mei 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 85 MEI 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

STEMMEN UIT

WORTEL-KOLONIE

VAARWEL aan de

LATIJN SE SCHOOL EINDBALA NS van het

VOETBALSEIZOEN

GUIDO BELCANTO over zijn

NIEUWE CD .


LUIM serieus afgekoeld, de 'windcbill-factor'.

[lCD

Frank Deboosere

Het Slim Suroke vz'

Woord vooraf (door A. Vorstenbosch) Ik had Willy Vanfraeyenhove (ir.) op dinsdag 31 maart ji. bij mij uitgenodigd om de lancering van de Atlantis, met onze nationale professor Zonnebloem (ik durf de echte naam niet gebruiken uit vrees voor sancties van de NASA) aan boord, op TV mee te maken. Willy vertelt dan altijd van die leuke wetenschappelijke anekdotes die zulk een hoogtechnologisch evenement voor mij toch nog genietbaar maken. Plots en zeer verontwaardigd was W. Vanfraeyenhove (ir.) dan ook bij de technische uitleg omtrent de 'windchill-factor' door Frank Deboosere. Toevallig heeft Willy verleden jaar, na lang wetenschappelijk onderzoek, in De Hoogstraatse Maand bewezen dat diesel NIET verder kan afkoelen dan de (koudste) temperatuur die er buiten heerst (zie Rijden is Plezant, april 1991). Van pure alteratie hebben we de rest van de uitzending gemist en meteen een brief opgesteld aan Frank Deboosere, 'wetenschappelijk' adviseur.

Hoogstraten, 6 april 1992 Geachte heer Deboosere, Als gepensioneerd landbouwer ben ik ambtshalve zeer geïnteresseerd in 'het weer'. Ik heb u als weerman ook steeds enorm gewaardeerd. Uw uitspraak is duidelijk, uw handen bewegen zich Vrij natuurlijk, uw stem is niet schor, uw ogen priemen geen gaten in mijn Trinitronscherm en uw baard is zeer Verzorgd. Zeer was ik dan ook uit mijn lood geslagen door uw 'wetenschappelijke' uitleg bij de lancering van de Atlantis (incluis Dirk Frimout) op dinsdag 31 maart 11. bij BRTN-TV. Leest u even uw eigen uiteenzetting mee. Ik wil vooraf stellen dat het om de inhoud ervan gaat en niet om de soms verwarde zinsopbouw. b.v.b,a,

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTEE: tel.: 314,41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Ivan De Vadder: (...) In welke gevallen wordt zo 'n shuttle nu écht aan de grond gehouden? Frank Deboosere: Het probleem met de wind zit ook op lage hoogte, aan de grond. De wind die strijkt namelijk ook langs die erg grote 'external tanks'. Nu, binnenin zit die koude vloeibare vloeistof (?). Dat zijn temperaturen van -180°. Nu, aan de buitenkant van die tank heb je nog temperaturen van -10 â 45°. Strijkt die wind daarlangs dan wordt die

V1

Mensen die met diesel rijden kennen dat verschijnsel in de winter ook, hun diesel gaat bevriezen ook al is het buiten maar -3 of -4° celsius. Dus men heeft hetzelfde effect bij de SRB's (bij de vaste(?) brandstof- raketten). Gaat de wind langs de external tanks strijken (g)aan de SRB 's aan(ge) raken uiteindelijk geraken aan een temperatuur van -10 -15°, dan zou men problemen kunnen krijgen met de dichtingsringen. En dat wil men in alle geval vermijden. Dus geen te lage temperaturen, niet teveel wind (. ... ). Mijn vriend, ir. Vanfraeyenhove en ik hebben ons een jaar geleden, binnen Het Slim Buroke, afdeling wetenschappen, onledig gehouden met het zoeken naar de definitieve waarheid achter de 'stellende diesel' tijdens het rijden bij vriesweer. In bijlage vindt u het gepopulariseerde verslag van onze opzoekingen, verschenen in De Hoogstraatse Maand van april '91 waarin deze hardnekkige fabel wordt weerlegd. Begrijpt u, mijnheer Deboosere, onze ontreddering bij het aanhoren van uw uiteenzetting, waarin u weerom die hardnekkige twijfel zaait bij menig dieselrij.. der. Hopelijk zult u, na uw bekering tot de waarheid, ergens wel een mogelijkheid vinden tot rechtzetting van uw lapsus. Indien wij geen antwoord van u ontvangen, zien wij ons genoodzaakt de in oprichting zijnde Frank Debooserefanclub, afdeling Noorderkempen, terug te ontbinden wat onze vrouwelijke kandidaat-leden zeer zou berouwen. Dat de wetenschap echter zegeviere! Graag antwoord naar Albert Vorstenbosch, Schoorbeek 8a, 2320 Hoogstraten.

Volkssterrenwacht MIRA v.zw,

Abijstraat 20, 8-1850 Grimbergen

TeL 0212691280

Grimbergen,

8

april 1992

Geachte heer VOrstenbosch, Met veel aandacht heb ik Uw brief van 6 april ji. gelezen. Ik verheug me in Uw belangstelling voor alles wat met ruimtevaart te maken heeft. Alhoewel ik zelf met een diesel rijd, ben ik geen expert van bevroren diesel-toestanden. Ik ga dus voort op wat men mij dienaangaande vertelt. Ik wil wat graag geloven dat de winterproblemen met diesel uit de lucht zijn gegrepen (letterlijk en figuurlijk). Ik heb echter al teveel brieven gekregen van woedende winterse dieselautomobilisten. In elk geval, voor de Space Shuttle is de wind een niet te onderschatten probleem. Na de ramp met de Challenger worden de weersomstandigheden (en zeker de wind) nauwlettend in het oog gehouden. Het waren immers de té koude temperaturen die de dichtingsringen fataal werden. Groetjes aan mijn Noorderkempen-fanciub. Samen met U hoop ik no een bloedhete zomer. Met vriendelijke groeten,

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Frank DEBOOSERE Stafmedewerker MIRA


LANDLOPERS DOEN EEN BOEKJE OPEN Welk mens kan er 4 keer per jaar met congé gaan? Sinds jaar en dag vormen Wortel en de Kolonie een niet te scheiden tweeling. De landloperspopulatie is er van oudsher een vertrouwd gegeven, zozeer zelfs dat de 'Rijksweldadigheidskolonie' voor de verre buitenwereld simpelweg 'Wortel' geworden is. Sommige Vlamingen wonen dus 20, 30 jaar of meer in Wortel, verlaten het slechts kortstondig enkele keren per jaar om er luttele weken later weer te keren. Wortel werd hun thuishaven, zonder dat de sterke binding met de eigen geboortegrond in Oostende, Menen, Mechelen of waar ook in Vlaanderen verbroken is. Met drie van hen konden we babbelen over hun leven van vroeger en nu, over de plaats die Wortel in hun bestaan heeft ingenomen. We noemen hen François, Willy en Eduard. Ze verblijven respektievelijk 5, 15 en 30 jaar in de Kolonie. Hun verhalen klinken gelijkend en toch ook weer apart...

François is sinds vijfjaar een geregelde vaste gast in Wortel. 'Voordien had ik nooit problemen of zo gehad en werkte als betonwerker op het strand. Ik maakte golfbrekers. Maar er kwamen huwelijksproblemen, en ik zag het niet meer zit-

passen natuurlijk, maar dat is overal zo. En ge moet doen wat er gezegd wordt. Maar eerlijk gezegd, het is hier een stuk beter dan buiten voor vele mensen. Daar zijt ge op den dool, ge moet slapen in stations op WC's en zo. Terwijl ge hier goed onder dak bent, geregeld eten hebt. Ik werk momenteel in het papier, soms aan de pers, soms sorteren. Dat hangt ervan af wat ze u opdragen. Elke dag van 8 uur tot 11.30 en van 13 uur tot 16.30 uur. Ik verdien 20,70 fr per uur. Dat klinkt

het nadien wel weer moeilijker om binnen te blijven. Ik heb twee kinderen. Ze zijn al getrouwd hoor. Ik heb met hen nog altijd een goede relatie, net zoals met mijn zes broers en mijn zuster. Als ik buiten kom, loop ik bij allemaal wel eens langs. Ik zou daar probleemloos kunnen slapen en zo. Maar dat wil ik niet. Ik wil van niemand profiteren! Ze weten allemaal dat ik in Wortel zit, maar beschouwen mij daarom nog niet als het zwarte schaap of zo. Meestal wordt er zelfs over Wortel niet geklapt. Wanneer dat ge weer eens de eerste keer uw eigen stamcafé binnenstapt, dan hoort ge de mensen wel efkes denken. Ze bekijken u alsof ge een straf uitzit. Terwijl ik niks mis-

ten buiten. Ik moest 18.000 fr onderhoudsgeld opbrengen per maand. Begin daar maar eens aan. Probeer zelf maar eens om rond te komen met 12.000 fr. Dan kunt ge nog maar amper uw huishuur betalen. Dat was allemaal geen avans meer zodat ik zelf naar de rijkswacht gestapt ben. Ik heb hen mijn situatie uitgelegd en belandde uiteindelijk in Wortel. Ik kende dat totaal niet. Het is hier helemaal niet slecht hoor. In het begin moet ge u aan-

heel weinig misschien, maar als ge buiten zijt dan verdient ge helemaal niks... Ik blijf hier nooit langer dan vier maanden. Als ik een beetje geld bijeengespaard heb, ga ik naar buiten. Dan blijf ik 2, soms 3 of 4 weken weg. Drank is voor mij niet echt een probleem. Als ik het hier in Wortel kan laten, dan kan ik het buiten ook laten. Zo simpel is dat. Maar buiten is er nog wel wat anders te beleven ook he... Eens ge van die soep geproefd hebt, is

daan heb lie. Dat begrijpt mcii iliet altijd direkt, maar lang duurt dat niet, ge hoort er zo weer bij... Als ge hier heel lang binnen blijft dan wordt het nadien heel moeilijk om het nog alleen te kunnen waar maken buiten, denk ik. Hoe goed ik het in Wortel ook heb momenteel, vroeg of laat wil ik het buiten weer op mezelf proberen. Van zodra ik een oplossing heb voor mijn geldproblemen, begin ik opnieuw.

Als ge van die soep geproefd hebt...


INTER VIEW Dat zal wel moeilijk zijn, ik weet dat. Ik verwacht ook niet meteen dat het direkt allemaal super gaat worden. Maar ik wil het goed en wel proberen. En als het zou tegen slaan, dan kan ik nog altijd terugkomen...'

Efkes op de tanden bijten In 1977 werd Willy door de rijkswacht opgepakt omdat hij sinds enkele maanden de nachten doorbracht in een kerk. Daarmee kwam een em-

Koloniale wortels De geschiedenis van Wortel Kolonie voert ons meer dan anderhalve eeuw terug. In 1822 nam kroonprins Frederik het initiatief tot dc oprichting van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Weldadigheid. Na de Franse overheersing waren er immers meer bedelaars dan ooit. De Maatschappij had drie doelstellingen: de behoeftigen ondersteunen, braakgronden ontginnen en onderhoudskosten voor de staat drukken. Daartoe werden heidegronden aangekocht ten NO van Wortel. Er moest een vrije kolonie worden gebouwd. Arbeidskrachten werden betrokken uit het nabijgelegen Hoogstraatse bedelaarsgesticht. Noodlijdende families zouden in de kolonie worden ondergebracht in hoeven. Op drie jaar tijd werden er 129 Woningen en 3 centrale gebouwen opgetrokken op de 516ha grond. De kolonisten kregen grond en materiaal ter beschikking zodat ze in staat zouden zijn om de kosten terug te betalen met de opbrengst. Dit initiatief draaide uit op een volledige mislukking. Gemeenten die een bedelaar naar Wortel stuurden, moesten een deel van de kosten zelf betalen. Dat deden ze niet of laattijdig. Voor het onderhoud van de hoeven was er al snel onvoldoende geld. Het aantal vrije kolonisten daalde. in 1844 werd daarom de Maatschappij opgedoekt. De Belgische staat weigerde de gronden te kopen. De kroonprins kocht alles dan maar eigenhandig. In 1870 kwam de staat dan toch over

de aan een landlopersbestaan. 'De rijkswacht was blijkbaar getipt door de een of de ander. Eigenlijk was dat voor een stuk wel een opluchting hoor. Ik belandde in Wortel, moest niet langer elke dat op zoek naar de meest elementaire dingen als eten en zo. Hier kon ik weer een douche nemen, kreeg ik goed eten, was er 's avonds een stukske ontspanning met teevee of biljart, of kon ik weer een klapke doen met de anderen. Voordat ik landloper werd, verdiende ik mijn kost in 't vlas. Huwelijksproblemen leidden naar een scheiding, en nadien kon ik het onderhoudsgeld niet meer opbrengen.

de brug. Wortel werd toevluchtsoord voor eebrekkicn en hulohehoevenden. Vanaf 190 werd het feitelijk een bedelaarsgesticht. Voor Merksplas bestemde bedelaars werden er naar toe gestuurd. Tot aan WO 1 bleef het aantal opgeslotenen erg hoog. Ondertussen was er dc Wet Lejeune gekomen die in 1891 bepaalde dat bedden niet langer een misdaad was. Wie bedelde uit luiheid kon wel nog worden opgesloten voor 2 tot 7 jaar. Behoeftigen en gebrekkigen werden voor onbepaalde tijd ondergebracht in toevI uchtsh iii zen. Na WO 1 liep het aantal opgeslotenen sterk terug. In 1929 wordt de Weldadigheidskolonie zelfs afgeschaft, om na '35 te herrijzen als instelling voor geesteszieken. Ook tijdens de WO II verbleven er 400 geesteszieken. Deinrichting was een bijhuis geworden van het bedelaarsgesticht in Merksplas. In 1955 werd het dan een onafhankelijke instelling voor landlopers, thuislozen die moeilijk elders terecht kunnen. In de jaren zeventig verhuizen hun franstalige lotgenoten naar St. Hubert, hun vrouwelijke collega's verblijven in St. Andries-Brugge. Sinds enkele jaren stelt men in het vooruitzicht dat in het kader van een uniforme EG wetgeving de landloperij definitief uit het wetboek voor strafrecht dient geschrapt. Dat zou meteen definitief het doek doen vallen over de opvang van landlopers in Wortel. Als dat gebeurt, zo luiden de vermoedens her en der, zou de instelling wel eens onderdak kunnen bieden voor vluchtelingen en imigranten, waarvan er nu rerls en 40-tni in Wnrtl vprhliift

___garag VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Ondertussen ben ik ook zeven jaar buiten geweest. Ik had een vrouwke ontmoet en het klikte goed tussen ons. Toen zocht ik werk en na een paar dagen kon ik al ergens aan de slag. Maar uiteindelijk kwamen er woorden... ze zei dat ik maar beter terug naar Wortel zou gaan... Ik heb direkt mijn boeken daar dicht gedaan. Ooit lukt het me nog wel om buiten opnieuw te starten. Als ze me ergens maar eens een woonst konden bezorgen, dan was ik weer vertrokken! Nu moet ge overal direkt een borg van zes maanden of zo op tafel kunnen leggen. Dat gaat dus niet, zo simpel is dat. Kijk, ik zit hier heel goed, daar niet van. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan probeer ik het weer buiten. Van een sociale dienst of de sociale voorzieningen moeten mensen zoals wij niet veel ver wachten. In de praktijk kunnen of willen die voor ons niet veel doen. In het beste geval krijgt ge 500 of 1000 fr. in uw pollen waar ge dan een week van moet leven. Echte hulp is er niet. Ik ben al naar het OCMW gestapt en er mijn geval uitgelegd. Dan vragen ze waar mijn vast adres is. Ah zonder, meneer? Dan kunnen wij u niet helpen... Dat is een straatje zonder eind natuurlijk. De familie weet dat ik hier zit. Voor hen is dat geen probleem, denk ik. 't Is in alle geval beter zo dan vroeger, en ik zou van m'n leven niet willen profiteren van iemand. Maar de eigen mensen en de eigen streek blijven u altijd trekken. Als ik vrij ben, ga ik direkt weer terug. Ik zie mijn twee kinderen nog elke keer. Hen mis ik het meest van al... Als ge dan met vaderdag of een feestdag een kaartje krijgt, dan is het wel eens moeilijk hoor. Dan denkt ge daar de hele dag aan. Om die reden wil ik ook niet dat er mij iemand hier komt bezoeken of wil ik niet geregeld opbellen. Dat zou allemaal te veel hartepijn doen... Terwijl ge er nu doorkomt met eens efkes goed op de tanden te bijten als het al eens wat moeilijker gaat. Vroeger hadden we hier nog meer steun en vriendschap aan mekaar, denk ik. Nu is dat vooral zo met de oudere gasten. Dat gaat heel goed. Ge kunt al eens woorden hebben, en een paar uur later zit ge toch weer samen een kaartje te leggen. Zo hoort het ook, vind ik. Met de jongeren is dat soms wel moeilijker. Overdag is er altijd nog het werk ook. Mo-


INTERVIEW maar ik zou niet profiteren van andere mensen. Dan ben ik op den dooi geraakt met wat vrienden, ik kon niet van de drank blijven en ben op een goeie keer naar Wortel gegaan. In het begin dan waren er wel mensen die me dat afraadden. Ik had echter al te veel negatieve dingen meegemaakt buiten. Zo heb ik het geprobeerd in verschillende homes. Allemaal zakkenvullers, jong. Dat krijgt subsidies, bouwt schoon gebouwen, en pakt dan nog al uw geld als ge er naar toe gaat. En ge vindt gegarandeerd vroeg of laat uw kast leeg als ge terug komt van uw werk. In zo'n home staat ge altijd met een voet in 't prison. Dertig jaar geleden belandde Eduard Als ge maar genoeg geld hebt, zijt ge er welmaar anders...! op 32-jarige leeftijd in de kolonie. kom, Neeje, hier in Wortel voel ik me thuis. Ik voel Lange tijd werkte hij er op de boer me niet mislukt of zo omdat ik hier zit. Intederij - 'dag en nacht met de traktor gendeel, ik ben een gelukkige vogel hier. Goed gereden', momenteel doet hij het on- eten, niks tekort, goei mensen. Ik kruip 's

menteel doe ik het onderhoud van de koer, in afwachting dat ik weer aan de paletten geplaatst wordt. Dat is het plezantste werk, ge kunt er u wat mee uitleven. Het verdient ook best van al. Zo'n 450 fr. per stuk. Och, al bij al voel ik me hier in Wortel goed, weet ge. 't Is altijd nog een flink stuk beter dan buiten op straat te moeten slapen... Maar als de gelegenheid zich ooit voordoet, dan probeer ik het toch weer buiten. Tot zolang blijft het eigenlijk een stukske afwachten.'

Ik begin er niet meer aan

derhoud van de bureaus. Eduard zag al heel wat van z'n lotgenoten komen en gaan, denkt met plezier terug aan de beginjaren van zijn verblijf in de Wortelse instelling. 'In het begin kwamen wij zelf binnen in Wortel. Wij kenden dat goed hoor. Ge moest er voor zorgen dat ge tegen zes uur in Hoogstraten waart wanneer de juge er kwam en ge refuge kondt krijgen. Ik heb er nog dikwijls in de hof van de kommandant van de rijkswacht gewerkt in afwachting. Dan efkes een pintje drinken en daarna zelf naar hier. Met de taxi als ge nog wat geld over had. En anders te voet, met de gendarm naast u met zijn fiets. 't Was ne goeie ti.jd, met veel volk hier waar ge veel vriendschap aan had. Er zaten hier soms meer dan 350 man. Er was ook nog veel meer werk toen. Overal wel, ge moet momenteel maar eens proberen om ergens binnen te geraken als ge 45 jaar zijt. Toen was dat allemaal geen probleem. Ik ben uit Vrije wil naar hier gekomen. Ik had zestien jaar gewerkt als chauffeur, ben nooit getrouwd geweest, wel samengewoond. Op een keer kwam ik thuis van m'n werk en bleek alles wat ik had weggehaald. Echt alles, ik had niks meer. Ik kon wel bij mijn moeder terecht,

avonds in mijn bed en ben direkt vertrokken, niks geen zorgen. Voor iemand als ik is dat toch een droom hier! Ge werkt wat overdag, kijkt VTM of BRT 's avonds, doet een klapke met de kameraden. En alle drie maanden ben ik weg om de bloemekes eens goed buiten te zetten. Dat kan een werkmens niet he, vier keer per jaar met congé gaan! Awel, ik wel! Ik durf er gerust voor uitkomen dat ik er buiten niet meer aan zou willen beginnen. Hier blijf ik vanzelf van de drank af. Geregeld bel ik naar mijn zuster, kwestie van wat nieuws van thuis te krijgen. Ge moet toch op de hoogte blijven zeker. En dan ook af en toe eens voor zes dagen naar ginder. Maar niet meer zoals vroeger he, met de makkers dag en nacht op café gaan, alle centen opdrinken en prompt terug te moeten! Nu ga ik eens rustig naar de familie, geef de kleinkinderen iets voor de spaarpot, ga dan rustig een pintje drinken met de vrienden. Zo zijt ge er weer eens uit geweest, bij de mensen geweest, en dat lucht op. Dan kom ik weer met volle goesting terug. Ik heb hier al veel gasten zien passeren op die dertig jaar. Heb er ook al veel zien buiten gaan, sommigen bleven echt weg. Die zijn gestorven. Of soms was er ook wel iemand die het buiten waar kon maken, een vrouw

Facelift De Rijksweldadigheidskolonie van Wortel omvat een groot landbouwbedrijf met 60ha akkerland, 123ha weiden en 340ha bossen. Een deel van de gedetineerden werkt dan ook op deze modelhoeve, een ander deel in het bosbeheer. Daarnaast werkt men in ateliers waar papier getrieerd wordt, kartonnen dozen gelijmd en gevouwen en paletten gemaakt. Voor enkele gevangenissen verwerkt men het wasgoed in een industriële wasserij. Dc laatste decennia is er flink gebouwd en verbouwd, zodat de Kolonie een fraaie facelift onderging. Halverwege de jaren '70 vernieuwde men de vleugel voor de 60 bejaarden die er verblijven. Na een brand diende een deel van de ateliers en de kapel vernieuwd. Onder leiding van direkteur Bosch restaureerde men de ingang van Bootjesven en het kerkhof. Een vleugel werd volledig omgebouwd tot nieuwe slaapzalen en het verhlijfskompleks met o.m. konferenticzaal, bibliotheek, biljartzaal, sanitair en een dagverblijf. Vorig jaar kreeg o.m. de verhlijfs- en eetruimte van het personeel een nieuw kleedje aangemeten. De Kolonie doet aktief aan bosbeheer volgens een beheerplan opgesteld in samenwerking met Waters en Bossen. Zo gebeuren de noodzakelijke kappingen en wordt er in totaal 32,5ha bos nieuw aangeplant met o.m, inlandse eik, Corsikaanse den en rode beuk. Verder werden er nieuwe dreefaanplantingen gedaan, en verschenen er een fraaie reeks platanen op de plaats waar tot voor enkele jaren een varkensstal stond op de grote binnerikoer van de boerderij.

leerde kennen en een nieuwe start nam. Van de pint af kon blijven... Dat weet ik wel te appreciëren, daar doe ik echt mijn klak voor af. Voor mij is dat allemaal niet meer weggelegd jong. Alleen als Wortel hier teniet gaat, zou ik opnieuw op mezelf willen proberen. Voor veel jongens hier zou dat een ramp zijn, denk ik. Binnen de kortste keren belandden die in de gevangenis of zo. Toch is de sfeer hier in Wortel al een stuk veranderd. De vriendschap is minder, de groep hangt niet meer zo aaneen. Veel van de oude mannen zijn er al uitgevallen. Er zijn veel meer jonge mensen gekomen, die buiten hun weg zouden kunnen maken en nog nooit iets echt meegemaakt hebben. Er zijn nu ook vreemdelingen bijgekomen, en dat botert toch niet echt goed hoor. Maar zoiets laat ik al lang niet meer aan mijn hart komen hoor... Neeje, schrijft gji maar in grote letters dat den deze in Wortel goed thuis is!' •


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstratenaren lopen warm voor het Begijnhof Groeiende interesse voor 'Het Convent' Lange tijd is de diskussie over het Begijnhof van Hoogstraten over de koppen van de Hoogst raatse bevolking heen gevoerd. Menigeen heeft zich blauw geërgerd over de manier waarop er over dit uniek stukje patrimonium geschreven, gepraat, beslist of niet beslist werd terwijl de verkrotting met de dag toenam. Maar die ergernis ging ook gepaard met een zekere moedeloosheid en een gevoel van machteloosheid. Het was immers duidelijk dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk van dit 'probleem' af wou zijn en dan liefst nog zonder de minste kosten. Waar is de tijd dat we bepaalde beleidsmensen hoorden zeggen dat het misschien beter was om er ineens de bulldozer maar tegenaan te zetten. Gelukkig is deze periode al een tijdje voorbij. Maar de man in de straat meent toch vaak een aardig stukje vriendjespolitiek en partijpolitiek getrek te ont waren in de diskussies van de laatste maanden of nu kandidaat A of kandidaat B het begijnhof kan verwerven. En intussen vreet de tijd ongenadig verder... Maar plots lijkt het tij omgeslagen. Het initiatief van de vereniging 'Het Convent', waarover we vorige maand berichtten, heeft schijnbaar heel wat Hoogstraatse gevoelens losgeweekt. Bijna dagelijks komen er bij de kontaktpersonen telefoontjes binnen voor meer informatie en melden zich nieuwe kandidaten aan. HALF APRIL ZOUDEN ER REEDS toezeggingen binnen zijn voor een twintigtal huisjes op het Begijnhof. Wat oorspronkelijk voor sommigen een aprilgrap leek, is even wel een onverwacht succes geworden waar het gemeentebestuur niet meer naast kan kijken. Hoogstraten heeft toch nog een hart voor zijn monumenten. Nadat er op de gemeenteraad van 27 januari unaniem besloten werd het begijnhofdossier een laatste maal voor alle gegadigden open te gooien, prijkte er tussen de binnengekomen kandidaturen plots de naam van 'Het Convent'. Deze tijdelijke vereniging groepeert een aantal Hoogstraatse mensen die vanuit hun bekommernis voor het behoud van het Begijnhof zich ook daadwerkelijk willen inzetten voor de restauratie ervan. Vooral de vrees voor een elitaire bedoening, in handen van enkele vreemde vastgoedmakelaars, waar geen Hoogstratenaar zich nog thuis voelt, heeft in oorsprong enkele mensen bij elkaar gebracht. Geleidelijk aan groeide de groep zodat men momenteel druk bezig is niet het opstellen van de statuten voor de oprichting van de v.z.w. Jef Martens treedt als woordvoerder en kontaktpersoon op. De groep wil als geheel naar voor treden om met het gemeentebestuur een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor het begijnhof. De leden van de groep nemen elk een optie op één, twee of maximum drie huizen. Deze limiet is gesteld om eventuele speculatie tegen te gaan. Voor de restauratie zal strikt de hand gehouden worden aan de richtlijnen van Monumenten en Landschappen. Zo zullen de huizen nadien ook enkel kunnen gebruikt worden voor bewoning. Op die manier hoopt men de sfeer van het Begijnhof te kunnen behouden. Men opteert voor een echte leefgemeenschap met een gemeng-

Restauratie en financies 'Het Convent' maakt zich sterk dat een restauratie van een huisje op het Begijnhof moet kunnen voor een bedrag tussen de twee en de drie miljoen. Er zijn natuurlijk grotere en kleinere huizen. Momenteel zijn er toezeggingen gedaan voor de restauratie van een twintigtal huisjes, en dit allemaal met eigen financiële inbreng. Intussen worden de mogelijkheden van subsidiëring verder onderzocht, maar wie zich op dit moment verbindt met het project, doet dit zelfs zonder subsidie. Na kontakten met Monumenten en Landschappen en met de Koning Boudewijnstichting blijkt dat er sinds aanpassing van het subsidiereglement van december 1991 er toch nog redelijke kansen voor subsidiëring mogelijk zijn, en dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. De tijdelijke vereniging 'Het Convent' wil ook garant staan voor een degelijke kwaliteit van restauratie. Daarom zullen de richtlijnen van Monumenten en Landschappen strikt nagevolgd worden. Het zal dan ook niet enkel om een gevelrestauratie gaan. Het typisch karakter van de huisjes zal moeten bewaard blijven, maar aangepast aan de hedendaagse woonnormen. De muur en de stalletjes in de kleine hoven zullen ook deel uitmaken van de restauratie. Om dit alles zo correct mogelijk te kunnen realiseren vindt Jef Martens het toch wel erg belangrijk dat het Begijnhof in handen blijft van de gemeenschap. Een verkoop geeft op termijn geen enkele garantie dat

de bevolking. Men zoekt ook nog volop naar een aangegaan akkoord blijvend zou nagemogelijkheden om het sociaal aspect zo goed leefd worden. Bij een verkoop heeft de gemogelijk in het geheel te verweven. Momen- meente er nadien geen greep meer op. Een erfteel hoopt men vooral een aantal jongeren te pacht daarentegen geeft de beste garantie voor kunnen bewegen om mee op de wagen te een kontrole van de gemeenschap op de naspringen. En dit moet financieel mogelijk zijn, leving van de restauratievoorschriften. Zulk aldus woordvoerder Jef Martens. een kultuur-historisch patrimonium (uit de


GEMEENTERAAD

MARIE-LOUISE DEVOS exposeert haar aquarellen vanaf 15 MIE! tot en met 31 MIE! 1992 in Galerij 'DRIE BERKEN' Pulsebaan 80, Wechelderzande (te!. 03/312 1431) De tentoonstelling is vrij toegankelijk: op zaterdagen en zondagen 16, 17, 23, 24, 30, 31 mei en op donderdag 28 mei, telkens van 10 tot 20 uur. Hartelijk welkom! Atelier: M.L. Janssen-Devos Hemeistraat 11, 2322 Minderhout, (tel. 03/3 14 65 02) 17e eeuw) mag men niet uit handen geven. Hoe de restauratie konkreet zal uitgevoerd worden (gezamenlijke werden of gedeeltelijk, volledig of gedeeltelijk eigen werk, enz ... ) zal in een later stadium verder uitgepraat worden. Vast staat evenwel dat de restauratie van de meest verkrotte huizen zo snel mogelijk zal uitgevoerd worden.

Het sociaal aspect Een vaststelling momenteel is dat nogal wat kapitaaikrachtingen het project ondersteunen. Dit is op zich een waarborg voor een snelle realisatie. Toch is er ook vanuit de groep de wens en de bekommernis om van dit Begijnhof een echte leefgemeenschap te maken voor alle leeftijden en voor alle lagen van de bevolking. In die optiek wil Het Convent jongeren stimuleren om deze vorm van erfpacht-restauratie-bewoning te overwegen als mogelijk alternatief voor eigen nieuwbouw. Dit is financieel immers geen slechte zaak als men de prijzen van bouwgronden in Hoogstraten bekijkt (± 1,5 milj.). De duur van de erfpacht bedraagt 99 jaar, wat neerkomt op een woonzekerheid voor ongeveer drie generaties. Wat het sociale aspect betreft o.a. dit van de huidige bewoners, moet binnen de groep nog verder gezocht worden naar allerlei mogelijkheden. De wil is aanwezig om dit element in het geheel van het gebeuren in te schakelen. Er zijn tevens kontakten geweest met het ACV, dat van de sociale huisvesting een prioriteit gemaakt heeft en in dat licht ook haar voelhorens is gaan opsteken bij 'Het Convent'.

