januari 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de

ii (B(B(á 9

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 69 JANUARI 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

fl100 A d

Dit cliché valt ons niet zwaar: WIJ WENSEN U EEN HEEL GOED JAAR

KONINGSKINDEREN


L UIM

TaC'D

Close encounters of Albert's kind.

nainu

Het Slim Buroke vzw

Het Slim Burokevz''

Over de succesvolle oprichting van zijn Zelfhulpgroep Chronische Rugpatiënten (ZeCRu vzw) waren wij zeer nieuwsgierig. Daarom gingen we eens luisteren hoe ver Albert er mee stond. Schoorbeek 8a, hier komen we. AV: Wel, ik heb de eerste statutaire vergadering achter de rug. Haha. Heb je hem? Het was echt fantastisch. Het zat hier vol met kreunende en steunende rijglijders. En allemaal om ter hardst klagen, natuurlijk. Ik voel me in ieder geval al een stuk beter. Dat is toch iets speciaal hoor, zo gelijkgezinde mensen bij elkaar gebracht. Terwijl ik dat nu zeg denk ik aan iets, ge weet toch dat de koning en de koningin deze maand 30 jaar getrouwd waren? Weet ge wat gij eens moest doen met uw gezetteke? Ge moest alle Elisabeth's, Albert's, Leopold's, Astrid's, Fabiola's en Boudewijn's zo ook eens bij elkaar zetten. Dat zou geweldig zijn... DHM: (trots) Is al gebeurd, Albert, in 't begin van deze maand AV: (heftig tot boos) Hoe? En ik ben toch niet uitgenodigd geworden? Hoe kan dat dan? Ik heet toch niet voor niks Albert. En kreegt ge daar eten? Uw kas weer goed volgeslagen, zeker? DHM: Jamaar, dat moesten petekinderen zijn. En gij waart toch thuis de oudste, niet? AV: Ja, maar ik heet wél Albert. En dat is niet zomaar, hoor! Ik ben geboren in 1927. Albert is koning geworden in 1909 en heeft zich in de oorlog zeer moedig gedragen samen met 'die van zullie', de koningin-verpleegster Elisabeth. Omdat onze vader en ons moeder dat zo prachtig vonden hebben ze hun eerstgeborene, en daardoor symbolisch heel hun gezin, opgedragen aan de koene vorst. Ze hebben toen een uitgebreide brief gestuurd en geloof het of niet, een week later kregen ze een hele 'kindskorf' thuisgestuurd; kakdoeken, bavetten, naveldoekjes en ook een kleed-

h.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverng Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten teL: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ADMINJSTRATIE:tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 veranw. uitg,: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 i{oegstraten

2

je. Ik was dan wel geen 'statutair' petekind maar volgens de begeleidende brief moet het de koning toch getroffen hebben. Tommetoch! Dat ge dat niet wist. Dan had ik er ook bij kunnen zijn. Tju-tju! Daar maak ik nu 'sund' van, zie! DHM: Als ik dat zo hoor, vind ik het ook wel jammer, echt. AV: Op 22 februari 1934 is 'den Albert' van de rots gevallen. Zijn kamerdienaar, Teofiel Van Dijck, had hem naar Marche Les Dames gereden om nog rap 'een bergske te doen'. Wel die Teofiel da's nog van dat Van Dijckevolk' van Loenhout! Ons moeder heeft daar nog gediend toen ze jong was. Den Teofiel was een knappe gast die door de Eerste Wereldoorlog een speciale vriendschap kreeg met het koningshuis. Van Sooike Van Dijck, zijn broer heb ik later nog gehoord dat koning Albert persoonlijk van mijn bestaan wist. En dat hij het 'sund' vond dat hij niet echt mijn peter kon zijn. DHM: Ge wilt toch niet zeggen dat koning Albert 1...

AV: Zeer zeker. Die kende mij. Ik zal u meer vertellen. Een jaar voor hij stierf, in 1933, is hij eens komen jagen op 't goed van Stas. Toen heeft hij persoonlijk gevraagd of Alberke Vorstenbosch (ik was 6 jaar toen) daar niet ergens woonde want dat hij mij eens wilde zien. Toen is Teofiel Van Dijck direkt naar 't school gekomen om mij te halen. Omdat hij zomaar in zijn 'trakkers'-kleren was geloofde juffrouw Scholastique, een tang van een wijf, hem niet. Ik hoor ze nog zeggen: 'Jaja, en Pius XI is er ook bij zeker. Maakt dat ge wegkomt'. Anders had ik de koning in hoogst eigen persoon gezien. Tju toch. Als ik nu op die bijeenkomst was geweest, had ik dat allemaal eens kunnen vertellen, en dan had ge dat ook in De Hoogstraatse Maand kunnen publiceren. Dan zouden die fameuze 'petekinderen' nogal een gezicht getrokken hebben. Dat heeft toch zeker niemand meegemaakt! DHM: Dat zou ik zo rap nog niet zeggen, Albert! AV: Ge wilt me toch niet wijsmaken zeker dat er iemand echt met de koning gesproken heeft? DHM: Toch toch, Albert, toch wel. AV: (groen van nijd) Boh. Uiteindelijk betekent het natuurlijk niet zoveel. Want ochot, wat zou ik eraan gehad hebben. Ik was nog maar 6 jaar. En daarbij. Pffff.

Natuurgebied Tussen de Krochten weg in Zundert (Nl.) en de Maxburgdreef in Meer ligt een mooi natuurgebied aan de Bicinkenaart/oop. Het grootste deel ligt aan de Nederlandse zijde van de grens en heeft het statuut van natuurreservaat. Het kleinere deel aan Belgische zijde is een waardevol natuurgebied dat blijkbaar weinig bescherming geniet. Grote delen worden gebruikt als stortplaats voor allerlei afval. Min of meer systematisch worden de oude turfputten en grachten gevuld. Milieubeschermers en natuurliefhebbers luidden dan ook de alarm klok want dergelijke vochtige gebieden met een zeldzame flora en fauna zijn bijzonder schaars geworden in onze gemeente.


Liliane Bastijns (* 1959 in een gezin met 8 meisjes, waarvan 1 overleden en gevolgd door 2 jongens)

Er waren eens 14 koningskinderen Op 16 december waren koning Boudewijn en koningin Fabiola precies 30 jaar gehuwd. Voor De Hoogsiraatse Maand was dat een goede reden om alle Hoogstraatse petekinderen eens bijeen te zoeken. We vonden slechts één Fabiola (die momenteel in Loenhout woont) en 4 Boudewijns. Daarom besloten wij ook de andere koninklijke petekinderen op te zoeken. Via een aankondiging in verschillende kranten, streekradio's en ons eigen maandblad, aangevuld met een telefonische speurtocht konden we er in totaal 13 vinden plus iemand die wel 7de dochter was maar waarvoor niet het peterschap van de koningin werd aangevraagd. Alle 14 werden uitgenodigd voor een kort samenzijn en de traditionele groepsfoto. Twee konden jammer genoeg niet aanwezig zijn. Het werd echter heel gezellig. Bij de lectuur van wat volgt is het goed om te weten dat de zo geliefde koningin Astrid (geh. met Leopold III in 1926) verongelukte in 1935. De moederkoningin Elisaheth (gehuwd met koning Albert in 1900) leefde toen nog. Door de houding van Leopold III in de oorlog en de politieke intriges daarrond, alsmede zijn snelle huwelijk met Liliane Baels, die niet van adel was en waaruit vöcir de 'normale biologische' tijd Alexander geboren werd, werd Liliane nooit koningin genoemd doch slechts verheven tot 'prinses' (van Rethy). Dat maakte het voor de geborenen tussen 1941 en midden jaren '50 moeilijk een meter te kiezen. Liliane kon moreel niet en Astrid was dood, dus maar weer Elisabeth. Rond 1958 viel ook zij in ongenade door in volle koude oorlog eigenzinnig naar Rusland te reizen. Exit 'de Rode Koningin'. De storm rond Liliane was ondertussen wat geluwd en Paola (Ruffo) was door haar huwelijk met prins Albert op het toneel verschenen. Daarom hadden de koningskinderen op dat moment de keuze tussen 3 voornamen: Elisabeth, Paola en Liliane. Pas na 15 december 1960 werd de keuze weer eenvoudig. Fabiola was de naam. Liliane Pemen (*1958 in een gezin met uitsluitend 7 meisjes)

Ik vind Liliane een mooie naam. Bij mijn geboorte heb ik een servetring en een bekertje gekregen met een letter L. Die staat nog steeds op mijn slaapkamer. En elk jaar met mijn verjaardag kwam er een kadootje aan en een

H it s

Bij mijn geboorte was dat hetzelfde, ook die beker met servetring niet letter L. En met mijn verjaardag elke keer een kado: een 'electro' heb ik ooit gekregen, ook eens een grote doos

met papiertjes om te vlechten en klei en zo, een puzzel met een klok op. Die electro heb ik trouwens nog steeds. Vanaf het moment dat ik het besefte, vond ik het toch een eer om koningspetekind te zijn. Mijn peter en meter waren ook Jules Sneyers en mevr. Rommens. Voor mij mochten ze kiezen tussen de namen Elisabeth, Liliane en Paola. Ze vonden Liliane waarschijnlijk de mooiste.

LEOPOLDI

LJ

heling van Sa98en. prinsvon Sakaee-Cokorg-Gha. koning denBadgen (1631-1665)

VAN_BELGIE LEOPOLDII

I:lP

FILIP

kanvg der 6een (1865.1909) 0f935 09llMava.Hen&ika

CI-(ARLOTTE

graaf van inaa,deren 0 1837 t1905 c63 Maria van Hohenzoije,n

1840 t1927 Maxkndiaan van Oo0enrk 0

ALBERT Belgen (19091934) 01875 (B) ESsabeOr herlogin iii Beleren

LEOP&D IV (B)

KAREL

MARIE-JOSE

konkig der Been (1934-1950) graad van Vlaanderen 01965 01983 01983 t1983 (1) Aslnd van Zwedon. 2) [kan Baels, pnlnses van 88159

JOSEPHINECHARLOTTE))) 01937 (B)Jan van Luventurg

BOUDEWIJN 1(1) koriing der [lelgen (1951v1934 (S) Fobiola de Mofa YA,agon

ALBERT (1)

FlOP 0

ALEXANDER (2)

prins van Luik 01934 (5) Paolo Aulfo di Calabnia

)

1965

0 1942

°r906 (fl)Untoriovanpièmom

MARIACHR)STINA (2) 0

1981

MARIAESMERALDA (2) 0 1990

ASTRID LAURENT 0

1993

0 1863

brief met felicitaties. Dat was zo tot mijn Astrid Rommens (*193 7 in een gezin met 7 plechtige kommunie. Toen kreeg ik een vulmeisjes) pen waar mijn dochter nu nog mee schrijft Van mijn echte meter, koningin Elisabeth, in 't school. En toen ik trouwde kwam er zelfs heb ik nooit iets gehoord. Ikzelf tenminste nog met 'de tram' een geschenk, een kristal- niet. Bij mijn geboorte zou ik een 'kindskorf' (en kom, die ik nog steeds heb. Ik had toen gekregen hebben. Maar daarna niets meer. Ik wel een aankondiging gestuurd, anders kon- heb er wel nooit veel voor gedaan hoor. den ze dat niet weten, hè. Ik had dus een leenmeter, madame VermeuMijn vervangende peter was de toenmalige len, de vrouw van de burgemeester. Mijn peschepen van Meer, Jules Sneyers, en mijn me- ter was de eerste schepen Jaak Brosens. Bij ter was mevr. Rommens, de vrouw van de mijn meter mocht ik 'sinterklaas gaan zetten', burgemeester. Elk jaar met nieuwjaar ging ik dat herinner ik me nog wel. Maar dat was gedaar mijn nieuwjaarsbrief aflezen. lijktijdig voor mijn nieuwjaar, geloof ik. Ik


KONINGSKINDEREN Astrid Van Bavel (*1946 in gezin van eerst 2 jongens dan 9 meisjes en weer een jongen) Mijn eerste naam is ook Elisabeth. Mijn vervangmeter was Martha Van Nueten. Madammeke George (Voortman) zou graag meter geweest zijn maar die mocht niet van de familie. Ik had nog een meter, tante nonneke, de zuster van ons moeder. Ze waren allebei evenwaardig als meter. Mijn peter was gewoon de familie-peter die aan de beurt was. Van het Hof kreeg ik de kindskorf: doeken, hemdekes en een kleedje. Die waren daar heel blij mee want er was door mijn oudere zusters al veel versleten natuurlijk. Er was ook een brief bij aan mijn ouders gericht. Er was toen ook een groot feest waar heel Meerle aan mee deed, dat hebben ze me nog

heb eens stof voor een nieuw kiecd gekregen. Soms bracht de huishoudster dat gewoon. Ik herinner me wel dat ik op het kasteel van Gestel een nieuwjaarsbrief ging lezen. Toen 5 jaar geleden koningin Astrid 50 jaar overleden was, ben ik naar een tentoonstelling over haar gaan zien in Brussel. Later ben ik nog 2 keer de kapel in 'KĂźssnacht' gaan bezoeken. EĂŠn keer met de bus en toen de chauffeur hoorde dat er een Astrid bij was, reed hij er speciaal langs. Daarna ben ik er nog eens geweest met ons gezin. Ik heet met mijn eerste naam eigenlijk Elisabeth omdat Astrid geen meter meer kon zijn natuurlijk, die was toen al 2 jaar overleden. Maar omdat mijn ouders daar zoveel spijt van hadden noemden ze me toch Astrid.

i Elisabeth Geenen (E!isabeth A nna Maria Franciscus, *1915 in een gezin van 14 kinderen met 9 meisjes op rij) Mijn hulppeter was Frans Van Aelst, schepen of zoiets. Mijn meter was madame Vermeulen. Tot mijn 12 jaar heb ik daar 'mijne korf' mogen gaan zetten. Van de koningin heb ik nooit iets gehoord, geen kadokes, geen brief. Van de stoet weet ik natuurlijk zelf niets meer maar ik heb horen zeggen dat mijn wieg op een 'gerij' werd gezet en door heel Meer werd gereden. Ik ben wel eens de koninklijke serres gaan afzien met de bejaarden maar dat had niets te maken met mijn koninklijke meter. Ik ben 21 jaar bestuurslidgeweest van de bejaarden. In Meer ken ik er toch geen anderen van mijn generatie die petekind zijn.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstel Ii ngen -

Astrid Christiaensen (*1938. Is wel de 7de dochter maar geen petekind van de koning) Ik heet wel Elisabeth Astrid maar dat komt omdat mijn familie-meter toevallig ook Elisabeth heette. Die gaf haar meterschap niet af. Bij ons is dat trouwens allemaal in stilte voorbij gegaan, niet langs het gemeentehuis en zo, mijn vader wilde dat niet. Ik ben dus gewoon gedoopt hoewel ik de 7de dochter was. Maar het koningshuis heeft daar niets mee te maken. Ik zeg juist nog: als ik zo hoor wat die ander allemaal kregen, dan sta ik nog flink achter. Maar ja, mijn ouders wilden het zo. Ik heb er eigenlijk geen spijt over, hoor!

4

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


KONINGSKINDEREN Leopold Boudewijns (*1942 op de Vogelenzang in een gezin van 12 jongens en 3 meis-

jes, woont momenteel in Brasschaai) Van koning Leopold heb ik nooit iets gezien of gehoord. Hij was trouwens ook gaan lopen hè in cle oorlog.

Wij staan er niet zo bij stil, maar uiteraardheeft een druk bezet man als koning Boudewijn ook zijn eigen administratie. Die bestaat grosso modo uit 2 diensten: liet kasteel van Laken en het koninklijk paleis te Brussel. Bij de eerste worden de meer protocolaire zaken afgewerkt. In de tweede cle in eer binnenlandse aangelegenheden. Hei is ook daar dat de adnunistraiie omtrent Boudewijns petekinderen huist (of/s het 'paleis!'?,). Depetekinderen van Fabiola worden behandeld in haar eigen secretariaat. Wij namen even kontakt op inet d/zr. S., afdelingshoojd. Our. S.: Er zijn momenteel 592 petekinderen van koning Boudewijn. Daarvan zullen er wel rees overleden zijn maar ze zijn wel jonger dan 40 jaar. Wij vragen nooit zelf' om het peterschap. Gewoonlijk doen de ouders of het gemeentebestuur daarvoor een aan vraag. Tegenwoordig krijgt de pasgeboren Boudewijii een zilveren eierchaal/je kado bij de geboorte. Bij een huwelijk zendt de G,'ooimaarschalk een foto van ons vorsten paar in een lederen kader.

DHM: Krijgt u veel brieven van de pefekinderen?

Dhr. S.: Niet zo bijzonder veel. Rond Kerstmis en Nieuwjaar en bij hun Imuwelijk sturen de meesten een kaartje, maar door het jaar niet zo veel. t)HM: Met de afname van hei grote kinderal worden de Bouwtlewijns toch zeker zeldzaam?

Mijn vervangpeter was burgemeester Desmedt en mijn meter madame Stas. Daar ging ik elk jaar mijn nieuwjaarsbrief lezen tot mijn 14 jaar. Toen ik 21 werd, heb ik van niadamc nog iets gekregen, zonder dat ik haar verwittigd had of zo, maar ze wist het toch nog. Dat was heel attent. Dat was een 'pied-de-stal' met zoiets op gegraveerd. Dat de koning mijn peter was, heeft voor mij niet zoveel betekend. Als dat niet in oorlogstijd was geweest, was dat misschien allemaal wel heel anders geweest. Maar ik heb me daar niet zoveel zorgen over gemaakt. Och kom, als ge uit zo'n grote hoop komt, dan zijt ge toch rapper content, denk ik.

Elisabeth Donckers (*1952 in gezin van 10 meisjes waarvan 2 overleden, woont momenteel in Loenhout) Mij hebben ze Elisabeth genoemd omdat die toen nog koningin was. Ik had eigenlijk liever ook Liliane geheten, dat vind ik een mooiere !rerrrrl.

Bij mijn geboorte hebben ze wel een doopmantcltje gestuurd en een kindskorf, wat 'bavettekes' en zo. Later denk ik niet dat ik nog iets gehad heb. Voor mij hebben ze in Minderhout geen stoet gedaan. Mijn nieuwjaarsbrieven stuurde ik maar gewoon naar mijn peter en meter, burgemeester Desmedt en mevr. Stas, van 't kasteel.

Dhr. S.: 0 jazeker! In 1989 hadden wij bijvoorbeeld slechts één petekind, ïn '86 en '87 ook. Maar in 1988 zeifs geen enkel. Dat was ook in '82, '83 en '84. In 1985 waren er twee. De meesten situeren zich in de jaren '50. Toen waren er wel jaren van dertig perekinderen. Vergeet niet (lat onze koning ook nog peter is van Zaïrese kinderen tot aan de onafhankelijkheid. Dal zijn ei' nog eens 79. DHM: Als er dan toch zo weinig bijkomen, kan de koning zich dan niet eens persoonlijk met die nieuwe petekinderen bezighouden? Dhr. S.: Dat wel, maar de koning houdt eraan iedereen gelijk te behandelen.

En dan zijn liet er toch wal veel. I)HM: In bijvoorbeeld Nederland, is het koninklijk peterschap ongebruikelijk. Hoe is het hier dan wel ontstaan? Dhr. S.: Wel, daar is opzoeking naar gebeurd maar er is niemand die het weet.

Het is vermoedelijk ontstaan onder Leopold 11, maar zeker is dat niet, DHM: Op 18 juli is er een viering gepland. Wal gaat er daar gebeuren?

Dhr. S.: Dat weet ik niet maar ik vraag het even voor ii na op het paleis. Dan vraag ik gelijk aan het secretariaat van de koningin hoeveel petekinderen zij heeft. Ik bel ii seffens weer op. (10 minuten later) Fabiola 'S zijn ei' 256. 0p 18juli worden alle petekinderen, Boudewijns en Fabiola's, op hei paleis uitgenodigd voo,' een receptie. DHM: Hartelijk dank. Dhr. S.: Graag gedaan!

Bovenaan v. 1. n. r..' Leopold Boudewijns, Boudewijn Frison, Elisbeth Donckers, Fabiola Aerts, Liliane Bastijns, Boudewijn Hendrickx, Boudewijn Kustermans. Onderaan v. 1. n. r.: Liliane Pemen, Astrid Rommens, Elisabeth Geenen, Astrid Christiaensen, Astrid Van Bavel.


KONINGSKINDEREN Boudewijn Kustermans: (*1965, gezin van 7 zonen op rij)....Maar ik weet nog niet wie dat bij mij zal zijn. Bij ons zijn ze er al ruzie over aan 't maken over wie er mee mag.

Fabiola Aerts (*1964, woont momenteel in

Loenhout) Ik vind Fabiola eigenlijk geen mooie naam. Mijn peter was Jules Sneyers en mijn meter de vrouw van notaris Rommens. Maar ik kan me die helemaal niet meer voorstellen, alhoewel we daar elk jaar naartoe gingen.

Het gebeurt soms dat mensen zich afvragen hoe ik aan de naam Fabiola kom, maar toch zelden. Bij mijn geboorte kreeg ik een zilveren bekertje met een lepeltje. Elk jaar stuurde ik mijn nieuwjaarsbrief op en kreeg ik een brief terug, altijd dezelfde. Toen we trouwden kregen we een foto, die ze ondertekend hadden, van hen. Ik heb me wel afgevraagd, en goed gekeken ook, of ze dat wel eigenhandig gedaan hebben. We kregen toen ook een telegram maar vraag me niet wat daar in stond, dat weet ik niet meer. Voor mij was er ook een stoet in Meer. Toen hadden ze op een wagen een boot gemaakt, daar heb ik nog foto's van. In 1975 zijn we eens in het Sportpaleis uitgenodigd geworden voor het 25-jarig koningschap. Daar waren toen alle Boudewijns en Fabiola's van de provincie, zo'n 140, met heel hun familie. Daar was een concert en een film en zo. De vendeliers van Meersel-Dreef hebben daar toen ook opgetreden. Veel weet ik er echter niet meer van, alleen dat het snikheet was en dat we geen drinken kregen. Daags tevoren was mijn zuster getrouwd en waren we te laat te bed gegaan. Zo zaten we er allemaal te slapen. Dus héél interessant zal het wel niet geweest zijn, hè. Boudewijn Frison: (* 1959 te Tienen, gezin van 7 zonen op rij).Mijn vervangende peter was mijn nonkel. Normaal had het ook de burgemeester moeten zijn maar dat was een socialist en bij ons waren ze katholiek en dat kon dus niet, hè. Mijn meter was gewoon de familiemeter van dienst. Bij mijn geboorte kreeg ik een zilveren beker met een gouden randje en een lepeltje, beiden met een B erop. Mooi verpakt. Boudewijn Hendrickx:... zo in een leren doosje. Boudewijn Frison: Ik heb de gewoonte aan-

genomen met elke feestdag, Kerstmis en zo, een kaartje te sturen. Daji kiceg ik in het bc gin een kaart terug maar later is dat een brief geworden: 'Hartelijk dank voor de wensen die u aan de Koning en de Koningin richt...', afgetekend door de kabinetschef. 't Waren wel altijd dezelfde maar ik heb ze toch allemaal bewaard. Als we op reis gaan of zo, dan stuur ik nog steeds een kaartje naar de koning met 'zonnige groeten uit Spanje' of zo. Ik heb dat altijd graag gedaan. En verder kijken wij uit naar 18juli, hè. Dan is er een receptie en we mogen één persoon meebrengen.

ik herinner me ook wel die beker en die brieven en zo, maar die liggen ergens in een schoendoos. Ik trek me daar allemaal niet zoveel van aan. Over mijn naam worden er bitter weinig vragen gesteld. Ooit is dat wel gebeurd maar nu kennen de mensen die ik zie, mij allemaal. Mijn peter was burgemeester Glenisson en mijn meter madammeke Lauwers. Daar ging ik mijn nieuwjaarsbrief wel eens aflezen maar bij de burgemeester ben ik nooit geweest, daar gaf ik niks om.

19

Vooral in Meer en Meerle was het een stevige traditie een stoet op te zetten bij een 7de zoon of dochter. Daarin werd traditioneel de doopplechtigheid uitgebeeld van het 'koningskind' maar ook van zijn of haar 6 voorgangers. Daarom bestond elke stoet uit een uitbeelding van

7 doopplechtigheden met als apotheose de uitbeelding van de doopplechtigheid van de nieuwe boreling. 0p bijgaande foto, uit het archief van Astrid Rommens, zien we de uitbeelding van haar doop door 'burgemeester' Jan Dufraing (momenteel missionaris in Zaïre), 'moeder' Jeanne Schrauwen en 'koningin' Maria Grauwmans. Gezien het grote aantal figuranten is het niet verwonderlijk dat vele mensen zich nog een 7de in rij herinneren.


KONINGSKINDEREN Boudewijn Hendrickx (Boudewijn Georges

Aloïs Emma). (*1967, gezin van 7 zonen op rij).

Ik word eigenlijk Georges genoemd en iedereen kent mij ook zo.

meter trekken en dat was heel plezant. Mijn zuster mocht ook op haar verjaardag op bezoek komen bij haar peter. Dât heb ik gemist. Als kind begrijpt ge dat niet zo goed. Al zijn er ook andere kinderen die hun peter nauwelijks gekend hebben. Op een keer had ik dan toch een nieuwjaarsbrief naar de koning gestuurd en kreeg ik een kaartje terug met van voor een kroontje op. Ik fier natuurlijk. Het jaar daarop deed ik dat weer maar ik kreeg een exacte kopie van vorig jaar. Toen zag ik, als kind natuurlijk, daar in een bijhuisje van het koninklijke paleis een oude medewerker zitten achter een hele stapel kaarten die nog verstuurd moesten worden naar al die petekinderen en de koning die er niet eens naar omkeek. Pas op, ik begrijp nu ook wel dat de koning zich niet met zoiets kan bezighouden. Maar het stoort me toch als iedereen zegt: 'Amai, gij zijt een petekind van de koning. Wat een eer! Dat heeft zeker, nogal wat voordelen'. Ik had veel liever een gewone peter en meter gehad waar ik écht naartoe kon gaan. Ik zou trouwens zelf ook heel gaarne peter zijn. Maar dat zit er ook al niet in. Leopold Roeien (*1938, geboren op Schuivenoord, woont momenteel in Brecht, niet aanwezig op de groepsfoto)

Mevrouw Voortntan was mijn meter en die stond er op dat ik genoemd werd naar haar overleden man. Adriaan was dan van Glenisson en Aloïs en Emma van de peter en meter die eigenlijk aan de beurt waren. Vandaar. Bij mij was alles hetzelfde natuurlijk als bij die andere Boudewijns. Bij mijn huwelijk kreeg ik ook zo'n ondertekende foto. Ik heb lang op die handtekening zitten studeren en volgens mij is ze wel degelijk door de koning zelf gezet. Ze is tenminste toch goed onleesbaar, dus het zal zeker zo wel zijn. Boudewijn Oninckx (*1958, 7 jongens en 1 meisje. Niet (ian wezig op de groepsfoto)

Bij mijn geboorte kreeg ik een zilveren servetring die ik op 't Seminarie altijd gebruikt heb maar op 't laatst toch ergens ben kwijtgespeeld. Omdat onze vader gildekampioen was, kreeg die een nieuwe handboog en voor in huis kwamen er twee nieuwe zetels. Toen ik in '57-'58 in Brussel op school was wandelde ik eens met mijn kameraad door de Nieuwstraat en ik zeg: Daar zie, daar komt mijn peter aan. Mijn kameraad zegt: Dat kan niet, weet gij wel wie dat is? Dat is Leopold III. Ik zeg: Awel, zie ge't. En ik stapte er naar toe. Die bodyguard hield mij natuurlijk tegen maar ik vroeg of ik toch een goeiendag mocht zeggen tegen 'mijn peter'. De koning had dat gehoord en kwam naar mij toe. Hij zei dat ik maar eens moest komen 'klappen'. En effectief, enkele dagen later kreeg ik op het internaat waar ik was, een uitnodiging om eeiis af te komen naar het paleis.

