oktober 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 66 OKTOBER 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Met een hart voor onderwijs

Vic van Merode en Paula Kneepkens 1

FIETSPADEN NU! Aktiedag zaterdag 13 oktober


L UIM

Ta C n ~

WU&JWD

Het Geurenpad ...

Het Slim Burokevzv

Het Slim Buroke vzw

Het is een hele tijd geleden dat we van Albert nog konkreet werk voorgeschoteld kregen. Door een lek in de gemeentelijke diensten kregen we echter weet van een schrijven van onze ideeën-spuier par exeellence. Er wordt wel degelijk gewerkt (= gedacht), daar op 't Schoorbeek. Geachte Heer Burgemeester, Geacht Schepencollege, Met deze wil ik u melden dat ik bereid ben de 'denktank' van Het Slim Buroke ook ter beschikking te stellen van gemeentelijke initiatieven. Het is niet omdat we ooit lijnrecht tegenover elkaar stonden in een bikkelharde verkiezingsstrijd dat ik nog enige rancune zou vertonen tegenover u, democratisch verkozenen. Neen. Daarom wil ik er u op wijzen dat ik hier nog een bundel pasklare initiatieven heb die zonder grote inspanning kunnen ingelast worden in uw dynamisch en progressief gemeentebeleid. Omdat het toeristisch seizoen 1991 zich voor de praktische uitwerking reeds aandient, ben ik zo vrij u of uw VVV-verantwoordelijke het 'Geurenpad' voor te stellen. Volgens mij past dit goed in het landbouw- en stedebouwkundig beleid dat u reeds enige tijd voert. Hopende op een spoedig persoonlijk kontakt teken ik, Met de meeste hoogachting, Albert Vorstenhosch DHM: Een Ceurenpad, Albert, wat moeten we ons daar bij voorstellen? Albert Vorstenbosch: Kijk, jongen. De toe-

ristische sektor raakt stilaan uitgekeken op voordehandliggende 'mooie' attrakties. Wat is er gemakkelijker dan in een bus te stappen en op bedevaart naar Scherpenheuvel te gaan? Nochtans willen velen deze proef per fiets of zelfs te voet doorstaan. Net nu België vol beton ligt, kent de mountain bike (= berg fiets) een groot succes. Nu iedereen stereoinstallatie heeft, gaan ze met duizenden op een drassige wei liggen of op een kil terras zitten om pop- of beiaardgejengel te horen. Maar ook het beeld van de tirolermeid die de met koordjes-dichtgespannen blouse nog eens ex-

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij

tra volademt met bergiucht, heeft bij de jongeren afgedaan. Ik bedoel 'het inademen van frisse lucht', natuurlijk. Hebt u 'Het Parfum' van Süskind gelezen? Beschrijvingen van rotte vis en solfer. De hedendaagse mens wil zich 'enerveren', die wil 'Bwaaak' zeggen. Dat is de toekomst man. DHM: Een Geurenpad dus?

Albert Vorstenbosch: Juist, dat past volledig in de nieuwe kleintoeristische benadering. Suffe Aardbei-, Van Der Noot- of Kleidabberspaden hebben afgedaan. De weekendtoerist wil het reële buitenleven 'opsnuiven'. Letterlijk dan. Waar kan hij dat beter doen dan in Hoogstraten? Ik denk hierbij vooral

aan de vele mestkippen- en varkensstallen met hun typische en krachtig penetrerende geur. Maar vergeten we ook niet de inspanningen die anderen doen. Dikke lagen gedumpte mest op akkers én (gedeeltelijk) op wegen. Of de ranzige geur van gegist fruit in kleinere waterlopen. De geur van een slachterij bij zomerweer. Heerlijk 'bwaaak'. De zwarte wolk van een tuinderij met zware stookolie. Noem maar op. Ik heb hier een uitgestippeld pad liggen van 15 km lang. Een prachtige staalkaart van 'nieuw-naturalisme'. DHM: En wat moet het olfactorisch hoogtepunt zijn voor de geurloerist? Albert Vorstenbosch: Olfactorisch? Moment-

je, mijn woordenboek... Ha, het geurhoogtepunt? Van de zomer heb ik hier en daar dode zwijntjes zien liggen met tot barstenstoe opgezwollen buikjes. Nu het 'vilbeluik' nergens meer op de 'werft' mag komen, liggen ze gewoon op straat, soms met zo'n symbolisch stukje plastic erover. Heerlijk. Even met een scherp voorwerp erin en geuren maar. Er zijn er wel die ze afdekken met van die professionele glasvezelkoepels maar daar moeten we terug vanaf, hé. DHM: Denkt ge dat de beleidsmensen uw voorstel zullen volgen? Albert Vorstenbosch: Ze zouden nogal zot zijn het niet te doen. Van de nood een deugd maken getuigt toch van opperste politieke kunde. Twee vliegen in één klap. Een toeristische primeur én, laat maar waaien. (Denkt even na .... )

't is te zeggen, niet laten waaien, want dan waait dé trekpleister weg, hahaha!! DHM: hahaha!!•

/..

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: te!,: 3 14.41.26 DMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H,R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verafltw. wtg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

. . ..

-'


mon in de moond 'Eén slechte uitslag was voldoende om al het plezante te vergeten...' Op zaterdag 31 augustus vierden Vie Van Merode en Paula Kneepkens hun gouden bruiloft. Het werd een prachtige viering maar het had niet veel gescheeld of er was van feestvieren niet veel in huis gekomen. Drie weken voordien verwoestte een brand een groot deel van hun woning zodat in allerijl een onderkomen werd gezocht bij één van de kinderen. Het waren moeilijke momenten maar de inzet van het gebuurte en het enthousiasme van de kinderen en de vele vrienden hebben er toch een onvergetelijke dag van gemaakt. 'Mijnheer' en 'madame' Van Merode, zoals de meeste mensen van Hoogstraten hen kennen, zijn zo wat de voorlopers van een ganse generatie leerkrachten die hier in de loop der jaren zouden neerstrijken. 36 jaar lang passeerden duizenden leerlingen van de vakschool en de handelschool de klas van Vie, en ook Paula nam 20 jaar lang de Minderhoutse kinderen van het eerste studiejaar onder haar vleugels. Het was een tijd van hard werken want ook thuis was er een gezin van 10 kinderen. Over dit alles spraken wij op een zaterdagmiddag toen de rust na al die drukte wat was teruggekeerd.

Vie Jan Merode

tooide ik mijn humaniora. Na afloop was mijn Frans wel prima maar van het Neder lands kwam niet veel meer terecht. Mijn eerste dictee in de normaalschool van Antwerpen werd versierd met meer dan 60 taalfouten. Het eerste jaar liep dan ook op een sisser af. Ik veranderde van school en schreef mij in voor het regentaat aan Sint Thomas. Twee jaar later behaalde ik mijn diploma. Ik gaf daarna eerst een half jaartje les in de lagere school van Sint Lodewijck maar in maart 1938 kwam ik naar Hoogstraten. Intussen leerde ik ons mama (Paula Kneepkens) kennen op de bruiloft van haar oudste zuster met mijn oudste broer. Haar familie woonde aan het Stuyvenberggasthuis maar

Vie Van Merode met vader en moeder.

Mijn jeugd Mijn vader en moeder zijn beiden afkomstig uit het Antwerpse. Ik ben echter geboren in New Barnet in Engeland, bij het begin van de eerste wereldoorlog. De oorlog was pas uitgebroken of mijn ouders met hun twee kinderen en enkele zusters van mijn vader vluchtten met de boot naar Engeland. Enkele maanden later op 9december '14 werd ik geboren. In 1918 komt gans de familie terug naar Deurne waar vader zijn werk als gemeentebediende te Borgerhout hervat. In de volgende jaren krijg ik nog het gezelschap van 2 broers en 3 zussen. Wij waren met 8 kinderen. Na

Vie en Paula (rechts

bovenaan) bij

de fain,Iie kan Merode in

de kleuterschool en een jaartje St. Edmondus waar ook Vital Raes school gelopen heeft, kom ik terecht in St. Jan Berchmans-college. Gans de humaniora was toen nog in het Frans. Enkel de vakken Nederlands, geschiedenis en godsdienst mochten in het Nederlands gegeven worden. In 1931 veranderde de wetgeving en moesten de colleges overschakelen op het Nederlands als onderwijstaal. Mijn vader was echter van mening dat ik zonder een grondige kennis van het Frans mijn weg niet zou kunnen maken in het leven en stuurde mij daarom naar Jemappes. Daar vol-

Deurne 1941.

verhuisde later naar het Zuid. Na de lagere school bij 'Mére Jeanne' volgde Paula de nor maalschool in de Keizerstraat. (En Paula herinnert zich nog maar al te goed hoe het allemaal begonnen is). 'Kort na de trouw gingen wij kijken naar het vertrek van een niissiezuster met de Kon goboot. Toen stond hij achter mij en stopt stil lekens een briefje in mijn hand. Wij zijn daarna samen nog ergens een créme glaceke gaan eten. Als de zusterkens dat toen geweten hadden dan zou ik zeker van de school gestuurd zijn.'


MAN IN DE MAAND

Leraar Vjctor van Merode laat het 2e jaar van de Handel5chool in 1958.

We herkennen verder nog heel wat bekende gezichten zoals: Jan Verheyen, Dré Aerts, Willy Laurijssen, Georges Brosens, Jaak Janssen, RafHuet, Cyriel van Djjck, Rob Simons, enz...

Al vlug kon zij als onderwijzeres (als 'institutrice') aan de slag in een adelijke familie in Deurne. Er waren twee kinderen van 12 en 13 jaar en alle leerstof moest ook door haar in het Frans van buiten geleerd worden. En dat viel niet mee. 'Ik had dan ook verwacht dat madame met Allerheiligen zou zeggen: 'Mademoiselle, vous avez fait votre possible, maar we kunnen met u niks doen.' Maar Allerheiligen ging voorbij, Kerstmis ging voorbij, ... en zo ben ik daar toch drie jaar gebleven. Tot we getrouwd zijn.'

Naar Hoogstraten Op 3 maart 1938 begin ik als leraar aan de vakschool in Hoogstraten. Twee jaar later, op 5 mei 1940 breekt de oorlog uit en alle jonge mannen worden onder de wapens geroepen. Op weg naar Frankrijk in de streek van Roeselaere worden wij gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Mijn oudste broer is op slag dood en ook ik wordt gewond door een 'schrapnel' in mijn rug. De oorspronkelijke plannen om tijdens het groot verlof te trouwen komen door deze gebeurtenissen danig in het gedrang. Maar de kwetsuur bleef mij parten spelen zodat de dokter mij de dagelijkse vermoeiende reis van Deurne naar Hoogstraten afraadde. Toen ging het immers met een trammetje tot in Oostmalle, dan met een mazouttrammetje tot aan de brug van Rijkevorsel waar er terug moest overgestapt worden op een stoomtrammetje aan de andere kant van de vaart dat tot in Hoogstraten reed. Dus besloten wij toch maar te trouwen en ons in Hoogstraten te vestigen. Op 31 augustus 1940 was het zover. Een woonst was gelukkig snel gevonden want het huis van Netje Pas naast de vakschool was vrijgekomen. Dochter Eladie (Houtekier) uit de Vrijheid was zwanger en het drukke verkeer van soldaten en vluchtelingen in de straat boezemde haar zoveel schrik in dat moeder bij haar in kwam wonen. In 1950 verhuizen we naar ons nieuw huis dat nu eind augustus afgebrand is. Na veertig jaar zijn er nu letterlijk heel wat herinneringen in rook opgegaan. Moeder Brosens en ook wijzelf hebben dan tijdelijk een andere woonst moeten zoeken.

met subsidies, vond mijnheer Rogge het beter dat er maar één leraar les zou geven en zo werden wij bedankt. Kort daarop werd mij echter een andere opdracht aangeboden in Sint Lodewijck waar ik van dan af tot in '74 wekelijks nog een 12-tal uren les gaf. In totaal waren dat toen zo'n 36 uren les per week. Reken daar dan alle verplaatsingen, voorbereidingen en verbeteringen bij, dan kun je je wel voorstellen dat er niet veel Vrije tijd meer overbleef. Ik ben altijd een strenge leraar geweest, maar ook een verdediger van de leerlingen. Ik gaf liever een herexamen dan iemand te moeten buizen. Ik dacht dan altijd aan de ouders als die jongen het jaar zou moeten overdoen. Zo heb ik in Sint Lodewijck eens een jongen erdoor geholpen die in het laatste examen een nul haalde. Maar ik wist dat de nacht voordien de vader van die jongen gestorven was cfl hij cf Id dL iia..lit bijg..bk.vL11 wa.. Ik had er zo'n compassie mee. Misschien had ik hem een herexamen moeten geven, maar de vorige trimesters had hij altijd onderscheiding. Wij hebben zelf een schoon leven gehad.

Vakschool 1938 Via schepen Van Pelt uit Borgerhout had ik vernomen dat er hier op de vakschool een plaats vrij kwam. Het was toen moeilijk om als leek een plaats te vinden in het katholiek onderwijs. Er waren zoveel 'pastoors' die les gaven. Dat was ook één van de redenen waarom ik toen een cursus voor leraar Lichamelijke Opvoeding ging volgen in het Atheneum in Antwerpen. Zo werd ik de eerste turnleraar van de vakschool. Daarnaast gaf ik ook alle andere vakken behalve godsdienst en zangles. Er bestond toen nog geen maximum aan lesuren. 28 uren theorie was een normale zaak. De eerste lessen lichamelijke opvoeding waren eigenlijk niet veel meer dan voetballen met de klompen aan. De toenmalige directeur Rosiers was ook voorzitter van HVV en drong er op aan de leerlingen goed te leren voetballen. Daarnaast turnden wij ook op de 'koer' van de vakschool. Er lagen toen nog geen stenen en als het regende stonden we met de voeten in het slijk les te geven. Dat heb ik zo gedaan tot 1945. Toen heb ik het doorgegeven aan mijnheer Van Dijck. Die was het laatst bijgekomen en die kreeg dus alles wat de anderen niet graag meer gaven. Later heeft ook mijnheer Petermans die turnlessen gegeven. In het begin waren er maar 6 leraars. Dat waren toen directeur Rosiers, en de leraars Bulens, Smets, Lievens, Krols en Ceulemans. Ik ben dan praktisch samen met John Brosens begonnen, met wie ik eerst nog een soort D-cursus moest volgen in Antwerpen. Zo is John eigenlijk mijn beste vriend geworden. Die beginjaren waren heel plezant, onze groep hing goed aan elkaar. Dat is waarschijnlijk ook een belangrijke reden geweest waarom wij in Hoogstraten zo snel ingeburgerd zijn geraakt. Ook de oorlogsjaren en het daaruit voortvloeiend solidariteitsgevoel hebben daar misschien wel toe bijgedragen. Na de oorlog worden de Handelsschool en later de Tuinbouwschool opgericht. Alle nieuwe scholen moesten echter eerst bewijzen dat ze leefbaar konden zijn. Tot zolang kwam er geen geld van de staat. Daarom deed men een beroep op de leraars van de vakschool om tegen een karig loontje hier de eerste jaren les te geven. Toen later echter alles in orde was

De familie Van Merode in het jaar 1958 Rechistaand bovenaan: Trice, vader Vic, zoon. Vic, Mady, met voor haar Greet Zittend (van links naar rechts): Myriam, Luc, Myrèse, Patricia (Tjoep), moeder Paula, Mark, Paul.

Maar het ergste was voor ons altijd als de kinderen met hun uitslag naar huis moesten komen. Er zijn jaren genoeg geweest dat er 10 rapporten moesten binnenkomen, van het eerste studiejaar tot die van de Universiteit. Dan mochten er van de tien acht goede uitslagen bij zijn, toch was de deugd er af als er één herexamen bij was. Toen onze Paul telefoneerde dat hij er dôôr was in het laatste jaar regentaat, was dat het gelukkigste ogenblik van mijn leven. Want die had toch altijd zo'n deugd van zijn leven.

Een sportieve familie Wij hebben tien kinderen, 4 jongens en 6 meisjes. Vijf van hen hebben gekozen voor een beroep in de sportrichting: vier leerkrachten lichamelijke opvoeding en één kinesist. Ja ik heb ons mannen wel gestimuleerd om in die richting verder te gaan want ik zag dat er wat inzat. 's Zomers trokken wij altijd naar de zee in Westkapelle. Dan was het al sport


MAN IN DE MAAND wat de klok sloeg: voetballen, volleyballen, enz. op het strand. Dat waren hoogtijdagen bij ons. Soms lag heel die zolder daar vol met luchtmatrassen. Wie daar allemaal over de vloer kwam... Ik had zelf vroeger wel gevoetbald als junior bij Tubantia. Maar ik mocht dat eigenlijk niet van thuis. Ik ging trainen terwijl ik zogezegd naar de gebedswake van de eerste vrijdag ging. Maar bij mij was het elke week eerste vrijdag. En om 's zondags weg te geraken om te gaan voetballen, ging ik zogezegd altijd naar de hoogmis of de congregatic. Daarom was ik dan later ook zo blij dat vooral onze Vic en onze Paul zo goed voetbalden. Ik heb eigenlijk zelf nooit tijd gehad om te gaan kijken. Ik denk al bij al maar drie keer, buiten de wedstrijden van de school voor de kardinaalsbeker. Maar ik was wel streng. Het werk van de school ging voor. Zo heb ik onze Paul eens thuisgehouden omdat hij een slecht rapport had. Hij speelde toen bij Beerschot en er was een belangrijk tornooi met Pasen. Ik heb niet toegegeven en tenslotte onze Vie maar in de plaats gestuurd. 's Anderendaags stond er een heel artikel in de krant onder de kop 'Een strenge vader'. Maar ze vonden onze Vie daar schijnbaar nog beter dan Paul en hij mocht direct tekenen. Na Beerschot hebben ze later nog mĂŤt zijn tweeĂŤn bij Mechelen gespeeld. Ook de familie Brosens was een heel sportieve familie. Samen konden wij praktisch een volledige voetbalploeg maken.

Voor hobby's geen tijd Veel vrije tijd hebben we in ons drukke huishouden niet gehad. Toen onze jongste dochter 3 jaar geworden was ging ook moeder terug naar waar het allemaal begonnen was: het onderwijs. Paula: 'In het begin van de jaren 60 was er op veel plaatsen een gebrek aan leerkrachten. Ik kreeg verschillende malen de vraag om les te komen geven. Zo stelde men van het Spijker zelfs voor om met heel onze familie daar 's middags te komen eten als ik toch maar les wou komen geven. Dat voorstel heb ik toch maar niet durven aanpakken. Maar na een korte interim in Wortel en twee

jaar in Rijke vorsel kreeg ik een openstaande plaats toegewezen in het eerste studiejaar in Minderhout. Daar ben ik 20 jaar gebleven. Mijn werk paste eigenlijk heel goed in ons huishouden. Ik was altijd laatst weg thuis en eerst terug. Wij hadden ook goei hulp van mijn moeder die lang bij ons ingewoond heeft alsook van Marie Verschueren. Er was alleen soms een probleem met de patatten. Want Marie kon geen uur lezen op de klok. Wij spraken daarom af dat zij de patatten zou opzetten als de rij van de gemeenteschool met veel lawaai en veel gekijf van de meester voorbij zou komen. Dat was altijd om kwart na elf. Dat ging zo heel goed behalve als het eerste vrijdag was. Dan kwam die rij weer met veel lawaai voorbij, deze keer niet om kwart na elf, maar om tien uur voor de tien-urenmis. Dan kunt ge u wel voorstellen hoe plat dat die patatten 's middags waren, he. Ik ben nog blijven lesgeven tot 1978, onze pa was dan al vier jaar op pensioen. Hij deed het huishouden. Koken werd een echte hobby. Over die beginjaren schreef Jos J3ruurs toen: 'Madame Van Merode verdient nu wat bij,

Mijnheer Van Merode tnaakt nu de gelei.' Vic: Pas toen we op pensioen gingen kwam er tijd voor hobby's. Samen hebben we kooklessen gevolgd in de Hotelschool en drie jaar cursus bloemschikken op het IKO. Maar na mijn operatie twee jaar geleden is er van dat alles niet veel meer in huis gekomen. Dat was wel een zware klap voor mij. Ook werken in de hof deed ik zo graag. Dat is nu allemaal voorbij. Voor ons is het nu uitkijken om zo vlug mogelijk naar ons eigen huis terug te keren. Gelukkig hebben we hier nog vlug een huurwoning kunnen vinden. Maar het is toch wachten om terug te gaan naar de Karel Boomstraat. Het zal waarschijnlijk nog wel een tijdje duren, want er zijn bijna geen aannemers te vinden die nog tijd hebben. We zul len maar hopen...'

En dat doen wij ook met hen. Het was een boeiende babbel maar ook wel vermoeiend voor Vic. De drukte en de emoties van de laatste weken hebben toch hun sporen nagelaten. Wij wensen hen nog veel sterkte en geluk en een spoedige terugkeer naar het huis waar zoveel geschiedenis geschreven werd van de familie Van Merode.0


VANUIT HET STADHUIS*## Een nieuw plan voor het administratief centrum Het was er duidelijk aan te zien tijdens de eerste raadszitting na het verlof dat de meeste raadsleden nog in vakantiestemming verkeerden. Het was een prima zomeravond, de schepenen Coenegrachts en Van Ammel waren nog niet terug present en zware discussies bleven achterwege. Toch werd het half twaalf vooraleer de voorzitter de Openbare vergadering afkiopte. Er stonden wel 37 onderwerpen op de agenda, maar de meeste ervan werden in een mum van tijd afgewerkt. Het waren vooral de nieuwe plannen voor het administratief centrum die de meeste aandacht kregen. Zowel de meerderheid als de oppositiepartijen hadden lof voor het nieuwe ontwerp. De meeste reakties van de raadsleden waren zeer positief en hier en daar werden enkele aanvullende suggesties gedaan. Het administratief centrum Over de oprichting van een nieuw administratief centrum in Hoogstraten is de laatste jaren al heel wat te doen geweest. Vooral de bekendmaking van een mogelijk project SintCatharina vorig jaar was een bron van hevige discussies. Dit project zou gans het blok Vrijheid-Gelmelstraat-Dr. Versmissenstraat beslaan en zou uiteraard met privé kapitaal verwezenlijkt worden. Ook het administratief centrum zou hierin zijn plaats krijgen doch de gemeente zou deze gebouwen in leasing nemen. Op 26juni1989 gaf het college de opdracht dit project uit te werken. De projectontwikkelaar Pfefferman, de architektengroep Segers en het studiebureau BTC werden hiervoor aangeduid. Belangrijk twistpunt in gans deze zaak was de positie van café Patria. De reeds lang aanslepende onteigeningsprocedure over deze zaak werd nu gestaakt. In het geplande project zou de politie gehuisvest worden langs de Dr. Versmissenstraat.

In maart 1990 beslist het college echter op verzoek van commissaris Meeus dat de politie definitief in Meer zal blijven. Op 26 maart neemt de gemeenteraad een priciepsbeslissing waarbij de plaatselijke bibliotheek de alzo vrijgekomen ruimte in het administratief centrum zou innemen. Op 23 april wordt deze bestemmingswijziging goedgekeurd. Op 7 juni 1990 geven het studiebureau BTC en de projectontwikkelaar Pfefferman het gemeentebestuur te kennen dat zij het project St. Catharina niet kunnen verwezenlijken. Hierdoor valt men terug op het oorspronkelijke gegeven: de ruimte tussen het stadhuis en de helft van het oude brandweergebouw. Daar er in deze optiek nog weinig plaats rest voor de bibliotheek, stelt het college voor om hiervoor een nieuwe ruimte te bouwen in de Lindendreef achter het vroegere IKO-gebouw. De ruimte naast het stadhuis zou men dan volledig kunnen benutten voor het nieuwe administratief centrum. Het lijkt wel of men een

ZAKEN KANTOOR

•"

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Te'. 03/315.72.54.

