september 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 65 SEPTEMBER 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Vlaamse moeder-overste van de 'Duitse nonnen' Zomer 90: Weinig ergernis

Veel wespen

na Nieuw café

Zuster Annette (Joanna Hermans)


LUIM

=Cn n&JL)

Urban(us) Dans(t de) Quad(rille) Het Slim Buroke vzw

Het Slim 6urokevz'

DHM: We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar de 'eminence grise' van De Hoogstraatse Maand, Albert Vorstenbosch, moet ook jong geweest zijn. Bij ons bezoek op 't Schoorbeek, maandag 30juli, zat Albert in het foto-album te bladeren. Prachtige foto's, allemaal. Af en toe toont Albert een foto aan Sebastiaan, zijn vriendelijke hond. Die houdt met geveinsde interesse af en toe het hoofd schuin. Wij mogen haast niet meekijken. Albert heeft zijn geloof in de mensheid verloren, zo lijkt het wel. 'Zie Bas, dat ben ik in mijn 2de levensjaar. Of moet ik zeggen: dat wâs ik?' DHM: Komkom, ALbert. Zo moogt ge niet praten hé. Of ge wordt vanzelf oud. Albert Vorstenbosch: (melancholiek) Ik ga het nog geloven, jong. Maar ik denk dat ze een mens oud maken. Neem nu gisteren. Ik was aan 't fietsen en ik kom door Meer gereden. Ik hoor al van 'wijd' muziek. Ik denk: daar is 't zeker Vlaamse kermis. 't Was goed weer en ik had tijd en ik zeg: ik ga eens kijken. Allemaal 'jonk volk'. Gedomme ja, da's Akkerpop. Ik had er al dikwijls van gehoord van Jan van ons Lea. Ik was er wel niet op gekleed maar ik ging toch maar eens dichterbij kijken. Ik slef, gelijk iedereen, notabene!, naar de ingang. Maar houd u vast: ik mécht niét betlen. Want

'Vaava mag zo wel zo wel eventjes binnen gaan zien. ' En of Vaava niet te dicht naar 't podium wil gaan want het kan er vandeeg hard klinken. En of Vaava toch een bonneke wil voor een 'Steralleke'. En dat de 'pissijn' daar rechts is. Hoedanook, met de meest 'koele' blik negeer ik die oudmakerij en stap zo hip mogelijk naar binnen.

DHM: Albert op Akkerpop? Albert Vorstenbosch: Begint gij ook, ja? Ik zal u meer zeggen, manneke, ik vond dat daar nog ferm plezant ook. D'r was daar juist een jazz-ke van Holland bezig: Urbanus Danst de Quadrille, noem ik ze, want de echte naam kan ik niet goed onthouden. DHM: Urban Dance Squad! Albert Vorstenbosch: 't Is al gelijk. In ieder geval, 'meugelijke kwaanten'. En al die jonge gasten mochten mee op 'den theater' en dan lieten ze zich zo terugvallen in 't volk. 'Neig' om af te zien. Awel, ik moest mezelf tegenhouden of ik was mee op 't podium gekropen. En Piet-Jan maar proberen die gasten weg te jagen. Maar van de 'voorzanger' mochten ze blijven. Zoiets ziet ge toch niet elke week in Meer, ommes? En dan op 't laatst liet 'ie zijn gat aan 't publiek zien. Awel

ik vond dat heel ferm. Ik moest daar echt mee lachen. Op zo'n moment moet ik denken aan de mensen van 'mijne leeftijd'. Die zitten dan in de '14 billekes' te wiebelen op 'Daar bij die Molen'. Dat heb ik al 100 keren moeten meemaken. Maar hier ziet ge eens iets vers. Zoiets heb ik nog 'vanzeleven' niet gezien. DHM: Zijt g'r lang gebleven, Albert? Albert Vorstenbosch: Er was nog een Engelse zanger met een gitaar. Niet slecht. Ik kende er zelfs een paar 'airkes' van. Maar zo met alleen maar een gitaar, dat was precies nogal dunnekes. DHM: Albert jong, ge wordt nog een kenner. Albert Vorstenbosch: Niet spotten, hé gastje. Op 'Alle Venten Zijn Leugenaars', maar dan in 't Engels, stond ik zo een beetje mee te 'kwikkelen', komt daar zo'n stuk Hollandse zatlap op mij af: Hé opa, leuk dansje, joh! Toen ben ik maar weggegaan. Het werd al stilletjesaan donker en ik moest nog een eindje met de 'velo'. En dan zie ik daar die honderden auto's staan en dan denk ik: Wié is er hier jong? DHM: Jamaar, Albert toch! Albert Vorstenbosch: En daarom dat ik nu door mijn foto-album mijn jeugd nog eens bovenploeg, zie.

(Wendt zich tot Sebastiaan en toont nogmaals zijn kinderfoto): Zie, Baske, ondertussen heb ik honderdenkeren 'een' Akkerpop gezien. Maar 't gaat al voorbij. Gij hebt daar geen last van, hé. •

bv.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 DMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-32431 17-49 veraniw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Jaren '30: Albert op het Klein Seminarie (onderste rij, tweede van rechts). 'Stagediven met E.H. Remi Lens'.


utouw in de moond 'Wat voor doel hebt ge hier in Mariaveld?' Wie vroeger over Mariaveld sprak, dacht bijna automatisch aan het 'Duits nonneke' dat zo kordaat een autostop kon afdwingen en zich bepakt en gezakt aan het klooster in Minderhout liet afzetten. Met de verdwijning van zuster Lydia uit het straatbeeld is ook de naam Mariaveld bij velen in de herinnering weggezakt. Toch leven hier nog steeds 8 zusters van de missieorde 'Koningin der Apostelen' bijna als 'de laatsten der Mohikanen' van wat eens een grote kloosterorde van wel 150 paters, broeders en zusters was. Zij zijn de laatste geestelijke erfgenamen van een bewogen stukje DuitsOostenrijkse geschiedenis in Minderhout. De meesten hebben nog steeds de Duitse of Oostenrijkse nationaliteit en de omgangstaal is al bijna een eeuw lang het Duits. Doch sinds 9 jaar is de Vlaamse zuster Annette, of in de wereld Jeanne Hermans, overste van deze kleine gemeenschap van overwegend oudere zusters. Na 6 jaar werk in de missie in IndiĂŤ zag zij hier haar jeugdwens gestrand. Maar de hoop blijft leven ooit nog terug te keren. Vijf jaar geleden werd in de toenmalige 'De Hoogstraatse Gazet' uitvoerig de geschiedenis van dit Mariaveld neergeschreven. Vandaag kijken we met zuster Annette even terug in het leven van Jeanne Hermans en snuiven we de sfeer op in een klooster waar de tijd langzaam maar zeker voorbijtikt. Een kwajongen, maar al vroeg sociaal en religieus bewogen

Zuster A linelte, ,noeder-overste.

van te schrikken. Van haar had men dat blijkbaar toch niet echt kunnen denken. 'Ik was immers een echte kwajongen vroeger' voegt ze er lachend aan toe. Met de uitdrukkelijke wens naar de missies te vertrekken, schreef Jeanne zich in voor de verpleegstersschool te Duffel. Verpleegsters kan men immers overal gebruiken. Deze sociale interesse die zij, zoals zij zegt, van thuis heeft meegekregen, hield haar zo in de ban dat zij zelfs tijdens haar studies in Duffel met

Zuster Annette werd in 1931 in Herentals geboren. Haar eigenlijke naam is Jeanne Hermans. Deze familienaam is Vrij gekend in Herentals daar de vijf gebroeders Hermans hier als eersten een garage hebben opgericht

dromen. Want ondanks het vele werk bleef de familie toch centraal staan. Bijna alle zondagen werden de reklamepanelen van de wagen van de wasserij gevezen en trok de familie er op uit. Als zij op twaalfjarige leeftijd een operatie moet ondergaan komt zij in kontakt met de

Zuster Annette als verpleegster in Duffel.

De fwnilie 1-ler,nans in Herentals omstreeks 1940 (links: Jeanne).

en deze naam nog steeds verbonden is met de huidige Ford-garage. Haar vader echter stapte uit de zaak en richtte de wasserij 'De Lelie' op. Door het werk in de wasserij was het leven in de familie Hermans nogal strikt geregeld en hoewel vader Hermans streng was, meent zuster Annette dat ze zich geen schoner jeugd had kunnen

zusters van het ziekenhuis en zo groeit bij haar geleidelijk de interesse om in het klooster te gaan en naar de missies te vertrekken. Ook de persoonlijke kontakten met sommige zusters Franciscanessen van Herentals waarbij ze school liep, hebben dit idee meer en meer versterkt. Wanneer ze dan later de definitieve stap zet, blijkt haar omgeving er toch nog erg

de Spekpater zou hebben willen meegaan toen die in de school kwam spreken. Maar het lot stuurde haar een andere weg op, ni. naar Mariaveld te Minderhout, want tijdens het tweede jaar in Duffel werd zij ziek en werd via de ziekenkas voor een rustperiode naar de Walen verwezen. EĂŠn dag voor het vertrek krijgt zij het bericht dat er in dit rustoord brand was


INTERVIEW uitgebroken en dat het geplande verblijf niet kon doorgaan. Op voorstel van de ziekenkas komt zij tenslotte in Mariavcld terecht. Zij schrijft zich in voor twee maanden, en geen haar op haar hoofd zal er toen aan gedacht hebben dat zij nu, bijna 40 jaar later, als moeder-overste het wel en wee van deze kleine kloostergemeenschap zou mee bepalen.

ZAKENKANTOOR

2

i

Een jeugddroom Hoewel zij in het begin een tegenkanting in zich voelde tegen deze orde verplichtte zij zich om hier die twee maanden voorgeschreven rustperiode uit te zitten. Doch geleidelijk aan begon die geest in het klooster haar zo erg aan te spreken dat zij er niet meer weg wilde. Vooral de sfeer van armoede en het ideaal van de zusters waarbij alles in het teken stond van de missies in Indië, lieten haar niet meer los. Ze wilde dan ook toetreden tot deze kloostergemeenschap, maar de reaktie van thuis was niet zo positief. Welke ouder ziet er nu graag zijn dochter in het klooster gaan? Toen bestond immers nog de idee 'als ze binnengaat, zijn we ze voorgoed kwijt'. Ik mocht dan van mijn ouders niet toetreden alvorens ik 21 jaar was. Op 18december 1952 werd ik 21, en op 19 december ben ik vertrokken naar Wenen voor mijn noviciaat, aldus zuster Annette. Na het afleggen van haar geloften volgt zij de verpleegstersschool in Oostenrijk en werkt daarna gedurende 18 jaar in een hospitaal te Wenen. Hierna is zij nog drie jaar werkzaam in Duitsland in de ambulante verpleging van Caritas, te vergelijken met het Wit-Gele Kruis bij ons. Al die tijd vertoeft zij als enige Belgische temidden van vooral Duitse en Oostenrijkse zusters. Wanneer er plotseling een zuster op verlof uit Indië bij een ongeval om het leven komt, wordt zuster Annette de kans geboden om in haar plaats naar Indië te vertrekken. Hiermee gaat dan eindelijk haar jeugddroom in vervulling. Zes jaar lang werkt zij in een melaatsencentrum maar tot haar spijt wordt zij kort daarop door de generale overste teruggeroepen en gevraagd om overste te worden van het klooster te Mariaveld. Nu, negen jaar later, is zij zopas herbenoemd voor een nieuwe periode van drie jaar als moeder-overste te Minderhout. Hierdoor ziet

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

VERZEKER IN GEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. zij wellicht haar laaste kans om ooit nog naar de missies terug te keren wel definitief in rook opgaan.

Het wel en wee van Mariaveld De kloostergemeenschap in Mariaveld heeft de invloed van de tijd niet kunnen weerstaan. De groep is klein geworden en de meesten zijn al oude zusters. Van de acht resterende zusters zijn er twee meer dan 80 jaar oud. De oudste is 84. De jongste van het gezelschap is zuster Annette. Zij is 59 jaar en de enige Belgische. Er is nog één Italiaanse zuster en de anderen hebben ofwel de Duitse ofwel de Oostenrijkse nationaliteit. Dit laatste is wel een serieus nadeel daar deze Oostenrijkse zusters niet in aanmerking komen voor een bestaansminimum. Maar de soberheid is een deugd in Mariaveld en met Gods hulp maken de zusters zich geen zorgen. 'Neen', zegt zuster Annette, 'wij maken ons geen zorgen. Niemand weet hoe deze gemeenschap zich gaat ontwikkelen. Wij hadden pas twee zusters vrijgemaakt om de oudsten onder ons te verplegen of één van deze twee krijgt een 'attaque' en is nu zelf zwaar verplegend.

Tweewieler Racing Center

BEGRAFENISSEN

D. VERHEYEN

JORIS

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen

/

TEL.: 03/31 5.91 .77

Il'll'

AN Er zijn heel wat inkomsten weggevallen omdat we vanaf dit jaar geen gasten meer aannemen. Wij zijn geen huis voor herstellenden meer. Dat kunnen wij niet meer aan. Wel hebben we nog 5 mensen permanent bij ons. De oudste hiervan is mijn moeder. Ze is momenteel 90 jaar. De jongste is 57 en verblijft al 17 jaar bij ons. Wij zouden eventueel nog 2 of 3 dames willen bijnemen. De bungalows in de tuin staan leeg en die zouden wij graag willen verhuren, maar dan op jaarbasis. Tot hiertoe is dat nog niet gelukt. Indien iemand interesse heeft, zullen wij hem of haar met

open armen ontvangen (klooster Mariaveld, Bredase weg 30, 2322 Hoogstraten (Minderhout), tel. 013-315.70.02). Gelukkig hebben we echter nog niets tekort. Ons Heer zorgt voor ons en we hebben veel hulp van de mensen uit de omgeving. Desnoods kunnen we nog altijd beroep doen op het hoofdhuis te Wenen. We voorzien zoveel mogelijk in de eigen behoeften. Onze hof bewerken we zelf maar het onderhoud van de gebouwen is wel aan het verminderen. We proberen zelf nog wat te sparen, want we leven heel bescheiden. In al die jaren is het kloosterleven eigenlijk niet erg veranderd. Wij leven en denken nog wat ouderwets, in die zin dat wij sterk vasthouden aan de tradities van vroeger. Wij willen dat ook zo. Het geestelijk leven is immers voor iedereen persoonlijk. Wat ge ook doet, uw innerlijke gesteldheid verandert niet. Wij kunnen een streng en sober leven goed aan want wij zijn zo van in het noviciaat opgegroeid. Ik zeg dikwijls: Als we al die zusters die vroeger in het noviciaat zijn doorgestuurd nu nog maar hadden. Het was er heel streng, maar ik heb er geen spijt van. Wat we toen meegekregen hebben, blijft toch voor de rest van je leven. Op materieel vlak is er natuurlijk wel wat veranderd en er is ook meer vrijheid gekomen, maar dat ervaar ik allemaal toch niet als een bevrijding. Het is goed dat dat gekomen is, want ge moet ook wel met de tijd meegaan.'

Geen isolement

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

SPAREN

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

'Wij hebben nog veel kontakten buiten het klooster. Als verantwoordelijke van Mariaveld ga ik toch jaarlijks twee- of driemaal naar Duitsland en soms eens naar ons hoofdhuis in Wenen. Ook komen er geregeld Indische zusters die in Duitsland in verzorgingste-


INTERVIEW huizen werken hier op verlof. Persoonlijk heb ik nog heel wat kontakten met mijn familie. Mijn broers en zussen zie ik regelmatig, voor al ook omdat mijn moeder hier bij ons inwoont. Mijn broer komt hier zelfs af en toe mee in de hof werken. Ook de andere zusters blijven kontakt onderhouden met hun families. Eén van deze dagen wordt er een Duitse zuster van 81 jaar opgehaald voor een familietreffen in Keulen. Daarna blijft ze nog enkele weken bij familie in Duitsland. Zoiets was vroeger ondenkbaar. De meeste zusters hier zijn van geboorte Duitse, maar namen spijtig genoeg later de Oostenrijkse nationaliteit aan. Dit had te maken met de naweeën van de oorlog en het antiDuits gevoelen, maar ook met de noodzaak een diploma te halen aan de verpleegstersschool te Wenen. Tot onze grote spijt wordt dit diploma hier in België niet erkend.

Een leven van werk en gebed 'Dikwijls wordt mij gevraagd: 'Wat voor doel

worden schoon in ons leven ingepast. Na de middag werken we weer tot half zes en vieren dan de vespers. Na het avondeten werken we nog wat in de hof tot aan het avondgebed en rond tien uur ligt iedereen in bed, de oudste zusters meestal reeds rond acht uur. Moest ik nu veertig jaar later geboren zijn, ik zou wellicht juist hetzelfde gedaan hebben. Misschien had ik ook wel overwogen om ontwikkelingshelpster te worden. Maar in 1952 was daar nog geen sprake van. Ik heb heel veel respect voor ontwikkelingshelpers. Toch vind ik het spijtig dat er vaak zo weinig onderscheid gemaakt wordt tussen religieuzen die in de missies werken en gewoon ontwikkelingshelpers. Wij moeten iets meer zijn, iets meer van ons geven. Ik heb altijd de bedoeling gehad me gans aan de Heer te wijden. Wij worden daarbij door een gemeenschap gedragen. Dat leven in gemeenschap vraagt veel offers, maar geeft ons anderzijds ontzettend veel terug. Bij veel mensen leeft er nog steeds een ver-

haar leven verder meedragen. Ze had echter ook veel goede vrienden die zelfs nu nog langs komen, enkele jaren nadat ze gestorven is.'

De toekomst 'Wat de toekomst voor Mariaveld brengen zal, weet niemand. De kloostergemeenschap te Minderhout wordt steeds kleiner en de zorg voor de bejaarde zusters neemt met de jaren toe. Nu ook het tehuis voor herstellenden gesloten is, valt een zorg maar ook een bron van inkomsten weg. Gelukkig zijn er nog helpende handen en kan men nog rekenen op de steun van het hoofdhuis te Wenen. De congregatie 'Koningin der Apostelen' telt ongeveer nog een 75 Europese zusters en daarnaast een 700 â 800 Indische zusters. De bejaarde Europese zusters worden echter uit de missies teruggetrokken en brengen hun oude dag in Oostenrijk, Duitsland of in Minderhout door. Mariaveld is één van de weinige eigendommen van de congregatie. Het zwaartepunt ligt wel degelijk in Indië waar er momenteel 65 mis-

t ii

Maria veld klooster, Bredase veg 30, Mi,ider- De acht zusters van Maria veld in januari 1989, met links de enige Vlaamse, zuster A tinelte, tevens moeder-overste van deze kloostergemeenschap. hout.

hebt ge hier in Mariaveld?' Mijn antwoord is dan altijd dat we door onze aanwezigheid hier en ons gebed een uitstraling willen zijn. Wij houden vast aan ons gebed. Dat is ons doel. Alle weken één dag houden wij hier een gedurige aanbidding. Als we dat zouden opgeven, wat zijn we dan nog? Oude mensen zoals iedereen. Wij willen meer zijn en ons geestelijk hoog houden. Ons leven is er dan ook een van gebed en werk. Wij staan hier 's morgens om half zes op, wat vrij laat is. Ik ben gans mijn leven om half vijf opgestaan en dat gebeurt nu nog in alle andere huizen van onze congregatie. De vier oudste zusters blijven nog een half uurtje langer liggen terwijl wij meditatie houden. Hierna hebben wij samen de laudes en het morgendgebed. Dan is er ontbijt en daarna vieren wij de mis die verzorgd wordt door mij nheer Swaegers. Daarna werken we tot 12uur en bidden dan weer gedurende twintig minuten. Twee zusters zijn hiervan vrijgesteld opdat zij onze gasten kunnen bedienen. Dezen

keerd beeld van onze kloostergemeenschap. Als men vroeger sprak over Mariaveld, dan dacht men automatisch aan zuster Lydia. (In de volksmond staat zuster Lydia beter bekend als het 'Duits nonneke' of zelfs oneerbiediger 'non schooi'. NVDR) Het was bij ons zeker geen regel dat wij ons bedelend moesten onderhouden. Er is hier vroeger wel veel armoede geweest. Hoewel de gasten die hier verbleven goed leefden, hebben de zusters vaak honger geleden. Het beeld van zuster Lydia met haar bedelen en autostop was zo goed gekend in de streek. Dat was ook de reden dat ze bij mij thuis nogal bedroefd waren als ik naar hier kwam. Wij hebben dikwijls genoeg geprobeerd ze in het klooster te houden, maar dat bedelen zat er bij haar zo diep in dat we haar niet binnen konden houden. Zij was van zeer goede afkomst, uit de hogere middenklasse. Zij verloor echter al vroeg haar moeder en werd als kind van vier jaar in een weeshuis geplaatst. En omdat ze zo klein en tenger was, werd ze door één van die bedelzusters mee de straat op genomen. Dit zou ze heel

sieposten zijn. Daar is de congregatie nog in volle groei. Sinds enkele jaren is men ook in de Filippijnen gestart. Dat deze missiecongregatie zo sterk gegroeid is, is volgens zuster Annette te danken aan het feit dat zij als eersten zijn gaan werken in de kleinste dorpen in het binnenland van Indië. In de meest afgelegen gebieden hebben zij het leven van de arme Indiase bevolking gedeeld. Zij leefden in dezelf de hutten en van daaruit waren dispensaria opgericht, medische zorgen verstrekt, de arme bevolking bewust gemaakt van hun rechten, enz. Met al deze ideeën was de stichter van de orde, de Duitse pater Bodewig zijn tijd 100 jaar voorop. Gans deze filosofie is nu gemeengoed geworden, maar was in het begin van deze eeuw baanbrekend. Ook wat het leven hier in België betrof, was het haast ondenkbaar dat een zuster toen buitenshuis bleef slapen om zieken te verplegen. Maar de tijden zijn veranderd en nu komen er zelfs Indische zusters naar Europa, niet enkel voor studie, maar ook als hulp. De levensader is van continent veranderd. •


Mens, erger je niet! Waar ergert de Hoogstratenaar zich zoal aan? Dat was de vraag waarmee we in augustus de straat op trokken. Zijn het de overvolle glaskontainers, is het het ontbreken van fietspaden en het gejengel van het karillon elk kwartier? Of misschien de gezonde geur van een vers bemeste akker? Het geluid van voorbijrazende auto's misschien? Kortom, wat bezorgt U grijze haren of wat maakt dat U de weinige haren die U nog resten wel uit het hoofd zou kunnen trekken? Niet veel, aldus onze konstatering na het straatinterview. Wat blijkt immers? Over het algemeen heeft de Hoogstratenaar geen grote klachten.

May B Iiiriiuu. & I,ipvc Ienaerls (dochter) (Hoogstraten): May: Wat me ergert is het druk verkeer op de grote baan hier. Wij wonen in de Lodewijk de Konincklaan, aan de veiling. Niet dat je van de camions nog wakker wordt hoor, want je bent ze al gewoon, maar het lawaai is toch vaak hinderlijk. Eigenlijk heb ik te weinig tijd om me te ergeren aan allerlei kleine dingen. Als je voor vier kinderen moet zorgen en dus nogal intens leeft voor je gezin blijf je niet bij elke onbenulligheid stil staan. Lieve: Die peuken hier op de grond (wijst op een Rat De Beider (Hoogstraten): Hier aan de ElO-put valt het vuil en het lawaai best mee. Er zijn wel enkele waterscooters, maar de put is van iedereen, hé. 't Is hier best goed als de zon schijnt. Alleen wanneer je naar hier fietst en een boer heeft juist zijn akker bemest, dan kan het wel wat stinken, ja. Van de muziek in discotheken heb ik ook geen last, tenminste toch niet als het goeie muziek is (lacht). En volgend jaar moet ik naar het leger, maar dat ergert me ook niet. Ach ja, dat is afwachten natuurlijk. Maar in feite ben ik iemand van het goei leven, hé.

________------------- .... trice liofkens (Hoogstraten): Die Hollanders die naar hier komen, die gedragen zich altijd wel wat anders dan in hun eigen land, een beetje arrogant soms. Dat stoort mij soms wel. Maar ik moet oppassen, want ik heb zelf een Hollander in de familie (lacht). Wat ik ook spijtig zou vinden, is dat men de lindebomen op de Vrijheid zou uitdoen. En ook dat men hier dikwijls zo'n mooie huizen laat verkrotten. 6

Karin Ëinhrcchts en kinderen (Nlinderllout): Da's moeilijk, om zomaar ineens te zeggen waar ik me aan erger. Wel vind ik het stuk aan het Van Aertselaarplein, waar geen fietspad ligt, enorm gevaarlijk, zeker voor de kinderen. Ik hou mijn hart al vast voor wanneer de oudste volgend jaar naar het Seminarie moet.

hoopje van ongeveer 30 sigarettenpeuken),

dat vind ik schandelig. Ook straatlawaai rond Highstreet, 's nachts, kan wel eens hinderen, alhoewel je van de muziek in de Higstreet zelf buiten niks meer hoort. En vrijende koppelties voor de deur, 's avonds, da's ook ambetant (lacht).

