november 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 79 NOVEMBER 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERtJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Passie voor het paard

DA6BOEK VAN EEN

HOLLANDSE DAME Li RESTANTEN VAN EEN

WATERMOLEN 1-1 EN HOE STAAT HET MET UW

CONDITIE? .

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 27 november. Kopij binnen op woensdag 13 november. Dorps- en sportnieuws op zondag 17 november.

Fons Pauwels


T.T C n

n Bi D

TGV aan de rechte kant! Het Slim Buroke

Het Slim Buroke vz'

Wij hebben ons op de laatste redaktievergadering nogmaals beraden over het gedrag van onze vriend Albert Vorstenbosch. Het is nu reeds de tweede maal dat Albert zijn gedachtengoed rechtstreeks levert aan de drukkerij, zonder enige voorcontrole van onzentwege (iste maal: de zaak Meersel-Dreef). Ook nu weer vond Albert het nodig af te geven op bevolkingsgroepen die niet bepaald zijn hart wegdragen. Tot overmaat van ramp noemt Albert onze bloedeigen en geliefde burgemeester 'volksvertegenwoordiger'. gaan de spoorwegen er hier een gratis en voor DHM: Albert, onze Arnold 'volksvertegenniks aanleggen, en dan zouden ze zeggen: leg woordiger'?! Albert Vorstenbosch: (kijkt ons aan als een maar aan gene kant van de autoweg. eigenzinnig kind) Alsof ik niet zou weten dat DHM: En de TGV zelf dan? Nol 'senator' is, zeker. Maar jongen toch. Die Albert Vorstenbosch: Och, om het uur komt brief was bedoeld voor Cornelius Bracke. Om daar zo'n treintje voorbij en niet eens tegen de zaak te vereenvoudigen, en Ansoms con- topsnelheid. Dat hoort ge niet eens. Maar van trair te stellen met Van Aperen, heb ik deze het 24 uur getreiter van de autoweg zijt ge wel gemakshalve, voor Corneel, ook maar volks- af. In Loenhout weten ze wel beter. Die hebvertegenwoordiger genoemd. Het zal Corneel ben een actiegroep 'TGV hier!' opgericht. worst wezen dat Nol eigenlijk senator is. Ik wilde koste wat kost geen polemiek uitlokken met onze vriend Bracke over het lidmaatschap van de Loenhoutse boeren bij onze Marckezeisers. Ze-komen-er-niet-bij! Punt uit. DHM: Aan uw uitleg heeft het ook nooit gelegen, hè. Albert Vorstenbosch: Ik zal u meer vertellen. Houd ze daar goed in d'oog hè, die van Loenhout. Weet ge waar ze nu weer mee bezig zijn? DHM: Nee, euh... âlle verzekeringskantoren over te nemen misschien? Albert Vorstenbosch: Och manneke, nog véél erger. Ze willen de TGV aan hun kant van de E19 krijgen, westzijde dus. Ha, ze zijn ook niet dom, die van Loenhout. Ze lezen in De Hoogstraatse Maand dat de TGV een misschien wel 10 meter hoge bedding krijgt. Reken maar van 'yes' dat ze die aan hiin kant willen. DHM: ??? Maar in Hoogstraten weten ze weer van niks. Albert Vorstenbosch: Allé jongen, in St. Job 'Nujet', die staan nog niet verder dan 'TGV zijn ze al jaren bezig een wal op te trekken nee'. Omdat dat rijmt zeker. om het hinderlijke El 9-geluid Le weren Nu DHM: Maar alleen daarom kunt ge toch geen TGV wensen. b . v . b . a. Albert Vorstenbosch: Kijk, ik zal u vertellen wat me persoonlijk nog dwars zit. Ik zit nu DE HOOCSTRAATSE PERS bijna 3 jaar te 'knoeften' aan een plan om de Mosten internationale allure te geven. En de uitgeverij TGV-op-hoge-bedding is daar een essentieel Loenhoutseweg 34 onderdeel van. Iedereen zegt: Die TGV zoeft 2320 Hoogstraten hier maar voorbij, wij hebben daar niks aan. Maar dat is niet waar. Ik heb aan de Franse tel.: 03/314.55.04 spoorwegen in '89 al mijn plan 'saut kineti-

REDACTIE: te!.: 3 14.41.26 ADMINISTIRATIE: tel.:314.49.1 1 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243 1 17-49 verantw, uitg, J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsnaten

que' voorgelegd. (nvdr: kinetische sprong) Daardoor zou het mogelijk zijn, zonder snelheidsverlies en zonder energieverlies, toch supplementaire stopplaatsen te creëren op de lijn zelf. En... ik heb gunstig antwoord gehad. 'L'oeuf de Colomb' schreven ze me terug. DHM: Onmogelijk!

Albert haalt uit de voorkamer een pracht van een maquette te voorschijn. Gemaakt door

Jan van ons Lea, zegt hij fier. Albert Vorstenbosch: Kijk, het principe is zo eenvoudig dat zelfs gij dat moet kunnen begrijpen.

A Iberts' betoog wordt verder duidelijk gelardeerd met citaten uit zijn brief aan Parijs. Albert Vorstenbosch: Een TGV met pakweg 15 wagons spoort van 'Paris' naar Amsterdam. In de laatste 2 wagons zitten 'les Japonais et les Americains et tous qui veulent visiter 'les Mosten' et le parc de service de la frontière'. Ter streke Minderhout worden, in volle vaart, die laatste 2 wagons afgehaakt en zwiepen in afnemende snelheid tegen een nog hogere helling op. Zo komen beide wagons tot stilstand ter hoogte van 'De Mosten' op zo maar eventjes 25 meter hoog. 0p die manier hebben de gasten al een prachtig uitzicht over het industrieel potentieel aan de ene kant 'et les possibilités de recréation' aan de andere kant. Met veel 'Ohlala's' en 'fascinati-

on'. Maar op die combinatie kom ik later nog terug wanneer ik mijn plan 'Most & More' aan de pers voorstel. DHM: Goed en wel, maar hoe geraken die gasten later in Amsterdam? Albert Vorstenbosch: Al vergeten dat die trein 25 meter hoog staat, zeker? Ir. Van Fraeyenhove, een goede vriend van mij, heeft berekend dat die twee wagons, zoveel ton, ik ken de getallen niet van buiten, op een hoogte van 25 meter voldoende potentiële energie hebben om zonder toegevoegde energie, een kleine electromotor niet te na gesproken, vanuit stilstand tot in Amsterdam verder te bollen. Ik gebruik niet graag het leed van anderen, maar het treinongeval 'In de Walen' heeft bewezen dat dat best mogelijk is. DHM: En dat alles valt in 't water als 'die van Loenhout' hun slag thuis halen! Albert Vorstenbosch: Juist, ventje. En het zal senator Ansoms niet lukken deze keer, reken maar. Want de actie 'TGV aan de rechte kant' gaat nu in!•


mon in de moond Een paard wordt gemaakt door de ruiter Zouden voetballers hun bal liefhebben, renners hun fiets koesteren, tennisspelers hun racket strelen? Wellicht niet. Anders is het gesteld met de ruiter. Die zit op een paard als hij zijn sport beoefent en zo 'n warm levend dier, daar kijk je toch anders tegen aan dan tegen een voetbal. De verhouding tussen paard en berijder is van kapitaal belang bij de ruitersport. Behendigheid, lenigheid, het komt allemaal van pas bij het paardrijden, maar het gaat om hetgevoel, zo zegt FONS PA U WELS. En hij kan het weten want de nu 62-far/ge Pvtinderhoutenaar is al sinds 1948 niet meer van zijn paard te slaan. Dat willen wij best geloven als we bij hem op bezoek zijn en daar de honderden trofeeën zien die aan muren hangen en op tafels, schouwen en vensterbanken staan. 'Alles wat hier staat, hangt of ligt, heeft met de paardensport te maken', vertelt Fons' echtgenote Maria Bartholomeeusen. Zelfs het kussen op de vloer, wat heeft Maria daarop geborduurd? Inderdaad ja, een paard... Zonder de vrouw gaat het niet 'Ik rij nog even graag als toen ik begon', zegt Fons. Dat begin was in 1948 'al zal ik in 47 al wel een jaar lang thuis gezaagd hebben om te mogen beginnen'. Zomaar op een paard rijden, dat was niks voor Fons. Om de knepen te leren kennen trok hij naar de rijschool in Kortrijk; een hele reis met de trein voor een

geduurd eer de meisjes werden toegelaten tot de rijvereniging. Dat was een geluk voor Maria die haar man graag volgde op zijn paard. Dan moest die niet meer kiezen tussen paard en meisje, maar konden ze samen rijden. Tien jaar heeft Maria paard gereden tot een val daaraan een einde maakte. Ze heeft er een rugletsel aan overgehouden maar haar liefde voor de ruiterij is er niet minder op gewor-

Fons Pauweis

zijn gegaan of met boeren moeten ophouden, zo simpel is dat. Soms zijn ook de ruiters komen helpen bij het werk. Zo hebben ze eens een hele hectare (5000 kg) aardbeien geplukt toen wij in Compiègne moesten rijden; en het hooi komen oppakken toen ik niet thuis kon zijn.'

Over oude zadels en geleende sporen

boerenzoon van Meerle die nog maar amper van huis was geweest. De rijlessen werden gegeven door de rij meester van een manège van een grote vlasboer aldaar. Dat was een initiatief van de welgekende kannunik De Mey die het paardrijden propageerde als een gezonde ontspanning voor de boerenzonen. Pas later mochten ook de boerendochters meedoen. Het heeft heel wat jaren

den, of is het de liefde voor Fons? 'Zonder een vrouw die thuis voor alles zorgt, die de koeien op tijd meikt, die de beesten voedert, moet ge er niet aan denken om als boer aan ruiterij te doen. Ik heb dat geluk gehad. Die ruiterij nam soms een volle dagtaak in beslag maar ik was gerust want Maria was thuis om het werk te doen. Zonder haar inzet zouden we failliet

Tot begin jaren 50 reden de boerenzonen met hun vaders zware trekpaarden in de ruiterij. 'Vanaf het moment dat we het paard van thuis mochten gebruiken, reden we ermee. Thuis of bij de familie zochten we wat oude spullen bij elkaar: een oud zadel, 'getten' en sporen werden geleend van mensen die bij de troep geweest waren bij het paardenvolk. Want het mocht natuurlijk geen geld kosten. Geld voor de camion om de paarden te vervoeren, dat kon niet. Te voet gaan, dat kon, ook als de hoefijzers daardoor helemaal versleten werden zodat de smid er nieuwe op moest leggen, dat deerde niet want de rekening kwam pas na een jaar en dan viel dat niet op. Een paard dat thuis in de wei staat en mee-eet met de rest, dat kon. Maar met het paard gaan rijden in het seizoen dat het op de boerderij zwaar moest trekken, dat was moeilijker; je kon er wel mee rijden als het toch maar de hele tijd in de wei stond maar zo'n paard met een volle buik gras, dat loopt dan weer niet, h'. Toen de eerste 'lopers' eraan kwamen (slanke warmbloedpaarden), was het geld dan ook het grootste obstakel om zo'n dier aan te schaffen. Maar de zware trekpaarden verdwenen toch van de boerderij om plaats te maken voor tractoren; wie dan paard wilde rijden, moest zich wel een loper aanschaffen.


MAN IN DE MAAND

r'

*0 r

/

$

I

.

&

I

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

Over paarden Vroeger reden de jongens met het paard dat bij vader op stal stond, meer eisen stelde men niet. Nu is dat anders. Rij paarden worden zelf gefokt of gekocht en dan komt het erop aan kwaliteit te hebben voor een redelijke prijs. Het moeilijke daarbij is dat men de kwaliteit van een paard pas leert kennen door de ondervinding, na de aankoop dus.' Zo is het ook gegaan met mijn 'Atoucha', die heb ik in Nederland gekochtvoor 1175 gulden met maar één gedachte in mijn hoofd 'Dât paard wil ik hebben'. Waarom? dat weet ik zelf niet. Ik heb gewoon geluk gehad met haar: elk jaar een merrieveulen en 10 keer gewonnen met de afstamming. Maar rijk wordt ge niet door het fokken van paarden, wel integendeel. Naast één uitblinker staan er 10 die niet presteren, die voor een appel en een ei verkocht moeten worden. Als boer-paardenfokker moet ge uitkijken dat er op de duur niet méér paarden dan koeien in uw wei staan, want dan gaat het de verkeerde kant op.' Wat er voor een rijpaard van de landelijke ruiterij moet betaald worden, is heel uiteenlopend. Ge hoort bedragen van 250.000 â 300.000 fr., dan weer van 80 â 90.000 fr., kwestie van vraag en aanbod natuurlijk en van het soort paard. Volbloedpaarden zijn het duurst; daarmee worden de koersen gereden. Dan zijn er de warmbloedpaarden, bekomen door kruising met volbloeden, die voor 50 ii 25% volbioedpaarden zijn. Met die paarden wordt in de landelijke ruiterij gereden (voor dressuur en springen). De zware paarden worden 'koudbloeden' genoemd. Die indeling heeft niets met bloed te maken maar alles met de afstamming. Naast het geld voor de aanschaf van een paard, zijn er ook de kosten voor onderhoud, vooral voor de wei en de stal. Als een paard moet uitbesteed worden - op logement, heet dat kost dat al gauw 10.000 fr. per maand en dat is meer dan de meeste landelijke ruiters kunnen of willen betalen. De meesten van hen komen uit boerenfamilies (vader of grootvader boer en vaak ook ruiter); ze stallen hun paard in een geërfd stukje wei of bij hun familie, anders is het niet betaalbaar. Een van de beste paarden dat ooit uit Fons' stal vertrokken is, was 'Darco'. Naar horen zeggen werd daarvoor in Amerika 100 miljoen geboden. Een paard met wereldklasse, zegt Fons en hij kan het weten.

Over ruiters

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 4

Een goede ruiter heeft 'gevoel voor het paard en dat kan niet aangeleerd worden, dat hebt ge of hebt ge niet. Men moet kunnen aanvoelen wanneer een paard gespannen of ontspannen is, wanneer het zich 'overgeeft' aan de ruiter. Gevoel voor het paard is een onmisbare eigenschap van de ruiter en verder is lenigheid belangrijk en goede ogen (voor het inschatten van de afstand). Niet alle paarden zijn geschikt voor alle ruiters. Zo heb ik het meegemaakt dat twee 14-jarigen niet overweg konden met hun pony. Bij de ene liep die te hard en de andere kon hem niet vooruit krijgen. Toen de pony's verwisseld werden van ruiter, liep alles gesmeerd. Het is de ruiter die het paard maakt. Men moet mij niet komen vertellen van 'mijn paard wil niet of doet dit of dat niet', het is de ruiter die het moet doen. Zoals er naar vader en moeder wordt gewezen als de kinderen niet luisteren, zo is het ook met de ruiter. Hij is de enige verantwoordelijke. Een goeie ruiter moet zich ook kunnen aanpassen om op verschillende paarden te kunnen rijden. Zo heb ik het meegemaakt dat een jongen zeer goed presteerde zodat zijn vader voor hem een nieuw en beter paard kocht. Maar dat werd een mislukking; de jongen reed wel goed op zijn eerste paard maar kon zich niet aanpassen aan het nieuwe dier. Er zijn er wel die zeggen: 'Op mijn paard mag niemand anders rijden dan ik, dat is niet goed voor het dier'. Nonsens, ik denk dat die personen bang zijn dat een ander er wel eens beter mee zou kunnen rijden dan hijzelf, haha.


MAN IN DE MAAND Commandant bij Sint Clemens Na hun trouwen verhuisden Fons en Maria naar Minderhout waar op dat moment de ruiterij zo goed als niet meer bestond. Daarbij werd een getrouwd man toen geacht om thuis te blijven en zijn paard op stal te laten: geen ruiterij na het huwelijk. Dat paste niet in de LRV-principes van die tijd. Maar gelukkig veranderden de zeden met de tijd en Fons kon opnieuw zijn paard bestijgen. Eerst moest dan de rijvereniging weer op poten gezet word.n Zo gebeurde: Fons stapte naar de pastoor die ook proost was van boerengilde en hurenjeugd - en vroeg toelating om de rijvcrcniging nieuw leven in te blazen. Fons wcrd commandant en de rijvereniging floreerde: tweemaal nationaal kampioen achttal en nationaal kampioen dressuur. Fons' vaardigheid werd meer en meer bekend en hij werd op verschillende plaatsen gevraagd als lesgever. 'Altijd gratis les gegeven. Maar of de mensen er veel mee leren, ik weet het niet. Het kan wel plezant en interessant zijn maar een goeie ruiter word je niet door veel les te nemen'. Fons geeft alleen les aan zgn. 'landelijke' ruiters, van de anderen moet hij niet veel hebben, niet de juiste mentaliteit blijkbaar. 'Ze komen op het verkeerde moment, als ge het druk hebt met het boerenwerk of ze denken zich alles te mogen permitteren omdat ze met geld zwaaien. Ik geef liever gratis les aan landelijke ruiters dan aan 1000 frank per uur aan een 'burger-ruiter'. Goeie herinneringen heeft hij als lesgever aan leerling Ludo Philippaerts, nu één van de allerbeste ruiters (jumping) van het land. 'Als 12-jarige werd hij kampioen in-

Ge/uk uu'enseuu van Boudewijn e/i JabiO/Il. C onrpiègne 1966.

gestaag gegroeid tot een ledenaantal van meer dan 100 ruiters. 'Het gaat bij ons zoals bij elke vereniging, als het bergop gaat, wil iedereen erbij zijn, de commandant is god de vader en iedereen trekt aan de kar. Gaat het minder goed dan hebben ze ineens geen tijd meer en weten ze het allemaal beter... Met de Paardenvrienden is het steeds bergop gegaan tot mijn groot plezier en het nationaal kampioenschap van 6 oktober in Wortel-Kolonie was dan ook een echte hoogdag voor mij. Zo'n tornooi wordt om de 5 jaar in de provincie Antwerpen ingericht en dit jaar hadden wij de eer. Met mijn leeftijd zal ik zoiets geen tweede keer mogen beleven. De Organisatie

1

eind aan zijn rijloopbaan. 'Nu ik op pensioen ben, heb ik nog meer tijd om paard te rijden'. Fysiek gaat het nog prima. 'Als ons Maria zegt dat ik een buikje krijg, ga ik onmiddellijk minder eten. Ik wil onder de 70 kg blijven'. Jeugdige overmoed is er niet meer bij zoals in de tijd toen hij met zijn makkers wedde om in galop de Mark over te steken. (Niemand had er een briefje van 50 fr. voor over.) Daarom oefent hij nu thuis met het springen over extra hoge hindernissen om de eventuele schrik de baas te blijven. In al die jaren paardrijden is Fons maar één keer serieus gekwetst geweest aan de voet. Ook zijn rug het meest kwetsbare deel van de ruiter - is nog goed heel. En zo is het ook gesteld met zijn ambitie. 'We rijden allemaal om te winnen en ls we winnen, denken we dat we overal tegen kunnen, ook tegen verlies. Maar dat valt niet mee. Als we verliezen zijn we ferm slecht gezind'. Fons zegt wel 'we winnen' want de groep vindt hij het belangrijkst. 'Ik zeg altijd tegen mijn mannen: als een achttal een medalje wint, zijn dat er 9 (acht ruiters + commandant); bij individuele prestaties is er maar één schaal'. Fons' mooiste herinnering is dan ook een tornooi in Rijkevorsel waar hij met 6 achttallen van de Paardenvrienden aan deelnam; 50 ruiters van dezelfde vereniging, dat is een hele prestatie waar Fons terecht trots op was.0

Sport en prestaties

1950. Met het BJB-uniform op hei eigen paard.

1-let vermaarde paard A touclia niet haar veulen.

dividuele dressuur en kampioen springen en hij was maar een duim hoog toen; via de landelijke ruiterij heeft hij het ver geschopt tot professioneel ruiter. Samen met zijn vader heeft hij bij mij gedurende een jaar les gevolgd. Elke week kwamen ze daarvoor van Genk naar hier'.

van die wedstrijden is anders een enorm kar wei. We konden gelukkig beroep doen op 366 paar helpende handen, zowel van de Wortelse verenigingen als van rijverenigingen uit het omliggende. We hopen rond te komen met een miljoen om de kosten te dekken; dat bedrag halen we uit sponsoring (vooral door de Boerenbond), inkomgeld en drankverkoop'.

De WorteLse paardenvrienden Na een geschil in de Minderhoutse rijvereniging trok Fons Pauwels naar Wortel om daar 'De Wortelse Paardenvrienden' op te richten met ruiters uit Minderhout, Wortel en Castelré. Deze vereniging is nu 15 jaar bezig en is

Hoe lang nog? Fons Pauwels is met zijn 62 jaar meer dan dubbel zo oud als de meeste van zijn mederuiters en in ieder geval de oudste ruiter van uren in het rond. Voorlopig ziet hij nog geen

Zoals in alle sporten speelt ook bij de ruiterij de competitie een grote rol. Uiteindelijk gaat het ook hier om presteren en winnen. Wedstrijden bij de LRV gaan over 3 verschillende proeven: individuele dressuur, 8-tallen dressuur en het springen. In die categorieën zijn er dan verschillende klassen, van licht naar zwaar. Fons kan zijn prijzen nog amper tellen, laat staan dat wij dit zouden doen. De gloriej aren van Fons zijn de jaren waarop hij op 'Atoucha' reed. Samen wonnen ze 12 maal de lste prijs in de hoogste klasse dressuur en springen en dat in tornooien die op dezelfde dag gehouden werden: een unicum in de landelijke ruiterij. De stamboom van deze bijna legendarische Atoucha hangt dan ook, fraai ingelijst, bij Fons thuis aan de muur.


VANUIT HET STADHUIS... Loopgravenoorlog om Mostenmeer

Kapel

De gemeenteraad van 30 september diende zich met een voornamelijk administratieve agenda eerder rustig aan. Maar schijn kan bedriegen, zo bleek, want bij diverse agendapunten kwam het tot een flinke stellingenoorlog waarbij vooral oppositiepartij Fusiebelangen in het spervuur kwam te liggen. Hoogtepunt vormde de bespreking van een door KVB op de agenda geplaatste brief van FB over het Mostenmeer. FB verstuurde deze naar ettelijke verenigingen en riep hen op om zelf informatie in te winnen bij hun raadsleden over de plannen om de Mosten uit te bouwen tot Mostenmeer. Burgemeester Van Aperen vroeg de adressen van al wie deze brief in de bus had gekregen om de 'desinformatie en stemniingmakerij' recht te zetten. FB beriep zich zowaar op het grondwettelijke briefgeheim om de burgervader wandelen te sturen. Blijkbaar zat een en ander het college behoorlijk dwars. De raad begon met de goedkeuring van een begrotingswijziging. Er bleken meer inkomsten dan geraamd uit het Pidpa dividend en rekreatiecentrum de Mosten. Anderzijds zijn er hogere uitgaven voor wegenonderhoud, sociale toelagen en allerlei werken waaronder de beveiliging van de glasramen van het stadhuis. De begrotingen van de kerkfabrieken van Meerle, Hoogstraten en Wortel werden unaniem goedgekeurd. De kerkfabriek St. Katharina van Hoogstraten kreeg een stevige veeg uit de pan. De kerkfabriek vroeg de goedkeuring van de verkoop van enkele percelen grond in het Groenewoud aan NV Molenveld. FB raadslid Verhuist stak het vuur aan de lont door te stellen dat 'een openbaar bestuur een sociale doelstelling moet beogen indien het gronden verkoopt voor een verkaveling. Waarom zou het gemeentebestuur hier zelf geen initiatief nemen? Hier kan op een goede plaats en op relatief eenvoudige wijze een sociale verkaveling gerealiseerd worden indien men een zelfde prijs biedt aan de kerkfabriek en vervolgens zelf verkavelt.'

De CVP schepenen Peerlinck en Verlinden zijn blijkbaar de zelfde mening toegedaan. Vooral Herman Verlinden haalt fel uit: 'Het was de bedoeling om in het Groenewoud een lOK verkaveling te realiseren. In een eerste fase zou men de gronden onmiddellijk achter de huizen benutten, in een tweede fase ook o.m. deze welke de kerkfabriek daar bezit. Onderhands is er door een makelaar blijkbaar een prijsbieding gebeurd, zodat de gronden in feite op een ietwat loense wijze verworven werden ten nadele van de geplande sociale verkaveling. We hopen er nog te redden wat te redden valt. Met de kerkfabriek namen we reeds contact op over de zaak. Zij zeggen dat het hun taak is om voor een goed beheer te zorgen en dus een zo groot mogelijke prijs voor hun gronden te krijgen. Maar wij vragen ons toch af of een dergelijke instelling ook geen sociale en christelijke functie dient te vervullen!' Het artillerievuur mondde uit in een stemming waarin slechts 5 raadsleden akkoord gingen met het voorstel van de kerkfabriek, tegen 15 die het verwierpen.

Na lang administratief palaberen kwam emdelij k ook het aanbestedingsdossier voor dringende restauratiewerken aan de Minderhoutse Kapel van O.L.V. van den Akker op tafel. AROL heeft de subsidieaanvraag ontvankelijk verklaard. De werken raamt men op 4,2 miljoen waarvan het gemeentelijk aandeel 1,3 miljoen bedraagt. Juul Verhulst vraagt wat er na de dringende restauratie nog te restaureren zal zijn in het later te verwachten definitieve dossier. Schepen Verlinden verduidelijkt dat de dringende werken dak, plafond, drainage en schilderwerk omvatten maar dat de buitenmuren voorlopig niet gerestaureerd worden. 'Als dit gebeurd is, kunnen we een tijd gerust zijn over de toestand van de kapel, goed wetende dat er ondertussen nog heel wat andere projekten lopen of op stapel zijn die toch heel wat geld van de gemeente vragen.' De raadsleden schaarden zich unaniem achter het dossier. Dat gebeurde niet voor de voorgelegde lastvoorwaarden voor herstel van dakbedekking van de dienstwoning van de brandweer. KVB raadslid Frans Tackx oordeelt dat de werken helemaal niet goed omschreven zijn zodat er geen fatsoenlijke prijsbieding kan gebeuren. 'Zoals het nu omschreven is, gaat het dak er vliegen zodra het een beetje fatsoenlijk waait', klinkt het vernietigend. Het punt werd verdaagd naar een volgende raad. De politie kan eerlang bewijzen goed uit de voeten te kunnen met moderne computerapparatuur. Voor vernieuwing en uitbreiding van hard- en software heeft men 1,7 miljoen over. Men sluit ook aan bij het provinciaal netwerk voor uitwisseling van gegevens. De Hoogstraatse politie zal bovendien sneller uit de voeten kunnen nu de snelle interventiewagen type Berline of Break vervangen zal worden door een gloednieuw exemplaar. Kostprijs 700.000 fr. In een adem werden de statuten van de opgestarte verkeersraad goedgekeurd.

[SIJ3 De OCMW begroting dienstjaar '92 werd unaniem aanvaard. De gemeentelijke tussenkomst stijgt met 333.853 fr. naar 26,2 mii-

\eZ" ib 232~ 03) 6

35 O 20


GEMEENTERAAD joen. Ondanks de toename van het aantal zorgbehoevenden en de stijgende kosten voor verzorging 'kunnen we voorlopig de balans in evenwicht houden', zo stelt de beleidsnota van voorzitter Brosens. Toch ziet men de nodige financiĂŤle adders onder het OCMW gras. Volgend jaar zal men meer ontvangen van de ziekenfondsen, maar voor de daaropvolgende jaren heeft men geen enkele zekerheid. Indien daardoor tekorten ontstaan, ziet het OCMW voorlopig weinig mogelijkheden deze te dekken. Een eventuele verhoging van de ligdagprijs lijkt immers moeilijk of niet haalbaar voor de inwoners van het rusthuis. 'Een tweede steeds groter wordende kost is de meeruitgaven aan personeelslonen. De lonen verhogen steeds terwijl de tussenkomsten van de staat steeds hetzelfde blijven. Aan dat groter wordende verschil kunnen we echter niets doen.' Het betreft voornamelijk de personeelsleden welke in een Gesko-statuut tewerkgesteld zijn. 'Er ligt een wijziging tot personeelsformatie klaar. Ook is er momenteel een onderzoek bezig naar het personeelsbestand en zijn werking. Wat dit zal meebrengen, is nog niet te zeggen.' Tenslotte blijkt dat 1992 voor het bejaardentehuis 'het jaar van de intensieve voorbereiding tot het bouwen van de service-flats' zal worden. De kosten zullen worden vereffend met eigen middelen.

