april 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 84 APRIL 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

DIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

DAGBOEK Lieven Van Gils Li ALLES over uw LOKALE RADIO

'tELE-POLL Zo luistert u

Nog meer GILDEN & SCHUTTERS


LUIM

lienri MU&JoD Het Slim Burokevz'yi

Radio Schoorbeek Het Slim Buroke vzw

Albert is alive and kicking, zoveel is duidelijk. Wanneer we van de grote weg 't Schoorbeek opdraaien zien we een levensgrote parodie op de snelheidsovertredingsborden. Onmiskenbaar Albert. Zo kennen we hem weer. DHM: Hoe is 't Albert, ik wist niet dat ge verleden maand in Ekeren waart. Zijt ge wat bijgesleuteld?

AV: Och, manneke. Het heeft me deugd gedaan, joh. 'Ergens is daar voor een stuk mijn eigenheid geherprofileerd, een stukje assertiviteit, weetjewel.' DHM: God nee, niet van dergelijke praat, hé! AV: Haha. Ik moet er zelf ook mee lachen.

Maar ik kan niet ontkennen dat het me deugd gedaan heeft. Zo mijn ziel eens op tafel te leggen. Zeg, hebt ge mijn bord zien staan? Weer eens wat aktie. Ik heb gehoord dat ge een nummer aan 't maken zijt over radio's en zo. Wel ik heb de voorloper van de radio, van de media in 't algemeen eens in ere hersteld: het uithangbord, de muurkrant... Simpel maar direkt. b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49

DHM: Wat is er dan mis met de landbouwer die vooruit wil komen? AV: Niets. Individueel gesproken kan de land-

bouwer die zo'n aanvraag doet niets verweten worden. De Boerenbond propageert al jaren uitbreiding, pakken wat ge nog pakken kunt. Zoals ze tot voor enkele jaren nog een ongebreidelde uitbreiding van melkvee voorstond. Tot de melkquota de boeren de das omdeed. En toen was de EEG de grote schuldige, natuurlijk. Zij niet. Maar hun paleis aan de A2 in Leuven staat er toch maar. DHM: Jamaar, Albert, vooruitgang is niet tegen te houden, hé. AV: (boos): Noemt gij dat vooruitgang? Er

Allé, neem nu in Holland. Zwarten, bruinen en witten, ge ziet ze allemaal op TV. Na een tijdje ziet ge het verschil amper meer. Ik ging verleden week met Jan van ons Lea in Eindhoven naar dat toneelstuk kijken met die koeien op 't podium. Ik bende naam vergeten. ('Het begeren onder de Olmen, 'nvdr). In de vestiaire moest ik mijne frak afgeven aan... een zwarte! En geloof het of niet, ik ben heel de vertoning ongerust geweest want ik was vergeten mijn portefeuille eruit te pakken. Belachelijk, hé. En 't was pertang ne vriendelijke. Allé, zo van die gedachten. Daar wil ik vanaf. DHM: En een beleid kan dat oplossen? AV: Godvergodver! Onze slimmemans weer.

Een beleid kan niets zonder dat gij en ik dat echt willen. En dat ge gedomme moet laten zien wat ge echt zoudt willen. Allé, ga maar een portretje maken van mijn uithangbord. Sebastiaan, gaat eens mee met de meneer!

zijn grenzen, hé manneke. Zie ne keer wat ik lees in de Vasten-scheurkalender van Kerk en Leven: Bij de vrijdagbiadzi/den van deze scheurbundel vindt u telkens een gerecht uit een Derde Wereld-land. Geen van deze gerechten bevat vlees. Dat is een bewuste keuze. Immers, als wij 115 minder vlees eten per jaar, besparen wij per persoon genoeg granen (worden verwerkt tot voedsel voor de dieren) om 1 persoon gedurende 10 maanden te voeden. De meeste gerechten zij vrij sober, solidair en voedzaam.

Verleden jaar zijn er honderdduizenden var kens vernietigd. En was er toen gebrek aan vlees? Noemt gij dat vooruitgang? En binnenkort zullen de eerste mestopslagtanks in ons landschap verschijnen. Miljoenen gaat dat kosten. En alweer zoveel lelijker zal alles worden. Schone vooruitgang! Maar met uwe pens vol koteletten wordt ge van de weg gereden als ge eens een eindje gaat fietsen. Allé, een goei fietspad, om maar eens wat te noemen, dât is vooruitgang. Of een schoon dorpsplein, ik zeg maar wat.

$ 1

DHM: Maar de boeren kunnen toch geen

verantw. uilg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

De volgende MAAND mag u verwachten op 29 april. Kopij klaar op woensdag 15 april. Sport- en dorpsnieuws op zondag 19 april.

fietspaden gaan aanleggen zeker. AV: Als ge het zo simpel stelt, nee. Maar een 'beleid' kan wel een en ander bijsturen. En een beleid komt er niet zonder dat gij en ik akkoord zijn. En daarom moeten we onderaan beginnen. Laten zien: met dit ben ik akkoord, met dat niet! Punt! Neem nu die betoging van volgende zondag (het is nu 16maart, nvdr). Awel, dââr kunt ge eens laten zien wat ge denkt over migranten en zo. DHM: En wat is dat dan? AV: Ofwel laat ge ze binnen en behandelt ge ze korrekt. Ofwel houdt ge ze buiten en is de kous af. Maar dan moet ge 's zondags in de kerk niet gaan zingen van 'Allelujah, komt tot elkander', hé.

Fier over het werk van zijn baasjeposteert Sebastiaan zich voor het bord. Duidelijk ook akkoord. •


mon in de moond 'TECHNIEK EN MENSEN BOEIEN ME ENORM!' Na de Tweede Wereldoorlog kende het kastje luisteren een geweldige opbloei en dit duurde tot de jaren '58. Dan eiste een ander machtig medium in volle expansie, namelijk de TV, de aandacht van de meeste mensen op. Als bosjes verschenen de onesthetische antennes op de daken en geraakte men maar niet uitgekeken op en uitgesproken over de uiterst populaire programma's 'Schipper naast Mathilde 'en 'Bonanza'. De radio boette in van zijn populariteit maar naderhand en bij de intrede van het zaptijdperk trad een zeker overaanbod en verzadiging open werd de radio terug een vertrouwde en onmisbare vriend in de huiskamer dankzij een duidelijke profilering van de radionetten, waarbij programmamakers en techniek eendrachtig samen werkten om het luisterpubliek boeiendeprogramma's aan te bieden. Onze 'Man in de Maand'MARCEL FL0REN' uitMinderhout is geen radiostem maar we/een technicus van Radio 2Antwerpen, die houdt van zijn vak en hierover ook boeiend weet te vertellen!

Jeugddroom Zijn historie begon in St.-Lenaarts! Zoals elke kleinejongen van zijn leeftijd liep hij school in de plaatselijke gemeenteschool. Vader Floren stuurde hem daarna enkele jaartjes naar het Sint-Jan Berchmansinstituut te Westmalle! Marcels geluk lag echter elders en resoluut sloeg hij een andere richting in, namelijk de technische! Techniek interesseerde hem bijzonder van kindsbeen af. In de Londenstraat te Antwerpen behaalde hij een A-2 Elektronica en na het beĂŤindigen van zijn studies trok hij aanstonds op de sollicitatietoer, o.a. bij de RTT en BRT. Eerst nog soldaatje spelen, examen afge-

drijven te gaan werken, daar zijn voelhorens eens flink uit te steken, zijn ogen niet in zijn zakken te steken, en dan na verloop van tijd een TV- en radiozaak op te starten in St.-Lenaarts, want dat was ter plaatse op dat moment een gat in de markt. Dat was zijn jeugddroom! Deze is niet verwezenlijkt geworden door het feit dat hij examen ging afleggen bij de BRT, onder impuls van zijn ouders. 'En wij luisterden in die tijd nog braaf en zodoende...!' Hij slaagde in de proef, kon beginnen bij de radio en zit er nog! Was hij toen gezakt in zijn sollicitatieopdracht dan was hij ongetwijfeld zakenman geweest. Echt spijtig heeft hij het echter nooit ge-

Sainen snel oud-producer i , an Itudio 2 ln!wcrpen hoog de lucht in.

legd en op de BRT terechtgekomen! Een jeugddroom die ook nog in vervulling ging, zou men hier onmiddellijk aan vast willen knopen. Dit was echter niet het geval! Hij interesseerde zich wel aan TV-techniek en zijn oorspronkelijke bedoeling was in enkele be-

vonden. Zo belandde hij dan eind 1963 te Brussel bij de BRT en huurde daar een appartementje, samen met nog drie collega's. In die periode waren radio en TV in volle uitbreiding en werd er veel personeel aangeworven. Zeker 80% van deze mensen gingen op 'kot' in Brus-

11

I&14Ui

Donna, Donna, Don AAA! Morgen, 28 maart start het reeds geruime tijd als Radio 5, later Net X en daarna definitief Radio Donna aangekondigde (commerciĂŤle) net van de BRTN. (Langs allerlei persorganen u reeds ter ore gekomen). Het Huis van Vertrouwen werd een tiental jaren geleden danig wakkergeschud door de komst van ontelbare Vrije Radio's. Als gedeeltelijke tegenzet werd Studio Brussel gelanceerd, de popzender van de BRT(N). Stilaan leek de ether tot rust gekomen; de Vrije Zenders kregen min of meer een vaste stek met een trouw luisterpubliek en de BRTN kon weer ademhalen. Tot VTM, televisiegewijs, stormen joeg naar het stroeve schip. De heilzame werking bleef ook nu niet uit. Nu dreigde diezelfde VTM alweer met een radiozender de ether grondig overhoop te halen. Vermits aanval de beste verdediging is, werkte de BRTN, in samenwerking met de VAR (Vlaamse Audiovisuele Regie, een reclamewervingsbureau zeg maar) een 5de radionet uit. In dit nummer van De Hoogstraatse Maand proberen wij vanuit verschillende invalshoeken het radiogebeuren streekgewijs te belichten. Naast de personen die in dit nummer aan bod komen, vinden nog enkele streekgenoten hun dagelijks brood bij de nationale omroep. Piet Van Roe, de grote baas van de BRTN-radio, is geen onbekende in Meersel-Dreef (hij bracht er zijn jeugdvakanties door). Ook Lucas Huybrechts, samensteller bij BRT 3 en Lieven Muesen, technicus bij BRT 1, zijn welgekend in De Noordhoek.


MAN IN DE MAAND

Zes radio netten

vin

RADIO 1: is beslist een venster op de wereld. Politiek, cultuur,

sport in binnen- en buitenland, amusement, boeiende studiogasten, radiodocumentaires. Daarvoor luister je beslist naar Radio 1. De luisterpieken liggen 's morgens tussen 7.00 en 8.30 uur, 's middags van 12.30 uur tot 13.45 uur en 's avonds van 17.30 uur tot 18.30 uur! Zijn luistervolume bedraagt 17,7%.

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

EIGEN SERVICE ATELIER!!!

RADIO 2: (vijf gewestelijke omroepen) mikt de ganse dag op een zo ruim mogelijk publiek. Amusement, vooral muziek en streekinformatie wordt door hem beoogd terwijl ook het culturele leven in de regio op de voet gevolgd wordt. Radio 2 is het populairste radionet in Vlaanderen met luisterpieken van anderhalf tot twee miljoen luisteraars. 57,7 01ó van de luistermarkt wordt door hem veroverd. RADIO 3: schenkt u culturele en wetenschappelijke informatie op het hoogste peil. Liefhebbers van klassieke muziek en jazz komen hier voluit aan hun trekken. Voor de kenners en fijnproevers dus. Zijn aandeel op de luistermarkt bedraagt 2,3%. STUDIO BRUSSEL: Het snelst groeiende radionet in Vlaande-

ren. Hij dompelt je onder in een bad van muziek, nieuws, cultuur en lifestyle. De muziek is jong en eigentijds. De zender voor de jeugd. Een aandeel van 10 010 op de luistermarkt.

VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

DE WERELDOMROEP: verzorgt uitzendingen in het Neder-

lands voor landgenoten verspreid over heel de wereld om Vlaanderen en de Vlaamse cultuur een grotere uitstraling te bezorgen in het buitenland. Uitzendingen in het Frans, Engels, Duits en Spaans. Hij is twintig uur per etmaal in de ether van 6.00 uur tot 2.00 uur 's ochtends. Er wordt gestreefd naar een betere ontvangst voor Noord-Amerika en het Verre Oosten.

Kopje van de maand was: Theo Geerts Heieinde 13 2321 DREEF

RADIO DONNA: start over enkele dagen.

Een stukje radiogeschiedenis 1900: berichten in 'morse' worden over enkele kilometers draadloos

doorgezonden. Muziek of spraak doorzenden is nog niet mogelijk. 1914: eerste muziekuitzending op 28 maart. De allereerste radiouitzending in Europa gebeurt vanuit België. 1923: elke dag uitzendingen van 17 tot 18 uur en van 20 tot 22 uur in het Frans. 1930: het Nationaal Instituut voor Radio Omroep (NIR) en het Instituut National de Radiodiffusion (INR) worden opgericht door de regering. In 1934 zijn er reeds 600.000 geregistreerde radiotoestellen. 1935-1938: oprichting door het NIR van een nieuw radiogebouw aan het Flageyplein in Brussel. 1935: voor het eerst wordt een hele dag uitgezonden van 6.45 tot 24 uur.

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u 8u-12u zaterdag zon- en feestdagen gesloten :

1938: reeds 1.126.218 geregistreerde toestellen. 1945: oprichting van het 'Tweede programma'. 1958: van 1945 tot 1958 kende de radio een enorme bloei. Dan kwam de TV opzetten. Een 'Derde programma' werd opgestart. 1960: het NIR verdwijnt en wordt opgedeeld in drie instituten: BRT, RTB en het Instituut van de Gemeenschappelijke Diensten. 1964: start van de bouw van het nieuwe omroepcentrum aan de August Reyerslaan in Schaarbeek. 1976: de 'Wereldomroep', ontstaan tijdens de oorlog in Belgisch Kongo, verhuist in 1952 naar Brussel. Vanaf 1976 zendt men vanuit Vlaanderen nog slechts uit in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. 1978: opkomst van de illegale vrije zenders. 1983: tegenoffensief van de BRT. Studio Brussel start als lokale radio voor de Vlamingen in Brussel en BRT-2 wordt ontkoppeld. 1989: start van de nachtradio op 1 mei van 23.30 uur tot 6uur 's morgens. 1990: vanaf 1 april krijgen de radionetten nieuwe togo's en een duidelijkerprofiel: BRT-1, BRT-2, BRT-3 heten voortaan Radio 1, Radio 2, Radio 3. Ook wordt vanaf 1 oktober handelspubliciteit uitgezonden en het luisteraandeel van de vier radionetten schommelt rond de 80%, groter dan ooit!


MAN IN DE MAAND sel. Elke dag naar huis komen zat er zeker niet in gezien de onregelmatige werkuren. 'Daar heb ik dan gewerkt voor BRT-1, BRT-3 en de Wereldomroep. Ook dacht ik eraan ooit ergens in de omgeving van Brussel te gaan wonen. Niet te Brussel zelf, dat nooit, wel ergens tussenin. Die Brusselse mentaliteit lag me helemaal niet, als Vlaming werd je toen als vuile vis beschouwd. Zo'n grootstad kan wel boeiend zijn, ik vertoefde er graag, nu nog, maar 'k voel me gelukkig als ik ze kan verlaten! Later heb ik dan gesolliciteerd bij Radio 2 Antwerpen en werd er aangenomen vanaf 1970.'

LiflL11

.I. - 'S S

Opleiding

/

__.

Waarmee houdt een radiotechnicus zich de godganse dag bezig? Al wat met techniek te maken heeft wat betreft opnamen en uitzenden behoort tot die job en die is toch heel omvangrijk! Maar hoe pak je nu zo'n job aan? Toen ik begon in Brussel was er van opleiding geen sprake. Evengoed had ik bij de TV terecht kunnen komen. Samen met twee beginnende collega's zat ik daar, de tweede dag, te wachten in een lokaaltje, er kwam iemand binnen en die verklaarde dat er iemand nodig was voor de TV! Wie wil er mee komen? We keken mekaar eens aan, niemand kende iets van radio of TV, iemand van ons is opgestaan en meegegaan. Die is dan cameraman bij de TV geworden. In die tijd was dat hetzelfde studieniveau, hetzelfde examen. Zo kon je bij de TV of radio terechtkomen zonder een specifieke, gerichte opleiding. Nu is dat wel anders! Er bestaat bij de radio een instructiecentrum te Brussel en pas aangeworven mensen belanden nu zomaar niet in een studio. Ook op het RITS in Brussel richt men gespecialiseerde studies in en afgestudeerden hiervan worden nu stilaan aangeworven. Ons hebben ze een beetje uitleg gegeven en het schema van zo'n studio voorgelegd. Het begint natuurlijk heel

maken tussen TV en radio! Wel, camerawerk zou me zeker boeien! Van de radio heb ik echter nooit spijt gehad, integendeel! Het is een totaal verschillend werk. TV is altijd in teamverband, op de radio werk je meer solo. Je moet zelf dikwijls beslissingen nemen, op TV worden die voor jou genomen. TV is ook wel uitgebreider, er komt een hele regie bij te pas. Als wij microfoons plaatsen is dit onze zaak, op TV moeten die zodanig opgesteld worden dat men ze niet kan zien. Nu mag dat wel, dat 7ul je zelf al wel gemerkt hebben!

Pas ajgcsmudee,'d; aangL oruan door de BR T en... even de microfoon testen.

Een tinnen schotel voor de kruisboogkampioen in Categorie B.

summier met de nodige plankenkoorts. De eerste uitzending die ik alleen deed was het 'Soldatenhalfuur'. Eigenlijk een heel eenvoudig programma maar je voelt toch direct een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen de luisteraar is attent, ook je superieuren liggen op vinkenslag en het is allerminst plezierig dat een live-programma door jouw schuld de mist ingaat. Moest ik nu na al die jaren de keuze kunnen

S

1

-

0•

- 'S S

gio deze programma's kan beluisteren. In de toekomst zal deze ontkoppeling naar alle waarschijnlijkheid nog serieus toenemen. Vanaf april start men met nog twee uur erbij, elke morgen van 6 uur tot 8 uur! In de verdere toekomst kan dit ongetwijfeld nog verder gaan. Persoonlijk vind ik dat geen goede zaak. Als deze ontkoppeling door heel het Vlaamse land zou te aanhoren zijn, had ik daar geen enkel bezwaar tegen, maar als je nu uit de zendstraal van Schoten komt, is het ook gedaan. Over heel het Vlaamse land ver-

Ontkoppeling Radio 2 Antwerpen verzorgt een zestal uur uitzending per dag, inclusief de ontkoppeling. Deze ontkoppeling is enkele jaren geleden gestart en elke gewestelijke zender gaat dan op hetzelfde ogenblik op uitzending. 's Middags is dat van 12uur tot 13 uur en 's avonds van 17 uur tot 18 uur en Antwerpen zendt dan uit via de zender Schoten, zodat alleen de re-

spreiden is praktisch onmogelijk te verwezenlijken. Men zou een 25-tal zenders moeten bijbouwen en de nodige frequenties zijn ook niet voorhanden. Technisch is het wel mogelijk, men zou het vermogen van elke zender sterk kunnen opdrijven. Maar ja, dat zit er zeker allemaal niet in want.., wie gaat dat betalen?


MAN IN DE MAAND

De programma's doen het Een populaire zender is Radio 2 alleszins. De luistercijfers bewijzen dat ten overvloede, alhoewel het luisterpubliek onder de 25 jaar zich er toch niet erg door aangesproken voelt. Studio Brussel is voor hen de attractie! Vanaf de ouderdom van om en rond de 25 jaar kan je toch een potentiĂŤle Radio 2-luisteraar worden. Welke programma's biedt Antwerpen zijn luisteraar aan? Even een weekschema van nabij bekijken! Maandag krijg je 'De eerste dag' en 'Vooruit Achteruit', Op dinsdag doet 'De Ochtendploeg' zijn intrede, echter niet voor lang meer want in april verdwijnt het, en 'Soes' met tips van tante Kaat. Woensdag is de beurt aan het verzoekpiatenprogramma 'Rijswijckfoon'. Donderdag krijgt men 'Hit Box'. Vrijdag 'Platenpoets' en 'Goed op vrijdag'. Zaterdag 'Radio Rijswijck' en zondag 'Vragen staat vrij' met Lutgard Simoens. Wedijver tussen de verschillende gewestelijke zenders bestaat er niet, ieder probeert de beste programma's te realiseren en zo de luisteraar te binden! Die luistercijfers waarover we boven spraken zijn wel belangrijk. Elke maand hangen die in de studio uit en worden ze besproken. Vroeger waren die niet zo belangrijk, maar momenteel wordt er toch serieus rekening mee gehouden!

Naar Mallorca Werken buiten de studio is boeiend en verruimend. Vooral het buitenland is interessant en dat geeft je een kik. Hoe werkt men daar, welke apparatuur .... ? Verleden jaar hebben

Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

InaarstudioRIK Aktie: Permanent + snit + brushing + shampoo + verzorging voor slechts 1195,- fr. Van 1 tot 11 april 1992 (Uitgezonderd zure permanent) Het is comfort, natuurlijk, praktisch, stijlvol, vorm en zachtheid. Meerdorp 72 - 2321 Meer - Tel. 03/315 05 98 we in Mallorca uitzendingen verzorgd. Een vliegtuig vol Vlaamse winnaars van een prijsvraag op Radio 2 werd overgevlogen. Een maand voordien ben ik naar ginder geweest om afspraken te maken allerhande, o.a. in verband met de apparatuur die ter plaatse gehuurd wordt van de Spaanse radio en dit wordt geregeld volgens een internationale afspraak. Ginder werd dan een show opgenomen op donderdag die hier niet rechtstreeks uitgezonden werd. Daar hebben we alles gemonteerd op vrijdagnamiddag. Vrijdagavond spoedden we ons terug naar huis en op zater-

EWE VOONZAk iL ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER UITITALIĂ‹. SPANJE,

MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE

AAN TE BIEDEN!

huls<;h GGr 31

The Strangers De radio is ook van uitzonderlijk belang voor jonge beginnende artiesten. Regelmatig gedraaid worden op de radio is vanzelfsprekend uitstekende promotie. Hoe komen die nieuwe liedjes naar de luisteraar toe? Men stuurt een opname op die technisch goed of niet goed is. Het wordt beluisterd en als het in een programma past wordt het uitgezonden. Heel veel beginnelingen komen met een CD of een plaatje aandraven. De muziekproducer doet de keuze en van hem hangt het af of het product al dan niet gedraaid wordt. Boycot bestaat ook! Ooit zijn The Strangers, in hun beginperiode persona non grata verklaard. Jaren werden zij niet gedraaid op Radio Antwerpen en dat had alles te maken met de taal. Onze vroegere baas vond dat dialect niet kon, dat was onbeschaafd in die periode, en alhoewel het een authentieke Antwerpse groep was, kregen ze geen kans. Nadien werd gewesttaal wel geduld en met veel succes overigens.

FRANKRIJK EN DUITSLAND

VOORWAARDEN

Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

dag kwam het hier op antenne. Dat was wel werken geblazen maar het enerverende was wel dat die Spaanse radiolui alleen maar Spaans spraken. Ik volg al enkele jaren Spaanse les en die kennis kwam me nu wel goed van pas.

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur

Concurrentie Een onderzoekbureau heeft gemeend dat er een bepaalde leeftijdscategorie, tussen de 25 en de 35 jaar, niet tenvolle aan zijn trekken kwam op de BRT en daarom heeft men gemeend een nieuwe zender te moeten opstarten, namelijk RADIO DONNA, die binnenkort in de ether gaat. Ook de komende concurrentie met VTM zit daar voor een groot deel tussen. Toen de TV van VTM opgestart werd, meende men bij BRT geen speciale initiatieven te moeten nemen. Men wachtte af, men zou wel zien, en we hebben het gezien ook! Dit wil men geen tweede maal meemaken. Ook de ochtendontkoppeling die gaat komen in april houdt daar verband mee. Het is van groot belang de concurrentie juist een stapje voor te zijn. De concurrentie met de Vrije Radio's is miniem. In de beginperiode was dit duidelijk voelbaar, maar dit is momenteel sterk afgezwakt. Er zijn zonder twijfel nog heel wat mensen die daar naar luiste-


ren maar als een concurrent worden zij helemaal niet aanzien. De kwaliteit op die zenders ontbrak en dan verliest meavrij vlug zijn aanhangers. Enkele jaren geleden hoorde je in winkels, magazijnen en warenhuizen niets anders dan Vrije zenders. Nu hoor je terug de vertrouwde Radio 2. Dit bewijst toch heel wat! Ik luister ook weleens naar de lokale zenders, kwestie Van op de hoogte te blijven en heb alle respect voor die mensen!

eigen verantwoordelijkheid. Zo'n opname buiten de studio is uitermate boeiend voor de technici en dan moet je beslist niet op een uurtje kijken. Je weet wel wanneer je eraan begint, maar stoppen is dikwijls een andere kwestie. We trekken zo regelmatig naar buiten. In Bobbejaanland in Lichtaart, Breebos in Rijkevorsel, het Bouwcentrum in Antwerpen zijn we graaggeziene gasten.

Evolutie

'Duurt die uitzending nog lang?'

Als je een vergelijking maakt tussen de radio twintig jaar geleden en nu, sta je toch even te kijken. Die ontwikkeling is met reuzeschreden vooruit gegaan en dan vooral het laatste decennium. In mijn beginperiode bleef dat jaren hetzelfde. Toen ik in Antwerpen belandde, werkten we met een modulatietafel uit 'jezekestijd' en daar hebben we nog meegewerkt tot een stuk in de zeventiger jaren . Nu trach-

In mijn Brusselse periode kwam ik in contact met stereo. De BRT schafte zich een studio aan voor zulke uitzendingen en ik was natuurlijk in de wolken over deze muziek. En op de radio beschikte men over uitstekende muziek! Ik kocht een goede bandrecorder en wanneer de radio-uitzending rond elf uur 's avonds afgelopen was, werd alles ontkoppeld in de studio. In plaats van naar mijn kot te gaan be-

De geconcentreerde technicus in de studio achter de knopjes- en schuijiajèl. ten we de nieuwste technieken aan te wenden en kon men over ruimere budgetten beschikken, dan zou alles nog optimaler kunnen gebeuren, maar je moet toch bedenken dat zulk een apparatuur ontzettend duur is en het verouderingsproces treedt alsmaar vroeger op. Koop je nu iets dan is dat binnen de vijf jaar verouderd. Elk jaar wordt er ook scholing gevolgd door de medewerkers en dat is ook broodnodig om je kennis op peil te houden en uit te breiden. Als radiotechnicus autonoom optreden, vraagt wel enkele jaren . In mijn beginperiode in Brussel stonden we constant met twee in de studio. Na enige tijd, en als je er feeling voor had, mocht je luisterspelen gaan doen. Dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Luisterspelen is eigenlijk al een echte specialiteit en nu zeker, want er is nog heel wat randapparatuur bijgekomen. De bediening daarvan moet je perfect kennen maar je moet ook ondervinden op welke manier je bepaalde effecten kunt bereiken. Je moet dus wel duidelijk weten wat je uit die apparatuur kunt halen. De ervaring speelt dus hierin wel een zeer belangrijke rol. Een tijd later ga je op captatie, concerten gaan opnemen bijvoorbeeld. Je moet daar alles opstellen, op voorhand zijn er wel afspraken gemaakt, maar onverhoedse moeilijkheden duiken nogal eens op en dan moet je die op dat moment duidelijk kunnen ondervangen op uw

gon ik platen op te nemen. Een half uurtje muziek draaien, dan weer iets anders doen, dan weer muziek opnemen enz.! Op een bepaald ogenblik krijg ik telefoon vanuit de zender met de vraag hoelang die uitzending daar nog zou duren, want anders zou men alles uitschakelen. Ik schrok me een aap en antwoordde dat die al lang gedaan was. 's Anderendaags las ik in de krant dat ze die nacht op de BRT aan 't experimenteren geweest waren met stereomuziek. Ik heb nooit verkondigd dat ik de man was van dit onaangekondigde stereo-experiment.

Zo kan ik er nog tientallen opnoemen. Er zijn een aantal vaste mensen in dienst, een aantal losse medewerkers en nog een aantal die voor een bepaalde taak aangeworven worden. Wij werken soms ook voor TV, wij doen dan alleen maar de klank. Toen Pavarotti verleden jaar in 't Sportpaleis zijn opwachting deed, hebben wij ook de klankopnamen helpen verzorgen. Je ziet, radiowerk schenkt wel variatie, iets heel anders dan op een bureel zitten en twintig jaar op dezelfde gezichten moeten zitten staren. Die afwisseling van studiowerk en op lokatie gaan, is ongetwijfeld een boeiend facet van ons beroep.

Het leven naast de radio Eerder heb ik al eens gezegd dat ik in de grootstad moeilijk zou aarden, kennis maken met mensen is daar heel moeilijk, laat ons zeggen bijna onmogelijk. Die contacten zou ik missen en die heb ik in Minderhout wel Kruisboogschieten interesseert me uitermate, niet alleen voor het schieten zelf! Of ik nu 36 punten (het maximum), 33 of zelfs 25 zou schieten, kan me niet schelen, maar het contact dat ik tijdens die ontmoetingen heb, vind ik enorm tof. Ook de fotografie is so'n hobby waar ik al heel wat tijd in gespendeerd heb: foto's nemen, in de donkere kamer werken! Op een bepaald moment ben je niet meer tevreden met je resultaten en je schrijft je in voor een cursus. Je wil je een beetje meer vervolmaken. Bij Xavier Rombouts uit Rij kevorsel heb ik een cursus gevolgd op het IKO in Hoogstraten. Tijdens die cursus kregen we een opdracht en ik koos als onderwerp de Vrijdagmarkt (goederen die aangeslagen zijn, worden daar verhandeld) te Antwerpen, want hier dacht ik wel typische koppen op de gevoelige plaat te kunnen leggen. In 't begin vlotte dit niet al te fel, wantrouwen alom bij die mensen als ze daar zo iemand zien rondslenteren met fotoapparatuur. Een babbeltje gemaakt, stilaan vertrouwen gekweekt, en ik kon aan 't werk. Met deze reportage heb ik geëxposeerd in Antwerpen in de 'Close Up', waar regelmatig tentoonstellingen gehouden werden. Op TV zijn er ook heel wat foto's getoond van mijn hand, ter illustratie van bepaalde programma's die iets met Antwerpen te maken hadden. Daar was ik toch wel fier op!

