september 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 77 SEPTEMBER 1991 PRIJS: 45 F. AFGI FTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Marc Sprangers

100 miljoen proefbedrijf der Noorderkempen investeert

.

T.G.V. ja of nee?

te voet door

IJSLAND .

Vlinders of Punk


T.T e

n

n J nu

Polski Fiat

Het Slim flurokevzw

Het Slim Buroke vzw

Het is Albert vorige maand gelukt zijn manifest tegen de mogelijke af scheiding van Meersel-Dreef geruisloos in De Hoogstraatse Maand te schuiven. Wegens verlof was de eindcontrole iets verslapt en daarenboven had Albert zijn open brief rechtstreeks naar de drukkerij gestuurd. Ter verontschuldiging aan de fijne mensen van Meersel-Dreef en hun mooie dorpje zal de voltallige redaktie bij wijze van boetedoening een bezoek brengen aan de groten daarna bij de plaatselijke en bruisende horeca een boterham met trappist nuttigen. Wanneer we half oogst op Schoorbeek aankomen kunnen we onze ogen niet geloven. Alle ramen, deuren en houtwerk hebben een frisse schilderbeurt gekregen. De haag is netjes geknipt, Sebastiaan's hok heeft een nieuwe draad, een heel vlak pannen van de schuur is vervangen, het rolschaatsbeton is perfekt geëgaliseerd,... Kortom, een ware metamorfose. Albert staat foeterend de verdroogde knopjes uit zijn ijle geraniums te plukken. Albert Vorstenbosch: Tommetoch, hé, die geraniums willen bij mij precies niet floreren. Ze zijn 'pertang' in potgrond gezet, krijgen roze korrel, elke dag drinken. 'Op een ander' staan die altijd zo schoon, hé. Gelijk in Oostenrijk, heelder balkons geraniums... DHM: Ha ja, maar daar hebben de balkons een groot afdak, hé Albert. Ceraniums mogen niet in de regen staan, hoor, dan regenen die kapot. Albert Vorstenbosch: Allé, nu dât weeral!

Ontspannen wandelen we naar de zeteltjes onder de noteboom. Plots wordt ons de oorzaak van de voorbije huisvlijt duidelijk. Achter 'de moos' staat een tengere jongeling in jeansbroek 'het pleintje' te schrobben. DHM: Hulp gekregen, Albert?

Albert Vorstenbosch: (een beetje aarzelend) Euh,... dat is de Pavel.

(roept) Pavel, Czy moge prosic o cos do picia?

De blonde jongeling trekt de moos in, komt even later terug met twee frisse pintjes en toogt meteen terug aan het werk.

h.v.b.a.

1)E HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.:3 14.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraen

Albert Vorstenbosch: Een geriefke, jong, zo ne Pool in huis. DHM: Een Pool? Albert Vorstenbosch: Allé, doe nu niet of ge uit de lucht valt, hé. Het krioelt in Hoogstraten van de Polen, zeker 300. 't Was eigenlijk 'Kestje van 't Beek' die hem mij aan de hand gedaan heeft. In 't begin was ik daar zo niet voor maar Kestje zei: Albert, jonge, werken dat die mannen kunnen. Die Marokkanen hebben bij mij afgedaan zulk, met hunne islam en hun flauw eten. Die Polen jong, dat zijn allemaal echte katholieken, eten alles en die willen nog werken voor 150 frank per uur, dikwijls 16 uur per dag. 150 frank! Zoveel verdienen ze in Polen maar per dag, als ze al werk hebben. De Karol, de Pavel of den Andrzej, ge kunt er gerust ene van hebben om zo wat karweitjes te doen. En als hij u niet aanstaat, dan stuurt ge hem gewoon weg, hé. Ze hebben hier toch niks te 'ruttentutten'. DHM: En gij vindt dat dat kan? Albert Vorstenbosch: Ik zeg het, in 't begin had ik er zelf ook last mee. Ik ben dat uitbuiten zo niet gewoon, hé. Die tuinders hebben daar natuurlijk al lang geen kompleksen meer over. Maar toen dacht ik: Ik leer Pools, ik laat hem in een goei bed slapen en ik betaal 20 fr. meer... DHM: Hm. Slaapt binnenshuis, dus?

Daar wij principieel tegen 'outing'zijn, kunnen wij deze vraag voor u, lezer, niet verder duiden. Albert begrijpt de vraag echter wel. Albert Vorstenbosch: Oh, dat? Zeg, daar moet ge gene schrik voor hebben. Ik hoor links en rechts wel dat er een met 'een pakske' terug naar Polen gestuurd wordt na een koude winter. Allé, daar moet ik tenminste

geen schrik voor hebben. (lacht) DHM: (snel een ander onderwerp) Maar ge geeft hem wel goede 'arbeidsomstandigheden'? Albert Vorstenbosch: Eigenlijk-feitelijk vind ik dat ook allemaal niet 100% pluis, maar wat wilt ge. Verleden jaar heeft Jef Van Looy nog geprobeerd een toch min of meer statuut uit te werken, zoiets in de zin van uitwisseling van tuinbouw-kennis met het Oostblok, of zoiets. Maar ja, wettelijke bescherming is natuurlijk een achteruitgang, hé. Tenminste voor ons toch. Nu zitten die mannen en vrouwen hier voor 3 maanden met een toeristenvisum. Werk genoeg, en de ene brengt de andere aan. In Rijkevorsel zit er zelfs een vrouw die aan Poolse vrouwen, allemaal familie, hier werk bezorgt. Niet met bijbedoelingen van geldgewin, zoals er zelfs ook al zijn naar 't schijnt. Maar het zet de arbeidsmarkt wel overhoop, natuurlijk. En 100 jaar sociale rechten worden zé weer op de helling gezet. En als het parket er 'voor de frim' eens een paar pakt, dan is de Pool de klos, niet die er van geprofiteerd heeft, hé. Die zoekt er gewoon een andere. Ik weet het genoeg, jongen, ik weet het genoeg...

In een plotse vlaag van verantwoordelijkheidszin nodigt Albert Pavel uit om ook een pintje te pakken en erbij te komen zitten. Zijn uren lopen door, bevestigt Albert in 't Pools. Pavel zet zich. Pavel: Dziekuje bardzo. (Dank u) DHM: Prosze bardzo. Môwie troche po Polsku. Milo mi pana widziec. Jak pan sie nazywa?

(Niets te danken). Aangenaam kennis te maken. Ik

spreek maar weinig Pools. Hoe heet gij?)

Pavel: Pavel! Pavel Wojtila. DHM: Wojtila!? Tak 'il papa di Roma'! Alé seg! Rodzina? (Familie?) Pavel: Haha. Nje, nje! Albert Vorstenbosch: Pas op, hé, niet lachen met de paus hoor. Daar kunnen ze niet tegen.

Pavel moet echter een uitzondering zijn. Vrolijk fantaseert hij over Karol Wojtila 's 'toeristen visum', dat hem slechts 3 maanden toelaat in Rome te blijven en dan weer de hort op moet voor een nieuwe verlenging. Albert Vorstenbosch: Zeg, ge gaat dat toch niet in uw 'gazetteke' schrijven zeker. De paus jong, lacht er niet mee, hé.

Veiligheidshalve weiden we dan maar uit over de 'truskawkis' (aardbeien) en over de tweedehandswagen die hij al op het oog heeft. 1 nie Poiski Fiat, verduidelijkt hij met klem, ale Volkswagen Golf. De Lech moest het horen. Arme drommel. •

Onze volgende MAAND kan u verwachten op 25 september. Kopij op de redactie op woensdagavond 11 september. Sport- en dorpsnieuws op zondag 15 september.


man in de moond Een rockjournalist danst niet, maar schrijft We hebben het hem niet gevraagd, maar het kan niet anders of 'The kid with the butterfly net' van Graham Parker moet hem op het lijf geschreven zijn. Vlinders en vooral muziek lopen immers als een spreekwoordelijke rode draad door het leven van Marc Sprangers. Liefde voor natuur passioneerde hem als zoon van een groene Meerse burgervader.. Liefde voor muziek gaf een richting aan zijn professionele aktiviteiten als journalist bij het muziekmagazine Backstage. Tegelijk voerde het hem naar jongerencafé Cahier de Brouillon en het door hem en Piet-Jan opgerichte All Stage Facilities dat met podium en al festivalland afdweilt. Een babbel op notenbalken dus, met kanttekeningen over Talking Heads en suikerziekte, gemeentepolitiek en Antilliaanse Feesten, jeugdclubs en veel Meer. Marc Sprangers is met zijn 33 jaar de jongste telg van Fons Sprangers en Jeanne Maes. De rest van het verhaal vertel/en de muren van

narie verscheepte. Wanneer ik later mijn eerste stappen in het uitgaans- en jongerenleven zette, dan voerde me dat door vrienden en interesses eerder naar Wortel en Hoogstraten dan naar Meer zelf. Toen ik de kans kreeg om Kommunikatiewetenschappen te studeren in Leuven, ging er weer een geheel nieuwe en ruimere horizon open. Het rustige, besloten en landelijke Meer lag toen al voorgoed achter mij.'

1 Rare, één In zijn Meersejeugdjaren was Marc nochtans een stevig zorgenkind, dat door suikerziekte een wat aparte plaats zou verwerven in het dorp. Bovenop kwam de ietwat zweverige passie voor vlinders. 'Mijn moeder heeft nogal wat omziens gehad naar mij. Als 3-jarige werd ik diabeticus, wat toen op een zo jonge leeftijd blijkbaar weinig of niet voorkwam. Dat maakte van mij een beetje een rare. Iedereen wist dat ik suikerziekte had en gedroeg zich daar ook naar. Er ontstond een soort maatschappelijke kontrole. Ik kreeg geen snoepje bij de bakker of kruidenier, in de plaats daarvan werd ik bedacht met een stukje kaas, vlees, een appel

1

Marc Sprwigers en noem maar op. Dat gaf trouwens een probleem met het Nieuwjaarszingen: appels, appels dat ik kreeg en die dan maar naar huis sjouwen! Wanneer ik echter probeerde toch al eens ergens een ijsje of snoepgoed af te pitsen, dan klonk het altijd wel van iemand: of dat wel mocht, ja? Wanneer ik te veel energie verbruikte, zakte mijn bloedspiegel. Het kon dus gebeuren dat ik mee ravotte met de bendes van toen en ineens midden in de wei raar begon te doen, niet meer wist waar ik was of zelfs flauw viel. Als kind voelde ik me daardoor wat apart, wat anders. Toch ben ik mijn suikerziekte al snel gaan aanvaarden en is dat een gewoon stuk van mijn leven geworden. 0p regelmatige kontroles na, heb ik er nu niet veel last van. Op school deed ik het goed. Met Jan Verhoeven was het zelfs een echte kompetitie om ter grootste stapel prijsboeken krijgen in Zaal voor Kunst en Volk. Als het tegenviel, kwamen er al gauw ferme tranen aan te pas. BIerend naar huis, weet je wel. Vanaf mijn achtste werd ik een echte vlinderfreak. Tot mijn zestiende heeft dat geduurd. Toen mijn vrienden al begonnen uitgaan, zat ik dus nog met een vlindernetje in het veld. Dat begon heel amateuristisch maar werd geleidelijk een stevige passie. Studies, onderzoeken, wetenschappelijke lektuur, uitgetekende kaartjes en noem maar op. 's Nachts een lamp in de hof zetten om te bestuderen en te noteren welke en hoeveel motten er op af kwamen. Mijn oudste broer Louis moest er nog dikwijls voor

'Ons moeder had altijd veel o'nziens naar mij.' zijn kamer boven de Cahier. Daar prijken haast levensgroot de To/king Heads met 'Litile Creatures' en aan de andere kant van de schouw een kleurrijk stel vlinders. Een papyrusplant staat groen te doen in de buurt van een veelgebruikt bankstel. Eén wand is volledig benomen door muziekmateriaal: een imposante rij bakjes met een schat aan informatie, boeken, tijdschriften, platen. In de Hoogstraatse Vrijheid lijkt Meer wel erg ver af, en toeval is dat niet. 'Omdat ik eigenlijk het kontakt met de mensen van mijn geboortedorp verloren heb. Ik denk dat dit reeds begonnen is toen ik als 12-jarige van de dorpsschool naar het Semi-

Dci I1C!t Cfl iJ\ CIIC I)ICI l[ \ hndcriici je de \ kantje door.

Meerse vlinders laten zich moeilijk vangen.


MAN IN DE MAAND op draaien om na middernacht tot een uur of twee op te blijven en exemplaren te vangen die ik misschien nog niet zou hebben. Aan het Seminarie heb ik heel gemengde herinneringen. Ik weet niet of het echt zo was, maar het leek mij dat er een sterk onderscheid gemaakt werd tussen internen en externen. Externen waren er zeker niet bevoordeeld. Het waren er van de buiten, gewoon volk. Mijn eerste jaar kon ik niks goed doen nadat ik bij Neel Vandekeybus in een Meerse lach schoot toen we hfl het Latijnse cijfer zes 'sex'

als Talking Heads, Television, Mink DeVille die in het zog van de Britse punk mee opkwamen. Dat was mijn muziek, die voorgoed een diepe interesse voor de hele rockkultuur en muziekbusiness heeft losgemaakt. Punk zelf was misschien eerder een modeverschijnsel dan wat anders, al werd het toen niet zo door de beeldmedia georkestreerd als dat nu vaak het geval is met genres. Punk was een gevoel, een houding. Niet dat doemerige van de No Future idee of het agressieve van de hanekammen, veiligheidsspelden, kettingen of leer.

concert. Die hadden aangekondigd dat de eerste tien toeschouwers ter plekke een Madnesskapsel zouden krijgen. Dat was heel kort, bijna skinhead. Was ik toch wel de elfde zeker. In koleire na het concert naar mijn zuster in Leuven getrokken en die heeft me toen prompt zelf een Madness-kapsel gegeven. Van in '82 ben ik beginnen schrijven over muziek. Mijn eindverhandeling aan de unief ging over het verschijnsel van groepen die in eigen beheer platen uitbrachten. Ik had dus Pol&Soc gedaan, meer bepaald Kommunikatiewetenschappen. Intuïtief wist ik dat ik de rockjournalistiek in wou. Daar zat niks berekening op carrière in Integendeel. Voor rockjournalist kiezen, betekende een onzekere toekomst tegemoet 5aan. Veel free lance werk voor weinig geld. En toch moest het dat worden, geen speld tussen te krijgen.'

Backstage frontstage

ie iiie liidia,i aankoiidigî, heel! uiteraard een overall van doen.

Aan de lee ve,i.se Iilirc'rsileil ging een ,ueuwe en ruime horizon open.

Marc schreef enkele artikels over zijn thesis,nc.'teriaal gn belandde bij het muziek,nagazine flackstage. vooral gericht op inuzikanten. Al snel volgt een eerste van een lange reeks interviews met rockgrootheden zoals P,tende,s, Juli,, 11juli, Tul,U,: lIeuiI, Rumones. Hij woont concerten bij, schrijft piatenrecensies en komt er ondertussen vast in dienst als eindredakteur die mee de redaklionele lijnen van het blad uittekent. 'Als journalist dans je niet meer tijdens optredens, je schrijft. Je bent verplicht om je te verdiepen in de materie en dat verandert snel je kijk op zowel de muziek als de makers ervan. Toch ben ik nog een stuk fan gebleven hoor. Wat mensen als Iggy Pop, John Hiatt, Talking Heads of Guido Belcanto doen, zal me altijd wel blijven boeien. Aan de kontakten met rocksterren zelf hou je uiteindelijk weinig blijvends over. Daarvoor krijg je

aanbeland waren. Dat jaar was ik gebuisd. Een jaar nadien was mijn vader burgemeester geworden, en toeval of niet, ik mocht de Latijnse overdoen zonder verdere problemen. Ik mocht zelfs vijf dagen wegblijven van school om mee naar Lourdes te gaan. Als burgemeesterszoon pikte je zo af en toe nog wel eens lokale voordeeltjes mee. Je kent dat wel: tegengehouden worden door de rijkswacht zonder dat het enig gevolg had van zodra men zag dat je 'zoon van' was.'

Politiek of punk 'Zelf heb ik geen interesse in gemeentepolitiek. Dat was wel anders ten tijde van de rechttrekking van de Mark. Als natuurfreak voelde ik me daar toen echt bij betrokken. Na de fusie is dat sterk verminderd, op de diskussies met mijn vader tijdens de weekends na. Overigens heb ik de indruk dat men zich in de Hoogstraatse gemeentepolitiek zo hard mag inspannen als men wil, maar dat de resultaten uiteindelijk povertjes blijven. Ideeën zijn niet echt van belang. Het steekt me zelfs tegen om te zien hoe beleidsmensen durven omspringen met de natuur, ons erfgoed of het echte belang van de bevolking. Te dikwijls gaat het om laag-bij-de-grondse plattelandspolitiek met vriendjespolitiek en dienstbetoon. Kijk hier recht tegenover maar eens met hoeveel respekt men het Begijnhof behandelt! Nee hoor, niks voor mij... De ontdekking van de punk was een echte openbaring. Ook de Amerikaanse groepen zo-

'Gemeentepolitiek inIeresseet iiie nu /2/ei i;ieer Schoppen tegen alles was er immers bij mij niet bij. Ik werd aangetrokken door de energie, de opwinding die ervan uitging. Ook de wat intellektuelere en meer diepgaande benadering van een groep als Talking Heads. Dat is ook zowat de periode dat mijn lange haren sneuvelden. Ik trok naar een Madness-

te weinig tijd toegemeten. Wat je wel bijblijft, zijn die sporadische keren dat je echt voeling krijgt met de mens die je interviewt. Dat blijft ook bij hen zelf bij. Rockjournalistiek blijft uiteraard een vluchtig medium. Er zijn voortdurend wisselende trends en vluchtige kontakten via allerlei ma-


MAN IN DE MAAND nagers. Toch neemt dat niet weg dat je er soms leuke herinneringen aan over houdt. Zoals de keer dat ik een dag lang met Billy Bragg door Brussel gestruind heb. Maar te vaak ontmoet je trends die in feite niets meer zijn dan een verwaterde commerciële aftakking van iets dat in oorsprong wel degelijk boeiend en autentiek was. Zo hou ik echt van de hiphop zoals die vanaf '72 ontstond in parkeerkelders in grote steden. Dat is een onvervalste uiting van een stuk negerkultuur, die echter nog maar weinig vandoen heeft met de flauwe afkooksels die momenteel voor hiphop verkocht worden.' Met Piet-Jan stond Marc aan de wieg van All Stage Facilities. Van het opzet om alle mogelijke service aan groepen en organisatoren te bieden, blijft voor al het fameuze podium over. Dat rolt deze dagen van hel ene festival naar het andere en bleek de gedroo.'nde opvulling voor het gekende gat in de markt. De plannen voor een tweede podium zijn nog niet gekonkretiseerd.

Hoofdstuk Cahier De roemruchte Cahier de Brouillon bestaat als café binnenkort precies 10 jaar. Als verantwoordelijke schreef Marc er een lijvig hoofdstuk uit het verhaal van zijn muzikale avonturen. Momenteel beperkt zijn rol er, zo zegt hij zelf, tot hel programmeren van de optredens. Uitgerekend die hebben de Cahier sinds jaar en dag een behoorlijke faam gegeven in een groot stuk van ons land. De Cahier geldt als een van de regionale licht bakens in de vooruitsirevende rock/îa ven.

'Zo'n dikke tien jaar geleden zijn we met een hele groep ontevreden uit het Slot in Wortel gerold. Achteraf bekeken was dat om stomme, kleine dingen. Al lag er tegelijk een stuk mentaliteitsverschil onder. Mensen zoals Lode Verschueren of de Vanhautes wilden andere

echter niet zo toen we met de eerste platen van The Ramones of B52's aankwamen bij die Dylan- en Stonesgeneratie. In september '81 vonden we eindelijk het lokaal waar de Cahier nog altijd zit. The Scabs mochten hier muzikaal de spits afbijten. Na hen is er een toch wel lange en mooie lijst van optredens geweest. Het aanbod is zeer verscheiden en rijk in de breedte, wat ik altijd als positief heb ervaren. Maar het karakter van de Cahier zat niet enkel in de muziek. Ook in de ludieke aktiviteiten waarmee we af en toe uitpakten. Zoals de kip met gouden eieren te kijk zetten in de vitrine. Zotte dingen dus. Maar ook mensen die vanuit een progressieve invalshoek stevig sociaal geëngageerd bezig waren, kregen hier een voet aan de grond. Er was een aanbod film, theater, zelfs vorniingskursussen. Dat is er nu wel niet meer. Op die 10 jaar hebben we met grote regelmaat een kleine 180 groepen over de vloer gehad. Dat is wat je bij vele vzw's te zeer met hoogten en laagten ziet gebeuren. Hoe meer je doet, hoe meer kontakten je krijgt, hoe groter het aanbod wordt. Die wagen bolt op de duur haast vanzelf en dat bezorgt je een bepaalde naam in het circuit. De programmatie heb ik altijd met hart en ziel gedaan, durf ik zeggen. Natuurlijk maak je ook wel eens gekke dingen mee. Zoals het Milanese groepje dat voor een gage van welgeteld 9.000 fr. voor één optreden naar ons landje kwam. Met hun instrumenten de trein naar Antwerpen gepakt, daar de bus op en hier aan het Begijnhof afgestapt. Alleen de conga's waren te groot om mee te brengen, zodat we in allerijl van Piet Sommen twee Marokkaanse trommeltjes hebben geleend. De perkussionist mepte er zo stevig op los dat de bodems van die dingen er uitvielen, zodat wij nadien op speurtocht moesten naar gelijkaardige exemplaren. Maar

/

1 .\I'i

lOL 1

l\'amo,le achier de o hei

luL ii

van Seaside '86.

en vooruitstrevender dingen dan een meer behoudsgezinde Slotgroep voor lief hield. In de Skalden konden we ook niet echt terecht. Daarvéôr was het nochtans een prima pleisterplaats geweest, al was het maar omdat de knapste meisjes van het Spijker er nogal eens te vinden waren. Muzikaal klikte het

ik verzeker je dat die Italianen na hun optreden door een erehaag van applaudiserend volk buitenstapten. Ze waren zo in de wolken dat ze hier nog drie dagen bleven logeren. Of The Barracudas jong. Een fel groepke dat een goed optreden doet. Nadien gaan ze bij Danny Engels een frietje eten. Ze manoeuvre-

ren met hun kamionetteke achteruit terug de Vrijheid op, waar er een auto op klapt. De rijkswacht wordt verwittigd. In afwachting staat er een gevarendriehoek op de weg. Een Hollander rijdt te snel, merkt de driehoek, wijkt uit en vliegt tegen een boom. Miami Vice deed nooit beter. De verzekeringspapieren van de Engelsen lagen in de kluis van hun hotel in Brasschaat. Daar dus maar naar toe. Het had wat geijzeld, en toen de bandleider de ijzeren trappen afliep schuift hij uit en maakt een tuimelperte waarbij hij zijn been flink bezeert. Uiteindelijk moesten we dan al-

Verkeersstudie Onze 'man van de maand', Marc Sprangers, was ook een tijdje werkzaam binnen de gemeentelijke administratie. In het kader van een BTK-project (bijzonder tijdelijk kader) onderzocht hij de verkeersproblematiek van de gemeente Hoogstraten en schreef hierover een degelijke en omvangrijke studie van meer dan 300 blz. 'Het verkeer in Hoogstraten' (1984) was een heel nuttig document voor de beleidsmakers. Hoeveel gemeentelijke bestuurders en diensthoofden dit werk hebben gelezen, weten we niet. We hebben eerder de indruk dat er weinig of niets mee gedaan is. De 'vruchten' van deze arbeid zijn gewoon in de kast blijven liggen. Het gemeentebestuur vindt duur betaalde onderzoeken van studiebureaus meestal belangrijker dan het werk en de deskundigheid van de eigen mensen. les in Merksplas gaan regelen. Als organisator van een simpel optreden zat ik zo rond half zeven 's morgens in mijn bed. Kan gebeuren hè. Hoewel in de Cahier al bij al heel normale mensen over de vloer komen, hebben we toch nog altijd bij sommige mensen een slechte naam. Je hoort wel eens wat voor duister en links nest we zijn. Misschien is dat inherent aan onze geschiedenis. Wij trekken door ons alternatief imago mensen aan die zich misschien niet altijd helemaal konform gedragen aan wat de straat verwacht... Een andere brok geschiedenis die hier begon, zijn de Antilliaanse Feesten. De eerste edities zijn hier in de tuin gehouden. Tot aan de vijfde editie was de Cahier feitelijk organisator. Hoewel de aanzet voor een groot stuk van Lode en Luc Vloemans kwam, heeft de Cahier daar toch ook verdiensten aan, vind ik. Ondertussen zijn we alweer enkele jaartjes verder. In september bestaat het café 10 jaar. Reden om te vieren dus!' Lii 1)e spiksplinternieuwe outfit van Cahier de Brouillon wordt aan het publiek getoond bij de feestelijke heropening n.a.v. 10 jaar Jongereneafé Op vrijdag 7 september mogen de Al] Stars een en ander inluiden. Het betreft een gelegenheidsgroepje van muzikanten die ooit op het Cahier podium stonden. Zo herinnert men aan de duistere momenten waarop De Konijnen er één van hun weinige optredens deden. Bij nader inzien was dat het duo Mark Kruithof en Hugo Matthijssen. Op zaterdag 7 september spelen The Excessives een wilde portie rock. Op zondagavond doet een gelegenheidsgroep met Cahier-bezoekers dat voor de verandering helemaal zelf. Lang zullen ze spelen, in de gloria, in de glo-ri-ja!


LAND- & TUINBOUW

Proefbedrijf der Noorderkempen investeert 100 miljoen fr.

Betere produkten in een zuiver milieu De oude serres worden afgebroken en volgend jaar verdwijnt ook het gekende administratief gebouw aan de Voort 71 te Meerle. In een nieuw complex van ongeveer 18.000 m 2 krijgt het Proefbedrijf meer mogelijkheden om antwoorden te zoeken op nieuwe uitdagingen.