Mostenmeer Het zal nog maar zelden voorgekomen zijn dat de meerderheid een FB-initiatief op de raadsagenda bracht. In het verleden gebeurde immers doorgaans het tegendeel en haalde men allerlei redenen aan om bepaalde punten niet op de raad te brengen. Dit exclusieve lot was een FB brief over het Mostenmeer te beurt gevallen. FB had tijdens de vakantiemaanden allerlei verenigingen aangeschreven. Daarin o.m. de vrees 'dat deze grootse plannen in allerijl door de gemeenteraad zullen gesluist worden, vooraleer de bevolking kans tot informatie en inspraak heeft gekregen. Zo ging het immers meermaals in het recente verleden. Jullie werden toch ook niet geraadpleegd over het nut van een golfterrein of een grote verkaveling in Maxburg, of de voor- en nadelen van een reusachtige verkaveling in de H. Bloedstraat. En telkens konden we als kleine groep in de raad niet verhinderen dat er dommiteiten gebeurden. Om dit te vermijden doen we een beroep op jullie. Bespreek dit met je ledeji, vraag intormatie en recht op inspraak aan het gemeentebestuur. Richt je tot de raadsleden waar jullie voor gekozen hebben, vraag wat hun standpunt is...' De initiatiefnemers Danny Engels en Jan Marten haddcn ondertussen (toevallig?) reeds een inspraak- en informatiecampagne naar het publiek aangekondigd. Burgemeester Van Aperen opende op de raad de vijandelijkhe. den en had het over de 'stemmingmakerij' van FB 'die onjtiiste informatie verspreidt waar in het college voor dommeriken worden versleten. Wij hebben echter tot nu toe geen enkel standpunt in deze zaak ingenomen en wensen juiste informatie te verstrekken aan al diegenen die de brief hebben gekregen.' Schepenen Verlinden en Coenegrachts voerden vervolgens vanop de CVP flank een indrukwekkend offensief uit. Coenegrachts richtte zich rechtstreeks naar raadslid Verhulst. 'Een verkeerde inschatting van een situatie maken, noemt ge dat een stommiteit? Hebt ge dan zelf nooit zaken verkeerd inge-

schat? Hoeveel voorbeelden moeten we daarvan geven uit de vorige legisiaturen?' Wat later klonk het boos: 'Weet ge wat uw probleem is? Ge kunt gewoonweg nooit beslissen. Juul Verhuist kan niet beslissen. Eindeloos praten en uitstellen, maar beslissen en uitvoeren is wat anders!' Zijn collega Herman Verlinden drukt eveneens zijn ergernis uit. 'Het ergert mij dat FB zich op deze manier opstelt. Wij proberen namelijk ernstig om de mensen op een goede manier te informeren over wat er in de gemeente beslist wordt. We hebben de dorpsraden in ere hersteld, gaven diverse informatiebrochures uit, belegden informele informatievergaderingen voor belangrijke dossiers en noem maar op. Allemaal dingen die we voorheen niet kenden. En dan in zo'n brief moeten lezen dat de mensen geen inspraak krijgen? Dat is desinformatie, gewoon niet fair en vol met insinuaties. Daar zijn jullie sterk in, in het insinueren zonder ooit maar iets hard te kunnen maken!' Nadat raadslid Verhuist weigert de gevraagde adressenlijst bekend te maken 'omdat er een recht op briefgeheim bestaat, en jullie zelfs niet het recht hebben om zoiets te vragen!', rondt burgemeester Van Aperen de oplaaiende discussie af. Het college zal de gepaste conclusies trekken, zo luidt het.

Zandstralen De pantserdivisie werd van stal gehaald voor de bespreking van de aanvullende agenda. FB vraagt een standpunt van het college in verband met de niet-vergunde opslag van atactisch propypropyleen door het bedrijf Verkooijen Veem in de industriezone. In juli vorig jaar stelde Ovam een overtreding vast door opslag van deze stof zonder vergunning. Het college verleent in december een gunstig advies voor een uitbreidingsvergunning. De Bestendige Deputatie weigert de vergunning evenwel. Het bedrijf moet de voorraden binnen de 6 maanden verwijderen. Nadat beroep

wordt aangetekend, vraagt de Bestendige Deputatie het standpunt van het college. Op drie vergaderingen van het schepencoilege luidt de stemming 3 ja en 3 neen, zodat de burgemeester een doorslaggevende stem heeft. Deze weigert echter, aldus FB. Ook op de raad weigert het college een standpunt bekend te maken 'aangezien dit een zaak is van het college alleen'. Het punt wordt zonder commentaar weggestemd. Op de CVP stoelen onthouden zich Denise Adriaensen, Raf Jansen en Jaak Huybrechts. (Van Looy en Biockx zijn afwezig). Eind augustus vertrok een gunstig geadviseerde vraag voor gewestplanwijziging voor enkele percelen grond van Heerles Hof naar de bevoegde kabinetten. Burgemeester Van Aperen: 'Wij hebben enkel de beslissing van de gemeenteraad bevestigd, meer niet'. Hij vroeg onmiddellijke stemming over het agendapunt. Andermaal wordt het weggestemd door de meerderheid, waarin enkel Denise Adriaensen zich onthoudt. Tussen Herman Verlinden en Juul Verhuist ontspint zich nog een achterhoedegevecht n.a.v. het al dan niet vermeende zandstralen van de kerktoren van Meer. FB stelt dat dit gebeurde zonder de toelating van Monumenten en Landschappen en dat door het gebruik van Noorse mineralen 'onherstelbare schade' is aangebracht. De schepen noemt dit 'de zoveelste insinutatie'. Over het gebruikte procedĂŠ was contact opgenomen met Monumenten en Landschappen. 'De zaak is perfect in orde. De argumentatie van Verhuist is enkel gebaseerd op enkele terioopse vragen die gesteld werden tijdens een receptie. En hoe gaat dat dan? De een heeft een glas te veel op, de ander misschien, of alle twee... Daar worden geen zinnige vragen gesteld en nog minder beantwoord!' Waarna de kogeivrije vesten weer voor een maand de kast in konden en de schop werd bovengehaald om de loopgraven provisoir te dichten. Wanneer worden de glasramen van het stadhuis voorzien van kogelvrij glas?


Abonnementen 1992 Beste lezer(es), In deze editie van De Hoogstraatse Maand vind je een stortings- of overschrijvingsformuher. Indien je ons maandblad zonder onderbreking wil bi ijven ontvangen, betaal je zo vlug mogelijk liefst voor 20 novemher het bedrag van 600 îr. via een postkantoor of bankinstelling. Hiervoor gehruik je hij voorkeur het formulier in DHM. Wie geen bank- of postrekening heeft kan het ahonnementsgeld-1992 (6(X) fr.) ook betalen op ons adres (Loenhoutseweg 34, Hoogstraten) of via één van onze talrijke medewerkers. Abonnees die niet in België wonen en DHM op naam onder hand ontvangen betalen eveneens 600 fr. abonnementsgeld, te vermeerderen met de postverzendingskosten op jaarbasis. Een afzonderlijk exemplaar van De Hoogstraatse Maand kost vanaf de achtste jaargang (nr. 81, lanuari 1992) 55 -

fr.

1892-1992 In 1992 bestaat er reeds 100 jaar een Hoogstraatse pers als weekblad of maandblad, als Gazet van Hoogstraten, De Hoogstraatse Gazet en De Hoogstraatse Maand, Natuurlijk gaan we vanuit de Uitgeverij Dc Hoogstraatse Pers en via De Hoogsiraatse Maand hieraan de nodige aandacht besteden. Misschien zijn er lezeressen en lezers die ook graag zouden meewerken aan ons blad. Indien je belangstelling hebt voor het plaatselijk gebeuren, indien je graag schrijft en indien je zou willen meewerken aan een van onze maandelijkse rubrieken, moet je niet langer aarzelen en ons even bellen otn een afspraak te maken. Medewerkers-schrijvers zijn steeds welkom, zeker voor de dorpsrubrieken, dossiers en interviews. Jonge en nieuwe medewerkers (M/V) zijn zeker onmisbaar indien we nogmaals een eeuw Hoogst raatse pers willen vieren.

De Redactie

totaahnterieur

c1-

PL

FRITUUR

~*g s

ÇELMLL

-

EETHUIS

"DE EIKEN"

'

GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: 03314 8311

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Samen 40 in Meerle

mode... KARL'S COIFFURE -

4 Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 8

Geboren in 1951, naar de pap/das in 1954, en samen hun Plechtige /o/nmunic' ec t/aan in 1963. Nu allemaal 40 jaar en alles tesanen een reden om nu al te feesten (tot 50 wachten duurt immers nog lang).


REGIO

DéihZ Tweede Kempens Bedrijvencentrum

een stuk van de voorsprong tegenover de Belgische resultaten prijsgegeven. Het jongste jaar noteert men een inzinking, zeker bij de grote ondernemingen. Globaal blijven de prestaties behoorlijk en boven het nationaal peil. Ook de investeringen liggen in de Kempen aanzienlijk hoger dan nationaal en ze nemen nog steeds toe. Ze zijn belangrijker bij de kleine en middelgrote ondernemingen dan bij de echte grote ondernemingen. In vergelijking met de Belgische en Vlaamse cijfers boekten Kempense KMO's meer, en de grote ondernemingen minder overgedragen verlies. Wie belangstelling heeft voor deze studie, kan terecht bij de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, tel. 014-85.00.11.LIJ

Bouwopleiding Vrijdag 13 december zal Goeverneur Kinsbergen, samen met minister De Batselier en staatssecretaris Dupré, het tweede bedrijvencentrum in de Kempen officieel openen. Bedrijvencentra zijn geen onbekenden meer in het economische landschap van Vlaanderen. Onder impuls van de Vlaamse Regering, en naar het voorbeeld in Nederland en Engeland, werd het eerste initiatief een goede acht jaar geleden gerealiseerd in Kortrijk. Het was bijna vanzelfsprekend dat een economisch ontwikkelingsgebied als de Kempen deze motor voor jonge ondernemers best kon gebruiken. Het eerste Kempens Bedrijvencentrum werd te Geel gestart in 1985 en in 1989 werd het reeds uitgebreid. Maar de Kempen is groot en bijgevolg kreeg, nâ de Zuiderkempen, nu ook de Noorderkempen zijn centrum. Op 10 april werd met de bouw begonnen en vandaag, zes maanden later, is het gebruiksklaar. De oprichting is een initiatief van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen, de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid en een dertigtal privé-bedrijven uit de regio die samen de nodige fondsen voor de investering hebben bijeengebracht. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gaf een flinke subsidie. Vanaf 1 oktober kunnen beginnende ondernemers hier de beste start nemen. Ze kunnen aan gunstige voorwaarden de nodige ruimten huren zonder lange termijnkontrakten, ze kunnen gebruik maken van diverse gemeenschappelijke diensten wat erg kosténbesparend is en bovendien kunnen ze beroep doen op een uitgebreide managementbegeleiding, zowel administratief als organisatorisch. De heer P. Dejonghe, manager van het Kempens Bedrijvencentrum staat dagelijks klaar om de jonge ondernemers te helpen en te begeleiden met de meest diverse adviezen. Het Kempens Bedrijven centrum staat aan de Slachthuisstraat 68 in Turnhout, naast de Philips-fabrieken, tussen de Ring en de autosnelweg Antwerpen-Eindhoven. Beginnende ondernemers die belangstelling hebben, kunnen nu reeds kontakt opnemen via tel.nr . 014-57.00.11.1-1

HOOGSTRATEN

Sinds kort heeft de Kempen ook een opleidingscentrum voor bouwplaatsmachinisten en torenkraanbestuurders. Het is een initiatief van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding samen met het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw. Na de heropleving in de bouwsector, enkele jaren geleden, werd men geconfronteerd met een nijpend tekort aan geschoolde vaklieden. De aannemers uit de regio Turnhout zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben hun handen uit de mouwen gestoken. Bouwwereld-Vakopleiding regio Turnhout en de Kamer van het Bouwbedrijf Turnhout waren van oordeel dat zulk een opleidingscentrum in de Kempen een absolute noodzaak was. Uit een drietal mogelijkheden werd Herentals gekozen. De VDAB financierde de infrastructuur, organiseerde de aanbesteding en zorgde voor de aanwerving van de instrukteurs. Het FVB zorgde voor het aankopen en/of huren van de nodige machines. Bij de werving wordt beroep gedaan op gemotiveerde en geïnteresseerde werklozen aan wie een werksituatie wordt gegarandeerd nadat ze met vrucht een leer-werkperiode achter de rug hebben in het opleidingscentrum. Afhankelijk van de duur kan de (werkloze) cursist een premie tot 70.000 fr. bekomen voor een opleiding van zes maanden. Door deze aanpak en sterke individuele begeleiding hopen de plaatselijke bouwwerkgevers samen met de VDAB de werkloosheid in de regio nog verder terug te dringen en het toenemend en nijpend tekort aan vakbekwame bouwvakkers op te lossen. Meer informatie kan men bekomen bij de Kamer van het Bouwbedrijf van het arrondissement Turnhout, Parklaan 44, 2300 Turnhout, tel. 014-42.00.71 of bij de VDAB.L1

Bedrij fsbalans De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid heeft voor de vijfde maal een studie laten uitvoeren over de financiële toestand van de Kempense bedrijven. Het onderzoek gebeurde met de hulp van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In totaal werden dertien sectoren onderzocht: het geheel van de ondernemingen, de verwer kende nijverheid, niet-metaalhoudende mineralen, chemie, voedings- en genotmiddelen industrie, schoen- en kledingnijverheid, hout, papier, bouw, handel en horeca, groothandel, kleinhandel, vervoer en verkeer. In vergelijking met de periode 1984-1986 konden de Kempense ondernemingen hun liquiditeits- en solvabiliteitspositie nog verbeteren. Op het vlak van de rentalibiteit werd

BYOUTERIE

P!? 'Jou'

HOOGSTRATEN Tel. 03/3147253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. Geen uithoek Naar jaarlijkse gewoonte opende Goeverneur Kinsbergen de begrotingsbesprekingen van de provincieraad van Antwerpen. In zijn rede handelde hij over 'Van vergeten uithoek tot vooruitstrevend ontwikkelingsgebied'. De opgang van de Antwerpse Kempen.' Eén van de meest opvallende veranderingen in de voorbije 25 jaar in de provincie Antwerpen is de gedaantewisseling van de Kempen. In de jaren zestig kwam de grote kentering. Op initiatief van de plaatselijke gedagsdragers en verschillende economische, sociale, politieke en culturele organisaties ontstonden verscheidene samenwerkingsverbanden die de grondslagen hebben gelegd van de streekontwikkeling in de Kempen. De ontsluiting via de E-wegen naar Luik, Breda en Eindhoven was van grote betekenis. De Goeverneur prees ook het werk van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) en het Strategisch Plan Kempen (SPK). 'Het zou totaal verkeerd zijn te denken dat nu alle moeilijkheden zijn opgelost'. Enkele belangrijke problemen zijn: de toekomst van de land- en tuinbouwsector, nieuwe tewerksiellingsmogelijkheden, vooral voor vrouwen, de verkeersinfrastructuur en de behoefte aan beter management. Ook op het terrein van de cultuur, de sociale sector, het leefmilieu en het onderwijs zijn er nog problemen. Hij pleitte voor een eendrachtige opstelling van alle instanties en een weldoordachte planning om de nog bestaande hinderpalen weg te werken en de troeven van de regio uit te spelen 'want door blijvende samenwerking komen we tot meer welvaart.'•


.r

1

ar

010

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

1

lig

2 3 4 5

Horizontaal: kijktoren zuil peulgewas houding dagmars koraaleiland kostbaar voorwerp duivels toiletgerei zeker spel spelen vochtig weddenschap bot koren familielid wijnglas keutel rekening pampahaas keur heiligenbeeld rivier in Spanje Bijbelse naam nooddruft garnituur klein ei trek drank jong dier voorschrift lichaamsdeel voorheen het afrijden muziekstuk Canadese stad standaardmaat proef vertrek deel van het gebit -

6

-

-

-

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

10

-

-

-

-

-

ii

-

-

-

Vertikaal: wang toonladder -spuit offertafel plaats in Overijssel overal snedig- voegwoord drinkgerei zonnescherm vloerbedekking voertuig devies daksoar vrouw van Jacob stuk hout opgeid - legerleiding vreemde munt - gewaterd - slaginstrument

12 13

-

-

-

-

-

-

14

-

is

-

9. eiland - kledingstuk strijdgewoel - plaats op Ameland - altaar wreed heerser - droogplaats uitroep - aantekening - dandy

13. toegankelijk - mogendheid - gehoorzaal 14. deklaag- korf 15. vogelwoning - rondgang - korf

Nemen of geven, zo is het leven Zoals honderden anderen koopt u dit blad misschien elke maand in de winkel. Heeft u er nooit aan gedacht om dit blad elke maand automatisch in uw bus te laten vallen? Met een postabonnement is dat zoveel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Wij doen er nog 45 fr. bovenop door u het decembernummer kado te doen. Vul gewoon nevenstaande bon in en stop hem in de bus, u hoeft nog niets te betalen. Waarschijnlijk bent u al geabonneerd. Dan komt één van

de volgende weken de postbode langs om uw abonnement te vernieuwen. Maar u kent ook wel iemand die in dit blad geïnteresseerd is. Schenk hem of haar een abonnement of geef hem of haar nevenstaande bon door om van dit aanbod te profiteren. Aanbod geldig tot 20 november!

10

Port betaald döor geadresseerde

o JA, ik neem een abonnement tot 1-1-1993 voor slechts 600 fr. Mijn adres is:

De Hoogstraatse Maand Nieuwe Abonnementen o JA, ik schenk een abonnement (tot 1-1-1993 voor slechts 600 fr.) aan:

Loenhoutseweg 34 2320 HOOGSTRATEN (Mijn adres vindt u hierboven, stuur mij de rekening).


DAGBOEK Mag ik ,ne even voorstellen: Mijn naam is WILLEMIEN KNIEP-KOHNKE, geboren 13 augustus 1931 te Haarlem, Nederland. 38 Jaar geleden in 't huwelijk getreden met Joris Kniep. Wij hebben twee zonen en een dochter en vier kleinkinderen. Wij hebben gewoond in: Haarlem, Zurich (Zwitserland), Dubbeldam (Dordrecht), Ouden bosch en vandaar naar Wortel. Mijn hobby's zijn: golf, tennis, bridge, handwerken, naaien, pianospe/en en sinds ongeveer een jaar probeer ik wat viool te spelen (moelijk hoor). Werkzaamheden op dit moment: best uurslid van de Nederlandse Dames Kring te A nt werpen, bestuurslid van de Stichting Hervormde Diaconale Huizen te Haarlem, redactielid en eindredactie van clubblad 'SWING van de golf.

Zaterdag 28 september

Zondag 29 september

Deze dag zal ik voornamelijk doorbrengen in de keuken, radio aan om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws. Wat is daarvan de reden? Morgen komen er voor een brunch zo ongeveer dertig Belgische vrienden, (waar we trots op zijn ze vrienden te mogen noemen). Er is door mij al heel wat werk verricht deze week maar er moeten nog wat taarten gemaakt worden, eieren bewerkt worden en een hele grote klus, de garnalen pellen. Gelukkig heb ik een reuze hulp aan mijn echtgenoot. De telefoon laat ook nog wel van zich horen deze dag, zodat de hoorn de luchtjes van de keuken begint over te nemen, goed dat de opbellers dat niet ruiken. Onze dochter en vriend arriveren in de loop van de middag zodat zij ook de handjes uit mouwen kunnen steken. Stoelen en tafels worden gerangschikt, het serviesgoed en bestek klaargezet, een vers bloemetje uit de tuin neergezet en om negen uur in de avond, genoeg gewerkt, met een heerlijk glas wijn zetten wij ons voor de TV waar op dat moment op de BBC een golfwedstrijd wordt uitgezonden uit Amerika en dat mogen we niet missen. El

Onze gasten verwachten wij om 11 uur en wat een bof, we hebben vanwege het ingaan van de wintertijd een uur gewonnen. Op een redelijke tijd dus uit de veren, want er is voordat de vrienden komen nog wel 'last-minute' werk te doen. De telefoon laat ook weer van zich horen en een mede-redactielid van ons clubblad (golf), had het een en ander aan mij te vragen. De eindredactie ligt bij mijn persoontje, vandaar. Goed, na dat ook weer te hebben afgehandeld, snel naar de bakker om vers stokbrood te halen, de kleine broodjes bak ik nog even zelf, thee en koffie zetten en om 11 uur stappen de eerste gasten binnen. Deze keer hebben we het geheel een muzikale omlijsting gegeven, door een professionele pianist uit te nodigen die met z'n vrouw samen, een reuze aardig stukje pianospel ten gehore brachten. Ik speel ook wel piano maar lang niet zo goed, ik zal toch weer eens wat meer voor de piano gaan zitten en oefenen, denk ik dan. Het was al met al een gezellig samenzijn, waar ik ook met volle teugen van geniet, vriendschap speelt in mijn leven een grote rol, ik zou dat niet kunnen missen.

Openingsuren: maandag dinsdag

woensdag donderdag

vrijdag zaterdag

gesloten zonder afspr. met afspr. 10-20 u. met afspr. 8-18 u. met afspr. 8-17 u. met afspr. 9-18 u. 9-19 u.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

IQaairstudio]Klil

Zo was deze zondag veel te snel voorbij en ga ik me weer voorbereiden op de dag van morgen.

Maandag 30 september Na het ontbijt, altijd zeer uitgebreid, waar de pompelmoezen niet ontbreken en waar we een halfuur voor nemen, maak ik van het overgebleven brood paneermeel (chapelure). Ook de vloeren worden gedweild, vooral in de keuken, omdat de honden daar ook vertoeven tijdens de nachtelijke uren. Ondertussen heeft de wasmachine ook z'n best gedaan en kan ik met een gerust hart vertrekken naar de golfclub. De golfclub 'Toxandria' waar we lid van zijn. ligt in Molenschot, vlak bij Breda en het is vanuit Wortel 25 minuten rijden, 't valt mee. Aangezien ik in de redactie van het clubblad 'SWING' (zo heet het) zit en de eindredactie heb is er wel wat meer te doen op de club dan alleen maar golfen. Deze dag moet ik nog wat bespreken op de administratie en tevens de kopij-bus legen. Tot mijn grote vreugde ontbreekt het ons nooit aan kopij. Het regent heel hard dus vind ik het niet zo tragisch dat ik geen tijd heb om de baan in te gaan vandaag. Nog even langs de caddymaster of hij nog iets heeft voor de 'SWING' en nadat ik eerst in het clubhuis een kopje koffie heb gedronken, (dat kan ik niet missen 's morgens) stap ik met de buit aan kopij in mijn auto en rijd ik terug naar Hoogstraten. Daar moet ik naar de apotheek pillen halen voor de oudste hond(l4 jaar) die pijn heeft in het bekje en dat is wat dragelijker, als zij, (raar te schrijven zij, een hond is toch hij, maar zij is een teefje) dus, als zij haar pillen op tijd krijgt. Andere boodschappen heb ik vandaag niet te doen. We eten de restjes van gisteren lekker op, alleen de Gazet van Antwerpen moet ik nog even kopen op de hoek in Wortel want we moeten bijblijven. Thuisgekomen is de was droog. Ik kan beginnen met strijken. Ik tel 11 tafellakens en dat moet keurig gestre11


DAGBOEK ken worden, dus ben ik even zoet. Morgen heb ik een belangrijke vergadering in Nederland die ik moet voorbereiden. Nog was oefeningen doen op de computer want deze avond moet ik naar de les. Ik ben wel heel oud tussen al die jonge mensen die ook die cursus volgen, maar ik ben van mening dat je met jet tijd mee moet gaan zolang dat nog kan. Ik hoop dat ik straks, als ik wat meer weet van het gebruik van de computer, wat makkelijker de 'lay-out' van ons clubblad kan maken. Om 11 uur deze avond zit ik dit verslagje te schrijven en kom tot de conclusie dat het toch een drukke dag was. El

Dinsdag 1 oktober De dag begint voor mij om 7 uur, ontbijt gemaakt, nog maar weer een was gedraaid en opgehangen, kamers aan kant maken, onder de sproeier, haar wassen en föhnen, een blik in de krant, honden uitlaten en dan in de auto naar Haarlem, Nederland. Het is inmiddels alweer over tienen dat ik vertrek en er staat nogal veel op het programma in Nederland. Vanavond heb ik bestuursvergadering in Bloemendaal in een bejaardenhuis. Ik ben bestuurslid van een stichting waaronder vier huizen (bejaardenhuizen - verpleeghuizen verzorgingshuizen) vallen. De Stichting Hervormde Diaconale Huizen (SHDH). Aangezien ik geboren ben in Haarlem, ben ik wel bekend met Haarlem en omgeving. Tevens heb ik nog familie wonen in Haarlem en

ook in een van deze huizen waar ik hiervoor over sprak. Een tante van mij (zonder kinderen) is opgenomen in het verpleeghuis. Ik heb me nogal voor haar ingezet maar ik woonde te ver van haar vandaan om elke minuut van de dag (en nacht) bij haar te zijn, wat eigenlijk wel noodzakelijk was. Ben redelijk bekend met het bejaardenwerk omdat ik jarenlang als vrijwilligster in de diverse bejaarden- en verpleeghuizen geprobeerd heb daar waar nodig een praatpaal te zijn; ook heb ik met reuze veel plezier, jaar na jaar, bejaardengymnastiek gegeven en 't is wel grappig om te vertellen, zelfs bij de nonnen in het klooster St. Anna in Oudenbosch. De sfeer in zo'n huis is weer heel anders maar niet minder plezierig. Ik heb daar vaak vol bewondering geluisterd naar de verhalen die zij meebrachten uit verre landen. Goed, als ik dus vergadering heb in Haarlem combineer ik dat met een familiebezoek hier of daar en als ik tijd over heb, bezoek ik graag wat oude vrienden. Ook doe ik nog wat boodschappen want er gaat toch niets boven zo'n heerlijk zandkoekje bij 'de bakker' uit Haarlem (ik kan die koekjes nog steeds niet vinden in Hoogstraten). Misschien zegt er nu wel een bakker hier, 'die Hollandse madame moet een nieuw brilletje aanschaffen, dan ziet zij beter.' Tijdens de vergadering in Bloemendaal deze avond, barst er een vreselijk onweer los en een echte ouderwetse storm. Ik dacht: 'Van mij mag de vergadering snel afgehandeld zijn dan kan ik snel naar huis rijden.' Onderweg was het noodweer maar naar het zuiden rijdend, werd het alsmaar beter. Toch maar goed om

w

in België te wonen want het weer is hier absoluut zachter dan in het noorden. Rond middernacht rijd ik de garage binnen en gelukkig brandt er nog licht in de kamer, mijn man is nog niet naar bed, kan ik mijn verhaal nog even kwijt. L

Woensdag 2 oktober Het is droog deze morgen, waarom is dat zo belangrijk juist nu? Omdat het gras ook droog is en er hoog nodig gemaaid moet worden, hijs ik mij in 't spijkergoed en verdwijn de tuin in. Ik zet mij op de motormaaier en stel hem op een wat hogere stand af dan normaal, hij pakt het gras dan wat makkelijker op, dat is mijn ervaring. Als het weer goed is zoals vandaag, is deze manier van maaien een plezierige bezigheid. De oudste hond, die graag om mij heen is, vermoeidt zich verschrikkelijk, door onophoudelijk, achter de motormaaier, met mij mee te lopen. Aangezien zij een hartpatiënt is, moet zij zich wat rustig houden, maar ik weet niet hoe je dat moet vertellen tegen zo'n beestje, de enige oplossing is haar naar binnen doen. Zo gezegd zo gedaan, gevolg daar van is blaffen, wat ook weer slecht is voor haar hart. Als ik in de tuin klaar ben, moet ik wat gaan uitzoeken op de computer. Zo'n apparaat is, voor mij in dit stadium van leren en begrijpen, een ramp. Ik begrijp er inderdaad, af en toe, geen lor van (misschien is het toch de leef tijd), maar ik zal het leren. Het huishoude-

Voelt u alde kriebels?

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: Ria Van Geel- Van Dun Romestraat 1 2660 Hoboken

12

Keuze uit méér dan 200 verschillende modellen: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken, WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL MORRISON S NIBBI WOLF

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

1iOJDA.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15


DAGBOEK lijke werk staat vandaag bij mij wat op een laag pitje. Voor het clubblad moet ik ook nog het een en ander schrijven wat ik nu eerst ter hand neem. De tijd vliegt weer en er moet nodig was aan de avondmaaltijd gedaan worden, deze avond komt er tomatensoep, tomaten uit eigen tuin, op tafel, aardappelen met andijvie, gehaktballen en een ijsje toe, toch niet slecht? Tenslotte, moet ik altijd rekening houden met het gezegde, 'de liefde van de man gaat door de maag'. L

I'uIcI'r wand- en vloertegels I"uIcI"r ulcI'r

Donderdag 3 oktober

bouwmaterialen

Dagen en weken vliegen voorbij, vandaag alweer donderdag, dus damesdag op de golfclub. Ben dit jaar nog geen enkele keer op de damesdag aanwezig geweest, ik denk er wel altijd aan maar er is steeds wat anders te doen. Een vriendin, die in Dordrecht woont, is jarig vandaag, zij vergeet mijn verjaardag ook nooit dus ga ik op verjaardagskoffie deze morgen. Dat koffiedrinken is echt Hollands. 's Morgens rond half elf drinken Nederlanders, een of twee kopjes koffie, natuurlijk met een koekje, op feestelijke gelegenheden met een gebakje, ook wel taartje genoemd. Ik sta keurig, om klokslag half elf, voor de deur van mijn vriendin, een mooie bos bloemen in de hand, ik bel, geen mens, er wordt niet open gedaan. Op dat moment herinner ik mij vaag, dat zij met vakantie zou zijn en op haar verjaardag waarschijnlijk nog niet thuis was. Kijk, zoiets moet ik in mijn agenda schrijven, mijn eigen schuld. Geen koffie, of toch wel? Ga wel even langs de zaak en drink daar een kopje koffie, komt eigenlijk wel goed uit want ik moet nog iets aan mijn zoon vragen over het computergebeuren, hij weet daar alles van. Ik moet om 1 uur in Antwerpen zijn. Aangezien ik bestuurslid ben van de Nederlandse Dames Kring te Antwerpen en wij bij toerbeurt de bridge-middagen begeleiden is het vandaag mijn beurt. Het valt mij elke keer weer op dat Antwerpen als maar drukker wordt. Om de auto, buiten de parkeergarage, ergens weg te zetten, is haast niet meer mogelijk. Ik rijd, na even gezocht te hebben, naar de parkeergarage om niet te veel tijd te verliezen, ware het niet, dat de verkeerssituatie wederom gewijzigd is. De straat waar de garage is, is 'eenrichtingsverkeer' geworden, pech!, ik moet omrijden om bij de ingang te komen, 't is gelukt. Tijdens mijn wandeling, naar de Venusstraat, bewonder ik de oude panden waarvan vele gerestaureerd worden in deze omgeving. Het wandelen, wel zo'n tien minuten tot een kwartier, door de kleine straatjes, is een waar genoegen. De café's op de hoek, de terrasjes, studenten, muziek en de lucht van vers gebakken brood geven de omgeving een wel zeer speciale sfeer. Dit keer ben ik gelukkig niet te laat thuis. Mijn man heeft deze avond een vergadering, zo kan ik mij in alle rust, achter het scherm, vermaken. En weer heb ik het moeilijk, een telefoontje naar zoonlief helpt mij uit de problemen. Om 11.30 uur schrijf ik dit verslag, wat ook nog wel enige tijd in beslag neemt en dan 'naar bed, zei Likkepot'... enz.L1

Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I"uIIèr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

hwiiQhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! Vrijdag 4 oktober Om 9 uur zit ik alweer in de auto op weg naar de golfclub Toxandria. Het is maar 25 minuten rijden, zoals ik al in een van de voorafgaande verslagen vertelde. Toch diep in mijn hart hoop ik dat de golfclub 'Heerle's Hof' eens van de grond komt en ik de auto in de garage kan laten als we 18 holes willen gaan spelen. De sluitingsdatum voor de kopij was gisteren dus ga ik de kopijbus legen op Toxandria. Nadat ik nog wat op kantoor afgehandeld heb, ga ik met een aardige hoeveelheid kopij onder de arm richting Hoogstraten. Er is controle aan de grens, ik heb het idee dat de douaniers mij al aardig gaan kennen, met een vriendelijke knik mag ik doorrijden. In Hoogstraten zitten mijn vrienden, waar ik gewoonlijk elke vrijdag een kopje koffie mee drink, in het restaurant al te wachten. Het is altijd een gezellig uurtje. Daarna nog wat boodschappen doen en wat laten kopiëren, ik heb een praatpapier gemaakt voor de bestuursvergadering van de Nederlandse Dames Kring die maandag plaatsvindt; 't is een agendapunt, dus moest dat klaar. Deze middag heb ik gereserveerd voor de 'SWING', ik heb me goed en wel net aan tafel geïnstalleerd, daar rinkelt de voordeurbel, iemand van de golf was te laat met inleveren van de kopij en komt het mij brengen. Gelukkig is deze kopij van een oud-redactielid en hoef ik daar niet veel aan te doen, zij kent het klappen van de zweep maar al te goed.

