augustus 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 64 AUGUSTUS 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 H000STRATEN

Hoogstraten, d채t is Sint-Catharina

5 Heren van Hoogstraten

We stegen met een zucht


Verboden te vloeken, godverd.. Het Slim Buroke vzw Vakantie. Uiteraard houdt een gepensioneerde landbouwer zich daar niet aan. Geen probleem dus om op 't Schoorbeek nog wat nieuws te rapen. Zo dachten wij tenminste. Op de zonnigste dag van alle zonnige dagen fietsten we nog maar eens naar 'onzen Albert'. Groot was onze verwondering dan ook toen we aan een 'kletskoord', gespannen van de stal naar de schuur een bordje vonden: Het Slim Buroke: gesloten wegens jaarlijks verlof. Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Toch maar eens geprobeerd. In een plastic ligzetel (type Stock 2000) ligt Albert languit in de schaduw van zijn noteboom achter de veranda. Ontspannen, maar dan ook écht ontspannen, zoals het een ex-landbouwer niet betaamt. Sebastiaan ligt niet in zijn hok maar als een slappe vod, zo mogelijk nog ontspannenderder, naast zijn baasje. Blaffen hoeft vandaag niet. 't verlof voor âlle medewerkers van Het Slim Buroke. Wat een rust!

parasitische plakbrieven en uithangbordjes op bomen en andere dragers. Aan de mooie lindebomen van de Vrijheid hangen de meest schreeuwerige plaatjes met extra koopjes. Zelfs onder de mooie plakaten van het folklorefestival hangt een parasiet zijn verse mosselen te slijten. Stijl is anders. Maar in Rijkevorsel vond ik het 'de max'. Daar vond het gemeentebestuur er niets beters op dan het plakken tegen te gaan door... zelf te plakken. Elk buskotje daar is 'verenneweerd' met hun domme plaksel: VERBODEN TE PLAKKEN. Die van Rij kevorsel, jong, die hebben het warm water ook niet uitgevonden. 't Is gelijk zeggen: Verboden te vloeken, godverd.... Of ze bedoelen misschien dat de jonkheid daar niet mag 'blijven' plakken als ze van 't Spiraal komen. Haha!

Albert Vorstenbosch: 'Sund' hé. (Wijst naar

DHM: Haha! Albert Vorstenbosch: Maar ik moet oppas-

het kartonnetje aan het stal-schuur-koordje)

Er wordt niet nagedacht bij Het Slim Buroke tussen 10 en 31juli. Maar, komt er bij zitten! Pintje? Ik heb tijd hoor. 't Is echt ontspannend, joh, zo niet geleid te worden door de rede. DHM: Maar Albert, denken moet een mens toch altijd. Trouwens: Ich bin die Tat von deinem Gedanken. (Ik ben de daad van uw gedachten (Heine)). Albert Vorstenbosch: Och, daar zie. Meneer

spreekt Duits! 't Is tegen dat de Duitsers één zijn zeker, dat ge al op uwe 'quivive' zijt. Pas er maar mee op. Dat die Duitsers zo rap weer één land willen zijn, betrouw ik voor geen haar. 'Getrennt marschieren, vereint schlagen' (gescheiden optrekken, verenigd slag leveren (strategie van Moltke)), ja. Walter van den Broeck schreef het laatst ook nog: Ze zijn niet te vertrouwen, die moffen. Het zijn nog

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 ifoogstraten

2

übermenschen in hun eigen gedachten. De vakantiegangers zullen het weer her en der ondervonden hebben. Maar 't kan me niet schelen hoor. Het Slim Buroke is met verlof. Ze doen maar. DHM: Ge komt toch nog wel van uwe 'werft', hoop ik? Albert Vorstenbosch: Ik ben eergisteren nog

gaan fietsen. Van Hoogstraten over Rij kevorsel, Merksplas en zo terug. Wel, ik was blij dat ik weer thuis was. Mijn oog viel op al die

sen, hé, of ik ben weer aan 't werken. Of neem nu in Merksplas. Daar hangt het vol met plakkaatjes tegen de varkenspest. Tenminste, dat vermoed ik toch want ik had mijn bril niet bij en dan kunt ge niet lezen wat daar op staat. En dan zouden ze nog willen dat die boeren en die handelaars die 's nachts hun varkens van 't een naar 't ander voeren dat wél zouden lezen zeker? Zo in 't pikkedonker! Jongen, jonge toch. Maar ge ziet het, hé, ik heb alleen maar gekeken, niet gedacht. Nee, ik blijf hierop 't Schoorbeek in mijn zetel liggen tot 31juli. Laat iedereen maar 'wijdweg' op vakantie gaan, wij blijven hier, hé Baske? Sebastiaan: Waf! DHM: Allé dan. Hopelijk volgende maand meer denkwerk, zeker. Albert Vorstenbosch: Jazeker!

Zeg, kijk seffens als ge weggaat eens of mijn 'verlof'bordje nog goed hangt?! •


mannen in de maand Tante Fien over de Duzendpoot: 'Het zijn allemaal diep-katholieke jongens!' Wat een duizendpoot is, vind je in een woordenboek of een encyclopedie. Maar wie van onze lezers kent de Hoogstraatse Duzendpoot? Een geboren en getogen Hoogstratenaar heeft misschien wel een antwoord klaar, de nieuwe en jonge ingeweken Hoogstratenaar kijkt ver moedelijk een beetje vreemd bij het horen van dit woord. Voor sommigen is de Duzendpoot een soort parochiebestuur achter de schermen, het schaduwkabinet van het gemeentebestuur of het geweten van Hoogstraten. Is deze club te vergelijken met de Ku Klux Klan, de Tempeliers of de Rechtvaardige Rechters? Misschien is het gewoon een vriendenkring, een groepje mensen met hetzelfde verleden, dezelfde belangstelling en gelijke idealen? Om deze vragen te kunnen oplossen, gingen we op een zonnige dag eens praten met vijf Hoogstraatse heren, leden van de Duzendpoot, namelijk Fernand Bilcke (59 j.), Jozef Bruurs (62 j.), Julius Druyts (64 j.), Jozef Martens (71 j.) en René Van Delm (64 j.). Natuurlijk spraken deze mannen niet door elkaar heen en deed ieder zijn duit in 't zakje. Voorzitter René was het meest aan het woord maar hij had het gesprek ook grondig voorbereid. Om het de lezer wat gemakkelijker te maken én omdat iedereen toch meestal namens de groep sprak, hebben we telkens voor het antwoord DDP geschreven, onze afkorting voor 'De Duzendpoot'. Oud-Hoogstratenaren-Duzendpoters die het eventueel niet eens zijn met dit verhaal mogen altijd hun reacties of aanvullingen aan ons adres zenden.

