december 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAAND B1AD ZEVENDE JAARGANG, NR. 80 DECEMBER 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Leven na kanker NA DE KIEZING: Wat weten wij van de politiek?

Resten van

OUDE PASTORIJ ontdekt in Meer

Marathon-loper

JAN VERMEIREN .

Tussen Kerst en Nieuw, op 30 december, valt de laatste Hoogstraatse Maand van '91 in de brievenbus. Om tijdig klaar te zijn, verwacht de redaktie alle kopij op zondag 8 december. Alleen hèl sport- eii dorpsnieuws kan nog op woensdag 11 december.

Gerd Koyen


LUIM

TJCEI

Infanto Infectibus of Hoe het kindje kaka doet Het Slim Buroke vzw

Het Slim Burokevz,

Het is haast onvoorstelbaar hoeveel projekten Albert tegelijkertijd kan runnen. Terwijl de oprichting van de Marckezeisers stilaan vorm krijgt, werkt Albert gestaag verder aan zijn projekt 'ter internationale valoristie van het recreatiepark De Mosten: Most&More. Ook de TGV zal aan de juiste kant komen te liggen. Niettemin pakt Albert, als tussendoortje, nog een pedagogisch probleempje aan: Infanto Infectibus. DHM: Maar Albert toch! AV: Infanto Infectibus, dat is latijn voor: Het besmette Kind. Mijn doelgroep zijn de kinderen van bewuste ouders, dus semi-intellectuelen. En die kijken alleen maar op van moeilijke woorden en dubbele bodems. DHM: Leg uit! AV: Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, het staat ons allemaal weer te wachten. In elk gezin wordt er weer voor vele duizenden franks 'speelgoed' uitgekieperd. Een Tele-Poll die ik heb laten uitvoeren leerde dat de spelintensiteit, en let nu op hè, omgekeerd evenredig is met de kostprijs van het speelgoed. Dooreen genomen. Met mijn projekt II (spreek uit 'ii') ben ik erin geslaagd, zij het voor een korte periode, laboratoriumomstandigheden als het ware, de speelzucht op te wekken met een absoluut minimum aan materieel. De standaard-uitrusting van een behandeld kind bestaat dan uit: een garenklosje, een fietsband, een 'speir'nagel en een goed zakmes. DHM: ??? AV: Kijk jongen. Enkele kleuterjuffrouwen, want die zijn nog echt begaan met het kind, hebben gedurende een hele dag mijn IT-experiment uitgeprobeerd op een geselecteerd groepje van 10 kinderen van 4 tot 7 jaar, stuk voor stuk zwaar overconsumerende gevallen. De kinderen werden samengebracht in een vrijwel leeg klaslokaal. Meteen werd een flinke dosis plastic speelgoed 'toegediend'. Een 150 stuks, zoals trekbiljartjes, laserguns, h.v,b.a.

DE HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!.: 03/314.55.04 REDACTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.:314.49.1 1 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-32431 17-49 verantw. uitg. J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

4J

,

video-spelletjes, batterijen-speelgoed, plas- en schijtpoppen, u bedenkt het maar. Met een ongehoorde gretigheid wierpen de kinderen zich op al dat moois. Reeds na één uur werden de eerste tekenen van speelmoeheid zichtbaar. Op dat moment werd een tweede lading prullaria binnengeworpen: Barbiepoppen, tele-geleide auto's, groene Turtles, Zorropakken,... Een echte overdosis. Weerom een holocaust van scharrelende en om zich heen bijtende kinderen. Alweer na één uur: verveling alom. Kostprijs speelgoed: 180.000 fr. Eén van de ouders die achter het glas mochten toekijken moest zowaar lichtjes braken bij het zien van die overdaad. Daarna werden de kinderen overgebracht naar weer een ledig klaslokaal voor boterhamniekes met 'eike' en chocomelk. Voor elk kind was daar het standaard minimumpakket aanwezig (bobijntje, fietsband, ... ). Onder leiding van het monitoren-team (Jan van ons Lea, Joske Verheyen, Finneke De Schrijver, Maria Van Aghtmael en ikzelf) werden enkele van de haast oneindige mogelijkheden van dit minuscule patrimonium aangebracht. Maria leerde ze een 'traktorke' maken. Finneke sneed een fluitje van elzenhout.

tp/c

Jan ging een vlierbes te lijf om een 'klapbuis' te maken of een 'mikschieter'. DHM: En gij, Albert? AV: Awel, ik leerde bijvoorbeeld hoe het kindje kaka doet, haha. DHM: Laten zien! AV: Allé, kijk ne keer. We tekenen een kindje op zijn potje. We snijden een stukske papier weg en houden ons vuistje daarachter. En wat ziet ge? Ha ha. Kost niks, maar plezant! DHM: Hah, haahaha, Haaaaha... AV: Komkom, niet overdrijven hé, om te laten zien dat ge de ware spirit nog hebt. DHM: Nee, Albert. Volledig overtuigd, jong. Ik ga dit interviewke direkt uittikken op mijn Macintosh, 4Mb RAM, proc. 68000 op 8Mz, en dan fax ik dat meteen door naar de drukkerij! AV: (heft de handen in de lucht) Dat bedoel ik nu! Sisuphos, sta me bij.

mode...

1

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


vrouw in de moond Nu zing ik mijn eigen lied Hoewel de slogan 'Kom op tegen kanker' het tegendeel laat vermoeden, ervaren de meeste mensen deze ziekte als een doem: het overkomt je, op zekere dag begint een kwaadaardig gezwel in je lijf te groeien en daar kun je niets aan doen... Of toch. Als je niet rookt, matig drinkt, gezond eet, dan heb je al enkele troeven in handen om kanker te voorkomen. Althans, zo beloven het de reclamespotjes op radio en teevee. Factoren zoals een ongezond milieu of roken kunnen zeker medeoorzaak zijn van kanker. Dat ook psychische factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van kanker wordt door sommige artsen ontkend, door andere niet. Steeds meer mensen erkennen wel het belang van een goede psychische en emotionele begeleiding van de kankerpatiënt. Vooral diegenen die zelf met kanker geconfronteerd worden weten dat de nood aan hulp groot is. En hoe goed bedoeld de initiatieven rond kankerpreventie ook zijn, voor hen resten vooral de vragen: Wat kan er op medisch vlak gedaan worden? Wat bestaat er als aanvullende hulp? Waar vindt men als patiënt begeleiding voor zichzelf of zijn omgeving? Sommige verhalen van kankerpatiënten wijzen er op dat ook je eigen in gesteldheid een belangrijke factor kan zijn. In de boeken 'Ik ben gek als ik geen nieuwe schoenen koop' van Kitty Geneuglijk en 'Uit de cirkel' van Els Ackerman kan je zo 'n verhaal lezen. Ook GERD KOYEN heeft dit aan den lijve ondervonden toen ze na een operatie van borstkanker op zoek ging naar een houvast in een periode van grote onzekerheid. Zo vond ze aanvullende hulp die naast de medische behandeling voor sommige patiënten een steun kan zijn. 'Er zijn ook mensen die genezen van kanker na een medische behandeling zonder meer, maar ik had meer nodig en ik denk dat het goed is dat de hele mens bij de genezing betrokken wordt. Gedachten, gevoelens kunnen ook een rol spelen in het ontstaan van een ziekte maar zij kunnen ook het genezingsproces gunstig beïnvloeden.' Als resultaat van haar eigen zoektocht naar genezing kwam de ZELFHULPMAP tot stand omdat ze de informatie wilde delen met diegenen die er belangstelling voor hebben. Onzekerheid, angst, baar voor. Ik denk niet dat ik het zonder die pijn en verdriet hulp zou gehaald hebben. Vooral een huisDe nu 48-jarige Gerd Koyen uit Minderhout kreeg in '87 te horen dat ze moest geopereerd worden voor borstkanker. 'Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. De ene dag was ik vol hoop, de andere dag was ik in paniek. Ik was zo bang, niet alleen om dood te gaan maar ook voor wat ik nog kon meemaken eer het zo ver was. De onzekerheid is het ergste. Ik wilde nog hier blijven. Meer dan ooit wilde ik leven. In eerste instantie was ik erg blij dat de medische wetenschap nu verder staat in de kankerbehandeling. Na de operatie volgde bestraling en chemo-therapie. Tijdens die periode heb ik veel steun gekregen van mijn arts in L. en van mijn huisarts. Daar ben ik dank-

arts speelt een belangrijke rol in de psychische en emotionele opvang. Ook van familie en vrienden kreeg ik veel steun. Het is zo belangrijk dat je ergens terecht kan met je angst en je verdriet. Elk opbeurend woord doet goed. Elk verhaal van iemand die genezen is geeft HOOP. Op de artsen vuurde ik mijn vragen af. De chirurg die mij opereerde gaf mij de raad. 'Doe maar alles waarvan jij het gevoel hebt dat het je zal helpen te genezen van kanker, maar laat niet vallen wat wij je te bieden hebben'. Dat heb ik gedaan. Ik zag dat sommige mensen alleen al door het feit dat ze geloven in een bepaalde therapie of dieet er ook werkelijk baat bij hadden. Wat me vooral boeide waren de zgn. 'spontane' genezingen van men-

sen die opgegeven waren en het toch nog haalden.'

Licht in het donker 'Door het lezen van boeken, het volgen van cursussen, het praten met mensen o.a. met Paula Semer, kwam ik meer en meer tot de overtuiging dat ik zelf iets kon bijdragen aan mijn genezing, niet alleen door lichamelijk gezond te leven (voeding e.d.) maar ook door iets te doen aan mijn 'geestelijke gezondheid'. Dat ik jaren geleden al eens een depressie had meegemaakt was een vingerwijzing voor mij. Tijdens die depressie zat ik al met de vragen: Wat voor zin heeft het allemaal? Ben je hier toevallig en houdt alles op met de dood? Toen had ik er geen antwoord op gevonden. Nu ik met kanker geconfronteerd werd leek die dood ineens zo dichtbij. Nu heb ik gezocht tot ik antwoord had. Door de yoga, Bach bloemen, cursussen en gesprekken is bij mij stilaan het inzicht gegroeid dat leven niet ophoudt met de dood, dat ik leef in een samenhangend geheel waarin niets definitiefs verloren gaat. Die zienswijze heeft mijn leven veranderd en nu zie ik dat er meer is dan alleen het materiële. Vroeger zat ik zo in een stramien van werken en allerhande verplichtingen, een a.h.w. geprogrammeerd leven en dan kom je aan die fundamentele vragen niet toe. Door mijn ziekte kreeg ik de tijd om er bij stil te staan. Erg belangrijk is, vind ik, dat je leert inzien dat je voor je geluk niet afhankelijk bent van anderen, dat je a.h.w. beheerder van je eigen leven bent en dat je andere keuzes kunt maken. Ik stapte uit de slachtofferrol. Om zo ver te geraken is er heel wat hulp van anderen nodig geweest. Het leven is nu voor mij waardevoller dan vroeger. Ik leef intenser.'

Van binnen veranderen Dat er een samenhang is tussen geest en lichaam wordt door niemand ontkend. Voortdurende stress kan ons o.a. een maagzweer bezorgen. Verdriet kan zich uiten in een lichamelijke kwaal. Bij steeds meer ziekten wordt de band erkend tussen de gemoedsgesteltenis van een mens: angst - onzekerheid en de lichamelijke kwaal die er het gevolg van kan zijn.


VROUW IN DE MAAND Kan de levenshouding van een mens, m.a.w. de manier waarop hij met zijn gevoelens omgaat (verdringen, uiten, aanvaarden) met zijn angst, met zijn conflicten (weglopen of uitvechten) ook een factor zijn die kanker veroorzaakt? Gerd Koyen is voorzichtig met haar antwoord. 'Ik durf niet zeggen dat het om oorzaak en gevolg gaat. Eens dat je er zelf mee geconfronteerd bent heeft het meer zin moed te putten uit het weten dat je je genezingskansen kunt verhogen door alle facetten in jezelf de zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben. Ik zie nu in dat ik ook niet realistisch was in mijn verwachting naar het leven en de mensen toe. Ik zou willen dat het hier een soort 'Utopia' is waar iedereen alleen maar goed en lief is. Ik was erg opstandig tegen miserie en pijn. Nu zie ik dat alles hier twee kanten heeft. Het erkennen en integreren van wat Jung onze 'schaduw' noemt is een belangrijke factor geweest in mijn genezingsproces. Dat gaat niet zonder pijn en moeite en deskundige hulp was voor mij echt nodig. Ook voor mijn omgeving is dit een lastige periode geweest. Maar nu is het alsof ik een bron van energie in mezelf heb ontdekt. Het heeft zin gehad denk ik dan, ik ben er door gegroeid.'

ZELFHULPMAP

De ZELFHULPMAP kost 250fr. en kan besteld worden bij TREFPUNT ZELFHULP; E. Van Evenstraat 2C, 3000 Leuven, 016-236507, of bij NATUURLIJK GENEZEN, Van Nevelestraat 144, 2100 Deurne (0313250040). Artsen kunnen ze ook bestellen via het secretariaat van de WVVH, St. Hubertusstraat 58, 2600 Berchem. 03-2397930.

(leid 1'o ren en l'aula 5eiiier .SaIIieIi ,,iet enkele andere gasten eoor het

NAMASTE-IJUIS

(Centrwn voor ervaringsgerichte gezondheidsontwikkeling in Merendree).

Met pijn en moeite 'Het besef dat ik iets aan mijn levenshouding moest veranderen, kwam nog plots; ook het inzicht wat er allemaal mis was met mij, dat voelde ik al vlug aan. Dit in de praktijk brengen is een andere en veel moeizamere kwestie. Ik had het gevoel dat ik in een pantser zat. Zo was ik enorm afhankelijk van de goedkeuring van anderen, ik leefde zoals men dat van mij verwachtte zodat ik nog amper wist wat mijn eigen wensen waren. Wat ik ook besefte was dat ik in alles perfect wilde zijn, een goeie moeder, een goeie echtgenote, een goeie lerares en ga zo maar door. Ik legde de lat altijd iets te hoog voor mijn kunnen en was nooit tevreden over mezelf. Ik durfde nooit 'nee' te zeggen zonder veel schuidgevoelens, geen conflicten aangaan want daar was ik bang voor. Alle angst, verdriet en pijngevoeJens had ik binnen in mij opgeslagen als een harde brok waarvan niets naar buiten kon komen. Zo'n levenshouding waarbij je het grootste deel van je energie gebruikt om jezelf op die manier in stand te houden, laat je futloos achter, moe en depressief. Als je

dan oog in oog komt te staan met een levensbedreigende ziekte als kanker, heb je geen energie meer over. Ik moest anders gaan leven, anders zijn om die vitaliteit die in ieder mens zit weer te kunnen gebruiken als genezende kracht. Door uit mijn 'pantser' te stappen kwam er weer energie vrij die ik kon gebruiken om te vechten. Ook Paula Semer vindt die psycho-emotionele begeleiding heel belangrijk. Zij heeft vooral een lans gebroken voor een herwaardering van deze aspecten. Zij wilde een programma maken over de psychologische aspecten bij kanker. Over LeShan's boek 'You can fight for your life', over Carl Simonton's 'Op weg naar herstel' en over wat Professor Marco De Vries in de Erasmus universiteit deed. Maar het werd door haar collega's van tafel gelachen. Dat was 1980. Gelukkig begint men daar nu onder artsen anders over te denken.'

VZW WISTIK en de ZELFHULPMAP Op initiatief van Gerd Koyen werd VZW WISTIK opgericht met de bedoeling informa-

tie te verschaffen aan mensen die op zoek zijn naar aanvullende hulp bij ziekte (nietmedische). Het uitgangspunt van WISTIK is de vaststelling dat de actieve medewerking van de patiënt zelf een onvervangbare bijdrage kan leveren in zijn geneziilgsproces. Het doel van WISTIK is een brug te zijn tussen de ervaringsdeskundigen enerzijds en de professionele deskundigen op medisch, psychologisch en existentieel vlak anderzijds, door o.a. onderlinge informatieuitwisseling te bevorderen. In de zelffiulpmap werd informatie gebundeld over: - organisaties die hulp kunnen bieden op het vlak van gezondheidsbevorderende programma's (dieet, Bach bloemen ... ) - organisaties die het humane aspect meer belichten - boeken die geschreven zijn door artsen, psychologen of patiënten zelf. Veel patiënten gaan toch op zoek naar aanvullende hulp o.a. naar een Moermanarts. Dit zoeken zou in alle openheid met de huisarts moeten kunnen besproken worden. De klassieke en de alternatieve geneeskunde kunnen het niet altijd goed met elkaar stellen. Zij hebben beide hun licht en schaduwzijde. Misschien groeien we naar meer openheid, naar het aanwenden van de positieve waarden van beide. De patiënt kan er alleen maar beter van worden. Het gaat niet om gelijk of ongelijk. Welke weg je ook bewandelt, het belangrijkste is dat de weg leidt tot een zelfbewustwordingsproces. Bij sommige mensen gebeurt dit spontaan, anderen hebben hierbij begeleiding nodig. Naast de zelfhulpmap wil WISTIK in de toekomst ook een verhalenmap uitbrengen met verhalen van en over mensen die te maken hebben gehad met kanker. Zieke mensen kunnen veel steun hebben aan de verhalen van lotgenoten en er hoop en moed uit putten.• WIS TIK is te bereiken op 031314.10.11 op woensdag tussen 9 en 12 uur.


VANUIT HET STADHUIS... 14 miljoen frank voor 7 daklozen Tijdens de gemeenteraadszirting van maandag 28 oktober ging een meerderheid van de raad akkoord met de aanpassingswerken van het 'doorgangshuis' aan de Van Aertselaerstraat en ook het bijzonder plan van aanleg voor de Zandstraat in Wortel kreeg groen licht. De raad besteedde ook heel wat aandacht aan het werkplan voor het con tainerpark en de doortocht in Minderhoutdorp. Fusiebelan gen (nu: Agalev) pleitte voor een herinrichting van het Lak in Meer, de verbetering van de wegsignalisatie aan de E19 én voor een propere kiescampagne. Bij de opening van de raadszitting vroeg burgemeester Van Aperen om het agendapunt over het 'doorgangshuis' eerst te behandelen zodat men kon starten met een toelichting gegeven door een deskundige van het studiebureau, verantwoordelijk voor het ontwerp van de ombouwing van de woning, gelegen aan de Van Aertselaerstraat 23 te Hoogstraten (woonhuis van de vroegere molenaar Frans Janssens). In het kader van het project ter bestrijding van de kansarmoede ontvingen de gemeentebesturen de voorbije jaren een flink pak geld van de Vlaamse regering, ook Hoogstraten. Nationaal bekeken zou in ons land 6c10 van de bevolking echt in armoede leven. Gelukkig is het in Hoogstraten veel beter want de deskundigen op dit vlak, noch het gemeentebestuur, vonden een betere bestemming dan de aankoop van dit huis dat men in de eerste plaats wil gebruiken voor de tijdelijke opvang van vreemde vluchtelingen. De aankoop van het pand kostte zo een 7 miljoen en de goedgekeurde verbouwingswerken zullen ook ongeveer 7 miljoen fr. bedragen. Daarna zal men hier beschikken over drie kleine appartementen en een viertal studio's, samen goed voor

minimum zeven daklozen. Raadslid Sprangers vond het toch een rare procedure: de gemeente is eigenaar van het gebouw maar het OCMW, huurder, duidt de ontwerper aan en heeft de algemene leiding bij de werken. Volgens Verhuist had men met dat geld ook een aantal woningen van het begijnhof kunnen restaureren en die voor hetzelfde doel gaan gebruiken. Dan was er tenminste toch al een begin gemaakt met de restauratie van dit monument. Aerts keurt het dossier wel goed maar vindt het toch ook heel veel geld. 14 miljoen fr. voor 7 kleine woongelegenheden is niet niks. Je zou er haast een nieuwbouw mee kunnen betalen. Maar omdat het toch bijna helemaal met 'gekregen' geld wordt betaald, kan het voor hem wel. De gemeentelijke inbreng zal beperkt blijven tot ongeveer 3 miljoen fr. Natuurlijk mag men niet vergeten dat overheidssubsidie ook gemeenschapsgelden zijn van u en mij, van ons allen. Fusiebeiangen was niet akkoord met deze besteding, KVB, CVP en Democratische Eenheid wei.

Houtzagerij

De nv Marka, uitbater van een houtzagerij aan de Zandstraat in Wortel, vraagt om de bestemming van hun gronden aldaar te wijzigen van 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' naar 'ambachtelijk gebied'. Het is immers op basis van de zone waarin het bedrijfsgebouw op het gewestplan is gelegen, dat de uitbatingsvergunning werd ingetrokken. Men wil op deze manier de huidige toestand regulariseren. De gemeentelijke commissie ) 'ruimtelijke ordening' heeft dit verzoek éénparig gunstig geadviseerd. Er wordt voorgesteld om de lOK als ontwerper aan te stellen. De nv Marka is bereid om alle kosten voor de opmaak van het BPA te dragen. Raadsleden Sprangers en Verhuist zijn niet gelukkig met deze werkwijze. Gewestplannen bestaan om de leefruimte te beschermen. Het • is niet de bedoeling geweest om deze plannen (Qt- voortdurend aan te passen zodat onwettelij\ -ke toestanden achteraf kunnen geregeld worden. Wie bouwt of een bedrijf start moet eerst kijken wat kan en mag en niet achteraf. Volgens schepen Peeriinck waren de uitbaters te weinig ingelicht en het nieuwe bedrijf verBlockx (CVP): Is er wel een bouwaanvraag oorzaakte ook meer hinder dat men verwacht voor die ombouwing van het doorgangshuis? had. Blockx merkte op dat de vergunning niet

wttt

Aerts (DE): Omwille van het gezin, het bedrijf en de vroegere toestand ben ik wel akkoord met het BPA Marka.

geweigerd is omwille van het lawaai maar wel omdat het daar agrarisch gebied is. Aerts vroeg begrip voor de situatie van het gezin en het bedrijf die reeds serieuze inspanningen hebben gedaan om de situatie te verbeteren. FB uitgezonderd was de raad principieel akkoord voor het laten opmaken van een bijzonder plan van aanleg zodat het terrein een ambachtelijke bestemming krijgt.

Containerpark In de uitbatingsvergunning voor het containerpark (in de omgeving van het waterzuiveringsstation te Minderhout) werd de verplichting opgenomen om een werkplan op te stellen. De gemeenteraad keurde het voorgestelde plan éénparig goed. Raadslid Aerts maakte van de gelegenheid toch gebruik om wat meer aandacht te vragen voor de toestanden rond de diverse containers in de dorpscentra. Hij hoopt dat die vieze, vuile toestanden zullen gedaan zijn zodra het containerpark half november is geopend. Natuurlijk blijven er in de centra ook nâ de opening van het containerpark een aantal containers staan. Die slordige troep heeft ook iets te maken met de discipline van de burger én met het te laat ledigen van de containers zodat ze daar soms dagen overvol staan. Hij had ook wei enkele opmerkingen bij het zeer gedetailleerde reglement van het containerpark. Volgens hem was dat allemaal niet controleerbaar. Schepen Coenegrachts merkte op dat men al die kleine puntjes niet te letterlijk moet nemen want zo een reglement dient alleen om te gebruiken bij echte mistoestanden. Volgens Verhuist zijn deze containers een goede stap in de richting van een grondige recyciage. Maar wat gaat het ge-


GEMEENTERAAD meentebestuur doen met het opgehaalde groot huisvuil? Blijft men dat storten in de grote put, alles door en bij elkaar? Hoe nuttig is dan nog een containerpark? Schepen Van Ammel wees dan op de beperktheid van het containerpark. Het is een eerste stap en de controle moet grondig zijn, ook bij de containers in de dorpen.