Zo kennen we Marcel Floren! Een man die met vuur kan praten over het medium radio en over het sociale aspect ervan! Contacten met mensen, de mens ontdekken achter de façade betekent voor hem iets fascinerends!

Boeiende job Radio 2 Antwerpen heeft zeven technici in dienst die nog wat anders doen dan alleen maar werken voor hun omroep. Wij doen alle jazzprogramma's voor Radio 3, bijna alle gastprogramma's zoals de protestantse en Israëlitische uitzendingen, lekennioraal, schoolradio ! Een aantal jaren geleden deden we ook de concerten voor Radio 3. Zoals je wel merkt, werken we ook heel wat voor de nationale zender. Ons werk is gevarieerd en ook de mensen waarmee gewerkt wordt, varieert voortdurend. Wie we hier allemaal al niet de revue hebben zien passeren! Om er maar enkelen te noemen: Luc Appermont, Bart Peeters, Bea Van der Maat, Walter Grootaers.

i2 03-314.55.04

de

...

maand


VANUIT HET STADHUIS*** SORRY, TOCH NOG EVEN SLAPEN Een nieuw uitstel voor het Begijnhof 'Een schandelijke blaam voor het gemeentebestuur' voorspelden wij vorige maand, indien er op 23 maart geen oplossing voor het Begijnhof van Hoogstraten uit de bus zou komen. En wat wij vreesden is ook gebeurd. Het Begijnhofdossier werd eens temeer, zij het wellicht voor beperkte tijd, uitgesteld. Maar ons geweten dwingt er ons toe dit maal mild te zijn voor het college en het gemeentebestuur. Wie had er immers kunnen vermoeden dat er zoveel respons zou komen op de vraag van de gemeente naar mogelijke kandidaten voor de restauratie en renovatie van het Begijnhof. Niet minder dan 9 kandidaten maakten hun opwachting en dienden gehoord te worden door het college. Hierna kon het huiswerk beginnen. Een belis sing op 23 maart zou volgens schepen Verlinden voorbarig zijn geweest. Daarom liever nog een maand uitstellen zodat het college ruim de tijd krijgt om alle voor stellen met elkaar te vergelijken. Indien er dan op 27april een definitieve beslissing genomen wordt, los van alle mogelijke partijpolitieke manipulaties, zal de Hoogstraatse gemeenschap dit tijdelijk uitstel wellicht zonder veel bitterheid erbij nemen. Een eerlijke en degelijke beslissing met de nodige vertraging is nog altijd te verkiezen boven een snelle slechte afhandeling. Wat waard is van gedaan te worden, is ook waard van goed gedaan te worden, of niet soms?

Kandidaturen véér 1 maart Zoals u zich waarschijnlijk nog herinnert legde het college op 27 januari '92 een gedetailleerde erfpachtovereenkomst ter stemming aan de raad voor. De gemeenteraad had zich voordien reeds een tweetal maal uitgesproken voor een erfpacht. Meer dan een jaar voor dien; op 27 december '90, had een nipte meerderheid zich uitgesproken voor een principiële toewijzing aan de heer Van Spaendonck, Doch enkele dagen voor de gemeenteraadszitting meldde zich een nieuwe kandidaat, ni. het duo Axel Vervoordt - Van Der Windt. De meerderheid van de raadsleden sprak zich uit om ook deze nieuwe kandidatuur een eerlijke kans te geven en op haar waarde te oordelen. Om evenwel te vermijden dat er volgende keer weer op het laatste nippertje iemand komt opdagen en gans de zaak weer overhoop haalt, werd er beslist een laatste maal het begijnhofdossier open te gooien. Er verschenen aankondigingen in de Bouwkroniek en in de Notariële Tijdingen. Kandidaturen werden op het stadhuis verwacht vôér 1 maart. Nadien zou het college het resultaat bekijken en aan

de gemeenteraad vragen om in de zitting van 23 maart een beslissing te nemen.

9 kandidaten Het resultaat was verrassend. Niet minder dan negen firma's, personen of groepen meldden zich als belangstellende aan. Buiten de twee eerder vernoemden zijn er zeven nieuwkomers. Een opmerkelijke vaststelling als men bedenkt hoe lang dit dossier al wordt meegesleurd. We zetten ze voor u even op een rijtje. - André Van Spaendonck in naam van N.V. Heerle's Hof is reeds in de running sinds 1989. Eerst viste hij achter het net toen de gemeenteraad op 26 juni '89 de voorkeur gaf aan de v.z.w. Ekonomaat Spijker. Toen echter de hotelschool op 1 oktober '90 af haakte, greep hij zijn nieuwe kans waar en op 27 december '90 verkreeg hij met een nipte meerderheid de principiële toezegging een erfpachtovereenkomst met het gemeentebestuur te mogen opmaken. Over zijn uiteindelijk voorstel werd op 27 januari '92 niet gestemd. Er bleken kapers op de kust.

garage _,j C VAN RIEL Hooidverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Na de goifperikelen rond Heerke's Hof daagt voor André Van Spaendonck een nieuwe onzekerheid op. Gaat de erfpachtovereenkomst over het Begijnhof aan zijn neus voorbij?

- Axel Verwoordt en John Van Der Windt lagen aan de oorsprong van dit nieuwe uitstel. Mede door hun kandidatuur werd gans de procedure terug open gegooid. Axel Vervoordt is een gekend zakenman in antikwiteiten en heeft zijn sporen in het restauratiewerk reeds verdiend met de Antwerpse Vlaaikensgang en het kasteel van 's Gravenwezel. John Van Der Windt is de voormalige zaakvoerder van 2 bedrijven op de Hoogstraatse industriezone. Van hem zou vooral de financiële inbreng verwacht worden. - De firma Van Roey uit Rij kevorsel. - De firma De Clerck uit Vosselaar. - De firma Carpentier uit Grobbendonk. - De firma Verstraeten-Van Hecke uit Wilrijk. Deze firma daagde evenwel niet op om met het college van gedachten te wisselen over doelstellingen en informaties. - Van Lierde-Baerl uit Antwerpen. Van hen ontving het gemeentebestuur een telefax om uitstel te vragen van het rendez-vous met het college. - De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. In de tachtiger jaren zijn er ooit onderhandelingen geweest tussen de toenmalige eigenaar, het OCMW, en de Nationale Landmaatschappij, de voorloper van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Deze maatschappij zet zich in voor sociale woningbouw; zij maakt zich ook sterk dat zij nog gelden kan opeisen via de Wet Brunfaut. Zij opteert evenwel voor eigendomsverwerving maar een oplossing voor de restauratie en instandhouding van de Begijnhofkerk en het Ostmuseum moet men van haar niet verwachten. - De laatste in de rij is 'Het Convent', een tijdelijke vereniging van een groep particuliere Hoogstratenaren die zich kandidaat stellen om concreet mee te werken aan de restauratie van het Begijnhof. De woordvoerder en kontaktpersoon van deze groep is Jef Martens. Andere namen werden in dit stadium van bespreking niet vrijgegeven.


GEMEENTERAAD Weinig informatie Toen wij enkele van deze kandidaten opbelden om wat meer informatie bleek al vlug dat de meesten niet erg loslippig waren. Was het de vrees voor de concurrentie? Wel kregen we de toezegging om later nog eens van gedachten te wisselen, maar deze kopij dient nu eenmaal tijdig in de drukkerij te belanden, in dit geval reeds op 11 maart. We houden dus nog wat in petto voor volgende aflevering. De groep 'Het Convent' gaat er van uit dat een gemeenschap, die niet in staat is een cultuurhistorisch erfgoed in ere te houden, deze ook niet verdient. En daar willen de leden van deze groep niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Dit besef en de oprechte waardering voor deze unieke en mooie woonomgeving heeft hen samengebracht. Als groep van particulieren blijven zij bereid anderen op te nemen, indien deze onderstaande opties onderschrijven: - erfpachtovereenkomst gemeenteparticulieren voor max. 2 á 3 huisjes per persoon - snelle restauratie (in groepsverband) conform de richtlijnen van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen - na restauratie, verplichte bewoning (in de regel geen handelszaken) - minder kapitaaikrachtige jongeren dienen gestimuleerd en gesteund te worden om deze vorm van erfpacht-restauratie-bewoning te overwegen als mogelijk alternatief voor eigen nieuwbouw - voorrangsregeling voor eigen autochtonen - samenwerking met andere initiatieven wordt niet a priori afgewezen, zolang zij de opties van 'Het Convent' niet schaden. Woordvoerder lef Martens maakt zich sterk dat de huizen beter zullen onderhouden worden doordat de kandidaten van de groep er

Jef Martens als spreekbuis van een groep

Hoogst raatse mensen die we/iets zien in een woning op het Begijnhof: 'iedereen die onze doelstellingen bijtreedt kan nog aansluiten!'

zelf in zullen gaan wonen. Een moeilijkheid is natuurlijk wel de kerk en het Ostmuseum. Hierover kan vanuit de groep niet gesproken worden. De gemeente wil hieraan geen frank spenderen. Van Spaendonck voorziet wel 13 miljoen in zijn overeenkomst, maar welke garanties worden er geboden?

ACV-Hoogstraten en een sociaal Begijnhof Het ACV-Hoogstraten is verontwaardigd over 'het kultureel schandaal dat zich achter de Hoogstraatse Begijnhofmuur afspeelt' maar eveneens ontstemd dat er in de zoektocht naar oplossingen voorbijgegaan wordt aan de sociale wantoestand in de huisvesting in de regio.

Het Begijnhof moet zijn sociaal karakter bevaren vooral omdat in Hoogstraten de huisvestingskost extreme vormen begint aan te nemen. Zeker de kleine en middelgrote woningen zijn het sterkst in prijs gestegen. Hierdoor iijn de kleine inkomens de dupe. Ook in de huursector vliegen vaak de huurprijzen de pan uit, mede door het feit dat het aanbod erg beperkt is. Ook de sociale huurmarkt is niet meer in staat om hierop een antwoord te bieden. De lange wachtlijsten bij de sociale woningbouwmaatschappijen spreken voor zich. Komt daarbij nog dat er kwasi een nulgroei is bij de bouwaktiviteit van de huis\'estingsmaatschappijen door het gesnoei in de budgetten. Voor het arrôndissement Turnhout rekende de OOM de woonbehoefte voor de periode '91-'95 op 1535 wooneenheden per jaar. In het licht van deze vaststellingen vindt het ACV het onverantwoord dat er in dit Begijnhofdossier aan deze problematiek wordt voorbijgegaan. Er zijn volgens de Organisatie mogelijkheden om bij de restauratie van het Begijnhof die sociale doelstellingen te verwezenlijken. Momenteel beperkt het gemeentebestuur haar inbreng tot het wachten op de ideale promotor die, in erfpacht, het Begijnhof zal opkalefateren. Wat er uiteindelijk uit de bus komt lijkt men niet zo belangrijk te vinden, als het er maar goed uitziet, aldus het ACV. Daarom moet het gemeentebestuur volgens haar zelf initiatieven nemen. Men denkt hierbij aan de oprichting van een kommissie of een vzw, het zoeken naar geschikte subsidiekanalen, en het niet blijven vastpinnen op één idee maar eventueel verschillende systemen met elkaar kombineren. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Wij vragen ons af of dit allemaal al niet jaren geleden had moeten gebeuren. •

Begijnhof nodigt geïnteresseerde huurders en kopers uit Aanstaande woensdag, de eerste van deze maand, staan van 11 tot 12 uur de deuren van ons Begijnhof open om geïnteresseerde huurders en kopers wegwijs te maken. Zij krijgen de gelegenheid om 2 huizen te bezoeken. Bovendien zal een gids van de Stad Hoogstraten ter beschikking staan om enige toeristische uitleg te verschaffen. Een brochure, waarin een beschrijving wordt gegeven van alle huisjes en tuinen, is verkrijgbaar aan de prijs van 50 frank. Hieruit kan men dan zijn keuze maken en een formulier invullen waarmee men zich als geïnteresseerde aanmeldt. Deze formulieren worden nog dezelfde dag overgemaakt aan het Gemeentebestuur.

IIIIIJI 1i( T4!!iiIIÎ

Plattegrond van het Begijnhof met daarop de huizen, tuinen en aangrenzende straten.


Woninginrichting

liD Begin van de tachtiger jaren schoten ze als paddestoelen uit de grond. Meer telde er niet minder dan zeven op zijn grondgebied. Vrije radio heette dat toen. Soms gunden ze mekaar het licht in de ogen niet en deden ze alles om mekaar uit de ether te krijgen, daarmee zo wat alles storend wat voor radiogolven gevoelig was. De overheid greep in en heel wat apparatuur werd in die dagen in beslag genomen. De hardnekkigen kwamen weer, net als de kat uit het liedje. Uiteindelijk kregen een aantal onder hen na veel politiek getouwtrek van de Vlaamse regering een erkenning als 'niet-openbare radio'. In het Hoogstraatse kregen er drie een vergunning, één buitenbeentje blijft illegaal. Een overzicht. FM 105.0 MHZ

009S tr5?t er

Historie Radio Valencia ontstond in februari 1981 in de keuken van May Laurijssen. Via een vriend van haar echtgenoot raakte ze besmet door het radiovirus. Met een kleine zender, één platendraaier en 30 platen werd vanuit de keuken een eerste uitzending verzorgd. In de begintijd werd om beurt uitgezonden met de bevriende radio's Hawai en Hyacinda. Lange tijd werd in de onwettelijkheid gewerkt, met als gevolg 3 maal uit de lucht gehaald en materiaal aangeslagen.

Legaal Na een lange administratieve lijdensweg heeft Valencia nu een vergunning voor 24 uur op 24 uitzending. Aanvankelijk moest de week nog gedeeld worden met anderen, maar in een dunbevolkt zendgebied als de Noordhoek is er nu plaats genoeg op de voor de lokale radio's gereserveerde bandbreedte.

De luisteraars Radio Valencia noemt zichzelf een familiera-

De door Valencia gebrachte publiciteit is vanzelfsprekend zeer streekgebonden. Per uur is max. 6 tot 7 minuten toegelaten, tijd die niet altijd gevuld geraakt. De verder benodigde financiële middelen haalt Valencia uit de drankgelegenheid, uit het jaarlijks bal en vooral van de wijd bekende en druk bezochte open-deur dagen.

De programma's Valencia verzorgt live uitzendingen van 12 uur 's middags tot 22 uur 's avonds. Daartussenin zorgt de computer voor de uitzendingen. De uitzendingen worden verzorgd door 29 DJ's en 'Lady's' (15 Belgische en 14 Nederlandse). Er wordt volgens vaste schema's en vaste thema's gewerkt. Alle in het dekreet genoemde thema's komen aan bod: kultuur, informatie en ontspanning. Tijdens de daguren mikt Valencia vooral op de thuiszitter, i.c. de ouderen en de thuisblijvende vrouw. Nieuwsuitzendingen zijn er niet, wel een agenda van de streekevenementen en voetbaluitslagen. De laatste tijd gaat Valencia op verplaatsing. Bij grotere manifestaties worden reportages

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevoisel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Een onvergeteli ike gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nOOit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professk'neel fotograa t.

10

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

dio, met speciale aandacht voor het Nederlandstalige lied. Valencia heeft ca. 1500 aangesloten leden, van beide zijden van de grens. In Nederland hebben ze luisteraars tot in Etten-Leur en Breda. Het luisterbereik of luisterdichtheid werden (nog) niet onderzocht.

Reklame

EINDSESTRAAT 19- 2321 MEER

GEBR.LEYTEN

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz. en interviews opgenomen. Live uitzendingen op verplaatsing zijn niet mogelijk want straalverbindingen zijn verboden.

COAITIIWU 103.0 MHZStrjbeekse weg 25, Meerle Historie De huidige radio Continu ontstorid in 1983 uit de samensmelting van de Hoogstraatse Radio Vrij (van René Martens en Rob Antonis) en de Wuustwezelse radio Continu (van Jac Zom), beiden piraten avant la lettre. Na omzwervingen langs Hoogstraten en Wortel kwam Continu in 1986 in Meerle terecht, In 1989 betrokken ze een volledig huis, dat als professionele studio werd ingericht.

Legaal Radio Continu bleef zelfs in zijn piratentijd gespaard van inbeslagnames. Reeds geruime tijd is de radio volkomen legaal en voldoet hij aan de door het dekreet gestelde eisen. Met zijn professionele instelling kan Continu zich geen piraterij meer veroorloven en 'houden ze zich keurig aan de regels van het dekreet'.

De luisteraars Radio Continu richt zich naar een volwassen, aktief publiek tussen ca. 20 en 50 jaar. Door zijn ligging heeft Continu een luisteraarspotentieel van om en bij de 450.000 mensen, waarvan het grootste deel in Nederland (wegens dichter bevolkt dan de Noordhoek). Continu profileert zich zeer duidelijk als grensstation met dien verstande dat min. 500/0 van de infoimatie handelt over zaken langs de ze kant van de grens en waarbij informatie uit de fusie Hoogstraten prioriteit heeft. Commercieel richt de radio zich om begrijpelijke redenen meer naar Nederland (meer volk en meer winkels).


LOKALE RADIO'S Regelmatig luisteronderzoek (door professioneel enquêtebureau) leert dat elke dag tussen 80 en 100.000 luisteraars bereikt worden.

Reklame Per uur brengt Continu 4 reklameblokken, in het totaal 6 â 7 minuten per uur. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer reklame hinderlijk wordt. De spots worden door reklamebureaus gemaakt en moeten aan kwaliteitsnormen voldoen.

De programma's De programma's van radio Continu zijn gebouwd rond informatie. Tussen zes uur 's morgens en tien uur 's avonds is er elk uur nieuws, met extra nieuws om half zeven en half acht. Elke nieuwsuitzending begint met regionale berichten, gevolgd door het weerbericht, landelijk en internationaal nieuws. Elke zaterdagavond is er Continu sport met telefonische verslagen van HVV en NAC en ander regionaal sportnieuws. Zondagmorgen is er Continu Varia met uitgebreide tips voor evenementen in de regio. Organisatoren krijgen hier ruim kans om hun manifestatie voor te stellen. Ook de inhoud van onze eigenste 'Maand' wordt hier elke maand de zondag voor het verschijnen uit de doeken gedaan. Door de week zijn er verschillende 'agenda's', zoals de regio-agenda, de uit-agenda, de filmagenda, een vakaturebank. De informatieverstrekking wordt aan de aktualiteiten aangepast. Zo werden tijdens de golfoorlog ook 's nachts nieuwsuitzendingen gebracht, waren er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uitzendingen vanuit de telbureaus en werd over de beruchte storm van enkele jaren terug vanop het veld gerapporteerd. Voor dit groot informatieaanbod steunt radio Continu op 3 vaste nieuws-medewerkers, 3 'ad hoc' medewerkers (vervangers) en 2 sportmede-

werkers. Goede kontakten met de besturen en informatieambtenaren van de omliggende gemeenten, de VVV's, politie en rijkswacht staan borg voor een ruim informatieaanbod. Het muziekaanbod van radio Continu steunt volledig op de computer. De nummers worden nooit live aangekondigd (non-stop muziek). Continu huldigt de steffing dat de luisteraar geen boodschap heeft aan wat deze of gene 'DJ' van een plaat vindt, de luisteraar zal dat zelf wel uitmaken. Het is dus de computer die de muziekselektie maakt, aan de hand van een aantal vooraf opgegeven parameters. De selektie komt uit een bestand van ruim 2500 CD's, dat door de Continu-medewerkers werd samengesteld en dat lopend wordt aangevuld en aangepast. Maar zoals gezegd primeert bij Continu de informatie. - --. '.-- a_ ,. t•a

104.3 MHZ - Groeske 4, Castelré Historie Radio Tirol was en is nog altijd de vrijetijdsbesteding van Gust 'Guyke' Gillis. Na een operatie aan de hand moest hij ruim 10 jaar terug het boeren opgeven en zat hij met veel te veel vrije tijd. Gust hield altijd al van muziek en de

TiN!

A. Ruts-Versmissen Lodewijk de Konincklaan 256 HOOGSTRATEN Tel 03131452 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT!

61c30e* n nisom

De uitvinder van de lattenvering,

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroornde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zon persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 113 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

tijdsgeest volgend, begon hij in 1981 met zijn radio Tirol.

Legaal In tegenstelling met de andere lokale radio's is Tirol nog altijd illegaal en zal dat ook blijven. Maar Gust is nooit lastig gevallen en naar eigen zeggen mag hij van de marechaussee gerust bezig blijven, op voorwaarde dat hij niet te sterk uitzendt, op beperkte tijdstippen en geen reklame brengt. Gust is van plan zich daaraan te houden.

De luisteraars De luisteraars van radio Tirol zijn makkelijk onder één noemer te vatten. Het is de '3e leeftijd' en die blijken in de streek vooral van het Neder landstalig lied te houden. Gust zendt trouwens niets anders uit, de mensen verstaan dan tenminste wat er gezongen wordt en zo kunnen ze niet geconfronteerd worden met 'smerige teksten' die onder een leuke melodie verstopt zijn. Naast luisteraars heeft Tirol ook nog een FanClub. Een 200 clubleden krijgen voor hun lidmaatschap elke laatste maandag van de maand van Gust een plaatje gepresenteerd. Elk jaar op 2e kerstdag houdt Tirol open deur. Naast een bezoekje aan Gust in zijn zolderstudio worden de bezoekers allemaal door Kee getrakteerd op koffie en dat zijn elk jaar heel wat potten.

De programma's Radio Tirol zendt 3 maal per week uit, op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10 tot 13 uur. Vroeger zond Tirol ook 's zaterdagsavonds uit, maar dat werd te vermoeiend. Vaak kwamen er bij het einde van de uitzendingen telefoontjes om nog even verder te gaan. 't Was immers zo'n lekkere muziek bij het kaarten. Anderen namen de radio mee 'te bed' en Gust moest maar opblijven. Uitzenden is voor Gust nu routine en dat vergt weinig voorbereiding. Alle bewoners van de bejaardentehuizen van de streek (Baarle, Hoogstraten en Mariaveld in Minderhout) worden met een plaatje bedacht. Daarnaast zijn het vooral verzoeken. Kee (Lady Tirol) speelt telefoniste en brengt op gezette tijden de verzoekjes boven bij Gust. Om op de hoogte te blijven van het nieuwe Nederlandstalig platenwerk luistert hij zelf naar Valencia en naar De Stille Genieter uit Baarle. De computer of de CD zijn bij Tirol nog niet gesignaleerd, het moet immers betaalbaar en plezant blijven.

105.8 MhZ - Gelmeistraat 7, Hoogstraten Historie Cosmos was de eerste 'vrije' radio in het Hoogstraatse. In mei 1981 begonnen Ed Van Den Ouweland en Yves Hoskens op een zolder met de uitzendingen. Pure jongeren-radio, twee avonden per week. Na anderhalf jaar was dat opgelopen tot 24 uren per dag, 7 dagen op 7. Cosmos was toen heel populair met naast de radio een discobar en een drive-in. Veel vallen en opstaan en dikwijls opgepakt. 11


LOKALE RADIO'S Bijeengeteld heeft de zender daardoor gedurende 18 maanden gezwegen. Het huidige Cosmos kwam ca. anderhalf jaar terug tot stand. Op dat ogenblik wisten de initiatiefnemers dat hen een vergunning was toegezegd en konden ze volledig legaal aan de slag.

Reklame Reklame is ook voor Cosmos levensnoodzakelijk en dat radio een prima medium is voor het verspreiden ervan wordt bewezen door de komst van Donna. Cosmos werft zijn reklameboodschappen bij de lokale handel. De spots worden klaargemaakt bij een vast produktiebureau en moeten aan kwaliteitsnormen voldoen.

De luisteraars Radio Cosmos werkt stevig aan een eigen profiel, met de nadruk op lokale radio. Men mikt dus op luisteraars uit Hoogstraten en de andere fusiegemeenten. Veel plaatselijke informatie, voor een breed maar lokaal publiek. De muziek wordt hier aan aangepast. Ze moet veel mensen kunnen boeien. Volgens Cosmos is het voor een lokale radio immers niet meer mogelijk zich zuiver op muziekgebied te profileren, de concurrentie met de nationale zenders is niet te winnen.

De programma's Daar waar vroeger de meeste programma's rond Di's werden opgebouwd, is het nu de 'lijn' van het station die bepalend is. Globaal ziet deze lijn er als volgt uit: - van 7 tot 17 uur zijn de programma's gebaseerd op muziek voor een breed publiek.

- van 17 tot 19 uur is het 'prime-time' voor DJ's - van 19 tot 23 uur zijn er programma's rond speciale thema's, zoals lyrische teksten, onmenselijke mensen (paranormalen) nieuwe muziekstijlen en optredens in de streek, reakties op Hoogstraatse aktualteit en 'quatsch'. - van 23 tot 7 uur zorgt de computer voor radio met veel golden oldies. Informatie zit tussen 7 uur 's morgens en 19 uur 's avonds en wordt voorbereid door aparte werkgroepen. Sociale en kulturele info via een hele hoop korrespondenten en contacten, informatie die op zaterdag tussen 10 en 12 wordt uitgediept en verduidelijkt o.m. met interviews. Bij grote evenementen gaat Cosmos ook 'den boer' op en kort geleden gingen ze met de ballon de lucht in voor een live uitzending. Sport komt ruim aan bod op de zondagnamiddag van 3 tot 6 met uiteraard weer speciale aandacht voor provinciaal voetbal, de prestaties van lokale sporters en regionale sportgebeurtenissen. Klokvast om half zes geeft Cosmos uitslagen en klassementen van alle ploegen in de fusie. De regionale sport wordt op maandagavond nog even nabeschouwd. Bijzonder op Radio Cosmos is het kinderprogramma KICO, zondag van 10 tot 11 uur. Twee medewerkers, Carlos en Herman D. zorgen voor een gevarieerd programma voor 6 tot 12 jarigen, gepresenteerd door Jef en Cindy. Er bestaan plannen om ook voor de leeftijdgroepen van 12-16 jaar een speciaal programma te verzorgen.

Radio Cosmos letterlijk in de lucht Om hun zaterdags infoprogramma een extra dimensie ie geven gingen onlangs twee interviewers van Radio Cosmos mcc de lucht in met de inmiddels beroemde hallouvaarder Louis Van Luffelen. Luc Rombouts en Peter Van Dijck brachten live verslag uit van start tot aankomst. Dankzij het goede weer en een vrij goede zendverbinding konden de luisteraars volgen hoe ze vanuit Hoogstraten via Minderhout en Meerle richting Nederland vlogen, om tenslotte te landen in het plaatsje 'De Moer', waar de Nederlanders hen vriendelijk onthaalden. De Cosmossers staan inmiddels terug met beide voeten op dc grond en gaan door met hun infoprogramma op zaterdagochtend tussen 10 en 11 (hb)

Goud

Cosmos komt zo nu en dan ook uit zijn studio. De liefhebbers van paardensport zul/en zich zeker de 'grote prijs Cosmos' herinneren. Nog beter bekend is wellicht de 'Golden Oldie Party' die dit jaar aan zijn lustrum uitgave toe is. Voor nr. 5 mikt men op 2000 bezoekers. Voor 'terug naar de sixties' moet je op 16 mei naar De Blauwbossen in Minderhout.

Uw mooiste woonidee is vlakbij

Rotte/eens 8 ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout 12

•


Zeven vragen

Staat de radio aan? Radio, daar wordt de laatste tijd veel over gesproken. Zelfs een groot deel van dit blad wordt er deze maand aan besteed. Maar wordt er ook naar geluisterd? Hebben de lokale radio's wel luisteraarsof maken die radio voor zichzelf? Om iets te weten moet je het vragen en dus belden we 100 lukraak gekozen Hoogstratenaars op en stelden we hen 7 vragen; ziehier wat ze ons kwijt wilden.

II

qfriu!;tijI

IJ I

Jflij

i

J

Luistert u regelmatig? Bij 42 van de 100 ondervraagden stond de radio aan toen ze opgebeld werden. Niet bijzonder veel, maar te verklaren door het tijdstip. Zondagvoormiddag, net tijdens 'de 7e dag' met de ontknoping van de ontvoering van Anthony Declerck en het aantreden van Dehaene I. Op de vraag of ze anders regelmatig luisteren gaf 83% een positief antwoord. De radio staat dus heel wat meer aan dan de bewuste zondagvoormiddag. Of er bewust naar de radio geluisterd wordt is minder zeker. Op de vraag naar een favoriet programma (een programma dat ze niet graag missen) wisten slechts 33 van de ondervraagden een antwoord te geven. Zeven kozen voor nieuws en aktueel, zes voor 'De zoete inval' en drie misten niet graag 'Het Vermoeden', hoewel dit programma sinds kort niet meer op antenne komt (werd vervangen door 'Het vrije westen').

Op welke zender stemt u bij voorkeur af? De nationale zenders scoren hier samen 58% (Brtl 14%, Brt2 31% en daarmee absolute koploper, Brt3 1070 en Studio Brussel 12%). Buitenlandse zender krijgen slechts 6 maal de voorkeur (Hilversum, RTL en de BBC-World service).

ij i ijtl

1

ii

iîiJ

1'

ijj1j

1

ii

l'

Op de vrije (of lokale) radio's wordt afgestemd door 30% van onze streekgenoten; 12% op Valencia, 11% op Cosmos, 1% op Continu, 2% op Tirol ('Ik luister maar 3 keer per week naar de radio, als mijn schoonbroer uitzendt'), 3% op Sky en 1% op Uniek. Voor zes ondervraagden speelt het geen rol op welke post hun radio staat ('Heel de dag door brult er op de radio van mijn traktor een of andere zender, maar ik zou bij God niet weten welke!').

Luistert u wel eens naar de lokale radio's? 30% die reeds bij voorkeur op een lokale radio afstemmen, dat is al een heel pak. Daarnaast blijkt dat globaal genomen 55 01ó van de ondervraagden wel eens naar lokale radio's luisteren; 20 naar Cosmos, 19 naar Valencia, 9 naar Continu, 4 naar Tirol, 3 naar Sky en nog 1 naar Uniek. De vrije radio's draaien dus duidelijk niet alleen voor zichzelf.

