mei 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 73 MEI 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UITGEVERLI DE HOOGSTRAATSE PERS BV.B.A.

verzamelwoede Koning oetbal

Marcel Leunen


Groene Kring Vn

KLJ-Groene Kring, gewest Hoogstraten, organiseert jaarlijks een ploegwedstrijd. Dit is een vorm van ontspanning die zeer goed aansluit bij de bedrijvigheid van de meeste landen tuinbouwjongeren. Na de ploegwedstrijd konden de deelnemers hun behendigheid met de tractor tonen in een gymcanawedstrijd. De best geklasseerden van deze wedstrijd mogen

de beurt. De galerie is open van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zondagmiddag van 12 tot 16 uur in de Molenstraat 170 te Zundert. El

Roemenië Guido Peeters vergezelde persoonlijk een deel van de goederen die door de mensen uit de Noorderkempen waren verzameld voor de

Tekenwedstrijd De Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen richt een tekenwedstrijd in rond het thema 'afval sorteer het thuis'. De wedstrijd is een onderdeel van een ruimcrc kcnni3making3campagnc om prcvcn tie en recyclage bij de bevolking te bevorderen. Alle leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar van het basisonderwijs mogen hieraan deelnemen. Aan de origineelste en mooiste tekeningen zijn prachtige prijzen verbonden zoals een daguitstap en een boekenpakket. Bovendien zal met een selectie van de ingezonden tekeningen een tentoonstelling en eventueel een sensibiliseringsactie opgezet worden. El

Verkeers- en vervoerspian Het Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen dat in opdracht van Gemeenschapsminister J. Sauwens opgesteld werd, concretïseert het in het Vlaams Regeerakkoord aangekondigde mobiliteits- en infrastructuurplan en vormt een eerste stap naar een lange-termijnbeleicl waarin voortschrijdende meerjarenprogramma's voor de investeringen dienen te worden ingeschreven. De I.O.K. werd niet om advies verzocht. Toch wensen zij te benadrukken dat het noodzakelijk is om de gemeenten te betrekken bij de verdere uitvoering en verfijning van het plan. Men vraagt ook om rekening te houden met vroegere studies en standpunten die reeds bekend zijn. Volgens I.O.K. bevat het plan te veel lacunes, o.a. over het streekvervoer en de fietspaden. Lii

Cultuur en milieu Op initiatief van Rotaryclub HoogstratenKempen werd de Matthâuspassion van J.S. Bach integraal uitgevoerd in de St.-Catharinakerk van Hoogstraten. Ongeveer achthonderd mensen luisterden stil en ontroerd gedurende drie uur naar dit meesterwerk van de barok en de religieuze muziek. De volledige opbrengst van deze uitvoering zal besteed worden aan een milieuprojekt in de Kempen. Voorzitter Dirk Van der Herten (Heilige Bloedlaan 265, Hoogstraten) hoopt enkele interessante voorstellen te ontvangen van milieu- en/of natuurverenigingen. LII

Eicker-Ik Het centrum voor vorming, actie en animatie gaat onverminderd verder met het werk. Van april tot juni starten weer enkele nieuwe cursussen, organiseert men het Volkskamp, voert men milieu-acties en worden de reeds vroeger gestarte initiatieven verder uitgewerkt. Bovendien biedt het centrum een brok gezonde ontspanning voor mensen met een ruime kijk op de wereld. Voor de reeksen moet je vooraf inschrijven. Losse activiteiten van één dag of avond kan je zo meepikken. Wie meer informatie wil kan elke werkdag terecht op het secretariaat van 8.30 tot 17.00 uur, De Merodelei 41, 2300 Turnhout, tel. 014-41.15.65. El

deelnemen aaii het )iovinciaul kampioenschap. Uitslag van de ploegenwedstrijd: 1. Herman Anthonissen, 2. Ludo Martens, 3. Peter Stes, 4. Ene Jansen, 5. Christ Mertens, 6. Paul Boeren, 7. Danny Adams, 8. Luc Mattheussen, 9. Peter Vermeiren, 10. Jos Adams, 11. Stanny Verbreuken, 12. Jan Vermeiren, 13. Ene Sprangers en 14 Gert Brosens. El

Vakbond 91 Het ABVV-Kempen brengt u op 4 mei gratis naar 'Vakbond 91' in Paleis 12 van de Heizel. Op 10.000,112 kan u kennismaken met een aantal van ontmoetingen, debatten, infosessies en animatie. Tegelijkertijd vindt u er tientallen stands rond boeiende thema's. Eén maand voor de sociale verkiezingen wil het ABVV met deze Organisatie zijn rijkdom aan interesses, ideeën en verwezenlijkingen illustreren. Praktische informatie voor deze uitstap naar Brussel kan men bekomen in het secretariaat: Stationstraat 46, 2300 Turnhout, tel. 014-40.03.11. LII

Van Gogh-centrum Het Van Gogh-centrum in Zundert bevat naast de permanente expositie, een servicefolder-post, een documentatie-ruimte ook een galerie. In deze galerie worden dit jaar een aantal exposities van moderne kunst gehouden. Van 1 mei tot 29 juni kan men een bezoek brengen aan het 'schilderende schnijversprojekt'. Het leven en werk van de schrijfster Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk (1869-1952) en haar man, de schrijver en beeldend kunstenaar Richard Nicolaus Roland Holst (1868-1938) staat hier centraal. Tijdens de zomermaanden komt Hugo Claus aan

Roeiucene vi eckIiiLleren. De school cii hct weeshuis van Orlat, een bergdorp in een uitloper van de Karpaten in het midden van Roemenië, bij Sibiu, zullen ook in de toekomst nog extra aandacht krijgen. In samenwerking met 'SOS-Roemenië' en 'Adoptie Roemeense Dorpen' wordt de actie verdergezet. Zo kan men aanwezig zijn op een benefiet galaconcert 'Ein Abend in Wien' op vrijdag 26 april om 20 uur in het auditorium van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol. Deze avond wordt ingericht ten voordele van de humanitaire actie 'Een hart voor de Roemeense weeskinderen'. •

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgevering Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRAT1E:teL: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. udg.: 3. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


mon in de moond De schoenmaker die niet bij z'n leest bleef Valerie heet ze, en ze is al twee jaar. Voorlopig heeft ze als enig kleinkind het grootouderlijke rijk in het huis aan de Lindendreef alleen voor zich. Zoals alle kinderen weet ze dat best te appreciëren. Ondeugend gluurt ze door de bruine glazen van een grote zonnebril over de tafelrand, kleffert wat later op de schoot bij bompa en is meteen te vinden voor een demonstratie vuisttypen op de Olympia schrijfmachine. Bompa Marcel Leunen laat zich door haar met veel plezier op sleeptouw nemen naar de konijntjes in de diepe tuin, waar hij naar eigen zeggen heel wat uurtjes slijt. Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat hij al was het maar voor even de natuur in trekt. Maar een groot stuk van zijn leven heeft zich afgespeeld op sportvelden of in turnzalen. Zo was hij gedurende zestien jaar ononderbroken trainer bij HVV, iets wat we Walter Meeuws in geen eeuwen zien evenaren bij om het even welke klub. Heel de Noorderkempen kent Marcel Leunen bovendien als de naarstige samensteller van imposante fotoboeken. Momenteel is een dergelijk boekwerk over Sint Lenaarts volop in voorbereiding. Het zijn maar enkele van de hobby's die voor hem steeds weer passies lijken te worden. -

-

Marcel Leunen is de tweede oudste van een bij. Omdat mijn stiefmoeder een kruidenierskinderrijk Oostmals gezin. 'Vader had een zaak in Antwerpen had, werd de winkel in schoenzaak recht tegenover de Oostmalse Oostmalle gesloten.' Zoveel kinderen in het ouderlijke huis, dat meisjesschool nabij het oud-gemeentehuis. zorgde uiteraard voor de nodige drukte. Van de elf kinderen stierf er een al heel jong, 'Waar veel volk is, komt er ook veel volk over zodat we met vier broers en zes zussen opde vloer. Dat zal overal wel zo zijn. Dat was groeiden. In '54 stierf mijn moeder op dus best plezant. Hele dagen tijdens de week48-jarige leeftijd. Ik hoef niet uit te leggen dat

Het gezin van Georges Leunen en Theresia Van Hoeck tijdens de oorlog, met Leun, Marcel, Theo, Hilde, Maria en Paula. Angèle zocht haar toevlucht bij moeder.

dit voor vader en het hele gezin een enorme schok betekende. Mijn oudste zuster heeft feitelijk een stuk van haar eigen jeugd opgeofferd om ons te bemoederen en de zorg voor het dagelijkse huishouden op zich te nemen. Later is mijn vader hertrouwd met een tante van ons die weduwe was en zelf drie kinderen had. Zo kreeg ik er nog drie halfzusters

ends ravotten en voetballen op het marktplein. Nu zou dat niet meer kunnen, het staat er altijd vol met auto's. In onze studententijd leek het thuis altijd vol jong volk te zitten. Wie moest wachten op de tram, die kwam wat buurten. Sommigen lieten trouwens al eens moedwillig een tram voorbijgaan, misschien om wat meer tijd bij al dat vrouwvolk

A larcel Leunen en 1 aleric

te kunnen slijten. Wat ik zelf ook heerlijk vond, was dat we zoveel ooms en tantes hadden die boerden in verschillende Oostmalse gehuchten. Ik deed niks liever dan te gaan helpen op het land en in de boerderij. Als kind droomde ik er van om boer te worden, maar thuis zagen ze dat niet zo zitten. Maar die verbondenheid met de natuur is er nooit uitgegaan bij mij. Nu nog gaat er geen dag voorbij zonder dat ik eens de natuur in trek. Al is het maar voor een korte wandeling door de beemden hier achter. Daar mis ik overigens nu Jan Spannenburg wel voor. Als er ergens een vogel zat die ik niet zo meteen kon thuis brengen, dan wist Jan direct waar en wat het was...'

Boerenbuiten Marcel liep school in Westmalle en de laatste drie jaren in de handelsschool in Hoogstra-

Sinokkeibroek en inissaal vor,nen vaste ingrediënten bij de plechtige kommunie van Marcel en Leon in 1947.

ten. Als enige valt hij buiten de schoenmakersleest: grootvader was schoenmaker in Wortel, vader in Oostmalle, een oom in Merksplas. De drie broers zouden ook in de stiel gaan. Maar op voorspraak van de leraars Boonen en Bartelen werd besloten dat hij naar Sint Thomas in Brussel zou gaan voor lichamelijke opvoeding. Ondertussen was immers


MAN IN DE MAAND

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zeiver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 gebleken dat hij aardig uit de voeten kon op een sportterrein. Hij leerde ook Suzanne Jespers kennen: 'Suzanne was de dochter van de statieoverste van Oostmalle. De familie was eigenlijk afkomstig uit Turnhout. Toen ze naar Oostmalle moesten, zal dat aanvankelijk wel met gemengde gevoelens geweest zijn. Zo helemaal op de boerenbuiten, daar kon toch niemand zijn thuis vinden zeker ... ? Achteraf bleek dat dus nogal mee te vallen. Tussen de families Leunen en Jespers ging het alleszins wel goed: er kwamen onderling drie huwelijken. Na ons huwelijk woonden we enkele jaren op een oude boerderij in Oostmalle. Maar ondertussen moest ik om de haverklap naar Hoogstraten om er te werken en te voetballen, zodat we naar hier gekomen zijn. Eerst in de Vrijheid naast Karel Van den Heyning, waar nu een schoenzaak is. Nadien hebben we dan zelf ons huis in de Lindendreef gezet, vooral met de hulp van mijn vader maar soms ook met heel wat mensen van de school. Toen er beton gestort moest worden was er hier maar liefst 54 man om te helpen. Op een paar uur was dat gefikst natuurlijk.' Sinds '57 geeft Marcel Leunen les in de Vrije Technische School, de huidige VITO. 'Het eerste jaar gaf ik zeven verschillende vakken. Dat ging van biologie wat ik trouwens zeer graag deed, over schoonschrift tot sociale wetgeving. Dat laatste was zo'n beetje het vak dat niemand graag deed zodat de jongste leraar het gewoonlijk kreeg. Ik kende daar eerlijk gezegd niet al te veel van, en was dus wekelijks aangewezen op de uitleg van Jozef Verboven, een Oostmalse bediende die zo vriendelijk was om me wegwijs te maken in die dingen. Het prille begin was overigens ook wel moeilijk doordat ik zelf amper een paar jaar ouder was dan de gasten aan de andere kant. Velen hadden mij nog gekend als leerling op de handelsschool of als voetballer.'

Discipline Aan heel wat leraars (en zijn latere collega's) bewaart Leunen goede herinneringen. 'In de eerste plaats Frans Bartelen en Jan Boonen. Deze laatste kwam gedurende heel zijn loopbaan dagelijks vanuit Overpelt naar Hoog-

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en

vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. straten. Ook als tumleraar was hij iemand om naar op te kijken, voor wie je respect opbracht. Maar ook mensen als De Busser, Standaert en Wouters. En niet in het minst meester Van Merode. Dat was voor de jonge collega's een echte vaderfiguur. Iemand met heel wat tucht, van wie je erg veel kon opsteken. Als je samen met hem een toezicht moest doen, dan kon je geriit iijn dat a11c 'od

Colfoorlog De voorbije Golfperikelen werden ten huize Leunen met nogal wat ongerustheid gevolgd. De jongste zuster van Marcel woont immers sinds een zestal jaren in de Golfstaat Bahrein. 'Hilda is getrouwd met een piloot van een transportfirma in het Midden Oosten. Zij wonen er in de buurt van Basra waar een grote militaire basis lag. Als enige van de buitenlanders daar zijn ze in hun eigen woonplaats gebleven tijdens de oorlog. Met de gevolgen die je nog wel kent van televisie: de twee kinderen die met de gasmaskers naar school gingen, de hermetisch dichtgemaakte kamers die bescherming moesten bieden tegen een eventuele gasaanval. Enkele keren werden Scuds afgevuurd, maar die konden door Patriots onderschept worden. Een tijdlang konden we met hen geen enkel contact meer onderhouden, en dan volg je de nieuwsberichten toch wel met enige spanning hoor... Maar alles is nu weer voorbij, gelukkiglijk. Voor hen heeft dit wel meegebracht dat ze in hun wijk zowat geïsoleerd zitten. De buitenlandse kennissen die vertrokken zijn, komen immers niet meer terug naar het gebied.'

\JJei ll(/&-r een eeIe 4 eCf e[rni(e J no,Aiï';s Je LeLzneio j In '57 betekende dat 15 stoelen rond de tajè/...

zou verlopen en dat hij je er wel op zou wijzen wat er moest gebeuren. Zo gaf hij me helemaal in het begin de tip dat je de eerste minuut dat je binnen kwam in de klas gewoon moest zwijgen. Als je dat lukt, zo verzekerde hij, dan heb je gewonnen spel in die klas. Dat deed ik dus, zelfs met mijn horloge naast mij op tafel. Het werkte, moet ik zeggen. Op een gegeven moment zaten die van het vijfde jaar allemaal boven op de banken toen ik binnen kwam. Wel in plaats van iets te zeggen, wachtte ik in volledige stilte. De een na de ander ging zitten zonder nog verder te kikken.' 'Als leraar heb ik altijd bekend gestaan als

JiJ JtuI!eionri

een strenge. Ik geloof daar ook in. Er moet een vorm van discipline zijn, maar in al je strengheid moet je wel altijd proberen om consequent en eerlijk te handelen. Ik herinner me hoe wij tijdens onze soldatenopleiding in Arlon opkeken naar een kapitein. Streng, veeleisend, hard wanneer hij blinkend en wel voor de rij soldaten stond. Maar tegelijk ook de eerste om de riool in te duiken waar we doorheen moesten. Van zulke mentaliteit straalt iets af, vind ik. Als leraar heb ik altijd geprobeerd om op eenzelfde manier voor jongeren te staan. Maar dan moet je ook altijd zelf proberen waar te maken wat je zegt


MAN IN DE MAAND en van anderen eist.' 'Sport en turnen zijn belangrijk op een school. Die jonge gasten zijn niet gemaakt om een godganse dag op een stoel te zitten. Je ziet dat ook aan de gretigheid waarmee ze aan een les lichamelijke opvoeding beginnen. Voor een stuk is dat voor hen een uitlaatklep, een manier om al hun energie te kanaliseren. Wanneer je hen zo bezig ziet, leer je op 1 uur dikwijls meer over de persoonlijkheid van leerlingen dan wanneer je een heel trimester voor een klas staat.'

Koning voetbal Jarenlang regeerde koning voetbal in het leven van Marcel Leunen. 'Eerst mocht ik van thuis niet eens aansluiten bij een club. De mensen van Oostmalle hebben dat dan heel diplomatisch gespeeld. Eerst haalden ze mijn vader over om lid van het bestuur te worden, via enkele van zijn kameraden. De volgende stap was dan heel logisch dat ook de zoon de weg naar de club wel zou vinden. Na een jaar voetballen bij de scholieren, kwam ik als

sta je daar niet bij stil. Al vergde dat wel wat hoor, want vier dagen per week trok ik per fiets naar Lier om er te trainen. Als je dat nu zou doen, verklaart iedereen je goed gek. Wanneer ik op verplaatsing moest voetballen, moest ik dikwijls de dag voordien al vertrekken naar Antwerpen om er te overnachten en dan 's morgens de eerste trein naar Lier te pakken. Anders geraakte ik er nooit op tijd.' 'Als jongere was die Lierse periode wel een belevenis. De aanpassing verliep goed dank zij de goeie zorgen van de gewezen internationale Fons Van Brandt. Dat was zo'n beetje een vaderfiguur voor jonge spelers. Als jonge speler van de buiten moest je wel opboksen tegen de gevestigde waarden. De oudere garde ziet je liever niet meteen doorbreken. Het einde van mijn contract viel nogal ongelukkig samen met een fikse kwetsuur. Na een jaar Herentals keerde ik terug naar Oostmalle. In '62 heeft de toenmalige HVV voorzitter John Brosens mij naar Hoogstraten gehaald. Een ongelooflijke man was dat, die ontelbare uren en kilometers kosteloos gesleten heeft voor zijn ploeg.'

t

Leon, Theo en Marcel vormden een voetballend trio bij Oostmal Sport in 1952.

Leeuwen

in 1977 nam Leunen als Iraimier afscheid i'an HVV. Hij werd opgevolgd door Jef Pelcktnans.

Dit is de ploeg die in 1963-64 de sprong naar Bevordering realizeerde. De spelers: (staande) Staf Van Huffel, Jef Janssens, Vic Van Merode, Herman Doms, Rik Verhoeven, ,4rmand Swaegers, (gehurkt) Robert De Backer, Marcel Leunen, Jos Haest, Jules Janssens en Ad Haneveer. Verder nog voorzitter Juul Voet, afgevaardigde E,niel Van Aert en de mnascolte Danny Engels.

zestienjarige in het eerste elftal. Aan het einde van dat jaar werd ik verkocht aan Lierse, een van de eerste transfers uit de regio hier. Dat ging allemaal in zijn werk zonder dat ik daar iets over wist. 's Morgens vertelde mijn vader me doodgemoedereerd dat ik naar Lier moest want dat ze me verkocht hadden. Daar heb ik vijf jaar gespeeld. Achteraf pas besef je dat vele mensen daar echt naar opkeken omdat dergelijke transfers helemaal niet evident waren. Zelf onderga je dat gewoon en

ken werden terwijl de koeien op een paar meter stonden. Hele plezante bedoening altijd. Toch was trainen tegelijk een harde job. Je kunt maar elf mannen opstellen van de twintig waarover je beschikt. Dan komt het er altijd op aan van consequent en eerlijk te zijn met iedereen. Dat hebben de spelers toch ook ergens zo ervaren, denk ik. Toen ik vertrok heb ik de eerste geschenken gekregen van twee mannen die eigenlijk naast de ploeg gevallen waren. Op zich was dat als gebaar veel mooier dan bij wijze van spreken het geschenk van de club.' 'Ik vind dat als je lijnen uitzet, je altijd moet proberen die consequent te volgen. Dat heeft zelfs iemand als Paul Van Merode destijds moeten ervaren. Die kwam van Berschot, werd alom als voetballer gerespecteerd en was ook een goeie kameraad van mij. Maar in het begin van een seizoen deelt hij mee dat hij nog een paar weken op vakantie is. Ik heb hem toen gezegd: da's goed, maar ondertussen wordt er getraind en dan staat er iemand anders in de ploeg. Wel heel dat seizoen heeft Paul haast niet in de ploeg gestaan. We wonnen bijna alles, werden kampioen en dan verwijder je als trainer geen speler uit het elftal wanneer die zijn best doet - ook niet voor iemand die anders als vaste waarde zou gelden. Daarnaast moet je als trainer ook een beetje een psycholoog zijn. \Veten hoc je

Bij HVV zou Leunen zestien seizoenen slijten, waarvan de eerste drie als speler-trainer. In die tijd doorstond hij een stevige bestuurswissel en zag zijn ploeg van 2e provinciale opklimmen naar Bevordering. 'Bij HVV heb ik veel prachtige dingen beleefd, anders zou ik er ook niet zo lang gebleven zijn allicht. Voetbal was nog een sociaal gebeuren zoals dat nu niet langer denkbaar is. Een paar keer per jaar gingen we met z'n allen spek en eieren eten bij Snoeys in CastelrĂŠ waar de eieren gebak-

Bij onze zuiderburen in Rij kevorsel leeft het Leeuwenvoetbal al sinds jaar en dag op een onnavolgbare wijze. Een dergelijke aanhang en enthousiasme zijn in Hoogstraten schier ondenkbaar. Marcel Leunen ziet daar verschillende redenen voor: 'Om te beginnen woont er het dubbel aantal inwoners van Hoogstraten. In de fusiegemeente heb je immers vijf ploegen die elk een eigen aanhang hebben. De Leeuwen hebben wat dat betreft alleen maar de concurrentie van St. Jozef, en daardoor een groter toeschouwerspotentieel. Bovendien is de aard van de bevolking in beide buurgemeenten altijd erg verschillend geweest. In Rij kevorsel waren dat vooral gewone mensen, arbeiders van de steenfabrieken daar. Hoogstraten heeft een veel groter aantal middenstanders, onderwijzend personeel, gevangenispersoneel - waarvan een groot deel van elders komt. Op de school hebben we zo eens een telling gedaan van de autochtone Hoogstraatse bevolking. Van de 100 leerlingen waren dat er hooguit 5. Dat verhindert voor een groot deel die hechte band met een eigen voetbalploeg. Door de ligging aan de grens is de eventuele uitstraling van HVV om supporters van buitenaf aan te trekken ook al beperkt. En tenslotte is er de grondig andere mentaliteit van de Rijkevorselse voetbalsupporter. Daar is het voetbal nog meer een sociaal gebeuren, waar bijvoorbeeld ook de vrouwen nog druk aan deel nemen. Dat is hier bijna ondenkbaar.'


MAN IN DE MAAND iemand moet aanpakken, in groep of apart. En ervoor zorgen dat je altijd baas blijft over de groep.'

Verzamelwoede 'De sfeer van het voetballeven is doorheen de jaren wel erg gewijzigd. In een spelersgroep is meer wedijver gekomen, geld is een grotere rol gaan spelen. Vroeger was dat een vriendengroep die speelde voor het plezier. Een ploeg als HVV of als Zwarte Leeuw is nu niet meer of minder dan een bedrijf geworden, en in het huidige voetbalbestel kan dat ook niet anders meer. Het laatste seizoen als trainer heb ik alles verschillende keren goed overwogen en heb er dan toch een punt achter gezet. Later trainde ik nog vijf jaar een ploeg in Baarle. Eigenlijk had ik alles bereikt wat ik kon bereiken.' Niet dat het einde van de actieve voetballoopbaan meteen betekende dat Marcel geen blijf meer zou weten met zijn tijd. Jarenlang gaf hij sportlessen in de gevangenis, in de huishoudschool in Meer of in

In '82 speelde dit viertal de openings wedstrijd Geens en Man ii Peelers.

van

HTC:

Marcel

Leunen, Leo Hoisten, Jaak

eens wat minder glazen aantreffen op de tafel achteraf. En op een keer ben ik aan een stel zichtkaarten gekomen. Oude dorpszichten van Hoogstraten. Zoals altijd bij mij werd dat een nieuwe hobby en wat later een nieuwe passie. Ik heb jarenlang allerlei beurzen afgedweild om een collectie op te bouwen. Toen kon dat nog voor een fractie van het geld dat er nu aan te pas zou komen. Voor sommige kaarten worden nu duizenden franken geboden. Daar is het mij nooit om te doen geweest. Ik verzamel kaarten, ik verkoop er

zlft gewi.'

l)e i'i/f Iruli nen mei iiie hei leveii gedeeld wordt: echtgenote Siii'ii,i, docliier J1,I en Lies en uiteraard kleindochter Valerie. de vrouwengilde. Hij plukt nog graag aan de snaren op de tennisvelden van HTC. Ook het gezin heeft zo z'n rechten, al zullen echtgenote Suzanne en dochters Tin, Ann en Lies pa Leunen niet zo gek veel met pantoffels aan de voeten, krant en kopje koffie bij de hand in de zetel hebben aangetroffen. Tenzij misschien met een stapel foto's. 'Ik heb altijd wel wat verzameld. Ik weet niet

t //!?

hoe die verzamelwoede begonnen is. Als kind verzamelde ik soldaatjes en wat later luciferdoosjes. In mijn studententijd werden dat bierglazen. In elk glas lag een briefje met de plaats waar het glas gekregen of verworven was. Dat laatste gebeurde soms stiekem wanneer je met een stel vrienden een pot aan het pakken was enje uitkwam bij net dat ene glas dat je nog niet had... De waard kon dan wel

Watslf-

'Foto's boeien mij enorm. Alles wat dingen uit het verleden betreft, waarin iets bewaard blijft, noeni maar op. Dat heeft een grote aantrekkingskracht voor mij. Zo ben ik begonnen met een archief op de school, heb ik destijds uit interesse allerlei opgezocht over de geschiedenis van HVV. Het allerliefste dat ik doe is met inei1,en gaan babbelen over wat ii. Ci,' ti» zien ii, hoe het er vroeger uit zag of aan toe ging Wanneer ik ilan uitkom bij één schitterende oude foto, dan is meteen heel mijn maand weer goed... Op een gegeven moment had ik zo'n 30.000 kaarten waarvan 5.000 uit de streek hier. Zo ben ik begonnen met het samenstellen van de fotoboeken. Momenteel ben ik volop bezig aan het achtste uit de reeks, dit keer over Sint Lenaarts. Daar gaan duizenden uren werk over twee jaar in. Maar zo ben ik nu een keer... Als ik aan iets begin, dan moet dat altijd met volle charge gebeuren. Dat zal wel in het bloed zitten, zeker?' •

\\ScZfl

~"C b 23T

Ie ~OO~

leve

~

f\2_C ~ do~ %(zo


Afval? Weg ermee! Een veel besproken probleem - overal kom je het tegen (tot in de Hoogstraatse Maand) - is het probleem van de onstuitbaar groeiende afvalberg. Afvalberg die zulke gigantische vormen dreigt aan te nemen dat iedereen in ons kleine landje er in zijn onmiddellijke om geving mee gekonfronteerd wordt. Niet moeilijk als je bedenkt dat een doorsnee gezin per week zo'n 19 kilo huisvuil aan de deur zet. Getrouw halen we daarvoor elk jaar onze portie huisvuilzakken en betalen we onze huisvuilbelasting. Probleem opgelost, denken de meesten! Mis, want daar begint het pas, ook hier in Hoogstraten. Over wat er na het buitenzetten van de vuilzakken zoal op afvalgebied gebeurt, geven we hierna een overzicht. vreemd) en alles dat op de markt van 'oud Gewoon huisvuil ijzer' nog enige franken opbrengt. De 'semiHet gros van het in de gemeente verwijderde afval bestaat uit wat wij het gewone huisvuil noemen. Elk jaar wordt er zo tegen de 5000 ton opgehaald waarvoor 400.000 huisvuilzakken worden bedeeld. Dat betekent elke week een achtal volle vrachtwagens van 25 m 3 , bemand door 3 gemeentewerklieden (die er een full-time job aan hebben). Bij de ophaling van het groot huisvuil wordt er nog eens 4 man extra ingeschakeld. Al deze afval wordt gewoon gestort (in Beerse) en zorgt dus voor de gestage groei van de eerder genoemde afvalherg.

professionele' ijzermarchanten dernonteren uw ijskasten, wasmachine en grasmaaiers en leveren de diverse materialen in bij grotere handelaars in oude metalen. Voor oud ijzer krijgen ze daar 1 fr. de kg, voor rood koper 45 fr., voor geel 30 fr. Zink brengt 12 fr. op en lood 10 fr. Blik is maar 30 centiemen waard. De handelaars zelf krijgen bij de smelterijen veel meer, maar bij hen gaat het dan ook in het groot en 'officieel', wat van de mannen die de straat doen, moeilijk kan gezegd worden. Zonder het echter te weten (waarschijnlijk zal Het jaarlijkse huisvuil van heel Vlaanderen, netjes ( ... ) opgestapeld op het terrein van HVV,' zou de toren van Catharina bleek laten staan uitslaan (en hij niet alleen).

geen haar op hunne kop daar ooit aan gedacht hebben) zijn deze straatjutters voorlopers in de nieuwe richting die heel het afvalgebeuren uitgaat.