Afvallingskoers

zaken en zoals het oorspronkelijk was, werden uitgevoerd. Of de aangeboden kaas- en wij ntafel achteraf voldoende kunnen zijn om alsnog een verkoop te overwegen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Ook vijf bouwondernemingen hadden zich bij het gemeentebestuur aangemeld als kandidaat voor de restauratie van het Begijnhof. Verscheidene onder hen hebben zo goed als afgehaakt. Wellicht kwam de werkgelegenheid bij hen op de eerste plaats en was er van enige kennis in het makelaarschap weinig te bespeuren. Wij belden enkele firma's op. De firma Carpentier uit Grobbendonk deelde ons mee dat zij hebben afgehaakt en geen verdere interesse meer hebben voor dit project. De bouwonderneming Verstraete-Van Hecke wil wel graag restaureren en heeft daar ook naar eigen zeggen alle mogelijkheden en er-

[2~l)IE ZOIEK O M ZIE M[l Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet -

Vorige maand noteerden wij in deze rubriek dat er 9 kandidaten zich hadden aangemeld voor een mogelijke restauratie van het Begijnhof in erfpacht. Intussen hebben reeds verscheidene geïnteresseerden het laten afweten. Opvallend hierbij is dat als eerste het duo Vervoordt-Van der Windt het strijdperk verlaat. Eind vorige maand hebben zij het gemeentebestuur laten weten geen interesse meer te hebben in een erfpachtovereenkomst. Wel blijven zij kandidaat bij een eventuele verkoop van het Begijnhof. Korte tijd geleden werden de Hoogstraatse gemeenteraadsleden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Antwerpse Vlaaikensgang en het kasteel van s Oravenwezel, twee restauratieverwezenlijkingen van de heer Vervoordt. Dit voorstel was reeds vroeger geopperd v66r de beide heren hun kandidatuur terug introkken. Een tiental leden van het gemeentebestuur zakte af naar de grote stad en kon alleen maar vaststellen dat deze restauraties met kennis van

varing voor. Doch het is vooral de financiële kant die te zwaar doorweegt voor de firma. Zij hebben nog nooit de paden van het makelaarschap betreden en daar gaan ze zich dan ook niet op wagen. Wellicht zal er van hen op 8 mei geen voorstel binnenkomen. Ook in een eventuele koop zouden zij om dezelfde reden niet geïnteresseerd zijn. De firma Van Roey uit Rijkevorsel is nog steeds op zoek naar investeerders. Kunnen deze niet snel gevonden worden of kunnen er vanwege banken of vastgoedmakelaars geen garanties gegeven worden, dan zal Van Roey wellicht niets kunnen aanbieden. Voor hen was de werkgelegenheid het belangrijkste. Bij De Clerck in Beerse wou men voorlopig nog geen verdere kommentaar kwijt. Samengevat lijkt ons dat er momenteel nog slechts een tweetal ernstige kandidaten de wedloop schijnen te beëindigen nl. de kandidaat van het eerste uur de heer Van Spaendonck, en het Hoogstraats kollectief 'Het Convent'. Misschien ziet de Vlaamse Huisvestingsdienst nog een kans in kombinatie met een van beide voorstellen. Van de hoger vermelde firma's lijkt er immers weinig te verwachten te zijn, tenzij er op de valreep nog wat uit de bus valt. Maar één ding hebben wij zeker geleerd: er wordt de laatste tijd weer wat optimistischer gesproken over het Begijnhof van Hoogstraten. Als er nu nog een snelle en degelijke restauratie volgt, dan is de schande weldra van de baan en kunnen we terug gaan beseffen welk een schat van een monument Hoogstraten in handen... of verkocht heeft. •

700OM ZM L ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER U!TITALIF. SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

I%1l5 I,W A 095

l

31

470 6

Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur


14V

HERIJGERS

l

bouwspecialiteiten

h.

lndusIeeeg 7. 2320 Hoogstraten. Tel. 03/314 47 55

- AARD/NGSDRAAD voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimfe.

Het einde van de Latijnse School Begin april ontstond in het centrum van Hoogstraten naast het stadhuis een kale vlakte. De Patria en de oude brandweerkazerne werden afgebroken. Laatst van al verdween de Latijnse School. Voor de meeste mensen was dit eigenaardige gebouw op het oude kerkhof een aanhangsel van de St. Katharinakerk en de H. Bloedprocessie. Zij weten helemaal niet dat hier de wieg heeft gestaan van 'het onderwijs' in Hoogstraten. Een beetje de geschiedenis opfrissen kan heel wat opkiaren.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAA TKOLKEN EN W.4 TERAFVOERGEULEN. - RIOOL BUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

BEGRAFENISSEN

JORIS Voor de Franse Revolutie was het onderwijs

.4..

-

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Woninginrichting

GEBRAEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en ove rg o rd ij n en - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

helemaal niet zo georganiseerd als nu. De schoolwereld was hoofdzakelijk in handen van de Kerk. Vanaf de 13e eeuw bestonden er kapittelscholen bij de belangrijkste kerken. Ons onderscheid tussen lagere en middelbare scholen was toen niet gekend. De leerlingen werden naargelang hun vorderingen ingedeeld in klassen, onafgezien van hun leeftijd. In de lagere klassen gaven vaak oudere leerlingen of afgestudeerden les, in de hogere klassen waren dit universitair gevormden. Het programma stond helemaal niet vast. De leerlingen leerden in de school lezen en schrijven in de moedertaal en in het Latijn. Vanaf de 14de eeuw verdwenen vaak deze kapittelscholen of werden ze omgevormd tot stedelijke latijnse scholen. In Hoogstraten ontstond de Latijnse School waarschijnlijk in 1422, toen Jan IV van Kuyck, de plaatselijke heer, 4 kapelanen benoemde, die belast werden met het onderwijs. De Vrijheid moest instaan voor de lokalen en het herbergen van de vreemde studenten. Zo'n school stond over het algemeen in dienst van de behoefte van de kerk. Men leerde er vooral kerkelijke latijnse teksten lezen en de muziekopleiding was natuurlijk gericht op het Gregoriaans. In Hoogstraten zal dit ook zo wel geweest zijn. In 1531 werd er een kapittel gehecht aan de kerk van St.-Katharina. De kanunniken namen het beheer van de Latijnse school over. De 16de eeuw is de tijd van Elisabeth van Culemborg en Antoon de Lalaing, de bloeiperiode van Hoogstraten in het algemeen en natuurlijk ook van de school. Ze had een goede naam, dat bewijst o.a. het feit dat

er rond 1540 een 28-tal vreemde leerlingen uit zowel de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden waren. De Tachtigjarige Oorlog betekende de ondergang van de streek. De bevolking van Hoogstraten daalde van ongeveer 2.000 tot een 600. De Latijnse School bleef jaren gesloten. In de 17de eeuw vernemen we uit teksten dat de kanunniken vaak te oud waren en niet in staat om nog te onderwijzen. Daarom gaf de magistraat van de Vrijheid de Latijnse School in handen van de Minderbroeders, die gehuisvest werden in het Spijker. Opnieuw kende de school een heropbloei. Gemiddeld waren er in de 17e-18e eeuw zo'n 50 leerlingen. Omdat de gebouwen van de school niet meer voldeden aan de behoeften besloten de magistraten van de Vrijheid in 1762 de school te herbouwen. Toen ontstond de benedenverdieping van het gebouw op het kerkhof dat nu werd afgebroken. In de arduinendeuromlijsting kon men de letters terugvinden die de latijnse datum 1763 aanduiden. De school bestond toen uit 6 klassen en had drie tot 6 leraars. Het begin en einde van de schooltijd werd aangegeven door het luiden van het klokje van het stadhuis. In de loop van de 18de eeuw werd naast het Latijn ook het Frans als studietaal ingevoerd. Zo werd het een Latijnse en Franse school. Ondanks de bloei was het einde nabij. De Oostenrijkse keizer Jozef II wilde namelijk de invloed van de Kerk beperken en legde de kloosterorden en het door hen beheerde onderwijs aan banden. Erger werd het tijdens de Franse Revolutie. In 1794 werd het Spijker geplunderd. Op 3 maart 1797 werden de


HIS TORIEK

Het bestuur heeft de school gesloopt

BYOUTERIE

WJ 1011'

HOOGSTRATEN

J

* * *

Tel. 03/31 47253

Groot assortiment in fantasiejuwelen Ruime keus in lederen riemen en handtassen Exclusieve haarmode

Op de plaats waar de oude Latijnse school stond is voorlopig niets meer. Straks bouwt men hier een nieuw administratief centrum voor de gemeente Hoogstraten. De Latijnse school was officieel geen monument maar het gebouw had wel een belangrijke geschiedenis en enkele merkwaardige tekens. Zo kon men in de westelijke zijgevel duidelijk zien dat er bij de verbouwing in 1860 een verdieping bij kwam. De voorgevel had twee deuren. In de portiek van de

uit Henegouwen, de streek van de steengroeven in Arquennes, Ecaussines-Lalaing en FĂŠluy. Ze leefden en werkten bij hun steengroeve. De deurlij sten werden daar ter plaatse gekapt, dikwijls volgens eigen plan, en daar zo aangekocht om later in de gevel te plaatsen. Soms werd ook op bestelling gewerkt. Het meesterteken in de portiek van de Latijnse school is van de meester-steenkappers Gaspar Modron & Nicolas Joseph Marcq.

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. Minderbroeders uit hun klooster verdreven. Hoewel het stadsbestuur bleef beweren dat het klooster eigendom van de stad was, en dat de paters instonden voor het onderwijs ter plaatse, leverde dit niets op. Het revolutionaire bewind wilde staatsscholen, maar slaagde er niet in dit in de praktijk om te zetten. Maar intussen stond de Latijnse School leeg. In 1806 werd het gebouw in dienst genomen als vredegerecht. In 1828 werd het lagere school, om in 1860 opnieuw vredegerecht te worden. Tenslotte werd het in 1876 door de kerkfabriek gekocht, die er vooral bergruimte van maakte. Tussen 1957 en 1972 diende het nog even als H. Bloedmuseum. Na de troebele tijden van de Franse Revolutie was het middelbaar onderwijs in Hoogstraten terug op dreef geraakt dank zij pastoor Cauwenbergh, die in 1829 het Spijker en in 1834 het vroegere Clarissenklooster kocht. Zo werd de basis gelegd van het huidige Spijker en Seminarie. Zelfs de aanzienlijke bibliotheek van de Latijnse School en het klooster van de Minderbroeders werd aan het Seminarie geschonken.

De betekenis van de vroegere Latijnse School voor Hoogstraten en omgeving is niet helemaal te achterhalen. Oorspronkelijk was het zeker een onderwijs in dienst van de plaatselijke kerk. In de 16de eeuw groeide dit uit tot een echt pedagogisch projekt waarin de studie van het Latijn en de klassieke cultuur de basis vormde van de hele vorming en levenshouding. Latijn was toen een levende taal. De uitstraling van de Hoogstraatse Latijnse School werd aangetoond door het grote aantal vreemde leerlingen. Ook de lijsten van de studenten van de Leuvense Universiteit bewijzen de hoge kwaliteit van onze leerlingen. Sommige oud-leerlingen brachten het zelfs tot professor of abt van enkele grote abdijen. Aan generaties jongeren uit de Kempen gaf de Latijnse School de interesse voor cultuur en ontwikkeling mee. Ook al is nu het gebouw verdwenen onder de slopershamer, de vlag werd overgenomen door andere instellingen. De huidige middelbare scholen (Spijker, Seminarie, Vito) zijn de waardige opvolgers van de Latijnse School van destijds. Hoogstraten is nog steeds een bloeiend onderwijscentrum gebleven. • (JV)

Meesterteken van de meester-steen kapper in de omlijsting van de voordeur (links).

In de voorgevel, boven het middelste raam, ter hoogte van de oude kroonlijst, kon men nog het jaarschrift lezen: senatUsChoLaM reaeDlflCaVlt (het bestuur heeft deze school heropgericht). Het was het eerste schoolgebouw waarin meester Van Aertselaer onderwees.

Deur in voorgevel met omlijsting.

rechtse deur stond geen meesterteken Ook dit wijst naar de verbouwing 1860. Na de Franse Revolutie werden geen meestertekens meer geplaatst want de oude fiere ambachtsgilden waren afgeschaft. De portiek van de linkse (oudste) deur bevat wel een meesterteken. Het is te vergelijken met de initialen of een handtekening van de kunstenaar op een schilderij. De meester-steenkapper tekende zijn werk. Hij was ook dikwijls de eigenaar van de steengroeve. Veel meesters-steenkappers kwamen

Steen in voorgevel mei jaarschr(fi.

Maar al deze getuigenissen van het verleden zijn nu verdwenen. Een plaatsje voor deze oude steen met jaarschrift in het toekomstig nieuw gebouw heeft natuurlijk niet meer dezelfde betekenis. Stenen kunnen spreken maar puin is dood. (JM)

EEEERS

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

*

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05 9


Lezers schrijven Het Begijnhof: open brief aan allen die bekommerd zijn om het verval van het Begijnhof Hoe is het zover kunnen komen? Toeristen op bezoek in Hoogstraten zijn over het algemeen wild enthousiast over de schoonheid van het Begijnhof, maar ook verontwaardigd over de wijze waarop de stad zo'n prachtige erfenis laat onderkomen. Ze kunnen niet begrijpen dat zoiets mogelijk is. En het is ook alleen maar voor plaatselijke mensen te begrijpen. Zonder hier te vervallen in een historisch exposé of een politieke polemiek te veroorzaken, wil ik toch even ingaan op het verleden. Het OCMW, vroegere eigenaar van het Begijnhof, startte een restauratiedossier in 1979, maar zag er uiteindelijk van af omwille van de hoge kosten. In 1984 besliste het vorige KGB-FB stadsbestuur tot de aankoop en de restauratie via het systeem van herwaarderingsgebieden. In het begin beloofde het ministerie Akkermans gouden bergen, maar wanneer het op centen aankwam, bleek er weinig in kas te zijn. Het ontstaan van onenigheid in het college deed het dossier op de achtergrond verschuiven. Noch voor de KGB, noch voor de CVP was dit immers een belangrijk punt. Na de verkiezingen van 1988 kwam er een KVB-CVP bestuur. Zij probeerden het op een andere wijze. De restauratie zou gebeuren zonder dat het stadsbestuur er een frank voor zou betalen. Men ging dus de commerciële toer op en men zocht een kandidaat koper of erfpachter. Alleen door het Begijnhof van de hand te doen kon het immers de gemeenschap geen frank kosten. Fusiebelangen (nu Agalev) is geen voorstander van een commerciële aanpak. Maar we hebben het alleen niet voor het zeggen. Aan de nieuwe schepen hebben we vanaf het begin gevraagd het probleem open te bespreken over de partijen heen en als het dan toch tot een commerciële procedure zou komen, de zaak dan open te stellen voor alle mogelijke kandidaten. Op onze regelmatig gestelde vragen en voorstellen kwam steeds een ontwijkend antwoord. Uiteindelijk, nadat 2 pogingen van de CVP mislukt waren om Heerles Hof aan te stellen als erfpachter, daar de KVB en de CVP het niet eens geraakten over de kandidaat en over erfpacht of verkoop, is er een openbaar aanbod tot erfpacht gekomen. Tegen 8 mei moeten de voorstellen binnen zijn.

Een definitieve en goede beslissing Het komt er nu op aan geen tijd meer te verliezen en open en eerlijk de beste kandidaat te kiezen. * De Agalev-Fb fraktie wil hieraan graag meewerken, maar dan in een open discussie na tijdig inzicht van al de beschikbare informatie. Voor iedereen moet de vraagstelling en de

10

formulering vooraf duidelijk en beoordeelbaar zijn. Wij weigeren een niet geargumenteerde gok te maken of louter tot pasmunt te dienen voor een verdeelde meerderheid. Om een duidelijke keuze te maken tussen alle kandidaten is het zelfs wenselijk dat de raadsleden (en waarom ook niet geïnteresseerd publiek) de kans krijgen de voorstellen van de kandidaten te aanhoren en hen vragen te stellen in een soort hoorzitting. * Het Hoogstraatse Begijnhof heeft in het verleden een sociale functie gehad. Vanaf de 19de eeuw, sinds de vermindering van het aantal en later het verdwijnen van de begijntjes, werden de vrijkomende woningen door de eigenaar (het OCMW) verhuurd als bescheiden sociale woningen tegen lage prijzen. In feite waren dit lang voor de jaren negentig van deze eeuw woningen voor kansarmen. Wanneer men kiest voor een commerciële aanpak, die de Hoogstraatse gemeenschap niets mag kosten, moet het voor iedereen duidelijk zijn dat er in de toekomst op het Begijnhof geen bescheiden sociale woningen meer zullen zijn.

1 let Begijnhol is een historisch monument Het is een van de waardevolste en wezenlijkste delen van het Hoogstraatse culturele patrimonium. Voor ons mag dit ook geld kosten aan de gemeenschap op voorwaarde dat we er dan ook nog iets aan te vertellen hebben. De andere partijen denken hier echter anders over. Maar voor alles moet het zo snel mogelijk en goed gerestaureerd worden. Dit stelt als belangrijkste eisen aan de geïnteresseerde dat hij of zij in staat is een verantwoorde restauratie te doen en over voldoende geld beschikt om dit waar te maken. Dit zijn geen onbelangrijke voorwaarden en op basis hiervan zullen de meeste kandidaten al moeten afhaken.

De gemeenteraad zal zich moeten afvragen wie in staat is tot een restauratie die rekening houdt met het historische karakter en de ziel van het gebouw. De gebouwen slopen en er identieke huisjes zetten is iets anders dan een goede restauratie. Nieuwbouw op het Begijnhof zal zeker met de grootste omzichtigheid moeten benaderd worden. Hopelijk zijn alle partijen uit de gemeenteraad bereid hierover aan tafel te gaan zitten en samen een beslissing uit te dokteren, waar we allen achter kunnen staan. Een beslissing die afhangt van een of twee stemmen en dus niet steunt op een brede meerderheid, is gedoemd om te mislukken. Daarom, beste lezer, durven we u vragen, blijf niet aan de kant staan, vraag uw verkozenen om uitleg, dring aan op een goede beslissing en vraag verantwoording. Wij zijn er van overtuigd dat uw tussenkomst belangrijk kan zijn voor de redding van het Begijnhof. En daar gaat het toch maar om.

Agaiev-Fusiebeian gen Fons Sprangers en Juul Verhuist.

oj STUUR UW KAART OP 4 MEI

De fietsendief Mogelijk is onderstaand waar gebeurd verhaal wel iets voor de Hoogstraatse Gazet. De fietsendief De mensen van de middle age zullen zich ongetwijfeld die klassieker van Vittorio de Sica nog herinneren. Dat was inderdaad het eerste waar ik aan dacht toen ik het feit vaststelde. Vrijdagnamiddag was onze dochter met de fiets naar Meer geweest. Onderweg kreeg ze een lekke band. Gelukkig in de buurt van mensen die we goed kennen. Daar kreeg ze een andere fiets om naar huis te rijden. Nu was de fiets van onze dochter al een oude tweewieler. Geen omafiets maar een fiets die van oma was geweest. Op zaterdagmorgen rijd ik met de fiets van onze kennissen terug en kom te voet terug met het destijds getekende trapt-hem-zelf-voertuig. Na een klein half uur ben ik er mee thuis. Om hem in de garage te zetten was enigszins zinloos. Onze dochter had inmiddels al een nieuwe fiets gekocht. Mijn gedachte was om later op de dag een oud ijzerhandelaar die wat verder in de straat woont te zeggen dat hij de fiets mee mocht nemen. Toevallig zie ik die man niet op zaterdag en op zondag ook niet. Het afgedankte vehikel dat zeker zijn diensten al bewezen had, bleef aan de gevel staan. Maandagmorgen ga ik naar de brievenbus de krant halen. Even kijk ik naar buiten. De oud ijzermarchand heeft pech want wat voor hem te wachten stond, was gestolen. Hoe het komt weet ik niet, het eerste wat me te binnenkwam was de film van Vittorio de Sica 'de fietsendief'. Een diefstal waar we 's avonds in ons gezin eens goed mee gelachen hebben. J. Hellemans, Hoogstraten.


Streekradio

Herinnering aan

Met veel genoegen heb ik de verschillende artikelen i.v.m. radio gelezen. Vooral deze over de streekradio's vond ik bijzonder aangenaam. Toch moet ik u op een foutje wijzen. Niet radio Cosmos was de eerste vrije radio in Hoogstraten. Eind de jaren zeventig (is het nu 1978, 1979 of 1980, dat weet ik niet meer precies) werd er vanuit de oude melkerij in Wortel gedurende een aantal maanden reeds uitgezonden door Radio KIOSK (Kulturele, Informatieve Omroep Streek Kempen). Onder de leiding van Peter Van Dam (gekend van MI AMIGO en nu V.T.M. stem) en een aantal plaatselijke D.J.'s (o.a. Danny Brosens, René Martens en andere) werd van start gegaan met streekgebonden programmatie. Omwille van de harde aanpak van het Turnhoutse gerecht kwam een vroeg einde aan Radio Kiosk. Toch durf ik te beweren dat een aantal van de toenmalige medewerkers de radiomikrobe nu nog hebben en werkzaam zijn bij verscheidene vrije radio's. ln uw archieven moet allicht nog wel wat over Radio Kiosk terug te vinden zijn, daar ook dit eigenste blad uitvoerig hierover heeft bericht. Zo, met deze aanvulling meen ik dat de histonek van de vrije zenders in Hoogstraten volledig is en wens ik alle vrije radio's nog vele aangename zenduren. Met muzikale groeten. Marc Wou Iers, Gustaaf Segersstraat 14 2320 Hoogstraten.

Radio 3 Sinds een maand weten we dat de Noorderkempen blijkbaar niet belangrijk is voor de BRTN. Radio 3 moest één van haar belangrijkste frequenties of kanalen afstaan, namelijk kanaal 7 op 89.0 Mhz vanuit de zender te Schoten. Deze zendruimte ging naar het vijfde radionet, de reclamezender Radio Donna. Zelfs op de middengolf verdween Radio 1 en ook deze golflengte kreeg Radio Donna. Het dogma van directeur-generaal Piet Van Roe luidt: 'Om de poen is het Ie doen. Laat die warhoofden die naar programma's willen luisteren waarbij enige herseninh oud wordt verondersteld, maar op hun eigen pseudointellektuele houtje bijten. Dat uitstervend ras trapt toch al lang niet meer in een goede slogan voor nieuw waspoeder of Weense worstjes. Ze zijn volstrekt onnuttig voor onze samenleving en begrijpen niet eens dat de enige echte cultuur, op de valreep van de 21ste eeuw, uit zeep bellen en een heidsworst bestaat', schrijft J.P. in Intermediair.

Het cultuur- en ontmoetingscentrum De Warande, de Kultuurraad voor de Kempen en ook mensen vanuit het Hoogstraatse (koren, muziekverenigingen, e.a.) hebben geprotesteerd bij de BRTN tegen deze gang van zaken. De Noorderkempen zou tot in 1995 moeten wachten want dan is de nieuwe zendmast van St.-Pieters-Leeuw af en zullen de ontvangstproblemen van alle netten definitief van de baan zijn. Wij doen een oproep aan alle lezers om een brief te schrijven naar BRTN, Piet Van Roe, directeur-generaal, August Reyerslaan 52, 1043 Brussel, met het vriendelijk verzoek ons luistergeld te willen betalen voor de periode 1992 tot en met 1995, of te zorgen dat wij Radio 3 weer goed kunnen ontvangen.

Landmeter Vital Raes Weinigen zijn in hun leven zo vaak gevierd en hebben zo dikwijls de media gehaald als landmeter Raes. Na de gouden bruiloft kwam de fanfare St.Katharina naar de Lindendreef om zijn 80ste verjaardag klank en kleur te geven. Zo ging het nog eens bij 85 en 90 jaar. Door op hoge leeftijd opmerkelijke sportieve prestaties te leveren, kwam Vital meermaals in de krant als kampioen bij dc huksschieting en als fietser clie met de petjes-vrienden zonder verpinken naar Scherpenheuvel Ier;i toen hij de 80 lang voorbij was. Eenmaal kwam hij in de dagelijkse sportrubriek van de B.R.T. omdat men hem aan een dopingcontrole had onderworpen op zijn 88ste. Zoiets zou wellicht niet voorgevallen zijn als de landmeter niet zo'n populair figuur was geweest. Toch is zijn leven niet steeds over rozen gegaan. Als lartdmeter van het kadaster moest hij soms een beroep doen op de politie wanneer hij opmetingen deed waar families of geburen het oneens over waren. Ja, zelfs bij grenscorrecties tussen België en Nederland werd Vital opgeroepen om zijn deskundigheid in te zetten. Vital was een oprecht nian: diep gelovig en gelijk gezind voor iedereen. Hij verdroeg geen roddel of slechte praat maar hij hield van gezelligheid en vriendschap. Dit bracht hem in het bestuur van talloze verenigingen, t.e lang om op te noemen. Als hij in de kerk met de schaal ging, nam hij daar zijn tijd voor. Zo kon hij de mensen

vat bekijken want de gang des levens boeide hem mateloos. Tijdens de vele jaren in de kerkfabriek deelde hij de verantwoordelijkheid bij de heropbouw van de Sint-Katharinakerk en sjnds 1980 de restauratie van de H. Bloedprocessie. Vital Raes had ook

deel in de uitbouw van het Instituut Spijker en het Vito als lid van de inrichtende comité's. Zonder één noot muziek te kennen was hij ruim 45 jaar ondervoorzitter van de Fanfare SintKatharina waar hij dan wel trouw andere klussen klaarde want hij nam steeds verantwoordelijkheid waar hij daartoe geroepen werd. Op 25 maart is Vital overleden op bijna 93 jaar. Drie dagen later werd hij onder massale deelname ten grave gedragen. (JB)

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woonde coratie

Baarle-Hertog

Kapetstraat 6

tel 014-699002 ook op zondag open

T.U., Hoogstraten.

11


infrastructuur en is er behoefte aan meer subsidies wil men deze rol blijven spelen in stad en streek. El

II

Dividenden

Telefooncentrales De tijd dat de Kempen stiefmoederlijk behandeld werd door de RTT-Belgacom lijkt definitief voorbij. Midden dit jaar pakt de RTTBelgacom in Turnhout uit met een primeur. Dan wordt de telefooncentrale daar voorzien van een nieuw softwarepakket Centrex, waardoor bedrijven niet langer genoodzaakt zijn om zelf duur te investeren in eigen telefooncentrales. Deze nieuwe vorm van dienstverlening zal in de loop van 1993-'94 in alle Kernpische centrales beschikbaar komen. Terzelf dertijd installeert de RTT-Belgacom in elke centrale ISDN, wat de gebruikers zal toelaten te beschikken over een zeer grote datacapaciteit. Ook voor de gewone telefoongebruiker is er goed nieuws. Het vervangen van de oude storingsgevoelige electromechanische centrales door moderne digitale centrales verloopt volgens plan. In de loop van 1955 wordt de laatste oude centrale in de Kempen vervangen en in Turnhout wordt de digitalisatie van 10.000 lijnen met 3 jaar vervroegd naar 1993. Binnen enkele weken zal de regering met de RTT-Belgacom een beheerscontract afsluiten. Vanaf dat ogenblik wordt het een autonoom overheidsbedrijf met de naam Belgacom. El

10K-ophaaldienst Aan Richard Proost, voorzitter van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, werd de sleutel van de eerste ophaalwagen plechtig overhandigd. Deze speciale GFT-ophaalwagen is uitgerust met een camera-systeem om de veiligheid van de ophalers te verbeteren. Voor de ophaaldienst werd geopteerd voor een centraal gelegen inplantingsplaats op de industriezone De Heze te Geel. Vanaf 1 april is de 10K-ophaaldienst definitief van start gegaan. El

Burgemeesters De Kempische burgemeesters kwamen voor de tweede maal bijeen te Rijkevorsel. Met de-

ze conferenties willen de Kempische burgemeesters op een gestnictureerde wijze van gedachten wisselen over - en zo mogelijk oplossingen vinden voor - problemen, die, hoewel ze behoren tot de autonome bevoegdheid van iedere gemeente afzonderlijk, toch bij voorkeur een zo groot mogelijke gezamenlijke aanpak behoeven. Op de agenda stond de politiesamenwerking in het arrondissement Turnhout, de problematiek van het sluitingsuur voor de horeca en het thema van de stedebouw en de ruimtelijke ordening. El

De Warande Het jaarverslag over de activiteiten in De Warande te Turnhout in 1991 is een lijvig boekwerk geworden van niet minder dan 158 bladzijden. Het is een duidelijk symbool van de drukke bijenkorf die 1991 weer was. Het vormings- en ontwikkelingswerk kende 5.639 activiteiten of meer dan 15 per dag, weekeinden en vakanties inbegrepen. Publiekstrekkers waren de initiatieven rond klassieke muziek en rond educatief toerisme, maar ook hedendaagse kunst en literatuur. De Warande bood in 1991 niet minder dan 55 tentoonstellingen aan waaronder 18 eigen inrichtingen. Ook de educatieve begeleiding werd verder uitgebouwd, o.a. de kinderateliers. In 1991 kwamen er zo 20.700 bezoekers naar 77 schoolvoorstellingen. Er was een wachtlijst van 10.000 kinderen en vele vragen tot ver buiten de regio maar 'vol is vol'. Met ruim 200 podiumactiviteiten werden meer dan 80.000 mensen bereikt. Zo'n 120 voorstellingen waren eigen inrichting en 80 als receptief. Het aantal keuze-abonnementen bedroeg 2.655. Momenteel kent De Warande een tekort aan

ZAKENKANTOOR 1 :1.] 1 1 Ei 'I CDA DrtI

1 RIII

Wij verkopen niet aPeen verzekeringen.. ook de NAZORS 1nden wij be'angrijk!!! Kom vrijbijvend eens praten Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54 12

Welzijnsoverleg Op initiatief van Welzijnszorg Kempen, de vereniging van 24 OCMW's uit het arrondissement Turnhout, werd zopas de start gegeven van het Welzijnsoverleg Kempen dat streeft naar een permanent overleg voor de welzijnssector in de Kempen. Het is de bedoeling om deze overlegstructuur in de nabije toekomst verder uit te bouwen zodat ook deelsectoren zoals gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, bejaardenzorg, gezondheidszorg, ... uit de welzijnssector bij dit regionaal overleg worden betrokken. Het Welzijnsoverleg Kempen wil de voorwaarden en de omstandigheden scheppen waardoor initiatiefnemers zelfstandig of in samenwerking met anderen projecten kunnen ontwikkelen. GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s 4

d"'

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

VAN /ID7wDIrtItrtI

De inhoud van dc jaarrckcning 1991 van dc lOK is bekend. Uit de voortdurende stijging van de omzet, de personeelskosten en het balanstotaal blijkt, volgens de Socialistische Partij-Kempen, dat de 40K steeds meer gemeentelijke taken naar zich toetrekt. Bovendien vindt SP-Kempen dat de bestuursorganen van de lOK ondemokratisch zijn samengesteld. Men stelt zich ook vragen bij de voortdurende winstreservering en pleit voor de uitkering van een rechtvaardig dividend aan de Kempische gemeenten en voor de afschaffing van de gemeentelijke tussenkomsten a rato van 5 fr. per inwoner in de werkingskosten van de LOK. Tenslotte pleit de SP er voor dat de LOK meer informatie zou verstrekken aan de gemeenten en hun raadsleden. El

MEB~

CARROSSERIE FORD T WE ED EHAN DS WAG ENS

J

7 gg

STREVEN NAAR PERFECTIE


Kostprijs voor de kinderen

Speelpleinwerking 2 maanden vakantie is lang. Zelfs wie 2 of 3 weken op reis gaat, houdt nog 6 of 7 weken over. Veel kinderen vervelen zich en zijn steeds op zoek naar kameraadjes. En ouders die allebei uit werken gaan moeten in deze periode een oplossing zoeken voor de opvang van hun kinderen. Het is een nood van deze tijd geworden. De Hoogst raatse Jeugddienst heeft daarom een speelp/einproject uitgewerkt, dat de speelse naam KWISPEL meekreeg. Dat zij hierbij niet over één nacht ijs gegaan zijn, bewijst het feit dat zij een studiebezoek brachten aan reeds bestaande speelpleinen Turnhout. Malle en Zwijndrecht. Zo zal Kwispel eruitzien: Periode en openingsuren Kwispel is open van woensdag 22 juli tot en

met vrijdag 28 augustus 1992, op werkdagen, telkens van 8 tot 17 uur. De kinderen kunnen inschrijven per dag of per week en zijn telkens ten laatste om 9 uur aanwezig tot minstens 16 uur. U kan een plaats reserveren voor uw kinderen op het telefoonnummer 314.50.07 (Jeugddienst). Welke kinderen? Kwispel is er voor kinderen in de lagere

schooltijd, 5 tot 12 jaar, of m.a.w. geboren tussen einde 1979 en einde 1986. Lokalen In de vroegere gemeenteschool aan de Karel

Boomstraat, die ondermeer in gebruik is door de Muziekschool, JNM en Wielewaal, waren nog enkele mooie lokalen vrij en ook het sanitair is in goede staat. Maar vooral beschikt men er over goede speelterreinen. Naast de refter, die behouden blijft voor de middagboterhammetjes, zullen een knutsellokaal, een rust-, lees- en spelletjeslokaal, een verkleeden toneellokaal en een EHBO- en leidinglokaal ingericht worden. De openluchtterreinen zullen verdeeld worden in een sportterrein (volley en basket), een waterspeelterrein, een bouwspeelterrein en een pleinspeelterrein (voor b.v. zakdoek leggen). De zandbak zal goede diensten bewijzen en in de kippenren worden opnieuw kippen geplaatst die de kinderen zelf elke dag mogen voeren. Dankzij al deze voorzieningen, is men volledig in orde met de wettelijke voorschriften voor speelpleinwerking. Monitoren en begeleiders

Een Algemeen Verantwoordelijke neemt de Organisatie op zich. Deze beschikt over het brevet van hoofdmonitor, heeft ervaring in het geven van cursussen voor monitoren en bovendien 3 jaar ervaring in speelpleinwerking. De tweede verantwoordelijke is de Hoofdmonitor, die mee aan het hoofd staat van de monitoren, instaat voor EHBO en wer kingsmateriaal en kontaktpersoon is tussen speelplein en jeugddienst. Deze persoon moet in het bezit zijn van een brevet van hoofdmonitor of van een pedagogisch diploma en minimum 20 jaar zijn. En dan zijn er de eigenlijke monitoren en begeleiders, die de activiteiten met een groepje kinderen begeleiden. De kinderen zullen voor de meeste activiteiten verdeeld zijn in groepjes volgens leeftijd en enkele malen per week zullen er gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden. Enkele monitoren moeten een brevet van monitor of attest basisvorming jeugdverantwoordelijke bezitten of ervaring hebben in jeugd-

werk, maar ook enthousiaste jongeren die minimum 16 jaar zijn en graag met kinderen bezig zijn, komen hiervoor in aanmerking. En hoewel het vrijwilligerswerk is, krijgen monitoren en begeleiders een tegemoetkoming van 600 fr. per dag, zodat ze toch een zakeentje bijverdienen.