Kent u de naam van de nieuwe BRTzender die vanaf 28 maart in de ether gaat? Uit een door de BRT verricht luisteronderzoek bleek dat 15% van de luisteraars om een of andere reden niet naar een BRT-zender luisteren. Van de 85n / die wel luisteren zijn

y R iE ivr 5 H7T9F?A lj\ ISR FDO Fc ?Tƒb baa

INTERNATIONAAL TRANSPORT

Staal op dit ogenblik bij u de radio aan? Luistert u regelmatig naar de radio? Hebt ii een favoriet programina, een programma dat je niet graag mist? Op welke zender stemt u bij voorkeur af? Luistert u wei eens naar een lokale (of vrije) radio? Kent ii de naam van de nieuwe BR T-zender die einde van de maand in de ether komt? 7.) Hou zou u zichzelf bestempelen als TV-kijker, BRT of VTM? ('graag een keuze - stel dat een van de twee zou moeten verdwijnen, welke moet dan blijven?) er een aantal niet tevreden en zouden die wel eens wat anders willen. Daarom dus een nieuwe zender, ook om VTM een beetje voor te zijn en om een flink stuk van de reklamepot in te pikken. Weet de lukraak gekozen Hoogstratenaar hoe die nieuwe zender gaat heten? Niet echt, slechts 25% kent 'Donna'. Nog geen daverend enthoesiasme, maar misschien is dat ruim één maand voor de startdatum nog niet zo abnormaal. Of 'Donna' er in zal slagen luisteraars weg te snoepen van de lokalen is helemaal onzeker. Slechts 4 van de ondervraagden die bij voorkeur op de lokale radio afstemmen kenden 'Donna' bij naam.

Hoe zou u zichzelf bestempelen als TV-kijker. BRT of VTM? 44% bekent zich tot de BRT, 51% tot VTM. 5% wil zelfs na aandringen geen keuze maken. Wat heeft dat nu met radio te maken, horen wij u mompelen. Wij wilden eens kijken of BRT-kij kers ook BRT-luisteraars zijn en of de VTM-kijkers misschien eerder ook op radio-gebied voor de 'vrijen' kiezen. De resultaten leren ons dat ons vooroordeel (zoals de meeste vooroordelen trouwens) niet klopt. Van de VTM kijkers luisteren nog 45% naar BRT-radiozenders, 41% gaan meteen naar de vrijen. Dat de VTM kijkers wel meer bereid zijn naar vrije radio te luisteren blijkt uit het feit dat 71 01ó van hen positief antwoorden op de vraag of ze af en toe op lokale radio afstemmen. 'Donna' ligt de VTM-ers nog niet. Slechts 8% kenden haar naam. Zij zullen er dus ook al niet op zitten wachten.

Dreef 8 2328 Hoogstraten TeL 031340 13 39 3401330 Fax 031314 71 02 tix. verhuy 35.138 13


kv;jo

rre

= #-A

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

De race naar de lente begonnen.

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Mnderhout)

(03) 314 41 15

-

HO1TDA


Gilden en schuttersverenigingen (2) In een vorige bijdrage kwamen de karabijnschutters aan bod. Met dat wapen blijft de kompetitie beperkt tot een lokaal gebeuren. In dit tweede deel trachten we de kompetitie met de handboog voor te stellen. Hier ligt één en ander iets ingewikkelder. Vandaar... eerst een gesprek met Marcel Verbaeten over de structuur in de handboogkompetitie... en daarna komen de verschillende gilden (of verenigingen) aan bod. Het vizier gericht op de

Handboogschutters Hoogstraten telt maar liefst zeven maatschappijen (waarvan twee gilden) die uitkomen in de handboogkompetitie. Deze kompetitie blijft niet beperkt tot de streek zelf, maar heeft een lokale, een regionale en tenslotte een nationale struktuur. Keuze genoeg dus, en een schutter die hoog mikt kan het ganse jaar door wel ergens in wedstrijden terecht. Marcel Verbaeten, een groot handboogsport fanaat legt één en ander uit.

Lokale kompetitie Op de eerste plaats is er de kompetitie in de Noorderbond. Hierin komen, naast een maatschappij uit Merksplas, Poppel en Zondereigen volgende plaatselijke schuttersverenigingen uit: Hoop en Moed Hoogstraten De Nieuwe Olij ftak Hoogstraten St. -Sebastiaan Hoogstraten St.-Sebastiaan Meerle Verenigde vrienden Meerle Vermaak na Arbeid Minderhout Vrede en Eendracht Castelré Marcel Verbaeten: Ja, deze tien verenigingen komen in een onderlinge kompetitie uit. Samen vertegenwoordigen ze een 200 tal schutters. Voor deze 'Bondsschielingen' wordt het straal- of geluk sblazoen gebruikt niet het (normale) siebelbiazoen. Er wordt geschoten op een afstand van 25 meter. De schutters zijn ingedeeld in zes categorieën alnaargelang het vroeger behaalde gemiddelde. De kampioenstitel wordt niet behaald door het totaal aantal punten van de tien bondsschietingen. Er is een afzonderlijke wedstrijd voorzien waar zowel het individuele kampioenschap als het kampioenschap per ploeg (zestallen) wordt betwist. Een tweede vorm van de lokale kompetitie is de zogenaamde 'Herfstklassieker'. Het is een wedstrijd gespreid over de vier weekends waarin men schiet tegen het eigen gemiddelde, waardoor een iets mindere schutter ook aan bod kan komen. Tenslotte zijn er de indoor winterwedstrijden. Voor die wedstrijden vormen de drie Hoogstraatse maatschappijen de Verbroedering Hoogstraten. De overige zeven zijn de Grensschutters. Er is jaarlijks een zes-daagse schieting en een wedstrijd tussen de twee groepen. Deze wedstrijden staan volledig los van de hoger aangehaalde Noorderbond.

Marcel Verbaeten: Langs de scholen de handboogsport promoten.

dan op zijn beurt uitkomt tegen andere gewesten. De jaarlijkse 'Bondenkamp' tussen Kempen en Essen is wat je zou kunnen noemen 'hun klassieker'.

Provinciaal en nationaal Uit zin voor traditie gebruikt men in de Noorderbond het straal- of geluksblazoen. Men kan net naast de roos (18 punten) zowel bv 17 als 2 punten schieten.

Regionale kompetitie Naast de Noorderbond voor het Hoogstraatse is er een Zuiderbond (Schoten, Mechelen, Lier, Duffel enz.) en een Westenbond (Malle, St. Lenaarts, Wuustwezel e.d.) Deze drie bonden samen vormen de Koninklijke Kernpense Doelschuttersbond (K.K.D.B.) Deze groepering neemt het initiatief voor een zestal overkoepelende wedstrijden, die dan door Noord, Zuid of West georganiseerd worden. Zij organiseren dus zelf geen wedstrijden. Zo is er bv jaarlijks een Kampioenschap van de Kempen, een bekerwedstrijd, het keizerschieten en drie schiftingswedstrijden. In die wedstrijden kunnen de schutters een plaats afdwingen in de ploeg van de Kempen, die

Voor Hoogstralen zijn De Nieuwe Olijftak en De Noordervrienden bij de Vlaamse en Nationale liga aangesloten. Marcel Verbaeten: De Nieuwe Olijftak levert zelf schutters. Bij de Noordervrienden zijn schutters aangesloten uit de andere maatschappijen van de Noorderbond. Men kan er van uit gaan dat van de 150 schutters van de Noorderbond er een 50 tal regelmatig aan de provinciale en nationale wedstrijden deelnemen. Provinciaal wordt er slechts één wedstrijd georganiseerd. Hierin kunnen de deelnemers de provinciale titel behalen (in verschillende kategorieën). Deze wedstrijd dient ook als selektiewedstrijd voor de provinciale ploegen (2 ploegen van 8 schutters), die het tegen de andere provincies opnemen. Mikt een schutter nog hoger, dan kan hij uiteindelijk deelnemen aan het Nationale kampioenschap. Hij kan dan nog een keuze maken uit verschillende disciplines. In tegenstelling tot de regionale wedstrijden (25 meter) wordt er op verschillende afstanden geschoten.

De Noorderbond De Nieuwe Olijftak Hoogstarten Hoop en Moed St.-Sebastiaan Hoogstraten Hoogstraten

Vrede en Eendracht Castelré Verenigde Vrienden Meerle

St. -Sebastiaan Meerle Vermaak na Arbeid Minderhout

\

Verbroedering Hoogstraten

De Grensschutters 15


VERENIGINGSLEVEN

Rechtzetting: Jan heet Jef In het artikel De Karabijnschutters, (DHM nr 83), vermeidden we als secretaris van de schuttersvereniging St.-Antonius 'Jan' Van Boxel. Velen onder ons weten dat het Jef Van Boxel moet zijn, maar voor alle duidelijkheid toch deze rechtzetting.

Vrede en Eendracht Castelré

Het buitenbeentje 'Het was in het jaar 1886 dat enige boeren bij de kinderen Verheyen, genaamd den brouwer, in januari het voorstel koesterden om zich met den handboog te beoefenen'. Zo tekende Louis Roeien, in 1942, in 'een kladschrift' de geschiedenis van de handboogmaatschappij van Castelré op. Hun lokaal bleef bij brou-

Jan Roeien: De lokale wedstrijden zijn voor ons het voornaamste doei.

VerschiHende disciplines in de nationale wedstrijden is er een grote keuze aan disciplines en afstanden. Het meest traditioneel zijn de wedstrijden waarin men op een afstand van 25 meter 36 pijlen afschiet. Ofwel pijl na pijl. Het 1 pijlstelsel. Ofwel 3 pijlen direkt na elkaar in het 3 pijlensielsel. In dit 3 pijlenstelsel is er ook een gemengde wedstrijd, ni. 36 pijlen op 50 en op 25 meter. Verder is der de FITA, zeg maar de triatlon van de handboogsport. Men schiet 36 pijlen op 90, op 70, op 50, en op 30 meter. De fita gaat door in open natuur, bos en veld. Bijzonder attraktief is de CLOUD, Dan plaatst men een vlag op 165 meter. Rond deze vlag tekent men op de grond een groot biazoen. Het is de bedoeling de pijlen zo dicht mogelijk bij de vlag (in dc grond) te doen belanden. Voeg daarbij nog de indoor wedstrijden op 18 of 25 meter, en een combinatie van de twee afstanden, en men bekomt een enorm palet aan disciplines. 16

wer Verheyen tot het in 1922 verhuisde naar August Snoeys (grootvader van Staf) waar men in 1970 de overdekte baan bouwde. Op Nederlandse grondgebied dus. Jan Roeien (voorzitter): En toch zijn we volledig Belgisch georiënteerd. Praktisch al onze leden wonen in België. We hebben ooit, als vereniging, zelfs een Belgisch domicilie gehad. Dat was om zeker geen moeilijkheden te hebben als onze schutters Nationaal wilden uitkomen. Nu is dit niet meer zo onze bekommernis. Hier telt vooral de ontspanning. Van de 20 schutters van onze klub zijn er nog slechts een tweetal nationaal aangesloten. En ook hun ambities zijn nu eerder beperkt.

St.-Sebastiaansgilde Hoogstraten

Gilde zonder schietbaan Noem ons maar 'een gilde op rust' zegt voorzitter Louis Van der Velden. We betalen jaarlijks wel onze bijdrage aan de Hoge Gilderaad der Kempen. Maar verder blinken we uit in afwezigheid. We hebben gewoon de mensen niet om een echt gildeleven uit te bouwen. Bijna de helft van onze vijftien schutters zijn vrouwen, en die zijn niet toegelaten in het zestal voor de gildefeesteii. Zo krijgen wc natuurlijk geen echte ploeg bij elkaar. 1-let is nochtans anders geweest in het verleden. Dat kunnen we opmaken uit het boek 'De Koninklijke Sint Sebastiaansgilde van Hoogstraten' 1533-1933 van deken J. Lauwerys. Zo leren we dat de bovenzaal van het stadhuis hun gildekamer was. En dat de gilde eigenaar was van een eigen schuttershof gelegen tussen de Lindendijk en de Gelmelstraat. Louis Van der Velden: Dat is nu wel even anders. Tot omstreeks '85 hadden we onze schietstand in de tuin bij Rik Michielsen. Sindsdien hebben we geen eigen schietbaan meer. Voor het oefenen kunnen we bij sommige van onze leden thuis terecht. Al is de afstand dan vaak niet reglementair. Voor onze wedstrijden zelf moeten we, noodgedwongen, een zaal huren.

SsssssT!!! Zwijgen!!! Men wil de handboogsport op verschillende manieren gaan promoten. Op de eerste plaats wil men de jeugd aantrekken. Zo zijn er plannen om via Bloso de scholen te benaderen. Men werkt ook aan verschillende formules om tot. een kijksport te komen. Men wil het aantal pijlen terugbrengen (makkelijker om volgen) en met een knock-out systeem (rechtstreekse uitschakeling) gaan werken zoals bij tennis. Tijdens de nationale kampioenschappen enkele weken terug in Mol gehouden, heeft men ook bewust getracht de ongezellige ijzige stilte te breken. Er klonk muziek op de achtergronden men mocht supporteren.

St. -Sebastiaansgilde Meerle

Met alle gildegebruiken

3

de l-L' nin,': ii e Iw/hc,, een uitstekende i'c',ziii,,d/in,uling mei de St. -Jorisgilde. JOS 1 Liii

Louis Van der Velden: Hoop op betere (gil de) tijden.

Onze gesprekspartner, Jos Van de Heyning, is sinds 1974 Hoofdman van de Meerlese handbooggilde. De gilde is aangesloten bij de Hoge Gilderaad der Kempen, en alle gildegebruiken en structuren worden in ere gehouden. Jos Van de Heyning: Over het ontstaan van onze gilde is niet veel meer terug te vinden. Zeker is dat de gilde erkend is door de Heren van lloogstraten rond 1530. Ons bestuur bestaat zoals gebruikelijk is bij een gilde uit een Hoofdman, een Koning, een Griffier twee Dekens, en enkele Oudermannen. Een gilde is uiteraard meer dan een groep schutters. Zo nemen we jaarlijks deel aan dc gilde! eesten. We zijn dan veriegeiiwoordigd door een ploeg schutters, eeii gioep danscrs en Ilelileli di..l aan dc optocht in traditionele klederdracht. Onze gilde telt 43 gildezusters en 45 gildebroeders. Onder hen zijn er 14 schutters en 9 koppels die de dansgroep vormen.


VERENIGINGSLEVEN

De Verenigde Vrienden M eerle

Hoop en Moed Hoogstraten

Voor 'Vreugd in deugd'

Wij drinken nooit alleen

De tweede handboogvereniging in Meerle is iets meer dan 100 jaar geleden, in 1889 om precies te zijn, afgescheurd van de St.Sebastiaan gilde. Er heerste toen nogal wat onvrede over de gang van zaken in de gilde zelf. Vooral de oprichting van een dansgroep zat sommige leden dwars. Vandaar dat men, met de goedkeuring van Mijnheer Pastoor, van start ging met een nieuwe vereniging, onder het motto 'Vreugd in deugd'. Toen de afvallige schutters zich enige tijd later voor een wedstrijd aanboden bij St.-Sebastiaan werd hen de deur gewezen.

Tot 25 januari 1931 waren de ouders van Albert Pinxteren uitbaters van de Warande, het lokaal van de Nieuwe Olijftak. Toen zij verhuisden naar het Schuttershof, volgden enkele schutters hem, en zo werd 1-loop en Moed opgericht. Albert Pinxteren (voorzitter): Ik heb de hele evolutie meegemaakt van houten bogen in het begin, dan enkele jaren de bogen in staal, en nu hebben veel schutters voor een fortuin aan materiaal. Ik ben best tevreden dat 7 van onie IS schutters ook nationaal aangesloten zijn.

l//oiis Boiu/en',ji..' 1- en her '[lof van Vlaanderen' naar liet 'kiekenkot' bij Tackx.

De Nieuwe Olijftak Hoogstraten

Op naar de Thijsakker

Ruil Raev,naIers: Len topschuiter binn'n de klub is aangenaam, maar in een klub van topschutters is de sfeer weg.

Piet Raeymakers (voorzitter): Die rivaliteit is gelukkig al lang verdwenen. Ons lokaal is sinds de oprichting altijd in de Posthoorn geweest. We beschikken er echter niet over een overdekte baan, zodat we niet kunnen deelnemen aan de winterwedstrijden van de grensschutters. Onder onze 27 schutters hebben we goede jongeren, zoals een Ene Jansen die vorig jaar nog deel uitmaakte van de nationale ploeg.

Vermaak na Arbeid

De mannen van 'Stad Breda' Sinds 1875 is er een schuttersvereniging in 'Stad Breda' die heette 'Door Moed en Volharding'. Op Heerle, in het Hof van Vlaanderen richtte men in 1925 Vermaak Na Arbeid op. Toen hun lokaal in 1947 gesloten werd maakte men de overstap naar Tackx. Wij hebben een afspraak in hun schietstand op het ogenblik dat er tussen de eigen leden een driedaagse wordt verschoten. Alfons Boudewijns (voorzitter): Zoals u ziet is het hier best een gezellige bedoening. Daar hechten we enorm veel belang aan. Je vindt hier schutters van verschillende leeftijden en met een verschillende ambitie. Denk maar aan vader en zoon Verbaeten en een Fons (Janssens) van 't Schoor. En dat klikt allemaal. Dat willen we zo houden.

De Nieuwe Olijftak is de enige schuttersvereniging die naast hun deelname aan de lokale kompetitie ook rechtstreeks nationaal is aangesloten. Een vereniging met ambitie dus. Herman Govaerts (voorzitter): Onze vereniging die op 12juni 1889 werd opgericht was in de beginjaren sportief zeker geen hoogvlieger. De kentering is er gekomen in de jaren zestig toen er een overdekte schietbaan werd aangelegd. In 22 jaar werden maar liefst 18 maal kampioen van de Noorderbond. En in de laatste 15 jaar wonnen we 11 maal de beker van de Kempen. In 1990 werden we klubkampioen van de Vlaamse Liga, tot nu zeker het hoogtepunt uit onze geschiedenis. Op dit ogenblik hebben we 35 schutters, waarvan het merendeel ook nationaal hun man kunnen staan. Ook op extra sportief gebied zit de klub niet stil. Herman Govaerls: Sinds ik voorzitter ben deel van een eigen lokaal met schietstand. En het is bijna zo ver. Binnen afzienbare tijd starten de werken aan ons klublokaal achter het gebouw van de St.-Jorisgilde. Het wordt een overdekte schietbaan van 40 x 8 meter, met daarnaast een kantine van 18 x 4 meter. Het gebouw moet de nodige voorzieningen hebben om ook nationale wedstrijden te kunnen er in keren

/

Herman Govaerts: Voorzitter van ecti klub met ambities.

.4/bert Pinsteren: Lid i'aii het ee/zie uur en vorig jaar gevierd als 60 jaar schutter.

Maar de wedstrijden zijn toch zo kampgericht. Wat vroeger een vrijetijdsbesteding was is een sport geworden. Vaak ten koste van de gezelligheid. Ik zie vaak schutters die echt geobsedeerd zijn door het materiaal. Schieten voor een pintje is nog altijd het gezelligste, niet?

De Noordervrienden Minderhout

Overkoepelend Handboogmaatschappij De Noordervrienden is aangesloten bij de Nationale liga. Zij nemen als klub dus niet deel aan de wedstrijden van de Noorderbond. Integendeel, al hun leden zijn voor de lokale kompetitie aangesloten bij één van de lokale maatschappijen. De Noordervrienden is de klub van Marcel Verbaeten. De schietstanden, zowel overdekt als in open lucht liggen in zijn tuin. Marcel Verbaeten: De maatschappij is in 1972 opgericht. Op dat ogenblik waren enkel de Nieuwe Olijftak en Oostmalle nationaal aangesloten. Deze klubs kregen te veel schutters, en zo zijn we, eigenlijk op vraag van de schutters zelf, met deze klub gestart. We beschikken over een eigen (privé) lokaal. Daardoor kunnen we onze schutters verschillende faciliteiten geven. Zo betalen we hun lidgeld en inschrijvingsgeld terug, en bieden we hen ook een extra verzekering aan. 17


n

DAGBOEK

Lieven Van Gils o

1964 te Hoogstraten Student aan het Klein Seminarie Student Germaanse Filologie te Leuven Sinds 1 april 1990 werkzaam bij Studio Brussel Vast programma: De Sportbrunch op zondagmiddag (12.00 tot 13.30 uur) Eerste invaller voor het namiddagbiok (14.00 tot 17.00 uur) Hobby's: voetbal en voetbal (openlucht en zaal) (Studio Brussel is te ontvangen op FM 100.9 MegaHertz) Donderdagavond 13 februari Getverhierenginder! Hoe kan dat nu? Is die straat verdwenen of hoe zit dat? Ik doe het leeslampje aan, zoek op mijn stadsplan van Brussel en kan alleen maar vaststellen dat ik hopeloos verloren gereden ben. Het is nochtans niet de eerste keer dat ik dwars door Brussel naar Vorst Nationaal rijd, maar nooit heb ik begrepen hoe ze d'r ooit zijn opgekomen om zo'n reus van een concert-sporthal in een gat als Vorst te verstoppen. Hadden ze het evengoed in Hoogstraten kunnen neerpoten. Soit!... .(Vanderelst?). Uiteindelijk beland ik toch in Vorst. Niet voor een rockconcert deze keer maar voor het Belgian Indoor Tennistornooi. Ik heb een uitnodiging op zak van het BOIC voor een receptie achteraf waarop de atleten van het zogenaamde 'Belgian Olympic Team' (klinkt beter dan Belgische Olympische Ploeg) aan de pers worden voorgesteld. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om met een aantal mensen kennis te maken en heb een 'nagra' (zo noemen ze dat soort bandopnemers waar wij mee werken) bij me om een aantal 'station-calls' op te nemen. (Zoiets in de stijl van: Hallo, ik ben de Paus en ik luister naar Studio Brussel). Eindeloos lange benen in zwarte panties, korte rokjes, feigroene jasjes en nog feller rode lippen: de hostessen zien er 'stuk' voor 'stuk' stralend uit. Maar Nederlands spreken ze he-

laas niet. Ik vertik het mijn Frans boven te halen en in het Brusselvlaams-met-haar-op weten ze mij dan toch de weg te wijzen naar de tribunes. Als ik binnenkom staat John McEnroe van zijn tak te maken tegen de scheidsrechter. Dit wordt nog tof, denk ik. Maar Big Mac zijn pijp is al uit. Ik zie hem nog net 5 spelletjes op rij verliezen: 6-4/6-2 en Forget de volgende ronde. De tweede match is gelukkig veel spannender. Ivan Lendi haalt het nipt in 3 sets van zijn (vroegere) landgenoot Ivanisevic. 't Is 22.30 uur en ik heb waar voor mijn geld gehad. Nu kan ik aan het werk. En dat is vlug samengevat. De hapjes waren best lekker en de nepsjampieter smaakte wel. Maar de atleten (de weinigen die er al waren) werden niet eens formeel aan ons voorgesteld. Daarom ben ik er zelf maar een paar aan de mouw gaan trekken: judoka Ulla Werbrouck - 2 centimeter groter dan ik en een gezellige flapuit -, zwemster Brigitte Becue - mooi meisje en een beetje verlegen -' een steeple-loper William Van Dijck - de vriendelijkheid zelve -. Zo was ik toch niet voor niets gekomen en de tennismatchkes waren hoedanook mooi meegenomen.

Vrijdag 14 februari Normaal moest ik vandaag niet gaan werken maar Dirk Blanche is ziek en ik moet opdra-

ZAKEN KANTOOR

MQ

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

__

LEN EN

Wij vert open niet aPen verzerijn ook de NAZORG vinden wij bniijk!! Kom j: Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54 18

ti-;s :'tc

MEB~

ven om de namiddag te presenteren, dat is het uitzendblok tussen 2 en 5. Ik kom toe op het omroepcomplex aan de Reyerslaan rond 10 uur. Na het doornemen van de Post trek ik me even terug in een luistercel om mijn programma voor te bereiden. De muziek wordt steeds uitgekozen door iemand anders, een specialist, zeg maar. Alleen de muziek voor de Sportbrunch, het sportprogramma dat ik elke zondag presenteer, kies ik zelf. Zo'n programma samenstellen houdt echter wel wat meer in dan eens met de kast schudden en zien wat er uitvalt. Vandaag komt de muziek van Misj Van Hautem. Ik jongleer een beetje met de plaatjes en de CD-tjes, beluister vooral de intro's, documenteer hier en daar, ga na welke woorditems er in mijn programma zitten, welke gasten ik mag verwachten, enzovoort. Zo kom ik niet voor verrassingen te staan. Om 12 uur duik ik de montagestudio in om een spotje te maken voor de Sportbrunch. Dat is een bandje dat we v66r zondagmiddag nog een aantal keren zullen uitzenden en waarin de onderwerpen worden aangekondigd. Om 1 uur ga ik met een paar kollega's (Mark Pinte, Bert Geenen, Jan Doucet en natuurlijk onze baas Jan Schoukens) zoals gewoonlijk een hapje eten in de cafĂŠtaria. We drinken er ook een pintje samen met Walter Grootaers. En als je met hem aan de toog hangt, neem je er best een pakje zout bij. De baas van De Kreuners is 'ne straffe'. Hij vertelt ons de laatste nieuwtjes over wat nu nog 'Net X' heet (door ons omgedoopt tot 'Het Niks') en later zal omgedoopt worden tot Radio Sjamayee, of Sabrina, of Donna? Er wordt wat over af gepalaberd en gespekuleerd in de wandelgangen van het Huis van Vertrouwen, dat spreekt vanzelf. Als Walter zijn laatste traditionele schuine mop verteld heeft, loop ik naar MS5, onze uitzendstudio. Om 2 uur ga ik 'op antenne'. Het zou een rustige uitzending worden. Behalve dat Marcel Van Thilt onverwacht komt binnenvallen om zijn toekomstig nieuw TVprogramma even toe te lichten. En met zo'n clown weet je maar nooit. Maar gelukkig maakt hij het me niet bepaald lastig en wordt het een leuke babbel. Ik vind Marcel trouwens in alle opzichten een 'crack', een hele grote. Vrijdagavond 14 februari (!) heb ik gereserveerd voor mijn hartedief: mijn vriendin Inge met wie ik samenwoon in Leuven. Daar


DAGBOEK zijn we alletwee nâ onze studietijd blijven plakken. Via Studio Brussel heb ik twee vrijkaarten voor Saint-Amour op de kop kunnen tikken. Vanavond doet het gezelschap de stadsschouwburg van Leuven aan; een gedroomde Valentijn. Vôér we vertekken gooi ik nog snel een lijntje naar Hoogstraten om ons ma via de telefoon 3 kusjes te geven voor haar verjaardag. En nâ de voorstelling gaan we (niet) meteen slapen.

..veel te ver. Om 2uur zijn we thuis. Te laat voor iemand die om 7 uur uit de veren moet. En dan moet ik nog de 'Sportavond' op de video bekijken, anders weet ik morgen niet waar ik het over heb. Om half 3 lig ik er in. 't Zal morgen weer pijn doen.

Zondag 16 februari Nee zeker! Om 7 uur eruit. Om 8 uur in Brussel. En dan kan ik aan mijn Sportbrunch-puzzel beginnen. Eerst luister ik naar het nieuws van 8 uur en de sportbijdragen in 'Voor de Dag' van Radio 1 om te zien of ik er wat van kan gebruiken. Eventueel ga ik dan enkele klankfragmenten lenen bij de radiosportredaktie van Jan Wauters. Dank u, vrienden. Dan begin ik mijn eigen gesprekjes voor te bereiden. In de loop van de week hebben we al afgesproken wannéér ik wie zal opbellen. Soms loopt er nog een en ander verkeerd, of gebeurt er iets onverwachts en moet ik in laatste instantie nog wat nieuws uit mijn duim zuigen. Dan is het soms wel 'dikke stress' maar daar krijg je dan tegelijk een kick van. Niet alle telefoons doe ik rechtstreeks op uitzending. Sommige ervan neem ik op in de loop van de voormiddag (zodat ik hier en daar ook nog iets kan knippen). Maar dat hoeft de luisteraar niet te weten. Tussen 12 en half 2 doe ik net alsof ik ze allemaal rechtstreeks aan de lijn heb. Vandaag loopt alles zoals voorzien. Ik bel met Ronny Bayer (de gekwetste basketballer), met Harry Telafonte (Olympische Spelen voor Gehandikapten), met Filip Van De Walle (keeper Germinal en wreed grappige kerel- enkele dagen geleden nog ontmoet in Leuvens ca-

Zaterdag 15 februari Voormiddags bereid ik naar gewoonte de Sportbrunch voor, Ik lees de kranten en verzamel gegevens voor mijn interviews 's anderendaags. 's Namiddags bollen we naar Hoogstraten. Na maanden inaktiviteit (door een kwetsuur) kan ik eindelijk nog eens mee voetballen met de tofste ploeg van het gebuurtevoetbal: de Westhoek. We spelen tegen Vrede en Vriendschap en we lusten ze rauw. Maar ik heb zoveel 'goesting' dat ik mij forceer en al na een kwartier van 't veld moet met een spierverrekking. Vanop de bank zie ik mijn ploegmaats onverdiend de boot ingaan met 2-1. Maar een pintje (en nog één, en nog één, ... ) bij de Jaak in de Zevensprong maakt veel goed natuurlijk. 's Avonds moeten we terug in Leuven zijn voor een toneelstuk waar een paar kollega's in meespelen (o.a. Jan Doucet, Paul De Wijngaert en Jan Sprengers). We lachen ons een breuk en na de voorstelling gaan we weer niet meteen slapen. We pikken de draad van bij Jaak weer op en tellen verder...

1' e

ant

fé) en met nog een paar anderen. Vlak voor het einde van de Sportbrunch komt Bart Peeters al op kousevoetjes de studio binnengeslopen om een aantal attributen te deponeren voor Het Leugenpaleis, onder andere twee reuzegrote trommels. Als die mannen maar lawaai kunnen maken. Om half 2 kondig ik af en terwijl het nieuws gelezen wordt, sluip ik op mijn beurt buiten. Hugo Matthijsen (met zijn haar zo onverzorgd mogelijk en puitebrilletje op de neus) staat zenuwachtig op een sigaret te bijten. 'Zit den jingle van den Humo gereed?' Ook bij hen 'dikke stress'. In zijn ene hand houdt hij een slurf die gaat piepen als je er mee rondzwaait, in de andere een rammelding met belletjes. Waanzinnig, die twee. Nu staan ze nog te trillen maar als ze binnen twee minuten beginnen te zingen van 'Het is weer zondag, zozozozondag, en we zijn, goed uitgeslapen, jajaja...' dan zijn ze niet meer te stuiten en kun je anderhalf uur onbetaalbare radio verwachten. Onderweg naar Leuven, terwijl Clement Perens en Kim De Hert hun ding doen, rijd ik twee keer bijna de gracht in. Om 2 uur ben ik al thuis. 't Vrouwtje heeft lekker gekookt. En ik mag zelfs niet mee afwassen. Ik leg Magic and Loss op, de nieuwste Lou Reed-CD die ik net gekocht heb. Ik leg me in de zetel, installeer me met de tekstvelletjes en neem me voor ze eens goed tot me te laten doordringen. Na 2 minuten lig ik in een diepe slaap.

