik meen dat de lezers van Uw blad er ook niet ongevoelig voor zullen blijven. De mooie dagen zijn schaars geweest deze zomer. Eén van die momenten heb ik gebruikt om in mijn tuin te werken, zoals wellicht vele van uw lezers. Op een bepaald ogenblik stopt een groene Mercedes met Nederlands kenteken. Een sjiek geklede man stapt uit en komt naar mij toe. Ik veronderstel dat de man iii kwestie mij de weg komt vragen, zoals wel meer gebeurt. Niets van dat. Die man begint een babbeltje alsof hij mij al jaren kent. Als een gastvrij Vlaming en een goedgemutst Drevenier dien ik hem van antwoord over het weer en andere zaken waarover je praat als je niet zo onmiddellijk interessante gespreksonderwerpen te binnen schieten. Plots krijgt het gesprek, dat in mijn ogen al lang genoeg geduurd heeft omdat mijn tuin anders nooit toonbaar zal worden, een totaal andere wending. 'U zit hier mooi te wonen meneer.' (vind ik ook, dus tot daar geen vuiltje aan de lucht) 'Kijk, ik woon in Nederland'. (had ik uiteraard ook kunnen weten) 'Daar is het niet zo leuk wonen meneer'. (hoezoo?) 'Ik ben op zoek naar een leuk lapje grond in België, meneer'. (het begint al aardig bewolkt te worden) 'Weet U per toeval niet ergens een kaveltje?' (regen). Ik weet per toeval in Meersel-Dreef helemaal niet zo'n leuk kaveltje. En als ik het al geweten zou hebben, dan had ik het al lang doorverteld aan een jonge Drevenier die ernaar zit te snakken. Het werd me aardig wazig voor de ogen. Ik bleef echter vriendelijk, niet wetend dat de man nog meer voor me in petto had. 'Dat stukje hiernaast lijkt me toch prima. God ja, dat lijkt me een bijzonder leuk plaatsje om een villaatje neer te zetten, weet U misschien van wie die grond is mijnheertje?' Het onweerde uiteraard al aardig, zijn verkleinwoordjes en het

2° G'

22

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

'leuke' zaten me al behoorlijk hoog. Ik antwoordde de brave, en zich van geen kwaad bewustte, man dat het stukje waarop hij zijn oog had laten vallen geen bouwgrond is. 'Ach meneer, dat is toch geen enkel probleem. Dan ritselen we toch gewoon wat met de gemeente?' En veelbetekend volgde er een grote knipoog. Totaal uit het lood geslagen heeft den deze verklapt waarde eigenaar woonde. Als ik me goed herinner heb ik hem zelfs gewezen hoe hij het best zou kunnen rijden. Ik vraag U vergiffenis, beste collega-Dreveniers. Dat laatste had uiteraard niet gehoeven. Zoals U wellicht ook betaamt had ik hem beter de huid volgescholden en hem haarfijn uitgelegd dat ik een spijtige uitzondering ben. Dat buiten mijn eigen persoon er van mijn leeftijd nog welgeteld één Drevenier in zijn geboortedorp is kunnen blijven wonen. Dat al die anderen zijn moeten verhuizen omdat ze hier geen dak meer boven hun hoofd konden vinden, en dat die spijtige evolutie voor een groot stuk te danken is aan de interesse uit het buitenland voor ons Meersel-Dreef. Ik kan U nog meegeven dat het na zijn vertrek donderde en bliksemde, omdat toen pas echt tot me doordrong wat er gebeurd was. 'MeerselDreef te koop', stond er vorige maand in Uw blad. Het was dan misschien een idee van zonderling Vorstenbosch. Alhoewel ik het betreur, moet ik toegeven dat die kwibus er niet zo ver naast zit.

Altijd al droonde ik ervan als rockjournalist door het leven te stappen. Gekleed in een op gevoelige plaatsen zichtbaar knellend zittende, glanzende zwarte lederen broek en dito jasje. Getooid met een klein oorbelletje met groot genoeg om werkgevers en aanstaande schoonmoeders in het topje van de kerstboom te jagen. Declameren over de syncopische bijna aritmische stijl van de drummer, het stembereik van de zanger en de techniek van de gitarist. Vanuit de backstagetent, vanachter een groot pint bier naast een kringelende sigaret groepen de grond in boren of de hemel inprjzen. En dat alles zonder zelf ooit één noot gespeeld te hebben.

Een hele tijd geleden stond hier te lezen dat autocrosser Toon Jochems, de ene beker na de andere binnenrijfde. Ingeval van een titel zou als beloning Toon's favoriete rockband, wat hij voor onmogelijk hield, naar de Dreef gehaald worden. De titel kwam er en op zondag 26september komt Normaal ook.

Een heel verdraagzaam Drevenier.

gat

Organisator Ad Maas, nooit voor een stunt verlegen, heeft er ineens een volledig weekend van gemaakt. Zaterdag 25 september wordt de spits afgebeten door The Nightcrawlers. De persmap, je kent me liever luid dan moe, zegt hetvolgende. Wie van het Belgische volk en de texaanse blues houdt, en wie doet dat niet, vindt in the Nightcrawlers een ideale combinatie. Covers van The Fabulous Thunderbirds, inclusief de broertjes Vaughn, Duke Robillard, Sugar Ray alsmede eigen werk in een onvervalste Texaanse verpakking. Herb Mews and the Mules voorstellen hoeft niet meer. Voor alle zekerheid laat ik nog even de persmap aan het woord. Geen zaal is hem te groot, geen kostuum te klein, geen podium te breed, geen balkon te smal, geen plafond te sterk, geen bar te zwak, geen toog te hoog, geen gage te laag, geen spoelbak te nat, geen humor te droog, geen kroeg te warm en geen openluchtfestival te koud. De meester entertainer van de Nederlandse rock and roll komt met zijn specia-


MEERSEL-DREEF

Faits Divers Faits Divers is niet de naam van een nieuw café, alhoewel misschien begin ik zelf ooit wel eens een bruine kroeg onder die naam. Soms gebeuren er van die kleine onopvallende dingen, waar niemand van wakker ligt maar die het leven een klein beetje kruiden. Hier volgen er een paar. Borden die de grenzen van de verschillende deelgemeenten afbakenen zijn zeer handig. Stel je voor dat die gasten van de dorpsraad elke week in alle uithoeken van de Dreef moesten gaan unnieren om ons fel belaagde territorium te vrijwaren. Toch is er blijkbaar iemand die het niet kan hebben dat Meer in de bocht van de Scheurdekousweg ophoudt en dat Meersel-Dreef daar begint. Telkens weer verdwijnt dat bord daar op mysterieuze wijze. Ga maar eens kijken, alleen de paal staat er nog verweesd rechtop.

le jubileumshow (vijLti •\k ll/!1Lic booic, k bctoiIit ccn ocd tic rock, humor, show en enthousiasme, iiiet numrichte pitbull, op de aanwezigen los. Altijd starmers in 't Nederlands als de rockende ridder, tend als underdog dikwijls eindigend als de helschoonmoeder, rijp voor de sloperij en kan het den van de avond zijn zij de gedroomde opwar wat zachter, zetten Herb Mews and the Mules mens voor Normaal, Cize Buzze, en geven zulelke zaal in beweging. len ze het. De naam is al gevallen. Zondag 26 september zal Vanaf nu vlieg ik op de automatische piloot en ongetwijfeld een hoogdag worden voor de neemt de persmap alles over. Hoogstraatse Hokers. De Achterhoekse formatie Normaal is weer in het land. Recent brachTopact van de avond wordt Monti Amundson ten ze een dubbel verzamel-CD en een gloedand Band. Voor velen wellicht een onbekende nieuw glanzend schijfje dat de naam 'Buugen of naam. Diegenen die in het wereldje wat thuis Basten' meekreeg. Die nieuwe CD's vormen de zijn hebben deze naam al meer op een affiche basis van hun nieuwe toer. De Achterhoekers zien sluipen (onlangs nog in Weelde als vervanstaan bekend als een echte live band, ambiance gers voor Defunkt.) is naast hun grootste troef ook hun enige levensEven iets over de man zelf. Gitarist, singerfilosofie. Alleen een echte hoker kan een concert songwriter Monti Admundson is geboren in van Normaal naar waarde schatten. OntblootSeattle (USA) rond het moment dat daar ene Jite bovenlijven, emmers bier die door de lucht mi Hendrix zijn eerste gitaar molesteerde. Monvliegen, het zal er weer Oerendhard aan toe ti's familie trok weg naar een boerderij naar gaan. Oregon, een gebied waar de blues traditioneel sterk in zijn schoenen staat en u raadt het al, 's De voorverkoop begint op 23 augustus. mans muzikale ontwikkeling is er danig door 25 september 225 fr. of 300 fr. aan de kassa. beïnvloed. 26september 300 fr. of 400 fr. aan de kassa. Monti is een grote verschijning, met bijpassende stem en een attitude van bigger and badder is belter. Als veelgevraagd sessie muzikant is hij te horen op opnamen van Robert Cray, The Chili Peppers, ... Steeds weer wordt hij benaderd door de betere R&B acts, toch geeft hij de voorkeur aan een eigen band. (vergeijkingen met die andere boom van een vent Walter Trout dringen zich op). Zijn passie is de recht toe recht aan powertrio blues rock. Als ik zo iets lees denk ik direct aan voortploegende 12-maten, uitgekauwde schema's en opgeblazen enerverende gitaarsoli. In die zin is Monti beslist geen bluesrocker. Hij houdt het compact, stelt zijn niet onaardige hondsbrutale gitaartechniek geheel in dienst van het gevoel. Met zijn gen adeloze blues steekt hij Paladins, Johnny Winter, The Vaughn Brothers en al die anderen moeiteloos naar de kroon. Cet Layed geeft zondag 26 september de aftrap. Elke kermisganger zal dit covergroepje al wel eens bezig hebben gezien. Verdere opwarming wordt gegeven door Cive Buzze. Al meer dan tien jaar lang kan men gitarist/zanger Dirk d'Hondt, drummer Ene Dierickx en bassist Frans Vlaeminck (namen om Luik-Bastenaken-Lujk mee te winnen) in cafés, jeugdclubs, zalen, festivals aantreffen. Daar laten ze in de hoedanigheid van Give Buzze hun

/ l

Elke Drevenier zal het wandelpad langs de Mark al wel eens afgehaspeld hebben. Prachtig als er tijdens zo een wandeling vuilbakken voorhanden zijn. Alleen als ze niet tijdig geledigd worden lopen ze over. (zie foto). Ook al gemerkt dat er al meer dan twee weken op het Geiteneinde rechttegenover Eugéne Bogers een rode wagen met Nederlands kenteken geparkeerd staat. Niemand die weet waar die wagen vandaan komt, of wie hem daar weggezet heeft. Ik weet het, veel heeft het allemaal niet om het lijf. Van die niemendalletjes waar je het met je buurman eens over kan hebben tijdens het knippen van de haag. Als je je echt verveelt kanjeje er prachtig mee amuseren. Wat vind je van deze. Nederlandse chirurg van middelbare leeftijd neemt minderjarige minnares een dagje uit naar België. Tijdens een picknick aan een leuk riviertje krijgt het stelletje ruzie waarna de man zich aan een gemeentelijk afbakeningsbord vergrijpt. Totaal verward zoekt de man zijn heil in de kolonie van Wortel. Lijk tienermeisje spoorloos. Lees verder op blz. 46 van Story. Waar ben ik in godsnaam mee bezig.