We drinken wat en na een half uurtje zit ik te werken. Ik heb het weekend weer andere zaken aan mijn hoofd, daarom wil ik vandaag alles klaar hebben, maandagmorgen om half tien heb ik een afspraak bij de drukker om het geheel door te nemen. Voor vanavond hebben we kaarten voor een concert, dat wordt gehouden in het kader van het Festival van Vlaanderen. We verheugden ons op dit optreden van het Orchestre de Chambre de Wallonie en we hebben genoten. Na het concert hebben we met vrienden nog wat nagepraat onder het genot van een drankje. Al pratende kwamen wij te spreken over het gebruik van de Vlaamse taal; aan de ene kant, zo valt mij op, spreekt de Vlaming het juiste Nederlands, aan de andere kant, allemaal Frans. Ik ben daar nu wel aan gewend, maar toen ik hier net woonde, moest ik af en toe goed luisteren met wat men bedoelde. Wat te denken van: charcuterie, chauffage, tas, chapelure, enz. enz.. Dan ook nog aulostrada, (Italiaans) dat maakte mij ietwat onzeker. Die avond heb ik nog een woord bijgeleerd, dat is het woord, paravent, ik wist echt niet waar onze vrienden over spraken. Waar zo'n avond al niet goed voor is! Morgen, zaterdag, heb ik er mijn werk voor De Hoogstraatse Maand al weer op zitten, toch wel moeilijk, ben niet zo gewend om over mijzelf te schrijven. Daarom verval ik hier en daar in de 'wij'vorm.• 13


Fietspaden Nu actiekalender Ook de voorbije maand bleven de actievoerders en sympatisanten van Fietspaden Nu niet werkeloos toekijken op de groeiende verkeersstroom op de Noordkempense wegen. Doorlopende acties blijven noodzakelijk om de aandacht voor onze eisen levendig te houden. We blijven dus vervelend doen en zeuren net zolang tot alle mogelijk beleidsinstanties ons onze zin geven, al was het maar om van het vervelend gedoe af te geraken. Een korte terugblik leert dat het presenteren van een brief aan de kabinetmedewerkster van minister van Ruimtelijke Ordening Waitniel,

uiteindelijk een fraaie brief opleverde waarin de minister op de gekende wijze melding maakte van zijn aandacht voor onze zaak. Verder zou hij niet nalaten bij zijn collega van Openbare Werken tussenbeide te komen wanneer dit nodig zou zijn. Is genoteerd uiteraard.

zouden via dhr. Buelens van Bruggen en Wegen de weg naar het kabinet moeten vinden. Wie er niet was, had ongelijk: op 13 oktober verzamelde zich een honderdtal actievoerders aan het aangelegde fietspad langs de gewestweg naar Hoogstraten. Die dag werd er op sobere wijze de verjaardag herdacht van de inhuldiging één jaar vroeger van het betreffende fietspad. Minister Dehaene werd ook

4V I1 hh.

HERIJGERS bouwspecialiteiten

Indesteeweg 7, 2320 Hoogstrolen, Tel. 03131447 55

- AARD!NGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren. - STRAA TKOL KEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOL BUIZEN EN

P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

FIETSPADEN NU!! onderste helft vormt telkens een briefkaart.

DOE-KALENDER 1992

Voor de vele fietspadenvrienden, sympatisanten, alle kinderen, ouders, ... kortom voor iedereen werd deze eerste Fietspaden Nu !! . Doe kalender 1992 gemaakt. Deze kalender herinnert ons aan de vele acties die reeds gevoerd werden en de nog steeds povere resultaten die dat alles opgeleverd heeft. De kalender bestaat per maand uit 2 delen: een kalenderdeel en een briefkaart. Bedoeling is dat iedereen elke maand de gegeven opdracht uitvoert en de ingevulde briefkaart trankeert en opstuurt. Zo wordende verschillende beleidsmensen nog eens, en massaal, op hun verantwoordelijkheid gedrukt; onze eis is nog steeds terecht : VEILIGE FIETSPADEN IN DE NOORDERKEMPEN.

Op 28 september was een fietsende delegatie van 20 actievoerders in Brecht waar de excellenties Sauwens en D'Hondt aangekondigd waren voor de opening van een vernieuwde weg. De plaatselijke politie achtte het nodig om de betogende kinderen van Fietspaden Nu en de plaatselijke scholen van de straat te vegen. De nodige brieven werden bezorgd, en 14

schriftelijk nog aan zijn toespraak herinnerd. Die dag presenteerde Fietspaden Nu zijn eigen actiekalender. Zonder meer uniek omdat het wellicht de eerste kalender is die een onver valste doe-kalender is en opgevat werd als daadwekelijk actiemiddel. Elke maand staat in het thema van de voorbije acties en de problematiek van de zwakke weggebruiker. De

Die moet op een afgesproken dag verstuurd worden naar de uitgekozen instantie of persoon: de minister van Openbare Werken, minister van Verkeerswezen, Bruggen en Wegen, schepencolleges, voorzitter van de Vlaamse Executieve, senatoren Van Aperen, De Seranno, Geeraerts en volksvertegenwoordiger Van Looy. Het actiecomité hoopt dat al wie de kalender koopt daardoor meteen fulltime actievoerder wordt en het hele jaar door onze dossiers op de juiste tafels houdt. De kalender oogt overigens best fraai, is een ontwerp van actievoerder Jan Peeters en kost maar 30 fr. Dit omdat het niet de bedoeling is er geld aan te verdienen, wel zoveel mogelijk mensen te betrekken in de actie! Waar is deze te koop? Er is een vast verkooppunt in de Dienst voor Toerisme in de raadkelder van het stadhuis in Hoogstraten. Verder kan de kalender besteld worden via de scholen waar het comité hoopt op een klassikale deelname. Wie als vereniging eventueel een aantal kalenders aan de man wenst te brengen, kan ook contact hiervoor opnemen met Michel De laet, Loenhoutseweg 43, tel. 314.79.31 of Marc Wouters, Gustaaf Segersstraat 14, tel. 3 14.78.33. Ook de andere actievoerders kunnen desgewenst aan uw kalenderwensen voldoen... Indien de voorraad uitgeput is, moet u wel een weekje geduld oefenen. Tenslotte ook dit nog: Wellicht (enig voorbehoud is nog geboden) wordt het nieuwe stuk van de ring rond Turnhout van aan de Antwerpsesteenweg tot aan de weg naar Merksplas door minister Sauwens geopend op donderdag 14 november. Fietspaden Nu moet daar met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Aangezien het een schooldag is, hopen we dat zo veel mogelijk ouders en andere volwassenen meefietsen om er actie te voeren. De details worden besproken op de eerstkomende vergadering van het actiecomité op donderdag 7 november om 20 uur in 't Centrum in Rijkevorsel. Iedereen welkom! Hou

verder de kranten in het oog of spreek een van de leden van Fietspaden Nu aan. Doen! •


Streekeigen curiosa

De Watermolen Wie van Hoogstraten naar Minderhout gaat of rijdt, kan even voorbij het Van Aertslaarplein aan z 'n rechterhand (tegenover de bussen aan de statie) de Salm-Saimmolen zien, zo 'n goede 100 meter van de weg. De straat waaraan die molen staat heet dan ook de Molenstraat. Maar eigenlijk zou die straat beter 'Molens-straat' heten, met 2 ss-en, want er liggen 2 molens aan die straat: als ge de eerste windmolen voorbijgaat en aan het volgende kruispunt rechtdoor, dan komt ge 500 meter verder aan een bruggetje over de Mark, met daarnaast de resten van een watermolen: aan de gevel van het gebouw ziet ge dat er 'n rad tegenaan geschuurd heeft dat 'n stuk cirkel getrokken heeft langs de kant van het water. De Mark is onder de brug 7 meter breed; de brug die er nu over ligt (een betonnen plaat) is van 1932, maar in de dekstenen van de keermuren van de brug is nog te lezen 'Anno 1744': de brug en de rest van het molengebouw zijn dus heel oud: zelfs nog veel ouder dan 1744.

'4;;

t

t

t

leed is gelijk aan mijn leed'. • BS

1-toe hei nos.....

Onder Jan IV van Kuik, Heer van Hoogstraten bestonden de watermolen èn de SalmSalmwindmolen allebei al, want we hebben ren (l()(:IlII1t1t van deze Jan uit 1381 waarin beide molens al worden genoemd. De watermolen werd toen al genoemd 'de molen op Laren' of de Larenmolen: die bestond al 'n tijd vôôr 1381, hoelang weten we niet, maar mogelijk al wel twee of drie eeuwen. Het doLulileilt vaii 1381 ging over ruzie tussen pachters van beide molens, en de Heer moest die ruzie beslechten, dus bestonden ze al. Vroeger, tot aan de Franse tijd (± 1800) mocht alleen dç Heer van het land iïinlrns oprichten: hij was de heer van het land en dus ook van de lucht boven het land en van alle wateren, dus buiten hem mocht niemand gebruik maken van wind- of waterkracht zonder zijn permissie. Zodoende waren tot rond 1800 alle molens eigendom van de adel. Eigenlijk was onze watermolen vroeger een dubbele molen: aan de andexe kant van de Mark stond vroeger eenzelfde gebouw: dat

was eigenlijk de oudste helft. Dat was 'n graanmolen, maar die was ook al eens omgebouwd tot olie- of slagmolen: om olie te persen of eikeschors te malen (eikeschors of eek werd gebruikt om leer te looien). Later werd die oudste helft aan de kant van Minderhout weer terug ingericht als graanmolen, en werd aan de kant van Wortel het gebouw opgericht, dat er nu nog staat, en dat was ingericht als olie- of slagmolen. Wanneer precies weten we niet. We kennen wel al de pachters vanaf 1519, en al de families die er tot eind 1914 gewoond hebben. Het molenhuis, de woning van de molenaars, stond schuin achter de verdwenen molenhelft, aan de Minderhoutse kant; dat huis is afgebroken rond 1955-'56 of in 1947. De twee molens waren door een zolder en een breed strodak met elkaar verbonden. Tot de Franse Revolutie waren de molens eigendom van de graven en hertogen van Hoogstraten; toen werden de molens verbeurd verklaard en werden staatseigendom. In 1815 kwam er 'n eind aan de Franse overheersing en op 20 april van dit jaar werd vorst Konstantijn van SalmSalm hersteld in het bezit van zijn goederen in Hoogstraten, o.a. de Larenmolen. Op 17 augustus 1854 liet de Salm-Saimfamilie deze molen verkopen. Koper was de onderpastoor van Minderhout Jozef Lievens die op het nabijgelegen Withof woonde. Na zijn dood werd de molen geërfd door de kinderen van zijn zuster; en de kinderen van die kinderen lieten, om uit onverdeeldheid te treden, de Larenmolen samen met ongeveer 10 ha landerijen errond verkopen op 3 maart 1914. De kostwinning als molenaar was al 'n jaar eerder stilgevallen. In 1915 werden het vervallen strodak, de zolder en het linkergedeelte (kant Minderhout) helemaal afgebroken en werd de rechterhelft, kant Bosuil, met pannen gedekt. De moleninstallatie werd uitgebroken en de molenstenen, die nog in goede staat waren, werden verkocht. Zo blijft er tot de huidige dag nog slechts de schamele rest van een misschien 7 eeuwen oude watermolen, die veel water en 'n grote stroom aan menselijk lief en leed aan zich heeft laten zien voorbijstromen. Mocht het nog eens mogelijk worden dat hij in z'n oude glorie gerestaureerd kon worden! Zoals hij er nu bij staat schijnt hij te zeggen: '0 gij allen, die langs deze weg komt, blijft staan en ziet of er

En wat er overbleef

15


Ongevallen OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJKE WONING TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT Hinnenboomstraat 21 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Landelijke woning te Hoogstraten/Minderhout, Hinnenboomstraat 21, groot 17 a 51 ca. Ingedeeld als volgt: Living, woonkamer, keuken, badkamer, W.C., bergplaats. - Boven: 3 slaapkamers en zolder. Verder: kelder en tuin. Eigendom is voorzien van Pidpawater, telefoon en TV-distributie. Kadestraal inkomen 23300. Bezichtiging: zaterdags van 10 tot 12 u. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. ZITDAG: Definitief op dinsdag 12 november 1991, om 16 u. in het Parochiecentrum, Koestraat te Minderhout. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van hun trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE AANEENPALENDE PERCELEN WEILAND TE RIJKEVORSEL, NERING. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Twee aaneenpalende percelen weiland te Rijkevorsel, Nering. Koop 1: groot 1 ha 12 a 88 ca. Koop 2: groot 1 ha 1 a 19 ca. Palen en draad zijn niet inbegrepen. Palende: Fransen G. Kusters; Sprangers J. Aerts; Janssens A. Nooyens; Verheyen H. Van Bergen en Eelen E. Aerts. Onmiddellijk beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op dinsdag 12 november 1991, om 15 uur in het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

%'

éér

dan waard

woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open 'S maandags gesloten

gezin: Nieuwsaat 16

9

Zware schade was er aan de personenwagen van Karel Quirijnen, Desmedtstraat 8, Minderhout, en aan deze van Jan Van Dun, Nieuwdreef 11, Meerle, tengevolge van een botsing op de Strijbeekse weg in Klein Eyssel. Dit gebeurde op woensdag 18 september. Op zaterdag 21 september waren 2 personenwagens betrokken bij een botsing waarbij een voertuig terecht kwam tegen een hindernis in de J. Lijsenstraat, Meer. Een zwaar beschadigde wagen voor elk van de bestuurders: J. Van Aelst, Hoogeind 38, Meer, en Crauwels uit Nijlen. Licht beschadigd werden de personenwagens van A. Cox uit Wuustwezel en van René Geets uit Rij kevorsel toen zij botsten in de Van Aertselaerstraat op woensdag 25 september om 14.15 uur. Op het kruispunt Meerseweg en Bredaseweg te Minderhout kwamen een personenwagen en een fietser met elkaar in botsing op zaterdag 28 september. De auto bestuurd door J. Van Alphen, Dreef te Meerle werd licht beschadigd terwijl de fietser André Robben, Venhoef, Minderhout, licht gekwetst werd. Alweer een kruispunt, Desmedtstraat en Meerseweg te Minderhout, was het toneel van een botsing met zware stoffelijke schade. De personenwagen van Peter Kenis uit Rij kevorsel kwam er in aanrijding met deze van J. Martens, Hazenweg, Meerle, waarbij de inzittende Maria Martens, 79 jaar oud, Chaamseweg 14, Meerle licht gewond werd. Het gebeurde op maandag 30 september te 10.45 uur. Lichte averij voor de personenauto bestuurd door Leon Van Heuckelom uit Kasterlee, en zware schade aan het voertuig van Luc Adriaensen uit Achtel, dit was het gevolg van een aanrijding op woensdag 2 oktober aan de Klinketstraat te Wortel. Op de Industrieweg te Hoogstraten reed de vrachtwagen bestuurd door Rob Morseghem uit Brussel tegen een verlichtingspaal die zwaar gehavend werd. De vrachtwagen had slechts lichte averij. Het gebeurde op maandag 7 oktober. Erger waren de gevolgen van een botsing op het kruispunt van de Lod. De Konincklaan. Erik Van Weereld uit de Minderhoutsestraat werd zwaar gekwetst in zijn personenwagen die in aanrijding kwam met de vrachtwagen bestuurd door Wim Geudens uit Lille; de medepassagier Patrick Bijers, ook uit Lille, werd licht gewond. Beide voertuigen hadden veel blikschade. Twee personenwagens reden aan de hoek Gelmelstraat-Vrijheid tegen elkaar. De bestuurders Alfons Brassens uit Lier en Peter Servaes uit de Deken Lauwereysstraat alhier constateerden lichte schade aan hun voer tuig. Het gebeurde op woensdagnamiddag 9 oktober. Joh. Laurijssen uit de Markwijk te Minderhout was niet ver van huis toen hij betrokken geraakte bij een aanrijding. De tweede wagen werd bestuurd door Lammrée George uit Maasland, NL. Beide wagens liepen zware schade op, en ook een verlichtingspaal kreeg hierbij een erge schok te inkasseren. Het gebeurde in Minderhout-dorp op zondag 13 oktober rond 16.15 uur.


SPORTIEF HIER! En uw konditie?

1

Behoor jij ook tot het deel van de mensheid dat 'sport' meer ziet als iets dat dient om naar te kijken, vanuit een kantine of op T. V.? Heb jij misschien ook een 'zwemband', niet om mee te zwemmen, maar een die lichtjes over de broeksband hangt? En sta jij ook amechtig tepuffen wanneer je per ongeluk licht imioeten lopen om de bus te halen? We!, dan behoor je tot de grote categorie van 'niet sporters', dus nievoetballers, niet- wielertoeristen, niet-handballers, niet-tennissers, niet-joggers en niet noem maar op waar je moe van wordt. Een aantal mensen die ook tot die categorie behoorden hebben ermee gebroken en doen nu elke week aan konditietrainin.. Wit çfe 1/en het ii even voor, misschien zie je er iets iii.

L1Li

Sportinitiatie

\ lef

Het initiatief voor de wekelijkse konditietraining Het andere uiterste, het eenzame joggen, is werd in 1980 door de sportraad genomen, voor slechts weinigen weggelegd. De grote Hoogstraten was toen immers 'Sportgemeente' hoop houdt het na enkele keren definitief en kon gebruik maken van een heel aantal voor bekeken. 'sport-initiaties', mogelijkheid waar het geluk- De konditietraining bood voor hen de gekig veel gebruik van gemaakt heeft. Voor de in- droomde tussenweg. EĂŠn uur per week onder itiatie 'konditietraining' bleek van in het begin deskundige leiding sporten, sterk individueel een ruime belangstelling te bestaan, vooral van gericht maar toch niet alleen.

muur.

iii 1

_i

$

slra,t .s iaan, veel 'stretclien ' aan de

dan doe je het even kalmer aan, liever dan jezelf te forceren. Zo slaag je erin stillaan je grenzen te verleggen. Het derde deel van de training bestaat uit spieroefeningen waarbij zowel alle spieren aan bod komen (armen, benen, buik- en bilspieren). Ook hier is de bedoeling van niet te forceren ('s anderdaags zo stijf zijn als een plank maakt je niet beter), maar om langzaam de konditie op te bouwen. Het derde gedeelte is meestal een eerder ontspannend maar sportief spel. Kwestie van goedgemutst naar het einde van de training toe te gaan. Elke training wordt afgesloten met stretchen en ontspannen van de spieren.

Voor wie mee wil doen

Onze konditie is prima, en de uwe?

Het eerste gedeelte bestaat uit een stevige opde reeds genoemde 'niet sporters' en van 'ex- warming, vooral lopen en wandelen, afgewissporters'. De meesten van hen zochten een mo- seld met verschillende oefeningen (haasje gelijkheid om hun lichamelijke konditie te ver- over, bruggetje, enz.) beteren zonder dat ze hiervoor over een sport- Daarna komen er een aantal 'stretch'-oefevaardigheid hoefden te beschikken en zonder ningen, een vaak toegepast intermezzo tussen dat ze bij een sportvereniging hoefden aan te de verschillende gedeelten. sluiten. Buiten de specifieke vaardigheid voor Het tweede gedeelte is vooral gericht op uitde gekozen sport brengt een engagement in een houding, oefeningen voor hart en longen. vereniging immers meestal nog andere plichtple- Daaronder verstaan we weer lopen, met tegingen met zich, zoals wedstrijden, clubbal, zelfdertijd volgehouden arm- en beenoefeninteerfeest en andere aktiviteiten die buiten het gen en veel tempowisselingen (spurten). Dit puur sportieve vallen, gedeelte is het zwaarste van heel de training. Veel omvattend Hoewel aan iedereen dezelfde oefeningen De trainingen zijn zeer ruim opgevat. De deel- worden opgelegd, bepaalt ieder hier zijn eigen nemers zijn immers zowel vrouwen als mannen, tempo en zijn eigen frekwentie. Voel je dat van 16-17 tot 45-46 jaar oud. je aan het eind van je mogelijkheden komt,

De konditietrainingen vinden elke week plaats op maandagavond van 20 tot 21 uur in de sporthal van het instituut Spijker. Er wordt getraind vanaf begin september tot einde april in de zaal en daarna nog 4 weken buiten (tot einde mei). De trainingen worden deskundig begeleid door Koen Cornelissen en de praktische kanten van de zaak worden geregeld door Jef Haeseldonckx. Deelnemen kost voor een heel seizoen slechts 1500 Fr., waarmee konditietraining bijna zeker de goedkoopste binnensport per uur is (wat kan je nog krijgen voor ca. 35 fr./uur?). Voor de rest heb je niks anders nodig dan een sportbroekje, een T-shirt en een paar sportpantoffels.

Nog andere motivatie nodig? De huidige deelnemers geven u alvast een paar hints: 'goed voor de konditie' 'sportief bezig zijn zonder daar pinten le moeten pakken' 'gestopt met roken en niet graag dik worden' 'om thuis eens weg te zijn'

Hun konditie is ondertussen prima. En de uwe?• 17


KULTUUR

De rijke vormenwereld van Marc Jambers De prachtige Derde Wereld-fotografie van Jan Huet opende de tweede jaargang van de Artiko tentoonstellingen. Met de hedendaagse beeldhouwwerken van Marc Jambers wordt hieraan een kwalitatief hoogstaand vervolg gebreid. Het werk van deze geboren en getogen Antwerpenaar zwerft tussen het figuratieve en abstrakte, steeds vertrekkend vanuit het ambachtelijke arbeidsproces dat moet uitmonden in een krachtige artistieke vorm. 'Al wat als plastisch object kracht heeft, spreekt mij aan. En al blijft de inhoud van je werk wezenlijk dezelfde, als kunstenaar blijf je toch altijd op zoek naar nieuwe vormen en uitdrukkingsmogelijkheden.' Voor die zoektocht vormt de realiteit, mensen en personen uit de actualiteit van elke dag, het inhoudelijke uitgangspunt. 'Maar die inhoud is eerder symbolisch, het onderwerp heeft niet als functie om directe emoties op te wekken bij de toeschouwer. Voor mij gaat het om de artistieke presence van het werk die een artistieke emotie moet inhouden.' Met Marc Jambers haalt Artiko alvast een stevige naam uit de hedendaagse Vlaamse beeldhouwkunst naar Hoogstraten. Jambers kreeg een klassieke opleiding als beeldhouwer, maar zette zich hiertegen af door zo'n 20 jaar geleden uit te pakken met vreemdsoortige installaties nog voor het woord echt in zwang zou geraken. 'Aanvankelijk begon ik met tekenen en schilderen, maar dat groeide al tijdens mijn studieperiode tot een interesse in het driedimensionele karakter van de beeldhouwkunst. Kommercieel gezien ligt schilderkunst of grafiek beter in de markt, maar dat is me eigenlijk nooit een zorg geweest. Ik voel me best bij deze uitdrukkingsvorm. Dat ik er harder voor moet werken en minder makkelijk een ruim publiek kan bereiken, heeft me nooit gefrustreerd of zo, hoor... Aan het eind van de jaren '60 ben ik begonnen met het maken van installaties in verschillende lokaties in de stad. Meestal moest de toeschouwer op een of andere manier een primitieve konstruktie doen bewegen. In feite was dat een reactie tegen mijn studies, een vrij agressief afzetten tegen alles waarmee ik mij opgezadeld voelde. Geleidelijk leek me dat echter meer en meer overbodig. Want als kunstenaar moet je méér doen dan je afzetten tegen wat in de kleine kring van de kunstwereld gebeurt. Zo ben ik bewust op zoek gegaan naar meer begrijpbare dingen, in een realistischer vormentaal die een groter publiek moest bereiken. Zo'n tien jaar lang werkte ik in een min of meer sociaal-realistische traditie, arbeidstoestanden en zo, om de drempel naar mijn kunst zo laag mogelijk te maken in de hoop met een zo ruim mogelijk publiek in communicatie te treden.' -

Abstract 'Tot ook dat mij weer niet helemaal meer kon bevredigen. Zo stilaan evolueerde ik naar een meer pure gestileerde vormgeving die abstrakt lijkt maar die inhoudelijk nog steeds terug gaat op dezelfde basisidee. Mijn thema's komen dus nog steeds uit de sociale en politieke realiteit van elke dag. Dat kan je vergelijken met de arbeid van een journalist die artikels maakt over allerlei dingen die gebeuren en die hem interesseren om een of andere reden. Eigenlijk doe ik hetzelfde, maar dan in een plastische taal. 18

Ik ben pas tevreden met een werk wanneer de fysische verschijning ervan volledig in overeenstemming is met mijn idee en met mijn gevoel voor wat evenwichtig en mooi is, hoe traditioneel dat laatste ook moge klinken. Misschien probeer ik wel mooie werken te maken omdat dit een ouderwetse esthetische kategorie is die in de hedendaagse beeldhouwkunst weinig aan bod komt. Technisch ben ik een klassiek beeldhouwer. Ik bouw een beeld van klei, waarvan ik een negatief maak in plaaster. Het uiteindelijke beeld maak ik meestal in polyester, omdat dit materiaal praktische voordelen biedt: het is nog betaalbaar, stevig en makkelijk te vervoeren. De polyester wordt vervolgens beschilderd of ik teken erop met houtskool of krijt. De vormgeving is vrij abstrakt. Meestal gebruik ik de mens als onderwerp, soms zelfs portretteer ik mensen uit het politieke of artistieke milieu. Maar je herkent die daarom niet steeds als dusdanig. De vormen zijn glad, het beeld wordt niet impulsief opgebouwd maar groeit pas door overleg en nadenken. Er komt heel wat ambachtelijk en denkwerk aan te pas. De emotie die het beeld opwekt bij de toeschouwer moet voor mij eerder komen van de artistieke presence dan van de figuratieve inhoud. Ik zal bijvoorbeeld dus geen beeld van een moeder met huilend kind gaan maken waarbij het onderwerp direkt emoties losweekt. Het gaat voor mij om de artistieke presence van het beeld die een artistieke emotie moet oproepen. Het onderwerp heeft daardoor eerder een symbolische waarde.'