SPAREN

II II

AN I"IYP

nodeloze en jarenlange omweg heeft gemaakt. Architekt Ludo De Meester werd reeds in 1986 aangeduid als ontwerper voor dit administratief centrum. Het is 27 augustus 1990 wanneer hij een uitgebreid voorontwerp aan de raad kan voorleggen. Alle raadsleden reageren positief en de plannen worden mits een aantal bijkomende suggesties goedgekeurd. De hoofdingang van het nieuwe centrum komt aan de kant van de Vrijheid, de ingang voor het personeel achteraan in de Dr. Versmissenstraat. Het gebouw zal zich dus uitstrekken tussen deze twee straten. Tussen het nieuwe gebouw en het oude stadhuis komen glazen verbindingen. De gemeenteraad keurt ook eenparig het voorstel goed om de plaatselijke openbare bibliotheek nu in te planten in de Lindendreef aan de achterzijde van de vroegere IKOgebouwen. Op het terrein wordt evenwel nog een doorgang gelaten voor fietsers en voetgangers naar de Gelmelstraat toe. De beheerscommissie van de bibliotheek zal betrokken worden als adviseur.

6 miljoen meerwerken De eigenlijke restauratiewerken aan de SintClemenskerk zijn gestart op 13 februari 1989 en reeds voor de derde maal wordt er aan de gemeente een bijkomende rekening voor meerwerken voorgelegd. Dit maal gaat het om een som van bijna 6 miljoen, BTW, herzieningen en erelonen niet inbegrepen. Dit ver oorzaakt bij verscheidene raadsleden heel wat wrevel en de stemming is dan ook erg ver deeld: 12 voor, 1 tegen en 6 onthoudingen. Vooral raadslid Tackx van Minderhout trekt de aangegeven prijzen en de hoeveelheden gebruikte bouwmaterialen sterk in twijfel. Waarom moet de gemeente dat zomaar aanvaarden? Ook raadslid Karel Aerts sluit zich daar volmondig bij aan. Raadslid Blockx, zelf bouwkundig ingenieur en werkzaam op Stedebouw tracht de zaak een beetje te nuanceren. Het is een moeilijke zaak voor de gemeente. Er zijn nu eenmaal weinig firma's die restauratiewerken uitvoeren. Er is dus geen weg terug, want een andere firma zal wellicht nog duurder uitvallen. In de veronderstelling dat men iemand vindt die in deze fase van de restauratie de zaak zou overnemen. En voor elke aannemer is elke onverwachte hindernis een bron van talrijke meerkosten, bv. langere huur van stellingen, enz. Schepen Verlinden geeft op zijn beurt een overzicht van de werkzaamheden tot hiertoe en legt uit wat er nog allemaal moet gebeuren. Het dossier van de restauratie werd opgestart in 1974, een jaar na de erkenning van de kerk als beschermd monument. De toren was al beschermd sinds 1949; Het gebouw dateert van 1453. Door allerlei beslommeringen, schorsingen en wachten op goedkeuringen door de hogere overheid is de restauratie tot in 1989 uitgebleven. De algemene restauratiewerken werden aanbesteed op 31 december 1984 aan de firma NV Borgmans voor de som van 22.837.604 fr. zonder BTW. Er volgt in '87 nog een actualisering van de werken en de kosten voor 4,2 miljoen. Op 13 februari '89


GEMEENTERAAD kunnen de werken dan eindelijk beginnen. Vanaf die datum tot vandaag werd de aannemer drie maal gekonfronteerd met een aantal meerwerken en de gemeente met evenveel meerkosten. De eerste maal: hermetsen van de fundering van de muren en het hermaken van steunberen en een grote Partij witte steen. (4,2 miljoen, niet betoelaagbaar) De tweede reeks meerwerken hadden betrekking op de stabiliteit van de romp van de toren. Er werd een bijkomende deskundige, prof Van Gemert, aangetrokken. De voorgestelde verstevigingswerken liepen echter op tot een meerkost van 7,5 miljoen. De gemeenteraad van 29 januari van dit jaar werd toen gekonfronteerd met een meerkost van 11 miljoen. Dit maal is het de beurt aan de bijkomende werken aan de plafonds. Het historisch plafond van het hoogkoor wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld, met behoud van de rosassen. Het plafond van het kerkschip wordt opnieuw en op een sobere wijze bezet en geschilderd. Prijs 5.986.066 fr., niet betoelaagbaar. Al deze meerwerken betreffen de algemene restauratie. Later komen nog het kcrkmeubilair (3,5 milj., waarvoor subsidies zijn toegezegd), de vloerverwarming (828.686 fr.) en het kerkorgel (raming 6 miljoen) aan de beurt. Voor de restauratie van orgels worden er door het ministcric geen toelageii verstrekt. Zo heeft men in Meer 10 jaar gewacht op subsidies om tenslotte de restauratie in eigen beheer door de kerkfabriek uit te voeren. Voor Minderhout denkt men eventueel aan sponsoring door bedrijven of particulieren. Het einde van de werken wordt voorzien in

van een onderzoek door het Proviciaal Instituut voor Hygiëne. Er waren 10 meetpunten in Meer en Meerle. Vooral voortgaande op het nitriet- en nitraatgehalte zijn de resultaten onrustwekkend. Het maximum toegelaten nitraatgehal?e bedraagt 50 mg per liter, voor nitriet is dit 0,10 mg per liter. Op zeven plaatsen van de tien was het water ondrinkbaar. Men noteerde zelfs een piek van 316 mg/liter voor het nitraatgehalte. Slechts op drie plaatsen vond men drinkbaar water waarvan er echter nog twee niet geschikt zijn voor zuigelingen. - Raadslid Verhulst vroeg ook naar de resultaten van het gemeentelijke werkgelegenheidscomité. Op 31 mei 1990 werd de gemeenteraad bij hoogdringendheid bijeengeroepen om een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap op te richten met het oog op de mogelijkheid werklozen legaal tewerk te stellen in de tuinbouw. Slechts 1 tuinder zou van deze mogelijkheid gebruik gemaakt hebben en 3 werklozen tewerkgesteld hebben. Van deze drie was er slechts één werkloze uit Hoogstraten en 2 uit Brecht. Volgens raadslid Van Looy was de procedure te laat klaar en liet hoogtepunt voorbij. - Over de oprichting van twee prefabgebouwen naast de kweekvijver voor vissen in de Mosten weet het college niet zo veel informatic te verstrekken. Deze gebouwen zijn een initiatief van de Vissersclub. - Op 13juni '89 kloeg de EB-fraktie reeds een ernstige bouwovertreding aan op Strijbeek. Er was een vergunning afgeleverd voor de heropbouw van een woning maar er werd een riant kasteel gebouwd voorzien van een slotgracht die zelfs op openbaar domein werd gegraven. Een bestaande gemeenteweg loopt dus

11

Is de overbemesting schuld van hei hoge nitraat-gehalie in het put water?

1991. Einde 1990 hoopt men dat de toren hersteld en de stellingen verwijderd zullen zijn.

dood op een privé-gracht. Wat heeft het college tot hiertoe daar aan gedaan? vroeg FB in een bijkomende agenda.

Putwater is meestal niet drinkbaar - Tijdens één van de vorige gemeenteraden beloofde schepen van milieu Van Ammel dat er een onderzoek zou komen naar de toestand van het drinkwater in de gemeente. Oppositiepartij fusiebelangen wilde van de schepen weten wat nu de resultaten zijn. Daar schepen Van Ammel nog niet aanwezig was gaf raadslid Verhuist dan zelf maar de uitslagen

Burgemeester Van Aperen antwoordde hierop dat alles in orde is. De inspectie van Stedebouw zou geweest zijn op vraag van de gemeente en er zouden geen opmerkingen gemaakt zijn. Verder zou het college nu voorgesteld hebben dat de eigenaar van de nieuwe woning dan maar het stuk grond van de gemeente koopt.

In memoriam

Zuster Imelda Op zaterdag 1 september werd in een doorieefde uitvaartliturgie in de Sinte Katharinakerk, afscheid genomen van Zuster Imelda jennes, verantwoordelijke van de zusters Ursulinen hier in Hoogstraten. Velen in de gevulde kerk vroegen zich af wat er toch gebeurd was! Het was zo plots! Inderdaad, Zuster Imelda, kloosreroverste in actieve dienst, hoorde pas begin grote vakantie dat haar maanden geteld waren: het werden er zelfs geen twee meer. Zo kwam er heel onverwacht een einde aan een heel gevuld leven.

Geboren in Vorst - Kempen in 1923 trad zij Vrij vlug na haar studies in bij de Vrsulinen te Haacht, en na haar kloosterprofessie kwam zij onmiddellijk terecht in het lager onderwijs van haar dorp. Haast twintig jaar heeft zij in Vorst gewerkt en geleefd en veel van haar leerlingen gehouden. Een korte periode van drie jaar was zij in Scherpenheuvel directrice aan de Familiale Afdeling en de verantwoordelijke van het klooster, tot ze in 1968 naar Hoogstraten kwam en hier de directie van de basisschool op zich nam. Gedurende 15 jaar heeft ze er niet haar gekende zorg en nauwkeurigheid gewerkt en alle vernieuwingen en fusies in de lagere scholen meegemaakt. Zo werd Hoogstraten haar echte thuis. Toen ze in '83 met pensioen ging, bleef ze nog tussen de kinderen staan: ze verzorgde en bemoederde de kleinsten van het Internaat. En of ze haar graag zagen! In augustus '89 werd ze opnieuw de verantwoordelijke van liet klooster, een taak die ze reeds van '71 tot '74 had waargenomen, en die ze Op zich nam in loutere dienstbaarheid. Dat is het wat tenslotte haar leven meer en meer heeft getekend: haar stilte maar reële hekommernis om mensen. Dat bewijs kregen we in zovele bezoeken, zovele vrienden van jaren en jaren die haar nodig hadden en die ze nooit in de kou heeft laten staan. Zo was ze langs die vele opdrachten gegroeid tot iemand die ook haar dood onder ogen kon zien en aanvaarden. in het klooster heeft men die laatste weken samen niet haar gebeden en gevochten, haar hewonderd en bemoedigd. Voor het huis en de ganse Congregatie blijft zij voor altijd een voorbeeld en een onvervangbare herinnering.


DAGBOEK Terug naar school! Blij terug naar school! Zo proberen elk schooljaar de handige jongens uit de commerciële wereld het toch duidelijk te maken aan allen die iets te maken hebben met het onderwijswereid je. Of iedereen daar nu direct zo 'n intense gelukservaring bij in zijn binnenste voelt opkomen, betwijfelen we ten zeerste. Iemand die al vroeg in de vakantie wel last heeft van die schooikriebels is LILI JA C KERS uit Minderhout. A is secretaresse is zij reeds 25 jaar werkzaam in de Humaniora van het Spijker, zij heeft de groei van de school van in den beginne meegemaakt en haar verschijning is niet weg te denken uit het administratieve wereldje van deze instelling. Ook een druk leventje? Haar eerste schoolweek! Donderdag Bij het overschrijven van de vaklokalen gisterenavond ontdekte ik nog een fout, twee klassen tegelijk aardrijkskunde. Eerst deze morgen op het groot 'bord' even kijken of het op te lossen is zonder te veel te moeten omzetten. En ja... gevonden. Nog een extra namiddag! De leerkrachten van wacht aan 't werk gezet en verder gepuzzeld aan de lesrooster. Wachtlijst en toezichten gemaakt. Nog een nieuwe leerlinge voor 't 3e jaar. Zr. Elisabeth gaan zoeken in 't internaat, want die nieuwe leerling moet eerst een gesprekje hebben met de zuster. De lesroosters van de klassen controleren of er geen foutje werd gedicteerd en dan inprinten. Vijf uur... Marc komt mij ophalen. Werk mee naar huis genomen want de lesroosters voor de leerkrachten kan ik thuis overschrijven en tegelijkertijd de toezichten en wacht aanduiden.

Vrijdag Leerkracht van wacht meegenomen naar het uurrooster en nog eens alle roosters van de

leerkrachten nachecken, want als het 'S avonds laat wordt, kan ik wel eens fouten overschrijven. Toch nog enkele overschrijven en aan de collega's vragen of de klaslijsten, lesroosters van de klas en alle documenten voor de titularissen klaarliggen. 's Middags geen tijd om te eten en zenuwen... precies of het mijn eerste personeelsvergadering is. Rond half twee komen de eerste leerkrachten binnen, allemaal z6 zonnig en uitgerust terwijl op de gezichten van de secretariaatsmensen al tekenen van vermoeidheid zijn, want de laatste weken van de vakantie zijn voor de secretariaatsmensen héél drukke dagen. In de torenzaal iets na 14 u. spreekt Zr. Elisabeth de vergadering toe. De afspraken voor 't komende schooljaar, het jaarthema en de kunstkring stelt haar jaarprogramma voor. En het belangrijkste ogenblik is als de leerkrachten hun lesrooster krijgen en wanneer ze hun springuren geteld hebben. Want een goed of slecht uurrooster hangt af van het aantal springuren die iemand heeft. Het secretariaat heeft geen springuren want wij zijn van 8 u. tot 17 u. in de school beschikbaar. Enkelen zijn mistevreden en dan maar eens gekeken of er niks aan te doen is. Toch nog iets gevonden en weeral iemand

meerdan waard woondecoratle

1

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog -

ook op Zondag open s maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9

kunnen blij maken. Dan kunnen we in weekend gaan. Telefoon - om 21.15 u. zoon Ben gaan ophalen aan Turnhoutstation, want hij was een week gaan kamperen aan de zee en de Ardennen met enkele vrienden. Hij ziet er niet zé slecht uit. Hij wil eten, douchen en naar Minderhout-kermis gaan.

Zaterdag Samen ontbijten en dan heeft ieder weer zijn bezigheid. Ben moet naar 't voetbalplein alles gereed maken voor de volksspelen. Het is maar druilerig. Ik rij naar Hoogstraten voor de begrafenis van Zr. Imelda die na een paar maanden ziekte woensdag overleden is. Er waren veel vrienden die kwamen afscheid nemen in een schone en ingetogen viering. Heel de week al zin gehad in mosselen en er maar meegebracht en klaargemaakt. 's Namiddags boodschappen doen en nog even aan de kerk gestopt waar de familie Van Merode de gouden bruiloft vierde van hun ouders het was een pakkend moment wanneer alle kleinkinderen een bloem afgaven aan oma en opa. Op de BRT volgen we de finale van de wedstrijd 'Sterrenwacht' en neemt Luc Appermont met een krop in de keel afscheid van de BRT. Marc en ik gaan voor de eerste keer naar Minderhout-kermis, omdat onze Ben vroeg om de KSJ te steunen. Het was gezellig en druk in de parochiezaal.

Zondag

Tel 014 699002 PO

Liii Jackers

1

Een telefoontje van onze vrienden uit Hoogstraten of we mee gaan wandelen. Ja, hoor want het is lang geleden. Ons verkleed en rugzakje met onze wandelboekjes genomen en richting Hoogstraten. Even overlegd waar we naartoe gaan: Beerse of Kalmthout. We kozen voor de Kalmthoutse heide en moesten vertrekken in de technische school - ook een groot complex waar alles wachtte en uitnodigde voor de nieuwe start. Om 11.35 u. vertrokken we voor de 11 km - spijtig dat het al zo laat was, anders pakten we de 16 km aan.


Wat was de bloeiende heide mooi en rustig genoten we van de natuur. Na een uur stappen vonden we de eerste controlepost en lesten we onze dorst. Het tweede gedeelte ging dan langs het wandelleerpad en we kwamen aan de tweede controlepost. Na aankomst reden we terug richting Hoogstraten. Thuis wachtte Marc nog wat schrijfwerk voor de judo, want het nieuwe seizoen begint volgende week, en voor mij stond er nog een grote mand strijk.

Maandag Boekenverkoop iedereen van 't secretariaat in de Rabboenizaal om alle leerlingen hun boeken en schriften te geven. Wat hebben ze toch allemaal te vertellen en blij zijn ze elkaar terug te zien. De titularissen maken hun klassen klaar... want iedereen moet morgen een stoel en lessenaar hebben. En staat er een bloemetje, want iedereen is welkom! Ik mocht aan de receptie zitten en de telefoon aannemen, 'telefoons doen', want wij zoeken nog een wiskundige. In de provincie Antwerpen geen te vinden, dan maar in Limburg geprobeerd en ja, daar zijn er nog een paar vrij. Namiddag... tijd om enkele administratieve dingen te doen. Wat een berg papieren! Wedden en leerlingenaantallen, alles is dringend... 's Avonds onthaal van de eerstejaartjes met hun ouders en elk jaar verschiet ik dat die oud-leerling al een dochtertje heeft voor het eerstejaars. Nog even enkele wijzigingen aan 't lesrooster overnemen om nog door te geven aan de iitularissen. De contracten typen voor de nieuwe leerkrachten en naar huis. Thuis nog even de gewijzigde lesroosters overschrijven voor de leerkrachten en overlopen wat er morgen weer dringend moet. -

-

KOPJE VAN DE MAAND Ons kopje nieu we stijl, 'school-look', leverde al meteen een voorbeeldige leerling op. Tenminste als we zijn leraar van destijds mogen geloven. En waarom zouden we dat niet? We gaan even terug naar het jaar 1986 op het Klein-Seminarie in Hoogst raten waar Frans De Jonghe het tweede studiejaar onderzij ..i beschermende vleugels had. Eén van zijn jongens was F. V.D.I/. uit Hoogstraten (zijn naam vindt u bij de advertentie van Van Herck-Sport). 'Een vlotte, meegaande leerling ,nel liet hart op de tong, verstandig en leergierig, ik heb er de beste herinneringen aan' dixit meester Frans, 'en s morgens v66r schooltijd speelt hij altijd kaart met zijn moemoe Mariette'. Niets dan lof dus, het kan verkeren. Proficiat, je mag van ons bij Van Herck-Sport 500fr. gaan opdoen!

Dinsdag Op tijd op want er moeten terug vier lunchpaketten gemaakt. Een eerstejaartje vraagt waar het park is. Ik vrne nf e

misschien in tle hAtelschnnl mnest

zijn. Neen, ze hebben gezegd dat ze op de speelplaats moest zijn aan 't park en ik wijs ze de weg en ze was echt opgelucht. De laatste contracten voor de opvoedsters getypt en vlug de gewijzigde lesroosters uitdelen vooraleer ze de oude dicteren. Om half elf zijn alle leerlingen in de klassen en... zijn ze er allemaal? Eén in 't eerste jaar en één in 't zesde jaar kwam niet opdagen, we halen toch nipt de 800. Deze avond thuis de omzendbrieven van het Ministerie, Bisdom en Verbond eens doornemen vooraleer we met de administratie beginnen.

Woensdag Marc eerst naar Meerle brengen, want ik zou graag de auto hebben deze namiddag voor mijn eerste vrije namiddag sinds weken. Ik moet terug aan mijn huishouden denken. Mieke heeft het de laatste weken beredderd, maar daar zij ook terug naar school moet, zal ik mijn cumul maar terug opnemen. 's Middags gaan sla halen bij de tuinder, want de internen krijgen deze avond koude schotel. Naar huis om Ben en Mieke op te halen, want ze hebben nog schoolgerief nodig. Eten maken en kuisen en rond 11 u. neem ik even de krant door en ga toch maar eens tijdig slapen.•

-

Ons nieuwe kopje is intussen al een hele 'kop' geworden, misschien wel een kei-kop en zeker geen onbekende voor lezers van D.H.M. Ook de meester is ons zeer vertrouwd. We schrijven Minderhout, eind jaren zestig. Ons kopje leek toen nog braaf en onschuldig, of gaan we van de meester een ander verhaal te horen krijgen? Come and see next month! Stuur ons snel een kaart met naam en adres en de 50) fr. zijn voor u (te besteden bij Van Herck Sport). Ons adres D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten.

Lauryssen electronics VIDEO

p £

pvba

VI~ ' STEREO 1 KTV £

.

.

.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

9


Leven op de grens van de armoede Ene Vanhaute over het leven van de mensen in de Noorderkempen in de 19de eeuw Een belangrijk historisch boek over het Hoogstraatse

Juist v66r liet zoinerverlof werd in de reeks historische uitgaven van het Gemeen tekrediet de studie van Eric Vanhaute over het leven in de Noorderkempen tussen 1750 en 1910 gepubliceerd. In feite gaat het om de licentiaatsthesis van Eric, die in 1982 al voorgebracht werd. Ze werd bekroond door het Gemeen tekrediet en, na heel wat vertraging, nu op de markt gebracht. Voor Hoogstraten en omgeving is dit bijzonder goed nieuws. Een licentiaatsthesis is praktisch altijd onbereikbaar voor de doorsnee-lezer. Gewoonlijk is dat niet zo erg, omdat de meeste thesissen zo wetenschappelijk willen zijn, dat ze haast onleesbaar worden. In het voorliggende geval kan men dit zeker niet zeggen. Eric heeft zich wel door bergen dokumenten heen gewerkt. De studie is dan ook gebaseerd op een massa cijfers en statistieken, maar wordt op zo 'n aangename en vlotte manier stap voor stap aangebracht, dat men het bijna als een roman leest. Bovendien vult het boek een leemte aan in de geschiedschrijving over Hoogstraten en omgeving. In de reeks van de Hoogst raatse Oudheidkundige Kring, die vooral het levenswerk was van deken Lauwerys, ging de aandacht vooral naar de geschiedenis van de stad Hoogstraten, de graven en hertogen, de kerkelijke instellingen en de monumentale gebouwen. Vooral de 16e eeuw kreeg veel aandacht. Dat was immers het hoogtepunt van een roemrijk verleden. Over de 18de en 19de eeuw en het leven van de gewone man is praktisch nog niets geschreven. Men heeft gemakkelijk de neiging de winnaars te beschrijven en de verliezers te vergeten. En wat, zo dacht men, viel er nu te vertellen over de Noorderkempen in de 19de eeuw? Terwijl in de streken waar industrialisatie doorbrak, de stoommachines de vooruitgang brachten, stond het leven op het platteland in de Kempen stil en was armoe er troef. En ja, wat viel er te vertellen over Jan Modaal? Wie dit boek leest zal merken dat er niet alleen heel wat te vertellen is, maar ook dat veel van het huidige zijn wortels en verklaring vindt in de 19de eeuwse situatie. Een aanrader dus.

De kempen is zo stil Over het leven op het Kempische platteland in de 19de eeuw bestaan er vele misvattingen. Door de meeste heimatschrijvers wordt het sterk geromantiseerd. De Kempen was een streek van bloeiende brem en heide met kleine verspreide boerderijen tussen de wiegende roggevelden en donkergroene mastbomen en schaduwrijke vennen. Een idyllisch landschap, dat eeuwenlang scheen stil te staan. De studie van Eric Vanhaute stelt dit statische beeld in vraag. De werkelijkheid ziet er heel wat grauwer en harder uit. In een maatschappij waarin de opkomende

industrie invloed won en de staat zijn rol sterk uitbreidde, boette de landbouwsektor sterk aan belang in. Terwijl in 1800 zo'n 80% van de aktieve bevolking terwerkgesteld was in deze sektor, is dit nu nog nauwelijks 3 07贸. De cijfers alleen spreken hier al boekdelen en wijzen op de dramatische ondergang van de landbouw. Het kanton Hoogstraten (de regio die in de studie besproken wordt. Het boek is dus ook interessant voor mensen van Merksplas en Rij kevorsel) leefde dan ook letterlijk aan de rand van het land. Begin van de 19de eeuw verdiende hier 80 07贸, vanaf 1880 nog een 60% het grootste deel van de roggeboterham in de

Garage 4~ VAN RIEL Hoofd verdeler voor Hoogstraten.