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

Douourstudio' RIII 23


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315 .88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De hele po/ loe con (k' AH. G. 'îeerle

Als het kriebelt moet je sporten Slogan die niet alleen voor jongeren bedoeld is. Ook op latere leeftijd zijnde kriebels nog aanwezig. Zeker bij de meer dan 300 gepensioneerden die zich op het plein achter het gemeentehuis aanmeldden voor het gewestelijk spel en sportfeest van de K.B.G. op 4augustus laatstieden. De K. B.G. van Meerle stond ditmaal in voor de Organisatie van het feest en ze kweten zich uitstekend van deze taak. 300 Sporters en nog eens 200 supporters ontvangen en heel het feest in behoorlijke banen houden is geen sinecure. Veel werk, met gelukkig veel helpers en veel inzet. Daarnaast scoorde Meerle nog heel goed in de competitie. Net zoals vorig jaar eindigden ze tweede, na een ongenaakbaar St. Jozef Rijkevorsel. De Meerlese gepensioneerden haalden de eerste plaats in het sulky-rijden met bijna een minuut voorsprong op de tweede. Ook in ringsteken en vogelpik haalden ze heel goede punten. Met de medewerking van de weermaker (niet zo evident deze zomer) werd het een puik feest waarde K.B.G. terecht fier op mag zijn.

Deelnemen kost 40 fr. voor kinderen, 80 fr. voor volwassen leden van Chiro of K.W.B. en 100 fr. voor anderen. Inschrijven ter plaatse aan de chirolokalen (Ulicotenseweg 2) of door vooraf het verschuldigde bedrag te storten op rek. 789.5740813-80 (p/a Bgm. Glenissonstraat 21, Meerle) met vermelding van afstand. Inlichtingen op tel. 315.00.06. Het parcours, dat de hoofdwegen zoveel mogelijk mijdt, ziet er als volgt uit: vertrekt Kerkstraat-Ulicotenseweg-Mgr. Eestermansstraat-Thornstraat-HeibergstraatDr. Gommersstraat-Bgm. GlenissonstraatBgm. Van Nuetenstraat-Dalweg-Kerkstraataankomst op het Chiroplein. Wees sportief en kom mee joggen!!!

Feestelijke opening van Voorthoeve Na 7 maanden hard zwoegen, waarvan de laatste weken bijna dag en nacht, mocht Ed op 12 augustus een flinke zucht van verlichting saleken. De feestzaal en taverne De Voorthoeve werd met een feestelijke receptie in gebruik genomen. Ed en Roos Van Den Ouweland liepen al geruime tijd met plannen om iets in de culinaire sfeer te starten. Roos is van opleiding regentes huishoudkunde, waarbij de kookpot een belangrijke rol speelt, en Ed heeft er bijna twintig jaar als DJ voor ontelbare feesten opzitten. Hij had gaandeweg bemerkt dat de behoefte van feestvierders danig aan het veranderen zijn. De mensen zijn niet meer tevreden met zomaar een lokaal, om te feesten zoeken ze tegenwoordig mooiere akkomodaties op. Voor de familiefeesten zoals een huwelijk of een kommunie raken de parochiezalen in onbruik. Nu zijn er in onze direkte omgeving niet zoveel van dergelijke gelegenheden, en toen Ed de hoeve van Jaan Adriaenssen, de eerste hoeve destijds door Voortman gebouwd om te verpachten, te koop zag staan, kregen de plannen op korte tijd vaste vorm. Met medewerking van veel mensen uit de vriendenkring werd de hoeve omgevormd tot taver ne annex feestzaal voor 250 personen. De zaal kan door een verplaatsbare wand tot 2 kleinere zalen worden omgevormd. Het rustieke kader van de hoeve werd bewaard en wordt nog benadrukt door het uitzicht op weiden en akkers achteraan. Het geheel is zeer kindvriendelijk opgevat met een tuinterras en speelhoek. Met de taverne willen Ed en Roos aan de talrijke fietstoensten in de streek een rustplaats bieden, waarbij van een kop koffie en een pannekoek of een wafel kan genoten worden. Voor de zondagen wordt een familiemiddagmaal geboden tegen demokratische voorwaarden. De wanden van zaal en taverne worden ook ter beschikking van kunstenaars om er hun werken tentoon te stellen. De kunstenaar vindt er een publiek mee en de zaal een angename aankleding. Als eerste (tot 15 november) kan U tekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen komen bekijken van Guido Torfs van Wuustwezel. Veel vrienden en kennissen kwamen Ed en Roos tijdens de receptie en de opendeurdagen succes wensen met hun onderneming, wensen waarbij wij ons graag aansluiten.

le Mjeelse Stratenloop Chiro en K.W.B. an Meerle richten op zondag 5 september voor de eerste maal een stratenloop in. Een louter sportieve manifestatie, deelnemen is belangrijker dan winnen. Er is dan ook geen prijzenpot voorzien, wel een deelnemerstombola. Het programma is zo opgesteld dat zowel jong als oud kan deelnemen. Om 14 uur is de start van de geleide 1 km. voor kinderen t.e.m. 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een prijzentas. Om 15 uur volgt dan de start van 3-6-9 of 12km. De deelnemers ontvangen een herinnering bij aankomst. 24

1

• ½

.

.

0;

Ed en Roos Van Den Ouwe/and voor de nieuwe Voorthoeve.


MEERLE

autobanden

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 De Lourdes-fietsers van de K. W. B. Jos Van Bavel, Albert Van Bavel, Jos Van Der Kaa, René Van Der Kaa, Fons Donkers, Jos Stoffels, Jan Stoffels, Henk Verlinden, Christ Chr,stiaanen, Jos Meeuwsen, Frans Van Bevel, Jos Akkerveken, Karel Mertens en Cor Jacobs.

Naar Lourdes Dat de K. W. B.-wielertoeristen bijzonder aktief zijn is in deze rubriek al vaak te lezen geweest. Er gaat bijna geen 'maand' voorbij of er wordt verslag gehouden van een voorbije of een nieuwe aktiviteit van hen aangekondigd. Zo ook deze maand. Dat er bij deze liefhebbers van het veloke nog bij zijn die buiten met de pedalen ook met de pen uit de voeten kunnen, mag blijken uit volgend verslag van een van hen over hun grote vakantiefietstocht naar Lourdes. Woensdag 21 juli was het dan zover: waar vele K. W.B. wielertoeristen van Meerle al enkele ja ren van droomden werd nu werkelijkheid. Een 7-daagse fietstocht naar Lourdes. 14 Fietsers, waaronder een tandem, waagden de onderneming. 's Morgens om 5.45 uur werd er verzameld bij Jan Stoffels in de Heimeulenstraat, waar iedere fietser de weegschaal op moest; bij de thuiskomst zou gezien worden wat er bijgekomen of afgegaan was. Na de groepsfoto werden de wielertoeristen door echtgenotes en andere thutsblijvers uitgewujfd. Geen warm weer, maar gelukkig geen regen. Buiten een onweer op de le dag in Binche, waarvoor even moest geschuild worden, hadden weprachtig weer. Het werd elke dag warmer zodat erbij waren die gedurende deze week meer gez weet hebben dan een heel jaar op het werk.

De grote velden graan en zonnebloemen hebben we rustig bewonderd. In het totaal legde elke wielertoerLst zo 'n 1300km. af. De pech was geluk kig miniem te noemen: 4 lekke banden en 1 ket tingbreuk. Telkens na 60 en 120km hadden we een etensstop die verzorgd werd door het volgersduo Marcel Van Bavel en Yvonne Goossens: ze bezorgden ons telkens heel lekker eten. Onze baankapitein en route-uitsteiler Albert Van Bevel had alles tot in de puntjes uitgeschreven zodat we nooit verkeerd reden en het dagelijks aantal kilometer steeds klopte. Bij aankomst in Lourdes werden we door vele Meerlese mensen opgewacht, die aan iedere deelnemer een roos overhandigden die ze 's avonds aan de grot offerden voor de veilige aankomst. Donderdag 29juli waagden nog een tiental dapperen de tocht naar de Tourmalet. Ook de tandem van Cor Jacobs, begeleid door Jos Van Bevel, slaagde in deze forse beklimming. Op 30juli gingen we allen samen met de bus te rug naar Meerle. Bij aankomst zeiden de meesten 'zoiets moeten we nog eens doen'. Het was zeer de moeite waard. Iedereen moest weer op de weegschaal. Één was 3 kg bijgekomen, de meeste afvaller was 2,8kg kwijt. Heimwee of kookt moeder de vrouw toch lekkerder ... ?

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080

Kermis Het jaar vordert snel, de vakantie is weeral gedaan. In Meerle betekent dat dat de kermis eraan komt. Dat betekent ook dat de Meerlese cafébazen en bazinnen U naar goede gewoonte van alles voorschotelen om het naar uw zin te maken. Kwestie dat ge niet te rap naar huis gaat. Ziehier hun aanbod. De Posthoorn: Zaterdag 11.9: Bill Cherno and the reactors (stevige jaren 70 rock). Zondag 12.9: Expresso (back to the sixties) Maandag 13.9: Boggy Creek (ex-sonics-echte rockabilly) Dinsdag 14.9: Noukel Ney (voorstellen niet nodig) Zaterdag 18.9: With love from Peter (Peter, Peter en Lieven - bekend Meerles volk) Zondag 19.9: The Strawberry City Brassband (Street parade op het terras tijdens de wielerkoers) De Bombardon: Zaterdag 11.9: Discobar Execute in de zaal Zondag 12.9: Stiletto (live rockband) Maandag 13.9: DJ's Ronny Doackers en Marc Jansen (in de zaal) Zaterdag 18.9: The Refrigerators (live rock in het café) De Volksvriend: Alle kermisdagen: Bal met Discobar Travel Sound. Op maandag 13.9 en op dinsdag 14.9 hebbende traditionele kermisvolksspelen plaats. Op maandag koppen snellen bij de Volksvriend en wilde keuken bij de Posthoorn. 0p dinsdag ringsteken bij de Bombardon.

Zoals je merkt zijn er flôg maar bij drie herbergen spelen, twee op maandag en slechts één op dinsdag. Er zijn natuurlijk niet meer café's, maar wij vrezen dat dit programma toch nogal mager uitvalt. Misschien dat het beter was geweest de deelnemers elke van de twee speeldagen wat te doen te geven bij elke café. Allicht zou dat meer animatie brengen en daarenboven een eerlijke spreiding van het volk over alle café's. Maar laat U vooral niet weerhouden om mee te komen doen. Het is en blijft een gezellige boel.

25


MEERLE

Goud in Meerle Maurice Gladinez en Maria Leys Hoewel ze niet in Meerle geboren werden, kennen praktisch alle mensen van Meerle hen. Maurice zeker, want hij was hier gedurende bijna 20 jaar gendarm en kwam dus overal. Maria kennen ze ondertussen natuurlijk ook, het zou maar erg zijn als ge hier al veertig jaar woont. Hoe ze in Meerle terechtkwamen, wordt hieronder uit de doeken gedaan.

Maurice werd 73 jaar geleden geboren in Vosselaar als 3e kind uit een gezin van 4. Zijn vader was de smid van Vosselaar en het leek er sterk op dat Maurice in zijn voetsporen zou treden. Na enige jaren Sint-Victor en nog een paar jaar in de vakschool bleef Maurice thuis om vader te helpen in de smisse. Vader smeedde en Maurice moest de zware hamer hanteren, voorhamerslager noemde men dat. 's Avonds naar de smidschool in Turnhout en 's zondags naar de hoefsmidschool om paarden te leren beslaan. Goed voorbereid dus om de smid van Vosselaar te worden. De nieuwe tijd besliste er anders over. Eerst en vooral de oorlog. Maurice deed zijn legerdienst tijdens de mobilisatie bij een reservebatterie en werd na de overgave in Koksijde gevangen genomen. Te voet van Koksijde naar Heusden bij Gent. Maurice mocht wel bij de gelukkigen gerekend worden, want bij het eerste contingent dat van dienst ontslagen werd, was hij bij. Dat was al op 9juli1940. Terug naar Vosselaar en naar de smisse. Daar was echter heel wat minder werk, wegens gebrek aan kolen en aan ijzer. Uit anderhalf hoefijzer werd toen 1 nieuw gemaakt, niets mocht verloren gaan. Tussendoor werd Maurice wel regelmatig opgeeist om voor de Duitsers smeedwerk te doen, bij de afbraak van schepen. De rest van de tijd hielp hij zijn nonkel met het plaatsen en herstellen van houtketels op auto's. Daar werd ge verdomd zwart van. Maria zag eveneens het levenslicht in Vosselaar, 2 jaar later dan Maurice, en was de oudste van twee meisjes. Zoals toen gebruikelijk liep zij school in Vosselaar, daarna naar de vakschool in Turnhout om naad te leren. Met vele andere jonge meisjes ging zij de kost verdienen in het confectieatelier Coppens-Leys.