Ideeënarm 'Op het eerste gezicht kan ik weinig konkrete verwantschap tussen mijn werk en dat van andere beeldhouwers aanduiden. Iemand als Brancusi maakte ook erg uitgepuurd werk waarbij hij maandenlang blijft verderwerken aan een beeld om een vormperfectie te bereiken. In tegenstelling tot iemand als Picasso. Dan weet ik me eerder aan de eerste werkwijze verwant, maar de vormgeving zelf is dan weer heel anders. Misschien zijn er aspecten van primitieve kunst die wel overeenstemmen. Ik kan ook moeilijk zomaar namen noemen van mensen die ik erg om hun werk bewonder of zo... Al wat als plastisch object kracht heeft, kan mij aanspreken. Maar in de heden-

Scheepshersleller, 1990. daagse kunstwereld is er volgens mij te weinig echt boeiend werk. Meestal is het te ideeënarm. Dat is bijvoorbeeld het grote risiko van de konceptuele kunst die zo populair is tegenwoordig. Op zich wijs ik dat hoegenaamd niet af, maar zulk werk moet je op de idee beoordelen en te dikwijls is die gewoon niet aansprekend genoeg, te eenvoudig en biedt die onvoldoende uitdagingen aan de toeschouwer. Of neem nu de drukdoenerij rond Jan Hoet en Documenta. Er wordt een of andere geleerde mathematicus bijgehaald om een formule neer te schrijven over het ontbreken van dimensie in punt en lijn. Het eerste is evident, het tweede absurd. Het resultaat is dus iets dat je in iedere schrift van een humaniorastudent kunt terugvinden. Maar in het artistieke en mediagebeuren blaast men dat op tot mytische proporties. Te vaak oogt het allemaal wel mooi, maar zijn er te weinig ideeën aan opgehangen. Of een laatste voorbeeld: iedereen is wild van de nieuwste projecten van Christo. Op zich heeft de idee van waaruit hij vertrok heel wat waarde, maar al die jaren lang wordt telkens hetzelfde koncept met alsmaar grotere afmetingen uitgevoerd. Wezenlijk voegt hij er niets meer aan toe, alleen kommercialiseert hij zijn koncept steeds meer. Maar wat blijft daar dan uiteindelijk nog van over?... Voor mezelf probeer ik dus mijn werk eerlijk en doordacht te houden. Of ik daar dan in slaag, is natuurlijk een andere vraag. Laat daar de toeschouwer maar over oordelen...' Dat laatste kan in de IKO-galerij waar Marc Jambers een selektie van zijn recente beelden presenteert van 22 november tot 8 december. Geopend tijdens de weekends van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Op weekdagen kunnen groepsbezoeken ook op afspraak. De toegang is gratis.

de 6BegskQ(IMI@;) maand ~

C o

03-314.55.04


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

2

Do o rb om en Onder het motto dat iedere boom er twee waard is, werd op zaterdag 12 oktober her en der naarstig geplant. De lindebomen kregen in Hoogstraten een fraaie standplaats in het parkje tegenover het OCMW rusthuis. De gemeente voegde 2 exemplaren toe aan de 6 waar het ACW voor gezorgd had via haar sensibiliteitscampagne. Best lovenswaardig allemaal. Maar wij zouden niet van deze Maand zijn (of van gisteren) wanneer we daar niks aan vast knopen. Bedenkingen dus. Zoals wat er met de bomen gebeurde die eerder op diezelfde plaats hebben gestaan? En zo die hun plantaardige geest hebben gegeven, hoe dat kwam? Eerbiedwaardige ouderdom? En zoals hoe een niet onaanzienlijk deel van de op de foto aanwezige groene liefhebbers, hun plantgedrag rijmen met andere minder boomvriendelijke daden? Elders verdwijnen geregeld méér, véél méér bomen op het grondgebied dan er met een menigvoud aan boomplantacties herwonnen wordt. Door geen bomen zie je soms het bos niet meer, tiens. Zijn de politieke verantwoordelij ken daar even werklustig? Of zoals waarom de bomen niet mochten geplant worden op het begijnhof, als symbolische daad zoals het Hoogstraatse ACW voorstelde? Zou dat te veel de aandacht vestigen op de verderschrijdende verloedering van dit stuk patrimoniuni in eigendom van de overheid (zoals trouwens reeds decennia lang)? El

Met vereende krachten hezorgden ACW leden en poIiIikei's een gezonde standplaats aan de linden.

Vendelen in Nieuw-Zeeland Al vendelend komt een mens al eens op 'n ander, moeten die van de Gelnielzwaaiers gedacht hebben. Deze Hoogstraatse vendeliersgilde heeft immers andermaal een behoorlijk druk jaar achter de rug. Zo brachten ze een kort tegenbezoek aan de Franse en Engelse groepen die vorig jaar te gast waren op het eerste internationale foiklorefestival. Dat zal trouwens tijdens de laatste week van het bouwverlof in 1993 zijn tweede editie krijgen. Van 17 tot 26 augustus verbleven 16 vendeliers in Griekenland waar werd deelgenomen aan een festival in Lefkas, Men verbleef er samen niet Bulgaarse en Joegoslavische collega's en leerde er de Griekse OULO naar waarde smakcn. 111 totaal namn veertien groepen deel aan het festival. Ondertussen zit men alweer te broeden op de volgende nest vol folklore. Die wordt al fraai opgeschud in januari. Van 26 januari tot 2 februari laat een ploeg van 6 vendeliers en 1 tamboer de winterzon voor wat ze is om een bezoek te brengen aan onze tegenvoeters in Nieuw-Zeeland waar alweer een festivalprogramma ligt te wachten. Wie de ploeg van 18 op termijn al vendelend wil komen versterken, kan voor inlichtingen terecht bij Jos Van den Kieboom, tel. 3 14.56.33. Wekelijks vanaf half oktober zijn er op woensdagavond van 20 tot 22 uur trainingen in de veiling III

Internationale klarinetten De Thijsakker herbergt allicht nog menig onbekend talent en andere geheimen. Onder de

Zeven Gelineizwaaiers zetten eind januari koers naar Nico w-Zee/and. eerste kategorie rekenen we de klarinettist Igor Bettens. Vanuit zijn Hoogstraatse thuisbasis lijkt deze goed op weg om de drempel van de internationale concertwereld te overschrijden. Eerder dit jaar voerde hem dat o.m. naar het Mozart openingsconcert van RTBF en naar concerten met een Keuls orkest. Momenteel maakt hij deel uit van het 8-man sterke blaasorkest Octophorus waarmee hij o.m. optrad in Parijs en Antwerpen. Sommigen herinneren zich wellicht nog de piano-escapades van Igor Bettens bij het laatste stuk van de Lepen Hoek. Als professioneel muzikant bespeelt hij klarinetten waarmee de oude muziek van de grote meesters op volledig autentieke wij ze vorm gegeven wordt.

De instrumenten hebben blijkbaar een enorme evolutie ondergaan waar bij uitvoeringen van oude muziek op hedendaagse instrumenten niet steeds rekening mee gehouden is. Door vertolking op het oude instrumentarium en op de wijze waarop de componist het destijds opvatte, ontstaan echter belangrijke verschillen. 'Voor mij is dat een stuk herbronning op zoek naar de essentie van de muziek zelf,' zo zegt hij daarover. 'En tegelijk ook een manier om de muziek terug meer te doen leven zoals ze werd opgevat, ontdaan van de elitevorming waarmee ze werd opgezadeld'. Alleszins noténi genoeg voor een uitgebreidere babbel in een van onze volgende Maanden! 1-1 19


HOOGSTRA TEN

Britse New Orleans De Marekriver Jazzclub is niet een optreden van het huisorkest aan zijn 16e jaargang begonnen. Bij die gelegenheid kreeg men ver sterking van de Nederlandse trompettist Tom Goosen. Nog meer vreemd volk over de vloer voor het optreden op vrijdag 15 november. Dan is de Engelse Martin Bennelt's Old Criterion Band te gast met als bijkomende attractie de negerzangeres Christine Tyrreil. De band geldt als een van de meest populaire Engelse New Orleans groepen en speelde reeds op ettelijke festivals in heel Groot-Brittannië en op het Europese vasteland. Groepsleider Martin Bennett niaakte tal van opnamen. Deze trombonist kan bogen op een meer dan 30-jarige muzikale ervaring. Ver der omvat de bezetting Brian Bates (trompet), Allan Williams (tenor sax), Hugh Roberts (klarinet en tenor sax), Bill Scott (banjo), Richard Willey (susafoon) en Mike Randerson (drums). Zangeres Christine Tyrreil kan putten uit een ruim repertoire van klassieke blues, vaudeville en spirituals. Zij beschikt over een geheel eigen stijl binnen het klassieke New Orleans idioom. Dit concert heeft uitzonderlijk plaats op een vrijdagavond. Aftrap om 21 uur in de refter van de Vrije Land- en Tuinbouwschool in de Gravin Elisabethlaan.L1

Oldtimergala Iii de tijd dal auto's nog mobiel waren en files Franse meisjes met een 1 te weinig, bloeide het avontuurlijke, excentrieke of stijlvolle autodesign. Precies dat maakt de oldtimers uit de jaren stillekes ('20 tot pakweg 60) tot vaak fraaie verschijningen chroom geworden wellust. Jaarlijks biedt oldtimerclub de Diept de Hoogstratenaren de kans om in de veiling een collectie oldimers te bewonderen en desnoocls zelf te kopen. Zo ook tijdens het eerste lustrum op zaterdag 16 en zondag 17 novem ber. Wat er zoal te zien is? Meer dan 200 auto's en motorfietsen uit de hogervermelde periode. Daaronder o.m. de unieke Mercedes 300 SL Vleugeldeur uit 1955 en een pracht van een Italiaanse Lamborgini sportwagen. Verder bromfietsen uit opoe's beste jaren, oude tractoren, evenals allerlei informatie en publicaties over oldtimers. Restaurateurs in spe kunnen hun hartje ophalen tussen de onderdelen en wisselstukken, originele folders of onderhoudsboeken. De frivolere nostalgicus richt zich misschien liever naar trapauto's, miniatuurwagens, jukeboxen of email reclameborden. De Belgische Oude Citroënclub verzorgt een tema-stand, evenals de Diept die de roaring twenties doet herleven. Net zoals de Desselse Tienbassers die een en ander muzikaal opfleuren. Telkens geopend van 10 tot 18 uur. Meer info hij Theo Huet, tel. 014-63.35.79)

1)e \IorcA 1/ Ier \. 0. Jo:z 130/1(1 00/1 hei //e/ 1( (Iii ,ijde/i:jk een tromhon ig gezicht...

Knapenkoor uit Litouwen Het knapenkoor Azuoliukas uit Vilnius in Litouwen zingt woensdagavond 6 november om 19.30 uur in de Sint-Catharmakerk van Hoogstraten. Dit concert, onder de leiding van dirigent Vytautas Miskinis, is het begin van een tournee in ons land. Deze Belgische première is een rechtstreeks gevolg van het bezoek van enkele Vlaamse senatoren, waaronder burgemeester Van Aperen, die in het begin van het jaar hun solidariteit gingen betuigen met het Litouwse volk ter gelegenheid vn het referendum omtrent de onafhankelijkheid van de Baltische staat. Het koor zingt een indrukwekkend programma met werk van o.a. Lasso, Scarlatti, Poulenc, Mozart e.a. De 67 zangers worden op het orgel begeleidt door Balys Vaitkus. De kaarten voor deze avond kosten in voorverkoop 250 fr. (-12 jaar) en 350 fr. (+ 12 jaar) en de avond zelf aan de kerk 300 en 400 fr. Kaarten kan men reeds vooraf bekomen bij de toeristische dienst (Vrijheid 149) in de raadskelder van het stadhuis of men kan ook

-

l3aiijospeler Lue t iiii De/in kreeg

telefonisch reserveren via tel. 03-314.50.07. De opbrengst van deze avond gaat naar de hulpactie Baltische Staten. Met dit geld wil België de contacten concretiseren door middel van daadwerkelijke steun bij de oprichting van ambassades in Estland, Letland en Litouwen enerzijds en de oprichting van Baltische ambassades in België anderzijds.

Gastgezinnen De groep Azuoliukas bestaat uit 75 personen waarvan 67 zangers en hun begeleiders: dirigent, koorleider, assistent, pianist, pedagoog, dokter en chauffeurs. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken voor een verblijf in gastgezinnen (kamer met ontbijt) voor drie iiachten: S, 6 en 7 november. 1-let dagprogramma wordt verzorgd door het stadsbestuur i.s.m. de scholen en andere instellingen. De meeste koorleden hebben een basiskennis van Engels en/of Duits. Voor meer inlichtingen of aanmeldingen als gastgezin kan men terecht bij het stadsbestuur tel. 03-3 14.50.07 op de dienst informatie (toestel 46) alle werkdagen van 8.30 tot 12uur en van 12.30 tot 16.30 uur.lI1

0

!

"

.SL'iZUL/l.

n

,

r

fl1

r -

o Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

WI

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24 1-/ei Ânupenkoor uit Liwuwen.

20


HOOGSTRA TEN

De baron niet thuis? KWB Hoogstraten blijft trouw aan de goeie traditie om jaarlijks een volkse komedie op de planken te zetten. Op zaterdag 23 en zondag 24 november hebben in de Rabboenizaal van het Spijker opvoeringen plaats van 'Is de baron niet thuis?' Het betreft een blijspel geschreven door Hugo Fransaert. In de rolverdeling fungeren heel wat onderhand klassieke toneelnamen: Eddy Hendrickx, Lief Snijders, May Verschueren, J05 Van Loon, Kris Van Loon, Chris Aerts en Jos Smouts. De regie is in handen van huisregisseur Fried Janssens, terwijl Stan Bruyndonckx de functie van souffleur waarneemt. Kaarten worden voor 100 fr. aan de deur verkocht in de loop van de maand. Aan de kassa kosten ze 120 fr.Li

Orgelconcert Op zondag 24 november om 17 uur brengen de Zweedse muzikanten Karin Strid en Ake Olofson een uniek concert in de Katharina kerk. Het duo toert door Europa en is in Hoogstraten te gast op uitnodiging van het Jeugdmuziekatelier en de Muziekacademie der Noorderkempen. Ake Olofson wordt gerekend tot één der betere cellisten van zijn generatie. Hij studeerde o.m. bij klinkende namen als Navarra en Casals, was vervolgens solist bij diverse orkesten. Hij is professor cello aan het Stockholmse Conservatorium. Als solist trad hij op met dirigenten als Barbirolli en Maazel en o.m. in een dubbelconcerto met David Oistrach. De organiste Karin Strid is een freelance muzikante die eerder o.m. toernees door Europa en Japan maakte. Op het programma staat werk van Frescobaldi, Bach, Respighi, Schönberg, Von Koch en Sjögren. Beide musici spelen solo en uiteraard ook samen in een weinig gebruikelijke combinatie van cello en orgel. De inkom bedraagt 200 fr. en 100 fr. voor leerlingen van de muziekschool of andere reductiegroepen. LII

Dit inonlere gezelschap laat tijdig weten 0/ de baron 1/luis is.

Leven in de brouwerij De Baasroodse Bacchusbrouwerij is al meer dan 20 jaar buiten werking, maar wordt sinds meerdere jaren gebruikt als een op zijn minst gezegd originele tentoonstellingsruimte, en ontmoetingsplaats voor andere evenementen zoals aperitiefconcerten. Naar aanleiding van de laatste Open Monumentendag verscheen er daarover reeds één en ander in de pers, omdat de brouwerij ook een halte was op een industrieel-archeologische wandeling. Zo vernamen we dat de Antwerpse kunstenaar 'Willy' dit jaar de prijs voor spektakel behaalde.

Het langzame einde van het Sovjet-imperium? De perestroîka, dc gedaanteverwisseling van Oost-Europa, de historische hereniging van Duitsland, de val van de Muur. Maar ook het drama van de Baltische Staten en de chaos in de Sovet-Unie... Gaat Europa na de euforie in een nieuw zwart gat vallen? Beleven we werkelijk het begin van het einde van het Sovjet-imperium? Spatten de vroegere satellietstaten van het Oostblok uiteen? Welke rol gaat Duitsland spelen in de jaren 90? Journalist Rolf Falter past puzzelstukjes in mekaar, brengt de razendsnelle evolutie even tot stilstand voor een kijk op achtergronden en een blik in de toekomst. Een must voor iedereen die honger heeft naar méér dan de snelle hap van de doorsnee nieuwsberichten. Gespreksavond door Rolf F'alter op dinsdag 5 november in het auditorium van het Seminarie om 20 uur. EI

Muziekavond Een van de hoogtepunten van dejaarwerking van een fanfare of harmonie is cle jaarlijkse muziekavond waarop men in optimale omstandigheden aan het thuisfront kan tonen wat men muzikaal zoal in z'n mars heeft. Voor de Koninklijk fanfare St. Katharina heeft dit gebeuren plaats op zaterdag 16 november. Secretaris Marc Buyens heeft er alvast een goed oog in: 'De kwaliteit van de gebrachte muziek ging er de laatste jaren stevig op vooruit. De groeiende belangstelling is daar zeker niet vreemd aan. En wie onze maatschappij tijdens ons jaarlijkse concert al aan het werk zag en hoorde, heeft misschien wel een heel ander idee gekregen over fanfaremuziek. Als je weet dat er werken zoals 'A Salzburg Impression' of 'The sound of music' uitgevoerd worden, dan wordt duidelijk dat ook de doorsnee muziekliefhebber hier heel wat luistergenot aan kan beleven!' Afspraak dus op 16 november vanaf 19.30 uur in de Pax. Gratis toegang. EI

4

'

Speklakel-kun sI van ijq//y Jij//en.

De 'Willy' is echter niemand minder dan de Hoogstratenaar Willy Hillen, zoon van Marieke Van Loon uit de deken Lauwerijsstraat. Willy kreeg zijn eerste opleiding in het IKO, studeerde nadien verder in een kunstrichting en was enkele jaren geleden ook nog leraar is het IKO. Momenteel woont hij in Borgerhout. Volgende afspraak bij Brouwerij Sterkens? LII

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 21


HOOGSTRA TEN

Twee keer Goud in Hoogstraten Gust Versmissen en Martha De Bie

Gust Versmissen en Martha De Bie wonen aan de Tinnen Potstraat en zij zijn het eerste gouden paar in die buurt waar vooral jonge gezinnen wonen. Zowel Gust als Martha komen uit bocrcnfamilics en zullen in hun jeugd amper hebben durven dromen van een eigen huis, laat staan van de riante woning waar ze nu in wonen. Maar daar hebben ze dan ook hard voor gewerkt, of zoals Martha het zegt: 'Begonnen met paard en kar en geëindigd met 5 auto's (de kreemglace-scooter van Gust bijgerekend)'. Gust was de jongste van de 9 kinderen van boer en boerin Versmissen van Keirschot, gehucht van Rijkevorsel. In die tijd stonden er maar 3 huizen in die buurt, vertelt Gust, en die lagen dan nog 20 minuten lopen van elkaar verwijderd. Het was pas in de late jaren 30, toen hij als soldaat werd opgeroepen, dat Gust van huis weg ging en zo zijn Martha kon ontmoeten die in Oostmalle woonde. Martha was de op één na jongste in het gezin De Bie. Haar broer was samen met Gust in dezelfde compagnie in het leger. Toen die groep soldaten in de buurt van Oostmalle gelegerd was, nodigde vader De Bie Gust uit bij hen te komen slapen, als vriend van hun zoon. Gust kreeg zo een vaste voet in huis, hielp mee bij het boerenwerk en stal zo het hart van dochter Martha. 'Die eerste brief waarin hij mij vroeg om zijn meisje te worden, die bewaar ik nog steeds', vertelt Martha. Maar voor ze konden trouwen moest Gust nog 8 maanden krij gsgevangenschap doorstaan. Terug thuis, vroeg hij onmiddellijk Martha's hand en die kon hij krijgen van vader De Bie als hij de kost kon verdienen. Maar dat was in oorlogstijd niet zo gemakkelijk. Gust ging dan werken in de 'Liebig' (koolzaadpiantages in Meer), later in het Amerikaanse leger. Maar dat bracht allemaal niet veel op en Mar22

tha had een beter idee: in de commerce gaan. Ze dacht daarbij aan een handel in groenten en fruit en zo gebeurde. Er werd een paard gekocht, ze lieten de smid een wagen maken, ze kochten wat fruit en groenten op de veiling en trokken zo van deur tot deur. Hard werken, zuinig leven en het zakeninstinct van Martha, deden hun handel floreren. Zodanig zelfs dat ze na enige jaren een eigen winkel konden openen aan de Gelmeistraat. Paard en kar waren toen al lang weer verwisseld voor een en later 2 vrachtwagens. Daarmee werd 's morgens in alle vroegte naar de veiling in St. Katelijne-Waver gereden om de waren

daarna in de winkel en huis-aan-huis aan de man te brengen. 'Lange dagen waren dat,' vertelt Gust. "s Morgens vroeg ging ik op weg met enkele boterhammen op zak maar ik moest de hele dag zo rennen en haasten dat ik zelfs geen tijd had om dat brood op te eten. Als ik thuis kwam, ging ik dan eventjes liggen, en dan kon ik weer vooruit tot 's avonds laat. Maar ik wil niet klagen want ik heb gedaan wat ik graag deed en ik was altijd onder de mensen, mijn grootste plezier. Mijn 'kreemglace-toer', die deed ik het liefst; als ik dan die kinderen onderweg langs de straat zag staan, ongeduldig te wachten tot ik voorbijkwam, daar had ik deugd van'. In het begin maakten Gust en Martha de ijskreem nog zelf met de hand; ijs in stukken kloppen, de machine draaien, dat was zwaar werk. 'Nu rijden er veel ijsroomventers rond maar toen ik daar in '49 mee begon, was lat een groot succes. Ik ging overal naartoe waar mensen bij elkaar kwamen: aan de schoolpoorten, op de kermissen, bij de voetbal. Vrije dagen had ik niet maar dat deerde me niet', vertelt Giist. Martha: 'Van Wuustwezel tot Ravels is hij gekend, onze Gust met zijn ijs, en nu heeft hij wel eens heimwee naar die tijd. Hij praat zo graag met de mensen'. En zo is dat nog, wie wil praten en filosoferen over het wereldgebeuren, kan ten allen tijde bij Gust terecht. Hij doet niets liever. En nu hij geen commerce meer doet, hoeft hij niemand naar de mond te praten en kan hij zijn eigen mening eens zeggen. Martha daarentegen, houdt meer van zingen in het koor en van werken in de winkel van

haar dochter. (Martha en Gust hebben twee kinderen: Frieda en Magda en één kleinkind, Anke). Reizen staat ook op het programma. Vooral Gust wil nog zoveel mogelijk van de wijde wereld zien, want, zo vertelt hij: 'Het enige wat ik vroeger van de wereld heb gezien, was vanuit een beestenwagen, zonder eten of drinken en tussen dode soldaten... Nu heb ik de kans om dat anders en beter te doen'. En zo gebeurt het nu, met het Engels en Duits, opgestoken in de oorlog en van het kijken naar teeveefeuilletons, gaan Gust en Martha vaak op reis doorheen Europa. Dat ze dat nog lang mogen doen!LI


HOOGSTRA TEN waar zij moest 'gammen' (stenen opstapelen in de droogschuren). Aan de oorlogstijd heeft Jos veel herinneringen; de meest ingrijpende gebeurtenis was wel een bombardement in Antwerpen waarbij Jos als enige overlevende uit het puin werd gehaald. Toen Anna het nieuws had vernomen en zich naar Antwerpen spoedde, verwees men haar naar het dodenhuisje. Gelukkig vond zij haar J05 later levend terug in het ziekenhuis. Ook spannend was het die keer toen J05 kleren voor verzetsstrijders over de grens moest smokkelen. Toen hij op zijn weg Duitsers tegen kwam, toonde hij hen een zak met konijnenvoer waaronder de kleren verborgen waren. 'Zoiets zou ik nu niet meer doen, die hele oorlog was één grote ellende...'. Jos en Anna hadden samen 7 kinderen: Lizette, Robert, Maria (op 19-jarige leeftijd gestorven door een verkeersongeval), Louis, Corneel, Diane en Martine. Anna is buitenshuis blijven werken, tot en met de geboorte van haar jongste kind; ze was toen 42 jaar. Met hulp en oppas van familie en de oudste kinderen heeft ze dat klaargespeeld in een tijd toen er van was- en afwasmachines amper sprake was. Nu de kinderen het huis uit zijn en er alweer 8 kleinkinderen en 1 achterkleinkind zijn bijgekomen, is Anna nog steeds in de weer. Nu als oppasmoeder. Jos steekt wel een handje toe in het huishouden; dat is hij nog gewend van vroeger toen er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat - 'en ook op zonen ook het smokkelen kon hij moeilijk laten. dag en zaterdag' - moest gewerkt worden. 'Zelfs in onze huwe!ijksnacht ben ik op pad Maar nu is er gelukkig ruim tijd om met de gegaan. Dat was dan onze huwelijksreis in het duiven te spelen, Jos' geliefkoosde bezigheid. buitenland, haha'. Ook Anna zocht en vond We wensen Jos en Anna nog vele jaren toe werk, o.a. in de steenfabriek in Rijkevorsel in deze goede tijd van nu.0

Jos Goris en Anna Nagels

Jos Goris en Anna Nagels vierden eind september hun gouden bruiloft maar dat betekent niet dat ze hun dagen voortaan in alle rust zullen slijten. In hun grote huis aan het Van Aertselaerplein, waar ze nu bijna 40 jaar wonen, is het een komen en gaan van kinderen, en vooral kleinkinderen. Jos en Anna hadden 7 kinderen en die brachten ze groot in de moeilijke tijden van oorlog en de nasleep daarvan. Met de 'goeie ouwe tijd' moet ge bij Jos niet aankomen. 'Daar was weinig goeds aan, zo meent hij, 'hard werken of geen werk kunnen vinden, karige pree... wel was er toen meer huipvaardigheid bij de mensen, zoiets als geburenhulp, dat bestond toen nog'. Jos is een echte Hoogstratenaar; geboren in 1920 in een gezin van 5 kinderen in een huis aan de 's Boschstraat, later verhuisd naar de Gelmelstraat. Daar hielden vader en moeder Goris een café open waar nu The Movie is. Dat café had de merkwaardige naam "t Parapluuke', maar dat had dan weer te maken met de andere bezigheden van pa en moe Gons. Die gingen namelijk van deur tot deur om stoffen en andere zaken te verkopen, waaronder ook paraplu's. Jonge Jos wilde graag bakker worden en begon als bakkersgast het beroep te leren tot hij in '39 werd opgeroepen om soldaat te worden. Tijdens de oorlog werd hij betrokken bij gevechten, o.a. aan de Leie en moest als krijgsgevangene 10 maanden in Duitsland blijven. Anna komt uit St. Jozef-Rijkevorsel, uit een gezin van diamantbewerkers. Zij zelf ging als jong meisje uit werken in de sigarenfabriek in Rijkevorsel. Het was de oorlog die Jos en Anna bij elkaar bracht. Om wat te kunnen verdienen was Jos in die tijd gaan smokkelen aan de Nederlandse grens en daar ontmoette hij zijn Anna die in die buurt aardappelen was gaan kopen. In '41 zijn ze getrouwd en gingen wonen in de Ge!melstraat. Om de kost te verdienen in de oor logsjaren, nam Jos allerhande baantjes aan

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN:

Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle hout soort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

DE PUYDT n stmeubeIen 000

BEIA>

((

/

lIDflE

3.

\dJ.1E).flJ

S

- Arte

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

!c-y A.

Lod. 23


cf t [flfl1 Ü [fl1 d FIh R1 Verkeers(on)veiligheid! Acties? Als men de verkeersprofeten serieus moet nemen, staan er ons in de zeer nabije toekomst nog heel wat ellenlange files te verwerken. Het personen- en vrachtverkeer zal nog een abominabele stijging kennen met alle nadelige gevolgen van dien voor mens en milieu. Aan uitbreiding van het wegennet kan nog moeilijk gedacht worden daar ons Belgenlandje al bijna helemaal onder beton en asfalt bedolven ligt. Wat dan? Openbaar vervoer? Iedereen weet dat dit efficiënter moet uitgebouwd worden en zeker in onze kontreien waar je een vergrootglas nodig hebt om enig openbaar vervoer te onderscheiden. Hoe zit het nu met de Minderhoutse verkeersveiligheid? Veiligheid is misschien een slecht gekozen woord, onveiligheid is beter op zijn plaats! Niet zaniken daarover, dat levert weinig of niets op. De handen uit de mouwen steken! En daarvoor heeft men enkele maanden geleden een werkgroep opgericht in Minderhout! Deze werkgroep spendeerde al heel wat vrije tijd om al de problemen wat betreft de plaatselijke verkeersituatie uit de doeken te doen. Met ontsteltenis merkt men dat nog heel wat Minderhoutenaren maar amper van het bestaan van deze groep af weet en daar wil men wat aan veranderen. Vandaar deze informatie! Zo heeft men tijdens de zonovergoten zomerdagen de verschillende Minderhoutse woonstraten een bezoekje gebracht, niet om de fleurige bloemetjes te bewonderen, de vogelties te horen fluiten... maar wel om te onderzoeken op welke plaatsen er een mogelijkheid

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurjssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

bestaat om verkeersdrempels te laten bouwen. Hierover verschillen echter heel wat straatbewoners van mening. In de eigen straat zou men wel zulke obstakels willen zien verschijnen en dan liefst één meet dan één minder, door de andere straten wil men dan weer sneller verkeer. De verkeersgroep heeft geprobeerd in alle eerlijkheid een evenwichtig plan in te dienen bij de gemeente. In de fusiegemeente Hoogstraten is onlangs ook een verkeersraad opgericht. Daar kan men om de twee maanden, per deelnemende vereniging, twee voorstellen binnenbrengen om de verkeersveiligheid in eigen dorp te verhogen. De punten die Minderhout op de eerste vergadering heeft voorgelegd waren: regelmatige snelheidscontroles langs de rijksweg in het centrum van Minderhout en toezicht op het wildparkeren op de voetpaden; parkeerverbod in de Koestraat van het Parochiecentrum tot aan de rijksweg. Dat die snelheid aan banden moet gelegd worden zal wel niemand tegenspreken. Je haren rijzen ten berge als je merkt welke snelheden er in de dorpskom ontwikkeld worden en welke levensgevaarlij ke manoeuvres (inhalen!) er uitgehaald worden, hoe sommige chauffeurs het als een lolletje beschouwen rakelings langs argeloze fietsers te flitsen.

rp;;T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Snelheidscontroles hebben al plaatsgehad, maar men hoopt dat deze regelmatig verder gehouden zullen worden. Het voorstel tot parkeerverbod in de Koestraat wordt op dit moment door de politie onderzocht! (Door de Dorpsraad is dit trouwens al jaren gevraagd!). Op de volgende verkeersraad zullen onze vertegenwoordigers deze voorstellen zeker op de voet blijven volgen. De twee nieuwe voorstellen voor de volgende verkeersraad houden het volgende in: strip-

Hoe knuffel je een schildpad?

