november 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 67 NOVEMBER 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Sterke man

MONGO zwarte kunst in IKO 3 t/m 11 nov.

J

J

Frans Wouters 1

Klein Franske


L UIM

T3Cn n J nu

Weidelijk stofzuigen

Het Slim Burokevz'

Het Slim Buroke vzw

Het is maandag 15 oktober. Een maandag als alle andere, denkt u? Niet zo voor de jagers. Die trekken er vandaag voor de eerste keer dit seizoen op uit om 'te oogsten', zoals ze dat graag noemen. Wanneer we bij Albert aan komen, staat hij met de handen op de rug toe te kijken hoe drie percelen verder twee jagers en een drager de velden afspeuren. De vaarzen van Alberts petekind, dat op Klein Eyssel woont, springen met geheven staart mee. De honden hebben meer oog voor dit dolle vertier dan voor het eventuele jachtwild. Albert: Kom, we gaan binnen zitten, want ik kan dat niet aanzien. DHM: Maar Albert, die mannen houden toch de natuur in evenwicht. Albert: Ach jong. Ge ziet ze van een heel jaar niet. En nu 'peuren' ze het laatste konijntje uit de kant. DHM: Maar als ze weidelijk jagen, Albert, dan is er toch niks op tegen. Albert: Zeker niet. Maar tussen zeggen en doen is er een groot verschil. Ik zou wel eens willen weten hoeveel er echt weidelijk jagen. DHM: Ach ja, het is al goed. Albert: Luister, voor alle mensen die eens willen weten hoe gemakkelijk dat allemaal gaat, heb ik een brochure opgemaakt: 'WEIDELIJK STOFZUIGEN': Een handleiding tot beter begrip van het kleindier in de woning'. DHM: Verklaar, Albert!

Albert: (Sluit even de ogen en start dan, schijn baar on voorbereid, op academische toon zijn uiteenzetting) In zekere zin 'jaagt' iedereen in zijn eigen woning. Op spinnen, muizen, vliegen, muggen,... noem maar op. Ik pleit er voor dat we dat 'wild' een eerlijke kans moeten geven. Hoevelen slurpen er, niets ontziend, webben met spin en al de stofzuiger in. Dat noem ik niet weidelijk, hé. Ik ben akkoord, het huis moet niet vol webben hangen. Maar vroeger, voor er stofzuigers waren, borstelden de mensen met een 'half maan' plafonds en muren terwijl de spinnen naar kieren en gaten stoven. Want ge weet toch dat een spin in 1 seconde 100 maal zijn eigen lengte kan afleggen! DHM: Och joh! Albert: En hebt ge er wel eens bij stilgestaan wat voor drama's zich daar in die stofzak afspelen? DHM: Zeg Albert, een spin is maar een insekt hé. Albert: (boos): Een spin is geen insekt! Een spin is een geleedpotige. Géén insekt! Ik snap niet dat gij ooit bij de 2

Hoogstraatse Gazet zijt mogen beginnen dat ge dat niet weet. (terug rustig) Vroeger hadden de mensen een kat om muizen te vangen of om ze weg te houden. Nu kopen ze bij de Quirijnen een pakje muizenvallen en als de muis gevangen is, gooien ze die met klem en al de vuilbak in. Dat noem ik niet weidelijk, hé. Met een kat krijgt de muis een eerlijke kans. Met zo'n 'nekslagval' niet. DHM: Geef eens enkele aspekten van weidelijk stofzuigen of andere opruimingswerkzaamheden. Albert: Eerst en vooral is een goede kennis van het 'wild' vereist. Wij noemen bijvoorbeeld alles 'spinnekoppen', maar vergeet niet dat er in uw huis misschien 10 verschillende soorten zitten. De meesten daarvan vang ik hier met mijn zelfontworpen 'spinnenknijper' en zet ik daarna terug buiten omdat het eenvoudigweg een buitenspin is die binnengesukkeld is. In mijn brochure is ook een groot gedeelte gewijd aan de kennis van het web. Een spin met een goed gesponnen web is in de regel nog jong en mag dus niet gedood worden. Zelfs wanneer u een web opzuigt moet dat eerst bekeken worden met een verwondering als voor een kantwerkje. Muizenvallen moeten de muis levend laten zodat ze teruggezet kan worden, eventueel dan maar bij de buren. Maak ook een onderscheid tussen de Mus Musculus, de gewone muis, en de Sorex, de spitsmuis, die in geen geval mag gedood worden. Mollen moeten steeds levend opgespit worden en middels een emmer in het midden van een wei terug uitgezet. Muggen moeten steeds met een klopper doodgeklopt worden en niet met zo'n chemisch tabletje uitgerookt. Een wesp moet steeds met de hand worden doodgenepen. En zo zou ik nog wel een tijdje kunnen doorgaan. Maar in mijn brochure kan ik daar allemaal wat dieper op in gaan. DHM: De mensen gaan zich dat toch niet aantrekken zeker.

Albert: Sommigen wel, sommigen niet. Maar wie mag de jagers dan een steen toewerpen als hij niet eens respekt kan opbrengen voor zijn eigen kleine fauna. Allee, hoeveel mensen zitten er niet met ontzag op TV naar het weven van een web te kijken. En dan hangt daar even later 'live' een web en 'floeps', de stofzuiger in als was het een ordinaire stofpluis.

4

DHM: Als ge zo bekijkt, ja, d'r zit wel wat in. Albert: Zeg ik moet de brochure nog laten drukken maar ik weet niet op hoeveel exemplaren. Kunt gij uw lezers eens vragen of ze nu al willen bestellen zodat ik iets weet...

(Lezer, wilt gij nu bestellen?...) en vraag aan uw baas eens of hij het voor een prijske kan laten drukken...

(Baas, wilt gij voor een prijske 5000 exemplaren drukken?) Terug thuisgekomen zie ik mijn nietsvermoedende vrouw de garage stofzuigen. Heelder webben floepen de zilveren buis in. Na een verkorte replika van Alberts pleidooi trapt zij beheerst de stofzuiger in 0FF. Het werkt, denk ik. Tot ze zegt: Daar bij de Gazet de Jan gaan uithangen, dat kunt ge wel hé. Maar als er gewerkt moet worden, hebt ge'r altijd een uitleg voor. Terug naar af. De brochure WEIDELIJK STOFZUIGEN kan besteld worden bij Het Slim Buroke, Schoorbeek 8a of op ons redaktie-adres. Kostprijs 100 fr. •


mon, in de moond Hollandse herrieschoppers komen zich achteraf verontschuldigen. Belgen doen dat niet Hij is een man die letterlijk buitenmaats is, 'een boom van een vent' zou Willem Vermandere zingen. Buitenmaats, te klein of te groot, te dik of te dun, meestal is een mens daar niet zo gelukkig mee. Zo niet Frans Wouters, die 1 meter 96 lang en 160 kg zwaar, deze capacitei ten in het dagelijks leven ten volle benut, er met zwier mee omgaat, zouden wij zeggen. We gingen eens luisteren hoe het 'klein Franske' in zijn leven verlopen is, die 41 jaren dat hij hier op aarde rondloopt. Als 13-jarige in de Zondagsvriend Ik ben van Meerhout, daar heb ik mijn eerste levensjaren doorgebracht. Op mijn 1 ide verhuisden we voor 3 jaar naar Vorst, we woonden daar öp een boerderij en ik ben daar eventjes een klein beetje beroemd geweest. Dat kwam zo: ik moest thuis meehelpen en dan gebeurde het dat er zakken moesten gedragen worden. Het was voor mij niet moeilijk om met 110kg op mijn rug rond de boer-

vriend. Mijn vader vond dat maar niks. 'Ik wil niet dat ze onze Frans gaan afbeulen of forceren,' zei hij. Dus dat ging niet door, spijtig toch wel, want dan was mijn leven wellicht anders verlopen. Dan had ik mijn lijf kunnen gebruiken waar het voor gemaakt is, meer voor sportieve dingen. Daar zou ik nu niet meer aan moeten beginnen, nu lijk ik meer op een papzak. Op mijn 13de verhuisden we terug naar Meerhout en een groot stuk van mijn hart is daar nog altijd. Ik voel me nog Meerhoutenaar en

Frans Wou Iers woond, nee. Er is daar geen dorpsleven, ieder leeft er in een wereld apart en buiten het werk heeft men weinig met elkaar te maken; er zijn geen winkels, geen café, er is amper verenigingsleven... Zo was ik het in Meerhout niet gewoon, daar was het van 'Çoiske hier' en 'Çoiske daar'... Van dat 'Çoiske' hebben ze hier later 'klein Franske' gemaakt.

Nèt niet naar Japan Ik ben verschillende jaren bezig geweest met Japanse gevechtssport. In Meerhout was ik daar al mee begonnen, later ook in Mol en Geel. Ook in Hoogstraten heb ik een club gehad. Toen ik lste Dan was (zwarte gordel) heeft het niet veel gescheeld of ik was 6de Dan geworden. Maar daarvoor moest ik naar Japan. Dat was niet zo'n groot probleem want de club sponsorde mij. Met bal en tombola

1

!!!

Coiske in de lagere school in Meerhout.

Zo vader, zo zoon. Al doet kleine Tom nog zo zijn best, hij zal nog moeten groeien om vaders omvang te evenaren.

derij te wandelen. Wij vonden dat thuis niet zo ongewoon maar een kennis rapporteerde dat aan het blad De Zondagsvriend. En ja, daar kwam een journalist op af. Ik kreeg zo'n ransel van het leger op mijn rug, die werd geladen met een vracht van 110 kg aan stenen en zo moest ik rond het huis gaan. Er kwam een foto in De Zondagsvriend en later kwamen mensen van dat blad mijn vader opzoeken om hem te vragen mij naar een sportschool te sturen, op kosten van De Zondags-

zou daar ook het liefst wonen, maar ja, door gevangenenbewaker te worden, dat was in '71, zat de kans om in mijn geboorteplaats te blijven wonen, er niet in. Ik ben in dat beroep begonnen in Brussel, daarna in Antwerpen en Turnhout om tenslotte te stranden in Wortel-Kolonie. Wonen in Wortel-Kolonie, dat was wel mijn eigen keuze. Die huizen daar, zo volop in de natuur, dat stond mij wel aan en zo kwam ik in '79 hier terecht. Ik heb in de Kolonie altijd graag gewerkt, maar ge-

had men het nodige geld bijeen vergaard; 120.00017 voor de reis en de stage gedurende een maand. Dat is toen niet doorgegaan omdat mijn ouders op dat moment verhuisden van Meerhout naar Wortel-Kolonie. Zo'n oudere mensen verplanten, dat brengt heel wat kommer met zich mee en ik vond dat ik hen in die tijd niet alleen kon laten, zo dadelijk na die verhuis. In de club hebben we wel bezoek gehad van Japanse sporters. Die mannen moesten nog-


MAN IN DE MAAND al kijken want die waren zo'n grote zware mannen als ik niet gewoon. Ze konden maar niet begrijpen hoe ik met mijn grote lijf zo vlug kon bewegen. Ze hebben ginder ook wel zware figuren maar dat scheelt toch nog zo'n 20 â 30 kg met mij. Ja, die sport betekende veel in mijn jonge jaren. Dat heeft geduurd tot 10 jaar geleden, toen ben ik getrouwd en heb er een punt achter gezet. Toch is het via die sport dat ik Nora heb leren kennen. Dat kwam zo: een vriendin van haar schreef haar een brief waarin ze de lof zong van mij als sport-lesgever. Nora is dan van Kontich gekomen om eens kennis te maken en zo is het begonnen. Eén keer heb ik me nog laten verleiden om voor krachtpatser te spelen. Dat was in Retie waar een wedstrijd doorging onder de titel 'De sterkste man van de Kempen'. Na afloop kwam ik daar als 6de uit op de 12 deelnemers. In sommige proeven was ik de eerste, zo o.a. het optillen met gestrekte armen van een batterij van een camion, een auto bergop trekken. Er stonden daar ook 5 auto's klaar die op hun kant moesten gelegd worden; 4 daarvan kreeg ik op hun zij; bij de 5de voelde ik mijn armen niet meer. Voor mij was het toen genoeg geweest.

Na 22 jaar staatsdienst, buitenwipper in Highstreet Ik ben met mijn werk in Highstreet begonnen op vraag van Fred (F. Van Ostayen, één van de bazen van Highstreet). In het begin was ik daar helemaal niet voor; zo met het handje open aan de deur gaan staan, dat leek me teveel op bedelen en zo vèr was het met mij nog niet gekomen, vond ik. Maar Fred drong nogal stevig aan en op de vooravond van de opening van de 'nieuwe' Highstreet stelde hij me voor om me daar gewoon in het publiek te mengen, een glaasje mee te drin-

van kledij en hop, naar de Kolonie. Tot ik in het ziekenhuis belandde: een adertje in mijn long gebarsten. Dat was eventjes veel schrik maar gelukkig niet ernstig. Ik zag er echter wel een waarschuwing in en vroeg daarom verlof zonder wedde aan. Dat werd toegestaan en zo kon ik met een gerust hart bij Highstreet blijven werken. Verleden jaar heb ik dan definitief vaarwel gezegd aan de staatsdienst. Nora was intussen begonnen met een frituur bij Highstreet en zo was er voldoende om onze kost te verdienen. Ons werk houdt natuurlijk een zeker risico in, alles hangt af van het wel en wee van Highstreet.

Van garde tot prins karnaval Dat ze me vroegen om garde te spelen tijdens het karnaval van Wortel, zal ook wel met mijn figuur te maken hebben. Ik heb daar ook gebruik van kunnen maken toen ik een zatlap die het wat te bont maakte, uit de feesttent heb gedragen. Even dacht ik toen 'Oeioei, nu krijg ik heel Wortel op mijn nek' maar nee, toen ik weer binnen kwam, werd er geapplaudisseerd. Dat doet dan wel goed want bij dat hele karnalvaisgebeuren voelde ik me soms toch een beetje een buitenstaander. Tenslotte was ik geen Wortels inboorling en om dan als garde te moeten optreden... Ook later, als prins karnaval, kreeg ik soms dat gevoel. Om een goeie prins te zijn moet ge met uw twee voeten in het dorpsieven staan en dat was bij mij niet het geval. We woonden toen nog in de Kolonie en daarbij was ik door mijn werk in Highstreet alle weekends bezig zodat er van het verenigingsleven niet veel in huis kon komen.

In gezelschap van een Japanse meester: 'Die mannen keken er van op dat ik met mijn groot lijf zo vlug kon zijn'.

Prins karna val.

ken en intussen de boel zo,wat in het oog te houden. Hij bood me daarvoor 2.500F per avond en ja, dat leek me ruim betaald, en zo zette ik de eerste stap. Van die dag af ben ik ieder weekend op post geweest, het eerste jaar gekombineerd met mijn werk op de Kolonie. Maar dat was niet vol te houden. Ik had amper tijd om uit te blazen. Het gebeurde dat Nora met mijn uniform van bewaker naar Highstreet kwam, ik verwisselde daar vlug

Tot nu toe zijn we er wel bij gevaren. De voorbije weken heb ik anders wel mijn hart vastgehouden, toen ging in Zundert een nieuwe grote disco open, 't Paaltje, met een zelfde capaciteit als Highstreet. Ik vind het zelf vreemd maar daardoor hebben we geen klant minder gehad. Integendeel, het was op de avond van de opening van die nieuwe disco, bij ons overdruk. En dat wil wat zeggen! Dan staan er soms 400 man aan te schuiven om binnen te mogen. Met kleine groepjes worden ze dan binnen gelaten, 10 gaan er buiten en dan mogen er weer 10 in. En de anderen blijven geduldig wachten. Kurieus hé.

Veiligheid voor alles

22 Jaar staatsdienst en 1 keer ajwezig: tijdens de stak iiigdug.

Waarom ze daar persé naar toe willen, is voor mij ook een beetje een raadsel. De jeugd van tegenwoordig, daar hoor ik al lang niet meer bij. De muziek, het spektakel daar, mij spreekt dat zo niet aan, maar hen wel blij kbaar. Ik heb nu wel veel omgang met hen, maar begrijpen doe ik ze niet altijd. Als ze met mij in aanraking komen. is dat vaak op hun slechtste momenten. Daardoor ben ik voor sop1miFn wel een hneman geworden. Fred en Yves weten natuurlijk wel hoe ze het moeten aanpakken: alsmaar met nieuwe dingen voor de dag komen. De jeugd is op alles vlug uitgekeken en dan moet er weer een nieuwe attractie komen. Plannen zijn er e11(Ieg zo denkt men nu aan een beweegbare vloer die vanuit dc kcldcr naar bovcn kan komen, maar dat mag ik misschien niet verklappen... Het kan vreemd lijken maar een van de aantrekkelijkheden van Highstreet is de veiligheid daar. Vooral de Hollanders stellen dat op


MAN IN DE MAAND prijs. Die voelen zich bij ons meer op hun gemak dan in het uitgaansleven van Amsterdam, Rotterdam of Breda. Anderzijds verkopen zij hier de minste last. Het is misschien spijtig dat ik het moet zeggen maar de Hollanders zijn hier de 'braafsten'. Op zaterdagen vormen zij veruit de meerderheid, dan is er ook het meeste volk, soms meer dan 2000 man, en toch zijn er geen incidenten. De klanten komen soms van ver; zo hadden wij hier een groepje dat van Dokkum kwam, helemaal boven in Nederland; die moesten 4 uur rijden om hier te geraken. De veiligheid hebben we vooral te danken aan onze metaaldedector. Iedere jongen of man moet daar langs passeren, ook als hij maar even binnen of buiten gaat. Zo zijn we al een bijltje en een schaar op het spoor komen; het apparaat reageert op alle metalen voorwerpen vanaf de grootte van een ouderwetse huissieutel. En dan is er nog de buitenwacht waar ik deel van uitmaak. Vrijdag en zondag zijn we met 5 man, zaterdags komen daar nog 2 parkwachters bij met een hond. Deze mensen doen niets anders dan de omgeving in het oog houden. Zij bewaken de hele buurt om vandalenstreken te voorkomen: vernieling van voortuintjes, plassen in de brievenbussen, je weet wel. Sindsdien zijn er nog weinig klachten van de buurtbewoners. het enige waar we geen vat op hebben is het lawaai bij het vertrekken van de gasten: roepen, toeteren, de autoradio op volle kracht... Vechtpartijen komen niet voor, meestal kunnen we de mannen kalmeren vooraleer de brand inslaat, het blijft bij rook, bij wijze van spreken. Een gemengd publiek - Hollanders en Belgen - is altijd wat prikkelbaar en er wordt wel wat gescholden, maar het komt niet

klantenkring die me begroeten met 'Ha Coiske, hoe is 't?' en al eens een glaasje water brengen. Ik moet natuurlijk wel eens voor boeman spelen en al eens iemand buitenzetten. Veel Hollanders zijn dan zo dat zij zich de volgende week komen verontschuldigen, van Belgen heb ik dat nog nooit meegemaakt. Onze lastigste klanten zijn mannen van de 'stadskanten'. In principe weigeren wij geen vreemdelingen; er zijn er weinig die klant zijn bij ons en dat zijn goei mannen.

De jeugd van tegenwoordig Frans en Nora menen dat de jongeren van vandaag wat teveel losgelaten worden. 'Als de ouders moesten weten hoe hun jongens en meisjes hier bezig zijn, zouden ze hen toch wat strenger aanpakken, 16- en 17-jarigen die in de vroege uurtjes naar hujs gaan of soms pas in de voormiddag nadien'. Ook het vèrgaand gevrij in auto's vinden zij wat tè. 'Maar ja, het is niet meer zoals vroeger, toen er met een kusje afscheid genomen werd', zucht Nora. De jeugd is zich wel bewust van het gevaar van rijden onder invloed. Als ze met een groepje uitgaan wordt er afgesproken dat één van hen nuchter blijft om te chaufferen. Of ze komen per taxi of taxibus. Vooral de Hollanders doen het op die manier; als zo'n busje vol zit, kost dat niet zoveel per man. Bij het naar huis gaan, wordt dat busje opgebeld en kan men weer veilig terug. Wat het druggebruik betreft, is Frans formeel: 'Dat komt bijna niet voor en als we iets merken, roepen we er onmiddellijk de rijkswacht bij.'

Mayonnaise tegen de ruiten Drie jaar geleden is Nora als zelfstandige begonnen met een frituur op de parking van Highstreet. Daarin orde op zaken houden, is niet altijd gemakkelijk. Nora: Als ze met zijn dertigen ineens binnenvallen en verwachten dat ze dan prompt bediend worden, dat kan natuurlijk niet. Het zijn soms echte varkens. Waar vindt ge nog een frituur waar de mayonnaise tegen de ruiten hangt? Awel, bij mij is dat het geval. Het heeft bijna een jaar geduurd eer ik wist hoe ik die kerels er onder moest houden - eerst moeten ze betalen, daarna pas krijgen ze hun waar - en nu gaat het goed. Beginnen ze te roepen, dan zeg ik 'Hier manneke, eet dan maar een bevrozen curryworst!' Als ik het echt niet kan houden, roep ik Frans. Dat gebeurt bij middel van een geel zwaailicht, bovenop de frituur. Dan komen de wachters al vlug aanlopen. Als die niet genoeg indruk maken, laten ze de hond wat dichterbij komen; als die zijn tanden laat zien, dan zijn ze vlug stil. Ja, zo'n beest is 10 bewakers waard; we laten hem niet bijten hoor, maar als afschrikking helpt dat prima.

Frans met collega 's. de wachters van Highstreet.

toL gc d Dot heelt iiutuurlijkook te maken met onze selectie aan de deur: mannen die eruitzien als hardrockers of punkers komen er niet in. We krijgen daar weleens kritiek op - dat we 'dikke nekken' zijn, dat het bij ons zo 'stijf' is - maar het kan niet anders. We moeten nu eenmaal de potentiële herrieschoppers weren, anders kunnen we de boel niet onder controle houden. Op de duur krijgt ge daar wel feeling voor en kunt ge ze al vlug herkennen al zijn er ook 'wolven' met een stadskostmeke aan. In het begin hebben we heel wat kaf van koren moeten scheiden, maar nu hebben we zo'n beetje een eigen

Hard werken als de anderen plezier maken De mensen zeggen weleens dat wij het 'schoon' hebben, Nora en ik; 3 nachten werken en voor de rest slapen. Maar het schijnt mooier dan het is: het begint in de vroege avond en duurt tot de vroege morgen, 5 uur of zo. Tijdens de week doe ik nog busvervoer, maar dat is meer om iets omhanden te hebben. 't Is dat we het werk alletwee graag doen, maar het is zwaar en we hebben het er soms moeilijk mee dat we alle weekends weg zijn. Met de kinderen gaan we dan in de week al

eens op stap. Van het sociaal leven komt ook niet veel in huis, alle festiviteiten gebeuren in het weekend. Het enige waar ik nog aan mee doe, is de vergadering als voorbereiding van de gemeenteraad bij Arnold Van Aperen. Daar ga ik graag naartoe, want Arnold vraagt altijd naar onze mening over de zaken die op de gemeenteraad komen. Dat vind ik schoon van hem. Eén van de schoonste kanten van dit werk is de vrijheid die ik heb; ik voel geen baas boven mijne nek en dat is het belangrijkste voor mij.0


VANUIT HET STADHUIS*@# En het probleem van de groenvoorziening op de Thijsakker kan ook privé opgelost worden want het zijn diepe bouwpiaatsen.

Voetbalveld te koop Kapelletje van Minderhout wordt gerestaureerd In de begroting 1990 rekent de gemeente op een inkomst van 18 mijoen frank uit de verkoop van onroerende goederen. Buiten bouwgronden in Meer en Meerle zijn het vooral de ex-voetbalvelden van de Thijsakker die de centen in het bakje zullen moeten brengen. Kortelings zullen dan ook de vijf eerste bouwpercelen verkocht worden, wat overeenkomt met het derde voetbalter rein, vroeger eigendom van de familie Oostvogels. Moet een eventuele meerwinst gedeeld worden met deze familie of geeft de vrijwillige afstand de gemeente een gerust geweten? In tussen is HVV mede dankzij het vele werk van het gemeentepersoneel en de jaarlijkse subsidie van 1,6 miljoen, reeds volop thuis op het seminarie. Dat dit geld voor de gemeente goed van pas zal komen, doet het nieuwe restauratiedossier reeds vermoeden. Het kapelletje van Minderhout dient dringend onder handen genomen te worden en het voorontwerp maakt gewag van werken voor bijna 13 miljoen. Schepen Verlinden schetst een beeld en 'raadslid' Verhulst plaatst zijn kritische bedenkingen. Terwijl de bomen bij bosjes vallen op Heerles' Hof te Minderhout, Stedebouw op vrijdag 21 september mondeling ter plaatse bevel geeft de werken stop te zetten, er gans het weekend intens wordt doorgezaagd en hierover maandag in een dagblad uitvoerig wordt bericht, verwijt schepen Van AmmeI de journalisten dat zij soms hun wensen voor werkelijkheid durven aanzien en meent niets te weten van een bevel van hogerhand om de werken stil te leggen. De dagen nadien komt de berichtgeving in een stroom versnelling met een uitgebreide behandeling op radio en TV, in bijna alle dagbladen en in het weekblad Knack. De golfkrisis escaleert.

Uitverkoop op de Thijsakker Het is er dan eindelijk toch van gekomen. HVV is, met uitzondering van het eerste plein, definitief neergestreken op de terreinen van het klein seminarie. Hiermee is dan een voorlopig eindpunt gekomen achter één van de grootste twistpunten uit de Hoogstraatste geschiedenis van de laatste decennia. Niet zozeer de plaats van HVV, maar wel de dure aankooppolitiek van het vorige gemeentebestuur was voor een groot deel van de bevolking een doorn in het oog. Tijdens deze periode werden er op de Thijsakker voor om en bij de 17 miljoen frank bouwgronden gekocht om in hoofdzaak voetbalterreinen te kunnen aanleggen. Een deel van de gronden werd door de gemeente onteigend voor openbaar nut, een ander deel werd verworven via vrijwillige verkoop. De familie Oostvogels heeft tenslotte na jarenlange discussies in en buiten de raad, deze grond afgestaan aan de gemeente voor de som van 5,3 miljoen frank. Nu, vijf jaar later met het vertrek van HVV naar het seminarie, worden hiervan vijf kavels als bouwgrond verkocht door de gemeente. Alle raadsleden op 1 na gaan akkoord met de verkoop al zijn er binnen de oppositie toch wel wat kritische geluiden te horen. Raadslid Aerts, destijds schepen in de vorige

legislatuur, kan niet akkoord gaan met de gang van zaken. De gemeente heeft deze gronden gekocht voor openbaar nut, daarom kunnen zij niet zomaar verkocht worden als bouwgrond. Volgens hem heeft HVV geen eerlijke kans gekregen omdat er van het huidige gemeentebestuur geen nutsvoorzieningen mochten aangebracht worden bij deze terreinen. Is er nu ineens geen groenvoorziening meer nodig in deze verkaveling? Raadslid Sprangers herinnert de raad eraan dat er destijds door haar fractie klacht werd neergelegd bij de Raad van State over deze verkoop. Vijf jaar geleden werden er op de Thijsakker duurdere bouwgronden verkocht dan wat de familie Oostvogels ervoor gekregen heeft, Nu wordt er wellicht op kap van deze familie flink winst gemaakt door de gemeente. En met deze winst kan men natuurlijk met gulle hand de voetbal subsidiëren, aldus raadslid Sprangers, hiermee verwijzend naar de speciale toelage aan HVV van 1,6 miljoen gedurende vijf jaar. Schepen Coenegracht meent dat het geen zin heeft dat de gemeente deze gronden nog lang zou behouden. Na grondige informatie is gebleken dat de gemeente volgens de wet niet verplicht is een eventuele meerwaarde af te staan. De gronden zijn immers officieel vrijwillig verkocht door de vroegere eigenaars.

Restauratie van het 'kapelletje van Minderhout' De nog aan de gang zijnde restauratie van de Sint Clemenskerk te Minderhout en de alsmaar oplopende meerkosten die de laatste maanden aan de gemeenteraad werden gepresenteerd, hebben wellicht verscheidende raadsleden aan het denken gezet bij de behandeling van het dossier over de kapel van OnzeLieve-Vrouw van den Akker. Niet dat er getwijfeld werd aan de noodzaak om dit mooi kapelletje uit de 17e eeuw te restaureren, want iedereen keurde het voorontwerp goed. Wei was er de vrees voelbaar nogmaals in een onoverzichtelijk kostendossier te vervallen. Dit leidde dan ook tot een lange technische uiteenzetting van onder andere raadslid Verhuist waardoor schepen Verlinden naar het einde toe zichtbaar zijn beheersing verliest en het raadslid verwijt een showman te zijn die vroeger zelf zijn verantwoordelijkheid in dit dossier niet heeft opgenomen. Volgens de schepen is men reeds in 1983 met een dossier voor dringende instandhoudingswerken begonnen. Begin vorig jaar werd er terug kontakt opgenomen met de architecten Horsten en Adriaensen en dit keer kregen zij van het college de opdracht een nieuw ontwerp te maken. Het is dit ontwerp dat schepen Verlinden in de gemeenteraadszitting van 24 september aan de raadsleden voorlegt. Het bevat een historische nota, een beschrijving van de bestaande toestand, een bouwprogramma en een verantwoordingsnota. In totaal worden de werken geraamd op 12.8 miljoen frank. Men maakt evenwel een onderscheid tussen noodzakelijke werken (5,5 miljoen) en 'optionele' werken (4,4 miljoen). Het eerste heeft voornamelijk betrekking op de bescherming tegen het vocht zowel via het dak als vanuit de grond. Ook de behandeling van het houtwerk tegen de houtzwam en insekten behoort tot deze categorie werken. Tot de 'optionele' werken behoren dan meer het reinigen van de gevels, het herstellen van het voegwerk en de natuursteen, enz. Schepen Verlinden verdedigt het opsplitsen van dit dossier in twee delen omdat er weinig middelen zijn bij de Vlaamse gemeenschap voor restauratie van gebouwen. Een project van 12 miljoen zou waarschijnlijk nogal veel zijn; door een opdeling zal er wellicht sneller een deel van het noodzakelijke geld vrijkomen. Het is vooral deze methode van opsplitsing die er bij raadslid Verhuist niet in kan. Op deze manier geeft men Monumenten en Landschappen de kans om het dossier in twee delen op te splitsen met alle gevolgen vandien. Men kan beter de restauratie in één geheel behandelen. Verder heeft hij heel wat bedenkingen bij deze 'optionele' werken. Een aantal hiervan zijn zeker zo belangrijk om tegelijkertijd te verwezenlijken, o.a. het herstel van het voegwerk. Verder voegt hij er een aantal suggesties aan toe zoals het onderkappen van gans de kapel i.p.v. het inbrengen van een chemische stof, het aanbrengen van goten, het plaatsen van ijzeren spanners in de kerk, enz.


