december 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 68 DECEMBER 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Hoogstraten: winkelstad?

Pax Hoogstraten

GESCHENKENBEURS Za. 1 dec. 14 - 20 uur Zo. 2 dec. 10 -18 uur

OP DE KNIE van Sinterklaas pag. 6

DOUANE KIJKT OVER DE GRENS Marc Terreur en Wilma pag. 10

SPORTIEF IN ROLSTOEL Frank Vervoort pag. 12

.

TOO CUTE back on the road pag. 36

.


L UIM

Ta C ro au J BD

Een rugkl.acht heb je nooit alleen

Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vzw

Wanneer ik de 2000 brochures 'Weidelijk Stofzuigen 'ga afleveren op 't Schoorbeek, vind ik Albert in een houding die ik slechts ken van in volle vakantieperiode. Albert ligt op de canapé met opgetrokken knieën en 2 valiezen onder de benen. 'Rugklachten' taxeer ik de situatie direkt. Bingo! Een rugkiacht heb je nooit alleen Albert Vorstenbosch: Onnozel hé. Ik was de tuin een beetje winterklaar aan 't maken en 'mej da'k' een tulpenbol in de grond wil steken schiet dat in mijne rug, zeg. Ik zeg nog tegen onze Sebastiaan,... DHM: Zwijg mij over rugklachten, Albert. Ik heb verleden maand ook 3 weken plat gelegen. Gewoon door een blaadje op te rapen. Want ge moet daar niets zwaars voor heffen of zo, hoor, zei de kinesist. 't Is voldoende dat het 2de werveltje een snuifke verschuift en ge hebt prijs. Albert Vorstenbosch: Allé? DHM: Maar nu is het er stilletjesaan uit aan 't gaan. Maar de vrouw van iemand van onze redaktie die heeft meer dan een half jaar thuisgezeten. Dat was een verpleegster, dus wat wilt ge, altijd heffen. En op 't laatst trok dat naar haar been. Want ge moet daar mee oppassen, hoor. Die heeft zelfs nog een corset moeten dragen, zogezegd om de rug te rekken. Maar 't heeft niets geholpen. En van opereren wil ze niet weten. 'Ik zou de eerste niet zijn die in een karretje geraakt' zegt ze. Nochtans een zuster van mij én een schoonzuster zijn geopereerd. Die een is ook verpleegster en die ander een lerares. Die waren op twee dagen terug thuis en die hebben er niks meer van geweten. En het is toch al zeker 10 jaar geleden. Albert Vorstenbosch: Hmmm DHM: Ja, rusten, hé, Albert, d'r zit niks anders op. Ge moet maar denken: Koning Boudewijn behoort ook tot ons clubje. Dat zegt de typiste van bij ons altijd. Die haalt daar haar kracht uit, hé. De koning toch ook! Verstaat ge? Die vindt dat een kwaal met standing. Albert Vorstenbosch: Och... DHM: 't Schijnt dat verslapte buikspieren daar veel mee te maken hebben. Die buikspieren trekken uw bekken gelijk bretellen in evenwicht. Maar als die te slap zijn, valt het bekken voorover en krijgt ge 'ne zonk' in uw rug. Maar ook, tenminste bij mij was dat toch, mijn één been was 2 cm korter dan het ander, zei de kinesist. Ik heb dat nooit geweten. Neenee, Albert, de rug jong.. ge gaat er wel niet van dood maar 't kan toch wreed 'ambetant' zijn. Weet ge eigenlijk wat het verschil is tussen lumbago en hernia?...

2

informatie van De Hoogstraatse Gazet. Dat zal wel ter medeneming bedoeld zijn en op kousevoetjes laat ik Albert snurkend achter. Zelfs Sebastiaan blaft niet, zich vermoedelijk bewust van de slaaptoestand van zijn baasje.

Toch blijkt Albert eens te meer een negatieve ervaring omgezet te hebben in positief denkwerk. Voor het eerst krijgen we ook inzicht in de notitiewijze van Albert. Op voorAlbert Vorstenbosch: ZZzzzzz gedrukte formulieren worden alle fasen van Mijn medische raadgevingen hebben Albert's een denkproces genoteerd. denkactiviteit op nul gezet. Op de tafel ligt een mapje met een geel memo-papiertje: ter Leest u even mee?

Notitieblad FLUXEN - Het Slim Buroke NrFLUX ..................

.

Datum/tijdstip FLUX ....... 5-44 Niet materiële FLUX-omgeving ........

/Q9)V

Çi&.ij

..........

Q1

Direkte FLUX-aanleiding T.Q/3t'l ..

X Frustratie

Genoegdoening

Mogelijke positieve...

W

Deviatie

Andere

Sublimatie

flDerivatie

................

::i.:::::z..ji:::::............

Hef lecties:

Datum

Omschrijving

PERSOON/adres....

Omschrijving praktische uitwerking: ..

/QLP .

ZoGP

ij&.S 3

Benodigdheden:

7T&.Vk) ................................................................

persartikel De Hoogstraatse Maand k voordracht E brievencampagne

LII brochure koprichting VZW medewerking (beroeps)organisatie

Matenalisatiefase:

Datum

Omschrijving

4c2d-1..... ......... &.çkIJ.t .....................................................................................................


De Middenstandsblues Hoe florissant is de toekomst voor Hoogstraten als winkelcentrum? De Hoogstraatse middenstanders vormen een noest en nijverig volkje. Dat leert een kleine tocht door het centrum binnen de kortste keren. Er is niet enkel de niet aflatende drukte op gewone of feestelijke winkeldagen, er wordt ook ge- of verbouwd dat het een lieve lust is. Huur- of verkoopprijzen van gronden of winkelpanden worden er niet goedkoper op. Soms lijkt het er ook op dat de vroegere dorps- of familiewinkel de baan ruimt voor een grote en sjieke stadsbroer. Of dat ook de prijzen naar gelijkaardige hoogten stuwt, is niet meteen even duidelijk. Kritische konsumenten menen van wel en wijzen op een mogelijke verschuiving van het kliënteel: sommige zaken mikken op een kapitaalkrachtiger kooppubliek dat best wat extra wil betalen voor goeie kwaliteit of een wat exclusiever aanbod. Wij toetsten deze indrukken aan de meningen van enkele betrokkenen uit de Hoogstraatse middenstand van vroeger en nu. Hoe sterk was en is de aantrekkingskracht van Hoogstraten als winkelcentrum?

Deel 1. De tango van toen Met een eerste trits gesprekspartners hadden we een halve eeuw NCMV geschiedenis rond de tafel. Drie voormalige NCMV voorzitters gaan op zoek naar de sociale wortels van het middenstandsleven hier ter plekke. De sociale rol van de middenstand is minder uitgesproken dan vroeger en dat leidde naar een zakelijker band met winkel en kliënt, zo konstateren ze. Maar Hoogstraten blijft nog altijd een stevige aantrekkingspool al zouden er in de toekomst wel eens donkere woikjes aan de horizon kunnen opdoemen. Dat is in een notedop het relaas van Jos Swolfs, Leon Doms en Alois Ruts. Zij waren de respektieve NCMV voorzitters van '52 tot '64, van '64 tot '76 en van '76 tot '89. De eerste twee zijn momenteel op pensioen en evalueren het gebeuren vanop enige afstand. A bis Ruts is nog steeds aktief als zaakvoerder van het Kempisch Meubelmagazijn en als NCMV bestuurslid.

Alois Ruts gaf het NCMV voorzitterschap vorig jaar in juni over aan de jongere lichting middenstanders, al blijft hij nog altijd aktief in het bestuur. Net zoals in zijn eigen zaak uiteraard. Alois is geen Hoogstratenaar maar afkomstig uit Poppel. Ik ben hier verzeild geraakt door mijn huwelijk met de dochter van een bekende plaatselijke meubelmaker Charel Versmissen. Uiteindelijk hebben wij de zaak overgenomen en verder uitgebouwd tot wat ze vandaag de dag nog is. Heel honkvast altijd op dezelfde plaats...'

Knokken Jos Swolfs: 'Vroeger was er toch wel een gevoel van samenhang en solidariteit bij de winkeliers. Maar na de oorlog is dat al snel ver-

Jos Swolfs woont sinds zijn twaalfde in Hoogstraten. 'Vroeger woonden wij in Berchem en Borgerhout. Mijn moeder was een Hoogstraatse, mijn vader kwam uit Merksplas. De eerste jaren dat ik hier woonde, liep ik school in Sint Viktor. Maar na twee jaar heb ik mijn pakske en zakske naar huis gestuurd, ik had er genoeg van. Mijn ouders stuurden me dan naar de vakschool voor timmerman. Na een jaar zagen we in de Gazet van Huugsuaieii dat ei bij 'de Frariçaise een leerling-kleermaker gevraagd werd. De volgende dag zat ik er al op tafel te werken...' Nadat hij het vak geleerd had, legerdienst en krijgsgevangenschap achter de rug had, begon Jos in '42 als zelfstandige kleermaker. Na zijn huwelijk in '45 zette hij een winkel op vlak naast Quirijnen tot aan zijn pensionering in '81. Leon Doms komt uit Achtel 'dat tot aan de oorlog volledig op Hoogstraten aangewezen was, wij leefden helemaal met het gemeenschapsleven hier mee. Mijn vader zette een schilderszaak op poten zodat we in '35 naar hier verhuisden. Na mijn huwclijk in '42 bn ik altijd in de zaak bij ons thuis gebleven tot eind '79 mijn kinderen dat overgenomen hebben. Daaruit groeiden dan de twee winkels Doms Woongarnering en Claes Totaalinterieur'.

Wil/em Snijkers-Bergè met uiterst rechts hun dochter Maria in 1915 'in de Raap' nu kleding Van Hecke


DOSSIER dwenen, in de zin dat iedereen moest vechten voor zichzelf en zijn eigen kostwinning. Zelf moesten wij een zaak uitbouwen en van niks vertrekken. Dat was knokken hoor, dat vroeg een vechtersmentaliteit. Heel wat andere kleine zaken moesten de een na de ander stoppen. Vaak ging het om buurtwinkels die na een zekere tijd niet meer zoveel te doen hadden. Zeker wanneer men niet helemaal in het centrum zat, want dan riskeerde men al heel makkelijk om uit de boot te vallen.' Leon Doms: 'Ik denk dat daar een van de belangrijkste verschillen zit met de huidige generatie van winkeliers. Wij hebben de erg moeilijke naoorlogse jaren meegemaakt. Het heeft tot in de zestiger jaren geduurd eer er echt een grote opleving kwam en er geld genoeg in omloop was om iedereen een goeie boterham te laten verdienen. Maar tot dan was het altijd en iedere dag keihard werken, in het begin nog zonder sluitingsuren. De zaak was open van zodra je op stond en ging pas dicht 's avonds laat. En nadien werd er dan nog doorgewerkt, dikwijls tot een stuk in de nacht. Ik weet nog goed dat de kinderen het daar soms moeilijk mee hadden, gewoon omdat ze de ouders zo weinig konden zien. Wij moesten ons feller inzetten dan de huidige generatie middenstanders, denk ik. Die kunnen voor een stukske voortgaan op wat al gerealiseerd was. Soms ben ik een beetje bang dat sommige jonge middenstanders alles wat te veel zomaar voor lief nemen. Ze pakken het misschien wat te licht op en riskeren dan op termijn het te moeten afleggen tegen de konkurrentie van bijvoorbeeld de randgemeenten. Want vroeger was er daar praktisch niks aan winkels kijk maar naar Merksplas, Beerse, Loenhout en zo, die vroeger voor een groot stuk op Hoogstraten aangewezen waren. Maar nu zijn er overal wel een aantal ferme winkels gekomen. De Hoogstraatse middenstand moet zich dan dubbel weren om niet te riskeren een stuk van zijn publiek kwijt te spelen.' Jos Swolfs: 'Nu kan men zich heel veel zaken veroorloven waaraan wij kompleet niet moesten denken. Van 's morgens tot 's avonds laat was het werken geblazen. Dat veel kinderen de zaak van hun ouders niet wilden overpakken, kwam dikwijls doordat ze bij hun ouders gezien hadden wat dat allemaal vergde!' Leon Doms: 'Kijk bijvoorbeeld eens naar de Open Deur dagen waar we destijds mee begonnen. Dan stelden de middenstanders bijna heel hun huis open voor de klant. Er werden modeshows gegeven in de woonkamer, of er stonden klokken of meubelen en noem maar op. Zo'n dingen kun je nu van niemand meer verwachten, denk ik'. Alois Ruis: 'Maar dat kadert ruimer in heel andere opvattingen over werken en zaken doen. De tijden zijn veranderd daarin, dat is zo. Hetzelfde geldt toch voor een arbeider of bediende die vroeger veel meer uren moest kloppen. Het stuk slavenarbeid is er nu wel niet meer bij, en dat is maar goed ook. Maar ik kan verzekeren dat de tegenwoordige middenstander nog altijd keihard moet werken voor zijn zaak hoor! En nog altijd moet werken van 's morgens vroeg tot 's avonds, want nadat de zaak gesloten is, moet er nog boekhouding en administratie en planning en noem maar op gebeuren. ik geloof niet dat de jonge middenstander zich nu minder inzet voor zijn zaak, wel is zijn werk misschien anders gestruktureerd. Hij kan ook heel terecht ge-

Bezige Vrijheid Al ooit opgevallen hoe bezig de Hoogstraatse winkeliers wel niet zijn? Een beslist niet volledig overzichtje van wat er op luttele tijd in het Centrum van Hoogstraten veranderde. In de H. Bloedlaan staat het voormalige Slender You reeds enige tijd leeg. Hetzelfde gold tot voor korte tijd voor de Meidoorn, waar nu evenwel bouwaktiviteiten voor een muziekhandel te bespeuren zijn. Een paar maanden geleden sloot Copi Vrij onverwacht de deuren. De Nik Nak wordt grondig verbouwd en op het eerste gezicht stevig uitgebreid. Tot aan de kerk bleef alles aan de oostkant van de Vrijheid verder ongewijzigd. Op de hoek van Vrijheid en Geirnelstraat staat het uitgebrande café Cartouche al geruime tijd leeg, wat pal in het centrum tot ergernis van menigeen de letijkste plek van kilometers in de omtrek heeft opgeleverd zonder dat de eigenaars er veel aan hebben gedaan. Bouwplannen zeker? In de Gelmelstraat staat sinds kort de voormalige Figaro te huur. Een paal' huizen verder werd onlangs een Gelmelcafé geopend. Tussen Begijnhof en Van Aertselaerplein is er heel wat aktiviteit te bespeuren. Het begint bij de aan gang zijnde verbouwing in de winkel van Goetschalckx. De eerst Car Wash vond onderdak bij Gabriëls. De Pluche blijft leegstaan, terwijl wat verder traiteur Vandersmissen een Feestzalen Complex uit de grond heeft gestampt. De bloemenwinkel aan de statie wordt momenteel verbouwd. Nog altijd aan dezelfde oostkant heeft Marc Vanluffelen een kamer in zijn woning omgeturnd tot winkel voor inlijstingen. bruik maken van verworvenheden van vroeger, zoals vaste sluitingsuren en een sluitingsdag in de week. Maar dat betekent nog niet dat hij dan niks meer doet.'

Aantrekking Alois Ruts: 'De grootste troef van Hoogstraten is altijd natuurlijk de Vrijheid geweest. Dat hele kader met de lindebomen, de kerk, het stadhuis, het begijnhof, trekt al mensen aan. Bovendien zijn er heel wat aantrekkelijke winkels, die het winkel-wandelen bevorderen. Door zijn gemengde bewoning van winkels en gewone huizen vormt het een levendig geheel.' Leon Doms: 'Bovendien had en heb je hier nog altijd winkels die je niet in een van de omliggende gemeenten vindt. Het aanbod, het assortiment dat de klant kon vinden, is zeer ruim en zeer verscheiden. Dat was vroeger al zo, en dat verklaart waarom Hoogstraten als winkelcentrum altijd mensen uit de regio heeft aangetrokken. Momenteel is de konkurrentie groter geworden, elders zijn er nu ook en

Aan de westkant njet minder aktiviteit. In de voormalige Jami huist momenteel een schoonheidssalon, een spaarkas en een natuu rvoedingsgebeuren. Vlakbij in de Moerstraat ging onlangs Idylle open met bloemen, planten en geschenken. Cornelissen ruimde de baan voor Bel Arte. Het gebouw waar Videoscoop gevestigd is, staat sinds enige tijd te koop. De aanpalende ruimte werd al voor ettelijke aktiviteiten benut maar staat momenteel alweer te huur. Verzekeraar Van Huffel trok een nieuwe woning en kantoor op. Elektro Van Bergen maakte zopas plaats voor een kantoor van de Bankunie. De drogisterij ernaast staat momenteel leeg. Hetzelfde geldt al niet meer voor de vroegere CM winkel waar sinds kort een kledingzaak gevestigd is. Keeroen betrekt na een grondige verbouwing de voormalige Croes winkel. Vlakbij in de Gravin Elisabethlaan worden 8 studio's en 4 winkels of kantoren opgetrokken. CM Producties verhuisde naar het voormalige belastingskantoor. Mark De Keuster liet een nieuw kantoor van Spaarkrediet optrekken naast Quirijnen. Dat warenhuis wil binnenkort trouwens zelf beginnen met een nieuwe uitbreiding van 372 m. Tenslotte dit nog. Aan de hoeveelheid spaarkassen of andere bankkantoren te oordelen, zijn de Hoogstratenaars schatrijke lieden. Alleen in de Vrijheid noteerden we het volgende imposante rijtje: BAC, Generale Bank, Spaarkrediet, Bank Brussel Lambert, Cera, Kredietbank, Gemeentekredict, Ippa, Bankunie, ASLK en het Landbouwkrediet. Waar is de tijd dat de kassa nog rinkelde? vaak zelfs nog grotere winkels. De mensen vormen nu dikwijls een iets minder vast kooppubliek. Ze kunnen en willen nog meer kiezen, zien er niet tegen op om op een weekend een aantal zaken tientallen kilometers verderop, te bezoeken. Dat is een vorm van toerisme geworden. Als Hoogstraatse middenstander moet je dan proberen nog iets aantrekkelijker te zijn dan die konkurrentie.' Jos Swolfs: 'Vroeger had je inderdaad meer een band met je kliënteel. Het was zelfs zo dat wanneer je één van je klanten plots bij iemand anders zou zien, dat je je automatisch zou afvragen wat je verkeerd gedaan had of zo. Je wou absoluut proberen om je klant het beste produkt te bezorgen, en daar was geen moeite te veel voor. Dat is een mentaliteit die je nu al minder zult ontmoeten, denk ik. Soms vraag ik me ook af of het geen teken van verminderde aantrekkingskracht is, dat er enkele winkels al geruime tijd leeg blijven staan. Dat was vroeger toch nooit waar.' Alois Ruts: 'Maar dat komt dan weer doordat er serieuze prijzen gevraagd worden wanneer het op verkopen aankomt. Want zolang


DOSSIER een pand te huur staat, dan zijn er kandidaten genoeg. Zolang ik het als NCMV voorzitter meemaakte, was er altijd een wachtlijst met kandidaten voor een vrijgekomen winkel. Dat zegt toch genoeg over de aantrekkingspool die Hoogstraten nog altijd is. Maar wanneer de winkel gekocht moet worden, dan wordt er zoveel geld gevraagd dat het bijna altijd alleen de banken zijn die over het nodige kapitaal beschikken. Die palmen stilaan alles in, en drijven hierdoor de grondprijzen enorm de hoogte in. Wat ook een probleem lijkt te worden, is het ontbreken van mogelijkheden om de eigen zaak uit te breiden in het centrum. Overal zie je dan zeer grote zaken uit de grond rijzen langsheen drukke we-

de buurtwinkels. De klant wil een zo volledig mogelijk assortiment bijeen in dezelfde winkel vinden, en dat heeft meegebracht dat de kleine winkels nagenoeg allemaal verdwenen zijn ten gunste van de grote warenhuizen en zo. Het winkelbestand is grondig gewijzigd, en tegelijk is misschien de sociale rol van de middenstand mee achteruit gegaan.' Alois Ruts: 'De sociale taak van de middenstander bestond erin om de mensen rondom u te helpen, goeie service te verlenen, de tijd te nemen voor kontakten met alle mogelijke mensen over alles en nog wat. Een stukske gemeenschapsdienst verlenen waar dat kon. En inderdaad, dat kon vroeger makkelijker dan nu.'

voor onze zaak, maar ook het NCMV en de middenstand in het algemeen beschouwden wij als een zaak waarvoor we ons moesten inzetten.' Leon Doms: 'Het komt nu misschien wel wat ouderwets over, maar dat sociaal karakter van het NCMV heb ik toch ook altijd als belangrijk ervaren. De C daarvan bewaren, dat christelijke aspekt van de opdracht, was niet altijd even makkelijk maar toch de moeite waard om te betrachten. Ik mag echt wel stellen dat vele middenstanders ervan uitgingen dat je ergens moest helpen en bijspringen in de maatschappij wanneer je er de kapaciteiten voor had. In deze tijd lijkt dat allemaal wat veranderd, of dat dan een verandering ten

Jos Swoljs

Leon Donis

Alois Ruis

gen, buiten de wooncentra. Daar wordt redelijk goedkoop gebouwd met grote loodsruimten, de grondprijzen zijn er merkelijk goedkoper waardoor er voldoende grond aangekocht kan worden die het vergroten van de zaak mogelijk maakt. Dat is iets dat in Hoogstraten nog nergens kan, en dat vind ik een ernstig gemis. Op termijn riskeer je zo om een deel van je klanten naar die nieuwe winkelcentra te zien trekken. Dat zou bijvoorbeeld bij ons kunnen gebeuren langsheen de baan naar Loenhout of Sint Lenaarts.'

Jos Swolfs: 'Dat merk je aan verschillende dingen, en ik geloof dat ik niet de enige zal zijn die het daar wat moeilijk mee heeft. Dat binnen een NCMV bestuur lang niet altijd meer eendrachtig gedacht of gehandeld wordt, dat sommige bestuursleden liever een eigen winkelaktie op het getouw zetten dan deel te nemen aan een gezamenlijke aktie. Dat sommigen betaald worden voor wat voorheen gedurende tientallen jaren gratis gebeurde. Persoonlijk vind ik dat erg, ja.'

goede is dat durf ik niet zomaar zeggen hoor!' Alois Ruts: 'Nu bestaat misschien soms te veel de neiging om alleen op korte termijn te denken en te handelen. Ik geloof daarentegen dat het op lange termijn méér nog dan vroeger noodzakelijk is om samen te werken als middenstanders. Alleen zo kunnen wij ons in Hoogstraten weren tegen de groeiende aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de baanwinkels buiten de centra. Maar dat is wel moeilijk voor een groep van mensen die dagelijks zelfstandig moeten plannen en handelen. Wij zijn niet voor niks zelfstandigen, zeker? Maar toch moeten we ons naar de buitenwereld in blok durven presenteren, zelfs in een nog ruimer verband. Als middenstand maken wij onderdeel uit van de aantrekkingskracht van de hele woongemeenschap - met scholen, stadsbestuur, toeristische dienst, verenigingen en noem maar op. Daar moeten wij ons altijd van bewust blijven.'

Jos Swolfs: 'Maar riskeert men dan niet van op termijn zijn kliënteel uit te putten? Ik geloof niet dat er momenteel nog veel klanten zitten te wachten om naar een groot kledingmagazijn of een grote meubelwinkel halfweg de Loenhoutseweg te trekken. De mensen zijn inderdaad mobiel genoeg om elders hun keuze te zoeken, maar men moet zich toch hoeden voor verzadiging op dit punt. Dat geldt trouwens voor de Vrijheid evenzeer hoor, want hoeveel mensen zitten er nu nog te wachten op de elfde of twaalfde bank of spaarkas die hier een kantoor opent?'

Sociaal Leon Doms: 'Een andere tendens die zich al zeer ver heeft doorgezet is het verdwijnen van

Alois Ruts: 'Je mag zulke dingen niet veralgemenen natuurlijk, er zijn genoeg middenstanders die er nog altijd dezelfde ideeën over klanten of maatschappelijke service op na houden. Maar in deze moderne tijd heb je inderdaad meer en meer zakenmensen die de dingen meer zakelijk dan nog met hun hart bekijken. Maar pas op, voor een stuk moet dat wel om je zaak recht te houden! Al blijf ik er zelf bij dat het nog altijd het beste is om een zakenman mét een hart te zijn. Voor mij houdt dat bijvoorbeeld ook in dat een vereniging zoals het NCMV links en rechts een door en door Hoogstraatse organisatie zoals Missiekring of Rode Kruis een steuntje moet kunnen geven en gratis een plaats gunnen op de Handelsbeurs. Zoiets moet kunnen, vind ik.' Jos Swolfs: 'Wij hadden vroeger een hart

Vechtersmentaliteit mét een hart voor de eigen zaak en de gemeenschap - dat blijkt het recept te zijn waarmee de gezapige wals van weleer kon worden omgetoverd in een stevige tango. Hoe het huidige benen werk van de hiphop generatie de zaken doet evolueren, is het voorwerp van deel twee van deze portie middenstandsblues, en dat leest u volgende maand. •


ACTUEEL

Op de knie Omdat we toch een week verlof hebben en omdat de decembermaand weeral voor de deur staat, leek het ons een goed idee om een bezoekje te brengen aan die goede Sint. Nu had de heilige man eigenlijk niet veel tijd, dat is te begrijpen zo in die laatste maand voor zijn naamfeest. Maar toch kregen we van de Hoofdpiet een klein kwartiertje toegemeten om onze vragen te stellen. DWM (De Wortelse Man): Ik zie dat u hier ook al werkt met fax en tekstverwerker. De moderne tijd? DHM (De Heilige Man): Ja, ja, inderdaad. Al moet ik zeggen dat ik mijn eigen briefjes nog steeds met de hand schrijf. Al wordt die ook wel minder vast, ja. Maar het zijn vooral die jonge Pieten, hee. De Snotpieten, noemen wij ze gewoonlijk. (lacht genietend). Ach, u weet hoe dat gaat met die jonge mannen. Dat moet allemaal efficiĂŤnt en economisch verantwoord zijn, en met rendementen en zo. DWM: Voor u is dat niet zo nodig. DHM: Nou, kijk. Vroeger was ook alles klaar op 6 december. Maar nu... het zou ook niet anders meer kunnen, hoor. Als je kijkt wat er allemaal komt kijken bij stockage en verzending. Ja, dan ben ik wel blij dat we zo'n bakje hebben staan. Ik noem het soms 'mijn eztern geheugen', (lacht) want hier (klopt zachtjes op zijn bemijterd hoofd) gaat het al wel eens mis, hoor. DWM: . .De ouderdom een beetje, zeker? DHM: Ja, dat zal wel. Maar we denken er nu ook serieus over om daar bij jullie aan de grens in Meer een filiaal op te richten, een op-

en overslagbedrijf voor het speelgoed. Want u begrijpt, als dat altijd via Spanje moet gaan. We zijn daarover aan het onderhandelen. Maar we vrezen dat we niet genoeg plaatselijke werklozen met de gepaste huidskleur gaan vinden. Maar volgend jaar weet ik daar wel meer over. DWM: Het vak is niet meer te vergelijken met wat het vroeger was? DHM: 0 nee, o nee. Zeker niet. Maar dat komt natuurlijk ook... Als je ziet wat sommige kinderen vragen, dan rijzen je haren ten berge! (Zoekt gejaagd in de prullebak.) Hier zie, zo'n lijst van een jongen uit Wortel, toevallig. Ook nog op de tekstverwerker getikt, van zijn pa, waarschijnlijk. Daar staan toch wel 26 dingen op, zeker. Hoe durven ze het, hee! Alsof ze dat nodig hebben. Hun kast zit vast al vol. Maar ja, de ouders moedigen dat natuurlijk nog wat aan, hee. Ik heb wel eens berekend, op een helder moment, hee, dat wat we hier uitdelen, dat het genoeg is om al de kinderen van de hele wereld mee te laten spelen! Jaja. Zeg nu zelf. En dat begint al eind oktober, hee. De eerste speelgoedboekjes. En hun schoen zetten 's avonds. DWM: Het groeit u wat boven het hoofd?