Overdreven snelheid was er de oorzaak van dat deze woning reeds aan linker- en rechterkant het ongevraagd bezoek kreeg van een te opdringerige vierwieler. Balans: één dode en zware materiële schade.

De Wereiddieren dag op 4 oktober liet ook de Minderhoutse kinderen niet onberoerd, ieder bracht zijn geliefd knuffeltje naar school waar het gekoesterd werd door klainme kinder handjes.

24

pen aanbrengen op de scheiding van de rijweg voor auto's en het fietspad. Zo zullen automobilisten ervaren dat zij weer eens een bocht afsnijden en daarbij het fietspad gebruiken; in de Minderhoutsestraat verhoogde kruispunten aanbrengen om snel rijden onmogelijk te maken. In andere dorpen wil de gemeente biflashes plaatsen. Zou dit ook in Minderhout zijn nut niet kunnen hebben of mag het niet omdat wij langs een rijksweg wonen? Verkeer is er genoeg! Daarvoor moet men het niet laten! Om de sluikwegen zoals de Minderhoutsestraat en de Lage Weg veiliger te maken heeft men van gedachten gewisseld over welke maatregelen het meeste effect zouden heb-


MINDERHOUT

Circus in 't dorp

autobanden

(PEETEn Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

ben. Er bestaan verschillende snelheidsremmers: verkeersdrempels, bloembakken, verhoogde kruispunten. Eigenlijk moet voor elke straat afzonderlijk bekeken worden welke snelheidsremmer het meeste effect heeft voor die bepaalde straat. In de Minderhoutsestraat was men eerder voor verhoogde kruispunten, omdat die daar heel wat aanwezig zijn. Voor de sluikwegen bestaat echter nog een meer drastische maatregel. Men kan de weg op een bepaalde plaats afsluiten voor het autoverkeer, zodat alle automobilisten, die deze weg gebruiken als binnenweg, daar niet meer langs kunnen komen. Het is echter de vraag of de bewoners van de Minderhoutsestraat en de Lage Weg daarmee akkoord zouden gaan. Men zou bepaalde gewoonten moeten veranderen. Een mentaliteitswijiiging dringt zich op! Zeker voor kleine verplaatsin-

Circus- Theater Pau we/s slocg zijn fcnrcn op in fnn1crhnoi Cc,zirujn. t ccii nc/i ci; den zich misschien niet zo erg in hun sas in tegenstelling tol de kinderen waarvoor liet een we/gekomen attractie bleek.

gen wat meer de fiets en wat minder de auto gebruiken! Ook heb je zeker al gehoord en gelezen over de herinrichtingswerken aan de rijksweg in het centrum van Minderhout. Eerst was er een toezegging van 4 â 5 miljoen om de doortocht door ons dorp veiliger te maken, naar aanleiding van enkele zware ongevallen. Er wer den reeds mooie plannen getekend (een tiental jaren geleden ook reeds!! !), rekening houdend met dit budget. Pas geleden hebben wij echter vernomen dat minister Sauwens voor lopig slechts 2 miljoen heeft toegezegd. Dit is niet erg verstandig zo vlak voor de verkiezingen, mijnheer de minister. Of verwacht hij hier toch al niet te veel stemmen? Of wil hij de inwoners van zijn eigen kiesarrondissement

In harmonie

nog een extraatje geven? Dan zwijgen we nog maar over de rijksweg naar Meerle die al jarenlang en doorn in het oog is van elke weggebruiker! De Werkgroep Verkeersveiligheid Minderhout denkt aan acties voor deze twee probleemsituaties waarbij men eigenlijk moeilijk bij het gemeentebestuur terecht kan. Alhoewel!! Mocht je nog vragen, voorstellen of ideeën hebben in verband met de verkeersveiligheid in ons dorp, aarzel dan niet om contact op te nemen met een lid van die werkgroep of met zijn voorzitter WIM KOYEN, Desmedtstraat 4, tel. 03/314.75.51.LIJ

B() (I%S1) iotogie Vereniging Ekotogische Leef- & Teeltwijze vzw

Concert op 1 november A/lerheiIigen) in het Parochiecentrum. Kon. Fanfare 'De Marckezonen', Harmonie 'Vermaak na Arbeid' uit Turnhout en Har,nonie 'Broederband' uit Rijkevorsel vergasten alle b/aasmuziek/iefhebbers op een uitzonderlijk festijn.

VELT

In het najaar 1991 organiseert VELT twee voordrachten over Bouwbiologie in het Parochiecentrum te Minderhout. Vooral de materialen die beter zijn voor onze gezondheid en het milieu in 't geheel niet belasten worden extra belicht. Op woensdag 27 november: algemene isolatie, energie, bouwmaterialen. Op woensdag 18 december: oppervlaktebehandeling o.a. verven en houtbeschermingsmateriaal. In het Parochiecentrum wordt u zeker verwacht tegen 20 uur! Informatie kan u altijd inwinnen op: Secretariaat Velt-Noorderkempen, p/a Ann de BieJanssen, Voort 79, 2328 Meerle, tel. 03/ 315.83.27.• 25


[rteI Rechtzetling Nu ik dit schrijf weet ik niet wie er in de 'kop' boven deze woorden zal staan om uw nieuws over ons dorp in ontvangst te nemen, wanneer deze woorden eenmaal gedrukt zullen zijn. Ik bedoel dit: al 'n paar maanden staat er nog dat Frans Van Bergen de man vo6r 't Wortels nieuws is, terwijl die zijn werk alweer enige tijd terug heeft overgegeven aan Bernard. Aan wie de fout ligt, is niet duidelijk maar voor alle zekerheid weze nu gezegd dat u tot nader order met uw nieuws terecht kunt bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13, tel. 314.69.69. Hoe meer nieuws, hoe liever. El

Brand in de Kolonie In ons vorie nummer vertellen we dat hij de open monumentendag de boerderij van de Kolonie opengesteld was en dat er daar met 'n oude dorsmachine 'n paar uur gewerkt en gedemonstreerd werd hoe ze vroeger dorsten, tot de regen als spelbreker optrad. Na afloop probeerde men de dorskast onder de grote hangar van de boerderij te duwen, kwestie van zo'n kostbaar antiek stuk droog te houden. Laat nu die machine net iets te hoog zijn om eronder te gaan! Zodat ze ermee richting dorp trokken. En gelukkig maar! Want twee dagen later brandde die hangar totaal uit, dinsdagmorgen, 17 september. Oorzaak: onbekend. Van 4 mestbrekers die eronder stonden bleef niet veel meer over dan schroot; van 'n hefkraan smolten de plastieken raampjes voor ze de kraan konden wegtrekken; enkele duizenden pakken hooi en stro brandden uit en 3 gebinten stortten in. De hele dag moest men blijven spuiten op de smeulende hooi- en stropakken. El

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij FRANS VAN BERGEN, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Sportongeval met ernstige gevolgen 0p zondag 30 september speelde de eerste ploeg van VNA Wortel op eigen terrein 'n voetbalmatch tegen Meer. Tegen het eind van de wedstrijd, bij 'n sprong om 'n bal te kopen, kwam Marc Snoeys, de kapitein, met zijn hoofd in botsing met het hoofd van een tegenspeler die naar dezelfde bal sprong. Hij kwam niet te vallen, er werd ook geen spelfout of overtreding gefloten, Marc speelde verder mee tot het einde. Maar toen de match afgefloten werd voelde hij zich wat suf, waarop een verzorger hem naar de dokter van wacht in Meer voerde, die 'n waarschijnlijke hersenschudding constateerde en bed-rust thuis adviseerde. Thuis gekomen legde hij zich te rusten, maar kort daarop werd zijn toestand erger, zodat hij toen naar het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout werd overgebracht. Operatief ingrijpen mocht niet meer baten, Marc geraakte in coma en overleed vrijdagavond 4 oktober. Hij laat een vrouw een een zoontje van een jaar en 2 maanden achter. Het bekend worden van zijn dood bracht in ons dorp grote verslagenheid teweeg. DHM wil ook langs deze weg haar medeleven met zijn vrouw Annemie, zoontje Geert en met geheel de familie betuigen.

Nationaal ruitertornooi LRV Zondag 6 oktober was 'n hoogdag voor de Paardenvrienden van Wortel en met hen ook voor héél Wortel. Daarbij nog stralend weer, al was er 's morgens nog wat regen gevallen. Het spreekwoord 'na regen komt zonneschijn' kwam helemaal uit. Dagen en weken en maanden van voorbereiding waren eraan voorafgegaan, maar de organisatoren mochten tevreden zijn en haalden eer van hun werk: alles was piekfijn en tot in de puntjes verzorgd, het had niet beter kunnen zijn, in zo'n prachtige omgeving. 43 Rijverenigingen, de hoogst gekwalificeerde uit de 5 Vlaamse provincies (uit 'n totaal van 296) waren geselecteerd en m5chten meedoen: die waren er dan ook allemaal, sommigen met 2 of zelfs met 3 achttallen: in totaal 1100 paarden. Voor 7 uur 's morgens waren de eersten al ter plaatse; om 8.30 uur begonnen de eerste wedstrijden op 3 verschillende terreinen: springwedstrijden klasse midden en licht, groepsdressuur, enz. tot 13.00 uur. Daarna alles op het grote feestterrein voor de kroon op het werk: 'n grootse, geweldige parade, demonstraties individuele dressuur en voltige, turnen, merinen, springwedstrijden klasse zwaar, met prijsuitreikingen door hoge genodigden. De parade vooral was prachtig: de Guldensporenslag (vcôr de slag welteverstaan) had er niks aan, denk ik. Onze eigen Wortelse paarden vrienden haalden de 2e prijs in dressuur achttallen, en onze eigen kommandant Fons Pauwels kreeg de 2e prijs individuele dressuur. Maar waaraan ik de eerste prijs zou toekennen zijn niet de hoge heren of beste ruiters, maar wel de ruim 360 helpers en medewerkers achter de schermen, vrij-

30 Jaar K.B.G.

Dorsen en malen zoals vroeger Op zondag 21 september was er op de hoek van het Poeleinde en de Beukendreef, waar enkele weken tevoren 'n korenveld op z'n ouderwets gemaaid was, het vervolg te zien: dorsen en malen (bijna) zoals in de tijd van 'd'ouw Belgen'. De dorsmachine die aan de brand op de kolonie ontsnapt was, aangedreven door een oude trekker-met-vliegwiel, middels een lânge drijfriem, dorste onberispelijk en onvermoeibaar enkele wagens met schoven graan. De zuivere korrels rolden in zakken aan het ene uiteinde, het kaf keurig opzij weggeblazen, en het stro in pakken gebonden aan het andere uiteinde buitengewipt. Daarnaast een platte rosmolen, waar Jos Simons met 'n zwaar boerenpaard 'n hele dag rondjes draaide om 'n maal-molen het versgedorste graan te laten malen tot bloem. 'Vakmanschap is meesterschap'. Er mankeerde alleen nog 'n bakker om er gelijk brood van te bakken. Dan hadden we kunnen zeggen: 'Recht van 't land naar de klant!' Misschien voor 'n volgend jaar? El 26

Tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van K.B. G. Wortel werden acht verdienste/like bestuursleden in de bloemen gezet. Volgende personen kregen een ereteken opgespeld, (van links naar rechts) Peer Peeters, Gust Vermeiren, Jef Sprangers, Net Verschueren, Lisa Houben, Toke Verschueren, Louisa Swaenen en Mina Snoeys. Mieke Koyen (zittend) reeds 30 jaar lid, werd in de hulde betrokken en mocht een bloemstukje in ontvangst ne,nen.


WORTEL willigers uit vele Wortelse en enkele andere zusterverenigingen, die in beste vriendschap dit feest hebben doen slagen. Wortel, profidat! 0

Lauryssen electronics

pvba

Er zit schot in Het gaat de St.-iorisgilde duidelijk voor de wind. Begin dit seizoen behaalde een Wortels zestal een tweede plaats bij de schieting voor de hoge gilde raad te Westerlo. In augustus won men eveneens als ploeg, de 'Beker Dupret'. Wortel won deze beker dit jaar voor de tweede maal, 66 jaar na de eerste zege. Nu, bij het afsluiten van het seizoen, raakte bekend dat Frans Horsten als eerste eindigde in de (individuele) rangschikking van de Bcategorie. Hiermee haalde hij voor Wortel, 18 jaar na Wim Druyts, opnieuw een kampioenstitel binnen. En, om het seizoen helemaal succesvol af te sluiten won men ook nog de 'tweede zestalschieting'. Een vorige overwinning in deze wedstrijd dateert ook reeds van 1984. De ploeg van Wortel eindigde met J05 Van Opstal, Willy Gorrens, Jan Lauryssen, Ron Vermeiren, Herman Goetschalckx en Frans Horsten op de eerste plaats. Deze laatste schutter won ook de individuele rangschikking en de rozenprijs. Nooit voordien kende de Wortelse gilde zo'n succesrijk seizoen. 0

£

£

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Bloemensierkunst

CATTLEYA' & Nroy jbn Hfl.f, rU (rU

Ir

DyL<

Maak het uzek gernakketjk fax 014/63.51.87 of bel 0 14/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u buken

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Laatste akte van 4e Wortelfeesten '91 Op woensdag 16 oktober vond in 't Slot de slotakte plaats van onze dorpsfeesten die stilaan 'n jaarlijkse traditie worden. Het ging nu om de overhandiging van het resultaat, de winst, die bestemd was voor het goede doel dat de organistoren dit jaar gesteld hadden. Dat goede doel was: hulp aan 'n derdewereldiand via onze Wortelse missionarissen. Die zijn drie in getal, en ze zijn alle drie werkzaam in Zaïre. Een van de drie was toevallig nog in het land en was aanwezig op de feestavond en zo kreeg zr. Jeanne Verheyen daar 'n cheque overhandigd van maar liefst 50.000 (vijftigduizend) fr. zijnde het derde deel van 150.000 fr., want dat was de netto-opbrengst van de feesten van dit jaar. De andere 100.000 fr.-cheque kreeg mevr. Jeanne De Clerck, als voorzitster van onze missievereniging; zij heeft het bedrag inmiddels al doorgesluisd naar de andere twee, Jos van Nuffelen en Lisette Snels. Jammer dat van onze 3 plaatselijke schepenen die uitgenodigd waren er slechts één zijn neus heeft laten zien. Met 'n hapje en 'n glaasje werd de avond verder besloten. 0

Bal van het ouderkomitee Op vrijdagavond 18 oktober werd in de parochiezaal een bal georganiseerd voor alle ouders van kinderen een leerkrachten van de basisschool. Er zat wat sleet op de gewone algemene vergadering van de oudervereniging, zodat nu deze formule eens uitgeprobeerd werd. 't Was 'n succes: 150 vaders en moeder waren er, die tot 'n gat in de nacht gedanst en 'gebuurt' hebben (nou ja, in zover je met 't muzieklawaai dat kon). De avond werd eerst als 'n soort vergadering geopend, met overzichten van wat er gerealiseerd was, kasverslag, enz., en ... 'n oproep tot de ouders om enkele nieuwe bestuursleden erbij te krijgen, maar dit was aan dovemansoren gericht, want niemand meldde zich. Toch spijtig! Van de opbrengst van het bal zullen enkele nieuwe speeltuigen voor de speelplaats aangekocht worden.

Voorbereiding toneel Onze toneelvereniging 'Willen is Kunnen is begonnen met de repetities voor haar 8e seizoen. Het te spelen stuk is gekozen en de repetities zijn begonnen. Het stuk is nog geheim, maar de uitvoeringen zijn al vastgesteld op 1 en 2 februari '92. Noteer een van deze dagen alvast, en ge zult weten wat er geheim wordt gehouden. Tot dan! •


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij DrĂŠ Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

Meersel-Dreef De barre wintermaanden staan opnieuw voor de deur. Drukke tijden zijn dat voor het verenigingsleven. Maar ook daarnaast bruist Meersel-Dreef van leven. We hebben zopas de tweede algemene vergadering van het jaar achter de rug. Opnieuw blijkt dat 1992 niet alleen voor Europa een belangrijk jaar zal worden.

Dat daar... Nee, dat niet! Dat, ja... Wat kost dat? Wat? Maar 20fr. ?Dat is voor niks! Kom, geef maar hier. HĂŠ jongen! Ajblijven! Dat is voor mij! (Missiefeest - rommelmarkt).

Riolering Politici en afgevaardigden van studiebureel Gedas maken zich sterk dat het rioleringsdossier nog dit jaar zal worden aanbesteed. Dat betekent dat in het voorjaar van 1992 met de werken zou kunnen begonnen worden. Voor ons dorp betekent dat dan even nog harder door de modder ploeteren. Maar deze keer zullen we het er wel voor over hebben. Omdat we weten dat oindolijk werk gemaakt wordt van iets waar we al tientallen jaren voor ijveren. Bij de besprekingen van het rioleringsdossier is het deze jongen toch weer opgevallen hoe zeer een boom kan doen. Nog altijd gedragen we ons als draken met twee koppen als het de bomen betreft. Niemand van ons loochent het feit dat bomen en groen mooi zijn. We staan allemaal open voor de pracht van de Ardennen en vinden het spijtig dat hier systematisch alle bossen en hebben verdwijnen. We vinden het ook prachtig hoe in Nederland de woonwijken worden aangelegd. Het is heerlijk om met de wagen doorheen deze groene oasen te rijden, het moet er heerlijk wonen zijn. Maar als een boompje voor onze deur wordt geplant, dan stijgert het draakje. Een boom voor onze eigen deur dat is vies. Daar vallen bladeren af, en kleine takjes. En die moet je dan opvegen. Een boom, die vreet in de portemonee van de middenstander. Want de mensen rijden gewoon verder als ze hun wagen niet recht voor de deur van je zaak kunnen parkeren. Een boom, dat betekent ongedierte. Dat betekent dat je niet meer zo snel durft te rijden, dat je voorzichtiger en geordender zal moeten parkeren. Nee, bomen daar zijn we gevoelig voor. Klinkers en beton dat lijkt ons draakjes wel wat. Bomen en groen horen thuis in bossen (welke?) en bij gekken in hun tuin.

Verkaveling ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. -HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

De verkaveling blijkt op de goede weg te zijn. Met argusogen wordt het reilen en zeilen hier in Meersel-Dreef gevolgd. Tot op heden blijken zich geen noemenswaardige problemen voor te doen. Even bestond wel de vrees dat Landbouw roet in het eten zou komen gooien, maar ondertussen zit het dossier al in Brussel en is het de plenaire vergadering, de streekcommissie en stedebouw Antwerpen gepasseerd. Als ook de nationale dienst voor stedebouw haar fiat geeft, is er alleen nog de handtekening van de minister nodig. Daarna kan er echt werk gemaakt worden van de praktische aanpak. 11

Wakkere Burger Het dagelijks bestuur van de dorpsraad kreeg op woensdag 16 oktober het bezoek van een medewerker van de Wakkere Burger. Die kon met eigen ogen waarnemen dat het verenigingsleven in Meersel-Dreef nog bloeit, de KVLV had op dat moment juist een vergadering. Dat was in de zaal ernaast duidelijk te horen. Maar zo hoort het ook, hoor dames!

28


MEERSEL-DREEF Het eigenlijke doel van zijn bezoek was de introduktie van een nieuwe inspraakvorm. Dat gebeurde op aanvraag van het Hoogstraats college. Tijdens de uiteenzetting bleek dat het 'nieuwe' systeem nogal wat gelijkenis vertoonde met de manier van werken van de Dreefse dorpsraad. Nieuw is echter wel dat, als de gemeenteraad de nieuwe regeling goedkeurt, er een informatie-ambtenaar zal klaar staan om de vragen van de verschillende adviesraden te beantwoorden.

Schoolvervoer Rare toestanden toch in l-loogst raten. Stel je voor. Je woont in Meer, en hebt het geluk in Meersel-Dreef te kunnen komen wonen. Je hebt het allemaal al mooi uitgestippeld. Met de buren lukt het al aardig, dat zijn lieve mensen (hoe kan het ook anders) en je kindje zal je wel naar basisschool 't Dreefke brengen. Dat is toch de dorpsschool, die overigens goed boert (las je vorige maand nog in dit blad). Toch even fout gerekend hoor. Want kijk, jij bent wel gewonnen voor onderwijs in eigen dorp, maar het wordt toch wel even moeilijk die eerste september als je vaststelt dat ook met andere zaken rekening dient gehouden te worden. Je had er even niet op gerekend dat voor je deur een bus rijdt die leerlingetjes vervoert naar een ander dorp, een andere school. Dat scheelt natuurlijk in tijd 's morgens, dat is nogal wat gemakkelijker. Toch raar hé, in Meersel-Dreef komt er een bus die leerlingetjes meeneemt naar Meerle? Eerlijk is anders. LII

Bloemen Ter gelegenheid van de 11-11-11-actie zullen bloemen verkocht worden aan de ingang van de kerk. Dat weten de mensen onderhand ook al wel. Voor de Organisatie zal opnieuw een beroep gedaan worden op de noeste arbeidsters uit de vrouwenverenigingen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust dit jaar bij Willy Jacobs die de fakkel van Jos Gijsbrechts heeft overgenomen.

Feest Meersel-Dreef was dit jaar van nabij betrokken bij cle Open-Bedrijven-Dag die werd georganiseerd ten voordele van de multiple sclerose. Cargo Huybrechts was immers van de partij en maakte er weer een waar dorpsfeest van. Je kon er echt alles meemaken, tot de gekste dingen toe. Het was dan ook behoorlijk druk die zondag. De mensen genoten er van talrijke optredens. Alles viel bijzonder in de smaak en je kon echt over de koppen lopen. LII]

Mieke 104 Maar ook ons oudste vrouwke, Mieke Van Gils, vierde zaterdag 18 oktober feest. Zij was immers jarig en wordt er volgend jaar 105. Nog altijd even kranig als toen ze honderd werd, komt ze regelmatig een kaartje leggen op de Dreef. Ze stelt het trouwens goed, en we wensen haar natuurlijk al het beste en veel gezondheid toe. L

Meersel-Dreef Koppelteken Hé jongens, er gaat hier iets mis. Wat staat daar boven aan de bladzijde. Meersel Dreef? Zonder koppelteken? Toch niet weer? Je doet me wat âtin hoor. Die gasten (vrouwen zitten daar niet bij) van de dorpsraad zijn niet mals als hen dat gaat opvallen. Ze hebben zo al een hele revolutie ontketend bij de Gazet van Antwerpen. Daar zijn koppen gevallen omdat ze het aandurfden Meersel-Dreef elke dag als 'Meerseldreef' te spellen. Boze brieven hebben die mannen van de dorpsraad geschreven. En 't is veranderd hoor. Gegarandeerd, het staat er juist. Juist zo hoort het. 1

Teren en Sinterklazen De maand november ten voeten uit: Teren en Sinterklaasfeestjes. Om in de feeststemming te komen houdt de K.A.V. op 5 november al een demonstratie over aperitieven. Rustig aan dames: demonstratie, geen degustatie. Een dag nadien vergadert het dagelijks bestuur van de dorpsraad. Zij hopen dat er nog iets is overgebleven van de demonstratie. En de + 50'ers van de KVLV gaan zichzelf en de anderen ontdekken op 11 november. De fanfare en de drumband zetten op 16 november de feestneuzen weer op, dan wordt er 'geteerd' (geen synoniem voor roken). Maandag 18 november komt de Sint respectievelijk bij de moeders en de kinderen van de 'Moedersbond'. •

29


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

BÎJ5

-S-,

rk

.:e

2

1

t 22/ /)I/ /112/2 J)/0)/Ie)/ 0//aeï hei plein voor de oude school

lOeziC/Id 0 04 1011

hei beleid Zes

/1 ICII /12

I//ldehO I)1C/1

0/)

hei

Elke boom is er twee waard Onder deze mooie slogan had in heel Vlaanderen een boomplantaktie plaats, georganiseerd door Wereldsolidariteit (Derde WereldOrganisatie van de Kristelijke arbeidsbeweging) en de Bond Beter Leefmilieu. Op deze wijze werd aandacht besteed aan de milieuproblematiek in Noord en Zuid. Bij ons is het milieuvraagstuk immers een welvaartsziekte. Door onze wegwerpmentaliteit raken onze natuurlijke rijkdommen langzaam uitgeput. In de Derde Wereld gaat het om een armoedeprobleem. Het milieu wordt daar zwaar aangetast door ontbossing en erosie. De aktie werd op twee vlakken gevoerd. - De 308 Vlaamse gemeentebesturen werden gevraagd twee politieke eisen inzake milieu en Derde Wereld te onderschrijven. - De plaatselijke afdelingen van KWB kochten één lindeboom voor de prijs van twee (1000 fr.). Deze lindebomen werden in het weekend van 12 en 13 oktober overal in Vlaanderen geplant. Met de gelden voor de tweede boom wordt een herbebossingsprojekt in Haïti gefinancierd. In de fusie deed het gemeentebestuur bij elke boom die door de plaatselijke KWBafdelingen werden gekocht nog een erbij en in Meerle zelfs twee. Zo konden de KWBleden op zaterdagmorgen 12 oktober wel zes lindebomen planten op het plein voor de oude schoolgebouwen. Een mooie aanwinst en een mooi doel. Voor herhaling vatbaar. El

Roots Roots ol v ortels. Ieder mens heeft het blijk baar in zich er naar terug te keren. En hoe verder men ervan verwijderd raakt, hoe harder men op zoek gaat en hoe idyllischer ze worden voorgesteld. Zo is er een familie Jespers, die zijn wortels in Meerle heeft, maar waarvan er geen enkele nakomeling meer in Meerle woont. De Meerlenaars van hun kant kennen de Burgemeester Jespersstraat, maar de meesten kennen noch de oorsprong ervan nog de gevolgen (in dit geval de nakomelingen). Om de band toch in leven te houden, houdt de familie Jespers elk jaar een familiereünie, die om de twee jaar in Meerle wordt gehouden. Dit jaar had die reünie zelfs een speciaal tintje. De door de familie geschonken lindeboom (aan de kerk) staat daar 10 jaar en dat werd feestelijk herdacht.

Deze familie Jespers zijn allen rechtstreekse aftammelmn gen van de vroegere burgemeester

De stam van de familie Jespers: Boven (vinr.): Gust (onderwijzer en schoolhoofd in Antwerpen) Mil (onderwijzer en schoolhoofd in Meerle) Julia (jongste Jespers - nog in leven in Turn hout) Alois (pastoor in Mortsel) Fons (onderwijzer en schoolhoofd in Mortsel) Onder (vinr): Mit (uitgeweken naar Antwerpen) Dma (uitgeweken naar Loenhout) Frans Karel Jespers (Vader Meel - schoolhoofd en burgemeester in Meerle) Catharina De Kort (Moeder Meel) Jozef (onderwijzer, schoolhoofd, inspecteur en senator - Antwerpen) Ursula (uitgeweken naar Antwerpen) 30

Frans Karel Jespers en Catharina De Kort. Frans Karel was zelf afkomstig van Merksplas en was in Meerle komen wonen wegens zijn aanstelling als dorpsonderwijzer (toen nog voor alle klassen van het le tot het 8e). Bij zijn oppensioenstelling stelde hij zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij gelijk burgemeester, ambt dat hij nog 23 jaar zou uitoefenen. Het gezin telde 9 kinderen, waarvan er momenteel nog één in leven is, ni. Julia, de jongste van het gezin. Slechts één van de kinderen bleef in Meerle, meester Mil, zoals zijn vader onderwijzer, en later schoolhoofd in Meerle. Momenteel zijn er 173 afstammelingen van Frans en To Jespers. 9 van de le generatie,


MEERLE 35 van de 2e, 88 van de 3e en tot op heden 41 van de 4e generatie, maar dat verandert bijna dagelijks. De familiereünie wordt telkenmale door een andere Lak van de familie georgaiiiseerd en bestaat uit een voorstelling van de nieuwe bijgekomenen, een ontspanningsprogramma (zoals een rondwandeling in Meerle, een kwis tussen de familietakken) en een koffietafel. Zoals gezegd werd dit jaar dus de tiende verjaardag van de familie-lindeboom gevierd. Hij werd getooid met ballonnen en een kaartje met de namen van de laatste generaties nakomelingen. Zo weten we ook weer dat Meerle zijn zonen (en dochters) uht!cndl cn dat dic ook cldcr niet stilzitten. L Dat een aantal icicIcn toch no oct heimwee aan Mecrie terugdenkt mag blijken uit onderstaande herinneringen van 'Maria van Gust van de Meester'. Wat betekende 'Meel' voor een Antwerpse lO-jarige rond de jaren 40?

- Een Kempisch dorpje in de middelste bocht, bovenaan de kaart van België, daar ligt het geboortedorp van mijn vader. - Het tuut-tuut-tuut trammetje door de Kempen, een rit waar geen eind aan kwam. - De aankomst in de stille Dorpsstraa waar we achter de gordijnen de opmerkin vermoedden: 'Die van Gust van (J Meester komen weer met vakantie.' - Het typische winkelbelletje van tan Julie. - Het goeige maar strenge oog van Liske, haar helpster, die het speelgoed bovenhaalde. - Het kuieren achter de tuin tjes. - Het verboden snoepen van frambozen. - Het bezoek aan de molen - De lindeboom aan en het pad langs de kerk. - De weeë geur van de melkerij. - Frikandellen ,net krieken eten bij Vake en Moeke Meel. - Binnen/open bij nonkel Fons met zijn talrijke kroost. - Door de grote tuin met dahlia's naar nonkel Mil. - Peren rapen in de buurt van de schoolkoer. - Schooltje spelen in de klas waar onze grootva het dorp had leren lezen. - Op en af de trappen van 't gemeentehuis klimmen. - Eén keer per jaar erbinnen, als de fanfare uitging (meeproeven aan het 'witteke' van ons vader). - Met een te grote fiets naar Meersel-Dreef, of naar de beek om pootje te baden en schrijverkes te vangen (die waren er toen nog). - In Meel was het altijd warm. - 's Zondags naar de mis waar de lange rij weeskinderen ons steeds opnieuw stil maakte. - Waar we telkens opnieuw betrokken we,den in het 'stoelenprobleem'. Om na van enkele stoelen (privé-eigendom) verjaagd te zijn geworden, tenslotte te belanden in het vast gestoelte met onze neus tegen de lambrizering. - s Zondagse beschuitebollen, eierkoeken en rozijnen brood. - 's Avonds het rozenhoedje met de ellenlange aanroepin gen, waar we het 'bid voor

L)e huidige taIlnlie JeS/O'IS ))/) L/e lrap/)e/t )'l/t hei 'raad/tuit.