GEMEENTERAAD Hij waarschuwt er tenslotte voor dat men niet dezelfde weg zou opgaan als bij vorige restauraties waar de meerkosten de pan uitgerezen zijn. Waarom niet de dakconstructie op meerdere plaatsen openbreken om een gedetailleerde vaststelling van de schade te kunnen opmaken? In afwachting -men verwacht het begin van de restauratie ten vroegste binnen vijf jaar- zou men dan toch al zeker een behandeling van het hout tegen houtzwam en insecten kunnen geven, de ramen en deuren dringend met een beschermiaag voorzien en de verdwenen leien op het dak terugleggen. Ook een herstructurering van het verkeer rond de kapel dringt zich op. 'Dit is al geregeld,' antwoord schepen Coenegrachts. 'Er zal geen groot verkeer meer mogen passeren van Minderhout naar Castelré via de kapel. De Kapeidreef wordt voorbehouden voor voetgangers en fietsers.' Schepen Verlinden wijst de raad erop dat dit nog maar een voorontwerp is. Later zullen de werken duidelijker bepaald worden. Voorlopig zullen er geen dringende herstellingen aan het dak moeten uitgevoerd worden. Hopelijk zal men binnen vijf jaar met de restauratiewerken kunnen beginnen. 'Maar intussen moeten we financieel goed uitkijken want er liggen nog andere dossiers te wachten zoals die van de kerken van Meer en Meerle. En tenslotte dient ook niet de laatste frank uitgegeven te worden aan restauratie.' Raadslid Blockx dringt toch aan op een zachte restauratie, zoniet zou dit wel een erg duur dossier kunnen worden. Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat hier de prijzen eerder aan de lage kant geschat zijn, zeker indien het dak dient vernieuwd te worden. Dan zal men zelfs met 20 miljoen niet toekomen. Raadslid Aerts deelt dezelfde vrees, en vermoedt dat men dezelfde weg opgaat als met de Sint-Lucia-kapel. 'Men kan beter sneller op de problemen inpikken en zoveel mogelijk in eigen beheer restaureren.' Dit is echter volgens schepen Coenegrachts onbegonnen werk. 'Half september werd alles nog eens op een rijtje gezet wat er nog in eigen beheer moet gebeuren. Met wat er eigenlijk dit jaar nog aan werk ligt kunnen wij nog een vol jaar met 4 stielmannen aan de slag. Voor herstellingen enz. vallen wij altijd op dezelfde groep mensen terug. We zullen daarom meer en meer werk moeten uitbesteden,' aldus de schepen. 'Een reden temeer om niet te veel te werken voor privé-zaken, zoals aan voetbalvelden op het seminarie,' voegt raadslid Sprangers er ondubbelzinnig aan toe.

Selectieve huisvuilophaling De gemeente heeft aan de I.O.K. de opdracht gegeven om een proefproject uit te voeren voor selectieve inzameling van huishoudelijk afva. De aktie is begonnen op 1 oktober en eindigt na één jaar. Dit project loopt in de deelgemeenten Meerle en Wortel en bestaat uit volgende elementen: - om de veertien dagen wordt er groente-, fruit-, en tuinafval in groene gezinscontainers van 120 liter opgehaald; - in dit proefjaar wordt er drie maal een ophaling verricht van klein chemisch afval via een mobiel ophaaisysteem; - er wordt één centrale papiercontainer in het proefgebied geplaatst per 500 huizen. Deze wordt op regelmatige tijdstippen geledigd;

- er komt een bijkomende glascontainer voor hol/wit glas eveneens per 500 ophaalpunten. De I.O.K. is verantwoordelijk voor de ophaling. Zij doet hiervoor beroep op privéophalers. De kostprijs wordt geraamd op 730 frank per ophaalpunt. Dit betekent voor Hoogstraten (deelgemeenten Wortel en Meerle) 987 ophaalpunten of 720.510 frank. Alle raadsleden zijn hiermee akkoord en intussen is de aktie reeds volop op gang. Raadslid Verhuist vindt deze selectieve ophaling op het eerste zicht een prima zaak. Het gaat hier echter niet om een stad doch over twee landelijke dorpen. Zou het hier niet logischer zijn de mensen te overtuigen zelf deze afval te komposteren. De ophaling is duur en volgend jaar krijgt elk gezin de rekening gepresenteerd. Schepen Pauwels, die zich in vorige zittingen ook al eens als kompost-specialist heeft aangediend meent te weten dat men over een zekere hoeveelheid afval moet beschikken om een serieuze gisting op gang te helpen. Een warmtegraad van 70 07o is toch wel vereist. 'Zouden we als alternatief de mensen dan niet beter een gezinskompostbak geven?' vraagt Jef Van Looy zich geamuseerd af.

!V1.

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14-BEERSE-014161.35.37

Nieuwe verkaveling Het studiebureel Stokmans heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een stedebouwkundig attest voor gronden tussen de K. Boomstraat, de Vrijheid en de Brouwerijstraat, in opdracht van de eigenaar van bepaalde van deze gronden. Er wordt een nieuwe weg voorgesteld waarvan een stuk loopt door het BPA nr. 001 'CentrumWestkant'. Daarom dient dit BPA herzien te worden. 17 raadsleden gaan akkoord, de oppositie stemt tegen. Voor raadslid Aerts kan een ontsluiting langs de Karel Boomstraat niet. In het verleden is deze vraag ook verworpen geweest omwille van het gevaar voor de vele schoolkinderen die hier dagelijks verscheidene malen passeren. De ontsluiting moet best langs de Brouwerijstraat. Raadslid Verhuist vindt het logisch dat gans dit gebied bouwgrond wordt, maar het moet wei in zijn geheel bekeken worden. Een betere inplanting van de weg zal ook alle aangrenzende eigenaars evenredig ten goede moeten komen. Waarom wordt architekt Jan Peeters (als urbanist door de gemeente Hoogstraten aangesteld) hierbij niet betrokken?

Drinkwaterputten te Hoogstraten In vorige editie gaven we de uitslagen van 10 metingen van putwater uit Meerle en Meer. Op 7 plaatsen was het water volstrekt oridrinkbaar, van de overige drie was het water op twee plaatsen onbruikbaar voor zuigelingen. Volgens schepen Van Ammel wacht men nog steeds op een onderhoud met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne om deze resultaten te bespreken en passende maatregelen te nemen. Raadslid Van Looy weerlegt de opmerking als zou deze toestand het gevolg zijn van overbemesting. Na bestudering van de resultaten blijkt dat de putten slechter worden naarmate ze dichter bij het centrum gelegen zijn. Wellicht ligt de oorzaak in de vele aanwezige sterf putjes bij de huizen die niet aangesloten zijn op de riolering. In het waterwinningsgebied in Meerle en Hoogstraten worden regelmatig

Hild en Andre Bols - Van Dijck

metingen gedaan en in al die jaren is het zeer lage nitraatgehalte steeds konstant gebleven. Deze metingen gebeuren wel op een diepte van 60 meter.

Massale boomkappingen stilgelegd? In de gemeenteraad van maandag 24 september komt ook de massale kapping van bomen op Heerles' Hof te Minderhout aan de orde. De oppositiepartij Fusiebelangen vraagt het college meer uitleg over het rooien van ganse stroken bos, juist op die plaatsen waar de holes voor het toekomstig -maar nog steeds onwettig- golfterrein moeten komen. Is er door het college toelating verleend en wordt er terug aangeplant? Schepen Van Ammel zwaait met een kranteknipsel van die dag waarin een plaatselijke correspondent het relaas doet van het bevel tot stopzetting van de kappingen. Dit mondeling bevel van Stedebouw werd vrijdag aan de heer Van Spaendonck gegeven die echter schermde met een toelating vanwege het Hoogstratens schepencollege. Het bevel werd genegeerd en gans het weekend werd op volle kracht doorgewerkt. Maandag kwam dan de schriftelijke bevestiging, maar toch zouden de werken nog tot woensdag doorgaan. Maandagavond weet schepen Van Ammel blijkbaar niets over de verplichting om de werken stil te leggen. Hij verwijt de journalisten dat zij hun wensen voor werkelijkheid houden. Er is hem niets bekend over reakties van de hogere overheid. Tenslotte is er ook niets onwettigs gebeurd, aldus de schepen. Volgens deskundigen moet er dringend gedund, gekapt en heraangeplant worden, maar er staat nergens geschreven dat die heraanplanting op dezelfde plaats moet gebeuren. Dit is bosgebied, antwoordt raadslid Verhuist, en dus moet er heraangeplant worden op dezelfde plaats. Hierop moet het college toezicht houden. •


De jacht. Dierenmoord of natuurbeheer? Karel Aerts en Jaak Bolckmans: 60% van de jagers is weidelijk Net wanneer ik beide interviews zit uit te schrijven, speelt zich bij Zeker Weten op de BRT het debat over de jacht af. Het lijkt wel of het redaktieteam over de schouder heeft zitten meelezen. Steeds weer diezelfde argumenten pro en contra. over één ding is vriend en vijand het min of meer eens: een weidijk jager heeft, zij het bescheiden, zijn plaatsje in de natuur. Rest dus enkel nog de vraag: Hoeveel jagers jagen weidelijk? En daar is vriend en vijand het dan weer niet over eens. Wij praatten met KareiAerts en Jaak Bolckmans, fervente jagers én.... natuurliefhebbers. Ook Miel Aerts (geen familie) en Fons Aerts (77) waren bij het gesprek in het vervallen jachthuisje aanwezig. Jaak, Mie! en Fons vertoeven vrijwel constant op het 350 ha grotejachtterein op Hal. Ze houden er zich met 101 taken bezig. Jaak en Fons zijn beëdigde jachtwach ters. Karel: Wij zijn 10007o weidelijke jagers. Als

we toevallig eens een haas schieten die wat te klein is, dan gebeurt dat zeker nooit bewust. Jaak: Weidelijkheid is, bij het jagen zelf, het

wild een eerlijke kans geven. Nooit een haas of een konijn in de 'kuit'schieten, geen zwem-

mende eend schieten, nooit op een lopende fazant. Fazanten die in een kooi opgekweekt worden en een half uur voor de jacht losgelaten worden, die kunnen zich niet verdedi gen. Dat is niet weidelijk.

Wij kweken fazanteneieren uit met behulp van krielen. Op die manier groeien de kleine fazanten in een volledig natuurlijke omgeving op, zij het met een 'stiefmoeder'. Konijnen zetten wij nooit uit. Het gebeurt links of rechts weleens dat ze van die kleine tamme konijntjes uitzetten, 'hollanders' noemen ze die. Trouwens, hier zou dat voor overbevolking en schade zorgen. Er zijn namelijk geen natuurlijke predatoren (= vijanden) meer. En dat ligt niet aan de jagers, maar aan

DHM: Maar zijn het niet de jagers, die zelf die natuurlijke vijanden verjaagd hebben, door hun nesten uit de bomen te schieten? Karel: Een goede jager ziet dat verschil wel.

Wij kloppen altijd eerst tegen de boom en naargelang wat er uitvliegt weten wij dat we mogen schieten. Als wij een ransuil weten houden, dan zullen wij er op letten dat er absoluut niets mee gebeurt. DHM: Jaagt u soms met 'invité's', genodigden? Karel: Nee, nooit. Wel kloppers, meestal

mensen hier van Hal. Maar van uitgenodigde jagers maken wij geen gebruik. Die komen alleen om te schieten en dan schieten ze uw jacht zè leeg. Wij jagen alleen zondags tot een uur of vier. Dan komen we hier bijeen om de jacht nog wat te bepraten en een borrel te drinken. Jagen is jagen en zaken doen is zaken doen. Ik hou dat bewust gescheiden. Jaak: Ja, zoiets kan alleen maar wrevel opwekken. De ene nodigt die uit, de andere die en waarom mag ik niet meekomen? Ge maakt er dikwijls meer slechte vrienden mee. DHM: Doet u soms drijfjacht? Jaak: Neen, altijd 'jacht voor de voet'. DHM: Hoeveel jagers op 100 denkt u dat er hier in Hoogstraten 'weidelijk' jagen? Karel: Dankzij het jachtexamen is dat heel

Aa,cI zi 1-Jet jugerscollectiej van Jial: fons lens,

Eén jaar hebben wij dat ook eens gedaan. Toen ze hier met ruilverkaveling bezig waren. Toen kondt ge gewoon geen fazanten kweken met al die bezigheden hier. Maar toen heb ik gezegd: Als dat zo moet gaan, dan stop ik liever met jagen. Dat was gewoon niet om aan te zien. Daar moest ge naar stampen of ze wilden niet eens opvliegen. Als wij hier een in 't wild gekweekte fazant opjagen, die schiet weg gelijk een raket. En als ge die dan schiet, vanop een redelijke afstand, dân hebt ge een fazant geschoten.

CÏIS,

Miel si erts en Juak Boickinans.

allerlei andere factoren: ontbossing, bebouwing, vennen die verdwijnen, landbouwpesti ciden... Moesten de jagers er niet zijn, dan zag er niemand ooit nog een fazanr in 't bos. DHM: Roofvogels, zijn dat uw concurrenten? Jaak: Eksters zijn de grootste rovers van klein

gevogelte. Ik ga niet zeggen dat landbouwpesticiden er geen kwaad aan doen, maar de grote schuldigen zijn de eksters. En die zijn er zoveel omdat zij ook geen natuurlijke vijanden meer hebben.

hard verbeterd. Ge moogt toch stcllen dat er 60% weidelijk jaagt. Zo'n jachtexamen moet ge ernstig nemen. Bij de laatste schifting was er bijvoorbeeld maar 40% geslaagd. Ge wordt trouwens nooit een stiefman zonder opleiding. Jagers die tussen 1972 en 1977 drie opeenvolgende actes hebben gehad, mochten zonder examen verder jagen. Dat is verkeerd. Een moordenaar-doodschieter wordt ook in jachtmiddens niet meer sympathiek gevonden. D'r zijn er die op 31 december nog alle weien aflopen om toch maar die laatste haas te kunnen schieten. Wij stoppen soms al een maand vroeger als wij zien dat de populatie te klein kan worden. Maar dat probleem doet zich vooral voor bij jagers die voor een bepaalde termijn pachten. Een jacht van 'de Commissie' bijvoorbeeld. Die wordt verpacht voor een periode van 5 jaar door een inschrijving, hoe meer opbrengst hoe beter. Maar tegen het einde van


JACHT dat 5de jaar is alles wat ze laten zitten voor de volgende en hogere bieder. Dat is spijtig voor de natuur. Jaak: En dan hebt ge ook nog de 'doodschieters'. Dat zijn mannen die ge alleen ziet in het jachtseizoen, maar voor de rest van het jaar niet. Dat is gelijk een boer die wel wil oogsten, maar niet graag zaait en onderhoudt. DHM: Aan de houtsnip hebt u toch geen enkele verdienste. Het is een onschadelijke trekvogel. Karel: In 't Waals gewest mag de houtsnip geschoten worden. In Vlaanderen niet. Wij liggen met onze jacht 7 km. tegen de Hollandse grens. Daar mag ze geschoten worden! Hier niet. Niettegenstaande de populatie toeneemt. DHM: Stropers? Karel: De tijd dat een boer een konijntje ving om wat vlees in de pot te hebben, is verleden tijd. Momenteel zijn stropers gangsters. Het Vlaamse gewest krijgt 75 miljoen per jaar van de jachtactes. Dat geld gaat gewoon in de schatkist. In Nederland daarentegen hebben ze veldpnlitie, dip 11tn instaat om dergelij ke dingen te beteugelen. De Rijkswacht en de Politie hier zijn van goede wil genoeg, maar die hebben daarvoor manschappen tekort. Die stropersbendes komen op voorhand eens kijken waar het wild zit. Daarna komen ze met een busje volk, met de modernste wapens, geluiddempers en al, zetten wat lampen op en roeien alles uit. Daarna gaan ze naar de volgende plaats. Vroeger moesten ze daarvoor door karsporen, maar nu kunnen ze vlot vluchten over die ruilverkavelingswegen. En ze zijn tot alles in staat, hé. Zuiver voor 't geld. Op een avond 50 hazen schieten aan 400 fr. per stuk, dat is 20.000 fr. Dat kunt ge met niks anders verdienen. En zij verkopen rechtstreeks aan restaurants. Jaak: Die schieten zelfs drachtige reegeiten. Voor die 'bambiekes' krijgen ze gemakkelijk 4000 fr. om ze te laten opzetten. Karel: Een maand geleden kwam ik in een restaurant en daar kon ik fazant krijgen. Ik zeg: 'Dat kan niet. Die jacht is nog niet open'. Maar ja, dan noemen ze dat 'kweekfazant' of het komt uit de diepvriezer. Een uitleg is er altijd wel voor. DHM: Waar blijft u zelf met uw wild? Karel: Meestal partikulier. Mensen die zeggen: ik heb eens graag een stukje wild. We eten zelf ook veel en de overschot gaat hier naar de plaatselijke poulier. Een goed stuk wildgebraad is niet te versmaden, hoor. Maar de wildprijzen zijn helemaal kapot gemaakt door de massale invoer uit Polen en Tsjechoslovakije. En ook massaal uit de kwekerijen. De meeste mensen kennen dat verschil niet eens. Maar degenen die van ons ooit een fazant gekregen hebben, die moet ge daarna niet meer opsolferen met een kweekfazant. Die proeven het verschil wel. DHM: Brengt jacht iets op? (4xgelach) Sommige mensen denken van wel. Maar wij bekijken het als een hobby en elke hobby kost geld. De boeren hier zijn content dat wij hier jagen, mensen van Hal zelf. Wat zouden die er aan hebben als ze hun jacht zouden verpachten aan 'iemand van 't stad', die hier maar eens een paar keer per jaar komt. Gelijk deze namiddag (1 week voor de opening van het jachtseizoen) dan worden alle eigenaars en boeren hier in dit paviljoentje uitgenodigd op een borrel. Dat is heel plezant.

En dan hoort ge ook van alles over het wild. Hier is dit gezien, daar zit haas: zij doen ook een stuk van het beheer. DHM: Hond? Fons: Een goede hond moet aanwijzen waar het wild zit. Stân, hé. Niet inspringen. En de jager tijd geven om te zien waar en wat er zit. En vooral, als er iets aangeschoten is, dan moet een jachthond zoeken tot hij het gevonden heeft en het aanbrengen zonder te beschadigen. DHM: Ongevallen? Karel: Wij hebben nog nooit een ongeval gehad. Elke jager moet trouwens verzekerd zijn. Wij jagen altijd op één lijn met de kloppers achter de jagers. Wij jagen al jaren samen en zo weet iedereen waar iedereen staat. Omdat wij alleen zondags jagen is er ook niemand aan 't werk op het veld, dat is ook al een voordeel. Braambossen zijn gevaarlijk om met een geladen geweer door te gaan. Daarom kappen wij daar een paar gangen door van een meter breed. DHM: Wat zou er gebeuren als de jacht bijvoorbeeld eens 5 jaar radikaal zou afgeschaft worden? Karel: Dan wordt binnen de korste keren alles leegstroopt. DHM: Stropers worden ook weggedacht. Jaak: Dan komt er eerst een overpopulatie aan konijnen die daarna automatisch ziek worden en creperen. Maar veel erger in onbeheerde bossen is het achterlaten van katten en honden, vooral voor de vakantieperiode. Fons en ik rijden dagelijks rond en dan vinden we hier of daar een doos in de slootkant en dan weten we al wat er gaande is. Wij hebben hier ooit een hond gevonden, vastgebonden aan een boom met de jongen er nog bij! Ik schat dat ze hier in ons gebied 20 katten en 5 honden per jaar komen afzetten. Fons: Ik heb nog geweten dat hier op het domein van Stas 'den heer' kwam jagen. Die schoot daar gemakkelijk een heel kar wild. Nu wordt daar niet meer gejaagd, dus zoudt ge zeggen dat daar nogal wat wild moet zitten. Maar daar zit niks meer. Karel: Als er geen wildbeheer is, is er niks meer. Met deze droge zomer, hoeveel waterbakskes zijn er hier niet uitgezet. Maar daar genieten ook andere vogels van. Ge moet hier 's morgens maar eens komen zitten. Dan fluiten de merels en ginder schiet een haas door de wei of een stuk of drie die 'rammelen'. Daar kunt ge op zittten kijken. Dat is ook 'jacht'. DHM: Zitten hier nog reeën? Karel: Ja, maar die schieten wij niet. Daar genieten wij gewoon van. Er zouden nog wel meer reeën zijn, maar de stroperij doet daar ook veel kwaad. DHM: Jachtgebieden? Karel: Iemand die 25 ha bij elkaar trommelt heeft al een jachtgebied. Dat is eigenlijk te weinig. Die loopt daar 2-3 keer per week over en daar blijft op 't laatst geen mol meer over. Van ons 250 ha. is er in het midden zeker 100 ha. die wij nooit bejagen. DHM: De 'andere natuurvrienden? Karel: In België zijn er 600.000 mensen op een of andere manier aangesloten bij een natuurvereniging of dergelijke. Wel, daarvan zijn er zeker 400.000 die geen bal van de natuur kennen. Hoeveel zijn er niet die op een apparte-

ment wonen, op zich al onnatuurlijk, en dan zondags met de auto en de hond 'de natuur' intrekken. Die hebben nooit een examen gedaan over de natuur. Die weten niet waar de broedende eenden zitten. Fons: Ik ken mensen die hier al jaren en jaren komen wandelen over de boeren hun akkers. Maar eenmaal ze zelf een half hectare bos kunnen kopen of met behulp van overheidsgeld, dan hangen ze meteen een bordje: VERBODEN TOEGANG, artikel zoveel van de wet. Wel, dan bleef ik van andermans grond ook af. DHM: Verzoening is mogelijk? Karel: Het liefst van al zou ik zoals ze in Zoersel onlangs hebben gedaan, een vereniging oprichten met alle soorten 'echte' natuurlief hebbers: groencomité's, boeren, jagers, ornitologen, plantenkenners enz. En als zo'n groep zou samenwerken om een bepaald terrein te beheren, dat zou een geweldige vooruitgang zijn voor de natuur. In ieder geval mag iedereen onze manier van jagen komen controleren.

Fons Janssen is plaatselijk voorzitter van de A ntwerpse Jagersvereniging Regio Hoogstraten. Ongeveer 75% (een 130-tal) van de jagers uit de regio (Hoogstraten, Merksplas ... ) is aangesloten bij deze vereniging. De man bij uitstek die kan antwoorden op de hamvraag: Hoeveel jagers jagen op een weide/like manier? Fons Jansen: Ik durf gerust zeggen dat 90 0/o weidelijk jaagt. Dat moet ook wel, want de controle van Waters en Bossen is veel strenger geworden. En het resultaat ziet ge ook. Er zit veel meer wild dan pakweg 5-10 jaar geleden.

Het is genoteerd. Het bestek van deze paar bladzijden is te beperkt om alle facetten van de jacht en beter nog van de natuur op een evenwichtige wijze te relativeren. Door onze geïnterviewde jagers is alvast de hand gereikt om tot een samenwerking te komen. Ook Leo van den Heuvel ziet er wel iets in: Het heeft geen zin op mekaar te zitten kappen. Het zou toch mooi zijn. Wie begint?


JACHT

Leo Van Den Heuvel: 3% van de jagers is weidelijk Vogelliefhebbers hebben de jager niet hoog op (en vice versa). Leo Van Den Heuvel is gediplomeerd bosbouwkundige (hoewel hij dat beroep niet uitoefent) en actief lid van de ornitologische vereniging De Wielewaal. Als natuurgids van het VMPA organiseert hij regelmatig geleide wandelingen in de natuur. Wij noteerden enkele kanttekeningen bij de jacht. Verre van volledig, want volgens Leo is wild (konijnen, fazanten, hazen ) slechts een klein gedeelte van 'de natuur'. Het begint bij de micro-structuren en eindigt bij de top van de piramide, zoals het wild, de roofvogels, de bomen enz. Echter niet bij de mens. Overigens vindt Leo dat de jacht op haar beurt maar een onderdeel is van de afbouw van de natuur. Er zijn natuurlijk veel meer factoren. Maar ons onderwerp is nu eenmaal beperkt tot 'de jacht'. De boutade waarmee ons gesprek wordt ingeleid luidt: De mens heeft de natuur nodig maar de natuur heeft in geen geval de mens nodig. ...

Weidelijk jagen, daar kan ik inkomen. Maar als ik de praktijk zie, ik vertoefde vroeger nogal eens in de omgeving van jagers, dan zie ik daar bitter weinig van terecht komen. Ik heb ooit in Wortel Kolonie een jacht op waterwild meegemaakt. Dan moet ge iets kunnen verdragen, hoor. De weidelijkheid zegt dat ge geen zwemmende eenden moogt schieten en wat weet ik nog meer. Dan moet ge 's anderendaags maar eens gaan zien wat daar nog ligt aan aangeschoten wild. Ik heb daar zelfs een hond zien neerschieten die niet rap genoeg apporteerde. Ik schat dat op 100 jagers er maximum 3 weidelijk jagen. Weidelijk jagen wil o.a. ook zeggen: volledig 'identificeren' zodat er geen te klein of verkeerd of hulpeloos wild geraakt wordt. Ge hebt een jachtgebied met een jachtwachter. Die moet er voor instaan dat, tegen dat er gejaagd wordt, er zoveel mogelijk jachtwild zit. Die heeft er dus alle baat bij alle vijanden die het jachtwild storen, weg te houden: roofvogels, vossen, maar ook mensen. Dat gebied moet zo rustig mogelijk zijn, behalve als er gejaagd wordt. Als de jacht-

wachter zijn job heel weidelijk zou doen, zou er niet veel gejaagd moeten worden. Wat tegen het principe van de jachtheer is, natuurlij k. Ze mogen op eksters schieten. Maar ja, elke nest in een boom is van een ekster of een kraai. Maar verschillende roofvogels en uilen maken gebruik van bestaande nesten. Die gaan er evengoed mee aan. Als de jager ziet dat er een patrijs gepakt wordt door een stootvogel, dan moeten ze er allemaal aan. Ik ben akkoord, eksters zijn een probleem. Maar wie is daar de oorzaak van? Altijd de mens die de natuur naar zijn hand wil zetten. Want waar zit de natuurlijke vijand van de ekster, de havik? Daar hebben de jagers veel schuld aan. Alle haviken werden in de bossen afgeschoten. Of met vergiftigde eieren of valklemmen geliquideerd. Ook veel duivenliefhebbers hebben daar schuld aan. Want hun duif was niet vermoeid of tegen een draad gevlogen. Neen, ze was gepakt door een havik. Enkele jaren geleden kreeg men zelfs nog een premie bij het inleveren van een havik (poot).

Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering

H. Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278 10

DHM: l)ejagers kunnen misschien handelen uit eigenbelang, ze zorgen er toch maar voor dat er wild is! Ja, door het uit te zetten zeker. Vroeger zater er hier achter mijn hof nooit konijnen. Omdat ze er uitzetten, zitten we er nu mee geplaagd. DHM: Waarom zetten ze dan geen hazen uit? De natuurlijke omgeving van de haas is volledig verstoord. Met onze monoculturen, sproeistoffen enzovoort, kan de haas moeilijk overleven. Volgens een studie aan de Gentse Universiteit heeft een haas voor zijn grondmenu al zeker 15 soorten kruiden nodig. Maar de jagers beweren dat er nog veel zitten. Want in de 'rammeltijd' komen alle hazen van de streek bijeen en dan lijkt het 'vergeven' van het hazen. Toen er enkele jaren geleden in de polders een hazenziekte was, heeft de overheid de jacht moeten verbieden. Het initiatief kwam niet van de jagers zelf. Het jachtexamen is natuurlijk een stap in de goede richting. Het boek 'Jacht in België' is een fantastisch boek. Maar de jagers 'leren' daaruit, zoals voor een examen. De achter grond of de drijfveer, die hebben ze meestal niet. Ze willen er alleen maar 'door' geraken. Reeën blijven niet in één jachtgebied. Daarom zal de ene zeggen: ik heb reeën in mijn gebied. De andere zegt dat ook, maar dat zijn waarschijnlijk dezeifden. Reeën zitten in een rustig gebied, bij ons vooral in Meerle en die kanten. Reeën hebben bramen nodig om zich te beschermen en te voeden. Maar een jager die door bramen moet, dat is geen lachertje. Afhakken is te arbeidsintensief, dus spuiten maar. En dan raken we weer aan de grondvesten van onze voedselstructuur. Als een beambte van Landinrichting (Waters en Bossen) een controle wil gaan doen op een jacht, dan moet de jachtheer daar vooral van op de hoogte gebracht worden. Anders mag hij niet op die privégrond. Ge begrijpt dat die controle niet realistisch is. Uitzetten van fazanten is biotoopvervalsing. Ze kunnen zich niet verdedigen. Het ter plaatse kweken met behulp van krielen is al veel beter. Vergeet echter niet dat de fazant geen inheemse vogel is maar uit Azië is ingevoerd als jachtwild.