Jan Croymans & Gust Brosens (Meer): Als ge zo oud zijt als ons, dan moet ge u niet meer druk maken in die dingen, hé. Als we maar gezond zijn!


U ZEGT? we vuilbakken in Hoogstraten gaan ze vanonder aanhangen en dan staat ge daar met de schade. Alle weken is er iets nieuws. En dat is echt moedwillig, hé. Als er in de PAX iets te doen geweest is, dan mag je gerust zijn dat er in de buurt wel iets kapot is. Hoogstraten en Minderhout zijn wel het ergst. Alhoewel liet vroeger daar op 't kerkhof in Wortel ook eens erg geweest is. Ja, dat vind ik spijtig.

Nico Chan (Hoogstraten): Ik ben nog niet zolang in Hoogstraten, en heb dus nog niet zoveel tijd gehad om mij te ergeren. Daarvoor heb ik in Antwerpen gewoond, en dat was een veel vuilere stad. Bovendien waren de mensen er erg onvriendelijk, terwijl ze ons hier erg goed behandelen. Elly Kerstens, Ben & Kim Laurijssen (Meer): 't Is hier wel druk, hé. Voor de bengels is het levensgevaarlijk wanneer ze moeten oversteken. En na 8.00 uur zou je de gazon niet meer mogen afrijden, maar grote camions mogen hier wel rijden. Het weekend van Akkerpop hebben ze een goed gat in ons huis gereden. Om half één 's nachts is het gebeurd, met een Poolse auto. Maar we weten niet wie. Tja, dan maak je je wel goed kwaad, hé? Voor 41.000 fr. schade, en dan binnen nog opnieuw behangen en een stuk plafonneren. Ook is er daar aan de poort een goed hoekje

waar men elk weekend staat te plassen. Maar 's maandags wat javel erover en dan is dat opgelost. Daarover kan ik me al niet meer drukmaken.

Jeanne Michielsen & kleinkind Evelien (Hoogstraten): De stoepen, hé, die zijn niet slecht, maar soms zijn ze hobbelig en bovendien staan er soms hele rijen fietsen in de weg of terrassen van cafés, waar je steeds naast moet. Maar kom, 't gaat genoeg. En als ge gaat fietsen in de omtrek en ge komt naast een pas bemeste akker of een plaats waar veel mestkiekens zitten, dan kan je beter je neus dichthouden (lacht). Wat wel verschrikkelijk lastig is, is de drukte wanneer de vakschool uit is. Wij wonen daar vlak bij, en je kan er dan niet door, zo druk is het er. Maar voor de rest is het er heel goed wonen. En ons Evelien, die kan niet tegen de zon, hé. Een dagje naar de zee, en haar kaakjes zijn al verbrand. Dat hebt ge natuurlijk bij die kleine kinderen.

CATFLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Vic Peeters (gemeente werkman en promotor van de kampagne tegen vandalisme in Hoogstraten) (Minderhout):

Het vandalisme, dat ergert mij. En dat is over heel de gemeente, hé. In Minderhout hebben ze een paar maanden terug boompjes aangeplant. De KLJ van Minderhout, die noemen zich dan de 'Groene Kring', geeft een bal en 's anderendaags zijn verschillende toppen van die versgeplante boompjes afgeknakt. Straf, hé. En dan moet ge in Minderhout jarenlang zitten ijveren voor wat groen langs de baan. Of die vlaggemasten hier aan de kerk, hoe dikwijls hebben ze die al niet weggehaald? Verkeersborden worden gedeukt, aan de nieu-

Maak het uzelf gemakkelijk. fax 014163.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Paul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas


REGIONAAL

Koningsviering Koning Boudewijn 1 wordt 60 jaar op 7 september. De veertigste verjaardag van zijn koningschap viert hij op 17juli1991. Ter gelegenheid hiervan worden tal van feesten en andere manifestaties op touw gezet, ook in de Kempen, o.a. in Hoogstraten, Baarle-Hertog, Turnhout en Loenhout. De vzw Koningsfeesten, die alle feestelijkheden coördineert, heeft de besturen van steden en gemeenten gevraagd om de jaarlijkse 'Open Monumentendag' in het teken te stellen van dit dubbelejubileum. Zondag 9 september zal de St.-Salvatorkerk vaij Meerle opengesteld wordcn en alle bezoekers ontvangen een brochure met een beschrijving van de belangrijkste bezienswaardigheden van de kerk. Ook het oud-gemeentehuis van Meerle, hei enige 'raadhuis' van België, kan eveneens bezocht worden van 13 tot 17 uur. Na kerk en raadhuis kunnen de bezoekers nog genieten van de jaarlijkse dorpskermis.

Kempen NADER BEKEKEN

Toerisme in de Noorderkempen Het bestuur van de Streek VVV Noorderkempen zit niet stil. Kort na elkaar verschenen drie nieuwe brochures: 'Toeristisch fietspad Bels Lijntje', 'Kroniek van de Noorderkempen' en 'Lekker uit in de Noorderkempen'. Het toeristisch fietspad 'Bels Lijntje' is de voormalige spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg via Baarle-Hertog/Nassau. De afstand tussen de twee steden bedraagt, via het fietspad, 35 km. Het tracé doorsnijdt een gevarieerd landschap met afwisselend grote en kleine bosgebieden, beekdalen, vennen en natuurreservaten. De Baarlese enclaves vormen een mooi rustpunt op deze tocht. In DHM nr. 64 (blz. 17) bespraken we reeds de (ver)nieuw(d)e 'Kroniek van de Noorderkempen'. Naast fraaie landschappen, land- en tuinbouw en oude monumenten heeft de Noorderkempen ook een aantal gastronomische troeven. De brochure 'Lekker uit in de Noorderkempen' geeft flink wat informatie over onze streekprodukten en -gerechten. In deze gids introduceert men tevens de 'gouden menu' van een aantal uitstekende restaurants. Het is een gelegenheid om kennis te maken

met wat deze streek te bieden heeft op culinair vlak. De brochures kan men bekomen in de VVVkantoren van de Noorderkempen en bij de gemeentelijke toeristische diensten. Deze drukwerken werden verzorgd door uitgeverij De Hoogstraatse Pers. We vernamen ook nog dat in het Strategisch Plan voor Toerisme en Recreatie voor de Antwerpse Kempen een project is opgenomen om de infokantoren te automatiseren en te verbinden met een computernetwerk tussen alle bemande VVV-kantoren van de Kempen. 11

In Hoogstraten wordt op zondag 9 september vanaf 13.30 uur het verkeer in een gedeelte van de Vrijheid omgeleid en verandert heel het centrum in één groot tekenvak waarop jong en oud zich met krijt kan uitleven om rond het onderwerp 'het staatsieportret' een tekening te maken. De fanfares St.-Catharina, St.-Jan Baptist en De Marckezonen zor gen voor feestelijke muziek, de kinderen en de gebuurten Buizelhoek, Lindendreef en Westhoek treden op evenals de toneelmaatschappijen. Het stadhuis, de St.Catharinakerk en het Ostmuseum zullen die dag ook opengesteld worden. In de raadzaal van het stadhuis is er een tentoonstelling over het vorstenpaar en daar kan men zijn naam plaatsen op een wenskaart voor koning Boudewijn, ontworpen door onze medewerker Karel Huet. Vanaf 11.30 uur kan u die dag in zaal Pax terecht voor de derde stripdag met als thema 'Het wilde Westen'. Naast de traditionele ruilen verkoopsbeurs is er nog een tentoonstelling, tekenfilms, uitreiking van de stripdagprijs, kinderanimatie, enz. LI

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver

ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 -T

ur

RV

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


REGIONAAL

Bloemencorso De eerste zondag van september kan men gaan kijken naar de praalwagens in Zundert waarop per wagen zo'n 300.000 dahlia's zijn bevestigd. De optocht vertrekt om 14 uur maar reeds vanaf 9 uur staat Zundert bol van diverse activiteiten zoals de jaarmarkt en vele straattoneelvoorstellingen. Dit jaar zullen een aantal van de 18 praalwagens in het teken van Vincent van Gogh staan. Een tentoonstelling van de corso-wagens is geopend in de Molenstraat op zondag van 19 tot 24 uur en op maandag 3 september van 9 tot 22 uur. Een week later kan men het bloemencorso van Loenhout bewonderen. De thema's van de groepen zijn uitsluitend gebaseerd op 'De mooiste sprookjes' van Koningin Fabiola. Voor meer inlichtingen kan men terecht op tel.nr . 03-669.61.20.

Muziekfestival De Antwerpse Kempen treedt ook in 1990 aan in het Festival van Vlaanderen. Het vierde activiteitsjaar biedt weer een uitstekend programma dat gebracht wordt in het cultureel centrum De Warande te Tunhout en in de ker ken van Geel, Herentals en Mol. Programma: vrijdag 28 september openingsconcert te Herentals met 1 Fiamminghi o.l.v. Rudolf Werthen en met France Springuel als soliste (cello). Zaterdag 6 oktober voert Die Harmonie, het blazersensemble van het Nieuw Belgisch Kamerorkest, werken uit van Mozart, Celis, Devreese en Van Beethoven in Mol. Vrijdag 12 oktober brengen Wieland Kuyken (cello) en Jan Vermeulen (pianofor-

te) te Geel een Beethovenprogramma. Zondag 21 oktober sluit Turnhout de reeks met het kamerorkest Sinfonia met 'De Familie luistert naar Grieg'. Het orkest staat onder leiding van Dirk Vermeulen en de presentatie wordt verzorgd door Veerle Keuppens. Meer informatie kan men bekomen op het coördinatiecomité Festival van VlaanderenKempen, p.a. lOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-58.09.91. El

Landbouw In de loop van de maanden mei en juni kreeg de zesjaarlijkse hernieuwing van de samenstelling van de Provinciale Landbouwkamer Antwerpen zijn beslissend verloop. De bevoegdheden van de Landbouwkamer liggen vooral op het vlak van het advies omtrent alle land- en tuinbouwproblemen in de provincie. Wim Janssens, Meer, werd ook opgenomen in het vernieuwde bureau. De landelijke gilden in het arrondissement Turnhout organiseren zomerse 'zon'-dagen rond 'Landbouw, zeker weten'. Hiermee wil men betere inzichten geven over wat zich vandaag binnen land- en tuinbouw afspeelt. In het kader van dit programma organiseert men o.a. een voet- en fietszoektocht op zondag 2 september in Meerle. Info: bij Jos Jacobs, tel. 03-315.80.09. El

Markdal Onder impuls van de KVG-besturen uit de gemeente Beerse, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel werd op 1 september 1985 van start gegaan met een dagcentrum voor volwassen mentaal gehandicapten. Markdal

1001 ideeën voor stijlvol en gezeilig wonen

totoolinterieur

bestaat nu vijf jaar en dat willen de gasten, het personeel en het bestuur samen met ons vieren. Al wie graag wandelt en Markdal wil steunen kan zaterdag 8 september deelenmen aan een wandelzoektocht. Voor inschrijving kan men terecht tussen 13.30-14 uur in Spelewei, Schuttershofstraat 27, Merksplas. Na de wandeling kan men nog voor 200 fr. deelnemen aan een Kempische koffietafel (inschrijven tot 1 september: Markdal, Kloosterstraat ib, Merksplas, tel. 014-63.47.12). Ook op zondag 9 september staan de deuren van Markdal in de Kloosterstraat te Merksplas open. Men kan daar een tentoonstelling over de werking van het Centrum bezichtigen. Verder is er nog een doorlopende tombola en een heerlijke cafetaria. El

Sportregio Traditiegetrouw organiseert het Bloso-LCK in samenwerking met de sportregio Noorderkempen ook dit najaar de cursus 'Algemene Basisopleiding' te Turnhout. Elke initiator die zich verder wil opwerken als trainer in zijn of haar sporttak, moet in het bezit zijn van een getuigschrift ABO. Deze cursus zal doorgaan in De Warande te Turnhout en start op zaterdag 8 september om 9 uur. De cursus loopt over 16 zaterdagvoormiddagen, telkens van 9 tot 13 uur. Ben je een '18-plusser', dan voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op het secretariaat van de Sportregio Noorderkempen, Warandestraat 5, 2300 Turnhout, tel. 014-41.89.41 (toestel 223). Tijdens het najaar organiseert men een cursus 'voetbalinitiator' te Hoogstraten op de terreinen van HVV. De kostprijs bedraagt 2500 fr., men moet minimaal 17 jaar zijn en slagen voor een praktische toelatingsproef. Deze initiatorcursus bestaat uit een theoretisch gedeelte van 12 uur en een praktisch gedeelte van 36 uur op het veld. De theorie wordt als het ware aan de praktijk getoetst. In deze cursus leer je hoe je moet les geven aan jongeren of beginnende voetballers. Inlichtingen en inschrijvingen: Gemeentelijke sportdienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03-3 14.50.07. [11

Proj ectencentrum Sinds 1986 organiseert de vzw Projectencentrum opleidingen en cusussen voor lagergeschoolde werkzoekenden in Turnhout. In samenwerking met bedrijven, vakbonden en socio-culturele organisaties worden acties ondernomen voor opleidingen en begeleiding van mensen zonder baan. Het programma voor het najaar 1990 biedt verschillende mogelijkheden in de administratieve sector: een algemene vooropleiding administratief medewerk(st)er en, voor de doorbijters, een verdergezette basisopleiding. Verder zijn er nog zeven snelcursussen, die elk één aspect van het administratieve werk behandelen. Een combinatie maken van de diverse cursussen (Frans, Engels, dactylo, computer) is ook mogelijk. Voor individuele sollicitatiebegeleiding kan men elke vrijdagvoormiddag terecht op het centrum. Alle lessen gaan door in Turnhout tussen 9 en 16 uur én met vrijstelling van stempelcontrole. Inlichtingen: Projectencentrum, Kongoplein 2, 2300 Turnhout, tel. 014-43.93.10. •


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' •'

De Gelmel Er was een tijd dat Hoogstraten tientallen cafés had. We spreken nu van jâaââren geleden. Stilaan verdwenen deze ontmoetingshaarden of profileerden ze zich als een gerichte pleisterplaats voor één bepaalde doelgroep: toeristen, jongeren, sporters... De eigenlijke 'open' cafés, waar ieder onder zijn eigen persoonlijkheid kan binnenvallen, zijn ondertussen op de vingers van één hand te tellen. Met de opening van De Gelmel, op vrijdag 13 (ai!) juli laatsleden, is er echter weer een stap gezet in de 'ouderwetse' maar goede richting. Of hebben Will Schröer en Hild Jacobs misschien toch een doelgroep voor ogen? Will Schröer: Ik zeg altijd: Onze doelgroep is iedereen die dorst heeft. Ik heb ook wel eens gedacht of het niet nodig is meer gericht te werken, een rock-café of zoiets, maar daarvoor is het publiek hier te beperkt. Neen, iedereen is hier welkom. De inrichting is ook dusdanig dat het voor iedereen aantrekkelijk is. Uit de periode dat we nu open zijn, blijkt ook al heel goed dat het werkt. Aan de tafels een rustiger publiek, aan de toog een wat jonger publiek. Die storen mekaar niet. Volgens mij kan een vereniging hier ook rustig vergaderen terwijl iemand anders daar een pintje drinkt. Van de andere kant moet er ook wel eens een feestje kunnen gemaakt worden als een of andere club eens een belangrijke wedstrijd gewonnen heeft of zo. Het meubilair is nu allemaal wel splinternieuw maar op termijn mag dat wel een beetje 'doorleefd' zijn, hé. DHM: Ik kan hier ook een kleinigheid nuttigen? Will Schröer: Ja, maar het blijft dan ook wel bij een kleinigheid, hoor. Het is echt de bedoeling om in de eerste plaats een café te zijn. Snacks zijn tegenwoordig niet weg te denken, natuurlijk. Ons keukentje is echter niet voorzien voor het grotere werk. We hebben ook

geen ambities voor uitbreiding naar feestzaal en dergelijke. Zuiver café. Daar is in Hoogstraten ook het meeste vraag naar. Ik heb daar ook een 'haalbaarheidsstudie' van laten maken en die was wel positief. Maar het was hoedanook mijn eerste idee om een gewoon café te starten. DHM: Uw leverancier is de alomgekende brouwerij Sterkens! Will Scliröer: Dat heeft natuurlijk veel voordelen. Het aanbod is groot, ik heb hier 36 bieren op de kaart, dus voor elk wat wils. Maar verder kan ik er altijd terecht voor praktische hulp, zoals de aanleg van het terras of voor de parkeerplaatsen zoals wij die daarachter gepland hebben. De binnenin richting hebben we zelf helemaal gedaan. Wel met de hulp van Ad De Deugd, een jonge binnenhuisarchitekt die ons met geweldig veel inzet heeft bijgestaan. DHM: Die toog! Toch wel de langste van Hoogstraten zeker? Will Schröer: Dat moogt ge wel stellen, denk ik. In dat verband kunt ge ook noteren dat er binnen 75 zitplaatsen zijn en 80 buiten op het terras. Aanvankelijk heb ik getwijfeld om het terras al aan te leggen dit jaar, maar gelukkig heb ik het wel gedaan. Met zo'n zo-

-

Will Schröer aan de tapkast in Het Slot te Wortel. mer! Het terras, vooral hier achteraan, is ook goed gelegen voor de beiaardconcerten. Het is daar rustig zitten, ver van de straat en vlak onder de toren. Weken van tevoren hadden bepaalde mensen er al plaatsen gereserveerd. DHM: Gaat De Gelmel nog op ander manieren meedraaien in het Hoogstraatse gebeuren? Will Schröer: Met Begijntjes Laat Besluit (19 aug.) staat ('stond' als u dit leest) hier de boom van de Gelmelstraat opgesteld op de (toekomstige) parking. Verder denk ik mee

/cIe, de langste toog een 1-Ioog.s(raten. c doen iu..t Krocg&Blucs. En met le kermis \\il ik ook optredens organiseren. De zaak leent zich daar goed voor. Als ik daar aan de ene kant het podium opstel, kunnen ze van overal kijken. En de pinten kunnen ze kwijt op de toog en de vensterbanken. l)HM: Hebt ge ergens de 'tappersstiel' geleerd? Will Schröer: Van beroep ben ik banketbakker, maar vroeger heb ik wel een opleiding

IDI


AD VER TEERDERS gehad in de 'detailhandel'. Maar de meesten kennen me als tapper in 't Slot. Hild heeft het daar ook geleerd. Maar de meeste ervaring heb ik toch opgedaan aan de publieke kant van de toog. De gezelligheid en de samenhorigheid heeft me altijd al gefascineerd. De laatste jaren heb ik echter ook veel 'veldonderzoek' en 'concurrentie-analyse' gedaan. Jammer genoeg is dat niet aftrekbaar van de belastingen. Hilde Jacobs, afkomstig van Meerle, komt er heel even bijzitten.

DHM: De moederfiguur in het harde caféwezen? Will Schröer: De leidende hand, denk ik. Zij zal de zaak eerder in de hand houden dan ik. Hild Jacobs: Ja, ik kan niet tegen ladderzatte mensen. Ik heb liever mensen die 'met verstand' een pintje drinken. Een goed sfeertje met zijn tijd moet natuurlijk wel, maar geen baldadigheden. Ik geloof dat de degelijkheid van de inrichting ook wel de netheid in de hand werkt. Er is nog niet op de W.C. deuren geschreven enzo. Wij hebben zelf veel uitgegaan maar de andere kant van de toog is toch wel anders, hoor. Ge staat er toch een beetje buiten. Ge kunt bijvoorbeeld niet de hele avond bij één bepaalde groep gaan hangen. Want dat is voor de andere klanten natuurlijk niet prettig.

Op de hoek van de Gelmeistraat en de dr. Versmissenstraat, onder de toren is het goed Zitten om naar de beiaard te luisteren.

Hild wordt alweer weggeroepen. Voor Will is er telefoon. Buiten schatert een familaal getint groepje. Een jongeman, op de drempel van de volwassenheid en met de brommer op terugweg van de autorijschool, komt zijn gro-

te dorst lessen. Aan de toog keuvelen enkele jon ge kerels over koetjes en kalfjes. Wij klikken onze bandopnemer uit. Het wordt een ongewoon goed 'gewoon' café.0

II.

Openingsuren: Door de week van 10.00 uur 's ochtends tot 2.00 uur 's nachts, tijdens het weekend van 10.00 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts. Gesloten op maandag.

S

BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE TUrnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1 (verlengde Bisschoppenhoflaan)

bij 0oCRS, rzeflS

extra t'"

• t

neC''

e nq r

ni

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. UOK specuaie1ON velgen voor terrein wagens.

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERMNBIEDING

UitIaten Remmen Schokdempers

155 SR 12 Firestone S21 1 Tub 145 SR 13 Firestone F560 Tub 155 SR 13 Firestone F560 Tub 155SR 13 Firestone S211 Tub 155 SR 13 Uniroyal R280 Tub 165 SR 13 Uniroyal R280 Tub 165/70 TR 13 Uniroyal R280 Tub 175170TR 13 Uniroyal R280Tub 155/70 SR 13 Uniroyal R280 Tub 205160 HR 13 General XP2000 Tub 195150 HR 14 Firestone Tub 205160 HR 14 General Tub 185165 TR 15 Firestone F560 Tub 195165 VR 15 Dunlop D4 Tub 195150 VR 15 Fulda Y2000 Tub 195150 HR 15 General XP2000 Tub 195165 HR 15 Firestone Tub

1375,1375,1 500,1395,1689,1785,1571,2018,2195,2601,2575,2721,2250,3062,3200,2681,2850,.

155SR13MaborTub 185/60 HR 14 Kieber C50 Tub 185160HR 14GeneralXP2000Tub 185160 HR 14 Dunlop D8 Tub 185160 HR 14 Firestone Tub

1280,2500,2475,2450,2350,

BTW 25% inclusief - montage gratist enkel te Wijnegem en Oostmalle

(03) 312 2316 (03) 353 05 51 (03) 353 05 52

'

ALLE MATEN' EN MERKEN IN VOORRMD

c

TEL. (03)6455795

Zeer grote keuze sierwielen

7

(5 Fr

.

1a

nceren

den

Schokdem pers \J

VW GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. Ford 1600 4 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. Mercedes type 1234 stuks -9.000 F - BTW + plaatsen

inbegr.

OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK

Batterijen Mercedes diesel - 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. -43 Amp. Toyota, Mitsubishi Colt, Peugeot, enz. - 40 Amp. BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen

!

.

2.965 Fr. 1.800 Fr. 1.800 Fr.


DAGBOEK Er is een manier om horizon ten te verkennen zonder een stap van huis te gaan. Dat deden bijvoorbeeld de vele gastgezinnen die voor het Internationaal Foiklorefestival een min of meer vreemde cultuur in huis haalden. Eén van die gezinnen was dhr. & mevr. STAN PEERAER-TREES MER TENS en hun kinderen die ondanks hun drukke werkzaamheden ook een stukje buitenland in huis haalden onder de vorm van Elisabeth en Heratch Ayvazian van de Zweedse volksdansgroep Aselebygdens Folkdanslag. En ze hebben het zich niet beklaagd. Blader mee in het dagboek van Trees Mertens.

een prachtige bloementuin hebben. Bloemennamen storen zich niet aan een taal want zelfs de vlijtige liesjes zijn in Zweden 'vlietige liezen'. Daarna zoals afgesproken verder naar Hild en Sus Geens om de 'rollmops' te bekijken. Veel interesse vooral van Heratch. We blijven nog wat plakken want de 'jenever' is onbekend maar zeer geliefd door deze Zweden. De tongen komen nu pas goed los en het is een druk gebabbel over Zweedse en Belgische gewoonten. Zeer aangenaam en met duidelijke gebaren. Terug thuis worden de kinderen in bed gestopt. Heratch en Elisabeth vertellen nu over hun leefgewoonten en bouwstijlen, over schoolplicht, visvangst en rendieren... Elke afstand wordt uitgedrukt in minuten niet in kilometers. Het wegverkeer is er duidelijk veiliger maar er zijn wel de kariboes die plots de weg versperren en je over kop doen gaan. Er zijn ook de rendieren die in de winter voedsel komen zoeken daar waar de mensen wonen. Ze lopen er gewoon tussen de huizen zoals hier b.v. de konijncn. Onvoorstelbaar hoe boeiend deze avond was, we lielibn er alle vicr intem van genoten en laat in de nacht gaan we slapen.

Donderdag

24 - 29 juli 1990

veel deugd aan gehad. Nog even langs de badkamer en het wordt stil in huis. Good night.