De prijzen zijn zeer democratisch gehouden. Het eerste kind van een gezin betaalt 100 fr. per dag, het tweede en volgende kinderen van eenzelfde gezin 60 fr. De kinderen moeten enkel boterhammetjes meebrengen voor 's middags, geen drank en ook geen koeken of snoep. Kwispel zorgt voor drank aan tafel 's middags en voor een vieruurtje in de namiddag. Water is er de ganse dag. Vervoer

Voor kinderen die ver van het centrum of in de deelgemeenten wonen en niet kunnen gebracht worden, wordt een regeling uitgewerkt met De Lijn. Deze regeling zal later bekendgemaakt worden. Wie nog meer inlichtingen wenst over de Hoogstraatse speelpleinwerking, richt zich best rechtstreeks tot de Jeugddienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 314.50.07.•

JE ZENDINGEN? EEN, TWEE, KLAAR EN WEG. POSTPACI De Postpac - dozen en gewatteerde enveloppen zijn zo licht als een veertje en nochtans vervaardigd uit stevig karton. Zij zijn beschikbaar in verschillende formaten en tegen vederlichte prijzen (29 en 39 Fr.) Niet verwonderlijk dat deze verzendingsklare verpakkingen zoveel ideeën doen ontstaan. Een voordeelpakket met 10 enveloppen van een model kost slechts 269 Fr. Vraag ernaar op uw Postkantoor! Post Hoogstraten Tel. 03131453 80.

EEN PAK VAN M'N HART

spet

OPROEP

De jeugddienst zoekt nog enkele monitoren en begeleiders. Interesse? Telefoneer snel naar het nummer 314.50.07, vragen naar de Jeugddienst.

13


'1

heeDookWen

50 jaar Rode Kruis Hoogstraten Het 1 mei-weekend heeft het Rode Kruis helemaal in het teken gezet van haar gouden jubileum. vrijdag 1 mei: 15.00 uur: Optocht door Hoogstraten met fanfare, RK-bestuur, Hulpdienst, ziekenwagen, Jeugd Rode Kruis. Parcours: Gelmelstraat (RK-lokaal) - G. Segersstraat - Vrijheid - Buizelstraat - Dr. Ver smissenstraat - Pax. 16-18 uur: Receptie voor genodigden. zaterdag 2 mei: 10.00 uur: Opening van de tentoonstelling over het ontstaan van het Rode Kruis en met stands van de verschillende afdelingen: Hulpdienst, Jeugd RK, Uitleendienst, Voorlichting, Bloedtransfusie... namiddag: Demonstraties door de Hulpdienst, telkens weer interessant en leerrijk. 20.00 uur: Kwis tussen verschillende verenigingen. zondag 3 mei: 10.00 uur: Doorlopende tentoonstelling namiddag: Demonstraties door de Hulpdienst 15.00 uur: Prijsuitreiking kindertekenwedstrijd. Aansluitend voor de jongeren: diverse activiteiten i.v.m. het Rode Kruis, b.v. leren rijden met een rolstoel, geblinddoekt je weg leren vinden, parcours afleggen met ongevallensituaties en bijbehorende EHBO. Met een grootse informatiecampagne wil het Hoogstraatse Rode Kruis haar activiteiten bekendmaken. Daartoe ontving elk gezin een folder in de bus met niet alleen de ontstaansgeschiedenis van de Organisatie maar vooral een beschrijving van de verschillende diensten en contactpersonen. Op de eerste bladzijde vindt u nog eens beknopt het bovenstaand programma.

Bloemendag De Vrije Land- en Tuinbouwschool loopt al even vooruit op de opendeurdag. Bloemen en planten houden immers geen rekening met een late Hemelvaartdatum. Daarom houdt de school op zaterdag 9 mei van 8 tot 12 uur een Bloemendag. Door de leerlingen zelf gekweekte pot- en perkplanten worden die dag te koop aangeboden tegen gunstige prijzen. Een buitenkansje voor bloemen- en plantenliefhebbers. 11

De maand van de open deurdagen Naar jaarlijkse traditie houden de Hoogstraatse scholen hun opendeurdag in de maand mei. We geven een overzicht in chronologische volgorde. - De Spijker-scholen openen de reeks op zondag 3 mei van 10 tot 18 uur. In de Spijkerhumaniora wordt vooral de eerste graad voorgesteld. Nieuwe leerlingen kunnen er terecht voor informatie en inschrijvingen. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in de vak14

lokalen voor wetenschappen, computer en technologische opvoeding en in het internaat. De Torenzaal wordt omgetoverd tot Franse Bistro en Engelse Pub en ook in het cafetaria van de Rabboenizaal kan men terecht voor een hapje en een drankje. Belangrijkste evenement hier is echter de 6e Spijkertentoonstelling 'In a Silent Way' in de Angelazaal, de wij in onze vorige uitgave reeds uitvoerig beschreven. Toch nog even aanstippen dat dit een gelegenheid is om kennis te maken met hedendaagse kunst. - Het jubilerende VTI SPIJKER is in zijn 25-jarig bestaan uitgegroeid tot veel meer dan Hotelschool alleen. De nieuwste afdeling is Brood- en Banketbakkerij, die natuurlijk speciaal in de kijker staat op deze opendeurdag, terwijl ook de andere afdelingen (Sociale en Technische Wetenschappen, Kantoor, Toerisme, Hotelschool) zoals steeds een bezoekje waard zijn. Ook kunnen de geĂŻnteresseerden kennismaken met het volwassenenonderwijs.

kl

,0

Een beeld van het 7e specialisatiejaar 'Truileur': het oog wel ook wel wat.

Een greep uit de andere activiteiten: Tentoonstelling 25 jaar Hotelschool - Audiovisuele voorstelling van Mexico - sprookjeshoek striptekenaar - muzikale optredens - voetbaltornooi vaders/leerkrachten - geleid bezoek aan het internaat - verkoop van posters en gebak - sport en spel - enz. En vanzelfsprekend kunnen ook hier nieuwe leerlingen en cursisten zich laten inschrijven. Een bezoek aan de Hotelschool is echter niet volledig zonder maaltijd, en daarvoor kan men vanaf 11 uur terecht in diverse restaurants. En tot slot zal op de opendeurdag ook de 'Trofee voor Streekgastronomie' uitgereikt worden aan de winnaar van de culinaire wedstrijd rond streekprodukten en De Koninckbier. - Het Klein Seminarie opent zijn deuren op zondag 17 mei om 13 uur met als thema: 'Een Boekje Open'. In het kader van het 50-jarig bestaan van het schooltijdschrift 'Komaan' wordt teruggeblikt naar het verleden met de tentoonstelling 'Komaan 50 - 500 jaar Boekillustratie', waarin ondermeer de uitgebreide Seminariebibliotheek wordt voorgesteld. Elders kan men de computers aan het werk zien, een kwis volgen tussen eerstejaars, dia's

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88. en toneeltjes bekijken, en zien hoe de jeugd zich sportief uitleeft. Het internaat is toegankelijk en de cafetaria laaft de dorstigen. De Lagere School houdt het die dag in de eerste plaats prettig voor de kinderen en organiseert niet alleen een Vlaamse kermis, maar ook een groot wedstrijdspel met volksspelen. De grootste attractie wordt verwacht rond 16 uur, wanneer een helicopter zal landen op de sportvelden, net achter het gebouw van de lagere school. Verder is er de ganse dag muzikale animatie in de cafetaria, waar u verwacht wordt voor een frisdrank of koffie met gebak. Het eerste en het zesde leerjaar krijgen extra aandacht en men kan er terecht voor inlichtingen en inschrijvingen. En alle klassen komen aan bod in de tentoonstelling met werkjes van de leerlingen en foto's van het voorbije schooljaar in de studiezaal. - De Vrije Land- en Tuinbouwschool en VITO tenslotte, houden hun 'School in Werking' traditioneel op Hemelvaartdag, dit jaar dus op 28 mei van 10 tot 17 uur. Land- en Tuinbouw pakt uit met een unieke Vlinderexpo. Honderden vlinders, waaronder enkele zeer zeldzame exemplaren, tropische soorten, reuze-rassen enz. kan men enkel deze dag bezichtigen, want de verzameling wordt ter beschikking gesteld door een privĂŠ-verzamelaar. Verder zullen zowel het tuinbouw- als het landbouwonderwijs voorgesteld worden, en dit zowel op technisch als op beroepsniveau. In het computerlokaal wordt een demonstratie gegeven van computerprogramma's, niet alleen gericht op leerlingen, maar ook op naschoolse land- en tuinbouwcursussen (o.a. voor bedrijfsleiders). Omdat O.H. Hemelvaart erg laat valt dit jaar, zullen er waarschijnlijk geen aardbeien meer zijn, maar men hoopt aan de bezoekers nog wel tomaten, paprika's en andere teelten te kunnen tonen. - In VITO tenslotte zijn de publiekstrekkers 2 bijna antieke kranen. Het eerste exemplaar is een handbediende kraan uit 1870, waaraan de restauratiewerken nu zover gevorderd zijn, dat men er rond de opendeurdag hoopt mee klaar te zijn. Het tweede gevaarte is een zgn. treinstoomkraam uit de periode 1895-1905. Zowel de aandrijving (om op de rails te rijden) als het heffen gebeurt door middel van zelfgeproduceerde stoom. De restauratie van deze rnastodont staat op het programmna voor volgend jaar. Beide kranen zijn eigendom van de firma Machielsens uit Antwerpen, die ze van de haven van Antwerpen overkocht, waar ze jarenlange goede diensten bewezen. Sommige gelijkaardige modellen zijn nog tot in de jaren '60 in gebruik geweest. Eveneens bezienswaardig is de bouw van de nieuwe schoollokalen door - hoe kan het anders - de leerlingen van de afdeling Bouw. Tekenklassen en nieuwe werkhuizen worden hier geboren. En behalve de afdeling Bouw, zullen ook alle andere afdelingen in werking zijn: Schrijnwerkerij, Metaal, Auto-techniek, Carrosserie, Lassen en Constructie, Elektriciteit, Elektro-mechanika, Scheikunde, Sanitair en Centrale verwarming. Ook voor wie geen kinderen op de school heeft is een bezoekje beslist de moeite waard. D


HOOGSTRA TEN

Kroatië in woord en beeld Oud-1 loogstratenaar Jan iluijbrechts verbleef de laatste maanden geregeld in het door een genadeloze burgeroorlog getroffen Kroatië. Als nationaal coördinator van de humanitaire hulpactie 'Kroatië- volk in nood' bezocht hij verschillende vluchtelingenkampen en de diensten die zich bezighouden met de hulpverlening aan de burgerslachtoffers van de Servische agressie. Ook het front bij Karlovac werd in die periode door hem bezocht. Begin maart trok hij met een Belgische parlementaire delegatie en Vlaamse journalisten, op uitnodiging van de Kroatische regering naar de frontsteden Vincovci, Nustar en Sibenic. Hij kreeg er ondermeer de unieke kans om samen met leden van de Kroatische Nationale Garde te patrouilleren in het niemandsland voor Zadar. Hij sprak er ook met de hoogste gezagsdragers van de jonge Kroatische republiek. Ondermeer de aartsbisschop van Zagreb, de laatste Joegoslavische president Stjepan Mesic en Professor Granic, de vice-president van Kroatië waren zijn gesprekspartners. Op initiatief van de Hoogstraatse Vlaamse culturele kring Dr. Hendrik Versmissen komt hij op vrijdag 22 mei in het auditorium van het Klein Seminarie vertellen over de strijd en het lijden van het Kroatische volk. Hij zal een dia-montage over de verschillende reizen vertonen, en namens de Kroatische gemeenschap in Vlaanderen zal Marco Maijkovic een groet brengen. Deze info-avond vangt aan om 20 uur en de toegang is gratis. ri

Met DF naar Doornik en Beloeil Het Davidsfonds koos voor de jaarlijkse uitstap op Pinkstermaandag een tweeledig doel: de stad Doornik en het kasteel van Beloeil. In Doornik geven Nederlandstalige gidsen een rondleiding in de mooie kathedraal met haar vijf torens en de schatkamer, gevolgd door een stadsrondrit door deze mooie stad, die één van de oudste van ons land is. Daarna rijdt de bus recht naar Beloeil. In de orangerie van het domein, die ingericht is als self-service restaurant, zijn maaltijden te verkrijgen naar ieders beurs, of kan een meegebrachte picknick gebruikt worden. In de namiddag wordt de groep verwacht voor een rondleiding - ook weer in het Nederlands - door het kasteel, dat nog steeds bewoond wordt door de familie de 1 igne, die onder haar voorouders een Hoogstraatse telt: de dochter van de tweede graaf de Lalaing! Na dit bezoek is er nog voldoende tijd voor een wandeling door de Franse tuinen, een ritje met het toeristisch treintje, een bezoek aan Minibel (Belgische bouwwerken op schaal 1:25) of een drankje op één van de terrassen. Voor de kinderen is er een speeltuin en een overdekte speelzaal. Deze uitstap vindt plaats op Pinkstermaandag 8juni, vertrek aan de kerk om 7.30 uur, terug rond 20.30 uur. Davidsfondsleden kunnen vanaf nu inschrijven en betalen voor volwassenen 700 fr., kinderen t/m 12jaar 500 fr.l; nietleden kunnen inschrijven vanaf 10mei en betalen resp. 800 fr. (volw.) en 550 fr. (kind.). Inbegrepen in de prijs: vervoer per autocar, gidsen Doornik en Beloeil, inkom schatkamer Doornik en inkom Domein van Beloeil (300 fr.). Inschrijven bij F. Verschueren, Lindendreef 21, tel. 314.11.88, uiterlijkop2l mei. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 1 autocar.

Huldiging gevangenispersoneel

Naar aanleiding van hun teetjeesi op 20 maart in zaal Vax huldigde de vriemidenkrimig iaii het Hoogstraatse gevangenispersoneel enkele verdienstelijke leden. Deze mensen kregen uit handen van Inspecteur Generaal Van Oers en directeur Jef Buis een aandenken voor 25 trouwe dienstjaren. Op de foto bovenaan vinr.: Jos Janssens, Karel Lochten, Jos Aerts, Freddy Van Weereld, voorzitter van de vriendenkring Leo Strijbos, directeur Jef Buis, Constant Van Weereld, Inspecteur Generaal Van Oers, Jan Geens, A bis Vermeeren, /1 Ifons Vermeiren, Jos Aerts; onderaan enkele dames van de gehuldigden.

Voor de Indianen

in a Silent Way 2' 'e

Met de 6e Spijkertentoonstelling 'In a Sileni Way' wil de Kunstkring Spijker de hedendaagsc kunst dkhtv, l,ij h,engen. Mei de mede'crking van Erd,, Des met vut, hei It'hiseum voor Hedendaagse Kunst van Gent werden werken van 4 Belgische en 4 buitenlandse kunstenaars uitgekozen. Kennismaken met kunst van deze tijd kan nog tot 10 mei in de A ngelazaal van het Spijker: op 1, 2, 3, 9 en 10 mei van 10 tot 18 uur en op 5, 6, 7 en 8 mei van 14 tot 18 uur.

Zimmer Frei / Bed & Breakfast / Kamer met ontbijt Enkele maanden geleden werd een eerste oproep gedaan voor gastgezinnen die één of meer kamers of een woning willen verhuren aan toeristen. Tot hiertoe zijn er reeds 25 geïnteresseerden, zodat men spoedig van start kan gaan. Voor alle belangstellenden wordt daarom een informatie-avond gegeven op woensdag 6 mei om 20 uur in het VTI Spijker Hotelschool. Kandidaat-gastgezinnen mogen zich nog altijd melden bij de Dienst voor Toerisme Hoogstraten, tel. 3 14.50.07.

Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de 'ontdekking' van Latijns-Amerika, richtte de Wereldwinkel haar aandacht op het lot van de Indianen aldaar. Dit gebeurde met een feestmaaltijd waar 220 mensen duimen en vingers aflikten en daarmee 45.000 fr. bijeenbrachten. Dii bedrag zal besteed worden aan een vormingsproject voor Indianen leiders in Columbia.

15


HOOGSTRA TEN

Nieuwe Vito-directeur Dc huidige directeur van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten, de heer Alphons Livens, werd onlangs 65 jaar. Het Inrichtend Comité heeft Willy Vermolen, momenteel onderdirecteur, tot opvolger benoemd. Vooraleer deze beslissing te nemen, had het Inrichtend Comité een brede bevraging georL!J. \r cocel odc/c

Daarstudio R111 Aktie: Permanent + snit + brushing + shampoo + verzorging voor slechts 1195,- fr. Van 1 tot 11 april 1992 (Uitgezonderd zure permanent) Het is comfort, natuurlijk, praktisch, stijlvol, vorm en zachtheid.

Meerdorp 72 - 2321 Meer - rel. 03/315 05 98

Bijscholing in Vito

Willy Vermolen

matieronde een mooie gelegenheid om al hun verzuchtingen kenbaar te maken. De benoeming van Willy Vermolen tot toekomstig directeur (1 sept. '92) was zeker geen verrassing. De meeste personeelsleden vermoedden reeds lang dat de huidige onderdirecteur later directeur zou worden en iedereen wist ook dat directeur Livens aan zijn laatste schooljaar toe was. Voor het Inrichtend Comité was het zeker geen moeilijke beslissing gezien het beperkte aantal kandidaten. Door de aanstelling van Willy Vermolen tot directeur is de functie van onderdirecteur vacant geworden. Nog voor het einde van de maand mei wil het Inrichtend Comité ook deze functie invullen zodat de nieuwe directeur en de nog te benoemen onderdirecteur ruim de tijd krijgen om het schooljaar 1992-'93 goed voor te bereiden. Wij wensen de nieuwe directie van het Vito veel werklust en inspiratie toe want een school van dit formaat goed besturen is zeker geen eenvoudige opdracht. Zaterdag 27juni zal het Vito directeur Livens huldigen voor zijn verdiensten en op feestelijke wijze zijn afscheid vieren.

Een twintigtal leraars Bouw van verschillende technische scholen uit Vlaanderen volgden met de steun van het Fonds voor kakop1ezding in de Buu wnijverheid, een bijscholing in beton wapeningstechnieken aan het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs te Hoogstraten. Gedurende zes dagen volgden achttien leraars en een werknemer van nv Van Roey (Rijkevor sel) deze cursus. Lesge ver Leo Noyens, leraar aan het Vito, was na afloop erg enthousiast over het verloop van dit iniatief. Het Vilo verleende de nodige faciliteiten voor de lessen en het FVB zorgde voor de uitrusting, het gereedschap, de cursussen en de documentatie. Na een grondige evaluatie werd de cyclus afgesloten en ontvingen de deelnetners een attcst.

'Even terug naar school, zegden deze praktijkieraars bouw op de Vito-/jouwwerf links op de foto (staande) bemerken we lesgever Leo Noyens van het Vilo en rechts (staande) Robert Lievens van het FVB.

Nieuw postkantoor

De aanbesteding van het nieuw postkantoor in de Gravin Elisabethiaan is rond en de aannemer is inmiddels begonnen met de werkzaa,nheden. Voor een bedrag van ongeveer 32 miljoen zijn de werken toegewezen aan Alfons Feyen uit Retie. April/mei 1993 is de streefdatum. 16


HOOGSTRA TEN

Komaan 50 500 jaar boekillustratie

"tra"„,

ao á

Het Klein Seminarie pakt deze maand uit met een dubbele tentoonstelling. Eerst en vooral wordt een tentoonstelling opgezet rond het eigen leerlingen- en oudleerlingentijdschrift 'Komaan', dat aan zijn 50e jaargang toe is. Zowel de historiek van het blad als het produktieproces ('Van handschrift tot tijdschrift') komen aan bod. Het tweede luik belicht vooral het rijke boekenbezit van het Klein Seminarie, en dan vooral boekillustraties van 15e tot 20e eeuw. Blikvangers zijn de oude drukmachines uit de 19e eeuw die door privé-verzamelaars voor deze tentoonstelling uitgeleend worden, en de demonstraties van vrçchjIlende druktochnie ken Dank7ij le medes'erking van de afdeling Çjrafik van 11(0, zullen inderdaad cen aantal grafische technieken getoond worden, zoals het afdrukken van een ets (= diepdruk) en een litho (= vlakdruk) en het zetten met losse letters van enkele pagina's van oude Komaan-nummers.

Ons koorleven Met de komst van twaalf koren die hier afzonderlijk of collectief optreden is de bovenstaande titel wel gewettigd. Het begon op vrijdag, 10april toen de SinteKatharinakerk afgeladen vol liep voor de tweede uitvoering van Bach's Mattheuspassion. Spontaan gaat men de prestatie vergelijken met vorig jaar en dan was 1992 nog een stuk beter inzake sommige solisten zoals de tenor Jan Caals als evangelist en in de aria's. Ook de koren klonken homogener; vergeten we daarbij niet de mooie koorklank van het Sint-Victorsknapenkoor. Alleen het orkest liet zich in het eerste deel betrappen op enkele slordigheidjes waardoor de samengang koor-orkest even verstoord werd.

ste reeks of ereafdeling. Aan heel het tornooi namen 33 koren deel waarvan dit Hiliconkoor ongetwijfeld de allerbeste prestatie leverde. Het telde slechts 17 leden, allen ergens in de twintig, wat de homogene samenklank zeer ten goede kwam. Het was bijna een professionele formatie, geleid door Geert Hendrix. Voor de talrijke luisteraars was dit een buitenkansje. Het Piuskoor organiseerde deze laatste zitdag van het tornooi 1992. Melden we nog even dat ditzelfde Piuskoor eerder in eerste afdeling werd gerangschikt tijdens de zitting van 22 maart te Wijnegem. Tijdens het weekeinde van 30-31 mei komen nog twee buitenlandse koren in Hoogstraten

René Van Steen bergen, voorzitter van Rotaryclub Hoogsiraten-Kempen, geeft aan de ruim 800 aanwezigen in de Sint-Catharinakerk een korte toelichting over de Malt heus-Passie die door een tweehonderdtal uitvoerders wordt verzorgd.

Enkele kunstenaars zegden hun medewerking toe, waaronder Christian De Schepper, oudleerling en oud-leraar Klein Seminarie en oudleraar IKO, Johan Truyen, oud-leerling en designer en Iay-outmedewerker van verschillende tijdschriften en Alex Nijs, oud-leraar, designer, juweelontwerper (won de Diamond Award in 1990) en illustrator van boeken van o.a. Guy Laenen. Deze tentoonstelling loopt van 1 tot 17 mei en is gratis toegankelijk op 1, 2, 3, 9, 10, 16 en 17 mei van 14 tol 17 uur voor iedereen en de andere dagen op afspraak voor groepen. Ook een gegidste rondleiding behoort tot de mogelijkheden.

Al bij al was het een sublieme vertolking waarvoor de dirigent Werner Van Mechelen, zangers en spelers en de organisatoren van de Rotary Hoogstraten-Kempen een flinke pluim verdienen. Toch was er een schaduwzijde. De ruim 800 luisteraars kwamen van overal uit de Kempen en van over de grens. Hoogstraten zelf was maar dunnetjes opgekomen terwijl het goede doel van deze onderneming de restauratie betreft van twee oude vaandels van het H. Bloed. Zondag, 12 april kwamen vijf koren uit de provincie in de Rabboenizaal aantreden voor de laatste dag van het Provinciaal Zangtornooi; het Francescokoor, Boom, Het K.B.G. koor, Eisdonk-Edegem; het gemengd koor De Lier, Oud-Turnhout; het koor De Schalmei uit Mol en het Helicon-koor, Lier. De jury telde befaamde musici als Michael Scheck, Gaston Nuyts, Roger Leens, Willem Kerstens, Jan Van de Roost. Twee verenigingen, Boom en Edegem, werden gerangschikt in derde afdeling, dit is de laagste categorie; het koor De Lier uit Oud-Turnhout, stond een trap hoger en mocht in tweede afdeling; de Schalmei uit Mol leverde een puike prestatie voor eerste afdeling en Hilicon, Lier overtrof alle anderen en werd gerangschikt in de hoog-

op bezoek. Een gemengd koor uit Villigen, Zwarte Woud in Duitsland, zal de zaterdagavondmis opluisteren in de Sint-Katharinakerk op 30mei te 18.30 uur. Dit koor bezoekt van hieruit een aantal Vlaamse steden. Zondag, 31 mei te 10uur komt het parochiekoor uit Goirle, Nederland, de hoogmis opluisteren in het kader van zijn feestprogramma voor het 25-jarig bestaan. Instrumentaal: Vermelden we nog dat op vrijdag, 22 mei te 20 ur het Breda's Barokensembie musiceert in de begijnhofkerk. Op Ons-Heer-Hemelvaartdag, donderdag 28 mei te 20 uur gaat in de Sint-Katharinakerk een orgelrecital door, te geven door Jan Van Mol, organist Sint-Paulus, Antwerpen en directeur van de Muziekacadeniie van de Noorderkempen. Hij vertolkt in het eerste deel een aantal orgelchoralen die hij onlangs in een abdij kerk in Duitsland op CD heeft vastgelegd. In het tweede deel speelt Jan Van Mol de muziek voor het feest van Ons-Heer-Hemelvaart, een compositie van Olivier Messiaen.0 (JB)

17


é

13

m~ nd(a) ~ hou ~

-

Een pareltje in wording!?

Er roert entwat in Zv/inderhout Cenirum! Na de restuuralje van de St.-Clemenskerk wordt het gemeenteplein grondig gerenoveerd! Lang heeft men gewacht, maar... geduld is een mooie deugd en wordt uiteindelijk beloond. Op 31 mei wordt de kerk plechtig ingewijd en dan zouden deze werken, als parel op de kroon, ook beëindigd moeten zijn. -

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Een zootje . ! ..

Over 'storten 'gesproken! Zonder blikken of blozen! Men komt er open en bloot voor uit aan de linkerkant en 'sluik' stort je achter het deurtje! Te bezichtigen in de 'tuin'achter de bibliotheek! Zonder twijfel zal dit 'boeltje' ook wel een andere bestemming krijgen in het kader van de algemene opsmuk van Minderhoutdorp!

Halschoor

Onder grote belangstelling opende de familie Huet de nieuwe toonzaal aan de Bredaseweg. De firma Halschoor werd in 1981 opgericht door zaakvoerder Jan Huet. Hij startte zijn activiteiten in de hoeve Halschoor met een unieke toonzaal op de zolder van deze oude Kempische hoeve. In 1986 kocht hij een eerste perceel op de ambachtelijke zone in Minderhout en bouwde daar zijn eerste magazijn. De uitbreiding van het bedrijf verliep in drie fasen en met de opening van de nieuwe toonzaal en burelen werd de kroon op het werk gezet. Bouwmaterialen Halschoor beschikt nu over meer dan 1.000 m 2 toonzaal voor vloer- en wandtegels, gevelstenen, dakpannen en andere ruwbouwmaterialen. De nieuwbouw werd haast volledig gerealiseerd door aannemers uit het Hoogstraatse. 'We hebben fantastisch samengewerkt met al deze verschillende mensen', zegt Jan. Halschoor heeft nu 14 personeelsleden in dienst en werkt elke dag met 12 vloerders die op zelfstandige basis voor de firma werken.

18

Zaak voerder Jan Huet, echtgenote Maria Boeckx en dochter A nnemie ver welkomden de talrijke gasten tijdens de opening van de nieuwe toonzaal aan de Bredaseweg in Minderhout.


1 april of... toch niet? Bij een grondige lezing van de vorige dorpsrubriek is je ongetwijfeld het bezoek aan de klokketoren onder ogen gekomen. De meeste lezers dachten onmiddellijk aan een zoveelste aprilgrap en 'ze zullen mij niet in het ootje nemen'! Die hadden geenszins ongelijk, alhoewel...! Juist geteld twee aprilvissen kwamen aanzwemmen, zij hadden toch maar het zekere voor het onzekere genomen, je kon nooit weten! Fotograaf Marcel lag in stelling en deed zijn uiterste best om ze op de gevoelige plaat te leggen, maar de opname mislukte jammerlijk! Geen nood. Diaken W. Van den Broeck was op dat ogenblik 'per toeval' in de kerk en hij was zo vriendelijk het aprilgezelschap op te vangen en het naar de toren te leiden waar de werking van de klokken van zeer nabij kon gevolgd worden. W. V.d. Broeck bedankt!L1

Hoor... de muzikanten! Niet in de straal speelde de Kon. Fanfare 'De Marckezonen', want dit beeld lijkt wel voor een groot deel voltooid verleden tijd, wel in de parochiezaal waar meer dan tweehonderd

HALVE EEUW GELEDEN Voor de Vrouw

APRIL 1942 Meersel Kinderlijkje gevonden Het anders zoo rustige Meersel-Dreef werd Zondag I.I. door een vreeselijke ontdekking op een hoeve in beroering gebracht. Zondagnamiddag, rond half vijf, was een der bewoners, zoals naar dagelijksche gewoonte, de kippen gaan voederen. Toen hij het kippenhok verliet zag hij den hond der hoeve met iets ongewoons over het erf loopen. Nieuwsgierig liep hij op het dier toe en bemerkte iets dat hij niet kon thuis wijzen. Enkele bijgeroepen personen herkenden echter dadelijk een kinderhoofdje. Onmiddellijk ging men op zoek naar de overige lichaamsdelen, en bij een stroompje vond men in een laken gewikkeld, nog enkele ledematen, terwijl van het lijfje niets te bespeuren viel. Al spoedig werd de Rijkswacht van Meerle opgebeld die het eerste onderzoek instelde. Ook het parket is ter plaatse afgestapt en heeft een streng onderzoek geopend. Alles doet vermoeden dat men hier met een vreselijke misdaad te doen heeft en laten we hopen dat de schuldige spoedig zal gevonden worden en voorbeeldig gestraft worden.