1

René Van Dein,

W LOWA luit! L»iit

Jos Martens

Jos Bruurs

Nand Bilcke


Volgens Van Dale 'Groot Woordenboek der Nederlandse Taal' is een 'duizendpoot' een geleed diertje met een groot aantal poten en lange sprieten, of een dienstmeis/e dat voor allerlei diensten gebruikt wordt of een soort van bindsel voor touwwerk. De lezer van dit verhaal moet zelf maar eens bekijken of hier enige gelijkenis mogelijk is met de 'Hoogstraatse duzendpoot'.

Tussen bibliotheek en café DHM: Hoe is de duzendpoot ontstaan? DDP: Het is feitelijk gegroeid uit onze samenwerking in de gemeentelijke bibliotheek. Mijnheer Torreele, bibliothecaris, gaf op het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn ontslag. Juul Druyts had in Antwerpen een akte van bibliothecaris behaald, hij stelde zich kandidaat en werd benoemd in 1947. Door de oorlogsomstandigheden was de bibliotheek tamelijk verouderd. Om provinciale toelagen te kunnen bekomen moest de bibliotheek gereorganiseerd worden. Omwille van dit vele werk heeft Juul toen een beroep gedaan op studenten. Samen met René Van Delm, Bert en Jef Michielsen en Karel Bilcke is daar vele maanden gewerkt. Uit het werk groeide de onderlinge vriendschap en daaruit ontstond feitelijk de duzendpoot. Op zeker ogenblik hebben wij tegen mekaar gezegd: 'Zeg, hebt ge zondag wat te doen? Nee? Laat ons eens samen uitgaan en wat plezier maken.' Tijdens de oorlogsjaren was er nauwelijks een uitgaansleven en als jongeren mochten we zeker niet op café gaan. Zo zijn wij stillekens aan beginnen uitgaan. Eerst 's zondags en dan zaterdag en zondag. Het 'Huis Michielsen' in de Lindendreef 2 was onze voornaamste plaats waar we bijeenkwamen. Van daar vertrokken we naar onze stamcafés; de Tinnen Pot naast de oude parochiezaal, bij Snoeys in Castel, later ook in het Zwanenhof, bij Hofkens en bij Gust in Achtel. We zochten gewoon wat gezelligheid. DHM: Hoe werd het vriendenclubje een echte vereniging? DDP: Onze bedoeling was om bijeen te blijven en om iets te doen te hebben, ook toen het werk in de boekerij gedaan was en om niet doelloos rond te lopen. De grote man voor het oprichten van een echte club was feitelijk Jef Michielsen, later uitgeweken naar Vosselaar. Er werd een reglement geschreven dat gebaseerd was op de reglementen van de schutterijen maar dan een beetje aangepast aan de leden van de club. Naast een aantal taken zoals penningmeester en een zedenmeester stond in het reglement dat ieder jaar de leden van de vereniging op een bepaalde dag bij elkaar komen en een nieuwe voorzitter kiezen. De jaarlijkse bijeenkomst op oudejaarsavond bestaat nog altijd maar de verkiezingen zijn weggevallen. Vroeger werd de tafel aan kant gezet om te dansen maar nu zijn we wat rustiger geworden. We babbelen meer, we drinken een glaasje en we eten een stukje. In het reglement stond ook dat er niet meer dan duizend leden mogen zijn en daar is dan de naam feitelijk van gekomen: duzendpoot! Er stond bijvoorbeeld ook in dat de vrouwen van de leden nooit lid worden, dat iedereen jaarlijks op bedevaart moet gaan want we waren diep-katholieke jongens. Jan Van Bergen, die werkte bij de notaris, was zo'n beetje thuis in officiële papieren en hij

D€ i)zendpvot of) . t op in 1 9)J (t/nl) 11 otto no L)oi,ii, 1 inn () not, Juni Bilcke, Rik Michielsen, Jef Michielsen, Jos Bruurs en Leon Van Bergen.

heeft zich gebaseerd op akten van stichtingen. Op 20 oktober 1951 zijn we bij Michielsen samen gekomen voor de ondertekening van de stichtingsakte. DHM: Sommige leden verhuisden maar er kwamen ook nieuwe leden bij. DDP: De nieuwe kandidaat-leden moesten op oudejaarsavond een examen afleggen. Dat bestond uit een ondervraging omtrent de 'wet' en een tweede gedeelte ging over praktische dingen uit het dagelijks leven. Niemand heeft ooit meer dan 51¼ van de punten gehaald. Voor de vierschaar verschenen o.a. Jos Bruurs, Gust Geysen, Jos Martens, e.a. Niet alle leden bleven in de club. Dat hield geen stand omdat er een te groot verschil in leeftijd was, dat was een andere generatie.

Bonte avonden en Vlaamse kermissen Stilaan waren wij zo een beetje een gevestigde groep en begon men ons overal te vragen op Vlaamse kermissen, in 't Spijker, enz. Zowel bij de oprichting als bij de activiteiten was Jef Michielsen de man die alles verzon. We hebben zelf eens een Vlaamse kermis in gang gekregen naar aanleiding van het vertrek van pater Adams naar Zaïre. Om gezondheidsredenen kon hij in juni 1957 niet vertrekken en het geld kwam in een fonds voor de beiaard. Toen is die mooie diareeks gemaakt van 150 opnamen van 'één dag Hoogstraten'. Sus Geysen heeft daar veel werk van gemaakt. Het vertelt iets over het leven hier van de boeren, ambachtslieden, winkeliers en in de scholen. Het is heel interessant en er bestaat ook nog een bandopname van. We hebben ook opgetreden voor het Rode Kruis, het ACV, voor de bloedgevers,... Uit deze avonden ontstonden ook gelegenheidsliedjes zoals 'De moord in de Muzementen'. Veel van die optredens tijdens Vlaamse kermissen was voor de missionarissen en missiezusters en dat hebben we gedaan tot diep in de jaren zestig. Naar aanleiding van de brand in 't Spijker, in 1964, hebben we 'Genoveva van Brabant' opgevoerd.