Dinsdag

Woensdag

Het is zover. Vandaag zullen onze Zweedse gasten toekomen. Ik zorg voor wat extra voorraad in de keuken, zodat we straks gewoon gezond typisch Belgisch kunnen eten. Buiten is er ook het drukke werk aan onze varkensstal in opbouw. Beton maken is een zwaar karwei, maar geen nood, het geplande werk is klaar. Tegen de avond staat een goedgevulde koude schotel klaar. De kinderen Maarten (8), Pieter (6), Dorien (2) moeten naar bed. Ze protesteren maar het is tijd. Rond 9 uur is er telefoon van iemand van de vendeliers. De Zweedse dansgroep is er. De bus met het opschrift 'Hellstrom Asele Lappland' maakt ons duidelijk waar we moeten zijn. Buiten op het terras in de Vrijheid is er een vrolijke drukte met Engels, Nederlands en Zweeds gebabbel door mekaar. Dan worden onze gasten toegewezen. Even een onwennige kennismaking. Heratch en Elisabeth zijn 'onze' Zweden. Reeds in de auto wordt er in het Engels gepraat over de voorbije reis, de kinderen en... de maïs die overal te zien is. Thuis aangekomen begroeten we onze lieve kinderoppas, Iris Maenhout en Maarten en Pieter die uit bed gekomen zijn. Onmiddelijk schuiven we aan tafel en de koude schotels smaken heerlijk. Pieter zegt dat hij een BIG BOY is. We merken al meteen dat er heel wat Zweedse en Nederlandse woorden een zeer sterke gelijkenis hebben. Van alles wat op tafel staat wordt de naam gezegd in het Nederlands, Engels en Zweeds. Een leerrijke boeiende en aangename avond. We hebben er al

Een schitterende zonnige morgen. Even onder de douche en we ontbijten met onze gasten. Eerste kennismaking met Dorien die maar niet begrijpt wie er nu in onze Maarten zijn kamer slaapt. We wandelen wat buiten. Al onze huis- en tuindieren worden begroet. Ook het bouwwerk wordt bewonderd. Dan komt Hild met HAAR Zweedse gasten tot bij ons. Aangenaam is dat voor iedereen. Vooral Hendrik (het driejarige Zweedse jongentje) wil graag de biggetjes zien. Vol interesse kijkt iedereen hoe deze diertjes geboren worden. Nu is het tijd voor Elisabeth en Heratch om hun wondermooie danskleding aan te trekken, nog wat extra te oefenen met de ganse groep en een eerste optreden te verzorgen in Hoogstraten. Voor het avondeten is iedereen THUIS. Onze gasten praten honderduit over de fijne ontvangst in het rusthuis. Vooral het enthousiasme en de reactie van de bewoners deed zo'n deugd bij Heratch en Elisabeth. De vriendelijkheid en het fijne contact met de Hoogstraatse bejaarden zijn onvergetelijke momenten. Daarna heeft Elisabeth nood aan wat extra rust. Zij is in verwachting van haar vierde kindje. Dus slapen maar. Wat later is de vermoeidheid over en we wandelen door de mooie Hinnenboomstraat. Bij Theo Maenhout en Annie zijn er de aardbeien. Letterlijk vertaald zijn dit in het Zweeds 'oude mannetjes aan de grond'. Geschater natuurlijk. Dan komen we naast Jef Willems en Julia die

12

\'andaag wordt het een drukke dag voor on/e gasten. Er is het geleid bezoek aan Hoogstraten. Vooral de kerk trekt al hun aandacht. De mooie glasramen, het prachtige gestoelte cii LUVVLI indcrc dingen. De vernieling tijdens de oorlog en de siielie hei t,1,bûuw maakt hun bewondering nog groter. in de namiddag dansen de Zweden voor het rusthuis van Brecht. Een heel apartc ervaring is het optreden in het 'prison' van Hoogstraten. Ook de Engelse en de Franse groepen zijn nu aanwezig. Een pluim op de hoed van de vendeliers die dit alles zo prachtig georganiseerd hebben. Het meest opmerkelijke hier is dat bij het einde van het optreden de deur van het gevang pas geopend wordt als de voorziene tijd volledig verstreken is. 's Avonds verrast Heratch ons met een smakelijke trappist wanneer wij hen ophalen in de Pax. Skol! Heerlijk, ook dit versterkende nat bevalt hen uitstekend. Thuis aangekomen (11.00 uur) wachten Gust Goetschalckx en May op onze Zweden. Fijne avond, vlotte babbel, met landkaarten en folders, zelfs zeer goede Zweedse moppen. Ha! Ha! Ook de video laat ons echt kennismaken met hun levenswijze. Uiterst boeiend, zeker met een lekker koele trappist met grosseille. Slaapwel.

Vrij dag De nacht was goed, de morgen is zwaar, zeker voor Heratch. Nog trager dan gewoonlijk start hij met zijn morgenrituelen. Wel nemen de Zweden stilaan onze eetgewoonten over. Ze vouwen nu ook hun boterham dicht. Onze kinderen doen dat nu juist omgekeerd, hesp en kaas en gelei boven mekaar en niet dichtvouwen hoor. Vandaag bezoeken onze gasten Antwerpen. De havenrondrit was boeiend maar bij deze hoogzomerse temperatuur weten de Zweden niet waar ze moeten kruipen van de hitte. In Zweden is 20° C al bijna het maximum dus... zweten de Zweden nogal wat. De vendeliers brengen hen ook nog tot bij het diamantmuseum, interessant, zeker voor Heratch die ooit diamant bewerkte. 's Avonds is er het optreden in de Pax. Zeer mooi decor, een zwoele zomeravond, fijne


DAGBOEK

IN MEMORIAM

folkloristische muziek en tot in detail verzorgde dans, zeker die van de Zweedse groep. En daarna blijven we nog in de PAX met onze Zweedse vrienden tot de deuren dicht worden gedaan.

Herinnering aan

Jan Spannenburg

Zaterdag Gisterenavond beloofde Heratch om 's morgens de varkens te voeren. Veel te laat komt hij beneden met als reden: het is ramadan, ze krijgen niets vandaag. Ha ha! Deze voormiddag kunnen alle groepen Vrij gaan winkelen in Hoogstraten. Vooral de Zweden kopen hier hun voorraad chocolade en choco en alles wat er naar smaakt. Heratch en Elisabeth zijn echter gevraagd op het aperitief bij Dirk Lambrechts en Chris Lambrechts van de vendeliers. Op de afgesproken tijd komen ze terug voor het middagmaal. Heratch wist niet dat die lekkere drank zo sterk kon zijn. In Zweden hebben bier en likeuren een veel lager alcoholgehalte. Na de soep en de aardappelen moet hij zonodig een partijtje voetballen met de kinderen. Alles is nu weer in orde. Alle groepen verzorgen een prachtig optreden op de Grote Markt in Turnhout. Ook daar nemen ze even tijd om iets typisch Belgisch te kopen voor hun gezin. 's Avonds is er weer het fijn verzorgde, goed georganiseerde optreden aan de Pax. Iedereen kan er nog eens echt genieten van vendelzwaaien, dans en zang. Prachtig! Voor Heratch en Elisabeth is er nog een extraatje. Zijn zus die in Amersfoort (NL) woont komt met gans de familie naar het foiklorefestival om mekaar na 6 jaar nog eens weer te zien. Ontroerend is dat. Morgen is er nog een dag. We gaan slapen.

Zondag Voor de Zweden is dit de laatste dag in Hoogstraten. In de voormiddag blijft iedereen thuis. We starten traag onze dag en om 11.00 uur komt iemand van De Hoogstraatse Maand voor 'de' foto. Er worden nog meer foto's gemaakt met onze eigen toestellen zodat ook wij en onze gasten blijvende herinneringen hebben aan deze onvergetelijk mooie dagen. Na de middag gaan we allemaal naar het festival voor het stadhuis. Aangrijpend mooi is het openingsnummer van de Gelmelzwaaiers: de vlaggegroet aan de burgemeester naar aloude traditie waarbij de burgemeester deze groet in ontvangst moet nemen door op de vlag te gaan staan. Het was er muisstil. Er zijn nu vele groepen vlaggezwaaiers en dansers van binnen- en buitenland met zeer goed verzorgde nummers. Daarna bieden de Gelmeizwaaiers een aangenaam avondeten aan voor alle gastgezinnen en hun gasten. Iedereen geniet echt van dit internationaal samenzijn. Voor de laatste keer rijden we nu met ONZE gasten naar ONS huis. De frisse douche doet hen goed. Alles is nu ingepakt, nog een goed

RS

1,10

Op 3 augustus werd de Hoogstraatse gemeenschap verrast door het onverwacht overlijden van de ornitholoog, Jan Spannenburg. Hij was op 19 juni 50 jaar geworden. Jan met dc kleine snor en de witte jeep besteedde al zijn vrije tijd en vaak ook zijn nachtrust aan de natuur in 't algemeen en de vogels in het bijzonder. Ongeveer 20 jaar geleden had hij ie Brussel de nodige examens afgelegd waardoor hij officieel vogelr誰nger werd, een van de tweehonderd in ons land. Jan had onze streek tot zijn gebied waar hij per jaar soms duizend vogels ring de en hun bestaan in kaart bracht voor hen die de natuur wetenschappelijk volgen. Jan gevulde boterham gaat mee. Dit huis en alles wat er bij hoort wordt met pijn in het hart vaarwel gezwaaid. Rond 9.00 uur neemt Dorien als eerste afscheid van Elisabeth en Heratch. Eerst in bad en dan in bed en Iris is er weer. Dankjewel. Nog wat vrolijke volksdansen, een stevige friet uit de zak en het uur van afscheid nemen is aangebroken. De bus 'from Lappiand' is ingeladen. Het afscheid nemen is moeilijk en raakt ons dieper dan we ooit konden denken. Deze gevoelens zijn duidelijk wederzijds. Dan vertrekt na veel twijfelen de bus. Iedereen koerst naar de kerk om ze NOG eens uit te wuiven. Alles is afgelopen maar de vreugde om het samenzijn blijft. 's Morgens (maandag) vraagt Dorien: 'Waar zijn de mensen?' Ze zijn weg maar ze hebben beloofd ooit eens terug te komen en ook wij zijn van harte welkom in ASELE. Aan deze week zullen we nog heel lang zeer fijne herinneringen bewaren. Het was goed. Het heeft ons deugd gedaan. U

kende, bij manier van spreken, alle vogels en hun adres. Wanneer er al eens eei verdwaalde uil in een kerk terecht kwam, wist hij dat die in de gewelven huiscle en daar dringend naartoe moest omdat er jongen moesten gevoed worden. Jan kon over de vogels vertellen als Sint-Franciscus en Guido Gezelle, wellicht minder dichterlijk, maar even hartelijk. Toen Jef Schellekens in de pers een oproep deed om de krachten te bundelen voor het maken van een film over 'het Merkske' kwam de eerste reactie van Jan Spannenburg. Hij wapende zich met cassetterecorder en filrncamera om de nat uur in beeld en klank vast te leggen. Later is hij daarmee door gegaan en zo bracht hij een waardevolle documentatie tot stand om bij de medemensen de liefde en het respect voor Gods wijde natuur te bevorderen. In al die jaren heeft Jan Spannenburg een indrukwek kende groep vrienden verwor en, liefhebbers van de natuur die graag met hem op stap gingen om er wat \an op te steken en om ervaringen uit te wisselen. Een van hen, waarschijnlijk Lijn leermeester uit de schooltijd, was Richard Emhreehts die nu Jan's herdenkingsprentje opstelde. We citeren even het slot: 'Moge Jan nu rust viiiden hij zijn Schepper wiens wondere wereld voor hem een boek was met rijk beschre ven bladen.' Op 8 augustus werd Jan onder grote belangstelling ten grave gedragen. na de H. Mis sprak Jos Vorsselrnans een woord an waardering en dank namens De Wielewaal, dat als volgt besloot: 'Dank U, Jan, voor alles'. Wij sluiten ons hierbij van harte aan. (J. B.)

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

opsj t 10 100

20 13


BîÏîi -

-

Bloedgever nummer één!

Als iemand in Meer deze titel met recht mag opeisen, dan is het Leo Sterkens. In juni laatstleden gaf hij namelijk voor de 120ste keer bloed voor het Rode Kruis. Dat is een ronduit schitterende prestatie en uniek voor Meer. Een welgemeend proficiat is hier dan ook volledig op z'n plaats. Zeker als u weet dat hij in feite nog veel vaker bloed en ook plasma gaf. Het begon allemaal in 1952 toen hij bij het leger was. Aan bloedgeven hingen toen vier dagen verlof vast en Leo wist onmiddellijk wat hem te doen stond. Weinig idealisme dus in het begin, maar dat kwam er nadien wèl toen hij geregeld bloed ging geven. Nog niet voor het Rode Kruis eerst, maar vanaf 1956 begon hij aan zijn serie van 120. Een reeks die zich trouwens voortzet en waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Op 13 oktober 1971 stond Leo mee aan de wieg van de Meerse bloedgeversfamilie. Men begon met 81 leden, nu zijn er dat meer dan 200. Dat is in niet geringe mate de verdienste van Leo, want als geen ander propageert hij het bloedgeven in de Meerse gemeenschap. Op de vraag naar het waarom antwoordt hij dat er geen mooier gebaar van naastenliefde bestaat dan het wegschenken van je eigen bloed. Trouwens, zegt hij, een goede aderlating is gezond, als je tenminste zelf gezond bent natuurlijk. En gezond is Leo. Op z'n 58ste is zijn conditie opperbest. Hij houdt zich fit door o.a. veel te fietsen. Dagelijkse yoga- en stretchoefeningen staan ook op zijn programma. En hij is er niet te beroerd voor om die af en toe links en rechts te demonstreren. Voor zijn vele bloedgiften is hij reeds vaak onderscheiden met allerlei penningen en medailles. Ook voor zijn 120ste keer ligt er in Brussel weer iets klaar. Jarenlang was hij voorzitter van de Meerse bloedgeversafdeling. Nu is dat Rik Martcn3 en Leo is ere voor zitter. Maar dat vindt hij allemaal niet zo belangrijk. Hij hoopt maar één ding: zo lang mogelijk bloed te blijven geven. En waarom zou u, lezer(es), dat ook niet doen? Afspraak op woensdag 26 september in de gemeenteschool. Gewoon doen! 14

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. Zandtaartjes maken in de Mosten

Het gemeentebestuur en de cafetaria-uitbater laten geen enkel middel of gelegenheid liggen om de aandacht te trekken op het gemeen telijk recreatiedomein De Mosten in Meer. Daarom werd op zondag 5 augustus nogmaals een 'recordpoging' zandtaartjes bakken ondernomen. Een 500-tal kinderen zetten bijna tienduizend 'taartjes' op het strand van de zwem vijver.

Wild Horses, we'll ride them some day Op 12 augustus richtte de rijvereniging St.Joris een gewestelijk ruitertornooi in. Dat vond plaats in het prachtige kader rond het kasteel van de familie Peeters aan de John Lijsenstraat. Een ruitertornooi inrichten is slechts mogelijk met de hulp van vele sympatliisaiilcn. Daarom wil het bestuur langs deze weg een bijzonder woord van dank richten aan de familie Peeters, de terreineigenaars F. Rijveis, Biwrii, F. Van Gooien. Lohuis en E. Stes. In de groepsdressuur werd er maar liefst in zeven ringen gekampt voor de ereplaatsen, terwijl in de individuele dressuur 39 ringen werden uitgezet. Het feestprogramma bood veel afwisseling met parade, kurkentrekker, 'ulUge, springwrdtrijdcn, tuigpaarden. demonstraties van dressuur, enz... Een geweldige ploeg van medewerkers was al van in de vroege morgen present om de 730 ruiters en amazones en evenveel paarden op te vangen. Dat onthaal verliep bijzonder vlot. In de mooie bossen rondom vonden alle vrachtwagens met de paarden een erg schaduwrijk wachtterrein. Dat er een goede samenwerking bestaat tussen de verschillende verenigingen van het gewest Hoogstraten bleek nogmaals uit de opgebouwde parcours, waarvoor elke vereniging het nodige materiaal ter beschikking stelde. Een dikke proficiat dus aan de inrichters van dit zeer geslaagde ruitertornooi. Dan volgen nu alle uitslagen: Achttallen ZA: St.-Odrada Balen ZB: St.-Hubertus Geel ten Aart M: Geel ten Aart L: Minderhout, Baarle-Hertog Viertallen Galder en Lier-Noord Individuele dressuur R 1: Goosens Peter (Geel ten Aart) Geuens Stef (Balen) Engelen Chris (Geel ten Aart)

Eind juli kon je in Meer overal horen dat het Akkerpop was. Luide muziek dus en wonder boven wonder: goed weer en dus ook: veel volk en ambiance.


MEER looft dan micro-reclame tijdens de wedstrijden. ei les autres Kandidaat-bestuursleden, sponsors en sympa-j thisanten kunnen terecht bij W. Jansen, Goed nieuws voor alle Meerse wielerfans. Na een jarenlange inactiviteit neemt de Meerse Meerleseweg 48 (315.80.26). Ook kan er : 4flr: f4 Supportersclub haar werkzaamheden weer gestort worden op de rekening van de Meerse Supportersciub: 140-0539898-63. Hun eerste activiteit gaat door op zon.. op. Men hoopt op veel belangstelling. Tenslotte _/ .. dag 30 september met twee wielerwedstrijden brengt een wielerwedstrijd een beetje animo voor Juniors en Nieuwelingen aangesloten bij i 5 . ' OflS dorpje en het is misschien een stimu, de B.W.B. Het lokaal van de vereniging blijft r zaal Victoria. Er dient opgemerkt te worden lans voor sommige jongeren om het eens als •r . . dat deze wedstrijden losstaan van de wieler- renner te proberen. Wie weet woont de nieuWC Merckx in Meer. wedstrijd die op 18 augustus in onze gemeente plaatsvond en die ingericht werd door de .. : •. Vlaamse Wielerbond. Van die wedstrijd krijgt . .. Geen nieuws, goed nieuws? 0 de volgende keer een verslag in uw lijfblad. :-• ' . Daar van het vorige bestuur niet iedereen zijn Dat zegt men wel eens, maar voor een arme taak kan of wil hernemen, wordt er gezocht reporter van D.H.M. gaat die bewering zenaar nieuwe bestuursleden of personen die ker niet op. Inderdaad, voor september bewensen mee te werken aan het organiseren reikten mij erg weinig berichten en dan is het van wielerwedstrijden. Op een eerste vergamoeilijk om een volwaardige dorpsrubriek sadering van de oud-leden daagden reeds enkele men te stellen. Daarom wil ik nogmaals aan vrijwilligers op. Indien u belangstelling hebt iedereen vragen om mij tijdig ( = voor de helft voor de wielersport, bent u van harte welkom. van de maand) op de hoogte te brengen van Het organiseren van wielerwedstrijden kost komende activiteiten, speciale gebeurtenissen, Frans Laur:jssen, secretaris van St-Joris natuurlijk geld. Daarom wil men langs deze nieuwtjes allerhande, enz. . . Tot slot blikken Meer, gaf hel goede voorbeeld aan zijn vereweg een oproep doen aan de Meerse mid- wij op deze bladzijde met enkele foto's terug niging door een hoofdprijs weg te kapen bij denstand en sympathisanten voor het verle- op wat voorbij is: die schitterende zomer van de individuele dressuur. nen van geldelijke of andere steun. Men be- 1990. •

Johan. Ene, Eddy, Cricri.. . '

.

r

L

'•

•.

Van Gorp Aloïs (Kasterlee) Voorspoels Michel (Pulderbos) Vissers Wim (Geel ten Aart) Van den Eynde Ronny (Pulderbos) De Clercq Godelieve (Zandvliet) Verachtert Paul (Lichtaart) RlO: Laremans A. (Lille) RIt Van Pelt Arlette (Galder) R12 Bollens Peter (Merksplas) R13 Tips Erik (Balen) R14 Tips Theo (Balen) Rl5 Dielis Gert (Merksplas) R16: Verheyen

01% t :,

i•r

1

R18 Laurijssen Frans (Meer)

R30. Peinen Renilde (Meer) Gepaert Veronique (Balen) Dierckx Paul (Geel ten Aart) Mangelschots Christel (Balén) Antonissen Bart (Beerse) Cabanier Sofie (Merksplas) Van den Driese Saartje (Lint) Broos Sherley (Baarle-Hertog) R

SlcgersEef(Schooibroek)

Ij

Hel was heet-heter-heetst en er waren veel oes pen. 7il1oze keren iiioel de brandweer uitrukken om ook in Meer wespennesten te verwijderen.

PL

2

SJ ii i rigin

Licht Hroos Sherly (Baarlc-Ilcrtog) Middel Serneels Wendy (Bavel) Zwaar Buts René (Herenthout) Aangespannen Reeks A Willy Verbeek (Vorst) Reeks B Erwin Verbeek (Vorst)

Een leuk initiatief was de sport week, ingericht door de turnkririg Vrij en Lenig. Een zestigtal kinderen van de lagere school genoten net volle teugen van een heerlijke week vol sport en spel. 15


-

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden,

rijden langs de Hazeweg kost amper een paar honderd meter en hooguit een minuut meer. Praktisch moet dit ook niet zo moeilijk te realiseren zijn. Enkele nadar-afsluitingen, een paar wegwijzers met 'omleiding' en klaar is

De werken werden uitgevoerd op plan en onder leiding van de provinciale architekt Taymans van Turnhout, die omstreeks dezelfde tijd ook de bouwmeester was van het kasteeltje in de Nieuwdreef. Op 12.8.1914 stonden kop, scheren en naald erop toen de werken moesten stilgelegd worden vanwege de le wereldoorlog. Het zou nog tot 1923 duren eer het gebouw afgewerkt was en in gebruik kon worden genomen. Buiten de gemeenteraad en administratie vonden er ook de brandweer, de veldwachter (met gevangeniscel) en zelfs de telefonisten van de telefoonmaatschappij onderdak. Ook de gemeentelijke electriciteitsregie had er ooit vertrekken in gebruik voor de opslag van materiaal. Naar verluid is het interieur van het gemeentehuis een van de mooiste van de omgeving en hoewel het momenteel slechts beperkt gebruikt wordt, is alles prima onderhouden. Tijdens de openstelling wordt tevens een reeks historische portretten aan het publiek getoond. Beide monumenten zijn een bezoek meer dan waard. Een gelegenheid om uw nabije omgeving een beetje beter te leren kennen. Zondag 9 september van 13 tot 17 uur.

veel meer mote en dat kn meerdere malen per jaar. Hopelijk steken de eerder geciteerde stemmen de rest van hun hoofden eens bij mekaar en gaan ze deze zaak bij het Stadsbestuur in Hoogstraten bepleiten. Mogelijk kan ook de dorpsraad zich hiermee bemoeien.

Open Monumentendag Voor de 2e editie van de open monumentendag op zondag 9 september worden in Meerle de Sint-Salvatorkerk en het oudgemeentehuis voor het publiek opengesteld. De Sint-Salvatorkerk, waarvan de oudste delen reeds dateren uit de 13e eeuw, is een geklasseerd monument dat ook talrijke kerkschatten herbergt. Daaronder het miraculeuse beeld van O.-L.-Vrouw (13e eeuw), 16e en 17e eeuwse schilderijen, onder meer het tafereel 'Calvarieberg' dat aan de school van Breughel wordt toegeschreven en talrijke andere kunstwerken. Ter gelegenheid van de openstelling wordt er een tentoonstelling opgezet rond de kunstschatten van de kerk en stelt de kerkfabriek een brochure ter beschikking van de bezoekers met uitleg over de verschillende bezienswaardigheden. Tussen 14 en 15 uur is er een rondleiding door schepen Karel Pauwels. Het gemeentehuis, of 'Raadshuis' volgens de inscriptie (Hollandse invloeden) is niet geklasseerd maar mag eveneens gezien worden. De bouw ervan werd op 3 december 1913 aanbesteed aan Jos. Horsten van Wortel voor een bedrag van 27.997 Fr. Een eerste aanbesteding voor 26.686 Fr. werd door de gemeenteraad niet goedgekeurd. Tot de bouw van het gemeentehuis werd aangezet door Burgemeester Lodewijk Van Nueten (burgemeester van 1891 tot 1927). Mogelijk was zijn enthousiasme voor de bouw niet geheel belangloos. Voorheen hadden de raadsvergaderingen immers plaats in de woonkamer van zijn huis en het verhaal gaat dat de diskussies soms zo hoog opliepen dat er wel eens huisraad of zelfs ramen sneuvelden.

Bericht aan de werkende (en andere) bevolking Vanaf september kan er voor u, die heel de week van 's morgens tot 's avonds hard moet arbeiden voor uwe kost en voor die van uw kinders, een heel nieuwe wereld opengaan; de wereld van het boek. Vanaf dan kan je immers ook op zaterdag (voor de meeste bazen moet er dan niet gewerkt worden, tenzij uit vrije wil) in de bib terecht. Een hele zaterdagvoormiddag verkwisten met in boeken te neuzen: ZALIG! Moet je zeker eens proberen. De bibliotheek staat nog altijd op het gemeenteplein en de nieuwe openingsuren zijn als volgt: - dinsdag van 14.30 tot 17.30 uur, - zaterdag van 9 tot 12.00 uur.

Kermis

Raadhuis van Meerle.

