juli 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 87 JULI 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

MINDERHOUT HARDLOPERS in het NIEUW

van de

NOORDERSWING OJ

MOSKES SCHOLENen VELDLOOP AKKERPOP

Alphons tivens


Albert goes money Het Slim Buroke Het was van onzentsvege iets te voorbarig om liet projekt 'Vraag Het Aan Albert' reeds, zij het in beperkte kring, wereldkundig te maken. De arme Albert werd overstelpt met vragen en vraagjes door onze 40-plussers. Vooral voor de liefde en de daarbijhorende 'verlichamelijking' (zoals Albert dat zo mooi noemt) werd ruime aandacht gevraagd. AV: Ik had nooit kunnen denken dat er zoveel nood is op dat gebied bij uw lezers. En ik moet u eerlijk zeggen, als ik dat allemaal zo lees, ik-wéét-ook-niet-hoe het moet, hoor. Maar wat erger is, ik heb geen fondsen meer vrij binnen Het Slim Buroke. Zoals ge weet moet Het Slim Buroke als vzw zeifbedruipend zijn. (Staatsblad 6 april 1989) DHM: En hoe had gij gedacht zaad in 't bakske te krijgen? AV: (plechtig) Met mijn projekt 'Quo Vadis'. DHM: Quo Vadis, waar gaat gij heen??? AV: Allé zeg, mijnheer verstaat Latijn. Dat verwondert mij! Quo Vadis is een intermedium tussen neringdoeners en gemeentebestuur. Het zal u zeker al opgevallen zijn dat de bewegwijzering in onze gemeente meer en meer betaald wordt door sponsoring. Niet dat ik er een grote voorstander van ben maar ik ga toch proberen op die kar te springen. Hoogstraten is een té gemakkelijk gebied om zo maar door vreemde firma's te laten ontginnen. Hier, lees mijn folder maar eens. Hij is wel een beetje gebaseerd op die advertentie van Eurostreet, maar dat geeft toch b.v.b.a,

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loen hou tseweg 34 2320 Hoogstraten teL + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41,26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

ED 1 5 Di

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Schoorbeek 8a 2320 Hoogstraten FAX-TEL: defect

BESTE HANDELAAR, NERINGDOENER, Natuurlijk wil u dat uw naam op elke straathoek voorkomt! Quo Vadis zal voortaan bemiddelend optreden indien u uw publiciteit wil koppelen aan ge$imeentelijke sponsoring. Zoals u weet, is het Hoogstraatse bestuur zeer bekommerd om de staats gelden en daarom zeer geneigd uw gewaardeerde sponsoring bij straatnaam borden e.d. te aanvaarden. Voor de zeer nabije toekomst ziet Quo Vadis nog uitbreiding naar sponsoring op diverse (kulturele) plaatsen en bij terugkerende evenementen. LAAT UW FANTASIE DE VRIJE LOOP. Bedenk het maar en Quo Vadis zet zijn beste beentje voor. Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten. Quo Vadis vraagt slechts 12 % commissieloon (taksen inbegrepen) maar geeft daarvoor uw naam weerklank op de meest strategische plaatsen in onze mooie gemeente. Wees niet bang kontakt op te nemen met onze verkoops administratie. Afgevaardigde Beheerder A. Vorstenbosch

Verkort tarief (Volledig tarief op aanvraag) STRAATNAAMBORD (email): 4.500 VITRINE KAST met Iandkaart (per set van 5 stuks): 120.000 F LAM BOUW in H .Bloedprocessie (gedragen door hoogwaardigheidsbekleder): 6.000/jaar MUURAFFICHES in Raadszaal (6 maand, ook tijdens topzittingen): 18.00016 mnd POLITIEVOERTUIGEN (beschilderd met uw Iogo) : 16.000 / 3 voertuigen ALLE GEMEENTELIJKE VOERTUIGEN (exclusiviteitskontrakt) : 54.000 TRICOLORE BUIRGEMEESTERSJERP: 11.000 haar Naamborden GEMEENTESCHOOL (10 jaar, email) : 20.000 Naamborden BIBLIOTHEEK (10 jaar. email) : 30.000 Voor al uw voorstellen kan echter een aparte prijsofferte worden opgemaakt.

verantw. uitg.: J Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

niet, hé. Of wat denkt ge? DHM: Maar Albert, zoiets kân toch niet! AV: Gellie zijt toch nogal zageventen, zie. Direkt als het woordje 'geld' erin voorkomt staat ge daar met uw vingertje omhoog. Ik wéét ook wel dat onze gemeente onder ons gat weg verkocht wordt. Ik wéét ook wel dat

er steeds minder visie is op hoe Hoogstraten er moet uitzien. Maar voorlopig heb ik geld nodig! Want anders kan ik Het Slim Buroke binnenkort ook nog opdoeken. Als ik weer wat meer armslag heb, kan ik terug aan 't werk voor een betere wereld. Bijt voorlopig nog maar even op uw tanden.


mon in de moond 'Gij geraakt nog eens in Hoogstraten'

/1 ifoiis L 1 vens

Het schooljaar 1991-'92 is bijna voorbij. Voor Alfons Livens betekent dit het einde van een ruim 40-jarige loopbaan in het onderwijs. Zijn ouders dachten misschien aan een succesvolle carrière in het bedijfsleven, maar in de naoorlogse tijd was het onderwijs nog een heel aantrekkelijk alternatief. Fons werd geen directeur-generaal van de Grand Bazar in Antwerpen maar wel leraar en later directeur van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs in Hoogstraten. De verschrikkelijke jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse agglomeratie kon hij hier op het platteland in de Noorderkempen stilaan verbannen maar ook het leven van een schooldirecteur loopt niet altijd over een pad van rozen.

Werelds

Bombardementen

Nu is Wilrijk een verstedelijkt woondorp in het zuidelijk randgebied van de Antwerpse agglomeratie. Sinds de jaren '20 vergroeide de gemeente stilaan met de stad maar toen Fons Livens geboren werd, op 5 februari 1927, was Wilrijk nog een echt landelijk gebied. Wilrijk noemde men toen zelfs het geitendorp. Mijn ouders hadden er een winkel. Zij verkochten kruidenierswaren en witgoed. Juist zoals mijn zes jaar jongere zuster Simone, ging ik in Wilrijk naar de lagere school. We hebben daar een fijne kindertijd gekend en als ik al eens stout was, zei mijn vader: Gij geraakt nog eens in Hoogstraten! Hij bedoelde dan natuurlijk niet de vakschool of het seminarie maar wel de schoolgevangenis. Hij kon toen zeker niet vermoeden hoe profetisch deze woorden eigenlijk wel waren. Veel van mijn kameraden en leeftijdsgenoten die verder studeerden, trokken naar het col-

Als jongeren nu in het tv-journaal beelden van oorlogsgeweld zien, kunnen zij onmogelijk vermoeden wat er omgaat in het hoofd van de mensen die daarmee geconfronteerd worden. Toen de oorlog reeds lang voorbij was, we woonden al geruime tijd in Hoogstraten, kromp ik nog als het ware ineen bij het horen van laagvliegende vliegtuigen en kwamen die angsten uit mijn jeugd weer helemaal naar boven. Deze traumatische oorlogservaring is het rechtstreeks gevolg van het geweldige bombardement van Mortsel in 1942. De geallieerden hadden besloten om de Erla, een fabriek waar vliegtuigmotoren voor de Duitsers werden getest, te vernietigen. Niet de Erlafabriek maar wel het grootste deel van Mortsel lag in puin en duizenden mensen verloren er het leven. Wij zaten in de school, niet ver van de fabriek, toen met een tussenpauze van een tiental minuten, twee golven van bombar-

weg een uitgebrande tram met daarin allemaal verkoolde passagiers. Het blijft voor mij een haast onbeschrijfelijke ervaring. Na het bombardement van Mortsel werden de lessen gegeven in de basiliek van Edegem. In 1944 heb ik mijn eindexamen gedaan in de sacristie van deze kerk.

Handeishogeschool Na het secundair onderwijs wilde ik gaan studeren aan de handelshogeschool St.-Ignatius van de paters JezuĂŻeten in Antwerpen (nu: Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen / UFSIA). De bevrijding hing wel in de lucht maar de Duitse bezetter was er nog en volgens hun richtlijnen moest elke jongeman na zijn middelbaar onderwijs eerst een jaar gaan werken in Duitsland. Om hieraan te ontsnappen gaf ik me als vrijwilliger op bij de 'arbeidsdienst'. Van half augustus tot 2 scp1enbcr 1944 tuoct ik 'ind 21i3111 kiuicn

Fons (tweede van links) als negenjarige zanger van het knapenkoor SL-Jan Viani in Wilrijk.

Student aan de handeishogeschool St. -Ignatius die even rust tijdens een wandeling in het Nachtegalenpark.

lege maar ik was waarschijnlijk te werelds en voelde er niets voor om pastoor of pater te worden. Bijgevolg trok ik in 1932 naar St.Aloysius, de handelsschool in Oude-God, een wijk van Mortsel. Zes jaar reed ik heen en weer met de fiets van huis naar school.

voor de versteviging van een Scheldedijk in Bornem. Toen kwam de bevrijding van het Antwerpse en ik kon mijn hogere studies gaan aanvatten. Op het einde van het eerste jaar liet men mij weten dat mijn diploma van de secundaire

dementen werden uitgevoerd door tientallen vliegtuigen. Mortsel stond in vuur en vlam en overal lagen verbrande lijken die later met vrachtwagens naar de school werden gevoerd. Veel mensen waren onherkenbaar verschrompeld. Toen ik naar huis reed stond er onder-


Self -banking EEN PRIMEUR VOOR HOOGSTRATEN Wat is CERA Self-banking? CERA Self-banking laat u toe zelf een aantal courante bankverrichtingen uit te voeren in een rustige ruimte naast de inkomhal van het CERA-bankkantoor. De installatie is toegankelijk van maandag tot zaterdag, telkens van 7u tot 22u. Om toegang te krijgen volstaat het om uw CERA-bankkaart in te voeren in de kaartlezer bij de toegangsdeur. CERA Self-banking is een gratis aanvulling van de mogelijkheden

die nu al aan uw bankkaart verbonden zijn: het gebruik van de Bancontact- en Mister Cashgeld-automaten en betaalterminals in tankstations, winkels en restaurants. Deze bankverrichtingen voert u voortaan zelf uit: - Geld opvragen van uw bankrekening: tot 20.000 fr. per dag; - Bedragen overschrijven van uw bankrekening naar om het even welke andere rekening, ook van andere financiële instellingen; - Het saldo opvragen van de rekeningen waarvan u (mede)titulans of gevolmachtigde bent; - Het overzicht van verrichtingen raadplegen die de voorbije 90 dagen op uw rekeningen werden uitgevoerd; - Een up-to-date rekeninguittreksel drukken van uw bank- en spaarrekeningen; - Bedragen overschrijven van uw bankrekening naar uw spaarrekening; - Provisie vormen op uw bankrekening door van uw spaarrekening over te schrijven. Daarom moet u CERA Self-banking zeker proberen. Dankzij CERA Self-banking kunt u snel en soepel uw bankzakcn afhandelen, wanneer u er de tijd voor hebt. Uiteraard blijven de kantoordirecteur en het CERA-personeel eveneens ter beschikking voor al uw verrichtingen en voor persoonlijk advies. CERA Self-banking, de nieuwe service van uw CERA-bankkantoer, brengt een stukje toekomst in uw bankzaken. Gratis. Voor uw comfort.

Vrijheid 177-1 79, 2320 Hoogstraten Tel. 031314.53.20

BANDEN DONCKERS** STEEDS DE BESTE SERVICE! PROMOTIE BANDEN

ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN

Enkele voorbeelden uit ons gamma: FIRESTONE S211 145x13 155x13 MABOR M5GT 175/70x14 DUNLOP SP6T 185/60x14 UNIROYAL R440TH 195/65x15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205/55x15 CONTINENTAL CV 51

SCHOKDEMPERS

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS

12 80i. l3Ol1912,3129,2749,3164,3824,-

VW Golf 1 + II Gemonteerd - Uitgelijnd- BTW mci. - Voor + ,Achter 10.000 fr. Opel Kadett E + D Gemonteerd - Uitgeljnd - BTW mci. Voor + Achten0.500 fr. Mercedes 190 + W 124 Gem. - Uitgeljnd - BTW mci. Voor + ,Achter16.500 fr. Mercedes W 123 Gemonteerd - Uitgeiijnd - BTW mci.. Voor + 1chterlO,OOO f1.

BATÎERIJEN Mercedes Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. Toyota, Mitsubishi COLT Peugeot, enz. 40 Amp.

VAN 25% NAAR 19,5% BTW md.

TERREIN WAGENS

3.575 2.280 2.226

fr. fr. fr.

u=

MOTORRIJDERS! BANDEN AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UITLIJNEN - REMMEN - UITBALANCEREN - BATTERIJEN - SCHOKDEMPERS - LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM: Bijkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95 - Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311.58.30 - Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00 - Fax (03)326.35.78


MAN IN DE MAAND

Korporaal van de luisiercoinpagnie in de kazerne te Etterbeek in 1949.

stige echtgenote, bad een noveen voor SintAntonius opdat Fons toch vlug werk zou hebben. Negen dagen ging zij naar de kerk van de paters Capucijnen aan de Ossemarkt in Antwerpen. Haar gebed en zijn zoeken werden beloond. Even aarzelde Fons tussen een werkaanbieding van Agence Maritime Internationale en een aanbod van Grand Bazar in Antwerpen. Hij koos het laatste en kreeg een baan bij de diensten die verantwoordelijk waren voor publiciteit en aankoop. Aan een loopbaan in het onderwijs dacht hij toen zeker niet want veel jonge afgestudeerden voelden er niets voor 'om heel mijn leven met mijn voeten te laten spelen zeker'. Maar toen de beloofde promotie wat lang op zich liet wach-

Hoogsiraten & onderwijs Vakschool Eind november ging ik met tram en bus vanuit Wilrijk naar de directeur van de Vrije Gewestelijke Vakschool in Hoogstraten. E.H. Jozef De Vos zei me: 'Ge kunt uw kandidatuur gerust stellen want er zijn er geen van de gemeente hier.' Er waren in totaal een twintigtal liefhebbers voor deze betrekking en toen was het nog een gewoonte dat alle kandidaten ook alle leden van het inrichtend comitĂŠ gingen bezoeken om zich voor te stellen. Maar omdat ik van zover moest komen, zei directeur l)e Vos: 'Ga maar eens naar de

handelsschool niet geldig was voor het hoger onderwijs en dat ik dus niet kon deelnemen aan de examens. In de herfst van 1945 heb ik dan examens moeten afleggen hij t1 'mid.. den jury' voor alle vakken van alle jaren van het middelbaar onderwijs en daarna het exa men over het eerste jaar van de handelshogeschool. Mijn medestudenten waren reeds enkele maandeii begonnen met het tweede jaar toen ik mc opnieuw mocht lateii inschrijven en verder studeren. Maar het is daarna allemaal vlot verlopen en in 1948 behaalde ik het diploma van licentiaat in de handels- en financiĂŤle wetenschappen.

Korporaal Zoals voor de meeste jongens was ook voor Fons Livens de militaire dienstplicht een kort intermezzo tussen studeren en gaan werken. In afwachting van zijn oproepilig ging hij een korte tijd werken bij een accountant en bij de Belgische Scheepvaartmaatschappij Compagnie Maritime Beige. Zijn militaire opleiding startte in Turnhout, daarna verhuisde hij naar de TTR-school in Meclielen en toen hij alles wist over militair

Leraar Livens me! de Js!a.s lan lief 5de flaadi / iii 1960. t .1. n.r. (/an ii) 1 11ober/and, Ludo Snels en Goeischalckx, (midden) Adriaan Van der Steen, Wi/ly Pluym, Marcel Coenlens, Jozef Verheyen, Georges Van Bergen, Achiel Revers en Marcel Van Huffel, (onder) Toine De Haas, Jan Kerstens, 111'ons Van //oxel en Jan Bruyndonckx.

koster (Rigouts). Dat is het voornaamste bezoek.'

Heerlijke tijd

De kinderen Dirk, Chr,sia, Anton en Bernadette Livens op het terras van hei Reigersnest in St.-Idesbald 1965.

transport en transmissie werd hij korporaal in de 'luistercompagnie'. Vanuit de kazerne in Etterbeek (bij Brussel) volgde hij het doen en laten van de Franse gendarmerie in het zuiden. Een jaar is vlug voorbij en in november 1949 zwaaide Fons af.

St.-Antonjus b.v.o. Ook in het begin van de jaren '50 was er flink wat werkloosheid in ons land. Je ging werken waar het te vinden was. Maria Theresia Masereel, eveneens van Wilrijk, zijn toekom-

ten, veranderde Fons toch van mening. Zelfs de uitspraak van zijn grote baas bij de GB: 'Man, jij bent kandidaat-directeur-generaal!' kon hem niet echt overtuigen. 'In die tijd waren de lonen - in tegenstelling met nu - in het onderwijs beter dan in het bedrijfsleven en wij dachten ook aan trouwen en dat kost geld. De directeur van SintAloysius gaf me in het najaar van 1951 een tip: Ga eens naar mijn collega in Hoogstraten want daar is een openstaande betrekking.'

Na het kerstverlof, januari 1952, ben ik als leraar hier in Hoogstraten begonnen. In maart 1951 waren we getrouwd en we woonden nog in Wilrijk. Samen met Fons Weyns, technisch ingenieur en eveneens leraar aan de vakschool, kwam ik dagelijks naar Hoogstraten. Om 6.15 uur vertrok ik thuis te voet, dan met de tram via Antwerpen naar Oostmalle en dan de bus naar Hoogstraten waar we om 8.45 uur aankwamen. 's Avonds waren we even na zeven uur terug thuis. Zaterdags was er nog les tijdens de voormiddag. 's Middags gingen we iets drinken en wat kaarten in 'De Tram' samen met de gebroeders Jos, Louis en Gerard Ickx. Die hebben mij op dat vlak wel wat geleerd want soms waren er al enkele bussen weg en bleven we wel wat lang 'hangen' in Hoogstraten. In 1963 hebben we ons huis hier laten bouwen en in 1964 zijn we in Hoogstraten komen wonen. De laatste jaren, voor onze verhuis, reed Fons Weyns samen met mij met de auto van de grote stad naar de kleine stad. Het leraarsambt was in de tijd voor het schoolpact (1958) wel enigszins anders dan nu. Ik gaf toen 26 uren les per week en de wedde werd uitbetaald door drie verschillen-


MAN IN DE MAAND de instanties: 60 01ó van de staat, 30 07ó van de provincie en 10¼ van de gemeente. Als je na dertig dagen je volledige maandloon had ontvangen, mocht je al tevreden zijn. Ik gaf vooral Frans, ook aardrijkskunde en nog verschillende andere vakken in diverse jaren. Na iets meer dan twintig jaren dienst kreeg ik plots het bericht dat mijn positie als leraar (en mijn wedde) in gevaar was want men moest beschikken over een agregaatsdiploma

in het onderwijs. De hartelijke collegialiteit en de grote solidariteit onder de leerkrachten toen, kunnen vele jongeren van nu zich nog nauwelijks voorstellen, denk ik. Directeur De Vos was een vriendelijke man, een beetje een vaderlijke figuur die wel eens kwaad kon worden maar het ook weer even vlug vergeten was. Hij was een heel goede mens.

Huidige en toekomstige Vito-directie. V. 1. n. r. Ju/ien de Block, inkomend onderdirecteur, Alfons Livens, directeur, Adriaan Bevers, voorzitter van het Inrichtend Comité, Willy Vermolen, onderdirecteur en inkomend directeur en Jan Lauwerysen, werkpiaatsleider.

en dat had ik niet. Na heel wat geloop en tal van problemen kon ik me (47 jaar oud) in 1974 laten inschrijven aan de Handelshogeschool voor Juffrouwen in Antwerpen. Gedurende een jaar ben ik daar drie avonden per week de nodige lessen gaan volgen en de vereiste examens gaan afleggen. Daarna moest ik nog een aantal lessen geven voor de inspektie van staat, provincie en bisdom. Maar ondanks alles is deze periode als leraar aan de handelsschool in Hoogstraten de schoonste tijd geweest uit mijn hele loopbaan

BEGRAFENISSEN

JORIS ,

ç

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Directeur Livens Vijftien jaar geleden, in september 1977, werd Alfons Livens directeur van het Vito. Op het einde van deze maand zal gans de school hem huldigen tijdens een groot afscheidsfeest nu hij met pensioen gaat. 'Er is veel veranderd. Niet alleen de maatschappij maar ook het schoolleven is voortdurend in evolutie en alle veranderingen zijn niet zo positief voor het onderwijs of niet zo fijn voor het dagelijkse leven in een school.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

Exclusieve dames, heren en kindermode. Zeer aparte jonge mode, jeugdig in de grote maten, en in iedere prijsklasse! Diverse merken van het betere genre. Ook op Zondag geopend. ook op zondag open

Het erg grote aantal leerkrachten is zeker niet bevorderlijk voor een sterke collegialiteit onder het personeel. Ook de overheidsbemoeienissen met wetten, besluiten en reglementen nemen jaarlijks toe. De verschillende structuurwijzigingen en verplichte aanpassingen hebben veel onrust gebracht.

Directie 'De huidige directeur van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten, de heer Alfons Livens, werd onlangs 65 jaar. Het Inrichtend Comift hee It Wiliy Vermoicri (Min derhout), momenteel onderdirecteur, tot opvolger benoemd.' Dit bericht, samen met een korte voorstelling van de toekomstige directeur, kon je reeds lezen in de DHM nr. 85, mei, blz. 16. Uit eraard moest het schoolbestuur ook op zoek naar een nieuwe onder directeur voor liet Vito. Er waren een vijftal kandidaten, allemaal personeelsleden van deze school. Het bestuur benoemde de heer Julien de Block. Julien de Bloek, geboren op 3 augustus 1942 te Merksem, woont nu met zijn gezin in St,-Job-in-'t-Goor. Als industrieel ingenieur electromeehanica kwam hij in dienst bij de firma Hoechst. Van 1968 tot 1979 had hij de leiding van de dochtermaatschappij Messer-Griesheiin in Antwerpen. Maar het hoofdbestuur besliste om dit bedrijf, gespecialiseerd in de produktie van helium, naar Duitsland over te brengen. J. de Block mocht kiezen: mee naar Duitsland verhuizen of ander werk zoeken. Hij bleef in de Antwerpse Kempen en zo begon zijn tweede loopbaan, eerst in het St.-Jozefinstituut te Schoten en vanaf 1986 in het Vito te Hoogstraren. Hier lag hij mee aan de basis van de uitbouw van het hoger secundair beroepsonderwijs, o.a. de afdeling fotolassen. Vanaf 1 september 1992 zal Julien de Block het werk van Willy Vermolen overnemen. Maar er liggen nog meer belangrijke plannen op de bestuurstafel. Volgens de beer Adriaan Bevers (SintLenaarts), voorzitter van het Inrichterid Comité van het Vito, wil het schoolbestuur 01) korte termijn werk maken van de participatieraad. Iedereen die op de een of andere manier iets met deze school heeft te maken, moet ook advies kunnen geven en inspraak hebben bij alle belangrijke beslissingen. Binnen de participatieraad moeten alle betrokkenen hun stem kunnen laten horen. Momenteel werkt men aan de samenstelling hiervan met vertegenwoordigers van het schoolpersoneel, de ouders, het bedrijfsleven, de Hoogstraatse gemeenschap, enz.


MAN IN DE MAAND Tenslotte, en zeker niet het minste, stellen we een grondige mentaliteitsverandering vast bij de jeugd en de ouders. Zeker zij die dagelijks voor de klas staan, maar ook de directie, ervaren dat die gewijzigde houding tegenover de school, het leren en de leraar, het werk veel moeilijker en zwaarder hebben gemaakt. De lesgever geniet nu (ook financieel) veel minder waardering dan vroeger. Maar onze balans heeft ook zijn positieve kant. Ik ben mijn direcleurschap eigenlijk be-

gaan werken, vinden gemakkelijk een werkgever. De uitslagen die we behalen in diverse wedstrijden tonen aan dat we op goed niveau werken. Onze school heeft een eigen plaats, een eigen identiteit binnen het onderwijs hier in Hoogstraten. We moeten voortdurend bekommerd blijven om de kwaliteit van ons werk, én de evoluties in de maatschappij en in het bedrijfsleven op de voet blijven volgen. Deze levendige waakzaamheid is een waarborg voor dc toekomst van het Vito.'

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten

Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

IAV

HERIJGERS bouwspecialiteiten

ldesIreeg 7. 2320 Hoogstratee, Tel. 03131447 55

- A/-1RDING5DRAAD: Maria Theresia Masereel en A Ifons Livens hebben nog veel plannen nu ze kunnen gaan genieten van de 'derde leeftijd'.

voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

gonnen met een drievoudige opdracht: de overheid wenste een eigentijdse boekhouding, het schoolbestuur verlangde een gezonde financiële basis en zelf dacht ik aan een algehele verfraaiing van de school. De bezoekers van vandaag en mijn opvolgers kunnen oordelen of dit gelukt is. Er was reeds flink geïnvesteerd, denk maar aan onze sporthal, maar er moest nog meer gebeuren om alle afdelingen goede werklokalen te bezorgen. We hebben ons best gedaan om de technische evolutie te blijven volgen. Daarom hebben we hard gewerkt aan goede contacten tussen de school en het bedrijfsleven. De informatisering hebben we op alle gebieden met redelijke resultaten ingevoerd. Er werd een modern magazijn gebouwd en de oude vakschool werd volledig gerenoveerd. Als straks het oude maar bijzonder fraaie smeedijzerwerk (boven de ingang) nog een plaats krijgt, is dit haast historische gebouw in zijn oude glorie hersteld. En dat zijn niet alle investeringen. Dat weten onze buren van de Vrije Land- en Tuinbouwschool ook wel. Jammer dat we de handelsschool niet hebben kunnen behouden.'

