april 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

tnr MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 72 APRIL 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

-

-

-

---

Haast en spoed is zelden goed Geen plaats '1! in de herberg

i 1~ -~j

hi -.

.

en de qoskeer ook

- - -

Jos simons

-


LUIM

WC4 1D n&jmu Het Slim Burokevz'

LENTEDEPRESSIE Het Slim Buroke vzw

Een pril lentewindje voert ons richting Schoorbeek. Met zo'n weer zal Albert's geest nogal werken, denken we zo. Hoe dichter we Schoorbeek naderen, hoe minder fris het windje wordt. Landbouwers dumpen tientallen karren beer over hun akkers. Als hun kar niet leeg is aan 't einde van het spoor, stoppen ze even en laten ze ze verder leeglopen. Bij Albert's heerst er ook een vreemde sfeer. Drie paar klompen drijven nog in de ijsvormbakjes van zijn Slibu-schaatsprojekt. Zelfs bij Sebastiaan ligt er een drol in het hok. Die heeft vandaag nog geen vrije loop gehad. Wanneer we door de veranda in de 'moos' komen, zit Albert gewoon voor 7iCh

uit te çtcren.

Albert: Mannen, het gaat me niks, hé. Ik weet niet wat dat is met mij. DHM: Och, Albert, dat is lentemoeheid, man. Daar zit iedereen wel mee. Albert: Ge zegt dat, hé. Maar die stank van beer, dat 'lawijt' van die traktors, ik kan er niet tegen, jong. DHM: Ho, Albert, gij zijt toch zelf ook altijd landbouwer geweest! Albert: Ja, ik weet het. Ik heb 'alzeleve' gaarne geboerd. En ik verwijt ook niemand iets, hé, versta me niet verkeerd. En 't ligt zeker aan mij. Maar ik kân er niet tegen. Dat speelt allemaal zo door mijne kop. Ik word zo weemoedig als ik maar aan vroeger denk. Toen ik een jaar of 8 was, was beerrijden een feest. De eerste aktie na de winter. Onze 'Vos' voor 't eerst terug in die kar met grote wielen. En onze vader die daar eigenhandig die grote beerton, van 500 liter!, opschoof. En die dan op 't gemakske volpompen af en toe eens roerend met de grote pollepel. Dan mocht ik, schrijlings over de ton gezeten, meerijden. De beer klotste onder mijn gat. Het is zever, ik weet het, maar toen had ik het gevoel dat de akker gulzig dronk. Tegenwoordig lijkt het meer alsof ze elke porie dichttrekt bij de zoveelste portie overdaad. Zelfs in de winter, over het hagelwitte sneeuwtapijt zag ik ze rijden. b.v.b.a.

1)E HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE:tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg,: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Soms heb ik het gevoel dat de boer van tegenwoordig zijn grond en zijn mest haat. Hij haat zelfs zijn computergestuurde beesten, denk ik dikwijls. Een verdomd stierkalf is slechts 5000 fr. waard, met al die import uit het Oostblok. Stom kalf! Allé, bekijk deze foto van ons moeder, jaren '50 denk ik. Toen dat stierke geboren werd, een 'dobbelbil', was het bij ons een beetje feest. En van zotternij zei ons moeder: Wel, ik hef dat beestje elke dag op. Het zal morgen toch nauwelijks meer wegen dan vandaag zeker. En als hij dan groot is dan hef ik 1000 kilo op. Ons moeder, zo'n goed mens. Breed van heupen, maar dat mag tegenwoordig ook al niet meer, daar moeten ze dan ook alweer boeken over schrijven. 'Den Hendrickx' is haar toen komen fotograferen. Maar ze is moeten stoppen omdat ze het in haar rug kreeg.

DHM: Ja maar Albert, de tijden veranderen hoor. Bij ons zijn er ook die alles meteen recht in de computer intikken. De tijden veranderen, hé. En ge moet mee hoor. Albert: Ik wéét het wel, maar ik kn niet, dat is het ergste. Ik heb bijvoorbeeld nooit een traktor moeten hebben, hoewel ik dat gerust kon betalen. Maar tegen een traktor kunt je toch niet praten. Tegen een paard wel. 'Kom, Vos, we gaan nog wat doen'. En als er eens echt getrokken moest worden was een 'akkerdju' van mij en een flinke scheet van hem voldoende om uit de diepste modderpoel te geraken. Maar tegenwoordig draaien de wie-

ten 2 keer rond en ze zitten sast. De boer haat dan zijn traktor en benijdt die van zijn buur. Verleden week ben ik nog eens gaan 'buurten' bij de Van Fraeyenhove's in Wortel. Cyriel zei me nog: 'Albert, wij hebben onze tijd gehad jong, van ons kunnen ze niets meer leren.' Ja mannen, het spijt me, maar probeer bladzijde 2 van uw bladje maar met iets anders te vullen. Ik weet in ieder geval niks vrolijks. Verzin een aprilgrap of zo.

In april verschijnt de MAAND op 24 april. Niet treuzelen dus, medewerkers en begin alvast aan uw geschrijf onder een bloeiende kersenboom - zodat u dit op 10 april naar ons kan brengen. Dorps- en sportnieuws op zondag de 14de.


Mon in de Moond Op 'Halgoren' heeft stress geen kans Nostalgie tot in je diepste poriën overvalt je, wanneer op een schitterende, zwoele zomeravond of een miezerige, regenachtige herfstnamiddag een zware paardestap met bijhorend belgerinkel je oren streelt, tussen de snelle voortrazende mazout- en benzineslikkers. Steeds vaker rijden we in files, staan voor meer stoplichten, stinken letterlijk weg van de wegen! Op die momenten van overpeinzing in een luidruchtige, allesvervuilende, landschapbedervende omgeving van plastiek, afvalophopingen, verbrandingsovens, overbemesting, gassen, asfalt beton..., groeit het heimwee naar die tijd toen de dampende paardevijg de enige vervuiling van de wegen was. Bemerken we nog iets soortgelijks, dan krijgen we onmiddellijk vanuit onze hersenpan een seintje dat JOS SIMONS uit de HALSTRAAT te MINDERHOUT gepasseerd is met zijn span, waarvoor twee stevige viervoeters. Een anachronisme! Een traag voortbe wegen in een regelmatige tred! Opkijkende en, hoe raar, tijdnemende chauffeurs bij het zien van dit bijeenhorende stel: Jos en zijn paarden! Die nieuwsgierige blikken deren de boer uit 'Halgoren' niet, integendeel! Jos Simons voelt er zich goed bij, want die paarden, die uiterlijk lompuitziende beesten, beschouwt hij als zijn oogappels en zijn pronkstukken. Bij Jos klopten we op een donkermistige avond aan voor een buurtpartijtje over zijn paarden, de boerderij, het leven... ! Het lichtje aan de achterdeur was als een baken in de duisternis en zijn gezel, Jenny, leidde ons al blaffend en kwispelstaartend, alsof hij vereerd was met het bezoek, door de stal, langs de gulzigvretende koeien, de woonkamer binnen, waar de heer des huizes, achter de tafel gezeten, ons met graagte te woord stond en natuurlijk begonnen we over... Paarden Waarom hij zich bezighoudt met zulke zware paarden? Heel eenvoudig om het zware werk op de boerderij te verrichten en ook als hobby, want op hoeve 'Halgoren' zwerven zomaar eventjes dertien van die zware rakkers in de wei. Dertien? Toch allemaal niet nodig om te boeren? Nee, zeker niet, maar je moet weten dat het paardevlees momenteel nog weinig in trek is en praktisch niets waard is. Je

Nci coah

/)IJ

dc

I11('12 LI1

1

krijgt een veulen bij, en nog een, en nog een... en je denkt dat de prijs na een zekere tijd wel een stijgingstendens zal tonen. Dat gebeurt echter niet, je houdt de paarden en zo beland je op een bepaald ogenblik aan het ongeluksgetal dertien! Zes volwassen dieren en zeven veulens! Wat de prijs is van zo'n paard? Een vergelijking met rijpaarden kun je onmogelijk trekken. De paarden die je bij mij ziet, een kruising van

(00II 0111 1101 /1100/91,

niaar ons ach (ei's le hie/i

10(11

ckcr uoI

,jQÇ .I//U)/i9

Koudbioedig en warmbloedig Koudbloedige en warmbloedige paarden! Deze benaming heeft helemaal niets te maken met de temperatuur van het bloed (in beide gevallen 37 â 38C), maar wel met het temperament. Koudbioedige zijn grote, tamelijk trage maar krachtige dieren, die bijzonder geschikt zijn als trekdieren en voor andere werkzaamheden. De warmbloedige zijn doorgaans veel lichter gebouwd en zeer geschikt als rijpaarden, ze zijn vuriger! een Brabander en een Ardenner (zijn wat kleiner), mag je schatten op een 30 á 35-duizend frank voor een volwassen dier van drie jaar, terwijl een veulen van drie maanden, dat van de merrie weg mag, zo'n 20 â 22-duizend frank opbrengt. Een volwassen paard weegt 600 á 700 kg (soms ook wel 800) en een veulen een 300. Je ziet, de rekening is vlug gemaakt, je kunt beter een veulen verkopen dan een ouder dier, en dan kost het voor de kwe-

/101

'ï'2

chaisncd


MAN IN DE MAAND ker ongetwijfeld nog geld. Zijn er redenen voor die prijsineenstorting? Jazeker! De Oostbloklanden, en dan vooral Polen, voeren heel wat goedkoop paardevlees in. Met die troubles in Polen kwam er geen vlees meer over de grens en toen stegen de prijzen wel tot 100.000 fr.! Dat heeft een goei anderhalf jaar geduurd en toen hebben we de klappen gekregen. En iets dat niets waard is, wil ook niemand meer kopen. Pas op, ik spreek hier over de prijzen van paarden die verkocht worden voor het vlees. De koeprijzen zijn er al even erg aan toe. Zeker 10.000 fr. minder dan vorig jaar. Voor een plat kalf telde men enkele jaren geleden 7 â 10.000 fr., nu nog tussen de 2 en 7000! Voor de boeren gene goeie tijd en als die nog lang gaat duren, zal het voor menige boer redelijk rap gedaan zijn. Denk maar eens aan de forse investeringen die jonge landbouwers zich moeten getroosten. Ze hadden de melk nooit zo mogen subsidiëren, dan hadden er zoveel koeien niet geweest en had

men niet moeten spreken over een boterberg en een melkzee.

Inspuitingen en elektrische schokken Twee paarden worden regelmatig gebruikt voor het veldwerk, terwijl de rest een rustig, grazend leventje leidt, volkomen zonder spanningen. Ook worden er wedstrijden mee betwist die een tijdje geleden geweldig in trek waren. 'Trekwedstrijden' kon je in menig dorp op de affiches lezen! Bijna elke week was er wel een manifestatie. 'De inrichters deden het voor het geld natuurlijk en als er geen 500 toeschouwers rond het parcours aanwezig zijn, is het vet van de soep en dat is momenteel wel duidelijk het geval. Men ging er te grof aan! Sommigen moesten winnen, zij moesten het beste en het sterkste paard hebben ten alle prijze. Alle middelen waren goed om dit te bereiken. De paarden werden

bestookt met inspuitingen en elektrische schokken en... dan trek je wel! Daar deed ik niet aan mee. Voor mij was 't een amusante liefhebberij en bezigheid, alhoewel ik ook wel graag de eerste prijs meekaapte.' De trofeeënkast, vol met bekers, bewijst duidelijk dat de kleppers van Jos wel degelijk hun mannetje konden staan.

Trekwedstrij den Wat wordt er zoal verwacht van het op één na oudste huisdier aller tijden? (de hond wordt als het oudste beschouwd). Bij zo'n krachtmeting spant men het paard voor een slee waarop een gewicht van 500 kg! Elke deelnemer rijdt om beurt 20 meter ver. Daarna wordt er 200 kg bij opgestapeld en men gaat zolang verder tot het paard zijn last niet verder kan voortsieuren. Hoeveel men kan voortslepen hangt veel af van de staat van het terrein. Op droge grond gaat het bijna niet, terwijl een drassig parcours ideaal is. Zo

Van viertenig tot hoef De vroegste verschijningsvorm van het paard, de Eohippus of Hyracotheriurn, zo'n 50 miljoen jaar geleden, had een schofthoogte (stokmaat) van 30 cm. Het dier had vier tenen aan de voorvocten en drie aan de achtervoeien. Een miljoen jaar geleden verscheen een geëvolueerd hoefdier met een hoogte van 130 cm, dat leek op het moderne wilde paard. Het at uitsluitend gras en door andere vleesetende dieren werd jacht op hem gemaakt cii het belangrijkste ontsnappingswapen was wel zijn snelheid. In de loop van vele generaties werden de poten aangepast aan deze levenswijze. De teennagels werden hard en sterk en de middelste teen van iedere voet ontplooide beter en sterker dan de andere. Tenslotte verplaatste het dier zich nog voort op die ene teen. De andere tenen werden steeds kleiner omdat die niet gebruikt werden en zo verdwenen ze tenslotte helemaal. De hoef van het paard is niet anders dan de nagel van de middelste teen, die rond de gehele teenpunt is uitgegroeid, fraai gevormd door de natuur.

Evolutie

Equus (een leen)

'Op de rug van liet paard is de hemel op aard, 'ervaarde Jos op 3-jonge leeftijd reeds.

'\

1 mln, jaar geleden

[t

4$

Ptiohppus (een teen)

10 mln, jaar ge'eden

Merjchip p us (drie tenen)

2C mln, jaar geieden

Miohippus (drie tenen)

30 mln, jaar geleden

Hyracotherium (vier tenen)

50 min. jaar geleden

Op/eren is van belang, maar miiel w moeilijk. Leo goede 14 dagen hen je daarmee bezig en dan heb je heel wat bereikt.


MAN IN DE MAAND heeft mijne trekker toch ooit 2600 kg ver gesleept. Geldprijzen zijn er daarmee niet te verdienen, wel bekers en medailles. Het is louter liefhebberij. Wel wordt een startgeld toegekend en voor de zware paarden ontvang je dan een 1000 fr! Zoals ik je al vertelde, ging het ten lange leste niet serieus meer en zo geraakte dit evenement duidelijk in diskrediet. Nu moeten we hoogstens nog een tweetal keer per jaar uitrukken. Wel worden mijn paarden hier en daar nog wel gevraagd. Enkele weken gelegen zijn er nog enkele naar Berendrecht eeweest voor een folklorisch feest.

hebber horen zeggen: 'Mijn paard trapte met zijn voetjes tegen mijn poten!' Je ziet, de liefde moet dan wel diep zitten. Die 'voetjes' vergen heel wat verzorging. Vooral bij paarden die meestal op een harde bodem vertoeven, slijt de hoefhoorn sneller af een daarom moet er ter bescherming van de voet beslagen worden met hoefijzers. Een hoef groeit vrij snel, ongeveer 1 cm per maand en daarom moeten deze van tijd tot tijd bekapt worden. De frequentie van beslagen hangt natuurlijk af van het werk dat men ermee verricht, maar je mag toch wel rekenen dat dit om de paar maanden moet gebeuren. Zonder ijzers de weg opkomen, kan eenvoudigweg niet. Tegenwoordig zijn die voetbeschermers ook veel vlugger versleten dan vroeger. Toen lagen er veel kasseien en het raakvlak was zodoende kleiner; nu met die asfalt en beton staan ze veel platter op de weg en daardoor is de slijtage ook veel intensiever. Steeds moeten de ijzers een goede pasvorm hebben en deze verschilt natuurlijk van hoef tot hoef. Paswerk dus! Een zekere Stevens Uit Wildert is de hoefsmid op 'Halgoren'. Hij komt Een huize van!

Paardekracht

Er hangt een paarden hoofdslel aan de muur...

Niet meer dan 2 â 4 uur Paarden hebben weinig rust nodig. Ze slapen soms staande en hebben dan nog een lichte slaap. Een diepe slaap kan ook en dit gebeurt normaal al liggend. Bij het minste geluid zijn ze echter wakker. Over een heel etmaal gerekend slaapt een paard dat gezond is, niet meer dan 2 â 4 uur. Een hengst heeft duidelijk de minste slaap nodig, de merrie iets meer. Bij het ontwaken staan ze eerst met de voorbenen op en dan pas met de achterbenen, net andersom dan een koe. Gewoonlijk staan ze meteen klaar met hun neus bij de voederbak, want het belangrijkste in een paardeleven is eten, voedsel vergaren. In de wei staat het voor het grootste deel van de dag naar de grond gebogen, niet om zijn verveling te verdrijven, maar omdat het veel ruwvoer tot zich moet nemen. Het paard heeft ook geen natuurlijke rem bij de voedselopname. Het risico dat ze zich overeten, doet zich wel voor. In de wei niet gemakkelijk, want daar moet het zich verplaatsen en dan verbruikt het energie, wel in de stal als de voederbak te overladen wordt met krachtvoer.

Hoofd en benen Het paard wordt beschouwd als een van de oudste huisdieren en men beschouwt het ook als een edel dier. Daarom spreekt men ook vol respect over HOOFD en BENEN in plaats van kop en poten. Ooit eens een paardelief-

Een paard houden kost een aardige duit! Dertien paarden de kost geven, moet heel wat aardige duiten kosten. De paarden van Jos Simons mag je zien: geen magere scharminkels wel steviggevoede, gezonde dieren! Hoe breng je dit allemaal financieel voor elkaar? Wel, zoveel eten ze nu ook weer niet! In de zomer staan ze in de wei en degenen die niet werken, behoeven ook geen krachtvoer. De winter is wel het kostelijkste jaargetijde, dan krijgen ze haver en zemelen bijgevoederd. Ik heb geen tractor om het land te bewerken en zo'n machine kost meer dan mijn dertien paarden tegelijk. En hoe zit het met de voortplanting? De hengst heeft natuurlijk wel zijn werk, want elk jaar worden de mernes gedekt. Je moet dan altijd nog wel afwachten of ze het volgend jaar een veulen werpen. Met de merrie naar een vreemde hengst toegaan, is ook een kostelijke bedoening. Een 6 â 7000 fr. ben je altijd kwijt; dit is nog betrekkelijk weinig, want voor een rijpaard mag je al rap 20.000 fr. neertellen en dit kan zelfs oplopen van 50 tot 75.000 fr! Tegenwoordig wordt er veel gewerkt met K.I. (Kunstmatige Inseminatie). Een paard draagt tussen de 320 en 355 dagen, zo'n 11,3 maand. De veulens wegen dan ongeveer 70 kg. Ook heb ik er wel eens een gehad van 90 kg! De hengstveulens verkoop ik gewoonlijk. Het probleem is de prijs, hé! Nu zijn ze beterkoop dan pakweg twintig jaar geleden. Monkelend wijst Jos naar een plaatje tegen de muur waarop de tekst:

'Mensen mei paarden hebben een hemel op aarde maar als ze sterven valt er niets te erven!'

Hoogstraten - Loenhout Minderhout Jos is een man van de streek, een rasechte Kempenaar. In 1932 lag hij op 6 december tussen de andere sinterklaascadeautjes te pronken bij de familie Simons-Janssens aan de Loenhoutsebaan (toendertijd het laatste huis van Hoogstraten) als 3de van zes kinde-

Mens en paard De invloed van het paard op onze cultuurgeschiedenis is wel enorm groot geweest, groter dan welke uitvinding ook. Het kan rustig gelijkgesteld worden met boekdrukkunst en televisie. Op de rug van een paard werden te allen tijde oorlogen uitgevochten (in de 2de Wereldoorlog telde men aan Duitse zijde alleen al 2.750.000 paarden en muildieren), kon de mens zich verre verplaatsingen getroosten. Men omdekte het als lastdier, men ontdekte het tuig en het wiel, men zette het paard voor de wagen, in oorlogstijd de strijdwagen en in vredestrijd werd het een transportmiddel, ook de sport bleef niet ten achter en dan spreken we nog niet over het statussymbool! ren, waarvan er momenteel nog vier in leven zijn. Later werd Hoogstraten voor vier jaar met Loenhout geruild en toen Hein Hendrickx in 1954 naar Canada emigreerde, werd die boerderij in Hal aangekocht. Na de lagere school trok het boerenleven hem het meest aan en daar is hij dan ook gebleven. Een drietal jaren geleden overleed zijn moeder en Jos bleef alleen op 'Halgoren' verder boeren, temidden van zijn paarden en koeien. Op een rustige manier wel, want van al die drukte krijg je het alleen maar aan uwe tikker. Op 'Halgoren' waimt de stress je zeker niet tegen, integendeel! 'Haast en spoed is zelden goed' prijkt tegen de wand van de woonkamer en dit zou zijn lijfspreuk wel kunnen zijn, daar kunnen wij duidelijk inkomen! Tijdens het weekend doet Jos een stapje in de wereld. Een pintje pakken, een biljartje stoten, een kaartje leggen bij Gust of Staf Snoeys in Castelré en éen keer per jaar een teerfeest. T.V. kijken vindt hij tijdverlies, radio beluisteren gebeurt ook maar zelden en sport en politiek dragen niet zijn onmiddellijke interesse weg. Wat Jos zoal doet tijdens de lange winteravonden? Tot negen uur werken in de stal, een beetje eten en dan het paardegerief degelijk onder handen nemen, vooral het koper moet blinken als een spiegel en dat vergt toch royaal wat tijd. Voor II, 12 uur duikt hij niet onder de dekens, maar 's morgens is hij ook niet het haantje de voorste. Of hij terug opnieuw zou herbeginnen als hij jong was? Zeker wel, voor een andere stiel had hij geen interesse. 'Dit is een gave! Mijn broer is aannemer geworden en buiten de lagere school heeft hij geen minuut scholing gehad. Ik ben gene knutselaar. Ergens een stuk afzagen gaat wel, maar een stuk aanzagen kan nou eenmaal niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Autorijden behoort ook niet tot mijn favoriete bezigheden. Ooit heb ik het gedaan maar dik tegen mijn goesting. Het slechtste werk dat er bestaat! Laat mij maar met mijn paarden en gespan naar Loenhout of Castelré rijden (daarJieeft hij gronden), daar heb ik tenminste deugd van. Alleen maar rond 't huis werken is ook eentonig, je moet overal eens komen!' Zou jij je paarden missen? Even een stiLzwijgen en dan een beslist: 'Ja, een deel ervan zeker!' Binnen een achttal jaren wenkt de pensioenleeftijd, maar een koppel paarden zal hij blijven houden! •


Akoestische vervuiling

Van muisstil tot oorverdovend 'De dag zal komen dat de mens het lawaai met dezelfde inzet zal bestrijden als de cholera en de pest.' Deze profetische woorden werden door dr. Koch, de ontdekker van de cholerabacil, in 1910 op papier gezet. Nu, 80 jaar later, ontplooit zich stilaan een bewustwording want de eerste tekenen van een uit de hand lopende vervuiling doen zich gevoelen. Toch blijft geluidsHINDER een grotendeels subjektieve materie, in tegenstelling tot geluidsschade (of gehoorschade) die door studies perfekt waarneembaar is geworden. Omdat dit laatste echter grotendeels een interne bedrijfsaangelegenheid is, zullen we het verder slechts terloops belichten. De bestrijding van latent aanwezig lawaai is echter veel moeilijker want het is dikwijls een welles-nietes-spelletje. Een druppelende kraan kan 's nachts behoorlijk op de zenuwen werken waar we ze overdag niet eens horen. Een bromfiets op de Vrijheid is heel wat minder storend dan aan Bootjesven. De bezoekers van een dancing verwerken met de glimlach decibels tot tegen de pijngrens maar buurtbewoners worden van de helft reeds hypernerveus.

Huibrecht Provoost: Dat is juist het triestige van de zaak. Op dat moment is het eigenlijk al te laat. Dat 'gewoon worden' is niet meer dan dat de betreffende persoon al een beetje doof is. En dat proces is onomkeerbaar, dat geneest dus NIET. Het is dus niet enkel de werkgever maar ook de werknemer die moet beseffen dat er iets moet gebeuren. Door oorbeschermers te dragen, bijvoorbeeld.

Decibel: 'bel' is de eenheid van geluidssterkte naar de Amerikaanse natuurkundige Alex. Graham Beu. 'Deci' slaat op het logaritme van 10. Dit wil zeggen: de geluidssterkte verdubbelt bij elke 10 meer op de dB-schaal. Dat betekent dat 110 dB het dubbele is van 100 dB, dus niet 10o meer maar 100/o meer. Dat betekent omgekeerd ook dat 2 gelijke lawaaibronnen niet het dubbele geven van één enkele. Wanneer ii een deurbel monteert van 70 dB dan zult u bij montage van een tweede gelijkaardige bel niet 140 dB noteren maar slechts 73 dB. U moet zelfs 10 deur bellen monteren om een verdubbeling tot 80 dB te bekomen. Wilt u dan nogmaals verdubbelen tot 90 dB moet u er 100 plaatsen. Om 100 dB te bekomen moet u er liefst 10.000 plaatsen! apparatuur gekompenseerd door de zogeheten A -filter. Daarom wordt geluid, als het voor menselijke normen moet geïnterpreteerd worden, niet uitgedrukt in dB maar in dBA. De filter interpreteert in zekere zin defrequentie mee. Als we spreken over 'hinder' dan spreken we ook in dBA. Maar er is nog een aspekt dat meetelt. Een uit alle frequenties samengesteld geluid, bij-

Kan geluidshinder wel objektief vastgesteld worden? Daarover en over geluid(meting) in

het algemeen gingen we ons oor even te luisteren leggen(!) bij Huibrecht Provoost, akoestisch raadgever. Huibrecht Provoost: Ik ben inderdaad akoestisch raadgever, meer bepaald wat betreft lawaai en nog meer specifiek, lawaai van bedrijven en dergelijke. Van akoestiek in kerken en concertza/en weet ik wel een beetje maar het is niet echt mijn domein. Voor industrieel lawaai is niet enkel de 'waar neming' belangrijk maar vooral: hoe het te bestrijden. Onlangs is er namelijk een nieuw ontwerpbesluit verschenen waarin de exploitatievoor waarden werden vastgelegd voor industrieel lawaai. Daardoor worden sommigen verplicht iets te verhelpen aan hun lawaai. En dat moet natuurlijk gebeuren tegen de laagste kostprijs. Kosten voor het milieu brengen de investeerder namelijk weinig of niets op.

Bij geluidmeting spreekt men steeds van decibels, de graadindeling op de thermometer van de geluidmeting. De indeling begint bij o dB, te weten: de perfekte stilte die enkel nog benaderd wordt in akoestische proefkamers. Huibrecht Provoost: 0 dB, dat is zelfs angstaanjagend. Ik ben ooit in zo 'n akoestische proefkamer geweest. Na een tijdje hoort ge dan zelfs uw hart bonken. Ik kan u verzekeren dat dat niet prettig is. Maar in de natuur is er altijd wel geluid; de wind, de vogeitjes, enzovoort. In de woestijn is het vrijwel perfekt stil.

De schaal eindigt voor het menselijk gehoor bij 140 dB, de pijngrens waar gehoorschade optreedt. Maar ook langdurige blootstelling aan hoge dB's kan gehoorschade veroorzaken. Een rockartiest als Pete Townsend is daarvan een (nog) levend voorbeeld. Toch beweren sommige mensen dat een lawaaierige omgeving wel went.

"0

Ook de werknemers moeten zich ervan bewust 1-luibrecht Pro voost zijn dat goede oorbeschermers nodig zijn.

dB en dBA Het moet u echter ook al opgevallen zijn dat een snerpende pieptoon veel enerverender werkt dan een brommende diesel, terwijl ze toch een gelijk aantal dB's voortbrengen. Huibrecht Provoost: Om dat uit te leggen moet ik iets technischer worden. Ons menselijk oor lijkt minder gevoelig voor laagfrequent geluid dan voor midden- en hoogfrequent. Lagere dB's kunnen we beter verdragen dan hetzelfde getal in de hoge frequentie. Dat verschil wordt in de geluidmeet-

voorbeeld een ventilator, is bij evenveel decibels minder storend dan bijvoorbeeld een fluit of een piano. Een muziekinstrument produceert een bijna zuivere toon in één enkele frequentie. Zulk een 'tonaal' geluid valt veel erger op, denk maar aan een sirene, en moet daarom ook strenger geïnterpreteerd worden.