Proef bedrijf der Noorderkempen investeert 100 miljoen fr. Twee jaar geleden dachten het bestuur en de directie aan de mogelijkheid om de verouderde constructies te gaan vervangen door nieuwbouw. Maar gezien de hoge kostprijs was er wel enige aarzeling en overwoog men ook de mogelijkheid van gedeeltelijke vernieuwing, m.a.w. meer beperkte investeringen in fasen en herstelling van het bestande. Maar het stormweer van 1990 versnelde de beslissing. Het proefbedrijf leed veel schade en bij de herstellingswerken werd duidelijk hoe versleten en verouderd sommige zaken reeds waren. De oude verwarmingsinstallatie had een te geringe capaciteit voor de diverse uitbreidingen en het geheel was te beperkt voor de opdrachten van vandaag. In plaats van hier en daar wat lapwerk te doen, werd de knoop definitief doorgehakt. Na enkele schetsen voor een nieuwe serre ontstonden de plannen voor een totaal concept. Een goed ontworpen nieuwbouw zou op termijn goedkoper zijn dan fragmentarische aanpassingen van het oude. In de herfst van 1990 werd een begroting opgesteld en de kostprijs van het project werd geraamd op bijna 100 miljoen fr.

Afbreken en opbouwen De juiste timing van de werken is heel belangrijk. Het proefbedrijf kan en wil zijn activiteiten niet tijdelijk stilleggen. Zowel de produktie als het onderzoekswerk moeten kunnen doorgaan. Daarom is men nu reeds begonnen met de afbraak van de oude kassen en de nieuwe serres en loodsen hoopt men reeds deze winter, einde 1991, in gebruik te kunnen nemen. In de loop van 1992 zal het nieuwe administratieve gebouw voltooid worden. Op de plaats van de oude burelen krijgt men dan een ruime ingang en parking. De oude glazen serres naast de burelen aan de straatkant, het magazijn en de grote glazen serre rechts achter de burelen zullen volledig verdwijnen. In de plaats hiervan komen links nieuwe bedrijfsruimten en rechts een grote nieuwe glazen serre. Centraal, achter de dektriciteitskabine, nu nog rechts van de ingang, komt het nieuw administratief gebouw. De nieuwbouw beslaat ongeveer 18.000 m 2 waarvan 15.000 m 2 glas, 2.500 m 2 loodsen en ruim 200 m 2 voor de burelen.

Slechts 9 maanden Met deze investering wil het proefbedrijf een totaalproject realiseren waarbinnen het onderzoek, de produktie en de technische afdeling efficiënt gestructureerd zijn zodat een optimale werkorganisatie mogelijk wordt. Een 6

niet onbelangrijk aspect vormen de verbindingen tussen de afdelingen, zowel binnen als buiten. Daarom zullen de wegen ook verhard worden zodat men in alle seizoenen elke plaats goed kan bereiken. Samen met de magazijnen vormt deze Post ongeveer 20 01ó van de kosten, ook het administratief gebouw zal 20% van het hiTdeet nn1nrpen en 60(r/o gaat

naar de nieuwe serres, het hart van het proefbedrijf. Voor elke frank die men investeert krijgt men ook een frank van de Vlaamse Regering, m.a.w. een subsidiëring van 50 01ó. Enkele jaren geleden lag deze verdeling nog gunstiger (70/30, 60/40) maar ook op deze investeringen heeft de overheid flink bezuinigd. Toch mag men in Meerle niet klagen. Slechts negen maanden na het indienen van het dossier heeft men reeds vernomen dat de Vlaamse Regering akkoord is. 'Dit is op de eerste plaats te danken aan oud-minister en ere-senator Paul Akkermans. Hij was onze gids bij het samenstellen van het dossier en heeft de aanvraag ingeleid bij Norbert De Batselier, Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand en Energie. Maar ook de Kernpische CVP-ministers en parlementairen, Wivina Demeester-De Meyer, Jos Dupré, De Seranno en Jef Van Looy, hebben onze voorstellen onvoorwaardelijk gesteund en verdedigd bij de Vlaamse Regering. Natuurlijk blijft er nog 50 miljoen fr. door ons te financieren en dat is heel veel geld. Misschien bestaat er nog een kans op wat steun uit het


LAND- & TUINBOUW Bestaande toestand & afbraakwerken

MOEM p.

0-

III

De huidige toestand van het proefbedrijf. De grijze delen worden afgebroken. Links van de HS-kab. bevindt zich nu nog de ingang.

Inplantingsplan

J /

birst

hd ep t

rid,tn

2000.

-

-

-

kali

--

- ---

t

Dit wordt de nieuwe situatie van het proefbedrijf. De grijze delen zijn de nieuwe constructies. Het nieuw administratief gebouw komt rechts achter de HS-kab.

7


LAND- & TUINBOUW Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)? De aanbesteding voor de serre is reeds gebeurd en binnen enkele maanden volgen de andere gebouwen', aldus directeur Ward Baets.

Nieuwe perspectieven 'Het gevaar bestond dat we met onze verouderde uitrusting de trein van de toekomst zouden missen', zegt directeur Baets. 'Maar dit nieuw project schept veel mogelijkheden. De nieuwe serre wordt gebouwd volgens de meest geavanceerde technieken. Het wordt een model voor de tuinbouw van de streek en de tuinders kunnen hier de verschillende toepassingen komen bekijken, o.a. op het vlak van verluchting, luisdichte kassen voor betere biologische bestrijding, nieuwe constructies met minder poten, bredere liggers, hogere kappen en nog andere middelen die de totale produktie kunnen verhogen. In het onderzoekswerk zullen we meer aandacht kunnen besteden aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en aan milieuvriendelijke technieken, o.a. het terugdringen van de bestrijdingsmiddelen, om te komen tot een betere kwaliteit van onze produkten, intern en extern, zonder het milieu te belasten.'

Milieuzorg Dat de land- en tuinbouw dikwijls in een slecht daglicht worden geplaatst als men over het milieu spreekt, ligt bij Ward Baets duidelijk zwaar op de maag. 'Ja, vooral omdat het gaat om een heel klein procent boeren of tuinders die de hele sector in opspraak brengen. De problemen van bemesting en bestrijdingsmiddelen kunnen op termijn worden opgelost indien men het onderzoek de nodige

middelen geeft. Met onze nieuwe mogelijkheden willen we daaraan ook iets gaan doen. We gaan hier een volledig gesloten systeem ontwikkelen zonder vervuiling of afval. Er is een groot bassin voorzien waarin we al het regenwater kunnen opvangen voor onze watervoorziening. Ook het drainagewater gaan we opvangen, onderzoeken naar nog bruikbare meststoffen en bestrijdingsmiddelen, zuiveren, ontsmetten en opnieuw gebruiken. De steenwol gaat terug naar het leveringsbedrijf en wordt daar gerecycleerd. We willen hier komen tot een voorbeeld van milieuvriendelijke tuinbouw door de materialen te hergebruiken in plaats van afval te scheppen. Op korte termijn moeten we zo gaan werken. Niet alleen omdat storten of lozen duurder zal worden dan recycleren maar ook gewoon omwille van de kwaliteit van ons leefmilieu.' Als alles naar wens verloopt, wordt 1992 een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het Proefbedrijî der Noorderkempen. •

Proefbedrijf bestaat 36 jaar 'Samen niet ons proefbedrijf, zijn onze tuinders gegroeid in kwaliteit en hebben ze zich gespecialiseerd. Het is dan ook normaal dat ze steeds méér vragen van hun proefbedrijf', schreef Wim Janssens, voorzitter van de Raad van Beheer, in het voorwoord van de brochure uitgegeven in 1980 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het proefbedrijf. Ook deze redenering lag vermoedelijk aan de basis van de beslissing in 1990 om zo een groots project op te zetten.

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

totaalinterieur

ik neer t. De 13o,nIi, eerste ujgevaardigdebeheerder van het Proefbedriijf der Noorderkempen.

Dezelfde bekommernis om de toekomst van de tuinbouw en het welzijn van de tuinders leefde bij de stichters van het Proefbedrijf der Noorderkempen. 'Hoe 't groeide' is een artikel van August Michielsen dat gepubliceerd werd in een boekje naar aanleiding van het lO-jarige bestaan. Hierin lezen we: 'Op 13 december 1954 belegde de - ten bate van onze Kempen - zeer actieve vereniging de 'Stichting voor de Kempen' in de lokalen van de Katholieke Veilingsvereniging te Hoogstraten een vergadering waarop, naast de leden van deze vereniging, een aantal van de meest vooraanstaande personen uit het maatschappelijke leven werden uitgenodigd. Het doel van deze vergadering was: de speciale economische en sociale toestanden van de Noorderkempen te bespreken en de middelen te beramen tot verbetering van de economische positie en de sociale toestanden. kwam men tot een besluit dat een proeftuin een concrete bijdrage zou kunnen leveren om de noodzakelijke aanpassing en technische vooruitgang van onze kleinfruitteeltbedrijven in een minimum van tijd te bewerken. Hiermede was de zaak aan het rollen en op 3 maart 1955 werd de stichtingsakte van v.z.w. Proefbedrijf der Noorderkempen ondertekend door volgende personen: E.H. Juhaan Roggen en de heren Albert Brosens, A. De Bondt, Louis Ickx, Wim Janssens, Emiel Jespers, August Michielsen, Etienne Stas de Richelle, Gustaaf Sterkens en J. Swaegers. Het meest noodzakelijke, een geschikt terrein, wordt door de heer Stas de Richelle in zeer gunstige voorwaarden aangeboden. Het 'Proefbedrijf der Noorderkempen' was een feit geworden en men kon aan 't werk gaan.' Op 1 augustus 1955 treedt Marcel Vanderbruggen in dienst als bedrijfsleider en op 24 juni 1956 volgt de officiële inhuldiging van het proefbedrijf. Landbouwingenieur A. De Bondt, directeur van de Veiling en stichter afgevaardigde-beheerder van het proefbedrij f overlijdt op 17 september 1957 en wordt enkele maanden later opgevolgd door Edmond Rigouts. Zo begon het. Maar ook tijdens onze gesprekken met de verantwoordelij ken van vandaag konden we 'proeven' dat de geest van de pioniers en de idealisten van het eerste uur nog steeds leeft. •


TOERISME elektrische draad konden we ons in veiligheid brengen. Is dit misschien een georganiseerde gratis attractie? Maar wie is verantwoordelijk bij eventuele ongevallen? Het was heel warm. We zweetten en de blindazen (steekvliegen, haematopota) zwermden rond onze hoofden en teisterden armen en benen in de mastbossen. Het heerlijk genoegen van een zomerse wandeling verdween helemaal bij het aanschouwen van het vuil in de kanten. Op een bepaalde plaats is het bos veranderd in een afvalplaats voor gerooide aard-

Reeds twee maanden na de opening

Markdalpad, een trieste ervaring Met enig feestgedruis werd op zondag 23 juni het Markdalpad plechtig geopend door het gemeentebestuur in aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van de toeristische sector. Twee maanden later kun je nog nauwelijks spreken van een wandelpad. Op heel wat plaatsen is er zelfs geen pad maar strompel je eer der over een hobbelig stuk weiland. De route van het Markdalpad volgt de bedding van de Mark vanaf de stuw aan de Markweg in Meersel-Dreef tot aan de stuw van de Zandberg te Meer. Het gedeelte naar de Nedelandse grens, van Meersel-Dreef naar Galder, geeft een directe verbinding met het echte wandel- en fietspad in Nederland langs de Mark tot in Breda. Voor de terugweg van het Markdalpad ga je van de stuw aan de Zandberg via een verharde weg naar de Eindsestraat. Als je de rode pijltjes volgt kom je aan de zandweg door de Gemeentemast achter het recreatiegebied De Mosten en via het Rommensbos en de Meerselse Bergen bereik je de watermolen en ben je terug in Meersel-Dreef. Voor wandelaars van 'de Dreef' en omgeving is deze uitleg, samen met de geschilderde pijltjes langs de route, wel voldoende. Voor mensen die de streek minder goed of niet kennen, kunnen er wel problemen zijn. Algemeen gezien staan er genoeg pijlen en zijn ze ook voldoende duidelijk geplaatst. Maar hier en daar moesten we toch zoeken en hadden ook wij, heel vertrouwd met de streek, onze twijfels. Enkele pijlen meer kunnen veel oplossen, o.a. in de buurt van de meanders van de oude Mark en zeker in de omgeving van de Zandberg, Elsterdijk en Eindsestraat. Een metalen zeshoekig bordje bij de stuw aan de Markweg (heen) en aan de Watermolenweg (terug) zou geen overbodige luxe zijn.

Verfoeilijke praktijken Tijdens onze wandeling genoten wij uiteraard van het mooie landschap in de Markvallei maar met de kilometers groeide ook onze ergernis. Eigenlijk kan je maar van een wandelpad spreken tussen de Markweg en de watermolen in Meersel-Dreef. Daarna ioop je over een oneffen strook weiland waar het gras soms dertig centimeter lang is. Je zou toch verwachten dat het pad enigszins geĂŤffend is en dat men het gras kort houdt. Maar veel erger dan de gemeentelijke tekortkomingen zijn de verfoeilijke praktijken van sommige streekbewoners. Op een tweetal plaatsen versperde een grote tractor heel het pad, de motor draaide en pompte onafgebroken wat uit de Mark en er was geen mens in de buurt. Wandelaars moeten dan maar onder de draad de wei in, over de akker gaan lopen of door de Mark waden. Ter hoogte van de Eindsestraat dreef de mest in dikke lagen op de Mark, hier en daar waren er zelfs echte mestbanken langs de oevers. Bouw dan maar een groot en duur waterzuiveringsstation in Minderhout om de kwaliteit van het water te verbeteren. Het toppunt van onze wandelervaring was dat daar plots het wandelpad met een elektrische draad was afgesloten over een afstand van enkele honderden meters. Negen koeien ston-

-- - - _ 1'

-

--

,1 -

/ /

7

den er te grazen. Wij waren niet op de hoogte van hun eventuele reacties en verkozen dan maar door de wei te gaan in plaats van over het pad langs de Mark. Dit was een vergissing. Vanuit de verte kwam een grote, brullende stier snuivend en stampend aanlopen. Met een flinke spurt en een duik onder de

beiplanten en ander onbruikbaar materiaal uit de serres. De blaffende honden uit de villawijk en het slijk ingevolge het overvloedig water van een regeninstallatie nemen we er dan nog wel bij want de Watermolenweg is reeds vlakbij, dus we zijn terug in Meersel-Dreef. •

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio T.V. HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nlijverheidselektriciteit Herstel Ii ngen -

-

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


.4$T

eik wrA

1

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

om

5/

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

1

DO' prijzen

BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

speciale

(Verlengde Bisschoppenhoflaan)

prïzen

tJ

ALLE MATEN

\

EN MERKEN IN VOORRAAD

, eÇ

HIER ENKELE VOORBEELDEN _G

1

%

t.

:

"UitI aten * Remmen Schokdempers eekel Ie Wijnegere ee te OostmrIle

VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING 15558 12 FIRESTONE 621 t Tub 155SR 13 FIRESTONE F560 Tub 155 SR 13 MABOR MSGT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165Hfl 13 MICHELIN MXV Tub 165HR 13 UNIROYAL fl240 Tub 175170Hfl 13 PIRELLI P5 Tub 185160 HR 13 FIRESTONE HAWK Feb 75170 Hfl14 DUNLOP D8 Tub 175170 IR 14 UNIROYAL R080 Tub 185160 Hfl14 DUNLOP 08 Tub 185160HR 14 KLEBER C50 heb 185160Hfl 14 PIRELLI P600 Tub 185160 HR 14 UNIROYAL R340 Tub 185/70 Hfl14 GENERAL XP2000 Tub 1857701fl 14 MABA M9 Tub I95165HR 14 UNIROYAL 8340 Tub 195150HR 15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FUWA Y2000 Tub 195150 VR 15 DUNLOP D4 Tub 195150HR 15 UNIROYAL fl340 Tub 195160HR 15 UNIROYAL fl340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL fl340 Tub 05155ZR 16 GENERAL XP2000 Tub

BTW 25% inclusief- montage gratis!

TEL: (03)6455795 (03)3122316 (03)3262600

1.375,1.375,1.280,1.664,1.844,2.522,2.325,2.0002.000,-

2.450,2.500,3.041,-

2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,-

3.281,3.330,4.486,5.419,-

El

Zeer grote keuze r &ôal. sierwielen en sportvelgen. Ook speciale 1 velgen voor ei7 terreinwagens.

fr nieuwe 1

Schokdempers

'1W GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen inbeg, OOI( OP AFSRAM NOGaJJ(

Batterijen MERCEDES Diesel - 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz - 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. - 40 Amp. BATtERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTEUJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders ! Zeer grote keuze suerwielen BANDEN aan ongelooflijke prijzen!

3.114 F 1.892 F 1.890 F


DOSSIER

De TGV - Komt ie er of komt ie er niet? Dat de TG V in Vlaanderen er komt, is ondertussen een vaststaand feit, alle protesten ten spijt. Net voor de vakantie werden alle tracés door de regering vastgesteld. Ten minste deze tot Antwerpen. Alleen het trajekt Antwerpen-Nederlandse grens blijft nog open, officieel toch. Officieus is reeds lang geopteerd voor een tracé langs EssenRoosendaal. Tot onlangs opnieuw gesproken werd over een tracé langs de E19, en dus langs Hoogstraten. Hoog tijd voor ons om de zaak eens nader te bekijken. Historiek Spoorwegen zijn altijd een internationaal gegeven geweest en een snelle verbinding op de as Amsterdam-Brussel-Parijs is steeds een doelstelling geweest van de betrokken maatschappijen. Toen in 1955 in Frankrijk tijdens testritten een snelheid werd gehaald van 331 km/u werd in eerste instantie gedacht aan een snelle verbinding Parijs-Lyon en onmiddellijk daarna aan de verbinding naar het noorden. Als gevolg van de succesvolle opening van de eerste echte TGV-lijn tussen Parijs en Lyon kwamen de ministers van verkeer van België, Duitsland en Frankrijk in 1983 overeen een TGV-verbinding Parijs-BrusselKeulen te onderzoeken. In 1984 werd Nederland uitgenodigd een uitbreiding van de lijn naar Amsterdam te bestuderen. Heel het projekt kwam in 1986 in een stroomversnelling na het Frans-Britse akkoord over de bouw van een kanaaltunnel. Een heus Europees TGV-net kwam in zicht. In België werden de plannen voor de TGV allerminst op gejuich onthaald. Het leek zelfs of alleen de toenmalige verkeersminister De Croo (en zijn Partij) voor de supersnelle trein supporterde. Alle andere politieke partijen sloten zich aan bij het protest, stapten mee op in betoging en maakten het zelfs tot congres-themas. 'In Vlaanderen was geen plaats voor een TGV'.

Na de koalitiewissel werd het protest als snel afgezwakt. Er was wel plaats voor een TGV, maar dan alleen in een bestaande bedding en op voorwaarde dat de komst van de sneltrein een bijdrage zou leveren tot verbetering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Deze nuanceringen lieten regering en vooral de regeringspartijen toe hun grote 'TGVbocht' te nemen. Ondertussen is dus alles beslist en recent werden alle tracés tot Antwerpen vastgelegd en goedgekeurd.

Het trajekt AntwerpenNederlandse grens Bij de recente beslissingen werd dit tracé nog niet officieel vastgesteld, daar dit in principe afhangt van een beslissing van onze Noor derburen. Door de Belgische regering werden aan haar Nederlandse collega's twee mogelijkheden geboden. Een eerste tracé loopt langs de Havenweg' en zou in tegenstelling tot het officiële standpunt een eigen bedding krijgen. Het tweede tracé gaat over de bestaande spoorlijn 12, Kapellen-Kalmthout-Essen. Voor beide trajekten werd een M.E.R. (MilieuEffecten-Rapport) opemaakt, waaruit bleek dat het haventracé het gunstigst was. Het minste hinder, de kortste verbinding (slechts 8 km tot aan de grens) en vooral de goed-

koopste oplossing. Het tweede voorstel vergt een grondige ombouw van de bestaande lijn 12, d.w.z. de bouw van heel wat nieuwe kunstwerken (bruggen en tunnels) en de afschaffing van heel wat bestaande overwegen. Het goederenvervoer ov er deze lijn zou naar een nieuw havenspoor worden afgeleid. De snelheid van de TGV zou op dit trajekt beperkt blijven tot 160 km/u, wat hoogstwaarschijnlijk later tot nieuwe aanpassing zal leiden. In Nederland werd het onderzoek naar mogelijke tracés niet beperkt tot de Belgische voorstellen. Daar werden alle mogelijke verbindingen Rotterdam-Antwerpen onder de loep genomen en voor alle trajekten werd een M.E.R. opgemaakt dat aan het parlement zal worden voorgelegd. Het haventracé werd onmiddellijk afgewezen wegens te grote milieuschade op Nederlands grondgebied. Als meest gunstig tracé kwam daar de verbinding

Rotterdam-Breda-Antwerpen naar voor. Deze

nieuwe verbinding wordt aan de autoweg A16 (onze E19) gekoppeld en scoort het beste op 3 van de 4 onderzochte vlakken, nI. op vervoerskundig gebied, op vlak van de ruimtelijke effecten en op vlak van de kosten. Op milieuvlak scoort deze oplossing minder dan een tracé Roosendaal-Essen maar de verschillen zijn niet dramatisch. Vanuit België kwam echter meteen forse tegenwind tegen deze oplossing daar ze in strijd was met het regeringsprincipe 'een TGV in bestaande bedding' en vooral omdat deze verbinding op Belgisch grondgebied veel te lang zou zijn, 32 km van Antwerpen tot de grens in Meer, en daardoor veel te duur. België gunt Nederland zijn Flitstrein maar hij moet zo rap mogelijk de grens over.

Kentering Hoewel er officieel nog geen beslissing genomen werd (in Nederland is de inspraakprocedure nog aan de gang), leek de zaak van de baan. De TGV zou in Essen de grens overgaan, ondanks de protesten van de gemeenten langs lijn 12, waaronder het Essen van burgemeester en senator Herman Suykerbuyk. Pogingen van de Antwerpse CVP om een diskussie op gang te brengen werden in Brussel vakkundig in de kiem gesmoord en alles bleef stil. Een TGV langs de E19 zou zelfs niet onderzocht worden.

wand- en vloertegels I"uIchr I'uII'èr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I"ulcI'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

hwliGhQQr I"uIcI'r

biedt u betaalbare kwaliteit! 11


DOSSIER Tot plots enige maanden terug in de pers gewag werd gemaakt van een 'officieus', maar bij het ministerie van verkeer in een verkeerde lade geraakt 'Milieu-Effecten-Rapport' over een tracé langs de E19. Bleek dan nog dat het om een al bij al gunstig, zij het onvolledig, rapport ging. De bewuste studie van het Instituut voor Natuurbehoud is een globale knelpuntenanalyse t.a.v. het biotisch milieu en het landschap.

Jp

Tegelijkertijd kwamen er vanuit Nederland signalen dat zij mogelijk bereid zouden zijn bij te dragen in de meerprijs voor de verbinding langs de Fl9. De Antwerpse CVP (onder aanvoering van H. Suykerbuyk) dringt aan op onderhandelingen met Nederland over de zaak en leek aanvankelijk gehoor te vinden bij partijgenoot verkeersminister Dehaene. Later ontkende die zijn 'toezegging' en wijtte deze aan een foute interpretatie van zijn antwoord op schriftelijke van senator Suykerbuyk.

-

\d

1w

Toekomst? Om alsnog een diskussie op gang te krijgen heeft senator Suykerbuyk samen met de Nederlandse parlementaire collega's Cornelissen en van Vlij men zowel bij de Belgische en Nederlanse overheid als bij de Europese Commissie een verzoek tot een studie ingediend. Zij benadrukken daarbij het grensoverschrijdend karakter van de zaak en argumenteren dat de as Brussel-Antwerpen-RotterdamAmsterdam in de toekomst als één regio moet beschouwd worden en zich economisch zal ontwikkelen. Tevens kan het TGV-projekt een belangrijke weerslag krijgen op de ontwikkeling van zowel spoor- als wegvervoer (reizigers en goederen). Vanuit Nederland zal zeker verder gelobbiet worden ten voordele van het bewuste tracé F (Rotterdam-Breda-Antwerpen). Met uitzondering van de direkt omwonenden geniet dit tracé een grote voorkeur en een belangrijk aantal CDA-mandatarissen van gedeputeerde staten Brabant (provincie) en parlement dringen bij verkeersminister Maij Weggen aan op het openen van onderhandelingen met haar Belgische collega Dehaene. Die houdt momenteel het been stijf en zegt dat het bewuste tracé onbespreekbaar blijft (mogelijk om een goede onderhandelingspositie over financiële tegemoetkomingen te behouden). Een definitieve beslissing volgt alleszins eerst volgend jaar, d.w.z. na verkiezingen. Het valt af te wachten welke rol de komst van een TGV in deze verkiezingen in de betrokken regio's toebedeeld krijgt. Het wordt uitkijken naar de rol van de Antwerpse CVP in deze en welk gewicht dit district in de schaal kan leggen bij de samenstelling van een volgende regering. De gemeenten langs het trajekt blijken intussen in heel het projekt weer geen betrokken partij. Bewindvoerders hebben het dikwijls over 'een brede maatschappelijke diskussie' maar hebben daar blijkbaar een ander oor deel over dan de 'maatschappij'. Besloten conclaven in goed afgeschermde kastelen zijn voor bewindvoerders al meer dan breed genoeg. Of er in de toekomst een TGV (SST of Flitstrein) langs Hoogstraten zal razen zal hier zeker niet uitgemaakt worden.

12

:L LiC

/

r

H

Mogelijke TG V-tracés op Hoogstraats grondgebied.

GARAGE

B.V.B.A.

u ens

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE

Tweewieler Racing Center

D. VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen

FORD T WEED EHAN DS WAG [NS

DONCKSTRAAT 25

STREVEN NAAR PERFECTIE

TEL.: 03/315.91.77

2321 MEER


DOSSIER

Een TGV in Hoogstraten? Waar, wanneer en hoe?

kunnen we geen beschrijving geven, maar wanneer een trein langs een zijde van de grens op 14 m hoogte rijdt, zal hij dat aan de andere zijde ook even moeten. Een oversteek van de F19 zal eveneens de nodige sporen trekken in het landschap.