Toekomst 'Vito heeft goede vooruitzichten. Het algemeen beeld dat de mensen van het technisch onderwijs hebben, verbetert elk jaar. Dat merken we o.a. aan het stijgend aantal inschrijvingen en de noodzaak aan een brede waaier van opleidingen en specialisaties. Steeds meer oud-leerlingen behalen de voorbije jaren goede resultaten in het technisch hoger onderwijs en andere richtingen. De leerlingen die na het verlaten van deze school

Computer en theater In 1964 kwam de familie Livens-Masereel in Hoogstraten wonen. Voor Fons Livens was dit geen probleem. Hij voelde zich hier thuis, hij kende reeds heel wat mensen want hij werkte hier reeds 12 jaar. Voor Maria Theresia Masereel lag dat wel enigszins anders: een vreemde omgeving en veel onbekende mensen. Het heeft heel wat jaren geduurd om zich hier goed te voelen maar nu wil ze niet meer weg uit Hoogstraten. Ze hebben goede vrienden en kennissen met wie ze gaan fietsen of wandelen en kaarten. 'Het zou mij geen moeite kosten om terug in het Antwerpse te gaan wonen' vertelt Fons. 'Ik zou me daar ook weer goed voelen, denk ik. In 15 jaar directeurschap verlies je veel persoonlijke contacten. De menselijke omgang wordt veel vormelijker zonder dat je dat eigenlijk wil. Dat vind ik een erge schaduwzijde van deze functie. De deur van mijn bureau stond altijd open en toch ontstaat er een (te) grote afstand met de collega's. Maar nu ik met pensioen ga, heb ik zeker weer meer tijd voor het verenigingsleven: het Piuskoor, het Davidsfonds, de postzegelclub, enz. We hebben ook enkele abonnementen in schouwburgen en ik hou heel veel van toneel en ballet. Nu de kinderen het huis hebben verlaten is er boven een ruime kamer vrij die ik volledig kan inrichten als bibliotheek en werkruimte en waar mijn computer een goede plaats krijgt. De computer blijft me boeien en misschien heb ik nu wat meer tijd om de talrijke mogelijkheden van diverse programma's eens grondig te gaan leren. Nee, van enige verveling heb ik geen schrik.' •

- D. P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAA TKOLKEN EN

WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

BYOUTERIE

W? lofi

o or

HOOGSTRATEN Tel. 0313147253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen

• Ruime keus in lederen riemen en handtassen

• Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.


De Kluis Gedurende meer dan een halve eeuw beheerde de vereniging De Spar een recreatiedomein aan de Visbeek, op de grens tussen Malle en Zoersel. Ecn paar jaar geleden werd beslist dit terrein over te dragen aan NaLuul 1 CS1 vaten vzw, om het de bestemming natuurreservaat te geven. Een deel van het gebied wordt gevormd door een uitzonderlijk gaaf bebost Kempisch beekdal. Meer informatie over dit natuurbosreservaat kan men bekomen bij de conservator, Paul Stryckers, Meerheideweg 55, 2980 Zoersel, tel. 03-309.00.55 L De eerste algemene inzameling voor klein gevaarlijk afval is in een aantal gemeenten gestart. Deze KGA-inzameling loopt tot begin augustus en wordt gecoördineerd door de lOK. De Kempen is de eerste regio in Vlaanderen waar de aparte inzameling op uniforme en veralgemeende wijze toegepast wordt. Dit jaar komt de chemobiel nog twee of drie maal langs de verschillende staanplaatsen in de gemeente. Om de bevolking te informeren ontvangen alle gezinnen een extra editie van de afvalkrant. Om het KGA te bewaren, kunnen de gezinnen gebruik maken van de ontvangen milieubox. Bij voorkeur levert men de milieubox af aan het personeel van de chemobiel. Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om het apart ingezamelde KGA af te leveren bij de vergunde containerparken in de Kempen. 1-1

Arboretum Het Arboretum van Kalmthout is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Geleide wandelingen worden georganiseerd op zon- en feestdagen om 11 en om 14.30 uur. Ook groepsbezoeken met of zonder rondleidingen zijn mogelijk na afspraak via tel.nr . 03-666.67.41. Nieuw dit jaar zijn de geleide zomeravondwandelingen op de eerste zondag van juli, augustus en september om 19 uur. In samenwerking met de Bedrijfsgroep voor Tuinaannemers, afdeling Antwerpen, werden een groot aantal varens in de tuin geplant. Tot 19 juli kan men in de zaal ook nog een tentoonstelling 'varens' bezoeken. Tijdens de maand augustus is er een hydrangea-tentoonstelling. Buiten de Tellerhybriden, geschikt voor potten, zullen dan de tuinhydrangea's op hun mooist staan. Een groot assortiment om zelf aan te planten zal ter beschikking zijn. De inkomprijs voor volwassenen bedraagt 100 fr., voor kinderen 50 fr. El

Theatercursus Natuurbescherming Wie nog op zoek is naar een weekactiviteit tijdens de zomermaanden, kan kiezen uit een reeks landschapscursussen in Demervallei, Vlaamse Ardennen, Netevallei, Oostvlaamse kreken, de Kalmthoutse Heide en de Zwinstreek. Gedurende een volle week wordt een bepaald landschap bestudeerd in al zijn aspecten. Het programma loopt steeds van 9 tot 17 uur in externaatsverband. Voor elke cursus is er een volledig programma uitgewerkt en dat kan vrijblijvend aangevraagd worden bij het Centrum voor Natuurbescher mingseducatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, tel. 03-226.02.91 (tijdens de bureeluren) ü

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Interfederaal Centrum Vlaams Amateurtoneel een vakantie-theatercursus in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle van 10 tot en met 15 augustus. Gedurende vijf dagen zal er aan elementaire vaardigheden van het acteren gewerkt worden. Zowel lichaamstraining als stemtraining komen aan bod en zullen geïntegreerd worden in het spelen, het acteren zelf. De cursus richt zich tot beginnende acteurs en actrices vanaf 16 jaar. De kosten, alles inbegrepen (lessen, maaltijden en overnachtingen) bedragen 8.500 fr. Belangstellenden kunnen meer informatie bekomen bij: lCVA vzw, St.-Pietersnieuwstraat 128, 9000 Gent, tel. 091-23.42.18, tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 16 uur op de weekdagen. •

Bouwen aan later 1 1

elk

Van Gogh-centrum Ter ere van ooit Zunderts beroemdste inwoner is in 1990 het Van Gogh-centrum opgericht, waarin een permanente expositie te zien is over de jeugdjaren van Vincent Van Gogh in Zundert. Ook zijn in het centrum regelmatig wisselexposities te bezoeken. Nog tot 12 juli kan men er kennismaken met het werk van Anton Arnold, glazenier uit Zundert, die het oude ambacht van glas-in-lood perfect beheerst. Van 14juli tot 9 augustus is er een tentoonstelling met werken van Rine WijningsCoppens. Op houten panelen verwerkt zij geprepareerde bloemen, bladeren, takken, veren, enz. Het Van Gogh-centrum aan de Molenstraat 170 in Zundert is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. L

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rij kevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080


VANUIT HET STADHUIS... Zijn de raadsleden klaar? Maandag valt de beslissing over het Begijnhof Maandag 29 juni valt de beslissing over de toekomst van het Begijnhof. De standpunten zijn bekend en de gemeenteraadsleden hebben zich nog eens grondig kunnen informeren op de hoorzitting van vorige week. De beslissing ligt in hun handen, de verantwoordelijkheid kan niet meer ontlopen worden. Maar intussen staat ook de rest van het dagelijks bestuur niet stil. De gemeen telij ke basisschool van Meer wordt gesplitst, er wordt een gemeentelijke adviesraad voor het leefmilieu opgericht, het administratief centrum krijgt voeten in de grond en ook de nieuwe bibliotheek doet haar opwachting. Tijd om even bij stil te staan. Het Begijnhof: de beslissing dergezet wordt zal er een gerechtelijke desZaterdag 20juni konden de 23 raadsleden op een speciale hoorzitting achter gesloten deuren zich nog eens extra laten voorlichten over de verschillende voorstellen voor de restauratie van het Begijnhof van Hoogstraten. Volgende week moeten zij immers definitief de knoop doorhakken wie van de vier resterende kandidaten dit project krijgt toegeschoven. Wellicht wordt dit één van de belangrijkste beslissingen tijdens deze legislatuur. Naar wij links en rechts konden opvangen, zal er waarschijnlijk ook een ruime publieke belangstelling zijn in de zaal. Van de heer Van Spaendonck, de Vlaamse Huisvestingsdienst en de V.z.w. Het Convent hebben wij in vorige uitgaven reeds heel wat informatie afgedrukt. De firma De Clercq uit Beerse bleef tot hiertoe Vrij karig met zijn gegevens. Op 10 juni organiseerde deze maatschappij een persconferentie waarin zij meer gegevens kenbaar maakte. Wij vatten ze kort samen. De Clercq voorziet in de restauratie van de bestaande woningen onder toezicht van Monumenten en Landschappen. Daarnaast wordt gedacht aan nieuwbouw, niet enkel op de open ruimten op het begijnhof zelf (vroegere hofjes), maar zelfs ook op gronden van het kerkfabriek. Naast garages zou er ook werk gemaakt worden van een vijftiental woningen. Men denkt hierbij aan klein studio's. Het geheel zou niet enkel voor bewoning aangewend kunnen worden. Ook bedrijfs- en kantoorruimten kunnen voorzien worden. De firma verplicht er zich toe een tentoonstellingsruimte van ongeveer 200 m 2 te restaureren of te bouwen voor het Ostmuseum. Ook de restauratie van de muur en de achterbouwtjes zit in het project verweven. Voor restauratiewerken aan de buitenzijde van de begijnhofkerk wordt 10 miljoen uitgetrokken. Het gemeentebestuur moet instaan voor de aanleg van de gebruikelijke infrastructuur en de nutsleidingen. Zij moeten dan echter wel uitgevoerd worden door de firma N.V. De Clercq. Als erfpachter treedt de 'N.V. Het Begijnhof van Hoogstraten' naar voren. De erfpacht zal aangegaan worden voor 99 jaar. Ten laatste 36 jaar voor het beëindigen van deze termijn wordt er bij notariële akte overeengekomen of de erfpacht al of niet zal worden verlengd. Indien de erfpacht dat niet meer ver-

kundige worden aangeduid die een schatting dient te maken van het verlies dat door de erf pachter zal geleden worden voor het niet ver lengen van de erfpacht met een nieuwe periode van 99 jaar. N.V. Het Begijnhof van Hoogstraten wil zich ook niet a priori van de andere kandidaten afzetten. Zij neemt zich zelfs voor deze een bevoorrechte positie aan te bieden indien zij het project mag uitvoeren. Indien het eventueel aan een andere kandidaat wordt toegewezen, dan blijft de N.V. nog geïnteresseerd in de uitvoering.

De splitsing van de basisschool Meer/Meersel-Dreef Reeds ettelijke jaren zijn er spanningen tussen leerkrachten en directie in de gemeentelijke basisschool te Meer. Dit heeft nu geresulteerd in een splitsing van de school in twee afzonderlijke scholen. Vermits de basisschool Meer/Meersel-Dreef ongeveer 500 leerlingen telt is een onsplitsing wettelijk mogelijk. Voortaan krijgen we dus nu de Gemeentelijke Gemengde Lagere School uit de Terbeekse straat 6 te Meer en de Gemeentelijke Gemengde Basisschool, Donckstraat 13 te Meer. Deze laatste behoudt haar vestigiging te Meersel-Dreef (kleuter- en lager) onderwijs. Schepen Pauwels geeft een toelichting bij deze zaak en verduidelijkt dat een aantal van 180 leerlingen voldoende is voor een onafhankelijke school. Raadslid Verhuist is van mening dat men door deze splitsing het probleem wei gedeeltelijk verkleint maar niet wegneemt. Er zal daarbij nog een afzonderlijke ingang gemaakt moeten worden voor de kleuterafdeling, en de administratie zal een stuk duurder uitvallen. Tot slot vreest hij dat alle problemen op de kop van Meersel-Dreef zullen neervallen. In een vijftal punten wordt de splitsing goedgekeurd, het profiel van een nieuwe directeur bepaald en de aanwervingsvoorwaarden gestemd. De oppositie stemt tegen.

Gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu In het kader van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het stadsbestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid,

wordt er bepaald dat er een Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur dient opgericht te worden. De bedoeling van deze adviesraad is vooreerst de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de stad Hoogstraten ter harte te nemen. Zij is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen betreffende milieuaangelegenheden die door de hogere overheid aan de gemeente worden overgedragen. Zij vervult tevens een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking inzake leefmilieuproblemen. Zij geeft advies inzake milieuaangelegenheden, welke door de hogere overheid aan het college van burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad worden toevertrouwd, telkens zij hierom gevraagd wordt. De raad is samengesteld uit stemgerechtigde en raadgevende leden, alsook uit deskundigen. Bij de stemgerechtigde leden behoren alle vertegenwoordigers van verenigingen of organisaties die in de gemeente werken en die 'belangstelling tonen voor de leefmilieuproblematiek'. Daarnaast zetelen ook personen met 'enige deskundigheid' inzake leefmilieu. Al deze leden moeten op het grondgebied van Hoogstraten wonen en mogen niet zetelen in de gemeenteraad. De raadgevende leden zijn de schepen van milieu (voorzitter), de leden van de gemeenteraad volgens een evenredige verdeling, en de gemeentelijke milieuambtenaar. Tot slot zijn er de deskundigen die ingeroepen kunnen worden door de stemgerechtigde leden van de raad. Verscheidene raadsleden hebben nogal wat vragen over de inhoud van 'enige deskundigheid', 'belangstelling tonen'... De oppositie krijgt de toezegging dat zij ook zullen opgenomen worden. De schepenen Coenegrachts en Verlinden zijn van mening dat een beperkt aantal leden de werking van deze adviesraad zal bevorderen en dat deze raad zich niet wil bezighouden met individuele geschillen.

Een nieuwe bibliotheek Op 27 augustus 1990 keurde de gemeenteraad een ereloonovereenkomst goed met architekt Ludo De Meester voor de opmaak van een ontwerp voor de bouw van een hoofdbibliotheek in de Lindendreef. Het lastenboek voor de ruwbouwkosten en de afwerking bedraagt momenteel 29.919.515 fr. zonder BTW. De raadsleden Blockx en Verhuist hebben een aantal vragen waarop schepen Verlinden en architekt De Meester uitleg verschaffen. Volgens de schepen moet men nog eens een 10 miljoen frank bijtellen voor de kosten van electriciteit, verwarming en een lift. Wat de subsidiëring betreft kan men enkel nog hopen dat er wat uit de bus kan vallen van het Vl. Gewest. Daarom moet iedereen er zijn schouder onderzetten, aldus Verlingen. Wat de problematiek van de parkeerplaatsen betreft, dit is een oud zeer in de Lindendreef maar dit dient opgelost door de parking achter de kerk. Desnoods kan men achter de bibliotheek nog een parking voorzien• 9


V1

beDegstOen

Het Convent

In ons vorig nummer kon u reeds uitgebreid lezen over de v.z.w. 'Het Convent', die een aantal Hoogstraatse mensen groepeert die daadwerkelijk wat willen doen aan het Begijnhof en elk de restauratie van één tot drie huisjes op zich nemen. Veel mensen sympathiseren met deze groep en willen hen steunen, zonder daarom zelf een huis te moeten restaureren. Daarom is er nu de mogelijkheid om zich aan te melden als 'sympathisant'. Voor 250 fr. per jaar toont u niet alleen dat u belangstelling hebt voor het initiatief, maar bovendien wordt u op de hoogte gehouden van de evolutie van het Begijnhofdossier. En hoe meer mensen zich opgeven, hoe sterker de groep zich kan profileren naar de overheid toe. Zij zien graag uw milde bijdrage van 250 fr. tegemoet op rek.nr . 068-2143009-15 t.n.v. 'Het Convent'

Zelf bank spelen 'Geld uit de muur halen' is al lang de gewoonste zaak van de wereld geworden. Deze techniek werd verder ontwikkeld en uitgebreid en kreeg de naam 'self-banking'. Cera heeft de primeur voor Hoogstraten. Anderen zullen ongetwijfeld volgen. Al wie een bankkaart bezit kan van het systeem gebruik maken en voortaan zelf overschrijvingen intoetsen, saldi opvragen, rekeninguittreksels ter plaatse laten drukken, enzomeer. Tijdens de demonstratie vielen ons daarbij 2 interessante punten op: de 'Self-banking' is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 7 tot 22 uur, wat per week overeenkomt met het dubbele van de openingsuren van het kantoor zelf, en vooral voor wie uit werken gaat een groot voordeel betekent. Ten tweede is een veiligheidssysteem ingebouwd dat ervoor zorgt dat 'vergeten' kaartjes, uittreksels of

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 10

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

zelfs - jawel - bankbriefjes na 30 seconden terug 'ingeslikt' worden. Want je houdt het niet voor mogelijk wat de mensen zoal vergeten! Gelukkig dat de technische vooruitgang ons af en toe tegen onszelf beschermt... El

Autocarreis naar de Vercors 1-let Davidsfoncls meldt dat er nog plaatsen Vrij zijn voor de reis van 26juli t/m 2 augustus 1992. Vanuit Villard-de-Lans bezoeken zij behalve de Vercors ook nog Grenoble, Alpe d'Huez, de 'Tour-de-France-cols' Lautaret en Galibier en het massief van de Chartreuse. Prijs per persoon: 18.732 fr. op basis van een dubbele kamer in half-pension. Inlichtingen en inschrijvingen bij Marcel Laurijssen, Moerstraat 68, 2320 Hoogstraten, tel. 314.51.32. 1-1

De bol op de toren Neen, dit is geen beeld uit de jongste processie of uit een Begijn tjes-laatBesluit-op t oc/n. De foto dateert van 22 juni 1958 en is één van de 20 iilustraties in de brochure 'Vernieling en Wederopbouw van de Sintcatharinakerk', die zopas van de persen rolde. liet boekje behandelt de periode van 23 oktober 1944, de dag van de noodloltige dynwnitering, tot 22juni 1958, datum van de 'Torenfeesren' ter gelegenheid van de voltooide wederopbouw. Majoor Baifour, inonuinentenbeschermer in oorlogstijd, en voor-

IKO-wedstrajd Ook dit jaar organiseerde het IKO een tekenen schilderwedstrijd voor jongeren van 6 tot 14 jaar. In reeks A was het thema: Dieren spelen in de speeltuin. De prijs Joz. Adams ging naar Eva Huet, Merksplas. De andere prijzen waren voor: 1. Alain Piscaer, 2. Kris De Block, 3. Dorien Ooms, 4. Johan Aerts en 5. Kim Van Aert. In reeks B was het thema: Ruimtewandeling vanuit de ruimtependel. Prijzen: 1. Kristof Schrauwen, 2. Yves Verhagen, 3. Thomas Martens, 4. Tom Raats en 5. Toon Huet. Reeks C kreeg als onderwerp: Maak zelf een te gekke bril. De eerste prijs was voor Evelien Vandeweerdt, 2. Jef Van Loock, 3. Kim Van den Heuvel, 4. Luc Verhaegen en 5. An Schrijvers.

Kwispel gaat van start • op 22juli. Over dc Hoogstraatse speelplcinwerking kon u al uitgebreid lezen in ons meinummer. De oproep voor monitoren werd enthousiast beantwoord, zodat de voorbereidingen nu in de laatste fase zitten. Inmiddels werd ook een akkoord bereikt met DE LIJN. Op de lijnbus zal een begeleider van Kwispel meerijden. Kwispel-kinderen kunnen voor 35fr./dag van deze lijndienst gebruik maken. De bus stopt op de gewone halteplaatsen volgens de bestaande uurregeling. Een speeldag bij Kwispel begint tussen 8 en 9 uur 's morgens en eindigt tussen 16 en 17 uur 's namiddags. De kinderen brengen enkel boterhammen mee. Soep, een drankje, een vieruurtje én verzekering is inbegrepen in de prijs, die 100 fr./dag bedraagt voor het eerste kind, en 60 fr./dag voor volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Alle kinderen in de lagere schoolleeftijd kunnen zich opgeven. Vooraf inschrijven is wenselijk, daar de monitoren de activiteiten aanpassen aan de leeftijd en het aantal kinderen in hun groepje. Inschrijven kan op de Jeugddienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 3 14.50.07, waar men u graag alle verdere informatie geeft. •

al Deken Lauwerys, die de Hoog straatse geschiedenis ingaat als 'herhou wer van kerk en toren' worden extra belicht in het hoofdstuk 'De dank van l-loogstraten'. Deze uitgave is verkrijgbaar b/ onze Dienst voor Toerisme, in de kelder van het stadhuis, en kost 75 fr.

Open deur in het rusthuis Op de valreep bereikt ons nog een bericht dat voor trouwe abonnees en snelle kopers nog net op tijd komt. Het O.C.M.W.-rusthuis houdt namelijk aanstaande zondag, 28 juni open deurdag van 10 tot 18 uur. In de tentoonstelling kan men de hobby-werkjes bewonderen en zelfs aankopen, verder is er een doorlopende tombola en treedt de fanfare op. Een diareeks toont het leven in en rond het rusthuis en in het cafetaria zal men u graag een drankje serveren.


HOOGSTRA TEN

[B EZ O EK Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

MEUWE VOONZML ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIÈ SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

I'a Is I'r 314706 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur

De bloemen zijn geschikt

Lezers schrijven 'De Jonge Schutters' Met belangstelling heb ik cle bijdragen over 'de guld' gelezen. Zelf heb ik hierbij een vraag waarop ik misschien, via dit maandblad, een antwoord kan krijgen. De Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders van Hoogstraten, die dit jaar haar 65-jarig bestaan viert, werd gesticht op 25 oktober 1927. Voorheen was daar, in het lokaal bij Vic Hoeymans, een kruisbooggilde gevestigd 'De Jonge Schutters'. Toen in 1927 die kruisbooggilde werd omgevormd tot een veloclub, werd het kasboek van 'De Jonge Schutters' gewoon door 'De Lustige Wielrijders' overgenomen. Wie kan mij nog iets vertellen over die schuttersvereniging 'De Jonge Schutters'? Het enige dat ik weet, is dat Aloïs Leysen in 1927 voorzitter was van deze kruisbooggilde. Karel Versmissen, Lindendreef 25, Hoogstraten, tel. 03-3 14.52.42.

Ho ogstraten Ituurstad? Vrijdag 22 mei 1992. In de begijnhofkerk concerteert het Bredaas Barok Ensemble onder leiding van dirigent Jan de Breet. 31 musici brengen er werken van Frits Bayens, Raymond Marchand, Paul Henken, Hendrik Andriesen en, na de pauze, Frans Schubert ten gehore. Het concert is ruim aangekondigd met affiches in verschillende handelszaken. In de kerk hebben twee (dus één en nog één) toehoorders plaatsgenomen. Zij zitten wat verveeld op hun stoel te draaien. Weggaan is vaandelviucht en lost niets op. Applaudiseren is zo lullig, en echt genieten van het prachtige concert is in deze omstandigheden wel erg moeilijk. Moet een concert, of een andere kulturele manifestatie altijd 'gedragen' worden door een Hoogstraatse vereniging? Moet de Hoogstratenaar zich eerst bijna 'zedelijk verplicht' voelen vooraleer hij naar zo'n avond toe stapt? (F.H.)

nTR, [ Het werkjaar is achter de rug. De Hoogstraatse verenigingen blikken terug op hun activiteiten. KA V oogstte vooral succes met de cursus 'Bloemschikken stap voor stap'. Niet minder dan 25 dames volgden de reeks van 10 lessen, deskundig gegeven door May Michiels, die er heletnaal voor uit Olen kwam. Zij leerde haar pupillen een aantal basisschikkin gen, die zij dan zelf verder mochten uitwerken, naar steeds met 'betaalbare' materialen zoals b. v. veldbloemen. De resultaten mochten gezien worden. Naar verluidt waren er zelfs dames die er hun tasje koffie bij vergaten, en dat wil wat zeggen bij KA VI...

LASERSHOW - HODGSTRATEN 11


r) ,

rteI

Fiets- en autozoektocht van 't Slot

Zondag 31 mei organiseerden de jongeren van 't Slot de jaarlijkse zoektocht, voor fietsers zo'n 20 km lang, voor autorijders 'n 50 km. Met hier en daar misleidende vragen, verdoken zoek-dingen en andere voet-angels en bij elke controlepost nog 'n bijkomende lijst vragen om na het parkoers in 't Slot bij 'n pintje nog wat zoek- en denkwerk te verrichten. In alle geval, het geheel zat goed in mekaar, al vraag ik me wel af, of bepaald woordgebruik persĂŠ zo moest: waarom bv niet 'recydage van appel- of bananenschillen': er doen ook bengeltjes mee, die uitleg kunnen vragen. Afgezien daarvan, proficiat aan de organisatoren: een paar honderd deelnemers aan de zoektocht hebben zich goed kunnen amuseren en kwamen zo eens ergens waar 'n mens anders niet zo gauw komt om de streek te bewonderen. LI

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Fototentoonstelling Op leen 2e Pinksterdag, 7 en 8juni hield de Wortelse fotogroep 't Slot haar jaarlijkse tentoonstelling, waaraan deze keer 16 leden deelnamen met hun beste werk. Merkwaardig, hoe die mensen van hele gewone alledaagse dingen iets schoons weten te maken, als 't op

wit-zwart fotopapier staat. Zoals 'n rijtje opkomende plantjes in uw of mijn hof, 'n oog in 'n dierenkop dat u aankijkt, de spelingen van licht en schaduw op 'n muur, 'n kindergezicht of de rimpels en stoppels op 'n bejaar dengezicht. Enfin, tientallen gewone dingen waar wij langs lopen zonder ze te zien, maar die zij via het oog van hun lens, wèl zien. Van de andere kant, door hun keuze van fotoonderwerpen laten zijzelf ook 'n beetje in hun kaarten kijken. Want 'n mens ziet (of hoort, of gelooft) vooral wat hij graag ziet of wil zien (of horen of geloven). Ge kunt er bij zitten mediteren. El

Speelpleintj es In twee kinderrijke straten, aan 't Kerkveld en de Pater DeClerckstraat liggen zolang als de straten er zelf liggen, twee speelveldjes, die enkele speel- en klimtuigen rijker geworden zijn, tot vermaak en heil van de spierontwikkeling van de jeugd. De gemeente zorgde voor het materiaal, en de vaders van de omgeving mochten de tuigen ineen zetten. Ze hebben er dan ook enkele vrije dagen aan besteed, zoals u kunt zien op de foto. Ik maak me sterk dat binnen enkele jaren de jeugd die hier leert klimmen, later recht naar een commando-opleiding kan. Jong geleerd is oud gedaan. El

Len nieuw speeltuig woidi onder alge/ne/IL' belangstelling van de kinderen, door de vaders gemonteerd.