A

Ook

* autoverhuur * carwash

* tweedehands * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32,2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33

10

landbouw. De toenmalige gemeente Hoogstraten, die meer diensten en industrie had, maakte hierop wel een uitzondering. De bevolking groeide zoals elders wel gestaag, maar toch was er van een bevolkingsexplosie, zoals in de industriecentra, geen sprake. De aangroei werd vooral veroorzaakt door een sterke achteruitgang van het sterftecijfer (van 22 per 1000 naar 14) terwijl het geboortecijfer heel de tijd hoog bleef (27 per duizend). Toch klopt het beeld dat we van het verleden hebben over grote gezinnen in onze streek zeker niet. Gezinnen met 3 谩 4 inwonende kinderen waren eerder uitzondering dan regel. Men trouwde laat omwille van de geringe toekomstmogelijkheden (rond de 30 jaar). Ongeveer 1/4de van de grond werd in het begin van de 19de eeuw bebouwd. De rest lag braak of was bebost. Tot 1910 is trouwens nooit meer dan de helft van de Noorderkempen in cultuur gebracht (zaai- of weiland). Het klassieke beeld van de kempische boer als kleine zelfstandige eigenaar gaat eveneens slechts ten dele op. In 1834 was nog 2/3de van de oppervlakte landbouwgrond in het bezit van mensen van de streek. In de loop van de 19de eeuw veranderde dit echter sterk. Rond 1900 moet het merendeel van de boeren zijn grond en huis huren van streekvreemde eigenaars. In de loop van de eeuw zijn grote delen van het grondbezit van eigenaar veranderd: het kerkelijk bezit tijdens de Franse Revolutie, de gemene gronden van de gemeenten, en rond 1850 zo'n 2.500 ha uit de verkoop van de hertog van Salm Salm. Rijke streekvreemde burgers doken op, zoals Voortman (700 ha rond 1850), Jacquemijns (1300 ha), Van Den Berghe (Maxburg 1200 ha). Zij kochten grond als kapitaalsbelegging of als buitenverblijf of als basis van een politieke macht. Intussen verloor de Kempisehe boer

wel steeds meer en meer zijn greep op het grondbezit. Door de aangroei van de bevolking en de geringe erfelijke eigendom verschrompelden de boerderijen tot kleine erven van gemiddeld 2,2 ha rond 1900. Bijna de helft van het akkerland werd met rogge bezaaid, l/Sde met haver en de aardappel nam nog zo'n 10 01贸 in beslag. De rest was


voor voedergewassen. Praktisch gans de opbrengst diende voor de eigen consumptie van de mensen of het vee. De produktie was immers laag en kon alleen door zware bemesting verhoogd worden, 40% van de onkosten bestond dan ook uit bemesting. Vee werd in de eerste plaats gehouden als mestieverancier en daarna voor de melkproduktie. Hoewel ze heel wat vee hadden, aten de boeren weinig vlees. Alleen bij feestdagen kwam er een flink stuk varkensgebraad op de tafel, voor de rest van het jaar moest men het vooral stellen met brood, aardappelen, afgeroomde melk (de boter werd verkocht) en schrale groenten. Armoede was dus duidelijk troef. 40 tot 60% van de bevolking werd als arm geklasseerd, d.w.z. verdiende te weinig om belastingen te moeten betalen. Ze leefden dan ook werkelijk op de armoedegrens en bij de minste tegenslag waren ze overgeleverd aan de steunverlening. Armoe maakte de mensen gedwee en onderdanig aan de plaatselijke machthebbers, zijnde de nieuwe burgerij en de plaatselijke geestelijkheid. De streek was dan ook een stevige voedingsbodem voor de georganiseerde katholieke aktie. Overal zagen allerlei katholieke bonden het levenslicht. In Hoogstraten alleen al waren er zo'n twintigtal. Het socialisme kreeg buiten de steenbakkerijen en de sigarenfabrieken weinig kans. Bij gebrek aan meerkeuze was het politieke leven dan ook zeer eentonig. Burgemeester en raadsleden behoorden decennia lang tot dezelfde families, ja, bleven vaak zelfs levenslang in funktie. De politiek situeerde zich trouwens bijna geheel rond de kerk. De meeste boeren trokken er zich weinig van aan. Op het einde van deze periode, tussen de twee wereldoorlogen, daagt er toch een verandering op. De streek wordt geleidelijk opengebroken door het verkeer en het ontstaan van de tuinbouw. Van een geïsoleerde arme streek wordt de Noorderkempen een welvarende gemeenschap waar geloof en hoop in de toekomst is.

Waar kunnen we het boek bestellen? Wie het boek van Eric Vanhaute wil bestellen kan dit doen bij de plaatselijke zetel van het Gemeentekrediet in de Vrijheid te Hoogstraten. Maar je kan ook een seintje laten aan De Hoogstraatse Pers (Loenhoutseweg 34, telefoon 314.55.04). We bundelen dan de bestellingen. Titel van het boek: Eric Vanhaute, De invloed van de groei van hel industrieel kapitalisme en van de centrale staat op een agrarisch grensgebied: de Noorderkempen in de 19de eeuw (1750-1910), Historische uitgaven van

het Gemeentekrediet, nr 81, 1990, 290 blz. Prijs 700 F.

En wat verder? Hopelijk stimuleert het lezen van dit boek de Hoogst raatse heemkundigen en historici om de sluimerende oudheidkundige kring nieuw leven in te blazen. In 1986 verscheen het recentsle jaarboek van HOK: het jaarboek 1982. Intussen liggen er verschillende handschriften op publicatie te wachten en zijn er meerdere jonge afgestudeerden bereid mee te werken aan de uitgave van een historisch heemkundig jaarboek. De interesse van het publiek is er en de werkers staan gereed, waarop wachten we dan nog?•

Terug naar school Aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs 1990

1989

1099

1060

802

858 737 803

Seminarie +

Handelsschool Spijker - algemeen - middelbaar - technische Vito Land- en Tuinbouwschool

742 817 (waarvan 30 meisjes)

202 (waarvan ± 45 meisjes) 3662

220 3682

Voor het eerst sinds jaren is het aantal middelbare scholieren in het Hoogstraatse gezakt. Het heeft lang geduurd eer de lage geboortecijfers enige invloed hadden op het leerlingenaantal alhier. Dat was vooral te wijten aan de toevloed van leerlingen naar de Technische van het Spijker waar de laatste jaren het leerlingenaantal met sprongen naar omhoog klom. Aan die spectaculaire stijging is nu wel een eind gekomen. Voor het eerst sinds lange tijd is het leerlingenaantal van Vito gestegen, maar dat geldt niet voor het aantal meisjes op die school (9 minder dan verleden jaar). Alle campagnes van 'Meisjes, kies een job voor de toekomst!' ten spijt, geraken zij daar maar niet over de drempel.

Aantal leerlingen in het basisonderwijs kleuteronderwijs HOOGSTRATEN gemeentelijk Seminarie Spijker MEER

MEERLE MEERSEL-DREEF MINDERHOUT WORTEL Totaal :

lager onderwijs

1990

1989

1990

1989

98

( 81) ( —)

146 219 176 249

( 134) ( 223) ( 189)

— 141 168 121

31 119 84 762

(138) (146) (124) ( 31) (124) ( 88) (732)

234 32 235 157 1448

( 261)

( 251) ( 32) ( 246) ( 159)

(1495)

Het totaal aantal kleuters stijgt. Toch is dit maar zo in drie kleuterscholen. En komt het grootste aandeel op naam van de gemeentelijke kleuterscholen van Meer en Hoogstraten. Het leerlingen aantal daalt in alle lagere scholen, behalve de Hoogstraatse gemeenteschool. Op een kleine tien jaar tijd heeft deze school haar leerlingenaantal kunnen verdubbelen! Ook de kleinste school houdt hardnekkig stand: MeerselDreef behoudt het zelfde leerlingenaantal. Sinds dit jaar worden voor de lagere school de leerlingenaantallen van 1 februari van het vorige schooljaar genomen, om het aantal leerkrachten te berekenen. Op die manier weet men al voor het groot verlof hoe het er na dat verlof zal uitzien. Scholen die in september met iets minder kinderen starten, hebben dan in ver houding een betere omkadering. Bij een lichte stijging van dat aantal heeft men het wat moeilijker. Zijn er echter veel kinderen meer/minder dan mag (moet) men direct het aantal ambten aanpassen. In de kleuterschool telt men de aanwezigheden in de maand september, zodat men vanaf 1 oktober aanpassingen (meer/minder uren en leerkrachten) kan door voeren.

11


Fietspaden Nu Tweede aktiedag zaterdag 13 oktober Eerder werd hei in deze kolommen al eens aangekondigd, geleidelijk aan verschenen de niet mis te verstane affiches weer in het straatbeeld. Het aktiekomité voor Fietspaden Nu vraag ons andermaal om met z 'n allen de tweewielers van stal te halen. Op zaterdagnamiddag 13 oktober gaat het in hopelijk grote getale alfietsend vanuit Dreef, Meerle, Meer, Minderhout, Wor tel, Rijkevorsel over Hoogstraten naar Merksplas waar de plaatselijke aktievoerders ons van de andere kant tegemoet fietsen. Wie die dag ook de fiets op gaat, zo werd ons beloofd, is niemand minder dan Johan Sau wens, minister van Openbare Werken en Verkeer. uniek optreden van de voor de goeie zaak herZaterdag 13 oktober Een unieke gelegenheid dus om de minister te doen inzien dat het ons menens blijft met onze eisen voor veilige fietspaden in de Noor derkempen! Zoals vorig jaar het geval was voor de eerste aktiedag, wordt ook nu voor politie- en rijkswachtbegeleiding gezorgd. De deelnemende fietsers zijn eveneens verzekerd. Er dient wel weer in groepen gereden te worden langs het voorgeschreven trajekt. Meer details over de precieze vertrekuren volgen nog via strooibriefjes in uw brievenbus of via de schoolkinderen.

Waaruit bestaat deze tweede actiedag? Vooreerst wordt getracht om de trajekten te omzomen met driehonderd door kinderen gemaakte verkeersborden. Kwestie van iedere voorbijganger met zijn neus op de gerechtvaardigde verzuchtingen en eisen van het fietsende jonge volk te konfronteren. Op de aktiedag zelf wordt eindelijk een langbeloofd fietspad geopend. Een symbolische daad die duidelijk maakt dat er niet langer woorden maar eindelijk paden moeten komen. Bovendien wordt een monument onthuld dat passend een gevleugeld karakter zal dragen. We hopen dat een en ander door Sauwens lintjesmatig kan geopend worden. Op een nabijgelegen verzamelpiaats wordt nog een korte animatie voorzien met toespraken en o.m. een

opgeviste Spilzakken. Waarvoor nu reeds passende dank uiteraard. Waarna we weer met z'n allen de wegen tot de onze maken om huiswaarts te keren. Moe maar tevreden enz.

Wilt ii echt dat u of uw kinderen of uw kleinkinderen in onze streek ooit op veilige fietspaden kunnen fietsen? Spring dan zelf mee de fiets op, spoor familieleden, vrienden en kennissen aan om hetzelfde te doen en maak er een beetje een goedgemutste fietsnamiddag van. Waarom zouden jeugdverenigingen, bejaardenbonden, wielertoeristen, sportklubs, kulturele en andere verenigingen niet de handen in mekaar slaan en in groep deelnemen? De aktievoerders hebben reeds herhaaldelijk signalen kunnen opvangen dat er wel degelijk beweging zit in de dossiers voor fietspaden in onze regio, dat de beleidsmensen ons knap lastig vinden en dat ze zelf beginnen inzien dat er maar één manier zal zijn om de horzels uit hun nek te slaan: door fietspaden aan te leggen. Wanneer we massaal op de straat blijven komen, dan zullen er vroeg of laat ook tastbare resultaten komen. Maar in Brussel en in alle geledingen van de administratie moet men weten dat wij het menen. Fietspaden Nu. En wel vanaf zaterdag 13 oktober tussen Hoogstraten en Merksplas.0

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Hersteil i ngen Tel 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

12

Fietspaden NU! 2e Aktiedag zaterdag 13 oktober '90

Ongevallen Zaterdag 18 aug. om 14.15 u. botste aan de Rommenstraat te Meer, de auto bestuurd door Louis Aerts, Minderhoutsestraat 109, meet de lichte vrachtwagen bestuurd door Johan Dore uit Merksem. Er was stoffelijke schade. Zondag 19 aug. om 19.15 u. werden aan de Hoogstraatsesteenweg te Rij kevorsel drie personenwagens bij een botsing betrokken. Bart Bevers, Hoogstraatsesteenweg 23, de chauf feur van de eerste wagen, werd licht gekwetst. De auto van Erik Hertogs, Heesbeekbaan 20 uit Rij kevorsel werd zwaar beschadigd evenals de geparkeerde wagen van Eduard Verstricht, Steenweg op Beerse 26, Merksplas. Donderdagmorgen 23 aug. botste aan Hoogeind te Meer de auto bestuurd door Christiaan Van Dun, Meersel 14, met de auto bestuurd door Luc Snijders, Heieinde 24, Meer le. Bij een botsing tussen twee wagens aan Gammel-Rijkevorsel op donderdag 23 aug. om 7.15 u. werd de chauffeur, Eric Snels(26 j.) St. Jozef 17, Rij kevorsel licht gekwetst. De 19-jarige Koen Joris, Gelmelstraat 52, Hoogstraten chauffeur van de tweede auto, werd zwaar gekwetst. Aan de Klinketstraat te Hoogstraten botste woensdag 29 aug. om 19.30 u. de auto bestuurd door Bernarda Vermeiren uit Lille met de auto bestuurd door Maria Kuyler, Pannenhuisstraat 12 uit Merksplas. Er was lichte schade. Donderdag 6sept. om 15 u. botsten aan Maxburgdreef te Meer twee personenwagens. De eerste werd bestuurd door Cornelis Van den Broek, St. Willebrord; de passagier M. Van Oosterhout uit Oud-Gastel werd licht gekwetst. In de tweede wagen werd de chauffeur Cornelis Godefroy en Helena Matthijsen uit Raamsdonk, eveneens licht gekwetst. Ook de omheining bij Frans Kustermans, \laxburgdreef 36, Meer werd beschadigd. Zaterdag 15 sept. om 16.10 u. botsten aan de Ulicotenseweg-Heerle te Meerle de auto's bestuurd door Josée Leuris, Dorp 64 Minderhout en Willem Lenssens uit Horst, NL. Er was lichte schade.•


Streekeigen curiosa

Hier staat een ij skelder Tot slot van een van zijn historische wandelingen tijdens Wortel kermis, moest Juul Noeyens enkele jaren geleden in een steen volgende tekst laten aanbrengen: 'Hier stond de ijskelder tot 1915', om zo een einde te kunnen brouwen aan zijn wandeling naar de Bosuil. Op Open-monumenten-dag trokken wij op aangeven van een titel in de krant: 'Hoogstraten: Meerle in de kijker', naar dit Noordoostelijk deel van de stad. Zoals wij zijn, natuurlijk, trokken wij langs alternatieve wegen, Hal, Jal en Heerle. Met onze open-monumenten-ogen waanden wij ons als het ware in een levend immens groot monument. Hier is het niet zoals in Merksplas. Immers daar heeft men er moderne kalligrafie moeten bijslcuren om nieuwe en oude boerderijen een uithangbord te bezorgen. Neen, in deze streek van de stad heeft iedere doenitg ting iijn naam en uitliaiig huid Loals vanouds het geval was. Hoewel verschillende gebouwen de strijd tegen de tijd dreigen te verliezen lezen wij toch nog illustere namen zoals: Het hof van Vlaanderen, Het hof van Percy, DE VONDELSTEDE. Vooral deze laatste trekt onze bijzondere aandacht. Een benaming die gestolen lijkt van Ernest Claes, of ongekeerd. Het in de gevel vermelde bouwjaar 1853 verwijst naar een niet zo grijs veiledeij, toen enkele, vergeef me de uitdrukking, 'rijken' zich geroepen vneklen om als 'ontwikkcling3.

helpers' naar het Noorden van het land te trekken. Onder hen ene Edmond Jaquemyns die deze herenhoeve liet bouwen. Een hoeve met voor die tijd kasteelachtige allures. Getuigen hiervan zijn toch een aantal curieuze merkwaardigheden. Boven op het dak zien we een soort bak die een soort 'watertoren-functie' zou hebben gehad. Immers het in de bak vergaarde water kon gebruikt worden om een douche te nemen of kon in ieder geval het huis van stromend regenwater voorzien. De bel of klok op het huis is niet zo merkwaardig maar diende enkel om de

landarbeiders te signaleren dat zij naar huis mochten of moesten komen om te eten of de arbeid te beĂŤindigen. De stenen gewelven onder het huis zouden naast wij nkelder ook ooit dienst gedaan hebben als drankstokerij om de bewoners van het nodige geestrijke vocht te voorzien. Het meest merkwaardige van de Vondelstede en het daarnaast gelegen Hof van Percy moeten we echter half verheven, half onder de grond gaan zoeken. Het is om Juul Noeyens jaloers te maken, maar achter een kleine deur van een schijnbaar, half ingegraven gebouwtje treffen wij een heuse IJSKELDER aan. Een onder de aarde begraven bakstenen koepel van ongeveer 8 meter in doorsnede laat bij het betreden direct de nodige kilte voelen. Een kilte niet enkel omwille van zijn functie maar ook een kilte van verwondering voor de ingenieusheid van het systeem. Onder de grond, waar steeds een constante temperatuur heerst, bouwde men een opslagplaats ter conservering van allerlei produkten van het land. Winterse of zomerse temperaturen hadden hier geen invloed. Eenmaal hier binnen,

bleef 'het' goed. Voor de heren, dames en lui van het land was het een enorme frigobox of ijskast. IJs werd er ook in opgeslagen al diende dat om de champagne van het hof te koelen. Nu nog dient het bouwsel zijn oorspronkelijke functie als opslagplaats van aardappelen. Maar op de vraag waarom plastiek koel moet worden gehouden, hebben ook wij geen antwoord. Of is ook hier de vooruitgang niet te stuiten ten koste van het verleden. Laat ons hopen dat ook hier geen bordje moet komen te staan met een tekst als: 'Hier stond tot .... een ijskelder'. Immers deze rare, curieuze constructie is een wezenlijk onderdeel van ons industrieelagrarisch-archeologisch patrimonium, om maar eens geleerd te eindigen.0 13


Kempen NADER BEKEKEN

V ormingsmogelij kheden Wie graag studeert of behoefte heeft aan bijscholing, herscholing, vervolmaking of algemene vorming komt in de Kempen zeker aan zijn trekken. Het aanbod van diverse verenigingen en instellingen is overweldigend. Het Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen organiseert het derde jaar van de cur sus Hoger Opvoedkundige Studiën. In het schooljaar 1990-'91 kunnen volgende pakketten gevolgd worden: kleuteronderwijs, leermoeilijkheden, motivationele en gedragsmoeilijkheden, onderwijsbegeleiding, onderwijswetgeving, schoolleiding en moderne onderwijstendensen. De lessen hebben plaats op donderdagavond of zaterdagvoormiddag in Turnhout. Wie inlichtingen wenst kan schrijven of bellen naar de lOK, Antwerseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-58.09.91. Op 1 oktober start het Samenwerkingsverband Strategisch Plan Kempen (SPK) in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) de opleiding tot Euroconsulent. Het programma heeft tot doel, via een kwalitatief hoogstaande training, 15 werkzoekende universitairen of gelijkgestelden, zowel mannen als vrouwen, uit het reconversiegebied arrondissement Turnhout te specialiseren in EG-materies. Het gaat om een voltijdse training van oktober tot en met mei. Voor informatie kan men terecht bij projectleider Karel Dergent, SPK, Grote Markt 23, 2300 Turnhout, tel. 014-42.09.39. Het Vormings- en Aktiecentrum Elcker-IK presenteert weerom een gevarieerd programma met o.a. een kursus 'Wereidwijs' over de Derde Wereld en wat wij er hier mee te maken hebben. De kursus loopt over twee jaar, om de 14 dagen, telkens op dinsdagavond. Ook de kursussen-VLAM (Vrouwen Leven Aktief in de Maatschappij), een algemeen vormende kursus voor vrouwen, met diverse onderwerpen en discussiethema's, komen weer aan bod. Voor meer informatie kan je terecht bij Eicker-IK, de Merodelei 41, 2300 Turnhout, tel. 014-41.15.65 of bij Alfa en Wereldwinkel, Begijnenstraat 23, 2300 Turnhout, tel. 014-41.53.36. 'Professioneel ondernemen', één jaar intensieve opleiding in bedrijfsbeleid, is een cursus 'op maat' voor de Kempense bedrijfswe14

reld. Het opleidingsprogramma bestaat uit de algemene modules: basisvorming voor managementvorming, managementvaardigheden en strategisch management en de specifieke modules zijn: financieel management, personeelsmanagement, marketing en commercieel management en integrale kwaliteitszorg. Met een tijdsinvestering van twee avonden per week gedurende één jaar bekomt men de vaardigheden die de sleutel zijn tot professioneel ondernemen. Voor meer informatie en inschrijving kan men terecht bij het Instituut voor Managementvorming, p.a. VKW-Kempen, Parklaan 49, 2300 Turnhout, tel. 01440.02.70. 'De Parel', een initiatief van de werklozenwerking vzw Eik, start met een nieuw project voor langdurig laaggeschoolde werklozen. Het aanbod bevat lessen Engels, Frans, informatica (leren werken met de computer) en dactylo. De deelnemers moeten minimaal één jaar werkloos zijn en maximaal lager secundair onderwijs genoten hebben. Voor meer inlichtingen rond dit project kan men kontakt opnemen met Veerle Verbraeken, Stationsstraat 48, Turnhout, tel. 014-40.03.14. Bij het begin van een nieuw schooljaar kan men een studietoelage aanvragen. Om voor een studiebeurs in aanmerking te komen moet je voltijds onderwijs volgen. Het inkomen van de scholier of zijn/haar ouders mag een bepaald bedrag niet overschrijden: 375.375 fr. als het gezinshoofd één persoon ten laste heeft en 492.679 fr. als er twee personen ten laste zijn. Voor elke persoon ten laste moet daar nog eens 140.765 fr. bijgeteld worden. Het inkomen dat in aanmerking komt is dat van 1988 (aanslagjaar 1989). De aanvraag dient te gebeuren bij het provinciebestuur van Antwerpen voor 31 oktober.

BEGRAFENISSEN

JORIS 1; r: Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Roemeense kInderen Op uitnodiging van Socialistische Solidariteit arriveerden deze zomer 20 Roemeense kinderen en hun drie begeleiders in ons land. SPKempen bood deze groep een gratis dagje Kempen aan onder de vorm van een uitstap naar het provinciaal domein Zilvermeer in Mol en Bobbejaanland in Lichtaart. Volgens Olga Mesteru, één van de juffrouwen, was het voor de kinderen een heerlijke vakantie. Zij waren vol lof over de opvang in de pleeggezinnen en het vriendelijke ont-

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

W!1

BEI1 -

(Prio - Arte

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie. Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

KEMPISCH WA. Rut s- V ers mi ssen

_1u.1 1

i'9!

C!4


REGIONAAL haal. Voor hen was het een unieke gelegenheid om eens in West-Europa te komen. De rijkdom van onze woningen en het enorme aanbod in de talrijke winkels hadden zij zich nooit kunnen voorstellen. 'Hier eten wij allerlei producten, zoals tropisch fruit, die wij alleen maar kennen van afbeeldingen in boeken of tijdschriften.' Over de huidige toestand in Roemenië wilde men niet veel vertellen maar het was wel te merken dat ze niet erg gerust zijn in de huidige evolutie.

Herinnering aan Jos Druyts Jozef Druyts, propagandist van ACV-gewest Noorderkempen en rechter 'sociale zaken', werd geboren op 22 april 1945 te Turnhout en overleed zondag 9 september te Loenhout. J. Druyts, echtgenoot van Annie Van den Bliek, woonde in Merksplas en werkte vooral in Rijkevorsel en Hoogstraten. In juli 1968 kwam Jos in dienst van het ACV als bode-bijdrage-inner. In december 1973 werd hij verantwoordelijke voor de werkloosheidsadministratie in het gewestsecretariaat Rij kevorsel en in oktober 1977 werd hij propagandist voor het gewest Rij kevorselHoogstraten. Met zijn onuitputtelijk enthousiasme, zijn liefde voor het vakbondswerk en zijn grote bekommernis voor het ACV in de Noorderkempen, werkte hij aan de uitbouw

van de vereniging en de diensten. Velen hebben hem gekend als een 'vrijgestelde' van de arbeidersbeweging, volledig ten dienste van de arbeiders en altijd ter beschikking. Om deze dienstverlening nog dichter bij de mensen te brengen heeft hij zich ten volle ingezet voor de uitbouw van het ACV-secretariaat in Hoogstraten. Zondagavond zou Jos het startsein geven in Rijkevorsel voor het nieuwe syndikale werkjaar, maar helaas.., het heeft niet mogen zijn. Zijn inzet en bezieling zal nog lang blijven leven in de arbeidersbeweging van de Noorderkempen.