Koestraat De verkeersveiligheid in het eerste deel van de Koestraat - tussen Minderhoutdorp en het parochiecentrum - wordt bedreigd door het ontbreken van verhoogde voetpaden en het weinig gedisciplineerde parkeergedrag van de autovoerders. Dit probleem wou men aanpakken samen met de herinrichting van de doortocht van de gewestweg door het centrum. Maar een snelle uitvoering van dit project blijkt ondertussen op de helling te staan. De politiecommissaris stelt daarom voor niet langer te wachten en nu reeds een parkeerreglement in te voeren. Het voorstel bestaat uit een volledig parkeerverbod langs twee zijden van de Koestraat tot aan het parochiecentrum en verder langs één zijde (kant parochiezaal) tot aan het kruispunt met de Lage Weg. De raad was akkoord met het aanvullend politiereglement. Volgens schepen Coenegrachts zou begin november de aanbesteding voor de herinrichting van de doortocht gebeuren en bij de uitvoering van de werken zou men rekening houden met de ontsluiting van de Koestraat. Sprangers merkte op dat 'Bruggen en Wegen' bij de vorige werken deze voorziene aanpassingen niet uitgevoerd heeft, ondanks het aandringen van het toenmalige gemeentebestuur.

Kiescampagne In het vooruitzicht van de nationale verkiezingen vraagt Fusiebelangen om het nodige toezicht te houden zodat in Hoogstraten een propere kiescampagne wordt gevoerd. Het zou niet mogen zijn dat openbare gebouwen, privé gebouwen, allerlei infrastructuur en dienstverlenende bedrijven, bomen, enz... worden beplakt en besmeurd met allerlei verkiezingsreclame. In het verleden hingen sommige 'koppen' nog vele weken nadien hoog in de bomen. Burgemeester Van Aperen belooft dat het politiereglement terzake zal toegepast worden en via de V . U .-vermelding (verantwoordelijke uitgever) op het drukwerk kan men de schuldigen of verantwoordelijken gemakkelijk vinden. Verhulst hoopt dat er echt gecontroleerd wordt en dat men het politiereglement voor iedereen zal toepassen.

Van Ammel (KVB): Het containerpark is Verhuist (FB): Hoe strikt wordt nu het regiemaar beperkt maar er moet we/een grondige ment op het 'plakken ' toegepast en gecontrocon tro/e zijn. leerd?

Het Lak Het Lak is de korte maar erg brede straat tussen Meerdorp en de Terbeeksestraat. Omwille van de veiligheid van de schoolkinderen vraagt raadslid Sprangers om zowel het Lak als een gedeelte van de Gestelsestraat aan te passen. Een versmalling en de aanleg van voetpaden zou niet alleen de omgeving van de parochiekerk fameus verbeteren maar het zou de weggebruikers ook aanmanen om trager te rijden. In een straat van 7,5 m breed is men niet geneigd om slechts 50 km per uur aan te houden. Ook deze hoek van Meercentrum zou fraai en sfeervol kunnen worden. Schepen Coenegrachts zegt dat men in de loop van 1992 een oplossing zal zoeken voor dit probleem.

Douanen

-

Transportzone

Vrij regelmatig staan er in het centrum van Hoogstraten en Meer enorme vrachtwagens waarvan de bestuurder op zoek is naar de douanen en de transportzone aan de E19grens. Het is overduidelijk dat de hele wegsignalisatie op en rond de E19 niet voldoet voor weggebruikers die de streek niet echt kennen. Zowel op de Belgische als de Nederlandse transportzone is de toestand eigenlijk nog meer chaotisch. Fusiebelangen vraagt wat extra aandacht voor dit probleem. Volgens burgemeester Van Aperen is de toestand be-

Auto's voor Huwelijken Mercedes & Cadillac Seville bloemen, tapijten en witte bruidsduiven

HAEST Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03-314.56.17 & 314.82.11 - Auto tel. 017-54.60.80

kend bij de verantwoordelij ken en zoekt men samen naar een oplossing. De zaak wordt momenteel besproken met het gemeentebestuur, het bedrijfsleven, de douanen, de lOK, de dienst Bruggen en Wegen en ook met de Nederlandse instanties.

Scholen Zodra de nieuwe gemeentelijke turnzaal in Wortel voltooid zal zijn, staat de Vrije school van Meerle te wachten want dan zijn zij aan de beurt. De Dekanale Werken willen wel een turnzaal bouwen maar de gemeente moet een bouwterrein ter beschikking stellen. De raad is akkoord met een erfpachtovereenkomst voor een terrein gelegen tussen de bestaande school en de lokalen van de kruisbooggilde. De raad was ook akkoord met de aankoop van overgordijnen voor enkele lokalen van de gemeentelijke gemengde basisschool Hoogstraten. De nieuwe turnzaal van Wortel krijgt ook verschillende turn- en sporttoestellen voor een bedrag van 750.000 fr.

Bibliotheek De uitleenpost van de bibliotheek van Minderhout is ondergebracht in het voormalige gemeentehuis. Omdat de huidige indeling voor een bibliotheek onpraktisch is, wordt voorgesteld het oud-gemeentehuis te verbouwen tot één grote ruimte met een kleine bergplaats. Het postkantoor is reeds verhuisd naar de gemeenteschool in de Schoolstraat. De voornaamste werken bestaan uit het wegbreken van de binnenmuren, het plaatsen van een nieuwe voordeur en het maken van een uitbouw in de vorm van een erker. Enkele werken kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd, maar het merendeel zal uitbesteed wor den. Deze werken worden geraamd op 650.000 fr. Niet alles kan in eigen beheer, zegt schepen Coenegrachts, want er is reeds teveel 'werk in eigen beheer' gepland. Voorlopig kan er echt niets meer bij voor ons personeel. U


MILIEU

Containerpark in Minderhout geopend Tijdens de gemeen teraadszitting van oktober werd het reglement en het werkplan voor het containerpark goedgekeurd. Half november werd het officieel in gebruik genomen. In het reglement lezen we dat het containerpark uitsluitend toegankelijk is voor de inwoneis van de gemeente Hoogstraten op vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Het is gesloten op feestdagen. Het publiek, de gebruiker, is verplicht de richtlijnen van de toezichter strikt na te leven. Afvalstof fen die wat aard, samenstelling, grootte of omvang niet beantwoorden aan de beschreven voorwaarden kunnen geweigerd worden. Enkel afval geproduceerd binnen de gemeente wordt toegelaten. Recycleerbaar afval moet gesorteerd worden aangeboden en gescheiden zijn van het restafval. Niet-recycleerbaar afval, afkomstig uit handels- en ondernemingsactiviteiten is niet toegelaten. Het recycleerbaar afval dient in die mate zuiver te zijn dat het geen probleem oplevert voor de verwerking ervan.

Afvalstoffen

der inhoud en/of afdichtingsstoppen, kroonkurken, kurken, enz.), plastiek, metalen, klein chemisch afval (afkomstig van particulier gebruik), textiel, afgedraaide (?) motorolie die niet vermengd is met andere produkten, puin, aardewerk en porcelein, snoeihout, groenten-, fruit- en tuinafval. Bij aankomst in het containerpark moeten de aanbieders van afval zich bij de opzichter melden. Het materiaal zal door de aanbrengers zelf in de container moeten gedeponeerd worden die hen door de toezichter zal aangewezen worden. Het klein gevaarlijk afval wordt degelijk verpakt in ontvangst genomen door de opzichter en hij zorgt ervoor dat het gesorteerd opgeslagen wordt. In het containerpark zijn er afzonderlijke stapelpiaatsen voor autobanden, brand- en snoeihout en voor de compost en het gehakseld hout.•

De volgende afvalstoffen worden aanvaard: papier en kar ton, wil en gekleurd glas (you-

Daarstudio 1i11 Openingsuren: maandag gesloten dinsdag 9-18 u. zonder afspr. woensdag 9-19 u. met afspr. donderdag 10-20 u. met afspr. vrijdag 8-18 u. met afspr. zaterdag 8-17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

Ter gelegenheid van de opening van het con tainerpark gaf de opzichter een kleine demonstratie met de hakselaar. Burgemeester Van Aperen gaf enige bijkomende uitleg aan schepen Verli,ide'n.

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

ĂŽcEPF1 Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

LINDENLAAN

14

- BEERSE -

014161.3537

Hild en Andre Bols - Van Dijck


De kiezer en zijn keuze Als u dii nummer van de 'Maand' onder ogen krijgt is de keuze van de kiezer reeds gekend. De grote affiches worden alweer overplakt en het lijdt geen twijfel dat heel wat (gebuisde) kandidaten momenteel met een ander gezicht rondlopen dan dat waarmee ze ons gedurende enkele weken hebben toegelachen. De stoere taal aan het adres van PS-voorzitter Spitaels zal weerom heel wat gewoner klinken en van de verkiezingsshow van verleden zondagavond leren we dat iedereen gewonnen heeft. Peilen naar de kiesintenties van de Hoogstraatse burger had dus voor ons geen zin meer. Wat we wel wilden weten, is of de gewone man of vrouw nog wel iets met depolitiek wil te maken hebben en of ze het gebeuren nog volgen. Ziehier wat hij/zij ons kwijt wou. De 1-loo gsrruaise kiezer ligt niet wakker van

Resultaten van de enquête globaal vrouwen mannen Zou u gaan stemmen ook als het niet verplicht was? Gaat stemmen Gaat niet Geen mening

61 07o 38 07o 1 010

59 07o 39 01ó 2%

64 07ó 36 07ó 0 010

85 07o 15 0/0 0 070

86 01ó 14 07ó 0%

82% 18 07o 0%

49%

49 01ó 32 01ó 8 07ó 10 010

49 01ó 33% 0% 18 07ó

Zou u gaan als het om gemeenteraadsverkiezingen ging? Gaat stemmen Gaat niet Geen mening

Waardoor wordt uw keuze vooral bepaald? Door een partij Door personen op een lijst Omdat het een vrouw is Geen mening

33 01ó 5 070 13 01ó

De kandidaten die op een lijst opkomen, doen die dat naar uw mening om het algemeen belang te dienen of eerder uit eigenbelang? Voor algemeen belang Uit eigen belang Geen mening/beide

23 07ó

41% 36 01ó

27 07o 44 07ó 29 01ó

18 07ó 36 01ó 46 01ó

7 07ó 34 01ó 1% 58%

38 01ó

Wie is volgens u premier van de Vlaamse regering? Gaston Geens Wilfried Martens Andere Geen idee

19 070 27 07ó 2 01ó

52%

15% 3 07ó 44%

De regering is weerom gestruikeld over Vlaamse-Waalse tegenstellingen. Moet volgens u België blijven of is een definitieve splitsing noodzakelijk? Voor behoud van België België splitsen Geen mening

77%

12% 11 010

785ó 8% 14%

74% 18% 8%

Op grote verkiezingsaffiches stelt Jos Dupré dat de Kempen niet zonder minister kan. Heeft u enig idee van welke regering Jos Dupré deel uitmaakt? Een gedacht van zijn bevoegdheden? Van de nationale regering 20% 12% 33% Van de Vlaamse regering Geen idee Kent 1 van de bevoegdheden Raad iets in de buurt

33 01ó

47% 8 070 4 0/ó

32 010 56% 3 07o 7%

33 01ó 33 01ó 15 07ó 0%

VIaa,ns- Waaise tegenstellingen. In Meer wilde iemand dat nog eens duidelijk tonen.

Burgerzin Anders dan wat dikwijls verondersteld wordt, blijkt dat een grote meerderheid (61%) van de ondervraagden nog altijd ter stembus zou trekken, ook als dit niet verplicht was. Wanneer het om gemeenteraadsverkiezingen zou gaan, is zelfs 85 0/ó bereid om zijn demokratisch recht uit te oefenen. Blijkbaar legt de burger nog meer burgerzin aan de dag dan algemeen aangenomen. Ervaringen uit het buitenland (o.a. bij onze Noorderburen) waar geen kiesplicht is, lieten andere resultaten vermoeden.

Eigen partij eerst Uit de steekproef blijkt duidelijk dat hier te lande de 'partij' nog altijd het meest bepalend is voor de keuze; bijna de helft van de ondervraagden kiest eerst voor een partij en slechts dan voor personen. Mogelijk hebben tradities hiermee te maken en moeten 'personen' sterke papieren kunnen voorleggen om op minder traditionele lijsten verkozen te raken. De vrouw komt er op dit onderdeel eigenlijk bekaaid vanaf. Globaal slechts 5% van de ondervraagden zou zijn keuze eerst laten bepalen door het feit dat de kandidaat een vrouw is. De dames zelf doen het niet anders. Voor 8 0/ó is hun eerste keuze een vrouw. Blijkbaar hebben ze niet goed geluisterd naar Paula D'Hondt, die wil dat de vrouwen voor vrouwen kiezen of de verkiezingen boycotten als er niet meer vrouwen op verkiesbare plaatsen komen te staan. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de Hoogstraatse vrouwen het met de koninklijke kommissaris niet eens zijn.

Politiekers zijn zakkenvullers? De tijd dat iedereen aannam dat politicus een 'eerzame' en 'opofferende' roeping was voor personen van ofwel voorname afkomst ofwel met een grote uitstraling, lijkt definitief yoorbij. Het merendeel van de ondervraagden (41%) stelt onomwonden dat de kandidaten


TELE-POLL

Kempen t zonder inister! ARNOLD VAN APEREN SENATOR - BURGEMEESTER Ook F1'I97t:A

dit doen uit eigenbelang, terwijl 23 07o nog aanneemt dat het algemeen belang primeert. 36 07o van de ondervraagden blijft op de vlakte of gunt de kandidaten het voordeel van de twijfel. (MC. uit H. deed dat niet en stelde onomwonden dat het allemaal 'zakkenvullers zijn die na hun verkiezing niks doen dan hoeren en boeren' en 'als we nog iets wilden horen, moesten we maar bellen'). Dat heel wat burgers het met de politiek en de politiekers niet zo hoog ophebben mag tevens blijken uit het feit dat slechts 19¼ van de ondervraagden Gaston Geens de hem toebehorende funktie geeft. Meer mensen (27%) denken dat Wilfried Martens ook premier van de Vlaamse regering is (de super-premier?) en de overige 52% hebben er geen idee van wie de premier van onze gewestregering wel mag zijn. Zeker even erg is het gesteld met de bekendheid van Jos Dupré, die zich op affiches aandient als 'Minister' voor de Kempen. 20 07o meent dat hij lid is van de nationale regering, 33¼ meent van de Vlaamse regering en 47% heeft geen idee. Omtrent de bevoegdheden van deze 'Kempische minister' heerste totale onwetendheid. 8 01ó weet 1 van zijn bevoegdheden en 4% raadt iets in de buurt. Deze resultaten zeggen meer over de 'uitstraling' van onze 'voormannen' die 'ministers' en zeker een 'premier' toch zouden moeten hebben dan over de kennis van de burger van de Belgische politiek. 'Ik weet het nu echt niet meer', zei ons een van de ondervraagden en men kan hem dat echt niet kwalijk nemen. Uit een onlangs door Humo gedaan onderzoek blijkt immers dat zelfs onze dierbare parlementairen hun instellingen en de daarbij horende ministers niet kennen. Overigens is Jos Dupré 'staatssekretaris' in

g

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en ove rg o rd ij n en - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

(empen zonder nister !

UCHO MARX de nationale regering (het 'minister' van zijn verkiezingsaffiches duidt waarschijnlijk meer op zijn ambitie) en is hij bevoegd voor institutionele hervormingen, kleine en middelgrote ondernemingen en herstructurering van Openbare werken. Zo te zien was de heer die ons meldde dat Dupré 'minister van sensuele hervormingen' was niet ver uit de buurt, tenminste toch niet wat de klank betreft.

België blijft! Een laatste opmerkelijk resultaat van onze rondvraag is dat de overgrote meerderheid (77 01o) opteert voor het behoud van de Belgische staat en geen heil ziet in separate Waal-

y &c c 5 Jr--?A lj\& I,SáY RO R TH bvr baa

INTERNATIONAAL TRANSPORT

se en Vlaamse staten. De regelmatig terugkerende Vlaams-Waalse ruzies die telkens een struikelblok zijn voor de regering gebeuren blijkbaar ver van de burger en de aangevoerde tegenstellingen worden niet zo ervaren. 'Walen moeten ook werken' en 'België is al klein genoeg' geven goed de gedachtengang van de doorsnee burger weer. De dames en heren politici, leiders van ons land en onze gewesten, zouden beter eens goed naar de burger te luisteren. Mogelijk beloofden ze dat tot vorige zondag, meer mogelijk zijn ze dat nu al vergeten. Back to normal en business as usual.0

Dreef 8 2328 Hoogstraten Tel. 031340 13 39 3401330 FaxO3/31471 02 tlx. verhuy 35.138


DOSSIER

Een schat aan kerkorgels en een...

Stradivarius op zolder De verschillende parochies van de gemeente Hoogstraten bezitten samen een werkelijke schat aan kerkorgels. Maar een aantal van deze waardevolle instrumenten hebben dringend een grondige opknapbeurt nodig. Dat bleek nogmaals naar aanleiding van een bezoek aan de kapel van O.-L.-Vrouw van den Akker uit Minderhout. Over deze jammerlijke toestand hadden wij een gesprek met de oud-directeur Jos Bruurs en de huidige directeur van de muziekschool, Jan van Mol.

Stradivarius op zolder Tijdens de maand augustus kan men elke zondag in Hoogstraten komen luisteren naar een beiaardconcert vanuit de St.-Catharinakerktoren. Het is een initiatief van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV). Eigenlijk zou men ook een reeks orgelconcerten kunnen inrichten: elke week een concert op een ander orgel in een kerk of kapel. Maar dan moet er eerst nog het een en het ander gebeuren want niet alle orgels in onze gemeente zijn momenteel 'voldoende in orde' voor een concert en orgels restaureren is een ambachtelijk werk dat flink wat werkuren kost. Niet alle leden van het stadsbestuur en van de kerkfabrieken vinden het zo vanzelfsprekend om veel geld uit te geven aan de restauratie van historisch belangrijke kerkorgels. Een nieuw orgel kopen is meestal goedkoper dan een oud herstellen. Die hoge kosten zijn ook dikwijls het gevolg van jarenlange verwaarlozing en ondeskundige herstellingen in het verleden.

Orgelpatrimonium Het jongste kerkorgel, tevens het grootste, in onze gemeente stamt uit 1961. Het speelt in de Sint-Catharinakerk. Het kwam in de plaats van een ouder orgel uit 1873 dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog met de kerktoren in de lucht vloog. Rond deze tijd komt de restauratie van het Merclin-orgel in de kerk van Meer helemaal klaar. Het kostte veel moeite en geld maar eind goed, al goed en het zal in al zijn schoonheid de kerkbeuken met rijke klanken vullen. Meersel-Dreef heeft nooit een pij porgel gehad. Wellicht uit respect voor de Heilige Regel van Sint-Franciscus redden ze zich met harmoniums en elektronische instrumenten. In deze eeuw heeft de paterskerk echter al vijf verschillende instrumenten gehad en een kleine rekensom leert ons dat dit uiteindelijk minder sober is dan een bescheiden pijporgel. Zo hebben andere Franciscanen er ook over gedacht toen zij wel een pijporgel lieten plaatsen. Meerle blijft het grootste probleem. In een monumentale kast zitten eigenlijk twee orgels geborgen sinds 1779: een klein orgel van een schitterende makelij door Egidius van Petegem en een minderwaardig groot orgel van Jan Tits, jammer genoeg een bouwer uit Hoogstraten die onze naam geen eer heeft aangedaan. Deze twee orgels moeten echter één instrument vormen. Het beste deel restaureren loont zeker de moeite maar het minderwaardige deel erbij nemen, biedt geen zeker heid en maakt de onderneming bijna onbetaalbaar. Er wordt trouwens reeds sedert 1977 10

over gebakkeleid en men raakt er blijkbaar niet uit. Sint-Jan Baptist te Wortel behelpt zich sedert de restauratie van de kerk met een bescheiden koororgel. Het oude orgel op het hoogzaal heeft een fraai voorkomen en in het pijpwerk enkele sporen van een groot verleden. Inderdaad, de bouwer Smet-Van Tienen maakte in 1836 een degelijk orgel. In 1901 en 1935 hebben twee verbouwingen dit oorspronkelijk orgel zware schade toegebracht omdat het werk aan onkundigen werd toevertrouwd. De begijnhofkerk in Hoogstraten is goed voorzien, meer zelfs, het orgel uit het midden van de 19de eeuw bleef voor 80 procent in zijn oorspronkelijke staat en er worden momenteel pogingen ondernomen om het weer helemaal compleet te maken. Terloops mag gezegd worden, dat orgelbouwers die instrumenten van dezelfde makelij restaureren, vooraf naar de begijnhofkerk komen om te zien hoe de beroemde Joseph Delhaey het in zijn tijd voor mekaar bracht.

O.-L.-Vrouw van den Akker De kapel van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën aan de Kapeldreef in Minderhout, beter gekend als O.-L.-Vrouw van den Akker, is gebouwd in 1662-'63 door toedoen van pastoor

Het kleine orgel van de kapel zou na restauratie zeer goed kunnen functioneren als koororgel in de Sint-Clemenskerk van Minderhou t. Waltman van Dijck, broer van de beroemde kunstschilder Antoon Van Dijck. Het gemeentebestuur heeft plannen om zo snel mogelijk de meest dringende herstellingswerken te laten uitvoeren. Men denkt op de eerste plaats aan het dak maar eigenlijk verdient dit prachtig monument een algehele restauratie. In deze kapel staat het oudste en tevens het kleinste orgel van de gemeente Hoogstraten. We hebben geen zekerheid over de bouwer van het instrument uit het midden van de 17de eeuw. Het orgeifront dat men vooraan op het hoogzaal ziet en het pijporgeltje dat daarachter staat hebben oorspronkelijk niets met elkaar gemeen en zijn beiden afkomstig uit andere kerken. De twee elementen werden op een vrij primitieve manier mei elkaar verbon-

liet /0001e orgeljroni iiie! 5chlj/lp1JJ)en is zeker cie libelle iiaard kapel van O. -L. - Vrouw van den Akker te behouden.

0/1/

ie herstel/en en in iie


den. Uit de archieven weten we dat de gekende orgelbouwer Louis Delhaey in 1766 en een schrijnwerker in 1804 aan het instrument gewerkt hebben. Het orgelfront is zeker waardevol omwille van het mooie, plastische houtsnijwerk met twee scherpe torens aan de zijkanten en een ronde toren in het midden. Op de zijtorens staan musicerende engelen en boven de middentoren prijkt een prachtig medaillon met de afbeelding van Sint-Cecilia met een handorgel. De pij pen van het front lijken in slechte staat te zijn maar deze pijpen hebben geen enkele functie. Het zijn houten schijnpijpen die met een dunne metalen laag werden bekleed. Heel het front is louter decor en het is ook ouder dan het orgel dat er achter in een primitieve kast zit. De orgelkast werd op een vreemde en ongelukkige wijze aangepast en bevestigd aan het orgelfront. De orgelspeler zit eigenlijk aan de voorkant. De achterwand - tegen het grote orgelfront - werd uitgebroken. Daardoor ontstaat er een groot verlies van de akoestische functie van de orgelkast. 'Maar dit positief orgel is een zeldzaam instrument', zegt Jan van Mol. 'Het is een stradivarius op zolder. Het ziet er slecht uit maar het is nog compleet. Het materiaal is zowel historisch als muzikaal van grote kwaliteit. Nu is de speelbaarheid in deze toestand haast nihil'. Zowel het mooie orgelfront als het kleine orgel erachter zijn dus meer dan de moeite waard om te herstellen en te behouden. Het orgelfront zou beter bevestigd moeten worden en de houten vloer van het hoogzaal moet ook dringend verstevigd worden. Het orgeltje kan elders beter functioneren dan hier in deze kapel.