Minderhout

-

Gemeenteberichten

Wegens de Bezettende Overheid is ons de toelating toegekomen om de 'Kleine Kermn' te vieren op Zondag 19 en Maandag 20 April aanstaande, doch het dansen wordt thans nergens meer toegelaten, met de kermis, zoodat de lokaalhouders zich zullen moeten bepalen tot het open houden hunner dranklokalen tot elf torenuur 's avonds.

Wanneer vrouwen oud worden... De zorgen van het dagelijksche leven worden niet voor niets vergeleken met de ijzeren en onverbiddelijke ploegschaar die langzaam maar zeker haar voren trekt, tergend, de eene na de andere. De geboorte van een kind, van meerdere kinderen, een ongeluk, een ziekte, een verdriet, kunnen, ieder voor zich, of alle te zamen, de oorzaak zijn die het verwelken van lichamelijke schoonheid en jeugd zooal niet veroorzaken, maar dan toch in de hand werken of bespoedigen. Het is geen wonder dat de vrouw zich daartegen verzet, maar het kan te ver gaan. De vrouw begint zich met kunstmiddelen een schijnuiterlijk te bezorgen, om zich zoodoende de illusie te scheppen dat zij den spottende wijzer van den tijd tegenhoudt, of zelfs achteruit kan doen loopen. Ik vind het helemaal niet erg wanneer een vrouw haar nagels polijst, haar haar laat permanenten of haar neus poedert, maar de manier waarop vrouwen met kunstmiddelen zich een ander uiterlijk zoeken te geven, is niet meer belachelijk dan weerzinwekkend. Denkt men dan werkelijk dat de mannen houden van schijnjeugd en schijnonschuld of van meisjes met hoogrood opgeverfde hoofden. Geen enkel van die kunstwerken heeft de vrouw noodig die haar man kinderen schonk. Voor hem is het geen teleurstelling wanneer hij ziet dat de eerste jeugd bij haar begint te verdwijnen. Hij ziet dat verwelken aan als gevolg van het vele leed, dat zij, om hem heeft geleden, van de vele zorgen die zij aan hem heeft gewijd, van de ontberingen die zij om hem heeft aanvaard, van de offers die zij om hem heeft gebracht... Bron: Gazet van Hoogstraten

ELECTROHANDEL Met Jan Matheusen heeft de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' een getalen teerd drummer in haar rangen. fanfaremuziekliefhebbers intens genoten hebben van dit fijne LENTECONCERT anno 1992. Dit jaar traden vooral de solisten op de voorgrond. 'When 1 walk alone' door Robert Meyers op trombone, 'Fascinating Drums' door Jan Mattheusen, '0 mein Papa' solo voor trompet door Jos Vermeiren. Ook 'Queen's Park Melody' met een inslag van barokmuziek kon op veel waardering rekenen. Na afloop staken de toehoorders hun enthousiasme niet onder stoelen of banken en dit warme succes zal 'De Marckezonen' zonder twijfel verder blijven stimuleren in de toekomst. An Jacobs was presentatrice van dienst en ook zij kreeg een tien achter haar naam! D

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel 03.314.5141 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

19


~

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Hobbytentoonstelling van de KBG Met het vorige bericht ben ik wat te laat, en niet dit misschien wat te vroeg: in alle geval zeker ruim op tijd: op zaterdag 23 en zondag 24 mei organiseren onze gepensioneerden een hobbytentoonstelling in onze parochiezaal, beide dagen van 14 tot 20 uur. Er zal allerlei handwerk te zien zijn, zoals brei- en haakwerk, borduurwerk, houtdraaiwerk, scheIpenverzamelingen, pareltjes, schilderwerk en wie weet wat nog meer. Dit berichtje kan tevens alvast dienen om misschien nog andere onbekende talenten aan te sporen om voor de dag te komen met iets wat we nog niet wisten. We zullen er ook nog wel op terugkomen eer het zover is. Men kan zich nog melden bij iemand van het bestuur van de gepensioneerden. LII

Snelheidsbeperking Snids 1 januari van dit jaar is dc maximum

toegelaten snelheid binnen de bebouwde kom 50 km per uur. 't Is niet veel, maar 't moet wennen. Sinds 'n paar weken zijn er nog duidelijke borden bijgeplaatst, met ondertekst: 'Toch wel gezien zeker?' Wij hopen dat veel automobilisten het gezien hebben en er rekening mee zullen houden. Of moeten ze eerst 'n paar keer 'n boete oplopen?I -

-

Euro-avond In het vorige nummer van DHM stond bij de agenda (onder de kop 'Op stap in...'), op blz. 47, onder 'Wortel' deze Euro-avond aangekondigd. Misschien slaan we deze rubriek te weinig na. En door een fout van onzentwege was het bij het dorpsnieuws niet vermeld. Waarvoor onze excuses. En wanneer u dit leest is de Euro-avond misschien al voorbij. In alle geval hopen we op een grote belangstelling van onze mensen voor deze avond, want eer het een jaar verder is, zullen er al velen de gevolgen van Europa eind'92 hebben ondervonden. Laat ons niet te vlug denken: dat is nog ver van mijn bed! Nee, het is dichterbij dan u denkt.LJ 20

Europa-uitstap Ge moet niet denken dat onze mensen in Wortel niet in 'Europa' geïnteresseerd zjin, want op zaterdag 21 maart brachten 26 dorpsgenoten, KWB-leden, samen met 22 mensen uit Meerle, een bezoek aan de Europese Instellingen te Brussel. Ze maakten er een vergadering mee van een der Commissies van het Europees Parlement; maakten verder aan de hand van films kennis met het functioneren van het Europees Parlement in Straatsburg en van het Europees gerechtshof in Luxemburg waarna de dag verder werd volgemaakt met wandelingen door de Europese wijk van Brussel. Enfin, we hebben al enkele practisch volleerde Europeanen in Wortel, die bij volgende verkiezingen voor het Europees Parlement al best kandidaat zouden kunnen of willen zijn. Euro-politiekers-in-spe da's nogal wat anders als clie kleine gemeente-politiek! LII -

Muziekavond

paaswandeling wandelen op de Veluwe in Nederland, ten Noordwesten van Arnhem. 's Avonds rond zeven uur waren ze terug thuis met de bus, om de laatste meters van bus naar huis te strompelen, 'n glimlach op het gezicht en... blaren onder de voeten. LII

Hand in hand voor verd raagzaarnheid 5 Overvolle bussen van de fusie Hoogstraten plus een groot aantal particuliere wagens gingen in Brussel mee betogen op zondag 22 maart. Ook heel wat Wortelse gezichten liepen mee in de massale betoging tegen racismeEl

Wat volgt Zondag 3 mei is er weer de jaarlijkse Fietsdag voor heel liet arrondissement Turnhout naar de Hoge Rielen. De andere dorpen van de Fusie komen bijeen in Wortel, waar onze mensen verzamelen om 10.15 uur en samen trekken we dan verder. Dezelfde dag is er om 9.30 uur een hoogmis in de kerk bij gelegenheid van het 25-jarig herderschap van onze pastoor. LII

Zaterdagavond 28 maart vond in de parochie-

zaal een muziekuitvoering plaats, verzorgd door 3 corpsen; onze eigen drumband, de fanfare Amicitia uit Den Hout (NL) en onze Koninklijke Brassband St. Jan. Alle gezinnen hadden een stenciltje in de bus gekregen hieromtrent, maar daar stond geen dag en plaats bij vermeld. Och, het beste paard kan wel eens een steek laten vallen. Als gevolg hiervan waren er buiten de gezinsgenoten der spelers bijna geen andere belangstellenden. Jammer, want het was echt de moeite waard. Den Hout, een dorp kleiner dan Wortel, 5 km westelijk van Oosterhout, 10 km boven Breda, heeft een voortreffelijke fanfare; ze speelden er lustig op los, maar ze waren vooral aangetrokken door de grote keuze Belgische bieren, zeiden ze. Onze eigen Brassband speelde echter nog beter, vond ik. Ze speelden voor het eerst onder leiding van de nieuwe dirigent Eddy Verdonck, uit Gierle, die met dit optreden zijn vuurdoop onderging. Wel, hij is ten volle geslaagd. Alle stukken die ze brachten, waren nog ingestudeerd onder leiding van Frans Remeysen, die 24 jaar lang onze fanfare heeft geleid, maar die na zijn Nieuwjaarsconcert gestopt was. Frans was als eregast aanwezig en weet zijn pupillen nu verdet iii goede handen.fl

de guld

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

Bloemen voor Marc

Wandel-mikroben Zaterdag 4 en zondag 5 april nam onze ss

delende dorpsgenoot Jan Brosens deel aan Dax-tocht, een wandeltocht van 200 kni, 41) uur aan één stuk; 2 volle dagen + de nacht ertussen aan één stuk (met enkele rustpauzes van 'n half á één uurtje). Met 130 deelnemers van 8 of 9 nationaliteiten. Dit jaar liep de tocht ergens tussen Utrecht en Arnhem in Nederland. Dezelfde zondag liep zoon Koen van Hoogstraten naar Scherpenheuvel. Zaterdag 11 april liep Ed Kenis de 75 km tocht mee in Beernem. Hij heeft de smaak ook te pakken en heeft al enkele kilo's verloren. Maar dat is geen verlies. Zondag 12 april ging een bus vol met 52 KWB. en KAV.ers voor hun traditionele

Toen V.N.A. Wortel zeker was van de promotie naar derde provinciale werden de spelers, door het bestuur, in de bloemen gezet. Onmiddellijk na de huldiging vertrokken ze, in voetbaluitrusting, naar het kerkhof om de bloemen neer te leggen bij het graf van hun kapitein Marc Snoeys. Marc overleed in oktober na een ongelukkige kopstoot in de wed strijd tegen Meer. Een ontroerende hulde, en sport met een hart...


WORTEL

Ploegwedstrijd Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseerde de KLJ-Groenc Kring, gewest Hoogstraten, haar jaarlijkse ploegwedstrijd op het terrein van Wortel-Kolonie. Deze wedstrijden krijgen steeds meer belangstelling omdat deze vorm van ontspanning goed aansluit bij de bedrijvigheid van de meeste land- en tuinbouwjongeren. Na de ploegwedstrijd was er nog een gewestelijke Gym kana of behendigheidswedstrijd met de tractor. De stuurvaardigheid van de bestuurder is een garantie voor de veiligheid en de vlotheid van de werkzaamheden. Dezelfde deelnemers konden beide behendigheden tonen en misschien geselecteerd worden voor de provinciale wedstrijd.

Uitslagen 1. Herman Anthonissen (Meer), 2. Herman Martens (Meer), 3. Danny Adams (lloogstraten), 4. Luc Rombouts (Meer), 5. Dolf Janssens (Meerle) en Peter Vermeiren (Minderhout), 7. Paul Boeren (Meerle), 8. Peter Staes (Meer), 9. Johan Verschuercn (Meerle), 10. Gert Brosens (Meer), 11. Ene Voet (Meer), 12. Jan Aerts (Minderhout), 13. Jan Vermeiren (Minderhout), 14. Ene Janssens (Meerle), 15. Marc Voeten (Meer), 16. Danny Goetschalckx (Minderhout) en Luc Mattheussen (Minderhout). Gymkana: 1. Gert Brosens (Meer), 2. Christ Mertens (Minderhout), 3. Luc Mattheussen (Minderhout), 4. Herman Anthonissen (Meer), 5. Ene Janssen (Meerle), 6. Danny Adams (Hoogstraten) en 7. Lu Mertens (Meer). Ploegwedstrijd:

J)e (Jee'IneIners awi dc gciYeSteIi/kc ploeg wed.sirijd Wortel-Kolonie.

Tijdens de ploegwedstrijd konden de toeschouwers deelnemen aan een wedstrijd waarvan de winnaars een ballonviucht kregen aangeboden. Ondanks het frisse weer kon de

(iTOC/IC

ik 1 lfl)/ ()/) hof f /101/) 10/)

luchtballon 's avonds omstreeks 19 uur opstijgen aan het terrein van Wortel-Kolonie. De gelukkig winnaars waren Eric Hillen (Wortel) en Lu Ceusters (Merksplas).•

w

VAN HERCK SPORT

k 1 .1

VUIl

È..

...../

1 i

.

81

/

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

1

EIGEN SERVICE ATELIER!!!

.4

VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93 p___ .

Kopje van de maand: Camiel Van Den Heuvel Maxburgdreef IJB 2321 HOOGSTRA TEN - MEER

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten 21


m

5

2~ (~a 2 £~

w ~

JANIPRET, Mgr. Eestermansstraat •;', Meerle, Tel. 315.88.54 is blij me t al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

~~ Q

Fanfarefeesten. Zoals elk zich respecterend dorp in Vlaanderen heeft ook Meerle zijn fanfare en zoals elke fanfare organiseert ook zij elk jaar zijn 'fanfarefeesten'. Deze maal kregen die feesten een speciaal tintje, de fanfare wordt dit jaar immers 80 jaar. De Meerlese harmonie St.-Cecilia werd opgericht op 26 december 1912 onder impuls van gemeentebestuur en kerkelijke overheid. Voorheen werden feesten in Meerle opgeluisterd door de Marckezonen van het Heike (Minderhout). Daar speelden ook heel wat in Meerle woonachtige muzikanten mee, die dus evengoed hier konden spelen. Dr. Gommers was de eerste voorzitter en de zoon van de burgemeester, Jef Van Nueten de eerste secretaris. Het eerste muziekfestival kwam er al in 1913. De oorlogsjaren lieten de mu zi ek verstommen maar in 1919 werd de draad en de instrumenten terug opgenomen. Generaal Lauwers liet voor de muzikanten een zaal bouwen ('Ons Thuis') en er werd in de schoot van de harmonie een toneelkring opgericht, vooral bedoeld om de broodnodige financiële middelen aan te brengen. Het toneelstuk 'In barre tijden', geschreven door secretaris Jozef Jespers (de latere senator) en handelend over de oorlog '14-' 1 8 werd achtmaal opgevoerd. De harmonie kende een bloeiend en feestelijk bestaan met de dirigenten De Swart en Stan Weyns en muziekleraar Meester Vermeulen. Tot de tweede oorlog weer roet in 't eten kwam gooien. De instrumenten werden bijna 5 jaar opgeborgen, maar eind 1944 met veel enthousiasme weer bovengehaald. Meester Fons Jespers als voorzitter en Meester Miel Jespers als dirigent zorgden voor de muzikale vorming van veel jong volk en in 1955 telde de harmonie dan ook 55 muzikanten. Een eerste uniform werd hen aangemeten in 1964, met flinke steun van mevrouw Georges Voortman, tot aan ha ar dood 'beschermvrouwe' van de harmonie. In 1967 werd in de schoot van de harmonie een muziekschool opgericht waar de jeugd door Karel Pauwels en Jaak Jansen werd opgeleid in notenleer, zang, blokfluit en Orff instrumenten. Vanaf 1968 werd de harmonie omgevormd tot fanfare; dwars fl uit, hobo en piccolo waren nogal moeilijk aan te leren. De omvorming leidde wel tot een meer evenwichtige bezetting. Muziekschool en repetities bleven niet zonder resultaat en in 1967 haalde de fanfare een eerste prijs in de provinciale stapwedstrijd in Oud-Turnhout. Later volgden eerste prijzen in Vlimmeren en in de Fedecamwedstrijden in Rij kevorsel. Een jong bestuur onder voorzitter van Karel Pauwels en secretaris Frans Laurijssens (een duo dat nog steeds aan het roer zit) zorgde ervoor dat de zaak nooit stilviel. De vereniging werd uitgebreid met een drumband van 27 meisjes, die later nog werd aangevuld met 17 majoretten. Hoogtijdagen voor de fanfare. De tijdsgeest zorgde spijtig genoeg ook voor 22

De Harmonie St. -C'eei/ia .'%Jeerle in de ht gil/jaren (1915). het verdwijnen van drumband en majoretten, wat nochtans niet wil zeggen dat het nu niet goed gaat met de fanf ar e. Heel wat jongeren komen via muziekschool of de eigen opleiding de rangen van de fanfare versterken, zodat het corps momenteel 45 muzikanten telt. Een jonge dirigent, Ludo Jansen, eerste prijs notenleer in het conservatorium, zorgt voor een frisse moderne aanpak. Klassieke stukken in een moderne bewerking en originele moderne muziek, elk jaar een sprankelend concert, evenveel stimulansen voor de muzikanten. De fanfarefeesten van 4 en 5 april moesten de 80e verjaardag de nodige luister bijbrengen en dat deden ze ook. 18 Muziekverenigingen kwamen de jarige met hun serenades vereren. De zaal was konstant te klein, wat het luisterplezier enigszins hinderde. Ma ar ja, de zaal is nu eenmaal niet groter en de bedoeling was vooral te feesten en er nog een eentje aan over te houden. Want musiceren kost geld, veel geld, vooral de instrumenten. Zo staan er momenteel 2 alt-saxofoons op het verlanglijstje, instrumenten die snel 60 tot 70.000 fr. per stuk kosten. Zodoende! Wij hopen dat de fanfare snel aan zijn verlangens kan voldoen en voor een kwalitatief muziekgebeuren komen we in het najaar naar het concert. L

Schoolfeest In mei legt iedere vogel een ei, doen veel kinderen hun kommunie en heeft iedere school zijn schoolfeest. Een maand met veel vakantiedagen, nog even v&Sr de examens en dikwijls toch al schoon weer, vandaar. Onze school geeft zijn schoolfeest op zondag 24 mei. Om 10.30 uur is er een speciale Eucharistiviering. Daarna, vanaf 11.30 uur (en tot 13 uur) kan je lekker komen eten in het restaurant en vanaf 13 uur begint de traditionele Vlaamse Kermis in en rond de kleuterschool.

Naast de populaire paardjesmolen en de talrijke attrakties mag je rond 14.30 uur een demonstratie verwachten van de turnkring 't Zolderke. Keurgroep en Jazz-ballet zetten hun beste en mooiste beentjes voor. Uiteraard worden de kristelijke werken van barmhartigheid, de hongerigen spijzen en de dorstige laven niet vergeten. Dit alles aan demokratische prijzen. En aangezien de opbrengst besteed wordt ten bate van uw eigen kinderen, gaat het hier niet om uitgaven maar om investeringen. Er blijven dus weinig excuses over om daar weg te blijven.L1

Koest! Zit! Braaf! Dat was wat vroeger aan een hond werd aangeleerd, als er tenminste iets werd geleerd. Kettinghonden moesten zelfs dat niet kennen, alleen blaffen en aan de ketting trekken als er volk op het erf kwam. Maar dat moest je ze niet leren. Tegenwoordig gaat dat heel anders. Honden zijn nu meestal echte gezelschapsdieren geworden, vrienden in huis, maar met een keurige opvoeding. Wie graag eens ziet hoe dat in zijn werk gaat moet op Hemelvaartdag (28 mei) naar BaarleHertog. De Hondenvereniging Baarle houdt er zijn jaarlijkse 'Gehoorzaamheidswedstrijd' voor honden van alle rassen, met of zonder stamboom. Je kan er terecht van 10 tot 12 ûur en van 13 tot 17 uur, op het terrein van de Hondenvereniging, Gemeentelijk Sportpark, Molenbaan lb. De inkom is gratis. El

Fietshappening Op zondag 3 mei heeft in de 'Hoge Rielen' in Lichtaart de verbondelijke fietshappening van de K.W.B. plaats, met tal van aktiviteiten rond 'de fiets'.


MEERLE In Meerle (en zeker niet in K.W.B.-kringen = hevige liefhebbers van het stalen ros) laten ze zo'n gelegenheid niet voorbijgaan en daarom kan je met hen in groep naar Lichtaart fietsen. Een rustig tempo en een volgwagen zijn de garanties dat iedereen meekan en mag. Alleen vooraf inschrijven moet. Bij de K.W.B. wijkmeesters of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel. 315.92.09). In ruil voor 50 fr. ben je verzekerd en krijg je een KWB-bevoorradingsfeestje. Vertrek om 9.30 uur op het gemeenteplein. Smeer uw benen en uw ketting en fiets mee! L

Radio Continu Bij het al ruim acht jaar vanuit Meerle uitzendende radiostation Continu fm 103 is sinds cn!.c1c wckcii cii nieuw en itick nuiieL

iIHU

WW

F.C. de Kampioenen Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder komen in deze kolommen weinig aan bod, daarvoor wordt er elders in dit blad plaats vrijgehouden. Voor speciale gebeurtenissen willen we hierop echter graag een uitzondering maken. Speciaal en tot hiertoe uitzonderlijk is de eerste Meerlese kampioenstitel in de jeugdreeksen, binnengehaald door de praeminiemen B. Zij deden dat met veel panache: 22 maal gewonnen, 2 maal gelijk en geen enkele maal verloren; 46 punten op 48; 109 maal gescoord en 5 goals tegen. Met deze titel krijgt de jeugdwerking van K.F.C. Meerle een bekroning voor het vele werk dat door veel mensen gedurende veel jaren al verzet is. Een jeugdwerking die echt begonnen is zo'n 15 jaar terug. Toen waren er alleen scholieren en kadetten, van elk één ploeg, beide getraind door Cyriel Verboven. Een paar afgevaardigden, Henk Bastiaensen, Jos Verhoeven, Cor Van Opstal en Marcel van Bavel gingen bij het bestuur een uitbreiding bepleiten, kregen de zegen hiervoor en vormden toen een 'jeugdbestuur'.

Al snel kwam er een ploeg miniemen en praeminiemen bij, onder begeleiding van Lee Vermeiren en Bert Krijnen. Zo'n ploegen kwamen eigenlijk vrij eenvoudig tot stand. Er werden enige vaders 'voetballiefhebbers' met zonen van de juiste leef tijd aangesproken, zonen die op hun beurt schoolkameraden meebrachten. Later kwamen in elke reeks nog een 'B'-ploeg en nog later 'duiveltjes' bij, zodat K.F.C. Meerle heden ten dage 10 jeugdploegen heeft, met in totaal zo'n 130 voetballende jongeren. Reden voor het sukses zijn volgens jeugdvoorzitter Marcel Van Bavel de vele medewerkers (elke ploeg heeft een trainer en 2 begeleiders), een goed overkoepelend bestuur en de stelregel dat elke aangesloten voetballer mag spelen. De eerste titel heeft dan ook deugd gedaan en dat is goed gevierd. De kampioenen werden na de laatste match onder grote belangstelling in de bloemetjes gezet en zoals dat hoort onder de champagne gespoten. Geschenkjes van de sponsor, een kampioenentrofee van het bestuur en frut met curryworst maakten het feest compleet. En voor bestuur, trainer, begeleiders en veel trotse ouders een gratis vat van den brouwer. 't Zal zeker laat geworden zijn in de kantine. LI

4 11

sysecm operationeel. 1 lul gaat oril ccii computergestuurd systeem met CD wisselaars, DAT-recorders en speciale soft-ware. In het Cominu-systeem, van Amerikaanse oorsprong, zijn zo'n 10.000 titels op grond van diverse criteria opgenomen. De computer stelt vervolgens de juiste programma's samen en zorgt voor de uitzending. Ook de info,service- en reclamerubrieken komen nu van DAT-recorders zodat radio Continu al haar uitzendingen in digitale kwaliteit verzorgt. Zij zijn tot op heden het enige vrije station in de Benelux waar dit systeem 24 uur op 24 uur wordt gebruikt.Ll

4,

De stralende 'Kampioenenploeg' van KEC Meerle met even stralende traineî begeleiders, bestuur en sponsor.

F.C. de Postboorn

r1

24

Smoutebollen en wafels eten is leuk maar om ze te bakken moest bij de K.B.G. alle hens aan dek komen.

En nu we het toch over voetbal hebben, kan dit er ook nog bij. De F.C. de Posthoorn bestaat dit jaar 20 jaar en ook dat wordt met de nodige luister gevierd. Zoals dat met voetbalploegen hoort, wordt dat gedaan met een tornooi. Op 9 mei is er op het terrein van de Posthoorn vanaf 9.00 u. 's morgens een 'mini-voetbaltornooi' met 14 ploegen (waarvan 12 uit Meerle). Er wordt gespeeld in twee poules van 7 ploegen en de finale vindt rond 17.00 u. plaats. 's Avonds is er vanaf 20.30 u. in de grote feesttent op het terrein een optreden van de Antwerpse volksmuziekgroep 'KATASTROOF. Véér, tijdens de pauze van en vooral na het optreden draait Di Ed Van Den Ouweland dansmuziek voor iedereen die nog een voet voor een andere kan zetten. Kaarten kosten 200 fr. in voorverkoop (in De Posthoorn in Meerle en bij Danny Brosens in Hoogstraten), aan de kassa 250 fr. • 23


Brieven uit Shaba Mogelijk herinneren sommigen onder jullie zich nog de desolate beelden van de geplunderde hoofdstad Kinshasa, in het najaar van 1991. Veel daar wonende en werkende landgenoten sloeg de begrijpelijke schrik om het hart en ze verlieten Zaïre, geholpen door 'onze para's' op hun zoveelste humanitaire missie in onze ex-kolonie. Veel, maar niet alle Belgen vertrokken. Onder hen die bleven ook streekgenoten zoals JEANNE MUESEN uit Meerle. Over het waarom van haar blijven, onder moeilijke en naar ons oordeel gevaarlijke omstandigheden wilden wij toen graag meer weten. Daarom schreven we haar een briefje met de vraag of zij voor onze lezers wilde opschrijven hoe de toestand daar ter plaatse is, om die informatie te toetsen aan de spectaculaire tv- en krantenverslagen van die dagen. Dat we het relaas van Jeanne slechts nu kunnen brengen, heeft alles te maken met de totale chaos waarin Zaïre verzonken is. Geen enkele dienst werkt nog behoorlijk en post sturen of ontvangen is een kwestie van maanden tijd en veel geluk. De brief van Jeanne bereikte ons via kennissen van haar die hem meenam naar Burundi en vandaar verstuurden. Kalemie, 11 februari 1992

Beste Redaktie, In december goed uw brief van 8 oktober ont vangen, met de vraag eens wat te schrijven over de gebeurtenissen in Zaïre, wat in sé aangenomen geweest is. Ik denk dat het zeer goed is eens iets anders aan de mensen voor te schotelen dan de krantenstijl en berichten die toch zeer dikwijls politiek ruiken en maar zeggen wat voordelig voor hen uitvalt. Ik ben echter geen as in de letterkunde en begon al enkele malen een episteltje toen ik per geluk viel op twee artikels van een Jezuiet van Lubumbashi, die zo goed de oorzaken van de huidige situatie aangeven, dat niemand anders het beter zou kunnen. Ik stuur ze mee, misschien kan u ze gebruiken voor de Hoogstraatse Maand. Ondertussen zijn de 'zwarte week-enden 'zoals ze die noemden al drie maanden oud. Het leven begint te hernemen.., maar de gevolgen zijn zeer pijnlijk. A 1/es is tien maal duurder geworden dan voor de evenementen. Transport per vliegtuig, trein of boot is zeer wankel, zodat de geproduceerde artikelen zeer schaars zijn. Wat je op de markt vindt zijn artikelen, afkomstig van plunderingen, die terug verkocht worden aan woekerprjzen die u alle lust tot kopen ontnemen. Zo vinden ge plunderde families sommige van hun bezittingen terug op de markt. A Is je iets terugwil, kan je dat kopen, niet terugkrijgen. Geplunderde zaken mogen hier immers als eigendom beschouwd worden. Het zijn trouwens de militaire en civiele overheden die de toela-

ting gaven voor de plunderingen en de soldaten zelfs verplichtten eraan deel te nemen. Deelnemers kregen nadien van Mobutu een premie, de anderen celstraf. Mijn huis en de dienst voor tuberculose en lepra zijn gespaard gebleven, dank zij de militaire dokter die met enkele militaire verplegers alles in het werk hebben gesteld om hun plunderende makkers tegen te houden. We verloren wel 300 zakken mais, de basisvoeding hier, die op een andere plaats lagen op-

Toneelgroep TINELLO, actief in Hoogstraten, is op zoek naar creatieve mensen die zowel op, achter, boven of waar dan ook rond het podium willen meewerken aan de verdere uitbouw van deze vereniging. Wie hierover meer wil weten, komt best eens langs in Taverne De Vos op maandag 18 mei om 8 uur 's avonds

stipt (iets later mag ook als u maar komt) Voor verdere informatie kan men bellen naar: Paul Driessen: 314.47.54 Diane en Eddy van Looveren-Verstraeten: 314.42.60 Tot dan 24

geslagen in silo 's. Ook de medicamenten voor één jaar voor de ca. 2000 melaatsen en tuberculozen van deze streek die zich in hetzelfde depot bevonden, werden gestolen. Gelukkig heeft de Damiaanaktie snel een ander lot kunnen sturen en hebben we de behandelingen niet moeten onderbreken, wat katastrofaal zou geweest zijn. Al bij al ben ik er nog goed vanaf gekomen, maar hoop het toch geen 2e maal te moeten meemaken. Mijn blijven hier is mogelijk geweest omdat zoveel mensen alles gedaan hebben wat ze konden, voor ons en voor ons werk. In afwachting iets terug te vinden in één van de volgende nummers van de Hoogstraatse Maand, bied ik de redaktie mijn welgemeende groeten en tot een aangenaam wederschrijven hoop ik, Jeanne Muësen.