Hobbytentoonstelling KBG 0p zaterdag 23 en zondag 24 mei konden we in de parochiezaal de vruchten van de hobby's van meerdere leden van de gepensioneerdenbond komen bewonderen. Het was de moeite waard te zien wat mensen van de derde leeftijd kunnen presteren: echte kunstwerken waren erbij, van borduur- en haakwerk

en hout-draaiwerk, schilder- en tekenwerk, portretkunst met-de-naald, tot schelpenver zamelingen, foto-albums en weet ik wat nog meer. Gepensioneerden hebben meer tijd dan mensen die dagelijks hun uren moeten kloppen voor een baas; lang niet al onze gepensioneerden lieten daar iets zien: er zijn er die

Een wand mei schilder- en teken werk en bezoekers die even verpozen.

12

als hobby hun hofke proper houden of bloemen verzorgen: al dit soort dingen kunt ge niet in de zaal laten zien, maar 't voornaamste is dat ze zich op 'n goede manier bezighouden en in beweging blijven: daar blijft ge 't langst mee in leven. En iets daarvan mocht gezien worden die twee dagen.EIJ

Om geen risico te lopen, kans op diefstal van andermans kostbare dingen, trokken 4 gepensioneerden de wacht op gedurende de nacht, die zij doorbrachten met kaarten.


WORTEL Paapgooitornooi,

zondag 5 juli Dc laatste zondag voor Wortel-kermis organiseert de KWB de laatste aktiviteit van dit werkjaar, voor alle leden en alle mensen van ons dorp, die mee willen doen. De laatste jaren werd zo'n tornooi georganiseerd in samenwerking met de bond van 'beroepsspelers' uit de Kempen, met 2 kwalijke gevolgen: 1. Wortel kreeg mccIdl ' ii paam ongunstige dagen toegewezen, waaruit we niet veel keus hadden; en 2. er kwamen zoveel geoefende spelers op af, dat onze eigen mensen vergeleken daarbij maar 'krabberkes' waren, die verlegen werden om nog mee te spelen en dus wegbleven. Deze keer bedoelen we het niet voor hoogvliegers, maar voor de eigen mensen die mee willen doen, niet om te winnen, maar gewoon om zich eens te amuseren, en we hopen op veel volk. Wie familie of kennissen van buiten wil meebrengen, best, maar in elke ploeg van 4 moet minstens 1 Wortelnaar zitten. En wie vooraf wil oefenen kan schijven gaan halen bij Martin Sommen, Kerkveld 8.111

de guldwortel een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

Herdenkingsprij s Juul Noeyens Het sportkomitee zal nooit meer zijn wat het vroeger was, nu Juul Noeyens er niet meer bij is, dat vertelt ons voorzitter Emiel Christiaensen. Wij kunnen met zijn allen een degelijke wielerwedstrijd inrichten, maar het sportkomitee dat 'was' Juul Noeyens. Bij het sport komitee beseft men best dat niemand Juul Noeyens zal kunnen vervangen, maar het minste wat we kunnen, en moeten doen, is het werk waar Juul zich dertig jaar lang met hart en ziel voor ingezet heeft, verder zetten. Hoe het sportkomitee zal evolueren moet de toekomst uitwijzen. Voorlopig is er een dagelijks bestuur samengesteld, dat aan de vergadering het vertrouwen gevraagd en gekregen heeft. Mevrouw Noeyens heeft er in toegestemd dat we ons criterium 'de herdenkingsprijs Juul Noeyens' noemen, en wij zullen er alles aan doen om een organisatie op poten te zetten ter ere van, en zoals Juul Noeyens het zelf zou gewild hebben. Het moet 100 07ó af zijn, daar mag geen twijfel over bestaan. Wortel heeft trouwens een reputatie hoog te houden, vooral wat de kwaliteit van het deelnemersveld betreft. Hiervoor kunnen we rekenen op de hulp van Luc Noeyens, en daar zijn we gerust in. Nu reeds namen voorop zetten zou voorbarig zijn. De onderhandelingen met de renners zijn nog volop aan de gang, maar wf> kunnen de wielerliefhebber verzekeren dat op kermismaandag (13 juli te 15 uur) de beste liefhebbers van de huidige lichting, aangevuld met de streekrenners aan de start zullen staan. Alle medewerkers willen er een sportief eerhetnnn aan Juul Nocycn.s vwi Ilidkeli, het beste is pas goed genoeg.•

Diamanten bruiloft

l/t//i.

ton Djck

011

.\Jcric t orinci,cn op hun gowien hrnilo11 con 10 jaar geleden.

10 Jaar geleden stond er in de toenmalige Hoogstraatse Gazet, nr. 26 van 18juni'82 een uitgebreid artikel met foto van de gouden bruiloft van Frans Van Dijck en Maria Vermeiren. Ze waren getrouwd op 15 juni 1932 en woonden toen aan de Langenberg 43, bij de Diept. Thans, 10 jaar later leven ze allebei nog en vieren dus hun 60-jarig huwelijksjubilee. Ze zijn beiden geboren te St. Lenaarts, maar wonen bijna zo lang als ze getrouwd zijn in Wortel aan de Diept. Hun 4 kinderen, Jan, Lea, Fons en José gingen op de Kolonie van Wortel naar school en de twee eersten wonen nog steeds in Wortel. Frans en Mieke hebben 14 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. Ze voelen zich 100% Wortelnaren, al leven ze sinds een jaar nu in het rust-

huis te Hoogstraten. De gezondheid van Frans is niet meer wat ze 10 jaar geleden was, maar wat wilt ge: als ge 87 of 88 zijt, komt er wel elk jaar dat God ons geeft 'n jaartje bij, maar de kwaliteit van leven en de gezondheid gaan er meestal niet op vooruit; de ouderdom komt met gebreken en we kunnen het leven niet terugspoelen. In alle geval, Frans en Mieke zijn content dat ze deze mijlpaal nog mochten halen. Dinsdag 16 juni deed 'n petekind van Frans een mis in het rusthuis om in familiekring den Heer te danken voor zo'n lang gelukkig leven samen. En verder vierde de familie in besloten kring de dag verder, zij het op wat meer bescheiden wijze dan 10 jaar geleden. - DHM wenst hen en hun familie van harte geluk met dit feest.LIl

Verkoop Kapelanie of 't huisje bij de kerk We konden het al lezen in het vorige nummer van DHM, op blz. 43, tussen de notarisberichten, dat de woning met grond tegen het kerkhof, aan de kant van het Poeleinde, openbaar verkocht zou worden. Na jaren voorbereiding was het dan zover: dit oudste huisje van Wortel, bekend onder de naam Kapelanie, werd opwoensdagnamiddag 10juni ingezet, voor 1 250 000 fr. (één en 'n kwart 11

miljoen). Het is zeker het meest geschilderde of getekende of gefotografeerde huis van Wortel. En het hoort onafscheidelijk bij de kerk, zoals klokken bij 'n toren, en is zeker iedere Wortelnaar toch 'n beetje dierbaar. Het was de laatste jaren lelijk in verval. Tegen volgende keer zullen we u kunnen melden in wiens handen het zal zijn overgegaan.L1

Sç'a <'

E1T.I 13


Ink

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

_

Tentoonstelling

Rare jongens 'Rare jongens die Romeinen': zeiden de Galliërs. Het zal je als nietsvermoedende Kelt maar overkomen. Je bent op een druilige middag ergens in het Zoniënwoud op zoek naar een mais everzwijn en plots word je met 'de beschaving' geconfronteerd. Julius Caesar met een van zijn legioenen komt voorbij geparadeerd. Zonder er om te vragen behoor je tot de beschaafde wereld. Als enig soelaas krijg je de eer de dapperste der Galliërs te zijn. Ja wat wil je, maaltijdchecks bestonden nog niet. En is er in al die eeuwen eigenlijk wel iets veranderd? We zitten elkaar nog steeds op de huid en we vitten nog steeds op kleine onvolmaaktheden. Neem nu die Hollanders, dit anders zo nuchtere volkje. Een doelpunt tegen Schotland is genoeg om alle lichten op oranje te doen springen. Ons kent ons, de natie is weer één. Ondertussen lachen wij Europeanen met het fundamentalisme in sommige oosterse landen. Zijn we eigenlijk allemaal niet een beetje getikt.

Riolering Zo stilletjes aan begin ik er zicht op te krijgen. Je kan je al een beeld vormen hoe het gaat worden als het helemaal af is. Best indrukwekkend vind ik het allemaal. Grote betonnen buizen die in de buik van de Dreef verdwijnen om met een bruin klinkaartsteentje te worden toegedekt. Hier en daar zijn er problemen geweest met opwellend water. Ik bespaar u de technische oplossing van dat probleem. Ik ben trouwens zelf techneut en problemen zie ik het liefst opgelost door een ander. De ingang van de grot ligt er maar troosteloos bij. Nog enkele weken en het gebied rond de kerk is weer in alle glorie hersteld. Dan wordt een ander stuk van de Dreef geopereerd. Het zal een zegen zijn als de riolering operationeel is. Een wolkbreuk zorgde hier en daar voor lichte paniek. Hoe zou je zelf zijn als je het water tot aan de rand van de dorpel van de voordeur ziet stijgen. Onze beenhouwer Koen haalde, tussen het draaien van twee bloedworsten door, even zijn fototoestel boven, en maakte er een kiekje van. Niet dat ik beweer dat de riolering alle water ineens kan slikken. Met een fatsoenlijk afwateringssysteem had de Dreef er op die dag toch iets minder rampzalig uitgezien. Of niet dan!D

Schoolf eest Zondag 14 juni, onder een stralende zon hield de basisschool 't Dreefke haar jaarlijkse schoolfeest. Of moet ik zeggen haar jaarlijkse dorpsfeest. Het blijft me verbazen hoe zo een kleine gemeenschap, waar de laatste jaren heel wat om te doen is geweest, het voor elkaar blijft krijgen. Alle ingrediënten waren aanwezig, een stralende zon, de vitaliteit van de kinderen, de fanfare, de vendeliers, de leerkrachten, en natuurlijk de Drevenier die zin had om een feestje te bouwen.L1

Het eerste weekend van juni ook een kijkje genomen in de Lucia-kapel? In de eeuwenoude St. Lucia-Kapel richt het St. Luciacomité, toepasselijke naam vind u niet, elk jaar een tentoonstelling in. Het is één van de activiteiten die georganiseerd worden om dit waardevol kleinood, enkele jaren geleden gerestaureerd, een zinvolle bestemming te geven. Buiten de jaarlijkse paardenwijding in het voorjaar is de jaarlijkse tentoonstelling een bescheiden, maar belangrijke toeristische trekpleister. Dit jaar werd gekozen voor een tentoonstelling die de noden van de missies helpt te ledigen. Het comité wil een helpende hand reiken aan de mensen die daadwerkelijke bijdragen geven, zowel materieel als geestelijk. Een dame uit Leuven wil alles wat ze in eigendom heeft verkopen ten voordele van de missies. Het gaat om kunstwerken uit Zaïre en missiegebieden uit de derde wereld. Het St. Lucia-comité zette zich achter dit idee en verleende localisatie en bijstand.r

Dreefse fauna

KLJ De KLJ zit even in een windstille periode. Juni is nu eenmaal de exameninaand. Positief is dat de papierslag van 11juli gewoon normaal doorgaat. De heropbouw van het lokaal gaat heel gestaag verder. Men is druk bezig de zolder te isoleren. Binnenkort worden de pannen terug goedgeschikt. Verder legt de KLJ een bus in naar Rock Werchter. Het kon niet langer dat mensen van Dreef bij groepen uit Rij kevorsel, Wortel, of Meer aan moesten sluiten. Vanuit Dreef moet het ook mogelijk zijn om een bus te laten vertrekken. 1-1 Dode vissen in de Mark.

Water-overlast.

14

Behalve een paar rondfladdeieiïdc mussen en een toevallig verdwaalde wasbeer, is de Dreefse fauna niet echt opvallend in het straatbeeld aanwezig. Het viel dan ook direct op toen een aantal zoetwatervissen in een ietwat bedenkelijke houding boven kwamen drijven. Snel als ik ben en altijd uit op een primeur stoof ik op hen af in de hoop een interessant interview te kunnen afnemen. Echt veel kwam er niet meer uit. De tijd dat de dieren konden spreken is, wellicht om communautaire problemen te vermijden, jammer genoeg voorbij. Ik kwam dus van een kale kermis thuis en moet dus gissen naar het hoe en waarom van hun daad. Gaat het om een collectieve zelfmoord naar het voorbeeld van bepaalde zeebewoners? Of heeft de mens ergens weer een verkeerd handje toegestoken! En dat terwijl onze 'leiders' in Rio op 'De Top van de Aarde' overleggen. Er is nog een lange weg af te leggen. El


MEERSEL-DREEF

Wandelweg weg Prestigieuze projecten worden aangekondigd, lintjes worden doorgeknipt. En dan? Een volksverhuizing naar het volgende prestigieuze project, waar nog meer lintjes hangen, in aanwezigheid van al dan niet telegenieke personalit.eiten, opgeluisterd door de plaatselij ke fanfare. Een ritueel dat verloopt volgens het eeuwigdurende ritme van eb en vloed. Rond electoraal belangrij kc periodes kan men stormvloed en springtij verwachten. Ooit is het wandelpad langs de Mark, met tintje en al, als prestigieus project geopend. Met je handen op de rug, lekker kuierend door het platteland langs een rustig kabbelend riviertje. Vanaf de grens, achter het klooster door langs de watermolen richting Meer, waar het eindpunt zich ergens moet bevinden. En inderdaad, het begin is er nog wel, maar het einde is helemaal zoek. Menig wandelaar heeft dit, in VVV-folders opgenomen bewegwijzerd onderdeel van een officiĂŤle wandelroute tevergeefs gezocht. Verdwenen, weg! Door een bezitterige wandelaar meegenomen? Maanden geleden is het wandelpad voor het laatst gezien. Signalementen zijn over het hele Vlaamse land verspreid. Geen enkele tip is er binnengekomen. Binnenen buitenlandse paragnosten zijn geraadpleegd. Niemand kan een antwoord geven op deze raadselachtige verdwijning. Maar bij windstil weer kan je, als je heel goed luistert, een jammerend geklaag uit de Markvlakte horen opstijgen. Onder een laag hrandnete.ls, struiken en distels ligt het wandelpad verscholen. Weggekropen uit schaamte, om zoveel oneer. Wie doet hier iets aan? LII

Waar is het pad?

Zwart volk

Kermis Bent u ook zo benieuwd hoe ze dit jaar weer voor de dag gaan komen. Al die Heibossen, Geiten, Moleneinders, Meerselnaren en mensen van Dreef-Midden. Het is weer zover. Dreef heeft de kermiskoorts weer te pakken. Iedereen maakt zich klaar voor de jaarlijkse grote slag. Alles is geheim, niets mag uitlekken terwijl we allemaal van elkaar ongeveer wel weten waar we mee bezig zijn. Ik heb er in ieder geval weer zin in. Zes dagen feestvieren zonder ergens rekening mee te houden. En... moest er iemand geen eieren meer hebben, wij hebben er nog. Veel plezier!!! U

Mensen halen ,nee/aI gh//il(I(hOrd Inin vcltwiders op als ik hen ier/el hoe overdruk de Dreef op zondag kan zijn. Die glimlach veranderi in een grijns als ik hen vertel dat een brood kopen op zondag voor een Drevenier geen sinecure is. Naar Meer of Meerle betekent dan minstens een half uur tijdwinst en behoud van je goede humeur. Donderdag 28 mei zag het dus letterlijk zwart van het volk. Honderden mensen uit Rotterdam afkomstig van de Kaapverdische eilanden. Weer een straf verhaal van die gast uit Dreef? Deze keer kan ik mijn beweringen staven.

03-314.55.04

de maand 15


IIîflI

E1

Pepe in Algeciras De Meerse mens is door de band iemand die trouw is aan z'n wortels en graag op z'n eigen stekkie blijft. Honkvastheid is onze regel wel, maar uiteraard zijn er uitzonderingen. Eén van die 'anderen' is Jos Herrijgers, jongste zoon van wijlen Jef en Stina Herrijgers-Van Dun en broer van Jeanne, Ann, Geert, Toon, Piet. Jaren geleden al verliet hij ons dorp en werkte voor Sealand in Rotterdam. Deze firma stuurde hem vier jaar geleden naar Algeciras, een havenstad in Zuid-Spanje, waar hij Inland Transportation Manager werd voor zijn bedrijf, een functie die hij daar nog steeds uitoefent. Omdat Jos nog slechts sporadisch Meer bezoekt, vonden wij (wie die wij zijn, ziet u op de foto) het zondermeer heerlijk dat J05 ons uitnodigde om hem gedurende een viertal dagen te bezoeken. Waarschijnlijk is het al heel lang geleden dat u nog iets van hem hoorde of zag. Daarom dit korte verslag van ons bezoek. Laat ik u meteen geruststellen. Jos stelt het opperbest. Pas op, dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Stel u voor dat ze u in een vreemd land droppen, moederziel alleen, de taal niet machtig. D'r zouden er veel met hangend hoofd terugkeren. Jos niet. Hij is altijd een 'plantrekker' geweest, vol ambitie om iets te bereiken. Hoewel weinigen dat vroeger - in de tijd van z'n lange haren en groene parka - zouden vermoed hebben. Wie Jos beter kende, wist dat hij zich als geen ander in iets kan vastbijten. Hij huurde een mooie villa, volgde een spoedcursus Spaans en vond een lief. Zijn integratie verliep razendsnel en Jos werd Pepe. Overal waar je met hem komt, is het

C

__-,i

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

van Pepc hier en Pepe daar. Hij is niet meer van de Spanjaarden te onderscheiden. Met zijn zwarte haren en donkere ogen heeft hij sowieso al veel van een Spanjaard. Voeg daarbij z'n vloeiend Spaans en zijn aangepaste levensstijl en je hebt een Spanjaard tout court. Zelfs de gulle gastvrijheid van de autochtonen heeft hij volledig overgenomen. Dat hebben wij aan den lijve mogen ondervinden. Wij hebben zelden zo intens gelèèfd als tijdens de vier dagen bij Pepe. Dag en nacht sleurde hij ons van de ene belevenis naar de andere, voor slapen was er amper tijd. Zo bezochten we Gibraltar, Tarifa, het ruwe binnenland, Algeciras zelf met z'n onvergetelijke 'tapas' en z'n opwindende nachtleven, en uiteraard ook de Expo in Sevilla. Een dag en nacht hebben we daar rondgelopen, maar om alles te zien, heb je meer dan een week nodig. We hebben zoveel mogelijk paviljoenen bezocht en we mogen hier gerust een beetje chauvinistisch zijn: het Belgische paviljoen behoort tot het betere werk. De Expo is een ronduit indrukwekkende belevenis, maar of het nodig is er zoveel geld tegenaan te smijten, is een andere zaak. Sommige landen overdrijven en elke avond wordt er een miljoenenvuurwerk afgestoken. Adembenemend mooi hoor, maar je denkt op zo'n moment best niet aan de armoede en honger in de wereld. Op de foto ziet u Pepe en z'n gevolg op de rots van Gibraltar. Ik moet zeggen, het was met pijn in het hart dat we Pepe moesten ver laten, maar ons afscheid is slechts voorlopig en we beseffen dat we een gelukkig man achterlieten, die zijn bestemming lijkt gevonden te hebben. Om het met de woorden van mijn naamgenoot Dirk Dufraing in z'n laatste boek te zeggen: 'Ruigers (= Jos 'Pepe' Herrijgers) is a good man'. Salud.L

garagE VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 16

De Landelijke Gilde is er voor u [)e Landelijke Beweging heeft als jaarthema 'Het 5de Wiel'. Hiermee wil zij de aandacht vestigen op de penibele situatie waarin de 'zwakke' weggebruikers zich bevinden. Zij zijn in feite het vijfde wiel aan de wagen van het huidige verkeersgeheuren. Om hierop speciaal de aandacht te vestigen, organiseert de Landelijke Beweging op zondag 28 juili een gezlnshappeniiig op de Blosoterreinen te Hcrentals. Men heeft er de keuze tussen twee uitgestippelde fietstochten (20 of 60 km), er is gelegenheid om eten en drank te bekomen tegen een schappelijke prijs, tijdens de namiddag k er doorlopend kli dci unjinatie, enz... Het vertrek gebeurt om 09.30 uur aan de Vredesboom en wie wil meegaan, schrijft zich vooraf in bij secretaris Bert Michielsen. Eén van de eerste opdrachten als Landelijke Beweging is de bescherming en vrijwaring van het platteland. In ons overwegend agrarisch dorp wordt het plattelandskarakter vooral bepaald door de land- en tuinbouw. Willen wij in de toekomst een plattelandsdorp blijven, dan dienen wij ervoor te zorgen dat land- en tuinbouw in onze streek genoeg kansen blijft behouden. De slogan 'Geen toekomst zonder landbouw, geen landbouw zonder toekomst' geeft heel goed weer voor welke keuze wij staan in de volgende jaren. Om dit thema te belichten, organiseert de Landelijke Gilde deze zomer een fotowedstrijd waarvan het reglement hierna volgt: De Landelijke Gilde Meer organiseert een fotowedstrijd met als thema: de Meerse landen tuinbouw in beeld. Alle inwoners van Meer kunnen deelnemen. Elke deelnemer mag maximum drie foto's inleveren met op de achterzijde duidelijk vermeld: naam, voornaam en adres. De foto's dienen binnengebracht ten laatste op donderdag 10 september '92 bij secretaris Bert Michielsen, Meerdorp 6. Over de uitslag zoals die door een deskundige en onafhankelijke jury zal worden bekendgemaakt, wordt niet gecorrespondeerd. De prijsuitreiking zal plaats hebben ter gelegenheid van de jaarlijkse fietstochten op zondag 20 september '92, waar tevens een bloemlezing van de meest geslaagde foto's zal te zien zijn. De ingeleverde foto's blijven eigendom van de Landelijke Gilde. LII

Brassband en KWB doen het te voet Inderdaad, de trainingen voor de voettochi van Brassband en KWB naar Scherpenheuvel zijn reeds gestart. Traditioneel vertrekt de tocht aan de Zaal voor Kunst en Volk, dit jaar op zaterdag 11juli om 19.00 uur. Eens de voetgangers vertrokken zijn, kunnen zij die per fiets het bedevaartsoord willen bereiken, zich klaarmaken. Daags nadien, op zondag 12 juli, starten zij immers om 04.45 uur. Tenslotte vertrekt de karavaan van auto's om 07.00 uur, steeds aan de ZVKV. Op die manier komen alle groepen ongeveer tegelijk aan in Zichem, waar de voetgangers enige morele steun verdienen om de laatste van de 65 kilometers af te leggen. In Scherpenheuvel wordt voor het kerkhof stoet gevormd, zodat de Meerse bedevaarders achter de drum-


MEER en brassband kunnen opstappen richting basiliek. De misviering wordt trouwens traditioneel opgeluisterd door de brassband. Ieder een die de voet- of fietstocht wil meemaken, dient zich op te geven bij Jan Swaenen, Frankenberg 4 voor zondag 28 juni. De drum- en brassband nemen er de week voordien nog een kleine training bij. Op zondag 5juli wordt er immers getoerd in de Meerse Bergen, om nadien een bezoek te brengen aan de toeristische hoeve 'De Marschalk'.L 1

Over de KWB gesproken Voor de zesde keer organiseert de KWU een recreatief volleybaltornooi in open lucht, waarop alle recreatieve familie-, gelegenheidsdames-, heren-, gemengde ploegen worden uitgenodigd. Dit volleybalfeest vindt plaats op de sportvelden langs de John Lijsenstraat op zondag 30 augustus. Graag ontvangt men uw inschrijving voor 1 augustus om tijdig de praktische schikkingen te kunnen treffen. U kunt inschrijven door telefonisch contact op te nemen met Eric Goetschalckx (3157313) of Armand Fransen (3157915). Na inschrijving ontvangt u tien dagen voor het tornooi het wedstrijdreglement en de nodige richtlijnen. Deelname is volledig gratis. In ieder geval wordt ervoor gezorgd dat elke ploeg heel wat wedstrijden zal kunnen spelen. De eerste wedstrijden beginnen om tien uur en de prijsuitreiking situeert zich rond 18.00 uur. Met de zustervereniging KAV gaat de KWB op zaterdag 4 juli op reis naar de Champagnestreek (vertrek 06.00 uur) en u mag uiteraard niet vergeten deel te nemen aan hun jaarlijksc .tkaiitieïoiooektocht doorheen de Hoogstraatse dorpen, waarover ik u vorige keer reeds herichtte.L 1

20 jaar douanen aan de E19-grens Op Uit nodiging van de Personcelskring van de Douane Meer E19 namen enkele honderden genodigden deel aan het feest in zaal Pax naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het kantoor aan de rijksgrens in Meer. Inspecteur Wilfried Vanden Berghe wees op de steun en de samenwerking met de grensbedrijven sinds de opening van de El9 (vroeger ElO) in 1972. Daarna schetste Rik Van de Peer, voorzitter van de Vriendenkring, in het kort de grote lijnen van het werk aan de grens. De eerste tien jaar was men er min of meer 'onzichtbaar' aanwezig maar vanaf 1982, na het sluiten van het kantoor in Wuustwezel, waren er reeds 60 douanen aan deze grenspost voor ongeveer 6.000 vrachtwagens per dag. Nu zijn er ruim honderd voor bijna 15.000 kamions. Hij wees ook op de bloei van de personeelsvereniging en hoopte op een goede toekomst, liefst nog 80 jaar. Van Aert, voorzitter van de Vereniging van Grensbedrijven, sprak over het positieve verleden en de donderwolken van de toekomst.