Leve onze Jan die 100 keren geven kan

Ter gelegenheid van de jaarlijkse jèestavond van het Rode Kruis werden 28 bloedge vers gehuldigd. Jan Verheyen kreeg een ereteken, een tinnen bord, een oorkonde en bloemen van voorzitster Bertha Mens want hij gaf tijdens zijn leven honderd keer bloed voor het goede doel. Het Rode Kruis-werk kent flink wat succes en het bestuur mocht tevens twintig nieuwe bloedgevers verwelkomen. ons' schalks veranderden in 'bed voor ons', moe als we waren van 't spel en de buitenlucht. - Waar we te slapen werden gelegd in het Zij die de muziekavonden van de vorige ja'opkainertje', in een alko of met deuren of ren hebben meegemaakt, weten dat hen een midden het bloemenbehang van de nette eerste-klas concert te wachten staat en zullen kamers bij tante Julie. Het heimweege voel er op tijd zijn. De anderen kunnen het maar naar huis, dat 's avonds onverwacht opbeter aannemen en weten dat wie eerst komt kwam, maar snel werd gesmoord in een de beste plaatsen heeft. diepe slaai,. - De Goudvink nodigt u uit op zijn jaarlijkse

Niet te missen - Op zatercian 16 november presenteert de lanfare Sant-Cecilia, onder leiding van Ludo Jansen, haar 'Concerto D'Iverno', een harmonieuze muzikale avond met verrassende overzeese ingrediënten. U wordt om 20 uur stipt verwacht in de parochiezaal. De toegang is gratis.

'Grote Vogeltentoonstelling' op 2, 3 en 4 november in de parochiezaal. Vogelliefhebbers, allen daarheen. - Wie meer in bloemen ziet kan bij de K.A.V. terecht. Op woensdag 20 november starten zij met een le reeks van 5 lessen 'Bloemschikken'. De woensdagen 20 en 27 november, 4 en 18 december, telkens om 19.30 uur in de parochiezaal. Iedereen kan deelnemen. • 31


MEERLE

Diamant in Meerle

Nu heeft de Belgische staat zijn kamions wel betaald, in 1944, twee dagen voor de bevrijding van Antwerpen. Het geld heeft hij twee maanden mogen bewaren en toen mooi inleveren bij 'Mr. Gütt' (minister van financiën in de regering na de bevrijding - op deze manier werd het oorlogsgeld uit omloop genomen).

Smokkel

Aloïs Michielsen en Mit Van Boxel Diamant: zeer duurzaam, hard, kostbaar en mooi. Een diamanten huwelijk moet ook deze eigenschappen bezitten, anders zou men het zo niet noemen en zou het ook geen zestig jaar kunnen standhouden. Dat deed het huwelijk van A bis en Mit wel en dus werd er in Meerle een Diamanten bruiloft gevierd. Wij gingen .4 loïs en Mit eens vragen hoe ze zover gekomen zijn.

C rens Zoals in heel veel zaken in de streek hier speelt de grens ook in dit huwelijk een belangrijke rol, alhoewel de grens in dit geval niet als een grens aanzien werd, anders zouden zij immers nooit getrouwd zijn. Pieter Aloïs Michielsen (zo heet hij volledig) werd in november 1907 op de Chaamsebaan in Meerle geboren. Zijn ouders boerden daar indertijd. Anna-Maria (Mit) kwam twee jaar later aan de andere kant van de grens ter wereld, nl. in de gemeente Ginneken-Bavel (op Strijbeek meer precies). Haar ouders hielden café recht tegenover het Hollands kantoor. Aloïs had in zijn jonge tijd een vriend van over de grens en kwam zodoende tijdens het uitgaan ook in het café bij de ouders van Mit. Gaandeweg kwam hij daar meer en meer (voor Mit natuurlijk) en na 5 jaar verkeren besloten ze het er samen op te wagen. Op 23 september 1931 voor de wet en een dag later voor de Kerk beloofden ze elkaar eeuwig trouw.

Hij kocht zich een kamion (een Ford) en vervoerde alles wat vervoerd moest worden. Kolen, aardappelen, varkens. De Melkerij, Boerenbond, de Veiling (eerst van Breda en later die van Hoogstraten) waren zijn opdrachtgevers. Met de eerste mobilisatie in 1937 had het Belgisch leger echter vrachtwagens nodig en zodoende moest Aloïs zijn kamion inleveren. Een ontvangstbewijs hield hij er toen aan over. Om zijn affaire voor te zetten kocht hij een andere kamion, maar wat dacht ge, in 1940 zelfde scenario. Kamion naar het leger en Louis met een briefje, maar zonder geld en zonder werk.

de

Kamions voor het leger Aloïs was als laatste thuisgebleven en had nog een tijdje samen met zijn vader geboerd. Toen die te oud werd, deden ze doening van de hand en heeft Aloïs een tijdje hier en daar als landarbeider aan de slag geweest. Maar even voor de trouw besloot hij op zichzelf te beginnen, niet met boeren maar met vervoer. 32

mcicind TEL. 031314.55.04

Om aan de kost te komen in de oorlog is Aloïs dan 'grensarbeider' geworden, niet helemaal iflicirri, maai .11s sciuk kelijat I')it betoep was Aloïs niet geheel onbekend, smokkelen zat lieiii iiiiiiiei s iii liet bloed. Het avoiituui ervan trok hem aan en heel zijn leven tot dan toe had hij er zich mee beziggehouden. In de oorlog dus beroepshalve. En hoewel hij zoals iedere smokkelaar wel eens iets heeft moeten afgeven, honger heeft het gezin nooit geleden. Ook na de oorlog bleef Aloïs aan de smokkel. Met een grote Buick die hij nog tijdens de oorlog in Antwerpen had gekocht en die zolang in de mottenballen had gestaan in zijn garage op de Strijbeekseweg. Toen hij echter op twee maanden tijd drie keer gepakt werd was het liedje uit. Een veroordeling voor 7 maanden en een boete om achterover van te vallen deden Aloïs besluiten een punt te zetten achter zijn loopbaan als smokkelaar. Aloïs is toen in de mijn in Beringen gaan werken. Hard werken en lange dagen (om 4 uur vertrekken en om half vijf 's middags terug thuis) maar wel goed betaald. Een 'metsershand' maakte hier ook een eind aan en met een lichter werk op de brouwerij in Breda maakte Aloïs de tijd tot zijn pensioen rond.

Huishouden en kinderen Zoals gebruikelijk was dii het terrein van Mii. Het gezin kreeg 5 kinderen, de eerste in 1933 en de laatste in 1947. Mit had hiermee nog niet genoeg omhanden en begon dan maar aan fruitteelt. Op een akker in de Elsakker werden aardbeien en frambozen geteeld, werk dat praktisch volledig op Mit neerkwam. Aloïs werkte toen in de mijn en had weinig tijd om zich ermee te bemoeien. Ondertussen werden de kinderen wel grootgebracht en zijn ze allemaal wat men noemt 'goed terechtgekomen' (al is er slechts 1 in Meerle blijven wonen en vertrekt ook die tenslotte naar Hoogstraten). Mit en Aloïs hebben nu 16 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen, die regelmatig op bezoek komen.

0p pensioen De feestelingen zijn nu geruime tijd op pensioen wat niet wil zeggen dat ze niets meer doen. Beide zijn ze trouwe leden van de bond voor gepensioneerden en Aloïs is een fervent fietser, de oudste en een van de trouwste deelnemers aan de fietstochten van de gepensioneerden. Ook de duiven spelen nog altijd een in rol in zijn vrijetijdsbesteding, verscheidene trofeeën getuigen hiervan. Hun leeftijd in acht genomen (84 en 82 jaar) verkeren de jubilarissen in goed gezondheid en kunnen ze rustig aan nog jaren mee. Naast onze hartelijke gelukwensen voor hun diamanten bruiloft, wensen wij hen deze jaren toe.0


1

[Me

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

As years go by

Meer moet dat niet zijn Opluchting. Dat vat onze gevoçlens ongeveer samen toen wij deze foto onder ogen kregen. Want toegegeven, toen Merenaar in hart en nieren Arnold Van Aperen enkele jaren geleden als een komeet de politieke lucht inschoot, vreesden wij een tijdje het ergste. In een mum van tijd gebombardeerd worden tot burgemeester en senator, het is niet niks. Van een krakende stoel in de Veiling met één sprong in de zachte zetels van de Senaat, het is weinigen gegeven. U begrijpt dat wij in Meer aanvankelijk achterover sloegen van bewondering. Maar al vlug werd die adoratie belaagd door een knagend gevoel van twijfel. Zou Arnold de toenemende druk van een politieke loopbaan de baas kunnen? Zouden zijn brede schouders standhouden? Hoe zou zijn rug reageren? En bovenal, zou de verworven macht hem in een ivoren to-

ren jagen waar geen plaats is voor de gewone man? Prangende vragen, die ons het slapen soms beletten. Maar nu is het antwoord gekend. Bovenstaande foto zegt meer dan duizend woorden. We hebben ons nodeloos zorgen gemaakt. Arnold is nog steeds 'one of the boys'. Door onlangs deel te nemen aan dè volkssport bij uitstek, het wielrennen, snoerde hij alle twijfelaars de mond. Dit is en blijft een man van en voor het volk. Kijk toch eens naar clie foto. Het bolle hoofd gekneld in de krappe valhelm en de ronduit simpele uitrusting, waarop dan - gedienstig als hij is - zijn naam in duidelijke drukletters. Daar zijn toch geen woorden voor. Dat is van een puurheid, van een klasse die zelden vertoond wordt en daarom ook diep ontroert; Bedankt Arnold, want inderdaad, meer moet dat niet zijn.Ll

ZAKEN KANTOOR

CS

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Wj verkoper nIet alleen verzekeringen ook de NAZORG vinden wij beangi-ik 111 Kom vrijblijvend eens praen

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

Als ik aan mijn prille jeugdjaren terugdenk, dan zijn het altijd dezelfde vijf-zes beelden die mijn geestesoog passeren. Het ruiterpleintje, waar wij alle grote voetballers van die tijd gestalte gaven. De vervallen molen bij Van Den Heuvel, de spookruïne bij uitstek. Het bos van Rommens, waar cowboys en indianen hun wekelijkse oorlog uitvochten. Het paadje achter dat bos, een uitmuntend crossparcours en later de ideale plek voor geheime afspraakjes. Het café van Jaak en Fien Roos, dat ik steeds meer mis. En... Jules Mertens, die tweemaal daags de afstand tussen zijn huis in 't Dorp en het gemeentehuis te voet aflegde in zijn groene, loden jas en met zijn onafscheidelijke boekentas. Het was onze secretaris. Gemakkelijk was hij niet. Velen zullen zich een stuurse, norse man herinneren, maar wie hem beter kende, wist dat het slechts een schild was en daaronder huisde een heel ander man. Helaas was die man vaak onzichtbaar. In 1988 verloor hij zijn vrouw Jeanne en de laatste jaren van zijn leven sleet hij alleen in het rusthuis van Hoogstraten, waar hij elke zondag het bezoek kreeg van zijn enig kind: zoon Nest, bekend van radio en TV. Veel plezier heeft Jules aan die jaren niet meer beleefd. Hij trok zich in zichzelf terug en staarde broos voor zich uit in zijn eigen wereldje, een schim van de trotse man van vroeger. Op 1 september stierf hij, rustig in z'n slaap.LII1

Drukke tijden voor Brassband Ste.-Rosalia November is traditioneel een drukbezette maand voor onze drum- en brassband. We zetten alles even op een rijtje. Op zaterdag 9 november worden tijdens de eucharistieviering van 18.00 uur de overleden leden herdacht, in het bijzonder die van het afgelopen jaar. Deze mis wordt opgeluisterd door de brassband. De slachtoffers van beide wereldoorlogen worden op 11 november aan het monument herdacht. Nadien begeleiden de drum- en brassband de vereniging van de oudstrijders naar hun lokaal. Het teerfeest voor spelende en ereleden gaat dit jaar door op zaterdag 16november om 19.30 uur met een eetmaal gevolgd door een dansavond. De bestuursleden komen langs bij de ereleden voor de inschrijving. Echte sympathisanten vatten het feest om 16.00 uur aan de zaal aan, samen met muzikanten en drummers. Daar wordt de start gegeven voor de fakkeltocht door het dorp met een bezoek aan enkele café's. Op zondag 24 november om 14.00 uur wordt er alweer door 't dorp gemarcheerd, dit


MEER keer niet met fakkels, maar wel met St.Niklaas. De Heilige Man wordt afgehaald aan weduwe Van Spaandonck. Alle Meerse kinderen tot en met 10 jaar worden daar samen met hun ouders verwacht om de stoet naar de zaal te vormen, waar de Sint naar jaarlijkse gewoonte lekkernijen uitdeelt. De muziekavond vindt plaats op zaterdag 30 november om 19.30 uur Drumband, jeugdorkest en brassband zullen dan optreden. Vele repetities gaan deze avond vooraf. De aanwezigheid van talrijke Meerse inwoners is dan een riem onder het hart van alle spelende leden. Uw komst wordt daarom bijzonder op prijs gesteld en is een blijk van waardering voor muzikanten en drummers. Het lijdt niet de minste twijfel dat u veel plezier zult beleven aan deze avond: een gevarieerd muziekprogramma zal uw deel zijn. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, verzorgt de brassband tussendoor ook nog de muziek op de toneelavonden van 't Heidebloempje op de zaterdagen 2 en 9 en zondag 10 november. U merkt het, november zit harstensvol voor on7e drum- en hrassband. Lii

KERMIS!

Pluk eeiis eeti Hekleblowii! Op een moment dat de herfst ongenadig toeslaat en alles bekleedt met zijn grijze mantel, zijn wij blij dat ĂŠĂŠn bloem niet alleen overeind blijft, maar zelfs feller bloeit dan voorheen. November en december zijn voor onze toneelkring immers de de maanden van de waarheid. Dan moet er met nieuw werk op de planken gekomen worden. Voor november heeft men gekozen voor 'Bemoeial', een thriller van Jack Poppleweil in drie bedrijven. liet begint met een moord in een groot bedrijf Maar als de politie arriveert, is het lijk verdwenen. Dat is de start van een groot onderzoek. Er wordt nog een moord gepleegd en de zaak wordt steeds ingewikkelder. De politie staat voor een raadsel, maar gelukkig is er de meid, die zich overal mee bemoeit en uiteindelijk alles oplost. U kunt er allemaal getuige van zijn op de zaterdagen 2 en 9 en zondag 10 november in de Zaal voor Kunst en Volk, het toneelparadijs uwer dromen. Vanaf 19.00 uur kan u in de juiste sfeer komen dankzij de onmisbare muzikale inleiding door Brassband Ste.-Rosalia. Om 19.30 uur doven de zaallichten, floepen de spots aan en rijst het doek omhoog voor een drie uur lange trip door toneelland. Uw gidsen daarbij zijn Annemie Dufraing, Erik Fransen, Frans van Bladel, Jos Arnouts, Mit Van Gestel, Annie Herrijgers, Mark Dufraing en Emelie Kerstens. Dat zij op het goede pad blijven, lijdt geen twijfel en in noodgevallen staat achter de schermen een uitgebreide ploeg klaar voor de nodige correcties: regisseur Herman Dufraing, opgeefster Reinhild Verboven, grimeuse Mie Van Opstal, decorjongens Pierre Huybrechts en Ad Godrie en geluids- en lichtman Jos Godrie. Al deze mensen zijn reeds vanaf midden september in het getouw om u een onvergetelij ke toneelavond te bezorgen. Het minste dat u kunt terugdoen, is komen kijken en dan kan het nuttig zijn vooraf kaarten te reserveren. Dat kan vanaf woensdag 30 oktober bij May Roos, Meerseweg 12. Voor 150 fr. hebt u d'r een en bent u zeker van een goede, warme plaats. Na afloop kunt u nog terecht op Den Uil om tussen pot en pint gezellig na te kaarten over het vertoonde en zo een gezond punt te zetten achter een heerlijk avondje uit.L1 34

De kermis bracht de ,nassa weer op de been, zowel 's namiddags als 's avonds, Op de ene foto hebt u een zicht op de foor, op de andere zijn de vo/ksspelen aan de gang. Toevallig brengen beide foto's telkens een gewaardeerde Meerse familie op de voorgrond. Op defoor foto is dat het zusterschap Swaenen (van Jan en Mit). Links vlucht Jeanne de foto uit, bescheiden als steeds, terwijl haar wildere zusjes Rien en Wis - hoewel gedeeltelijk verborgen - enthousiast als steeds op de viskraam afstevenen. De andere foto presenteert verschillende A ertsen, de ultie,ne Meerse familie. U herken t v. 1. n. r. Wim, Dirk, L itdo en Jos A erts, die hier het betere vogelpik werk op voeren. Helaas waren er ook enkele wanklanken over de kermis te horen, zoals u zal merken in de rubriek 'Lezers schrijven'.

e

_garag VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33


MEER

Weken had men op regen gewacht, zeker de landbouwers. Op zondag 22 september was het zover. Hei reddende nat viel neer, uitgerekend op de hoofden van de landbouwers van de Landelijke Gilde, die op die dag hun jaarlijkse fiets- en volksspelnamiddag hielden, zoals u op de foto kunt zien. Dat was een beetje vervelend, maar de opluchting bleek groter dan het ongemak.

Beter één mus ambetant, dan tien om te zien? De Mussenakker blijft voor discussie zorgen. Neem nu hun Tien om te zien-concert in samenwerking met Chiro en Valencia. Volgens de ene goed voor het imago (en de kas), volgens de andere zeifverloochening en hoogverraad. Wij kiezen hier geen partij, ieder zijn waarheid. Toch is het opmerkelijk dat men nu de schenen gaat aaien waartegen men zolang geschopt heeft. Waarschijnlijk ligt een gewijzigde mentaliteit aan de basis hiervan, zo gaat dat als de jaren passeren. Maar het is ook zo dat wie zijn roots verloochent, vroeg of laat zichzelf tegenkomt en het zicht dan niet meer kan verdragen. Wat er ook van zij, de Mussenakker lijkt vastbesloten om nog meer goede punten te verzamelen. Zo nemen zij van 1 tot en met 3 november deel aan de KWB-hobbytentoonstelling in de parochiezaal. Kritikasters zullen opmerken dat de tijd dat men uit de parochiezaal gegooid werd, daarmee ook voorbij is. Maar best ook, zou ik zeggen, kritiek is goed, maar overdrijving niet. Gelukkig zijn er ook nog verschillende echte Mussenakkeractiviteiten. Zo is er op zaterdag 16 november het optreden van Big Bill, een must voor iedereen. Onder het motto '3 voor 11' wordt op zaterdag 23 november een gratis busverbinding voorzien tussen Slot, Caltier en Mussenakker. Zo kan u een hele avond tussen deze drie jeugdcafé's toeren en ter plaats diverse optredens meemaken. De opbrengst van deze avond gaat naar de 11.11.11-actie. Bravo, jongens en meisjes. Tot slot is er op zaterdag 30 november het optreden van Hideaway, zonder meer één der beste Belgische bluesacts. Of er tussen deze activiteiten iets voor u bijzit, weet ik niet. Maar het minste dat je kan zeggen, is dat de Mussenakker zich opnieuw profileert als een actieve, bijdetijdse jeugdvereniging, die bewijst dat het wee kend meer kan zijn dan het duuropgeklopte, kunstmatige en monotone discotheekgedoe dat voor vele jongeren zo heilig is..

Elke boom is er twee waard. Een waarheid als een koe en daarom het terechte motto van de sensibiliseringscainpagne van het A C W en de BBL voor een leefbare aarde voor Noord en Zuid. Op zaterdag 12 oktober plan tten de A C W-mensen op de foto zes lindebomen voor de school aan de Terbeeksestraat. Elke boom kostte 1000fr. en met de opbrengst financiert men een herbebossingsproject op Haïti. Immers, voor elke boom hier geplant, komt er ook één in Haïti, waarde ontbossing voor een ware katastrofe zorgt. Met dit initiatief hoopt men daar iets aan te verhelpen en de mensen hier bewust te maken van dit enorme probleem, dat de toekomst van onze planeet zwaar bedreigt.

Lezers Schrijven Met Gouden Gids... (Af Meer ... ) Je weet nog wel; in de vorige 'Hoogstraatse Maand stond de 'Gouden Gids' voor Meer kermis vermeld. Alle Meerse cafés stonden erin vermeld met hun eigen kermisprogramma. Zo'n Gouden Gids is zeer praktisch en velen onder ons zijn daar de Meerse reporter dankbaar voor. Onderaan de Gouden Gids stond echter: 'Let op'! (zeer belangrijk zouden we zoal kunnen zeggen) Er stond bij vermeld dat de INKOM OVERAL GRATIS is. Maar... tijdens deze kermistocht door Meerdorp kwamen we tot de conclusie dat het niet zo was. Bij Siemons ('t Hoekske) in de tent wel te verstaan, moesten de kermisvierders op zaterdag en zondag 80 fr. inkom betalen en op dinsdag zelfs 100 fr. Gewoonweg schandalig ja! Niet dat die 80 of 100 fr. ons te veel is, maar gratis is gratis en er stond niets in kleine letters onder dus... Wij hopen bij deze dat ze dit bij Siemons zullen lezen en zich aan de Gouden Gidsregel houden. Anders moet de Meerse reporter de komende jaren het volgende vermelden: Let op: inkom en overal gratis tijdens Meer kermis. UITGEZONDERD bij Siemons op

zaterdag en zondag 80 fr. inkom; dinsdag 100 fr. Vriendelijke groetjes van de Meerse kermisvierders n.v.d.r.: Er bereikten ons ook nog telefonische klachten van Meerse kermis vierders over 't Hoekske bij Siemnons. In de Meerse Gouden Gids stond vermeld dat er op woensdag 9 oktober een bitterballenparty zou zijn. Daar blijkt niets van in huis gekomen te zijn. Volgens onze gesprekspartner kon je er alleen bitterballen eten als je ze zelf eerst in een friet kraam op de kermis ging kopen. Van een bitterballenparty was er geen sprake. 1

ZVC UILENSPIEGEL VZW dchtln

GROTE ROMMEL- ANTIEK EN BROCANTEBEURS

HOF TER LO

NoordersngeI 30, Borgerhout (op 500 rn eau het sportpaIes)

OPEN VAN 10 TOT 18 U op ZATERDAG 16 en ZONDAG 17NOVEMBER91

op ZONDAG 17 TEVENS OPTREDENS VAN VOLGENDE ARTIESTEN PETER SPRINGFIELD EN MAGRIET HERMANS

Standhouders: Inlichtingen en inschrijving 031321 68.79 na 18u 35


IL -

sp ORT

H\J

Ifl I/'ij {A'd_____________ hkl/< ____ ____ ____ ____

HVV of het groot verschil tussen uit en thuis Na zeven wedstrijden totaliseerde H.V.V. acht punten en stond hiermede op een gedeelde vierde plaats met Westerlo. Op kop exeersteklasser Beerschot, en daarachter het gepromoveerde Kapellen. Het zijn juist deze twee ploegen die de roodwitten twee zware klappen hebben verkocht. Dat H.V.V. hiervan niet zozeer onder de indruk is, bewijst dan weer die propere 3-0 winst tegen KVK Tienen, dat vorig jaar in een testmatch de titel naar Seraing zag gaan en zeer lang gehoopt heeft via de controle-commissie van de KBVB deze titel toch nog in de wacht te slepen. Alle hoop ten spijt, ging die titel naar Seraing en toen er de failliet Beerschotse ploeg ook nog bij kwam, werd dit voor de echte derdeklassers met ambitie toch een streep door de rekening. Zoals het er nu voorstaat, spelen in reeks B alle ploegen voor de tweede plaats en dat is naar het schijnt de slechtste plaats die men kan veroveren. Hopelijk stoot Beerschot in één van de volgende matchen op een supergemotiveerde tegenstander, die met wat geluk, de Kielse leiders kan kloppen en de kompetitie weer een stuk spankracht kan bijbrengen. H.V.V. zal echter op dit huzarenstuk nog een hele tijd moeten wachten, immers op Beerschot gingen we met 3-0 de boot in en de terugronde ligt nog veraf. H.V.V. speelde voor eigen publiek drie goede matchen en één mindere (tegen Poederlee). Het leverde 7 op 8 op en het achtste punt pakten we op Berchem, waar we eigenlijk hadden moeten winnen. Nu alle gekwetsten en geschorsten weer stilaan van de partij kunnen zijn, gaat H.V.V. ook op verplaatsing punten pakken en we zien de roodwitten toch een dikke ereplaats behalen. Wedstrijden Vrijdag 1 november: 19.30 uur: SV Mol Reserven Zaterdag 2 november: 20.00 uur: Hoogstraten VV SV Mol Vrijdag 8 november: 20.00 uur: Reserven Overpelt Zaterdag 9 november: 19.00 uur: Overpelt Hoogstraten VV Vrijdag 15 november: 20.00 uur: Reserven Westerlo -

-

-

-

-

In Memoriam

Mark Snoeys 31 juli 1973

-i

i•

Il

Het niet spelen verleden zondag is daar het beste bewijs van. Mij heb je ooit gezegd Mark; 'voetbal is mijn leven'.., voetbal werd nu ook uw dood en dat kunnen wij moeilijk aanvaarden.

Een jongetje met een rood-witte sjaal staat aan mijn deur met de vraag of hij mee mag voetballen. Jazeker Mark, maar dan zal zul je wel blauw-witte kleuren moeten dragen... Rood, blauw, geel of groen, 't was hem op dat ogenblik om het even. Hij wenste maar één ding en dat was voetballen. Gaandeweg is dit wel veranderd en de clubkleuren van VNA kregen al langer hoe meer een hoofdrol toebedeeld. Vanuit de jeugdreeksen werkte Mark zich op tot een onmisbare pion van ons eerste elftal. Ingewijden ontdekten bij Mark een bijzonder talent nl. zijn voetbalverstand en daarom voorspelden wij hem een loopbaan als trainer. Op het veld viel vooral zijn wilskracht en zegewil op, zijn karakter om door te zetten en nooit op te geven. Buiten het veld wist hij als geen ander de spelersgroep tot een vriendengroep te maken. 29 september 1991 Mark Snoeys wordt door enkele medespelers naar de kleedkamer gebracht nadat de scheidsrechter het laatste eindsignaal had gefloten. Het werd zijn allerlaatste... en VNA schreef hier zijn zwartste bladzijde uit zijn lange geschiedenis. Een kapitein (Mark was kap. v.d. ploeg) heeft zijn schip verlaten, en geloof me, wij voelen ons als een schip zonder kapitein, zwalpend, uit koers geslagen.

Zaterdag 16 november: 19.30 uur: Westerlo Hoogstraien VV Vrijdag 22 november: 19.30 uur: Looi Reserven Zaterdag 23 november: 20.00 uur: Hoogstraten VV Looi Vrijdag 29 november: 19.30 uur: Beringen Reserven Zaterdag 30 november: 20.00 uur: Hoogstraten VV Beringen.• -

-

-

-

-

Auto's voor Huwelijken Mercedes & Cadillac Seville bloemen, tapijten en witte bruidsduiven

HAEST Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03-314.56.17 & 314.82.11 - Auto tel. 017-54.60.80 36

i

l2IJci lI

Maar met uw voorbeeld voor ogen zullen wij doorgaan (de spelers hebben dit reeds in blok beloofd). Tevens wensen wij uw familie en vooral Mie heel veel sterkte toe en ook al zul je niet meer tussen ons zijn, wij zullen je nooit vergeten. L VH

FC Meer en het rij pingsproces Met Meer-kermis werd er nog eens gewonnen! Eindelijk! Ons lste elftal kende een slechte start, daarom mag men nog niet onmiddellijk van een slecht seizoen spreken. Wekelijks moet onze jonge ploeg het opnemen tegen elftallen met geroutineerde spelers. Onze jongeren missen nog kracht en ervaring, dat is duidelijk. Maar zij leren bij. Nog een paar jaar geduld en zij gaan een woordje meespelen. Veel plezier beleven we aan onze jeugdige spelers. Onze twee miniemen- en twee preminiemenploegen staan aan de kop in de rangschikking. Proficiat en doe zo voort. Het novemberprogramma Zondag 3 november: 15.00 uur: Kaart - FC Meer Zondag 10 november: 15.00 uur: FC Meer - St.-Job Zondag 17 november: 14.30 uur: FC Meer - Achterbroek.•


SPORT

Minderhout VV te weinig loon naar werken Kende MVV een vrij belabbercle seii.oenstart, dan mag nu toch gezegd worden dat men zich op een meer dan behoorlijke manier herpakt heeft, en dat zonder twijfel nog heel wat voetbaiplezier voor voetballend Minderhout weggelegd zal zijn. Op het veld van toenmalig leider Wortel vroeg men zich werkelijk af wie er lijstaanvoerder was! Niet dat Minderhout zo briljant acteerde maar driekwart van de wedstrijd werd toch door groenwit gedomineerd. Reeds na 5 min. bracht Pascal Pluym met het hoofd de 0-1 op het bord. Wortel repliceerde en stelde gelijk. Na de rust was het al Minderhout wat de klok sloeg, de thuisploeg kwam niet meer uit de omknelling los en moest lijdzaam toezien hoe MVV de kansen aan mekaar reeg, zonder evenwel tot scoren te komen. Naarmate de wedstrijd vorderde, leek een puntendeling dan ook logisch. De thuisploeg toonde zich onmachtig, de bezoekers verkwanselden de geboden gelegenheden en dit zou MVV zuur opbreken in de ultieme minuten. Het paard dat de haver verdiende, kreeg ze uiteindelijk niet. Einduitslag: 2-1! In deze sportief gespeelde wedstrijd achtte scheidsrechter Peeters het toch nodig om tweemaal met rood te zwaaien, voor ieder team één exemplaar!