Sint-Clemenskerk De restauratie van de Sint-Clemenskerk in Minderhout is bijna klaar, maar zonder het orgel. Het instrument rust op de zolder van de pastorij. Dit orgel van rond 1860 restaureren kostte te veel zodat deze klus gelicht werd uit de algemene restauratie van de parochiekerk. Maar deze kerk is ook eigenaar van de kapel en dus ook van dat kleine orgel dat we hierboven beschreven. Zo een opgeknapt koororgel zou een echte verrijking kunnen zijn voor de nu herstelde dorpskerk. 'Sommige media voorspelden reeds dat het kleine orgel naar de Sint-Catharinakerk in Hoogstraten zou verhuizen', vertelt Jos Bruurs 'doch dat lijkt minstens voorbarig'. Er is een kwestie van eigenaar en een plaatsing in het koor van de Sint-Catharinakerk zou op grote weerstand stuiten van de Commissie voor Monumenten o.a. omwille van het originele meubilair van deze kerk. Bovendien is dit orgeltje niet geschikt voor enig samenspel met het grote orgel gezien de verschillende toonzettingen. In dit overzicht van onze 'schat aan kerkorgels' klinkt niet alles altijd even optimistisch. Toch kan er mits verantwoorde inspanningen een en ander van de ondergang gered worden. 'Wie zal op deze orgels spelen?' is dan de volgende vraag. Het recente verleden leerde ons dat we hierop geen lichtzinnig antwoord mogen geven. Er opereren in de gemeente Hoogstraten de laatste jaren meer organisten dan ooit te voren.I

HALVE EEUW GELEDEN z£, DECEMBER 1941 Z.M. Koning Leopold III in het huwelijk getreden Zondag voormiddag werd in alle kerken lezing gegeven van een herderlijk schrijVen van Z.Em. Kardinaal van Roev, aartsbisschop van Mechelen, waarin het huwelijk van Z.M. koning Leopold wordt bekend gemaakt: Mechelen, 6 December 1941 Zeer heminde broeders, Wij zijn gemachtigd U een belangrijk nieuws mede te deden. Z.M. Koning Leopold 111 heeft het huwelijk aangegaan met Mejuffrouw Mary Lilian Baels. De uitverkorene is een landgenote en behoort tot een zeer achtbare familie uit West-Vlaanderen; zij is de dochter van Mijnheer Hendrik Bacis, gewezen Minister. Wij hadden de eer en het genoegen het Koninklijk huwelijk, den liden September laatstieden, kerkelijk in te zegenen, in de aanwezigheid van de ouders, in de Kapel van het Kasteel van Laken. Dc bur gerlijke pleegvormen werden insgelijks in hetzelfde Kasteel vervuld. Wij zijn gemachtigd er aan toe te voegen dat dit huwelijk uitsluitend het privaat en familieleven van den Koning aanhelangt en op publiekrechterlijk gebied geen uitwerking zal hebben. Een authentieke akte van den vorst bepaalt dat de koninklijke echtgenoot afstand doet van den titel en de rang van Koningin, - voorwaarde die zijzelve aan haar huwelijk gesteld heeft - zij zal den titel voeren van Prinses van Réthy. Bij dezelfde akte verklaart de Koning dat het geheurlijk nakomelingsehap van dit huwelijk geen enkel erfrecht zal hebben op dc kroon. Laten wij bidden, Zeer Beminde Broeders, voor het behoud en het geluk van onzen Koning, opdat hij, op hel door de Goddelij ke Voorzienigheid bepaalde oogenblik, de lotsbestemming van het Vaderland weer in handen moge nemen en met wijs beleid besturen. J.E. Kard. van Roey, Aartsbisschop van Mechelen

Weekoverzicht. De teerling is geworpen. Zoals we vorige week (maand) lieten uitschijnen was de spanning tusschen Japan en Amerika onhoudbaar geworden en de beslissing kon dan ook niet langer uitblijven. 1)e teerling is nu geworpen en de gansche wereld staat weer in vuur en vlam. Maandag morgen kondigde het hoofdkwartier van het Japansche leger den oorlogstoestand af tusschen Japan eenerzijds en Amerika en Engeland anderzijds. Dadelijk zonder de minste aarzeling heeft Japan bliksemsnel ingegrepen en Amerika zware slagen toegebracht. Verscheidene eilanden werden tegelijkertijd door de Japansche luchtmacht gebombardeerd, waaronder vooral Hawaï het zeer zwaar te verduren kreeg.

Wortel - Diefstallen Deze week werden 's nachts bij Jan Aerts, in het dorp te Wortel, 200 kgr aardappelen uit de grond gehaald. Ook bij de Wwe Van Bergen, op den Langenberg, zijn dieven aan 't werk geweest. Hier werd 's nachts in de schuur gebroken en de dynamo van het dorschmachien ontvreemd.

Boerenhulp aan stadskinderen Bezield door een onwankelbaar vertrouwen en besloten desnoods hemel en aarde in beroering te brengen om de jeugd - dat is de toekomst van ons volk - te redden, werd een nieuwe grootscheepse actie ingezet. Duizenden stadskinderen gaan ten onder, en om een ware ramp te voorkomen wordt beroep gedaan op onze boerenbevolking. Gij, Vlaamsche boerinnen, toont uw goed hart en neemt een van deze kleintjes onder uwe zorgen. Reeds van alle kanten komt hulp opdagen, maar het is nog slechts een begin. Onmiddellijk moeten 80.0(() stadskinderen geplaatst worden. En zo zal het gebeuren, dat, terwijl dor pelingen en stedelingen, elkaar om allerlei redenen in 't haar zitten, onze boeren terwille van hun Gemeenschappelijk Vaderland, schouder aan schouder marcheeren, wroeren en offeren zullen, om onze kinderen te redden.

Bron: Gazet van Iloogsiraten

garag "I VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 11


REGIO soneel. De dienst wil naar buiten treden als service-verlenende instantie ten dienste van een veilig en comfortabel werkmilieu voor alk werknemers. Men streeft naar een goede su menwerking met de beleidsmensen en de syn di kaal verantwoordelij ken. Beiden kuiinc ook rekenen op de deskundigheid van de nieuwe veiligheidsdienst.

Schrijvers

/

Eerstesteenleggingen In aanwezigheid van Procureur Pelsmaekers en voorzitter Stynen van de rechtbank onthulden J. Dupré, Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen en voor het KMO, belast met de Herstructurering van het Ministerie van Openbare Werken, en R. Proost, burgemeester van Turnhout, de gedenksteen van het nieuw Justitiegebouw.

dienst zullen 21 aangesloten gemeenten en 19 OCMW's worden bediend. De centrale cel van de veiligheidsdienst bestaat uit een diensthoofd, twee adjuncten en administratief per-

De jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging van Kempische Schrijvers had plaats in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen. Voor de leden die het voorbije jaar gestorven zijn, werd een 'in memoriam' uitgesproken. Voor zitter Jan Goris bracht Frans Verbiest in her innering, secretaris Marc Somers las, op tekst van Hubert Lampo, een In Memoriam Ar mand Boni, José de Ceulaer sprak over het rijke leven van Cor Ria Leeman (geboren in Rij sbergen) en een herdenking van Karel Vertommen werd gehouden door Katelijne van der Hallen, die enkele van zijn gedichten voordroeg, en door Erik Verstraete, die een In Memoriam uitsprak. Een terugblik op het leven en werk van Emiel van Hemeldonck, die tien jaar geleden over leed, werd gebracht door Ludo Simons. Tenslotte bracht Roger Geerts hulde aan de 80-jarige Leo Mets, die zijn portret, getekend door Frank-Ivo van Daimimime, in ontvangst mocht nemen.

Kerststallen DE voorgevel van het nieuwe gerechtsgebouw in Turnhout.

Het kasteel-gerechtshof van Turnhout wordt momenteel gerestaureerd en gerenoveerd. De kosten van deze werken worden geraamd op 261 miljoen fr. Met dit bedrag zou men bijna het volledige begijnhof van Hoogstraten in zijn oude glorie kunnen herstellen. Maar het kasteel van Turnhout is te klein voor alle gerechtelijke diensten. Daarom zullen nog drie nieuwe gebouwen in de omgeving van het kasteel worden opgetrokken; samen goed voor een bedrag van ongeveer 300 miljoen fr. Een eerste nieuwbouw komt aan het Kasteelplein, tussen het kasteel-gerechtshof en de Begijnenstraat; de tweede en de derde bouw zijn gepland aan de Warandestraat. AgalevTurnhout maakte van de eerstesteenlegging gebruik om nog eens in stilte te protesteren tegen het verdwijnen van de plataan op de parking. Enkele dagen later was Geel aan de beurt. Staatssecretaris Dupré en waarnemend burgemeester, schepen Luyten, zorgden voor de onthulling van de eerste steen van het nieuwe Financiecentrum, deel van het Rij ksadministratief Centrum te Geel. Mevrouw Maria Van Sant-Dams, burgemeester, kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. In Geel ging de eerstesteenlegging door in de hal van het stadhuis en in Turnhout was de gedenksteen aan enkele palen bevestigd want de bouwwerken moeten nog starten. Terecht vroegen sommigen zich af waarom dan nu reeds, in november, deze eerste stenen moesten onthuld worden. E

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

Veiligheidsdienst Na een langdurige procedure bekwam de lOK de vergunning tot het oprichten van een gemeenschappelijke dienst VGV. Door deze 12

Ook dit jaar verschijnt begin december de brochure 'Kerststallen in de provincie Antwerpen'. Elk jaar verzamelt de Toeristische

totaohnterieur


REGIO

w

VAN HERCK SPORT i Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: Bert Verbeeck Achteraard 12 2322 Hoogstraten-Minderhout

Federatie alle gegevens. In het lijvige document worden ongeveer 200 kerststallen beschreven en vermeldt men ook allerlei manifestaties die tijdens de kerstdagen in de provincie Antwerpen worden georganiseerd. Ook stelt men een aantal trajecten voor om met de wagen of de autocar te rijden. De brochure kost 50 fr. (+ 20 fr. verzendings kosten) en is vanaf 1 december te bekomen bij de TFPA, Karel Oomsstraat 11, 2018 Antwerpen, tel. 216.28.10. E

Landbouwpolitiek De land- en tuinbouw zit klem tussen de Europese landbouwpolitiek en de milieureglementen en plannen op het Vlaamse vlak. Vele boeren en tuinders vragen zich dan ook af wat hun toekomstplannen zijn indien de prijzen gaan dalen en de bedrijfskosten blijven stijgen. Als aanzet tot verdere actie rond het thema 'Vlaamse landbouw eist toekomst' hield de Belgische Boerenbond een vergadering te Geel met als onderwerp: Geen afbraak van de landbouwpolitiek! Dichter bij huis protesteren het Algemeen Boeren Syndicaat, samen met Agalev en SP, tegen het verdwijnen van steeds meer goede landbouwgronden in de gemeente Hoogstraten ten behoeve van de transportzone, industriegebieden en ambachtelijke bedrijven. Zij zijn zeker niet akkoord met de regelmatige wijzigingen van het gewestplan-Turnhout. De verdere uitbreiding van de transportzone aan de E19-grens te Meer is volgens hen dan ook totaal onaanvaardbaar voor landbouw en

milieu. De verstedelijking vreet aan het landelijke Hoogstraten. 1-1

Architectuur 'Fragmenten van architectuur in België, 1980-1990' van de auteurs Marc Dubois en Steven Stals, is de derde aflevering van jaargang 1991 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Als basisopzet is gekozen voor een overzicht van de verschillende ontwikkelingen die zich manifesteren. De tendensen die zich voordoen worden ook in een Europees perspectief geplaatst. Het hoofdaccent ligt op de privéwoning. Een abonnement op 0KV kost onveranderd 600 fr. en een los nummer kost 180 fr., verzendingskosten inbegrepen. Bestellen kan door storting op 448-0007361-87 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt. Het vierde nummer heeft als onderwerp: De Sint-Baafskathedraal van Gent: monument en heiligdom. El

Grensgevallen Gemeenten zoals Baarle-Hertog/Nassau en Hoogstraten zijn om verschillende redenen echt grensgevallen. In 1992 bestaat Baarle 1000 jaar. Ter gelegenheid van deze viering wil de Stichting 1000 jaar Baarle een grensoverschrijdende kunstmanifestatie houden in Baarle-Nassau-Hertog, Hoogstraten, Minder hout, Alphen, Chaam, Ulicoten, Zondereigen, Meersel-Dreef en misschien ook nog in Meerle en Castelré. Diverse afgeronde exposities zullen via verschillende disciplines een

beeld geven van de grote veelzijdigheid op dit moment. Daarnaast zullen ook een aantal fiets- en autotochten langs de locaties uitgezet worden. Daarbij wordt gedacht aan artistieke 'signalen' langs de routes in het landschap. Die tochten worden voorzien van eenvoudige handleidingen met informatie over de tocht zelf, het aanwezige cultuurgoed en de tentoonstellingen. Deze beeldende kunstroute door de Nederlandse en Vlaamse Kempen is gepland van 15 augustus tot 15 oktober 1992. El

Muziekacademie Op 1 september was het tien jaar geleden dat de Muziekacademie 'De Noorderkempen' werd erkend door het Belgische Ministerie van Onderwijs. Op dit ogenblik is zij gevestigd in het cultureel centrum 't Kloster van Baarle en heeft afdelingen in de gemeenten Ravels, Merksplas en Hoogstraten. Typisch voor de Baarlese situatie is het feit dat er ook een Nederlandse inbreng is vanuit de gemeente Baarle-Nassau. In de praktijk is het een Belgische muziekschool met een Nederlands tintje. Vanaf verleden jaar is er ook een grote samenwerking met het Jeugdmuziekatelier van Hoogstraten. Jan van Mol is momenteel directeur van beide instellingen. Om het tienjarig bestaan van de muziekacademie te vieren organiseerde men een feestzitting in de La Salle-zaal van het cultureel centrum te Baarle. Een belangrijk deel van het muzikaal programma werd verzorgd door leraars van de muziekacademie De Noorderkempen. • 13


v

hem~ 90W22en

Accordeonsucces

Hoogstratenaar Filip Lannoye oogstte op het jongste Europese Accordeonkampioenschap behoorlijk wat succes. In Menton aan de Franse Azurenkust slaagde hij erin om de titel in zijn categorie in de wacht te slepen, terwijl hij eveneens deel uitmaakte van het winnende ensemble Violetta uit Stabroek. Filip is met zijn deelname aan dit Europees Kampioenschap niet meer aan zijn proefstuk toe. Twee jaar geleden bracht deze laatstejaars aan het Seminarie het tot een titel als lid van een duo. 'Mijn voorkeur voor de accordeon ontstond heel toevallig toen ik in mijn 2e jaar muziekschool iemand met zo'n instrument de trap op zag lopen. Waarom dat weet ik dus nog altijd niet, maar toen kreeg ik het in mijn hoofd om dat ook te gaan doen. Met een instrument van mijn grootvader mocht ik het uiteindelijk proberen. Na drie jaar les ontmoette ik Christiane Van Hoof op de Havak, die me sindsdien les geeft. Zo kwam ik ook terecht bij Violetta, een 40 leden tellend accordeon ensemble. Dat de accordeon niet meteen een hip imago heeft (Pogues of Flaco Jimiiiez ten spijt), deert Filip allerminst. 'Je krijgt heel dikwijls reacties in de aard van dat het toch maar een straatinstrument is waarop je wat hoempamuziek kunt spelen... Ook zonder dat men je ooit heeft horen spelen. Dat imago is heel moeilijk te veranderen. Eerlijk gezegd deert me dat absoluut niet. Daar heb ik zelf te veel plezier bij het spelen voor. Als ik speel, vergeet ik alles en iedereen rondom mij... Wekelijks heb ik een half uur les. Dagelijks oefen ik ook ongeveer een half uur: nieuwe stukken instuderen, nadien onderhouden en afwerken, soms ook nieuwe technieken aanleren. De stukken die we brengen zijn doorgaans echte repertoirestukken voor accordeon, zgn. musettestukken. In groep spelen we wel bewerkingen van bekende nummers die dan verschillende stemmen krijgen, aangepaste effecten enz.' Een overkoepelende federatie richt jaarlijks Europese Kampioenschappen in. Er zijn 27 categorieën met telkens stijgende moeilijkheidsgraad. Filip heeft het onderhand tot in de 23e categorie geschopt. Alle kandidaten dienen een opgelegd stuk voor een jury ten gehore te brengen. 'Bij eerdere deelnames behaalde ik gewoonlijk zo'n 90 010 tot 91 07o. Dit jaar kreeg ik 96 07ó van de punten, goed voor de Europese titel. Dat deed me toch wel wat hoor... Eerlijk gezegd was dat gewoon het einde ... !' Aan de titel gingen drie maanden hard werken vooraf. Momenteel is het alweer uitkijken naar de volgende uitdagingen: een play-in in het Kursaal van Oostende en het Kampioenschap der Lage Landen in Maasmechelen in maart, het Nationaal Examen en Belgisch Kampioenschap enkele maanden later. LII

Kerstballen De jaarlijkse winterrituelen worden binnen de kortste keren weer afgestoft: een gezinslid naar keuze duikelt op de zolder tussen het af gedankte speelgoed en opgeslagen boeken de 14

kerstboomversiering op. Een ander gezinslid heeft zich ondertussen het lazarus gesleurd om een verfrissende joekel van boom-met-kluit in de verste hoek van de woonkamer te deponeren. En gezamenlijk bant men de donkerste weken uit het huis door de kerstboom op te tuigen met lichtjes en ballen naar eenieders goeddunken. Iedere keer weer geloven we even allemaal dat mensen vredelievend zijn. Al leren de geschiedenis en de dagelijkse beelden in journaal en krant het anders. Maar alla. Toch behouden de kerstdagen telkenmale iets beloftevols en feestelijks. Ze voeren de mensen onherroepelijk naar de verlichte winkeletalages, naar de sfeervolle kerstvieringen, naar de getrouwe kerststallen of misschien zelfs naar een kerstconcert. In Hoogstraten trekt men als vanouds drie kerststallen op van 15 december tot 7januari: in de kerk, de Oststal naast de kerk en de Kempense stal op het Van Aertselaerplein. Op woensdag 18 december verzorgen het Piuskoor, Knapen- en Meisjeskoor een concert in de St. Catharinakerk in samenwerking met de zopas 10 jaar geworden Muziekacademie der Noorderkempen. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december heeft om 20.30 uur een tweede concert plaats in de Begijnhofkerk. Dan vertelt Jef Steylaerts er het gekende 'Waar de sterre bleef stille staan' van Pallieter Felix Timmermans. Een klassieke vertelling met volkse devotie en eerlijk sentiment. Organist Jan Van Mol zorgt voor de gepaste muzikale omlijsting met werk van o.m. Liszt en Franck. Het Davidsfonds deed al eerder een kerstduit in het zakje. Eind november brachten zij een eerste keer (samen met de Dekanale Werkgroep Vorming) bijbelexegeet Paul Kevers naar het auditorium van het Klein Seminarie. Op woensdag 11 december gebeurt dit een tweede keer. Gespreksonderwerp is de betekenis van Jezus-geboorte en kindertijd.

Er was eens In onze audio-visuele maatschappij wordt er steeds minder en minder aandacht besteed aan verhalen en sprookjes. De vertellers behoren dan ook tot een bijna uitgestorven mensensoort. Willem De Ridder is een van de bekendste Nederlandse vertellers. Op vrijdag 6 december vertelt hij niet het verhaal van Sinterklaas, maar wel oeroude verhalen uit een eeuwenlange traditie. Deze authentieke verhalen zullen geactualiseerd worden. Zijn verhalen zullen zowel de kinderen als de volwassenen boeien. Willem De Ridder werkt als professioneel verteller op de Amsterdamse lokale televisie, waar hij wekelijks een twee uur durend verhaal vertelt. Op de Nederlandse Radio 4 van de V.P.R.O. heeft hij wekelijks een programma. En op 6 december komt deze verteller uit de provo- en hippybeweging op uitnodiging van Cahier De Brouillon naar zaal Pax in Hoogstraten. De inkom voor deze televisievervangende avond bedraagt 200 fr. en de deuren van zaal Pax gaan open om 20 uur.

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31. Voor meer inlichtingen kan je terecht incle folder die je binnenkort in je bibliotheek vindt of bij Mark Sprangers op de serteltelefoon 03/314.32.64.

Zilveren VVV

Het College van Burgemeester en Schepenen huldigde de VVV ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. Een gelukkige enfiere voorzitter, Theo Vanderhallen, kreeg een mooie herinneringsschotel van de stad Hoogstraten. Theo, leraar aan de Vrije Land- en Tuinbou wschool, is reeds 20 jaar voorzitter van de VVV-Streek Noorderkempen en bijna 15 jaar voorzitter van VVV-Hoogstraten.

VVV Hoogstraten bestond 25 jaar, en dat mocht uiteraard gevierd worden. Een en ander gebeurde op klassiek-Hoogstraatse wijze in het stadhuis op 7 november. Een vleugje muziek, een sprankjel Geshellige aardbeien, een gevulde raadzaal en een stel speeches vormden daarvan de gekende ingrediënten. Voorzitter Theo Vanderhallen diepte de zilveren geschiedenis van de VVV op uit geheugenis en archieven. Hij bracht o.m. hulde aan de pioniersrol die wijlen deken Lauwerys heeft vervuld voor de waardering en studie van het Hoogstraatse cultuurpatrimonium dat zo'n belangrijke toeristische troef zou worden. Wanneer de deken de rondleidingen niet zelf meer kon verzorgen, nam men het initiatief om een VVV uit te bouwen. Adrien Van den Bossche, Renaat Soetewey, Jos Bruurs, Louis Croes, Leon Doms, Jos Martens, Gust Michielsen en Jan Verstraelen vormden het eerste bestuur. Een kwarteeuw later is dit overigens reeds uitgebreid tot een 16-koppig gezelschap onder het voorzitterschap van Theo Vanderhallen. Als uitschieters in de VVV werking citeerde hij o.m. de gidsencursussen, het heropstarten van Begijntjes, openingen van toeristische paden, viering van 775 jaar Stad en Vrijheid en de plaatsing van een klokkenspel in de Catharina-toren.


HOOGSTRA TEN

Buizelhoek

'/oÏ7TR;T LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Namens de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen sprak regio-manager JeanPierre de Paepe een dankwoord uit voor het jarenlange vrijwilligerswerk. Maar ondertussen groeide het belang van het toerisme als economische sector zo sterk dat 'een professionele administratieve onderbouw met vast personeel en een commerciële ingesteidheid noodzakelijk bleek.' De Paepe brak een massa lansen voor een goede coördinatie tussen VVV, dienst voor toerisme, gemeentebestuur Al TFPA. E

Stadsbestuur feliciteert Vito-leerlingen

Het gebuurle Buizellioek nam via zijn bestuur een prachtig en eenvoudig initiatief. Zij verspreidden een tekst in het gebuurte met daarin een oproep om 'zelf het goede voorbeeld te geven om te komen tot een veilig gebuurte'. Daarin de volgende lezenswaardige (en vooral levensnoodzakelijke) tips: Matig uw snelheid tot max. 50 km per uur. Parkeer uw auto niet op de voetpaden, hou deze Vrij voor voetgangers en onze fietsende kinderen. Hou de voetpaden vrij van overhangende takken, snelgroeiende hagen, onkruid enz. Laat geen honden op straat loslopen. Overigens protesteert het gebuurte tegen de voornemens om de Achtelsestraat als ontsluitingspunt te gebruiken voor de verkaveling H. Bloedstraat. Men argumenteert dat deze straat nu reeds een verzadigingspunt heeft bereikt o.w. van de nieuwe wijk Eisbroeken, uitbreiding van de tennisclub en het parkeren van auto's op de rijweg na de aanleg van voetpaden. 111

Honds Op zondag 8 december verzamelt de Kempische Kynologen Klub andermaal een internationale meute aan honden en hun liefhebbers. 35 internationale keurmeesters beoordelen van 9.30 tot 18.00 uur een 1700-tal honden van alle mogelijke rassen. Rond 18 uur volgt een finale keuring in de erering, waarna de kampioen van de tentoonstelling uit de bus komt. Deze hondenshow geldt als een van de belangrijkste ééndaagse wedstrijden in ons land en kent ieder jaar een internationaal deel-

nemersveld. Naast de wedstrijden zijn er demonstraties in agility en hondenschool, evenals stands met alle mogelijke hondeartikelen. De liefhebber krijgt een uitgelezen kans om de kenmerken van ettelijke rassen te leren kennen, en kan desgewenst contacten leggen met fokkers. Meer info bij dhr. Van den Broeck, secretaris van de KKK tel. 3 12.20.82. Pl

Bieteut Het receniste Uieieutje, tijdschrift an de Jeugdbond voor Natuurstudie en Mi!ieueducatie, levert o.m. de resultaten van de trektellingen van vogels en de zwaluweninventarisatie op. De populatie van oever- en huiszwaluwen blijkt in Vlaanderen schrikbarend te dalen. De telling in Hoogstraten en Rijkevorsel leidde tot welgeteld één kolonie voor de oeverzwaluw, ni. op het OVAM stort op Ipenrooi in Meer. De kolonie op de E19 put in Minderhout heeft de jet- en waterskiërs niet overleefd. Van de huiszwaluw telde men 136 bewoonde nesten. In Hoogstraten zelf huizen 40 van de 46 nesten in het Gelmelslot. Verder telde Wortel er 31 (waarvan 30 in Kolonie), Minderhout 3, Meer 27 (vooral Ipenrooi en het Looi), Meerle 11 en Meersel-Dreef 6. Uit de JNM kalender plukken we een nieuwe braakballenpluisnamiddag op 8 december om 14 uur in het eigen lokaal (in vervanging van deze activiteit op verkiezingsdag) en op 21 december een filmvertoning van 'Het Merkske' zoals eertijds op pellicule gezet door Jan Spannenburg en Jef Schellekens. Waar dit zou plaats hebben, is ons niet bekend. Noteer ook alvast een gezinswandeling op 5 januari met vertrek aan de abdij van Postel. Postel? Euh Postel. •

hwlsQSQQr

wand- en vloertegels hwliQSQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

De leerlingen van het 6de jaar auto-mechanica- (1990- '91) wonnen de nationale trofee van de 'aktie Fiat Jeugd'. Daarom werd de hele klas, samen met de journalisten-piloten, leraars en Vito-directie op het stadhuis ontvangen. Tijdens een korte plechtigheid overhandigde burgemeester Van Aperen een geschenk, een tekening van het stadhuis, aan directeur Livens. Na de receptie op het stadhuis kregen de leerlingen een ferme koffietafel en een aandenken, beiden aangeboden door de school waar zij hun vaardigheden leerden.