«

rszrst tsr 2.9

-

Bij de wachters moest ik me eerst aanmelden maar omdat de koning wist dat ik ging komen, deed die al van ver teken dat ze mij moesten binnenlaten. Hij vroeg me wat ik wilde drinken: een koffie, een pintje of iets sterk. Ik dronk een pintje en hij dronk er een mee. We hebben zo drie kwartier over van alles en nog wat gepraat: over ons gezin, mijn broers, over het 'geboer' thuis, over Meerle en de streek. Toen was zijn tijd om, maar omdat hij vond dat we nog niet uitgeklapt waren, vroeg hij mij nog eens terug te komen. Dat heb ik dan 6 weken later nog eens gedaan. En weer maar gepraat over van alles en nog wat, vooral over de school die keer. Ik vond dat natuurlijk heel interessant. Ge moogt dat nu allemaal wel schrijven, hoor. Maar zelf vertel ik dat bijna nooit, want de mensen geloven dat toch niet. Ja, het is in feite wel een ongelofelijk verhaal ook.

BEGRAFENISSEN

JORIS ;.

met dat peterschap van de koning. Mijn ver vangpeter was burgemeester Desmedt en mijn meter madame Stas. Het standenverschil was in die tijd veel groter dan nu, wat maakte dat ik mijn nieuwjaarsbrief gewoon opstuurde. Van madame Stas kreeg ik dan een briefje terug met 100 fr. of zo, wat zeker veel was. Maar daar ging het bij mij niet om. Ik zag mijn broers met nieuwjaar naar hun peter en

? Y' Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATEN HANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


Druk werk ~ Drukwerk Laat dan je

verzorgen door

GRAPHIC DESIGN Voor al uw reklame- en ander drukwerk kan je vanaf nu terecht bij Graphic Design. Wij hebben o.a. een zeer uitgebreide collectie geboorte-, huwelijks- of jubileumkaarten ter beschikking maar ook voor ander familie- of handelsdrukwerk, mailings, folders (ook grote oplagen), kranten en zelfs boeken moet je bij Graphic Design zijn. Geen opdracht is ons te zwaar! Ook voor een nieuw ontwerp (logo's, advertenties, folders. ..... ) kan je bij ons terecht. Dus aarzel niet en neem kontakt op met Patrick Lambregts opdat jij zelf met uw eigen zaak bezig kunt zijn.

LET OP! Graphic Design is enkel bereikbaar na 19.00 uur.

_

GRAPHIC DESIGN

Lambregts Patrick

Jan

w -

van

Cuyckstraat 23

-

2320 Hoogstraten

-

03/3 14 68 34

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de Maand is: Rik Grauwmans Lod. de Konincklaan 316 ('Plekje bij de Molen') 2320 Hoogstraten

Keuze uit méér dan 200 verschiUende modeE len: grasmaaiers. bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL MORRISON . NIBBI • WOLF

IIO1%TD

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout) -

(03) 314 41 15


De Middenstandsblues Hoe florissant is de toekomst voor Hoogstraten als winkelcentrum? Deel 2: De hiphop van vandaag In de vorige Maand lieten we drie voormalige NCMV voorzitters aan het woord over groei en bloei van Hoogstraten als winkelcentrum. Een tweede tafel met gesprekspartners werd benomen door het duo Jan Martens en Luc De Backker, respektievelijk huidige NCMV voorzitter en bestuurslid. Beiden zijn nog volop aktief in het zakenleven: de eerste bij CM Produkties, de tweede als zaakvoerder van drie winkels en fabricage van eigen merkkleding. Beiden vrezen dat de hedendaagse hiphop een minder gunstige zakelijke en kom merciële realiteit verbergt. In de hitnotering voor het Hoogstraatse winkelcentrum klinken immers helaas ook wel eens valse noten, te wijten aan ligging en geringe bevolkingsdichtheid. De enorme vlucht die de grond- en huurprijzen hebben gen ornen, legt bovendien een stevige hypoteek op de kommerciële toekomst van heel wat zaken. De kunst zal er in bestaan om de zwakte om te buigen naar sterkte. Door zijn ligging en allure dankzij het historische kader en laankarakter, kan Hoogstraten na gestruktureerde toeristische promotie een eigen wandel- winkelpubliek aantrekken. Maar dan zullen sommige zelfstandigen bereid moeten zijn om uit kreatievere vaatjes te tappen. Jan Martens: 'Om een vollediger beeld te krijgen, zou er eigenlijk ook een vertegenwoordiger van de Horeca bij dit gesprek aanwezig moeten zijn. Zoals dat overal het geval is, lijken er ook in de NCMV belangengroepen te zijn ontstaan. Zo hebben wij de HAD gara-

gisten, eigenlijk ook de kledingbranche, de Horeca die bijvoorbeeld minder makkelijk deelneemt aan de akties vanuit een heel specifieke werking. Vind ik hoegenaamd geen probleem, zolang we uiteindelijk allemaal als Hoogstratenaars aan hetzelfde zeel trekken...'

s

1 Jan !viartens

'

'

Luc De Backker

Aantrekking Luc De Backker: 'De aantrekkingskracht van een winkelcentrum is uiteraard een kompleks gegeven. Voor Hoogstraten is er in de eerste plaats de ligging tussen Turnhout, Breda, de rand van Antwerpen en vlak aan de grens. Bovendien is Hoogstraten met de Vrijheid, de bomen, het begijnhof, de kerk... op zich een aantrekkelijk gegeven. Het heeft alles om een gezellig stadje te kunnen zijn. Anderzijds brengt de ligging in een bij uitstek landelijk gebied dicht bij de grens met zich mee dat het aantal potentiële kopers beperkt is waardoor wij ons publiek van veel verder moeten rekruteren dan anderen. Het noorden van het land is ook altijd een wat achtergesteld gebied geweest. Wanneer je de Vrijheid bijvoorbeeld in kommercieel opzicht gaat vergelijken met de Turnhoutse Gasthuisstraat, dan moet je toch heel eerlijk bekennen dat er een groot verschil is. Daarvoor vormen wij een veel te kleine gemeenschap. Overigens is de Vrijheid in feite geen echte winkelstraat, vind ik: de langgerekte vorm, enorme breedte, de gemengde bewoning geven ons een volkomen ander karakter dan een gewone winkelstraat elders. Wat ook weer zijn charmes heeft natuurlijk.' Jan Martens: 'Dat Hoogstraten als winkelcentrum slechts een beperkt potentieel aan kopers kan hebben, is meteen ook de verklaring waarom de verhollandsing hier zich niet manifesteerd zoals dat wel het geval is in Turnhout of Herentals. Die winkelketens doen uiteraard aan grondig marktonderzoek voor-


MIDDENSTAND aleer ze zich ergens vestigen. Ten tijde van Leon Doms als NCMV voorzitter heeft men hier trouwens ook een onderzoek naar het kooppubliek opgezet. Wat bleek daaruit? Ten eerste dat Hoogstraten als regio te dun bevolkt was. Ten tweede dat er een verdere beperking is door de grens. En ten derde dat de koopkracht gemiddeld nog een stuk lager lag dan op vele andere plaatsen. Konklusie was dat wij werkelijk mensen van heinde en verre moesten aantrekken, ertoe moeten bewegen om er een dagje Hoogstraten van te maken om uiteindelijk als middenstand onze kost te kunnen verdienen. Ik heb de indruk dat vele nieuwelingen zich nogal eens verkij ken op het 'riante Hoogstraten'. Het oogt prachtig, heeft

Hof ter Smisse Op 26 januari wordt Hof ter Smisse geopend. Het betreft een uit de kluiten gewassen feestcomplex van Feestservice Vandersmissen dat gevestigd werd in een verbouwde en uitgebreide villa aan het Van Aertseiaerplein. Lange tijd daarvoor waren er plannen

om een dergelijk complex te vestigen in Wortel, uiteindelijk werd het Hoogstraten zelf. Het complex omvat een oritvangsthal, woonruimte die verbouwd werd tot restaurant, ontvangstof dineerruimte voor groepen tot 40 personen. Verder is er een wintertuin van 120 m 2 waarlangs men naar een grote zaal kan met capaciteit van 270 tot 300 personen. De totale capaciteit bedraagt dus van 40 tot pakweg 400 bezoekers. Marc Vandersmissen: 'Wij zitten onderhand zo'n twaalf jaar in het vak en hebben onze service in die tijd steeds meer uitgebreid. Ook de kwaliteitsnormen zijn meegegroeid. Wij maken er een punt van om restaurantkwa!iteit op het bord te geven. De akkommodatie dient echter ook aan deze kwa10

allure door heel die omkadering, maar dat schept enorme en irreële verwachtingen van middenstanders die zich hier komen vestigen. Want het publiek dat zij moeten hebben om rond te kunnen komen, is er niet zomaar vanzelfsprekend. Dat moet je van veel verder dan normaal naar hier halen.'

Prijzen Luc de Backker: 'Zaken doen en overleven, dat is al lang geen eenvoudig iets meer. Vroeger kon men hier een pand vinden aan een schappelijke huur. De vrouw bleef thuis bij de kinderen en deed tussendoor de winkel. De man ging werken en samen kwamen ze goed

liteitsnortnen te beantwoorden, waardoor je vanzelf uit het circuit van parochiezalen groeit. Wij doen feestaanneming en -verzorging in banketst iji, allerlei soorten van buffetten enzovoorts voornamelijk voor kliënten uit de middengroepen. Dat wil zeggen: middenstand, bedrijfsleven, onderwijs, industrie, ondernemingskaders. Dat leverde stelselmatig meet en meer vragen op vanuit een ruimere regio. Op een gegeven ogenblik sta je dan voor de keuze of je hierop al dan niet gaat inpikken. En dat heeft ons uiteindelijk tot dit nieuwe feestcornplex gevoerd.' 'Dat de kwaliteit primeert, heeft imniers ook serieuze konsekwenties voor de akkommodatie waarin je de service aanbiedt. De inrichting en volledige omkadering moet even kwaliteitsbewust zijn, waarbij je anderzijds toch steeds binnen de koopkracht van je klanten moet kunnen blijven. Het is heel belangrijk om in te spelen op de nieuwe tendenzen en vragen vanuit bijvoorbeeld liet bedrijfsleven. Dat vaagt om nieuwe en kreatieve ideeën. Zo is er op dit moment veel interesse voor thema-avonden. Zowel de keuken als de volledige inrichting worden uitgebouwd volgens een bepaald thema: tropical, Parijs, Oosters, Romeins en noem maar op. Bedrijven willen hun personeelsleden op die manier anders benaderen en verwennen. Welnu tot nu toe was daar in deze regio eigenlijk nergens geschikte akkomrnodatie voor. Die bieden wij dus. Ve krijgen dan ook reservaties uit een ruime regio: van Antwerpen, Turnhout, Lier, Herentals, tot Nederland. En de eigen Hoogstraatse regio uiteraard ook. Met onze goede faam van de Belgische bourgondische keuken willen we ons aanbod ook nog meer op de Nederlandse markt bekend maken!! Blijkbaar een geslaagde optie, want lang voor de opening blijken al 35 zaterdagen gereserveerd. Het ijzer wordt duidelijk gesmeed terwijl het druk js in deze 'Smisse'.,

aan de kost. Wie dat vandaag nog zo wil proberen, riskeert van een koude kermis thuis te komen. Toch komen er regelmatig nog jonge middenstanders van buitenaf naar hier met de idee dat het zo wel zal lukken. Helaas kan Hoogstraten als winkelcentrum die te hoge verwachtingen niet steeds waar maken. Dat wordt onder meer in de hand gewerkt door de onvoorstelbaar hoge prijzen die hier voor winkelpanden betaald worden. Ik geloof dat dit vooral komt doordat alle banken hier blijkbaar absoluut een kantoor willen hebben, bij voorkeur uiteraard in een eigen pand met behoorlijke gevelbreedte. De prijzen rijzen dan al snel de pan uit. Hierdoor wordt de indruk gewekt bij de buitenwereld dat hier wel 'onvoorstelbaar goede zaken moeten gedaan worden!' Dat is een vicieus cirkeltje natuurlijk. Die evolutie van de prijzen is een gegeven dat enorm belangrijk is voor de zelfstandige, terwijl de buitenstaander daar vaak geen of weinig weet van heeft. Wanneer je hier in de periode '75 tot '80 een huis of appartement kon huren voor pakweg 8.000 of 10.000 fr. dan betaal je daar momenteel zo'n 40 tot 50% meer voor. Maar voor een winkelpand betaalde je toen al ongeveer 12.000 tot 15.000 fr. en ondertussen is dat verdrie- of viervoudigd, mag je wel stellen. Dat geeft toch te denken, niet?' Jan Martens: 'Overmoed leidt dan vaak naar impulsieve beslissingen om zich hier te komen vestigen zonder dat er een grondig marktonderzoek gebeurd is. Dat verklaart waarom er inderdaad een groot verloop is van eigenaars of huurders van winkels of waarom er nu in tegenstelling tot vroeger al eens langer een pand leeg staat. Vroeger was dat ondenkbaar, toen bestond er een wachtlijst met geïnteresseerde 7.elfstandigen. Maar doordat de huurprijzen zozeer gestegen zijn, wordt het soms bijzonder moeilijk nog voldoende te verdienen. Pas op, ik, wil hiermee niet zeggen dat er geen enkele winkel bij ons goeie zaken kan doen. Maar wel dat velen zich ferm verkijken op de situatie hier.' Luc De Backker: 'Dat die banken zich hier

zo massaal hebben gevestigd, zal dan wel weer te verklaren zijn door de strategische ligging ten opzichte van Nederland. Allerlei fiskale voordelen maken het voor Nederlanders heel aantrekkelijk om in ons land gelden te beleggen. Maar die doen dat vanzelfsprekend liefst in een centrum als Hoogstraten waar ze achteraf nog een kop koffie kunnen drinken in een fraai ingerichte zaak, of waar ze kunnen flaneren langs een stel aantrekkelijke winkels. Heel wat banken hier pikken zo graantjes mee van het feit dat ons land voor onze noorder buren nog altijd een beetje een fiskaal paradijs is. Het is maar af te wachten hoe dit zal evolueren wanneer er op dat vlak een gelijke normering komt.'

Familiewinkel Jan Martens: 'Gevolg daarvan is dat de ene

na de andere buurtwinkel verdween, en dat het voor de meeste families zelfs onmogelijk wordt om de zaak in eigen handen te houden. Geen enkele van de kinderen zal de prijzen die nu gangbaar zijn ook effektief op tafel kunnen leggen! Ik vind dat werkelijk een zorgwekkende evolutie in Hoogstraten.' Luc De Backker: 'Een ander gevolg is dat heel


MIDDENSTAND wat partikulieren uit de Vrijheid in de verleiding worden gebracht om hun woning te verkopen of om het gelijkvloers in te laten richten als winkelpand. Of dat sommigen wel eens tot de konklusie zouden komen dat het meer

ver moet komen, om de redenen die daarstraks aangehaald werden. Dat vraagt momenteel dus veel reklame in verschillende kanalen, zowel provinciaal als zelfs landelijk. Indien de regio toeristisch meer bekendheid kan verwerven, dan zou dat inderdaad voor het koopcentrum zeer gunstig zijn. Maar daarvoor moet er professioneel gedacht worden. Ik beperk me nu tot een enkel voorbeeldje: waarom geen tentoonstelling van Hoogstraatse kerkschatten op poten zetten wanneer de gerestaureerde Minderhoutse kerk terug in gebruik komt? Die kansen zijn er maar moeten dan ook benut worden.' Jan Martens: 'Ook de zelfstandige zal erg inventief moeten zijn. Soms denken wij nog iets te makkelijk dat het allemaal wel zal loslopen. Terwijl we anderzijds voor zeer ingrijpende evoluties staan. Zo ben ik er vast van overtuigd dat we op weg zijn naar een enor me uitbouw van het vrijetijdswinkelen. Dat wil zeggen op die momenten de winkel open houden dat de mensen Vrije tijd hebben. 's

Morgens of in de voormiddag is het voor velen niet bepaald nodig om de zaak open te houden, terwijl 's avonds te vroeg dicht gedaan moet worden. Om van de zater- of zondag nog te zwijgen. Momenteel voelt men daar nog niet voor. De ouderen steigeren al meteen wanneer je daarover begint, want zij hebben zeer hard moeten ijveren om de sluitingsuren door te voeren. Het zijn precies de jongste zelfstandigen die het daar al meer voor voelen: zaken open houden wanneer er zaken te doen zijn. Wanneer dat een maatschappelijke tendens wordt, dan kun je dat uiteindelijk niet tegen houden. Kijk naar de meubelzaken waar de zondagsopening toch een heel gewone zaak is.

Sociaal Jan Martens: 'Wanneer vroeger de winkel

dicht was, dan kwamen de mensen achterom. Dat was allemaal geen probleem, men kende elkaar goed genoeg daarvoor. Of als er een

Roma niet op een dag gebouwd...

ljteze eigenioni ieranc/crde tan e1g'iiur. Er zouden meerdere winkels in ondergebracht worden.

opbrengt zelf te verhuren dan nog langer zelf zaken te doen! En dat nog anderen hier serieuze nieuwbouw plannen voor winkels in het centrum. Dat allemaal samen kan op termijn leiden naar een grote oververzadiging.' Jan Martens: 'De huur- en verkoopprijzen zijn momenteel te hoog om tamiliezaken in stand te kunnen houden. Anderzijds is het potentieel van de regio te klein om echt grote zaken aan te trekken en rendabel te maken. Hoogstraten leeft dus momenteel boven zijn stand als winkelcentrum. Ik denk dat een hardwerkende middenstandet niet dezelfde inventiviteit en energie een zaak op poten kan zetten in bijvoorbeeld Antwerpen, om er een pak meer te verdienen. Maar een Kempenaar is honkvast en verlaat zijn streek niet makkelijk, dat geldt trouwens voor mijzelf evenzeer. Nu klinkt dat alles mis,sçldi .11 1 utl iiegatief. Het spreekt vanzelf dat er ook nog ontzettend veel positiefs te zeggen is over Hoogstraten. Wij beschikken hier immers over stevige troeven wanneer we het centrum aantrekkelijk maken voor mensen van verder af. Dat houdt in dat toerisme, op een professionele en goed doordachte manier struktureel uitgebouwd, voor Hoogstraten van immens belang is. Ook voor de Hoogstraatse winkeliers dus, net zoals bijvoorbeeld de scholen hier belangrijk zijn. Want ook die brengen heel wat passage mee. En veel mensen zijn echt in de wolken wanneer ze Hoogstraten ontdekt hebben. Die komen terug!' Luc De Backker: 'Nu maak ik het nog mee dat je in Antwerpen over Hoogstraten praat en dat ze niet eens weten waar ter wereld ze dat zouden moeten vinden! Nochtans zijn vele winkels aangewezen op een kliënteel dat van

Achter frituur Roma en danscentrum Cosyns wordt vooraan in de Gravin Elisabethiaan momenteel een nieuw complex uit de grond gestampt. Er komen vier winkels of kantoren en acht studio's. Eigenaar en bouwheer is mevrouw Annie Mertens, echtgenote De Vry van het Oostmalse architektenbureel. Ze is ook de eigenaar van het aanpalende gebouw waar destijds

waarom het centrum san Hoogst raten geen goeie vestigingsplaats zou zijn, integendeel zelfs...' Een en ander betekent voor de huidige uitbaters van café Roma bepaald geen prettig nieuws. Zij kregen immers te horen dat hun huurkontrakt werd opgezegd omdat de eigenaars het bekende café in eigen uitbating wil nemen. Gust Sprangers en Liliane Frans

cinema Roma, café en hoven een baten hei café al 18 jaar uit. Lii steldansiaal gevestigd saren. \lomenteel len zonder enige sorm van voorafis dat rcspek!ie\ dijk het danscenirum, gaande gesprekken of ondcrhuudelmfrituur en café, ter's', iji hosen CM Progen schriftelijk hun op/eg ie hebben dnktie de belastingen heeti opgevolgd, gekregen. /e willen alles in hei werk Os er hoe, v arotn en ss anneer vui dc stellen om verder café te ho uden en ogenschinli jk amhiiieuie bonss planwensen hun bi ciods inniug mei alle nen, wil ze telefoniçch niets kss i jt 'Er mogeliikc juridische middelen veilig te is trouwens niets os er te zeggen, denk stellen De laatste steen lijkt er du ik. Per slot s ordt er toch overal genog lang niet gelegd, het laatste v oord houwd, niet? En ik 71e geen reden esenmin ges allen.


MIDDENSTAND

Catharinaproject Het ambitieuse Catharinaproject lijkt voorlopig opgeborgen te zijn. Naar aanleiding san een bespreking in de gemeenteraad voor de bouw van een nieuw gemeentelijk administratief centrum en de herinrichting van dc omgeving van de kerk en het stadhuis, werd een totaalplan bekend gemaakt voor dc gehele renovatie van het terrein gelegen tussen de Vrijheid (W), Gelmcistraat (N), Dr. H. Versmissenstraat (0) en het stadhuis en kerk (Z). Alle bestaande gebouwen zouden afgebroken worden en vervangen dooi' nieuwbouw niet o.a. een gemeentelijk administratief centrum naast hei bestaande stadhuis. Iangs de Vrijheid en de Gelmelsiraat zouden er cafés, winkels en een restaurant komen, eventueel ook nog een hotel met feestzaal. Op de bovenverdiepingen voorzag men appartementen en studio's. Het geheel zou onderkelderd worden voor een ruime parking. Deze vermenging van openbare en privé belangen viel toch niet in goede aarde hij de hogere besturen en dc realisatie van liet plan leek op papier ook veel eenvoudiger dan in de werkelijkheid, o.a, gezien liet groot aantal betrokken eigenaars en huurders met verschillende verlangens.

nistratief centrum. Brouwerij Sterkens behoudt café Cartouche en verwerft de oude muziekschool en een deel van de oude brandweerkazerne. Café Cartouche is ondertussen reeds afgebroken. Op deze plaats wil men een nieuw café met feestLaal gaan bouwen.

ledig vernieuwen. In elk geval wil men vermijden dat deze kant van de straat opnieuw een doods uitzicht krijgt met blusde muren of garagepoorten. Vanuit de Dr. Versmissenstraat zou men via de parking van het administratief centrum een toegang kunnen voorzien voor een eventuele

Naar het schijnt zou Brouwerij Sterkens ook nog onderhandelen met één of meer eigenaars van de panden langs de Gelmelstraat om daar gezamenlijk een horeca-project met win kels en woonmuimten te ontwikkelen. De gedachten aan een hotel voor Hoogsiraten op deze plaats en een grote ondergrondse parking zijn nog niet volledig afgeschreven. Het gemeentebestuur wil in elk geval rekening houden met deze mogelijke toekomstige ontwikkeling en zal daarom haar plannen aan cle oostzijde van het administratief centrunt enigszins aanpassen. Zodra de bouw van dit centrum klaar is, wil men ook het gedeelte van de Dr, H. Versmissenstraat tussen de Gclnielstraat en de Lindendreef vol-

toekomstige ondergrondse parking ten behoeve van het personeel, de inwoners en bezoekers.