JACHT Houtsnip. Jacht op trekvogels mag nooit. Indien ge veel trekvogels ziet op een bepaalde plaats, is dat eigenlijk maar een momentopname tijdens hun trek en geen plaatselijke populatie. Vorig jaar in het jachtseizoen ben ik aan de kust geweest, richting het Zwin. Daar waren 55 jagers aan 't jagen op houtsnippen, die vielen daar gewoon van de takken. Ofwel van vermoeidheid ofwel omdat ze geschoten werden. Dat was gewoon schandalig. En weet ge wat die dan zegden? Zie toch eens hoeveel houtsnippen er nog zijn. Maar tijdens hun trektocht moeten zij nog talrijke gelijkaardige gevaarlijke plaatsten trotseren, vooral in Frankrijk. De snip is voor de jager vooral een jachttrofee. De vlucht van een snip is onberekenbaar. Het is een kunst een vliegende snip te raken om dat pluimpje op uw hoed te kunnen steken. Zoals rijke mensen in de Ardennen of in Afrika trofeeën gaan schieten. Ik ben tegenstander van wandelingen kriskras door het bos. Een mens hoort een natuurgebied met respect te bewandelen. Kijk maar naar de Kalmthoutse hei. Dat is op natuurgebied totaal waardeloos. Ik kom er niet meer, want ik word daar niet goed van. Van geleide wandelingen ben ik wel voorstander. Daar kan de mensen iets bijgebracht worden. Vooral over kleine dingen zoals plantjes en insecten. Dingen die veel belang hebben in de biologische structuur, maar waar velen overheen kijken.

43

KOPJE VAN DE MAAND

Bij de foto van vorige maand stond: 'Ons kopje leek toen nog braaf en onschuldig, of gaan we van de meester een ander verhaal te horen krijgen?'.., en dat hoopten wij op Lijn minst, want ons kopje, dat weten we, is vandaag echt 'gene minne'! Dus dat zal vroeger wel een deugniet geweest zijn, dachten we. Vol verwachting belden we naar de meester van het tweede leerjaar (van destijds) en wie kregen we aan de lijn? René Laurijssen, onze bloedeigeriste medewerker, nu leraar aan het V.I.T.O. En... sterker nog, welk verhaal dist hij op? Dat van,., alweer een brave jongen, want R.M. uit Minderhout was, 'ccii pienter, braaf en vlijtig ventje, ongegeneerd en spontaan. Zoals hij nu hevig is, zo was hij toen rustig. Maar waar hij nu sterk in is, daar was hij vroeger ook al goed in. Grappïg uit de hoek komen en sma kelijk vertellen. Hij was destijds de enige in die klas die zo lang mocht wakker blijven om Marnix op de T.V. te kunnen zien, en daarrond weefde hij dan hele verhalen', vertelt René ons. Wat er ook van zij, R.M. (beter bekend als N.N.) mag van ons 500 fr. gaan opmaken bij VAN HERCK SPORT, Vrijheid 127 te Hoogst raten. Bij hun advertentie in dit blad vindt u zijn naam.

Als er in de natuur iets moet beschermd worden, dan zou dat initiatief toch ook van de jag..i S LIJf kuiiiii,.ij kulliLit. Lii liLfSt ddu ilna in een collectief eisenprogramnia en niet als geïsoleerde ' goodwill' We zitten allemaal in een wereld vol stress en voor de meeste jagers is de jacht gewoon een uitlaatklep. Die willen het horen 'knallen'. Ze geven ook toe dat jacht een sport Is. Iets doden als sport vind ik al biezonder laag. Vossen. Twee jaar geleden werd er in Wortel Kolonie een vos gesignaleerd en daarna ook gevonden. De 'moer' hebben ze afgeschoten. De drie schattige kleintjes die ze had, werden meegenomen voor de kinderen. Twee maanden later werden die ook afgeschoten, omdat ze begonnen te bijten en te krabben. Kortom échte vossen.' Door natuurliefhebbers worden er soms vossen uitgezet. Dat vind ik ook niet correct. Niet de vos, maar de mens beslist op die manier of het biotoop voor hem geschikt is. Stropen is een commerce. Daar is zwaar geld mee gemoeid. Het is een echte bendevorming. Maar wat doen de jagers daartegen? De Rijkswacht of Landinrichting moet daar maar tegen optreden, zeggen die. Maar welke druk oefent hun jagersvereniging uit om naar Nederlands model een volwaardige veldpolitie op te richten? Ik blijf erbij dat een aantal jachtwetten gedicteerd worden door het restaurantwezen. In Nederland mag er zondags niet gejaagd wordt om wandelaars te beschermen. Er wordt wel eens gezegd dat gebieden waar niet gejaagd worden automatisch arme gebieden worden. Het domein van Stas de Richelle is de laatste tijd genoeg in opspraak gekomen (golfterrein, nvdr) juist omdat studies hebben aangetoond hoe rijk dit gebied is op fauna en flora.•

Voor ons nieuwste kopje doen we nog een stapje terug in de tijd: Het is pas 1962 en de meisjes van het eerste studiejaar uit. Meerle poseren in de klas voor de fotograaf. Bij slecht weer werden de foto's meestal binnen genomen en dat had voor gevolg dat niet alle leerlingen er even scherp en duidelijk opstaan. Hopelijk heeft juffrouw Roza Vinckx wel een scherp geheugen en vertelt ze ons volgende maand vat meer over de leerling die door dc pijl aangewezen wordt, dat meisje van de tweede rij. Stuurt ons vlug een kaartje niet naam, adres en telefoonnummer: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten. Dan kan ook zij bij Van Merck Sport voor 500 fr, inkopen doen.

OPENBARE VERKOPING TE HOOGSTRATEN VAN GOED GELEGEN WOONHUIS, GUSTAAF SEGERSSTRAAT 4 MET AANPALEND PERCEEL BOUWGROND Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % openbaar verkopen: KOOP 1: Goed gelegen woonhuis te Hoogstraten, Gustaaf Segersstraat 4, groot 121 m2. Ingedeeld: - voorkamer, keuken, badkamer, bergplaats; Boven twee slaapkamers en grote zolder - Kelder. Voorzien van regen- en pidpawater, elektriciteit, kabel tv, telefoon en cv op gas - Klein beschrijf mogelijk KOOP 2: Aanpalend perceel bouwgrond met een gevelbreedte tegen de Gustaaf Segersstraat van 10.40 m, en groot 212 m2. BESCHIKBAAR: tegen betaling van koopprijs en onkosten. BEZICHTIGING: elke zaterdag van 11 tot 12 uur. ZITDAG: Definitief op maandag 5november 1990, telkens om 1 5.30 u. in Taverne Hooghuis, Vrijheid 139 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. 11


De Kempen: vroeg of laat

-

De gemeenten en de 10K

Binnen sommige politieke partijen wordt het luidop gezegd, bij andere groepen wordt het gefluisterd, maar het is wel duidelijk dat steeds meer mensen twijfelen aan de huidige werking van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen en zich afvragen of deze instelling ondanks alles moet blijven bestaan.

In het verleden had de lOK een belangrijke taak, o.a. op het vlak van de ontwikkeling van sociale woonwijken en industrieterrein. Niemand twijfelt aan de verdiensten van deze initiatieven. De LOK heeft een betekenisvolle rol gespeeld in de ontplooiing van de Kempen, zeker op het vlak van de tewerkstelling. Maar de meeste van deze opdrachten zijn ondertussen vervuld of werden de voorbije jaren op efficiënte wijze overgenomen of aangevuld door andere projecten, verenigingen en instellingen. Het huidige bestuur en de directie van de lOK geven momenteel ook de indruk met een zekere koortsachtigheid op zoek te zijn naar nieuwe taken voor deze instelling. Het initiatief of de opdracht komt meestal niet van de leden maar wordt van binnenuit geschapen. Men ontkomt dan ook niet aan het gevoel dat men, ondanks alles, wil blijven bestaan, nodig, nuttig, noodzakelijk of niet. De oprichting van een LOK-veiligheidsdienst, het afvalstoffenplan in het algemeen en het GFT-project in het bijzonder wijzen in die richting. L. van den Brande, minister van Tewerkstelling en Arbeid, heeft zijn goedkeuring gegeven aan het ontwerp van wet waarbij de LOK de toelating krijgt om een interkommunale veiligheidsdienst op te richten voor de Kernpische gemeenten en OCMW-besturen. Voor zover ons bekend is, doet de gemeente Hoogstraten niet mee. Doel van de nieuwe dienst bestaat erin de arbeidsomstandigheden en meer specifiek de veiligheid van het gemeenteen OCMW-personeel te verbeteren. Hoewel ze verplicht zijn, hebben de meeste gemeenten en OCMW-besturen geen specifieke veiligheidschef in dienst. Daarom stelt de LOK voor een intergemeentelijke veiligheidsdienst op te richten om bv. arbeidsongevallen te voorkomen.

Afvalstoffenplan De Vlaamse overheid, meer bepaald Theo Kelchtermans, Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) opteren voor een provinciale aanpak. Ook de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft een duidelijke voorkeur voor een provinciale oplossing van de afvalverwerking. Toch heeft de LOK in de loop van januari

12

1990 een eigen afvalstoffenplan ontworpen voor de Kempen. Met man en macht wordt nu gewerkt om het eigen plan zo snel mogelijk in werking te laten treden. Binnen dit kader moet ook de snelle start gezien worden van het proefproject 'Gescheiden inzameling van Groente-, Fruit- en Tuinafval' (GFT project). Wortel en Meerle, samen 1000 ophaalpunten, zijn twee proefgebieden in onze gemeenten.

Siardus Siardus is rond 1150 als jonge man binnengetreden in de afbij van Mariëngaard nabij Leeuwarden in Friesland (Nederland). Op 13 november 1230 is hij gestorven en werd begraven in de sakristij van zijn klooster, waar op zijn graf luisterrijke mirakelen geschied zijn. Prelaat Stalpaerts zorgde ervoor dat een groot gedeelte van zijn relieken plechtig naar de abdij van Tongerlo werden overgebracht. Sinds eeuwen is hij de beschermer van deze abdij en wordt hij aangeroepen door allen die in nood zijn. Vooral is hij de beschermer van de jonge moeders en hun kindjes, de patroon der landbouwers en een machtige voorspreker voor allen die met vertrouwen zijn hulp komen afsmeken. Ook dit jaar zal de abdijkerk van Tongerlo weer te klein zijn voor de talrijke bedevaarders. Zondag 11 november om 10.30 uur wordt een plechtige pontificale hoogmis opgedragen door prelaat Noyens en om 14.30

Kempen NADER BEKEKEN uur is er Lof voor de bedevaarders. Woensdag 14 november, feestdag van St. Siardus, is er om 10.30 uur een hoogmis in de abdijkerk en de andere dagen van de week telkens om 12 uur in de bidkapel. Het reliekschrijn blijft alle dagen uitgestald ter verering tot zaterdagvoormiddag 17 november.

De jaren '90 Het Instituut voor Politieke Vorming (IPOVO) van het arrondissement Turnhout organiseert dit najaar drie thema-avonden rond actuele maatschappelijke problemen onder de titel, 'Wees getuige van de jaren '90'. Deze voordrachten vinden plaats in Den Eyck, Houtum 51 in Kasterlee. Woensdag 10 oktober sprak hier volksvertegenwoordiger Jos Ansoms over 'Een leefbaar verkeer' en op 17 oktober volksvertegenwoordiger Mark Van Peel over 'Verzuiling, alleen maar zondebok'. Het Europees Parlementslid An Hermans behandelt op woensdag 7 november om 20 uur het thema: 'Vergrijzing en ontgroening'. Van de deelnemers wordt een bijdrage van 150 fr gevraagd. Daarin zijnde consumpties en een syllabus begrepen. •

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwel ijksl ijsten Electriciteitswerken N ijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


DAGBOEK LUC VERACHTERT is maatschappelijk werker bij de Christelijke Mutualiteiten in Hoogstraten. Hij woont in de jonge, levenslustige 'Witte Wijk' in Wortel. Hij en zijn vrouw Greet hebben samen zeven kinderen, vier 'witten' en drie 'zwarten' zoals hij zelf zegt. Beiden werken full-time, hij zelf buitenshuis, zijn vrouw thuis. Voor de Hoogstraatse Maand hield hij een week zijn dagboek bij. Dit dagboek waaide door een gunstige wind ook al in de Bond, het weekblad van de BGJG. Maar het orgineel lag toen al lang op onze redactie. Dit is het verslag van zijn drukbezette week. Maandag Juist vandaag, op onze huwelijksverjaardag, werd ik gevraagd om een 'weekboek' te maken om als dagboek gepubliceerd te worden in De Hoogstraatse Maand. Daar sta je toch wel even bij stil, vooraleer je zo maar ja zegt. Even voorstellen: mijn moeder noemde me Luc, mijn vader zorgde voor Verachtert. Ondertussen zijn er reeds een aantal jaren voorbij, ben ik gehuwd en heb ik samen met mijn vrouw zeven kinderen; 4 witte en 3 zwarte. We wonen in 'de witte wijk' in Wortel. Zelf werk ik full-time buitenhuis; mijn vrouw werkt full-time binnenshuis. Sinds enkele weken is onze zevende bij ons; Siemon, de grote broer van Sarah en Kobe, is vanuit Rwanda naar ons toegekomen. Je hoort bij ons sindsdien een mengelmoes van Rwandese en Nederlandse woorden. Je verstaanbaar maken en verstaan wat hij zegt, blijkt het moeilijkst van al... Kobe, onze jongste, heeft daar geen problemen mee; hij moet ook amazi (water) drinken en 'Piemon' (Siemon) moet van zijn auto's afblijven. Sarah, het zusje van Siemon, komt aan ons vragen wat haar broer tegen haar zegt... Ruth, de oudste, loopt met de lijst van Rwandese woorden en hun vertaling rond. Lingue (1), Karibi (2), Katatu (3) 'Mama, onze Siemon kan al tot honderd tellen.' Hanne speelt met Sarah. Hoewel ze eerst eigenlijk niet voor adoptie was, blijkt nu dat ze heel goed opschiet met Sarah. Ruben zit weer met zijn neus in een boek. Maarten vraagt wie er mee wil voetballen. Vandaag mag er eentje van ons witte jongens bij vrienden uit huis gaan slapen. Om het evenwicht te bewaren en iedereen tevreden te stellen, mocht er eentje van buitenshuis bij ons blijven slapen; daar ook nog voor gezorgd. Deze nacht zijn we met zijn tienen... 's Avonds telefoon: 'Of de broeder een onverwacht huisbezoek mag brengen.' Vlug aan een vriendin gaan vragen of ze nog een cake in haar oven wil zetten, want in de onze staat brood te bakken. Plezant, als je vrienden hebt, waar je op kunt rekenen als je ze nodig hebt. Nog vlug wat oprommelen en stofzuigen. Plots schuiven twee flessen wijn, die we ooit gekregen hebben en al jaren in het rekje zitten, tegen de grond. Overal wijn en spatten van wijn. Even paniek, dan samen met de oudste alles in zeven haasten opgekuist en gedweild. Wat een geluk dat we zulke grote dochter hebben, die al goed kan meehelpen. Het ruikt bij ons naar een mengelmoes van alcohol en zeep, alsof we al jaren alcoholiekers zijn...

Samen met de voorzitster en haar hele gezin, komt broeder René, de broeder die in Rwanda voor de adoptie zorgt, bij ons op bezoek. Hij zou graag zijn 'kindjes' nog eens zien, maar ja, die liggen om 22.30 uur al te bed. Samen foto's bekeken en gepraat. In de vroege uurtjes nemen we afscheid. Straks is het weer vroeg dag.

Dinsdag Om 7 uur het bed uit, want om 8 uur moet ik beginnen werken. Nog even nagepraat over gisteravond. Dat en dat zijn we nog vergeten te vragen aan broeder René. Een drukke voormiddag op het werk. Steeds weer mensen die vragen om een oplossing voor hun probleem: een rolwagen voor de

echtgenoot zodat die nog eens buiten kan komen? hoe moet ik verder nu ik op ziekenkas ben als zelfstandige en nog geen 20.000 Fr. per maand inkomsten heb? waar kan ik tussenkomst krijgen voor de apothekerskosten die nu al 25.000 Fr. belopen? enz. 's Middags de deur op slot, alles achter mij achterlatend de fiets op springen en vlug naar huis trappen. Samen eten, tafeltje rond: we kunnen weeral aanschuiven, wat een rijkdom. 's Namiddags op huisbezoek. Het grijpt je steeds weer aan, wanneer je bij mensen komt met een levensbedreigende ziekte. De sporen van leed en behandeling zijn duidelijk zichtbaar. Je probeert iets te geven, iets van bemoediging, van hoop, maar de onmacht en het verdriet om het onafwendbare slaan alle ruiten stuk. Hier sta je dan weer met jezelf en de gedachte dat je zo weinig kunt helpen,

hoewel je zo veel zou willen doen. Nog steeds het bezoek overdenkend, werk ik wat brieven af op kantoor tot de telefoon gaat: een dokter wil me spreken over de mogelijkheden van tewerkstelling. De dag gaat verder... Thuisgekomen lekker genieten van het eten dat weer klaar staat: 'Moeder thuis, we hebben je nodig'. Siemon leert fietsen op een doortrapper die we van vrienden hebben geleend. Hij had al veel geoefend op Sarah's fiets, maar kon nog niet goed remmen en was met fiets en al midden door een haag gereden. Met de doortrapper gaat het goed. Morgen eens terug proberen met de fiets van Sarah. 's Avonds wordt de vakantieganger van de meisjes opgehaald. De ruilpartij van gisterenwordt weer overgedaan. Nu mag Maarten gaan slapen en komt Jan bij ons. Nog wat napraten over het bezoek van broeder René. Vrijdag hebben we een standje op de Wortelfeesten. Zaterdag is het adoptiedag. Morgen moet ik met de voorzitster weer op stap om een huisbezoek af te leggen bij kandidaat adoptie-ouders. Je geraakt je beroep nooit helemaal kwijt. Op tijd gaan slapen; we moeten nog wat uurtjes van gisteren inhalen, en morgen zal het weer een lange dag zijn...

Woensdag Vandaag de zitdag van een kollega gaan vervangen. Met de auto naar Vosselaar; je hebt de tijd om je dachten wat te laten dwalen. Op het toilet zit een grote huisspin tegen de muur. Je eerste idee is hem, of misschien is

het wel een 'haar', een flinke mep te geven, maar ja waarom toch? Hij blijft rustig zitten, ik ook. Als ik klaar ben, zit hij er nog steeds met zijn acht poten te pronken zoals ik hem het eerst zag. Dag spin. Weinig kliënten, ze weten dat de 'echte' sociaal assistentie verlof heeft. 's Middags zit de spin er nog steeds; praktisch op hetzelfe plekje, met vier poten in de lucht; dat kan als je er acht hebt... 's Namiddags op huisbezoek. Daarna administratie aanvullen, dossiers klasseren. Het eerste uur van de avondzitting (vandaag moet ik tot zeven uur werken) komt er niemand opdagen. Wat duurt de dag lang als je geen kontakt met mensen hebt. Dan komen ze plots met drie tegelijk en is de overschot van tijd eigenlijk te kort... Iets na zeven uur terug naar huis; veel te vlug 13


DA GBOEK gegeten; de meisjes zijn al te bed. Wat heb ik ze weinig gezien vandaag. Nog een kus en tot morgen. Ruben, die nog gaan vissen was, komt zeggen dat er iets met het haakje van de vislijn gebeurd is en of papa dat wil maken. Geen vis gevangen, hoewel hij zeker van zijn stuk had gezegd:' Vandaag vang ik een vis!' Even na acht uur de wagen in en naar OudTurnhout, naar de voorzitster van de adoptievereniging. Samen op onverwacht huisbezoek. We moesten ergens in de bossen zijn rond Retie. Het duurde lang eer we 'ergens' gevonden hadden. In het aartsdonker hobbelden we het ene bosweggetje in, het andere uit. Toen we dachten, dit vinden we nooit, reden we voorbij nummer 100. Daar was het. Niks te zien; enkel een met riet afgemaakte ingang waarachter gekef van een hond. Dan maar terug naar Turnhout. 50 meter verder passeert een wagen. Wie kan dat zijn in dit godverlaten oord? De wagen stopt; ik rijd terug en warempel, het is het echtpaar dat we moesten hebben. Het avondmaal dat ze bij zich hadden, echte friet met saté, blijft halfopgegeten in het zakje ziten. Opeens geen honger meer, zegt mevrouw. Een hartelijk gesprek waarin je weer voelt hoe pijnlijk het moet zijn als je dolgraag kinderen zou hebben, maar je lichaam je die niet kan geven. Het is al laat als ik thuis ben. Greet zit nog te wachen. Ik ben blij dat ze nog op is.

Donderdag Het regent; de eerste regen sinds dagen of is is het weken. Niemand kijkt sip omdat het regent na dagen van drukkende warmte. Zouden ze binnen enkele regendagen nog zo blij zijn met de hemelse zegen? De boeren waarschijnlijk wel.

Vandaag naar Rij kevorsel om daar zitdag te doen. Een tas en mijn thermoskan met gloeiend water voor de thee, staan al klaar. Dank je May, wat hebben we toch een pracht van een werkvrouw. Zelf ben ik de koffie van de Wereldwinkel vergeten mee te brengen; deze middag aan denken. 's Namiddags op huisbezoek. Steeds weer opnieuw samen denken, samen zoeken naar een oplossing voor die zo vele problemen waarmee zieke en gehandicapte mensen te kampen hebben. Even na vijf uur thuis. Ook vandaag moet ik weer met de voorzitster op pad, maar bij het eten heb ik vandaag alle tijd. Tafeltje rond. De meisjes hebben de slappe lacht. Om de haverklap schiet Sarah van de tafel weg en komt meteen weer terug. Proesten en giechelen; later horen we dat Srah steeds maar winden moest laten... Wat is het leven toch plezant; 't is maar hoe het bekijkt. Maarten zit nu tussen Kobe en Siemon, want de twee laatsten konden elkaar niet gerust laten. We zouden boven nog meer kasten moeten hebben voor de jongens. We zijn weer aan 't herinrichten, een muur aan't uitslaan enz. We zouden er eens iemand moeten bij halen die er iets van kent; daarmee is het verbouwen voorlopig weer afgedaan. Roos heeft nog een fiets gebracht, juist de goeie maat. We mochten hem zo wel hebben, maar dat wilden wij niet. Geluk dat we zulke vrienden hebben. Als ik vertrek om de adoptie-ouders te gaan bezoeken, zit de hele rij naast elkaar, de blikken naar de televisie. Alleen Kobe loopt nog rond, gaat voor het beeld staan, daagt uit en krijgt luid protest. Bij ons is er altijd wel 'leven in de brouwerij'.

Gelukkig 's avonds niet te laat thuis. Nog wat vertellen en het bed in. Morgen is er weer een dag.

Vrijdag Vandaag maar twee uur werken en dan een heel weekend thuis; dat werd de hoogste tijd. Met zes van de zeven naar de supermarkt. 't Is wel niet naar ieders zin, maar eens vertrokken, sputtert niemand meer tegen. Kobe in 't zitje van de kar; mama dit nog en dit ook. Moeten we nog pampers hebben? Neen, we hebben er nog en Kobe doet tijdens de dag meestal op zijn potje. Zeker de snoepjes niet vergeten, die krijgt hij telkens als hij flink is geweest. De winkelkar is eigenlijk te klein. Nog lans de fietswinkel voor allerlei spullen om Sarah's 'nieuwe' fiets op te maken. 's Namiddags bezoek. Nu lopen er tien kinderen rond in huis. Buiten regent het. Het is een drukte van belang, maar een plezierige drukte. 's Avonds gaat Greet met Ruth en Ruben helpen bij de Wortelfeesten. Er is een stand met Afrikaans handwerk ten voordele van Broeder René. Nu sta ik er alleen voor en mag ik voor het huishouden zorgen. Wanneer de eettafel ontruimd is, blijkt Kobe een ongelukje te hebben: alles nat. Nu maar een pamper aan, want we gaan naar ons mama kijken. Kobe zijn jas is zoek, dan maar zijn nieuwe winterjas aan. Allende auto in en naar het dorp. Het regent nog altijd; ondanks het weer is er toch belangstelling. De kinderen hebben er helemaal geen last van en lopen en spelen rond en in de plassen. Hier en daar vraagt iemand wie de nieuwe bijkomer is; ja daar ergens tussen de anderen.

w

VAN HERCK SPORT j Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: René Michiels (Nonkel Nej) Desmedtstraat 36 Minderhout 14

Keuze uit méér dan 200 verschillende model en: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCOS STIHL 0 MORRISON . NIBBI • WOLF

IIO1%TD

500 m 2 TOONZAAL Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15


DA GBOEK Thuisgekomen is het bedtijd voor de meisjes; de jongens mogen nog even opblijven bij een gezelschapsspel. Siemon begint goed mee te spelen en lacht en klapt in de handen als er juist gekozen wordt. Dan is het tijd om ook voor hen het bed open te leggen. Een druilgezichtje. Bite, wat is er? Umugati, zegt Siemon, brood. Terug naar beneden. Voor hem maken we nog een uitzondering. De anderen protesteren; die willen ook nog een Umugati. Met een paar droge betterkoekjes zijn die ook al tevreden. Als ik alleen beneden ben, realiseer ik me dat ik nog brood moet bakken voor morgen. Vlug alles klaargezet. Vandaag met drie kilo bloem bakken in plaats van met twee; hiermee hoop ik twee dagen toe te komen. Lekker smodderen met water, gist en bloem. Als de broden aan 't rijzen zijn, komt Greet met de kinderen thuis. Toch nog veel verkocht. Nu vlug naar bed. Als de broden dampend uit de oven komen, kunnen ook wij gaan slapen. 't Is ondertussen elf uur. Morgen kunnen we wat later op.

Zaterdag Eigenlijk te lang in bed gebleven, maar ja, 't is er ook zo goed in met zijn vijven. De hele voormiddag gewassen, want iedereen moet in bad; deze namiddag is het adoptiedag. Alle ouders met adoptiekinderen en alle kandidaat adoptanten worden er verwacht. Ook broeder René komt. Je kijkt ernaar uit om bekenden weer te zien. Na de soep met beschuit, de auto in. We hebben geen tijd en geen zin om uitgebreid te eten. Eenmaal daar, zijn de kinderen in een wip verdwenen; enkel Kobe moet bij ons in de buurt blijven. Vele mensen weer ontmoet. Gezellig bijpraten en foto's laten zien. Sommigen blijken moeilijkheden te hebben met mensen die liever geen zwarten in de buurt willen hebben; ook binnen de familie loopt niet alles op rolletjes. Bij ons zijn er ook nog die onze Siemon niet gezien hebben, en dat na vier weken. Vele blije gezichten; kinderen die elkaar herkennen; je voelt je opgenomen als in een gezin. Samen beleef je vele ontroerende momenten weer opnieuw. Het doet je deugd. We kunnen dan ook niet weg en hebben al wel vijf keer gezegd dat we naar huis zullen gaan. Afspraken worden gemaakt om mekaar op te bellen en te ontmoeten. We zien geen verschil meer tussen zwarten en witten; is er wel een verschil? Dan samen met de laatsten naar de auto; broeder René komt nog zeggen dat hij waarschijnlijk volgende week langs komt. Hij wil de hele bende eens bezig zien en meemaken. Afscheid wuiven en gek doen. Sommigen zitten als sardientjes in blik in hun wagen. We zijn weer tien jaar jonger; al is het weer voorbij, we zijn gelukkig. Thuisgekomen moest iedereen nog umugati; daarna de kinderen te bed doen. De wasmachine draait op volle toeren. Bijna alle dagen moet het werken, maar ja, wat wil je: elke dag 9 onderbroeken, 18 sokken, 9 Tshirt of hemdjes, 9 broeken en ga zo maar door. Aan onderbroekjes alleen al zijn het er al 63 per week; aan sokken 126... Greet strijkt nog wat, terwijl ik Sarah's fiets aan het oplappen ben. Nog even TV kijken en dan naar bed.