26

Maria en Maurice maakten kennis met mekaar in het begin van de oorlog in het café van de lokale voetbaiploeg. Hij ging met de kameraden naar het voetbal kijken. Zij met haar zus en een paar vriendinnen ook, al vermoeden wij dat zij meer voor de sjotters dan voor het sjotten kwamen. Op7 augustus 1943 trouwde het koppel in Vosselaar. Met gezeefde bloem werden wat pistolets gebakken voor een bescheiden feestje in familiekring. Zij vestigden zich in Vosselaar, waar Maurice aanvankelijk dus nog in de smisse bleef werken. Maar omdat daarvan niet met twee te leven viel, melde Maurice zich recht na de oorlog als hulpgendarm. Er waren die tijd immers gendarmen te weinig en daarom werden tijdelijk hulpgendarmen aangeworven. Deze droegen geen wapens, hadden ook minder bevoegdheden dan de echte en moesten altijd met een echte gendarm op stap. Tijdens zijn dienst als huipgendarm, had Maurice zich aangemeld voor het echte korps. Daarvoor moest ge op de gendarmerie in Brussel een keuring ondergaan en een examen afleggen. In 1946 moest hij dan binnen in de gendarmerieschool in Brussel voor een opleiding van 6 maanden. Na de school, ging het naar Antwerpen, naar de mobiele groep. Daar hoorde toen nog een escadron paarden bij, zodat Maurice regelmatig gevorderd werd om zijn oude stiel nog eens uit te oefenen. In het begin bleef Maurice heel de week in Antwerpen, maar omdat dat geen leven is voor een jong gezin en omdat al dat over en weer gerij naar Vosselaar praktisch onmogelijk was, zocht het gezin Gladinez een appartement in Antwerpen. Maria had het daar niet gemakkelijk, zo van haar vertrouwde dorp naar een plaats waar ze niemand kende.

In 1952 kreeg Maurice dan een aanstelling in Meerle. Het was de regel dat een gendarm geen aanstelling kreeg binnen een gebied op minder dan 25 km. van zijn geboorteplaats of de plaats waar hij opgegroeid was. Kwestie van niet te vertrouwd te zijn met de mensen en zich onafhankelijk te kunnen opstellen. Maurice kon kiezen tussen Bornem en Meerle en koos voor het laatste omdat het hier tenslotte ook nog Kempen is. Trouwens de grensstreek sprak hem en Maria wel aan. Alle woongelegenheid in de gendarmerie was volzet, en Maurice ging eerst op logement bij Keeske Hendrickx, de slachter. Even later huurde hij een huis van Geert Brosens en kon Maria en de kinderen overkomen. Het duurde wel enige tijd eer het gezin hier ingeburgerd geraakte. Dat kwam omdat aan gendarmen en hun vrouw opgelegd werd niet te faniiliair met de mensen om te gaan. De nodige afstand was gewenst. Daardoor heette Maurice lange tijd 'Mijnheer Gladinez' en Maria 'Madame'. Ze moet daar nu nog om lachen. 'Mijn vader was een simpele werkman en ik zou dan 'madame' zijn. Het gebeurt zelfs nu nog dat ze dat zeggen, 20 jaar nadat onze Maurice op pensioen is en ik dus al lang geen 'madame' meer ben'. 20 jaar dienst heeft Maurice in Meerle gedaan, bij na altijd met plezier. In het begin ging het er wel eens gevaarlijk aan toe met de grote smokkelaars. De gendarmen moesten dan met de douanen op pad en daar kwamen wel eens schietpartijen van. Het grootste deel van de dagtaak van een rijkswachter van toen bestond echter uit 'op ronde gaan'. Dat was voor de tijd van de combi, toen gebeurde dat nog met de fiets of te voet. Plezant in de zomer, minder in de winter. Met de fiets (of er naast) naar Meer in de gietende regen, in de vrieskou of in de sneeuw, je moest er wat voor

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken


MEERLE over hebben. Het kontakt met de bevolking was echter veel hechter door deze manier van ronde doen. Dat is met de komst van de patrouille per auto haast volledig verdwenen. Wie kent tegenwoordig nog de namen van de gendarmen? De band met de bewoners van de streek maakte dat de kontakten met de gendarmen gemoedelijk bleven. Dat ontlokte bij de kommandant van Turnhout wel eens de opmerking 'hoe dat toch kwam dat er uit Meerle zo weinig processen binnenkwamen?'. Maurice meent eerlijk dat hij altijd goed met de mensen kon opschieten en nooit haat of nijd opgewekt heeft. Anders had hij nooit in Meerle kunnen blijven wonen. Toen in 1971 de gendarmerie van Meerle opgeheven werd, is Maurice ineens met pensioen gegaan, een vroeg pensioen omdat hij oud-strijder en weerstander geweest was. Te vroeg om helemaal stil te zitten. Gedurende meer dan 10 jaar is hij boswachter geweest bij Voortman en Dupret. Zijn vrije tijd bracht hij door aan de waterkant. Vissen was zijn lang leven en daarvoor was hier gelukkig veel gelegenheid. Zoals veel huismoeders, was het vooral Maria die de drie kinderen, Jacqueline, Ludo en Marc heeft grootgebracht. Omdat Maria goed gezond is, kunnen ook de 5 kleinkinderen nog altijd bij haar terecht. Regelmatig komen ze in Meerle op vakantie. Daarnaast turnt ze mee met de gepensioneerden en gaat ze samen met Maurice de fiets op. Maurice was trouwens tijdens de laatste fietsvierdaagse van de K.W.B. de oudste deelnemers die de vier ritten meereed en is fier op de beker die hij daarvoor in ontvangst mocht nemen. In tegenstelling tot de bruiloft, die wegens de oorlog bescheiden gevierd werd, zal de gouden bruiloft uitbundig gevierd worden, met stoet en een groot feest. Wij wensen het gouden paar een heerlijk feest en nog veel jaren samen.

Al eens biologische koffie geproefd? Onze dagelijkse koffie. We staan er nog nauwelijks bij stil, maar ruim twintig miljoen mensen in de Derde Wereld moeten ervan leven. Koffie wordt vooral op grote plantages verbouwd. Zeker in Latijns-Amerika is dit zo. Grootgrondbezitters, handelaars en buitenlandse bedrijven hebben deze plantages in handen. De landarbeiders verdienen er meestal een schameI loon en leven in erbarmelijke omstandigheden. Een kleiner deel van de wereldproduktie is afkomstig van kleine koffieboeren. Hun positie is vaak erg zwak. Ze zijn overgeleverd aan grote producenten, tussenhandelaars en machtige geldschieters. Veelal zijn ze verplicht hun kof fie ver beneden de marktprijs te verkopen. En dat is ruim onvoldoende om hun gezin te onderhouden. Veel Derde-Wereldlanden zijn afhankelijk van koffie; ze hebbende inkomsten broodnodig om hun ontwikkeling te financieren. Maar de prijzen op de internationale markt zijn spectaculair gedaald. De waarde van een kilogram Arabica-

•-

••

•• ' .

. ..'

...

_garag VAN RIEL

C

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33

koffie bedroeg in 1992 nog slechts 32,6 procent van de prijs die er in 1986 voor betaald werd. Voor de boeren daalde de opbrengst van hun Arabica-koffie in dezelfde periode van 106/kg naar 24 F/kg. Van deze 'vrije val' van de koffieprijzen zijn vooral de armste landen en de kleine boeren het slachtoffer. Overal in de Derde Wereld groeien alternatieven aan de basis. Vaak kleinschalig, maar een reële aanzet tot verandering. Mensen organiseren zich. Boeren werken samen in koöperaties. Zo worden ze minder afhankelijk van tussenhandelaars en kunnen ze betere prijzen afdwingen. Wereldwinkels willen deze initiatieven een kans geven. Door hun produkten tegen een rechtvaardige prijs te verkopen. Neem nu UCIRT in Mexico. Daar kopen de Wereldwinkels één van hun koffies. Vroeger kregen de Indiaanse boeren slechts wat de tussenhandelaars hen wilden betalen: veel te weinig om hun gezinnen te onderhouden. Daarom besloten ze de handen in elkaar te slaan. Zo kwam de koöperatie Uciri tot stand. Dankzij 'Europese alternatieven handelsorganisaties' (waaronder o.a. de Wereldwinkels) krijgen ze nu een eerlijke prijs voor hun produkt. De koffie wordt volledig biologisch verbouwd, zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Zo blijft het natuurlijk evenwicht behouden. En dat is een goede zaak voor mens en milieu.

Te koop in de Wereldwinkel, Gelmeistraat 5, Hoogstraten. Vanaf 1 september weer open op woensdag van half 2 tot half 4 donderdag van half 2 tot half 4 vrijdag van half 2 tot 6 uur zaterdag van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4. Welkom!

/ OOt OF

27


áL

©urft

nE

Nieuw Boiks Heike Sinds gluren bij de buren niet meer als ongepast of onfatsoenlijk of onbetamelijk wordt beschouwd (al is spionnage zo oud als de wereld, maar liefst zonder daglicht) kunnen wij melden dat even buiten de gemeentegrens van Wortel, grondgebied van Rijkevorsel, er op Bolk een nieuwe 'taverne' geopend is, waarmee een oude roemruchte herberg, het Bolcks Heike als een fe-

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. niks uit zijn as herrezen is. De uitbaters, Lej Janssens en Chris Vochten doopten het dan ook 't Nieuw Boiks Heike'. Het ligt nog op grondgebied van de parochie Wortel, dus eigenlijk zit ik nog niet bij vreemden te gluren. Als ge van bij ons komt, ligt het links, goed 100 meter vôôr het kruis van Bolk, waar de Papenvoort begint. Het oude Bolkse Heike lag nog 'n paar honderd meter dichter bij de Mark; het was gebouwd in 1904, samen met stallen en schuur ('n compleet geboer van Rikske Verhoeven; meer hierover is

Dit is het Nieuw BolksHeike. Een naamplaat of lichtreclame moet er nog bijkomen.

PIDPA zoekt water Wie even voorbij bovengenoemd Nieuw Bolks Heike aan het kruis komt en de Papenvoort links inslaat, ziet een beetje verder rechts een straatnaambord 'Zandweg'. Het is dan ook een echte zandweg, die ze niet kunnen asfalteren zonder de naam te veranderen. Wie daarin rijdt komt in het bos en vindt daar enkele kaalgepakte stukken waar in plaats van 'n boomstronk een stuk buis uit de grond steekt. Ook staat er al 'n nieuw gebouwtje bij, waarop duidelijk PIDPA staat. Dat zal een pompstationnetje moeten worden. Want er zijn daar de laatste tijd proefboringen gedaan tot 'n diepte van rond de 200 meter. De mensen verbruiken immers hoe langer hoe meer water en de PIDPA moet maar zien waar ze het vandaan halen. Nu hebben ze daar in die buurt, waarde grenzen van Wortel, Rij kevorsel en Merksplas mekaar raken, drinkwater gevonden van vrij goede kwaliteit en gaan ze langs de grote baan naar Merksplas een groot pompstation bouwen. Kosten: 240 miljoen, watervangputten, zuiveringsinstailaties en woning voor huisbewaarder inbegrepen. Ook dit geheel is strikt genomen geen Wortels nieuws, maar vermits van alle wateren ook wij water gemaakt kan worden, zou het potentieel ook bij deze parochie gerekend kunnen worden. Al hebben we zoveel water in de kerk niet nodig.