Stap voor stap Misschien kan men hetzelfde doel op termijn wel bereiken in verschillende fasen? Het gemeentebestuur staat reeds ver met de voorbereiding van de bouw van het gemeentelijk administratief centrum, naast het stadhuis, tussen de Vrijheid en de Dr. H. Versmissenstraat. \'oor de oude 'Latijnse school' is in dit concept geen plaats meer. Aan de Vrijheid bezit de gemeente de oude brandweerkazerne en de vroegere muziekschool. Brouwerij Sterkens heeft er twee cafés: de Pairia (naast het stadhuis) en de Cartouche (hoek Gelmelstraat). Tussen beide eigenaars werd een ruil goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente krijgt café Patria en behoudt het grootste dccl van de oude brandweerkazerne. Op deze ruimte komt het admiopen deur georganiseerd werd, dan werd heel het huis opengesteld voor het publiek en sloofde men zich uit om het toch maar zo plezant mogelijk te maken. Wat dat betreft zijn de tijden veranderd. Dat kun je dan spijtig vinden, maar daar kun je weinig aan doen. Al lijkt de trend nu dan toch weer meer in de richting van de gemoedelijkheid te gaan, niks winkelmastodont of zo maar een gemoedelijker klantgerichte aanpak. Destijds was het NCMV een vriendenklub bijna, een eigen sociaal circuit dat geregeld samen de bloempjes buiten zette. Zoiets is er anno 1990 niet meer bij.' Luc De Backker: 'Dat hoeft ook niet trouwens. Als NCMV zijn wij een vereniging die zakelijk en aktiegericht moet werken. Het woord middenstander heeft lang niet meer dezelfde draagkracht als vroeger. Tussen haakjes: is dat ook geen verschrikkelijk woord? Middenstander - niet hoog, niet laag, maar toch weer wat beter dan laag... en dan nog 12

met een middeleeuws idee van standenverschil. Dat woord moest men gewoonweg kunnen afschaffen, niet? Ik beschouw me liever als handelaar.' Jan Martens: 'Het plaatselijke NCMV is in een overgangsfase, zo voel ik het toch aan. Om op termijn te overleven, zal men zich professioneel moeten organiseren. Het vrijwilligerswerk dat bijvoorbeeld mijn voorgangers als voorzitter gedaan hebben, heeft schitterende resultaten opgeleverd. Waarvoor wij alleen maar onze bewondering kunnen betuigen. Maar vandaag de dag is dat nog moeilijk haalbaar op die manier. Vooreerst omdat de risiko's voor de eigen zaak oneindig verveelvoudigd zijn en iedereen daar dus in de eerste plaats voltijds mee bezig moet zijn. Anderzijds omdat het hele winkelgebeuren in een stroomversnelling is gekomen. Mijns inziens vereist dat een professioneel sekretariaat, en zelfs beroepsmensen voor grotere akties zoals de handelsbeurs. Ik zie mijn eigen

Alternatief Veertig jaar geleden wenste burgemeester Thinion van Hoogstraten al deze privé eigendotnrnen te onteigenen en te verwijderen om liet centrum een echt marktplein te geven niet frisse plantsoenen rondom het stadhuis en de St.-Caiharinakerk. Ingevolge de talrijke problemen met cle ver schillende eigenaars bleef dit maar een droom. Toch Lijn er ook vandaag nog mensen clie deze oplossing zouden verkiezen boven de realisatie van het een of ander Catharinaprojcct,

rol als voorzitter louter als een tijdelijke overgang. Tot er een nieuwe generatie van zelfstandigen de fakkel overneemt. Dat blijken overigens alsmaar minder autochtone Hoogstratenaars te zijn. Nu ook al.' Luc De Backker: 'In de toekomst zouden wij onze mindere geografische ligging positief moeten benadrukken. De ligging nabij de grens in een grotendeels dunbevolkt agrarisch gebied maakt ons meteen ook anders dan de anderen, en daar moeten we met z'n allen op inspelen. Samen niet zozeer naar de buitenwereld het eigen produkt of de eigen zaak verkopen. Maar in de eerste plaats het produkt Hoogstraten, en dat in de wetenschap dat dit op langere termijn voor ons allemaal een goede zaak is. Zelfs iets dat op het eerste gezicht niet direkt van zakelijk belang is, kan daarom nog wel héél belangrijk zijn voor ons allemaal. Neem nu het uitzicht van de Vrijheid met de lindebomen. Dat kan men toch niet


MIDDENSTAND wijzigen, die maken zo eigenlijk haast een stuk van onze etalages uit. Dat hoort onverbrekelijk bij ons imago.' Jan Martens: 'Of de verkeerssituatie in het centrum. De enorme verkeersdrukte met een grote hoeveelheid zwaar vervoer is uitgegroeid tot een ware pest. Hoogstraten moet makkelijk bereikbaar zijn uiteraard en er moet makkelijk geparkeerd kunnen worden. Maar de voortdurende stroom van doorgaand verkeer moet op een of andere wijze belemmerd worden. Zoniet dan breekt ons dat nog zuur op. Je kan zelfs niet meer veilig de Vrijheid over geraken, of op piekmomenten geraak je amper in de buurt waar je wil zijn. Ook zulke dingen moeten ons als zelfstandigen ter harte gaan.' •

Een bank vooruit Wie door de Vrijheid stapt, kan er niet naast kijken: met een dozijn hankkantoren of spaarkassen klopt hier het financiële hart van de regio. Op 16 november opende ook de Bankunie er een kantoor, terwijl ze er reeds geruime tijd een agentschap hadden. 'Toch is het verantwoord om hier een kantoor op te starten, precies vanwege de expansie van het lokale agentschap. Het past ook in de aanwezigheidsstrategie van de Bankunie. Er waren kantoren in Berendrecht, Essen aan de ene kant en in Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar aan de andere kant. Daartussen nog niet, en het is die lacune die we nu opvullen. De Vrijheid is dan een evidente plaats voor een vestiging.' Niet bang voor een oververzadiging? 'Eén meer of minder zal de balans wel niet in de ene of de andere richting doen overhellen, zeker? Bovendien hebben wij toch een duidelijke regionale werking - wij zijn een Kempense bank die werkt met geld van Kempense investeerders voor Kempense mensen, en met een aanbod van produkten dat zeer geschikt is voor de bevolking van de streek. Tenslotte mag je niet vergeten dat het publiek een andere mentaliteit heeft ontwikkeld. Vroeger bleef men honkvast bij één bank, terwijl men nu probleemloos bankiert op verschillende plaatsen.' 'Het Nederlandse kliënteel zal wel belangrijk zijn in de grensstreek. Maar dat verloop is er allicht in beide richtingen, en is beslist geen uniek plaatselijk of zelfs maar Belgisch gegeven. Er zal altijd wel geldverkeer zijn in grensgehieden, al was het maar om te wisselen of om beleggingen te plaatsen waar het buurland toevallig interessantere modaliteiten biedt dan het eigen land. Hoe dat zal evolueren na de eenmaking van de grenzen is nog in het geheel niet te voorspellen. Daar heeft zowat iedereen zijn eigen ideeën over...'

41451

Garage VAN RIEL

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

13


VANUIT HET STADHUIS... Krijgt Meersel-Dreef dit jaar dan toch zijn riolering? De begroting '91 spreekt Zij is gearriveerd! Nog net voor de grote feesten komt zij binnen gevallen, beloftevol en pittig met een ietsje wrange afdronk. Maar het prijskaartje doet wel even schrikken. Gelukkig is er nog het ouder wetse spaarpotje dat alles gladstrijkt. Insiders zijn er van overtuigd: de begroting' 91 wordt weer een kaskraker! De gewone dienst vertoont een tekort van 9 miljoen voor het eigen dienstjaar. Dit kan echter nog goedgemaakt worden door de overschotten van de vorige dienstjaren. Er is de vorige jaren wat beterschap gekomen in de gemeentekas door een verbeterde conjunctuur en daardoor hogere inkomsten uit depersonenbelasting en de onroerende voorheffing. Maar de verhoogde rentevoeten en de onzekerheid over de Golf-gebeurtenissen doen wat twijfels rijzen. De belastingen op het huisvuil worden verdubbeld. Aan de andere zijde staan er heel wat projecten op de agenda. Geen administratief centrum, geen bibliotheek, maar wel de riolering van Meersel-Dreef, sportvelden voor Wortel en Minderhout, turnzaal te Wortel. 'Onrealistisch', zegt de oppositie. 'Hetgeen we opgenomen hebben in de begroting wordt zeker uitgevoerd. Alles waar we twijfels over hadden, hebben we weggelaten' antwoordt schepen Peerlinck. Is er terug hoop in Meersel-Dreef of heeft men na al die lange jaren dan toch alle illusies laten varen?

De begroting en de gemeentefinancies

tefinancies moet men evenwel naar de gemeenterekening grijpen. Waar de begroting een raming is, opgesteld door het schepencollege, is de gemeenterekening een overzicht door de gemeen teontvanger, van de exacte ontvangsten en betalingen die door hem in de loop van ĂŠĂŠn jaar werden uitgevoerd. Aan de hand van de gemeenterekening 1989 willen wij hier kort de begroting 1991 schetsen in het kader van het algemeen financieel beleid van de gemeente Hoogstraten. Hierna bekijken we de prioriteiten van het college voor het dienstjaar '91. De gewone dienst van de begroting 1991 vertoont een tekort van bijna 9 miljoen frank. Gelukkig kan men nog teruggrij pen naar een overschot van de vorige jaren, een reserve die vooral in 1987 werd opgebouwd. Met het resultaat van de vorige jaren en dit van het eigen dienstjaar zou men op de gewone dienst nog een overschot hebben van een 21 miljoen frank. Het college achtte het evenwel zinvol om hiervan 14,5 miljoen over te boeken naar de buitengewone dienst. Dit zou de gemeente toelaten om kleinere investeringen in de buitengewone dienst te financieren met eigen middelen in plaats van met leningsgelden. In het globale pakket van uitgaven is de schuldenlast immers reeds tot 35,5 Wo gestegen. De buitengewone dienst geeft voor het eigen dienstjaar een tekort van 13 miljoen. Met het kleine positieve saldo van de vorige jaren, maar vooral dank zij de overboeking van 14,5 miljoen uit de gewone dienst, blijft er uiteindelijk een klein overschot van 2 miljoen. Om een duidelijker beeld te krijgen van waar deze overschotten uit de vorige dienstjaren vandaan komen geven wij hieronder de resultaten uit de gemeenterekening van 1979 tot

1989.

Na het werk in de commissievergadering Vooral in de jaren '80, '81 en '82 zijn de uitwordt de begroting ter goedkeuring aan de gaven van de gemeente beduidend hoger dan voltallige gemeenteraad voorgelegd. de inkomsten. Toch kon Hoogstraten nog Niet alle werken die in de begroting worden goed zijn hoofd boven water houden door het De begroting van de stad Hoogstraten draait opgenomen, worden daarom ook effectief in globale overschot van 66 miljoen die er in om meer dan 500 miljoen frank aan ont1979 nog op de rekening stond. Dit appeltje vangsten en uitgaven. Een begroting is even- de loop van dat jaar uitgevoerd of opgestart. Op die manier kan de begroting soms een vervoor de dorst werd echter bijna tot op het wel een raming en valt onder de verantwoortekend beeld geven omdat men alle geplande steeltje afgeknabbeld. Toch komt er vanaf delijkheid van het college. Voor de uitvoering uitgaven ook aan de inkomstenzijde moet 1985 een geleidelijke verbetering. Vooral dank hiervan heeft zij de goedkeuring nodig van de kunnen verantwoorden, wil de begroting zozij een verbetering in de conjunctuur met meer gemeenteraad. Daar een begroting als het waveel mogelijk in evenwicht blijven. Om een inkomsten uit de opcentiemen voor onroerenre een afdruk is van het beleid dat in het volduidelijk overzicht te hebben over de gemeende goederen en de personenbelasting. Ook gend jaar gevoerd zal worden, is de bespreking ervan in de raad het ideale moment voor de raadsleden om hun visie te vergelijken met die van het college. Meestal draait dit dan uit Gewone dienst eigen dienstjaar eigen dienstjaar + vorige op een discussie tussen de oppositie en de burgemeester en schepenen, tenzij er zich ook 1979 + 9.007.139 + 66.938.742 wakkere leden uit de meerderheidspartijen in 1980 - 15.173.555 + 48.590.318 het debat mengen. Niet te verwonderen dat in vroegere jaren menig keer de vroege uur 1981 - 37.851.359 + 14.225.217 tjes bereikt worden. 1982 - 26.500.747 + 1.319.112 1983 + 877.010 + 2.633.871 Hieraan is gelukkig een einde gekomen door 1984 + 8.189.906 + 671.192 het werk van de commissie Financies. Sinds 1985 + 1.938.529 + 3.778.387 vorig jaar wordt in die commissie vooraf gans 1986 + 6.651.933 + 8.851.799 de begroting doorgenomen. Deze commissie 1987 + 31.426.573 + 36.769.426 is op evenredige basis samengesteld uit de ze1988 + 5.920.702 + 40.539.129 telende partijen. Enkel het publiek en de pers missen hierdoor de primeur van de eigenlij1989 + 8.332.680 + 32.074.638 ke debatten. 14


GEMEEN TENIEU WS door het invoeren van nieuwe belastingen, kon de gemeente terug een reserve opbouwen. De impasse van de 2e helft van de vorige legislatuur speelde hier ook een rol. Door de zware schuldenlast van de gemeente (35,5 01o, de moeilijk in te krimpen personeelskosten (41,6 01o) en werkingstoelage aan het O.C.M.W. vindt raadslid Peerlinck het raadzaam de opcentiemen op de personenbelasting op hetzelfde niveau te houden. Men weet immers ook niet wat er in de Golf nog kan gebeuren met alle nare gevolgen van prijsstijgingen, enz. Wel hoopt men een grotere tegemoetkoming te ontvangen uit het gemeentefonds omdat de overheid voortaan meet rekening wil houden met de financiële draagkracht van de gemeente. En het belastbaar inkomen van de gemeente Hoogstraten behoort tot een van de laagste van het arrondissement Turnhout.

De inkomsten De twee voornaamste bronnen van inkomsten voor de gemeentekas zijn de dotaties uit het gemeentefonds en eventueel andere fondsen

BYOUTERIE Vrijheid 66,

HOOGSTRATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve in fantasiejuwelen lederen riemen haarmode en handtassen

\ Als je daar niet slaagt, slaag je nergens. Ook voor 1991 wordt er een krediet ingeschreven ter bestrijding van de kansarmoede: het zogenaamde Fonds Van den Bossche. In 1989 werd dit een eerste maal overgemaakt aan de gemeenten op basis van het belastbaar inkomen van de gemeente. Toen ontving de gemeente Hoogstraten bijna 7 miljoen. Hiermee werd een woning aangekocht dat als doorgangshuis kan dienst doen voor sociaal zwakkeren. In 1990 werd 6,7 miljoen tiioekeerd. Voor het

De Hoogstraatse gemeenteraad gaat zijn derde jaargang in. In deze dagen vol beste wensen wil zij Meersel-D reef nog een extra geschenkje aanbieden: 1991 wordt het jaar van de riolering! Ook de raadsleden Denise Adriaensen en Frans Tackx, nog niet te zien op deze foto, tekenden voor akkoord.

en anderzijds de belastingen en retributies. Voor het gemeentefonds rekent men op 41,6 miljoen. Vorig jaar werd er een ontvangst ingeschreven van 42,1 miljoen en 7 jaar geleden mocht men zelfs 43,7 miljoen frank ontvangen. Het is duidelijk dat de centrale overheid die zelf ook geconfronteerd wordt met begrotingtekorten, deze problemen afwentelt op de ondergeschikte bestuderen. Voor de volgende jaren verwacht de gemeente evenwel een geleidelijke verhoging tot 45,5 milj. in 1994 door de extra aandacht van de centrale overheid voor financieel zwakkere genieenten.

011

volgende jaar voorziet men 4,4 miljoen. Waarvoor men deze bedragen konkreet wil gebruiken, is nog niet duidelijk. De personenbelasting (7 07o) brengt de gemeentekas in 1991 wellicht 52 miljoen op. Vorig jaar werd deze belasting met 1 07ó verhoogd (van 6 07o in '89 tot 7 07o in '90). Hierdoor kon men de te verwachten opbrengst-vermindering ten gevolge van de hervorming van de personenbelasting door de nationale overheid, voor een deel beperken. Toch wordt er een meeropbrengst van bijna 9 milj. voorzien voor het volgende dienstjaar.

Gehoord op BR T TV-1, zaterdagavond 8 december, tegen acht uur. bij de aankondiging van onderwerpen voor 'De 7e dag'. behandeling van de Vraag.' 'Mogen vrouwen in de gemeenteraad zwanger worden?' [k heb niet gekeken de volgende dag, maar zoals de vraag gesteld werd zou ik zeggen: Plaats en tijd van het 'worden•' zijn wat ongebruikelijk; de publieke tribune kan vollopen of te klein zijn, maar misschien gebeurt hel in besloten zitting, met goed gesloten deuren; of zijn er meer kandidaten voor de gemeenteraad legen volgende keer.

Ook de opbrengst uit de onroerende voorheffing gaat geleidelijk omhoog. In 1989 leverde deze belasting 45 milj. op; In de vorige begroting (1990) werden de opcentiemen echter van 1700 tot 2100 opgetrokken. Hierdoor werd er een meerontvangst van 16 milj. geraamd. Voor 1991 worden de opcentiemen op 1050 vastgelegd. Dit maakt evenwel geen wezenlijk verschil uit met het vorige jaar vermits de Vlaamse Gemeenschap de aanslagvoet heeft verdubbeld. Voor de volgende jaren verwacht men een stijgingspercentage van 5 07o omdat men ook rekening houdt met een ontwikkeling inzake bouwbeleid. Vooral de toegenomen werkgelegenheid aan de transportzone zou hier een belangrijke rol kunnen spelen. Het overige pakket belastingen voor 1991 is goed voor een kleine twintig miljoen frank. Opvallend hier is de verdubbeling van de belasting op het afhalen van huisvuil. Vorig jaar was deze goed voor 3,5 milj., dit jaar zullen de inwoners 7,4 milj. moeten neertellen. Een gezin zal voortaan 1600 fr. betalen i.p.v. 800 fr., een alleenstaande 800 fr. i.p.v. 400 fr. Raadslid Van Looy stelt hierover aan schepen Van Ammel de vraag hoe hij de inwoners gaat belonen die huisvuil sorteren. Want per ton minder huisvuil doet de gemeente een besparing van 1.100 fr. plus de ophaalkosten. De beste manier is misschien de prijs van de huisvuilzakken optrekken. Raadslid Van Ostaeyen vindt het onlogisch dat men de belasting op huisvuil verdubbelt en anderzijds de belasting op het nijverheidsvuil konstant houdt. Hierdoor worden de enen gestraft en diegenen die veel vuil leveren beloond. Schepen Peerlinckx wijt dit aan een onachtzaamheid en belooft ook de belasting op het nijverheidsvuil op te trekken.

Voor wat hoort wat... In de begroting 1991 heeft het college een heel programma opgenomen van investeringen die in de loop van het jaar zullen uitgevoerd worden. De grootste brok zijn de studie- en aanlegkosten voor de riolering te Meersel-Dreef. Hiervoor wordt 55 miljoen frank voorzien. In de begroting van vorig jaar werd er 5 milj. voorzien. De gemeenteraad keurde op 26 maart van dit jaar de twee eerste fasen van de riolerings- en herinrichtingswerken goed. Het globale dossier werd reeds op 16 mei '88 goedgekeurd. Dit project werd toen geraamd op 132 miljoen. Hiervoor werden subsidies aangevraagd. De eerste fase omvat het gedeelte van de Dreef tussen de Oude Tramweg en de Nederlandse 111


GEMEENTENIEUWS grens, en het eerste deel van de Oude Tramweg zelf, over de lengte van de bestaande bebouwing. Deze eerste fase wordt geschat op 50,3 milj., mcl. BTW maar zonder de erelonen. Voor het oprichten, vergroten en verbouwen van schoollokalen wordt 25 miljoen voorzien. Hier wordt vooral gedacht aan de bouw van een turnzaal in Wortel. Dit aanbestedingsdossier van 22 miljoen werd op 25 juni van dit jaar door de raad goedgekeurd. De herinrichting van het dorpspiein van Minderhout wordt eveneens in de begroting '91 opgenomen. Het gaat om een project van 12 milj. fr . Voor het verwerven van gronden voor de aanleg van voetbalvelden te Wortel en Minderhout wordt de 7 miljoen uit de begroting '90 ook dit jaar hernomen. Ook Meer komt aan de beurt met de geplande rest auratiewerken aan de kerktoren voor een bedrag van 6,5 miljoen. Buiten deze toppers zijn er nog tal van investeringen die het vermelden waard zijn: - aanleg kerkhofpad te Hoogstraten (2 milj.) - aanleg Dalweg (3 milj.) - opknappen politiebureel (2,5 milj.) - aanleg Kapeldreef (1,6 milj.) - aanleg voet- en fietspaden in de Achtelsestraat (2,3 milj.) - aankoop voertuig voor de wegendienst (4 miii.) - aanleg openbare verlichting (4,75 milj.) - investeringen in 'De Mosten' (1 milj.). Wij willen hier wel opmerken dat verscheidene posten ook vorig jaar in de begroting werden opgenomen doch niet werden uitgevoerd. In de laatste begrotingswijziging van 26 november werden tal van begrotingsposten herschikt. De budgetten voor geplande maar niet uitgevoerde werken, werden terug afgevoerd. Dit was het geval met de studie- en aanlegkosten voor de riolering van Meersel-Dreef (5 milj.) aanleg Kapeldreef, aankoop voertuigen, de gelden voor de aankoop van voetbalvelden, enz. Afwachten dus wat het volgend jaar wordt.

1991. In totaal gaat het om een bedrag van 92 miljoen. Ook de studiekosten voor de aanleg van een zwembad (850.000 fr.) zijn volgens het raadslid totaal zinloos. Een vergelijkende studie kan door de eigen diensten gebeuren zonder bijkomende kosten. Er zijn immers reeds veel kontakten geweest met andere gemeenten waar recent een zwembad gebouwd is. De voorbereidende studies van deze gemeenten zou men gemakkelijk kunnen gebruiken. Schepen Van Ammel vindt evenwel dat het noodzakelijk is dat er een globale studie komt waarin zowel het technisch aspect, het marktaspect en een kosten-baten analyse aan bod komen. Dergelijke studies kunnen niet zomaar door de eigen diensten gedaan worden. Bij de stemming over deze begroting stemt Fusiebelangen tegen. Het college houdt te weinig rekening met hun voorstellen, aldus Verhulst. Oppositiepartij Demokratische Eenheid onthoudt zich, daar zij niet akkoord kan gaan met de belastingsverhoging. De financiële toestand evolueert immers gunstig. Nieuwe verhogingen zijn niet nodig, aldus woordvoerder Karel Aerts.a

De Hoogstraatse Maand '

ei 03-314.55.04

LEZERS SCHRIJVEN

Zagerij in de Zandstraat De discussie Zoals gezegd gebeuren de eigenlijk debatten over de begroting in de commissie van Financies. Toch kwamen er nog heel wat punten terug ter discussie in de raad. Oppositielid Verhulst had een ganse lijst vragen en bedenkingen, waarop het college een bondig antwoord formuleerde. Wij vatten de belangrijkste kritieken samen. 'Waarom wordt er 10 miljoen van de gewone naar de buitengewone dienst overgeboekt? Indien men leningen zou afsluiten zou men de belastingen op een redelijk niveau hebben kunnen houden.' Schepen Peerlinck erkent dat hij vroeger van het zelfde gedacht was, maar intussen wat ouder is geworden en met de jaren komt nu eenmaal het verstand. 'Wij hebben de kosten niet willen opdrijven in de buitengewone dienst en daarom enkel die zaken opgenomen die ook effectief zullen worden uitgevoerd. Daarom ook geen administratief centrum, geen bibliotheek en geen kerk van Meer in deze begroting'. Raadslid Verhulst daarentegen betwijfelt of één van de drie grote projecten (MeerselDreef, turnzalen, dorpsplein Minderhout) ook maar zou kunnen gerealiseerd worden in wei

Beste B.S., Uw uiteenzetting over de zagerij in de Zandstraat in DHM van december legt onvoldoende nadruk op enkele belangrijke punten. Elke Belg weet dat het gewestplan de basis is voor elke beslissing in verband met ruimtelijke ordening. Hij weet ook dat het gewestplan 'kracht van wet' heeft. Welnu, in de toelichtingsnota bij het gewestplan Turnhout lees ik: dat het gebied bestemd is voor ambachtelijke bedrijven en niet voor bedrijven die om ecologische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.

Elk weldenkend mens weet dat het hier niet gaat om een ambachtelijk bedrijf en dat lawaai en verkeersoverlast ongewenst zijn in een woongebied en dus één, pardon twéé redenen vormen om een dergelijk bedrijf af te zonderen. in de landschappelijk waardevolle gebieden... .... met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsont wikkeling te doen, mogen handelingen en werken worden uitgevoerd in overeenstemming met de gele kleur aangegeven bestemming (landbouw dus) en voor zover zij de schoonheids-

Actie hulp aan Roemeense weeskinderen Roemenië staat voor een hongerwinter. 30.000 is 40.000 weeskinderen worden in hun levçnsbestaan bedreigd. Na de revolutie die het vorige regime in Roemenië omver wierp, is de toestand in dit land draniatischer dan voorheen. SP-volksvertegenwoordige Sleeckx is voorbije zomer de toestand gaan onderzoeken en is gekonfronteerd geworden met de meest gruwelijke situaties die in de weeshuizen bestaan. Daardoor is onder zijn impuls een aktie ontstaan clie uitstijgt boven het politieke. De slagzin van Sleeckx luidt 'Wie dergelijke situaties kent en er niets voor doet, is medeschuldig aan...' De humanïtaire aktie heeft dankzij zijn optreden in het tv-prograrnma 'Zeker Weten' een ongekend aantal reacties losgeweekt over gans België en zelfs buiten onze landsgrenzen. Er is behoefte aan alles: kleding, voeding, dekens, medicijnen enz.. De SP-Hoogstraten kan om aard van humanitaire redenen niet achterblijven; daarom gaat zij zich volledig inzetten om van deze aktie een groot succes te maken. Wij durven aan allen, over de politieke ideologieën heen, vragen om zich voor 100o in te zetten voor deze aktie. Belangstellenden kunnen voor alle informatje terecht op onderstaand adres: Peeters Guido, Ven/we! 7, 2322 Minderhout, tel. 031314.49.57. 1

waarde van het landschap niet in gevaar brengen.' Het is natuurlijk moeilijk zoiets als de 'schoonheid van het landschap' bij wet vast te leggen, maar dat een zagerij niet aan landbouw doet, is voor iedereen duidelijk! Acht u het mogelijk dat ons vorig gemeentebestuur van mening was dat de vestiging van de zagerij de schoonheidswaarde van het landschap zou verhogen? Neen toch! Als de zagerij haar vergunning verliest, dan is dat, beste B.S., omdat zij deze vergunning nooit had mogen krijgen omdat deze vestiging in stijd is met het gewestplan! Het gaat hier niet om een vergissing! Als een openbaar bestuur zegt: 'Het mag wel niet maar doet u het toch maar' dan worden 'tientallen miljoenen' geïnvesteerd en krijgen de omwonenden de schuld als het misloopt. Als de zagerij in de problemen komt, is dat uitsluitend de schuld van het vorige gemeentebestuur. Al had Mr. Van Erck natuurlijk zelf ook wel eens het gewestplan kunnen inkij ken! Het komt mij ook vreemd voor dat lawaai en verkeersoverlast als kinderziekten van een dergelijk bedrijf worden afgedaan; daarbij wordt nog vermeld dat er milieuvriendelijk wordt gewerkt, dat er geen gif wordt gestort, enz., enz. Dat zou er nog moeten bijkomen! Stel, beste B.S., dat u gepakt wordt als u door een rood licht rijdt. Dan moet u ook niet komen vertellen dat u aan de toegelaten snelheid reed en wèl uw gordel omhad... E.F., Wortel


REGIONAAL jaarden in de niet-OCMW rustoorden betaalde men gemiddeld 1,9 miljoen fr. per OCMW. De dagprijs in de OCMW-rustoorden bedraagt gemiddeld 1.000 fr. voor een alleenstaande uit de eigen gemeente en 1.100 fr. voor een persoon uit een andere gemeente. 11

Alfred Ost Gehandicaptenzorg Sedert maart 1990 bestaat de Stichting Gehandicaptenzorg Baarle. Deze vereniging tracht in Baarle-Hertog/Nassau of omgeving een dagverblijf voor ouderen te stichten. Dit dagverblijf of activiteitencentrum zou op de eerste plaats bedoeld zijn voor geestelijk gehandicapten van meer dan 18 jaar die niet in aanmerking komen voor opname in een beschutte of sociale werkplaats. Men wil deze gehandicapten de mogelijkheid bieden om op een productieve en zinvolle manier hun tijd te besteden. Om zo een dagverblijf te mogen stichten is de goedkeuring vereist van de Belgische en Nederlandse overheid. Bij de aanvraag dient te worden aangegeven hoe dringend het centrum in deze streek nodig is en hoeveel mensen er gebruik van zouden willen maken. Daarom doet het bestuur een oproep om de mensen te vinden die met dit dagverblijf zouden geholpen kunnen worden. Ouders, verzorgers en anderen nemen best even contact op met burgemeester Alfons Cornelissen, Chaamseweg 14, 2387 Baarle-Hertog, tel.: 014-69.92.05. 1-1