Het loopt wat uit de hand? DHM: Ja, ja, zo mag u het wel stellen. Maar gelukkig heb ik nu ook veel hulp-sinterklazen. Dat bestond vroeger niet, maar daar heb ik veel deugd van. Jaja, dat kwam net op tijd. DWM: Dan heeft de Schimmel bijna afgedaan? DHM: Nee, nee. Dat ie dat niet hoort. Maar hij mag al wat vaker op stal blijven staan. En zeg nu zelf, als u moest kiezen tussen een zadel op een paard of een zetel in een boot of helicopter... En met dat nat en winderig weer. Nee, dat is wel goed zo. DWM: Kunt u zich nogal kleden op dat weer? DHM: Ja, ja. Ze waren lang niet meer te vinden. Maar tegenwoordig zijn er weer van die flanellen lijfjes. En lange onderbroeken zijn ook weer te krijgen. Nee, nee: kou lijden is er niet meer bij. Dat was vroeger soms wel anders, hoor. DWM: Ik zie dat u in december ook nog twee keer in Wortel komt. Op 1 december van 6 verenigingen samen. En zelfs op 8 december nog in het SLOT. Is dat geen vergissing? DHM: Kijk, dat zou vroeger nooit gebeuren, hee. Dat is met die Snotpieten, hee. Die willen alles maar plannen en programmeren. En dan zien ze ineens dat ze al voorbij 6 december zitten! Maar het is zo vastgelegd, dus ik moet me daar aan houden. Maar ik ga dan wel een Hulpklaas sturen, denk ik. Als die dan nog vast te krijgen zijn hee, want dat moet ik ook nog zien. Dat valt dan al niet meer mee, hoor! DWM: Zijn de Wortelse kinderen nogal braaf? DHM: Ach, wat moet ik daar van zeggen? Er staan er wel een paar in mijn Boek. Maar ik heb hun ouders nog gekend, toen die klein waren. En daar de ouders dan weer van. Die staan soms ook nog ergens in mijn Boek, meer vooraan daar. Ze hebben het van geen vreemden, hee. DWM: Namens alle Wortelse kinderen, al heel hartelijk bedankt voor alles wat u hier achterlaat. DHM: Ach, 't is graag gedaan, zal ik maar zeggen, zeker? Achteraf, bij een glaasje appelsiensap, ver telt Sinterklaas nog wat straffe verhalen over Iloogstraatse politici. Maar die kan ik hier toch echt niet in kwijt. En als Sint daarna zijn dutje gaat doen en ik nog wat blijf nam jjmeren met de Hoofdpiet, laat die horen dat de Sint nu toch wel erg oud aan het worden is. En of het niet beter is om er zo stilletjesaan mee op te houden. De pijp aan Sint Maarten geven, zegt hij lachend. Voor ons is dat natuurlijk allemaal eender. Als het maar in heilige /anden blijft.

IKO-GALERIJ - Dr. Versmissenstraat 6 - Hoogstraten

ZES KEMPISCHE ACADEMIES Leerlingenwerk uit de academies voor Beeldende Kunsten uit Herentals, Turnhout, Arendonk, Mol, Geel en Hoogstraten. Openingstijden Zat. en zond. 15/16 en 22123 dec. van 10.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 17.00 u. Inkom gratis - Gratis kunstkalender op verzoek Organisatie: 6

ARTIKO VZW


VANUIT HET STADHUIS... Dit seizoen nog nieuwe bomen in de Vrijheid

voor 300 lindebomen (stam omtrek 18-22 cm), 200 inlandse eik, 200 groene beuk, 100 platanen, 2000 boompalen en 1300 boombanden, in totaal goed voor ongeveer 1 miljoen frank.

Toen er half oktober plots 22 lindebomen op de Vrijheid werden omgezaagd, vroegen velen zich bezorgd af of dit nu de start was van de zo gevreesde en gekontesteerde kaalkapping van hét uithangbord bij uitstek van Hoogstraten. De herinnering aan het tumult rond de massale boomzaagaktie in de bossen van Minderhout lag bij iedereen nog te vers in het geheugen. En wie dacht er dan niet onwillekeurig terug aan de oorspronkelijke plannen van het college om alle lindebomen op de Vrijheid om te hakken en te vervangen door nieuwe jonge bomen? Maar het werd terug stil en de storm bleef achterwege. 'Bruggen en Wegen' had zijn zin: de 28 slechtste bomen betekenden een gevaar en moesten gerooid worden. Wellicht was dit het pasmunt om het licht op groen te zetten voor een herinrichting van de Vrijheid. In afwachting van de resultaten van deze studie zal er geen boom meer aangeraakt worden en zullen er zelfs dit seizoen nog 28 nieuwe linden in de plaats komen. Om zich in de toekomst te voorzien van jonge gezonde bomen met een gelijkmatig gewas koopt de gemeente 300 linden die een plaats zullen krijgen op een aan te leggen bomen bank. In '93 hoopt men met de herinrichting rond te zijn. Nog drie jaar uitstel van executie?

Eindelijk is het dan zover, de gemeente wordt eigenaar van café Patria. Deze beslissing werd reeds in december '86 genomen door het voorgaande gemeentebestuur maar in de huidige legislatuur werd één en ander terug op de helling gezet, o.a. met het plan voor het Residentie Catharina-project. Nu dit punt echter in orde is, staat niets nog de bouw van het nieuw administratief centrum in de weg. In de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de eigenaar van café Patria, N.V. Merano, wordt de ruil bepaald van twee stukken grond. De gemeente verwerft het café, en geeft in ruil daarvoor een gedeelte van de voormalige brandweerkazerne af. De gemeente doet hierbij een opleg van 5.650.000 fr. Hierin zitten de ruilkosten en alle mogelijke vergoedingen. Tussen de uitbater en de brouwerij Sterkens is er een overeenkomst in verband met de vergoeding. Vooral de problemen met de uitwinningsvergoedingen voor alle betrokkenen zijn een belangrijk element geweest in de onderhandelingen. Vooral de oppositie betreurt dat de zaak zo lang heeft stilgelegen maar geeft haar zegen om zo snel mogelijk het nieuw administratief centrum te kunnen realiseren.

Bomen en nog eens bomen Schepen van Openbare Werken Coenegrachts geeft in de raadszitting van 22 oktober wat meer achtergrondinformatie over het rooien van deze 22 lindebomen en over de stand van zaken aangaande de herinrichting van de Vrijheid. Voordien had raadslid Verhuist gevraagd naar de wettelijke vergunning. Er zou immers geen machtiging van Monumenten en Landschappen aanwezig zijn. Raadslid Blockx treedt de stelling bij dat er in een beschermd landschap geen enkele boom mag gerooid worden zonder de nodige machtiging. Volgens schepen Coenegrachts was de oorspronkelijke eis van Openbare Werken nog veel radikaler: 52 slechte bomen moesten er uit. Bij de onderhandelingen hebben we dit kunnen beperken, en we hebben de verzekering gekregen dat we op de prioriteitenlijst staan voor een herinrichting van de Vrijheid. We zullen planmatig en deelsgewijs een aantal oude bomen vervangen door jonge bomen met een gezond en gelijkmatig gewas. In de toekomst zullen dus alle te vervangen bomen de plaats moeten ruimen voor lindebomen uit onze eigen bomenbank. De eerste 28 zullen dit seizoen nog geplant worden op de plaats waar deze zieken bomen nu gerooid zijn. Tot zover de bevoegde schepen. Intussen is er reeds drie maal vergaderd onder voorzitterschap van Bruggen en Wegen. In deze commissie zetelen de architekten Blockx, Van Laer en Peeters, drie leden van het college, één afgevaardigde van de administratieve dienst en een afgevaardigde van de middenstand. Een aantal krachtlijnen werden in deze werkgroep op papier gezet die als uitgangspunt moeten dienen voor de opmaak

van een voorontwerp: het doorgaand verkeer zoveel mogelijk ontmoedigen, meer plaats scheppen voor voetgangers en fietsers, betere gelegenheden voor terrassen uitbouwen, de parkeergelegenheden nader bekijken en een smallere rijbaan voor de auto's. De gezonde bomen zullen maximaal bewaard worden. De slechte zullen geleidelijk vervangen worden door bomen uit de bomenbank wat de gelijkmatigheid ten goede zal komen. Maar het aanbeeld van de Vrijheid als laan zal behouden blijven met minimum hetzelfde aantal bomen. Indien er nieuwe bomen moeten aangeplant worden, moeten zij ook effectief daar geplant worden waar het plan aangeeft. De bomenbank zal opgericht worden achter het werkliedenmagazijn en de brandweerkazerne. Het stuk grond is een halve hectare groot en zal rondom afgerasterd worden. Er wordt een aanbesteding uitgeschreven

Patria geruild


GEMEENTERAAD

Het voorontwerp voor een nieuwe bibliotheek ligt klaar In de gemeenteraad van 27 augustus werd beslist een nieuwe bibliotheek te bouwen in de Lindendreef, achter de voormalige meisjessehool of de latere I.K.O. Het voorontwerp van architekt Ludo De Meester, die ook het plan voor het administratief centrum voor

ook nog een onderzoek gedaan om het voetpad tussen het seminarie en de gravin Elisabethlaan te verharden. Daarom heeft de gemeente een extra inspanning geleverd, aldus schepen Coenegrachts. Raadslid Verhuist had echter de werkregeling van het gemeentepersoneel ingekeken en was tot de conclusie gekomen dat er door het gemeentepersoneel 2.900 arbeidsuren ge-

het gemeentehuis toe met de mededeling dat de VZW Ekonomaat Spijker afziet van het project Begijnhof. Na een nieuw kontakt van het college met de Hotelschool blijkt dat de Hotelschool in samenwerking met de Stichting Corsendonk nog wel met het Begijnhof wil verdergaan. Zij zouden het project nog minstens voor de helft willen realiseren. Dit betekent de rechterkant van het Begijnhof (hoge huizen, aangevuld met nieuwbouw). Voor het woninggedeelte achter de kerk zijn er nog kontakten met Caritas en zijn de besprekingen over bejaardenwoningen nog lopende. Alle raadsleden, behalve DE, geven hun goedkeuring over het werk van het college.

Golfterrein: is het college fout?

zijn rekening mocht nemen, werd uitvoerig besproken in de Beheerscommissie en met de Vaste Commissie van Advies. Het voorontwerp dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd werd als meest functionele weerhouden. Hierbij heeft men rekening gehouden met opgelegde oppervlakten, de richtlijnen vanuit het ministerie maar ook met de overzichtelijkheid en bereikbaarheid voor het personeel. De voorzijde heeft een breedte van 27 meter. Hiernaast is een weg voorzien naar de parking voor het personeel achteraan. Deze weg zal ook dienen als ontsluiting voor een doorsteek naar de Gelmelstraat toe. De totale kosten worden geraamd op 25 miljoen. Raadslid Blockx zal zich bij de stemming onthouden. Hij heeft heel wat bedenkingen bij dit plan. Vooreerst is er een kans gemist om iets elegants in de hoogte uit te bouwen; De bebouwde oppervlakte is te groot door het feit dat men alles gelijkvloers heeft geplaatst. Hierdoor ontstaat een Vrij imponerend gebouw in de Lindendreef. Een elegante doorgang naar de Gelmeistraat komt nu in het gedrang, aldus raadslid Blockx.

Een oude kraan of 3 miljoen Tijdens de behandeling van de bijkomende agenda van de groep FB vraagt raadslid Verhulst aan schepen Coenegrachts hoeveel uren er door gemeentepersoneel gewerkt werd aan het plaatsen van de schuttingen rond de terreinen van HVV op het seminarie. Hoe wor den deze uren vergoed? Schepen Coenegrachts meent dat er niet genoteerd werd hoeveel uren er gewerkt werd, maar dat er enkel gekeken werd naar het werk dat moest verricht worden. Deze werken konden niet door een vereniging uitgevoerd wor den. De gemeente moest hier logistieke steun geven. Hierdoor konden de gronden op de Thijsakker sneller verkocht worden door de gemeente en kon HVV nog dit seizoen spelen op de nieuwe velden. Maar het werk was niet enkel in het belang van HVV. Ook het seminarie en het gebuurtevoetbal kunnen die terreinen gebruiken. Er is nu een ontsluiting van het seminarie langs achter in orde gekomen. Verder hebben wij

presteerd werden. Verder noteerde hij nog 360 uren met een kraan en 120 uren met een vrachtwagen. Volgens zijn berekening komt men alzo aan het bedrag van 3 miljoen. 'Wanneer is dergelijk werk in de gemeenteraad goedgekeurd? Zelfs in het verslag van het col lege was hierover niets terug te vinden. Over de verkoop van een oude kraan van 40.000 fr., moet er gestemd worden en over werken voor 3 miii. horen wij niets. Wat zitten wij hier dan nog te doen ?'vraagt het raadslid zich

verwonderd af. Schepen Coenegrachts reageert nogal geprikkeld en verwijt het raadslid dat hij de show wil stelen met overdreven cijfers. 'Wat op de werkregeling staat, wordt soms maar voor enkele uren gedaan, er is vaak ook werk tussendoor. Anderzijds is er in de gemeenteraad de toelating gegeven aan het college om gronden te ruilen en een ontsluiting naar de Kathelijnestraat te verwezenlijken. Ik heb dus voldoende toelating' aldus schepen Coenegrachts. 'Ofwel wordt hier nog maar eens een cadeau uitgedeeld aan HVV, ofwel is uw werkschema niet in orde, en dan heb ik vragen over de goede werking van de gemeente'

besluit raadslid Verhuist.

Het Begijnhof: terug naar af? Op 26juni1989 koos de gemeenteraad principieel voor het project Laurijssen met betrekking tot het Begijnhof. Bijna anderhalf jaar later staat men blijkbaar terug op nul: de VZW Ekonomaat Spijker trekt zich terug. De oppositiegroep FB vraagt schepen Verlinden om meer uitleg en deze geeft een klaar overzicht van de laatste ontwikkelingen. Vanuit het college zijn er verschillende brieven vertrokken naar de VZW Ekonomaat met de vraag zo snel mogelijk tot een besluit te komen en de erfpachtovereenkomst op te stellen. Doch problemen met de vroeger aangestelde architekt (dôor het OCMW en later door de gemeente) aangaande schadeloosstelling voor het verbreken van het kontrakt, en problemen over de terugbetaling van de subsidies van dorpsherwaardering, waren steeds de oorzaken van nieuw uitstel. Op 1 oktober komt er dan een brief van het Ekonomaat op

Fusiebelangen verwijt het kollege dat zij niet is opgetreden tccn het massaal kappen van de bomen op Heerle's Hof en omstreken. Zelfs toen er eerst mondeling (vrijdag) en later schriftelijk (dinsdag) bevel gegeven werd de werken stil te leggen, zaagde meit In Mlnderhout rustig verder. Het college had de politie de opdracht moeten geven ter plekke te gaan zien en eventueel op te treden. Burgemeester Van Aperen zegt dat men hem zelfs van hogerhand nog niets heeft laten horen, en schepen Coenegrachts voegt er aan toe dat het college toch niet dag en nacht op de loer moet liggen. Raadslid Blockx vindt het erg spijtig dat het college deze kapvergunning aan de heer Van Spendonck heeft afgegeven. In de gegeven omstandigheden was dat een tactische blunder. Een dergelijke vergunning is voor gewone onderhoudswerken in het bos zelfs niet nodig. De raadsleden Blockx, Verhuist en Sprangers veroordelen het gevoerde beleid van het college in deze zaak. Demokratische Eenheid onthoudt zich. Overweging bij een soldatenkerkhof in november.

Lommel Hier liggen geen soldaten maar jongens die goed konden timmeren beenhou wers, profeten en onderwijzers. Ze speelden vroeger voetbal. Hier liggen schilders, ramen wassers en dromers. Ze droom den om een eigen café en eethuis te beginnen. Ze namen vroeger centen mee naar hun café. Later hun lief, die nu al/een moet gaan. Hier liggen geen soldaten maar herders en boeren. Metsers en heel jonge ministers. En bankbedienden. Winkeliers, tuinmannen, schrijvers. En veel vaders. Van nu en later. Hier slapen kinderen van Zeventien. Geblust door een dom koikhoofd dat nu rond waart door de hel. Hier slapen schouders en lieve lukbeenderen. Hier slapen misschien drie echte so/daten, misschien vier. R.S.


VARIA

In Memoriam

Streekeigen curiosa

Henri Brosens Henri Brosens had zijn 80ste verjaardag in zicht. Hij werd immers op 21 februari 1911 te Hoogstraten geboren als oudste in de brouwersfamilie van Antoon Brosens-De Nayer. Hij zou de Brosens-traditie verder zetten, in het brouwersvak en in de burgemeestersstoel.

Hij kwam in de gemeentelijke politiek in 1952 als raadslid en volgde in 1954 C. Thirion op als burgemeester. Van 1963 tot 1970 droeg Henri Brosens opnieuw de tricolore sjerp zodat hij ruim elf jaar burgemeester was. Hij sloot zijn politieke loopbaan af als schepen in 1976. Als burgemeester vond hij het zeer belangrijk dat Hoogstraten deel zou hebben in de evolutie van de Kempen. Zo haalde hij zijn slag thuis toen hij bij de hogere besturen bekwam dat de E-19 een op- en afrit kreeg nabij Loenhout. Zeker was hij hierin het voorbeeld van zijn grootvader Henri Brosens indachtig, die in 1885 geijverd had om een buurtspoorwegverbinding van Oosimalle naar zijn gemeente te bekomen. De feestelijke afloop van deze ontsluiting van Hoogstraten staat te lezen in het boek van K. Van Isacker: 'Mijn land in de kering'. Wij blijven ons burgemeester Henri Brosens herinneren als een joviale man die van het leven hield en die graag onder de mensen kwam. De herfst was zijn vakantietijd. Dan kon hij naar hartelust op jacht gaan zoals vader Antoon het hem geleerd had. Daags voor zijn onverwacht overlijden had hij z'n geliefde sport nog beoefend. Hoogstraten zal hem niet vergeten.

J.B.

Preekstoel in de Begijnhofkerk

Laatst was ik in de kerk van het Begijnhof en viel mijn oog op de fraaie preekstoel en meer bepaald op een levensgroot beeld onder de kuip van de preekstoel: een vrouwenfiguur. Op haar hoofd draagt zij een pauselijke tiara of driekroon, met haar rechterhand houdt zij een staf vast, en die staf draagt een pauskruis met drie dwarsbalken: duidelijk dus twee pauselijke attributen of kentekens. In haar linkerhand draagt zij een schild met daarop de Eucharistie, en verder draagt zij om haar schouders een smalle priesterstool die langs voor afhangt tot bijna kniehoogte. Al deze priesterlij ke (en opperpriesterlij ke) kentekens intrigeerden mij zeer, temeer daar de dragende figuur duidelijke een jeugdig uitziende vrouw was: de twee stoladelen boven het dwarsverbindingsstuk waren duidelijk opzij geweken voor 'n paar bolle lichaamsdelen onder de kle ding ter hoogte van de borst, die wij gewoonlijk 'borsten' noemen, en die bij mannen ontbreken. Afgezien nog van de typische vrouwenkop. Thuisgekomen ging ik op zoek naar meer inlichtingen omtrent deze preekstoel en vond in de Gids voor Vlaanderen van 1985 dat deze preekstoel vervaardigd was door Theodoor Verhaegen, te Antwerpen, omstreeks 1725, dus ruim 250 jaar geleden. Ik weet niet of er meer dergelijke vrouwenfiguren elders bestaan of bestaan hebben, bekleed met priesterlijke en pauselijke attributen, maar als kind van deze tijd vroeg ik mij af of er twee- driehonderd jaar geleden ook al nagedacht werd over vragen waarover wij nu openlijk praten en discussiĂŤren; over toelating van vrouwen tot 'het ambt' enz. Misschien mocht daar toen niet hardop over gepraat of geschreven worden en deed men het in 'beelden', ietwat versluierd dus. Of had de taaie legende of fabel uit de 13e eeuw omtrent een Pausin Joanna, die halverwege de negende eeuw zou hebben geregeerd, de kop weer opgestoken? Of hebben de opdrachtgevers of -geefsters van toen (de begijnen of de hoofdjoffer?) toen al gedroomd van de mogelijkheid dat een van hen het ooit tot priester zou kunnen schoppen? Kortom, alle mogelijke vragen naar aanleiding van

dit beeld uit de achttiende eeuw. Het antwoord kan zeer eenvoudig zijn: de vrouw is het beeld, het zinnebeeld of het symbool van de Kerk, en de Kerk, in het Latijn Ecciesia, is vrouwelijk. Ten andere, Paulus noemt in een van zijn brieven de Kerk: de bruid van Christus. En om duidelijk te maken dat het niet om een of andere mythologische muze gaat, maar wel degelijk om de Kerk, is zij getooid met de attributen van het zichtbare opperhoofd van de Kerk, de Paus. Het is ook niet helemaal toevallig dat we zo'n beeld vinden in het noorden van ons land, op enkele kilometers van de grens met dat ketters land van toen, vanwaar de Romegetrouwen naar hier afgezakt kwamen om hun godsdienstplichten te vervullen. Daarom ook het schild met Eucharistie in de linkerhand: het oppergezag van de Paus en de Eucharistie waren immers de twee voornaamste punten die door de noorderlingen werden bestreden en geloochend. U ziet, we mogen de vragen en problemen van onze tijd niet te gemakkelijk terugprojecteren naar 'n paar eeuwen achter ons. (Met dank aan

E.H. Van Dongen voor zijn boeiende uitleg) (B.S.)


DOUANE

De Mattheuspassie van Marc Terreur Hoogstratenaar Marc Terreur werkt als verificateur-accountant bij de Meerse douane. Hij is één van de 174 ambtenaren die betrokken zijn bij het zgn. Mattheusprojekt. Dit voorziet in de wederzijdse uitwisseling van douanebeambten ter voorbereiding van de Europese eenmaking eind '92. Zelf verbleef hij in september een maand lang in het Duitse Weil Am Rhein. In oktober was zijn Duitse collega Wilma BreueI in Hoogstraten te gast. Tijdens zijn verblijf maakte Terreur van de gelegenheid gebruik om voor enkele Hoogstraatse verenigingen contacten te beleggen. Aan weerszijde van de grens bleek immers nogal wat interesse hiervoor te bestaan. Krijgen HVV, AVN, Too Cute, MC California of brouwerij Sterkens op die manier Duitse connecties? 'Waar het mij eigenlijk om te doen was,' zo zegt hij zelf over zijn Rijnse bemoeienissen, 'was om te laten zien dat wij allemaal als gewone bezoeker in het buitenland de eigen regio kunnen promoten. Voor een stukje toeristisch promotor zijn van Hoogstraten, blijkt helemaal niet zo moeilijk. En al gauw merk je dan inderdaad ook dat er in het vreemde land heel wat interesse bestaat of groeit voor Hoogstraten en de Kempen. Terwijl wij anders misschien ginder compleet onbekend blijven hoewel er hier toch heel wat fraais te bewonderen is! Dat sterkt mij dan weer in de overtuiging dat wij Kempenaars soms nog te weinig 'Hollandse' lef aan de dag leggen om de eigen troeven beter te verkopen.'

gedeeltelijk anders en vooral een ruimere functie. Men zegt wel eens dat er geen smokkel meer bestaat, maar er is nog steeds witte boord criminaliteit die bestreden moet worden. Daarbij denk ik dan aan diverse vormen

van fraude door onrechtmatig EG subsidies op te strijken of EG heffingen te ontwijken. Dat geldt eveneens op landbouwvlak waar sterk zal worden toegezien op het uitvoeren van een uniforme regeling. De douanier zal op milieuvlak bevoegd zijn om in heel wat gevallen overtredingen vast te stellen en aan de bevoegde instanties door te geven. Verder wordt de rol van de informatica in zijn beroep allicht groter, mede doordat de systemen van de lidstaten op elkaar afgestemd zullen worden.' 'Globaal krijgt de douane wellicht een meer economische functie toegewezen, overigens in de lijn van heel wat taken die we nu reeds vervullen. Maar voor de buitenwereld zal het beeld van de repressieve boeman aan de slagbomen of achter het loket grotendeels verdwijnen. De douanier wordt mobieler. Zo wordt hij meer betrokken in boekhoudkundige of stockcontroles in de bedrijven zelf. Het is dus beslist niet zo dat de Meerse douaniers na '92 zullen moeten gaan stempelen!' Wel zullen de douanefaciliteiten aan de grens in Meer een ander gezicht krijgen. 'Maar door het belang van de transportzone wordt Meer waarschijnlijk een belangrijke binnenlandse

Mattheus Dat Marc deze kans kreeg, dankt hij aan zijn deelname aan het Mattheusproject. Dat voorziet in de uitwisseling van Europese douanebeambten ter voorbereiding van het wegvallen van de binnengrenzen tussen de EG landen. De naam van het project is geïnspireerd op de gelijknamige evangelist en patroonheilige van douaniers en financiebeambten. Zestig Belgische verificateurs nemen hieraan deel uit kantoren aan buitengrenzen of binnenlandse kantoren waar veel goederen uit derde landen worden ingeklaard. Dit project en de omkaderende vorming moeten de deelnemers voorbereiden op de nieuwe rol die de douanier na '92 te vervullen krijgt. 'De douanier van morgen heeft inderdaad een

Marc en Wilma maakten als echte inotorliejhebbers kennis ,net heel de grensstreek. grens. Een binnenlandse losplaats in de EG waar vrijmaking van goederen buiten de EG en bij vertrek naar landen buiten de EG mogelijk is. Tachtig procent van de bedrijven op de transportzones is nu reeds gespecialiseerd in op- en overslag en in vervoer van goederen. Die trekken dus automatisch exporteurs aan voor verzending van goederen buiten de EG. Bovendien komen er door de centrale ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam dagelijks nu reeds 13600 vrachtwagens voorbij, die in vele gevallen voor inklaring in Meer terecht kunnen. Dat zijn functies die in Meer gehandhaafd zullen blijven.'