Meerle FC Na de eerder ontgoochelende seizoenstart heeft het eerste elftal op de derde speeldag dan een klinkende overwinning behaald, tegen het weliswaar nog puntenloze Poppel, dat nochtans helemaal geen slechte indruk liet. Een goed en aanvallend Meerle kwam reeds voor de rust op 0-2, met doelpunten van Hendrickx en Michielsen. Na de rust lukte onze nieuw aangeworven spits Hendrickx nog twee goals, waaronder een penalty. Meerle FC eindelijk op gang? Tegen St.-Jozef begon het in ieder geval weer goed en Willy Michielsen bracht de 1-0 op het bord. De bezoekers kwamen nog voor de rust langszij en gingen na de rust op hun elan door. Door goed te combineren en door gebruik te maken van de gaten in onze verdediging kwam St.-Jozef op 1-3. Onze trainer greep in en voerde enkele wijzigingen door die gelukkig rendeerden. Er kwam meer snelheid en zelfvertrouwen in de ploeg en toen Hendrickx met een kanonbal tot 2-3 kon milderen laaide de hoop weer op. Geen ijdele hoop, want in de slotminuut kon een zeer verdienstelijke Van de Wiel de gelijkmaker aantekenen. Een spannende wedstrijd waarin het Meerle gelukte uit een verloren gewaande positie toch nog een punt uit de brand te slepen. Op het veld van Halle werd de goede trend verdergezet. Een overwinning met het kleinste verschil, maar er werd degelijk en met inzet gevoetbald zodat met spanning werd uitgekeken naar de 2 volgende thuismatchen. Op 6 oktober botsten we op een snel en uitstekend samenspelend Zandhoven dat in de eerste helft onze verdediging voor onmogelijke opgaven plaatste en uitliep tot 0-4. Mits enkele wissels na de rust kon onze verdediging dan

Olympic Essen kwam op bezoek en werd met 2-0 verlies naar huis gestuurd. Een weinig boeiende wedstrijd waarin Jac Koyen en Pascal Pluym de schutters waren. Essen hanteerde wel handig de buitenspelval maar toonde zich te zwak in de aanval om de thuisdefensie te verontrusten. Op SK Beerse stootte men dan weer op een steviger geheel dat doorlopend de wedstrijd beheerste. De gastheren liepen uit tot 2-0, Pascal Pluym milderde tot 2-1 maar op het ogenblik dat de thuisploeg een missertje in de MVV-verdediging te baat nam om te scoren, was de kaars voor de bezoekers volledig uitgedoofd, 3-1 verlies! Tegen Heibos bleef de 0-0 stand tot het einde en op kaart leidde MVV tot de laatste minuut. Dan gebeurde het! Een vrijschop werd door de MVV-doelman onvoldoende gecontroleerd en een g5dgevolgde kaart-speler kon voor zijn ploeg nog een puntje uit de brand redden, 2-2! Voor Minderhout stond Koen Goos tweemaal aan het kanon! Hopen maar dat deze positieve lijn doorgetrokken wordt tijdens de volgende partijen! Wedstrijden Zondag 3 november: 15.00 uur: Wechelderzande - Minderhout VV Zondag 10 november: 15.00 uur: Minderhout VV - Achterbroek Zondag 17 november: 14.30 uur: Bezemheide - Minderhout VV Zondag 1 december: 14.30 uur: FC Meer - Minderhout VV. standhouden. De afwezigheid van een paar titularissen gaf misschien een verzwakt Meerle te zien, maar Zandhoven mag toch bij de titelkandidaten gerekend worden. Tegen White Star werd op een drassig veld opnieuw met 1-3 verloren. De bezoekers kwamen even voor rust met een mooi opgezette aanval op voorsprong. Na de rust profiteerden de bezoekers van een onbegrijpelijke blunder in onze verdediging om de score te verdubbelen, toestand die ze zelf milderden door ook in eigen doel te scoren. Met 1-2 kon de wedstrijd nog alle kanten uit maar onze verdediging bleef blunderen. Balverlies in het centrum gaf de bezoekers vrij

Tweewieler Racing Center

ILVERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

baan en het stond 1-3. Meerle bleef proberen, maar zonder resultaat. Voor wanneer de kentering jongens? De supporters hopen en wachten! Wedstrijden 3/11: 15.00 uur: Meerle-Westmalle 10/11: 15.00 uur: Oosthoven-Meerle 17/11: 14.30 uur: Weelde-Meerle 24/11: 14.30 uur: Meerle-Pulderbos •

Nieuwe uitrusting voor Meerle F.C.

Onder (vinr): Tom Kustermans, Gust Koyen, Luc Vannuffelen, Kurt De Bie, Frans Boudewijns, Paul Pauwels, Willy Michielsen, Wilfried Pau we/s. Boven (vinr): Jack Haverkamp (trainer), Guy Willemsen (verzorger), Eric Van de Wiel, Peter Franken, Jan Jansen, Jurgen Hendrickx, Marc Van Boxel, Patrick Meyvis, Steven Snyers, Jos Martens (milde schenker van de nieuwe uitrusting) en Frans Van Boxel (afgevaardigde). 37


SPORT

Hoogstraatse zaaivoetbalcompetitie Nog twee speeldagen zijn er te gaan in de eerste periode. Zonder grove tegenslagen zal de eerste periodetitel gaan naar Blauw-Zwart of Alma. Verder blijkt uit de klassering dat de ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn. Enkel nieuwkomer Bankunie heeft het vooralsnog moeilijk om punten te sprokkelen. Klassement:

l.Alma .............................770014 2. Blauw-Zwart .............. . ..... 7 7 0 0 14 3.DeZwaluw .....................752010 Icarus.............................7 4 1 2 10 Gemeentekrediet...............6 4 2 0 8 Van Herck ......................7 3 2 2 8 A.F. Meer.......................7 2 3 2 6 Gelmelsoc .......................7 24 1 5 Lepe Hoek ......................7 2 4 1 5 Sportivo .........................7 2 5 0 4 Middenstampers ...............7 1 4 2 4 De Swart ........................7 151 3 Papillon..........................7 151 3 Bankunie ........................6 0 6 0 0

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802

Visciub 'De Schepzak' Misschien toch even voorstellen, deze visciub 'De Schepzak'. De naam 'De Schepzak' is gewoon een attribuut dat de vissers nodig hebben om de door hen gevangen vis op het droge te krijgen. Omdat vis water nodig heeft, huurt men de vroegere kleiputten van DES T.4. Van deze 2 putten is de eerste put de wedstrijdput, de tweede put, ook goed voorzien van vis, deelt men met de ruiters en bij warm weder met de eventuele zwemmers, deze tweede put is gekend als de zwemvijver. Zoals elke club is er pas een club als er leden zijn, dit jaar hebben 132 leden zich ingeschreven, waaronder 27 jeugdleden. Ieder volwassen lid kan voor 600 fr. en ieder jeugdlid voor 300 fr. elke dag komen vissen. De Europese gedachte leeft gewoon reeds bij 'De Schepzak'; zo zijn deze leden afkomstig van Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout, Wortel en Meerseidreef, Rijkevorsel. Ook van over de grens zijn er leden. Zoals bij de meeste sporten, willen de leden wel eens weten wie de beste is. Daarom worden er een zestal clubwedstrijden ingericht. Op 27 oktober kent men de clubkampioen, op deze dag is de laatste clubwedstrijd en weet men wie de beste is van de groten. De jeugdkampioen is reeds een tijdje gekend: Bjorn Verheyen was hier de beste visser v么么r Jimmy van den Branden en Dave Goossens. Om de goede werking van de club te verzekeren zijn er heel wat financi毛le middelen nodig. Zo is dit seizoen de dam tussen de 2 putten aangelegd, het schuilhok aan de kantine gebouwd en is reeds begonnen met de aanleg van vissteigers. Men kan gelukkig wel rekenen op de medewerking van talrijke zelfstandigen die willen sponsoren, maar de eindafrekening moet toch via de clubkas geregeld wor-

den. Men is blij met de goede respons bij de verkoop van de steunkaarten, zowel bij de zelfstandigen als bij de particulieren. Voor volgend jaar is de wedstrijdkalender bijna rond, is de visuitzetting (anderhalve ton, nog voor de winter) afgesproken en kan een invalidesteiger aangelegd worden. Het weekend van 1 november wordt er, als het weer het toelaat, begonnen aan de aanleg van de vissteigers. Leden en toekomstige leden worden hierbij uitgenodigd om voor een keer hun gereedschapsbak mee te brengen naar de DESTA. Hoe meer handen hoe lichter het werk, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Afspraken kunnen gemaakt worden via de telefoonnummers op de lidkaarten. Het clubblad zal voortaan twee keer per jaar verschijnen.

10949- 11750- 11673 - 13126- 13110- 13529- 14061 - 12950- 10655 - 10060 10141 - 12084 - 14950 - 11540 - 14890- 10343 - 13262 - 10373 - 11659 - 14242 11341 - 14027- 10762- 10259- 12470. Prijzen af te halen tot 15 november bij: Marcel Goossens, St. Clemensstraat 35, Minderhout. 38


SPORT

Drukke AVN dagen Voor sommige leden van de Atletiekvereniging Noorderkempen zijn het behoorlijk drukke dagen. Op 18 oktober vertrokken enkele onder hen naar het Zwitserse Bazel om er deel te nemen aan de tweede editie van de Drielanden-halve marathon. De contacten daarvoor zijn nog verre uitlopers van de Mattheus-bemoeienissen van Hoogstratenaar Marc Terreur die trouwens één van de deelnemers is. Verder nog twee AVN atleten, met name Jan Vermeiren en Pat Leysen, evenals lopers uit Wommelgem en Schoten. De meest bekende nnrler de Re1giehe dpelneniers blijkt Omer Van Nooten, die reeds ettelijke titels behaalde in diverse reeksen. Op zaterdag 2 november heeft de derde AVN veldloop plaats op de velden achter het Klein Seminarie. Atleten kunnen deelnemen vanaf geboortejaar '84. Deelname is gratis voor AVN-leden. Niel-lcden betalen 50 fr. in jeugd- en 100 fr. in volwassenencategorieën. Dc wedstrijden starten om 14 uur. Er zijn nalui aplijzeli, evenals ccii trofee voor de winnaar van elke reeks. De inkom voor de kijk/ustigen en supporters is gratis en de omloop is te bereiken via de Katelijnsiraat. Inlichtingen in verband met dit sportief evenement kan men altijd verkrijgen bij Jan Vlamings, Moerstraat 30, 2320 Hoogstraten, tel. 03 /314.69. 13.

De deelnemers aan de drielandenloop vertrokken op vrijdagmorgen met frisse moed en met de nodige steun van sponsors Van Herck en Huybrechts.•

Gevechtssportengala 'Atemî-Ryu Hoogstraten' Sedert 20 jaar onderricht Atemi-Ryu Hoogstraten Japanse krijgskunsten. Met veel zorg en geduld heeft zij reeds vele volgelingen gevormd. De club was de eerste die gevechtssporten inrichtte in de Kempen. Momenteel zijn zowat 80% van de Ju-Jitsu, Karate- en Kobudobeoefenaars van de Kempen rechtstreeks of onrechtstreeks leerlingen van de club en zijn er bijna in elke Kempense gemeente clubs die in deze pioniersvereniging hun inspiratiebron vonden. Omdat de club dit jaar 20 jaar bestaat, viert men dit door een groots Gevechtssportengala te organiseren op zondag 10 november in zaal De Zevensprong te Hoogstraten. Vele Oosterse krijgskunsten zullen gedemonstreerd worden door verschillende grootmeesters en sensei's uit België, Nederland en zelfs uit China. De demonstraties vangen aan te 13.00 uur en de deuren zijn geopend vanaf 12.00 uur! De inkom bedraagt 130 fr., in voorverkoop 100 fr.! Kaarten zijn te verkrijgen in de B.A.C.kantoren te Hoogstraten, Beerse en Rij kevorsel, tevens ook bij BVBA J. Laurijssen, Desmedtstraat 36, Minderhout en bij sensei Marc Vanlommel, tel. 014/63.47.28; sensei Luc Strijbos, tel. 03/3 14.37.20; sensei Paul Van Ammel, tel. 03/315.92.30; sempai Koen Laurijssen, tel. 03/3 14.54.50, die trouwens heel het gebeuren organiseren. Aan dit hele gebeuren is ook een tombola verbonden waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Er is ook gelegenheid tot het nuttigen van drank en snacks. Verder zal er ook een kleine tentoonstelling te bewonderen zijn over de verschillende Kobudo-wapens en over verschillende Oosterse krijgskunsten. Personen die interesse hebben in het volgen van de lessen kunnen eens langs komen in de club tijdens de trainingen ofwel inlichtingen inwinnen bij bovenstaande personen. De lessen zijn geschikt voor mannen, vrouwen en kinderen vanaf 7 jaar. Men mag steeds één gratis proefles per sport meedoen. De club

is gelegen in de Achtelsestraat 72 (bij Indoor Tennis). Dinsdag en donderdag traint men van 19.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur! Programma Aanvang te 13.00 uur in zaal De Zeensprong. Inkom 130 fr., voorverkoop 100 fr. Demonstraties Ju-Jitsu: door de club zelf gedemonstreerd. Traditioneel Ju-Jitsi: wordt getoond met de originele Oosterse klederdracht door Kokusai Ju-Jitsu Renmei Holland. Karate: vele verschillende clubs zullen samen en apart een demonstratie vertonen. Door Atemi-Ryu, Akatombo, Kamakura Budokan en Kuji Kin. Kobudo: er wordt gedemonstreerd met de originele kobudo-wapens uit Okinawa zoals o.a. de Bo (lange staf), de Nunchaku (dorsvlegel), de Kama (zeis), de Sai (dork),... Judo: de judoclub van Hoogstraten en Hirano van Brecht zullen samen een demonstratie geven van deze populaire gevechtssport. Aikido: een Nederlandse club uit Roosendaal verzorgt deze vertoning. Genbukan Ninpo: wordt ook getoond door een Nederlandse club. Tae Kwon Do: Tae Kwon Do-club Dragon uit Brecht zal voor het nodige spektakel zorgen. Tai Jutsi: door Tai Jutsu Kwai St.-Job in 't Goor. Tai Chi: dit wordt gedemonstreerd door meester Zhang Din uit China. Het is een men-

geling van Oosterse cultuur, geestelijkheid in combinatie met krijgskunsten. Iai-Do: = de weg van het zwaard. Wordt getoond door Kamakura Budokan. Pencak Silat: deze Nederlandse club heeft reeds vele demonstratievoorstellingen gegeven en weet dus hoe het publiek te vermaken. Ook op deze demonstratie zal zij iets spectaculairs brengen voor de toeschouwers. De sensei's van de club, het bestuur en de clubleden hopen op veel enthousiaste kijklustigen die van dit gala met volle teugen zullen genieten. •

Touwtrekindoor in 'De Blauwbossen' Gespierde niannen en stevig oni wi kkelde vrouwen, die met hun energie geen blijf weten en dit in kompetitief verband willen uitvechten, worden op zondag 17 november van harte uitgenodigd door het Touwtrekteam 'Halschoor' uit Hoogstraten voor de 2de uitgave van haar touwtrekindoor. Dit krachtige gebeuren vindt plaats in de overdekte hal van de gebroeders Desmedt in de Minderhoutse Blauwbossen. Aan deze wedstrijd wordt startgelegenheid gegeven aan alle verenigingen, ook familie- of vriendenploegen mogen rustig het touw komen strelen. Elk team moet wel samengesteld zijn uit 6 trekkers plus daarbij één reserve. In drie reeksen: Heren niet-gevorderden, Heren gevorderden en Dames, zal er gestreden worden voor de lauwerkrans. Voor het inschrijvingsgeld, 200 fr. per ploeg, kan je wel eventjes je spieren martelen. Ter plaatse kan er ingeschreven worden tot 13.00 uur! Ook telefonisch zal J. Adams, Engelenven 4, 2322 Minderhout, tel. 03/314.84.05, graag uw deelname noteren en inlichtingen verschaffen. Aanvang van de wedstrijden: 13.00 uur stipt!• 39


11.11.11. steunt de kleine boer op Java

/

1h d/fl

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver

ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPJES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO

4:u

WP

Fijdell, hel \\ eekeinJ nu), II' en 11 nw,ember gaan hier weer tientallen mensen op stap voor 11.11.11. Het ingezamelde geld zal dit keer besteed worden aan een arme bevolkingsgroep uit Indonesië, meer bepaald op OostJava. De meeste mensen in die streek doen aan landbouw; het zijn heel kleine boeren die hun kost moeten verdienen op een lapje grond van minder dan 1/4 van een hectare. Om hen

wer€a te helpen ' erd in 1977 in 1ndoneie een or ganisatie opgericht met de naam 'Kracht van de Aarde'; deze vereniging houdt zich o.a. bezig met land- en tuinbouw, klein veeteelt om het inkomen van deze boeren te verhogen. Een project van deze Organisatie dat een 1000-tal families wil steunen, verspreid over 10 dorpen, zal gedeeltelijk gefinancierd worden met het geld van de 11. 11. 1 1.-opbrengst.

's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73

Een apart initiatief komt van de 3 jeugdclubs: Mussenakker, 't Slot en Cahier de Brouillon. Deze richten op 23 november een kroegenbustocht in onder de titel '3 VOOR 11'. Er wordt gependeld tussen de 3 jeugdcafés die elk in hun eigen lokaal een of ander ondernemen. De opbrengst is voor 11. 11 .11.0

Uw m o o is te wo o n idee is via Je bij

5fLt Rollekens 8 ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout EX


WONINGINRICHTING

KOPJE VAN DE MAAND

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en ove rg o rd ij n en - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

1 geschenk is er 2 waard Zoals vorig jaar organiseert de Wereldwinkel weer een GESCHENKENBEURS in de Pax. Op zaterdag 23 en zondag 24 november, telkens van 10 tot 18 uur, wordt de gelagzaal omgetoverd tot een reusachtig uitstalraam van artikelen die voor het goede doel verkocht worden. Een greep uit het assortiment: t-shirts van GREENPEACE, kaarsen van AMNESTY INTERNATIONAL, prentkaarten van UNICEF, sieraden, vlechtwerk matten,

keramiek, linnengoed, boeken, posters... Kortom, een must voor elkeen die op zoek is naar een geschenk voor zichzelf of anderen. Een wereldwinkel-kado maakt immers meerdere mensen blij: de ontvanger van het geschenk én de organisatie die wordt gesteund, hier of in de derde wereld. Op zaterdagavond 23 november wordt, in het kader van dc bcurs, een POEZIE-CAFE open gehouden in de gelagzaal. Muziek en voordracht van kunstenaars uit de derde wereld, staan op het programma. Op de zondagmorgen van 24 november wordt een ONTBIJT geserveerd. Wie dan de beurs bezoekt, van 10 tot 12uur, kan daar alvast zijn ochtendkater kwijt bij koffie en croissants.

Zowel de juf als ons kopje weken lang geleden al uit naar audere oorden. Om terug op het spoor van Maria Verbretiken te komen moesten we noch thans niet ver gaan zoeken. Zij geefr nog steeds les in de gesubsidieerde vrije school van Meerle aam' de Ulicotense weg, nu gemengd onderwijs, vroeger meisjes school. Maar ze woont sinds 1970 met haar gezin in Wuustwezel. Ons kopje (R. V.D. uit Hoboken, kijkt u bij de Van Herck Sport-advertentie) opsporen, dat was een ander paai mouwen. Zij vertrok met vader die een kledingszaak had in de Kerkstraat moeder, drie zusters en broer op haar twaalfde naar Schoten. Als kleermaker was hier, zo vlak bij de Nederlandse grens, niet veel meer te rapen. Moeder was van Schoten, dus de keuze was niet zo moeilijk.

jtp'

J.

-

-

R. V.D. volgde Technische Wetenschappelijke humaniora in St. Norbertus te Duffel waarna ze een jaar aan de universiteit in Leuven studeerde. Ze werkt nu als vakbondsbediende in Antwerpen. Ze heeft 4 kinderen waarvan een drieling van een halfjaar oud en dus haar handen meer dan vol. Ze herinnert zich dat ze twee keer bij juffrouw Verbreuken zat. Een eerste maal in het tweede studiejaar en een tweede keer in het vijfde jaar. Of op de vorige uit '67 echt het derde en vierde leerjaar staat is dus twijfelachtig. Waarschijnlijker - zoals de juf ook vermoedt - is het het vierde en het vijfde leerjaar. Volgens R. V.D. was juf Verbreuken een zachtaardige, en geen strenge juffrouw. Volgens de juf was ons kopje intelligent en verlegen en heeft ze aan de klas overigens zeer goede herinneringen. Aan haar hele loopbaan trouwens, zo blijkt wel. Want vanaf haar eerste schooldag in 1964 in Meerle liep alles vlot. De kinderen waren vroeger wel rustiger en nogal verlegen en ze konden zich minder goed uitdrukken dan tegenwoordig. Dat gaat nu veel beter maar wat en hoe het eruit komt is ook niet altijd zo fraai. Wat de juf betreurt is dat de leerlingen zo opgejaagd lijken, hun leven is veel drukker geworden, ze hebben zoveel aan hun hoofd. Een gevolg van de TV en allerlei naschoolse activiteiten? 'We doen het rustig, niet gejaagd' is dan ook haar jaarthema. Of de kinderen nog moeten zingen onder de handwerkles - zoals R. V.D. zich herinnert - weten we niet. Ons lijkt het een goede manier om de kinderen niet te laten babbelen en... ze leren in één klap twee vakken! En nog dit: Van de 28 leerlingen op de foto zijn er maar enkelen in Meerle blijven wonen!

Op naar Minderhout dan, negen jaar later ('76), waar juffrouw Van Merode zich over het eerste studiejaar van de jongensschool (Schooistraat) ontfermt. Van haar vernemen we volgende maand meer over de school, het klasje en vooral ons nieuwe kopje. En die stuurt ons vlug een kaartje met zijn naam, adres en telefoon! (ons adres: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten). 41


RIJDEN***

IS PLEZANT,

Lambikfactor 11 en verloren onschuld Van lezer J.M. uit H. ontving ik een beleefd schrijven naar aanleiding van mijn bijdrage van vorige maand over de zg. 'Lambikfactor', t.t.z. het gevoel, het ver moeden - ja zelfs de wens - dat de wereld wel eens veel minder ingewikkeld zou kunnen zijn dan hij in werkelijkheid is. Hij bezorgde mij tevens een kostelijk boekje dat samengesteld werd door Ed ward De Bono, de uitvinder van het lateraal denken, en dat 'CHJLDREN SQLVE PROBLEMS' (Kinderen lossen problemen op) heet.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF Aan een groot aantal kinderen van 5 tot 12 jaar werd gevraagd een oplossing te bedenken voor problemen zoals: hoe voorkom je dat een kat en een hond gaan vechten, hoe zou jij een olifant wegen, hoe zou men huizen vlugger kunnen bouwen dan nu gebeurt, hoe zou jij het menselijk lichaam verbeteren, hoe zou jij een postbodefiets ontwerpen, enz. Het boek bevat de antwoorden van de kinderen samen met de bijhorende tekeningen. Het is een ontroerend boek. Men wandelt er ongestoord door 'Lambikland' waarin de meest ingewikkelde resultaten bereikt worden door de meest eenvoudige handelingen waarvan de druk op de knop wel de meest voorkomende en meest simpele is. Een aantal van de voorgestelde oplossingen zijn ongewild komisch: 'Een hond en een kat het vechten beletten door de hond 'voldoende postbodebroeken' toe te werpen zodat zijn aandacht voor zijn vijand verdwijnt. Wij lachen daar wel om, maar het is in wezen niet anders dan wat er in de volwassenenwereld gebeurt: gooi de mensen voldoende domme kwisprogramma's en weekendfilms naar het hoofd zodat hun ergste vijand 'de verveling' uit het oog verdwijnt. Een van de aandoenlijkste tekeningen uit het boek is van de hand van Helen Jarvis en geeft haar visie op 'een verbeterd menselijk lichaam', waarvan de benen, armen en ogen verdubbeld zijn zodat men 'alle boodschappen in één keer kan doen' zoals zijzelf opmerkt. Het aandoenlijke schuilt in het hondje, dat ook meedeelt in de vernoemde verbetering en in de kinderlijke nalatigheid (een verfrissend gebrek aan efficiëntie) dat rechts wel 2 boodschappenmandjes getekend zijn doch links de verbetering slechts leidt tot één dub42

bele koord naar één enkel hondje, i.p.v. een te verwachten rendementsverhoging van bijvoorbeeld twee hondjes, of één hondje en een jongere broer of zusje, of één hondje en een surfplank enz. Er valt over dit boekje (waarvan ik niet weet

N.V. GARAGE VAN USSEL

Si nt-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 031314 68 60

/

of er een Nederlandse vertaling van bestaat, hoewel de tekeningen voor zich spreken) nog heel wat interessants te melden, maar daarvoor is deze rubriek uiteraard nauwelijks de aangewezen plaats. Het zijn, laat ik maar zeggen tekeningen die, indien ze lang en aandach-

azwii GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St. - Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 tig genoeg door de gezamenlijke wereldleiders zouden bekeken worden, onmiddellijk een einde zouden maken aan alle oorlogszucht. Voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de 'Lambikfactor' is dit werkje zeker een must en ik dank dan ook dhr. J.M. voor zijn attentie. Soms denk ik ook wel eens, als ingenieur, dat er oorlog zal blijven zolang er mensen zijn die hun wagen (en zo komen we uiteindelijk op

4

0 -

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Te'efoon 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

ons eigenlijk onderwerp) zorgvuldig afsluiten en dus ook weer van 't slot moeten doen, om gedurende anderhalve minuut in een winkel een krant of een pakje sigaretten te kopen. Over nu naar ons eigenlijke onderwerp en dat is de vertekende berichtgeving in de pers omtrent de zg. 'weekenddoden'. De VZW Langzaam Verkeer heeft in het jongste nummer van haar tijdschrift LV-info dit probleem aangekaart. Wij citeren: 'Als ten tijde van de Golfoorlog dagelijks gemeld werd hoeveel Westerse soldaten sneuvelden, mag het nieuws evengoed met de dagelijkse verkeersbalans af gesloten worden. Dan krijgen de cijfers misschien meer een gezicht en wordt de omvang van het verkeersslagveld pas echt duidelijk. Een weekeinde met 9 doden is nl. niet moordender dan een gewone weekdag. Er vallen nl. 3 tot 4 verkeersslachtoffers per dag. Volgens de vzw vallen er, statistisch gezien op een doorsnee woensdag niet minder, en op zaterdag en zondag overdag zelfs meer doden, dan tijdens een weekeindnacht. Deze sluipende desinformatie met betrekking tot verkeersonveiligheid leidt ertoe dat niet-weekeinde ongevallen aan belang inboeten en uitzonderlijk of onvermijdelijk gaan lijken'.

cm GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer Alweer een illusie minder dus. Alweer een aanslag op ons geweten dat het reeds zo hard te verduren krijgt wanneer men de actualiteit een beetje volgt. Tot nu toe meenden wij dat wij 'niets hoefden te doen' om het verkeer veiliger te maken. Wij zijn immers ervaren chauffeurs, wij rijden tijdens de weekeindnachten niet de disco's af waarbij we de 'ambiance' nog tot in de wagen laten voortduren. Wij knallen niet tegen een boom met van alcohol verzadigd bloed in ons aadren. Wij zitten goed. Laat ze die jonge gastjes maar eens goed aanpakken. Een weetje meer is vaak een illusie minder. W. Vanfraeyenhove (ir.)U


MUZIEK met zowel Nederlandse als Belgische topgroepen. uH Spiraal heeft echter een financiĂŤle kater aan Rock Spiraal Open Air overgehouden, omwille van de geringe publieke opkomst. Daarom werd besloten om voorlopig geen optredens meer te organiseren. Ook alle geplande optredens werden afgebeld. Dit is een spijtige zaak, we kunnen alleen maar hopen dat we volgende maand kunnen uitpakken met meer positief nieuws van JH Spiraal.