Vandalenstreken Sinds vorig jaar hebben wij achter de gemeenteschool van de Boomkes een pracht van een nieuwe sporthal, nieuwe burelen en klassen plus een nieuwe keuken en eetzaal. Nu hebben rond de kermisdagen, de eerste dagen van het bouwverlof, een paar (?) onbekenden zich geamu28

te vinden in het fotoboek 'Wortel, weet je nog...'. Onder de oorlog van 14-18 hebben zich daar en er rond helfhaftige verhalen afgespeeld. De oude herberg brandde af rond 1957 en werd toen afgebroken. Bolk is tegenwoordig nogal in trek voor vrijetijd-fietsers: 300 meter verder is er sinds een paar jaar een juweel van een Man akapel gebouwd, geheel in natuursteen; daar branden altijd 10-20 of meer kaarsen. Die kapel hoort net niet meer bij de parochie van Wortel. Maar van wie ze ook is, ze trekt ook heel wat volk. En nu is er dus daar gelegenheid om het nuttige of devote met het aangename te verenigen, vlak bij elkaar. Het kan bijna niet boergondischer in ons landje van Breughel.

Het oude Boiks Heike met veel bezoekers op hun zondags. Boven de voordeur ziet men nog het bord hangen, waarop te lezen staat: !n 't Bolcks Heike, herberg, Henri Verhoeven.'

seerd om langs de brandtrap op het nieuwe platdak te klimmen en daar met enkele forse snede de roofing door te snijden. Ze lieten er nog 'n paar messen bijliggen, maar niet hun naamkaartje. Ze vinden het van zichzelf waarschijnlijk een heldendaad, maar de schade is aanzienlijk, vermits met de regens van de volgende dagen de meubels van de keuken eronder door waterschade flink beschadigd zijn. Mocht een van deze helden vroeg of laat aan een café toog zou zitten te stoefen over zijn bravourstuk, dan hopen we dat iemand van de hoorders dat stilletjes zou melden. Van dergelijke vandalen, verlos ons Heer. Verder kunnen we onder ditzelfde kopje ook nog vermelden dat van de rij jonge boompjes die 'n paar maanden geleden geplant waren op de gemeenteparking, het eerste boompje vanuit de Pastonijstraat gezien omvergereden werd, met beide steunpalen erbij. Het gebeurde op een zaterdagavond rond elf uur, tijdens een regenbui. Omwonenden kwamen buiten op het horen van het gekraak en zagen een witte wagen zig-zag vertrekken, om het monument heen, richting Hoogstraten. Misschien is de bestuurder door de regen wat misleid geweest, maar hij kwam zeker niet stapvoets vanuit de Pastorijstraat.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOG ELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 - Fax 031314.11.24

KLJ-kamp Naar jaarlijkse gewoonte trokken 'n 40-tal KLJers (leiding inbegrepen) naar hub zomerkamp dit jaar in Grobbendonk. Maandagmorgen 2 augustus fietsten groot en klein zo'n 35 kilometers daarheen en acht dagen later, maandag 9 augustus kwamen ze terug, met inspanning van hun laatste krachten om terug thuis te geraken. Zo'n kamp mag dan al bedoeld zijn om terug op adem te komen na een vermoeiend schooljaar, feit is dat er op zo'n kamp weinig gerust of geslapen wordt. Om U enig idee te geven wat ze op zo'n kamp uitspoken, laat ik 'n paar kampdeelnemers zelf aan 't woord in volgend gesprekje. U moet er wel bij beseffen dat ze op zo'n kamp niet gewoon Heidi of Leentje of wat dan ook heten, zoals thuis, maar mekaar andere gekke namen geven. U kunt zelf lezen. Stachi: Wat hebben jullie heel de week gedaan? Gehaktbal: We hebben ongelooflijk veel gedaan, waaronder paracommandotocht, dropping, watercantus, watergevechten, balspelen, estafette, doop; en de + 12 zijn op 2-daagse geweest. Stach: Wat is dan precies een 2-daagse? Roerei: We vertrokken van hier met de fiets waarmee we ook gekomen waren, richting Keerbergen, waar we na lang overleg in het KLJlokaal sliepen (allé, wat ge dan slapen noemt). De volgende dag keer je terug naar Grobbendonk. Stach: Hielden jullie de laatste dag een feestje? Cehaktbal: Ja. Het feest werd ingezet met een kampvuur, waarbij sketches werden gehouden


WORTEL waarna de kleinsten in hun bed kropen. De + 12 feestten nog een tijdje door met chips en frisdrank. Stach: Wat is nu het resultaat van het kamp? Roerei: Er heerste een goede sfeer in de groep waardoor het een onvergetelijk kamp werd. Gehakibal: Hierbij willen we de leiding die voor dit grandioze kamp heeft gezorgd, nog bedanken. (diegenen die niet mee op kamp zijn geweest en niet in de KLJ zitten, raad ik aan volgend jaar mee te gaan). HB en LV

de guldwoilel een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt Len groepje

van

de kampeerders

van de KLI.

6e Worteifeesten Na het succes van de voorgaande jaren organiseert de vzw Wortelfeesten voor de zesde maal de Wortelfeesten. Deze gaan door op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus 1993 en vinden plaats in en om de Boomkens te Wortel. De opbrengst van deze feesten zal volledig ten goede komen aan renovatie van de school op de Rooimans, eigendom van de parochie. Het programma van de zesde Wortelfeesten ziet er uit als volgt:

hard parcours, aandenken voor iedere deelnemer, gratis tombola, inschrijvingsgeld 100 BEF. Kleedkamers VNA Wortel, inschrijvingen in 't Slot, Worteldorp 28 vanaf 17 uur. Voorinschrijving op tel. 014/634117. Om 21 uur: Prijsuitreiking 6e Worteljogging + muzikale omlijsting. Doorlopend tentoonstelling van werken van Wortelse Schilders, verkoop van Worteibrood, sneltombola.

Vrijdag 27 augustus

Zaterdag 28 augustus

Vanaf 17 uur: Avondmarkt Om 18.50 uur: Kinderjogging, afstand ongeveer 1 km, inschrijvingsgeld 50 BEF, deelname tot 12 jaar. Om 19 uur: 6e Worteljogging, afstanden van 3,1 -6,2- 9,3 en 15,5 km, volledig afgesloten en ver-

Vanaf 12uur: Inschrijven voor: wandeling ongeveer 8 km, fietstocht ongeveer 20 km, tocht wielertoeristen 70 km. Om 12.30 uur: Antiek-, ruil- en curiosamarkt. Inschrijving op tel 03/3146897. Om 13 uur: Vertrek wandelaars, fietsers en wie-

lertoeristen. Om 14 uur: Optreden Brassband Wortel. Om 14.30 uur: Volksspelen voor kinderen. Deelname tot 12 jaar. Een vijftal eenvoudige volksspelen zullen in de boomkens opgestel staan. Om 16.30 uur: Politiehondendemonstratie. Uitgevoerd door de hondenbrigade van de Rijkswacht. Vanaf 19 uur: Bierproefwedstrijd. Inschrijven tot 20.30 uur. Deelname 50 BEF. Van 20 uur: Bingoavond. Doorlopend: Ponyrijden voor kinderen, kinderspelen, tentoonstelling werken van Wortelse schilders, verkoop van Wortelbrood, sneltombola.

Derde keer, goede keer? Ja en neen Al drie maanden achter cikaar hebben we het vreemde verschijnsel vermeld van de grote gele borden bij het inkomen van ons dorp, die duidelijk aangeven (?) hoeveel snelheidsduivels er in 'deze week' gepakt zijn: dat was onveranderd 101 of 82, naargelang van welke richting men kwam. Ik weet, lezer, ik heb het U al gezegd, dat mijn verhaal eentonig is... Nu zijn dan eindelijk de bordjes met die eeuwige getallen verwijderd. Maar nu staan de borden

helemaal leeg, zonder een enkel getal of cijfer, zoals bijgaande foto's laten zien. Maar dat is helemaal de bedoeling van de borden niet! Zoals ze er nu kaal bijstaan zijn ze veeleer een aanmoediging voor snelle chauffeurs hun voeten te vegen aan alle reglementen: ge wordt toch niet gepakt! Wordt er dan niet meer geteld? Of wordt er gewacht tot er onbemande automatische cameras ge誰nstalleerd mogen worden? Verbind die dan wel direkt met 'n duidelijk telbord-metlampjes (zoals bij sommige winkels, die tijd en

temperatuur aangeven); zo'n telpaneeltje zou dan automatisch elke hardrijder bij op moeten tellen, en wekelijks terug op nul gezet kunnen worden. Voorzie dan maar plaats voor minstens vier cijfers. En laat een deurwaarder nagaan of het aantal klopt met de proces-verbalen bij het gerecht. Ik denk dat binnen enkele maanden zo'n installatie zichzelf afbetaalt en dat er spoedig langzamer zal gereden worden. 't Is maar een suggestie. /

UVIJ en dit kan men lezen als men vanuit Merksplas komt.

29


WORTEL

Gewestelijk ruitertornooi ZondagS augustus werd op de terreinen van de

Kolonie weer een gewestelijk ruitertornooi gehouden. Het was wel niet zo indrukwekkend en groots als het landelijk ruitertornooi van bijna twee jaar terug, maar het was toch ook de moeite waard. 29 Rijverenigingen (waarvan 19 met 'Sint' voor hun naam), allen uit de Noorderkempen, namen deel met in totaal zo'n 600 paarden, voor verschillende disciplines: dressuur (in groepsverband en individueel), springwedstrijden, aangespannen wedstrijden en vrije nummers. Voor de springwedstrijden klasse licht waren 167 combinaties ingeschreven; voor de klasse midden 63 en voor de klasse zwaar 51 deelnemers. Rond 9 uur werd er begonnen met springen op verschillende terreinnen. Op 6 verschillende ringen was er groepsdressuur met acht- en viertallen te zien, enz. U moet van mij als leek in het paardenvak geen deskundig verslag over dit evenement verwachten, geen beoordeling van goed of minder goed van deze of gene ruiter, maar U mag met mij aannemen dat wat elk van die honderden deelnemers te zien bracht, het resultaat is van uren trainen en van liefdevol omgaan met ieders dier, in dagelijkse verzorging en bezig zijn met het paard. Alleen dân zijn zulke resultaten mogelijk. Het dagelijks omgaan met de viervoeter is belangrijker dan de resultaten. Wie er gewonnen heeft is niet het belangrijkste.

11 m~

n d e~ u

Tot grote verrassing van de koster 'Wat krijgen we nu? Wat staat dat ding hier te doen?' Koster André Brosens knipperde eerst eens met zijn ogen alsof hij zichzelf niet helemaal vertrouwde. Hij had ook wel gehoord dat de gemeente de glascontainers verplaatst had naar de Schooistraat. Maar nu stond zo'n ding aan de achterkant van de kerk opgesteld! André dacht onmiddellijk aan enkele flauwe grappenmakers die na een nachtje-uit hun forse spierbundels getest hadden door zo'n glascontainer enkele honderden meters te verplaatsen. Diaken Van den Broeck was afwezig, dus de koster was baas in en rond de kerk. In de namiddag zou er een trouwviering plaats hebben. Zo'n afzichtelijk ding aan de kerkdeur kon niet! Hoe dit ver wijderen? Ten einde raad werd schepen Coenegrachts gecontacteerd en deze beloofde de kraanman van de gemeente te sturen om het onding zo vlug mogelijk te verplaatsen. Na de middag ging de koster nog eens kijken en... wat zag hij? De container was versierd met linten en bloemen en nu bleek dat dit witte ding daar speciaal voor de nakende huwelijksviering geplaatst was. Nadien heeft de koster er ook eens hartelijk mee kunnen lachen maar voor 't zelfde geld was de container foetsie geweest. Om in de toekomst zulke misverstanden te vermijden lijkt het toch geraadzaam om de koster eerst even op de hoogte te brengen bij een eventuele decorverandering aan de kerkdeur.

30

U herkent Mevr. Fons Sommen, Fons Pau wels (2e prijs zwaar) en Guust Mertens, voorzitter Wortel.