Afvalstoffenplan Op 1 oktober zijn in de Kempen 20.000 gezinnen gestart met het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Dit project waaraan 24 Kempische gemeenten meewerken, vormt een basisonderdeel van het IOK-afvalstoffenplan. Opzet van het project is om de groeiende afvalberg drastisch te verkleinen. Dit kan indien de zogenaamde 'natte fractie' (GFT) uit het huisvuil wordt gehouden met het oog op compostering. Intussen is het KILTO (Kempisch Instituut voor Landen Tuinbouwonderzoek) gestart met de verwerking van het GFT-afval. Momenteel wordt de eerste aparte inzameling van klein chemisch afval (KCA) in het proefgebied voorbereid. De eerste inzamelronde zal in de loop van februari plaatsvinden. In de vierde afvalkrant die rond de jaarwisseling verspreid zal worden, wordt ook informatie gegeven rond glas- en papierinzameling. E

Noord & Zuid De derde Baarlese Noord-Zuidontmoeting van auteurs, illustratoren, critici, vertalers en uitgevers van kinder- en jeugdboeken uit Vlaanderen en Nederland was weer echt de moeite waard. Meer dan twee weken zijn zes Baarlese klassen van zes Baarlese scholen actief bezig geweest met een project rond 'verhaal en illustratie'. De werkstukken werden achteraf besproken tijdens een ontmoeting tussen de kinderen en de vakmensen. De Engelse illustratoren, Tony Ross en David Mckee, spraken over het belang van het prentenboek in het algemeen en over hun eigen werkwijze in het bijzonder. Ruim 120 genodigden gaven een gevolg aan de uitnodiging van bibliothecaris-initiatiefnemer Karel Michielsen voor deze prettige tweedaagse in het cultureel centrum van Baarle-Hertog/Nassau. 1-1

Managementvorming

In het Vlaams Cultureel Centrum 'De Brakke Grond' in Amsterdam (Nes 45) kan men een fraaie tentoonstelling bezoeken met werken van Alfred Ost. De expositie geeft een ruim overzicht van het werk dat Ost maakte in Amsterdam en Sluis tijdens zijn verblijf in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog. In de grote ruimte hangen olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen, prentbriefkaarten en een groot aantal affiches. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de ontwerpen die Ost heeft gemaakt voor de Amsterdamse drukkerij Kotting en het reclamewerk voor Verkade. Op deze tentoonstelling is veel werk te zien dat nooit eerder geëxposeerd is. De tentoonstelling is open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 13 tot 17 uur, en dit nog tot maandag 8 januari. E

Welzij nszorg

Berlijn

Welzijnszorg Kempen heeft een enquête uitgevoerd bij 23 OCMW's. Uit de resultaten leren we dat de Kempische OCMW's gemiddeld 4 maatschappelijke werkers in dienst hebben. In 1989 kwamen de gemeentebesturen gemiddeld voor 18,3 miljoen frank tussen in de werkingskosten. Voor 1990 wordt verwacht dat de gemeentelijke bijpassing gemiddeld 1.377 frank per inwoner zal bedragen. In 1989 registreerde men 1.145 bestaansminimumtrekkers wat overeenkomt met 3,7 per 1.000 inwoners. Gemeenten die over een eigen rustoord beschikken, betalen gemiddeld 3,6 miljoen frank per jaar als tussenkomst in de verblijfskosten. Voor verblijfskosten van be-

Zelden was een stad meer in de actualiteit. Voor velen is Berlijn de culturele hoofdstad van Duitsland. Daarom richten de ABVV-jongeren Kempen een vierdaagse trip in naar deze stad. De prijs bedraagt slechts 3.800 fr. voor leden en 4.200 fr. voor nietleden. In de prijs is begrepen: verzekering, reis heen en terug met een luxe-autobus, het hotel (drie nachten), alle maaltijden, drinkgeld voor de chauffeur, een documentatiemap en de begeleiding. Wie zin heeft om Berlijn te gaan verkennen van 9 tot en met 12 februari, kan meer informatie bekomen bij Marc Bosman, Stationstraat 46, 2300 Turnhout, tel.: 014-40.03.13. LII

Het Instituut voor Managementvorming start in januari opnieuw de opleidingscyclus 'Professioneel Ondernemen'. Succesvol ondernemen vereist vak-overschrijdende kennis en de nodige managementvaardigheden. De aangeboden opleiding is daarom multi-disciplinair. De diverse facetten en vakgebieden waarmee bedrijfsleiders en kaderleden worden geconfronteerd, komen aan bod. Voor de brochure omtrent de opleiding, de lijst van de docenten en inschrijving kan men tercht bij A .M. Raeymaekers, VKW-secretariaat, Parklaan 49, 2300 Turnhout, te!.: 014-40.02.70. LI

Gezondheidszorg Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Turnhout vierde zijn 10-jarig bestaan. In de Kempen is thans te Geel en te Turnhout een centrum werkzaam. Deze centra hebben tot opdracht begeleiding en opvang te bieden aan personen met psychische moeilijkheden. Hiervoor beschikken zij over een team dat samengesteld is uit minimaal een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een administratieve kracht. Het Centrum van Turnhout heeft sinds een tweetal jaren een preventiewerker rond alcoholisme en drugs in dienst. Voor meer info: vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, secretariaat: Antwerpseweg 1, 2440 Geel, te!.: 014-58.09.91. El

Wiskunde Moderne wiskunde is een vak waarmee al onze kinderen worden geconfronteerd. Daarom organiseert vzw Eik een basiscursus moder ne wiskunde voor ouders die een tipje van de wiskundesluier willen oplichten. De lessen gaan door elke donderdagmorgen gedurende tien weken vanaf 10 januari. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan men schrijven of bellen naar vzw Eik, Stationstraat 46, 2300 Turnhout, tel. 014-40.03.14. • 17


s Pun Hoogstraten VV blijft het goed doen Na verlies in twee toppers, Hasselt en Seraing, pikte H.V.V. de draad weer op en met zes op acht mag de man met de roodwitte sjaal en muts niet mopperen. Bij het stugge Poederlee werd met 0-1 gewonnen - doelpunt van Marc Antonissen - en vervolgens moest S.V. Mol op de Thijsakker puntenloos van het terrein. Danny Herthogs en Marc Antonissen scoorden elk een doelpunt en Dré Laurijssen werd maar één keer geklopt, derhalve 2-1 winst, Op Tienen konden de roodwitte spitsen van een drietal glasheldere doelkansen plus een penalty geen gebruik maken om minstens gelijk te spelen. Tienen kreeg één kans en benutte die. Dat komt hard aan, doch dat is voetbal. De komst van hekkesluiter Witgoor was voor roodwit een unieke gelegenheid om weer met het succes aan te knopen. Het werd een kleine overwinning doch het zijn juist die kleine overwinningen - of nederlagen - die het verschil in het klassement uitmaken. Ivo Laurijssen kopte een vrijschop van Nick Goeminne binnen en daarmee stond de eindstand op het bord. Met 18 punten uit 14 matchen - enkel Heultje moet nog worden bekampt en op het moment dat u dit leest is dit reeds gebeurd - zit H.V.V. weer hoog in de top van het klassement. Dat wij verloren tegen de drie ploegen die H.V.V. voorafgaan, is misschien een teken dat de duiven voor H.V.V. net iets te groen zijn, maar al wat ach-

ter H.V.V. staat: Tilleur, Aarschot, Heist, Westerlo, Lyra, Witgoor, Poederlee, Mol... kreeg een nul op de rekening, terwijl Bermgen en Looi met een superdefensieve instelling voor eigen volk blij waren met 0-0. Wanneer dit artikel verschijnt is de 1/8 finale voor de Beker van België achter de rug. Wat leider AA Gent niet kon, zal H.V.V. vermoedelijk ook niet gekund hebben: winnen op Antwerp. Al bij al is die Beker van België een lachertje, immers de Antwerpsupporters (?) dwingen door hun onsportief gedrag het thuisvoordeel af voor hun ploeg... en in het bondsreglement staat in dat '... geen enkele ploeg voordeel mag halen uit het onsportief gedrag van haar spelers of supporters ... !' Nu ja, het valt te bezien of op de Bosuil spelen voor Antwerp een voordeel of een nadeel is...! H.V.V. wenst langs deze weg aan al haar spe lers en supporters prettige eindejaarsfeesten en veel voetbalgenot in 1991! Programma Vrijdag 4 januari: 20.00 uur Reserven - Aarschot Zondag 6 januari: 14.30 uur Aarschot - Hoogstraten V.V. Zaterdag 12 januari: 14.30 uur Lyra - Reserven 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Lyra Vrijdag 18 januari: 20.00 uur Reserven - Tilleur Zondag 20 januari: 15.00 uur Tilleur - Hoogstraten V.V. Vrijdag 25 januari: 20.00 uur Beringen - Reserven Zaterdag 26 januari: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Beringen.•

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE

-

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellincien DONCKSTRAAT 25

014/61.35.37

2321 MEER Hild en Andre Bols - Van Dijck

18

TEL.: 03/315.91.77

Algemene Bouwonderneming

RAATSOOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

F.C. Meer met acht op tien We beginnen nu aan de winterstop. Van de terugronde hebben we zelfs al twee wedstrijden gespeeld. We mogen terecht zeggen dat het goed gaat met ons lste elftal. De laatste vijf weken behaalden we acht punten op tien. Een grote eer voor ons toch wel zeer jong elftal. Hadden we niet met zoveel zieken en gekwetsten af te rekenen gehad, dan had er een promotiekans dik ingezeten. We hopen dat deze goede resultaten ook na Nieuwjaar zullen voortduren. Verheugend is dat onze jeugdelftallen veel successen weten te behalen. De preminiemen B zijn zelfs herfstkampioen. Proficiat, jongens! Wedstrijden Zondag 6 januari: 14.30 uur OL. Essen - FC Meer 10.00 uur Horendonk - Scholieren (vr.) Zaterdag 12 januari: 10.30 uur Miniemen B - S.K. Beerse 13.30 uur Preminiemen B - Oostmalle B 15.00 uur Miniemen A - Lentezon A 14.30 uur Merksplas - Veteranen 13.30 uur Meerle B - Preminiemen A Zondag 13 januari: 14.30 uur F.C. Meer - Achterbroek 10.00 uur Dosko B - Reserven 09.30 uur Scholieren - Loenhout 11.00 uur Knapen - Loenhout Zaterdag 19 januari: 10.30 uur Miniemen A - Miniemen B 13.30 uur Preminiemen A - Loenhout A 15.00 uur Veteranen - Antonia 13.30 uur l-loogstraten B - Preminiemen B Zondag 20 januari: 15.00 uur Horendonk - F.C. Meer 09.30 uur Reserven - Meerle 09.30 uur St.-Lenaarts - Scholieren 11.00 uur St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 26 januari: 13.30 uur Preminiemen B - Zwarte Leeuw B 15.00 uur Miniemen A - Vrij Arendonk A 13.30 uur Zwarte Leeuw - Preminiemen A 15.00 uur Lentezon A - Miniemen B 15.00 uur Wuustwezel - Veteranen Zondag 27 januari: 15.00 uur FC Meer - Stabroek 09.30 uur Scholieren - Hoogstraten 11.00 uur Knapen - Hoogstraten 09.30 uur Wortel - Reserven 09.30 uur Poppel - Juniores.•


SPORT

VNA strijdt verder achter een brede kloof Niettegenstaande de eerste ploeg tijdens de laatste speeldagen behoorlijke resultaten bij elkaar speelde, blijft de kloof tot de voorlaatste plaats vijf punten bedragen. Inderdaad, wint Wortel punten, dan doen de direkte voorgangers in het klassement dit ook. Het blijft een bijna hopeloze zaak voor Wortel om de achterstand op te halen, laat staan om de degradatieplaatsen te vermijden. Toch doet het geweldig deugd dat VNA het de meeste ploegen moeilijk blijft maken en een 4-1 overwinning zoals tegen Lentezon, doet veel leed vergeten, al moet er volgend seizoen waarschijnlijk in 4e provinciale gesupporterd worden. Tijdens de decembermaand worden voor de jeugd de kerstfeestjes ingericht. Op 14 december heeft Nonkel Jan de preminiemen, de duiveltjes en hun ouders gearnuseerd. Op 27 december werd de wijsheid van de scholieren en hun ouders getest met een quiz en op 28 december werden kadetten, miniemen en hun ouders getracteerd met het optreden van Erukos, een goochelaar en hypnotiseur. De eerste ploeg, reserven en juniors kunnen met al hun supporters op 18 januari 1991 hun eventuele frustraties afreageren tijdens het jaarlijks teerfeest van VNA. Als het winterweer en de eventuele nieuwjaarskaters het toelaten, wordt in januari 1991 volgend programma afgewerkt!

le ploeg 6-1: Minderhout-Wortel 13-1: Wortel-Maria ter Heicic 20-1: 's Gravenwezel-Woitel 27-1: Wortel-Meerle Juniors 12-1: Wortel-Zwarte Leeuw 19-1: Lentezon-Wortel 26-1: Wortel-Antonia Kadetten 20-1: Hoogstraten-Wortel Miniemen A 12-1: Wortel-Vlimmeren 19-1: Minderhout-Wortel 26-1: Wortel Verbr. Arendonk Preminiemen B 12-1: Wuustwezel-Wortel 19-1: Wortel-Loenhout 26-1: Hoogstraten-Wortel Reserven 13-1: Meerle-Wortel 20-1: Oostmalle-Wortel 27-1: Wortel-Meer Scholieren 13-1: Wortel-Oud-Turnhout 20-1: Hoogstraten-Wortel 27-1: Wortel-Lentezon Miniemen B 13-1: Loenhout-Wortel 20-1: Wortel-Westmalle 27-1: Brecht-Wortel Preminiemen A 12-1: Brecht-Wortel 19-1: Wortel-Lentezon 26-1: Minderhout-Wortel Op 20-1 voor de eerste ploeg en 19-1 voor de juniors, beginnen de matchen weer om 15 uur, voor de voetbalbond is het winteruur dan alweer verleden tijd.

F.C. Meerle met de glimlach De tijd vliegt, want dit wordt alweer onze laatste bijdrage voor 1990. Daar waar we vorige keer niet 'uitbundig' konden schrijven over het le elftal is er gelukkig een kentering gekomen. Op Lentezon werd met 0-3 gewonnen met doelpunten van Pauwels, Michielsen en het te onthouden kanondoelpunt van Willy Meyvis. Hoewel de cijfers toen nog hoger hadden kunnen oplopen, kwam Lentezon op de valreep nog terug tot 2-3. De vreugde om de overwinning in het Meerlese kamp was groot. Tegen Mariaburg liep Meerle langs Meyvis, Van Bavel en Michielsen weer uit tot 3-0. Mariaburg kon alleen de eer nog redden. De derbywedstrijd op Minderhout werd met het kleinste verschil (0-1) gewonnen. Dat doelpunt kwam er reeds rond de 10e minuut toen een als voorzet bedoelde bal van Dirk Van Bavel achter de Minderhoutse keeper in doel belandde. Ondanks fel weerwerk van de thuisploeg mocht Meerle 2 punten mee naar huis nemen. Van Maria-ter-Heide werd ook nog een punt meegebracht na een scoorloos gelijkspel. 7 punten op 8, een puik resultaat. Minder prettig zijn de 4 zondagen schorsing voor Dirk Van Bavel. Toch een zalig Kerstfeest en een gelukkig 1991 voor bestuur, trainers, spelers en supporters van FC Meerle. Wedstrijden voor januari le ploeg: 6-1 Meerle - Antonia 13-1 Oostmalle - Meerle 20-1 Meerle - Nieuwmoer 27-1 Wortel - Meerle Reserven: 13-1 Meerle Wortel 20-1 Meer Meerle 27-1 Meerle Branddonk J uniors: 13-1 Meerle Wuustwezel 20-1 vrij 27-1 Meerle Hoogstraten Scholieren: 13-1 Merksplas Meerle 20-1 Meerle Minderhout 27-1 Wechelderzande Meerle Knapen: 13-1 Zoersel Meerle 20-1 Meerle Minderhout 27-1 Wechelderzande Meerle Miniemen A (zaterdag): 12-1 Oosthoven Meerle A 19-1 Meerle A Lentezon 26-1 St. Jozef Meerle A Miniemen B: 13-1 Hoogstraten - Meerle B 20-1 Meerle B Vlimmeren 27-1 Merksplas Meerle B Praeminiemen A: 12-1 Lentezon Meerle A 19-1 Meerle A St. Jozef 26-1 Brecht A Meerle A Praeminiemen B: 12-1 Meerle B Meer 19-1 St. Lenaarts Meerle B 26-1 Meerle B Hoogstraten -

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

-

9.30 uur

-

9.30 uur

-

-

-

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

-

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

-

-

-

-

-

-

-

Deze maand zijn de kadetten de ploeg van de maand. Zij durven soms tijdens de match al eens een slaapkuurtje te nemen, maar trainer Willy Lodewijckx en afgevaardigde Gust Braspenning schudden hen meestal op tijd wakker zodat zij nu op een mooie 4e plaats in de rangschikking staan.

Staande v. I. n. r.: afgevaardigde Gust Braspenning, Yves Houben, Raf Lauryssen, Luk Peeters, Bart van der Linden, Nick Hendrickx, Davy van Bavel en trainer Willy Lodewijckx. Gehurkt v. 1. n. T.: Wim Braspenning, Tim Verschueren, Steve van Beeck, Ben Sprangers, Jo Brosens, Steven A erts en Nico Goris. Niet op de foto maar wel helpend om de 4e plaats te verdedigen: Dieter Heyvaert en Kevin Vermeiren.

14.30 uur 14.30 uur 15.00 uur 15.00 uur

-

-

-

-

-

-

-

-

13.00 uur 14.30 uur 15.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 15.00 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur 19


SPORT

Minderhout V.V. met heel kleine cijfers Nipte winst- en verliescijfers liggen vanzelfsprekend zeer dicht bij elkaar, maar in de rangschikking kan dit grote schommelingen teweeg brengen. Schreven we in de vorige 'Maand' nog met lovende woorden over het groenwitte M.V.V. en over de gunstige plaats in de rangschikking, dan moeten we deze keer onze lofbetuigingen toch enigszins temperen na enkele verlieswedstrijden. Wel moet opgemerkt worden dat Minderhout na 15 wedstrijden de 1 ide plaats bekleedt, maar slechts vier punten minder telt dan de tweede geklasseerde. EĂŠn match winnen en je krijgt in deze reeks een gans andere situatie. Even de M.V.V.-cijfers onder de loupe nemen. Slechts drie wedstrijden werden totnogtoe gewonnen, vier werden verloren en acht keer werd gelijkgespeeld. M.V.V. scoorde slechts tien doelpunten, het minst van de reeks, maar liet ook maar twaalfmaal tegenscoren, de tweede beste verdediging! Een goede defensie is flink meegenomen, maar de room van deze sport bestaat echter wel in het doelpunten scoren en dat brengt de supporters achter de omheining in de juiste stemming. Aan de Hoge Weg kwam Maria-ter-Heide op bezoek. Met de wind in de rug verwierven de bezoekers een veldoverwicht terwijl de thuisploeg op de counter loerde. Na een licht toegekende strafschop veroverden de gasten de leiding maar Paul Van Erck kon diep in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgen. Ook deze keer bleef het bij een 1-1 gelijkspel. In 's Gravenwezel acteerde een onmondig M.V.V. Nadat de bezoekende doelman verrast werd door een botsende bal, 1-0, kwam M.V.V. meer aan bod maar echt doelgevaar werd niet opgetekend. Een strafschop had nog voor soelaas kunnen zorgen, maar de scheidsrechter dacht er het Zijne over. Nipte neder laag! Het geburentreffen tegen Meerle moest het koste wat het wil punten opleveren. Reeds vroeg in de wedstrijd werd Patrick Michiels verrast door een verraderlijk balletje dat zomaar tegen het net belandde, 0-1! Daarop kende men wel een M.V.V.-offensief maar veel gevaar leverde dit niet op. Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Meerle won de punten, verdiend of niet, en M.V.V. bleef met de kater zitten. Op Oostmalle werd al vlug de weg naar het doel gevonden en Rudy Jansen was de gelukkige. M.V.V. toonde zich de ster kere maar daar bleef het dan ook bij. Na de koffie ontketende de thuisploeg, getraind door Hoogstratenaar Rob Brosens, een dol kwartiertje en op strafschop werd de gelijkmaker gelukt. Het zoveelste gelijkspel! Hopen we maar dat de Minderhoutse spitsen na de jaarwisseling het opgespaarde poeder eindelijk eens tot ontploffing brengen. M.V.V. houdt eraan alle spelers en supporters gezonde eindejaarsfeesten toe te wensen! Wedstrijden Zondag 6 januari: 14.30 uur Minderhout V.V. - Wortel Zaterdag 12 januari: 13.30 uur Preminiemen - St.-Jozef A 13.00 uur Merksplas A - Miniemen 14.30 uur Juniores - Antonia PA

Zondag 13 januari: 14.30 uur St.-Jozef - Minderhout V.V. 09.30 uur Scholieren - Wechelderzande 11.00 uur Knapen - Wechelderzande Zaterdag 19 januari: 14.30 uur Vlimmeren A - Preminiemen 13.30 uur Miniemen - Wortel A 15.00 uur St.-Job A - Juniores Zondag 20 januari: 15.00 uur Minderhout V.V. - Kalmthout 09.30 uur Reserven - Vlimmeren B 09.30 uur Meerle - Scholieren

11.00 uur Meerle - Knapen Zaterdag 26 januari: 13.30 uur Preminiemen - Wortel A 14.30 uur Vlimmeren A - Miniemen 15.00 uur Juniores - Merksplas Zondag 27 januari: 15.00 Halle - Minderhout V.V. 09.30 uur Verbr.Arendonk C - Reserven 09.30 uur Scholieren - Vlimmeren 11.00 uur Knapen - Vlimmeren.0

Heteluchtballonnen

Tien grote en kleurrijke heteluchtballonnen stegen ziir''duigini/di (!e/i7l)ĂŻ/)i77i de Thijsakker in Hoogstraten voor een kort winters uitstapje door de grijze wolken. Een BR Tploeg onder leiding van Carl Huybrechts vloog mee om de nodige opnamen te maken voor een sportuitzending. Ook de Hoogstraatse ballon vaarderspioeg was uiteraard van de partij. Louis Vanluffelen en zijn vrienden-helpers genoten reeds van het vocirbereidend werk en aan kijkiustigen ontbrak het ook niet. Ballon varen is eens een andere sport en bovendien krijg je ook een andere kijk op de wereld.

waard woondecoratle

Gordijnen - TaDijten Vloerbedekkin2


SPORT

Blauwe Duif huldigt kampioenen

WONINGINRICHTING

GEBR,LEYTEN Vrijheid 167- Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Tijdens de huldiging op de Hafo parade werden de kampioenen van de Blauwe Duif gehuldigd. Gingen dus met een trofee naar huis. Jan Bartholomeeussen, Jos Sprangers en zoon, Jos Swaegers bij de kategorie oude duiven; Louis Verschueren, Constant Adriaensen en Jos Van der Velden bij dejaarse duiven; Jos Gilops, August Michiels, J. Weerts en zoon bij de jonge duiven; Jan Jansen bij oude en jaarse duiven; Jos en Den is Peters bij dejaarse en jonge. Louis Huygelen werd algemeen kampioen jaarse; in de kategorie jonge viel die eer te beurt aan Jan en Eddy Jochems; bij de oude duiven werd Jos Joosen de koningkampioen Hafo. De ereprijs Traiteur Danny Engels ging naar Jan Bart holomeeussen, Jos Sprangers en zoon, Constant Goris en Jos Swaegers.

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie

- Siertafelkieden, lopers, enz.

De kampioenen van het Samenspel Meer - Meerle - Ntinderhout

De eerste ronde van onze competitie in sporthal 'De Zevensprong' is afgewerkt. ALMA, een jonge ploeg met vooral ex-H.V.V.-ers, is voorlopig ongenaakbaar en staat met het maximum der punten op kop. De Meersc Kanaries kijken al op tegen een 5 puntenkloof. De andere ploegen zullen hun ambities moeten verleggen en mikken op een periodekampioenschap. De strijd voor de rode lantaarn wordt uitgevochten tussen Sportivo, De Swari en de Lepe Hoek. 1. ALMA 24; 2. Kanaries 19; 3. Icarus 16; 4. Gemeentekrediet 15; 5. Gelmelsoccers 15; 6. Groenhoef 15; 7. Middenstampers 14; 8. Piipillon 12; 9. De Zwaluw 10; 10. A.F. Mcr 10; 11. Sportivo 4; 12. De Swart 2; 13. Lepe Hoek 7.. Tijdens de maand december wordt voor DE BEKER gespeeld. De halve finales worden gespeeld op vrijdag 11-1 te 20 uur en 21 uur. Beslist een aanrader! Ziehier nog enkele interessante wedstrijden in januari: ma. 14-1 19 uur: Groenhoef - Kanaries ma. 21-1 20 uur: Gemeentekrediet - Gelmelsoccers vr. 25-1 21 uur: Papillon - A.F. Meer ma. 28-1 19 uur: Gemeentekrediet - Kanaries vr. 1-2 21 uur: ALMA - Icarus Heb je interesse om vriendschappelijk te Spelen, neem dan contact op met Jaak Van Opstal in 'de Zevensprong', tel. 314.79.02.