Verblijf Om vertrouwd te geraken met de formaliteiten aan een buitengrens van de EG verbleef Marc een maand lang in het Duitse Weil Am Rhein. Een stad met pakweg 25000 inwoners aan het drielandenpunt waar Duitsland, Zwit10


serland en Frankrijk elkaar raken. Basel ligt v!akbij. Zijn vrouwelijke collega Wilma BreueI verbleef op haar beurt een goeie drie weken in Hoogstraten. 'Het was toch wel even wennen voor haar. Ze woont in Merdingen en werkt in Wei! Am Rhein, is het stads!even dus we! gewoon. Hoogstraten had ze zich we!licht wat groter voorgesteld. Ze noemt het dan ook een stadsdorp. Al viel de kennismaking met o.m. kerk, stadhuis en begijnhof haar erg mee. In heel de streek b!eek ze nogal interessante dingen ontdekt te hebben, zozeer ze!fs dat ze nu al gezegd heeft dat ze terug wil komen op vakantie. Al!een de verblijfsaccommodatie biedt nogal wat prob!emen. In hee! Hoogstraten zijn er alleen wat studentenkamers, en voor zakenverblijf kan je terecht in de Bouwhoeve. Maar echt geschikte accommodatie waar je een maand !ang thuis kan zijn, is er hier niet. Daar zou best eens wat aan gedaan mogen worden, zeker wanneer men ook in de toekomst de streek toeristisch wil promoten.' Heel wat indruk maakten de IKO ateliers in werking, Worte! Kolonie en de schitterende ontvangst in Baar!e. Zelf heeft Marc een boel goeie herinneringen aan zijn verblijf in Duitsland. 'Als je zelf maar de eerste stap zet, dan sta je soms versteld hoe gastvrij de p!aatse!ijke bevolking er is. Contacten leggen bleek hoegenaamd geen probleem. Integendeel, al van in het begin van mijn verblijf ginder werd ik rondgeleid en aangehaald om aan allerlei deel te nemen. Buiten de werkuren ging ik daar graag op in natuurlijk. En dan kwam het er op aan om niet alleen gebruik te maken van de mogelijkheden die er bij hen rijkelijk voorhanden zijn, maar ook om tegelijk Hoogstraten en de Kempen te promoten waar dat kon. Ik had nogal wat folders en zo meegenomen, en die bleken heel goed van pas te komen. Nogal wat mensen keken er van op dat een streek die ze helemaal niet kennen zoveel moois te bieden heeft. Ik geloof dat er toch wel zullen zijn die ook de Kempen zullen aandoen wanneer ze Brugge, Antwerpen of Gent bezoeken.' Voor enkele verenigingen zitten er in de toekomst grensoverschrijdende initiatieven in, al zal de niet geringe afstand hier en daar toch wel voor enige problemen zorgen. 600 kilometer is niet niks. Indien er verder werk van gemaakt wordt, zou een Duits juniorenteam van de lokale voetbalvereniging best een partij in een HVV tornooi willen komen afwerken. Dan zit het omgekeerde er misschien evenzeer in. Een gelijkaardig perspectief is er voor de atletiekc!ub AVN. Bij hun Duitse collega's blijkt er serieuze interesse om aan één van de toekomstige manifestaties deel te nemen. Wilma Breuel bleek een fervente motorenliefhebster te zijn, zodat een ritje in het gezelschap van MC California voor de hand lag. Ook hier zijn er plannen om een tochtje naar het motorenparadijs het Zwarte Woud te wagen. Voor Too Cute zijn de mogelijkheden reeds in een concreet stadium met optredens op 23 en 24 november. De kruikjes ambachtelijk Sterkens bier bleken het bij de plaatselijke huisbrouwer dermate goed te doen dat er levendige interesse uit groeide voor een nadere kennismaking met de Kempense donkere bieren. Niet verwonderlijk dus dat Wilma bij haar terugreis een koffer vol informatie over Hoogstraten en zijn streekeigen culinaria meegenomen heeft. Marc bezorgde in Wei! Am Rhein tenslotte ook een aantal brochures over de expeditiebedrijven van de transportzone. Mogelijk

Lezers schrijven Politiereglement gratis verkrijgbaar 'n Waar verhaal van iemand die het ging halen In het Infoblad van de gemeente (nr. 6, nov. '90, blz. 6) stond te lezen dat een vernieuwde uitgave van het POLITIEREGLEMENT gratis verkrijgbaar was op het politiecommissariaat van Meer of in het administratief centrum van onze stad. Enkele dagen later kwam ik door Meer gereden, dacht aan het gelezene en draaide de voortuin van genoemd commissariaat op om zo'n boekje te vragen. Ge weet, daar ligt zo'n rond perkje tussen de straat en het oude Meerse gemeentehuis, waar ge omheen kunt rijden. Tot mijn verbazing kon dit echter nu niet, want de weg tussen het perkse en de trapkes naar de voordeur was geblokkeerd door 2 naast elkaar staande politiewagens, één VW-busje en de ander, 'n politievoiture. Ik zet mijn auto braaf langs de rechterzij kant, stap uit, klim de trapkes op, ga naar binnen en klop

SE

op het loket met 'hier melden'. Na enkele malen kloppen komt er uit de deur ernaast iemand naar mijn wensen informeren die mij verder verwijst naar het bureau 'vreemdelingenzaken' (waarom is mij niet duidelijk, want ik woon al 16 jaar hier. Terloops zeg ik hem, half zwanzend: 'Gijlie politie geeft ook niet altijd het goede voorbeeld'. De man beziet me en vraagt wat ik bedoelde. Ik zeg: 'Met het parkeren van die auto's hiervoor.' Hij zei: 'Hoezo?' Ik trok de voordeur open en wees hem op de twee naast elkaar staande dienstwagens. Hij zei toen: groeien daar interessante zakelijke contacten uit, want ook voor Kempense bedrijven is het aantrekken van een derde landen traffiek niet onbelangrijk. Vaak zoeken buitenlandse ondernemingen distributiepunten en opslagruimte met het oog op leveringen op de Belgische en Nederlandse markt.

Voor Marc heeft het Europa van '92 reeds heel concrete contouren gekregen. Dat het Duits-Belgische EG duo niet eens een uitnodiging voor de 'Dag van Europa' op 26 ok-

'Die mogen hier staan, en gij moogt hier niet omheen rijden.' Ik zei: 'Da's hier toch zo gemaakt om er omheen te kunnen rijden.' Hij zei: 'Ge moogde gij hier niet omheen rijden. Da's hier PRIVE-terrein.' Ik wist niet wat ik hoorde, en vroeg: 'Privé-terrein? Van wie is die grond hiervoor dan?' Hij zei: 'Awel van de gemeente!' Ik stond perplex, of ik 'n klap op mijne lompe kop gekregen had! Tenslotte waagde ik nog te vragen, waar dat dan ergens aangegeven stond, dat 'n bezoeker niet 'rond' mocht rijden op hun heilige grond, want ik had geen enkel bord gezien bij het oprijden van de voortuin. Hij gaf toe dat het nergens aangegeven stond, maar zei er bij dat het toch zo was en dat ik, om weg te rijden maar achteruit de straat op moest rijden, daar draaien, en zo mijn weg richting Hoogstraten moest vervolgen. Veilig? Is dat dan zo veilig? Maar eerst ging ik terug binnen om mijn boekje op te halen bij 2 dames op de 'vreemdelingendienst', waar me een tweede verrassing te wachten stond: Ik moest namelijk eerst op 'n formulier mijn volledige naam en adres opschrijven en voor ontvangst tekenen, alvorens het door mij begeerde kleinood werd overhandigd. Toen was ik blij dat ik wegkon. Ik dacht: Waarom eerst naam en adres, enz.? Is de politie bang dat anderen evenveel van het reglement weten als zij? Zou dat misschien gevaarlijk kunnen zijn voor henzelf? Voelen ze zich dan bedreigd? of gaan ze me schaduwen? De volgende dag ging ik de proef op de som nemen, stapte het administratief centrum binnen, en vroeg op de dienst 'bevolking' een exemplaar van het politiereglement. Daar lagen ze voor 't pakken in de schabben rechts vooraan. En niemand vroeg me te tekenen voor ontvangst. Mijn tweede exemplaar heb ik aan mijn gebuur gegeven. Achteraf dacht ik: Ze werken in onze gemeente met twee maten en gewichten, en de slogan: De politie: uw beste vriend! Ik zet er 'n groot vraagteken achter? In het Infoblad staat op dezelfde bladzijde 6 een foto van de nieuwe interventiewagen, met daarnaast de burgemeester, de politiecommissaris en z'n adjunct: de laatse met zijn uniformfrak wijd open. Ik vind dat 'n minder gepaste houding op zo'n foto! Een beetje 'stijl' mogen we toch wel verwachten? Hoogstraten is toch zeker geen 'durp' maar 'n STAD. N.B.: Die trapkes op vöôrdat ge binnen zij t! Hoe kan bv. 'n rolstoelpatiënt ooit binnen geraken? Bij de politie (uw beste vriend?). Toekomstmuziek? Zou het mede om die reden niet te heroverwegen zijn om de politie te laten verhuizen naar een nieuw onderkomen met aangepaste drempels in Hoogstraten-centrum? Wie beslist hierover? B.S.

tober in Hoogsiraten in de bus heeft gekregen, was evenwel een eerste Europese ontgoocheling. Of de vele andere contacten uiteindelijk heel wat meer opleveren, valt uiteraard nog af te wachten. De eerste Duitse stenen zijn gelegd. Aan Marc zal het alvast niet liggen wanneer er verder niks mee gebeurt - hij is er nu al stevig van overtuigd dat het lang niet zijn laatste bezoek aan Weil Am Rhein is geweest. Er hangt vakantie in de lucht van de Leemstraat, dachten wij zoU

11


7 3

1

7

SPORTIEF HIER!

Sport voor minder-validen Sport is een wezenlijk deel van de steeds maar groter wordende sector van de vrijetijdsbesteding. Dan hebben we het eerder over sportief bezig zijn, in de zin van lichaam en geest in evenwicht te brengen dan wel over het competitief streven naar nooit gezien prestaties waarvan men zich kan afvragen of dit wel goed is voor dat evenwicht. Eigenlijk zouden wij dit artikel niet moeten schrijven want het behoeft geen betoog dat ook anders-validen ofte minder-validen (of wat voor terminologie men voor deze groep mensen ook zou gebruiken) in hun maatschappelijk bewegen naar dit evenwicht tussen geest en lichaam streven. Maar toch. Bijna nooit vinden wij in de media iets over dit onderwerp terug, laat staan dat men prestaties zou blokletteren. Wij gingen over dit onderwerp aan de praat met FRANK VER VOOR T (23.03.1968) en ten gevolge van Spina Bifida, rolstoelpatiënt. DHM: Wat drijft U tot sportief bezig zijn? Voor mij is sport een middel om tot een sociale integratie te komen, te laten zien dat ook wij kunnen wat andcrcn kunnen. Onvermijdelijk moet daarin rekening gehouden worden met beperkingen van lichamelijke of geestelijke aard maar in wezen verschilt ons sportief bezig zijn in niets van dat van de validen. Mits enkele kleine (reglementaire) aanpassingen moet het volgens mij mogelijk zijn dat heel wat sporten, en dan vooral de individuele beoefend kunnen worden door mindervaliden en validen samen. Ik denk bijvoorbeeld aan tennis. Als voor de mindcr-validen de bal tweemaal mag botsen dan zie ik heel wat validen voor de bijl gaan. Maar zover zijn we nog lang niet. Sportief bezig zijn voor minder-validen blijft nog een organisatie op zich. Er zijnde SVG (Sport voor Gehandicapten)- verenigingen welke op loutere recreatieve basis aan sportbeoefening doen (de dichtsbijzijnde verenigingen zijn in Malle en in Turnhout) en er is De Vlaamse Sport federatie voor Gehandicapten waar wel naar prestatie gestreefd wordt. DHM: De eerste ronk die wij hoorden van uw sportieve exploten waren rolstoeltochten. Frank: Inderdaad, met zijn drieën trokken we er op uit om per rolstoel tot in Scherpenheuvel te geraken. Een tocht waar we moeiteloos in slaagden (na enige training) maar die voor mij kaderde in het idee wat een ander kan (te voet) kan ik ook. Wij hebben toen getracht om aan dit exploot enige weerklank te geven in de pers maar journalisten zijn niet komen opdagen. (behalve de toenmalige Hoogstraatse Gazet). Nadien zijn er nog wel plannen geweest om andere, verdere tochten te maken maar er werd vanaf gezien omwillen van een boel practische obstakels. De wereld van de validen is bijlange niet aangepast aan de minder-validen, te hoge stoepranden, of het gebrek aan stoepen waarbij los zand dan een niet te overwinnen hinderpaal is voor een rolstoel. Gebouwen, toiletten waarvan men gebruik moet maken en die gewoon niet toe12

gankelijk zijn voor iemand in een rolstoel. Er is dus geen beginnen aan. Ook hier in Hoogstraten is dat zo. Mensen vragen wel eens of ik het niet gevaarlijk vind om zomaar met mijn rolstoel op de openbare weg te rijden, maar het kan gewoon niet anders, stoepen zijn op plaatsen te schuin, te smal of met te hoge randen zodat ik ze niet kan gebruiken, en van de andere kant kan men toch moeilijk van mij verwachten dat ik de ganse dag blijf binnen zitten. DHM: U bent actief lid van de Koninklijk St. Sebastiaansgilde (handboogschieten), en daarin neemt U in feite als valide deel aan de wedstrijden. Frank: Het handboogschieten is iets wat wij van huis uit meegekregen hebben. Vader is schutter evenals mijn broers en zussen. Toch was het voor mij niet fair, en ook betuttelend als men bij een mislukt schot tegen mij zei van: 'och God, dat is niet zo erg, dat komt nog wel', terwijl anderen uitgebreid naar hun voeten kregen.

Een toevallige ontmoeting met de trainer van de Vlaamse Federatie bracht mij in contact met de gehandicapte handboogschutters. Zodoende ga ik nu iedere week op training naar Wommelgem. DHM: Dus toch enige prestatiedrang? Ja, uiteindelijk iedereen die actief met sport bezig is, de vruchten van zijn training en inzet wil plukken. Al vlug bleek dat het boogschieten voor minder-validen in ons land op een niet al te hoog peil staat. Reeds bij een eerste wedstrijd lukte ik erin om het Belgisch record op de combinatie 30 en 50 meter op mijn naam te brengen met 513 punten op 720. En dan moet ik nog zeggen dat ik die dag zeer slecht geschoten heb, immers bij verschillende wedstrijden met validen schoot ik een hoger getal. Spijtig genoeg zijn er niet meerdere minder-validen die in deze sporttak willen presteren en ook het aantal officiële wedstrijden is beperkt. DHM: Zijn er dan toch nog doelen te bereiken? Natuurlijk. Op sportief vlak was een eerste internationale confrontatie in Parijs zeer hoopgevend. Met onze beperkte Belgische inbreng bereikten we zeer goede resultaten. Aan de wereldspelen voor minder-validen, dit jaar georganiseerd in Assen (Nederland), konden wij niet deelnemen, deels omdat wij als ploeg

niet volledig zijn en ook omdat de orgalusatie in Assen te beperkt was. Als boogschutter kan men echter heel wat jaartjes mee maar een eerste doel dat ik mezelf stel is wel: Barcelona 1992; een deelname aan de ParOlympics (Olympische spelen voor mindervaliden). Een deelname is zeker een bereikbaar doel. Wel zal ik mezelf moeten oefenen op de Olympische afstanden 30-50 maar ook 90 meter. Maar mits oefenen moet dat lukken. Hopelijk zit het organisatorisch ook goed. Aan mij zal het zeker niet liggen. Maar niet alleen op sportief vlak zijn er voor de minder-validen nog vele doelen te bereiken. Integratie van minder-validen wil ook zeggen dat de minder-valide zelf meer van zich zou laten horen, dat zij meer naar buiten treden. Langs de andere kant maken teveel obstakels dit onmogelijk. Hoe kan bvb. een mindervaliden alleen gaan wonen -in de veronderstelling dat hij een aangepaste woning kan vinden- met een tegemoetkoming waarmee hij nauwelijks de huur kan betalen? U


VERKEER

Het 'Hard rijden wangedrag' Een verslag De wekker is al 10 minuten lawaai aan het maken wanneer ik eindelijk besef dat ik me terug in de dagelijkse realiteit bevind. Het is 7.15 uur en opstaan is de boodschap. Ik spring uit m 'n bed, storm naar beneden en zet de radio aan in de hoop nog een stukje van het nieuws mee te pikken. 'ER IS VERTRAJ4GD TOT STERK VERTRAAGD VERKEER OP DE ANTWERPSE RING TUSSEN BORGERHOUT EN BERCHEM IN DE RICHTING VAN GENT EN OP DE RING VAN BRUSSEL TER...' Prettige boodschap om de dag te beginnen, vind u ook niet? De zon is nog maar net op en de wegen zitten zoals elke dag weer overvol. Een uur later rij ook ik de autosnelweg op. 11 ii

het of niet, hij hield zich gedurende de hele rit aan de opgelegde snelheidsbeperkingen. Een minister die daadwerkelijk het goede voorbeeld geeft. Geef toe, het is een zeldzaamheid.

Maar laten we voorzichtig zijn met dergelijke uitspraken, want collega's Dehaene achtervolgers hebben blijkbaar heel andere ervaringen. Een journalist en fotograaf van het Brusselse magazine 'L 'Instant' bijvoorbeeld. Ze volgden op een zekere morgen de dienstauto van Jean-Luc en stelden maar liefst 16 verkeersovertredingen vast en dat op nog geen 20 minuten tijd. Wat er ook van zij, we rijden allemaal weleens een tikkeltje te hard. Laten we hopen dat er bij diegene onder u die er een gewoonte van gemaakt hebben, een lampje gaat branden.

Het Hard rijden wangedrag Het is maandagmorgen, de meeste automobilisten hebben een zwaar weekeinde achter de rug en vinden het onnodig om op tijd te vertrekken. De vrachtwagenchauffeurs zijn vannacht al vertrokken en hebben zoals altijd veel te weinig tijd om hun goederen af te leveren. Gevolg, er heerst een koortsachtige sfeer op het Belgisch wegennet. Ik doe een poging een reus van een opligger voorbij te geraken. Al zijn de topprestaties van mijn bescheiden dieseltje niet denderend, 120 km/h zou toch voldoende moeten zijn. Ik kom echter bedrogen uit. Op zijn minst angstaanjagend: zo een dertigtonner zwalpend aan 120 km/h, neem dat maar van me aan. In de verte komt een dikke Mercedes aangevlogen, flikkerend met zijn lichten en naar links pinkend (typisch). 'OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ MAAK PLAATS, MAAK PLAATS, MAAK PLAATS, IK HEB EEN ONGELOOFELIJKE HAAST...' zingt Herman van Veen op de radio. Achter mij vormt zich stilaan een minifile van snelle automobielen met daarin piekfijn uitgedoste dames en heren. U kent ze wel, managers, direkteurs, ingenieurs... die eten, telefoneren en rijden tegelijkertijd en denken dat de weg van hen is. Ik minder wat snelheid. Zenuwachtig beginnen ze met hun hoofd te draaien of met hun armen te zwaaien. Tijd om plaats te maken voor de aanstormende meute. Met ongehoorde snelheden vliegen ze voorbij. Vol ongenoegen staren ze me aan. Het is me een waar genoegen. Door mij hebben ze immers 1 minuut vertraging opgelopen. De pret kan niet meer op wanneer ik één van hen 5 minuten later langs de kant zie staan met een rokende motor. Maar laten we ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, ze zijn tenslotte niet alleen. Zo werd ik enige tijd geleden voorbij gesneld door een VW busje met daarin 6 nonnetjes, 6 vliegende nonnetjes als het ware. Ook de Nederlanders kunnen er wat van. Met massa's trekken ze in het weekeinde naar Antwerpen om er zich 'hartstikke leuk' te amuseren. Dat de max. toegelaten snelheid op de autowegen in België hoger ligt dan in Nederland, dat weten ze, maar hoeveel dat precies is, dat zijn ze kennelijk vergeten. Ondertussen ben ik op de Antwerpse ring in een file terechtgekomen. Je moet het negatieve met het positieve overstemmen, dus ik zet een cassette van Jimi Hendrikx op. Langzaam

schuiven we voort met aan m'n rechterzijde een collega filerijder die me een half uur geleden is voorbijgevlamd aan minimum 180 km/h. Ik geniet,

Een beetje meer respect voor de weggebruiker die een poging doet het verkeersreglemenl te respecteren zou hel leven op onze wegen al heel wat aangenamer maken. U

Moraal van dit verhaal: hard rijden heeft geen enkele zin.

BEGRAFENISSEN

Dat zal ook minister van verkeer Jean-Luc Dehaene beamen die zopas een aantal vèrstrekkende maatregelen i.v.m. verkeersveiligheid heeft aangekondigd. Of deze maatregelen afdoende zijn om het verkeersgedrag in gunstige zin te doen evolueren, zal de toekomst moeten uitwijzen. Misschien kan hij zich beter bezig houden met de opvoeding van zijn dochter die, zoals iedereen via de pers kon vernemen, geflitst werd op de autoweg Brussel-Luik met de auto van papa Dehaene. Jean-Luc was enige tijd geleden te gast bij het programma 'Vroemtuigen' van VTM waar hij beweerde dat, zowel hij als zijn chauffeur, zich strikt aan de opgelegde snelheidsbeperkingen houden. Op een zekere dag reed ik zoals altijd naar m'n werk via de E19. Een grijze Opel Omega, met achterin een klein dik mannetje, verscholen achter zijn krant, steekt me voorbij. Het zal toch niet waar zijn zeker? Dat moet ik toch even van dichterbij gaan bekijken, dacht ik en ik zette de achtervolging in. Dezelfde wagen, dezelfde chauffeur en jawel hoor, dezelfde Jean-Luc Dehaene. Geloof

JORIS A

Ç

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

13


r

h(w90mMn

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Nieuwbouw voor rijkswacht

Eerlang komt het rijkswaehtgebouw in de Vrijheid leeg te staan. De plannen voor een volledige nieuwbouw een stuk noordelijker tussen Gustaaf Segersstraat en Van Aertselaerplein zijn in gevorderde staat. Bedoeling is om op een stuk braakliggende grond tegenover Bel Arte een nieuwe kazerne te bouwen. Het stuk loopt door tot tegen de Leemstraat, waar dan een viertal woningen voor rijkswachters zouden gebouwd worden. Indien de aankoop van de grond volledig rond is, worden de plannen van de aangeduide architekt verwacht rond midden '91. In '92 wil de Regie van Gebouwen dan aanvangen met de werkzaamheden. Aan deze voorgenomen verhuis zitten twee merkwaardige kantjes. In de eerste plaats is er de zo lang bepleite ontsluiting aan de achterkant van de huidige kazerne, die enkele jaren geleden door de gemeente gerealiseerd werd. Deze noodzakelijke ontsluiting was een van de doorslaggevende argumenten voor de realisatie van de verder niet echt gelukkig aangelegde weg naar de parking van Quirijnen. Nu de kazerne dan toch verhuist, lijkt alleen dat warenhuis echt te profiteren van deze met gemeenschapsgelden aangelegde weg. De rijkswacht wil weg uit het huidige gebouw, ook al heeft de gemeente aangeboden het te willen verkopen. Naar verluidt is het gebouw in een te slechte staat, is de ruimte er ongelukkig verdeeld en zou renovatie van het geheel een te dure zaak zijn. Bovendien gebeurt een en ander na een wel merkwaardige onteigeningsprocedure met Kafkaiaanse trekjes. De eigenaar van het braakliggend stuk grond is apotheker Horsten die op z'n zachtst gezegd blijkbaar voor voldongen feiten werd gesteld. In 1984 en '89 kreeg hij het bezoek van een ambtenaar met de vraag of hij het betreffende stuk wou verkopen. 'Dat wou ik eigenlijk niet, omdat het stuk erg goed gelegen was en mijn kinderen er een uitstekende bouwplaats hadden. Verder heb ik er niks meer van gehoord, ik heb zelf ook nooit een prijs genoemd en heb evenmin ooit een officiële schriftelijke prijsopgave van hunnentwege ontvangen. Bij het laatste bezoek heette het zelfs dat de hele zaak dan maar geklasseerd zou worden... Maar half november kreeg ik ineens weer een bezoeker, en die deelde mij lakoniek mee dat het stuk grond al sinds april onteigend geworden was! Dat was verschenen in het Staatsblad, en dus moest ik daar als Belg maar van op de hoogte zijn. Ik begrijp gewoonweg niet hoe zoiets kan: zonder onderhandelingen of zelfs zonder dat men er weet van heeft, wordt uw eigendom onteigend. Daar komt nog bij dat nergens uit de tekst van het Staatsblad blijkt om welk stuk grond het gaat. Er wordt enkel een rij kswachtdossier vernoemd. Eigenlijk zou om het even welke Hoogstratenaar nu zijn grond kwijt kunnen zijn. En het wordt je meteen duidelijk gemaakt dat tegen een dergelijke onteigening niet veel te beginnen is. In het beste geval haal je je een proces van 5 of 10 jaar op de hals...'LIl 14

50 jarigen Een halve eeuw hebben ze al achter de rug en op 3 november kwamen ze bijeen om te bespreken wat ze allemaal hadden meegemaakt in die tijd. Onder v.l.n.r.: LuciaAdams - Paula Hendrickx - Clementine Pinxteren - Amelie Van Dijck - Elza Krols - Maria Vervoort - Maria Oostvogels - Greta Michie/sen - Louisa Michielsen. Midden: Leo Coertjens - Rudolf Leyten - Maria Pans - Raymond Vanthournout - Herman Vermeiren - Ildiko Brosens - René Adams - Hilda Bolckmans - Marcel Sprangers - Roza Mer lens - Jozef Bevers - Lucie Stoffels - Louis Tuytelaars - Maria Leys - Jules Janssens - Maria Gouwy - Jozef Van Huffel. Boven: Frans Cox - Frans De Roover - Alois Ruis - Frans Adams - Jaak Swaegers - Leo Menens - Jos Haesl - René Smouts - Jos Servaes - Constant Goris - Marcel Wouters - Louis Lambrechts - Constant Verhoeven.

Verkeersfro nt Van het verkeersfront uiteraard enig, zij liet spaarzaam nieuws. De voorbije maand werd de laatste hand gelegd aan de verbindingsstraat tussen Lindendreef en Buizelstraat. Voordien al werden de drie verkeersdrempels in de Lindendreef en één in de Lalaingstraat aangelegd, met bijpassende signalisatie uiteraard. Op zijn minst een stevige verbetering voor het talrijke fietsende en wandelende schoolvolkje dat er dagelijks passeert. Ook een verbetering is de verharding met klinkers van het weggetje (of beter: fietspad) naast het kerkhof aan het einde van de Deken Lauwerysstraat. Illustraties van de groeiende aandacht voor de zwakke weggebruikers op lokaal vlak? Ook de NMVB zou overigens een tikkeltje meer aandacht voor zijn kliënten kunnen gebruiken. Sinds enige tijd werden de nieuwe dienstregelingen aan sommige haltes uitgehangen. Een loffelijke en beslist geen overbodige gewoonte trouwens. Maar wat gebeurde er in de Gelmelstraal (waar de bushaltes toch al zo'n zwaar verleden hebben)? Juist ja, het verkeerde blad werd er uitgehangen, zodat je er wel kan lezen wanneer je in Turnhout de bus op kunt. Maar wanneer je aan de halte Gelmeistraat een bus richting Turnhout kunt nemen, dat is zelfs met geen Holmes-vergrootgias te vinden. Vergetelheid meneer? Of onvoldoende aandacht voor goede service aan zijn toch al niet in de watten gelegde klandizie?13

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/3 1 5.91.77


HOOGSTRA TEN

Parochiecentrum Pax aan uitbreiding toe De parorhie72a1 worçlr te klein en is derhalve aan uitbreiding toe. Er blijkt een tekort aan lokalen voor de gewone werking en bovendien moet er een bijkomende keuken worden gebouwd om een optimale uitbating van de grote zalen mogelijk te maken. Er wordt vooral gedacht aan een nieuw complex voor de jeugdbewegingen, zodat de huidige jeugdlokalen vrij zouden komen. De eerste ontwerpen werden geraamd op een kostprijs van 6 miljoen, waarvoor een 10-jarige lening werd afgesloten. }-Ioogstrarcnaar Jef Blockx leverde reeds een ontwerp af. Er worden achteraan de Pax drie lokalen bijgebouwd: twee kleine lokalen en een gezamenlijke zaal voor de jeugdvcrcnigingen. De drie lokalen in dc vleugel (met de zaal met het schuine dak) kunnen dan gebruikt worden als vergaderruimte. Begin volgend jaar wil men indien mogelijk beginnen met de werkzaamheden, die nog in '91 voltooid zouden moeten zijn. Wie overigens zijn duit in het zakje wil doen voor de financiering van dit projekt, kan terecht op rekening 4146032631-43 van Comiteit Pax, 2320 Hoogstraten.Li

Waalse invasie in Spijker Of althans de voorhoede daarvan. Want die heeft zich de voorbije maand wel degelijk aangediend in de vorm van een stevig aantal Waalse leerlingen die de weg naar het verre en hoge Noorden hadden gevonden. Op het moment dat dit rubriekje geschreven wordt, waren er reeds acht die tijdelijk of voor het hele schooljaar ingeschreven waren. Nog eens een viertal anderen dienden de zaak nog nader te onderzoeken. Dat alles uiteraard omwille van de bijzonder langdurige staking in het franstalige onderwijs, waar maaltijdcheques en loonsverhogingen samen met loze politieke beloften het vuur aan de lont hebben gestoken. De Walinnetjes vonden de weg naar het Spijker via pennevriendinnetjes, soms ook via een uitwisselingsprojekt met een Waalse school of via andere internaten. De drie ingeschreven internen blijven ten minste dit hele schooljaar. In de school krijgen ze woordenschatlessen Nederlands tijdens de lessen Frans. Ze worden verspreid over de verschillende klassen, om te vermijden dat er 'Franse kernen' ontstaan.

nTI—? T CC

Antilliaanse Feesten steunt Haïtiaans hospitaal Vierhonderdvijftig medewerkers werden uitgenodigd voor een besloten party in zaal Pax te Hoogst raZen zodat ook zij eens konden feesten in een post-Antilliaanse sfeer. Lode Verschueren, Jan Croes, Luk Vloemans, Paul Vissers en echtgenote Kaat verwelkomden eveneens twee Haïtiaanse diplomaten, de heer Guy Lamothe en mevrouw Gi,iette Merlet, die namens de ambassadrice, mevrouw Penette, de Antilliaanse Feesten kwamen bedanken voor hun schenking van 2.500 US $ aan het Hôpital Albert Schweitzer van Deschapelles in het Haïtiaans binnenland.