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurij ssen, Desmedtstraat 22of telefonisch op 314.66.28.

Nonkel Ney op de kermis Samen met zijn RHYTHM AND BLUES BAND is Nonkel Ney, onlangs vader geworden

van een flinke zoon, een vaste gast in het Minderhoutse kermiscircuit. Vrijdag 3september in de verwarmde feesttent tegenover zagerij Van Erck kun je weer intens komen genieten van deze groep die reeds 10 jaar podia in België en Nederland geteisterd heeft. Enkele singles ten spijt heeft deze band zich nooit iets aangetrokken van een uitgestippelde loopbaan. Kunnen optreden was het voornaamste! Chanteur Nonkel Ney wordt bijgestaan door Loen McGyver Peck (bas), Pierrot Loos (gitaar), Hotleg McCartwrightlll (gitaar), Knows It Better A. (drums), De La Jeunesse (zang, feep). Als inzet van de kermis kan het tellen en de fans van Nonkel Ney zullen zeker toestromen.

Op 29 september is er weer een nieuwe MAAND. Alles wat daarin moet staan wordt op de redactie verwacht op 15 september. Dorp- en sportnieuws op zondag 19 september.


•

RIJDEN**# IS PLE

NT*

door W. Vanfrayenhove (ir.)

Waarin dhr. Van Fraeyenhove, met het oog op de jaarlijkse grote vakantie, ons vergast op enkele los van elkaar staande berichtjes uit enkele vroeg 20-eeuwse automobieltijdschriften. Uit het blad 'Motor carjournal' van 1905 pluk ik dit verslag van een stofproef die met een Spijker 15 pk werd genomen. Vergezeld van een achttiental andere auto's, ter controle, reed de Spijker over een zeer stofrijk terrein, voorafgegaan door een fietser die de stofoppervlakte los maakte, en een zware auto die wolken stof opwierp. De Nederlandse auto deed bijna geen stof opwarrelen. Dit werd toegeschreven aan de hoge bouw en aan de speciale constructie van de uitlaat. 'Vanaf den knalpot leidt een buis naar de achter-wielen, waar de gassen waaiervormig ontsnappen, zodat de stofverspreiding, die gewoonlijk met de gasuitlaat gepaard gaat, achterwege blijft'. Het blad spreekt dan ook in zeer vleiende bewoordingen over het door Spijker bereikte resultaat en hoopt dat de automobielconstructeurs bij het tekenen hunner modellen meer met de stofkwestie rekening zullen houden.

dit voorstel eenstemmig aangenomen werd, schijnt ervoor te spreken dat het hier betreft een zeer krachtig gevoelde wens van de bevolking. Inderdaad schijnt de automobiel van het algemeen heersende type in akoestisch opzicht een zeer onvriendelijke gezel, als men uit de toon die hij voortbrengt, enige conclusie omtrent zijn wezen maakt. Daar zijnde afschuwelijke sirenes, welker naam als een hoon klinkt bij het eigenaardige geluid dat zij voortbrengen. Iets zachter, maar nog altijd het oor kwetsend, zijn de hoorns. Er zijn er, die met een formidabele bastoon waarschuwen voor het naderen van een reusachtig ondier. Anderen vergenoegen zich met het kuchhoestachtige 'tuf-tuf'. Meestal echter geven zij hatelijke, ruwe wanklanken en schijnen zij niets anders te willen uitdrukken dan, zoals Scheffel zegt: 'Jezi weicht, jetztfliehi! Mit Zittern und Zahnegefletsch...

Het Vaderland van 1910 bericht ene revolutionaire ontwikkeling op automobielgebied: Rond het nummer achteraan de wagen is een seinbord bevestigd. Is het geheel donker, dan rijdt de wagen rechtuit. Zijnde lichten boven het nummer aan, dan gaat de wagen remmen om te stoppen. Zijn de lichten rechts aan, dan wordt linksom geslagen. Rechtsaf geeft men natuurlijk met de hand aan. Dit systeem is nog voor uitbreiding vatbaar. Nu nog chauffeurs die niet vergeten tijdig op het respectieve knopje te drukken.

Nog een berichtje over het eeuwige probleem van de spijkers in de banden. De tot nu toe in de handel gebrachte spijkervangers bestonden uit een stuk plaatijzer waarin brede sleuven gekapt zijn en die de ronding van de luchtband hadden. Deze spijkervangers hebben het nadeel dat zij, indien ze te dicht tegen de band liggen, deze konden doet afsluiten. Terwijl zij geen nut hadden als er veel ruimte tussen den spijkervanger en den band gelaten werd. De Triumphspijkervanger, die nu in de handel is gebracht, bestaat uit een rond ijzerdraad, dat onafgebroken rust op den buitenband, zoodat de spijker er onder door kan gaan, zonder door een der banden gepakt te worden en zonder er uit getrokken te worden.

De Kampioen (het ANWB blad) schrijft in 1911 het volgende: 'Onlangs werd in een zeer aanzienlijke vereniging voorgesteld dat men een dringend verzoek tot de fabrikanten en eigenaars van automobielen zou richten opdat zij toch eindelijk voor 'aangenamer en vrolijker' tonen hunner hoor-ns zouden zorg dragen. De toejuiching waarmee

Til

En nu vertrek ik op welverdiende seks-vakantie naar Thailand. Tot volgende maand! U

L4J

moivIDik Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

GM GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 033157231 Meerseweg 15 2321 HoogstratenMeer

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

4 .-

Streven naar perfektie

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Garage

LEO WOUTERS

Geudens B.V.B.A.

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

N.V. GARAGE VAN USSEL

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

b.v.h.a, DE HOOGSTRAATSE PERS

Loenhoutseweg 34 2323 Hoogstraten teL + fax: 03/314.55.04

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

31


SPOR TJ BEGRAFENISSEN

JORIS ç_J

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

HVV de verrassing in de beker Ludo Coeck HVV ging uitzonderlijk vroeg van start. De match op FC Meer tegen AA Gent kwam iets te vroeg op de Gentenaars waren een maatje te groot voor het nieuwe HVV. Toch kon men daar reeds zien dat de jongens van trainer Kernland naar een goed seizoen toeleven. De 5-1 was sterk overdreven, doch wanneer men het aandurft als sparringpartner tegen één van de betere Belgische eersteklassers aan te treden, moet men achteraf niet zeuren over de klappen die men krijgt. De beker Ludo Coeck was zonder meer positief voor de roodwitten. Tweede klasser Westerlo en ex-eersteklasser Boom werden zonder veel omhaal geklopt en de halve fmale tussen Beerschot en HVV bewees dat er ondanks hard werken en veel goede wil toch een duidelijk klasseverschil bestaat tussen een goede derdeklasser en een ploeg die duidelijk naar eerste nationale wil. De match op Gooreind, tegen Kapellen, kwam hierdoor in het gedrang, doch HVV houdt zich aan gemaakte afspraken en 24 uur na de match tegen Beerschot, ging men tegen de volledige kern van Kapellen met 1-0 als eervol verliezer van het veld. Oefenmatchen tegen FC Turnhout (0-2) en Zwarte Leeuw (1-1) brachten een voorsmaak van wat dit seizoen in derde nationale B te beleven zal zijn. Intussen is de Beker van België ook voor ons gestart. Farciennes-HVV kan een voorloper zijn van Racing Mechelen-HVV met als inzet een match tegen Beerschot..... Wedstrijden iste elftal 4.9 Beringen-HVV 20 u. 11.9 HVV-Overpelt 20u. 18.9 HVV-Tubantia 20 u. 26.9 Aarschot-HVV 15 u. 2.10 HVV-Herentals 20 u. Nationale res. 3.9 HVV-Beringen 20u. 11.9Overpelt-HVV 15 u. 18.9 Tubantia-HVV 15 u. 24.9 HVV-Aarschot 20 u. 2.10 Herentals-HVV 15 u. 32

K.F.C. Meer

Minderhout V.V. Nog altijd geen nieuwe terreinen voor de Minderhoutse voetballers, alhoewel reikhalzend wordt uitgekeken naar een aangepaste accomodatie in navolging van Wortel, Meerle en Meer. Hoop doet leven en de toekomst zal zeker raad brengen. Dan maar bewijzen dat men aan de Hoge Weg zijn voetbalcapaciteiten ook kan verkopen. De Nederlander Jack Haverkamp werd aangeworven als nieuwe trainer en men hoopt op een gunstig resultaat. De 'Beker van Antwer pen' werd al vlug een maat voor niets, een 1-6 nederlaag tegen St. Job kan tellen, maar alleen de kompetitie is van belang en die start op zondag 5 september met een thuiswedstrijd tegen Meerle. Een kermisderby waarvoor toch wel de grote opkomst verwacht wordt. Wedstrijden Zondag 5 september: 15.00 u. Minderhout V.V.-Meerle F.C. Zondag 12 september: 15.00 u. Wechelderzande-Minderhout V.V. Zondag 19 september: 15.00 u. Oosthoven-Minderhout V.V. Zondag 26 september: 15.00 u. Minderhout V.V.-HIH Turnhout.

Een zeer drukke periode ligt achter de rug voor de werkers van de Meerse club. Er moest gewroet worden om klaar te komen met de nieuwe accomodatie en het aanleggen van de nieuwe sportvelden. Met verenigde krachten is men erin gelukt zodat op 4juli j.l. de officiële opening kon plaats vinden. De zon was van de partij, de brassband Ste.-Rosalie van Meer vergastte de mensen op mooie muziek. De opendeurdag kende een overweldigend succes en iedereen stond toch wel verbaasd te kijken. Een juweeltje waarop men terecht fier mag zijn. Nog meer kijkers verschenen er op zaterdag 10juli voor de openingswedstrijden. Men had geluk: Walter Meeuws was er met al zijn vedetten van AA Gent. Ook de transfertmarkt is men niet bij de pakken blijven zitten. Er werden drie nieuwe spelers aangeworven. Dirk Ghijsels van Merksplas, Patrick Muishout van NAC Breda en Johan Claessen van Jeka Breda. Men hoopt vooral dat dit trio een ernstige versterking zal betekenen. Ondertussen schakelde Meer ook al Wuustwezel uit in het kader van de 'Beker van Antwerpen'! Dat belooft voor de kompetitie! Wedstrijden Zondag 5 september: 15.00u. F.C. Meer-S.K. Beerse Zondag 12 september: 15.00 u. St. Jozef-F.C. Meer Zondag 19 september: 15.00u. F.C. Meer-Hezewijk Zondag 26 september: 15.00 u. Massenhoven-F.C. Meer

GARAGE

lAr HERIJGERS Ilkk Bouwspeciahteiten

B.VB.A.

Geuden . s

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55 Fax 03/314.80.65 -

!!!NIEUW!!! DAKPAN-PANELEN Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS

STREVEN NAAR PERFECTIE Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


SPORT

2de Piereloop te Ravels Stratenlopen zijn nu eenmaal in de laatste jaren. Elke gemeente die zich jet of wat respecteert voorziet zo'n evenement in zijn activiteitenkalender. Ook de Ravelse middenstand blijft niet ten achter en op keriniszondag 5september lopen de atleten met velen, vorig jaar passeerden 480 lopers de inschrijvingstafel, door het Ravelse. Drie wedstrijden worden georganiseerd. De kleinste afstand van 6,5 km wordt gelopen van Ravels Eel naar Ravels. Te 14.30 uur wordt de start gegeven van de jongens en meisjes die geboren zijn in de jaren 1976 tot en met 1979. Te 14.45 uur start een 2de jogging over dezelfde afstand en daarin wordt iedereen verwacht die een beetje van lopen houdt. Jong of oud, klein of groot, dik of dun: elke sportieveling kan deze afstand aan. Te 15.00 uur wordt de hoofdwedstrijd van de dag, de Piereloop, afgeschoten. Een wedstrijd van 16 km (10 Eng.Miles) met als startplaats Poppel om alzo via Weelde en Ravels Eel aan te komen in Ravels zelf. Deze wedstrijd staat open voor iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Voor de 3 wedstrijden kan men inschrijven in de tent van de sporthal van Ravels en dit vanaf 12.00 uur! Prachtige prijzen zijn voorzien en niemand vertrekt met lege handen naar huis. Inlichtingen: C. CambrÊ, Kampdijk 1, 2380 Ravels, tel. 014/65 61 27. Hoogstraatsejoggers en atleten op naar Ravels op zondag 5 september. •

LAURYSSEN ELECTRONICS MINDERHOUTDORP 29C 2322 MINDERHOUT Tel. 031314.67.67

CT-1415E KLEUR TV Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zelfzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

ET T H E B ES T

buij

ir Kampioen Sterkens Dankzij de overwinning op het herboren Duivelsbergcircuit in Maasmechelen is Jos Sterkens nu reeds zeker van de Belgische en nieuwe Nederlandse titel. De ereronde van de do/gelukkige Jos Sterke,is.