Frequentie en hinder Wat nu volgt is gebaseerd op zeer onvolledige gegevens. Het is opgemaakt Voor het bepalen van de hinder werd er vanop basis van de gegevens van de 'Knelpuntenanalyse t.a. v. het biotisch miuit gegaan dat op het tracé Antwerpenlieu en het landschap' van het Instituut voor Natuurbehoud over een SSTRotterdam tweemaal per uur in elke richting tracé A n t werpen -Nederland langs de autobaan E19, op basis van het Milieu- een TGV zal passeren met een maximale snelEffecten-Rapport voor de Nederlandse Tweede Kamer en op basis van geheid van 300 km/u. De belangrijkste bron van hinder zal zeker het gevens verschenen in de pers. lawaai zijn. Het geluidsniveau van een TGVDe N.M.B.S. heeft voor het tracé een onderzoek gedaan wat resulteerde in passage op 25 meter afstand van de lijn beeen tracé-beschrijving. De openbaarheid van bestuur is echter daar nog niet draagt 95 dB (A) (vergelijkbaar met het ladoorgedrongen en deze beschrijving is dus niet toegankelijk voor onbevoegwaai in een fabriekshal of een autoclaxon op 5 m). den zoals 99,99% van de Belgen. Tracés Voor het tracé op Belgisch grondgebied komen zowel de oostkant (Meer) als de westkant (Loenhout) van de E19 nog in aanmerking. Komende vanuit Antwerpen is de westkant het meest waarschijnlijke, gelet op de aansluiting van de lijn op Antwerpen-Luchtbal. Voor een oostelijk tracé zou de verbinding daar zowel het Albertkanaal als de Fl9 moeten kruisen, wat een (te) duur kunstwerk zou vergen. Wat wel bekend is (Nederlands MER-rapport), is dat de TGV langs de oostkant de grens over moet. Het is dus goed mogelijk dat de TGV in Meer nog de E19 zal oversteken. Op het grondgebied van Hoogstraten kunnen volgende tracés in aanmerking komen (vanaf de grens met Nederland tot aan de grens met Brecht).

Oostkant Transportzone De Mosten Eindsestraat J. Lijsenstraat Wilderstraat Maxburgdreef Terbeekstraat Achteraard

De totale breedte van de bedding is echter afhankelijk van de hoogte van de spoorberm, die sterk varieert naargelang de omstandigheden. Ook de binding met de autoweg is van belang. Gemiddeld genomen zal het TGVspoor een strook van ca. 50 tot 60 m breed in beslag nemen. Het uitzicht van de spoorlijn in het landschap zal vooral bepaald worden door het vertikale aspekt (hoogteligging) en door de kunstwerken (bruggen en tunnels). Het Nederlandse MER leert ons het volgende: 'De TGV-lijn komt uit een tunnel onder het autowegen-knooppunt Galder en stijgt terug naar een niveau van 7 meter boven het maaiveld. Ter hoogte van Hazeldonk stijgt het spoor over een afstand van 3 kilometer naar een niveau van 14 meter boven het maaiveld door middel van een hoge spoorlijn op kolommen. Deze hoge ligging heeft minimale aantasting tot gevolg van het benzinestation en het Logistiek Centrum Hazeldonk.' Van het uitzicht op Hoogstraats grondgebied

De geluidsbelasting (etmaalwaarde van het geluidsniveau) op 25 meter bedraagt 70 dB (A) (- personeneauto op 5 m). De afname van het geluidsniveau bij toename van de afstand is ca. 30 dB (A) op een afstand van 1000 m d.w.z. dat het geluidsniveau van een passage op 1 km afstand teruggebracht is tot respectievelijk 65 dB (= kantoorgeluiden) en 40 dB (A) (= rustige Straat). Andere hinder (afslijten van koper van de bovenleiding en trillingen) is van weinig betekenis. Pikant detail: de TGV zal uitgerust zijn met een gesloten toilet-systeem, zodat langs het tracé geen hinder zal ontstaan door dergelijke 'emmissies'. Het mestprobleem zal er dus niet mee vergroot worden.

Wanneer? Volgens de plannen van verkeersminister Dehaene moet de TGV vanaf 1995 kunnen doorrijden naar Amsterdam (mogelijk op bestaande sporen) en vanaf 1998 op hogere snelheid (d.w.z. in eigen bedding of op aangepaste lijnen). •

Westkant Transportzone Krochtenstraat Zwaluwstraat J. Lijsenstraat Merenweg Maxburgdreef Spekenstraat Rouwmoer

Knelpunten - Ruimtelijk (bruggen/bebouwing) Transportzone, J. Lij senstraat, Maxburgdreef, Terbeekstraat, Rouwstraat. Het aantal woningen in beide zone's is beperkt. - Milieu Het natuurgebied het Moer waar direct ecotoopverlies optreedt tengevolge het uitwijken voor de parking (AC-Relais). Dit knelpunt geldt enkel voor het westelijk tracé. - Landbouwgebieden De Mosten (westelijk tracé). Dit gebied is echter reeds zwaar aangetast door de transportzone. De Speken (westelijk tracé).

Hoe ziet een 'TGV-spoorlijn' eruit? De spoorbedding op zichzelf is niet zo spectaculair, zij is immers slechts 14 m breed.

Weldra 'Sneltrein' naast 'Snelweg'? 13


VARIA

Zunderts Subtropisch zwembad mikt ook op het Belgisch publiek Het project Mostenmeer gaat de laatste weken vlot over de tong. We schijnen bijna te vergeten dat onze Noorderburen in Zundert op een tiental kilometer van recreatiecentrum 'De Mosten' al bezig zijn met de bouw van een subtropisch zwembad. De argumentatie om in Hoogstraten zelf een overdekt zwembad te (laten) bouwen wordt hierdoor wel degelijk ontkracht. Het zwembad dat nu wordt gebouwd zal zich vlak tegen de Belgisch-Nederlandse grens bevinden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Zundertse initiatiefnemers, de gemeente zelf, met hun project ook op het Belgische publiek mikken. Wij Belgen staan toch even raar te kijken als men ons onder de neus wrijft dat de bouw en de uitbating van het subtropisch zwembad voor rekening van de Zundertse gemeente komt. De heer Van Dongen: 'Tien jaar lang hebben we de broeksriem aangehaald, daar plukken we nu de vruchten van. Officieel heet her dat we hei oude openluchtzwembad verbouwen. Maar eigenlijk blijft er van dat ver ouderde zwembad niets meer over. Alleen het buitenbad zal behouden blijven. Wel zullen we het in recreatieve zin aanpassen. Ook enkele kleedhokjes zullen blijven, het hele overige gedeelte zal bestaan uit nieuwbouw'. 'Het buitenbad za/alleen in de zomermaanden geopend zijn. Maar in het nieuwe complex is ook een groot subtropisch zwembad voorzien met al/es erop en eraan.' Het Zundertse zwembad kan de vergelijking met andere moderne zwemaccommodaties zonder problemen aan. Al wat de zwemrecreant zich maar wensen kan zal er aanwezig zijn. Naast het subtropische bad zal er ook een wedstrijd- en lesbad worden gebouwd. Daar kunnende scholen terecht voor de zwemlessen en zullen de sportievelingen baantjes kunnen trekken. In het totaal zal het Zundertse zwembad vijf- tot zesduizend vierkante meter groot worden.

Om de veiligheid van de bezoekers te verhogen zal een nieuwe toegangsweg worden aangelegd. Ook nieuwe parkeergelegenheden werden in de plannen voorzien. De hele verkeersstructuur zal in die optiek ook worden voorzien. Want de Zundertenaren verwachten een grote toeloop. Het subtropische zwembad zal per week zeventig tot tachtig uren geopend zijn en in de marge zullen ook allerhande activiteiten in het zwembad worden georganiseerd. 'De bezoekers zullen maar amper merken dat zij zich in een gebouw bevinden. Het hele complex wordt omgeven door glas, zodat de zwemrecreanten constant de indruk hebben zich buiten te bevinden. Tijdens de zomer zal ook een zwemdoorgang naar het buitenbad worden geopend. Buiten bevindt zich ook een speeltuin. Voor het overige zullen alle sanitaire en andere voorzieningen voorradig zijn.' De totale kostprijs bedraagt 100 miljoen frank. De gemeente rekende voor zichzelf al uit dat het zwembad haar jaarlijks tien miljoen frank zal mogen kosten. De initiatiefnemers namen al contact op met het Hoogstraatse gemeentebestuur in de maand mei. Toen immers werd voor het eerst gesproken over de plannen van het college om een haalbaarheidsstudie te laten maken voor de bouw van een zwembad in de Hoogstraatse gemeente. Over het Mostenmeerproject was toen nog geen sprake. Begin 1992 zal het Zundertse zwembad worden geopend.•

%éér dan waard

.,/ 9

woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

Mg

ook op Zondag open s maandags gesloten

eding voor het hele gezin: Nieuwsftaat 9 14

KLJ Groene Kring, gewest Hoogstraten

Vorming en ontspanning voor jonge boeren Lezers die niet zo vertrouwd zijn met het land- en tuinbouwmilieu weten waarschijnlijk niet zo goed wat de Groene Kring eigenlijk is of denken bij het horen van deze naam uitsluitend aan ploeg- en touwtrekwedstrijden. KLJ Groene Kring is een vereniging die opkomt voor de jonge land- en tuinbouw(st)ers. De belangrijkste klemtonen van de werking liggen op de beroepsvorming en de belangenverdediging. De ontspanning en de wedstrijden zijn zeker niet het hoofddoel. In het gewest Hoogstraten bestaat de kring nu bijna 22 jaar. Ieder gewest heeft zijn eigen kern of bestuur. Zij stellen het programma op en organiseren de diverse activiteiten. Per provincie zijn er verschillende gewesten en er is ook een nationaal bestuur. De Groene Kring trekt een heel gevarieerd publiek aan. Dit gaat van melkveehouders, varkenshouders tot groente- en fruittelers. De sociale, economische en technische aspecten van het beroep vormen de hoofdaccenten van het jaarprogramma. Verder organiseert men ook bedrijfscursussen waar technische en organisatorische problemen aan bod komen en regelmatig worden bedrijven bezocht.

Ploegen en gymkana Tijdens de zomermaanden organiseert men de jaarlijkse ploeg- en gymkanawedstrijd en het traditionele 'Groene Kring-weekeinde' in juli. De gewestelijke ploegwedstrijd vormt de basis voor de provinciale selecties. Elk jaar gaat deze wedstrijd door op een veld van de Rij ksweldadigheidskolonie van Wortel. Deze spannende namiddag wordt afgesloten met een gymkanawedstrijd waarin de jongeren kunnen laten zien hoe behendig ze wel met de tractor kunnen werken. Dit jaar gaat de ploegwedstrijd door op zondag 1 september. Om 9.30 uur start men met het 0efenploegen. De eigenlijke wedstrijd begint om 13 uur en een uurtje later start de behendigheidswedstrijd. Omstreeks 16.30 uur is de ploegwedstrijd voorbij en een half uur later heeft de prijsuitreiking plaats en dan stijgt de heteluchtballon op met de winnaars van de publiekswedstrijd ter gelegenheid van het touwtrekken. Wie meer informatie wenst over de werking van de KLJ Groene Kring, kan altijd terecht bij Luc Krijnen, Terbeeksestraat 28, 2321 Meer, te!. 315.77.90. •


Streekeigen curiosa

Wegwijs Een van de meest ingrijpende ontwikkelingen van onze tijd is zonder meer de mobiliteit van de mens. Zijn drang om 'elders' te komen heeft het uitzicht van onze wereld drastisch gewijzigd. Treinsporen, vliegvelden en (voor ons zeer aanwezige) autosnelwegen zorgen er op tijd van een halve eeuw voor dat het doel van een dagreis wijzigde van bv. Antwerpen in 1940, naar het andere eind van de wereld nu. Nu bleek al snel dat deze vervoermiddelen op zich nog niet voldoende waren om aan dat andere eind van de wereld te geraken. Moderne mensen zijn niet zo avontuurlijk meer aangelegd en zeker niet meer vertrouwd met werking van kompas of sextant. Ook de stand

aantal wegwijzers met dat opschrift dat we in de streek tegenkomen, zou dat nochtans al redelijk vet gedrukt op de kaart moeten staan, ja zelfs op een wereldbol. Ook 'toeristische Hoeve de Maerschalk' hebben we in geen enkele atlas teruggevonden, noch 'Bierparadijs', noch 'Hengelsport De Kempen'. 'Wildert' hebben we wel gevonden, maar in een heel andere richting dan de wegwijzer aantoont. Als we die volgen komen we aan een cafĂŠ in de buurt van Meer, terwijl de kaart ons leert dat we in de buurt van Essen zouden moeten zijn. Een van beide is dus duidelijk verkeerd. Bij nader toezien ontdekken we de reden van onze verwarring. Al deze wijzers zijn niet geplaatst in het kader van het eerder genoemde systeem, dat is immers een taak die wegens zijn importantie aan onze hogere overheid is toevertrouwd. Deze wijzers zijn daar gezet door privĂŠpersonen of instellingen die ervan overtuigd zijn dat ieder die op dat bewuste kruispunt van wegen terechtkomt, uiteindelijk wel bij hen zal moeten zijn. Kun je je voorstellen, 'Radio Valencia' als uiteindelijke bestemming van lange omzwervingen? 'Bierparadijs' zien we desnoods nog zitten, maar al de rest ... ?

Hoe al die wijzers daar gekomen zijn zal wel niemand meer juist weten. Voor het plaatsen ervan is er immers een voorafgaande toelating vereist en bestaat er een gemeentelijk reglement. Volgens de politie wordt deze reglementering echter nogal 'op zijn Belgisch' toegepast en mogelijk hebben de diverse eigenaars na het verschijnen van de eerste plaat gedacht 'als die dat mag', ik ook'. Het resultaat zijn kruispunten waar niemand nog uit wijs geraakt en waar bestemmingen als 'Antwerpen' en 'Breda' nog amper te ontwaren zijn tussen de trossen wijzers van 'Jan' en 'Pier' die zichzelf zo belangrijk achten dat ze de weg naar zichzelf moeten tonen.

Al deze borden dekken geen enkel van de begrippen meer die normaal gesproken in weg wijzer terug te vinden zijn; je vindt er noch de 'weg' mee en je wordt er zeker niet 'wilzer' ton. U

van zon, maan of sterren is niet in staat hen tot hun bestemming te leiden. Voor hen zijn er dus de uitgestippelde paden gekomen, het even eenvoudig als ingenieus systeem van landkaarten en wegwijzers. Via een vooraf uitgestippelde route en een eerste wegwijzer rijden we van de ene plaats naar de andere. Telkens nieuwe wijzers leiden ons uiteindelijk altijd naar onze bestemming, ook al ligt die bij wijze van spreken op de Galapagos-eilanden. Waarom in godsnaam de Galapagos, horen wij u denken? Wel, omdat die toevallig aan de andere kant van de wereld liggen, omdat ze exotisch klinken en dat ook zijn (met een wondermooie natuur waar o.a. de leguanen leven) en we ze dus levendig als reisdoel kunnen indenken. Maar vooral omdat ze op de landkaart staan en er ongetwijfeld op de kust van Ecuador een wegwijzer zal staan die u toont waar in te schepen voor de Galapagos. Wat we op de landkaart echter niet gevonden hebben, ook niet met de grootste loep, dat is 'Tegels Van Der Velden'. Gemeten aan het

15


uren: elke maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur; ook via tel. 014-41.94.94. Alle inlichtingen zijn gratis en voor iedereen beschikbaar. L

Projectencentrum

Transporizone De CVP, arrondissement Turnhout, is erg verwonderd over de beslissing van de Vlaamse Regering om de uitbreiding van de transportzone aan de E19 te Meer te verdragen, vooral omdat voor de nieuwe zone te Zandvliet een gunstige beslissing genomen werd, zonder dat hiervoor van een bijkomende studie sprake was. Op 31 mei werd door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (lOK) een voorstel ingediend om de Transportzone Meer met 40 ha uit te breiden. Dit voorstel werd gedaan omwille van de noodzakelijke verdere ontwikkeling van deze zone als internationaal groupage- en distributiecentrum. Deze aanvraag zal slechts behandeld worden na een studie, door de SERV uit te voeren, over de opportuniteit van en het aanbod aan transportzones in Vlaanderen. E

Bouwvakopleiding Ter promotie van het bouwberoep organiseerde het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB) een nationale informatiecampagne over de bouwopleidingsmogelijkheden met behulp van folders, zelfklevers en een infolijn (tel. 02-219.65.01). Het FVB is een pantair beheerde instelling met als doel de vor-

Hoogstraten. De leerling maakt dan van bij het begin kennis met het specifieke van deze onderwijsvorm, die niet vertrekt van een abstracte maar van een concrete benadering. El

Humanitasprijs 1992 Het provinciebestuur van Antwerpen zal volgend jaar de Humanitasprijs toekennen aan een persoon, instelling of vereniging die op een uitzonderlijke manier een bijdrage heeft geleverd tot de welvaart en het welzijn van de provincie Antwerpen. De voordracht moet grondig gemotiveerd zijn en de nodige documentatie tot staving bevatten. Uiterlijk tot 31 december 1991 kan men zijn voorstel sturen aan de heer Gouverneur, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Bij de cultuurdienst, tel. 237.28.00, toestel 1484, kan men het reglement en inlichtingen bekomen. Lii

Sedert het onstaan in 1986 organiseert het Projectencentrum in Turnhout opleidingen en cursussen voor werkzoekende mannen en vrouwen. Doel is deze mensen mogelijkheden te bieden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dat gebeurt door een intensieve opleiding overdag of door deel te nemen aan een vervolmakingscursus in een specifieke vaardigheid. Vanaf 16 september starten de nieuwe opleidingen: Vooropleiding administrtief medewerk(st)er, basisopleiding administratief medewerk(st)er, Franse en Engelse taal, dactylo en computeninitiatie. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men zich wenden tot de vzw Projectencentrum, Kongoplein 2, 2300 Turnhout, tel. 014-43.93.10.

Sportinitiator Traditiegetrouw organiseert het opleidingscentrum van het Bloso, i.s.m. de Sportregio Noorderkempen en de sportdienst van Turnhout, dit najaar de cursus algemene basisopleiding. Elke initiator die zich verder wil opwerken in zijn of haar sporttak, moet in het bezit zijn van dit getuigschrift. Heb je interesse en ben je een 18-plusser, dan kan je voor inschrijving en meer inlichtingen terecht op het secretariaat van de sportregio Noorderkempen, Warandestraat 5, 2300 Turnhout, tel. 014-41.89.41, toestel 223. El

Administratief recht De provinciale cursussen in administratief recht zijn een opleiding met traditie voor de openbare besturen van morgen. De meest recente aanpassing van de cursussen dateert van 27 juni 1991. Het wetgevend werk en de bestuurskundige evolutie worden op de voet gevolgd. De cursus werd verhoogd tot 330 lesuren, verdeeld over drie jaren. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2000 fr. per studiejaar. Geïnteresseerden kunnen alle gewenste informatie bekomen op volgend adres: Provinciale Cursussen in Administratief Recht, Koningin Elisabethlei 22, 2000 Antwerpen, tel. 237.28.00, toestel 1682. El

Lichamelijke Opvoeding

Voor de streek van Turnhout won Gun ther Goffin de alle-terreinen-fiets van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw. Maar ook zonder die fiets koos Gunther voor een beroep in de bouw naar het voorbeeld van zijn vader die metselaar is.

ming, opleiding, aanpassing en omscholing van werknemers en potentiële werknemers te bevorderen. Met zijn 220.000 Belgen, die jaarlijks hun brood verdienen in de bouw, is ze één van de belangrijkste werkverschaffers. Wie als jongere in de bouw terecht wil, raadt men een zo ruim mogelijke opleiding aan. Als men naar de secundaire school gaat, komt men het eerste jaar meestal in het gemeenschappelijke jaar terecht. Toch is het aan te bevelen om vanaf dit eerste jaar reeds te kiezen voor een technische school, bv. Vito16

Infodienst Vanaf 26 augustus zal de Infodienst Vorming te Turnhout opnieuw actief zijn. Deze dienst is een verzamelpunt van informatie en documentatie i.v.m. opleidingen, cursussen, het leren van een vak of een bijscholingsprogramma in dag- en avondonderwijs. De Infodienst Vorming is te vinden in het Cultureel Centrum De Warande, balie naast Dinamo, links van de kaartenverkoop, in Turnhout. Openings-

Het Provinciaal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding organiseert een aantal basiscursussen, cursus clubbestuurder, specialisatiecursussen en bijscholingsdagen. Een gedetailleerde programmafolder kan u aanvragen op het: Provinciaal Instituut voor Lichamelijke Op voeding, Koningin Elisabethlei 22, bureau 1530, 20t8 Antwerpen, tel. 237.28.00, toestel 1532, vragen naar de heer Ludo Wuyts. Ei

Bloemencorso Op zondag 1 september vindt het 50ste Bloemencorso plaats in Zundert. Ongeveer 20 praalwagens van enorme afmetingen, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zullen die dag door de straten van Zundert trekken. Het geheel zal omlijst worden door een tiental muziekcorpsen van internationale allure. Voor de optocht om 13.30 uur van start gaat, zal er een straattheatermanifestatie, georganiseerd door het Brabants Centrum voor Amateurtoneel, en een jaarmarkt zijn. Deze evenementen vangen 's morgens aan, respec-


REGIO

Alfred Ost L •. i

Tekeningen, aquarellen en affiches van Alfred Ost (1884-1945) kan men gaan bezichtigen in het cultureel Centrum De Kern, Kern 18, Wilrijk. De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 24 augustus tot en met 15 september, elke dag van 10 tot 17 uur. El

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Foto's van Ansel Adams

De 50sle Bloemencorso van Zundert. tievelijk om 11 en 9 uur. De praalwagens wor den op maandag 2 en dinsdag 3 september tentoongesteld op het veilingterrein aan de Molenstraat in Zundert. Een jubileumboek '50 jaar mens en dahlia' is uitgegeven en kan men kopen voor 57,50 gulden bij de VVV in de Molenstraat, Zundert. 11

Nog tot 29 september loopt in De Beyerd, Boschstraat 22 in Breda een schitterende fototentoonstelling. Het belangrijkste luik daarvan bestaat uit een selektie van 37 natuurfoto's van Ansel Adams (1902-1984). Adams is een van de absolute grootmeester van de Amerikaanse fotografie die een grote invloed heeft uitgeoefend op fotografen in heel de wereld. Hij legde zich toe op het fotograferen in natuurparken en landschappen. Zijn uitmuntende techniek stelde deze autodiakt in staat om indrukwekkende werken te maken op de grens van abstraktie en portrettering. Wie ooit één blik geworpen heeft op een foto zoals 'Moonrise' (de maan boven het verloren stadje Hernandez ergens in New Mexico), zal meteen beamen dat de superlatieven die de bovenstaande regels kruiden niet eens recht doen aan de pracht van zijn werk. Het tweede luik van de tentoonstelling is wisselvalliger van kwaliteit. Tien hedendaagse Amerikaanse fotografen brengen er in totaal tachtig werken. Erg uiteenlopend wat betreft thema, techniek en materialen. Vooral ook wisselvallig in kwaliteit. Alleen het trio Eileen Cowin, Jean Ruiter en Lukas Felzman weten echt te boeien. De Beyerd is open van dinsdag tot vrijdag 10-17 uur en op zaterdag en zondag 13-17 uur. El

Loenhout Een week later, op 8 september, trekt ook in Loenhout de gekende Bloemencorso uit. Daar is men reeds aan de 40ste editie toe. Bij die gelegenheid zal een standbeeld onthuld worden op het Burg. Van Looverenplein. Tijdens de Corso zullen als een soort van 'retrospectieve' talrijke succesvolle attrakties van de voorbije jaren hernomen worden. De optocht begint om 15 uur maar reeds vanaf 14 uur is het dorp vol animatie. LI

Meststraat De mestproduktie baart zorgen. Mest, voornamelijk onder de vorm van drijfmest, wordt niet altijd en overal nuttig aangewend en regionaal bestaan er mestoverschotten. Daarom opent de provinciale dienst voor land- en tuinbouw 'de meststraat' in Geel. Men wil een adviserende rol spelen door op de Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, Geel-ten-Aard, een permanente tentoonstelling op te zetten die de verschillende opslagsystemen met elkaar confronteert. Van elk type zijn een maquette en/of bouwelementen opgesteld. De Meststraat opent officieel op 10 september. Vanaf woensdag 11 september is de tentoonstelling dagelijks gratis te bezichtigen van 9 tot 17 uur. Bezoekers aan de Meststraat kunnen van de gelegenheid gebruik maken om de tentoonstelling 'Melkvee en milieu, een te verzoenen duo' te bekijken, die van 1 tot en met 14 september in de Hooibeekhoeve staat opgesteld.

Koppensnellers Nog meer lof, en alweer voor een Bredase tentoonstelling. Tot 6 oktober presenteert het Rij ksmuseum voor Volkenkunde, Kasteelplein 55 in Breda schilen en skulpturen van de Asmat. De Asmat is een 50.000 leden tellende volksstam uit Papoea Nieuw-Guinea. Het zijn koppensnellers die voornamelijk leven van jacht, visvangst en palmbewerking. Tijdens de eerste militaire exploratie van het gebied ontdekte men hun houtsnijwerk dat een zeer hoge artistieke waarde heeft. Prachtige schildergroepen uit hardhout van brede plankwortels worden ingekleurd met traditio-

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelent Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00v . zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

HET SLOT Wortels Jongerencafé zonder pretentie

Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur Café

discobar

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

nele kleurstoffen uit schelpen, aarde en houtskool. Vooral indrukwekkend zijn de vele voorouderbeelden. Vaak zijn het mensgrote voorstellingen van overledenen rond wie een hele kultus wordt opgebouwd. Verder heel wat kleinere skulpturen, maskers en maskerkostuums, houtsnijmaterialen, foto's en pankartes met uitleg. In kombinatie met bovenstaande tento méér dan een daguitstap naar Breda waard! Overigens kan u dan meteen ook de uitstekende vaste kollektie van het museum bewonderen met om. integrale Japanse of Chinese kamers, wigwam of bedoeinentent. Het Rijksmuseum voor Volkenkunde Justinus van Nassau is open van dinsdag tot zaterdag 10-17 uur en op zondag 13-17 uur.