'Ondanks alles blijven we we rken maar wordt het wel beter met dat éne Europa!' Burgemeester Van Aperen onderstreepte het belang van de grensactiviteiten voor de gemeente Hoogstraten en dankte de douanen voor hun inzet. Inspecteur-generaal Thys was vol lof over de goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en hij meende dat Meer, omwille van zijn ligging en infrastructuur, zeker nog een mooie toekomst heeft. Hij besloot met: 'Brussel laat Meer zeker niet los!' Directeur Vandamme, directie Antwerpen, feliciteerde de douanen en alle andere instanties die het kantoor van Meer zo een goede reputatie hebben gegeven. Daarna ontvingen de vijftien personeelsleden die reeds 20 jaar in Meer werken een prachtige schotel. De enorme receptie, dankzij de steun van de Grensbedrijven, werd heel druk bezocht door vrienden, familieleden en genodigden van de Personeelskring Douane Meer E19. Het dansfeest achteraf was zeker gezellig want het was reeds dag toen de laatsten de lichten doofden in zaal Pax.•

Vanavond wil ik dansen Prima, gaat u dan naar de Heiïeesten in Maxburg, de jaarlijkse Organisatie van de Krochtenboys. U weet wel, die voetballende Meerse en Loenhoutse jongens die al jaren succesvol deelnemen aan de Zundertse voetbalkompetitie. Voetballen kost natuurlijk geld en daarom proberen ze met hun jaarlijkse Heifeesten dc kas ccii beetje te spekken. Dat gebeurt in een tent vlakbij Jan Vriends in Maxburg. Het begint op zaterdag 18juli om 20.00 uur met de Wireri's en op zondag 19 juli is het dubbel genieten. 's Namiddags vanaf 14.00 uur met de Fernando's die de kinderen zullen animeren en 's avonds vanaf 20.00 uur met dc Marlets die iets met de volwassenen zullen doen. U kan natuurlijk altijd buiten een luchtje scheppen en waarom dan niet even op het luchtkasteel gesprongen? Moet kunnen. U wordt verwacht.L1

Deze douanen werken reeds 20 jaar in Meer. V.1.n.r. Jean Broeckx, Jos Van Ostayen, Constant Strijbos, Jean Beckers, Lode Van Boxel, Jan Donckers, Constant Lenaerts, Jac Vermeiren, Gustaaf Van Nijen, Karel Van den Borne, Van Sweefeld, Burgemeester Van Aperen, inspecteur-generaal Thys, inspecteur-generaal Van Coillie, directeur Vandamme en Van Aert, voorzitter Vereniging van Grensbedrijven.

Dt

17


MEER

Het Fons Gillis syndroom

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN

Van Merenaars wordt beweerd dat ze moeilijk ie,nand van buitenaf opnemen in hun gemeenschap. Kan best zijn, maar als iemand zich daar niets van aangetrokken heeft, is het Fons Gillis wel. Hij vroeg zich trouwens niet af of hij welkom was of niet: als een bulldozer baande hij zijn weg in Meer, in het spoor van zijn Meerse uit ver korene Christine Cools. Hij was er van de ene op de andere dag: te nemen of te laten. Te nemen, is nu gebleken, want op zaterdag 23 mei organiseerde de Mussenakker zowaar een Fons Gillis Fanbal. Dat was een uitloper van Akkerpop 91, toen men door een badge van Fons te kopen, lid werd van zijn fanclub. U begrijpt, één grote grap in feite, 100% geslaagd overigens, en het gevolg was dus dit fanbal. De fans waren er allemaal, meer dan honderd, en het werd een grandioze avond. Het lokaal was speciaal voor de gelegenheid volledig versierd en de avond zelf bestond uit een dolle reeks van attracties: verschillende gelegen heidsoptredens met Fons geregeld in de hoofdrol (zie foto), een openbare verkoop van Fons-attributen met een schitterende Luc Cools als tweetalige veilingmeester, het binnenvallen van het Anti Fons Gil/is Fanclub Comité en als klap op de vuurpijl: een jongedame die haar kunstjes kwam vertonen met Fons als gewi/lige partner. Kortom, iedereen genoot met volle teugen en de Organisatie was perfect. Hopelijk is die ook perfect op zaterdag 25 en zondag 26 juli, als de Mussenakker met haar Night of the Sparrow en Akkerpop zoveel mogelijk volk naar 't klooster probeert te lokken. Voor meer informatie daarvoor verwijs ik graag naar mijn collega Van Dijck van Fusieswing. Laat het volstaan hier op te merken dat deze twee activiteiten uw aanwezigheid ten volle verdienen. Een betere weekenduitstap vind je eind juli nergens.

KLJ verovert Scherpenheuvel

18

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Voor de tiende keer, ha/leluja, ging de KLJ van het gewest Hoogstraten op bedevaart naar Scherpen heuvel. Het vertreksein werd op vrijdag 22 mei om 19.00 uur gegeven aan de Terbeeksestraat bij Rikske Martens. De aankomst geschiedde 's anderendaags omstreeks 09.00 uur. Deze bedevaart is, naast een jaarlijkse traditie, telkens weer een enorme uitdaging. 65 km stappen, ik zie het u daar in uw luie zetel nog niet doen. Zoals u op de foto merkt, waren er veel deelnemers, maar toch heeft de KLJ nteu we leden nodig om de vPreniging draaiende te houden. U bent dus welkom in hun lakaal boven de parochiezaal: de -16 jarigen verzamelen er om de 3 weken, de + 1 6-jarigen spreken onderling af. Onder de bezielende leiding van Chris Hendriks en met de nuttige assistentie van Stijn Roos, Bianca Goetschalckx, Rudy Laurijssen en Annick Van Den Heu vel in de bezem wagen, waren de volgende 22 KLJers van de foto dapper ge noeg om de zware tocht naar Scherpenheuvel aan te vatten: Paul Laurijsen, Willy en Jan I-iuybrechts, Luk Anlonissen, Gregory Van Herck, Herman Jansen, Kurt Voet, Geert Aerts, Jef Van Boxel, Raf Vermonden, Els Sprangers, Leen Martens, Chris en Ilse Laurij'sens. Monique Leemans, Koen Brosens, Frank Meeu wesen, Dirk Mertens, Gui Brosens, Jos Sprangers, Luk Michielsen en Ludo Braspenning. Proficiat, jongelui.


MEER

In memoriam Iïuii'&iii

I iïi 1

Het nieuws was een donderslag hij heldere hemel. Op zondagmorgen 7 juni overleed Frans Van Aperen aan een plotselinge hartstilstand in het St.-Jozef Ziekenhuis te Turnhout. Deze droeve ruding zette een zware domper op de vele plechtige communiefeesten van die dag in Meer. Het oserlijden was overal het onderwerp van gesprek, want Frans heeft heel wat betekend in Meer. We blikken daarom even terug op wat nu definitief voorbij is. Frans werd op 13/02/15 geboren in Essen. In 1919 verhuisde hij naar Roosendaal en in 1920 naar

Hoogstraien. Begin 1921 trok het gezin tenslotte naar Meer, waar liet onderdak vond itt het huis waar nu Rob Van Aperen woont. Daarna werd nog wel eens van huis gewisseld, maar men bleef steeds in 't Dorp wonen. Frans liep school tot 1930 en bleef toen thuis. Hij mocht mei vader mee niet de kamion en voor Frans ging een heel nieuwe wereld open. Vanaf lijn 16 jaar begon hij zelf niet de kamion te rijden. Toen hij twintig was, moest hij bij 'den troep'. Op 15/07/35 ging hij binnen hij de 3de Larisiers in Brasschaat en op 14/01/37 zwaaide hij af. Ondertussen had hij Anna Herrijgers leren kennen en op 13/08/38 resulteerde dat in een schitterende trouwdag. Ze trokken in bij de ouders van Anna en Frans bleef thuis werken, De oorlog kwam echter roet in het eten gooien en op 01/09/39 werd hij gemobiliseerd. Tijdens de mobilisatie out snapte hij op 't nippertje aan de dood en hij was heel gelukkig dat hij op 28/051/40 naar huis mocht terugkeren. Tddens de oorlogsjaren begon Fran.s 'op z'n eigen' in kolen. Op 01/05/43 werd er verhuisd naar de 'Krabbershoek' en in 1946-47 Lucht hij z'n eerste wagen. In 1954 keerden Frans en Anna terug naar het ouderljjk huis van Artna om zich daar definitief te vestigen op het huidige nummer 55. Er kwamen liefst elf kinderen: Arnold, Jan, Jos, Jeanne, Jé, Fons, Gusta, Juul, Ad, Mark en Annemie. In 1962 begon Frans tenslotte niet zijn transportbe-

driji', dat hij tot het einde van zijn leven is blijven besturen. Hij deed i'n werk veel te graag om ermee te stoppen. Ondanks zijn drukke beroepsbezigheden vond hij steeds de tijd voor de nodige ontspanning. Zo was hij één van de stichters van K FÇ Meer en ook het gildeleven had een zeer speciale plaats in z'n hart. Hij was 62jaar lid van de k ruisboogmaatschappij Verenigde Vrienden, waarvan 22 jaar als hoofdman, en lid van liet hoofdbestuur van de Kenipische Bond der Kleine 1< ruishoogmaatschappijen. Verder was hij voorzitter van de Katholirke Bond der Gepensioneerden en lid van de St.Ambrosiusgilde, de Oudstrijdershond en de Burgerbescherniing. Daarnaast vond hij nog de tïjd voor verschillende hobby's: kaarten, een borreltje drinken, voet bal en wielrennen op de TV, autorijden, enz. . - 1-let gezins- en familieleven was ook erg belangrijk voor hem: de klein- code achterklein kinderen, allemaal waren het zijn oogappels. Op 13 augustus 1988 vierden hij en z'n Atina hun gouden bruiloft en dat was een onvergetelijk feest, misschien wel het hoogtepunt van zijn leven. Nu, een kleine vier jaar later, is zijn rijkgevulde leven afgelopen. Het doet pijn om afscheid te nemen van een goed en boeiend mens. Aan de diepgerroffen familie willen wij hierbij onze innige deelneming overmaken. Ons rest één troost: Frans blijft voortleven in onze herïnnering.

Goddelijke kinderen

't Spiegelje

Antiek

Op zondag 24 mei waren de 6-jarigen allemaal present voor hun Eerste Communie, zoals de foto toont. Een hoogdag voor alle betrokkenen en daarom had God Himself het op een akkoordje gegooid met z 'n weergoden: ze gaven warm en zwoel weer en hielden het onweer voor later. Ideale omstandigheden dus om na het kerkelijk feest ook het familiefeest volledig te doen lukken.

iiw drukwerkpartner: GRAPHIC DESIGN Graphic Design is een jonge grafische onderneming die uw drukwerk met moderne l)eskTop-Pub!ishingtechnieken serwerkt tot een pat -eltje in de lay-out. Of het nu gaat om naamkaartjes, enveloppen, folders, kranten, tijdschriften of boeken.

Patrick Lambregts - Vrijheid 221 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 20 20 - Fax 03/314 49 62

Curiosa

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Fietspaden NU!!!

STUUR UW KAART

op

IN JULI 19


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Prosit op dorpsplein en bibliotheek Glunderende gemeen temandatarissen en genodigden op die juni-donderdagavond toen het glas geheven werd op de originele renovatie van het dorpsplein, een totaal nieuwe creatie, waarvoor ontwerper Frans Geerts uit Meersel-Dreef felicitaties verdient, én het gemeentebestuur meer dan één bloemetje in de hand mag gedrukt worden. Toch mag ook niet uit het oog verloren worden dat de mensen uit de vorige legislatuur hier ook hard aan gewerkt hebben en dat zij evenzo in de hulde mogen betrokken worden bij deze frisse verwezenlijking. Ere wie ere toekomt! Voor Minderhout blijft het echter gelijk, het dorpsplein kreeg een kleedje aan gemeten zoals het er nog nooit een gedragen heeft.

Hand in hand Veertig jaar geleden was dit plein zelfs nog een grote tuin waar rogge en maïs weelderig tierden en de worteltjes, salade, witte en rode kolen een vredig bestaan leidden. Het geheel was omringd door een stevige beukenhaag. Diezelfde haag en alle gewassen verdwenen na een tijd en dit stukje landbouwgebied, midden in het dorp, veranderde van bestemming. De dorpsjeugd veroverde dit gebied en menig goaltje werd er gescoord. Leuk bij zomerweer, o wee bij neerplensende regen en wintertij! Dan werd deze plaats herschapen in een modderbrij en men besloot er maar een verharding over te gooien. Intussen werd door het dorpscentrum nog een autosnelweg getrokken en klaar was Kees. Stilaan nam men het woordje 'schandaal' in de mond. Dan werd het parkeerterrein, vrachtwagens vonden er hun plaats, een frietkot werd geïnstalleerd en allerlei rommel gedeponeerd. Voor alles en nog wat werd het gebruikt tot er wakkere mensen opstonden, die vonden dat het welletjes was. Plannen werden gesmeed, voorgelegd aan de dorpsraad en niemand kon geloven dat dit ooit zou gerealiseerd worden. Daar bleef het een hele tijd bij, het werd stil rond het plein en het leven ging zijn alledaagse gangetje. Uiteindelijk positieve berichten! De restauratie van de kerk en de renovatie van het plein zouden zo'n beetje hand in hand moeten gaan! En zo is het tenslotte ook gebeurd! Op een tweetal maanden tijd toverde het Nederlandse bedrijf Schapers het 'schandaal' om tot een uniek plein waar velen in het begin ook vraagtekens stelden, vooral de parking en 'het gat' in het midden schenen hete hangijzers te zijn. Wat bemerkt men nu? Autostalling in overvloed, sfeervolle verlichting, zitbariken komen nog, het verlaagde middenplein met een speciaal cachet! Algehele tevredenheid! 'Het aanschijn van Minderhout is op zeer korte tijd grondig gewijzigd in positieve zin. Spijtig genoeg is er nog één schaduwplek over gans dit project, ni. de verkeersproblematiek in het centrum. Samen met het Ministerie van Openbare Werken hadden wij gehoopt de doortocht zelf ook te kunnen aanpassen. Centenkwesties hebben dit voorlopig verhinderd doch uitstel hoeft nog geen afstel te zijn. Samen met de directie van Bruggen en Wegen beloven wij u vandaag dat voor einde 1993 20

ook dit zal gebeurd zijn. U kunt er op rekenen!' aldus Armand Coenegrachts Schepen van Openbare Werken, bij de inhuldiging. Na een rondleiding over het nieuwbakken plein en de onthulling van de gedenksteen door burgemeester A. Van Aperen werd een stevig prosit uitgebracht op het 'DORPSPLEIN'!

Bibliotheek Samen met kerk en plein werd ook de uitleenpost van de bibliotheek eens stevig onder handen genomen, want na een bezoek van de inspectie kreeg men een negatief rapport voorgeschoteld wat betreft de te kleine lokalen! Wilde men de subsidiëring niet in het gedrang brengen diende het stadsbestuur hieraan onverwijld aandacht te schenken. De Vaste Commissie van Advies, met als voorzitter Gust Kinschots die de geschiedenis van de bib

Middenplein Dit plein is de meest centraal gelegen plaats van de stad Hoogstraten. De bedoeling is niet hier een constante parking te creëren! De inrit aan de westkant wordt in de nabije toekomst afgesloten, alleen bij speciale gelegenheden (o.a. begrafenissen) zal deze ruimte opengesteld worden voor parkingdoeleinden! nog eens uit de doeken deed en de huidige bibliothecaris Jef Peeters veel uitleengenot (de laatste 10 jaar is het aantal lezers gestegen van 412 naar 647 en het aantal uitleningen van 18.000 naar 23.000) en nog meer lezers toewenste, en de Beheerscommissie waren akkoord met de aanpassingswerken. Aannemer Albert Brosens-Peeters kreeg het werk toegewezen voor 763.893 mci. B.T.W.! De werkzaamheden verliepen volgens plan en van deze gelegenheid werd ook gebruikt gemaakt om de 'bak' een opknapbeurt te geven. Herman Verlinden, Schepen van Cultuur, dankte de aannemer, het stadspersoneel dat werkelijk zijn uiterste best heeft gedaan, en het bibliotheekpersoneel. Ook werd het plaatje 'Gemeentehuis' terug aan de gevel bevestigd als eerbetoon aan de toenmalige gemeentebestuurders. De Minderhoutse bibliothecaris, Jef Peeters, kan nu werken en de lezers kunnen rustig ver toeven in een luchtige ruimte met aangepast meubilair. Een tweede prosit diezelfde avond op de bib!•

Pers, publiek en bibliotheekpersoneel luisteren naar de toespraak van Gust Kinschots. Vooraan een tevreden Jef Peeters naast een stralende hoofdbibliothecaresse.


MINDERHOUT

Sommigen kunnen het niet laten! Dit meldt ons de directie van de lagere basisen kleuterschool

Een ontdekkingstocht 1 .

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

v 0\ 0>\

0

- IS

woonde coratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

Om onie schoolhIlkleIeu at nieuve peelimpulsen te geven, werden onlangs vier basketbalringen op de speelplaats gehangen. Nu dienen zulke ringen om met een bal naar te gooien en geenszins om onze spierkracht op te meten. Ondertussen sneuvelden de vier ringen onder het weekendgeweld van de losgelaten tieners. Bijzonder jammer toch. Als dat de heldendaden zijn die hun dagboek met gouden letters zullen sieren! Moet een speelplaats echt met metershoge prikkeldraad worden afgesloten om aan menselijke vernielzucht te weerstaan? Om soortgelijke toestanden te vermijden willen wij er nog eens extra op wijzen dat een schoolspeelplaats verboden terrein is op momenten dat de school gesloten is, tenzij er bepaalde overeenkomsten zijn voor groepen. De politie zal hier mee op toezien en de nodige maatregelen treffen. Eigenlijk is dit toch jammer.....

tel 014-699002 ook op zondag open

41

1111

Onder 'De ittaricldnod mii C ieiiicii tli,uJeI/tOn(S 54fiere mOi'/iWIillgefl klaargestoo,'nd o,n hopelijk, voor ieder van hen, een boeiend leven in te stappen.

Uitwisseling In de maand mei zette de Mijiderhoutse basisschool een taaluitwisselingsproject op met de basisschool van Neufchâteau. Op deze manier hopen onze kinderen op hun niveau bij te dragen tot een betere verstandhouding tussen de gemeenschappen en maken ze van heel nabij kennis met een andere cultuur. Gedurende zeven dagen werden allerhande gezamenlijke activiteiten opgezet en na schooltijd logeerden de kinderen in een gastgezin waar ze levensecht tweede taalonderricht kregen voorgeschoteld. Uiteraard klikte het niet onmiddellijk bij iedereen en maakt ook dit initiatief een groeifase door maar het was zeker de moeite waard en te oordelen aan het enthousiasme bij kinderen en begeleiders zal volgend jaar op de ingeslagen weg worden voortgebouwd. Wellicht zal ook tijdens de grote vakantie in verscheidene gezinnen een mondje Frans worden gesproken. Dat is dan toch ook mooi meegenomen ... !

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

21


MINDERHOUT

St.-Clemenskerk in ere hersteld Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, knipperde wel even met de ogen, om wille van het stralende zomerweer maar vooral door het prachtige interieur, toen de kerkdeur op 31 MEI voor hem en een massa nieuwsgierigen ontsloten werd. Een half uur van tevoren gaimden de klokken de nakende heropening naar heinde en verre en de fanfare 'De Marckezonen' zorgde vanop het hoogzaal voor de feestelijke jubelnoten! Veel geduld heeft Minderhout moeten oefenen, het lange wachten heeft uiteindelijk een bekroning gekregen. Een beetje chauvinisme, fierheid en blijheid (jarenlang onderdrukte gevoelens) zijn nu zeker op hun plaats!

'De kleine Sint-Michiel' Deze restauratie is jarenlang het onderwerp geweest van menig gesprek pro en contra. Verloren geld voor een verloren zaak, luidde een vaakgehoorde uitspraak. Hoevelen hebben dit verkrotte gebouw in hun verbeelding verwenst en bij elke fikse windstoot of stortbui willen zien instorten?! De heropbouw startte in 1989 voorgoed en naargelang de vorderingen milderde ook de hardheid van de gesprekstoon. Deze maakte zelfs plaats voor een zekere bewondering. Dagen voor de officiĂŤle opening werd er door bereidwillige handen gepoetst: het koperwerk, de zilveren kandelaars, de beelden, de vloer ... ! En het schitterde! Iedereen geraakte onder de indruk van deze metamorfose en was blij dat deze eeuwenoude kerk toch weer gered is voor het nageslacht. Komfortabel gezeten op een spiksplinternieuwe kerkstoel tijdens de plechtige openingsviering, dwalen je gedachten toch automatisch af naar vroegere tijden, honderden jaren terug! Hoe zou het toen geweest zijn? Dan denk je onwillekeurig terug aan 'De kleine SintMichiel', geschreven door J. LAUWERYS, waarin de geschiedenis van de kerk voor je ogen getoverd wordt, en dan beland je plots in de...

een beschermd monument, hetzelfde geldt voor de kerk vanaf 4 mei 1973. Men beweert dat de kerk in de loop van de geschiedenis nog tweemaal werd vergroot, maar bewijzen heeft men hiervan niet teruggevonden. In 1970 werden er plannen gemaakt voor een nieuw kerkgebouw, maar deze werden niet uitgevoerd omdat men tenslotte de voorkeur gaf aan restauratie en dit dank zij het initiatief van enkele bewoners. Dit viel niet bij alle paro-

seld. Aan het zijaltaar (noordkant) zie je ook een Renaissance-altaar uit 1643, het altaarstuk is van de hand van Frans Wouters uit de barokschool van Rubens en het stelt 'De H. Familie met het konijn' voor. Aan het Renaissance zijaltaar (zuidkant) prijkt een schilderij (1586) waarop de H. Drievuldigheid wordt voorgesteld, uit het laat-gotische tijdvak. De preekstoel werd in 1772 in rococostijl gemaakt door Frans Van Uffel te Antwerpen en de biechtstoelen dateren deels uit de 17de, deels uit de 19de eeuw. De doopkapel uit 1661, aan de noordkant, bezit een doopvont van rond 1500. Het is een waardevolle stenen kuip op achtkantige voet die nog niet zo lang geleden dienst deed als bloembak in de tuin van de pastorij. Nu in 1992 staat ze terug in de doopkapel die ook terug in ere hersteld is. De kruisweg, neogotiek, werd in 1878 gebeiteld door beeldhouwer De Vriendt en geschilderd door Miciel Van Roy, beiden uit Antwerpen. In de 18de eeuw werden ook het hoogzaal en het orgel geĂŻnstalleerd. Koorbanken uit 1649, een zilveren monstrans uit 1731, alsook de gekleurde glasramen en heiligenbeelden, mogen zeker ook niet vergeten worden.

...l3de eeuw! Reeds in 1238 bestond er een kerkje te Minderhout en de plaatselijke heer droeg dit in deze periode over aan de St.-Michielsabdij van Antwerpen. Tot in 1811 werden er Witheren uit die abdij alhier tot pastoor aangesteld. Uit deze vroegste tijd zijn er geen geschreven bronnen overgebleven, maar wel staat vast dat de kerk in 1448 te klein geworden was. Men besloot ze te verlengen en te verbouwen met een toren aan de westkant. Dit gebeurde in 1451. Zo staat z'r thans nog. Haar grondplan heeft de vorm van een Romeins kruis. Het hoogaltaar is naar het Oosten gericht en de totale lengte van de kerk met inbegrip van de toren bedraagt 38,25m. De toren is 42m hoog en werd opgetrokken uit baksteen van de streek. Hij telt vier verdiepingen waarvan de bovenste dient tot klokketoren (2 klokken). Sedert 15 mei 1949 is het

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOG ELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 314.32.24 - Fax 031 314.11.24 22

chianen in goede aarde. Men was het vervallen 'huis' beu en men wilde iets modems, knus, warm! Gelukkig is dat niet gebeurd, tot ieders tevredenheid nu. Op 19december 1982 werd ze gesloten voor de eredienst en de noodkerk ingewijd. De kostbaarste voorwerpen werden her en der opgeborgen om ze te redden van de algehele verloedering.

Kerkschatten Samen met de zijaltaren werd het hoogaltaar in 1643 vernieuwd in Renaissancestijl. Het schilderij op het hoogaltaar, 'De marteldood van St.-Clemens', is naar alle waarschijnlijkheid van de hand van de beroemde Antoon Van Dyck, broer van Waitman Van Dyck, in die tijd pastoor te Minderhout. In 1893 en 1935 werd het doek gerestaureerd en volgens kenners niet op zo'n schitterende manier. In de zuidermuur van het hoogkoor werd in 1718 een holte uitgekapt en een tabernakel ingemet-

Kerkrekeningen In overgebleven oorkonden wordt de naam Minderhout slechts van 1238 vermeld. De middeleeuwse benaming 'Minrehout' heeft ze waarschijnlijk te danken aan minder hoog houtgewas op die plaats dan in de naaste omgeving. Op burgerlijk gebied zijn er weinig geschriften overgebleven, wel op kerkelijk gebied en vooral de kerkrekeningen hebben heel wat gegevens prijsgegeven. Gravin Elisabeth van Culenborch schonk in 1535 een aantal heiligenbeelden, kandelaars, doopvont... aan de kerk en deze waren af komstig uit overstroomde kerken in ZuidBeveland (Nederland). Uit dankbaarheid werd dan beloofd elk jaar een plechtig jaargetijde te laten opdragen voor de graaf en de gravin van Hoogstraten en voor de slachtof fers van de overstroming. De oudste kerkrekening die bewaard gebleven is, liep van Lichtmis 1553 tot Lichtmis


MINDERHOUT 1554 en de oudste inventaris van het kerkbezit dateert uit 1558. Tijdens de '80-jarige oorlog' (opstand der Nederlanden tegen het centrale gezag te Brussel, dat de naar Spanje vertrokken koning Filips II vertegenwoordigde. Deze oorlog duurde van 1568 tot 1648!) heeft de Minderhoutse bevolking heel wat ontberingen geleden: de kerk werd verwoest en geplunderd, huizen met schuren en stallingen werden afgebrand en in 1595 zouden er op een bepaald ogenblik slechts 2 gezinnen overgebleven zijn, de rest was gevlucht. Omstreeks 1608 stond de kerk nog wel onder dak, maar de muren waren allemaal geschoord.