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

hwiiQhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! 15


flfJ Klare taal Naar aanleiding van dc Iezersbricî over 't Hoekske bij Siemons die in de vorige Maand verscheen, wil ik eerst een aantal zaken op een rijtje zetten om enkele misverstanden uit de wereld te helpen. Eén. Het was een LEZERSBRIEF. Die stond wèl afgedrukt onder de rubriek Meer omdat hij te maken had met Meerkermis, maar was nièt van de hand van de schrijver van die rubriek. Nogal wat mensen schijnen dat niet door te hebben, hoewel de brief duidelijk onder de titel 'Lezers schrijven' stond. Ik ben dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van die brief. Twee. Wie dan wel? De brief was ondertekend met 'Meerse kermisvierders'. Wie zijn dat? Ik weet het niet. In feite is dit een anonieme brief. Iedereen kan zoiets onder zijn brief zetten. Dat is natuurlijk gemakkelijk, maar ook onsportief. Als je kritiek hebt, mag je die geven, maar je moet er zèlf voor durven uitkomen, je moet je eigen naam vermelden, anders kan je beter zwijgen. Waarom heeft de redactie deze brief toch geplaatst? Omdat zij meende dat het om een algemene klacht ging, afkomstig van alle Meerse kermisvierders. Achteraf bleek dat niet te kloppen en de redactie geeft toe dat zij hier een beoordelingsfout gemaakt heeft. Zij belooft daarom om voortaan alle lezersbrieven die niet met naam en adres ondertekend zijn, zonder pardon naar de prullemand te verwijzen. Drie. De inhoud van de brief. Gratis inkom of niet? Hier zitten we met een misverstand. Overal was er gratis inkom. Ook bij Siemons in het café, maar niet in de tent, want het plaatsen en huren van zo'n tent is duur, zodat het normaal is dat daarvoor inkom gevraagd wordt. Dat is overal zo, daar is niks 'schandaligs' aan. Wat de bitterballenparty betreft, daar is minder duidelijkheid over. Het zou erop neerkomen dat de bitterballen op komst waren, maar dat de plaatselijke vermoeidheid na zes dagen kermis zo groot was dat alles een beetje vertraging opgelopen had, waardoor het er tenslotte niet meer van kwam. Vier. De conclusie. Het moet duidelijk zijn dat met dergelijke lezersbrief geen rekening mag gehouden worden. Niet alleen omdat hij anoniem is, maar ook omdat hij beschuldigingen bevat die niet hard kunnen gemaakt worden. Hoewel de briefschrijver zich nog steeds mag bekendmaken, vrees ik dat hij of zij niet zal durven. Daarom houdt de redactie eraan om in zijn of haar naam en ook een beetje in eigen naam, haar welgemeende excuses over te maken aan 't Hoekske bij Siemoris voor dit spijtige incident, dat hiermee definitief afgesloten wordt. El

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Gouden Bruiloft

Geen winterslaap voor de St.-Jorisgilde Voor de St.-Jorisgilde zit de zomerkompetitie op 61 m er weer opende St.-Jansboog kan dus een tijdje weggeborgen worden. Dat wil geenszins zeggen dat alle activiteiten stoppen. Een perfecte winterbezigheid biedt de 6 m kompetitie. Dat wil zeggen dat u elke vrijdagavond om 19.00 uur kan verzamelen in het lokaal en dat er geoefend kan worden in het schieten, maar ook in het kaarten of buurten. De geïnteresseerden kunnen aan de 6 m kompetitie deelnemen als zij vôôr de eerste schieting van 9november 13 jaar oud geworden zijn. De schutters die aangesloten zijn bij de 61 m, zijn verzekerd. De anderen kunnen zich verzekeren mits betaling van 100 fr. De gilde hoopt velen te verwelkomen op de vrijdagavonden. Men verwacht nieuwe schutters, maar ook sympathisanten zijn welkom. Waag dus gerust eens een schot, misschien bent u wel de nieuwe Willem Teli. E

Zaterdag 19 oktober was een hoogdag voor Karel Goris en Maria Van Der Steen, Meerseweg 46. Met de familie vierden zij hun gouden bruiloft en wij houden eraan om hen alsnog een welgemeende proficiat toe te sturen.

Tien om te zien

lief Tien om te zien-conceri 0/) zaierdag 26 oktober in de veiling verliep zoals verwacht kon

worden. De artiesten zongen hun liedjes en het zeer jonge publiek mocht voor een keertje wat langer opblijven om z 'n helden toe te juichen. Voor soin,nigen was de pret er echter na een tijdje af, te oordelen naar het gezicht van Jan Martens tijdens het optreden van Luc Sleeno. Al bij al, een avond om snel te vergeten.

Plastiekophaling

Agemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24 16

01) vrijdag 18 oktober kon je zien hoe het moet. De Meerse land- en tuinbouwers, maar ook particulieren brachten hun plastiekafval naar de container aan de Terbeeksestraat. De onza lige tijd dat alles in de slootkant bleef liggen qf opgestookt werd, lijkt daarmee de!YnitkJ voorbij.


MEER

En God zag dat het goed was Toen men een hal jaar geleden begon met de restauratie van de Meerse kerktoren, had God Zijn twijfels. Het leek Hem een heel gedoe. Zou dat allemaal wel goed aflopen? Zou men met de juiste mineralen de toren zandstralen? En vooral, zou Zijn rust niet te zeer verstoord worden door de werken? Dergelijke vragen spookten door Zijn hoofd en hielden Hem uit de slaap. Aanvankelijk leken Zijn bange vernioedens uit te komen, zeker toen men Zijn toren in een ijzeren corset begon te wringen. Het geklingel en geklangel maakten Hem bijwijlen horendol. Dan beende Hij met grote passen door de kerk om Zijn zenuwen te bedwingen en was Hij niet om aan te spreken. F1 kunt geloven dat het voor onze pastoor zware weken waren. De arme man moest al zijn tact aanwenden om God in Zijn huis te houden. Gelukkig voor beide partijen keerde het tij. Hoewel God nog steeds met argusogen elke activiteit bleef volgen en vaak opgeschrikt werd door de vreemdste geluiden, begon Hij stilaan te zien dat er iets moois aan het groeien was. Naarmate de maanden verstreken en dc toren meer en meer zijn vernieuwde uiterlijk kreeg, smolt Zijn onbehagen weg als sneeuw voor de zon. Akkoord, Hij had nog een moeilijk moment toen de stellingen terug verwijderd werden. Maar in oktober verdween de laatste werkman en was Hij in de zevende (?) hemel met Zijn gefacelifte toren. Zijn vreugde werd 's avonds echter danig getemperd toen de nieuwgeplaalste schijnwerpers hun gele gloed in de kerk wierpen, waardoor Hij de slaap weer niet kon vatten. Hij probeerde het met de Bijbel over Zijn gezicht te plooien, maar dat mocht niet baten. Sakkerend stoomde Hij naar buiten om de oorzaak van het helle licht te achterhalen. Eenmaal buiten echter viel Zijn mond open van verbazing. Hoe mooi! Heel de kerk stond in een oase van licht, als een veilig baken in de duistere nacht. Trots wandelde Hij door Zijn tuin, terwijl Zijn blikken onafgebroken op Zijn huis gericht bleven. Dat nam niet weg dat Hij - en passant - merkte dat ook het dak van het 'gebooi' hersteld was. Nu was Zijn slechte bui totaal verdwenen. Overmoedig besloot Hij daarom een wandeling door het Dorp te maken. Van slapen kwam nu toch niets meer in huis. Misschien bent u Hem zelfs tegengekomen, maar herkende u Hem niet, want God heeft vele gezichten. Met gezwinde pas stapte Hij de Kerkstraat uit. Verwonderd bleef hij staan bij de uitspanning van May Frut. Wat voor vreemde vormen lagen daar uitgestald? Hij herkende er niks van, maar ja, Hij stond ook al eeuwen op een dieet van brood en wijn. Even verder kon Hij het niet laten door de ramen van het Fortuin naar binnen te gluren. Hoewel Hij de mens naar Zijn evenbeeld geschapen had, stond Hij paf van de diverse exemplaren van het menselijke ras die zich voor de toog bevonden. Pas op. Hij liistte hest etn k1kje wijn, maar de hoeveelheden die hier ingenomen werden, gingen Zijn petje Le boven. Hoofdtchuddend doch waardig schreef Hij verder. Bij Michel Faes ontwaarde Hij dezelfde taferelen als daarnet en daarom stak Hij vlug de straat over, waar Hij op burgemeester Van Aperen botste, die juist zijn woning binnenliep na een evaluatievergadering van de verkiezingen. Wereldlijke leiders waren niet direct Zijn fa-

voriete mensen, maar God besefte dat zij nodig waren - bijvoorbeeld om kerktorens te restaureren - en mompelde een verontschuldiging. De burgemeester had God niet herkend en was al door de deur verdwenen. God kuierde voort. Tenslotte bereikte Hij Zijn doel: de Rosaliakapel, die Hij als buitenverblijf gebruikte. Perplex bleef Hij staan en wreef verbaasd door Zijn ogen. Nee, Hij droomde niet, het was waar: het torentje van de kapel was volledig vernieuwd en ook van binnen was alles kraaknet. Een triomfkreet - Jabbedabbedoe! - ontsnapte aan Zijn lippen. Na de kerktoren en het gebooi, nu ook de Rosaliakapel. Schitterend. De mens was dus toch niet zo slecht. Diepgelukkig keerde Hij op Zijn stappen terug, terwijl Hij de nieuwste psalm lustig voor Zich heen floot. Het scheelde geen haar of Hij was in 't Fortuin een pint gaan pakken, maar realiseerde Zich tijdig dat zoiets niet kon. Moest Hij niet het goede voorbeeld geven en aan alle zondige wereidse verleidingen weerstaan? Daarom wandelde Hij vlug voort, klapte de deur van de kerk achter Zich dicht en viel alsnog - ondanks het nog steeds aanwezige licht - met een tevreden glimlach op de lippen in een diepe, rechtvaardige slaap en droomde van torens en daken. IT

Een nieuw

Logo laat je ontwerpen bij

GO

GRAPHIC DESIGN Patrick Larnbregts 03 / 314 68 34 Reklame en drukwerk

Doek. Doek! Doek!!! Na dc bewondetenswaardige en daarom ook drukbijgewoonde toneelopvoeringen in november, zit 't Heidebloempje alweer in de startblokken voor een nieuw optreden. Dit keer kiest men voor een klassieker in het genre. Wie kent niet 'Slisse en Cesar', het blijspel in drie bedrijven van Jos Gevers en Jeroom Verten? Half de jaren zeventig bracht men dit successtuk reeds op de planken, met toen open doekjes voor Herman Verboven in zijn glansrol van Slisse, en voor Frans Roos die opnieuw op zijn onnavolgbare wijze gestalte zal geven aan Cesar. De toneelavonden blazen verzamelen op zaterdag 21, donderdag 26 en zaterdag 28 december. Vanaf 19.00 uur biedt de Zaal voor Kunst en Volk onderdak aan allen die de muziek van onze brassband waarderen en enkele uren onbezorgd willen schaterlachen, hoewel het plengen van een traan ook tot de mogelijkheden behoort. Daarvoor zullen de volgende acteurs en acioicti: Marcel Roos, Frans

Roos, Lucia De Clerck, Frans Van Bladei, Jos Cools, Luk Van Bladel, Fonne Brosens, Reinhild Verboven, Lind Hessels, Rit Rombouts en Karel Martens. De backing-up bestaat uit Marcel Roos (regisseur), Erik Fransen (opgever), Mie Van Opstal (make-up), J05 Godrie (licht en geluid), Ad Godrie en Pierre Huybrechts (decor). Het stuk voorstellen is niet nodig. U kent het nog uit 1975 of u hebt de reeks gevolgd op de VTM. In beide gevallen - en alle andere - beseft u dat uw komst onvermijdelijk is, zeker als u weet dat de amateurs van 't Heidebloempje niet moeten onderdoen voor hun professionele collega's. Het zal er dus druk zijn en daarom kunt u best vooraf kaarten bestellen bij May Roos, Meerseweg 12. Dat kan vanaf woensdag 18 december voor 150 fr per kaart. Geen geld voor drie uur puur muziek- en toneelgenot. Nadien kan dat genot nog uitgebreid worden door een bezoekje aan het toneeleafé 'Den Uil'. Doèn. •

Het 1-leidebloempje scoorde veel goede punten in november met drie opvoeringen valt 'Bemoeial'. Dat ken ook niet anders als je ziet welk een talent de foto bevolkt. In december is het weer prijs. Dan staat 'Slisse en Cesar' op het programma met weer een andere toneelploeg. 17


r-

rteI

Rechtzetting 2e X Bestaan er nog duivels?

Vorige maand kon u hier lezen: 'Nu ik dit schrijf weet ik niet wie er in de 'kop' boven deze woorden zal staan om uw nieuws over ons dorp in ontvangst te nemen, wanneer deze woorden gedrukt zullen staan'. En wat lazen wij toen het gedrukt stond? Dezelfde verkeerde 'kop', voor de zoveelste maand! OF DE DUVEL ERMEE SPEELT! Die bestaat blijkbaar dus nog! Misschien het 'zet'duiveltje? Of heeft iemand die het moest corrigeren 'n paar pintjes 'DUVEL' teveel op gehad? Duivels zijn nu eenmaal niet gemakkelijk te achterhalen. Maar we herhalen het nog eens: wie nieuws wil meedelen voor DHM dat hij de moeite waard vindt, melde dit niet aan Frans van Bergen, maar aan Bernard Siebelink, Kerkveld 13, tel. 314.69.69. En: hoe meer nieuws, hoe liever.

Tentoonstelling schilderijen Rob Coris In het lange ss eekeind van Allerheiligen was er in 't Slot een tentoonstelling van schilderijen en akwarellen van Rob Goris. De 'vernissage' (= officiële opening voor genodigden) had plaats donderdag avond 31 oktober door schepen van cultuur Herman Verlinden. De tentoonstelling was echt de moeite waard. En het zij nog eens gezegd, dat er in 't Slot een heel groepje jonge schilder-fanaten regelmatig die kunst heoefent. I

Dorpsraad Op maandag 4 nos ember vergaderde het bestuur samen met iemand van De Wakkere Burger om beter te leren hoe onze raad de belangen van ons dorp het best onder de ogen van het stadsbestuur kan brengen. Deze ver gadering diende tevens als voorbereiding op de algemene vergadering van aanstaande donderdag 28 november, waarop iedereen zal worden uitgenodigd. E

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNAR1I SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Racebaan of crossparkoers Wie langs de Beukendreef rijdt kan er naast de weg op 'n braakliggend stuk grond een crossparkoers zien liggen, zigzag gemarkeerd door rood-witte linten en soms kan hij er 'n paar motorcross-fanaten in aktie zien. De Beukendreef zelf wordt ook hoe langer hoe meer 'n racebaan en 'n sluipweg voor mensen die gehaast zijn en die vanuit richting Merksplas naar Minderhout willen en Hoogstraten liever vermijden. Dat is niet de bedoeling. Ook daar kunnen snelheidscontroles in de toekomst allicht enkele snelheidsmaniakken pakken. [II

11-11-11-actie De jaarlijkse actie van ophalen der bekende enveloppen huis-aan-huis werd weer uitgevoerd door vele tweetallen mensen van diverse verenigingen die, regen en weer trotserend, gedurende een paar uur op pad zijn gegaan. Het resultaat voor ons dorp mag er zijn: dit jaar is er reeds 67.700 fr. opgehaald en er zal nog wel 'n paar duizend meer binnenkomen; we zitten dus voor Wortel op zo'n 43 fr. gemiddeld per inwoner. Beter dan vorig jaar. Toch nog 'n paar kanttekeningen erbij. Bij het openen der omslagen bleken er weer enkelen zomaar 'n paar loze papiersnippers of 'n afgescheurd stuk krant te bevatten, zonder ook maar één frank. Is dat niet kinderachtig? Schrijf er dan uw naam ook bij! Verder: 'n tweetal collectanten moest 'n stuk dorp van 54 huizen doen, en haalde 49 omslagen op. Bij het tellen bleken die omslagen samen goed voor 9440 fr. Niet slecht: bijna gemiddeld 192 fr. per omslag. Maar wat blijkt nu? Dat in 3 van de 49 omslagen samen 4500 fr. zit, dat is de helft van het totaal van die huizen. En als ge nog wat verder filozofeert: het gezamenlijke jaarinkomen van zo'n 50 huis-

gezinnen samen zal zo ruwweg rond de 20 miljoen liggen; wat wij dan afstaan voor de derde wereld is toch maar 'n heel klein kruimeli je, en is slechts een heel klein druppeltje op de gloeiende plaat van de grote armoede van de derde wereld. Och, die ligt blijkbaar non te ver van ons bed, nietwaar. [1

Herdenking wapenstilstand In de kerk had 'n plechtige misviering plaats voor de gevallenen van beide laatste wereldoorlogen, en de vaderlandse plechtigheid die normaal buiten bij het monumentje plaats vindt, werd nu ook vanwege de regen in de kerk gehouden. De kerk zat lang niet vol. Och, 't wordt ook elk jaar weer meer verleden! Jammer dat die oorlogen hoe langer hoe verder terugzakken in onze herinnering. Toch mag die herinnering nooit verloren gaan! Nog 'n déér-denkertje hierbij: de minderheid die er nog naartoe gaat, moet levendig houden wat de meerderheid toch niet zou willen missen (al was 't maar als vrije dag)! Li

Van het FIETSPADEN NU-front Op donderdag 14 november kwam minister Sauwens naar Turnhout om er het nieuwste stuk Ring van de Merksplasse steenweg naar de Antwerpse straatweg te openen en 'n delegatie van de werkgroep 'Fietspaden Nu' was er ook aanwezig, met 'n sterke groep uit Merksplas. We kregen volop gelegenheid de minister te herinneren aan onze wensen en aan zijn beloften; we zongen uit volle borst: 'M'nister Sauwens - hoort gij ons? - Alle fietsbellen rinkelen - Fietspaden Nu', (op de wijs van 'Vader Jacob'). Hij herkende ons ook nog; sprak zijn waardering uit voor onze terechte aktie, beloofde, enz... Of hij na de verkiezingen als minister-van 't-zelfde terugkomt weten wij niet: één ding weten we wèl: We moeten dit punt WARM houden, ook als 't koud is! 0

Verkeersraad Sinds kort bestaat er in Hoogstraten een verkeersraad, waarin ook Wortel met 'n paar mensen van de dorpsraad vertegenwoordigd is. Groot punt is de overdreven snelheid die overal te constateren valt. De politiecommissaris deelde er de resultaten mee van officiële geconstateerde snelheidovertredingen in de bebouwde kommen. Wortel spant veruit de kroon met 74 geverbaliseerde snelheidsovertredingen in september en oktober tegenover slechts 49 in Minderhout en 39 in Hoogstraten-centrum. Het is dus absoluut noodzakelijk dat er iets gedaan wordt om het verkeer in ons dorp te dwingen tot langzamer rijden, zeker als er vanaf nieuwjaar 'n maximum-snelheid van slechts 50 km in plaats van 60 zal toegelaten zijn. Men zegt dat zeker de helft van alle overtreders eigen inwoners zijn! Wie dit leest weze dus gewaarschuwd dat hij vandaag of morgen 'n proces-verbaal én een fikse boete aan zijn broek kan krijgen. 18

IF:P i•11 :-

(

l• 1

iT

I.( i'

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802


WORTEL

Kaartnamiddag gepensioneerden Op 9 oktober o OS Wortel aan dc beurt om 'n kaartnarniddag in te richten voor de gepensioneerden van heel de fusiegemeente. Eigenlijk is 't al oud nieuws, maar 't mag toch nog vermeld worden: de parochiezaal zat stampvol, 150 kaartliefhebbers speelden tegen de klippen op en hadden een gezellige namiddag. Zo is er eens per jaar in elke deelgemeente een keer 'n grote kaartnamiddag voor alle gepensioneerden van heel de gemeente. En voor alle kaartfanaten, ook niet-gepensioneerden delen we alvast mee dat de KWB op vrijdag 27 december een grote Kerst-kaartavond geeft in cle parochiezaal.

KWB-feestj es Vrijdagavond IS november hielden de wijkmeesters een gezellig feestavondje in 't Slot, en 2 weken later, op vrijdag 29 november zullen de wielertoeristen hun seizoen '91 afsluiIcim imiet 'mi feestje hij Staf en Lena op Castel om uit te rusten van de 34 zondagen waarop ze met gemiddeld 24 fietsers zo'n 2500 km onder hun wielen hebben laten doorglijden.

Sinterklaasmiddag Op zaterdag 30 nos ember komt de goede Sint onze kinderen tot 12 jaar weer met zijn jaarlijks bezoek blij maken. 6 Verenigingen, de K\\'B, KAV, LG, KVLV, BGJG en oudercomimité staan gezamenlijk in voor deze middag waar alle kinderen mogen komen, en het was elk jaar tot nu toe een groot succes. Maar er dreigen donkere wolken aan de hemel voor

de toekomst. Waarom? Wel, even 'n blik terug. Vroeger organiseerden KWB en KAV alleen dit feest, voor de kinderen van de eigen leden. Toen 'n jaar of 12 geleden door de Verenigde Naties het 'Jaar van het Kind' uitgeroepen werd, vroeg het oudercomité of het Sinterklaasfeest niet voor alle kinderen van heel de parochie kon worden uitgebreid en boden hun medewerking aan. En zo geschiedde tot de dag van heden. Maar zo'n namiddag vraagt nogal wat werk, ervôér en tijdens die dag zelf: er zijn zo'n 30 a 40 medewerkers nodig, en die worden hoe langer hoe zeldzamer! Voor de enkele 'zottekes' die er hun schouders nog onder zetten wordt het wat zwaar! En in de toekomst misschien té zwaar. Iedereen wil er wel van profiteren, maar daar moet wel iets tegenover staan. Daarom deze oproep, die tevens geldt als noodkreet: Wie

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Ri/keeorseI Tel. 03 3 /-i250

ge p p ge5

is bereid om tegen volgend jaar eens enkele uren belangeloos ter beschikking te stellen om te helpen?

Wie heeft er geld teveel? Of: \%ie wed geen blijf met z'n geld? Deze vraag is niet bedoeld om 't af te luizen. Maar wel, om er attent op te maken dat er op donderdagavond 12 december een informatieavond wordt belegd door de KWB in het wit zaaltje over verschillende beleggingsvormen van geld: spaar- en termijnrekeningen, pensioensparen, obligaties, beleggingsfondsen, aandelen, enz. Wat is de opbrengst, wat zijn de risico's? Moet men over grote kapitalen beschikken? Iedereen die er iets meer over wil weten, is welkom. •

& 1)eakfOograaf maakt er meer werk %an!

Een onvergetelijkc gebeurtenis: uw trousvclag. Een dag die u nooit vergeet en ssaarop cm nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een probssioneel fotograaf.