En meer nieuws uit Kalemie, uit een brief van Jeanne aan haar moeder van einde maart Beste Moeder, Men zegt dat Air-Burundi morgen gaat komen, wat reeds sedert twee weken niet meer het geval geweest is bij gebrek aan reizigers. Ticketten van A ir-Burundi moeten immers betaald worden in dollars. Seibe en Shabair worden hoe langer hoe onregelmatiger. Seibe brengt normaal de briefwisseling mee, maar verrekt dit sinds februari. De laatste brief aan u is die meegegeven aan Pater Helmut. We kregen de Hoogstraatse Maand van

december en nog enkele andere tijdschriften met de trein, die nog slechts 1 maal per maand komt i.p. v. 2 maal per week vroeger. De parochiebladen komen niet meer sinds begin februari. Ge ziet, 't gaat er niet op vooruit, alhoewel de mensen er zo naar verlangen. Onderwijzend en medisch personeel en staatsambtenaren hebben dit jaar nog geen wedde ontvangen, hun laatste salaris was dat van december. De prijzen stijgen ondertussen steeds verder, we begrijpen niet hoede mensen het klaar spelen om alle dagen nog iets op tafel te krijgen. Ze blijven werken met de hoop ooit hun ach-


MISSIE terstal te trekken, maar ik geloof niet dat dat ooit nog mogelijk is. De helft van de scholen heeft sedert maandag zijn deuren gesloten. Op CA TAL meer dan volle bak. Er liggen 20 mensen op een matras op de grond. Wij zijn de 'zoeten inval' voor hen die niet meer weten waarheen. Gestrande boot- en treinreizigers die geen geld meer hebben om hun volgend ticket te betalen, ticketten die alle dagen duurder worden. CA TAL ligt op 100 meter van het station, dus komen die reiziges tot hier afgezakt... en wat doe je dan alweer!! Gelukkig dat Steinhelm zeer mild geweest is tijdens zijn aktie in augustus vorig jaar. Zo boeren we voort. Het klein droogseizoen, normaal 2 weken, heeft ditmaal 2 maanden geduurd. Deze week heeft het 2 goede buien gedaan, zodat de mai soogsi misschien gered is. Er is ook droogte in de omliggende landen Tanzania, Zambia en Angola. Ge zoudt zeggen dat alle ongelukken ineens komen. In veel Afrikaanse landen houden de onlusten niet op en dan nog de droogte. Het spreekwoord 'Als de nood het hoogste is, is de redding nabij' moet hier nog altijd bewaarheid worden. We vechten voort met de mensen en hopen ons er doorheen te slaan. Het Belgisch Episkopaat belooft hulp. We mogen een projekt opmaken voor dringend medisch materiaal en medikamenten. Voor het moment is er veel kindersterfte door bloedarmoede. Waarschijnlijk bébés van al te zwakke moeders. Veel kinderen tussen 3 en 8 jaar vertonen hartzwakte, iets wat ik hier nooit heb meegemaakt. De mooie gevolgen van al wat gebeurde de laatste jaren. Deze kinderen moeten we behandelen met digoxine,

het medikament dat Joke Aerts moest nemen vroeger. Beste moeder, 'k ben echt kurieus wanneer er nog eens een brief gaat doorkomen, het wordt lang. In de hoop dat deze brief u in goede gezondheid mag toekomen, de allerbeste groeten aan heel de familie en alle bekenden. Jeanne

Jeanne Muësen werkt sedert 1961 in Zaïre en sedert 1975 in Kalemie (het vroegere Albertstad) in de provincie Shaba. Ruim 12 jaar heeft zij er de leiding over CATAL, een centrum voor behandeling van melaatsen en tuberculozen, zowel ambulant als klinisch. Het centrum houdt zich daarnaast bezig met basis-gezondheidsopvoeding en heeft een werkplaats voor speciaal schoeisel en prothesen. Het centrum werd begin jaren '70 opgericht door de Duitse pater Helmut, afkomstig van het dorp Steinhelm. In dit dorp zetten zowel de protestantse als de katholieke kerkgemeenschap zich in om dit centrum draaiende te houden. Ook het thuisfront van Jeanne draagt zijn steentje bij. Als u wil steunen kan dat door storting op PCR. 000-0000537-52 van de Belgo-Zaïrese Bank, Brussel met vermelding 'voor rek. 603-4554796-11 van Jeanne Muësen'.

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw hersteHinçien DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Schrijven kan ook aan: Jeanne Muësen C/o M. Moussa Bin Saleh, B.P. 1777 BUJUMBURA Republique BURUNDI -

Uw in o o is te w o o n idee is via 1e bij

1,

#Te. 1

M ,

Rolle/eens 8 ZONDA G OPEN B-2322 Minderhout 2)


f Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Bruine intro Een pia ig bruintje, lekker fris daar hou ik van. Mijn voorkeur gaat uit naar bruin. Ik heb er geen moeite mee om dat te bekennen. Smaken verschillen nu eenmaal, daar valt niet over te discussiëren. Wit zegt me niets meer. Ik ben totaal uitgekeken op wit. Ik krijg er geen 'kick' meer van. Nee, geef mij dan maar een bruintje. Bruin is avontuurlijk, ondoorgrondelijk, mysterieus, ja misschien zelfs sensueel. Bruintjes zijn echt geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Statig, op een hoge voet, vol gratie komen ze naar je toegeschoven. Met één soepele beweging leg je je hand om hun rondingen. Ik ben echt helemaal weg van bruintjes. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Ik knijp geen katjes in het donker. Ik ben Vrij van perverse afwijkingen en speciale voorkeuren. Ik stap zelfs niet mee op in betogingen. Ik ben overgeschakeld van Hoegaardcn op Rodenhach. Li

Riolering Nu staaf het dus zwart op wit vast. De riole ring komt er. Terwijl u dit leest is er vast ergens een graafmachine bezig kubieke meters Dreefse grond te verzetten. U weet er waarschijnlijk meer van dan ik. Ik zit een volledige week in Duitsland en heb alle informatie uit tweede hand. Toch even op een rijtje zetten wat ik allemaal te weten ben gekomen. Is het niet voor een van jullie, dan maar voor mezelf. De grote dag zou 21 april worden. Dan zou er gestart worden met de werken. De perfecte datum om met zulkdanig project te beginnen. Ondergetekende is dan jarig, geloof me op zo een dag loopt er niets fout. Het stuk tussen de Paters en Herman Mertens zou het eerst onder handen genomen worden. Meimaand Mariamaand zal dus, jammer voor de bedevaarders, voor de gelegenheid rioleringsmaand worden. De graafwerken die nu reeds uitgevoerd worden, zouden niets met de riolering te maken hebben. Die zouden er voor moeten zorgen dat ons telefoonverkeer voortaan vlotter verloopt. Het rioleringswater zou niet meer rechtstreeks in de Marck geloosd worden. Er zou een rietveld aangelegd worden waar de riolering in uit zou komen. Waar dat rietveld moet komen? Sommige bronnen spreken van ergens achter Herman Mertens. In het verlengde van de Oude Tramweg, ergens aan de brug in het zandpaadje naar de bossen van Duprêt. Waarom een rietveld? De ondergrond van een rietveld bezit de eigenschap om vervuild water te reinigen. Een soort van natuurlijke filtering dus. Rioleringswater komt in het rietveld terecht, bezinkt daar en min of meer zuiver water komt in de Marck terecht. Dat rietveld zou er ook de oorzaak van zijn dat de werken wat vertraging hebben opgelopen. Bepaalde groeperingen zagen een rechtstreekse lozing niet zo zitten. En terecht, de Marck hoeft echt geen open riool te worden. Het is zo al erg genoeg. Naar ik vernomen heb is er ook een informatieavond geweest voor de 26

mensen van de Dreef zelf. Veel vragen zullen daar al beantwoord zijn. Moest er nog iemand met een ei zitten, de mensen van de dorpsraad volgen de evolutie van de werken op de voet. Jaak Snijders (voorzitter), Jef Jacobs (secretaris), of Toon Verleye (ondervoorzitter) zullen jullie graag te woord staan. Ga eens langs. Het is een beetje dom om met een vraag te blijven lopen waar misschien een simpel antwoord voor bestaat. U

Wegwijzers Er zijn meer dingen waar de dorpsraad zich mee bezig houdt dan de riolering alleen. Ook al gemerkt dat we iets nadrukkelijker in het straatbeeld verschenen zijn. In Meer staan er twee wegwijzers. Bij Siemons richting Hoogeind en bij de Meerleseweg richting Ipenrooi. Op Strijbeek aan de Markweg is er ook één weggezet. De rest van Hoogstraten denkt weer, die gasten van Dreef is het weer in hun bol geschoten. Probeer het maar eens, doe het maar, uitleggen aan iemand van Antwerpen hoe hij Meersel-Dreef moet bereiken. Het werd tijd dat er iets aan gebeurde. Jongens van de dorpsraad (Jef) bedankt!! El

Lucia

> '5 '5

4*

'

tis. Lijders aan deze vreemde ziekte, een jong en goedaardig volkje, begeven zich vanaf eind april naar alle uithoeken van het land, op zoek naar rockbands om hun chronische honger naar decibels te stillen. Ondergetekende, rockfanaat in de ergste graad, kan het niet laten om al een tip van de festivalsluier op te lichten. (sorry Peter van Fusieswing) De Moskes-rock-6-daagse vind dit jaar plaats tussen 11 en 19juli (17 bands). Op de affiche van dit jaar prijken onder andere The Bintangs (Ned), Katrina and the Waves (USA), The Inmates (UK), Delta Wires (USA), Gerwhin (Ned), Mystery (Bel). Meidengroepen en vrouwenpop staan vaak ten onrechte buitenspel in muziekland. Moskes '92 wil daar iets aan doen. Vrijdag 17 juli is voorbehouden voor de volgende meiden: Crystal Heart, Ram onas en The Nasty Girls. (een aanrader heren!) Ook buiten het festivalseizoen werpt Moskes zich op als dé rocktempel van de Dreef.

In het kader van Europese CD-promotietour: CIA stelt onderzoek naar Moskes in (van een verslaggever) MEERSEL-DREEF - de CIA bezocht zondag 26 april café Moskes in Meersel-Dreef. De CIA deed dit café aan in het kader van een promotietour voor hun debuut CD 'Escape From Oil City', die onlangs verschenen is. De CIA, Engels voor BOB, werd in '87 opgericht als gelegenheidsband voor een eenmalige korte toernee op het Britse vasteland. In feite is de CIA nog steeds met die tour bezig. In Meersel-Dreef traden The Canvey Island Alistars in de volgende bezetting aan: Dean Kennedy (zang), Roman Jugg (ex-The Damned op gitaar), Warren Kennedy (ex-Eddie and the Hot Rods op gitaar), Paul Gray (exUFO op bas) en Clyde Dempsey (ex-The Phantom Chords op drums). De CIA staat voor ongemeen smerige, vette rock and roll (Hmm heerlijk!) afgewisseld met psychedelische rhythm and blues in de beste pubrocktraditie. Meer nieuws over dit gezellige grensgeval volgt binnenkort via Fusieswing. 13

KLJ Voorjaar, bij de meeste vnnm sten begint er 1e/S te kriebelen. Inderdaad, tijd voor de grote kuis. Ook de Luciakapel, voor mij het mooiste gebouw van Dreef, ontsnapte niet aan de jaarlijkse kuiswoede, 26 maart! Grote poetsdag voor de vrouwen van het gebuurte Meersel. Op de foto zien we de kuisploeg. Van links naar rechts: Trees Snijers, Mit Sprangers, May Verbreuken, Jeanneke Verheijen en Rit De Bie. De zesde persoon, Therese Coppens,fungeer de als fotograaf.

Rockip Dreef Voorjaar, bij de meeste rockfanaten begint er ook iets te kriebelen. Inderdaad, festivali-

De herinrichting van het lokaal verloopt traag maar zeker. Het dak is geïsoleerd. Ondertussen blijft langs alle kanten steun toestromen. Jef, bedankt voor het keukenbiad. Oudchiromeisjes bedankt voor de financiële steun. De papierslag is nu het nieuwe zorgenkindje geworden. De gammele wagen is nog gammeIer geworden en heeft het nu helemaal begeven. Raar maar waar, het grootste probleem vormen de rioleringswerken. Als de Dreef open ligt wordt het moeilijk om op een efficiënte manier papier op te halen. En waar worden de containers de volgende keer het beste geplaatst? Het is dus mogelijk dat de volgende papierslag (12 juli) in het gedrang komt. Voorlopig is er geen enkele reden om geen papier meer bij te houden. U wordt op de hoogte gehouden.


MEERSEL-DREEF

Testament van mijn jeugd Riolerings- en herinrichtingswerken MeerselDreef. Zonder er echt aandacht aan te besteden dokkeren we voorbij de borden. So What! Zo zijn we nu eenmaal. We leiden rustig ons leventje. Weinig dingen waar we wakker van gaan liggen. OK, de nieuwe van Springsteen klinkt wat zeurderig en ook ik had liever Brugge de finale zien halen. Maar meestal staan we bij weinig dingen stil. Oudere Dreveniers hebben het allemaal al eens meegemaakt. Voor mij is het de eerste keer dat het uitzicht van mijn dorp verandert. De eerste keer doet altijd zeer. Ik ben een beetje bang. Het is net alsof ze een stuk van mezelf gaan herstruktureren. Net alsof er een tijdperk wordt afgesloten. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Met mijn rood kinderfietsje, gekocht bij Kees Fiets, over het stoffig losliggend grind bij de Paters naar het klasje van Meester Verboven. Onder het waakzaam oog van pater kapelaan Crombez honderd interlands bijeen gevoetbald in de Zevenster. (En elke keer die bal in de Leiloop.) 's Zondags naar de chiro in de oude meisjesschool. In Nederland hadden ze voor mij allang een girorekening en een hulpcentrum geopend. Ik wil niet dramatiseren. Ik ben geloof ik alleen een beetje bang om volwassen te worden. •

pCfl

\2

irr o,f055

[

v O OR c oe ? RIJ. vp

0 efl Çki 11

e \JOOr e (e

rtfl

,

S

n <.ad0t

\N '1

d4

plle reP Vwkarne- efl Enkel lgese

BEEd1

Unde"'

1fl4E RSIF

27


m

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

9 152~

/

Dorpsraad op eigen benen Op dinsdag 14 april kwam de dorpsraad voor de derde keer samen, maar het was de eerste keer dat dat volledig autonoom gebeurde, dus zonder de gewaardeerde hulp van gemeenteaf gevaardigde Leo Sprangers. Terwijl de eerste twee vergaderingen eerder dienden om alles op te starten, vatte men op deze bijeenkomst de koe echt bij de horens. Om 20.06 uur opende de kersverse voorzitter Bert Michielsen het beraad, bijgestaan door de ook al nieuwe secretaris-schatbewaarder Jan Dufraing en de mede-bestuursleden Jaak Van Gils, Marcel Adnaensen en Jan Van Dun. In totaal waren er 19 aanwezigen: de daarnet genoemde mensen + Gust Goetschalckx, Cis Vinckx, Jozef Van Dijck, Herman Vanthillo, Guy Cools, Denise Meeus, Mia Lenaerts, Hilde Dictus, Marleen Goetschalckx, Jef Van Opstal, Rob Van Aperen, Marleen Martens, Hilde Goetschalckx en Anny Lauryssen. Verontschuldigd waren: André Rommens, Aan Sterkens, Fried Janssen, Angélique de Groot en Jaak Verboven. De aanwezige leden tekenden eerst de statuten, waarna de voorzitter de prioriteitenlijst presenteerde, zoals die op de bestuursvergadering van 17/3 samengesteld was. Op vraag van enkelen werden een paar kleine wijzigingen aangebracht, zodat we nu kunnen spreken van een definitieve lijst voor 1992. Ik geef hem hier integraal weer: Mostenmeer. Neen aan het grootschalige verblijfsrecreatieproject, doch dringende vraag naar herwaardering van de omgeving van het huidige gezins- en kindvriendelijke recreatiedomein voor de eigen bevolking. Verkeerssituatie op Hoogeind (toegangsweg Mosten). Hier dient dringend een fietspad aangelegd te worden, bv door het met klinkers verharden van een strook van 1,5 m langs weerszijden van de rijbaan. Fietspaden dringend nodig, vooral langs Meerleseweg, Meerseweg en Terbeeksestraat. Ontwikkelen van een lange-termijn visie op ruimtelijke ordening: respecteren van het gewestplan, weren van bio-industrie in de open ruimten, creëren van ambachtelijke zone, stimuleren van aanplantingen waar het maar kan (bv langs de Marck, de ruilverkavelingswegen, ... ).

OIPSIt

Het aanbrengen langs de E- 19 van signalisatie naar de transportzone. Controle op en adequate bestraffing van alle illegale lozingen en stortingen. Bouwen van een multi-functionele zaal. Dit moet bekeken worden samen met de hele scholeninfrastructuur en zou best gegroepeerd worden langs de Terbeeksestraat, waardoor in één adem de hele problematiek rond de scholen in de Donckstraat kan opgelost worden (ver keerssituatie in de Donckstraat, toestand op langere termijn van de schoolgebouwen in de Donckstraat, ... ). Behoud E-19 put op 'Den Aard' als natuurgebied, dus geen jet-ski's en waterskiërs meer. Zeker deze put niet beschouwen als een wisseloplossing voor het Mostenmeerproj eet. Onderhoud Dnehoekstraat en verbreding ingang. Wachthuisjes aan haltes openbaar vervoer in Meerdorp. Behoud van het cultureel erfgoed, bv vindplaats Tjongercultuur, luifel en speelplaats van oude school (huidige bibliotheek). Het opnieuw inrichten van Meermarkt. Overal vrije doorgang voor kinderwagens en invalidenwagens op stoepen in Meerdorp. Deze lijst werd op maandag 6 april reeds besproken op de coördinatievergadering in Hoogstraten met enkele mensen van het stadsbestuur,en alle andere raden van de gemeente. Voorzitter Bert Michielsen en bestuurslid Jan Van Dun waren daar aanwezig en brachten aan de dorpsraad verslag uit van wat ze bij monde van Peerlinckx, Verlinden en Van Aperen namens het stadsbestuur te horen hadden gekregen. De Mostenmeerplannen zouden begraven zijn. De punten met betrekking op het verkeer worden doorverwezen naar de verkeersraad (nr. 2, 4, 8, 9, 12). De vraag naar een lange-termijn visie op ruimtelijke ordening werd beantwoord met een wedervraag: wat men daarmee precies bedoelde? Bij illegale lozingen en stortingen zou men klacht kunnen indienen bij de politie, die dan PV zou opstellen. Een multifunctionele zaal en een nieuwe scholeninfrastructuur zouden onmogelijk zijn wegens gebrek aan geld. De E-19 put zou in overdracht zijn naar 'Waters en Bossen'. De vraag naar klassering van de vindplaats van de Tjongercultuur kreeg een

ongunstig advies van de gemeente omdat de omliggende landbouwers zouden geprotesteerd hebben en de restauratie van luifel en speelplaats aan de oude school zou afhangen van het resultaat van de subsidieaanvraag aan de Koning Boudewijn-stichting. Tot zover de reacties van het aanwezige stadsbestuur. De dorpsraad vond deze antwoorden echter onvoldoende en had er heel wat bedenkingen bij. Daarom werd eenparig besloten om een actieplan op te stellen voor de toekomst. Er werd geopteerd voor vier werkgroepen die zich elk op een aantal gelijksoortige prioriteiten zullen concentreren. Ik geef u een overzicht: Werkgroep Verkeer: Jan Van Dun (verantwoordelijke), Guy Cools, Jaak Van Gils en Mia Lenaerts. Deze mensen richten zich op de punten 2, 4, 8, 9 en 12 van de lijst. Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu:

Marcel Adriaensen (verantwoordelijke), Anny Lauryssen, Jef Van Opstal, Cis Vinckx, Rob Van Aperen, Herman Van Thillo en Gust Goetschalckx. Zij zullen de ontwikkelingen van de punten 1, 3, 5, 7 en 10 van de lijst met argusogen volgen. Werkgroep zaal, school, sport, ontspanning

en cultuur: Marleen Martens (verantwoordelijke), Jan Van Dun, Hilde Goetschalckx, Marcel Adriaensen, Hilde Dictus, Marleen Goetschalckx en Denise Meeus. Voor hen is punt 6 van de lijst heel belangrijk. Werkgroep Meermarkt: Jef Van Opstal (verantwoordelijke), Jos Van Dijck, Rob Van Aperen, Cis Vinckx, Louis Rombouts (?) en iemand van de Chiro. Zij gaan uitzoeken of en hoe Meermarkt terug kan ingericht wor den in 1993, zie punt 11 van de lijst. Deze groepen zullen in eerste instantie rond de respectievelijke punten zoveel mogelijk informatie inwinnen en verzamelen, om daarna te kunnen oordelen wat er eventueel gedaan kan worden. Uiteraard is de bezetting van deze groepen niet definitief. Er kunnen altijd mensen bijkomen of afvallen. Ook kunnen in de loop van het jaar nieuwe prioriteiten opduiken, die dan vanzelfsprekend door de desbetreffende werkgroepen zullen behandeld worden. Opvallend bij dit alles was de grote eensgezindheid en de sterke wil van de aanwezigen om van de dorpsraad een nuttig en democratisch instrument te maken.

De vergadering eindigde met enkele kleinere afspraken. Jan Van Dun en Guy Cools worden vanuit de dorpsraad afgevaardigd om

SCfD

-~

232 0 20 28


MEER Meer te vertegenwoordigen in de Hoogstraatse verkeersraad. Zij vervangen daar Marc Van Aperen en Rit Rombouts, die er de voorkeur aan gaven hun plaats af te staan aan mensen van de dorpsraad. Op vraag van Jef Van Opstal besluit men eenparig om actief deel te nemen aan de Open Monumentendag van 13 september. In de volgende Maand verneemt u alles over deze belangrijke dag voor Meer. Nog even geduld dus. Marcel Adriaensen deelt mee dat Akkerpop 92 zal doorgaan op zondag 26juli en de secretaris-schatbewaarder krijgt de opdracht om uit te kijken naar het nodige geld om de onkosten van de dorpsraad te betalen. Begin juni vergadert het bestuur met de verantwoordelij ken van elke werkgroep om de stand van zaken te evalueren en de eerstvolgende vergadering van de voltallige dorpsraad gaat door op dinsdag 8 september om 20 uur in 't Boerenzaaltje. L

Kindermusicals maken grote indruk

De Mussenakker wordt 19 Een jubileum is het nog niet, maar toch blijft het de moeite om te vermelden. Doorheen stormen, windstiltes en hoogtij vaart de Mussenakker nog steeds haar eigen, onstuitbare koers. Negetilien jaar nu. Dat werd op zaterdag 25 april reeds gevierd met een voetbalmatch oud-jong en een oud-ledenavond. De echte viering kent haar verloop echter in het weekend van 1, 2 en 3 mei. Uiteraard met optredens, de specialiteit van dit huis. Om daar over meer te weten, kijkt u best bij Fusieswing of leest ii de kalender achteraan. Wat de toekomst betreft, is het vooral uitkijken naar Akkerpop 92, het jaarlijkse rockfestival dat dit jaar doorgaat op zondag 26 juli in de ronduit schitterende omgeving van het klooster. In tegenstelling tot de vorige jaren toen men constant namen rondstrooide die men achteraf okt kuit waarmaken, bewaart men nu over het programma het grootste stilzwijgen. Dat lijkt een goede beslissing. De enige zekerheid die we van de Mussenakker reeds kregen, is dat we zullen opkijken en dat kwaliteit de norm is. Mooi zo. Binnenkort volgen ongetwijfeld meer details. 11

Wielerkoers voor dames De Lustige Wielrijders Hoogstraten, afdeling Meer, brengen op zondag 17 mei een primeur naar Meer. Op die dag organiseren zij in ons dorpje het provinciaal kampioenschap voor dames. Vertrek en aankomst situeren zich aan zaal Victoria. De nieuwelingen starten om 14.00 uur voor 41 km over een parcours van 5 ronden van 8,1 km: Meerdorp, John Lijsenstraat, Werkhovenstraat, Gestelsestraat, Maxburgdreef, Tolberg, Vaalmoer, Terbeeksestraat en terug Meerdorp. Hierbij is het vooral uitkijken naar de plaatselijke favoriete: Inge Geerts uit Minderhout. De juniores beginnen om 15.30 uur en rijden het parcours 8 keer: 65 km alles bijeen. Zet uw stoel dus maar buiten en geniet een hele namiddag van voorbijfietsend vrouwvolk. Er zijn erger dingen in de wereld. El

Vluchten kan niet meer. De tweejaarlijkse kindermusicals van de basisschool zijn voortaan iets om echt naar uit te kijken. De opvoeringen op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 maart bewezen dat ten volle. Het begon al als je binnenkwam. De parochiezaal was getransformeerd in een toverachtige ruimte waarin het aangenaam toeven was. Je zat direct in de juiste sfeer voor het spektakel. Eerst kwamen het eerste, tweede en derde jaar met 'Heksen en Liegbeesten'. In hun eigen, onnavolgbare stijl brachten de leerlingen dit aangename sprookje tot leven, waarbij vooral het humoristische spel van politieagent Nick Faes in de smaak viel. Ook alle anderen verdienden ruimschoots het donderende applaus. Na de pauze was het de beurt aan de groteren en dat was te merken. De vierde-, vijfde- en zesdejaars brachten 'Droomschip', een eigentijds sprookje waarin moderne problemen niet uit de weg gegaan werden. De boodschap die de leerlingen overbrachten, zal hopelijk goed begrepen zijn door de ouders in de zaal. De inhoud was hier belangrijk, maar ook de humor. Bovendien werden er sterke acteerp rest aties neergezet. Jan Martens, Tom De Bie, Nathalie Steur, Sarah Michielsen, Dries Voeten e.a. zetten hun personage mooi in de verf, maar ook de vele anderen kweten zich perfect van hun taak. De aanwezige Heidebloempjes knepen hun billen tegen elkaar van genot bij het zien van zo veel jong talent. De toekomst van de toneelkring lijkt verzekerd. Tenslotte werd er in beide musicals ook nog uitstekend gezongen en gedanst, zoals op beide foto's duidelijk te zien is. Het moet een monniken werk geweest zijn om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Een levensgrote pluim daarom voor de leerlingen, de leerkrachten en het oudercomitĂŠ.

29


MEER

Vrij en Lenig turnt zich 20 jaar jong

25 jaar Drumband Ste.-Rosalia Meer Als ik aan de Meerse drumband denk, wordt mijn hart altijd een beetje week. Ik was er immers bij, 25 jaar geleden, toen de drumband voor de eerste keer uitstapte. Het was 1967, de flowerpowertijd, en ik was een puber van dertien. Ik speelde bij de fanfare en van de ene dag op de andere liep het knapste vrouwvolk van ons dorpje voor de fanfare uit. U begrijpt dat ik behoorlijk van slag raakte. Hun strakke uniformpjes en korte rokjes deden allerlei lichaamssappen stromen waarvan ik voorheen het bestaan niet eens vermoedde. Heaven and paradise. Mijn ogen hadden moeite om op de notenbalken te blijven en menige valse klanken ontsnapten daardoor aan mijn 'pistonneke'. Koitom, het waren 'glory days', die drie jaar later, in 1970, uitmondden in de eerste ontmoeting met ons Wis. Een ontmoeting met verstrekkende gevolgen, zoals u misschien weet. Als dc drumband dus 25 jaar bestaat zoals nu, dan doet mij dat iets. U weet nu waarom. Dat deze gebeurtenis niet zomaar voorbij mag gaan, hebt u wellicht al gemerkt. Op zondag 26 april werden immers met een grote optocht, een dankviering in de kerk en een koffieconcert door drum- en brassband de feesten reeds ingezet. In het weekend van 2 en 3 mei wordt er verder gevierd. Op zaterdag 2 mei gaan vanaf 19.00 uur de veilinghallen open voor het optreden van Bart KaĂŤll en Helmut Lotti met hun orkest. Een mooie gelegenheid om deze twee nachtegalen van het Vlaamse Lied 'live' aan het werk te zien. Op zondag 3 mei treden verschillende fanfares, drumbands en majorettenkorpsen aan om de jubilerende drumband op hun manier hulde te brengen. Achtereenvolgens treden in de veiling op: 13.00 u: Fanfare en drumband De Marckezonen uit Minderhout 13.45 u: Fanfare en drumband Voor Eer en Deugd uit Meersel-Dreef 14.30 u: Drumband St.-Jan Baptist uit Wortel 15.00 u: Majorettendrumband Euphonia uit Retie 15.45 u: Majorettendrumband Madrumko uit Kontich 16.30 II: Drumband St.-Cecilia uit Lint

Op woensdag 1 april vierde de turnkring Vrij en Lenig haar 20-jarig bestaan. Dat gebeurde met een feestelijk sportuurtje, gevolgd door een hapje en een drankje. Een 20-jarig bestaan verloopt natuurlijk met ups en downs. Men begon sterk. Er was zelfs een groep mannelijke turners, maar die liet het na een tijdje afweten. A woert de mannen. Nee, dan de vrouwen. Die hielden vol, hoewel er ook mindere periodes waren. Tegenwoordig echter verheugt de turnkring zich in een grote belangstelling. Alles bijeen telt ze zo'n kleine honderd leden, gesplitst in drie groepen: kinderen, volwassenen en 55-plussers. De kinderen oefenen zaterdagsvoor middags. Een aantal van hen kan u bewonderen op de bijgevoegde en kunstzinnige verant woorde foto. Op de andere foto ziet u een aantal duidelijk volwassen vrouwen, die een poging doen om te kunnen vliegen, van blijdschap wellicht bij het 20-jarig bestaan. Van de 55-plussers is er helaas geen foto, die houdt u nog te goed bij een volgende gelegenheid. Zowel volwassenen als 55-plussers turnen op woensdagavond. Alle groepen doen dat onder de kundige en gewaardeerde leiding van Luk Segers. Het gaat dus goed met de turnkring. Het enige dat hen zorgen baart, is hun lokaal: de turnzaal van de lagere school. Deze zaal is verouderd en zorgt voor nogal wat ongemak. De turnkring is daarom erg blij dat het stadsbestuur beloofd heeft het nodige te doen om de omstandigheden te verbeteren. Als dat gebeurd is, staat de turnkring paraat om gezond en fit de 21e eeuw binnen te turnen.

30

17.00 u: Majorettenkorps De Ware Vrienden uit Dessel 17.30 u: Fanfare Vermaak na Arbeid uit Rijkevorsel 18.15 u: Harmonie Verbroedering uit St.Lenaerts 19.00 u: Jeugddrumband De Lioen uit Turnhout 19.30 u: Fanfare Jeugd en Vreugd uit Ravels Eel Enkele korpsen zullen een optocht door het dorp houden. Een bezoek aan de feesten is voor u en mij ongetwijfeld een gedenkwaardige gebeurtenis. Aarzel niet en steun door uw aanwezigheid de jarenlange inzet van onze Meerse muzikanten.


seldonckx voor de bespreking van drukwer ken, affiches, folders, brochures en het boek 'Bloemlezing uit het werk van Hendrik Versmissen'. Regelmatig schreef hij bijdragen over deze initiatieven in Gazet van Hoogstraten. Natuurlijk werd er in dat kantoor van de drukkerij ook gepraat over de toekomst van de Hoogstraatse pers.

Een nieuwe start

De Hoogstraatse Gazet 1978-1985 Voor de studenten, politici en al wie min of meer rechtstreeks betrokken was bij het maatschappelijk gebeuren, blijft 1968 een wonderlijk jaar. Maar voor het sociaal-cultureel werk in het algemeen en voor het vormingswerk met volwassenen in het bijzonder, was 1978, tenminste in Vlaanderen, een even merkwaardig jaar. Rika De Backer-Van Ocken, Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, lanceerde toen het 'Jaar van het Dorp'. De grote fusie-operatie van de gemeenten (1976-'77) was nog niet echt verwerkt door de plaatselijke bevolking en het thema zorgde voor een stroom van inspiratie en initiatieven. Talrijke verenigingen en instellingen ontwikkelden grote en kleine projecten waarin 'het dorp', de eigen leefgemeenschap, centraal stond.