Post in Gravin Elisabethiaan Begin volgend jaar wordt de definitieve aanbesteding verwacht voor het nieuwe postkantoor dat op de eigen grond in de Gravin Elisabethlaan gebouwd moet worden. Momenteel is er reeds een voorontwerp, de definitieve plannen kunnen pas opgesteld worden na de aanbesteding. Het betreffende stuk grond ligt vlak achter het park, tegenover het PMS centrum. Indien er geen onverwachte kink in de kabel komt, dan zit de Post dus binnen een tweetal jaren in het nieuw. De kostprijs van de nieuwbouw wordt op zo'n 20 miljoen geraamd. Een en ander zal allicht door de Hoogstraatse postbevolking met welgevallen onthaald worden. Het huidige gebouw is behoorlijk verouderd en vooral veel te klein. De ruimte waarde 18 bestellers iedere ochtend hun post moeten sorteren is zonder meer te klein, wat tot middeleeuwse werkomstandigheden leidt. Maar aan dit lijden komt dus eerlang een einde, ook de administratie in Brussel betuigde zijn begrip voor het dringende karakter van de nieuwbouw.L1

BYOUTERIE Vrijheid 66,

Algemene vergadering Gemeenschapsraad Hoogstraten Op donderdag 13 december om 20.00 uur zal er een algemene vergadering van de Hoogstraatse Gemeenschapsraad plaatsvinden in de raadszaal van het stadhuis. Enkele leden van het schepencollege zullen ook aanwezig zijn op deze vergadering. Op de agenda staan enkele hete hangijzers zoals de toestand van de Vrijheid, het begïjnhof, de Achtelsestraat enz. Deze onderwerpen zullen door de betrokken schepenen toegelicht worden. Naast de verenigingen die lid zijn van de Gemeenschapsraad worden ook alle andere belangstellenden op deze vergadering uitgenodigd. De verenigingen die alsnog lid willen worden van de Gemeenschapsraad kunnen hun kandidatuur tot en met maandag 10 december indienen bij de sekretaris (Lambregts Patrick, Jan van Cuyckstraat 23, Hoogstraten). El

011

HOOGSTRATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve in fantasiejuwelen lederen riemen haarmode en handtassen

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens. 15


HOOGSTRA TEN

Zes Kempische aca4emit.s AI1TI1,0, dc pas op jhi \.Z.W in het IKO gaat bczighouden met het tentoonstellingsbeleid, brengt van 15 tot en met 23 december een expositie geselecteerd leerlingenwerk uit de academies van Herentals, Turnhout, Arendonk, Mol, Geel en IKO zelf. Er zal werk te bewonderen zijn van de laureaten uit een wedstrijd die eerder georganiseerd werd door N.V. De Bankunie. Met het oog op de illustratie van een jaarlijks weerkerende kunstkalender had deze financiële instelling het idee om een wedstrijd uit te schrijven voor leerlingen uit de zes Kempische academies. Zo werden er in elke instelling vijf werken geseleciceid wadi vati ci één gepubliceerd werd in de bewuste kunstkalender. DL Daiskunic biedt deze stijlvolle kalender gratis aan aan haar cliënten en aan de bezoekers van dc tentoonstelling. Voor deze bezoekers gccft de tentoonstelling een beperkt, maar interessant overzicht van de activiteiten én van het talent in onze plaatselijke academies. Beslist een aanrader!

De eerste koningslinde Op 7 september van dit jaar vierde koning Boudewijn zijn 60ste verjaardag. Volgend jaar wordt in juli de 40ste verjaardag van zijn koningschap herdacht. De organisatoren van de koningsviering kwamen, door de belangstelling van Z.M. de Koning voor milieubescherming, op het idee om in elke gemeente een lindeboom te planten ter gelegenheid van het feest van de Dynastie. Ook Hoogstraten plantte een 'Koningslinde' in de vernieuwde omgeving van de St.-Catharinakerk op zondag 18november na de Hoogmis en het Te Deum. Burgemeester Van Aperen legde een fles met boodschap voor het nageslacht bij de wortels van de boom. Daarna kregen de leden van het schepen college een schop om het plan tgat te dichten. Secretaris Paul Vinck staat reeds klaar om de nodige hulp te verlenen.

Radiornis en Kerstconcert

'Vrijheid'-keramiek uit chamotteklei Rita Meulders, IKO-Hoogstraten. Openingstijden IKO-Galerij:

Zat. 15 en zond. 16 december, Zat. 22 en zond. 23 december telkens van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang.

De Hoogstraatse Pers CA

03-314.55.04

uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk 16

Radio 1, zoals dat sinds oktober genoemd wordt, komt naar de Sint-Katharinakerk voor de uitzending van de hoogmis op zondag 9 december, van 10 tot 11 uur. Op deze tweede zondag van de Advent neemt het Piuskoor heel wat mooie Gregoriaanse gezangen op het programma waaronder het 'Rorate coeli'. De 17de mis uit het Gregoriaans repertoire hoort daar ook bij. Verder zijn er enkele adventsliederen te beluisteren, vierstemmig bewerkt door Michael Praetorius en Melchior Vulpius, componisten uit de 16de eeuw. Als communielied wordt een werk van Jaap Geraedts gezongen: 'Kwam van Godswege' dat handelt over Johannes de Doper, de centrale figuur in de liturgie van deze zondag. Vier jonge koorleden vertolken 'Als tussen licht en donker' op de blokfluit. Het Piuskoor wordt geleid door Elmar Lambrix met Jos Bruurs aan het orgel. Deken Fons Van Dijck gaat voor en houdt de homilie. Vermelden we terloops nog dat het concert door het B.R.T.-koor bij het jubileumjaar 1990 wordt uitgezonden op Radio 3 op vrijdag 14 december om 20 uur. Op vrijdag 14 december om 20 uur organiseert het Davidsfonds een Kerstconcert in de Sint-Katharinakerk. Voor de derde keer komt het Leuvens Universitair Koor met een zeer gevarieerd programma. Voor de eerste maal wordt dit jeugdig koor gedirigeerd door een vrouwelijke dirigent, An Dejans, zus van Peter en Johan die de vorige uitvoeringen leidden. Het Leuvens Universitair Koor is voor 100 procent studentenwerk en werd opeenvolgend door zes dirigenten geleid, afkomstig uit slechts twee families. Ondanks de beperkte tijd bereikt het koor een zeer hoog peil.LI

De weg naar de Everest In mei van dit jaar stond Rudy Van Snick als eerste Belg op de Everest, 8.848 meter hoog. Hoger kan niet. De Everest is de hoogste van de veertien bergen boven de 8.000 meter. Deze 'achtduizenders' liggen verspreid over de Himalaya, in Pakistan, China en Nepal. Verschillende alpinisten namen in de winter van 1988-1989 deel aan de eerste Belgische Everest-expeditie. Van Snick kwam toen op 150 meter van de top maar keerde terug toen een sherpa ziek werd. Die winterexpeditie leek wel het startsein voor de definitieve aanval van de Belgische klimmers op de hoogste bergen van de wereld. Een beklimming van de hoogste berg van de wereld, vooral in de winter, behoort tot de grootste uitdagingen en de boeiendste avonturen van deze tijd. Het is een fascinerende ervaring met sportieve en dramatische hoogtepunten. André Peeters (1943), sinds 1971 journalist bij de kranten van De Standaardgroep, maakte in de winter van 1988-1989 de Belgische expeditie mee die op 150 meter van de top strandde door de dood van een sherpa. Hij vertelt over zijn belevenissen en het expeditieleven, en toont aangrijpende dia's, niet alleen over de beklimming, ook over land en volk. Reporter André Peeters schreef over de expeditie het boek 'Everest. Het verhaal van de Belgische Mount Everest-expeditie' (1989), samen met Herman Detienne. André Peeters komt naar Hoogstraten op woensdag 12 december om 20 uur in het allditorium van het seminarie. El


HOOGSTRA TEN

't Badkuipje Op 21 september richtten vijfentwintig enthousiaste leerlingen van de zesde economische van het Spijker-instituut (humaniora) 't Badkuipje op. Het belangrijkste doel van deze mini-onderneming is kennismaken met het bedrijfsleven en het ontwikkelen van creativiteit en ondernemingszin. In de tweede plaats wil men ook winst maken zodat de investeerders van dit project ook een divident ontvangen bij de ontbinding. Op 18 en 19 november werd de minionderneming aan de school voorgesteld. Tijdens de weekeinden en vakanties zal men ook aanwezig zijn op diverse markten en beurzen in de Kempen. 't Badkuipje verkoopt shamp00, badschuim, douchegel en zeep. Voor de feestdagen heeft men mooie cadeauverpakkingen. De produkten zijn steeds beschikbaar in de school - vragen naar commercieel directeur Nele - en op het buitenadres: Antwerpseweg 311, 2340 Vlimmeren. Ei

Wist u dat PSC staat voor het Penitentiair School Centrum, en niet voor een verkapte afsplitsing van de Waalse kristen-demokraten? Want zover gingen de hersenspinsels al toen enkele weken geleden een reklamefoldertje bezorgd werd over een driedaagse op rollen. Toch voortaan wat duidelijker zijn dus. Ei dat organist Jos Bruurs aan het einde van deze maand welgeteld 40 jaar officieel het orgel

van de Katharina kerk bespeelt? Ei dat het optreden van het BRT koor in de feestzaal van het Klein Seminarie een onvervalst succes was met een kleine 300 aanwezigen? Uitzending op BRT-3 op 14 december. Misschien wordt dit succes nog overtroffen door het koncert van het Leuvens Universitair Koor dat op 14 december in de kerk voor de derde keer te gast is. LII dat op 9 december vanuit de kerk voor de 19e of 20e keer een radiomis de ether in zal gaan? Wij zijn de tel kwijt zo onderhand. LII dat de Wereldwinkel op zaterdag 1 en zondag 2 december een geschenkenbeurs inricht in de Pax, resp. van 14 tot 20 uur en van 10 tot 18 uur? In dit kader wordt op zaterdag 1 december 'Druppels uit het regenwoud' gebracht door het WOSH koor. Ei dat het Verkeers- en Vervoerspian van minister van Openbare Werken en Verkeer Johan Sauwens op het stadhuis ter inzage moest zijn? Bij navraag bleek geen kat op de hoogte, en werd dan maar verondersteld dat het betreffende dokument wel bij de politie zou zijn. Ei dat heel wat waardevol materiaal uit de nalatenschap van wijlen Jan Spannenburg aan de gemeente wordt geschonken? Hiermee kan een lokaal voor natuuredukatie worden ingericht. Toch wel dringend voor onze gemeente, zo dachten wij, vooraleer er hier nog maar bitter weinig overblijft waarover men zinnig kan onderrichten. Ei dat ook de gemeente een koningslinde heeft aangeplant? Dan hebben ze meteen een boom méér om een kapvergunning voor te geven. Aldus boze tongen. LII en dat u voor nog meer informatie over het verenigingsleven terecht kunt in onze kalender achteraan? U

WONINGINRICHTING

GEBR,LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

022 VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten

Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!!

VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de Maand: Leemans May

Elsakker 2C 2328 Meerle

Keuze uit méér dan 200 verschillende model en: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE S GOLDONI • ATCOS STIHL fl MORRISON S NIBBI . WOLF

}IOPJD

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 17


JUBILEUM

Diamant in de Gelmeistraat Eind oktober waren WILLEM BOECKX en JEANNE DUPUIS zestig jaar getrouwd. Dat werd gevierd met een groots feest waaraan het diamanten bruidspaar van harte meedeed want ze zijn allebei, hoewel de 80 al gepasseerd, nog vol levenslust. Willem werd in 1907 in Herentals geboren als zoon van een hovenier. Hij was nog een kind toen de iste Wereldoorlog uitbrak maar daar heeft hij weinig van beleefd omdat hij die jaren in Nederland woonde. Zijn ouders hadden hem, omwille van de veiligheid, bij zijn zuster uitbesteed. Terug thuis ging de jonge Willem in Antwerpen studeren en behaalde daar het diploma van elektrieker. Jeanne, ook wel als Jeannette gekend, was indertijd een van de mooiste meisjes van Wortel. Ze werd het 'poppeke' van Wortel genoemd (en inderdaad, de nu 81-jarige Jeanne heeft nog steeds iets van het lieftallige gezicht uit haar meisjesjaren bewaard). Haar wieg stond in Poppel maar ze verhuisde naar Wortel toen ze anderhalf jaar oud was. Haar vader was hier onderbrigadier van de douane. De 19-jarige Jeannette ging graag eens logeren bij haar familie in Herentals; daar werd een bioscoop met café uitgebaat en allicht was daar meer te beleven dan hier in het dorp. Ze was dan misschien niet het mooiste meisje van Herentals maar Willem had haar al vlug in de gaten. Hoewel hij thuis tamelijk streng werd bejegend - zijn ouders waren toen al bejaard - slaagde hij er toch in om al eens een 'cinemake' te doen en daar Jeannette het hof te maken. Na anderhalf jaar verkering trouwden ze en begonnen een winkel aan het eind van de Gelmelstraat, dichtbij de Lindendreef. Hun kruidenierswinkel werd druk bezocht door het personeel van het 'prison'; zo werd de strafinrichting toen genoemd. Maar een winkel was niet voldoende, op het Kasteel wilde men ook graag een eetgelegenheid en café in de buurt. En toen de directeur dat persoonlijk kwam vragen, begonnen Jeannette en Willem hun café 'Het Lindenhof', niet vermoedend dat dit hen nog bergen werk zou kosten. Vooral Jeanne die inmiddels 'in de klein mannen zat' had het er druk mee. Er was een tijd dat ze elke dag zeven mensen in de kost had; dat waren leerkrachten die op het Kasteel les gaven aan de gevangenen. Elke 2 maand moest zij dan nog zorgen voor het 'souper', een feestmaaltijd voor een 50-tal mensen die op het Kasteel werkzaam waren. Het menu vermeldde dan 'paling in 't groen' (die op het Kasteel gevangen werd), asperges en andere heerlijkheden. 'Het gebeurde dat Stas hier 20 konijnen binnen gooide' vertelt Willem. De zaak floreerde want 'wij van Het Lindenhof hadden de beste geuze' lacht Jeanne. Er kwam een kink in de kabel toen het oorlog werd. Willem werd opgeroepen en Jeanne bleef achter met haar 4 kleine kinderen. Café en winkel werden gesloten en de winkelvoorraad werd opgegeten, zo kon ze in haar onderhoud voorzien. Na de oorlog werd alleen het café heropend, Willem vond een andere bezigheid. Hij ging werken bij Beil Téléphone in Antwerpen waar hij 22 jaar lang elke dag naartoe reed, eerst met de tram, daarna met de bus. In het gezin Boeckx werden na de eerste 4 kinderen, Harry, Delphi-

18

ne, Désiré en Maria, nog 2 nakomelingen geboren: Lea en Gust. Die zijn nu allemaal de deur uit en zorgden voor 16 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. De naam Boeckx is dus bijlange de wereld nog niet uit al zijn de meeste kinderen niet in de buurt gaan wonen; ze zwermden uit tot in het buitenland toe. Willem en Jeanne wonen nog steeds op hun oude plek, waar ze eertijds winkel en café hielden. Hun nu veel te grote huis hebben ze ge-

deeltelijk verhuurd. Voor Jeanne valt de oude dag soms wat zwaar: 'De dagen duren mij wat te lang, ik heb te weinig omhanden. Na dat drukke leven van vroeger kan ik nu moeilijk stilzitten.' Als het aan haar lag zou ze nog liefst de hele boel willen beredderen, maar het grotere werk kan ze nu niet meer aan en dat valt haar zwaar. Met spijt in haar stem ver telt ze over haar vroegere 'gasten' die nu allemaal overleden zijn. Toch leven Willem en Jeanne niet helemaal met hun hoofd in het verleden. Jeanne is vooral begaan met haar kinderen en kleinkinderen en Willem heeft de tuin onder zijn hoede waar hij groenten en bloemen kweekt. Tot slot zegt Jeanne: 'We zijn blij dat we nog bij elkaar zijn, eenzaamheid is een heel droevig iets. Niet dat het hier altijd peis en vree is maar we zijn aan elkaar gewend en kunnen elkaar niet meer missen. Het is een remedie tegen eenzaamheid, ja...'•

Willem en Jeanne komen geen adem tekort om de 60 j'eestkaarsjes uit te blazen.

14V

1'

HERIJGERS bouwspecialiteiten

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 031314 47 55

mode...

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM:

KARL'S - COIFFURE

voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN

P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Kerkstraat2l 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


Bi1

JAIN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Gekwetter en gefluit

de slachtoffers van de laatste oorlog. De plechtigheid wordt opgeluisterd door de fanfare en bijgewoond door afvaardigingen van alle verenigingen. Deze jaarlijkse huldiging is het werk van de plaatselijke oudstrijdersvereniging, de Nationale Stijdersbond Hoogstraten-Meerle, vereniging die nog steeds 61 aktieve leden telt. Oudstrijders van 14-18

Wanneer de trekvogels warmere streken hebben opgezocht en de andere vogels minder zichtbaar aanwezig zijn in onze omgeving, dan is voor de vogelvereniging 'De Goudvink' de tijd daar om zijn kwekelingen aan de liefhebbers te tonen. 823 'gevederde vrienden' hadden voor 3 dagen bezit genomen van de parochiezaal om zich in hun mooiste vederpak te laten bewonderen en een aantal onder hen wonnen er nog een prijs mee ook. Nu zou je (zoals ik) kunnen aannemen dat het gewoon de mooiste vogels zijn die deze prijzen in de wacht slepen. Natuurlijk is het niet zo gewoon. 'De mooiste'

De Irolse kampioenen van de vogelclub 'De Goudvink' van Meerle.

kan voor iedereen iets anders betekenen en 'eigen kweek' zal daarbij een grote rol Spelen. Nee, alle vogels worden door de keurmeesters van de Koninklijke Belgische Ornitologische Federatie gekeurd aan de hand van keurlijsten (= lijsten met kenmerken). Voor elk verschil met de keurlijst worden punten afgetrokken. De vogel die het meeste punten overhoudt is kampioen, de prijs (meestal in natura) gaat natuurlijk naar de kweker. Algemeen Kampioen werd Alfons Verhaegen van Oelegem. Drie leden van de Goudvink vielen dit jaar ook in de prijzen, nI. A. Ansoms met een kanarie in de kategorie jaarlingen, André Oomen met een zaadetende exoot in de kategorie overjarigen en W. Verboven in de open klasse. Toeval of niet, maar deze drie prijswinnaars komen allemaal uit Chaait. Zouden LC daat betet z aad hebben? El

Denken aan... Elk jaar begin november gaat de aandacht even naar hen die niet meer onder ons vertoeven. Op Allerheiligen naar overleden familieleden of kennissen. Op 11 november worden overal in het land de slachtoffers van de wereldoorlogen herdacht. In Meerle wordt aan deze herdenking nog steeds ruim aandacht geschonken met een herdenkingsmis en met een stijlvolle plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden van 14-18 en aan het herdenkingsteken voor

zijn er haast niet meer over en ook deze van 40-45 worden stilaan ouder. Eigenlijk is dit een hoopvol gegeven. Het betekent namelijk dat er sedert 1945 in onze kontreien geen oorlog meer gewoed heeft. De kans dat er een generatie geboren is en van ouderdom zal kunnen sterven zonder een oorlog te hebben 'meegemaakt', wordt steeds reëIer. En ondanks de opwerping van veel ouderen dat verwende jeugd 'maar eens een oorlog zou moeten meemaken' is dit een verheugende vaststelling. Het heeft enige duizenden jaren beschaving gevergd om zover te komen. Zou het dan toch nog waar zijn dat de mens 'een redelijk wezen' is? fl

Hulde aan de omidsïrijders euor de gesneu velden van de beide wereldoorlogen. ag

en o'erbIijîselen van een wereldoorlog Enige tijd terug werd de Rijkspolitie van Nieuw-Ginneken door een zekere mr. A.J. Leuris ingelicht dat er in een weiland aan de Strijbeekse Beek, naast de Meerlese weg een drietal vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zouden zitten. Na enig zoekwerk kon de E.O.D. (explosieven-opruimings-dienst) van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht inderdaad één bom lokaliseren. Het gaat hier om een Engelse 500

ponder en deze bevond zich op enige meter over de Belgisch-Nederlandse grens, op een diepte van ca. 6 meter. Hoe komt zo'n bom hier nu terecht? Er waren hier toch geen doelwitten die gebombardeerd moesten worden! Een pausibele uitleg zou de volgende kunnen zijn: In die tijd werd de streek regelmatig overvlogen door grote vloten bommenwerpers die vanuit Engeland de Duitse industrie in het

Foto-video

de Greef l)wp 42 - RiAei'ocsel Tel. 03 , 3146250

l)e vakfolograaf maakt ei' meer werk van! Een onvergetelij ke gebeti ii ii : uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop ii nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie fotos maken. Door een protessioneel fotograaf.

19


MEERLE fare verwacht werden zoals 'Love Story' en 'The A-Team' in bewerkingen van dirigent Ludo Jansen. Enorm gesmaakt was het nummer nèt voor de pauze 'Comic Ta-Too'. De bewering van de dirigent dat alle muzikanten gek waren op dit nummer werd door hen op boe-geroep onthaald en bij de uitvoering ervan liep de een na de ander kwaad (maar muzikaal verantwoord) weg. Toen de laatste van het podium verdween en het doel viel, verscheen er een plakkaat 'staking'. Enorm applaus en gelukkig was de staking na de pauze al afgelopen. Nieuw dit jaar was het optreden van gastsolist Martin Jansen, die samen met de fanfare het speciaal door hem voor de fanfare van Meerle gecomponeerde 'Iron Roses' ten gehore bracht. Ook de pop-klassieker 'Music' van John Miles zorgde voor een echte ovatie en voor bisgeroep. Vraag waarop na het einde van het programma graag werd ingegaan.

Wachten op groot huisvuil? De eigenaar(s) van deze rommel heeft (hebben) zoveel geduld niet kunnen opbrengen. De sluikstorters die bestraft worden een heel bos laten opruimen en de gevonden rommel tot de volgende ophaling van groot-huisvuil in hun voorhof laten stockeren, zou misschien voor deze 'vandalen' een 'heropvoedende' straf kunnen zijn. Ruhrgebied gingen bombarderen. Sommige vliegtuigen hadden daarbij een drietal bommen onderaan het toestel hangen. Wanneer ze nu om een of andere reden (pech of beschadiging door afweergeschut) rechtsomkeer moesten maken alvorens ze hun bommen gedropt hadden, moesten ze deze eerst zien kwijt te raken vooraleer ze mochten terugkeren naar hun basis. Dikwijls werden deze bommen in zee gedropt, maar ook meermaals in dunbevolkt bos- of landbouwgebied. De aangever, mr. Levris, had tijdens de oorlog een stukje land in de buurt en had toen deze bommen zien droppen. Volgens hem zouden er 3 van die knapen ingeslagen zijn. Er wordt dan ook terdege rekening gehouden met het feit dat er nog twee bommen in de omgeving blijven liggen waarnaar nog verder gezocht zal worden. Het ene gevonden projectiel werd ondertussen door een gespecialiseerde aannemer vrijgegraven en op vrijdag 16november door de E.O.D. gedemonteerd. Gedurende de demontage-werkzaamheden werden alle woningen in een straal van 300 meter ontruimd. Gelukkig is het gebied daar dun bevolkt. Langs Nederlandse zijde moest slechts één woning ontruimd worden, langs Belgische kant een tiental. De hele klus werd in nauwelijks twee uur geklaard. De rekening voor de totale operatie loopt ondertussen wel op. Geschat wordt dat de hele zaak zeker meer dan 100.000 gulden zou kosten. Voor de gemeente Nieuw-Ginneken een flinke tegenvaller, want de gemeente moet niet alleen de hele som voorschieten, maar er uiteindelijk nog 5 gulden per inwoner zelf voor uittrekken. Voor ca. 12.000 inwoners betekent dat dus een uitgave van zo'n 60.000 gulden die niet voorzien waren. Hebben wij geluk dat die bommen enkele meters langs gene kant van de beek terechtgekomen zijn.

20

Meerle in koncert Muiiek k een van ULC zaken waarmee mensen blijkbaar geboren worden. Het is even noodzakelijk als eten, drinken en een dak boven het hoofd. Hoe anders de alomtegenwoordigheid van muziek te verklaren? Hoe te verklaren dat als mensen samenzijn er ook altijd muziek is? Muziek maken is dan ook, na het zwoegen van het genoemde eten, drinken en dak, voor veel mensen het eerste waarmee ze de overgebleven tijd opvullen. In Vlaanderen zijn er dan ook meer dan duizend blaaskorpsen: harmonieën, fanfares en brassbands. Zij zorgen voor een flinke brok sociaal en kultureel leven. Ook de fanfare van Meerle doet dat in het dorp. Onder leiding van dirigent Ludo Jansen heeft de fanfare zijn repertoire fel ver nieuwd en gemoderniseerd. Voor veel gekende en goed in het oor liggende stukken werden de arrangementen aangepast voor fanfare. Daarmee wordt bij het publiek meer succes geoogst dan de eerder klassieke stukken. Ook aan de repetities wordt veel aandacht geschonken. Ludo is vrij streng en precies en de muzikanten moeten meer geduld hebben. De voldoening achteraf wordt er alleen maar groter om. Het afgelopen jaar werden 10 concerten gegeven, werd opgestapt in 6 wandelconcerten, werden 5 feesten van Meerlese verenigingen opgeluisterd en 4 maal opgetreden in de kerk. Neem deze activiteit weg en het zal akelig stil zijn in het dorp. Zelf stelt de fanfare dat een dorp zonder muziek geen dorp is. Om in deze optiek te bewijzen dat Meerle wel een dorp is, hield de fanfare op 17 november zijn jaarlijkse muziekkoncert. En net zoals vorig jaar werd er naast de muziek bijzondere aandacht geschonken aan de sfeer en aan de aankleding van de zaal. Het zeer talrijke publiek kreeg een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld met bekende nummers als Elvira Madigan en My Way, maar daarnaast ook nummers die niet van een fan-

De hoge waardering van het publiek mag dan ook de beloning zijn voor de inspanningen van de fanfare, met veel extra-repetities, en het vele werk van Ludo Jansen in het bijzonder. U

1-lobby-isten gezocht Muzikanten hebben dit voordeel dat zij hun hobby aan anderen kunnen laten horen. Andere vormen van vrije-tij dsbesteding hebben dit voordeel niet en zijn dikwijls eerder eenzame bezigheden waarvan de resultaten meestal binnenkamers blijven. Voor dezen bieden K.A.V. en K.W.B. op 29 en 30 december de mogelijkheid om naar buiten te komen met hun huisvlijt op de tweejaarlijkse hobby-tentoonstelling. Iedereen die iets wil tonen kan en mag dat na inschrijving bij een van de bestuursleden van deze verenigingen. Inlichtingen zijn te bekomen bij Catharina Pelkmans (3 15.81.20) of bij Jos Van Bavel (315.92.09). Tijdens de hobbytentoonstelling komen ook de kaartliefhebbers aan bod. Kijk even ver derop in de agenda. U

autobanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage


VARIA

p HOQTRJT

GESCHEKN BEURS

KOPJE VAN DE MAAND

DC 2ODEÇ) Kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind! 0p zaterdag 1 en zondag 2 december wordt in de Pax een groots opgezette GESCHENKENBEURS gehouden onder het motto: 'MET 1 GESCHENK MAAK JE ER 2 BLIJ'. Bedoeling is artikelen te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan organisaties die met welzijn bezig zijn. U vindt er artikelen uit de derde wereld, t-shirts van Greenpeace, wenskaarten van Unicef, kaarsen van Amnesty International, kinderboeken van Infodok... en nog veel meer. Ook als u niet in een kooplustige bui bent, kunt u er gezellig bezig zijn; cr is een aparte kinderhoek en gelegenheid om iets te consumeren. De beurs wordt op zaterdag om 14 uur geopend met een BALLONWEDSTRIJD voor de kinderen en op zondagvoormiddag is er ONTBIJT voorzien met croissants (10 tot 12 uur). Op zaterdag is de beurs open van 14 tot 20 uur, 's zondags van 10 tot 18 uur.