Op die manier wordt subjektieve waarneming al een stuk minder subjektief. Nog objektiever kunnen we worden als we geluid plaatsen in een bepaalde omgeving. Onze bromfietser stoot aan Bootjesven evengoed 80 dB uit als op de Vrijheid. Toch hindert hij meer in een stille omgeving.


DOSSIER GELUID

mmm pijngrens

~~

Huibrecht Provoost: Er is nog altijd wat men noemt 'achtergrondgeluid', het geluid zonder dat lawaaierig voorwerp. Op een plaats met veel ach tergrondgeluid, door verkeer bijvoorbeeld, zal het nieuwe geluid voor een groot deel gemaskeerd worden. Daarom valt uw bromfietser op de Vrijheid veel minder op. En wat dat achtergrondgeluid betreft, daar hebben we de gewestplannen voor. Er zijn onder,neer stiltegebieden, woonzones, industriële zones... Voor elk van die gebieden heeft

niseren waar alle grieven en belangen naast elkaar worden gelegd. Een goed voorbeeld daarvan, al betrof het niet enkel geluidshinder, is het buurtschap rond de Highstreetdancing. De hinder door 'electronisch versterkte muziek' is er volledig weggewerkt na de bijeenkomst. Lawaaihinder van het lallende en toeterende pubiek is, subjektief gesproken, ook erg verminderd omdat eigen wachters een oogje in het zeil houden en vandalisme tegen gaan. 'Als dat gewater legen on-

Richtwaarden van maximaal toegelaten geluidsniveau volgens ontwerpbesluit Vlaamse Gerneenscha

_ -I -

19

Gebieden /.

7-

Richtwaarden in dB(A) overdag 's avonds 's nachts

.;

L

i ['III

1

gehôordr empel

1 ! 1 1 1

landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie, uitgezonderd gebieden onder 2) en 3) en bufferzones woongebieden, landelijke gebieden, uitgezonderd hufferzones en gebieden voor verblijfsrecreaiie op minder dan 500 iii van industriegebieden niet vermeld in 3) woongebieden, landelijke gebieden, uitgezonderd bufferzones en gebieden voor verhlijfsrecreatie, op minder dan 500 m van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en iniddeigrote ondernemingen of van dienstverleningsgebieden woongebieden uitgezonderd gebieden onder 2) en 3) industriegehieden en dienstverleningsgehieden recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeineri. luchthavens en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesuld bufferzones men bepaald welk geluidsniveau er mag heersen. En dat verschilt nog eens voor de dag en voor de nacht. Op die manier hebben we een kader waarin we kunnen bepalen hoe bijvoorbeeld een bedrijf of verkeer het bewuste gebied beïnvloedt. En daardoor kan men ook bepalen binnen welke normen een bedrijf als 'geluidsbron' moet blijven.

Zo zijn we alweer een stuk dichter bij een objektieve meting. Rest er enkel nog te bepalen hoe het geluid moet gemeten worden. Wanneer er tijdens de meting aan Bootjesven een eend neerduikt, slaat de meter plots 10 dB hoger uit, hoewel het voor de rest toch rustig blijft. Dat noemen we een piekniveau. Daarom wordt geluid gemeten over een bepaalde tijd en berekent een goede geluidmeter een gemiddelde en onthoudt hij de maximum- en minimumwaarden. Gewapend met deze wetenschap en met de kunde van een 'echte' geluidsspecialist trokken we het terrein op. In onze fotoreeks hebben we enkele 'gewone' niveaus opgenomen van herkenbare situaties. Nu kan het echter gebeuren dat er 'ongewone' niveaus opgetekend worden. Op dat moment spreken we van hinder. Hoe objektief'meting dan wel kan zijn, bij 'hinder' blijft er toch weer een groot gedeelte subjektiviteit over. Zo zal (het gezin van) een werknemer in een bepaald bedrijf het geluid van dat bewuste bedrijf als minder hinderlijk aanvoelen. Hij verdient er tenslotte zijn brood. Daarom is het in eerste instantie belangrijk een goede faam te creëren. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld een buurtbijeenkomst te orga-

40

35

30

50

45

45

50 60

45 40 55

40 35 55

50

45

40

45 55

40 50

35 50

45

ze hagen nog zou kunnen verminderen, aldus een buurtbewoner, dan zijn we alweer een stuk dichter bij een goede verstandhouding.'

Maar wat te doen als dialoog uitgesloten wordt, hetzij door hooghartige koppigheid van de vervuiler, hetzij door onmacht van de gedupeerde. Dan rest er enkel de mogelijkheid om de arm van de wet in te schakelen, meestal de politie, soms de rij kswachter en later allerlei deskundigen en rechters. Maar heeft Hoogstraten dan specifieke klachten? Politiecommissaris Omer Meeus: In vergelijking met andere gemeenten hebben wij zeer weinig klachten. De enige serieuze klacht die we recent nog hebben gehad, betreft die over de nieuwe zagerij in Wortel. Het eerste wat wij doen is proces-verbaal opmaken en metingen verrichten. Natuurlijk heeft de burgemeester en later ook de rechter de macht om een bedrijf stil te leggen, met alle konsekwenties voor de eigenaar maar ook voor de werknemers. Meer algemene klachten hadden we enkele jaren geleden rond de Highstreet. Maar dat is, na een buurtvergadering, praktisch helemaal opgelost. Als er andere klachten komen dan is dat meestal voor eenmalige gelegenheden zoals kermissen en bals. Daarvoor is vooraf gewoonlijk goedkeuring gevraagd en gegeven. Tja, dan moeten we de kerk in 't midden houden, hé, dat proberen we tenminste toch. De kerk in het midden houden is een gezond principe. Wat echter als u vindt dat de kerk toch teveel naar één kant gebouwd wordt. Zonder u te laten verdwalen in een juridisch 7


DOSSIER GELUID

Waarneming te velde 130

E

E

90

90

E 90 .

50

•,

70

70

Bootjesven Hal, Minderhout Wij dachten het stilste buitenplekje te moeten zoeken op Hal. Het getjilp van beschaafde vogels en het gekras van kraaien, tegen een stille golf van verkeersgeluid richting Hoogstraten laten de meter niet toe beneden de 35 dBA te dalen, wat nauwelijks lager is dan het gemiddelde van 36 dBA.

50 4° 30 20

tO

40 -

20

10

v rij heid, gewoon verkeer Een gemiddelde van 73 dBA dat stijgt tot 84 dBA wanneer een vrachtwagen passeert. Bij afwezigheid van nabij verkeer daalt de sterkte tot 62 dBA. Wanneer echter de beiaard begint Ie tin gelen merken we een verhoging met 5 cIBA.

se 40 30 20

10

00

30

30

20

20

110

110

00

00

90

90

90

80

80

80

70

70

Vrijheid, ochtendspits

70

60

Wanneer op woensdagmorgen de heksenketel op volle toeren draait, meten we gemiddeld 80 dBA. Dat is niet zoveel meer dan gewoon verkeer. Oorzaak is dat het verkeer nu trager verloopt. Wanneer de passerende vrachtwagen even zijn remmen afblaast, noteren we 90 dBA. De brandweersirene, op weg naar magazijn Bilcke, laat ons zelfs 105 dBA optekenen.

60

10

60 50

De in vloed van het Vrijheid-verkeer is duidelijk merkbaar binnen in de kerk. Toch heerst er een sti(te van gemiddeld 40 dBA. Wanneer de deur open knalt schiet de meter uit naar 58 dBA.

70 /

/

Een gewone namiddag. In de verte bromt een iraktor, 2 vogelijes zitten elkaar hardnekkig het hof te maken boven ons hoofd en elke 'hup' doet de meter 2 dBA uitslaan. Dan krast er weer een kraai doorheen en even later zelfs een verre straaljager. Toch blijft ons gemiddelde op 35 dB,4 terwijl het minimum slechts 29 dBA bedraagt.

80

00

90

Katharinakerk

MAX

40 30 20 10

00

Kerk, Meer Hier is dan weer het verkeer van de Loenhoutsebaan merkbaar. Toch meten we hier slechts gemiddeld 31.5 dB.4 met als laagste dal 24 dBA, de stilste waarneming op onze ronde. Wanneer Luc Dockx echter even alle registers van het kleine noodorgel opentrekt, blaast hij 80 dBA de kerk in. Het gerestaureerde orgel zalstraks tot 90 en meer halen.

t

..

50 40 30 20 10

00

130

\._

\

//_

50 40 30 20

1 30 120

tin

110

-

In

10) 90

:

90 80 70

Autostrade Meer Rijdende wagens Merk Nissan, snelheid 60km/uur op de baan Wortel-Hoogstraten. Let wel, het betreft hier de meting in de passagiersruimte, zonder spelende radio of gepraat. Toch heerst er een konstant geluid van 75 dBA.

so 40 30 20

to 00

8

Afhankelijk van personenwagens of vrachtwagens wijst de meter 85 dan wel 95 dBA aan. Hoewel het geluid 'kwadratisch met de afstand' afneemt, betekent dit toch een permanent gedruis van 7010180 dBA voor de naaste omgeving. Een passerende landbouwtraktor op de Parallelweg doet ons 90 dBA noteren.

60

In de dancing

so

Zie volgende bladzijde voor commen haar.

60

40

30

30

20

20

to

10

00

00


DOSSIER GELUID jungle kan alvast aangeraden worden klacht in te dienen en proces-verbaal te laten opmaken. Als er meerdere gedupeerden zijn, doet u er goed aan een beurtrol af te spreken om politie of rijkswacht op te bellen. Meerdere klachten worden steeds ernstiger genomen. Sommige geschriften suggereren zelfs politie en rijkswacht tegen elkaar uit te spelen wanneer de ene niet snel genoeg reageert. In Hoogstraten zal dat alvast geen verf pakken. Omer Meeus: Bij ons bestaat er een zeer goede samen werking tussen rijkswacht en politie. Politiegegevens worden hier onmiddellijk uitgewisseld. En zeker dergelijke klachten worden door de rijkswacht aan ons doorgegeven of ze worden minstens gesignaleerd.

Na het proces-verbaal gaat de zaak naar de gewone rechtbank wat steeds een zaak is van lange adem. Omdat geluidshinder gewoonlijk geen 'spoedeisende' zaak is en omdat er ook zelden 'persoonlijk belang' mee gemoeid is, is een kortgeding in de praktijk uitgesloten. Dat is ook de reden waarom 'akoestisch ver vuilende' bedrijven zelden worden stilgelegd.

Vrijheid, blijheid Er loopt momenteel een studie om de Vrijheid te herinrichten. Om de nodige kredieten los te maken, moest er een multidisciplinaire studie gebeuren. Die omvat naast snelheidsmeting, verkeerstelling en ongevallen ook een statistiek over geluid. De metingen werden uitgevoerd door de plaatselijke politiedienst op 4 plaatsen en over een gans etmaal. Is de politie echter bekwaam om nauwkeurige metingen te doen? Omer Meeus: Omdat er van ons verwacht wordt dat wij metingen kunnen doen, hebben wij er bij de overheid op aangedrongen om scholing te verkrijgen voor ons personeel. Momenteel hebben wij dan ook 2 agenten die metingen mogen verrichten. Chris Verschueren en Jef Donckers.

Hun deskundigheid zal zeker van pas komen als iemand, gewapend met het plaatselijke p0litiereglement, zich komt beklagen. Want zegt art. 101 en 102 niet: Art. 101. Is zeker van aard de rust van de inwoners te storen: het lawaai, dat gemeten in een woning met gesloten deuren en vensters, meer dan 50 dB(A) bedraagt tussen 8 uur en 20 uur en meer dan 30 dB (A) tussen 20 uur en 8 uur. Art. 102. Is zeker eveneens van aard de rust van de inwoners te storen het lawaai, dat in open lucht gemeten, op 10 meter afstand van het geluidvoortbrengend apparaat, dat zich op de openbare weg bevindt, ofwel gemeten op de grens van privé-domein in andere ge-

op de grens van privé-domein in andere gevallen, meer dan 70 dB(A) bedraagt tussen 8 uur en 20 uur en meer dan 50 dB(A) tussen 20 uur en 8 uur. De getallen werden ingevoerd in de gemeenteraadszitting van 28 augustus 1989 en luidden een nieuw tijdperk in in de bestrijding van mogelijk lawaai. Maar of het nietes-welles ermee volledig zal opgelost worden blijft een vraag. Betreffen de waarden piekwaarden, gemiddelden over 1 minuut of over 1 uur, worden statistische uitersten weggevla kt?...

Dans Cleopatra, dans Los van geluids'hinder' is schade aan het gehoor een hoofdstuk apart. Meestal zijn het de bedrijven en werkgevers die daar intern een oplossing voor zoeken. Anders wordt het echter wanneer openbare gelegenheden hun kliënteel blootstellen aan zeer hoge geluidsniveaus. Dan wordt het een zaak van algemene volksgezondheid. Uit onderzoeken in de bedrijfswereld is gebleken dat blootstelling aan 90 dBA tot 100 dBA of meer en gedurende een bepaalde tijd onmiskenbaar tijdelijk en meestal blijvend oorletsel veroorzaakt. Wie na een vermoeiende week eventjes de beentjes gaat werpen in een discotheek ruilt er zijn stress in tegen doofheid. Want wat blijkt? Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne zal in de loop van de maand een rapport publiceren over geluidsoverlast in dancings in het arrondissement Turnhout. De resultaten zijn angstaanjagend. In oktober van 1989 werden 23 dansgelegenheden bezocht. In 22 van die 23 overschreed het piekniveau de voorgeschreven 90 dBA. Daarvan gingen er zelfs 12 boven de 100 dBA. Herinner u dat 100 dBA evenwaardig is aan 10 dancings van 90 dBA. De hoogste waarde die genoteerd werd, was 121 dBA, te weten evenwaardig aan ruim 100 dancings van 90 dBA in één dancing samengepakt. Wat echter nog erger was, was dat in 16 van de 23 het gemiddelde boven de 90 dBA lag en bij 8 zelfs hoger dan 100 dBA. Opmerkelijk is ook: hoe drukker de gelegenheid, hoe meer decibels gemeten werden. Wat oorzaak is en wat gevolg weet men niet. Vermoedelijk is het dempingseffekt van een massa volk zo groot, dat de dj van dienst de volumeknop nog een kwartslag bijgeeft. Nog erger zou kunnen zijn indien het destruktieve karakter van oorverdovend lawaai de jongeren aantrekt. Parallel aan dit projekt liep een onderzoek naar gehoorsvermindering bij de jongeren op maandag. Ook daar werd een duidelijke ach-

teruitgang vastgesteld. Het is dus mogelijk dat niet enkel slaaptekort maar ook decibel teveel

Garage -1 VAN RIEL Ook:

12

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

'cl 'cl

'cl

!

1.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A A A A A A (

13 D 3 A 13 A 3 D C D D D D A D D

74 81 84 84 85 88 90 92 93 94 94 95

97 97 99 lOO 101 102 102 103 103 105 113

92 93 94 85 95 95 97 105 98 99 99 98 100 106 101 110 103 108 110 105 109 117 121

weinig volk matig veel zeer veel 23 gelegenheden waaronder Fortuin (Meer) Highstreet (Hoogstraten) James (Rijkevorsel) Spiraal (Rij kevorsel) Klipper (Merksplas) Parochiehuis (Merksplas) invloed heeft op de maandagse apathie van onze schoolgaande jeugd. Wanneer nog meer studies zullen wijzen op het nefaste verband tussen overgeluid en gehoorschade, zullen waarschijnlijk maatregelen getroffen worden. De eenvoudigste bestaat erin in elke dancing een automatische geluidsbegrenzer aan te brengen. Dat is een soort verzegelde 'plomb' die de niuzieksterkte vermindert of zelfs doet uitvallen wanneer de toegelaten grens overschreden wordt.

Het woordje van de proost Akoestisch bekeken is Hoogstraten nog paradijselijk, vergeleken met gemeenten waar vliegvelden, verkeersaders, luidruchtige bedrijven en nachtelijke recreatie bestaan. Het blijft echter zaak van de beleidsmensen toe te zien op een korrekte naleving van de toch al summiere wetten. • Met dank aan: Huibrecht Provoost (akoestisch raadgever), Omer Meeus (p0litiecommissaris), Jan Peeters (architekt), bijna tevreden buurtbewoner van Highstreet, Christa Truyen (Prov. Instit. voor Hygiëne).


VANUIT HET STADHUIS**# Dorpsraad van Meersel-Dreef verdrinkt in Afschaffen voor verkoop de slotgracht Hoe de Campweg van Meerle wordt afgeschaft Volgens de meerderheid van de Hoogstraatse gemeenteraadsleden heeft de Camp weg te Meerle tussen Strijbeek en Klein Eyssel geen enkel nut meer. Daarom kan ze ook beter afgeschaft worden. Hiermee volgen zij het advies van het college om dit stuk openbaar domein op te heffen en daarna te verkopen voor de prijs van 300.000 frank. De kandidaat koper is een welgesteld Nederlander die langs deze weg uit de vroegere quarantainestallen een riante woningof kasteel met slotgracht tevoorschijn toverde. Pikant detail is wel dat deze gracht gegraven werd op de bedding van diezelfde Camp weg, dus op openbaar domein... En om alle pottekijkers te weren werd deze buurt weg dan nog met een metalen hekwerk afgesloten. Bij de stemming zullen beide oppositiepartijen tegen de afschaffing stemmen. Hiermee scharen zij zich achter de 600 streekbewoners en achter de dorpsraad van Meersel-Dreej die hun bezwaren reeds aan het college hadden kenbaar gemaakt. Velen zijn er van overtuigd dat deze vroegere verbindingsweg tussen Klein Eyssel en de Strijbeekseweg moet blijven bestaan als wandel weg, ook al is er tijdens de ruilverkaveling reeds een gedeelte van deze Campweg opgeheven.

Om tot verkoop te kunnen overgaan dient dus eerst de openbaarheid van deze weg te worden afgeschaft. Dit kan enkel door de Bestendige Deputatie gebeuren. De gemeenteraad moet hierover een principiële goedkeuring nemen. Aan deze beslissing gaat een onderzoek vooraf waarbij de bevolking bezwaarschriften bij het schepencollege kan indienen. Reglementair zouden er vier bezwaarschriften zijn binnengekomen waaronder één van de dorpsraad van Meersel-Dreef en een petitie met 600 handtekeningen. Nog een zestal individuele bezwaarschriften zouden buiten het tijdschema zijn binnengekomen. Het woord is nu aan de gemeenteraad. Schepen Pauweis is van mening dat de Campweg zijn zin verloren heeft daar het laatste stuk door de ruilverkaveling is afgeschaft. Men botst hier toch op een prikkeidraad en een gracht. En deze eigenaar wil ook geen wandelaars over zijn grond. Als we nu de weg afschaffen, valt er enkel 400 meter extra af. Raadslid Verhuist vindt geen enkele zinnige reden om deze grond te verkopen. 300.000 fr. is een peulschil voor de gemeente. Of weegt dit meer door dan 600 stemmen voor het behoud? De gemeente zou integendeel een extrainspanning kunnen doen om die gracht van

,1

De Campweg te Meerle loopt vanaf Strijbeek door het (vroegere) domein van de familie Dupret naar Klein Eyssel. Aan de andere kant van Klein Eyssel liep een gelijkaardige weg door naar Groot Eyssel. Door de ruilverkavelingswerken in het begin van de jaren '80 werd er hier en daar wel wat gewijzigd. Zo werd het laatste stuk van de Campweg aan de Strijbeekseweg opgeheven. Iets meer naar Meersel-Dreef toe, op het domein van de familie Dupret stonden de oude quarantainestallen waarin het vee werd ondergebracht alvorens het per tram werd uitgevoerd. Vier jaar geleden werden deze gebouwen samen met een twintigtal hectaren grond verkocht aan een Nederlander. De nieuwe eigenaar vraagt een vergunning aan voor de verbouwing van deze stallen tot woonhuis, en hij gaat aan de slag. Groot is echter de verbazing van menige toevallige voorbijganger wanneer ze plots geconfronteerd worden met een riante villa of kasteel omgeven door een brede slotgracht waarin de Campweg onder het water verdwijnt. Op 5 juni '89 maakt de oppositiepartij Fusiebelangen de gemeenteraadsleden attent op wat zij noemt 'een serieuse bouwovertreding'. De vergunning van 5 augustus '87 sprak immers enkel over 'heropbouw van een woonhuis'. Het resultaat werd uiteindelijk een kasteel met daarrond een slotgracht waarvoor geen toelating gegeven werd (reliëfwijziging) en die bovendien gegraven werd op openbaar domein. Op 27 augustus '90 wordt deze overtreding een tweede maal aangeklaagd en wordt het college om rekenschap gevraagd over de stap10

Int 0

Een nieuwe altraktie in Meersel-Dreef? pen die zij al dan niet heeft ondernomen om de rechten van de gemeente te verdedigen. Burgemeester Van Aperen brengt de raad op de hoogte van de inspectie van Stedebouw. Alles zou in orde zijn op voorwaarde dat de eigenaar van het kasteel het stuk openbaar domein zou aankopen. De eigenaar zou als verdediging aangevoerd hebben dat hij niet op de hoogte was dat deze weg eigendom is van de gemeente. Vandaar ook de metalen hekken die beide zijden van de weg afsluiten.

de ruilverkaveling aan de weg in te buizen en bij de eigenaar van het laatste stuk te pleiten voor het gebruik door wandelaars. Zoals het college de zaak nu aanpakt, gaat het enkel om de verdoezeling van een fameuze bouwovertreding. In principe zou men zelfs moeten verplichten de zaak af te breken. Laat ons morgen de politie sturen om het afsluithek te laten wegnemen en laat ons over het al of niet behouden van de Campweg een volksraadpleging houden, aldus Verhulst.


GEMEENTERAAD Raadslid Jef Verheyen schaart zich achter dit voorstel de gracht in te buizen. De eigenaar aan de Strijbeekseweg maakt geen bezwaar tegen een wandelweg en een doorgang voor paarden en ruiters. Er zijn misschien in het verleden fouten of vergetelheden gebeurd, maar dat kan zeker geen bezwaar zijn om dat nu terug recht te zetten. Het is nu zeker niet het moment om deze weg af te schaffen. Schepen Coenegrachis vindt het raar dat er 10 jaar geleden geen enkele reaktie tegen de afschaffing van een stuk van de Campweg in de ruilverkavelingscommissie werd gehoord. En hierin zaten mensen die zich nu tegen deze afschaffing verzetten, zoals onder meer raadslid Sprangers. Alvorens tot de stemming over te gaan drukt

zich eenparig uit om het woonparkgebied Maxburg te beperken tot de oorspronkelijk goedgekeurde verkaveling. Openbare Werken en Streekcommissie beslissen geen uitbreiding toe te staan. In de onzekere periode vôôr de definitieve gewestplannen wordt een nieuwe aanvraag voor verkaveling en wegentracé aangevraagd en door de Meerse gemeenteraad goedgekeurd. De toenmalige burgemeester Sprangers blijft bij zijn beslissing van 7 juli '75, adviseert de verkavelingsaanvraag ongunstig en laat de werken stilleggen wanneer bleek dat er geen bouwvergunning voor de wegenwerken kon voorgelegd worden. Ook vandaag blijft hij op zijn standpunt en vraagt zich af of er in Meer nog nood is aan residentiële bouwgelegenheden. Een woon-

raadslid Verheyen de hoop uit dat er wel degelijk rekening zou gehouden worden met het bezwaarschrift van de dorpsraad van MeerselDreef. 14 raadsleden stemmen v6ôr de afschaffing, de oppositie (3 D.E. en 2 FB.) stemt tegen, schepen Pauwels (Meerle) en raadslid Coppens (Meersel-Dreef) onthouden zich. Raadslid Huybrechts (Groot Eyssel) alsook raadslid Van Looy zijn afwezig.

project op 3 km van liet dorpscentrum druist in tegen de meest essentiële normen voor een goede ruimtelijke ordening. Welk zijn daar de gevolgen van voor de bewoners van de 30 sociale kavels: grotere verplaatsingen, meer auto's, drukker verkeer, enz.? Een persleiding van 3 km die dan nog de autosnelweg onderdoor moet is bovendien enorm duur. Raadslid Blockx kan best in deze kritiek inkomen, en is ervan overtuigd dat hij dit project zeker negatief zou adviseren indien er geen voorgeschiedenis aan vast zou gezeten hebben. Dit was een wettelijk vergunde verkaveling, Stedebouw had toelating gegeven. Het is gevaarlijk dergelijke zaken stil te laten leggen. Hierdoor riskeert men een flinke schadevergoeding te moeten betalen. Wellicht had de verkavelaar op dat ogenblik nog weinig interesse, zoniet was er wel een klacht gekomen. Ook raadslid VerhuIst treedt de visie van zijn partijgenoot bij en voegt er aan toe dat men dit project wil opdringen omwille van de belangen van één eigenaar met politieke connecties. In de wandelgangen en bij pot en pint wordt er zelfs hier en daar gefluisterd: 'Maxburg als pasmunt voor het golfterrein.' De grens tussen geruchten en geroddel is ook op een late maandagavond niet altijd duidelijk te trekken.

Maxburg krijgt nieuwe woonwijk Met 17 stemmen vôôr, 2 tegen en 2 onthoudingen keurt de gemeenteraad het voorstel van het college goed om via een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) een nieuw woongebied of woonpark op Maxburg te creëren. Hiervoor dient de bestemming van een aantal gronden aan de Maxburgdreef en de Sluiskensweg gewijzigd te worden. Als voorwaarde wordt gesteld dat een 30-tal kleinere percelen door I.O.K. worden uitgevoerd. De commissie Ruimtelijke Ordening kan hiermee akkoord gaan mits er een pompstation wordt aangelegd met persleidirig naar de riolering in Meer, en dit op kosten van de eigenaars van de gronden. Raadslid Sprangers heeft heel wat bedenkingen bij dit BPA 'Sluysdijk Heide'. Uit zijn schets van de voorgeschiedenis van dit project onthouden we dat een Nederlands bouwbedrijf op 25 mei '66 een verkavelingsvergunning kreeg voor 14 percelen (Maxburgdreef). Een latere uitbreiding voor achterliggende gronden werd door Stedebouw geweigerd. Op 7juli1975 spreekt de gemeenteraad van Meer

'De Dreef' definitief aangenomen Juist één jaar geleden werd het ontwerp voor een woonuitbreidingsgebied op Dreef voorlopig aangenomen. Dit BPA 'De Dreef' moest evenwel eerst een openbaar onderzoek onder-

gaan alvorens definitief goedgekeurd te kunnen worden door de gemeenteraad. Er wer den 21 bezwaarschriften binnengebracht. Dit woonproject situeert zich achter het Mariapark en tussen Heieinde en Nieuw Dreef. In de vorige legislatuur was er een ander voorstel met een meer noorderlijke ligging. Schepen Peerlinck hoopt dat alle raadsleden achter dit voorstel kunnen staan zoniet kan men het wel vergeten voor deze legislatuur. Raadslid Aerts geeft evenwel de voorkeur aan het vroegere voorstel en onthoudt zich samen met zijn twee partijgenoten bij de stemming.