Gescheiden ophaling

Ophaling van oud papier: hel vet is van de soep.

Een geval apart vormt het grof huisvuil. Ongeveer elke 2 maanden kan iedereen die zaken buitenzetten die 'buiten het normale huisvuil mogen gerekend worden maar nog wel vlot hanteerbaar zijn door één man wat betreft gewicht en verpakking'. Maar tot tevredenheid van zowel gemeentebestuur (minder kosten) en gemeentewerkmannen (minder heffen) doen de gekende 'ijzer-stropers' (met hun camionetten die ooit ook tussen het grof huisvuil hebben gestaan) de avond en de vroege morgen voor de ophaling hun rondes. Zij nemen alles mee wat mits samenvoeging van rondom verzamelde delen nog tot iets bruikbaars kan omgetoverd worden (enige handigheid en fantasie is deze lieden gelukkig niet

Die nieuwe richting is gebaseerd op de stelling 'afval = grondstof'. Ook gemeentebesturen hebben die richting ontdekt en daarom worden de meeste inspanningen gericht op dat wat belangrijk wordt geacht in heel het probleem, nl. de grondstof van de werkelijke afval scheiden. De geschikte oplossing daarvoor is de gescheiden ophaling. Een van de eerste initiatieven op dat terrein waren de ondertussen vertrouwde glasbakken, in 1990 goed voor 194 ton glas voor Hoogstraten. Problemen hier schuilen in samenstelling van het glas (wit tot gekleurd glas - aardewerk) en in het overaanbod dat op termijn de recyclage zou kunnen schaden.

De miljoenendans Koken kost geld, dat weet iedereen. De afval ervan opruimen kost eveneens geld, veel geld. Reken maar en houd uw geidheugel open: - Ophalen van huisvuil en grof huisvuil in de fusie (personeels-, werkings- en stortkosten) voor 1991: 8.500.000 fr. - Opbrengst van de huisvuilbelasting voor 1991: 6.500.004) fr. (in 1990 opgetrokken van 800 fr. naar 1.600 fr.). - Het 1.O.K.-projekt kost in totaal ca. 18.600.000 fr. of 930 fr, per ophaalpunt. Voor Hoogstraten betekent dit een kost van 930.000 fr. waarvan 730.000 fr. ten laste van de gemeente en 200.000 fr. ten laste van de I.O.K. (de groene kontainers werden voor de duur van de proefperiode gratis ter beschikking gesteld door de fabrikant). - De bouw van het kontainerpark is begroot op 4.400.000 fr. waarvan 2.600.000 fr. subsidies. 1.800.000 îr. ten laste van de gemeente.


AFVAL Binnen de gemeente Hoogstraten werden voor dit projekt 2 proefgebieden aangeduid, de centrale gedeelten van Meerle en Wortel.

GFT-kontainer ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstel lingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Een ander lang vertrouwde vorm van gescheiden ophaling is de ophaling van oud papier. In de fusie is dit traditioneel het terrein van de jeugdverenigingen, die op deze manier hun kas trachten te spijzen. Er zijn dan ook tijden geweest dat om de haverklap papier werd opgehaald en dat er zelfs hevige konkurrentie bestond om uw uitgelezen krant te bemachtigen. Helaas voor de verenigingen en helemaal helaas voor de overheid, maar momenteel is deze markt oververzadigd en is het nu zover dat je voor het aanleveren van oud papier moet betalen. Sommige ondernemers vragen momenteel tot 2,5 fr. per kg wat voor een container kan variëren van 12.500 tot 25.000 fr. De oorzaak hiervan is het gebrek aan verwerkingscapaciteit, ten minste voor het gewone papier dat een doorsnee gezin op straat zet. Dit wordt normaal verwerkt tot 'grijs karton' en daarvoor is werkelijk alle capaciteit uitgeput. Het verwerken gebeurt in grote installaties, die enorme investeringen vergen. In de oud papier branche vreest men dat deze situatie nog enige jaren kan aanslepen. Om de verenigingen niet te ontmoedigen (geld aan toeleggen zullen deze om begrijpelijke redenen niet doen) subsidieert de gemeente de inzamelingen. Voor 1990 werd nog 0.40 fr. per kg bijgelegd (toen kreeg men ook nog enige centiemen bij de papierdepots) en werd er ruim 300 ton papier door de jeugdverenigingen ingezameld. Voor dit jaar wordt de zaak op de voet gevolgd. Zolang de kosten onder de stort- en ophaalkosten blijven, zal men blijven subsidiëren, zodat de gemeente niet met dit bijkomend ophaalprobleem gekonfronteerd wordt.

Nieuwe paden Veel verder op het nieuwe afvalpad gaat de oprichting van het kontainerpark dat gepland wordt in de buurt van het waterzuiveringsstation in Minderhout. Momenteel is de principiële toezegging van de subsidie binnen zodat weldra met uitvoering van de plannen kan worden begonnen. Op dit kontainerpark zal

R

Het meeste aandacht in het projekt wordt besteed aan het verzamelen en ophalen van komposteerbaar afval, in het jargon Groente-, Fruit- en Tuinafval. Voor het verzamelen van die afval kregen zo'n 1.000 gezinnen een groene GFT-kontainer van 120 liter die elke 14 dagen wordt opgehaald. De inhoud ervan wordt samengebracht in grote komposteerinstallaties waar er hoogwaardig (wegens de zuiverheid) kompost van gemaakt wordt. Een eerste evaluatie na 4 maanden leert dat in die periode totaal 1.811.710 kg zuiver GFTafval opgehaald werd, waarvan 264.280 kg in Hoogstraten, Rij kevorsel en Beerse (zelfde ophaalronde). Voor Hoogstraten betekent dit ca. 110.000 kg of omgerekend een 300 tot 350 kg per gezin per jaar. Dc invloed op de hoeveelheid gewoon huisvuil is navenant, wat de globaal gestorte hoeveelheid na een jaar met 4 â 500 ton zou kunnen verminderen. Indien dergelijke geschei-

/

1 iiIkar /'Ij(/en: een Juli-time job.

de burger zeker met volgende afval terecht kunnen: steenpuin van afbraak e.d., oud ijzer, papier, afvalolie, autobanden, plastic en klein chemisch afval (verf, batterijen, medicijnen, enz.). Ook glas (Wit en gekleurd), snoeihout en tuinafval zal men kwijt kunnen, maar zowel de huidige glas- als de halfjaarlijkse containers voor tuinafval zullen blijven. Nog verder gaat het l.O.K.-projekt dat momenteel proefdraait in 23 Kempische gemeenten en waarbij in totaal meer dan 20.000 gezinnen betrokken zijn. Het gaat hier om een projekt voor ophaling van afval van gezinnen, dat aan de bron gescheiden wordt in een aantal componenten om te recycleren wat mogelijk is. Wie slim is, sorteert! Het gezinsafval wordt globaal onderverdeeld in een 4-tal groepen; komposteerbaar afval, niet-komposteerbaar afval, probleemstoffen en papier en glas.

den ophaling voor heel Hoogstraten zou kunnen gebeuren, zou dit zelfs een vermindering van meer dan 1500 ton huisvuil betekenen. Volgens de 1.0K. en de gemeente is de reaktie van de deelnemende gezinnen zeer positief en wordt de groene kontainer dan ook trouw buitengezet, uitzonderingen niet te na gesproken. Er zijn natuurlijk in deze landelijke omgeving veel gezinnen die een eigen komposthoop in de tuin hebben en deze elk jaar in diezelfde tuin verwerken. Van een dergelijke tuinier vernamen we dat hij zijn kontainer op een veilig plaatsje had weggeborgen, dan blijft hij schoon proper. De meesten hebben echter meer afval dan ze in hun tuin kwijtkunnen of zijn niet zo bedreven in het kompost maken en zijn maar wat blij met hun bak. En vanuit de andere fusiedorpen zijn er heel wat bewoners die vragen 'waar hunne groene afvalbak blijft?'.


AFVAL

K.C.A. of K.G.A. Een tweede deel van het projekt heeft minder met de hoeveelheid maar alles met schadelijke gevolgen te maken. Het gaat hier om gezinsafval dat vroeger in de vuilzak verdween maar dat blijvende schade veroorzaakt voor mens en milieu. Men spreekt hier over Klein Chemisch Afval en meer recent over Klein Gevaarlijk Afval en wij hebben er een hele waslijst van in huis. Schoonmaakmiddelen, oliën en vetten, brandstoffen, batterijen, cosmetica, insecticiden en pesticiden, medicijnen, onderhoudsmiddelen (verven e.d.), en ga maar na in uw eigen huis. In de proefgebieden had in februari een eerste aparte ophaling plaats van deze stoffen, en met succes. Ondanks koude (-10 graden) en sneeuw brachten de mensen gemiddeld 0.8 kg K.G.A. per gezin naar de chemobiel, daar waar voor deze eerste ophaling op 0.33 kg werd gerekend. Dit staat nog ver van wat onze noorderburen

Milieu,nede werker aan wie we een nette Vrijheid danken (even ondergewaardeerd als poetsvrouw of wc-niadam,neke).

op dit gebied presteren waar in 1990 2,3 kg per inwoner werd opgehaald in de chemocar. Tijdens het projekt zijn nog 2 K.G.A. ophaalbeurten voorzien en vanaf de volgende beurt zal dit gebeuren in een spiksplinternieuwe chemobiel, door Cotrans speciaal naar eigen ontwerp ingericht voor dergelijke ophalingen. De wagen is uitgerust met 10 speciale containers, een lekopvang, brandblusinrichting, verlichting en mobilofoon. De chauffeur die een bedrijfsinterne opleiding kreeg wordt tijdens de ophaling begeleid door een scheikundige. Geen overbodige luxe, want sommige chemische stoffen giet je beter niet bijeen. Dat ondervond onlangs een Nederlandse chemocar in Roosendaal. Hoogstwaarschijnlijk door een slechte combinatie van stoffen, vatte de wagen vuur en brandde volledig uit. Anderzijds kan je je best voorstellen welke gevaren er dreigen wanneer al die troep tesamen op één stort terechtkomt. Gifstorten zijn niet alleen het gevolg van malefide industriëlen.

Het Afvalstoffenplan 1991-1995 van de Vlaamse Gemeenschap Sedert het decreet van 2.7.81, dat de basis vormt van het afvalstoffenbeleid in het Vlaamse Gewest, werden 2 afvalstoffenplannen opgesteld. Het plan 1986-1990 dat in de eerste plaats het verwijderen van de afval organiseerde en het plan 1991-1995 dat heel andere klemtonen legt. Het beoogt het volledig uitschakelen van storten van huishoudelijk afval (in 1987 nog 49%) en het opdrijven van het verbranden van 38,5 07ó lot 64 11/o. Recuperatie zou van 12,5 naar 28% moeten en preventie van 0 naar 8%. De auteurs van het plan (liet Gemeenschapsministerie van Leefmilieu) pretenderen dat de klemtonen van het plan liggen in preventie en recuperatie, stelling die door de milieubeweging stevig wordt aangevochten. Volgens dezen (met de Bond Beter Leefmilieu op kop) legt het plan veel te veel nadruk op afvalverbranding i.p.v. op preventie. Prijskaartje dat aan dit plan hangt: 1.9 tot 2.9 miljard per jaar. In ieder geval stelt het plan dat de sensibilisering rond huishoudelijk afval zich in dc eerste plaats tot de bevolking zal richten (meer sorteren om meer te kunnen recupereren). De belangrijkste schakel om de bevolking te bereiken is de gemeente, omdat ze het dichtst bij de basis staat.

Privéstori: veel huisvuilzakken gerecycleerd.

Toekomst van de afvaiberg Het l.O.K.-projekt, dat naast G.F.T.-afval en K.G.A.-ophaling ook nog glas en papierkontainers heeft staan in de proefgebieden, loopt over 1 jaar en moet normaal eindigen op t oktober. Het doel van het projekt is vooral het bestuderen van alternatieven voor het storten van afval en hoe dit best te organiseren valt. Door het succes van het projekt wordt nu reeds hard gepraat over verlenging en uitbreiding. De beslissing hierover zal eerstdaags bekend worden gemaakt. Mocht die onverwacht negatief uitvallen kan Hoogstraten nog altijd teruggrijpen naar het alternatief dat door zijn milieu-schepen werd aangedragen tijdens de milieuzetting in Wortel: 'Geef aan ieder gezin 4 kippen en de ge-

komen aan het storten van huisvuil en dat het gescheiden ophalen slechts een deeloplossing is en zal blijven. Er blijft immers een groot gedeelte niet recupereerbaar afval dat we op een of andere manier dienen kwijt te raken en de overheid heeft vooral geopteerd voor verbranding ervan. Dure oplossingen zeggen de milieubewegingen die veel liever zouden zien dat veel meer inspanningen gaan naar voorkomen van afval. Zolang het over huisvuil gaat zullen we veel zelf in de hand hebben. Naar arialogie met Alice Nahon '('t Is goed in eigen hart te kijken nog even voor het slapengaan ... ) . zal het 'goed zijn in eigen vuilzak te kijken voor hem op de straat te zetten.' •

meente neemt 2 geko's in dienst om de eieren te komen rapen.'

Dank aan: Sonja Leemans, Milieudienst gemeente Hoogstraten; 1.0. K. Geel; 0. V.A A. M Mechelen; Cotrans Hou thalen; Oud Papier Malle.

Onafhankelijk van dit projekt zal het duidelijk zijn dat er vroeg of laat een einde moet


k:J'1

II

l -

I2I-'l HI' 1 SPORT: E 5. • _____

'

t,

Wie wordt kampioen in derde nationale B? Een stukje schrijven over een ploeg die goed meedraait in de top van het klassement, is uiteraard geen probleem. Moeilijker wnrdt het wanneer tussen de datum waarop dit gebeurt en de datum waarop het artikel in kwestie bij de lezer komt een periode van 14 dagen verloopt, periode waarin twee belangrijke matchen worden gespeeld, waarvan de afloop nu een geheim en dan een weet is, immers de waarheid van heden is de leugen van morgen. Gaan we ervan uit dat er op dit ogenblik (11.04.91) - met voor HVV nog 4 en voor de andere kopploegen nog 3 matchen op het programma - een erg onduidelijk situatie aan de kop van het klassement is ontstaan. 4 Ploegen komen nog in aanmerking voor de titel: Tienen, Seraing, Poederlee en Hoogstraten VV. Tienen heeft ogenschijnlijk de beste papieren. 2 punten voor op Seraing, 3 op Poederlee en 5 op HVV (doch dat kunnen er intussen al 3 geworden zijn indien HVV de inhaalmatch op Aubel kon winnen). Spijtig voor de suikerploeg moet men tijdens de laatste drie matchen een enorm zwaar programma afwerken: thuis tegen Seraing en op verplaatsing naar HVV en Poederlee. Seraing staat er m.i. goed en tegelijkertijd slecht voor: thuismatchen tegen SV Mol en Witgoor kunnen geen problemen opleveren. De verplaatsing naar Tienen... dat is een ander paar mouwen. Poederlee speelt op SV Mol, thuis tegen Hasselt en Tienen. HVV ontvangt Tienen en Heultje en moet nog naar Witgoor... Alleen indien HVV verliest tegen Tienen, zijn voor ons de kaarten gedeeld, immers tegen Seraing en Poederlee kan Tienen puntenverlies lijden; indien HVV echter zou winnen tegen Tienen, dan is het laatste woord nog niet gezegd. Een gokje: Seraing speelt gelijk op Tienen en Tienen verliest op HVV of op Poederlee... Testmatch! Of krijgen we ze op de eindstreep toch nog te pakken? In laatste instantie vernemen we nog dat HVV de inhaalwedstrijd in Aubel verloren heeft en dat de titelambities wel kunnen opgeborgen worden! Programma

- vrijdag 26-04: HVV II - Witgoor II - zondag 28.04: Witgoor - HVV - zaterdag 4.05: Heultje II - HVV II - zondag 5.05: HVV - Heultje

20 uur 15 uur

15 uur 15 uurU

F.C. Meerle wil zich veilig stellen Hei SCiLOCIt loopt ten einde, de spanning blijft! Voor de ene ploeg lonkt de titel of de promotie, voor de andere dreigt het spook van de degradatie. Voor geen van beide is Meerle rechtstreeks kandidaat, maar het wil zich wel maximaal

10

De miniernen B van Meerle zijn van al de Meerlese ploegen best geklasseerd. Boven vinr.: Ronny De Bie, Peter Janssens, Peter Geerts, Frank Van Den Broeck, Patrick Die/s, Eddy Torre,nans, Danny Pinxteren. Onder v/nr.: Marc Aerts, Fred Janssens, Luc Michie/sen, Eddy Mertens, Lite Verhoeven, Jack Fockaert. Afwezig: Marc Van Den Broeck en Danny De Meyer. veilig stellen. Op het veld van Marie-ter-Heide was vooral de eerste helft maar een mager beestje want groen-wit moest bij de rust al tegen een 2-0 achterstand aankijken. Na de rust en na een 'hartig' woordje van de trainer veranderde het spelbeeld. 'Kleine' Pauwels zorgde voor de aansluitingstreffer en toen 'kleine' Dirk Mertens in de rechthoek onderuitgelopen werd, aarzelde Willy Michielsen niet om de strafschop om te zetten. Een punt meebrengen uit Polygoon wordt terecht als een flinke prestatie aanzien. Ook van de verplaatsing naar Zandvliet werd na een zwakke partij toch een punt meegebracht. Na eerder een penalty gemist te hebben kwam de thuisploeg toch op voorsprong. Ver in de 2de helft lukte Meyvisch de gelijkmaker. Met Pasen kwam dan Nieuwmoer op bezoek, Nieuwmoer dat ons vorig seizoen van de titel hield en dat nu weer aanspraak maakt op promotie naar tweede. Brecht is ondertussen reeds zeker van de titel en dit met groot puntenverschil. Proficiat! Hoewel Meerle niet van plan was Nieuwmoer punten als paascadeau te geven, speelde het een zwakke wedstrijd. De bezoekers waren sterker maar konden hun overwicht niet omzetten, deels door onkans, maar zeker ook door de mooie prestaties van keeper Luc. De partij eindigde dan ook zoals zij begon en beide teams toonden zich daarmee tevreden. Voor de verplaatsing naar Kalmthout was zoals altijd beroep gedaan op de bus van Verhoeven. Ditmaal daagde deze niet op en na herhaalde maar tevergeefse oproepen werd de verplaatsing in eigen wagens gedaan. Een deel van de supporters bleef een kaartje leggen en anderen gingen thuis Ronde van Vlaanderen kijken. De veel te laat toegekomen bus moest onverrichterzake terug naar de standplaats. Kwam daarbij nog dat enkele titularissen belet moesten geven zodat een achterstand van 3-0 bij de rust begrijpelijk is. Ondanks de

de flinke wind in de rug tijdens de 2de helft kon Meerle slechts tot 3-1 terugkomen (doelpunt P. Pauwels). Nu nog 3 wedstrijden en het seizoen zit erop. Thuis tegen Halle, op bezoek in Mariaburg en thuis tegen Lentezon. Een eindbalans volgt in volgende editie.•

VNA Wortel heeft eindelijk zekerheid Zowel dc strijd van een ploeg oor de kampioenstitel als de strijd voor behoud in de reeks, brengt voor een voetbalpioeg speciale spanningen mee. Voor VNA is de spanning al een tijdje uit deze kompetitie, zij zakken zeker naar 4de provinciale. De inzet van jonge spelers in de ploeg heeft niet mogen baten. Volgend jaar kan er met deze kern verder gewerkt worden om liefst na één seizoen weer terug te stijgen, want 4de provinciale is echt het vagevuur voor bestuur en spelers van een ploeg met ambitie. Geen ambitie voor het behalen van Europese plaatsen, maar voor het deelnemen aan een kompetitie die voor supporters en spelers spannend blijft tot de laatste match. Behalve de zekerheid voor de eerste ploeg, is er in Wortel ook voor de scholieren de zekerheid van een 2de plaats. Als deze 2de plaats dan nog gehaald wordt achter de ploeg van 3de nationaler Hoogstraten, geeft dit aan spelers, begeleiders en supporters toch de voldoening als waren ze kampioen. Deze scholierenploeg heeft ook het aangenaamste verrast van al de Wortelse jeugdploegen. De goede resultaten van de Wortelse jeugdploegen geeft aan de mensen die het goed menen met het voetbal toch de hoop dat er na hopelijk geen 7 magere jaren toch weer zeker 7 vette jaren komen. Volgende maand zal de kompetïtie voor alle Wortelse ploegen geëindigd zijn en zijn de resultaten met zekerheid gekend.•


SPORT

F.C. Meer: jeugd deed het schitterend De competitie zit erop! We kunnen nu de eindresultaten gaan bekijken. Het iste elftal heeft aan onze verwachtingen voldaan. Ons piepjonge elftal heeft heel wat ervaring kunnen opdoen. Aan strijdlust ontbrak het hen niet. Soms waren sommige spelers wel eens een beetje te agressief. Dat kostte hen af en toe gele en rode kaarten. Vooral in 't begin van de competitie! Een betreurenswaardig feit was wel dat de trainingen slecht gevolgd werden. Vooral door onze juniores. Niet bemoedigend voor de trainer! Opvallend was ook het groot aantal gekwetsten. Een gevolg van te weinig training? De jeugd deed het in alle geval ronduit schitterend. Volgende keer meer daarover! •

Minderhout V.V. degradeert! Hetgeen men langzamerhand zien aankomen heeft, wordt dan ook werkelijkheid. Groenwit speelt volgend seizoen, na een tweejarig verblijf in 3de, terug in 4de provinciale. Niet zo prettig voor al degenen die begaan zijn met het huishouden van de club. Het kon echter niet blijven duren. Gedurende een heel seizoen geen twintig doelpunten kunnen scoren, bijna geen thuiswedstrijd kunnen winnen. Duidelijke bewijzen dat een trapje lager spelen toch het aangewezen middel is! V.N.A. Wor tel, F.C. Meer en M.V.V. vinden mekaar volgend seizoen terug samen en zij kunnen dan weer onderling voor de nodige spanning en sfeer zorgen. En wat brachten de voorbije wedstrijden? Tegen Oostmalle, een vierpuntenwedstrijd van het zuiverste kaliber, werd het onderspit gedolven en dat was een fameuze opdoffer!