Achtentwintig jaar geleden werd de klasfoto uit onze vorige editie genomen. Da's lang geleden. Ook voor juffrouw Roza Vinckx uit Meerle die een jaar eerder (1961) en net af gestudeerd, de taak overnam van Jeanne Jansen, die in het huwelijk trad en niet meer voor de klas hoorde te staan. Het jaar daarop (schooljaar '63-'64) zou Roza met deze kinderen uit het eerste ('62-'63) overgaan naar het tweede studiejaar om daarna ook te trouwen en vanâf dan... hier en daar wat interims te doen. Sinds 1974 geeft ze les in Vlimmeren. Ze woont in Oostmalle. Ons kopje nu, L.M. uit Meerle, moet een onopvallend, braaf en handig meisje zijn geweest, want veel meer weet juffrouw Roza er niet over te vertellen, ze is ook al zolang weg hier. Dan maar iemand anders opgebeld uit diezelfde klas: Ursula Martens, gezeten: één bank achter L.M,, weet over ons kopje niet rnéér te vertellen dan wat wij van de juffrouw al hoorden. Behalve deze primeur dan: Dat alle leerlingen van deze klas, die in 1991 vijfendertig jaar worden, dit volgend jaar teestelilk zullen vieren in de Bombardon in Meei le Ze worden nog verwittigd. L.M. krijgt van ons alvast iets meer: ze mag bij VAN HFRK SPOR f in Hoogst raten voor 500 Ir inkopen doen Bij hun advertentie vind je haar naam en adres.

WOSH KOOR brengt

druppels uit het regenwoud eg.l,

cantate

en

liede ren uit het zuiden. ZATERDAG 1 DECEMBER '90 20.30 u zaal Cecilia Gelmeistraat Hoogstraten

inkom 150 vvk 170 kassa

Zingen voor het regenwoud in liet kader van de geschenkenbeurs is er een optreden van het WOSH-koor dat volks- en strijdliederen brengt uit de 3de en 4de wereld. Zij zingen ook hun eigen cantate 'Druppels uit het Regenwoud', 13 liederen voor koor, soli en 'klein' orkest, opgebouwd rond de problematiek van het regenwoud.

Dit optreden gaat door op zaterdag 1 december, om 20.30 uur in de zaal Cecilia, Gelmelstraat, Hoogstraten.

Dit Âeer gaan we terug new \4eer in 1968 nog itel' Althans t olgens mijn infor man t, maar het kan voor mijn part vroegei' geweest zijn: 1965 of 1966! Dat zullen u e vulgendc keet met zeker/meid weten daar nmoem mnees (ei Je, boven maat borg voor staan. Aan klederdracht of kapsel konden we niet direkt een jaartal ophangen. Die was toen 'van alle tijden' (vijftiger- of zestiger tarensnht) .Maar orre vemdachti ( ze pijl) San ons hcl meer mnfouneten omtrent jjn naam adres en het jaar waarin de foto genomen werd. Sturen naar: D.H.M., K. Boomnstraat 7 2320 1-/OOG TRA ['EN (iVzer getaimd') 4 mm meeste! Verboven vragen we de rest wel.

ATTENTIE MEDEWERKERS Om met een gerust hart Kerst en Nieuwjaar te vieren, gelieve uw kopij af te leveren op zondag 9 december. (Sport- en dorpsrubrieken op woensdag 12 december). 21


IinJïI

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

a

Genezen! Ik wil in de eerste plaat', al clie mensen bedanken die in de afgelopen weken bezorgd bij ons Wis informeerden hoe het met haar man was en of ie nog altijd met de kabel zat te spelen. Deze vele blijken van medeleven hebben haar ongetwijfeld door de moeilijkste momenten heengeholpen. Maar ik kan u geruststellen: het is allemaal voorbij, ik ben genezen van mijn kabellitis. Dat ging al bij al zelfs Vrij Vlug. De rotzooi en het onbenul waarmee ik elke dag geconfronteerd werd op nagenoeg alle zenders, bezorgden mij immers een chronische afkeer van alles wat met TV te maken heeft. Voor mij hoeft het niet meer, ik heb er de buik van vol. Ons Wis zegt dat ik nu wéér overdrijf en ze zal wel gelijk hebben. De juiste attitude zal er waarschijnlijk een zijn van een soort van middenweg te zoeken tussen kijken en niet kijken. Maar zover ben ik nog niet, mijn dégout is te groot. Voorlopig vul ik mijn avonden daarom met een spannend boek, een goed gesprek en het dromerig wegstaren in de vlammen van het knapperend houtvuur. De eigenlijke reden echter waarom ik u opnieuw met mijn eigen persoontje lastig val, ligt in het feit dat er niet veel dorpsnieuws te rapen viel voor de maand december. We zitten blijkbaar in een stille periode, wat aannemelijk lijkt in deze donkere dagen voor de eindejaarsfeesten. Buiten enkele verslagjes en een beetje toneelnieuws kan ik u deze keer niet veel aanbieden. Of het zou Jef Van Opstal moeten zijn, die - tussen de allesomvattende renoveringswerken in zijn tuin door - toch de tijd vond om even op het BRT-scherm te verschijnen naar aanleiding van het programma over Toeren Tussen Torens. Op zijn gekende weisprekende manier antwoordde Jef correct op alle vragen over de St.-Jorisgilde. Hij kreeg er echter geen prijzen voor, dan had hij natuurlijk bij de VTM moeten zijn.

De play-in van Brassband Ste . -Rosalia Op zaterdag 27 oktober groeide de play-in van de Meerse brassband uit tot een weergaloos succes. Meer dan 80 muzikanten uit Meer en omstreken oefenden een hele dag muziekstukken in, om die dan 's avonds in een groots slotconcert ten gehore te brengen. Een dankbaar publiek kwam daarbij volledig aan z'n muzikale trekken. Het was onze bedoeling om van dit onvergetelijke evenement een prachtige groepsfoto te publiceren, maar door technische moeilijkheden mislukte dat en moeten we het stellen met een daarom niet minder mooie detailopname van enkele Meerse muzikanten. Ook in december is de brassband weer volop actief, kijk maar eens in de activiteitenkalender van Meer die u vindt op de laatste bladzijden van uw lijfblad. L

Wie wèl in de prijzen viel, was de St.-Jorisgilde zelf. Zij behaalde dit jaar de titel van algemeen kampioen van het gewest, wat gewoon wil zeggen dat wat de grote kruisboog betreft, de beste schutters tot nader order in Meer wonen. Proficiat, mannen. Iets minder gelukkig loopt onze vriend L. Van Laer door het leven. Zoals u ongetwijfeld weet, is hij in zijn vrije tijd kunstschilder. Samen met enkele collega-schilders wou hij een tijd geleden een tentoonstelling van eigen werk organiseren op de benedenverdieping van het IKO. Hoewel ze de toestemming daarvoor van het stadsbestuur gekregen hadden, weigerde directeur Martens hen de ruimte ter beschikking te stellen. Zonder reden, zegt mijn dorpsgenoot L. Van Laer. Hij verdenkt er daarom het IKO van een beetje aan discriminatie te doen, in die zin dat iemand die de lessen op het IKO niet volgt, niet echt voor vol wordt aanzien. Het IKO als elitair kliekje, zo bedoelt hij het ongeveer. Hoewel de feiten al van een tijd terug dateren, knaagt deze negatieve ervaring nog altijd aan hem en vond hij het nodig ermee naar buiten te komen, wat bij deze dus gebeurd is. El 22

Het Heidebloempje blijft b(l)oeien Na drie succesvolle en drukbijgewoonde toneelopvoeringen in november - waarvan u de medewerkers op de foto kunt bewonderen treedt het Heidebloempje in december alweer met een nieuw stuk voor het voetlicht. Het gaat daar hard blijkbaar. De keuze viel dit keer op 'Blaise', een komedie in drie bedrijven door Claude Magnier. Blaise is een kunstschilder die door acuut geldgebrek verstrikt raakt in de netten van verschillende vrouwen. Dolle avonturen dus, waarvan u getuige kan zijn op zaterdag 22, woensdag 26 en zaterdag 29 december in de zaal voor Kunst en Volk,

de... u weet wel. Naar aloude traditie brengt Brassband Ste.-Rosalia u vanaf 19.00 uur in de juiste sfeer met oerdegelijke gezelligheidsmuziek, waarna omstreeks 19.30 uur de volgende personen op het podium zullen verschijnen: Marleen Stoffelen, Reinhilt Verboven, Annie Tackx, Annemie en Marleen Duf raing, Lucia De Clerc, Marianne Jacobs, Jos Aernouts en Jan Dufraing. Achter de schermen is ongeveer dezelfde ploeg als de vorige keer present: Herman Dufraing (regie), Ad Godrie en Pierre Huybrechts (decor), Jos Godrie (licht en geluid) en Erik Fransen (opgever). Al deze mensen willen u een heerlijke toneelavond bezorgen. Stel hen daarom niet teleur en koop uw kaarten vanaf woensdag 19december bij May Roos, Meerseweg 12. fl


MEER

hobbytentoonstelling de KWB-KAV Ondanks het barslechte weer vünden weer tal

van mensen de weg naar de hobbytentoonstelling, hoewel het aantal bezoekers ons toch wat lijkt terug te lopen. De organisatoren houden eraan om langs deze weg alle exposanten te bedanken voor hun medewerking. Dankzij de gulle steun van de bezoekers waren er in de tombola prachtige prijzen te winnen. De winnende nummers hebben in de Kempenklok gestaan en de prijzen kunnen nog tot 1 december afgehaald worden bij Cor De Bie, Terbeeksestraat 10, tel. 3158520. Ook in december richten de KWB en KAV allerlei activiteiten in, maar die vindt u in de kalender achteraan, net als nog vele andere activiteiten van Meerse verenigingen. U

maatschappij Ste.-Rosalia Naar aanleiding van het 110-jarig bestaan ontvingen een aantal Meerse 'spelende' leden en bestuursleden een ereteken van Fedekam voor hun inzet gedurende 5, 15, 25 of 35 jaar. Jan Lauryssen kreeg het gouden ereteken van Officier in de Orde van Fedekam 'In Veterani Honorem'. Voor 60 jaar trouw. De andere gehuldigden waren: Pierre Huybrechts, Adriaan Goetschalckx, Ad Godrie, Adriaan Swaenen, Jos Oomen, Louis Sterkens, Jos Godrie, Jos Brosens, Luc en René Van Bladel, Jaak Ver boven, Jaak Godrie, Herman Verboven, Jaak Brosens, Ad Godrie, Jan Swaenen, JefSchalk en André Rommens van de Brassband; van de Drumband: Sonja Brosens, Kristin Vriends, Marjelle Van den Berg, A n Hereijgers en Stanny Strijbos.

Oplossing vorige maand q 4011 ffYI'j

4

OPENBARE VERKOPING TE RIJKEVORSEL VAN ZEER GOED GELEGEN HOEVE EN STALLINGEN, GAMMEL 71, EN AANPALENDE WEI- EN AKKERLAND. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: KOOP 1: Hoeve in zeer goede staat, Gammel 71, groot ongeveer 60 a, omvattende vooraan: inkomen en 2 plaatsen; verder: woonkamer, slaapk., opkamer, keuken, veranda + badk. stallingen bergplaatsen en garage kelder en zeer grote zolder (betonnen vloerplaat). Voorzien van waterleiding en electriciteit. Bezichtiging: zaterdag van 13 15 uur. Beschikbaar: deels uiterlijk 1.7.1991 deels verhuurd zonder kontrakt. -

-

-

-

-

-

-

-

-

rnricui nommn E1flDIJ nmirin .01313L-1 M1211 2 IrnFrI fl3133 .f]011F10 3 mriii '[313R11m1312 IMEIR .19 1flEIt1 nririi. nritriri MflIÎ11 Ei flJEI .fl riDn r nrrIrTI iitii&ifl Jiri 7. flIIÎI El odam g 00m1113 riti] 133E9 q .fl I!t!1FJ1 . fl!11F EI I01 nciri ,lo I!C1L1 DflMI1. flfl FcD 41 nr1r!,I ,

uni rnEinii

Kopen 2 tot en met 5: aanpalend wei- en akkerland, verdeeld in 4 kopen van elk ongeveer 1 ha 15 a. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en kosten.

de

ZITDAG: Definitief op maandag 10december 1990, om 15 uur in het

~Dee@gk(la ~ zrs-,

Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. Plans en inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris.

mcicind 23


-

Briljanten echtpaar overleden

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

1

het stilzitten niet in zijn woordenboek vermeld. 'Het geheim om oud te worden? Niet roken, niet drinken, hard werken! Zeker niet in uwe luie zetel kruipen, blijven bewegen!' Steeds was hij bezig in zijn smidse en vervaardigde nog allerlei smeedwerk waarbij zijn collectie sleutels een voorname plaats nhialil! Op november jl. vond Sus de juiste skutcl op de hemelpoort. Op 30december 1898 zag Joke het levenslicht in cafĂŠ 'In den Hemel' vlak naast het kapelleke van O.-L.-Vrouw van den Akker. Een tiental jaren van haar jeugd verbleef ze in het weeshuis te Hoogstraten. Na haar huwelijk hielp zij Sus in de smidse. De laatste 25 jaar van haar leven verplaatste ze zich in een rolstoel maar bleef optimist. Op 14 november, de dag dat Sus begraven werd, stierf Joke in het ziekenhuis te Turnhout. 13

Misgangerstefling

Het briljanten paar in 1989.

Verleden jaar vierden Sus De Bie en Joke Lodewijckx hun briljanten huwelijksfeest. Het eerste briljant uit de Minderhoutse geschiedenis. Op 22 november 1989 wensten we Sus en Joke nog gelukkige jaren toe en maakten we reeds een platina-afspraak voor 1994! Enkele maanden na dit heuglijke feest werd Sus geveld door de ziekte die hem reeds negen maanden aan het bed kluisterde. Joke is al die tijd bij hem gebleven in het ziekenhuis. Sus werd te Minderhout geboren op 17 oktober 1899 en stamde uit een groot gezin. Op prille leeftijd, nauwelijks de lagere school ontgroeid, voelde hij reeds de lokroep naar de smidse. Eerst als leerjongen, toen verdiende hij 1,25 fr. per dag, later als zelfstandige smid. In 1927 bouwde hij een woning met smidse aan de Desmedtstraat en herstelde daar vooral de karren en de wagens van de boeren. Smeedwerk lag hem echter zeer nauw aan het hart en vooral nieuwigheden spraken hem aan. 'Hoe moeilijker het is, hoe liever ik het heb. Voor mezelf ben ik eigenlijk ne moeiljike. Als ik iets gemaakt heb, ben ik niet zo gemakkelijk content. 's Nachts zijn er bij mij veel dingen uitgebroed. Piekeren, niet slapen en... 's morgens aan de slag. Uitproberen!' Vooral met het vervaardigen van otterklemmen kreeg hij een grote bekendheid en daarin was hij niet te evenaren. Zijn klem zorgde voor een snelle dood, zodat de dieren niet te lang moesten lijden. Het jagen was een passie voor hem en dat hij een vaste jagershand had, wist men maar al te goed in het milieu. Ook toen hij pensioengerechtigd werd, stond 24

Tijdens het weekend van 13 en 14 oktober ging men over tot de telling van de misgangers (naar jaarlijkse gewoonte rond deze tijd) in de parochiekerk en in Mariaveld en dit leidde tot het volgende resultaat: Parochiekerk: 110 zaterdag 18.00 uur: 340 zaterdag 19.30 uur: (dit was wel een bijzondere viering) zondag 08.30 uur: 80 zondag 10.30 uur: 155 Mariaveld: 50 zondag 09.30 uur: Totaal: Parochiekerk: 685 (1989: 617) Mariaveld: 50 (1989: 57) Algemeen totaal: 735 (1989: 674). LII

Kapeidreef in een nieuw kleedje In lang verleden dagen mocht de Kapeldreef, die uitgeeft op de kapel van O.-L.-Vrouw-van den Akker, een natuurpareltje genoemd worden, pareltjes die er toen hij de vleet gevonden werden in de landelijke doipeii. De mens heeft enoini veel iiatuui iiai dL bliksem gcholpen, dat weet iedereen cii iedereen is er zich ook van bewust dat koning auto een hele periode niet alleen voorrang van rechts heeft gekregen, maar uit alIc richtingen tegelijk. Gelukkig zijn de bewindslieden op een keerpunt gekomen wat betreft deze problematiek en wil men deze wereld terug een beetje gewoon- en leefbaar maken. Alhoewel! Eerst moet je natuurlijk in de onmiddellijke omgeving op kleinc schaal beginnen, daarna kunnen de grotere projecten aangepakt worden. Van de Kapeldreef wil men in alle geval terug een fatsoenlijkogend geheel maken. Riolering zal aangelegd worden pn wegeniswerken, waaronder een voet- en fietspad, dringen zich op. Enkele jaren geleden reeds werd een aantal voorstellen gedaan ter verfraaiing, veel leverde dit wel niet op! Politieke onwil en zo! Er werd toen zelfs geopperd om alle bomen te rooien en nieuwe exemplaren te planten die aangepast waren aan de kapel. In het nieuwe dossier is daar geen sprake meer van, wel zullen een aantal bomen moeten verdwijnen voor andere doeleinden (voet- en fietspad). De werken worden geraamd op 1.410.435 fr. en via het investeringsfonds wordt betoelaging aangevraagd. Op de gemeenteraad werd er wel ernstig (?) gediscussieerd over het voorontwerp dat tenslotte met 16 stemmen tegen 2 en 3 onthoudingen werd goedgekeurd. Graag hadden we dit onderwerp in deze kolommen afgedrukt, maar zo duidelijk scheen het ook weer niet te zijn zodat de lezer er zeker niet wijzer uit zou geworden zijn. Later misschien!

waard 0101>

woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekkino -

-

Kapeistraat 6 B aarle-.Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open 's maandags gesloten Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9

1


MINDERHOUT Zo gaat dan de opsmukbeurt in Minderhout toch stilaan zijn gang. Intussen zijn de steigers van de kerktoren verdwenen. Detail! Ook al opgemerkt dat aan de westkant van de toren een stuk (vlak onder de galmgaten), dat nu zeer duidelijk opvalt door de donkere kleur, niet werd opgevoegd omdat deze voegen nog in fatsoenlijke staat waren. (Hetzelfde verschijnsel bemerk je ook aan de noordkant op enkele plaatsen!) Toch een beetje gek, als jet mij vraagt! Als nu de rest van de kerk, het kerkhof en heel de omgeving, de kapel en de Kapeldreef, een oppoetsbeurt gekregen zullen hebben, dan zal Minderhout al heel wat sierlijker voor de dag komen. Hierop hopen we al jaren en hoop is misschien wel het belangrijkste dat deze wereld ons te bieden heeft! 13

ZAKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

Post is verhuisd

AN HYP

Touwtrekken in De Blauwbossen Touwtrekken is een jonge sport die duidelijk in de lift zit. Het touwtrekteam Halschoor or ganiseerde zondag 18 november met groot succes een touwtrekindoor in De Blauwbossen te Minderhout. Bijna 40 ploegen uit de Kempen en Nederland lieten zich inschrijven. Voor de meisjesploeg van Halsch oor was deze wedstrijdnamiddag een debuut maar toch behaalde ze nog een fraaie 4de plaats in hun reeks. De jongens, kampioen van België bij de recreatieven, haalden een eervolle tweede plaats, nè de mannen van Weelde, kampioen van Vlaanderen, en nog voor Hamme en KLJ-Merksplas, kampioen van België bij de gevorderden. De Zandvroeters en De Vedette,z van Rijkevorsel werden vijfde.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstel Ii ngen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten Geruime tijd reeds zocht 'de post' een andere huisvesting te Minderhout! Die is er uiteindelijk gekomen in een bijgebouwtje van de kleuterschool in de Schoolstraat, waar je voortaan tussen 11 en 12 uur terecht kunt voor al je porverrichtin gen.

25


f Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij DrĂŠ Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45. Meersel-Dreef haalt nog maar eens diep adem. Het geduld van de Dreven iers zal nog wat langer op de proef worden gesteld. Dat bleek na de algemene vergadering van de dorpsraad. In onze vorige editie maakten we al melding van deze bijeenkomst en van het feit dat Jan Hendrickx er mee zou stoppen. Toon Verleyen houdt het echter gelukkig nog niet voor bekeken. Dat werd door de talrijke aanwezigen duidelijk geapprecieerd. Hij kreeg bij de verkiezing van het nieuwe dagelijkse bestuur dan ook het grootste aantal stemmen achter zijn naam.

Nieuw dagelijks bestuur Zoals de statuten liet voorschrijven werd, omdat de tweejaarlijkse termijn was afgelopen, een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Daar hebben ze in Meersel-Dreef een heilige schrik van gekregen. Niet zelden waren immers vijf stemronden nodig vooraleer de volledige samenstelling van de raad gekend was. Nu ging het wel heel vlot. Enkele verkozenen kregen wat extra aanmoediging mee om uiteindelijk het 'mandaat' (heel groot woord) te aanvaarden. Een rondje stemmen bleek dus deze keer te volstaan. Het nieuwe dagelijkse bestuur wordt gevormd door: Toon Verleyen, Jack Broers, Eugene Bogers, Jef Jacobs, Jef Koyen, Willy Jacobs, Jaak Snijders, Jos Huybrechts, Paul Kox en ondergetekende. De verkozenen wacht nu een zware taak en MeerselDreef verwacht er dan ook heel wat van. Hopelijk zijn zij de gelukkige tien die bekomen wat al lang had geweest moeten zijn.L

Riolering Je had het al kunnen raden. We hadden dit tussentiteltje er heus niet hoeven tussen te zetten. De aanwezige schepenen Coenegrachts, Pauwels, Van Ammel en ons raadslid mevr. Coppens zaten er een beetje met rode kaken bij. 'De totale realisatie kost 140 miljoen frank. We hebben om ons verzoek haalbaar te maken, alles opgedeeld in fazen. Op 4juli van dit jaar brachten we nog een bezoek aan het kabinet van minister van den Bossche. Het antwoord op onze vraag: 'Er is geen geld'. Voor 1990 is er dan ook niets voor de Dreef se riolering in de begroting ingeschreven, misschien voor 1991. Maar dan wordt het investeringsfonds opgedoekt en worden dergelijke werken niet meer gesubsidieerd. Normaal ontving Hoogstraten uit dit investeringsfonds per jaar 10 tot 15 miljoen frank. We zullen nu terug naar het kabinet van de minister gaan en zullen er een haalbaar voorstel indienen in de hoop dat de gemeente dan toch nog deze subsidies zal kunnen incasseren. De rest zal door de gemeente moeten worden bekostigd. Je begrijpt dat hier dus geen sprake meer kan zijn van een project dat 140 miljoen frank zou kosten. We zullen prioriteiten moeten leggen. We gaan dus nu alles eens op een rijtje zetten om dan werken uit te voeren voor een bedrag dat schommelt rond de veertig tot vijftig miljoen frank. We doen zoveel als mogelijk voor de Dreef, desnoods zullen we het allemaal uit onze eigen gemeentekas betalen.' Armand Coenegrachts gaf toe dat het afgezaagd klinkt, maar hij verzekerde de aanwezigen dat het college alles zal doen om in 26

Meersel-Dreef riolering te krijgen. Het zal alleen veel soberder moeten worden uitgevoerd en zal worden gepland op langere termijn. In de eerste plaats zal worden gedacht aan de aanleg van riolering en een nieuw wegdek. Wat er naast de weg zou moeten gebeuren, zal nadien in fazen worden uitgevoerd. De uitvoering zou misschien in 1992 een aanvang kunnen nemen. Dat leverde de aanwezigen de bitsige opmerking: 'We moeten dus nog drie jaar door de modder ploeteren!', op.L1

Frustraties Tijdens de bespreking van dit onderwerp werd duidelijk dat men het in Meersel-Dreef duidelijk zat is en dat iedere belofte die gedaan wordt, door de beleidsmensen met de nodige dosis argwaan werd aanhoord. 'In MeerselDreef gebeurt gewoon niets, alles is voor onder de toren. In Minderhout kan men wel riolering aanleggen (weggetje naar kapel van O.L. Vrouw van den Akker)! Dat zei u twee jaar geleden ook al! Al jarenlang wordt er vanalles beloofd, maar we hebben nog niets gezien. Waar blijven die verkiezingsbeloften? Er wordt altijd maar vanalles wijsgemaakt'. Schepen Van Ammel betreurde dat de hogere overheid van de daken schreeuwt dat alle woonkernen op de riolering moeten worden aangesloten, maar dat diezelfde overheden daarvoor geen enkele frank willen voorzien. El

Verlichting Er werd ook gevraagd hoe het nu eigenlijk zit met de verlichting. De verlichtingspalen ligeen allemaal klaai, maar er eebeurt niets. stel-

de de dienstdoende voorzitter Jaak Snijders. Schepen Coenegrachts legde uit dat IVEKA vertraging had opgelopen omdat zij druk doende zijn met het aansluiten van straten op de kabeldistributie. Maar de werken zouden eerstdaags een aanvang kunnen nemen. Verscheidene mensen vroegen of het niet beter en veiliger zou zijn dat de verlichting aan huisgevels zou worden bevestigd. Dat zou kunnen bekeken worden.L

Verkaveling De BPA-hesteminingswijziging werd goedgekeurd door het college. Ondertussen werd de verkaveling 'De Beulken' van Meer al wel goedgekeurd door de nationale overheid. De verkaveling die er moet komen in MeerselDreef werd voorlopig geweigerd omdat landbouw niet akkoord ging met de oppervlakte. Doordat een bufferzone moest voorzien worden, werd die oppervlakte gevoelig uitgebreid. Dat was niet voorzien. Landbouw ging daar echter niet mee akkoord. Nu werd de totale bouwoppervlakte van 7 naar 4 ha teruggebracht. Dat betekent dat minder bouwplaatsen zullen vrijkomen. De bestemmingswijziging is nu echter rond. Dan zal men in '92 kunnen verkavelen. Vele jonge Dreveniers waren naar de algemene vergadering gekomen om hier meer over te vernemen. Hun teleurstelling was dan ook groot toen zij vernamen dat het nog zo lang zou duren. De administratieve weg blijkt lang. Toch maakte iemand stilletjes de bedenking dat wanneer er belangen mee gemoeid zijn, en veel geld, alles wel snel kan. Hij bedoelde daarmee de snelheid waarmee de Belgische overheid de transportzone in orde kreeg. Een schril contrast, misschien hadden we toch wat meer stemgerechtigden in ons dorp moeten hehben.[

Fietspad wordt wandelpad Dc aglo11eratie- en athakeningsborslen s oor onze LICCICCflCCOtC si aan noj in de Fabriek.

Jej en Aoiia Loi -t erf iia,nen hei zekere ioor hei otizekere en ijerden hun 40-jarig hit welijk. Al een voo'proejje voor binnen 10 jaar!