Veiligheid voor de schoolkinderen Twee interessante beslissingen worden genomen die de veiligheid van de schoolkinderen in Meer en in Hoogstraten ten goede zullen komen . In Hoogstraten zal de ontsluiting van het Klein Seminarie via de Kathelijnestraat gebeuren. Hiervoor werd een politiereglement opgesteld dat de algemene goedkeuring van de raad meekrijgt. Er zal gepaste signalisatie worden aangebracht. Er zullen een aantal gevaarsborden worden voorzien op de aansluiting met de Kathelijnestraat. Voor de regeling op het kruispunt LoenhoutsewegKathelijnestraat zal later een politiereglement aan de raad worden voorgelegd. In de directe omgeving van de scholen te Meer bestaan serieuze verkeersproblemen tijdens de begin- en einduren van de school. De politiecommissaris stelt daarom voor om een fietspad aan te leggen tussen de school in de Terbeeksestraat en de Donckstraat via de nieuw uit te voeren verkaveling Pijperpad. Aansluitend hierop kunnen in de Donckstraat verkeersdrempels voorzien worden. Alle raadsleden gaan akkoord. Raadslid Sprangers voegt er nog aan toe dat hij steeds elke verbetering van de veiligheid rond de scholen zal steunen. Maar toch dringt een definitieve oplossing zich op. Dit moet een verantwoorde oplossing zijn, gebaseerd op de verkeerssituatie in ruimere zin. Daarom is het ook best dat de Meerse scholen zouden gecentraliseerd worden in de Donckstraat. Hier kunnen de kinderen verspreid toekomen en kunnen zij bij het verlaten van de school langs verschillende wegen veilig weg. Nog dertien andere punten van de agenda passeerden de defilé. Een instemmend knikje was voldoende om even de forcing door te voeren en op een behoorlijk uurtje de boeken te sluiten. Wij werden nog verwacht jn het nieuweA.C, nextdoor. •

autobanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage 11


BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

rzeflsa eYta ncle" aafl peb jefl qü eCIae P —

WIJNEGEM BijkhoeVelaan 1 (Verlengde Bisschoppenhoflaan)

R aak Zeer grote keuze c:)i sierwielen en : sportvelgen. , Ook speciale 1 Q!0 velgen voor terreinwagens.&

ALLE MATEN

EN MERKEN IN VOORRAAD

HIER ENKELE VOORBEELDEN

(3 Y

1

Uitlaten* Remmen Schokdempers enkel te Wilnegem en te OostevUle

1.375,1.375,-

1.280,1.664,1.969,1.844,2.522,-

Schokdempers

2

2.450,-

2.500,3.041,-

OOK OP AFSPRAAK MOGEUJK

2.610,2.625,1.828,2.924,-

Batterijen MERCEDES Diesel - 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. - 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. - 40 Amp.

2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

Zeer grote keuze sierwielen

%

3.114 F 1.892 F 1.890 F

BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen!

w

Voelt ii alde lentekriebels?

VAN HERCK SPORT j Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is:

Ria Bellens Achtelsestraat 43 Hoogstraten 12

1

VW GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen inbegi

2.000,-

81W 25% inclusief - montage gratis!

^k

g5 fr

VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING 155SR12FIRESTONES211 Tub 1555fl 13 FIRESTONE F560 Tub 155 SE 13 MABOR M5GT Tub 155170Sfl 13 CONTINENTAL CS2I Tub 165Hfl 13 MICHELIN MXV Tub 165Hfl 13 UNIROYAL fl240 Tub 175170Hfl 13 PIRELLI P5 Tub 185/60HR 13 FIRESTONE HAWK Tub 175170HR 14 DUNLOP DS Tub 175170 TR 14 UNIROYAL fl080 Tub 185100 HR 14 DUNLOP 08 Tub 185160 HR 14 KLEBER C50 Tub 185160Hfl 14 PIRELLI P600 Tub 185/60HR 14 UNIROYAL fl340 Tub 185170 Hfl14 GENERAL XP2000 Tub 185170 iR 14 MABA M9 Tub 95165 Hfl14 UNIROYAL fl340 Tub 195150 Hfl15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195150 VR 15 DUNLOP 04 Tub 195150 Hfl15 UNIROYAL fl340 Tub 195160Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL fl340 Tub 05/55ZR 16 GENERAL XP2000 Tub

TEL: (03) 645 5795 (03) 3122316 (03) 326 26 00

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

Keuze uit méér dan 200 versCb leo: grasmaalers, bosmaaiers, motoCUlteurs, kettingzagen enz. ken: WHEEL HORSE • GOLDC STIHL 0 MORRISON • NIBBI

0 VVULF

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

IOWD

TUINMACHINES J. STOFFELSiPAULUSSEN Minderhoutdorp 4 . 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15


Er was geen plaats in de herberg In een vroeger vertelsel heette het dat voor een bekend en zeer zwanger koppel geen plaats meer was in de herberg. Zodat zij met ezel en al hun toevlucht dienden te zoeken in een schamele stal, waar dingen gebeurden die mens en ster stil deden staan. Soms, heel soms gebeuren zulke dingen nog wel eens. Een beetje zoals de voetballers op televisie ook vier keer hetzelfde doelpunt kunnen maken zonder dat de score verder oploopt. Het zou dus best Kerstmis kunnen zijn, maar dan eind februari. Betlehem heette toen al simpel en bescheiden Hoogstraten, een stadsdorpje nabij de grens met het tolerante Nederland. De herberg kreeg een fraaie naam: een Stadsherberg waar de verse koffie klaar staat. Precies wat ze zochten, meenden twee begeleidster en acht gehandicapte jonge volwassenen. Maar dat bleek buiten de waard gerekend, die het stel op een drafje uit zijn tempel verjoeg. Eén van de begeleidsters doet haar verhaal: 'Wij waren op woensdag 20 februari rond 16 uur een gelegenheid aan het zoeken waar we onze dorst konden lessen na een namiddagje winkelen in Hoogstraten. Dat doen we wel eens vaker met de gehandicapten die in onze instelling verblijven. De bedoeling ervan is om hen de kans te geven deel te nemen aan alles wat het gewone leven biedt. Zo rijden we soms wel eens met de trein, gaan we bowlingen of schaatsen, wonen een voorstelling in een schouwburg bij of nemen zelfs deel aan een stratenloop. Allemaal manieren om deze mensen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, geïntegreerd in de maatschappij. Het Hooghuis was gesloten, taverne De Vos bleek druk bezet. Vroeger waren we al in verschillende dergelijke gelegenheden te gast geweest en we werden er telkens pico bello ontvangen. Nu trokken we dus de Stadsherberg binnen. Wij waren met twee begeleidsters voor acht mentaal gehandicapte meisjes van 18 tot 23 jaar, jonge volwassenen dus. De eerste meisjes waren pas gaan zitten of de uitbater kwam naar ons. Zonder te vragen wat we wensten te gebruiken, zei die dat 'dit echt niet kon en we maar beter naar de taverne verderop konden gaan'. Uit respekt voor de jonge dames die we begeleidden, hebben we op dat moment geen discussie willen aangaan. Ze zouden echt wel begrepen hebben dat ze niet welkom waren. Maar eigenlijk vinden wij dit zonder meer vernederend en discriminerend. Op onze verbouwereerde vraag naar een argumentatie voor de weigering ons iets te laten drinken, kwam geen antwoord. Er was alleszins voldoende ruimte in de taverne, er zaten hooguit enkele dames aan een tafeltje verderop. Dat kan het dus niet geweest zijn...'

Reserveren De uitbater van Den Stadsherberg, dhr. Radix, doet het bovenstaande verhaal af als 'belachelijke verdachtmakingen' en met de opmerking 'dat het kool toch echt de sop niet waard is'. 'Kijk, wat is er echt gebeurd? In de eerste plaats heb ik hen niet zomaar aan de deur gezet. Wel had ik een hoop reservaties waardoor de zaak binnen de kortste keren kompleet vol zou zitten zodat ik het meer dan druk had. En zo gek veel ruimte heb ik al niet. Welnu in zo'n geval dan zou de koningin hier nog voor de deur mogen staan, dan zou ze er al evenmin in komen. Vol is vol. Dat er op dat ogenblik trouwens maar enkele mensen binnen zaten, klopt heel beslist niet. Bovendien is het helemaal niet zo dat ik gehandicapten en zo zou weigeren in mijn zaak.

Integendeel zelfs, er kunnen genoeg mensen getuigen dat we wat dat betreft heel sociaal voelend zijn. Ik heb zelf reeds meermaals rolstoelen binnen geholpen. Ik weiger alleen bussen in de zaak, verder niets of niemand. Ik ga toch mijn eigen zaak niet kapot maken, zeker? Ik werk hier al zes jaar heel hard om er een goed lopend bedrijf van te maken, en wie zelf in een sociaal beroep zit, die weet dan best dat dit soort van discriminatie daar niet erg bevorderlijk voor zou zijn! En als er dan toch over discriminatie gesproken wordt, dan zou er veel beter eindelijk eens openlijk gepraat kunnen worden over de dagelijkse gevallen van discriminatie tegen de Nederlanders die zich hier in Hoogstraten voordoen. Het lijkt wel alsof heel wat Belgen de Hollanders gewoonweg haten. Om hier te komen kopen zijn ze goed genoeg ja, maar probeert u maar eens om als Nederlander hier een bedrijf van de grond te krijgen!'

KO

_<_ -

-

en de .gosHleer

-------

-

ook - - -

Lieve kleuters Voorvallen zoals hierboven beschreven doen zich wel vaker voor. 'Vijf leden van de groep die we toen begeleidden, waren mongolen,' zo zegt de begeleidster 'en hoe dan ook wordt dat door de mensen nog altijd als een vreemd verschijnsel ervaren. Men is er niet aan gewend, weet niet goed hoe men die mentaal gehandicapten moet aanspreken of hoe men zich er tegenover gedraagt. Gehandicapten worden nog altijd ervaren als iets aparts, iets wat buiten onze gewone samenleving blijft staan. Wanneer je met gehandicapte jongeren over de straat loopt, heb je altijd heel wat bekijks. Soms krijg je dan ook overbeschermende reacties, en dan worden ze behandeld als lieve kleuters die met de nodige ocharme's extra vertroeteld worden. Overigens met de beste bedoelingen, daar niet van. Maar de gehandicapten zelf vragen eigenlijk niets liever dan gewoon behandeld te worden. Zij zijn mens zoals andere mensen dat zijn. Neem hen dan ook als de mens die ze zijn. Of is dat te idealistisch?' Doorgaans ervaart men wel reeds een kentering in de goede richting. Daarvan getuigden ook de Hoogstraatse priesterleraar Jan Sneyers en Beersenaar Wilfned Van Opstal bij hun recente huldiging voor 20 jaar vakantiewerking met mentaal gehandicapten. 'De maatschappelijke positie van de gehandicapten is inderdaad globaal positief geëvolueerd. Wij hebben het nog meegemaakt dat de deuren van een warenhuis meteen gesloten werden zodra wij op wandel trokken met onze vakantiegasten! Maar anderzijds ook dat een groen-

teboer spontaan stopte en iedereen van de groep trakteerde. De negatieve reakties behoren nu gelukkig tot het verleden, althans in onze ervaring toch.' Dat uit zich onder meer ook in de geleidelijk doorgevoerde aanpassingen van openbare gebouwen e.d. waardoor deze makkelijker toegankelijk moeten worden voor iedereen, inklusief lichamelijk gehandicapten. Bij de heraanleg van de omgeving van de Katharinakerk kwam er voor hen een ingang aan de zijkant. Zij het dat deze aanvankelijk trapsgewijs werd aangelegd, wat onder meer in dit blad een boze lezersbrief opleverde. Ondertussen werd aan dit euvel verholpen. Verder werden onlangs in de gemeenteraad twee parkeerplaatsen voor het administratief centrum en stadhuis voorbehouden voor lichamelijk gehandicapten. Al blijft er op dit vlak wellicht nog een lange weg naar werkelijke integratie te gaan. (mdl) El Mogelijk - en hopelijk - willen sommige lezers reageren op het bovenstaande artikel. Misschien vindt u dat er op gemeentelijk of landelijk vlak schandalig weinig gebeurt voor sommige groepen. Of meent u daarentegen dat gelden overdreven of verkeerd besteed zijn in dit verband. Of heeft u aan den lijve ervaren dat discriminatie nog maar al te zeer bestaat, ook in het Hoogstraatse. Of of of... Aarzel niet, klim in de pen en schrijf naar De Hoogstraatse Maand, p/a Michel De Laet, Loen houtse weg 43, 2320 Hoogstraten. Graag voor 10 april. •

13


REGIONAAL

Managementvorming

2~

,

Rerum Novarum Het Algemeen Christelijke Werknemersverbond, viert niet al zijn deelorganisaties: ACV, CM, KAJ, KAV en KBG op zondag 26 mei '100 jaar Rerum Novarum' in Brugge. Het wordt een feest voor jong en oud, voor alle leden en belangstellenden van de Christelijke Arbeidersbeweging. Verschillende verbonden, deelorganisaties en diensten hebben de handen in elkaar geslagen om een boeiend en afwisselend programma te brengen langsheen de Brugse reien en pleinen. Iedereen wordt op een speelse manier bij het gebeuren betrokken en alle evenementen zijn toegankelijk voor gehandicapten. Het ACW-arrondissement Turnhout hoopt met een paar duizenden vertegenwoordigd te zijn. Hun animatieprogramma gaat door aan het Walplein met een heel eigen inbreng rond het thema solidariteit. Voor 100 fr. per persoon en voor 400 fr. per gezin kan men zondag 26 mei vanuit Turnhout per trein naar Brugge en terug. Voor meer informatie en voor inschrijving kan men terecht bij het ACW-verbond Turnhout, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, tel.

014-40.31.11. El

Streekonderzoek De lOK wil een betere kijk krijgen op de economisch-technologische ontwikkelingen die zich voordoen binnen het transportgebeuren, de vorming van netwerken, de distributie van goederen en de veranderingen in transportwijzen, de informatisering en het voorraadbeheer. De opdracht voor een studie werd toevertrouwd aan Price Waterhouse Plant Location International. Een tweede onderzoek wil de toelevering van de automobielsector nagaan. Als de toeleveranciers zich dichter bij de autoproducenten willen vestigen, zijn er mogelijkheden voor de Kempen om zich als vestigingsregio te profileren voor deze toeleveranciers. Een onderzoeksopdracht werd toevertrouwd aan Buck Consultants Nijmegen. -

Kanker Na het succes van twee jaar geleden wordt ook in 1991 een actie 'Kom op tegen Kanker' georganiseerd, juist zoals in 1989 door Kathy Lindekens met de steun van de BRT. Het comité-Kempen van deze actie doet een beroep op het verenigingsleven voor allerlei initiatieven, groot of klein. Wie zich, individueel of in groep, wil inzetten voor 'Kom op tegen Kanker', kan terecht bij Leo Heyns, Bevrijdingsstraat 39, 2300 Turnhout, tel. 014-41.58.72 of bij Herman Van Doninck, Elf Novemberlaan 20/5, 2300 Turnhout, tel. 014-41.00.58. Bijdragen kunnen gestort wor-

den op rek. nr . 413.4211111-10 van Kom op tegen Kanker, afd. Kempen, p.a. Johan Van Puymbroeck, Klaproosstraat 11, 2300 Turnhout. E

14

Het Instituut voor Managementvorming, p.a. V.Z.W.-Kempen, Parklaan 49, 2300 Turnhout organiseert de opleiding 'milieumanagement'. De eerste opleidingsdag gaat door op vrijdag 19 april bij Vieille Montagne in Balen, de tweede dag bij Janssen Pharmaceutica in Beerse op maandag 29april en de derde dag op vrijdag 17 mei in het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20.000 fr. per persoon. In dit bedrag zijn syllabus, lunch en verfrissingen begrepen. Voor meer informatie kan u terecht bij coördinator Anne-Marie Raeymaekers, tel. 014-40.02.60 of fax 014-40.02.55. Een cursus 'integrale kwaliteitszorg' wordt door hetzelfde instituut georganiseerd van 30 mei tot 20 juni, zeven avonden, telkens van 18 tot 21.30 uur, in Hof ter Rielen, Kasterlee. Het inschrijvingsgeld bedraagt 16.500 fr. Programmaverantwoordelijke is F. Van de Craen, director quality, Janssen Pharmaceutica. LII

Algemene Bouwonderneming

RAATS•OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

4

Zwart/wit-foto's Met de medewerking en de steun van de Vlaamse Federatie van Fotokringen organiseerden de Foto- en Diavrienden van Rijkevorsel een cursus 'ontwikkelen en afdrukken van zwart/wit-foto's. Na ruim twaalf lesuren, verspreid over vier avonden, mochten de zeventien deelnemers een heus certificaat in ontvangst nemen. Kunstfotograaf Xavier Rombouts en persfotograaf Jef Floren waren de lesgevers. Ook De Hoogstraatse Maand zal kunnen profiteren van dit geslaagd initiatief. Men zal het zeker merken aan de kwaliteit van onze foto's bij de dorpsrubriek van MeerIe. El

Enkele deelnemers aan de Jotocursus

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te levenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


REGIONAAL

Export Kempen

Van Gogh-centrum

Afvaistoffenplan

Export Kempen, Kleinhoefstraat S, 2440 Geel, start met begeleidingskringen (BK's). Het zijn kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die met hulp van specialisten in vijf werkvergaderingen, aangevuld met vijf seminaries, de leemte in hun exportkennis gaan opvullen. De specialisten hebben zich geëngageerd om ook buiten deze sessies de deelnemers individueel met raad en daad bij te staan om hun exportactiviteiten te verbeteren. Export Kempen is een initiatief van de Kernpense Kamer voor Handel en Nijverheid, Kasterlee, en heeft tot doel de internationale marktpositie van de Kempense KMO te verbeteren. Geïnteresseerden kunnen meer informatie bekomen bij projectverantwoordelijke Jan Laenen, tel. 014-57.00.56 of fax 014-58.13.25. El

Het Van Gogh-centrum te Zundert bevat naast de permanente expositie, getiteld 'Vincent en Jan, twee werelden uit één dorp', een servicefolder-post, een documentatie-ruimte en een galerie. De galerie heeft dit jaar een aantal moderne kunstexposities op het programma staan. Van 31 maart tot en met 28 april kan men er werk bewonderen van de Engelse Penny Gardiner en de Nederlandse Irène Spronck.

Op 1 oktober zijn 20.000 gezinnen in 24 gemeenten gestart met het gescheiden inzamelen van huisvuil. Een belangrijk onderdeel van dit proefproject is, het om de vier maanden apart inzamelen van het Klein Gevaarlijk Af val (KGA). Dit zijn stoffen zoals oliën, oude batterijen, kosmetica, medicamenten, verfresten, pesticiden, enz. De tweede inzamelronde voor KGA in de verschillende GFT-wij ken zal tijdens de maand juni georganiseerd worden. De gezinnen kunnen hun klein gevaarlijk (giftig) afval aanbieden bij de chernobiel op bepaalde staanplaatsen in de verschillende wijken. II

Geschiedenis De prijs van de provincie Antwerpen voor geschiedenis en volkskunde voor een onuitgegeven werk met betrekking tot de geschiedenis en de volkskunde van het hertogdom Brabant of de Nederlanden (de vroegere 17 Provinciën) werd op voorstel van de jury door de bestendige deputatie toegekend aan Ene Vanhaute voor zijn werk 'De dynamiek en de ontmanteling van de rurale inkomens - en overlevingsstructuur. De Antwerpse Kempen tussen 1750 en 1910'. De prijs bedraagt 75.000 fr. en werd uitgereikt op de provinciale cultuurdag in het Provinciehuis op 7 maart. Proficiat Eric.

Tewerkstelling Het ACW-arrondissement Turnhout stelt vast dat de algemene trend tot stijging van het aantal werklozen zich ook in onze regio aftekent. Door een aantal recente falingen, aangekondigde herstruktureringen en sluitingen zullen daarenboven op korte termijn meen dan 1.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Daarom zijn volgens het ACW alle optimistische en euforische verklaringen omtrent werkloosheid en de tewerkstelling totaal misplaatst. Vervangende en bijkomende tewerkstelling moet op kor te termijn ontwikkeld worden. De projecten die daartoe worden opgezet in de regio door diverse initiatiefnemers dienen gericht te wor den op volwaardige tewerkstelling. Alleen door duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid wordt de basis gelegd voor een streekontwikkeling, aldus het ACW. El

r3 L#,vlLes er

Kapitaal Door middel van de lessenreeksen 'Leren Denken Over' wil het ACW het geïnteresseerde Kempische publiek vormingskansen aanreiken over 'De koncentratie van het kapitaal: steeds meer en steeds anoniemer'. Woensdag 10 april is het thema 'Van kleine spaarder tot kapitalist', 17 april behandelt men een gevalstudie 'De strijd om de Generale Maatschappij' en op 24 april over 'steeds groter en anoniemer' of de macht en onmacht van kleinere ondernemingsstructuren en beperkt kapitaal. De lesavonden gaan door van 19.30 uur tot 22 uur in De Linde te Retie. Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 fr., documentatiemap en versnapering tijdens de pauze inbegrepen. Inschrijven kan men via het ACWsecretariaat, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, tel. 014-40.31.11 of fax 014-40.31.31. 1

'lJ

1

ak»

k4va

A

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

15


3

Ongevallen KOPJE VAN DE MAAND

Een klastoto uit het gemeentelijk archief met enkele meisjes erop, dat moet lang geleden zijn. Inderdaad, tot aan de fusie in 1977 stonden de jongens- en meisjesscholen ver uit elkaars' buurt. Gelukkig is voor de meeste scholen die tijd lang voorbij en kunnen onze pupillen in een min of meer 'normaal' milieu opgroeien. Ons kopje, R.B. uit Hoogstraten (haar volledige naam vindt u bij de advertentie van Van Herck Sport), was volgens juffrouw Blanche Van Eechaute 'altijd een opgeruimd en blij meisje', bekijk de foto maar eens, 'maar handwerk dat deed ze niet zo graag', alhoewel R.B. nu met handwerk aan de kost komt, zo zie je maar: R. baat een kapsalon uit... R.B. heeft zowel het 5e als het 6e leerjaar hij juffrouw Blanche gezeten, daarna 2 jaren op het Spijker en vervolgens 4 jaren in een kappersschool te Turnhout (en sindsdien al zovele jaren in R. ..'s kapsalon). Blanche, die in 1950 als onderwijzers afstudeerde, stond 1 jaar voor de kleuterklas in Wortel en daarna negen jaar voor het 5e en het 6e studiejaar in het Spij.. ker. In 1959 huwde ze met Jef Van Delm, werd zwanger en mocht, per hoge uitzondering en mits speciale toelating nog verder lesgeven tot en met Pasen, toen ze met bevallingsverlof ging, want het vrije onderwijs hield niet van getrouwde juffen. Dan maar naar het gemeentelijk onderwijs waar ze vanaf 1962 terug aan het werk ging. Haar kollega's in de gemeentelijke meisjesschool waren: Mère Huberta (le x 2e studiejaar), Juffr. Coertjens (3e x 4e), Blanche zelf gaf het 5e en het 6e en Mère Ildefonse (directrice) deed de 4e graad (7e x 8e), daar zaten leerlingen die niet verder studecrden. Madeleine Geysen gaf de kooklessen. Na de fusie van jongens- en meisjcsscholen ('77) trok zij naar het eerste studiejaar in de Karel Boomstraat. Ze hadden daar een 'moeder' nodig en wie was er beter geschikt voor die job dan Blanche, zelf moeder van 3 kinderen. Ze herinnert zich die tijd als de meest plezierige. In september vertrok je van niets en met kermis konden de meesten reeds lezen en schrijven. Dat gaf een zekere voldoening. In 1988 ging Blanche met pensioen, ook met voldoening mogen we aannemen.

Zondagnacht 2 februari reed de 22-jarige Stanny Verbreucken, Klein Eyssel 19, Meerle, met zijn auto tegen een boom op het Gemeenteplein te Meerle. Hij werd hierbij licht gewond. Vrijdagavond 1 maart reed aan de E 19 te Meer, Gerard De Graaff uit 's Hertogenbosch, met zijn auto tegen een vaste hindernis en in de gracht. Er was zware schade. Aan het kruispunt Vaalmoerstraat en Liebigstraat te Meer werden zondag 3 maart twee voetgangers aangereden door de auto bestuurd door Kurt Reynvoet Nazareth. De 32-jarige Henri Panis uit Bilzen liet er het leven bij, terwijl Stefaan Hensen, eveneens uit Bilzen, licht gekwetst werd. Dinsdag 12maart om 11.10 uur botsten aan de Vrijheid te Hoogstraten de auto's bestuurd door Lodewijk Van De Brande, Schuivenoord 18 Merksplas en Cornelis Van Den Hoven uit Sprang Capelle (NL). Er was lichte schade. •

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

BEGRAFENISSEN

JORIS 0

., t -

-

Mooi met de stofjas aan, poserend voor die rare mijnheer uit Brussel, kijken deze 21 Minderho utse jongens uit het eerste studiejaar, 1949, samen mei meester Felix Vleugels, naar hei vogeltje dat elk ogenblik kan wegvliegen. Zo vlak na de oorlog was een fotograaf geen alledaagse verschijning. De snaak die hier door de pijl wordt aangewezen schrijft - zo hij met one .00fr, dc ' an Herck Sport winkel wil binnenstappen ons zo vlug moge! tjit een kaartje met naam, adres en telefoon. D,H.M. K. Boomstraai 37, 2320 Höogstraten)

16

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


DOSSIER PIER

Laat de wormen werken Bij velen kriebelt de lente reeds volop. De geur van omgewoelde aar de, van verse mest, cocaïne voor de arme man. Het beeld van slappe plantjes die stilaan fier hun kopje richten. Tuinplezier. Maar vergeten we niet dat ook de natuur zelf haar steentje bijdraagt. Onze vrienden de pieren, bijvoorbeeld, houden zich het jaar rond bezig met de bewerking van de grond. Een mens is natuurlijk maar pas echt mens als hij dit proces ten goede kan exploiteren. Marcel Verschueren (Kathelijnestraat 66) laat vele duizenden pieren vrijelijk mest consumeren om het na 10 cm inwendige pier terug te krijgen als hoogwaardig compost. MV: Ik kweek mijn pieren inderdaad voor de compost. In Nederland zijn er verschillende bedrijven die ze kweken om de pier zelf, vooral voor de vissers. Maar dat is een ander soort pier. Die moet kronkelen aan de vislijn. Weet u dat er hier bij ons zo maar eventjes 30 verschillende soorten pieren in de grond zitten? De pier die ik gebruik, is de Lombricus Rubellus, de Rode van Californië. De basisstof die ik gebruik is gewoon stalmest van koeien. Rioolslib is eigenlijk beter vercomposteer baar maar daar blijven jammer genoeg teveel zware metalen inzitten. Dat is ook zo voor varkensmest, dat teveel koper bevat. Kippemest geeft teveel warmte-ontwikkeling, daar gaan de pieren van dood. De mest moet eerst voorcomposteren, zo'n 4-5 maanden voor het aan de pieren wordt

De Lombricus Rubellus of Rode van Californië is een aardworm, veredeld tijdens langdurige selectie in de U.S.A. sinds 1933. Het is een superieur ras met een uitzonderlijke fysieke en medische steekkaart. - Hij heeft 6 nieren en 5 harten. Levensduur gemiddeld 16 jaar in de natuur. - Hij ademt door de huid. - Hij voedt zich mei organisch afval. - Er zijn geen ziekten gekend. - Hij is koudbioedig en verdraagt lange tijd lage temperaturen. - Bij temperaturen van meer dan 30 graden zoekt hij vochtige of koelere plekjes op. - Hij is sexueel volwassen na ± 90 dagen. Hij is tweeslachtig, dus beide partners bevruchten elkaar. - De Lombricus-Rubellus paart om de 8 á 10 dagen, hij produceert zijn eitjes die na 14 X 20 dagen per eilje 2 tot 20 jongen voort brengen. - Bij geboorte zijn ze ± 1 min en volwassen 7 tot 10 cm lang. - Elke volwassen Rubellus schenkt leven aan 1.000 â 1.500 jongen per jaar. Indien regelmatig mest wordt toegevoegd, blijven de wormen hun werk trouw doen.

overgelaten. En die verteren het tot zuivere compost. DHM: Laten zien! MV: Kijk, dat is hier de mest (krioelt van de pieren). Maar hieronder zitten er geen meer. Daar zit voor hen niets meer in. Het is reeds compost. Die kleine geelgroene 'tikkeltjes' die ge daar ziet, dat zijn de eitjes. Daar komen telkens een 10-tal pieren uit voort. In gunstige omstandigheden reeds na een paar weken. In de winter ligt alles een beetje stil. Als het serieus vriest kruipen ze een beetje dieper in de grond, maar nooit meer dan 25 cm. Ze kunnen er blijkbaar tegen. DHM: Niet bepaald arbeidsintensief, zo te zien. MV: 't Is te zeggen. Ge moet natuurlijk wel zorgen dat er regelmatig mest toegevoegd wordt want anders zijn ze weg. In 't begin had ik hier veel meer bedden, maar omdat de firma waaraan ik zou leveren haar contract niet nakwam, ben ik voor mezelf begonnen, op veel kleinere schaal dan. Maar ik ken mensen die heel veel geïnvesteerd hebben, een traktor en een mestbreker gekocht hebben, hun werk zelfs opgezegd. Dat was een groot drama voor hen. Maar goed, bij mij kunt ge dus compost kopen. Maar ik verkoop vooral aan iemand die bijvoorbeeld in zijn eigen tuin wil gaan 'vercomposteren'. Die kan hier een 'bed' kopen, per lopende meter, pieren en installatie (gaasdraad e.d.) inbegrepen. Mijn klanten zijn vrijwel uitsluitend mensen die milieubewust willen tuinieren. DHM: Kunstmest doet anders ook wonderen, vind ik. En mijn btadluizen ga ik chemisch te lijf. MV: Ik vind dat, als ge zelf groenten wilt kweken, ge dat biologisch moet doen. Anders kunt ge ze beter gaan kopen. Daar worden ze tenminste nog een béétje gecontroleerd. Als ge zelf gaat bemesten en sproeien, houdt ge er geen zicht op hoeveel schadelijke stoffen er nog in uw grond en uw groenten zitten. Het probleem voor bijvoorbeeld pierencomPost is, dat er geen grote belangengroep achter staat. Er is niets aan te verdienen. En als ik op een VELT-bijeenkomst mijn produkt toon, dan bereik ik enkel mensen die al niet meer overtuigd moeten worden. DHM: Overtuig mij dan eens. MV: Omdat deze compost zo zuiver is, kunnen de voedende bestanddelen direkt opgenomen worden door het wortelgestel. Als ge bijvoorbeeld aanplantingen doet, dan is de 'verplantingsschok' heel miniem. De wortels voelen zich er direkt in thuis. Als ge dat met verse mest doet, duurt dat een hele tijd. Er-

Marcel Versch ucren

ger nog als ge teveel mest gebruikt. De wortels verbranden gedeeltelijk. Van compost nemen de planten slechts op wat ze nodig hebben. Ik vind zelfs dat ge dat ruikt. Dat geurt naar zuivere grond. DHM: Allee, vooruit.