De uitslagen:

QuiĂŠvrain oude duiven: 1. Schrijvers Louis (Mi), 2. Vermeiren Edmond (Ml), 3. Janssens Jaak (Mr.). jaarse duiven: 1. Janssens Jaak (Mr), 2. Vermeiren Edmond (Ml), 3. HendrĂŻckxAlfons (Mi). jonge duiven: 1. Jansen Harry (Mij, 2. Martens Marcel (Mr), 3. Vermeiren Edmond (Ml). Frankrijkvluchten: oude duiven: 1. Schrijvers Louis (Mij, 2. Van der Velden Jos (Mr), 3. Jansen Harry (Ml). jaarse duiven: 1. Vermeiren Edmond (Mij, 2. Jansen Harry (Mij, 3. Jansen Jan (Mij. jonge duiven: 1. Kinschots Corneel (Mr), 2. Verheyen Gino (Mij, 3. Brosens Fonne (Mr). KONINGKAMPIOEN: 1. Vermeiren Edmond (Mij, 2. Jansen Harry (Mij, 3. Schrijvers Louis (Mij. 21


0

ho(o)22CMan

Herinrichting Vrijheid uitgesteld... Maar niet verloren. Dat hopen althans de leden van de stuurgroep die zich het afgelopen jaar hebben gebogen over de volledige herinrichting van de Vrijheid. Zij kwamen tot een aantal beleidslijnen volgens dewelke de doortocht van de N14 met zijn 14.000 dagelijkse passanten op een fraaiere en veiliger wijze zou kunnen geschieden. De stuurgroep werd opgestart met medewerking van Bruggen en Wegen, en onder de uitdrukkelijke belofte dat Openbare Werken de werken prioritair zou uitvoeren. Uiteindelijk diende de gemeenteraad enkel nog de modaliteiten te stemmen volgens dewelke een studiebureel zou worden aangesteld dat de effektieve plannen zou opmaken. Maar in plaats van de modaliteiten stuurde de Provinciale Direktie van Openbare Werken een briefje met het verzoek om de werkzaamheden van de stuurgroep stil te leggen. Er is op de begroting voor '91 immers geen geld voorzien voor de doortocht Hoogstraten. Dat betekent dus dat de uitvoering

in het allerbeste geval pas eind '92 of zelfs in '93 mag verwacht worden. Tenzij er bij de volgende begroting een zoveelste financiĂŤle adder ligt te kronkelen op het Vrijheidspad! De gemeente wil de zaak echter niet zomaar goedschiks nemen en zal verdere stappen ondernemen om te beletten dat al het tot dusver gepresenteerde denkwerk (en het doewerk om o.m. architekt Jan Peeters) nergens voor gediend zou hebben. We horen er dus nog van. El

Snel heidsduivels Dan rijden ze misschien wel weer te snel. En lopen ze het risiko van tegen de spreekwoordelijke lamp te lopen. De lamp in kwestie is de multanova waarmee menig automobilist tot zijn financiĂŤle schade en burgerlijke schande heeft kennisgemaakt bij eerdere snelheidskontroles. Half november stond zo'n ding opgesteld in de Loenhoutse weg en in Minderhoutdorp. Op alles samen een dikke vier uur tijd liepen er 29 automobilisten tegen een fikse pv op. Zij werden geflitst omdat ze een zwate verkeersovertreding begingen en dus een eindje boven de 70 km per uur reden in de bebouwde kom, waar wettelijk slechts 60 toegelaten is. In de Lodewijk De Konincklaan werden er op hetzelfde moment 2 betrapt op een te hoog alkoholgehalte terwijl ze achter het stuur van hun koninklijk verhikel vertoefden. Een gewaarschuwd man is er nuchter twee waard: tijdens de eindejaarsperiode worden de kontroles nog verscherpt, ook in het Hoogstraatse. 'Het ligt in de bedoeling om overal kon troles uit te voeren. Het is dus best ino gelijk dat de automobilist ergens gekontroleerd wordt, en amper een paar uur later door dezelfde eenheid op een volkomen andere plaats in de regio andermaal aan een kon trole onderworpen wordt. Plaats en frekwentie waar dat za/gebeuren, worden uiter aard geheim gehouden. Het kan niet meer dat zoals dat vroeger wel eens gebeurd is, in bepaalde bankkantoren in het Antwerpse lijsten worden uitgehan gen van plaatsen waar rijkswachikontroles zullen uitgevoerd worden.'

Aldus een woordvoerder van de Provinciale Verkeerseenheid in Antwerpen. El

Al het nieuws over HOOCSTRATEN is welkom hij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Peer ziet Woifgang 't Was maar om te zeggen, beste Peter en rige Meter, dat ge op de laatste dag van dees maand van harte wellekome zijt op de uitvoering van 'Mozart' door studio Peer. Het verhaal is ontleend aan de myte waarmee de dood van Mozart in 1791 werd omweven als zou hij vergiftigd zijn geworden door zijn muzikale konkurrent Salieri. Welbekend van de Mozart-verfilming door Milos Forman. Het gaat om een solo-voorstelling gebracht door Fred Delfgauw die Salieri op de laatste dag van zijn leven gestalte geeft. Delfgauw voert een hele reeks tegenspelers eigenhandig ten tonele door middel van allerlei rekwisieten. Uiteindelijk wordt zo een zware thematiek vertaald op een komische en voor iedereen toegankelijke wijze. De muziek van beide opponenten vormt de rode draad doorheen de voorstelling. Afspraak dus op woensdag 30 januari om 19.30 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Voor deze voorstelling ingericht door Kunstkring Spijker wordt een inkomprijs van 200 fr. in voorverkoop en 250 fr. aan de kassa gevraagd. Reservatie van kaarten: bel 3 14.55.36 tijdens de schooluren. El

Lering De lering naai de nering zetten. Want er is een en ander op te steken hier intstat. Zo begint op maandag 7 januari om 19 uur in het RK-lokaal in de Gelmelstraat 26 een nieuwe kursus EHBO. Het gaat om een lessenreeks van 20 avonden waarin de eerste beginselen van hulpverlening worden aangeleerd. Volkomen gratis. Inlichtingen en inschrijvingen bij

Tien kleine lindebomen 'Het heeft er alle schijn van dat ze er een gewoonte van maken om hier om de haverklap op een maandagmorgen weer eens drie lindebomen van de Vrijheid te kappen. Ook cci, strategie natuurlijk, en geen mens die er zo van wakker zal liggen.' Zo luidde het kom-

mentaar van een rasechte Hoogstratenaar toen half november op een frisse maandagmorgen alles in gereedheid werd gebracht om alweer een trits lindebomen een stamrnetje kleiner te maken. Naar onvervalste Agatha Christie-gewoonte begon een en ander inderdaad stevig op een aftelrijmpje te trekken. Schepen Coenegrachts verduidelijkte al gauw dat het toch om een verkeerde indruk ging. De drie gerooide linden konden bij de vorige kapping van een dikke twintig soortgenoten niet ontsnappen aan het stompe lot doordat er enkele auto's langdurig geparkeerd stonden. Nu moesten ze er dus alsnog aan geloven. De bomen dan. Is natuurlijk een ideale tip voor het geval dat er vroeg of laat sprake is van een komplete rooiing van de lindebomen. Als alle Hoogstratenaren uit de buurt tegen dan hun auto bij de hand houden, dan... El 22

In liet Rusihui.s L het niet alle dagen dezelfde sleur. Wat dec/it u van een gala nu en dan?


HOOGSTRA TEN Luc Jansen, Van Aertselaertstraat 52. Telefoonnummer 314.33.35. Ook al zo'n vrolijk onderwerp. Op donderdag 10 en 17januari organiseren KWB, BAC en DVV informatie-avonden over sterven en erven. Niet dat u er opsteekt hoe dat eerste in zijn werk gaat, de meesten komen daar vanzelf achter en de anderen worden wel elders geholpen. Wel alles over nalatenschap, blokkeren van de rekening, testainenten, rechten en meer van dat fraais. Telkens verstrekt door een pannel van drie deskundigen die vanaf 20 uur te vinden zijn in de Pax. Kostprijs 100 fr. voor de twee avonden, waarvoor u een brochure mee naar huis neemt en telkens een konsumptie ter plekke kunt nuttigen. En op woensdag 16 januari stellen DEWEVO en DF (respektievelijk de dekanale werkgroep vorming en dietsche fundamentalisten of zo) een gespreksavond voor over de moeilijke verhouding tussen kerk en maatschappij. Spreker van dienst is de jezuiet Jef Van Gerwen, docent sociale etiek aan de UFSIA. Hij gaat op zoek naar een samenlevingsmodel voor beiden, met aandacht voor de rol die de kerk nog speelt in een maatschappij waarin konsumptie, politieke machteloosheid, milieuverloedering en andere doemdenkerij hoogtij vieren. Dat alles wordt netjes geser veerd in het Auditorium van het Seminarie om 20 uur voor de demokratische prijs van een honderdje. El

Artiko Gaat voorgoed van start met de organisatie van regelmatige tentoonstellingen in de IKOgalerij. Bedoeling is om jaarlijks vijf dergelijke evenementen in te richten. De keuze daarvan gebeurt door de 9-koppige beheerraad van de vzw Artiko. De kriteria zijn simpel maar tegelijk ambitieus: kwaliteit en verscheidenheid, waarbij men bovendien kansen wil bieden aan kreatieve geesten uit de eigen streek die aan bovenstaande kriteria beantwoorden. Eind januari of begin februari presenteert men werk van de jonge Gentenaar Willem Hoet. Deze fulltime kunstschilder heeft nog maar zelden geëxposeerd. Zijn werk op zeildoek is kleurrijk en abstrakt, puur gevoelsmatig. Tijdens de opening maakt Hoet zelf een schilderij waarbij jazzmuziek voor enige ritmische gedrevenheid moet garant staan. Preciesere gegevens volgen allicht in ons volgende nummer. 'Het staat voor mij

Sprokkelen ()oil noesten wij ieder jaar in de zomer naar de Lichtaartse bossen, niet om er onze speelse lusten bot te vieren op de Zandberg of de Hooiberg, wel om er bollekes te rapen. In grote jute zakken werden de ijverig bijeengesprokkelde dennebollekes op het einde van de dag achterop de fietsen gesjord, waarna het stevig trappen geblazen was om over de ramp te geraken tot bij ons thuis. Ongeveer hetzelfde gevoel bekruipt ons zovele jaren later wel eens wanneer we voor dit rubriekje link en rechts wat nieuwsjes bijeen sprokkelen. Zoals nu tiens. El Wereldschokkend is wat anders, maar verlichte geesten varen er wel bij. De Kleine Pintstraat, Kathelijnestraat, Heilig Bloedstraat en de verbindingsstraat Lindendreef - Buizelstraat krijgen in de loop van dit jaar nieuwe verlichtingspunten. Ook de omgeving van de kerk wordt met fraaie lantaarns uitgedost. El Bijna wereldschokkend is de bittere vaststelling van een Agalev-telling die uitwees dat op 15 jaar tijd zowat de helft van de op het gewestplan ingekleurde reservaat- en natuurgebieden van het grondgebied Hoogstraten verdwenen zin. Van het eerste zouden er nog 25ha of 0,24 010 en van het tweede 1 løha of 1 070 overblijven. Als onze kinderen of kleinkinderen nog willen weten wat een echt bos is, zullen ze rap moeten zijn. El Al staat er natuurlijk bij de kerk nu wel een pronte koningslinde. Die werd immers voor de eeuwigheid gepland, zo

vermeldde Ekspres. Het origineel dat meeging in een fles (geen weet van glascontainers zeker?) had het gelukkig over een geplant exemplaar. Hadden onze nakomelingen immers ook nog kune denke dat wei niet kun schreive. El Begin '90 stonden er in de deelgemeente Hoogstraten precies 3371 mannen en vrouwen op de kiezerslijsten. En telde de parochie 4650 zielen, wel niet allemaal even Wit en zonder zonde maar alla. En bestond de Hoogstraatse bevolking voor 11,3% uit vreemdelingen, grotendeels Nederlanders of wat dacht u. Maar ook Amerikanen, Chinezen, Filipino's, Fransen, Britten, Iranezen, Oostenrijkers, Rwandezen, Vietnamezen, plus nog enkelingen uit Argentinië, Duitsland, Indonesië, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, Maleisië en een vaderlandsloze. El Het ministerieel besluit tot onteigening van grond voor de aanleg van fietspaden aan beide zijden van de N14 tussen Hoogstraten en Rijkevorsel is na lang zwoegen van zijne excellentie dan toch ondertekend geraakt. Op het moment waarop u dit leest, is dat hopelijk het geval voor zowel het grondgebied Hoogstraten als Rijkevorsel. De onteigeningsbesprekingen kunnen derhalve beginnen, zodat het toch weer een stukje dichterbij komt dat we met z'n allen op een veilige en verantwoorde wijze zes kilometer zuidelijk kunnen fietsen. Hebben we genoeg voor op straat gedemonstreerd, niet? En of we 't daarbij laten? Neejet. El Maar voor dit rubriekske wel. Ik ga de stoof aansteken met bollekes van toen. Dat riekt zo lekker harsig. .

Verdienstelijke brandweermannen

wel vast dat deze tentoonstelling heel wat reakties zal loswerken bij het publiek', aldus IKO-tist Jef Martens, 'maar dat is ook de bedoeling van moderne kunst. En volgens ons heeft deze schilder echt heel veel te vertellen, al valt dat kompleet buiten het klassieke en brave genre dat we eerder altijd al gepresenteerd hebben.' Hei verdere tcntoon3tc1lingpi ugi alillild staat nog niet helemaal vast. Wellicht komt er vervolgens werk van Jozef Van Ruyssevelt, die lesgever was aan de Akademie van Antwerpen en naar verluidt een persoonlijk en kwalitatief zeer sterk oeuvre heeft nagelaten. Tenslotte zou dit werkingsjaar worden afgerond met een bijzondere expositie met nooit eerder vertoonde tekeningen die ongetwijfeld een zeer ruim publiek zullen aanspreken. U hoort er alles van wanneer alle puntjes op de i in kannen en kruiken zitten. El

Tijdens liet jaailijkse tee,jeest VUfl de brandweer weidemi enkele manschappen gehuldigd. Commandant Michel Brosens (rechts) kreeg het Burgerlijke Kruis 2de klas omdat hij reeds 15 jaar een graad draagt waarvan 10 jaar als officier. Sergeant-Majoor Richard Weyler (links) ontvangt de gouden medaille in de Orde van Leopold II omdat hij de graad van onderofficier bekleedt en reeds dertig jaar trouwe dienst heeft in het korps. Jeanneke en Gaston Kerselaers (midden) kregen geschenken en een extra applaus voor hun vele diensten tijdens de nacht aan de zender in de seinkamer. 23


HOOGSTRA TEN

TR, T

Diamant in Hoogstraten 60 jaar leven in de schaduw van den beuk De beuk, één van de imposantste bomen die er zijn, en in wier schaduw het heerlijk toeven is. Zo doet al 60 jaar MARIE VAN VEL THO VEN, echtgenote van FONS 'BEUK' FRANS, nu wonende op Vrijheid 44.

Over wat vooraf ging LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Wie pakt de poen? In een vorige editie vertelden wij u reeds over de geboorte van een nieuwe Hoogstraatse toneelvereniging TINELLO genaamd. Eindelijk is het zover. Op vrijdag 18 januari gaat om 20 uur in de turnzaal van het Spijker (A. de Lalaingstraat) het stuk 'Wie pakt de poen' in première. Wie deze eerste voorstelling moet missen, kan altijd nog op zaterdag 19januari komen kijken, zelfde plaats en uur. 'Wie pakt de poen' is een blijspel van Dick Van Maasland in drie bedrijven. - Na de dood van tante Alberdina, azen de neven en nichten op de erfenis. Een erfenis die naar zij hopen aanzienlijk zal zijn. Groot is hun verbazing als een kat en een kanarievogel roet in het eten komen gooien. Komt daarbij nog dat elk van hen opgezadeld wordt met een schier onmogelijke opdracht. Wie zal het laken naar zich toe trekken? Kaarten zijn in voorverkoop te bekomen bij: M. Vervloet, Lod. De Conincklaan 349, 3143436; P. Driesen, Vrijheid 11, 3144754; D. Verstraeten, Gelmelstraat 99, 3149960. De prijs van de kaarten is, 100 fr. •

Marie Van Velthoven werd op 23 september 1911 in Hoogstraten geboren in één van de 64 cafés die er toen waren, met name in 'De Harmonie' gelegen waar nu Van den Bosch zijn horloges en juwelen slijt. Terwijl Marie opgroeide tussen toog en achterkeuken, rakkerde in St.-Antonius Brecht een klein Fonske rond, zoon van de eerste 'Beuk' tussen de krullen van de houthandel. Hij was geboren op 24 april 1909. Als klein verzetstrijdertje pikte hij de mitrailleurkogels van de Duitsers die bij hen gelegerd waren, om ze stiekem in de beek te gooien. Ouder wordende was het logisch dat Fons zijn vader zou volgen in het vak van schrijntimmerwerker. Zo toog hij te voet met de stootkar, beladen met kepers, juffers, ramen en deuren van de ene bouw naar de andere. Marie schuurde intussen de vloer van De Harmonie. De diepe economische crisis, eind twintiger jaren verlamde de bouwsector en Fons hapte toe op het aanbod om als controleur-kaartjesknipper te gaan werken op de bus. Aanvankelijk bediende hij zo de mensen op de lijn Antwerpen-Turnhout, tot op een zondagavond hij op het mededelingsbord in de garage zag staan: Fons vanaf morgen moet u rijden op de lijn Turnhout-Hoogstraten. In het begin was het met lange tanden, want hij moest dan gans de week op logement in 'Het Zwaenenhof', met als enig soelaas de 64 cafés van Hoogstraten.

Over pikvrijers en de trouwerij

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 24

De dagelijkse tocht van de Statie naar Het Zwaenenhof, was nu niet bepaald een lijdensweg voor Fons, want 'kapellekens' waren er onderweg genoeg. Maar al snel werd 'De Harmonie' een vaste pleisterplaats. De jeugdige schoonheid van het dweilend Marieke was hem niet onopgemerkt gebleven. Hoewel moeder Van Velthoven die vrijage met lede ogen aanzag, en dochterlief adviseerde, er beter maar mee te stoppen, want ze waren nog zo jong, bleven Marie en Fons in hun 'liefde op het eerste gezicht' volharden en kon niemand dat aan het wankelen brengen. Ook niet de talloze 'pikvrijers' die in De Harmonie over de dorpel kwamen om Marie te behagen, en die die vreemde buscontroleur uit St.Antonius liever zagen verdwijnen. Menigmaal dreigde een confrontatie tussen 'pikvrijers' en 'Fons-getrouwen' op enig handgemeen uit te draaien. Na 4 jaar vrijage kwam op 29.12.1930 de familie 'Beuk' per Ford-T van St.-Antonius naar Hoogstraten afgezakt om er mee op te

stappen in de trouwstoet van Marie en Fons. Na de mis werd er duchtig gefeest in het ouderlijk café. De klassieke ingrediënten werden door kokkin Nel Pinxteren op tafel gebracht: 's middags tomatensoep met ballekens, groentekrans met gebraad en in de namiddag frikadellen met krieken. Het orgeltje kreeg heel wat centen te slikken en tot laat in de avond werd er gedanst en gedronken. Zo kreeg Fons, naast zijn Marie, zijn vaste stek in 'De Harmonie'.

Over kinderen en oorlog Als Fons voor zijn 23ste verjaardag in 1932, van Marie een eerste zoon, Louis genaamd, cadeau kreeg, woonden zij in de tot woning omgebouwde sigarenfabriek van Van de Kieboom in het Peperstraatje. De dienstwijziging om controleur te gaan spelen op de lijn Turnhout-Tilburg zinde Fons niet. Dan moest hij weer de ganse week op logement en zolang kon hij zijn Marie niet missen. Terug in de bouw gaan werken als timmerman, was de oplossing. Marie zorgde zelf voor een inkomen door café 'De Pulman' te openen aan het Van Aertselaerplein. Een kleinschalige handel in jenever en werken in de kermistenten van schoonvader Van Velthoven, vulden het inkomen nog aan. De algemene mobilisatie riep Fons op om


HOOGSTRA TEN naar Brussel te komen, maar niets weerhield hem om op gestelde dagen de wielerklassieker Brussel-Hoogstraten-Brussel te ondernemen om Marie eens goeiendag te komen zeggen, want ook zij kon Fons niet missen. De echte oorlogsperiode in mei '40 was ook voor hen, zoals voor alle anderen, een periode van angst en twijfel. Marie vluchtte in dit oorlogsgeweld met zoontjes Louis en Herman 1938), tussen de kogels door, naar de kelders van het Klein Seminarie. Twee weken lang speelde gans het Hoogstraatse leven zich af in deze kelders. Kinderen werden er geboren, anderen stierven. De onzekerheid over het lot van de soldaten-mannen was groot Fons belandde na 18 dagen terugtrekken in Duinkerke. De boot naar Engeland wilde hij niet nemen. Dan maar de trein op voor negen dagen en nachten, voor een zwerftocht naar onbezet Frankrijk tot in Carcassonne. Eens de storm geluwd, keerde Fons schoorvoetend, met de gedachte in het achterhoofd gedeporteerd te worden naar Duitsland, terug naar huis. In augustus '40 kwam hij als laatste soldaat (sergeant) van Hoogstraten terug thuis. Zoontjes Herman en Louis herkenden hun vader niet meer en vele traantjes van geluk werden gelaten.

gen op zijn schouder van Hoogstraten nâar Castelré zeulen en ook terug, maar dan werd de grachtkant al eens aangedaan. Ondertussen is Fons 56 jaar actief schutter en lid van de gilde.

ingehaald worden. Marie was intussen de vlijtige huisvrouw, die naast de 2 zonen nog de zorg kreeg over 3 dochters, Lilianne (0 '42), Ria (0 '45) en Lutgard (0 50). Zij kweet zich zo ijverig van haar

Over panlatten, torens en geld in de stoof

taak dat zij op een keer de schoorsteen zo grondig afstofte dat het loonzakje van Fons, met daarin het loon van een ganse week, in de kolenkit belandde en zo langs de schouw verdween.

(0

Over Blauw-Wit HVV en boogschieten Fons had van jongsaf voetbalbioed in zijn aderen. Tot op 36-jarige leeftijd speelde hij in het eerste elftal van HVV om nadien nog jaren op te draven met de reserven, als die een man tekort kwamen, of als 'linnekesman' van Hoogstraten, zoals dat toen de gewoonte was. Vermeldenswaard is wel dat het nu roemruchte Rood-Witte HVV in de dertiger jaren een occassie-uitrusting kocht van Wortel en zij in blauw-witte uitrusting op het veld verschenen. Logisch was het dat de supportersclub: Blauw Wit' gevestigd was in 'De Pulman'. Voor Marie een zekerheid om Fons op tijd thuis te hebben. Toendertijd voetbalde men op een veld in de Moerstraat (waar nu Mon Rigouts woont) en een afgedankte tram deed dienst als kleedkamer. Verplaatsingen werden gedaan met de fiets en dan werd zoon Herman of Louis op de buis gezet om vaderlief op het tijdige rechte pad naar huis te loodsen. Maar als de ploeg kampioen speelde zoals in het seizoen '37-'38 gebeurde, dan ging gans Hoogstraten uit de bol. Sedert 1934 is Fons een trouw hand- en kruisboogschutter.Eerst bij de St .-Sebastiaansgilde en later bij de edele St.-Jorisgilde. Als toenmalig jongste lid moest hij wel alle kruisbo-

Na de oorlog was er in de bouwsector werk zat. Overal waren er handen tekort om te helpen bij de wederopbouw. Op een keer reed Fons met 12 panlatten aan de fiets gebonden van Hoogstraten naar Mol. In Turnhout hield een politieagent hem tegen en na enig afpassen, besloot deze dat de fiets te lang (meer dan 4 meter) beladen was en diende Fons zijn weg verder te voet af te leggen. Torens bouwen was zijn specialiteit. Zo hielp hij aan de kerken van Oud-Turnhout Zwaneven, Nijlen, Kalmthout en Brecht. Ook het klooster 'Nazareth' van de trappistinnen in Brecht is deels zijn werk. In die tijd was het voor het werkvolk uit de bouw, en dus ook voor Fons, moeilijke om op maandagochtend voorbij het eerste café te geraken. Zo werd menige maandag als 'regendag' of 'verletdag' in de registers ingeschreven, maar de overige dagen van de week moest de schade dan wel

Over wat nog komen gaat Marie en Fons kunnen op deze wijze eindeloos blijven doorvertellen, de ene anekdote na de andere. Een puur bewijs van levenslust. In die 60 jaar (voor Marie 80 jaar) Hoogstraten zagen zij de Vrijheid, bruisend van leven tussen geburen onderling, veranderen in een kolkende maaistroom van te druk verkeer. Maar onze tijd, en ook de plaats in dit blad is beperkt, zodat we hier moeten ophouden. Marie en Fons hebben nog niet de intentie om het op te geven en net als tien jaar geleden bij de gouden bruiloft willen zij bij de ontvangst op het stadhuis, nu voor hun diamanten bruiloft, reeds een afspraak maken voor binnen 5 jaar (briljant) of zelfs voor binnen 10 jaar (platina). Wij hopen het van harte voor hen. •

Paul Driesen

ç.

232

25


SPORTIEF HIER! Karin en Britt een paar apart Voor de tweede maal reeds werd de jeugdige amazone KARINDONCKERS, aangesloten bij de St. -Clemensruiters, van de A chteraard te Minderhout ver kozen tot Hoogstraatse sportvrou w van het jaar. Dat haar paard Britt een flink deel van de haver mag opeisen weet Karin ook wel, want ruiter en paard vormen werkelijk een onafscheidelijk geheel. Of Karin de trofee verdiend heeft. Nou en of! Als vrouw in de paardensport zo 'n niveau bereiken, is in ons landje zeker geen sinecure en een groot aantal van haar mannelijke collega's mogen met blozende wangetjes naar haar prestaties en rijstijl opblikken! Studie De 19-jarige Karin studeert momenteel te Antwerpen aan de Middelbare Normaalschool (regentaat) lichamelijke opvoeding en biologie. Studies, gezien haar belangstelling voor sport, die haar zeker moeten liggen. Van op 'kot' gaan werd er niet gesproken, want wie zou dan voor het paard, Britte, moeten zorgen? Elke morgen rond zes uur het bed uit, de fiets op naar Hoogstraten, de bus in naar Antwerpen, dan nog eventjes de tram induiken en Karin komt op de plaats van bestemming. 's Avonds hetzelfde ritueel in omgekeerde richting en pas rond 19 uur terug thuis. Dan paard verzorgen en studeren: op een gevulde dag mag je dan zeker terugblikken! Studeren en paardrijden moeten combineerbaar zijn en dit vindt ook Jef Desmedt, de sportman van het jaar. De sportvrouw en sportman kunnen trouwens fijn met mekaar opschieten!

Europees kampioenschap Waaraan heeft Karin nu deze uitverkiezing te danken? Zeker aan haar prestaties in enkele belangrijke military-wedstrijden. In augustus jI. werd zij door de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie geselecteerd met nog twee andere landgenoten, waaronder ook Jef Desmedt en een Waalse amazone, voor het Europees Kampioenschap Military te Rotherfield in Groot-Brittannië. Deze eer viel haar in de schoot omdat zij in de selectiewedstrijd te Lumnien een 3de plaats wegkaapte en in het Beneluxkampioenschap te Genk een sterke 8ste. Met veel moed werd de plas overgestoken, zomaar eventjes 18 uur onderweg, deels te wijten aan strenge controle van de paarden door de douane van het United Kingdom. Een zestigtal deelnemers, waaronder Russen, Bulgaren, Fransen, Engelsen..., uit dertien landen streden daar voor de hoogste eer.