Restauratie

richten, en dat bleef zo gedurende vier jaar. In 1801 kwam er een einde aan deze kerkvervolging en werd de kerk tërug geopend. In 1804 werd een nieuwe kleine klok opgehangen daar de vorige door de Fransen kapotgeslagen was. Vanaf 1808 werden er ook kerkstoelen geplaatst tegen betaling, voorheen waren deze nog niet in gebruik; in juli 1858 werd beslist een nieuw orgel te bestellen en op 7 oktober 1928 kreeg de kerk elektrische verlichting. In 1945 was de kerk reeds in verval maar in 1948 werd ze hersteld en geschilderd. Een nieuw altaar werd aan de ingang van het koor geplaatst in 1966, en in 1970 werden er plannen gemaakt voor een nieuw kerkgebouw. Deze werden echter nooit uitgevoerd, want restauratie genoot de voorkeur! Deze heeft lang op zich laten wachten. Een spons over het verleden en... we dwalen terug naar... 31 mei 1992!

Op 26 augustus 1640 deed pastoor Van Dyck zijn intrede en hij werd de grote vernieuwer. De Tachtigjarige Oorlog was nog niet ten einde maar deze jonge pastoor wilde dadelijk aan 't werk. De kerk was op dat ogenblik geen godshuis meer, het leek meer op een pakhuis met allerlei meubelen, kisten... De vensters waren toegemetseld, de gewelven en de vloer gebroken en overal had men kleine kamertjes opgetimmerd, waar elke familie een eigen hoekje had. Voor de inwoners was dit huis

Mgr. Van den Berghe, bijgestaan door deken Fons Van Dyck, de pastores Louis Swaegers en Jos Janssens, oud-pastoor Piet Van Hoof en diaken Walter Van den Broeck, zorgden

een veilige haven in die barre oorlogstijd. Op 20 mei 1643 werd de toren hersteld en in 1649 was de restauratie kompleet, een jaar na het beëindigen van de oorlog. In 1661 werd een nieuwe grote klok ingewijd, want gehuchten als de Aard, Bergen Vijfhuizen en Halle lagen anderhalf uur van de kerk verwijderd en de vorige klok kon men daar onmogelijk horen. Van Dyck hield niet op en in 1662 werd het kerkhof niet een muur afgesloten. Onverdroten werkte deze man voort aan de verfraaiing tot aan zijn dood in 1668. De kerkrekeningen uit het laatste kwart van de 17de en van bijna heel de 18de eeuw zijn verloren gegaan. Wel werden in 1763 een orgel en in 1772 de preekstoel geïnstalleerd. Tijdens de Franse overheersing woedde er een hevige godsdienstvervolging en alle kerken werden door de Fransen gesloten en verzegeld. Op het gebied van Castelré (behoorde tot de parochie Minderhout) werd in 1797 beslist een noodkerk (een schuurkerk) op te

voor een stemmige eucharistieviering, daar bij ondersteund door het OLVA-koor o.l.v. Kristin Hermans en muzikaal begeleid door kosterorganist André Brosens, en de Kon. Fanfare 'De Marckezonen'! In zijn homilie herhaalde de bisschop 'dat men moet geloven in het nut van een kerk, anders breekt men ze af. De restauratie heeft het tegendeel bewezen! Mensen zijn natuurlijk wel belangrijker dan gebouwen, maar deze laatste mag je toch ook iiiet onderschatten. De kerk is een oord waar je tot rust kunt komen, waar de stilte geboren wordt. in zo'n stilte kan je spreken met God!' Na de viering werden alle aanwezigen uitgenodigd in het parochiecentrum voor een feestelijke receptie, waar de K.W.B. een goed geïnformeerde stand had opgebouwd met foto's en knipsels over de restauratie. Karel Van Dyck, voorzitter van de kerkfabriek en coördinator van de feestelijkheden, dankte iedereen die bij de heropbouw en de viering betrokken was. Architect Luc Forno-

Boodschap aan de volgende generaties

Beknopt restauratiedossier 1. Algemene restauratie 1981: vaste belofte van betoelaging door Ministerie van Cultuur. 1984: opening bieding: 22,8 miljoen voor de firma Borgmans verhoogd met aanpassing van 4 miljoen. 1-let A.T.D.Brussel gaat niet akkoord. De werken liggen een 1 ste maal stil gedurende 4 maanden. Na eindeloos getalm legt de aannemer de schorsing van werken op. 1989: werken worden terug aangevat maar de meerkosten van 4 miljoen moeten door de gemeente zelf gedragen worden. 2 Vast kerkmeubilair Drie aanbestedingen! Een Iste maal omdat de laagste bieding bijna 100o boven de raming lag! Een 2de maal om reden van opheffing van beloften van betoelaging in 1987. Een 3de maal op 25 juni 1991 voor 3,8 miljoen. Verwarming 1976: ontwerp voor verwarming met mazout. 1981: ontwerp aangepast voor verwarming op gas (vloerverwarming) Belofte van betoelaging in 1984, vervallen in 1987. Daarna discussie over het voorstel van elektrische verwarming. 1989: terug naar oorspronkelijk dossier: gas. 1990: heraanhesteding voor 883 643 + B .T T. W. Orgel Werd gedemonteerd en ondergebracht in de pastorij. Voor deze restauratie had men ook een principiële belofte van betoelaging; ook vervallen! Voorlopig geen restauratie! (Ciebrek aan geld van staat en gemeente!) Schilderijen Geen geld beschikbaar gesteld door de overheid. Gefinancierd door de kerkfabriek. viiie beschouwde het persoonlijk als een grote eer meegewerkt te hebben aan de toekomst van een deel van ons waardevol patrimonium. Schepen van monumentenzorg, Herman Verlinden, vertolkte de fierheid van het stadsbestuur en wilde ook liet restauratie-eindbedrag van 55 miljoen wei even loslaten. Tevens vermeldde hij dat bij het terugplaatsen van de haan op de toren een boodschap werd achtergelaten in de bol met de vermelding: 'Heden hebben wij de werken aan de toren van de St.-Clemenskerk voltooid. Moge de generaties, die na ons komen ons erfgoed ver der onderhouden, zoals wij deze hebben doorgegeven.' Minderhout heeft een donkere bladzijde omgeslagen en 1992 zal ongetwijfeld de plaatselijke geschiedenis ingaan! Niet alleen de eredienst is ermee gebaat, ook het toerisme komt beter aan zijn trekken, want vanaf juli zal een bezoek aan de St.-Clemenskerk opgenomen worden in het pakket van V.V.V.-Hoogstraten!

23


Wielewaal reservaat in de 'Halsche Beemden' Die prachtige, idyllische vallei, in volle lentebloei, van het Merkske, een zijrivier van de Mark, met de pen beschrijven, zou zelfs voor Stijn Streuvels een hele klus betekend hebben. Met je ogen moet je dit landschap kunnen waarnemen en voorzichtig met je voeten betreden. De 'Hof van Eden' moet er ook zo uitgezien hebben en Adam en Eva hadden hier alleszins rustig de appel kunnen laten voor wat hij waard was. De puurheid van de natuur, de stilte overweldigt je langs alle kanten en uitgerekend hier kocht Wielewaal-Hoogstraten een stuk grond van ongeveer 1,2 ha, een deel van de zogenoemde 'Halsche Beemden'. Hiervoor heeft ze natuurlijk diep in de buidel moeten tassen en zonder sponsoring zou dit niet tot de mogelijkheden behoord hebben. Rotary Hoogstraten-Kempen schonk de integrale opbrengst, 425.000 fr., van de Matth.uspassion aan de Wielewaal en zo stond het licht op groen om dit waardevol natuurgebied in eigendom te verwerven. De meeste inwoners uit de gemeente weten de 'Halsche Beemden' niet eens te situeren, maar woordvoerder-conservator Jef Leestmans vindt dit helemaal geen bezwaar. 'Laat dit zo nog maar even blijven!' René Van Steenbergen, de voorzitter van de plaatselijke Rotary-club onthulde het gedenkplaatje (zie foto) en daarna zorgde Jef Leestmans, met bijzondere fierheid, voor een deskundige rondleiding door het pas verworven gebied. Elk jaar brengt de afdeling biologie van de universiteit van Antwerpen ook een bezoek aan het stroomgebied van het Merkske en dit omwille van zijn vegetatie, die ook in allerlei wetenschappelijke studies geroemd is.

ning mee gehouden. 'Ik vermoed dat ze toen nog niet wisten wat ecologisch betekende (nu wel) en dat men daarom de term interpreteerde als waardevol landbouwgebied,' aldus Leestmans.

Kentering Door Staatsbosbeheer, aan Nederlandse zijde van het Mcrkske, werden reeds verscheidene waardevolle percelen aangeschaft. Hier ook is een ruilverkaveling gepland maar in hun plannen is heel de vallei ingekleurd als reservaat- en/of beheersgebied. Ook aan de overzijde is niet alles goud wat blinkt, want

door de intensieve landbouw werden er reeds onherstelbare letsels aangebracht. In Vlaanderen is er ook een kentering merkbaar. De Dienst Natuurbehoud van de Vlaamse Gemeenschap kocht in 1990 reeds een dikke 2 ha aan en zij heeft nog een perceel van 1,5 ha op 't oog. Alles bijeen kunnen toch zo'n 10 ha als gered beschouwd worden. Maar de plannen reiken verder! 'Het is onze bedoeling om het Merkske uit te roepen tot een internationaal beekvallei-reservaat. De Provinciale Visserijcommissie en de Dienst Natuurbehoud zijn deze plannen niet ongenegen en dan zou er in drie fasen 80 ha moeten aangekocht worden! Dat zou formidabel zijn!'

Reservatenfonds Door de aankoop van de beemden is de Wielewaal wel duidelijk boven zijn budget gegaan en daarom wordt er om steun gevraagd. Iedereen zou er zich van bewust moeten zijn dat de natuur belangrijk is en dat wij verantwoordelijkheid dragen voor de komende generaties. Daarom vraagt de Wielewaal steun voor de aankoop en beheer van natuurgebieden in de vallei van het Merkske. Uw bijdrage kun je storten op naam van Reservatenfonds Hoogstraten op rekeningnr. 035-1758415-40 en stortingen van meer dan 1000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar! •

Ruilverkaveling De vallei van het Merkske ontstond reeds 10 miljoen jaar geleden, maar de grote lijnen van de huidige Markvallei werden ongeveer 2 miljoen jaar terug vastgelegd door de 'OerScheldeloop', die van Antwerpen via Breda naar zee, vlak bij Breda gelegen, liep. Nadien werd de loop grondig veranderd door allerlei afzettingen. Zo'n 8500 jaar geleden groeiden er hier vooral berk, grove den en veen; rond 5500 v.Christus kwam er eik, hazelaar, linde... voor. Ongeveer 4000 v.Chr. ontstonden er grote veengebieden en rond 1500 v.Chr. werd het droger en deed de grove den terug zijn intrede. Rond het jaar 0 groeiden hier eik, beuk, haagbeuk, hazelaar... en als zoogdieren leefden er de oeros, wild zwijn, edelhert, bever, wolf ... ! Rond deze periode vond ook de eerste akkerbouw plaats. Op het einde van de 19de eeuw deed de kunstmest zijn intrede en werden de woeste gronden in snel tempo ontgonnen, enkel de beekvalleien bleven intact omwille van de vochtigheid. Dan sloeg de ruilverkaveling in alle hevigheid toe tussen 1970 en 1980. De Mark werd rechtgetrokken zodat het water, ook in het Merkske, versneld werd afgevoerd, met als gevolg dat dit riviertje veel sneller, smaller en ondieper werd. Dit is nu duidelijk te merken! Een groot gedeelte stond op het gewestplan aangeduid als ecologisch waardevol landbouwgebied, maar daar werd geen reke24

Bij het aanschouwen van dit uitzonderlijk natuurgebied drukt de voorzitter van de Rolary Hoogstraten-Kempen, René Van Steen bergen, in naam van de andere leden van de club, die talrijk en met de glimlach opgekomen waren, en in het bijzijn van de Wielewaal, zijn tevredenheid uit over de aankoop van dit reservaat.

lauryssen electronics £

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

MEERLES CURIOSUM: Een familiemaandbiad Uit cigcn ervaring weten we dat een maandblad zoals De l-loogstraatse Maand al een redelijk zeldzaam verschijnsel is in ons landje. Wij zijn dan ook blij dat we in ons eigenste Meerle een nog grotere curiositeit (op mediagebied toch) mochten ontdekken en we willen dat onze lezers niet onthouden. Op een van onze maandelijkse zoektochten naar dorpsnieuws kwamen we in de nieuwe galerij 'De Pastorale' terecht. We hadden ooit wel eens gehoord dat deze mooie boerderij de bakermat was van de familie Van Den Bogerd; 15 kinderen zagen er het levenslicht en groeiden er op. En dan te weten dat de huidige 'leefkamer' toen nog 'koeiestal' was. Maar dergelijke situaties behoren nu eenmaal tot het typische van de Kempische geschiedenis. Tijdens mijn bezoek aan de Pastorale kreeg ik van Eveline voor de eerste maal een exemplaar van een blaadje in handen, 't Solleke genaamd, waarin een relaas stond van een bezoek van de voltallige familie Van Den Bogerd aan hun ouderlijk huis. Mijn geprikkelde nieuwsgierigheid deed mij op zoek gaan naar de auteur van de mooie stukjes en via Trees Van Den Bogerd kwam in bij de 'redactie' van 't Solleke, nl. Lily Roels, al 22 1/2 jaar echtgenote van Frans Van Den Bogerd, de jongste telg van de stam, geboren op de Lage Rooi. En alhoewel Lily maar aangetrouwd is, zelfs afkomstig is van 't stad, is ze volledig ingeburgerd en aanvaard door de familie. Het idee van een familieblaadje is eigenlijk van Piet Van Den Bogerd, maar zoals dikwijls bleef het een idee. Tot Lily er zich achterzette. Zij had niet alleen talent (dat blijkt uit het blaadje), maar beschikte reeds over enige ervaring. Voor haar parochie in Mortsel verzorgt ze ook een kontaktblaadje, 't Belleke. Het eerste Solleke verscheen in augustus 1988 en stelde zichzelf zo voor: 'Ik ben dus ' 't Sol leke'... kontaktblaadje van de familie Van Den Bogerd. Net zoals de muzieknoot 'sol' die de verbinding vormt tussen de lage en hoge noten, wil ik graag het bindteken zijn tussen de gebroeders en de gezusters Van Den Bogerd.'

Sedertdien krijgen de stamhouders van de familie elke maand een exemplaar van 't Solleke in hun bus. Zij zorgen dan zelf voor verdere verspreiding aan hun eigen nakomelingschap, zodat heel de familie op de hoogte blijft van het reilen en zeilen ervan, ook al waren ze er bij sommige gebeurtenissen niet bij. Het kontaktblaadje begint steevast met een redactioneel stukje, een overpeinzing, een wens, veelal gekoppeld aan de tijd van het jaar of een bijzondere gebeurtenis. Daarna komt de 'familie-evolutie' ter sprake (geboortes, huwelijken). Ook de verjaardagen hebben hun vaste stek evenals de beurtrol voor het bezoeken van 'Onze Jaak'. Uiteraard worden de grotere familiegebeurtenissen zoals feesten, reünies en bezoeken

(o.a. aan de Pastorale) uitgebreid aan bod. Daarnaast is er steeds plaats voor de 'faitsdivers' van de familie, boude of komische uitspraken van de nonkels of tantes, 'wist-gedatjes'. Doordenkertjes, aanbevelingen en wensen sluiten het blaadje af. Veel is het allemaal niet, wel leuk en naar onze mening dient het uitstekend het doel van het blaadje, nl. 'een bindteken tussen de broers en zussen'. Misschien een goed idee voor andere grote families, waaraan deze streek zo rijk is. Zelfs zij die het echte kontakt met hun familie verloren hebben, blijven ervan op de hoogte dat ze niet alleen ter wereld zijn gekomen.

Kleine bloemlezing uit 't Solleke Lieve familie... (februari 1992) Angst word je vaak door andere aangepraat. Je zou het zelfs nog sterker kunnen zeggen: door andere mensen ingepompt of ingeprent. Ga maar eens na bij jezelf welke angstbeelden je vanaf je kinderjaren door anderen kreeg opgelegd. Dat zijn er een heleboel wed ik. En dat kan gaan van een blikseminslag tot en met een muis toe. Ook ziekten, griepepidemieën en virussen worden als een bedreiging aan gekondigd. Daarom is het goed om af en toe eens terug te gaan en na te gaan met hoeveel onnodige angst je in de loop der jaren bent opgescheept. Op dié manier schoon schip maken ruimt dus een boel ballast op in je geest! Daardoor krijg je opnieuw ruimte voor andere, nieuwere en schonere dingen... Van harte een 'grote kuis'!! Voetnoot... (mei 1991) Twee dagen na het feestje bij ons 'Fien' kregen wij vanuit Meerle een 20-tal Initiapunten toegezonden, afkomstig van 'Popla'!! Zaten die dan na het eten bij ons Fien echt met de 'sch......rij'? Gesprekken... (januari 1992) Tegenwoordig plaatst onze Jef 'Kaskes waar dat hij zelfs het Noorden niet meer bij kan vinden' ... ! Tja Jef, en als ge dat kwijtraakt... amai dan!

uur per dag degelijk begeleide sport-instructie. Telkens van 10 tot 16 uur. De middagboterham wordt ter plaatse genuttigd. Op het programma staan toestelturnen, handbal, volley, basket, mini-tennis, jazz-dansen en nieuw voor dit jaar trampolinespringen op een grote trampoline. Deelnemen kost 1.000 Fr., verzekering en drinken inbegrepen. Snel inschrijven is noodzakelijk en kan bij Rina GoetschalckxGeenen, Mgr. Eestermansstraat 10 of bij May Van Dun-Goetschalekx, Heimeulenstraat 33. 11

Sluikreklame Sluik, want niet betaald. Maar 't is voor een goed doel en van bekend volk. Wie er zomers wil bijlopen (en dat mag met dit weer) kan ook een blits T-shirt van Greenpeace of Derde-Wereldsolidariteit aantrekken. Als je er nog geen hebt, kan je er een aanschaffen in de wijkwinkel van de Wereldwinkel in Meerle (Mgr. Eestermansstraat 7). Francine heeft een heleboel kleurrijke T-shirts klaarliggen, voor jong en oud, voor dik en dun. En als ze niet in huis zijn, kan je ze bestellen uit de folders. Een weekje later kan je er mee pronken. Kom eens kijken, alle werkdagen vanaf 16 uur (woensdagnamiddag vanaf 14 uur). Ook talrijke andere wereidwinkel-produkten zijn er nog steeds te koop!!! El

Niet vergeten!!! * De papierslag van de K.L.J. Zij komen uw oud papier nog altijd aan huis opladen. De volgende maal nu zondag 28juni. Zet het aan de deur. * De fiets 4-daagse van de K.W.B. van 1 tot 4juli. Vertrek tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Deelname kost 150 Fr. voor drie avonden. Meedoen!!!

Schoolfeest

Toen onze Gust klein was had hij voor 24 uur genoeg aan én '7v/EM'!! [II

Sport in de vakantie Voor velen is dc vakantie de enige periode waarin ze nog aktief met sport in aanraking komen. Een jogging op het strand, een fietstocht door het bos, een partijtje volley bal op de kam ping of een wandeling in de Hoge Venen. Bij de turnkring 't Zolderke is dat niet het geval. Daar staan ze het hele jaar scherp en vrezen ze dat de vakantie te lang duurt. Daar om organiseren ze ook dit jaar (voor de 2e maal) een Zomer-Sportkamp. Van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus kunnen kinderen van 6 tot 14 jaar terecht in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg voor 5 25


Een 40-la/jonge snaken in een feestelijk nieuw pak. Dat mocht voor hun le kommnunie op een zomerse Heme/vaart-dag.

De Hoogstraatse Gazet 1978-1985

(deel 2) 'De Hoogstt'aa!se Gazet, Weekblad voor dc Noorderkempen, heeft duidelijk een eigen functie. De voornaamste taak is het beantwoorden aan de vraag naar nieuws. De wereld is klein geworden en dringt dagelijks via de radio, de televisie en de dagbladen onze huiskamers binnen, maar: Kennen wij onze eigen streek nog wel? Zijn wij nog wel op de hoogte van onze eigen leefgemeenschap? Kunnen wij onszelf nog herkennen en plaatsen binnen de grotere gehelen waarin wij dagelijks leven? Daarom heeft dit weekblad een belangrijke brugfunctie. Het wil een schakel en een forum zijn... De Gazet wil ook aandacht vragen voor de eigenheid van de dorpen en voor de taak van onze grote gemeente. Dit plaatselijk gebeuren willen wij situeren in een ruimer verband...'

Met overtuiging

schiklerwerken

m72 2g

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278 26

Bovenstaande tekst is een fragment uit het redactioneel artikel van de eerste jaargang, nummer 1 van De Hoogstraatse Gazet die op vrijdag 9 februari 1979 in alle brievenbussen van de gemeente Hoogstraten stak. In het begin liet de jonge redactie zich sterk leiden door het voorbeeld van de Gazet van Hoogstraten, zowel naar inhoud als naar vormgeving. De meeste aandacht ging naar de gemeenteraad, het verenigingsleven, sport en cultuur. Zelfs deken Jozef Lauwereys schreef een aantal bijdragen over 'Het kasteel van Hoogstraten', er was een heuse huis-, tuin- en keukenrubriek en ook het vervolgverhaal (Als een wolf in de wildernis, A. Berkhof) ontbrak niet. -De Hoogstraatse Gazet werd door de bevolking goed onthaald. Dit was reeds te merken tijdens een drukbijgewoonde en vn5lijke receptie in hotelschool Spijker op donderdag 8 februari 1979. De redactie kon rekenen op een vlotte medewerking vanuit de gemeentelijke administratie, de verenigingen en instellingen en de lezers. Regelmatig ontving men een lezersbrief en ook de adverteerders lieten zich niet pramen. Na enkele gratis nummers die huis-aan-huis werden bedeeld, kwamen de


nieuwe abonnees snel binnen. Voor het einde van het eerste werkjaar waren er reeds meer dan duizend.

autobanden

fj~,>l ; PEETERS' :

Een eigen gezicht Stilaan maar zeker verwierf de gazet een heel eigen gezicht. Een aantal oude rubrieken bleven maar kregen een nieuw kleedje en ook de inhoud werd aangepast. Regelmatig verschenen min of meer uitgebreide interviews en dossiers over actuele onderwerpen, het milieu en de natuur kregen veel aandacht en 'de kalender' werd een werkstuk waar velen met grote belangstelling naar uitkeken. Er werden ernstige pogingen gedaan om De Hoogstraatse Gazet ook meer leesbaar en aantrekkelijk te maken voor de omringende gemeenten zoals Wuustwezel, Brecht, Merksplas, Rijkevorsel en zelfs de Nederlandse grensstreek. Deze grote inspanningen in tijd, geld en energie gaven toch niet het gewenste resultaat. De redactionele medewerkers uit deze dorpen deden hun best maar echt veel nieuwe abonnees bracht dit niet op. Buiten de gemeente Hoogstraten verstuurden we wekelijks nog gazetten naar een zestigtal andere postkantoren in het land maar bij nader onderzoek bleken deze lezers haast allemaal een zekere band met Hoogstraten te hebben. In de jaren 1980-'81 bereikte De Hoogstraatse Gazet zijn hoogste bloei. Ongeveer één op drie gezinnen in Hoogstraten was geabonneerd en haast iedereen las wekelijks de gazet of wist tenminste toch te vertellen wat er in stond. Het aantal vrijwillige medewerkers groeide aan en er was geen enkel moment gebrek aan kopij om elke week twaalf (soms zestien) bladzijden goed te vullen. Het enthousiasme binnen de redactie was groot en het vele werk

*

*

merkbanden

*

reparaties

*

occassiebanden

Gammel 2

-

2310 Rijkevorsel

werd zonder problemen onder elkaar verdeeld. Met enige weemoed denken we nu soms nog terug aan de vrolijke en vlijtige zondagavonden uit die jaren.