Naar Pierenland Zo rond '85-'86 verschenen in verschillende vakbladen de eerste advertenties waarin jonge dynamische mensen werden gezocht om zelfstandig een wormencomposteerbedrijf op te starten. De Italiaanse firma Lombrico beloofde met kleurenfolders gouden (compost)bergen. Verschillende mensen, die zulke ecologische bedrijvigheid wel aansprak, stapten in de boot en investeerden. Zo ook Marcel Verschueren. Die had echter al snel door dat er tussen de droom en de realiteit een hemelsbreed verschil lag. De betreffende firma kwam kort daarna in opspraak en Marcel stapte eruit. Sommigen hadden echter enorme bedragen geïnvesteerd en met z'n allen verenigden zij zich tegen de Italiaanse boosdoener. Het geschil kende een einde in de vorm van een, in het Italiaans gesteld, aangetekend schrijven, waarvan slechts 2 woorden belangrijk waren en die niet in een woordenboek moesten opgezocht worden: faillimento en curatore. Een groot drama dus voor de grote investeerders die geen geregelde afzet vonden voor hun produkt. Zo niet voor Marcel, die op veel kleinere schaal de activiteit in eigen beheer voortzette. Want hoewel Lombrico niet deugde, composteren door middel van pieren blijft een eervolle bezigheid. Naast het feit dat composteren nuttig is, is het ook als hobby een prettig schouwspel. Zeker op kleine, niet dwingende schaal. Wie zelf wil proberen kan terecht bij Marcel, die naast het leveren van startmateriaal ook voor logistieke steun zorgt. U

17


11

he2902TE ~ en

Abstrakt stilleven Nog enkele dagen, tot en met zondag 31

maart, kunt u in het Ostmuseum terecht voor de kleine overzichtstentoonstelling van het werk van Maurits Bileke. In het vorige nummer werd deze tentoonstelling ruim aangekondigd.

af, waarna de Cotton City Jazz Band en een jamsessie met diverse binnen- en buitenlandse gasten tot in de vroege uurtjes voor New Orleans toestanden moeten zorgen. Mogelijk wordt aan dit programma overigens nog een regelrechte surprise toegevoegd. Kulinair kan men zich te goed doen aan een speciale Kreoolse schotel met gumbo. De inkom voor deze viering van 15 jaar New Orleans Jazz in Hoogstraten bedraagt 150 fr. voor niet-leden, is gratis voor leden van de klub. Die dienen dan wel vooraf hun komst te melden. El

Jarige kampbegeleiders

Ă‚onservator Jan i\lercelis opende de ten wonstelling in aan wezigheid van Maurits Bilcke. Het grotendeels abstrakte werk kwam overigens best tot zijn recht in het Ostmuseum, waar later dit jaar nog twee andere tentoonstellingen gepland zijn. In september gaat het om werk van JAN CARSAU, een week later gevolgd door JAKOB SMITS nadat zopas werk van Ost in het Smitsmuseum in Mol tentoongesteld werd. Al blijft een en ander nog af te wachten. Tegen die tijd moet er immers meer klaarheid zijn over de eventueel definitieve plannen voor het Begijnhof. Daarin is sprake van nieuwbouw voor het museum. De inwoners van het hof zouden reeds hun opzeg gekregen hebben tegen dit najaar. Artiko pakte in twee zalen uit met bijzonder overtuigende schilderwerken en etsen van Jozef Van Ruyssevelt. Voor wie nog niet met zijn stillevens en interieurs vertrouwd was, werd dit ongetwijfeld een aangename ontdekking. Na Hoet werd ook met deze expositie de doelstelling van Artiko waar gemaakt: verscheidenheid ĂŠn kwaliteit brengen.

Op 9 maart werd er ook al geleest in de Rabboenizaal. Meer dan 200 medewerkers, gasten en vrienden van de CM-vakantiekampen voor mentaal gehandicapten waren er bijeen om de 20-jarige inzet van JAN SNEYERS en WILFRIED VAN OPSTAL te vieren. Jan Sneyers is priester-leraar aan het Klein Seminarie, en geraakte als destijdse hulppriester in Zondereigen betrokken als kampleider samen met Beersenaar Van Opstal. Het duo startte 15 jaar geleden bovendien als experiment met vakantiekampen voor oudere mentaal gehandicapten, wat zo suksesvol bleek dat dit een vast onderdeel van het aanbod ging worden. Vooral de laatste jaren groeide het aantal deelnemers naar ongekende hoogten. Jan en Wilfried wensen echter de zaken wat kalmer aan te doen na 20 keer de gekende kar getrokken te hebben. En dat werd hen blijkbaar van harte gegund. 'Wat ons eigenlijk altijd bewogen heeft om dit werk te doen? Wel enerzijds was het een avdntuur om eraan te beginnen, behoorlijk belastend en vermoeiend. Maar anderzijds is het telkens weer een verrij kende belevenis geworden. Doorheen de intense kontakten met de vakantiegasten ga je het leven werkelijk anders zien. Je leert de echt waardevolle zaken te onderscheiden. Je ondervindt er bovendien heel echte en spontane vriendschap waaruit hechte banden ontstaan. Dat zouden we voor geen geld hebben willen missen.' Pl

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, te!. 314.79.31.

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOU DAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver

ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73

Gehandicapten en migranten April is blijkbaar een drukke maand voor leerlingen en leraars van het Klein Seminarie, hoewel het schoolfeest pas in mei voorzien is. Op zaterdag 20 april heeft voor de zeventiende keer de jaarlijkse gehandicaptendag plaats. Zo'n 250 gehandicapte jongeren en nog eens zoveel helpers van binnen en buiten de school vieren die dag een Goochelkermis. In de voormiddag zijn er uitgewerkte aktiviteiten rond dat thema. Na een feestelijk middagmaal zijn er attrakties voor alle deelnemers. Een Vlaamse kermis, goochelaar Fernando en een diskobar herscheppen de schoollokalen tot een feestelijke en gezellige boel. Op woensdag 24 april heeft binnen de school-

Jarige jazzklub De Marckriver Jazzklub bestaat 15 welgevulde jaren. Dat moet uiteraard gevierd worden met borrel- en muzikale noten. Daarvoor wordt op zaterdag 20 april uitgeweken naar de cafetaria van de Rabboenizaal in het Spijker. Vanaf 20 uur heeft er een receptie plaats waarbij de Marckriver Jazzband en voorzitter Eddy Blockx in de bloemetjes gezet worden, terwijl de Minderhoutse kompanen van de Strawberry Brassband voor enig muzikaal vertier zorgen. Om 21 uur gaan vervolgens de eigenlijke optredens van start. De huisband bijt de spits 18

Lia Van Ghysegem had 1oct enkel een stevig dank woord in petto, ook een duo zoen voor Jan Sneyers terwijl Wilfried Van Opstal glunderend toekijkt.


HOOGSTRA TEN muren een geheel ander, maar beslist niet minder waardevol initiatief plaats. Het betreft een uitvloeisel van een ontmoeting met jonge migranten die op een pastorale raad hun ervaringen kwamen vertellen. Dit bleek zo verrijkend dat deze ontmoeting werd uitgewerkt tot een migrantennamiddag waarop leerlingen en leraars kunnen kennis maken met diverse aspekten van het leven van migranten onder het motto 'Vreemd, maar vriend'. De keuzeaktiviteiten bestaan uit een verduidelijking van de Islam door een Islamitisch leerkracht, de ervaringen van een jonge Turkse in haar land en de vrouwenbeweging, getuigenisseri over het dagelijkse leven van een migrant bij ons, een videofilm over vooroordelen i.v.m. migranten, en een getuigenis over Marokko. E

35 jaar KVG

Oudere misgangers In januari werd tijdens de misvieringen van zaterdag en zondag een enquête gehouden waarvan de resultaten in een overleggroep besproken werden en ook meegedeeld werden via het parochieblad. Daaruit bleek om. dat de gemiddelde kerkganger in Hoogstraten 47 jaar oud is. Vooral de groep tussen 50 en 70 jaar blijkt sterk vertegenwoordigd; één vierde is jonger dan 25 jaar. Vooral de groep tussen 30 en 50 heeft blijkbaar voor een stuk afgehaakt. Het kerkpubliek is 53 07o vrouwelijk en 47% mannelijk. Bedienden en schoolgaande jeugd nemen elk zo'n 20 07ó van de kerkgangers voor hun rekening; zelfstandigen 15 11/'o; arbeiders 8,5 07ó en huïsmoeders 6%. Van de ondervraagden komt 85 01ó wekelijks naar de kerk, 10% daarvan zelfs meermaals. Ouderen blijken meer tevreden over de misvieringen, bijna de helft van de kerkgangers is maar soms of nooit geraakt door de inhoud ervan. De zondagmiddagviering blijkt uit het aantal formulieren dat werd ingevuld het meest bijgewoond: zaterdag 18.30 uur geniet de voorkeur van 274 invullers; zondag 8.30 uur: 145; zondag 10.00 uur: 177; zondag 11.30 uur: 296. Globaal is er tevredenheid over de kindervieringen en wenst men meer jongerenvieringen. De samenzang is echter aan een kritische opwaarcleriun toe. 1

Op 17 maart werd in de Hotelschool het 35-jarig bestaan van de KVG-afdeling Hoogstraten-Minderhout gevierd. Deze telt 101 leden. In het arrondissement zijn er meer dan 5000 leden verspreid over 33 afdelingen. Het verbond Turnhout blijkt dank zij het blijvende vrijwilligerswerk één van de sterkste in de organisatie. Verbondsvoorzitter Leo Sas benadrukte het bijvende bestaansrecht van de Organisatie. De aksenten werden geleidelijk aan verlegd van materiële voorzieningen naar integratie van gehandicapten in buurt en gemeente. 'Zo moet er nog heel wat werk gebeuren wat betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Niet enkel trappen en lagere loketten, maar vooral de mentale toegankelijkheid van ambtenaren dient nog sterk verbeterd. Het wegwerken van die mentale drempels is één van de belangrijkste opdrachten van KVG.' Verder wees hij op de gevaren van ondoordachte wijzigingen in de wetgeving.

Drie voormalige bestuursleden kregen postuum een gouden ereteken van KVG uitgereikt: Jos Driesen, Bert Geerts en Felix Krols. Hun echtgenoten die trouwens momenteel deel uitmaken van het bestuur, waren aanwezig om de medailles in ontvangst te nemen. Vanwege het bisdom waren er daarnaast medailles van verdienste en een oorkonde voor Karel Boeckx en Maria Bleys. De eerste is reeds 35 jaar lang voorzitter, de laatstgenoemde was gedurende meer dan 30 jaar bestuurslid en ondervoorzit Ier. •

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

4~

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

25 jaar zingen Het Piuskoor bracht tijdens het jaarlijks ledenfeest hulde en dank aan vier zangers die 25 jaar trouw lid zijn. Van links naar rechts: Manu Van Gils, Jef Van Gils, beiden het zilveren ereteken van Het Madrigaal; verder Elmar Lam brix en Frans De Jonghe, die als dirigent en secretaris het ereteken, 'Pro merito' ontvingen.

STREVEN NAAR PERFECTIE

19


HOOGSTRA TEN

Religieuze meesterwerken in Hoogstraten Van de jaarlijkse Spijkertentoonstelling van de Kunstkring zijn we het zo onderhand gewoon geworden dat er regelrechte kwaliteit in huis gehaald wordt. Zo ook voor deze vijfde editie die van vrijdag 19 april tot zondag 12 mei uitpakt met de eertijds schandaal verwekkende Getekende Kruisweg van de expressionist ALBERT SERVAES. Prettige bijkomstigheid is dat ook in het Klein Seminarie vanaf 5 mei een kruisweg uit dezelfde periode tentoongesteld wordt. Daar gaat het om litho's van de kruisweg van de grote symbolist en Jugendstil-kunstenaar JAN TOOROP.

f) 1

De vorige Spij kertentoonstelli ngen werden door de Kunstkring in samenwerking met Jef Steylaerts thematisch uitgebouwd waardoor telkens een stuk Vlaamse kunstgeschiedenis aan de hand van werken in privé-bezit vorm kreeg. Doordat Spijker-directrice Zuster Liesbeth aan het einde van dit schooljaar afscheid neemt van 'haar' school, leek het voor de hand liggend om het plastische afscheidsgeschenk een religieuze strik te geven. Aanvankelijk heette het dat er een hommage aan Matthias Grünewald gebracht zou worden door Pierre Devreux. Uiteindelijk werd evenwel gekozen voor de Getekende Kruisweg (Luithagen) van Albert Servaes, tentoongesteld in de Angelazaal die daarvoor zelfs tijdelijk getransformeerd wordt tot kapel.

Albert Servaes werd geboren in Gent in 1883 en stierf in 1966 in het Zwitserse Luzern. In 1904 vestigde hij zich in St.Martens-Latem waar hij deel uitmaakte van de eerste expressionistische groep met o.m. Van Den Abeele, Minne en De Saedeleer. Servaes zou er tot na de wereldoorlog blijven. Hij schilderde landschappen, boerentaferelen en bijbelse voorstellingen in sobere, doffe groene en bruine tinten. Hij zou de belangrijkste exponent van het religieus expressionisme worden voor wie de schepping een donker mysterie was. In 1919 tekende hij op verzoek van een geestelijke een kruisweg voor de kapel van de Karmelieten in Luithagen bij Mortsel. Dat werk

20

naar Latem. In '23 werd de Kruisweg dan toch verkocht, waarna het in '52 geschonken werd aan de abdij van O.L. Vrouw van Koningshoeven in Tilburg. Aangezien het kerkelijk verbod nooit werd opgeheven, hangt het daar verspreid als kunstwerk en niet als devotie-objekt. Slechts zeer zelden wordt toegestaan dat dit werk zijn veilige thuishaven verlaat. Servaes maakte verschillende kruiswegen. In '22 een geschilderde, in '23 een getekende versie van de kruisweg van Luithagen, in '36 een voor Orval en in '57 voor het Zwitserse Afsnee. De versie die voor Luithagen werd getekend is opgevat als een eenheid met de architektuur van de kapel. Om die totaalvizie tot haar recht te doen komen, zal in de Angelazaal daarom een enscenereing komen van het kapelinterieur.

Toorop

veroorzaakte evenwel heel wat schandaal en verontwaardiging. Servaes tekende immers een gebroken en misvormde Kristusfiguur, wat volkomen brak met de geldende akademische voorstellingen. Op die wijze wilde hij de toeschouwer sterker bij de wezenlijke inhoud van de kruisdood als verlossingsdaad brengen. Ook de recente gruwel van de wereldoorlog zal de schilder wellicht beïnvloed hebben. In 1921 werd het werk verboden door de H. Officie en op Rooms bevel verwijderd uit de kapel. Dat jaar nog werd het teruggebracht

In mei krijgt de toeschouwer de kans om de schitterende kruisweg van Servaes te konfronteren met de vizie van een tijdgenoot Jan Theodoor Toorop (01 858-t 1928). In de jaren '20 werd zijn volledige kruisweg in litho's aangekocht voor de kapel van het Klein Seminarie. Toorop had de oorspronkelijke reeks vervaardigd tussen 1916 en '18 voor St. Bernulfus in Oosterbeek. Hij verwierf rond de eeuwwisseling erg veel bekendheid als de Nederlandse voorman van Jugendstil, later als sylilbolist. In het Rijksmuseum Kröller-Müller hangen van hem prachtige Oosters aandoende werken zoals 'De drie bruiden' en 'Fatalisme'. Later evolueerde Toorop tot een uitstekend portrettekenaar. In het grootste deel van zijn werk is het grafische aspekt overheer send. Zoals Servaes zou ook het werk van Toorop in belangrijke mate het latere schoonheidsbeeld van de kerkelijke kunst gaan bepalen. Een boeiende konfrontatie dus. Nog in mei zal in de Katharina kerk een or gelrecital van JAN VAN MOL plaats vinden. Hij speelt 'De Kruisweg' van de moderne komponist Marcel Dupré. Aansluitend bij de Toorop expositie biedt het Klein Seminarie ook nog een kleine tentoonstelling over het werk van architekt Peeters die heel wat kerken en kapellen heeft gebouwd, waaronder de Eeuwfeestkapel van de school. Daarover volgt meer informatie in ons volgend nummer. De tentoonstelling over de Kruisweg van Al bert Servaes loopt van zaterdag 20 april tot zondag 12 mei in de A ngelazaal van het Spijker. Openingsuren: donderdag tot zondag telkens van 14 uur tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 50 fr. •


HOOGSTRA TEN

Lentedag van Velt

In Memoriam

MOEDER VAN DONGEN Niet zo lang geleden waren de LCS overblijvende kinderen van Maalder Frans Theeuwes-Van Breda samen rond de gezellige tafel: Trees, de oudste, tevens de gastvrouw, Lucie, Jeanne, Marie, Arthur en Gerard. Hun totale leeftijd bedroeg bijna 500 jaar, reken maar. Teresia Theeuwes was te Hoogstraten geboren op 16 maart 1898. Zij bleef haar leven lang de spil van dit oude molenaarsgeslacht aan beide kanten van de grens. Zij vertelde er graag over en vele neven en nichten kwamen bij haar geregeld op de koffie. De jongere generatie kent haar als Mevrouw of Moeder Van Dongen. Zij was inderdaad getrouwd met Jozef Van Dongen, de laatste pottenbakker in Hoogstraten. Zij was een geslaagde zakenvrouw met een groot moederhart, niet alleen voor haar drie kinderen, Maria, Alfonsine en Frans maar ook voor de parochiale werken die zij steunde en voor de verenigingen waar ze verantwoordelijkheid droeg. Moeder Van Dongen was 14 jaar voorzitster van wat men toen noemde de 'Parochiale Vrouwenbond' thans de K.V.L.V. Toen zij zich voor deze post te oud begon te voelen, bleef zij een waardevolle raadgeefster en een toegewijde wij kverantwoordelij ke. Zonder extreem feministische ideeën

te hanteren, nam zij als eerste vrouw in onze gemeenschap deel aan een openbaar bestuur. Zij was raadslid van het O.C.M.W. Moeder Van Dongen was een vrome vrouw die haar overtuiging niet onder stoelen of banken stak. In haar grote devotie tot de H. Maagd, liet zij het kapelleke voor de Vrede aan de Buizelstraat bouwen en zorgde ze zolang ze kon voor de versiering van het kapelleke van Bijstand aan de H. Bloediaan. In de processie nam zij verantwoordelijkheid over de Sanctus-groep. Zij was reeds een eind in de 80 toen ze met een groep dames jaarlijks een flinke beurt gaf aan de kerk om mooi Pasen te kunnen vieren. Zij vreesde geen hoogten om de beelden in het hoogkoor op te poetsen. 'Moeder' vond ze het mooiste compliment voor een vrouw. Zij mocht die titel voeren, want moeder was Mevrouw Van Dongen voor zeer velen. • J. B.

m

Velt Noorderkem pen zit niet stil. 0p vrijdag 19 april wordt uitgeweken naar de Rijkevor selse parochiezaal het Centrum voor een voordracht door een Greenpeace vertegenwoordiger. Hij heeft het om 20 uur over een dubbel onderwerp. Enerzijds de vervuiling van ScheIdebekken en de Noordzee, anderzijds oorzaken en gevolgen van broeikaseffekt. Op woensdag 1 mei heeft de jaarlijkse Lentedag plaats. Dit keer wordt een toevlucht gezocht in het Klein Seminarie, wellicht in de Engelse Hof. Het Smoutpeerke uit Gooreind zorgt voor enige muzikale volksdansanimatie. Verder zijn er diverse bio-standhouders: geiteboer, biologisch landbouwbedrijf, wormenkompost, natuurwinkel, een kruidenkenner, kippenbedrijf, opkweekbedrijf, paddestoelkweker en de eigen Velt infostand. Dat alles wordt zoals vanouds aangevuld met café en knutselhoek voor de kinderen. Aanvang 14 uur en einde voorzien rond 18 uur.

Tropische verrassing in de Pax

In afwachting van weer zo'n bloedhete zomer, kan u op zaterdagavond 13 april alvast genieten van een exotisch etentje met bijpassende sfeer, u opgediend door de mensen van de Wereldwinkel. Het gebeuren heeft plaats in de gelagzaal van de Pax en het menu is samengesteld uit exclusieve Afrikaanse gerechten, in de vorm van een (warm) buffet. Menu:

schilderwerken mertens Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering H. Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278

- Aperitief met hartige hapjes - Keuze uit Ndizi Na Nyama (gerecht uit Tanzania) Kip Pilaf (eveneens uit Tanzania) Thiebou Diene (uit Senegal) - Exotische fruitschotel Voor de prijs van 400 fr. (grote eters), of 300 fr. (middelgrote eters) of 200 fr. (kinderen), zult u zeker niet op uw honger blijven. De opbrengst van deze avond is volledig bestemd voor een ontwikkelingsproject in Tanzania, streek van de Kilimanjaro. Doel van dit project is het verbeteren van de voedselsituatie in dit gebied, bij middel van het bevorderen van de kleinveeteelt, groenteteelt en irrigatie. Inschrijvingen v66r 8april via tel. 314.81.09 of in de Wereldwinkel, Gelmelstraat 5 in Hoogstraten. •


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

IflÜ -

-

Kerkorgel solidair met Christus: verrijzenis op Paaszondag! Als u de laatste maanden in de kerk geweest bent, hebt u het ongetwijfeld gemerkt. Achteraan lagen allerlei vreemde werktuigen en materialen en daarboven stond het kerkorgel in de steigers. Zou aan een lange lijdensweg een einde gekomen zijn? Reken maar van yes. Na een stilte van zo'n twintig jaar zal het grote orgel in de Meerse kerk met Pasen eindelijk terug spelen. Een dubbele verrijzenis dus. Het Meerse kerkorgel is een 'Merkl inSchütze' en werd in 1853 geplaatst. Het geldt als uniek in de streek. Meer dan honderd jaar stuurde het z'n klanken door de kerk, maar in het begin van de jaren zeventig was het afgelopen. Ouderdom en slijtage eisten hun tol en het orgel zweeg. Voorgoed, zo leek het. Maar in 1980-8 1 kwam de kentering. De kerkfabriek liet een hersteldossier voor subsidieaanvraag opstellen door Jef Braakmans. Jef woont in Antwerpen, maar is afkomstig van Vorselaar. Hij liep school op het Klein Seminarie en gaf later acht jaar lang muziekles op 't Spijker. Sinds '79 is hij orgeladviseur. De subsidieaanvraag was dus weg en men wachtte en wachtte... Inmiddels was het 1987 en men stond nog altijd nergens. De kerkfabriek werd al die verloren jaren beu en besloot toen met eigen middelen en in samenspraak met de gemeente zelf in te staan voor de herstellingskosten. De werken werden aanbesteed bij de firma Draps uit Kortenberg en onder leiding van Jef Braakmans begon men in 1988-89 met de eerste fase: het herstel van het kastmeubel, want dat was helemaal verzakt. In de volgende fasen werden alle onderdelen van het orgel in het atelier gerepareerd of vervangen. Vanaf 7 januari 1991 kwam er echt schot in de zaak, want toen werd begonnen met het terugplaatsen van de onderdelen in het kastmeubel, een ongelooflijk precisiewerk waaraan men sinds die dag constant met drie man bezig is. Dat houdt om. de plaatsing in van

ZAKEN KANTOOR VAN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 22

zo'n 700-800 verschillende orgelpijpen met allemaal een eigen klankkleur. Op dit moment is het hoofdwerk volledig af, zodat er met Pasen op het eerste klavier kan gespeeld worden. In een volgende fase is het dan de beurt aan het onderwerk of het tweede klavier (het reciet). Wanneer die werken voltooid zullen zijn, kan Jef niet zeggen, dat is afhankelijk van het beschikbare geld. Want laat dat duidelijk zijn, dergelijke tijdrovende herstellingen vereisen heel veel geld. Op dit moment belopen de kosten zo'n zes miljoen. Voor het overgrote deel komt dat geld van de kerkfabriek zelf. Jef steekt z'n bewondering daarvoor niet onder kerkstoelen en noemt het een goed voorbeeld voor andere dorpen om in eigen beheer iets dergelijks te verwezenlijken. Op onze vraag hoe het met Pasen zal klinken, antwoordt Jef dat de mensen paf zullen staan van de enorme geluidskwaliteit van het herstelde orgel, mede ook door de erg goede

akoestiek van de kerk. Als ik u tenslotte verklap dat onze orgelist Luc 'Fast Fingers' Dockx reeds weken in een toestand van opperste concentratie verkeert en scherper staat dan ooit, weet u dat het dit jaar een gedenkwaardige Fasen zal zijn in de Meerse kerk, El

Radio Valencia bestaat 10 jaar Op zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 lebruari vierde radio Valencia haar 10-jarig bestaan d.m.v. de jaarlijkse opendeurdagen. Het werd een grandioos feest, waarop in totaal bijna 4000 mensen afkwamen. 's Zondags traden er liefst 14 artiesten op, onder wie José Sep, Gert Hollander, Maickel, Gerrit Uitenberg, Danny Brendo, e.a. Al deze artiesten deden dat volledig gratis, om zo Valencia te bedanken voor 10 jaar promotie van het Nederlandstalige lied. De tent waarin de festiviteiten plaatsvonden, was letterlijk te klein, zo druk was het er. Hoe is het zover kunnen komen? Toen op 20/02/81 de eerste klanken uitgezonden werden, had niemand kunnen denken tot

Een linnen schotel voor de stich ter5 en bezielers van Radio Valencia. 1... .-.11.....,1 ...-... 1-.,L., L,l., WdL udi dIlCillacil LUU ICIUCII. IVICLI UÇ,U1I fl1¼.III -

schalig met alleen programma's in 't weekend van 8 tot 22 uur. Vanaf '83 zond men ook 's avonds in de week uit van 16 tot 22 uur. In '85 bezette men de volledige woensdag, maar later verdween die weer onder druk van de RTT, want die gooide geregeld roet in het eten. Zo werd men in totaal drie keer opgepakt: één keer in '83 en twee keer in '88. Op 8 december kreeg men eindelijk de officiële erkenning, die in september '90 uitmondde in een voorlopige vergunning voor een halve week en later in een definitieve vergunning voor een hele week. Momenteel wordt er dus dag en nacht uitgezonden op de 105 meter. Dat gebeurt door 30 dj's, van wie 60% Nederlander is en 40% Belg. Gedurende 9 jaar was de studio gevestigd in de kelder van de woning van Jef Pluym en May Laurijssen, zonder wie Valencia nooit had kunnen bestaan. Al die jaren had men bij hen gratis onderdak, electriciteit,


MEER drank, enz... Van onschatbare waarde is dat geweest. In de ioop van 1990 heeft men dan toch een studio gebouwd naast hun woning aan de Eindsestraat 19, van waaruit de uitzendingen thans komen.