Military Voor de insiders in de paardensport moet je niet uitleggen wat 'military' betekent, daar nemen zij vol ontzag hun petje voor af. De oningewijden fronsen misschien wel eventjes de wenkbrauwen en stellen allerlei vragen! Zo'n wedstrijd loopt over een drietal dagen en vraagt heel wat van de fysieke kracht van ruiter en paard. Alleen optimaal gezonde dieren mogen eraan deelnemen, want het eerste onderdeel van deze discipline is de keuring van de viervoeters door de veearts. Wordt het dier

26

niet fit genoeg bevonden dan kun je onmiddellijk inpakken en wegwezen. De controle is streng en daar kun je werkelijk niets tegen beginnen. Is je paard in orde bevonden dan kun je je melden voor de dressuuroefening. Karin presteerde hierin niet zo fameus, haar paard liet een enorm nerveuze indruk en dan mag je wel een kruis zetten over een goede verrichting. Dan komt het belangrijkste en tevens zwaarste onderdeel: de cross. Eerst krijg je een wegparcours zonder hindernissen voorgeschoteld, ter opwarming. Dit gebeurt tegen een snelheid van 220m/minuut, een draftempo. Daarna volgt een steeple van 3 km die moet afgedraafd worden tegen een tempo van 660m/minuut en acht vaste hindernissen kunnen hier al stokken tussen de paardepoten steken. Een wegparcours ter recuperatie volgt hierop, een 7 km tegen 220m/minuut. Dan wordt het eventjes tijd om te pauzeren, tien minuten slechts, en weer een controle door de veearts. Vertoont je paard ziekteverschijnselen of kwetsuren dan kun je het ook vergeten. Uitsluiting! Het moment suprême nadert, de grote cross. Een afstand van 5,5 km tegen een snelheid van 550m/minuut en over 24 vaste hindernissen jumpen. Een zware karwei zowel voor paard als ruiter. Na de cross bekleedde Karin een 12de plaats. Weer een con-

trole door de veearts en dan het laatste onderdeel: de jumping. Onze Minderhoutse amazone reed een foutloos parcours, hetgeen slechts vier combinaties voor mekaar kregen. Tenslotte eindigde ze op de lie plaats als eer ste Belg. Voor Karin een geweldige ervaring en dito prestatie.

Olympische Spelen Haar vurigste wens is geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. Slechts een viertal combinaties zullen hiervoor in aanmerking komen, maar Karin gunt zichzelf een redelijke kans om die selectie in handen te krijgen. Ook Jef Desmedt vlast op een selectie! Twee Minderhoutenaren in Barcelona: een unieke gebeurtenis! Wij duimen alleszins! •

Sportman van het jaar: Jef Desmedt

De prestaties van Jef Desmedt kwamen in ons vorig nummer uitvoerig aan bod. Daarom hier een kort en welgemeend PROFICIAT!


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Met de dorpsraad rond tafel Een 30-tal moedigen, waaronder vier schepenen, trotseerde de koude, natte winterse buien en de voetbalmatch Dortmund-Anderlecht om specifieke Minderhoutse aangelegenheden nader te bespreken. Hoever staat het met de K.SJ.-lokalen? Die jeugdbeweging staat momenteel nog steeds in de kou maar gunstige perspectieven worden geopend voor de zeer nabije toekomst. De gemeente heeft het op zich genomen om in de Schooistraat zes nieuwe lokalen, een kleine bergplaats, een overdekte speelplaats te bouwen voor de kleuters. Hierdoor komen de twee prefab-gebouwtjes vrij en die zouden dan aan K.S.J. doorgespeeld worden. Voor de gemeente kost heel deze nieuwe bebouwing zo'n slordige 13.000.000 fr.! Op 1 september zouden de kleuters hun intrek moeten kunnen nemen in de nieuwe gebouwen, maar dan moet alles wel zeer vlug in zijn werk gaan. Het dorpsplein is een ander zeer. Vorig jaar reeds werd een ontwerp voorgeschoteld ter bespreking, een juweeltje, dat mocht gezegd worden. Tenslotte zou het een beetje te duur uitkomen voor de gemeentekas. Er moest dringend in gesnoeid worden en enkele constructies veranderd zodat enkele miljoentjes elders zouden kunnen besteed worden. Ontwerper Frans Geerts showde het nieuwe ontwerp en hij zou het toch wel betreuren als er minderwaardige materialen zouden gebruikt moeten worden. De realisatie van dat project zou in 1991 mogelijk worden en valt ook volledig ten laste van de gemeente. De kapel van O.-L.-Vr.-van de Akker, waarover we vroeger reeds berichtten, werd eventjes ter bespreking voorgelegd. Hier is wel subsidiëring voorzien: 60% voor de staat, 20 07o voor de provincie en 20 07o voor de gemeente. Bij het gemeentebestuur verleent iedereen zijn medewerking om dit dossier zo vlug mogelijk in orde te brengen. Maar in de administratieve molen 'kan zo vlug mogelijk' ook jaren duren. Denken we maar aan de St,-Clemenskerk. Kwatongen beweerden dat de werken weerom stil lagen. Niets daarvan, weerlegde schepen Verlinden, het metselwerk is beëindigd en die ploeg werklieden is natuurlijk vertrokken. Men is bezig met de zoldering op te kalefateren en over dit bedrag, 5,5 miljoen, is al heel wat te doen geweest. De staat weigerde hiervoor siil,idir.s 1F VFt!tiefl maar in het gunstigste geval, 2k de eindafrekening zou uicevallen, zou men toch nog enkele kruimels kunnen opstrijken. Op dit ogenblik worden in het werkhuis van de aannemer nieuwe spanten gefabriceerd, want die waren totaal vcr1etcn en LLU keik ieslaureren en daarbij de zoldering aan zijn lot overlaten zou ook wraakroepend zijn vonden de gemeentevaderen. Maar het zal de gemeenschap geld kosten. En wanneer horen we het klokkegelui terug? Ook dat blijkt weer iets heel eigenaardigs te zijn. Men wil het luiden automatisch laten gebeuren, maar de ophanging van die klokken

schijnt hiervoor niet geschikt te zijn. Men zoekt naar oplossingen! Intussen geen gelui! Over de rijksweg Minderhout-Meerle hoort men ook weinig geruchtmakend nieuws. Het enige concrete wat de schepen van openbare werken kan vertellen is dat begin 1991 gestart zal worden met serieuze onderhoudswerken, namelijk het uitviakken van de weg en een nieuwe toplaag. Maar een datum voor de herinrichting van de weg stuit op heel grote vraagtekens! Geen vraagtekens voor de beschadigde bomen in het dorp. Iedereen vindt het godgeklaagd dat zulke verwoestingen aangebracht worden. Hoe dat te vermijden? Een dader uit Meer werd geïdentificeerd. De onttopte bomen zullen in elk geval vervangen worden. Ook zullen alle bomen verplaatst worden dichter naar het fietspad toe, zodat de wandelweg een stukje breder wordt. In de bibliotheek heeft men ook problemen. Een te onoverzichtelijke ruimte! Enkele muren zullen verwijderd worden en de werken zullen door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd worden, werken die zeker een maand zullen duren. Probleem: waar iritussentijd met de bibliotheek naartoe? Een voorstel werd geopperd om ze deze periode af te sluiten en de lezers aan te manen om in Hoogstraten te gaan lenen. Allereerst wel duidelijke informatie verstrekken naar de lezers toe die de toestand dan wel zullen begrijpen! Misschien komt er nog wel een andere oplossing uit de bus! Minderhout V.V. en zijn voetbalvelden! Al enkele jaren een heet hangijzer. Alle vroegere contacten met eigenaars hebben tot gaan resultaat geleid en momenteel staat men waar

men begonnen is: nergens! Zonder twijfel nog veel geween en tandengeknars in de voetbalrangen! l)e verlichting gaat wel een flinke stap vooruit. Ongeveer 4.000.000 fr. zal in Minderhout geïnvesteerd worden, o.a. Bredaseweg, Hal, Bergen, Koestraat, Minderhout-kerk ... ! Nog allerlei probleempjes en ongemakken kwamen aan bod: de slechte toestand van het gedeelte Witherenweg aan de lagere school en de volledig ontbrekende verlichting aldaar, verzakkingen hier, kuilen daar, verkeersdrempels die beter op andere plaatsen gelegen hadden, vuilhopen ... ! Een constructieve vergadering alleszins en dit bewijst toch eens te meer de duidelijke zin van zulke dorpsraad.7

Brievenbusseleed Wat is er nog onschuldiger dan een al of niet goedogende brievenbus? Toch moet ze het meermaals ontgelden en werkt ze dikwijls als een rode lap op een stier voor bepaalde individuen. Kapot trappen of slaan, het doet er niet toe! Waarom die agressie op een brave brievenbus, die niemand in de weg staat, uitwerken of... had men hier werkelijk te doen met gericht vandalisme? In Minderhout sneuvelden onlangs een dertiental brievenbussen. Grondige ravage noteerde men in de Schoolstraat, Torenakker, Markwijk, Witherenweg, Hal en ook in de Moerstraat en Kathelijnestraat te Hoogstraten. Zeker geen jongelui met een glaasje teveel op die heel de avond rondfietsen om dan met hun laatste zondagnachtkrachten boomtoppen breken of brievenbussen in gruizelementen kloppen. Wel constateerde men een vernielzucht alsof er met hamers rondgeslingerd werd. Verscheidene 'slachtoffers' meenden rond 22 uur (zondagavond) een auto te horen weggieren, maar niemand heeft ook maar enig vermoeden over de identiteit van de daders!Lii

De A. B. G. deed ïlinderlioiiz naieriaiiden en likkehaaiden op haar s,/ioI(leL)()!/enfestiJn.

27


MINDERHOUT Soloslim Donkere winteravonden toveren het kaartspel weer tevoorschijn tot groot jolijt van jong en oud. Nu en dan wordt er zo nog eens een geruchtmakende ouderwetse prestatie uit de mouw getoverd, die wel eens in de krant mag komen. Leonie Sprangers, Louiza Mertens, Conny Dieltjens, Louize Janssens lukten in de Beemden een soloslim met tien harten en drie hoogste klaveren, op 5 december net voor de komst van Sinterklaas. Proficiat aan de pientere kaartlegsters!

Succes met 'klachten' Een schot in de roos voor de toneelgroep van de fanfare 'De Marckezonen'. Dat deze vereniging buiten musiceren een knap stukje acteertalent in petto heeft, bewees ze tenvolle een tijdje geleden. Twee voorstellingen en tweemaal volle bak. Toneel wordt geapprecieerd in Minderhout en dat moet alle medewerkers zeker een hart onder de riem steken om in de toekomst de ingeslagen weg verder te bewandelen. Ook de muzikanten o.l.v. gelegenheidsdirigent Louis Broes zorgden voor een sfeer- en stijlvolle omlijsting.•

65 jaar kerkzanger Dit is meer dan lang genoeg moet Gust Janssens gedacht hebben toen hij onlangs het

zangboek terzijde legde. Zijn collega 's O.L. V.A.-kerkzangers lieten dit zomaar niet passeren en een s,nakelijke attentie viel Gust te beurt. Een vertrouwd gezicht dat men voortaan zeker zal ,nissen in het parochiekoor!

Tegel-strijd Twee bedrijven die min of mneer gelijkaardige produkten aan de man willen brengen, de een in Meer, de ander in Minderhout, voeren al enige tijd slag om de aandacht van de koper. I1 ii 1'. lach [vii '-team. Boven v. 1. n. r. Rob Meyers (decor), Frans Broes (regie en acteur), Ria De Roover, Christel Jacobs, Gust Vermeiren, Jan Mattheussen, Nancy Pinxteren (grimage). Onder v. 1. n. r. Leo Vermeieren (voorzegger), Jos Vermeiren, Inge Jacobs, Rachel Verstappen.

Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering H. Bloediaan 277-279 — Hoogstraten Tel. 03/31 45278 28

Met dit reclamepaneel aan de Desmedtstraat wordt de klant toch wel misleid, niet zozeer wat het produkt betreft, wel de weg er naartoe. Want zo te zien moet hij gewoon de hoofdweg volgen (naar Meer) om zich tegels aan te schaffen. De echte hoofdweg echter gaat naar Meerle (voorbij de splitsing naar Meer) wat hier wordt aangeduid door een klein zij weggetje (naar de concurrent!?). Hopelijk brengt dit paneel geen vreemde automobilisten van de wijs, een botsing is vlug gebeurd.


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. Kampioen met 'asduif' Het gebeurt wel meer dat inwoners van de deelgemeenten bij Hoogstraatse verenigingen zijn aangesloten, het blijft tenslotte in de gemeente. Zo ook Jan Jansen, duivenmelker en jarenlang lid geweest van de plaatseljke 'Noordervlucht'. Maar omdat hij graag op de halve fond speelt, stapte hij in 1989 naar de 'Blauwe Duif' van Hoogstraten. Daar slaagde hij er dit jaar in om kampioen le geteken-

den onder het motto 'Geen vuiltje aan de lucht', waarmee dus ook bij de chiro het milieu centraal staat. De aandacht gaat vooral naar de eigen omgeving en, zeer belangrijk, naar onze eigen houding. Milieu begint immers bij uw eigen-zelve en het is nooit te laat om dat te ontdekken. Wat misschien nog wel te ontdekken valt, is dat de wrede, tumultueuse verstoring van de luie zondagnamiddagrust door sommigen ook als milieuvervuiling wordt aanzien. Maar allee, 't is voor een goed doel en 't is niet alle zondagen Christus-Koning. Op de Bonte Avond ging het er eveneens druk aan toe, maar dat moest natuurlijk. Ook daar kwam 'geen vuiltje aan de lucht' aan bod in de taferelen; een jaarleuze moet immers langer mee dan een week. Gelukkig kreeg ook de leute zijn deel, zoals het op een Bonte Avond nu eenmaal hoort. 1

Op lic'i jaarlijkse รง'rootoudc',feesr van dc' kleuterschool lieten de kleuters zich van hun mooiste, verklede kant zien. De tranen van de Pierrot s waren natuurlijk geschminkt. Bij de bomma's zijn we daar minder zeker van.

Jan Jansen met de 'Goeie Donkere'. de te worden met zijn asduif. De 'Goeie Donkere' presteerde het immers om op de vluchten verder dan Parijs in 13 wedstrijden 13 keer in de prijzen te vliegen als le getekende. De duif presteert het best bij sterk weer, maar ook wind van achter is geen probleem. Echte kopprij7en vliegt ze niet vaak maar het palmares van de 'Goeie Donkere' mag er best wezen. Kijk zelf maar, de kenners onder u zullen weten wat het betekent: Dourdan: 34e op 325 duiven - 17e op 280 58e op 218 - 45e op 305 - 6e op 106 - 21e op 434 - 20e op 192 - 9e op 310 - 36e op 183 6e op 182. Tours: 53e op 212. Clirireรง te op 608. Orleans: 37e op 156.

Bonte-avond leule.

'Lawijt' De vereniging die tegenwoordig het meeste lawijt maakt in het dorp is ongetwijfeld de cliiro. Op het feest van Christus-Koning, patroonfeest van de chiro, hielden ze een heuse betoging door de straten van Meerle. Met toeters, fluiten, bellen ets vooral kelen. Leuze van deze bedoening was 'WEG MET PLASTIC', waarmee ze kernachtig hun jaarleuze ver woordden. Een gans jaar zal er gewerkt wor -

Weg met plastic '-betoging. 29


MEERLE

Containeritis Zo kunnen we misschien het verschijnsel noemen dat zich alom te lande voordoet Glas container, wit-glas container (variant van de eerste), papiercontainer, GFT-container, groencontainer, containerpark en waarschijnlijk nog enige minder gekende exemplaren. Allemaal bedoeld om op een ordentelijke manier onze afval kwijt te raken. Gescheiden ophaling heet dat en naar mijn mening de enig juiste weg om op termijn niet onder een immense afvalberg bedolven te raken. Meerle vertoont sedert enige maanden duidelijk tekenen van aantasting door containeritis en af en toe gaat dat nog met enige 'jeuk' gepaard. De groene GFT-containers worden blijkbaar massaal gebruikt en soms lijkt het alsof 14 dagen een te lange periode is tussen de ophalingen. Vooral als je de container nog halfvol terug op je stoep krijgt. Ook de papier- en de glascontainers zitten regelmatig eivol en dat zorgt voor dozen glas en papier rond de containers in plaats van erin. Het zeer lovenswaardig gemeentelijk initiatief van de containers voor tuinafval kampt met zijn succes. De containers zitten op een wip vol en wat dan volgt is mooi om te zien: - De eerste die nog met tuinafval komt, probeert die er nog op te krijgen, wat natuurlijk niet helemaal lukt. Hij kijkt even rond en zet de overschot tegen de container. - De volgenden denken, hij is wel vol maar het mag er ook tegen, want er staat al wat. - De echte laatkomers laden hun afval eerst in plastic-zakken en zetten die dan naast de

Tijdens hei leetjeest run cle erijwillige brandweer ruit Meerle werden 6 brand weerniannen

door de burgemeester vereremerkt. Jos Rommens, Marcel Van Gestel, Frans Van Bavel en Albert Brosens kregen de Burgerlijke Medaille 2e klas voor 25 jaar trouwe dienst als brandweerman. lef Van Boxel en Gust Desmedt kregen het Burgerlijke Kruis 2e klas voor 25 jaar dienst, waarvan een groot aantal jaren met graad. Vanwege de burgemeester ontvingen de gedekoreerden een gedenkschaal en ook de echtgenotes werden in de bloemetjes gezet.

container, dat is properder. - Dan komt de ophaling: de chauffeur pikt zijn container op en moet noodgedwongen de rest laten liggen, hij heeft geen plaats en geen instructies. - Maandag daarop komt de vuilkar. Maar het gaat niet om 'huisvuil' en het is niet in 'huisvuilzakken'. De mannen kijken mekaar even aan en doen dan teken 'rij maar door'. - Dinsdagmorgen komt de ophaaldienst voor

GFT-afval. Het is wel degelijk T(uin)afval, maar duidelijk niet in hun groene containers, dus... Uiteindelijk komen de gemeentediensten het overschot van de ijverige tuiniers en afvalbewuste dorpsbewoners wel opruimen. Het zijn natuurlijk allemaal maar kinderziektes die heel normaal zijn voor nieuwe methodes en die zeker geen aanleiding mogen zijn om naar de oude werkwijze terug te keren. Als iedereen doet wat van hem verwacht wordt, komen we er wel. fl

Dorpsnieuws

1001

1

ideeĂŤn voor stijlvol en gezelliwonen

LEI

- Wij dachten dat de dorpsraad ingesluimerd was. Sedert de algemene vergadering van 17 oktober 1989 was immers geen teken van leven meer waargenomen. Nu komt ons ter ore dat het ontwaken voor binnenkort is. In de loop van februari 1991 is er een algemene vergadering gepland waar alle dorpsbewoners verwacht worden. Het gaat over uw eigen dorp. Voorstellen en/of ideeĂŤn zijn altijd welkom bij voorzitter Christ Sterkens of secretaris Gust Desmedt. - In de wijk Dal II ligt vooraan in de Mgr. Eestermansstraat nog een vergeten speelpleintje. Vroeger stonden er enkele speeltuigen die door de wijkbewoners naar het grote plein verhuisd werden. Aan de gemeente werd zes maanden geleden gevraagd het vrijgekomen pleintje een beetje proper te maken en er wat groen op te zetten. Niets gebeurde, tot enige dagen terug. De helft van het pleintje is afgespannen met draad waarachter enige schapen het vanzelf opgeschoten groen 'proper' maken. Een nieuwe ecologische aanpak van de gemeente? Of vergissen wij ons? E

En tenslotte...

totaahnterieur 30

.00k van mij een gelukkig nieuw jaar, liefst een met minstens 365 dagen en alle dagen wat nieuws. Zo weet ik ook weer dit jaar deze bladzijden te vullen.0


MEERLE

Ze zijn met veel volk, die zestigjarigen. ters, de toekomst is aan jullie!

En volgens de jongste statistieken gaan er daar nogal wat van de 90 jaar bereiken. Hop Grijze Pan-

EI][I'I1:

0

BEL NU

XS

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

TEL: (03) 645 5795

(03) 312 2316 (03) 3262600

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

-

e(tta de" aan iie b" igzen o eC7ta1' P

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1 (Verlengde Bisschoppenhoflaan)

Zeergrotekeuze, sierwielen en sportvelgen. Ook speciale S velgen voor terreinwagens.

ALLE MATEN

-

EN MERKEN IN VOORRAAD

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

,

,

r~itl aten* Remmen Schokdempers • enkel te Wujnegem en le Oostm'4Ie

155SR 12 FIRESTONE S2 1 1 Tub 1555fl 13 FIRESTONE F560 Tub 155SR 13 MABOR M5GT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165Hfl 13 MICHELIN MXV Tub I65HR 13 UNIROYAL R240 Tub t 75170Hfl 13 PIRELLI P5 Tub 185160Hfl 13 FiRESTONE HAWK Tub 175 1 70Hfl 14 DUNLOP 08 Tub 175170TR 14 UNIROYAL fl080 Tub 185/60HR 14 DUNLOP D8 Tub 185/60 HR 14 KLEBER C50 Tub 185160Hfl 14 PIRELLI P600 Tub 185160Hfl 14 UNIROYAL fl340 Tub 185170 HR 14 GENERAL XP2000 Tub 185170TR 14 MABA M9 Tub 195165HR 14 UNIROYAL R340 Tub 195150 HR 15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195 1 50 VR 15 DUNLOP 04 Tub 195/501-IR 15 UNIROYAL R340 Tub 195160Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 205/65 VR 15 UNIROYAL fl340 Tub 05155Zfl 16 GENERAL XP2000 Tub BTW 25% inclusief

-

1.375,1.375,1.280,1.664,1.969,1.844,2.522,2.325,2.000,2.000,2.450,2.500,3.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

montage gratis!

Zeer grote keuze sierwielen

BON

GetSfr We

Schokdempers '1W GOLF 4 stuks 9.000 F uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks --6.000 F BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks 9.000 F BTW + plaatsen inbeg, -

-

-

.

\d

-

-

OOK OP AFSPIAAK WOGEWK

Batterijen MERCEDES Diesel 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. 40 Amp. -

-

-

3.114 F 1.892 F 1.890 F

BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTiE AAN LANCEERPÇ1IJZEN

--------

--

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen! 31


jLk

88~28~ d~ee~

ver van de plaats waar het oudje de bodem ingezogen was. Handen open, jas doornat en vuil, fietswiel krom en een verontwaardige vloek (hij had zich wel proberen in te hou-

Verdorie Het was z'n dag niet. In het vroege ochtendgioren was hij al wakker geworden van het gezoem van het verkeer op de E-19. De wind stond weer eens op regen. Dat was zo al een paar dagen aan de gang. Het parkeerterrein voor het klooster was opnieuw herschapen in een modderpoel. Op weg naar z'n werk zag hij enkele oudjes van dagen met de fiets tussen de plassen slalommen. Ai, daar ging er eentje en... oei, die werd door de modder de Kempense bodem ingezogen. Nee, het zou z'n dag zeker niet worden! Dagelijks bestuur Die avond mocht hij ook deelnemen aan de eerste vergadering van het dagelijks bestuur van de dorpsraad. Tot voorzitter werd verkozen de heer Jaak Snijders, ondervoorzitter wordt Toon Verleye, penningmeester blijft Jack Broers en de secretaris van het dagelijkse bestuur wordt Jef Jacobs. Paul Kox zal Meersel-Dreef vertegenwoordigen in de adviesraad van de Hoogstraatse openbare bibs. Dré Oomen zal dat doen bij de VVV-Hoogstraten. Jef Koyen zal de wandelingen in Meersel-Dreef, georganiseerd door Markdal, leiden en uitstippelen. Op 16 december was hij dus ook weer van de partij. Onze hoofdpersoon mocht het allemaal aanhoren.

Er bij zijn Het dagelijks bestuur is dus van plan er stevig tegenaan te gaan. Dat bleek ook bij de bespreking van het verslag van de vorige algemene vergadering. Enkele concrete voorstellen werden al geformuleerd naar het gemeentebestuur toe, daarover later meer. Bovendien zal het dagelijkse bestuur een aanwezigheidspolitiek voeren. Het ligt in de bedoeling dat men elders in Hoogstraten ook wel degelijk zal weten dat Meersel-Dreef er ook nog is. Zo zullen Willy Jacobs en Jos Huybrechts trachten zo veel mogelijk aanwezig te zijn op de gemeenteraden om de Dreefse dossiers zo beter te kunnen opvolgen.

Verlichting

Zwart gat Toch lichtjes teleurgesteld verliet hij (de Dreefse man van de maand = de hoofdpersoon van deze rubriek) de vergadering. 'Die verkaveling had er al lang moeten zijn. Ze zijn

er weer veel te laat mee. En die riolering dan, hoe lang zagen ze daar al over. Die komt er toch nooit. Pfff.' Hij nam z'n fiets en zette er vaart achter. Hij wou vlug terug naar huis, bij de warme stoof. Het was al wel heel donker geworden. Werkte die verlichting nog niet? En toen wist hij het niet meer. Plots wer den fiets en persoon de lucht ingetild. Zalig floot de koude wind langsheen zijn oren. Hij schuurde over de zachte (slijk is zacht) bodem en kwam weer tot bewustzijn in een plas, niet

gaderdag van het dagelijks bestuur was IVEKA druk in de weer met het vervangen van de oude, kapotte straatverlichting. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk baadt Meersel-Dreef dan toch weer in een zee van licht. De lantaarns aan de huizen bleven hangen. De dorpsraad zal vragen of de nog hele straatlantaarns worden geïnstalleerd aan de Sint-Luciakapel en/of aan de watermolen. In ieder geval werd die avond duidelijk dat het bestuur van de dorpsraad er het beste van zal maken. Welke kleur hen ook wordt toegemeten. Sommigen kunnen dat blijkbaar niet laten, het is hen enkel om het goede voor Meersel-Dreef te doen. 32

den, maar had het toch niet kunnen laten). Hij kraffelde recht en met de blik op oneindig fietste hij nog sneller naar huis. De volgende dag werd hem duidelijk wat er juist gebeurd was. In het pikkedonker had hij het gat niet gezien waaruit de dag voordien de oude lantaarnpaal gelicht was. Niet zo verwonderlijk trouwens, het gat was enkel gemarkeerd geworden met vier betonijzertjes en een zwart-geel lintje. Verontwaardigd trok hij zijn conclusie: 'Ik had mijn nek kunnen breken!'