Het Slot Slight Return

Fusieswing Musscnakker Zaterdag 16 november komt Leuvenaar Big Bill naar de Mussenakker aan de Meerse Donckstraat. Bigg Bill vormt de essentie van de Vlaamse rock and roll. Aan hem is de glitter van de hedendaagse business niet besteed. Alleen zijn linkerpink al bevat meer rock dan duizend hedendaagse internationale flutsterren bijeen. Al sinds 1978 zet Leuvenaar Armand Hombroeckx Vlaanderen op zijn kop. 'Ene me hesp of ene me kees', de spetterende debuutsingle zorgde meteen voor nationale bekendheid. In 1979 kreeg de zwerfmicrobe Bill te pakken, en zodoende trok hij naar het zuiden van de Verenigde Staten om zijn R & B-roots in levende lijve mee te maken. Later zou dit voorbeeld gevolgd worden door leerling Ralph Samantha. Mensen die Big Bill ooit gezien hebben, weten dat zijn optreden zorgt voor spetterende ambiance vanaf de eerste minuut. Een echter aanrader voor fuifnummers! Op zaterdag 30 november komt Hideaway naar de Mussenakker in Meer. Hideaway dankt zijn naam aan een nummer geschreven door Freddie King en opgedragen aan een obscure nightclub uit Chicago. Oorspronkelijk beperkte de groep zich tot het brengen van covers, ondermeer van Duke Robillard, BB King en Buddy Guy. Stilaan maar zeker bouwde Hideaway aan een repertoire, dat berust op eigen inbreng. Een inbreng die als het ware een synthese vormt van veertig jaar blanke en zwarte muziek met diep gefundeerde wortels, gaande van rockabilly over geijkte bluesinterpretaties tot de alom gesmaakte swamppop ballade. Hun debuut cd 'Rockin' & Bluesin' leverde o.a. de singles 'Sweet Baby' en 'My blues'. Deze debuut cd mag gerekend worden bij de betere Belgische blues ed's. Niet voor niet stond deze Westvlaamse viermansformatie enkele jaren geleden nog op het Rythm 'n 'Blues Festival van Peer, en op zaterdag 30 november in de MussenakkerJij

De groep Slight Return bestaat al sinds 1983 en heeft, na diverse splits, eindelijk zijn muzikale draai gevonden. Op zaterdag 23 november mogen ze het podium betreden van het Slot in Wortel. Fusieswing had een gesprekje met enkele groepsleden. DHM: Hoe zijn jullie eigenlijk aan die naam 'Slight Return' gekomen? SR: De naam komt eigenlijk van een nummer van Jimi Hendrickx, Voodoo Chile. Op de B-kant van die single stond tussen haakjes de term 'Slight Return'. En de keuze van een Jimi Hendrickx-term lag eigenlijk voor de hand, aangezien we allen aanhangers zijn van zijn muziek. DHM: Wat zijn jullie belangrijkste optredens in het verleden geweest? SR: In 1984 hebben we het Amateurfestival van het Sjockfestival gewonnen. Daardoor mochten we toen ook op Sjock in het voorprogramma van Dr. Feelgood spelen. En in 1986 hebben we in een licht gewijzigde bezetting in het voorprogramma van The Scabs in Merksplas gespeeld. DHM: Dit jaar hebben jullie dan een vrij professionele demo opgenomen. SR: Begin dit jaar hebben we in een produktie van Jack Nobelen een demo opgenomen met zeven eigen nummers. 'Sea of fear' is zeker en vast liet nummer dat liet meest opvalt

DHM: Een tijdje na die opnames is de drummer vervangen. SR: We kunnen wel stellen dat Paul De Vries (ex-Stalion) Slight Return nieuw leven inblies. DHM: Hoe zouden jullie de muziek van Slight Return omschrijven? SR: We noemen onze muziek altijd 'hardboogiegitaarrock', zeg maar vrije harde bluesy gitaarrock. We spelen bijna enkel eigen nummers, waaronder ook enkele ballads zoals 'House of soul' en Texas Flood'. Steeds hebben Sea of fear' en 'Too Rolling Stones' (van Robin Trauer) veel succes op onze optredens. Op 23 november zullen we ook twee nieuwe nummers aan het publiek laten horen: 'Boogie Man' en 'Get Yourself together'. En als we eens een cover spelen, dan is het meestal 'Foxy Lady' van Jimi Hendrix, 'Hard To Handle' van The Black Crowes of nummers van Stevie Ray Vaughn, Robin Trouwer en The Doors. DHM: Hoe ver reiken jullie ambities? SR: Eigenlijk barsten we nu uit onze voegen, er komen meer en meer optredens. We gaan nu nog eerst wat werken aan eigen nummers en dan is het niet uitgesloten dat we aan een nieuwe demo of plaat gaan werken. We zijn ook ingeschreven voor Humo's Rockrally. DHM: Hoe ziet jullie huidige bezetting er uit? SR: Erwin Breugelmans (gitaar) uit Rijkevorsel en Chris Van Leuven (bas) uit Westmalle stonden mee aan de wieg van Slight Return. Later kwamen Paul De Vries (drums) uit Bevel en Peter Hofkens (zang) uit Merksplas erbij. Voor alle verdere informatie en boekingen van Slight Return, kan je terecht bij Erwin Breugelmans op 031314.48.04. Andere regionale groepen die ook eens in de kijker willen staan in Fusieswing, kunnen contact opnemen met Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Meer of op het nummer 03/315.81.29. De informatie voor de decembereditie van Fusieswing moet binnen zijn voor 10 november op hovenvernield adres. U 5.

JH Spiraal Vanuit Rij kevorsel komt minder goed nieuws. uH Spiraal is het afgelopen jaar goed actief geweest met het organiseren van optredens

Slight Return. 43


GARAGE

Geuden . s CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS STREVEN NAI4 R PERFEC TIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevo,:ç('/ Til. (t? l.162 5()

0 0

HALVE EEUW GELEDEN

November 1941 Minderhoul Cemeenleberichten Vanaf Maandag, 17 dezer maand, zal de burgemeester in zijn kabinet ontvangen, de geteisterden verblijvend op de Hou-zee plein en Peter l3enoîtlaan; vervolgens tusschen Maandag 24 en einde dezer maand de geteisterden der Vlaanderenlaan, Kempenlaan en Jef Denynlaan. Onvoorwaardelijk zullen de naamloze brieven dewelke den Burgemeester nog in het vervolg zullen toekomen, den weg der scheurmand vinden; eerlijke lieden hebben immers geen angst hun naam te schrijven op duidelijke wijze onderaan een toegezonden brief; daarenboven zullen alle redelijke zaken door den Bar gemeester met de meeste welwillendheid worden onderzocht. De Vereeniging zonder winstgevend doel 'Boerenhulp aan Stadskinderen' doet een laatste oproep tot den Burgemeester opdat minstens een tiental kinderen uit de stad, gebrek lijdend aan voeding, zouden kunnen geplaatst worden in onze gemeente op hoeven waar het er niet op aankomt een kind min of meer aan tafel te zien. Bij voorbaat dank! Minderhout, de 6 Wo ember 1941 De Burgemeester E. P. 'is fongers.

Weekoverzicht Japan en de Vereenigde Staten

I)e vakîotograat' maakt er meer %%erk san!

Een onvergetelijke gebeurtenis: UW trouwdag. Een dag die ii nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een prolessioneel fotograaf. 44

Op het diplomatieke front gebeuren er deze week eveneens feiten van de allergrootste beteekenis. In de Vereenigde Staten werd de neutraliteitswet opgeheven, zodat Amerikaansche schepen thans in de oorlogszones mogen varen. Iedereen weet dat daarmee natuurlij kerwijze vroeg of laat schietpartijen zullen uiitstaaii, die dcii out log aug sleLlits kunnen uitbreiden en verlengen. De verantwoordelijkheid voor de onheilen die uit dezen nieuwen gewaagden stap van Roosevelt zullen volgen, komt uitsluitend en alleen ten laste van de oorlogszuchtige president, die niets ontziet om ook de Vereenigde Staten in het oorlogsgeweld te betrekken. Aan heel het zaakje is voor Amerika echter ook een donkere schaduwzijde, namelijk de houding van Japan. Reeds ruim een halfjaar zijn onderhandelingen gaande tusschen Tokio en Washington zonder dat ook maar een enkel resultaat bereikt werd. Japan heeft thans het definitief initiatief in handen genomen en zond deze week zijn bijzondere afgevaardigde, Kurusu, naar de V,S,, om een formeele beslissing af te dwingen. Momenteel zijn de bespre-

kingen nog volop aan de gang, doch het resultaat zal zeker binnen de week te verwachten zijn: ofwel wordt een akkoord onderteekend, ofwel barst de oorlog tusschen beide landen uit. Een tusschenweg zal wel onmogelijk geworden zijn. Dr. Alfred Rosenberg

Door den Führer werd rijksrninister Alfred Rosenberg aangesteld als hoofd van het burgerlijk bestuur in de bezette gebieden van de Sovjet-Unie. Dr. Rosenberg is een heel bijzonder figuur jn het Derde Rijk en wordt aanzien als de grootste denker en systematicus van het nationaal-socialisme. Hij bracht de nieuwe idee van het politieke terrein over in de wetenschappelijke wereld en hij was het die zegde: 'Duitschlands toekomst ligt in het Oosten'. Zijn befaamde werken over de nationaalsocialistische leer werden met de hoogste onderscheidingen vereerd en van het begin af was Rosenherg een der steunpilaren waarop Hitler zijn machtig groot Duitsche Rijk bouwen kon.

Voor de vrouw Mijn kind huilt

Als een kind huilt om lichamelijke pijn, bijvoorbeeld omdat het gevallen is of zich bezeerd heeft, is het niet gewenscht daaraan veel aandacht te schenken. Het wordt anders zoo spoedig kleinzeerig, terwijl het beter is als het een stootje kan verdragen. Men moet natuurlijk niet overdrijven en verlangen dat een kind de eigenschappen van een fakir verwerft. Een kind moest eigenlijk even vrolijk zijn, als het icu; niet krijgt, dan wanneer dat wel het geval is. Dit is het ideaal, bereikbaar door een welwillende, maar vastberaden houding, Ouders die handel drijven met hun ja of neen, moeten het onderspit delven tegenover het dwingende en spitsvondige kind. Als het kind een pepermuntje verlangt en het heeft al eens de ervaring opgedaan, dat het zo'n begeerd wit ding krijgt, als het buIkpin heeft, zal het misschien zeggen: 'Buikpijn!'. Niet uit lcugenachtighcid, maar het kind heeft het begrip pepermunt verhonden met het woord buikpijn. Als het kind werkelijk ziek is en dan huilt, dan is de medelijdende stem van de moeder op haar plaats. Aan het ziekbed wordt de moederliefde in volle kracht en breedte ontplooid. Een kinderziekte is soms een strijd tusschen lichaam en ziel van het kind. Deze strijd wordt innerlijk gestreden en het kind gevoelt de onmacht. Zoo'n ziekbed kan het kind verbeeteren. Het kan na het ziekbed bepaalde moreele eigenschappen vertoonen die het voordien niet had. In dien strijd is moeders medestrij dende en medelijdende liefde noodig. Uit: Gazet van Hoogstraten


Burgerlijke stand Geboortes 5 september: Jimi, zoon van Guy Vermeulen en Francine De Bie, Meerledorp 66, Meerie. 5 september: Glenn, zoon van Jozef Jacobs en Rita Van Aelst, Sint Annastraat 9, Meerle. 6 september, Rolf, zoon van Adrianus de Hoon en Lea Bastijns, Looi 5, Meer. 10september: Evelyne, dochter van Dirk Marien en Linda Antonissen, Klein Eyssel 37, Meerle. 10 september: Melissa, dochter van Francis Pemen en Godelieve Roeien, Lod. de Konincklaan 409, Hoogstraten. 11 september: Elien, dochter van Wim Schalk en Hilda Sterkens, Hoogeind 107, Meer. 12 september, Giliam, zoon van Jozef Van Den Heuvel en Anna Van Laer, Donkakker 8, Meer. 12september, Nick, zoon van Ludo Jochems en Ingrid Verschueren, Heieinde 52, Meerie. 16 september, Jonas, zoon van Roger Goris en Linda Van Opstal. 17 september, Jessie, dochter van Maria Rombouts, Hoogeind 38, Meer. 17 september, Wout, zoon van Freddy De Gruyter en Maria Van Bavel, Beeksestraat 1, Meer. 22 september, Inne, dochter van Jacques Leemans en Denise Meeus, Meerdorp 84, Meer. 23 september, Niels, zoon van Ludo Van Bergen en Ilse Adriaensen, Lod. de Konincklaan 322, Hoogstraten. 23 september, Lynn, dochter van Rudi Leemans en Nicole Marijnissen, Neerven 4, Wortel. 25 september, Katrin, dochter van Jozef Jacobs en Gerda Adams, Oosteneind 4, Meerle. 27 september, Lynn, dochter van Marc Jespers en Irma Hillen, Chaamseweg 69a, Meerle.

[ijj Huwelijken 6 september: Guy Schrauwen, Grote Plaats 3, Wortel en Marie-Claire Verhoeven, Pater Schrijversstraat 8, Wortel. Nieuw adres: Molendries 39, Merksplas. 13 september: Marc Fransen, Zandstraat 27, Wortel en Ingrid Goetschalckx, Langenberg 48, Wortel. Nieuw adres: Vogelhofstraat 19, Wortel. 13 september: Victor Smets, Molenstraat 39, Vosselaar en Maria Lambrechts, Hoefijzer 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Hoefijzer 1, Hoogstraten. 14 september: Benny Adams, Bosuil 2, Wortel en Birgit Neyrinck, Libelleplein 3, Beerse. Nieuw adres: Bosuil 4, Wortel. 14 september: ClĂŠment Nouwens, Burg. van Walsumweg 330, Rotterdam en Caecilia Bonenkamp, Chaamseweg 40, Meerle. Nieuw adres: Burg. van Walsumweg 330, Rotterdam.

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55 14september: Paul Janssen, Merksplassesteenweg 3, Rijkevorsel en Ria Schalk, Hoogeind 103, Meer. Nieuw adres: Merksplassesteenweg 4, Rijkevorsel. 20 september: Leo Van den Heuvel, Meerseweg 125, Meer en Greet Mertens, Bevrijdingsstraat 19, Brecht. Nieuw adres: Brecht, Hofstraat 27. 20september: Rony Van Boxel, Hazenweg 69, Meerle en Linda Mertens Achtel 69. Nieuw adres: St. Lenaartsesteenweg 70, Rijkevorsel. 20september: Marcel Goos, 's Boschstraat 32, Hoogstraten en Christel Van Dijck, Meerseweg 58, Wuustwezel. Nieuw adres: Hal 21, Minderhout. 20september: Joan Van Alphen, en Suzanne Wouters, Past. v.d. Voortstraat 9, Wortel. 21 september: Dirk Michielsen, Veidstraat 88a, Brecht en Linda Bolckmans, Hal 38, Minderhout. Nieuw adres: Veldstraat 90, Brecht. 21 september: Peter Van Bavel, Heimeuelenstraat 15, Meerle en Ria Versehueren, Groot Eyssel 8, Meerle. Nieuw adres: Leopoldstraat 36, Merksplas. 21 september, Danny Van der Linden, Lod. de Konincklaan 356, Hoogstraten en Igna Janssens, Hemeistraat 5, Minderhout. Nieuw adres: Heilig Bloediaan 289, Hoogstraten. 21 september: Luc Quirijnen, Witherenweg 20, Minderhout en Greta Van Ammel, Heerle 24, Minderhout. Nieuw adres: Huidevettersstraat 9, Turnhout. 28 september: Frans Verhoeven, Karel Boomstraat 56, Hoogstratenen Maria Jansen, Lan ge Wijkstraat 25, Ravels. Nieuw adres: Buizelstraat 4, Hoogstraten. 28 september: Jaak Van Gils, Looi 4, Hoogstraten en Chantal VanderhaHen, Looiweg 113, Rijkevorsel. Nieuw adres: Looiweg 113, Rij kevorsel. 28september: Koen Buyens, Heilig Bloedstraat 8, Hoogstraten en Susi Verachtert, Dieseghemlei 44, Mortsel. Nieuw adres: Xaveriusstraat 1 a, Antwerpen/Borgerhout. 28 september: Nicolaas van Ruiten en Ester van Ameron, Dreef 85, Meerle.

nO

Overlijdens

1 september: Cornelius Kox, 82 jaar, echtgenoot van Lucia Verschueren, Heieinde 35, Meer.

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur 2september: Simon Duinker, 80jaar, echtegenoot van Ingeborg Kokail, Nachtegaallaan 12, Meer. 7 september: Anna Koyen, 85 jaar, weduwe van Jan Snoeijs, Driehoekstraat 1, Meer. 16september: August Cox, 44 jaar, ongehuwd, Kerkstraat 36, Meerle. 21 september: Petrus Van Aelst, 70 jaar, echtgenoot van Anna Brosens, Ulicotenseweg 17, Meerle. 21 september: Dirk Janssens, 23 jaar, echtgenoot van Monique Rommers, Minderhoutsestraat 51, Hoogstraten. 23 september: Maria Horsten, 89 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25september: Joannes Van Der Steen, 93 jaar, weduwnaar van Anna Geerts, Hal 19, Minderhout. 27september: Jules Mertens, 77 jaar, weduwnaar van Jeanne Van Elslande, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 28september: Elisabeth Peeraer, 67 jaar, wonende te Spanje Tenerife.

BEGRAFENISSEN

JORIS :

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

45


Op stap in...

BROUWERSHUIS

55

Café - feestzaal

De Eiken

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Fax 03/314.87.43 Tel, 03/314.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

- 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

Café

-

frituur

PapiHon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20 OOu zaterdaga. vond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

HOOGSTRATEN Zaterdag 2 november: 3e AVN VELDLOOP vanaf 14 uur op de velden van het Klein Seminarie. Maandag 4 november: vergadering van de VERKEERSRAAD om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. Dinsdag 5 november: LEZING over 'Het langzame einde van het Sovjet Imperium' door Rolf Faltzer om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Org . DF. AGRA WERKING over sparen en beleggen om 13.30 uur en om 20 uur in zaal Pax. NAADCURSUSom 13.30 uur in de Pax, org. KVLV. Woensdag 6 november: OPTREDEN van het knapenkoor Azuoliukas uit Litouwen om 19.30 uur in de Katharina kerk. Kaarten in v.v.k. 250-350 fr., aan de kassa 300-400 fr. VOLKSDANS van KVLV om 13.30 uur in zaal Pax. Ook op 20 november. Donderdag 7 november: vergadering van FIETSPADEN NUom 20 uur in het Centrum in Rijkevorsel. Vrijdag 8 tot zondag 10 november: WEEKEND van JNM in Cap Gris-Nez. Inschrijving vooraf bij de gebroeders Verschraegen, tel. 314.67.25. Zaterdag 9 en zondag 10 november: BOUWFEESTEN van het Spijker. Op zaterdag vanaf 17 uur en op zondag vanaf 12 uur. GELDINZAMELING voor 11.11.11. Zondag 10 november: GEVECHTSSPORTEN-GALA, ingericht door Atemi-Riju vanaf 13 uur in sporthal De Zevensprong. Dinsdag 12 november: VORMINGSDAG bestuursleden KVLV vanaf 10.30 uur in de parochiezaal van Minderhout. Donderdag 14 november: HOBBYNAMIDDAG van KAV in zaal Fax. Ook op maandagen 18 en 25 november.

$

hndtrzI1uz ürijtl 183 looatra1en 1331314 66 65 (1usl & i!iane

SNACK- en PIZZABAR 03/324327r

Tel. 03 314.3811 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

46

as:

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

RADIO CONTINU (FM 103)

\

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARJES)

RESTAURANT TAVERNE

vgl

Vrijdag 15 november: KAARTAVOND jokken en slagen halen ingericht door fanfare St. Katharina in zaal Pax. Inschrijven vanaf 19.30 uur. OPTREDEN van Martin Bennett's Old Criterion Jazzband en Christine Tyrreli om 21 uur in de Marckriver Jazz Club in de refter van de VLTS, Gravin Elisabethlaan. Zaterdag 16 november: MUZIEKAVOND van fanfare St. Katharina om 19.30 in zaal Pax. Toegang gratis. GEZELLIG SAMENZIJN van Vakantiegenoegens, vanaf 18 uur in de Pax. Zaterdag 16 en zondag 17 november: Sde OLDTIMERGALA in de Veilinghallen. Telkens van 10 tot 18 uur. Zondag 17 november: SINTERKLAASFEEST KAV in de Rabboenizaal van het Spijker. Dinsdag 19 november: BESTUURSVERGADERING van KVLV om 19.30 uur in zaal Fax, DEMONSTRATIE 'op de aperitief' van KAV in zaal Pax. Woensdag 20 november: KURSUS schilderen op zijde door KVLV om 19 uur in zaal Pax. Ook op 27 november, 4 en 18 december. Vrijdag 22 november tot zondag 8 december: TENTOONSTELLING van hedendaagse beeldhouwkunst van Marc Jambers in de IKO galerij. Opening op vrijdag om 20 uur. Openingsuren tijdens de weekends van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag 23 en zondag 24 november: GESCHENKENBEURS van Oxfam Wereldwinkel in zaal Fax. Open op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag POESIECAFE om 20 uur in de Pax. HERFSTFEEST met schoolrestaurant in het Klein Seminarie. TONEEL door KWB met 'Is de baron niet thuis?', blijspel van Hugo Fransaert in regie van Fried Janssens om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Kaarten 100 fr. v.v.k. en 120 fr. aan de kassa. In het kader van '3 voor 11': kroegentocht met bus in Het Slot, Mussenakker en Cahier de Brouillon. Zondag 24 november: CONCERT door Karin Strid (orgel) en Ake Olofson (cello) om 17 uur in de Katharina kerk. Kaarten aan 100-200 fr. STUDIENAMIDDAG 'Braakballen pluizen' door JNM in het lokaal aan de Karel Boomstraat om 14 uur.


AGENDA ONTBIJT IN DE PAX, in het kader van de Wereidwinkel-geschenkenbeurs, van 9 tot 12 uur. Maandag 25 november: GEMEENTERAAD om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. Dinsdag 26 november: GESPREKSAVOND 'Bejaarde ouders onze zorg' van KAV in zaal Pax. Woensdag 27 november: LEZING over de Bijbel over Kerstmis door Paul Kevers om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Org . DF. Vervolg op 11 december.

HET SLOT Wortels Jongerencafé zonder pretentie

Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

MEERSEL-DREEF Dinsdag 5 november: K.A.V.-les over Aperitieven. Woensdag 6 november: Vergadering van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad. Zondag 10 november: BLOEMEN-verkoop ten voordele van 11.11.11. Maandag 11 november: Samenzijn van de + 50-ers van KVLV. Zaterdag 16 november: TEERFEEST van fanfare en drumband. Maandag 18 november: ZWEMMEN met jong-KVLV. Woensdag 27 november: SINTERKLAASFEEST bij de Moedersbond. Zaterdag 30 november: SINTERKLAAS komt op bezoek bij de kinderen van de Moedersbond.

Ook op woensdag.

MINDERHOUT

DE GRENS Snijheek l6 Meelle fel .3l5)lO7 \alluIt Nederland 09-2r 1

á&l 1

MEERLE Zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 november: GROTE VOGELTENTOONSTELLING, ingericht door De Goudvink in de parochiezaal. Zaterdag 9 en zondag 10 november: GELDINZAMELING voor 11.11.11. Zaterdag 16 november: MUZIKALE AVOND' Concerto d'Iverno', ingericht door fanfare St. Cecilia om 20 uur in de parochiezaal. Woensdagen 20 en 23 november: cursus BLOEMSCHIKKEN, ingericht door KAV om 19.30 uur in de parochiezaal.

WORTEL Zaterdag 9 en zondag 10 november: GELDINZAMELING voor 11.11.11. Zaterdag 23 november: in het kader van '3 voor 11': optreden van SLIGHT RETURN in het Slot.

Vrijdag 1 november: Kon. Fanf. 'De Marckezonen' nodigt Harmonie 'Vermaak na Arbeid' uit Turnhout en Harmonie 'Broederband' uit Rij kevorsel uit voor een grandioos CONCERT, Parochiecentrum te 19.30 uur. Zaterdag 9 november: MOSSELFEEST, ingericht door de Kon. Fanf. 'De Marckezonen' in het P.C. GELDINZAMELING voor 11.11.11. Zondag 10 november: K.W.B. WANDELT in de Elsakker te Meerle. GELDINZAMELING voor 11.11.11. Zondag 17 november: TOUWTREKTORNOOT in de 'Blauwbossen', ingericht door het team 'Halschoor'. Begin te 13.00 uur. Woensdag 20 november: K.V.L.V.: huidverzorging met natuurlijke materialen in het P.C. van 20 tot 22.30 uur. Zondag 24 november: LRV-CROSS in de 'Blauwbossen' en K.B.G. vergast op smoutebollen en wafels in het K.B.G.-huis. Woensdag 27 november: VELT organiseert te 20 uur in het P.C. een voordracht met als onderwerp: 'BOUWBIOLOGIE': algemene isolatie, energie, bouwmaterialen. Op de donderdagen 7, 14, 21, 28 november: YOGA in het P.C. van 19.30 tot 20.30 uur, ingericht door KVLV. Op de dinsdagen 5, 12, 19, 26 november: VOLLEYBAL in 't Spijker van 21 tot 22.30 uur, ingericht door KVLV. Op de dinsdagen 5, 19, 26 november: Modeen gemeenschapsDANSEN in het P.C. van 13 tot 15.30 uur, ingericht door KVLV.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

taveme OJ Gelmelstraat 7 Pi

HOOGSTRATEN Tel.03/3147748

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL- DREEF

Vrijdag 1 november: KWB-KAV-HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal. Zaterdag 2 november: TONEEL met Heidebloempje en Brassband: 'Bemoeial' in ZVKV om 19.00 uur. KWB-KAV-HOBBYTENTOONSTELLING + kaartavond + prijsuitreiking vakantiezoektocht in parochiezaal. Zondag 3 november: KWB-KAV-HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal.

Het cate voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264

(iIe-re'Iauranl

Cafetaria

WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg 14 . 2323 Hoogstraten-Worte( Tel. (03)3145328

Vrijdag 8 november: Hengelciub Altijd Beet: KAARTAVOND in lokaal Mosten om 20.00 uur. Zaterdag 9 november: TONEEL met Heidebloempje + Brassband: 'Bemoeial' in ZVKV om 19.00 uur. GELDINZAMELING voor 11.11.11. BRASS BAND: herdenking overleden leden in mis van 18.00 uur. Zondag 10 november: TONEEL met Heidebloempje + Brassband: 'Bemoeial' in ZVKV om 19.00 uur. GELDINZAMELING voor 11.11.11. Maandag 11 november: Brassband herdenkt oorlogsslachtoffers aan monument. Zaterdag 16 november: Optreden van BIG BILL in de Mussenakker. De Lustige Boilers: vrije KEGELPRIJSKAMP in De Eiken. VOGELTENTOONSTELLING in Brouwershuis van 19.00 tot 22.00 uur. TEERFEEST Brassband in ZVKV om 19.30 uur. Zondag 17 november: De Lustige Boilers: vrije KEGELPRIJSKAMP in De Eiken. VOGELTENTOONSTELLING in Brouwershuis van 10.00 tot 22.00 uur. Vrijdag 22 november: KFC Meer-jeugd: KAARTAVOND in kantine vanaf 19.00 uur. Zaterdag 23 november: De Lustige Boilers: vrije KEGELPRIJSKAMP in De Eiken. 3 VOOR 11: Mussenakker, Slot en Cahier toeren rond voor 11.11.11. Zondag 24 november: De Lustige Boilers: vrije KEGELPRIJSKAMP in De Eiken. Brassband haalt de SINT naar ZVKV vanaf 14.00 uur. Dinsdag 26 november: Ophaling GROOT HUISVUIL. Zaterdag 30 november: Optreden van HIDEAWAY in de Mussenakker. MUZIEKAVOND van Brassband en Drumband in ZVKV om 19.30 uur. CYCLO-CROSS om 13.00 uur in De Mosten. 47


al

. Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43 ='

CONTAINERDIENST

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN BUITENLAND

WACHTDIENSTEN [fi HUISDOKTERS

VAN SPAANDONK

1 november: DR. F. HOLVOET, Desmedt-

Meerdorp79

straat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 2 en 3 november: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20A, Meerle, tel. 315.85.55.

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

9 en 10 november: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. 11 november: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. 16 en 17 november: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 23 en 24 november: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 3 14.48.00.

E~

Tel. 03/314.34.37

Centrale Verwarming

Jan Verheyen

]

APOTHEKERS

Van 25 oktober tot en met 1 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

Onderhoud Depannage

Van 2 tot 8 november: APOTHEEK LIEC-

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

Zaterdagvoormiddag 2 november: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel.

-

&W

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

de V 1 RIJHE ID vzw ~

Achielsestraat 72 2320 Hoogsiraten

Tl. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair

zink en koperwe,-k platte daken met Derbigurn -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Huwelijken Bals

-

ulvun en klein P A

KENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 3 14.60.38. 314.38.68.

Van 8 tot 15 november: APOTHEEK

BART VORSSELMANS Hal 14

2322 Minderlisut

ei 03 315 76 26

(

MARC VANLUFFELEN Td 03 314 75 7$

VRIJHEID 29

\I

-

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

-

VEEVOEDER S MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT -

-

DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36

Zaterdagvoormiddag 16 november: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66.

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

SENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. AUJOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

Zaterdagvoormiddag 23 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

Van 22 tot 29 november: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG C ntrale vetwartiiiiig Sanitair -

TANDARTSEN

Voort 26- Meerle Tel. 03/315.75.31

1 november: F. CARPENTIER, Bisschopslaan 39, Beerse, tel. 014/61.54.34. 2 en 3 november: C. DE BOEL, Rerum No-

Cis Vissers

9 en 10 november: H. DE ROECK, Leopoidstraat 20, Rijkevorsel, tel. 3 14.59.78.

11 november: F. DE SCHEEMAEKER, Rommensstraat 5, Meer, tel. 315.80.01. 16 en 17november: A. FAES, Meerdorp 21, tel. 315.04.11. 23 en 24 november: P. FLAMANT, Baan

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

48

centrale verwarming sanitair

Van 15 tot 22 november: APOTHEEK BRO-

174, Ravels, tel. 014/65.58.35.

t3STING

-

HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

varumlaan 48, Westmalle, tel. 3 12.49.83.

7nd

RIJKSWACHT: 314.50.08

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Leemputlen

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09