Boerenkapel 5 jaar

In dic tien jaar is ei natuurlijk nog veel meer gebeurd. Zo kwamen reeds 112 artiesten uit Belgie en INederland naar de studio voor een interview: Vader Abraham, Corry, Anny Schilder, Dennie Christian, Eddy Smets, George Baker Selection, Conny Fabri, Frank en Mirella, Jack Jersey, Hanny en de Rekels. enz... Teveel om op te sommen. Geregeld rijdt men met een bus naar een fanbal van een artiest. 30 september '90 was ook een speciale dag: de SOOste uitzending van May Laurijssen alias Lady Valencia. Een hoogtepunt. Valencia heeft zelfs een eigen touwtrekploeg en won op 19/08/90 het Belgisch Kampioenschap voor amateurs. Het gaat dus goed met radio Valencia en het huidige bestuur (voorzitter Jef Pluym, onder voorzitter Jan Donckers, penningmeester May Laurijssen en secretaris Staf Laurijssen) blaakt dan ook van zelfvertrouwen en enthousiasme. Ze beseffen echter ook dat ze veel mensen dankbaar moeten zijn. In de eerste plaats de luisteraars en de meer dan 1000 leden. Verder ook de sponsors en het VNCplatenlabel. Tenslotte ook zeker burgemeester Van Aperen, die in al die jaren een daadwer kelijke steun was en zonder wie men niet zou zijn waar men nu is.

Mag ik ook eens schieten? In het decembernummer van Uit-magazine van VTB-VAB werden Hoogstraten en haar deelgemeenten toeristisch voorgesteld aan het Vlaamse land. Alle bezienswaardigheden kwamen daarbij aan bod en ook liet men enkele personen aan het woord, onder wie onze eigen Marcel Rombouts, die de nodige uitleg gaf over de moderne serres van tegenwoordig. De bedoeling van het artikel was toeristen naar onze gemeente te krijgen en dat lukte erg

Op zou (lag $ maart iierde de hieerse Boei'enkapel haar 5-jarig besraait iiiet een muziekfesti val in hel Brouwershuis. Op de foto ziet u de Boeren kapel de feestelijkheden openen, waarna tal van Vlaamse en Nederlandse gezelschappen optraden en op die manier de aanwezigen een gezellige namiddag en avond bezorgden.

goed op zondag 16 december toen een 1000-tal bezoekers kwamen opdagen. Aan het artikel was ook een wedstrijd verbonden die liep van 1 tot 29 december. Zo'n 500 formulieren werden ingevuld en de eerste prijs luidde: 'Te gast bij de kruisbooggilde'. Andere prijzen waren etentjes in een Hoogstraats restaurant, boeken en Poorterbier. Op zondag 3 maart werden alle winnaars uitgenodigd op het stadhuis voor de prijsuitreiking. Eén van hen was onze eigen Josée Hessels. De hoofdprijs ging naar Greet Van den Bergh uit Wommelgem. Zij mocht tien mensen uitnodigen om in de namiddag een initiatie te krijgen in het kruisboogschieten. Dat gebeurde van 14 tot 17 uur in het lokaal van

Op d e foto ziet u alle deelnemers en begeleiders. Links bemerkt u Mi! Vait Beek en burgemeester Van Aperen, rechts Jan Martens en Jaan Van Gils en helemaal in het midden vooraan de winnares Greet Van den Bergh. El

de Verenigde Vrienden in Meer. De tien werden daar verwelkomd door burgemeester Van Aperen, die eerst even de historiek van de gilde schetste en vervolgens de mensen voorstelde die het schieten zouden aanleren. Dat waren hoofdman Jan Martens, kruisboogmaker bij uitstek Mil Van Beek, Jaan Van Gils uit Baarle-Hertog en onze burgemeester zelf. Eerst werd er op 6 meter geschoten, later op 20. Alle deelnemers genoten met volle teugen, want zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. De dag werd tenslotte om 17 uur gezellig afgesloten met een Kempische koffietafel, waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.

Vzw Mussenakker viert feest: 18 jaar reeds! April is traditioneel een feestntaand in de N4ussenakker, omdat men dan beseft dat men nog altijd bestaat. Dit jaar gebeurt dat reeds voor de achttiende keer en heel de maand staat in het teken van die verjaardag. De oudleden hebben hun viering al achter de rug. Op vrijdag 22 februari kwamen zij nog eens bijeen en zoals u op de foto kunt zien, kwamen er heel wat oude Mussen opdagen. Zij deden hun reputatie alle eer aan door de oudledenâvond vlotjes te verlengen tot een oudledennâcht. Hoewel zij dus hun part reeds ruim genomen hebben, zijn ze uiteraard ook meer dan welkom op de festiviteiten in april. En dat zijn er nogal wat. Het begint allemaal op zaterdag 6 april met een optreden van The Preludes, eerder reeds aangekondigd als een city-rock band. Op vrijdag 12 april bezoeken de Mussen 's avonds hun buren van de St.-Jorisgilde om daar de kruisboog te leren hanteren. Men overweegt om helmen, schilden en harnassen te verplichten. Hârd zal het er toegaan op zondag 21 april, want dan staat er weer een Speed en Trash - namiddag geprogrammeerd. Het echte feest situeert zich in het laatste weekend van april. Drie dagen aan een stuk gooit men er 23


MEER dan fie serieuze patat op. Vrijdag 26 april bijt de spits af met het optreden van - en verslik u niet - Sirre Karoba Kamberra and The Chop Choy Shaggies, een hele mondvol en tonnen ambiance naar 't schijnt. 's Anderendaags, zaterdag 27 april, feest men verder met eerst om 16 uur een voetbalwedstrijd tussen de oudeii de huidige leden van dc Mussenakker. Verscliillende vaatjes en hccl wat eer staan hier op het spel. Dat zou dan 's avonds moeten uitmonden in een grote verjaardagsparty met het optredcii 'all Diity Fiiijrs. Wir dan noc niet uitgeraasd is, kan op zondagnamiddag 28 april het optreden van de gloednieuwe band Clover meemaken. En dan zal de ergste dorst wel over zijn. U merkt het, een bomvol programma, met voor elk wat wils Jonge mus, oude mus, nieui we mus, grijze mus, het speelt allemaal geen rol. Deze feestmaand, en vooral het laatste weekend, is er voor u. H

Eirbissem! En doe ze nog eens vol Hijs de vlaggen! Luid de klokken! Ontsteek de vuren! Blaas de hoorns! De eerste aardbeien zijn er! Maar.., ze zitten wel in een flesje. In een flesje? Maar, dat is moord. Welnee, fluistert iemand over mijn schouder, Eirbissem is de naam van het eerste aardbeienbier, dat in april op de markt komt. Knappe koppen hè, die zoiets bedenken. Het nieuwe bier vindt zijn oorsprong in de gueuze (hallo, Jef Beek). Men heeft namelijk geprobeerd

'

het zuurzoete van de gueuze te combineren met het zachte van de aardbeivrucht. Of dat goed gelukt is, weet ik niet, daarvoor zullen we eerst eens moeten proeven. Gelukkig kan dat. Het Bierparadijs gaat daarvoor zorgen. Dat wordt namelijk de naam van één van de grootste drankencentrales in de Benelux en van misschien wel het belangrijkste bierdistributiecentrum van ons land. Ruim 500 verschillende bieren, waaronder alle gewaardeerde Belgische bieren, kan je hier in de toekomst kopen, samen met de aangepaste glazen en in alle hoeveelheden. Naast bier worden ook allerlei andere dranken aangeboden zoals Duitse en Franse wijnen in originele botteling. Extra aanbiedingen en nieuwe produkten zullen tijdens de weekends kunnen geproefd worden en speciaal voor de Belgische bieren voorziet men uitgebreide informatie. Allemaal goed en wel, maar waar is dat zogenaamde paradijs? Momentje. Het wordt momenteel gebouwd aan de transportzone achter Huybrechts en heeft een oppervlakte van 1500 m 2 . Op donderdag 11 april zal het Bierparadijs officieel geopend worden en op zaterdag 13 april staan alle deuren open voor het publiek. U bent van harte welkom. Of wat dacht u? Ei 24

Er kwanen heel wat oude Mussen opdagen.

Bent u d'r nog? Goed! Dan vlug nog enkele korte berichten. Brassband Ste.-Rosalie organiseert opnieuw een antiek- en vlooienmarkt. Voor de inrichting ervan werd reeds een groot gedeelte van het beschikbare materiaal bij de Meerse bevolking opgehaald. Op zaterdag 13 april worden de huizen op Looi, tpenrooi en Eind nog bezocht. Als u echter nog materiaal hebt staan, kan u het op die dag naar de Zaal voor Kunst en Volk brengen of u neemt contact op met één van de bestuursleden zodat het kan worden opgehaald. Dat materiaal kan vanalles zijn: oude meubels, schilderijen, beeldjes, eetgerei, oud landbouwalaam, uw vrouw, enz... Kortom, alles wat u kwijt wil. Op zaterdag 20 april kan alles bekeken worden in Kunst en Volk van 14 tot 17 uur. Voordien houdt de brass- en drumband een optocht door 't Dorp. Ook op zondag 21 april kan alles nog bezichtigd worden van 10 tot 12 uur. Om 13 uur begint de verkoop. En naar verluid zou het aanbod heel groot zijn. Na de kaartavonden van de afgelopen winter, staan voor de jeugd van KFC Meer de paastornooien voor de deur. Op zaterdag 30 maart bekampen de miniemen elkaar voor de wisselbeker Ford-Geudens vanaf 12.30 uur en de volgende ploegen nemen deel: Meer A en B, Meerle, Minderhout, Hoogstraten, Loenhout en Beerse. Op maandag 1 april vanaf 12.30 uur spelen de preminiemen voor de wisselbeker Arnold Van Aperen. De deelnemers zijn: Meer A en B, Loenhout, Terheijden, Meerle en Wortel. Alle wedstrijden gaan door op het terrein van KFC Meer aan de Meerseweg. Ei Sinds 1 maart is het mestdecreet in werking. Daarin worden de boer en zijn mestkar heel wat beperkingen opgelegd: alleen mesten op kultuurgrond, inkrimping van de uitgespreide hoeveelheid, niet mesten op zon- en feestdagen, niet voor 8 uur en na 19 uur van 1515 tot 1/11, niet op overstroomde, bevroren of besneeuwde grond, enz... Allemaal met de nobele bedoeling ons al zo geplaagde leefmilieu te beschermen tegen verdere verontreiniging door meststoffen. Dat klinkt best goed,

maar ik ben benieuwd of de Meerse boer er zich iets van zal aantrekken. Ook vraag ik me af wie zal controleren of hij dat doet of niet. Afwachten. 111 Boeren die het nu niet meer zien zitten, kunnen hun hoeve misschien een nieuwe bestemming geven, dankzij het sterk opkomende plattelandstoerisme. Steeds meer toeristen zoeken het platteland op en brengen hun vakantie door in een hoeve of landelijke woning. In Vlaanderen houdt de vzw Plattelandstoerisme zich intensief bezig met deze alternatieve logiesvorm, met veel succes in Limburg en West-Vlaanderen. Het Strategische Plan Kempen is overtuigd van de mogelijkheden hier en als u geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met de dienst Toerisme van Hoogstraten (tel. 314.50.07). Ei Aangenaam verrast waren wij toen in de loop van maart het dak van de bibliotheek gerestaureerd werd. Dit voor Meer unieke gebouw krijgt zo de kans zijn strijd tegen de tijd succesvol verder te zetten en daar zijn wij het stadsbestuur dankbaar voor. Als het goed is, zeggen wij het ook. Toch vragen wij ons af of de achterliggende luifel niet tegelijkertijd kon hersteld worden en ook het dakje van het 'gebooi' reageert jaloers. Hopelijk wordt dat binnenkort geregeld. Ei Onaangenaam verrast waren wij dan weer toen we in de kranten het nieuws moesten lezen dat het stadsbestuur zijn fiat had gegeven voor de aanleg van een residentiële wijk in Maxburg. Waar hebben wij die in godsnaam voor nodig? We hebben er trouwens al een paar: in Maxburg en de Mosten, en dat is meer dan genoeg. Er wonen bovendien uitsluitend rijke Hollanders, die niks met ons dorpje te maken (willen) hebben. Iemand moet ons toch eens uitleggen wat de reden en de bedoeling van deze beslissing is. Ik heb in Meer niks anders dan negatieve reacties gehoord. Hoe kan het dan dat het stadsbestuur tegen bijna ieders wil in zo'n beslissing neemt? Is dat democratie? Dat willen wij in Meer graag weten. •


J5JJ —

JAN FRET, Mgr. EestermansStraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Oud... Iedereen weet al lang dat met pensioen gaan niet gelijk staat niet niets doen. De gepensioneerden behoren in een dorp als Meerle dan ook tot het meest actieve gedeelte van de bevolking. Recent hebben ze er zelfs een nieuwe bezigheid bij genomen, nI. kegelen. Van de plaatselijke kegelclub kregen ze gratis een baan ter beschikking, met technische bijstand van Jan Verheyen (voorzitter) en Louis (Jansen) 'de liter'. Samen spelen deze mannen ook nog scheidsrechter op de kegelkompetitie van de 'ouden van dagen'. Elke dinsdagnamiddag is het aan de kegelbaan aanschuiven geblazen. Tot 30 deelnemers komen een balletje werpen waaronder ouderdornsdcken Sooi van Melanie (87 jaar). En omdat het dikwijls lang wachten is op een beurt leggen sommige deelnemers ondertussen een kaartje of spelen een partijtje op de sjoelbak. Op dinsdag 4 maart lukte Kees Dekkers zelfs een 'soloslim' met 13 hartens (hij had ze zelf gedeeld) in een partij Rikken met Liza Krols, Kay Oomen en Angeline van Aelst. Voor de zomermaanden wordt voor de dinsdagnamiddagen een buitenactiviteit gezocht. Het bestuur denkt aan petanque (als het materiaal ergens te lenen is - misschien een tip voor de Hoogstraatse Petanque club?) of aan paapgooien. Om oud te zijn hebben de 'bejaarden' blijkbaar nog geen tijd. II

tJ/j,ciele /)I'(IiIg. v/)e/1/iu run (I' kiiicïciipvang.

de kinderopvang gestart. Vanaf half acht 's morgens tot ten laatste half ies 's avonds kunnen de ouders hun kinderen op school laten

onder de deskundige begeleiding van Ria Van Gestel en Lut Laurijssen. Voor de kinderopvang werd nog een lokaal gevonden in het nieuwe gebouwtje met sanitaire voorzieningen en een paar hulpvaardige handen zorgden ervoor dat het er gezellig werd. Het lokaal werd op vrijdagnamiddag 1 maart feestelijk ingehuldigd met het knippen van het lint, zoals het hoort bij het openen van belangrijke eebouwen.

Verjaardag De K.A.V. van Meerle bestaat dit jaar 20 jaar en dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voor bijgaan. Op 24 april wordt deze verjaardag met alle leden uitgebreid gevierd, met alle ingrediënten hierbij nodig. Om zeven uur wordt begonnen met een bezinning, dan volgt een lekker feestmaal en tenslotte een uitgebreid deel ontspanning. Deze wordt verzorgd door kleinkunsteriaar Rik Gorissen (geen onbekende voor de dames van de K.A.V.) en door

woordkunstenaar Jos Van Der Veken. De dames kunnen zich alvast opwarmen voor het feest, wij komen er later nog op terug.

Kultuurnamiddag Om de twee jaar organiseert de chiro van Meerle een 'kultuurnamiddag', ditmaal op zondag 14 april. De diskussie wat onder 'kultuur' hoort of onder 'amusement' gaan we maar aan BRT en VTM overlaten, bij de chiro wordt het plezant en kan ieder in volgend programma wel iets naar zijn zin vinden: - Rock'n'roll demonstratie door dansgroep Fifty- five - Buikspreker - Springkasteel voor de kinderen - Oplaten van een warme luchtballon (bij geschikt weer). Uit de aanwezigen wordt 1 gelukkige geloot die mee mag varen (= vliegen). - Muzikale omlijsting door de Meerlese Fanfare St. Cecilia. Dit alles voor 80 fr. (+ 12j.) of 40 fr. (7-12 j.). Daarvoor wordt zelfs de tent nog verwarmd mocht de weermaker die dag dwarsliggen. •

Speciaal voor de veiligheid van de fotograaf mist Sooi van Melanie hier zijn worp. Anders is het altijd raak.

en jong Gepensioneerden kunnen op zichzelf passen, schoolkinderen kunnen dat veel minder en behoeven begeleiding. Omdat er reeds lang nood bleek te zijn aan voor- en naschoolse kinderopvang en omdat andere projekten tot hiertoe niet van de grond kwamen, heeft de oudervereniging van de Meerlese school zelf het initiatief genomen. Op 4 maart werd er met

Sport en leut De aspiranten in aangepaste uitrusting aan de start van hun reeks bij de veldcross. De rode lantaarn was toen al gekend (2e van links). 25


MEERLE

'Gemotiveerde inwoners zorgen voor geanimeerde dorpsraad' De tijd dat de openbare vergadering van de dorpsraad qua belangstelling leek op een gewone bestuursvergadering lijkt voorbij. De algemene openbare vergadering van 4 maart mocht zich verheugen op meer dan 50 aan wezigen, uit alle wijken en van alle leeftijden. Het college van burgemeester en schepenen was eveneens ruim vertegenwoordigd, met naast burgemeester Van Aperen ook de schepenen Pauwels, Coenegrachts en Peerlinck. Van de Meerlese gemeenteraadsleden ontbrak alleen Jef Verheyen. Aangezien geen van de aanwezigen gekomen was om alleen maar te luisteren, werd het een geanimeerde diskussie.

Werken, wandelen en kermis vieren De vergadering werd ingeleid door voorzitter Christ Sterkens, die na de verwelkoming, als repliek op 'insinuaties verschenen in de pers (predicaat waarmee ook dit blad en deze rubriek bedoeld werd en waarvan onze neus gaat krullen) dat de dorpsraad niet te *'eel uitzet' een overzicht gaf van de werkzaamheden sedert 1989. Naast de routine (bestuursvergaderingen, coĂśrdinatie met het gemeentebestuur, het schrijven van brieven en het uitnodigen tot de algemene vergadering) onthouden we hiervan de geldinzamelingsaktie voor RoemeniĂŤ (ruim 44.000 fr.) en 11.11.11. (71.500 fr.) en de handtekeningenaktie voor het openstellen van de bossen van de Elsakker. 17 De openstelling van deze bossen kwam ook als eerste punt aan bod in de vergadering. Volgens schepen Coenegrachts is het de politiek van het bestuur van Waters en Bossen om de onder haar beheer geplaatste staatsdomeinen zo goed mogelijk onder kontrole te houden en past een openstelling voor het publiek daar niet in, hoewel verenigingen wel snel toestemming krijgen om begeleide wandelingen te organiseren. Voor het domein Elsakker stelt Waters en Bossen nu voor om de bossen 1 weekend per maand voor iedereen open te stellen. Het publiek is daarmee niet helemaal tevreden en vraagt het college om meer druk uit te oefenen. Schepen Peerlinck zegt dit ene weekend per maand te zien als een eerste stap en ervaringen hieruit kunnen tot andere beslissingen leiden. Karel Pauwels meent aan de vergadering te moeten duidelijk maken dat het gemeentebestuur in deze zaak geen enkele bevoegdheid heeft. El Het volgende punt geeft minder problemen. Het verkeers-vrij maken van de Kerkstraat op zondag, maandag en dinsdag van de kermis en het plaatsen van waarschuwingsborden 'Opgepast Kermis' op de toegangswegen tot het dorp zal via een politiereglement geregeld worden. El

echter dat in de begroting reeds fondsen voorzien zijn om de procedure te starten. Ondertussen kunnen de verenigingen die van de turnzolder van de school gebruik maken rekenen op een tussenkomst van de gemeente. De gemeente zal nI. de zolder huren en verenigingen betalen aan de gemeente het gebruikelijke tarief van 100 fr. per uur, met een minimum van 150 fr. per activiteit, regeling die hiermee in alle dorpen van de fusie geldt. El

Straten, pleinen en ander zeer De straatnaamborden, meer bepaald de erbarmelijke staat of het totale ontbreken ervan, zijn veel Meerlenaars een doorn in het oog. Schepen Coenegrachts is zich van het probleem bewust en momenteel worden de.borden zoveel mogelijk hersteld. Voor nieuwe borden wordt gezocht naar een andere systeem o.a. op betonnen sokkels. Aan wie ondertussen klachten heeft raadt de schepen aan een seintje te geven aan de gemeentediensten, die vaak niet op de hoogte zijn van het euvel (wat aan mijn buurman op de vergadering de opmerking ontlokte dat een 10-tal telefoontjes naar het gemeentehuis blijkbaar nog geen seinen genoeg zijn, in zijn straat staat na 8 jaar nog steeds geen bord). El Ook de reeds herhaaldelijke beloofde verharding van de verbinding tussen de witte wijk en de Dalweg zorgt voor commotie, zeker nu deze zandweg, tengevolge werken voor de aanleg van aardgasleidingen, herschapen is in een maanlandschap. Het college blijkt van deze werken trouwens niet op de hoogte te zijn en zal de nodige vaststellingen doen om ervoor te zorgen dat de aannemer alles herstelt

in de oorspronkelijke staat. De verharding van de zandweg zal nog moeten wachten tot de heraanleg van de Dalweg. Wegens het terugbrengen van de breedte van deze straat van 12 tot 10 meter diende heel de administratieve procedure opnieuw gestart te worden. De inwoners van de witte wijk hebben ondertussen niet alleen last van de aannemer van het gas, ook die voor de aanleg van de voetpaden lijkt het duchtig verkorven te hebben. Deze heeft het speeltuintje van de wijk, dat met eigen middelen gebouwd werd, omgevormd tot een bouwwerf, wat door de bewoners niet gepikt wordt. Ook hier belooft het college toezicht op de herstelling in de oorspronkelijke staat. Over de heraanplanting van de Ulicotenseweg ontving het gemeentebestuur van Openbare Werken de melding dat de werken werden aanbesteed en dat eerstdaags met de uitvoering ervan wordt begonnen. Vanwege de inwoners wordt vooral aandacht gevraagd voor de situatie aan de school, waar momenteel chaos heerst, vooral bij het uitgaan van de school. Het gemeentebestuur wordt gevraagd hierover met Openbare Werken nauw kontakt te houden en indien nodig later zelf de nodige aanpassingen te doen. Tegelijkertijd zou men de nodige signalisatie moeten voorzien en moet er werk gemaakt worden van controle op de toepassing van het verkeersreglement, vooral op de snelheid. Sedert de heraanleg is de Ulicotenseweg een echte snelweg geworden. Gelukkig dat de gemeente voor een fietspad gezorgd heeft, anders zou fietsen hier eerder op Russische roulette lijken. Er wordt trouwens ook aangedrongen het vroegere wandel- en fietspaadje vanaf de Lage Rooy tot aan de grens te herstellen. Nu ligt dit zandpaadje bezaaid met resten van de rooiing van bomen. 1-1

Verkeer en Bruggen en Wegen Aangaande de voorstellen en opmerkingen van de K.W.B. voor een verkeersvriendelijker Meerle in het kader van de aktie 'Met het verkeer de andere kant op' vraagt schepen Coenegrachts dat het college de tijd gegund wordt om een en ander rustig te bestuderen

Turnen en andere zaalsporten Schepen Pauwels lichtte de vergadering in over de plannen voor de bouw van een turnzaal en een leraarslokaal op het terrein tussen de school en de schietstand van de St.Jorisgilde. Het gebouw zou 22 op 12 meter meten en naast turnen ook geschikt zijn voor een aantal andere sporten zoals volley, handbal, korfbal, badminton, enz. Voor de realisatie zullen we nog even geduld moeten oefenen, waarschijnlijk tot in 1992. Belangrijk is 26

Speeltuin lICIJ

e,jtr,//

vuur

i}euone,, vuil de Witte

wijk.