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

AN , FIYP 17


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31. Goed boeren De Veiling en dus de Hoogstraatse tuinbouw boert goed, dank u. We namen er begin augustus een kijkje en kregen toen o.m. volgende cijfers op ons bord. De omzet lag op dat moment zo'n 430 miljoen hoger dan op hetzelfde moment het jaar voordien, toen een totale omzet van 2 miljard 200 miljoen geboekt werd. Begin augustus bedroeg de omzet pakweg 1 miljard 700 miljoen. Tomaten nemen daar een slordig miljard van voor hun rekening. De aanvoer van tomaten steeg met 25% zodat men schat dat 42 tot 43 miljoen kilo geleverd zullen worden. Toch bleef de prijs tot dan toe Vrij goed. Aardbeien haalden een aanzienlijk hogere prijs, en dat had u beslist ook wel in de warenhuizen gemerkt. Dat kwam mogelijk door de schade die de vorst veroorzaakte aan de vollegrondsoorten. De aanvoer was iets kleiner. Paprika en komkommer kennen een lichte teeltuitbreiding en goede prijsvorming. Ondertussen is men beslist al een eind op weg naar de 35 en 40 miljoen kilo augurken die de veilingpoort zullen passeren.LIJ

Natuur De Hoogstraatse natuur haalde enkele keren de kranten. Nog vers in het geheugen wellicht, ligt de aktie van de Bond Beter Leefmilieu waarmee de vermesting van de oppervlaktewaters werd aangetoond. Sluiklozingen in de Mark en de Heerlese Kaal waren trieste bewijsstukken. Eerder de voorbije maand sloegen Wielewaal en JNM de handen in elkaar voor een protestaktie bi] de E19-put in Minderhout. Daar maken de jetskiërs en motorboten het eendeleven zuur. JNM heeft daarmee een eerste keer aangetoond dat deze nog jonge vereniging niet benauwd is om de handen daadwerkelijk uit de mouwen te steken wanneer dat moet. De aktiviteiten konden tot nu toe blijkbaar telkens weer rekenen op de deelname van 35 of meer jongelui. September kondigt zich aan als een trekmaand. Onder leiding van konservator Marcel Verbruggen rijdt men op zaterdag 7 september naar de Zegge. De inkom voor dit prachtige Kempense reservaat bedraagt 100 fr. Vertrek om 8 uur aan de Karel Boomstraat of om 9 uur aan de ingang van de Zegge. Op zondag 22 september zoekt men het wat ver der. Dan trekt men per bus naar het Zwin om er de waadvogels te bekijken die hun zuidelijke tocht aanvatten. Ook de flora wordt bestudeerd met o.m. zeeaster en schorrekruid.LI

Verkeer Dc Hoogsiraatse Verkeersraad zou op maandag 9 september samen met de schoolkinderen uit de startblokken moeten schieten. Het is de bedoeling dat deze nieuwe adviesraad alle mogelijke lokale verkeersaspekten van nabij volgt en eventueel voorstellen doet het stadsbestuur. In deze raad hebben twee vertegenwoordigers zitting van de verschillende dorpsraden, de bejaardenraad, de jeugdraad, de sportraad, Werkgroep Veilig Verkeer Min-

18

derhout en Fietspaden Nu. Schepen Peerlinck, de politie en een vertegenwoordiger van elke politieke fraktie wonen de vergadering bij. Er zal 5 maal per jaar vergaderd worden op de eerste maandag van de onpare maanden over een vooraf binnen gebrachte dagorde met toelichting. Hoe en wat dit allemaal konkreet zal inhouden, verneemt u beslist nog. De open vergaderingen hebben plaats in de raadzaal van het stadhuis. EIIJ

Jan Carsau in Ostmuseum Vanaf 28 september tot 20 oktober loopt in het Ostmuseum een tentoonstelling met werk in olieverf van Jan Carsau. Deze schilder uit de Rupelstreek won met zijn naïeve werk vorig jaar een van de hoofdprijzen tijdens de eerste 'Prix d'Oosterhout'. Zijn schilderijen behandelen diverse tema's. Een eerste aspekt is het muzikale: als jazzmuzikant heeft hij immers een sterke voorkeur voor New Orleans muziek en orkesten die hij portretteert. Daarnaast maakte hij portretten van soldaten in een bijna Brechtiaanse traditie - niet het krijgshaftige of militaristische verheerlijkend, eerder het nutteloze karakter van de oorlogsmachinerie en de rol van de uniformdrager daarin. In de traditie van de naïeven schildert Carsau ook familieportretten. In de volgende Maand komen we uitgebreider op deze tentoonstelling terug. De openingsuren: van 28 september tot 20 oktober op maandag, dinsdag, donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en op zondagen van 14 tot 17 uur.L1

Er zit muziek in Op 1 september heropenen Jeugdmuziekateher Hoogstraten en Muziekacademie De Noorderkempen samen de schooldeuren in de ondertussen al vertrouwde lokalen in de Karel Boomstraat 14. Voor de inschrijvingen kan men er terecht op de volgende dagen: vrijdag 30 augustus, woensdag 4 september en maandag 9 september, telkens van 16 tot 20 uur. Desgevallend kan er nog verder ingeschreven worden in de loop van september tijdens de lesuren. De lessen zelf worden hervat op 9 september. De Muziekacademie staat open voor kinderen vanaf 8 jaar. Het Jeugdmuziekatelier biedt de mogelijkheid voor een kreatieve muziekinitiatje voor nog jongere kinderen (vanaf het lste jaar basisschool). Het lespakket is dubbel. Er is voor iedereen het klassikale omringingsvak Algemene Muzikale Vorming (de vroegere Notenleer). In de Hoogstratense traditie wordt dit op basis van het Orff-systeem gegeven. Voor kinderen die in de Middelbare komen wordt dit Samenspel/Algemene Muzikale Cultuur. Naast het algemeen vak komt uiteraard het instrument. Voor de meeste instrumenten bestaan al cursussen, andere worden opgericht bij voldoende aanvraag. Het inschrijfgeld bedraagt 2750 fr. voor het basisvak, 1250 fr. voor elk volgende vak (instrument) en 1000 fr. voor de muziekinitiatie (jongeren dan 8 jaar). El

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven' Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

Kunst meubeler

r)r)

•LLL.çi.S

Pro-Arte

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


HOOGSTRA TEN

Westhoek uitgezocht Begin juli richtte het gehuurte de Westhoek een fotozoektocht in. Er werd gehoopt op een wat ruimere opkomst om op deze wijze mee geld in te zamelen ten voordele van de aktie 'Kom op tegen kanker'. Een en ander lukte blijkbaar best: in totaal daagden 150 geïnteresseerde zoektochters op in het gebuurte. De totale winst bedroeg netto 46.000 fr. Het gebuurte kreeg hierbij de nodige steun van enkele sponsors, gemeentebestuur, middenstanders en zelfstandigen die o.m. voor een fraaie prijzentafel hadden gezorgd. •

Wielewaal houdt van Bach Rotary Hoogstraten-Kempen brengt jaarlijks een passie-uitvoering van Bach in de kerk. De opbrengst van deze concerten zijn bestemd ter ondersteuning van een projekt uit de regio. Vorig jaar mocht teater Stap een fraaie cheque innen. Dit jaar is de Wielewaal de gelukkige partij. 0p donderdag 29 augustus krijgen ze 425.000 fr. overhandigd. Op het moment waarop we deze rubriek schreven, stond nog niet helemaal vast welke de uiteindelijke bestemming daarvan zou zijn. Nagenoeg zeker was de aankoop van 22a gronden aan het Merkske. Er bestond reeds een verkoopverbintenis, maar de eigenlijke verkoop was nog niet rond. Het betreft een stuk grond dat nogal wat waardevolle flora bevat, goedgelegen tussen de gronden die eerder door de Dienst Natuurbehoud verworven waren op de Halse Beemden. Voor het resterend bedrag waren nog andere voorstellen ter studie.L1

Brand in de schrijnwerkerij van de strafschool Vrijdagmorgen, 2 augustus, omstreeks 5 uur ontdekte men een vuurhaard in de schrijnwerkenj van het Penitenliair Schoolcentrum. Toen even later de brandweer Ier plaatse kwam met 6 wagens en 30 manschappen, sloegen de vlammen al door het dak. Het atelier, waar meubilair wordt gemaakt voor andere gevangenissen, werd zo goed als volledig vernield. Vol gens de directeur bedraagt de schade minstens 5 miljoen fr. Een kortsluiting in de elektrici teitskast veroorzaakte deze brand. Op het ogenblik van de brand waren er geen gedetineerden aanwezig in de schrijn werken!.

Spijker viert Eerder berichtten we reeds over het nakende afscheid van zuster Liesbeth als direktrice van het Spijker, waar ze klassicus Gust Luyten als opvolger kreeg. Het spreekt vanzelf dat de school haar jarenlange direkteurschap niet zomaar laat voorbijgaan zonder een gepaste hulde. Dat wordt meteen gekoppeld aan een viering van dertig jaar meisjeshumaniora in Hoogstraten. Op zaterdag 14 september beginnen de festiviteiten om 14.30 uur in de kerk. Om 16 uur heeft in de Rabboenizaal een feestzitting plaats met Bob Stouthuysen (van Janssen Pharmaceutica) als gastspreker. Achteraf wordt er allicht nog menig borrel geklonken en hapje verorberd. Li

Kroeg en Bridge De Hoogsiraatse Bridgeclub nodigt uit voor een heuse kroegentocht langs elf café's. In elke kroeg kan men een half uur kaarten en daarna krijgt men een kwartier tijd om naar het volgend café te gaan. De tocht op zaterdag 21 september begint om 11 uur en wordt om 17.30 uur afgesloten, aansluitend volgt de prijsuitreiking tot 19 uur. De inrichters verwachten een 150-tal paren en 40 hiervan kunnen een prijs winnen. De prijs voor deze gezellige en recreatieve dag bedraagt 650 fr. per persoon maar die krijgt voor dit geld koffie met gebak, een lunch én een warme maaltijd. Vanaf 17 september start de club met een reeks van tien lessen 'bridge: theorie & praktijk' op dinsdagavonden om 19.30 uur in sportcafé De Zevensprong (Gelmelstraat 62, Hoogstraten). Een gediplomeerde lesgever van de Vlaamse Bridge Liga leert u deze kaartkunst voor 1.000 fr. per persoon. Aanvullend volgen nog vijf lessen en krijgt u de nodige begeleiding op de clubavonden. Iedereen is welkom en voor meer informatie of inschrijving kan men terecht bij secretaris Paul Cools, Tinnenpotstraat 12, 2320 Hoogstraten, tel. 03-314.41.05.•

Begijntjes rock 'n roll wint de wisselbegijn Een zonnige zondag, heel veel kijkiustigen en enthousiaste dansende en zingende kinderen van tien gebuurten maakten van 25 jaar 'Begijn tjes laat besluit' een geweldig feest. De jury kende de wisselbegijn toe aan het gebuurte Lindendreef met hun 'Begijntjes rock 'ii roll' en het gebuurte Buizelhoek kreeg van de kinderjury voor 'Samson' de wisse/ezel.

e

_'1 garag QYVAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 19


flJiJ -

-

Let's work Zo, we hebben het weer gehad. De zomer

loopt op z'n laatste benen, de valiezen staan terug in de kast en op enkele uitzonderingen na is iedereen weer aan 't werk. Back to reality. Persoonlijk bracht ik mijn vakantie door in Catalonië in Spanje. Ver van alle toeristische drukte vond ik er een stukje paradijs. Ik denk er graag en veel aan terug. Het leven was er simpel, traag en goed. De schok die ik bij mijn thuiskomst te verwerken kreeg, was dan ook bijzonder groot. Drie dingen vielen mij onmiddellijk op. Eén: Vlaanderen is ongehoord lelijk. Twee: de stress en gejaagdheid van de gemiddelde Belg ligt angstwekkend hoog. Drie: ondanks zon en massa's Vrije tijd werkt men zich hier te pletter. Werken is toch geen doel, maar slechts een middel om te leven. Wij moeten blijkbaar nog leren leven, dat is een kunst die wij helaas onvoldoende beheersen. De Catalaan heeft daar duidelijk minder problemen mee, dat vooral heb ik onthouden van mijn reis. Ik bewonder hem daarvoor. Mag ik daarom voorstellen om allemaal een beetje meer van het leven te profiteren? Moet kunnen. El

1 lel Poepieboy-I'enonieen Natuurlijk zijn er hier ook mensen die het vorige maar al te goed beseffen en het leven daarom tomeloos omarmen. Ik denk bijvoor beeld aan de Poepie-boys. Kent u ze? In Meer zijn ze een begrip en staan ze model voor een doorgedreven Bourgondische levensstijl. Het betreft een groep van hardwerkende, integere jongelui die gelukkig weten dat er ook genoten moet worden en dat zoveel mogelijk doen. Ze hebben hun thuisbasis in café Fortuin, waar zij door hun grappen en grollen onmisbaar zijn geworden voor de ambiance en van waaruit zij ook geregeld allerlei activiteiten ontplooien: voetballen, vissen, op reis gaan, enz... Hun drankgedrag is nu al legendarisch, maar geeft nooit aanleiding tot ruzies of baldadigheden. Deze jongens hebben misschien ruwe bolsters, maar bezitten allemaal een hart van goud. Sommige Merenaren vinden dat Poepieboygedoe waarschijnlijk zondig en slecht, maar zullen we afspre-

012n~gitV-01

en

20

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. ken om deze pezewevers vanaf nu simpelweg te negeren? Net zo makkelijk. Zoals u op de foto kunt merken, zijn onze boys ook niet te beroerd om hun talent elders te demonstreren. Zes Poepieboys trokken in juli naar Portugal om daar te laten zien hoe de vissport moet beoefend worden. Ze gingen op haaiejacht en haalden zowaar twee achterneefjes van 'Jaws' naar boven. Voor de niet-kenner: dat zijn de twee vissen op de foto. De les: een Poepieboy kan vissen of wat dacht u. Ondertussen maken onze Poepieboys zich klaar voor het rote Poepieboybal op vrijdag 6 september in disco Fortuin met The Flinstofles. Kom eens af en amuseer u. In afwachting geef ik u nog het Poepieboy-motto mee: alles ge'en! Doe er uw voordeel mee.

Catharina en cactus Catharina Peeters, echtgenote van Louis Ronbouts (Bergenstraat), is niet weinig fier met haar tien jaar oude hybride bladstengelcactus. Voor die vier dagen vorst in de lente stond hij nog buiten maar deze zomer bloeide de cactus gedurende drie weken met 50 bloemen. Op een dag kwamen er zelfs 13 bloemen samen open en die verspreidden 's avonds een geweldige geur. De mooiste bloemen bereikten een doormeter van zo 'n 20 cm. Helaas, het leven van een cactusbloem is maar van korte duur.

Baby, let's play house Ongetwij fcicl zijn er onder u ouders die best naar dat Poepieboybal willen, maar denken

dat ze niet kunnen omdat ze kleine kinderen hebben. Geen probleem. Sinds 86 beschikt de BGJG-Meer over een kinderoppasdienst, bij wie u de koters veilig kunt achterlaten. Als u een babysit wilt, neemt u contact op met Leen Bastijns-Jacobs, Terbeeksestraat 41

(315.87.31), Liefst enkele dagen vooraf. Overdag en 's avonds betaalt u 70 fr. per uur, na 24.00 uur wordt dat 100 fr. per uur bij nietovernachting. Bij overnachting rekent men 200 fr. aan voor de periode na 24.00 uur. Daar komt ook nog een beetje verzekeringsgeld bij, maar dat mag de kosten niet wezen als daar tegenover staat dat u het beest in u nog eens mag loslaten. Overigens zoekt de BGJG nieuwe kandiaat-oppassers. Jongens en meisjes vanaf 16 jaar die graag met kinderen omgaan en een beetje zakgeld willen bijverdienen, kunnen zich aanmelden bij diezelfde Leen Jacobs. L

men met z'n gezin bewoont hij momenteel het Zwart Goor in Gestel, een enorme hoeve die hij volledig gerestaureerd heeft tot een werkelijk schitterend domein, waarop het wemelt van de dieren: paarden, honden, schapen, hoenders, zeldzame witte pauwen, enz... Dat konden wij met onze eigen ogen vaststellen, want nadat de heer De Ridder in het voorjaar reeds de mis van de kruisdagen in zijn kapel had laten plaatsvinden, nodigde hij op donderdag 15 augustus heel het gebuurte van Gestel uit op zijn domein. 's Namiddags reed hij de kinderen rond met paard en koets en 's avonds waren er eerst oude volksspelen en daarna een feestelijke barbecue. De heer De Ridder spaarde kost noch moeite om het iedereen optimaal naar de zin te maken. Zijn gastvrijheid kende werkelijk geen grenzen en u begrijpt dat heel Gestel blij is met de familie De Ridder. Iedereen hoopt dat zij nog lang in ons midden zal vertoeven. E

Leuke buren In deze kolommen is reeds vaker gesproken

over de Hollandse kolonie in Maxburg en de Mosten. Rijke Nederlanders die in ivoren torens leven en geen contact willen met het dorp waarin ze wonen. Voor mij een te mijden soort van het mensenras. Dat het ook anders kan, bewijst de heer Martinus De Ridder. Sa-

\12\Sø -f-),

~"C „)3T ~

~

j)e17-1


MEER

Uitsmijters

iv St.Joisgd: 1i1jil/1 jUli! iie i.Jo,'isgiIdc UU/! Ii liiie vlag iii gch,iiik. I) uit de jaren 60 en werd te oud om de gilde volwaardig te blijven aanvoeren. Het besiuurposeert hier trots met haar prachtige nieu we vlag, geschonken door gildelid lef Servaes uit Hoogstraten. Helaas ontbreekt deze ,iiilde schenker op de foto.

Zes Poepieboys trekken naar Portugal en openbaarden zich daai al.i 1e sc/lri/ Oer haaien. We herkennen v. 1. n. r. Rik De Gruyter, Bert Vinckx, Gui Bastijns, de door een opdringerige Portugees gedeeltelijk verborgen Jos Til zonder bril, Wim Delcroix, Willy Tackx en natuurlijk de twee onfortuinlijke haaien, Jaws 237 en 238.

De restauratiewerken aan onze kerktoren vorderen gestaag. Nu al is duidelijk dat onze 'peperbus' een mooi, fris kleedje aangemeten krijgt en daar zijn wij heel blij mee. Prima nieuws is ook dat het 'gebooi' in één moeite mee gerenoveerd wordt. Dat betekent dat dit gebouwtje uit de vorige eeuw een nieuw dak krijgt, waardoor het definitief bewaard blijft voor het nageslacht. Het 'gebooi' had hier zelf graag een dankwoord gepleegd, maar was zo ontroerd dat het aan mij gevraagd heeft om langs deze weg de lokale overheid te bedanken. Wat hiermee gebeurd is. Diezelfde plaatselijke overheid zullen we dan wel eerst moeten uitgraven, want na de BRTnieuwsuitziending van woensdag 14 augustus zou ze van schaamte enkele meters in de grond moeten gezonken zijn. In haar halfachtjournaal besteedde de BRT een volledig item aan Hoogstraten. Op een moment dat onze 'stad' zich steeds meer toeristisch profileert, was deze reportage een helaas terechte slag in het gelaat. Men toonde namelijk de Mark in Meer. Volgens de BRT in Meerle, maar daar stroomt geen Mark, dus dat was fout. De rest was echter maar al te juist. De beelden en het kommentaar logen er niet om. We kregen de stinkende beerput te zien die de Mark momenteel is. Loop het Markdalpad maar eens af, dan kunt u met eigen ogen en neus merken hoe erg het is. De oorzaak is het mestoverschot, een verschijnsel dat onze schepen van landbouw Coenegrachts naar 't schijnt ontkent. Hoe is dat mogelijk? Dat hij eens naar cle Mark in Meer komt kijken. Als hij dan nog niks merkt, moet hij er maar eens inspringen. Hij zal wel anders piepen. Iedereen weet toch dat overtollig mest van de akker in sloten stroomt of er rechtstreeks in wordt geloosd. Zo komt alles in die arme Mark terecht. Helaas doet onze overheid daar niks aan. Controle is onbestaande en in plaats van het mestoverschot in te dijken, doet men hier het tegenovergestelde. Men maakt het groter door vergunningen voor nieuwe stallingen te blijven rondstrooien. Dit nonbeleid maakt ongetwijfeld enkelen gelukkig, maar de gemeenschap moet andermaal lijdzaam toezien. Aan u, lezer(es), om hier de rekening te maken en te presenteren. •

Akkerpop:

Akkerpop 91. Schitterend weer, prima Organisatie, gezellige sfeer, liters drank, meer volk dan het vorige jaar, hoewel men er nog meer verwacht had, en dan was er ook nog de muziek. De meningen daar over waren verdeeld. Het fel gevarieerde aanbod vond de een 'n plus-, de andere 'n minpunt. Feit is dat de twee topacts, Troggs en Wailers, deden wat ze moesten doen: het volk op de been brengen en ambiance verspreiden. Zo komen we tot een positieve slotsom en dat moet voor de Mussenakker een welverdiende aansporing zijn om nu al het festival van volgend jaar voor te bereiden.

Vie1erkoers:

De 2de Grote Prijs Veiling Meer werd op zaterdag 17augustus gereden. Er waren drie wedstrijden voor telkens een andere leeftijdscategorie en alle renners duwden hun ziel uit hun lijf. Aantrekkelijk was dat daar heel wat Merenaars bij waren, zodat we wisten voor wie we moesten supporteren. Onze plaatselijke wielergoden staan hier op de foto broederlijk bijeen. 21


AGENDA

Op stap in...

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

I1stIsaEaEi

01

oj 31

lJ

taverne

14

HOOGS1RATEN ra 01 TeL0313147748 f0

Gelmeistraat 7

31

01

0 t» re!aul

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Vrijdag 6 september: FEEST in de 'nieuwe' Cahier met optreden van THE ALL STARS en KL.00T PER W die muzikale gasten ontvangt. Inkom gratis. Zaterdag 7 september: FEEST in Cahier met optreden van THE EXCESSIVES JNM (Jeugdbond voor natuur en milieu) gaat naar de Zegge. Vertrek om 8 uur aan de K. Boomsstraat. Zondag 8 september: ludiek slot van het FEEST in Cahier. Inkom gratis. CYCLO-CROSS aan de Hoogstraatse Spurters vanaf 12.45 uur op het Industrieterrein. BEIAARDCONCERT uit St. Catharina om 16 uur. Zaterdag 14september: OPEN DEUR van de Winkeliers in het Centrum. AFSCHEID van Zuster Liesbeth en VIERING 30 jaar meisjeshurnaniora met viering in de Catharinakerk om 14.30 uur en feestzitting om 16 uur in de Rabboenizaal. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 031315.74.29.

RADIO CONTINU (F1 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle Tel. 3157940

-

frituur

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

22

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

all!

DE GRENS

Zondag 15 september: KOMPETITIELE

S(rijbeek I( Tel 3159107 anuit Nederland 09- 2

_______4

SCHIETING van de St. Jorisgilden, aan de Guld.

t») 1

Zondag 15 september: OPEN DEUR van de

HOOGSTRATEN

Café

Cafetaria

winkeliers in het Centrum. Dinsdag 17 september: start lessenreeks BRIDGE: THEORIE EN PRAKTIJK, om 19.30 uur in sportcafé De Zevensprong.

Zaterdag 21 september: KROEGENTOCHT van de Hoogstraatse Bridgeclub, van 11 tot 17.30 uur. FIETSTOCHT, vertrek om 14 uur aan de kerk. Org . Vakantiegenoegens. MISSIEFEEST vanaf 12 uur ( in de Pax. Zondag 22 septem- / ber: KERMIS in het Centrum. Ç. f

'I'.

iE'

'•& /

-- --- --

Zaterdag 28 september: DAG VAN DE g. Hoogstraatse Middenstand.

28 september t/m 20 oktober: TEN-

-

-.

/1

k -

TOONSTELLING JAN CARSAU in het Ostmuseum. Ma, di, do: 10.15-16.3 uur, zondag 14-17 uur.

WORTEL Vrijdag 30 augustus: WORTELFEESTEN. Vanaf 17 uur AVONDMARKT. KINDERJ000ING vanaf 18.45 uur. WORTELJOGGING vanaf 19 uur.

7,

Zaterdag 31 augustus: WORTELFEESTEN. ANTIEK- en CURIOSAMARKT vanaf 12.30 uur. WANDELTOCHT (8 km) en FIETSTOCHT (20 en 60 km), inschrijven om 12.30 uur. Optreden van BRASSBAND om 14 uur op de Kiosk, om 15 uur demonstratie Kernpische Kynologenciub (honden). Wedstrijd VERSIERDE kinderfietsen en zelfgemaakte voertuigen om 16 uur. Om 19 uur BIERPROEVEN en om 20 uur BINGO. PONYRIJDEN voor kinderen tijdens de namiddag en doorlopend TENTOONSTELLING SCHILDERWERK in het Slot. Zondag 1 september: PLOEG- en GYMKANAWEDSTRIJD om 13 uur in WortelKolonie. Organisatie KLJ-Groene Kring.

.-


AGENDA

ii

ROMA

Het cate voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264 Ook op woensdag.

MEERSEL-DREEF

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud,

met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cir

Zondag 1 september: OPEN DEUR in de St.

PE-

Luciakapel van 14 tot 18 uur. Zondag 15 september: Missiefeest REIK MIJ

't HOOGHUIS

ÇLLMLL

DE HAND ten voordele van de missionarissen van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. In en om het klooster.

GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: 03314 6311 Marc Van der Smissen

MEERLE Vrijdag 6 september: KERMIS met barbecue aan De Zwaan vanaf 20 uur en lichten van de spaarkas van De Volksvriend. Zaterdag 7 september: KERMIS met BAL in De Volksvriend vanaf

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

20 uur.

3

SMOKE TOWN STRUT in De Posthoorn vanaf 21 uur.

J

Maandag 9 september:

KERMIS met VOLKSSPELEN vanaf 14 uur in De Volksvriend en De Posthoorn. BAL met Travel Sound in De Volksvriend vanaf 20 uur. In De Posthoorn DE STEEDS MINDER OM HET LIJF SHOW vanaf 21 uur. Dinsdag 10 september: VOLKSSPELEN vanaf 14 uur in De Bombardon en De Zwaan.