Lieven Van Gils, Leuven

111

r

tofe

)tO

sI

\JOOt elke ko'

l<.ad0t .ekatt ee p¼\\e reP 0 en BeCl

37 Zs ële toto9'' Ee 0P geserve

19


KULTUUR

Ons kunstpatrimonium

De koorbanken van de Sint-Catharinakerk in Hoogstraten Toeristen die Hoogstraten bezoeken zijn altijd bijzonder opgetogen over de Sint-Catharinakerk en haar verrassende kunstschatten. Naast de glas-in-lood-ramen, de paalgraven en de wandtapijten spreken vooral de koorbanken tot de verbeelding. Deze 16de en 17de eeuwse gotische koorbanken, ook wel het klein en het groot gestoelte genoemd, mogen tot de mooiste van Vlaanderen worden gerekend. Regelmatig kreeg men op de Dienst voor toerisme de vraag naar meer informatie en daar om besloot het stadsbestuur tot de uitgave van een gedetailleerde gids over het gestoelte. Sinds kort is deze verkrijgbaar aan de prijs van 125 fr. Ere-deken Piet Hannes schreef het voorwoord en Annemie Polé, werkzaam in het gemeentearchief, verzorgde het tekstgedeelte. De Dienst voor toerisme stond in voor de uiteindelijke samenstelling met foto's van Frank Croes. Omwille van de gelijkvormigheid werd geopteerd voor dezelfde lay-out als de bestaande gids voor de SintCatharinakerk, zodat de bezoeker zelf met behulp van dit handige boekje deze unieke koorbanken kan ontdekken. In een schematisch overzicht werd het gestoelte in plan gebracht, zodat de 140 verschillende afbeeldingen gemakkelijk terug te vinden zijn in de tekst. Het geheel wordt bovendien geïllustreerd met een 25-tal foto's wat door liefhebbers bijzonder op prijs zal worden gesteld.

De misericordiae De koorbanken van de Sint-Catharinakerk tonen een wereld die de moderne mens met bewondering, maar ook met een vleugje verwondering betreedt. Wie ooit een toelichting kreeg door Ere-Deken Piet Hannes, specialist en kenner ter zake, ontdekt een 'kerk van eik' in een kerk van steen. Enerzijds is dat volgens hem een wereld van diepgevoelde vroomheid, waarbij het heilige op een zeer menselijke en haast vertrouwelijke wijze benaderd wordt. Anderzijds laat het dan weer een profane en volkse wereld zien, waarin de wijsheid van de volksmens opklinkt, zijn ongebreidelde fantasie, zijn kritiek op kerk en maatschappij, kortom, zijn lach en zijn spot. Het volksleven met al zijn facetten vinden we vooral uitgebeeld in de 'misericordiae' of zitterkens. Het zijn vaak heel amusante en ludieke uitbeeldingen van volksspelen, echtelijke wantoestanden en kerkelijke misbruiken. Zij vormen de wereld waarop de kanunniken voor wie het gestoelte destijds werd gemaakt, niet mogen steunen. Tevens worden zij eraan herinnerd dat niemand vrij is van zonde en dat de duivel ook hen tijdens het vaak langdurige koorofficie onafgebroken belaagt. De zitterkens komen in aanraking met de 'membra inhonesta' en zijn daarom de geschikte plaats voor het aanbrengen van burleske en minder edele onderwerpen.

Spreekwoorden en gezegden Men noemt deze misericordiae vaak Breugeliaans en inderdaad, vele onderwerpen zien we terug op zijn schilderij 'De spreekwoorden'. Men vergete echter niet dat Pieter Breugel deze werken schilderde in 1558 en 1559 en 20

'Strooi nimmer rozen voor de zwijnen al zouden ze gelukkig schijnen en lach ten met hun lange sn uit geen zwijn beseft wat dit beduidt. 'Want tussen bras en rode rozen wordt door het zwijn de bras verkozen! Waarom dan rozen uit gestrooid en alle wijsheid weggegooid?' (B. Pe/eman)

Lcn oiuIc doedelzakspeler met zoiskap.

dat Albrecht Gelmers zijn koorbanken afgewerkt heeft in 1548, tien jaar voordien dus. Het is daarbij niet onwaarschijnlijk dat Breugel, die in Brogel bij 's Hertogenbosch geboren is, langs Hoogstraten passeerde toen hij naar Brussel trok. Misschien heeft hij toen de meesterwerkjes van Gelmel gezien en er schetsen van gemaakt. De meeste spreekwoorden en volksgezegden waren trouwens universeel

in Europa. De spreekwoorden van Breugel en de zitterkens van Hoogstraten komen ook hierin overeen, dat zij beide moraliserend zijn; ze geven voorbeelden van het absurde van het menselijk gedrag en zijn onderworpenheid aan vele zonden zoals hebzucht, gulzigheid, onkuisheid... Zo houdt Albrecht Gelmers, de 16de eeuwse beeldhouwer, ons tot op heden nog altijd een spiegel voor en spelt hij ons allen wijselijk de les. Vanaf 1 april is de Sint-Catharinakerk evenals de Dienst voor toerisme trouwens, elke dag vrij te bezoeken, ook tijdens de weekeinds en op feestdagen. Meer informatie is verkrijgbaar in het Info-kantoor, gevestigd in de raadskelder van het stadhuis. Tel. 03/314.50.07. •

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen TeL 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


KUL TUUR

Jakob Smits °Rotterdam 1855 - tMol 1928 Tentoonstelling van Etsen en Tekeningen 29 maart - 19 april 1992 in het Ostmuseum

Een Nederlander ontdekt de Kempen Toen ruim honderd jaar geleden (1888) Jakob Smits zich vestigde in Mol-Achterbos, had hij reeds een bewogen episode uit zijn leven achter zich gelaten. Jakob Smits werd in 1855 te Rotterdam ge-

burgerschap en daardoor hoort hij tot de 'Vlaamse' schilderkunst, al kan men zijn blijvende binding met zijn schatplichtigheid aan de Hollandse schilderkunst der XIXe eeuw, sinds Jozef Israëls, niet loochenen. In Europees verband gezien behoort Smits tot de talentrijke generatie van de symbolisten waarvan er drie wereldbekendheid verwierven: Vincent van Gogh (1853-1890) uit ZunJacob Smits - 'Zelfportret'

L

Jakob Smits: Moeder en kind

Boterboerin, ets

boren. Na een voortreffelijke academische vorming, eerst in zijn geboortestad, daarna te Brussel, in München, Wenen en Rome, vestigde hij zich na zijn huwelijk met zijn rijke nicht Antje Kramer, te Amsterdam, in een prachtig huis met een door hem nieuw gebouwd atelier. Hij zou schilder van grote decoratieve muurschilderijen worden! Doch, doorwoeld van innerlijke verscheurdheid, waarbij gaandeweg ook zijn huwelijk tot een ellende werd, verliet hij in 1884 zijn vrouw en zijn twee kinderen, brak met zijn ouders en met zijn burgelijke status om vastberaden het groot avontuur van zijn kunstenaarsroeping tegemoet te gaan, dat meteen het vrijwillig aanvaarden van de armoede betekende, om alle heil te zoeken in de ongeschonden natuur en in het medeleven met het boerenleven, daarin aangemoedigd door zijn tien jaar oudere vriend, de schilder A. Neuhuys, van wie hij zich weldra de sterkere voelde. En zijn drang naar volkomen zelfstandigheid en eenzaamheid dreef hem naar Belgîe, naar het gehucht Achterbos, bij Mol, in de armoedige Kempen, waar hij zich in 1888 vestigde en tot zijn dood zou blijven. Hij trouwde opnieuw, dit keer met Malvina Dedeyn, een rijke advokaatsdochter die, in een en al overgave, bewust de armoede aanvaardde, blindelings in hem geloofde, hem hartstochtelijk liefhad en hem vijf kinderen zou schenken. Toen begon zijn eigenlijke zelfstandige kunstenaarscarrière. Op Kempische bodem heeft hij zich ten volle ontplooid. Hij verwierf het Belgische staats-

Bij het tekenen gebruikt Smits zacht krijt en een grof gekorreld blad, om door de papierstructuur een vibrerend effect te bereiken. De vloeiende ronde vormen, bij voortdurend herhaald, suggereren rust, geborgenheid, stilte, oneindigheid. Dr. Lydia M.A. Schoonbaert

dert, James Ensor (1860-1949) uit Oostende, en de Noor Edvard Münch (1863-1944). Elk van deze artiesten gaf een sterke symboolwaarde aan de afbeelding. Smits zoekt in de Kempische mens en landschap het stille, het introverte, en eigenlijk het mysterie van het bovennatuurlijke. Tegelijkertijd creëert hij een beeld van de Kempen rond de eeuwwisseling. In zijn etsen, gemaakt om den brode, zien we veelal dezelfde taferelen als in zijn schilderijen. Hij maakte er 89, waarvan een groot gedeelte zal tentoongesteld worden. Zijn tekeningen zijn bijzonder interessant, want daarin zien we de spontane hand van de kunstenaar zich bewegen. Het Ost-museuni is toegankelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. De tentoonstelling loopt van 29 maart tot en met 19april1992 in het Ost-museum. De boeken 'Jakob Smits, een portret,' 'Jakob Smits en Jef van Hoof, een essay' en een aantal prentkaarten zijn te verkrijgen in het museum.

501

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 21


REGIO

1. JANSSENS N.V.

Grensprobleme n Op uitnodiging van het ACW-verbond Turnhout kwamen op vrijdag 28 februari de Voorzitter van de Vlaamse Deelregering, de heer Luc Van den Brande, en Europees Parlementslid, Raf Chanterie, voor een werkbezoek naar Baarle-Hertog. Tijdens de namiddag kwamen drie onderwerpen aan bod: de specifieke bestuurlijke en financiële problemen van de enciavegemeente Baarle-Hertog; de grensproblematieken van de Kempische gemeenten: Ravels, Turnhout, Mol, Hoogstraten, Merksplas en Arendonk en tenslotte de werknemersproblematieken rond grensarbeid, de douanediensten en de transportzone aan de E19 te Meer. De ACW-burgemeesters en schepenen uit de grensgemeenten, evenals de betrokken syndicale medewerkers, namen deel aan het overleg met de Vlaamse Eerste Minister. Gastheer was burgemeester Cornelissen van BaarleHertog. Hij wees o.a. op de bestuurlijke problemen van de grensgemeenten en op de toch bijzondere situatie van Baarle-Hertog. Ook de 'geburenregeling' tussen Nederlandse en Belgische gemeenten voor politie, brandweer, ziekenvervoer en andere diensten werden besproken, evenals de verdere uitbouw van de toeristische infrastructuur in de grensstreek; de invasiedruk vanuit Nederland - die hier komen wonen maar (haast) geen belastingen betalen én wel prijzen van de gronden en gebouwen doen stijgen - en tenslotte de milieuoverlast, o.a. het mestprobleem in de Noorderkempen. Van vakbondszijde werd gewezen op de afbouw van de tewerkstelling in de grensstreek en de geringe kansen voor wedertewerkstelling of her- en bijscholing in eigen streek.

Huisvuilophaaldienst De Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) breidt de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het klein giftig/chemisch afval (KGA) uit en start met een interkommunale huisvuilophaaldienst. Reeds 16 Kernpische gemeenten hebben beslist de gescheiden inzameling met ingang van april 1992 volledig toe te passen op hun grondgebied. Hierdoor zal het GFT-project betrekking hebben op 95.000 gezinnen. 10K-voorzitter R. Proost deelde ook mee dat de lOK reeds stappen gezet heeft voor de bouw van een definitieve kompostinstallatie te Beerse-Merksplas. Met de VAM, de vuilafvoermaatschappij uit Nederland, die in Nederland algemeen erkend wordt als dé specialist inzake kompostering,

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten werd een ereloonovereenkomst afgesloten. De VAM zal voor de lOK optreden als studiebureau bij de konceptie en de bouw van een kompostfabriek. Om de volledige kapaciteit van de huisvuilwagens te benutten, werd in samenspraak met de gemeentebesturen beslist om de inzameling interkommunaal te organiseren. Vanaf april zal 10K ook zelf een gedeelte van de huisvuil-GFT-inzameling met een eigen ophaaldienst verzorgen. El

Ool de Ifoogsiraalse schepen Gustaaf Peerlinck nam deel aan het grensproblemeno ver/eg met de Vlaamse regerings/eider Luc Van den Brande in Baarle-Hertog.

Plantendag De traditionele oorjaars-plantendag van het Arboreturn-Kalmthout is, omwille van Pasen, een weekje opgeschoven. Gezien het groot aantal ingeschreven standhouders belooft deze dag erg interessant te worden. De ware plantenlief hebber wordt zondag 26 april verwacht tussen 10 en 17 uur. De inkom bedraagt 100 fr. Wie in Kalmthout niet vindt wat hij zoekt, kan ook nog naar de Bokrijkse plantendag gaan op vrijdag 1 mei. In het kasteelpark van het domein Bokrijk is er een plantenmarkt en ruilbeurs waaraan zowel beroepskwekers, hobbyisten en verenigingen van plantenliefhebbers hun medewerking verlenen. Zeldzame en merkwaardige kultuurvariëteiten zullen niet ontbreken, zoals winterharde bamboes, hulstsoorten en subtropische kuipplanten. De plantenmarkt van Bokrijk is op 1 mei gratis toegankelijk van 9.30 uur tot 17 uur. El

22


11

h2e192WElan

PAX-feesten

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Pax-gebouw worden op 25 en 26 april nog eens grootse Pax-feesten gehouden. Hiermee wordt opnieuw aangeknoopt met de vroegere jaarlijkse traditie. Op zaterdag 25 april om 14 uur worden de jeugdiokalen feestelijk in gebruik genomen. Op zondag 26 april staan er een ganse reeks feestelijkheden op het programma, waartoe iedereen van harte uitgenodigd is. Wij geven een chronologisch overzicht: Optredens 14 uur: De Fanfare St. Catharina en de vendeliers openen de feesten en trekken daarna door de straten van het Centrum. 15 uur: Dansgroep KVLV 16 uur: Dansgroep KBG 17 uur: Optreden van de dames van het Piuskoor (zie foto elders in deze rubriek). Eten, drinken en attracties 14 uur: kinderattracties (bij mooi weer buiten) vanaf 14 uur: pannekoeken en wafels 14-23 uur: bodega 17-19 uur: spek en eieren doorlopend: cafetaria tombola Allen daarheen.

Provinciaal zanglornooi Het provinciebestuur van Antwerpen organiseert dit voorjaar voor de negenendertigste maal een Provinciaal Zangtornooi. De koren van de provincie Antwerpen krijgen aldus de kans zich te plaatsen in één van de vijf afdelingen. Op die manier krijgen ze enige bekendheid en ook de jaarlijkse subsidie hangt af van de behaalde resultaten. Het tornooi wordt gespreid over 5 reeksen, die op verschilidende lokaties plaatsvinden. Zo heeft ons Gemengd Piuskoor op 22 maart j.l. deelgenomen te Wijnegem. Bij het ter perse gaan van dit artikel was de uitslag nog niet bekend. Op zondag 12 april is het dan de beurt aan Hoogstraten om de laatste reeks koren te ontvangen in de Rabboenizaal van het Spijker. Volgende koren worden verwacht: Francescokoor uit Boom, Zangkoor KBG Elsdonk H. Familie uit Edegem, De Lier uit OudTurnhout, Gemengd Koor De Schalmei uit Mol en Helicon uit Lier. Aanvang 14.30 uur. Toegang vrij 1

[

Langs Vlaamse wegen Hoogst ratcn heeft de eer dit jaar als eerste aan bod te komen in de reeks monumentenwandelingen die de Stichting Monumenten- en Landschapszorg in samenwerking met de VTB/VAB organiseert. De Hoogstraatse monumentenwandeling is 5 km lang en leidt langsheen de belangrijkste monumenten. Voor de fietsers is een rustige route uitgestippeld van zowat 30 km. Wie deelneemt aan een van beide tochten krijgt een bijbehorende brochure. Zowel in de St. Katharinakerk als in de Begijnhofkerk zullen van 14 tot 17 uur een aantal stadsgisten rondleidingen verzorgen. Ook de toren wordt voor

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogsiraten, tel. 314.11.88.

Piuskoor 25 jaar gemengd

25 jaar geleden deden de dames hun intrede in het Piuskoor. Op het ledenfeest werd dit jubileum dan ook luisterrijk gevierd, zoals bovenstaande foto bewijst. Bovendien kregen 10 dames van hei eerste uur een medaille voor 25 jaar koorlid. De gelau werden zijn Yvonne Denis, A lfonsine Verdonc/c, Jenny Wens, Wisa Coppens, Paula Theunis, Cecile Van den Broeck, José Verbreucken, Simone Michielsen, Maria Snoeys en Clara Druyts. De ganse groep mag haar optreden nog eens overdoen op de Pax-feesten.

die gelegenheid opengesteld. In het Begijnhof kan u bovendien genieten van een openluchtconcert door de Strawberry City Jazzband. Dank zij de nodige publiciteit op BRTN op 24 en 25 april (zie verder) zullen we een groot aantal wandelaars en fietsers mogen verwelkomen. En voor wie nog niet overtuigd is: er wordt bovendien een mooie prijs verloot! Monumentenwandeling en fietstocht vinden plaats op zondag 26 april. ml. Dienst voor Toerisme 314.50.07. L

P&C,:

J

Dag van de aarde Op 22 april worden we weer eens extra aan herinnerd dat we maar één aarde hebben en dat we die naar de maan helpen als we zo ver der gaan. Op de grote milieuconferentie in Rie die rond die tijd gehouden wordt, zal een duchtig woordje gepraat worden over de Regenwouden, het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. Er zullen maatregelen uit de bus moeten komen om het ecosysteem op aarde te herstellen en te bewaren. Na de landbouw- en industriële revolutie, spreekt men nu al van een milieurevolutie'. Wij zijn al op goede weg met onze gescheiden huisvuilophaling, containerpark en papierslagen, maar we mogen nog lang niet op onze lauweren rusten. En de milieu-organisaties zijn de eersten om dat beseffen en er wat aan te doen. Om deze dag extra in de kijker te stellen, organiseren Wielewaal en JNM een bezoek aan cle nieuwe reservaten aan Het Merkske. Omdat 22 april op een schooldag valt heeft deze uitstap plaats op Paasmaandag 20 april. Vertrek per fiets aan het lokaal Karel Boomstraat 44 te 13.30 uur of aan de Kapel van Hal te 14 uur. ml. 315.90.40.

14V 1

HERIJGERS bouwspeciallteiten

Indesteeweg 7. 2320 Hoogst,aten, Tel. 031314 47 55

- AARD/NGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERL UCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKENEPJ WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

23


HOOGSTRA TEN

Gastronomische jubileumbanketten

De afbraak is begonnen

Om de plaatselijke restaurantuitbaters geen concurrentie aan te doen, treedt de Hotelschool niet vaak als restaurant naar buiten. Maar enkele keren per jaar krijgen de leer lingen - en leerkrachten! - toch de kans hun culinaire talenten te bewijzen voor een breder publiek.

1-1/er zijn hei nog leer/in i'e,i Straks, op 24 en 25 april, komen de 'echte' gasten.

Zo zijn er deze maand 2 gastronomische banketten te genieten op 24 en 25 april. Nog steeds in het kader van het jubileum van Hotelschool Spijker, vormen de menu's dit jaar een bloemlezing uit '25 jaar Gastronomische Banketten'. Vrijdag 24 april lezen we op de menukaart: Salade van parelhoen met sinaasappelboter, Mosselsoep met saffraan, Grietbroodje met zaimbeleg op een tuinbedje. Op hooi gebakken lamsfilet, Geglaceerde geitekaas uit Chavignol en Feestgebak met mokka. Zaterdag 25 april serveren de leerlingen ons Kreeft met komkommer en bieslook, Pompoensoepje, Gefruite snoekreepjes met Sint-Jakobshartjes, Met zwezerik gevulde lamsbout, Bavarois van verse kaas met woestijnvijgen en Feestgebak met mokka. Om het water in de mond te krijgen... De beide avonden worden muzikaal opgeluisterd door 'Les Enemis Confus', die sfeervolle barokmuziek brengen. 'Koken kost geld', zegt het spreekwoord en dat is in dit geval een prijskaartje van 2750 fr., maar in die prijs zijn dan wel aperitief, 6-gangenmenu, wijn, koffie en live-muziek inbegrepen. inschrijven kan telefonisch op nr. 314.54.01 of per fax op nr. 314.78.66, vÔÔr 21 april. [

Na het slopen van de oude brandweerkazerne krijgen we lijdelijk een doork ijk un de Vrijheid naar de Lindendreef. Enkel de 'Latijnse School' (hier op de achtergrond) staat nog recht, maar niet lang meer want ook die is jammer genoeg veroordeeld tot de slopershamer. Het nieuw administ ratief centrum zal alle beschikbare ruimte nodig hebben om de vele gemeen lelijke diensten onderdak te kunnen bezorgen.

Rode Kruis Hoogstraten 50 jaar

Zoekertje Tijdens de lente-ontmoeting van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela, op saterdag 14 maart in Tongerlo, vroeg Fr. De Waegernaeker, Eltsiraat 88,. 9240 Zele, tel. 052-4476.18, tijdens de pausc het adres van Jos Scheilekens uit Hoogstraten. Deze J. Schellekens had hem documentatie en informatie gevraagd soor een voet-/fietstocht naar Santiago de Compostela. Helaas wacht F. De Waegemaeker nog steeds op een reactie uit Hoogstraten waar, zoals wij weten, meer dan één J. Schellekens woont. (is)

24

'2 paar houten kruk ken, 1 kan, 2 ijzeren potjes met een teutje en 1 verbanddoos: daarmee zijn we 50 jaar geleden, in volle oorlogstijd, gestart', zo vertelde Bertha Mens (zittend, 2e van rechts), medewerkster van het eerste uur en nog steeds actief in de onderafdeling Meerle. Gesticht in maart 1942 door Marcel Rosiers, is hel Rode Kruis na 50 jaar op vele fronten actief. Aan het hoofd van elke dienst staat een verantwoordelijke coördinator. Op de foto herkennen we: Dr. J.M. Vermander (voorzitter), Annie Blockx (secretaris), Frans Luyckx (Hoofd Bloedtransfusie), René Wou Iers en Jaak Brosens (beiden verantwoordelijk voor de hulpdienst), Martine Stoffels (P.R.), Annit Knevels en Steven Aerts (Jeugd Rode Kruis), Guy Fransen (Uitleendienst), Luc Jansen (Rode Kruis-leergangen), Rik Martens en Staf Laurijssen (onderafd. Meer) en tenslotte Bertha Mens en Hendrik Schaffels (onderafd. Meerle). (André Rommens, penningmeester, was afwezig). Om dit 50-jarig bestaan te vieren worden een reeks festiviteiten gehouden in de maand mei. Wij houden u op de hoogte.


HOOGSTRA TEN

Een computer als leraar

Geridderde muzikanten

De kinderen van de Gemeenteschool brachten voor grootouders en ouders een pittige, zelfgemaakte musical ten tonele. De teksten van Frits De Prins op muziek van Flor Verschueren en zoon Florejan waren vlot en ac tueel, met een knipoogje naar BRTN en VTM. Centrale fivuui in heL stuk wat. -. een computer, genaamd 'Meneer C', die voortaan aan het zcsdu leeijaai zou komen lesgeven. Meneer C (links achteraan op de foto) mocht echter slechts heel even leraar spelen want de kinderen verklaarden unaniem: 'Wij zijn geen kleine computertjes die je kan programmeren' en 'Wij willen geen les krijgen van een machine: hij vertelt nooit een grapje, zelfs geen flauw'... El De I'oninklijke Jan/ure Si. Cuthwinu mocht dii jaar 15 niuzikanien lauweren. Le,i ajjevuardigde van Fedekam, de heer L. Smolderen (vooraan in het Wit) mocht de eretekens opspelden. Jos Faes, André Huybrechts, Jos Van Hemelen en A Iofs Van Leuven zijn al 50 jaar muzikant en verdienen daarmee het 'Erekruis Ridder in de Fedekamorde'. Flor De Saeger en Louis Tuytelaars kregen 'In veterani honorem goud' voor 35 jaar muziek, Peter Roo vers ontving een gelijkaardig zilveren ereteken voor 25 jaar, en Hugo Vinckx, Joris Mertens (tevens het jongste bestuurslid), Dom inique Faes en Karel Hendrickx (afw.) kregen brons voor 15 jaar spelen. En volgende verdienstelijke bestuursleden hebben nu een 'Pro merito' medaille in hun trofeeënkast hangen: Voorzitter Constant Van Hemelen kreeg goud voor 25 jaar, en Her man Mertens en secretaris Marc Buyens tenslotte kregen het zilveren Pro Merito teken voor 15 jaar hestuurs werk. Lang zullen ze blazen!

Lesmarathons voor goede doelen

Reuze-di.sIeues i'oor '\ienet't ('

Spijkertentoonstelling 'In a Silent Way' Voor de 6e maal reeds organiseert de Kunstkring Spijker een prestigieuze tentoonstelling. Hiermee sluiten zij alweer een vruchtbaar cultureel jaar af, waarin ondermeer twee concerten, een toneelvoorstelling en een musicalrevue op het programma stonden. Met de jaarlijkse tentoonstelling wil de Kunstkring diverse stijlen in de beeldende kunst aan bod laten komen. De 6e uitgave, getiteld 'In a Silent Way' toont actuele kunst van levende kunstenaars. Het is een confrontatie geworden tussen 4 Belgische en 4 buitenlandse kunstenaars. Centrale figuur is René Heyvaert, die met Raoul De Keyser, Jean-Georges Massart en Dan Van Severen naast de Amerikaan Joel Fisher, de Brit David Nash en de Duitse kunstenaars Michel Sauer en Günter Tuzina geplaatst wordt. Hier kan men vaststellen dat kunst van deze tijd zich niet laat afbakenen door grenzen, en nog veel minder door rationele normen. Kunst blijft de individuele uitdrukking van de individuele emotie... 'In a Silent Way'. En of u nu komt als geïnteresseerde leek of als kunstkenner: u vindt zeker en vast discussiestof! Kennismaken met deze hedendaagse kunst kan van 25 april tot 10 mei in de Angelazaal van het Spijker. Openingsuren: zaterdag, zondag en 1 mei van 10 tot 18 uur, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur. 1-1

In 3 1-loogsiraatse scholen zijn in de voorbije weken gesponsorde lesmarathons georganiseerd. 4 LatWet Spijker voor Licht en Liefde Toen de leerlingen van de 4e LatijnWetenschappen begin dit schooljaar op bezinning gingen rond het jaarthema van de school 'Ik wil zo graag zien', maakten zij kennis met een aantal blinden en hun specifieke problemen. Zo is de idee gegroeid om een gesponsorde lesmarathon te houden. 24 Spijkerleerkrachten, inclusief directeur Luyten en onderdirecteur Lambrix, werden bereid gevonden om elk 1 uur te komen lesgeven, sommigen dus midden in de nacht. Maar de 18 wakkere leerlingen hebben het 24 uur aan één stuk volgehouden en aldus een flink eentje bijeengesprokkeld. Zij mochten een check van 78.000 fr. overhandigen aan de organisatie Licht en Liefde. De afgevaardigden van deze blindenorganisatie kwamen daarvoor naar Hoogstraten en konden reeds zeer precies meedelen waarvoor het geld gebruikt zou worden, zodat de leerlingen werkelijk het gevoel hebben iets heel konkreets verwezenlijkt te hebben. 3 Brood en Banket voor Levenslijn De 2e lesmarathon vond plaats in de Hotelschool. De Brood- en Banketbakkers-in-spé konden op die manier al eens kennismaken met wat voor hen later bij hun beroep zal horen: nachtwerk. Met hun zestienen brachten zij 25.000 fr. bij elkaar. Dit bedrag wordt geschonken aan de aktie 'Levenslijn', die inmiddels ook al via het Infoblad van de Stad Hoogstraten is toegelicht, en waaraan alle inwoners konden deelnemen. 4 HSB Land- en Tuinbouw ook voor Levenslijn Het meest ambitieuze project is echter dat van de 4e jaars van de Land- en Tuinbouwschool.

Hun lesmarathon was slechts de start van een veel grootser opgevatte actie. Na de '24-uren' gingen zij door met geld inzamelen door de verkoop van wafels en chips aan leerlingen en leerkrachten. De actie loopt nog steeds maar wij kunnen u nu al melden dat ze half maart reeds een bedrag van . . .110.000 fr. bijeengespaard hadden! De 16 aankomende Land- en Tuinbouwers hopen deze som persoonlijk te mogen overhandigen aan de Aktie.