Zondag Vandaag, de laatste dag van mijn weekboek, is het rustdag. Er staat eigenlijk niets speci-

I'ulcI'cèr

wand- en vloertegels uIcI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

hwiiQhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! aals op het programma, tenzij... wat langer slapen dus, maar niet te lang want we moeten nog schoenen kopen voor Siemon. Ontbijt met broodjes, lekker. Rond elf uur, al die willen en al die nog te klein zijn om zonder ons thuis te blijven, mee. Toch gemakkelijk als de winkel zondagvoormiddag open is. Schoenen gevonden voor Siemon, niet zo gemakkelijk met zijn voorlopig nog veel te brede voeten in verhouding tot hun lengte. Ruth moet nog pantoffels hebben. Voor Kobe loopschoentjes aan 50% gekocht. Gisteren waren zijn lederen schoenen kletsnat (in de plassen springen is zo plezant) wat ons deed besluiten om iets in reserve te hebben. Ook voor Siemon loopschoenen gekocht. Een meevaller die vermindering. Met vier dozen naar huis. Thuisgekomen verder aan de fiets van Sarah gewerkt. De achterband is nog hard; het plakwerk van gisteren was goed. Remmen herstellen en afstellen. Wat te hard gedraaid en vijs stuk. Gelukkig van een oude rem nog hetzelfde boutje gevonden. Licht, achterlicht, reflector, bel en dynamo gemonteerd. Nieuwe handgrepen en klaar is kees. Sarah schittert: 'Kijk, het is een nieuwe fiets,' zegt ze stralend, 'haar fiets!' Zo'n geluk maakt je werk meer dan de moeite waard.

Het fietsgesleutel is wat uitgelopen, zodat het al twee uur in de namiddag is eer we aan tafel zitten. Na het eten blijken er nog verschillende fietsen met roestige kettingen, bellen die niet werken enz. 'Papa, kom eens kijken,' roept Hanne. 'Ja, wat is er dan te zien?' 'Kom eens!' Een fiets met een achterband zo plat als een vijg. Op de boord van het voetpad gebotst en plat. Hanne volgt goed mee. Kijk maar goed, dan weet je hoe het moet. Veel gesleutel en getrek. Hanne zegt dat ze niet meer kan volgen, wat eerst kwam en wat daarna. Het gat is vlug gevonden, wat later geplakt en wat later is de fiets weer rijklaar. Hopweg is ze ermee. Nog wat oprommelen, meehelpen aan het avondeten: we eten warm. Afwasmachine met de morgen- en middagetenwerktuigen uitladen. Gelukkig dat we dat hebben; wat zijn we toch verwend. De jongens dekken de tafel. Bij het eten valt Kobe in slaap. Opgepakt en naar bed. Na het eten nog schoenen kuisen en zorgen voor morgen. Op tijd naar bed; ieder ombeurt, volgens leeftijd, al wordt er wel wat geprotesteerd. Nog wat aan mijn dagboek werken en daar mee zit de week erop. Eigenlijk begon ik het best gezellig te vinden. Hopelijk hebben jullie er ook wat aan gehad.R LV

15


Mongo, woordkunstenaars van het woud Naar aanleiding van de komende 11.11.11.-aktie richt het GEKO in samenwerking met het stadsbestuur van 3 tot en met 11 november een tentoonstelling in: 'Mongo, woordkunstenaars van het woud'.

De feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van de 11.11.11.-aktie zijn de aanleiding om de aktie ook in Hoogstraten een speciaal cachet te geven. Een tentoonstelling leek daartoe een uitstekend middel. Bovenal wil men ook de derde wereld vanuit een andere gezichthoek bekijken. De schuldenlast van de derde wereld, de verwoesting van het tropisch regenwoud, burgeroorlogen, kindersterfte, komen bijna dagelijks in het nieuws. We moeten ons bewust zijn van de problemen. Intentieverklaringen volstaan niet, er moeten konkrete maatregelen worden genomen om aan deze problemen te verhelpen. Maar bij het zoeken naar oplossingen zal terdege rekening moeten worden gehouden met de stem van het volk in deze landen en er zal recht moeten

worden gedaan aan de kulturele eigenheid van alle volken. Daarom wil men één van die vele volken voorstellen in deze tentoonstelling. De keuze van een Zaïrees volk is geen toevalligheid. In vele huiskamers vinden we kunsten ambachtelijke voorwerpen uit Zaïre. Het beeld dat wij ons van de Zaïrezen hebben gevormd is nog steeds sterk getekend door onze koloniale geschiedenis. Men wil dan ook een aantal mythen doorprikken die nog steeds leven ten aanzien van zwarten in 't algemeen en de Zaïrezen, waaronder de Mongo, in 't bijzonder. Op die manier wil men bijdragen tot een positievere beeldvorming over Zwart-Afrika. De Mongo leefden verspreid in het regenwoud en kenden geen schrift. Hun kennis van de natuur, hun waarden en normen, hun gewoonten,... werden van generatie op generatie doorgegeven aan de hand van verhalen, spreuken, liederen,... De woordkunst van de Mongo leert ons dat we niet te maken hebben met onwetenden. Wie hier toch aan twijfelt of wie nieuwsgierig is om meer over de Mongo te weten te komen wordt hartelijk uitgenodigd in de tentoonstellingszaal van het IKO.

Openingsuren: zaterdag en zondag: 10.00 uur tot 18.00 uur. in de week: 8.30 uur tot 16.30 uur. woensdag en donderdag: 19.30 uur tot 21.00 uur.

CAU LEYA De bloemenlijn per felefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk... fax 014163.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

PaJ & May Van Huffe-Van Dyck Leopoidstraat 60, 2330 Merksplas

16

Ongevallen Woensdag 19 september botsten aan het kruispunt Dr. Versmissenstraat en de Lindendreef, de auto's bestuurd door Jan Jansen, Jan Van Cuyckstraat 29 Hoogstraten en Deckx uit Dessel. Er was lichte schade. Zaterdag 22 september om 11.30 uur reed aan de Meerseweg de lichte vrachtwagen bestuurd door Rene Goetschalckx Terbeeksestraat 15 Meer, tegen een vaste hindernis. Er was zware schade. Maandag 24 september kwam het aan het kruispunt Meersel-Dreef en Oude Tramweg tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door Karel Kinds, Sporenstraat 6, Merksplas en de auto bestuurd door Maria Bastiaansen, Dalweg 9, Meerle. Er was stoffelijke schade. Donderdag 4 oktober om 13.40 uur botsten in de Gelmelstraat de auto's bestuurd door Lambert Krijnen, Dreef 115 en Yvonne Michielsen Katelijnestraat 2. Er was zware schade. Dezefide dag om 17.00 uur botste aan de Meelseweg de auto bestuurd door Francine Bruynen Meerleseweg 47, met de auto bestuurd door Adriaan Snoeren Kerkstraat 17, Meerle. Gevolg: zware schade. Zondag 7 oktober rond 15.45 uur botsten aan de J. Lijsenstraat te Meer twee personenauto's. Zeven personen werden zwaar gewond. In het eerste voertuig werden de bestuurder Ludo Naus (20 j.) uit Zundert evenals de passagiers, Ingrid Daems (19j.), Chris Verschuren (20 j.), Richard Dams (19 j.) en Willy Ceustermans (20 j.) allen uit Zundert, zwaar gekwetst en naar de kliniek overgebracht. In het tweede voertuig werden de bestuurder Jacobus Verschueren (67 j.), Meerleseweg 94 en zijn echtgenote Johanna Koeken (65 j.), ook zwaar gewond naar de kliniek overgebracht. Zondag 14 oktober om 16.00 uur kwam het aan de Beukendreef te Wortel tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door Eddy Braspenning (22 j.), Meerle 28, en de fietser Albert Blockx, Leemstraat 10, Hoogstraten. Ook werd het huis van Jan Govaerts, Beukendreef 2, beschadigd. De 21 jarige passagier D. Herreygers, Wortelbaan 2, Merksplas en de chauffeur werden licht gewond. Dinsdag 16 oktober om 11.45 uur botste aan de St. Lenaartseweg de auto met aanhangwagen bestuurd door Rudi Van Den Ouweland, Hoefijzer 6, Hoogstraten met de auto bestuurd door Thomas Van Assche uit Zoersel. Er was zware schade. Dinsdag 16 oktober om 18.20 uur werd aan het kruispunt Hoogeind en Eindstraat de 75-jarige fietster Maria Koyen, Eindstraat 22, Meer aangereden en licht gekwetst door de auto bestuurd door Marleen Verbreuken, Kapelweg 1, Meerle. Woensdag 17 oktober om 16.15 uur botsten aan de Bredaseweg de auto's bestuurd door Dyna Jacobs, Blauwbossen 7, Minderhout en Dirk Vermeiren, Klein Gammel 1, Rijkevorsel. De bestuurder van de eerste auto werd licht gekwetst. Vrijdag 19 oktober om 19.10 uur reed Antoon Van Den Broek uit Zundert aan de Liebigstraat te Meer tegen een afsluiting. Er was zware schade. •


Jef Desmedt kampioen van België

raken zijn er binnen de LRV in bepaalde seizoenen te weinig tornooien of zijn de wedstrijden soms te licht. Dat verklaart waarom verschillende van de beste LRV-ruiters ook overstappen naar de Belgische Federatie.'

Barceiona De 18-jarige Jef Desmedt van Minderhout werd enkele weken geleden de revelatie van de cross in Waregem. Het Belgische viertal werd in de uithoudingsproef gehalveerd. Zowel de uittredende kampioen Willy Sneyers als Juul Mertens moesten de wedstrijd staken. Alleen twee ruiters uit de Noorderkempen, Jef Desmedt met Dolleman en Marc Rigouts met Muscadet II bleven over. Met Dolleman galoppeerde de zoon van Raf Desmedt knap rond. Met 9.15 bleef bij weliswaar licht boven de ideale tijd, maar hij kreeg slechts 1.60 strafpunten daarvoor en rukte naar de vijfde plaats op in de tussenstand. Als eerste Belg was hij meteen potentieel kampioen van België. 'De wedstrijd was heel goed georganiseerd en de hindernissen waren fair gebouwd', zegt JefDesmedt. 'Maar door de ongenadig neergutsende regen kreeg de omloop een erg zware bodem. Op de kleigrond met heel wat klimpartijen en afdalingen was het opletten geblazen.' In het afsluitend springparcours slaagde JefDesmedt er met Dolleman in nog een plaats naar voren te schuiven. Zo werd hij meteen Belgisch kampioen, en dit op juniorsleeftijd. Mensen die minder of niet vertrouwd zijn met de paardesport vragen zich soms af waarom iemand voor de 'military' kiest. Waarom beperkt men zich niet tot sierlijke dressuur en jumping? Gewone snelheidswedstrijden op vlakke renbanen kan voor hen ook nog maar een cross met soms grote en ingewikkelde vaste hindernissen lijkt voor de tegenstanders van deze sport haast onverteerbaar. Men vindt dat er te veel risico's worden genomen waar te dikwijls het paard het slachtoffer is. Jef Desmedt ziet dat toch wel even anders. 'Een military bestaat uit drie delen: dressuur, cross en jumping. De military in de paardesport is een heel veilige sport. Men zorgt wel degelijk voor een grote veiligheid, zowel voor de ruiter als het paard. Voor elke proef controleert een dierenarts de paarden op kwetsuren en hij neemt de beslissing of het paard al dan niet verder kan.' 'De dressuur legt de basis, de cross bepaalt de uithouding en de jumping toont de fitheid van een paard. Daarom is het belangrijk dat het dier goed voorbereid wordt en dat er een band van vertrouwen bestaat. Alles hangt immers bijna af van het paard. Een ruiter moet dus het dier begeleiden, vooral psychologisch. Zeker paarden met karakter zullen bij een

'4GÎrTR;;T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

licht verlies van Leitvel tiouwen trachten de hindernissen te ontwijken.'

LRV Vroeger hoorde je soms zeggen dat de prestaties van de LRV-ruiters niet te vergelijken waren met die van de meer professionele ruiters van de Belgische Federatie van de Paardesport. De resultaten van de laatste jaren bewijzen dat deze stelling niet meer juist is. Denken we maar even terug aan de resultaten van Marc Rigouts, Jef Desmedt, e.a. Toch horen we ook bij Jef Desmedt enige kritische opmerkingen. 'Gelukkig heb ik een heel goede club, St. Clemens, Minderhout, die zich ten volle inzet voor de paardesport en zijn ruiters, maar dat kan niet gezegd worden van alle landelijk rijverenigingen. Voor een aantal clubs is het een gewone gezellige vrijetijdsbesteding en zijn de topresultaten minder belangrijk. Ook de discipline bij LRVwedstrijden is duidelijk minder dan bij de Federatie waar veel strenger wordt opgetreden. Voor een ruiter die echt aan de top wil ge-

Jef rijdt nu twee jaar met Dolleman. Hij hoopt als eerste Belg te worden geselecteerd _ voor de militarysport tijdens de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. Hij is niet de enige die deze ambitie koestert. Ook andere (oud-) LRV'ers als Mark Rigouts, Karin Donckers, Willy Sneyers en Juul Mertens bereiden zich hierop voor. 'We hebben eigenlijk nog twee jaar tijd om grondig te trainen en goede resultaten te behalen in de selectiewedstrijden. De grote tornooien in 1991 zijn het Europees kampioenschap in Ierland en de internationale country cross te Saumur in mei.' 'De goede conditie van paard en ruiter hangen sterk af van de dagelijkse trainingen zoals wandelen, springen, draven, enz. volgens een nauwkeurig schema. In de winter besteden we hieraan ongeveer twee uur per dag en in de zomer vijf uur.'

lef Desinedi en Dolleman.

Gelukkig kan Jef Desmedt voor dit alles rekenen op de steun van de club, zijn supporters en vooral zijn familie. Bij zo'n voorbereiding en deelnamen aan wedstrijden komt toch heel wat Organisatie kijken en een flink stuk van de kosten moeten persoonlijk gefinancieerd worden. In oktober is Jef begonnen aan de opleiding voor dierenarts aan het Rijks Universitair Centrum te Antwerpen. 'Het zal misschien niet gemakkelijk zijn om studie en hobby te combineren. Toch ga ik proberen om elke dag naar huis te komen zodat ik kan oefenen. Dolleman is een paard dat zeer erg aan mensen gehecht is. Als hij de ganse dag alleen in de stal moet staan, gaat hij in een hoekje staan treuren. Hij leeft echt op als hij mensen ziet. Samen moeten we ons optimaal voorbereiden voor 1991 met het oog op 1992.' Wij wensen Jef Desmedt proficiat met zijn titel van Belgisch Kampioen, wij wensen hem graag veel succes met zijn studies en wij hopen dat hij geselecteerd zal worden voor de Olympische Spelen in Barcelona. • 17


Veel fiets, weinig pad Voor de tweede maal in één jaar werden de rijkswegen van de Noordhoek ingepaimd door duizenden fietsers. Die gaven daarmee gevolg aan de oproep van het aktie-komitee 'Fietspaden Nu' en begaven zich op pad naar Merksplas waar deze 2e grote aktiedag zijn beslag kreeg. In tegenstelling tot vorig jaar was het ditmaal stralend weer, ideaalfiets weer zelfs. Zo 'n 4000 medestanders hadden dus hun fiets van stal gehaald en trokken in grote pelotons vanuit alle dorpen naar Merksplas. Begeleid door politie en rijkswacht, over de volle breedte van de wegen, waar alle gemotoriseerd van verbannen was, een heerlijk gevoel. Helaas weerom slechts voor één namiddag. Daarna was en is het weer gaan huilen met de pet op. Want één jaar aktie heeft, ondanks vele beloften, tot hiertoe nog geen enkele meter fietspad opgeleverd. Ofja toch, we vergeten de twee meter fietspad die door de aktie zelf werden aan gelegd. Samen met het gedicht 'De gevleugelde fietser' en met het gelijknamige monument is dit stukje fietspad het cynische antwoord op de vraag wat de beleidsmensen er tot op heden van terechtgebracht hebben.

Dorien wilde het ook eens proberen. En ja hoor: het lukte. Al is het natuurlijk wel even wennen. , fietsen op zo 'ii i'ri/ligend fietspad!

Woorden en wind De beloften en de schouderkopjes van de politici kwamen dan ook ruim aan bod in de toespraken bij de inhuldiging van het nieuwe 'fietspad' Voor het organisatiekomitee stelde Herman Cooreman dat de aktievoerders deze schouderklopje beu waren. Fietspaden moeten er komen en wel nu. Vooral voor de jeugd, zij hebben er recht op. Hij maakte er de politici attent op dat het hier om de kiezers van morgen gaat. Burgemeester Van Baekel van Merksplas ging er harder tegenaan. Hij citeerde gemeenschapsminister Johan Sauwens, die vooraf de mantel werd uitgeveegd vanwege zijn afwezigheid, die vrijdagavond 12 oktober op TV verklaarde 'dat er een nieuwe wind waait door het verkeers- en wegenbeleid'. Hij had het daarbij o.a. over de bezorgdheid die ouders ertoe bracht hun kinderen met de auto naar school te brengen omdat het onverantwoord is ze met de fiets of te voet te laten gaan. We zouden dus terug meer veilige fiets- en voetpaden moeten krijgen. Alsof de woorden van zijn verklaring door het aktiekomitee werden geschreven.

Fietsers, zo er liet oog reikt.

Van Baekel zei dat wij hiervan voorlopig nog niets anders gemerkt hebben dan alleen maar 'wind'. Aan de wel aanwezige minister Dehaene werd gevraagd in Brussel de boodschap over te brengen dat 'er hier duizenden fietsers zijn maar geen fietspaden'. Minister Dehaene, in sportieve uitrusting, antwoordde dat er wel degelijk een nieuwe wind waait door het verkeersbeleid. Getuige daarvan de nieuwe reglementering die straks van kracht wordt en die de zwakke weggebruiker een evenwaardige positie in het verkeer moet geven. De boodschap zal ondertussen naar Brussel worden overgebracht. De minister had immers de terechtheid van de eis om fietspaden met eigen ogen kunnen vaststellen.

Politiek

Waar veel volk bijeen is zullen zij nier ontbreken.

18

Het aktiekomitee is naar eigen zeggen een volkomen open en niet politiek gekleurd orgaan. De campagne overstijgt gemeentelijke en partij politieke grenzen.


FIETSPADEN beren deze voor hun persoonlijke en partijkar te spannen. Voor het organisatiekomitee is het uitkijken geblazen.

Ludiek

Z:eijs voor realisaiic waar ze geen vinger ,iau,

Nochtans viel tijdens de aktiedag iets of wat politiek getouwtrek waar te nemen. De uithaal van Burgemeester Van Baekel naar VU-minister Johan Sauwens is daar een illustratie van. Buiten het terechte verwijt over zijn eerst toe- en later afgezegde aanwezigheid, komen de verwijten over het niet houden van beloften uit niet onverdachte partijhoek. Alsof Johan Sauwens de enige schuldige is voor het uitblijven van fietspaden in de Noorderkempen. Tenslotte is hij nog maar sedert 3 jaar verantwoordelijke voor deze materie. VU-senator Geeraerts nam het voor zijn par tijgenoot op en distantieerde zich van het aktiekomitee. De door Van Baekel wel vriendelijk bejegende CVP-zwaargewicht Dehaene wordt nu gepromoveerd tot (dure) boodschapper. Nochtans werd dezelfde boodschap reeds ruim 10 jaar geleden meegenomen door (eveneens CVP) senator De Serrano. Ook de vroegere en huidige nationale verkozenen van de streek zijn perfekt op de hoogte en komen regelmatig in Brussel. Resultaten???? Het lijkt erop dat het publiek succes van de aktie aanleiding geeft aan politici om te pro-

De tot op heden gevoerde campagne heeft steeds een ludiek karakter gehad. Tevens zijn de organisatoren erin geslaagd voor het eerst sinds lang (betoging tegen de vestiging van Agrichem) een grote groep mensen te mobiliseren, die zich braaf aan het ludieke karakter hebben gehouden. Maar zoals reeds gezegd is er tot op heden nog geen enkel tastbaar resultaat. Het dossier voor het eerder toegezegde trajekt Hoogstraten-Rijkevorsel lijkt goed in de knoop te zitten, dat van het trajekt Merksplas-Turnhout zit momenteel muurvast en in het vijfjarenplan is over aanleg van fietspaden in de Noorderkempen bitter weinig terug te vinden. Het zal een hele opdracht zijn de aktievoerders te blijven motiveren terwijl tastbare resultaten uitblijven. Op de aktiedag was er dan

L CJ breed jief sfnnI ian J-Joag 1/aTe,I fel .1 Zei k ipla i: daarvan kenden ire ge/helen up zazerdag 13 oktober. En al riepen we dat we niet boos, maar woest waren: je zag alleen maar blue gezichten.

ook regelmatig te horen dat dit wellicht de laatste ludieke aktie geweest. De roep naar andere, hardere aktiemiddelen wordt groter en in de persverslagen werd hieraan ruim aandacht geschonken. Hopelijk kunnen de verantwoordelijke beleidsmensen lezen en zorgen ze ervoor dat het zover niet hoeft te komen.

De Gevleugelde Fietser 47eerloos en kwetsbaar als een kind in de wind in de stinkende adem van langsrazend verkeer - de grijpgrage arm des doods. Vleugels dan maar als fietspaden het voorwerp blijven van veel beloven en weinig geven want wat tenslotte telt is het dierbaar mensenleven.

19


E@~~1 Wortelfeesten Laatste Act En 't Slot aan de Boomkes had op woensdagavond 10 oktober de finale plaats van de Wortelfeesten van eind augustus: de bekendmaking van het eindresultaat en de overhandiging van het batig saldo aan de mensen van het 'goede doel', dat gekozen was: dit jaar was dat Ziekenzorg in onze parochie. In ons vorig nummer konden we al melden dat het resultaat ondanks het slechte weer toch wel 100.000 fr. zou zijn, maar dat er nog enkele rekeningen afgewerkt moesten worden, enz.; maar nu bleken de stoutste verwachtingen overtroffen te zijn. Met een receptie, waarbij de besturen van de medewerkende verenigingen en de mensen die zich bijzonder ingezet hadden aanwezig waren, kwam dan het grote moment waarop mevr. Lutgard Provoost als voorzitster van Ziekenzorg uit handen van de voorzitter van 't Slot De Chèque mocht in ontvangst nemen met het eindbedrag van 120.000 frank! Wie had dat durven dromen? Precies evenveel als vorig jaar naar Markdal in Merksplas ging, maar toen was het weer een heel stuk beter. Dit jaar viel er veel hemelwater, maar ondanks dat viel het resultaat niet in het water. En hiermee zetten we dan niet alleen een punt achter de Wortelfeesten '90, maar zelfs nog een uitroepteken! Tot volgend jaar! El

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij FRANS VAN BERGEN, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Ongeoorloofde gebiedsuitbreiding In de allernieuwste straat van ons dorp is iets te zien, wat tot nu toe bij ons weten nog niet vertoond is: een nieuw ijzeren hekwerk anderhalve meter hoog, fris-wit geschilderd, met spijlen alle 12 cm, en in de onderste helft nog tussenspijltjes, met heuse pieken, zo van die kleine dubbele hellebaardjes; dit kunstwerk bevindt zich niet rondom, maar v'ér een nieuw huis; en niet zomaar vé& het huis op het scheiden van eigen grond en gemeentegrond, néé, helemaal buiten hun privé-terrein, dwars over de 3-meterstrook, die iedereen respecteert, tot aan de boordsteen van de weg, dan ongeveer 14 meter langs de boordsteen, dan weer over de 3-meterstrook schuin terug tot aan de scheiding om te eindigen tegen een van de twee gemetste pilaren of kolommen, waartussen verder dan nog een dubbele poort hangt, die de oprit afsluit (mèt stevig slot). Er mankeert alleen ook nog een slotgracht aan! Dit allemaal op gemeenschapsgrond. Wie heeft dat vaste hek daar geplaatst? De kabouterkes? Er hangt geen reclame op van de firma, die het hek plaatste, zoals we anders wel gewoon zijn, bv Heras-hekwerk. Wie heeft het déen plaatsen? Waarschijnlijk de eigenaar, die afkomstig is uit het land, waarvan Wim Kan eens zei: Wij hebben een héél groot, héél veel buiten-land. Het klopt hier letterlijk! Grond inpalmen, waarvoor ge geen rooie duit betaald hebt, 't is straf. In hun eigen vaderland zouden ze het waarschijnlijk niet durven proberen. Maar als ge denkt dat aan deze kant van de grens alles kan en mag; als ge denkt dat hier wel reglementen bestaan, maar dat iedereen daar z'n voeten aan kan vegen en als ge bovendien uzelf verheven voelt boven ordinaire buren, wel, dan laat ge u verleiden tot deze buitenissigheden, die bovendien zeer affrontelijk zijn voor de straat- en

Ziekenzorg- voorzitster Lutgard Pro voost krijgt de chèque van 120. 000fr. van Slotvoorzitter Leo Wouters.

Algemene Bouwonderneming

RAATS OOSTVOGELS -

B.V.B.A.

Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 Hei 20

iU

esfe

C /1VSi In Vi)

tt

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur GIJSBREGTS ELEKTRO 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 -

dorpsgenoten, waartussen ge zelf gekozen hebt om te komen wonen. We zijn eens benieuwd hoe lang dit hekwerk de straat nog zal ontsieren, want bij de gemeente hanteren ze nog al eens de regel van: och, als er iets eenmaal staat, ook al is 't niet reglementair, laten we het maar niet afbreken. Als 't zo is, waarvoor zijn er dan regels? El

Fanbal Betei en rijper, zo wordt de heropgestane DESPERATED COMPANY genoemd. Ze hebben ondertussen al enkele optredens achter de rug. En om de vele (oud-)fans uit de omgeving nog eens bijeen te krijgen -beetje buik, beetje kaal,...-, richten ze een fanbal in in de parochiezaal van Wortel. Dit gaat door op zaterdag 24november, inkom 120 fr. Goed voor 2 keer een optreden van een uur. En andere GOOD TIME MUSIC. Loop die deur nog eens plat! El


WORTEL

Nu of nooit Een prachtige herfstdag. Veel, heel veel fietsers, waaronder ook zeker 250 van Wortel. En voor enkele uren was de fietser koning.

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO £

£

STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Je ebser II kon Van Hoogstraten tot Merksplas werd heel de haan vrijgemaakt voor de zwakke weggebruiker. Een heel plezante bedoening om zo met honderden, duizenden samen voor fietspaden de baan op te gaan. In Merksplas werden we vergast op enkele straffe toespraken van het organiserend komitee en van de plaatselijke hurgemeester. Minister Dehaene had ondertussen wel door dat hij hier niet veel moest komen beloven dat hij toch niet hard kon maken. Dus hield hij het kort. Dat je daarvoor naar hier moet komen! Maar impassant trok hij zijn paraplu nog eens open. Zodat ook de plaatselijke bestuurders nog een veeg meekregen. Na de inhuldiging van fietspaadje en monument, gingen we nog eventjes naar de parking van de VEJA, maar toen vertrokken sommigen al weer naar huis. Mijn besluit: de aktie voor FIETSPADEN NU, zal er een lance NUUUUUU worden, vrees ik. En er zulen nog heel out gc leugelde fietsers naar de

3

veu3e.Ue..

11

Dit kan toch niet! Van de 6 leden van het schepencollege, zijn er 3 van Wortel. En toch krijgen ze het niet voor mekaar om de bomen van de BOOMKES te sparen! Neen: de meerderheid vindt het beter om ze allemaal maar uit te doen (gezond of niet?) en andere te planten! De.studie die nodig is om te onderzoeken hoe de toestand van de bomen precies is en wat er verder mee moet gebeuren om ze gezond te maken/houden, wordt blijkbaar te duur gevonden (30.000 fr.?) Alsof een plein als dat

in Wortel met die bomen niet meer waard is dan dat. Alsof nieuw geplante boompjes het plein eenzelfde uitzicht kunnen geven als de 100-jarigen die er nu staan. Nog in geen 50 jaar! In andere dorpen en steden zou men wat blij zijn met wat er in Wortel en omgeving nog aan bomen staat. Hier niet. En wij krijgen drie keer de rekening gepresenteerd: eerst moeten die bomen eruit, dan moeten er andere in en dan worden die schepenen ook nog betaald, met ons geld! Dat kan toch niet! LI

45-Jarigen Drie dames uit Brecht ontmoetten elkaar bij de beenhouwer (niet stilzwijgend natuurlijk). Toen bleek dat ze in dezelfde klas gezeten hadden in de meisjesschool van Wortel. Ze hadden zoveel bij te praten dat ze besloten om een bijeenkomst te organiseren met hun leeftijdgenoten uit die goeie oude tijd. Te ongeduldig om te wachten tot ze vijftig zouden zijn, werden het dus de vijfenveerig-jarigen, die op zater dag 13 oktober feest vierden bij Staf Snoeys in Castelré. Daar werd de afspraak gemaakt om over vijf jaar terug te komen.