35

.

~

HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZA BAR

'kS*'iLt

Tel 03 3143811 Hoogstraten Gelmeistraat 2

BAL met Travel Sound in De Volksvriend In De Posthoorn NONKEL NEYS RHYTHM EN BLUES vanaf 21 uur.

.

è gl

nTR T

uurindeKerkstraat,ingerichtdoordeMeer -

çVolksvriend

p

.

MEER Zondag 1 september: KWB vertrekt om 6 uur

•-, -

WORTEL

naar de Gordel rond Brussel. Eerste kompetitiernatch KFC Meer om 15.00 uur tegen Be Vrijdag 6september: POEPIEBOYBAL in t Fortuin met The Flinstones. Dinsdag 17 september: Ophaling GROOT HUISVUIL.

-

'Zie Op p. 43'

Zondag 29 september: St.-Jorisgilde: EREPRIJSSCHIETING van Den Bossche. Supportersciub organiseert WIELERKOERS: 13.30 uur: nieuwelingen; 15.15 uur: junioren. 23


r rteI Schoner milieu en vieze straten of: kunnen KKT-containers onze straten niet proper houden? 1-let is al enige tijd geleden dat elk Wortels gezin een speciale container kreeg voor klein keuken- en tuinafval (KKT) om dit afval gescheiden te houden van ander huishoudelijk

1

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij FRANS VAN BERGEN, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. meter ligt er 'n platte vlaai op de weg, telkens de wagen gestopt is; en van vlaai tot vlaai loopt er 'n verbindingsstreep, zodat ge precies de route kunt volgen die onze wagen gereden heeft. Het idee van die groene containers is wel goed, maar er klopt iets niet bij het ophalen. Waar het aan ligt, ik weet het niet. Lekt de afvalophaler? Plaatsen de mannen de containers niet goed op de 'lift?' Deponeren sommige bewoners teveel vloeibare afval in hun bakken? In alle geval, als 't zo doorgaat moeten ze er 'n soort sproeiwagen

IM,W R ~~

-

-s-t:

S ..

-'

i'-

-8- -

0 ,1

WW De groene con1a!ntr Z, vool 11e1 mi l l eu i hei uig emee n, /0,10, Ii, 1/, / op p la a lse-' lijk vlak: smerige smurrie op de straa. Zouden enkele gaatjes onderaan de container waardoor het vloeibaar afval tijdig kan weglopen (voor het begint te stinken), een oplossing zijn?

of 'n soort laaggebouwd waterkanon achteraan sturen om de straten schoon te spuiten. Nu heb ik al verscheidene keren gezien dat bezorgde huisvrouwen na het passeren van de ophaalwagen met emmers water en bezem het stukje straat voor hun huis schoon komen schuren en spoelen. Betalen we daar onze milieubelasting voor? Toen we die groene bakken nog niet gekregen hadden bleven onze straten in alle geval properder. Wij hopen dat er binnen afzienbare tijd iets gevonden wordt om deze derde dikke vlieg-tegen-de-lamp kwijt te raken.LJ

Koren oogsten zoals vroeger Waar ziet ge tegenwoordig nog 'n veld koren? Of 'n veld haver? Waar men heden gaat of rijdt, ge ziet alom grote velden hoge maïs, die als 'n muur het uitzicht belemmeren bij wegkruisingen. Maar ja, dat is nu eenmaal een van de nadelen van efficiënter grondgebruik: maïs brengt meer op, en niemand vraagt nog naar stro. Langs de Beukendreef in Wortel, op de hoek van het Poeleind, was tot voor 'n paar weken nog zo'n ouderwets, goudgeel korenveld te zien: bijna 'n 'curiosum'. Tot voor kort stond het koren nog recht op de eigen halmen (behalve 'n paar platte plekken). Nu niet meer: want op zaterdag 10 augustus begon 'n ploeg enthousiastelingen het koren met de hand af te doen, op z'n ouderwets, met de zicht, pik en pikhaak, 'zoals d'ouw' Belgen'. Mannen die dat nog kennen en kunnen behoren al bijna tot de oude ambachten. Zij maakten langs 'n paar kanten een baan van ± 3 meter vrij. Het koren dat daar gepikt was, werd ook met de hand tot schoven gebonden. Daarna verscheen er 'n oude (maar toch nog van deze eeuw) 'pikbinder' op het toneel, voortgetrokken door 'n niet meer zo jonge tractor. Die pikbinder, met 'n stel klapwiekende latten als 'n windmolen in de lucht, maaide dan strook voor strook het koren, dat in schoven gebonden aan de andere kant, waar al gemaaid was, weer op de grond viel. De versgemaaide en gebonden schoven werden dan door naar-

afval, dat we wekelijks in de bekende grijze vuilzakken met de vuilkar mee kunnen geven. In de welbekende vierkante containers-met deksel, op 2 wieltjes, ± 1 meter hoog, zou alles terecht moeten komen wat gebruikt kan worden om compost van te maken. Die groene containers worden om de twee weken geledigd door een speciale milieu-wagen, met fleurige bloemen beschilderd op 'n groene frisse ondergrond. De bedoeling is om de gewone wekelijkse afvalberg (met de grijze zakken) te verminderen en al wat composteerbaar is weer nuttig bruikbaar te maken. Dus twee vliegen in één klap te vangen. Edoch, nu meldt zich een onverwachte derde vlieg, een dikke vlieg tegen de lamp! Want telkens als de groene afval-ophaalwagen door ons dorp is gepasseerd om de groene containers leeg te schudden laat hij dikke sporen op het wegdek na, die nog dagenlang te zien en te ruiken zijn nog erger of er 'n lekkende beerkar of 'n stel koeien-met-diarree door onze straten geparadeerd hebben: om de zoveel -

24

Niet echt voorhistorisch tnaar toch al mooi ouderwets: de pikbinder.


WORTEL stige handen rechtgezet, in hokken van 8 schoven, keurig in rijen, dwars (of langs) over het veld. Zo blijven ze dan 'n week of iets langer staan, om verder te drogen. Daarna worden ze naar binnen in 'n schuur gebracht en zullen ze, zon en weder dienende, op 25 september met 'n vooroorlogse 'dorskast' worden gedorsen. Eigenlijk zou het dorsen nog helemaal op z'n ouderwets moeten gebeuren, met de dorsvlegel, maar als er nog dorsvlegels te vinden zijn met degelijke soepele leren scharnieren, weet ik niet. Ik denk dat het te riskant is: als het slaghout van de vlegel eraf vliegt, zouden er ongelukken kunnen gebeuren, en tegen dergelijke werkongevallen kunt ge waarschijnlijk bij geen enkele verzekering meer terecht. In alle geval dank aan de enthousiaste beoefenaars van de oude boerenstiel, Frans Adams van de Bosuil en zijn vriendenkring, voor het schouwspel waarmee zij ons en veel kijkers hebben laten genieten, toen ze het korenveld langs de Beukendreef hebben geoogst.

De Gilde 66 jaar later! Zondag 4augustus was het leest in 'de guld'. De St.-Jorisgilde had die namiddag immers de zestalschieting 'Beker Dupret' gewonnen. Deze kompetitie wordt betwist in ploegverband, elk van de negen deelnemende gilden levert een team van zes schutters. De wedstrijd werd in 1920 voor het eerst betwist en is in het leven geroepen door Marcel Dupret, nadat deze een jaar vroeger, in 1919, koning schoot van de gilde van Meerle. Een gilde die de beker driemaal na elkaar wint, komt definitief in het bezit van de trofee die aan deze wedstrijd verbonden is. Voor Wortel is het slechts de tweede maal dat men deze wedstrijd kon winnen. We moeten al teruggaan tot 1925. Toen werd de wedstrijd georganiseerd te Rij sbergen, en won het Wortelse zestal, onder aanvoerine van koning Lotus van Wereld,

met 140 punten voor Sprundel en Zundert. Nu 66 jaar later mocht koning Raf Swaenen de beker in ontvangst nemen van Mevrouw George Dupret die een nieuwe trofee ter beschikking stelde nadat Meerle de beker vorig jaar definitief wist te veroveren. Wortel eindigde vroeger dit jaar reeds tweede tijdens de gildefeesten in Westerlo en deed nu nog beter door het hoogst aantal punten te behalen, voor Meerle en Castelré. Een volgende kompetitie in ploegverband (Ie zestallen) heeft plaats te Wortel op zondag 15 september. In deze wedstrijd is het ook reeds 23 jaar geleden dat Wortel de overwinning kon behalen. Wim Druyts en Frans Christiaensen waren in 1968 reeds van de partij naast Vie Van de Mierop, Jan Horsten, Felix Peeters en Emiel Christiaensen.0

Komkommertijd? Volgens Van Dale, 11e druk: 'tijd waarin de komkommers rijp zijn' (maar in deze tijd kunt ge 'n heel jaar door komkommers laten rijpen in kassen). De naam komkommertijd wordt nu vooral gebruikt als benaming voor de stille tijd van het jaar, waarin zeer velen vakantie hebben en er voor de kranten weinig nieuws valt te rapen. En zo komt 'n verhaal over koren oogsten op z'n ouderwets goed van pas om 'n vakantienummer van dit blad mee te vullen.L1 Op 'n dinsdagavond in juli kwam onze Wortelse Jules Noeyens in het praatprogramma van Margriet Hermans nog eens vertellen over smokkelen en smokkelpraktijken aan onze grenskanten. E

L

Sinds juli '89 was onze pastoor Rik Luyts ook priester-moderator van de parochie Minderhout. Hij heeft nu aan de bisschop gevraagd deze dubbele en zware taak te mogen beëindigen en enkel nog pastoor van Wortel te zijn. De bisschop heeft hem dat toegestaan en hem bedankt voor zijn toewijding gedurende deze twee jaren. El Tot slot nog even iets over de WORTELFEESTEN: onze traditionele hekkensluiter van de vakantie. Elkeen is uitgenodigd op de volgende openluchtfestiviteiten: op vrijdag 30 augustus AVONDMARKT vanaf 17 uur, kinderJOGGING vanaf 18.45 uur en WORTELJOGGING vanaf 19 uur. Op zaterdag 31 augustus: ANTIEK- en CURIOSAMARKT vanaf 12.30 uur, WANDELTOCHT (8 km) en FIETSTOCHT (20 en 60 km) met inschrijving vanaf 12.30 uur aan het Slot. Wedstrijd VERSIERDE KINDERFIETSEN (kinderen tot 7 jaar) en ZELFGEMAAKTE VOERTUIGEN (kinderen van 8 tot 12 jaar) om 16 uur. BIERPROEVEN om 19 uur en BINGOAVOND vanaf 20 uur. Optreden van de BRASSBAND om 14 uur op de kiosk, P0NYRIJDEN voor kinderen tijdens de namiddag; demonstratie Kempische Kynologenclub (honden) om 15 uur en doorlopend TENTOONSTELLING SCHILDER WERKEN in het Slot en, niet te vergeten: verkoop van WORTELBROOD. De opbrengst van deze feesten gaat naar de 3de wereld via de Wortelse missionarissen. We kunnen dit evenement van harte aanbevelen. Het gaat er gemoedelijk, gezellig en echt dorps aan toe. En bij regenweer kunt u er uw vakantieverhalen kwijt aan vrienden en kennissen.0

II un Driits, Rai .S

/ ia,,,ian Guc'n,chalcA, Jan Laziirsajj, 1 ja/is 1 lvr. !t/i en 1 ims

Christiaensen. Dii zestal zorgde 66 jaar later opnieuw voor een Worielse overwinning in de 'Beker Dupret'.

Openingsuren: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

gesloten zonder afspr. met afspr. met afspr. met afspr. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

Daarstudioó RVI 25


IIriILJT

FIEI

Vakantie Dat het vakantie was, was in Meerle voorbije maand goed te merken. Buiten het normale leven met zijn dagelijks gangetje van slapen, eten, werken en/of luieren viel er weinig te beleven. In het dorp heerste een echte rustige vakantiesfeer, sfeer die samen met het goede weer veel fietsers op de been bracht. Steeds nadrukkelijker komen ze in beeld, vooral in de weekends. Een nieuwe aantrekkingspool voor onze mooie streek die zich uitermate goed leent voor een verkenning per fiets. Wie spijtig niet met vakantie gingen, zijn de varkens. Ook zij bevestigen hun aanwezigheid in de streek eveneens steeds nadrukkelijker. Minder positief dan de fietsers. Zij zorgden ervoor dat Meerle weer eens het TV-nieuws haalde en meestal is dat geen goed nieuws. De Mark zag er groener uit dan mijn gazon, alleen stinkt mijn gazon niet. Nitraten en fosfaten, afkomstig van drijfmest, zorgen voor een weelderige algengroei die alle zuurstof uit het water haalt. Niet alleen de Mark is vergeven van de algen, ook de beken die er in uitkomen. Overbemesting van de omliggende landbouwgronden is de oorzaak. Daarbovenop komen dan nog de misdadige rechtstreekse mestlozingen in de waterlopen, lozingen die bij gebrek aan stortgronden blijkbaar schering en inslag worden. Misschien ligt hier een verklaring voor de nachtelijke stankgolven van de laatste weken. Als een mens vakantie heeft, blijft hij al eens wat langer op en moet dan tot zijn verbazing vaststellen dat de landbouw nooit stilligt, zelfs niet in het putje van de nacht. De varkenshouders doen er goed aan toch maar eens na te denken waar ze mee bezig zijn. Aktiviteiten die geen daglicht verdragen hebben niets

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. meer te zien met een eerlijke broodwinning en kunnen er op termijn voor zorgen dat de landbouw het krediet verliest dat ze nu nog in hoge mate genieten.L1

Kermis vieren Als de vakantie gedaan is, komt in Meerle de kermis eraan. Als een dessert na een feestmaaltijd. De belangrijkste bezigheden tijdens deze ker misdagen spelen zich af rond de plaatselijke herbergen die traditioneel hun beste beentje voorzetten. Waar je terecht komt speelt uiteindelijk niet zo'n rol, met familie, vrienden of buren amuseer je je allicht. Hopelijk kan dit jaar de Kerkstraat tijdens de kermisnamiddagen verkeersvrij gemaakt wor den. De dorpsraad heeft aan de gemeente hiervoor een aanvraag gedaan, tot nog toe zonder gevolg. De burgemeester had op de laatste algemene vergadering van de dorpsraad nochtans verklaard dat dit geen probleem zou vormen. In een verkeersvrije Kerkstraat kunnen de herbergiers(ters) hun terrassen wat verder buitenzetten. Zo kun je tenminste na een bezoek aan de kermis met een gerust hart nog een pintje gaan drinken, zonder dat je bang moet zijn dat de kinderen onder een auto lopen. Een overzichije van de belangrijkste kermisaktiviteiten: Vrijdag 6-9

- De Zwaan: barbecue vanaf ca. 20 uur - vooraf inschrijven - De Volksvriend: lichten van de spaarkas Zaterdag 7-9

- De Volksvriend: bal met discobar Travel Sound vanaf 20 uur - De Posthoorn: vanaf ca. 21 uur - live muziek met 'CLOVER' (eigen volk eerst en hard!!!)

Als het goed is, zeggen we het ook Tevreden bewoners van de Witte .v,/k ditmaal. Een puik klinkerpad tussen de Wijk en de Da/weg. Een pluim voor de gemeente. Als het goed is zeggen we het ook.

Zondag 8-9

- De Volksvriend: bal met discobar Travel Sound vanaf 20 uur - De Posthoorn: vanaf ca. 21 uur - live muziek met 'SMOKETOWN STRUT' (country van 't stad)

Rust roest...

Fietstocht naar Kevelaer: V. 1. n. r.: de bazin van de 'Gouden Sleutel', Dma Christiaenen, Net de Roover, Jef Chrisiiaenen, Louis Koyen, Anna Van Den Bogerd, Keeske Van den Ouwe/and, Maria Van Bavel, Jan Van Bavel, Toon Jacobs en organisator Kees Van Tilburg.

• . er is een gezegde dat de fietsers van de KBG goed in gedacht houden. Elke week twee tochten van een 40 km en tussendoor een dagtocht naar Scherpenheuvel is voor een aantal onder hen nog lang niet genoeg. Het laatste weekend van juli fietsten ze gauw even over en weer naar Kevelaer in Duitsland, dwars door Nederlands Limburg. 's Zaterdags 140 km heen en 's zondags 140 km terug. Daartussen nog een omweg voor een bezoek aan het Duitse oorlogskerkhof in Ysselstein. Vier mannen (tussen 62 en 72 jaar jong) fietsten de hele tocht aan een gemiddelde snelheid van ruim 18 km. De meegereisde dames maakten afwisselend gebruik van een meegenomen reserve(dames-)fiets en maakten er een estafettetocht van. In Kevelaer was voor logies gezorgd in het hotel 'De Gouden Sleutel', hotel dat al door meer Meerlenaars werd aangedaan. 'Op pensioen' wil blijkbaar nog niet zeggen 'op rust' en 'roest' is zowel voor de gepensioneerden als voor hun fiets nog niet aan de orde. El


MEERLE Maandag 9-9

- Volksspelen vanaf 14 uur: vogelpik bij de Volksvriend en sjoelen bij de Posthoorn - De Volksvriend: bal met discobar Travel Sound vanaf 20 uur - De Posthoorn: vanaf ca. 21 uur - 'De steeds minder om het lijf show' - 2e editie - geen live,eerder lijf-muziek. Wie op tijd aanwezig is, krijgt liet meest te zien. Dinsdag 10-9

- Volksspelen vanaf 14 uur: busjes gooien bij de Bombardon en ringwerpen bij de Zwaan - De Volksvriend: bal met discobar Travel Sound vanaf 20 uur - De Posthoorn: vanaf ca. 21 uur - 'NONKEL NEY'S RITHM EN BLUES' (de steeds meer aan het lijf-show) Zaterdag 14-9

- De Volksvriend: bal met discobar Travel Sound vanaf 20 uur - De Posthoorn: vanaf ca. 21 uur - live muziek met 'COCO SPIRIT' Zondag 15-9

- Wielerwedstrijd voor Juniors over 84 km (12 toeren van ca. 7 km). Start om 14.30 uur. Vertrek en aankomst in de Kerkstraat. Ingericht door de Meerlese Wieler- en Supportersclub. - De Volksvriend: bal met discobar Travel Sound vanaf 20 uur.0

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Maak het uzelf gemakkelijk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u buiten

Bloemensierkunst

'CATFLEYA' Pau & May Van Huffel-Van Dyc LeIstrool 60, 2330 Merksplas

Legenden en plaatselijke vertellingen

Den Meerleschen pier Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1943, schreef Pauw Meulenaere, student aan de Faculteit der Wij sbegeerte en Letteren van de Rijksuniversiteit te Gent, zijn licentiaatsdissertatie 'Bijdrage tot de Volkskunde: Meerle'. Tijdens ons gesprek met Jos Van de Heyning (zie DHM nr. 76) toonde hij ons een exemplaar van dit werk. Onder punt 2 'De legenden en plaatselijke vertellingen' van hoofdstuk III 'De taal' vonden wij het verhaal van 'den Meerleschen pier'. • /11 Legenden en plaatselijke vertellingen In zijn inleiding schrijft Pauw Meulenaere: 'Slechts één legende en één vertelling, volkomen afhankelijk van Meerlesche toestanden, hebben en hooren verhalen: die over het ontstaan van de kerk en die van den Meer/eschen pier.' Niet zoo heel lang geleden is dat met den Meerleschen pier gebeurd, maar degenen die er bij waren zijn toch ook al lang dood. Het was hier in Meerle ten dien tijde heel slechte grond. Nu hebben ze dien met hard werken en met allerlei chimieke en goei meststoffen heel wat verbeterd. Maar toen was 't nog overal puur droog zand. Op een zekeren dag was er iemand op zijn veld aan 't spitten, want er waren er toen nog niet veel die een paard konden houden of een ander trekbeest, en als hij zoo een tijdje bezig is, spit hij daar opeens een roodbruin kronkelend beest boven. Die man had dat nog nooit van zijn leven gezien en hij verschrok er gelijk van. Hij liep rap naar meneer pastoor, want in dien tijd waren de menschen nog allemaal heel godvruchtig, en vroeg of meneer pastoor toch alstubelieft eens mee zou willen komen om te zien wat dat voor een raar beest was, dat daarop zijn akker kronkelde. Meneer pastoor ging direct mee, want toen stond elk pastoor nog seffens klaar om de menschen te helpen, als ze hem iets kwamen vragen, en hij bekeek het beest. Maar hij was zelf ook uit het dorp en in het Klein Seminarie te Hoogstraten, waar hij Latijn geleerd had, en te Mechelen, waar hij voor pastoor had gestudeerd, had hij nooit zoo iets gezien. Ook de koster en de garde en de secretaris en de burgemeester wisten geen raad, en bleven liever op een goeden afstand van het onbekende ding. Ten slotte stonden bijna alle Meerlenaren op dien akker te overleggen wat dat toch kon zijn en of dat soms een slecht teeken of zoo iets was. Toen kwam daar iemand van een dorp uit de geburen, 'k geloof dat het van Meer was, bij den hoop vragen naar den burgemeester. Hij was op 't gemeentehuis geweest om papieren want hij wou gaan trouwen met een meiske van Meerle, maar had daar niemand gevonden, en toen was hij maar naar den hoop volk getrokken om den burgemeester te zoeken en tegelijkertijd om eens te zien wat er daar te doen was. De menschen wezen hem den burgemeester, maar die zei dat hij geen tijd had. Die vreemde boer vroeg waarom niet, en toen lei de burgemeester hem het geval met dat beest uit. Die boer had nog maar eventjes gekeken of hij schoot in een lach en maakte de Meerlenaren uit voor stommeriken, dat ze voor een simpelen pier zooveel tijd konden verspelen. Hij vergat waarvoor hij gekomen was en trok onmid-

-

. «,

1

dellijk naar zijn eigen dorp vertellen wat ze in Meerle hadden uitgestoken. Van dan af worden de Meerlenaren 'Meerlesche Pieren' genoemd. De menschen van Meerle waren echter niet weinig blij dat ze zoo een beest in hun dorp hadden, en met veel voorzichtigheid, en met nog meer plechtstatigheid werd het beest opgepakt en alleman ging mee in den stoet, behalve de smid; die was in zijn smidse reeds een ketting aan 't smeden. Het gemeentebestuur had immers stande pede besloten den pier aan een keten in den hof van meneer pastoor vast te leggen. En zoo gebeurde het ook: de eertige pier te Meerle werd achter het mozegat bij den pastoor vastgeklonken. En daar heeft hij lang gelegen, want de meid van den pastoor en alle goedmeenende dorpelingen zorgden opperbest voor hun pier. Als er iemand uit een vreemd dorp naar Meerle kwam en hij vroeg naar den pier, dan waren dadelijk de jongens bereid, mits een kleine vergoeding natuurlijk, het gat in den hofmuur te toonen waarachter het beest lag. Maar ge mocht er niet te dicht bijkomen, want, en dat wisten de stoute kinderen die door hun moeder dreigend bekeven werden, het was een gevaarlijk beest, dat U wel zou kunnen bijten. Als ge nu in Meerle naar den pier vraagt, zou men U dit alles wel van naaldeke tot draadje kunnen vertellen, maar de pier is weg. Want toen er voor een paar jaar een uit Meerle als missionaris naar den vreemde trok, hebben ze in 't dorp een Vlaamsche kermis gehouden, en om den pater toch maar veel geld te kunnen meegeven, hebben ze zelfs den Meerleschen pier (in den vorm van een fietsband) voor heel veel geld aan Jan Aalst uit Meer verkocht. En zoo kunt ge nog maar alleen het gat zien waarachter vroeger de Meerlesche pier heeft vastgelegen. Helaas, niet alleen de pier is weg, maar ook de oude pastorie, de tuin en de hof,'n uur met het kijkgat. Op deze voor Meerle 'historische' grond werd een parkeerterrein voor auto's aangelegd. Andere tijden, andere zeden. • 27


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Vakantiegenoegens

t

K.S.J. organiseerde een waaier van activitei-

ten! Kamperen hoorde er natuurlijk bij maar een heuse Vlaamse kermis met allerhande volksspelen, voor leden en niet-leden, werd ook niet vergeten en zoals op de foto blijkt amuseerden de jongelui zich opperbest.

V

K.L.J. toonde zich een knap oi'anisafoi van een ni ii! /Âťjgen'oond Spa, Ijeest. De Minderhoutse meisjes wonnen het dansnummer en werden vierde in de eindstand achter Wortel, Loenhout en Meerle. Ook de jongens beten flink van zich af en veroverden evenzo een vierde plaats achter Meerle, Loenhout en Wortel.

4

De winnaars van hei spoT/feest in Minderhout: K. L.J. Meerle

28

C1

A


MINDERHO U T

Karel Meyers en Josepha Brosens in het goud! Minderhoutenaren van het zuivere soort, zo kunnen KAREL en JOSEP HA zeker wel bestempeld worden. Onder de toren geboren en getogen! Daar heeft hun beider leven zich afgespeeld. Twee mensen die met hun beide voeten middenin het verenigingsleven stonden en die zich daar tenvolle engageerden, kortom, Karel en Josepha, twee kant en klare Minderhoutse producten!