Minderhout kwam weliswaar vroeg op voorsprong. Een voorzet van Hans Joosen werd door Karel Koyen omgezet na 10 min, spel. In de 16de min, was alles weer te herdoen toen Oostmalle op penalty de stand in evenwicht bracht. Na de koffie ging er van de thuisploeg het meeste gevaar uit. Ronny Bolckans en Eddy Peeters kwamen zeer dicht bij een doelpunt. Dan sloegen de bezoekers toe en een ver schot belandde tot ieders verbazing in het M.V.V.-doel. Minderhout kon tegen het einde aan nog aanspraak maken op een strafschop doch de scheisrechter legde de bal buiten de backarea. Eindstand: 1-2! Tegen het zeer goed geplaatste Antonia heeft M.V.V. toch nog eens de smaak van de overwinning kunnen proeven. Iets sterker was de thuisploeg wel in het middenveld maar M.V.V. liet zich tijdens de lste helft niet verrassen. In de tweede spelperiode kende men een duidelijk veldoverwicht van de thuisploeg maar de vele afstandsschoten misten alle precisie. Een attente Minderhoutse doelman deed dan nog de rest. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 60ste min. Bij een tegenaanval kon Luc Joosen de stand op 0-1 brengen en daar bleef het bij! Leider Brecht werd dan partij gegeven en voor M.V.V. was dit wel de match van de allerlaatste kans. Met een sterke wind in de rug nestelde de thuisploeg zich tijdens de eerste helft voortdurend voor het Minderhoutse doel. Twee tot driemaal toe werd de M.V.V.doelman door het doelhout van onheil gered, de rest klaarde hij weer met brio. Kreeg M.V.V. tijdens de eerste helft weinig doelkansen, na de rust keerde het tij toch enigszins. Helaas, Brecht counterde gepast en won de wedstrijd met 2-0. De thuiswedstrijd tegen Zandvliet werd de zoveelste ontgoocheling. Reeds na enkele minuten spel keek men tegen een 0-2 achterstand op. Wel trachtte men tegen stroom op te roeien maar verder dan 1-2 en een moedig verweer kwam M.V.V. niet!•

Schilder- en dekoratiewerken wand- en vloerbekleding raamgarneri ng zonnewering tapijten - lopers behang - verf

ADVIES

Wortel Provinciaal Kampioenschap wielrennen dames Internationaal Op ZON1)AG 28 april met start te 15.00 uur wordt de Isie Hoogstraatse Fusietoer voor dameswielrennen betwist. Niet zomaar een wedstrijd want de provinciale titel staat op het spel. Aan de start van deze wedstrijd krijgen we de nationale selectie, die daags nadien vertrekt naar Tour de l'Aude, een rittenwedstrijd in de Franse Pyreneeën. Deze selectie van de nationale coach Kristel Herremans bestaat uit Christel Werckx, Heidi Van de Vijver, Nadine Fiers, Godelieve Jansen, SABINE SNIJERS uit ons eigenste Wortel, en Veronique Schurman. Met Heidi, Godelieve en Sabine noemen we meteen de voornaamste aanspraakmaaksters op de provinciale titel, maar het zou ons geenszins verwonderen mocht Mona Van Nassau één van de medailles komen opeisen. Concurrentie voor de overwinning zal de Belgische elite zeker krijgen vanuit het buitenland. Een sterke Nederlandse inbreng komt er ongetwijfeld. De inrichters kregen reeds de toezegging van meer dan 20 Nederlandse dames. De Wortelse organisatoren sparen kosten noch moeite om van hun wedstrijd steeds iets meer te maken dan het gewone. Dit jaar brengen zij als nieuwtjes een grote ronde die alle dorpen van de Fusie Hoogstraten aandoet. Na een aanloopronde van 6,5 km verlaat men Wortel voor een grote toer die in grote lijnen loopt over: Worteldorp (15.10 uur) - Heerle - Meerle Kerkstraat (15.33 uur) - Klein Eysel - Dreef (15.39 uur) - Oude Tramweg - De Mosten - Krochtenstraat - Hoogeind - Meerdorp (15.54 uur) - Maxburg - Vaalmoer - Terbeeksestraat - Hinneboomstraat - Industrieweg - Katelijnestraat (16.17 uur) - Princeven - Beekakker - Rollekens - Minderhoutdorp Vrijheid (16.35 uur) - Gelmelstraat - Worteldorp (16.40 uur), vervolgens nog 3 plaatselijke ronden, aankomst omstreeks 17.10 uur! De richttijden zijn berekend voor een gemiddelde snelheid van ongeveer 40 km/u. Na ongeveer 30 km wedstrijd krijgt het peloton de zwaarste brokken te verwerken. Het breekpunt in de wedstrijd situeert zich normaal gesproken op het grondgebied Meer. Over een afstand van 13 km krijgen de deelneemsters 4 bruggen over de snelweg en een strook van 3,4 km kasseien te verwerken. Tijdens het hele wedstrijdgebeuren van 15.00 tot 18.00 uur krijg je interviews en rechtstreekse wedstrijdflitsen op Radio Cosmos 105.8 FM.•

UITVOERING

schilderwerken mertens Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 0313148802 Tel. 0313145278

riT Goedkoop mailen. Met de speciale voorkeurtarieven van de post natuurlij k. Inlichtingen op uw postkantoor of bij de Gewestelijke Commerciële dienst. 03/234.06.10 toestel 133 en 158.


SPORT

'Gerstetonne kampioen'

_

Boven vinr.: Ronny De Bie, Peter Janssens, Peter Geets, Frank Van Den Broeck, Patrick Die/s, Eddy Torrernans, Danny Pinksteren. Onder vinr.: Marc Aerts, Fred Janssens, Luc Michielsen, Eddy Menens, Luc Verhoeven, Jack Fockaert. Afwezig: Marc Van Den Broeck en Danny De Meyer.

Bij de Kempische Vereniging Voor Vriendenclubs (K.V.V.V.) voetballen meerdere amateurploegen uit de fusie. In de zondagmiddagenreeksen zijn dat Meerle 11, Papillon (Minderhout) en de Gerstetonne. Deze laatste, ontstaan uit de vroegere studentenclub uit Hoogstraten, begon echt te voetballen onder impuls van hun voortrekker Eddy Mertens. Eerst enkele jaren vriendenmatchen maar omdat steeds winnen niet leuk bleef, zocht men een amateurkompetitie in de omgeving. Het eerste jaar werd gestart in de tweede reeks. Getipt als sterkste ploeg en tevens nieuwkomer, verspeelden ze nipt de kampioenstitel, promoveerden toch nog naar eerste afdeling doch waren al even vlug weer terug waar ze gestart waren. Dat dit enigszins onterecht was, blijkt uit de

resultaten van het zonet afgesloten seizoen. Met slechts 5 verliespunten hebben ze bewezen wel degelijk thuis te horen in de eerste reeks. Proficiat aan de jongens die van september tot mei hun zondagbed ruilden voor een afspraak op 't Groenewoud. Ze hebben blijkbaar geen van allen genoeg aan één gebuur tevoetbalwedstrijd per weekend. Wat volgend seizoen zal brengen is nog de vraag. Zal de Gerstetonne zich nu wel kunnen handhaven of beter: hopen de jongens te kunnen wedijveren met FC Espiritas uit Merksplas? Wie zal hun boterhammen smeren als Hilda en Charel hun café Bonanza gesloten hebben? En waar zullen ze hun thuiswedstrijden spelen als het voetbalveld van 't Groenewoud verdwenen is?U

Kon. Veloclub 'De Lustige Wielrijders' Hoogstraten

Stratenloop

Wielertweeluik Op zondag 12 mei strijden clubs Uit onze provincie, maar ook uit Oost-Vlaanderen, Limburg, Brabant en Nederland te Hoogstraten in het tweeluik van 'De Lustige Wielrijders', één van de mooiste interclubwedstrijden die in onze provincie worden ingericht. Het programma ziet eruit als volgt: 14.00 uur: Iste prijs Van Herck Sport voor NIEUWELINGEN Afstand 64 km of 8 ronden via Tinnenpotstraat - Boxtelstraat - Moerstraat - Kleine Pintstraat - Hinnenboomstraat - Loenhoutseweg - Katelijnestraat - Tinnenpotstraat. 15.45 uur: 31ste prijs Linnenverhuring Friswit voor JUNIOREN Afstand 96 km of 12 ronden (zelfde omloop) 19.00 uur: Receptie en prijsuitreiking van de 23ste clubprijzen van Conserven Rovana in De Wachtzaal bij Jos Adams-Brosens. • 12

Dc Heilig Bloedieesten komen dichterbij. Tijdens deze feesten wordt sinds enkele jaren een jaarmarkt georganiseerd. Aan deze jaarmarkt, die telkens een grote belangstelling geniet, wordt ook dit jaar weer de stratenloop gekoppeld. Deze zal doorgaan op woensdagavond 29 mei met start te 19.00 uur. Aangezien deze stratenloop een bijzonder aantrekkelijke gebeurtenis is, en hierdoor een steeds groeiend aantal deelnemers met zich meebrengt moet men de inschrijvingen om organisatorische redenen beperken tot max. 500 lopers. Ook nu staat de stratenloop open voor zowel joggers als wedstrijdlopers. Men heeft de keuze uit 3, 6 of 9 km. De omloop bestaat uit volgende wegen: vertrek en aankomst aan het Stadhuis - Vrijheid - Achtelsestraat - Salm Salmstraat - J. Van Cuyckstraat - Groenewoud - A. De Lalaignstraat - Gelmelstraat - G. Segersstraat 's Boschstraat - Vrijheid. Hierbij wil er men bij bewoners de aandacht op vestigen dat deze straten op 29 mei van 18.30 tot 20.00 uur

afgesloten zullen zijn voor alle verkeer. Voor de kinderen tot 12 jaar wordt er ook dit jaar een speciale aangepaste omloop van 1, 2 km uitgestippeld. De wedstrijd over 9 km gaat met de volgende categorieën: senioren (+ 15 jaar), veteranen (+40 jaar) en dames. Het inschrijvingsgeld bedraagt: -IS jaar: 100 fr. (onafh. inschrijfdatum) + IS jaar: 150 fr. (op 29 mei: 200 fr.) Men kan inschrijven voor 25 mei op volgende wijze: Dooi o.ischrijving von 150 fr (kind 100 fr.) op volgend rekeningnummer 850-8810487-72. Men dient dan volgende gegevens duidelijk te vermelden: Naam + adres van de deelnemers, categorie, wedstrijd of Jogging. Men krijgt dan de rugnummer en de parkeerkaart toegezonden. Dooi betalinjt van hit hidrag op volgende plaats: Kantoor HSA, Versmissen-Janssens, Gravin Elisabethiaan 7, 2320 Hoogstraten. Men krijgt dan rugnummer en parkeerkaart (speelplaats VITO) onmiddellijk mee. Na 25 mei vervalt de hierbovenvermelde inschrijfmogelijkheid en kan men enkel ter plaatse inschrijven op de sportdienst tot en met 28 mei. Voor meer informatie omtrent de stratenloop kan u steeds terecht op de sportdienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 3 14.50.07. •

mode... KARL'S - COIFFURE

i

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

de maand TEL. 03/314.55.04


SPORT

AVN in het nieuw

A VN - voorzitter Jan Vlamings onvang de nieuwe dubshirts van het zomerseizoen Uit cle Jian-

den van Lydie Van Herck-Hendrickx. De looptrainingen op het Seminarie zijn opnieuw begonnen. Elke donderdagavond (19-20 uur) wordt er atletiektraining gegeven. 0p dinsdag 7 mei start Guido Everaert niet joggingsessies (19.30-20.30 uur). Iedereen is welkom. Info: Guido Everaert, Salm-Salmstraat 7, Hoogstraten. (314.68.25)

Biljartkampioenen van de Noorderkempen

nTR ;T ~

LASERSHOW

klei Billariier/iid l)e 1 eihi

iIei -in

(iii

1e \ ooidL'r/eiI1pe?l laiiis'erde le k (1i1l/)IHL/l('I/

HOOGSTRATEN

1Ufl

hei voorbije seizoen. V.l.n.r.: Paul WI,ns, BC De Vlu,de,s Rijkevo,'sel, algemeen kampioen driebanden; Staf Van Dooren, BC De Vlinders Rijkevorsel, clubafgevaardigde, Ludo Verheyen, BC Kalm en Krijt Hoogst raten, biljarter van het jawv Rik Verschueren, BC De Strijdlusligen Hoogsiraten, clubafgevaardigde; Alex Van Geste!, voorzitter van het biljarlverbond De Verbroedering der Noorderkempen en tevens voorzitter van de kampioenenploeg van het jaar, BC Kalm en Krijt !-Ioogstraten; Harry Bruurs, BC Ka!tn en Krijt Hoogstraten, kampioeti der lagere reeksen drieband; Jaak Elst, BC Nut en Vermaak Wortel, clubafgevaardigde; Aloys Sprangers, BC Krijt op Tijd Meerle, 2de vijfde reeks drieband; Albert Verschueren, BC Krijt op Tijd Meerle, kampioen vijfde reeks drieband en clubafgevaardigde; Guy Van Ginneken, BC De Strjdlustigen Hoogstraten, kampioen zesde reeks drieband; Sooi Haest, BC Krijt op Tijd Meer, clubafgevaardigde; Jozef Janssens, BC Krijt op Tijd Meer, kampioen eerste reeks drieband; Jos Rommens, BC Krijt op Tijd Meerle, kampioen derde reeks drieband; Marcel Woestenborghs, BC Nut en Vermaak Wortel, 2de vierde reeks drieband; Karel Van Echelpoel, BC De Vlinders Rijkevorsel, 2de zesde reeks drieband en Marcel Verschueren, BC Krijt op Tijd Meerle, 2de tweede reeks drieband.

•

-

REGIE DER POSTERIJEN

Een brievenbus aan de rand van de openbare weg: een hulpmiddel voor uw postman maar ook een wettelijke verplichting! 13


Fusieswing

Kroeg en Blues - 17 mei Voor de ingezetenen is Kroeg en Blues geen onbekende meer. Voor hen die er nog niet aan deelnamen, is het nu de geschikte moment: de organisatoren vieren hun vijfjarig jubileum op 17 mei. Een reden te meer om te trachten het steeds opkomende aantal toeschouwers (een kleine duizend) naar de kroon te steken. Kroeg en Blues is niet zomaar één van de talloze kroegentochten die elk jaar in Belgi ë ge-

Ti,n Disney Band Hoogstraatse inwoners (en zij uit de randgemeenten) kunnen bekoren. Dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan de bredere erkenning die zij in België en Nederland reeds genieten: TOO CUTE, DOWN TOWN CRAZY, NONKEL NEY'S RYTHM AND BLUES BAND, THE MARCKRIVER JAZZBAND

zijn hier aldus vertegenwoordigd. Op de tweede plaats komen de 'anciens' uit het bredere Belgische bluescircuit: THE DIZZY DAVE BANI), ONE FOR THE ROAD (met ex-Crew leden) JAN DE BRUYN en PIETER VAN BOCAERT) en de Gentse klassebakken RISKY BLUES vormen een

klassetrio dat aanwezig is op Kroeg en Blues. Blijven nog de Nederlanders: met THE NIGHTCREEPERS en THE TIM DISNEY BAND haalden de organisatoren zeer ervaren en goede groepen naar Hoogstraten. Het definitieve programma ziet er als volgt uit: - De Wachizaal - Nonkel Ney s R & B Band - Bron wershuis - The Marckri ver Jazzband - Cahier de Brouillon - Too Cute - Hooghuis - One For the Road

Nonkel \ev houden worden. Het is één van de weinige die konsekwent voorrang is blijven geven aan de bluesmuziek, dit terwijl op andere plaatsen veel vaker genres gemengd worden, of bluesgroepen geplaatst worden tussen jazz-or kesten. Het aanbod van groepen voor 1991 zou je grofweg kunnen opsplitsen in volgende categorieën: de plaatselijke groepen, die zeker de 14

iiie Dizzy Daie Band

- De Gelmel - The Nightcreepers - Patria - The Dizzy Dave Band - Roma - Down Town Crazy - Schuttershof - The Tim Disney Band - Plekje bij De Molen - Risky Blues. Alle groepen starten om 21.30 uur en spelen (met pauzes) tot 02.00 uur op vrijdag 17 mei. Een inkomprijs van 250 fr. leg je neer voor de toegang tot de negen kroegen. Gedurende de ganse avond rijdt een kroegenbus rond die je desgevallend van kroeg naar kroeg vervoert. Een programmaboekje met uitleg over groepen, café's en het stratenplan krijg je de avond zelf bij de inkom van elk café aangeboden. Dit boekje wordt echter ook vooraf in de ganse Noorderkempen op grote schaal verspreid. Kroeg en Blues is een manifestatie die gezelligheid en goede muziek naast het nodige amusement biedt. Een kroegentocht om te volgen, want een begrip is-ie al. Wij drinken alvast op de vijfde verjaarcLtg. Voor alle info kan je terecht bij Mark Sprangers op 03/314 32 64. LII


MUZIEK

Lauryssen electronics £

£

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

The !v'ighizci'eepeis

Cosmos G.O.P. Radio Cosmos is al tien jaar een begrip in Hoogstraten. In het begin stond Cosmos bekend als een jongerenzender, waar muziek op de eerste plaats kwam. Nu, in 1991, is Radio Cosmos uitgegroeid tot een professionele familieradio, die naast muziek ook heel wat (regionale) informatie biedt (op 105.8 FM). Er werden kosten noch moeite gespaard om in de Gelmelstraat 7 volledig computergestuurde studio's in te richten niet heel professionele apparatuur. Een sport- en infodienst werd samengesteld. Binnenkort volgt dan ook nog een nieuwsdienst die zorgt voor de regionale en (inter)nationale berichtgeving. Meer dan 50 regionale medewerkers zorgen ofwel voor redactie- of voor presentatiewerk. De muziek wordt ook volgens een vast schema uitgekozen. In de juiste proporties komen de diverse muzieksoorten aan bod: hits, tips, nederlandstalige en oldies. Vier jaar geleden werd gestart niet cle eerste Golden Oldies Party. Het Minderhoutse Parochiecentrum was te klein voor het talrijk opgekomen publiek. Omwille van de grote vraag van de luisteraar, groeide dit evenement uit tot een jaarlijkse traditie die heel wat bezoekers lokt. De twee voorbije jaren werd dan dankbaar gebruik gemaakt van de samenwerking niet Ad Van Aperen, van de Meerse veiling. Dit jaar was dat, omwille van praktische redenen, niet meer mogelijk en werd dankbaar ingegaan op liet aanbod van rijvereniging Sint Clemens om gebruik te maken van de manège van de Blauwbossen. De formule voor de Cosmos Golden Oldies Party blijft dezelfde: enkel oldies zullen te zien en te horen zijn. De jaren tachtig komen niet aan bod. Om het gezellig te maken zijn er oldtimers in een mooi dekor geplaatst (zowel twee- als vierwielers), oude grammofoons, popcorn, hotdogs... Uiteraard zijn er tafels en stoelen voorzien en je wordt bediend aan tafel, net zoals vroeger op de bals. Daarom is de Golden Oldies Party een unieke gelegenheid om nog eens met je oude (school)makkers af te spreken, want alles wordt gedaan om de jaren 50, 60 en 70 op

nieuw te beleven. De Cosmosdj's zorgen voor de beste oldies, maar ook voor originele en vooral unieke clips op een nog groter videoscherm dan vorig jaar. Sfeerbeelden zullen ook op dat scherm geprojecteerd worden. i)e Golden Oldies Party gaat dit jaar door op zaterdag 18 mei! In de (goed verwarmde) manège van de Blauwbossen van Minderhout. De locatie zal goed aangeduid worden en er is voldoende parkeergelegenheid. De Golden Oldies Party is een uniek evenement, wat je op 18 mei niet mag missen. Anders zal je een jaar moeten wachten. El

Gekreun in Hoogstraten De populariteit van begin jaren tachtig hebben ze terug, ze scoren hit na hit. Vorig jaar stonden ze op meer dan de helft van de Belgische festivals, waaronder Moskes. Begin jaren tachtig stonden ze nog in een ijskoude Meerse Veilinghal te kreunen (van de kou). Vandaar misschien ook de naam van de Kreuners. Walter Grootaers en zijn kornuiten komen naar Hoogstraten op woensdag 29 mei in een organisatie van discotheek Travel Sound (Bartje). Je kan eerst een kijkje gaan nemen op de Hoogstraatse Jaarmarkt, voor je naar hun optreden in de tent achter de Roma gaat. Al hun hits (en dat zijn er veel) zullen zeker en vast door het Hoogstraatse publiek meegebruId (of gekreund) worden. Als u nog weet dat het voorprogramma verzorgd wordt door Desperated Company, kan u toch niet thuis blijven zitten.

Tröckener Keeks Nederland is een verdomd klein landje, waarin alles wat ook maar een beetje boven de rest uitsteekt onmiddellijk opvalt. Des te opmerkelijker dat de Tröckener Kecks al jaren in de top 10 staan van de best bezochte livegroepen, tienduizenden CD's verkochten en de helft van concertbezoekend Nederland een T-shirt van ze in de kast heeft hangen, terwijl ze door radio en TV tot nog toe werden behandeld als 'wel een leuk bandje'. Na in 1989 het eerste decennium afgesloten te hebben met een live registratie van hun beste werk, wilde het viertal toch Meer! Meer! Meer!, zoals de titel al waarschuwde. De brede erkenning, een voor het geld, twee voor

het publiek en drie voor het geld. Hun nieuwe CD 'Hart en Ziel' is wederom een produktie van Thé [.au van The Scene. The Kecks kan je gaan bekijken op vrijdag 17 mei in het Centrum van Rijkevorsel in een organisatie van JH Spiraal. Het voorprogramma wordt verzorgd door Ten For Soul (en daar in een volgende Maand meer over).0

Derek and The Dirt Vorig jaar waren ze nog hoofdact op Aspirock te Meerle. Dat hadden ze te danken aan hun popklassieker 'Oh by the way'. Derek and The Dirt heeft sinds april een nieuwe CD 'Love's Exaltation' met een prachtige eersteling Rosie. Die nieuwe CD wordt voorgesteld in JH Spiraal. Met Derek and The Dirt kiest JH Spiraal weerom voor kwaliteit, op vrijdag 3 met

Ook dat nog Op vrijdag 10 mei komt hij nog eens naar onze regio (en dat is nog niet de laatste keer): Hugo Matthysen en zijn Bomen. Als je het optreden in Highstreet gemist hebt, ga dan zeker kijken in het Rïjkevorselse Parochiecentruin. Daar kan je binnen vanaf 20 uur als je een kaart hebt van 230 fr. of 300 betaalt aan de kassa. U Antwerpenaar (maar geboren in Wortel) Guido Belcanto heeft vorige maand een nieuwe single 'Mijn Verjaardag' uitgebracht. Op vrijdag 12 april stond hij op het podium van de Ancienne Belgique te Brussel.Li Streekgroep La Cuenla heeft Bart Peeters als nieuwe zangeril Op 25 mei komt Yellow Spreen Yellow naar het Wortelse Slot.LII1 Volgende Maand is Fusieswing er weer. En waarschijnlijk zullen we dan al een tipje van de FESTJVALs1uier oplichten.Li Fusieswing streeft naar een volledige agenda voor de regio groot 1-loo gstraten. Als de berichten niet tijdig binnen zijn kunnen ze ook niet gepubliceerd worden. Maar stuur uw informatie toch op. Want op Radio Cosmos (105.8 FM) hoor je elke zaterdag tussen 13 en 14 uur een overzicht van het podiumgebeuren van onze omgeving. Stuur uw informatie minstens een mnaand op voorhand op aan: Peter Van Dijck, Pyper-

pad 5, 2321 Hoogstraten (Meer). Tel. 03/315 81 29 (weekend) 03/248 35 15 (week).

IL


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

Bierparadij s

aan de E19-grens in Meer Donderdag 11 april 1991 was zeker een gedenkwaardige dag voor Jef Van den Broeck en Peter Crynen, de twee zaakvoerders van de nieuwe firma NV Bremdonckx - en voor Karel Broos en Marleen Geuens uit Meer, de uitbaters van het 'Bierparadijs' op de Meerse transportzone - dat die avond officieel voor open werd verklaard door burgemeester Van Aperen, in het bijzijn van een groot aantal prominenten, vrienden en kennissen. Daarenboven bood deze NV Bremdonckx vanaf die dag een uniek bier aan, de EIRBISSEM, dat exclusief in het 'Bierparadijs' zal verkocht worden. Wij waren uiteraard aanwezig op deze stijlvolle opening om u in woord en beeld erover te berichten.

ff EM

Karel Broos, Marleen Geuens en hun assisten1(e) zorgen dagelijks voor de keurige be geleiding van bezoekers en klanten.

Senator Van .4 peren, burgemeester van Hoogst futen, opende hei Bierparadijs op donderdag 11 april en feliciteerde de initiatiefnemers Jef Van den Broeck en Peter Crynen, zaak voerders van de n v Bremdonckx.

Het Bierparadijs aan de Meerse transportzone is zeker één der grootste en mooiste drankcentrales van de Benelux. Het is bedoeld als belangrijk distributiecentrum voor Belgische bieren - men heeft er een vijfhonderdtal verschillende soorten in stock - en daarvoor kon men uiteraard geen betere vestigingsplaats dromen dan aan de drukste grensovergang tussen België en Nederland. Naast bieren verkoopt men er ook een grote keuze aan fijne Duitse en Franse wijnen en verschillende nietalcoholische dranken. Het Bierparadijs staat open voor iedereen. Men kan er bieren kopen per flesje, per bak, per palet of per vrachtwagen, en indien gewenst levert men er tevens de gepaste glazen bij. De firma NV Bremdonckx verzorgt ook de exportfaciliteiten voor buitenlandse kopers. Het valt immers te verwachten, gezien de grote interesse vanuit Nederland voor de Belgische streekbieren, dat heel wat Nederlandse café- en restauranthouders wel interesse zullen vertonen voor zulk een ongemeen breed aanbod. Tijdens de officiële openingsceremonie op donderdag 11 april sprak de heer Peter Crynen de genodigden toe. Hij stelde de toekomstige activiteiten van het Bierparadijs voor en heette er iedereen hartelijk welkom. Zijn partner, Jef Van den Broeck, stelde vervolgens het nieuwe EIRBISSEMbier voor dat exclusief voor NV Bremdonckx wordt ver-

16

vaardigd en in het Bierparadijs te koop zal aangeboden worden. Dit nieuwe streekgebonden produkt, dat uitstekend zal passen in een streekgastronomisch menu, wordt gemaakt op basis van 1 amhic. De gueuze4.ambic leent zich door zijn smaak en karakter immers het best voor een gelukkig huwelijk tussen liet zuurzoete van het bier en het zachte aroma van de aardhei. Voor de bereiding van EIRBISSEM wordt aardbeiensap, of verse aardbeien, naargelang het seizoen, gemengd met Lambic waarna het een periode moet rusten, tot het hier de volle sxjaak van de vrucht heeft overgenomen. Het wordt daarna gemcrigd met ionge gueuze. it-iHitii Lie heer Karcl Daarna stelde de Broos en zijn vrouw Marleen Geuens voor, die vanaf zaterdag 13 april de dagelijkse uitbating van het Bierparadijs voor hun rekening zullen nemen. Deze dankte vervolgens al zijn medewerkers en de initiatiefnemers Crynen en

Het Bie, paradijs heeft ook een excl usief sireekbier, de EIRBISSEM, een fruitig heerlijk zacht aard beien bier.


Van den Broeck, voor de hem geboden kansen. Burgemeester Van Aperen schetste vervolgens in het kort, ten opzichte van de initiatiefnemers, de unieke situatie van de stad Hoogstraten op cultureel-toeristisch en tuinbouwkundig gebied. Een initiatief zoals Bierparadijs en Eirbissembier kan de uitstraling van Hoogstraten op deze terreinen enkel nog vergroten. Hij verklaarde vervolgens Bierparadijs voor geopend en nam als eerste een flinke slok Eirbissembier. De fanfares van Meer en Berendrecht (geboorteplaats van de heer Crynen) luisterden de openingsceremonie op met vrolijke deuntjesDe genodigden konden nog rustig rondwandelen in het Bierparadijs en gezellig keuvelen en proeven.•

lief l?ierpaĂŽa/iis

Q/?

dc Ti-anspo,-fz-one ee,, dc E19-grens te Meer.

Ruim vijfhonderd soorten bier, nelje.s in tijeti en alfabetisch geiangscliikt, ,achicn hier op de ware bierliefhebbers.