55 miljoen Maar heel lang duurde zijn gramschap niet. Zoals dat gaat bij kleine kindertjes, hij vond redelijk snel troost. Zijn geteisterde gemoed bracht hem in een radeloze zoektocht naar lichtpuntjes voor Meersel-Dreef tot in de gemeenteraad. Hij noteerde: '16 november 1990: gemeenteraad Hoogstraten. Het college voorziet in de begroting van het werkjaar 1991 een bedrag van 55 miljoen frank voor de riolering van Meersel-Dreef. Schepenen wijzen erop dat de kredieten die worden in-

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle hout-

soort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo

duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: We weten het niet, maar net op de eerste ver-

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

9

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


MEERSEL-DREEF geschreven dienen te worden aangewend, althans dat is de bedoeling. De oppositie heefi daarover zijn twijfels... blablabla'. Zijn nikkel valt redelijk laat, het nieuwe gegeven dringt slelits laiigzaaiii tot hein door. Maar inderdaad, het is een feit. De gemeenteraad keurde de begroting goed. Daarin 55 miljoen frank voor de Dreefse riolering. Vraag die wij ons natuurlijk stellen: Hoe kan iets 'lat eerst 160 miljoen kotte nu nog maar 50 miljoen frank kosten? Antwoord: De werken zullen worden uitgevoerd in fazen. De meest dringende werken zullen eerst aangepakt worden. De vrees die daarop ontstaat: zal men in Meersel-Dreef slechts half werk verrichten? Zal er m.a,w. bespaard worden op voetpaden, fietspaden, groen, ver keerslechnische ingrepen, ...? Zal er m.a.w. nog irts nverhlijvn vnr iie herinrichting van het centrum?

Sirepen Maar hij is blij hoor, want het college blijkt haar belofte na te komen. 'Desnoods doen we het zelf!', riepen ze toch. En hij kon met een gerustgesteld gemoed weer huiswaarts keren. Naar Meersel-Dreef met de wagen. Hij deed het op z'n gemakje, het was imers Vrij mistig. Op Klein Eyssel werd het een soep. Vruchteloos ging hij op zoek naar referentiepunten. Waar is de sloot? 0, daar staat een clektriciteitspaal. Is dat de linkse of de rechtse? Ah, daar een geit van Sjarel de Bie. Verdorie, waar zijn die wegmarkeringen? Ja, in Meersel-Dreef hebben ze dit jaar pech blijkbaar. Althans wat de wegmarkeringen betreft. Toen ze aan de rijkswegen bezig waren heeft de gemeente deze firma voor de rest van de dag ingehuurd. Maar de invalswegen naar Meersel-Dreef zijn er toen overgeschoten, en nu is er geen geld meer voor voorzien. De mensen van de dorpsraad blijken zich echter bereid te hebben verklaard het desnoods zelf te doen als ze verf krijgen.

Foto's Maar we werden uit cle nood geholpen. Spontaan boden zich enkele Dreveniers aan die wel een paar bruikbare foto's liggen hadden. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze flinke dame van het Heieinde. Zij ging met haar man 'tracken' en de buit houdt ze nu trots in haar hand. Maar uit de andere foto mag blijken dat de mensen van Meersel-Dreef wel heel intensief met hun dorpje bezig zijn. 'De mensen moeten weten hoe het hier gesteld is, daarom heb ik deze foto genomen. Het wordt hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt, het is geen doen meer.' E

Feestjes De kerst- en sinterklaasfeestjes waren dit jaar weer amper op een hand te tellen. K.A.V., K.V . L . V., Moedersbond, Gepensioneerden, en ik vergeet er zeker nog wel enkele. Er is de afgelopen maand wat afgefeest. Maar ook in de besloten huiselijke kring hebben we de gezelligheid weer opgezocht. Want we kunnen in Meersel-Dreef niet alleen klagen, we kunnen er ook goed feesten. LII

Fanfare Bijzonder actief toont zich ook de fanfare. De rommelmarkten zijn nu achter de rug. Het initiatief kende heel veel succes. Iedereen is dan ook zeer tevreden. Om hen te bedanken voor het belangeloos afstaan van hun garage, bracht de voltallige fanfare deze mensen een serenade. Een toepasselijk eerbetoon aan Dreveniers die voor hun gemeenschap iets over hebben. Je had er normaal een foto van gezien in deze maand, onze fotograaf was er wel, maar tot onze, en zijn, grote spijt bleek er iets misgelopen te zijn. Volgende keer beter. LII

Nog fanfare Op zaterdag 19januari zal de jaarlijkse Ereledenavond doorgaan in de zaal van de paters. Vorig jaar werd voor het eerst gestart met een Bingo-avond. Dat viel enorm mee, dus wordt dat nog eens lekker overgedaan. Bij aankoop van de erelid-steunkaart ontvang je ook een gratis bingokaart om mee te kunnen dingen naar de hoofdprijs. Let wel, de jongens van de fanfare zijn zo dom niet (!), je mag maar 1 bingo-kaart per persoon mee naar de zaal brengen.

14V I'

HERIJGERS bouwspeciafiteiten

ndustreweg 7, 2320 Hoogstraten, T&. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

De prijzenpot wordt bovendien gevoelig aangevuld. De fanfare 'Voor Eer en Deugd' zal tijdens de pauze zorgen voor een muzikaal intermezzo om de spanning een beetje te verdrijven. De bingo-avond begint om 20.00 uur. De fanfare organiseert ook een tweede reeks kaartavonden 'rikken'. Dat gebeurt in cafĂŠ 't Jachthuis, bij Harry en Jeanne Verheyen. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Het eerste rondje wordt gespeeld om 20.00 uur. De kaar tavonden zullen doorgaan op 1-8-15-22 februari.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN

WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar. 33


MEERSEL-DREEF

autobanden

iPEETEPS Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

-

Oud ijzer Trouwens nu ik denk aan de rommelmarkt. Daar vertelde hij (ja, hij weer) laatst ook iets over. Hij kloeg weer steen en been. (Wat doet

hij anders?) 'Dré, wat zijn ze toch allemaal van plan Jong? Hedde dat al gezien, daar in de buurt van de watermolen. Een van de schoonsteplekskes van de Dreef, zo verinneweren, 't hee toch genne noam?' Ja, wat moet ik daar dan mee? Het knaagt en blijft knagen. Maar ik moet hem wel gelijk geven. Het is goedgeklaagd, de manier waarop sommigen met rommel omgaan. Horen dergelijke activiteiten ook in Nederland niet in ambachtelijke zones thuis? En hij weer: 'Zeg, en dan

moet ge eens naar de Sint-Luciakapel gaan kijken. Schoon kapellekes, met bankje erbij en plan tjes en struikskes. Prachtig zoals de mensen dat hebben aangekleed. En nu ook met een stalleke ertegen.' Kerststalleke?', vraag ik aarzelend. 'Nee Dré, we zijn 't on 't begoaje. Rijd nog maar eens naar de Mosten ook, aan uwe rechtse kant hebben ze doar ook weer iets weggeplant, war we het roaje nor hebbe. Verdorie, 't is m 'n mond nie.'

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaî maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurteni uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

'+

En hij af.L1

Monument Maar binnenkort zijn we weer een monument rijker. En wellicht nog wel op Strijbeek. In 1993 moeten alle Europese grenzen open. Daarom zullen de burgemeesters van Hoogstraten en Nieuw-Ginneken, ter herinnering aan de douane en tevens ter ere van de nieuwe Europese toekomst, een monument oprichten in de buurt van de grenspaal. Woensdag 12 december werden de plannen aan de pers voorgesteld. Iets te laat nog om nu al meer bijzonderheden hierover. Maar volgens schepen Van Ammel wordt het zeker

geen rommel. 'Het kost honderdduizenden franken en zal gemaakt worden door de direkteur van het IKO, Jef Martens, en een Nederlands beeldhouwer'. De totale kostprijs bedraagt, naar wij uit officieuze bron vernamen, ongeveer een miljoen frank. Een monument in Meersel-Dreef, of in Meerle? Dat zal het zo ongeveer zijn voor deze maand. Volgende keer maken we er eentje met heel veel goed nieuws.., nog meer goed nieuws!

34

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon Maak het uzef gemakkeIijk + fax 014163.51.87 of bel 014163.45 . 16 en wij zeffen de bbempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

PaJ & May Van Huffe-Van Dyck Leopoidstraat 60, 2330 Merksphas

9


Ă‚

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Januari wordt een erg korte maand, als je de lengte van dit artikel gaat vergelijken met dat van de vorige nummers. Maar ten gevolge van de eindejaarsfeestdagen krijgen wij maar weinig tijd om ons werkstuk in te leveren. En kon er ook weinig bijeen geschraapt worden. Misschien is dat wel te merken aan het hele januarinummer, en voelen de nieuwe abonnees zich nu al bekocht. Ze mogen echter gerust zijn en in deze winterse dagen diep onder hun dekens op hun twee oren slapen: na een jaar Hoogstraatse Maand heb je een stapel om 'U' tegen te zeggen! Maar verwacht niet dat die stapel even beleefd antwoordt. Dat kan nog wel eens anders uitvallen. LII

In de marge De eerste sneeuw hebben we al achter dc rug. Ik heb daar altijd van gehouden, zo heel de wereld maagdelijk Wit toegedekt. Maar ik heb ook ondervonden dat het geen pretje is om er door te fietsen. Dan zie je maar weer eens dat een vrijliggend fietspad heel welkom is. Natuurlijk moet dan ook daar de sneeuw geruimd worden! Want als je nu gebruik wil maken van de breed uitgevallen marge die wij hier fietspad noemen, dan krijg je de smurrie van de rijweg voor je wielen en op je kleren. En als je dan ziet en hoort hoe sommige bestuurders van hun oren maken als zo'n fietser de rijweg gebruikt (wat hij trouwens mag, als 'het fietspad' niet berijdbaar is), dan weten ze volgens mij niet wat voor gevaarlijk wapen ze besturen. De tijd van de 'nobele ridders' is al lang voorbij! Inderdaad: dit zijn de middeleeuwen niet meer. Of toch ... ?E

Actie? Misschien kan de ACTIE RIJBEWIJS van de KWB daaraan meteen ook de nodige aandacht besteden. Aan de hoffelijkheid van de bestuurder tegenover zijn medemensen (gepantserd of niet) en de kwetsbaarheid van een mens van vlees en bloed tegenover zo'n metalen tuig. Of moeten we uiteindelijk toch besluiten: de geschiedenis herhaalt zich en in elke nieuwe generatie beginnen we van voren af aan? Maar hopelijk kunnen de jongeren van nu dan toch iets leren uit onze ervaringen. Dat kan ze dan bijgebracht worden op de begeleidingsavonden voor het behalen van een rijbewijs. Die avonden gaan dit jaar door in Wortel en nog wel op 6 zaterdagvoormiddagen van 9 tot half twaalf. Vanaf 5 januari in de school aan de Rooimans. Iedereen die in aanmerking komt, zal al wel op de hoogte zijn, zeker? En de kans op slagen schijnt even groot te zijn als wanneer je de gewone (maar veel duurdere) weg via een rijschool neemt .LII

Actie! Nu kunnen de deelnemers aan die kursus best eerst thuis nog maar eens naar het toilet gaan, want gebruik maken van het plaatselijk sanitair wordt niet aangemoedigd. Dat bevindt zich in niet zo'n beste staat en is al lange tijd oorzaak van allerlei ongemakken. Voor het oudercomitĂŠ van de school een reden om een handtekeningenaktie te houden bij de ouders om bij de bevoegde schepen en college aan te dringen om daar nu eindelijk eens wat aan

te doen. Deze beker met wrange inhoud zal door de gemeentelijke overheid weer met gepaste spoed doorgeschoven worden naar de Wortelse geestelijke overheid. De school aan de Rooimans werd vroeger gebruikt als vrije kleuter- en lagere school, en is daardoor nog steeds eigendom van de Wortelse parochiale werken. Zij zouden dus ook de nodige werken moeten bekostigen om het gebouw wat leefbaar te houden (zoals de gemeente dat bv. ook in Minderhout en Meerle doet voor de gemeentegebouwen). Maar ja: aan zo'n ge-

bouw zijn al zoveel kosten, dat er voor een grootscheepse aanpak van het sanitair probleem geen geld overschiet. Hopelijk kan het met deze aktie wel. En anders zijn er vast nog heel wat ludieke manieren te verzinnen om dit probleem in de belangstelling te brengen. Ik bezorg u een lijstje op aanvraag!l

Dorpsraad Ze zullen bij de dorpsraad wel denken dal ze dat meer moeten doen. De datum van een vergadering verschuiven: zo kom je verschillende keren in het nieuws. Inderdaad, de vergadering waarover ik in vorig nummer schreef, heeft nog steeds niet plaatsgehad. Hoogstwaarschijnlijk wordt het eind januari maar schiet niet op de pianist als het niet waar blijkt te zijn. Met op de dagorde natuurlijk ook de Boomkes. Misschien proberen onze schepenen de aanwezigen daar al te doen likkebaarden bij een paar mooie ontwerpen voor de Boomkes. Zoiets als 'BOOMKES II' of 'BOOMKES III'. Waarbij die II of III dan niet staat op het aantal bomen dat er blijft staan. Maar op de volgorde van ontwerp, zoals bij de films van RAMBO. Zo vergeten die

I'uIcr hulscmMQQr ulcI'r

wand- en vloertegels huiiQhQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

huisQSQQr uIcI'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! 35


WORTEL aanwezigen dan dat er met de dorpsraad heel andere afspraken gemaakt werden. Ook zou het bestuur opnieuw moeten uitgebreid worden. De voorzitter heeft ondertussen ontslag genomen, zodat daar een mouw aan moet gepast worden. En op die manier krijgt men dan ook wat meer mensen bijeen om bijvoorbeeld regelmatig de gemeenteraad bij te wonen en ook hier ter plaatse het reilen en zeilen beter op te volgen.LI

Grondeigenaar, 'let op uw saeck!' in het uiterste noordwestelijk puntje van de vroegere gemeente Wortel, tegen de NL-grens met Castelré, en tegen de gemeentegrens met Merksplas ligt Staakheuvel, 1 km achter de kolonie, 5 km van het centrum van Hoogstraten, en evenver van Merksplas en Zondereigen, dus ver van de bewoonde wereld, zo'n schemergebied, waarachter de wereld met kranten toegeplakt zou kunnen zijn. Er wonen welgeteld 2 gezinnen en 1 alleenstaande. Noemen we de twee eersten A en B, en de laatste C, die op 'n oud gerestaureerd hoeveke woont, waar men recht op ziet, als ge van de kolonie komt. Rondom dit boerderijtje liggen nog gronden die er vroeger bijhoorden maar die door de erven van de vroegere eigenaars niet werden verkocht. Nu k de dtuatie

zo, dat de gezinnen A en B voorbij deze gronden liggen. Langs een klinkerweggetje kunnen zij de bewoonde wereld bereiken. Dit klinkerweggetje is eigendom van de Kolonie, dus van de Belgische staat; het is al jaren niet meer onderhouden en ligt er scheefgezakt bij; er ligt ook nog een bruggetje over de Staakheuvelse loop, waar carnions wel eens naastsklkkelden...

Maar buiten dit klinker-omweggetje gebruikten de bewoners van A en B nog een voetpadje, een 'kerkpad' over de grond van C. Maar ja, ge weet hoe dat gaat met 'n padje van 1 m breed: van lieverlee wordt dat wat breder belopen, dan komt er al eens een paard met kar over; of 'n auto, of 'n trekker, of 'ne camion en voordat ge 't weet is 't 'n onverharcle weg geworden. De eigena3r van dc eronci

/

»t

/

De Boomkes heringericht In de loop van deze maand zou de dorpsraad zich buigen over de voorlopige plannen voor de herinrichting van de Boomkes. Drevenier Frans Geerts zal een en ander toelichten. Het plan voorziet het herstel van de pleinfunktie in een klassieke Frankische driehoek. De huidige bomen verdwijnen derhalve, al hoeft dat niet noodzakelijk het geval te zijn voor alle ekseinplaren indien ze levensvatbaar zijn. Rondom komen twee bomenrijen, zodat er ruimte is voor voetgangers, fietsers en terrasjes. De rijweg wordt verder van de huizen gehouden, versmald en Iichtjes verhoogd waardoor een snelheidsre,nmend effekt gekreëerd wordt. Op het plein zou half-verharding komen, een zitmuurtje, ruimte voor een kunstwerk en de herstelde pomp. •

36


WORTEL houdt het ook niet zo precies in 't oog elke dag; de verbinding met A en B is ook wat korter en gemakkelijker dan over dat scheefgezakte klinkerwegje. En een volgende stap is dat iemand aan de gemeente vraagt of ze niet een paar honderd meter willen verharden (als ze toch in de buurt moeten zijn, of zoiets), en zo kon het gebeuren dat ons wegje al uitgegraven was en volgereden met een steenslagbed, en ingewalst, voordat de eigenaar van iets wist. Alleen de asfaltlaag ontbrak nog. En toen werd vastgesteld dat het over privégrond ging en werd beloofd dat de asfaltlaag niet gelegd zou worden. Maar twee of drie dagen later gebeurde dit toch, spijts protest van de eigenaar, en zonder dat er met hem tevoren iets overlegd of gevraagd was! Ra, ra, hoe kan dat? Zou het zo moeilijk geweest zijn tevoren na te gaan of dat stukje weg wel gemeentegrond was? En erachter te komen dat het privé-grond was? En tevoren met de eigenaar te overleggen in plaats van hem nu op de kast te jagen? De nu gevolgde werkwijze kunnen wij ècht geen goed voorbeeld noemen van zorgvuldigheid van bestuur, en nog minder van openbaarheid van bestuur. Het laat een onfrisse smaak achter. El

Oude koeien blijven niet in sloot Een paar jaar geleden was er nogal wat te doen rond de laatste verkaveling tussen Beukendreef, Vogelhof- en Pater de Clerckstraat. Het was geen fraaie vertoning waarbij particulier belang voorrang kreeg boven algemeen dorpsbelang. Inmiddels is het grootste deel van de 27 bouwplaatsen verkocht en volgebouwd. Onlangs wilde iemand uit Wortel een der laatste nog Vrije percelen kopen en informeerde bij de notaris. Die antwoordde dat de prijs 1.350.000 fr. was, maar dat iemand er reeds optie op had genomen. Enkele dagen later informeerde onze kooplustige Wortelnaar bij het nieuw opgegeven verkoopadres naar de prijs: die was nu plots 2.000.000, zegge en schrijve twee miljoen! Dat is zomaar ineens bijna 50 07o meer! Gelooft u het niet? Het adres en telefoonnummer staan er bij. U kunt niisscliieri zelf ook eens bellen. Dan krijgt u misschien ook te horen 'dal er nog wl o»er te praten valt'!LII

Pluim De pluim van de Maand gaat deze keer naar M. Van Overveidt, uitoefenaar van een zelfstandig beroep waarvoor hij geen recla-

ØJ%JFIAIJJiIgi 1 me mag maken behalve op het bandje van zijn antwoordapparaat. En wel omdat hij de eerste is die zijn bezoekers vraag om niet op voetof fietspad te parkeren maar daarvoor 50 meter verder te rijden naar Boomkes of gemeenteparking. Doe zo voort, en misschien wordt het mettertijd nog wel een hele kip. LII

Verenigingen doen Vlugge lezers kunnen op 28 december nog een kaartje meeleggen op de KWB-kaartavond in de parochiezaal. Men begint te rikken en te jokken vanaf 8 uur voor 35 mestkippen en 2 prachtige kalkoenen. El Het Slot organiseert weer haar tweedaagse afvallingswedstrijd. Op maandag 31 december heet dat Oudejaarsavondviering. op dinsdag 1januari gaat men verder/herbegint men met een Nieuwjaarsparty. El

En ook van onzentwege nog een gelukkig nieuwjaar. Ja, eentje voor iedereen. Als we dan al eens trakteren, dan gaan we niet krenterig doen, hee! El De KAV nodigt alle kinderen uit op haar 3-koningenfeest op woensdag 9januari, 's namiddags in de zaal. Ze worden er getrakteerd op spelletjes en pannekoeken, 3 koningen waardig. El De kinderen en jongeren van de KLJ zijn al volop aan het oefenen voor hun BONTE AVOND. Wat! Nog niet!? Dat wordt dan wel heel hoog tijd! Want die avond gaat door op vrijdag 11januari, in de parochiezaal. Voor ouders, familie en verdere sympathisanten.L1 KWB, KAV en de wandelgroep Markdal organiseren hier in Wortel hun jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Ze vertrekken om 2 uur aan het Bootjesven in de Kolonie, en de tocht voert o.a. langs de Pampa. En ook de traditionele verrassing zal niet ontbreken. Al is dat nu natuurlijk geen verrassing meer. Maar alle, de pret niet bederven: doe alsof ge van niets weet.LI1 In het SLOT gaat op zaterdag 19 januari het zoveelste DIKKENEKKENBAL door. Of smoking verplicht is, weet ik niet. Maar daarmee zul je toch vast wel binnen mogen.LI1 En dan treedt ook de toneelclub weer voor het voetlicht met 'DE STOUTE ZEBRA' op zaterdag 18 en zondag 19januari, om 20 uur in de parochiezaal. En maak er u nu verder maar geen zorgen meer over wie dit geschreven heeft: wees blij dat u iets te lezen had!U

Glasbakken II In het juninummer (62, blz. 23) van DHM stond in ecn artikel over 'Glasbakken' een ongeval vermeld met de glasbak aan de Boomkes. Waarbij Frans Verbreuken (van de naftpomp) zijn hand opensneed aan een buitenstekend stuk glas. 4 Pezen, 2 aders en de hoofdzenuw van zijn rechterhand werden hierbij cloorgesneden. Hij zou voor lange tijd zijn hand niet meer kunnen gebruiken en als gevolg daarvan moesten ze de bakkerij sluiten. We kunnen echter melden dat de hand van Franske weer in zover is hersteld dat hij er weer dingen mee kan vastpakken. En dat hij sinds enige tijd weer aan 't bakken is!El]

Op zaterdag 19 en zondag 20januari brengen deze streekeigen inensen een blijspel op de planken van de parochiezaal. Het heeft de mysterieuze titel DE STOUTE ZEBRA. Ze willen en ze kunnen het ook: May Braspenning, Mies Willems, Linda Van Opstal, Yvette Rosiers, Bennie Goetschalckx, Rik Braspenning, Filip Boeren. Regie Riet Plasmans.

37


______

fl]

— -

Een ander kerstverhaal Maandagavond 24 december, half negen 's avonds. Het is kerstavond en Modest, Vrijgezel en 56 jaar oud, zit in z'n schamel huisje somber voor zich uit te staren. Hij wacht op het kerstgevoel dat niet komen wil. Heel de dag heeft hij zich afgevraagd of hij iets speciaals in huis zou halen, maar tenslotte besefte hij dat het geen zin had. Waarom zou hij? Voor hemzelf hoeft het allemaal niet en voor wie dan wel? Hij leeft toch alleen en op zichzelf. Dat is altijd zo geweest. Toch knaagt vanavond de eenzaamheid feller dan anders. Allemaal de schuld van Kerstmis, denkt hij kwaad bij zichzelf, wat een rotdagen zijn dit toch. Om toch wat gezelschap te hebben, zet hij de tv aan. Een tijdje zapt hij doelloos van de ene naar de andere zender, maar overal wordt hij geconfronteerd met dezelfde zeemzoete kerstprogramma's en opgefokte gezelligheid. Wat een onzin, zucht hij, en schakelt het toestel terug uit. Wat nu? Hij zou naar het café kunnen gaan, maar daar is op kerstavond natuurlijk ook niks te beleven. Verdomme wat een ellende, was Kerstmis al maar voorbij. Achteloos bladert hij door z'n krantenbak. Wat is dat hier? Het parochieblad. Avondmis om tien uur. Als hij daar eens naartoe ging? Waarom niet? Een kerkganger is hij niet, maar foert, alles is beter dan hier te blijven geelogen. Om tien voor tien stapt hij de kerk binnen. Hij is bijna eerst en plaatst zich in de schaduw van zo'n dikke pilaar. Stilaan druppelen de parochianen binnen. Toch loopt de kerk niet vol en dat verwondert hem. Als zelfs Kerstmis de kerk niet meer vol krijgt... Terwijl de viering voortkruipt, observeert Modest de aanwezige 'gelovigen'. Het valt hem op dat de meesten er zo maar wat bijzitten, passief en onbewust van hetgeen er vooraan gebeurt. Ze zitten te wachten tot ze weer naar huis kunnen, denkt hij, ze zitten hier maar om hun geweten te sussen. Na drie kwartier is hij de schijnheiligheid beu en schuifelt vlug de kerk uit en de nacht in. Onderweg ziet hij in de huizen de kerstlichtjes flikkeren. 0, wat haat hij ze, die symbolen van valse samenhorigheid. Overal zitten mensen bij elkaar aan rijkgevulde tafels en natuurlijk worden er pakjes geopend. Het maakt hem misselijk. De mensen kunnen hem gestolen worden. Hij zal zijn plan wel trekken. Hij heeft hen niet nodig. Maar als hij thuis in z'n zetel neerploft, schieten de tranen hem in de ogen. Wat moet ik verdomme doen?!... Voor hij het weet, staat de fles jenever naast hem. De ene borrel volgt de andere en na een uurtje is hij stomdronken. Ondertussen heeft hij een pornocassette in de video gestopt en de combinatie van het gewroet op het scherm en de alcohol in z'n lijf brengt hem helemaal van slag. Plots wordt het hem allemaal teveel en terwijl de muren op hem af lijken te komen, strompelt hij wild snikkend naar buiten. Daar is het aardedonker, er is geen (kerst)ster te zien. Het enige licht komt van de E-19, die 38

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. enkele honderden meters verder een lichtend spoor trekt door de nacht. De plotse overgang van warm naar koud bezorgt Modest een mokerslag, waardoor hij totaal buiten zinnen raakt. Terwijl tranen, snot en kwijl van z'n gezicht druipen, beult hij zich een weg naar de E-19. Daar moet hij zijn, bij de gehate lichtjes: rode, oranje, gele, witte... en sommige flikkeren! Wacht maar, hij zal ze krijgen, kapot moeten ze! Terwijl op zijn tvscherm de ooh's en de aah's elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen, bestormt Modest de berm van de E-19. Vallen en kruipend bereikt hij het wegdek. Zwalpend loenst hij om zich heen. Waar zijn ze, de lichtjes?! Daar! Er komen er twee aan. Haha, hij zal ze hebben, verdomme! Molenwiekend stuiten hij erop af en bereikt ze binnen de drie seconden... In het oranje licht van de E-19 ligt Modest in het natte gras van de middenberm. Zijn halfopen ogen stralen een rust en vrede uit die hij voordien nooit gekend heeft. Om zijn mond speelt een glimlach. Z'n doel is bereikt. Dan zakken z'n ogen dicht. In zijn woonkamer schakelt de video zich met een helle klik uit. E

De KWB laat heel Meer kwissen Jaren geleden stond Meer telkens op z'n kop naar aanleiding van de toen erg populaire lentefeesten, waarin de verschillende gebuurten elkaar sportief bekampten op allerlei gebieden. Ook de jaarlijkse 'koersen op rollen' waren hoogdagen voor Meer. Spijtig genoeg behoren deze activiteiten al een tijdje tot het verleden. Zij gingen ten onder aan het jachtige leven en de concurrentie van de media.