'Als we maar gezond zijn!' luidt de veelbetekende slogan. Een waarheid als een koe natuurlijk. Steekt hier gewoonlijk niet veel meer achter dan men in de eerste plaats zou vermoeden? Gezondheid is met geen geld te betalen en dat beseft men pas als de ziekte beetje bij beetje het menselijke gestel en de geest begint te ondermijnen. JOSEPHA zit zo al enkele jaren in het sukkelstraatje zodat een opname niet meer kon uitgesteld worden. Op 19 juni 1917 werd zij geboren in een huisgezin van zeven kinderen waarvan er nog slechts twee in leven zijn, zijzelf en haar broer André, die al jarenlang als koster fungeert in de parochiekerk. Naast het beredderen van het gezin werd ook heel wat tijd besteed aan handwerk en het kaartspel mocht zeker ook niet ontbreken. In de dansgroep van de St.Jorisgilde zette zij haar beste beentje voor en aan het OLVA-zangkoor heeft ze ook jaren meegewerkt. Twintig maart 1912 was KAREL'S geboortedalurn, het jaar dal hel Engelse passagiersschip 'Titanic' op een ijsberg te pletter voer. Al vroeg hielp hij vader Stan in de gchrijn werkerij en diens zaak zette hij voort in 1943! Zo bleef Karel jarenlang dé timmerman van het dorp die zorgde voor bouwlustigen die onderdak wilden, lijkkisten, trappen, klusjes... Zijn ouderlijk huis wordt nu bewoond door Karel Brosens, die in 1980 de zaak overnam. De familie Meyers bouwde vlak daarnaast een nieuwe wonIng waar nu Electro Mlclilelsen een uitbating heeft, nadien werd opnieuw gebouwd vlak naast café Papillon. Het dorp heeft dus wel een aparte plaats in hun hart behouden. Naast Liju weik hield Kaiel ook vati liet leven! Ongeveer 65 jaar beklom hij het hoogzaal in de kerk om als zanger de diensten mee op te luisteren, 63 jaar was hij actief spelend lid van de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' waar hij met zijn tuba gewoonweg niet weg te denken was. Castel-kermis en de jaarlijkse uitstap naar Heike-kermis betekenden jaren geleden voor de Minderhoutse muzikanten heel wat en als men al die straffe verhalen van toen aanhoort, moet het wel goed le-

ven geweest zijn! De fanfare heeft hij echter nog geen vaarwel gezegd, die ligt hem te nauw aan het hart. Gaan luisteren naar de wekelijkse repetitie vindt hij ontspannend, tevens is hij ook ere-voorzitter van deze muziekmaatschappij en zoals het een goede ere-voorzitter past...! Ook de vier kinderen van het gouden echtpaar zijn terdege door de muziekmicrobe gebeten. Robert, woont te Minderhout, is ook lid van de fanfare, volgde de muziekschool en bespeelt de schuiftrombone als geen ander. Andere instrumenten zijn hem ook niet vreemd! Annie, wonende te Heverlee, studeerde conservatorium en piano is haar specialiteit. Frans is jarenlang de speelman van de St.-Jorisgiide geweest en die vindt je terug te Hoogstraten. Luc, de jongste is gehuisvest in Antwerpen, is lesgever aan de muziekacademie te Turnhout en toont zich enorm vaardig met zijn klassieke gitaar en piano. Dat de piano bij hen in de woonkamer niet louter een statussymbool betekende, staat buiten kijf! In de St.-Jorisgilde speelde Karel ook een actieve rol. Hem werd de gouden plaat verleend, een ereteken voor 60 jaar schutter. Vorig seizoen schoot hij zijn laatste pijl en hing de St.Jansboog (kruisboog) definitief aan de wilgen. Ook de gemeentepolitiek bleef hem niet vreemd. Vijfentwintig jaar lang hielp hij als gemeenteraadslid de gemeente mee besturen, eerst onder burgemeester Alfons Desmedt en later tot aan de fusie in 1976 (voor Hoogstraten 1977) oiidci Jef Desiiiedi Naast zijn beroepswerk en sociaal leven hield Karel enorm veel van lezen, voor die tijd zeker geen druk beoefende activiteit bij het volwassen publiek. 'De bibliotheek heb ik heleitiaal IlitgeleLeli!' Boekii lLo.15 hoort er momenteel niet meer bij, een kaartje leggen wel, maar dag- en weekbladen houden voor hem geen geheimen bewaard, terwijl kruiswoordraadsels invullen nog altijd een fervente bezigheid vormt. Karel en Josepha huwden op 21juli1941 en dit heugelijke feit werd onlangs op 21juli in familiekring gevierd. Op 15 september kent het feest een vervolg in het gildehuis. Gouden paar, hartelijk gefeliciteerd! •

Heikes-kermis ging voor de lokale bevolking weer niet onopgemerkt voorbij. Wel had men alle moeite van de wereld om een paardenmnolen te strikken voor de klein ties, maar dat kon de pret zeker niet drukken. De volksspelen brachten jolijt voor groot en klein. Een ring rond een flessehals deponeren, schijnt, bemerk de bloedernstige gezichten, toch geen alledaagse bezigheid te zijn voor de vrou wtjes. 29


maemd dwed De vakantie ligt weer achter ons. De ben ge/s weer naar de school en het zal tijdens de week weer wat rustiger worden op de Dreef. Het is voor de Dreven iers zeker geen kalme tijd geweest. Vooreerst was er de kermis, er was (en is nog altijd) de traditionele zomerdrukte en Meester Piet (Piet Chrisiiaansen voor de buitendorpse lezers) vierde met vrouw, familie en de hele Dreefse gemeenschap zijn gouden huwelijksjubileum. Toch vonden de mensen ook nog tijd voor een babbel. Je weet wel, zo over de heg heen. Het zal wellicht geen verbazing wekken dat het voorgaande nummer van De Hoogstraatse Maand een veel gehoord gespreksonderwerp was. El

Slim Buroke

Het enige wat uw medewerker kan doen is een veronderstelling formuleren.

Albert Vorstenbosch is vanaf heden 'persona non grata' in Meersel-Dreef. We weten hier ook wel dat hetgeen Albert Vorstenbosch uitkraamt niet au serieux genomen dient te worden. Maar toch kreeg uw medewerker uit het verre Meersel-Dreef van vele van zijn dorpsgenoten verwijtende blikken toegestuurd. De brievenbus puilde uit van de dreigbrieven en ik heb jarenlang de telefoon niet durven beantwoorden. Vele mensen vragen zich af vanwaar de schrijver de inspiratie vandaan haalt, hoe het artikel tot stand is gekomen, welke ideeテォn eracher chuiI iaan?

Hypothese Het moet voor een buitenstaander, en daarmee bedoel ik iemand die niets met MeerselDreef heeft te maken of te maken heeft gehad, waarschijnlijk vrij absurd overkomen wanneer hij de ijver en verbetenheid in ogenschouw neemt waarmee onze bevolking haar rechten en identiteit wenst te verdedigen. Het zal wel absurd lijken wanneer we zitten zeveren over een 'streepke'. Het zal wel kleinzielig overkomen als we hameren op een strikte naleving van de grenzen van de deelgemeente. Het zal wellicht ook wel totaal overbodig

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Drテゥ Oomen, Klein Eysset 29a, tel. 315.02.45.

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 zijn als we smeken om riolering en herinrichting van het centrum. Ze zullen het ook wel grof vinden dat we durven vragen om woongelegenheid voor onze eiaen mensen. Waarschijnlijk is het ook totaal onvoorstelbaar dat een Dreefse grootmoeder zegt: 'Ik wil niet dat mijn kleinkinderen, om naar de kleuterklas of dc lagere school te gaan, plots pcndclaars Iテ終UL.tLlI wuldLIl'. Ik.t L4l

uuk w.l vaii geen

tel zijn als Dreefse gepensioneerden klagen over de slijkpoelen die ze moeten oversteken en ontwijken om in de kerk of het Mariapark te geraken. Albert Vorstenbosch vertolkt op prachtige wijze wat 'anderen' over Meersel-Dreef denken? Hij legt bloot hoe wij en onze grieven overkomen bij de 'anderen'. Dank u Albert, we wisten niet dat er nog zo veel werk aan de winkel was! (einde hypothese).

Algemene Bouwonderneming Behalve Belgische biere,, en geitebrou wsel.s wa.s er I)li/kbaar ook pa1erbier op de kermis. Hoe dat gebrou iven wordt, blijji een geheim van liet klooster.

RAATSOOSTVOGELS B.V.B.A.

Lauryssen electronicspvba A

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 30

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

Brief Een paar verontwaardigde Dreveniers schreven naar aanleiding van het Slim Buroke een brief. We laten u even meelezen: ' ... Wij vinden het schandalig dat Meersel-Dreef zo gekleineerd wordt. Als dit bedoeld was als een fictief verhaal, dan was het ook smakeloos overdreven...' en ' ... AIs de redactie op die manier De Hoogstraatse Maand moet vol krijgen, dan zoeken ze beter een ander pispaaltje dan Meersel-Dreef, dat toch al in de vergeethoek wordt gedumpt!...' Hopelijk zijn er ook een paar die er gewoon mee hebben kunnen lachen.L1


MEERSEL-DREEF

Meester Piet Op zaterdag 10 augustus vierde de Dreefse gemeenschap het gouden huwelijksjubileum van

lende gebuurten geleverde werk. Het Moleneinde beeldde het huwelijk en de 'meester voor de klas' uit. Maar ook de andere gebuurten lieten zich zeker niet onbetuigd. Zo kwamen de hobby's van de meester ook ruim aan bod. Het Heieinde had de vogelvolière en de schapenwei er bij gehaald. Meersel gaf weer hoe de zilveren bruiloft indertijd gevierd werd en het Geiteneinde mocht het 'kroostrijk' gezin uitbeelden. Niet zo verwonderlijk, want heel wat jonge Drevenieren hebben daar hun stekje uiteindelijk toch weten te vinden. Het kan er daar dus ook nog bijzonder kroostrijk aan toe gaan. Geen paniek, er komt heus nog wel meet over het roemrijke leven van Meester Piet. In de volgende Maand bombarderen we hem zelfs tot 'MAN IN DE MAAND', en dat heeft hij wel verdiend.L1

Reik mij de hand

Piet Christaansen en Louisa Goetschalckx, Meester en Madam Piet zoals ze in MeerselDreef zeggen. Het was een gouden bruiloft met alles erop en eraan. De familie Christiaansen, en dat is een heel grote, toonde zich bijzonder verheugd over het door de verschil-

Toch ook even terug de aandacht vestigen op een ander nakend dorpsfestijn. Op 15 september organiseert het Missiecomité opnieuw de actie 'Reik mij de hand'. In de speeltuin bij de Paters wordt er dan weer gefeest voor het goede doel. Galder, Strijbeek en MeerselDreef zetten dan weer hun beste beentje voor ten voordele van hun missionarissen. Je kan er weer voor allerlei attracties terecht. Er is volop muziek en animatie voorzien en je weet dat het dan uitermate gezellig toeven is in de 'Zevenster'. El Noteer: zondag 1 september kan de SintLuciakapel bezocht worden tussen 14 en 18 uur, zeker ook de moeite om nog eens een kijkje te gaan nemen.0

de maand TEL. 031314.55.04 Mest-Mark Op (iroot-Evssel wordt er de laatste tijd regelmatig illegaal mest gedumpt in de Mark. Dat is iets wat in deze tijd (en vroeger ook niet!) eigenlijk echt niet kan. Een van de peiIers van de stuw houdt er een dikke mestkoek tegen. Het is een indicatie van de grote hoeveelheid drijfmest die hier moet geloosd zijn. De Bond Beter Leefmilieu haalde er de pers bi om aan te tonen hoe, alhoewel je niet mag veralgemenen natuurlijk, de landbouw ook verantwoordelijk is voor de vervuiling van de Mark. Mensen die regelmatig op pad zijn om sluikstorters te betrappen wisten ons te vertellen dat onlangs in de Gouwbergse Loop ook lozingen werden vastgesteld. In de Heerlese Loop of 'Kaal' (dat is wel in Meerle, maar de vuiligheid komt dan toch ook naar ons), schijnt er zelfs een overloop te zijn die via een gracht rechtstreeks in deze loop uitmondt. Ook bossen blijken al uitgekozen te worden voor een snelle dumping van de aal. In Meersel-Dreef herinneren we ons zeker nog de periode rond de kermis. Toen werd geloosd in de Leyloop, dat had een massale vissterfte tot gevolg.LIJ

Voelt u alde kriebels?

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: Wendy Huybrechts Dreef 8 2328 Meersel-Dreef

Keuze uit méér dan 200 versch en: grasmaaiers, bosmaaiers, motoculteurs, kettingzagen enz. ken: WHEEL HORSE • GOLDC STIHL 0 MORRISON • NIBBI w vvur 500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 . 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 31


BEGRAFENISSEN

JORIS

î

j

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

BYOUTERIE

44

Jou

•,

HOOG STRATEN Vrijheid 66, TeL 03/3147253

KOPJE VAN DE MAAND Toen Herman Snoeys in 1983 op 't Dreefke kwam was dat voor hem het eerste schooljaar als klasleraar. Voordien had hij enkele interims gedaan en als mobiele leerkracht voor het V.L.O. werkzaam geweest in het arrondissement Turnhout. Het was meteen de uitjeme test, want de leerlingen van Meersel-Dreef stonden niet bekend als 'doetjes'. Maar het viel allemaal best mee. De leerlingen waren erg spontaan en werkten goed mee. Dreef is een kleine gemeenschap met een kleine school: iedereen kent dus iedereen en dat maakt het gezelliger. Drie leerkrachten ontfermden zich over zes leerjaren; Herman nam het derde en het vierde voor zijn rekening. Nadien en tot vandaag - werd hij taakleraar in 't Dreefke maar met de meeste uren in de (moeder)school van Meer. Verder zijn er nog drie kleuterleidsters en een turnieraar actief. Aan de klas van ons kop- ' je heeft de meester zeer goede herinneringen. Ons kopje (W.H.: zie bij Van Herck Sport advertentie) was een voorbeeldige leerling met een grote inzet en betrokkenheid. Ze bracht regelmatig informatie van thuis mee, vooral als het paarden betrof, daar wist ze alles van. Ze was sociaalvoelend en dat had ze van haar ouders: moeder was lange tijd voorzitster van het ouderkomité (mede dankzij haar doet 't Dreefke het zo goed) en vader reed meerdere keren met een vrachtwagen vol hulpgoederen naar Polen. De paardensport heeft W.H. altijd het sterkst aangetrokken: ze is lid van de Marckeruiters, een paardenclub uit Meersel-Dreef en Meerle. Als het gekund had zat ze nu op een heuse rijschool voor paardesport om van haar hobby haar beroep te maken maar de school bestaat niet meer en W. volgt nu lessen in de Vrije Land- en Tuinbouwschool te Hoogstraten. En 't Dreefke? Wel, dat draait zeer goed, zoals de meeste basisscholen in de gemeente trouwens. Het is ooit wel anders geweest. Vroeger was het af en toe knokken om de school in leven te houden, want het is zoals Herman terecht opmerkt: een gemeenschap zonder school is geen gemeenschap!

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ruime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

32

Onze volgende MAAND kan u verwachten op 25 september. Kopij op de redactie op woensdagavond 11 september. Sport- en dorpsnieuws op zondag 15 september.


S PORT____ Hoogstraten VV had een zwaar oefenprogramma

ben behouden en jongens als Baardemans en Melis gaan er eentje meer binnentikken dan vorig seizoen het geval was. Bij HVV zal spektakel komen!

Door de uitnodiging te aanvaarden om in de Beker Ludo Coeck te starten, zadelde HVV zichzelf op met 4 matchen tegen 2de Nationalers (Beerschot en Boom) en de appel die uit de kast viel: Anderlecht met de volledige kern op HVV kon men ook niet laten liggen. HVV begon met winst tegen Beerschot en verloor dan zesmaal op een rij tegen Anderlecht, Boom (2x), Beerschot, Turnhout en Berchem. Tussendoor werd wel gewonnen tegen Meer en Poppel, terwijl men op Lentezon niet verder geraakte dan 1-1. Op Zwarte Leeuw werd het 2-2. Indien de cijfers belangrijk zouden zijn, doch dat zijn ze nu nog altijd niet, zou er reden zijn tot ongerustheid. HVV was echter de betere ploeg op Turnhout en tegen Berchem, en kon slechts voor een paar matchen beroep doen op Baardemans, die met de Nederlandse nationale universitaire ploeg in Sheffield speelde en op Andy Melis, die reeds twee ernstige kwetsuren opliep. Met de bekermatch tegen Londerzeel voor de boeg, is een thuismatch tegen de nieuwe eerste klasser Eendracht Aalst een belangrijk doel. Wanneer deze lijnen bij de lezer komen is alles misschien helemaal anders afgelopen. Winst tegen Londerzeel moet en Aalst is normaal te zwaar voor de roodwitten, die zonder Van Dijnsen en Mon Jacobs moeten aantreden als gevolg van de veel besproken match op Aubel einde vorig seizoen, match die ons misschien de titel kostte en alleszins nu haar gevolgen heeft. Op 31 augustus start HVV voor het 6de opeenvolgende seizoen in derde klasse. Te oordelen naar de sterkte van diverse ploegen zal het niet gemakkelijk worden. Westerlo is de gedoodverfde favoriet. KVK Tienen dat in een testrnatch verloor tegen Seraing, telt altijd mee. Berchem was vorig seizoen nummer twee in de andere reeks en Kapellen wil naar de Liga ... ! Toch gaat HVV meespelen omdat we alle basispionnen van vorig seizoen heb-

Zaterdag 31 augustus 20.00 uur Hoogstraten VV-Lyra

Foto-video

de Greef Doip 42 - Ri//eiorwl Tel. 0313 14625()

De vakfotograaf maakt er meer werk ami! Een onvergetelij ke gebeurtenis: uw t rouwclag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kiiken. Laat daaront mooie loto' maken. Door een prolesietieel fotograaf.

autobanden

Wedstrijden

?PEETEn

15.00 uur Lyra-Reserven

Vrijdag 6 september 20.00 uur Reserven-Berchem

Zondag 8 september 15.00 uur Berchem-Hoogstraten VV Zaterdag 14 september 20.00 uur Hoogstraten VV-Heultje

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

14.00 uur Heultje-Reserven

Vrijdag 20 september 20.00 uur Reserven-Tongeren

Zaterdag 21 september 20.00 uur Tongeren-Hoogstraten VV Vrijdag 27 september

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

20.00 uur Tienen-Reserven

*

Zaterdag 28 september 20.00 uur Hoogstraten VV-Tienen •

Minderhout V.V.: wachten op nieuwe speetvelden! Tijdens de trausferperiode zijn er bij groenwit geen denderende verschuivingen te noteren geweest. Wel werd Eddy Peeters afgestaan aan Lentezon, hetgeen toch een serieuze aderlating zal betekenen, en werd een spelertrainer, Pascal Pluym uit Weelde, ingelijfd. Aan promotie wordt niet direct gedacht, biedt ze zich aan, zal ze met de glimlach meegepakt worden; een plaats binnen de eerste vijf zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren. Dat Minderhout V.V. krap behuisd is, weet iedereen die zich met het reilen en zeilen van het lokale voetbal bezighoudt. Voorlopig heeft men nog geen uitzicht op een nieuwe spelaccommodatie, die men toch broodnodig heeft. Intussen zit M.V.V. met de kater...

reparaties depannage

maar blijft het niet bij de pakken zitten op sportief gebied. In de Beker van Antwerpen nam M.V.V. het op tegen Merksplas en na een 0-0 stand brachten de strafschoppen winst op voor de Spetsers. Tegen Meerle weer blanke cijfers en op Dosko noteerde men een 0-3 overwinning. De resultaten van de oefenpartijen mag je echter niet te hoog kwoteren. Zondag begint het ernstige werk en dan gaat het voor de puntjes!

Programma Zondag 1 september: 15.00 uur: Gooreind - Minderhout V.V.

Zondag 8 september: 15.00 uur: Minderhout V.V. - Horendonk

Zondag 15 september: 15.00 uur: Wortel - Minderhout V.V.

Zondag 22 september: 15.00 uur: Minderhout V.V. - 01. Essen

Zondag 29 september: 15.00 uur: Beerse S.K. - Minderhout V.V..

FC Meer met ii ploegen in competitie! We naderen zeer snel cle start van de nieuwe competitie. Als voorbereiding werden de trainingen sedert enkele weken hernomen. We kunnen ons in een zeer goede opkomst verheugen. Volhouden, jongens! Ook werden er al enkele oefenwedstrijden gespeeld. Zoals men zal gemerkt hebben brengen we weer een zeer jong elftal in lijn. Er werden geen vreemde spelers aangeworven. Wij doen het met de eigen jeugd! Een nieuwigheid is wel dat we voor de eerste maal in onze geschiedenis met II ploegen in competitie treden. Een absoluut record! Vandaar dat we iedere zaterdag en


SPORT zondag vanaf 's morgens naar voetbal kunnen gaan kijken. Thans meer dan ooit hopen we op vele supporters. Vooral onze jeugd heeft hun aanmoedigingen hard nodig!

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie op maandag 2 september start het seizoen

Programma Zaterdag 1 september: 15.00 uur FC Meer-Bezemheide Zondag 8 september:

15.00 uur Mariaburg-FC Meer Zondag 15 september:

15.00 uur Gooreind-FC Meer Zondag 22 september: 15.00 uur FC Meer-Horendonk Zondag 29 september: 15.00 uur Wortel-FC Meer

VNA-Wortel Wedstrijdkalender Zondag 1 september: Wortel-Achterhoek Zondag 8 september: Kaart-Wortel Zondag 15 september: Wortel-Minderhout Zondag 22 september: Wechelderzande-Wortel Zondag 29 september: Wortel-Meer

Gelmers op zondag

'91-'92 van de Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie (H.Z.C.) in sportschuur 'De Zevensprong'. Dit jaar starten 14 ploegen uit de regio aan deze spannende competitie, waaronder nieuwkomers Bankunie en BlauwZwart. Enkel Groenhoef is afgevallen tegenover vorig seizoen. Met belangstelling wordt uitgekeken naar deze spannende strijd met als belangrijkste titelkandidaten: Z.V.T.-Alma, een ploeg die al twee seizoenen na elkaar de triple won (kampioen, beker en supercup), nieuwkomer Blauw-Zwart en de Kanaries uit Meer. Ploegen als Icarus, Sportivo, Gemeen-

Internationaal Veldritdrieluik te Hoogstraten Op gebied van wielerwedstnjden organiseren heeft Hoogstraten toch een zekerefaam te verdedigen. In het verleden waren het vooral de amateurs die aan hun trekken kwamen, ook de profs hebben menig keer werkgelegenheid geboden gekregen hier ter stede. 'De Lustige Wielrijders' organiseerden zelfs spectaculaire bromfietsraces in de Vrijheid vele jaren geleden. 'De Ronde van de Kempen'heeft hier ook allaren een vaste stek, juniores en nieuwelingen bollen regelmatig over de Thijsakker. toeschouwers de grote namen te bezorgen, die borg zouden moeten staan voor interessante en spannende wedstrijden.

Programma Parcours: Industriezone Hoogstraten Wanneer: zondag 8 september Wedstrijden

cat. D (veteranen + cyclosportieven): 40 minuten. 12.15 uur: Grote Prijs 'Bakkerij De Leliebloem'

8000 fr. prijzen cat. A

Thuiswedstrijden voor september:

13.00 uur jongens C Zoersel 13.00 uur meisjes C Nijlen 21 september 1991: 16.30 uur dames 2 Zoersel 4 18.30 uur heren 4 Zoersel 5 18.30 uur dames 1 Zoersel 20.30 uur heren 2 Mol 22 september 1991: 16.30 uur heren 1 Schoten 28 september 1991: 16.30 uur dames 4 - Oud-Turnhout 4 18.30 uur dames 3 - vovoc Arendonk 2 18.30 uur heren 3 - rijkevoc 3 • -

-

-

-

-

-

-

34

De kompetitie duurt tot eind maart, waarvan de gehele maand december aan het bekervoetbal is gewijd. Begin april wordt het seizoen afgesloten met een strijd om de supercup. Telkens wordt er op maandag en vrijdag gespeeld tussen 19 en 23 uur, met uitzondering van enkele vrijdagen om 20 uur, wanneer Hoogstraten V.E. haar thuiswedstrijden speelt in het provinciale zaalvoetbal. t-let bestuur H.Z.C. hoopt op een sportieve strijd en vele kijkiustigen, en dat de sterkste moge winnen.•

Openingstrofee Belgisch veidritseizoen: zondag 8 september

In september begint een nieuw volleybalseizoen. Een heel nieuw seizoen met vele veranderingen voor onze Gelmers. Vooreerst is er de uitbreiding. Niet alleen spelen onze jongens en meisjes provinciaal, ook is een recreatieve ploeg van Merksplas bij ons komen aansluiten. Deze tien ploegen eisen zoveel tijd op dat wij niet alle ploegen meer op zaterdag kunnen laten spelen. Onze eerste herenploeg neemt dan ook de uitdaging aan om op zondag te spelen. Zij spelen om 16.30 uur en zorgen voor spektakel in de humaniorahal. Een T.V.-toestel in onze vernieuwde kantine zorgt ervoor dat niemand de laatste sportuitslagen moet missen. In september beginnen ook weer de jeugdtrainingen. Sinds het succes van de gratis trainingen vorig seizoen hebben wij verschillende extra uren vrijgemaakt en hopen vele jongeren vanaf zeven jaar te leren volleyballen. (inlichtingen: tel. 314.53.76) 14 september 1991:

tekrediet e.d. zijn echter te duchten concurrenten die dit jaar zeker willen meedingen naar één of andere trofee. De trofeeën worden dit jaar geschonken door Van Herck Sport (kampioen), BAC Spaarbank (beker) en taverne Hooghuis (supercup).

Sinds enkele jaren wint CYCLOCROSS heel wat aan belangstelling in het Hoogstraatse en dit is vooral te danken aan de prestaties van wielerprof WIM LAMBRECHTS die in deze discipline bij de beste van het land behoort. Na zijn huwelijk week hij uit naar Poederlee maar voor zijn supportersciub 'DE HOOGSTRAATSE SPURTERS' is hij Hoogstratenaar gebleven. Deze wakkere wielerliefhebbers met als voorzitter Marc Van Gestel, secretaris Jef Moelans, Chris Geerts, Cois Weerts en Guy Herrijgers, plus daarbij een stel flinke helpers en financieel over de brug komende sponsors, hebben een affiche weten op te stellen waarbij men klaarblijkelijk geld nog moeite gespaard heeft, om de

13.30 uur: Grote Prijs 'Jaak Dekkers': tijdrit over één ronde waarvan de winnaar een palm plus een diner voor 2 personen in ontvangst mag nemen. cat. C (juniores en nieuwelingen) 14.30 uur: Grote Prijs 'Kempi Meubelen' Juniores (40 minuten): 12.000 fr. prijzen. Nieuwelingen (30 minuten): 8000 fr. prijzen plus de eerste tien ontvangen een tube extra. cat. A 15.45 uur: Openingstrofee Belgisch Veldritseizoen over 1 uur. 75.000 fr. prijzen. Verzekerde deelname van: Danny De Bie, Wim Lambrechts, Roland Liboton, Frank Van Bakel (Nl.), Juigi 1 Garcia (Sp.), Peter Stevenson (GB), Guy Van Dijck, Staf Van Bouwel, Johnny Blomme, Pascal Van Riet, plus daarbij de Belgische Militaire Selectie.0

De te kloppen man in de openingsirofee is zeker deplaaiseljkefavoriet WIMLAMBRECHTS.