VARIA Schepen Coenegrachts gaf ridderlijk toe dat hij die eigenlijk vergeten was. Wat betreft het fietspad langs de Mark, dat kan men ook vergeten. Schepen Van Ammel legde uit dat alle EFRO-gelden (geld van de EG) werden opgebruikt voor de aanleg van o.a. het Bels Lijntje, de fietspaden langsheen het Kempisch Kanaal en verbindingen van Nederlandse fietspaden met Belgische. Al het geld is op, er blijft niets over voor Hoogstraten. Schrijf het fietspadje dus maar op je buik. Een unieke kans gaat onze neus weer voorbij. Het stadsbestuur wil nu wel een wandelpad langsheen de Mark aanleggen, maar dat is uiteraard maar een pleistertje op een diepe wonde. Volgens het college zou deze wandelweg en natuurwandelpad echter toeristisch gezien een goede zaak zijn, gezien de wandelsport momenteel weer heel erg in blijkt te zijn. De schepenen hebben het traject zelf bewandeld en constateerden dat vele landbouwers zich niet aan de vier meters afstand hielden. Als de strook echter is vrijgemaakt, voorziet men de inwandeling van het pad in 1991. Een gepensioneerde dame kwam toen ook even raak uit de hoek. Al het slechte nieuws werd haar blijkbaar een beetje te veel. 'Dan zullen we vanaf dan over dat wandelpad naar de mis moeten, dat is tenminste beter dan over de Dreef!'[Il

Speelplein Al lang o ordt aangedrongen op de aanleg van een speelplein. Men zal echter nog moeten wachten, het stuk grond dat men op het oog heeft is immers nog niet vrij van pacht. Verscheidene pogingen werden al ondernomen om de huurder te doen afzien van zijn rechten. Tot op heden had dit nog geen resultaat. Het speel- en sportpleintje zou tijdens de weekends ook kunnen gebruikt worden als centrale parking. Vele mensen klagen over het feit dat de bezoekers van Meersel-Dreef hun wagen voor opritten parkeren. Ook heeft men blijkbaar nagelaten witte lijnen op de wegen naar Meersel-Dreef te schilderen. De vergadering verzoekt het college ook opdracht te geven aan de politie meer toezicht te houden op de snelheid in de Dreef. Er wordt vaak veel te snel gereden. Iets waar men bij de herinrichting van ons dorpscentrum hopelijk rekening houdt. Meersel-Dreef is in de eerste plaats een woon- en leefdorp, geen transitcentrum. Men dringt ook aan op een parkeerverbod tussen de bomen tegenover het klooster. Doordat ook daar wordt geparkeerd, is er vaak geen doorkomen meer aan. Ei

Doe het biologisch Velt-Noorderkempen is al een tijdje aktief in onze gemeente maar wil graag nog meer leden winnen voor haar aktiviteiten. Er wordt in onze streek veel getuinierd en meer en meer mensen willen dat op milieuvriendelijke wijze doen. Om te weten hoe je dat aan boord moet leggen, kun je best uw licht opsteken bij VELT die hierover regelmatig lessenreeksen inricht. Hun aktiviteitenkalender voor '91 ziet eruit als volgt: Januari: 3-delige kursus: Hoe op ekologische manier fruit telen? 13, 27jan. en 10 febr. telkens van 9.30 tot 12.00 uur. Plaats Widar, Lipseinde 29, 2330 Zondereigen-Merksplas. Februari: 12 febr.: voordracht Natuurlijk Genezen. Maart: 14 mrt.: voordracht met diapresentatie over de Ekologische Siertuin; konijnen houden als hobby door André Dehandschutter; kompost maken. April: voordracht door Greenpeace. Mei: Lentedag: 1 mei. Lentewandeling. Juni: Kompost maken. 23 juni: OPENTUINEN-DAG voor het grote publiek. Juli: zomerfietstocht met bezoek aan VELTtuinen. Zomeruitstap: dit kan zijn: een bezoek aan een biologische boerderij; een tuinenbezoek onder leiding van een gids, enz. September: Paddestoelenwandeling. Oktober; Ledenvergadering. Voordracht of cursus over natuurvoeding. Winter: kursus kleinvee: kippen, schapen of kursus bouwbiologie. Voor 450fr. per jaar ben je lid van VEL T en ontvangje het tijdschrift 't Seizoen tje, en ook

een plaatselijk blad dat alle aktiviteiten in je buurt aankondigt. Je wordt lid door dit bedrag te storten op Velt Noorderkempen, Voort 79, 2380 Meerle. Rek. nr. 001-2087670-15.

11-11-1:1.

VO.r,

•....aïre

Zaïre is er slecht aan toe en de mensen die ginder wonen, ondervinden dat elke dag. Vooral diegenen die in en om de steden wonen, hebben het heel moeilijk; ajs men er al werk kan vinden, is het loon amper voldoende om er eten mee te kopen. Op het platteland is er misschien meer kans om te overleven maar wie wil daar wonen als er geen school is, geen dokter, geen ziekenhuis? De Organisatie Solidarité Paysanne (groepering van uitsluitend Zaïrezen) probeert daar wat aan te doen door kleine projecten op te zetten in de dorpen. Ze houden zich o.a. bezig met alfabetisatie (leren lezen en schrijven aan kinderen en volwassenen). Voor dit project heeft Hoogstraten door de 11-11-11 aktie 378.130 fr. bijeen verzameld (50.000 fr. minder dan vorig jaar). Ook de gemeente draagt haar steentje bi] met 100.000 fr. en dan is er nog de opbrengst van de jeugdclub-fuif op 23 november in de Pax. Op 13 november wijdde BRT-TV 's avonds een nabeschouwing over de voorbije 11-11-11 aktie. Daarbij kwam ook Hoogstraten in beeld, werden enkele opnamen getoond van de MONGO-tentoonstelling in het IKO, en was er ook een kort gesprek te horen en te zien met onze schepen van Ontwikkelingssamenwerking Herman Verlinden. Zijne (en ook onze) neus kruiden nogal. •

1001 ideeën VOOF stijlvol en gezellig wonen

Slot loon Vei lcyen kis in het begin van de ergadering het verslag van vorige zitting voor. Als we de punten even overlopen, blijkt dat tot op heden daarvan slechts een zaak is geregeld: de toegangsweg naar de transportzone toe vertoont geen putten meer. Die weg werd volledig verhard. Bravo! Als het goed is, schrijven we het dus ook. Verheugenswaardig is vooral het feit dat de Dreveniers massaal aanwezig waren op deze vergadering. Het reilen en zeilen in hun dorp en het beleid laten hun duidelijk niet koud. Dat belooft voor de toekomst. In Hoogstraten zal men weten dat Meersel-Dreef ook nog bestaat.0

totaalinterieur 27


t.-

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Verwarring alom bij de lezers van deze rubriek: wie schrijft 'm nu eigenlijk. Ja, we begrijpen dat het een beetje moeilijk wordt. Want de naam die er boven staat, is niet altijd dezelfde als de naam die er onder staat (of zou kunnen staan). Maar we staan er wel allemaal (2, 3, 4 ... ?) samen achter.LIJ

Varia De rust is ondertussen weergekeerd in onze Wortelse wijken: het hek werd verplaatst, en daardoor kon nog net voorkomen worden dat de rondrijdende hekke-kijkers een gevaar werden voor de openbare orde. Ja, voor je het weet heb je een nieuw bedevaartsoord gecreëerd! Dat zijn leuke dingen voor de mensen! Trouwens: heeft u al gehoord van die weg die door de gemeente verhard werd en waar ze geeneens eigenaar van is? En zonder dat die eigenaar van iets wist. Nee, daar was die niet blij mee. Dat is hij nog niet, trouwens. Een van de reacties vanuit het gemeentebestuur:

'... dal de gemeente dat toch niet allemaal mee in het oog kon houden, of dat nu gemeenteeigendom is of niet!' Sinds de (vervroegde) oppensioenstelling van de kabouterkens zullen ze dat toch zelf moeten doen. El In die dagen, toen de asfaltmachine rondtrok en her en der een nieuw wegdek achterliet, keek men aan de Oude Baan ook hoopvol uit naar de beloofde verkeersdrempel. Want ze dachten daar: zo'n smal straatje, zonder uitzicht... dat wordt gevaarlijk. En ook vanuit het gemeentehuis reageerde men positief. Maar... de drempel is er nooit gekomen. En na moeizaam maar volgehouden speurwerk, Poirot waardig, meen ik te weten waar die drempel gebleven is. In Hoogstraten heeft men er drie gelegd in de Lindendreef. Prima werk! Daar houden we van. Maar, er werd ook nog een vierde gelegd op dat kleine stukje van het kruispunt aan het Spijker naar het kerkhof. Volkomen zinloos, want daar kan niemand hard rijden. En ik vroeg me dan ook af: allee, hoe komen ze daar nu bij, dat is toch niets voor de gemeente om zo iets te doen! Maar toen viel mijne frank: dat is die drempel van Wortel. En ze hebben daar genen blijf mee geweten. En die dan daar maar vlug onder het wegdek gestopt. Nu moeten wij opnieuw een brief aan de Sint schrijven! Ja, er zijn in onze gemeente nog heel wat mooie plekjes te ontdekken. Voor wie af en toe de teevee eens aan de kant kan zetten, en de auto of de fiets wil nemen. Maar in Wortel-Kolonie gaat men het juist andersom doen. Niks fiets of auto, maar iedereen in een zetel, deuren en poorten op slot en kijken. Ook daar kan men nu genieten van de nieuwste wonderen der techniek: ze werden ook aangesloten op de kabel. Wedden dat dat vooral om VTM te doen is? En dat ze er daar veel plezier van zullen hebben? Al vraag ik me toch ook wel af hoe de 'gasten' daar reageren als ze zien hoe daar met prijzen gegooid wordt. Want de Kolonie is wel niet het einde van de wereld, maar als je daar zit, kun je toch niet genieten van al die luxegoederen van onze samenleving. En via de teevee krijg je daar wel een heel vertekend beeld van. En dan geraken ze misschien helemaal van de richt? LIJ

28

De KWB ging zelf al eens kijken of het Wortelse leven nog gelijke tred houdt met dat van onze Europese hoofdstad. Met de bus bijna vol (48 man) bracht men een bezoek aan de INCA-tentoonstelling. Na de middag bracht het grootste deel een bezoek aan Brussel. Met Manneke en Jeanneke Pis, de galerijen en lekkernijen bij de Beenhouwersstraat, het café van Toone, de suikerwafels en al die andere dingen die van Brussel het centrum van de wereld maken. Maar behalve de prijzen, lopen we in Wortel nog niet ver achter. LII

Pleinziek Maar die prijzen gaan ook omhoog. Want bij de gemeente zijn de prijsoffertes binnengekomen voor de nieuwe sportzaal met klaslokalen voor de school in het dorp. De laagste daarbij is de firma De Clerck uit Vosselaar met ruim 19 miljoen, BTW niet inbegrepen. Nog even, en de eerste steek wordt gestoken. Ondertussen schijnt de gemeente ook, niet meer goed te weten wat aangevangen met het huis dat op diezelfde gronden staat. Eerst moest het blijven staan. Nu de plannen gemaakt zijn, stelt men vast dat het binnenkort leeg komt, dat er kosten aan zijn en 'of de school het niet kan gebruiken?' Als directiewoning is het wat klein. Dat wordt dan toch afbreken? Moet er nog een plein zijn? El 'Ja, graag!' antwoorden ze daarop bij VNA. Want ook op en rond de Wortelse voetbalvelden is er nog beweging. Zoals iedereen weet, is VNA zelf eigenaar van het eerste plein. Daarnaast heeft de gemeente nog een

voetbalveld liggen, dat ook door VNA gebruikt wordt. En de gemeente werkt nog steeds verder om een stuk grond te verkrijgen om een derde plein te kunnen aanleggen. Het is nog niet zo ver, maar de onderhandelingen vorderen. El Het huisje aan de kerk mag dan misschien ook afgebroken worden, het moet in dezelf de staat worden herbouwd. Maar dan in betere staat. Er schijnen een 5-tal geïnteresseerden te zijn. Het bestuur van de kerkfabriek werkt er aan verder. Zo was er eind november nog een vergadering met de notaris. En eerlang zal het gebouw publiekelijk worden verkocht. Maar daar staat nog geen datum opEl

Door geboomd Er zijn er die de alarmkreet in vorig nummer wat voorbarig vonden. Maar ik blijf er bij dat ik een erg strenge herfst verwacht: na de bladeren, zouden ook de bomen wel eens kunnen vallen! Als u het artikel in EKSPRES van 8 november gelezen heeft, dan weet u precies hoe het er voor staat. Bij de gemeente is een prijsopgave binnengekomen voor het onderzoek + onderhoud van de Boomkes, het zagen van 3 bomen (bij de frituur, die wel ergens anders zou moeten geplaatst worden) en het onderhoud van 2 linden aan de kerk. Totale prijs: bijna 300.000 fr. (waarvan een kleine 100.000 fr. voor die 2 aan de kerk). Maar daarin zit een onderzoek van zo'n 30.000 fr. van blad (dat is nu ook al te laat) en wortel van de bomen, om te weten hoe hun gezondheidstoestand is. En als dat gebeurd is, kun je eigenlijk pas weten of die andere 270.000 fr. goed besteed zijn of dat je ze beter allemaal uitdoet. Het standpunt van de dorpsraad is dan ook duidelijk: doe wat afgesproken is, laat dat onderzoek uitvoeren, beslis dan! Meer daarover kunt u vernemen op de vergadering van de dorpsraad begin december. Ontwerper Frans Geerts heeft ondertussen enkele voorontwerpjes klaar en voorgelegd aan het schepencollege. Maar of dat met de oude of met nieuwgeplante bomen is, werd ook hem nog niet duidelijk gemaakt.LI


WORTEL

Verkeer: een hoofd-zaak De KWB doet mee aan de nationale aktie 'Met het verkeer de andere kant op' en heeft bij haar leden de nodige formulieren verspreid. Men wil daarin nagaan hoe wij ons verplaatsen en hoe men staat tegenover het openbaar vervoer, car-pooling en dergelijke. En meteen is dat ook een gelegenheid om de fietspaden-eis weer eens te benadrukken en, waarom niet, de invoering van de zone 30 in alle straten en wijken met louter woonfunctie, te bepleiten. Ingevuld blad terugbezorgen voor 9 december! En zeker in de winter: veilig verkeer begint in je hoofd.LI1

Mini-container We hadden het er van de week nog over dat je hier in Wortel vroeger een 'zjelaai'-winkel had. En tot verbazing van de toenmalige jeugd kon je daar geen potten gelei kopen, maar wel borden en kopjes en ander serviesgoed. We kunnen de benaming glei-werk best weer invoeren om aan te duiden wat in die kleine zwarte container moet, die tussen onze glasbakken staat. Namelijk al dat porseleinen en stenen serviesgoed en vaaswerk, waarvan iedereen er stapels in de keukenkasten heeft en waarvan er regelmatig eentje kapotvalt. Sommigen onder ons kieperden dat tot nog toe bij het glaswerk. Maar daardoor moet men vaak hele ladingen glas naar het stort voeren. Omdat bij het smelten van het glas, die stukjes steen kapotspringen en het hele glasmengsel naar de vaantjes is. Dank zij zo'n klein stukje steen, ja. Daardoor wil die firma dat ook al niet meer voor niets ophalen en moet de gemeente (u en ik dus, hoor!) 93.563 fr. bijbetalen! Dus: niet meer doen, maar in de bak voor 'glei-werk'. Ja, het wordt al een aardig minicontainerpark, daar aan de Boomkes. (En toevallig ziet het er nu heel netjes uit, dank zij onze gemeentewerkman. Maar een paar dagen eerder was het er een rommeltje, vooral bij die papiercontainer. Alsof de KLJ geen papierslag meer zal houden! Toch wel, hoor. Lees snel verder.)

En dat is nu precies wat ook op de KWBhoorzitting bepleit werd: om succes te hebben met de gescheiden ophaling, moet je de containers naar de mensen brengen. Want zo een groot park in Minderhout, dat is alleen maar voor de heel milieubewuste mensen en die met een eigen aanhangwagen. Je ziet ook het succes van die snoeihout-containers. Wij willen wel in het juiste potteke kakken, maar dan moet dat potteke eerst wel onder ons gat geschoven worden, hee! En waarom zo één keer in het jaar ook niet eens een steenpuin-container. Voor het klein afval natuurlijk. Alhoewel, als ik zie wat voor vrachten hier soms achteraan de straat in worden gereden, is alles beter dan dat. Fietsen gaat daarachter al helemaal niet meer. En wandelen alleen op eigen risico. En van de CHEMOBIEL hebben we ook nog niets gehoord. Maar nu nog wat over het oud papier. De

Wortelse KLJ blijft het papier ophalen, dus het is echt niet nodig dat u bovenstaande container belegert. Daar kan trouwens maar 1 m 3 in. Maar de KLJ vraagt zich wel af hoe dat nu verder moet, want het is voor hen een bron van inkomsten (als het papier wat waard is). Een tijdje geleden las ik dat de gemeente wou bijspringen om die verenigingen een minimum-prijs te garanderen, zodat ze er zeker mee zouden doorgaan. En ook op de infovergadering in september (ja, daar waar die 6 geïnteresseerden waren) werd gezegd dat er met die verenigingen een regeling kan getroffen worden voor het ophalen van papier. Alleen de KLJ zelf weet van niets. Maar gaat wel op zaterdag 8 december oud papier ophalen. En als u ook nog weet dat vooral grote stapels kranten en karton nog geld waard zijn, dan houdt u dat bij voor de KLJ. En stop de rest dan in die papiercontainer. Dat is toch eerlijk verdeeld, niet?

De ii verge sverk(st)ers an de Missiekring ieïdei ï'/gc! op 'ii O?!()11!OhoI/e) jCO[. Ze kon den daar meteen hun materiaal vinden om weer een jaar aan de slag te gaan. En ook genoten ze van de goede oude tijd met de film 'Wortel, 40 jaar geleden'.

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 29


WORTEL

Zagerij Zandstraat In de witte hal van de vroegere firma Horsten in de Zandstraat is sinds een kleine twee jaar een houtzagerij gevestigd. In de dagbladen hebben we onlangs kunnen lezen dat de uitbatingsvergunning van deze zagenj opgeheven is door de gemeenschapsminister van Leefmilieu. De officiële mededeling hiervan heeft trouwens enkele dagen Ier plaatse uitgehangen, zodat iedereen die het wilde weten het daar heeft kunnen lezen. Wat is er gebeurd? In 't kort: in de tweede helft van 1988 had de BVBA Van Erck uit Minderhout plannen om een zagerij te vestigen in bovengenoemd gebouw en vroeg hiervoor vergunning aan bij de gemeente, die de voorgeschreven procedure startte: een onder zoek 'de commodo et incommodo' werd uitgehangen, waarop één collectief bezwaar schrift werd ingediend. Ondanks dit bezwaarschrift gaf de gemeente in augustus '88 een gunstig advies aan de Bestendige Deputatie van de provincie, die begin maart '89 een uitbatingsvergunning gaf, geldend tot 30/9/1995. Dit document werd weer uitgehangen, maar er stond bij vermeld dat er tegen deze beslissing weer beroep mogelijk was bij het gemeenschapsminïsterie van leefmilieu, binnen 10 dagen. Welnu, van deze beroepsmogelijkheid maakten zes omwonenden gebruik om hun bezwaren tegen mogelijke geluidsoverlast kenbaar te maken. Dit beroep werd gegrond verklaard en in oktober '90 deelde het provinciebestuur aan de gemeente mee dat de vergunning van maart '89 ingetrokken werd. Strikt genomen heeft

GARAGE B.VB.A.

Gouden . s ..............

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG [NS

STREVEN NAAR PERFECTIE 30

de gemeente nu verder niets meer te beslissen, maar enkel te zorgen dat de beslissing van de provincie uitgevoerd wordt, nadat de zagerij sinds september '89 gedraaid had. Gevolgen. Van de ene kant een zware klap voor de eigenaars van de zagerij die enkele tientallen miljoenen hebben geïnvesteerd om hun nieuw bedrijf te kunnen starten en het zo milieuvriendelijk mogelijk te maken; ze brachten verbeteringen aan en deden hun best om zich in de plaatselijke gemeenschap te integreren. Voorts werken ze met propere natuurproducten, storten geen gif, sturen geen stinkende rook de lucht in: kortom ze hebben er zelf ook alle belang bij het milieu zo schoon mogelijk te houden. De berichten in de landelijke pers schaden hun belangen bij hun relaties. Van de andere kant hebben de omwonenden gebruik gemaakt van de rechten die hun bij de wet toegestaan zijn om bezwaar aan te tekenen. Sommigen hadden bouwgrond gekocht en er gebouwd in 't gedacht daar rustig te kunnen wonen en moeten nu leven met hinderlijk lawaai. De beslissing werd overgelaten aan de Minister van Leefmilieu en die beslissing is nu gevallen in het nadeel van de jonge ondernemers. Het lijkt wel een patstelling. Bemiddelingspoging. Op woensdag 7 november belegde schepen van Leefmilieu Van Ammel een (besloten) vergadering in het stadhuis met de mensen die in april '89 bezwaar hadden ingediend; derden werden daar niet bij toegelaten. Het was zijn bedoeling om te bemiddelen, maar hij wekte de indruk dat hij het front van de bezwaarindieners wilde verzwakken. Toch wel curieus voor een schepen van leefmilieu die geacht wordt aan de kant te staan van diegenen die op grond van milieuhinder bezwaren hadden. (Ook vermoeden we dat onze schepen niet altijd gebrand is op de pers, maar een goeie politieker probeert altijd de pers te vriend te houden en niet tegen zich in het harnas te jagen.) Is misschien het vorige college (van véôr de verkiezingen) wat al te voortvarend geweest met het afleveren van vergunningen of met het verstrekken van gunstig advies aan de Provincie? En is Van Erck nu hiervan de dupe? Ook klopt er iets niet met de wettelijke procedures, of met de manier waarop die gehanteerd worden: er wordt vergunning verleend voor 6Y2 jaar, er wordt tevens beroepsmogelij kheid geboden, en na 1 1/2 jaar wordt de vergunning ingetrokken. Had men dan niet beter voor 1 of 2 jaar vergunning verleend, kans gegeven voor verbeteringen van kinderziekten, laten beoordelen, en dân al of niet langere vergunning afgeleverd. Het is nu in alle geval een teken aan de wand dat milieuproblemen niet langer zoals vroeger een onbenullige factor zijn waar men licht overheen kan walsen. En ook, dat iedereen zijn rechten heeft en kan doen gelden.

Toch nog even volgende bedenking: Mensen die zonder vooraf iets te vragen maar beginnen te bouwen of varkensstallen volzetten, hebben practisch gezien soms meer voordelen dan anderen die van meet af aan de voorgeschreven weg volgen: ze riskeren er zelf de dupe van te worden. Het is spijtig dat we het moeten vaststellen, maar de lat ligt nog dikwijls zéér ongelijk! Over de zaak van de zagerij houden we u verder op de hoogte. B.S.

herinnering aan

Sooike Van Mirlo

Als er oou een beek komt over Hoogstraatse typen zou Sooike Van Mirlo daarin niet mogen ontbreken. Sooi was 73 en dat zal velen verbazen, zo sterk en lenig als hij nog was. Hij dankte dit wellicht aan zijn sportieve loopbaan van weleer. Sooi was een lange afstand-loper. Hij nam met sukses deel aan wedstrijden en hij berreidde zich steeds met zorg voor. Zo vertrok hij kort na de oorlog lopend naast de stoomtram te Oostrnalle om hier ongeveer met de stomer aan te komen. Toen hij zijn Jeanne leerde kennen, liep Sooi de afstand Hoogstraten-Loenhout en terug om ginds op vrijersvoeten te vertoeven. Geen wonder dat zijn beroep een goede fysiek vergde, als boodschapper en eerste medewerker bij Friswit met de triporreur en daarna als verkoper van Het Nieuwsblad en De Standaard. Voor dag en dauw was Sooi de baan op om zijn lezers met een vroege krant te verwennen. Zo bleef hij bij het sportgebeuren als reporter op de motor in de grote koersen van De Lustige Wielrijders maar ook elders was Sooi bij de wielersport zelfs in Nederland. De voetballerij bracht hem eveneens waar hij zijn wou: onder de mensen. Zijn laatste tocht ondernam Sooi naar het stadion van Zwarte Leeuws waar hij onwel werd en in het ziekenhuis van Malle overleed. Een tuin vol bloemen en een helpende hand onder de mensen: zo was het leven van Sooie Van Mirlo. J.B.


VARIA

HALVE EEUW GELEDEN

December 1940 Lezers, Voert propaganda bij vrjenden en kennissen, die nog niet abonneerden op 'GAZET VAN HOOGSTRATEN', het degelijkste weekblad der Kempen. Indien zij thans inschrijven voor 1941, ontvangen zij vanaf heden tot Nieuwjaar ons blad GRATIS.

Meer Kroepepidemie

In onze gemeente werden enkele gevallen van kroep bij kinderen vastgesteld, waarvan één met dodelijke afloop. Dientengevolge moesten vanaf Woensdag en dit tot nader bericht, alle scholen gesloten worden.

Scoutsboekje Een scout heeft de plicht anderen te helpen en voor anderen nuttig te zijn. Dit is wel het moeilijkste punt van onze wet. Een patroelje gaat een wandelingske maken en zoekt naar eene gelegenheid om de eerste goede daad te doen. Maar dienstvaardig zijn is zoo gemakkelijk niet als het er uit ziet. Een goede daad bestaat niet alleen uit iemands valies te dragen of een kwartje aan een be-

delaar te geven. Veronderstelt: een scout is in de boschsen aan 't spelen en hij ontmoet een kind dat door een hond gebeten is. Hij moet weten hoe hij moet handelen om dat kind of die kameraad te helpen. Daarom moet hij E.H.B.O. kennen. Een scout moet vele dingen kennen: zwemmen, timmeren, velo's maken, knoopen leggen, enz. Dit zijn allemaal zaken die een jongen moet kennen om zijn medemenschen te kunnen helpen, en die keren ze allemaal bij de scouts. Dit is niet alleen nuttig voor anderen maar ook voor zichzelf. Een jongen, clie bovengenoemde kennis bezit, kan menige stuiver sparen die hij anders aan schilder, behanger of velomaker zou moeten uitgeven. Gaan we echter terug naar onze goede daad. Velen zullen zeggen: 'Men heeft alle dagen geen kans om een goede daad te doen.' Wat! Men hoeft slechts goed zijn oogen open te trekken en dan kan men wel twintig goede daden per dag verrichten! Een appelsienschil van het gaanpad doen, opdat de voorbijgangers niet zouden uitschuiven, glas van de veloweg verwijderen, een blinde voorthelpen, enz. eflz. Wel jongens, zijn dat geen goede daden? Opoffering! Wat een schoon woord. Zich opofferen voor 't geluk van anderen. (M. Van Broeckhoven) (Bron: Gazet van Hoogstraten)

lOOste bruidspaar getrakteerd

Nieuwe stafkaart van Hoogstraten

Op initiatief van het stadsbestuur realiseerde het Nationaal Geografisch Instituut een stafkaart van de fusiegemeente Hoogstraten. Deze kaart werd samengesteld uit de losse kaarten op schaal 1:25 .000 die reeds verkrijgbaar waren, maar die slechts een gedeelte van het grondgebied bestreken. Deze nieuwe kaart is bijgewerkt tot de meest recente toestand in 1990 en geeft zo een mooie kijk op de ligging en ordening van het Hoogstraatse grondgebied. Op de achterzijde van de kaart werden zes verschillende wandelroutes beknopt beschreven. Deze wandelingen zijn ook op de kaart duidelijk in rode druk aangebracht. Naast de beschrijving van deze wandelingen vindt men nog diverse gegevens over topografie, hydrografie, geologische opbouw, fauna en flora en beknopte administratieve gegevens. Ook stratenplannen van de verschillende dorpscentra werden afgedrukt op de achterzijde van de kaart waarbij men helaas Minderhout gewoon vergeten is. De kaart zou, naar mijn mening, in elk huishouden van de gemeente voorhanden moeten zijn. Als wandelkaart voor een losse (buitendorpse) wandelaar of ééndagstoerist is ze volgens mij te duur (200 fr.). Deze mensen besteden dit bedrag niet aan een wandeling, wel aan een goeie pint bier of tas koffie in één van de vele horecazaken alhier. De kaart is te koop op de Dienst voor Toerisme, in de raadskelder van het stadhuis. Deze dienst is alle werkdagen open van 9.30 tot 16.30 uur. (jorn)

de iJlik (oeIsc1iukkx en LIs t en der Aaa trouwden op 16 november en werden meteen het JOOsle bruidspaar dat in 1990 op het stadhuis verscheen. Als voorproefje op hun bruiloftsfeest werden ze door de gemeente getrakteerd op koffie en gebak. (Foto PENFO)

mcicind 31


k~ Lilt L

___ ___

HVV moet zich herpakken Met een loodzwaar programma voor de boeg: uit op Westerlo en Hasselt, thuis tegen Boom en titelkandidaat Seraing, kon men vooraf weten dat er hier of daar brokken zouden vallen. Westerlo moest er met 0-3 voor eigen publiek aan geloven. Tweedeklasser Boom, met tal van ronkende namen en twee zwarte pareis in de rangen, verloor zonder discussie op de Tijsakker. HVV houdt er een match tegen Antwerp aan over. Dan werd de kompetitie weer erg belangrijk. Op Hasselt moesten de roodwitten tegen alle gebruiken in een 0-1 voorsprong prijsgeven en de week die daarop volgde kwam Seraing met het vreemdelingenlegioen de volle inzet wegkapen. Meteen zakten de roodwitten naar een vijfde plaats vijfde plaats die door veel clubs als een onbereikbaar streefdoel wordt vooropgezet doch die de verwende HVV-supporters onvoldoende naar waarde schatten. HVV zal in de komende matchen, wanneer de gele kaarten gaan tellen en de gekwetsten (Verschueren en Gabriëls) terugkomen, een nieuwe start moeten nemen om zich in het koppeloton te handhaven. Wedstrijden vr. 30-11, 20.00 uur: HVV IT-Tienen II zo. 2-12, 15.00 uur: Tienen I-HVV 1 za. 8-12, 14.30 uur: Witgoor II-HVV II za. 8-12, 20.00 uur: HVV 1-Witgoor T vr. 14-12, 20.00 uur: HVV 11-Heuveltje IT zo. 16-12, 14.30 uur: Heuveltje T-HVV 1 22-12, 20.00 uur: 1/8 finale Beker van België Aritwerp-Hoogstraten VV -