PeEsers

hemel zweven, voordat we veilig over onze wegen kunnen fietsen. Plaatselijke en autohestuurders kunnen nog lang hun paraplu opentrekken: de zwakke weggebruiker heeft immers weinig verweer.0

Aktie Kijk maar naar de enkele honderden meters fietspad die Wortel wel rijk is: hoe vaak worden die niet in beslag genomen door geparkeerde auto's? Nog steeds! Misschien moet de Wortelse middenstand zelf dat probleem eens aanpakken? Bij gebrek aan reactie bij gemeentelijk bestuur en politie.LIJ

Van 1. naar r., vooraan.' Lea van Opstal, line/da Vriens, Elza Sirijbos, Luc'ienne Verhoeven, Laura Van Dijck, Ria Schrijvers; 2e rij: Louis Aerts, Lizette Van Ostayen, Mia Oomefi, Jeanne Lambrechts, Lizette Adriaensen, lrène Van Bavel, Gusta Voet en Fons Geerts; 3e rij: Leo Lambregts, Louis Goetschalckx, Frans Van Opstal, Jan Fransen, Ad Sprangers, Louis Sijsrnans en Leo Horsten. 21


WORTEL

Textielschilderijen in het Slot Tijdens het allerheiligenweekend, meer bepaald op donderdag 1, zaterdag 3 en zondag 4 november krijgen we in Het Slot een niet alledaagse tentoonstelling van TEXTIELSCHILDERIJEN van Lia DEELEN. Lia DEELEN, geboren te Huybergen op 13 juni 1948 volgde een viertal jaar tekstiele werkvormen in Gouda. Na verhuizing naar Hoogstraten -vier jaar geleden- volgde zij gerichte cursussen bij de textielkunstenares Coby VISSCHERS te Breda, vooral op het gebied van zijdschilderen, verf- en druktechnieken. Vrij borduren, appliceren, ontwerpen enz. Daarna volgde zij nog lessen te Antwerpen, vooral voor bepaalde technieken. Ondertussen behaalde zij het tekstielbrevet en volgde een tweejarige opleiding voor kleurkunde, wat zeer nodig was voor haar zeer kleurrijke schilderijen. Zij volgde nog steeds de laatste nieuwe ontwikkelingen via Workshops. Want dat er op tekstielgebied heel wat gebeurt is een vaststaand feit. Verder gebruikt zij haar geschilderde zijde bij het aankleden van haar handgemaakte poppen, en ook regelmatig in kombinatie met keramiek waarvoor zij thans een opleiding volgt aan het I.K.O. te Hoogstraten. Afgelopen zomer waren haar schilderijen te zien in het Brouwershuis te Hoogstraten en in de wisselkollektie van de stad Hoogstraten. Sinds juni 1989 heeft Lia zich samen met haar man gevestigd aan de Pater Schrijversstraat 2 te Wortel. De tentoonstelling is geopend op volgende dagen en uren: Donderdag 1 november van 10 tot 18 uur. Zaterdag 3 november van 14 tot 18 uur. Zondag 4 november van 10 tot 18 uur.L1

Tweewieler Racing Center

mode... KARL'S - COIFFURE

T-!

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014163.31.99

Home nr. 9 Sinds 1981 werkt het tehuis Nummer 9 aan de Klinketstraat 13 in Wortel aan de opvang en de begeleiding van kinderen en minderjarigen. Met de steun van o.a. Lions Club HoogstratenMarkland werd het huis binnen en buiten grondig vernieuwd. Rik en Ria Verschueren en hun medewerkers Milia Aerts, Mie Rigouts, Julia Tax en John Fransen werden voor hun inzet uitvoerig gefeliciteerd op woensdag 26 september.

D. VERNEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinรงien

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

22

Brains Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En dat ze nog goed functioneren ook, bewees de eerste prijs die deze groep vooral Wortelse leerkrachten behaalde op de jaarlijkse kwis-avond in Rijkevorsel. En omdat er in Turnhout Express maar weinig plaats voor was, zetten we ze hier nog maar eens in de kijker. Proficiat, en hou ze goed warm tot volgend jaar.


ii

-

m (~

n5 F0 (~& -n) ~ d ~

~(~

Nieuws voor MIEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

a 9~

De inwoners van Meersel-Dreef lieten zich de afgelopen tijd van hun beste, maar ook van hun minder goede zijde zien. Er zijn bepaalde verenigingen in ons dorp die her bijzonder goed doen, daar twijfelt wel niemand aan. Dat is ook te danken aan de inzet van de bestuursleden, aan de mensen die de kar WILLEN trekken.

Reik mij de hand Zo bemerkten we dat onze kleine gemeenschap, weliswaar met de hulp van Galder en Strijbeek, bijzonder goed uit de hoek kan komen als het gaat rond de inzameling van gelden voor de missionarissen. Reik mij de hand werd opnieuw een succes, de formule blijft gewoon werken. We moeten ook wel een beetje relativeren: in Meersel-Dreef is het gewoon altijd druk, en als er dan eens iets te doen is, heb je automatisch ook volk in huis. De speeltuin en de zaaltjes van de paters zaten die bewuste zondag dus weer proppensvol. De mensen hebben trouwens genoten, het weer zat mee en organisatorisch klopte alles als een bus. We houden er ons dan ook aan die mensen te bedanken met een heel grote proficiat. Ze hebben het toch maar weer voor elkaar gekregen. LI

Landbouw en papier

kerk te wachten. Rustig een babbeltje maken in afwachten van de grote toeloop. Een oude man maakte zijn fiets al vertrekkensklaar en reed richting Nederland. Een beetje zorgen begon de actievoerder zich toch wel te maken. Moest hij dan in zijn eentje achter de politiecombi aanfietsen? Inderdaad, dat zou er gebeurd zijn als de politieman, de goedheid zelve, niet het wijze voorstel had gedaan de fiets in de combi op te laden en de actievoerder mee naar Meerle te nemen. Daar stond een grote massa, de massa die de actievoerder ook in Meersel-Dreef verwacht had met ongelovige ogen te kijken naar wat daar uit Meersel-Dreef aankwam. De actievoerder schaamde zich voor zijn dorp. Daar was geen enkele reden toe, hem trof toch geen schuld. Maar de vragende ogen van de Meerlenaren spraken boekdelen. Voor hen was het duidelijk, in Meersel-Dreef hoeven de mensen geen fietspaden. Dat was de minder goede zijde. Zeg gerust: de slechte. D ...

(!),

uike Dorpsraad

De KVLV-vrouwen leverden ook een p prestatie met de Organisatie van de 'dag van de landbouw'. Met veel overtuiging brachten -ij hun waren aan de man en de vrouw. Dat leek overigens goed te lukken. De produkn van eigen bodem blijken ook in Nederand een goede faam te genieten. )e KLJ is aan het nieuwe werkjaar begonnen. Maar zij doen meer dan alleen maar activiteiten organiseren voor zichzelf. De KLJ zorgt er ook iedere keer weer voor dat ons oud papier wordt opgehaald, zodat zij en diegenen die het voor hen bewaren, ook hun steentje bijdragen aan een schoner milieu. fl

Moeten er nog fietspaden zijn? Zaterdag 13 oktober was weer een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de Noorderkempen. Het gebeurt niet dikwijls dat duizenden streekgenoten de straat opkomen, en dan nog wel met de fiets. Maar die dag kon je er gewoon niet naast kijken. In grote slierten ging het richting Merksplas. Ook in Meersel-Dreef zou een kolonne gevormd worden. De politiebegeleiding stond paraat. Even voordien was ook de eerste Dreefse actievoerder al gearriveerd. Hij had grote verwachtingen. In Meersel-Dreef wordt heel wat gefietst en blijkbaar komen er nu ook meer kinderen. Hun ouders wensen zeker veilige fietspaden opdat zij hun kinderen op een verantwoorde manier naar school kunnen sturen met de fiets. Trouwens in Meersel-Dreef draaien ze hun hand niet om voor een kleine inspanning, dat hebben we toch wel gezien met de kermis! Dat zag er dus goed uit, bovendien was er veel rond te doen geweest in de kranten en op de radio. Diegenen die het niet zouden weten moesten wel een heel geisoleerd leven leiden, virdeelde hij. :JreIr mel dc )lItiOOkfl ooirj hji ncn de

Zou het ook niet te maken hebben met de stilte rond de dorpsraad? Dit adviesorgaan heeft in Meersel-Dreef vooral een coördinerende taak, maar ook een adviserende taak naar het stadsbestuur toe. Het was de laatste tijd wel wat stilletjes rond de dorpsraad, je voelt dat in Meersel-Dreef nogal snel. De mensen die de kar trekken kunnen zich hier blijkbaar niet veroorloven het een beetje kalmer aan te doen. Dat zou wel kunnen als er wat meer mensen waren die de handen eens uit de mouwen wilden steken. In ieder geval heb ik in de laatste 'Stuw' gelezen dat twee heel waardevolle krachten het voor bekeken houden. Ik wil in de eerste plaats deze mensen in de bloemetjes zetten. Toon Verleye (secretaris, -ik dacht dat die nu wel weer tijd zou hebben?) en Jan Hendrickx (voorzitter van in het begin) verkiezen een rustiger bestaan. Je kan ze geen ongelijk geven. Iedereen heeft daar recht op. Jarenlang hebben zij de belangen van Meersel-Dreet verdedigd. Het was vechten tegen de bierkaai, het college zou hen, en ons allemaal, geen mooier geschenk kunnen geven dan de verwezenlijking van de riolering, de herinrichting van de Dreef, de realisatie van de verkaveling en de aanleg van een klein sportveldje. Zij hebben dat verdiend! Anderen kregen het zomaar in hun schoot geworpen, zonder er iets voor te hoeven doen. Jan Hendrickx heeft nooit iets anders gedaan dan het ijveren voor een gelijkwaardige behandeling, Toon iets minder lang. Zij, en met hen de hele Dreef, bleven in de kou staan. Tegen dit onrecht wil de dorpsraad blijven vechten. E

Oproep Op woensdag 24 oktober werd dan ook een algemene vergadering ehouclen 11< hoor van

do!

on:nro

-ncnn ir

geweest. Volgende keer brengen we daar in uw 'Maand' zeker verslag van uit. Maar ik hoop dat je dan zal kunnen zeggen. 'Maar dat weet ik toch allemaal al, ik ben er zelf bij geweest!' Fén zaak is zeker, nu twee belangrijke mensen uit de dorpsraadwerking verdwijnen is de nood aan vers bloed zeer groot. De belangen van Meersel-Dreef moeten verdedigd blijven worden, zoniet vergeet men ons in Hoogstraten helemaal.

Fanf are Ook dc fanfare Voor Eer en Deugd roept de mensen op zich aan te sluiten bij hun muziekvereniging. Elke zaterdag van 11 tot 12 uur worden lessen trommelen voor beginners gegeven in de zaal van de paters. Deze lessen zijn gratis. Als je tien jaar bent geworden mag je ook de lessennotenleer gaan volgen. Die kosten je slechts 100 frank per maand. De cursus en het instrument (want je kan ook leren blazen) worden je door de fanfare gratis ter beschikking gesteld. Op donderdag wor den aangepaste lessen voor jongeren en volwassenen gegeven. Bij Toon Verleye (zie je, weer die naam!), Dreef 97 (tel. 315.71.86) kan je meer inlichtingen hierover bekomen. Doen, want een dorp zonder fanfare is als een dorp zonder school. En dat is erg! 11

Schooltje Maar met dc basisschool

't

Dreefke blijkt het

wel heel goed tegaan. De kleuters zijn ondertussen verhuisd naar hun nieuwe lokalen. Het is een heel hoopje bij elkaar als je ze zo over de speelplaats ziet paraderen. Dan denk je: ja, er is nog hoop. Houwdoe, tot volgende maand. •

Proficiat Louis

Het Belgische Rode Kruis, afdeling Meerle, huldigde ter gelegenheid van het jaarlijks feestavondje dertig bloedgevers. Extra app/m,s kreeg Louis Aerls i'a,i Meersel-Dreef l•uor -:1/nl •() blol'rIci 101?.


Â

BîJÏI

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

'FJ

20 Jaar meisjes-chiro St. Lutgard De viering van 20 jaar meisjeschiro bestond uit twee delen. Op zaterdag werden de leden getrakteerd op een groepsuitstap naar het attraktiepark Duinreli. In het subtropisch zwembad was er die middag dan ook meer 'Mjeels' lawaai te horen dan Nederlands. Zondag was dan de publieke viering gepland met een 'spetterende Vlaamse kermis' op het

ten zich niet laten afschrikken, waardoor het in de lokalen dan ook wringen was om aan een kraam of aan de toog te geraken. Als afsluiting van de viering was een groot spektakel van, door en voor de leiding aangekondigd, spektakel dat getuigde van de grote opofferingsgeest van deze leiding. Alle lei ders lieten zich namelijk vrijwillig bekogelen

Rechizetting Alhoewel ik de reporter van de Rubriek Meerie in De Hoogstraatse Maand wil prijzeil om zijn inzet ons dorp te profileren in dit maandblad, moet ik toch wijzen op de onjuistheid wat de bestemming van het gemeentehuis van Meerie betreft. De oude raadszaal is het docurncntatielokaal geworden van de basisschool, tevens worden hier de T.V. lessen en de dia's gegeven. Ook wordt dit lokaal gebruikt voor de muzieklessen van de muziekacademie. De twee benedenplaatsen worden gebruikt als stempellokaal, de zitdagen van de maatschappelijk werkster van het O.C.M.W, vinden hier plaats. Elke week 's maandags is een bureel geopend voor kleine gemeentelijke administratieve zaken vanaf 18 tot 20 uur. Hier zijn de vergaderingen van de dorpsraad en de Watering. Ook nut di een lokaal gebruikt voor yoga lessen, ingericht door de K.A,V. Ik dacht dat hieruit blijkt dat het oude raadhuis een duidelijke bestemming heeft. Om dtt gemeentehuis tcgn verval te he schermen werden in de vorige legislatuur de ramen vernieuwd, Dit jaar werd een onderzoek gedaan om kleine herstellingen aan goten, daken en topmuren te doen.

Schepen Pau we/s

autobanden

pEETEpg Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

* gemeenteplein. Misschien was St. Ludgard ziek die dag of misschien hadden de meisjes in Duinreil iets mispeuterd, maar die zondag was de grote weermaker hierboven in een zeer slechte bui. Het water werd met bakken naar beneden gekieperd en de Vlaamse Kermis moest vanwege dit gespetter naar binnen verhuizen. Toch hadden de meeste sympatisan-

met eieren, die aan de schappelijke prijs van 20 fr. te koop werden aangeboden. Een tweedelig doel werd daarmee bereikt. Iedereen die nog een eitje te pellen (of liever te smijten) had met de leidster kon dat nu zonder scrupules doen en tegelijkertijd werd de chirokas goed gespijsd.L]

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 24

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Misverstanden Onlangs kreeg ik van enkele leden van een Meerlese vereniging de vraag (met een verwijtende ondertoon) 'waarom ik over hen nog nooit iets geschreven had of zelfs nog nooit een van hun aktiviteiten had aangekondigd? Had ik dan niet gemerkt dat zij enige weken geleden deze aktiviteit en enkele maanden terug gene viering hadden opgezet? Wist ik dan niet dat dit ging komen? Of was ik of de Hoogstraatse Maand hen niet goed genegen?' Wel beste mensen, wij zijn niemand slecht genegen! Ik had het niet gemerkt en ik wist niet dat het ging komen. Daarom kon en heb ik er niet over geschreven. Nu kom je sommige dingen wel vanzelf aan de weet, maar omdat ik noch alomtegenwoordig noch alwetend ben, had ik graag vooraf een seintje. Mits tijdig aangekondigd worden al uw aktiviteiten in de kalender voor de volgende maand opgenomen en over al uw evenementen wil ik graag verslag uitbrengen. Het adres en het telefoonnummer vind u bovenaan. En wat er bijstaat is niet gelogen, ik ben blij met al uw nieuws.Li


MEERLE

10 Jaar '100 Onder dit motto bracht de vrijwillige brandweer van Meerle alle manschappen op de been en alle materiaal naar buiten op 14 oktober. Niet om een of ander grote ramp te bestrijden maar om te tonen dat ze paraat zijn als op hen beroep wordt gedaan. Uit de opkomst kan afgeleid worden dat veel mensen dit graag ter plaatse komen vaststellen, tot eer en profijt van de brandweer. Alleen de kleinsten waren niet helemaal tevreden met de normaal door hen verafgoode brandweerman. De traditionele rondrit met een brandweerwagen was er dit jaar immers niet meer bij. De daarvoor gebruikte oude wagen is sedert enige maanden op pensioen en staat 'op motteballen' in Hoogstraten. Bijzondere aandacht werd geschonken aan de dienst '100' die nu tien jaar door de brandweer verzorgd wordt en die heel wat meer inhoudt dan af en toe de spuit bovenhalen. Vroeger, d.w.z. voor 1980, werd de dienst 100 verzorgd door het O.C.M.W. van Hoogstraten, dat daarvoor 2 man in dienst had. Het feit dat zij om beurten dag en nacht paraat moesten zijn en dat ze steeds alleen moesten uitrukken, wat tot zeer stresserende toestanden leidde, maakte dat zij op een bepaald ogenblik er gewoon de brui aan gaven en daarmee het gemeentebestuur tot aktie dwongen. Samen met de brandweercommandanten werd dan een nieuwe regeling uitgewerkt die op 1 maart 1980 van start ging. De normale dagdienst wordt nu verzorgd door 2 beroepsbrandweermannen van Hoogstraten, samen met een verpleegster van het OCMW, die daarvoor ter beschikking staat. De weeknachtdiensten worden verzorgd door de vrijwillige brandweer van Hoogstraten terwijl de weekenden (van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 7 uur) voor rekening komen van de brandweer van Meerle. Daarvoor staan telkens 2 gediplomeerde brancardiers paraat die samen de dienst uitmaken en ook steeds samen uitrukken. Momenteel zijn er zo een tiental vrijwilligers die ongeveer elke acht weken één weekend van dienst zijn. Door het wegvallen van enkele mensen (pensioen, medische redenen) worden 3 weekenden per cyclus door Hoogstraten gereden. Alle vrijwilligers hebben de door het Ministerie van Volksgezondheid voorgeschreven opleiding voor brancardier gevolgd en worden zeer regelmatig bijgeschoold. Mensen die het ongeluk hebben dat ze op de dienst '100' een beroep moeten doen mogen dus gerust zijn. Ze komen in deskundige handen terecht en met de wetenschap dat de dichtsbijzijnde kliniek op ca. 30 km ligt mag dat een hele geruststelling zijn. Voor de mogelijke slachtoffers mag dan wel alles voorzien zijn, voor de vrijwilligers kan nog een en ander verbeterd worden. De opvang en begeleiding van de ambulanciers na een zware interventie is voor verbetering vatbaar. Hoewel de meesten reeds een en ander meegemaakt hebben en tegen een stoot kunnen, komen er toch situaties voor die zwaar aankomen. Ook de vergoeding voor de dienst is een teer punt. Momenteel bedraagt deze voor een heel weekend 2.500 fr. bruto. Na aftrek van sociale lasten en belasting blijft hiervan ca. 24 fr. per uur dienst over. Vrijwilliger zijn wordt hier nogal eens verward met liefdadigheid. En liefdadigheid en professionaliteit zijn twee zaken die het dikwijls slecht met elkaar kunnen vinden.L]

Over vreemdelingen die legaal of illegaal in de tuinbouw werkten is dit jaar in de streek al heel wat te doen geweest. Meestal waren deze donkerkleurige arbeiders in de tuinbouw of de fruitteelt aan de slag. Sommige streekgenoten zouden zich dan ook kunnen afvragen wat de vreemde helper bij de meikveehouder Frans Rombouts zoal komt uitrichten. Kan Frans het koeien melken niet meer alleen af? Bij nader toezien en na kennismaking blijkt het hier om iets heel anders te

Meerle) Kgiulu Sedaka Yan heet. Zijn studie is gefinancierd door een lening van de Maleise regering die hij later moet terugbetalen. Via een omweg langs Hongarije voor een kongres, is hij dus sedert half augustus te gast op het hof van Percy. Aan de levensomstandigheden is hij ondertussen min of meer gewend geraakt. Het eten valt best mee, maar met het klimaat heeft hij nog steeds moeite. In zijn land bedraagt de gemiddelde temperatuur immers 27 graden, met een hoge vochtigheidsgraad. In het begin had zijn huid dan ook te lijden van uitdrogingsverschijnselen, die met

gaan. Frans en zijn gezin fungeren namelijk voor ABDUL HAMID ABUBAKA, zo heet de gast, als gastgezin. Kam, de dochter van Frans, studeert in Leuven landbouwwetenschappen. Via deze fakulteit zocht de I.A.A.S. (International Association of Agriculture Students) in België gastgezinnen voor landbouwstudenten uit andere landen. En omdat de kinderen Rombouts van de gelegenheid zouden gebruik maken om een mondje Engels te praten, werd een bed en een stoel bijgezet. Abdul is van Maleise nationaliteit en heeft een diploma landbouwwetenschappen van de Malaysia Agriculture University van Kuala Lumpur. Hij is eveneens luitenant van het Maleise leger, graad waarop hij heel fier is en die hij behaalde tijdens zijn legerdienst, die daar gekomineerd wordt met de studie. Abdul is afkomstig uit een dorp dat iets kleiner is dan Meerle en dat (iets moeilijker dan

Na zijn terugkeer naar huis in Abdul van plan een kippenboerderij op te zetten. Kip is immers een van de basisbestanddelen van de voeding daar. Mestveeteelt komt weinig voor en van melkveeteelt is helemaal geen sprake. Frans en zijn echtgenote zijn ondertussen wel al uitgenodigd voor een tegenbezoek, maar om iets van Maleise te kunnen zien zijn minstens 8 weken nodig. En het is niet omdat Frans niet zou willen, maar zolang kunnen zijn koeien hem niet missen.•

Vreemde vogel

25


[ïM

(;een tijd meer Ik weet het. Normaal verwacht u van mij hier een reeks artikels over het wel en wee van ons lieve dorpje. Maar ditmaal kan dat niet. Ik heb geen tijd meer. Ik moet naar de TV kijken. Gestel heeft immers met open armen de TV-distributie ontvangen en ik ben vanaf nu volledig in de ban van de kabel. Heel mijn leven wordt erdoor gedomineerd. Zo gauw ik thuis kom, posteer ik mij voor de beeldbuis en laat de zenders tot mij komen. Gefascineerd zit ik te kijken hoe de wereld zich aan mij openbaart op het kleine scherm. Verrukt slaag ik kreten van plezier bij zoveel fraais. Uiteraard trek ik mij geen bal meer aan van werk en gezin. De gazon staat een halve meter lang, de goten zitten verstopt met bladeren, de kinderen zijn ziek en ons Wis moet gaan werken. Maar ik staar gebiologeerd naar de bewegende prentjes. Ik leef in een eigen wereld, samen met mijn kabel-TV. Wij hebben een intieme verhouding die alles overstijgt. Als ons Wis 's avonds roept dat ze naar bed gaat, hoor ik dat niet, want ik druk alweer de channeltoets in. Zappin' the night away. 's Morgens zit ik er nog. Slapen doe ik niet meer. Zelfs de testbeelden boeien mij mateloos. Als ons Wis vraagt wat ik bij mijn boterhammetjes wil, mummel ik ZDF of TVE. Ook op het werk spui ik te pas en te onpas dingen als WDR of TF1... De opgetrokken wenkbrauwen en wantrouwige blikken ontgaan mij volledig. De kabel houdt mij vast en ik koester mij genietend in zijn armen. Dit is totale overgave en eindeloos genot, dit is.....het paradijs. Dat u hier toch nog enkele artikels aantreft, is uitsluitend te wijten aan een verschrikkelijke elektriciteitspanne van enkele uren, die mijn romance wreed verstoorde, maar waardoor ik even de tijd had om bij kaarslicht deze woorden aan het witte papier toe te vertrouwen. Maar eigenlijk heb ik dus geen tijd meer, voor niks of niemand. Alleen de kabel is nog van te!. Voor eeuwig en altijd. Amen. L 26

Al het nieuws over MEER is welbij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Haendels Messias Op vrijdag 9 november wordt in de O.L.Vrouwkerk in Meer een uitvoering gegeven van De Messias van G.F. Handel door de Oratoriumvereniging Utrecht onder leiding van G. Van der Linden. Het betreft hier een groots oratorium waarin de Christus-figuur centraal staat. Het werk bestaat uit drie delen: de aankondiging en het kerstgebeuren; lijden, dood en verrijzenis; de aankondiging over de terugkeer van de Messias. Voor de uitvoering zorgen vier solisten, een koor, een orkest bestaande uit strijkers, houtbiazers, trompetten, pauken en orgel. Over het aanvangsuur en de toegangsprijzen konden we niet tijdig de juiste informatie bekomen. Men raadplege de media en... men kan alvast deze datum van 9 november noteren. D

Dâar is het

Heidebloempje weer In een maand waarin bloemen onherroepelijk moeten wijken voor de eerste koude, is er één bloem die alle natuurwetten aan z'n laars lapt door fier haar kop weer op te steken: het Heidebloempje. Voor deze bloem zijn november en december topmaanden, want dan brengt zij ons toneel van eigen bodem. Ditmaal presenteert zij ons 'Felix en Diana', ecn komedie iii drie bedrijven van Hedwig Cooremans, op de zaterdagen 3 en 10 en de zondag 11 november in de Zaal voer Kunst en Volk, de enige, echte, onvervalste toneeltempel van de Nooi derkempen. Om 19.00 uur blaast Brassband St. Rosalia telkens de boel in gang en u moet daarbij eens speciaal letten op 1e diepwirnie klanken van de bastuba, het grootste en zwaarste instrument van de hra'shand lM teallig MvtOrsT en heprrI1 wordt door de laatste aanwinst van de band, ii Lekele J.V. ov(1r Wic ik het heffens ook nog moet hebben. Vanaf 19.30 uur evolueren dan de volgende mensen over het podium: Els van Gestel, Marcel Roos, Reinhilt Verboven, Mark Dufraing, Jos Cools, Frans Van Bladel, Annie Herrijgers, Fonne Brosens, Luc Van Bladel en Jos Aernouts. Achter de schermen zit men ook niet stil: Herman Dufraing (regie), Jos Godrie (licht en geluid), Piet Huybrechts en Ad Godrie (decor) en May Roos (opgeefster) proberen alles in goede banen te leiden. Zij doen dat natuurlijk niet alleen voor zichzelf, maar in de eerste plaats voor u. Men verwacht u en liefst met zo veel mogelijk. Aarzel vooral niet, want men garandeert u een daverend lachfestijn met een reeks dolle avonturen tijdens een verlovingsfeest. Kaarten zijn voor af te koop vanaf woensdag 31 oktober bij May Roos, Meerseweg 12. El

BEGRAFENISSEN

JORIS Op e,'ijclag 5 oktober vierden Pet ras Anionis-

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 0313 1 4.56.9 1

sen en Petronella Christiaenen, Mosten 2, hun gouden huwelijksjubileum met een mooie eucharistieviering en een gezellig familiefeest. We sturen hen een dikken proficiat toe en wensen hen nog vele, gelukkige jaren.


MEER

Eén fietspad! Eén! Het huidige geroep om meer tietspaden weerklinkt ook in Meer, al lijkt het hier eerder op een gefluister, te oordelen naar de amper 25 dapperen die op zaterdag 13 oktober de moeite wilden doen om deel te nemen aan de fietspadenactie. Er zullen hier eerst doden moeten vallen zeker? Dat kan trouwens niet lang meer duren. De belangrijkste kandidaten om daarbij te helpen zijn de Meerseweg en de weg die in de media vaak wordt vergeten: de Eindsestraat, de weg naar de Mosten. Deze laatste is een ware verschrikking voor de fietser en eigenlijk ook voor de automobilist. Vooral tijdens de zomer wemelt het daar van de jongeren die per fiets naar de Mosten willen over een weg waar twee auto's mekaar amper kunnen passeren. En dan zwijg ik nog over tractors of vrachtwagens. Levensgevaarlijk is het daar. In feite is het onver antwoord om kinderen met de fiets die weg op te sturen. Mensen die er wonen, vertelden me dat ze deze zomer elke dag hun hart vasthielden. Sommigen konden het gewoon niet aanzien en liepen constant met de daver op het lijf. Daarom deze noodkreet uit Meer aan de mensen met de macht en een lange arm: fietspaden asjeblief. Hoe rapper, hoe liever. Hoe meer, hoe liever. Praat er niet over, doe er iets aan. [III

Moet er

nog geld

zIjn'

In de vorige Maand sehreet mijn gewaardeerde collega uit Meerle over de opening van een nieuw BAC-kantoor aldaar. Ik wist niet dat zoiets tot het terrein van een dorpsrubriek hoorde, maar soit, wat in Meerle mag, moet in Meer ook kunnen. Bij ons is namelijk ook iets geopend, meer bepaald een Argentakantoor, dat wordt gerund door twee Merenaars die na tien jaar St.-Antonius Brecht naar de schaapstal terugkeren: Jaak Verboven (van Herman en Liza) en Jeanne Swaenen (van Jan en Mit). Op zaterdag 29 september liep het daar storm op de Meerseweg 57b t.g.v. de officiële opening van hun spiksplinternieuwe kantoor. Als u dus een 'appeltje voor de dorst' wilt, weet u waar u terecht kunt. Zo goed, Jaak? •

I

4V

Ustaat er misschien niet bij stil, maar de transportzone breidt gestang verder uit. Sommigen noemen dat de vooruitgang en dat zal zo wel zijn, maar of we daar blij om moeten zijn, is heel wat anders. Eén van de nieuwste vestigingen is een BP-truckstop met alles erop en eraan. De officiële opening is voorzien op donderdag 15 november. Van die dag af kunnen de jongens van de grote weg daar niet alleen hun truck bijtanken, maar ook zichzelf, want ze kunnen er eten, drinken, zich ontspannen, slapen, enz.... En dat alles met de vlam in de pijp.

HERIJGERS bouwspecialiteiten

lncIustreweg 7, 2320 Hoogsiraten, Tel. 03131447 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

OPENBARE VERKOPING VAN OUDE HOEVEGEBOUWEN MET AANPALENDE GRONDEN TE HOOGSTRATEN, MEERLESEWEG 73.