MEERLE en er bij een volgende gelegenheid op terug te komen. Een aantal van de voorstellen zijn trouwens op déze algemene vergadering al aan bod gekomen en een aantal andere komen clders nog ter sprake, bvb. in de werkgroep verkeersveiligheid. De K.W.B. is het daarmee eens maar vraagt erover te waken dat de zaak op deze wij ze niet op de lange baan geschoven wordt, wat geen alleenstaand geval zou zijn. Zo wordt ondermeer reeds lang gestudeerd over de aanleg van de weg Meerle-Minderbout, zonder enig konkreet resultaat. Schepen Coenegrachts repliceert dat het in dit geval zijns inziens te wijten is aan het gebrek aan eensgezindheid van alle betrokken partijen. Wanneer er een meerderheid gevonden werd voor een volgens hem haalbaar voorstel (n vdr. - uiteraard met rooiing van de bomen Z IV , Wr hand,"rc wtnrstlln rijn v,1r trokken partij, de dienst Bruggen en Wegen, nooit haalbaar) zijn er nog steeds volgens de schepen in de gemeente een aantal groepen (doelt de schepen hier op de oppositie en op de werkgroep verkeersveiligheid?) die menen deze voorstellen op slinkse wijze te moeten kelderen door brieven te schrijven aan de verantwoordelijke minister. Mede hierdoor heeft Openbare Werken aan de streek toegewezen kredieten op een andere wijze aangewend, o.a. voor de heraanleg van de Ulicotenseweg (nvdr. - daar heeft men de bomen laten staan tot de weg af was, om ze dan alsnog te rooien = kwestie van aan het werk te blijven). Vanuit K.W.B.-hoek wordt hierop heftig gereageerd. Het is godgeklaagd dat een perfekt veilig gelegen fietspad zou worden opgegeven voor een oplossing die lang achterhaald is, nl. een fietspad dat enkel door een tussenstrook van ca. 1 m. van de rijweg gescheiden is. Anderzijds stelt de K.W.B. eerder cynisch dat het argument van het behoud van de bomen niet lang meer als ekskuus zal kunnen dienen. Aan het tempo waarop men nu 'dode of ongezonde bomen' weghaalt, is er binnen de kortste tijd geen enkel beletsel meer om met de werken te beginnen. De oude plannen kunnen dan blijven dienen. De schepen meent dat deze diskussie momenteel weinig aarde aan de dijk brengt en stelt dat de zaak in de geëigende overleggroepen opnieuw aan de orde moet koincu. Oudei tussen is de dietisÉ Wegen opgedragen dringend de nodige herstellingen aan de weg en aan het fietspad uit te voeren. LII

Ruime aaiidachi voor wat er in

OFIS

(10/7) om goal.

het plein voor het raadshuis, om het kris-kras wegzetten van voertuigen tegen te gaan. Duidelijke aanduiding zal ook de versperring van de uitgangen van o.a. de brandweer voorkomen. De burgemeester vindt duidelijkheid geen overbodige luxe maar dringt er op aan dat de burgers zelf de nodige discipline aan de dag zouden leggen, vooral bij het naleven van de verkeersregels. (Op dat ogenblik stond op het plein voor het raadshuis een auto met een 'P'-plaat geparkeerd recht onder het verkeersbord 'verboden parkeren'.) Karel Pauwels merkt op dat schilderen van lijnen voor parkeerplaatsen ons mooie dorpsplein wel eens deftig zou kunnen ontsieren. Wat van de voorzitter van de K.W.B. de reaktie uitlokte dat er heel wat andere manieren zijn om dit te regelen, anders moet het College maar eens in bvb. Poederlee gaan kijken. U

Passend Besluit? Uit deze algemene vergadering van de dorpsraad mag blijken dat zowel de dorpsbewoners als het gemeentebestuur de dorpsraad ernstig nemen en dat de algemene openbare vergadering een uitstekende gelegenheid biedt om met elkaar in kontakt te treden. Anderzijds blijkt eveneens dat het gemeentebestuur zich dikwijls moet verschuilen achter andere instellingen, zoals het Bestuur van Waters en Bossen, Openbare Werken, de diensten Bruggen en Wegen. Instellingen die blijkbaar minder demokratisch zijn ingesteld en zeer moeilijk ter verantwoording te roepen door de dorpsbewoners. Het gemeentebestuur is voor hen de enige schakel en het lijkt dan ook passend dat het gemeentebestuur alles doet om de belangen van zijn inwoners tegenover deze verre, voor de gewone burger al te verre, instellingen te verdedigen. •

Algemeen vraagt de dorpsraad van het gemeentebestuul eeui lange Iermijnplanning voor de uitvoering van werken in Meerle. Daarbij wordt vooral gedacht aan de aanleg van voet- en fietspaden en van verkeersdrempcls. Een dcrgclijkc planning ontbicclsi uit cli werken worden uitgevoerd zoals ze voorkomen of gevraagd worden, rekening houdend met een evenwichtige verdeling over alle ge meenten van de fusie. Schepen Coenegrachts stelt dat er toch gerekend moet worden met enige prioriteiten zoals de riolering en aanleg van de Dreef en de herinrichting van de dorpspleinen van Minderhout en Wortel. Komt daarbij dat het bestuur niet altijd op de hoogte is van de wensen van de dorpsbewoners. Het college duidt aan dat de dorps raad hier een rol kan spelen door een lijst op te maken (en bij te werken) van de verlangde realisaties. Op basis hiervan kan dan een lange termijnplanning worden opgemaakt. 1-1 Een laatste praktische vraag van de dorpsraad was het afbakenen van de parkeerplaatsen op 27


88~28~

dwqe ff

'1 Gebeurt niet dikwijls, maar als 't gebeurt moeten we 't aan de grote klok hangen. De kaarters van de KBG zijn er in geslaagd een SOLO-SLIM op tafel te leggen. Vroeger werd dergelijk nieuws zelfs in de dagbladen opgenomen. Maar die gaan aan zulk nieuws tegenwoordig voorbij. Een reden te meer dus om er hier de nodige aandacht aan Ie besteden.

Solo Slim De bond san de gepensioneerden organiseert regelmatig kaartnamiddagen in het klooster van de paters Kapucijnen. Iedere keer dagen er een vijftiental liefhebbers op. Het was op een dinsdag. Jef Brosens deelde de kaarten. Paul Jansen, Pater Wilfried Martens en Toon Vermonden kregen een bang vermoeden toen zij de kaarten in de handen kregen. Er moest iets speciaals aan de hand zijn. Betty Van Opstal hield de tanden (of was het haar gebit) stijf op elkaar en de adem in tot ze de laatste kaart in handen kreeg. Allemaal schoppen! Het gebeurt niet vaak, maar die bewuste dinsdagnamiddag was het in Meersel-Dreef dus raak: solo-slim. 17

Papier en oud ijzer Op zaterdag 16 maart organiseerde de Landelijke Gilde, afdeling Meersel-Dreef MeerIe, weer haar jaarlijkse oud-ijzerslag. Vanaf 9 uur 's morgens werd het ijzerafval aan de straatkant neergezet. De oproep werd goed opgevolgd. Misschien zou het niet zo slecht zijn dat ook dergelijke ophalingen iets frequenter zouden worden georganiseerd. Ook de KLJ houdt zich nog altijd aan haar belofte regelmatig het oude papier op te halen. Beide initiatieven verdienen alle lof. Pl -

Dorpsraadnieuws Hei dagelijkse best uur an de dorpsraad vergaderde 6 maart. Graag zouden de leden van het dagelijkse bestuur van de gemeente verf ontvangen voor het opschilderen van de ze-

mode... KARL'S COIFFURE -

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 28

brapaden. Men betreurt overigens dat ons dorp niet meer beschikt over een klusjesman die kleine werkzaamheden zou kunnen opknappen, zoals dat in het verleden het geval was. Blijkbaar moet men voor dergelijke klusjes tegenwoordig de dienst in Hoogstraten verwittigen. De kleine probleempjes zullen dan ook doorgegeven worden aan de verantwoordelijke. [II

Campweg Ook tijdens deze vergadering kwam de Campweg ter sprake. De dorpsraad vindt het zeer spijtig dat het stadsbestuur een dergelijke houding aanneemt. Er werd dan ook protest aangetekend. Nu zal ook nog een brief naar het college vertrekken met de vraag deze buurtweg niet af te schaffen, maar alles in het werk te stellen de weg terug open te stellen naar Strijbeek toe. Een eventuele verbinding op de oude tramlijn, over de oude trambrug, ziet men ook wel zitten. Ook in de dagbladen werd heel wat aandacht aan deze zaak besteed. Er werden meer dan zeshonderd handtekeningen tegen de afschaffing verzameld, het merendeel in Meerle. De ondertekenaars betreuren dat op deze manier een ideale wandelweg zou verdwijnen, juist nu iedereen de mond vol heeft over deze sport. De meerderheidspartijen spraken zich tijdens de laatste gemeenteraad Uit voor afschaffing. Therese Coppens, ons Dreefse raadslid, en schepen Pauwels onthielden zich (slechts?). El

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij DrĂŠ Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

Algemene Vergadering Want op 16april organiseert de dorpsraad opnieuw een algemene vergadering. Iedereen is daar van harte op uitgenodigd. Het belooft trouwens de moeite te worden. Op de agenda prijken de volgende punten: voorstelling gefaseerde plannen van Gedas voor de riolering en de herinrichting van Meersel-Dreef (een afgevaardigde van het studiebureau zal de nodige toelichtingen komen geven); stand van de verkaveling; mededeling stand van zaken/brieven. Voor Meersel-Dreef blijkt 1991 een belangrijk jaar te worden. Hete hangijzers zoals de riolering en de nieuwe woonwijk blijken plots in een stroomversnelling te zijn terechtgekomen. Pl

Ooievaar Een gunstig voorteken allicht was de plotse verschijning van een ooievaar ter streke Klein-

Eyssel. Uw medewerker was dit weekend juist op vogelexcursie in de Ardennen. Maar hij was beter thuis gebleven. Boven zijn woning cirkelde immers een ooievaar. Een wel heel

Kap ucij nenbos We blijven nog even bij de gemeenteraad. Een grote delegatie Dreveniers had zich op de publieke tribune komen nestelen. Onder hen een afvaardiging van de dorpsraad en rechtstreeks betrokken eigenaars van de gronden die in aanmerking komen voor het ontwerp BPA 'De Dreef'. De gemeenteraad keurde het ontwerp Bijzonder Plan van Aanleg 'De Dreef' goed. Een nieuwe belangrijke stap naar de realisatie van een woonwijk in Meersel-Dreef is nu gezet. Er dient nog wel een hele weg afgelegd te wr'rden, maar alles blijkt nu toch in gunstige zin te evolueren. De dorpsraad had als benaming wel 'Kapucijnebos' voorgesteld, maar die naam zal wellicht later worden toegekend. Ook de riolering zit in de lift. Ik kan het niet met zekerheid aan u doorgeven, daarvoor moest dit artikel te snel op de bus. Maar als de bronnen juist zijn zouden tijdens de raadzitting van maart de plannen voor de riolering in Meersel-Dreef ter goedkeuring hebben voorgelegen. Volgende keer besteden we daar zeker meer aandacht aan. Maar dan zou u het ook al kunnen weten. El

onges one verschijnnig in onze contreien. Het

dier was duidelijk aan rusten toe en vond een mooie rustplaats bovenop de schoorsteen van het huis van Adriaan Deckers. De heer Verbaeten werd door Johan Oomen op de hoogte gebracht van het heuglijke feit. Gewapend met fototoestel en telelens werd alles op de gevoelige plaat vastgelegd. Een schare omwonenden kwam het schouwspel gadeslaan. Na een tijdje werd de ooievaar de aan hem besteedde aandacht beu en zocht een nieuwe rustplaats. Nu bij Wim Deckers op GrootEyssel. We danken de heer Verbaeten voor de foto die hij ons ter beschikking wilde stellen.


MEERSEL-DREEF

Paarden- en tractorenwijding

Lauryssen electronics

pvba'

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

De ooievaar is in Meersel-Dreef zeker een welgekomen gast. Als we de gemeentelijke bevolkingsstatistieken erop nalezen is er immers dringend jong bloed nodig in ons dorp. Opnieuw sluiten we het jaar af met een negatief bevolkingssaldo. Het creëren van nieuwe woongelegenheid voor de plaatselijke bevolking blijkt dus nog altijd meer dan nodig. Jonge Dreveniers moeten nog altijd hun woongelegenheid elders gaan zoeken; op laniie termijn betekent dit de cloodteek voor liet (loFple\ en iii

Welkomswoord Ze hebben het weer gepresteerd. Aan de grensovergang van Strijbeek hebben leden van de dorpsraad een mooi welkomsbord geplaatst. 'Welkom in Meersel-Dreef' prijkt erop. Het is een prachtig stukje vakwerk geworden, want wie zou hiervan vermoeden dat het gemaakt werd door amateurs. Je zou eerder denken dat vadertje staat het er zelf plaatste,

Traditioneel werd op zondag 24 maart Sint Quirinus gevierd met een eucharistieviering in de kapel. Na de viering stond weer een lange stoet paarden en tractoren aan te schuiven voor de wijding. Op zondag 5 mei wordt de Sint Luciakapel trouwens weer opengesteld voor het publiek. Tussen twee en zes kan je er een kijkje gaan nemen. H

Wandelweg weg In de buurt van de watermolen werd zo maar een stuk van het wandelpad langs de Mark weggegraven. Had iemand plots zand nodig? Je moet nu al een geoefend sporter zijn om het wandelpad te bewandelen. Misschien wordt het toch hoog tijd dat er echt werk wordt gemaakt van de aanleg van het pad. Dergelijke toestanden zouden echter niet mogen. Het bevordert zeker niet de aantrekkelijkheid van de nieuwe wandelroute. El

Wandelf eest Op 10 maart werd door de waridelclub 'Markdal' de afsluitende wandeling in MeerselDreef gehouden. Jef Koyen leidde de wandeling in goede banen. Een honderdvijftigtal wandelaars namen deel en genoten nadien van een koffietafel in het klooster. Enkele leden van de dorpsraad zorgden samen met Jef voor de praktische regeling.

leerel-l)recf.

Elegast In Meersel-Dreef kennen we allemaal 'Elegast' wel, maar echte contacten werden er nog maar zelden gelegd. Elegast neemt nu zelf het initiatief. Op 4 en 5 mei zal voor de eerste keer een Elegast-dag worden georganiseerd in de voormalige ziekenhuisvieugel en het aanpalende bos van het Kapucijnenklooster te Meersel-Dreef, de plaats waar het vakantiehuis van de vereniging is gevestigd. Het moet een contactdag worden, een soort verbroederingsfeest tussen de Hoogstraatse gemeenschap en de mensen van Elegast. Het begint allemaal op zaterdag, vanaf 17 uur. Zondag wordt er gestart vanaf 12 uur. Voor de kinderen en de volwassenen die zich nog erg jong voelen is er een visput, een ballenkraam, een waterton, een springkasteel, wiinbledon, een solokraam, een tekenwedstrijd, het grimeren van kindergezichten, een reuze-tombola met aantrekkelijke prijzen. Er worden optredens georganiseerd met de fanfare en drumband 'Voor Eer en Deugd' en de internationaal befaamde Cotton City Jazz Band. Verder kan er deelgenomen worden aan allerhande Vlaamse volksspelen. Drankjes en versnaperingen zullen er uiteraard ook aan te pas komen. Alles staat in het teken van een gezellig samenzijn. Zondagmiddag kan je mits voorinschrijving (03/2357740) ook deelnemen aan de middagmaaltijd. Bovendien kan je van de gelegenheid gebruik maken ook eens een kijkje te gaan nemen in de Kapucijnenkerk, het Mariapark en in de speeltuin. De mensen van Elegast rekenen op uw steun en aanwezigheid. Voor velen kan deze gelegenheid misschien een aanzet zijn om eens een kijkje te komen nemen in Meersel-Dreef. Uw zesde deelgemeente mag ook wel eens gezien worden, het hoeven niet altijd onze Noorderburen te zijn die bij ons de deur plat lopen. LII

zo professioneel ziet het eruit. De Dreefse dorpsraad plaatste dit bord naar aanleiding van het misverstand dat bestaat: Meerle of Meersel-Dreef? De dorpsraad spitst haar werking uiteraard niet alleen toe op de borden, al lijkt dat soms wel zo. Want, ze hebben nog een verrassing in petto. De Dreefse schrijnwerkers werden aangesproken om enkele aankondigingsborden te maken. Daarop zouden de Dreefse verenigingen dan hun activiteiten kunnen aankondigen. De borden zouden ook worden voorzien van een klein stratenplan. Vele mensen die, zij het per toeval, in MeerselDreef terecht komen, geraken vaak hun richtingsgevoel kwijt. Hoe geraak ik nu best in Ulicoten? In Baarle? In Ulvenhout? In Hoogstraten? Waar vind ik een oprit van de E-19? De Dreefse schrijnwerkers werden direkt bereid gevonden om mee te werken aan dit bezoekersvriendelijke initiatief. Meer zelfs, ze willen dat volledig gratis doen, als dienst aan onze gemeenschap. El

Heel belangrijk Ton Van de lllick (Blik? van dci Blick?), je kent hem wel, heeft besloten het kermiscomité te verlaten. De stuwende kracht achter het kermisgebeuren wil het nu wat kalmer aan doen en zich wellicht met al zijn energie op het kermis VIEREN storten. Maar Ton c 1 oet dat niet zo maar. Hij kon de kermistoestar,d in Meersel-Dreef, toch een beetje zijn verwezenlijking, niet zo maar aan haar lot overlaten. Hij vond drie (ja, er moesten er drie voor in de plaats komen!) vervangers. Jan Van Bavel (let op, komt terug naar Meersel-Dreef!), Jos Vermonden (druk doende met een woonst op de Dreef) en Sjef Jacobs (nooit van de Dreef weg te slaan geweest) zullen vanaf dit jaar de kermiskar trekken. Er wordt op dezelfde manier verdergewerkt. Dus alle vrees is ongegrond. Het jonge driespan zal er alles aan doen om de kermis te doen slagen. Gebuurten, hou je al maar gereed. • 29


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Met K.S.J. naar sprookjesland

Lopen voor Broederlijk Delen

Niet naar de Efteling, Walibi of Melipark reisde het K.S.J.-gezelschap om zich daar onder te dompelen in het hetoverende van spi ookjesland. Zeker niet! Een eigen creatie werd het! Een avond aangeboden aan alle ouders van de K.S.J.'ers (K.S.J. = Katholieke Studerende Jeugd). Een vereniging waarvan het lcdcnaantal dan toch stilaan naar de )iHI giat Een vereniging met inhoud, dat mag je beslist Lcggen!

Van sponsorloop... ZONDAG 14 APRIE (niet vergeten) organiseren het parochieteam, de directie en het oudercomité van de Vrije Basisschool, de jeugdbewegingen K.S.J. en K.L.J., een sponsorloop waarvan de opbrengst integraal wordt overgedragen naar het decanale project van Broederlijk Delen. Deze krachtmeting voor jongeren van 6 tot 16 jaar vindt plaats rond het Parochiecentrum en Markwijk. Het spreekt vanzelf dat gestart wordt in leeftijdsgroepen: 500m voor leerlingen van het Iste en 2de leerjaar, 500m voor 3de en 4de leerjaar, 1 lOOm voor 5de en 6de leerjaaar, 1 lOOm voor de meisjes en 1700m voor de jongens van het iste en 2de sedundair, 1700m voor de meisjes en 2300m voor de jongens van het 3de en 4de secundair. De bedoeling is dat alle sportievelingen, men verwacht zonder twijfel een massale belangstelling van de Minderhoutse jeugd, ruim gesponsord worden. Hoe groter het aantal sponsors, hoe hoger de opbrengst voor het goede doel, en dat is uiteindelijk de bedoeling. De zaal en de koffieschool wordt door het Parochiaal Comité gratis ter beschikking gesteld aan de inrichters en consumeren kan daar dan weer gedaan worden, weer voor het goede doel! Nadat de jongeren hun krachten gemeten hebben, wordt te 16.00 uur de start gegeven van een ander evenement. Iets dat men te Hoogstraten nog nooit georganiseerd heeft, een primeur dus voor de Minderhoutse inrichters: een halve marathon!

spanning worden de inschrijvingen tegemoet gezien. Ook de Minderhoutse lopers mogen zeker niet op het parcours, dat als volgt werd samengesteld, ontbreken: Parochiecentrum, Witherenweg, Leemstraat, Gust. Segersstraat, Bosstraat, Molenstraat, Withof en zo terug de Leemstraat in. Deze omloop wordt vijfmaal betwist om tenslotte zijn apotheose te krijgen in de Koestraat aan de zaal. Dat er een prijzenpot voorzien is voor deze atletische uithoudingsproef is niet meer dan normaal. Op de mildheid van de Minderhoutse handelaars zal zeker beroep gedaan worden en als jullie, Minderhoutenaren, met uw lijfelijke aanwezigheid een steentje willen bijdragen, dan kan de organisatie zeker niet mislukken. Graag had men de grote weg door de dorpskom gevrijwaard voor dit spektakel maar Bruggen en Wegen is zo maar niet te vermurwen en waar moet je met het drukke verkeer blijven! Ook moet zo'n aanvraag lang op voorhand binnengebracht worden. Men wil het echter niet bij een eenmalige inrichting houden, volgend jaar hoopt men terug op Post te zijn voor de 2de halve marathon van Minderhout. 11

Voor deze avondlijke gebeurtenis was weer heel wat volk komen opdagen en van al bij het hinnenknmen werd hei duidelijk dat 'Sprookjesland' het thema van het spektakel was. De aanwezigen werden keurig door een geurend, mistig rookgordijn het decor binnengeleid. Na een heerlijke sprookjesmaaltijd, om duimen en vingers af te likken, ruimden de kaboutertjes de tafel af en kon de show beginnen, met behulp van een fantastisch lichtspel. Joro 3, de groep van het 3de leerjaar, beet de spits af met Sneeuwwitje, en de 7 dwergen waren natuurlijk ook van de partij. In een late vakantiestemming werd iedereen gebracht bij het vertonen van dia's van de + 16-reis naar Ierland vorige zomer. Eenmaal dit achter de rug bewees Joro 6 (6de leerjaar) dat sprookjes dikwijls wel dicht aanleunen bij de realiteit. 'Doet ie of doet ie het niet' met de verborgen camera zorgde voor heel wat hilariteit. Joro 4 (4de Ij.) bracht de Rattenvanger van Hamelen ten tonele en Joro 5 (Sde ij.) deed alle aanwezigen in oosterse sferen vertoeven met 'Het Dansertje van de Keizer'. Ook een kwis met een formidabele hoofdprijs - een jaar gazonmaaien = 2 konijnen - zorgde voor heel wat spanning en animo. Hierna trad de SJO (3de en 4de secundair) open zij hadden in echte Hollywoodstijl een heuse film in mekaar gebokst, ni. Love Story part. 15. 1 enslotte voerde de KNIM (Iste en 2de sec.) een auditie op voor een sprookjesfilm. De avond werd afgesloten met een pceiaat gecomponeerd KS.J.-lied! •

...tot halve marathon Jos Van Bavel, zelf niet vies van zo'n deel van een lange afstandsloop, is de man die het zware organisatiewerk op de schouders heeft genomen. Zo'n organisatie vraagt heel wat werk maar met behulp van enkele helpers, o.a. Patrick Leysen (dir. lagere school) en Frans Snijers uit Hoogstraten (voorz. Sportraad), tracht hij toch een respectabel deelnemersveld aan de vertreklijn te krijgen. Een twintigtal clubs werden ondertussen aangeschreven en met 30

De Rattenvanger van Home/en ten tonele gebracht door v. 1.,i.r. Ignace Van Den Broeck, Suzy Van Otten, Arianne Laurijssen, Tainara .'Jerts, .dnne,nie De Gruyter, Tinne Michielsen.


rte

Al het nieuws over WORTEL is [j welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Eind maart, al maart Diegenen die altijd wae h ten tol het allerlaatste moment om er aan te beginnen, kunnen nog net deze graantjes meepikken. Leden van ACW-Hoogstraten die op 26 mei (Dat is nog ver weg, ja. Daarom heeft u er ook nog niet aan gedacht!) mee willen naar de viering van 100 jaar RERUM NOVARUM in Brugge, moeten ten laatste op 28 maart inschrijven. Ik vind het ook wel erg lang op voorhand. Maar ja. Om iedereen eens de kans te geven ook het gevoel te hebben van enig 'niveau' te zijn, richt het Slot voor de derde keer een DIKKENEKKENBAL in (30 maart). Een minimum aan stadskledij is wel vereist. En je kunt er misschien nog een prijs mee winnen ook. Hopelijk stroomt heel den Highstreet nu niet leeg richting Wortel. Want ze willen die prijs hier vast in eigen midden houden. En... de echte dikke nekken moeten zo lang niet wachten: die hebben zich de avond voordien de das al omgedaan bij de opening van de schilderijententoonstelling in het Slot. Waarover verder meer. El

Karel VERHEYEN is zelfstandig loodgieter en heeft naast zijn drukke beroepsmatige bezigheden toch hier en daar een uurtje de tijd om zich te wijden aan de schilderkunst. Voor de toekomst vindt hij het zeer belangrijk dat de kwaliteit van zijn werk blijft verbeteren. Karel ziet het schilderen niet zozeer als een hobby, maar veeleer als een onmisbaar stuk van zijn leven. In zijn werken komt vooral de schoonheid van de natuur aan bod, maar ook portretschilderen is iets wat hem zeer aanspreekt. Karel nam reeds eerder deel aan de jaarlijkse wisselcollectie van Hoogstraten, maar deze tentoonstelling is zijn eerste persoonlijke tentoonstelling. De tentoonstelling is geopend op zaterdag 30 maart van 14 tot 18 uur; zondag 31 maart en maandag 1 april van 10 tot 18 uur.

KLJ Het is ook een aloude traditie dat met de paasdagen (zaterdag 31 maart) enkele containers met oud ijzer de Boomkens opfleuren. Waar men zich elders kan verwonderen over speenkruid en het bosanemoontje, kan men zich hier vergapen aan wat de mensen met hun

o LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Een andere KWB-bekommernis betreft het verkeer. Heel wat jongeren (o.a. van Wortel en verderop) nemen de KWB-slogan 'met het verkeer de andere kant op' wat te letterlijk. Ze hebben namelijk de gewoonte om al 100 meter voor de Lindendreef de rijweg over te steken. Zo krijg je daar aan 2 kanten een sliert fietsers. Er zouden nu verkeersborden komen om de automobilisten opmerkzaam te maken op deze overstekende fietsers. En een oversteekstrook zou hen moeten aanzetten om alleen op die plaats over te steken. (Hetzelfde 'fenomeen' zie je tegenwoordig ook 's avonds als de scholieren naar huis rijden. Velen maken nu gebruik van de pas verharde Oude Weg. Maar ze steken wel overal tussen en achter over. Veilig is anders. Of zou de dekenij zondcr dat zc dat aan de giule klok gehangen hebben - voor wat extra oversteek-engelbewaarders gezorgd hebben? Ieder draagt immers bij naar vermogen.) De KWB heeft ook nog enkele zakjes bloemenzaad (Cosmos) te koop voor 50 fr., als steun voor een ontwikkelingsproject in HaĂŻ ti, een van de armste landen ter wereld. Tot 10 april te koop bij de \vijkmeesteres.

Wielerwedstrij d De supportersklub van Sabine Snijers richt weer een wielerwedstrijd in. Die gaat door op zondag 28 april in Wortel. De dames zullen weer van de partij zijn. Start om 15 uur, aankomst om 17.10 uur. Klokslag 1 /naart werd ook de eerste steek gegraven van onze nieu we sportzaal. De gemeente wil er geen gras over laten groeien. Maar, vragen velen zich af, hoe zit dat nu met de Boomkens? En waar blijft de dorpsraad van Wortel? Of is die helemaal onthoofd?

Tentoonstelling Tijdens het paasweekeinde stelt kunstschilder Karel VERHEYEN uit Hoogstraten zijn beste schilderwerken ten toon in de lokalen van Het Slot. Karel VERHEYEN is een rasechte Hoogstratenaar, hij werd er geboren op 18 juni 1950. De teken- en schilderkunst begon hem pas op latere leeftijd te boeien. Hij volgde een vijftal jaren les aan het IKO te Hoogstraten en kreeg er een artistieke opleiding. Om verschillende invloeden te ondergaan en om zich verder technisch te bekwamen volgt hij reeds enkele jaren kursussen aan de stedelijke academie te Berchem-Antwerpen.

jaarlijkse paaskuis allemaal wegdoen. Ook door KLJ - Groene Kring wordt in Wor tel Kolonie de gewestelijke ploegwedstrijd georganiseerd op zondag 7 april. Vanaf 1 uur in de namiddag.

Zakken Op donderdag II april kan iedereen zijn jaarlijkse portie huisvuilzakken weer gaan afhalen. Het oud gemeentehuis is open van 1 uur tot half 5. En 's avonds nog van 6 tot 7 uur. Geen tijd? Dan maar eens op de fiets naar Hoogstraten. Daar kunnen ze ook altijd afgehaald worden. Pas wel op bij het oversteken. 1-1

Oversteken De KWB heeft aan haar leden een prolestbrief bezorgd om aan de bankinstellingen door te geven. Ze wil hen op die manier helpen protesteren tegen de plannen om allerlei kosten te gaan doorrekenen aan de klanten. Als ze nu de winsten ook eens gingen doorberekenen, dan zou ik direkt 'Ja!' zeggen... Dat iedereen die brief maar snel aan zijn/haar bank(en) bezorgt!