Te juister tijd Op initiatief van de Vlaamse Toeristenbond, afdeling Hoogstraten, werden, in samenwerking met de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de Jeugdmuziekschool, het Davidsfonds en het Gemeentebestuur, in het najaar van 1978 een reeks culturele activiteiten georganiseerd, o.a. een tentoonstelling van oude prentbriefkaarten, een tentoonstelling met werken van de Kempische kunstschilder Constant Van den Heuvel en een avond met poëzie, vertellingen en muziek 'Stemmen uit het Dorp' (met Inge Mollet, Francis Verdoodt, e.a.). Ondertussen was een werkgroep gestart met de voorbereiding van de herdenking van de (toen) 100 jaar geleden geboren Hoogstraatse dokter en dichter, Hendrik Ver smissen. Initiatiefnemer en coördinator van deze projecten was Jef Schellekens. Haast wekelijks kwam hij meermaals in het kantoor bij Wies Haseldonckx of in de drukkerij bij Jef Ha-

De tijd en de geesten waren rijp om het roer over te nemen. In november 1978 gaat Jef Schellekens ijverig op zoek naar medewerkers om een redactie te vormen en naar mensen die het initiatief ook financieel willen steunen. Op woensdag 27 december 1978 is er een eerste bijeenkomst van enkele mensen (aan de Loenhoutsebaan in Hoogstraten) die praten over een eventuele voortzetting van de Gazet van Hoogstraten die in 1979 niet meer zal verschijnen. De acht aanwezigen waren: Frans Brosens en José Fransen van Wortel, Alfons Goos van Minderhout, August Michielsen van Meer, Aloïs Haseldonckx, Leo Hermans, Jan Michielsen en Jef Schellekens van Hoogstraten. August Lauryssen en Jan Michoel, beiden van Hoogstraten, waren wel geïnteresseerd maar verontschuldigd. Tijdens een tweede werkvergadering op woensdag 3 januari 1979, voorbereid door Leo Hermans, Jan Michielsen en Jef ScheIlekens, werd reeds concreet gepraat over de taken van de toekomstige beheerraad en redactieraad en men stelde een werkplan op voor de directe voorbereiding om een nieuw weekblad te kunnen uitgeven. De derde werkvergadering op woensdag 10 januari behandelde de oprichting van de Uitgeverij De Hoogstraatse Pers pvba, uitgever van De Hoogstraatse Gazet, Weekblad voor de Noorderkempen. Er werd een begroting opgesteld, een advertentietarief en men maakte een voorlopige taakverdeling. Het eerste nummer van De Hoogstraatse Gazet zou verschijnen op donderdag 8 februari 1979. Ondertussen waren er ook afspraken gemaakt met Drukkerij Em. de Jong bv in BaarleNassau want Drukkerij Haseldonckx was niet echt geïnteresseerd in een eventuele opdracht. 'Heden, vierentwintig januari negentienhdnderdnegenenzeventig verschenen voor mij, Jan Michoel, notaris met standplaats te Hoogstraten, Frans Brosens, Wilhelmus De Greef, August Michielsen, Joannes van Boxel en Henricus Van der Pas. Welke verschijners ons notaris verzocht hebben akte op te maken van de statuten...'. De uitgeverij De Hoogstraatse Pers pvba was geboren. De Dienst van het Wettelijk Depot van de Koninklijke Bibliotheek van België liet ons dezelfde dag weten'... heb ik de eer u te berichten dat u ingeschreven werd onder nr. 2847.' De eerste redactie bestond uit: José Fransen, Leo Hermans, Alfons Goos, August Lauryssen, Jan Michielsen en Jef Schellekens. (wordt vervolgd) Bronnen: archieven van VTB-Hoogstraten & De Hoogstraatse Pers.

1

LIEVE BOEYKENS LEEN STERKENS JEAN BUYTAERT ALEX VERHAEVEN

1 KO-GALE RIJ Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten

Openingstijden: elke weekend t.e.m. 10 mei 1992, telkens van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

Ongevallen Dinsdag 24 maart om 13.50 uur botsten aan het kruispunt Desmedtstraat - Meerseweg te Minderhout, de auto's bestuurd door Karel Richert uit Malle en Danny Huysmans uit Lint. Er was zware schade. Aan het kruispunt Meerledorp - Kerkstraat werden zaterdag 28 maart om 14.50 uur de auto's van Jan Van Ommering uit Scherpenneel (NL) en Vera Van Dijck, Neervenweg 70 Wuustwezel, zwaar beschadigd toen zij met elkaar botsten. Aan de Vrijheid botste dinsdag 31 maart om 13.30 uur de auto bestuurd door Gerrit Van Kerckhoven uit Ranst, met de auto bestuurd door Constant Van Aelst, Bredaseweg 19, Minderhout. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Op woensdag 1 april om 15.20 uur botsten drie auto's aan de weg op Merksplas te Turnhout. De chauffeurs waren: L. Van Oeckel uit Turnhout, Eddy Willems uit Merksplas en Walter Piedfort, Achtelsestraat 46, Hoogstraten. Deze laatste werd zwaar gekwetst. Donderdag 2 april om 18 uur kwam aan kruispunt Desmedtstraat - Meerseweg - Bredaseweg te Minderhout de auto bestuurd door Adriana Anssems, Rooimans 46, Wortel, in aanrijding met de lichte vrachtwagen bestuurd door Patrick Vermeylen uit Turnhout. Adriana Anssems werd hierbij licht gekwetst. Steve Van De Locht, Strijbeekseweg 52, Meerle reed dinsdag 14 april om 19.15 uur met zijn auto aan de Markweg te Meerle tegen bomen. Zijn auto werd hierbij zwaar beschadigd. • 31


: 401 -

2JC

'_ ___

,:r1

7

z

spo n

L1

,r - [,,k J

moeilijkste wedstrijden waren nog tegen onze buren uit Meer en Minderhout. Ik moet eerlijk toegeven dat tegen deze teams alle punten halen niet honderd procent verdiend was. Derbys zijn altijd moeilijk en het geluk was aan onze kant. De kompetitie zit er ook voor onze andere ploegen op. Het resultaat mag zeer behoorlijk genoemd worden. Door hun inzet en geduld zorgden onze trainers en begeleiders voor een aangenaam en boeiend seizoen. De knapen speelden nog voor de Beker van Het Volk twee zeer goede wedstrijden tegen andere kampioenen, maar moesten in de laatste wedstrijd, al te zeer verzwakt, tegen Kessel met de strafschoppen de duimen leggen. De kampioenenviering van het eerste elftal gaat door op zaterdag 16 mei. De belangstellenden zullen hier nog tijdig van op de hoogte gebracht worden. •

V.N.A. Wortel — kampioen

Met veel 'e iiiOuWeii nok ken dc blau -witieji naar het gevreesde Bezemheide. Deze ploeg bestond uit oudere geroutineerde spelers, die er al te dikwijls met de grove borstel doorgingen. Daarbij had Bezemheide de minst gepasseerde verdediging van de reeks. Voor de match echter goed en wel bezig was had Eddy Vermeiren reeds tweemaal gescoord. Daarna poogden de groen-paarsen (een geweldige kombinatie) iets terug te doen, maar onze verdediging gaf geen krimp. Na de rust stond er nog één ploeg op het veld en via Dirk Mertens (éénmaal) liep Wortel nog verder uit. V.N.A. won verdiend met 0-5 en

leen. De Liiel is zeker verdiend. Tegen de rechtstreekse tegenstrevers Gooreind, Beerse, Bezemheide en Sint-Job werd in de terugronde met klasse en bravoure gewonnen. De

4

de kampioenslitel was binnen.

De laatste wedstrijd op het veld van Heibos eindigde op 2-2. In deze wedstrijd moest het niet meer en dat was er ook aan te zien. Spijtig want tegen het matige Heibos verloor men het enige punt uit de terugronde. Voor V.N.A. was het werkelijk een grandioos seizoen. De toeschouwers hebben zich nooit verveeld, want altijd was er iets te be-

De Thijsakker: slagveld voor kopploegen HVV dat tijdens een niet zo geslaagde eerste ronde vroegtijdig uit het titeldebat werd gerangeerd, heeft voor eigen publiek veel rechtgezet. De wedstrijden tegen de eerste vijf van de klassering, die op verplaatsing stuk voor stuk de mist ingingen en 0 op 10 opleverden, waren op de Thijsakker rampzalig voor de koplopers, immers, kampioen Beerschot pikte na de 90e minuut eén punt mee, Kapellen was uiterst tevreden met een gelijkspel, doch Overpelt, Tienen en Westerlo moesten tegen de gemotiveerde roodwitten als verliezer van het veld. 8 op 10 en het had nog iets beter gekund. Meteen zijn de prijzen gedeeld. Beerschot was normaal te sterk voor derde klasse. De overige ploegen uit de subtop waren elkaar waard en HVV is zo goed als Overpelt, Tienen, Kapellen en Westerlo. 32

wpi kr

Onderaan blijft het ongewoon spannend en niemand kan nu met zekerheid zeggen wie blijft en wie zakt. HVV blijft probleemloos in derde afdeling en dat is voor een club als de onze toch wel het maximum. Wanneer men dan - zoals het dit seizoen is gebeurd - zich kan opwerpen tot een praktisch onklopbare thuisploeg, dan is het seizoen geslaagd en kan men zich voorbereiden op een 7e seizoen in derde. Wedstrijden: Vrijdag 24 april:

20.00 uur: Res. HVV - Beringen Zaterdag 25 april:

20.00 uur: Beringen - HVV Vrijdag 1 mei:

19.00 uur: Res. Heist - HVV Zondag 3 mei:

15.00 uur: HVV - Heist Zaterdag 9 mei:

15.00 uur: Res. HVV - Hasselt (seminarie) Zondag 10 mei: 15.00 uur: Hasselt - HVV.•

Minderhout VV sterk geëindigd! Voor groenwit is het seizoen misschien iets te vroeg afgelopen, want de laatste zeven wedstrijden werden toch zomaar eventjes elf puntjes bijeengescharreld. Had die zware middenseizoeninzinking er niet geweest dan had MVV in de top vijf een ernstig woordje meegesproken. Dat is voetbal natuurlijk! Winnen, verliezen: het ligt tenslotte dicht bij elkaar en een doekje voor het bloeden is vlug gevonden. Voor de verantwoordelijken wordt het reeds denken aan volgend seizoen! Nog eventjes de laatste prestaties overlopen! Op Achterbroek trapte Minderhout een riante 1-4 overwinning bij elkaar. Een gemakkelijke overwinning zou men zo op het eerste gezicht denken, niets was minder waar, want de thuisploeg weerde zich als een duiveltje in een wijwatervat. Hans Joosen opende de stand na een persoonlijke poging maar aan de rust wezen de bordjes weer gelijk. Jac. Koyen trapte nadien een strafschop tegen het net, Dirk Adriaensen en Koen Goos zorgden voor de latere treffers. Wechelderzande zou toch een lekker hapje moeten worden, gezien de stand van deze ploeg in het klassement. Van een opdoffer gesproken! MVV kreeg een 0-3 pandoering te slikken en dit zonder pardon. Nog voor de rust keek groenwit tegen deze onoverkomelijke achterstand aan en tijdens de tweede helft dachten de bezoekers rustig aan verdedigen. Ook na de uitsluiting van de lokale doelman Erik Martens veranderde er niets meer aan de situatie. De slotwedstrijd aan de Hoge Weg werd dan weer een opsteker voor de thuisploeg. Bezemheide bleek wel een taaie tegenstander en slechts tijdens de tweede 45 minuten slaagde de thuisploeg erin afstand te nemen. Eerst lukte Dirk Goetschalckx alleen voor de bezoekende portier en trapte tegen de staak, Dirk Koyen probeerde het met enkele afstandsschoten, de ingevallen Gino Vermeiren kon uiteindelijk de 2-0 eindcijfers vastieggen! Minderhout VV wil langs deze weg zijn trouwe supporters bedanken voor de aanmoedigingen; ook de sponsors en ereleden voor hun materiële steun dankt MVV van harte!


SPORT

FC Meer een ontgoochelend rotseizoen! Hel seizoen 1991-1992 zit crop! Het was ccii jaar met een zeer zwak acterend eerste elftal. Deze jongens hebben ons diep ontgoocheld. Nochtans hebben zij wel hun best gedaan, want de resultaten zijn meer een gevolg van onkunde. Dit verwijt moeten wij aan die jeugd wel maken: zij hebben een broertje dood aan trainen! Om goed te kunnen voetballen is dit allereerst een noodzaak. Daarom wordt er ook zoveel geld geïnvesteerd door de clubdirigenten. Dieper zullen wij er maar niet op ingaan en willen graag hulde brengen aan de nieuwe kampioen VNA WORTEL. Proficiat! Gelukkig kenden wij het afgelopen seizoen een goede jeugdwerking. Van klein tot groot behaalden zij mooie resultaten en daar zijn we heel blij mee!•

K.F.C. Meerle Aan het begin van dit verslag blijven er nog drie wedstrijden te spelen en kan het voor Meerle nog alle kanten uit, op voorwaarde dat er punten gehaald worden. De wedstrijd tegen Oosthoven, waar iedereen op twee punten hoopte, eindigde op 0-0, zodat we het met één puntje moesten stellen. Meerle kreeg kansen maar kon ze niet benutten. De bezoekers, die geen degradatieproblemen kennen, waren tevreden met het ge-

lijkspel. Omdat Pulderbos ging winnen op Poppel, Weelde op Zandhoven en Sint-Jozef een puntje behaalde tegen Antonia, blijft de toestand onderaan de rangschikking uiterst spannend. Dosko is reeds veroordeeld, Pulderbos heeft 19 punten, St.-Jozef 20 en Meerle 21. Meerle moet nog naar Westmalle, krijgt vervolgens Weelde op bezoek en moet dan naar Pulderbos. Spanning alom! Bij de praeminiemen was die er ondertussen af. Zij behaalden voor Meerle een eerste titel in de jeugdreeksen, maar daarover meer elders in dit blad. Meerle dat volgens ingewijden in zijn sterkste opstelling naar Westmalle trok, moest daar een 3-0 nederlaag inkasseren. In de eerste helft kwam de thuisploeg met een strafschop op voorsprong. Na de rust trok Meerle alle registers open om het broodnodige puntje te halen, maar helaas was het de thuisploeg die nog twee keer scoorde. Door de winst van Pulderbos tegen Zandhoven, kwamen zij op gelijke hoogte van Meerle. De week daarop haalt Meerle één punt tegen Weelde (2-2), maar ook Pulderbos doet dat. Meerle en Pulderbos gaan met gelijke punten en een gelijk aantal gewonnen wedstrijden naar de slotwedstrijd tegen mekaar op het veld van Pulderbos. Zij moeten onder mekaar uitmaken wie de eindronde voor het behoud in derde kan ontlopen. Vroeg samengekomen, samen gegeten, kortom gezorgd voor uiterste concentraties voor deze belangrijke match. Maar al in de aanvangsminuten krijgt Meerle een opdoffer te verwerken. Met een afstandsschot komt Pulderbos op voorsprong. Even later wordt een speler van Pulderbos uitgesloten. Met 11 tegen 10 zou het toch moeten lukken, maar

Meerle werkt slecht af. Tegen de gang van het spel in komt de thuisploeg op 2-0 en daarmee is voor Meerle het liedje uit. Pulderbos blijft in derde. Omdat St.-Jozef gaat winnen op Dosko betekent dat zij in een testwedstrijd moeten uitmaken wie met Dosko naar vierde gaat. Wanneer wij deze tekst moeten binnenbrengen, kennen wij het resultaat van de testwedst rijd nog niet, want die wordt op 26 april gespeeld. Als u dit onder ogen krijgt, weten we dat wel en u waarschijnlijk ook. Wij zijn even benieuwd!!! •

Omwille van plaatsgebrek, deze maand geen SCHUTTERS en GILDEN.

Gaat verder in volgende Maand.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

De race naar de lente is begonnen.

J. STOFFEIS.PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout)

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

(03) 314 41 15

HON fl21 33


SPORT

Het Hoogstraats voetbal: de eindbalans Even uitblazen en misschien ook een tijd van bezinning voor spelers, bestuursleden en supporters van de gemeentelijke voetbalclubs. HOOGSTRATEN VV dat uitkomt in DERDE KLASSE REEKS B is nog niet klaar met de kompetitie, maar kan toch reeds terugblikken op een gelukt seizoen, alhoewel geen hoofdrol kon opgeĂŤist worden, daar was o.a. Beerschot te sterk voor. Ook het reserveteam, nog enkele wedstrijden te betwisten, speelde geen hoofdrol, in tegenstelling tot vorig seizoen. Ergens midden in het klassement mag toch nog een goed resultaat genoemd worden. In de provinciale afdelingen stijgt WORTEL VNA terug naar de 3de provinciale en dit toch wel, voor hen, na een bewogen seizoen. MINDERHOUT VV kende een sterke start en einde. MEER FC had weinig reden tot juichen en is alleszins een revanche verschuldigd. MEERLE FC zal via een eindronde zijn behoud in 3de provinciale moeten verzekeren. In de jeugdreeksen behaalde Hoogstraten VV een titel bij de JUNIORES en SCHOLIEREN, Wortel A bij de KNAPEN en Meerle B bij de PREMINIEMEN! Reeks W

Eerste elftallen 3de Provinciale C 1. St. Lenaarts 2. Lentezon 3. White Star 4. Zandhoven 5. Westmalle 6. Halle 7. Loenhout 8. Oosthoven 9. Antonia 10. Oostmalle 11. Poppel 12. Weelde 13. Pulderbos 14. Meerle

15.St.-Jozef 16. Dosko

4de Provinciale B Wortel Gooreind 3. Beerse SK 4. Bezemheide 5. St.-Job 6. Horendonk 7 Mariaburg 8. Minderhout 9. Kaart 10. Heibos 11. Achterbroek 12. Meer 13. Wechelderzande 14. 01. Essen

3021 0 30 18 6 30 15 6 30 13 7 30 15 10 30 12 7 30 12 11 30 11 11 30 9 11 30 10 15 30 9 14 30 9 15 30 7 13

958 1651 6 58 31 42 9 61 36 39 10 38 24 36 5 40 33 35 11 43 31 35 7 34 34 31 8 47 44 30 10 34 38 28 5 5155 25 728 4425 6 47 58 24 10 26 36 24 30 6 14 1032 51 22 30 6 14 10 27 46 22 30 3 22 5 23 70 11 26 21 3 26 18 2 26 16 4 26 13 4 26 14 10 26 12 9 26 11 9 26 11 10 26 8 14 26 6 15 26 6 15

2 71 23 44 6 71 25 42 6 50 27 38 9 40 24 35 2 53 33 30 5 41 40 29 6 41 37 28 533 31 27 4 26 41 20 5 27 47 17 5 3264 17 26 6 16 4 19 37 18 26 5 18 3 35 55 13 26 3 21 2 28 83 8

GewestelLj ke Reserven Reeks F 1. White Star 2. Minderhout 3. Branddonk A 4. Poppel B 5. Kasterlee SK 6. Meer A 7. Meerle 8. Wortel 9. Wechelderzande 10. Dosko B 11. Weelde B 12. Arendonk Ver.B 13. Zwaneven B 34

23 20 1 23 16 4 24 10 4 24 11 6 24 11 8 24 9 8 24 10 11 23 8 10 23 7 10 24 7 13 24 4 14 24 5 17 24 4 16

2 86 12 42 3 76 37 35 10 36 23 30 7 47 35 29 5 51 41 27 7 36 44 25 3 32 46 23 5 46 45 21 6 38 51 20 4 31 50 18 6 26 48 14 2 28 62 12 4 26 65 12

1. Antonia C 2. St.-Job C 3. Merksplas C 4. Lentezon B 5. St.-Lenaarts B 6. Loenhout B 7. Oostmalle C 8. Halle C 9. Westmalle B 10. Meer B

11. Wuustwezel 12. Zwarte Leeuw

20 15 21 12 21 10 22 9 20 11 22 9 21 6 20 5 21 5

2 3 42 12 33 2 7 43 16 31 3 8 37 17 28 5 8 30 23 26 6 3 52 27 25 7 6 33 3424 8 7 38 41 19 9 6 25 34 16 10 6 32 42 16 21 4 12 5 20 36 13 20 4 13 3 22 57 11 21 2 15 4 13 48 8

Gewestelijke Juniores Reeks II 1. Oostrnalle 2. Westmalle 3. Lentezon 4. Minderhout 5. St.-Lenaarts 6. Brecht SK 7. Vosselaar 8. Meer 9. Meerle 10. Vlimmeren 11. St.-Jozef 12. Wortel

13. Merksplas 14. Loenhout

24 19 2 25 18 3 25 15 4 24 14 6 24 10 9 24 10 10 24 10 10 24 9 11 25 9 14 25 8 13 24 7 14 24 5 13 24 4 15 24 4 18

3 103 4041 4 87 31 40 6 66 44 36 4 60 45 32 5 57 44 25 4 46 43 24 4 55 56 24 4 41 4622 2 49 72 20

4 45 63 20 3 4263 17 6 4876 16

36 69 13 2 31 74 10 5

Reeks A In een reeks met: Antwerp, Brasschaat, Wuustwezel, Olympia, Schoten Ternesse, Schilde, Wijnegem, Oelegem, Donk, Kaart, Luchtbalboys, Mariaburg, Hoogstraten werden de juniores van Hoogstraten VV kampioen. Gewestelijke Scholieren Reeks K 1. Floogstraten 2. Lentezon A 3. Oostmalle 4. White Star 5. Wortel 6. Vlimmeren 7. St. Jozef 8. Westmalle

24 21 2421 24 17 24 16 24 14 24 12 24 12 24 12

2 1 125 3 0 131 4 3134 7 1 137 7 3 142 8 4 82 9 3 80 102 97

29 43 1442 38 37 33 33

St.-Lenaarts

Meer Meerle Turnhout HIH Vosselaar

24 24 24 24 24

8 14 2 6 16 2 3 20 1 221 1 0 23 1

86 63 18 60 83 14 50 190 7

36 197 5 12 282 1

GewĂŠslelijke Knapen Reeks K 1. Wortel 2. Westmalle A 3. White Star 4. Vlimmeren 5. Minderhout 6. St.-Lenaarts A 7. Meer 8. Lentezon A 9. Oostmalle 10. St.-Jozef

63 31

11. Hoogstraten

43 28 70 27 67 26

12. Meerle A 13. Turnhout HIH 14. Beerse

26 25 26 18 26 16 26 13

0 1173 221 51 6 2 84 24 38 9 1 100 60 33 7 6 48 25 32 26 14 93 77 4431 26 14 11 1 97 48 29 26 1110 5 83 46 27 26 11 105 78 5827 26 12 13 1 67 46 25 26 1114 1 48 5723 26 9 12 S 69 53 23 26 7 18 1 29 94 15 26 4 22 0 24 199 8 26 1 25 0 12 214 2


SPORT 5. Beerse 6. Vosselaar 7. Zw. Leeuw B 8. Turnhout FC B 9. Weelde B 10. Flandria B 11. St.-Jozef B 12. Tielen 13. Liiie B 14. Turnhout FC C Reeks R 1. Meerle B

Reeks S 20 18 02 1. Poppel B 2. Oud-Turnhout B20 15 2 3 20 11 4 5 3. Turnhout FC 20 12 6 2 4. Dessel 20 10 8 2 5. Wortel B 6. Oosthoven B 19 9 64 7. Hoogsiraten B 20 8 9 3 20 5 13 2 8. Merkspias B 20 4 160 9. Vosselaar B 20 3 16 1 10. Lentezon B 19 2 17 0 11. Meerle B

116 13 38 95 22 33 70 2227 55 39 26 71 4022

32 53 35 27 28

42 22 59 19

62 12 99 8 84 7

18 118 4

Gewestelijke Miniemen 2220 02 21 19 1 1 2116 5 0 22 16 6 0 22 10 8 4 22 10 10 2 22 10 11 1 22 8 12 2 22 5 16 1 22 4 15 3 20 3 16 1 22 0 21 1

23 21 0 2 103

4 44

2. Meer B 3. St.-Lenaarts B 4. Vorselaar C 5. Hoogstraten C 6. Vosselaar B 7. Loenhout C 8. Loenhout B 9. Oostmalle B 10. Merksplas B 11. Wuustwezel B 12. Brecht B 13. Westmalle B

22 18 2 2 113 23 15 44 95 23 13 5 5 44 22 12 82 51 23 12 11 0 43 22 11 92 54 23 1111 1 44 22 6 13 3 38 23 5 13 5 15 23 4 16 3 16 24 2 18 4 5 23 1 19 3 99

1538 25 34 23 31 48 26 40 24 41 24 39 23 48 15 76 15 112 11 91 8 68 5

168 1542 111 9 39 75 38 32 72 44 32 69 43 24 68 55 22 37 4621 43 49 18 29 94 11 50 84 11 18 93 7 15 185 1 1741 31 34 38 33 33 32 44 27 46 26 57 19

2220 1 1 15 22 16 4 2 92 22 15 43116 22 14 4 4 90 22 13 8 1 74 22 11 7 4 43 22 8 11 3 35 22 7 13 2 33 22 7 14 1 30 22 4 17 1 18 22 2 17 3 14 22 2 19 1 14

64 15 97 9 114 7 92 5

75 82 87 54 49 71

11 41 18 36 25 32 3226 44 21 59 19

22 19 03 21 17 2 2 20 15 3 2 20 11 54 21 8 8 5 20 9 10 1 21 8 12 1 20 7 10 3 21 6 12 3 21 6 12 3 21 3 14 4 22 0 21 1

67 40 29 53 46 27 57 42 27 58 4826 44 37 25 67 51 21 37 69 14 33 80 13 14 71 10 7 174 0

Biljarters vieren feest en huldigen kampioenen

Reeks 1)

1. Vorselaar A 2, We,stmaile A Oostmaile A Brecht A 5. Minderhout 6. Oosthoven A 7. Poppel 8. Wechelderzande 9. Dosko 10. White Star 11. Zw. Leeuw 12. Turnhout HIH Reeks K 1. Turnhout FC A 2. St.-Jozet B 3. Lentezon B 4. Meer B 5. Meerle B 6. Wortel B 7. Hoogstraten C 8. Hoogstraten B 9. Vljmmeren B 10. Oostmalle B 11. Westmalle C 12. Merksplas B Reeks T 1. St.-Jozef A 2. Zoersel A 3. St.-Lenaarts A 4. Lentezon A 5. Loenhout A 6. Wuustwezel A 7. Meerle A 8. Meer A 9. Wortel A 10. Vlimmeren A 11. Hoogsiraten A 12. Gooreind

24 13 8 3 25 12 10 3 24 11 8 5 25 11 104 24 10 9 5 24 9 12 3 25 6 17 2 25 6 18 1 25 3 18 4 24 0 24 0

84 16

56 61 17 41 39 17 58 66 15

37 49 15 46 64 10

3 191

1

Gewestelijke Pre-Miniemen

i7fd11 lui jucir/ijks 'tĂŽ:Ii un lui Bil/art verbond De Verbroedering der Noorderkempen werden weer een flink aantal liefhebbers van de keu voor hun geweldige prestaties gehuldigd en ontvingen ze hun trofeeĂŤn. V. I. n. r. (boven) Jan Snijers, voorzitter Nut en Vermaak Wortel, A bis Sprangers, Krijt op Tijd Meerbe, 2de in de 4de reeks drieband, Jef Janssens, Krijt op Tijd Meer, 3de interclubkampioenschap, Frans Verheyen, Kalm en Krijt Hoogstraten, 2de in de 2de reeks drieband, Alex Van Gestel, voorzitter Biljartverbond De Verbroedering der Noorderkempen, tevens voorzitter Kalm en Krijt Hoogstraten, kampioen interclubkampioenschap, Harry Bruurs, Kalm en Krijt Hoogstraten, kampioen 3de reeks drieband, Emiel Goos, De Vlinders Rijkevorsel, 5de interclubkampioenschap, Jan Van Dun, De Strjdlustigen Hoogstraten, 4de interclubkampioenschap, Jos Verschueren, Krijt op Tijd Meer, kampieon 2de reeks drieband, Staf Goetschalckx, Krijt op Tijd Meer, kampioen 5de reeks drieband, Karel Van Echelpoel, De Vlinders Rijkevorsel, 2de in de 6de reeks drieband, Frans Tilburgs, Krijt op Tijd Meer, kampioen 6de reeks drieband, Frans Haest, Krijt op Tijd Meer, (onder) Ludo Van Dun, Nut en Vermaak Wortel, 2de in de 5de reeks drieband, Albert Ver schueren, Krijt op Tijd Meerle, 2de interclubkampioenschap, Ludo Verheyen, Kalm en Krijt Hoogstraten, biljarter van het jaar, kampioen drieband beginnelin gen, Paul Wilms, De Vlinders Rijkevorsel, kampioen Iste reeks drieband en algemeen kampioen drieband, Denis Van Breda, De Vlinders Rij kevorsel, kampioen van de lagere reeksen drieband.

Reeks 1 1. St.-Lenaarts A 2. Hoogstraten A 3. Meer A 4. Westmalle A 5. Wuustwezel A 6. Loenhout A 7. Brecht A 8. St.-Jozef A 9. Oostmalle A 10. Minderhout 11. Meerle A

12. Zw. Leeuw 13. Zoersei 14. Wortel

2421 1 2 108 24 21 2 1106 25 20 4 1128 25 18 5 2 98 25 15 5 5 77 25 13 8 4 69 25 10 11 4 45 24 10 10 4 53 25 10 13 2 57 24 4 17 3 29 24 3 18 3 17 25 319 3 20 25 421 0 28 24 2 20 2 20

15 44 13 43 2841

27 38 41 35 46 30 4724 68 24 71 22 110 11 78 9

86 9 119 8 106 6

Reeks S Merkspias A Vlimmeren Vorselaar B Hoogstraten B

2522 25 22 25 14 24 14

12 21 74 9 1

117 1846 90 21 45 66 30 32 60 43 29

Clki


SPORT

Hoogsiraatse Zaalvoetbal Competitie Na een uiterst spannend competitieslot, waarin de wedstrijd tussen de twee koplopers, Alma en Blauw-Zwart, uitsluitsel moest geven over wie nu met de titel zou gaan lopen, is op vrijdag 10 april, na een geslaagde afsluitingsavond in Sportschuur 'De Zevensprong', het doek gevallen over het seizoen 1991 292 van de Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie. Eindwinnaar van het kampioenschap is Alma geworden, nadat zij op de voorlaatste speeldag hun rivaal Blauw/Zwart met zware 6-1 cijfers huiswaarts stuurden en waardoor zij van dan af een serieuze optie namen op de titel. Zoals verwacht haalden zij op de laatste speeldag het broodnodige puntje (het werden er zelfs twee), waardoor zij voor de derde opeenvolgende maal kampioen werden. De triple (kampioen-beker-supercup) konden zij dit jaar, in tegenstelling tot de twee vorige edities, wel vergeten. Zij werden namelijk al in de eerste ronde uit de beker gewipt. De beker werd dit jaar, na een spannende finale, veroverd door de 'oudste' ploeg uit de kompetitie, namelijk het Gemeentekrediet van Jan Verheyen en Co (Danny De Prijck, Leo Laurijssen, Max v.d. Langenbergh...). Zij wonnen de finale, na een lange achtervolging, tegen favoriet De Zwaluw dat vooral in de eerste helft diverse kansen onbenut liet of op doelman Haseldonckx besloot. De eindronde, waarvan de winnaar tegen kampioen Alma op de afsluitingsavond om de supercup speelde, bestond uit de volgende vier ploegen: eerste periodewinnaar (en tevens vice-kampioen) Blauw-Zwart, bekerwinnaar Gemeentekrediet aangevuld met de nummers vier en vijf uit de eindrangschikking daar kampioen Alma periodes 2 en 3 voor haar rekening had genomen, namelijk De Zwaluw en de Meerse ex-Kanaries, Van Herck. De avond heeft een nogal tumultueus verloop gekend door verschillende misverstanden. Van Herck heeft verdiend de eindronde gewonnen, wat niet wegneemt dat zij nogal gemakkelijk aan haar eerste twee punten van de avond geraakte door het forfait moeten geven door Blauw-Zwart. Is er niet een spreekwoord dat zegt: 'Goed begonnen is half gewonnen'... :t

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080 De strijd om de supercup tussen kampioen Alma en eindrondewinnaar Van Herck werd voorafgegaan door shoot-outs waaraan elke ploeg nog eens kon deelnemen om zodoende een redelijke belangstelling te hebben voor de afsluitende avond van de competitie. Jammer genoeg waren er maar vijf van de veertien ploegen aanwezig. Shoot-outs kan je vergelijken met penalty's trappen, alleen is het veel spectaculairder en hebben de keepers meer kans. Gelijktijdig vertrekken twee spelers van verschillende ploegen vanuit de middencirkel met de bal aan de voet naar het doel van de tegenpartij. Binnen de 30 seconden moeten de spelers trachten te scoren. Na vijf shootouts is de winnaar gekend. Net als bij strafschoppen hebben de iets minder goede ploegen evenveel kans op winst dan de 'topploegen'. De winnaar, de Middenstampers, kreeg geen trofee, maar wel een geldprijs, evenals de vier overige ploegen. De supercup werd dan uiteindelijk gewonnen door Van Herck, in een wedstrijd die door de scheidsrechterlijke beslissingen helemaal uit de hand liep. Rond 23.00 uur werden dan de trofeewinnaars gehuldigd. Nog even op een rijtje gezet: - de kampioenstrofee, geschonken door Van Herck Sport: Alma - de beker, geschonken door BAC Spaarbank: Gemeentekrediet - de supercup, geschonken door Café Hooghuis: Van Herck Nieuwe ploegen kunnen zich steeds inschrijven voor het volgend seizoen 1992-'93. Inlichtingen + inschrijvingen, tel. 03/3 14.39.30 (J. Lenaerts)

Eindrangschikking 1.Alma ....................... 2. Blauw-Zwart ............. 3. Gemeentekrediet......... 4. De Zwaluw ...............