J)itit

is

\ otto

DHM: Er was dus niet alleen de onderlinge gezelligheid maar ook de inzet voor het goede doel? DDP: De zaterdagavonden waren meestal gevuld met het kaartspel. 0p een bepaald moment zijn we eens overgestapt naar een cursus Esperanto. Juul stond één les voor en gaf les aan de groep. Na een twintig lessen is dat gestopt toen vader Louis Michielsen gestorven is. De familie Michielsen heeft een heel grote rol gespeeld in het leven van de Duzendpoot. We zijn dan ook twee maanden in de rouw geweest en nergens geweest. Daarna zijn we weer gaan kaarten bij moeder Michielsen om de gedachten wat te verstrooien. Deze band met de familie heeft zij tot op hoge ouderdom altijd enorm gewaardeerd. Zij was dé moeder van de Duzendpoot. In 1980 hebben we bijna veertien dagen gewerkt aan de restauratie van de H. Bloedprocessie. Alles werd bij Michielsen, thuis onder het afdak, uit mekaar gehaald, hersteld en gepoetst. Dat was een heel groot werk.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


Milac en Gelmelwacht DHM: Milac, Gelmelwacht en Duzendpoot worden dikwijls in één adem genoemd. Hoe komt dat? DDP:.Er is één ding dat we altijd gezegd hebben: 'Iedere Duzendpoter is Milacmedewerker maar elke Milac-medewerker is geen Duzendpoter!' Milac-werking in deze parochie is wel ons levenswerk. In 1952, een jaar na de officiële stichting van de Duzendpoot, werden we aangesproken door onderpastoor Vlaminckx. Hij was, samen met Mon Rigouts en Louis Fransen, al een beetje begonnen met een Milacwerking in de parochie. Ze gaven een kleine Gelmelwacht uit op een paar gestencilde bladen. Dat deden die mannen terwijl ze hun mi1itaii e diLflSt klopten maar toen ze afzwaaiden konden ze dat niet meer. Daar kwam Viaminckx naar de Duzendpoot: 'Willen jullie zorgen voor de kopij en de stencils? Ik zal zorgen voor het drukken, pinnen en verzenden. Juffie verzorgen ook de verkoop aan de kerk.' Zo waren we overeengekomen. De 'Week van de Soldaat' namen we ook voor onze rekening. Dat duurde zo tot in 1960 want toen ging onderpastoor Vlaminckx naar Brecht. DHM: Dertig jaar geleden werd dus de Celmelwacht wat ze nu eigenlijk nog is? DDP: Deken Lauwerys zei toen: 'Dat gaat zo niet. Dat vraagt te veel werk van de onderpastoor. Jullie moeten dat zelf allemaal maar docn.' We vonden een lokaal hij mnrhr Van Delm. Daar werd de stencilmachine gezet en daar drukte Roger Raes , zoon van Vital en toen econoom op 't Klein Seminarie, de Gelmelwacht. We hebben ook andere medewerkers moeten zoeken, o.a. Paul Van Delm. Mijnheer Vlaminckx kreeg wel hulp van juffrouw Soetewey en Fried .Janssens maar die gaven het ook op. Maar we verkregen de medewerking van Jan Bruyndonckx en later ook nog van Frans de Jonghe. Ook Leon en René Vaij Bergen hebben een tijd geholpen. Daarbij hebben we nog een speciale 'pinciub'. Als de Gelmelwacht verschijnt komen we samen in het lokaal om het boekje te verzameleii. Stilaan zijn we ovcrgeschakeld naar abonnees. Vroeger verkochten we aan de grote kerk en aan de begijnhofkerk. Nu drukken we op duizend exemplaren. DHM: Hoe bepalen jullie eigenlijk de inhoud van de Gelmelwacht? DDP: In het begin was het een beetje zoeken en daarom gingen we eens praten met deken Lauwerys. 'Ge moet zorgen dat ge vaste rubrieken hebt', zei de deken. 'Als ge dat niet doet en zomaar voortieeft op uw inspiratie, blijft ge niet aan het werk.' We kozen eerst en vooral een 'dagklapper' want dat lezen de mensen graag. Daarin verwerken we al het grappige nieuws uit de parochie. Vroeger kwamen de mensen veel vertellen maar nu moet ge dat allemaal maar zelf horen. Ook het verenigingsleven kreeg heel wat aandacht. We hebben ook een sportrubriek, een interview, meestal van een 'gouden paar', een geestelijk woord, een prijskamp, soldatennieuws en natuurlijk de brieven van de soldaten. Het hoofdartikel is soms geschiedkundig of speelt in op de actualiteit. En dan is er nog het sterk verhaal van Juul. Jos zorgt voor de verluchting, de tekeningen. De eerste jaren, 1952-'53, deed dat Louis Fransen. DHM: Is de Gelmelwacht alleen maar een Milac-blad?

De Milac-mede werkers in groot ornaat bij het verschijnen van het lOOste nummer van de Gelmel wacht op 4mei1969. V.l.n.r. (boven) Jan Bruyndonckx, Frans de Jonghe, René Van Delm, Paul Van Delm, René Van Bergen en (onder) Rik Michielsen, Nand Bilcke en Juul Druyts.