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer KOOP 1 - Oude hoevegebouwen met akkerland, Meerleseweg 73, groot 83 a 71 ca. Eigendom is voorzien van waterleiding en electriciteit.' Bezichtiging: zondag van 10 tot 12uur. KOOP 2 - Aanpalend akkerland, groot 1 ha 4 a 35 ca. KOOP 3 - Aanpalend akkerland, groot 1 ha 33 a 78 ca. Kopen 1, 2 en 3 palende of gepaald hebbende: Cox-Guirijnen R.; Witvenloop; Verschueren-Koeken J. en Verschueren-Goetschalckx A. KOOP 4 - Akkerland tegen de Meerleseweg, groot 68 a 18 ca. Dit laatste palende: Verheyen-Pauwels en Snoeys-Vorselmans F. Beschikbaar: - hoeve: onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten; - gronden: Kerstmis 1991. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 13 november 1990 en definitief op dinsdag 27 november 1990, telkens om 15 uur in Café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAA TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN AKKERLANDEN TE HOOGSTRATENIMEER BEEKAKKER EN BEEKSE GOREN.

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: KOOP 1: Akkerland Beekakker, groot 82 a 10 ca. KOOP 2: Akkerland Beekse Goren, ongeveer 79 a. KOOP 3: Akkerland Beekse Goren, aanpalend aan koop 2, ongeveer 79 a. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

- RIOOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 13 november 1990 en definitief op dinsdag 27 november

1990, telkens om 14 uur in Café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. 27


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

flh ou~ Ook Minderhout fietste voor fietspaden Geen al te geweldige belangstelling vanwege de fietsende Minderhoutenaren, maar dege-

nen die opdaagden waren zich wel terdege bewust dat men van zich moet laten horen om iets te verkrijgen en om zich niet in de vergeethoek te laten dringen. Als fietser krijg je toch een kik om zo eens lekker nonchalant midden over de grote weg te peddelen zonder toeterende auto's en booskijkende haastige chauffeurs achter je rug. Het deed je onmiddellijk terugdenken aan de autoloze zondagen van weleer! Het moet gezegd, de automobilisten hebben dit ludiek gebeuren vanuit hun stalen kooi langs de weg rustig over zich heen laten gaan en lelijkkijkende hardrijders heeft men helemaal niet opgemerkt. Iedereen is er zich terdege van bewust dat ermet onze fietspaden heel wat aan de hand is, dat de fietser onvoldoende bescherming geniet op dat smalle boordje langs de weg! Iedereen weet het, maar men vergeet het soms maar al te vlug als je van fietser terug je autostuur in handen hebt. Wil men veilige fietspaden bekomen dan moet er actie gevoerd worden, anders kunnen we nog heel veel jaren op onze fietspadenhonger blijven zitten! Hoedje af voor de werkgroep 'Veilig Verkeer'! D

WONINGINRICHTING

GEBRAEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten -

Te'efoon 03/314.59.66

-

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding

-

28

Siertafeikleden, lopers, enz.

De kapel van O.L. Vrouw van den Akker, deze oase van rust, gebed en stilte moet alleszins voor het nageslacht bewaard blijven. -

Is 12,8 miljoen voldoende voor restauratie kapel van O.-LVrouw van den Akker? Voor de devote bezoekers uit Minderhout en omstreken van de kapel, in de volksmond 'het kapelleke', gelegen aan het uiteinde van de vroegere, en nu nog, zo prachtige Kapeldreef, mag het een geruststelling wezen dat dit plaatselijk oord van gebed en stilte niet aan de knagende tand des tijds zal prijsgegeven worden! Wel moet gezegd worden dat het aardig op weg is om de Sint-Clemenskerk op gebied van verkrotting naar de kroon te steken. Opgetrokken in 1650 onderpastoor Waitman van Dyck, broer van Antoon van Dyck, de beroemdste leerling van P.P. Rubens, werd de kapel, waarin het Mariabeeld dat ongeveer rond 1500 moet dateren, op 2 februari 1651 door dezelfde pastoor gewijd. In de loop der jaren werd heel wat verfraaid, uitgebreid enz. en... flink onderhouden! Dit laatste, zoals voor vele geklasseerde gebouwen, laat in onze tijd wel eens te wensen over. Daar is echter geld voor nodig, heel veel geld! Reeds in 1983 werden alarmkreten geslaakt dat er dringend wat moest gebeuren en zo begon men met het aanleggen van een dossier voor dringende noodzakelijke werken. Daarvan is echter weinig of niets in huis gekomen. Begin dit jaar (1990) nam het schepenkollege terug kontakt op met de architect van toen om een nieuw ontwerp op te maken. Een globale som van 12,8 miljoen (5,5 miljoen voor noodzakelijke werken en 4,4 miljoen optionale werken, ereloon en BTW), werd vooruitgeschoven. Een heel pak geld! Veel te weinig menen sommigen, want de restauratie is zeker nog niet voor morgen. Allicht nog een kwestie van jaren! 0

Minderhout van de kaart geveegd STRATENPLAN HOOGSTRATEN CENTRUM.

Al eens duidelijk de nieuwe stafkaart van de gemeente Hoogstraten onder de loupe genomen? Zo ja, dan bemerk je ontegensprekelijk dat Minderhout zo maar in het niet verdwenen is. Met de stafkaart zelf, de voorzijde, is alles in orde! De steen des aanstoots bevindt zich aan de achterzijde bij de kaartjes van de dorpskernen Meer, Meersel-Dreef, Meerle, Wortel, Hoogstraten. Daar werd gewoonweg Minderhout weggelaten. En te bedenken dat deze kaart gemaakt werd in opdracht van ons eigenste gemeentebestuur door het National Geografische Instituut. Navraag op het V.V.V.-kantoor bracht opheldering: Gebrek aan plaats!! lachspieren, ga je gang! LII


MINDERHOUT

'De Marckezonen' met 'Klachten' Zou dat een gevolg kunnen zijn van het Groot Mosselfeest dat deze vereniging op 26 oktober gehouden heeft? Maagkiachten dus! Of zou het nog een uitloper zijn van de uitstap naar CastelrĂŠ-kermis op zondag 21 oktober? Reden tot klagen hebben de muzikanten zeker niet want op vrijdag 3 november heeft een verbroedering met de Meerlese harmonie plaats in de parochiezaal aldaar en op zondag 11 november staat de muziekmaatschappij weer paraat om hulde te brengen aan de gesneuvelden bij de herdenking van de Wapenstilstand. Op zaterdag 1 december is 'De Marckezonen' gastheer van de 'Broederband' uit Rij kevorsel onder leiding van dirigent Bauweraerts en van 'Vermaak na Arbeid' uit Turnhout onder leiding van Jeroom De Brauwer. Een spetterend muzikaal feest in de parochiezaal te Minderhout. Dus, zeker geen reden om klachten te uiten, want de fanfare laat terdege van zich horen! En toch 'Klachten' en 'De Marckezonen' is er nog wel fier op ook! Toneelliefhebbers, je hebt het immers al lang geraden. 'DE MARCKEZONEN' speelt toneel naar tweejaarlijkse gewoonte. 'KLACHTEN' heet het stuk en gelachen zal er worden. Eind september werden de repetities aangevat en alle 'Klachten' staan ondertussen netjes op een rijtje. Op zaterdag 24 en zondag 25 november wordt u telkens te 19.30 uur verwacht in de parochiezaal! Aan deze Klachten gaat u ongetwijfeld veel genoegen

beleven! fl

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

Deze acteurs en actrices van 'De Marckezonen' doen u op 24 en 25 november tranen met tuiten lachen. V. 1. n. r. (boven) A ugust Vermeiren, Jos Vermeiren, Jan Mattheeusen en Frans Broes (onder) Ria De Roover, Inge Jacobs, Christel Jacobs en Rachel Verstappen.

Combinatie Jef DesmedtDoHeman kampioen van BelgiĂŤ Vorig jaar, december '89, werd Minderhoutenaar Jef Desmedt verkozen tot Hoogstraatse sportman van het jaar. 'Van Jef horen we nog!' Zo eindigde toen het artikel, verschenen in dit blad. En inderdaad, Jef heeft woord gehouden en terdege van zich laten horen en spreken! Onlangs veroverde onze 18-jarige dorpsgenoot de Belgische titel in military, een discipline waar hij met hart en ziel aan verknocht is en die voor ruiter en paard enorm veel eisen stelt. Een military bestaat uit drie delen, dressuur, cross en jumping, en is gespreid over drie dagen. Voor paard en ruiter vergt het een uiterste concentratie en behendigheid. Jef werd de relevatie van de kampioenschapswedstrijd te Waregem, die ongemeen zwaar mocht genoemd worden omwille van de erg drassige bodem door de voortdurend neergutsende regen. Op deze kleigrond, met heel wat afdalingen en hellingen, was het dus wel dubbel uitkijken geblazen. Met Dolleman, het paard dat hij reeds twee jaar berijdt, galoppeerde hij soepel rond en bleef iets boven de ideale tijd waarvoor hij slechts 1.60 stafpunten aangesmeerd kreeg. Zo belandde hij in de tussenstand op de Sde plaats. In het afsluitend springparcours slaagde Jef erin nog een plaatsje opwaarts te schuiven, zodat hij als eerste Belg verdiend tot kampioen gekroond mocht worden. Op dit ogenblik is Jef Desmedt begonnen aan een 6-jarige opleiding als dierenarts. Studie en hobby combineren zal wel niet zo eenvoudig wezen. Toch gaat hij trachten dagelijks naar huis te komen om te trainen want een selectie voor de Olympische Spelen is zijn volgende betrachting! 'Van Jef horen we zeker nog!' EI

Toeren Tussen Torens

Ook in restauratie is de St. Clemenskerk meer dan een blik waard. Ook geprofiteerd van 'Toeren Tussen Torens' op zondag 21 oktober? Onder het motto 'Ontdek Vlaanderens mooie kerken' organiseerde de KTRO (Katholieke Televisie en Radio Omroep) dit jaar vier daguitstappen voor het gezin. Deze Organisatie werd afgesloten met de kerken van de gemeente Hoogstraten. Speciaal de Sint-Catharinakerk werd in de schijnwerpers geplaatst en terecht, de kerken in Meersel-Dreef, Meerle, Meer en Wortel krijgen ook de ruimverdiende aandacht. Wie ontbreekt er echter op het appel? Juist geraden! De Minderhoutse kerk! Er wordt zelfs nergens over gesproken in de publicaties. Een monument in de steigers is anders toch zeker wel een bezichtiging waard en roept toch heel wat vragen op. Hoe ziet een verkrotte kerk er van binnen uit? Hoe gaat men tewerk bij het restaureren en hoever zijn de werken reeds gevorderd! Toch de moeite waard om als toerist even bij stil te staan. Helaas, Minderhout werd gepasseerd! U 29


11

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Vernieuwde Vrijheid

Het grootste nieuws dat de afgelopen weken onder de toren te rapen viel, was ongetwijfeld het vervolg van de vorig jaar begonnen bomenhistorie. Toen werd bekend dat er kapers op de lindenkust gesignaleerd waren, die er niks beters op wisten te verzinnen dan een voorstel om alle bomen te kappen en nieuwe aan te planten. Gemeenschapsraad, middenstand, pers en hier en daar een gezond denkend raadslid floten het schepenkollege echter luidkeels terug. Sindsdien bleef het bladstil in de Vrijheid. Half oktober werden dan toch op herhaald aandringen van Bruggen en Wegen 28 linden een stammetje kleiner gemaakt. Het betrof eki.mp1aren die als ziek en windvallig betiteld waren en als publiek gevaai moesten sneuvelen. Ze zouden nog dit najaar en ten laatste in het voorjaar worden vervangen door jonge eksemplaren met enige omvang. Daartoe gaat de gemeente over tot de oprichting van een bomenbank achter het gemeentelijk werkliedenmagazijn op de industriezone. Over het vervolg van de bomenhistorie is er niet zo gek veel eensgezindheid. Voor sommigen is alleen een korte pijn draaglijk: zij stellen voor om alle lindebomen gelijktijdig te rooien en op een verantwoorde wijze heraanteplanten. Zo verzekert men een homogeen en gezond bestand. Anderen zijn echter de mening toegedaan dat het onverantwoord is om de Vrijheid van één van zijn grootste troeven te beroven. Men mag niet zomaar aan de grote emotionele waarde van de linden raken. Een vervanging moet gefazeerd gebeuren. De heraanplanting kadert in een volledige herinrichting van de Vrijheid die tegen 1993 rond moet zijn. Een werkgroep bakende de principes af volgens de welke een studiebureel een voorstel moet uitwerken: ontmoediging van het doorgaande (vracht)verkeer; meer ruimte voor de zwakke weggebruikers, met gescheiden infrastruktuur voor fietser en voetganger; een smallere rijweg voor de auto's; langdurig parkeren ontmoedigen; rond kerk en stadhuis een marktbeeld kreëren. In dat alles moeten evenveel bomen bewaard blijven als er gestaan hebben. Of ze ook precies dezelfde plaats behouden als de huidige eksemplaren, is nog minder duidelijk.

50 Jaar Piuskoor

De Plechtige misviering in de Sint-Catharinakerk op zaterdag 13 oktober was zeker een hoogtepunt voor het jubilerend Gemengd Piuskoor. Tijdens defeestzitting in de Rabboenizaal van het Spijker loofde o. a. de heer P. Schollaert de kwaliteit en de stijl van ons parochiekoor.

Piuskoor zingt met B.R.T. Donderdag, 15 noembcr te 20 uur organiseert het jubilerende Piuskoor een concert op het Seminarie van het B.R.T.-koor onder leiding van Vie Nees en met de medewerking van Renaat Beheydt, pianist. Het B.R.T.-koor is de enige professionele formatie op dit gebied in Vlaanderen. De laatste jaren is zijn faam meer verspreid door de vele tv-opnamen die gemaakt werden. Wellicht werd dit koor naar Hoogstraten genodigd omdat Mieke Martens uit het Piuskoor naar Brussel is overgestapt. Vaak is zij daar in de solopartij te horen. De toegangsprijs voor dit concert werd bepaald op 200 fr.; voor jongeren 100 fr. Kaarten bij de portier van het Seminarie tijdens de lesuren. Er is geen plaatsbespreking voorzien. El 30

Tijdeiis de Jubileuinviering in de kerk onivingen Lie kouïangeis ieiarcel Laorijsscn, René en Paul Van Delm het Gouden Ereteken van Verdienste. Namens Mgr. Paul Van den Berghe overhandigde Deken Van Dijck de eretekens en diploma's. Marcel is reeds 50 jaar lid, René Van Delm vanaf 1943 en Paul Van Delm kwam als lO-jarige knaap in het koor in 1944.


HOOGSTRA TEN

Tot heden was toneelspelen in Hoogstraten vooral een gebeuren vanuit enkele verenigingen en scholen. Andere plankemidders en -dames wilden het hier echter met bij laten en zij staken de koppen bij elkaar. Een nieuwe toneelvereniging was geboren. Het vinden van een passende naam was iets moeilijker. De één 'te soft' de ander 'sluikreclame'. Na enig zoekwerk kwam men met 'Tinello' op de proppen. Verschuerens' modern woordenboek heeft hierover volgende uitleg: Ons woordje toneel is een afleiding van het middeleeuwse tineel wat dan weer komt uit het oud-Italiaans zijnde tineflo wat 'kuip' betekende. Ofwel anders uitgelegd: In de aanvangsjaren van het toneelspelen diende een omgekeerde kuip tot verhoog ofte podium, om goed zichtbaar voor iedereen, fratsen te tonen, of een betoog af te steken. Iets wat de mensen van Tinello de volgende jaren nog dikwijls willen doen. Een eerste produktie wordt nu op poten gezet. Na ettelijke repetities zullen zij voor het voetlicht treden op 18 en 19januari 1991 met de klucht in drie bedrijven: 'Wie pakt de poen?' Nadere gegevens in de volgende editie. LI

Vogeivriend Jan De Wielewaal, afdeling Hoogstraten, organiseert op vrijdag 9 november een film- en diaavond ter herinnering aan de onlangs overleden Jan Spannenburg. Jan was vele jaren 'wielewaler' in hart en nieren en bovendien een erkend vogelringer. In al die jaren heeft hij een schat aan film- en diamateriaal verzameld. Urenlang heeft hij de vogels geobserveerd. Gewapend met filmcamera en fototoestel heeft hij dan ook prachtige beelden gemaakt. Al dit beeldmateriaal werd bereidwillig in bruikleen gegeven door de familie Spannenburg. Wielewaal Hoogstraten nodigt dan ook iedereen uit op vrijdag 9 november om 20 uur in de aula van het Seminarie om het werk van Jan te komen bekijken.

Oldtimers in Veiling Een bekend want jaarlijks terugkerend gegeven: de oldtimers nemen op zaterdag 17 en zondag 18 november van 10 tot 18 uur bezit van 7000 m' in de Veilinghallen. Dat 'Internationaal Oldtimergala' heeft onderhand voor de vierde keer plaats. Nostalgie en portefeuilles troef die dagen voor een kollektie auto's, motoren, landbouwtraktoren, trapauto's, emailplaten, affiches en andere reklameobjekten. Oldtimerklub de Diept neemt daarbij de zorg voor hongerigen en dorstigen op zich, en vooral in dat laatste hebben ze er een jarenlange ervaring. Dat alles wordt muzikaal op zachte akkordeonwijsjes aan de man gebracht door het Desselse orkest de Tienbassers. Meer inlichtingen bij Theo Huet 014/63.35.79. 1-1

Gelmeistraat fietspad Sinds kort kregen de fietsers in de regio hier en daar een centimeter of wat meer ruimte. Ook in de Gelmelstraat was er sprake van de afbakening van een fietspad, waarvoor aan

de kant van de post de parkeerstrook zou sneuvelen. Het schepenkollege werd om advies gevraagd in deze materie. Uiteindelijk koos men voor de makkelijkste (maar voor een keer niet zo ongezonde) oplossing door een beslissing hieromtrent uit te stellen. Dat uitstel dient gezien in verband met de herinrichting van de Vrijheid en de resultaten van het urbanisatieplan dat architect Jan Peeters opstelt over het centrum. De plaats die de fietser kan innemen in de Gelmeistraat moet inderdaad bekeken worden in funktie van de aanwezige infrastruktuur die eventueel alternatieven biedt. Maar een dergelijk uitstel mag geen synoniem worden van nooit meer over denken, lijkt ons zo. El

Jan Veulemans bij DF Op woensdag 21 november ïs de dichterschrijver Jan Veulemans te gast bij het Davidsfonds met een causerie 'Tegenspraak'. Hierin heeft hij het over de beschavingsziekten, de kerk en de politiek, allicht ook de plaats van literatuur en individu in dat alles. Veulemans geniet enige faam als personeelsdirekteur van Janssen Pharmaceutica, als schrijver van 'Vogelvrij dagboek' en als essayist. Zijn mensbeeld is evenwel niet Vrij te pleiten van een frêle romantisch ingekleurd etisch réveil waarin het elektrisch scheerapparaat taboe is en de dubbeifluppen nog lekker waren. Maar een onderhoudende causerie op het publiek loslaten, kan hij als de beste. U kunt er zelf getuige van zijn in het auditorium van het Klein Seminarie om 20 uur voor de luttele prijs van 100 fr. voor volwassenen en de helft daarvan voor jongeren.

Nog meer Janssen met Amarant Uit dezelfde Beerse hoek komt de tentoonstelling die kunstkring het Spijker binnenhaalt van 10 tot 18 november. Zij krijgen namelijk hun kollega kunstkring Amarant aan de muur en over de vloer. Alle leden van de personeelsvereniging van Janssen die artistiek aktief zijn, kunnen hierbij terecht. Amarant richt voordrachten en uitstappen in, verzamelt kunsttijdschriften en richt ook tweejaarlijks een tentoonstelling in met eigen werk. De editie '89 werd door Jan Hoet geloofd omwille van de uitstekende kwaliteit. Thema was 'Open Mmd' in zijn meest ruime betekenis. In de Angela-zaal worden de resultaten tentoongesteld van de prijswinnaars Ed Johnson, Fred Sels en Jef Santelé. Evenals werk van de Amarant leden: M. Beertens, J. Bosselaers, J. Brandt, E. Cerstiaens, K. De Seranno, K. Demeyer, J. Desair, K. Dionysos, Emtee, R. Frederickx, J. Gysen, A. Hanosset, J. Jacobs, L. Jansen, B. Joosen, R. Kalmeyer, L. Kennis, M. Kersmakers, H. Moereels, J. Mostmans, J. Noben, J. Nys, W. Peeters, P. Schaeken, A. Siegers, A. Slangen, C. Sommen, M. Sterkens, R. Stockbroeckx, L. Torfs, E. Van den Bogaerd, W. Van den Bogaerd, L. Van der Veken. A. Van der Velde, J. Van Gestel, M. Van Grieken, R. Wagner en C. Willems. Inkom 25 fr. of 100 fr. voor een gezinskaart. Openingsuren van zaterdag 10 t/m zondag 18 november: woensdag t/m vrijdag van 14 tot 16 uur, zaterdag van 14 tot 19 uur, zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

Sinds een tweetal maanden is de parochie een stagiair rijk. Jan Dehond, 29 jaar, afkomstig uit Ramsel (Herselt) in de diepe Zuiderkempen. 'De eerste dagen dat ik hier was, vielen me nogal wat taalverschillen op. Ik meende hier en daar toch enige Hollandse klanken te horen. Maar dat went zo snel dat ik het nu al niet meer hoor...' Jan Dehond vervult een 2-jarige stage als onderdeel van een 6-jaarse opleiding in het Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd. Voorheen was hij tewerkgesteld als bediende in de dienst bevolking van het Herseltse gemeentehuis. Deze opleiding omvat 2 jaar filosofie en aanver wante vakken, 2 jaar teologie en tenslotte 2 jaar waarin alle pastorale en teologische denkbeelden kunnen getoetst worden aan de praktijk van de parochie. Zij werkterrein in de parochie is vrij uitgestrekt. Zo volgt hij de werking van het parochiaal team op de voet, een van de dekanale werkgroepen, een socio-kulturele vereniging, de plussers-werking, de uitwerking van de jeugdliturgie, verder neemt hij een aantal huisbezoeken en een vijftal preken voor zijn rekening, evenals de begeleiding van een groep vormelingen. Tweewekelijks volgt hij daarnaast nog vier dagen les in Antwerpen. Een eerste indruk? 'Ik was heel blij verrast door de goede werking van de parochie hier. Er is heel wat aandacht voor het samen dragen van verantwoordelijkheid, nogal wat werkzaamheden zijn hier op een gezonde wijze gedelegeerd. Gelovigen dragen op een spontane manier mee verantwoordelijkheid voor de kerk die ze zelf vormen. Verder ben ik nog steeds onder de indruk van het kerkgebouw, dat zowel architekturaal als liturgisch zeer rijk is. En vooral prettig is het kontakt met een boel toffe mensen die op een heel goeie manier omgaan met elkaar. Men had me gezegd op voorhand dat de Hoogstratenaars de naam hebben het nogal hoog in de bol te hebben. Wel, ik heb zelf mogen vaststellen dat ze zich anderzijds echt niet te schoon voelen om iets te doen, en dat ze dus eerder een gezond gevoel van eigenwaarde hebben.' •

A ngèle Mertens nam afscheid als voorzitster van de Bond van gepensionneerden, Friéd Jansen volgt haar op.

31


Goud in de Westhoek Op zaterdag 29 september vieren Frans Janssen en Anna Meyvis hun gouden bruiloft. Statig en feestelijk trok een langgerekte stoet door de buurtstraten. Met prachtige fluwelen rokken en versgestreken broeken aan bracht men hulde aan het Gouden Paar. Frans vertelde ons dat zij samen altijd geboerd hebben op de Raamhoeve, het ouder lijk huis van Anna, gelegen in de Muzementen, nu Kleine Pintstraat 2. Deze straat begint aan de Moerstraat op de plaats waar de twee oude hoeven 'Kleine Pint' en 'Grote Pint' sinds eeuwen staan. Nu wonen ook Frans en Anna in hun nieuwe woonst op nummer 6 in die Kleine Pintstraai, niet ver van het ouderlijk huis, waar dc jongste zoon verder boert. In de woonkamer tussen de vele bloemen en mooie geschenken overliepen we hun lange levensloop. Anna is geboren op 10 maart 1916. Moeder werd amper 56 jaar, maar vader haalde de 92. Zij had drie zusters en twee broers. Zuster Jeanne werd Fransciscanes in Michelbeke, waar zij les gaf en later direktrice werd van een groot instituut. Net was getrouwd met Gust van Dijck (Moerstraat) en Marie me Charel Brosens (Mast) in Meer. Dan waren er nog de broers Koob en Neel die met 'Toke' in de Moerstraat volgend jaar gouden bruiloft viert. Anna ging naar school eerst in de Vrijheid naast De Vos. De meisjesschool was dan later in de Latijnse School achter het stadhuis en in de lokalen van het Spijker. Frans is van 13 augustus 1916 en geboren te Meerle. Zijn broer Alfons, die een stuk jonger is, trouwde met May Geysen van Hoogstraten. Soldaat moest hij niet worden want hij was de oudste van zes kinderen. In zijn jeugd was hij lid van de B.J.B. Zij leerden elkaar kennen in Meer waar de familie van Anna en Frans samen het graan dorsten en als geburen ook nog andere werkjes samen deden. De kennismaking werd beklonken op de 'meiskenskermis' bij Vorsselmans in de Hinnenboomstraat. Daar werden de buurvrouwen na de middag en de meisjes 's avonds op de koffie gevraagd en daarna mochten ook de jongens komen. De verkering heeft vier jaar geduurd, maar

toen ging het niet om elkaar regelmatig te zien, zelfs tussen Aswoensdag en Pasen slechts met Halfvasten of eenmaal in zes weken. Maar soms zagen ze elkaar wel eens op de akker. Anna en Frans huwden op 25 september 1940, wel een zonnige dag, maar het was oorlog. Frans had daags tevoren zijn beste kleren al naar hier gebracht, want de dag zelf kwamen ze van Meerle gefietst. Ze vormden een kleine stoet: zij beiden, twee getuigen en de ouders. Te voet trokken ze van de Muzementen naar het gemeentehuis voor Iste schepen Jan (Moos) Mertens en daarna in de kerk voor Deken Senden. Achteraf bezochten zij nog de herberg van Nelles Siemons in de Vrijheid naast Snoeys. In de Raamhoeve was er een bescheiden feestmaal voor de naaste families, maar om 8 uur 's avonds was alles afgelopen. Vader Meyvis was blij met een schoonzoon in huis, want hij had dringend hulp nodig. Zijn eigen zoon Neel was krijgsgevangene en kwam pas begin 1941 uit Duitsland thuis. Tot

bezoek waard woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog Tel 014 699002 ook op Zondag open s maandags gesloten -

.. '

..

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 11

M รก~

1948 bleef vader Jef aktief. Daarna boerden Frans en Anna alleen verder. Maar er kwamen ook de kinderen en Anna noemde ze allemaal. Eerst Jos, getrouwd met Lisette Renders, die woont in Oostmalle en ze hebben drie kinderen: Marina, Ronny en Eddy. Dan May, die trouwde met Louis Driesen en woont in Vlimmeren met hun vijf kinderen: Monique (gehuwd), Wim, Liliane, Anita en Gert. Daarna Jaak die huwde met Marie-Louise De Vos. Zij wonen in Minderhout in de Hemelstraat met twee kinderen, dochter Tanja en zoon Mario. Jan trouwde met Imelda Adams. Hun kinderen heten Fanny en Tom en wonen in de Hinnenboomstraat. Jan is in 1979 overleden. Tenslotte nog Louis die getrouwd is met Cynthia Van de Mierop. Zij hebben vijf kinderen: Lieve, Paul, Annemie, Grietje en Tinneke. Zij bewonen nu de Raamhoeve en boeren voort. Tinneke behoort tot de eerste meisjes-misdienaars. Dus samen een hele rij kinderen en kleinkinderen. Frans is ook lang een echte voetbalsupporter geweest, want zoon Jaak behoorde tot de geweldige voetbalgeneratie van Jan Verheyen, de Van Merodes, Bert Verschueren... de mannen die tweemaal de Kardinaalsbeker wonnen voor het VITO en ook bij HVV een uitzonderlijke rol speelden. Nu is het gouden paar al een hele tijd gepensioneerd. Frans is bestuurslid bij de Bond van Gepensioneerden en wij kverantwoordelij ke voor 26 leden uit de Westhoek. Daarbij speelt hij kaart en doet mee met de dansgroep. Anna echter is wat moeilijk ter been na een meervoudige dijbreuk toen ze negen jaar geleden met H. Bloed van een trapleerke viel. Nu begint dat oud zeer opnieuw parten te spelen. Maar voor de rest is ze nog heel goed en kloek. Vader Jef Meyvis las op hoge leeftijd nog de krant zonder bril. Toen hij die nodig had, nam hij de bril van moeder die al 30 jaar in de lade lag. Di t maar om te zeggen dat Anna en Frans tot een sterk geslacht behoren en nog een hele tijd mee kunnen.


11.11.11

11.11.11. voor alfabetisatie in Zaire 25 Jaar 11.11.11.-Aktie 11.11.11. bindt in 1990 voor de 25ste keerde strijd aan met het onrecht in de Derde Wereld. In 1965 lanceerde de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie een campagne tegen de honger in de wereld. Alle VN-lidstaten werden opgeroepen om aan deze campagne deel te nemen. In België werd op 11 november om 11.00 uur een geldinzamelingsaktie georganiseerd, de 11.11.11.-aktie was geboren. Vlaanderens meest gekende aktie voor de Derde Wereld wordt stilaan volwassen. Het is gegroeid van een geldinzamelingsaktie tegen de honger in de wereld naar een echte partner in de Derde Wereld. Het aksent ligt nu meer op samenwerking dan op hulp, dit doordat we beter hebben leren luisteren naar de Derde Wereld. Op het politieke vlak zijn er schuchtere pogingen om de Belgische relaties tot de Derde Wereld te verbeteren. Een pluim gaat vooral naar de volgehouden inzet van de vele duizenden mensen die 11.11.11. de afgelopen 25 jaar gestalte hebben gegeven. Zij hebben de Derde Wereld jaar na jaar in de aandacht gebracht, tot in de verste uithoeken van Vlaanderen (Hoogstraten).