Matthauspassion Juist voor het begin van de goede week vormt onze mooie St. Katharinakerk opnieuw het decor voor de Matthaüspassion van J.S. Bach, op uitnodiging van Rotary Hoogstraten-Kempen. De algemene leiding van deze uitvoering is in handen van Werner Van Mechelen. Als solisten worden verwacht: Greta de Reyghere, sopraan, Stefanie Rhaue, alt, Jan Caals, tenor, Huub Claessens, bas-bariton en Marco Bakker, bas-bariton. Vier koren treden aan, en het orkest staat onder leiding van Jaap Kruithof. Dat betekent een totaal van 200 uitvoerders. De Matthaüspassion wordt uitgevoerd op vrijdag 10 april om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme tel. 3 14.50.07 of door storting op rek. nr . 413-4202601-36 van Rotaryclub HoogstratenKempen met vermelding 'Passion'. Volwassenen betalen 500 fr., jongeren onder de 18 jaar 250 fr. Rotary hoopt met de opbrengst de restauratie van het Heilig Bloedvaandel te bekostigen. E

En tot slot... • . kijken we op 24 en 25 april naar BRTN. 'Vlaanderen Vakantieland' zendt een reportage uit over Hoogstraten: vrijdag 24/4 op TV 2 om 20 uur, zaterdag 25/4 op TV 1 om 18.50 uur. 25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom hij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Terug van weggeweest! Pasen nadert en bij het horen van de klokken van Rome gaan de kinderoogjes weer stilaan blinken en tintelen. Of de kinderen nog weten of ze naar Rome vertrekken en terugkomen op Paaszondag laat ik in het midden maar de klokken geven toch nog een duidelijk signaal. In onze parochie is dat een hele tijd anders geweest, ruime tijd hebben de klokken gezwegen maar ondertussen is daar verandering in gekomen. Ze luiden weer met het aloude vertrouwde geluid. De bediening ervan is natuurlijk aangepast aan de tijd, het touwtrekken behoort tot een andere periode, heel het systeem is volledig computergestuurd. Wanneer luiden nu die klokken? Tussen 7 uur 's morgens en 22 uur 's avonds wordt het half uur en het uur aangegeven. Tijdens de nacht is het ook voor de klokken (gelukkig) rusten geblazen! Te 12uur 's middags en te 17 uur 's avonds luidt de kleine klok. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag luidt het te 18.30 uur en het klept te 19.45 uur, dit om de eucharistievieringen en diensten aan te kondigen. Voor de missen tijdens het weekend hoort men het klokgelui op zaterdag te 17.30 uur en te 19 uur en het klept te 17.45 uur en te 19.15 uur, op zondag hoor je de klok weer te 8 uur en te 10 uur en het klepgeluid te 8.15 uur en te 10.15 uur! Al deze tijden zijn voorgeprogrammeerd in de computer. Voor de doodsklokken moet de computer nog wel manueel beroerd worden, hetgeen ook logisch is, want men kan niet op voorhand bepalen wanneer er een sterfgeval zal zijn. Ongetwijfeld zijn heel wat Minderhoutse mensen en zeker ook buitendorpsen geïnteresseerd in het feit hoe het nu eigenlijk gesteld is met heel die klok ketoren want bij de restauratie is daar toch heel wat rond te doen geweest. Wel, uw nieuwsgierigheid kan bevredigd worden, Profiteer er dan ook van, want nu de restauratie ten einde loopt, wordt de toren opengesteld voor het publiek op woensdag 1 april, voor een eenmalige bestijging en dit te 18.30 uur! Een deskundige gids zal u daar graag te woord staan in verband met de geschiedenis van de klokken, hoe de restauratie gebeurde, de werking van de computer enz.! Tussen haakjes nog, maar later meer hierover: de gerestaureerde kerk wordt ingewijd op zondag 31 mei te 14.00 uur door de bisschop van Antwerpen Li

Wit werd zwart Heb je onlangs ook die witte bus van de C.M. opgemerkt aan de voorgevel van de bibliotheek in de Minderhoutse dorpskom? Wellicht wel! En ken je er ook de functie van? Voor degenen die het nog niet wisten, hierin kon je een aantal documenten kwijt die bestemd waren voor het ziekenfonds, zodat je je niet meer te pas en te onpas bij de wachtenden hoefde te voegen vooraleer je de centjes in ontvangst kon nemen. Elke dag werd deze bus door het C.M.-personeel gelicht. Een klantvriendelijk initiatief! 26

Drie weken heb je van deze service kunnen genieten! Daarna geen bus meer! Waar naartoe? Gestolen? Of gold het alleen maar een experiment, of is er wat anders aan de knikker? Inderdaad! Onverlaten gebruikten de bus voor andere doeleinden die uiteindelijk niets te maken hadden met de oorspronkelijke bedoeling van het opgehangen attribuut. Allerlei rommel, tot zelfs explosiefjes werden door de gleuf naar binnen gekieperd. Jeugdige onbezonnenheid zonder twijfel! Gevolg: dokumenten verbrand, bus zwartgeblakerd en.. weg met de service! Voorlopig dus gedaan met deze dienstverlening! Wel zijn de verantwoordelijken van C.M. ijverig op zoek naar een meer beschermde, minder publieke plaats, zodat de C.M.-leden in de nabije toekomst terug van deze dienstverlening kunnen genieten!

Is dit een grap of om te huilen?

Wacht dit hoopje afval aan de Acht eraard, ter hoogte van de E19-put, op de ophaling van het groot afval of is dit het begin van een nieuwe stortplaats?

'Boek' in de basisschool

J)0//! 11/1 (/1

I

/ i 11/1 Mt , CSICI, lor

1 / /1 L/ll1

ootdi

/i d

\fitid ilioulsc /osoc 11)01

op het Vlaamse openingsfeest van de jeugdboeken week in Turnhout. Dank zij de deelname aan de opstelwedstrijd waaruit de pennevrucht van Frank Mertens als één van de winnaars

tevoorschijn kwam, konden deze kinderen samen met klassen uit alle Vlaamse provincies getuige zijn van de uitreiking van de gouden leeuw en de gouden welpen aan bekende Vlaamse schrijvers. Zij hadden ook het voorrecht te mogen genieten van een prachtige theatervoorstelling van Edje Camerman. Proficiat aan deze actieve klas!

Bibliotheek onder de hamer Zoals in vorige editie van 'DHM' reeds vermeld, krijgt het oud-gemeentehuis, waar de bibliotheek in ondergebracht is, een grondige hernieuwingsbeurt. De werken hebben, zoals beloofd, begin maart een aanvang genomen en schieten ondertussen flink op. Nog even ter memorie: de kinderen kunnen in de basisschool aan de Witherenweg terecht op donderdag van 16 tot 19 uur en de volwassenen begeven zich op zaterdagvoormiddag naar Hoogstraten-Stad waar Jef Peeters hen graag zal helpen in de Gravin Elisabethlaan van 9 tot 12 uur! Naar alle waarschijnlijkheid, als de werken geen vertraging oplopen, zal de bibliothecaris je midden juni weer met open armen ontvangen in zijn vertrouwde plaats! LI

Koestraat in lentetooi Jarenlang reeds werd er in de Dorpsraad de klaagzang gezongen over de 'krammikkelige'

toestand van de Koestraat en dan vooral het stuk dat aansluit op de rijksweg in het dorp. Men zou dit en men zou dat, men beloofde vanalles maar er gebeurde niets, zoals in het welbekende versje van ons aller Vadertje Cats! Het wegdek zelf was goed berijdbaar maar de naastliggende bermen verkeerden in een erbarmelijke toestand met putten van allerlei diepten. Enorm aan te bevelen aan voetgangers bij overvloedige regenbuien! Ook het parkeren bij evenementen in de parochiezaal was een doorn in het oog. Wel, aan deze toestand is in het jaar 1992 toch verandering en verbetering gekomen! Alle gaten zijn netjes genivelleerd, een verharding werd aangebracht, terwijl ook een parkeer verbod langs weerskanten van de weg tot aan de parochiezaal zal uitgevaardigd worden, kwestie van voldoende ruimte te scheppen voor in- en uitrijdend verkeer en voor meer veiligheid voor schoolkinderen en andere weggebruikers! El


MINDERHOUT

A.C.V. Het ACV-lnterprofessioneel Bestuur van Minderhout en het ACV-Secretariaat van Hoogstraten hielden eraan om een aantal leden met een respectabele staat van dienst een ereteken te verlenen. In de noodkerk werd vooreerst een plechtige eucharistieviering opgedragen door de heer L. Swaegers om de overledenen te herdenken en de levenden nog veel heil en werklust toe te wensen in de vakvereniging. Ondertussen stonden in het parochiecentrum de tafels reeds gedekt en een negentigtal personen meldden zich aan de dis. De heer Willy Taels, diensthoofd studie en vorming van het ACV-verbond Turnhout, schetste de doelstellingen, de verwezenlijkte resultaten en de waakzaamheid die nog voortdurend aan de dag gelegd moet worden. Tenslotte betraden de gedecoreerden het podium en ontvingen een medaille van verdienste naargelang het aantal jaren trouwe medewerker: goud voor 45 jaar en meer, zilver voor 35 en brons voor 25 jaar!

ACV-decoratiefeest

11e iouiteui uicd:iille ovi vucs ch(

/.iij, R ,;,uul. ur.

t'h,i.reii, (»r /\)l('fl,

(,/zsI liii

IeI?la/Lç,

,I;z/ ' r

Karnaval in de straat

Zilver voor: boven v.I.n.r. Staf Baeten, Jef De Bie, Victor Peelers, Gust Viskens, Sooi Sprangers, Stan Martens, Marcel Willemse, Jef Van Den Bogerd, Adriaan Braspenning, Fons Geets, René Strijbos. onder v. 1. n. r. Roger Sambre, Leon Kro/s, Jan Braspenning, Jef Michiels, Jansen Jaak, René De Vrij.

Met KWB op stap Zaterdag 4 april biedt KWB je de kans om eens nader kennis te maken met het centrum van onze hoofdstad. Een wandeling van ongeveer 7 km brengt je dwars doorheen het oude stadsgedeelte. Inschrijven kan je bij Jef Michiels of bij d%, bestuut sleden voor 27 maart. De kostprijs bedraagt 150 fr per persoon, voor kinderen - 12 jaar 100 fr. Ook nietleden zijn welkom (indien er plaats is in de bus) en zij betalen 200 fr. Aan de pa, ucliiezaal vertrekt de bus om 12.15 uui en rond 21 uur arriveert men terug in Minderhout. Op zondag 12 april weer een wandeling en ditmaal zijn de Meerse Bergen en de Markvallei de plaats van he.stemming. Bij regenachtig weer zeker je laarzen niet veigeten. Om 13.45 uur vertrekt men aan de parochiezaal, de fietsers om 13.30 uur. Het gaat over een tocht van ongeveer 9 km onder leiding van Jozefa Pauwels-Laureyssens. Vrijdagavond 24 april staat in het teken van Europa. Wat gaat er allemaal veranderen? Wil je 1993 goed ingelicht binnenstappen? Dan komen luisteren. 11

Een bronzen ereteken voor: boven v.I.n.r. Jan Krijnen, Ludo Bastiaensen, Bert Peeters, Alfons Laurijssen, Jan Cox, Jan Donckers, Jozef Verschueren. onder v.!. n. r. Petrus Van Den Bogerd, Jaak Janssens, Fons Muësen, Louis Vermeiren, Jos Bo!ckmans, Nee! Braspenning, Petrus Vermeiren. 27


—i

1

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. -

Actiecomité 'De Mosten' Met enkele mensen uit ons gebuurte hebben we wat bedenkingen gemaakt over de situatie van de Mosten nu en over de grootse plannen 'Mostenmeer'. Onze bevindingen:

De Mosten nu -

-

-

is een ontspanningsgebied voor vele mensen uit de streek. Vele sporten worden hier beoefend: wandelen, vissen, petanque, paardrijden, jagen en joggen. is het laatste stuk natuurgebied dat Meer nog rijk is. is voor heel Hoogstraten een betaalbaar recreatiegebied.

Het project 'Mostenmeer' -

-

-

-

-

-

Onttrekt een groen gebied aan de plaatselijke bevolking en laat 'multinationals' met de winsten lopen. Geeft een toename van het toch al overbelaste verkeer op slechte toegangswegen. Kan onmogelijk uitgebouwd worden op de huidige oppervlakte. Hoe en naar waar zal men later willen uitbreiden? Biedt geen ruimte voor een bufferzone tussen landbouw-, woon- en recreatiegebied. Bergt het gevaar in zich van een stijgende criminaliteit in de omgeving van het domein. Brengt voor de eigen bevolking economisch weinig of niets op. Er is al veel werkgelegenheid in Meer (o. a. de transportzone) en er zijn nog sectoren die veel problemen hebben om personeel te werven.

Besluit We zouden graag zien dat de Mosten in zijn huidige vorm behouden blijft en dat de grootse plannen verworpen worden. Het bestaand bos- en waterbestand moet echter gerenoveerd en uitgebouwd worden tot een natuur- en wandelgebied. Ook dringen zich aanpassingswerken aan de toegangswegen op. Wij, als actiecomité, hopen dat jullie het met ons eens zijn. En dat, mochten er latere acties nodig zijn, we op elkaar kunnen rekenen. A ctiecomité 'De Mosten'

André Rommens, Rob Van Aperen, Gust Goetschalckx, Hilde Dictus, Marleen Martens, Hilde Goetschalckx, Fried Janssen, An Sterkens en Jozef Van Dijck. Verontschuldigd waren Herman Van Thillo en Marleen Goetschalckx. Ook aanwezig was Marcel Onincx. Hij zorgde voor bijgevoegde foto, waarop u de kersverse dorpsraad vol vertrouwen naar het vogeltje ziet kijken. Eerst werd het verslag van de vorige vergadering goedgekeurd, na enkele kleine aanpassingen. Vervolgens wandelden de statuten binnen. Het voorlopig bestuur had een ontwerp klaargemaakt en dat werd uitvoerig besproken. Nadat links en rechts de basistekst gewijzigd en uitgebreid was, keurde de vergadering de statuten eenparig goed. Op de aprilvergadering worden ze door de leden ondertekend. Na de vaststelling dat een pauze geen zin had omdat er toch niks te drinken was, ging men over tot de verkiezing van het bestuur. Er waren zeven kandidaten, allemaal mannen. Hoewel de aanwezige vrouwen met aandrang verzocht werden zich ook kandidaat te stellen, bleef de situatie zoals ze was. Bij geheime stemming werden dan door de aanwezigen de volgende zes mensen verkozen: Jan Dufraing, Jan Van Dun, Bert Michielsen, Marcel Adriaensen, Jaak Van Gils en André Rommens. Zij zullen onderling uitmaken wie voorzitter, secretaris en penningmeester wordt. U hoort dat volgende maand wel. Tot slot werd de lijst van het Meerse Ongenoegen opgesteld. Iedereen kon zijn ei kwijt en dat gaf uiteindelijk een nest van 26 eieren. De paasgedachte indachtig, strooi ik ze graag voor u uit: steun aan actiecornité Einde i.v.m. het project Mostenmeer; fietspad op Hoogeinde; verbetering van lpenrooy en Meerleseweg; wegwijzer 'Transportzone' langs E-19; stimuleren van particulieren voor het aanplanten van heggen en houtwallen; waterniveau De Marck op stabiel peil houden; verkeersveiligheid op kruising BeeksestraatMeerseweg (zicht belemmerd door wachten-

-

Met dit pamflet kwam het buurtschap Einde onlangs op de proppen. Een lovenswaardig initiatief, want zoals u hebt kunnen lezen, ademt de inhoud een volwassen en nuchtere kijk op de zaak uit. En dat de rest van Meer het met hen eens is, bleek op maandag 2 maart tijdens de dorpsraad. Maar dat is een ander verhaal en daarom... 1-1

gende mensen present: Louis Rombouts, Jaak Van Gils, Jef Van Opstal, Marcel Adriaensen, Cis Vinckx, Angelique de Groot, Jan Van Dun, Denise Meeus, Mia Lenaerts, Jan Dufraing, Bert Michielsen, Annv Laurvssen,

-

-

DorDsraad á gogo Na de inleidende vergadering van lebruari werd de dorpsraad op maandag maart verder op het goede spoor gezet door Leo Sprangers. Hij zat voor de laatste keer de vergadering voor, de volgende keer hebben we een eigen voorzitter. Klokslag 20 uur tekende de vol-

\ø p.%sç 000

0' ogs~~,6~CO)

35 O 2

28


MEER de fietsers); - fietspad langs Meerseweg; - verbeteren fietsgedrag schoolgaande jeugd, o.a. gebruik fietsverlichting (vb. preventieve actie politie); - erkenning E19-put in Gestel als natuurgbied; - optreden van politie en stadsbestuur tegen geregelde mestlozingen in beken en sloten, enkele sluiklozers bederven het imago van alle landbouwers; - ontwikkelen visie op ruimtelijke ordening. Welke bestemming aan gronden geven op langere termijn? Respecteren gewestplan. Eventuele stop op stallenbouw,...; - inrichten Meermarkt. Liever een planning opmaken op langere termijn dan overhaast iets op te starten. Misschien beginnen met een 'dag van de landbouw'? - streven naar een leefbaar Meer met aandacht voor ruimtelijke ordening, behoud van leef ruimte en cultureel erfgoed. Voorstel: klasseren vindplaats Tjongerenkultuur, renoveren oud schoolgebouw; - verbeteren culturele infrastructuur, te beginnen met bewegwijzering naar de parochiezaal; - wachthuisjes openbaar vervoer in dorpskom; - zebrapaden in dorpskom; - ruimte voor chirolokaal niet gebruiken als parking; - verbeteren verkeersveiligheid in Donckstraat tijdens begin en einde schooluren; - aanbrengen nieuw wegdek op laatste stuk Terbeeksestraat zonder hoge snelheid aan te moedigen. Ook fietspad voorzien en verkeersremmer aan schoolingang; - toegankelijkheid voor veiligheidsdiensten in Donckstraat verbeteren; - parkeerverbod instellen in Meerdorp aan overkant uitrit Driehoekstraat; - overal vrije doorgang voor kinderwagens mogelijk maken op stoepen in Meerdorp; - verkeersbrigadiers werven in Meer; - turnzaal Meer verbeteren; - nieuwe gebouwen voor school. Opvallend bij deze lange opsomming was de grote eensgezindheid ondcr de aanwezigen. Let wel, deze punten staan in ccii willekeurige volgorde, ze zijn genoteerd zoals ze achtereenvolgens op de vergadering aan bod kwamen. Het is nu aan het bestuur om ze te ordenen in een prioriteitenlijst, die aan het stadsbestuur zal overhandigd worden, in de hoop dat die er iets zinnigs mee aanvangt. Inmiddels was het 22.15 uur geworden en tijd om te stoppen. De volgende vergadering van de dorpsraad gaat door op dinsdag 14 april om 20 uur op een nog nader te bepalen plaats. Het verslag daarvan krijgt u te lezen in het meinummer van uw onvolprezen lijfblad.

'Altijd Beet' gooit een visje uit De visserselub Altijd Beet organiseert voor de jeugd tot 16 jaar zeven visdagen met onderricht en begeleiding in het vissen. Deze dagen gaan telkens op een woensdagnamiddag door van 13.00 tot 17.00 uur op de wedstrijdvijver in de Mosten. Noteer alvast de data: 15, 22, 29 april en 6, 13, 20, 27 mei. Men verzamelt steeds aan het clublokaal in de Mosten. Indien mogelijk breng je best je eigen vismateriaal mee. De deelnemers moeten wel lid zijn of worden van de visclub. Voor meer inlichtingen kan je terecht op het telefoonnummer 315.78.19. •

Hoog bezoek op gouden bruiloft

Zaterdag 15 februari staat voorgoed in het geheugen van Sian Vermeiren en Maria Van Looveren gegrift, want op die dag vierden ze hun gouden bruiloft in zaal De Eiken. Alsof dat nog geen reden genoeg was om te feesten, werden Stan en Maria op een bepaald moment omsingeld door vijf hoogwaardigheidsbekleders. Frontman Van Aperen stak daarbij uitvoerig de loftrompet, in de rug gedekt door vier individuen wiens namen mij nu niet te binnen schieten. Proficiat, Stan en Maria.

Koken is ons kunstje wel

De tijd dat moeder de v, -ou w over de keuken heerste, lijkt nu - zelf in Meer - definitief voorbij. EĂŠn van de laatste vrouwenbastions is daarmee gevallen. Want zie, de mannen op deze foto hebben de kookkunst tot de hunne ge,naakt, na een K WB-lessen reeks waarin zij van simpele eierbakkers evolueerden tot toekomstige Paul Bocuses. Hei enige waaraan nog kan getwijfeld worden, is hun keuze van schorten. Daar moet nog aan gewerkt worden. Maar voor de rest stralen ze de ware kookspirit uit. Wij kunnen slechts hopen dat zij ooit eens voor ons zullen koken.

Wie duwt hem onder?

Met de E19-put bezitten we een stukje natuur dat we aan de borst zouden moeten koesteren. Ondanks de luidruchtige E19 is het er aangenaam wandelen en vissen en talloze watervogels vinden er een voedselrijke pleisterplaats. Helaas behandelen vele bezoekers dit natuurareaal zonder de minste vorm van respect. Langs de oevers stapelt de afval zich op en op het water verstoren de brutale jetski's de rust van mens en dier. Vooral deze waterracers gedragen zich ergerlijk en arrogant. Ze zijn niet eens van Hoogstraten, maar denken dat ze hier met hun lachwekkende machine onder hun kloten iedereen en alles kunnen trotseren. Wraakroepend is het. Onze hoop is daarom op de overheid gevestigd. Wanneer maakt zij van deze put een natuurgebied waarin dergelijke vormen van natuurvervuiling niet meer mogelijk zijn? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Wij wachten vol ongeduld op een oplossing. 29


g Pastorale 'Pastorale' of Liederlijke lofzang aan de natuur', zo hebben Eveline en Herman hun kunstatelier gedoopt. In Pastorale proberen Eveline en Herman twee dingen te verenigen die hen beiden nauw aan het hart liggen, liefde voor natuur en voor kunst. De 200 jaar oude boerderij, geboorteplaats van menig Van Den Bogerd, stijlvol gerestaureerd en gelegen aan een stille landweg, recht tegenover het landgoed 'Den Rooy' vormt een uitstekend kader voor de plannen van Eveline en Herman. Eveline had reeds lang liefde voor de kunst opgevat, maar de wil om er iets mee te doen kreeg gestalte toen ze de opleiding keramiek aanvatte in de IKO in Hoogstraten. De liefde voor de natuur was er van jongsafaan en die werd alleen nog versterkt toen ze de boerderij betrokken aan de Lage Rooy. Met atelier en galerie wagen ze een poging wagen om twee partijen tot mekaar te brengen; een grote groep van 'onbekende kunstenaars', mensen met aangeboren talenten die moeilijk over de drempel van het kleine officiële kunstenaarswereldje geraken en de geïnteresseerde kunstliefhebber die om financiële redenen uit de galeries wegblijft. In de potterie (pottebakkers-atelier) zal doorlopend werk te zien zijn van keramisten. Maar ook andere kunstvormen zoals aquarellen, olieverfschilderijen, air-brush, krijgen hun plaats in de galerie. Het geheel is te vatten onder de noemer kleinkunst en ambacht. Daarnaast worden er in het atelier cursussen gepland, gegeven door gekende kunstenaars. Om de zaak voor iedereen bereikbaar te maken komt er op het erf een terras, waar bezoekers gelegenheid krijgen om een kopje koffie te gebruiken en een babbeltje te doen. Zo kunnen ook toevallige wandelaars kennis maken met het atelier. De omgeving is trouwens ideaal voor wandelaars en misschien dat met het aangrenzende 'Den Rooy' later de wandelmogelijkheden in de omgeving gevoelig kunnen uitgebreid worden. Dat is echter nog toekomstmuziek. Realiteit is de opening van de 'Pastorale' op 2e paasdag.

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

En uitgelopen

Heel wat deelnemers aanvaardden de uitdaging van de Chiro en trokken op 8 maart hun 'spikes' of ander aangepast schoeisel aan voor de volksveldloop. Hoewel zo'n veldloop een kleurrijk en boeiend spektakel is, viel de publieke belangstelling wel wat tegen. De lopers beleefden er in ieder geval plezier aan. Om ze allemaal te vermelden hebben we in onze rubriek te weinig plaats, daarom zetten we alleen de winnaars even op een rijtje: Meisjes Jongens 6- 7 jaar: Wendy Brosens Bram Pauwels Tim Brosens 8- 9 jaar: Elke Van Doninck Nic Vervoort 10-11 jaar: Goedele Fret 12-13 jaar: Bart Geerts Hanne Jacobs 14-15 jaar: Jef Van Boxel Gerd Jacobs Raf Snijders 16-21 jaar: Veerle Anthonissen Chantal Van Gestel Ad Van Hellemond (3 km) 22-29 jaar: Guy Muësen (5 km) Jef Hendrickx + 29 jaar Ann Braspenning

Vanaf zaterdag 25 april is iedereen welkom in galerie en atelier, en dit elk weekeinde van 10 tot 17 uur. 1 7

Uitgewandeld 0p zondag 8 maart stapte de wandeiclub de laatste wandeling van de 13e reeks uit. 88 deelnemers (net het gemiddeld aantal deelnemers van dit seizoen) maakten een korte wandeling door de nieuwe (nu ja) wijken van Meerle. Een korte wandeling, want daarna volgde nog een feestvergadering in de Bombardon. Naast koffie, broodjes en koffiekoeken werden daar ook nog 58 brevetten uitgereikt aan de trouwe wandelaars. De wandelaars zelf zullen waarschijnlijk niet gaan rusten, de club wel. Maar in het najaar mag je er weer op rekenen, dan beginnen ze gewis aan een 14e reeks. 30

Volkscross: jong geleerd...

is oud gedaan

De Meer/ese vrijwillige brandweer rrok /001 een 70-tal aanhangers het staatsbos van de Chaamseweg in voor een fikse wandeling. Afgaand op de logische gang van de seizoenen was er op guur weer gerekend en was er na de halve afstand een stop ingelast voor een lekkere kom dikke erwtensoep (met worst). 1-let gure weer bleef uit (+ 15 graden en een heerlijk lentezonnetje), de soep bleef even lekker en was binnen de kortste keren op.


MEERLE

50.000 fr. voor ziekenzorg

.

De succesvolle lenzoonstelling 'Taiwan, Kunst en Kultuur' kreeg nog een mooi vervolg. De onbaatzuchtige inzet van heel wat KA V-/eden leverde een netto-winsst op van 50.000 Fr. en zijn belofte gestand schonk K.A. V. de integrale opbrengst van de tentoonstelling aan Zie-

kenzorg. Een trotse K.A. V. -voorzitster overhandigde tijdens een korte plechtigheid de check aan het bestuur van Ziekenzorg Meerle. Zij zullen het bedrag aan wenden voor het oprichten van een fonds voor bijstand aan kankerpatiënten.

Na de ciliro (van Meerle, niet van Meer) klom de Â. L.J. Of) hei zonee/podium. Drie Opvoeringen van 'De Bokskampioen' werden gebracht door: boven (v/nr.) Monique Leemans, Frank Vermonden, Marleen Pau we/s, Erna Van Dijck, Koen Laurijssen, Lu Boudewijns, Bert Brosens. Onder (viii,): Lut laurijssen, Ed Tilburgs, Vickv Donckers, Sjarel Adriaensen, Louis Van Bevel, Ilse 1 eilrijret7.

80-jarige Verjaardagen zijn er om gevierd te worden, ook en zeker van tachtigjarigen. En als het dan nog om een vitale tachtig-jarige gaat, moet zo'n viering groots opgevat worden en moet ze weerspiegelen wat de jarige al die jaren naar buiten gebracht heeft. Dit om u te vertellen dat het muziekweekeinde van 4 en 5 april wel degelijk een oorzaak heeft. De fanfare St. Cecilia bestaat immers 80 jaar en niet minder dan 17 muziekkorpsen komen dat mee vieren, natuurlijk door te musiceren. Twee dagen lang, in en om de parochiezaal. Het programma ziet er als volgt uit: Zaterdag 4 april: 16.30: Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid, Rijkevorsel 17.15: Koninklijke Harmonie Eendracht en Vlijt, Brecht 18.00: Koninklijke Fanfare De Nachtegaal, Ranst 18.45: Koninklijke Harmonie St. Remi, Baarle 19.30: Harmonie St.-Cecilia, Chaam 20.15: Harmonie Vlijt en Volharding, Alphen Zondag 5 april: 14.00: Koninklijke Fanfare Voor Eer en Deugd, Meersel-Dreef 14.45: Brassband St.-Rosalia, Meer 15.30: Koninklijke Fanfare St. Rosalia, Edegem 16.15: Koninklijke Fanfare De Noorderzonen, Westmalle 17.00: Koninklijke Fanfare St.-Willibrordus, Merksplas 17.4. Jeugdoikest De Viije Veieiiigde Viieiiden, Schilde 18.30: Koninklijke Harmonie De Eikel, Brecht 19.15: Koninklijke Fanfare St .-Catharina, Hoogstraten 20.00: Brassband St.-Jan Baptist, Wortel 20.45: Fanfare St.-Lucia, Loenhout Wie wil weten of het 'volkse' musiceren nog een toekomst heeft, kan zich daar een heel weekeinde lang van vergewissen. El

Oproep voor oppas Ruim een jaar geleden werd in de dorpsschool gestart met een voor- en naschoolse kinderopvang. Dit initiatief van het plaatselijk Oudercomité kende na een aarzelend begin een iiog steeds groeiend succes. De kinderen kunnen tegen een demokratisch prijs voor en na de schooluren terecht in een gezellig lokaaltje op de koer van de vroegere meisjesschool. Daar worden ze professioneel opgevangen door Rita Bastiaensen en Lut Laurijssen. Maar Rita trouwt weldra en krijgt zo minder tijd voor de kinderopvang. Daarom zoekt het oudercomité een vervangster en doet langs deze weg een oproep voor kandidaten. Wie een zinvolle en prettige bezigheid zoekt voor enkele uren per dag kan dit melden aan de schrijver van deze rubriek (tel. 3 15.88.54). Een seintje aan de huidige oppasters kan natuurlijk ook. Het oudercomité neemt dan verder met u kontakt op. •

Carnaval tnag dan eerder iets van de andere kant van de grens zijn, hei plaatselijke jolige volkje laat zich hier op weg naar het kindercarnava/sfeest van de witte wijk toch ook graag opmerken.

31


nn

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

'Z.W.' = Zuivere Wereld / pluim van de maand

Een groepje jïere Ijveraars voor een 'zuiverder wereld', op de tweede dag van hun grote-kuis aktie. Soms kunnen ouderen nog iets van jongeren leren.