Drie Duzendpoters met ze ven vrou weti van Duzendpoters. V. 1. n. r.: Maria Tuytelaars, Mia Van Kerckhoven, Jos Bruurs, Simonne Michielsen, Juul Druyts, Mia Michielsen, René Van Delm, Gusta Strijbos, Leonie Verheyen en Theresia Brughmans. DDP: De bedoeling is feitelijk van aan de soldaten nieuws te brengen uit hun parochie en dat kan vanalles zijn. Het is ook een beetje geëvolueerd. Toen wij in 1952 begonnen waren die mannen 21 maanden soldaat, ze zaten de langste tijd in Duitsland en ze kwamen maar om de twee maanden naar huis. Ook werden wij altijd geweldig aangemoedigd door mensen die een eind van Hoogstraten wonen: oud-Hoogstratenaren die hier uitgetrokken zijn en missionarissen. Die hebben veel aan dat parochiaal nieuws. Het soldatennieuws en het 'technisch hoekje' waren misschien vroeger belangrijker. Er zijn nu ook andere verenigingen gelijk de Bond van Grote en Jonge Gezinnen die zich op dat gebied verdienstelijk hebben gemaakt en ook het leger houdt zelf zitdagen. Daarom hebben we op zeker ogenblik besloten om ook de missio-

narissen in ons werk te betrekken. De soldaten waren het eerste front.

Onze Sint-Catharinaparochie DHM: 'Wij waren en zijn allemaal goede parochianen.' Is dat een bewuste keuze? De Duzendpoot-leden zetten zich in voor Milac, de Missiewerking, het parochiaal zangkoor en diverse andere parochiale initiatieven. DDP:Meestal is het zo dat wij gevraagd worden. Dan komen we samen en bespreken of we het wel of niet doen. Verleden jaar hebben we nog een programma verzorgd in het kader van 'ziekenzorg' voor de christelijke mutualiteiten. De Milac-werking is voor elke Duzendpoter. De rest is allemaal omdat wij gevraagd worden of volgens het persoonlijk talent. De ene is daarvoor geschikt, de ande-


re wat minder. De ene wil zijn tijd daar meer of minder aan besteden. Maar we draaien mee in de parochie en dan bent ge op meerdere fronten actief. DHM: Zijn jullie dan 'de verlengde arm' vanuit de dekenij/pastorij? DDP: Toch staan we daar helemaal los van. We hebben al jaren geen Milac-proost meer. In de tijd met mijnheer Vlaminckx lag het wel ietske anders. We mochten nog gene voet verkeerd zetten. Toen werd precies afgewogen: Kwetst ge die persoon niet? Zou dat niet gevaarlijk zijn? Zouden die mensen niet geraakt zijn? Hier moogt ge wel lachen en daar niet. Toch hebben we ook problemen gehad met sommige lezers omwille van een naam of een zinnetje in het sterk verhaal van Juul of door een tekeningetje van Jos. Een druppel aan een neus of een groot oor was soms al voldoende. DHM: Wat vinden jullie het mooiste en belangrijkste van Hoogstraten? DDP: 'Den toren', dat rijst direct in uw gedachten! Dat waar anderen zo graag mee spotten maar we kunnen er niet onder uit. Ge ziet hem ook van zover staan. Hoogstraten, dat is Sint-Catharina! We zijn hier allemaal geboren en we wonen hier ook allemaal. We zijn dan ook heel erg gevoelig aan die toren. Dat kon men best merken toen hij gesprongen was in 1944. Veel mensen stonden met tranen in de ogen op straat. Misschien heeft die toren ons nog iets meegegeven in de zin van een streven voor een groter of beter doel. Die van Rijkevorsel kunnen beter voetballen, die van andere dorpen kunnen misschien beter met een boog schieten, dat wel, maar wij proberen alles heel goed te doen, er de nodige zorg aan besteden. In de omliggende dorpen stond (en staat) men dikwijls heel kritisch tegenover Hoogstraten 'want die voelen zich wat meer - iedereen kent die verhalen - ze vinden ons dikke nekken'. Dat is niet toevallig maar eigen aan alle oude provinciestadjes. Ze waren en zijn nog dikwijls het centrum voor de omliggende dorpen. Dikwijls heeft men niet de beste herinneringen aan dat centrum. Denk maar even aan de duizenden die jaren aan een stuk met de fiets hier naar school zijn gekomen. Ze kwamen naar Hoogstraten om hun belastingen te betalen. Het vredegerecht was vroeger in Hoogstraten. Altijd geen prettige zaken om naar Hoogstraten te gaan. Voor te winkelen ligt dat een beetje anders, maar men kwam hier toch geld uitgeven waar die van Hoogstraten beter van werden. DHM: Zijn er ook zaken die je als Hoogstratenaars ergeren? DDP: Het is wel spijtig dat bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis in Hoogstraten niet floreert en in vele buurdorpen wel. Is dat gebrek aan samenhorigheid of is het grootsigheid? De samenhorigheid zou zeker beter kunnen zijn. In sommige verenigingen bestaat die wel maar globaal als parochie niet. Volgens ons speelt de gemeentelijke politiek hierin een grote rol en dat was vroeger niet zo erg. Een Hoogstratenaar kan wel feesten maar is minder gezamenlijk joviaal en spontaan. Denk ook maar aan het verdwijnen van de gebuurtenkermissen met hun volksspelen. Het uitzicht van de Vrijheid met zijn lindebomen is ook heel belangrijk. Daar mag niet te veel aan veranderen. Toen we van die plannen hoorden om de bomen te vellen, hebben sommigen onder ons hiervan echt wakker ge-

In 1976 vierden men de 50ste verjaardag van de Hoofdredacteur en Elsjes Nonkel. V.l.n.r. (boven) Maria Tuytelaars, Mia Van Kerckhoven, Jos Bruurs, Simonne Michielsen, Gusta Strijbos, Leonie Verheyen, J05 Martens, Mia Michielsen en (onder) Frans Geysen, RenĂŠ Van Delm, Juul Druyts en Nand Bilcke.