Groene Kempen Het SPK-Toerisme organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 oktober in samenwerking met de Kempense VVV's en diensten voor toerisme voor de eerste maal een 'Kempendag' rond het thema 'Ontdek de rode draad door het Kempens groen'. Gedurende dit weekeinde kan men in 22 Kernpense gemeenten kennismaken met de rijke recreatiemogelijkheden van deze streek. Eén van de vele attracties is een tocht met de rivierboot De Kempenaar met ligplaats aan Sas 4 te Dessel waarmee vaartochten worden georganiseerd op her kanaal Dessel-Turnhout

Drij fmest Vorig jaar reden Nederlandse boeren bijna 27.000 ton drijfmest uit over landerijen in de grensstreek van de provincie Antwerpen. Dit getal komt van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL). Volgens Arol werden in 1989 aan Nederlandse landbouwers 43 vergunningen afgegeven. Deze vergunningen hadden betrekking op gronden in Mol, Arendonk, Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Wuustwezel, Kalmthout, Kapellen, Essen en Stabroek. Het uitrijden van Nederlandse drijfmest op Belgische bodem is reeds lang een doorn in het oog van milieugroeperingen. Zeker de inwoners van de grensstreek weten dat de Nederlandse drijfmest die over de grens komt niet beperkt blijft tot deze 27.000 ton per jaar. Wie weet bij benadering hoeveel drijfmest illegaal, zonder vergunning, wordt verspreid op akkers, weilanden.., en zelfs in grachten en beken, juist over de grens? •

mode...

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

KARL'S - COIFFURE

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

9 -, i7 Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 15


Dagboek uit Zaïre

Bruggen bouwen onder de evenaar Enkele weken voor Pasen werd prof. Berlainont van de Katholieke Uni versiteit van Leuven gecontacteerd door pater Staf Van Assche, missionaris van Scheut, werkzaam in Zaïre. Hij was op zoek naar enkele laatstejaarsstudenten die bereid waren om in augustus naar Zaïre te gaan om daar een geschikte plaats te zoeken voor een Baileybrug over de Lulua-rivier, in het bisdom Luiza, ten zuiden van Kananga. De meest geschikte plaats diende in kaart gebracht te worden, de nodige opmetingen moesten gebeuren en achteraf, in België, zouden ook de nodige bouwplannen moeten getekend worden. Onmiddellijk vond men enkele burgerlijk bouwkundig ingenieurs van de K.U. Leuven bereid om te gaan. Deze zomer vertrokken Mieke Bornauw (Herent), Johan Van Assel (Beveren), Wouter de Preter (Bonheiden) en LUC QUIRIJNEN. Luc (Witherenweg 20, Minderhout) noteer de voor ons zijn belevenissen.

maniok. De producten worden per fiets naar de steden Mbuji Mayi en Muena Pitu vervoerd. De omweg naar de dichtsbijzijnde brug of veerpont bedraagt minstens 50 km. Daarom werd gestart met een 'bruggenproject' om de volledige streek te ontsluiten. Het belangrijkste deel van het hele project is een dubbelbrug over de machtige Lulua-ri-

vier. Bij het dorp Mbuyi Akanga vonden we een geschikte plaats voor deze brug. In de rivier ligt op deze plaats een breed eiland: Het ene deel van de rivier is 160 meter breed, het andere deel 80 meter. In het droge seizoen is de rivier slechts een halve meter diep en kan men op een aantal grote rotsen de brugpeiIers funderen. Met behulp van uitgeholde boomstammen hebben we deze plaatsen bezocht en de nodige opmetingen gedaan. Het werk aan de Lulua ging zo vlot dat er nog tijd genoeg was om nog 22 andere plaatsen te meten waar eerder kleinere bruggen van enkele meters over beken moeten komen.

De uitvoering Broeder Albert de Meyere zal instaan voor de uitvoering, de constructie van de grote en kleine bruggen. Hij was erg enthousiast over ons werk en hij heeft reeds heel wat ervaring met 'bouwen' in Zaïre. Met de hulp van geschoolde metselaars en van de lokale bevolking,

Naar Masuika Pater Staf Van Assche vertrok eind mei tevreden terug naar zijn missiepost in het westen van de Kasaï. Voor ons vertrek moesten we nog heel wat problemen oplossen, o.a. de financiering van onze reis. Twee vliegreizen werden betaald door een Duitse ontwikkelingsorganisatie Misereor. Deze Organisatie financiert ook hct hele bruggenproject in Masuika. De twee andere reizen moesten we zelf betalen. Pas de laatste week voor ons vertrek hadden we het nodige geld bijeen dankzij een aantal sponsors. Zaterdag 4 augustus vertrokken we om 23 uur als toeristen vanuit Zaventem naar Zaïre want Belgische ontwikkelingshelpers zijn niet meer welkom volgens de overheid. Onze eerste indrukken van Kinshasa waren niet erg schitterend. De lange rechte straten van de grauwe woonwijken zijn onverhard en vuil met een open riolering en geven een onbehaaglijk en onveilig gevoel. In de rijkere woonwijken wonen de hoge functionarissen in de prachtige villa's, destijds door Belgen gebouwd, die nu volkomen verwaarloosd zijn. Het is een voorbeeld van vergane glorie. Maar wij moesten naar het verre binnenland en daarvoor heb je een 'mijnvisum' nodig. De diensten die deze documenten kunnen afleveren waren reeds maanden in staking. Daarom vertrokken we vanuit Kinshasa als drie toekomstige missionarissen en als missiezuster op speciale uitnodiging van de bisschop van Luiza. Dit plan lukte. Met een binnenlandse vlucht bereikten we Kananga en vanuit deze stad vertrokken we met een landrover via Mubinza naar onze uiteindelijke bestemming: Masuika.

Bruggenproject Heel het gemeenschapsleven speelt zich af in de omgeving van de missiepost van Masuika. De missie telt 60.000 parochianen verspreid over tientallen dorpjes. De streek rond Masuika is zeer vruchtbaar. De lokale stam, Basala Mpasu, vroeger één van de meest wilde volkeren van de streek, is geëvolueerd tot een volk dat zelf zijn lot in handen neemt en het gebied wil ontwikkelen. De boeren hebben zich toegelegd op het telen van mais, soja en 16

Luc Quirijnen van Minder/zout bestudeert de boden van de Lulua-ri vier in Zaire want op deze plaats komt de grote brug.

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk.. fax 014163.51.87 of bel 014163.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

PaJ & May Van Huffel-Van Dyck Leopodstraat 60, 2330 Merkspas


REIS VERHAAL voor het aanbrengen van de zware bouwmaterialen, hoopt hij deze klus te kunnen klaren. Men hoopt de werken te kunnen starten in 1991 maar wanneer ze ook helemaal klaar zullen zijn, kan niemand in Afrika met zekerheid zeggen want het haastige leven van Europa is hier ondenkbaar. Wij zijn enkele weken terug thuis. Vooraleer het eigenlijke bouwen van de bruggen kan beginnen, moet er nog heel wat gerekend en getekend worden. Wij hopen hiermee klaar te zijn voor het einde van het jaar zodat we omstreeks Nieuwjaar heel het dossier naar de missie kunnen sturen. Men heeft ons in elk geval beloofd te verwittigen en uit te nodigen voor de officiële opening van de grote brug.

Dank Alhoewel blanken in Zaïre niet zo zeldzaam zijn, hadden we toch vaak heel wat bekijks. Ver in het binnenland, in de kleine dorpen

voelden we ons heel wat veiliger dan in sommige wijken van Kinshasa. Overal volgden de kinderen van het dorp en keken nieuwsgierig naar onze instrumenten. We genoten van de gastvrijheid op de missiepost maar ook de plaatselijke bevolking was vriendelijk. Onze uitstap naar Zaïre, onze steun aan dit project, was maar mogelijk dankzij de financiële steun van een aantal personen en bedrijven en daarom maken we graag van deze gelegenheid gebruik om hen even te vermelden: Friswit, Hoogstraten; Lauryssen Electronics, Minderhout; Brouwerij Sterkens, Meer; Cera, Minderhout; Drukkerij Merjan, Minderhout; Bruurs/Parnass, Hoogstraten; Bloemen Fons Stoffels, Minderhout; Bakkerij Quirijnen-Haest, Minderhout; Grondwerken Kox, Minderhout; Bakkerij Mathysen, Hoogstraten; Klein Seminarie, Hoogstraten; E.H. J. Lievens, E.H. L. Swaegers, Maria Bruneel, Minderhout; Jos Van Ammel, Minderhout en Anonymus.•

autobanden

dPEETER Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Oktober bibliotheekmaand

In iiuii Ir/la 1 ijd jji/igcii da jc/lga t iaanl5a

I,!ja,11a21I,s

op larkelI/liilg in da do pai Inn %Iauika

schilderwerken mertens Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering

H. Bloediaan 277-279 — Hoogstraten Tel. 03/31 45278

Op vrijdag 19 oktober is Walter Van den Broeck te gast in de Hoogstraatse bibliotheek. Hij leest "oor uit eigen werk en wordt gein terviewd over de thematiek van zijn boeken, schrijven en de respons in onze maatschappij. Van de Broeck is een rasechte Kempenaar: afkomstig uit Olen, na korte tijd aktief te zijn geweest in het onderwijs jarenlang hoofdredakteur van Turnhout Ekspres, nadien levend van zijn pen, wonend in Turnhout. Met zijn romans en toneelstukken verwierf hij zowat alle prijzen die Nederland en Vlaanderen literair rijk zijn. 'Aantekeningen van een stambewaarder', 'Groenten uit Balen', 'Brief aan Boudewijn' en 'Het Beleg van Laken' zijn enkele van zijn meest bekende titels. Eerder dit jaar verscheen 'Gek leven na het bal'. Op maandag 22 oktober heeft in de bib een kennismakingsavond plaats voor wie interesse heeft om deel te nemen aan de op te starten leesgroep. Begeleider is John Vervoort, recensent van het Nieuwsblad en leraar Nederlands aan het Seminarie. Maandelijks wordt er een avond gepraat over en rond een roman uit de Europese literatuur. Op de leeslijst staan Pleysier, Van Zomeren, Barnes, Kundera, Ackroyd, Süskind, Konrad en Jelinek. Meer info is verkrijgbaar op telefoonnr. 314.32.61. Er zijn ook folders met inschrijvingsstrook in de bib en uitleenposten. Op 5 november zal een kursus vertellen en voorlezen van start gaan. Hoe een goed verhaal uitkiezen en dit levend maken voor een kind? Daarover wordt een theoretische inleiding gegeven met praktische oefeningen voor taal- en lichaamsexpressie. De leiding berust bij het Katholiek Centrum voor Lektuurbegeleiding. Er zijn vier maandagavonden in november voorzien. Deelname kost 500 fr. Informatie op het bovenstaande telefoonnr. of in de bib zelf.LJ 17


1

he~ 092kCen

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Kunstkring Spijker viert lustrum

Voor de vijfde keer pakt kunstkring Spijker uit met een jaarprogrammatie. In september mochten Johan Verminnen en zijn begeleider Tars Lootens de muzikale spits alvast afbijten met hun Tour de Chant. Dat optreden geeft meteen ook de toon aan voor wat de Kunstkring op het oog heeft: een gevarieerde kulturele programmatie waar eenieder zijn gading in kan vinden, met een zo laag mogelijke drempel zonder dat het gebodene aan kwaliteit hoeft in te binden. Alle kunstuitingen moeten hierbij aan bod kunnen komQn voor een zo breed mogelijk publiek. Dat dc kunstkring doorhccn dc vijf wcrkingsjarcn voor een flink deel in dit opzet geslaagd is, lijkt ons een niet geringe verdienste: een door lopend hoogstaand en gevarieerd aanbod, uitstekende akkommodatie, en een alsmaar groeiende respons vanwege het publiek dat dit initatief heeft ontdekt en naar waarde schat. Wat biedt de beloftevolle vijfde jaargang? Op vrijdag 19 oktober is het Nieuw Belgisch Kamerorkest om 20 uur te gast in de Rabboenizaal. Stichter en dirigent Jan Caeyers geeft vooraf voor de leerlingen van de school een lezing. Leerlingen kunnen ook een deel van de generale repetitie bijwonen. Het concert wordt met gastdirigent Dirk Vermeulen gebracht. Op het programma staat een Divertissement van Ibert, Concerto voor viool en orkest nr. 4 van Mozart en Symfonie in D van Cherubini. Solist Michael Guttman bespeelt een 18e eeuwse stradivarius. De inkom bedraagt 300 fr. Een abonnement dat toegang verleent tot de zeven aktiviteiten kost 800 fr. In november stellen de kollega's van de kunstkring Amarant van Janssen Pharmaceutica hun werk ten toon. Theater Studio Peer brengt eind januari 'Mozart, gezien door Sahen' over de muzikale en menselijke tweestrijd tussen Mozart en Salieri zoals die wellicht ruime bekendheid verwierf door de Forman-film 'Amadeus'. Muziek en dans vormen een unieke kombinatie voor de voorstelling van februari: de Compagnie Aimé de Lignière danst de 'Carmina Burana' zoals Orff gestalte gaf aan deze middeleeuwse vagantenliederen. 'Rosahie Niemand' naar het gelijknamige boek van Elisabeth Marain wordt opgevoerd door het Mechels Miniatuur Teater in maart in een regie van René Verreth. In mei wordt het geheel afgesloten met de Spijkertentoonstelling waarin de Luikse schilder Pierre Devreux een hommage brengt aan Mathias Grünewald, de mystiekvisionaire vertegenwoordiger van de late gotiek. Ook het stadsbestuur en het Klein Seminarie werken mee om rond dit gegeven een projekt over religieuze kunst uit te bouwen»

IKO deuren open Zelfs de fel bekritizeerde hervormingen van het kunstonderwijs vermogen het IKO entoesiamse niet te smoren. Het bewijs wordt geleverd ter gelegenheid van de opendeur die eind september en begin oktober wordt ingericht. De ateliers van de lagere graad voor de 6 tot 12-jarigen zijn vrij toegankelijk op za18

Gelukkige verjaardag, Boudewijn Ter gelegenheid van de 'Koningsviering' op zondag 9 augustus kon men in het stadhuis een wenskaart voor koning Boudewijn ondertekenen. De verjaardagskaart was een werkstuk van onze medewerker Sjah. terdag 29 september van 9.30 tot 11.30 uur. Alle ateliers van de middelbare en hogere graad zijn open op maandag 1 oktober van 18.30 tot 22 uur. Dat is meteen ook de laatste dag waarop nog kan wordea ingeschreven voor enkele ateliers.

Fietspaden NU zaterdag 13 oktober

Kempische gemeenten, gebeurde er in Hoogstraten niks met of naar aanleiding van dit materiaal. VTM ligt beter in de markt, en de Witte Wimpel aktie kost nu een keer geen of weinig inspanning... Ontgoochelend toch wel, dat men zo de buitenwereld duidelijk maakt dat men in het scholencentrum Hoogstraten geen nood heeft een veiliger schoolomgeving en routes voor de schoolgaande jeugd.LJ

Kritische Wimpel Het lijkt er sterk op dat de door VTM gelanceerde aktie Witte Wimpel weinig suksesvol verloopt. Over de redenen daarvan heeft u wellicht al meer gelezen in de nationale pers. Ook de Hoogstraatse deelname kan bezwaarlijk een onverdeeld sukses genoemd worden. Sensibilizering voor de alsmaar nijpender wordende verkeersproblematiek, vergt ook op gemeentelijk vlak immers véél meer dan het vrijblijvend uithangen van een stel wimpels aan stadhuis en een lintje aan een antenne links of rechts. De kansen daartoe waren er in de voorbije maand evenzeer, o.m. in de vorm van de Veilig Schoolbegin actie die werd opgezet door de Vlaamse leden van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten samen met rijkswacht, politie, het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid en het Verkeerspedagogisch Instituut. Deze bezorgden ook het Hoogstraatse stadsbestuur in juni een dossier met tips en konkreet uitgewerkte voorstellen om de drukke en levensgevaarlijke septembermaand voor de fietsende en stappende schoolgangertjes veiliger te doen verlopen. In tegenstelling tot de meerderheid van de

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE

-

Hild en Andre Bols

-

014161.35.37

Van Dijck


I.I.IcËiM71

Rundveeslach terij op industrieterrein Hoogstraten bleef tot nu toe behoorlijk gespaard van hinderlijke industrie. Dc geluidshinder vanwege de Ster of de veiling, de okkasionele lozingen of de vreemd ogende opslag van materialen zijn voor het grootste gedeelte van de woonkern slechts matig of kortstondig hinderlijk. Sommigen vrezen echter dat de vestiging van een rundveeslachterij op het industrieterrein voor een serieuze degradatie van de woonkwaliteit kan zorgen. Dat wordt uiteraard tegengesproken door de initiatiefnemer de Rijkevorselse firma Swaegers en Co, de lOK die het betreffende perceel verkocht ('De hinder van een dergelijk bedrijf wordt wel beweerd, maar is nog niet bewezen!') en het stadsbestuur dat de bouwaanvraag gunstig adviseerde. De slachterij komt op een perceel schuin tegenover het gemeentelijk magazijn, achter Spanplank en naast Herrijgers Bouwspecialiteiten. Er zullen een tiental werknemers wor den tewerkgesteld. Naar verluidt betreft het uitgerekend het perceel waarover destijds deining ontstond toen het chemische bedrijf Agrichem er zich wilde vestigen. Omliggende bedrijven vrezen voor geurhinder, die tijdens de zomermaanden ook door de zuidwestelijke ligging t.o.v. de woonkern daar voor problemen zou kunnen zorgen. De Rijkevorselse groothandelaar zegt dat door de moderne produktiemethoden van geurhinder geen sprake zal zijn. El

/

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding -

Siertafelkleden, lopers, enz.

Tussen de optredens door was er heel wat tijd om Peking, Chengde en Tangshan te leren kennen.

Chinees ommetje 't Is Hoogsraats, het vlagt en het haalt selfs de buitenlandse pers. Wat het wezen kan? De Gelmeizwaaiers tuurlijk, die tot eind augustus deelnamen aan het internationaal volksdansfestival in China. Daar werden ze gezellig vertroeteld van start tot aankomst, met een eigen busje dat alle vervoerproblemen naar de Hemelse Vrede verwees, 25 optredens voor stevig gevulde zalen, een eigen gids en bezoeken aan de Chinese Muur, de Verboden Stad of het hogergenoemde Plein. De eetstokjes

stelden de Hoogstraatse ingezetenen toch voor wat problemen, de voortdurende politiebegeleiding ging niet onopgemerkt voorbij. Niks geen herinneringen aan de studentenopstanden in Peking die maanden geleden dagelijks onze tv-schermen vulden, en er ondertussen trouwens alweer lang verdrongen werden door andere Hoesseins en Vrede-lievende taferelen... Met hun gezwaai haalden de vendeliers nogal wat publiciteit: van een Shangaise krant tot beelden op CNN, het kabelnetwerk dat doorlopend aktualiteit verslaat. 19


mee

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraal 7, Meerle, TeL 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Sponsortocht & Afrikaanse volksdans De inissiefeesten 'nieuwe stijl' hehhen hun examen met onderscheiding doorstaan. De sponsortocht als opening bleek al meteen een schot in de roos te zijn. 118 deelnemers van een 8-tal verenigingen, gefinancierd door zo'n 80 verschillende sponsors, wandelden, jogden en fietsten liefst 80.768 fr. bij mekaar. De Afrikaanse volksdansinstuif kon zaterdagavond slechts met enige uren vertraging van start gaan. Zangeres/Danseres PRINCESSE MAN SIAMBILA, animator KEN NDYAIE en hun percussionist waren immers de weg naar Meerle kwijtgeraakt en raakten slechts net voor het donker terug op het juiste pad. Zij maakten hun late entree goed met een spetterend optreden. Slechts begeleid door hun percussionist, die zijn tam-tams liet klinken als een volledig orkest, gaven zij een staaltje van Afrikaanse zang- en danskunst.

Landelijke Gilde De Landelijke Gilde Meerle en Meerseldreef zette in het kader van de viering van 100 jaar landelijke werking van de Boerenbond een feestelijke fietszoektocht door de omgeving op getouw, die heel wat deelnemers trok. Alle 98 speurders konden op een prijs rekenen. De winnaar kwam uit de grote familie van de Boerenbond zelf, ni. Jef Mertens. Op dezelfde dag vond ook de prijsuitreiking plaats van de Zonnebloemwedstrijd. 47 Kinderen hadden uit de in het voorjaar uitgedeelde zaden zonnebloemen gekweekt die er 20

,

mochten zijn. Niet minder dan 8 bloemen stegen boven de 3 meter uit. De hoogste bloem (liefst 3.80 m) werd gekweekt door Luc Broekmans die daarmee zus Liesbeth voorafging met een bloem van 3.49 m. De grootste bloem werd gekweekt door Wim Jansen. Zijn bloemkelk had een doormeter van 47,2 cm. Daar zullen de vogeltjes deze winter nog veel plezier aan beleven.0

Een bank vooruit voor B.A.C. Op 8 september opende B.A.C. in Meerle een splinternieuw modern bankkantoor. Meerle krijgt daarmee de eerste permanente vestiging van B.A.C. in de fusie Hoogstraten. Eindelijk dan toch. Het is immers tot hiertoe onduidelijk gebleven waarom het tot in 1990 geduurd heeft voor het zover was. Via plaatselijke kassiers en hun relaties tot de diverse organisaties van de Kristelijke Arbeidersbeweging heeft BAC steeds duidelijk een zware

liet 1ai t.sclioi lan tic h 3ponortoi /21 1fl12 (Ie ,1O (ILjee.1e/1

Het opzwepende ritme van hun dansen stak wel schril af tegen de 'Quadrille van Westerlo' van de Gilde of de 'Sint-Bernarduswals' van de dansgroep van de gepensioneerden. Uit het Afrikaanse optreden bleek dat zij nog steeds geboren worden met een ritme in het bloed dat bij ons waarschijnlijk al van voor de middeleeuwen verdwenen is of dat we misschien nooit gehad hebben. In ieder geval bracht dit initiatief van de jonge medewerkers van de missiewerking een verfrissende klank in de parochiezaal en aan het geheel van de Missiefeesten. Zeker op de ingeslagen weg voortgaan zouden we zeggen.0

1/ ///.

vinger in de geldpap gehad hier in de Noorderkempen, streek die traditioneel zeer aanhankelijk is gebleven aan die organisaties van de Kristelijke zuil. Omdat het hier anderzijds ook een landbouwstreek betreft is CERA (Boerenbond) waarschijnlijk de best vertegenwoordigde financiële instelling ter streke. Maar in tegenstelling tot BAC hebben zij reeds meer dan 10 jaar moderne en aangepaste kantoren in bijna elk dorp van de Noorderkempen. BAC heeft het hier tot zeer onlangs dus gehouden bij het systeeem van de plaatselijke kassiers, systeem dat misschien voordelen heeft (o.a. de persoonlijke relaties) maar dat ondertussen toch niet meer die service kan bieden die van een hedendaagse bankinstelling verlangd wordt. Meerlese BAC-klanten kunnen vanaf nu van de voordelen van beide systemen genieten. De vertrouwde plaatselijke kassier Jan Jacobs blijft immers nog enkele jaren in het nieuwe kantoor aktief om voor een geleidelijke overgang te zorgen. Later zoekt hij de fakkel door te geven aan dochter Marian. Tot dan vormen ze samen het 'BAC-Team van Meerle'. Wij wensen hen daarbij veel succes toe. El

Jan en Mariari Jacobs. Blij en fier met hun ,iieu we Bil C-kantoor.