In de eerste reeks liep het nochtans mis voor Jos Sterkens, een defecte Fiesta moest aan de kant. In de twee volgende reeksen werd het een en ander rechtgezet zodat de Krcher piloot zich vooraan in de A-finale kon plaatsen. Na drie valse starts begrepen de tenoren dat het licht 'echt' groen moet zijn vooraleer te vertrekken. Jos nam een vlotte start hetgeen niet kan gezegd worden van John Cross en Jan Van Elderen. Beiden gingen de boer op en voor Cross was de wedstrijd ook meteen afgelopen. Van Elderen begon aan een indrukwekkende remonte en zou als tweede afgevlagd worden. De derde plaats werd ingenomen door Ludo Helven nadat Langenberg en Ver Eecke uitvielen.

\ Q50fl

33


HALVE EEUW GELEDEN raapt en het dan in brand gestoken. Wellicht werden de brandstichters in hun werk gestoord daar de derde hoop nog geen vuur had gevat, toen geburen alarm maakten.

Augustus 1943 Uit de Kempen HOOGSTRATEN

MEER Brand

Begankenis van den H. Bernardus Op zondag 22augustus is het in de kerk van het Begijnhof te Hoogstraten bedevaart ter eere van den H. Bernardus, die er sinds onheuglijke jaren vereerd wordt als bijzondere patroon tegen jicht en kwaad vuur, ziekte en sterfte onder het vee. De missen geschieden er te 6 en te 8 uur, waaronder sermoon over den H. Bernardus, na de missen litanie en relikwie van den H. Bernardus. In het portaal der kerk is er dien dag gewijd meel te bekomen, wassen offergiften, enz. Koolzaad verbrand In den nacht van Maandag op Dinsdag werd een partij koolzaad op het veld van de gebroeders Bolckmans, in de Moerstraat, in brand gestoken. Zooals uit vaststellingen blijft hebben onbekenden een gedeelte van het koolzaad dat op het veld gepikt lag, op drie hoopen bijeenge-

Donderdag namiddag rond half twee is door ongekende oorzaak brand uitgebroken bij Adr. Mertens, kolenhandelaar op Beek te Meer. Spoedig waren de Hoogstraatse pompiers ter plaatse, doch de brand had zich intussen reeds zoover uitgebreid dat het blusschen nog weinig heeft kunnen baten, te meer daar ook hier weer onvoldoende voorraad water aanwezig was. Huis, schuur en stal zijn dan ook volkomen uitgebrand. Verscheidene ton briketten en schlamm gingen in de vlammen op. Ook de volledige oogst is verbrand. Gelukkig kon het vee en een gedeelte meubels gered worden. De schade is zeer groot, doch er bestaat verzekering.

MINDERHOUT Op een vergadering gehouden te Meersel-Dreef in het Te Huis van Boerenhulp aan Stadskinderen, bij de Eerw. Zusters van het Sint Anna Gesticht, onder 't voorzitterschap van den Heer

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm

Arrondissementscommissaris en waarop al de gemeenten van het kanton Hoogstraten door hun Burgemeesters en Schepenen vertegenwoordigd waren, werd nogmaals door dit edele werk aangedrongen, opdat toch ieder landbouwer ten minste een kind, tussen den ouderdom van twee tot veertien jaren, naar hun eigen keuze, zouden aanvaarden en dit voor een periode van ten minste drie maanden. Het kind dat alzoo, zoowel bij landbouwers als bij andere dorpsgenooten aangenomen wordt, heeft recht op dubbel rantsoen brood, boter of vleesch. Het gaat hier vooral om de kinderen in nood te helpen en hun krachten te doen hernemen. De bur gemeester kan niet nalaten dit liefderijk werk te zeerste aan te bevelen en met dankbaarheid zal hij de namen zijner dorpsgenoten opnemen, aan wien ten minste een kind kan worden toever trouwd. Men kan zich ook wenden tot Mejuffer Proost te Turnhout, Otterstraat 20, mondelings of schriftelijk, alsook tot den zetel der vereeniging te Brussel, Ray. Blyckaertsplein 13, welke tot hiertoe er in gelukt is, in het gansche land, ruim 6000 kinderen te plaatsen. De Burgemeester E.P.'s JONGERS

O.L.Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef De Kempenaar is een geboren Maria-kind en als zijn Hemelmoeder graag in een grot verschijnt, al is 't ook ver weg aan de Spaansche grens dan moet hij ook een Lourdesgrot hebben. Een grot uit schadden en graszoden afgedekt met dikke heiplaggen die zou hij wel aankunnen, maar een in zwart-grijze sintels of uit gele

Op weekend bezoek zonder bloemen? Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm. 24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 2.6 pk tot 5.5 pk. Maalbreedte van 42 cm tot 53 cm.

HONDA grasmaaiers

-

-

ij

Om ook in moeilijke omstandigheden vlot te maaien met een uitstekend rendement. Traploze hydrostatische oserbrenging. Verstelre maaihoogte van 1 75 mttt m iii hîecdteôl cm.

Ontstruiker UM 2460

Rohuuste all-T0Under uitgel ust niet

krachtige motor. t

i's ii It e breid .ii ittentprolessand

ielk' ~ leil,let].

rá= PAULUSSEN

HONDA tuunbouwtrekker 34

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten Tel. 031314.41.15

Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek! Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst-en-vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014163.45.16) of faxen (014/63.51.87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

'0945~ -t vr4

-

LEOPOLDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

24 op 24 uur PAKKLAAR "DE BLOEMENAUTOMAAT'


HALVE EEUW

•.Pudding ::Lea (zonder zegels). HUISMORDNNS (3roote massa-verkoop van pudding zonder zegels bIj Frans FAES-SNOEYS, brood-. en pastelbakker, Vrijheid 121, Hoogstraten. Alleenverkoop voor Hoogstraten, Rijkevorsel en omliggende gemeenten. 335 en wijnroode brikken, daarvoor is stielkennis noodig. Toch heeft bijna ieder parochie haar grot en in hoven en parken lichten zij zelfs van verre al is 't ook in miniatuur. Meersel-Dreef mag in der waarheid, het Kempisch Lourdes genoemd worden, omdat dit heiligdom al de anderen in de schaduw stelt. Vanuit den stillen kloostertuin zweeft de vroomheid u in de lucht tegen. Achter de wijd opene poort ligt de weg breed open. 't Is alsof men een koninklijke Iusthof binnentreedt. Gansch de omgeving noopt tot bidden en knielen. Van verre het zacht gehommel van psalmeerende monrtiken. Links en rechts de kruisweg, de Zeven Weeën en allerlei heiligen die als een blank gedicht openbloeien op hun wit voetstuk. De H. Franciscus met de vijf vurige wonden opvlammend ten hemel, de H. Appolonia waar men zijn tanden kan verkoopen en zooveel andere. Opeens te midden als in een hoekje van het paradijs de vermaarde Lourdesgrot omgeven door een tropische weelde waarin de vogeltjes ijverig keelen. In de middeleeuwen stond reeds op deze gewijde plaats een kleine O.L.Vrouwe kapel eenzaam en vergeten. Zij dankt haar vermaardheid aan een pater missionaris die op weg naar Indië tijdens een woesten storm op 't punt stond om te komen. Wat doet een mensch al niet »znneer hij met één voet in 't water hangt en de schrik hem naar de keel klauwt? Een blinkende gedachte schoot hem door het hoofd en hij beloofde plechtig bij zijn terugkeer een Lourdesgrot te bouwen. Hij hield zijn woord. De kapel groeide niet alleen tot een machtige grot maar gansch de omgeving moest deden in die zegening en werd herschapen tot een Maria-park, want als het voor de eer van Onze Lieve Vrouw gaat is het geld niet krap. 's Winters ligt de tuin doodsch en vergeten, maar zoodra de knoppen op de boomen wachten op den eersten lauwen nacht om hun hart te openen, dan komen ze de Bernadetjes met alle mogelijke verkeersmiddelen van heinde en ver, tot zelfs van uit het protestantse Noorden. Er zijn ouderlingen tusschen die almaar door rozenhoedjes bidden zoodat hun baard er van bibbert, en O.L.Vrouw ziet met welbehagen er op neer. Daar komen kinderen met wit-houten blokjes aan de hand van de zusters en zij dragen een wit kaarsje zorgvuldig in een papierke gewikkeld. Maria heeft ook dit offertje gezien. Er is een fijn muziek en pure kinderstemmen zingen: Ave, Ave. Voor de grot staat het volk als opeengestapeld. Er is jeugd en ouderdom en daarboven de milde zon die het allemaal doet tintelen en blin ken! Maar een van de kleuters is zoek geraakt. Hij doet ontdekkingstochten in den mooien tuin en terwijl men angstig naar hem zoekt glimlacht Maria om de kommernis. Dat wordt vast een missionaris want hij draagt Haar beeltenis in de hand overal met zich mede!

Donkere tijden! Donkere grotten! Maar iedere grot met een groot brandend lichtpunt. Maria, de Sterre, de Lichtbaken onzer veiligheid, die grotten tot heilbronnen smelt en nachten tot dagen verlicht! 'n Donkere grot. Lieve Vrouwke en een kaars. Roode rozen aan groene rozelaars. In een tijd noch zwarter dan de nacht... Vertrouw 'k mijn land aan haar die waakt en wacht. F. Heidendal (Uit een onlangs te verschijnen boek: De Lieve Vrouwsken uit dc Kempen).

Van alles wat LEEUWEN VLUCHTEN VOOk MUIZEN Men heeft merkwaardige dierstudies in een Amerikaansch cirkus gehouden. In verschillende kooien had men muizen gelaten. De verwondering was natuurlijk groot wanneer men leeuwen en zelfs een koningstijger bij het zicht van deze kleine diertjes zag op de vlucht slaan. Zelfs olifanten die 50.000 maal grooter zijn dan deze onbekende kiertjes, waren verschrikt. EEN VROUW ONTHOOFD TE PARIJS Marie-Louise Lampierre, vrouw Giraut, den 8 Juni II. door het assisenhof van de Seine ter dood veroordeeld wegens misdaden tegen het ras, werd voor enkele dagen terechtgesteld in de gevangenis van La Roquette (Parijs). Het lijk werd te 6.30 u. begraven op het kerkhof van Yvry. GEHUWDE VROUWEN 'S AVONDS UIT DE DRANKGELEGENHEDEN GEWEERD TE LEIDEN Thans is voor de stad Leiden (Nederland), een door den burgemeester vastgestelde verordening van kracht geworden, waarbij het aan gehuwde vrouwen verboden is zich na 18 uur als bezoekster in een inrichting, waarvoor een volledige vergunning, een tapvergunning geldt, op te houden, tenzij in gezelschap van haar echtgenoot. De houders van zoodanige inrichtingen of hun vervangers mogen gehuwde vrouwen na genoemd tijdstip niet dan in gezelschap van haar echtgenoot toelaten of aanwezig hebben. De burgemeester kan bepalen dat het vorenstaande niet van toespassing ten aanzien van door hem aan te wijzen inrichtingen of kanten aanzien van die inrichtingen het tijdstip waar-

op het verbod ingaat, later dan 18 uur stellen. Aldus is het aan alle gehuwde vrouwen -ook deze zonder kinderen- verboden hun avond nog bij drank en spel door te brengen. Deze maatregel is gemotiveerd door verscheidene gevallen waarin moeders hun kinderen 's avonds aan hun lot overlieten om in gezelschap van mannen te gaan drinken.