legen. Alleen al maar dat men het in zijn hoofd zou kunnen halen om die uit te doen, lijkt onbegrijpelijk. Dan maakt men eigenlijk Hoogstraten een stuk dood. Maar er is meer dat ons ergert. Denk maar aan de grote overdreven drukte in het centrum en de teloorgang van het begijnhof. Dat is vreselijk. DHM: Heeft de Duzendpoot ooit actief willen deelnemen aan de politiek? DDP: Nooit als Duzendpoot, sommigen wel individueel. Een mens moet kiezen, men kan niet alles. De meesten van ons voelen zich meer aangetrokken voor het sociale, het culturele en parochiaal leven. We volgen de gemeentepolitiek wel goed. We hadden als groep op dit vlak geen ambities en we vertegenwoordigen ook geen belangengroep. We hebben onze tijd goed gebruikt op onze eigen manier voor deze parochie. In ons groepke zitten zeker bekwame politiekers maar ge kunt dat allemaal niet combineren. DHM: Wat zijn belangrijke veranderingen in deze 'Stad en Vrijheid' tijdens de voorbije 40 jaar? DDP: Het godsdienstig leven! De grote terugloop van de kerkgangers is heel jammer. De samenleving, het uitgangsieven, alles is nu helemaal anders dan omstreeks 1950. De ver stedelijking van het levenspatroon doet zich hier ook sterk gelden. Vroeger kwamen bijvoorbeeld de mensen buiten voor het huis zitten en praatten met elkaar. Dat is volledig gedaan. Vroeger kende men op het gemeentehuis elke inwoner persoonlijk. Ook dat is voorbij. De grootschaligheid heeft de gemoedelij kheid verdrongen. DHM: Hoe zien jullie de toekomst van de Du-

zendpoot? DDP: Het komt ook nooit in ons hoofd op van te willen verhuizen. Zelfs nog niet naar de overkant van de straat en zeker nooit naar buiten Hoogstraten. We grappen er soms wel eens over dat we samen een kamer gaan huren op het rusthuis. Maar er is niemand van ons die zou verlangen dat de Duzendpoot door anderen wordt voortgezet. De Duzendpoot zal met ons wel sterven. De andere gasten van de Milac zijn zo'n 10 tot 15 jaar jonger en dat zijn echt twee verschillende generaties. Wij, Duzendpoters, zijn leeftijdsgenoten en helemaal op elkaar gezet. We komen ook ze ongeveer uit hetzelfde nest. Gelijk Tante Fien het in den tijd ook al zei: 'Ge zijt allemaal diep-katholieke jongens hĂŠ!' DHM: Wat doen gepensioneerde Duzendpoters in hun schaarse Vrije tijd? DDP: Wij doen nog regelmatig fietstochten; alle dinsdagen als het goei weer is. In de winter blijven we binnen. Een jaarlijkse reis van vier of vijf dagen staat ook nog altijd op het programma. Dit jaar trekken we naar het Hollandse eiland Texel. Maar dat is allemaal familiaal, dan gaan de vrouwen ook mee. Verder zijn er de tweemaandelijkse bijeenkomsten maar ook nog sportieve activiteiten zoals zwemmen.

Is de Duzendpoot een Hoogstraats diertje met veel poten en lange sprieten? Is het een trouw dienstmeisje van de parochie? Is het een stevig bindsel tussen oude jeugd vrienden? Iedereen moet zelf maar een gepast antwoord zoeken. Duizend leden zijn er nooit geweest. Voor ons was het in elk geval een boeiende en gezellige dinsdagnamiddag.0


Participatiemaatschappij Kempen nv Onder impuls van Investco nv werd, met ondernemers uit de Kempen, de Participatiemaatschappij Kempen nv opgericht. Het kapitaal bedraagt honderd miljoen frank. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de AlmanijKredietbank groep. De Participatiemaatschappij Kempen zal op tijdelijke basis investeren in groeiende ondernemingen uit de streek. Ze zal tevens deelnemen aan de oprichting en de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen. Het kapitaal werd samengebracht door meerdere ondernemers uit de Kempen, door de Kredietbank, Somuki nv en InvestoTrust cv. De twee laatstgenoemde bedrijven zijn dochters van Investco nv, die zelf deel uitmaakt van de AlmanijKredietbank groep. De Kredietbank bracht 30 miljoen in, Somuki 5 miljoen, terwijl Investco Trust & Beheersmaatschappij participeert voor 100.000 frank. Het overige kapitaal werd ingebracht door lokale ondernemers, nI.: Coprico nv, Dovre Industries nv, TCBS nv, Ravago nv en Paul Hoet. De Participatiemaatschappij zal niet noodzakelij k in technologisch georiënteerde bedrijven participeren. Ook ondernemingen in meer traditionele takken komen in aanmerking. In principe zal men in een breed spectrum van industriële, diensten- en verkoopfirma's investeren. Bovendien kan het fonds zowel in bestaande als in nieuw opgerichte ondernemingen participeren. De grootte hiervan per bedrijf zal variëren tussen 5 en 15 miljoen fr. De belangrijkste investeringscriteria bestaan uit de groei- en rendementsvooruitzichten van het beoogde bedrijf. Het fonds zal minder selectief te werk gaan dan een echt risicokapitaalfonds. Het is voorts de bedoeling van het fonds om maximaal gebruik te maken van de Belgische en Europese steunmaatregelen, zoals de fiscale voordelen voor reconversie-vennootschappen. De Participatiemaatschappij Kempen nv zal actief optreden. Samen met BeneVent Management nv, die het dagelijks beheer waarneemt, zullen alle zetelende partijen hun ervaring ter beschikking stellen van de bedrijven waarin geparticipeerd wordt. Raf Van Gorp (nv Ravago) is voorzitter van de Raad van Bestuur. •

den ingericht. De Accountantskring der Kempen heeft ccii Stichting Accountantsprijs in het leven geroepen om vanaf het academiejaar 1989-'90 en de daarop volgende jaren, in samenwerking met het bedrijfsleven, een accountantsprijs uit te reiken. De Stichting heeft hiermee de bedoeling om jongeren aan te zetten een werk te maken dat een praktisch probleem uit de accountancy, de fiscaliteit of het financieel beheer behandelt. Het reglement voor deelname aan deze prijs kan men bekomen bij de Accountantskring der Kempen, Molenstraat 58, 2300 Turnhout, tel.: 014-41.61.46. •

Transportopleidingen Ondanks de economische opleving van de voorbije jaren, kampt de Kempen nog steeds met een flinke werkloosheid. Anderzijds stellen we vast dat er een grote vraag is naar arbeidskrachten, een vraag die dikwijls niet kan opgevuld worden omdat de werklozen vaak niet de vereiste opleiding hebben genoten. Eén van de sectoren waar dit verschijnsel optreedt is de transportsector en de goederenbehandeling in het algemeen. Een middel om aan deze spanning op de arbeidsmarkt tegemoet te komen is de opleiding van werklozen voor het beroep van vrachtwagen- of heftruckbestuurder en magazijnbediende.