Uw m o o is te wo 0 n idee is via k bij

Rollekens 8 ZONDA G OPEN B-2322 Minderhout


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Debuut De eerste keer, kent u dat gevoel? Ik voel me als een wielertoerist die, na in de jeugdreeksen iedereen naar huis te hebben gereden, voor zijn profdebuut staat. Moet ik me beperken tot de kermiskoersen, of kan ik me toeleggen op de klassiekers en het grotere rondewerk? Zou ik al in de eerste kilometers demarreren? Misschien is het beter de sprint af te wachten, om met een ultieme jump de favoriet te verslaan. Na de dopingcontrole het podium op, om er voor de ogen van wielerminnend Vlaanderen in de armen van een hoogblonde hostess te vallen. (zucht) fl

Bedankt De vorige 'Maand' heeft l)ré Oomen zijn afscheidswedstrijd gereden. Niet dat hij op zijn retour was, of het tempo niet meer kon volgen. Nee, hij besloot in volle glorie afscheid te nemen. Bedankt Dré! Helemaal verdwijnen doet hij met. Via zijn werk voor de dorpsraad, Het Volk en de Mussenakker blijft hij in de picture. Nu mezelf even voorstellen. Ik ben op de wereld gezet als Paul Kox in het jaar 24 voor de riolering. (omgerekend 1968) Behalve voor het verenigingsleven (KLJ), heb ik tot nu toe niet veel uitgevoerd. Sinds juli dit jaar heb ik een punt gezet achter mijn schoolse opleiding. Momenteel zit ik op mijn legerdienst te wachten. Ik heb m.a.w. zeeën van tijd om u met mijn oeverloos gepalaver te vervelen. D

Riolering Voor mensen die de algemene vergadering van de dorpsraad bijwoonden, is wat nu volgt al lang achterhaald. Toch nog even de zaken op een rijtje zetten. De aanbesteding van ons rioleringsdossier zal op 12 december gebeuren. Dat betekent dat in het voorjaar van '92 met de werken gestart zal worden. Het gaat er dus toch van komen. We gaan een moeilijke periode tegemoet. Er zal hard gefoeterd worden. Maar eens door de zure appel heen is het gedaan met door de modder ploeteren, en wie kan daar rouwig om zijn.

Verkaveling Hoe zit het met dat andere heet hangijzer? Het dossier zit dus nog steeds in de trage bureaucratische molen. De politici beweren alle moeite te doen om die molen iets sneller te doen draaien. Duidelijk is dat bouwplannen voor '92 opgeborgen mogen worden. Onze verkaveling situeert zich niet in een woongebied. Van landbouwgrond moet bouwgrond gemaakt worden. Het wijzigen van gewestplannen kost nu eenmaal veel tijd.

XLJ-Iokaal De KLJ zit in de problemen. Ze zitten opgescheept met een overjaars lokaal, dat dringend toe is aan een face-lift. Van een oude taart een fris fruitviaatje maken kost geld. Via een aantal akties gaat men proberen wat zaad in het spreekwoordelijke bakje te krijgen. (wenskaartenverkoop) Buiten dat financiële probleem kampt men met een chronisch gebrek aan bekwame vaklui. Heb je wat vrije tijd over en je weet niet hoe die door te brengen? Contacteer dan eens iemand van het KLJ bestuur. Die mensen gaan dat zeker op prijs stellen. 11

Carnaval Rond 11 novem ber komen iradi t inrieel dc Maerkratten weer boven water. Nee, ik heb het niet over vieze bruine beestjes met lange staarten.; Ik heb het over een vrolijke bende feestneuzen, die Jos Moelands van Galder voor de vijfde maal tot Prins Jos 1 verkozen hebben. Raar eigenlijk dat Carnaval vooral een Nederlandse aangelegenheid is. Als het op feestvieren aankomt moet een Drevenier helemaal niet onderdoen voor iemand van Galder of Strijbeek. Wie deze stelling 'met carnaval' wil bewijzen neemt best eens contact op met Toon Verleye of Johan Van Opstal. Twee Dreveniers die wel voor carnavalesk amusement te vinden zijn. 1 1

BI oemetjes

Schilderachtig is het wel, de 'vijver' voor het klooster. Kom nog eens kijken want vanaf midden volgend jaar blijft het hier droog!' 20

Eventjes een paar mensen in de bloemetjes zetten. Dreefse vrouwen moeten uit een speciaal soort hout gesneden zijn. Ons Mieke is pas 104 geworden en mevr. Verboven is 90 geworden. Als erevoorzitster van de fanfare kon ze natuurlijk op muzikale felicitaties rekenen. Na haar verjaardagsconcert werd ze

door de fanfare letterlijk en figuurlijk in dr bloemen gezet. Ooit al eens van de V.A.C.T.. gehoord? Ik ook niet tot ik Toon Jochems tegenkwam. Waar de afkorting precies voor staat heb ik niet kunnen achterhalen. In ieder geval is het de benaming van de autocrossbond waar Toon bij aangesloten is. Niets speciaals zult u zeggen, ware het niet dat Toon het dit seizoen tot kampioen heeft geschopt. En als ik de verhalen mag geloven, moet normaal gezien deze titel een staartje krijgen.

December Op dinsdag 10 december is er om 20 uur een informatieavond rond het Mostenmeer. Vooren nadelen worden er bekeken, alsook welk belang Meersel-Dreef heeft bij een eventuele doorgang van het Mostenproject. Op 17 december vieren de gepensioneerden hun kerstfeest. De KAV is op 18 december hetzelfde van plan. Om het lijstje volledig te maken, de KVLV viert kerstmis op 23 december. D Oef, het zit erop. Na drie bandbreuken en een kwartier achterstand is mijn moreel tot ver onder het dieptepunt gedaald. De hostess is weg, zelfs de dopingcontrole is al gesloten. Enkel mijn bidon biedt nog wat troost. (De inhoud ervan blijft geheim.) Tegen de volgende 'Maand' moet ik een minder inspannende bezigheid zien te vinden. Voetbal misschien? Negentig minuten op de bank zitten en evenveel betaald krijgen als die elf zich in het zweet gewerkt hebben. Veel interessanter! •

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

~

STREVEN NAAR PERFECTIE

0

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76


den

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Nationaal Kampioen Het is u misschien niet opgevallen, maar bij het grote LRV-tornooi in Wortel op 6 oktober is ook een Meerlenaar in de prijzen gevallen. Jos Jansen werd er met Carlo nationaal kampioen (B reeks = voor beginnende jonge paarden) in de 'tuigpaardensport'. Jos is van jongsaf paardeliefhebber geweest. Thuis hadden ze vroeger trekpaarden, lopers waren toen nog een te grote luxe. Zodra J05 echter getrouwd was, kocht hij een lopersveulen.

Aan de tornooicn deed hij mcii nog niet mee, hij ging alleen elke keer kijken. Een ruiter van de familie Desmedt reed toen met zijn paard, Bis-en Gram, Jos was zelf nogal aan de zware kant om op de rug van een paard te klimmen. Op de tornooien kwam hij in kontakt met Achille Snoeys, die binnen de Landelijke ruiterij de tuigsport promootte. De tuigsport was toen nog een echte Nederlandse sport die hier nog weinig bekend was. Jos ging in Nederland in de leer voor het trainen van paarden en kocht zich daar tweedehands concours-tuig. In 1983 nam hij voor het eerst deel aan de competitie, de resultaten kwamen eerst na ca. 5 jaar. Echt goed begon het in 1989 met het paard Elvira dat in Nederland op de nationale tuigpaardendag in Ermelo een 5e plaats wegkaapte. Dit seizoen eindigde Jos met Carlo 9 maal op de le plaats in 15 wedstrijden en op 6 oktober werd deze combinatie dus Nationaal Kampioen. De kunst van de tuigsport bestaat hierin het paard met zo weinig mogelijk hulpmiddelen een zo sierlijk mogelijk draf te laten lopen. De kop verheven, het voorbeen een grote grijpende beweging naar voor en het achterbeen duwend. Ook op de opmaak (het toilet) van het paard wordt gelet. Natuurlijk vergt het heel wat training eer een paard zover is. Carlo werd getraind door Paul, de zoon van Jos, die er veel uren aan

spcndecrt. ongeveer 6 s eken oor hem begin van de competitie wordt met de training begonnen, om stilaan een conditiepiek te bereiken in augustus en september. Carlo, het kampioenpaard, moet volgend jaar aantreden in de A-reeks en zal daar gemend worden door bakker Jansen. Jos heeft een nieuw paard in de wei en kan in het voorjaar opnieuw aan de gang. Hopelijk met evenveel succes!

Zuiver water met een geurtje De omwonenden van de slachterij worden regelmatig gekonfronteerd met de hinderlijke geuren die bijna onvermijdelijk met een dergelijke aktiviteit gepaard gaat. De hinder dreigt nu nog te vergroten met geuren van een waterzuiveringsstation dat momenteel door de slachterij gebouwd wordt.

Nu is tegen de zuivering van afvalwater op zichzelf geen bezwaar, maar de omwonenden vrezen een sterke toename van de hinder. Het station werkt immers met een open bassin (rotatiezift) voor de beluchting van afvalwater en dergelijke zuiveringsstations hebben geen al te beste reputatie op dat gebied. In meerdere gevallen (o.a. bij het zuiveringsstation in Minderhout) werd sterk hinderende geur vastgesteld die zelfs niet geheel verdween bij overdekking van de beluchtingsbassins. Tegen de aanvraag van de bouwvergunning hebben meerdere buren bezwaar aangetekend, maar zoals wel meer gebeurd, hebben ze hier over later niets meer vernomen. Blijkbaar hebben ze ook geen effect gehad, vermits met de bouw werd begonnen. Aangezien de slachterij een 'Hinderlijke inrichting - Klasse 1' is, loopt momenteel een aanvraag tot uitbreiden van de exploitatievergunning. Ook hierop hebben 18 omwonenden een bezwaar ingediend, niet alleen bij het gemeentebesuur maar ook rechtstreeks bij de vergunningverlenende overheid, in casu de provincieraad. Afwachten wat de reaktie hier zal zijn. Het gezamenlijke bezwaar kwam er op initiatief van Richard en Anita Visser, buren van de slachterij. Tot hiertoe ondervonden zij van de aktiviteiten van Herdico weinig hinder. Onlangs ruilden zij zelfs nog een stuk grond met hen. Nu blijkt juist dit stuk grond mee te dienen voor de bouw van het station, hoewel bij de ruil gezegd werd dat het moest dienen voor de bouw van een loods. Nu er net achter hun tuin een bassin gebouwd wordt, zijn ze tot het verzamelen van de bezwaren overgegaan. l3izar is ook het feit dat aan het echtpaar Visser vroeger een bouwvergunning werd geweigerd toen ze hun oude woning wilden afbrçken en een nieuwe bouwen. De motivatie hiervoor was dat het perceel gelegen was is een 'agrarisch waardevol gebied'. Wanneer Herdico nu over een bouw- en later over een exploitatievergunning zal beschikken, worden dezelfde percelen in één slag 'industriegebied'. Het gewestplan voorziet immers dat industriële inrichtingen, gelegen in industriegebied, hun inrichtingen binnen bepaalde grenzen mogen uitbreiden, zelfs in anders ingekleurde gebieden. In dit geval is deze bestemmingswijziging dus volkomen legaal, maar logisch is anders. Op dergelijke wijze kan de slachterij tot het em-

andre Sbus

Lindenlaan 9, Beerse 014161 3537 Hild en Andre Bols-Van Dijck Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

21


MEERLE

50-jarigen vieren feest in kerk en 'Bombardon'

Bloemonsierkunst

'CAlTLEYA' ûu] 0 May Van 1 001 Von Dyck eopc3dstraal ffl, 733fl Mr0nko,

Olook uzr fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bbempjes voor u bdten

Al deze vrolijke meisjes en jongens zijn een halve ecu w geleden (in 1941) geboren. De meesten hebben de oorlogsjaren Vrij goed doorstaan. Velen onder hen zaten samen in dezelfde klas van de lagere school. Maar meisjes en jongens zaten toen nog niet samen. Sommigen onder hen zijn pas later, na een huwelijk bijvoorbeeld, in Meerle komen wonen. Zoals je ziet, was het een flinke groep dat jaar. Slechts een klein aantal klasgenoten kon niet aanwezig zijn op het feest.

de der tijden blijven uitbreiden. De oude vraag of een dergelijke industriële inrichting thuishoort in een woonkern blijft voorlopig hetzelfde antwoord krijgen. Blijkbaar vel. 0

Pannekoeken tegen kanker Ziekenzorg Meerle mikt op 12 oktober midden in de roos met zijn pannekoekenbak in het kader van de aktie 'Kom op tegen kanker'. Heel Meerle moet langsgeweest zijn, want tot driemaal toe moest nieuw meel gehaald worden. Ook het stadsbestuur kwam zijn steentje bijdragen en zijn buikje bijvullen. Lutgard Van Heuckelom, auteur van het boek 'Brieven aan Miriam', was eveneens aanwezig en mocht zich verheugen op een ruime verkoop van haar boek. In naam van de VZW ISPAHAN mocht me-

vrouw Vifke Daemen een check van 10.000 fr. in ontvangst nemen, waarmee de vereniging zeer blij is. Ispahan is een vzw met als doel de bevordering en uitbouw van palliatieve thuiszorg in het arrondissement Turnhout. Ispahan wil menswaardig sterven thuis ondersteunen door praktische-, emotionele-, psychosociale en andere bijstand aan terminale patiënten en hun familie te bieden. Het doel van palliatieve zorg is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn gezin tijdens de laatste periode van zijn leven. De hulpverlening van Ispahan is gratis zodat ze rekenen op giften (voor subsidie is de weg lang en moeilijk). Vandaar hun tevredenheid met de aktie in Meerle, niet alleen voor de centen maar tevens voor de voorlichtende waarde ervan. 0

Mevrouw Cleymans, motor van de aktie Kom op tegen kanker in Meerle en Mevrouw Dcemen van de VZW Isphahan.

22

CATTLEYA De bloemenlijn per felefax of telefoon

Concerto d'Iverno Reeds enkele jaren, en dus bijna een traditie, verzorgt de fanfare Sint-Cecilia een uiterst gevarieerd concert. Het moet zijn dat de kwaliteit van het gebodene steeds meer mensen aanspreekt want de parochiezaal was op zaterdag 16 november werkelijk te klein. Tot in het portaal stonden muziekliefhebbers te luisteren. Het programma werd met zorg en zin voor variatie samengesteld door dirigent Ludo Jansen. Elk jaar slaagt hij erin om naast het puur muzikale een aantal verrassende elementen in te bouwen die door het publiek zeer gesmaakt worden. Zo verscheen er deze maal net voor de pauze een (gelegenheids-) Dixieland-ensembie dat met ondersteuning van de fanfare 'Dixieland Jamboree' ten gehore bracht. Zeer plezant was ook 'The Legend of Jesse James', met Jesse James zelf in een hoofdrol. Door zijn haperend pistool moest die echter de duimen leggen tegen een snellere schutter van de fanfare. Voor het 'Duetto Buffo di duo Gatti' van G. Rossini kreeg de fanfare bijstand van de miauwende vokalisten Lotte Bovi en Judith Linssen. Als volleerde poezen brachten ze alle tonen van een katten-notenbalk, inclusief geblaas.


MEERLE

r

'

p

r_W1 'Jesse Jaines

irni 1!! COHLC/1

Het mooie en moderne 'Rock Fusion' van de in de zaal aanwezige componist Dirk van Goubergen (van Beerse) werd door de fanfare opgedragen aan Jaak Jansen, vader van de dirigent en trouw muzikant, helaas door ziekte verhinderd van deelname aan het concert. Het nummer werd door het publiek gehonoreerd met een daverend applaus. De fanfare maakte met dit prachtig concert weer reklame voor zichzelf. Kortom, de afwezigen haddcn wccr eciib uitgelijk. Alleen hadtkii LC dit JddI wult niet inew bilmetigekund.

Fait divers 'Horeca te koop' Misschien is het u nog niet opgevallen of heb je het nog niet geteld, maar momenteel staat de helft van de Meerlese 'horeca'-bedrijven te koop; frituur 'De Lekkerbek', café-biljart 'De Kroon' en gasthof 'De Zwaan'. Is er soms ergens een crisismanager (een Noorderkempische uitgave van Bernard Tapie) om de horeca nieuw leven in te blazen? Het is natuurlijk best mogelijk dat de 3 cafés en 1 frituur die overblijven meer dan genoeg zijn voor ons dorp. Zo'n uitgaans- of toeristisch centrum is Meerle tenslotte ook niet.

Halve horeca te koop?

'Bonte Avond' Al is Meerle geen uitgaanscentrum, dat wil nog niet zeggen dat ze het hier af en toe wel eens 'bont' kunnen maken. Tenminste dat is de chiro toch van plan op zaterdagavond 7 december vanaf 20 uur in de parochiezaal. Wie deze 'Bonte Avond' wil meemaken weet waar hij moet zijn. Met een beetje geluk loop je er Sint-Niklaas nog tegen het lijf. •

de

' 03-314.55.04

maand

'A 1f e leeftijden zijn goed om te feesten', zeiden de 35 jarigen. 23


Nfl~ ert Containerpark officieel geopend Op 26 juni 1989 nam de gemeenteraad het principieel besluit over te gaan tot de oprichting van een containerpark. Op 16 november II. was het zover: het park, gelegen Krekelstraat 14 aan de industriezone te Minderhout, werd officieel ingehuldigd. Kostprijs: 4.012.887 fr! Nu niet meer komen vertellen waar je met al je afval moet blijven! Wie wil meehelpen om onze reuzegrote afvalberg te verkleinen door middel van recyclage, zal ongetwijfeld de weg naar de Rollekens weten in te slaan. In dit park kanje op vaste dagen en uren huisvuil gratis afleveren. De opzichter houdt een oogje in 't zeil, wijst je de verschillende opslagruimtes aan. Welke afvalstoffen worden hier aanvaard? Papier en karton, wit en gekleurd glas (zonder inhoud en/of afdichtingsstoppen, kroonkurken ... ), plastiek, metalen, klein chemisch afval (dat uitsluitend afkomstig is van partikulieren en dus niet valt onder de bepalingen van de wet op het giftig afval van 22 juli 1974), textiel, afgedraaide motorolie (niet vermengd met andere produkten, max. 10 1 per maand), puin, aardewerk en porcelein, snoeihout (max. 2m 3 per week), GFT, autobanden (max. 4 per maand), niet recupereerbaar restafval, hout! Je ziet voor elk wat wils! Alle Hoogstraatse inwoners kunnen er met het afval terecht. Het park is geopend op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur! Op feestdagen sta je wel voor een gesloten deur! Voor een uitgebreide informatie in verband met deze afvalverzamelplaats kun je best het 'Infoblad Hoogstraten nr. 6 november' eens grondig uitpluizen. 0

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Even voorstellen: 'DE BUTLER' Stap voor stap kondigt de winter zich aan en wordt het ronkende kacheltje weer een trouwe gezel voor de volgende maanden. Behaaglijk warm is het in de huiskamer maar op tijd en stond moeten de beentjes toch eens gelicht worden. Kwestie van in conditie te blijven natuurlijk. Een avondje-uit wordt dan als een prettig meenemertje beschouwd! Ver hoef je je daarvoor niet te verplaatsen! Niet verder dan de Minderhoutse parochiezaal. Het K.W.B. en K.A.V. toneelgezelschap staat weer borg voor een lekker, plezierig avondje uit voor mensen die houden van het theater van de lach. Zuurpruimen en kritikasters kan men missen als kiespijn en blijven best thuis of... komen toch maar eens een kijkje nemen, een opkikkertje kan nooit kwaad en in de toekomst wordt de roze bril dan misschien wel eens meer opgezet! Iedereen herinnert zich nog de kaskrakers van weleer, zoals 'Een schat van een dochter', 'De verloofde van mijn vrouw' (of was het juist andersom?), 'Een beeld van een man', 'Drie is te veel'...! Nu wordt uitgepakt met 'DE BUTLER'. Een blijspel in drie bedrijven geschreven door Eddy Thomas. Het geheel speelt zich af in een kasteel waaraan goed te merken is dat de goede tijden tot een definitief verleden behoren en waarin een wereldvreemde barones allerhande avontuurtjes beleeft. Allerlei rare figuren doen hun opwachting, maar alles loopt goed af zoals dat in een blijspel betaamt. De vrouwenrollen worden vertolkt door: Anita Lieckens, Liza Strijbos, Jacqueline Van den Heuvel, Tessa Van Boxel. Hun maimelijke tegenpolen: Karel Hendrickx, Gerard De Bac-

ker, Patrick Leysen, Johan De Kock, René Laurijssen, Ivo Rens. De regie is in handen van Jef Geets, decor en grimmage wordt verzorgd door de vaardige handen van Paul Verbeeck. Jef Maes fungeert als souffleur! Op ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 DE CEMBER telkens te 19.30 uur floepen d voetlichten aan en geraak je ongetwijfeld ja de ban van 'DE BUTLER'. Zeker komen!

Sinterklaas De aloude Lindervriend vertoeft reeds geruime tijd in onze kontreien en ook te Minderhout worden even de teugels gevierd. In de Kleuter- en Basisschool wordt hij naar jaarlijkse traditie, samen met zijn knecht, vertroeteld door de kinderen en de leerkrachten en op ZONDAG 1 DECEMBER ontvangt Sinterklaas dan op zijn beurt alle Minderhoutse kinderen die geboren zijn in 1990 of vroeger (tot en met het vierde leerjaar). De toegang is volledig gratis en van 13 TOT 16 uur verwacht het doorluchtige gezelschap de glinsterende kinderoogjes en monkelende toekijkende ouders. Alle kinderen zorgen er wel voor het hun bezorgde naamkaartje mee te brengen. Indien je geen uitnodiging ontvangen hebt, neem dan onmiddellijk contact op met Jos Bolckmans, tel. 314.72.97. P'

De Wakkere Burger Op een oktoberavond ontving het bestuur van de Dorpsraad de heer Van Pottelberghe, een stafmedewerker van De Wakkere Burger. Nogal wat vragende blikken alom omtrent deze naam! Het is een pluralistische Organisatie die als doel heeft besturen te begeleiden, zoals gemeentebesturen, O.C.M .W. 's, dorpsraden...! Kortom al wat te maken heeft met het beleid! Deze nieuwe inspraakvorm streeft naar efficiëntie en coördinatie tussen de verschillende dorpsraden van de gemeente. Niet alleen de plaatselijke maar ook de dorpsoverschrijdende problemen zouden dan allicht gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen.

LECTROHANDEL

EN BROSENS Radio T.V. HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken N ijverheidselektriciteit Herstellingen -

-

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Nadat burgemeester en schepenen hun 'vuilnisje'gestort hadden en het park officieel als geopend beschouwden, daagde Jos Gil/is van de Desmedtsiraat als eerste storter op en hij toont hier aan lezend Hoogstraten hoe het moet.

24


MINDERHOUT Of de oude manier van vergaderen niet doeltreffend was, zal de toekomst uitwijzen. Ook zal de gemeente een informatieambtenaar, met name Leo Sprangers, in dienst nemen zodat hij de man is die coördinerend kan optreden tussen dorpsraad en gemeentebestuur, zodat omslachtige procedures (briefwisseling bijvoorbeeld) tot een minimum herleid zouden kunnen worden tot nut van iedereen! Zeker te volgen! E

Fa miii efee t

Spoorvorming Een verkeersbord meer of minder kan de zaak met maken, moeten de hevoegcle instanties wel gedacht hebben. Ofwel had men nog een redelijk overschot achter de hand ôfwel vond men het tijd dat het stuk van de rijksweg Minderhont-Meerle trh aardig gevaarlijk be gint te worden. 'SPOORVORMING' prijkt op de ingeplante borden, maar dekt dit bord wel de lading? Lijkt het niet eerder 'GEULVORMING'? De niet altijd brave fietser kan

eros er meepraten!

Van heinde en verre kwamen de nazaten van defamnilie ON/NC.X' naar Minderhout aj gezakt voor een reünie. Op de foto nog 3 echte Minderhoutenaren. V.l.n.r. Toke Schellekens (echtg. Corneel Onincx), Sooi Onincx, Lida Weyten (echtgen. Jaak Onincx).