Deze letters zag ik hier en daar tegen een venster hangen. In de school van de Boomkes waren er briefjes rondgegeven met deze titel de week voor het krokusverlof, naar het schijnt, met 'n oproep om in de krokusvakantie mee te doen aan een aktie om rondom het voetbalplein de 'ROTZOOI' op te ruimen. Voorwaar 'n reuze-goed initiatief. En het had succes: de eerste dag van het verlof kwamen er van alle kanten jeugdige scholieren van 6e en 5e leerjaar opdagen, gewapend met prikstokken, vorken, rieken, rijven en ander gerief, om alle ongerechtigheden rondom de voetbalvelden en verdere omgeving op te ruimen. Het resultaat was 'n hele rij vuilzakken, vol met papier, plastiek, blik, enz. te veel om op te noemen. De bosjes rondom, waar eens

een Fit-O-meter van Bloso ingericht was, (daar is nu geen spoor meer van te vinden) zien er nu weer netjes uit. Ook de sloot die van achter de huizen van de Pater Schrijversstraat naar het Poeleinde loopt, kreeg een schoonmaakbeurt: onvoorstelbaar wat er in zo'n sloot gedumpt wordt! Na zo'n beurt kon men 't water weer zien 'stromen'. Van de andere kant zagen we een stelletje lummels als 'n paar jaar ouder, die zich amuseerden om het werk van hun jongere kameraadjes te dwarsbomen door achter hun rug weer van alles terug in de sloot te gooien wat de jongsten er eerst uit opgevist hadden. Die wisten dus blijkbaar niets nuttigers te verzinnen en zo de held uit te hangen. Triestige mentaliteit! LI

Karnaval Voor de 21e keer, sinds 1972, stond de week van Aswoensdag in het teken van de jaarlijkse Karnavalsviering. Eigenlijk een week te laat, maar ja, die 'fout' is niet meer recht te zetten, want voor een deel moeten wij het doen met de 'overschot' van onze Noorderburen, waar Karnaval vôôr aswoensdag wordt gevierd. Zaterdags om 2 uur was het kinderkarnaval in de tent, en 's zondagsmiddags om halt drie ging de optocht van start, met volgens het program 23 deelnemers groepen: wagens, loopgroepen, muziekgezelschappen, enz. Eigenlijk waren er nog wel enkele groepjes iiieei dan liet piogiaiii veiiiieldde. Ei waren 5 wagens van over de grens en nog 4 van deze kant, maar dan van buiten Wortel. Maar de meerderheid was toch van eigen bodem: 1 Wortelse 'gebuurten', 3 van andere verenigingen en verder meerdere 'losse' wagens- of wagentjes-bouwers, zoals 'de Wurtelse Pejkes', die voor het 10e jaar meededen: jong geleerd is oud gedaan, zullen we maar hopen. Deze groep trok de aandacht voor de problemen van de actie 'Fietspaden NU'. Zoals het er nu naar uitziet, ligt er misschien over 10 jaar wel ergens een fietspad rnéér in de Noorderkempen. Maar laat ons niet te pessimistisch zijn. 's Avonds, na afloop van de stoet, stroomde de tent vol om de dorst te lessen van de dorstige kelen van al degenen die misschien wat te veel droge confetti hadden moeten slikken! Want, dat moeten we zeggen: van de ene kant hadden we gelijk met het weer: zolang de stoet trok, was het droog gebleven, ondanks de dreigende lucht; en van de andere kant werd er toch wat te kwistig met confetti gestrooid of gesmeten of rechtstreeks in de hals gestopt. Na afloop van de stoet zagen sommige straten eruit of het gesneeuwd had. En wat de 'feestviering' 's avonds in de tent betreft: enkele van buiten ons dorp dachten dat ze de feestvreugde moesten verhogen door enkele balen nat stro binnen te gooien, waardoor ze er 'n varkensstal van maakten. Inderdaad, er zijn mensen die zich liever als varkens gedragen dan als mensen die 'n ander ook wat plezier gunnen. Jammer. De inrichters hadden nog 'n paar dagen werk om hun stal op te kuisen... voor dank!

Mukkelrock

.een bezoek waard woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog

12

Tel 014-699002 ook op Zondag open s maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 32

Als u dii leest zal het al achter de rug zijn, maar we kregen wat laat het verzoek van 't Slot om u dit mee te delen: op zaterdag 21 maart ging in de parochiezaal 'Mukkelrock' door, en dit voor de vijfde maal. Met nieuwe sterren uit de Rock-wereld, als CO uit Hoogstraten, The Danish Buttercookies, en Pitti Polak. U hebt ongetwijfeld de grote aankondigingsborden bij de toegangswegen naar ons dorp gelezen, zodat ik er u niet meer over kan vertellen. Alleen heb ik er nu 'n paar bedenkingen bij: als ik er alle uitleg bij lees, dan denk ik: ik word oud! Ik kan die taal, en al wat er achter zit, niet meer zo goed volgen. Er is 'n generatie-kloof, die tot 'n afgrond kan uitgroeien. 't Is precies of ik moet 'n tekst in 't Russisch of Chinees voorlezen zonder dat ik die talen geleerd heb. Het doet me denken aan de paus die in z'n kerst- of paasgroeten enkele tientallen talen moet uitspreken. Ik wil de taal der jongeren dus niet te veel verminken en zeg er dus niet te veel over. Dan zwijg ik liever. E


WORTEL

Tweewieler Racing Center

D,VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 JefMeyvis, het boegbeeld van de Wortelse Karnavalsorganisatie stelt op het kinderkarnaval de nieuwe jeu gdprins en -prinses voor aan de kinderen.

2321 MEER TEL.: 03/31 5.91 .77

Een geboorte, een huwelijk, een verloving,... Postogram: goedkoop en besteld op een door u gekozen dag (uitgezonderd zon- en feestdagen).

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s 'f.

AL

Een prachtig verklede groep die Het Land van Oz uitbeeldde, een verademing tussen het bakken confetti gooiend deelnemersveld.

Lauryssen electronics £

£

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71 .76 CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE 33


4Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Hei22, Tel. 315.80.71.

M (E7 ááwlä-

ff

Hoe open je het nummer van de maand waarin de lente begint? Simpel, je haalt een vergeelde cursus Nederlands boven. Je gaat er nonchalant in zitten bladeren. Je haalt tussendoor wat schoolse herinneringen op en je wacht tot je oog op Herman Gorter valt. Je leest wat die man zoal bezig hield en tot je grote verbazing merk je dat hij de vorige eeuw al, de woorden gevonden heeft waar jij naar zocht. Over universaliteit gesproken. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dit zijn dus niet mijn woorden. Ik heb ze gepikt. (H. Gorter, Mei) Tegenwoordig vind je op elke straathoek een sampler. Dus, wie zou me van plagiaat beschuldigen. En geef toe. Wist u wie H. Gorter was? Enkel mensen in het bezit van een vergeelde cursus Nederlands, die er af en toe nonchalant in zitten te bladeren en tussendoor een herinnering ophalen, hadden misschien vaag het gevoel van herkenning. Maar geloof me, die types lopen niet dik.

BEGRAFENISSEN

JORIS ç

Karnaval

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314 57.10 031314.56.91

Heibossen Jaarlijks steken de fanatieke (oud-)Heieinders de koppen bij elkaar en gaan zich te buiten aan grote hoeveelheden drank en voedsel De opkomst was niet echt massaal te noemen. Jeugdige veertigers en frisse vii ftigers die zich te oud voelen om zich in het feestgewoel te storten. Roseke Verschueren en Jeanne Van Opstal denken daar anders over. Beiden hebben een respectabele leeftijd bereikt, toch schijnt dat l'' beletsel nm ieder jaar weer van de partij te zijn. De (te) grote zaal van de paters werd dit jaar ingeruild voor het café van Jeanne en Harry. (café 't Jachthuis) En dat het daar gezellig kan zijn weet iedereen. Volgend jaar weer, maar clan wel met alle Heieinders.

Men beweert wel eens dat ze op de Dreef een paar jaar achterop lopen. Daarin net zou onze charme schuilen. Meestal zijn het mensen van buiten het dorp die dit beweren. Mensen die het heerlijk vinden om in hun vrije tijd slijkerige paden te bewandelen. Toch is het tijdskader waarin de Drevenier zijn dagen slijt niet zo ouderwets. Onze kar navalsoptocht gaat een week vroeger door dan die van Wortel. En in Rijkevorsel hinken ze een maand achter. We mogen er zelfs prat op gaan 2 optochten te hebben. Heeft u de mannen van de lagere school ook zien gaan. Wat de grote Maerkratten betreft. De beelden spreken voor zich.

34

,


MEERSEL-DREEF

K.L.J. Op zaterdag 1 april is liet weer papierslag. Rommel je oud papier maar op. Vergeet er geen koordje rond te doen, of stop het in een doos. Ondertussen zijn de KLJ'ers druk aan het bouwen. Eerst wordt het dak van hun lokaal onder handen genomen. De gemeente heeft de gevraagde materialen geleverd, waarvoor hartelijk dank. Het werk wordt zo veel mogelijk door eigen leden gedaan. Na de zomer zou de renovatie helemaal rond moeten zijn, maar daar hoort u nog van. 1 1

Riolering, verkaveling en verkeer De eerste voorbereidselen voor de riolering zijn zichtbaar. De bomen aan de kant van de kerk zijn er uit. Wanneer ze precies beginnen wordt er vaak gevraagd. Ik weet dat het wat afgezaagd begint te worden, maar in het voorjaar... Het verkavelingsdossier was dus ergens in Brussel blijven hangen. Nu we een nieuwe regering hebben zou er dus weer schot in de zaak moeten komen. Deze week werden er 46 verkeersovertredingen vastgesteld, en weer was ik er niet bij. Alles heb ik er aan gedaan om uit de anonimiteit te treden. En weer ben ik er nergens in geslaagd me te laten registreren. Patirierend vertrekken, kostte me wel een nieuwe set banden. Onder begeleiding van een house-dreun door dorpskommen scheuren. Mijn equalizer en 2 woofers opgeblazen. Geen enkele keer werd mijn weerzinwekkend rijgedrag met een boete gehonoreerd. Zelfs een simpele waarschuwing werd met niet gegund. Jaren al droom ik van politiecontroles. Heerlijk zou ik het vinden om één keertje maar in het zakje te mogen blazen. Misschien dat ik volgende week in de hitparade van snelheidsovertredingen word opgenomen. Of ben ik dan toch a rebel without a cause.

BYOUTERIE

44

Jou

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/31 47253

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ruime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

Lezers schrijven Varkens slachten Naar aanleiding van het artikel 'Het vlees smaakt niet meer zoals vroeger' in De Hoogstraatse Maand van maart '92 wou ik even het volgende kwijt. Op de schrijftrant en de lay-out (waaronder duidelijke foto's) kan ik niets aanmerken. Wat ik wel erg vind, is dat het vroeger blijkbaar op vele plaatsen de gewoonte was een dier te slachten, zonder zich eerst eens te bezinnen over hoe een dier eerst doden zonder pijn (pistoolschot... of eventueel andere manieren) zodat dit barbaars slachtritueel kon vermeden worden. Het ging (of gaat soms nog) tenslotte over medeschepselen, levende wezens die zoals wij de aarde bewonen en pijn kunnen voelen. Het stoort me ook erg dat men met het mes in de hand reeds met een glunderend gezicht aan al het eten kan denken (ik kan er ook niet aan doen dat het wéér een man is!). Ik vraag me toch af waarom wij mensen hoger staan dan de dieren, als we zelf niet uit respect, deze medebewoners van onze planeet, de onnodige pijn kunnen besparen.

M. V., Deurne

Golfterrein Heerle's Hof: administratie Ruimtelijke Ordening bereid tot compromis? Hoogstraten, 13 maart 1992 Half januari zijn er besprekingen geweest tussen de administratie van ruimtelijke ordening, afgevaardigden van het bestuur van Waters en Bossen en de heer Van Spaendonck om een compromis voor het golfterrein Heerle's Hof uit te werken. In september diende het Schepencollege van Hoogstraten op aanvraag van de heer Van Spaendonck een nieuw voorstel in voor de aanleg van een golfterrein te MinderhoutHoogstraten. In die aanvraag wordt 24 ha 27 a bosgebied en 29 ha 42 a agrarisch gebied omgezet tot recreatiegebied en wordt ter compensatie 3 ha 5 a bosgebied en 11 ha 41 a ontginningsgebied omgezet tot agrarisch gebied. Nu zou door de administratie van ruimtelijke ordening een nieuw voorstel worden ingediend waarbij de 24 ha 27 a bosgebied wordt gecompenseerd door de bebossing van een zelfde oppervlakte landbouwgebied. Hierbij wordt er grote druk uitgeoefend op het bestuur van Waters en Bossen om zich met dit compromis akkoord te verklaren. De ondergetekende organisaties vragen zich af hoe zulk een compromis mogelijk is. 24 ha 27 a bestaand bosgebied kan onmogelijk gecompenseerd worden door een opplanting van een zelfde oppervlakte bosgebied. Een bestaand bos is meer dan een verzameling bomen, zoals het nieuwe bosdecreet zegt is een bos 'een grondoppervlakte waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken en waartoe

een eigen fauna en flora behoort'. Welnu is het duidelijk dat een nieuwe aanplant geen eigen bosfauna en bosfiora heeft en daardoor ook niet een bestaand bos kan vervangen. Bovendien waar gaat men die landbouwgrond halen, een landelijke gemeente zoals Hoogstraten kan onmogelijk landbouwgrond missen. Het zou alleen maar het mestoverschot nog groter maken. Dit geldt ook voor de landbouwgronden die men wil omzetten naar recreatiegebied. Bij dit alles hebben wij verschillende vragen: Weet gemeenschapsminister Kelchtermans, bevoegd voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, hiervan iets af? Wij vermoeden van niet, hoe kan hij dit anders rijmen met de door hem goedgekeurde Beleidsnota Golfterreinen Vlaanderen (VE/89/3 1.05, Doe 302) waarin staat dat een golfterrein onmogelijk in een bosgebied kan worden aangelegd. Hoe rijmt hij dit dan met zijn voorgestelde richtnota 'Groene Hoofdstruktuur' waarin dit gebied is ingekleurd als natuurkerngebied. Wij vragen ons ook af waar de uitspraak van de Korrektionele Rechtbank blijft, deze zaak is reeds op 12 april 1991 naar de korrektionele rechtbank verwezen. De Vlaamse Gemeenschap heeft zich trouwens in deze zaak burgerlijke partij gesteld. Wij hopen ook dat het bestuur van Waters en Bossen niet ingaat op dit compromis. Dit zou trouwens ingaan tegen een brief van 26 maart 1991 van het hoofdbestuur van Waters en Bossen aan Natuurreservaten vzw waarin zij zeggen dat ze al het mogelijke zullen doen om een verdere aantasting van dit boscomplex te vermijden. Ondergetekende organisaties protesteren met klem tegen de huidige gang van zaken en hopen dat de bevoegde ministers onmiddellijk hun administraties zullen terecht wijzen.

ABS, Jos Jeuris Agalev-Hoogstraten, Rozette Servaes, secretaris Natuurreservaten vzw, Luk Daniëls, Beleidsmedewerker. S. P., Guy Peeters Wie/ewaal-Hoogstraten, Marcel Adriaensen, voorzitter JNM-Hoogstraten, Tom Verschraegen.

EN

35


/

spoRT

Ikj

IL!i

i

1

kL\1 I1

Hoogsiraten VV bouwt aan een sterke reeks 1

Op 24 november 1991 won HVV tegen Looi met 2-0. Intussen zijn we twaalf wedstrijden verder en alleen op Tienen ging HVV de boot in. De elf overige matchen leverden de roodwitten vier overwinningen en zeven gelijke spelen op. Terwijl Beerschot steeds verder uitloopt, had men bij HVV de lat iets lager gelegd en een vijfde plaats werd het streefdoel. We kunnen er echter niet naast kijken dat we hiervoor net iets te weinig doelpunten maken. Achteraan en op het middenveld schijnt alles te kloppen, doch in de zone van de waarheid komen we tekort op het gebied van productiviteit om een echte topper te zijn. Beerschot geraakte op de Thijsakker in de 91ste minuut aan een late gelijkmaker en matchen tegen Aarschot en Poederlee verliepen scoreloos. Eén punt op Poederlee was niet slecht, doch voor eigen publiek had men Aarschot moeten kloppen. Meteen liep een goedspelend Tienen van ons weg en de kans dat HVV Tienen nog van die vijfde plaats wegduwt, is niet erg reëel meer. Met nog zeven matchen te gaan heeft HVV 25 punten, zodat we meTnog één punt per wedstrijd zouden komen op 32. Dit is een erg verdienstelijk resultaat, doch in de topvijf zullen we er niet mee geraken. Wedstrijden: Vrijdag 27 maart: 20.00 uur Reserven - SV Mol Zaterdag 28 maart: 19.30 uur SV Mol - Hoogstraten VV Vrijdag 3 april: 19.30 uur Westerlo - Reserven Zaterdag 4 april: 20.00 uur Hoogstraten VV - Westerlo Vrijdag 10 april: 20.00 uur Reserven - Looi Zaterdag 11 april: 19.30 uur Looi - Hoogstraten VV Vrijdag 24 april: 20.00 uur Reserven - Beringen Zaterdag 25 april: 20.00 uur Beringen - Hoogstraten •

\JIDAR AKK)

Nu ook in Hoogstraten:

VERS BIOLOGISCH WIDAR-BROOD In De PASTINAKEL Vrijheid 86 - iedere dinsdagmorgen

W/dar157, 4'set' elftal moest verschillende basisspelers missen wat de 0-4 cijfers gedeeltelijk kan verklaren. Anderzijds moet gesteld worden dat de bezoekers een aardig partijtje voetbal speelden op het veld van Meerle. De reeks 'zware' wedstrijden werd voortgezet met de verplaatsing naar White-Star, dat een oogje heeft op de derde plaats. De thuisploeg was in de eerste helft de betere ploeg en stond met de rust 1-0 voor. Na de rust ging Meerle resoluut in de aanval om zo een puntje te verdienen. Zonder resultaat echter want het bleef 1-0. De vier zwarte wedstrijden brachten maar 2 van de 8 punten op. Meerle zal in de resterende wedstrijden niet te veel steken meer moeten laten vallen. Jongens het woord is aan jullie!! Als ook het 'voetbalgeluk' een beetje aan jullie kant mag staan dan lukt het wel! Wedstrijden voor april: 5 april: 15.00 uur Meerle - Weelde 12 april: 15.00 uur Pulderbos - Meerle

VNA Wortel Door onvoorziene omstandigheden was er in de vorige editie geen verslag verschenen. Tegen Mariaburg werd na een zeer goede speelhelft vlot met 3-0 gewonnen. Tegen Wechelderzande en Minderhout werd aanvankelijk flink gevoetbald, maar de krappe voor-

te

43 ioJ!/(erk5pfz5 +6

sprong moest door zenuwachtigheid telkens met veel moeite, doch succesvol, verdedigd worden. In Meer was het scenario enigszins anders: Meer kwam, gejaagd door de wind, met 1-0 voor. Na de rust kwam Wortel via de gebroeders Dominiek en Dirk Mertens op gelijke hoogte. De briljant keepende doelman van Meer moest zich slechts na een tumultuees einde, in de laatste minuut, gewonnen geven. St. Job, dat in de heenronde de beste indruk had gelaten, was de volgende tegenstrever. Met een penalty doelpunt, na een fout op Dirk Mertens en omgezet door broer Dominiek kwamen de blauw-witten verdiend op voorsprong. Na de pauze speelde de thuisploeg alles of niets en na geharwar werd het 1-1. Maar binnen de minuut maakt Dominiek Mertens er 1-2 van en Dirk Mertens legde na een prachtige solo de eindcijfers vast. Horendonk leek een gemakkelijke hap, maar de 2-0 voorsprong moest nog krampachtig verdedigd worden. Dan kwam de moeilijke confrontatie met Gooreind. Deze ploeg telde slechts 1 punt minder en we moesten in de wei zonder topscorer Dirk Mertens. Zijn plaatsvervanger Benny Feys deed het schitterend en scoorde het enige doelpunt. In deze wedstrijd speelde iedereen met zoveel lef en klasse dat Gooreind nooit echt gevaarlijk was. Wanneer thuis tegen hekkensluiter Essen nog 1 punt gewonnen wordt is men zeker van pro-

Meerle F.C. Al moest ons eerste elftal een drietal basisspeiers vervangen, toch kon de wedstrijd tegen Halle niet mooier beginnen. Reeds in de aanvangsminuut kon Hendrickx Meerle immers op voorsprong brengen. Halle reageerde hef tig en verhoogde stelselmatig de druk. Hendrickx en Pauweis moesten de strijd staken wegens kwetsuren, maar Meerle verdedigde zich met hand en tand. In de tweede speelhelft kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Gezien de omstandigheden mochten beide ploegen zich hiermede tevreden stellen. Tegen leider St. Lenaerts zou Meerle weer uit het beste vaatje tappen. Het werd wel geen overwinning, maar dat ze in laatste instantie nog een puntje konden meenemen stemde tot tevredenheid. Tegen het tweede gerangschikte Lentezon werd het dan weer een zware nederlaag. Ons 36

Jefke Donckers werd met vrouw en dochtertje in de bloemen gezet voor zijn 300s1e wedstrijd in het eerste elftal van V.N.A. Wortel.


SPORT motie. Om kampioen te spelen is er in de resterende 2 wedstrijden nog iets meer nodig. Kampioen spelen is de wens van iedere speler en supporter, want V.N.A. Wortel zou in zijn bijna 50jarig bestaan nog nooit de titel gewonnen hebben. De knapen wonnen ook met ruime voorsprong het kampioenschap. De aflossing van de wacht is dus verzekerd. De wedstrijden zondag 29 maart:

15.00 uur Bezemheide - VNA zondag 5 april: 15.00 uur: Heihos - VNA

Minderbout V.V.: trainer buiten en... ommekeer! Na een lange reeks wedstrijden zonder enig winstpuntje schijnt de wind toch terug uit een betere richting te waaien aan de Hoge Weg. Trainer Pluym werd bedankt voor bewezen diensten en het duo Karel Koyen en Paul Van Erck nam de groep in handen en met succes! Op training werd terug duchtig gewerkt door een gemotiveerde groep waarvan het wankele zelfvertrouwen dringend moest opgekrikt worden. Dit bewijzen de laatste uitslagen voldoende! Tegen S.K. Beerse werd niet gescoord maar ook de verdediging liet geen enkel steekje vallen, zodat een billijk 0-0 gelijkspel uit de bus kwam. Gebuur Meer, nog slechts een schim van de vroegere glorie maar met een zeer jonge ploeg, lokte heel wat kijkers naar het Minderhoutse voetbalveld. Na drie minuten reeds kopte Gunter Jansen (Minderhout) raak, Meer repliceerde echter en Ronny Aerts zorgde voor betaald antwoord. Hans Joosen bracht MVV terug aan de leiding en bij deze 2-1 stand werd er ook gedraaid. Even een forcing van de bezoekers na de rust maar Kurt Vermeiren counterde en plaatste met een grondscherend schot de thuisploeg op rozen, 3-1. Nog werd de stand aangedikt door Hans Joosen en vijf minuten voor affluiten legde Benny Christiaensen (Meer) de eindcijfers vast, 4-2! Twee punten voor Minderhout na een zeer sporticvc wedstrijd! MVV ging voort op zijn elan en ook St.-Job moest eraan geloven, al moest de geluksfee wel een handje toesteken. Kurt Vermeiren scoorde halfweg de tweede helft en toen begon St.-Job te drukken, maar de MVVdoelman pareerde alles. De thuisploeg was eraan voor de moeite, alhoewel men in de eindfase nog een strafschop tegen de paal trapte. Eindstand 0-1! Kaart Brasschaat legde met dezelfde cijfers de duimen aan de Hoge Weg. Koen Goos scoorde het enige doelpunt, invallersdoelman Erik Martens (Minderhout) stopte een strafschop en de thuisploeg creëerde een aantal kansen the het niet kon ver7ilveren Vir1ien. dc 1-0 uiwiiiniIIg. Nog enkele wedstrijden blijven te betwisten en dan valt weeral het doek over een kompetitie waarvan MVV en zi n unnoT - ter iets meer verwacht hadd Wedstrijd zondag 5 april:

15.00 uur Minderhout VV - Bezemheide •

F.C. Meer: te jong en onervaren We aan slilaan naar liet einde van de kompetitie toe. Onze jongens kenden hoogten en laagten, maar zij speelden als echte kameraden en de inzet was er. De uitslagen mochten echter niet zo denderend genoemd worden, hen treft echter geen schuld. Ook kregen zij dikwijls geen loon naar werken. Zeker hebben we ervaren dat men het met een te jonge ploeg niet ver kan schoppen. Kijken we maar eens naar S.K. Beerse! Zij beschikken over een elftal waarin de gemiddelde leeftijd van de spelers 31 jaar bedraagt. Hiertegen staan onze 17-jarigen natuurlijk machteloos. Wij waren te zwak en misten kracht. Van een gelijke strijd was er dus geen sprake. We hebben ooit betere tijden gekend, maar het kan terug verkeren! •

Suksesvol einde voor Hoogstraatse kaartprijskampen Enkele jaren terug nam de veloclub 'De Lustige Wielrijders', gezien het sukses dat ze steeds met hun kaartprijskamp kende, het initiatief om een kompetitie in te richten met andere Hoogstraatse verenigingen. Het werd onmiddellijk een groot sukses maar jammer genoeg kwam er stilaan wat sleet op de formule. Meerdere verenigingen haakten af en dit jaar bleven er nog negen over, ni. de supportersclub 'Onze Rooikens', de Kon. Fanfare St.Catharina, de gemeentelijke basisschool, de Kon. Duivenmaatschappij 'De Blauwe Duif', de K.W.B., de Kon. St.-Jorisgilde, de Hoogstraatse Wielertoeristen, de Kon. Harmonie St.-Cecilia en de Kon. Veloclub 'De Lustige Wielrijders'. In het verleden hadden de kaarters de keuze tussen jokken en kruisjassen maar gezien het ras van de kruisjassers blijkbaar aan 't uitsterven is werd overgeschakeld naar 'slagen halen'. Ook dit werd geen sukses en waar in het verleden regelmatig met 100 en meer kaarters gespeeld werd lag het gemiddelde dit jaar

dicht bij de vijftig. 'De Blauwe Duif' geraakte dit seizoen nog vlot over de 100 maar met 64 kaarters haalden 'De Lustige Wielrijders' dit jaar de tweede plaats. Stemming was er bij 'de veloclub' voldoende, de prijzen mochten ook gezien worden, maar toch bestaat de vrees dat meerdere verenigingen opnieuw zullen afhaken. We geven hier de eindstand mee zoals ze op vrijdag 13 maart werd meegedeeld. Jokken: 1. Staf Goetschalckx 1612 pnt.; 2. Jan Dictus 1619 pnt.; 3. Jan Stoffelen 1647 pnt.; 4. Alfons Grielens 1683 pnt.; 5. René Smouts 1683 pnt.; 6. Louis Buylinckx 1690 pnt.; 7. Jos Buylinckx 1695 pnt.; 8. Maria Vermeiren 1696 pnt.; 9. Willem Marijnissen 1699 pnt.; 10. JefHofkens 1718 pnt.; 11. J05 Goris 1718 pnt.; 12. Corneel Janssens 1723 pnt.; 13. André Van Hees 1742 pnt.; 14. Ah Van der Lee 1743 pnt.; 15. Richard Paepen 1761 pnt. Slagen halen: 1. Albert Donckers 700 pnt.; 2. Louis Jorens 700 pnt.; 3. Adriaan Floren 658 pnt.; 4. Piet Van Sas 658 pnt.; 5. Theresia Jansen 656 pnt.; 6. Jules Lanslots 651 pnt.; 7. Albert Spannenburg 651 pnt.; 8. Frans De Roover 640 pnt.; 9. Frans Michielsen 639 pnt.; 10. Karel Govaerts 631 punten. •

L/IT,1ï!iJ 'l? K;p'I l''rvmisscn mei (misschien) de laatste winaars van de kaartprijskamp: Staf Goetschalckx (jokken) en Albert Donckers (slagen halen).

37


SPORT

Ho ogstraatse Zaalvoetbal Competitie KLASSEMENT 1. Blauw-Zwart ............... 23 20 3 40 2. Alma......................... 23 19 2240 3. De Zwaluw ................. 2317 6-34 4. Gemeentekrediet .......... 23 15 6 2 32 5. Icarus ........................ 23 11 8426 6. Middenstampers........... 23 11 8 4 26 7. Papillon ..................... 23 12 10 1 25 8. Van Herck.................. 22 10 7 5 25 9. Gelmelsoc ... . ............... 23 10 10 3 23 10. A.F. Meer .................. 23 8 132 18 11. Lepe Hoek ................. 23 4 163 11 12. Sportivo ..................... 23 5 18- 10 13. De Swart.................... 22 3 18 1 7 14. Bankunie.................... 23 1 211 3 3e PERIODE: 10 1. Blauw-Zwart ............... S 5 2.Alma ..................... .... 54-19 Gemeentekrediet .......... 5 4 1 8 8 Middenstampers. . ......... 5 4 1 6 A.F. Meer .................. 5 3 2 6 De Zwaluw ................. 5 3 2 6 Papillon ..................... 5 3 2 4 Gelmelsoc ... . .......... . .... 5 2 3 9.Icarus ........................ 5 2 3- 4 10. Van Herck.................. 4 1 2 1 3 2 11. Sportivo ..................... S 1 4 12. Bankunie .................... S 41 1 41 1 13. Lepe Hoek.................. 5 4- 0 14. De Swart .................... 4 Op vrijdag 12 en zaterdag 13juni1992 organiseert Z.V.T.-Alma haar vierde 'H. Bloedzaalvoetbaltornooi' in Sportschuur 'De Zevensprong'. Ploegen die willen deelnemen aan dit tornooi kunnen dit middels 500 fr. te storten op rekening 787-5394912-26 met vermelding van naam ploeg en adres afgevaardigde. (500 fr. = 200 fr. waarborg + 300 fr. inschrijvingsgeld)

3-bandtornooi in Loenhout

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tennisschool in Ho o gs t ra ten Dat Hoogstraten een scholencentrum is, 0fldervind je dagelijks 's morgens en 's avonds als enkele duizenden scholieren over al of niet bestaande fietspaden richting Hoogstraten kiezen. Een tennisschool ontbrak echter nog aan het aanbod en die komt er nu! Geen schoolse opleiding natuurlijk, zodat alleen gemotiveerden hier aan hun trekken zullen komen. Deze heuse tennisschool, een initiatief van de Hoogstraatse Tennisclub gelegen aan de Kathelijnestraat, zal zeker velen tevreden stemmen. Dat men het ernstig meent met dit initiatief is wel het feit dat Alec De Laet, V.T.V.-leraar met klassement B/o zich vanaf de paasvakantie met de opleiding zal bemoeien. De bedoeling is wel duidelijk een betere en permanente tennisbegeleiding te geven, zowel aan de jeugd als aan de volwassenen. Nog een verheugend nieuwsje: ook mensen van buiten de club zijn welkom!