Rantsoeneering der eetwaren van 25 Aug. tot 23 Sept. Geldig zegel producten dagelijksch rantsoeri 1. Naar keuze Keukenbrood 250 gr. Meel zooals wettelijk voorzien 185 gr. Deegwaren 125 gr. Biscotten en beschuit, 125 gr. Dieetlevensmiddelen 125 gr. Peperkoek 200 gr. Ban ketgebak 250 gr. Zetmeelhoudende produkten 125 gr. Gebrande gerst 1.66 gr. Margarine (onbenuttigd) Boter 13.33gr. Cichorei 3.33 gr. Geraffineerde suiker, 33,3 gr. Peulvruchten (onbenuttigd) Haverderivaten (onbenuttigd) Magere smeerkaas 5 gr. Versch en bevroren vleesch 20 gr. Naar keus A. Konfituur en gelei, fruit- en bieten- en siroop, vruchtenmoes, compote 20 gr. B. Kunsthoning, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel 2Ogr. Gekonfijte vruchten 20 gr. Suikergoed 12gr. Gevanillieerde suiker 12 gr. 20 Aardappelen 500 gr. Bron: Gazet van Hoogstraten

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs

03-314.55.04

de ®®ø X3@

mocind

Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03/315.72.00 i 35


Fusieswing

che staat als een huis: The Scabs. The Scabs zijn nog altijd de meest succesvolle Belgische rockband van het moment. Na kaskrakers als 'Royalty' en 'Jumping the Tracks' kijkt het publiek vol verwachting uit naar de nieuwe cd die begin september uitkomt. Op Benefiet-pop kan men dus zo goed als eerst de nieuwe set van The Scabs van dichtbij meemaken! En als afsluiter Les Charmeurs. Wie eens een optreden van deze 'Franszingende' Nederlanders heeft meegemaakt, is meteen verkocht en overtuigd van hun kwaliteit. Hun muziek laat niemand onbetuigd: ambiance is een must! De feeststemming wordt na de optredens verdergezet op de fuif. Ter informatie: Benefiet-pop gaat door op de terreinen naast de B.O.-school, Nieuwmoersesteenweg in Wuustwezel. Op het festivalterrein zullen de nodige versnaperingen aanwezig zijn. Er wordt plaats voorzien voor eventuele kampeerders. Zolang de voorraad strekt, wor-

Normaal zou laten komen. En zo gebeurt dit ook. Zaterdag 25 september staan op het programma de Belgische bluesgroep The Nightcrawlers, Herb Mews & The Mules. Deze formatie was reeds meerdere malen te zien op Moskes, dit jaar zijn ze reeds vijftien jaar samen. Misschien is het optreden op de Moskes-Reprise wel een van hun laatste optredens. Topper is Monti Amundson met zijn groep. Afgelopen zomer kon je hem aan het werk zien op onder andere de Lokerse Feesten. Heftige Texas blues met Rockabilly-invloeden in de trent van van The Paladins en Jimi Hendrix. Onze man, gitarist, zanger en songwriter, is geboren in Seattle rond het tijdstip dat Hendri.x in die stad zijn eerste gitaar uitprobeerde. Monti's familie trok aanvankelijk naar Santa Barbara maar vestigde zich uiteindelijk op een boerderij in de buurt van Eugéne, Oregon. Monti is lang en du, gemeen en heeft daarbij een bijpassende stem. Al tijdens zijn tienerj aren werd hij benaderd door

Benefiet-pop Benefiet-pop belooft dit jaar een succesnummer te worden! Op 3, 4 en 5 september staat in Wuustwezel de dertiende editie van Benefietpop te gebeuren. Zoals elk jaar gaan de opbrengsten van het weekend integraal -dus tot op de laatste frank- naar Gehandicaptenzorg Noorderkempen vzw. De affiche getuigt van kwaliteit. Vrijdag 3september krijgt het publiek volop de kans zélf op de planken te staan, een karaoké-avond dus, wat gegarandeerd ambiance met zich meebrengt. Wie wil geeft zijn geliefde nummers te beste, de rest zorgt voor de nodige aanmoediging en muzikale ondersteuning. Zaterdag 4september is er de Nacht van Benefiet-pop met de drie topdisco's uit de streek: AB, Execute en Stancis. Zij staan borg voor een goede dosis gevarieerde muziek. En geen Nacht zonder de nodige licht- en geluidseffecten! Zondag 5 september moet men er in elk geval bijzijn. De festivalaffiche is immers samengesteld op basis van de resultaten van de Benefiet-pop-enquête. De affiche weerspiegelt met andere woorden de muziekkeuze van de jongeren zelf. Het half-openlucht-festival -een eigenzinnig concept van één van de organisatoren dat inmiddels verbreiding kent tot in West-Vlaanderen- opent met straffe kerels uit Rijkevorsel: Feedback Inc., vorig jaar nog met de pluimen van Wild Orchid. De groep waagt zich aan interessante muzikale experimenten en zegt van zichzelf loeiharde rock met knipoogjes naar de punk te spelen. Daarna wordt de boel platgelegd door Belgian Asociality. We kennen van hen het omstuimige podiumgedrag dat de vonken vrijwel meteen doet overspringen naar het publiek. Vervolgens is het de beurt aan Man X, een zware rock 'n roilband met country-invloeden. Ze brengen kortweg 'speedy-country-billy'. Man X is ruim vier jaar met eigen muziek bezig, maar vonden toch vooral hun weg naar het grote publiek met 'Country Roads', de John Denver-klassieker. Het publiek reageert terecht geestdriftig op de rest van hun repertoire. The Wolf Banes hoeven nauwelijks voorgesteld te worden. Het is een stevige enthousiaste groep aangevoerd door Wimmeke Punk. The Party is meestal waar The Wolf Banes zijn! Ze staan ongecomplexeerd op het podium en brengen sobere rocksongs met een eigen taal, een eigen geluid. Getuige hiervan: 'Let's make Luv', 'Miles away from here', 'Can't heat the sealing',... De groep staat bovendien opnieuw volop in de belangstelling met hun nieuwe CD. De volgende groep op de affi36

Wimmeke Punk

den er Benefiet-pop-t-shirts verkocht aan tweehonderd frank het stuk. Wie nog geen kaarten heeft, kan terecht bij alle BAC-kantoren ofwel bij de Jeuzel (Wuustwezel), Posthuis (Wuustwezel), Far West (Loenhout) en de Rex (Essen). Kaarten in voorverkoop: vrijdag 100 fr., zaterdag 100 fr. en zondag 350 fr. De deuren gaan vrijdag en zaterdag open om 20.00 uur en zondag om 14.00 uur. Zie dat je er tijdig bij bent! informeer: W. van Hasselt, 03/313.87.18.

Moskes Reprise Moskes '93 verregende helemaal, zelfs zes dagen lang. Gelukkig is er nog eind september de Moskes Reprise in een tent vlak bij café Moskes in Meersel-Dreef. De Moskes Reprise is net zoals de Rockzesdaagse een grensfestival, de tent staat gedeeltelijk op Belgisch en gedeeltelijk op Nederlands grondgebied. Topacts zijn The Monii Amundson Band uit Amerika en Normaal uit Nederland, sorry de Achterhoek. Dit minifestival is het gevolg van een weddenschap. Ad Maas is niet enkel café-baas, maar ook sponsor van Toon Jochems (de mensen van Dreef kennen hem waarschijnlijk beter als Toon Van de Paal, want de grenspaal staat pal voor zijn deur). Toon werd kampioen van België en Nederland in de Super 2000-klasse. In de maand juli kwam zijn droom uit, hij sleepte de Eurocup/Supercup in de wacht. Ad had hem Ooit, vraag ons niet in welke toestand, beloofd dat hij

Monti Amundson

de betere R&B-acts uit de regio, zoals de Robert Cray Band, maar hij gaf steeds de voorkeur aan zijn eigen band. Als veelgevraagd sessiemuzikant is hij te horen op opnamens van muzikanten zoals Patrick O'Hearn (bassist bij Zappa), The Red Hot Chili Peppers en The Robert Cray Band. Dit vindt hij allemaal wel aardig (voor de inkomsten), maar diep in zijn hart wil hij gewoon een Blues-Rock powertrio, geheel in overeenstemming met zijn verschijning zwarte jeans, zwart T-shirt, een zwarte jas en zwarte cowboy-laarzen. Optredens met John Lee Hooker, Johny Winter, The Stray Cats, Little Charly and The Nightcats en The Paladins volgden en een exclusief optreden op het Belgische Handzame Blues Festival in 1991 zette hem op het spoor van enorme belangstelling. Dankzij zijn nieuwste CD 'The Mean Eighteen' mag hij in september ook optreden op The Veronica Beach party, wat je ook kan zien op het kleine scherm. Zondag 26 september vind je de Zundertse groep Get Layed en de Gentse Give Bu.zze in het voorprogramma van Normaal. Deze groep uit de Achterhoek draait al een goede twintig jaar mee. Een tijdje terug kon je ze nog aan het werk zien in het Nederlandse Achtmaal voor een duizendzevenhonderdkoppig publiek. Hun nieuwste CD Buugen of Barsten staat ook weer


1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Tel. 031314.70.96 Loenhoutsoweg 91, Hoogstraten

garant voor ambiance. Kaarten in voorverkoop kosten 225 fr. voor zaterdag en 300 frank voor Normaal en zijn te bekomen bij 't Hoekske in Meer, de Gelmel en cafĂŠ Moskes en bij een tiental plaatsen in Nederland.

Bemdfest.val Het Berndfestival in Arendonk wordt traditioneel verspreid over een weekend. Vrijdag 3september gaat men van start met The Rock & Roll Night met optredens van The Barnstompers (NL), The Bellhops (NL), Graham Fenton (Matchbox, UK), Johny & the Rocco's (UK) en The Stargazers (UK). U merkt het, het betreft een internationaal gekleurde affiche. Zaterdag 4september vormt met het openluchtfestival de hoofdmoot. Terwijl de optredens op vrijdag en zondag doorgaan in de Bemdhal, gebeurt zaterdag alles buiten. Vanaf half 11 treden aan: 1 Mother Earth uit de Verenigde Staten, de Nederlandse ambiance-groep Les Charmeurs, zeg gerust een van de revelaties van de (zomer)festivals van dit jaar. Noordkaap is nog altijd een beetje oorlog, dit Limburgse vijftal staat nu in de hitparades met hun single 'Wat is Kunst' Blue Blotzanger Luke Walter Jr. kan er wegens ziekte niet bij zijn, zijn plaats wordt op vakkundige ingenomen door Catherine Mys, Lenny North en Jan Debruyne (Gonnabee'Z, The Crew en nog vele andere). Nederland stuurt niet enkel Les Charmeurs maar ook Claw Boys Claw en zo wordt het geluid ook stilaan maar zeker steviger. Magnapop komt uit de Verenigde Staten, The

Herb Mews & the Mules Wonder Stuff opende enkele weken geleden nog het Belga Beach Festival in de Panne. Big Country sluit af omstreeks half elf. Zondag vindt er in de Bemdhal The Day After Party plaats, met van zeven tot acht Happy Hour, gevolgd door optredens van The Dili Brothers en de fantasti-

sche Friese groep Pig Meat. Kaarten in voorverkoop kan je bekomen in alle BAC-kantoren van de Kempen. Interessant is de combikaart voor de drie dagen (790 franken voor J-Cardhouders 700 frank). Ticketinfo op de nummers 014/67.24.21 en 014/67.79.06.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