Kermis en monumenten Omdat het in tegenstelling tot de laatste jaren droog bleet tijdens de kermisdagen, mocht de kermis zich vooral zaterdag en zondag op een zecr ruime belangstelling verheugen. Dat alles daarbij een rustig (nou ja, muziek moet er toch bij zijn) en vriendelijk verloop kende, is mooi meegenomen. Baldadigheden werden niet gemeld en daar kan Meerle alleen maar fier op zijn. Van de afsluiting van de Kerkstraat en het omleiden van het verkeer kwam spijtig niets in huis. Misschien was voor de dorpsraad de tijd te kort om nog iets te kunnen regelen, een excuus dat wel enkel voor dit jaar kan gelden. Voor het opnieuw Kermis wordt, is er zeker tijd genoeg om een deftige regeling uit te werken. Misschien kan nu reeds iemand het initiatief hiertoe nemen en het op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad plaatsen. De Meerlese monumenten mochten op de open monumentendag ook op een ruim bezoekersaantal rekenen. De St.-Salvatorkerk was deze belangstelling meer dan waard. De kerkfabriek had ervoor gezorgd dat de bezoekers waardevolle kerkschatten te zien kregen en dat ze hierover nog informatie kregen ook. Het raadhuis daarentegen gaf een troosteloze indruk. De toch wel mooie buitenzijde bleek binnen weinig waardevols te kunnen tonen. Uit wat er te bekijken viel, kon één zaak met zekerheid worden vastgesteld, nl. dat dit gemeentehuis geen enkele duidelijke bestemming meer heeft. Zoals met zoveel monumenten blijkt dit gebrek een sluipend gif dat tot een zeker verval leidt. Misschien is het voor de dorpsgemeenschap toch waardevol om voor zijn 'gemeentehuis' een nieuwe bestemming te zoeken die het voor dit verval kan behoeden.

'100' Op zondag 14 oktober zet de vrijwillige brandweer van Meerle de deuren van zijn kazerne wijd open, opdat iedereen zou kunnen zien wat ze allemaal kunnen.


MEERLE TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 Y/ cfiji

is

5J

(1 C k s[t11i,

U/l(l'/

de

De opendeur staat vooral in het teken van 10 jaar dienst '100' in Meerle. Die dienst zal een levensechte demonstratie geven van hoe het er aan toegaat bij een oproep om bijstand bij een verkeersongeval. De brandweer van zijn kant zal op diverse wijzen tonen hoe ze 'vuur' meester kunnen worden. Inwendig vuur zal kunnen geblust worden aan de gelegenheids-tapkast. Spektakel verzekerd!!! 13

Uitsmijter Tot spijt van wie het benijdt staat ook in Meerle de vooruitgang niet stil. Na de school is immers ook de kerk (jawel) uitgerust met een splinternieuw toilet met doortrek. Kerkgangers met een nijpend gevoel in hun darmen of met een gevoelige blaas hoeven dus niet meer op hun stoel te zitten draaien tot

k' de mis uit is. Natuurlijk zal moeten gewaakt worden voor misbruik. Het toilet dient niet om er onder het mom van 'dringend naar achter' tijdens een ietwat uitlopende preek een sigaretje te gaan roken. De plaats van het toilet (onderaan in de klokketoren) zou misschien enige problemen kunnen opleveren, denk maar aan schrikreakties van mannelijke gebruikers als plots de klokken beginnen luiden. Water en een dweil lijken hier aangewezen. Anderzijds is wel rekening gehouden met het verschillende karakter van de plechtigheden die in de kerk plaatsvinden. Voor gewone vieringen is de WC voorzien van een witte bril. Voor uitvaarten is een zwarte bril beschikbaar en voor dopen een roze of blauwe bril, naargelang het om een jongen of een meisje gaat. 'Super komfort' heet deze service en de kerkgaande gemeen schap kan er alleen wel bij varen.

Op het wijkfeest van de wijk Dal Ii rust blijkbaar een (natte) vloek. Bleef het de dagen of zelfs weken ervoor droog, op hei feest zelf kwam het water met bakken naar beneden. De spelende kinderen en de paapgooiende vaders moesten om de haverklap beschutting zoeken onder de tent (en aan de toog). Tijdens het stemmige kamp vuur bleef het gelukkig droog, zodat de optredens van de wijkkinderen zonder haperen konden doorgaan.

Ze moesten er dus toch aan geloven, zo'n 80 Amerikaanse eiken op de Ulicotenseweg. Gezonde bomen, die in niemand zijn weg stonden, behalve dan in die van 'Bruggen en Wegen'. in die dienst komen bomen blijkbaar niet in liet scenario voor. Ook de gemeente heeft het niet nodig geacht een poot uit te steken voor het behoud van de dreef die de Ulicotense weg eens was. Het moest en zou een snelweg worden. Fietsen en wandelen moet je maar ergens anders doen. Op 10 minuten van Meerle naar Baarle koer sen is immers veel belangrijker. De Ulicotenseweg als snelle verbinding tussen de 2 belangrijke internationale administratieve en commerciĂŤle centra Meerle en Ulicoten. Idioter kan moeilijk.., hoewel dat met onze beleidsmensen steeds moeilijker te voorspellen valt. 21


Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

!eerseIreef

Moskes

We hebben in Meersel-Dreef weer een feestelijke maand achter de rug (Reik mij de hand - Moskes '90 II). Maar uw plaatselijke verslaggever haalde opgelucht adem toen hij vernam dat enkele gebeurtenissen de revue passeerden die aanleiding gaven tot schrijven. Al waren die gebeurtenissen niet van die aard het moreel op te krikken.

Kinnekes kopen De basisschool 't Dreefke heeft er een lokaal bij gekregen. Gelukkig maar, de kleuters van de juffrouwen Ann en Lisette zaten er maar bekrompen bij. Daarom moest juffrouw Lisette vorig jaar ook naar het kleine turnzaaltje verhuizen met 'haar kroost'. De verenigingen die er 's avonds al eens een been en arm strekten zagen bovendien op die manier de enige gemeentelijke sportvoorziening in MeerselDreef voor hun activiteiten gesloten worden. Ook de lessen lichamelijke opvoeding konden er niet meer plaatsvinden. Schepen van Onderwijs, Karel Pauwels, bedacht echter een oplossing. Een prefableslokaal zou worden aangekocht. De ouders en leerkrachten waren hierover ten zeerste ver heugd. De laatste woensdag van de vakantie werd het bouwwerk met een grote vrachtauto aangebracht. Een speciale, volgens een plaatselijk reclameblad, zeer dure kraan werd meegebracht om het gevaarte op de juiste plaats te krijgen.

Dat leggen we jullie voor een keer eens niet uit, sla er de vorige edities van de Maand maar eens op na.Lii

Moleneind Het Moleneinde heeft haar overwinning van de kermisdinsdag luisterrijk weten te vieren. Spijtig genoeg regende het die avond pijpestelen. De familie Huybrechts kwam de belofte van J05 ('als we winnen geef ik een barbecue voor het gebuurt!') na. De barbecue werd naar de loods verhuisd. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Foto's werden doorgegeven en ook de opname van DTM (Dreefse Televisie Maatschappij) werd druk bekeken. In het Moleneinde kijken ze nu al uit naar de volgende uitgave van de kermis, de andere gebuurten zijn dus gewaarschuwd.LI

Brand!

Bomen Het onderwijzend personeel (wij noemen geen namen!) was op dit moment ijverig bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Zij hadden hun wagens op de speelplaats geparkeerd. Toen bleek dat drie mooie paardekastanjebomen voor de bijl zouden moeten, begonnen de leerkrachten een alternatief uit te dokteren. Niet geheel naar de zin van de mensen die hun orders hadden gekregen. Schepen Pauwels werd er bijgehaald. Er bleek geen kapvergunning uitgevaardigd te zijn. Toen men toch dreigde de vooropgestelde plannen ten uitvoer te willen brengen, kwam ook het inderhaast opgebelde raadslid Sprangers poolshoogte nemen. Uiteindelijk werd toch de raad van het onderwijzend personeel gevolgd. Een andere kraan kwam een van de daaropvolgende dagen de klus klaren. Het bleek uiteindelijk op millimetertjes aan te komen, en het heeft dan ook lange tijd geduurd vooraleer het gevaarte op de voorbestemde plaats terechtkwam. Uiteindelijk moest slechts een boom sneuvelen. 'En hadden we wat langer nagedacht, had er geen enkele boom weg gemoeten!', verklaarde een lid van het onderwijzerskorps nadien. Dankzij hun vastberaden houding blijft het uitzicht van de school ongeschonden. Het artikel dat nadien in een plaatselijk reclameblad verscheen blijkt wel een heel merkwaardige oorsprong te hebben. De titel leek ons in ieder geval wel minder gelukkig gekozen. 'In Meersel-Dreef mag men weer kinnekes kopen', komt hier althans cynisch over. Echt nieuws zou zijn: 'Dreveniers kunnen weer in Meersel-Dreef wonen'. En waarom? 22

Met grote trom werd in het begin van augustus aangekondigd dat bij Café 't Hoekske een verlengstuk zou gebreid worden aan het succesvolle Moskes '90. Grote artiesten werden in de volksmond aangekondigd, maar lieten in laatste instantie blijkbaar verstek gaan. Toch groeide deze 'After-Moskes '90-Happening' uit tot een leuke party. De muziekliefhebbers kwamen ook nu weer (en gratis deze keer!) aan hun trekken. Tijdens de voormiddag bracht de Strawberry City Jazzband de sfeer er in. Na het middageten begon het popluik met opnieuw een onverbeterlijke Jan de Bruvn.P

./cr/-L.i/

.r(i/

/c

i.)]

IL»

riapwk' krijgen regelinaug bezoek van vandalen. Onlangs werd het oude, grote beeld van O.-L.-Vrouw van Lourdes vernield. Daarom staat er nu op die plaats deze kleine Maagd Maria.

Beeldenstorm Meersel-Dreef haalde ook op een andere manier de krantekoppen. Aanleiding hiertoe was een minder heuglijk feit. Een psychopatisch jongeman uit Nederland vernielde het originele Mariabeeld van de Lourdesgrot. Een spijtige zaak die de paters en de inwoners van Meersel-Dreef zwaar heeft geschokt. De manier waarop de paters, met de hulp van enkele bedevaarders, de jongeman wisten te overmeesteren sprak wel tot de verbeelding. De boetekoord van broeder Xavier werd het gespreksonderwerp bij uitstek. De ouders van de jongeman die momenteel is ondergebracht in een speciaal tehuis in Breda, kwamen zich de volgende dag al aanbieden aan de deur van het klooster. Naar verluidt zal de verzekering de kosten dragen. Toch is het de dagen na de fatale ontknoping bijzonder druk geweest in het Mariapark. Vele bezoekers wensten ook een financiële bijdrage te leveren. Momenteel werd het kleine vervangingsbeeldje weer binnen de kloostermuren opgeborgen en kwam er een groter beeld in de plaats. Gefluisterd wordt dat het van de 'mulder' komt. Het is in ieder geval een hele verbetering, op een replica van het origineel zal het nog wel even wachten worden. D

Een week later stond bijna het hele gebuurte op de straat. Brand in de loods van Huybrechts? Smeulde de barbecue nog na? Neen, een brandweeroefening van het korps van Meerle. Er werd ook duchtig (na)geblust.LIJ

Heerlijke KLJ De KLJ van Meersel-Dreef is momenteel druk bezig met het werven van leden. Wil je er meer over weten, dan kan je contact opnemen met Paul Cox (3158071) of An Bastiaansen (3157086). Op het einde van augustus trok de hele jeugdvereniging op kamp naar Geel. Daar vonden zij in 't Kleynveld op de (toepasselijker kan voor een Dreefse vereniging niet) Kapucienenberg een geweldig onderkomen. De deelnemers genoten er van de grote zwemvijver en ook een bezoekje aan Bobbejaanland werd in het programma opgenomen. Of er van het dauwtrappen veel in huis is gekomen weten we niet, maar in ieder geval bleek het kamp een grote meevaller geweest te zijn. Voor de leiding maakt dat de ledenwerving alvast wat gemakkelijker, want wie zou zoiets nu willen missen. Het gaat onze jeugdvereniging blijkbaar goed. Ook op de dag van de jeugd die in onze gemeente door de pas heropgerichte jeugdraad wordt geor ganiseerd, zijn zij van de partij. In MeerselDreef kan er die dag gevolksdanst worden. Ook bij deze Organisatie Zijn leiders van de KLJ betrokken. We wensen hen in ieder geval heel veel succes toe. Onze steun hebben zij, zij waren immers de eerste vereniging uit Meersel-Dreef die van zich lieten horen voor


MEERSEL-DREEF deze rubriek. De anderen mogen hun voor beeld volgen. Reacties en aankondigingen zij n nog altijd van harte welkom.H

Wie kent deze knapen?

Reik mij de hand Bij het schrijven van deze tekst had het jaarlijkse missiefeest nog niet plaatsgevonden. Maar nu blijkt al dat de formule niet stuk kan. Het bewijst nog maar eens hoe er over de grenzen heen kan samengewerkt worden. Mensen van Galder, Strijbeek en MeerselDreef sloegen opnieuw de handen in elkaar. We mogen daarom ook nog wel eens naar de loftrompet grijpen. Het feit dat Nederlanders en Belgen elkaar op een dergelijke manier de hand kunnen reiken belooft alleen maar heel veel goeds voor 1992.

Fietspaden NU 2de Aktiedag zaterdag 13 oktober 90

Wie bezorgt ons alle namen van deze knapen? Op deze foto staan alle deelnemers aan een jeugdkamp in Arendonk (in 1960?) van KSA St.-Lutgardis Meer-Meerle-Minderhout. Achteraan, bijna in het midden, staat Nee! Vermeiren, toen seminarist aan het Groot Seminarie te Mechelen en nu abt van een trapistenabdjj in Nederland. -

S

.II1[S'11:

BEL NU

prijzen siaci

extra 1X11e b a cn eC%a e

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

. jen

'-

โ ข

ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD

v

1r

U~Waten *

Remmen Schokdempers

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING 155 SR 12 Firestone S21 1 Tub 1375,145 SR 13 Firestone F560 Tub 1375,1500,155 SA 13 Firestone F560 Tub 155 SR 13 Firestone S21 1 Tub 1395,155 Sf1 13 Uniroyal R280 Tub 1689,165 Sf1 13 Uniroyal R280 Tub 1785, 1571,165/7OTR l3UrnroyalR28OTub 175/70 TR 13 Uniroyal f1280 Tub 185170 Sf1 13 Uniroyal R280 Tub 205160 HR 13 General XP2000 Tub 195150 HR 14 Firestone Tub 205160 HR 14 General Tub 185 165 TA 15 Firestone F560 Tub 195165 VR 15DunlopD4Tub 195150 VR 15 Fulda V2000 Tub 195150HR 15GeneralXP2000Tub 1 95165 HR 15 Firestone Tub 155SR13MaborTub 185160 HR 14 Kleber C50 Tub 185160 HR 14 General XP2000 Tub 185160 HR 14 Dunlop D8 Tub 185160 HR 14 Firestone Tub

2018,2195,2601,2575,2721,2250,3062,3200,2681,2850,1280,-

2500, 2475,2450,2350,-

BTW 25% inclusief - montage gratist

enkel te Wijnegem en Oostmalle

TEL. (03) 645 57 95 (03) 312 2316 (03) 353 05 51 (03) 353 05 52

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

Zeer grote keuze sierwielen

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. Ook speciale velgen voor terrein wagens.

ON bรกnden

Schokdempers \JW GOLF 4 stuks 9.000 F uitlijnen + plaatsen inbegr. Ford 1600 4 stuks 6.000 F BTW + plaatsen inbegr. Mercedes type 123 4 stuks -9.000 F BTW + plaatsen OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK inbegr -

-

-

-

-

Batterijen Mercedes diesel 88 Amp. Ford Tatus, Escort enz. 43 Amp. Toyota, Mitsubishi Colt, Peugeot, enz. -40 Amp. -

-

2.965 Fr. 1.800 Fr. 1.800 Fr.

BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders ! BANDEN aan ongelooflijke prijzen ! 23


t

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

3de Wortelfeesten Wanneer gij, lieve lezer, deze regels onder ogen krijgt, zijn deze feesten weer verleden tijd; meer waarschijnlijk herinnert ge u nog wel dat de opening vrijdagsavonds flink werd ontluisterd door zo'n miezerige fijne regen en daardoor kwamen er veel minder joggers opdraven voor de 3,1-6,2 en 15,5 kilometer jogging. Maar ondanks het magere deelnemersveld hebben we toch bewondering voor al de dapperen die hun parcours uitgelopen hebben en die als verzopen katjes aan de eindstreep bijna hun laatste restje adem uitbliezen. Proficiat voor al die mannen en vrouwen. Ge zijt sportief of ge zijt het niet. De zaterdag begon beter dan die vrijdagavond; er was 'n wandeling gepland voor 10 km, en twee fietstochten: een van 20 km voor rustige mensen en een langere tocht van 60 km voor snellere trappers. De feestorganisatoren hadden aan alles gedacht, ook aan de veiligheid van eventuele deelnemers. Zo hadden ze ook iemand besproken als 'voorrijder' voor de 20 km-groep, die met zo'n 'pannekoek' zijn volgelingen zo nodig over drukkere kruispunten van grote wegen zou moeten loodsen. Toen het voorziene vertrekuur aangebroken was, bleken er geen deelnemers te zijn ingeschreven (hadden ze misschien eerst ge茂nformeerd wie de voorrijder was?). Het startschot werd dan maar 'n half uurtje uitgesteld en toen vertrok de voorrijder dan maar alleen voor 'n rustig soloritje door de omgeving. Halverwege zijn rit, aan 't Casino op de Kolonie, ontmoette hij 'n groepje supporters in de vorm van de 10 km-wandelaarsgroep. De voortrekker van die groep had tenminste 4 mede-wandelaars. Later hoorde hij zeggen dat er van die groep tijdens de tweede helft van hun wandeling nog een persoon gebeten was door een loslopende hond ergens bij 'n boerderij in de Polder (zie artikel over 'Loslopende honden' in DHM van een paar maanden geleden) - Ge ziet, de Organisatie kan nooit 100% voor de veiligheid instaan. Verder was er veel belangstelling voor de antiek-, ruil- en curiosamarkt, en de wedstrijd voor versierde kinderfietsen, enz., maar rond 'n uur of vier begon het weer te regenen. Ondanks deze tweede tegenvaller bleef de belangstelling goed; de verkoop van WORTELBROODJES liep als 'n her en de feestvreugde kon niet kapot. Dat is ook te zien aan het bedrag van de netto-opbrengst: dank zij de inzet van de organisatoren van 't Slot en veel andere medewerkers mag Ziekenzorg op meer dan 100.000 fr. rekenen. Het definitieve eindbedrag is nog niet gekend, er moeten nog 'n paar rekeningskes afgewerkt worden, maar als we weten dat na de le Wortelfeesten in 1988 er een bedrag van 90.000 fr. werd overgemaakt aan Home n.9 te Wortel, en dat we er na de 2e Wortelfeesten vorig jaar 120.000 fr. overschoot voor de vzw Marckdal te Merksplas, dan mogen we met een resultaat dat misschien even hoog komt als vorig jaar, spreken van een daverend succes ondanks het tegenvallende weer. Maar misschien reserveren we van de opbrengst beter een paar duizend frank voor Sinte Clara tegen de 4e Wortelfeesten van 91, om beter weer te krijgen. 24

En wie niet weet wat WORTELBROODJES zijn, moet volgend jaar zelf maar eens komen kijken en proeven. Die het weten, vertellen het niet verder! (B.S.)LI1

TTT Wie altijd een krop in de keel krijgt bij het zien van de eigen streek op zijn tv, moet op 17 oktober zeker kijken naar de uitzending Toeren tussen Torens op de BRT. Dan worden binnen- en buitenkant van 5 van onze kerken belicht. En als je dan die uitzending ook nog opneemt, kun je die krop zo vaak krijgen als je maar wil. Wie echter meer wil en die kerken met eigen ogen wil bekijken, kan dat doen op zondag 21 oktober. Dan staan die kerken - met gids - voor iedereen open van II tot 6 uur 's avonds. Je kan inschrijven bij elke kerk, bij de Dienst voor Toerisme op het stadhuis of bij Vakantiegenoegens (Kasteelstraat 67, 2470 RETIE). Kosten: 50 fr. per persoon. En men kan best de aangegeven volgorde afwerken. Zo werk je de file niet tegen. El

RE

4 2

2

Over de Wortelse kerk is nog heel wat meer te vertellen dan dat er een 12 kg zware kanonsbal in een van de muren vastzit. Ook het interieur is in de loop der eeuwen verrijkt met allerlei meer of minder waardevolle voorwerpen. Beelden of schilderijen waar wij achteloos aan voorbij lopen, vertellen vaak een heel merkwaardig verhaal. Of blijken door bekende schilders(scholen) te zijn gemaakt. Hierboven een afbeelding van het schilderij in het hoofdaltaar van St. Jan de Doper, gemaakt in 1680 door Pieter Eykens uit de Rubensschool. Dit en vele andere wetenswaardigheden op de Toeren-tussen-torensdag in onze Hoogstraatse kerken (zondag 21 okt.).