16

Sinds mensenheugnis is het zo dat, als het schooljaar terug begint, ook Meerle-kermis in aantocht is. Als een soort balsem op de wonde. Het programma biedt voldoende kansen op vermaak voor iedereen en als het weer geen spelbreker speelt kan het alleen aan uw eigen liggen als ge niet aan uw trekken komt. Ruim laat, maar beter laat dan nooit (volgend jaar is er weer kermis) gaan er stemmen op om de plaats van en het verkeer tijdens de kermisdagen eens onder ogen te nemen. Zo zou het verkeersvrij maken van de Kerkstraat op de kermisdagen en tijdens de volksspelen welkom zijn. De cafés kunnen dan terrasjes op de straat inrichten, wat de sfeer alleen maar kan bevorderen. Het is plezant na een toertje over de kermis met de kinderen nog een pintje te drinken. Plezanter is daarbij nog een stoel hebben om te zitten en dat de kinderen ondertussen gerust wat over straat kunnen rondlopen zonder dat ge moet inzitten over het verkeer. Voor datzelfde verkeer kan dit niet al te veel moeilijkheden betekenen. Rond-

Ves fle 4onstratse Vrijheid

afsluiten kost

Het kermisprogramma - Volksspelen: Maandag 10.9.1990 om 14 uur: - ringwerpen (De Zwaan) - busjes gooien (De Kroon) - korfbal (De Bombardon) Dinsdag 11-9-1990 om 14 uur: - sjoelen (De Posthoorn) - vogelpik (De Volksvriend) - Live in De Posthoorn (zie ook Fusieswing): vrijdag 7.9 Vienna zaterdag 8.9 The Sonics zondag 9.9 'De steeds minder om het lij f'-show maandag 10.9 K.C. Jack and the Bishops dinsdag 11.9 Nonkel Ney vrijdag 14.9 Give Buzze zaterdag 15.9 The Dates zondag 16.9 Schuimkoppen - Café De Zwaan (met danstent): vrijdag 7.9: Barbecue van de spaarkas - iedereen welkom, vooraf inschrijven - gedeelde kosten. zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11.9: dansavond met discobar 'Soundsystem'. - Café De Volksvriend: zaterdag 8, zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11.9 zaterdag 15 en zondag 16.9.: dansavond met discobar 'Travel Sound'. - Kermisvlucht 'Boom' van de duivenbond 'De Noordervlucht': Dinsdag 11.9 - inkorven van 9 tot 10 uur in De Volksvriend. Beker voor jonge en voor oude duiven. 's Namiddags prijsuitreiking. - Voetbaltornooi (internationaal) van de Boerenbond: Zaterdag 15.9 vanaf 10 uur op het terrein van de Boerenbond. - Wielerwedstrijd voor Cyclosportieven over 72 km: Zondag 16.9 - start om 14.30 uur in de Kerkstraat, aankomst rond 16 uur. Inschrijven in Café De Posthoorn. Organisatie: Wieler- & Supportersclub Meerle.0

19 Hoogstraatse Pers 031314.55.04 uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk


MEERLE

p1ihI. 'Wespen' (Vespula Vulgaris) • zijn v1iev1eugelige insekten waaivan de wijfjes een giftige angel dragen. Zij komen voornamelijk voor op het Noordelijk halfrond en hun levenswijze is enigszins vergelijkbaar met die vaii de bijen, hoewel wespen niet uitzwermen. Zij voeden zich met vloeibaar voedsel dat veel suikers bevat maar ook wel met lichaamsvocht van insekten en dieren. De larven worden met een papje van dierlijke stoffen gevoed. Alleen de koninginnen overleven de winter. Wespen vallen alleen aan om zich te verdedigen. Een wespennest wordt gebouwd uit een soort karton en bestaat uit horizontale raten die tot 25 cm. diameter kunnen bereiken'. Tot zover de Nieuwe Winkler Prins. Normaal gezien is de wesp niet zo belangrijk dat ze in deze kolommen aan bod komt, de diepgaande studie van de insekten laten we graag aan de specialisten over. Deze zomer heeft de wesp zich echter door zijn alomvertegenwoordigheid in de kijker gewerkt en heeft de vrijwillige brandweer er zijn (gehandschoende) handen vol mee. Tot 14 augustus werden niet minder dan 101 interventies geteld waarbij 98 wespennesten en 1 vliegjesnest werden verdelgd en 2 bijenzwermen werden weggehaald, deze met de hulp van een imker. De wespennesten bevonden zich op de meest mogelijke en onmogelijke plaatsen, tot in de slaapkamer toe. Veel nesten bevinden zich in de grond en maken het buiten eten tot een zenuwsiopend avonfluir en het werken in tuin of op het veld moei lijk tot onmogelijk. Een aardbeiteler moest een veld met ca. 1000 kg plukklare aardbeien laten staan vanwege de wespen. Hier kon ook de brandweer geen hulp bieden. Nu is liet vetdelgeim van wespennesten een jaarlijks weerkerend karwei voor de brand weer, maar dit jaar slaat alle rekords Reeds op 6 april moest een eerste maal uitgerukt worden, wat uitzonderlijk vroeg is. Normaal worden dc eerste ncstcn slechts in juni gemeld. Een mogelijke verklaring ligt in dç uitzonder lijk 7achtc winters van dc laatste jaren. Het is namelijk zo dat van een wespennest enkel de koninginnen overwinteren. Wanneer deze onvoldoende beschermd zitten tegen de vorst, vliezeli ze dood. Deze natuurlijke beperking is twee winters achter mekaar weggevallen waardoor we nu met een overpopulatie zitten en de brandweer met overuren. Wie dus in de (wespen)nesten zit, weet waar hij terechtkan. En wees gerust, deze dienstverlening is volledig gratis.•

43

KOPJE VAN DE MAAND

Het laatsic kopjc nu onze oude reeks ' indt u dit keer hij de ad ei tenue van onze nicus e sponsor: Van 1 lerck Sport, Vrijheid. Hoogtraucn; elders in dit blad. ie kan hij hem voor 500 Fr. inkopen doen. Onze s rocerc sponsor (Frampori ) die zijn 's inkel in MerkspIa's sluit, danken se ',00r dc jaLnlanec samenwerking.

•,.

. .

Een nieuw schooljaar, een nieuwe lei. Vervang lei door computer en we zitten zo anno 1990. Vervang de ene sponsor (Framsport) door de andere (Van Herck Sport - Hoogstraten) en we krijgen een vernieuwd spel: Het kopje blijft uiteraard, maar het komt vanaf nu niet meer uit ons foto-archief maar uit dat van de vele Hoogstraacse scholen. Elke maand een hele klas voor u. Uit lang vervlogen tijden of van recentere datum, u krijgt ze (bijna) allemaal! Het wordt een heel gepuzzel en gezoek om er de - voor velen onder u wellicht bekende - gezichten uit te halen. Maar we helpen u op weg, zo zi j n we: Deze foto werd genomen op het Klein Seminarie, zo'n vier jaar geleden. Eentje uit de groep wordt ons prijsbeest en stuurt ons een kaartje met naam, adres en telefoon (D.H,M., K. Boomstraat 37, Hoogstraten). Verder niets, geen kommentaar of uitleg, dat vragen wij wel aan de meester of de juf die op de foto staat, en wie weet welke verrassing die nog voor ons in petto heeft!

17


ee ~2(E7A dP ) a ff We weten allemaal dat ons dorpje nauwe banden heeft met het klooster van de paters Kapucijnen. Het zal je dan ook niet verwonderen dat heel veel nieuws uit Meersel-Dreef ook dikwijls met deze kloostergemeenschap te maken heeft. Deze keer zal je dat zeker merken. Het begint al met de inleiding. Inleiding Heb je het ook al eens meegemaakt? Je gaat naar de mis bij de paters. Je stapt uit de wagen en je rechter- of linkervoet zakt plots weg in de modder. En heb jij dat ook al gehoord? Die zeventigjarige man die plots het voorwiel van zijn fiets voelde wegschuiven en met zijn nette pak, hij ging kaarten met de gepensioneerden, tegen de 'slijkerige' vlakte aanging. je zal het ook al wel gehoord hebben. Maar nu gaat het eerder over de grote stofwolken die de Dreef teisteren. De cafébazen doen weer gouden zaken. Elke wandelaar of fietser die Meersel-Dreef passeert moet verplicht een halte maken om de kilo's zand weg te slikken. Het is de laatste weken al wat geweest. Als je naar de kerk ging met de wagen impliceerde dat eveneens een bezoekje aan de carwash, of zelfs de waterslang van de haak halen. fl

Want In Meersel-Dreef zijn er geen verharde verkeerplaatsen, is er geen voetpad, is er geen fietspad en is er geen verfrissend groen. Want er zijn wel plannen, maar die kunnen niet worden uitgevoerd. Je kan toch niet aan de herinrichting van Meersel-Dreef beginnen als er nog geen riolering is. (Lap, daar heb je dat vieze woord weer!). Die riolering zal er komen, en met de riolering komt ook de verfraaiing van ons dorp. Dat blijft het college ons beloven! En dat het de gemeenschap heel veel geld zal kosten staat ook als een paal boven water. Maar voor elke Drevenier is dan weer zo klaar als een klontje, al vijftien jaar lang, dat wij daar recht op hebben net als alle andere dorpen in onze gemeente. Het zal er dus nog wel van komen, maar wanneer is nog altijd de vraag.

tierde. Binnenkort hebben we ook geen eigen dorpsschool als er niet dringend iets verandert en dan houdt Meersel-Dreef als gemeenschap op te bestaan. Och ja, er zullen dan nog wel mensen wonen. Naast elkaar, niet mét elkaar! L

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein

Eyssel 29a, tel. 315.02.45. de laatste tijd heel wat vernielingen aangericht. Naar alle waarschijnlijkheid het werk van jonge vandalen. De paters hebben zelfs heel sterke vermoedens dat het hier een 'beruchte Dreefse bende' betreft. De schade bedraagt ongeveer tienduizend frank. De politie stelt een onderzoek in en men hoopt de daders te kunnen identificeren zodat zij de schade zullen moeten betalen. Tip: in het voorjaar kuisen de Dreefse gepensioneerden altijd het Mariapark. Zij kunnen zeker een beetje hulp gebruiken.

Verenigingen, activiteiten, data:

Petje af! En toch zijn er ook nog altijd mensen die ervoor blijven vechten. Daar neem ik m'n petje voor af. De dorpsraad wil van geen ophouden weten. Daar hebben we allemaal respect voor, maar we zouden misschien toch ook eens naar een algemene vergadering moeten gaan. Ze een hart onder de riem steken, een beetje helpen met het herop laden van de batterijen. Het onderwijzend personeel van de basisschool 't Dreefke zorgt ervoor dat we fier mogen zijn op die dorpsschool van ons. Daar hebben we allemaal respect voor, maar we... Ik neem m'n petje ook af voor die politici die het goed menen met ons dorp, maar ze zeggen het altijd 70 mooi en eigenlijk is er tot op heden nog niets, nog altijd niets. Petje af!

Vandalen Maar ik zou kunnen spugen (duizendmaal excuus!) op hen die de goede naam van MeerselDreef door het slijk (heb je dat vieze woord ook weer!) halen. In het Mariapark worden

Als ik daarnet schreef dat het verenigingsleven in Meersel-Dreef vroeger veel weliger tierde dan wil dat uiteraard niet zeggen dat zij nu allemaal op een laag pitje werken. Het tegendeel is waar. De K.B.G., de K.V.L.V., Ziekenzorg, de unieke Boerinnenbond, de K.L.J., de fanfare, het zangkoor, het Sinthet draait allemaal. Elke verLuciacomité, eniging kent zijn ups en downs. Het valt me trouwen op dat de fanfare wel heel actief is de laatste tijd. Hun rommelmarkten, elke zondag tot in oktober, blijken het bijzonder goed te doen. Het goede weer zat daar uiteraard ook wel voor een stukje tussen. Maar je merkt ook dat de mensen van de fanfare er echt werk van willen maken. Van enkele van deze bedrijvigen hebben we overigens een foto gemaakt. Tenslotte hielden ze bij Moskes op 26 augustus nog eens een herhaling van Moskes-'90. Tijdens de voormiddag concer teerde er The Strawberry City Brassband en na de middag betraden enkele rockbands het podium. Daar aan de grens kunnen ze er maar geen genoeg van krijgen.0 ...

Bouwgronden IM

Hetzelfde verhaaltje kunnen we vertellen over de bouwgronden. De Dreefse jonggehuwden moeten noodgedwongen uitwijken naar andere oorden. Zij kunnen niet blijven wachten op de al zo lang geleden beloofde faciliteiten. De geplande wijk zou dus wel eens te laat kunnen komen. Zopas nog hebben enkele Dreveniers bouwgronden verworven in Meer. We gunnen het deze jonge mensen van harte, je kan niet blijven wachten! Maar zoals een jonge dame zopas nog opmerkte: 'Voor Meersel-Dreef is het spijtig!' Je zou het nog scherper kunnen stellen: voor MeerselDreef is dit de doodsteek. Mogen hier dan alleen nog maar oude mensen en rijke Hollanders komen wonen? Vroeger was MeerselDreef een jonge, dynamische levensgemeenschap waar het verenigingsleven nog weliger

18

tr44

Ook in september is er nog elke zondag rommelmarkt, georganiseerd door de fanfare.


~Jwoo

nd

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Wortelfeesten Dit jaar zijn we al aan de derde uitgave van de Wortelfeesten toe. Na het Home nr. 9 in Wortel en vzw Markdal in Merksplas, is dit jaar de vzw ZIEKENZORG uit Wortel de begunstigde. Misschien minder gekend bij de doorsnee inwoner. Maar voor de langdurig zieken en bejaarden vaak een welkome onderbreking van de eentonigheid der dagen. Jc zou bijiia wciiseii dat ccii veieiiigliig als Ziekenzorg niet nodig was: dat zou een teken zijn dat het met ieder van ons heel goed gaat. Maar omdat het zo niet is zo nooit zal zijn gaat het geld van deze feesten daar naartoe. Het programma werd hier en daar nog wat aangedikt. Zodat u op 31 augustus en 1 september het volgende in Wortel kunt meemaken. Dubbele punt. Tussen haakjcs. Samen met mij heeft u ook altijd gedacht dat het gewoon 'dubbel punt' was en niet 'dubbele punt', zoals ik daareven kom te schrijven, zodat ik dacht; 'Dat zoeken we op.' En zo gedaan hebbende, staat er dus dubbele punt. Maat dit Luoen haakjcs, want we wijken wel heel ver af. Tussen dubbele haakjes: het is te merken dat we septeiriber naderen en dat de punten aangescherpt zijn en dat ook wij wccr op sclulli stdau Legen liet nieuwe schooljaar. Ht onderwijzen kan weer beginnen! Maar eerst die WORTELFEESTEN nog, ja. VRIJDAG 31 AUGUSTUS AVONDMARKT vanaf 5 uur aan de Boomkens. JOGGING kindeijogging om 10 voor 7, afstand 800 m, 30 fr. inschrijving bedoeld voor kinderen tot 12 jaar; * 3e Worteljogging om 7uur, 3,1, 6,2 of 15,5 km, 100 fr. inschrijving vanaf 5 uur aan het Slot + tombola voor alle deelnemers. TOMBOLA trekking om 9 uur (ik veronderstel dat dat de tombola van de joggers is). ZATERDAG 1 SEPTEMBER ANTIEK-, RUIL- en CURIOSAMARKT, vanaf half een aan de Boomkens. VERTREK toeristische uitstap wandelaars (8 km), fietsers (20 km) en wielertoeristen (70 km) om half 2 (kunnen al inschrijven vanaf 12 uur). BRASSBAND treedt op op kiosk rond 2 uur. Wedstrijd voor versierde KINDERFIETSEN om 3 uur. OLDTIMERSHOW om 4 uur. AANKOMST fietsers en wandelaars vanaf 5 uur. Demonstratie HONDENGEHOORZAAMHEID om half zes. BIERPROEFwedstrijd vanaf 8 uur (inschrijven vanaf 7 uur. BINGOAVOND vanaf 8 uur. DOORLOPEND tentoonstelling werken van Wortelse schilders in het Slot, tombola en verkoop van Wortelbroodjes. U ziet: het kan niet op. Behalve uw geld misschien, zo tegen het eind van de avond. Maar het is dan ook de bedoeling dat u van de kopzorg daarover verlost wordt. Ei -

-

Nu staat hij hier nog alleen, maar binnenkort zijn ze niet meer uit ons donderdags straatbeeld weg te slaan: de containers voor tuinen keukenafval. den die wel doorberekend aan alle gezinnen. Je betaalt dus niet voor de container, maar wel voor het 'huisvuil'. Misschien kan de gemeente nog meer geld en (stort)plaats besparen, als ze het composteren in eigen tuin zou bevorderen? Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat ze die afvalcontainer eigenlijk niet nodig hebben, omdat alles de tuin in gaat, eventueel met een omweg via de kippen. En ik meen me te herinneren dat Wuustwezel vorig jaar een soort composteerbak goedkoop aanbood aan haar bewoners. Als ik de keus krijg tussen een af-

-

HUIS VUlLpluim Gelukkig zit dc lOK (interconimunale ontwikkelingsmaatschapij van de Kempen) met stortproblemen. \Vant nu wordt er gezocht naar oplossingen om de afvalberg te verkleinen. En hebben onze KWB-mannen en KAV-vrouwen al snel een (inter-)gemeentelijke reactie op een van hun vele vragen. En werden Wortel en Meerle uitgekozen om te starten met een project van selectieve huisvuilophaling. Half september krijgen wij allemaal een groene container naast onze achterdeur. En om de 14 dagen zal die geledigd worden. (De andere week worden de gewone huisvuilzakken opgehaald). Voorlopig wordt de inhoud daarvan gebruikt om het 10K-stort van een deklaag te voorzien. Maar eens dat alles geregeld is (vergunningen(?), plaats ... ) wordt al ons tuin- en keukenafval gecomposteerd. Wat daarmee dan weer gebeurt, weet ik niet. Misschien dat wij het goedkoop kunnen terugkopen? In ieder geval een pluim voor de initiatiefnemers. En voor de drukkingsgroepen. Voor zover ik het begrepen heb, wordt er nu gestart met 20.000 Kempense gezinnen en is het de bedoeling om na een jaar in heel de Kempen het huisvuil selectief op te halen. Nu worden de kosten nog gedragen door de gemeenten zelf, maar vanaf volgend jaar wor19


WORTEL valcontainer of een composteerbak, dan kies ik voor het laatste. En zo zullen er volgens mij heel wat meer zijn. Gevolg: minder containers aan te kopen voor de gemeente (ik vergeet die compostbakken eventjes, hee) en minder op te halen. Doen, zou ik zeggen. 71

Missief eest Net geen exotische temperaturen, dit jaar op het missiefeest. Al hing de warmte nog binnen, rond de Afrikaanse en Aziatische kunstvoorwerpen. Maar die kunnen daar beter tegen dan wij. Gelukkig hebben wij daar van alles op gevonden: frisse drankjes en lekker ijs met Wortelse aardbeiensaus: om van te smullen. En dat werd dan ook gedaan. Al vreesden de inrichters dit jaar het ergste, want heel wat KLJ-jongeren waren op kamp. En die kinderen brengen meestal hun ouders, en zo weer meer verteer en omzet mee. Toch viel het al bij al nog mee. Vorig jaar kon men de Wortelse missiewerkers elk 50.000 fr. bezorgen. Of dat er dit jaar ook inzit, wordt betwijfeld. Velen hebben zo hun vragen en ideeĂŤn over het oplossen van de problemen in onze 3e wereld. Uit de vroegere 'missienaaikransjes' zijn de huidige missieverenigingen ontstaan. En ook de 'naaikrans' maakt daar nog steeds deel van uit. Sommigen vinden dat wat uit de tijd. Toch wordt ook dat nog steeds in dank aanvaard. En ook hier zijn er nog steeds mensen die maar wat graag hun tijd steken in het naaien of breien van allerlei kledingstukken. Voor sommigen is dat hun 'lijn' met de buitenwereld. Wat je niet op zo'n feest ziet, is hoeveel mensen via Unicef, Foster Parents Plan of andere groeperingen, een kind financieel adopteren. En op die manier proberen een kind en zijn gemeenschap te helpen bij hun ontwikkeling. En nog anderen hakken een heel andere knoop door en adopteren daadwerkelijk een Aziatisch of Afrikaans kind. Of twee. Of drie, als er ook nog een broertje eenzaam achtergebleven is. En hopelijk is Wortel 'groot' genoeg om deze kinderen en hun gezin te aanvaarden en - beter nog - in vriendschap te laten opgroeien. Dat wij er allemaal wat 'rijker' van mogen worden. En enkelen zijn nu al beter geworden van het missiefeest. Zo won A. Van der Flaes op de sjoelbak, L. Laurijssen op de schijvenbak. En Gust Vermeersch werd uitgeloot bij de fruitkorf. Met 3 anderen zat hij het dichtst bij het gewicht (4,9 kg). Diegenen die het 'rats vergeten' waren, krijgen binnenkort weer een kans: oktober is de missiemaand. En in november bloeit de 11-11-11-aktie. Uitvluchten worden niet aanvaard. U

Kattebelletjes Goed nieuws voor fietsers: de Oude Weg wordt - door de gemeente - verhard tot aan de Klinketbrug. Voor de fietsers van Wortel naar Hoogstraten een mooie zaak (andersom lijkt me nogal gevaarlijk: 2 keer de weg oversteken). Als nu ook met Het Rijk nog een overeenkomst mogelijk zou zijn om achter de beek en de bomen verder te fietsen tot aan de Lindendreef, dan zou dat nog mooier zijn en is dat 2 keer oversteken al de moeite. El 20

Diegenen die het Bootjesven mijden omdat Alleen de zuurtegraad is niet optimaal, maar ze de kwaliteit van het water niet vertrouwen, daar heb je geen last van. Uiteindelijk is het hebben ongelijk. Volgens mijn lek op het ge- een ven en dat er bladeren in ronddrijven en meentehuis wordt ook dat water regelmatig slijk op de bodem ligt, is dan ook niet te vergecontroleerd en is het van prima kwaliteit, mijden. Het kan niet elke dag Aqualibi zijn.

huiscoMQQr hwisQhQQr

wand- en vloertegels I'uIscI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit!


WORTEL In de zomerse komkommertijd duiken geruchten op zoals de hand van Dooie Pietje in het Moerklokven: waar ze beginnen weet je niet, maar probeer ze maar eens tegen te houden. Daarom deze reehtzetting: er werden tot nu toe geen salmonella's gevangen in de Mostcn noch in de put in Minderitout. Men vertelle het voort! 11 In het Worteltje van deze zomer deed Herman Vcrlindcn uitgebreid verslag van de reis die hij in maart van dit jaar maakte naar Roemenië. Vier leden van het sehepencollege begeleidden toen een vrachtwagen vol voedsel, kleding en speelgoed naar ons adoptiedoip GIARMATA in de buurt van Timisoara. Het vreemde is nu dat men hier later niets meer gehoord heeft van die mensen. En ze zouden zeker en vast schrijven Men probeert nu op nieuw via de buurdorpen contacten te leggen. Lii dan liebbeii ook de \Vortelse juffen en meesters nog een verrassing klaar voor de kinderen, namelijk het allernieuwste schooljaar. Ik wil en mag u daarover nog niets verklappen. maar ik kan ii al vpr7e1cjren: het wordt de moeite! Zie dat je er op tijd bijbent. Vanaf 3 september. En dit slechts tot 28juni van volgend jaar. De eersten zullen de eersten zijn!

El Bericht aan de vissen: Gezien de slechte kwaliteit van het Wortelse Markwater, lijkt het me beter dat jullie stroomaf gaan tot in Meersel-Dreef. Tot mijn grote verbazing trof ik daar enige weken geleden massa's van uw soortgenoten aan, van allerlei grootte. En in hun element: zuiver water.

Vraag aan het bestuur van de verenigingen: Als u iets interessanis te melden had, waarom deed u dat dan iliet? Ei

Ja, het wordt verwarrend. Maar dit was weer 'made by fvb'.

GARAGE

B.VR.A. .