Donderwolken 'Vandaag leest u de 250ste editie van De Hoogstraatse Gazet; het eerste nummer van de zesde jaargang', schreven we op 6januari 1984. In de loop van dit jaar werd het duidelijk dat de wekelijkse krant in deze vorm niet langer financieel houdbaar was. De prijs was ondertussen wel gestegen van 15 naar 25 fr. per nummer maar het was te weinig. De kostprijs bedroeg toen ongeveer 35 fr. We leefden bij de gratie van de advertenties en dat bleek een ongezonde situatie te zijn. Zelfs de uitgave van een maandelijks advertentieblad Markland op 30.000 exemplaren in meer dan twintig dorpen uit de regio bracht niet voldoende geld in kas om het verlies van De Hoogstraatse Gazet te betalen. In 1985 besloot het bestuur van De Hoogstraatse Pers om De Hoogstraatse Gazet volledig gratis huis-aan-huis te bezorgen

depannage

Telefoon 03/314.63.05 op slechts acht bladzijden. Als de lezers het product niet kunnen betalen, stellen we al onze hoop op de adverteerders die vooral in de oplage zijn geïnteresseerd, dachten wij. Ook deze redenering bleek niet juist te zijn. Na veel overleg kwam het dagelijks bestuur tot het besluit om te stoppen met de wekelijkse gazet. Woensdag 20 maart 1985 verscheen het laatste nummer van De Hoogstraatse Gazet. Onder de titel 'Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden' (Willem de Zwijger) gaf de redactie tekst en uitleg over deze beslissing. 'Nu een weekblad te duur is geworden, gaan we overschakelen naar een maandblad. De gazetten-formule zal veranderen in een soort magazine-vorm. En wij willen opnieuw alleen maar schrijven voor de echte geïnteresseerden. Het maandblad wordt niet gratis verspreid, men zal een abonnement moeten nemen.' Op bladzijde 11 namen een aantal medewerkers op hun manier afscheid van het zo gekoesterde weekblad. (wordt vervolgd) Bron: archief van De Hoogstraatse Pers.

w

'0

VAN HERCK SPORT 44/

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten vw447

Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de Maand is: Toon Horsten Worteldorp 14 2323 Hoogstraten (Wortel)

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten 27


lI \I l2I .JeI L:-j'I

lH-I

;-i

_ sp ORT h'J

[I.zl ____ ____ ____ ____ ___________

Druk weekend voor de Hoogstraatse Reddersciub Het weekend van 30 en 31 mei was druk bezet voor de leden van de Hoogstraatse Reddersclub. Er stonden twee activiteiten op het programma: de Watersportdag van Bloso en Studio Brussel en de triatlon, georganiseerd door de Stichting Triatlon Zundert. De Watersportdag is een nationaal evenement dat plaatsvindt op verschillende plaatsen verspreid over gans Vlaanderen onder het motto: 'Maak je natste dromen waar!'. Deze dag wordt georganiseerd door Bloso in samenwerking met Studio Brussel en verscheidene (water)sportverenigingen. De HRC trok met de leden naar de ankerplaats Knokke-Heist om daar gratis te watersporten op zee. Ze waren er actief op twee gebieden: de redders zorgden er voor de veiligheid van de sportievelingen op zee, en de jongere leden volgden initiatie surfen, duiken, kajak op zee, De dag werd afgesloten met een gezellige bar becue en spetterend danspaleis aangeboden door Studio Brussel. Moe maar vooral een er varing rijker zijn ze daarna naar huis gereden. De volgende morgen was het weer vroeg dag voor de HRC-leden: ze werden in het recreatiedomein De Mosten verwacht met 14 redders om de redding te verzorgen tijdens het zwemgedeelte van de triatlon die daar startte. Deze kwart-triatlon wordt door de Stichting Triatlon Zundert georganiseerd en, sinds vorig jaar gebeurt dit in samenwerking met De Mosten. De HRC, het Rode Kruis en de duikclub Amfibie van Turnhout verleenden hier reeds voor de tweede keer hun medewerking. Samengevat was het een warm, nat maar heel gezellig weekend voor de Hoogstraatse Reddersclub. Wil je de HRC nog eens aan het werk zien

Rallycross Ingelmunster (07/06/92), kwaliteit primeert Met slechts 55 inschrijvingen kunnen we spreken van een mager deelnemersveld. Maar wanneer dit het beste van zichzelf geeft is iedereen tevreden. De Divisie 2, de zogenoemde formule 1-klasse van de Rallycross, kende slechts zes starters. Tijdens de reeksen werden de 'big boys' aangevuld met twee groepen deelnemers. Jos Sterkens, John Cross en Marc Vereecke zijn de titeljagers, het was dus ook meer dan waarschijnlijk dat er hard zou geknokt worden voor de overwinning. Met respektievelijk een derde, eerste en derde tijd in de reeksen moest Sterkens zich tevreden voelen met een plaats op de tweede startrij. Naast J05 stond 'superstarter' Marc Vereecke. Marc Thelen stond op de pole, naast hem John Cross. Vereecke startte in de re-run (in de eerste start alweer te vroeg gestart) het snelste, gevolgd door Thelen en Sterkens. Vereecke schrok zodanig wanneer Thelen een gewaagde inhaalmanoeuvre plaatste en ging even van de baan. Jos Sterkens en John Cross konden profiteren en werden respektievelijk tweede en derde.L

Maasmechelen (14/06/92) De wedstrijd van 14 juni stond in het teken

dan moet je zeker eens komen kijken op hun 'DAG VAN DE REDDERS', die voor de tweede maal zal plaatsvinden in het recreatiedomein De Mosten. Dit gaat gebeuren op zondag 2 augustus en er worden evenals vorig jaar verschillende activiteiten voorzien: Auto te water, initiatie windsurfen door de J-loogstraatse surfcluh 'De \Vindhoos', initi

LKçII I2IJcI ____ kII ii II4J/< van het Duitse Rallycrosskampioenschap. Meer dan 120 deelnemers waren paraat om onder een blauwe hemel te tonen dat Rallycross synoniem is voor spektakel. Met z'n 30 waren ze in Divisie 2 om te vechten voor 16 finaleplaatsen. Adolf Heinz was de snelste van het pak en was na twee reeksen reeds verzekerd van de beste startplaats in de finale. Vereecke klokte twee keer als tweede af (heeft hiervoor wel een onschuldig tikje verkocht aan Sterkens). De eerste rij van de A-finale werd gevuld met de Quattro's van Heinz en Vereecke, daarachter stonden de Fiësta's van Sterkens en Cross om af te sluiten met de Metro van Thelen en de Porsche van de Deen Finn Jespersen. Tegen de snelle start van Heinz was er geen kruit gewassen. Sterkens sloot mooi aan als tweede voor Vereecke die in de tweede bocht een duwpartij van Cross mocht inkasseren en als laatste terug aansluiten. De strijd om de tweede plaats was uitermate spannend. Pas toen Jos Sterkens in de voorlaatste ronde met een lekke band diende af te rekenen moest hij John Cross laten voorgaan. Om de derde plaats te behouden haalde Jos het onderste uit de kan. In de ultieme sprint naar de finish kon Thelen de slingerende Fiësta niet passeren en werd vierde achter Jos Sterkens. Thelen toonde zwaar ontgoocheld zijn ongenoegen, maar zoals in alle sporten worden de punten ook hier aan de aankomst verdeeld.

atje duiken door de Turnhoutse duikclub 'Amfibie', animatie en waterspelen, kano- en kajakverhuur, Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij de voorzitter Patrick Lambregts, Vrijheid 221, Hoogstraten of telefonisch 03/314.20.20.

-' -

Twee boten met Hoogstraatse redders zorg- Er werd aandachtig geluisterd tijdens de initiatie van het windsurfen. den voor de veiligheid in Knokke-Heist. 28


SPORT Stoffels de trofee definitief van de wip halen, en mag zich zes jaar koning noemen. Jan Stoffels is een gekend figuur in schutterskringen. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de v.z.w. St.-Jorisgilde, hij was mede stichter van de zes meter winterkompetitie, en is een meer dan verdienstelijk schutter. St.-Joris Minderhout kan tevreden zijn, Jan Stoffels zal zijn verantwoordelijkheid als koning beslist nemen.

Jan Stoffels koning bij St.-Joris Een koning heeft een belangrijke functie binnen een gilde. Naast de hoofdman, de griffier en de schatbewaarder maakt hij aktief deel uit van het dagelijks bestuur. Voor de eerste drie functies wordt men, voor onbepaalde tijd, gekozen. Om uit te maken wie koning is, en zes jaar lang de belangen van de schutters zal verdedigen, wordt er geschoten op de staande wip. Gelet op het enthousiasme van de andere gildebroeders is men in Minderhout best tevreden met Jan Stoffels als nieuwe koning. Niet dat men Jan do titel zomaar aangebo den heeft. Integendeel, er waren blijkbaar nog gegadigden. Bij goed weer, maar een Vrij sterke wind, duurde het uiteindelijk toch enkele uren vooraleer hoofdman André Brosens de nieuwe koning de breuken mocht omhangen. Eerst kwamen de genodigden aan de beurt voor een ereschot. Dan kreeg de uittredende koning August Vermeiren drie voorkeurscho(.1! uu..i Lijve titel evviiituieiil vlirelu te verlengen. Hij wist daarvan geen gebruik te maken, en dus was het de beurt aan de 28 andere gildebroeders om, in rangorde van toetreding tot de gilde, te trachten de vogel naar beneden te halen. Gust Michiels, Rinus Vervoort., (lust Vermeiren, Jan Christiaens en Frans Tackx troffen één ot tweemaal raak maar konden de vogel doen bewegen. Enkel Alex Jansen haalde het beest (zelfs tweemaal) naar beneden. Nu wil het reglement dat men de vogel twee maal mag terug plaatsen, al kost dat tel-

kens een ties jenever. Wie de vogel een derde maal afschiet moet het koningschap aanvaarden. Op dat ogenblik moeten de kandidaat koningen kleur bekennen, en voor de anderen is het oppassen geblazen. In de negende ronde, of na on' eLf 220 '.choicn. kon Jan

-.

De bosmooier van STIHL

Ideaal vior hoog gras, strwkgewas, ... snel en met weinig krachtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHt: voor iedere toepassing exact het jwste apparaat.

Garage Luc Ryvers bvba

Toptechniek en professionele kwaliteit.

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 1

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

.

•'•

-

.:

.

-

.

H'qL, 4' ,.. 4

5lIHL

TUINMACHINES J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 4115 29


SPORT

Scholenveldloop 'Deelnemen belangrijker dan winnen!' Heel wat meisjes- en jongensbenen repten zich om de eer en zonder twijfel ook om de medaille te veroveren in de jaarlijkse scholenveldloop, georganiseerd door de Hoogstraatse Sportraad in samenwerking met de lagere en secundaire scholen en het stadsbestuur. Rond het terrein van F.C. Boskant te Minderhout was het dan ook een drukte van jewelste en ieder van de 457 meisjes en jongens wilden graag op het ereschavotje komen. De gelukkigen vind je hieronder in beeld!

3de leerjaar jongens 400m (56 deelnemers) 1. Guiseppe Caspanni (Minderhout); 2. Sven Verschueren (Minderhout); 3. Tom Brosens (Loenhout).

Iste leerjaar jongens 300m (44 deelnemers) 1. Bart Baets (Minderhouij; 2. Koen Koyen (Meer); 3. Koen Geeris (Minderh Qui).

2de leerjaar jongens 300m (38 deelnemers) 1. Bram Pauwels (Meer(e); 2. Dave Verschueren; 3. Pieter Peeraer (Geui. Hoo 'straten) 3de leerjaar meisjes 400m (31 deelnemers) 1. Tineke Herrijgers (Meer(e); 2. Hanne Verachtert (Wortel); 3. Els Van Schaeren (Wor tel).

iste leerjaar meisjes 300m (41 deelnemers) 1. Joke Aerts (Meer); 2. Elfje Wille,nsen (Spijker); 3. Van der Heyden (Gem. Hoogstraten). 30

2de leerjaar meisjes 300m (30 deelnemers) Wendy Brosens (Meisjesschool Loenhout); An Herrijgers (Meer); 3. Leen Anthonis (Spijker).

4de leerjaar jongens 600m (31 deelnemers) 1. Toon Martens (Kl. Seminarie); 2. Joeri Meyvis (Minderhout); 3. Ronny Geerts (Meer).


SPORT

t

-Ide leerjaar meisjes bOOm (27 deelnemeN)

öde leerjaar jongens 900m (35 deelnemers)

1. Miele Robijns (Spijker); 2. Loen Van Gin-

1. Wi/fried Winday (KI. Seminarie); 2. Cis Matthé (Wortel); 3. Roei Everaert (KI. Seminarie).

kel (Minderhout); 3. An Geerts (MeerseiDreef).

isle en 2de secundair meisjes 900iii (21 deel-

nemers)

1. Lief Aerts (Spijker); 2. Kat/een Van Ussel (Spijker); 3. Nele Jacobs (Spijker).

M ERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar...!

Sde leerjaar jongens 900m (39 deelnemers)

6de leerjaar meisjes 600m (8 deelnemers)

1. Raf Vissers (Gein. 1 -Ioogstraten); 2. Bert

1. Katrien Bastijns (Meer); 2. Caroline Van Aperen (Spijker); 3. An Van den Ouwe/and (Meer).

Martens (K/. Seminarie); 3. Erwin Herrijgers (Meerle).

41 Bart de Roover (AA-GenU: 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATTLEYA Leopoidstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KliniekTurnhout (St.-Jozef/Elisabeth) Tel: 014/63.45.16. (2 lijnen) Fax: 014/63.51.87.-Telex: 72.422.

5de leerjaar meisjes 600m (36 deelnemers)

1. Els Jansen (Spijker); 2. Liselotte Van Dijk

(Spijker); 3. Tinne Grielens (Spijker).

Iste en 2de seeiindair jongens 1200m (20 deelnemers)

1. Bart Geerts (K/. Seminarie); 2. Benny Aerts (KI. Seminarie); 3. Toon Kustermans (K/. Seminarie).

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

31


Het swingt in de Noordhoek

Fusiesw ing Open Tropen Open Tropen in het Turohoutse Raadsherenpark, vorig jaar aan zijn eerste lustrum, zet zijn vernieuwde formule verder. Ook dit jaar twee optredende groepen op de vrijdagavond 3juli: Guyacan uit Colombie en Wenge Musica uit Zaïre in de tent, gevolgd door een tropical party. Zaterdag 4 juli vanaf 13 uur optredens van Eduardo Muniz'Brinka Charko Salsa Orquestra (Puerto Rico-België), Ifang Bondi (Gambia), Mahiatini and the Mahotella Queens (Zuid-Afrika), Horace Andy and Willie Williams with Jah Shaka and the Fasimbas (Jamaica) en tot slot Samba Mapangala et I'Orchestra Virunga (Kenia-Zaïre). Deze

combinatie van groepen, mag zeker en vast een van de meest geslaagde affiches in Open Tropen-geschiedenis genoemd worden. Tijdens de podiumwissels op zaterdag zal de Braziliaanse groep Fuzue de liefhebbers onderhouden met hun typische muziek en dans. Het Open Tropenfestival blijft nog steeds familievriendelijk, omwille van de speciale prijs voor de min 18-jarigen. Kinderopvang is voorzien van twee tot zeven uur. Gratis parking op de terreinen van Philips is verplicht, aangezien er geen wagens toegelaten worden in het park. Tentencamping is mogelijk aan de vijver van het Raadsherenpark. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid te ontbijten voor de campingbezoekers. Open Tropen biedt, net zoals de Antilliaanse Feesten, Sfinks en het Cactus-Festival, een bredere kijk op andere culturen. En in deze tijd van toenemend racisme, is het prettig om blank en zwart samen te zien dansen. Zou dan muziek toch een universele taal zijn?

De weergoden hebben mijn slotregel van vorige Maand wel iets te letterlijk opgevat: terwijl het buiten dondert en bliksemt, zit ondergetekende, tijdens een zwaar vermoeiende examenperiode en uitgeput na een nachtje doordoen, achter zijn computer te werken. Soms wegdromend naar de zomermaanden: de festivals zijn daar. Lekker op je luie kont in het gras lauw bier drinken uit een halfvol plastiek bekertje en volop genieten van de zon en van de... muziek natuurlijk. Deze Maand brengen wij u drie regionale festivals in de Hoogstraatse omgeving: Moskes in Meersel-Dreef, Akkerpop aan het Klooster in Meer en Open Tropen in Turnhout. Wij van Fusieswing ook een geheim rapport bemachtigen van de F.B.I. (Fusieswings Bijzondere Inspectie van Zomerfestivals). De daarin geformuleerde kritiek vindt u telkens terug bij het desbetreffende festival. 't Is maar dat de festivalsorganisatoren hun goede kanten van vorig jaar nog een keertje laten zien en de minder goede punten verbeteren.

Moskes '92 Eind dit jaar verdwijnen de landsgrenzen binnen Europa. Toch verdwijnt al vijf jaar lang de Belgisch-Nederlandse grens gedurende zes zomerdagen: het Moskes-

festival in Meersel-Dreef is zowel letterlijk als figuurlijk grensverleggend. Op het meest Noordelijk gelegen gedeelte van de Hoogstraatse fusiegemeente Meersel-Dreef ligt café Moskes (bij Ad en Rietje). Ter gelegenheid van Meersel-Dreef kermis wordt, nu al voor de zevende keer, het Moskesfestival georganiseerd. De groepen op het podium, net als het publiek, komen van beide kanten van de landsgrens. Dit jaar staan ook drie buitenlandse groepen op het Moskespodium: uit Groot-Brittannië komen The Inmates en uit de USA komen the Medford Slim Band en topact Katrina and The Waves. Elke dag heeft zijn bepaalde muziekstijl en vooral nieuw is de vrijdagavond met drie Nederlandse meidengroepen. Deze rockzesdaagse start op zaterdag 11 en zondag 12juli. Dit weekend staat volledig in het teken van de blues. Zaterdagavond omstreeks half 10 start de

F.B.I. Open Tropen 1991:

plus: - goedkope taxiverbinding - properheid van het terrein - uitbreiding tot twee dagen van het festival - min 18-jarigentarief - familievriendelijk min: - Empire Bakuba die voor de tweede keer zijn kat stuurde vorig jaar - minder gunstige weersomstandigheden. 11 32

Herb Mews and The Mules

Antwerpse bluesformatie The Sultans. The Sultans mogen tot de betere Belgische bluesgroepen gerekend worden. Op de affiches en strooibiljetten staan dan de Amerikaanse Delta Wires. Omwille van privéen financiële omstandigheden heeft deze Amerikaanse topformatie besloten hun aangekondigde Europese CD-promotietour, die zou starten op Moskes, te annuleren. De Moskes-organisatie vond in The Medford Slim Band (USA/België) een meer dan uitstekende vervanger te hebben gevonden. Deze formatie speelt schitterende Texaanse blues en staat een week later als openingsact op het festival in Peer. Zondag 12juli staat eveneens in het teken van de blues. Reeds om half vijf start de tienkoppige Dongense bluestrots Foul Play. Deze formatie, rond zanger/gitarist Dré Van Dongen,


FUSIES WING wordt wel eens de Brabantse Blues Brothers genoemd. Na Foul Play is het omstreeks zes uur tijd voor The Prime. Deze Vlaamse bluesformatie bestaat sinds 1983 en speelt uiterst dansbare bluesmuziek. Om acht uur is het de beurt aan Nederlandse beste, oudste, rauwste en ruigste live-band The Bintangs. Deze groep bestaat, in wisselende bezetting, al bijna dertig jaar en heeft een niet meer weg te denken plaats verwor ven in de Nederlandse popgeschiedenis. Al twee generaties lang brullen fans nummers als 'Ridin on the L&N' en 'Travelling in the USA' mee. Het eerste weekend wordt omstreeks tien uur afgesloten met een ongetwijfeld spetterend optreden van de Britse band The Inmates. Ze speelden muziek in de traditie van The Yardbirds, Rolling Stones en van bekende maatschappijen als Stax en Chess.

werd omstreeks 1987 opgericht en was meteen spraakmakend. Vanaf het begin speelt de band enthousiast alle Nederlandse poppodia plat met 'lekker ruige rock', zoals ze dat zelf zo graag zeggen. Om half twaalf is het de beurt aan de beste vrouwenpopgroep van Nederland The Nasty Girls. Deze stevige tantes zetten een overdonderende set op de planken. Scheurende gitaren en vette riffs wisselen elkaar in snel tempo af. Naast soul en funk speelt de groep heavy rap en vette rock. Via Zwitserland, Duitsland en Moskes '92 is dit bonte gezelschap op weg om het te gaan maken in de States, waar ze begin '93 zullen optreden. Naar jaarlijkse gewoonte staat de tweede zaterdag in het teken van de scheurende gitaren en de dreunende bassen: hardrock dus. Rob Van Opstal keek voor de avond rond in Nederland en België en contracteerde twee topgroepen. Om half tien begint de nieuwe Nederlandse sensatie Gershwin. Dit keiharde gezelschap krijgt deze avond vocale en sensuele steun van twee bloedmooie rocktijgerinnen. Na Moskes '92 trekt het gezelschap richting Amerika, Japan en Rusland. Gerhswin speelt technisch hoogstaande rock met flitsend gitaarwerk en voor vocale maar vooral voor erotische ondersteuning zorgen Roxy Carrera en Robin Mendez. Om half twaalf is het

In hun thuisland kregen ze echter nooit de erkenning die ze verdienen. Op het Europese vasteland en in de States worden zij nog steeds op handen gedragen door een schare trouwe fans. Minder beroemd maar eigenlijk veel beter, eerlijker, energieker en heftiger dan de Rolling Stones. Voor The Stones moet je naar de Kuip, voor The Inmates ga je gewoon naar 'The Moskes Rock Arena'.

Maandag 13 juli is traditiegetrouw voorbehouden aan de regionale groepen. Om negen uur start het Hilvarenbeekse Coming Soon. Dit kwartet bestaat, in de huidige bezetting, een kleine vier jaar. Het gezelschap speelt commerciële rock met blues- en jazzinvloeden. Na Coming Soon speelt de Kempische Big Daddy & The Steamline blues zoals blues moet klinken heftig en emotioneel. Naast eigen nummers speelt dit trio ook heel wat covers. Vrijdag 17juli is een primeur. Voor het eerst in de zevenjarige Moskes-geschiedenis een avond waarop alleen meidenrockgroepen staan geprogrammeerd. Organisator Ad Maas: 'Voor onze regio mag je deze avond gerust uniek noemen. Wij vinden dat rock 'n roll, helaas, nog steeds een mannelijke aangelegenheid is terwijl veel vrouwen de afgelopen jaren hebben bewezen wel degelijk serieus en kwalitatief goede popmuziek te kunnen maken. Daarom hebben we een advertentie geplaatst waarin we vroegen naar vrouwen rockgroepen. Hierop hebben we heel veel leuke reacties gekregen'. Drie groepen werden weerhouden. Crystal Heart uit Tilburg begint deze avond om half negen. Dit kwartet bestaat sinds 1989 en speelt stevige rockmuziek. Om tien uur beklimmen De Romanos het podium. Deze unieke Nederlandse band

de beurt aan het Vlaamse hardrock gezelschap Mystery. Deze groep maakt muziek die door de kenners moeilijk te omschrijven is. Zelf noemt men zijn muziek mysterieus. Keiharde kwaliteitsrock en melodieuze lijnen, ritmes en structuren wisselen elkaar in hoog tempo af. De Moskes Rockzesdaagse wordt op zondag 19juli afgesloten vanaf half vijf. Dan is het tijd voor de Belgische rockformatie Stalemate, die vorig jaar de Backstage Vakature won. De stevige rockende eigen nummers worden afgewisseld met songs van onder andere Bonnie Raitt en Melissa Etheridge, aangezien de vocalen verzorgd worden door Myriam Van Lint. Om zes uur staan er oude bekenden op het podium: Dirty Fingers. Deze band speelt de zogenaamde pubrock, in het verlengde van de Canvey Island (bv. Dr. Feelgood). Dirty Fingers heeft tot nu toe vier maal in Engeland gespeeld en verscheen met een nummer op de Britse verzamelaar 'All night Garage Service'. Om acht uur is het de beurt aan de doldwaze rock and lolband Herb Mews and

The Mules. Show, dolle grappen, entertainment en muzikaal vakmanschap zijn enkele trefwoorden voor dit bonte gezelschap. Af sluiter van Moskes '92 wordt de Amerikaanse supergroep Katrina and The Waves, die vorig jaar zeer goed naar voor kwamen op Marktrock Leuven en Graspop Dessel. De twee Britten en de twee Amerikanen hebben in de jaren 'on the road' heel wat ervaring opgedaan en op hele grote en belangrijke festivals, waar dan ook, gespeeld. In 1985 kreeg de band wereldwijde erkenning door de monsterhit 'Walking on sunshine'. Onlangs verscheen hun zevende album 'Pet The Tiger'.

Karrinu and The Waves

In het kader van een wereldwijde promotietournee doet het gezelschap nu Moskes '92 aan. De muziek van Katrina and The Waves is het best te omschrijven als klassieke rock waar eerlijkheid en passie van afdruipen: 'Let the music do the Talking'. Moskes '92 vindt plaats aan café Moskes in Meersel-Dreef. Voorverkoop voor België bij café Moskes. De inwendige mens wordt niet vergeten: nieuw zijn de diverse pittige, hartige en vooral exotische hapjes, aangeprezen door dames in traditionele Thaise klederdracht.