Openingstijden Het Bierparadijs is open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur en zondag van 10 tot 16 uur (op maandag gesloten). EIRBISSEM-bier is een exclusiviteit van het Bierparadijs. Bij aankoop van een bak krijgt men gratis een glas (zolang de voorraad strekt). BIERPARADtJS Grensweg 12e 2321 Meer tel.: 03-315.05.11

ni

Ook de wijnkenner werd niet vergeten. Hij kan kiezen uit driehonderd fijne Franse en Duitse wijnen in verschillende prijsklassen. 17


RIJDEN***

IS PLEZANT,

Over thermossen en sensoren Zoals de fiets na een tiental jaren van transformaties een vorm bereikte die definitief is gebleken, zo is ook de automobiel nu in een stadium gekomen waarin hij alleen nog in details veranderen zal... Deze zin kwam tevoorschijn toen ik vorige week met onze Cyriel het behangpapier van de muur van onze keuken trok. Hij stond te lezen in 'De Gazet van Antwerpen' van donderdag 23 mei 1924, die destijds gebruikt werd als eerste ondergrond voor onze keukenmuur. Nu, 67 jaren later wil ik in deze rubriek twee van deze recente details even belichten.

Nooit meer een koude start Starten in de winter met een koude motor blijft voor velen een ellende. Men voelt gewoon dat de motor er geen zin in heeft, om over het baasje nog maar te zwijgen, maar ja, het moet. Een zekere Oskar Schatz heeft hiervoor nu een oplossing bedacht die althans in theorie zo voordehandliggend is dat men er zich oprecht over verwondert dat deze uitvinding niet reeds lang standaard in elke auto is ingebouwd. Wanneer de motor een tijdje draait komt hij op bedrijfstemperatuur, de ideale temperatuur waarop hij lekker draait. Daarna produceert hij een teveel aan warmte die door het koelingssysteem moet afgevoerd worden. Wanneer de auto een nacht buiten staat in de vrieskou heeft de motor te weinig warmte om direkt lekker te gaan snorren. Herr Schatz ontwierp nu een systeem waarbij deze kloof tussen een teveel en een tekor t aan warmte overbrugd wordt door een opslagsysteem dat deel uitmaakt van het koelsysteem. De overtollige warmte die door de motor geproduceerd wordt, nadat hij op bedrijfstemperatuur

0

Streven

0 -

naar perfektie Garage

Geudens B.VIIB.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

gekomen is, wordt daarbij opgeslagen in een soort thermoskan die bariumhydroxyde bevat, een goedje dat bij kamertemperatuur een vaste stof is (een soort zout) maar bij 78°C begint te smelten.. Dit smeltingsproces slorpt veel meer warmte op dan nodig zou zijn om de stof enkel op hogere temperatuur te brengen. (Daarom houden visverkopers hun waar in de zomer vers met smeltend ijs.) Het zal dus ook meer en trager de opgenomen warmte afgeven wanneer het omgekeerde proces plaatsvindt. De eerste experimenten met dit systeem waren erg bemoedigend. Wanneer de motor op vrijdagavond werd afgezet produceerde de

18

'chauffage' van een testwagen op maandagochtend binnen één minuut warme lucht van 40°C. Gedaan met ruiten afkrabben, adem die direkt weer bevriest op de voorruit, enz. Schatz' thermoskan zou niet al te duur worden, men denkt aan de prijs van 'goede autoradio'. Herzlichen Dank, Herr Schatz!

of hooguit een paar schrammen op een voortbewegingsmachine kan betekenen. Het psychologisch 'afstandhouden' wordt uitgebreid tot het koetswerk van onze automobielen. Daarin dreigt nu verandering te komen aangezien (men kon het zien aankomen) er een systeem in wording is waarbij dit heerlijke menselijk gevecht wordt overgenomen door een computer. De bestuurder kan gewoon uitstappen en de auto zoekt zichzelf via een geautomatiseerd parkeersysteem feilloos en emotieloos een plaatsje, vlak tegen de stoeprand. Sensoren die in de achter- en zijwanden van de wagen zijn ingebouwd verstrekken de boordcomputer gegevens over de positie, die

N.V. GARAGE VAN USSEL

De auto die 'het met zichzelf doet' Voor een liefhebber van nauwgezet observeren van het menselijk tekort is het telkens weer een feest om toe te kijken hoe pover ons oriënteringsverrnogen meestal functioneert bij het zg. 'achteruit parkeren', het gevreesde onderdeel van menig rijexamen. (Het panische vooruit en achteruit kijken, de

aø&vsi GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 031314 68 60 omgezet worden in adekwate stuurbewegingen. Het zal echter, tot mijn opluchting, nog wel vijf jaren duren alvorens deze vinding operationeel is en ze zal een meerkost van 300.000 fr. betekenen. De eerste vinding vind ik wel sympathiek. Tot volgende maand! Vanfraeyenhove, V. (ir.)•

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 verbeten rukken aan het arme autostuur, het bezwete voorhoofd, het strak achteruit kijken wanneer het gevaar van een aanrijding juist langs voor dreigt, de halve meter die de wagen nog van de stoeprand verwijderd is wanneer de hele operatie achter de rug is; en wat daar bij nog het meest verbazingwekkend is, wanneer men er dieper over nadenkt, is die archetypische angst om even in aanraking te komen met een ander voertuig, wat toch meestal slechts een schadeloos tikje tegen de bumper,

om GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS- ROOS

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

Op woensdag 29 mei brengen wij u nieuw leesvoer in onze volgende MAAND. Medewerkers, breng uw kopij op woensdag 15 mei naar het gekende adres.

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Sport- en dorpsnieuws op zondag 19 mei.


autobanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

De Hoogstraatse Maand •l 03-314.55.04

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

4~

om

KOPJE VAN DE MAAND

De klas van meester Felix Vleugels uit 1949 was, buiten ons weten, eigenlijk een hele bijzondere klas. Het eerste en het twee. dc leerjaar zaten samen in één lokaal, wat voor die tijd formaal was, maar het moet - door de oorlog - zowat de kleinste groep geweest zijn uit de Minderhoutse schoolgeschiedenis van destijds: zeven in het eerste en zestien leerlingen in het tweede studiejaar. De school telde toen 75 leerlingen i.p.v. 120 in formale omstandigheden. Nog een - toevallige - bijzonderheid betreft ons kopje. Inderdaad, L.H. (zijn volledige naam en zijn adres vindt u bij de Van Herck - advertentie elders in dit blad) verhuisde in 1954 als jonge snaak van 12 jaar naar... Canada. Destijds zochten meer mensen hun heil en hun werk daar. Jos Simons, onze vorige man in de maand, vertelde ons dat zijn ouders, dank zij precies deze emigratie van de familie H. naar Canada, deze boerderij op Hal konden kopen. Van - weerom - toeval gesproken. Aandachtige lezers herinneren zich nog de naam van de familie H. anderen moeten op zoek naar de Van Herck Sport-advertentie elders. L.H. is sindsdien (1954) nog niet terug in ons land geweest (zijn zusters wel). Het zal daar wel bijzonder goed zijn. Zo vernemen we verder nog van familie hier dat L.H. ginds gronddraineringswerken uitvoert. Zijn broers zijn bijna allen bedrijvig als maïs- of soyaboeren, en nog geen kleintjes. De Belgen en Nederlanders die er wonen kennen mekaar als familie en komen dan ook regelmatig samen om te feesten e.d. (o.a. ook een familie Michielsen uit Meer ... ) L.H. mag voor 500 fr. Sportmateriaal kopen hij Van Herck Sport, maar misschien heeft ie nu direkt niets nodig of vindt hij het ginder ook wel? Hij mag ons uiteraard wel een kaartje of briefje sturen, zo komen we wat meer te weten over hem. Meester Vleugels herinnert zich hem als een stille, brave jongen.., het is ook alweer zolang geleden. Felix, de meester van dienst, behaalde zijn onderwijzersdiploma op een eerder ongunstig moment, bij het uitbreken van de oorlog, in 1940. Hij heeft de twee volgende jaren op 17 plaatsen inlerims gedaan in het Herentalse, zijn gehoortestad. Nadien werkte hij bij de corporatie en via vele omzwervingen kwam hij in 1945 in Minderhout als grenswachter werken. Tot einde 1945 was hij oorlogsvrijwilliger en op 1 mei 1946 kreeg hij eindelijk vaste voet in Minderhout door zijn benoeming in de school. Diezelfde dag nog kreeg hij aanbiedingen in Herentals en in Antwerpen. Tot in 1953 stond hij voor het eerste en tweede studiejaar, in dat jaar werd hij hoofdonderwijzer benoemd en kreeg het vijfde en zesde leerjaar onder zijn hoede. Volgens een van zijn ex-leerlingen was meester Felix een idealistisch, kordaat en vurig onderwijzer die met volle overgave zijn job uitoefende. In 1974 ging hij met welverdiende en wij vermoeden ook met 'welgevulde' rust...

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

Onder de brede 'vleugels van zuster (of was het nog soeur?) Alphonsine werden deze twaalf Wortelse meisjes uit het vierde leerjaar een jaartje wijzer en rijper. Het moet ongeveer 1965 geweest zijn, dus deze dames zijn nu weliswaar niet meer piep maar toch volop in de fleur van hun leven. Ons nieuwe kopje stuurt ons vlug een kaartje met naam, adres en telefoon (D.H.M., K. Boomstraat 37 2320 Hoogstraten) en mag dan bij Van Herck Sport voor 500 fr. Sportmateriaal - of kleding kopen. 19


DE OUDSTE TER WERELD (1613)...

(tW

550 akteurs; 2 koren en orkest; modern theater met 2.000 plaatsen; ruim 4 uur voorstelling... ,,de echtste, de ontroerendste, de schoonste".

PASSIESPELEN ERL in TIROL '91

)

ACHTDAAGSE AUTOCARREIS inbegrepen: - toegangsbewijs eerste rang + Vlaams tekstboek - ganse reis volpension in zelfde drie-sterrenhotel (bad + toilet) - alle verplaatsingen met moderne touringcar: heen- en terugreis, 3 dagexcursies met middagmaal (om. Gross Glockner), 3 halvedagtrips - Heimatavond, filmvoorstelling en grill-avond

- alle taksen en diensten - gespecialiseerde chauffeur en reisleider - op- en afstapplaatsen: Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Hasselt, Turnhout en Arendonk - zondag 26mei; 2, 9, 16,23 en 30juni; 1,8, 15,22 en 29september: 16.700fr. zondag 7,14,21 en 28juli; 4, 11, 18 en 25augustus: 17.600ff.

RONDREIZEN ZOMER

STEDENREIZEN VOOR- en NAJAAR 2d. KO 3d. KO 3d. KO 4d. KO 4d. KO 5d. KO 5d. KO 5d. KO 5d. KO 6d. KO-TO 6d. KO-TO 6d. KO-TO

Parijs 9 maart, 28september, 1 s HP 450 fr. Parijs 1 november, 13december, 2 s HP 900 fr. Londen 1 november, 13december, 2 s HP 1.000 fr. Parijs 9mei, 2januari'92, 3s HP 1.350 fr. Londen 9mei, 2anuarj '92,3s HP 1.500fr. Berlijn 21 april, 3nov., 9dec., 4 s HP 2.000 fr. München 20april, 29sept., 8nov., 4s HP 2.000 fr. Praag 27april, 1 iuni 26 oktober, 3s HP 1.900 Ir. Wenen 1 april, 14 okt., 4nov., 3 s HP 1.500 fr. Budapest 27april, 1juni, 26 okt., 3s HP 1.800 fr. Florentië 7 en 14apr., 17nov., 1 dec., 3s HP 1.650 Ir Venetië 11 maart, 14april, 17nov., 3 s HP 1.650 fr.

2.400 fr. 4.200 fr. 5.900fr. 6.000fr. 7.900 fr. 10.900 fr. 9.900 fr. 10.900fr. 9.900 fr. 13.900 fr. 12.900 fr. 12.900 fr.

Al onze steden-reizen bieden logies in kamers met pnvaat bad en toilet; plus ontbijt (KO). Het suppiement tot halfpension (s HP), bevat drie-gangen-avondmaaltijden op bestemming. Bij tussenovernachtingen (TO), is halfpension inbegrepen. Geen nachtritten. Plaatselijke excursies met eigen autocar inbegrepen,

REISBUREAU

DE AREND

Beierse Woud, Bayerisch Eisenstein 11 augustus 7d. VP 7d. VP-T0 Lourdes 18 mei 16september lirol, Elbigenalp-Lechtal 6 juli 8d. VP Salzburgerland, Mûhlbach a. H. 7juli, 10 augustus Bd. VP lirol, Tannheim 6,14 en 21juli 8d. VP 8d. VP-T0 Wenen en Salzburg 12juli lOd. HP Zuid-Tirol, Milhlwald 19juli Salzburgerland, Mûhlbach a. H. 29juli 12d. VP 12d. HP-T0 Azurenkust, St. Aygulf 17 juni, 2september 12d. VP-T0 Portugal en Santiago d. C. 28 mei, 16 september 12d. VP-T0 Rome, Florentië, Assisië 28 mei, 16september 14d. VP-T0 Italiaanse Adriatica, Cattolica 16juni, 1 september 14d. VP-T0 Sibenik, Jugo Dalmatija 16juni, 1 september 15d. VP-T0 Griekenland-rondreis 9juni, 18 aug., 29 sept.

Onze rondreizen zijn op basis van volpensioii (VP) en kamers met privaat bad en toilet, ook bij detussenovemachtingen (TO). Geen nachtritten. Uitstappen ter plaatse met eigen autocar facultatief. Zuid-Tirol en Azurenkust zijn op basis van halfpension.

Hertevelden 8,2370 ARENDONK. Tel. (014)677053.

Reisfoldef met alle inlichtingen wordt bezorgd op verzoek. Vergunning A 1295. Alleenrecht direct-verkoop voor gans België.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

20

10.950 fr. 11.400 fr. 11.900fr. 12.600fr. 11.350 fr. 13.500 fr. 19.900 Ir. 12.500fr. 17.500 Ir. 18.900 fr. 29.900 Ir. 29.900 Ir. 23.900 Ir. 23.900 Ir. 33.800 Ir.

l


SPORTIEF HIER 9 10 Minuten crossen is zo zwaar als een hele voetbalmatch spelen Wie denkt dat molorcross amper een sport is maar eerder een wild spelletje voor mannen die zich graag vuil maken, moet maar eens met Rudy Bruurs (Vooraard 12 in Minderhout) gaan praten. Dat deden wij en zo kwamen wij erachter dat motorcross wel degelijk een serieuze sport is waarvoor kracht, behendigheid en competitiegeest nodig is zoals bij elke andere sport.

Begonnen met brommer Rudy Bruurs is de enige zoon van Karel en Treza Bruurs en samen met hen babbelden wij een kleine avond vol over de motorsport in het algemeen en die van zoonlief in het bijzonder. Die zoon had al om 9uur in bed willen liggen, kwestie van 's morgensvroeg weer fit te zijn, want in het dagelijks leven is hij metser. Elke dag hard werken dus, 's avonds trainen en dan eten en slapen; tijd voor andere dingen rest hem niet. Maar daar heeft de nu bijna 20-jarige Rudy geen spijt van. Sport is zijn lang leven en daar heeft hij graag wat voor over. Motorcross heeft hem altijd geboeid. Niet zo ongewoon natuurlijk want welke jongen wordt niet aangetrokken door die combinatie van kracht, lawaai en stuntwerk? Rudy begon bescheiden met een brommer en voor de rest ging hij voetballen bij M.V.V. Hij deed dat niet slecht maar crossen bleef zijn eerste keuze. Maar dan moest hij eerst zijn ouders overtuigen en die waren daar in het begin niet voor te vinden. Moeder Treza: 'Er zijn weinig crossers hier in de streek, misschien omdat er praktisch geen oefenterreinen zijn. Er is hier ook weinig waardering voor de motorsport. De mensen denken al gauw dat het maar een wilde en vuile bedoening is en weinig sportief.'

Niet echt gevaarlijk Het heeft Rudy dan ook heel wat overtuigingskracht gekost om van zijn ouders de toelating te krijgen om te gaan crossen. 'Dat is tot nu toe de mooiste dag in mijn leven, toen onze vader en ons moeder mij toelieten om aan te sluiten bij B.L.M. (Bond van Liefhebbers Motorcross). Het is een dure sport, zo'n motor kost 187.000 fr. en dan nog de kledij, de verplaatsing, trainer, enz. In '87, ik was toen bijna 17 jaar, ben ik voorgoed begonnen. Dat lijkt misschien wel jong maar dat is niet zo. Tegenwoordig ziet ge al kleine jongentjes crossen, met aangepaste motors natuurlijk.' In zijn eerste jaar liep Rudy al een zware kniekwetsuur op. 'Tot nu toe mijn pijnlijkste herinnering. Maar toch is cross geen gevaarlijke sport al lijkt dat wel zo. Tot nu toe heb ik nog geen zware ongevallen gezien, op één uitzondering na: een jongen reed tegen een boom, zomaar pardoes zonder enige aanleiding; hij moet verdwaasd of versuft geweest zijn, het is onbegrijpelijk. Het gevaarlijkste moment is de start; als iedereen ineens wil beginnen, doen er zich weleens valpartijen voor maar niet op het parcours. De gemiddelde snelheid tijdens de cross is 40-50 km/uur, niet zo gevaarljik dus.' Vooral in de start is Rudy een uitblinker en dat is van belang want 'met een goede start is de wedstrijd al half gewonnen.'

Palmares

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

In de categorie 'juniors' heeft Rudy al prima gepresteerd: 2de bij het provinciaal kampioenschap, 3de voor het Belgisch kampioenschap, lste voor het Regelmatigheidscriterium (gemiddeld best gepresteerd) 4de voor F.A.M. (de 7 nationale bonden samen) en 2de voor de Honda-trofee. Dit alles binnen de B.L.M.: één van de 7 bonden die België rijk is. De volgende stap voor Rudy is de overgang van junior naar het niveau van Nationaal B wat hem niet moeilijk zal vallen, gezien zijn goede prestaties. Eén van de hoogtepunten in zijn korte sportloopbaan was de overhandiging van een splinternieuwe Honda, cadeau van de sponsor van de Honda-trofee. Daarop kan hij nu weer een jaar verder crossen en na dat jaar is de motor zijn eigendom. Die heeft dan wel al veel van zijn pluimen verloren. 'Om goed te crossen, moet je ieder jaar een nieuwe motor hebben.'

Motorcross vraagt kracht, behendigheid en .geld. Sponsors zijn dan ook broodnodig en mogen vermeld worden: TECHNO voor de helm, ROXY voor de kleding en HONDA voor de motor. En niet te vergeten: MOTORSHOP HERENTALS voor het verstrekken van goedkope onderdelen.

De kick en de kracht 'Hoe ruwer het terrein, hoe groter de uitdaging en hoe plezanter als ge goed presteert. Het heerlijkste moment is het 'springen' met de motor. Zo door de lucht vliegen, dat is een geweldige ervaring. Ge kijkt om u heen en dat geeft zo'n goed gevoel. Wat de mensen gewoonlijk niet beseffen, is dat crossen zo'n grote inspanning vraagt. Maar echt, 10 minuten cross is zo zwaar als het spelen van een hele voetbalmatch.' Het crossseizoen loopt van half februari tot begin november. In die periode gaat de familie Bruurs elke zondag op pad met de caravan om Rudy bij te staan bij zijn exploten. Hoe weinig blij zijn ouders vroeger waren met Rudy's ambities, zo enthousiast zijn ze nu voor zijn sport; ze zijn zijn meest toegewijde supporters geworden. Maar Rudy zelf heeft er ook veel voor over, al zijn vrije tijd gaat naar de sport, niet alleen voor het crossen maar ook de conditietraining: lopen, fietsen, zwemmen. 'Toch heb ik niet het gevoel iets te missen. Het crossen is heel spannend en voor de rest kan het ook na de wedstrijden heel gezellig zijn. Bij die jongens met allemaal dezelfde liefde voor de cross, daar vindt ge goede kameraden. We zijn dan wel rivalen tijdens de wedstrijd maar nadien kunnen we best met elkaar opschieten. En de meisjes, ja, die vinden motorcrossers wel interessant. Ge ziet dat zo, er hangen altijd mooie meiden rond bij de wedstrijden.' Maar voor Rudy gaat de sport voorlopig nog vbér het meisje, tenminste, dat veronderstellen we toch. En als het dan zo vér is, wel, dan heeft hij er weeral een fan bij. •

21


VANUIT HET STADHUIS... Het einde van een zwarte vlek Minderhout krijgt een nieuw dorpsplein Het is zover. Minderhout krijgt nu eindelijk waar het al zo lang op wachtte: een stemmig dorpsplein met aangepaste bestratingen en sfeervolle beplantingen. Voortaan zal men tenminste weer kunnen merken welk seizoen het is in Minderhout-dorp. Daarbij komt nog dat er een reële kans bestaat dat ook de gevaarlijke doortocht in het project wordt opgenomen. Er is hierover reeds een vergadering met het Bestuur van Bruggen en Wegen gevoerd. Bij het verschijnen van dit nummer zal er wellicht reeds een konkreet voorstel uitgetekend zijn. Zo wordt Minderhout niet alleen een heelstukfraaier maar ook nog veiliger bovendien. Intussen keurde de gemeenteraad de eerste fase van de werken goed, ni. deze tussen de kerk en de Gemeen test raat. Gehoopt wordt dat de uitvoering in het najaar kan beginnen. In Meersel-D reef zal men wellicht hetzelfde hopen voor de rioleringswerken aldaar. Na de opsplitsing van de werken vorig jaar in twee fasen, volgen er nu kostenbesparende maatregelen. Er blijven evenwel nog 55 miljoen voorzien op de begroting. Dus, hopen maar. Landschapsarchitect Frans Ceerts van Meersel-Dreef werd door het college aangesteld als ontwerper voor de inrichting van het dorpsplein van Minderhout. Het totale werk is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase omvat het noordelijke gedeelte, ni. het plein tussen de kerk en de gemeentestraat. Over deze eerste fase moest de gemeenteraad zich op maandag 25 maart uitspreken. Het plan kreeg lovende kritiek hoewel er hier en daar wat bedenkingen waren en er enkele besparingen in het oorspronkelijke voorstel werden aangebracht. De kosten worden geraamd op 6,6 miljoen voor de bestratingen en 1,5 voor de beplantingen. Voor de twee fasen was er in het totaal 12 miljoen voorzien in de begroting. De tweede fase zal wellicht pas kunnen aangevat worden wanneer gans de restauratie van de St.Clemenskerk is voltooid. Zoals op het plan te zien is, krijgen we dubbele rij bomen (platanen) in hoefijzervorm met de opening naar de kerk toe. Deze bomenrij vormt de wand van de ruimte en geeft door zijn geslotenheid een zekere rust aan het geheel. Binnenin is er een open ruimte die trapvormig omlaag gaat met uitzicht op de kerk. Deze centrale plaats bestaat uit ander materiaal en zal ingezaaid worden met gras. Tussen de rijen bomen loopt er een voetpad terwijl er eveneens parkeermogelijkheid voorzien is op verharding. Alles blijft evenwel één geheel met het plein. De ontwerper Frans Geerts heeft er altijd voor geijverd om ook de rijksweg doorheen Minderhout bij het geheel te betrekken. Misschien hebben de laatste zware ongelukken op deze baan Bruggen en Wegen ertoe aangezet om zich iets soepeler op te stellen. Op de lijst van Bruggen en Wegen met de meest gevaarlijke punten op de rijkswegen komt ook Minderhout voor. Al deze plaatsen zullen voorrang krijgen bij verbeteringen. Na de laatste gemeenteraad is er een vergadering geweest met 22

afgevaardigden van Bruggen en Wegen, het college, de technische dienst en ontwerper Frans Geerts. Hem werd de opdracht gegeven om tegen half april een voorstel uit te werken waarin de rijksweg betrokken wordt in het geheel van het plein. Door een visuele versmalling van de rijksweg, de keuze van het materiaal, een eventuele verhoging van de weg over de breedte van het plein, waardoor het verkeer zich als het ware integreert in het plein zelf, zou er een remmende invloed moeten uitgaan op dit verkeer. Over de plaats van de fietser bestaat er nog twijfel: in het trage gemotoriseerd verkeer, of op een afzonderlijk fietspad? Voor deze eerste fase van het nieuwe dorpsplein hoopt men in het najaar van start te kunnen gaan. Alle raadsleden keurden het dossier goed met uitzondering van raadslid Sprangers. Deze onthield zich, niet omwille van het plan, want dit vond hij zeer mooi, maar omdat Meer eens te meer in de kou blijft staan. Hier komt geen verfraaiing. Integendeel, vindt hij, het plan van de omgeving van de kerk en het kerkhof te Meer wordt ver kracht. Er wordt verder een goede bouwwijk


verminkt en de gemeentelijke voetbalvelden worden verwaarloosd. Voor de tweede fase van het dossier, nI. het plein tussen de schooistraat en de kerk, zullen we allicht nog moeten wachten tot de restauratie van de St-Clemenskerk voltooid is. Hierin zit ook de kerkhofmuur vervat. Het kerkhof zou later ook geïntegreerd worden in het plein met behoud van de meest interessante grafstenen. Zo zou er een bloementuin in kunnen ondergebracht worden.

Nog even de 'botten' aan In Meersel-Dreef zakken de prijzen dan wel met de jaren naar beneden, de hoop dat er dan toch eindelijk schot komt in het rioleringsdossier, groeit daarentegen langzaam maar zeker. Op 16mei1988 werd er een dossier ingediend voor subsidiëring van de riolerings- en herinrichtingswerken (132 milj.) op Meersel-Dreef. Er kwam toen geen positieve respons uit Brussel terug naar het noordelijkste puntje van het land. Dit was de aanleiding om dit dossier op te splitsen in twee fasen. En zo gebeurde dit in de gemeenteraad van 26 maart vorig jaar. De eerste fase werd geschat op 50,3 miljoen inclusief BTW maar zonder de erelonen. Er werd in de begroting 1991 55 miljoen voorzien met de hoop op een staatstussenkomst van 15 miljoen. Maar door de inwerkingtreding van het investeringsfonds zijn de kansen op betoelaging zeer klein geworden. Daarom zijn er op basis van voorstellen door de commissie ruimtelijke ordening een aantal kostenbesparende maatregelen getroffen. Deze besparingen worden door de raadsleden positief bevonden omdat zij nergens afbreuk doen aan de essentie van de werken. De inwoners van Dreef tussen de Oude Tramweg en de grens en deze van het eerste gedeelte van de Oude Tramweg mogen hun hoop weer wat koesteren want de werken zullen zo vlug mogelijk aanbesteed worden. Hun laarzen of 'botten' houden zij evenwel nog best een tijdje bij de hand.•

Alfabetische hersenkronkels VELT nodigt uit Ecologische LenteDag Voor de derde maal op rij organiseert VeltNoorderkempen haar jaarlijkse LenteDag op woensdag 1 mei. Plaats van het gebeuren is het Klein Seminarie. Op het programma staan o.a. volgende onderdelen: een grootse biomarkt, folkloristische dansen en informatiestanden van diverse ecologische organisaties. Het programma vangt aan om 14.00 uur met de opening van de biomarkt en de verschillende informatiestanden. De volksdansgroep 't Smoutpeerke geeft verschillende optredens met als hoogtepunt de traditionele meiboomdans om 16.30 uur. Voor de inwendige mens kan men terecht bij Velt-Kaffee die dit jaar is opgevat als een eco self-service. Op een ecologisch verantwoorde wijze worden hartige hapjes en dito dranken aan de man gebracht waarbij gelet wordt op aspecten zoals verpakking, biologische oorsprong, afval en dergelijke. Voor de kleinsten tenslotte is er gedurende de ganse namiddag kinderanimatie voorzien, zodat de ouders rustig kunnen genieten van de LenteDag. Iedereen is welkom en de toegang gratis.