SPORT

Belgisch Kampioenschap Pony's

Raf Kooremans uit Turnhout nipt voor Dolf Desmedt Paardegehinnik, elastiekgezwiep, helicoptergewentelwiek maakten de ingrediënten uit van een zonovergoten dagje Blauwbossen, waarbij de toeschouwers alles kregen wat ze maar wensten: sensatie, zand, water en uitstekende prestaties van de plaatselijke favorieten. Na de zwoele Antilliaanse nachten werd dit mooie stukje Minderhout andermaal als toeristische trekpleister op de voorgrond geplaatst. Daarvoor zorgden de 'vzw. Blauwbossenruiters' die zomaar in één adem de Nationale Cross-Country en het Belgisch Kampioenschap Pony's in hun Organisatie voorzagen. Drie proeven werden de deelnemers voor de benen geschoven: dressuur, crosscountry en jumping. Deze veelzijdigheidswedstrijd werd uitgesmeerd over één dag en dit maakt het verschil uit met een military die gespreid is over drie dagen. Uit Vlaanderen en Wallonië noteerde men deelnemers en alles tesamen werden toch zo'n 190 paarden het parcours opgestuurd. De plaatselijke rijvereniging, goed thuis in het crosswereldje, leverde naast de inrichting ook een 30-tal pony- en paardrijders en tal van hen trokken een duidelijke favorietenrol naar zich toe. Aan het meesterschap van de 16-jarige Raf Kooremans viel echter niet te tornen, alhoewel de 1 1-jarige Dolf Desmedt slechts één schamel puntje tekort schoot. Ook Dirk Aerts leverde een meer dan behoorlijke prestatie. Slechts I6de in dressuur, klasseerde hij zich als 2de in de cross en kreeg daardoor uitzicht op een plaats bij de top. Nog een flinke jumping en wie weet! Maar o groot verdriet, hem werd de toegang tot het springnummer geweigerd wegens het niet volledig fit zijn van de

Belgisch Kampioenschap Pony's (41 deelnemers) Raf Kooremans; 2. Dolf Desmedt (Minderhout); 3. Carole Buchet. Beginners Pony's (29 deelnemers) 1. Greet Van Mieghem; 2. Bert Mertens (Minderhout); 3. Coenen Pieter. Serie 1 (41 deelnemers) 1. Emmanuel Maes; 2. Luc Augustijns (Minderhout); 3. Peter Maenen. Serie 2 (11 deelnemers) 1. Jef Desmedt (Minderhout); 2. Kurt Heyndrickx; 3. Guy De Cleene. Jonge Paarden (34 deelnemers) 1. Piet Desmedt (Minderhout); 2. Peter De Wispelaere; 3. Paul Laurijssen (Meer). Beginnelingen Paarden (30 deelnemers) 1. Dominique Blondeau; 2. Tinne Desmedi (Minderhout); 3. Rigouts Marc. U

De nieuwe Belgische pony-kampioen Raf Kooremans

In de reeks 'jonge paarden' werd Piet Desmedt (1) laureaat v6dr Peter de Wispelaere (m) en Paul Laurijssen (r) uit Meer.

pony. Weg die mooie droom! Dirk's ontgoocheling was na afloop dan ook duidelijk te begrijpen! Ook in de nevennummers werd er fel gestreden voor de ereplaatsen! In de Nationale Cross Serie 2 (zwaarste parcours) toonde .Jef Desmedt zich outstanding en onderstreepte daarmee nogmaals zijn ambities voor de Olympische Spelen 1992 in Barcelona.

Voornaamste uitslagen

1

4V ,1 L.

HERIJGERS bouwspecialiteften

Irdustieweg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 03131447 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAA TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN

uit voorraad verkrijgbaar.

Noordkempische scheidsrechters Vriendenkring Turnhout

Word scheidsrechter bij de K.B.V.B.! De laatste seizoenen gebeurde het meermaals dat er voetbalwedstrijden dienden gespeeld te worden zonder officiële scheidsrechter. De K.B.V.B. (Koninklijke Belgische Voetbalbond) doet er echter alles aan om het de scheidsrechters zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Vanaf het komend seizoen worden zelfs zowel de vergoedingen voor de verplaatsingen als voor het leiden van de wedstrijden verhoogd. Voor de laagste categorie (voormiddagscheidsrechters) bijvoorbeeld met 20%. Voor de hogere categorieën ligt dat percentage nog hoger. Een scheidsrechter bij de K.B.V.B. heeft dan ook nog recht op een vrijkaart die toegang verleent tot alle wedstrijden die in België gespeeld worden. Om het aantal scheidsrechters op peil te houden worden er dan regelmatig cursussen ingericht om kandidaten op te leiden. De eerstvolgende cursus in het gewest Turnhout start op dinsdag 10 september te 20.00 uur in lokaal Lambeer te Beerse, Vredestraat 8 (50 m van het kerkplein verwijderd). Geïnteresseerden kunnen zich daar melden bij de start van de cursus. Inlichtingen over deze cursus, die zes lesavonden bevat, kunnen bekomen worden bij: PSCA: tel. 03/233.44.66. Dhr. Vervoort: tel. 014.55.35.61. Dhr. Vekemans: tel. 03.313.94.60. Dhr. Verhoeven: tel. 014.63.45.10. Dhr. Belmans: tel. 03.312.32.84. 35


TOERISME

Te voet door IJsland 'De zuiverheid van vuur en ijs' Vakantie! Hoe intens is het verlangen van de meeste mensen naar deze mootste pe riode van het jaar. Weg het duffe kantoor, de altijdbrommende chef, het voortdurende telefoongerinkel, de prestatiedrang ... ! Zalig! Vlug de auto volgestuwd, allerleifiles trotserend, naar een of andere verafgelegen, zonovergoten costa eens lekker bruinbakken, vlug naar de luchthaven om in een mum van tijd een verre bestemming te bereiken ... ! Vlug, vlug en nog eens vlug! Zelfs ons vakantieritme wordt er door aangetast. Niet iedereen jg echter besmet door dit jachtige, moderne virus. Een rustige bestemming bereiken en de pure rust over je laten neerdalen! 'Hoe kun je dit beter doen dan TE VOET!'oordeelt LEO VERMEIREN uit MINDERHOUT. Hem laten we aan het woord. Voor hem is dit vakantie!

Te voet Afgelopen maand ben ik met een groep van vijf (twee meisjes en drie jongens) gedurende drie weken door IJsland getrokken. Het ging om een verkenningstocht voor de Antwerpse reisorganisatie 'TE VOET'. Onze reis omvatte een tweedaags bezoek aan de hoofdstad Reykjavik, vier dagtochten om en rond het bekende meer van Myvatn in het noorden, een dagtocht in het nationale park van Skaftafell en een zesdaagse tocht van Skogar naar Landamannalauger in het zuiden.

IJsland Een eerste kennismaking met IJsland begint eigenlijk al hier te lande als men bij het toeristisch bureau van Icelandair gaat informeren naar de uurregelingen van de binnenlandse lijnvluchten. Zij zullen je die niet kunnen geven. En als je hen er dan op attent maakt dat je je bevindt op het enige toeristische bureau van IJsland in België, zullen zij antwoorden dat IJsland nog een onontdekte parel is, en dat zij dat zo wensen te behouden!! Een tweede eigenaardigheid waarmee deze eilandbewoners zich trachten af te schermen ligt voor IJsland in de naam zelf. IJslanders zijn van origine Vikingen. In de negende eeuw zijn verschillende Noorse hereboeren gevlucht voor de oorlogsambities van Harald Schoonhaar, die gans Noorwegen aan zich wenste te onderwerpen. Enkele van die hereboeren zijn gevlucht naar Ijsland. Zij zijn niet gevlucht in de befaamde drakenschepen van de Vikingen, maar in 'knörss': zware en ruimgebouwde schepen die zij volstouwden met alles wat zij nodig hadden om te overleven en zich elders te kunnen vestigen, waaronder een kleine veestapel. Tijdens de eerste strenge Ijslandse winter die volgde op hun aankomst stierf al hun vee en waren zij gedwongen om terug te keren. Zij wilden het pas ontdekte land niet met anderen delen en om te vermijden dat anderen hen zouden volgen gaven zij hun land de onaantrekkelijke naam IJSLAND. Toen de Noorse ontdekkingsreiziger Erik de Rode, die IJsland moest ontvluchten als gevolg van een moord, in 985 in de Atlantische Oceaan ten noordwesten van IJsland een enorm land ontdekte dat praktisch volledig met sneeuw en ijs bedekt was, vond hij het daarentegen wel belangrijk dat er anderen naar zijn gebied kwamen en gaf hij het de uitnodigende naam GROENLAND. 36

Het standbeeld van de voge/vrij verklaarde Eyvindus Jonsson te Reykjavik.

Reykjavik Ijsland, in het noorden van de Atlantische Oceaan gelegen, heeft een oppervlakte van 102 846 vierkante kilometer (België: 30 514 vierkante km) en telt iets meer dan 250 000 inwoners (gemiddeld 2 inwoners per vierkante km; België 314) waarvan er ruim de helft in de hoofdstad Reykjavik is gehuisvest. Reykjavik is ook de enige plaats van waaruit alle andere plaatsen naar IJslandse normen, gemakkelijk te bereiken zijn en bijgevolg ook de vertrekbasis van de meeste reizigers. Aan de haven ligt de oude, kleine stadskern met zijn karakteristieke huizen bekleed met gekleurde golfplaten. Wat ook opvalt is het groot aantal standbeelden dat deze stad rijk is. Aan de rand, vlakbij de universiteit en naast het kerkhof staat het aangrijpend beeldhouwwerk van Einar Jonsson. Het stelt de vogeivrijverklaarde Eyvindur Jonsson voor. Dit beeld geeft op een aangrijpende wijze weer welke pijn iemand werd aangedaan die in abominabele omstandigheden (te merken aan zijn lompen) enkel deed wat hij moest doen. Op

zijn rug draagt hij zijn dode vrouw, op zijn linkerarm zijn zoontje, en gevolgd door zijn trouw huisdier staart hij aangeslagen voor zich uit. Voor een diefstal werd men destijds verbannen naar lavavelden. Er zijn talrijke sterke verhalen van vogelvrij verklaarden maar Eyvindur Jonsson is de enige waarvan men officieel weet dat hij de twintigjarige ballingschap heeft overleefd.

Met tent en rugzak Er zijn verschillende manieren om IJsland te bezoeken: met een sportvliegtuig, een vierwielaangedreven voertuig, een bergfiets, georganiseerde busritten of... te voet! Ik verkies een land of streek te voet en met de rugzak te verkennen. Met de andere manieren van reizen kom je ook overal en doe je de meer toeristische plaatsen aan, je neemt een foto en je bent er ook geweest. Maar uiteindelijk word je gereisd en waarschijnlijk voelen de meeste mensen zich daar goed bij, maar ik wil de belevenis!! In het noorden hebben wij vier dagtochten ondernomen om en rond het meer van Myvatn (het Muggenmeer) bekend omwille van de bijzondere lavaformaties. Een wandeling naar de explosiekrater van Hverfjall en de lava-doolhof Dimmurborgir, verder een bezoek aan het solfatorenveld van Namaskerd met zijn pruttelende modderpoelen en aan de vulkaan Krafla (laatste uitbarsting in 1985) zijn onvergetelij k. Een dagtocht in het nationale park van Skaftafell, in het zuiden, met een prachtig uitzicht op de gletsjertong Skaftafellsjökull was ook niet te versmaden maar de crême was een zesdaagse trektocht van Skogar naar Landamannalaugar. Wij hadden voor acht dagen eten bij, want onderweg kon je niets kopen, en ieder van ons droeg een rugzak van om en bij de vijfentwintig kilo. De overnachtingen gebeurden in tenten. Het was een tocht van ongeveer 140 km, maar een afstand zegt in feite weinig omdat het traject over een zeer gevarieerd landschap loopt. Hoge cols met een hoogteverschil van meer dan 1000 meter zoals de Fimmvörduhals, een enorme sneeuwvlakte tussen de gletsjers Eyjafjallajökull en Myrdalsjökull. Op deze col hadden we af te rekenen met mist, koude en harde windstoten. Verder hebben we onmetelijke puinvlaktes doorkruist, deltavalleien doorploeterd, lava- en solfatorenvelden doorlopen en een canyon overgestoken.

Vrijheid Vaak zijn we beloond geweest met bizarre landschappen en impressionerende panorama's. Maar welke aantrekkingskracht heeft dit onherbergzame landschap? Er is daar toch zo weinig of niets te zien? Dat is inderdaad juist! Er is daar geen televisie met tientallen dweilfeuilletons en braakjournaals, geen radio met huilhitjes, geen rollenpatronen, geen wilde ambities, geen salondiscussies, geen vervuiling (ook de toerist laat daar geen sporen achter!), geen agressiviteit, geen bekrompenheid... kortom er is daar GEEN chaos! Trektochten zijn vooral een aangelegenheid van de innerlijke mens, omdat je tijdens zo'n tocht geconfronteerd wordt met jezelf. In die omstandigheden ervaar je een uitgesproken gevoel van vrijheid. Een andere algemene ervaring is dat je anders tegen de dingen aankijkt: bepaalde zaken vind je niet langer meer vanzelfsprekend en andere dingen kun je beter appreciëren, zoals bijvoorbeeld de smaak van eten en water.


VARIA De ontmoetingen die wij hadden met trek (sters)-kers van verschillende nationaliteiten waaronder Zwitsers, Engelsen, Ijslanders, Duitsers, Denen, Zweden en Nederlanders waren altijd kameraadschappelijk. De vooroordelen die gedurende jaren zijn aangekweekt verdwijnen als vanzelf. Op die momenten besef je, en soms voel je het ook, wat een mens is of zou moeten zijn: een bron van vreugde! Na zo'n trektocht kom je zowel fysisch als psychisch gesterkt terug, maar anderzijds is de terugkeer in de beschaafde wereld, met toch wel een schrijnend gebrek aan menselijkheid, ook altijd ontnuchterend en ik heb er dan ook steeds aanpassingsproblemen mee. Er zal wel iemand zijn die me zal vertellen dat dt het leven is. Ik zal daar dan mee instemmen, maar tegelijkertijd terugdenken aan die momenten en plaatsen waar ik een meerwaarde heb geboekt: daar waar mijn hart open is geweest.....

Personen die interesse hebben voor trektochten kunnen een gratis brochure aanvragen bij 'TE VOET' op het telefoonnummer 03/218 86 67.

HALVE EEUW GELEDEN SEPTEMBER 1941 Minderhout Bij wind en storm is het aangeraden niet te dicht hij den kerktoren te gaan, want het gebeurt allicht dat er een schatie van den kerktoren alsdan afwaait dewelke een ongeluk zou kunnen veroorzaken.

Weekoverzicht: Maatregelen tegen de Joden In het laatste nummer van het verordeningsblad verschijnt een verordening van den Militairen bevelhebber van BelgiĂŤ en Noord-Frankrijk waarbij het aan de Joden verboden is, zich buiten hun woning op te houden tusschen 20 uur des avonds en 7 uur des morgens. Verder wordt nog verordend, dat zij zich nog slechts mogen vestigen te Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi.

Hoogstraten: Jongeling door paard gedood Toen de 16-jarige Jozef Gijsbrcchts woensdagavond het paard uit de weide ging halen om het thuis te brengen, werd hij onderweg door een slag van het dier in de onderbuik getroffen. Voorbijgangers brachten den jongen thuis waar de pijn scheen over te gaan. 's Nachts echter kwamen de pijnen weer des te heviger op en moest het slachtoffer naar de kliniek te Turnhout vervoerd worden, waar hij na een heelkundige bewerking bezweek.

Buitenland: Duitschland

Markafljotsgljutur, een prachtige canyon voorbehouden aan trekkers. De afstand tussen de plaats waar de rivier Markaf/lot met een bocht tevoorschijn komt en de plaats waar deze foto genomen werd, bedraagt bi/na 2 kilometer.

Radio Continu naar FM 103 In opdracht van de RTT gaat de in Meerle gevestigde radio Continu van frekwentie veranderen; namelijk van fm 105.4 naar fm 103. Deze frekwentiewijziging zal op donderdag 29 augustus om 13.00 uur worden doorgevoerd. Vanaf dat tijdstip dus radio Continu fm 103. Het postadres, telefoon- en faxnummer van radio Continu blijft overigens hetzelfde; namelijk: Postbus 7, 2328 Meerle, telefoon 315.79.40, fax 315.86.57 U

Het rij ksstaatsblad kondigt een politiebesluit af van 1 september 1941, inzake de vereenzelviging der Joden, waarin bepaald wordt, dat het aan Joden vanaf hun 6de levensjaar verbooden is zich in het openbaar te vertoonen zonder een bijzonder kenmerk te dragen. Genoemd teken bestaat uit een zeshoekige ster van gele stof ter grootte van een handpalm, die op de linkerborstzijde van het kleedingstuk vastgenaaid gedragen dient te worden.

Ongevallen Zondag 21 juli om 20.45 uur reed de 22-jarige Rosita Mutsers uit Achtmaal (Nl) aan de Maxburgdreef te Meer in de gracht. Zij werd hierbij licht gekwetst evenals de inzittenden: Erwin Van Hassel (22j) uit Zundert, Rogier Korsmit (22j) eveneens uit Zundert. Ludwig Van Der Wouw (22j) uit Zundert werd zwaar gekwetst. Aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten botsten zondag 28 juli om 4.10 uur twee auto's. De eerste werd bestuurd door Luc Faes (24j), Heerle 64 Meerle. Hij werd zwaar

Verder is het de Joden verboden zonder schriftelijke vergunning der plaatselijke politie-autoriteiten het gebied hunner gemeente te verlaten.

I)e toren van Meer Toren zichtbaar heinde en ver, Toren, gij 't sieraad van Meer, Toren, gij een der bekorendst In dit land van mooie torens. Telkens als ik u ontmoet Dunkt me dat 'k bij ebbe en vloed U reeds ergens als lichtbaken Op een duinkam heb zien blaken Vanaf Boonen tot Katwijk Staat uw plomp profiel te prijk Als verouderde zeebonken Droomerig naar zee te lonken! Afgeregend, afgeschuurd Tot een krijtrotse verduurd Laat je woekeren in uw flanken Hier en daar wat groene ranken! Jaren her een bliksemflits Velde neer uw slanke spits Deed meteen de kerk met horten Als een strooien vijm instorten. Naakt, als 't schetneren ving aan Bleeft ge op uw grondvesten staan. Heden draagt uw nieuwe kerk Net als gij 't vroeg-gotisch merk. Iedere dag en ieder jaar Brengt u nader tot elkaar Dichter schouder weer aan schouder Gij wordt jonger, zij wordt ouder! Gij blikt waakzaam in het rond, Zij hurkt neder op den grond! Gij laat luid uw klokken galmen Zij mystiek haar wierook walmen! Maar gij toren spant de kroon! Gij zijt eigenaardig schoon, Staat, en eeuwen al te reke, Op dien heuvel naast de beke. Houw en trouw, bij Gods gena, Schildwacht van Rosalia.

7 Sep/ember '41 - Dr. H. Versmissen.

Bron: Gazet Van Hoogstraten. gekwetst. De tweede auto werd bestuurd door Francesca Koninks (22j) uit Roosendaal. Zij werd evenals de inzittende Maria Koninks (19j) zelfde adres, zwaar verwond. Aan Wortel Kolonie reed zondag 4 aug. om 16 uur Govaerts uit Beerse, met zijn auto tegen een afsluiting. Er was lichte schade. Zaterdag 10 aug. om 7 uur reed Johannes Vanmaele uit Hove aan de Vrijheid tegen een vaste hindernis. Zaterdag 18 aug. om 14.10 uur reed Adriana Van Haspera uit Oosterhout tegen een huis aan het kruispunt Bredaseweg, Meerseweg en Desmedtstraat te Minderhout. Zij werd hierbij licht gekwetst.0 37


Veilig in de Mosten An Jacobs, een buurtbewoonster van De Mosten, stuurt ons een reactie op het voorwoord van de Burgemeester in het gemeen telijk informatieblad van juli 1991 én op ons artikel 'Subiropische dromen smaken naar Meer' in DHM van augustus 1991.

Lezers Schrijven Slim Buroke Beste De Hoogstraatse Maand, Naar aanleiding van een artikel in De Hoogstraatse Maand van augustus willen wij even reageren. Het betreffende artikel is het 'Slim Buroke'. Wij vinden het schandalig dat de dreef zo gekleineerd wordt. Als dit bedoeld is als een fictief verhaal is dit dan ook smakeloos overdreven. Humor kan je het zeker niet noemen. Als de redacite op die manier De Hoogstraatse Maand moet voikrijgen, dan zoeken ze beter een ander pispaaltje dan Meersel-Dreef, dat toch al in de vergeethoek wordt gedumpt. Misschien is het wel uit jaloezie! Graag zouden wij in een van de volgende Maanden vernemen hoe dit artikel tot stand gekomen is en wiens gedachte hierachter zit. Een paar verontwaardigde Dreven iers...

KROEGEN TOCHT

Als het plan 'Mostenmeer' doorgang zal vinden, gaat men de infrastructuur op het Hoogeind verbeteren. Ja, dan kan dat ineens wel. Waarom kan het nu nog niet? De Mosten heeft bewezen een succesformule te zijn en trekt elk jaar meer en meer bezoekers. Terecht spreekt men over een veilige en kindvriendelij ke accommodatie. Buiten het domein echter blij ken kindvriendelij kheid en veiligheid minder belangrijk. De weg naar en van de Mosten is niet voorzien op de combinatie fietsers-auto's. De boorden zijn op verschillende plaatsen verzakt en de auto's rijden nog altijd veel te hard. Wat dat laatste trouwens betreft, mijnheer de Burgemeester, vrees ik dat o.a. de heer Danny Engels uw oproep tot rustiger rijden niet begrepen heeft. Misschien kan u ook voor hem eens uitrekenen hoeveel minuten (seconden) hij bespaart door zo over Hoogeind te scheuren. Of is het zo, dat iemand met zo'n grootse plannen zijn snelheid niet hoeft te temperen voor fietsende kinderen en bejaarden? Mijnheer de Burgemeester, ik twijfel niet aan de eerlijkheid van uw oproep tot voorzichtigheid in het verkeer. En het plaatsen van de verbodsborden voor zwaar verkeer is een goed begin. Maar we wachten op meer. En laat ons eerlijk zijn.., een oproep tot snelheidsverlaging helpt niet veel. Het is wel de goedkoopste en gemakkelijkste oplossing... Ook het bloemetje dat we als buurtbewoners mochten ontvangen als compensatie voor het ongemak van de Mosten, kan ons niet van het gevoel ontdoen dat de veiligheid van alle kinderen die hier passeren, in gevaar is.

HOOGSTRAATSE BRIDGE CLUB ZATERDAG 21 SEPTEMBER VERTREKPUNT: HOTELSCHOOL 1 SPIJKER, GELMELSTRAAT 60 AANVANG 1100 UUR AANWEZIG ZIJN OM 10.15 UUR INSCHRIJVING UITERLIJK 13 SEPTEMBER EN BEPERKT TOT 140 PAREN PRIJS 650 BP 136 FL. PER PERSOON

A.J., Meer

GEBAK, LUNCH EN AVONDETEN INBEGREPEN PRIJZEN VOOR 40 PAREN RESERVATIE DOOR STORTING T.N.V. DE H000STRAATSE BRIDGE CLUB

Minderhout, 9 augustus 1991

IN BELGIË OP REKENINGNR.: 414605188187 IN NEDERLAND OP REKENINGNR.: 521861365

Beste DHM,

(GIRO VID BANK: 1110608)

Wij waren zeer verheugd in uw DHM van juli '91, 3 artikels te vinden over touwtrekwedstrjden. Deze sterk opkomende sport kan best wat publiciteit gebruiken. Maar we zouden toch graag enkele foutjes rechtzetten. Op het feest van Radio Valencia te Meer, waren het niet de jongens van Radio Valencia die wonnen, maar het T. T. Halschoor (zie bijgevoegde foto). In Minderhout op het Groene Kring weekend, won inderdaad Garage Adams, maar wel bij de NIET-gevorderden. De uitslag bij de gevorderden was als volgt: KLJ-Merksplas T. T. V. Galliërs uit Ravels T. T. Halschoor uit Minderhout Hierbij zouden wij dus willen opmerken, dat uw reporter zich niet mag laten verleiden door ploegen die heen aanspreken. Verder hopen wij echter, DHM nog dikwijls tegen te komen op touwtrekwedstrijden in onze fusie. Vriendelijke en sportieve groeten, T. T. Halschoor p/a Adams- Van Looveren J. Engelenven 4 2322 Minderhout 38

INLICHTINGEN: PAUL COOLS 031314.41.05

de mcicind '

03-314.55.04


MUZIEK zweet gelaten is in Turnhout. Opvallend goed waren de veelvuldig opgestelde vuilnisbakken. De bezoekers van het festival hadden dan ook discipline genoeg om hun afval in de bakken te deponeren. Om het festival aantrekkelijk te houden voor gezinnen, is het -18 jaar-tarief interessant. Ook de zeer goedkope taxiverbinding met het station van Turnhout is voor herhaling vatbaar. Volgend jaar is er Fusieswing zeker weer bij!