Kroegentocht Met maximum 30 man vertrekken ze vrijdag 2 april om 7 uur aan het Slot om in Antwerpen een culturele wandeling te maken. Ze gaan er weer Antwerpens gekste en leukste kroegjes huldigen. En na die rondleiding blijft er nog tijd genoeg over om in de meer gewone kroegen wat op adem te komen. • 31


2Jc

-;-

Ook zonder veel doelpunten blijft HVV in de top Door het afgelasten van matehen tegen Aubel en Looi, zorgde de kalendermaker ervoor dat HVV drie thuismatchen op een rij kreeg voorgeschoteld. Wij willen er graag 5 op 6 uithalen. De doelman van Hasselt zorgde er op zijn eentje voor dat deze pronostiek net niet werd gehaald. 4 op 6 en virtueel op 3 punten van leider Seraing, die intussen reeds werd bekampt, zodat op dit ogenblik de situatie er weer heel anders kan uitzien, immers, verlies op Seraing plaatst HVV in een vrijwel kansloze positie, terwijl bij elke andere uitslag alle mogelijkheden open blijven. HVV speelde in de terugronde 8 matchen en verloor er slechts één, nl. voor eigen publiek tegen een verrassend Beringen. Met een beetje meer productiviteit aan de dag te leggen, stond roodwit nu met één voet in tweede klasse. Looi, dat voor één punt gekomen was, slaagde bijna in dit opzet. HVV miste traditiegetrouw enkele wenkende kansen. Toen scoorde Danny Herthogs, doch de ref oordeelde dat dit niet kon en keurde het doelpunt af. Toch werd het 1-0 langs de mee opgerukte Van Dijnsen. Toen HVV de kansen bleef missen om er 2-0 van te maken, scoorde Looi en we waren al tamelijk dicht bij het laatste fluitsignaal, toen de ingekomen Gabriëls met een omhaal de 2-1 op het scorebord bracht. HVV heeft nog drie zware matchen: op Seraing en thuis tegen Poederlee en Tienen, terwijl ontmoetingen tegen Mol, Witgoor, Heultje en Aubel als minder moeilijk worden gecatalogeerd, doch juist in dergelijke matchen lijdt HVV meestal puntenverlies.

sp un In elk geval kan het seizoen niet meer stuk, daarvoor kwamen we te dikwijls als winnaar van de grasmat. Wedstrijden: Zaterdag 30 maart: 14.00 uur Poederlee - Reserven 20.00 uur HVV - Poederlee Vrijdag 5 april: 20.00 uur Reserven - Mol Zaterdag 6 april: 19.30 uur Mol - HVV Vrijdag 19 april: 20.00 uur Tienen - Reserven Zaterdag 20 april: 20.00 uur HVV - Tienen Vrijdag 26 april: 20.00 uuur Reserven - Witgoor Zondag 28 april: 15.00 uur Witgoor - HVV Zaterdag 4 mei: 15.00 uur Heultje - Reserven Zondag 5 mei: 15.00 uur I-IVV - Heultje •

F.C. Meerle Hoewel Meerle voor de verplaatsing naar Essen-Meerle beroep moest doen op plaatsvervangers voor Verheyen, Franken en Kustermans werden twee punten meegebracht. Tegen een soms hard spelende thuisploeg kwam Meerle langs Gust Koyen op voorsprong, maar Essen kon even later gelijkstellen. Ondanks zware druk van Essen kon Dirk Van Bavel er op een zeldzame uitval toch 1-2 van maken. Alle aandacht kon van toenaf gaan naar het bezoek van leider Brecht. De topper werd gespeeld bij een prachtig voetbalweertje en onder ruime publieke belang-

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

32

stelling, ook uit Brecht. Topper omdat de ontmoeting met Brecht in het verleden steeds iets speciaals rond zich had, zoals oudere spelers en supporters zich nog wel zullen herinneren. Zoals van een leidersploeg verwacht wordt, lieten ze zich vanin de beginfase opmerken, maar al spoedig moest blijken dat de ploeg niet echt draaide. Meerle kon geleidelijk zijn wil opdringen wat resulteerde in enkele doelkansen. En wanneer Willy Michielsen een vrije trap mag nemen weet vriend en vijand dat het oppassen geblazen is. Een haarfijn geschoten vrij schop verdween boven in de hoek tegen de netten en Meerle leidde met 1-0. Na de rust zagen we beter combinerende bezoekers waaraan onze verdediging de handen vol had. Met een fraaie kopbal kwam Brecht langszij. De spanning was vanaf dan te snijden. Meerle kreeg via Meyvisch nog een mooie kans en toen de meesten zich bij een gelijkspel wilden neerleggen kon Brecht met een harde kopslag de bal in de Meerlese netten werken, waarmee de wedstrijd gespeeld was. Een spannende, sportieve wedstrijd met 3 mooie doelpunten die we niet elke week te zien krijgen. Maar we kijken opnieuw naar de toekomst, en dan vooral naar het treffen tegen Nieuwmoer op Paasdag. Supporters vergeet die dag niet. Wedstrijden: Iste ploeg uur 31 maart: Meerle - Nieuwmoer 15.00 7 april: Maria ter Heide - Meerle 15.00 14 april: Kalmthout - Meerle 15.00 21 april: Mariaburg - Meerle 15.00 28 april: Meerle - Lentezon 15.00 Gew. Min. A 6 april: Arendonk - Meerle 15.00 13 april: Meerle A - Beerse 13.30 20 april: Meerle A - Lentezon 15.00

Einde seizoen voor F.C. Meer Voor het eerste elftal is het seizoen bijna afgelopen. Nog een uitwedstrijd op 7 april tegen St.-Lenaarts en een thuismatch tegen Bezemheide op 14 april en dan is het gedaan. Was het niet dat de competitie onderbroken werd door het strenge winterweer, dan was het in maart al afgelopen geweest. Tegen Ekeren-Donk en Kaart deden onze jongens het niet slecht. Telkens werd één puntje in de wacht gesleept. Laat ons hopen dat de laatste wedstrijden een gunstig verloop mogen kennen. Wij willen de geïnteresseerden er aan herinneren dat er op 30maart1991 (paaszaterdag) op ons terrein een tornooi voor MINIEMEN zal doorgaan met deelname van 7 elftallen. Het gaat hier om de wisselbeker FORD-GEUDENS MEER. Op maandag 1 APRIL (paasmaandag) strijden 6 elftallen om de wisselbeker ARNOLD VAN APEREN. Liefhebbers van jeugdvoetbal mogen daar zeker niet ontbreken. Na Fasen wordt de competitie verder gezet. Het is zo dat met uitzondering van ons eerste elftal, onze andere ploegen nog enkele matchen te betwisten hebben. Voor hen wordt april nog een drukke maand. •


SPORT

Laatste hoop vervlogen voor Minderhout V.V.? Men kan er niet meer omheen draaien, vom Minderhout V.V. zal het volgend seizoen terug 4de provinciale worden, tenzij er nog een serieus voetbalwonder moest gebeuren. Wonderen zijn de wereld niet uit, maar aan een heropstanding kan men toch ook geen geloof meer hechten, wel aan laatste stuiptiekkitigen. De spelers moet zeker niet de steen geworpen worden, ze hebben hun best gedaan, een beetje te licht bevonden misschien om voetballend in 3de een rol te spelen. Met blessures heeft men ook heel wat af te rekenen gehad en dat heeft M V V tenslntt -nk me cle das omgedaan. De competitie is natuurlijk nog niet gedaan en iedereen hoopt vanzelfsprekend dat er voor de groenwitten toch nog iets bovennatuurlijks gebeurt. Wat de laatste wedstrijden aan de toeschouwers getoond werd, was toch met erg opbeurend! Slechts één puntje werd behaald tegen rechtstreekse concurrenten, ook degradatielotgenoten. Zulke matchen moeten ongetwijfeld gewonnen worden, wil men nog een waterkansje blijven behouden! Lentezon, zelfs geen schim meer van het vroegere, glorierijke voetballende team, kon tegen M.V.V. ook geen vuist maken. Heel de wedstrijd werd op verdedigen afgestemd, ten allen prijze niet verliezen scheen de boodschap te zijn. Kreeg Minderhout slechts twee kansen gedurende de ganse wedstrijd, van Lentezon ging er niets dreigends uit. Een snertwedstrijd die veel te lang duurde en uiteindelijk op 0-0 eindigde! Tegen Mariaburg moest er gewonnen worden, zo simpel was dat! Een strohalmpje nog waaraan men zich met de hele ploeg trachtte vast te klampen. De eerste helft slaagde MVV er in enkele mooie kansen te creëren maar stuitte

De Arkduif

-

VNA-Preminiemen-B Bij gebrek aan (goed) nieuws over de iste ploeg, een foto van de beter presterende jongeren!

Linksachter staand, afgevaardigde lan Aerls en rechts (leunend legen zijn zoon, of is hei om gekeerd) trainer Nest van de Broeck, twee mensen die we nog gaan tegenkomen in de werking van de club. Staand van links naar rechts: Tom van Opstal, Geert Fransen, Arain Verscheuren, Pol Matthé, Ben Braspenning en Kris van den Broeck. Knielend v.l.n.r.: Ruud Bruynen, Stjn Lievensm Benny Aerts, Sven Van Looveren, Ti,n Somin en, Jef Braspenning. op een gemotiveerde doelman. De gasten dienden van antwoord, scoorden tweemaal en wonnen verdiend, want zij maakten immers de doelpunten. Ook tegen Oostmalle trok groenwit met 1-2 aan het kortste eind. Daar mee vervloog waarschijnlijk de laatste M.V.V.-hoop!

Minderhout

Wedstrijden maandag 1 april:

Paastornooi voor juniores zondag 7 april:

15.00 uur Minderhout V.V. - 's Gravenwezel zondag 14 april:

15.00 uur Maria Ter Heide - Minderhout V.V. Daarna volgen nog enkele uitgestelde wedstrijden, namelijk tegen leider Brecht (verplaatsing) en Zandvliet (thuis)! •

Tweewieler Racing Center

D.VERNEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 Louis Schrijvers geeft al jaren de toon aan bij De Arkduif Minderhout maar ook in het samenspel Meer-Meerle-Minderhout. Hij was reeds vele malen koning-kampioen. In 1990 be haalde hij bij de oude duiven met de drie eerste getekende 70 punten op 75. Een bijzondere prestatie!

2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77 33


SPORT

Handboogschutters huldigen kampioenen WONINGINRICHTING

Ter gelegenheid van het jaarlijks tee,feesr in de parochiezaal van Meerle werden, na een heerlijk etentje en een spetlerende tombola, de prijzen uitgedeeld.

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelk leden, lopers, enz.

De Hoogstraatse Maand '

03-314.55.04

13 De winnaars van de zesdaagse kregen een mooie trofee: v. 1. n. r. (boven) Kees Broers, A melia Kerstens, Jos Geerts (onder) Jef Corne/issen en Jan Geerts.

De kampioenen van cle tien reeksen waren: v. 1. n. r. (/,oven) Marcc'l VerbaefL'n, Dure Vernionden, Sitnonne A nthonissen, Jos Jochems, Frans Michielsen, Frans 1-Jereygers (onder) Jan Roeien, Pierre Verbaeten, Mon Meeussen en Martin Van Corput. 34


SPORT

St. -J orisgiltien

Jan Gijsbregts kampioen op zes meter De St. -Jorisgi/rJen van defusiegen2eente, aangevuld met Loenhout en C'astelré, organiseerden de voorbije winter, voor de derde opeenvolgende maal, hun indoorkompetitie.

De individuele rangschikking geeft nog maar eens aan hoe superieur Meerle en Minderhout wel voor de dag kwamen. Jan Gijsbregts ... ... . ........ Meerle *586 Alex Jansen ............. Minderhout 585 August Brosens ............... Meerle 583 Karel Verschueren ........... Meerle 582 Alfons Van Hasselt ...... Loenhout 581 Jan Roelen..................... Meerle 581 Jan Van Hasselt . ......... Loenhout 581 Marcel Verschueren ......... Meerle 580 Jan Roeffen............. Minderhout 580 Jef Hendrickx .......... Minderhout 578 Frans Tack, ............ Minderhout 578 August Michiels........ Minderhout 578 Jos Bastiaensen ............... Meerle 576 Jos Joris .......................... Meer 575 Frans Horsten .............. .. Wortel 574 Toon Rombouts ................ Meer 573 Gery Dockx...................... Meer 573 Walter Michielsen .... .Minderhout 573 Raf Swaenen .................. Wortel 573 20. Frans Van Hasselt ....... Loenhout 572 Emiel Gijsbregts .... . ......... Meerle 572 August Vermeiren ..... Minderhout 572 * op een ,uaxi,num van 600 punten

Volksveldloop in Meerle August Brosens (3e) Jan Gijsbregts (le) en Alex Jansen (8e)L Men schiet met de zogenaamde 'koifbogen'. Het is de bedoeling na tien schoten zo dicht mogelijk het maximum van 100 punten te benaderen. Aanvankelijk werden deze wedstrijden misschien aanzien als een oefening voor de zomerkompetitie op 61 meter. Steeds meer echter blijkt dat deze wedstrijden aan belang winnen en zich evenwaardig gaan ontwikkelen naast de zomerkompetitie.

Er wordt geschoten voor een individuele titel, en een rangschikking per gilde. De St.Jorisgilde van Meerle werd de grote overwinnaar. Zij leverde met Jan Gijsbregts de individuele kampioen, en eindigde ook als gilde op de eerste plaats. Minderhout eindigde tweede voor Loenhout, Meer, Wortel, Castelré en Hoogstraten.

CATTLEYA De bloemen lijn per felefax of telefoon Maak het uzef gemakkeHjk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bbempjes voor u bdten

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

PaJ & May Van Huffe-Van Dyck Leopodstraat 60, 2330 Merkspbs

'Ik heb alles gegoven ' zou Eddy Merckx gezegd hebben. Bij deze jongens is dat altijd zo. Veel deelnemers en ruime publieke belangstelling voor de jaarlijkse volksveldloop in Meerle, ingericht door de plaatselijke chiro. De winnaars: jongens 6-7 jaar: meisjes Jo Pauwels Els Sprangers 8-9 jaar: Kurt Jacobs Inge Meeuwesen 10-11 jaar: Anton Schröder Hanne Jacobs 12-13 jaar: Koen Antonissen Tinne Sterkens 14-15 jaar: Linda Adams Koen Van Dun 16-21 jaar: Michel Sprangers Sandra Snijders 21-29 jaar: Chantal Van GestelJos Van den Bogerd 3 km Guy Hendrickx 5 km + 30 jaar: Ad Goetschalckx Jeanne Brosens


MUZIEK

Fusieswing WE Op zaterdag 9 maart stond de Kempense vier mansformatie CO op het podium van het Wortelse Slot. CO bestaat uit zanger Karel Geudens, gitarist Steven Janssens, drummer Frank Van Hulle en bassist Peter Sabbe. Het begon allemaal toen Karel Geudens een begeleidingsgroep nodig had (de co dus) voor zijn optreden in de Jeuzel (een goed jaar geleden). CO maakte het publiek warm bij het optreden van Hugo Matthysen in Wuustwezel (thuishaven van zanger Karel Geudens). Binnenkort doen ze dat nog eens over bij Raymond Van Het Groenewoud. CO stond zelfs op het podium van een Gents punkcafé. Toch kon het publiek de nummers en vooral de podiumact waarderen. En van een podiumact is zeker en vast sprake met zanger Karel Geudens. Er bestaan ook plannen om met een akoestische set op te treden (in cabaretstiji) in luistercafés. Sommige van hun teksten lenen zich daar perfect voor. Alle teksten (Nederlandstalig) worden door de leden van de groep geschreven. Twee covers staan iedere keer op hun programma: Meisjes (Raymond) en Pussy Power van Iggy Pop. CO is op alle muzikale vlakken thuis. Op hun optredens hoor je zowel rock, blues, funk en zelfs folk. Binnenkort wordt een demo opgenomen en CO is ijverig op zoek naar een platencontract. 'Marleen' zou vermoedelijk de debuutsingle worden. Andere nummers zijn bv. Stijl, Jack. Loopkonijn (een ska-nummer) en zelfs het Aardbeilied (misschien nog handig om het Eirbissembier te promoten). Een pluspunt i hun entourage. Ze hebben vaste mensen voor geluid (Glenn Willems) en belichting. Hun optredens zijn uitermate geschikt voor kleine clubs en CO is tevens ideaal als voorprogramma om het publiek helemaal in de sfeer te brengen. CO is ambitieus en met een beetje geluk lukt het zeker en vast ook buiten de Kempense regio. Fusieswing houdt je op de hoogte.

Voor boekingen en informatie contacteerje Peter Sabbe, Achtelsestraat 57, Hoogstralen, te!. 031314.67.08 36

JH Spiraal Als u uw Maand op tijd gekocht heeft, dan kan u misschien op 31 maart nog naar Tumblm'Dice in het Spiraalcafé. Op 12 april treedt het Limburgse drietal The Romans op in de instuifruimte van het Spiraal. Half maart stonden deze heren nog in het voorprogramma van Iggy Pop in het Gentse Sportpaleis. Hun optreden kadert in de Trigger Happy Tour (eveneens de naam van hun nieuwste CD) door het Vlaamse landsgedeelte. Het verhaal van The Romans gaat terug tot 1987 wanneer zanger-gitarist Laurens Leurs en drummer Frank Coonen (ooit samen met Stijn Meuris van Noordkaap in Gruppenbild) een pakt sluiten om wilde rock 'n roll te bedrijven. Onderweg wordt broer-bassist Chris Leurs meegetrokken in hun enthousiasme dat ze voor 1987 al in vorige groepen sporadisch lieten oprispen. Maar vanaf dan wordt het menens. In 1987 wordt een eerste demo 'Business as usual' al snel opgepikt door de vaderlandse pers en opent de weg met welklinkende, gebalde popsongs die via parochiezalen en kroegen naar de onvermijdelijke Rock Rally '88 leiden waar ze zonder veel moeite en met een overtuigende podiumpresence een podiumplaats verzilveren. Dit resulteert in '89 in een eerste miniLP 'Bali & Chain' die duidelijk laat horen waar The Romans voor staan: dynamische powerpop, een wilde uitbarsting van energie in een drieminutenvorm gegoten, stevige, catchy songs met een kop en een staart en nog iets substantieels daartussen. Zowel the Trigger Happy-CD als het optreden zijn niet te missen.

The Voice of Europe Wanneer hij op 29 maart zijn marktkraam in de garage gezet heeft en zijn Cherie verlaten heeft, is 'The Voice of Europe' Eddy Wally klaar voor zijn optreden in het Meerse Fortuin.

Maar u hoeft niet te vrezen, want hij komt uit Ertvelde. Of zijn dochter meekomt, kon (nog) niet worden bevestigd (tot spijt van al haar fans). Vraag blijft: moeten we als Merenaar nu fier zijn dat Eddy eindelijk naar ons dorp komt of moeten we ons schamen? E.

CO

Ha,S itt

her Slot

Verrassing in 't Slot 01) zaterdag 13 april komt Beyond Surprises naar het Wortelse Slot. Hun optreden zal een complete surprise zijn, want over de groep werd niets vrijgegeven. 1

Hugo Matthysen Op één april stuurt men de gekken waar men wil. Zorg er dan voor dat men u naar het optreden van Hugo Matthysen en De Bomen in Highstreet stuurt. Dit optreden mag u niet missen. Hugo Matthysen zingt in het Nederlands, maar zijn tekstniveau is toch hoger dan het gemiddelde Tien om te zien-niveau. En het kan wel eens grappig worden, mede dankzij zijn Bomen (Jean Blaute, Stoy Stoffelen en Mark Kruithof). Als u dan nog weet dat hij uit het 'Belgische Muziekmekka' Boechout komt, kan u toch niet thuis blijven zitten. 13

14V 1

HERIJGERS bouwspecialiteiten

lndstrieweg 7. 2320 Hoogsiralen, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRA14TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.


MUZIEK

Aspirock Ook al is 't nog geen zomer, toch al het eerste festival: Aspirock in Meerle. Dit festival biedt dit jaar een affiche om u tegen te zeggen (en dat kan alleen maar aangemoedigd worden). Ex-Kids-frontman Ludo Mariman opent Aspirock. The Kids waren begin jaren tachtig goed voor 6 LP's en 13 singles. In januari 1989 verscheen Ludo's eerste soloLP. Uit 'You never know what's yours' verschenen de solo-singles 'Top of the world', 'Maria' en 'Forever Young'. Bij het schrijven van deze tekst, verschijnen geruchten van een Kids-reünie in de pers. Na deze routinier bestijgen The Danish Butter Cookies het podium. Deze jonge Kalmthoutse pop-rock-groep won Malmejock '89 en bereikte de halve finale van Humo's Rock Rally '90. Hun huidige single 'She said' wordt enorm veel gedraaid op Studio Brussel. Dit was niet hun eerste plaat, op de verzamelelpee 'The Belgian Garagemania volume 6' kreeg hun nummer 'Best Thing' een terechte plaats. Hun repertoire bestaat uit vlotte gitaarpop, opgesmukt met meerstemmige zang. Tussendoor gooien ze er een cover van Joe Jackson of The Beatles tegenaan. Hun nummers zullen er zeker als koek in gaan. Tegen het einde van de avond zal het publiek klaargestoomd zijn voor 'top off the bill' The Scene. De organisatoren zijn blij en fier dat ze kunnen uitpakken niet de opener van Torhout/Werchter. Hits hebben ze genoeg, denk maar aan Rij Rij Rij, Blauw, Rigoureus en Iedereen is van de wereld. Toch kregen ze pas de erkenning die ze verdien(d)en met hun CD 'Blauw' (grijs gedraaid op Studio Brussel). Na hun optreden op T/W trekt The Scene trouwens naar Amerika, tot spijt van (ook regionale) festivalorganisatoren. Deze drie topgroepen zorgen ervoor dat Aspirock als eerste regionale festival kan uitgroeien tot de volwaardige voorbode van de zomerfestivals.

Praktisch: Aspirock vindt plaats op 13 april in de tent op het chiroplein aan de Ulicotenseweg in Meerle. Aanvang om 19.30 uur. Kaarten in vvk kosten 150 fr. Er is een speciale korting voor J-cardhouders (I20fr.) en diegene die een nieuwe J-card aanvragen krijgen hun Aspirockkaart aan 80 Jr. Verdere informatie bij Piet Van Bavel (031315.80.55) 11

Cahier de Brouillon Op 20 april ontvangt Cahier De Brouillon de Nederlandse formatie The Kliek LII

Raymond Van Het Groenewoud Op 21 april komt Raymond Van Het (iroenewoud naar de tent in Rijkevorsel. Maar gezien de nu reeds succesvolle kaartenverkoop, is het mogelijk dat hij naar 't Centrum ver huist. Dat staat echter nog niet definitief vast, dus raadpleeg de dagbladen. Maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dit jaar dat je hem in onze regio tegenkomt. El

The Scene

Feestende Mussenakker Op zaterdag 6 april treedt de gitaarrockformatie The Preludes op in JH Mussenakker. Met The Preludes halen de organisatoren een stevig trio binnen: zanger Steven Bogaerts, bassist Dieter Cveten en drummer Stefan Diilen staan borg voor een avondje 'rock met ballen'. Zo omschrijven ze althans hun muziek. Op hun optredens hoor je alleen hun eigen nummers, waarmee ze in hun thuisbasis Vremde een goede live-reputatie opbouwden. Ze begonnen (vier jaar geleden) toen zij amper zestien of achttien waren. Je kan dus moeilijk over 'rotten in het vak' spreken, maar ze zijn ook geen 'groentjes' meer. Het is de eerste keer dat The Preludes zich in onze omgeving vertonen. Dit kan wel eens een belangrijke stap betekenen naar de ruimere bekendheid.

mussen immers hun achttienjarig bestaan. Meer over de feestelijkheden lees je bij dorpsgenoot Jan Dufraing in 'Meer uit Meer'. Toch wil ik u de optredens niet onthouden. Het feestweekend begint op vrijdag 26 april met een optreden van Sirre Karoba Kamberra and the Cliop Choy Shaggies (en probeer dat maar eens in één keer uit te spreken). Zaterdag 27 april komen oude bekende Dirty Fingers op het Meerse podium. En zondagnamiddag wordt het feestweekeinde afgesloten met een optreden van streekgroep Clover. Aangezien de nieuwe Maand enkele dagen eerder verschijnt, kun je daarin meer lezen over deze groepen. Dus je hebt weeral een extra reden om je nieuwe Maand zo vroeg mogelijk te gaan halen.

De Speed & Trashnamiddagen worden stilaan een gewoonte aan de Meerse Donckstraat. Op zondagnamiddag 21 april is het weer zover. Welke groepen er komen, kan ik je niet vertellen. Ludo Martens kan dat wel, maar die man is heel weinig thuis. Dus raadpleeg de dagbladen of bel Ludo op 03/315.81.57. El

En met de tekst van die volgende Maand ben ik bezig wanneer u dit leest. Daarom heren organisatoren: stuur me uw tekst (en eventuele foto 's) op voor hel einde van de eerste week. De Post moet ook zijn werk doen en ik hoop mijn tekst binnen te kunnen brengen voor 15 april. En hoe groter de informatie, hoe meer er verschijnt natuurlijk. Vooral van minder bekende groepen is een bio grafie altijd handig.

April is voor de Meerse judoclub traditiegetrouw een drukke maand. Zo ook dit jaar, want op het eind van april vieren de Akker-

Informatie opsturen (voor 8 april) naar: Peter Van l)ijck, Pyperpad 5, 2321 Meer, tel. 03/315.81.29 (weekend), 248.35.15 (week).0

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevoisel Tel. 0313146250 I)e vakîotograaî maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

37


IS PLEZANT,

RIJDEN***

.• Afkoeling van uw auto door luchtverplaatsing

Doet ie het of doet ie het niet? Tijdens de afgelopen, strenge winter, hebben wij weer dikwijls de mening horen verkondigen dat een rijdende auto door de luchtverplaatsing sterker afkoelt dan de omgeving, zodat men zelfs bij temperaturen van bijvoorbeeld - 10 0 toch nog last kan krijgen van het gevreesde 'stollen' van dieselolie. Men gelooft met andere woorden dat door de lucht verplaatsing, veroorzaakt door het rijden, de temperatuur van de wagen, zelfs bij - 10 0 toch onder de kritische veiligheidsgrens van - 190 kan dalen. Een journalist van de Gazet Van Antwerpen maakte het daarbij we/zeer bont door zelfs te beweren dat deze afkoeling toeneemt met de snelheid. Hij schreef letterlijk 'Wanneer je dus bij een temperatuur van min 15 graden tegen een snelheid van amper 50 km/uur rijdt, koelt je voertuig gemiddeld af tot min 30, of zelfs min 35 graden. Graag willen wij van deze autorubriek gebruik maken om deze hardnekkige fabel voor eens en voor altijd met het scalpeermes der wetenschap uit ons rijk volksgeloof te aborteren. Waarom hoeft u niet bang te zijn dat door de snelheid uw auto sterker afkoelt dan de omgeving? Stel dat het - 100 vriest, uw auto heeft een ganse nacht buitengestaan en is afgekoeld tot - 10°. U begint te rijden. Het valt daarbij onmogelijk in te zien hoe, enkel en alleen door dit rijden, de temperatuur van uw wagen ook maar 10 zou kunnen verlagen, laat staan 15° zoals onze Gazettenman beweerde. Indien dit namelijk waar zou zijn, zou uw wagen in de zomer, bij een buitentemperatuur van bijvoorbeeld + 14°, bij een snelheid van 50 km per uur, evengoed afkoelen tot - 1°, m.a.w. onder het vriespunt terechtkomen, zodat er zich, bij een regenbuitje, of wanneer u de voorruit besproeit, onmiddellijk ijsvorming zou voordoen.

4

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.VJIB.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDS WAGENS

Een andere manier om aan te tonen dat deze afkoeling onmogelijk is luidt als volgt: gesteld dat uw auto door het rijden inderdaad kouder zou worden dan zijn omgeving, dan zal uw voertuig toch weer dezelfde temperatuur willen aannemen als deze omgeving door er warmte aan te onttrekken. Koude en warme voorwerpen bereiken, indien ze lang genoeg met elkaar in contact staan steeds dezelfde temperatuur. Dit is de zogenaamde evenwichtstemperatuur. Aangezien de auto echter afkoelt door het rijden (zo nemen we tenminste even aan om het tegendeel te bewij38

zen) blijft dit proces van warmte onttrekken aan de omgeving doorgaan zolang men rijdt, zodat de evenwichtstemperatuur nooit kan bereikt worden omdat zij steeds weer verstoord wordt door dit al'koelen door luchtverplaatsing. Met de ongebreidelde toename van het wagenpark vandaag de dag zou dit onvermijdelijk leiden tot een nieuwe ijstijd. (Waar blijft dan al deze warmte, meester? Wel Jantje, die warmte kruipt via het koetswerk, het gaspedaal, de voeten, en de benen van de chauffeur, als gangreen omhoog om opgeslagen te worden in het geslachtelijk apparaat der bestuurders, die ze nog hard nodig zal hebben ook, en hou nu je mond.