FBI-beoordeling Moskes '91:

plus: - unieke festivalomgeving - getapt in glas - democratische prijzen, weekendticket - geboden kans aan regionaal talent min: - samenvallen met Dreef en Wortel kermis - wegvallen van twee geprogrammeerde groepen

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Wq verkopen niet alleen veriekeingen ook de NAZORG vinden vij befangnk" Kom vnjbhverie eens Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/3 1 5.72. 54

~EB~ pi2tr

33


FUSIES WING

Akkerpop Akkerpop in Meer vierde vorig jaar zijn vijfde editie met als topacts The Troggs en The Wailers. Dit jaar hebben ze iets minder problemen gehad met het samenstellen van de affiche. Nu kunnen ze uitpakken met een aantal exclusieve optredens van niet de eerste de beste, buitenlandse, groepen. Ashburry Faith uit Malle is de enige Belgische groep op Akkerpop '92. Hun muziek is een eigentijdse mengeling van funk, rap, rock en zelfs jazz. De heren brengen hun debuutsingle kortelings uit, misschien hoort u 'She's an Alien' al op de radio terwijl u dit leest. De backing vocals waren trouwens voor rekening van Petra 'Pretty' Polak, waarmee Ashburry Faith trouwens concer teerde in de Ancienne Belgique op woensdag 27 mei. Je gaat Ashburry Faith nog op heel wat festivals tegenkomen: Ambiorex Essen, Benefietpop Wuustwezel en volgend jaar 3 april op Bultrock '93. Dit jaar speelde deze Kempische revelatie Bultrock trouwens al helemaal plat. Meteen naar de andere kant van de Noordzee met The Butter Mountain Boys, uit Engeland dus. Pure ambiance, want het is tijd voor cajun. The Butter Mountain Boys begonnen een groep om zichzelf , maar vooral het publiek te amuseren. Drie jaar later waren ze een volledige professionele band. Hun eerste album 'Fat Tuesday' stond drie maand lang in de Engelse 'roots charts', ze wonnen diverse nationale prijzen. En toch blijven ze het doen 'Just for fun'. In den beginne speelden ze enkel cajun, maar stilaan maar zeker evolueerde hun geluid naar een unieke progressieve rock en pop met een cajunbasis. Eveneens van over het water is Jeffrey Lee Pearce. Hij zal trouwens speciaal overkomen naar het Europese vasteland voor Akkerpop '92. Pearce is de voormalige spilfiguur van de vrij gerenommeerde Gun Club. Hij heeft een aantal solo-elpees uitgebracht, die konden rekenen op een goede ontvangst van zowel de pers als het publiek. Ietsjes anders is de muziek van de Amsterdamse Claw Boys Claw. Vorig jaar werd hun naam reeds genoemd voor Akkerpop '91,

Claw Boys Claw

34

maar toen kwam het er niet van. De echte fans weten dat dit Amsterdamse viertal heel weinig optredens op een jaar doen en daarom mogen de Akkerpoporganisatoren ook tevreden zijn dat ze bij de gelukkigen zijn die deze Nederlanders mogen ontvangen. Na twee doorgroei-albums bij major Polydor (With Love From The Boys en Crack My Nut) kwam hun meest succesvolle album Hitkillers. Claw Boys Claw was succesvol op Pinkpop '86, Roskilde '87 en tijdens het New Music Seminar. Voor het nageslacht werd dit vastgelegd via het door Steve Parker geproduceerde album Angelbite. Een groep met een zeer sterke aanhang en natuurlijk ook een sterke sound. Ze komen eveneens uit Nederland en hebben ook de eer gehad om op het podium van Pink-

R ow we,i I-Ièze

pop te staan, en dat kunnen niet veel Nederlandse bands zeggen. Het was zelfs dit jaar en via de NOS kon je het optreden van Rowwen Hèze volgen op televisie. Ook dit optreden is exclusief voor België, met uitzondering van de Gentse en de Lokerse Feesten. Rowwen Hèze, was een wildeman, die vroeger als een soort kluizenaar huisde in een plaggenhut in de Peel, is uitgegroeid tot een regionale volksfiguur. Maar voor de meeste mensen is Rowwen Hèze een synoniem voor eigentijdse folk-popmuziek met teksten in een Noordlimburgs dialect. Hun singles, CD's verkopen als warme broodjes. Rowwen Hèze speelt een mix van tex-mex en Limburgse polka's. Dat resulteert in singies als Limburg. Een Man en een Vrouw, Henk is ene lollige vent. De meest bekende single is zeker en vast 'Bestel mar'. Hun CD 'Boem' is een produktie van Boudewijn de Groot. Ach, 't is een kwestie van te wachten tot 26 juli dat heel Meer Limburgs luit. Zeker en vast ambiance met Jack Poels en zijn vijf maten. Na die twee Nederlandse groepen, is het weer de beurt aan twee Engelse groepen. Als eerste komt Fisher Z aan bod. Uit begin jaren tachtig ken je zeker nog The Worker. So Long

en Marliese. Andere Engelse grootheden zijn The Godfathers. Vergis u niet, we hebben het niet over de leiders van de maffia, wel over een Engelse rock & roll band in hart en nieren. The Godfathers geven een nieuwe dimensie aan een klassieke twee guitaren/bas/drum en stembezetting. Hun muziek varieert tussen de vroege Who-sound, The Yardbirds en The Rolling Stones. De producer van 'Birth, SUjuul, Vv'uik, Dealli', was Vii. Mdiie. Iii de jaren zeventig werkte hij als technicus voor Small Faces, The Kinks en The Who. Onthou alvast die 'BSWD' maar goed want dat vormt hun motto doorheen hun optreden. The Godfathers zijn: 'liefde voor muziek, de nood om muziek te spelen, de liefde voor de klassieke stijl, cynisme geboren uit realistisch optimisme en een zin van traditie', aldus een citaat uit het toonaangevende Melody Maker. Deze zeven namen zorgen voor een kwalitatief sterke, niet te versmaden affiche van Akkerpop '92. (J zal ongetwijfeld gemerkt heb ben, dat er geen uren van optredens aangegeven zijn. Op moment van drukken waren deze gcgcvcns nog niet bekend, om de simpele reden dat de affiche misschien (met de nadruk op misschien) nog aangevuld wordt met een achtste groep, die meteen dan ook de topact wordt. De volgorde groepen kan


FUSIES WING nog aangepast worden. Rowwen Hèze wordt waarschijnlijk vcrwacht als afsluitei. Eeii ding staat vast: zondag 26 juli is het bos aan het Meerse Klooster 'the place to be'. De inkom bedraagt in voorverkoop 400 fr. J-Cardleden krijgen van BAC honderd frank korting. Akkerpop heeft duidelijk gekozen voor de kwalitatief sterke ambiaiicegroeen. De topacts mogen er zijn. Positief is natuurlijk ook het feit dat 'grote Herman', van Torhout/Werchter, de Nederlandse Urban Dance Scivad boekte voor zijn dubbelfestival. IJ weet het wel: 'onze Herman' haalde die heren twee jaar geleden al, ook Vrij exclusief, naar Belgie. Misschien is dan toch de weg geëtTend naar nog grotere namen, volgend jaar. Zeker alvast een pluim voor Herman en de andere samenstellers die, in tijden van weinig aanbod van buitenlandse groepen, kiezen voor een sterke affiche en niet zwichten voor een commerciële affiche, met voor de honderdste keer The Radios of The Scabs als topact. Wedden dat u op 26 juli moe maar tevreden, om het cliché-achtig uit te drukken, huiswaarts keert! F.B.I. Akkerpop '91: plus: - de kloosteromgeving met de grasvlakte en het verkoelende bos - toch nog een geslaagde affiche ondanks alle problemen vooraf - reeds in de namiddag een duizendtal toeschouwers - decoratie van de zwarte plastiek, zwart is maar zwart tenslotte - Night Of The Sparrow: eindelijk nog eens iets te doen in Meer min: - te weinig vuilnisbakken op het einde van de dag was het terrein een grote puinhoop - weinig parkeergelegenheid plus dit jaar: live-uitzending in de namiddag door Studio Brussel.

»til/er .tIon,itain Boys

BBJerome & Gert Snoeys Vlaanderen en Hoogstraten zonden hun zonen uit naar Amerika. De Vlaamse discotheektopgroep BB Jerome and The Bang Gang vertrok op donderdag 18 juni, onder grote belangstelling van de nationale pers, op Zaventem richting Bahamas. De groep was uitgenodigd door de Belgische ambassade in het kader van de Belgische week aldaar. Gedurende zes dagen deden onze landgenoten een zestal live- en enkele televisieoptredens. Hoogstratenaar Gert Snoeys, van theater- en organisatiebureau Gesto, was een van de begeleiders van deze Vlaamse topgroep.Ll

T3N1

LMJ

A. Ruts-Versmissen Lodewijk de Konincklaan 256 HOOGSTRATEN Tel: 031314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT!

IBftc3fI.)( feC,vsom De uitvinder van de latterivering

ai.ipung

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. OP uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo'n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 113 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

Wortel Kermis Naar jaarlijkse gewoonte plaatst Het Slot met Wortel Kermis een podium voor de deur aan de Wortelse boomkes. Natuurlijk mogen daar drie groepen hun ding doen: zaterdag 11juli komt uit Merksplas La Cuenta. Als je deze buren nog niet kent, raadpleeg dan maar de vorige Maand, daarin vind je een uitgebreid interview met de heren. Zondag 12juli komt Joppe 'Ik ben een Leuvens rockbeest' Steengoedt. Deze vrij nieuwe naam aan het Vlaamse popfirmament bewees destijds zijn talenten al bij Poesie Noire, waarmee hij enkele optredens deed en waarvoor hij backing vocals en enkele songs leverde. Hij scoorde twee radiohits: 'Verblind door liefde' en 'Ik wil nog niet naar huis'. Dankzij dat laatste nummer mocht hij vorige zomer Marktrock in Leuven openen, zijn thuisbasis. De maandag is, zoals de voorbije jaren, voorbehouden voor een openluchtbal met Nonkel Ney. Oh ja, in Wortel weten ze wat sparen is. Vrijdagavond is er een vat van het 'spaarkaske'. 't Is eigenlijk wel spijtig dat Wortel Kermis steeds samenvalt met het Moskesfestival (Dreef kermis dus). El

Oei Oei oei, als liet maar niet otiweert, als ik mijn tekst bij onze eindredakteur binnen breng. Want deze maand is het weer de moeite van muzikale aktiviteiten in de Hoogstraatse regio. En om eerlijk te zijn: Ik ben daar blij om. Terecht mogen we als Hoogstratenaren fier zijn op onze festivals, die in het ganse Vlaamse land een goede reputatie hebben. Het oudste festival, in onze regio, de Antilliaanse Feesten, behandelen we volgende maand. Zorg ervoor dat uw tekst binnen is voor 5 juli bij Peter Van Dijck, Pyperpad 5 in 2321 Meer, want van 11 tot 25 juli probeer ik van een welverdiende (?) Fusieswingvakantie te genieten. Dringende Fusieswingmededelingen kunnen toch steeds doorgebeld worden op 03/3 15 81 29 en bij afwezigheid op het nummer van onze huisfotograaf 03/309 16 15. En ons faxmachien slikt al uw papier dat gestuurd wordt naar 03/314 55 04. Einde.•


FUSIES WING

Kieks in Cahier Weet u nog vat u deed op zaterdag

zeven

maart? Neen, wij dan van Fusieswing wel: wij trokken richting Cahier de Brouillon in Hoog-

straten voor de try-out van een nieuw beloftevol groepje dat voor het eerst, in deze bezetting, op het podium stond. De groep draait namelijk om ex-Clouseaugitarist Tjen Berghmans. Berghmans werd destijds vriendelijk bedankt voor zijn bewezen diensten bij CIouseau. Tien zat echter niet stil. Hij ruilde zijn bril voor lenzen en de broertjes Wouters werden geruild voor drummer Stef De Duffeleer (ex-Raymond en ex-Toast), gitarist Steven Janssens (ex-Mudgang en ex-Spanks), bassist Danny Verheecke en zanger Jan Vermersch kwam van The Stoneage Romeos. Ze doopten zich 'Kicks', verwijzend naar de uitgerafelde boorden van 'Route 66'. Wij van Fu-

sieswing krijgen alvast een kick van hun muziek: pure rock in het Nederlands, die je kan situeren tussen Gorky en Noordkaap. Passionele rocksongs worden afgewisseld met een intieme sfeer. Opmerkelijk hierbij is ook het debuut van Herman Brusselmans, sinds kort media-figuur en in een vorig leven producent van literaire hoogstandjes, als songwriter. Kicks gaat deze zomer uitgebreid op tournee en Kicks past perfekt op de zomerfestivalpodia als op het podium van Tien Om Te Zien. Spijtig voor al die Clouseaufans die Tjen gemist hebben op zeven maart in de Cahier (en op Kroeg en Blues). Maar als je echt een kloppend rock & roilhart hebt, dan verpand je ook zeker je hart aan deze nieuwe Vlaamse belofte. Wij hopen hen alvast nog regelmatig tegen te komen op onze Vlaamse podia.

SCREENPRINT J. AERTS TEXTIELBEDRUKKJNG ZEEFDRUK 0000000000000

1.

t-shirts sweaters polo's basbalicaps stickers

0 : : .

0 0 0 0 0000000000000

Voor boekingen en concertinfo van Kicks bel je Felix Huybrechts op 031272 19 21. LI

TEL. 03/3147173 FAX. 03/3141144 Of kom even langs H. BLOEDLAAJ.J 248 H000STRATEN

Uw m o o is te w o o n idee is via Je bij

Rollekens 8 ZONDAG OPEN B-2322 Mincierhout 36


KOPJE VAN DE MAAND De Wortelse klasfoto uit vorige maand blijft voor meester Leo Vanhaute een gedenkwaardige foto. Het was, meteen na de fusie, zijn eerste gemengde klas: een openbaring en opluchting tegelijk. Reeds jarenlang ijverde men in Wortel om de , lagere school gemengd te maken maar men botste steeds op onwil vanwege 'het bisdom', de meisjes behoorden hen toe. Miii 1 Horstn, die na de fusie sLhepen van ondLrs ijs werd, zorgde ervoor dat wat voordien onmogelijk leek nu toch kon: de Hoogstraatse gemeentescholen werden toegankelijk voor jongens en meisjes. De schoolbevolking groeide aan en ook het lerarenkorps werd groter, wat de werksfeer alleen maar kon verbeteren.., en eindelijk was Leo van die dubbele klas . (1 cii 2 of 2 en 3) af. Twintig jaar lang verdeelde men het werk onder zijn drietjes. De kleuterscholen bevonden zich aan de Rooimans, waar ze nu nog zijn, maar het le en het 2e studiejaar zat in een gewoon burgershuisjc aan de overkant, dichter bij de boomkens, waar t.w. Jef Michielsen woont. De anderen kregen les in het jeugdlokaal waar nu de KLJ zit. Meester Leo heeft altijd in Wortel les gegeven. Als geboren en getogen Wortelnaar liep hij school in zijn dorp. Hij haalde Lijn diploma aan dc Normaalschool in Mechelen. Drie weken v么么r hij eind januari '57 afzwaaide uit het leger was hij al benoemd als onderwijzer. Heel lang onderwees hij het eer ste en het tweede studiejaar samen, dan een tijdje twee en drie, en later, tot vandaag (?) het derde leerjaar. Er was nog een reden waarom deze klas zo 'memorabel' was, en dat zullen ook andere leerkrachten kunnen beamen: er vaten namelijk ezels in, of kwajongens of toch 'zwaar gevallen' als we Leo mogen geloven. Zoniet ons kopje T.H. uit Wortel (kijkt u hij de Van Herck Sport advertentie), die bekeek het allemaal heel rustig en vanop een afstand. Hij had er zo zijn eigen - eigenzinnig ook - idee over. Ook hij herinnert zich die eerste gemengde dag nog: Alle jongens verlieten hun schoolgebouw om naar een nieuwe klas in dc meisjesschool te gaan. En daar zat dan het andere geslacht hen op te wachten. Naast elk meisje was een plaats voor een jongen... Vanaf de dag dat men mocht kiezen is men nooit meer 'gemengd' gaan zitten. T.H, kwam na de lagere school terug tussen de jongens op het Klein-Seminarie zitten alwaar hij in '87 zijn rethorica be毛indigde. Nu, rond deze tijd behaalt hij (hopelijk) zijn diploma als licentiaat in de Germaanse filologie in Leuven. In het kader van een uitwisselingsproject tussen studenten studeerde ons kopje een half jaar aan de rijksuniversiteit in Leiden. Een verschil van water en vuur, vertelt T. 'Daar leert ge tenminste uw mond opentrekken, en het is er ook geen heiligschennis als je je prof aanspreekt of er een tas koffie mee gaat drinken. Het systeem is er veel opener en doorzichtiger als hier in Leuven. T.H. gaat nu 18 maanden burgerdienst versuilen in de Leuvense universitaire bibliotheek. Veel succes. Ook zoveel voor Leo die nu een stap zet in het onbekende: de verplichte rust. Nochtans zal hij zijn bezigheid wel hebben met het zangkoor of met voetbalclub V.N.A. waarvan hij reeds 30 jaren secretaris is. Misschien staan we ook nu veer voor een memorahel moment: vanaf heden V.N.A. gemengd?

t:

Deze foto brengt ons in Meer bij de leerlingen van Meester Jan Lwirijssen, die in het jaar 1965 liet vierde leerjaar onder zijn hoede nam. Hei nieuwe kopje stuuri ons vlug een kaartje met naam, adres en telefoon (D.H.TVL, K. Boomstraai 37, 2320 Hoogsiraten) en ontvangt van Van Herek Sport een 14'aardehon van 500 fr.

Bij bloemenzaak Cattleya te Merksplas

Op eender welk uur verse bloemen uit de muur Bloemenzaak Cattleya, gelegen in het Centrum van Merksplas (Leopoidstraat 60) is een dynamische bloemenwinkel die er niet voor terugsehrikt om aan de weg te timmeren. Hun nieuwste initiatief is een heuse bloemenautomaat, waaruit je, 24 uur op 24, op het moment dat het jou best uitkomt, voor een bedrag van 300, 500 of 700 fr. verse bloemen kan halen. Hoe vaak denken wij er immers te laat aan dat we, wanneer we ergens uitgenodigd worden, best een bloemenruikertje kunnen meebrengen voor de gastvrouw. De meeste bloemenzaken zijn dan reeds gesloten. Vandaar dit origineel initiatief, dat enig is in de Kempen. Het gaat hier inderdaad om slechts de tweede bloemenautomaat in de gan-

pro\ in ie \nt eipii.

Zoals gezegd kan men een keuze maken uit drie niveaus: een ruiker van 300, 500 of 700 fr. De bloemen zijn van een zeer goede kwaliteit en versheid aangezien zij dagelijks ververst worden. De automaat (die er een beetje uitziet als een telefooncel) bezit immers een koelsysteem dat de bloemen constant op een temperatuur van 8 芒 100 inhoudt. De automaat werkt zeer eenvoudig, men hoeft voorwaar geen ingenieur te zijn om ermee te wer ken. Er staat trouwens zeer duidelijk op aangeduid waar men het geld moet insteken, en hoe men de bloemen uit de automaat haalt. De automaat bevat mooie afgewerkte en met zorg uitgekozen bloemenruikers. Het apparaat is zeer suksesvol, vooral tijdens het weekend. Men hoeft ook geenszins te vrezen dat de voorraad uitgeput is aangezien de uitbater steeds een oogje in het zeil houdt en indien nodig bijvult. Een lofwaardig initiatief van bloemenzaak Cattleya, die hiermee weer bewijst dat zij het woord service niet ijdel gebruikt maar daadwerkelijk in de praktijk brengt - dag en nacht. (W.V.-ir.) 37


RIJDEN*@*

jokccC(O w

IS

P

,~

door W. Vanfraeyenhove (ir.)

Op reis met Baekelandt en Buysse Straks springen we weer met duizenden in onze overbeladen wagens en scheuren we in helse vaart naar onze Europese vakantiebestemmingen, die we doorgaans in één etmaal, en voor diegenen die het echt in het uiterste zuiden of noorden gaan zoeken, in twee of hooguit drie etmalen bereiken. Nog geen honderd jaar geleden echter was een autotochtje door Europa evenwel een gevaarlijke en zonderlinge onderneming. Dat blijkt bijvoorbeeld uit twee boekjes die ik deze maand met U eens samen wil belichten.

Om ten volle van de reis te kunnen genieten nam Baekelandt uiteraard een chauffeur in dienst, die bovendien wat afwist van mechaniek en pechverhelping. De reis startte begin juni 1906 in Engeland. De grootste afstand die men eens in één dag aflegde was 140 km. Aan koeien of varkens die de weg overstaken gaf hij steeds voorrang. Hij zette dan de mo-

Baekelandt van het bakeliet Leo Baekelandt, de Gentse uitvinder van het bakeliet, voelde zich in 1906 als één der eersten geroepen om per automobiel Europa te doorkruisen. Hij publiceerde zijn reisverslag in een merkwaardig boekwerkje dat hij 'A family motor tour through Europe' noemde. Baekelandt werd in de U.S.A. meer gewaardeerd dan hier en leefde met zijn familie in Amerika. Zijn plan bestond erin om zijn Oldsmobile te laten overkomen uit Amerika en een gezellig familieuitstapje te maken door het Engeland, België, Italië en Frankrijk van het begin van deze eeuw. Hij wou daarmee aantonen dat autorijders geen 'vloek voor de samenleving' hoefden te zijn. Zijn trip moest een promotie-toernee worden voor de automobiel. Er bestond in die tijd inderdaad een ware hetze tegen automobilisten. Het ging zelfs zover dat men van het ene dorp naar het andere telefoneerde om te verwittigen dat er een 'gasoline-duivel' op komst was zodat voerlieden en boeren hun voorzorgen konden nemen. Het gebeurde meer dan eens dat een automobilist op verwensingen of op een steenregen werd onthaald.

GARAGE AUTO

Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Meerseweg 97 2321 Hoogstraten

alle depannage dag en nacht

-

Tel. 03/315.90.90

38

-

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Lichte bedrijfswagens: DAF lange grote vakanties, terwijl mijn leeftijdsgenootjes uitgelaten voetbalden of in een stof fig berghokje 'het met zichzelf deden', door Artispunten verworven prentjes bekeken van deze helden van het luchtruim, die ik op de nog vrij gebleven laatste bladzijden van een schoolschrift van het voorbije studiejaar had gekleefd. De echte Artis-Historia albums, waarin voor elk prentje reeds een vakje met bijhorend nummer en onderschrift gedrukt was, konden immers alleen door betaling bekomen worden en voor dergelijke frivoliteiten werden bij ons thuis geen fondsen vrijgemaakt. Door een ongedoseerd gebruik ruwe houtlijm waren de pagina's van het schrift op verschillende plaatsen aan elkaar geklit en konden zij slechts door beschadiging van de bedoelde prentjes weer losgetrokken worden. Bij het opstijgen voor alweer een nieuwe 'raid naar de dood' stond meestal een kameraadvliegenier langs de startbaan die met een zakdoek wuifde. Er was dus niet alleen 'opbouw' en 'triomf van de techniek', maar ook veel leed in de vijftiger jaren).

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Een probleem was ook de zeer slechte staat van de wegen. De aardewegen joegen enorm veel stof op en de eerste automobilisten moesten zich dan ook terdege beschermen door het dragen van aangepaste kleding en maskers, die meestal het ganse hoofd bedekten. Ze leken dan ook eerder op een ontdekkingsreiziger die een noordpoolexpeditie onderneemt of een krijgskundige vliegeniersheld uit de 2e wereldoorlog die opstijgt in zijn 'éénmotorige kist'. (Urenlang heb ik in mijn troosteloze kinderjaren, tijdens de eindeloos

MOTO

Garage Luc Ryvers bvba

van

Streven naar perfektie

-

J. BOGAERTS ROOS

N.V. GARAGE VAN USSEL

tor af en wachtte tot de dieren ver genoeg verwijderd waren zodat ze niet opgeschrikt werden wanneer hij zijn automobiel weer startte. In Normandië kon hij op een keer geen water vinden voor de koeling van de motor. Geen nood, er was immers nog... cider. Benzine kopen was in die tijd ook niet simpel. Er waren immers geen tankstations. Enkel dro-

GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTER S St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

gisten verkochten het goedje, dat eerst nog moest gefilterd worden. Motoren houden immers niet van zand en steentjes. Om het uur een lekke band, en men kan begrijpen dat het augustus werd toen Baekelandt eindelijk aan de voeten van de ALPEN stond. De tocht door Italië werd een ware lijdensweg. Het grootste gedeelte van het traject moest men de wagen laten trekken door muilezels, paarden of ossen. Eind september bereikte Baekelandt en de zijnen Napels waar iedereen het welletjes vond en men besloot de boot te nemen naar de States.

Baron Buysse Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

Een ander boekje waarin de automobiel centraal staat is het onlangs verschenen 'Reizen van toen. Met de automobiel door Frankrijk'


van de meester-verteller Cyriel Buysse (1859-1932). Het gaat om reisverslagen van automobieltrips door Frankrijk ondernomen in 1911, 1913en 1923. De wegen zijn dan al een stuk beter. Alleen liggen er wreed veel spijkers die telkens weer voor 'platten tube' zorgen. Uiteindelijk beslist men dan ook de terugreis per trein aan te vatten. Zelfs op het korte traject van het hotel naar het dichtsbijzijnde station rijdt men nog een keer plat. Dit boekje behoort beslist niet tot het beste werk van Buysse. Wat ik echter van ganser harte kan aanraden als vakantielectuur is zijn roman ' 't Bolleken', een waar meesterwerkje dat hoewel oorspronkelijk verschenen in 1906 nog steeds zeer leesbaar is. Ook hierin speelt de automobiel een belangrijke rol aangezien het bezit ervan de hoofdpersoon (een student in de rechten die door een erfenis plots kasteelheer wordt en langzaam opgenomen wordt in een banaal dorpsmilieu) in staat stelt 's avonds in een verderaf gelegen stad zijn 'artistiekerige' vriendin Irma te bezoeken. Er zijn in Vlaanderen volgens mij al bij al hooguit 5 of 6 romans geschreven die nu nog de moeite van het lezen waard zijn (hoewel ik eens heel lang en diep zou moeten nadenken om te weten welke dat dan wel mogen zijn), en dit 'Bolleken' is er beslist één van. Tot volgende maand!!

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN BURGERSWONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN/MEERLE CHAAMSEWEG 16, GROOT 900 M2 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen:

zeer goed gelegen burgerswoning met tuin te Hoogstraten/Meerle, Chaamseweg 16, groot 900 m 2 Ingedeeld: - Gelijkvloers verschillende plaatsen en keuken, berging, WC en veranda. - Verdieping 5 plaatsen en badkamer. Verder kelder en grote zolder. Eigendom beschikt over alle nutsvoorzieningen en CV met mazout. .

BEZICHTIGING: woensdag van 18 tot 19 uur zaterdag van 14 tot 16 uur

BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN - Inzet op woensdag 24juli 1992 - Definitief op woensdag 8juli 1992 telkens om 1 5.30 uur in Café Den Bombardon, Kerkstraat 35 te Hoogstraten/Meerle.

INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris.

Abonneer NU!

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Ruim 500 miljoen voor fietspaden Meer veiligheid en leefbaarheid in het verkeer

Dit blad elke maand in uw brievenbus Bel: 314.41.26 Fax: 314.55.04

'De kredieten die thans voor wegeninvesteringen beschikbaar zijn, moeten tenminste verdubbeld worden als we de bestaande wegen veilig en leefbaar willen maken, van de nodige fietspaden voorzien en de begonnen projecten willen afwer ken. Er is dus voorlopig geen geld voor nieuwe wegen, zodat de vraag naar de wenselijkheid ervan niet eens aan de orde is', zegt Gemeenschapsminister van Openbare Werken Theo Kelchtermans. In zijn lange lijst van werken voor de periode 1992-'95 en waarvan, volgens het ministerie van Openbare Werken, de uitvoering noodzakelijk isom de verkeersveiligheid te bevorderen, vonden we ook enkele prioriteiten voor de gemeente Hoogstraten. Minderhout heeft nu een mooi gerestaureerde kerk, een prachtig dorpsplein en het krijgt nog meer. Volgens Openbare Werken komen er in het centrum fietspaden in opstand met tussenbermen en een poorteffect. Verder nog fietspaden van het centrum naar de Meerseweg en daar wordt het kruispunt met de Bredaseweg volledig aangepast. De kosten van deze werken bedragen ruim 8,2 miljoen fr. Ook het volledige wegdek van Minderhout naar Meerle en van Minderhout naar Meer wordt vernieuwd. Deze twee wegen verbeteren kost samen 42 miljoen fr. Na het urgentieprogramma inzake verkeersveiligheid, heeft men bij Openbare Werken ook een aantal projecten voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid, doortochten en fietspaden. Bij de verbetering van de verkeersleefbaarheid wordt o.a. de Vrijheid in Hoogstraten vermeld. De kosten hiervan worden geraamd op 55 miljoen fr.