NADER BEKEKEN In die zin bestaan al enkele jaren plannen 0111 een transportopleidingscentrum op te richten in de E19-Transportzone te Meer. Het Subregionaal Tewerkstellingscomité heeft reeds het voorstel gedaan om zo een centrum in de gemeente Hoogstraten te vestigen. Het hoofdbestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wil van dit plan niets weten omwille van de moeilijke bereikbaarheid van de Meerse transportzone (met het openbaar vervoer) voor de cursisten. SP-Kempen kan zich in deze gedachtengang terugvinden, maar vindt wel dat het Turnhoutse als vestigingsplaats een degelijk alter natief biedt vooral inzake bereikbaarheid. Bijkomend argument voor de inplanting in Turnhout is dat hierdoor een eigentijds opleidingsen bemiddelingscentrum kan uitgebouwd worden. Dit centrum zou dan al de diensten Van de VDAB huisvesten, zoals de bemiddelingsdiensten, het grafisch centrum, de administratie, enz. Ondertussen nam de raad van beheer van VDAB de beslissing om het opleidingscentrum in Herentals te vestigen.

Meer-Hazeldonk

Accountantsprijs De Accountantskring Kempen verenigt de erkende accountants van het arrondissement Turnhout. Vanaf 1985 is het beroep van accountant wettelijk geregeld en beschermd zoals bijvoorbeeld andere vrije beroepen: advokaten, geneesheren, architecten,... Om toegelaten te worden tot het beroep van accountant is een vooropleiding nodig in het economisch onderwijs, ni. gegradueerde in de boekhouding of licentiaat in de economische wetenschappen. Nadat men geslaagd is in een stage-beginexamen, de drie-jaar-stage achter de rug heeft en slaagt in het stage-eindexamen kan men ingeschreven worden op de tabel van de accountants. Eén van de belangrijkste opdrachten van de Accountantskring Kempen is het organiseren van de permanente opleiding van de leden. Ieder accountant is verplicht jaarlijks 30 uren bijscholing te bewijzen. Het betreft vooral studiesessies inzake accountancy, fiscaliteit en vennootschapsrecht, welke maandelijks wor-

Kempen

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE - 014161.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

De Nederlandse gemeente Rij sbergen heeft een 'grensoverschrijdend samenwerkingsproject' ingediend bij de EEG. De toezegging is binnengekomen voor een bedrag van 6,5 miljoen fr. EFRO-gelden. Het NederlandsBelgisch (Rijsbergen/Hoogstraten) E19-grensproject bestaat uit vier delen: chauffeursopleidingen, opleiding grensexpeditiepersoneel, veiligheidsvoorzieningen en promotie van de transportzone. Van de verschillende instanties die aan dit project meewerken, wordt ook een financiële inbreng verwacht, o.a. Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK), Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid (KKHN), gemeenten, bedrijven,... De gemeenteraad van Hoogstraten was akkoord met een cofinanciering van bijna 2 miljoen fr. Toch hebben we enkele bedenkingen bij dit project. Men verwacht ook -ondanks alleseen fundamentele inbreng van de VDAB. Wat gaat men doen indien de VDAB zijn negatieve houding tegenover de Meerse transportzone niet laat varen? De lOK zou nauwelijks een bedrag van tweehonderdduizend frank reserveren voor dit project. Toch wel een opmerkelijk klein bedrag voor een instelling die vele winsten ontvangt van deze transportzone. Hoe ernstig wordt dit project eigenlijk genomen? •


VANUIT HET STADHUIS*„ Met het verlof in zicht... Wanneer dit nummer van De Hoogstraatse Maand in uw handen valt is het alweer meer dan een maand geleden dat er nog een gemeen teraad heeft plaatsgehad. Door het tijdstip van verschijnen is het voor ons steeds een beetje nahuppelen geweest. Dit gaf ons daarentegen wel meer de mogelijkheid bepaalde zaken beter uit te diepen en uitvoeriger te behandelen. De laatste zitting van 25 juni bood nu niet direkt veel interessante stof om een boompje over op te zetten. Wellicht zaten de meeste raadsleden reeds in gedachten bij het nakend verlof. De eerstvolgende gemeenteraadszitting is er pas op 27augustus, de vierde maandag van de maand. Tot zolang bergen ook wij ons schri:jfmachine op doch niet vooraleer u de belangrijkste beslissingen uit vorige zitting mee te geven. Meer geld voor I.O.K. De I.O.K. komt de laatste tijd geregeld ter sprake in de gemeenteraad. Industriezones, transportzone, woonzone, enz. zijn haast onherroepelij k verbonden geworden met deze intercommunale. In de laatste zitting kwam dit maal het I.O.K.-stort te Beerse aan de orde. In een begrotingswijziging werden een aantal gemeentebijdragen fors opgetrokken. Voor het storten van het afval van de gemeente Hoogstraten op de stortplaats te Beerse wordt de milieuheffing opgetrokken van ongeveer 260.000 fr. tot de som van 1.800.000 frank. En ook voor het onderhoud van deze stortplaats wordt de bijdrage van de gemeente Hoogstraten verhoogd van 1,4 miljoen tot 2,3 miljoen. Een verantwoording over deze plotse verhogingen hebben we niet gekregen vermits deze begrotingswijziging in een flits werd

doorgedraaid en sommige raadsleden nog met hun gedachten bij het vorige agendapunt vertoe fden. Wij hopen u eertijds nog eens een globaal overzicht te kunnen bieden van de werking van I.O.K. en dan specifiek naar de gemeente Hoogstraten toe.