Project 1990: Alfabetisatie Via de alfabetisatie van Solidarité Paysanne, die zich in de eerste plaats richt tot bestaande boeren- en vrouwengroepen, wordt het kritisch bewustzijn gestimuleerd inzake de situatie waarin ze leven en de belangrijkste problemen waarmee hun milieu gekonfronteerd is. Als zij kunnen lezen, schrijven en rekenen kunnen zij bvb.: - goederen kopen en de eigen oogst verkopen; - gebruiksaanwij zigingen leren kennen;

- samen met andere leden het beheer en de werking van koöperatie kontroleren of er zelf één opzetten; - de wetten leren kennen die hen moeten beschermen tegen allerlei misbruiken, enz.. Dankzij de organisatie van 15 lokale vormingsessies (15 per jaar) van 20 dagen voor telkens een twintigtal alfabetiseerders worden jaarlijks 200 â 300 vrijwillige alfabetiseerders opgeleid. Deze alfabetiseren ieder in zijn/haar eigen dorp of wijk, een groep dorpelingen van gemiddeld 20 volwassenen. In totaal hoopt men op die manier tussen de 4.000 en 6.000 volwassenen per jaar op te leiden. De geldinzamelingsaktie vindt plaats in het weekend van 10 en 11 november 1990. Op deze dagen komen de vrijwilligers weer langs om de omsiagen op te halen. Zaterdag 23 november: FUIF in de Pax met

disco's A.S. STUDIO, SOUND SYSTEM en TRAVEL SOUND, ten voordele van 11.11.11. Organisatie: Het Slot, Cahier de Brouillon en Mussenakker.

Geschenkenbeurs in de Pax

Zingen voor het zuiden Op zaterdag 1 december treedt het WOSHKOOR op in zaal Cecilia, Gelmelstraat, Hoogstraten. Het WOSH-KOOR uit Heistop-den-Berg bestaat ruim 10 jaar en heeft in die tijd een ruime bekendheid gekregen in heel Vlaanderen. Zij zingen liederen en volksliederen uit de derde en vierde wereld. Twee jaar geleden brachten zij een eerste LP uit: 'LIEDEREN UIT HET ZUIDEN'. Nu maakten zij een eigen cantate 'DRUPPELS UIT HET REGENWOUD'. Deze cantate en andere liederen, zijn op 1 december te beluisteren in Hoogstraten.

WOSH KOOR brengt

druppels uit het regenwoud première van hun kreotie

en

liederen uit het zuiden

Op 1 en 2 december wordt de gelagzaal van de Pax omgetoverd tot één grote geschenkenmarkt. Zeer uitgebreide keuze van artikelen uit de derde wereld, materiaal van Greenpeace, Unicef, Amnesty International, Vaka... Niet te missen evenement met het oog op Sinterklaas en Kerst. Koop een geschenk waar niet alleen U maar ook anderen beter van worden. Ah ja, da's nog eens een gedacht, 5. Wereidwinkel Hoogstraten.

1 DECEMBER '90 20.30 u. zaal GeImeIstraat Hoogstraten

Nemen of geven, zo is het leven Zoals honderden anderen koopt u dit blad misschien eike maand in de winkel. Heeft u er nooit aan gedacht om dit blad elke maand automatisch in uw bus te latten vallen? Met een postabonnement is dat zoveel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Wij doen er nog 45 fr. bovenop door u het decembernummer kado te doen. Vul gewoon nevenstaande bon in en stop hem in de bus, u hoeft nog niets te betalen.

Port betaald door geadresseerde

o JA, ik neem een abonnement tot 1-1-1992 voor slechts 480 fr. Mijn adres is:

o JA, ik schenk een abonnement (tot Waarschijnlijk bent u al geabonneerd. Maar u kent ook

1-1-1992 voor slechts 480 fr.) aan:

Loenhoutseweg 34

wel iemand die in dit blad geïnteresseerd is. Schenk hem of haar een abonnement of geef hem of haar nevenstaande bon door om van dit aanbod te profiteren.' Aanbod geldig tot 15 november.

De Hoogstraatse Maand Nieuwe Abonnementen

2320 HOOGSTRATEN (Mijn adres vindt u hierboven, stuur mij de rekening).

33


.J

sp ORT

I<

:Ij I,I.'I L: 1 ___________ I 1 ___________ IiÇIi __________ I2j-'I ' t f1 • _______ iA--.I___ __ ___ _____ _____ _______________ _______________ _

L- I'kL1

Na een schitterende septembermaand, voorafgegaan door bekersuccessen tegen Prayon en Waregem, lijkt het in oktober iets minder te zijn. H.V.V. won tegen Heist, pakte één punt op Looi en liep dan op een counter tegen Aubel. De Waaltjes, nog zonder overwinning en helemaal onderaan in het klassement, zorgden voor een stunt door de ongeklopte roodwitte leiders voor eigen publiek met 0-1 in het verlies te spelen. H.V.V. raakte vier maal het doelhout en scoorde een volledige regelmatig doelpunt dat niet werd toegekend, om dan door die ene spits in de kou te worden gezet. H.V.V. stelde hier tegenover 20 hoekschoppen, doch de bal wilde er niet in... Intussen zijn we 7 matchen ver in de heenronde en staat er een zwaar programma op stapel. Naar Westerlo en naar Hasselt en thuis tegen titelkandidaat Seraing. Tussendoor komt Boom, titelkandidaat in tweede klasse, naar de Thuisakker om te proberen de H.V.V.-mannen uit de bekercampagne te wippen... H.V.V. verloor intussen een paar manschappen, van wie Arno Gabriëls met gescheurde enkelbanden er het ergst aan toe is. Panikeren moet men echter bij H.V.V. niet doen, immers H.V.V. II won 6 van haar 7 matchen, prijkt op de tweede plaats na Beringen en staat op kop in de beloftenkompetitie met drie overwinningen op drie matchen, respectievelijk behaald tegen Zwarte Leeuw (1-2), Boom (4-1) en Herentals (2-1)... Roodwit heeft ooit slechtere tijden gekend. Programma voor november H.V.V. 1 en H.

Vrijdag 2-11: H.V.V. II - Hasselt II: 20 u. Zaterdag 3-11: Hasselt - H.V.V.: 20 u. Vrijdag 9-11: Seraing II - H.V.V. II: 20 u. Zaterdag 10-11: H.V.V. - Seraing: 20 u. Vrijdag 16-11: H.V.V. Il - Poederleeli: 20u. Zondag 18-11: Poederlee - H.V.V.: 15 u. Vrijdag 23-11: SV Mol II - H.V.V. II: 20 u. Zaterdag 24-11: H.V.V. - SV Mol: 20 u. Vrijdag 30-11: H.V.V. II - Tienen: 20 u. Zondag 2-12: Tienen - H.V.V.: 15 u. * Dinsdag 6-11: 19.30 uur: Beloften: H.V.V. - Berchem. •

F C Meerle nog met vraagtekens De opluchting die er heerste na de goede resultaten in de beginfase van het nieuwe seizoen, kreeg een flinke domper met de naker mis. We moesten naar Nieuwmoer dat ons verleden jaar van de titel afhield. Het werd een ware afstraffing, 5-0! Laat ons eerlijk toegeven dat met een tikkeltje meer geluk, en misschien ook wel wat meer doorzicht de stand aan de rust vast geen 3-0 mogen zijn. Open kansen mag men niet laten liggen, maar laat ons maar vlug deze forfaitcij fers vergeten! Tegen Wortel werd met 2-1 gewonnen. Dirk van Bavel kopte het openingspunt binnen! Wortel kon gelijkstellen en wanneer iedereen een reeds rekende op een gelijkspel, kwam het winnende doelpunt voor Meerle toch nog uit de lucht gevallen. Een slecht getrapte vrij schop van Wortel belandde bij W. Pauwels en de bezoekers waren eraan voor de moeite. Op St. Jozef werd met 1-0 gewonnen. Willy Michielsen schoot een vrijschop haar34

i

fijn binnen. Maar dat is dan ook alles wat we van deze povere vertoning kunnen onthouden. Drievierde van de wedstrijd speelden we tegen 10 thuisspelers en toch kon er geen overwicht uitgebouwd worden. Maar de puntjes kwamen mee naar Meerle en dat telt alleen in de kompetitie. De thuiswedstrijd tegen Kalmthout werd een ware ontgoocheling. De bezoekers, die slechts 3 puntjes telden, kwamen ons een zware opdoffer toedienen. Als verzachtende omstandigheid konden we de afwezigheid van doelman Van Nuffelen, stopper Franken en Marcel van Dun inroepen! Maar of dit in derde provinciale genoeg is om op eigen veld met 1-5 geklopt te worden, laten we aan het oordeel over van de mensen die het spektakel van dichtbij gevolgd hebben. Tegen Halle was men klaarblijkelijk nog niet gerecupereerd van de zware nederlaag van de vorige zondag. Ook hier beet Meerle met 2-0 in het krijt. Op dit ogenblik prijkt groenwit halfweg in het klassement, maar één winst- of verliesmatch kan bepalend zijn voor de volgende zondagen. De ploegen in de reeks zijn fel aan mekaar gewaagd en een echte kloof is zeker nog niet gemaakt. Winnen is echter de boodschap wil men een beetje tussen de grote mensen blijven wonen! Programma Zaterdag 3 november

St. Lenaarts - Preminiemen A Preminiemen B - Minderhout Arendonk - Miniemen A Zondag 4 november Brecht - F.C. Meerle

___________ ___________

Reserve - Poppel B Scholieren - Loenhout Knapen - Loenhout St. Jozef - Miniemen B Zaterdag 10 november

Preminiemen A - Meer Vlimmeren - Preminiemen B Miniemen A - Minderhout Zondag 11 november F.C. Meerle - Zandvliet

Juniors - Zoersel Miniemen B - St. Lenaarts Zaterdag 17 november

Zwarte Leeuw - Preminiemen A Preminiemen B - St. Jozef Vlimmeren - Miniemen A Zondag 18 november Lentezon - F.C. Meerle

Reserven - Vlimmeren B St. Lenaarts - Juniores

Tweede AVN-veldloop (3/11/90) Op zaterdag 3 november organiseert Atletiekclub AVN haar tweede veldloop op de oefenterreinen van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Inkom is gratis, iedereen kan deelnemen vanaf de leeftijd van 7 jaar. Prijzen in natura voor iedere deelnemer, trofee voor de winnaar van elke reeks. AVN-ploegenklassement: Wisselbeker Burgemeester van Aperen. Inlichtingen: Jan Vlamings, Moerstraat 30, tel. 03-314 69 13. Eerste start: 14.00 uur (ingang Katelijnestraat). •

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en sol iede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


SPORT Scholieren Hoogstraten Knapen Hoogstraten Merksplas Miniemen B Zaterdag 25 november F.C. Meerle Mariaburg Verbr. Arendonk C Reserven Juniores F.C. Turnhout Lentezon B Scholieren Miniemen B Wortel -

-

-

-

Programma Zaterdag 3 november 13.30 u. Meerle B-Preminiemen 13.30 u. Miniemen-Lentezon A 15.00 u. Oostmalle-Juniors

-

-

-

-

Minderhout V.V. nog ongeslagen Daar waar de meeste elftallen, zonder echte klimambities weliswaar, de puntjes vooral op het thuisveld moeten bijeensprokkelen, is dit voor M.V.V. het tegenovergestelde. Op verplaatsing werd groenwit nog niet in het verlies gespeeld terwijl er thuis heel wat feller moet gezwoegd worden om een puntje rijker te worden. Zo is het in het verleden ook dikwijls gebeurd! De beste uitslagen werden op het veld van de tegenstrevers bijeengetrapt. Spijtig voor de supporters, maar die blijven M.V.V. toch onvoorwaardelijk trouw! Tegen Halle werd aan de Hoge Weg met 0-1 aan het kortste eindje getrokken. Wel kreeg de thuisploeg enkele goede kansen om op voorsprong te komen, maar een onschuldige afschampertje werd de M.V.V .-ploeg tenslotte nog fataal. Gemotiveerd werd Exc. Essen op eigen bodem aangepakt. De eerste helft hield Essen nog gelijke tred, de tweede speeltijd drong M.V.V. zich geweldig op doch een zeer attente keeper hield de gastheren recht en M.V.V. kon zich tevreden stellen met een punt, 0-0! Brecht, op dat ogenblik de leider in het klassement, kwam naar Minderhout afgezakt met de duidelijke bedoeling de volle buit met te schrapen. Mits een beetje meer zelfbeheersing in de voorlinie zouden ze daar zeker in geslaagd zijn ook; M.V.V. hield met wilskrachtig spel één puntje thuis, 0-0! Op Zandvliet waren beide ploegen sterk aan mekaar gewaagd en daarom werden de puntjes weerom eerlijk verdeeld, 2-2! Na voorbereidend werk van Rudi Jansen kopte Jac Koyen het eerste doelpunt binnen, 0-1. Onmiddeffijk zorgde de thuisploeg voor betaald antwoord en stelde gelijk, de M.V.V.-boys bleven echter kansen creëren en Ronny Bolckmans zorgde voor 1-2. Diep in de tweede helft kwam de thuisploeg weer terug en iedereen was tevreden! Je ziet, niet zo'n slechte resultaten alhoewel het scoren van een doelpunt en dan vooral thuis een formidabel zware klus blijft.

Zondag 4 november 15.00 u. Mariaberg-Minderhout V.V 09.30 u. Zwaneven B-Reserven 09.30 u. Scholieren-St .-Lenaarts 11.00 u. Knapen-St.-Lenaarts Zaterdag 10 november 13.30 u. Preminiemen-Beerse 14.30 u. Meerle A-Miniemen 15.00 u. Juniors-Westmalle Zondag 11 november 15.00 u. Minderhout V.V.-Antonia 09.30 u. Reserven-Wortel 09.30 u. St.-Jozef-Scholieren 10.00 u. St.-Jozef-Knapen Zaterdag 17 november 13.30 u. Brecht A-Preminiemen 13.00 u. Miniemen-Vrij Arendonk A 14.30 u. Juniores-Wortel Zondag 18 november 14.30 u. Meer A-Reserven 09.30 u. Scholieren-Wortel 11.00 u. Knapen-Wortel Zaterdag 24 november 13.30 u. Preminiemen-Loenhout A 13.30 u. Beerse-Miniemen 14.30 u. Lentezon-Juniores Zondag 25 november 14.30 u. 's Gravenwezel-Minderhout V.V. 09.30 u. Reserven-Antonia B 09.30 u. Meer-Scholieren 11.00 u. Meer-Knapen

Wortel blijft op laatste plaats Het zonnige herfstweer van de maand oktober heeft niet kunnen zorgen voor puntenoogst voor de le ploeg. Zij blijven stevig in het bezit van de rode lantaarn. Eerder dan licht in de duisternis te geven, zorgt dergelijke lantaarn voor krampachtige voetbal want puntenverlies maakt het nog moeilijker om van een zekere dalerspiaats weg te geraken. Hopelijk kan de eerste ploeg zich toch nog tijdig herpakken om hun plaats in 3e provinciale te behouden. De eerste ploeg is wel het boegbeeld van een voetbalclub, maar de jeugd die moet zorgen voor de aflossing, is voor een club zeker zo belangrijk. Gelukkig worden door de Wortelse jeugdploegen goede en hartverwarmende resultaten behaald. Bij de jeugdploegen vallen vooral de goede resultaten van de scholieren op. Een paar goeie voetballers, veel harde werkers, kameraadschap en een goede fysiek zorgen ervoor dat deze ploeg het elke tegenstander moeilijk kan maken. Slechts 12 spelers is natuurlijk een zeer smalle kern, na het uitvallen van Jan Verheyen beschikt trainer Guy Wijnen nog slechts over 11 spelers. Hopelijk is de Jan spoedig hersteld want een rustige laatste man kan elke ploeg goed gebruiken. Programma november le ploeg: 4-11: 15.00 u: Kalmthout-Wortel 11-11: 15.00 u: Wortel-Halle 18-11: 14.30 u: Exc. Essen-Wortel 25-11: 14.30 u: Wortel-Brecht

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijke vorwi Tel. 0313146250 -

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Een onvergetelijke gebeurtenis uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u no' vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

ffi\c o~5 35


SPORT Reserven

4-11: 09.30 u: Wortel-Vlimmeren 11-11: 09.30 u: Minderhout-Wortej 18-11: 09.30 u: Wortel-Weelde 25-11: 09.30 u: White Star-Wortel Juniors

3-11: 15.00 u: St. Jozef-Wortel 10-11: 15.00 u: Wortel-St. Job 17-11: 14.30 u: Minderhout-Wortel 24-11: 14.30 u: Wortel-Westmafle Scholieren

4-11: Wechelderzande-Wortel 11-11: Wortel-Vlimmeren 18-11: Minderhout-Wortel 25-11: Wortel-Merksplas Kadetten

4-11: Wechelderzande-Wortej 11-11: Wortel-Vlimmeren 18-11: Minderhout-Wortel 25-11: Wortel-Zoersel Miniemen A 3-11: Wortel-Meer 10-11: St. Jozef-Wortel 17-11: Wortel-Oosthoven 24-11: Meer-Wortel Miniemen B

4-11: Wortel-Dosko 11-11: Vlimmeren-Wortel 18-11: Wortel-St. Jozef 25-11: Meerle-Wortel Preminiemen A 3-11: Beerse-Wortel 10-11: Wortel-Zwarte Leeuw 17-11: Meer-Wortel 24-11: Wortel-St. Lenaarts

V.N.A.-Scholieren doen hun best Staande v.1.n.r.: Staf Matthé, Dave Verschueren, Jürgen Beyens, Hans Kerstens, Gert Sommen, Nico Braspenning, Raf Mertens. Zittend v.l.n.r.: Koen Brosens, Joris Meyers, Jan Verheyen, Jan Meulders, Raf V. Leuven, Bram Verschueren. Preminiemen B

Duveltjes

3-11: Wortel-Oostmalle 10-11: Merksplas-Wortel 17-11: Wortel-Zwarte Leeuw 24-11: Vlimmeren-Wortel

3-11: Merksplas-Wortel 10-11: Wortel-Brecht 17-11: Wortel-Wuustwezel 24-11: Oostmalle-Wortel

0

II.

BEL NU

bi

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

lprïlzenslag

TEL: (03) 645 57 95

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

(03) 312 23 16 (03) 326 26 00

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1 (verlengde Bisschoppenhoflaan)

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

4.. ..-..

Uitlaten Remmen Schokdem pers enkel te Wjnegem en te Oost,nille

155 SR 12 FIRESTONE S21 t Tub t55SR t3 FIRESTONE F560 Tub t55SR t3 MABOR M5GT Tub 1 55170 ER 13 CONTINENTAL CS21 Tub 1 65 HR 13 MICHELIN MXV Tub 1 65 HR 13 UNIROYAL P240 Tub 1 75170 HP 13 PIRELLI P5 Tub 185160Hfl 3 FIRESTONE HAWK Tub 75170 HP 14 DUNLOP DS Tub 175170TR 14 UNIROYAL P080 Tub 185160HR 14 DUNLOP 08 Tub 185/60HR 14 KLEBER C50 Tub 185160HR 14 PIRELLI P600 Tub 1 85160 HP 14 UNIROYAL P340 Tub t85170HR14 GENERAL XP2000 Tub 185/70TR 14 MABA M9 Tub 95/65HH t4 UNIROYAL P340 Tub 195150HR t5 GENERAL XP2000 Tub 195150VR 15 FULDA Y2000 Tub 195150VR 15 DUNLOP 04 Tub 195150HR 15 UNIROYAL P340 Tub 195160HR5 UNIROYAL P340 Tub 305165 VR 15 UNIROYAL R340 Tub 05155ZR 16 GENERAL XP2000 Tub

1.375,1.375,1.280,1.664,1.969,1.844,2.522,2.325,2.000,2.000,2.450,2.500,3.041,2.810,2.625,1.828 1 2.924,2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

BTW 25% inclusief - montage gratis 1

Zeer grote keuze sierwielen 36

Zeer grote keuze r BOi sierwielen en sportvelgen. Ook speciale 1 Gei,. e.nkPOot u velgen voor °°') v terreinwagens." ,'

72

Schokdempers

fpv '

'lCør

%ui auut

VW GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 16004 stuks -6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen inbegr OOK OP AFSPRAAK MOGEWK

Batterijen MERCEDES Diesel -88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. - 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. - 40 Amp. BATtERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTEWKE GARANtiE AAN LANCEERPqIJZEN

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen! ,

3.114 F 1.892 F 1.890 F


SPORT

Tevredenheid hij F.C. Meer Ons iste elftal kende een goede kompetitiestart, de spelers voldeden aan onze verwachtingen en speelden een paar zeer goede wedstrijden. Wij zijn op de goede weg! Volhouden nu, jongens! Bij onze jeugdelftallen behalen de preminiemen A en B de grootste successen. We vinden hen bovenaan in de rangschikking. Wat kan men nog beter wensen! Programma Zaterdag 3 november 13.30 u. Preminiemen A - St. Jozef 15.00 u. Veteranen - Oostmalle C 13.30 u. Merksplas - Miniemen A 13.30 u. Wortel A - Miniemen B 11.00 u. Wuustwezel - Preminiemen B Zondag 4 november 15.00 u. F.C. Meer - St. Lenaarts 09.30 u. Reserven - White Star 11.15 u. Ji,ies - Wuustwezel 09.30 u. Merksplas B - Scholieren 09.30 u. Zoersel - Knapen Zaterdag 10 november 10.30 u. Miniemen B - Merksplas A 13.30 u. Preminiemen B - Vlimmeren 13.30 u. Meerle A - Preminiemen A 15.00 u. Miniemen A - Beerse Zondag 11 november 15.00 u. Bezemheide - F.C. Meer 09.30 u. Weelde B - Reserven 09.30 u. Scholieren - Lentezon B Zaterdag 17 november 13.30 u. Preminiemen A - Wortel 14.30 u. Veteranen - Loenhout 13.30 u. Oud-Turnhout A - Miniemen B 15.00 u. St. Jozef - Miniemen A 15.00 u. Brecht - Preminiemen B Zondag 18 november 14.30 u. F.C. Meer - Heibos 09.30 u. Reserven - Minderhout 11.15 u. Juniores - Hoogstraten 09.30 u. St. Jozef - Scholieren 10.00 u. St. Jozef - Knapen Zaterdag 24 november 10.30 u. Miniemen B - St. Jozef A 13.30 u. Preminiemen B - Loenhout 15.00 u. Miniemen A - Wortel 14.30 u. Zandhoven - Veteranen 15.00 u. Beerse - Preminiemen A

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

totaalinterieur Zondag 25 november 14.30 u. F.C. Meer - Kaart 09.30 u. Zwaneven - Reserven 09.30 u. Zoersel - Juniores 09.30 u. Scholieren - Minderhout 11.00 u. Knapen - Minderhout •

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie Half september is de nieuwe zaalvoetbalcompetitie in de 'zevensprong' van start gegaan. T.o.v. vorig jaar is er heel wat gewijzigd. Enkele ploegen zijn gestopt, sommigen treden aan onder een nieuwe naam en we mogen Papillon, Lepe Hoek en De Zwaluw als nieuwkomers verwelkomen.

1 Ploeg mikt hogerop en is gestart onder de naam Hoogstraten V.E. in 5e provinciale van de K.B.Z.B. We wensen hen veel succes. Intussen zijn er reeds 3 speeldagen afgewerkt en staan er nog slechts 2 ploegen met het maximum der punten. 6p Kanaries 6r Alma 5 p Gelmelsoccers 4p Middenstampers 4p Papillon 3 p Gemeentekrediet 2 p Groenhoef 2 p Icarus 2 p De Zwaluw 2 p A.F. Meer 0p Sportivo 0p Lepe Hoek 0p De Swart Ben je geïnteresseerd om af en toe een partij zaalvoetbal te spelen op vriendschappelijke basis, dan kan je terecht op maandagavond van 22-23 u. of om de 14 dagen vrijdags te 19 u.

Een groepje leerlingen van de Hotelschool zoekt tegenstrevers voor maandagavond te 22 u. Contacten leg je via Jack Van Opstal, de uitbater van Sportcafé De Zevensprong, tel. 3 14.79.02. Ben je liever toeschouwer en hou je van attractief voetbal gekruid met veel doelpunten, kom dan eens kijken op maandag of vrijdagavond. Je bent van harte welkom.•

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

9


yt

LEZERS SCHRIJVEN

Toeristische mogelijkheden in Ho ogstraten Mijn enige tijd geleden in De Hoogstraatse Maand opgenomen visie op de toeristische onbekendheid met ondermeer Hoogstraten heeft nogal wat reacties opgeleverd. Samenvattend waren deze drieledig van aard: we wisten niet dat deze toeristische onbekendheid nog zo groot was; die onbekendheid moet maar zo groot blijven; heeft Hoogstraten op toeristisch gebied dan echt wel wat te bieden? -

-

-

Op dit laatste punt wil ik hier wat nader ingaan. Met nadruk stel ik echter dat het gaat om mogelijkheden. Of men die in 't Hoogstraatse wel of niet wil benutten, is een beleidsmatige/politieke kwestie waarbij een afweging van sociale, landschappelijke en economische belangen noodzakelijk is. Een onderwerp dus waarop andere beslissingmakers dan toeristische deskundigen, actief zijn. Bij de beantwoording van de vraag of Hoogstraten toeristisch aantrekkelijk is, wil ik mij beperken tot de stad Hoogstraten zelf. En denk met name aan het centrum (laten we zeggen de Vrijheid) daarvan. Immers de landelijke gebieden en de andere deelgemeenten van de fusie Hoogstraten bieden mijn inziens door hun karakteristieke verschijningsvorm zondermeer al een bepaalde toeristische attractiviteit. (Wandelen, fietsen e.d.).

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij 1 oenho teweg 34 23:0 Hoogsiraten

Dat geldt echter in veel mindere mate voor het huidige Hoogstraatse stadscentrum. Echt karakteristiek zijn ongetwijfeld de Sint Katharinakerk en het stadhuis. Deze bouwwerken kan de toerist letterlijk en figuurlijk niet missen. Voor de rest moet gesteld worden dat de Vrijheid (en directe omgeving) niet echt onaantrekkelijk is, maar anderzijds ook niet als zeer toeristisch attractief overkomt. Toch zijn er ook nu al een aantal mogelijkheden aanwezig om -indien men dat wil- de toeristische attractcircuit van het Hoogstraatse centrum sterk te verhogen. Allereerst denk ik daarbij aan uiteraard 't Begijnhof. Een nu nog grotendeels vervallen gebied dat echter na renovatie een toeristische attractie van de eerste orde is. Diverse andere steden die al over een eigen gerestaureerde Begijnhof beschikken (zoals bijvoorbeeld Breda) zullen er jaloers op zijn. Ook de aantrekkelijkheid van de Vrijheid zelf zou via aanvullende stedebouwkundige en beplantingswerkzaamheden sterk verbeterd kunnen worden. Het (gerestaureerde) Begijnhof, de Katharinakerk, het stadhuis, de reeds aanwezige winkels en horecabedrijven zouden tesamen met een visueel aantrekkelijker Vrijheid behoorlijk wat mogelijkheden voor toeristisch bezoek bezitten. En dat mijns inziens juist voor een andere toeristische doelgroep (meer op kwaliteit dan kwantiteit gericht) dan bijvoorbeeld Baarle Hertog/Nassau of Meersel-Dreef. Juist die trend naar meer kwaliteit i.p.v. grote massa's zal zich de komende jaren verder doorzetten. Daar liggen mijns inziens de toeristische kansen voor de stad Hoogstraten. Kansen waarover anderen uitspraken moeten doen en af wegingen met andere belangen moeten maken. J. Zom.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Politiebericht Rijkswacht: De oiaake1iike Politie en de Rijks- 1 :;2: hebben op 16 - 10 - 90 pre v en-

wa cht

kontrole 01) de snelheid 'un de jgdie b r omfietsers utge\ erd. l-ieruit bleek dat ruim 50 van de l::iomf:ctsen te snel reden. In de toekomst zullen de poi viediensten 'san 1 IOOGSTR \ IÏ \ n.erdcie kont t oles hieromtrent nu c: doch er ,al dan rcpressk t wor d e n h..-. zal treden In .a.w. proce'5% ot den oP'estek1 voor de .- er:rciu)sen. C\c t i eve

,

Garage 4~51 VAN RIEL Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverh uur * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32,2320 Iloogstraten, Telefoon: 031314.33.33

REP.\CT 1F tel. 314.41 .'6 MIMiR'\ FIT: tel : 314.49.11

The Scene, binnenkort in Rijkevorsel Jeugdhuis het Spiraal is er in geslaagd Neder-

H,R.T.: 44797 B.T,W.: 419.121.756 BANK 733-3243117-49 verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten

38

lands populairste groep van het ogenblik te strikken. Hun single BLAUW, titelnummer van hun gelijknamige nieuwe CD, is terug te vinden in zowat alle hitlijsten die ons landje rijk is en is intussen grijs gedraaid op studio Brussel. Ook hun nieuwe single Rigoreus is goed op weg een voltreffer te worden. We hebben het natuurlijk over The Scene. Thé Lau, songschrijver, gitarist en zanger van de groep (ook bekend als producer van Rockbands) richtte The Scene op in 1975. De ech-

te doorbraak heeft dus lang op zich laten wachten. Het begon nochtans goed; ze speelden het voorprogramma van Golden Earring, kwamen live op televisie en sleepten een piatenkontrakt in de wacht. Daarna was het vechten om te overleven, hun 2de LP werd een flop. De grote doorbraak kwam er dan toch in 1988 met hun 3de LP 'Rij Rij Rij'. Hun laatste en 4de CD BLAUW vormt voorlopig het hoogtepunt van dit viertal uit Amsterdam. Stevige gitaarklanken met daaronder een strakke beat zo zou je hun muziek kunnen omschrijven. Wil je ze zien, kom dan op 30 november naar het Spiraal in Rij kevorsel.•


Milieu en 3de Wereld

HALVE EEUW GELEDEN

Steun voor de 3de wereld en zorg voor het milieu gaan in de Wereldwinkel hand in hand. Daarom kunt u er BIOKOFFIE kopen, afkomstig van boerencoöperaties uit Mexico. En BIO-THEE uit het arme, geteisterde Sri-Lanka.