Alweer achter de rug De drie eerste erk- sehooldagen an september was het 's morgens nog een drukte van _,_. n_ ___I____ 1- __ ---------utiuiig aan ue nooinKeils. mi up verscnlllende andere plaatsen in Wortel en omgeving. De Rijkswacht hield daar een leerwandeling met hun honden. Wat ze eerder in theorie leerden konden ze nu in praktijk brengen: bankovervallers onderscheppen, ontsnapten opsporen en wie weet, mochten ze ook wel een drugje opsnuiven. En ook wordt er dezer dagen weer veel helikopter gevlogen. Worden daar nu verse piloten opgeleid of is dat toch een opsporingsbrigade vanuit de lucht? Om illegale storten, lozingen en mesttransporten op te sporen? Dat zouden we ook nog eens wat dieper moeten uitspitten. El Bij het verschijnen van dit nummer hebben velen van ons al eens heen en weer kunnen rijden met hun afvalcontainer. Ook is de infovergadering dan al achter de rug. En hebben we er ons eerste afval al in gedeponeerd. Het nieuws en het nieuw zijn er dan al wat af. El En dat het onderwijzend personeel weer goed uitgerust aan het schooljaar begonnen is, hebben ze dezer dagen ook al bewezen. Wat vorig jaar begon om van het gezeur van een collega van af te zijn, werd dit jaar bekroond met een eerste plaats, maar belooft volgend jaar een heel karwei te worden. Ik heb het over de jaarlijkse kwisavond van Voetbalklub Biljart in Rijkevorsel. Een groep leerkrachten van Wortel en Hoogstraten ging daar de eerste prijs wegkapen voor de neus van de Rijkevorselse De Brug (de winnaars van de vorige jaren) en 21 andere ploegen. Maar het moet erbij gezegd worden: zonder de hulp van de (al of niet) aangetrouwden zou dat zeker niet gelukt zijn. Maar volgend jaar wordt het moeilijker natuurlijk. Want dan moet de eer hoog gehouden worden!LI ----------

Groen en doen In de weken v么么r een Trein-Tram-Busdag zorgen de maatschappijen die bij ons voor het openbaar vervoer zorgen, gewoonlijk nog voor een opvallende reklamestunt. Meestal is dat een 24-urenstaking. Zodat al diegenen die nog gebruik (willen/kunnen/moeten) maken van bus of trein, zich ook nog eens misbruikt voelen. Uiteindelijk wordt dat openbaar vervoer een streekeigen curiosum waar je alleen eens gebruik van maakt als het gratis is. 6 En 7 oktober is het weer zo ver. Een gratis rondje Vlaanderen. Maar dan moet je wel op tijd vertrekken. Tenminste: als dan de bussen al op zijn. Want ook hier rond Hoogstraten wordt nog regelmatig gesnoeid in de busdiensten. Vraag me niet hoe laat de eerste vertrekt. Of in welke richting? El Op diezelfde dag wordt de 'Kempendag' gehouden. De bedoeling is het Kempens groen te laten ontdekken. Ook de VVV van Hoogstraten heeft een natuurwandeling ingericht in de Kolonie hier in Wortel. Je vertrekt aan het Casino, daar krijg je ook een routebeschrijving. Die Kempendag valt wel samen met het Treintram-busweekeinde, maar voor de rest lijkt mede band ver zoek. Want voor zo ver ik ingelicht ben, rijdt er geen bus meer naar Wortel-Kolonie. Dus is het al een flink eind stappen voor je bij het Casino bent. Of kan dat voor 1 keer weer wel? El


WORTEL

Fietspaden en drempels Het volgende weekend springen we weer op de fiets. Dan gaat heel de Noorderkempen weer plat voor een fietspad. Figuurlijk dan. Later, als die fietspaden er liggen, kunnen we ook plat op het fietspad. Zelfs op 2 manieren. Begrijpt u niet? Denk er nog eens efkens over na. Zaterdag 13 oktober wordt heel fietsend Wortel in Merksplas verwacht. Daar zou een belangrijk dus lachend Vlaams minister van Verkeer verwacht worden. Met een ludieke inhuldiging wordt het nijpend fietspadentekort nog eens in de kijker gebracht. Hopelijk kunnen wij er ook mee lachen en blijven lachen: anders staan we daar volgend jaar weer. En het jaar daarop en... Iedereen die de titel fietser waardig is, neemt daar aan deel! El We vernemen dat de gemeente binnenkort in de Oude Weg, in de volksmond nog steeds Oude Baan genoemd, het wegdek wil gaan verharden of asfalteren tot waar ze aansluit aan de grote baan bij de Klinketbrug. Een goed plan: dit geeft rustige fietsers en fietsende schooljeugd de gelegenheid de grote baan even te verlaten en over een half kilometertje veiliger te rijden: Maar de bewoners van de Oude Baan hopen wel dat de gemeente er tevens een paar drempeltjes in zal leggen om laagvliegend verkeer af te schrikken of af te remmen. Soortgelijke wensen hebben ook de bewoners van het Kerkveld waar nogal dikwij Is kinderen op straat spelen, en waar sommige auto's aan hoge snelheid doorvliegen.L1

Te kronkel of terecht? Als cle fietsers nu eens midden op de rijweg mochten rijden en de auto's op die strook aan de kant moesten, dan waren er toch al lang overal brede fietspaden?I

Telefoon In de voorbije weken werden we verblijd met een nieuwe telefoongids annex twee Gouden Gidsen, deel nr. 4 1990-1991. Voor de verzamelaars van oud papier weer een goede gelegenheid om een paar ton oud papier te vangen van de versleten gidsen. Voor elke telefoonaansluiting geeft de RTT zo'n stel van 3 boeken, ook voor elk toestel van het interne net binnen eenzelfde bedrijf, naar het schijnt. Zo hoorde ik vertellen dat een bepaald bedrijf in het Hoogstraatse, met 32 aansluitingen, een pakket van in totaal 96 boeken ontvangen had. Op hun mededeling dat de helft ook genoeg was, en op hun verzoek om voor de andere helft misschien boeken met andere nummers van omliggende districten te krijgen, kon niet worden ingegaan. Tante RTT is wel korrekt, maar niet erg soepel. Om even terug te komen op de inhoud van onze nieuwe gids: voor onze fusiegemeente telde ik 52 kolommen, tegen bv slechts 27 kolommen voor Rijkevorsel en 17 voor Merksplas. Er staan gemiddeld zo'n 110 telefoonbezitters en nummers op een kolom, en zo komen we voor onze gemeente aan 'n 5500 abonnees: dat is niet mis voor 'n gemeente van 15 t 16.000 inwoners: dat is zowat één telefoon voor elke drie inwoners. En nieuwsgierig als ik ben telde ik voor ons dorp Wortel zo precies mogelijk hoeveel telefoonaansluitingen wij hadden; schrik niet: ik vond er 436,

Antilliaanse fietsers De Wortelse KWB wielertoeristen zul/en ook na de winter weer netjes op de weg verschijnen. Staf en Lena van De Zwaan in Castelré, Vzw Antilliaanse Feesten, Laurijssen Electronics en Jan Gommers van Fietsenhandel New Look in Loenhout sponsorden mee de kleding van deze steeds groeiende groep sportieve/in gen.

op een totaal van 486 bewoonde huizen (ik kan er 'n paar nevengeteld hebben); dat betekent dat 90 07ó van alle woningen in Wortel telefoon in huis hebben; daar verschoot ik toch van. Op korte jaren tijd is telefoon even gewoon en onmisbaar geworden als 'n auto of 'n fiets. Vanzelfsprekend hebben we niet kunnen nagaan wie er 'n geheim nummer heeft. (B.S.)H

Stad en schat Het is nog lang geen november, maar wie dan mee wil, zal dit nu al moeten lezen. Op zaterdag 3 november gaat de KWB Brussel bezoeken. In de voormiddag wordt dat de tentoonstelling over de INCA's. Na de middag een geleide wandeling door het centrum van Brussel. Men vertrekt hier om half negen. In Brussel zo rond 5 uur. Men kan ook zo meerijden en op eigen houtje Brussel bezoeken. Dan kost het minder. Inschrijven vôér 20/10. Kostprijs 350 fr. voor leden, 450 fr. voor nietleden. Voor de reis alleen betaal je 200 fr.LIJ

2323 Net nu iedereen de meeste posinummers zo wat van buiten kent, veranderen er een hele hoop. Ten minste: dat wordt toch verteld. Hier in Hoogstraten blijft alles bij het oude. En dat is maar gemakkelijk ook. En waar vroeger vaak hevige discussies oplaaiden over het wel of niet mogen gebruiken van de eigen dorpsnaam in het adres, wordt dat ook mooi glad gestreken: alles mag. Alleen MeerselDreef mag nog wat langer nagelbijten. Maar wanhoop niet, vroegere dorpsgenoten; er zijn nog heel wat nummers vrij tussen 2323 en 2328. Er is dus nog hoop!Ll

le kaartavond 5 Wortelse verenigingen richten om de beurt

een kaartavond in voor rikkers en jokkers. De eerste wordt ingericht door de voetbalclub en gaat dus ook door in de kantine van VNA Wortel. Inschrijven kan vanaf half 8 op vrijdag 26 oktober.

Dus daar gaan die helicopters naartoe! TC De Langenberg van Wortel organiseerde het eerste 'enkel- & dubbeltornooi'. Sommige deelnemers, zoals Ludo Van Hoegaarden (tweede van rechts), kwamen zelfs per helicopter naar het wedstrijdterrein. Vergezeld van zijn coach Leo Van Herck wordt hij begroet door zijn tegenspeler Jimmy (Connors) Nielsen en wedstrijdleider A ugust Van den Bogerd.

25


ftû©

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Lanrijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Omgevallen

Sportief met pensioen

Het K. B. G. -gewestelijk sporrfeesi, ingericht te Minderhout onder een stralend herfslzonnetje, bracht een 400-tal sportieve mensen bij elkaar rond het K.B. G.-huis! Na een verbeten strijd onder het motto 'winnen', toonde uiteindelijk de thuisploeg zich een grandioos winnaar voor St. -Jozef, Rijkevorsel, Zondereigen, Meerle, Ravels, Meer, Wortel, Ulicoten, Hoogstraten en St. -Lenaarts. Het winnend team: Boven v.l.n.r.: Louis Adams, Jos Gil/is, Jef Martens, Gust Viskens, Alice Alen, Louis Vermeiren, Cato Brosens, Jan Vriens, Anna Mertens. Onder v.l.n.r.: Gust Thielemans, Jan Vermeiren, Frans Schrijvers, Margriet De Bie, Jeanne Leys, Liza Michiels, Theresia Verschueren, voorzitter Constant Verlinden.

Pechstrook voor fietsers?

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

Veilig oversteken Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

26

Veilig verkeer! Een vertrouwd beeld in Minderhoutdorp waarde verkeersbrigadiers terug hun verschijning gedaan hebben om het jonge schoolvolkje veilig over de aartsgevaarlijke over drukke verkeersweg te loodsen.


MINDERHOUT

Kermis

14V I

HERIJGERS bouwspecialiteiten

lndustrieweg 7, 2320 F-loogstraten, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STR4A TKOLKEN EN

WA TERAFVOERGEULEN. - RIQOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

0 ,r n%

27


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

FITïJJ - -

De affaire Meerkermis Achteraf kon niemand Leggen wanneer het exact begonnen was. Het ging geleidelijk, als een zeurende zweer die tenslotte etterend openbarst. Vast staat dat in de tweede helft van september een zekere spanning voelbaar werd in Meer. In het begin nog vaag en onderhuids, naarmate de maand vorderde steeds wurgender en extremer. Totdat alles explodeerde op die memorabele woensdag 26 september. Op die bewuste dag zakten horden Merenaars vanaf het ochtendgioren af naar de krantenwinkel van Rudy Van Den Langenbergh. Allen werden zij gedreven door dezelfde passie, allen hadden hetzelfde doel. Er vormde zich onmiddellijk een zenuwachtige menigte voor de nog gesloten deur van Rudy's winkel. Rudy zelf zag dit niet, hij was reeds begonnen aan zijn dagelijkse krantentoer. De menigte wist dat en wachtte ongeduldig op zijn terugkeer. In de drummende massa deden de laatste nieuwtjes de ronde. Men vertelde dat enkele Merenaars onlangs het TV-scherm sierden. Jan Bogaerts zelfs twee keer: eerst op donderdag 6 september in de VTM-draak Tien om te zien, later op zaterdag 8 september in het BRT-vehikel Maximix. Telkens als drummer van Helmut Lotti en zijn wereldhit 'Vlaamse nachten'. In zijn meer heldere momenten is Jan drummer bij Too Cute, een onvervalste rockband van eigen dorp. Van een verschil gesproken... Toch zijn wij zonder meer apetrots op onze Janneman. Verder was er ook Jos Sterkens van de Donkakker, die zijn 'moment de gloire' beleefde op vrijdag 14 september in 't Rad van Fortuin, de prijzenkast van de VTM. J05 haalde er verschillende uit en ook dat deed ons veel plezier. Hij werd nadien echter gesignaleerd

met zijn hand in het gips. Toch niet te hevig aan het Rad gerukt, Jos? Dergelijke en andere nieuwtjes - waarvan vele helaas niet voor publicatie vatbaar - gingen van mond tot mond, maar na een tijdje bloedde dat dood en men begon zich nu luidop af te vragen waar Rudy verdomme bleef?! Het was ondertussen bijna halfacht en nog steeds stroomden mensen toe, zodat de straat versperd raakte. Uit pure frustratie van het lange wachten begon de massa Rudy's naam te skanderen, in de hoop dat hij vlug zou aankomen en de deur openen. Op dat ogenblik scheurde de persoon in kwestie nietsvermoedend vanuit Gestel terug winkelwaarts. Hij was niet weinig verbaasd toen hij plots door het open raam zijn naam door de lucht hoorde schallen. Rudy! Rudy!! Rudy! ! ! ... Ter plaatse aangekomen, bleef hij een tijdje perplex de menigte aanstaren die zijn winkeltje belaagde, maar moest ijlings langs achter naar binnen vluchten toen men hem in 't oog kreeg. Terwijl buiten een enorm gejoel opsteeg, zat Rudy binnen beduusd naar adem te happen en zich af te vragen wat al die mensen in godsnaam van hem wilden. Luid gebeuk op de voordeur bracht hem terug in de realiteit. Hij spoedde zich naar voor en opende de winkeldeur... Een donderend applaus weerklonk. Hiermee geconfronteerd vond hij er niks beter op dan dankbaar de armen te heffen, wat door de massa geïnterpreteerd werd als een verzoek om stilte. Rudy slikte even bij deze plotse overgang, maar riep toen dapper: 'Wat komen jullie doen?!' In koor klonk het: 'De Hoogstraatse Maand kopen!' Nu snapte hij er niks meer van. Zoveel volk voor de Hoogstraatse Maand?? Hoe kon dat?! Het enige dat hij wist uit te brengen was: 'Waarom?' Als uit één mond kwam het antwoord: 'Voor (Je Gouden Gids van Meerkermis!'

Voor hij besefte wat hij zei, was het eruit: 'Maar ik heb slechts 50 exemplaren!' Dat had hij niet mogen zeggen. De wolven hadden de prooi geroken en klauwden nu onstuitbaar richting toonbank. Het was een vloedgolf, waarin Rudy onherroepelijk verdronk. Langs voor stroomde men naar binnen, langs achter naar buiten. Toen de laatste wildemannen verdwenen waren, bleef een bewusteloze Rudy alleen achter. Zijn mooie, nieuwe winkeltje was een ruïne. Buiten waren intussen relletjes uitgebroken. De 50 gelukkigen die een exemplaar veroverd hadden, werden achtervolgd en ingehaald door hun minder fortuinlijke dorpsgenoten. Er werd getrokken, geduwd, ja zelfs geslagen. De Vredesbooni kon het niet aanzien en liet triest zijn bladeren vallen, want de toestand werd nu ronduit gevaarlijk. Een dorpsoorlog stond op het punt van uitbarsten... Maar toen kwam de redding in de gedaante van het inmiddels gealarmeerde politiekorps met aan het hoofd de kersverse adjunct-commissaris Jan Vinckx. Met enkele kordate woorden en daden brachten zij de massa tot bezinning, waardoor er een soort van gewapende vrede ontstond. Toen arriveerde senator-burgemeester Van Aperen. Hij klom gezwind op het dak van de frietkraam van May Frut en sprak de volgende wijze woorden: 'Mensen, kaimte! Ik ben zojuist verwittigd geweest geworden van wat er hier gebeurd is. Ik zou zeggen: stop met vechten, want er is aan mij medegedeeld geworden dat er in de krantenwinkels van de omtrek nog Hoogstraatse Maanden genoeg zijn!' Op slag stoof het samengetroepte volk uiteen om de omliggende dorpen binnen te vallen. Hoe het daar verder afliep, moet u maar aan de plaatselijke dorpsmedewerkers vragen. Meer bleef in ieder geval verlaten achter en een diepe stilte daalde neer over het Dorp. Een stilte echter voor de echte storm die Meer zal teisteren van zaterdag 6 oktober tot en met zondag 14 oktober. Waar die het hevigst zal zijn, leest u in de bijgevoegde Gouden Gids van Meerkermis, die ons dorpje bijna verscheurde op die gedenkwaardige woensdag 26 september. P

Gouden Gids Meerkermis KERMIS 1990

ZA 6/10

ZO 7/10

MA 8/10

DI 9/10

Flamingo Stars

Fabreros

Travel Sound met DJ Bert Babbelaar

Barbados

weekend

weekend

13.30 u. sjoelbakken. Café: Rich Danny & The Wealth

Zaal: Romeo Spinelli

Café: The Plagiat Beatles

Tent: Disco: Travel Sound + Sound System

Tent: Disco: Travel Sound + Sound Systeni

15.30 u. vogelpik Café: Nonkel Ney's R&B Band

Tent: Desperate Company ± Travel Sound

Tent: Travel Sound

14.00 11 touwtrekken Tent: Vienn + Travel Sound

weekend

weekend

weekend

Give Buzze Band

weekend

De Eiken (De Gruyter) Fortuin (Herrijgers)

Hoekske (Siemons)

-

ZA 13/10

ZO 14/10

Flamingo Stars 14.00 u. paapgooien Nonkel Ney's R&B Band Café: Motowu 90

Mussenakker

(Vzw)

The Sonics

Sebuttershof (V.d.Sanden)

weekend

weekend

weekend

weekend

weekend

16.00 u. vogelpik

Stamineeke (Faes)

Dirty Fingers

Disco: Sjakie De Zwart

Optreden nader te bepalen. rockband

13.30 u. vogelpik Toe Cute

Legal Noise

weekend

-

16.00-18.00 u.: kermisprijskamp Fonne Staepels & 19.30 u.: Quiévrain Silver City Band jokprijskamp Dreamboat Inkom is overal gratis. Hoekske bij Siemons ook open op woensdag 10/10! Victoria (Van Aperen)

28

15.30 u. 16.00-18,00 u.: bakgooien kermisprijskamp Fonne Staepels & Quiévrain Silver City Band Dreamboat

19.30 u. rikprijskarnp


MEER

Neel Vermeiren tot abt gewijd Donderdag 23 augustus was voor de Meerse parochiegemeenschap en zeker voor de familie Vermeiren een feestdag. Op die dag werd Corneel Vermeiren tot abt gewijd van de trappistenabdij Onze-Lieve-Vrouw van Koningshoeven. Deze abtzegening gebeurde door Mgr. J. Ter Schure, bisschop van 's Hertogenbosch, en daarmee werd Neel de vijfde abt van de trappistenabdij in Berkel-Enschot bij Tilburg.

hwiiQhQQr IcI"èr

wand en vloertegels uIcfrr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

aII'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

,//eifsn 'ron karwei' tij•'de een KSAkamp in de Kempen nu ongeveerd dertig jaar geleden.

De plechtige wijding was een nieuw hoogtepunt in het leven van zijn ouders Martinus Vermeiren (79) en Joanna Aerts (77). 'De dienst duurde bijna twee uur, maar was zo mooi en te vlug voorbij,' zegt Joanna. Martinus voegt eraan toe: 'Op zo'n moment voel je hoe de Kerk leeft. Al die biddende en zingende monniken, die verzorgde liturgie, die stralende gezichten en enthousiaste jonge novicen hebben veel indruk op ons gemaakt.' Joanna gaat verder: 'We beleven toch echt gelukkige dagen. We hebben in 1986 onze gouden bruiloft mogen vieren. Ik denk ook terug aan de eremis van Nee! in Meer en nu de abtzegening. En we zijn nog samen gezond.' Na de lagere school en het Klein Seminarie trok Neel naar het Groot Seminarie in Mechelen. Pas op het einde van zijn studies begon hij te denken aan het kloosterleven en juist voor de priesterwijding ging hij in 1963 naar de trappistenabdij 'Maria Toevlucht' in Zundert. In 1974, op zijn 36 jaar, werd hij priester gewijd en kreeg de functie van novicenmeester. Van 1980 tot 1988 was hij patereconoom. Het jaar daarop verving hij de zieke prior van de Achelse Kluis. Nauwelijks terug in Zundert werd Neel gevraagd voor de taak van voorlopige overste van Koningshoeven, waar de abt de leeftijd van 75 jaar had bereikt. Reeds na enkele weken, eind januari, was het duidelijk dat de monniken hem als nieuwe overste wensten. Aan zijn ouders vertelde hij: 'Ik moet weten dat een heel grote meerderheid mij wenst.' En zo geschiedde. Neel, proficiat. Meer is trots op u.LI

biedt u betaalbare kwaliteit! Brassband St.-Rosalia zet winterseizoen in Na enkele maanden van betrekkelijke stilte, komt onze Brasshand weer duidelijk naar buiten. Op zaterdag 6 oktober is er de traditionele fakkeltocht t.g.v. de inzet van de kermis. Om 19.00 uur wordt alles in gang geblazen. Een week later, op zondag 14 oktober, sluit de brass- en drumband dan de kermis weer af met een optocht door het Dorp. De muzikanten krijgen dan een weekend adempauze. Dat is nodig ook, want zaterdag 27 oktober staat in het teken van de 'Play-in'. Dit is een muziekstudiedag die dit jaar wordt ingericht door onze brassband. De deelnemers aan deze muziekmaraton zijn muzikanten uit de maatschappijen van de verbroedering, nl. Meer, Meerle, Rijkevorsel, Loenhout, Wortel en Merksplas. Heel de dag wordt er dus muziek gespeeld en ingestudeerd. De uitvoering van deze muziek gebeurt 's avonds, voorafgegaan door de concerten van iedere vereniging afzonderlijk. U kunt komen luisteren vanaf 18.30 uur in de zaal 'Voor kunst en volk'. Om van hun geleverde inspanningen te bekomen, krijgen de muzikanten van Meer weinig tijd, want op zondag 28 oktober geven zij een concert in Lille. Drukke tijden dus. Daarom op tijd drinken, boys en girls, dan hou je speeksel.L1

KFC Meer-Jeugd voetbalt en kaart Het jeugdcomité van KFC Meer heeft zijn agenda voor het seizoen 90-91 klaargemaakt. Wij geven u een algemeen overzicht. Uiter aard wordt er elk weekend gevoetbald, maar er is meer. Voor Nieuwjaar worden 5 kaartavonden rikken georganiseerd in de kantine ten voordele van de Meerse voetbaljeugd op de vrijdagen 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december. Elke avond zijn er vleesprijzen te winnen en er wordt een eindklassement gemaakt van de beste drie uitslagen. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur en de eerste kaarten worden gelegd om 20.00 uur. Na deze kaartavonden volgt het kerstfeest voor alle jeugdspelers op maandag 24 december. Daarna zijn er weer kaartavonden, maar ditmaal wordt er gejokt op de vrijdagen 11 en 25januari en 8 februari. Hierbij zijn geldprijzen te winnen. U merkt het, een voetbalclub voetbalt niet alleen, op kaartgebied hoef je ze ook niets meer te leren. In ieder geval hoopt men u te mogen begroeten op één of meer van deze activiteiten. El 29


MEER

KWB in het nieuws War de KWF3 betreft, kijken we naar verleden, heden en toekomst. Het verleden. Op zondag 26 augustus was er het jaarlijkse volleybaltoernooi op de gemeentelijke sportvelden aan de John Lijsenstraat. Zon, volk en drank zorgden voor een grandioze sportieve happening met veel ambiance. Op niet minder dan 10 terreinen werd er gepasst en gesmasht dat het een lust was. Bij de heren namen 20 ploegen deel en dit werden de eerste vijf: 1. Rode Lantaarn - Olen; 2. RVC - Rij sbergen; 3. Kapao - Olen; 4. KWB - St.-Jozef 01en . K\\B- \linderhout.

1I 1.1 BYOUTERIE

15

(4

Vrijheid 66,

30

Tel. 0313147253

1.4

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve in fantasiejuwelen lederen riemen haarmode en handtassen

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.

J)usIIIc/ ne/cJ d e n1/i/2cndc da/ne5pluc,: achieraun: clnr: .4n Daenrs - Ann Jacobs - An Deckers. Zittend: vinr: Magd Vermeiren - May Schalk - Kat hieen Sterkens. Ontbreken: Erna Jansen - Anit Jochems - Ria Van Alphen - Suzanne Viskens.

Bij de dames waren er 6 ploegen en die eindigden zo: 1. A - positief; 2. KAV - Minderhout; 3. Familie Rombouts; 4. Chiro - Meer; 5. Drie zwaantjes. Alle deelnemende ploegen ontvingen uit de handen van schepenen Peerlinckx en Verlinden een aandenken en een sporttas. Hoewel een zekere J.V. uit W. opmerkte dat hij liever een rode i.p.v. een blauwe sporttas had ontvangen, heerste er tevredenheid alom. Het heden. Nog meer volleybal. Indien u ook zin hebt om een balletje te slaan, bent u altijd welkom bij de KWB-volleyballers. Elke maandagavond vanaf 19.30 uur oefenen zij in de gemeenteschool aan de Terbeeksestraat. Geregeld spelen zij ook een wedstrijd of tornooi. Als u zin hebt, bent u welkom. Neem dan contact op met Paul Rombouts (315 94 79) of loop eens langs op een maandagavond. De toekomst. Wie de link legt tussen de KWB en de maand november, komt automatisch uit bij de hobbytentoonstelling. Voor de achttiende keer wordt iedereen uitgenodigd om rond Allerheiligen z'nhobby tentoon te stellen in de parochiezaal. Ook verenigingen met hun jaarwerking zijn welkom. Als u interesse hebt, neem dan contact op met ĂŠĂŠn van de bestuursleden van KWB-KAV.0

0

HOOGSTRATEN,

0p zaterdag 18 augustus geloofde Herman Voeten van de Venneweg 14 eerst zijn ogen niet. De kalfjes bleven maar komen. Moeder Koe produceerde zo wat een drieling en zoontje Koen mocht mee op de foto. Proficiat.


OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/MEER, MEERDORP 84. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning te Hoogstraten/Meer, Meerdorp 84, groot 314 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: zit- en woonkamer, gang met trap en keuken; - Verdieping: 3 slaapkamers en badkamer - Berging en zolder. Eigendom is voorzien van dubbele beglazing, cv met mazout. Klein beschrijf mogelijk. KI 26.000. Bezichtiging: elke zaterdag van 16 tot 18 u. of sleutel te bevragen bij John Lijsenstraat 3, tel. 03/3158960, na 14 u. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: - Definitief op dinsdag 2 oktober 1990, om 16 uur in Café 'De Eiken' bij De Gruyter, John Lijsenstraat 36 te Hoogstraten. Alle inlichtingen te bekomen bij de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN LANDHUIS TE HOOGSTRATEN, LODEWIJK DE KONINCKLAAN 323. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen landhuis te Hoogstraten, met vrijstaande garage en tuin, Lodewijk De Konincklaan 323, groot 955 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: Gang met trap, living, veranda met WC, zitplaats en keukentje. - Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer. - Zolder en mansardekamer - 5 kelders. Eigendom is voorzien van water en elektriciteit. Klein beschrijf mogelijk. K.l. 26.670. Bezichtiging: Dinsdag van 18 tot 19u. -Zaterdag van 14 tot 16u. Beschikbaar 1 oktober 1990 mits betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op dinsdag 2 oktober 1990, om 17 u. in café 'Patria', Vrijheid 174 te Hoogstraten. Alle inlichtingen te bekomen bij de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN HANDELSPAND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, DESMEDTSTRAAT 70. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: goed gelegen handelspand te Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat 70, groot 680 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: winkelruimte (42 m 2), hall, keuken (21 m 2), Iiving 32 m2) en W.C. - Boven: 3 grote slaapkamers en badkamer - Verder bergplaats en zolder. Eigendom beschikt over CV met mazout, pidpawater, TVdistributie. Bezichtiging: Sleutel te bevragen Meerledorp 2c te Hoogstraten/Meerle, tel. 03/315 0303. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 9 oktober 1990 en definitief op dinsdag 23 oktober 1990, telkens om 16.30 uur in café 'De wachtzaal' bij Adams-Brosens, Van Aertselaarstraat te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN HANDELSPAND TE HOOGSTRATEN, GELMELSTRAAT 3. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal zonder winstpremie, ten overstaan van Mevrouw Vrederechter van het 2e kanton Turnhout, openbaar verkopen namens de erfgenamen P. Janssens: Een goed gelegen handelspand te Hoogstraten, Gelmelstraat 3, met

45 m. gevelbreedte, groot 95 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers:: winkelruimte, living 1 en 2, keuken, berging, W.C. - Verdieping: drie kamers en zolder boven de berging - Verder; kelder en zolder. Eigendom is voorzien van pidpawater - aardgas. Kadastraal inkomen: 21.000. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging: Zaterdags van 14 tot 16 uur. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 9 oktober 1990 en definitief op dinsdag 23 oktober 1990, telkens om 14.30 uur in 't Hooghuis, Vrijheid 139 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris. .

OPENBARE VERKOOP VAN ALLERLEI MEUBELEN EN HUISRAAD TE HOOGSTRATEN, GUSTAAF SEGERSSTRAAT 22 OP WOENSDAG 17 OKTOBER 1990 OM 9UUR. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal openbaar verkopens namens de kinderen G. Spannenburg-Aerts in de woning te Hoogstraten, Gustaaf Segersstraat 22: Allerlei meubelen en huisraad, zoals o.m. eetkamer, twee dubbele slaapkamers, een eenpersoonsbed en matras, vier antieke zetels en tafel, salon, TV, pick-up met platen, ijskast, diepvriezer, microgolf-oven, wasmachine, gasoven, lusters, vele postuurkes. Delfts blauw, antiek en koper, tin, glas en huishoudgerief, tapijten, gaskachel, kolenkachel, verrekijkers, projector en film-camera met scherm, kodak, bandopnemer, en alles wat er zal bevonden worden. Kontante betaling onmiddellijk na de verkoop.

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WOONHUIS MET TUIN TE RIJKEVORSEL, OOSTMALLESTEEN WEG 81. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Goed gelegen woonhuis met tuin te Rijkevorsel, Oostmallesteenweg 81,groot 651 m 2 Ingedeeld: Gelijkvloers: Hall, 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, badkamer en berging. Boven: drie slaapkamers. Eigendom is voorzien van water, electriciteit, gas en TV-distributie. Beschikbaar: Onmiddellijk na betaling van koopprijs en onkosten. Klein beschrijf mogelijk. Bezichtiging: Woensdag van 18 tot 20 u. - Zaterdag van 10 tot 12 u. ZITDAGEN: Inzet op maandag 8 oktober 1990 en definitief op maandag 22 oktober 1990, telkens om 17 u. in het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. Inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN, GUSTAAF SEGERSSTRAAT 22 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning met garage en tuin te Hoogstraten, Gustaaf Segersstraat 22, groot 387 m 2 Ingedeeld als volgt: - Living, gang met trap, keuken, achterkeuken, badkamer, bergplaats en garage; - Boven: 4 slaapkamers en zolder. Eigendom beschikt over Pidpawater en C.V. Klein beschrijf mogelijk: K.I. 24.830. Bezichtiging: elke zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 2 oktober 1990 en definitief op dinsdag 16 oktober 1990, telkens om 17.30 u. in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaarstraat te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen in het kantoor van de notaris. .

31


lor

SPORTIEF HIERY

Jos Sterkens: 'Rallycross is een feest!' Rallycrossrijder Jos Sterkens uit Minderhout is vijftien jaar aktief in de autosport en heeft een erelijst bijeen gereden om U tegen te zeggen. Zijn grote ambitie ('Belgisch kampioen rallycross worden') zal hij evenwel nog een jaartje moeten uitstellen. 'Ik sta momenteel tweede, maar de titel pakken zit er niet meer in', zegt de autofanaat die zijn nieuwe Fiësta halfweg het seizoen helemaal op punt kreeg. 'Ik verloor in de eerste wedstrijden kostbare punten, maar ben toch tevreden over dit seizoen', aldus de rallycrosser die ook internationaal uitbionk met overwinningen in Valkenswaard en Tsjechoslowakije. Jos Sterkens: 'Rallycross is een feest!' Jos Sterkens is vijfendertig, vader van twee kinderen en gehuwd met Rita Geenen. Hij werkt bij garage Geudens in Meer, heeft een trouwe sponsor (Karcher) en is al vijftien jaar een fervent autosportbeoefenaar. 'In '75 knutselde ik mijn eerste wagen in elkaar, en begon met autocrossen. Vijf jaar lang stapte ik over naar de rallycross en reed met een Ford Escort (1600cc motor) mijn eerste wedstrijden'. Die omschakeling vergde wel een aanpassingsperiode ('veel konkurrentie, en vooral afleren om hier en daar duwtjes te geven'). Toch was Jos Vrij vlug 'ingereden' en begon hij ook wedstrijden te winnen. 'Ik ging meer en meer in het buitenland rijden en behaalde in '83 een vijfde plaats in het Duits kampioenschap', vertelt de rallycrossspecialist. De laatste jaren kwam Jos Sterkens postvatten in het kleine kransje toprijders. 'In 1988 kon ik het kampioenschap niet meer verliezen, maar in Maasmechelen tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen ging het toch nog

fout. Ik maakte een 'spin', moest achteraan terug aansluiten en kon de titel vergeten'. Jos won vijf wedstrijden, was de beste over gans het seizoen en liet zich ook internationaal gelden in gezelschap van de beste toppiloten. 'Vorig jaar werd ik kampioen in divisie 1 in Nederland en derde in het Belgisch kampioenschap', vervolgt Jos zijn wedervaren. Dit jaar pakte hij uit met een gloednieuwe Fiesta Cosworth vier x vier. 'Met drie tot vijf man hebben we daar duizend uur aan gewerkt, zeg maar elk moment mee bezig geweest als het enigszins kon. Het is normaal dat de auto in de loop van het seizoen evolueert. Volgend jaar beschikken we over een nieuwe versnellingsbak, ik heb er dus goede moed in', zegt J05 die enkele taktische richtlijnen meegeeft. 'Een goede start maakt vijftig procent van de eindklassering, inhalen is praktisch onmogelijk en het accelleratievermogen is zéér belangrijk. In drie sekonden van 0 tot 100 km/uur, en topsnelheden tot 140km per uur (na 130m)

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Zoed STREVEN NAAR PERFECTIE zijn geen aardigheid. De drie kwalificatie-reeksen (ook kronoritten genoemd) bepalen de startorde. Uiteindelijk wordt met 16 rijders de finale (A-, B- en Creeks) gereden'. In Arendonk op het befaamde Glosso-circuit reed Jos zich aardig in de kijker (ook te zien op BRT en Veronica's Heilige Koe). 'Ik won de C-finale en werd vierde in de B-finale, wat me uiteindelijk de negende plaats opleverde'. Tegen alle 'cracks' uit het internationale rallycrosscircuit was dit zonder meer een prachtprestatie. Het BK winnen blijft voor Jos Sterkens dé ambitie. 'De wagen staat nu op punt, en heeft niet een turhodruk van 1,5 bar een vermogen van 450 pk. En ik kan altijd nog wat bijdraaien'. Nu volgen nog twee internationale wedstrijden (w.o. Darlington in Schotland met het nationale team) en als afsluiter de Grand Prix van Brandshatch. 'Ik plan volgend jaar ook alle EK-wedstrijden mee te doen. Met de steun van de sponsor en het hele tcam, gaan wc onzc uitcrstc best doen om hierin zo hoog mogelijk te eindigen', besluit de ambitieuze rallycrossrij der.•

Algemene Bouwonderneming

RAATS OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 03131 4.32.24 Jos Sterkens nei zijn Fiesta Cosworth op het vermaarde circuit van Brandshatch in Engeland. 32


spo RT

IfII IL1 L4-______________ ____ ____ ____ ____ d--i ____ 1 _____ _____ _____ HVV op kop! De roodwitten hadden een knappe voorbereiding achter de rug. De bekermatchen brachten de bevestiging van de ruime mogelijkheden van de mannen van Colin Andrews. Prayon verloor op de Thijsakker met 2-0 en eersteklasser SV Waregem werd voor eigen publiek in het verlies gespeeld. Kranten en TV hebben hieraan voldoende aandacht besteed. Niet zozeer het resultaat - een knap werkstuk op zich - doch vooral de manier waarop HVV dit resultaat tot stand bracht, vond men in HVV-kringen belangrijk. Dan kwam de kompetitie: HVV - Aarschot, één van de betere ploegen van vorig seizoen. Aarschot verloor op HVV met 2-0 en kon eigenlijk de roodwitten nooit in problemen brengen. Antonissen en Coomans trapten er elk eentje binnen en Dré Laurijssen hield zijn kooi proper. Op Lyra speelde HVV twee totaal verschillende helfteri. De eerste helft verliep volledig in ons voordeel. Er kwamen drie, vier dikke kansen, doch enkel Antonissen scoorde. Na de rust kwam Lyra in de match en was er voor HVV geluk nodig om overeind te blijven. Toen iedereen zich bij het gelijkspel neerlegde, scoorde Erik De Bie eeh doelpunt dat de overwinning naar HVV deed gaan. Een week later kwam Tilleur naar de Thijsakker om ook zonder punten terug naar Luik te keren. 2-0 In het voordeel van rood-wit! HVV doet van zich spreken. We gaan niet elke wedstrijd winnen, doch HVV speelt dit seizoen zeker een belangrijke rol. Wedstrijden: Iste elftal Zo. 30/09: HVV - Heist 15 u. Za. 6/10: Looi - HVV 19.30 u. Zo. 14/10: HVV - Aubel 15 u. Za. 20/10: Westerlo - HVV 19.30 u. Za. 27/10: HVV - Boom 20 u. (Beker van België) Za. 3111: Hasselt - HVV 20 u. Reserven: Za. 29/09: Heist - HVV 15 u. Vr. 5110: HVV - Looi 20 u. Za. 13/10: Aubel - HVV 15 u. Vr. 19/10: HVV - Westerlo Vr. 2/11: HVV - Hasselt 20 u.

F.C. Meer Voor F.C. Meer is de voetbalkompetitie onder een gunstig gesternte gestart. Olympic Essen kreeg in Meer acht goals te slikken. Hoelang is dit geleden dat we zo'n doeltjeskermis nog eens mochten smaken? Het is in ieder geval hoopgevend voor onze jeugd. Maar na de wedstrijd in Achterbroek kwamen onze jongens van een kale reis terug. De laatste tien minuten werden fataal. Geen paniek! Met de gele kaarten die daar uitgedeeld werden in ons nadeel, zijn we helemaal niet blij. Bij herhaling komen er schorsingen van voort en dit kost jammer genoeg aan de club een heleboel geld. Ook onze andere elftallen zijn aan een nieuw seizoen begonnen en ook zij deden het goed. Vooral onze jongsten maakten een geweldige indruk. Doe zo voort! Programma Zaterdag 6 oktober 10.30 u. Miniemen B - Lentezon A 13.30 u. Miniemen A - Zwarte Leeuw A 15.00 u. Veteranen - Wuustwezel 13.30 u. Zwarte Leeuw B - Preminiemen B 15.00 u. Vrij Arendonk A - Preminiemen A Zondag 7 oktober 15.00 u. Hoogmolen - F.C. Meer 09.30 u. Reserven - Wortel 11.15 u. Juniores - Poppel 09.30 u. Hoogstraten - Scholieren 11.00 u. Hoogstraten A - Knapen

L41

_____ II-

___ ___ ___ I!/ 1 Zaterdag 13 oktober 13.30 u. Preminiemen B - Wortel B 15.00 u. Miniemen A - Minderhout 13.30 u. Minderhout - Preminiemen A 13.30 u. Posthoven A - Miniemen B 15.00 u. Westmalle C - Veteranen Zondag 14 oktober 15.00 u. F.C. Meer - St.-Job 09.30 u. Verbr.Arendonk C - Reserven 09.30 u. Meerle - Juniores 09.30 u. Scholieren - Meerle 11.00 u. Knapen - Meerle Zaterdag 20 oktober 10.30 u. Miniemen B - Vlimmeren A 13.30 u. Preminiemen A - Brecht A 15.00 u. Verbr. Arendonk A - Miniemen A 15.00 u. Lentezon B - Preminiemen B Zondag 21 oktober 15.00 u. Ekeren Donk - F.C. Meer 09.30 u. Reserven - Flandria B 11.15 u. Juniores - St.-Lenaerts 10.00 u. Vlimmeren - Scholieren 10.00 u. Vlimmeren - Knapen Zaterdag 27 oktober 10.30 u. Miniemen B - Verbr. Arendonk A 13.30 u. Preminiemen B - St.-Jozef B 15.00 u. Miniemen A - Oud Turnhout A 15.00 u. Lentezon A - Preminiemen A 15.00 u. Pulderbos C - Veteranen Zondag 28 oktober 15.00 u. F.C. Meer - Gooreind 10.00 u. Vlimmeren B - Reserven 09.30 u. Retie B - Juniores 09.30 u. Scholieren - Oostmalle 11.00 u. Knapen - Oostmalle A

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

'4GT7JTR;T

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

totoolinterieur 33


SPORT

Minderhout V.V. doet het op verplaatsing! De oefenwedstrijden voor de aanvang van de kompetitie gaven toch een redelijke hoop voor het komend seizoen, alhoewel een trainingsmatch nog helemaal geen kompetitietreffen betekent. Op kermiszondag trok M.V.V. naar Wortel en bracht zowaar de twee punten mee naar kermisvierend Minderhout. Op een puntendeling had de thuisploeg zeker aanspraak mogen maken, maar ja, dat is nou eenmaal voetbal. Tijdens het eerste kwartier toonde M.V.V. zich wel iets sterker en schoten van Eddy Peeters en Kurt Vermeiren betekenden toch enig gevaar voor de lokale doelverdediger Bevers. Wortel herstelde dan het evenwicht en naargelang de wedstrijd vorderde, verzoende zich iedereen met een billijk gelijkspel. Dirk Koyen waagde in de 83ste min, echter zijn kans en het grondscherend schot stierf uit in het Wortelse doel. Eindstand: 0-1! Goed begonnen, is half gewonnen! Inderdaad, want die eerste punten meepakken vroeg in de kompetitie betekenen toch heel wat voor het zelfvertrouwen. Met dit vertrouwen ving men de wedstrijd aan tegen St.Jozef. M.V.V. kwam echter nooit in de wedstrijd en het snelle en goed georganiseerde spel van de bezoekers zorgde voor de rust reeds voor een 0-3 achterstand. St.-Jozef nam nadien iets gas terug zodat de thuisploeg iets meer aan bod kon komen, maar zonder succes. Een serieuze nederlaag tegen een superieur bezoekersteam! Het bezoek aan Kalmthout S.K. werd dan weer met een overwinning afgesloten. Heel nipt 1-1, maar twee punten is M.V.V. alleszins rijker! Uitwedstrijden liggen groen-wit wel!!! Programma Zaterdag 6 oktober 13.30 u. Wortel A Preminiemen 13.30 u. Miniemen Vlimmeren A 15.00 u. Merksplas Juniores Zondag 7 oktober 15.00 u. Minderhout V.V. Brecht 09.30 u. Reserven Verbr. Arendonk C 10.00 u. Vlimmeren Scholieren 10.00 u. Vlimmeren Knapen Zaterdag 13 oktober 13.30 u. Preminiemen - Meer A 15.00 u. Meer - Miniemen 15.00 u. Juniores - St.-Jozef Zondag 14 oktober 15.00 u. Zandvijet - Minderhout V.V. 09.30 u. Weelde B - Reserven 09.30 u. Scholieren - Oostmalle 11.00 u. Knapen - Oostmalle A Zaterdag 20 oktober 13.30 u. St.-Lenaarts A - Preminiemen 13.30 u. Miniemen - St.-Jozef A 15.00 u. Halle - Juniores Zondag 21 oktober 15.00 u. Minderhout V.V. - Lentezon 09.30 u. Reserven - White Star 09.30 u. Merksplas B - Scholieren 09.30 u. Zoersel - Knapen

Zaterdag 27 oktober 1330 u. Preminiemen - Hoogstraten A 1330 u. Oosthoven A - Miniemen 15.00 u. Juniores - Vlimmeren Zondag 28 oktober 15.00 u. Nieuwmoer - Minderhout V.V. 09.30 u. Reserven - Meerle 09.30 u. Hoogstraten - Scholieren 11.00 u. Hoogstraten A - Knapen

F.C. Meerle Meerle K.F.C. heeft het seizoen prachtig ingezet. Na de mindergoede resultaten van de oefenwedstrijden tegen Nijlen en White Star was men enigszins ongerust voor de eerste kompetitiewedstrijd, de uitwedstrijd naar Antonia. Het werd een sprekende 0-4 overwinning met twee doelpunten voor Dirk Van Bavel en M. Jochems. Wel wist men in Antonia te vertellen dat het een barslechte match van de thuisploeg was, maar voor onze ploeg was het toch aardig meegenomen. Tegen qostmalle werd het geen kermisoverwinning, maar we moesten ons tevreden stellen met een gelijkspel. Toch een gelukte seizoensaanhef en nu is volhouden eens te meer de boodschap! Wedstrijden Zaterdag 6 oktober 13.30 u. Preminiemen A - Brecht 13.30 u. Hoogstraten - Preminiemen B Miniemen A - St.-Jozef Zondag 7 oktober 15.00 u. F.C. Meerle - Kalmthout Branddonk - Reserven Hoogstraten - Juniores Scholieren - Wechelderzande Knapen - Wechelderzande Miniemen B - Merksplas Zaterdag 13 oktober 13.30 u. Preminiemen A - Wortel 13.30 u. Brecht A - Preminiemen B Miniemen A - Arendonk

Zondag 14 oktober 15.00 u. HaHe - F.C. Meerle Reserven - Oostmalle Juniores - Meer Meer - Scholieren Meer - Knapen Dosko - Miniemen B Zaterdag 20 oktober 13.30 u. Beerse - Preminiemen A 13.30 u. Preminiemen B - Loenhout Beerse - Miniemen A Zondag 21 oktober 15.00 u. F.C. Meerle - Essen Dosko - Reserven Brecht - Jurtiores Scholieren - St.-Jozef Knapen - St.-Jozef Miniemen B - Oostmalle Zaterdag 27 oktober 13.30 u. Preminiemen A - Preminiemen B Miniemen A - Merksplas Zondag 28 oktober 15.00 u. F.C. Meerle - 's Gravenwezel Minderhout - Reserven Wortel - Scholieren Wortel - Knapen Miniemen B - Brecht

Is 3e provinciale te zwaar voor V.N.A.? Na drie maichen heeft VNA eindelijk zijn eer ste puntje binnen. Tegen Minderhout wordt het enige doelpunt pas in de laatste minuten van de match gescoord maar het brengt Minderhout wel de twee puntjes op. Op Maria ter Heide wordt met 2-1 verloren. Zelfs een strafschop kan niet benut worden en 10 tegenstrevers blijken te sterk voor de Wortelse ploeg. Tegen 's Gravenwezel kan Wortel tijdens de eerste helft de nul op 't scorebord houden. De 2e helft geeft een heel andere Wortelse ploeg te zien. Eindelijk wordt de aanvallende kaart getrokken, deze speelwijze brengt VNA op voorsprong. Een paar minuten la-

-

-

-

-

-

-

34

Nieuwe uitrusting voor de reserven van KFC Meerle De reserven van KFC Meerle werden door de CERA van Meerle volledig in het nieuw gestoken. De nieuwe uitrusting werd door kantoorhouder Gust Desmedt plechtig aan de spelers overhandigd. Het moet zijn dat nieuwe kleren vleugels geven, want de eerste wedstrijd in de nieuwe truitjes werd meteen met 6-3 gewonnen. Een taktische tip voor .-4ad De Mos?


SPORT ter komt 's Gravenwezel door een afstandsschot wel op gelijke hoogte, maar het eerste puntje is binnen. De tweede helft tegen 's Gravenwezel laat toch weer het beste verhopen voor het vervolg van de kompetitie. Eens te meer blijkt dat aanvallen de beste verdediging is.. Programma oktober Ie ploeg 7-10: NIEUWMOER - WORTEL 14-10: ANTONIA - WORTEL 21-10: WORTEL - ST.-JOZEF 28-10: WORTEL - MARIABURG Reserven 7-10: Meer - Wortel 14-10: Wortel - Zwaneven 21-10: Poppel - Wortel 28-10: Flandria - Wortel Juniors 6-10: Antonia - Wortel 13-10: Wortel - Halle 27-10: Wortel - Oostmalle Scholieren 7-10: Lentezon - Wortel 14-10: Wortel - St.-Lenaarts 21-10: Oostmalle - Wortel 28-10: Wortel - Meerle Kadetten 7-10: Vrij Zelfde als scholieren Miniemen A 6-10: Verbr. Arendonk - Wortel 13-10: Wortel - Oud-Turnhout 20-10: Merksplas - Wortel 27-10: Vrij Arendonk - Wortel Miniemen B 7-10: Wortel - Brecht 14-10: Oostmalle - Wortel

w

Stan Hoefnagels: 400 m - 55.64 - 6e kogel: 8m13 - 9e Johan Jochems: 800 m - 2.01.9 - le 4x 100 m - 5e (J. Vlamings - T. Horst T. Kooyen - G. v.d.Kieboom) Eddy Jochems: 1500 m - 4.19.2 - 3e Jan Hendrickx: 5000 m - 16.09.5 - 2e 4x400 m - 2e (T. De Backer - J. Jochems G. v.d.Kieboom - S. Hoefnagels) Eindstand: Dames: 5e Heren: 5e

21-10: Wortel - Merksplas 28-10: Lentezon - Wortel Preminiemen A 6-10: Wortel - Minderhout 13-10: Meerle - Wortel 20-10: Wortel - St.-Jozef 27-10: Wortel - Loenhout Preminiemen B 6-10: Wortel - Hoogstraten 13-10: Meer - Wortel 20-10: Wortel - Brecht 27-10: St.-Lenaarts - Wortel Duveltjes 6-10: Wortel - Beerse 13-10: Lentezon - Wortel 20-10: Wortel - Hoogstraten 27-10: St.-Jozef - Wortel

AVN-uitslagen September Schoten (1/9) Interklub Karlien De Backer: 100 m - 14.38 - le speer: 14m98 - 6e Petra Everaert: 400 m - 1.10.50 - 5e Carinde Jochems: 800 m - 3.05.2 - 4e kogel: 5m79 - 8e Martine Persoone: 3000 m - 11.26.7 - 3e Tine Horsten (verspringen): 4m64 - 2e 4x400 m - le (T. Horsten - K. De Backer P. Everaert - M. Persoone) Jan Vlamings: 100 m - 12.01 - 5e speer: 29m32 - 7e Toon De Backer: 200 m - 24.64 - 5e ver: 5m16 - 9e

Johan Jochenis (A VN) winnaar 800 m tijdens de interclubkampioenschappen te Schoten.