.

2622 2622 26 18 26 18

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3 146250

De vakîotograaî maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 36

2 4 6 7

246 044 2 38 1 37

Van Herck ................ 26 13 8 5 31 Icarus.. ..... ................ 26 13 9 4 30 Gelmelsoc ................. 26 12 10 4 28 Middenstampers ......... 26 12 10 428 Papillon ............. ....... 26 12 13 1 25 A.F. Meer................. 2611 13 2 24 Lepe Hoek ................ 26 4 19 3 11 Sportivo ................... 26 521 0 10 De Swart .................. 26 321 28 Bankunie .................. 26 123 24 Eindstand 3de periode

Alma ....................... Blauw-Zwart..............

8 7 0 1 15 8 7 1 0 14 8 7 1 0 14 A.F. Meer....................... 8 6 20 12 Middenstampers ............... 8 5 3 0 10 De Zwaluw ..................... 8431 9 Gelmelsoc ....................... 8431 9 Van Herck ...................... 8431 9 Icarus............................. 8440 8 Papillon ...... . ........ ........... 8350 6 Sportivo ......................... 8170 2 Bankunie ........................ 8 06 2 2 De Swart ........................ 8071 1 Lepe Hoek ...................... 8071 1

Vorsselmans triathlon te Zundert Zondag 31 mei wordt weer een grote dag voor de triathlonsport in onze buurgrensgemeente Zundert. Door de Nederlandse Triathlon Bond werd Zundert namelijk aangewezen als selectiewedstrijd voor de Europese kampioenschappen voor senioren en veteranen. Dit wil dus zeggen dat wil een triatleet zich in 1992 op het internationaal vlak meten met de Europese toppers, dan ligt de aanloop daartoe wel degelijk in Zundert. Dit jaar zal er ook weer gestart worden in het recreatiepark 'De Moslen' te Meer en dit voor het zwemonderdeel van 1500 meter. Daarna wordt er 40 km gefietst, gevolgd door 10 km lopen, te weten 4 ronden door hartje Zundert met aankomst v66r het bedrijf Vorsselmans, de hoofdsponsor van dit evenement. Bovenvernoemde afstanden worden als olympisch beschouwd. Door het IOC werd de triathlonsport officieel erkend, dit wil echter niet zeggen dat deze tak in het olympisch programma opgenomen wordt. Als dit echter gebeurt zullen de eerste olympische triatleten dezelfde afstanden af leggen als in Zundert op 31 mei. Alle Nederlandse toppers worden stellig verwacht. In dat weekend worden er ook geen wedstrijden in België betwist, zodat zeker een groot aantal landgenoten (wedst rij ddeelnemers en recreanten) aan de start zullen verschijnen! Info: Johan Van Aert, Berkenring 73, 4881 HB Zundert. Tel. 01696-7909.•


SPORT

Volleybalclub De Gelmers Vijfmaal raak Niet minder dan vijf ploegen mogen zich na het volleybalseizoen kampioen noemen. Vooreerst waren er onze jongste meisjes die na de titel in hun reeks ook nog de algemene titel veroverden. De meisjes tot twaalf haalden ook de titel in hun reeks maar voor de algemene titel verloren zij in de finale na een prachtige wedstrijd tegen Oud-Turnhout. De vierde herenploeg moest de laatste wedstrijd winnen om kampioen te spelen. Na een moeizame 2-0 voorsprong te hebben opgebouwd werd iedereen nerveus en men voelde duidelijk dat verschillnrl speIrs gemist werden (Romereis, skiverlof, kwetsuur). In de spannende vijfde set ging alles tot 8-8 gelijk tot een plotse opleving van alles of niets de aftekening bracht. Een 15-10 stand in die vijfde set leverde een 3-2 overwinning op en de verlossing. Bijna was de arbeid van het hele seizoen in de laatste set weggegooid. De vierde damesploeg was reeds weken zeker van de titel. Deze ploeg heeft na dit seizoen zes punten voorsprong en verloor slechts zes sets. Wetend dat deze ploeg vorig jaar nog in recreatief stond bewijst dit dat onze recreatieve competitie op hoog niveau staat, toch zeker voor degenen die zich iets meer willen toeleggen op de verfijnde technieken en taktieken van de eigenlijke competitie. De derde herenploeg heeft de laatste weekends steeds geteld en vergeleken om te weten wie wanneer kampioen kon spelen. De laatste wedstrijd moest gewonnen worden maar was een makkie: de tegenstrever had dit seizoen slechts ĂŠĂŠn wedstrijd gewonnen en bood ook nu geen weerstand. Doordat de andere ploegen elkaar versloegen telde onze ploeg op het

Ploeg Dames IV: v. 1. n. r. (boven) Yolande Segers, Lucienne Van A keren, Leen Peeters, Lies Huet en trainer Raymond Willemsen, (onder), Lutgarde Mertens, Maria Govaerts, Marleen Segers, Hilde Peeters en Greta Van der Flaas. Waren afwezig: Kathieen Sterkens, Simonne Vermeiren en Sil Laurijssens.

einde nog twee punten voorsprong. Een grote luxe voor een ploeg met daarin de oudste spelers van de omtrek (maar blijkbaar dus ook de beste). Bij de andere ploegen was geen enkele afdaIer te vinden. Heren 1 besloot met een tweede overwinning tegen topploeg Amigos en eindigde mooi vii fde. Heren 2 wist acht wedstrijden te winnen wat zeer goed is voor een nieuwkomer in de provinciale reeksen. Dames 1 en 2 deden lang mee voor promotie maar toen die enkele we-

Ploeg Heren III: v. 1. n. r. (boven) Raymond Willensen, Jos Jacobs en Karel Hofkens, (onder) Paul Mertens, Ludo Mertens en Ward Blommaert. Waren afwezig: Aart De Poorter en Johan Demedis.

ken voor het einde in rook opging door een nederlaag tegen de direkte concurrent was de fut eruit. Toch nog een zesde en vijfde plaats in de eindrangschikking. Geen dalers, drie kampioen-stijgers, een stijgend aantal leden en ploegen, volleybalclub De Gelmers in de lift. In mei zijn er weer extra gratis trainingen voor al wie volleybal wil leren spelen. Afspraak elke donderdag van mei in De Spijker, Humaniorahal van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen geboren in '84 en later is van harte Welkom. U

Ploeg Heren IV: v.l.n.r. (boven) sponsor Myriam Doms-Jansen, Dirk Onincx, Hans Schrijvers en Dave Echelpoels, (onder) Kurt Van den Langenbergh, Pieter Lauwers, Ward Blommaert, Maarten Lauwers en Koen Noyen. Waren afwezig: Fons Jansen, Paul Dooms en Gun ther Janssens.

37


SPORT

Rallycross seizoen op gang geschoten Op zondag 15 maart trok de rallycrosskaravaan een eerste maal ten strijde. Maasmechelen had dit seizoen de eer om het seizoen open te regenen.

Divisie 1 Kampioen Eddy Colanbeen zal een nieuwe titel zeker niet cadeau krijgen, Jan Van Elderen en Paul Stevens zijn de grootste concurrenten al zal laatstgenoemde in dit verhaal niet voorkomen. Maar ook de Kadett-rijders Putzeys en Lauwers willen op het podium. In de finale was het Van Elderen die het gaspedaal het diepst drukte. Amper een halve ronde ver moest hij zijn leiderspositie afstaan aan Eddy Colanbeen die de sortie van Iversen niet in gedachte had. Jacques Putzeys kon aanvankelijk het ritme nog volgen maar moest zich toch tevreden stellen met een derde plaats. Jean Michel Laurent, de winnaar van de B-finale, eindigde vierde.

nTRJ;T

schap werd op 29 maart in Arendonk verreden. De Glosso - Organisatie had een primeur op de affiche, Marc Van de Put kwam zijn groep-N Sierra Cosworth de sporen geven.

Divisie 1 botert goed Paul Stevens maakte een goede beurt met de Golf, Rudy Lauwers klokte in de eerste reeks dezelfde tijd als Eddy Colanbeen, dit om aan te tonen hoe wagens en piloten aan mekaar

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Divisie 2 Bij de 'zware' jongens waren de ogen gericht op de wondermooie Ford Escort Cosworth van Kamiel Vereeken, al zou de verrassing van de dag van Luc De Wael komen. Tot ieders vreugde mogen we in het afscheidsjaar van de groep - B wagens nog een MG Metro 6R4 bij onze Belgische deelnemers vinden, Marc Thelen investeerde in de ex - Kumpen wagen met als doel, de titel. Sterkens' seizoen begon niet vlekkeloos, de tweede versnelling weigerde alle dienst. De Fiestarijder moest in de start dan ook menigeen voorlaten en was telkens op achtervolgen aangewezen. Ondanks dit euvel kon Jos Sterkens zich plaatsen voor de B - finale. Na een matige start (de reden is bekend) kon de man uit Minderhout zich vrij snel in het zog van leider CarI Daems plaatsen. De aanhouder wint, moest de Kdrcher piloot gedacht hebben en klopte op de streep CarI Daems en loodste zich zo naar de A finale. Op Marc Ver Eecke stond geen maat, twee snelste tijden in de reeksen en een pole - position in de A-finale. Ver Eeck won soepel voor de Brit John Cross, Luc De Wael presteerde het om met zijn Golf 4x4 Adolf Heinz achter zich te houden. Jos Sterkens kon beslag leggen op de vijfde plaats.

De tweede wedstrijd van het Belgisch Internationaal Rally-cross kampioen-

Jo .zcrke,is 1n

de owi uI op CuI 1)ueins.

gewaagd zijn. Luc Brems met de ex-Van De Put Golf heeft het ritme gevonden en liet in de reeksen meermaals broer Dirk achter zich, in de finale bleek de Cosworth van Dirk Brems de snelste. In de A-finale spurtte Paul Stevens meteen weg, Van Elderen probeerde even op twee wielen maar moest toezien hoe de Golf van hem wegreed. Van Elderen had trouwens de handen vol om Colanbeen in zijn spiegels te houden. Rudy Lauwers finishte vierde voor Jacques Putzeys.

Divisie 2, spannend Voorlopig is Marc Van de Put de eerste en enige Groep-N rijder in België en reed daar om mee met de 'grote' jongens. Van De Put sloeg zeker geen gek figuur. De Cosworth kan op een goede start rekenen en met een tijd van

Lauryssen electronics £

£

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORp 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

38

246" t kan hij zich in de top 5 van de Divisie 2 plaatsen. Naast de nieuwe Escort van Kamiel Vereeken kregen we Rihard Hutton met identieke bolide aan de start. Beiden kenden problemen met de schakeldoos en bij Hutton zat er in de derde reeks letterlijk de vlam in. Marc Ver Eecke kon zijn zegereeks niet verder zetten. De eerste rij in de A-finale werd overigens volledig gevuld met buitenlanders. Adolf Heinz (D) wist de beste plaats op te eisen maar misrekende zich in de start. John Cross profiteerde en nam de leiding om die niet meer af te staan. Jos Sterkens begint het potentieel van de nieuwe motor onder de knie te krijgen en wist knap derde te eindigen vlak op de bumper van Marc Thelen. Ver Eeck en Heinz kwamen in die volgorde over de finish, CarI Daems eindigde zesde.

De buitenlandse trips van Jos Sterkens Op 5 april werd de eerste van elf wedstrijden, tellend voor het Europees Kampioenschap gereden. Het Karcher team van Jos Sterkens was paraat op het Engelse Lydden Hill circuit. Een zestiende tijd in de eerste reeks, een lekke band in de tweede en een fameuze slipper in de derde reeks was het resultaat. Geen finaleplaats, maar ook geen landgenoot die beter deed dan Jos. De overwinning was voor de Noor Martin Schanche. Een week later op het Eurocircuit in Valkenswaard (NL) ging het merkelijk beter. Sterkens reed respectievelijk een vijfde, tweede en vierde tijd, wat hem de vierde plaats op de startgrid van de A-finale opleverde. Tijdens deze finale kon Jos doorstoten naar de derde plaats na Silvennoinen (SF) en Heinz (D) en alzo eindigen als snelste Belg. • (Patrick & Luc Van Hofstraeten)


zy, Nonkel Ney en The Marckriver Jazzband. Dit jaar kan je niet meer echt spreken van streekgroepen: de affiche werd evenwichtig samengesteld met vier Belgische en vier buitenlandse groepen, waarvan drie Nederlandse en een uit Groot-BrittanniĂŤ. Praktisch betekent dit:

K.

Fusieswin2 De zesde Kroeg en Blues Acht groepen in acht kroegen op en rond de Hoogstraatse Vrijheid op vrijdag 8 mei, dat is Kroeg en Blues '92. Voor de zesde editie wordt nog meer de nadruk op het echte bluesgebeuren gelegd en werd er niet op een frank gekeken om kwaliteit naar Hoogstraten te halen. Vorig jaar kwamen de streekgroepen nog volh,-d n-pf Tc, Ciite flwn Tnwn Cra-

- The Pigsty Hill Light Orchestra (GB) Brou wershuis - Captain Gu,nbo (NL) - Cahier - Hideaway (B) - Het Hooghuis - De Delta's - Radio Cosmos - Rosa King & Upside Down (NL) - Ge/mei - One For The Road (B/NL) - Pallieter - Roland & Bluesworkshop - Warande - The Sultans (B) - Plekje bij de Molen.

Op de eerste plaats vallen drie 'nieuwe' kroegen op: de Warande is opnieuw opengegaan met Jack Aerts als nieuwe uitbater, Pallieter is de nieuwe naam van het Schuttershof en Radio Cosmos zet zijn studio-ruimte open voor het publiek met een optreden van de Nederlandse Delta's (ex KC Jack & The Bishops). Dit jaar dus twee zaken in de Gelmelstraat en de andere aan de Hoogstraatse Vrijheid. Net zoals vorig jaar is er weer een programmaboekje gemaakt met allerhande praktische informatie over het gebeuren en over de groepen. Dit boekje is gratis te bekomen aan de inkom van alle deelnemende zaken. Om u toch niet te lang te laten wachten, krijgt u nu al kort en bondig een overzicht van de groepen. Hideaway, The Sultans en Captain Gumbo waren reeds eerder in onze regio te gast.

The Sultans

lC Sidians openden ii I98 het Belgiuin Rhythm & Blues Festival in Peer en toen brachten ze ook hun debuutlp 'Little By Little' uit. De daaropvolgende maanden waren ze regelmatig te zien in het bijzijn van diverse internationale klappers. Eind 1989 splitste de groep en sinds vorig jaar staan ze er weer in een grondig gewijzigde bezetting en met de wil om keihard te werken om terug een plaats te verwerven in de Belgische Blues-scene.

Roland Deze Vlaamse topper mocht zeker niet ontbreken op Kroeg en Blues, want deze Gentenaar heeft The Blues in zich. Het afgelopen jaar was hij een van de Lulus van Charles, zeg maar Arno. Op Kroeg en Blues wordt Roland muzikaal bijgestaan door His Bluesworkshop. The Pigsty Hill Light Orchestra Deze Engelse groep maakt van Kroeg en Blues een internationaal gebeuren. De Piggies zijn

39


MUZIEK niet de eerste de beste. Zij stonden al in diverse Europese landen op diverse grote podia, sinds 1968.

Rosa King & Upside Down Rosa King & Upside Down moet je meemaken. Zangeres Rosa King, oorspronkelijk van Georgia, speelt samen met de meer dan uitstekende Nederlandse band Upside Down Blues, funk en soul is de basis voor hun muziek waarin een flinke plaats voorzien is voor improvisatie. Rosa King is een enige musica niet een non waarachtisc podiumact: h: encr

Radio Blues De Delta's staan in de ruimte van Radio Cosmos, dit is de vroegere zaal Icarus aan de Celmelstraat 7. De ganse Kroeg en Bluesavond wordt de Hoogstraatse radio omgetoverd tot Radio Kroeg en Blues, vanaf 19 uur tot... De ganse avond is de betere blues te horen, aangevuld met rechtstreekse flitsen vanuit de diverse kroegen. Vooral tussen 19 en 21 uur wordt de muziek gebracht van de optredende groepen op fm 105,8 Mhz. Je kan de zesde editie van Kroeg en Blues natuurlijk ook live meemaken voor de schanaug lage eenmalige prijs van 300 fr. Het ticket geeft toegang tot de acht deelnemende kroegen en zorgt er ook voor dat je gratis mee kan met de originele K & B-blues-bus, die in de kroegen aangekondigd zal worden door Jan de Belleman. kroeg en Blues praktisch:

Rosa King and Upside Dou!i

/)e deuren gaan open om 20 uur en alle groepen spelen minstens door tot 2 uur. Een programmaboekje met een uitgebreide uitleg over groepen, café's en het siratenplan krijg je de avond zelf bij de inkom van elk café aan geboden. Dit boekje wordt echter vooraf in de ganse Noorderkempen op grote schaal verspreid. Als dan je vragen nog niet beantwoord zijn, dan bel je Mark Sprangers op 03/314.32.64 of je luistert op 8 mei naar Cosmos op 105.8 Mhz.

gie en de uitstraling van deze vrouw kan je nooit op plaat of papier weergeven. Je moet haar echt eens op het podium aan het werk gezien hebben.

Bart KaëIl, Helmut Lotti Ter gelegenheid van vijfentwintig jaar fanfare St. Rosalia worden twee Vlaamse zangers naar de Meerse Veilinghal gehaald op zaterdag 2 mei: Bart 'Papa ik kan zingen' Kaëll en Helmut 'What kind of Friend' Lotti. Zeker niet onbelangrijk is het feit dat beide heren muzikaal begeleid worden door livemuzikanten, met een orkest dus zoals men dat pleegt te zeggen.LJ

The Danish Butter Cookies 'Cetting Round' is de nieuwste single van cle Kalmthoutse groep The Danish Butter Cookies. Het valt in de vorige Maand aangekondigde optreden in de Mussenakker is verschoven naar 16 mei. Dan kunnen ze hun succesvolle optreden van op Mukkelrock nog eens een keertje overdoen. Meer informatie over The Cookies vind je in de vorige Maand.

De Mussenakker Drie groepen die liet q[gelopen halfjaar optraden in de Meerse Mussenakker, staan ook op Kroeg en Blues '92. Nogmaals een bewijs dat de Mussenakker regelmatig kwaliteit in huis haalt.

Het viertal Captain (,uinho komt uit de zom-

Hideaway

The Blue Guitars

Oorspronkelijk beperkte dit kwartet zich tot het brengen van covers, ondermeer van Duke Robillard, BB King en Buddy Guy Gaandeweg groeide evenwel de behoefte aan een eigen repertoire, wat zij stelselmatig uitbouwen. Hun stijl blijft de R & B, zoals bijvoorbeeld Albert Collins of The Fabulous Thunderbirds die brengen, maar met een eigen Hideaway-sound en intensiteit.

Captain Gumbo Zie bij De Mussenakkeroptredens

One For The Road Deze Belgisch/Nederlandse groep is een van de anciens: vorig jaar waren ze er ook bij, in Het Hooghuis. Eerder stonden ze ook al op Kroeg en Blues als The Crew.

De Delta's Speciaal voor Kroeg en Blues wordt dit drietal aangevuld met toetsenist Willem Van De Schoof. Ze spelen een mengeling van (folk) blues, Rhythm & Blues en ragtime, zowel in het Engels als in het Nederlands met eigen geschreven nummers. 40

Blue Guitais

Een weekje na Kroeg en Blues haalt Cahier de BrouiHon het Nederlandse kwartet Blue Guitars naar de Hoogstraatse Vrijheid. Blue Guitars, ofwel de gebroeders Bert en Dick Dijkman, werd in 1988 een trio door het aantrekken van contrabassist Erik Van Loo. Hun muziek is, een mengelmoes van folk, country en psychedelische muziek. In september '90 brachten The Blue Guitars hun eerste single 'While the time away' uit. In april verschijnt hun debuut-cd 'Shellfish' op het Solid-label. Voor de luttele prijs van tweehonderd frank kan je live komen luisteren naar die nieuwe CD in Cahier de Brouillon op zaterdag 16 mei vanaf 20 uur.L1

pige uiterwaarden van de rivier De Rijn in Nederland en speelt muziek die geassocieerd wordt met broeierige dansfeesten, moerassen en zeifgestookte whiskey. Captain Gumbo is een band met een swingend repertoire: cajun en zydeco. Sinds het verschijnen van hun debuutcd 'T More 2 Step' in oktober 1990 is Captain Gumbo nauwelijks meer uit de publiciteit geweest. In het voorjaar van 1991 werd Captain Gumbo genomineerd voor een Zilveren Harp. Een persoonlijke wens van de groepsleden ging in april '91 in vervulling, toen zij naar Louisiana gingen. Zij hebben daar veel opgetreden, met bijna al hun 'helden' samengespeeld en oogstten veel waardering van groten uit de cajunmuziek. Ongeveer een jaar geleden werd Captain Gumbo nog vaak voorgesteld met als toevoeging 'ex-Toontje Lagerleden'. Sindsdien is de band een begrip geworden en begint de naam Captain Gumbo ook


MUZIEK in het buitenland steeds bekender te worden. Het Cajun-motto 'Laissez les bons temps rouier' heeft voor Captain Gumbo nog niets van haar glans verloren. Deze Nederlandse topgroep is twee maal in onze regio te zien: op 2 mei in de Meerse Mus-

senakker en op X mei op Kroeg en Blues. Ei

Guido. Belcanto Wortel, de fifties, het café in de schaduw van de kerk. De jonge Guido Belcanto dribbelt, weliswaar nog onder zijn echte naam, van tapkast naar jukebox en terug. Kleuren en klanken branden zich voor altijd in zijn brein. Maart 1992, Guido Belcanto brengt zijn nieuwe CD Plaisir D'Amour uit. Voor De Hoogstraatse Maand vertelt hij zijn 'muzikale lifestory'.

Zomerfestivals: de namen Nu al geeft Fusieswing enkele namen die zeker en vast aanwezig zullen zijn op de diverse regionale festivals: Luc V., Lode V., Ad M., Herman D.B., Patrick V.H. en Peter V.D. Met andere woorden: je zal nog een Maand moeten wachten op de bekendmaking van de eerste groepsnamen van de zomerfestivals. Uw informatie van de optredens voor juni stuurt u zo snel mogelijk naar Peter Van

Dijck, Pyperpad 5 2321 Meer. Want ondergetekende geeft soms wel eens de indruk student te zijn en sommige proffen willen dat binnenkort nog wel eens testen. El

K000? Zoals reeds eerder vermeld, zie nabescliouwing van Mukkelrock, gaat CO toch door in een nieuwe bezetting en met een nieuwe naam. Een nieuwe naam is veel gezegd: je spreekt het hetzelfde uit, je schrijft het alleen anders (hopelijk schrijf ik het goed): K000? Het vraagteken achter K000 hoort wel degelijk bij de naam. Deze maand zijn ze twee maal in onze regio te zien: op 1 mei zijn ze te gast in de Meerse Mussenakker aan de Donckstraat en op 16 mei zijn te zien in de Hoogstraatse Pallieter, dat is het vroegere Schuttershof. Hun optreden op Mukkelrock was dan toch niet hun laatste, zoals ze vooraf zelf aangekondigd hadden. En deze maand kan je dan meteen kennis maken met de nieuwe gitarist en met Dieter Ooms, de nieuwe drummer.

Vijfde Golden Oldies Party Voor de vijfde keer op rij organiseert de Hoogstraatse radiozender Cosmos een Golden Oldies Party. Zaterdag 16 mei is het weer zover: dan draait Cosmos de klok terug in de Minderhoutse Blauwbossen. Eenmaal door de deur van de manègehal, waant het publiek zich in een reuze balzaal uit de jaren zestig. De organisatie spaarde kosten noch moeite om in een uitgebreid decor van oldtimers het publiek te laten genieten van de muziek uit de jaren zestig en zeventig. Om alles nog levensechter te beleven, worden op een reuzegroot videoscherm originele videoclips uit die gouden glorietijd van de muziek vertoond. Naar traditie is er ook het optreden van een 'special act'. De naam van de optredende groep, en zo heb ik al te veel gezegd, wordt pas de avond zelf bekend gemaakt. We kunnen al wel verklappen dat dit jaar de keuze viel op een act van internationale allure. Maar ach, waarom zou u het niet zelf meemaken op zaterdag 16 mei in de manègehal van de Minderhoutse Blauwbossen. Vanaf 20 uur bent u daar van harte welkom.

'Plaisir l)'Ainour' is onder een goed gesternte geboren. Dit werk is voorlopig ultieme vrucht van een jarenlang rijpingsproces van een zanger-componist en zijn trouwe muzikanten. Jarenlang heb ik met 'Het orkest mijner Dromen' rondgezworven en gezwalpt op de woelige baren van het Nederlandstalige chanson, als kapitein van een bende muzikale zeerovers. Steeds heb ik koppig en trots mijn eigen koers gevaren, zonder rekening te houden met populaire trends en stromingen. Gesteund door mijn trouwe medestrijders bracht ik de mensen in vervoering met mijn Romantische Boodschap, ontroerde en shockeerde hen, deed hen lachen en wenen. Van in het prille begin was ik mij bewust van mijn roeping die met de jaren alsmaar sterker is geworden: ik voelde me de Uitverkorene wiens taak het was het sentimentele Lied in ere te herstellen en zijn vroegere glorie terug te schenken. Van bij de start van mijn missie koesterde ik de droom om mijn liederen te verpakken in operavorm, een 'Opera Sentimentale' voor het volk. Een eerste onervaren, maar enthousiaste poging daartoe was mijn eerste plaat 'Op zoek naar Romantiek'. Met dit werk, dat in deprimerende lowbudgetomstandigheden werd gecreëerd, 7.00ht ik koortsachtig naar een eigen en nieuwe richting binnen het Vlaamse lied. Het leverde mij een beperkte, maar fanatieke schare volgelingen op en het nodige respekt in kennerskringen. De naam Belcanto was gevestigd. Mijn tweede plaat 'Plastiek rozen verwelken niet' bleek een tussenstop te zijn. Ze bevat enerzijds een paar uitermate geschikte 'jukeboxsongs' en anderzijds enkele dramatische hoogtepunten in mijn oeuvre zoals 'Tango au gare du Nord', 'Rosie' en 'Francois'. Qua opbouw ging dit werk echter gebukt onder een mank evenwicht. Ik kwam tot het besef dat mijn Missie een commercieel geurtje had gekregen dat niet overeenstemde met mijn nohele bedoelingen. Ik onderwierp mezelf aan een streng gewetensonderzoek en trok mijn conclusies. Ik trok de woestijn in op zoek naar zuiverheid. Ik schreef een aantal nieuwe songs, een romantische liederencyclus met een duidelijke samenhang en ik doopte mijn arbeid: 'Plaisir d'Amour'.

Ik repeteerde hard met mijn trouwe muzikanten, die me mijn vroegere zonden met liefde vergaven, en we gingen de mensheid met een herboren clan te lijf. Bijna een jaar lang zong ik mijn nieuwe liederencollectie live, tot ik ze rijp achtte voor de eeuwigheid: de registratie op plaats. Ik besefte het belang van deze stap in al mijn vezels. Dit moest mijn 'moment de gloire' worden, mijn privé-overwinning op de koude en gevoelloze rotzooi die ons in steeds groter aanbod overspoelt. Ik besefte ook dat de omvang van deze onderneming mij zou kunnen overweldigen en verpletteren indien ik het op eigen houtje zou proberen te klaren. Ik wist dat ik op zoek moest gaan naar een geestesverwant, een bloedbroeder die me zou helpen mijn nobel doel te realiseren. Ik had een 'partner in crime' nodig, iemand die mijn Romantiek begreep en mijn hervonden zuiverheid in de juiste banen kon leiden, verfijnen. In het braaklandschap der populaire muziek zijn de zuiveren van geest zo schaars dat ze mekaar wel moeten opzoeken om te overleven. Ik wist wie ik nodig had - ik heb Dick van der Harst leren kennen tijdens de opnames van mijn tweede plaat ergens in de groene weiden tussen Amsterdam en Haarlem. Hij schreef de arrangementen voor 'Gare du Nord' en 'Rode lampen en havenvampen' en leidde het orkest bij de opname van deze liederen. Een geboren arrangeur en bandleader, de meest veelzijdige en zuivere muzikale geest die ik ooit had ontmoet. We bleven in kontakt met elkaar en stonden een paar keer samen op het podium. Anderhalf jaar na onze eerste ontmoeting bood ik Dick de job aan van eerste stuurman op mijn boot en hij aanvaardde. De vaste bemanning, Het Orkest Mijner Dromen, waarmee ik zoveel stormen heb getrotseerd, werd versterkt met een aantal zorgvuldig (door Dick) geselecteerde muzikanten, en we voeren het zeegat uit ten strijde tegen de vervlakking. Iedere man aan boord was 'juist'. Dick en ik, we inspireerden elkaar voortdurend en we slaagden erin ons enthousiasme over te dragen op de bemanning zodat iedereen na een p005 bezield raakte van de overtuiging dat we met iets heel moois bezig waren. Iedereen die in aanraking kwam met onze onderneming raakte erdoor in de ban. Voor mij was het een zaligmakende ervaring om te kunnen werken met zo'n bezielde muzikanten. Het samenzijn en -werken met Dick van der Harst beschouw ik als een privilege. Dankzij zijn tovenaarskunsten is 'Plaisir d'Amour' voor mij misschien wel de Opera Sentimentale geworden waar ik vanaf het begin van droomde. Ik beschouw deze plaat al een muzikale liefdesdaad van twee persoonlijkheden van een uitstervende soort die elkaar hebben bevrucht, en van een bende muzikanten met een ZIEL...

Guido Belcanto 41


RIJDEN door W. Vanfraeyenhove (Ir.) Een keer per maand begeef ik mij, als ingenieur, naar de boekhandel om me, dwars door de enorme stapel nieuwverschenen boeken over relatievorming en het orgasme van de vrouw heen, een weg te banen naar het meer wetenschappelijke werk. (Deze westerse maatschappij produceert niet alleen gigantische landbouwoverschotten maar tevens een even overbodige hoeveelheid boekjes over het aangaan, onderhouden en redden van een relatie). Vorige maand ontdekte ik enkele boekjes die met de automobiel van doen hebben en die ik in deze aflevering samen met u eens nader wil bekijken.