-

Cefronste wenkbrauwen bij FC Meerle Na de zware thuisnederlaag tegen Kalmthout hoopten we op een revanche tegen Haile! Het werd een 2-0 nederlaag, maar we moeten toch werkelijk toegeven dat pech, of laat ons zeggen weinig meeval, ons deel werd. Wanneer de 1-1 op het bord had moeten komen, werd het uiteindelijk 2-0! 'Wat kan sport toch hard zijn!' De wedstrijd tegen Exc. Essen bewees bovenstaand gezegde nog maar eens. Wanneer Meerle langs Dirk Van Bavel op gelijke hoogte kwam, mocht op ongeveer drie minuten voor het einde de thuisploeg een penalty trappen. Willy Michielsen deed dat op zijn gekende manier, dus feilloos! Maar dan gebeurde het. Was er geen voldoende concentratie meer? Het was een feit dat Essen terug op 2-2 kwam en tot overmaat van ramp kon onze doelman een ver schot niet onder controle houden en het was 2-3! Om mee te huilen, dat mocht je wel zeggen! De volgende zondag was evenzo om te huilen. Op een praktisch onderwaterstaand terrein werd met 1-4 verloren tegen 's Gravenwezel, dat zelfs kon uitlopen tot 0-4. Marc Jochems kon tenslotte de 'natte' eer redden. Wanneer de kentering in gunstige zin? Op het veld van leider Brecht werd 32

SPOR i

___

dan weer verloren met 3-0. De eerste twintig minuten werd behoorlijk meegespeeld maar later kon tegen de overmacht van de thuisploeg geen afdoende tegenzet gevonden worden. Zal het na 5 opeenvolgende nederlagen Zandvliet zijn dat de puntjes in Meerle zal laten? Eén puntje liet het hier! Iedereen had op twee gehoopt. Alles was gericht op het winnen van deze vierpuntenmatch in verband met de minder goede stand in de rangschikking. De spelers werden reeds om half twaalf op het terrein (in de gelagkamer) verwacht. Een etentje werd daar aangeboden! Een boswandeling ging de wedstrijd vooraf. Uiteindelijk werd de Partij met een 1-1 stand afgesloten. Invallersdoelman Snijders treft geen enkel verwijt en mits wat meer routine kan hij uitgroeien tot een flinke doelman. Alles bijeen leverden de laatste zes wedstrijden slechts één schamel puntje op! Dit roept toch vraagtekens op en gefronste wenkbrauwen! Voor trainer Haverkamp en zijn jongens wensen wij toch betere resultaten! Wat we toch ook wel eens mogen aanhalen is het feit dat de preminiemen B, die voor de wedstrijd tegen Minderhout 0 punten en liefst 91 tegendoeltjes telden en zelfs nog geen enkel doelpuntje gemaakt hadden in de tiende wedstrijd van de kompetitie wel met 1-6 verloren tegen Minderhout, dat ook nog puntenloos was, hun eerste doeitje lukte! Aan de nederlaag tilde men niet zo zwaar, wel het eerste doelpuntje schonk de nodige vreugde. De scheidsrechter, die dit geburentreffen leidde, gaf nadien wel toe dat hij zijn ogen gesloten had bij het binnenschieten van de bal in buitenspelpositie. Ook de bezoekers namen deze mededeling met de glimlach op. Voetballen kan heerlijk zijn! Programma Zaterdag 1 december: 13.30 uur Preminiemen A Loenhout 15.00 uur Beerse Preminiemen B 14.30 uur Miniemen A Wortel Zondag 2 december: 14.30 uur Minderhout VV FC Meerle 09.30 uur Weelde Reserven 09.30 uur Retie Juniores 09.30 uur Scholieren Oostmalle 09.30 uur Knapen Oostmalle 11.00 uur Miniemen B Lentezon Zaterdag 8 december: 14.30 uur Vlimmeren Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B Wortel Zondag 9 december: 14.30 uur FC Meerle Maria-ter-Heide 09.30 uur Reserven White Star 09.30 uur Juniores Poppel 10.00 uur Vlimmeren Scholieren 10.00 uur Vlimmeren Knapen 11.00 uur Westmalle Miniemen B Zaterdag 15 december: 13.30 uur Preminiemen A Minderhout 13.30 uur Zwarte Leeuw Preminiemen B 14.30 uur Miniemen A Meer Zondag 16 december: 14.30 uur 's Gravenwezel FC Meerle 09.30 uur Zwaneven Reserven 09.30 uur Scholieren St.-Lenaarts 09.30 uur Knapen St.-Lenaarts 11.00 uur Miniemen B LoenhoutU -

-

-

-

- alt Minderhout

,k ,

V.V.:

400 wedstrijden

voor Karel Koyen Voor Minderhout V.V. schijnen momenteel de problemen veraf te liggen en de plaats in het midden van het klassement mag zeker dik verdiend genoemd worden op grond van hun knappe verrichtingen. Op de eerste thuisoverwinning heeft men geruime tijd moeten wachten, maar geduld wordt beloond en ze is er tenslotte gekomen! Lentezon Beerse, een ploeg met een toch tamelijk rijk verleden, werd het slachtoffer. Toch begon het niet te best voor de thuisploeg doch de vroege achterstand werd door een opportunistische Ronny Bolckmans nog omgezet in een 2-1 voorsprong. Nadien kwamen de bezoekers meer aan bod doch de ijzersterke M.V.V.-verdediging, dat mag gezegd, bleef knap overeind en op tegenaanval dikte Dirk Koyen aan tot 3-1. Blijdschap alom, dit hoeft nog nauweIijks vermeld. Een zondag later toog men naar Nieuwmoer, op dat ogenblik vooraan in de klassering, en Minderhout liet zich geenszins domineren. Ronny Bolckmans bracht Minderhout zelfs aan de leiding. Halfweg stelde de thuisploeg gelijk en de 1-1 einduitslag mocht zeker een goed resultaat genoemd wor den. Op een zeer zwaar veld, waarop voetballen nauwelijks mogelijk was, kaapte groenwit toch weer een puntje weg te Mariaburg, 0-0, zodat buitenshuis nog maar eens niet verloren werd. Antonia kwam op bezoek en dat mocht een pittige wedstrijd genoemd worden. Zeker de eerste helft was meer dan het bekijken waard. Na de rust zakte het spelpeil beduidend, de eerste 45 minuten hadden teveel krachten gevergd. Een flinke wedstrijd van beide ploegen waarbij alleen de doelpunten ontbraken. Minderhout kan nog voor verrassingen zorgen! Ook werd er gefeest aan de Hoge Weg! Eiftalkapitein Karel Koyen, sinds een 14-tal jaren een vaste waarde in het eerste elftal,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Janssens p.v.ba.

-

-

-

-

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

-

-

-

-

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


SPORT speelde zijn 400-ste wedstrijd in dit team. Van Karel onthouden we vooral zijn vechtiust en de snelle rushes regelrecht naar het strafschopgebied van de tegenstrever, waar hij nogal dikwijls met foutieve middelen van de bal moet gedrongen worden. Hoeveel strafschoppen hij zo reeds heeft weten te versieren mag Joost weten, maar punten heeft hij hierdoor al heel wat verdiend. Van zijn ploegmaats en clubbestuur mocht hij felicitaties en de daarbijhorende geschenken in ontvangst nemen. Op naar de 500! Programma Zaterdag 1 december 15.00 uur: Lentezon A-Preminiemen 13.00 uur: Miniemen-Oud-Turnhout A 14.30 uur: Zwarte Leeuw-Juniores Zondag 2 december 14.30 uur: Minderhout V.V.-F.C. Meerle 09.30 uur: Reserven-Poppel B Zaterdag 8 december 13.30 uur: Preminiemen-Zwarte Leeuw A 15.00 uur: Verbr. Arendonk A-Miniemen Zondag 9 december 14.30 uur: Oostmalle-Minderhout V.V. 09.30 uur: Dosko B-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Loenhout 11.00 uur: Knapen-Loenhout A Zaterdag 15 december 13.30 uur: Meerle A-Preminiemen Zondag 16 december 14.30 uur: Minderhout V.V.-Nieuwmoer 09.30 uur: Reserven-Oostmalle B 10.00 uur: Lentezon B-Scholieren •

W -M

Lokd ,671 rmq

Nieuwe shirts voor het Minderhoutse resert'eteam dat monentee1 de tweede plaats bekleed in het klassement. Boven v.l.n.r.: Jos Laurijssen, Gust Michielsen (afgev.), Jaak Vermeiren (afgev.), Erik Vermeiren, Eddy Martens, Hans Joosen, Eddy Vermeiren, Marc Van Gils, Paul Van Erck (sponsor), Frans Jochems (voorz.). Onder v.l.n.r.: Walter Martens, Erik Martens, Willy Van Dun, Bart Braspenning, Luc Beulinckx, Jan Braspenning, Patrick Martens, Rudy Martens.

'

Garage VAN RIEL

Karel Koyen, tnet vrou wtje Martine en kinderen Leen en Bra,n, werd door de Minderhoutse voeibalfamilie met geschenken bedacht ter gelegenheid van ziin 400-ste wedstrijd in het eer-

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. Ook

* autoverhuur * carwash * tweedehands * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33

Het eerste elftal van Minder/mout V. V. dat verrassend goed voor de dag komt in 3de provinciale. Boven v.l.n.r.: Patrick Michiels, Dirk Herrijgers, Dirk Adriaensen, Gunther Jansen, Paul Van Erck, Jan Meeuwesen, Luc Van De Kerkhove (trainer), Rudy Jansen, Eddy Peeters, Frans Jochems (voorzitter), Jac. Koyen, Alfons Van Erck (afgev). Onder v.I.n.r.: Erik Martens, Patrick Mertens, Dirk Koyen, Ronny Bolckmans, Karel Koyen, Kurt Vermeiren, Gun ther Vermeiren, RĂŻk Krijnen (verzorger). 33


SPORT

Toestand V.N.A. blijft zorgelijk De eerste ploeg blijft onbedreigd op de laatste plaats van de rangschikking. Bij het schrijven van dit artikel heeft de eerste ploeg reeds 5 punten achterstand op de voorlaatste. Van de ingebrachte jonge spelers kan niet direkt verwacht worden dat zij het tij kunnen doen keren. Eigenlijk zouden zij rustig de stiel moeten kunnen leren in een spelende ploeg. De huid van de nietgeschoten beer hoeft nog niet direkt verkocht te worden maar bij deze stand van zaken wenkt 4e provinciale met grote maar niet gewaardeerde signalen. Gelukkig is er nog de Wortelse jeugd die bij bestuur en supporters een riem onder het hart steekt. In het fusietornooi van Hoogstraten kon jeugdverantwoordelijke Jack van Bavel de met grote meesterschap gewonnen wisselbeker in ontvangst nemen. Toch geven de omstandigheden waarin dit tornooi plaatsvond redenen aan de inrichters om zich eens te bedenken dat weersomstandigheden niet altijd van die aard zijn om het tornooi te laten doorgaan. Het is onverantwoord om jongens van 7 en soms jonger, het veld in te sturen om voor een paar minuten te voetballen, waarbij ze doornat naar de kleedkamers moeten waar ze de meeste tijd doorbrengen met wachten om nog eens een paar keer enkele minuten te voetballen. Ouders waarderen wel de voetbalsport maar niet de verkoudheden die achteraf volgen. Nu moesten sommige ploegafgevaardigden zelf beslissen om de matchen al dan niet door te laten gaan. Deze verantwoordelijkszin werd niet altijd in dankbaarheid aanvaard. De kosten van de inrichtende club zouden kunnen opgevangen worden door alles een jaar op te schuiven. Dit jaar was Meerle de inrichtende club en de uitreiking van de bekers vond plaats in hun prachtig nieuw zelfgebouwde kantine. De woorden die de voorzitter van Meerle aan het gemeentebestuur richtte, konden ook door de Wortelse afgevaardigden onderschreven worden. Voor de voetballiefhebbers in de fusie Hoogstraten zijn er inderdaad 5 voetbalclubs die, als het gemeentebestuur hulp wil geven, graag hetzelfde willen ontvangen, misschien niet direkt in geld maar zeker in hulp bij de aanleg van hun terreinen. Een jeugdspeler kost voor Wortel evenveel als voor bijvoorbeeld Hoogstraten. Tussen spelers van de eerste ploegen kan een merkelijk verschil liggen kwestie van betalingen, maar hiervoor is elk clubbestuur verantwoordelijk en niet de Hoogstraatse belastingbetaler. Programma december le ploeg: 2-12: Zandvliet - Wortel 9-12: Wortel - Lentezon 16-12: Mariaburg - Wortel 23-12: Wortel - Zandvliet Juniors: 8-12: Wortel - Vlimmeren Reserven: 2-12: Wortel - Branddonk 9-12: Verbr. Arendonk - W 16-12: Wortel - Dosko Scholieren: 2-12: Wortel - Meer 15-12: Merksplas - Wortel 34

Wie wil er nog een shirtje? Ook het reservenelftal van V.N.A. Wortel, halfweg in de rangschikking, werd met een fris shirtje getooid. Boven v. 1. n. r.: Frans Brosens (voorzitter), Peter Verboven, Paul Vermeiren, Eddy Vermei ren, Leo Kimpe, Jan Horsten, Wim Brosens, Stefaan Van Erck (sponsor). Onder v.!.n.r. Dirk De Meester, Jos Van Geste!, Peter Wijnen, Wi!ly Van Opstal, Raoul Franssen, Chris Quirjjnen, A bis Vermeiren.

Kadetten: 2-12: Wortel Meer 9-12: St. Jozef Wortel 16-12: Loenhout Wortel Miniemen B: 2-12: St. Lenaarts Wortel 9-12: Wortel Merksplas. 16-12: Loenhout Wortel Miniemen A: 1-12: Meerle Wortel 8-12: Wortel Lentezon 15-12: Beerse Wortel -

-

-

-

-

-

-

-

-

Preminiemen B: 1-12: Wortel St. Jozef 6-12: Lentezon Wortel 15-12: Wortel Hoogstraten 16-12: W Hoogstraten Preminiemen A: 1-12: W Vlimmeren 8-12: Meerle Wortel 15-12: W Hoogstraten De kadetten spelen in St.-Jozef om 10 uur. Denk aan Wechel. De duveltjes beginnen aan hun winterslaap tot maart 1991. -

-

-

-

-

-

-

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet

onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


SPORT

FC. Meer met wisselend succes

Lauïyssen electronics

Winst en verlies wisselen elkaar af. Men ziet het aan de uitslagen van ons eerste elftal. Tegen Ekeren-Donk een 2-1 verlies, tegen Gooreind 2-1 winst, tegen St.-Lenaarts 0-1 verlies, tegen Bezemheide 0-1 winst. Het gebeurde telkens zeer nipt! Hadden we niet af te rekenen gehad met zoveel kwetsuren dan hadden we beslist veel hoger gestaan in 't klassement. Maar onze jonge ploeg doet haar uiterste best en zo is het plezierig voetballen. Nu we bijna halfweg zijn in de kompetitie kunnen we dik tevreden zijn met wat er werd gepresteerd. Hetzelfde kan ook gezegd worden van onze andere elftallen. In vele van hun matchen hebben we al veel voetbalgenot gehad. We hopen hetzelfde te mogen meemaken in de terugwedstrijden! Programma Zaterdag 1 december: 13.30 uur Preminiemen A Hoogstraten A 14.30 uur Veteranen Zwarte Leeuw 13.00 uur Oosthoven Miniemen A 13.30 uur St.-Lenaarts Preminiemen B 15.00 uur Vrij Arendonk A Miniemen B Zondag 2 december: 14.30 uur Gooreind FC Meer 09.30 uur Reserven Oostmalle 09.30 uur Wortel Scholieren 11.00 uur Wortel Knapen

pvba

VIDEO

FTWrIl

STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Zaterdag 15 december: 13.30 uur Preminiemen A Vlimmeren A 14.30 uur Veteranen Zoersel C 10.00 uur Merksplas B Preminiemen B 13.30 uur Minderhout Miniemen B 14.30 uur Meerle A Miniemen A

Zaterdag 8 december: 10.30 uur Miniemen B Meerle A 13.30 uur Preminiemen B Hoogstraten C 15.00 uur Miniemen A Vlimmeren A 12.30 uur St.-Lenaarts Veteranen 13.30 uur St.-Lenaarts Preminiemen A Zondag 9 december: 14.30 uur Heibos FC Meer 09.30 uur Branddonk B Reserven 10.00 uur Brecht Juniores 09.30 uur Scholieren Wechelderzande 11.00 uur Knapen Wechelderzande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zondag 16 december:

-

09.30 uur HIH-Turnhout denwedstrijd)

-

-

-

-

-

FC Meer (vrien-

-

-

09.30 uur Reserven

-

-

-

Poppel ffi

•iii[i'ii: BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

extra Pr il nde" aan pe b rïlzen spec% ale

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

EN MERKEN IN VOORRAAD

t. HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

-

M-1-~~Remmen UI -itlaten *

1S5SR12FIRESTONES211 Tub 155SF! 13 FIRESTONE F560 Tub 155 SR 13 MABOP MSGT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165HR 13 MICHELIN MXV Tub 165 HP 13 UNIROYAL P240 Tub 175170HR 13 PIRELLI P5 Tub 185160HR 13 FIRESTONE HAWK Tub 175170HR 14 DUNLOP DS Tub 175170 TR 14 UNIROYAL R080 Tub 185160 HP 14 DUNLOP 08 Tub 185160HR 14 KLEBER C50 Tub 185160HR 14 PIRELLI P600 Tub 185160 HP 14 UNIROYAL R340 Tub 185170HR 14 GENERAL XP2000 Tub 185170 TR 14 MARA MR Tub 9516t HR 14 UNIROYAL R340 Tub 195150 HP 15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195/50 VR 15 DUNLOP 04 Tub 195/50 HP 15 UNIROYAL P340 Tub 195160HR 15 UNIROYAL P340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL R340 Tub 05/55ZR 16•GENERAL XP2000 Tub

1.375,. 1.375,1.280,1.664,1.969,1.844,2.522,2.325,2.000,2.000,. 2.450,2.5003.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

Schokdempers enkel te Wijnegem en Ie OosImlIe

(03) 312 2316 (03)3262600

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

ALLE MATEN

TEL: (03) 645 5795

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

Zeer grote keuze sierwielen en , sportvelgen. Ook speciale 1 velgen voor terreinwagens."

72 fr Ooruitb

Geld " k

7anceren

Schokdempers inbegr. '1W GOLF 4 stuks 9.000 F uitlijnen + plaatsenaaras' FORD 1600 4 stuks -6.000 F BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks 9.000 F BTW + plaatsen inbeç -

-

-

-

-

OO( OP AFSPRAAI( MOGELUK

Batterijen MERCEDES Diesel 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. 40 Amp. -

-

-

3.114F 1.892 F 1.800 F

BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELUKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

81W 25% inclusief

-

montage gratis!

Zeer grote keuze sierwielen

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen! KLI


Pop

Too Cute, Back on the Road Iedereen die zich ook maar enigszins voor het rock wereldje in Hoogstraren interesseert heeft deze rockformatie (met als thuishaven Meer) zeker al aan het werk gezien. Vorig jaar werkten ze zo maar liefst 35 optredens af. 1990 zou een zo mogelijk nog beter jaar worden met nog meer optredens, ook ver buiten de Hoogst raatse grenzen, maar de groep kreeg af te rekenen met tegenslag. In december van vorig jaar besloot de toenmalige zangeres er een punt achter te zetten. In maart ging de groep opnieuw van start met een nieuwe zangeres: Brigitte Donkers uit Etten-Leur (NL), die daarvoor 3 jaar lang een eigen band geleid had ni. Curious Crowd (Funk-Pop). In juni gaven ze hun eerste concert in de Mussenakker en een maand later mochten ze het Akkerpop-festival openen. De groep is momenteel volop aan het optreden en heeft intussen ook een eerste demo afgeleverd. Redenen te over om dit viJfkoppig gezelschap eens aan de tand te voelen. Maar eerst even de groep aan u voorstellen: Brigitte Donkers (BD) (zang), Jef Bogaerts (JEB) (bas), Jan Bogaerts (JAB) (drums), Pat Hense (PH) (gitaar), Karel Verheijen (KV) (gitaar), samen vormen ze TOO CUTE. DHM: Een klassieke vraag: hoe is het allemaal begonnen? KV: Too Cute is eigenlijk begonnen zo'n 2 jaar terug toen Jan en Pat de rangen kwamen versterken. Jef maakte toen al deel uit van de groep. DHM: De groep bestond dus al langer? KV: Ja, dat wel, maar die periode telt niet echt mee. Dat was proberen maar dat lukte niet. We hebben in die tijd nog een toetsenist geprobeerd maar dat werkte niet, we zaten op een dood spoor. Het is enorm moeilijk om 5 mensen bij elkaar te krijgen die goed met elkaar overweg kunnen en bovendien elkaar muzikaal goed aanvoelen; met het huidige Too Cute lukt dat wel. DHM: Hoe is het dan verder gegaan? KV: Vorig jaar hebben we een zeer goed jaar gehad met veel optredens om. in Duitsland. Tot onze grote verbazing stopte zangeres Jo toen. We hebben toen 2 â 3 maanden stil gelegen en van alles geprobeerd. Na een aantal audities zijn we in kontakt gekomen met Brigitte. DHM: Hoe ging dat in z'n werk, Brigitte? BD: Mijn vorige groep Curious Crowd hield op gegeven moment op te bestaan, ik baalde daar nogal van en besloot samen met de bassist een nieuwe band op te richten, dus zijn we advertenties gaan ophangen in diverse muziekzaken in Breda. Ik heb toen een advertentie van Too Cute zien hangen en heb ze maar eens opgebeld. KV: We gingen haar halen om eens te repeteren, we zetten een nummer in en wisten bijna gelijk dat zij de geschikte was, zowel qua karakter als qua muzikale smaak. DHM: Too Cute is een muzikaal erg sterke groep maar dat is niet altijd voldoende om het publiek te boeien; Neem nu bv. het Akkerpopfestival waar jullie zowel 's middags op het festival als 's avonds in de Mussenakker erg weinig respons van het publiek kregen. Hoe verklaren jullie dat? PH: Akkerpop is geen referentie. Een openingsact heeft doorgaans nooit veel succes en het was bovendien zeer warm. Wat het optreden 's avonds in de Mussenakker betreft, we speelden zeer laat, het publiek had een vermoeiende festivaldag achter de rug en was bekaf. 36

KV: Akkerpop hebben we gedaan omdat we daar de kans voor kregen, we hebben daar trouwens hele goede kritieken op gehad. Het heeft ons een flinke duw in de rug gegeven. Je mag niet vergeten dat we toen nog maar pas bezig waren in deze bezetting. DHM: Zijn jullie streng voor jezelf? BD: Muzikaal gezien zijn we kritisch op onszelf, dat kun je wel zeggen. PH: Het moet goed zijn, een nieuw nummer spelen we dan ook zoveel mogelijk, tot we het kotsbeu zijn. DHM: Is dat dan niet nadelig voor de spontaniteit op het podium? PH: Nee, integendeel, als je een nieuw nummer gewoon rot speelt op de repetitie dan wek je een soort frustratie op die er op het podium uitkomt, dan geef je gewoon alles. DHM: Ik heb de indruk dat er alsmaar minder mensen naar optredens gaan, ervaren jullie dat ook als groep? KV: Er komt inderdaad alsmaar minder volk naar optredens.

JEB: We hebben daar zelf niet echt veel last van, al zijn er altijd wel optredens waar weinig volk komt opdagen maar dat was vroeger ook al. PH: Dat is vaak streekgebonden, er zijn streken waar er altijd veel volk te zien is en er zijn streken waar geen mens eraan denkt om eens naar een optreden te gaan. Hier in Hoogstraten valt dat allemaal nog best mee. DHM: Een klacht van veel cafébazen en jeugdhuizen is dat de groepen te duur worden, kunnen jullie daar inkomen? PH: Er zijn café's die geen inkom vragen om hun klanten niet voor de kop te stoten, dan is het ergens normaal dat ze de groepen niet meer kunnen betalen. JAB: Je moet er als groep toch ook iets aan overhouden anders is het onmogelijk om onze instrumenten te betalen. We steken niets in onze eigen zak, het wordt allemaal geïnvesteerd in de apparatuur. DHM: Too Cute heeft zowat overal in Hoogstraten op het podium gestaan, gaat dat niet vervelen altijd in dezelfde streek te moeten optreden? KV: Het ligt niet in de bedoeling hier jaren te blijven hangen, we proberen ook verderop. Momenteel zijn we aan het onderhandelen met een aantal boekingskantoren in België en Nederland om ook verderop aan optredens te geraken.

Jr

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE - 014/61.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck


pop DHM: Wat zijn jullie meest in het oog springende aktiviteiten voor de toekomst? KV: Het hoogtepunt van dit jaar worden een tweetal optredens in Duitsland aan de Zwitserse grens, waarvan 1 op een festival ongeveer zo groot als Akkerpop. Vorig jaar hebben we ook opgetreden in Duitsland, dat was heel tof. Het publiek is er veel enthousiaster dan hier, misschien komt dat omdat er in Duitsland heel weinig groepen zijn zoals Too Cute, Het publiek in Vlaanderen is veel kritischer omdat er hier in verhouding veel meer groepen zijn als in Duitsland.

Down Town Crazy naar Flanders Rock

DHM: Hoe kom je aan zoiets, als ik dat vragen mag? KV: We hebben onze manager gestuurd (grapje). Nee, we kennen iemand die ons wel goed vindt en die is douane van beroep. Hij moest voor een maand naar Duitsland voor een opleiding. We hebben hem een pak demo's meegegeven om voor ons een paar optredens te versieren en dat is hem aardig gelukt. DHM: Vertel eens wat meer over die demo die jullie onlangs hebben afgeleverd. JAB: Op de demo staan 6 covers, stuk voor stuk nummers die we erg goed vinden en die we wellicht nog een hele tijd zullen spelen. DHM: Too Cute heeft een zeer uitgebreid repertoire covers en ook op de demo vinden we enkele covers terug, hoe zit het met eigen werk? KV: Vergeet niet dat we eigenlijk nog maar pas bezig zijn, momenteel zijn we druk bezig het repertoire aan te passen aan de zang van Brigitte. De helft van de nummers is wellicht aan vervanging toe. BD: Veel nummers die wij coveren worden in hun originele versie gezongen door ruige, meestal vrij lage mannenstemmen en dat is moeilijk op te vangen door een vrouwenstem zoals die van mij. PH: Wat het eigen werk betreft, er zijn ideeĂŤn en plannen in die richting. Daar moeten we nog eens serieus voor bij elkaar gaan zitten. Wel zal er altijd een zeker percentage covers in ons repertoire blijven zitten en dat mag ook vind ik. Ondanks het feit dat we momenteel allemaal covers spelen, kunnen we toch zeggen dat we een eigen geluid hebben. We zijn ook aan het afstappen van de meer bekende voor de hand liggende covers. DHM: Bewust kiezen voor meer kwaliteitsrock? PH: Ja, dat is absoluut de bedoeling. Na nog wat nagekaart te hebben werd het tijd voor de groep om het repetitiehok in te duiken. Het resultaat van al die repetities kun je gaan bekijken of liever beluisteren op volgende plaatsen en data: 't Smidje, Rijsbergen (NL), 15 december. Klomp, Etten-Leur (NL), 26 januari. Daarnaast ging Too Cute, zoals u al kon lezen, voor een tweetal optredens naar Duitsland en dat op 23, 24 en 25 november.