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje v.d. maand: Frederik Van der Herten Heilig Bloediaan 265, Hoogstraten

Keuze uit méér dan 200 verschillende model en: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE S GOLDONI S ATCO• STIHL 0 MORRISON . NIBBI S WOLF

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 35


RIJDEN**# -

IS PLEZANT,

•cC

.

-

4URk

0

4

h

L'A

,W o2 m, 00k-,

Streven naar perfektie Garage

-

GARAGE AUTO MOTO -

J. BOGAERTS ROOS -

Geudens B.V.B.A.

alle depannage dag en nacht

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Pl

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Oplossing vorige maand op pagina 38 Horizontaal:

Vertikaal:

graag klaar soort vruchtennat kledingstuk belemmering vak ogenblik boom tijdmaat heerschappij stip rivier in Friesland stadia onmeetbaar getal haringingewand deel v.h. gezicht plezier rotting veer deksel in de steek laten verlaagde toon dun gesneden stuk vlees boomvrucht zandheuvel aanw. vnw. ijle stof deel v.d. bijbel leerrede dieregeluid gehoororgaan jongensnaam recht stuk weg spinnerag roem bloem (mv.) nog eens boom bez. vnw. groot water jongensnaam fijn -

-

-

-

AB

-

-

-

-

-

-

-

GARAGE VAN DER VLIET

-

-

-

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/416542 -

-

-

-

-

-

N.V. GARAGE VAN USSEL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

2, 1

[4

Ç

(

bevel boom mytische figuur familielid ankerplaats koraalbank gesloten roemen vrouwelijke godheid kier gedwee Europeaan bestemming nv. in Spanje bestaat adreskaartje boksterm soezerig proper voorzetsel gespannen fantasiebeeld luiaard deel van Sovjet Unie sluis vrucht (mv.) in zijn levensonderhoud voorzien streep reddeloze dieren Oosterse herberg voertuig buigzaam pers. vnw. bedorven prul toiletartikel snavel stad in Duitsland schrijfkosten vlerk deel v.h. gelaat gang, hol vrucht voorzetsel tap stremsel voertuig -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

44

-

A) Ak

AL.

RRUBti MENEER!

E~was, EEN-was flERE .E 1 E. Ruw u -. ERMEE u u ZEEFJojo j c .••i wasuu u Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

'1

3

-

-

GARAGE HOGA B.V.B.A St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

36

8 9

-

Garage GEERTS

40

Bredaseweg 43 2322 MIN DERHOUT Tel. 03/315.74.65

44

*

13

*

tweedehands wagens alle herstellingen carrosserie

• UUR.. oma' NU... U • ma. EEN. • RIKN &ooms, 1 @ZEER.

L. WOUTERS

41

AS

' RUN EEN EEN Rs INn Rooms NRR E .RUU UUR 'Rum '. m MEEM- u..RRiva


Burgerlijke stand

L2 n:i

1(

~

HALVE EEUW GELEDEN

Geboortes

Even lachen

Vreemdeling: 'Waarom liep de juf-

:

-

30 juli: Ronald, zoon van Luc Vermeiren en Anna Van Aperen, Meerseweg 157, Meer. 1 augustus: Geert, zoon van Marc Snoeys en Anne-Marie De Clerck, Worteldorp 4, Wortel. 8 augustus: Ben, zoon van Frans Leenaerts en Helena Mattheussen, John Lijsenstraat 46a, Meer. 9 augustus: Maud, dochter van Marc Van Gompel en Karine Aertsen, Minderhoutsestraat 1, Hoogstraten. 13 augustus: Nick, zoon van Luc Verhoeven en Sylvia Vermeiren, Moerstraat 22, Hoogstraten. 14 augustus: Ashley, dochter van Frank Van de Vyver en Linda Spannenburg, Ge!meistraat 69, Hoogstraten. 23 augustus: Geert, zoon van Jan Hoet en Anny Aerts, Polder 6, Wortel. 27 augustus: Evelien, dochter van Rony Boonen en Martine Bevers, Castelréweg 13, Minderhout. 29 augustus: Kelly, dochter van Roger Embrechts en Marleen Lambregts, Lokbosstraat 16, Meer.

Huwelijken

frouw zoo haastig weg toen ik binnen

Oktober 1940 Kerkelijke berichten Groote noveen ter voorbereiding van den feestdag der H. Theresia van het Kindje Jezus. Eiken avond te 6.30u lof en samenzang,

waaronder rozenhoedje en gebed tot de H. Theresia van het Kindje Jezus, om door haar machtige voorspraak spoedig den vrede te bekomen. Den eersten dag der noveen, voor het lof, uitdeling van het prentje met de gebeden der noveen. Donderdag, 3 oktober: Feestdag van de H. Theresia. 's Avonds: 6.30u: Heilig Uur, waaronder gebed tot de H. Theresia. Daarna wijding en uitdeling van de gewijde roosjes van de H. Theresia. Dagelijks relikwie der H. Theresia na al de goddelijke diensten en na het Lof. 14 augustus: Luc Meyvis, Lindendreef 23, Hoogstraten en Reinilde Voet, Vooraard 5,

Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 2, Hoogstraten.

Huwelijken

17 augustus: Bruno Van de Wide, Jules

3 augustus: Herwig Geets, Lod. De Konincklaan 329, Hoogstraten en Godelieva Aerts, Hoogeind 15, Meer. Nieuw adres: Rooimans 38c, Wortel. 4 augustus: Daniël Van Hees, Opstal 6, Rijkevorsel en Vera Mathysen, Meerdorp 65, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 65, Meer. 10augustus: Geert Moelans, Lindendreef 41, Hoogstraten en An Torfs, Renier Sniedersstraat 4, Beerse. Nieuw adres: Verbindingsstraat 25, Turnhout. 10 augustus: Willy Martens, Achtel 69, Rijkevorsel en Godelieva Braspenning, Dokter Gommersstraat 5, Meerle. Nieuw adres: Minderhoutdorp 23, Minderhout. 10 augustus: Dirk Herihogs, Brechtseweg 180, Wuustwezel en Godelieve Hermans, St. Lenaartsweg 23, Hoogstraten. Nieuw adres: Vaartstraat 77, Brecht. 11 augustus: Luc Vinkx, Groot Eyssel 68, Meerle en Gerda Chnistiaensen, Minderhoutsestraat 71, Minderhout. Nieuw adres: Grote Plaats 9, Wortel. 11 augustus: Patrick Meyvis, Lessiusstraat 84, Brecht en Els Koyen, Maaihoek 5, Meer. Nieuw adres: Terbeeksestraat 28a, Meer. 11 augustus: Jozef Vorsselmans, Tienpondstraat 14, Wuustwezel en Veerle Verboven, Van Aertselaerstraat 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 59, Hoogstraten. 14 augustus: Bert Van Hemelen, Heilig Bloedstraat 10, Hoogstraten en Leentje Bresseleers, du Boislei 102, Brasschaat. Nieuw adres: Schansstraat 45, Brasschaat.

Steursstraat 16, Deurne en Hildegard Roos, Donckstraat 28, Meer. Nieuw adres: Jules Steursstraat 16, Deurne. 17 augustus: Rudi Braspennincx, Hendrik Schoofsstraat 26, Brecht en Volanda Jansen, Meerseweg 177, Minderhout. Nieuw adres: Hendrik Schoofsstraat 26, Brecht. 17augustus: Rolf Foesenek, St. Jacobsstraat 19, Nw. Ginneken en Wilhelmina Graumans,

binnen kwam?' Barbiersleerling: 'De juffrouw kan geen bloed zien, meneer.' Een man verpandde zijn glazen oog voor een flesch cognac. Toen hij die ieegdronk, zag het met het ééne oog dubbel. -

Rantsoenering

De landbouwer die melk op zijn hoeve aan de verbruikers verkoopt, moet de volgende lijst aanleggen: naam en adres van kooper en verbruiker, hoeveelheid verkochte melk, rantsoenzegels. De voort brenger van broodgraan, rogge en tarwe, bestemd voor de menschenvoeding, is tegenover de staat tekenplichtig van zijn oogst. Diegene die voormelde granen aan de dieren zou voederen, zal streng gestraft worden. Bron: Gazet van Hoogstraten -

-

25 augustus: Marc Van Baelen, Booischotseweg 18, Hulshout en Marie-Jeanne Ameloot, Buizeistraat 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Deken Lauwerysstraat 9, Hoogstraten. 31 augustus: Boudewijn Hendnickx, Ulicotenseweg 27, Meerle en Linda Van Boxtel,

Langstraat 9, Meerle. Nieuw adres: Lindendreef 16, Hoogstraten. 31 augustus: Walter Claeys, en Soon Ae Je-

on, Vrijheid 192, Hoogstraten. 31 augustus: André Hendnickx, Beemden 2, Minderhout en Karine Henthogs, Heesbee-

kweg 20, Rijkevorsel. Nieuw adres: Handelslei 188, St. Antonius Zoersel.

-

Donkakker 60, Meer. Nieuw adres: Hoogeind 3, Meer. 17 augustus: Luc Jansen, Postweg 4, Hoogstraten en Christel Herreinans, Kerkstraat 19, Meerle. Nieuw adres: Donkakker 43, Meer. 18 augustus: Patrick Boudewijs, Groot Eyssel 6, Meerle en Els Meeuwesen, Poeleinde 43, Wortel. Nieuw adres: Groot Eyssel 6, MeerIe. 18 augustus: Patrik Lambrechts, Loenhoutseweg 40, Hoogstraten en Miranda Vorsselmans, Achtel 67, Rijkevorsel. Nieuw adres: Loenhoutseweg 38a, Hoogstraten. 24 augustus: Eddy Sterkens, John Lijsenstraat 41, Meer en Claudia Van Mieghem, Pieter de Nefstraat 6, Turnhout. Nieuw adres: Pieter de Nefstraat 6, Turnhout. 25 augustus: Tony Janssens, Heuvelstraat 12, Hoogstraten en Sandra Hemjgers, Industrieweg 13, Hoogstraten. Nieuw adres: Meerseweg 5, Meer. 25 augustus: Hendrik Boudewijns, Paddegracht 1, Meerle en Maria Vermeiren, Hal 19, Minderhout. Nieuw adres: Paddegracht 1, Meerle.

0 verlijdens 28 juli: Petrus Govers, 006.08.1934, ongehuwd, Meerledorp 29, Meerle. 3 augustus: Anna Niehuis, 013 . 02 . 1910, weduwe van Hendrik Durant, Stnijbeekseweg 51,

Meerle. 3 augustus: Jan Spannenbung, 019061940, ongehuwd, Gustaaf Segersstraat 22, Hoogstraten. 9 augustus: Connelius Michielsen, 013021921 ongehuwd, Heimeulenstraat 19, Meerle.

13 augustus: Karel Geets, 007 . 09 . 1911, weduwnaar van Clementina De Caluwe, Vrijheid 50, Hoogstraten. 27 augustus: August Van Opstal, 007101907, echtgenoot van Regina Van Leuven, Meerseweg 75, Meer. 29augustus: Emma Jennes, 017 .07.1923, ongehuwd, Gelmelstraat 60, Hoogstraten. 31 augustus: Maria Janssens, 00608.1903, weduwe van Frans Geerts, Kapelweg 4, Meerle. 37


AGENDA

Op stap in...

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

'De Posthoorn'

FRITUUR

Café

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café

-

frituur

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten Taverne - Restaurant IJssalow

.rouwersuis 11

Van Aertselaerplein. 16 2320 Hoogst raten Tel. 0313143245 Geopend vanaf 11 uur Din.sdagavond en woenndag gesloten Troiteurdien.st

Café

. discobar

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53 FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Musseriakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

38

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

HOOGSTRATEN

Patria

EETHUIS

"DE EIKEN"

voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

-

Zaterdag 29 september: OPEN DEUR in de ateliers lagere graad van IKO van 9.30 tot 11.30 uur. Zondag 30 september en maandag 1 oktober: MISSIEFEEST in zaal Pax met tentoonstelling, tombola en andere attracties. Maandag 1 oktober: OPEN DEUR in de ateliers middelbare en hogere graad van IKO van 18.30 tot 22 uur. Nog tot zondag 7 oktober: retrospectieve FOTOTENTOONSTELLING van Fotogroep 't Slot in het Ostmuseum. Geopend op ma-dido van 10.15 tot 16.30 uur, tijdens het weekend van 14 tot 17 uur. Woensdag 10 oktober: 'Humor in de muziek' door Jan Coeck in het auditorium van het seminarie om 20 uur, georg. door het Davidsfonds. Zaterdag 13 oktober: Tweede AKTIEDAG FIETSPADEN NU met in de namiddag vertrek van groepen fietsers uit alle deelgemeenten naar Merksplas. OPTREDEN van de Marckriver NO Jazzband om 21 uur in de refter van de Land- en Tuinbouwschool. Zondag 14 oktober: Jaarlijks EETMAAL van Kon. Fanfare St. Catharina in zaal Pax. Dinsdag 16 oktober: FEESTVERGADERING met verkiezing van het nieuwe bestuur van KVLV om 14 uur in zaal Pax. Vrijdag 19 oktober: WALTER VAN DEN BROECK te gast in de centrale bibliotheek om 20 uur. KONSERT door het Nieuw Belgisch Kamerorkest o.l.v. Dirk Vermeulen om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker, ingericht door Kunstkring Spijker. Zondag 21 oktober: TOEREN TUSSEN TORENS. Geleid bezoek aan alle kerken van de gemeente. Van 11 tot 18 uur. Inschrijven vanaf 10 uur bij de Dienst voor Toerisme in de raadskelder van het stadhuis. Zondag 28 oktober: BOERENEINDEKERMIS.

MEER Zaterdag 6 oktober: FAKKELTOCHT van de Brassband bij de inzet van de kermis, vanaf 19 uur. 7, 8, 9 en 13 en 14 oktober: MEER-KERMIS. Op zondag 14 okt. OPTOCHT van de Brassband vanaf 14 uur. Zaterdag 21 oktober: OPEN DEUR HONDENCLUB 'De Trouwe Waker' in De Eiken van 14 tot 17 uur.

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Zaterdag 27 oktober: MUZIEKAVOND ingericht door de Brassband met medewerking van de muziekmaatschappijen uit het omliggende. Vanaf 18.30 uur in de Zaal voor Kunst en Volk.

MEERLE Zaterdag 6 oktober: ORIËNTATIEWANDELING, georganiseerd door Vakantiegenoegens. Zondag 14 oktober: OPEN DEUR in de BRANDWEER KAZERNE ter gelegenheid van 10 JAAR DIENST 100 met diverse demonstraties.

WORTEL Zaterdag 6 oktober: WANDELTOCHT in Wortel-Kolonie ter gelegenheid van de Kempendag. Vertrek aan het Casino. Zaterdag 13 oktober: VERRASSINGSPARTY in het Slot.

SPORT E.N. SPEL Kaarten Meer: Kaartavond RIKKEN in de kantine van FC Meer, vanaf 19 uur op vrijdag 26 oktober. Wortel: kaartavond voor RIKKERS en JOKKERS op vrijdag 26 oktober, in de kantine van VNA, inschrijven vanaf 19.30 uur.

Oplossing: vorige maand

çri a •iziri. n. irrirriri _ffl tflIflflE1 :0. .flflElL!lNtl rmnrici - bLits 120r1323 fl 1fl]

-

n& iimniri. 131.113 Q_ _]. El fl fl niimrn nnnciii N .fl .I@. JÎ fl ,F nrpi nr,ni mes ninnr :rr1nr9I nnrrini . !irarlri!fl fl .1flfflI]. 11 El [IIIf] ] _nniir o u. ,


AGENDA ICARUS bveme Feeszaa1

\ Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

/

SNACK- en PIZZABAR

'

k

Tel. 03;314.38.11 Hooqstraten Geimeistraat 2 (af c-resraurant

DEGRENS Strjbeek 16 Nleerle Tel. 3159107 vanuit Nederland

09-3213 S9 107

Bingo Meerle: Bingo-avond van de fanfare St. Cecilia in het parochiecentrum om 19.30 uur, op zaterdag 6 oktober.

Kegelen Meerle: Vrije Kegelprijskamp van de Volksvrienden in Kerkstraat 25, op 13, 14, 20, 21, 27 en 28 oktober.

Volleybal Meer: Elke maandagavond vanaf 19.30 uur aan de gemeenteschool in de Terbeeksestraat. Organisatie KWB. Wie mee wil doen, contacteert 315.94.79.

Volksdans Hoogstraten: Volksdans door KVLV op woensdag 3 oktober om 13.30 uur in de Pax.

INFO EN VORMING Hoogstraten Dinsdag 2 oktober: BAKKURSUS brood en broodjes om 20 uur in Widar te Zondereigen, ingericht door Velt Noorderkempen. Woensdag 3 oktober: VOLKSDANS door KVLV om 13.30 uur in zaal Pax. Dinsdag 9 oktober: SCHILDEREN OP ZIJDE, 6-delige lessenreeks van KVLV om 13 en 19 uur in zaal Pax. KULTUUR JE MOET HET MEE MAKEN van KAV om 19.30 uur in zaal Pax.

BAKKURSUS pizzabodem en hartige taart om 20 uur in Widar te Zondereigen, ingericht door Velt Noorderkempen. Donderdag 18 oktober: 'Zinvolle seksualiteit, een etisch Model voor het AIDS-tijdperk' door hoogleraar Roger Burggraeve om 20.00 uur in het auditorium van het Seminarie, een Organisatie van DEWEVO en Davidsfonds. Maandag 22 oktober: Kennismakingsavond LEESGROEP om 20 uur in de centrale bibliotheek. Dinsdag 23 oktober: Eerste les Hardanger BORDUREN, 5-delige lessenreeks van KAV om 19 uur in zaal Pax.

4GÏTPT HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOG ST R AT EN

Humor in de muziek Muziek i.s communicatie: componisten en muzikanten delen iets mee aan de luisteraar. Vreugde, verdriet, eenzaamheid,... maar ook ironie, zelfspot en humor. Jan Coeck, die docent is aan het gerenommeerde Lemmensinstituut en reeds in vele afdelingen te gast was met 'Luisteren in de stilte', selecteerde humoristische hoogstandjes uit de muziekgeschiedenis en voorziet ze van spitse commentaar. Eén programma waarin een vrolijke noot letterlijk en figuurlijk nooit ver weg is. En waarin het publiek meelacht op de golven van muziek. Voordrachtgever JAN COECK tracht de muziekliefhebbers te initiëren in het muziek beluisteren en hij zal de klassieke muziek vanuit een andere hoek bekijken. Hij componeerde ook enkele werken voor koor en orkest en de creatie van zijn compositie 'Om wat misdaan wordt' werd uitgevoerd door koor en orkest van het Lemmensinstituut en uitgezonden door B.R.T.-3. Tevens is hij medewerker aan diverse muzikale producties van B.R.T., Vlaams Nationaal Zangfeest en ook vaste begeleider en arrangeur voor de Bob Boonsingers met wie hij de Davidsfonds-CD 'Schoner dan de dagen' opnam. Jan Coeck komt naar Hoogstraten terug op woensdag 10 oktober om 20 u. in het auditorium van het Klein Seminarie op uitnodiging van het Davidsfonds. Aanbevolen aan alle muziekliefhebbers.0

ROMA 't SLOT WORTEL Çt

* donderdag * vrijdag zaterdag * zondag

Openingsuren: 20.30-24.00 u. :20.00- 1.00u. :19.00- I.00u. : 14.00-19.00 u.

:

RADIO CON TINU (FM 105.4) Het cafe voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264 Ook op woensdag.

'

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

Zinvolle seksualiteit Een ethisch model voor het AIDS-tijdperk door hoogleraar Roger BURGGRAEVF. om 20 u. in het auditoriunl van het Klein Seminarie te Hoogstraten op donderdag 18 oktober 1990. In onze tijd heeft het seksuele zijn taboekarakter verloren. De gevolgen hiervan blijven tot op heden een raadsel. Toch houdt dit in dat we ons vandaag op een kruispunt van wegen bevinden. De seksuele (r)evolutie biedt kansen maar ook risico's. In onze onzekere tijd loopt het seksuele gevaar te verschijnen als een tijdverdrijf, goedkoop en binnen handbereik. Het is dan ook niet zo eenvoudig de juiste weg naar een zinvolle seksualiteitsbeleving te vinden. R. Burggraeve, hoogleraar seksuele ethiek, reikt tijdens zijn voordracht de nodige inzichten aan om zelf een menswaardige en christelijke geïnspireerde verantwoording in verband met een zinvolle seksualiteitsbeleving te kunnen waarmaken. De toegangsprijs bedraagt 100 fr. voor volwassenen en 50 fr. voor jongeren. Een organisatie van de Dekanale Werkgroep Vorming en de Davidsfondsafdeling Hoogstraten. •

Fietspaden NU zaterdag 13 oktober 39


• (lui

Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

v

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

RIJKSWACHT: 314.50.08

HUISDOKTERS -

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Eddy BLOCKX

APOTHEKERS

Verzekeringen Leningen

E13

Gelmelstraat 83

2320

Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W 00

Indoor tennis squash

snooker Tennisclub d.e. VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink ± kopeiwerk -

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

-

-

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Weekend van 30 september: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. te!. 315. 82.2 1. Weekend van 7 oktober: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 3 14.31. 66. Weekend van 14 oktober: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02. Weekend van 21 oktober: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 3 14.45.55. Weekend van 28 oktober: DR. F. DE CLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 3 15 .84.54.

Tel. 03/314.34.37

40

--------

Tel. 03/3 15 76 26

Van 28 september tot 5 oktober: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. JozefRijkevorsel. Tel. 312.12.20. Zaterdag 29 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 5 tot 12 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 12 tot 19 oktober: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62 .25. Zaterdag 13 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 19 tot 26 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 26 oktober tot 2 november: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdag 27 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.

TANDARTSEN 29 en 30 september: F. DE SCHEEMAEKER, Romrnensstraat 5, Meer. Tel. 315.80.01. 6 en 7 oktober: P. FLAMANT, Baan 174, Ravels. Tel. 014/65.58.35. 13 en 14 oktober: T. GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse. Tel. 014/61.49.99. 20 en 21 oktober: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel. Tel. 314.31.91. 27 en 28 oktober: H. STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten. Tel. 314.45.56.

Het volgend nummer van DE HOOGSTRAATSE MAAND mag u verwachten op 31 oktober. Medewerkers, verlies u niet in herfstig gemijmer maar lever tijdig uw kopij af: woensdag 17 oktober.

centrale verwarming sanitair -

• JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. t

TeI.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

-

NOORDEAKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rij kevo rsel Tel. 03/314.73.00

3STl NG,, MARC VANLUFFELEN T.L 031 514 75 7

VRIJHEID 29