Hartig vegetarisch broodbeleg Adrienne Van den Briele zal een demonstratie-avond houden over het bereiden van vegetarisch broodbeleg. Adrienne werkt met gewone ingrediënten, die iedereen naar eigen smaak kan aanpassen. De klassieke 'restjes' uit de dagelijkse keuken worden niet vergeten! Een greep uit de voorbeelden van die avond: tofu-paté met curry en peterselie, eier-salade, champignon-salade, bonenpaté, chutney, noten-pasta... De demonstratie-avond gaat door in het parochiecentrum, Koestraat te Minderhout op woensdag 8 mei. De avond begint stipt om 20.00 uur. Deelname in de kosten bedraagt Bfr. 50,— per persoon.

Natuur- en kruidenwandeling In het voorjaar is het extra mooi om de opkomende flora te bekijken en te bestuderen. Op zondagmorgen 26 mei doet Velt-Noorderkempen dit gezamenlijk onder de deskundige leiding van natuurgids Jos Vorselmans. In het dal van de Mark leidt hij ons rond naar de mooiste plekjes en geeft hierbij de nodige uitleg. René De Vrij staat hem bij om ook de medicinale werking van de kruiden toe te lichten. De start is voorzien rond 9.30 uur. Plaats van samenkomst is het gemeenteplein achter de kerk van Minderhout (aan de schuttersstand). De deelname is gratis. •

Onder deze titel is een hundeltje verzen verschenen van de hand van JOS VERMONDEN. De auteur woont nu in Retie maar is af komstig uit onze gemeente en voor vele mensen een oude bekende. De nu 38-jarige Jos heeft geen gemakkelijk leven achter de rug en de neerslag hiervan is te lezen in zijn boekje; hij heeft het bedacht en geschreven toen hij enige tijd geleden werkonbekwaam was. Bij het lezen merkt men wel enige verbittering om wat Jos in zijn leven heeft meegemaakt maar bij langs geen wanhoop. Een beetje preken doet hij ook wel, zo van dat wij allemaal wat vriendelijker moeten zijn voor elkaar en dat het dan dik in orde komt. De vorm waarin hij dit alles heeft neergepend, is speels; spelletjes met woorden, letters en rijm, daar houdt hij van. En het is hem van harte gegund. Het boekje 'Alfabetische hersenkronkels' is te koop in de boekwinkels in Hoogstraten voor de prijs win 275 fr.

Hoogstraten Onder die prachtige, statige toren werd ik 38 jaar geleden geboren. Ook die toren werd platgebombardeerd en daarna weer prachtig gerestaureerd. Ook ik werd als mens altijd in de grond geboord en dat heeft me vaak gestoord. Een gelukkige jeugd heb ik niet gehad maar ja, de een heeft dït, de ander dat. 38 jaar ben ik van m'n leven verloren door me aan al die zaken te storen. Maar nu voel ik me als herboren net zoals die prachtige toren. Er zijn daar in de streek ook verschillende mensen die ik het allerbeste toe wil wensen. Maar er zijn er ook die ik minacht omdat ze verkeerd over me hebben gedacht. Maar ja, iedereen heeft zijn gebreken en daarom schenk ik dit gedicht aan m'n geboort es t ad Vroeger waar m'n wieg stond was het nog een hoeregat. Nu noemt men het Stad en Vrijheid, hopelijk schenkt dit bundel de mensen ook wat blijheid. Want er is al zoveel leed, maar weet dat ik Hoogst raden niet vergeet. Verder nog de beste wensen aan alle eerlijke en correcte mensen. De anderen kunnen het vergeten en waarom dat zullen ze zelf wel weten. Hierbij ga ik het dus laten, nog de allerbeste groeten aan alle mensen, van groot-Hoogstraten, Men spreekt zelfs al van High Street. Dat men daar Engels sprak, dat wist ik niet. Jos 17d'J.Jî/ onden 23


11

h~u-)xu-)o0mUm

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Hommage aan Servacs

Nog tot 12 mei loopt in de Angelazaal van het Spijker de prestigieuze tentoonstelling van Kunstkring Spijker met de schitterende getekende kruisweg van Luithagen door Albert

Servaes. In ons vorige nummer las u reeds meer hierover. Projektleider Jef Steylaerts voegt aan deze tentoonstelling nog twee elementen toe n.a.v. het 25-jarige overlijden van de kunstenaar. Op vrijdag 10 mei heeft in de Catharinakerk een Nocturne plaats als homniagc aan Scrvaes. Jan Van Mol bespeelt het orgel. Hij brengt 'Le chemin de la Croix' van dc moderne Frame componist Marcel Dupré. Stcylacrts brengt begeleidende teksten met een moderne vertaling van de religieuze bewogenheid in elke statie van de kruisweg. Dia's illustreren dit geheel. Kaarten kosten 250 fr. bij de toeristische dienst. Tenslotte is er de uitgave in beperkte oplage van een kunstboek 'Albert Servaes en zijn getekende kruisweg van Luithagen'. Het boek bevat alle staties van de kruisweg, evenals de beschouwingen van Steylaerts, een duiding van het oeuvre van Servaes en biografische gegevens. Precieze openingsuren en dagen voor de Spijkertentoonstelling staan vermeld in de kalender. LII

Van Toorop tot Peeters Van 5 mei tot 12 mei wordt in het Seminarie een pedagogisch opgezette tentoonstelling opgebouwd rondom de kruisweg van Jan Toor-

op. De tentoonstelling heeft plaats in de kapel van de school. Deze kerkruimte leent er zich bovendien toe om een korte voorstelling te geven van het werk van de architekt ervan. Frans Peeters heeft immers in het Antwerpse heel wat kerken en kapellen gebouwd. De kruisweg van Toorop werd door deze Nederlandse kunstenaar gemaakt in 1916-'17 voor de St. Bernolphuskerk in Oosterbeek. Het werk bleek zeer populair bij onze noorderburen, de litho's vonden hun weg naar ettelijke kerken. Toevallig trouwens ook naar dezelfde abdij van O.L.V. van Koningshoeven waar Servaes bewaard wordt. Aangezien de ordening van de staties in de kruisweg van Servaes doorbroken moest worden na het verbod van de H. Officie, dient daar een tweede kruisweg als devotie object gebruikt te worden. Dat uitgerekend deze beide kruiswegen nu ook in twee Hoogstraatse scholen verenigd zijn, is louter toeval. De litho's vonden zelden hun weg naar Vlaamse kerken, maar werden omstreeks de jaren '20 aangekocht voor de school. In de kapel van de school wordt de kruisweg van Toorop geconfronteerd met de gebeeldhouwde kruisweg van Goossens en geplaatst binnen de Jugendstil. Verder wordt de evolutie in zijn werk getoond aan de hand van reprodukties en kopieën, evenals originele werk van hem en tij dgenoten. Ook aan de nawerking van zijn oeuvre wordt aandacht besteed. Toorop werd immers druk nagevolgd in religieuze kunst, waarbij men al te vaak in zoeterige en kitscherige toestanden verviel. 24

\... II

i (J1VL KAPLL Zw Getuigen daarvan o.m. kommunieprentjes, kerkboekillustraties en andere religieuze prullaria van de jaren '20. Een hoek in de Mariakapel wordt ingeruimd voor tekeningen en foto's met werk van architect Frans Peeters. Deze tekende in '35 de kapel van de school, en zou tussen '28 en zijn dood in '42 heel wat kerken en kapellen in het Antwerpse realiseren. Zo om. de St. Rumolduskerk in Deurne, het Mariagasthuis in Berchem, St. Jan Evangelist in Wilrijk, St. Hubertus in Berchem, Regina Pacis in Schilde. Hij maakte eveneens het ontwerp voor de kapel van de

1A!E

OOü3TÂTt'

Zusters in het Seminarie, welk werd uitgevoerd na de dood van de architect. Wellicht wordt ook deze kapel opengesteld voor het publiek. Meer nog dan in de grote kapel komt daar zijn strakke en nooit triomfalistische stijl tot zijn recht. Het geheel is ongetwijfeld een weliswaar bescheiden maar pedagogisch goed doordacht opzet. Samen met de Servaes tentoonstelling geeft dit een fraaie religieuze toets aan de Mariamaand. 13


HOOGSTRA TEN

Meimaand feesimaand In mei leggen alle scholen een ei. BovenWeli willen ze dat dan ook allemaal nog eens op een andere dag doen, wellicht volkomen in dc geest van samenwerking zoals het binnen een scholengemeenschap betaamt. Het Spijker opendeurt op zondag 5 mei, precies een week later gevolgd door het Seminarie waar een en ander een nieuw kleedje aangenieten kreeg. Hemelvaartsdag vliegen alle ouders op noeste woikjes richting Vito en Land- en Tuinbouwschool, vermoeden wij zo. Het Jeugdmuziekatelier zet verschillende klassen en leergroepen aan het werk op het podium van de feestzaal van het Seminarie op zaterdag 4 mei om 15.30 uur. Links en rechts worden de benen onder tafel gestoken ter gelegenheid van kommuniefeesten. Na een portie hostie (één) volgt genoeglijk een kommuniekorf (ééntje tenzij zus of dochter geen champignonnekes lust), peekes en erwten met gebraad en afgerond met een kommuniegebak (paar jaar later verkrijgbaar in trouwuitvoering). De eerste kommunikanten doen hun ding op Hemelvaart donderdag 9 mei in de mis van 10 uur. De vor melingen idem op Pinksteren 19 mei. In beide gevallen gaat het om pakweg 65 exemplaren . El

11° ze jv.

VITO-leerlingen winnen een auto V. In. r. Jan De los, Gen1 Lippens, Lik J/ijj Sande, Rudi De Ridder, Ronnï /1 dains, Michel Martens, Marc Scheynen, Frank Michielsen, Steve Krijnen, Paul Joris en Ronny Fleerakkers zijn de leerlingen van het zesde jaar automechanica van het VITO. Tijdens een reeks bekwaamheidsproeven, georganiseerd door Fiat Auto België, waren zij de beste en de snelste automechaniekers. Zo kregen zij de eerste prijs, deze nieuwe kleine Fiat personenwagen. Begin juli nemen zij nogmaals deel aan een wedstrijd in Frankrijk en wij hopen dat zij ook daar de naam en de faam van het Hoogstraats technisch onderwijs zullen hoog houden. •

BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

nagt

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 ' WIJNEGEM BijkhoeVelaan 1

e)(t der' aa Ane 9peC%a''e

(Verlengde Bisschoppenhoflaan)

ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD

HIER ENKELE VOORBEELDEN _e4

VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

vv

fr"

Uitlaten* Remmen Schokdempers errkel te Wrjrregem

155SF 12 FIRESTONE S21 1 Tub 155SF 13 FIRESTONE F560 Tub 155SF 13 MANOR M5GT Tub 155170SF 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165Hfl 13 MICHELIN MXV Tub 165 HP 13 UNIROYAL P240 Tub 17517011F 13 PIRELLI P5 Tub 185160 HP 13 FIRESTONE HAWK Tub 175170 HP 14 DUNLOP 08 Tub 175/70 TR 14 UNIROYAL F080 Tub 185160HFl 14 DUNLOP 08 Tub 18516011F 14 KLEBEP C50 Tub 185160 HP 14 PIRELLI P600 Tub 185160 HP 14 UNIROYAL F340 Tub 185170 HP 14 GENERAL XP2000 Tub 185170 TP 14 MABA M9 Tub 195/65 HP 4 UNIROYAL R340 Tub 195150 HP 15 GENERAL XP2000 Tub 195/50 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195/50 VR 15 DUNLOP 04 Tub 195/SOHP 15 UNIROYAL P340 Tub 195/60 HP 15 UNIPO VAL P340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL F340 Tub 05155ZR 16 GENERAL XP2000 Tub

TEL: (03) 645 5795 (03) 312 2316 (03) 32626 00

1.375,1.375,1.280,1.664,1.969,1.8442.522,2.325,2.000,2.000,-

2.450,2.500,-

3.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,-

3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

61W 25% inclusief - montage gratis!

er, te OoslmrIle

Zeer grote keuze sierwielen

j

Zeer grote keuze sierwielen en : g sportvelgen. Ook speciale S velgen voor terreinwagens.

&Ôi

225 fr

Schokdempers

II,

'1W GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks -6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen inbeç OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK

Batterijen MERCEDES Diesel - 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. - 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCI-$I COLT, PEUGEOT, enz. -40 Amp.

3.114 F 1.892 F 1.890 F

BATÎERLIEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen! 25


HOOGSTRA TEN

Doekje voor het Bloeden De H. Bloedprocessie ziet dit keer het licht op 26mei en 2 juni. De eerste zondag in aanwezigheid van de bisschop van 's Hertogenbosch (waar de traditie haar oorsprong vond) mgr. Ter Schure. Voor de rest volgt alles de getrouwe gang der zaken zoals het een zich respecterende traditie betreft. IKO grijpt de Bloedfoor weer aan als kapstok om er de tentoonstelling van leerlingenwerk aan op te hangen. Dat gebeurt in de eigen galerij van 10 tot 18 uur. In de cafetaria krijgt de wisselcollectie van de gemeente een exposerend onderkomen. De tekenwedstrijd in drie categorieën voor jongeren tussen 6 en 14 jaar wordt afgewerkt op Pinksterzaterdag 18mei vanaf 14 uur. Weather permitting gebeurt dat op de IKO parking, zoniet zoekt men droge stekken op. Vaneigens is een delegatie uit Geertruidenberg aanwezig om het talent van eigen bodem de bef af te steken. De prijsuitreiking heeft plaats op 26 mei om 16 uur in IKO. Prijswinnaars worden op voorhand op de hoogte gebracht.F

15 Marckriver Jazzkaarsen De Marckriver Jazzklub blies op zaterdag 20 april 15 kaarsjes uit. Dat gebeurde tijdens een jubileumavond in de cafetaria van de Rabboenizaal van het Spijker met talloze binnen- en buitenlandse muzikale gasten. Daarover las u vorige keer al meer. Voorzitter Eddy Blockx praat met aanstekelijk enthousiasme over zijn geloof in de clubtoekomst. 'Wij zijn één van de weinige clubs die zich altijd hebben toegelegd op het brengen van acts uit het typische New Orleans genre. Dat heeft meegebracht dat we doorheen de jaren een bijzonder trouw publiek hebben gecreëerd dat steevast de cluboptredens bijwoont en daarvoor zelfs van heinde en verre komt. Al heb ik het altijd wel wat spijtig gevonden dat er niet méér Hoogstraatse mensen tot de vaste bezoekerskring gerekend mogen worden'. Dat de club het na al die jaren nog altijd goed doet en financieel de eindjes aan mekaar kan knopen, wijt hij aan verschillende dingen. 'In de allereerste plaats is dat vanzelfsprekend de unieke band met de Marckriver Jazzband. Eén optreden op twee verzorgen zij gratis en

voor niks. Dat brengt dan allemaal geen grote sommen op, maar dat is wel toereikend voor onze verdere programmatie. Die formule is van in het begin een erg gelukkig zaak geweest. Bovendien is er in de loop van de jaren altijd een voldoende grote groep van mensen geweest die volkomen belangeloos het eigenlijke werk hebben willen doen. Dan denk ik aan de zaal in orde brengen en weer ontruimen, de bediening tijdens de koncerten enz. En tenslotte is er de kleinschalige aanpak waarmee wij onze eigenheid al die tijd hebben bewaard'. Na de jubileumavond wordt de jaarwerking afgerond op 23juni met de vijfde jazzboottocht in Postel op de Kempense Mississippi. Dat zal dan welgeteld de 1 30ste clubactiviteit zijn. Ei

Euthanasie

Dejo fietst Zaterdag 11 mei maakt Dejo een daguitslap in de vorm van een fietseling langsheen de nieuwskoppen van de gemeente Hoogstraten. Plaatsen dus die recent om een of andere reden in het nieuws zijn gekomen. Een boeiende streekverkenning voor de prijs van eigen trappen, zo luidt het wervend. Vertrek om 9.30 uur op het plein naast de kerk in Minderhout en aankomst rond 16 uur bij Epiphania in Achtel. Picnic noodzakelijk, voor drank wordt gezorgd.•

woondecoratie

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open

a.1

's maandags gesloten

KJedingoor het hele gezin: Nieuwsaat 9 26

Na een reeks preselecties bleven er twintig kandidaten over voor de verkiezing van Miss België op zaterdag 27 april in Spa. Deze finalisten met o.a. de Hoogstraatse Wendy Massez uit de Antoon de Lalaingstraat, vertrokken woensdag 10 april vanuit Zaventem voor een week naar het zonnige Tenerife. Deze reis is in zekere zin een beloning maar ook een test. De begeleiders beoordelen de stijl, de omgangsvornien en het sociaal gedrag in de groep van de meisjes. Van 20 tot 27 april verblijven de twintig schoonheden in Spa ter voorbereiding van de grote finale die rechtstreeks zal uitgezonden worden door de RTL vanaf 20 uur. Ook de TV-kijkers kunnen tijdens de uitzending rechtstreeks via de telefoon hun beoordeling geven.

Met bewonderenswaardive volharclin richt vzw Epipliania lezingen in over allerlei religieus-filosofische onderwerpen. Morele geschilpunten worden daarbij niet geschuwd. Zo ook niet bij de voordracht op donderdag 2 mei om 20 uur in het auditorium van het Seminarie door Pol Vinken. Vinken is professor moraal en ziekenhuispastor in Antwerpen. Hij praat over het zeer delicate onderwerp van de euthanasie. Hij omschrijft de inhoud van deze term, beschrijft diverse situaties en gaat in op het onderscheid tussen passieve en actieve euthanasie. Vervolgens bespreekt hij de persoon die om euthanasie vraagt. Dat alles vanuit 'een houding van fundamentele eerbied voor leven en sterven, gekenmerkt door zorg en zinvol handelen wat ook betekent afzien van zinloze behandelingen'. Na de lezing wordt met het publiek in discussie gegaan. De inkom bedraagt 200 fr.[ J

waard

Kandidate Miss België

Wendy Massez Wendy Massez, 21 jaar, is oud-leerlinge van het Spijker. Na de moderne humaniora volgde zij nog een jaar handelswetenschappen en werkte daarna als secretaresse op een transportbedrijf. Maar haar grote droom en wens, reeds als kind, om ooit fotomodel en mannequin te worden, kon zij niet vergeten. Nu hoopt zij van haar bij beroep eindelijk een echt hoofdberoep te kunnen maken. Wij wensen Wendy van Hoogstraten veel succes, nu zaterdag, bij de verkiezing van Miss België. [i

Op woensdag 29 mei brengen wij u nieuw leesvoer in onze volgende MAAND. Medewerkers, breng uw kopij op woensdag 15 mei naar het gekende adres. Sport- en dorpsnieuws op zondag 19 mei.


HALVE EEUW GELEDEN Lezers schrijven Geen plaats in de herberg Geachte redactie, Als ouders van een zwaar mentaal gehandicapte zoon, danken wij u om het probleem van het onthaal van gehandicapten zo nadrukkelijk in de openbaarheid te brengen zoals het gebeurde in uw artikel 'Geen plaats in de herberg'. Wij voelen ons diep geschokt dat de gebeurtenis die u beschrijft op de dag van heden nog plaats vindt. Heel wat ouders zullen wellicht met verdriet reageren. De kinderen zijn immers zo verheugd om een dag te wandelen, te winkelen en een kop koffie te drinken. De opvoedsters begeleiden hen daarbij met hart en ziel... en dan zoiets te moeten meemaken, lijkt ons wel bijzonder pijnlijk. De tranen wellen me op in de ogen wanneer ik u dit schrijf... Maar gelukkig zijn er in Hoogstraten tavernes waar ook onze kinderen zeer welkom zijn en met vriendelijkheid ontvangen worden. Dat ondervinden we per soonlijk regelmatig. Met vriendelijke groeten, (naam en (1(1/es aan (Ie redactie bekend)

Geen plaats in de herberg Als verantwoordelijke van dagcentrum Markdal uit Merksplas wil ik reageren op het artikel 'Er was geen plaats in de herberg'. Vooreerst wil ik zeggen dat wij met onze groep mentaal gehandicapten ook regelmatig een drank- of dansgelegenheid bezoeken. Tot op heden ondervonden wij nog geen boze of neerbuigende blikken of werden we nog niet aan de deur gezet. De uitbater van het bewuste cafĂŠ is een Nederlander. Hij behoort blijkbaar niet tot die groep Nederlandres die in hun thuisland zeer gastvrij en hulpvaardig zijn voor minder-validen. Als we de herberg groter maken en op landelijk vlak bezien, gebeurt er nog te weinig voor de groep gehandicapten. De mogelijkheid tot opvang van deze groep in gespecialiseerde voorzieningen laat nog te wensen over. Als we weten dat er alleen voor het arrondissement Turnhout

Mei 1941 Meersel-Dreef - voetbal Nogmaals hebben de liefhebbers van Meersel bewezen, door hun overwinning op Minderhout op 8-2, dat ze door wat oefening tot iets in staat zijn. Er moet echter nog veel geoefend worden, wat betreft samenspel en het juist geplaatst wegwerken van den hal. Wij durven het dan nogmaals wagen, de medewerking der sportliefhebbers te vragen. Ons ploegje dient gesteund te worden. Dat we iets kunnen leveren, bewijzen de prachtige uitslagen die we reeds behaald hebben. Dus dat enkele groote mensehen eens de koppen bijeen steken, en bij den een of anderen boer een geschikte wei huren. Het geld voor de huur zal wel door ons betaald worden. De Liefhebbers Hel is Mei in Achtel De boerderijen hebben een bekoorlijk uiterlijk; de roode steentjes zijn geschuurd en lachen in hun vurigheid ons tegen. Alles rondom is gereven en gewreven, en dit geeft natuurlijk de indruk dat het geen werkdag is. 01) de hoeve echter is alles druk in de weer. Onder het werk in den stal tierelieren de meisjes een lustig deuntje en de jongens fluiten de Zondagstemming in hij het voederen van paard en veulen. Al de bewoners der hoeve, zoo dc kakelende hennen die de hoogste noten zingen als de loeiende koeien die een tweede stem aanheffen, om naar buiten te mogen, voelen aan dat het meiklokje heeft geluid over de ontwaakte natuur. Dra zien we de boerinnekens sleuren met de melk kruiken naar de straat. De ware arbeidsvreugde straalt op hun gezichten. 1-let is den eersten Zondag in Mei... Daar stappen de boerenmenschen naar het kapelleke. Immers dezen dag zou beginnen met een plechtige H. Mis, gezongen door een tweesternnhig koor van 60 mensen op de wachtlijst staan voor een dagcentrum, dat de beschutte werkplaatsen steeds een hoger niveau van functioneren eisen en dat er een zeer lange weg dient afgelegd te worden om erkenning te verkrijgen, om nog maar te zwijgen over subsidies die dikwijls lang achterwege blijven en het personeel in deze sector dat nog steeds geen loon naar werken verdient.., dan is er sprake van discriminatie.

Achtelse boeren. De kapel is volgestroomd met hiddende menschen; de H. Mis gaat beginnen. De lichte muziek op een oud harmonium streelt onze oren. De boeren zingen achtereenvolgens de gebeden in twee stemmen, grootsch en indrukwekkend. In welke kerk van onze Kempen zal men zulk voorbeeld navolgen? Wie zal er niet met ons aanvoelen wat er omgaat in het hart van een boer die moet zingen voor zijn God, die niet rusten mag vooraleer hij zijn danklied heeft gezongen. Dankbaar heb ik deze heerlijke stonden meegemaakt. Alsdan trok voor onze geest een stuk boerenleven van wiens trouwe tradities eeuwen kunnen getuigen. We mogen ons geluk niet zoeken in ijdele middens die liehtzinnig genot aanbieden. Neen, het moet gezocht worden in de heilige sfeer van ons volkswezen, opdat de geslachten van morgens op ons waardig voorbeeld zouden voort bouwen. (M.A.)

Hoogstraten - Veediefstal In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd een jonge vaars uit de weide van Frans Vinck uit hoeve 'Anna' op den Aard alhier ontvreemd en in een nabijgelegen korenveld afgemaakt. Slechts de huid en wat afval en een paar handschoenen bleven ter plaatse. Denzelfclen nacht zouden dieven dergelijk feit nog gepleegd hebben aan het Zwart Ven te Wortel. Grote Vogetpikwedstrijd 0p Zondag 18 Mei en volgende. 250 frank prijzen. Doorgang 1,00 fr. CafĂŠ "t Eekhoornije', Meerle. Prachtige muziek. Fijne dranken. Hoogstraten - Burgemeestersbenoeming Bij officieel besluit werd de Heer Dr. P. Gommers thans bepaald tot burgemeester onzer gemeeme benoemd. Bron: Gezet van Hoogstraten

Noch de gehandicapte zelf, noch de mensen die zich inzetten voor deze groep willen medelijden of schouderklopjes, maar ook geen aalmoes, enkel datgene waar op ze recht hebben: nl. een plaats in de herberg, hoe klein dat deze laatste dan ook mag zijn.

Ingrid Mertens, verantwoordelijke van Markdal 27


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De poes van Saskia Poezen zijn vanouds graag geziene gasten in huis. Meer nog dan de hond zijn ze binnenshuis aanwezig. Zij komen immers overal in huis, daar waar de hond zich meestal moet houden aan de hem toegewezen plaats. Van de Poes weet je tevens waar het goed toeven is, met hun aangeboren zin om zich de behaaglijkste en comfortabelste plaatsjes uit te zoeken. Ze laten zich daar niet zo makkelijk verjagen maar hebben er meestal geen bezwaar tegen dat je je bij hen nestelt. Ze weten immers automatisch dat het strelen van hun pels de beloning zal zijn voor het wijzen van de weg naar het rustig plekje. Saskia weet deze poezen-eigenschappen naar waarde te schatten en verleent dan ook onderdak aan twee fraaie poezen: Tijg, een grijze streepjeskat en Zaza, een kat met een siamees-uiterlijk, gekregen van een duidelijk Siamese voor-kater. Nu zijn poezen ook eigenzinnig en laten zich moeilijk commanderen. Ook opsluiten verdragen ze niet en van puur wereldlijke en menselijke begrippen als 'mijn eigendom' en 'mijn tuin' hebben ze helemaal geen kaas gegeten, die lusten ze liever jong. Ze gaan dus nogal eens op stap. Ook de poezen van Saskia, en meestal veroorzaakt dit geen problemen, tot voor kort. Toen Saskia op een middag van boodschappen doen terug thuis kwam, vond ze in de garage een flinke plas bloed. Verontrust keek ze buiten en daar kwam Zaza aangezwijmeld. Onder liet bloed, met de buik over de gnd slepend. Oorzaak bleek een flinke schotwonde in de buik.