De Hoogstraatse Maand op tijd in de bus? Vergeet niet uw abonnement te betalen. 600 F. op 733-3243117-49 t.n. De Hoogstraatse Pers, Venhoef 46, Minderhout

25


IKOm Galerij Dr. Versmissenstraat 6 2320 Hoogstraten

TENTOONSTELLING MARC JAMBERS Hedendaagse beeldhouwkunst 23 november t/m 8 december

KOPJE VAN DE MAAND De lagere school van Minderhout en ook die van Meerle, behoort i niet meer tot het gemeentelijk maar tot het Vrije gesubsidieerd onderwijs Ons kopje (zijn naam vindt u bij de Van Herck Sport 'i advertentie) heeft slechts een jaar in deze school gezeten en wordt daar dan nog voor beloond ook' Hoewel hij in Minder hout woonde - en woont - doorliep hij de kleuterschool in Meer, kwam voor het eerste studiejaar (1976) naar Minderhout en ging '1 vanaf het tweede terug naar Meer omdat moederlief daar les gaf en de lagere school vanaf dat jaar gemengd was. Volgde hij overdag zijn moeder, in zijn Vrije tijd was zijn vader het lichtend voor1• beeld, op weg naar het IKO in Hoogstraten alwaar B.V. zomaar eventjes dertien jaren lang zijn kunstbroek sleet. Daar moest iets kunstzinnig van komen enja hoor, onze kop is nu (na humaniora aan het Klein-Seminarie) derdejaarsstudent architectuur aan het H.A.I.R. te Antwerpen. Terug naar de foto: Merkwaardig is wel dat ons kopje zich nog zoveel herinnert van dat eerste jaartje. Juffrouw Van Merode heeft op hem een blijvende indruk gemaakt. 'Het was er heel gezellig, de juf was een moeder voor ons', vertelt B.V. 'Er waren altijd dieren in de klas - een kanarie en een schildpad - en die mochten we dan voederen, dat was plezant. Voor flinke prestaties kregen we gouden of zilveren papiertjes die we op het einde van een trimester mochten wisselen voor geschenkjes. Schrijven moesten we altijd met potlood, en als er iets fout was, gomde de juf het uit, daarvoor moesten we in de rij aanschuiven want zelf mochten we niet gommen'. Juffrouw Van Merode (Paula Kneepkens) denkt nog vaak met heimwee terug aan die eerstejaars. Ze gaf er zo graag les dat ze nooit opschoof naar een hogere klas, wat toen gebruikelijk was. Ze is trouwens pas echt als juffrouw aan de slag gegaan in 1962, als haar tiende en jongste kind drie was en naar school ging. Als volleerde moeder stond ze eerst een jaar in 't Spijker ('62), dan twee jaar in Rijkevorsel('63-'64) en vanaf dan tot begin jaren '80 onafgebroken in het eerste studiejaar van de lagere school van Minderhout aan de Schoolstraat. 'Het waren zo'n dankbare kinderen, ze leerden veel op korte tijd, hun prestaties waren eigenlijk erg groot!' De inspecteur was een keer op bezoek en vroeg aan de juf in welke hoek de stoute kindjes moesten staan. Ze kon met terechte fierheid zeggen dat er bij hen géén strafhoek was.., en er is er ook later nooit één geweest. 'Ik denk er nog dikwijls aan terug', zegt Paula, 'de eerste jaren van mijn pensioen had ik het er zelfs slecht mee. Maar nu ben ik weer helemaal onder de mensen met mijn werk voor ziekenzorg (o.a. bezigheidstherapie) en de gepensioneerdenbond'.

Open op zaterdag en zondag: telkens van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Vrije toegang Organisatie: ARTIKO vzw 26

Zo ie zien bevinden we ons met clezejoio uh otiel Jerug in de lijd i'a,i de grote gezi uien. Hel is 1965 en juffrouw Claes lijkt erin te slagen om tweeëndertig kleuters in de goede richting te laten kijken... uitgenomen één ije, en wij willen wel eens weten wie ddt is. Stuur ons vlug een kaartje met naam, adres en telefoon, en u wacht een aankoopbon ter waarde van 500fr., geschonken door en te besteden bij Van Herck Sport in Hoogstraten. (ons adres.' D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten)


VARIA

Ongevallen Woensdagmorgen 23 oktober botsten aan het kruispunt Desmedtstraat en Hemelstraat te Minderhout, de auto's bestuurd door Marc Van Ackerbroek (32j.) Sterstraat 9, Rij kevorsel en Michel Van Gestel (20 j.) St. Clemensstraat 5, Minderhout. Didier Van Gestel (1 2j.) die ook in de tweede auto zat, werd hierbij licht gewond. Er was zware schade. Donderdagnamiddag 24 oktober werd aan de Gelmeistraat de fietster Suzanne De Gruyter, John Lijsenstraat 26, Meer zwaar gekwetst toen zij werd aangereden door de auto bestuurd door Margaretha Geens uit Retie. Aan de Vrijheid botsten zaterdagnamiddag 26 oktober de voertuigen bestuurd door Jozef Ribbens (54 j.) Essen en Marleen Beevers uit Brecht. Er was lichte schade. Zaterdagvoormiddag 2 november kwam het aan de Dreef te Meerle tot een aanrijding tusseri de auto bestuurd door Constant Vinckx, Kapelweg 2A, Meerle en de 56-jarige fietster Elisabeth Meeuwesen Strijbeekseweg 72, Strijbeek (NL). De fietster werd zwaar gekwetst. Aan de Hinneboomstraat-Princeven werd de bestuurder Frank Michielsen(l9j.), Meerleseweg 90, licht gekwetst toen zijn wagen, wegens slijk op de weg, slipte ter hoogte van Luc Sncls, Princeven 9, Minderhout. Dit gebeurde maandag 4november om 15 uur. Vrijdagmiddag 8november botste aan de Vrijheid de auto bestuurd door Chris Lenaerts uit Rij kevorsel, met de auto bestuurd door Petrus Adriaensen, Pampa, Merksplas. Er was lichte schade. Vi ijdagnacht 15 november werd aan de Minderhoutsestraat de bromfietser Rudi Plu (29 j.), Meerseweg 53, licht gekwetst bij een botsing met de auto bestuurd door Vincent Mertens, Minderhoutsestraat 31. •

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

-,

Streekeigen curiosa

Oude Pastorij

'Sic transit gloria mundi' Of/Wat blijft er over van vroegere glorie? Dit is wat er over is op de plaats waar vroeger tot kort na 1800 de pastorie van Meer moet hebben gestaan. Als ge van Minderhout naar Meer rijdt, hebt ge rechts ergens de Beeksestraat, en als ge die volgt, komt ge ergens bij 'n draai op 'n iets hoger gelegen stuk, waar achter houtgewas verscholen dit oud gebouwtje gevonden kan worden. Ge moet wel even zoeken: het doet nog dienst als paardestalletje, waar ge u moeilijk nog 'n oude pastorij bij kunt indenken. Links van het gebouwtje ligt nog 'n oude waterput, die op de foto net niet meer te zien is. Om meer erover te weten te komen, gingen we even binnen bij geburen, maar werden er niet veel wijzer. Dan maar op zoek 'in de oude boeken'. We vonden 'n oud boek, 'Meir (in de Kempen)', geschreven door P. Gratianus (J.B. Michielsen), uitgegeven te Brussel in 1912. Daar lazen we dat de parochie Meer vanaf ± 1245 bediend werd door Witheren of Norbertijnen van de Sint Michiels-abdij van Antwerpen, tot aan de Franse tijd, dus bijna 600 jaar lang, en dat de pastoor, 'n kloosterling dus, zijn pastorie had te Beek. In october 1795 werd België bij Frankrijk ingelijfd en 't jaar daarop begon de godsdienstoorlog: de bisschoppen en de priesters moesten de eed van trouw aan Frankrijk afleggen. 138 bisschoppen en 64000 priesters weigerden dit te doen waaronder ook de pastoor van Meer, Martinus de Buck. Op 16 april 1798 werd zijn kerk gesloten, kort nadien werden zijn goederen aangeslagen en verkocht en op 8 april 1799 deelde de pastorie te Beek hetzelfde lot. In 1912 bestond daar nog een deel van de gebouwen. Het moet een aanzienlijk gebouw geweest zijn: het bevatte

onder andere 'eene kapel, waarin bij menschenheugenis het H. Misoffer nog werd opgedragen en waar de inwoners van Meir zich aanboden om ondertrouw te doen. Zij begreep daarenboven nog een anderen vleugel met eene groote en schoone zaal, gekend onder den naam 'bisschoppelijke' zaal. Tijdens de Fransche Overheersching werd zij aangeslagen en den 8April publiek verkocht'. De plakbrief waardoor de overheid de verkoping aankondigde, beschrijft het gebouw als volgt:

'Een huys met twee keukens, eene houtlogie, eenen stal, een bornput, acht beneden kamers, drij bovenkamers, drij kabinetten en eenen hof, inhoudende 35 roeden, samen geschat weerd te zijn 14.000 fr. Zij werd grootendeels vernietigd omtrent het jaar 1828'. De huidige pastorie werd in 1841 gebouwd, en bestaat dus dit jaar precies 150 jaar. We weten niet of dit gedenkjaar in Meer is gevierd. Iemand zou zich kunnen afvragen: waarom lag die oude pastorie zo ver van de kerk? Dat weet ik ook niet, maar zô heel ver is 't niet; in vogelvlucht op de kaart gemeten is 't niet meer dan 900 meter, en er zal wel 'n korter paadje zijn geweest dan de wegen van nu. Daarbij, Minderhout had het Withof als pastorie: die ligt ook 750 meter van de kerk. En de oude pastorie van Wortel ligt toch ook 'n 500 meter van de kerk. Nee, oude pastoors vroeger zagen niet op tegen 'n paar honderd meter meer te gaan. Ze hadden nog wel geen fiets, noch minder 'n auto, maar ze kwamen toch waar ze zijn moesten.• 27


LUCH WAART

Met de ballon naar Spanje Neen niet vliegen, dat is voor een ballon te ver. Wel rijden en in Spanje rondvliegen. Dat staat op het programma van het Hoogstraats Balloon Team voor de eindejaarsperiode.

1992 wordt voorSpanje een belangrijk internationaal jaar. Vooral omwille van de Wereldtentoonstel/ing in Sevilla (EXPO 92) en de XXIII Olympische Spelen in Barcelona, maar ook om de 500ste verjaardag van het vertrek van Kristoffel Columbus naar Amerika, omdat Madrid dan kulturele hoofdstad van Europa is en omdat Spanje volwaardig lid wordt van de Europese Gemeenschap. Om al deze reden krijgt de jaarlijkse 'ballon' Grand Prix een extra feestelijke tint. Met sponsoring van het Spaanse Pavijoen op EXPO 92 worden 100 ballonvaarders uit heel de wereld uitgenodigd voor een groots en kleurrijk spektakel in het Spaanse luchtruim. Naast deelnemers uit Spanje, andere Europese landen, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, USA, Hong Kong en Japan zal dus ook Louis Vanluffelen uit Hoogstraten in Spanje te zien zijn. Voor Louis zal het de eerste maal zijn dat hij buiten de Benelux vliegt. Hij ziet deze meeting dan ook als een uitstekende gelegenheid om internationale ervaring op te doen. Samen met 2 'crew'-leden Jo Pans en Stef Laurijssen (meer leden waren niet toegestaan tenzij er extra betaald werd voor het verblijf) vertrekt Louis op 26 december naar Sevilla. Op 30 december worden de teams in Sevilla verwacht en op oudejaarsdag start de GrandPrix met een feestelijke openingsvlucht. Na een eerste competitievlucht wacht de deelnemers een 'Speciaal Oudejaarsavondfeest'. Op 2 januari 1992 reist heel het gezelschap naar Madrid voor verschillende feest- en cornpetitievluchten. Vandaar gaat het dan naar Barcelona waar op 6 en 7 januari de laatste vluchten worden uitgevoerd. De competitie bestaat uit een aantal 'nauw keurigheidsvluchten', d.w.z. dat coördinaten worden opgegeven waarbij zo dicht mogelijk 'markers' worden afgegooid (een zandzakje met een lint van de ballonvaarder). Naast de competitie staan uiteraard een heel aantal festiviteiten gepland die het leven van een 'ballonvaarder' aangenaam kunnen maken. Op 10januari wordt het Team terug in Hoogstraten verwacht. Hoewel logies en een aantal maaltijden door de organisatoren verzorgd worden, kost de

onderneming aan het H.B.T. toch nog een kleine 100.000 fr. Om hieraan te verhelpen worden momenteel nog enige sponsors gezocht. Het team verhuurt tien reklarneplaatsen, 4 op de ballonman, 4 op de jeep en 2 op de aanhangwagen. Wie zijn naam graag in het Spaanse luchtruim wil zien, neemt best kontakt op met Louis op nr. 314.32.39.

HERIJGERS bouwspecialiteiten lndestreeg 7. 2320 Hoogsiraten, Tel, 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAA TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIQOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Ook invaliden kunnen met het Hoogstraats Balloon Team de lucht in! Omdat in een ballonmand niets anders mocht vervoerd worden dan passagiers (rechtstaand) en gasflessen was het tot hiertoe onmogelijk voor invaliden of gehandicapten om met een ballon mee te vliegen. Om hieraan iets te doen zette Louis zich in zijn vrije uurtjes aan het knutselen en bouwde hij een speciale stoel, die in de mand kan verankerd worden. De stoel staat op een verhoogd en verend onderstel en de passagier kan er in vastgeriemd worden. Aan het Bestuur der Luchtvaart werd een keuring aangevraagd, die onlangs werd uitgevoerd, waarna een vergunning voor het gebruik ervan werd afgeleverd. Volgens de inspecteur van het Bestuur der Luchtvaart is Louis de allereerste ballonvaarder in België die dergelijke vergunning kreeg uitgereikt. Er bestaat al ruime belangstelling vanwege invaliden om van de geboden mogelijkheid gebruik te maken. Zodra het goed weer wordt kunnen zij mee de lucht in.

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

BEGRAFENISSEN

JORIS •

i/

'Crew van Hoogs/raals - Balloon - Team' voor hun oingebouwdv A //le/7//aanse legerambulance.

28

2'

Gtli iieIstrat 52, Hnng'tmton Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


SPORT

SPORTIEF HIER! 'Lopen schenkt een weldadig gevoel!' Klaarlichte dag, avondschemering, regen, wind, hitte, vrieslucht - op alle Vlaamse wegen ontmoet je de lange-afstandloper. De ene met elastische tred, de andere schokkend en zuchtend voortbewegend, kilometers afdweilend. Niets kan hem deren op zijn zoektocht naar de horizon. Naar de optimale conditie. JAN VERMEIREN uit Minderhout was onze gesprekspartner naar aanleiding van de onlangs gelopen Drielanden-halve marathon te Base! in Zwitserland, die hij samen met Patrick Leysen (Minderhout) en Mark Terreur (Hoogsiraten) betwistte.

Basel De initiatiefnemer van deze drielandentrip, Mark Terreur, is als douane-verificateur werkzaam aan de grenspost te Meer en een jaar geleden werd hij naar aanleiding van een EEG-project uitgenodigd in Basel om er de afbouw van de Europese binnengrenzen mee voor te bereiden. Hier ontmoette hij collega's die ook de joggingsport beoefenden en zij drongen aan en haalden hem over om deel te nemen aan deze Baselse loopwedstrijd. Mark bracht zijn bezielend joggingvuur over en hij kon een delegatie Kempense lange-afstandlopers warm maken en aanvoeren, waaronder Jan Vermeiren en Patrick Leysen en ook enkele atleten uit Schoten en Wommelgem. Anderen hadden ook toegezegd maar lieten in laatste instantie verstek gaan. Je loopt ook niet elke dag in het buitenland en dit werd door de betrokkenen duidelijk als een uitdaging beschouwd. In Basel ontvingen zij een shirt waarop 'Vlamingen in de wereld', hun terbeschikkinggesteld door de vereniging met diezelfde naam. Zo voelden ze zich werkelijk als Vlaamse ambassadeurs temidden van 600 deelnemers! De wedstrijd, 21,1 km lang, werd gelopen via Base! over Saint-Louis in Frankrijk om dan Zwitserland terug te bereiken langs het Duitse Wheil-am-Rhein. 's Zaterdags bij de ver kenning van het parcours goot het bakken uit de hemel en het beloofde op zondag een zware klus te worden. Wonder boven wonder bedachten de weergoden zich juist op tijd en dit maakte het de deelnemers wel 'iets' gemakkelijker alhoewel enkele steile hellingen zich toch als ernstige kuitebijters opstelden. Jan Vermeiren liep een knappe tijd, lu 23 min. 07 sec., en werd 27ste in de categorie 30-40 jaar, Mark Terreur lu 28 min. 16 sec., Patrick Leysen lu 28 min. 38 sec.

Geestelijk gereinigd Jan beoefent zo'n goeie vijf jaar deze uithoudingssport. Jaren speelde hij zijn snelheid uit op de voetbalvelden in de groenwitte M.V.V.kleuren. Stilaan verdween de interesse voor het voetbal naar de achtergrond en na een etentje met oud-schoolkameraden werden dure eden gezworen en weddingschappen afgesloten tussen pot en pint, met als inzet op

korte termijn een halve marathon lopen. Hii voegde de daad bij het woord en zo is het begonnen. Ook enkele anderen waaronder Marcel Verschueren en Staf Coertjens uit Hoogstraten, behoren nu nog tot de regelmatige deelnemers aan allerlei wedstrijden. Dat er daarvoor serieus moet getraind worden staat buiten kijf. Jan vind je dan ook elke morgen rond 6 uur door de Minderhoutse Beemden draven om een gezondheidsloopje van rond de 13km af te malen. Zijn lste halve marathon werd een pijnlijke ervaring, na 15 km was de pijp dan ook omzeggens uit. Volhouden is dan de boodschap en op dit ogenblik is dat voor Jan geen enkel probleem meer. Het wordt meer aanzien als een ontspanning en hij voelt het als een uitstekend tegengewicht voor zijn werk als zelfstandig accountantfiscalist. Veel zitten, weinig beweging! Ergens las hij en daar is hij het ook volledig mee eens: 'Bij een zware lichamelijke inspanning produceert het lichaam een morfineachtige stof, endorfine, die kalmeert en een tevreden, weldadig gevoel geeft. Een soort drug als het ware! Het hardlopen verhoogt de endorfine-productie en kan bijgevolg helpen om depressiviteit te bestrijden'. Op een bepaald moment krijg je het moeilijk en dat geldt voor praktisch elke wedstrijd, dan wordt het lopen met de blik op oneindig. Het lichaam geraakt vermoeid maar na afloop ben je toch geestelijk gereinigd.

Hoe korter, hoe lastiger Om zo'n lange afstanden te kunnen verwerken moet je toch een volmaakte individualist zijn, dachten we zo. Volgens Jan is dit tot op zekere hoogte zo, je moet het tenslotte zelf doen, maar de echte amateur bekijkt het toch ook een beetje anders. Je hebt gewoon behoefte aan contact als je zo'n drie uur rondloopt. De eerste 10 km wordt er heel wat af gebabbeld, daarna wordt het wel wat minder en moeten de krachten gedoseerd worden en wordt het ieder voor zich, daar kun je niet buiten. Wel probeer je een fatsoenlijke tijd te lopen, maar je moet toch ook nog eens rondom je kunnen kijken, van de natuur en de sfeer kunnen proeven die rond zo'n manifestatie geschapen wordt. Op snelheid traint Jan niet, wel op uithouding. Scherpe tijden interesseren hem niet zo erg, alhoewel...

Jan Vermeiren verbeten vechtend om die verraderlijke eindstreep te bereiken en vooral in de laatste kilometers ligt die verder verwijderd dan ooit! Hoe korter de wedstrijd is, hoe lastiger het dan ook voor hem wordt en dat is te begrijpen. Vooral in de Ardennen is het plezierig, wel zwaar, een afwisselend parcours met platte stukken en steile hellingen. De Vlaamse lopers zijn er graaggeziene gasten, ook al zijn de verhoudingen op politiek gebied de laatste tijd niet zo broederlijk te noemen. Van dat gekrakeel tussen politici neemt men echter duidelijk afstand.

Gelukkig dat ik 'kan' lopen Enkele dagen geleden kwam Jan thuis van de 33 km van Herve. In de marathon van Berchem lukte hij zijn beste tijd, 2u49min.! Zeven marathons staan er op zijn palmares en alle werden in minder dan 3 uur afgedraafd. Die van Etten-Leur in Nederland vindt hij ongetwijfeld de gezelligste: 2000 deelnemers, veel toeschouwers, een enorme sfeer. Ook de Guldensporenmarathon Kortrij k-Brugge is hem niet vreemd. Daarbij reken je nog een aantal halve marathons en stratenlopen en dan merk je wel dat Jan al heel wat kilometertjes gevreten heeft. De buitenlucht, je bent niet tijdsgebonden voor de training, geen lichamelijk contact (vgl. voetbal), dit maakt dat je deze sport tot op gevorderde leeftijd kunt blijven bedrijven, als je lichaam maar meewil. 'Als ik rondom me kijk en mensen hoor klagen over allerlei soorten ongemakken, denk ik wel eens: wat voel ik me gelukkig dat ik 'KAN' lopen. Een gezonde geest in een gezond lichaam!• 29


SPOR:T] Meerle F.C. Na de nederlagen tegen Zandhoven en White Star hoopten we op minstens één puntje op het veld van Lentezon. Maar na amper een kwartiertje stonden we reeds met 2-0 in het verlies. Wat Meerle ook probeerde om het tij te doen keren, het lukte met. De 2 punten bleven bij Lentezon, alleen een rode kaart voor onze spits Hendrickx mochten we mee naar huis nemen. Tegen Antonia mochten eindelijk nog eens 2 punten geoogst worden. De trainer had enkele verschuivingen in het elftal aangebracht en kon ook over al zijn vaste pionnen beschikken. De eerste helft bleven doelpunten nog uit. Na de rust ging men er dan meer in geloven dat aanvallen de beste verdediging is. Op voorzet van Meyvisch kon Wilfried Pauwels de stand openen. Antonia, dat geen sterke indruk liet, had geen verhaal tegen het aanvallend spel van Meerle en Hendrickx lukte nog twee doelpunten, waarvan het laatste wel indruk naliet om het flegma waarmee het aangetekend werd. Thuis tegen rode-lantaardrager Oostmalle mocht niet verloren worden. Helaas draaide het anders uit. Om een wedstrijd te winnen moet er gescoord worden en dat vergat Meerle te doen. Westmalle kon op uitbraak een doelpunt maken, wij lieten de kansen onbenut en de verdediging van de bezoekers, de doelman vooral, hield de deur toe. Een match verloren die niet mocht verloren worden, al kon de afwezigheid van Hendrickx enigszins als verontschuldiging aangevoerd worden. Regen, regen en nog eens regen zorgde ervoor dat op 10 november alleen de eerste elftallen het veld opmoesten. Meerle trok naar Oosthoven en kon na een genietbare en tot op het einde spannende wedstrijd een punt meebrengen. Het Meerlese doelpunt werd ditmaal gescoord door Koen Laurijssen, zoon van Leo, of 'Peop-Hanon'. Waar is de tijd! Wedstrijdkalender le ploeg: 1-12: 14.30 uur Antonia - Meerle 8-12: 14.30 uur Meerle - Loenhout 15-12: 14.30 uur St.-Lenaerts - Meerle 22-12: 14.30 uur Loenhout - Meerle

Lauryssen electronics £

i,I]fl

Rommensstraat 7,

2321 Meer Tel. 03/315.72.54 30

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Minderhout V.V. en Pascal Pluym scoort F.C. Meer hoopt... en wacht op betere tijden Opa11end is se1 dat er in de wedstrijden die het iste elftal speelde weinig productiviteit aan de dag gelegd werd. Ook onze tegenstrevers blonken niet Uit door hun slotvaardigheid. Zij behaalden telkens een zeer nipte overwinning en de Meerse Boys trokken telkens nipt aan het kortste eind. Onverdiend trouwens! Men mag wel stellen dat geel-zwart de laatste weken zeker niet onderlag wat het spelpeil betrof. Tegen pech oproeien is niet zo eenvoudig maar... het moet! Wat biedt de toekomst? Wedstrijden: zondag 1 december: 14.30 uur F.C. Meer - Minderhout V.V. zondag 8 december: 14.30 uur Wechelderzande - F.C. Meer zondag 22 december: 14.30 uur F.C. Meer - Wechelderzande U

ZAKEN KANTOOR

MQ

pvba

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

vrijblijvendNiiiI i.ir

Langzaam maar zeker stijgt M.V.V. naar de eerste helft in de rangschikking en daar hoort het toch ook wel thuis. Doelpunten netten blijft wel een moeilijke zaak maar dat is natuurlijk het grote euvel bij de meeste ploegen. Eén man steekt bij M.V.V. momenteel torenhoog boven de anderen uit wat het scoren betreft en die man luistert naar de naam van speler-trainer Pascal Pluym. Blijft hij aan het kanon dan zal Minderhout nog menigmaal victorie kraaien, in het andere geval zal het iets moeilijker worden. Sint-Job werd met ruimte 3-0 cijfers aan banden gelegd alhoewel in de beginfase de bezoekers wel enkele malen gevaarlijk de neus aan het venster staken. De M.V.V.-defensie neutraliseerde rustig het gevaar en langzamerhand kwam de thuisploeg meer aan bod. Pascal Pluym opende de stand en daarmee bereikte men de rust. Nadien was het al Minderhout wat de klok sloeg, Karel Koyen verhoogde de voorsprong en Pascal Pluym legde de winstcijfers vast. Op Wechelderzande, zeer zwak acterend dit seizoen, werd een partij geleverd van zeer middelmatige kwaliteit. M.V.V. toonde zich wel sterker in de eerste helft en weer was het Pascal Pluym die de juiste opening vond. De tweede 45 minuten kende een meer gelijkmatig spelverloop, de thuisploeg dreigde wel eventjes maar dit resulteerde slechts in enkele ongevaarlijke hoekschoppen. Eindstand 0-1! Achterbroek kon onverrichterzake terug huiswaarts keren want het M.V.V.-veld mocht werkelijk onbespeelbaar genoemd worden. De enige wedstrijd uit de reeks die afgelast werd en dat stemt toch tot nadenken! Naar Bezemheide dan de volgende week! M.V.V. zette de positieve trend door en bracht een punt mee naar de Hoge Weg. Uitslag 0-0! Wedstrijden: zondag 1 december: 14.30 uur F.C. Meer - Minderhout V.V. zondag 8 december: 14.30 uur Minderhout V.V. - Mariaburg zondag 22 december: 14.30 uur Mariaburg - Minderhout V.V.