Merkant Het eerste boekje dat ik samen met u wil belichten is een BRTN-uitgave getiteld 'Merkant'. De ondertitel luidt: Markante feiten uit de automerkengeschiedenis. Het is geschreven door Hans Knol ten Bensen (echt waar, ik verzin niets) en het bevat de teksten van de praatjes die deze meneer hield of nog houdt voor de radio. (In welk programma deze praatjes aan bod komen wordt niet vermeld). Volgens de achterfiap bevat dit boekje: 'oorsprong en groei, wel en wee van wagens en fabrikanten in pittige anekdotische stijl verteld'. Mijn eerste reactie was er dan ook een van hevige interesse. Dit werkje zou mij, zo dacht ik in een eerste opwelling, wel eens goed van pas kunnen komen om mijn rubriek te stofferen. De diverse stukjes zijn immers alle ongeveer 2 pagina's lang en zouden wel eens naadloos ingevoegd kunnen worden in mijn rubriek 'Interessante wetenswaardigheden uit de automobielgeschiedenis' (uiteraard zonder bronvermelding), zodat ik niet langer elke maand verschillende encyclopedieën en naslagwerken zou moeten doorploegen om aan mijn kopij te geraken. Hoe groot was mijn teleurstelling toen ik mij aan de lectuur van dit werkje zette. Ik had het echter kunnen weten. Wat kan men immers voor goeds verwachten van een boekje dat in zijn titel de flauwste woordspeling van de laatste twintig jaren draagt: MERKANT. MARKANTE feiten uit de autoMERKengeç•l) l'(jfl i' \' hctii °

[ij]á

GARAGE AUTO

-

worden en aantrekkingskracht uitoefenen op mensen met hersenverweking, of mensen die Hans Knol ten Bensel heten wat, naar ik vrees, ongeveer op hetzelfde neerkomt. Om een beter begrip te krijgen van het twijfelachtig karakter van de woordspeling moeten wij eerst duidelijk voor ogen krijgen wat humor eigenlijk is en hoe zij tot stand komt. De essentie van humor is een ongerijmdheid die voor een verrassingseffect zorgt. Wij zien of horen iets dat totaal afwijkt van wat wij verwachten te zien of te horen, of om het wat geleerder uit te drukken: twee totaal verschillende referentiekaders worden plots onder één noemer gebracht en die botsing werkt op on-

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANOSWAGENS

ze lachspieren, op voorwaarde dat er een 'clou' of een 'pointe' aan verbonden is. Het louter naast elkaar plaatsen van een appel en een schroevedraaier levert geen humor op. Wanneer deze voorwerpen echter elkaar opvolgen tijdens een uiteenzetting met lichtbeelden over 'ziekte en gezondheid bij biologisch geteeld kleinfruit', door een ernstig kijkende professor met een kraag vol pellekens en een

riffiffia GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTER S St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 aanwijsstok met rubberen dop, dan zullen de meesten van ons een lach niet kunnen onderdrukken. De clou bestaat er dan in dat wij door deze ongerijmde opeenvolging, plots het hoogdravende van de situatie inzien, waarin voor de duur van de uiteenzetting, het universum herleid wordt tot de gezondheidsproblemen van biologisch geteeld kleinfruit, terwijl er nog zoveel andere nijpende kwesties zijn, zoals schroevedraaiers of de honger in de Derde Wereld. Op dezelfde manier zal de aankondiging van een lezing met als titel: 'Ziekte en gezondheid van biologisch gekweekte schroevedraaiers' ook bij de meesten van ons als grappig overkomen. Het humoristische schuilt dus in het bruusk bij elkaar brengen van twee gans verschillende werelden, waardoor deze werelden plots in een totaal ander daglicht komen te staan. Het grote gevaar van de woordspeling is echter dat zij zo gemakkelijk tot stand kan gebracht worden doch slechts in uitzonderlijke gevallen ook een 'emotionele botsing' tot stand brengt waaruit wij ons slechts kunnen redden door de bevrijdende lach, en die een meerbetekenis geeft aan één der beide woordspelende elementen. Wat weten wij meer door van MERK en MARKANT, MER-

N.V. GARAGE VAN USSEL

MOTO

J. BOGAERTS. ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer Laat ik dus nu, op het gevaar af niet eens aan de werkelijke inhoud van dit boekje toe te komen, eens voor eens en altijd afrekenen met het fenomeen woordspeling en trachten u duidelijk te maken waarom woordspelingen doorgaans niet grappig zijn en vooral gebruikt

42

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 KANT te maken? Niets, en dit terwijl de titel van een boek toch de inhoud ervan op samenvattende wijze zou moeten aanduiden. Van merk en markant, merkant maken is hetzelfde als een rode appel en een rode schroevedraaier naast elkaar leggen en dan verwonderd zijn dat niemand erom lacht of tenminste


opmerkt dat het 'toch goed gevonden is'. Beide zijn toch rood! Beide hebben toch de letters M,R en K gemeen! Het ergelijke aan flauwe woordspelingen is dat op deze wijze de aandacht getrokken wordt op een louter toevallige en formele overeenkomst tussen twee woorden, zonder dat dit verder enig inzicht oplevert. Toch bestaan er zeldzame leuke woordspelingen. In een sketch vroeg een interviewer eens aan de beroemde komiek W.C. Fields of clubs goed zijn voor jonge kinderen, waarop hij antwoordde: 'Alleen als je met vriendelijkheid niets bereikt.' Dit IS leuk op voorwaarde dat u het woord club zowel kunt associëren met vereniging als met een stomp voorwerp (een base-ballclub) wat een zeer effectief werktuig is om kleine kinderen af te ranselen. Indien men mij dus zou vragen of ik een club een goede oplossing zou vinden voor gebruikers van flauwe woordspelingen dan zou ik dit volmondig beamen en er zelfs op aandringen hiermee vooral niet te wachten tot eventueel ook met vriendelijkheid iets kan bereikt worden. Tot volgende maand! •

FIETSPADEN NU! Stuur uw kaart op 4 mei! Een gat in de lucht voor het goede doel

KOPJE VAN DE MAAND Twintig, dertig jaar geleden was een bezoek van de fotograaf aan de school nog een bijzonder evenement. Hij kwam dan ook maar eens om de drie â vier jaar. Je ziet het aan de foto: de kinderen zitten flink rechtop en zijn nog echt verwonderd. Dat kan natuurlijk ook aan meester Karel Pauwels liggen. Tot einde 1981 stond hij voor de klas, alle jaren heeft hij onder zijn hoede gehad maar het zesde leerjaar toch het langst. Zelf volgde hij zijn onderwijzersstudies aan de normaalschool in Mechelen waar hij in 1945 afstudeerde en onmiddellijk, als achttienjarige, aan de slag kon in Meerle. Hij volgde meester (en direkteur) Vermeulen op die met pensioen ging. Eigenlijk is het de onderpastoor die tegen vader Jef zei dat Karel wel 'ne goeie priester zou zijn'. Hij was toen maar 14 jaar, de leeftijd waarop bijna alle jongens gingen werken. Maar Karel koos voor het onderwijs en heeft daar geen ogenblik spijt van gehad. 'Het was een hobby voor mij', zo vertelt hij. Over hobby's gesproken: Vanaf 1945 al zingt Karel in het kerkkoor en in 1954 neemt hij het dirigeerstokje van Miel Jespers over (al bijna 50 jaar geleden), die in 1956 ook de leiding van de fanfare aan Karel overliet. Als trombonespeler was Karel actief binnen de BJI3 en heeft met zijn or kestje veel gewestelijke sport dagen opgeluisterd. Provinciaal en zelfs nationaal kaapten zij met het jeugdkoor van de BJB enkele hoofdprijzen weg. Vijfentwintig jaar lang is Pauwels secretaris en tien jaar voorzitter geweest van het kristelijk onderwijzersverbond van het gewest Hoogstraten. Maar de meeste mensen kennen Karel wellicht als schepen van Onderwijs, tewerkstelling en bejaardenzorg, functie die hij sinds 1983 waarneemt. Een hele boterham en mijn blad bijna vol dus! Over ons kopje herinnert meester Pauwels zich dat het nogal 'ne vinnige' was, zo eentje met deugnietenstreken. Nu ja, bekijk de foto nog maar eens, die spreekt voor zich. C.V.D.H. (kijkt u bij de Van Herck Sport advertentie) woont nu in Meer. Hij haalde zijn bakkersdiploma aan het P.1.V.A. te Antwerpen en werkte drie jaar als bakkersgast bij de Merel uit Meerle. Hij trouwde en verhuisde naar Antwerpen om als zelfstandig bakker aan de kost te komen. Na negen jaar was de huur afgelopen, de machines aan vernieuwing toe en C. kwam terug naar zijn heimat alwaar hij huisje bouwde. Ze wonen nu met hun twee kinderen in Meer en C. werkt als chauffeur bij Friswit: zijn beroep op (minstens) vier wielen, zijn hobby op twee: 's Zondagvoormiddags en 's zomers in de week fietst hij met de wielertoeristen mee.

mi 1828 tneter (o) vuur de kenners ÔUUU voet)

15

het nieuwe hoogterecord voor een éénmansballon, en het staat sinds 5 april f1. op naam van onze eigenste Iloogstraatse ballon vaar der Louis Vanluffelen. En wat meer is, het ingezamelde sponsorgeld, tot hiertoe zo wat 100.000fr., is bestemd voor zijn broer Paul, die als missionaris werkzaam is in Argentinië en voor zijn missiepost dringend een terreinwagen nodig heeft.

•'tleesler lef Peeter.s uit Alinderhout poseert hier teredit fier met zijn ourhee/dice leerlingen uit (vermoedelijk) het derde leerjaar. Ons nieu ive kopie schrijft vlug een briefje tner naam, adres en wlejoon naar volgend adres: 1).!!. .%t., K. Itoomsiraaf 37, 232() Hoogçtraten en hem wacht een waardebon van 500 /r., geschonken door sportzaak

43


Streekeigen curiosa

Graf zonder lijk het heeft de Belgische Regerog becaagd tot zich te roepen, de ziel van onze duurbare gemeente

WDIE& T

11

I

overleden op donderdag 30 juni 1977 te Hoogstraten in de gezegende ouderdom van 777 jaren. De plechtige uitvaartdienst, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats vinden op zaterdag 2 juli 1977 om 20.15 uur in de parochiezaal van Wortel, gevolgd door de teraardebestelljg. Tijdens de uitvaartdienst, zal na een inleidend woord en een lezing, het sermoen gehouden worden door een gekende predikant, waarna een offergang voorzien is. Tijdens deze offergang zal de lijkkist geopend worden, en zal men voor de allerlaatste keer WORTEL kunnen zien en groeten. Een aandenken aan deze uitvaartpiechtigheid, zal U tijdens de offergang uitgereikt worden. Onmiddellijk na de offergang wordt de lijkkist gesloten, en nemen we voor eeuwig afscheid van WORTEL. Tijdens de uitvaartdienst wordt ook de 'Litanje van de Wortelaren", gelezen en aal de Kon. Fanfare St. Jan Baptist met aangepaste muziek voor de droevige noten zorgen. Er is in zulke omstandigheden ook helemaal geen reden om opgewekt te zijn. Integendeel. Bij het afsterven van een duurbare, is er alleen droefheid dat ons vervult. Na afloop van de dienst, zal de lijkkist met het stoffelijk overschot in de buurt van de parochiezaal aan onze duurbare Wortelse grond toevertrouwd worden. Hier wordt als slot nog een lijkrede gehouden, ten afscheid. Een afscheid voor altijd. Het kan ons zeker niet optimistisch stemoen, enkel droevig, en omdat wij al deze droefenis moeilijk alleen kunnen dragen, verwachten wij 3 zaterdag 2 juli om 20.15 uur in de parochiezaal zonder BLOtEN of KRANSB2.

L

sch=~-~ --- Ken, merkm

M

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 44

Naast 'De Guld', in het Centrum van Wortel, staat een grafsteen, de enige buiten het kerkhof: het grafmonument(je) van WORTEL. Wit, met blauwe letters: 'Wortel, 1200-1977'. Sinds het clubgebouw van de St. Jorisgilde daar staat, heeft het een plaats gekregen naast dit gebouw; tevoren stond het een paar meter verder achteruit, op de rand van dat plein, tegen de hof van Louis Van Opstal aan. Wat betekent deze grafsteen? Het is nu af weer 15 jaar geleden, dat over heel het land de 'fusie-storm raasde, waardoor het aantal gemeenten in ons landje van ± 3000 werd herleid tot zo'n 600. De fusie van (groot) Hoogstraten werd met enkele maanden vertraagd, maar op 30juni1977 was 't dan toch zo ver: Wortel hield op te bestaan als zelfstandige gemeente! En we zouden geen volk van Breugel zijn, als daar geen feest rond gebouwd werd, zij het met 'n droeve ondertoon. Alle inwoners kregen een rouwbrief in de bus. Het spreekt vanzelf dat er voor de plechtigheid die zaterdagavond veel volk kwam opdagen. Toen de kist voor de laatste maal werd geopend en voorgoed gesloten, zagen allen daar een grote, oranje-gele Wortel = pee. In het boek 'Wortel, weet je nog', uitgegeven door het oudercomité in 1982, vind je op blz. 37 nog een foto van deze begrafenisplechtigheid: véôr de kist uit loopt André Maenen; de kist wordt gedragen door o.a. laatste schepen Karel Sommen; na de kist volgt Fons Pemen, laatste burgemeester, samen met Jan Nees, onze oudste inwoner. Dit is het ware verhaal van het grafmonument van Wortel, dat u kunt zien naast de Guld. N.B. De teksten van de lezing (brief uit de he mel van Wortels Pastoor) van het Sermoen van de litanie (met 61 aanroepin gen) en van de grafrede zijn nog te vinden in het derde nummer van de 9ejaargang van 't Worteltje van 5 oktober 1977, blz. 2 tot 12.


Burgerlijke stand

E0M1 Geboortes 1 maart: Glenn, zoon van Luc Christiaensn en Linda Koyen, Wilderstraat 4/1, Meer. 2 maart: Davy, zoon van Eddy Van Den Bogaert en Carine Uytterhoeven, Vrijheid 227, Hoogstraten. 2 maart: Jens, zoon van Lode Koyen en Hitda Janssen, Voort 77, Meerle. 2 maart: Gert-Jan, zoon van Dirk Van Vaickenborgh en Conny Adriaensen, Achtelsestraat 15, Hoogstraten. 4 maart: Lotte, dochter van Dirk Van der Linden en Bea Janssens, Minderhoutsestraat 26, Hoogstraten. 6 maart: Mans, zoon van Alfons Laurijssen en Sonja Boenders, Minderhoutsestraat 58, Minderhout. 10 maart: Roeland, zoon van Marc Sterkens en Marleen Jacobs, Mgr. Eestermansstraat 41, Meerle. 12 maart: Michelle, dochter van Lambert Damen en Annita Jansen, St. Annastraat 8, Meerle. 13 maart: Ward, zoon van Paul Maes en Anne-Marie Nietvelt, Bredaseweg la, Minderhout. 13 maart: Wouter, zoon van Jan Van Dun en Marleen Bolckmans, Tinnenpotstraat 25, Hoogstraten. 14 maart: Ties, dochter van Gunter Hendrickx en Edith Koyen, Schooistraat 18, Minderhout. 15 maart: Wendy, dochter van Marcel Verhoeven en Joanna Aerts, Langenberg 1, Wortel. 17 maart: Hannelore, dochter van Alfons Van Bavel 4 en Suzanna Haest, Lage Weg 31, Minderhout. 18 maart: Cindy, dochter van Bertus Allijn en Maria Plaisier, Dr. Gommersstraat 21, Meerle. 21 maart: Tessa, dochter van Luc Marijnissen en Myriam Jacobs, Oude Tramweg 19a, Meerle. 24 maart: Kris, zoon van Erick De Backer en Nicole De Roover, Karel Boomstraat 17, Hoogstraten. 25 maart: Stef, zoon van Marcel Hendrickx en Rita Brosens, Mgr. Jansenstraat 9, Meerle. 25 maart: Wouter, zoon van Frans Roovers en Josephina Verheyen, Dreef 24, Meerle. 25 maart: Nele, dochter van Marc Bastyns en Marleen Jacobs, Terbeeksestraat 41, Meer. 29 maart: Khanya, dochter van Gunter Legrand en Anja Vanwesenbeeck, Hoefijzer 17, Hoogstraten.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 - Fax 031314.11.24

P

T.JNI

A. Ruts-Versmissen Lodewijk de Konirickiaari 256 HOOGSTAATEN Tel: 031314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT! fecn,som

De uitvinder van de lattenvering.

a

iiiig

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Één derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed IS de 'parkeerplaats voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zon persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

30 maart: Michiel, zoon van Jaak Vermeiren en Maria Aerts, Venhoefweg 12, Minderhout. 31 maart: Stijn, zoon van Herman Jansen en Greta Koyen, Hoge Weg 18, Minderhout.

Huwelijken

.

6maart: Frank Hendrickx, Chaamseweg 51, Meerle en Heide Hapers, Vaartstraat 28, Merksplas. Nieuw adres: Heiseneinde 24, Merksplas. 6 maart: Marc Stes, Terbeeksestraat 49, Meer en Hilde Van Gils, Weeldestraat 42, Ravels. Nieuw adres: Spekenstraat la, MeerHoogstraten. 6 maart: Pascal Van Boxel, Hazenweg 37, Meerle en Christine Vorsselmans, Minderhoutsestraat 138, Minderhout. Nieuw adres: Hoogstraatsestwg. 61, Rijkevorsel. 6 maart: Erik Van Beveren, Augustijnslei 66, Brasschaat en Brigitta Verboven, Boxtelstraat 16, Hoogstraten. Nieuw adres: Boxtelstraat 16, Hoogstraten. 7 maart: Marc Verheyen, Zondereigen 98, Baarle-Hertog en Isolde Verleije, Dreef 48, Meerle. Nieuw adres: Burg. Leestmansplantsoen 2, Baarle-Hertog. 10 maart: Johan Backx en Cornelia van der Velden, Dreef 119, Meerle. 16 maart: Cari Broos, Meerdorp 74, Meer en Marleen Geuens, Guldensporenlei 13, Brecht. Nieuw adres: Meerdorp 74, Meer.

21 maart: Koen Lauwerysen, Lievekenshoek 4, Merksplas en Ria Krijnen, Gestelsestraat 50, Meer. Nieuw adres: Koekhoven 37, Merksplas. 26 maart: Francis Vissers, Terbeeksestraat 66, Meer en Godelieve Van den Bergh, Steenpaal 36, Essen. Nieuw adres: Beliestraat 97, Essen.

no

Overlijdens

1 maart: Geeraart Vermeiren, 90 jaar, weduwnaar van Carolina Lauryssen, Witherenweg 13, Minderhout. 3 maart: Maria Melis, 98 jaar, weduwe van Ludovicus Van de Wiele, Gelmelstraat 60, Hoogstraten. 9 maart: Catharina Leijten, 80 jaar, weduwe van Aloïs Snijers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 13 maart: Jozef Goos, 86 jaar, echtgenoot van Maria Verschueren, Heerle 30, Minderhout. 22 maart: Alpons Van Overloop, 72 jaar, ongehuwd, Kolonie 17, Wortel. 22maart: Joanna Hendrickx, 77 jaar, weduwe van Jozef Schrijvers, Vrijheid 191, Hoogstraten. 25 maart: Vital Raes, 92 jaar, weduwnaar van Maria Cleiren, Lindendreef 56, Hoogstraten. 28 maart: Adriaan Vinckx, 65 jaar, echtgenoot van Elisabeth Aerts, Dreefweg 7, Meer. 29 maart: Joanna Leffelaer, 63 jaar, weduwe van Frans Van Mirlo, Minderhoutsestraat 33, Hoogstraten.


Op stap in...

BROUWERSHUIS REAURANT TAVERNE

$

HOOGSTRATEN weekends 2, 3, 9 en 10 mei: TENTOONSTELLING IKO Grafiek in IKO galerij van 10 tot 12 uur. nog tot 10 mei: TENTOONSTELLING 'IN A SILENT WAY', Inst. Spijker, Gelmelstr. 60, di t/m vr 14-18 uur, za en zo 10-18 uur. 1-17 mei: TENTOONSTELLING 'KOMAAN 50 - 500 JAAR BOEKILLUSTRATIE', Klein Seminarie, open op 1, 2, 3, 9, 10 en 16 mei van 14 tot 17 uur. Vrijdag 1 mei: RODE KRUIS-OPTOCHT, 15 uur vertrek Gelmeistraat Zaterdag 2 mei: RODE KRUIS-TENTOONSTELLING, Pax, vanaf 10 uur, namiddag demonstraties hulpdienst, 20 uur kwis tussen verenigingen. Zondag 3 mei: RODE KRUIS-TENTOONSTELLING, Pax, vanaf 10 uur, 15 uur prijsuitreiking tekenwedstrijd, nam, demonstraties en activiteiten voor jongeren. OPEN DEURDAG SPIJKER HUMANIORA EN VTI SPIJKER Hotelschool, 10-18 uur. FIETSDAG naar Hoge Rielen Lichtaart, vertrek Pax 09.45 uur, 50 fr. mcl. verzekering + heuptasje, org. KWB. Woensdag 6 mei: INFO-AVOND voor kandidaat-gastgezinnen Kamer met Ontbijt, Hotelschool Spijker 20 uur, ml. 314.50.07. Vrijdag 8 tmei: KROEG EN BLUES, vanaf 20 uur tot 2 uur in Brouwershuis, Cahier, Hooghuis, Radio Cosmos, de Gelmel, Pallieter, Warande en Plekje bij de Molen. Zaterdag 9 mei: BLOEMENDAG Land- en Tuinbouwschool, verkoop van zelfgekweekte perkplanten, 8-12 uur. Zondag 10 mei: NATUURWANDELING Wortel-kolonie, vertrek 14 uur aan café Den Hollander, org. BGJG met deelname JNM/Wïelewaal Hoogstraten. Woensdag 13 mei: FIETSEN, vertrek 19.15 uur Medisch Centrum, org. KVLV. Zaterdag 16 mei: LEERLINGENVOORDRACHT Muziekschool. Optreden BLUE GUITARS in Cahier Optreden K000? in Pallieter Zondag 17 mei: OPEN DEURDAG KLEIN SEMINARIE, vanaf 13 uur. Woensdag 20 mei: BLOEDINZAMELING, Medisch Centrum, 17-20.30 uur. Vrijdag 22 mei: INFO-AVOND KROATIË, Auditorium Klein Seminarie 20 uur, org. Dr. Versmissenkring. Het BREDA'S BAROKENSEMBLE speelt om 20 uur in de Begijnhofkerk. BEDEVAART MEERSELDREEF, 20 uur Kaarskensprocessie, org. KVLV, KLJ, LG gewest Hoogstraten. 23 tot 31 mei: AARDBEIENTORNOOI open dubbel, Hoogstraatse Tennisclub Katelijnestraat 70, Zondag 24 mei: FIETSTOCHT naar Strijbeekse Heide en de Goudberg, org. JNM 46

FEEST EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

bWoensdag 27 mei: FIETSEN, vertrek 19.15 uur Medisch Centrum, org. KVLV Donderdag 28 mei: OPEN DEURDAG VITO EN LAND- EN TUINBOUWSCHOOL, 10-17 uur. ORGELRECITAL door Jan Van Mol, om 20 uur in de St. Katharinakerk. Zaterdag 30 mei: AARDBEIENTORNOOI BRIDGE, 14-19.30 uur, org. Hoogstraatse Bridgeclub, Paul Cools, tel, 314.41.05. Twee buitenlandse koren luisteren de avondmis (18.30 uur) op in de St. Katharinakerk. Zondag 31 mei: PAROCHIEKOOR uit Goirle luistert de hoogmis (10 uur) op in de St. Katharinakerk. 30 en 31 mei: BONDSCHIETING 20 meter boog, org. St. Jorisgilde, tel, 3 14.87.19.

vzw Mussenakker Meer Waar

mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Inzameling TUINAFVAL aan de Frankenberg Woensdag 6 mei: VISLES door Altijd Beet in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur. Woensdag 13 mei: VISLES in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 16 mei: Optreden van THE DANISH BUTTER COOKIES in Mussenakker vanaf 21.00 uur. Zondag 17 mei: Lustige Wielrijders organiseren PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP DAMES voor nieuwelingen en juniores aan zaal Victoria vanaf 14.00 uur. Woensdag 20 mei: VISLES door Altijd Beet in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 24 mei: EERSTE COMMUNIEviering Woensdag 27 mei: VISLES door Altijd Beet in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 30 mei: ACW-Rerum Novarumviering in de kerk HUIFKARTOCHT door toneelkring 't Heidebloempje Zondag 31 mei: KWB en KAV op FIETSTOCHT naar Rucphen en bezoek aan heemtuin.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

vzw

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Woensdag en donderdag gesloten Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz. -. café

Schuttershof

HET SLOT'

I/ /

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 a Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

HOOGSTRATEN

MEER Vrijdag 1 mei: 19 jaar Mussenakker: optredens van WILD ORCHID en CO vanaf 21.00 uur. Zaterdag 2mei: 19 jaar Mussenakker: optreden van CAPTAN GUMBO vanaf 21.00 uur. 25 jaar Drumband: optredens van BART KAELL EN HELMUT LOTTI met orkest in de veiling vanaf 19,00 uur. Inzameling TUINAFVAL aan de Frankenberg Zondag 3 mei: 25 jaar DRUMBAND: optredens van drumbands, majoretten en muziekkorpsen in de veiling vanaf 13.00 uur. FIETSDAG KWB-verbond

't HOOGHUIS Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF


MINDERHOUT mei: FIETSHAPPENING op de Hoge Rielen te Lichtaart. Vertrek te 09.45 uur aan de parochiezaal per fiets. Org . KWB Maandag 4 mei: 5de leerjaar trekt op BOSKLASSEN en dit tot en met 8 mei. Dinsdag 5 mei: Een DAGJE UIT naar Stapborst, Giethoorn, Flevoland. Vertrek te 8 uur aan het gemeenteplein. Org . KVLV Zondag 10 mei: SCHOOLFEEST van de basis- en kleuterschool in en rond het Parochiecentrum. Maandag 11 mei: Naar COVEEKAMPENHOUT voor een demonstratie 'barbecue'. Vertrek te 17.30 uur aan 't Gildehuis. Org . KVLV Dinsdag 12 mei: KBG gaat op BEDEVAART naar Kevelaar. Zaterdag 16 mei: GOLDEN OLDIES PARTY van radio Cosmos vanaf 20 uur in de Blauwbossen. Zondag 17 mei: EERSTE COMMUNIE in de noodkerk. Vrijdag 22 mei: BEDEVAART naar MeerselDreef. Aanvang te 20.00 uur. Org . KVLV, KLJ, LG Zondag 24 mei: RUITERTORNOOI in de Blauwbossen, org. LRV Donderdag 28 mei: PONYTORNOOI in de Blauwbossen, org. LRV Zaterdag 30 mei: WANDELING 'T MERKSKE, vertrek 14.30 uur. Minderhout kerk, laarzen meebrengen, org. VMPA. Zondag 31 mei: Plechtige INWIJDING VAN DE ST.-CLEMENSKERK door de bisschop van Antwerpen. Zondag 3

1~ b lj

li taverne Gelmeistraat

7

WORTEL ll l

ra HOOGSTRATEN ra In TeL03/3147748 IEI In

(

tI

Ijoustrafrn 031314 66 65

Ouat & i1iane

10.15 uur aan de parochiezaal. Viering van 25 JAAR HERDERSCHAP van pastoor Luyts in de hoogmis van 9.30 uur. Zaterdag 23 en zondag 24 mei: HOBBYTENTOONSTELLING van KGB, van 14 tot 20 uur in de parochiezaal.

?

ale--ietauraii(

Café feestzaal

DE GRENS Sirihcek 16

Tel 3159107

iit.ï

anuil Nederland 09 - 12

De Eiken

..;i

biljart darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

1591

RADIO CONTINU (FM 103) -

-

24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken

HOOGSTRATEN

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle Tel. 315 7940 -

Het cafe voor jongeren met het hart bij muziek. Te), 0313143264 Ook op woensdag.

qLLMF- L Gemelstraat 14116 Tel

MEERSEL-DREEF

hUttÎt1ZIÎU1 trijbtci 1.83

Zondag 3 mei: KWB-FIETSDAG. Start om

MEERLE Zondag 3 mei: FIETSHAPPENING van de

KWB in Lichtaart. Vertrek met de fiets vanuit Meerle (Gemeenteplein) om 9.30 uur. Inschrijven bij Jos Van Bavel (tel. 3 15.92.03). Onkosten 50 fr. Zaterdag 9 mei: MINI-VOETBALTORNOOI van F.C. De Posthoorn vanaf 9.00 uur op het terrein (Dorpsstraat). Finale om 17.00 uur toegang gratis. FEESTVIERING 20 JAAR F.C. POSTHOORN vanaf 20.00 uur in de feesttent op het terrein (Dorpsstraat). Om 20.30 uur optreden van de Antwerpse volksmuziekgroep KATASTROOF. Daarna bal met DJ Ed Van Den Ouweland. Kaart 200 fr. in VVK 250 fr. aan de kassa. Zondag 24 mei: SCHOOLFEEST van de Vrije Kleuter- en Basisschool Meerle. Om 10.30 uur: H. Mis. Van 11.30 tot 13.00 uur: Restaurant in de parochiezaal (vooraf inschrijven). Vanaf 13.00 uur: Vlaamse kermis in de Kleuterschool (Ulicotenseweg). Om 14.30 uur: Optreden van de turnkring 't Zolderke. Toegang gratis. Donderdag 28 mei: Gehoorzaamheidswedstrijden van de HONDENVERENIGING Baarle. Van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op het terrein van de vereniging, Gemeentelijk Sportpark, Molenbaan lb, Baarle. Toegang gratis.

Zaterdag 9 mei: WANDELING MARKDALPAD, vertrek 14.30 uur. Watermolen, org. VMPA Vrijdag 22 mei: BEDEVAART KVLV, KLJ, LG, Kaarskensprocessie 20 uur.

-

-

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. 03) 314 53 28 -

FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

-

'

03-314.55.04

de

6ee5pk@lanz('s

~,

maand

Vanaf 27 mei mag u uw volgende MAAND in brievenbus of winkel verwachten. Kopij op de redactie op woensdag 13 mei; sport- en dorpsnieuws op zondag 17 mei. 47


Het Belgische Rode Kruis

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16 LAURIJSSEN JEF

DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

7

O ngevallen Brandweer 314.42.43

J HUISDOKTERS

Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8uur. 1mei: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74 2 en 3mei: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 3 14.50.10 9 en 10mei: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.84. 16en 17 mei: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02 23 en 24 mei: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00 28 mei: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55 30 en 31 mei: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74.

'

-

-

Meerdorp79

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE

Q_jl REnt AUJOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

SNACK- en PIZZABAR

ï svi e IE

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmeistraat 2 Tel: 031314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09

48

TANDARTSEN Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. 1 mei: P. NAULAERTS, V. Aertselaerstraat

20, Hoogstraten. Tel. 3 14.38.88 2en3mei: F. HELSEN, Hoek3l, Rijkevorsel.

Tel. 314.31.91 9en 10mei: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten. Tel. 3 14.45.40 16 en 17mei: S. ROUSSEAU, Markt 4, Merksplas. Tel. 014/63.35.20 23 en 24mei: M. SCHRIJVERS, Molenzijde 2c, Merksplas. Tel. 014/63.39.11 28 mei: H. STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten. Tel. 3 14.45.56 30 en 31mei: L. VAN DER DONCK, Pt. Ceulemansstr. 6, Merksplas. Tel. 014/63.38.44

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

/us

Antiek

Uoeteft•

Koekhoven 5 Rij kevorsel -

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen Tel: 031314.34.37

~ APOTHEKERS Van 30 april tot 8 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66 Zaterdagvoormiddag 2 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50 Van 8 tot 15 mei: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312. 12.20 Zaterdagvoormiddag 16 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73 Van 22 tot 29mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.24 Van 29mei tot 5juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 30 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73

-

VAN SPAANDONK

_

VEEVOEDER S MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

CONTAINERDIENST

M

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 031315.79.50

s n o k e r &Wd ID 00

©

Indoor 1enni

squash

Tennisclub vzw e,IVRIJHE

Achtelsestraat 72

2320 Hoogsrraten Tl. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/3 14.76.8 1 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

-

ai BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Mmcle: hout

Tel 03/315 76 26

Het Fioagstraats Balloon Team 03/314 32 39