Blijkbaar wonen er in deze buurt mensen die het niet zo op katten begrepen hebben. Niemand kan tot liefde voor dieren verplicht worden en wanneer dat zo is, hoeven ze geen dieren in huis te halen. Maar op huisdieren van anderen schieten met het doel deze te doden is al te gortig en trouwens nog strafbaar ook. Saskia heeft dan ook bij de politie klacht ingediend tegen de onbekende schutter. De politie beloofde een buurtonderzoek, maar de resultaten ervan zijn tot hiertoe nog niet gekend. Zaza heeft het gelukkig overleefd en is bijna terug de oude. Saskia is dat niet, zij blijft ongerust. Het is niet prettig te weten dat er in uw onmiddellijke omgeving mensen zijn die het op huisvrienden van anderen gemunt hebben. H

ten gaan. Op het prachtige domein was door personeel van liet Bestuur van Waters en Bossen een mooi wandelpad uitgezet. Van de wandelaars wordt wel verwacht dat ze op de paden blijven en geen schade toebrengen aan planten of dieren en geen vuil achterlaten. Alleen met het tonen van respect voor dit mooie stuk natuur kunnen we bewijzen dat we de openstelling waard zijn en alleen op deze manier kan een meer permanente toegang tot het gebied verwezenlijkt worden. LI

Fiets Met de komst van het goede weer en de lange zonieravonden gaan de Meerlese verenigingen weer de fiets op. Een fiets, een beetje adem en een goed humeur volstaan. Wie wil kan mee. Met de K.B.G.: elke maandag en elke woensdag om 13 uur op het gemeenteplein. Met de KA.V.: elke woensdagavond om 20 uur op het gemeenteplein. Met de K.V.L.V.: elke le en 3e dinsdag van de maand om 19.30 uur en elke 2e en 4e dinsdag om 13 uur op het gemeenteplein. Met de K.W.B.: - met gewoon stuur elke zondag om 9 uur in de Kerkstraat - met koersstuur elke zondag om 9 uur in de Heinieulenstraat. 11

Honden die gehoorzamen Last mei uw hond die nooit luistert? Zere keel en hese stem van het roepen terwijl hij rustig voortkuiert? Dan moet je met je viervoeter naar de hondenvereniging van Baarle-Hertog. Daar leer je hem een brave en gehoorzame hond te zijn zonder voornoenide nevenverschijnselen. Heel wat Meerlenaren zijn er goed gevaren. Op Hemelvaartsdag 9 mei kan je naar de restiltaten gaan kijken. Dan 71111 er immers ge-

hoorzaamheidswedstrijden voor honden van alle rassen, met of zonder stamboom. Van 10 tot 17 uur op het terrein van de vereniging, Moleiistraat 3 in BaarIe-Hertog.L

Wist u dat... - De wedstrijd om de decibels tussen de verenigde fanfares in de Parochiezaal en de rockgroepen op Aspirock aan de overkant van de straat op zaterdag 13 april met lenglen door de rockers gewonnen is? Zij waren nog hoorbaar op 2 km ver en hielden het veel langer uit. - Wist u vooraf dat er op zaterdag 20 april in de St.-Salvatorkerk Vivaldi en andere barokmuziek ten gehore werd gebracht door het Wij negems koor en orkest? Wij niet en daarom was het hier niet aangekondigd. - Dat je op zondag 5 mei zeker niet moet thuisblijven. Dan moet je immers naar het Schoolfeest. 's Middags kan je er eten en na de middag van alles beleven. Het jonge schoolvolkje zal u er vast tijdig van overtuigen waar het die dag te doen is..

BYOUTERIE

.1011 HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 0313147253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

Nieuwe wandelwegen Het is er dan toch van gekomen. De openstelling van het staatsbos van de Elsakker. Zoals aangekondigd op de vergadering van de dorpsraad heeft het gemeentebestuur bekomen dat het domein voortaan elke eerste zondag van de maand voor het publiek toegankelijk is. Op zondag 7 april was dit voor de eerste maal het geval en ondanks het wisselvallige aprilweer en de kokurrentie van de Ronde van Vlaanderen waren er heel wat wandelaars die de gelegenheid niet voorbij lie28

Om nieuwe paden te ontdekken in je eigen dorp /ioeJje iiie! ver Ie gaan, naar de Elsakker ver genoeg.

is


MEERLE

20 jaar K.A.V. Meerle Op woensdag 24 april vier! de K. A. V. tijdens een feestelijke algemene vergadering zijn verjaardag. Het zal dan 20 jaar geleden zijn dat de allereerste algemene vergadering van de 'vrouwengilde'plaats vond. Nog maar 20 jaar za/je misschien zeggen, op andere plaatsen bestaat de K.A. V. veel langer. Nu blijkt dat de oprichting van de K.A. V. in Meerle een eerder lastige bevalling was.

leden zelf verzorgd. De kooklossen kwamen daar goed van pas. Alleen voor de komende feestelijke vergadering wordt beroep gedaan op een traiteur zodat iedereen ten volle kan meegenieten. De bijeenkomsten werden elk jaar opgeluisterd door een optreden. Mieke en Juul Kabas waren onder hen twee bekende gasten. Heden ten dage telt de K.A. V. 260 ingeschreven leden. De aard van de aktiviteiten zijn met de tijd meegegaan. Yoga, turnen en fietsen zijn nufelgesmaakte aktiviteiten. De lessenreeksen zijn geëvolueerd van koken en dagelijks huishouden naar o.a. bloemschikken, juwelen maken en gezond ver,nageren. De voordrachten over aktuele sociale thema's blijven, maar de belangstelling is minder. De mensen hebben deze tijd veel in eer informatiekanaten Ier beschikking dan vroeger. Alles bij mekaar slaagt het bestuur van de vereniging erin zijn leden een fraai palet van aktiviteiten te blijven bieden en bewijst de belangstelling dat zij hierin slagen.

Wij wensen hen dat dit nog vele jaren mag lukken.

14V I hl.

HERIJGERS bouwspecialiteiten

Irukstrieweg 7, 2320 Hooguraten, Tel. 031314 47 55

- .4ARD!NGSDRAAD: 20 jaar gelede,i, taal (Ie eer.sle /1/aal Of) rei.S i/iei de K.A. t. Binnen kringen van K.W.B. (mannen die ook vrouwen hadden) was er al lang spraak van om de vrouwengilde te helpen starten, maar de toenmalige pastoor Van Dijck werkte nogal wat tegen. Volgens hem was er hier geen behoefte aan een dergelijke vereniging, vereniging die nogal wat op had met werkende vrouwen en die waren hier toch niet. Vrouwen van landbouwers en tuinders ja, maar die hadden de 'Boerinnenbond' en dat volstond. Hardnekkigen uit eerder genoemde K.W.B. (vooral Frans Kustermans, Jan Jacobs en Louis Pauwels) bleven aandringen en ronselden zo onofficieel 83 dames die lid wilden worden (op de manier van 'als het doorgaat, komde gij dan ook?'). Op 16 maart 1971 staken een aantal onder hen de koppen bijeen om met de K.A.V. van start te gaan. Zij besloten om Jeanne Van de Heyning als voorzitster te vragen, die na overleg met hare Jos toestemde. Pater Frans Celis werd proost, pastoor Van Dijck had 'te veel werk'. Met een heperktç iroep weri -1 dan em (. algeme ne vergadering voarhereid en werden er leden gemaakt. Deze Iste vergadering had plaats up 28 apiil 1971 met 138 ingeschreven leden. Na de koffiemaaltijd gaf ene Mevr. Claessens een voordracht met als onderwerp 'TV-een vriend in huis?' en verblijdden Edmond Vermeiren en dochters de aanwezigen met harmonikamuziek. Reactie na deze eerste bijeenkomst: alleman tevreden maar de koffie was te slap. Deze bijeenkomst betekende de start van een welgevulde 20 jaar, met ecn uitgebieide welking Veel lesseui cckseii, veel voordrachten, een ontspanningsgroep die toneel en sketches speelde cii elk jaar op reis. De eerste reis die de dames maakten herinneren zij zich nog levendig. Nog onervaren in zulke zaken had het

bestuur een programma opgesteld dat er mocht zijn, met een bezoek aan Gouda (kaasmarkt), Avifauna, Madurodam en Scheveningen. Allemaal op 1 dag. Om 7 uur vertrokken en maar eerst na 11 uur thuis. Toen ze 's avonds nog in Wernhout bij Napoleon aanreden, weigerde de uitbater eerst om nog iets te serveren, zo laat op de avond. Vrouwelijke overredingskracht bracht hem tot andere gedachten. De huidige reizen zijn korter, de meeste jongere vrouwen willen immers graag op tijd thuis zijn voor de kinderen. De maaltijden tijdens jaarlijkse algemene feestvergaderingen werden elk jaar door de

voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

- RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

20 Jaar voorzitsiers van de K.A. V. Jeanne Van de Heyning- Van Es, Angeline Van AelstWillemsen, Rit van Aperen-Go vers en Toke Jacobs-Pelckmans. 29


1

LflÏÏl

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Veelzijdige paarden in de Mosten

Zwem, fiets, loop, vecht, lach, huil en bewonder

De Landelijke Rijvereutging St-Joris vleer organiseerde dit jaar voor het eerst een veelzijdigheidswedstrijd op 1 en 7 april. Op paasmaandag was er een wedstrijd voor de klassen licht, middel en zwaar en op zondag 7 april voor de ruiters uit de klasse beginnelingen. Het hele gebeuren vond plaats in en rond het recreatiedomein De Mosten. Een veelzijdigheidswedstrijd is in feite een driedelige wedstrijd waarbij paard en ruiter zich op diverse vlakken kunnen bewijzen. Het begon in de voormiddag met de dressuur, weinig spectaculair misschien, maar wat ballet is voor de mens, is dressuur voor het paard. Een wegparcours van 4500 meter vormde de inleiding tot het hoogtepunt van de dag: de cross country over vaste hindernissen. In de vroege namiddag moesten de deelnemende combinaties over een 20-tal serieuze hindernissen, waarbij durf, doorzetting, zelfkennis en inzicht levensbelangrijk zijn. De wedstrijd werd dan in de late namiddag afgesloten met de jumping over losstaande hindernissen. Achteraf was iedereen vol lof over deze wedstrijden. Het mooie weer, de prachtige natuur en de 130 ruiters op de schitterende omloop zorgden ervoor dat de talrijke toeschouwers een onvergetelijke dag beleefden. ¼

01) zondag 26 met is de Mosten het toneel van de start van de Vorsselmans-triatlilon, een Zundertse Organisatie die voor de vierde keer doorgaat. Niet minder dan 400 atleten gaan die dag op pad om het tegen elkaar op te nemen in de drie disciplines zwemmen, fietsen en lopen. De vorige drie triathlons vonden plaats in Zundert, maar door gebrek aan geschikt zwemwater moest men uitwijken naar elders. Men nam contact op met de stad Hoogstraten voor het gebruik van de Mosten en na enkele weken was de toestemming een feit. Ook de Belgische rijkswacht stond zeer positief tegenover het plan. Het resultaat is dat er dus eerst in de Mosten gezwommen wordt, waarna er nog 5 km in Meer gefietst wordt alvorens de grens overgestoken wordt. De organisatoren houden eraan te benadrukken dat zonder de fantastische medewerking van de stad Hoogstraten en de Belgische rijkswacht de vierde Vorsselmans-Triathion zeker niet zou zijn doorgegaan. Als u interesse hebt om mee te doen, kan u informatie inwinnen of een inschrijvingsformulier aanvragen op het volgende adres: S.T.Z., p/a W. Neele, Katerstraat 10, 4881 AR Zundert (tel. 01696-75701 of 016967 1732). Starttijden: /i Recreanten 12.00 uur; 1/8 Recreanten 13.00 uur; ¼ SPC (ISD) 14.00 uur. Pl'

Wacht, wacht Nog een paar korte berichten. In het kader van de vijfde editie van Akkerpop op zondag 28 juli geeft de feestende Mussenakker opnieuw een Akkerpopkrant uit. U kan daarin adverteren en op die manier de organisatoren de financiële slagkracht bezorgen om een aantrekkelijk programma in mekaar te boksen. Voorlopig is het nog koffiedik kijken wat dat programma betreft, de definitieve affiche komt er pas volgende maand. Toch zou er reeds zekerheid bestaan rond de komst van Claw Boys Claw, Raymond Van Het Groenewoud en Katrina and the Waves. De advertentieprijzen voor de krant blijven ongewijzigd: uit sympathie: 500 fr.; 1/16 pagina: 1000 fr.; 1/8 pagina: 1500 fr.; ¼ pagina: 2500 fr.; ½ pagina: 4000 fr.; 1 pagina: 7000 fr. Het krantje zal worden verspreid in het begin van de maand juli met een oplage van 25.000 exemplaren. U ontvangt uiteraard ook een recu voor de belastingdiensten. LII

Algemene Bouwonderneming

RAATSOOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

1

LRV-veelzijdigheidswedstrijd in de Mosten

,1an hei i'vlc'çise orgel.

Tijdens de paas week organiseerde de rijvereniging Sint-Joris enkele paarden wedstrijden in de o/ngeving van het recreatiedoinejn De Mosten. De veelzijdigheidswedstri7d werd gereden in zeven ringen: ring 1 tot en met 5 klasse licht, ring 6 klasse middel en ring 7 klasse zwaar. Een veelzi.jdigheidswedstrjjd bestaat uit een dressuurproef, de cross en tenslotte dejumping. Vier van de zeven ringwinnaars staan op deze foto: (v.l.n.r.) Linda Lauwers (ring 2), Tine Desmedt (ring 5), Karin Donckers (ring 7) en Piet Desinedt (ring 6). De ietwat verlegen lachende jongeman in het midden was geen ringwinnaar maar hij stond wel eens heel graag op de foto.

De Meerse kerk blijft in het nieuws. Terwijl het grote orgel als vanouds door de kerk davert en het tweede klavier verder hersteld wordt, krijgt nu ook de buitenkant een opknapbeurt. Onze 'peperbus' staat in de steigers, dat hebt u ook wel gezien. Heel de toren wordt terug opgevoegd op last van de gemeente. Misschien ook een mooie gelegenheid om het 'gebooi' ineens mee te restaureren. ¼


MEER

KFC Meer beëindigt het seizoen

V. 1. n. r. (staan) Voorzitter A rnold Van Aperen, clubafgevaardigde Marcel Ro,nbouts, Danny Mev vis, Mark Goetschalckx, Raf Quirjjnen, Gui Martens, Kurt Laurijssen, Van Dijck en (zitten) Stan Van Gestel, trainer Louis De Roover, Herman Bruynen, Piet Aerts, Ronny A erts, Benny Christiaensen, Jef Laurijssen, Johan Martens.

Brand in Meerse bossen

Dc maand mei betekent het einde van het voetbalseizoen. De Meerse elftallen mogen over 't algemeen op een geslaagde campagne terugblikken. Voor spelers, bestuursleden en supporters breekt nu een periode van welverdiende rust aan. Hoewel, de allerjongsten (6 tot 8 jaar) ofwel de duiveltjes hebben nog een tornooi op 1 mei. Zij spelen 7 tegen 7 op een half veld. Voetbal in het klein dus. Op die dag zijn ook alle toekomstige voetballertjes van Meer welkom. Zij kunnen al eens een kijkje komen nemen en informatie verkrijgen over trainingen en over de administratieve kant van de zaak. Op 1 mei wordt er in de namiddag door 12 ploegen gespeeld op het veld aan de Meerseweg. Voor de volwassenen is dit een mooie kans om kennis te maken met onze voetbaltoekomst. Op de bijgevoegde foto ziet u het eerste elftal dat op zondag 14 april thuis tegen Bezemheide een punt zette achter het seizoen 90-91. Volgend jaar mikt men op de promotie naar derde provinciale en met de huidige ploeg behoort dat tot de mogelijkheden, zeker nu trainer Louis De Roover zijn contract met één jaar verlengde.•

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 De reeiiii hiuiiiliieeriiiaiiiieii luit lIUOS1iU1L'/i cii .1 lecile Is / eiuil /111 oiiuteïeer twee uur blussen de bosbrand onder controle. Donderdag 4 april brandde over een oppervlakte van bijna drie ha het bos van Rom mens aan het Hoogeinde in Meer tussen het recreatiedomein De Mosten en de villawijk van Meersel. De schade bleef beperkt tot het gras, de heide en het kreupelhout. Een aantal bomen werden tot op een hoogte van ongeveer twee meter zwart gebrand maar bleven overeind. De gevallen bomen op de foto zijn nog resten van de voorjaarsstormen van 1990. De oorzaak van deze brand is onbekend maar de snelle verspreiding was een gevolg van de stevige wind. Het lente weer van deze dagen zal de planten groei vermoedelijk snel herstellen. Voor de om gekomen fauna is het helaas te laat.

_garag

QQJ

VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

9»" o0 't

ZOEKUTJES

TE KOOP: fototoestel Praktica TL Super 1000 + bijbehorende breedhoeklens + telelens + automatische flits tot 5 meters. Alles in lederen draagtassen, prijs 9000 fr., bellen na 18 uur. Tel. 03/314.52.64, Worteldorp 4, Wortel. I1


-

-

S

[rteI

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Te-rap

Dorpsraad

Schrijven voor dit maandblad wil vaak zeggen achter de feiten aanhollen (in 2 betekenissen). Sommige verenigingen moet je de pieren uit de neus halen. En soms kom je pas achteraf te weten dat er iets interessants te gebeuren viel. Ik kreeg een brief in de bus van onze hoofdredacteur waarbij hij iedereen (in het verenigingsleven of als organisator) aanspoort om alles tijdig door te geven. Er zitten er blijkbaar nog meer met diezelfde problemen. Soms kan ik ook wat te rap zijn. Dat gebeurde vorige maand nog toen ik wat kommentaar gaf bij de oud-ijzerslag van de KLJ. Want wat las ik in hun strooibriefje: om bij te dragen aan de aktie 'RED DE BOOMKES' hebben ze hun containers verplaatst naar de genieenteparking. Als dat geen lovenswaardig initiatief is -

Die dag, dat de Hoogstraatse Maand verscheen en het daglicht niet meer scheen,.., wie verscheen daar als een licht in de duisternis? De secretaris van de dorpsraad met een uitnodiging! Voor de vergadering! Te laat voor vorig nummer. Te vroeg voor het huidig. Alhoewel, wat zie ik nu: die vergadering gaat door op de dag van ons verschijnen! Donderdag 25 april om 8 uur 's avonds! (Ten minste als we geen vertraging oplopen in de drukkerij. Of als de nietjes niet op zijn. Of de eindredacteur-distributeur niet plat rijdt.) Op die vergadering zal ook een afvaardiging van het gemeentebestuur aanwezig zijn. En ik licht enkele punten uit de agenda:

Dorpskern 1-let is in Wortel soms moeilijk om vast te stellen waar de dorpskern zich bevindt. Bij een 'normaal' dorp is dat het centrum, de plaats waar zich de meeste voorzieningen (winkels, scholen, administratieve diensten, kerk ... ) en meestal ook nog de grootste concentratie aan inwoners bevinden. Wat dat betreft is Wortel wel een misgroeid dorp waar alles verspreid ligt. Als we nu eventjes - en heel eventjes maar voor de mensen die het daar wat moeilijk mee hebben - aannemen dat de dorpskern zich ook hier in de buurt van de kerk en de gemeenteparking bevindt, dan kun je begrijpen dat sommige van onze inwoners graag zouden hebben dat deze dorpskern ook zou geherwaardeerd worden. En dan vooral in de betekenis van: heringericlit, wat aantrekkelijk gemaakt, er één geheel van gemaakt. Men kijkt dan eerst eens met een voze blik naar de parochiezaal en daarna met een scheef oog naar de gemeenteparking. Dan staat daar naast de kerk nog steeds dat huisje te wachten op een definitieve verkoop. En daar middenin is de GULD zich komen vestigen.., en die willen het goede voorbeeld geven. Maar geef toe: zelfs een mooie haan onttrekt de blik niel aan de mesthoop waarop hij staat. Zeker niet als die mesthoop op het erf voor de voordeur ligt. (Beeldspraak, nietwaar. Zoals bij zo'n Brabantse gesloten boerderijen, weet je wel. Daar kom je de binnenkoer op. Je kijkt recht op het woonhuis aan de overkant maar je moet eerst nog rond of over de mesthoop.) Ook de dorpsraad (ja u mag uw ogen weer geloven: de dorpsraad!) is zich hiervan bewust. Reeds op vorige vergadering (was dat april'90?) kwam dit ter sprake. En ook nu staat dit weer op de dagorde van de algemene vergadering van de dorpsraad. Maar... daar zitten in dit geval verschillende hanen op 1 mesthoop (en de gemeente en de parochie zitten daar tussen) dus het zou me niet verbazen als dit een moeilijk punt wordt. Een heet hangijzer, om zo te zeggen. Misschien dat er na de vergadering van de dorpsraad nog wat mensen in de GULD blijven hangen. Die worden dan thuis ook wel met die benaming begroet ('Sech gij se hangijzer... ! Maar dat is dan al wel nageblust. ').

32

- het voorontwerp van 'De Boomkes' wordt besproken; - een geïniegreerde aanpak voor dorpsplein en omgeving wordt onderzocht; - enkele punten uit de KWB-rnilieulijst + Zandstraat-problemen worden toegelicht; - de verkeersveiligheid wordt onder de loep genomen.

Wilt u

Cl-

meer over s eten - Vanavond!

Nieuw: ST. JORiSfeesten! Na het succes van het opcningsss cekend vorig jaar gingen er stemmen op om de opendeurdagen uit te breiden tot jaarlijkse St. Jorisfeesten. De bedoeling blijft, zoals vroeger, de mensen van Wortel kennis te laten maken met het gildeleven. Verder wil men feest vieren voor de goede werking van het voorbije jaar. Enkele bedenkingen waaruit blijkt dat de gilde inderdaad alle reden heeh om te \ ieren:

- 'De guld', nu één jaar open is op korte termijn een vaste waarde geworden in het Wortelse dorpsleven. - Men is het eerste, ook financieel moeilijkste jaar goed doorgekomen. Meer zelfs: er bleven voldoende middelen over om het lokaal verder af te werken, de keuken te installeren enz. En men werkt verder. Alles is gepland om nog dit voorjaar het geheel in een groen kleedje te steken en de terrassen aan te leggen. - De uitbating met een beurtrol onder de leden loopt perfekt. Kortom 'het werkt'. Misschien zelfs beter dan het bestuur, met initiatiefnemer Wim Druyts voorop, ooit had durven dromen. De speelman Feesten dus... En bij de gilde hoort vanouds een speelman. Een dorpszanger die vroeger bij alle feestelijke gelegenheden opdook. En zulke zangers bestaan nu nog. Ed Kooiman en Herman Van Haeren bijvoorbeeld. Deze namen zeggen u misschien niet zoveel, toch ben ik er zeker van dat ti hun liedjes in het sappige Antwerpse dialekt zeker kent en zult kunnen meezingen. Men kan hen de moderne straat- en cafézangers noemen. 'Ambiance' gegarandeerd met dit onvergetelijke duo en hun 'uit het leven gegrepen' liedjes. Noteer alvast vrijdagavond 24 mei en vlug kaarten bestellen zouden we zeggen, want vol is vol. Volksdans en Kruisboogschieten Op zaterdag 25 mei opent 'de guld' om 17 uur, iets vroeger dan normaal dus. Dit om u ruimschoots de kans te geven de schutters te bekijken of het zelfs eens te proberen. Zondag 26 mei laat de gilde, om 9.30 uur een dank- en herdenkingsmis opdragen in de parochiekerk. De gildebroeders met Hoofdman Karel Sysmans voorop, zullen in gildekledij aanwezig zijn. 's Namiddags ligt vanaf 2 uur de dansvloer klaar voor gildedansen, hiervoor doen 've een

Van WANTEN weten Die van de Sint Jorisgilde weten van wanten. En van aanpakken. En omdat de groei in de lucht zat, hebben ze van de gelegenheid geprofiteerd (pakken wal ge krijgen kun t!) om hun gildehofke wat aan te planten. Ik hoop dat ze hun beukeplantjes wat ingesnoeid hebben. (Want dat zeggen die kwekers er nooit bij: die verkopen immers per centimeter!) en dat ze dan een lang leven moge beschoren zijn! En over de St. -Jorisfeesten en de niet-aanleg van de omgeving van 'De Guld' leest u elders in dit blad.


WORTEL beroep op de gildebroeders en zusters van de St.-Jorisgilde van Loenhout. En indien u er 's zaterdags niet toe gekomen bent, kunt u tussendoor nog eens uw talenten testen als kruisboogschutter. Een sport die nu populairder is dan ooit, misschien juist omdat ze in deze drukke tijden terug aanknoopt met het verleden... Welkom in 'de guld'...

Senatoren in de dop?

Wijze Theo Nu dinsdag 30 april kan ti (oud) worstelaar Theo Staes aan het werk zien in het BR Tprogramma 'De Drie Wijzen'. Wint hij de centen, wint hij de grote pot? Wij weten het al, als u kijkt weet ii het ook! Op de foto: Gerty Christojfels, Kurt Van Eeghem, Theo Staes en medekandidate, Jaak Veruneire en Erik Melaerts.

De Wrtelse leerlingen van 5 en 6 gingen vlak voor het paas verlof nog een dag naar Brussel. Een uitgebreide rondleiding in het Pa/eis der Natie deed hen belanden in de rood/eren zetels waar ook onze burgemeester zijn plaatsje kent. En daarna werd het een train van Brussel met natuurlijk Manneke en Jeanneke Pis onveilig gemaakt met Wortelse vragen als daar zijn: 'Waar zen wai naw?' en 'Wie is da?'. Met als afsluiter 'Kuit,! pisse'. Moet kunnen, zeker in Brussel!

Fotogroep 'T SLOT Na de succesrijke tentoonstelling van vorig jaar in het Hoogstraatse Ostmuseum, stellen de leden van de klub hun nieuwe oogst weer ten toon in het Slot. Als die oogst al rijp is, ten minste. Want van 19 tot 22 april gaan ze met dertienen (!) nog wat foto's trekken in Praag. (Nu gaan we eindelijk eens zien hoe dat IJzeren Gordijn er in werkelijkheid uitzag. Ik heb ooit in ĂŠĂŠn of ander middeleeuws kasteel wel eens van die ijzeren onderlijfkes (voor mannen) en ijzeren slipjes (voor vrouwen) gezien. Maar dat ijzeren gordijn, dat intrigeert mij toch nog altijd. Schoven ze dat alleen 's avonds toe? En scheen daar dan maanlicht door? Of hoe zat dat nu eigenlijk?) Mensen van de fotoklub: ik verwacht op deze prangende vragen een antwoord. Is het niet bij de opening van de tentoonstelling op vrijdag 17 mei, dan toch op een ander ogenblik op 18, 19 of 20 mei.LI1

Flower-Power avond Een hippie is een produkt van de jaren zestig. Staan zie je hem niet, omdat hij steeds omringd is door een walm met een specifieke geur. Lang haar is typisch voor deze baardmens. Alles is toegelaten wat kleding betreft, als het maar vloekt. Zijn taal is beperkt tot de woorden 'Peace' en 'Love'.