S,

,98

Pr 0,,6

1e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

37


Op stap ïn..,

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

55

Iwedijztpxiz

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

tirijbijeis 183 031314 66 65 (uaf & !iiliane

HOOGSTRATEN Woensdag 1 september: INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AF VAL, diverse locaties. Zaterdag 4 september: JUDO VOOR IEDEREEN, t.v.v. Kom op tegen Kanker, 100 fr. Zondag 5 september: ORGELCONCERT, A. de Kort (NL), St.Catharinakerk, 19 uur, 100 fr. Maandag 6 september: BETER BEWEGEN, KVLV kursus in 25 sessies van een uur telkens om 19u.30 en 20u.30 in de sportzaal van VITO. Dinsdag 7 september: KWB-LEDENVERGADERING Woensdag 8 september: AVONDFIETSTOCHT van KVLV met vertrek om 1 9u. 15 aan het Medisch Centrum in de Gravin Elisabethlaan. Donderdag 9 september: BESTUURSVERGADERING van KVLV om 19u.30 in de Pax. Donderdag 9 september: HOE RICHT IK MIJN TUIN NATUURVRIENDELIJK IN?, zaal Pax, 19.30-22.30 u. door René Daems, mi. 03/231.56.53. Zondag 12 september: ORGELCONCERT + KOPERENSEMBLE, Jan van Mol en Hoogstraats Koperensembie, St.Catharinakerk, 19 uur, 100 fr. Zondag 12september: BUSREIS NAAR WANDELTOCHT IEPER, Eifbergentocht over 6 afstanden tussen 5 en 51 km, org.Wandelclub Noorderkempen, mi. tel.340. 19.35. Dinsdag 14 september: VERGADERING met als tema 'Eenvoudige make up' voor jonge gezinnen, org.KVLV om 20u. in de Pax.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Woensdag 15 september: KWB-KAARTWEDSTRIJD, 13 uur. Donderdag 16 september: HOE RICHT IK MIJN TUIN NATUURVRIENDELIJK IN ?, les 2, zaal Pax, 19.3022.30 u. door René Daems, ml. tel. 03/231.56.53. Zondag 19 september: HERFST-OPENDEUR, Hoogstraatse winkeliers. BRIDGE-KROEGENTOCHT, 10.30-18 u., min. 7 tavernes, max. 80 paren, mi. Paul Cools, tel. 03/314.41.05. ORGELCONCERT, Joëlle Sauvenière, St.Catharinakerk, 19 uur. Dinsdag 21 september: FIETSDAGTOCHT Heidepad van KVLV, vertrek om 9u.30 aan het Medisch Centrum in de Gravin Elisabethlaan. Woensdag 22 september: BEZOEK CULTURELE HOOFDSTAD ANTWERPEN, met o.a. Museum voor Schone Kunsten, org. Davidsfonds. Zaterdag 25 september: HOE RICHT IK MIJN TUIN NATUURVRIENDELIJK IN ?, les 3, zaal Pax, 9.30-12.30 u. door René Daems, ml. tel.

Strijbeek 16 \leerle Tel. 3159107 anuit Nederland 09-323 1 59l0

38

Maandag 27 september: MISSIEFEEST met eetgelegenheid en trekking van tombola, van 14u. tot 20u. in de Fax. Maandag 27september: MISSIEFEEST, zaal Pax. Dinsdag 28 september: REIS van KVLV naar Antwerpen '93. Woensdag 29 september: VOLKSDANS KVLV van 13u.30 tot 15u.30in de Fax.

Café feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

03/23 1.56.53. TAPTOE ST.CECILIA, 13 uur. MUZIEKUITVOERING FANFARE ST.CATHARINA, inzet kermis. Zondag 26 september: HOOGSTRATEN-KERMIS. MISSIEFEEST, zaal Fax, tentoonstelling, missiewinkel, middagmaal en cafetaria, vanaf 12 uur. GO-CAR RACE, 11 u. testritten, nam. wedstrijd, mi. Sportdienst, tel. 03/340.19.51.

HOOGSTRATEN

Marc Van der S missen

Eethuis Roma

't HOOG HUIS

alle koude en warme schotels om mee te neïnen.

Woensdag en donderdag gesloten Cafetaria

(al c - re a u ron

DE GRENS

Zondag 26september: MISSIEFEEST met eetgelegenheid, tombola, kinderattrakties, tentoonstelling en missiewinkel vanaf 's middags in de Pax.

DE

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF


AGENDA Zondag 26 september: VOLKSMUZIEKFESTI VAL van de Boerenkapel in tent aan Terbeeksestraat vanaf 13.30 u. Woensdag 29 september: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat van 18.00 tot 20.30 u.

RADIO CONTINU (FM 103) uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40 - 24

MEER Donderdag 26 augustus: OPENDEUR DANSSCHOOL BEVERS voor 50plussers om 19.00 u. Zaterdag 28 augustus: OPENDEUR DANSSCHOOL BEVERS om 20.00 u. KWB-BARBECUE op voetbalveld Meerseweg om 19.00u. BONDSCHIETING ST.-JORISGILDE in de Donckstraat. Zondag 29 augustus: OPENDEUR DANSSCHOOL BEVERS voor kinderen en jeugd vanaf 14.00 u. PONYTORNOOI ST.-JORIS met verkoop artikelen Kom 0p Tegen Kanker van 8.30 tot 17.00u. KWB-VOLLEYBALTORNOOI op voetbalveld Meerseweg vanaf 10.00 u. BONDSCHIETING ST.-JORISGILDE in de Donckstraat. Dinsdag 31 augustus: INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (zie gemeenteblad). Zaterdag 4 september: OPENDEUR DANSSCHOOL BEVERSom 20.00u. ZOMER- EN JEUGDTORNOOI PETANQUE in De Mosten om 14.00 u. BONDSCHIETING ST.-JORISGILDE in de Donckstraat. Zondag 5 september: RUITERTORNOOI ST.-JORISGI LDE met verkoop artikelen Kom Op Tegen Kanker van 9.00 tot 17.30u. SCHILDSCHIETING (20 m kleine kruisboog) op Veilingterrein van 10.00 tot 17.00 u. BONDSCHIETING ST.-JORISGILDE in de Donckstraat. KWB GORDELT rond Brussel. Dinsdag 14 september: VERGADERING DORPSRAAD in school Terbeeksestraat om 20.00 u. Woensdag 15 september: KOFFIE VAN TURNK RING Vrij en Lenig Zaterdag 18 september: TWEEDE ZESTAL-SCHIETING VAN ST.JORISGILDE in de Donckstraat. VDL-BAL in Veiling met The New Switch om 20.00 u. Zondag 19 september: TWEEDE ZESTAL-SCHIETING VAN ST.JORISGILDE in de Donckstraat. MEERSE SUPPORTERSCLUB: Wielerwedstrijden voor nieuwelingen (13.30 u.) en juniors (15.00 u.) aan zaal Victoria. Zaterdag 25 september: VOLKSMUZIEKFESTI VAL van de Boerenkapel in tent aan Terbeeksestraat vanaf 18.30 U.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

vzw Mussenakker Meer mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Waar

MINDERHOUT Vrijdag 27 augustus: WAGENSPELEN EN BARBECUE op het dorpsplein te 19.30 u. Org . LG, KVLV, KLJ. Vrijdag 3 september: MINDERHOUT-KERMIS. Nonkel Ney treedt op in de feesttent. Org . Kon. Fanfare 'De Marckezonen'. Zaterdag 4 en zondag 5 september: GROOT KERMISBAL met Travel Sound en Sound System. Org . Kon. Fanfare 'De Marckezonen'. Maandag 6 september: BEZOEK AAN DE PRAALWAGENS van het Zundertse Corso. Vertrek te 13 u. aan het PC. Org . K.V.L.V. Woensdag 8 september: FEEST VERGADERING te 19.30 u. in het PC. Org . K.V.L.V. Woensdag 22 september: ALGEMENE VERGADERING in het PC. Begin te 19.15 u. Org . K.A.V. Maandag 27 september: DEMONSTRATIE! 'EEN DAGJE ZONDER VLEES' Begin te 19.30 u. in het PC. Org . K.A.V. Donderdagen 2, 16 en 30 september: Volleybal in de sporthal van 't Spijker. Begin te 20u. Org . K.A.V.

Geopend; vrijdagavond vanaf 20.00 u zaterdagavond vanaf 18.00 u zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20,00 u

CAFE DE NIEUWE BUITEN CAFÉ

Kleinhandel in Bieren Waters Lïmonade

DISCOBAR

'TF RTUIN -i

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten-Worie! Tel. 03)3145328

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

WORTEL MEERLE Zondag 5 september: EERSTE STRATENLOOP, een organisatie van Chiro en K.W.B. Inschrijven aan de chirolokalen (Ulicotenseweg 2), inlichtingen 03/3 15.00.06. Zaterdag 11 en zondag 12 september: KERMIS, met optredens in De Posthoorn, De Bombardon en de Volksvriend. Maandag 13 september: KERMIS met Boggy Creek in De Posthoorn Dinsdag 14september: KERMIS met Nonkel Ney in De Posthoorn. Zaterdag 18 september: KERMIS met optredens in De Posthoorn en De Bombardon. Zondag 19september: OPTREDENS van The Strawberry City Brassband op het terras van De Posthoorn (tijdens de Wielerwedstrijd)

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Il,ï1II,IIt

Vrijdag 27 augustus: WORTELFEESTEN met avondmarkt (vanaf 17 uur), kinderjogging (18.50 uur) en Worteljogging (19 uur). Zaterdag 28 augustus: WORTELFEESTEN met Antiek-, ruil- en curiosamarkt (vanaf 12.30 uur), Volksspelen voor kinderen (vanaf 14.30 uur), Demonstratie met politiehonden (vanaf 16.30 uur), Bierproef wedstrijd (vanaf 19 uur) en Bingoavond (vanaf 20.00 uur). V.N.A. WORTEL. Viering 75 jaar voetbal in Wortel, met om 18.30 uur optocht door het dorp en om 20.00 uur gezellig samenzijn in de parochiezaal.

vzw

'HET SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie 1

/

..

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

39


POLITIE: 315.71.66

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer

031314.32.11 031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

314.42.43

(op afspraak) -

centrale verwarming sanitair -

7

JOS SERVAES Vrijheid 251 2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1 -

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt ALJIOVERHUUR St Lenaartseweg 32

2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

-r 1 11)

. e.

u/

SNACK- en PIZZABAR

ï soe E

Open: Dagelijks 10.00 - 20.00 u woensdag 10.00-14.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat 2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelij nestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout

Tel. 031315.75.09

40

F'i

HUISARTSEN

4-5 september: DR J.M. VERMANDER, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.84 11-12 september: DR. STIJN FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 3 14.50.10. 18-19 september: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 25-26 september: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 3 15.84.74.

P~] APOTHEKERS

—)z

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER Hoogeind54 Tel. 031315.74.46

Fax 031315.88.35

Antiek

-

klis U0i -

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

-

Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

Tel.: 03131 4.34.37 Zaterdagvoormiddag 28 augustus: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Tel. 3 15.73.75.

Van 27augustus tot 3september: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Van 10 tot 17september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 17 tot 24september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 18 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Tel. 315.73.75. Van 24september tot 1 oktober: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 25 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 3 14.60.04.

TANDARTSEN 4-5 september: E. JANSSEN, St.Marti-

nusstraat 23, Retie. Tel. 014/370481. 11-12 september: S. JEURIS, De Merodelei 137, Turnhout. Tel. 014/425709. 18-19 september: L. JOILLET, V.d. Bekenlaan 63, Oud-Turnhout. Tel. 014/419895. 25-26 september: Y. MADRID, Steenweg op Ravels 12, Oud-Turnhout. Tel. 014/425160.

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Op29 september is er weer een nieuwe MAAND. Mies wat daarin moet staan wordt op de redactie verwacht op 15 september. Dorp- en sportnieuws op zondag 19 september .

JAN VERHEYEN

b.v.b.a.

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) -

Telefoon: 031315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

&W

Indoor le:nis squash

snooker Tennisclub

d,r' IVRIJHE ID vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.3 7. 76 K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/3 14.76.8 1

JR

A

4