Grensoverschrijdend samenwerkingsproject Meer Hazeldonck -

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om in het kader van de transportzone een samenwerkingsproject mee op te zetten langs beide zijden van de grens. Dit project zou bestaan uit een opleiding voor chauffeurs, een opleiding voor grensexpeditiepersoneel, voorzieningen voor de transportzone met nadruk ook

op brandpreventie, en een promotiecampagne. Naast I.O.K., Kamer van Koophandel, G.O.M., de verschillende bedrijven, zou ook de gemeente cofinancier worden voor een bedrag van bijna 2 miljoen. Het initiatief gaat uit van de gemeente Rijsbergen en zij heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de EEG tot het bekomen van subsidies. De EEG heeft een toezegging gedaan voor een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen frank (EFRO-gelden). Raadslid Van Looy vindt de bijdrage van I.O.K., 180.000 frank, maar aan de karige kant in vergelijking met de gevraagde steun van de gemeente. Oppositielid Verhuist vraagt zich af of er wel nood is aan een dergelijk project. Vooreerst wat de twee scholingsprogramma's betreft; dergelijke cursussen worden toch ook ingericht door de VDAB (de vroegere RVA). Ook voor brandpreventie kan men van de overheid toch subsidies voor de aankoop van brandweermateriaal krijgen. En tot slot, is de promotie van de transportzone niet eerder een zaak voor de bedrijven zelf? Burgemeester Van Aperen herinnert eraan dat er reeds allerlei initiatieven geweest zijn in het verleden. Ze werden echter steeds negatief geadviseerd. De Noorderkempen ligt verloren, er gaat meer aandacht uit naar Antwerpen en de Zuiderkempen. Door de studie die vanuit Nederland gestart werd krijgen we nu een nieuwe kans. Voor de brandweer wordt er vooral gedacht aan een verbindingswagen met hulpstukken die onmiddellijk in aktie zou kunnen treden bij brand op de transportzone langs beide zijden van de grens. Deze wagen zou ter plaatse kunnen blijven en bij mogelijke brand of ongeval zou de eerste hulp en noodzakelijke voorbereidingen kunnen starten in afwachting van de aankomst van zwaarder materieel. Voor de promotie van de transportzone denkt men eerder aan bewegwijzering. Schepen Coenegrachts vindt dat dit een nieuwe stimulans kan zijn. Gaat men hier nu niet op in dan wordt alles weer weggevaagd. Uit een enquete over de noden van transporteurs blijkt dat er een aanzienlijke vraag is naar opleiding van chauffeurs. Vooral de centrale ligging tussen Rotterdam en Antwerpen is daar niet vreemd aan. Uit de toelichting door een afgevaardigde van de Nederlandse intitiatiefnemers blijkt dat er vooreerst een hernieuwd onderzoek zal plaatshebben langs beide zijden van de grens naar de konkrete noden. Daarnaast zal er een (gezamenlijk) pilootproject gestart worden.

Steun voor inzameling oud papier

Eindelijk rust...

De ophaling van oud papier wordt in Hoogstraten traditioneel georganiseerd door jeugdverenigingen. De prijzen voor het oud papier zijn momenteel zodanig laag dat het praktisch niet meer de moeite loont om een omhaling te doen. Daarom wenst het gemeentebestuur via een financiĂŤle toelage de selectieve ophaling van papier en karton verder aan te moedigen. De jeugdbewegingen zullen voortaan een gegarandeerde prijs van 0,40 fr. per kilo oud papier bekomen en dit binnen de perken


van het voorziene begrotingskrediet. Hiervoor wordt een bedrag van 200.000 fr. voorzien. Deze proefperiode loopt over één jaar.

H. Bloed 1990 De verpachting van de H. Bloedfoor bracht dit jaar een 30.000 Fr. meer op dan vorig jaar. Doch dit was voor verscheidene raadsleden het enige positieve. Vooral raadslid Aerts was niet te spreken over de organisatie. Als men wil dat H. Bloed binnen enkele jaren dood is, dan moet men maar verder doen zoals dit jaar. Er stonden slechts enkele kramen op de Vrijheid, de rest werd uit de dorpskom geweerd. Zo blijft er niet de minste kermissfeer. Burgemeester Van Aperen vond dat alles had mogen blijven zoals vroeger, maar de Organisatie is het werk van de commissaris. Er waren dit jaar ook standplaatsproblemen. Volgend jaar zal alles terug opnieuw bekeken worden.

De Lindendreef krijgt verkeersdrempels Sinds geruime tijd zijn er heel wat klachten van inwoners uit de Lindendreef en de Antoon De Lalaingstraat over toenemende verkeersdrukte en overdreven snelheden. Door de politie werd een onderzoek ingesteld. Hieruit blijkt dat o.a. 's morgens in de Lindendreef 37 01ó van het verkeer dat uit de richting Wortel komt en naar het Groenewoud rijdt uit sluipverkeer bestaat. Dit betekent verkeer

dat het drukke knooppunt GelmelstraatVrijheid op deze manier wil vermijden. In omgekeerde richting is dit 11%. 's-Middags is dit respectievelijk II % en 2 01ó en 's avonds 20 07o en 8 Fo. De gemiddelde snelheid beloopt tijdens de spitsuren 53 km per uur (met pieken tot 80 km/uur). Buiten de spitsuren is dit 86 km/uur (met pieken tot 120 km/uur). Om deze overdreven snelheden aan banden te leggen en het sluipverkeer te ontmoedigen beslist de gemeenteraad om een drietal verkeersdrempels aan te leggen. Raadslid Blockx vindt deze eerste stap zeer positief maar hoopt tevens dat er later meer fundamentele wijzigingen zullen volgen. Een standpunt waar ook raadslid Sprangers zich volledig kan achter stellen.