H.T.C., met haar 370 leden, werd opgericht in 1982 en met de start van deze nieuwe tennisschool wil men duidelijk bewijzen dat de 38

Begin dit jaar startte de biljartclub van café Sportwereld in Loenhout met een 3-bandtornooi. 36 Keu-vrienden uit verschillende dorpen, waaronder ook Hoogsraten, namen eraan deel. Op 29 februari werd de finale gespeeld en kwamen volgende deelnemers als besten uit de bus: 1. Jan Van der Velden, 2. Jan Zijlmans, 3. Gust Jacobs, 4. Frans Vermeiren, 5. Rik Lambregts, 6. Gerd Van Den Langenbergh (de Witte), 7. Jef Van Aken, 8. Jan Haest. Groot overwinnaar was Jan Van der Velden die het ganse tornooi (14 wedstrijden) speelde met een gemiddelde van 1,200.

club voor alle lagen van de bevolking wagenwijd openstaat. Om haar 10-jarig bestaan te vieren organiseert men eind juni een speciaal dubbeltornooi. Al wie in Hoogstraten woont of er geboren is mag deelnemen. Op donderdag 25 juni wordt er gestart en het einde is voorzien op zondag 5juli. Een hele reeks activiteiten ronden dit lustrumtornooi af: een academische zitting op vrijdag 3 juli, een 'Bal Populaire' op zaterdag 4 juli, de finales en de uitreiking van de prijzen kan men op zondag 5 juli bijwonen. Voor inlichtingen omtrent H.T.C., de tennisschool en de tornooien, bel naar 3 14.57.67 of 314.38.36. •

AVN met nieuwe :

iflhtuhtvt1

Heb je ook zin om tijdens de prille lentezondagochtenden eens wat vroeger de kuiten te reppen en je longen vol te pompen met uiteraard gezonde lucht? Goed zo, lees dan maar verder wat de Atletiek Vereniging Noorderkempen (AVN) je zoal te bieden heeft. Vanaf zondag 5 april te 09.30 uur kan iedereen (vanaf 16 jaar) die een beetje wil en kan

lopen deelnemen aan de AVN-joggingsessies die geleid zullen worden door Guido Everaert. Niets te betalen hiervoor! Volledig GRATIS! Als startplaats koos men het voetbalterrein aan het Groenewoud omdat men van daaruit gemakkelijk Achtel en Wortel kan bereiken. Plaatsen waar er luchtig gejogd kan worden! Niet iedereen hoeft dezelfde afstand af te leggen, want er wordt terdege rekening gehouden met de al dan niet beperkte mogelijkheden van de sportieve deelnemers. Ook beginnelingen mogen zich beslist niet laten af schrikken! Naast de recreatieve joggings worden je ook een reeks afstandstrainingen aangeboden en dit van 14 april tot en met 30juni, telkens op een dinsdag vanaf 20.00 uur! Jan Hendrickx

is je gastheer en hij blaast verzamelen aan de piste van het Klein Seminarie, ingang Kathelijnestraat. Deze training richt zich vooral tot beginnelingen (volwassenen), zowel mannen als vrouwen. Ook hier kun je volkomen

GRATIS aan je trekken komen! Voor degenen die aan de Stratenloop op 17 juni e.k. willen deelnemen is dit een uitste-

kende gelegenheid om je lichamelijke conditie op een verantwoorde wijze op te vijzelen. Inlichtingen bij Guido Everaert 03/314.68.25, Jan Hendrickx 03/314.39.66, Jan Vlamings 03/314.69.13. •

'Vroeg of laat bijleren in sport!' Dat kan beslist! De Provinciale Sportdienst 'Mens en Beweging' met de sportregio's Noorderkempen, Kempen en Zuiderkempen, organiseert cursussen en info-avonden in eigen streek. Een bijscholingsaanbod voor geïnteresseerden dat zeer zeker zal gewaardeerd worden! Op zaterdag 4 april start in het Sportcentrum 'Diepvenneke' te Vosselaar een cursus 'Voetbalinitiator' (48 uren) voor 18-plussers. Gedurende 12 zaterdagen van 08.30 tot 12.30 uur worden je de basistechnieken bijgebracht. Slagen in een toelatingsproef is noodzakelijk. Onkosten: 1500 fr.! Info: 014/61.16.39 (Chris Luyten). Zaterdag 18 april komt de cursus 'Badmintoninitiator' (32 uren) aan de beurt. Een opleiding in de sporttechnische en didactische begeleiding van jeugdspelers en recreatiebadmintonners. Plaats van gebeuren is Sporthal 'De Hoogt' in Oud-Turnhout van 08.30 tot 12.30 uur en dit gedurende 8 zaterdagen.

Ook hier moet je slagen in een toelatingsproef en 1500 fr. betalen. Info: 014/42.70.44 (Frans Aernouts). In de Sporthal-stadspark in Turnhout leert men je op zaterdag 25april van 13.30 uur tot 18.00 uur 'Volkssporten organiseren'. (Voor sportmonitoren, jeugdleiders, leraars ... ) Deelname 600 fr.! Info: 014/41.89.41: toestel 223 (Micky Leconte).0


MUZIEK

K.

Fusieswing Flor Verschueren Donderdag 5 maart ging in De Warande in Turnhout Tango van Theater Stap in première. Hoogstratenaar Flor Verschueren schreef hiervoor enkele tango's. Voor Fusieswing was dat meer dan een goede reden om Flor op de praatstoel te ontvangen. Theater Stap is een niet alledaags theater. Het is een professionele theatergroep uit OudTurnhout, bestaande uit dertien mentaal gehandicapte acteurs afkomstig van diverse dagcentra en scholen uit de omgeving van OudTurnhout. Bij Theater Stap is men zowel met het acteren als met alles wat met theater te maken heeft, bezig. Tango is de zesde produktie van Stap in zeven jaar tijd: voorheen presenteerde Stap reeds 'Stap voor Stap', 'Tussenbeide', 'United Artists' en 'Antigone'. Flor Verschueren, in 1972 afgestudeerd aa het Lemmensinstituut in Leuven, schreef voor Stap steeds de muziek. De muziek in de stukken van Theater Stap heeft een dubbele functie: op de eerste plaats dient de muziek om een bepaalde sfeer te scheppen tijdens een voorstelling. Maar minstens even belangrijk is de muzikale achtereïond tiiclen (le repctitic on de iiodiec

Flor Verschueren

'cues' (herkenningspunten) te leggen voor de acteurs. Flor werkt niet alleen voor Theater Stap. In het verleden heeft hij ook al de muziek geschreven voor vooral kindertheater: Het Gevolg uit Turnhout, Theater Frou Frou uit Edegem en Theater '42 brachten reeds zijn muziek op de planken. Theater Stap gaat met Tango op tournee door Vlaanderen. Niet langs diverse parochiezaaltjes, wel langs de betere cultuurtempels van Vlaanderen. Op 1 mei is Stap opnieuw te gast in de Turnhoutse Warande (reservatie op 014/41699 1). Flor Verschueren is dan ook te zien, want hij voert de muziek ook zelf uit op piano. Tango gaat over een plechtige gebeurtenis, een begrafenis, waar gelachen mag worden omdat er serieus wat mis loopt. Ook in eigen streek is Flor Verschueren te zien: er bestaan wilde plannen om in april in het Hoogstraatse IKO de tentoonstelling van eigen kunstenaars te voorzien van een muzikale impressie. Deze zou dan door Flor opgevoerd worden tijdens de vernissage van de tentoonstelling. Hierover lees je ongetwijfeld elders veel meer. 1-1

Festivalk Ondanks het fèii dat Festivalk '92 doorging op vrijdag de dertiende, kon men toch spreken van een geslaagde avond. Zeg nu zelf, waar vind je nog drie topgroepen voor de prijs van driehonderdvijftig frank? Het miniindoorfestival was dus ook al meer dan een week op voorhand uitverkocht. Naar schatting waren een drieduizendvijfhonderd muziekliefhebbers naar Rijkevorsel afgezakt. Door de Organisatie was al het mogelijke gedaan om de avond in zo optimaal mogelijke omstandigheden te laten verlopen. De linkermuur sneuvelde ten voordele van nooddeuren en het sporthalakoestiekprobleem werd Vrij goed weggewerkt. Diegenen die er om kwart na acht al bij waren konden met volle teugen genieten van de Lierse Wolfbanes. Zanger Wimmeke Punk, blijkbaar een fan van het Huis van Wantrouwen, begon met de kreet van de afgelopen weken: Joew, de mannen! Het leek net of je naar de CD 'High Five' aan het luisteren was met de shuffletoets van je CD-speler aan. Alle ijzersterke nummers waren erbij: Let's make luv, China, Miles away from here, Wimmeke's eigen dans The Iguana, James en de nieuwe single The Clown. Natuurlijk mochten hun eerstelingen Where's the Party en As The Bottle Runs Dry niet ontbreken. Dit laatste nummer was zeker en vast het hoogtepunt van hun optreden. Deze klassieker kreeg extra kleur dankzij de accordeon van Jan Hautekiet, die eigenlijk bij The Scabs de keyboards bespeelt. Die laatste twee nummers, en nog een aantal andere, werden trouwens bij George Kooymans in Rij kevorsel opgenomen. The Wolfbanes waren zeker en Vast geen slechte keuze en als ik mijn keuze moet maken uit de drie optredens, dan kies ik pertinent voor dit sympathieke popgroepje uit Lier en voor Wimmeke Punk, met vlinderdas, en

voor de zalige podiumpresence van Lange Polle. Heel wat mensen hadden de Nederlandse Golden Earring als afsluiter van festivalk Verwacht. Toch werden ze geprogrammeerd voor The Scabs, aangezien The Golden Earring niet na tien uur wou beginnen. De nummers van The Golden Earring zijn duidelijker herkenbaar bij het publiek, maar dat is natuurlijk ook niet moeilijk als je kan kiezen uit zo'n waslijst aan hits. Het eerste succes kwam met de klassieker When the Lady Smiles. Radar Love en The Twilight Zone zorgden ervoor dat De Valk even op zijn kop stond, maar over de algemene lijn was het een optreden zoals alle andere. The Golden Earring nam niet veel risico's, ze ontgoochelden niet echt, maar toch miste je dat beetje meer. Het succes bleef steeds beperkt tot de eerste rijen. Voor George Kooymans was het alleszins een thuiswedstrijd: hij klopt regelmatig eens tegen de bal in de sporthal De Valk. Barry Hay merkten we op met een T-shirt aan van The Scabs. Omstreeks middernacht werd het nog maar eens duidelijk: het publiek was gekomen voor The Scabs. Ze gingen er meteen goed tegenaan met Robbing The Liquor Store. Hun optreden, in een nieuwe set, was een afwisseling van hun vele radiohits en hun nieuwste CD Jumping The Tracks. Opvallend waren de up-tempo versies van Hard Times, Time, Little Lady, Don't you know en 1 need you. The Wolfbanes vroegen zich af 'Where's The Party' en The Scabs hadden daar een heel duidelijk antwoord op: 'Let's have a Party'. Een fantastisch mooi rustpuntje blijft 'Barkeep' met Jan Hautekiet op keyboard The Scab hle\ en het publiek

boeien en zorgden ervoor dat de organisatoren mogen terugblikken op een geslaagde avond met een geslaagde affiche. Fusieswing hoopt alvast dat dit niet het laatste is wat er gebeurt in De Valk op muzikaal vlak, want de Kempen (en die zijn heus niet zo stil, zoals Hugo Matthysen zingt) heeft dringend nood aan een goede rocktempel. El

39


MUZIEK

Aspirock Vorig jaar werd Aspirock in Meerle opgenomen in de grote groep van de grotefestivals. Toen pakten ze uit met een affiche om U tegen te zeggen: exKids Ludo Mariman, The Danish Butter Cookies en als top of the bil! The Scene. Zo bewezen de Aspi's dat een klein festival ook best groot kan zijn. Zeg nu zelf: die affiche was niet mis. Dit jaar niet zo'n grote namen, maar toch bieden de Aspi's van de Meerlese Chiro een kwalitatief sterke affiche aan aan een lage prijs. De or ganisatoren hebben het dit jaar bewust iets bescheidener gehouden. De drijvende kracht achter Aspirock van vorig jaar was chiroleider Piet Van Bavel. Dit jaar nemen Erwin Pijpers en Ene Van Den Ackerveken de Organisatie op zich, samen met elf chiroleden. Uit de streek komt Slight Return. Hun naam danken ze aan het nummer Voodoo Chile van Jimi Hendrix. Op de B-kant van die single stond tussen haakjes de term 'Slight Return'. De keuze van een Jimi Hendrix-term lag eigenlijk ook voor de hand, aangezien alle groepsleden sterke aanhangers zijn van zijn muziek. Slight Return omschrijft zijn muziek als 'hardboogiegitaarrockk', zeg maar vrij harde bluesy gitaarrock. Naast hun eigen bluesy nummers spelen ze enkele covers van den Jimi natuurlijk, The Black Crowes, Stevie Ray Vaughn, Robin Trauer en The Doors. Wie hun optreden in Het Slot gezien heeft, weet dat Slight Return nog heel wat noten op zijn zang heeft. Dit pretentieloze streekgroepje heeft voorlopig nog geen plaatwerk, vorig jaar werd wel een demo opgenomen met zeven nummers in een produktie van Jack Nobelen. 'Sea of Fear', 'House of Soul' en 'Texas Flood' zijn de meest opvallende nummers. Slight Return is zeker en vast een terechte keuze als opener van Aspirock, dat nog maar eens bewijst dat regionaal talent ook aan de bak moet komen: gitarist Erwin Breugelmans komt uit Rijkevorsel, bassist Chris Van Leuven uit Westmalle, drummer Paul De Vries uit Bavel en zanger Peter Hofkens is afkomstig van Merksplas.

Na Slight Return is het de beurt aan Betty Goes Green. Vorig jaar stond dit Brusselse vijftal nog op Akkerpop en een tijdje terug kon je ze aan het werk zien in de Hoogstraatse Cahier De Brouillon. Een goed jaar geleden nog onbekend, maar met de podiumpresence van Luc Crabbe stoot de groep momenteel door tot de sub-top van het Belgische muziekgebeuren. Op amper een jaar tijd brachten zij een single en de fantastische mooie debuut Cd 'Hell of a show' uit op het label van JP Van. De echte bekendheid verwierf Betty Goes Green dankzij de tweede plaats in de Backstage Vakature-wedstrijd en de daaruit volgende lovende perskritieken. Op korte tijd hebben ze ook een zeer sterke live-reputatie opgebouwd. Dit Brusselse vijftal speelt gitaarrock in de beste traditie: The Stones, Replacements, Neil Young, REM en - dichter bij huis - The Romans en The Scabs. Zanger Luc Crabbe (met een stem tussen exEcho and the Bunnymen lan McCulloch en Ludo Mariman), het veelvuldig gebruik van akoestische gitaren en de harmonische samenzang zorgen voor een apart tintje. Dankzij dit alles verheft Betty Goes Green zich zonder problemen boven de grijze garagerockmiddelmaat. Voorlopig blijft het wachten op nieuw vinyl dat waarschijnlijk bij je platenboer ligt tegen het eind van het jaar. Ook dit jaar kiest Aspirock voor een Nederlandse afsluiter (puur toeval hoor) namelijk Spo-Dee-O-Dee.

40

Cahier de Brouiilon Dat Cahier de Brouillon uit Hoogstraten regelmatig de muzikale grenzen verlegd, is geweten. Tijdens de maand april verleggen ze letterlijk de landsgrenzen en daarom zijn drie buitenlandse groepen uitgenodigd aan de Hoogst raatse Vrijheid The Primme Movers en Bhundu Boys komen van de andere kant van de Noordzee en van de andere kant van de Moerdijk komt NorthSide StylaZ. The Prime Movers Het verhaal van dit Britse viertal begint in 1980 bij The Prisoners. Na vier albums, meerdere Europese tournees en een voorprogramma voor The Ramones verdwijnt de groep in 1986 van het toneel. Daarna vinden we stichter-bassist Allen Crockford terug in The James Taylor Quartet, waarbij een elpee en een kult-epeetje het resultaat vormen. James Taylor tekent even later een kontrakt met platengigant Polydor. ()p haar beuri vornil de originele Prkoner-

iiie Prinie Movees

.Spv-Dee-O-Dee

Slighi Return

vice: explicit lyrics', dit omwille van diverse tekstuele standjes. Deze drie groepen, waarvan we binnenkort nog heel wat gaan horen, moeten er voor zorgen dat er weer een vijfhonderdtal muzieklief hebbers afzakken naar het Chiroplein in Meerle voor Aspirock op 11 april. Kaarten in voorverkoop op diverse plaatsen in de regio en daarbuiten. Voor alle verdere informatie belt u Eric Van den Ackerveken op 03/315.90.53. LI

Vorig jaar brachten de Amsterdammers Ross Curry, kalph Brink en Jan Holtmans de Cd 'Goin' Walkabout' uit. Dankzij de lovende perskritieken, zowel in Nederland als in Vlaanderen, begonnen de heren aan een promotietour in oktober. Die tournee is nog steeds niet afgelopen. Hun debuut Cd werd trouwens geproduceerd door Richard Janssen, opperhoofd van wijlen Fatal Flowers. Hun muziek bevat echo's van seventiesrock (Hendrix en Page), pop en actuele funky crossoverelementen. Toch houden de heren niet van hun crossover-etiket. Ze zijn ook helemaal niit blij mtt de vergelijking met The Black Crowes en Faith No More. Je zal misschien enkel in de zang overeenkomsten vinden. In Amerika zou hun Cd naar alle waarschijnlijkheid een stickertje krijgen: 'Parental Ad-

toetseniste Fay Day de groep Makin' Tijtie. We schrijven nu 1987. Twee albums worden uitgebracht. Het bandlid Martin Blunt vormt later de 'nieuwe bekenden' The Charlatans. In 1989 worden uiteindelijk The Prime Movers boven de doopvont gehouden. Ze bestaan uit Graham Day, Allan Crockford, Simon Howard en Fay Day. Uit een aantal demo-opnames wordt het eerste album 'Sons of The Last Fourfathers' gedistilleerd en in 1991 volgt 'Earth Church', door het gerenommeerde Britse popblad 'Sounds' uitgeroepen tot album van het jaar. Van The Prime Movers druipt live de sixtiesvettigheid af. Men gaat dertig jaar terug in de tijd en men blijft daar ook. Een geluid zonder voorgaande in premiere te I -Ioogstraten op 4 april. The Bhundu Boys Sinds de dood van hun zanger/gitarist Biggie Tembo is het rond dit kwintet uit Zimbabwe wat stiller geworden. Dat was enkele ja-


MUZIEK ren geleden enigszins anders. In hun vaderland kenden ze een klein succesje met het nummer 'Hatisitose', dat later als maxi op het Engelse Discafrique wordt heruitgebracht. Ze kennen dan een zeer aktieve tijd in het Engelse clubcircuit, mede ook omdat de groep heeft beslist zich in Schotland te gaan vestigen. Ze scoren door een 'Westerse' manier van aanpakken tijdens concerten en brengen op die manier steeds uiterst dansbare poppy afro-muziek. Tot op heden verschenen voor zover bekend drie platen: 'Shabini', 'Tsimbodzemoto' en 'True Jit'. Het laatstgenoemde album haalde net niet de hitstatus. Op zondag 12 april speelt de groep, normaal gezien slechts voor grote zalen bestemd, een 'day off' concert in Cahier de Brouillon. Een onmisbaar concert voor iedereen die op afro wil swingen: de belofte voor een hete avond! NorthSide StylaZ Het duo NorthSide StyJaZ komt uit het Nederlandse Den Bosch. Deze aangenaam rauwe Hiphop-muziek kreeg in de periode '89-'91 vaste voet aan de grond in de Bredase DEMA-studio. Daar kreeg de muziek van NorthSide StylaZ ook haar eigen identiteit mee. Hun muziek kan je moeilijk in een vakje plaatsen: die is zeker hardcore maar met een vleugje romantiek, recht voor z'n raap maar vooral met raffinement. De rapstiji is van oorsprong al 'typisch' StylaZ, hun debuutcd 'Escape From The Fridge', met een prachtige meerstemmige sfeer, doet sterk denken aan een party. [

De Mussenakker Paaszaterdag 18 april is het Kalmthoutse viertal The Danish Butter Coo kies te gast aan de Meerse Donckstraat in de Mussenakker. Eind maart brachten ze eindelijk de opvolger van hun debuutsingle 'She Said' uit. Eenentwintig maart waren ze trouwens al te zien in de Wortelse parochiezaal op Mukkelrock (volgende maand lees je hierover een nabeschouwing). The Cookies zijn alvast een stijgende ster aan het Belgische rockfirmanent en deze zomer zouden ze wel eens echt kunnen doorbreken. Noteer alvast 2 mei in je agenda: dan is er een optreden van het Nederlandse cajunviertal Captain Gumbo in de Mussenakker. Volgende maand lees je er alles over. LII

Muziek ontmoet grafiek in IKO Van vrijdag 24 april tot zondag 10 mei brengt Artiko een tentoonstelling met grafiek van vier IKO leerkrachten. Het betreft Antwerpenaar Jean Buytaert, de Hoogstraatse Lieve Boeykens, de uit Minderhout afkomstige Leen Sterkens en Wuustwezelnaar Alex Verhaeven. Hoewel ze verschillende vakken geven aan IKO, hebben ze allen een grafiekopleiding gemeen. Elk presenteert er een tiental werken. Niet enkel de tentoonstelling zelf, ook de opening op vrijdagavond belooft een boeiende confrontatie te zullen worden. Bij één werk van elke kunstenaar componeerde Flor Verschueren immers een muziekstuk waarin hij op muzikale wijze het verhaal van het grafische werk verklankt. De muziek wordt live opgevoerd met synthesizer en piano, terwijl de grafiek op een scherm geprojecteerd wordt. Het ligt in de bedoeling van Artiko om in de toekomst vaker werk van de eigen IKO leer krachten te presenteren. Jef Martens: 'Daar is een veelheid aan redenen voor. In de eerste plaats is het zeer interessant voor de IKO leerlingen om een keer het werk van hun eigen leerkracht te bekijken, wat ze immers meestal amper of niet kennen. In de tweede plaats verhoogt een dergelijke expositie de motivatie om zelf bezig te zijn. Bovendien is het erg belangrijk om een vak dat je geeft ook zelf te beoefenen. Als je dat niet doet, riskeer je al snel voor een groot stuk de voeling te verliezen. Tenslotte krijgen we zo de mogelijkheid om de gebruikte technieken op een heel spontane manier te integreren in de lessen hier.' De vier exposanten kregen geen thema opgegeven. Elk maakt een selectie van een tiental werken, zodat de eigen benadering van grafiek geconfronteerd wordt met die van de collega's. De werken omvatten verschillende grafische technieken: litho's of steendrukken, tekeningen, etsen, lino-sneden en pentekeningen. Buytaert en Verhaeven geven tekenlessen in IKO. Lieve Boeykens geeft grafiek, Leen Sterkens algemene beeldende vorming. Over hen en hun werk volgt meer in een volgende Maand.

Impressie Boeiend belooft alvast ook de openingsavond te worden, waarin muziek en grafiek een confrontatie aangaan met elkaar. Flor Verschueren: 'Ik wil proberen om bij een werk van elke kunstenaar een muzikale impressie te ge-

Kroeg en Blues Vrijdag 8 mei zal in en op de Hoogstraatse Vrijheid de blues weerklinken. In acht Hoogstraatse kroegen zullen de betere binnenen buitenlandse groepen weer de blues doen opleven. Ook op de Hoogstraatse radio Cosmos, zal je het ganse gebeuren live kunnen volgen. Radio Cosmos zal bij wijze van uitzondering ook zijn ruimte in de Gelmelstraat 7 die avond openstellen voor het publiek Volgende Maand lees je alles wat je moet weten over Kroeg en Blues. Uw Fusieswing-informaite wordt verwacht voor 11 april bij: Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Meer. TeL 031315.81.29.

ZTRCCT ~

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

ven. Die idee is niet nieuw natuurlijk, denk alleen al maar aan het fameuze 'Beelden van een tentoonstelling' door Mussorgsky waarin deze schilderijen van Hoffman als uitgangspunt nam. Het leek me boeiend om dat als een live voorstelling uit te werken.' Wellicht zoekt men daarvoor een ander onderkomen (misschien het stadhuis): na een woordje uitleg over werk en muziek worden de werken op een scherm geprojecteerd terwijl Flor Verschueren en Marleen Schappaert de muziek uitvoeren op synthesizer en piano. Na deze muzikale uitstap, die ongeveer een uur in beslag zal nemen, moet dan voldoende interesse gewekt zijn om de muzikale emoties te toetsen aan het tentoongestelde werk in IKO. Voor de composities vertrok Flor Verschueren van een gesprek met de kunstenaars en kennismaking met hun atelier en werk. 'Bij de selectie ben ik helemaal niet vertrokken bij wat technisch het knapste was of zo, daar heb ik trouwens amper kaas van gegeten. Ik heb een werk gezocht dat mij meteen het meest inspirerend leek, en probeer in mijn muzikale impressie als het ware het verhaal van dat werk te vertellen. Dat blijft natuurlijk voor een groot stuk een persoonlijke en subjectieve zaak. Ik vertolk mijn zienswijze, geef weer hoe dat werk op mij afkwam. Het kan dus best dat een luisteraar of de graficus zelf dat geheel anders interpreteren.' 'Je kunt dit een beetje vergelijken met programmamuziek, zoals 'De Moldau' van Smetana. Daar wordt ook een verhaal in verteld. Ik zoek mijn verhaal in de ets of tekening en maak er muziek mee zodat het auditief wordt en ook door de luisteraar kan gevolgd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik getroffen ben door de lichtinval in een werk. Dan gebruik ik ook muzikaal die spanning tussen licht en donker. De luisteraar moet dan maar horen hoe dat muzikaal in mekaar verweven zit, net zoals hij dat kan zien in de ets. Ik doe eigenlijk ongeveer hetzelfde wanneer ik muziek maak voor toneel met Stap. Daar probeer je ook heel bewust om acteurs en toeschouwers door de muziek in een bepaalde sfeer te krijgen.' IKO GRAFIEK, grafisch werk van Jean Buytaert, Lieve Boeykens, Leen Sterkens en Alex Verhaeven is te zien in IKO van zaterdag 25 april tol zondag 10 mei. Geopend elk weekend van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur lot 18 uur. De muzikale opening door Flor Verschueren en Marleen Schappaert heeft plaats op vrijdag 24 april om 20.30 uur. Meer informatie: tel. 314.75.54.

41


RIJDEN*** IS PLEZANT*

door W. Vanfraeyenhove (Ir.)

In de vorige maand werd op de veelgelezen pagina 1 in A. Vorstenbosch zijn rubriekje "t Slimburoke' schaamteloos onthuld dat ik ook wel eens opgenomen geweest ben in zo'n instelling in een bosrijke omgeving waar vriendelijke heren met witte dokterstassen je voortdurend gerust stellen en zeggen dat je niet echt gek bent, alleen maar een beetje vermoeid of overspannen. Als ingenieur vind ik dat dergelijke streekgebonden 'outing' niet thuishoort in een degelijke plaatselijke pers, en zeker niet wanneer het gaat om een medewerker van een zeker wetenschappelijk gehalte, zoals ikzelve, zijnde Willy Vanfraeyenhove, gediplomeerd ingenieur. Ik hoop dus dat het hierbij blijft of ik reken dhr. Vorstenbosch niet langer tot mijn kennissenkring. Ik vind trouwens de meeste van zijn denkbeelden nogal naïef en geenszins wetenschappelijk onderbouwd. Een andere nieuwigheid deze maand is dat ik, na lang aandringen van de hoofdredacteur, toch eindelijk toegegeven heb dat mijn foto bovenaan deze rubriek zou afgedrukt worden. Ik heb mij daar altijd tegen verzet omdat ik geen voorstander ben van personencultus. De hoofdredacteur bleef echter volhouden dat de lezers gezichten willen zien en dat dit de impact van mijn rubriek zou vergroten. Al lachend voegde hij daar nog aan toe dat het dan ook onmiddellijk gedaan zou zijn met die brieven van jonge vrouwen die wel toenadering zoeken tot een ingenieur, doch wiens brieven geenszins handelen over wetenschappelijke onderwerpen. Dit laatste argument heeft bij mij dan de doorslag gegeven om toe te geven. Vandaar dus deze maand voor het eerst, nog een beetje onwennig mijn ingenieurskop boven deze rubriek. Ach, alles went op den duur, zeg ik altijd. Genoeg inleiding nu, over naar enkele interessante automobielwetenswaardigheden.

The Wild Rover Zoals Opel met naaimachines begon, daarna fietsen en later auto's ging maken, zo begon Rover in Engeland, in 1880 met de produktie van driewielers. Enkele jaren later maakte hij ook tweewielige fietsen en in het jaar 1888 kwam eindelijk de grote doorbraak: Rover vond de veiligheidsfiets uit. Het was de eerste fiets ter wereld met twee banden van dezelfde grootte. Het octrooi hiervoor leverde de firma vele miljoenen Engelse ponden op, die geïnvesteerd werden in een nieuwe autofabriek. In 1904 verscheen de eerste Rover op de markt. De firma werd over de gehele wereld, en ook bij diegenen die geen auto rijden, bekend in 1948 met de terreinwagen 'Landrover'. Deze Landrover zou binnen enkele maanden alle woestijnen, moerassen en wouden veroveren, waar een normale auto tot dan toe nooit had kunnen bimiendringen. Enkele jaren nadat het prototype was voorgesteld maakten landrovers overal ter wereld deel uit van de wagenparken van legereenheden, brandweerkorpsen, politiekorpsen en reddingsmaatschappijen. Sedert 1971 wordt ook een luxeuitvoering van deze wagen gele-

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN

Telefoon 031314 68 60

42

verd: de Range Rover. Een auto met een prestatie van de Landrover, maar met het comfort van een 8-cilinderlimousine. Rover baarde in de kringen van automobielliefhebbers ook opzien met zijn personenwagen die door een gasturbine werd aangedreven? Tegenwoordig maakt Rover deel uit van British Leyland.