Gouden s

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee

Kunstmeubelen DE PUYDT (

am

te levenl

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

r chI~M.: STREVEN NAAR PERFECTIE

Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

• (Pro Arte -

MODERNE MEUBELEN:

r -•/

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondag namiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

jLYJ I

11 1 •1

Il1

21


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurij ssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. Uit de verenigingen tiest op maandag 3 sep(emher naar Zundert om de bloernenwagens van het Corso te gaan bewonderen. Dit is zo stilaan een jaarlijkse traditie geworden en de deelneemsters aan de vorige uitgaven weten dat het de moeite loont. Afspraak aan de parochiezaal te 13.00 uur! Woensdag 5 september zet men het nieuwe werkjaar in met een feestvergadering en op dinsdag 18 september wordt de fiets nogmaals van stal gehaald voor het 2de deel van het Bels-Lijatje. Weerom wordt gestart aan de zaal en dit Ie 09.30 uur urti langs Baai leHertog/Nassau de fietsroute af te peddelen in de richting vp Tflburg. Vanuit Minderhout bedraagt de afstand ongeveer 70 km. Voor de regelmatig meefietsende en goedgetrainde vrouwtjes een meepakkertje. K.W.B.-sport voelt de microbe kriebelen! Voor het voetbalgebeuren kun je altijd terecht bij Herman Verschueren, Venhoefweg ID, Traditiegetrouw brengt de openluchl-eucharisiieviering aan het kapelletje van 0. -L . - Vrouwtel. 3 14.76.15. Volleyballers wenden zich tot van-den-Akker, t er gelegenheid van de Tenhemelopne#'ning van Maria, heel wat gelovigen Willy Jacobs, Minderhoutsestraat 68, tel. bij elkaar. 3 14.37.35 en Herman Goetschalckx, Minderhoutsestraat 1091), tel. 314.36.51. Dit seizoen Opbouwen en afbreken' bewuste artikel, moet voorzien zijn van de loopt van september tot mei en in de sporthandtekening van de verantwoordelijke per- hal van het Spijker wordt er getoetst en Enkele weken geleden duikelde er, samengesoon of personen. Er zijn spelregels en die gesmasht op de 2de en 4de zondag van de perst tussen andere reclametoestanden, in uw moeten gerespecteerd worden, maand. Liefhebbers van biljart nemen conbrievenbus een drukwerk, afkomstig van de Waarom nu dit schrijven in deze rubriek? tact op met Peer Van den Bogerd, Desmedtjeugdbeweging K.L.J.. U heeft dit gelezen of Eigenlijk is dit toch een persoonlijke zaak tusstraat 60, tel. 3 14.44.72 en Albert Van Boumisschien ook niet. U heeft zich hierbij vrasen K.L.J. en de dorpsreporter en dit kan toch wel, Venhoefweg 13. Zwemmen staat ook gen gesteld of misschien ook niet. In alle geniet uit de doeken gedaan worden in dit weer op het programma en de eerste les is welval, uw reporter die reeds 10 jaar lang meemaandblad. Daar ben ik me volledig van belicht op 10 oktober. Voor de bowlingliefhebwerkt aan het in stand houden, en dat is niet wust! Maar door het feit dat het K.L.J.- bers staat men klaar in Breebos op zaterdag zo simpel, van een Hoogstraats blad, werd in roddelpamfiet verspreid is over heel Minder- 29 september van 20 tot 22 uur. dat pamflet nogal stijiloos op de korrel gehout vind ik het wel dorpsnieuws. En daar De wielrennerssupportersclub organiseert nomen, door bovengenoemde beweging. Tedienen deze kolommen dan toch weer voor.., haar 4de wedstrijd van het seizoen en nu voor rugtrappen op dezelfde manier zou een al te juniors op vrijdag 31 augustus. simplistische reactie zijn; daar doe ik duidelijk niet aan mee! Over de inhoud van dat Uitgezonderd plaatseLijk verkeer drukwerk wil ik niet verder uitweiden, wel wil ik zeggen dat ik me er volledig van distantieer, Omer Mecus, commissaris van politie, heeft daar er schaamteloos gesold werd met de de bevolking bericht over een nieuw verkeerswaarheid. Dit werd ook meegedeeld aan de reglement dat toegepast zal worden in de MinK .L. J .-verantwoordelij ke. derhoutsestraat en in de erop uitgevende Enige tijd geleden ontving ik van deze groep zijstraten. Hierin wordt in de toekomst alleen een eerste schrijven dat ik dan maar eens nog plaatselijk verkeer toegelaten, uitgezonmoest publiceren in D.H.M. als ik een beetje derd voor fietsers. Intussen zijn de verkeerslef had. Graag had ik dat gedaan, maar borden reeds geplaatst. Ook voor de maxiK.L.J. moet ook weten dat anomieme briemumsnelheid van 60 km/u vraagt de commisven onverbiddelijk maar de papiermand versaris speciale aandacht. Aan de inwoners van wezen worden, dus ongeschikt voor publicade betreffende straten en wijken stelt hij voor tie! Hetzelfde liedje met het aan huis bestelmee het goede voorbeeld te geven, zodat de pamflet: geen spoor van ondertekening, iedereen kan genieten van een hogere veiligniemand die zich verantwoordelijk opstelt, geheid. Bij een overtreding zal er niet gelachen woon een naamloos schrijven, verspreid in worden! Wie het lokale karakter niet respecheel Minderhout. Heb je ruzie met je buren, teert zal minimum 1500 f. boete voorgeschoschrijven maar en zeker niet ondertekenen! teld krijgen en voor overdreven snelheid beDit is lichtzinnig handelen zonder na te dengint het strafgeld bij 3000 fr. voor een eerste ken over eventuele gevolgen. overtreding. De Hoogstraatse politie zal rePersvrijheid bestaat in BelgiĂŤ, gelukkig maar! gelmatig controle verrichten, niet preventief Kritiek mag en moet er gegeven worden. Het maar onmiddellijk bestraffend, en ook zal de plezierigste is altijd positief zijn, negatieve krimedewerking van de rijkswacht ingeroepen tiek moet ook kunnen als het nodig blijkt. worden! Iedereen die zich benadeeld voelt door een beAutomobilist, je bent gewaarschuwd, vermijd paald artikel in deze rubriek kan openlijk reahet sluipverkeer en hou je snelheidsmeter goed geren in dit blad door middel van een 'lezersin de gaten. Zo hopen we maar op een tuchtbrief' en die wordt gepubliceerd als hij aan voller rijgedrag in de toekomst en je geldbeuWordt het nu toch echt menens met de nieubepaalde normen voldoet, o.a.: geen roddel, gel zal er wel bij varen. En daar is tenslotte we verkeersreglementering of... kan er nog almag niet te lang zijn, moet handelen over het nog iedereen gevoelig voor! El tijd een 'bordje' bij? 22


MINDERHOUT

Topiess bomen

De gilde danste

Niet van de schrale droogte staan ze daar zo stijf als een hark, geboeid tussen twee kale palen om hen enigszins te beschermen tegen de nietsontziende natuurelementen en te dicht naderende auto's! Van verscheidene exemplaren blijft er slechts een troosteloos stijf stammetje over, de top werd ongenadig weggedrukt, niet door de wind, wel door vernietigende mensenhanden. Waarom? Zomaar voor de lol waarschijnlijk. Toch juichten vele mensen het toe dat de dorpskom een vriendelijker uitzicht verkreeg door het aanplanten van enkele groene oases! Helaas, driemaal Helaas! LII

7

Auto beukt in woning...

Op het Internationale Folklorefestival te Hoogstraten, ingericht door de plaatselijke Gelmelzwaaiers was ook onze dansgilde op de afspraak naast volksdansgroepen uit Zweden, Frankrijk, Engeland en Nederland. Ook in het herbergen van de buitenlandse gasten bleef Minderhout niet ten achter en menige Zweed, Fransman, Engelsman en Nederlander vond hier onderdak en leerde enkele woorden Vlaams. En of ze te spreken waren over de ontvangst! De Minderhoutse dansgroep, eertijds een sterk dansend geheel, dat daarna een beetje gas heeft moeten terugnemen, is duidelijk aan heropleving toe. Mensen die van volksdans houden, en zeker jongeren, worden met open armen ontvangen om de groep te vervoegen. Neem gerust contact op met een van de gildebroers en -zusters en je hoort erbij!

tegen harder dan 60 kni/u!! Dat er op de hoofdweg in Minderhout serieus gas gegeven wordt, en dan vooral 's nachts, moet je maar eens aan de omwonenden vragen. Dat er dan regelmatig brokken gemaakt worden, is ook de normaalste zaak van de wereld. Dit keer een spectaculaire crash, 's nachts te 0.55 uur. Waarschijnlijk tegen hoge snelheid, omarmde een zware personenwagen een verlichtingspaal voor de woning van Willy Koyen in de Desmedtstraat. Hierdoor werd de auto in de woning gekatapulteerd van mevr. OnincxWeyten. De slag was hevig: de zijgevel werd zwaar geteisterd, een regenput aan diggelen, de gasleiding vernield, meubilair geteisterd! Deze zelfde woning kreeg enkele jaren geleden ook reeds het bezoek van een voorbijvliegend voertuig, waarbij ook zware schade werd aangericht en jammer genoeg een dode te betreuren viel! •

Een gezonde geest in een iond hehaam

Twee .,toere 'bodyguard' in de directe nabijheid konden niet verhinderen dat het kruin t je gescho, en werd.

Kermis in het dorp Minderhoutkerniis! Is eigenlijk nooit een echt drukke bedoening geweest en onmogelijk te vergelijken met Meer- of Wortelkermis. Toch hebben enkele verenigingen, fanfare en K.S.J., de laatste jaren geprobeerd er wat fut in te krijgen en daar zijn ze toch wel enigszins in geslaagd. 'De Marckezonen' hebben de feesttent opgesteld tegenover zagerij Van Erck en hier wordt vooral het jonge volkje verwacht. Het programma: Vrijdag 31 augustus: een denderend optreden van de alomgekende 'Nonkel Ney' en zijn band en dit voor jong en oud. Zaterdag 1 en zondag 2 september: kermisbal met disco 'Travel Sound'. Zaterdag 8 september willen de leden van de fanfare zelf eens kermisvieren. Naar jaarlijkse gewoonte spelen zij een deuntje in de straat en wordt bij de aangesloten leden herbergiers zelfs een bezoekje gebracht. K.S.J. zorgt voor jolijt op zaterdag 1 september: in de namiddag organiseert het volksspelen voor de kinderen en 's avonds worden alle 'ouderen' uitgenodigd op het grote kermisbal in de parochiezaal. Ambiance zal er, net als vorige jaren, niet ontbreken. Op zondag 2september staat K.S.J. weer paraat op het plein en ditmaal als kastelein achter de tapkast in hun 'Kermiscafé'. Op maandag 3 september houden de volwassenen zich klaar voor de volksspelen en ook de K.B.G. is actief voor dezelfde spelen aan hun lokaal. 1-1

Dat willen de leden van K.B.G. wel eens duidelijk tonen aan mekaar en aan de vele supporters die ontegensprekelijk verwacht worden. K.B.G. organiseert namelijk een GEWESTELIJK SPORTFEEST op woensdag 5 september waarbij uiteraard alle bonden van het gewest en ook enkele daarbuiten werden uitgenodigd. Geen krachtpatserijen worden voorgeschoteld, geen loopnummers of andere disciplines bestemd voor getrainde sportbeoefenaars, maar wel behendigheidsspelen, zoals: ballonnen doorgeven, bal in emmer gooien, dozen opstapelen, balleke-tik, fietsbanden werpen, pottenkraam, doelwerpen, opsinjoorke, korfbal, fietsen met hindernissen, ringsteken, vogelpik met de fiets! Kortom een hele resem spelen die heel wat concentratie en handigheid vereisen. K.B.G.voorzitter Constant Verlinden verwacht toch een 500-tal mensen, deelnemers en sympatisanten, voor een amusante namiddag! I

v

y

Delel toegetakelde woning van mevr. Onincx-. Weyten. 'Brillen en contactlenzen!' Een duidelijk advies voor de chauffeur misschien!

IECTROHANDEL

U)ÜS EN BROSENS Radio T.V. - HIFI Verlichting H uwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten -

23


ONDER WIJS

Andere tijden voor de Hoogstraatse muziekschool De pioniers van de jeugdmuziekschool worden iets ouder en treden naar de achtergrond. Na 36 jaar heeft directeur Jos Bruurs de fakkel doorgegeven aan Jan Van Mol, directeur van de muziekacademie De Noorderkempen (Baarle).

Andere tijden voor de Hoogstraatse muziekschool Reeds tijdens de leerlingenvoordracht liet Jos Bruurs verstaan dat er andere tijden en andere mensen gingen komen. Na druk overleg met alle leerkrachten in de maanden juni en juli werd besloten om Jan Van Mol als nieuwe directeur te vragen. Jan Van Mol is een Kempenaar die geruime tijd in 'de stad' heeft gewoond. Hij is geboren in 1945 in Vorst-Kempen (nu: Laakdal). Hij is oud-leerling van het Lemmensinstituut (Mechelen) en was ook één jaar leraar aan deze school in Leuven. Van 1975 tot 1989 was hij directeur van de muziekacademie van Hoboken en ondertussen gaf hij ook verschillende jaren les aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Jan Van Mol is, juist zoals Jos Bruurs, organist. 's Zondags speelt hij op het orgel van de St.Antoniuskerk in het centrum van Brasschaat. Vorig jaar werd hij benoemd tot directeur van de muziekacademie De Noorderkempen en nam afscheid van zijn werk in het Antwerpse. Samen met echtgenote Miriam Faes en de kinderen Sarah (1 ij.) en Stijn (bijna 3j.) verhuisden ze van Berchem naar Zoersel.

Twee muziekscholen Eigenlijk is de situatie van het jeugdmuziekonderwijs in deze streek Vrij uniek. Er is de muziekacademie De Noorderkempen vzw met administratief centrum in Baarle-Hertog. De oprichting van deze school was een intercommunaal initiatief van de gemeenten Ravels, Merksplas, Baarle-Hertog/Nassau en Hoogstraten. De muziekacademie is een gesubsidieerde instelling waar jeugdmuziekonderwijs wordt gegeven volgens het officieel leerprogramma. Daarnaast bestaat reeds heel lang de jeugdmuziekschool van Hoogstraten, een privé-instelling, aangesloten bij de Vlaamse Federatie van Musicerende Jeugd. Precies omdat deze school niet gesubsidieerd wordt, heeft men hier een veel vrijere keuze van programma en werkmethoden.

Eén directeur Vanaf dit schooljaar, 1990-'91, worden beide scholen bestuurd door directeur J. Van Mol. Volgens hem is dit een goede zaak voor het jeugdmuziekonderwijs in de regio. De concurrentiële opstelling en de moeilijke afbakening van elkaars werkgebied vallen nu weg. Elk onderwijsprogramma en elke leermethode hebben hun voor- en nadelen. De twee scholen kunnen elkaar perfect aanvullen. Nu wordt een wederzijdse positieve bevruchting mogelijk. Deze evolutie sluit ook goed aan bij de geest van de nieuwe wet op het muziekonderwijs en de algemene mentaliteitsverandering in de muziekpedagogie. Volgens directeur Van Mol kunnen beide scholen van elkaar leren.

24

Samenwerking Vorig jaar was er reeds enige samenwerking tussen de muziekacademie (Baarle) en de jeugdmuziekschool (Hoogstraten) o.a. op het vlak van de uitwisseling van leerkrachten. Dit wordt vanaf dit schooljaar zeker nog verruimd. Zowel in Baarle als in Hoogstraten beschikt men over goede lokalen. De twee muziekscholen gaan vanaf nu werken voor de hele Noorderkempen met alle leerkrachten. Dat betekent niet dat er ook in elk dorp een afde ling komt, want dat is financieel totaal onverantwoord. In de gemeente Hoogstraten zullen muzieklessen worden gegeven in Meerle en in Hoogstraten-centrum (Karel Boomstraat). De muziekacademie De Noorçlerkempen heeft momenteel 500 leerlingen en de jeugdmuziekschool van Hoogstraten ruim 300. Deze 800 leerlingen krijgen dit schooljaar nieuwe en ruimere mogelijkheden.

Inschrijvingen Eigenlijk zouden er geen afzonderlijke muziekscholen voor de kinderen moeten bestaan, zegt Van Mol. Het muziekonderwijs in de lagere school zou voldoende ruim en goed moeten zijn, maar vermits dat zo niet in on ons land, gaan we verder met avond-, namiddagen weekendmuziekonderwijs voor onze jeugd. Voor de muziekacademie kan men inschrijven vanaf acht jaar. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2.500 fr per jaar. In de muziekschool kan men nu reeds terecht vanaf zes jaar. Voor deze kinderen bedraagt het inschrijvingsgeld 1.500 fr per jaar. De ouders kunnen hun kinderen laten inschrijven tijdens de eerste volledige week van september, alle werkdagen van 16 tot 20 uur in de muziekschool, Karel Boomstraat 42-44 in Hoogstraten. Ook wie gewoon maar inlichtingen wenst, kan daar dan de nodige infor matie bekomen.

Jwi t •

/,1

Vol

Onderscheiding: Erica Janssens, Hoogstraten en Kurt Maes, Rijkevorsel. Voldoening: Pieter Hermans, Minderhout; Jelleke Vissers, Minderhout; Carine Roymans, Turnhout; Brenda Rosiers, Rijkevorsel; Christof Rombouts, Hoogstraten; An Janssens, Minderhout; Marian Herrijgers, Minderhout en Nadia Verhoeven, Rijkevorsel. Tot slot nog een pluimpje voor de vele 'werkers' van de Hoogstraatse jeugdmuziekschool. Jan Van Mol, een man met veel er varing in het jeugdmuziekonderwijs, was aangenaam verrast over de kwaliteit van het muziekonderwijs in de Hoogstraatse jeugdmuziekschool. Hij hoopt met deze ploeg verder te werken aan een mooie toekomst. In het kader van de 'Koningsfeesten' organiseert de muziekacademie De Noorderkempen op vrijdag 7 september om 19.30 uur een concert in Baarle-Hertog. De leerlingen die deelnemen aan de zomerse jeugdmuziekkampen verzorgen het programma. Iedereen is welkom.•

.01*11

Eindexamens De volgende leerlingen behaalden de grootste onderscheiding in juni aan de jeugdmuziekschool van Hoogstraten: Jo de Loecht, Rijkevorsel; Swaenepoel, Hoogstraten; An Van Gils, Hoogstraten en Ellen Geerts, Wortel. Grote onderscheiding: Els Koyen, Minderhout; Koen Koyen, Minderhout; Inge Van Gils, Minderhout; Abbekies Verhoeven, Rijkevorsel; Sascia Meeuw, Hoogstraten; Kim Beyers, Rijkevorsel en Florejan Verschueren, Hoogstraten.

Algemene Bouwonderneming

-

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE -014/61.35.37

RAATS - OOSTVOG ELS LV.B.A.

Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24

Hild en Andre Bols - Van Dijck


1

Minder bussen naar Turnhout

De NMVB zal binnenkort zeer waarschijnlijk de busverbinding Meersel-HoogstratenTurnhout minder frekwent laten rijden. Momenteel is dit een vaste twee-urendienst met enkele bijkomende ritten tijdens de spitsuren. Deze regeling werd getroffen na de scherpe kritiek die destijds in een 10K-studie werd geleverd op de organisatie van het openbaar vervoer in de Kempen. Vooral de bereikbaarheid van het noordelijke grensgebied boven Turnhout werd daarin op de korrel genomen. Maar de twee-urenverbinding met Turnhout is niet langer een haalbare kaart omwille van de geringe rendabiliteit. Buiten de schooluren, zo zegt men op het hoofdkantoor van de NMVB in Antwerpen, zit er dikwijls geen kat op. Wanneer de besparingsdruk aanhoudt, zal deze verbinding nader bekeken dienen te worden. Konkreet zal dit inhouden dat er zoals vroeger wellicht enkel nog gereden wordt op de piek- of schooluren. In het beste geval komt er dan ergens tussenin nog een enkele bus langs.LJ

Opstaphalte in Gelmeistraat verdwijnt Eerder berichtten we reeds over de moeilijkheden die de NMVB ondervond met de opstaphalte in de Gelmeistraat. Daar diende de bushalte reeds negen keer verplaatst binnen enkele jaren, telkens na klachten vanwege de bewoners ter plekke. Die zien de wachtende horde scholieren vlak voor de voordeur niet zitten: lawaai, rotzooi en vooral kleine vormen van vandalisme. Er waren plannen om de halte andermaal te verplaatsen schuin tegenover de post. De schildering werd trouwens reeds op het wegdek aangebracht. Maar ook deze voornemens leidden meteen weer tot protesten die dit keer geafficheerd werden aan de ramen en ook het stadhuis bereikten. De NMVB wist ons te vertellen dat men de hele situatie behoorlijk beu is. 'Dat gedoe rond de bushalte begint daar zo onderhand belachtelijk te worden,' zo klonk het letterlijk. Maar er is een oplossing in de maak. 'Je kunt een halte niet om de haverklap blijven verplaatsen. Om alle problemen voortaan te vermijden, zullen we deze halte gewoonweg opdoeken. met het Spijker werd een regeling getroffen dat we de wachtende leerlingen aan de school zelf kunnen ophalen. Met de Ster werd een overeenkomst bereikt dat we met onze bussen op de Ster-terreinen gaan draaien, zodat we de halte in de Gelmelstraat niet langer nodig hebben.' fl

Gelmeizwaaiers in China Ze hebben hier nog maar pas een met schitterend weer en goede opkomst gezegend folklorefestival ingericht, of ze poetsen alweer de plaat. De Gelmelzwaaiers dus, want dat gezelschap koos met vlag en wimpel richting China. Van 14 tot 30 augustus nemen ze deel

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31. aan het Eerste Internationale Foiklorefestival dat voornamelijk in Peking plaats heeft. Er zijn ook optredens in enkele andere steden gepland, zodat het gezelschap een fikse hap China te zien krijgt. Uiteraard wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een geïnteresseerde blik te werpen op de befaamde Chinese muur en op de fameuze Ming-graven. Verder zijn er sightseeing-trips in elk van de bezochte steden. Op het festival vlaggen ze in het gezelschap van folkloregroepen uit Cuba, Italië, Mongolië, Turkije, Rusland, USA, Oostenrijk, India, Korea, Filippijnen en uiteraard het gastland.LIIJ

Far-West in de Pax Op zondag 9 september heeft van 11.30 tot 18.00 uur in de Pax de twee-jaarlijkse stripbeurs plaats. Nieuw is dat deze voortaan rond een bepaald tema wordt opgebouwd en dat aan dit gebeuren ook een eigen prijs verbonden wordt. Het tema van deze uitgave van de stripbeurs is de Far-West met zijn vele cowboyverhaalties, mythes en aanverwante helden. Eerste laureaat van de stripprijs is de Durangotekenaar Yves Swolfs. Hij ontvangt een geldprijs ter waarde van 15.000 fr. en een bronzen inktpotje. Deze prijs wordt voortaan uitgereikt aan een jong tekenaar die zich verdienstelijk heeft gemaakt binnen het door het tema omschreven stripgenre. Van zijn hand zullen er dan ook meteen een aantal originele tekeningen tentoongesteld worden. In een tweede tentoonstelling worden de archetypen uit stripverhalen in westernsfeer getoond. De sheriff, Chinese koelie of de revolverheld ofte tegenhangers van the poor lonesome cowboy. Westernfilms van Sergio Leone en de Lucky Luke tekenfilms van Morris vervolledigen het aanbod. Tenslotte kan men

autobanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

aan de hand van originele schetsen en platen van Yaack en Mormick de evolutie van een strip volgen: het ontstaan van het scenario, de eerste schetsen tot en met het volwaardige verhaal. Verder is er allerlei animatie met verklede of echte cowboys en co die de ruil- en verkoopbeurs onveilig maken. Wie trouwens zelf als westernfiguur naar dit gebeuren komt, maakt kans om een prijs in de wacht te slepen. Datzelfde geldt voor wie deelneemt aan de stripkwis over de kennis van westernfiguren. Zeven tekenaars signeren op deze beurs hun werk. Daaronder enkele illustere namen zoals Jean Pierre Zanon, Fred De Wit, Frank Margerin en Yaack and Mormick.LIl

Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering

H. Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278 25


HOOGSTRA TEN

Dag van de landbouw

Brand in Hoogstraten

KVLV richt samen met KLJ en de Landelijke Gilde op zondag 23 september een dag van de landbouw in met de Pax als uitgezocht decor. Die dag is er een kleine tentoonstelling met dia's over de landelijke beweging. De prijsuitreiking van de deze zomer georganizeerde fietszoektocht heeft eveneens plaats. Voor alle kinderen die deelnemen aan de kleur- of tekenwedstrijd is er een verrassing voorzien. Verder zijn er diverse zowel binnen als buiten attrakties waaronder ponyrijden en volksdans. Het programma start vanaf 11 uur. Overigens is de KVLV vooral fietsend aktief in september. Er wordt gefietst op IIlddlLddg 3 scptcmber naar de bloemenwagens van de Zundertse Corso (vertrek om 13.15 uur aan het Medisch Centrum in de Gravin EliLabcthlaan), op woensdag 5 september naar de Hofstede in Beerse en op woensdag 19 september in het lutdui '.uii ccii fhtdag. 0111 10.00 uur wordt vertrokken voor het Smok kelaarspad en een gedeelte van het Bels lijitje. Picknick en drank meebrengen. Op dinsdag II september is er om 19.30 uur in de Pax een bestuursvergadering.