SPORT

HVV zakt weg uit de top Wie niet scoort, kan niet winnen. Dat is een waarheid zo oud als het voetbalspel. HVV scoorde niet in 4 opeenvolgende matchen en behaalde zo 2 op 6, omdat men zelf tegen Aarschot en Mol de deur kon dicht houden. Tegen Overpelt lukte dat niet en zo moesten de roodwitten met een nipte 1-0 nederlaag naar huis en in Westerlo liep het ook fout. Verontschuldigingen zoeken voor dit gebrek aan productiviteit, doet men niet bij MVV. Er wordt behoorlijk goed gespeeld, doch in de zone van de waarheid, lukt het niet zo best. Antonissen, vorig seizoen goed voor 13 kompetitiedoelpunten, scoorde tot op heden éénmaal. Baardemans, de man die ze er met de ogen toe intrapte en dan weer naar Nac ging, heeft daar blijkbaar niets bijgeleerd. Hij scoorde twee doelpunten en liet twee straf schoppen onbenut. Toch kan het niet dat MVV nu alle pionnen weer op het schaakbord kunnen gezet worden, een gewone meeloper wordt. Vandaag of morgen scoren we weer en aangezien Dré Laurijssen en zijn maats uit de roodwitte defensie tot de besten van de reeks behoren, zien we HVV toch weer aansluiting vinden bij de top en dan laten we Beerschot buiten beschouwing. Programma: Vrijdag 29 november: 20.00 uur Beringen - Reserven Zaterdag 30 november: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Beringen Vrijdag 6 december: 20.00 uur Reserven - Heist Zondag 8 december: 14.30 uur Heist - Hoogstraten V.V. Vrijdag 13 december: 20.00 uur Hasselt - Reserven Zaterdag 14 december: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Hasselt

autobanden

pEE Eng Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

OPENBARE VERKOPING VAN WEILANDEN EN CANADABOS TE MINDERHOUT EN WEILANDEN TE HOOGSTRATEN Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal zonder inzetpremie, ten overstaan van de Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen: Blok weiland en canadabos te Hoogstraten/Minderhout, ter plaatse 't Withof, verdeeld in 5 kopen: Koop 1: weiland 1 ha 67 a 6 ca. Koop 2: weiland 1 ha 67 a 8 ca. Koop 3: weiland 1 ha 26 a 56 ca. Koop 4: canadabos 67 a 83 ca. Het geheel palende of gepaald hebbende: de Mark, Vermeiren J. Sips; Van den Brande Y. De Cleene; Vermeiren H. Jansen. Blok weiland te Hoogstraten, ter plaatse Drieheivelden, verdeeld in 3 kopen: Koop 5: groot 1 ha 52 a 30 ca. Koop 6: groot 1 ha 94 a 0 ca. Koop 7: groot 1 ha 25 a 79 ca. Het geheel palende of gepaald hebbende: Geens A. Van Gestel: De Winter A. Wouters: BaeyensPeeters Wwe en medegerechtigden; Van Dijck F. Luyckx; Van Hasselt J. Vissers en medegerechtigden; Huysegems A. Meeuwsen; Vermeiren P. Goetschalckx en Vermeiren J. Beschikbaar: koop 4 tegen betaling van koopprijs en onkosten; de overige zijn verpacht - 3de pachtperiode. ZITDAGEN: Voorlopig op dinsdag 26 november 1991 en definitief op dinsdag 10december 1991, telkens om 16.30 uur in café 'De Wachtzaal' bij Adams-Brosens, van Aertselaerplein te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN VIER AANEENPALENDE PERCELEN WEILAND TE HOOGSTRATEN, KLEINE PINTSTRAAT Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Vier schoon aaneenpalende percelen weiland te Hoogstraten, groot in totaal 4 ha 60 a 94 ca en verdeeld in 4 kopen, tegen de Kleine Pintstraat van respectievelijk: -1 ha 16a99ca -1 ha 16a63ca -1 ha 16 a 81 ca - 1 ha 11 a 51 ca Palende of gepaald hebbende: Oostvogels C. Peeters: Deckers-Vrints. Wed. en medegerechtigde; Buylinckx M.; Beyers L. Buylinckx: Kerkfabriek Sint Jan Evangelist en weg. Beschikbaar: onmiddellijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op maandag 25 november 1991 en definitief op maandag 9 december 1991, telkens om 16.30 uur in het Parochiecentrum, Koestraat te Minderhout. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

VNA aan de leiding Ons eerste elftal heeft na 10 wedstrijden met een doelgemiddelde van 30-7 al 17 punten en staat aan de leiding. De thuiswedstrijd tegen een zeer goed spelend Gooreind werd met 0-2 verloren. De thuisploeg was nog onder de indruk van het verlies van Marc Snoeys en speelde zeker niet op volle kracht. Was dit de reden van het verlies of is Gooreind echt te sterk? Het team herpakte zich met een ruime score en na knap voetbal tegen Horendonk. Vervolgens kwam Bezemheide op bezoek. De blauwwitten speelden een uur zeer goed en leidden verdiend met 1-0. Dan werd een bezoeker uitgesloten. Het spelbeeld kantelde mede doordat onze jonge spelers zich lieten intimideren door de al te brutale bezoekers. Deze konden in de laatste seconde via een strafschop gelij kmaken. Olympic Essen was een te zwakke tegenstrever. In deze wedstrijd scoorde Eddy Vermeiren driemaal. In de laatste thuiswedstrijd kwam Heibos in

de eerste minuut al op voorsprong. Een prachtige eerste spelhelft leverde echter, door de uitzonderlijke prestatie van de bezoekende doelman, geen doelpunt op. Dit kwam er wel onmiddellijk na de rust via onze topscorer Dirk Mertens en we kwamen op voorsprong via een own-goal. Onze spelers geraakten daarna in paniek en we kropen door het oog van de naald. Even voor het affluiten legde Dominique Mertens met een terechte strafschop de 3-1 eindcijfers vast. Onze supporters hebben al veel doelpunten en al zeer spectaculaire wedstrijden gezien. Hopelijk kunnen onze spelers dit niveau handhaven en nog lang meedraaien aan de top van het klassement. De wedstrijden: Zondag 1 december 14.30 uur VNA - St. Job Zondag 8 december 14.30 uur Beerse - VNA Zondag 15 december 14.30 uur Mariaburg - VNA Zondag 22 december 14.30 uur VNA - Beerse U 31


SPORT

3de Veidloop AVN

n bezoek méér dan waard

SAV-Sehoten wint Wisselbeker Burgemeester Van Aperen Met de glimlach liep \VN-voorzitter (Al letiek Vereniging Noorderkempen) JAN VLAMINGS zeker niet rond tijdens die bewuste druipnatte zaterdag ter gelegenheid van de derde AVN-veldloop op de terreinen van het Klein Seminarie en H.V.V. De 200 deelnemers deden het druilerige weer echter al vlug vergeten. Inderdaad, de Noordkempense atletiekverenigingen hadden zich niet laten afschrikken en waren met een sterke bezetting naar Hoogstraten afgezakt, zodat zeker van een sportieve atletiekhoogdag mocht gesproken worden. AVN beet flink van zich af en klasseerde zich uiteindelijk tweede achter SAV-Schoten, en clii reeds voor de derJ

,SL

De prestaties van de AVN-Ieden:

Pupillen jongens: Wim Doms lOde Dieter Van Eersel 12de Miniemen meisjes:

Lief Aerts 4de Karin Gillis 8ste Tinne Aerts 9de Greet Verschuereri lSde

Miniemen jongens: Cis Matthé 6de Steven Vermeiren 8ste

Kadetten jongens: Jim Hoefnagels 3de Benny Aerts 4de Michael Crauwels: lOde

Scholieren jongens. Bram Everaert Iste Ben Vermeiren 4de

Juniores dames: Petra Everaert iste

Seniors dames: Karin Jochems 4de

Veteranen dames: Rita Aerts 6de

woondecoratle

Gordijnen T:mijten

4.

-

Vloerbedekking

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten -

1

Kleding voor het hele gezin: Nieuwsaat 9

1

Hoogstraatse Reddersciub komt op tegen kanker

)Jailie aan de loop. hij werd Ôde bij (ie ïlwieine,i

maal, in de totaalstand van de 'Wisselbeker Burgemeester Van Aperen'.

32

0\ 0\ 0_

j0h10flS 00 00/510

A

Seniores heren: Johan Jochems 2de Jan Hendrickx 3de Guido Hendrickx 8ste Luc Oprins 19de Jozef Braspenning 21ste Eddy Hendrickx 25ste Staf Van Echelpoel 28ste

Veteranen heren: Guido Everaert 7de. Andere uitslagen van AVN-leden: Stabroek 12 oktober:

- Senioren dames: 2de Karin Jochems 2de - Senioren heren: Toon De Backer 3de Kruibeke 20 oktober: - Scholieren jongens: Bram Everaert 2de - Miniemen jongens: Roei Everaert 6de - Senioren heren: Toon De Backer 18de Wommelgem 26 oktober: - Senioren dames: Karin Jochems Sde.•

De Hoogstraatse Reddersclub heeft op 26 en 27 oktober met een ploeg van zes personen deelgenomen aan de 24-uren zwemmarathon van de Turnhoutse Zwem Vereniging. Deze mara thon werd georganiseerd in het kader van de aktie 'Kom op tegen kanker'. Er namen vier ploegen deel, waaronder dus de HRC. De deelnemers van de ploeg van de Hoogstraatse Reddersciub waren Marian Roeien, Sylvie Versehueren, Katriri Dekkers, Karen Verlinden, Marianne Verschueren en Patrick Lambregts. Zij zwommen ruim 57 km bij elkaar op die 24 uren. Verder zwommen er twee losse leden (Stijn Doms en Johan Lambregts) in een blok van twee uren nog eens 4,4 km. De geïnteresseerden kunnen nu reeds lid worden van de Hoogstraatse Reddersciub voor 1992. Men traint op zaterdagmorgen. Bel voor meer informatie: Patrick Lambregts tel. 314.68.34. •

Zaalvoetbal Blauw-Zwart wint de eerste periode voor Alma. Zij zullen zeker meespelen in de eindronde die op het einde van het seizoen gespeeld wordt tussen de 3 (drie) periode winnaars en de bekerwinnaar. Bankunie behaalt al betere resultaten, maar punten blijken vooralsnog onhaalbaar. Stand na 11 speeldagen:

1. Blauw-Zwart ................. 2.Alma ........................... 3.DeZwaluw. ........ . .......... 4. Gemeentekrediet ............ 5. Icarus .......................... 6. Van Herck .................... 7. A.F. Meer ..................... 8. Gelmeisoc ..................... 9. Middenstampers. . ........... 10.LepeHoek . ....... . ..... . ..... Papillon ....................... De Swart ...................... 13.Sportivo ....................... 14.Bankunie ......................

1110 1020 11 9 1119 11 9 2018 11 9 2018 11 6 3214 10 4 33 11 11 4 5210 11 4 41 9 11 3 62 8 II 3 71 7 11 3 7 1 7 10 2 7 1 5 11 2 90 4 11 0110 0


SPORT

New York, here we come!

met één heen op twee krukken! Je moet het gezien hebben, je moet het meebeleefd hebben om het te geloven. Ambiance! Onmogelijk om dat alles in woorden uit te leggen! De oudste deelnemer, de Duitser Josef Galia, telde zomaar eventjes 93 winters en de oudste vrouw, goed voor 80 jaar, liep een tijd van 6u27min.! Nou, Nou ... ! Leo arriveerde in 4u06min. en Lydie in 5u27min.! Hen interesseerde vooral de grootsheid, in Amerika is alles 'great', van dit gebeuren, de solidariteit onder de lopers en de toeschouwers, de onvergetelijke schouderklopjes en aanmoedigingen tijdens de wedstrijd ... ! Applaus voor de winnaar uiteraard, maar evenveel voor de 19928stc! Ook dat is Amerika! •

Gevechtssportengala De plaatselijke 'A TE/t Jl-R t! Y '-boys konden terugblikken op een knappe orgwusalie waarbij de talrijk opgekomen toeschouwers in de ban geraakten van het voorgeschotelde spektakel. Op de foto 'Atemi-Ruy' zelf aan het werk!

De marathon van New York! Een tot de verbeelding sprekende loopwedstrijd voor elke rechtgeaarde sportfreak! Voor velen de kroon op hun loopcarrière. Weinigen zien echter deze droom in vervulling gaan! Voor het echtpaar LEO en LYDIE VAN HERCK, uitbater.s van Van 111 1, t S 1 11 u 1 1 i Je Vi ijiieid, wvi ii het realiteit. Een 60-tal Belgische deelnemers werden toegelaten tot deze befaamde race en voor hen werd het ongetwijfeld een gebeurtenis van de bovenste plank. Een tot de verbeelding sprekende organisatie, zoals dat alleen de Amerikanen kunnen presteren: 86 nationaliteiten, 30.000 deelnemers, nog 22.000 gegadigden werden tot de start geweigerd, 2200000 lueschouwers, blinden die meelienen aan de hand van een partner, invalO-len

JVL

mm,

Voelt u alde kriebels?

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Keuze uit méér dan 200 versch len: grasmaaiers, bosmaaiers, motoculteurs, kettingzagen enz. ken WHEEL HORSE • GOLDC STIHL MORRISON • NIBBI

w VVUL1-

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN M/oderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 33


MUZIEK

Fusieswing Vlaamstalige Mussenakker Het Vlaamse muziekwereidje beleeft weer hoogdagen, onder andere door de komst van de V.T.M. Iedereen die een beetje kan zingen, waagt tegenwoordig zijn kans in Tien Om Te Zien. Op 26 oktober waren ze in de Vellinghal van Meer, niet met tien, maar wel met vier om te zien: Isabelle A, Luc Steeno en Ene Van Neygen en Sanne. Op zich niets ongewoon, zij het niet dat de Organisatie in handen was van de Meerse Mussenakker. Normaal organiseert deze jeugdclub rockoptredens en eenmaal per jaar het Akkerpopfestival. Toch sloegen ze de bal meteen raak: de Meerse Veilinghal was gevuld met een duizendtal aanhangers van het Vlaamse lied: van schoolgaande jeugd tot gepensioneerden. Ook Fusieswing was erbij en we hadden zelfs de eer een gesprekje te hebben met de vier artiesten. De zestienjarige Gentse Isabelle A mocht de zaal opwarmen. Ze kreeg er dan ook perfect de sfeer in met haar recentste single 'Stap voor Stap'. Natuurlijk passeerden de hitsingles 'Ik weet wat ik wil' en 'HĂŠ lekker beest' de revue. 'HĂŠ lekker beest' betekende ook de echte doorbraak voor Isabelle A. In de originele versie werd het geen hit, in de dansversie werd het de zomerhit van 1990. Isabelle A: 'De dansversie ben ik al heel goed gewoon, maar steeds wanneer ik de originele versie hoor, krijg ik kippevel. Ook slows zoals, 'Mijn beste vriendin', komen bij elk optreden terug. Momenteel zijn we bezig met het vertalen van mijn eerste lp/cd in het Engels, Frans en in het Spaans. Wanneer de nieuwe CD uitkomt, weten we nog niet. Wel zal het weer een combinatie worden van pop en dansnummers'. Isabelle A biste perfect met een a-capellaversie van 'Love me tender' van Elvis. Dan nog snel wat handtekeningen uitdelen aan de jonge fans en terug de wagen in naar het volgende optreden. Isabelle A: 'Vandaag heb ik drie optredens. De optredens zijn vooral geconcentreerd in het weekend, maar in de week is er nog werk 34

'.Eric en 'aiine'.

genoeg: interviews, opnames, fotosessies en televisiewerk'. Na Isabelle A was het de beurt aan Luc Steeno. Zijn derde CD was net uit, net zoals de single 'Waarom voel ik nog steeds', een nummer van de hand van Salim Seghers. Luc Steeno had totaal geen moeite om het publiek mee te krijgen. Zowel jong als oud kent zijn hits en dat zijn er heel wat: 'Alleen met zijn twee', 'Holiday', het duet met Michah Marah 'Niets is mij te veel'. Bij zijn ander duet 'Bel me, schrijf me' werd Sandra Kim vervangen door de dertienjarige Miranda uit het publiek. Het publiek zong 'Ik mis je elke dag' uit volle borst mee en bij "k Leef alleen voor jou' haalden ze de aanstekers boven. Deze twee nummers zijn trouwens covers uit het Duits. Luc Steeno: 'Ook de grote internationale artiesten zoals PhiI Collins en Simply Red coveren. Waarom zouden de Vlaamse zangers geen covers mogen zingen? Voorlopig zing ik alleen in het Nederlands, maar ik heb wel een aanbod gekregen van een grote Duitse platenfirma om in het Duits te zingen. Daarom volg ik dan ook Duitse dictie en pianoles om ook in de toekomst mijn eigen nummers te schrijven. Omstreeks elf uur was het dan de beurt aan Eric Van Neygen en Sanne. Sanne begon solo met 'Nog een cola voor Viola' een countrymedley en de meer rustige nummers 'Oostendse Wind' en 'Zeg het aan niemand'. Daar na kwam Eric solo. Toch gaf hij een vrij pretentieuze indruk op het podium en had hij meer moeite dan de vorige artiesten om de sfeer in de zaal te brengen. Zijn hits 'Ademloos' en 'Dans met mij door de nacht' en 'De herinnering blijft' zorgden voor herkenning bij het publiek. 'Vanavond schrijf ik jou een brief' leek verdacht veel op 'Mooi is het leven' van Petra, ook gecomponeerd door Eric. Na een overbodige pauze werden de twee duetten 'Aan mijn darling' en 'Veel te mooi' gezongen. Als bisnummer kreeg het Meerse publiek nog 'Zonder zorgen'. Na het optreden vernamen we nog van Eric (Sanne had blijkbaar zwijgplicht) dat er in november een duet-CD uitkomt van het duo. Eric: 'Het zullen allemaal nieuwe nummers zijn omdat 'Veel te mooi' al op mijn CD heeft gestaan en 'Aan mijn darling' stond op de CD

van Sanne. De CD zal voor ongeveer de helft bestaan uit countrynummers, met daarnaast een aantal Amerikaanse en Joegoslavische nummers. Naast duetten zullen ook nog een aantal solonummes op de CD komen'. Heel wat mensen waren blij dat de Mussenakker, samen met de Chiro en Radio Valencia, de organisatie van deze avond op zich namen. Volgend jaar hopelijk weer twee muzikale hoogtepunten in Meer in een Organisatie van de Mussenakker: Akkerpop en de Vlaamse artiesten. El

Betty Goes Green Vijf gepassioneerde muzikanten uit het Brusselse, zijnde Luc Crabbe (zanger/gitarist), Pieter De Cort (gitaar), Tony Gezels (bas), Joel Bacart (drums) en Nash (zang/orgel), beslissen in januari 1990 voortaan onder de naam Betty Coes Green door het leven te gaan. Drie weken later staan zij al op het podium, en terecht want al onmiddellijk wordt duidelijk dat Betty Goes Green live op zijn best is. Begin dit jaar besluiten zij in de studio hun eerste single en CD 'HelI of a fire' op te nemen. Begin april verscheen het plaatwerk op het toonaangevende BOOM-label. De CD werd goed onthaald en geniet een welverdiende airplay op de diverse radiostations. Betty Goes Green noemt haar muziek 'pop and roll', melodramische songs met een stevige rockondertoon. Hun kwaliteiten bewezen ze nog afgelopen zomer als opener op het Akkerpopfestival. Dat optreden hadden ze te danken aan het feit dat ze dit jaar op hun sokken de Backstage Vacature gewonnen hebben. Op zaterdag 7 december kan je hun optreden meemaken in Cahier de Brouillon aan de Vrijheid in Hoogstraten.L1

Blues in Mussenakker Het in de vorige Maand aangekondigde optreden van de bluesgroep Hideaway kon spijtig genoeg niet doorgaan. Toch trekt de Mussenakker de blueslijn verder door: op zaterdag 21 december is het de beurt aan The Sultans. In 1988 beleven zij een eerste hoogtepunt. De groep, ontstaan uit de traditie van bands als The Zoots en The House Jivers, opent dat jaar het gerenommeerde R&B-festival in Peer.


MUZIEK Hun optreden daar gaat niet onopgemerkt voorbij. Ook voor een groot publiek kunnen The Sultans duidelijk hun mannetje staan. i Door aan de traditionele bezetting een dampende blazerssectie toe te voegen, krijgt de oorspronkelijke Chicago Blues een bredere dimensie en de muziek van The Sultans evolueert naar een 'West Coast'-benadering van de blues. In 1988 brengen The Sultans ook hun eerste LP op de markt. 'Little by Little'geeft een goede indruk van de mogelijkheden van de groep. In de daaropvolgende maanden zal de groep trouwens veelvuldig te zien zijn in het gezelschap van verscheidene toppers uit de internationale bluesscène: Buddy Guy, Little Charlie and the Nightcats en Stevie Ray Vaughn. Omwille van omstandigheden wordt eind '89 besloten de groep te ontbinden. In 1990 echter staan zij er opnieuw. Met een grondig vertimmerde bezetting is de band back in business. Bovendien is de wil aanwezig om keihard te werken om terug een plaats te verwerven in de Belgische blues-scène. Dat zal ongetwijfeld niet lang meer duren. Gerald Rijlant, Luc Janssens, Luc Vandevijver, Jeff Boudry en Frank Pauwels tekenen voor de vernieuwde bezetting. Zaterdag 21 december zijn zij alvast te gast in vzw Mussenakker in Meer.• Om uw informatie in de volgende Fusieswing terug te vinden, stuurt u uw informatie op voor 10 december aan: Peter Van Dijck, Pijperpad 5, 2321 Meer of op het nummer 031 315.81.29. 1-

BYOUTERIE

The Sultans

100.000 F. voor hospitaal Net als vorig jaar steunt de Antilliaanse Feesten een hospitaal op het A ntilliaanse eiland Haiti. Het 'Hospital Albert Sch weitzer' ontvangt een cheque van 100.000 fr. De administratief directeur van het hospitaal, de Amerikaan William Dunn bezocht in augustus Europa om een steunfonds op te richten. Diverse oud-vrijwilligers uit o.a. Nederland, Zwit serland groepeerden zich om van hieruit steun te verlenen aan het hospitaal dat zonder hulp van de Haitaanse overheid financieel overeind moet blijven. Ook Hoogstratenaar Paul Vissers en zijn vrouw Kaat, die van '86 tot '89 in het hospitaal werkten maken deel uit van het Europese steunfonds. Wilhiam Dunn maakte van zijn aan wezigheid in Europa gebruik om een bezoek te brengen aan het festivalterrein van de Antilliaanse Feesten. Dit gebaar werd door de organisatie ten zeerste op prijs gesteld. Op de foto zie je van links naar rechts Paul Vissers, organisator Lode Verschueren en de Heer Dun,,.