Op zaterdag 4 mei kun je deze individuen bewonderen in de lokalen van Het Slot want dan gaat daar onze tweede Flower-Power fuif door. En zoals John LENNON het recht opeiste om lui te zijn, eis ik dat nu ook op om deze tekst kort te maken en te veronderstellen dat iedereen wel zal komen om mee te dingen naar de titel 'Mr. en Mrs. Hippie'. [1

Toeristische auto- en fietstzoektocht Goed nieuws voor alle puzzelaars, oplossers van denk-vragen. 'Clevere' personen, beoefenaars van volksspelen... kortom auto- en fietszoektochtmaniak ken: Op zondag 12 mei is het weer zover: AUTO- en FIETSZOEKTOCHT. Zoals we dat stilaan van de organisatoren gewoon zijn, belooft het weer een gezellige en ontspannende namiddag te worden met allerlei nieuwigheden en verrassingen voor de deelnemers. De autozoektocht loopt over een afstand van ongeveer 35 km, de fietszoektocht beslaat een afstand van ongeveer 17 km. Voor de prijs van 200 fr. (autozoektocht) en 100 fr. (fietszoektocht) kan men zich een ganse dag geweldig amuseren met de vragen en proeven welke enkele 'clevere' organisatoren voor u uitwerkten. Ook de alomgekende strikvragen zullen weer aan de orde van de dag zijn, misschien ook de beroemde valse kontrolepost, de lastige behendigheidsproeven enz. De beide toeristische zoek-tochten lopen langs rustige Kempische wegen, en laten u bovendien kennis maken met verschillende prachtige plaatsen, waar u anders nooit komt en waarvan u het bestaan wellicht niet eens wist. Enkele praktische tips: Inschrijven zondag 12 mei van 10 tot 14.30 uur. Vertrek tussen 13 en 14.30 uur. Aankomst ten laatste om 19 uur. Prijsuitreiking in Het Slot omstreeks 20.30 uur. Voor elke deelnemer is een prijs voorzien.

Voor een dagje gezellige en leerzame ontspanning moet je op 12 mei beslist in Het Slot zijn. LIJ

K.W.B. Wortel en A.C.W. Fusie 0p zaterdag 4 mei gaat de plaatselijke viering door rond 100 jaar Rerum Novarum. Een initiatief van A.C.W. Hoogstraten, de overkoepeling van K.A.V., K.W.B., K.B.G., A.C.V. en C.M. Om 18.30 uur begint een plechtige misviering waarin deken Fons Van Dijck zal voorgaan. De viering wordt opgeluisterd door het koor van de Hoogstraatse gepensioneerden. Nadien volgt een receptie met gezellig samenzijn in de Pax. Er wordt onder andere gezorgd voor live Dixie-muziek. Iedereen die zich betrokken voelt bij de Hoogstraatse werknemersbeweging is van harte welkom.L1 Op zondag 5 mei gaat de Nationale Fietsdag door van de K.W.B. onder het motto 'Met het verkeer de andere kant op'. Er wordt gefietst naar de Hoge Rielen in Lichtaart. De start in Wortel is voorzien aan de Boomkes om 10.30 uur. Diegenen die de afstand wat ver vinden kunnen tot Sint Jozef Rij kevorsel meefietsen en daar de bus nemen om 11.30 uur of 12.30 uur. In Lichtaart is een gevarieerd spektakel uitgewerkt met optredens, een proefexamen voor het behalen van je rijbewijs, een verkeersspel, straattheater... Inschrijven kan aan 50 fr. (verzekering, inkom Hoge Rielen en zonnepet inbegrepen) bij Martin Sommen, Kerkveld 8, te Wortel.LI Op zaterdag 11 mei kan je niet de Worlelse K.W.B. gaan vissen op forel op den Heibaart in Loenhout tussen 10.00 en 16.00uur. Inschrijven moet bij Ludo Donckers, Sint Janstraat 27. Leden betalen 150 fr., niet-leden 200 fr.LJ In de loop van de koniende weken organiseert de Wortelse K.W.B. ook weer een samenaankoop van stookolie. We wachten het

gunstigste ogenblik af. Deze aktie is echter voorbehouden voor de Wortelse K.W.B.leden en deelnemers aan de vorige aankoopakties.0 33


Al het nieuws over MINDER HOUTis welkom bij René Lanrijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Veilig Verkeer... kan! Weg met die snelweg door Minderhout-Dorp! Momenteel zit een groot gedeelte van de bevolking met een serieuze verkeerskater in de maag. En dit is ongetwijfeld een erfenis uit het nog niet zo lang voorbije verleden. Een goede 10 jaar terug werd een hernieuwde doortocht door Minderhout gerealiseerd. Plannen werden ontworpen, voorgelegd aan de bevolking, het zou mooi en vooral.., veilig worden! De mobiliteit van het verkeer zou aan banden geLegd worden. Toen waren er al bestuurders die hun tijd vooruit waren. De plaatselijke bewindslieden zouden ingestemd hebben met het ontwerp, maar de hogere instanties beslisten er anders over, zodanig dat we nu een heuse 'autostrade' voor de deur hebben liggen. Alleen de voortrazende chauffeur mei de vinger nawijzen zou zeker verkeerd zijn, de aanleg van deze weg nodigt nu eenmaal uit tot hoge snelheden! Meer en meer worden de officiële instanties en de burger ervan bewust dat het zo niet verder kan. Er moet ingegrepen worden, o.a. door verkeersremnmers in te bouwen! Verkeersborden en verkeersdrempels werden Hoorzitting Om over die verkeersproblematiek van gedachten te wisselen nodigde K.W.B. in samenwerking met de werkgroep 'Veilig verkeer Minderhout' alle Minderhoutse belangstellenden uit in het café van het parochiecentrum. Een onvervalst praatcafé! Slechts een 30-tal mensen kwamen opdagen om hun duit in het zakje te doen samen met politiecommissaris Meeus, Michel De Laet (Actiecomité 'Fietspaden Nu!'), Staf Peerlinck (Schepen), verkeersdeskundige Hennekamp uit Breda, Jef Roos en Jean Van Ginckel (Werkgroep 'Veilig verkeer Minderhout') en moderator Gust Kinschots.

Prioriteiten

geplaatst! Aan de gemeente wordt er veel gevraagd en dit in elke deelgemeente. Alles kan niet op één, twee, drie verwezenlijkt worden. Men moet prioriteiten stellen, anders ziet men het bos niet meer door de bomen. Het grootste probleem stelt zich wel voor de rijksweg N14 Minderhout-Meerle. Als gemeente kan men wel druk uitoefenen maar tenslotte heeft men weinig in de pap te brokken. Wel zal de weg binnenkort (?) uitgevlakt worden en ook is er een studie gestart door de Wegendienst Antwerpen voor een dubbel fietspad aan de westzijde van de weg terwijl het bestaande fietspad (oostzijde) dan als voetpad zou kunnen fungeren. Afwachten is zeker de boodschap!

Volgens Schepen Peerlinck doet de gemeenOnveihge dorpskom te wat ze kan, maar de plaatselijke schatkist is ook geen gouden ezeltje. Men heeft de verHoe die onveiligheid in het centrum bestrijkeersreglementering aangepast in de Minder- den? De snelheid aanpakken op een efficiënhoutsestraat, Hemeistraat, Castelréweg...! te wijze ligt natuurlijk voor de hand. De p0-

Verkeersproblemen en mogelijke oplossingen werden op lujèl gegooid door v. 1. n. r.: Michej De Laet: een mnenta/iteits- en structureel probleem en geen electorale prioriteiten Jef Roos: zo kan het echt niet langer Jean Van Cinckel: blikt in de toekomst Commissaris Meeus: denkt er duidelijk het zijne over Gust Kinschots: legde als moderator de vinger op de zere plekken Staf Peerlinek (Schepen): lacht in zijn baard en wil prioriteiten Ing. Hennekamp (Breda): (mijmnerend) Is dit hel Belgische verkeersbeleid?

34

litiecommissaris verduidelijkte dat er op het grondgebied van Hoogstraten dagelijks gedurende anderhalf uur snelheidscontroles gehouden worden. Dat er veel geverbaliseerd wordt, maar weinig betaald, spreekt hij met klem tegen. 95 tot 97% van de overtredingen worden effectief betaald en deze boetes zijn helemaal niet om mee te lachen. 3000 Fr. kan je portefeuille lichter worden als je snelheidsmeter zo'n 70 km/u aanwijst in de dorpskom, tussen 60 en 90 kan de straf oplopen tot 6000 fr.! Meer dan 30 km boven de toegelaten snelheid kan je je rijbewijs kosten. Wel is het duidelijk dat die snelheid na een bepaalde periode van controles merkbaar zakt, maar het Hoogstraats politiekorps kan deze regelmaat onmogelijk volhouden want daarvoor heeft men te weinig manschappen. Nog meer verkeersborden plaatsen vindt men ook niet opportuun: men respecteert ze niet door een te vlugge gewenning. Toch gaat men borden plaatsen waarop het aantal overtredingen vermeld staan gedurende een bepaalde periode (in navolging van andere gemeenten) als afschrikmiddel. Een ander punt van onveiligheid is zeker het wild parkeren en daartegen wordt door de politie momenteel niet opgetreden. Het fietspad dient teveel als parking. Ook de oversteekplaatsen in het dorp zijn niet van gevaar gespeend. De omgeving van de Koestraat, de Schoolstraat en de Gemeentestraat, die uitkomen op de rijksweg, moet beslist verkeersveiliger gemaakt worden. Volgens de heer Hennekamp, die ook betrokken was bij het uittekenen van de doortocht door Meer, is het laatste decennium hier weinig gebeurd en stilstand betekent achteruitgang. Een doortocht door een dorp mag absoluut geen snelweg zijn. Dus, weg ermee! Een dorpskom moet woonvriendelijk zijn en zo gehouden worden.

Mooi Minderhout... en veilig! Als het aanbestedingsdossier van het dorpsplein, een ontwerp van Frans Geerts, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd een vlotte afwerking zal kennen ziet het er mooi uit voor Minderhout. De ruimte vanaf de Schoolstraat tot aan de Gemeentestraat zal in een nieuw kleed je gestoken worden en hiervoor is een bedrag voorzien van 8 miljoen: 6,6 miljoen voor de bestrating en 1,4 miljoen voor de beplantingen. Mooi! En veilig? Als de eventuele aanpassingswerken van de weg in de dorpskom de 5 miljoen niet zouden overschrijden, zou dit probleem bespreekbaar zijn bij Openbare Werken. Ook hier wordt het dus weer afwachten! Een gloednieuw dorpsplein, een gerestaureerde St.-Clemenskerk, een veilige doortocht, fietspaden, de nieuwe weg Minderhout - Meerle. Te mooi om waar te zijn! Dromen zijn niet altijd bedrog! En toch ... !•


MINDERHOUT

30 jaar K A V Niet iedereen vond hct enkele decennia geleden vanzelfsprekend dat er te Minderhout zomaar een nieuwe vrouwenbeweging in het parochiaal leven gedropt werd. K.V.L.V. (toen Boerinnenbond) bestond immers al lang en waarom dan een tweede vereniging voor vrouwen? Met 60 handtekeningen gewapend trok men naar de toenmalige pastoor die tenslotte zijn fiat gaf. To Verschueren en Mieke Meyvis zetten er hun krachtige schouders onder en met To als eerste voorzitter telde men het eerste jaar reeds vlug 11 kernieden en 76 leden. K.A.V. was gestart en kende vlug een grote bloei. To werd het slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval en Mit Wouters (Beemden) nam haar taak over. Buurvrouw Jeanne Jochums, nam daarna de fakkel in handen die dan later weer werd doorgegeven aan Hélène Bols (Witherenweg). Nog onlangs werd een nieuwe leidster aangesteld in de persoon van Greet Lambreghts (Castelréweg). 24 kernleden en 320 leden telt K.A.V. op dit ogenblik zodat men rustig mag besluiten dat in onze parochie twee bloeiende vrouwenbewegingen werkzaam zijn met ieder een eigen programma. Het vermelden waard is het feit dat heel wat vrouwen bij de twee aangesloten zijn. Met behulp van het verbond biedt K.A.V. een breed en goedgemotiveerd programma. Men doet aan vorming van allerlei aard: gespreksavonden, reizen, koken, naaien, bezinning, meewerken aan sinterklaasviering, hobbytentoonstelling, toneel....! Alle kernleden ontvingen uit erkentelijkheid voor het gepresteerde werk een mooie roos en daarna kon de feestmaaltijd een aanvang nemen!L

Uitgezongen

Het dynamische K.A. V. -bestuur V.l.n.r. onder: Liza Strijbos, Jeanne Onincx, Rit V.D. Broeck, Hélène Bols, Caroline Meyers, Treza Van Dun, Mit Wouters; midden: Annie Goetschalckx, Greet Lambrechts, Jeanne Jochums, Nico le De Beuckelaer, Yvonne De Bie, Marc Verbaeten, Trees Verschueren; boven: Yvette Lodewijkx, Maria Coertjens, Corry V.D. Bogerd, Truus Willemse, Tessa van Boxel, Annie Haest. Ontbreken op deze foto: Jeanne Meyvis, Jeanne Hendrickx, May Cox, Magda Van Assche.

I'uIcr

wand- en vloertegels uIcI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

SuliGhQQr

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

SuliGhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! 35


MINDERHOUT

K.L.J. Op ziekenbezoek... Vreugde schenken aan zijn in nood verkerende medemens kan niet met geld vergoed worden. Het eerste beoogde K.L.J. wel met zijn paasactie, het tweede beslist niet. Wel werd aan zieke, bejaarde mensen een bezoekje gebracht en een passend, eigenhandig samengesteld geschenkje meegenomen. Het moet deugd gedaan hebben voor beide partijen.

1001 ideeĂŤn voor stijlvol en gezellig wonen

en papierproblemen! Oud papier ophalen is ook een activiteit van K . L. J.! Zaterdag 4 mei was de vooropgestelde datum voor de volgende ophaling. Er is echter een kink in de kabel gekomen en daardoor sluipt er wel een zekere ontmoediging in de jeugdige rangen. Zomaar eventjes 2000 fr. per container moet afgedokt worden uit eigen zak en daar is K.L.J. zeker niet voor te vinden. Zij halen papier op om de kas te spijzen en zo is het zout op de patatten niet te verdienen. Men hoopt nu op een tegemoetkoming in de vorm van een subsidie van de gemeente zodat de meisjes en jongens toch beloond worden voor hun moeite. Voorlopig geen ophaling meer! Toch laat K.L.J. het papier niet los! Op ZATERDAG 18 MEI lopen de jeugdigen de deuren langs met papier voor eenieders gebruik, namelijk TOILETPAPIER. Zij rekenen natuurlijk op een massale verkoop en zeg nu niet: 'Dat kunnen wij niet gebruiken!' K.L.J. dankt nu de kopers reeds voor hun sympathieke steun! E

1

totaanterieur

Lenteconcert van 'De Marckezonen': con brio Mei de muziekavond die de Kon. Fanfare 'De Marckezonen' bracht is het duidelijk geworden dat deze muziekvereniging niet alleen voor een periode staat van groei en bloei, maar dat zij bezig is aan de opbouw van een reputatie. De drumband, o.l.v. Jan Mattheussen, zette deze avond in met enkele verrassende ritmen. In een prachtig decor speelden de muzikanten, gedirigeerd door de heer Jeroom De Brauwer, eigentijdse melodieuze muziek. De potpourri 'Frank Sinatra in concert' en het sprankelende ritme van de 'Rumba Nina' kenden veel bijval. Maar vooral het gevoelige stuk '0 Mein Papa', solo voor trompet, door Jos Vermeiren kon rekenen op een daverend applaus. Ook de majoretten, opgeleid door Nicole Haeneveer, brachten een vinnige show. De presentatie was in handen van Ann Jacobs. Met een talrijk opgekomen publiek dat de parochiezaal volledig vulde, hebben 'De Marckezonen' terecht eer gekregen voor hun werk. El

Bij het Bestuur der Postcheckes: gratis rekeninguittreksel (en huize besteld, een unieke prestatie in de financiĂŤle sector. 36

Zou dat nu ee/it zo moeilijk zijn? Kom eens proberen! V.l.n.r. Jan Bastiaansen, Dave Jansen, Guy Keustermans, Danny Gil/is en Steven Schrijvers.


MINDERHOUT

Jan Hendrickx wint halve marathon te Minderhout Door de innchters werd alle moeite van de reld gedaan om een prachtig parcours uit te stippelen en de 25 atleten, waaronder één vrouw, Chris Van Laer uit Gierle, leverden een boeiende wedstrijd onder een stralende zon. Niet dat de winnaar zijn uiterste reser ves moest aantasten om met brio als winnaar van de wedstrijd gelauwerd te worden! 'Een goei tussendoortje!' volgens Jan! JAN HENDRICKX uit Hoogstraten was outstanding! Reeds van bij de start schudde hij het hele gezelschap van zich af om alzo zijn voorsprong stelselmatig uit te bouwen. Paul Mattheeussen en Eddy Oomen hielden hem het langst in het vizier. Verder in de wedstrijd kende men twee ex-Minderhoutenaren, Louis Onincx en Frans Onincx, en Jan Vermeiren, die een wedstrijd leverden in de wedstrijd. Tenslotte moest Jan de duimen leggen tegen het fel op gang zijnde duo. Leider Jan Hendrickx verhoogde regelmatig zijn voorsprong om tenslotte met 7 minuten verschil de finish te bereiken, fris en monter als gold het een opwarmertje. Ook te vermelden was de aanwezigheid van de Marokkaanse atleet Ahmed El Bali die beslag legde op een verdienstelijke derde plaats en alzo aan deze halve marathon een internationaal tintje gaf. Zeker mogen de organisatoren terugblikken op een knappe organisatie. Het was een eersteling, men heeft veel geleerd en volgend jaar komt er zeker een tweede editie. Voor de jeugd werden, als omlijsting, wedstrijden georganiseerd per leeftijdskategorie. Zeker mogen we niet vergeten dat heel de opbrengst van deze manifestatie integraal geschonken wordt aan de actie BROEDERLIJK DELEN!

Nog nagenietend van hun mooie prestatie. VInr. onder: Dries Houben, Benny 4erts, Lief Aerfs, Dorien Roeien, Vanessa Goris, Steven Vermeiren, Ti,n Tiiburgs. Boven: Isabelle Vissers, Jan Embrechts.

De uitslagen OMLIJSTINGSWEDSTRIJDEN iste leerjaar jongens: 1. Dries Houben; 2. Stefaan Boudewijns; 3. Gunter Van den Broek. meisjes.' Veerle Michielsen; 2. Leen Eelen; 3. Katrien Vissers. 2de leerjaar jongens: 1. Tobias Leysen; 2. Hans Jacobs; 3. Tom Onincx. meisjes: 1. Dorien Roeien; Klaar V.D. Heuvel; 3. Joke Eelen. 3de leerjaar jongens: 1. Joeri Meyvis; 2. Koen Snijders; Ken Stoffels. meisjes: 1. Vanessa Goris; 2. Loes Van Ginckel; 3. Annelies Vermeiren. 4de leerjaar jongens: 1. Tim Tilburgs; 2. Jan Stoffels; 3. Bart Jacobs. meisjes: 1. Cindy Van Otten; 2. Tamara Aerts; 3. Tinne Michielsen. Sde leerjaar jongens: 1. Steven Vermeiren; 2. Jef Stoffelen; 3. Jan Mertens. meisjes: 1. Kristel Verheyen; 2. Sakila Van Looy; 3. Elke Brosens.

6de leerjaar jongens: 1. Roei Hermans; 2. Jan Mertens; 3. Gunther Menens, meisjes: 1. Lief Aerts; 2. Kim Jacobs; 3. Caroiien Buiks. Iste en 2de secundair: jongens: 1. Benny Aerts; 2. Dirk Mertens; 3. Nick Goris. meisjes: 1. Annemie V.D. Broeck; 2. Goetschalckx. 3de en 4de secundair: jongens: 1. Jan Embrechts; 2. Danny Sprangers; 3. Danny Gillis. meisjes. 1. Isabelle Vissers; 2. Sylvie Verschueren. HALVE MARATHON 1. Jan Hendrickx 1.14.34; 2. Paul Mattheussen (Beerse) 1.21.00; 3. Ahmed El Bali (Marokko) 1.25.10; 4. Frans Onincx (Wuustwezei) 1.26.12, Louis Onincx (St.-Lenaarts) 1.26.10; 6. Eddy Oomen (Hoogstraten) 1.29.36; 7. Jan Vermeiren (Minderhout) 1.30.06; 8. Leo Moeskop(Turnhout) 1.33.34; 9. Corneel Strijbos (Wortel) 1.35.33; 10. Staf Coertjens (Hoogstraten) 1.38.12; 11. Jaak Michielsen (Loenhout) 1.41.41; 12. Theo Gons (Wechelderzande) 1.42.02.•

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Jan Hendricx even uithijgend na zijn prachtige overwinning.

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.7254. 37


Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij DrĂŠ Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45. Vorige keer dachten we toch enkele merkwaardige gebeurtenissen te kunnen melden. Maar deze keer zou je kunnen denken dat onze verbeelding werkelijk op hol slaat. Fout, wat je hieronder te lezen krijgt is de tastbare werkelijkheid. Het vorige nummer van de Hoogstraatse Maand was nog maar een dag oud. Een trotse stem vertelt me aan de telefoon dat de bejaardenciub weer een solo-slim heeft weten te verwezenlijken. We moeten hier toch wel de opmerking maken dat als dit zo verder gaat wij binnenkort nog moeilijk kunnen spreken van een feit met nieuwswaarde. Enfin, zo ver zijn we dus nog niet en we vermelden dan ook graag dat de Dreefse kaarters er nu voor de tweede keer, op zeer korte tijd, in geslaagd zijn dit te verwezenlijken.

Het moet in ieder geval een hele onderneming geweest zijn. Na nader onderzoek bleek het gevangen dier een wasbeer te zijn. Het verhaal over een gevangen beer werd eerst ongelovig afgedaan als een aprilgrap, maar vele kijkiustigen kwamen zich vergewissen van de vangst. Wasberen horen uiteraard niet in deze contreien thuis. Naar verluidt zouden ze zijn uitgezet in Duitsland en zich momenteel verspreiden in West-Europa.l

Wandelen

Berenjacht We berichtten vorige keer over de ooievaar die in Klein Eyssel waargenomen werd. Wel het beestje heeft zijn werk wel heel goed gedaan in Meersel-Dreef. Je moet er de bevolkingsinfo maar eens op nalezen. Vorige maand presteerden vier (bijna vijf) jonge Dreveniersters het met hun nieuwe aanwinsten de kraamkliniek te bevolken. En er zit zelfs een tweeling bij. Karel en Sil hebben op die manier hun gezinnetje gevoelig uitgebreid. De bevolkingsbalans van Meersel-Dreef is terug een beetje in evenwicht gebracht. Het bezoek van de ooievaar verdiende terecht onze aandacht. Maar Dirk Menens liep wel heel hard van stapel (en om 'het' te pakken) om op deze bladzijden terecht te komen. Op een van Dirk's speurtochten in de MeerselDreefse natuur bemerkte zijn hond plots iets verdachts op. Dirk ging dichterbij eens een kijkje nemen en ontwaardde er een wel heel merkwaardig dier. Het was groot, maar duidelijk geen vos. Die diertjes kent Dirk ook wel. Terwijl de hond van Dirk de wacht hield bij het merkwaardige dier snelde Dirk huiswaarts om een aantal attributen te gaan halen. Hoe hij er juist in geslaagd is wil hij aan niemand, ook aan vader Herman niet, kwijt.