Waarom valt het dan zo moeilijk in te zien dat een rijdende auto nooit kouder kan worden dan zijn omgeving? Wij worden bij dit probleem, zoals steeds met misvattingen het geval is, misleidt door gelijksoortige ervaringen, die zich echter voordoen in fundamenteel verschillende omstandigheden. In dit geval worden wij misleid door twee ervaringen waarin 'wind' of 'luchtverplaatsing' wel voor afkoeling zorgen, en wij menen daarom gemakshalve dat dit dus met de rijdende auto ook wel het geval zal zijn.

01 GM GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Wanneer het erg warm is in de zomer ervaren wij, tengevolge van de luchtverplaatsing van een ventilator of een waaier, een afkoeling. Het misleidend verschil met deze situatie ligt hierin dat de mens een subjectieve warmtebron is en een auto niet. Als warmbloedige levende wezens moeten wij onze lichaamstemperatuur constant op 37° houden. In de winter doen wij dit door afscherming, in de zomer door het tegendeel nI. 'ontbloting'. Dit subjectieve warmte- of koudegevoel

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60 wordt dus veroorzaakt door het werk dat uw lichaam ermee heeft om op temperatuur te blijven, om m.a.w. de afgevoerde warmte weer aan te vullen. In de zomer kunnen wij eigenlijk te weinig warmte afgeven omdat de omgeving op zich reeds warm is. Daarom voelen wij ons benauwd. Wanneer wij dan voor een ventilator zitten kunnen we gemakkelijker warmte afgeven, wat door ons lichaam als een 'verfrissing' aangevoeld wordt, hoewel door het aanzetten van die ventilator, de temperatuur in de kamer geenszins daalt. (Bij airconditioning, gaat het weer om een ander principe, daar wordt warme lucht door een soort 'ijskast' gepompt waardoor zij afkoelt.) Hoe komt het dan dat het in mijn tuin soms in een bepaald hoekje, waar de wind vrij spel heeft WEL vriest en 5 meter verder, uit de wind, niet?

Til GARAGE HOGA B.VIB.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 Het beslissend verschil met onze rijdende auto ligt in het feit dat het hier gaat om KOUDE (polaire) lucht die vanuit een totaal andere omgeving wordt aangevoerd, en aldus uiteraard voor afkoeling zorgt, en wel het eerst op die plaatsen waar deze koude lucht het gemakkelijkst toegang heeft. In dit geval is het echter ook slechts een kwestie van tijd alvorens heel uw tuin dezelfde temperatuur heeft. Luchtverplaatsing kan dus het afkoelen van voorwerpen wel bevorderen, d.w.z. het tijdstip waarop voorwerp en omgeving dezelfde temperatuur krijgen


RIJDEN IS PLEZANT versnellen (daarom blazen we over hete soep) maar kan nooit voorwerpen op een lagere temperatuur brengen dan hun onmiddellijke omgeving.

Wanneer uw auto warmer is dan de omgeving (omdat hij bijvoorbeeld gans de nacht in een verwarmde garage heeft gestaan) zal hij wel vlugger afkoelen wanneer u ermee rijdt dan wanneer hij stil blijft staan. Door het rijden kan hij echter fysisch en logisch gezien nooit kouder worden dan deze omgevingstemperatuur. Een voorwerp kan nooit afgekoeld worden door er lucht over te blazen die dezelfde temperatuur heeft als dit voorwerp, en dat is

nu juist wat er gebeurt bij een rijdende auto die even warm of koud is als z'n omgeving. Wanneer wij echter (in dienst van de waarheid) bereid zouden zijn plaats te nemen op het bagagerek van deze auto zullen wij ons wel 'kouder voelen' (situatie 1) doch de temperatuur die we in onze hand houden (handschoenen aan voor de isolatie van de Iichaamswarmte!!) zal niet uitslaan.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/MEERLE, HEIMEULENSTRAAT 16 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Woning met aanhorigheden op en met grond te Hoogstraten/Meerle, Heimeulenstraat 16, groot 5 a 35 ca. Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: 3 dooreenlopende plaatsen, keuken, achterkeuken, badkamer en bergingen, veranda, grote garage. - Boven: 2 slaapkamers - Verder: grote zolders. Eigendom beschikt over aardgas, telefoon en distributie. Bezichtiging: zaterdag en zondag van 10-12 uur of na telefonische afspraak 031315.79.35. Klein beschrijf mogelijk: kadastraal inkomen 22.590 fr. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. ZITDAG: Definitief op woensdag 3 april 1991, om 16.30 uur in Café Den Bombardon, Kerkstraat 35 te Meerle. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

OPENBARE VERKOPING VAN 5 ZEER SCHONE PERCELEN BOUWGROND TE HOOGSTRATEN, BURGEMEESTER BROSENSSTRAAT Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal zonder winstpremie openbaar verkopen: VIJF ZEER SCHONE PERCELEN BOUWGROND te Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat, bestemd voor 'losbouw'. Koop 1: 15,80 m breed, groot 790 m 2 Koop 2:15 m breed, groot 847 m 2 Koop 3: 15 m breed, groot 846 m 2 Koop 4: 15 m breed, groot 850 m 2 Koop 5:15 m breed, groot 854 m 2 Goedgekeurde verkaveling 60717552. PC. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 3 april 1991 en definitief op woensdag 17 april 1991, telkens om 15 uur in café De Gelmel, Gelmelstraat 14-16 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig tge zijn en hun trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. ;

;

;

Diegenen die dit te bewerkelijk vinden kunnen een thermometer door het open raam van een rijdende auto houden of met een fietspomp lucht over een thermometer blazen. In beide gevallen zult u nog eerder arthritis krijgen dan dat het kwik daalt. Wanneer u echter met uw mond over de thermometer blaast komen we in situatie 2 terecht met dien verstande dat het nu gaat om lucht die uit uw longen (37°) komt en dus warmer is dan de omgeving (200 kamertemperatuur). Dat de wetenschap zegeviere!!! •

V. Van Fraeyenhove (ir.) BYOUTERIE

4Ø! 'Jou'

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/31 47253

N\

; .

OPENBARE VERKOPING VAN HANDELSPAND EN AANPALENDE WONING TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT DESMEDTSTRAAT 70 EN 72 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Koop 1: Goed gelegen handelspand te Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat 70, groot 680 m 2 . - Kadastraal inkomen 42.200 F. Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: winkelruimte (42m 2), hall, keuken (21m 2), living (32m 2) en W.C. - boven: 3 grote slaapkamers en badkamer - verder: bergplaats en zolder. Eigendom beschikt over CV met mazout, pidpawater en TV-distributie. Koop 2: Aanpalende woning met magazijn en grote tuin te Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat 72, groot 981 m 2 Kadastraal inkomen 8.190 F. Breedte ongeveer 11 m, inclusief wegenis. Eigendom beschikt over TV-distributie en telefoon. Bezichtiging: woensdag van 19 tot 20 uur of telefonisch sleutel te bevragen Meerledorp 2C te Meerle, tel. 031315.03.03 of tel. 031314.73.29. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op maandag 8april1991 en definitief op maandag 22april1991, telkens om 16 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Hoogstraten/Minderhout. Inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn en hun trouwboekje en huwelijkskontrakt mee te brengen. .

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

39


reeds veel politiek gekonkelfoes, waarbij slechts sommige personen en kliekjes gebaat waren, het hoofd volledig is ingedrukt. Alle rechtschapen burgers zullen deze maatregel, die zeer gelukkig en redelijk is, met vreugde begroeten en het beheer der gemeenten zal er slechts goed bij varen.

HALVE EEUW GELEDEN April 1941 De Europa-reis van Matsoeka Ter ere van de Japanschen minÇster van Buitenlandse Zaken, Matsoeka, heeft de Rij ksminister van B.Z., von Ribbentrop, Donderdagavond een ontvangst in het Esplanada-Hotel gegeven, waarop MM von Ribbentrop en Matsoeka het woord voerden. De H. von Ribbentrop zei onder meer: 'Moge uw verblijf te Berlijn en vervolgens te Rome ertoe bijdragen, de vriendschappelijke betrekkingen tussen Duitschiand, Italië en Japan nog nauwer toe te halen om tot een onverbreekbare strijdgemeenschap te maken. Uw bezoek aan Duitschland heeft plaats op een voor Europa en de gansche wereld bijzonder belangrijke periode, namelijk in de periode van den eindstrijd tegen Engeland. Feitelijk - dit is onze overtuiging - is over England's lot reeds beslist. Wij weten dat de oorlog voor Duitschiand en zijn bondgenoten gewonnen is - terwijl aan het einde van dit jaar 1941, volgens onze meening, de gansche wereld het zal weten.' Maandag kwam de Japansche premier in Rome aan, waar hij begroet werd door graaf Liano. Dinsdag werden besprekingen gevoerd met Mussolini en Woensdag werd hij op het Vaticaan ontvangen door Z.H. den Paus. Wijziging in het gemeentebestuur Daar de heer F. Brosens en Jan Mertens, de ouderdomsgrens van 60 jaar, bepaald bij de laatste verordeningen, overschreden hebben, moesten zij onderscheidelijk hun ambt van burgemeester en eerste schepene neerleggen. Zij zullen echter als gemeenteraadsleden in den gemeenteraad blijven zetelen. De heer Dr. Gommers treedt thans op als dienstdoende burgemeester, de heer Ant. Brosens als d.d. eerste schepene, en heer Louis Mertens als d.d. tweede schepene. In afwachting van hun definitieve aanstelling als dusdanig, bieden we deze heren onze beste gelukwenschen. Gemeenteberichten. Afvalterugwinning. Wij doen een beroep op de bevolking om het oude ijzer, oud papier, beenderen en vodden, enz., niet op verloren plaatsen te leggen, maar het bijeen te zamelen en te verkoopen aan opkoopers die langs de deur komen. Het gemeentebestuur durft verhopen dat iedere inwoner zijn plicht zal doen en in de mate van het mogelijke zal willen bijdragen om de bestaande industrieën de noodige grondstoffen te verschaffen. 40

(onder Duitse censuur, NVDR) Een gelukkige maatregel: De Gemeenteraden gesçhorst voor den duur van den oorlog Het is betreurenswaardig te moeten vaststellen dat de meerderheid van de gemeenteraden, in stede van hun ervaring in het belang van de gemeente en ten eenenmale ter beschikking van den burgemeester te stellen, blijkbaar hun taak zien in een angstvallig behartigen van hun bevoegdheden, in het uitoefenen van een kleingeestig toezicht op ieder initiatief van den burgemeester, er zorg voor dragend dat deze op geen enkel punt het spoor van de oude traditie verliet. Hieruit blijkt dat voor gansch den duur van den oorlog de werkzaamheden der gemeenteraden verboden zijn. Het bestuur der gemeente is van nu af volledig en uitsluitend in handen van den burgemeester en het schepencollege, zodat

Om den oogst te beschermen. De Boerenwacht wordt opgericht. Diefstallen van vee en landbouwproducten zijn heden meer dan ooit aan de orde van den dag. Deze plaag zou, zonder de noodige maatregelen, bij het rijpen van den oogst verschrikkelijke afmetingen kunnen nemen. In veel landbouwmiddens werd men dan ook ongerust. Daar de oogst in dezen benarden tijd kost wat kost beschermd moet worden om volledig ten bate van de gemeenschap te komen, heeft de Nationale Landbouwen Voedingscorporatie een Boerenwacht in het leven geroepen. Dit zal geschieden in samenwerking met de bestaande politie en de burgerlijke overheid. Bron: Gazet van Hoogstraten

uIcI'cèèr I'alI'r

wand- en vloertegels fr'uIcIr I'uII'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I"alI'r I"uII'r

*

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

uIscI'r

biedt u betaalbare kwaliteit!


Burgerlijke stand

nn c~

Geboortes

24 december: Ken, zoon van Herman Herrijgers en Yvonne Braspenning, Meerdorp 13, Meer. 30januari: Lynn, dochter van Cornelius Doornen en Erna Koyen, Minderhoutdorp 33, Minderhout. 2 februari: Caroline, dochter van Frans Vanluffelen en Godelieve Laurijssen, Groenewoud 16b2, Hoogstraten 4 februari: Tin, dochter van August Verhoeven en Anita Joosen, Blauwen Draaiboom 1, Hoogstraten. 5 februari: Ruben, zoon van Karel Tilburgs en Hildegarde Sanders, Ipenrooisedijk 6a, Meer. 6 februari: Joke, dochter van Dirk Yzewyn en van Veerle van Guffens, Gelmeistraat 1, Hoogstraten. 7 februari: Koen, zoon van Johan Snijders en Manuelia Roeien, Meerseweg 29, Meer. 7 februari: Britt, dochter van Jan Adams en Maria Mertens, Eindsestraat 6a, Meer. 8 februari: Tinne, dochter van Jos Swaenen en van Lihan Braspenning, Beukendreef2la, Wortel. 13 februari: Bert, zoon van Wil Verboven en Nicole Rommens, Moerstraat 28, Hoogstraten. 13 februari: Griet, dochter van Jan van Alphen en van Anna Laurijssen, Oosteneind 16, Meerle. 14 februari: Philippe, zoon van Dirk Botermans en van Chantal Hamers, Achtelsestraat 7, Hoogstraten. 15 februari: Cédric, zoon van Leendert Kapoen en van Anne Ideler, Lindendreef 16, Hoogstraten. 19 februari: Glenn, zoon van André Snoeys en Suzanne Van Weereld, Leemstraat 5, Hoogstraten. 20 februari: Pieter, zoon van Hendrik van Dijk en van Annita Laurijssen, Meerleseweg 53a, Meer. 22 februari: Natasja, dochter van Luc Voeten en Viviane Sebrechts, Heilig Bloedlaan 297a, Hoogstraten. 22 februari: Stephanie, dochter van Jan Snoeys en Martine Goris, Vrijheid 41, Hoogstraten. 23 februari: Lien, dochter van Jan Haest en Godelieva Pans, Groenewoud 14, Hoogstraten. 26 februari: Gert-Jan, zoon van Martin van Steen en Elly Van Gils, Gelmeistraat 101, Hoogstraten. 26 februari: Jan, zoon van Ludo Geerts en van Marie-Thérèse Lauryssen, Hoge Weg 51, Minderhout. 26 februari: Dries, zoon van Frans Lauryssen en Maria Tilburgs, Beeksestraat 6, Meer. 27 februari: Hans, Mon van Eric Deckers en van Marcella Sels, Meersel 9, Meer.

27 februari: Nick, zoon van Eddy Van Huffel en Greet Bruyndonckx, Karel Boomstraat 49, Hoogstraten. 28 februari: Kris, zoon van Luc Van Loon en Linda Van Nyen, Witherenweg 23c, Minderhout.

1 ; L] Huwelijken „"

18 januari: Jacques Jansens, Ulicotenseweg 61, Meerle en Monique Aerts, Prinsenpad 126, Rijkevorsel. Nieuw adres: Prinsenpad 126, Rijkevorsel. 25januari: Herman Schrauwen, Witvenweg 1, Meerle en Martine Sommen, Merret 16, Rijkevorsel. Nieuw adres: Oostmalsesteenweg 19, Rijkevorsel. 1 februari: Joris Christiaansen, Dreef 30, Meerle en Marjorie Verhoeven, Carnotstraat 106, Antwerpen. Nieuw adres: Carnotstraat 106, Antwerpen. 1 februari: Dirk Leenaerts, John Lijsenstraat 46, Meer en Ilse Van Hoof, Brecht. Nieuw adres: Theo Verellelaan 79, Wuustwezel. 8 februari: Peter Geerts, Staakheuvel 5, Wortel en Lea Jansen, Meerleseweg 50, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 22, Meer. 15 februari: Werner Geerts, en Francine Adams, Lindendreef 7, Hoogstraten. 15 februari: Stefaan Verfaillie, Diestsesteenweg 351, Leuven en Els Cornelissen, Vrijheid 18, Hoogstraten. Nieuw adres: Gelmelstraat 54, Hoogstraten.

16 februari: Luc Roos, Gr. Elisabethlaan 35, Hoogstraten en Diane van Dun, Eindsestraat 13, Meer. Nieuw adres: Dorpsstraat 102, St. Lenaarts. 23 februari: Bart Vorsselmans, Hal 14, Minderhout en Ann Sysmans, Stevennekens 6, Rijkevorsel. Nieuw adres: Stevennekens 6, Rij kevorsel.

FE E-7 s-Opi,

Overlijdens

1 februari: Leopoldina Braspenning, 60 jaar, echtgenote van Adrianus Faes, Heerle 57a, Meerle. 6 februari: Nick Venken, 014111990 Donkakker 4, Meer. 7 februari: Mia Pemen, 20 jaar, ongehuwd, Meerledorp 10, Meerle. 9 februari: August Cornelissen, 81 jaar, echtgenoot van Ludovica Dens, Klinketstraat 27, Wortel. 9 februari: Gerard Van Wesenbeeck, 82 jaar, weduwnaar van Anna De Gruijter, John Lijsenstraat 6, Meer. 10 februari: Sarah van der Kaa, 07 . 11 . 1990, Kerkstraat 31, Meerle. 10 februari: Anna Govaerts, 80 jaar, weduwe van Adriaan Voeten, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 12 februari: Maria Backx, 78 jaar, weduwe van Constant Verbreuken, Klein Eyssel 19, Meerle.

1001 sdeeen voor stijlvol

en gezellig wonen

totaahnterieur 41


AGENDA

Op stap ïn...

BROUWERSHUIS }5P51. EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Zaterdag 30 en zondag 31 maart: HULDE MAURITS BILCKE in het Ostmuseum. Vrije toegang van 14 uur tot 17 uur. Maandag 1 april: Optreden HUGO MATTHIJSSEN & DE BOMEN in Diskoteek High street. Dinsdag 2 april: NAADCURSUS van KVLV om 13.30 uur en 19 uur in de Pax. Zondag 7 april: Opening van de HOOGSTRAATSE TENNISKLUB aan de Kathelijnestraat. Meer inlichtingen: tel.

314.57.67.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Geopend vanaf Ilu. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Schuttershof

17e GEHANDICAPTENDAG vanaf 10 uur in het Klein Seminarie. Zondag 21 april: VAKANTIEBEURS van Dejo Woensdag 24 april: Demonstratie LUNCH en PICKNICK om 20 uur in zaal Pax. Organisatie van KAV. MIGRANTENNAMIDDAG met diverse keuze aktiviteiten voor leerlingen van het Klein Seminarie. Maandag 29 april: GEMEENTERAAD om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis.

HOOGSTAATEN

Zaterdag 13 april: WANDELING van de KVLV-jongeren: 'Ken de bomen in je dorp'. JEUGDFEEST van HVV met o.m. vijftamp en tienkamp, penalty trofee en middagmaal in feesttent aan de jeugdvoetbalvelden. Aanvang om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. EXOTISCH TAFELEN in de Pax, ten voordele van een project in Tanzanic. Inschrijven vooraf 314.81.09. Maandag 15 april: Afhalen VUILNISZAKKEN in de raadzaal van het stadhuis van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur en van 18 tot 20 uur. Dinsdag 16 april: LENTE VERGADERING van de KVLV met thema 'Ken je Vlaanderen', om 19.30 uur in de Pax.

't HOOGHUIS

Marc Van der Smissen

Café - feestzaal

Eethuis Roma

De Eiken

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. -

John Lijsenstraat26. MEER Telefoon 03/315.74.29.

WORTEL

HOOGSTRATEN SNACK- en PIZZABAR

iJ

taverne Gelmeistraat 7

91 31

IE HOOGSTRATEN Tel.03/3147748

I@

in

ROMA CA ÇLML GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: 03.314 8311 42

Tel. 03 314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten Vrijdag 19 april: Lezing door GREENPEACE spreker over watervervuiling in Schelde en Noordzee en over het broeikaseffekt om 20 uur in de parochiezaal van Rij kevorsel. Organisatie Velt Noorderkempen. Van zaterdag 20 april tot zondag 12 mei: Tentoonstelling van de Getekende Kruisweg van ALBERT SERVAES in de Angelazaal van het Spijker. Open van 14 uur tot 18 uur van donderdag tot zondag. Ook op woensdag 1 mei van 14 uur tot 18 uur. Zaterdag 20 april: Viering 15 jaar MARCKRIVER JAZZKLUB in de cafetaria van de Rabboenizaal in het Spijker. Receptie om 20 uur en optredens vanaf 21 uur. Uitstap naar het STRIPMUSEUM in Brussel voor 5e en 6e leerjaar die hebben deelgenomen aan het leesbevorderingsprojekt. Start aan de bibliotheek om 13.30 uur. Optreden van THE KLIEK in Cahier de Brouillon.

Zaterdag 30 maart: DIKKENEKKENBAL in het Slot. Ophaling OUD IJZER door de KLJ Tentoonstelling KAREL VERHEYEN in het Slot, van 14 tot 18 uur. Zondag 31 maart: Tentoonstelling KAREL VERHEYEN in het Slot van 10 tot 18 uur. Maandag 1 april: Tentoonstelling KAREL VERHEYEN in het Slot van 10 tot 18 uur. Zondag 7 april: ploegwedstrijd van KLJGroene Kring, vanaf 13 uur in WortelKolonie. Donderdag 11 april: HUISVUILZAKKEN afhalen van 13 uur tot 15.30 uur in het oudgemeentehuis. Vrijdag 12 april: KROEGENTOCHT van het Slot, vertrek om 19 uur. Zaterdag 13 april: optreden van BEYOND SURPRISES in het Slot. Donderdag 25 april: ophaling GROOT HUISVUIL. Zondag 28 april: WIELERWEDSTRIJD voor Dames, start om 15 uur. Ingericht door Supportersciub Sabine Snyers. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11,30 uur.


AGENDA

MINDERHOUT

MEER

(at-reiauratu

Vrijdag 29 maart: EDDY WALLY komt naar Donderdag 4 april: ALGEMENE VERGADERING in het kader van 30 jaar KAV in 't Fortuin. d e parochiezaal met aanvang om 19 uur. Zaterdag 30 maart: KFC Meer PAASTORMaandag 8 april: KAV ruikt de zomer reeds. NOOI miniemen vanaf 12.30 uur. 'HOE STEL IK EEN PICKNICK- EN Zondag 31 maart: Het herstelde KERKOR LUNCHPAKKET SAMEN?' In het paroGEL speelt voor u t.g.v. Pasen chiecentrum.

DE GRENS S(rljhcek 16

-

Maandag 1 april: KFC Meer PAASTORNOOI preminiemen vanaf 12.30 uur. -

Zaterdag 6 april: Optreden THE PRELUDES in de Mussenakker vanaf 21.00 uur. Dinsdag 9 april: kristelijke gepensioneerden kaarten met gewest in parochiezaal. Gratis bedeling huisvuilzakken in gemeentehuis van 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Zondag 14 april: SPONSORLOOP ten voordele van Broederlijk Delen voor de jeugd van 6 tot 16 jaar aan het parochiecentrum met aanvang te 14.00 uur. HALVE MARATHON met vertrek en aankomst aan het PC. Aanvang te 16 uur. Woensdag 24 april: KVLV nodigt haar + 55-leden uit om het onderwerp 'WAT JE ZELF DOFT' te bespreken.

Vrijdag 12 april: Vzw Mussenakker schiet met KRUISBOOG bij St.-Jorisgilde.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

Zaterdag 13 april: Opendeurdag BIERPARADIJS aan de transportzone E-19.

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken

Zondag 14 april: Laatste seizoenwedstrijd KFC MEER tegen Bezemheide om 15.00 uur.

Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

Woensdag 17 april: KAV-koffie in parochiezaal om 19 uur. Zaterdag 20 april: DORPSOPTOCHT Ste.Rosalia t .g .v. tentoonstelling vlooienmarkt van 14 uur tot 17 uur.

-

frituur

Chiroweekend met CHIROSHOW in parochiezaal om 19.30 uur.

Papillon

Zondag 21 april: VLOOIENMARKT Ste.Rosalia: tentoonstelling van 10 tot 12 uur en verkoop vanaf 13 uur.

Dinsdag en woensdag Café gesloten

SPEED EN TRASH namiddag in de Mussenakker vanaf 14.00 uur.

Minderhout

-

Chiroweekend met eucharistieviering om 10 uur en VLAAMSE KERMIS vanaf 13.30 uur rond het klooster. Dinsdag 23 april: KAV op reis naar Keukenhof Ophaling GROOT HUISVUIL Vrijdag 26 april: 18 JAAR MUSSENAKKER: optreden van Sirre Karoba Kamberra and the Chop Choy Shaggies. Zaterdag 27 april: 18 jaar MUSSENAKKER: 16 uur: voetbal Mussenakker Jong Oud; 21 uur: Optreden Dirty Fingers. -

KLJ verzamelt OUD PAPIER op parking Quirijnen vanaf 9 uur. Zondag 28 april: 18 JAAR MUSSENAKKER: 14.00 uur: optreden Clover.

tel. 3I5)I(Y7 anuir !'JeclerIaIl(I 09-12.111

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

-

DREEF

MEERSEL DREEF Dinsdag 16 april: algemene vegadering van de DORPSRAAD.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. \,J

/

,

HET SLOT Wortels JongerenCafé zonder pretentie Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

MEERLE Maandag 8 april: KVLV vergadering van de Plus vii figjarigen met als thema 'Weet wat je drinkt', om 13.30 uur. Zaterdag 13 april: ASPI-ROCK met Ludo Mariman, The Danish Buttercookies en The Scene. In de Chirolokalen aan de Ulicotenseweg, vanaf 19.30 uur. Zondag 14 april: KULTUURNAMIDDAG van de chiro in de feesttent aan de lokalen op de Ulicotenseweg, vanaf 14 uur. Dinsdag 16 april: PIC-NIC-demonstratie van KAV, vanaf 19.30 uur in de parochiezaal. Woensdag 24 april: Feestviering 20 JAAR KAV met Rik Gorissen en Jos Van Der Veken in de parochiezaal vanaf 19 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS - VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

\ ØScZfl ---77~ nv.Cl£,

0~

43


O 7

4.

ngevallen Brandweer 314.42.43

v

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

-

Rijkevorsel

Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 Centrale Verwarming

F,C

Jan Verheyen Onderhoud

-

indoor tennis squash

snooker Tennisclub Wde~VRIJHEID vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Huwelijken Buis fuiven en klem P A -

-

BART VORSSELMANS Hal 10 2322 Minderhout

Tel 03/315 7h 25

JSTING MARC VANLUFFELEN Te1

0313147578

VRIJHEID 29

OoGsTRA/

44

29 maart tot 5 april: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St.Jozef Rijkevorsel. Tel. 312.12.20. Zaterdag 30 maart: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 5 tot 12 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25. Zaterdag 6 april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 12 tot 19 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondsraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdag 13 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 19 tot 26 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 26 april tot 3 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50.

1"Dyui

03/314.76.81 -

APOTHEKERS

Van

Depannage

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

JOS SERVAES

Van zaterdagmorgen 8 uur tot rnaandaginorgen 8 uur. Paasmaandag 1 april: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. Weekeind van 7 april: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. Weekeind van 14 april: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24A, Meer. Tel. 3 IS .85. 11. Weekeind van 28 april: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00.

Antiek KRIS VOETEN 5

BUITENLAND

[: ]

CONTAINERDIENST

Koekhoven

-

WACHTDIENSTEN ~ HUISDOKTERS

~

Meerdorp 79

5111

Het Belgische Rode Kruis

Vrijheid

2320 Hoogstraten Achte!sestr.

251

-

TeI.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobik 5 REnt

0

1

AUJOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG CeiltrLill verwarmitio Saiutuir

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. 1 april: B. MOYAERT, Moleneinde 10, Weelde. Tel. 014/65.70.87. 6 en 7 april: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten. Tel. 314.51.52. 13 en 14 april: E. NAULAERTS, V. AertseIaerstraat 20, Hoogstraten. Tel. 314.38.88. 20 en 21 april: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten. Tel. 314.45.40. 27 en 28 april: S. ROUSSEUA, Markt 4, Merksplas. Tel. 014/63.35.20.

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten ur. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

THUIS VERPLEGING

LOUIS KENNES

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.