Mijn koffiepauze is ook een verademing voor het milieu.

0

November 1940 De wet van het vasten tijdelijk opgeheven Gebruik makend van de bijzondere macht, Hen verleend door de Heilige Stoet, hebben Hunne Doorluchtige Hoogweerdigheden de Bisschoppen beslist de wei van den Vasten op te heffen voor heel den duur van de huidige gebeurtenissen. Voortaan zal het dus niet alleen toegelaten zijn vleesch te eten op dc Vrijdagen, de geloovigen hoeven ook niet meer te vasten op de Vigiliedagen, de Quatertemperdagen en de dagen van den grooten Vasten. Met Kerstmis zal in geen enkele kerk of kapel een middernachtsmis worden opgedragen.

Te koop

'$ ¼

lid

De rede van Hitler te München

T. U kunt in de Wereidwinkel (Gelmeistraat 5) terecht op: dinsdag van 10 tot 12 uur woensdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur donderdag van 10 tot 12 uur vrijdag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 17.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Oplossing van vorige maand flirI9 i .r]nr1nrr ii nni nrir ririii nm ommrin iirir L!I1F3-

flfl M0H 01111 flI 13 II391113 I IJII ri rnN Liim rriri

.n innr •înnr nrirririnu nrii ni ItIÉ]II 11

II m! EØI DkI ii Iifl1313E

(! I' .011

rwir'i .'i[]F1 riiiri _[ir-IE311r3 nui

FJflL 13911

B

- Enkele duizenden kilo's schoone stoppelpeeën aan 0,50 fr. de kilo. Te bevragen bij Al. Voet. Wortel. - (lerij met kap, of ressort, zoo goed als nieuw. Inlichtingen te bekoomen op het bureel van dit blad.

0M1

i

iriri n

De Fuehrer verklaarde in zijn rede onder meer het volgende: 'Als soldaat van den grooten wereldoorlog en thans als opperste bevelhebber van de Duitse Weermacht, kan ik verklaren: de Engelschen zouden ons toendertijd niet overwonnen hebben, indien hun bondgenoten onze binneniandsehe kracht niet overwonnen hebben, indien hun bondgenoten onze binnenlansehe kracht niet hadden gebroken. Hiervoor was echter eerst het optreden vereischt van een Anierkaansch tovenaar-priester, welke de formule vond om het Duitsche volk, vertrouwend op het woord van een vreemden staatspresident, er in te laten lopen. Wij hebben het gelag voor deze goedgeloovigheid moeten betalen. Door de toenmalige overwinnaars werd niet één van hun beloften gehouden. De grootste woordbreuk van alle tijden werd een voldongen feit.' Vervolgens schilderde de Führer de daaropvolgende periode voor 't Duitsche volk van lijden, ellende en vertvvijfeling, alsook het begin van zijn eigen strijd. 'Deze strijd', verklaarde de Führer, 'was zeer zwaar, vooral die, welken men diende te voeren tegen het volk, dat in ons land

almachtig scheen te zijn, namelijk de Joden. Het huidige geslacht kan zich hiervan geen denkbeeld vormen.' De Führer betoogt, dat hij, hij de overname van het bewind, bereid was vrede te sluiten, en eveneens wilde onwapenen. Indien de Engelschen hierop waren ingegaan, was dit zeer goed geweest, oocu nu zij dat niet hebben gedaan, is het echter ook goed. Engeland wilde Europa desorganizeren, doch Duitschland en 1tali zullen Europa organiseren. Als men thans in Engeland verklaart dat de strijd verder gaat, dan is mij dit onverschillig. Hij zal duren tot wanneer wij er einde aan zullen gemaakt hebben, En wij zullen er een eind aan maken, daarvan kunnen ze zeker zijn.

Minderhout, Gemeenteraad .vijf toehoorders woonden eveneens de zitting bij. De jaarlijksche wedde van de Gemeentesecretaris wordt op 12.000 fr. gebracht, buiten de 1185 fr., 't zij S fr, voor 237 stroomtellers die hem reeds dit jaar vergoed werden; de wedde van den veldwachter zal 10.577 fr. per jaar beloopen, buiten de 1802 fr. welke hem jaarlijks worden toegekend voor kleeding, hond en huishuur. Om kwart voor vijf uur liep dc zitting ten einde.

Meer, Plechtige Teraardebestelling Vorge week donderdag om 11 uur werd bij een zeer talrijke aanwezigheid van vrienden en kennissen het stoffelijk overschot van wijlen Heer J. Vermeulen, burgemeester en notaris te Meer, ten grave gedragen. Niettegenstaande het ongunstige weder en de moeilijke verkeersmogelijkheden hebben zeer velen eraan gehouden Notaris Vermeulen, welke in geheel de streek in groot aanzien stond, naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Na de zielemis had op het kerkhof de teraardehestelling plaats waar, bij het open graf, volgende lijkreden werden uitgesproken. Heer Notaris Gillis van Hoogstraten sprak eerst namens de kamer der notarissen. Dan komt de heer Alf. Desmedt, burgemeester van Minderhout, zijn afgestorven collega een laatste hulde brengen. Namens de gemeenteraad van Meer, sprak heer Jules Mertens een rede uit. Tenslotte nog de heer Verbist, onderwijzer, welke in naam van de Kon. Fanfare St. Rosalia, hulde brengt aan tIen diep betreurden stichter en voorzitter dezer vereeniging.

Bron.' Gazet van 1-foogstraten.

Als alle andere bladeren gevallen zijn - op 28 november - zal dit blad bij u in de brievenbus vallen. Medewerkers, houd uw kopij klaar op woensdag 14 november. Laatste berichten op zondag 18 november. 39


RIJDEN*#*

IS PLEZANT,

101 Gm -

GARAGE AUTO - MOTO

GARAGE HOGA B.V.BIIA

J. BOGAERTS - ROOS

Oplossing vorige maand op pagina 39

Horizontaal:

kijktoren - zuil - peulgewas houding - dagmars koraaleiland - kostbaar voorwerp duivels toiletgerei - zeker spel spelen - vochtig weddenschap - bot koren - familielid - wijnglas keutel - rekening pampahaas - keur - heiligenbeeld rivier in Spanje - Bijbelse naam nooddruft - garnituur - klein ei trek - drank jong dier - voorschrift - lichaamsdeel voorheen - het afrijden -muziekstuk Canadese stad - standaardmaat proef - vertrek - deel v.h. gebit Vertikaal:

wang - toonladder - spruit offertafel - p1. in Overijssel overal - snedig - voegwoord drinkgerei - zonnescherm - vloerbedekking 5.voertuig - devies dakspar - vrouw v. Jacob - stuk hout opgeld - legerleiding vreemde munt - gewaterd - slaginstrument eiland - kledingstuk strijdgewoel - p1. op Ameland - altaar wreed heerser - droogplaats uitroep - aantekening - dandy toegankelijk - mogendheid - gehoorzaal deklaag - korf vogelwoning - rondgang - korf

N.V. GARAGE VAN USSEL

alle depannage dag en nacht

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogsiraten-Meer

Telefoon 03-314.71.84

1

November 1990

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

3

4

5

6

• •

7

8

• •

.

9

10 11 12 13 14 15

1

Garage

Geudens B.IV.B.A. 40

Fax: 03.314.83.98

EREN MENEN NEER WENNEN E MENEER MEEN MENEN MEER EEN MEENEEM EER u MEEN MEEN MRHUR EER MENEN MEEN MEEN E MEEN MEREN MEEN MEEN EREN EMMER EEN WENEN MEEN EREN E EEN BENEMEN ENE MEEN MENEN MEER WENNEN E MEENER E NNEME NEN MEEN Streven naar perfektie

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

L. WOUTERS

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

SA~

GARAGE VAN DER VLIET

Oud-Turnhotjt - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42


Burgerlijke stand

EC-7MI Geboortes ~

4augustus: Sharona, dochter van Johan Van Nijnatten en Sabine Bruygoms, Venhoef 14, Minderhout. 4 september: Kevin, zoon van Hans Wilmsen en Christine Van Laer, Hal 21, Minderhout. 10september; Kelly, dochter van Joannes De Beuckelaer en van Brigitta Wendrickx, Poeleinde 8, Wortel. 11 september: Glenn, zoon van Gert Brosens en van Anne Snoeijs, Lindendreef 69, Hoogstraten. 13 september: Eis, dochter van Joannes Leemans en van Linda Brosens, Oosteneind 11, Meerle. 13 september: Annelies, dochter van Jozef Hendrickx en van Anne-Marie Verbreuken, Burg. Jespersstraat 14, Meerle. 17 september: Vincent, zoon van Marc Van Looveren en Marleen Eist, Vrijheid 216, Hoogstraten. 18 september; Shirley, dochter van Angelo Bastiaansen en Christine Sterkens, Hoogeind 57, Meer. 21 september: Wouter, zoon van Jan Kesteloot en van Greta Kesselaers, De Kampelaar 1, Hoogstraten. 24 september: Kim, dochter van Marc van den Broek en Johanna Eekeis, Industrieweg 1, Hoogstraten. 25 september: Chabeli, dochter van Henrik Graumans en Liliane Sterkens, Donkakker 42, Meer. 25 september: Sarah, dochter van Jozef Lambregts en Christianne Lauryssen, Donkakker 77, Meer. 27 september: Ilona, dochter van Xavier Pauwels en Myriam Herremans, Meerledorp 45, Meerle. 27 september: Lore, dochter van Eddy Verschueren en van Monique Uytdewilligen, Meerleseweg 69a, Meer. 30 september: ingrid, dochter van Jozef Donckers en van Yolanda Adriaensen, Grote Plaats 16a, Wortel.

L] Huwelijken 1 september: Marc Vorsselmans, Viamingstraat 4, Hoogstraten en Mia Simons, Gasthuisstraat 30, Wuustwezei. Nieuw adres; Gasthuisstraat 30, Wuustwezel. 1 september: Marc Hofkens, Van Aertselaarstrat 42, Minderhout en Carina Van Bergen, Brecht, H. Schoofsstraat 12a. Nieuw adres: H. Schoofsstraat 12a, Brecht. 1 september: Francis Willems, Vrijheid 101, Hoogstraten en Karin Coois, Kromstraat 39, Retie. Nieuw adres: Veldenstraat 10, Retie. 1 september: Bart Verhagen, Turnhoutsebaan 186, Malle en Rita Sprangers, John Lijsenstraat 49, Meer. Nieuw adres: Kasteellaan 5, Malle (West). 1 september: Erik Geerts, Heieinde 13, Meer en Petronella Leijten, Bosweg 1, Chaam (NL). Nieuw adres: Dreef 25, Meerie.

28 september: Cari Jacobs, Sassenhout 8, Vorselaar en Hildegarde Peeters, Achteraard 30, Minderhout. Nieuw adres: Heirbaan 5, Vorselaar. 28 september: Rudi van der Linden, Achteraard 4, Minderhout en Nancy Snoeys. Nieuw adres: Vooraard 16, Minderhout. 28 september: Luc Adriaensen, Hoekeinde 34, Merksplas en Greta Van Bouwel, Langenberg 51, Wortel. Nieuw adres: Langenberg 19, Wortel. 28 september: Karel Herrijgers en Diane Sprangers. Nieuw adres: Kerkstraat 25, Meerle.

1 september: Frank van Spaandonk, Meerdorp 79, Meer en Marian Rijvers, Hoogeind 47, Meer. Nieuw adres: Hoogeind 54, Meer. 7 september: Lucas van Gompel, Lindendreef 35, Hoogstraten en Karine Van Mechelen, Meterkensstraat 25, Hoogstraten. Nieuw adres: Minderhoutsestr. 1, Hoogstraten. 7 september: Jan Adams en Hilda Brosens,

Nieuw adres: Donckstraat 39, Meer. 8 september: Lieven Sysmans, Naamsestraat 90, Leuven en Wendy Fransen, Van Aertseiaerstr. 5, Hoogstraten. Nieuw adres: Antwerpsesteenweg 288, Lier. 8 september: Marc Beckers, Loenhoutseweg 51, Hoogstraten en Greta Eist, Antwerpsesteenweg 254, Malle. Nieuw adres: Antwerpsesteenweg 254, Malle. 14 september: Willy Boeren, Wildertstraat 3, Meer en Conny Stes, Terbeeksestraat 58, Meer. Nieuw adres: Wildertstraat 3, Meer. 14 september: Joseph Matthé, Grote Plaats 17, Wortel en Elly Van Doninck, Bavelstrraat 52, Rijkevorsel. Nieuw adres: St. Luciestraat 7, Rij kevorsel. 14 september: Jan Anthonissen, Vogelenzang 12, Brecht en Christianne Van Dyck, Moerstraat 76, Hoogstraten. Nieuw adres: Houtstraat 130, Brecht (St. Lenaerts). 14 september: August Verheijen, Hoogstraten en Antonia Vermeeren, Rijsbergen (Nederland). Nieuw adres: Pastoor Van Dijkstraat 23, Minderhout.

29 september: Gunter Van Genechten, Hei-

devenstraat 14, Turnhout en Grietje Masschelein, Gelmeistraat 131, Hoogstraten. Nieuw adres: Harmoniestraat 61/bus3, Turnhout.

Overlijdens

15 september: Ronny van Mirlo, Molenhei-

ken 41, Brecht en Ingrid Meyvis, Koestraat 8, Minderhout. Nieuw adres: Houtstraat 168, Brecht (St. Lenaarts). 15 september: Jos Aerts, Dreef 3, Meerle en Marliese Boeren, Groot Eyssel 33, Meerle. Nieuw adres: Hoogstraatsebaan 145b, Malle (Oost) 21 september: Johan Stoffelen, Donkakker 27, Meer en Liliane van Boxel, Strijbeekseweg 1, Meerle. Nieuw adres: Strijbeekseweg 7, Meerle. 22 september: Peter Diels, St. Clemensstraat 24, Minderhout en Sabine Kenis, Reinaartlaan 4, Antwerpen. Nieuw adres: Kampstraat 53, Zwijndrecht. 22 september: Johan Sips, Overbroekstraat 23, Brecht en Liesbeth Brosens, St. Lenaartseweg 63, Hoogstraten. Nieuw adres: Over broekstraat 23, Brecht. 22 september: Luc Govaerts, Langeveld 156, Holsbeek en Reinhilde Janssen, Lindendreef 50, Hoogstraten. Nieuw adres: Kleibeekstraat 38a, St. Niklaas. 22 september: Petrus Wessel en Barbara Nuiten. Nieuw adres: Meerledorp 2b, Meerle.

BYOUTERIE • Vrijheid 66,

\\\

\

\

1 september: Julia Van Aperen, 00602.1908, weduwe van Adriaan Roos, Terbeeksestraat 14, Meer. 3 september: Anna Bruynen, °05.07.1923, echtgenote van Frans Bastyns, Gestelsestraat 49, Hoogstraten. 5 september: Joannes van Dongen, 019 . 02.1958, echtgenoot van Christina De Bie, Heieinde 44, Meerle. 8september: August Lauryssen, 02502.1906, weduwnaar van Catharina Janssens, St. Lenaartseweg 15, Hoogstraten. 9 september: Dirk Sprangers, 021.06.1975, ongehuwd, Loenhoutseweg 64, Hoogstraten. 10 september: Jozef Eelen, 003.05.1936, echtgenoot van Anna Hulselmans, A. De Lalaingstraat 18, Hoogstraten. 12 september: Boudewijn Mathijssen,

027.10.1952, echtgenoot van Hilde Goorts, Hoefijzer 3, Hoogstraten. 14 september: Clementina De Wolf,

008 . 09.1904, weduwe van Josephus Peeters, Hal lA, Minderhout. 21 september: Cornelis Fockaert, 025.07.1906, echtgenoot van Elisabeth Coertjens, Lindendreef 30, Hoogstraten. 24 september: Raf Mertens, 010.12.1970, ongehuwd, Beemden 47, Minderhout. 24 september: Aifons Versmissen, 013111902 weduwnaar van Josephina Mertens, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 27 september: Frans Mertens, 016.07.1902, ongehuwd, Langenberg 31, Wortel.

0

I•I

HOOGSTRATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in in fantasiejuweien lederen riemen en handtassen

*

Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens. 41


Op stap in... "DE EIKEN"

MEER

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Café

-

frituur

Papillon 4€Y

Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

s'

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Tel. 03/31432 64 Ook op woensdag.

Café ...

.

discobar

Iv I Mee rdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53 FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdaga vond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u zondagavond vanaf 20.00 u.

42

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26,. MEER Telefoon 03/315.74.29.

FRITUUR - EETHUIS

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Café - feestzaal

HOOGSTRATEN Vrijdag 2 november: SPEELGOEDBEURSopening, zaal Pax. Zaterdag 3 november: SPEELGOEDBEURS in zaal Fax van 13 tot 18 uur. VELDLOOP van de Atletiekvereniging Noorderkempen in het Klein Seminarie. Zondag 4 november: SPEELGOEDBEURS in zaal Pax van 10 tot 18 uur. Donderdag 15 november: OPTREDEN B.R.T.-KOOR in de feestzaal van het Klein Seminarie om 20 uur, georg. door het Gemengd Piuskoor. Zaterdag 17 en zondag 18 november: OLDTIMERBEURS in de Veilinghallen, van 10 tot 18 uur. Vrijdag 23 november: FUIF voor 11.11.11. met Disco Travel Sound, Soundsystem en Studio A.S. in de Pax. Zaterdag 24 november: OPLUISTERING AVONDMIS door de Kon. Fanfare St.Catharina in de St.-Catharinakerk. TEERFEEST VAN St.-Cecilia om 13 uur in eigen lokaal. Zaterdag 1 december: WOSH-KOOR zingt 'DRUPPELS UIT HET REGENWOUD', zaal Cecilia om 20.30 uur.

MINDERHOUT Zondag 14 november: WANDELTOCHT van groep Markdal naar de Beekse Goren. Vertrek om 14 uur aan het Zuiveringsstation. Zondag 11 november: 'De Marckezonen' brengt hulde aan de gesneuvelden van beide oorlogen aan het monument ter gelegenheid van Wapenstilstand. Zaterdag 24 en zondag 25 november: TOONen TONEELavond door de 'Marckezonen' in het parochiecentrum telkens te 19.30 uur. 'KLACHTEN' een stuk om niet te missen! Zaterdag 1 december: 'De Marckezonen' ontvangt 'Broederband' uit Rijkevorsel en 'Vermaak na Arbeid' uit Turnhout voor een grandiose MUZIEKHAPPENING.

MEERLE 3, 4, 5 november: Grote VOGELTENTOONSTELLING in de parochiezaal. Zaterdag 17 november: CONCERT v.d. fanfare in de parochiezaal. Zaterdag 24 november: Feestavond v.d. fanfare. Koffietafel om 20 u, daarna film (Hoe was het 20 jaar geleden?) en dans. In de parochiezaal.

Donderdag 1 november: KWB-KAV HOBBYtentoonstelling in parochiezaal vanaf 09 uur. Vrijdag 2 november: KWB-KAV HOBBYtentoonstelling in parochiezaal vanaf 09 uur met om 19.30 uur prijsuitreiking vakantiezoektocht. Zaterdag 3 november: KWB-KAV HOBBYtentoonstelling in parochiezaal vanaf 09 uur met om 20 uur kaartprijskamp rikken. TONEEL 'Felix en Diana' door 't Heidebloempje in Kunst en Volk met optreden van Brassband Ste.-Rosalia vanaf 19 uur Zondag 4 november: KWB-KAV HOBBYtentoonstelling in parochiezaal vanaf 09 uur met om 19 uur tombolatrekking. Vrijdag 9 november: Uitvoering van 'DE MESSIAS' van Handel, door het oratorium van Utrecht in de kerk. Zaterdag 10 november: TONEEL 'Felix en Diana' door 't Heidebloempje in Kunst en Volk met optreden van Brassband Ste.Rosalia vanaf 19 uur en daarvoor om 18 uur in de kerk. Zondag 11 november: BUSREIS Wandelclub De Noorderkempen naar Oudenaarde voor de Wandel-mee-dag. TONEEL 'Felix en Diana' door 't Heidebloempje in Kunst en Volk met optreden van Brassband Ste.-Rosalia vanaf 19 uur en daarvoor om 11 uur aan het oorlogsmonument. Zaterdag 17 november: TEERFEEST Brassen Drumband Ste.-Rosalia met optocht door 't Dorp vanaf 16 uur. VOGELTENTOONSTELLING in 't Brouwershuis vanaf 19.00 uur. Zondag 18 november: VOGELTENTOONSTELLING in 't Brouwershuis vanaf 10.00 uur. Zondag 25 november: Brass- en Drumband Ste.-Rosalia ontvangt St.-Niklaas vanaf 14 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Dinsdag 27 november: Ophaling groot huisvuil. Zaterdag 1 december: Brassband Ste.-Rosalia in Zaal voor Kunst en Volk.

WORTEL Zaterdag 24 november: optreden DESPERATED COMPANY, in de parochiezaal. Taverne - Restaurant IJssalon

Brouwerskuis

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 0313143245 Geopend vanafll )4)4) Dinsdagavond ('0 u'o'nn/aq gesloten Tro itei, rdu'n . t

-


AGENDA

Tentoonstellingen MONGO, WOORDKUNSTENAARS UIT HET WOUD, in de IKO-galerij van 3 t/m 11 november. In het weekeinde van 10 tot 18 uur, in de week van 8.30 tot 16.30 uur en op woensdag en donderdag van 19.30 tot 21 uur.

AMARANT, in de Angela-zaal van het Spijker. Van zaterdag lOt/m 18november. Open op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur, op zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Organisatie Kunstkring Spijker.

TEXTIELSCHILDERINGEN, in het Slot in Wortel. Donderdag 1 en zondag 4 november van 10 tot 18 uur, zaterdag 3 november van 14 tot 18 uur.

INFO EN VORMING Hoogstraten Maandagen 5, 12, 19 en 26 november: kursus VERTELLEN EN VOORLEZEN, om 20 uur in de bibliotheek in de Gr. Elisabethiaan. Dinsdagen 6, 20 en 26 november: SCHILDEREN OP ZIJDE in de Pax, org. KVLV. Dinsdagen 6 en 20 november: kursus HARDANGER BORDUURWERK, om 19 uur in de Pax, org. KAV. Donderdag 8 november: Demonstratie BLOEMSCHIKKEN, om 19 uur in de Pax, org. KVLV.

Vrijdag 9 november: FILM- EN DIAAVOND met beeldmateriaal van de overleden JAN SPANNENBURG, om 20 uur in het Seminarie, org. Wielewaal. Donderdag 22 november: Demonstratie VOOR- EN TUSSENGERECHTEN in zaal Pax, org. KAV. Woensdag 21 november: Voordracht 'TEGENSPRAAK' door Jan Veulemans, om 20 uur in het auditorium van het Seminarie, org. Davidsfonds. Woensdag 28 november: les over KREATIEF ROND SINTERKLAAS, om 19 uur in de Fax, org. KVLV.

Minderhout Maandagen 5, 19 en 27 november: HANDWERK in de parochiezaal, org. KVLV. Dinsdag 13 november: VORMINGSDAG voor bestuursleden KVLV, in de parochiezaal. Dinsdagen 20 en 27 november: AGRAMILIEU praatgroep van KVLV.

Meer

ROMA

r

Openingsuren:

(j

• donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

: 20.30-24(X) u. : 20.00- 1.00 u. 19.00- 1.00u. 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 1054)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

ICARUS

Dinsdag 6 november: Gespreksavond JongKAV: KLEUREN GEVEN KLEUR AAN HET LEVEN. Woensdag 21 november: SOBER EN KOMFORTABEL WONEN, om 19 uur in de parochiezaal, org. KVLV. Gespreksavond FEESTEN ZINNIG VIEREN, org. KAV. Donderdag 15 november: Gespreksavond LIEFDE IS BEGRIJPEN, om 20 uur in 't Boerinnenzaaltje, org. KVLV-jongeren.

bverne feeszaa1

/ \

Tel 03/314 77 48 Tel. 03/314.62.52

svj fr t

SNACK- en PIZZABAR

Meerle Donderdagen 8, 15 en 22 november: Lessenreeks over GEZOND VERMAGEREN, om 19.30 uur in de parochiezaal, org. KAV. Woensdag 7 november: Ledenvergadering over SOMBER EN KOMFORTABEL WONEN, om 19.30 uur in de parochiezaal, org. KVLV. Woensdagen 31 oktober, 14 en 11 november: KINDERKLEDING MAKEN, om 19.30 uur in de parochiezaal, org. KVLV.

't SLOT WORTEL

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2 Café-retaurani

DE GRENS

____

Strijheek 16 Meerle Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

SPORT EN SPEL Hoogstraten

Meer

Zaterdag 3 november: VELDLOOP van AVN op de sportvelden van het Seminarie, vanaf 7 jaar welkom, om 14 uur. Zondag 4 november: Belg. Kampioenschap KARATE en KOBUDO om 14 uur in Achtelsestraat 72, bij Indoor Tennis, org. Atemi Ryu. Vrijdag 6 november: KAARTAVOND in de Pax om 19.30 uur. Woensdagen 30 november: VOLKSDANSEN van KVLV om 13.30 uur in de Pax. Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 november: DRIEDAAGSE OP ROLLEN in de Pax om 19 uur, org. PSC en Brandweer. Zondag 25 november: Parade en huldiging van de KAMPIOENSCHAPPEN van De Blauwe Duif, in zaal Pax. Vrijdag 30 november: KAARTAVOND van KVLV om 13.30 uur in de Pax.

Maandag 5 november: KAARTEN RIKKEN in kantine van KFC Meer-jeugd om 19 uur. Dinsdag 20 november: BOWLING in Breebos, vertrek om 19.30 uur aan de Vredesboom, org. Landel. Gilde.

Minderhout Dinsdagen 6 en 20 november: VOLLEYBAL van KVLV in Sporthal Spijker om 21 uur. Donderdagen 8, 15 en 29 november: YOGA in de parochiezaal om 19.30 uur, org. KVLV. Dinsdagen 6 en 20 november: VOLKSDANSEN in de parochiezaal van 13 uur tot 15.30 uur, org. KVLV.

Wortel Vrijdag 16 november: KAARTEN in De Guld. Voor rikkers en jokers. 43


. Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

\5

Blij

----

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

BUITENLAND

-

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

-

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoveri 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

1 november: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00 4 november: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15 11 november: DR. F. HOLVOET, DesmedtStraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66 18 november: DR. G. FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 25 november: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.55

Tel.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

APOTHEKERS

Leningen

E13

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Verzekeringen

Eddy BLOCKX

00

JOS SERVAES

H UISDOKTERS

2321 Meer

Q) W

Indoor tennis

Van 26 oktober tot 2 november: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstr.2, Loenhout, tel. 669.64.24 Van 2 tot 9 november: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstr.7, Merksplas, tel.014/63.31 .66 Zaterdag 3 november: APOTHEEK LUY TEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74 Van 9 tot 16 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75 Van 16 tot 23 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24 Van 23 tot 30 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50

Desmedtstraat 36

~

Tl. 031314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

-

-

-

AUTOVERHUUR St Leriaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Hal 14 2322 Minderhout

44

Tel. 03/3 15 76 26

REnt

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG

TANDARTSEN 1 november: M. JANS, Moleneinde 10, Weelde, tel. 014/65.70.67 3-4 november: P. JORDENS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.27 10-11 november: K. MASSIN, Ren.Sniederspad 5, Vosselaar, tel. 014/61.46.28 17-18 november: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten, tel. 314.51.52 24-25 november: B. MOYAERT, Moleneinde 10, Weelde, tel. 014/65.70.67

Als alle andere bladeren gevallen zijn op 28 november zal dit blad bij u in de brievenbus vallen. Medewerkers, houd uw kopij klaar op woensdag 14 november. Laatste berichten op zondag 18 november. -

BART VORSSELMANS

2322 Minderhout

mobilE

Centiale verwarming

-

-

Sanitair

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

03/314.76.81 Huwelijken Bals fuiven en klein P A

-

Tel. 03/314.54.50

squash

snooker Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

-

Ç

X3STING

(

MARC VANLUFFELEN Td. 03 / 314 75 7$

VRIJHEID 29

\


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.