J00j0j0, GARAGE HOGA BIIV.B.A L. WOUTER S St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

4

0

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Buick Het leven van David Dunbar Buick ziet er het avontuurlijkst uit wanneer we alleen maar trefwoorden gebruiken: geboren in 1854 in Schotland, in 1856 met zijn ouders naar de VS geëmigreerd, in 1868 leerling in een machinefabriek. Van ongeveer 1872 tot 1885 repareerde hij wastafels, badkuipen en toiletten. Toen hij 30 jaar oud was richtte hij een fabriek voor waterclosetten op. Begin 1900 verkocht hij zijn aandelen en begon te experimenteren met motoren. Zijn geld was spoe-

De Kever De Kever: deze bijnaam voor de Volkswagen schijnt van Henry Ford II afkomstig te zijn, die na een werkbezoek aan de VW fabriek te Wolfsburg bij aankomst op het vliegveld van Detroit op de vraag van een journalist, hoe hij de kleine Duitse auto's vond, gezegd zou hebben: 'Toen ik door de grote montagehallen werd geleid ben ik door zo'n auto aangereden. Later heeft de fabrieksarts met een pincet die kever uit de wonde getrokken.'

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 031315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF


om

KOPJE VAN DE MAAND

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstrateri-Meer

dig open hij leende 100.000 dollar. De schuldeiser verkocht zijn vordering op Buick, de nieuwe man had het voor het zeggen in de firma en zette Buick steeds meer buiten spel. Deze nam deel in een oliemaatschappij en verloor zijn gehele vermogen. Daarna probeerde hij carburators te bouwen. Dat mislukte. Hij werd makelaar in onroerend goed, verdiende miljoenen en verloor weer alles. Werd leraar aan een handelsschool in Detroit en overleed in 1929 als een arm, vergeten man. Zijn oude firma werd echter steeds groter, nog steeds onder zijn naam. Tot volgende maand.

r

Op de valreep eigenlijk was het al te laat - vernam ik bij toeval wie ons kopje was. T.G. woont namelijk niet meer thuis in Dreef maar in Mechelen, reden waaischijnlijk voor deze verwarring en ook voor die wat kortere tekst. Ons kopje (kijkt u bij de Van Herck Sport - advertentie) zat toen (1971) in het derde studiejaar (op de foto samen met het vierde) en was volgens meester lef Verboven een zeer goede en rustige leerling t-tij verhuisde vanaf het vijfde naar het Klein Seminarie, voltooide er zijn Humaniora en studeerde daarna aan de verplegersschool in Mechelen. Als sociaal verpleger werkte hij zowel in Antwerpen ah in Mechelen maar schoolde zich later om tot uitzcndconsulent, in welke tunetie hij nu nog verkeert. Over zijn meester, die overigens niet op de foto stond of kon, gaan we het bij de volgende klasfoto uit Meersel-Dreef uitebreider hebben. Afspraak in de zonier dus.

W. Vanfraeyenhove (ir.)U

Bloemensierkunst

CA1TLEYA' Paul & May Van Hi OfaPv Dy 6 Leapoldslraat 60, 2330 Merkspias

Maak het uze0 gemakkehjk fax 014/63.51.87 af bel 014/63.45.16 en wij zetten de bbempjes voor u bdtcn

Een foto als deze maakt het ons heel wat gemakkelijker: niet alleen staan leerlingen en meester er keurig bij, maar het bordje onderaan sluit allerlei gi.vin gen omtrent leerjaar en schooljaar uit. Bedankt meester Karel Pauwels, als al uw kollega's dat ook eens gedaan hadden! Volgende maand horen we meer over hem en over ons nieuwste kopje, die snel pen en papier neemt en ons zijn naam en adres te kennen geeft. (1). f1. M. K. Boomnstraat 37, 2320 iloogsiraten).

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden ĂŠnig in BelgiĂŤ Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 0313145617- Autotel. 0171546080 43


Burgerlijke stand JJGeboortes 26 december: Julie, dochter van Benny Jans, en Anna Servaes 's Boschstraat 9, Hoogstraten. 27 januari: Sandra, dochter van Maria Van Aperen en Martinus van de Hoofden, Meerdorp 29, Meer. 31januari: Charlien en Jolien, dochters van Peter Maes en Rita Vermeiren, Borselhoeve 12, Minderhout. 2 februari: Dean, zoon van Patrick Fransen en Rita Goetschalckx, Oude Weg 10, Wortel. 5 februari: Kevin, zoon van Eddy Joosen en Marie-Louise Van Aelst, Raamloopstraat 2, Meer. 7 februari: Keshia, dochter van Hendrik Graumans en Liliane Sterkens, Donkakker 67, Meer. 7 februari: Bart en Inge, zoon en dochter van Robert Leemans en Christianne Van Opstal, Voort 65, Meerle. 7 februari: Katrin, dochter van Jozef Stoffels, en Amelia Van den Broeck, Groot Eyssel 66, Meerle. II februari: Ineke, dochter van Wilhelm van der Velden en van Rita Vermeiren, Minderhoutsestraat 126, Minderhout. 11 februari: Pieter, zoon van Marc Van Aperen en Hildegard Janssen, Meerleseweg 16, Meer. 13 februari: Lode, zoon van Jozef Covers en van Conny Van Herck, Witherenweg 39, Hoogstraten. 13 februari: Kristien, dochter van Herman Rombouts en Magda Jacobs, Dreefweg 1, Meer. 15 februari: Ramon, zoon van Peiman J. Nassabian en van Beatrijs Snels, Oude Weg 20a, Wortel. 17 februari: Sam, zoon van Alphons Gillis en Christine Cools, Meerdorp 15, Meer. 17 februari: Patrick, zoon van Petnis van Riel en Petronella Collé, Elsakker 17, Meerle. 17 februari: Maarten, zoon van Dirk Yzewyn en Veerle Guffens, Gelmelstraat 1, Hoogstraten. 18 februari: Anne, dochter van Alfons Koyen en Ingrid Oomen, Voort 53, Meerle. 18 februari: Valerie, dochter van Patrick Mathysen en Jeannine Vinckx, Vrijheid 7, Hoogstraten. 19 februari: Marissa, dochter van Ludo Vorsselmans en Lisette Brosens, Oosteneind 2b, Meerle. 19 februari: Werner, zoon van Henri Leemans en Elza van Riel, Gustaaf Segersstraat 8, Hoogstraten. 24 februari: Ellen, dochter van Johan Van Hasselt en Ria Verhoeven, Bredaseweg 28, Minderhout. 25 februari: Koen, zoon van August Verheyen en Annie van Alphen, Strijbeekseweg 36, Meerle. 25 februari: Jonah, zoon van Jozef Buis en Liliane Paeps, Gelmeistraat 131, Hoogstraten. 44

27 februari: Lies, dochter van Andreas Verschueren en Agnes Adams Meerleseweg 73a, Meer.

flj Huwelijken 14 februari: Kurt Dekkers, Meerseweg 52, Meer en Anja Van Roey, Kard. Cardijniaan 23, Rijkevorsel. Nieuw adres: Bavelstraat 10, bus 3, Rijkevorsel. 14 februari: Luc Moerkens, Krochenstraat 3, Meer en Ingrid Van Dijck, Groot Eyssel 59, Meerle. Nieuw adres: Krochtenstraat 3a, Meer. 21 februari: Patrick Jespers en Monique Aerts, Meerledorp 58, Meerle. 22 februari: Rudolf Voet, Patersweg 33, St. Katelijne Waver en Klara Wuyts, Pastorijstraat 21, Wortel. Nieuw adres: Grote Plaats 34, Hoogstraten. 25 februari: René Nijenhuis en Helena van Beijsterveldt, Dreef 111, Meerle. 29 februari: Jos Smeekens, Chaamseweg Hazenberg 10, Ulicoten en Anna Goetschalckx, Dreef 59, Meerle. Nieuw adres: Bredaseweg 21b, Minderhout.

n o

Overlijdens

5 januari: Jaak Huybrechts, 93 jaar, weduwnaar van Maria Verhoeven, Grote Plaats 23, Wortel. 2 februari: Godelieve Schrickx, 62 jaar, weduwe van Frans van den Broek, Dreef 94, Meerle. 7 februari: Theresia Lauryssen, 90 jaar, echtgenote van Jan Stoffels, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 8 februari: Maria Van Bergen, 82 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 13 februari: Louisa Verschueren, 78 jaar, echtgenote van Karel Fransen, Oude Weg 22, Wortel. 18 februari: Jaak Van de Locht, 82 jaar, echtgenoot van Anna Schellekens, Loenhoutseweg 115, Hoogstraten. 19 februari: Maria Van Dijck, 87 jaar, weduwe van Johannes Van Gils, Driehoekstraat 22, Meer. 20 februari: Christina Wouters, 77 jaar, echtgenote van Jaak Claes, Grote Plaats 14, Wortel. 21 februari: Frans Staes, 77 jaar, weduwnaar van Jozefa Adriaensen, Rooimans 8, Wortel. 26 februari: Remy Donckers, 61 jaar, echtgenoot van Cornelia Bevers, Minderhoutdorp 43, Minderhout.

Ongevallen Donderdag 13 feb. om 7.50 uur botsten aan de Gelmelstraat de auto's bestuurd door Marcel De Neve uit Turnhout en Josef Van Looveren, J.V. Cuyckstraat 18, Hoogstraten. Er was zware schade. Aan de Meerseweg te Meer gebeurde zondag 16feb. om 15.40 uur een ongeval waarbij vijf gekwetsten te betreuren vielen. De eerste auto werd bestuurd door Maurits Bevers, Muntweg 44, Wuustwezel. Hij werd hierbij licht gekwetst evenals de drie inzittende kinderen Anne, Leen en Gert. Cornelia Aerts die naast hem zat, werd zwaar gekwetst. De andere auto die bij het ongeval betrokken was werd bestuurd door J. De Nijs, Gelmeistraat 51, Hoogstraten. Er was zware schade. Zondag 16 feb. om 12.20 uur botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Lode Verheyen, St. Lenaartseweg 22, Hoogstraten en Felix Quirijnen, Heivelden 7, Wuustwezel. Er was lichte schade. Donderdag 20 feb. om 7.55 uur kwam aan het Van Aertselaerplein de auto bestuurd door Karin Verhaegen uit Antwerpen, in botsing met de auto bestuurd door Frans Grieten, Lod. De Konincklaan 393, Hoogstraten. Er was lichte schade. Aan de Langenberg te Wortel reed Carla Vervoort, Gelmeistraat 81, Hoogstraten, dinsdag 25 feb. rond middernacht tegen een verlichtingspaal. Zij werd hierbij zwaar gekwetst. Drie auto's waren betrokken bij een botsing op zondag 1 maart om 14.30 uur aan Gammei. Er was zware schade. De bestuurders waren: Joanna Van Echeipoel uit Beerse. Josef Van Geste!, Beekakker 10, Meer en Ludo Loots uit Beerse. Er was zware schade. Aan de Muzementen reed Jozef Noeyens, Achteraard 32, Minderhout met een landbouwtractor tegen een paal van de electrische leiding. Er was zware schade. De 70-jarige fietster Maria Van Deun, Vrijheid 203, werd donderdag 12 maart om 17.35 uur aan de Moerstraat zwaar gekwetst bij een aanrijding door de auto bestuurd door Filip Hofkens Bredestraat 2, Merksplas. Woensdag 11 maart om 16.05 uur waren aan de Desmedtstraat te Minderhout drie auto's bij een botsing betrokken. De bestuurders Ria Schalk, Merksplassesteenweg 4, Rijkevorsel, Adriaan Blockx Salm-Salmstraat 30, Hoogstraten en Ria Van Dun, Dreef 11. Er was zware schade. Donderdag 12maart om 9.20 uur botsten aan het Van Aertselaerplein de auto's bestuurd door Stanislaw Petynka uit Polen en Fanny Janssens, Meerseweg 5, Meer. Er was zware schade. Vrijdag 13 maart gebeurde een botsing in de 's Boschstraat. De wagens van Willy Bax',uit Ravels, van Adriaan Van den Heyning uit Brecht en de vrachtwagen van Bart Vincke uit Malle werden erbij betrokken. Enkel blikschade. •

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOG ELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24- Fax03/314.11.24

Naam, adres en postnummer van afzender en bestemmeling duidelijk vermeld: zo wordt je brief vlug besteld!


ONS VERLEDEN

Uitnodiging De ouderverenigingen van de lagere scholen van de regio Hoogstraten Rij kevorsel nodigen alle ouders van leerlingen van het 6e leerjaar (en belangstellenden) uit op de info-avond.

'Wat na het zesde leerjaar?' Op donderdag 23 april 1992 in de toneelzaal van het Klein Seminarie in Hoogstraten.

Programma

18.30 uur: opening van de infostanden van de middelbare scholen van Hoogstraten

19.30 uur: welkomstwoord toespraak door dhr. Wilfried Rickx, Inspekteur 'Structuur van het Middelbaar onderwijs Normstelling'

20.15 uur: Pauze - gelegenheid tot bezoek van de infostanden

21.00 uur: Directies van de scholen lichten de studiemogelijkheden in hun school toe. - V.I.T.O. - Klein Seminarie - Land- en Tuinbouwschool - Humaniora Spijker - V.T.I. - Spijker

21.40 uur: Gelegenheid tot vraagstelling.

Gazet van Hoogstraten 1943 - 1978 Na het overlijden van vader Jozel Haseldonckx namen zijn drie zonen, Albert, Jozef en Aloïs, het werk over in de uitgeverij, drukkerij en papier- en boekhandel. De taken werden onderling verdeeld. De oudste zoon bekommerde zich vooral om de uitgeverij en de twee andere zonen zorgden voor de drukkerij. De winkel met papier, schrijfgerief en boeken verdween.

Bert, Jef en Wies De oudere lezers zullen het zich misschien nog wel herinneren. De oude drukkerij Haseldonckx stond aan de Vrijheid 68 en de winkel daar juist naast in nr. 66. Later bouwde vader Haseldonckx een nieuwe drukkerij in de tuin van het huidige pand, Vrijheid 172. Het woonhuis aan de straatzijde werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd want de oorspronkelijke woning had erg geleden van de dynamitering van de kerk en toren bij de aftocht van de Duitsers. Jos. Haseldonckx, drukker-uitgever, was op het einde van zijn leven niet zo gezond meer en Bert hielp hem reeds voor de oorlog. Hij kreeg de volledige verantwoordelijkheid over de uitgeverij die een afzonderlijk bedrijf werd. Later verhuisde de maatschappelijke zetel van de uitgeverij van Hoogstraten naar Antwerpen. De uitgave van de Gazet van Hoogstraten bleef een wezenlijk onderdeel van de drukkerij in Hoogstraten. Jef was verantwoordelijk voor het technisch gedeelte, het zet- en drukwerk, en Wies nam het redactioneel en commercieel werk voor zijn rekening. Tijdens de oorlogsjaren was het niet altijd eenvoudig om elke week tijdig de gazet klaar te krijgen. Er was papierschaarste, lood, let-

ters en inkt waren dikwijls van slechte kwaliteit en alle materiaal was gerantsoeneerd. Elke week moest men op woensdag, voor het drukken, twee proefexemplaren laten zien aan de plaatselijke Duitse overheid. Minder gunstig nieuws voor de Duitse bezetter mocht niet verschijnen en toch moest de krant gevuld zijn want open plaatsen - ingevolge censuur - waren niet toegelaten. De verkoop verliep ondanks de oorlogstijd en de armoede toch heel goed. Voor de mensen van de Noorderkempen was de Gazet van Hoogstraten de voornaamste bron van informatie. Slechts enkele mensen hadden een (duur) dagblad en radio's waren ook maar zeldzaam. Het formaat van het weekblad werd aangepast maar de grote lijnen van de inhoud bleven na de oorlog behouden. De verslagen van de gemeenteraadszittingen van de diverse gemeenten uit de omtrek - die nog niet gefusioneerd waren - en het overvloedige verenigingsnieuws vormden een belangrijk onderdeel van het plaatselijk en regionaal nieuws. Deken Lauwerys schreef talrijke historische bijdragen en ook de brieven van missionarissen waren altijd welkom. Maar met het ouder worden van Jef en Wies werd de wekelijkse druk toch te groot. Geen van hun kinderen was echt geïnteresseerd in de opvolging en zij naderden stilaan de pensioengerechtigde leeftijd. Ondertussen waren er ook ferme kapers op de kust verschenen. De dagbladen publiceerden steeds meer plaatselijk en regionaal nieuws. Enkele druk kerijen in de streek begonnen met het uitgeven van gratis reklamebladen die huis-aan-huis werden verspreid. Om meer aandacht te bekomen voor hun commerciële boodschappen namen sommige van deze advertentiebladen ook wat redactioneel nieuws op. Maar in de jaren-70 kende men ook een enorme ontwikkeling in de grafische sector. Er kwamen nieuwe technieken voor het zetten en drukken en wie in de toekomst wilde overleven moest noodgedwongen grote investeringen gaan doen en zichzelf en zijn personeel bijscholen. Voor de gebroeders Jef en Wies was deze situatie voldoende duidelijk om een definitieve beslissing te nemen. In de loop van 1978 besloten zij stilaan hun bedrijf af te bouwen en op vrijdag 29 december 1978 verscheen de laatste editie van de Gazet van Hoogstraten, katholiek Vlaams weekblad. De familie Haseldonckx zette hiermee een punt achter een 86-jarige traditie. Niettegenstaande het nieuws van de stopzetting reeds enkele weken bekend was, bleek de verwondering dat het nu echt gedaan was toch groot. Betekende dit het einde van een Hoogstraatse Pers? • (Bronnen: Lenke Hetyei & Jozef Hasel donckx)

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

PEETERS' *

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05

45


Op stap in...

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RES1'AURMff TAVERNE

HOOGSTRATEN Zondag 29 maart: OPEN-DEUR-DAG Jan Spannenburgmuseum, Karel Boomstraat 44, 10-12 uur en 14-18 uur. JOVAK, JONGERENVAKANTIEBEURS, Pax 10-17 uur, 14 uur optreden Eternal Beano, exotische muziek, org. DEJO. 29 maart t/m 19 april: TENTOONSTELLING JAKOB SMITS, Ostmuseum (Begijnhof), ma, di, do 10.15-16.30 uur, za en zo 14-17 uur. Woensdag 1 april: VOLKSDANSEN, Pax 13.30 uur, KVLV Zaterdag 4 april: VOETTOCHT naar Scherpenheuvel voor clubleden, vertrek Stadhuis 05.00 uur 's morgens. Deelname 50 fr. Org. Wandelciub De Noorderkempen tel. 315.93.37. Zondag 5 april: Optreden THE PRIME + MOVERS in Cahier de Brouillon. APRILVISSEN-WANDELING, vertrek kerk, 14 uur, afstand 9 km, org. Vakantiegenoegens. NATUURTOCHT naar De Lierenaar OudTurnhout, vertrek Karel Boomstraat 44, 13.30 uur, eigen vervoer, org. JNM en Wielewaal. WANDELING in de bossen van Meerle o.l.v. Karel Verholen, vertrek Hoogstraten kerk 13.30 uur met eigen vervoer, org. KWB Hoogstraten. Dinsdag 7 april: LENTEVERGADERING 'Leef-milieu-bewust', Auditorium Klein Seminarie, 19.30 uur, KVLV Inschrijving CHAMPAGNEREIS KWB 8 en 9/8, tel. 314.61.19 A. Aerts. Vrijdag 10 april: MATTHÂUSPASSION J.S. Bach, St. Katharinakerk 19.30 uur, org. Rotary, Kaarten Toer. Dienst. Zaterdag 11 april: TONEEL 'De Handen van Burydike', zaal St. Cecilia, Gelmelstraat 8, 20 uur, org. Toneelgezelschap 't Nief Geluk, kaarten 130 VVK 120 tel. 3 14.53.65 Zondag 12 april: WEDSTRIJD POLITIEHONDEN cat. II, Heuveistraat 9, 9-12 uur en 13.30-18 uur. Optreden THE BHUNDU BOYS in Cahier de Brouillon. ZANGTORNOOI voor koren, Rabboenizaal Spijker, 14.30 uur. Toegang vrij, ml. Piuskoor 314.52.61 Dinsdag 14 april: BLOEMSCHIKKEN, Pax 19.30 uur, KVLV Vrijdag 17 april: GOEDE VRIJDAGTOCHT, 20 uur, org. Dejo Zaterdag 18 april: TONEEL 'De Handen van Burydke', zie 11/4 Maandag 20 april: DAG VAN DE AARDE, bezoek nieuwe reservaten aan Het Merkske, vertrek per fiets 13.30 uur. K. Boomstr. 44, of 14 uur Kapel van Hal, org. Wielewaal en J NM. Vrijdag 24 april: VLAANDEREN VAKANTIELAND over Hoogstraten, BRTN TV2 20 uur. Verlichte AVONDMARKT 46

GASTRONOMISCH BANKET 25 jr. Hotelschool, Gelmelstraat 62, vooraf insch. 314.54.01 OUDapril: 25 Zaterdag LEERLINGENDAG Klein Seminarie, 9.30-16 uur VLAANDEREN VAKANTIELAND over Hoogstraten, BRTN TVI, 18.50 uur. GASTRONOMISCH BANKET 25 jr. Hotelschool Spijker, zie 24/4. THE MARCKRIVER N.O. JAZZFRIENDS, Tuinbouwschool Gravin Elisabethlaan. 25 april t/m 10 mei: 6e SPIJKERTENTOONSTELLING 'In a Silent Way', Inst. Spijker, Gelmelstr. 60, Angelazaal, di, WO, do, vr 14-18 uur, za, zo 1 mei 10-18 uur. Zondag 26 april: PAX-FEESTEN, vanaf 14 uur, diverse optredens, cafetaria, bodega, pannekoeken, spek en eieren (zie rubriek Hoogstraten) LANGS VLAAMSE WEGEN, te voet (5 km) of per fiets (30 km) door Hoogstraten + doorlopend rondleidingen Kerk en Begijnhof kerk 14-17 uur + Torenbeklimming, ml. Toer. Dienst. BUSUITSTAP APELDOORN Boswandeltocht, vertrek Stadhuis 8 uur, org. en ml. Wandeiclub De Noorderkempen 315.93.37 Dinsdag 28 april: UITSTAP Wervik en Rijsel, KVLV 4e NACHT VAN HET LUISTERLIED, Rabboenizaal Spijker, 19.30 uur, t.v.v. Kom op tegen Kanker, res. Dienst voor Toerisme 314.50.07, toegang 200 fr.

vzw Mussenakker Meer \j L/

/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf II t. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf IS u.

MEER Woensdag 1 april: 20-JARIG BESTAAN TURNKRING VRIJ EN LENIG met feestelijk sportuurtje in de turnzaal. ALGEMENE VERGADERING KAV: 'Ons cultureel erfgoed': in parochiezaal om 19.30 uur. Zaterdag 4 april: 'OVERALL'-fuif in de Mussenakker vanaf 21 uur. INZAMELING TUINAFVAL aan de Donkakker Zondag 5 april: INZAMELING TUINAFVAL aan de Donkakker Dinsdag 7 april: INZAMELING GROOT HUISVUIL Woensdag 8 april: KAV-HUISHOUDELIJKE VORMING 'Vakantiebroeken maken' in parochiezaal om 19.30 uur. Zaterdag 11 april: INZAMELING TUINAFVAL aan de TerbeeksestraatZondag 12 april: INZAMELING TUINAFVAL aan de Terbeeksestraat. PAARDENCROSS vanaf 9 uur. Dinsdag 14april: DORPSRAAD om 20 uur. Woensdag 15 april: VISLES Altijd Beet in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur. KAV-HUISHOUDELIJE VORMING 'Vakantiebroeken maken' in parochiezaal om 19.30 uur. Zaterdag 18 april: THE DANISH BUTFERCOOKIES in de Mussenakker. Woensdag 22 april: VISLES Altijd Beet in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 25 april: VOETBAL Jonge-Oude Mussenakker op Boskant om 16.30 uur. OUDLEDENAVOND Mussenakker vanaf 20.00 uur. Zondag 26 april: Turnkring Vrij en Lenig gaat WANDELEN. Woensdag 29 april: VISLES Altijd Beet in de Mosten van 13.00 tot 17.00 uur.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

vzw 'HET SLOT'

Woensdag en donderdag gesloten

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

Schuttershof HOOG STRATEN

Openingsuren: '

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u


AGENDA

MEERLE

Café - feestzaal

Zalerdag 4 en zondag 5 april: MUZIEKWEEKEiNDE ter gelegenheid van 80 jaar Koninklijke Fanfare ST.-CECILIA. Zaterdag vanaf 16.30 uur en zondag vanaf 14 uur, telkens tot 21 uur. In en rond de parochiezaal. Maandag 6 april: PLUS 50-JARIGEN 'Verdriet en troost' om 13.30 uur in de parochiezaal, org. KVLV. Zaterdag 11 april: ASPIROCK: liveoptredens vanaf 20 uur aan de lokalen van de jongens chiro langs de Ulicotenseweg. Vanaf zaterdag 25 april: Kunstatelier en galerie 'DE PASTORALE' langs de Lage Rooy. Elk weekeinde van 10 tot 17 uur - doorlopende tentoonstelling. Woensdag 29 april: ALGEMENE VERGADERING van K.A.V. 'Praatcafé over vrijwilligerswerk' om 19.30 uur in de parochiezaal.

\ hndijzI1uiz -

tirijtIeiu 183 Iîooatrafru

031314

66 65

flua1 & <Iiiliane

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. 03)3145328

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

WORTEL Zaterdag 11 april: NATUURWANDELING in Wortel Kolonie, vertrek aan de boerderij om 14.30 uur, wegen geschikt voor kindcrwagens en rolstoelgebruikers. Org . Vereniging voor Milieu-Edukatie. Zondag 12 april: WANDELDAG voor het hele gezin in de VELUWE (Nl). Org. KWB en KAV Vrijdag 24 april: EURO-A VOND. Grote informatieavond over het wegvallen van de binnengrenzen in het ééngeworden Europa, meer bepaald over de gevolgen voor de werknemers aan die grenzen. Met sprekers uit de hogere overheid. Om 19.30 uur in de parochiezaal.

De Eiken

't HOOGHUIS

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103)

Cafetaria

- 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

MEERSEL - DREEF

CL

MINDERHOUT Zaterdag 28 maart: JOKKAARTPRIJSKAMP in de kantine van MVV ten voordele van het sportkamp van de MVV-jeugd. Inschrijvingen vanaf 19.30 uur! Eerste kaart te 20 uur. Woensdag 1 april: BEZOEK AAN DE MINDERHOUTSE KLOKKETOREN te 18.30 uur stipt! Zaterdag 4 april: KWB WANDELT door Brussel. Vertrek aan de zaal om 12.15 uur. Woensdag 8 april: ALGEMENE VERGADERING met als thema 'Vrijwillig en Vrij' in het PC, van de KAV. Donderdag 9 april: Afhaling GROOT HUISVUIL. Zondag 12 april: KWBLENTEWANDELING langs de Meerse Bergen en de Markvallei. Vertrek aan de zaal om 13.45 uur; fietsers om 13.30 uur. Maandag 20 april: VOETBALJUNIORESTORNOOI op het voetbalveld van MVV. Woensdag 22 april: Algemene ledenvergadering en PAASFEEST in hun lokaal, van KBG. Zaterdag 25 april: KUNSTGALERIJ in hun lokaal achter de noodkerk van 13 tot 19uur, ingericht door KBG. Zondag 26 april: KUNSTGALERIJ van 10 tot 19 uur, org. KBG NATUURWANDELING LANGS 'T MERKSKE, vertrek aan de kerk om 14.30 uur. Laarzen meebrengen. Org . Vereniging voor Milieueducatie. Woensdag 29 april: Samenkomst voor leden van +55 jaar te 13.30 uur in het PC, org. KVLV INZAMELING TUINAFVAL tijdens de weekends van: 4 en 5 april: Minderhoutdorp 11 en 12 april: Venhoef 25 en 26 april: Castclréwcg 2 en 3 mei: Borselhoeve

rj i

rI

11

ro

taveme Gelmelstraat 7

HOOGSTRATEN Tel.03/314 7748

ÇLLMLL I Gemeistraat 14116 Tel: 031314.83.115

'/c1

TP T

HOOGSTRATEN

Het cate voor jongeres -. met let karl bij muziek. Tel. 031314 32 64 Ook op woensdag.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 11 april: Ophaling GROOT HUISVUIL

DE GRENS Strijheck l le). 31591117 anuij Nederland 09-33 31

1

03-314.55.04

de maand

r 47


7

0 nn, gevallen

POLITIE: 315.71.66

Brndweer 314.42.43

—)z

DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

-

~ ~ HUISDOKTERS

[,:,

Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 Antiek

/(',.j

Uoetesi

-

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 031314.34.37

he:5

FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04 Van 3 tot 10 april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50 Van 10 tot 17 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 314.62.25

snooker

Zaterdagvoormiddag 11 april: APOTHEEK

Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 03131579.50

&W 00

© Indoor

Tennisclub

de,IVRIJHE ID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogsrraten

Tl. 03/314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en kop erwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur.

Huwelijken Bals [uiven en klein P A -

BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 18 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75 Van 24 tot 30 april: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St.-Jozef-Rijkevorsel. Tel. 3 12. 12. 20 Zaterdagvoormiddag 25 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24

TANDARTSEN

03/3 14.76.8 1 -

APOTHEKERS Van 27 maart tot 3 april: APOTHEEK

-

-

Vrijheid 251 2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1 -

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud depannage

JOS SERVAES

Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur.

4 en 5 april: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 3 14.48.00 11 en 12 april: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 28, Minderhout. Tel. 314.31.66 18 en 19 april: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42A, Hoogstraten. Tel. 3 14.38.48 20 april: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24A, Meer. Tel. 315.85.11 25 en 26 april: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20A, Meerle. Tel. 315.85.55

Koekhoven 5 Rij kevorsel

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Tel. 03/314.54.50

mobilE RE nt AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

34, Beerse. Tel. 014/61.49.99

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

TeL 03/315 76 26

Het Hngstrnts Balloan Team

18

en 19 april: P. JORDENS, Chaamse Weg

20A, Meerle. Tel. 315.85.27 20 april: K. MASSIN, Ren. Sniederspad 5, Vosselaar. Tel. 014/61.46.28 25 en 26 april: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten. Tel. 314.51.52

03/31432.39

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

-

NOORDERKEMPEN

e

SNACK- en PIZZABAR

ï

svi e E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-1 4.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat 2

4 en 5 april: A. FAES, Meerdorp 21, Meer. 11 en 12 april: T. GOBERT, Gasthuisstraat

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout

Cis Vissers

Tel. 315.04.11

48

centrale verwarming sanitair

-

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

M

•1I1

Het Belgische Rode Kruis

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelij nestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON

EN

GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout TeL 031315.75.09