juli 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 26

Een 40-la/jonge snaken in een feestelijk nieuw pak. Dat mocht voor hun le kommnunie op een zomerse Heme/vaart-dag.

De Hoogstraatse Gazet 1978-1985

(deel 2) 'De Hoogstt'aa!se Gazet, Weekblad voor dc Noorderkempen, heeft duidelijk een eigen functie. De voornaamste taak is het beantwoorden aan de vraag naar nieuws. De wereld is klein geworden en dringt dagelijks via de radio, de televisie en de dagbladen onze huiskamers binnen, maar: Kennen wij onze eigen streek nog wel? Zijn wij nog wel op de hoogte van onze eigen leefgemeenschap? Kunnen wij onszelf nog herkennen en plaatsen binnen de grotere gehelen waarin wij dagelijks leven? Daarom heeft dit weekblad een belangrijke brugfunctie. Het wil een schakel en een forum zijn... De Gazet wil ook aandacht vragen voor de eigenheid van de dorpen en voor de taak van onze grote gemeente. Dit plaatselijk gebeuren willen wij situeren in een ruimer verband...'

Met overtuiging

schiklerwerken

m72 2g

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278 26

Bovenstaande tekst is een fragment uit het redactioneel artikel van de eerste jaargang, nummer 1 van De Hoogstraatse Gazet die op vrijdag 9 februari 1979 in alle brievenbussen van de gemeente Hoogstraten stak. In het begin liet de jonge redactie zich sterk leiden door het voorbeeld van de Gazet van Hoogstraten, zowel naar inhoud als naar vormgeving. De meeste aandacht ging naar de gemeenteraad, het verenigingsleven, sport en cultuur. Zelfs deken Jozef Lauwereys schreef een aantal bijdragen over 'Het kasteel van Hoogstraten', er was een heuse huis-, tuin- en keukenrubriek en ook het vervolgverhaal (Als een wolf in de wildernis, A. Berkhof) ontbrak niet. -De Hoogstraatse Gazet werd door de bevolking goed onthaald. Dit was reeds te merken tijdens een drukbijgewoonde en vn5lijke receptie in hotelschool Spijker op donderdag 8 februari 1979. De redactie kon rekenen op een vlotte medewerking vanuit de gemeentelijke administratie, de verenigingen en instellingen en de lezers. Regelmatig ontving men een lezersbrief en ook de adverteerders lieten zich niet pramen. Na enkele gratis nummers die huis-aan-huis werden bedeeld, kwamen de