Jong-KVG bestaat 15 jaar De Hoogstraatse afdeling van de Jongerendienst van de Katholieke Verenigingen voor Gehandicapten bestaat welgeteld 15 jaar. Reden om te vieren uiteraard, en dat gebeurt op zaterdag 8 september met een fuif in de parochiezaal van Merksplas. Treden daarbij op: La Cuenta en DJ Blackfoot. Jong-KVG is sinds '63 een nationaal gestruktureerde vereniging. De plaatselijke kern omvat de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel, Beerse en Vosselaar. De werking is er vooral op gericht om door aktiviteiten voor mentaal gehandicapte jongeren een reĂŤle integratie in het maatschappelijk leven te verwezenlijken. Vandaar ook dat men zowel gehandicapten als niet-gehandicapten mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en vorming biedt. De begeleiding gebeurt door vrijwilligers. Wie de kern graag aanvult of vragen heeft over deze problematiek kan hiervoor terecht bij Rudi en Tinne Aerts-Van der Steen tel. 014/61.69.04E

Tijdens de nacht van zondag 5 augustus ontstond door een onbekende reden een brand op de zolder van hei huis nr. 13 in de Karel Booinstraal. Mevrouw Leonia Brosens-Siemons was met het Davidsfonds op reis in Oost-Europa. De buren verwittigden de brandweer. De schade is bijzonder groot.

Franse schooldirecteurs studeren aan het Spijker

Gouden priesterjubileum

Tijdens de maand juli kwamen zestig directeurs van katholieke middelbare scholen uit f'ankrjk naar het Spijker in Hoogstraien voor hun jaarlijks seminarie. Een week lang werd er gedacht en gesproken over 'De Europese gedachte in het onderwijs'.

111 BYOUTERIE Vrijheid 66,

(4

Woensdag 15 augustus, feest van Vrouw Hemelvaart, vierde oud-deken P. Hannes zijn gouden priesterjubileum in de Ste.-Apolloniakerk te Mol-Achierbos, zijn geboorteplaats.

26

\\

Pl

011

H000STAATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve in fantasiejuwelen lederen riemen haarmode en handtassen \

\ Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.


HOOGSTRA TEN

Retrospektieve Fotogroep 't Slot in Ostmuseum Van 22 september tot 7 oktober heeft in het Ost-museum een retrospektieve plaats van de leden van de fotogroep van de Wortelse jeugdclub 't Slot. Deze fotogroep werd destijds opgestart samen met andere hobbyklubs waarin de Wortelse jongeren hun kreativiteit konden uitleven. Stan Michielsen en Frans Horsten, wat later Jos Matthé, en nog later Marcel De Bruyn, Jan Van Opstal en Jos Sommern zouden de belangrijkste voortrekkers worden. De groep ging geleidelijk aan een eigen leven leiden, al bleef er een sterke band met 't Slot zelf. Het werd de enige fotogroep van heel Hoogstraten en deze groeide naar verluidt tot een van de betere vrije fotogroepen van de provincie. Fotogroep 't Slot probeert op allerlei manieren om de eigen fotografie kwalitatief op peil te brengen. Dat gebeurt o.m. door lessen fotografie met praktijkmogelijkheden in de eigen donkere kamer; deelname aan fotoseminaries (Villefrance sur Saône, Beaujolais), weekends (Escalles-Calais), en daguitstappen; tentoonstellingsbezoek in binnen- en buitenland; kontakten met diverse fotografen en andere groepen. Jaarlijks wordt in de lokalen van de jeugdklub een groepstentoonstelling gehouden. De retrospektieve brengt de fotografie in al haar verscheidenheid qua technieken en onderwerpen, o.a. portretten en landschappen. Alle fotografen zullen in het museum aanwezig zijn op 30september van 14.00 tot 17.00 uur. Die dag zijn er ook optredens van speelgroepen van de Jeugdmuziekschool. Elf leden nemen deel aan de tentoonstelling. Uit Wortel zelf zijn dat Jan Van Opstal, Marc Van Overveldt, Ingrid Wuyts, Wim Strijbos, Marcel De Bruyn en Rik Drossaert. Leo Renders, Chris Swannet en Jos Sommen zijn

woonachtig in Merksplas. Verder is er werk van Jos Vanluffelen uit Hoogstraten en van Romain Krols uit Minderhout. De deelnemende leden willen hun eigen fotografie duidelijk profileren. Van Opstal blijkt vooral geboeid door de technische mogelijkheden van het medium met o.m. dubbelopnamen. Schaduwen en kontrasten vormen konstanten in het werk van Marc Van Overveidt. Ingrid Wuyts koncentreert zich op kinderen, migranten en marginalen die het onderwerp van haar foto's worden. Rust en dagelijksheid voeren de hoofdtoon bij Wim Strijbos. Marcel De Bruyn toont vooral abstrakties van vormen en lijnen, de symmetrie van licht en schaduw uit de dagelijkse realiteit. De foto's van Rik Drossaert getuigen vooral van de eigen zoektocht in de mogelijkheden van het medium. Leo Renders maakt bij voorkeur sfeerbeelden van de straat en de mensen. Chris Swannet zag haar foto's evolueren van de traditionele geheugensteuntjes van op reis naar een eigen ekspressiemiddel. Natuur, vervreemding, lichte en zwarte partijen vormen de belangrijkste onderwerpen voor Jos Sommen. Openstaan voor de eigen omgeving en de ongewoonheid of absurditeit van het gewone zijn terug te vipden bij Jos Vanluffelen en Romain Krols. Tenslotte zijn er nog foto's van beginnende leden Hild Jacobs, Rik Aerts, Dirk Janssens en Leen De Weert. Deze tentoonstelling loopt van 22 september t/m 7 oktober. De openingsuren zijn van 10.15 tot 16.30 uur maan-, dins- en donderdag en van 14.00 tot 17.00 uur tijdens de weekends. U

Hoogstraatse paarden behalen fraaie resultaten

Nieuwe wegen naar Lindendreef Begin augustus werd begonnen met de wer ken aan de langverwachte verbindingsweg van de Lindendreef naar de Buizeistraat. Aannemer Deckx uit Dessel moet de klus geklaard krijgen, naar verwacht wordt nog tegen Allerheiligen. Het dossier wordt geraamd op 6 miljoen frank, volledig ten laste van de gemeente. Zowel de vorige als huidige legislatuur hebben immers geruime tijd gewacht op goedkeuring van subsidies voor de uitvoering van deze werken, zonder dat hierin schot leek te komen. Uiteindelijk werd de knoop dan doorgehakt om zelf voor de financiering in te staan. Wel kan eventueel 3 miljoen frank van het Investeringsfonds hiervoor aangewend worden. De breedte van de rijweg bedraagt 5,5 meter, met aan beide kanten een plantstrook, voeten fietspad. De weg is hiermee voldoende breed om zijn funktie als ontsluitingsweg te vervullen. Om het risiko van snelrijdend en druk sluikverkeer te verkleinen, worden bijkomende maatregelen getroffen. Een eerste werd reeds ingebouwd in het tracé van de weg zelf: de asverspringing moet een snelheidsremmend effekt hebben. Bovendien worden in de Lindendreef drie en in de Antoon de Lalaingstraat één verkeersdrempels geplaatst. Die werkzaamheden zouden ondertussen reeds begonnen moeten zijn. De verkeersproblemen in de Lindendreef moeten hiermee binnen de perken gehouden worden. De brede en kaarsrechte straat ver leidt immers al te makkelijk snelheidsmaniakken. Bovendien is er op schooluren heel wat fietsend en stappend Spijkervolk. Een ontsluiting naar de Buizeistraat zou nog meer automobilisten die uit de richting van Merksplas/Turnhout komen en naar de autoweg via Loenhoutseweg, naar St.-Lenaarts of Rijkevorsel moeten, er toe kunnen aanzetten om het drukke kruispunt Gelmeistraat-Vrijheid te ontwijken. De verkeersdruk is er trouwens ook nu reeds toegenomen, zo signaleerden verschillende bewoners uit Lindendreef en Hoefijzer. Dat heeft te maken met het gebruik van de nooduitgang welke aan de Ster werd toegestaan aan de kant van de Lindendreef. Deze zou door heel wat personeel dagelijks om minder urgente redenen gebruikt worden. Nog voor de winter hoopt men ook het wegtracé van de verbinding van de Lindendreef naar de Gelmelstraat (de Dr. Versmissenstraat) te kunnen realiseren. Een ontwerp werd half augtistus op het schepenkollege ver wacht. Gehoopt wordt dat de provincie geen vertragende stokken in de wielen steekt. Met dit dossier is een bedrag van 1 tot 1,5 miljoen gemoeid. Aanplantingen zijn voorlopig enkel aan de oostkant voorzien. LIII

Spijkerkop

Tijdens de gewestelijke prijska,np van het Belgische warmbloedpaard op zaterdag 28juli in Hoogstraten behaalden plaatselijke fokkers zoals Jozef Mertens van Meersel-Dreef en Karel Aerts uit Hoogstraten eerste plaatsen met hun merries. Schepen Coenegrachts overhandigde de prijs aan Karel Aerts want Inka was de beste merrie in de reeks van 5 jaar.

Vorige keer hadden we het in deze rubriek over het afscheid van Cor Van Boxel als hoofd van de lagere school van het Spijker. Uit goed ingelicht bron, zo heet het dan, werd toen ook de naam van diens opvolger ver meld. Blijkbaar speelde een naamsverwisseling met een recent overleden lid van de beheerraad van de school ons echter parten. Het nieuwe schoolhoofd is de 33-jarige Marc Vanwijn. Tot nu toe was hij leraar in de dorpsschool van Putte-Kappelen. Het gezin Vanwijn heeft twee kinderen en zal eerlang in Hoogstraten komen wonen. 27


JUBILEUM

• ,

Briljant in Hoogstraten

4

Ik zou geen andere man gere kunnen zien , .

'

Op één van die snikhete dagen zoals er in een mensenleven maar weinig voorkomen, gingen wij op bezoek bij JAN WILLEMSEN en OCTA VIE VERMEULEN. Zij hadden zulke hitte al eerder meegemaakt want zowel Jan .j. als Octavie naderen stilletjes aan de negentig. Dat zou je zo niet zeggen want ze zien er allebei nog jeugdig uit voor hun leeftijd. Dit is nu eens geen loos compliment, we hebben zelden een zo levendig briljanten echtpaar gezien. Toch is hun leven niet rimpelloos verlopen, wel integendeel. Hun grote verdriet dat nog steeds als een schaduw over hun leven hangt, is de dood van hun enig kleinkund, Michel Botermans, zoon van hun enige dochter Maria. Deze 19-jarige jongen kwam in '74 om het leven bij een ongeval. Sindsdien hebben de grootouders geen feesten meer gevierd want, zo zegt Octavie: 'Zijn plaats zou leeg blijven en dan kunnen wij ook niet blij zijn'.

Van koets naar auto Octavie is afkomstig uit Weelde waar zij in 1903 geboren werd in een huis waar haar moeder een winkel had; haar vader was een metseraannemer die in de winter, als er geen werk was in de bouw, klompen maakte om de kost te verdienen voor zijn 9 kinderen. Bij Jan thuis waren ze met 10 kinderen en ook daar

ging hij 'de boer op'. Die 'boer' was in dit geval de familie Verbeeck, eigenaar van het Zwart Goor in Merksplas, toendertijd een domein van zowat 600 ha. Jan werd daar zo'n beetje klusjesman en een van zijn taken bestond uit het rijden met koets en paard, o.a. om de kinderen Verbeeck naar school te brengen. Verder reed hij wekelijks met paard en kar naar Dessel en Retie om boter en eieren

••

.

.

k.

4; •

.

•• •

te vervoeren, en later ook naar Antwerpen. Hij vertrok dan wel om 5 uur 's morgens en kwam in de vroege namiddag toe. Van koetsier promoveerde Jan later tot chauffeur toen de familie Verbeeek zich een auto aanschafte. 'Madame leerde mij zelf autorijden', verteld Jan. Hij herinnert zich nog zijn eerste tochtjes naar Antwerpen; het gebeurde dat hij onderweg geen enkele auto tegenkwam!

Op de cementfabriek Later werd Jan iii C.B.R. tewerkgesteld. De familie Verbeeck was medeeigenaar van deze eementfabriek in Ravels en door hun toedoen kwam hij terecht in het labo; hij hield zich daar bezig met het testen van de sterkte en trekkracht van cementstalen. Hij had het daar best naar zijn zin en toen er in '25 een staking uitbrak, wilde Jan daar eerst niet aan meedoen. Tot op de dag dat zijn moeder hem smeekte om toch maar mee te staken; zij zag immers elke dag de stakers voorbijkomen die dreigend naar het huis keken en ze vreesde dat de ruiten wel eens zouden sneuvelen door stenen van woedende stakers. Jan als brave zoon, ging toen maar mee in staking. Hij ging dat dan later wel uitleggen aan zijn baas, mijnheer Verbeeck, want zij waren inmiddels goede vrienden geworden. Die vriendschap heeft trouwens meer dan een halve eeuw gebloeid; op 58-jarige leeftijd kreeg Jan nog een aanbod om bij de familie Verbeeck hovenier te worden. Maar dat zag Jan zo niet meer zitten want hij was toen al 28 jaar gevangenenbewaker, eerst in Merksplas, later in Hoogstraten.

werd de kost verdiend met verschillende bezigheden: beetje boeren, beetje gaan werken en café houden. Over dat café vertelt Jan dat dat eigenlijk een afspanning was waar de mensen met paard en kar naartoe kwamen. Terwijl zijn moeder de klanten te drinken gaf, moest kleine Jan voor de paarden zorgen. 'Honderden paarden heb ik water gegeven' , vertelt Jan. Dat was allemaal te doen in Blokx-Goor in Merksplas waar Jan in 1902 ter wereld kwam. Op zijn lOde jaar ging Jan bij zijn grootouders wonen en op zijn 14de

28

0PJ1

Garage VAN RIEL

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32,2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33


JUBILEUM

GESCHIEDENIS

7 Keer verhuisd Octavie en Jan trouwden op 23 juli 1925 en het bruidspaar reed op die dag met het 'gerij' van hun nonkel die bakker was, naar de kerk in Weelde. Dat was heel wat comfortabier dan de meeste bruidsparen in die tijd die te voet naar kerk en gemeentehuis gingen. Een jaar tevoren hadden Jan en Octavie elkaar leren kennen op Molenzijde-kermis. Een platte band van Octavie's fiets zorgde voor nog inniger contact en al vlug werd aan trouwen gedacht. Door het werk van Jan verhuisde het gezin Willemsen wel 7 keer, maar 'overal gère gewoond' zegt Octavie. Al vond ze het wel een beetje spijtig dat ze in '36 naar Hoogstraten moesten verhuizen toen Jan op het Kasteel ging werken. Zij vond het in MerksplasKolonie veel gezelliger, daar ging men veel gemoedelijker met elkaar om. 'Hier op het Hoefijzer was het allemaal van 'mijnheer' en 'madame'. Dat beterde er niet op toen Jan als verantwoordelijke van de boerderij op het Kasteel werd aangesteld. Toen moesten ze binnen de omheining van het kasteel gaan wonen, 'net alsof ge zelf in het gevang zat' zuchtte Octavie. Ze was content toen ze, na Jans pensioen, in een eigen huis konden gaan wonen, aan de Molenstraat vlak naast de SalmSalmmolen. En daar wonen ze nu nog.

De lange adem van Jan en Octavie Bij het luisteren naar het levensverhaal van Octavie en Jan hoor je hoe bijzonder trouw deze mensen zijn. In tegenstelling met het leven van nu dat jachtig is en waar mensen veel wisselende relaties aangaan, lijkt bij hen alles langzamer te gaan en duurzamer te zijn. Om te beginnen hun huwelijk: 65 jaar leven ze nu al samen in peis en vree en Octavie 'zou geen andere man gère kunnen zien'. De koning zelve heeft hen dan ook gefeliciteerd en een medaille opgestuurd die hen door de burgemeester en zijn schepenen plechtig is overhandigd. Even duurzaam was hun vriendschap met de famiiie Verbeeck waar Jan als kleine jongen ging werken en waarmee ze in contact bleven tot de oude mevrouw Verbeeck op 90-jarige leeftijd overleed. Nog zo'n levenlange vriendschap was die met een kameraard van Jan uit zijn soldatentijd. Dat begon in 1923 en ooit hebben ze samen feest gevierd voor '50 jaar vriendschap'. Tot Jan en Octavie's vriendenkring behoorden ook Engelse soldaten die zij in de oorlog hadden leren kennen. Zij bleven met die mensen in contact, ook met de kinderen van die soldaten die hen later zijn komen opzoeken vanuit Engeland. En tenslotte zijn er dan nog de bijen. Al meer dan 50 jaar is Jan bieboer en nog kan hij van zijn 'kassen' niet scheiden. Ooit heeft hij 19 bijenkassen gehad. Daar bracht hij dan een hele 'melkkit' honing mee van naar huis. 'Klèr goud!' vertelt Jan en we snoepten alles zelf op, zo lekker was het. Maar nu de heide van vroeger bijna helemaal verdwenen is, wordt het hoe langer hoe moeilijker om een goeie plaats te vinden voor de bijen. Daarom, en ook omdat het honingslingeren hem wat zwaar begint te vallen, verkoopt Jan nu zijn bijenkassen, op twee na, want zonder bijen vindt hij het maar niks. Gelijk heb je, Jan en we hopen dat het u, 0etavie en de bijen nog lang goed moge gaan.0

HALVE EEUW GELEDEN September 1940 Veiling: Afvaifruit Door de omstandigheden is de verzor ging van de meeste fruitbomen verwaarloosd geweest zodat het op verschillende plaatsen bezaaid ligt met minderwaardig fruit dat ongeschikt is voor consumptie. Dit afvalfruit mag in zakken geleverd worden, we hebben er een koper voor gevonden aan 0,50 fr. per kilo. De verschillende variëteiten mogen gemengd worden doch het fruit mag geen rotte plekken hebben. Breng het zoveel mogelijk aanstaanden dinsdag naar de veiling.

Voor de vrouw Waartoe oude dagbladen dienen kunnen. Natuurlijk om voorwerpen in te pakken. Maar ook nog tot menig ander gebruik. In harde winters kunnen dagbladen tussen dekens gelegd, de warmte te bed aanzienlij 1< verhoogen. Papieren zolen in de schoenen houden de voeten warm. IJs gewikkeld in dagbladen, smelt veel langzamer, zelfs in een warme kamer. De lucht van de drukinkt is een goed middel tegen motten: klederen in dagbladen gewikkeld zijn zo goed bewaard als met kamfer en naftaline. De asch van verbrande dagbladen is een voortreffelijk poetsniiddel voor messen en vorken.

Waarschuwing legen sabotagedaden. Er is reeds hij herhaling op gewezen, dat de Duitsche overheid zich verplicht ziet streng op te treden als er sabotagedaden gepleegd worden. Een geval van sabotage heeft zich thans weer voorgedaan. Aan de grens van de provincie Limburg, tussen de Luikse gemeenten Jupreile en Vihogne, werden 's nachts kabels van het Duitse leger doorgesneden. Zulke sahotagedaden hebben reeds tevoren plaats gehad in de provincie Luik, en de bevoegde militaire overheid had bij herhaling strenge maatregelen aangekondigd. Tot deze maatregelen is men overgegaan en al de Belgische soldaten uit de gemeenten Juprelle, Vihogne en Paifre, die krijgsgevangen waren

in Duitsland en naar huis waren teruggekeerd, zijn thans opnieuw in krijgsgevangenschap naar Duitsland gevoerd. Indien de daders niet ontdekt worden en indien er zich nieuwe sahotagedaden voordoen, zullen andere maatregelen volgen.

Duitsland Zondag kwam Reichsnijnister Dr. Goebbels te Kattowitz aan, waar hij in de namiddag, ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Opper-Silezië, die een jaar geleden plaats vond, tijdens een groote demonstratie, een toespraak hield. De Minister voerde zijn gehoor terug naar het tijdstip van véôr één jaar, toen Duitse Weermacht de grenspalen omver wierp, die door de 'overwinnaars van 1918' wederrechtelijk en tegen de uitgesproken wil van het Duitse volk geplant waren. Dr. Goebbels schilderde de gebeurtenissen, die Duitsland gedwongen hebben, het zwaard ter hand te nemen, waarbij hij in korte trekken het dramatisch gebeuren en de schitterende overwinning van het afgelopen jaar aan het oog liet voorbij gaan.

Meer, Oorlogsslachtoffers Thans moeten we met droefheid bestatigen dat ook onze gemeente zijn tol aan de oorlog betaald heeft. Vorige week kwam het pijnlijk officieel bericht toe dat Karel Donckers, 21 jaar oud, op het veld van eer sneuvelde te Gijzenzele op 21 mei j.l. en voor enkele dagen vernam men dat op denzeifden datum de jeugdige Adriaan Timmnermans, 16 jaar oud, en leerling aan de Vakschool te Hoogstraten, door een bom getroffen werd te Hazebroek, in het Noorden van Frankrijk. Alszo kwam diepen rouw in beide beproefde families en innig medevoelen bij de ganse Meerse bevolking, waarvan de groote opkomst bij de lijkdienstplechtigheid wel de beste getuigenis is.

Examen De Heer Herman Wagemans legde aan dc Katholieke Universiteit in Leuven met onderscheiding zijn examen af voor het tweede doctoraat in de rechten. Onze beste gelukwensen.

BRON: Gazet van Hoogsiraten. 1

Onze vooruitziende blik ziet de volgende maand verschijnen op 26 september. Beste medewerkers, pak uw vakantieherinneringen in en lever uw kopij af op woensdag 12 september. Achterblijvers kunnen nog terecht op zondag 16 september. 29


Burgerlijke stand

1C:V:! j Geboortes 2 juli: Michiel, zoon van Marc Van Gemert en van Sabine Swaegers, Loenhoutseweg 58, Hoogstraten. 3 juli: Jelle, zoon van Marcel Tilburgs en Martine Verheijen, Van Aertselaerplein 6/3, Hoogstraten. 3juli: Kristel, dochter van Johannes van Dun en Maria Vermonden, Eindsestraat 16, Meer. 6juli: Anneleen, dochter van Patrick Mathysen en Jeannine Vinckx, Vrijheid 7, Hoogstraten. 6juli: Tim, zoon van Wilhelmus van der Velden en Rita Vermeiren, Minderhoutsestr. 126, Minderhout. 7 juli: Maarten, zoon van Luc Van Gestel en Anny Van Laer, Bergenstraat 13, Minderhout. 8 juli: Elisabeth, dochter van Albertus Krijnen en Catharina Boomaars, St. Salvatorstr. 3, Meerle. 11juli: Bob, zoon van Paulus Stoffels en Katelijne Bruurs, Vrijheid 115, Hoogstraten. 12juli: Joyce, dochter van Frans Boudewijns en Diana Van den Bogerd, Molenakker 2, Hoogstraten. 12juli: Tim, zoon van Johan Vinckx en Maria Vervoort, Hoogeind 14, Meer. 13 juli: Dennis, zoon van Johannes van der Velden en Christine Verschraegen, Maxburgdreef 11, Meer. 14 juli: Joyce, dochter van Eddy Van den Heuvel en Elisabeth Tilburgs, Elsterdijk 5, Meer. 17 juli: Annelies, dochter van Patrick Melis en Elsa Franken, Tinnenpotstraat 35, Hoogstraten. 17juli: Dorien, dochter van Patrick Van Heupen en van Christel Dergent, Kerkstraat 1, Meerle. 19 juli: Laurens, zoon van Marc Paulussen en Maria Janssens, Moerstraat 68f, Hoogstraten. 21 juli: Laura, dochter van Franciscus van Boxel en Marianne van de Lisdonk, Pastorijstraat 12, Wortel. 24 juli: Lesley, dochter van Paul Boeren en Rit Adams, Groot Eyssel 23a, Meerle. 24juli: Steffie en Kevin, dochter en zoon van Michel Swaenen en Carina Verboven, Poeleinde 14, Wortel. 24 juli: Carolien, dochter van Paul Raats en Christel Verhoeven, Lage Weg 22, Minderhout. 29juli: Nathalie: dochter van Herman Jacobs en Marleen Van Den Bogerd, Boxtelstraat 28, Hoogstraten. 30juli: Esiher, dochter van Jozef Buts en Liliane Paeps, Gelmelstraat 131, Hoogstraten. 30juli: Lode, zoon van Balder Claus en Irène Verschueren, Lod. de Konincklaan 264, Hoogstraten. 30

Huwelijken 6 juli: Peter Van Gorp, Kloosterbaan 126, Arendonk en Marleen Sterkens, Minderhoutsestraat 103, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutsestr. 103, Minderhout. 6 juli: Jozef Brosens, Venneweg 1, Meer en Monique Voeten, Beemden 25, Minderhout. Nieuw adres: Venneweg 1, Meer. 6 juli: Kris Geerts, Hoogstraatsebaan 32, Brecht en Martine Goetschalckx, Het lak 9, Meer. Nieuw adres: Hoogstraatsebaan 32, Brecht (2168). 7 juli: August Koyen, Hazenweg 24, Meerle en Christianne Mertens, Burg. Jespersstr. 10, Meerle. Nieuw adres: Meerledorp 35, Meerle. 11juli: Johnny Moonen, O.L. Vrouwstraat 4a, Ravels en Marleen Van Dyck, Moerstraat 59, Hoogstraten. Nieuw adres: Stwg. op Ravels 272, Oud-Turnhout. 20juli: Leo Aernouts, Vaasweg 8, WuustwezeI en Lutgard Goetschalckx, Terbeeksestr. 75, Meer. Nieuw adres: Vaalmoer 9, Meer. 21juli: Paul Van Rompaey, Bethovenstraat 2, Brecht en Ria Van Dyck, Princeven 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Gasthuisstraat 31, Brecht. 14juli: Geert Danckaert, Acacialaan 17, Boechout en Sonja Leemans, Chaamseweg 5, Meerle. Nieuw adres: Lindendreef 68, Hoogstraten. 27 juli: Luc Marijnissen, Rijtweg 4, Rijkevorsel en Myriam Jacobs, Meersel 30, Meerle. Nieuw adres: Oude Tramweg, Meerle. 28 juli: Franciscus Van den Broeck, Bredaseweg 7, Minderhout en Carine Krijnen, Minderhoutdorp 35, Minderhout. Nieuw adres: Desmedtstraat 48, Minderhout.