Fietspaden nu! Maar de lijst van de mogelijke fietspaden die men op redelijk korte termijn wil aanleggen, is werkelijk indrukwekkend. In de provincie Antwerpen alleen reeds voorziet men een bedrag van 4.650 miljoen fr. en in Hoogstraten en omgeving zou men hiervan meer dan 500 miljoen fr. willen besteden. We geven een kleine opsomming van deze fietspaden die op de lijst van Openbare Werken staan en vermelden tussen haakjes de kostprijs in miljoenen fr. Hoogstraten-Loenhout-Wuustwezel (190), Minderhout-Meer (45), Minderhout-Meerlerijksgrens richting Breda (150), Meerle-rijksgrens Chaam (22) en Hoogstraten-Merksplas (140). In de lijst van de nieuwe wegen, die dus uitgesteld worden maar niet geschrapt zijn, vinden we o.a. de verbetering van de bereikbaarheid van de transportzone-Meer (50), een ringweg voor Hoogstraten (180) en Meerle (40). Nu maar hopen dat de meeste van deze plannen ook een uitvoering of een begin van uitvoering krijgen voor 1995.3 39


HALVE EEUW GELEDEN Meersel

Juli 1942 Gemeenteberichten Moeskopperij

De nachtelijke bezoeken aan de aardappelvelden worden alengs talrijker. Zondag nacht werd bij de We Renders op den Steenweg naar Hoogstraten, 2 roeden aardappelen uitgedabt. Bij Adriaensen Alfons en Janssens Alf. in de Merrijt werden de aardappelstruiken over een oppervlakte van 1 roede uitgestoken. De Beuckelaer August, Voort, en Hillen Constant, in 't Looy, zagen zich deze week ook van verschillende aardappeistruiken beroofd. In den nacht van Woensdag op Donderdag was het bij Ooms Leopold, St. Jozef, dat een honderdtal struiken werden uitgetrokken.

Mededeelingen Belangrijk Bericht aan onze Lezers

Ten overstaan van de toenemende papierschaarste zien de uitgevers der dag- en weekbladen zich genoopt hun formaat in te krimpen. Door technische veranderingen in het zetten van de tekst zal het uiterste worden gedaan om, ook bij kleiner formaat, zoveel mogelijk tekst te kunnen geven. De weekbladen geven er zich rekenschap van, dat de oppervlakten der annoncen principieel met 50 01ó dient verminderd te worden teneinde alle inlasschers een plaats te kunnen verzekeren. De teksten der aankondigingen moeten bijgevolg bij het allernoodzakelijkste beperkt en grootendeels afgekort worden.

Weekoverzicht 100 gr. smeerkaas per persoon in de boterwinkels

De Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie deelt mede: Vanaf de maand Juli zal overgegaan worden tot de verdeeling van magere smeerkaas ter vervanging van margarine. Het rantsoen is vastgesteld op lOOgr.

Meer St.Jorisgilde

De oorlog blijft duren. Onze voorouders der St. Jorisgilden maakten er vele mee. Zelden of nooit misschien beleefde de St.Jorisgilde te Meer hetgeen in 1942 zal gebeuren. Karel Sterkens is lid der Gilde sinds 1867, dus 75 jaren en Adriaan Goetschalckx, Koning dezer Gilde, hoopt zijn 60-jarig lidmaatschap te vieren. Want, gevierd dient dit te worden. Het zijn twee mannen van den ouden stempel, door eIken kruisboogschutter gekend en geacht. Men zegge niet: 'Het is geen tijd om te feesten.' Naar een gezellige dag verlangt eenieder en allen hebben wij er behoefte aan; en één potje bier verbreekt den Vasten niet. Aan Meer dus om iets deftigs in te richten, b.v. met de aanstaande schieting. De aangesloten gilden van den omtrek zullen het hunne er toe bijdragen om deze twee ouderlingen eenige aangename uren te doen beleven. 40

den ook de koeien hunnen bek niet houden en door hun vroolijk gebrul stoorden ze de nachtrust der inwoners zodat zij spoedig werden nagezet. Onderweg hebben de beestjes hier en daar wel een zotte sprong gemaakt en wat koren 't onderste boven gelopen maar de schade blijkt niet al te erg te zijn.

De oude Kapel.., en de oude Kermis!

Voor de Vrouw

Kapel en Kermis van Meersel dienen in eenen adem uitgesproken te worden, omdat de Meerselsche Kermis de uitstraling is van de Kapelwij ding, zoodanig dat onze oudjes hun jaarlijksche kermis gewoon waren in te zetten door een verdubbelde godsvrucht ter eere van den heiligen Quirinus, patroon van de Kapel, bijzonder genadig aangeroepen tegen hoofdzweer en huidziekten. (ingekort).

Vroolijkheid

En de oude Meerselsche Kermis?

Zij is een onzer heuglijkste gedenkenissen uit de kinderjaren, want de Meerselsche Kermis was voor ons de eenige gelegenheid in het jaar dat er kramen stonden; twee kramen met spierwitte huiven, uitgebaat door eigen volk, vol Hollandsche moppen, hard gebakken en niet verbrand, vol uitgelezen suikerbrokken, een draaibord met 24 speelkaarten en een kapblok met bijltje als vermakelijkheden... (-) Het was den gulden tijd van Meersel 's gezelligen eenvoud toen de zijden klakken nog van mode waren en toen de Kempische mutsen ons vrouwvolk zo keurig tooiden, heel wat sierlijker dan de misvormde hoeden onzer moderne meisjeskoppen. Zal die oude kermis met haar echt kristelijk en deugdelijk vermaak voor ons volk nog ooit met den omdraai van de wereld terugkomen?... God geve het. (A.V.D.)

Hoogstraten Koeien op wandel

Zaterdagnacht werden de koeien van Jaak Aerts het blijkbaar beu immer in dezelfde weide rond te loopen, want dien nacht zijn ze er stillekens uitgemuisd om eens een luchtje te gaan scheppen in de Vrijheid. Met zijn dertien koebeesten en drie paarden kuierden ze langs de Kathelijnestraat en de Karel Boomstraat de Vrijheid te gemoet. Maar zoals alle vrouwelijke elementen kon-

Men klaagt over den achteruitgang van het familieleven, over uithuizigheid, de zucht naar verstrooiing buitenshuis; een voorname reden hiervan is dat men de vroolijkheid uit het huis gejaagd heeft en die beroerde prij van verveling heeft laten binnensluipen. 'Waarom verveelt gij u toch altoos, als gij thuis zijt?' vroeg eene vrouw aan haren man. 'Wel, omdat ik alleen ben...' was het antwoord. 'En telt gij mij dan niet mee?' vroeg zij weer. 'Och, hernam hij bitter, man en vrouw zijn immers één!' Zeker is het dat die vent 'Vroolijke Net' of 'Lustige Klaar' niet tot vrouw had! Als de vrouw de kunst niet verstaat het huis vriendelijk en vroolijk te maken, zodat het door haar echtgenoot beschouwd wordt als de aangenaamste en gezelligste plaats, waar hij zijn toevlucht kan zoeken onder de lasten en zorgen des levens, God helpe dan den armen kerel! (ingekort)

Van alles wat Hongarije hoopt 50.000 wagons netels te vergaren

In een verordening van de Hongaarsche regeering worden instructies gegeven betreffende de voorgenomen inzameling van brandnetels in geheel het land. De grondbezitters zijn er toe gehouden het inzamelen te dulden en de zich hiermede bezig houdende menschen de noodige inlichtingen te verschaffen. De in het wild groeiende netels worden ingezameld door personen aangeduid door de minister van Bevoorrading. Deskundigen verwachten een beslag van 50.000 wagonladingen, waaruit meerdere millioenen meters stof kunnen geweven worden.

Bron: Gazet van Hoogstraten

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


Burgerlijke stand

EC9~!21~

Geboortes

9 februari: Oscar, zoon van Eric van Ruiten en Catharina Hofmans, Desmedtstraat 9, Minderhout. 4 mei: Christoph, zoon van DaniĂŤl van Hees en Vera Mathysen, Meerdorp 65, Meer. 5 mei: Maarten, zoon van Francis Verboven en van Carla Peerden, Molenakker 4, Hoogstraten. 5 mei: Frederik, zoon van Henricus Hessels en Wilfrida Janssens, Achtelsestr. 85, Hoogstraten. 5 mei: Joyce, dochter van Guido Hinneman en Marleen Sprangers, Borselhoeve 5, Minderhout. 6 mei: Dorien, dochter van Gustaaf Sterkens en Karine Geens, Langenberg 11, Wortel. 6 mei: Stefan, zoon van Erik HiHen en Rita Adriaensen, Poeleinde 29e, Wortel. 7 mei: me, dochter van Johan Mertens en Marleen Mertens, Van Aertselaerstr. 50, Hoogstraten. 11 mei: Maxime, dochter van Erik Van Beveren en Brigitta Verboven, Boxtelstraat 16, Hoogstraten. 11 mei: Jelle, zoon van Karel Vervoort en Jeannine Boudewijns, Oude Meerleseweg 3, Meer. 14 mei: Alex, zoon van Ludo Verschueren en Linda Verheijen, Meerseweg 62, Meer. 14 mei: Mathieu, zoon van Peter Van Looken en Linda Goetschalckx-Nees, Leemstraat 11, Hoogstraten. 15 mei: Stefanie, dochter van Jan Menens en Brigitte Manen, Gustaaf Segersstraat 10, Hoogstraten. 23 mei: Werner, zoon van Jan Brosens en Ria Pauwels, Eindsestraat 3, Meer. 24 mei: Veerle, dochter van Francis Grauwmans en Martina Ons, Meerdorp 25, Meer. 25 mei: Sander, zoon van Walter Meeusen en Carla Vanstaen, Lod. de Konincklaan 323, Hoogstraten. 25 mei: Sam, zoon van Stanny Leemans en Linda Leemans, Meerseweg 58, Meer. 26 mei: Kim, dochter van Danny Grieten en Linda De Beuckelaer, Venhoef 26, Hoogstraten. 26 mei: Jasper, zoon van Patrick Jespers en Monique Aerts, Meerledorp 58, Meerle. 27 mei: Lanthe, dochter van Luc Huygen en Erika Geerinck, Industrieweg 20/2, Hoogstraten.

LU

Huwelijken

1 mei: Johan Oomen, Klein Eyssel 31, Meerle en tlse Verbaeten, Dreef 123, Meerle. Nieuw adres: Klein Eyssel 31, Meerle. 8 mei: Paul Leenaerts, Rietweg 7, Meerle en Greta Van Den Heuvel, Papenvoort 19, Rijkevorsel. Nieuw adres: Rietweg 7, Meerle. 8 mei: Herman Frans, Vrijheid 44, Hoogstraten en Zdzislawa Kluszczynska, Vrijheid 44,

Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 44, Hoogstraten. 8 mei: Kurt Verheyen, Bouwhoef 3, Wortel en Kris Brosens, John Lijsenstr. 33, Meer. Nieuw adres: Kerkveld 11, Rijkevorsel. 8 mei: Davy Hoskens, Lindenlaan 46, Beerse en Nancy Maes, Achtelsestr. 32, Hoogstraten. Nieuw adres: Molenberg 53, Beerse. 8 mei: Ronny Floren, Gelmelstraat 42, Hoogstraten en Anja Vanhalewijn, Loenhoutseweg 48, Hoogstraten. Nieuw adres: Borselhoeve 6, Minderhout. 9 mei: Luc Van Dyck, Moerstraat 59, Hoogstraten en Kathieen Lens, Zonnebloemstraat 9, Heist o/d Berg. 15 mei: Marcus Bastiaansen, Nieuw Dreef 5, Meerle en Annick Janssen, Stevennekens 10 1 Hoogstraten. Nieuw adres: Dreef 47, Meerle. 15 mei: Luc Goetschalckx, St. Janstraat 11, Wortel en Magda Martens, Donkakker 45, Meer. Nieuw adres: Grote Plaats 48, Wortel. 16 mei: Robertus Hoeck, Groot Eyssel 22, Meerle en Maria Peemen, Melkenijstraat 5, Meer. Nieuw adres: Melkerijstraat 5, Meer. 22 mei: Herman Jochems, Burg. Jespersstraat 8, Meerle en Greta Martens, Meerleseweg 80, Meer. Nieuw adres: Worteldorp 64, Wortel. 22 mei: Marc Liekens, Mieksebaan 160, Brecht en Ingeborg Van Boxel, Chaamseweg 6, Meerle. Nieuw adres: Mieksebaan 160, Brecht. 22 mei: Stanny Adams, Eindsestraat 9, Meer en Martine Boeren, Hal 13, Minderhout. Nieuw adres: Hoogeind 63a, Meer. 27 mei: Cornelis van Aert, Beemden 15, Minderhout en Nancy Braspenning, Beemden 15, Minderhout. Nieuw adres: Beemden 15, Minderhout. 27 mei: Jan Van de Peer, Achtelsestraat 5, Hoogstraten en Nicole Van Bavel, Achtelsestraat 5, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 5, Hoogstraten.

30 mei: Franciscus Grieten, Minderhoutsestr. 2/Bus 2, Hoogstraten en Ina Stekelinck, Minderhoutsestr. 2/Bus 2, Hoogstraten. 30 mei: Jan Luyckx, Larenweg 38, Wuustwezel en Christine Noeyens, Achteraard 13, Minderhout. Nieuw adres: Larenweg 38, Wuustwezel. 30 mei: Josephus Vermeiren, Tinnenpotstraat 2, Hoogstraten en Sophia Goossens, Voort 67, Meerle. Nieuw adres: Bredaseweg 42e, Minderhout.

rs f!w-%,]

Overlijdens

29 november: Rosalia Knevels, 64 jaar, echtgenote van Jacobus Jacobs, Dreef 113, Meerle. 27 maart: Christiaan Hitters, 71 jaar, echtgenoot van Lida Campfens, Meerseweg 1, Meer. 26 april: Petrus van Aalst, 75 jaar, echtgenoot van HenriĂŤtte de Vooght, Lage Rooy 23a, Meerle. 27 april: Bernadette Vermonden, 34 jaar, ongehuwd, Burg. Van Nuetenstraat 9, Meerle. 29 april: Alfons Van Bavel, 70 jaar, ongehuwd, Lage Rooy 25, Meerle. 2 mei: Maria Antonissen, 81 jaar, weduwe van Cornelis Doms, Jaak Aertslaan 16, Hoogstraten. 4 mei: Carolus Van Erck, 81 jaar, echtgenoot van Anna Hoogaerts, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 8 mei: Leendert van den Hamer, 68 jaar, echtgenoot van Florence Boogaerdt 't Hooft, Strijbeekseweg 69, Meerle. 12 mei: Maria Laurijssens, 83 jaar, ongehuwd, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 21 mei: Joanna Van Breda, 90 jaar, weduwe van Karel Adriaensen, Schooistraat 5, Minderhout.

Openingsuren ma. gesloten dinsdag 9 18 u. zon. afspr. woensdag 9 19 u. met afspr. donderdag 10- 20 u. met afspr. vrijdag 8 18 u. met afspr. zaterdag 8 17 u. met afspr. -

-

-

-

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

IQ auip.s tudiorilit 41


Op stap in...

BROUWERSHUIS RESTAURAN'I' TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

IICOGSTRATEN Zaterdag 27 juni: ROEFEL, Dag van het Kind, open deur in tal van verenigingen. Voor de 6- tot 12-jarigen. Zondag 28 juni: JAZZBOOTTOCHT met barbecue en muziek van de MARCKRI VER NEW ORLEANS JAZZFRIENDS. NATUURWANDELING langs het MARKDALPAD. Start aan de Watermolen om 14.30 uur. OPEN DEURDAG in het Rusthuis met tentoonstelling, optreden fanfare, tombola en cafetaria van 10 tot 18 uur.

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open sanaf 18 u.

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

Van 1 juli tot 15 september: FIETSZOEK-

TOCHT 'Ken uw streek'. Zondag 4 juli: DANKMIS voor priesterwijding Jan DEHOND, in de St.-Catharinakerk om 18.30 uur. Woensdag 8 juli: FIETSTOCHT, naar 'De Roskam' via Princeven, vertrek om 9.15 uur aan het Medisch Centrum in de Gr. Elisabethlaan. Zaterdag 11 juli: UILENTOCHT per fiets, vertrek om 20 uur aan het lokaal in de K. Boomstraat; voor + 12 jaar, org. JNM.

vzw HET SLOT'

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

MEERSEL-DREEF Zaterdag 11juli: MOSKES 92 aan café MOS-

KES, start om half 10. KERMIS op Dreef. Zondag 12juli: MOSKES 92 vanaf 5uur aan café Moskes. KERMIS op Dreef. Café - feestzaal

't HOOGHUIS

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Zaterdag 19 juli: BEEKONDERZOEK

MERKSKE (libellen, vlinders, e.a.) per fiets; vertrek 13.30 uur aan het lokaal in de K. Boomstraat. Org . JNM + Wielewaal. Dinsdag 21juli: FIETSZOEKTOCHT 'Aa en Weerijspad', via Kleine Pint, vertrek om 9.30 uur aan het Medisch Centrum; dagtocht dus knapzak meenemen. Org . KVLV. Van 22juli tot 28 augustus: KWISPEL, speelpleinwerking; op werkdagen van 8 tot 17 uur in de lokalen vroegere gemeenteschool in de K. Boomstraat. Van 25 juli tot 2 augustus: OPEN ZOMERTORNOOI van de Hoogstraatse Tennisklub, Kathelijnestr. 70, 13-23 uur. Zondag 26juli: FIETSTOCHT naar WortelKolonie, vertrek om 13.30 uur aan het lokaal aan de K. Boomstraat. Org . JNM. DAG VAN DE FIETS, 75 km over rustige wegen. Voor geoefende fietsers. Vertrek tussen 7.30 en 8 uur. Meer info bij de Wielertoeristen (tel. 314.41.42). Van 31 juli tot 2 augustus: TREKTOCHT in de Ardennen voor de -16 jarigen. Org . JNM.

vzw Mussenakker Meer \.)

/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u. zondagnamiddag vanaf 14.00 u. zondagavond vanaf 20.00 u.

Marc Van der S missen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 42

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

-

DREEF

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 7940

MINDERHOUT Zaterdag 27juni: STRAATTEKENEN voor de kinderen in de wijk Torenakker te 14.00 uur. Org . KWB. Woensdag 1 juli: VAKANTIE-ANIMATIE

door K.S.J. Zaterdag 4 juli: Vertrek vanuit Minderhout per bus naar de festivalweide van WERCHTER. Vertrek te 17 uur aan de kerk, terug in de nacht van zondag op maandag. Betalen aan de bus. Org . JAM (Jeugd Animatie Minderhout).

WORTEL Zondag 28 juni: MISSIETENTOONSTEL-

LING en Vlaamse Kermis, van 13.30 uur tot 20.00 uur in de parochiezaal. Zondag 5 juli: PAAPGOOIEN, inschrijven vanaf 13 uur aan de parochiezaal. Org . KWB. Zaterdag 11 juli: WORTEL KERMIS met openluchtoptreden van LA CUENTA. Zondag 12 juli: WORTEL KERMIS. Openluchtoptreden van JOPPE STEENGOEDT. Maandag 13 juli: WORTEL KERMIS. Openluchtoptreden van NONKEL NEY en WIELERKOERS (liefhebbers en streekrenners. PRIJS JUUL NOEYENS. Vertrek in het dorp om 15 uur.

Woensdag 8 juli: VAKANTIE-ANIMATIE

K.S.J. Donderdag 9 juli: AVONDFIETSTOCHT

met start te 19 uur aan het P.C.! Org. K.V.L.V. Woensdag 15 juli: REIS naar de Floriade. Vertrek te 8 uur! Org. K.V.L.V. en L.G. VAKANTIE-ANIMATIE door K.S.J. Woensdag 22juli: VAKANTIE-ANIMATIE door K.S.J. Donderdag 23 juli: Naar het TROPISCH ZWEMBAD te Zundert voor de ganse familie. Vertrek te 13 uur aan het P.C. per fiets. Org . K.V.L.V. Zaterdag 25 juli: WIELERWEDSTRIJD voor amateurs. Org . Supportersclub.


Ic1ijezIuiz tirijIci? 183 031314 6665 (Ikist & Ii1iaut

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten- Wortel Tel (03)3145328

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN"

MEER

t. a)e-reiuir act

Zaterdag 27juni: Turnkring Vrij en Lenig op DAGUITSTAP naar Tongelreep om 9.30 uur aan school Terbeek. Zondag 28 juni: Landelijke Gilde naar GEZINSHAPPENING in Herentals om 9.30 uur aan de Vredesboom. Zaterdag 4juli: KAV en KWB op DAGUITSTAP naar Champagnestreek om 06.00 uur aan Vredesboom. Zondag 5 juli: OPTOCHT DRUM- EN BRASSBAND in de Meerse Bergen. Dinsdag 7 juli: Vergadering Werkgroep RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU in de Mussenakker om 20.00 uur. Zaterdag 11juli: KWB en Brassband op BEDEVAART SCHERPENHEUVELom 19.00 uur (voetgangers) aan de ZVKV. Zondag 12 juli: KWB en Brassband op BEDEVAART SCHERPENHEUVEL om 4.45 uur (fietsers) en om 7.00 uur (auto's) aan de ZVKV. Zaterdag 18 juli: HEIFEESTEN IN MAXBURG: de WIRERI'S vanaf 20.00 uur. Zondag 19 juli: HEIFEESTEN IN MAXBURG: de FERNANDO'S vanaf 14.00 uur en de Marlets vanaf 20.00 uur. Zaterdag 25 juli: Mussenakker met NIGHT

1' ivAFI.'DI A Ad LA A Ad 1. .1

Strijheek 16 Meerle Fel .3159107 anuir Nederland 09-323.1 159107

nrR

HOOGSTRATEN

Het cate voor jongeren me) het hart bij muziek. Tel. 03/314 32 64 Ook op woensdag.

L1E

@j 21

ÇLLMLL Gemelstraat

14116

Tel:

031314.83.11

Il II

taverne Gelmelstraat 7

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

DE GRENS

HOOGSTRATEN lI Tel.03/3147748 iJ

OF THE SPARROW vanaf 20.00uur aan 't klooster. Zondag 26 juli: Mussenakker met AKKERPOP vanaf 12.30 uur aan 't klooster.

Zondag 28juni: PAPIERSLAG van de KLJ. GARAGE

ACTIE B.VB.A.

Geuden . s

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Meerseweg 8, Meer TeI.foon 03 / 315.71.76

1

CARROSSERIE

Alle reportage- en studiowerk Reclame- en industriële fotografie Enkel op afspraak. Reserveer tijdig!

FORD T WE ED EHAN DS WAG ENS

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE

•.r.d•

I

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

43


j

7

Het Belgische Rode Kruis

.

O n gevallen

POLITIE: 315.71.66

Brandweer 314.42.43 '

DAG EN NACHT BINNEN

--

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

- Ki. t/o&"

Antiek

Koekhoven 5 Rijke vorsel -

Tel: 031314.34.37

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud depannage Ulicotenseweg 36

&

-

2328 Meerle tel: 031315.79.50

©

00

te nn is squash snooker Tennisclub

W de VRIJHEID vzw ~

4 en 5 juli: DR.M. LEURS, Chaamse Weg 20A, Meerle. Tel. 315.85.55 11 en 12 juli: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 3 14.3 1. 66 18 en 19 juli: DR. S. FAES, H. Bloediaan

291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10 21juli: DR. D. VERMANDER, Dreef 34A, Meerle. Tel. 315.87.15 25 en 26 juli: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54

APOTHEKERS

Van 26 juni tot 3 juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38 Zaterdagvoormiddag 27 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74 Van 3 tot 10juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75 Van 10 tot 17juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04 Van 17 tot 24juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50 Van 24 tot 31juli: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 25 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04

K. VERHEYEN-GEYSEN

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/3 14.76.8 1 Huwelijken Bals- tuiven en klein P A -

-

aI

fl1 1

BART VORSSELMANS 1-125 1 S 5322 Minclerhoul

I1

J3

TANDARTSEN Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur.

4 en 5 juli: C. DE BOEL, Rerum Novarum-

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

laan 48, Westmalle. Tel. 312.49.83 11 en 12juli: H. DE ROECK, Leopoldstraat 20, Rijkevorsel. Tel. 3 14.59.78 18 en 19juli: F. DE SCHEEMAEKER, Rommensstraat 5, Meer. Tel. 315.80.01 21 juli: P. NAUWELAERTS, van Aertselaerstraat 20, Hoogstraten, Tel. 314.38.88. 25 en 26juli: T. GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse. Tel. 014/61.49.99

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

315

Hef Hoogatraats Ballon Team 03/314.32.39

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

mobilE RE nt AUTOVERHUUR

Achtelsestraat 72

2320 Hoogstraten

Tel 031314.37.76

44

BUITENLAND

Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur.

n

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

M

-

HUISDOKTERS

CONTAINERDIENST

Meerdorp 79

-

De volgende MAAND ziet het licht op 29 juli. Medewerkers, uw bijdrage wordt verwacht op woensdag 15 juli. Alles over sport en dorp op zondag de 19de.

St Lenaartseweq 32 2320 HOOGSTRÂTEN

NOORDERKEMPEN

-

-

-

T el. 03/314.31.08

SNACK- en PIZZABAR

ï svie E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-1 4.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.