F, S,

38

Klusjesman Volgens ons aller raadslid mevrouw Theresa Coppens is er vorige keer een foutje in de tekst geslopen. Beter gezegd, we hebben iets verkeerd begrepen en dus ook verkeerd weergegeven. Zetten we dat natuurlijk toch even recht. Sinds jaar en dag heeft ook MeerselDreef een klusjesman. Die man is wel aangesteld als muskusrattenverdelger, maar zo stelt mevrouw Coppens, daar is hij niet een heel jaar mee bezig. 'Wat betreft de verf die de dorpsraad vraagt aan het college voor het opschilderen van de zebrapaden. Wel, die moet men niet aan een werkman vragen. Als men dat aan mij zou vragen of aan de bevoegde schepen, dan zouden ik of hij er wel voor zorgen dat dit in orde komt. Zo werkt dat, blijkbaar zijn er enkele misverstanden daarover gegroeid'. Het college deelde de dorpsraad inmiddels mee dat kleine klusjes die moeten worden uitgevoerd, moeten doorgegeven worden aan Rik Verschraegen op liet stadhuis. Zo alles weer netjes geregeld -

Mariapark Gepensioneerde Dreveniers, Nederlanders en Mallenaren hebben vorige maand het Mariapark een goede beurt gegeven. Alles werd netjes geschrobd en geboend en de paadjes werden weer mooi in orde gemaakt. Het park mag opnieuw gezien worden. Trouwens, de Lourdesgrot krijgt opnieuw een definitief Maniabeeld. De paters kregen na de rampzalige gebeurtenissen van vorig jaar heel veel aanbiedingen. Lange tijd heeft het beeld van de Sint Pieterskerk uit Turnhout er gestaan. Maar onze kapelaan, en met hem waarschijnlijk ook wel anderen, oordeelde dat het beeld iets te groot is voor de nis. De zusters Clarissen uit Aalst echter, boden de paters ook een Mariabeeld aan. Het blijkt uitermate geschikt Ja, het wandelpad is er. Langs dc Mark werd door een loonwerker het pad gefreesd en opgezaaid. Je kan er nu mooie wandelingen maken. Schepen Van Ammel noemt het een goedkoop en aantrekkelijk pad. Het pad zal natuurlijk wel regelmatig moeten gemaaid worden. Op enkele plaatsen moeten de landbouwers nog enkele hindernissen verwijderen, maar voor het overige ziet het er prima uit. Het zou een prachtig wandelleerpad kunnen zijn, want als je rustig wandelt kan je er heel wat zaken te zien krijgen. Diertjes en plantjes waarvan je vermoedde dat ze al lang niet meer bestonden, duiken hier onverwacht weer voor je op. Het fietspad is nog in de running, maar zal allicht niet meer voor dit jaar zijn. Het college vindt het prijskaartje te duur. De Europese Gemeenschap wil er wel gelden voor vrijmaken, maar het college heeft andere zaken aan haar hoofd die als belangrijker worden ingeschat. Het college probeert nu geld los te krijgen van andere instanties. Op die manier zou het fietspad misschien volgend jaar nog kunnen worden aangelegd. Ei

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


MEERSEL-DREEF en werd helemaal heropgeschilderd. Het beeld zal de laatste zondag van april in de Lourdesgrot worden geplaatst. Dat zal gepaard gaan met een kleine plechtigheid aan de vooravond van de meiniaancl

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN:

Te gast hij Ele De mensen van Elegast vzw zijn nu al drie jaar te gast in ons dorp. Maar eigenlijk kennen we deze mensen en hun Organisatie te weinig. Met de hulp van de dorpsraad wil vzw Elegast zich meer kenbaar maken bij de plaatselijke bevolking. Dat zal gepaard gaan met grote festiviteiten. Op 4 en 5 mei wordt daarom een open-deur en een tuinfeest georganiseerd. Dat wordt uiteraard de ideale gelegenheid om eens een kijkje te gaan nemen. Op zaterdag 4 mei wordt een gezellig samenzijn georganiseerd met een kaas- en een bieravond, die vanaf 17.00 uur begint. Zondag kunnen geïnteresseerden aanschuiven voor het middagmaal. Je moet hier wel op voorhand voor inschrijven. Misschien kan het nog net? (315 94 16). Aan de activiteiten die op zondag georganiseerd worden nemen ook verenigingen uit MeerselDreef deel. Het is een bezoekje zeker waard. Je kan er een kijkje nemen in het vakantieen vormingscentrum van de vzw, Pater Kapelaan leidt je rond in het klooster (15.00 uur). In samenwerking met de fanfare 'Voor Eer en Deugd' wordt ook een antiek- en curiosamarkt georganiseerd. De fanfare verzorgt uiteraard ook een optreden, samen met de vendeliers (De Kempense Klauwaerts, welke anders?), The Cotton City Jazz Band, de Tik Tak-poppenkast en de Galderse volksdansgroep. Voor de kinderen is er ook heel wat te beleven. De visput, het springkasteel, de tekenwedstrijd, wimbledon, de solokraam en het schminken zullen ongetwijfeld hun aandacht opeisen. De inwendige mens kan bovendien versterkt worden op allerhande aantrekkelijke manieren.LI1

KLJ-nieuws De KLJ zit met zorgen. Het lokaal dat ze betrekken, verkeert in een erbarmelijke toestand. Er zou iets moeten gebeuren, momenteel werden via de dorpsraad al enkele signalen naar het college toe doorgegeven. Naar verluidt zou Paul Kox op de eerstvolgende vergadering van de jeugdraad de zaak nog eens ter sprake brengen. De KLJ houdt op 13 juli opnieuw een papierslag. Die datum mag je alvast noteren. Tijdens het weekend van 15 en 17 maart zijn de + 16-'ers tijdens een weekend Leuven eens gaan verkennen. Tegen dat ze gaan studeren kennen ze daar dus al de meest interessante plekskes. Als er Dreveniers zijn die wat meer willen te weten komen over Amnesty International, dan kunnen wij best eens contact opnemen met het bestuur van de KLJ. Onze jeugdvereniging werkt immers regelmatig rond dit thema. Info: 315 8071 (Paul Kox, hij weer!).LIIi

Oproep De Dreefse dorpsraad roept alle verenigingen op zich kenbaar te maken opdat de lijst opnieuw geactualiseerd zou kunnen worden. Bovendien werd op dinsdag 16 april een algemene vergadering gehouden over het nieuwe gefaseerde plan van de riolering en over de stand

Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet

onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en so liede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

van zaken i.v.m. de verkaveling. Uw verslaggever kon er niet zijn, maar toch beloven we de afwezigen (die uiteraard ongelijk hadden) een kort verslag in de volgende uitgave van dit hlad.LII1

Riolering We eindigen deze maand met de plezante tijding dat het gemeentebestuur de eerste fase van de riolering en herinrichting van MeerselDreef unaniem heeft goedgekeurd. Over de juiste gang van zaken lees je meer in het raadsverslag, wij gaan hier iets dieper in op wat het plan juist voorziet. Het betreft hier het traject van de Oude Tramweg tot aan de Nederlandse grens. Ook de Nieuw Dreef zit voor een stukje (tot aan de Sint Annawijk) in het project in. Tegenover Café De Dreef en ter hoogte van de Leyloop hebben de plannenmakers van Gedas een asverschuiving van de weg voorzien. De rijbaan is bewust zes meter breed gehouden en aan de kruispunten zijn verhoogde talluds voorzien. Dit zijn allemaal maatregelen die werden genomen om het snelle verkeer af te remmen. De bomen langs het Mariapark zullen behouden blijven. Aan de andere kant van de weg zullen ze verwijderd worden. Hier voorziet men lage beplanting die een afscheiding vormt tussen de verschillende parkeerstroken. 64 auto's vinden hier een plaats, maar voor het klooster kunnen nog eens 20 auto's parkeren en aan de Leyloop is parking voorzien voor vier grote autocars. Het kerkplein zal verkeersvrij gemaakt worden en ook hier zal een verhoogde tallud de snelheid van het gemotoriseerde verkeer moeten afremmen. Naar de grens toe is aan beide zijden van de rijweg

parkeerplaats voorzien. Tussen de parkeerplaatsen, ook aan beide zijden, worden lindebomen voorzien. De rijbaan zal worden uitgevoerd in bruine betonsteen, de parkeerstroken worden aangelegd met herbruikkeien en zullen worden afgezoomd met rode betonstraatstenen. De voetpaden, achter de parkeerstroken gelegen, zullen worden uitgevoerd in gele genuanceerde betonstraatstenen. Tot zover hetgeen ons een korte blik op de plannen leert. Het ziet er allemaal mooi uit. Als alles een beetje meezit, zal het niet lang meer duren vooraleer begonnen wordt. Zou Jan Hendrickx nu nog eens willen wedden? De Dreefse dromen blijken stilaan werkelijkheid te worden.[ ]

Mineur Het spijt me, maar toch even een klein berichtje in mineur. Mensen van de dorpsraad stellen vast dat de gemeentelijke administratie nog altijd niet doordrongen is van het feit dat er zes deelgemeenteri zijn. In het gemeentelijk informatieblad worden zij nog regelmatig geconfronteerd met het feit dat MeerselDreef tot Meer of Meerle zou behoren. Het kan niet dat de erkenning waar zo lang voor geijverd is, en waarvan (ook al geloven zelfs gemeentelijke personeelsleden het niet) officiële papieren bestaan, niet konsekwent wordt doorgevoerd in de gemeentelijke verslaggeving (cfr. Het grensmonument).0

39


Ongevallen \Voensdagmorgen 20 maar t werd aan dc Grote Plaats te Wortel de 5-jarige Gui Goossens, Grote Plaats, Wortel aangereden door de auto bestuurd door Nico Van Roey, Kolonie 19, Wortel. Het jongetje werd zwaar gekwetst. Vrijdag 22 maart om 13.30 uur gebeurde er aan het Kruispunt Vrijheid en Tinnenpotstraat een aanrijding tussen een landbouwtractor met aanhanger bestuurd door Jozef Noeyens, Achteraard 32, Minderhout en de personenwagen bestuurd door Freddy Martens, Venhoef 40. De auto liep zware schade op. Vrijdagmorgen 29 maart werden vier voertuigen bij een botsing betrokken. Een trage vrachtwagen bestuurd door Kurt Joosen, Bolksedijk 12, Rij kevorsel, een auto bestuurd door Joannes Van Dijck, Maxburgdreef 24, Wuustwezel (hier was lichte blikschade) een personenwagen bestuurd door Anja Adams, Achtelsestraat 72, Hoogstraten (zij werd licht gekwetst). De vierde auto werd bestuurd door Leon Engels, Vrijheid, Hoogstraten en ook deze wagens liepen zware schade op. Maandagnamiddag 8 april botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door, Jozef Van Gestel, Burgemeester Glenissonstraat 4, Meerle, en Nancy Maes, Achtelsestraat 32, Hoogstraten. Er was lichte schade. Zondagmorgen 14 april opnieuw een botsing op de Vrijheid. Deze keer waren het de auto's van Marina Oomen, Gravin Elisabethiaan 19 en deze van Herman Van Hemelen, Minderhoutsestraat 19. Blikschade was het gevolg.•

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

w

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

Voelt u alde lentekriebels?

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Keuze uit rnéér dan 200 versch en: grasmaaiers, bosmaaiers, motoculteurs, kettingzagen enz ken. WHEEL HORSE • GOLDC STIHL MORRSON • NIBBI

• VVUL

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

Kopje van de maand is:

Ria Bellens Achtelsestraat 43 Hoogstraten 40

TV INMACHINES J. STOFFELS..PAULUSSEN Mirtderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15


Burgerlijke stand Ee~~n:l Geboortes 1 maart: Geert, zoon van Marcel Geenen en Christiana Boudewijns, Schuivenoord 1, Meerle. 1 maart: Roy, zoon van Carolus Geerts en Myriam Wilmsen, Krekeistraat 4, Meer. 1 maart: Ilse, dochter van Constant Boudewijns en Marleen Aerts, Chaamseweg 53a, Meerle. 4 maart: Esther, dochter van Jozef Verhoeven en Frieda Van Bavel, Thornstraat 13, Meerle. 4 maart: Christoî, zoon van André Maes en Christel Verwimp, Meerseweg 199a, Minderhout. 5 maart: Ester, dochter van Svend Nielsen en Martine Oomen, Lod. de Koninckiaan 340, Hoogstraten. 6 maart: Marc, zoon van Petrus Franken en Godelieve De Bie, Hazenweg la, Meerle. 7 maart: Pieter, zoon van Peter Servaes en Lieve Mertens, Deken Lauwerysstraat 12, Hoogstraten. 7 maart: Ruud, zoon van Ronny Bols en Christine Geurts, Jan Van Cuyckstraat 30, Hoogstraten. 12 maart: Maarten, zoon van Eric Van Weereld en Ilse Van Opstal, Minderhoutsestr. 3d, Hoogstraten. 12 maart: Sanna, dochter van Jozef Bluekens en Diana Schrickx, Beemden 25b, Minderhout. 13 maart: Tim, zoon van André Aerts en Julia Verschueren, Heimeulenstraat 17, Meerle. 14 maart: Karel en Marijn, zonen van Charles van Oorschot en Sylvia Verhoeven, Heieinde 30, Meerle. 15 maart: Griet, dochter van Joseph Quirijnen en Rita Willemse, Achtelsestraat 75b, Hoogstraten. 17 maart: Freek, zoon van Jacob Broers en Godelieva Verhoeven, St. Annastraat 4, Meerle. 17 maart: Kevin, zoon van Jan Leemans en Maria van Aert, Heieinde 11, Meerle.

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevorsel -

Tel. 0313146250

l)e vakfolograaî maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: Uw trouwdag. Een dag die ii nooit vergeet en waarop ii nog vaak teruc tuit kijken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een professioneel fotograaf.

CAOULEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkehjk... fax 014163.51.87 of bel 014163.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Paul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas

19 maart: Inne, dochter van Joan Pluym en Mathilda Hessels, Meerseweg 38, Meer. 22 maart: Amber, dochter van Luc Vanluffelen en Brigitta Didden, Heilig Bloedlaan 281, Hoogstraten. 26 maart: Karen, dochter van Patrick Moyaert en Maria Verheyen, Heilig Bloedstraat 6, Hoogstraten. 28 maart: Robin, zoon van Alfons Koyen en Francine Govaers, Meerleseweg 51, Meer. 28 maart: Joren, zoon van Pascal Willebrords en Ingrid Woestenborgh, Worteldorp 22, Wortel. 30 maart: Lien, dochter van Koen Cornelissen en Marie-Louise Medland, Gr. Elisabethlaan 5, Hoogstraten. 30 maart: Sanne, dochter van Karel Pemen en Denise Sprangers, Lage Rooy 5, Meerle.

LU

Huwelijken

1 maart: Jan Geerts en Ingrid Herrygers, Casteiréweg 16, Minderhout.

2 maart: Guy Pas, Merksplassesteenweg 47, Rijkevorsel en Els Tuytelaars, Lindendreef 64, Hoogstraten. Nieuw adres: Vrijheid 199a, Hoogstraten. 23 maart: Johan Govaerts, Laarsebaan 54, Antwerpen en Maria Van Delm, Katelijnestraat 34, Hoogstraten. Nieuw adres: Kuipersstraat 11 bus 5, Antwerpen. 27 maart: Mohammad Shah, Vrijheid 97/5, Hoogstraten en Ingeborg Lang, Neuzalzer strasse 77, Offenbach am Mein W. Duitsland. Nieuw adres: Vrijheid 97/5, Hoogstraten. 27 maart: Serge Kremer en Ella van den Burg, Nieuwdreef 7, Meerle. -

,

jo

Overlijdens

1 maart: Elisabeth Van Alphen, 88 jaar, weduwe van Cornelius Brosens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 2 maart: Theresia Theeuwes, 92 jaar, weduwe van Cornelis Van Dongen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 4 maart: Carolus Vorsselmans, 82 jaar, weduwnaar van Joanna Herthogs, Hinnenboomstr. 26, Hoogstraten. 5 maart: Joseph Pauwels, 90 jaar, weduwnaar van Isabella Verbreuken, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 7 maart: Christiaan Huybrechts, 75 jaar, echtgenoot van Ludovica Voeten, Groot Eyssel 35, Meerle. 8 maart: Jozef Jansens, 90 jaar, weduwnaar van Petronella Vermeiren, Heilig Bioedlaan 250, Hoogstraten. 13 maart: Cornelis Janssen, 81 jaar, echtgenoot van Joanna Adams, 's Boschstraat 22, Hoogstraten. 19 maart: Louisa Mouws, 81 jaar, weduwe van Joannes Van Dijck, Moerstraat 19, Hoogstraten. 27 maart: Floris Moorkens, zoon van Dirk Moorkens en Katelijne Vaikaert, Ulicotenseweg 54/56, Meerle. 30 maart: Tinne Croymans, 15 jaar, Meerdorp 40, Meer. -

41


Op stap in... HOOGSTRATEN Tot 12 mei: Huldetentoonstelling ALBERT SERVAES in de Angelazaal van het Spijker. Donderdag t/m zondag van 14 tot 18 uur. Woensdag 1 mei van 14 tot 18 uur en op vrijdag 10 mei van 14 tot 21 uur. Inkom 50 fr. Vrijdag 26 april: RETORICA'91 neemt afscheid van de middelbare scholen in Sporthal de Zevensprong. Verlichte AVONDMARKT in de Vrijheid. Aanvang 19 uur. Zaterdag 27april: Viering '10 JAAR ACADEMIE VOOR STREEKGEBONDEN GASTRONOMIE' mét toekenning van eremerken, lezingen en voorstelling van een studie over de aardbei in de Hotelschool. Maandag 29 april: DAGUITSTAP van KAV naar de Zwalmstreek. Vertrek om 8 uur. Woensdag 1 mei: LENTEDAG van Velt Noorderkempen in het Klein Seminarie. Met biornarkt, volksdans en informatiestanden van ecologische organisaties. Aanvang om 14 uur. Voor de jongsten is er kinderanimatie. Inkom gratis. KONINGSCHIETING van de St. Jorisgilde vanaf 13 uur in het eigen lokaal en schietstand in de Brouwerijstraat. Donderdag 2 mei: Voordracht over EUTHANASIE, EEN MENSELIJKE KEUZE? door Pol Vinken om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Inkom 200 fr. Organisatie van Epiphania.

Het cate voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03131432 64 Ook op woensdag.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

'/oîTRT HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

1 Tel. 03'314.38.11

ral

Gelmelstraat 2

taverne

Lij

Gelmeistraat 7

HOOGS1&TEN TeI.03/3147748

ROMA Ci

DrÇ[LMLL GELMELSTRAAT 14..16 HOOGSTRATEN TEL: 03314 8311

42

Hoogstraten

GEBEDSAVOND voor vrede in de Begijnhofkerk van 20 tot 21 uur. OUDERAVOND VORMSELCATECHESE om 20 uur in zaal Pax. Zaterdag 4 mei: LEERLINGENVOORDRACHT van het Jeugdmuziekatelier om 15.30 uur in de Feestzaal van het Klein Seminarie. Toneel 'HET HOOFD KWIJT' door de leerlingen en leraars van het Spijker, om 19 uur in de Rabboenizaal. VIERING 100 JAAR RERUM NOVARUM om 18.30 uur in de Catharinakerk met aansluitend receptie in zaal Paz en prijsuitreiking van de tekenwedstrijd. Van zondag 5 tot 12 mei: Tentoonstelling JAN TOOROP en architect FRANS PEETERS in de Grote Kapel van het Klein Seminarie. Geopend van 14 tot 17.30 uur. Zondag 5 mei: OPEN DEURDAG in alle afdelingen van Spijker humaniora en technisch van 10 tot 18 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gestoten Zaterdag open vanaf 18 u. HOGE RAAD der Kempische Gilden in het Stadhuis. Donderdag 9 mei: OPEN DEURDAG en schoot in werking in Vito en in de Land- en Tuinbouwschool. EERSTE KOMMUNIE in de mis van 10 uur. Vrijdag 10 mei: NOCTURNE-HOMMAGE AAN SERVAES met orgelkoncert door Jan Van Mol, dia's en teksten van Jef Steylaerts om 21.30 uur in de Catharinakerk. Inkom 250 fr. Zaterdag 11 mei: FIETSTOCHT van Dejo doorheen de fusiegemeente. Vertrek om 9.30 uur in Minderhout. Einde om 16 uur in Achtel. Deelname gratis. Zondag 12 mei: SCHOOLFEEST vanaf 14 uur in het Klein Seminarie. WIELERTWEELUIK voor nieuwelingen en junioren vanaf 14 uur in de Tinnenpotstraat. Organisatie van de Lustige Wielrijders. Vanaf woensdag KAV 15 mei: FIETSTOCHT iedere woensdag met vertrek om 19.30 uur aan de kerk. 16 mei t/m 26 mei: H.T.C.AARDBEIDUBBELTORNOOI, telkens om 17 uur in de Kathelijnestraat. Vrijdag 17 mei: KROEG EN BLUES in diverse café's. Alle groepen starten om 21.30 uur en spelen (met pauzes) tot 2 uur 's nachts. Zaterdag 18 mei: TEKENWEDSTRIJD voor 6- tot 14-jarigen vanaf 14 uur op de IKO parking. Zondag 19 mei: VORMSEL in de mis van 10 uur. Maandag 20 mei: DAGUITSTAP van Davidsfonds naar Tongeren en Alden Biezen. Vertrek met eigen vervoer om 8 uur aan de kerk. Woensdag 22 mei: Vormingsavond over JONGEREN EN ZAKGELD om 19.45 uur in het ACV lokaal in Gelmelstraat 29. Donderdag 23 mei: FIETSPADEN NU vergadering om 20 uur in Ter Marcke in Merksplas. Zaterdag 25 mei: AARDBEIENTORNOOI van de Hoogstraatse Bridgeclub om 14 uur in het Spijker. Zondag 26 mei: H. BLOEDPROCESSIEom 11 uur, KERMIS en TORENBEKLIMMING van 13 tot 17 uur. Tentoonstelling LEERLINGEN WERK IKO van 10 tot 18 uur in IKO, waar ook de WISSELCOLLECTIE KUNST van de gemeente gepresenteerd wordt. Om 16 uur Prijsuitreiking van de tekenwedstrijd.


Maandag 27 mei: GEMEENTERAAD om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. Woensdag 29 mei: JAARMARKT van de VBH vanaf 17 uur met stratenloop om 19 uur en vuurwerk om 22 uur. 's Avonds optreden van DE KREUNERS in een tent achter de Roma. Voorprogramma DESPERATED COMPANY. Organisatie Travel Sound. Donderdag 30 mei: H. BLOEDPROCESSIE tijdens de hoogmis in de kerk om 10.00 uur. Alle woensdagen van de maand om 19.30 uur fietsen met de K.V.L.V. Donderdag 30 mei: H. BLOEDPROCESSIE tijdens de hoogmis in de kerk om 10.00 uur. Alle woensdagen van de maand om 19.30 uur fietsen met de K.V.L.V.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

MEER Vrijdag 26 april: 18 JAAR MIJSSENAK-

KER: om 21 uur optreden Sirre Karoba Kamberra and the Chop Choy Shaggies. Zaterdag 27 april: 18 JAAR MUSSENAKKER: om 16 uur voetbal jong-oud, om 21 uur optreden Rich Danny and The Wealth. KLJ verzamelt OUD PAPIER op parking Quirijnen vanaf 9 uur. Zondag 28 april: 18 JAAR MUSSENAKKER: 14 uur optreden Clover. Woensdag 1 mei: Jeugd KFC Meer: DUIVELTJESTORNOOI aan de Meerseweg. Zondag 5 mei: EERSTE COMMUNIE viering. KWB: nationale milieu FIETSDAG naar Hoge Rielen in Lichtaart met vertrek om 9.45 uur aan Vredesboom. Donderdag 9 mei: KWB-KAV: ACWmisviering om 10 uur. Milieu WANDELING om 14 uur bij De Eiken. Vrijdag 10 mei: Mussenakker bowlingt in Breebos. Vrijdag 17 mei: Inzameling PLASTIC AFVAL naast school Terbeek: 9-11 uur. Zaterdag 18 mei: Mussenakker bezoekt brouwerij Hoegaarden. Zondag 19 mei: PLECHTIGE KOMMUNIE viering. Zaterdg 25 mei: KLJ verzamelt OUD PAPIER op parking Quirijnen vanaf 9 uur. Zondag 26 mei: VORSSELMANS TRIATHLON vanaf 12 uur in de Mosten.

MEERLE

WORTEL

Zondag 5 mei: SCHOOLFEEST. Vanaf 12

Donderdag 24 april: algemene vergadering van de DORPSRAAD.

uur mogelijkheid tot middagmalen (vooraf inschrijven). Vanaf 14.30 uur allerlei attrakties in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Zondag 12 mei: GEZINSBEDE VAART van KVLV naar Meersel-Dreef met om 14 uur openluchtmis en daarna gebedstocht door het Maria-park.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

Zaterdag 4 mei: FLOWER POWERavond in

het Slot. Zondag 5 mei: FIETSDAG van de KWB,

richting Hoge Rielen in Lichtaart. Vertrek om 10.30 uur in de Boomkes. Zaterdag 11 mei: VISWEDSTRIJD op de

Heibaart in Loenhout. Organisatie KWB. Zondag 12 mei: AUTO- en FIETSZOEKTOCHT van het Slot. Inschrijven tussen 10 en 14.30 uur, vertrek tussen 13 en 14.30 uur, aankomst om 19 uur en prijsuitreiking om 20.30 uur in het Slot. Zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 mei:

U

Café - frituur

PapiHon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

MINDERHOUT Zondag 5 mei: FIETSDAG van dc KWB, richting Hoge Rielen in Lichtaart. Vertrek om 9.45 uur aan de parochiezaal. Woensdag 8 mei: demonstratie-avond over het bereiden van VEGETARISCH broodbeleg. Om 20 uur in de parochiezaal. Organisatie VELT. Zaterdag 11 mei: DAGUITSTAP van Dejo. Met de fiets naar plaatsen in de gemeente die in de aktualiteit gekomen zijn. Vertrek om 9.30 aan het plein aan de kerk.

CAFE DE NIEUWE BUITEN

FOTOTENTOONSTELLING in het Slot. Vrijdag 24 mei: optreden YELLOW SPLEEN

YELLOW in het Slot. De Guld is open vanaf 17 uur, gelegenheid tot schieten voor de liefhebbers. 's Avonds komen ED KOOIMAN en HERMAN VAN HAEREN zingen in de Guld. Zaterdag 25 mei: DE GILDE VIERT! Denken herdenkingsmis om 9.30 uur; vanaf 14 uur volksdansen en gelegenheid tot kruisboogschieten voor ieder die zin heeft. Vanaf 2 mei: FIETSEN, elke donderdagmid-

dag, vertrek half 2 aan de kerk (KVLV). Vanaf 6 mei: FIETSEN, elke maandagavond,

vertrek half 8 aan de Boomkes (BGJG).

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

HET SLOT

WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

Wortels Jongerencafé zonder pretentie

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel (03) 314 53 28

Tel,

Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur

vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

MEERSEL-DREEF

discobar

Café

0 1

2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

Zaterdag 4 en zondag 5 mei: ELEGAST-

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

DAG. Open deur van het Vormings- en Ontmoetingscentrum bij de Paters in Het Klooster. Met tal van aktiviteiten voor jong en oud. Zondag 5 mei: OPEN DEUR St. Luciakapel. Vanaf 12 mei: Elke zondag ROMMELMARKT ten voordele van de fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd'.

t al c-reEatIraI1t

DE GRENS Sirijbeek 16 Tel. 3159107 vanuil Nederland

jj!j l 09-3213159107

43


7

.f

O ngevallen Brandweer 314.42.43

DAG EN NACHT BINNEN

[

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven

5

-

Rijkevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/3 14.34.37

Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&

Indoor tennis squash snooker Tennisclub Wde,VRIJHEID vzw

Achtelsestraat 72

2320 Hoogstraten

Tel 031314.37.76 K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en kop erwerk platte daken mat Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Huwelijketi - Buis luiven en klein S A

BART VORSSELMANS Hol 14 2322 Minderhout

RC

Tel. 03/315 76 26

VANLUFFELEN

I d 03,31475 7 8 VRIJHEID 29

c 'JSTXN

44

-----

POLITIE: 315.71.66

-

CONTAINERDIENST

Het Belgische Rode Kruis

-

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN HUISDOKTERS

(van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur) 1 mei: DR. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10. 5 mei: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 9 mei: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21. 12 mei: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. 19 mei: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 5, Meer, tel. 315.84.74. 20 mei: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.55. 26 mei: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 155, Hoogstraten, tel. 314.57.84.

['f7~

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achteisestr. 1

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDER S MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

APOTHEKERS

Van 26 april tot 3 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, te!. 3 14.5 1. 50. Van 3 tot 10 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 10 tot 17 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 17 tol 24 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66. Zaterdag 18 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 24 tol 31 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

IYiUtI 1 mei: M. SCHRIJVERS, Molenzijde 2C, Merksplas, tel. 014/63.35.20. 4en5 mei: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel, tel. 314.31.91. 9 mei: L. VAN DER DONCK, Ptr. Ceulemansstr. 6, Merksplas, tel. 014/63.38.44. 11 en 12 mei: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar, tel. 014/61.58.50. 18 en 19 mei: K. WITHOFS, Leopoldstraat 56, Merksplas, tel. 014/63.47.48. 20 mei: S. ACKAERT, Lindenlaan 72, Beerse, tel. 014/61.22.03. 25 en 26 mei: L. BASTIAENS, Gr. Elisabethlaan 4, Hoogstraten, tel. 314.66.16.

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUIOVERHUUR St Lenaarlseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

-

NOORDERKEMPEN C

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG (èriIril

-

;Oriiiirri

-

ilhltolt

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES Blauwbossen 5

2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.