F5 %. 5,7

Overlijdens

2juli: Jan Geenen, 009.06.1909, weduwnaar van Anna Verschueren, Spekenstraat 1, Meer. 2juli: Joanna Nagels, 007 . 05 . 1917 , weduwe van Hendrik Weyler, Lod. de Konincklaan 321, Hoogstraten. 5juli: AloĂŻs De Maere, 024041929, weduwnaar van Josepha Janssens, Groot Eyssel 34, Meerle.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! Een ons ergetelijke gebeurteniS uw trouwdag. Een dae die u nooit sergeet en waarop u nog saak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

9juli: Julia Michielsen, 0 13.08.1925, echtgenote van Henricus Haest, Langenberg 1, Wortel. 11 juli: Emmanuel Van Gils, 009.03.1958, ongehuwd, Karel Boomstraat 50, Hoogstraten. 18juli: Sijbren Speerstra, 005.05.1909, echtgenoot van Hendrika Koppen, Nachtegaallaan 9, Meer. 19 juli: Jan Vervoort, 027.02.1910, echtgenoot van Carolina Maria Jansen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 19juli: Joanna Driesen, 005.07.1905, weduwe van Jansen Lodewijk, Moerstraat 6, Hoogstraten. 26juli: Angelina Van Ginneken, 022 . 05 . 1913, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25juli: Mathildis Rigouts, 010011900, ongehuwd, Gelmelstraat 60, Hoogstraten. 28juli: Franciscus Jespers, 004.01.1929, echtgenoot van Elisabeth Herremans, Meerledorp 42, Meerle. 30 juli: Paul Mertens, 018.01.1972, ongehuwd, Meerseweg 37, Meer.0


CURIOSITEIT

Streekeigen curiosa Het 'geboei' van Meer Als je een Merenaar vraagt wat het 'geboei' is, zal hij of zij vaak het antwoord schuldig blijven. Zeker als de persoon in kwestie nog jong is. De oudere helft van Meer - pakweg vanaf 40 jaar - weet meestal beter waarover het gaat. Die zal je vertellen dat het hier gaat om een klein gebouwtje op het kerkhof. Het bevindt zich aan de kant van het Lak naast de kerk en leunt daar moe en uitgeblust tegen de kerkhofmuur, zoals u op de foto kan zien. Wat staat het daar te doen? Al jaar en dag doet het dienst als rommelhok, als opbergplaats van de werklieden op het kerkhof. Niemand in het huidige Meer heeft in z'n leven anders geweten. Toch moet er meer zijn, ooit heeft het een andere functie gehad. Maar welke? Hier wordt het moeilijk. Ik stelde talloze mensen de vraag wanneer en waarom het 'geboei' gebouwd was. Ik kreeg vele antwoorden, maar vond nergens maximale bevrediging. Wanneer is het gebouwd? Niemand kon het exact zeggen, nergens vond ik een sluitend antwoord. De meesten schatten half de vorige eeuw, dus rond 1850. Maar nogmaals, zekerheid kreeg ik niet. Nog meer twijfels zijn er als we op zoek gaan naar het waarom, naar de oorspronkelijke functie. Hiervoor is het noodzakelijk dat we weten wat met het woord 'geboei' bedoeld wordt. Ik raadpleegde allerlei woordenboeken, naslagwerken en experts, maar nergens was een spoor van het woord te vinden, zodat we mogen aannemen dat het hiet een typisch Meers dialectwoord betreft. Maar van welk woord is het dan afgeleid? Vanaf nu begeven we ons op het vlak van de veronderstellingen, want harde bewijzen heb ik niet. Sommigen zeggen dat het altijd een rommelhok geweest is, maar dat klopt zeker niet. Anderen denken dat 'geboei' te maken heeft met 'boeien' in de betekenis van gevangenis of cel. Zo zouden dronkaards en wilde mannen er wel eens een nachtje doorgebracht hebben, maar daar geloof ik ook niks van als je weet dat het enige raampje helemaal niet beveiligd is en makkelijk geforceerd kan worden, In Meer was trouwens een 'bak' naast het gemeentehuis. Weer anderen beweren dat het Ooit een soort van lijkhuisje was voor Merenaars die de hand aan zichzelf sloegen. Dat lijkt aannemelijker omwille van de nabijheid van het kerkhof. Maar de link met het woord 'geboei' zie ik nergens, dus ook dit is onwaarschijnlijk. Tenslotte zijn er degenen - en ik denk dat zij het dichtst bij de waarheid zitten - die zeggen dat het woord 'geboei' afgeleid is van 'gebod' en dat het raampje in het gebouw moet gezien worden als een 'gebodenraam'. Oorspronkelijk zou het gebouwtje namelijk zo bedoeld zijn dat de veldwachter er de kans kreeg

door het raampje de bevolking toe te spreken. Hij ging dan in het 'geboei-gebod' staan, opende het raam en las de geboden voor, d.w.z. de gemeentelijke berichten en beslissingen. Maar was het kerkhof daar wel de juiste plaats voor? Ja, want dat gebodenlezen gebeurde na de mis en dat was het enige moment dat de Merenaars in die tijd op één plaats bijeen waren. Iedereen ging toen immers nog naar de mis, een luxe die pastoor Van Dijck momenteel moet doen watertanden. Wat denkt u, zou dit de juiste verklaring van het 'geboei' zijn? Ik ben geneigd van ja te zeggen, maar ik herhaal het, absolute zekerheid is er niet. Het 'geboei' is en blijft dus een curiosum in

de ware zin van het woord. Daarom wil ik een beroep doen op u, lezer(es), om te helpen het raadsel op te lossen. Wie ontsluiert definitief het geheim van het 'geboei'? Als u denkt er meer over te weten, bel of schrijf ons onmiddelijk. Verlos ons van die knagende onzekerheid en eeuwige dankbaarheid zal uw deel zijn. Tussen haakjes even, bent u bij het bekijken van de foto ook zo geschrokken van het veelogige monster dat rechts naast het 'geboei' uit de grond gekropen is? Het blijkt een columbarium te zijn, een volwassen exemplaar uit cle gevreesde familie der columbaria. Ik zou

maar oppassen als ik u was. Kom zeker niet te dicht in z'n nabijheid, want het is op uw as uit. Daar leeft het namelijk van, van de assen der mensen. U bent gewaarschuwd. Zo moeten vroeger (het 'geboei') en nu (het columbarium) elkaars gezelschap dulden op het Meerse kerkhof. The beauty and the beast. Want geef toe, in al zijn ouderdom en verval is het 'geboei' nog oneindig veel mooier dan het moderne gedrocht ernaast. Daarom verdient deze oldtimer het om opgeknapt te worden, want de muren en vooral het dak zijn de strijd tegen de tijd aan het verliezen. Dit voor de Noorderkempen unieke gebouwtje moet bewaard blijven om zijn mysterie mee de volgende eeuw in te nemen.•

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 31


I2I.cI L:iri

_____

LI Minderhout V.V. klaar voor de start Nog maar pas is de vreugde om de goede prestatie van vorig seizoen verdwenen of een nieuwe kompetitie meldt zich reeds aan, waarin het weer knokken zal geblazen worden. M.V.V. heeft vorig seizoen bewezen dat het zijn mannetje kan staan en dat het geenszins tot de zwakke broertjes moet gerekend worden. Om deze reden heeft het bestuur zich koest gehouden op de koopjesmarkt zodat de eigen kweek absolute voorrang krijgt. Hans Joosen werd weer voor een jaartje overgenomen van Hoogstraten en Johan Daems, exM.V.V.'er, komt definitief terug van Brecht. Harry Peeters verhuist naar de reekskampioen van vorig seizoen, namelijk V.V. Vosselaar. De Castelrénaar zal men zeker missen! Doelman Dominique Bevers wordt definitief overgemaakt aan V.N.A. Wortel! Het eerste elftal behaalde reeds enkele flinke resultaten in de Beker van Antwerpen, alhoewel de uitschakeling reeds een feit is! Op Lentezon werd een 1-1 gelijkspel afgedwongen, maar de beste penaltynemers woonden in Minderhout. Tegen Zoersel werd een 3-3 score bij elkaar getrapt en deze keer toonde de tegenpartij zich de betere in het onderdeel elfmetertrappen. Dan het seizoen maar verder voorbereid in vriendenwedstrijden! V.V. Vosselaar kwam op bezoek en de groen-witten hielden er een 2-1 overwinning aan over! Eerste gewin is wel kattegespin, maar een goede voorbereidingscampagne scherpt toch het nodige zelfvertrouwen! M.V.V. wensen we in elk geval een flink jaar toe en voor de supporters veel voetbalgenot! Programma Zaterdag 1 september 15.00 uur: Juniores-Zwarte Leeuw 13.30 uur: Oud-Turnhout-Miniemen 13.30 uur: Preminiemen-Lentezon A Zondag 2 september 15.00 uur: Wortel-Minderhout V.V. 09.30 uur: Poppel B-Reserven Zaterdag 8 september 13.30 uur: Miniemen-Verbr. Arendonk 13.30 uur: Zwarte Leeuw A-Preminiemen Zondag 9 september 15.00 uur: Minderhout V.V.-St.-Jozef 09.30 uur: Reserven-Dosko B 09.30 uur: Loenhout-Scholieren 11.00 uur: Loenhout A-Knapen Zaterdag 15 september 13.30 uur: Preminiemen-Meerle A Zondag 16 september 15.00 uur: Kalmthout-Minderhout V.V. 09.30 uur: Oostmalle B-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Lentezon B Zaterdag 22 september 15.00 uur: Antonia-Juniores 13.30 uur: Miniemen-Merksplas 13.30 uur: St.-Jozef A-Preminiemen Zondag 23 september 15.00 uur: Minderhout V.V.-HaIle 09.30 uur: Wechelderzande-Scholieren 11.00 uur: Wechelderzande-Knapen Zaterdag 29 september 15.00 uur: Juniores-St.-Job A 13.30 uur: Wortel A-Miniemen 13.30 uur: Preminiemen-Vlimmeren A 32

II 1

SPOR:T]

Zondag 30 september 15.00 uur: Exc. Essen-Minderhout V.V. 10.00 uur: Vlimmeren B-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Meerle II .00 uur: Knapen-Meerle •

HVV klaar voor de start Via een hele reeks oefenwedstrijden werden de roodjes klaargestoomd voor de nakende kompetitie. AA Gent, dat toen al 5 wedstrijden had gespeeld en met de volledige kern, Erwin Van den Bergh inclusief, naar de Thijsakker kwam, had aan HVV een taaie tegenstander en de overwinning met twee doelputnen verschil was erg gevleid. Nac Breda won nadat trainer Andrews 4 vervangingen doorvoerde. Voor het overige werd het programma succesvol afgewerkt. Uitslagen HVV-AA GenL ..... . ........................ 0-2 HVV-Nac Breda ............................1-3 Brecht-HVV ..................................1-6 Lokerse SV-HVV ........................... 0-5 Oude God-HVV . ............................ 1-4 Geel-HVV ....................................0-0 HVV-FC Turnhout .........................4-2 HVV-Lierse II ...............................1-1 HVV-Zw. Leeuw . ........................... 1-0 Vlimmeren I-HVV ..........................0-1 Oostmalle I-HVV 11 . ....................... 3-4 Achteraan zal HVV ongetwijfeld zeer stevig voor de dag komen, terwijl op het middenveld de plaatsen erg duur zullen zijn. Vooraan moet Antonissen nog bevestigen, terwijl Gabriëls nu reeds Van Oppens deed vergeten. De kompetitie, die zich als erg spannend aankondigt, met het gedegradeerde Seraing als favoriet, zal door HVV meestal op zaterdagavond worden afgewerkt. Tot op heden liggen op de Thijsakker 12 avondwedstrijden vast. Op verplaatsing worden ook een aantal matchen (6 tot op heden) naar de zaterdag verschoven, terwijl de nationale reserven meestal op vrijdagavond zullen spelen. Programma voor HVV 1 zat. 1.9 HVV-Aarschot 20.00 uur 15.00 uur zon. 9.9 Lyra-HVV 20.00 uur zat. 15.9 HVV-Tilleur 19.30 uur zat. 22.9 Beringen-HVV 15.00 uur zon. 30.9 HVV-Heist 19.30 uur zat. 6.10 Looi-HVV Programma voor HVV II zat. 1.9 Aarschot-HVV 15.00 uur vr. 7.9 HVV-Lyra 20.00 uur 15.00 uur zat. 15.9 Tilleur-HVV 20.00 uur vr. 21.9 HVV-Beringen 15.00 uur zat. 29.9 Heist-HVV 20.00 uur vr. 5.10 HVV-Looi Beker van België 16.00 uur 19.8 HVV-Prayon en bij kwalificatie 20.00 uur. zat. 25.8 Waregem-HVV

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

1

IJj

I2I'l L:I.4.çj

Koninklijke Belgische Voetbalbond zoekt scheidsrechters De K.B.V.B. richt in het gewest Turnhout, waartoe ook de regio Hoogstraten behoort, een cursus in voor kandidaat-scheidsrechters. De cursus is gespreid over zes lesavonden en vangt aan op dinsdag 11 september te 20.00 uur in zaal Lambeer, Vredestraat 8 te Beerse (50 m van het Kerkplein). De cursus staat open zowel voor dames als voor heren. De enige vereiste is dat men 16 jaar oud moet zijn. Belangstellenden kunnen eventueel vooraf inlichtingen bekomen bij de opleiders uit het gewest: dhr. Vekemans, tel. 313.94.60, dhr. Ligtvoet, tel. 312.32.92 en dhr. Vervoort, tel. 014/55.35.61. Eventuele kandidaten mogen zich tevens op hogervermelde datum zonder meer aanbieden! Neem een juiste beslissing en word scheidsrechter! •

F.C. Meer: volste vertrouwen in eigen jeugd Nog enkele dagen en onze club begint aan het 33ste seizoen in de kompetitie. De voorbereiding is zo goed als afgelopen en op de trainingen zien we heel wat andere gezichten. Het zijn voornamelijk jonge spelers uit eigen kweek. Zij zijn in handen van onze nieuwe trainer Louis De Roover. Hij is de enige die naar onze club getransfereerd is. Heel wat spelers verhuisden naar elders. De gebroeders Marc en Wim Aerts trokken voor één jaar naar S.K. Loenhout. Maar er zijn ook jongere spelers die volgend seizoen de kleuren van F.C. Meer niet zullen verdedigen. Zo werd Mario Herrijgers door een verplichte overgang definitief weggekocht door SintLenaarts. Ook Peter Vermeiren zijn we voor een jaar kwijt en hij zal het in Merksplas proberen waar te maken. Het is algemeen bekend dat Zwarte Leeuw de beste jonge spelers in de omliggende dorpen gaat weghalen. De 'zwarte leeuwen' kwamen ook in Meer aankloppen. Zij huurden Frans Leuris voor één seizoen en hielden ook Kaiko Van Looy, die vorig jaar zo knap presteerde bij de nationale scholieren. We zullen het dus volgend seizoen moeten doen met wat we nog over hebben. Het wordt misschien wel een moeilijk jaar. Maar we hebben veel goede jeugdspeIers. Dit is hoopgevend voor de toekomst. We hopen dat de supporters ons trouw zullen blijven. Het programma voor de maand september ziet er uit als volgt: Zaterdag 1 september 15.00 uur: Zwarte Leeuw - Veteranen 15.00 uur: Miniemen - Oosthoven A 13.30 uur: Preminiemen B - St.-Lenaarts B 13.30 uur: Hoogstraten - Preminiemen A Zondag 2 september 15.00 uur: FC Meer - OL. Essen 09.30 uur: Oostmalle B - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Wortel 11.00 uur: Knapen - Wortel


SPORT

vi

Voelt u ook alde zomerkriebels!?!

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Keuze uit méér dan 200 verschillende model len: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL 0 MORRISON S NIBBI S WOLF

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

Kopje van de maand is: Ellen Geerts Worteldorp 21 2323 WORTEL HOOGSTRATEN -

Zaterdag 8 september 15.00 uur: Veteranen - St.-Lenaarts B 14.30 uur: Vlimmeren A - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen A - St.-Lenaarts A 13.30 uur: Hoogstraten C - Preminiemen B Zondag 9 september 15.00 uur: Achterbroek - FC Meer 09.30 uur: Reserven - Branddonk B 09.30 uur: Wechelderzande - Scholieren 11.00 uur: Wechelderzande - Knapen 11.15 uur: Juniores - Brecht Zaterdag 15 september 15.00 uur: Zoersel C - Veteranen 15.00 uur: Miniemen - Meerle A 14.30 uur: Vlimmeren A - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Merksplas B Zondag 16 september 15.00 uur: FC Meer - Horendonk 09.30 uur: Poppel B - Reserven Zaterdag 22 september 15.00 uur: Veteranen - Merksplas 15.00 uur: Lentezon A - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen A - Meerle B 13.30 uur: OostmaHe B - Preminiemen B Zondag 23 september 15.00 uur: Starbroek - FC Meer 09.30 uur: Reserven - Dosko B 09.30 uur: Loenhout - Scholieren 11.00 uur: Loenhout - Knapen Zaterdag 29 september 13.30 uur: Antonia C - Veteranen 13.30 uur: Loenhout A - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Hoogstraten B Zondag 30 september 15.00 uur: FC Meer - Berendrecht 09.30 uur: Reserven - Wortel 09.30 uur: FC Turnhout - Juniores 09.30 uur: Scholieren - St.-Lenaarts 11.00 uur: Knapen - St.-Lenaarts.•

}IO1%TD

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAUWSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15

Meerle F.C.: zich handhaven is de boodschap Wanneer deze regels verschijnen slaat het nieuwe voetbalseizoen weer volop in de belangstelling. Zoals gebruikelijk is de maand augustus voor de meeste elftallen een 'warm lopen' voor de kompetitie. De Beker van Antwerpen is voor het eerste elftal een mooimeegenomen oefenperiode. Voor de eerste ploeg was het treffen tegen gebuur Meer een flinke opsteker want er werd liefst met 3-0 gewonnen. Dit bracht ons in de tweede ronde en hierin moesten we het opnemen tegen en op Westmalle. Het werd 0-0 maar de penalty's verliepen in het voordeel van de Mallenaren, zodat ook de Beker van Antwerpen voor Meerle weer afgelopen is. Wij wensen het bestuur, de trainers, de afgevaardigden en de spelers een sportief en succesvol seizoen toe! Voor de supporters veel plezier! Programma Zaterdag 1 september 14.30 uur: Wortel - Miniemen A 13.30 uur: Loenhout - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Beerse Zondag 2 september 15.00 uur: Antonia - FC Meerle 09.30 uur: Reserven - Weelde 09.30 uur: Juniores - Retie 09.30 uur: Oostmalle - Scholieren 09.30 uur: Oostmalle - Knapen 09.30 uur: Lentezon - Miniemen B Zaterdag 8 september 13.30 uur: Preminiemen A - Vlimmeren

13.30 uur: Wortel - Preminiemen B Zondag 9 september 15.00 uur: FC Meerle - Oostmalle 09.30 uur: White Star - Reserven 09.30 uur: Poppel - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Vlimmeren 09.30 uur: Knapen - Vlimmeren 09.30 uur: Miniemen B - Westmalle Zaterdag 15 september 14.30 uur: Meer - Miniemen A 13.30 uur: Minderhout - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Zwarte Leeuw Zondag 16 september 15.00 uur: Nieuwmoer - FC Meerle 09.30 uur: Reserven - Zwaneven 09.30 uur: St.-Lenaarts - Scholieren 09.30 uur: St.-Lenaarts - Knapen 09.30 uur: Loenhout - Miniemen B Zaterdag 22 september 14.30 uur: Miniemen A - Oosthoven 13.30 uur: Preminiemen A - Lentezon 13.30 uur: Meer - Preminiemen B Zondag 23 september 15.00 uur: FC Meerle - Wortel 09.30 uur: Wortel - Reserven 09.30 uur: Wuustwezel - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Merksplas 09.30 uur: Knapen - Zoersel 09.30 uur: Miniemen B - Hoogstraten Zaterdag 29 september 14.30 uur: Lentezon - Miniemen A 13.30 uur: St.-Jozef - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - St.-Lenaarts Zondag 30 september 15.00 uur: St.-Jozef - FC Meerle 09.30 uur: Reserven - Meer 09.30 uur: Minderhout - Scholieren 11.00 uur: Minderhout - Knapen 11.00 uur: Vlimmeren - Miniemen B.• 33


MUZIEK

li t

Fusieswing Antilliaanse Feesten 1990: de Caraiben voorbij In joernalistentermen noemt men het 'major events'. In dit geval een tweedaags festival dat nog altijd 'Antilliaanse Feesten 'wordt genoemd - waar iedereen in het zomerseizoen rekening mee houdt. Op 10 en 11 augustus vonden 10 â 11.000 mensen hun weg naar de Blauwbossen te Hoogstraten, alweer zo'n 3 â 4.000 méér dan vorig jaar. Het is ook alweer de goeie reputatie die het 'm heeft gedaan, naast een nooit eerder vertoonde mediaaandacht. Maar er is tevens de goeie organisatie, de terreinsfeer, de terreininrichting, en bovenal: de groepen. Wie de Antilliaanse Feesten betreedt bevindt zich korte tijd niet meer op Belgische bodem, maar gewoon middenin de Antillen zelf. Wie daaraan zou twijfelen, mag het gerust eens vragen aan de grote schare Antillianen die van heinde en verre opnieuw kwamen afgezakt. Om op vrijdag bijvoorbeeld The Caribbean Como aan het werk te zien, rustig en een beetje rommelig startend met kaseko, de dansmuziek van de Surinaamse bosnegers. Ze vormden een aarzelende opwarmer voor 'big star' Arrow ofte Phonsie Casseli, de koning van de soca. Zij die hem al eerder aan het werk zagen merkten dat het dit keer wat té geolied en té afgemeten verliep, zodat de grote vonk niet meteen oversloeg. Arrow heeft niemand nog iets te bewijzen, en liet elk risiko achterwege, al had hij dat voor zijn Belgische 'thuishaven' gerust kunnen doen. Maar... 'Hot Hot Hot' knalde op een bepaald ogenblik door de boxen, en dat was voldoende om het zaakje op zijn kop te zetten. Heartbeat uit SintMaarten was als een high-tech socaband aangekondigd, en dat waren ze ook. Een nonstop basisritme op ritmebox en synthesizer, twee hitsige vokalisten en een strakke begeleiding wisten van geen ophouden en ratelden twee uur lang door. Tot grote vermoeienis van de dansende menigte, die hun stijl van spelen best kon appreciëren en zich uit de naad huppelde. De Heartbeaters zelf? Die spelen op Sint-Martens karnaval gewoon de hele dag door, dus zaten zij niet bepaald met ademtekorten. De mariachi-act Perla Di Aruba fungeerde als rustig intermezzo tussen de optredens, Lucky Luke en de Daltons op zijn An34

tilliaanse werden tot leven gebracht, maar hun zachte klanken geraakten niet verder dan de eeste rijen van een nieuwsgierig weidevolkje. Spijtig eigenlijk, want het oogde en oorde leuk. Zaterdag kwam de grote toeloop, de wei en de tenten barstten uit hun voegen, maar wat op het podium stond legde stukken méér gewicht in de schaal dan de dag ervoor. Laurel Aitken, The Godfather Of Ska, van Cubaanse afkomst, zette er met zijn Pressure Tenants meteen de beuk in en deed de bliksem bij het publiek inslaan. Tussen de songs door 'Take it tot the top, till you drop'. '1 could say we love you, and we do, but here's another song'. 'Tequila makes you sexy'! en 'Don't cali me Billy The Kid, call me Jesse James'. Zijn nononsense, zijn simpele aanpak deden het, de muziek de rest. Een goed begin! Ramon Orlando moet zowat de meeste kompromisloze merengue-artiest zijn die ooit op het Blauwbosche podium heeft gestaan. Kon je vroeger nog verpozen bij wat rustige nummers, of werd je door de bandleider al eens aangesproken bij wijze van pauze, dan was daar nu niks van te merken. Onverdroten kregen de benen uptempo merengue te verwerken, en dat was af en toe van het goede teveel. Orlando nam niet de moeite af en toe eens te vragen of het nog ging, hij speelde voort. Speeltechnisch was dit echter wél het beste merengue-konsert dat we ooit hebben gezien. En tenslotte The Dixie Band. De impressionante Toucu vooraan met zijn drumstel, de onbetwiste leider van een zeer

A rro w.

goeie groep die zijn 'rapper' Tony Me had thuisgelaten. Geen erg, want hier kregen we moderne compas geserveerd, die bijna konstant invloedjes vertoonde van zouk en soca. Soms gezapig voortkabbelend, soms heel heftig uithalend, soms twee energiën kombinerend in één lang nummer. Het dialekt-Frans, de technische vaardigheid vulden de atmosfeer aan, maar het was vooral het onweerstaanbare karakter van de muziek die ons deed wegdromen naar verre eilanden. Het moge een pluim op de hoed van de organisatoren genoemd worden dat ze deze compasstijl hebben ontdekt en naar het vasteland hebben gebracht. We gaan onze ogen nog opentrekken, denk ik. Wat valt er nog te zeggen? Dat The Caribbean Brass International als naar traditie van katoen gaf (liefst niet meer vanop de kiosk, heren!), dat er een hartelijke sfeer hing, dat het weer goed was en dat de drank en het eten lekker smaakten. Dat het enige probleem van de organisatie de groeikurve is, die elke positieve beursnotering de bef afsteekt. Dat de Antilliaanse Feesten een zegen zijn binnen de huidige toevloed van zomerfestivals in dit land. Terwijl deze regels de machine uitgerold komen, regent het. De lucht is grijs, de wind is kil. Uit mijn kennissenkring hebben al twee personen plannen gemaakt om naar Sint-Maarten te vertrekken. Doe de groeten aan de gasten van Heartbeat hé, als je dan toch passeert. El


MUZIEK

The Arch,

zaterdag 8 september, Cahier de Brouillon

Akkerpop '90

'Arch' is Engels voor ark. Jaja, die van Noë. Maar deze THE ARCH is een ark vol muzikale verrassingen, een groep die opkwam in het kielzog van de body music in elektroniche stijl, maar aan de elektronica al gauw liks gitaarwerk toevoegde. The Arch is inmiddels een ervaren groep, die al twee elpees, een mini-elpee en diverse maxi's op haar aktief heeft, en ook al diverse welgevulde toerneeties door het Europese buitenland ondernam. Rody music-groepen hebben het deze dagen niet gemakkelijk om nog een groot publiek te bereiken, maar met The Arch is dat zelden of nooit een probleem. Hun pakkende liveconcerten kennen we, we hadden ze ooit al op het podium, en doen dat op ZATERDAG SEPTEMBER nog een keer over. Kaarten kosten 200 frank aan de kassa, en 180 frank in voorverkoop. Voor alle inlichtingen kan je terecht op tel.nr . 03/3 14 32 64. 11

Stage-divers in actie tijdens het optreden van Belgian .-lsociality.