93

Fusieswing

ri

Aspirock Aspirock is een festivalletje dat op korte tijd enorm gegroeid is. Dit jaar pakten de Aspi's van de Chiro van Meerle uit met een volwaardige affiche. Ludo Mariman was een terechte keuze als opener. Deze ex-Kidsfrontman weet hoe hij het publiek moet boeien: zijn eigen nummers werden afgewisseld met covers.

zen dat ze snel van aanpakken zijn. Na The Cookies was het de beurt aan de publiekstrekker van de avond. De organisatoren konden hun oren niet geloven toen ze hoorden dat hun sluiter Torhout/Werchter mocht openen. Zo'n 800 aanwezigen genoten duidelijk van de Nederlandstalige kwaliteitspop van de Amsterdamse Scene met zanger The Lau. Het zal nog wel even duren voor we nog eens een groep vinden in onze regio die ook op Torhout/Werchter mag spelen. Coördinator Piet Van Bavel: met The Scene op onze affiche hebben we veel geluk, maar ook veel extra werk gehad. Of we volgend jaar weer zo'n affiche kunnen aanbieden, weten we nog niet. Het is zeker niet de bedoeling van de Aspi's uit te groeien tot een tweede Akkerpop. Volgend jaar ben ik niet meer betrokken bij de Organisatie. Het is dan aan de leiding van de Aspi's om eventueel opnieuw Aspirock te organiseren.

Het is zo wal onmogelijk geworden om alle Belgische zoine,festivals le volgen. Fusieswing heeft er enkele bezocht. In deze Fusies wing trachten is'c u te laten nagenieten van de regionale festivals: Open Tropen, Aspirock, Akkerpop, Moskes en Antilliaanse Feesten. Volgende maand krijgt u dan nog een nabeschouwing van Rock Spiraal. En daarna gaat Fusieswing weer zijn normale leven leiden.

Vijfdç Opcn Tropen Dit jaar werd voor de vijfde keer het Turrihoutse Raadsherenpark omgetoverd in een tropisch dansfestijn. Nieuw op Open Tropen was de vrijdagavond met optredens van twee groepen. Als voorprogramma van UB 40, had de Nederlandse The Vibe al bewezen dat ze reggae kunnen spelen. Heel dansbaar was het optreden van John Chibadura and The Tembo Brothers uit Zimbabwe. Deze beide optredens gingen door in de tent, terwijl de optredens van zaterdag doorgingen in open lucht. Wekenlang was het slecht weer, maar zaterdag scheen de zon prachtig boven het Open Tropenterrein.

The Scene: T/W-he/den op Aspirock

Na deze oude rot in het vak, was het de beurt aan de beloftevolle Danish Butter Cookies uit Kalmthout. Ze waren geboekt als regionale groep, maar door hun single She Said zijn ze bekend geworden in gans Vlaanderen. Op het podium misschien nog een beetje onervaren, maar deze zomer hebben ze bewe-

Ze zijn alvast gemotiveerd om er weer iets moois van te maken. Misschien niet zo groot als dit jaar, maar minstens even gezellig. Fusieswing hoopt alvast dat Aspirock ook volgend jaar weer de terechte voorbode is van de diverse zomerfestivals. 111

Benkadi uit Mali mocht openen. Buiten hun muzikaal optreden, verzorgden ze ook nog en Westafrikaanse modeshow. Dit wijst er nog maar eens op dat Open Tropen ook tracht te doen aan cultuurverspreiding. Tabou Combo uit Haïti bestaat al 24 jaar en dat is dan ook goed merkbaar: een optreden dat af was. Semb'Afrika uit Angola speelde de Zimba, een mengeling van Angolese stadsmuziek met Braziliaanse samba en Caraïbische Zouk. Uit Jamaica kwam de reggae-elite: Big Youth, Alton Ellis en Owen Cray. Regelmatig kregen we reggaenummers te horen die bij ons een hit zijn geweest. Spijtig dat afsluiter Empire Bakuba uit Zaïre voor de tweede keer zijn kat stuurde. Maar hun ver vanger speelde fantastisch de soukous, en soukouskreten hoor je wel. Schitterende dansnummers zorgen ervoor dat er heel wat dans-

im


MUZIEK

Moskes '91 Moskes zorgt traditiegetrouw voor muziek tij dens de kermisdagen in Meersel-Dreef. Dit jaar sierden 18 groepen de affiche van dit grensverleggend festival. Organisator Ad Maas: groter hoeft het niet te worden. Met een goede 3500 toeschouwers liggen we onder het maximum van vorig jaar. De bedoeling van Moskes is goede muziek te brengen tegen een betaalbare prijs. De regionale groepen krijgen dan ook de kans om zich aan het grote publiek voor te stellen. De eerste zaterdag was al beloftevol. Een goede 800 muziekliefhebbers waren naar de Belgisch/Nederlandse grens afgezakt om Miles Browning, Leuvenaar Big Bill en Ralph Samantha aan het werk te zien. Ondanks de regen, was het concert van Samantha meer dan geslaagd. Zondag 14juli stond in het teken van de blues. Cive Buzze en The Slime Hunters bewezen beide hun muzikale klasse.

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en b e ha n gwe rk en - Gordijnen en ove rg o rd ij n en - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz. behouden voor de hardrockers. Drie Nederlandse tophardrockgroepen zetten het geluidsvolume op de maximumstand en overtuigden het duizendkoppige publiek. Alle dagen werd op Moskes '91 trouwens het bier geschonken in glazen. Ad Maas: er sneuvelen wel wat glazen, maai zolang er geen ongelukken mee gebeuren, blijven we in glas tappen. De bezoekers weten dit te waarderen en zijn daarom extra voorzichtig met hun glas. Voor zondag werd eigenlijk het meeste volk verwacht. Toch was zondag de minst drukke dag. De affiche zag er niet onaardig uit, maar 350 fr. was blijkbaar te veel. The Romans moesten noodgedwongen vervangen worden door The Candy Men. Verder stonden op het podium Running out Empty en JCk of Heats. Hugo Matthijssen mocht waardig Moskes '91 afsluiten. Moskes mag, maar kan vooral niet meer groeien. Ook dit jaar werd bewezen dat het niet nodig is echte topgroepen te programmeren. De mensen komen eerder voor de gezelligheid, met op de achtergrond kwali-

t other Allivnn &

z-ld A'ftiaç op /tioskp,ç '91

De Jan De Bruyn Band zorgde voor de eerste verrassing van het festival: The Crew herleefde met het eenmalig heroptreden van zangeres Anneke. De Jan De Bruyn Band was de ideale aanloop voor de Amerikaanse Luther Allison. Allison heeft de blues in hart en nieren en overtuigde zelfs het jonge publiek. Allison speelde zelfs 3 uur en je kon merken dat hij het met plezier deed. Ad Maas: Luther Allison was zijn geld meer dan waard. Hij wou zelfs spelen voor mijn chalet in de tuin. Maandag 15juli werden de deuren van het festival opengelaten: je hoefde geen inkom te betalen. The Overfield Company kwam niet opdagen en werd vervangen door de klassevolle regio-band Too Cute. Incapable Jakes bewezen ook op andere feslivals nog maar eens dat ze nog heel groot kunnen worden. \/r!jdg 19 juli was het oranje hoven mei Tjapmanband en Partners in Crime. De tweede avond was traditiegetrouw voor40

mode...

The Troggs op Akkerpop.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 teitsmuziek. 't Was weer een goede kermis op Dreef dit jaar. L

Akkerpop Akkerpop heeft dit jaar heel wal problemen gehad met het samenstellen van de affiche voor de vijfde editie. Ook al werd de affiche laat samengesteld ze mocht er zijn. De betere Belgische en Nederlandse groepen werden aangevuld mct ccn Engelse en een Jamaicaanse groep. Alle groepen kwamen opdagen, net zoals de zon en het publiek. Maar laat ons beginnen met de eerste groep. Betty goes green iiioeltt oeuiei. Ze stieleti pure 'pop 'n roll', melodramischc songs met een stevige rock ondertoon. Hun optreden 7011 zeker niet misstaan hebben later op de affiche. Toch kregen ze niet veel beweging in de massa, die ofwel aan het bruin bakken was up liet Lciieiii ul vL1ku.ling zocht onder de bomen. Het pad was geëf-


MUZIEK fend voor Gorky, drie jonge snaken uit Gent. Het was eigenlijk niet echt te merken dat de heren net de Gentse Feesten achter de rug haden. Gorky stond net in het middelpunt van de belangstelling met hun tweede single 'Lieve Kleine Piranha'. Voor Gorky is het een klein probleempje dat het grote publiek hen enkel kent van hun twee singles. Het blijft wachten op hun debuut cd, die er zeker voor zal zorgen dat Gorky nog groot wordt. Op Akkerpop konden ze het reeds 800-koppige publiek met hun sterke Nederlandstalige songs bekoren. Een terechte, en vooral goed geplande, keuze! Na Gorky werden stofwoikjes en een totaal ander publiek aan het podium gesignaleerd. Het was rock-a-billy-time met de Nederlandse Batmobile. Hun vaste aanhang herkende je onmiddellijk aan de vetkuiven. Batmobile kon zelfs de niet-rock-a-billyfans amuseren met het toch wel goed optreden. Vorig jaar had Akkerpop de Nederlandse Urban Dance Squad. Dit jaar ontdekte Herman De Bruyn La Lupa, de winnaars van de grote prijs van Nederland. La Lupa speelt energiek The Phonq, een rare mengeling van diverse stijlen. Het Akkerpoppubliek was dit jaar heel divers. Voor sommigen was dit optreden het moment om uit zijn bol te gaan, voor anderen was het toen etenstijd. Voor sommigen lag dan het optreden van de Belgische La Muerte zwaar op de maag. La Muerte besteeg het podium samen met een horde stagedivers (d.i. publiek dat vanop het podium in het publiek duikt). La Muerte is ruw en onverstaanbaar. Sommige covers herken je nauwelijks: zo durfden ze het aan om Kung Fu Fighting en Wild Thing van The Troggs en eigen versie te geven. Of The Ti uggs en hun fans hier blij mee waren is een ander paar mouwen. The Troggs probeerden de jaren '60 en '70 te doen herleven. Echt goed slaagden ze er niet in. Hun optreden was heel vakkundig, maar veel beweging kwam er niet in. Enkel de klassiekers 'Wild Thing' en 'With a girl like you' zorgden voor (h)erkenning bij het publiek.

Het opgekomen publiek voor The Troggs en The Wailers was ietsjes ouder. Jaja, u leest het goed: The Wailers, ze hebben het vak mogen leren bij de grootmeester van de reggae, Bob Marley. The Wailers sloten hun wereldtoernee af op Akkerpop. The Wailers openden hun set met eigen nummers. Misschien niet direkt herkenbaar voor het grote publiek maar vooral dansbaar! Heel wat meer succes kregen ze met de Bob Marley-klassiekers, zoals One Love, 1 shot the sherrif en vooral No woman, no cry. Dankzij een sfeervolle en kleurrijke belichting en het enthousiasme van het publiek, kon zanger junior Marvin terecht zeggen: Bob Marley is alive, he's here!

Omstreeks 12 uur werd deze toch wel afwisselende dag muziek afgesloten op het hoofdpodium. In de Mussenakker startte toen regiogroep Too Cute. Akkerpop was dit jaar nog beter georganiseerd dan de vorige jaren. Leuk was ook de versiering van de zwarte plastiek met de Meer se eirbissem (voor niet-Hoogstratenaren: aardbei). Alleen was het terrein een puinhoop van papier en bekertjes. Er waren zo goed als geen vuilnisbakken te bespeuren. Volgend jaar afspraak voor de zesde Akkerpop, hopelijk nog steeds aan de ideale, gezellige kloosleromgeving. El

Meer den 10.000 aan ïn,icn in yen iii de hol oi de ,'ye,n ie t n illiaanse Feesten.

Cahier De Brouillon in het nieuw De Hoogsfraalse Cthier De Brouillon is een gevestigde waarde in cle Belgische ma-

nrp— -r lc:ar

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

ziekwereld geworden. Meer dan 200 groepen uit binnen- en buitenland vonden de afgelopen tien jaar de weg naar dit baanbrekend café. Het tweede weekend van september wordt dit feestelijk en, uiteraard, met muziek gevierd. Vrijdag 6 september mogen The All Stars als eersten het nieuwe Cahierpodium betreden. Koot Per W ontvangt heel wat muzikale gasten, om samen met hem te zorgen voor een grandioos feest. Volgende gasten zal je zeker op 6september tegenkomen in Hoogstraten: Jean-Marie Mosuse van The B-Tunes (en broer van Ronny en Robert van The Radios), Geert Vanroelen (exEmployees), Peter Slabbynck (ex-Red Zebra), de Limburgse Romans en Hans Stevens van The Paranoiacs. De grote namen verkappen we nog niet, anders zal de Cahier te klein zijn. Maar het zullen we echte klappers zijn! Zaterdag is het de beurt aan een andere naam: The Excessives. Ze hebben al een paar cd's op hun naam, touren regelmatig tussen Scandinavië en Zwitserland en komen hun garage-act doen in de Gahier De Brouillon op 7 september.

Zondag 8 september wordt het feestweekend op een ludieke manier afgesloten. Cahiermedewerkers zullen, op hun eigen manier, 'populaire nummers' brengen. Vrijdag en zondag kom je er gratis in, op zaterdag wordt je 150 fr. lichter als je de kassa passeert. Dit feestweekend van de toch wel baanbrekende jeugdclub Cahier De Brouillon is trouwens een ideale gelegenheid om het harde werk van de Cahiermensen te bekijken. In een korte periode hebben zij er voor gezorgd dat het interieur en de gevel totaal vernieuwd werd. De kleuren werden herschikt, een andere vloer werd gelegd, de toog is voortaan rond en de andere wijzigingen moet je zelf maar eens gaan bekijken. En zeg nu niet dat je de weg naar dit jarige café aan de Vrijheid niet kent. Cahier De Brouillon op weg naar een nieuw beloftevol decennium? 41


R

- ^k

çcc(Q

IS PLEZANT,

Deze maand wil ik het eens hebben over de 'psychologie' van het autorijden. Dat is natuurlijk onbekend terrein voor een verstokt ingenieur zoals ik, doch ik maak me sterk dat het me, met behulp van een passer en een Engelse sleutel, wel zal lukken. Gelukkig is er recentelijk op dit gebied heel wat onderzoek verricht waar op wij onze hoofdstelling kunnen baseren. Deze hoof stelling luidt: mensen streven niet naar het minste risico, zoals het gezond verstand ons zou kunnen doen geloven, maar naar een welbepaald risiconiveau. Men weegt m.a.w. af hoeveel risico men bereid is te nemen om een bepaald doel te bereiken. Hoe kunnen wij met betrekking tot het autorijden deze stelling hard maken? Enkele onderzoeksresultaten zetten ons op weg: Op een volmaakt overzichtelijk kruispunt gebeuren soms meer ongelukken dan op een onoverzichtelijk, als gevaarlijk ervaren kruispunt. Met auto's die over een ABS-blokkeersysteem beschikken kan men harder rijden op gladde wegen. De remmen zullen immers min-

-

i om —

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 033157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

het aantal slachtoffers zou zonder de draagplicht met 40 01ó oftewel 220 doden per jaar (Nederlandse cijfers) gestegen zijn. Het blijkt zeer moeilijk na te gaan wat nu juist het geïsoleerde effect is van een bepaalde verkeersmaatregel. De strengere wetten tegen alcohol op de baan, de invoering van autogordels, de draagplicht voor een helm, leidden aantoonbaar tot een dalend dodencijfer. Na verloop van tijd stijgt echter het aantal verkeersslachtoffers opnieuw. Het is alsof weggebruikers, nadat zij gewend zijn aan een bepaalde maatregel, meer risico gaan nemen. Dat alle maatregelen samen niets zouden verhelpen is overigens in tegenspraak met de cijfers. Ook al stijgt het aantal doden na een aanvankelijk sterke daling na de invoering van de autogordel meer, er blijft een positief mééreffect. De theorie van het constante risico Dit verschijnsel past in de theorie van het constante risico. Volgens deze theorie is de mens niet gericht op het vermijden van elk risico, maar weegt hij af hoeveel risico hij bereid is te nemen om een bepaald doel te bereiken. Een bepaalde hoeveelheid risico wordt

der vlug blokkeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat voertuigen met ABS-remmen echter evenveel brokken maken als auto's met gewone remmen. In noordelijke landen bevordert het gebruik van winterbanden het snelle rijden in gladde -

bochten. Een automobilist die z'n gordel draagt rijdt sneller en roekelozer omdat hij zich veilig voelt. De positieve gevolgen van de draagplicht voor een gordel blijken dan ook minder dan verwacht. -

Vooral dit laatste onderzoek zorgde voor heel wat opschudding in de verkeerswereld, die prompt met tegenovergestelde cijfers kwam:

N.V. GARAGE VAN USSEL

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

Het draait dus allemaal om de hoogte van het risico dat de mens bereid is te aanvaarden. Ook daarover weet de psychologie een en ander te vertellen. Uit onderzoek blijkt dat mensen meer risico accepteren bij vrijwillige dan bij gedwongen taken. (Men rijdt harder in z'n eigen vrije tijd dan wanneer men 'voor een baas rijdt'). Er wordt meer risico genomen wanneer men denkt zelf invloed op de zaak uit te oefenen. In werkelijkheid hebben de mensen echter slechts een geringe voorstelling van de krachten en energieën die met een auto kunnen teweeggebracht worden. Honderd kilometer per uur mag dan voor de meesten als slaapwekkend worden ervaren, een object met een massa van een ton dat zich met een snelheid van 28 meter per seconde voortbeweegt blijft moeilijk beheersbaar. Een andere factor die de risicoaanvaarding bepaalt is dat vaak voorkomende, relatief kleine ongevallen meer worden geaccepteerd dan zelden voorkomende, grote rampen zoals het kapseizen van veerboten, neerstorten van vliegtuigen enz. Aangezien deelname aan het verkeer vrijwillig is, verkeersongevallen dagelijks voorkomen, en men daarbij denkt de situatie goed in de hand te hebben is het niet verwonderlijk dat de gemiddelde automobilist een onverantwoord hoge risicoaanvaarding heeft, ergo: 2.000 verkeersdoden per jaar. Tot

volgende maand,

W. Vanfraeyenhove (ir.).

als onvermijdelijk ervaren.

kivt~~~~ W 00

Maak een situatie veiliger, en men zal na een tijd de neiging krijgen om zich onveilig te gedragen, zodat het oude niveau van geaccepteerd risico weer wordt bereikt.

iffiffigig

Garage Luc Ryvers bvba

In het licht van deze theorie kan het onderzoek naar de gevolgen van de draagplicht voor

GARAGE HOGA B.V.B.A

'

AW

Meerseweg 97 2321 Hoogstraten -

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 42

een autogordel verklaard worden. Door de gordel voelt men zich veiliger, men komt onder het vroegere aanvaarde risico-niveau. Als gevolg gaat men harder en roekelozer rijden teneinde weer terug op dit niveau te geraken. Gevolg: weer meer doden op de achterbank en op het voetgangerspad.

L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98


Burgerlijke stand

n e_ n ~

Geboortes

25 juni: Jolien, dochter van Jan Aerts en Maria Nouws, Zundertseweg 6b, Meer. 1 juli: Charlotte, dochter van Marc Lodewijckx en Maria Janssen, Karel Boomstraat 31, Hoogstraten. 3 juli: Jeroen, zoon van Paul Vinckx en Catharina Van Bavel, Voort 19, Meerle. 4 juli: Wim, zoon van Herman Verheyen en Hilda Van Velthoven, Thijsakkerstraat 15, Hoogstraten. 8juli: Nadia, dochter van Dirk Krijnen en Mirèse Verheyen, Meerdorp 10, Meer. 9juli: Sanne, dochter van Jan Stes en Catharina Broos, Kerkstraat 40, Meerle. 11juli: Roy, zoon van Paul Braspenning en Christianne Stoops, Gelmelstraat 17, Hoogstraten. 13 juli: Pieter, zoon van Marc Lauryssen en Maria Deicroix, Hoogeind 66, Meer. 15juli: Sofie, dochter van Ronald Oostvogels en Maria Raats, Burg. Brosensstraat 8, Hoogstraten. 17juli: Roei, zoon van Jos Antonissen en Linda Van Dooren, Heibergstraat 16, Meerle. 18 juli: Britt, dochter van Vital Sterkens en Ilse Van Herck, Gelmelstraat 78, Hoogstraten. 18 juli: Rudy, zoon van Rudolf Luisterburg en Antonia Burg. Glenissonstraat 19, Meerle. 19juli: Rob, zoon van Hans Joosen en Reinhilde Jochems, Venhoefweg 1, Minderhout. 21juli: Evelien, dochter van Eddy Leemans en Jeanine Van Gorp, Chaamseweg 5, Meerle. 22juli: Niels, zoon van Lodewijk Vermeiren en Eliane Roeien, Heimeulenstraat 27, Meerle. 27 juli: Kristof, zoon van David Mostmans en Anita Van Hasselt, Thijsakkerstraat 12e, Hoogstraten.

Overlijdens 5 juli: Ludovica Janssens, 90 jaar, weduwe van Joannes Vermeiren, Beemden 16, Minderhout. 7 juli: Catharina Jacobs, 80 jaar, ongehuwd, Salm Saimstraat 8, Hoogstraten. 10 juli: Emma Versmissen, 78 jaar, weduwe van Joris Mertens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 13juli: Lodewijk Van den Heuvel, 75 jaar, echtgenoot van Julia Verheyen, Vrijheid 91, Hoogstraten. 14juli: Frans Snoeys, 62 jaar, echtgenoot van Joanna Roelen, Zandbergstraat 1, Meer. 25 juli: Albert Broekmans, 75 jaar, echtgenoot van Anna Verheijen, Heimeulenstraat 2, Meerie. 28juli: Albert Van Loon, 76 jaar, echtgenoot van Johanna van Dun, Heilig Bioedlaan 250, Hoogstraten. 31juli: Dimphna Pinxteren, 88 jaar, weduwe van Karel Sprangers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

LIJ

6 juli: Jan Bosmans, Stationsplein 21a, Herentals en Godelieve Vanhaute, St. Janstraat 17, Wortel. Nieuw adres: Stationsplein 21a, Herentals. 12juli: Koen Goetschalckx, Grote Plaats 42, Wortel en Christel Brokken, Stwg. op Turnhout 45, Merksplas. Nieuw adres: Stwg. op Turnhout 45, Merksp!as. 13juli: Leo Gageimans, Brekelen 46, Wuustwezel en Greta Van Dyck, Moerstraat 59, Hoogstraten. Nieuw adres: Brekelen 46a, Wuustwezel. 26 juli: Cario Kennes, Blauwbossen 5, Minderhout en Francine Gulickx, Baarle-Nassau (Nl). 26 juli: Jozef Van Den Heuvel, Hinnenboomstraat 36, Hoogstraten, en Anna Van Laer, Donkakker 8, Meer. Nieuw adres: Donkakker 8, Meer. 27juli: Frank Claes, Dorpsweg 29, Malle en Lea Pauwels, Klein Eyssel 18, Meerle. Nieuw adres: Dorpspiaats 23, Malle.

Huwelijken

5 juli: Jacques Vermeiren, Frankenberg 2, Meer en Marieke Michilsens, Krijgsbaan 115, Temse. Nieuw adres: Meerdorp 52, Meer. 5 juli: Marc Toussaini, Vrijheid 12, Hoogstraten en Linda Van Tichelt, Moerstraat 5, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 12, Hoogstraten. 5 juli: Jozef Wouters, Gelmelstraat 74, Hoogstraten en Christina Snoeijs, Voort 63, Meerle. Nieuw adres: Minderhoutsestr. 49, Hoogstraten. 6juli: Danny Simons, Lijsterbessenstraat 14, Maaseik en Marleen Van Pelt, Zundertseweg 4, Meer. Nieuw adres: De Aard 71, Brasschaat. 6juli: Patrick Van den Muysenbergh, Wuustwezelseweg 32, Wuustwezel en Greet Brosens, Hinnenboomstraat 22, Hoogstraten. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 134, Minderhout.

Schepen Van Ammel (toerisme) toont trots de nieuwe luxe-brochure over Toeristisch Hoogstraten aan pers en genodigden. Als basis voor de brochure werden tekeningen gebruikt van Karel Huet (rechts op de foto), ook onze huistekenaar. Zijn hoogstraatse kaart vindt u op blz. 22-23.

Schilder- en dekoratiewerken wand- en vloerbekleding raamgarneri ng zonnewering tapijten lopers behang verf -

-

ADVIES

UITVOERING

schilderwerken mertens

m

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/31 45278 Fax 0313148802 -

43


Ir" Ongevallen Brandweer 314.42.43 ==\1s; j'

CONTAINERDIENST

Het Belgische Rode Kruis

.

---

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

F~

-

]

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop

Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50 Indoor tennis squash

snooker Tennisclub

RIJHEID vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

31 aug. en 1 sept.: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02. 7 en 8 september: DR. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 14 en 15 september: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 3 14.3 1.66. 21 en 22 september: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 28 en 29 september: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74.

03/314.76.81

-

Huweljiken Balu tuiven en klein P

'Van 30 augustus tot 6 september: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 6 tot 13 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 3 14.57 .24. Van 13 tot 20 september: APOTHEEK DE MARK, Leopoidstraat 7, Merksplas. Tel.

-

A

TH 03/315 7520

Zaterdagvoormiddag 14 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 20 tot 27 september: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Zaterdagvoormiddag 21 september: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 27 september tot 4 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

31 aug. en 1 september: S. ROUSSEAU, Markt 4, Merksplas. Tel. 014/63.35.20. 7 en 8 september: M. SCHRIJVERS, Molenzijde 2c, Merksplas. Tel. 014/63.39.11. 14 en 15 september: H. STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten. Tel. 314.45.56. 21 en 22 september: L. VAN DER DONCK, Ptr. Ceulemansstraat 6, Merksplas. Tel. 0 14/63.38.44. 28 en 29 september: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar. Tel. 014/61.58.50.

Ij(MARC VANLUFFELEN ' \ VRIJHEID 29

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/3 14.54.50

mobilE RE nt AUIOVERHUUR St Ler7aartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Sanit

iii

Voort 26 - Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken I.eemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

,iSTING T4 03 / 31475 73

Tel.03/314.51.33

014/63 .3 1. 66.

TANDARTSEN

BART VORSSELMANS

(O\

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Ccnli ole verworniii

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

Hal 14 2322 Minderhoul

centrale verwarming sanitair

HUISDOKTERS

APOTHEKERS

Jan Verheyen

-

-

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

Centrale Verwarming

Wde ,IV

RIJKSWACHT: 314.50.08

-

Tel. 03/314.34.37

&

---

THUIS VERPLEGING

LOUIS KENNES

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.