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73

De KWB vindt terecht dat daar iets aan moet gebeuren en organiseert daarom op zaterdag 19 januari om 19.30 uur in de parochiezaal een kwisavond tussen de verschillende verenigingen en buurtschappen van ons dorp. Iedere vereniging kan deelnemen met een onbeperkt aantal mannen en vrouwen waaruit in de loop van de avond telkens vier mensen moeten gekozen worden voor de verschillende rondes. De onderwerpen van deze rondes zijn zeer verscheiden: actualiteiten 1990, voor werpen herkennen, Meer vroeger en nu, geluidsvragen, wie van de drie, proeven, enquêtes, onze wereld, allerlei... Tussendoor worden er een file-rouge en enkele supportersproeven gepland. Naast de theorie zal zeker het spelelement niet ontbreken. Al de verenigingen en bestaande buurtschappen werden reeds aangeschreven om met hun leden deel te nemen aan deze ontspanningsvond. De verantwoordelijken worden drin-

)-jari iiai jiizJk.s „eii Uu/2 ie 1, 2z1afia, de Iiii iei jecsi. vB heil op aterdag 8 december naar de parochiezaal en zoals steeds werd het een hartelijk en gezellig weerzien.


MEER gend gevraagd om zo vlug mogelijk hun deelname bekend te maken bij Jef Vinckx of Armand Fransen voor 1januari. Ook als u niets van uw vereniging gehoord hebt, bent u op deze avond van harte welkom. Ter plaatse is het nog altijd mogelijk bij een of andere vereniging of buurt aan te sluiten. Mensen van Meer, dit mooie initiatief van de KWB mogen we niet onbeantwoord laten. Zorg ervoor dat u d'r hij bent. Li

KFC Meer verder

-

Jeugd kaart

De reeks van vijf kaartavonden rikken t.v.v. de Meerse voetbaljeugd werd in december afgesloten. Op de laatste avond werden de beste kaarters beloond met prachtige eindprijzen. Toch was er een dalende opkomst van kaar ters (gemiddeld 30). Op maandag 24 december was het tijd voor het kerstfeest voor alle jeugdspelers (van duiveltjes t.e.m. scholieren). De kantine was te klein om de 130 jongeren een plaats te geven voor het optreden van de Fernando Magie Show. Iedere speler kreeg een persoonlijke en groepsfoto in een mapje als kerstgeschenk aangeboden! De uitslag van de kersttombola verschijnt in de Kempenklok. Langs deze weg houdt het jeugdbestuur eraan alle kopers van lootjes te bedanken. Het geld wordt integraal aan de jeugdwerking besteed. Op de vrijdagen 1, 15 en 22 februari zijn er nogmaals drie kaartavonden voor de jeugd in de kantine. Ditmaal wordt er gejokt voor vleesprijzen. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur, kaarten vanaf 20.00 uur.

Lauryssen electronics FT!1i

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Bomen weg Op de Donkakker werden in de afgelopen maand tal van bomen gerooid omdat hun wortels de riolering beschadigden. Sommigen vonden dat erg, anderen niet. Al naargelang men er last van had, zeker? Ook kwam het probleem van de vijver aan de orde. Het stadsbestuur stuurde een enquêteformulier rond om zo een antwoord te krijgen op de vraag wat er met de vijver moet gebeuren. Fons Sprangers, ons plaatselijk oppositielid, reageerde daarop met een eigen brief waarin hij argumenteerde dat het stadsbestuur de vijver moedwillig laat verkommeren en dat het enquêteformulier misleidend is.

Is er nog leven na de dertig?

GARAGE

~i

B.VB.A.

Geuden . s 4

Hei was de eerste keer dat in Meer de 30-jarigen bijeengebac/it werden. Dat kwwn vooral

door Francine Brosens, die de eerste stap zette en daarna de hulp kreeg van Erna Koyen en Marc Van den Bogerd om alles op poten te zetten. Iedereen amuseerde zich prima en men maakte onmiddellijk de afspraak om over tien jaar op 40-/ariee leeft,ji/ alles nog eens over te doen.

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

le rij. V. I. n. r.: Jan Verschueren, Yolanda Verhoeven, Erna Koyen, Els Verineiren, Manen Swaenen, Rozette Sterkens, Tilly Hessels, André Sterkens, Frans Lenaerts op de knie. 2e rij. V. 1. n. r.: Patrick Van Opstal, Jos Leemans, Jan A dams, Francine Brosens, Rit Voeten, An Aerts, Lia Snoeys, Martine Verschraegen, Maria Bruynen zittend. 3e rij. V. 1. n. r.: Karel Sterkens, Wi/ly Goetscha/ckx, Gerard A erts, Louis Aerts, Gerard Brosens, Roger Embrechts, Marc Lauryssen, May Faes, Karel Tilburgs, Lizette Lam bregts, Roza Rombouts, Greet Michielsen, Annemie Van Laer, Marianne Van Opstal, Greet Rombouts, Ria Huybrechts, Gonda Lauryssen, .Julienne Verheijen, Herman Van de Ouwe/and, Monique Mertens, Willy Van de Velden, Rit Tilburgs, Swa Leuris al staand. De twee bovenste: Van Aperen Jan, Van den Bogerd Marc.


5 a 1 mi -i- ~

IS PLEZANT,

1)

j.

N.V. GARAGE VAN USSEL Streven naar perfektie Garage

Horizontaal Ter nagedachtenis muzieknoot Bijbelse figuur lengtemaat muzieknoot vorm van liggen horizon etmaal locomotief grote houten hamer Arabisch opperhoofd teken Italiaans eiland plaats in België gevoelige plaats in Drente plaats in Gelderland droge bloedvaten Romeinse koperen munt onmeetbaar getal geboden som muzieknoot muzieknoot hoed snavel kantlijn vaatwerk lengtemaat soortgelijk gewicht roem in het Jaar des Heren voorzetsel kasteel maand metalen staaf inbraak moer voorspoed meisjesnaam uniek meisjesnaam farce plezier meisjesnaam zeer ontsmettingsmiddel bijwoord klein kind gek bevroren water stamnummer (afk.) Vertikaal meisjesnaam familielid menige Belgische gemeente muzieknoot Spaanse heer bede sterk oplopend snelle loop deel van een paardetuig in orde druk doen voelen persoonlijk voornaamwoord elk landbouwwerktuig meisjesnaam achteruitgaan vuur impulsief indien hetzelfde snedig melkklier roofvogel bouwland landbouwwerktuig kuis persoonlijk voornaamwoord inhoudsmaat aandrang plaats in Engeland gebak rivier in Frankrijk bedorven kraakbeen 15. vetpuistje lengtemaat insekt -

Geudens B.V.B.A. Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

-

-

-

-

-

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

-

11

-

'

3

L

Ç

t 8

13

4'( 4

1044 41e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4, 4

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Oplossing vorige maand

a rinii Ifl!1119 CI

~ M[ GM GARAGE AUTO MOTO -

J. BOGAERTS ROOS -

uiLTH GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS

in triiri nrn ri flflÇ :fl], —1200 irwi .0 r .r ongilal Ii Dk1 IM3CI 000 ri fl130c1 uiirrii '0 13 133.1 fll nmri iiciirir naInnr1fl] r ,mnriri uj ;nam> 0I2 FIO i1E1 ram nM1 IflÎJ nnIn iriciric -

40

alle depannage dag en nacht

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

1

:

..


Burgerlijke stand

EC-7ffil Geboortes ~

12 oktober: Donald, zoon van Ene van Ruiten en Catharina Hofmans, Desmedtstraat 9, Minderhout. 19 oktober: Lies, dochter van Josephus Geerts en Ann Van Kerckhoven, Molenakker 3, Hoogstraten. 2 november: Niels, Sofie en Nele, kindjes van Eddy Leys en Christinne Wendrickx, Achtelsestraat 11, Hoogstraten. 3 november: Kirsten, dochter van Paul Geudens en Ingrid Vermeiren, Meerseweg 8, Meer. 5 november: Inès, dochter van Jan Brosens en Ria Pauwels, Eindsestraat 3, Meer. 7 november: Sarah, dochter van Luc van der Kaa en Rachelle Verheyen, Kerkstraat 31, Meerle. 7 november: Sophie, dochter van Anne-Marie Van Nyen en van Eddy Huysegms, Tinnenpotstraat 21, Iloogstiateit. 7 november: Benjamin, zoon van Joseph Koyen en Maria Schrijvers, Molenstraat 1 2a, Hoogstraten. 12november: Sam, zoon van Peter Verschueren en Lutgarde Martens, Van Aertselaerstraat 57, Minderhout. 12 november: Careleine, dochter van Marc Kerstens en Paula Muësen, Gestelsestraat 21, Meer. 14 novemliLi. Duiieii cii Nick, dochter en zoon van lean Vpnkn en Diana Jacobt, Don kakker 4. Meer. 16 november: Nitava. dochter van Flrirpni Bellens en Monique Van W iibceek. Atlitelsestraat 106, Hoogstraten. 16 november: Carmen, dochter van Frans Remeysen en Paula Goossens, Heimeulenstraat 49, Meerle. 19 november: Gitte, dochter van Adr. Kustermans en Rita Tilburgs, Gestelsestraat 38b, Meer. 21 november: Steffi, dochter van Francis Leemans en Karine Pauwels, Klein Eyssel 23, Meerle. 28 november: Jens, zoon van Luc Verheyen en van Lutgarde Laurijssen, Moerstraat 56, Hoogstraten.

L#kJ

Huwelijken

10 november: Michel Carpentier, Broekstraat 99, Arendonk en Els Friant, Meterkensstraat 7. Nieuw adres: Broekstraat 100, Arendonk. 16november: Dirk Goetschalckx, Langenberg 48, Wortel en Elisabeth van der Kaa, Dalweg 2, Meerle. Nieuw adres: Buizeistraat 4, Hoogstraten. 17 november: Koen Bresseleers, Frilinglei 14, Brasschaat en Maria Jespers, Kerkstraat 38, Meerle. Nieuw adres: Leopoldslei 2, Brasschaat.

Ongevallen Vrijdag 16 november om 16.10 uur botsten aan het 1< ruispuni Desmedtst raat-J3eemden te Minderhout de auto's bestuurd door Carolina Kennis uit Vosselaar en Marcel Vorsselmans, Hal 6, Minderhout, Er was zware schade Vrijdag 23 november om 13.00 uur botsten aan de Meerseweg de auto's bestuurd door Leo Adniaensen, Meerseweg 12 en Frans Van Nispen uit Zundert. Er was lichte schade. Zondag 25 november om 1445 uur botste aan de Beersebaan te Rijkevorsel de auto bestuurd door de 19-jarige Luc Wuyts, Lijsterstraat 19, Rijkevorsel niet de lichte vrachtwagen bestuurd door Melehior WouIers uit Beerse. Luc Wuyts werd licht gekwetst. Zondag 25 november om 18.55 uur werd, aan de Hoogstraatseweg te Rijkevorsel de 14-innige voetganger Wendy Krijnen, Plaggeweg 11, Rij kevorsel zwaar gekwetst toen zij werd aangereden door dc auto bestuurd door de 33-jarige Maria Van Breda, Bavelstraat 10, Rijkevorsel. Maria Van Breda werd licht gekwetst. Maandag 26 november om II uur botste aan de Vrijheid, de auto bestuurd door Bertba Van Ucrgen, St.-iaussti nat 8, Wortel, roet de auw bestuurd door (tiristine Verschueten uit Brecht en de lichte vrachtwagen bestuurd door Bernat dus van Os uit Eindhoven. Er was zware schade. Vrijdag 30 november om 17.25 uur botste aan Hoogeind (Meer) de auto best uurd door Melanie Schrauwen uit Turnhout, met de vrachtwagen bestuurd door Paul Beek uit Beveren. Iti Meet rluip botste zaterdag i december om 50 mr de auto bestuurd door Maninu, Van Dijnsen it Hi e t Li , met de auto bestuurd door Adriaan Van Gils uit Tilburg. Er was zware $httde. I)insdag 4 december om 0.45 uur botste aan het kruispunt Bredaseweg en Hal de auto bestuurd door Alfons Aerts, Hal 31. Minderhout met de auto bestuurd door Johan Verschueren, Groot Evssel 29, Meerle. Deze laatste werd licht gekwetst. Donderdagmorgen 6 december om 8 uur gebeurde aan de Industnieweg te Hoogstraten

Z

Overlidens

2 november: Liza Van Ostaeijen, oud 75 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 9 november: Jan (Sus) De Bie, 90 jaar, echtgenoot van Joanna Lodewijckx, Desmedtstraat 72, Minderhout. 11 november: Rosalia Van Ham, 75 jaar, weduwe van Cornelis Lambrechts, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 12 november: Hendrik Brosens, 79 jaar, weduwnaar van Madeleine Swenden, echtgenoot van Angèle Schevelenbos, Lod. de Konincklaan 274, Hoogstraten. 13 november: René Schoof, 81 jaar, weduwnaar van Joanna Devuyst, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

een ongeval waarbij dertien gewonden vielen en een niinibus, een lichte-vrachtwagen en een personenwagen betrokken waren. De minibus werd bestuurd door Ene Van den Borne (25) uit Ravels. Hij werd licht gekwetst, evenals Carolus Van Laer (30) Uit Turnhout. Aloïs van Loon (50) uit Ravels, .Ioannes Mertens (31) uit Ravels, Jozef Van Nueten (38) uit Kasterlee, Jan Loots uit Ravels. Werden zwaar gekwetst: Marcel Stessens (40) en Jozef van Heulekom (56) uit Oud-Turnhout. De lichte-vrachtwagen werd bestuurd door Wouter Cuyvers (24) uit Wuustwezel. Hij werd ook licht gekwetst. De personenwagen werd bestuurd door Erik Adniaensen (32), Biekortstraat, Merksplas. Hij werd evenals zijn echtgenote Monique Snoevs (30) en hun kind Bart (7) zwaar gewond. Zondag 9 december om 22.00 uur werden aan de Desmedtstraat te Minderhout drie personenwagens hij een ongeval betrokken. De bestuurders waren: Maninus Schoone uit Alphen Nl., Melanie Thielemans, Torenakken 17, Mindenhout en Christiaan Van der Sande uit Nederweert Nl.

Vlam in de oven

Door een korte t naar hevige brand werden (1€' keuken en de achterboumv van het woon/tuit van de ibm//je Vervoort in de Van .4 cr1selaerrtraar vo/1cdg vernield. Zaterdagavond 1 december ontsiond de brand in de keu/eno een. De jongste zoon Gert, die alleen thuis was, verwittigde onmiddellijk de brandweer

die zeer snel ter plaats was.

13 november: L.udovic Slerkens, 84 jaar, weduwnaar van Maria Kerstens, Heilig Bloedlaan an 250, Hoogstraten. 13 november: Liia Roos, 89 jaar, weduwe van Jack Chnistiaensen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 13november: Elisabeth Lambrechts, 86 jaar, weduwe van Frans Mertens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 14 november: Joanna Lodewijckx, 91 jaar, weduwe van Joannes (Sus) De Bie, Desmedtstraat 72, Minderhout. 18 november: Frans Van Mirlo, 73 jaar, echtgenoot van Joanna Leffelaer, Minderhoutsestraat 33, Hoogstraten. 20 november: Marcel Diels, 79 jaar, echtgenoot van Maria Verheyen, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 26 november: Antonetta Martens, 83 jaar, echtgenote van Lodewijk Sprangers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. - -

41


Op stap ïn...

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN EM1NARIES)

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Van Aertselaerplein 16

WILLY GORRENS - VERVOORT Langenberg 14 -2323 Hoogstraten-Worte( Tel. (03) 314 53 28

L

Café

-

frituur

Papiflon Minderhout

Dinsdag en woensdag gesloten

De kalender vermeldt enkel die activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Strikt leden-gebonden evenementen (teerfeesten, lessenreeksen) waarop men persoonlijk wordt uitgenodigd en die dus aan de leden genoegzaam bekend zijn, worden niet meer vermeld.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/314 32 64 Ook op woensdag.

T

~rP'j,

HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN Zaterdag 29 december: Optreden van THE

BURTONS (ex-Voners uit het Antwerpse), 20 uur Cahier de Brouillon. Maandag 7 januari: le les EHBO-CURSUS (20 lessen) om 20 uur in Rode-Kruis-lokaal in de Gelmeistraat. Donderdag 10januari: Info - avond over ERVEN EN STERVEN, om 20 uur in de Fax. Ingericht door BAC, KWB, DVV. Woensdag 16 januari: Info-avond over KERK EN MAATSCHAPPIJ door Jef Van Gerwen, om 20 uur in het Audit van het Seminarie. Ingericht door Dewevo en het Davidsfonds. Donderdag 17januari: Info-avond over ERVEN EN STERVEN, om 20 uur in de Fax. Ingericht door BAC, KWB, DVV. Vrijdag 18 januari: KAARTPRIJSKAMP jokken en kruisjassen. Om 19.30 uur in de Pax. Ingericht door KWB. Vrijdag 18 januari: TONEELopvoering van 'WIE PAKT DE POEN' door Tinello, om 20 uur in de turnzaal van het Spijker. Vrijdag 25 januari: KAARTPRIJSKAMP jokken en kruisjassen, om 19.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde. Woensdag 30 januari: TONEELopvoering van 'MOZART' door Studio Peer, om 19.30 uur in de Rabboenizaal van het Spijker.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

-

DREEF

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud,

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

MEER Zaterdag 29 december: OUD PAPIER kan

gebracht worden naar parking Quirijnen; vanaf 9 uur. Maandag 31 januari: OUDEJAARSAVOND. Doordoen in de Mussenakker; voor 500 fr. eten, drinken en lidkaart. Maandag 7januari: KAARTEN in 't Boerenzaaltje vanaf 10 uur. Ingericht door LG. Zaterdag 12 januari: Optreden van MARY AND THE GIRL, vanaf 21 uur in de Mussenakker. Zaterdag 19 januari: KWISSEN, wedstrijd tussen verenigingen en buurten, om 19.30 uur in de parochiezaal. Ingericht door KWB. Donderdag 24 januari: Informatieavond over SELECTIEVE HUISVUILOPHALING. Ingericht door KWB. Zaterdag 26januari: OUD PAPIER kan gebracht worden naar parking Quirijnen vanaf 9 uur.

met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't

ROMA

HOOGHUIS

't SLOT WORTEL -1 * donderdag * vrijdag

Café

............................g ~ ., .

J

Meerdorp 13

* zaterdag * zondag

discobar

Openingsuren: 20.30-24.00 u. 20.00 1.00 u. :19.00- 1.00u. t 14.00-19.00u. -

RADIO CONTINU (FM 105.4)

.

2321 Hoogstraten

Telefoon: 031315.71.53

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws -

op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7

2328 Meerle - Tel. 315 79 40 FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer

Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag

andere dagen open vanaf 11.30 uur 42

MEERLE Zaterdag 5januari: VOLKSDANSINSTUIF

Voor de volgende maand:

van SHIL-SHOEL met het live-orkest Pallieterke, optredens van de dansgroep Balkan uit Tilburg en Shil-Shoel uit Meerle. Vanaf 20 uur in de parochiezaal.

KOPIJ BINNEN OP 16 JANUARI


WORTEL Vrijdag 28 december: KAARTPRIJ SKAMP om 20 uur in de parochiezaal. Inrichting KWB. Maandag 31 december: OUDEJAARSVIERING in het Slot. Dinsdag 1januari: NIEUWJAARSPARTY in het Slot. NIEUWJAARSWANDELING. Vertrek om 14 uur aan het Bootjesven. Ingericht door Markdal, KWB en KAV. Zaterdag 5januari: Iste les BEGELEIDING RIJBEWIJS. Van 9 tot 11.30 uur in de school aan de Rooimans. 5 zaterdagvoormiddagen ingericht door KWB. Woensdag 9 januari: DRIEKONINGENFEEST voor de kinderen. 's Namiddags in de parochiezaal, ingericht door KAV. Vrijdag 11januari: BONTE AVOND om 20 uur in de parochiezaal, door KLJ-jeugd. Zaterdag 19 januari: DIKKENNEKKENbaI in het Slot. TONEELavond met 'DE STOUTE ZEBRA', om 20 uur in de parochiezaal. Inrichting Toneelgroep Wortel. Zondag 20januari: TONEELavond met 'DE STOUTE ZEBRA', om 20 uur in de parochiezaal. Zaterdag 26 januari: FANBAL van NONKEL. NEY, vanaf 21 uur in de parochiezaal.

Computercursus Op dinsdag 15 januari 1991 start de Davidsfondsafdeling met de praktische computercur sus onder leiding van de Heer Ludo Boons, leraar informatica aan het VITO-Hoogstraten. De cursus is geschikt voor jong en oud. Een computer hoeft niemand te kopen, want de cursisten kunnen gebruik maken van de toestellen van het VITO waar ook de lessen gegeven worden op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Inschrijven voor de cursus (10 lessen) kan bij de voorzitter van het Davidsfonds, Moerstraat 53, Hoogstraten of telefonisch op nr. 314 54.52. Ten einde de inschrijving definitief te maken wordt men verzocht de som van 2.000 fr. (voor DF-leden) of 3.000 fr. (voor niet-leden) te storten op rekeningnummer 414-6050281-39, op naam van Davidsfonds-Hoogstraten. Dit bedrag omvat de cursuskosten voor de ganse reeks. Lesavonden: januari 15 22 29 februari 5 12 19 26 maart 5 12 19 -

-

-

Zaterdag 19januari: ERELEDENFEEST van de fanfare met BINGO om 20 uur en optreden van de fanfare tijdens de pauze. Om 20 uur bij de Paters.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

vzw Mussenakker Meer

-

Met de steun en de medewerking van de Vlaamse Federatie van Fotokringen organiseren de Foto- en Diavrienden Rijkevorsel (FDR) een gratis cursus 'Ontwikkelen en afdrukken van zwart-wit foto's'. De lessen gaan door in het clublokaal aan de Molenstraat 40, 2de verdieping (ingang aan de zijkant naast de garage), Rijkevorsel op donderdag 7, 14, 21 en 28 februari van 19 tot 22 uur. De lessen, theorie en praktijk, worden gegeven door de gekende kunstfotograaf Xavier Rombouts en de persfotograaf Jef Floren. Inschrijving vooraf is noodzakelijk en dient te gebeuren voor 15januari, telefonisch nrs. 03-314.65.78 en ook 's avonds 314.78.16 of 314.57.54 ofwel schriftelijk bij voorzitter Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel. •

1

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vznaf 20.00 u., zaterdaga-

vond vanaf 1800 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

ij

taverne Gehnelstraat 7

MINDERHOUT

HOOGSTRATEN Tel.03/3147748

SNACK en PIZZABAR -

Zaterdag 29 december: KAARTPR 1 JSKAM P (jokken), vanaf 19 uur in de parochiezaal, inrichting Fanfare. Zondag 30 december: iste INDOOR van LRV in de Blauwbossen. Zaterdag 5 januari: STERZINGEN door de toekomstige kommuniekantjes. Zondag 6januari: KAMPIOENENDAG van de Arkduif in de parochiezaal. Zondag 13januari: 2e INDOOR in de Blauwbossen. Ingericht door LRV. Zaterdag 19 januari: KAARTWEDSTRIJD (jokken) in het café van de parochiezaal. Zondag 20januari: lste PONY-INDOOR in de Blauwbossen. CYCLO-CROSS voor alle categorieën rond de terreinen van Boskant. Zaterdag 26januari: DROPPING. Ingericht door KWB. Zondag 27 januari: 3de INDOOR van LRV in de Blauwbossen.

Tel. 01, 314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten ta tc-rcI aurant

DE GRENS Strijbeet 16

Meelle

~

iii J&I

Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-321 11591(r

Café

-

feestzaal

De Eiken biljart darts kegelbaan -

-

hondendressuur.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

-

-

Fotocursus

MEERSEL-DREEF

-

-

De bedoeling van deze cursus is om 'computeranalfabeten' de weg te wijzen in het gebruik van de PC (Personal Computer). De lessen beginnen met enkele DOS-commando's, daarna leert men de 'Assistant Serie' aan. Dit pakket bevat een eenvoudige tekstverwerker, een elektronisch steekkaartensysteem en een rekenprogramma (Spreadsheet). Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 deelnemers zodat iedere deelnemer kan beschikken over een PC..

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

AWFIYP 43


Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

-------

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN HUISDOKTERS

-

__

' CONTAINERDIENST

='

Mee rdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

1 januari: DR. L. VERMANDER, Meerleeweg 24A, Meer, tel. 315.85.11. Weekeind van 6 januari: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. Weekeind van 13januari: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. Weekeind van 20 januari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. Weekeind van 27 januari: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00.

Tel. 03/314.34.37

APOTHEKERS

Centrale Verwarming

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Van 28 december tot 4januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 4 tot 11januari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Zaterdag 5 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerdorp 46, tel. 315.73.75. Van 11 tot 18 januari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdag 12 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.51. 50. Van 18 tot 25 januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Zaterdag 26 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 25 januari tot 1 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 699.64.24.

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

TANDARTSEN

Jan Verheyen Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&

Indoor tennis squash

Snooker Tennisclub

W de VRIJHEID vzw ~

Achielsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN

03/314.76.8 1 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

-

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel 03/315 76 26

13ST1NG

Ă˜

MARC VANLUFFELEN F.1 03

6\

44

/ 314

75 78

VRIJHEID 29

-

Weekeind van 30 december: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

VAN SPAANDONK

(Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur). 29.30 december: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar, tel. 014/61.58.50. 1januari: K. WJTHOFS, Leopoidstraat 56, Merksplas, tel. 014/63.47.48. 5-6 januari: S. ACKAERT, Lindenlaan 72, Beerse, tel. 014/61.22.03. 12.13 januari: L. BASTIAENS, Gr. Elisabethlaan 4, Hoogstraten, tel. 314.66.16. 19 20 januari: C. BROSENS, Koestraat 14, Minderhout, tel. 314.76.44. 26-27 januari: F. CARPENTIER, Bisschopslaan 39, Beerse, tel. 014/61.54.34.

centrale verwarming sanitair

JOS SERVAES Vrijheid 251 2320 Hoogstraten -

Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE RE nt AUJOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Cetilt

ile verwarniiiiu Sanitait -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken [eemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

-

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.84.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Als de dagen alweer lengen, komt de volgende MAAND eraan: op 30 januari. Medewerkers, kom op woensdag 16 januari vanachter de stoof en breng ons uw kopij. Dorps- en sportnieuws mag wachten tot zondag 20 januari.