'Jou'

HOOG STRA 1 lN Vrijheid 66, Tel. 03/31 47253

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ruime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

232 0 20

35


IS PLEZANT,

RIJDEN*## 4

Nooit meer een lekke band De auto zonder reserveband komt eraan. Tot nu toe vinden de meeste automobilisten het een veilig idee om een reserveband in de kof ferbak te hebben. (Kan men eigenlijk vandaag de dag, nu iedereen met de auto rijdt, nog met recht van zichzelf beweren: 'Ik ben automobilist'. Is dat eigenlijk niet al te pathetisch?) Autoconstructeurs willen daar graag vanaf omdat dit alleen maar ruimte inneemt. Daarom dat verschillende bandenfabricanten reeds 'veiligheidsbanden' op de markt brengen. Veiligheidsbanden zijn combinaties van velgen en banden, waarbij de band, bij spanningsverlies niet van de velg kan lopen. Met een leeglopende band kan aldus nog wel naar huis of naar de dichtsbijzijnde garage gereden worden. Michelin heeft een meetsysteem klaar dat de banden van een rijdende auto zo nauwkeurig controleert dat een reserveband overbodig wordt. Het systeem heet Michelin Tyre Monitor. Een sensor op de velg meet de spanning en de temperatuur van de band en geeft de resultaten van die meting door aan een cirkel-antenne in de velg. Het signaal gaat naar een computertje waaraan een beeldschermpje gekoppeld is dat waarschuwingen kan doorgeven aan de automobilist, bijvoorbeeld als de spanning in één der banden te hoog of te laag is. M.T.M. waarschuwt reeds in een vroeg stadium waardoor een reserve-

Veilig nachtrijden met ultraviolette nachtiampen Het autorijden is onderhevig aan lichamelijke beperkingen waarmee chauffeurs dikwijls weigeren rekening te houden. Het menselijk oog bijvoorbeeld is ontworpen om te functioneren bij daglicht. Toch kruipen wij des nachts vaak achter het stuur om met een snelheid van 100 km per uur of meer over de weg te rijden met behulp van dimlichten die nauwelijks 60 m ver reiken. Nachtrijden blijkt driemaal gevaarlijker te zijn dan dagrijden. Er wordt nu volop geëxperimenteerd met ultraviolette koplampen die onzichtbare lichtbundels uitzenden die tot 200m ver reiken. Wanneer dit UV licht fluorescerende pigmenten raakt wordt het weerkaatst en ziet de chauffeur hindernissen ver voor zich uit. Iedereen die reeds in een dancing of nachtclub met UV-verlichting was kent dit verschijnsel. Opdat dit systeem zou werken dienen de hindernissen echter van een fluorescerend pigment voorzien te zijn. Dieren kunnen we alvast zien want hun lichte haren zijn fluo-

GARAGE HOGA B.V.BIIA

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

voor ons, maar dan ook alleen die. Voor zover ik het zie zal dit probleem wanneer men met UV-licht gaat rijden nog erger worden, aangezien het aantal weerkaatsingen flink zal verhogen. Zal men door de bomen het bos nog zien? Tot volgende maand. • W. Vanfraeyenhove (ir.)

Streven naar perfektie Garage

Garage Luc Ryvers bvba

ailAyg

N.V. GARAGE VAN USSEL

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Tel. 031315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

om

L. WOUTERS St. -Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 band overbodig wordt. Het systeem is reeds getest op rallywagens en experimentele auto's en brengt het reservebandloze tijdperk dichterbij. Prachtig natuurlijk, maar gaan wij in de toekomstige auto niet over facetogen moeten kunnen beschikken om al die beeldschermpjes voortdurend in de gaten te kunnen houden? Een schermpje voor dit, een schermpje voor dat, en lap, voor je 't weet zit je tegen een boom, waarna er op een klein schermpje een gestileerd autootje en een geknakt boompje verschijnt, maar dan is het te laat.

Abonnement 1992? Stort 600 F. op 733-3243117-49 voor de Hoogstraatse Pers, Venhoef 46, Minderhout. 36

rescerend, eveneens de kleding van mensen die gewassen wordt met witmakers waarin fluorescerende deeltjes zitten. In de toekomst kunnen natuurlijk pigmenten aangebracht worden waar dat nuttig is, bijvoorbeeld in de verf van wegmarkeringen. U.V.-koplampen zijn een fascinerende oplossing voor het rijden bij nacht of bij slechte weersomstandigheden. Het UV-Iicht gaat namelijk door regen, sneeuw of mist heen. Voor de kosten zal men het niet moeten laten. Een stel UV-koplampen zal nauwelijks meer kosten dan een stel mistlichten. Toch heb ik ook hieromtrent mijn bedenkingen. Een van de grootste problemen bij nachtrijden, zeker op een drukke snelweg (bijvoorbeeld de autoroute de soleil in het toeristisch seizoen), is het teveel aan prikkels. Men ziet lichtjes overal rondom zich van in dezelfde en tegenovergestelde richting komende wagens, van benzinestations, wegverlichting, plus evenzovele weerkaatsingen. Het probleem is dan uit dit lunapark van licht dat signaal te elimineren dat voor ons van direkt belang is, bijvoorbeeld: de auto juist achter en

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

de mcicind TEL. 031314.55.04


Burgerlijke stand

~ _I Geboortes 8 augustus: Jim, zoon van Ronny Verschueren en Godelieve Michielsen, Groot Fyssel 11, Meerle. 1 oktober: Grietje, dochter van Dirk Schroé en Maria Van Aert, Heilig Bloediaan 275, Hoogstraten. 2 oktober: Annette, dochter van Guido Vanderhenst en Johanna Sips, Dr. Gommersstraat 23, Meerle. 7 oktober: Stef, zoon van Ronny Verschueren en Karine Sprangers, Meerleseweg 75, Meer. 7 oktober: Jonas, zoon van Boudewijn Hendrickx en Linda Van Boxel, Lindendreef 16, Hoogstraten. 9 oktober: Ruben, zoon van Herman Van den Bogerd en Hilda Jacobs, Bredaseweg 21, Minderhout. 12 oktober: Emily, dochter van Johan Van Dyck en Christina Martens, Meerleseweg 31, Meer. 17 oktober: Stephanie, dochter van Rudi Quirijnen en Karin Fransen, Desmedtstraat 39, Minderhout. 16 oktober: Gert-Jan, zoon van Wilfried Van Beylen en Christel Coertjens, Minderhoutdorp 37a, Minderhout. 16 oktober: Seppe, zoon van Dirk Janssens en van Monique Rommers, Minderhoutsestraat 51, Hoogstraten. 19 oktober: Dylan, zoon van Petrus Nagtzaam en Catharina Mertens, Heieinde 40, Meerle. 22 oktober: Sven, zoon van August Van Der Auwera en van Maria Goetschalckx, Gestelsestraat 30A, Meer. 27 oktober: Jens, zoon van Marc Joosen en Kristel Van Looveren, Venhoef 51, Hoogstraten. 30 oktober: Stéphanie, dochter van Johannes van der Velden en Christine Verschraegen, Maxburgdreef 11, Meer. 30 oktober: Liesbeth, dochter van Dirk Jansen en Yolande Schrijvers, Desmedtstraat 27, Minderhout. 31 oktober: Michiel, zoon van Dirk Peeters en Marijke Adams, Lindendreef 1, Hoogstraten. 31 oktober: Esther, dochter van Paul Van Mechelen en Beatrijs Cambré, Gelmeistraat 68, Hoogstraten.

4 oktober: Jacob Verlieyen, Dreef 83/bus 2, Meerle en Lydia Aerts, Dreef 3, Meerle. Nieuw adres: Dreef 83/bus 2, Meerle. 4 oktober: Hans van Rijckevorsel, Nieuw Dreef 16, Meerle en Carina Koyen, Markwijk 25, Minderhout. Nieuw adres: Beemden 40, Minderhout. 4 oktober: Ronny Van Opstal, Wuustwezelseweg 49, Wuustwezel en Christiane Verheyen, Gestelsestraat 51, Meer. Nieuw adres: Neervenweg 18, Wuustwezel. 5 oktober: Jules Schrickx, Vrijheid 139, Hoogstraten en Greetje Van Huffel, Kerkstraat 23, Merksplas. Nieuw adres: Kerkstraat 23, Merksplas. 5 oktober: Gert Lauryssen, St. Lenaartseweg 21, Hoogstraten en Thera Van Doninck, Hoge Putweg 10, Rijkevorsel. Nieuw adres: Gammel 54, Rijkevorsel. 5 oktober: Jozef Van Loon, Tiji- en Nelestraat 9, Turnhout en Karin Noeyens, Achteraard 11, Minderhout. Nieuw adres: Bergbeemden 15, Turnhout. 11 oktober: Engelbert Van Bavel, Dreef 13, Meerle en Josephina Jacobs, Tolberg 3, Wuustwezel. Nieuw adres: Wijngaardsveld 5, Wuustwezel. 12 oktober: Paul Roos, Gr. Elisabethiaan 35, Hoogstraten en Christel Vermeiren, Merenweg 5, Meer. Nieuw adres: Gr. Elisabethiaan 5, Hoogstraten. 18 oktober: Jozef Martens, Popendonkseweg 95, Wuustwezel en Els Jochems, Heieinde 52, Meerle. Nieuw adres: Hinnenboomstraat 16, Hoogstraten. 19 oktober: Peter Dirven, Molenbaan 23, Baarle-Hertog en Tonia Michielsen, Chaam-

Huwelijken

28 september: Nicolaas van Ruiten, Dreef 85, Meerle en Esther van Amerom, Nijmegen. 1 oktober: Peter Ritskes en Brigitte Van Rhijn, Meerleseweg 8, Meer. 2 oktober: Romain Hermans, Achteraard 20, Minderhout en Paulina Cloetens, Minderhoutdorp 38, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutdorp 38, Minderhout.

Overlijdens 3 oktober: Coleta Van Wassenhove, 82 jaar, weduwe van Hendrik Van Dyck, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 3 oktober: Elisabeth Van Veithoven, 85 jaar, weduwe van Lodewijk Strybos, Mariaveld 7, Minderhout. 4 oktober: Marc Snoeys, 29 jaar, echtgenoot van Anne-Marie De Clerck, Worteldorp 4, Wortel. 4 oktober: Adriaan Sprangers, 68 jaar, echtgenoot van Maria Tilburgs, Groot Eyssel 57, Meerle. 7 oktober: Eliza Laurijssen, 59 jaar, echtgenote van Frans Kerstens, Achtelsestraat 48, Hoogstraten. 18 oktober: Elisabeth Snijders, 75 jaar, echtgenote van Jos Verbaeten, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25 oktober: Philomena Aarts, 62 jaar, echtgenote van J05 Verhoeven, Heerle 40, Minderhout.

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN:

Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelük massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

DE PUYDT

nstmeubeIen

BEI1A> -

(Pro Arte -

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving.

Wandsystemen met ongekende ___

seweg 21, Meerle. Nieuw adres: Dalweg 7a, Meerle. 26 oktober: Danny Daelemans en Els Van Hoogendorp, Chaamseweg 37, Meerle. 26 oktober: Patrik Bevers, Heuveistraat 20, Hoogstraten en Lutgart Van Dun, Hemelstraat 4, Minderhout. Nieuw adres: Hemeistraat 4, Minderhout. 26 oktober: Rudi Carton, Cluyttesteenweg 3, Poperinge en Hilde Van Hemelen, Heilig Bloedstraat 10, Hoogstraten. Nieuw adres: Houde Houtmarktstraat 15, leper.

mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

1

IV!U;TTrI!LJ

.T1

rL!

_IUI

I1I,4

rIiI!i. 1

.Ic -Il

37


Op stap in...

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURM(1' TAVERNE

Café - feestzaal

De Eiken biljart darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 31579 40.

Café

frituur

-

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTAATEN

't HOOGHUIS Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20,00 u., zaterdaga vond vanaf 18.00 u zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03 314.38 11 Gelmelstraat 2

38

Hoogstraten

HOOGSTRATEN Tot zondag 8 december: TENTOONSTELLING hedendaagse beeldhouwkunst van Marc Jambers in de IKO galerij. Open tijdens de weekends van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag 30 november en zondag 1 december: HERFSTFEEST op het Klein Seminarie (in vervanging van verkiezingszondag). Maandag 2 december: HOBBYNAMIDDAG van KAV in zaal Pax. Ook op9 en 16 december. Woensdag 4 december: VOLKSDANS om 13.30 uur door KVLV in de Pax. Ook op 18 december. Vrijdag 6 december: Gelieve uw SCHOEN te controleren! KAARTAVOND jokken en slagen halen om 19.30 uur in de gemeenteschool. VERTELAVOND door T.V. verteller Willem De Ridder. Ingericht door Cahier de Brouillon om 20 uur in de Pax. Zaterdag 7 december: Optreden BETTY GOES GREEN in Cahier de Brouillon. Zondag 8 december: HONDENTENTOONSTELLING met internationale wedstrijden en demonstraties ingericht door de Kempische Kynologen Klub vanaf 9 uur in de Veiling. STUDIENAMIDDAG braakballen pluizen door JNM in hun lokaal in de Karel Boomstraat om 14 uur. Dinsdag 10 december: GESPREKSAVOND leven met jongeren, een uitdaging. Ingericht door KAV om 20 uur in zaal Pax. KERSTVERGADERING van KVLV om 19.30 uur in de Pax. Woensdag 11 december: LEZING door Paul Kevers over de bijbel en Kerstmis, ingericht door DF en Dewevo om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Inkom 100 fr. Vrijdag 13 december: KAARTAVOND jokken en slagen halen om 19.30 uur in de Pax. Ingericht door de Blauwe Duif. Zaterdag 14 december: INWANDELING tweede wintertocht van Wandelclub de Noorderkempen om 13.30 uur in de Zwaan in Castelré. Dinsdag 17 december: DEMONSTRATIE bloemschikken met kerststukjes door KVLV om 19.30 uur in de Pax. Woensdag 18 december: KERSTFEEST van KAV in zaal Pax. KERSTCONCERT door het Pius-, Knapenen Meisjeskoor i.s.m. de Muziekacademie der Noorderkempen om 20 uur in de St. Catharinakerk. (Inkom 100 fr. kinderen - 12 jaar: 50 fr.)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Zaterdag 21 december: FILMVERTONING over het Merkske door JNM om 20 uur. Plaats werd ons niet meegedeeld. KERSTFEEST van fanfare St.Cecilia met muziek, toneel en kerstapotheose om 20 uur in zaal St. Cecilia in de Gelmelstraat. Vrijdag 27 en zaterdag 28 december: KERSTCONCERT met voordracht door Jef Steylaerts en orgelmuziek door Jan Van Mol om 20.15 uur in de begijnhofkerk. Kaarten aan 250 fr. (of 200 fr. in voorverkoop bij de Dienst voor Toerisme, tel. 314.50.07).

HOOGSTRATEN

Het cate voor longeren met het hart bil muziek. Tel. 03/314 32 64

Ook op woensdag. Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

Oplossing vorige maand 4

13

g q le

21 .12 j3iq 13

DflOEJ' 4 ritirrri fli!1î3fl ii 2 E1EÉ! I]flhlfIo cncri

cria .

9I1ILII rfl1

n iirina nnrir n 'S. monnm nri ririrrii

rnriii fl ron r. cinriri ntir,1n .iirar m nuiri El inrn El

g flflf1Fi!1 fl!J 1f1!1 q fl 0101 nman El 10 Rom flJrLit!i(!a niri -11

rc!n1 E131II7I I39ti rnnrriri hilfl1 JM1Iifl rnri


MEERSEL-DREEF Zaterdag 30 november: Optreden van HIDEAWAY in de Mussenakker. MUZIEKAVOND van Brass- en Drumband in ZVKV om 19.30 uur. Vrije KEGELPRIJSKAMP van de Lustige Boilers in de Eiken. Zondag 1 december: Vrije KEGELPRIJSKAMP van de Lustige Boilers in De Eiken. CYCLO-CROSS in de Mosten om 13.00 uur. Vrijdag 6 december: KAARTAVOND van 'Altijd Beet' in lokaal Mosten om 20.00 uur. TEREN voetbal- en volieybalploeg van de Mussenakker Zaterdag 7 december: KAARTAVOND Brassband (versneden varken) in ZVKV vanaf 19.00 uur. Dinsdag 10 december: KAV-DAGUITSTAP naar Antwerpen, vertrek 9.00 uur aan Vredesb oom. Vrijdag 13 december: Viering 20 jaar BLOEDINZAMELING in Meer vanaf 19.00 uur in zaal Victoria. Zaterdag 14 december: 50-JARIGEN FEEST van KWB en KAV in parochiezaal. Vrijdag 20 december: KAARTAVOND KFC Meer-jeugd in kantine vanaf 19.00 uur. Zaterdag 21 december: TONEEL met Heidebloempje en Brassband: 'SLISSE EN CESAR' in ZVKV om 19.00 uur. Optreden van THE SULTANS in de Mussenakker. Donderdag 26 december: TONEEL met Heidebloempje en Brassband: 'SLISSE EN CESAR' in ZVKV om 19.00 uur. Vrijdag 27 december: KAARTAVOND van 'Altijd Beet' in lokaal Mosten om 20.00 uur. Zaterdag 28 december: TONEEL met Heidebloempje en Brassband: 'SLISSE EN CESAR' in ZVKV om 19.00 uur. Maandag 30 december: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat vanaf 18.00 uur. Dinsdag 31 december: DOORDOEN: overal.

Ipi

ij

taveme Gelmelstraat 7

iij

r1 rol

HOOGSTRATEN TeI.03/314 7748 Ij

ra

MEERLE Vrijdag 6 december: TEERFEEST van K.V.L.V. en Landelijke Gilde. Woensdag 4, 11 en 18 december: BLOEMSCHIKKEN met de K.A.V. om 19.30 uur in parochiezaal (ook niet-leden zijn welkom). Maandag 9 december: K.V.L.V.SCHADUWBORDURENom 13.00 uur in de parochiezaal. Vrijdag 20 december: KERSTFEEST van K.A.V. en K.W.B. Maandag 23 december: BLOEDINZAMELING door het Rode Kruis in de parochiezaal.

Dinsdag 10 december: INFO-avond over het project MOSTENMEER. Dinsdag 17 december: KERSTFEEST van de gepensioneerden. Woensdag 18 december: KERSTFEEST van KAV Maandag 23 december: KERSTFEEST van KVLV.

c FL

ÇLLMLL GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: 03314 8311

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer

Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

WORTEL Donderdag 28 november: algemene vergadering van de DORPSRAAD in de parochiezaal. Vrijdag 27 november: feest van de KWBWIELERTOERISTEN in Castelré. Zaterdag 30 november: SINTERKLAASFEEST voor alle Wortelse kinderen in de parochiezaal, op uitnodiging van KWB, KAV, L.G., KVLV, BGJG en ouderkomitee. Donderdag 12 december: INFO-AVOND over VERSTANDIG BELEGGEN, ingericht door KWB in de parochiezaal. Vrijdag 27 december: KERST-KAARTAVOND in de parochiezaal.

MINDERHOUT

ktncIijeIuiz

Vrijdag 29 november: K.V.L.V. trekt naar Covee te Kampenhout voor een FEESTMENU. Vertrek te 19.30 uur! Zondag 1 december: SINTERKLAAS verwelkomt de kinderen in het PC van 13 tot 16 uur. Organisatie: K.W.B.-K.A.V.-L.G.-K.V.L.V. Woensdag 4 december: K.V.L.V. in vergadering over 'ALLERGISCH EN DAN?' in het PC te 19.00 uur. Zaterdag 7december: K.W.B. en K.A.V. voeren 'DE BUTLER' voor het voetlicht in het PC. Aanvang te 19.30 uur. Zondag 8 december: Tweede optreden van 'DE BUTLER' in het PC te 19.30 uur. Woensdag 11 december: KERSTFEEST voor alle K.V.L.V.-leden in het PC. Woensdag 18 december: K.B.G. en K.A.V. vergasten hun leden respectievelijk op een kerstviering en een KERSTFEEST. GEZOND BOUWEN (oppervlakte behandeling) om 20.00 uur in de parochiezaal. Org . Velt. Zaterdag 21 december: KAMPIOENENDAG van 'De Arkduif' in het PC. Donderdag 26 december: KERSTFEEST voor de M.V.V.-jeugd in de kantine bij het voetbaiplein. Zaterdag 28 december: Kon. Fanfare 'De Marckezonen' nodigt uit op zijn JOKPRIJSKAMP in het PC te 19.30 uur! Zondag 29december: L.R.V.-INDOOR in de Blauwbossen. Maandagen 2 en 23 december: K.V.L.V.: handwerk (patchwork en quilten) in het PC. van 13.00 tot 16.00 uur. Dinsdagen 3, 10 en 17 december: K.V.L.V.: - Volleybal in het Spijker te Hoogstraten van 21.00 tot 22.30 uur. - Dansen in het PC van 13.00 tot 15.30 uur. Donderdagen 5, 12 en 19 december: K.V.L.V.: Yoga in het PC van 19.30 tot 20.30 uur.

tirijbtri 183 Iinuatratett

031314

66 65

(1uat & Iiianr

O3/4.32Z39

HET SLOT Wortels Jongerencafé zonder pretentie Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

( al -RauraI1l

DE GRENS

1LLL

'njbeck 16 Meerle I5910 Id \ ir)Uil Nedcrland 09-333 1

1 (l

39


.

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN '

Meerdorp 39

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Rijkevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

30 november en 1 december: DR. G. FAES, H.Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 7 en 8 december: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66 14 en 15 december: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 21, 22 en 25 december: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48 28 en 29 december: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54

Tel. 03/314.34.37

E~~ APOTHEKERS

Centrale Verwarming

Van 22 tol 29 november: APOTHEEK DE

Jan Verheyen Onderhoud Depannczge -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W

©

Indoor tennis

squash

snooker Tennisclub

de,IVRIJHE ID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - 'ink en koperw,-k platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

-

Bals fwven en klein P

MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66 Van 29 november tot 6 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 3 14. 38 .68 Van 6 tot 13 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.5 1.50 Van 13 tol 20 december: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20 Zaterdagvoormiddag 14 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74 Van 20 tot 27 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75 Van 27 december tot 3januari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, te!. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 28 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

TANDARTSEN -

A

30 november 1 december: T. GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse, tel. 014/61.49.99 14 en 15 december: K. MASSIN, R. Snie-

BART VORSSELMANS Hal 14 Tel. 03:315 76 26

JSTING MARC VANLUFFELEN Tel 03

/

314 75 70

VRIJHE!D 29

derspad 5, Vosselaar, tel. 014/61.46.28 21 en 22 december: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten, tel. 314.51.52 25 december: P. NAULAERTS, V. Aertselaerstraat 20, Hoogstraten, tel. 3 14.38.88 28 en 29 december: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel, tel. 314.31.91

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

40

Tel.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

-

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE 0_jl REnt AUTOVERHUUR St Lenaariseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDEAKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwaruurig Sanitair -

Tel. 03/315.75.31

-

weg 20A, Meerle, tel. 315.85.27

Ç

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraren Achtelsestr. 1

-

7 en 8 december: P. JORDENS, Chaamse-

2322 Miu3erhut

centrale verwarming sanitair

Voort 26 Meerle

03/3 14.76.8 1 Huwelijken

-

HUISDOKTERS

VAN SPAANDONK

-

RIJKSWACHT: 314.50.08

-

C0NTAINERDIENST

Koekhoven 5

U[I1

Het Belgische Rode Kruis

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout

Tel. 031315.75.09


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.