Voor inlichtingen, boekingen en hun onlangs verschenen demo (met covers van o.m. Fatal Flowers, Neil Voung en The Beatles) kun je terecht op volgend adres: Karel Verheijen, Meerseweg 17, 2321 Meer, tel. 03/315.00.49.•

Dit zijn de jongens van de streekeigen muziekgroep Down Town Crazy: Bart van Delm, Jef Krols, Henk Van der Sijpt en Jef Kimpe. Op 15 december gaan ze naar Hasselt om te laten horen wat ze kunnen op de finale van FLANDERS ROCKCONCOURS.

uIscr

wand- en vloertegels

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! 37


REGIONAAL

De oorlog en mijn heem Hoe ouder hij werd hoe meer hij over vroeger vertelde. Vooral de kindertijd in het dorp en zeker de oorlog waren de grote onderwerpen. Bij veel mensen stijgt de belangstelling voor de eigen streek eenmaal men zelf een halve eeuw geschiedenis rijk is. Ook de Tweede Wereldoorlog blift voor velen een obsessie die de periode 1940- '45 bewust hebben beleefd. Ouderen zijn soms licht verontwaardigd omdat de jeugd deze belangstelling niet of maar nauwelijks kent. Voor hen is het allemaal 'iets uit grootvaders tijd'. Voor de gepensioneerden en laatste getuigen is het soms een aanleiding om hun kennis aan het papier toe te t'ertrouwen.

Heerlijkheden Onder de titel 'Op stap langs heerlijkheden' verscheen een boek dat volledig is gewijd aan de oude internationale weg van Turnhout naar Zevenbergen (NL) en de daarlangs gelegen plaatsen Merksplas, Wortel, Hoogstraten, Minderhout, Meer in België en Zundert, Sprundel, St.-Willibrord, Hoeven en EttenLeur in Nederland. Het zijn oude steden en dorpen die dikwijls het predikaat 'heerlijkheid' in menig opzicht verdienen. De schrijver, H. Hezemans van Sprundel, vertelt uitvoerig hoe in 1649 Amalia van Solms, de jonge weduwe van de roemrijke Frederik Hendrik, over deze baan van Turnhout naar Zevenbergen reisde, waarbij ze het middagmaal in Hoogstraten gebruikte. Deze historische belangrijke stad was blijkbaar toen reeds een gastronomisch centrum. Over Hoogstraten vertelt Hezemans dat 'in de stad met de kathedraal van de Kempen, in de 17de eeuw schilderwerken werden gemaakt en kerkorgels gebouwd die over deze baan naar noord en zuid werden vervoerd'. In oorlogstijd was de weg van groot strategisch belang. Ook voor de toerist en fietser blijft het een route vol afwisseling doorheen het stroomgebied van de Mark. Het boek bevat 40 bladzijden (A4-formaat), geniet, rijk geïllustreerd, en verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van 200 fr.

Erfgoed Samenvallend met de 'Campagne Industrieel Erfgoed' organiseert het Instituut voor Conservatie en Restauratie in Gent vanaf 1 december een eerste grondige postgraduaatcyclus 'industriële archeologie' in Vlaanderen. De cursus omvat in totaal zes zaterdagen van 9 tot 18 uur en één zaterdag met plaatsbezoeken aan de industriële sites. Meer informatie over deze cyclus kan bekomen worden bij het Instituut voor Conservatie en Restauratie vzw, Zwartezusterstraat 34, 9000 Gent, tel. 091-25.42.90 of fax. 091-23.46.36 of ook telefonisch via het secretariaat van de Campagne Industrieel Erfgoed, nr. 056-35.91.02.

Kunstbezit De vierde aflevering, jaargang 1990, van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen is een prachtige uitgave over 'De Landcommanderij Alden Biesen'. Het enorme kasteel Alden Biesen in Bilzen-Rijkhoven nabij Hasselt is thans een internationaal cultureel ontmoetings- en vormingscentrum op een strategische plaats waar België, Nederland en Duitsland elkaar raken. Oorspronkelijk, vanaf 1220, was Alden Biesen een landcommanderij van de Duitse Orde. Deze editie van Openbaar Kunstbezit, 40 blz., is prachtig geïllustreerd en tevens een handige gids bij een bezoek aan dit complex. Het Mededelingenblad, bijvoegsel bij 0KV 90/4, telt 24 bladzijden.

Vakantie 0p zondag 17 maart organiseert het Vakantiecafé-Vakantiegenoegens een reisuitwisselingsdag in De Linde te Retie. De bedoeling van dit opzet is dat reislustigen die op zoek zijn naar goede informatie, geholpen worden door mensen die een vakantiestreek goed kennen. Vakantiegenoegens zoekt geïnteresseerde vertellers die hun vakantiestreek willen voorstellen, gezellig aan een tafeltje met foto's, souvenirs en documentatie. Belangstellenden nemen contact op met Vakantiegenoegens, Kasteelstraat 67, 2470 Retie, tel.nr.: 014- 37.80.98.

Dejaargang 1991 biedt: 1. Het Stedelijk Museum Vanderkelen-Mertens, 2. Ex-libris, 3. Hedendaagse architectuur en 4. De SintBaafskathedraal in Gent. Een abonnement kost 600 fr. voor vier afleveringen + 4x Mededelingenblad + een Museumkaart. De aflevering 'De landcommanderij Alden Biesen' is ook los te verkrijgen door storting van 180 fr. op rek.nr . 448-0007361-87 van 0KV.

Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering H. Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278 1]

Warande In het cultureel centrum De Warande in Turnhout kan men nog tot 9 december een bezoek brengen aan een unieke tentoonstelling. Drie kunstenaars die van geduld hun hobby maakten laten hier iets zien van hun kunnen. De wandtapijten van Lea Mertens, het kantwerk van Suzanne De Clercq en de batikkunst van Jos De Beule zijn uitgewerkt volgens de authentieke werkwijzen. De tentoonstelling is toegankelijk op dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.


REGIONAAL

Werkloosheid Op basis van de trirnesteriële RVA-statistieken heeft de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen een onderzoek uitgevoerd naar de evolutie van de werkloosheid in de gemeenten van het arrondissement Turnhout tijdens de periode 30.09.88-30.09.90. Op 30september 1990 waren er in dit gebied 12.793 personen werkloos. In twee jaar verminderde de werkloosheid met 2.857 eenheden. De hoogste daling noteert men in de regio Rijkevorsel-Hoogstraten en in de Zuiderkempen: Rijkevorsel - 1,9 07o en Hoogstraten - 1,2%.

Ulicoten In het sfeervolle heemhuis an de heemkundekring Amalia van Soims, het oud-gemeentehuis van Baarle-Hertog, werd het dagboek 'Bezetting en Bevrijding van een Brabants grensdorp' van Piet Geerts officieel gepresenteerd. Zowel de voorzitter van de heemkundekring als J. de Jong, drukker-uitgever, waren vol lof over het vlijtige schrijfwerk van Piet Geerts. De auteur werd geboren in 1921 te Baarle-Hertog en verhuisde later naar Alphen. Tijdens de oorlog woonde het gezin Geerts aan de Maaij kant in Ulicoten. Van donderdag 28 oktober 1943 tot zaterdag 28 oktober 1944 beschrijft hij nauwkeurig de lange weg naar de bevrijding. Onder vaak

moeilijke omstandigheden schreef Piet Geerts in de ouderlijke boerderij dagelijks in zijn dagboek. Het resultaat is een precies ooggetuigeverslag van wat er zich gedurende die zwarte periode in en vooral ook om Ulicoten afspeelde. Het is een lang verhaal zoals dat door velen in deze landelijke grensstreek is ervaren. Daarom is deze geschiedenis van betekenis voor de gehele Nederlands-Belgische grensstreek in de Kempen. 'Dagboek Bezetting & Bevrijding Brabants Grensdorp' door Piet Geerts is een gebonden uitgave van uitgeverij de Jong, BaarleNassau. Het werk telt 304 bladzijden (A4-formaat), is mooi geïllustreerd met tekeningen en foto's en kost 45 gulden.

Rerum Novarum Het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) van het arrondissement Turnhout heeft zijn nieuw jaarprogramma voorgesteld onder het algemene thema 'Tussen mensen geen grenzen'. Hoofdaccent van deze jaarwerking wordt de viering van 100 jaar Rerum Novarum. Op zondag 26 mei wordt het brede publiek, alle leden van de beweging met hun gezin, in het stadscentrum van Brugge verwacht voor een feestelijke dag. In de periode januari-februari vormen de nieuwjaarsontmoetingen een ideaal moment om deze dag te propageren. Volgens de verbondsvoorzitter Jef Bouwen is deze verjaardag een uitstekende gelegenheid om zich te bezinnen over de wij ze waarop de christelijke arbeidersbeweging vandaag en uioigen in onze eigen leefomgeving en wereldwijd ccii stiiiiulaiis kun blijven ter bevordering van de onderlinge solidariteit. Verder vraagt de voorzitter ook aandacht voor de statuten, de bestuursverkiezingen en de verjonging van de beweging. 'Via zijn eensgezindheid in de verscheidenheid van Lijil deeltakken kan het ACW een belangrijke hefboom blijven voor de globale emancipatie van de werknemersbevolking.'

Zakenlunchcyclus Het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden van de Kempen wil via een zakenlunchcyclus een forum bieden voor ontmoeting en collegiaal contact. Op 14 november werd de reeks geopend door staatssecretaris J. Dupré met 'een tussentijdse evaluatie van de institutionele hervormingen'. Woensdag 9 januari spreekt J. Hinnekens, voorzitter van de Belgische Boerenbond, over: '100 jaar Boerenbond: sociale, economische en politieke toekomstvisie'; 6 februari J. Briers, afgevaardigd-beheerder Festival van Vlaanderen; 6 maart E. Jacquemyn, afgevaardigdbeheerder Stichting Flanders Technology en op 8 mei P. Martens, algemeen directeur Hoger Instituut der Kempen.•

Drukker-uitgever J. de Jong overhandigt bloenen aan de echtgenote terwijl auteur Piet Geerts de omslag van het prachtige boek bewondert.

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

'CATTLEYA' PaJ & May Van Huffe-Van Dyck

Bloemensierkunst

Leopodstraat 60, 2330 Merksplas

39


RIJDEN**# h

N.V. GARAGE VAN USSEL

..

~

IS PLEZANT,

t

0

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 031314 68 60

Oplossing vorige maand op pagina 23

4

,

4

li

10

t .B

9. .40

tjA,

4 •, ,%

44

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

-45

&

AB

3 4

GARAGE VAN DER VLIET

ç

Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

c 8 g 40 14 Al

43 All

4'

GM GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

40

IIDLYH GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Horizontaal wapen - gemeenteweide slagvaardig - plaats in Groningen mijnheer - uitroep - hit van Clouseau soort onderwijs trek - ontkenning - niet raak - wapen stad in België - gevoel vochtig - water doorlatend - laagte ploeg - loofboom (mv.) - spieet herdersspel graanpakhuis - lijmerig spreken - wapen laat - snelle loop - plechtige gelofte uniek - voorzetsel bloem - hoofd - kunstwerk - open strook in bos boom - bloem - Europeaan - vogel inhoudsmaat - deel v. rekenkundige bewerking herfsttijd - stroom in Frankrijk. Vertikaal eiergerecht - stengels mannetjeshond - holte in muur zilver - meisjesnaam - leiband - uitroep schei - Indonesisch dorp - atmosfeer gelijk - grondsoort verkwikken - Europeaan - Europese taal internationale trein - inhoudsmaat - wor tel vorm van komen jong dier - wenden - slot veel meer dan één - meisjesnaam - meubelstuk bij woord - alleenzang een zekere - ophijsen - meetlat naschrift - land in Afrika - gewoonterecht - regeringsreglement wapen - vaartuig kerkbewaarder - het spreken


Burgerlijke stand

Wij zoeken de Boudewijn's en de Fabiola's van onze gemeente.

Geboortes

Maar ook de Leopold's, de Albert's, de Astrid's en de Elisabeth 's.

n:1

E Q~~

1 oktober: Jens, zoon van Paul Bogaerts en Christel Tilburgs, Gustaaf Segersstraat 18, Hoogstraten. 2 oktober: ilse, dochter van Johan Fens en Alida Melissant, Dokter Gommersstraat 13, Meerle. 4 oktober: Koen, zoon van Herman Van Aert en Anita Haneveer, Maaihoek 4, Meer. 9 oktober: Silvie, dochter van Luc Eelen en Carla Vervoort, Gelmelstraat 81, Hoogstraten. 12 oktober: Sophie, dochter van Jan Hendrickx en Linda Mertens, Karel Boomstraat 19, Hoogstraten. 13 oktober: Kris, zoon van Guido Hendrickx en Els Pauwels, Ulicotenseweg 28, Meerle. 14 oktober: Glenn, zoon van Luc Brosens en Ingrid Martens, Terbeeksestraat 7a, Meer. 15 oktober: Britt, dochter van Alfons Van Looveren en Christine Aertsen, Hinnenboomstraat 7b, Hoogstraten. 20 oktober: Jeroen, zoon van Luc van Dun en Rita Goetschalckx, Minderhoutsestraat 30, Hoogstraten. 22 oktober: Stephanie, dochter van Guido Martens en Frieda Govaerts, Poeleinde 3b, Wortel.

Het is op 15 december 30 jaar geleden dat kardinaal Van Roey te Brussel het huwelijk inzegende van koning l3oudewijn en dona Fabiola. Voor het eerst in 25 jaar had België weer een koningin. Om het jubileum een heel klein beetje mee te vieren hadden wij graag alle 'koninklijke petekinderen', geboren in Hoogsiraten of er reeds meer dan 5 jaar wonende, willen kennen om hen een kleine attentie aan te bieden. Wij vragen dat iedere 'zevende' zoon of dochter, en tevens petekind van de huidige of voormalige koning of koningin, zich zou melden tner naam, voornaam, geboortedalum, geboorteplaats, huidig adres en (liefst ook) telefoonnummer. En dit vtér 6 decem-

ber op ons redakticadres.

Ouders of bekenden van (uitgeweken) koninklijke petekinderen mogen hen ook 'verklikken'. Het zou jammer zijn mocht door onwetendheid iemand op ons lijstje ontbreken. In ons januarinummer verneemt u meer over onze 'alternatieve jubilé'. $

[j Huwelijken 18 augustus: Rudi Goos, Blauwbossen 3, Minderhout en Ann Hannaert, Eikenbosstraat 33, St. Genesius-Rode. Nieuw adres: Leeuwerikenstr. 47/B73, Heverlee. 7 september: Ronny Van Boxel, Chaamseweg 6, Meerle en Esmeralda Gorissen, Klein Molenweg 86, Stabroek. Nieuw adres: Heidemolenbaan 40, Westmalle. 21 september: Gustaaf Sterkens, Poeleinde 36, Wortel en Karine Geens, Looi 1, Rijkevorsel. Nieuw adres: Langenberg 11, Wortel. 28 september: Gerard Kruijt, Heibergstraat 38, Meerle en Femke Boeghorn, Putakker 35, Breda/NL. Nieuw adres: Putakker 35, Breda/NL. 5 oktober: Luc Van De Locht-Van Gestel, Veidvoort 8, Wuustwezel en Francine Van Dyck, Moerstraat 76, Hoogstraten. Nieuw adres: Bremstraat 4, Wuustwezel.

5 oktober: Ene Van Weereld en Ilse Van Opstal, Minderhoutsestr. 3d, Hoogstraten. 12 oktober: Jacob Martens, John Lijsenstraat 43, Meer en EIsa Versteynen, Meerle 31, Ravels. Nieuw adres: John Lijsenstraat 43, Meer. 19 oktober: René Smouts en Lydia Cleymans, Lindendreef 9, Hoogstraten. 27 oktober: Eddy Anthonissen, Terbeekseweg 27, Wuustwezel en Ilse Brosens, Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten. Nieuw adres: Dorpsstraat 51, Brecht (St. Lenaarts). 27 oktober: Johan Neyts, L. Van Oudenaerdestr. 2, Blankenberge en Maria Schalk, Eindsestr. 2, Meer. Nieuw adres: Tervuursestwg.

52 54, Heverlee. -

26 oktober: Gustaaf Van Opstal en Elisabeth Van Camp, St. Janstraat 3, Wortel.

j

Overlijdens

2 oktober: Leopold Keustermans, 67 jaar, echtgenoot van Renée Leunen, Jaak Aertslaan 12, Hoogstraten. 10 oktober: Joseph Cools, 58 jaar, echtgenoot van Maria Jochems, Meerdorp 17, Meer. 12 oktober: Jacqueline Cluyssen, 52 jaar, echtgenote van Emiel Weyts, Gelmelstraat

125, Hoogstraten. 17 oktober: Jozef Boudewijns, 63 jaar,echtgenoot van Anna Verhoeven, Heerle 51 Meerle. 25 oktober: Frans Van Dyck, 89 jaar, ongehuwd, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 27 oktober: Maria Wouters, 85 jaar, echtgenote van Hendrik Van Bavel, Grote Plaats 56,

Wortel.

\Ø\S 03IrnSk Ulki

03)

41


Op stap ïn...

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Café

-

frituur

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

., Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 031314 3264 Ook op woensdag.

Café

\.

discobar

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

/ vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

42

MINDERHOUT HOOGSTR Zaterdag 1 december: GESCHENKENBEURS van 14 tot 20 uur in de Pax, ingericht door de Wereidwinkel. Optreden van het WOSH-koor, om 20.30 uur in de zaal Cecilia. Zondag 2 december: GESCHENKENBEURS van 10 tot 18 uur in de Pax. Zaterdag 8 december: Optreden van MARCKRIVER JAZZBAND in de Tuinbouwschool. Zondag 9 december: RADIOMIS vanuit de St. -Catharinakerk HONDENTENTOONSTELLING in de Veiling, ingericht door de Kempische Kynologen. Donderdag 13 december: Alg. Vergadering GEMEENSCHAPSRAADom 20 uur in het Stadhuis. Vrijdag 14 december: KERSTCONCERT door het Leuvens Universitair Koor, om 20 uur in de Katharinakerk, ingericht door het Davidsfonds. Zaterdag 15 december: TENTOONSTELLING van laureaten uit 5 kunstakademies, in IKO van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Zondag 16 december: TENTOONSTELLING van laureaten uit 5 kunstakademies, in IKO van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Woensdag 19 december: KAVKERSTFEEST in de Pax. Zaterdag 22 december: SPORTLAUREATENVIERING om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker, ingericht door de Sportraad. KERSTFEEST van St.-Cecilia, om 18 uur in de feestzaal. TENTOONSTELLING van werk van laureaten uit 5 akademies, in IKO van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Zondag 23 december: TENTOONSTELLING van werk van laureaten uit 5 akademies, in IKO van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Taverne - Restaurant IJssalon

rouwers

Van Aerlselaerplein 16 2320Hoogstraten Tel. 0313143245 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdu as!

Zaterdag 1 december: MUZIEKHAPPENING. De Marckezonen ontvangen 'Broederband' uit Rijkevorsel en 'Vermaak na Arbeid' uit Turnhout. Zondag 2 december: SINTERKLAASFEEST, georganiseerd door FC Boskant in de kantine en eveneens SINTERKLAASBEZOEK in de parochiezaal, op verzoek van KAV, KWB, KVLV en LG. Zaterdag 15 en zondag 16 december: HOBBY-TENTOONSTELLNG in de parochiezaal, ingericht door KWB-KAV. Woensdag 12 december: KERSTFEEST van KAV. Woensdag 19 december: KERSTFEEST van KVLV en KBG.

HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

1115

áä

WORTEL Zaterdag 1 december: SINTERKLAAS in de parochiezaal op uitnodiging van de Wortelse verenigingen. Zaterdag 8 december: PAPIERSLAG van de KLJ, vanaf 9 uur. SINTERKLAAS komt op bezoek in het Slot.

T -

MEER Zaterdag 8 december: 50-JARIGEN vieren feest in de parochiezaal (KWB). Woensdag 12 december: KERSTFEEST van KVLV om 13.30 uur in de parochiezaal. Zaterdag 15 december: MUZIEKAVOND van de Brassband in Zaal Kunst en Volk vanaf 19 uur. Woensdag 19 december: KERSTFEEST v.d. gepensioneerden om 14 uur in de parochiezaal.


AGENDA Zaterdag 22 december: TONEELVOORSTELLING van het Heidebloempje met 'Blaise', en optreden van de Brassband, vanaf 19 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Optreden van BIG DADDY AND THE STEAMLINE (r en b) in de Mussenakker. Maandag 24 december; KERSTFEEST van KFC-jeugd in de kantine. Woensdag 26 december: TONEEL van het Heidebloempje met het stuk 'Blaise', en optreden van de Brassband vanaf 19 uur in Zaal vr Kunst en Volk. BLOEDINZAMELING in de school aan de Terbeeksestraat. Zaterdag 29 december: TONEEL van het Heidebloempje met 'Blaise' en optreden van de Brassband, om 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk. Maandag 31 december: DOORDOEN: overal maar vooral in de Mussenakker waar lidkaart + eten + drank slechts 500 Fr. kost. Van 's gelijke!

ROMA 't SLOT WORTEL .1

Openingsuren:

(j

MEERLE Zaterdag 8 december: BONTE AVOND door de Chiro, om 19.30 uur in de parochiezaal. Zondag 9 december: KLUBKAMPIOENSCHAP eet VOGELTENTOONSTELLING van vogelvereniging De Goudvink in café De Volksvriend. Maandag 10 december: BLOEDINZAMELING van 17.30 tot 20.30 uur in de parochiezaal. Zaterdag 29 december: KAMPIOENENVIERING van de NOORDERVLUCHT, om 20 uur in Café De Volksvriend. Zaterdag 29 en zondag 30 december: HOBBY-TENTOONSTELLING van KAVKWB in de parochiezaal. Zaterdag van 16 tot 20 en zondag van 10 tot 20 uur.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 1 december: SINTERKLAASFEEST voor de kinderen van EKMoederbond. Woensdag 12 december: KERSTFEEST van KAV. Donderdag 13 december: KERSTFEEST van KBG en FEEST VAN ST. LUCIA met misviering in de kapel. Woensdag 19 december: KERSTFEEST van KVLV. Donderdag 27 december: KERSTKINDERFEEST van KAV.

: 20.30-24.00 u. 20.00- 1.00 u. :19.00- I.00u. 14.00-I9.00u.

* donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

RADIO CONTINU (FM 105.4)

Kaartwedstrij den Hoogstraten Vrijdag 30 november: Kaartavond in de Gemeenteschool om 19.30 uur. Vrijdag 14 december: Kaartavond in de Fax om 19.30 uur. Vrijdag 21 december: Kaartavond in de Pax om 19.30 uur.

Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

ICARUS taveme feestzaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmeistraat 2 Hoogstraten Calé-restaurant

-

Strijbeek 16 Meerle Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-323 11

Wortel Vrijdag 28 december: Kaartavond van KWB, vanaf 19.30 uur in de parochiezaal.

Meer Zaterdag 1 december: Kaartavond van de Brassband in Zaal vr Kunst en Volk vanaf 19 uur. Maandag 3 december: Kaartavond Landel. Gilde vanaf 20 uur in 't Boerenzaaltje. Vrijdag 7 en 21 december: Kaartavond KFCMeer Jeugd vanaf 19 uur in de kantine.

Meerle Zaterdag 29 december: Kaartwedstrijd KAVKWB om 20 uur in de parochiezaal. Zaterdag 22december: Mosselfeest v.d K.L.J. in de parochiezaal. Inschrijvingen vindt u in de brievenbus.

DE GRENS -; 1

13, 20 december, van 19.30 tot 20.30 uur in de parochiezaal (KVLV). Cyclocross in Meer op zondag 2 december in de Mosten vanaf 13 uur.

Volleybal in Minderhout, op dinsdagen 4 en 18 december. Sporthal Spijker van 21 tot 22 uur (KVLV).

Veldritten voor C- en D-renners rond de terreinen van de Boskant op zondag 23 december. Pony-indoor in de Manège op Hal op woensdag 26 december, ingericht door De Paardenvrienden. Wandelen in Meersel-Dreef: Wandelciub Markdal wandelt in Dreef. Vertrek om 14 uur aan de Paters.

INFO EN VORMING Hoogstraten Dinsdagen 4 en 18 december: Hardangerborduren, om 19 uur in de Pax (KAV). Donderdag 6 december: KVLV-vergadering met thema 'Weet wat je drinkt' om 19.30 uur in Fax. Woensdag 12 december: Lezing met dia's over HET VERHAAL VAN DE BELGISCHE MOUNT EVEREST EXPEDITIE, door André Peeters, om 20 uur in het auditorium van het Seminarie. Donderdag 13 december: Bakkursus om 13.30 uur en 19 uur in de Pax (KVLV).

Minderhout

SPORT EN SPEL -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

Yoga in Minderhout op de donderdagen 6,

Volksdansen in Hoogstraten op woensdag 12 dec. om 13.30 uur in de Pax (KVLV) en in Minderhout op ma. 3 en di. 18 december in de parochiezaal van 13 tot 15.30 uur.

Maandagen 3, 10 en 17 december: Handwerkschaduwborduren in de parochiezaal van 13 tot 16 uur (KVLV). Maandag 3 december: Agra-Milieu praatgroep van KVLV. Dinsdagen 4 en 18 december: schilderen op zijde in de parochiezaal (KVLV).

Meer Donderdag 13 december: Reisverslag met dia's door Wim Janssens in 't Boerenzaaltje. Vrijdag 14 december: kerststukjes maken met JKAV in de parochiezaal. Dinsdag 18 december: kerststukjes maken met KVLV-jongeren, om 20 uur in de parochiezaal. Woensdag 19 december: les over voetverzorging, om 13 uur in 't Boerinnenzaaltje. b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS nitgevering Loenhoutseweg 34 2320 Hoogsiraten tel.: 03/314.5504 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE:tel,: 314.49.11 H.R.T,: 44,797 B.T.W.: 419.121.756 I3ANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20

2323 Hoogstraten 43


7

111111

.. Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

HUISDOKTERS Weekend van 2 december: DR. L. VER-

MANDER, Meerleseweg 24-A, Meer, tel.

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorse! -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage

315.85.11.

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS

[f7 APOTHEKERS

snooker

Tennisclub

de,VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 031314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

Van 30 november tot 7 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 7 tot 14 december: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdag 8 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14. 57. 24. Van 14 tot 21 december: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 21, St.-Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdag 15 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 21 tot 28 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04. Van 28 december tot 4januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

Huwelijken Bals fuiven en klein P A

BART VORSSELMANS

,

Tel 03/3 15 76 26

$13STING

MARC VANLUFFELEN Tel 03 / 314 75 78

VRIJHEID 29

44

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilË 0~jl RE nt AUTOVERHUUR St Lenaariseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers

-

TANDARTSEN Hal 14 2322 Minderhout

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

Desmedtstraat 36

© Indoorens squash

-

Tel.03/314.51.33

Weekend van 9 december: DR. L. ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48. Weekend van 16 december: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstr. 29, Minderhout, tel. 314.31.66. Weekend van 23 december: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02. 25 december: DR. D. ROBBEN, Leemstr. 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48. Weekend van 30 december: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 5, Meer, tel. 315.84.74.

-

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

1 en 2 december: P. NAULAERTS, V. Aertselaerstr. 20, Hoogstraten, tel. 3 14.38.88. 8 en 9 december: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten, te!. 3 14.45.40. 15 en 16 december: S. ROUSSEUA, Markt 4, Merksplas, tel. 014/63.35.20. 22 en 28 december: M. SCHRIJVERS, Molenzijde 2C, Merksplas, tel. 014/63.35.20. 25 december: L. VAN DER DONCK, Pt.Ceulemansstr. 6, Merksplas, tel. 014/63.38.44. 29-30 december: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar, te!. 014/61.58.50.

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel

Tel. 03/314.73.00

Attentie medewerkers Omwille van de komende feestdagen, wordt uw kopij verwacht op zondag 9 december. Dorps- en sportrubrieken op woensdag 12 december.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.