Mooi weer, veel volk en een aantrekkelijke affiche, het is ooit wel anders geweest, al ging ook dit jaar niet alles van een leien dakje. Zo betrad openingsact TOO CUTE ruim een uur later dan voorzien het podium vanwege een elektriciteitspanne. TOO CUTE bewees niettemin nog maar eens dat ze muzikaal zeer sterk voor de dag kunnen komen, maar dat was niet voldoende om het tamme publiek tot enige beweging aan te zetten. Een gebrek aan spontaniteit op het podium en een te lange set waren wellicht de oorzaken. Wat er bij TOO CUTE ontbrak was er bij BELGIAN ASOCIALITY overvloedig aanwezig. Deze jongens uit Keerbergen barstten werkelijk van energie en gaven een muzikaal weinig omvattende maar letterlijk beestachtige show weg. Het was meteen een gelegenheid voor de stage-divers om zich alvast op te warmen voor het geweld van URBAN DANCE SQUAD later op de dag. Over JAN DE BRUYN & BAND kunnen we kort zijn: vlotte goed gestructureerde R & B songs, subliem vertolkt door een erg sterke groep. De Amerikaanse Brusselaar PHIL CLAY TON had de ritmesektie van Jan De Bruyn geleend om zich te begeleiden en dat was zeker geen slechte keuze. PHIL CLAYTON had wat stemproblemen in het begin maar die waren al vlug verholpen. We kregen een luchtig programma van Rock & Roll-traditionals voorgeschoteld. Met een spectaculair gitarist als PHIL CLAYTON is dat altijd de moeite waard. De grootste publiektrekker van de dag was ongetwijfeld THE URBAN DANCE SQUAD. Waarom ze zo succesvol zijn (de soms chaotische maar unieke combinatie van rap, rock en funk) werd hier nog maar eens duidelijk. Deze sympatieke Nederlanders hadden er duidelijk zin in. Ik heb het publiek zelden zo uit de bol zien gaan, massaal klommen ze het podium op om zanger Rude Boy Remington en z'n gezellen te omhelzen en dan vervolgend met een prachtige zweefduik te-

rug in het publiek te belanden. Na de opmerkelijke vertoning van URBAN DANCE SQUAD was de tijd gekomen om over te schakelen naar een lagere versnelling, wat tempo betreft wel te verstaan. De rustigere zielen onder ons konden nu hun hartje

WONINGINRICHTING

GEBR,LEYTEN Vrijheid 167

-

Hoogstraten

Telefoon 03/314.59.66

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen

-Tapijten en vloerbekleding -

Siertafeikleden, lopers, enz.

Nick Lowe

Meerle kermis

ophalen met een optreden van NICK LOWE solo dus, zichzelf begeleidend op gitaar. Het is iets dat we toch graag vermeld hadden gezien op de affiche. Lowe bracht, bescheiden maar mooi, een compilatie van z'n beste hits en wat werk van z'n laatste LP: 'PARTY OF ONE'. DEREK & THE DIRT mocht dit geslaagde Akkerpop-festival afsluiten en dat deden ze in schoonheid met stevige rock van eigen bodem, puur en onvervalst. El

Van 7 t/m 16 september is het weer kermis in Meerle. Dat betekent dat er op rockgebied weer heel wat te beleven valt. Plaats van het gebeuren is café 'De Posthoorn' waar sedert enkele jaren geregeld optredens plaatsvinden. Voor cafébaas Roei is het kermisgebeuren het hoogtepunt van het jaar, hij heeft dan ook een extra inspanning gedaan om ons bijna elke kermisdag van livemuziek te voorzien en dat is hem, aan het programma te zien, aardig gelukt. 35


MUZIEK LEZERS SCHRIJVEN

Hoogstraten, 18 augustus 1990.

Schuine oprit voor mindervaliden aan de Sin1-C1haiinakerk te Hoogstraten

K. C. Jack & The Bishops.

Vrijdag 7 september 'VIENNA', hardrockgroep uit de grensstreek rond ex-HORIZON gitarist Jack Nobelen (ook producer van groepen als THORAX, THE PRIME enz...). Vorig jaar maakte ze hun debuut en dat uitgerekend in café 'De Posthoorn'. Intussen hebben ze al heel wat optredens achter de rug (onlangs nog op Moskes '90) en mogen ze op een trouwe aanhang rekenen. Zaterdag 8 september 'THE SONICS', deze unieke groep uit Essen neemt je mee naar de tijd toen groepen als The Shadows hoogtij vierden. Ze waren al eerder in 'De Posthoorn' en worden terecht opnieuw in huis gehaald want wat deze jongens brengen is Rock & Roll van zeldzame klasse. Zondag 9 september Geen Blues of Rock op zondag maar wel een heuse show, 'De steeds minder om het lijf show'. 2 elegante vrouwtjes zullen al het nodige doen om het publiek op de knieën te krijgen. Wij zijn helaas niet bij machte u meer details over dit gebeuren te verstrekken. Maandag 10 september 'K.C. JACK & THE BISHOPS', is een zesman-sterke swingende Rockin' Rhythm & Bluesformatie uit Breda. Ze hebben samen zo'n 100 jaar podiumervaring. Sommigen van hen begeleidden Amerikaanse Bluesgiganten, anderen hebben dan weer radio- en tv-ervaring. Geen beginners dus en dat bewezen ze onlangs in Meersel-Dreef (Moskes '90). Dinsdag 11 september 'NONKEL NEY'S RYTHM & BLUES BAND', elke keer Nonkel Ney café 'De Posthoorn' aandoet wordt het café herschapen tot een ware feesttent. Vorig jaar met de kermis speelden ze de keet plat en ook met hun bejubelde wereldrekordpoging was het een overrompeling van jewelste. Reden te over om dit feestgezelschap nogmaals uit te nodigen. Vrijdag 14 september 'THE GIVE BUZZE BAND', sinds hun ontstaan in 1979 hebben ze dit land geteisterd met een oneindige reeks optredens, op alle mogelijke plaatsen en in soms hallucinante omstandigheden. Deze 3 ervaren Bluesratten uit Gent doen het nog steeds met recht toe-recht aan R & B. Geen platen, geen demo's, enkel op-

36

treden en een feestje bouwen interesseert ons, aldus Give Buzze. Zaterdag 15 september 'THE DATES, veel weten we niet van deze R & B groep uit het Turnhoutse. Wel hebben we een demo van hen gehoord en dat belooft in elk geval heel wat goeds. Zondag 16 september 'DE SCHUIMKOPPEN', veel uitleg is hier niet bij nodig dat begrijpt u wel. Ze brengen ambiance met alles wat maar enigszins geluid maakt en dat doen ze voor de gelegenheid op een boerenkar buiten op straat. In tegenstelling tot alle andere optredens heeft het optreden van De Schuimkoppen plaats in de namiddag. Nog even zeggen dat alle optredens, met uitzondering dat van De Schuimkoppen, beginnen omstreeks 21.30 uur en dat de toegang gratis is. Café 'De Posthoorn' is gelegen aan de kerk van Meerle (Kerkstraat) en voor wie Meerle nog niet weet liggen wordt het hoogtijd om zijn aardrijkskunde wat bij te schaven. 1

Ongeveer 10 jaar geleden heb ik gevraagd een schuine oprit voor minder-validen aan te leggen aan de kerk te Hoogstraten. De enige mogelijkheid was zogezegd deze aan teJen hij n viln de zij-ingflgn Tntn reeds heb ik als bestuurslid van de plaatselijke KVG dit voorstel afgekeurd daar onze minder-validen dan steedt voor een gesloten deur zouden staan. Nu is er dun eindelijk een schuine oprit gekomen aan een zij-ingang. Resultaat: Schuine oprit ontworpen door imbeciel. Het zijn trappen in plaats van een oprit. Minder-validen hebben speciale parkeerplaatsen, enkel te bereiken door het torceren van een slot. De zijdeur van de kerk is steeds afgegrendeld. Maar Hoogstraten en zijn Kerkfabriek zijn fier op hun prestatie. Nochtans, indien hierin binnen de maand vanaf vandaag geen verandering komt, dan zie ik mij genoodzaakt op eigen houtje onze minder-validen te helpen door die 'Schuine oprit' te vervangen door een echte schuine oprit, haalbaar voor rolstoelen. Voor het verwijderen van het slot op de poort die toegang geeft tot de parking voor minder-validen en voor het openen van de kerkdeur, zal allicht E.H. Deken Van Dijck zorgen. Hopelijk heeft deze open brief het gewenste resultaat om de bevoegde personen toch tot betere inzichten te brengen.

II. J7ervoort, Van Aertselaersrraar 51, Hoogstraten. 1

eenmt bezoek waard 00\

woondecoratle

Gordijnen - Tapijten - Vloerbedekking

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Te1014-699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9


IS PLEZANT,

RIJDEN*** -

.

loom r t..11 CO

0

4

5L

151~ ~q m

1

Streven naar perfektie

GM

15

GARAGE AUTO

Garage

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

Geudens B.V.B.A.

alle depannage dag en nacht

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Oplossing vorige maand op pagina 39

Vertikaal: teken plomp vermaak Europese hoofdstad plant nv. in Rusland reserveren georganiseerd overleg en andere verlangen vreemde munt dubbele klinker gissen eis vrucht (mv.) gek zangstem kloosterlinge van het genoemde jaar (Lat. afk.) afkorting Europees land vorm v. boren nikkel sint bloem volwassen God alleen zij de eer (Lat. afk.) christelijk feest bovendien duidelijk voegwoord twijg ik ingenieur landbouwwerktuig fijner maken muzieknoot plaats in Italië halfbloed ovenkrabber godin benaming -

Horizontaal:

-

landbouwer aanw.vnw. vrucht weg - niet kort onderwijsinstelling etappe nv. in Italië zoogdier deel van Joegoslavië niet groot daarna ijverig plaats in Nederland - taankleurig tijdperk pers. vnw. ambtshalve sieraard vroeger soort onderwijs in orde bijl planteziekte bijb. figuur gevolg hoofd v.e. klooster vertegenwoordiger nachtgewaad (mv.) bedstee nv. in Friesland verkeersplein - goud (Frans) niet een vlug moedig lofdicht voertuig -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.V. GARAGE VAN USSEL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

-

-

-

-

-

GARAGE VAN DER VLJET

-

-

-

-

• TUIN. oma. lUIS. E. MEER U.N•U. a 3 ME.. .INI... ••1•

4 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

t

_

MENEER • EEMMEE aDLTH c MEREN EEN -MENEN was mamma EEN GA RAGE HOGA B.V.B.A 1 • '5 om II En 1 1 8 EEMEEME 1..UU.0 • ffi S.. 1 'II 1.1 won ERMEE WIEu: Garage GEERTS mam m a oma EEMEE REMMEN '• - MENEER tweedehands wagens -

II

5

L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

.

Telefoon 03-314.71.84 Fax:

03.314.83.98

10

Bredaseweg 43 2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65 • •

alle herstellingen carrosserie

41

am BEWEREN RU 4f • .5 EENK 3 mama 45. ENNE . EER Nam

37

-


AGENDA

Op stap ïn...

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

'De Posthoorn'

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN"

voor meer dan een gewone pint!

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Naast de kerk in MEERLE

Café

Aandacht! Graag plaatsen wij in deze agenda alle activiteiten van verenigingen, instellingen en andere initiatiefnemers. Gelieve in uw aankondiging duidelijk te vermelden: datum, uur, plaats, aard van de activiteit en de naam van de organisator. De Hoogstraatse Maand verschijnt de laatste woensdag van de maand. Bezorg ons tijdig al uw berichten, d.w.z. minimaal twee weken v&r de verschijningsdatum. Wij danken u voor uw medewerking. •

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café - frituur

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

Op stap in...

rouwershuis

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 0313143245 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdienst

discobar

2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53 FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der S missen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer -

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u,, zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

38

Zondag 23 september: DAG van de LANDBOUW met tentoonstelling en animatie vanaf 14 uur in zaal Pax door KVLV, KLJ en de Landelijke Gilde. Zondag 30 september en maandag 1 oktober: MISSIEFEEST in zaal Pax met tentoonstelling, tombola en andere attracties. MAAND september: fietszoektocht van KVLV, KLJ en Landelijke Gilde. * Zaterdag 8september: FUIF met La Cuenta in de parochiezaal van Merksplas, n.a.v. 15 jaar K.V.G.-Noorderkempen.

HOOGSTRATEN

Taverne - RestaurantB IJssalon

Café

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

-

Maandag 3 september: FIETSTOCHT van KVLV naar Zundertse praalwagens. Vertrek om 13.15 uur aan het medisch centrum. Woensdag S september: FIETSTOCHT van KVLV naar Hofstede in Beerse. Vertrek om 13.30 uur aan het medisch centrum. Zondag 9 september: lste SPILZAKKENTOCHT van wandelclub De Noorderkempen over 6, 12 en 25 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur aan de Land- en Tuinbouwschool. STRIPBEURS rond 'Far West' van 11.30 tot 18 uur in zaal Pax, tevens ruil- en verkoopbeurs, tentoonstelling en animatie. FIETSZOEKTOCHT van Vakantiegenoegens met vertrek om 14 uur aan de St.Catharinakerk. KONINGSVIERING van 13.30 tot 17 uur in de Vrijheid te Hoogstraten met kinderanimatie, muziek, toneel en een tentoonstelling in de raadzaal van het stadhuis. Woensdag 12 september: KAARTWEDSTRIJD van de KBG om 13 uur in zaal Pax. Zaterdag 15 en zondag 16 september: OPENDEURDAG bij de winkeliers. Woensdag 19 september: FIETSDAG van KVLV met vertrek om 10uur aan het medisch centrum. Vrijdag 21 september: KOORATELIER van het Piuskoor met het Gregoriaans door Urbain Van Asch. Zaterdag 22 september: TAPTOE om 13 uur en BAL om 20 uur in de eigen zaal van de Kon. Toon- en Toneelmij. St.-Cecilia, Gelmelstraat 8. Zaterdag 22 september tot zondag 7 oktober: retrospectieve TENTOONSTELLING van Fotogroep 't Slot in het Ostmuseum. Geopend op ma., di. en do. van 10.15 tot 16.30 uur en op za. en zo. van 14 tot 17 uur.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

~11

I4 Zondag 2 september: KWB naar de GORDEL rond Brussel; ROSALIADAG van Ziekenzorg in de parochiezaal. Zondag 16 september: GEZINSFIETSTOCHT van de Landelijke Gilde mét volksspelen. Vertrek om 15 uur aan het klooster. Zondag 23 september: Wandelclub DE NOORDERKEMPEN met bus naar Rodt voor de 14de internationale herfstwandeling. Dinsdag 25 september: ophaling van het groot huisvuil. Woensdag 26 september: BLOEDINZAMELING in de school Terbeeksestraat. Zondag 30 september: Twee WIELERWEDSTRIJDEN voor BWB-juniors en nieuwelingen, org. Meerse supportersclub. MAAND september: fietszoektocht van de KWB & KAV.


AGENDA MEERLE Zaterdag 1 t/m zondag 30 september: TENTOONSTELLING van Geeske Heeg van woensdag t/m zondag van 10 tot 18 uur in galerij Klein-Eyssel. Zondag 2 september: VOET- en FIETSzoektocht door de Landelijke Gilde. Vrijdag 7 t/m zondag 16 september: Meerle Kermis met diverse optredens in café De Posthoorn (zie: Fusieswing & Dorpsrubriek). Zondag 9 september: OPEN MONUMENTENDAG in de St.-Salvatorkerk en het Raadhuis (oud-gemeentehuis) van 13 tot 17 uur.

CARUS taverne feestzaal

-

ROMA

tt

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL

• donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

Openingsuren:

20.30-24.00 u. 2000- 1.000 u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

WORTEL Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september: WORTELFEESTEN met gevarieerd programma (zie: Dorpsrubriek).

Zaterdag 1 t/m zondag 9 september: Eerste Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 SNACK-

en PIZZABAR

enkel en dubbel TENNISTORNOOI, org. TC

De Langenberg. Zaterdag 15 september: Ophaling OUD PAPIER vanaf 9 uur!

RADIO CONTINU (FM 1054) -

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2

-

DE GRENS Strijbeek 16

Meerle

24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

(al'é-retaurant

_________________

Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

MEERSEL-DREEF Zondag 2 september: KaasSCHIETING aan café Stad Lourdes door de karabijnschutterij St.-Antonius.

Maandag 3 september: OPENDEURDAG MINDERHOUT Vrijdag 31 augustus t/m zondag 9 september: Minderhout Kermis met diverse optredens (zie: Dorpsrubriek). Zaterdag 1 september: VOLKSSPELEN voor de kinderen om 14 uur op het voetbalveld en om 20 uur BAL in de parochiezaal, org. KSJ. Zondag 2 september: Kermis CAFE op het dorpsplein, org. KSJ. Maandag 3 september: VOLKSSPELEN voor volwassenen.

van 14 tot 18 uur in de St.-Luciakapel van Meersel.

ELKE ZONDAG: Antiek- en CURIOSAmarkt van 9 tot 16 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.•

14V HERIJGERS l Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 03131447 55

-

nTR, T j~

-

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

-

Dinsdag 24juli om ongeveer 20 uur werd aan het kruispunt Vrijheid en K. Boomstraat de fietser Frederik Taeymans uit Schoten, aangereden en licht gekwetst door de auto bestuurd door Constant Van Hemelen, H. Bloedstraat 10, Hoogstraten. Woensdag 25 juli om 00.55 uur reed Antoon Verheyen, Lage Heide 5, Beerse, met zijn auto tegen de woning van Alida Leyten, Dorp 2, Minderhout. Ook een paal voor de electrische leiding werd geraakt. De chauffeur werd zwaar gekwetst. Woensdag 1 aug. om 18.30 uur botsten aan het kruispunt Vrijheid en Buizelstraat, de auto bestuurd door Christine Geurts, Jan van Cuyckstraat 30, Hoogstraten met de bromfiets bestuurd door Broeckx uit Schilde. Aan de Dreef werd dinsdagmorgen 7 aug. de auto van Johannes Van Praat, Bosloop 17, Prinsenbeek NL, beschadigd door een onbekend gebleven auto. Er was lichte schade. Vrijdag 10aug. om 14.38 uur botsten aan het kruispunt Hinneboomstraat en St.Lenaartseweg de auto's bestuurd door Gabriël van Genegen, Oude Berglaan 25, Kapellen, die licht gekwetst werd en Eddy Anthonissen, Terbeekseweg 21, Wuustwezel. Zaterdag 11 aug. om 23.10 uur werd Margaretha Michielsen, Prinsenpad 25, Rijkevorsel, licht gekwetst toen haar auto botste met de auto bestuurd door Lut Putman, Lokerenstraat 88, bus 1, Turnhout. De inzittende Kristel Tuerlinckx, zelfde adres, werd eveneens licht gekwetst. Woensdag 15 aug. om 16 uur botsten aan de Krochtenstraat te Meer de auto's bestuurd door Luc Moermans, Krochtenstraat 3, Meer en Jozef Hofkens, Stw. op Beerse 29, Merksplas. Er was zware schade.

Oplossing vorige maand

0E110 'flfl

Iflflf1i

nrirri uririri nriiri

VERLUCHTINGS SYSTEEM:

flÎ1 fiflElri iiE1î

D.P.C. DIBA FOLIE:

.

i,rE1m

irimca nnrlri u'uini 123 riniiriri .nrnnhi nr I1!1EItJI!J

.

-

.irniinri .rniin

STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

-

Ongevallen

voor onder de fundatie.

voor onder de muren.

HOOGSTRATEN

Taverne

AARDINGSDRAAD:

voor de kruipruimte.

-

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264

RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN

uit voorraad verkrijgbaar.

Ir1 fl

nnnii

flI1F3 I

'flrri

I1I1fLWi1JJ!J Fi1!D, EltiriUl flflFJFIO 5 flf ina ar3n.


II

Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

CONTAINERDIENST

HUISDOKTERS

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

EB

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud - Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50 Indoor tennis

squash

snooker Tennisclub

&W de,IVMJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kopeiwerk

Gelmelstraat 111

2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Huwelijken - Bals - fuiven en klein P - A

BART VORSSELMANS

40

Tel, 03/315 76 26

JOS SERVAES

2 september: DR. G. FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10. 9september: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 16 september: DR. D. VERMAN DER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. 23 september: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 30 september: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21.

KWALITEITSPLLJIMVEE

Pf1

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

APOTHEKERS

Van 31 augustus tot 7 september: APO-

THEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 7 tot 14 september: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. JozefRijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdag 8 september: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.5 1.50. Van 14 tot 21 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 3 14.60.38 Zaterdag 15 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 21 tot 28 september: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Zaterdag 22 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, MeĂŤrledorp 45, tel. 315.73.75. Van 28 september tot 5 oktober: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. JozefRijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdag 29 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

TANDARTSEN 1 en 2 september: F. CARPENTIER, Bisschoplaan 39, Beerse, tel. 014/61.54.34. 8 en 9september: S. DANEELS, K. van Nyenlaan 1/1, Beerse, tel. 014/61.24.45. 15 en 16 september: H. DE ROECK, Leopoidstraat 20, Rijkevorsel, tel. 314.59.78. 22 en 23 september: C. DE BOEL, Rerum Novarumlaan 48, Malle, tel. 312.49.83. 29 en 30 september: F. DE SCHEEMAEKER, Rommensstraat 5, Meer, tel. 3 15.80.01.

Onze vooruitziende blik ziet de volgende maand verschijnen op 26 september. Beste uw vakantieherinneringen in en lever uw kopij af op woensdag 12 september. Achterblijvers kunnen nog terecht op zondag 16 september.

medewerkers, pak

Hal 14 2322 Minderhout

- centrale verwarming - sanitair

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51.33

JAN STOFFELS LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERREMPEN St Lenaariseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

e

installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanjtair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31 Cis Vissers

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00 %iSTINc ( MARC VANLUFFELEN \ TI 03/3147573 VRIJHEID 29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.