Hoogstraten en Brecht op verschillende golflengte De Vlaamse Executieve besloot een deel van het Gewestplan Turnhout te herzien, nI. een gebied langs de Miksebaan te Brecht. Momenteel is dit natuurgebied en voor de toekomst wordt voorgesteld dit om te vormen tot deels recreatiezone, bufferzone en gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Omdat Hoogstraten zich binnen het gewestplan Turnhout situeert, moet de gemeenteraad hierover een advies uitbrengen. Het college stelt voor dat de raad gunstig advies zou uitbrengen. Op vraag van raadslid Verhuist naar het standpunt van de gemeente Brecht zelf, vernemen wij dat de gemeente Brecht niet akkoord gaat met een wijziging van het gewestplan. Het zou hier gaan om een

post factum rechttrekken van een fout van de overheid. Schepen Coenegrachts verduidelijkt dit wel opvallend solidariteitsgebrek met één van onze buurdorpen door te stellen dat er vanuit Brecht geen vraag geweest is om steun voor hun standpunt. Raadslid Van Looy heeft hier zijn bedenkingen over en wijst er op dat wij zuinig moeten leren zijn op onze natuurgebieden. Bij de stemming onthoudens zich zes raadsleden, nI. de drie D.E.-ers en de CVP-leden Blockx, Van Looy en Huybrechts. De twee FB-ers stemmen tegen. •

Hoogstraatse Pers 031314.55.04 uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

Voelt u ook alde zomerkriebels!?!

Keuze uit méér dan 200 verschillende model len: grasmaaiers, bosmaaiers. tuintraktoren motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL 0 MORRISON . NIBBI S WOLF

}IO1%TD

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servi cedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4 . 2322 Hoogstraten (Mirtderhout)

(03) 314 41 15


DAGBOEK Dagboek van het tentenkamp van 2-7 juli 90 te Berlaar, georganiseerd door de Jeugddienst vh Bisdom Antwerpen, waaraan 10 jongeren uit ons dekenij deelnamen. 2juli: Met de fiets of met de auto? Uiteindelijk toch maar met de fiets heen zou nog gaan, maar ook terug? - 2/7/90: volgens afspraak vertrokken er 3 auto's vanuit de dekenij naar Berlaar. Gelukkig hadden we de tent al kunnen afleveren want die was wel zwaar en teveel plaats innemend. Voor zo'n eerste keer hadden we toch wel snel de tent opgesteld. Een materialentent kregen we niet opgesteld, maar bleek ook niet nodig; alles kon in de grote groene tent. De nieuwelingen kregen een bolletje boven hun naam. Aan elke tent hangt de naamdoek. Herman was wat groot begonnen: z'n 'man' kon er niet meer bij; wij hebben er dan een HERO van gemaakt. Met de thuisgroepen werd je door het terrein geloodst en maakte je kennis met 1) het ateljee, een ruimte waar altijd verf, penselen, karton en allerlei ander knutselgerief is wat je nuttig kan gebruiken om je creativiteit bot te vieren; 2) de stille ruimte, dit is een plaats waarin je naar elkaar kan schrijven, wat lektuur doornemen, het gewoonweg stil maken voor jezelf; 3) de oase, een ruimte waar de sfeer geschapen wordt om tot verdieping te komen. Dan konden we eindelijk inschrijven en de keuze maken in leeftijdsgroepen. Wat hebben ze hier gekozen. Griet + Marc: relaties + 18 j; Els + Sandra: expressie - 18 j; Fabienne: ervaringsgroep - 18 j; Luc + Frans: ervaringsgroep + 21 jr; Herman: zingeving + 18; Gerd: milieu + 18; ikke Hild: begeleidingsgroep + 21. Je kon nog kiezen uit: zang en dans, groeien in weerbaarheid, multicultureel samenleven.

In een leefgroepentocht hebben we ook nog ontdekt wat de spiegeigroep is en het klaprooster. Op zo'n kamp met 255 jongeren, nog kinderen en begeleiders, gebeurt er heel wat. De mensen van de spiegelgroep kijken, luisteren zeer goed en brengen op creatieve wijze een reflectie hierop 's morgens. Zij 'spiegelen' dus. Iedereen kan mee beslissen in het geheel van het klaprooster: van elke leefgroep wordt een vertegenwoordiger(ster) gevraagd om de zaken die ze in de leefgroep gemerkt hebben, mee te delen. Storende elementen kunnen hierin besproken worden. Allen mogen aanwezig zijn, maar de buitenkring dient wel te zwijgen. De taken worden hier eveneens verdeeld. - Een dag van algemene kennismaking met het kamp, met de leefgroepen. De eerste indruk leek wel positief. We hebben in de dekenij een slappelachman Gerd bij. Hij brengt wel lachkriebels mee. Herman heeft al voor een muzikale noot gezorgd. Griet hebben ze komen halen voor haar rij-examen, en op 3 juli hebben we mogen vernemen dat ze geslaagd is. Wij kunnen nu zeker veilig thuis geraken. - De nacht was kou; truien moesten aangeschoten worden, maar verder alles o.k. 3juli: Wij (Bert en Hilde) zijn onze thuisgroep komen bezoeken. Meteen werden we meegesleept door de sfeer die we reeds geproefd hadden een paar jaar geleden (Zoersel). We hebben aan primitief dansen gedaan. We hebben al meteeen een grote goesting om te blijven, maar helaas onze plicht roept. Vrijdag proberen we in elke geval terug te komen om het bijna-eindpunt, de TK-fuif mee te maken.

Ik ben 's avonds naar Rit Oostvogels (een blind meisje) gaan luisteren. Ze kan heel boeiend en zonder schroom over haar gevoelens vertellen. Ze voelt blind-zijn niet echt als een gemis. Ze heeft ook veel over de school voor blinden en slechtzienden gesproken. 4juli: In de +21 begeleidingsgroep ontvingen we vandaag Jan de Cock. Hij was als gewetensbezwaarde voor 3 jaar naar Chili getrokken om kinderen uit een dorpje die meestal uit sociaal ontwrichte gezinnen komen, op te vangen. - Hij was pas 3 maanden uit Chili weg. Hij sprak zeer begeesterd over zijn werk. Als je zolang ginder bent geweest leer je tevreden zijn met weinig middelen. Hij heeft ook de val van 16 jaar diktatuur van Pinochet meegemaakt en legde ons uit hoe de mensen nu stilaan leren dat het leger er is voor het volk en niet tegen hen. 5 juli: In de begeleidingsgroep + 20 zit het goed, maar toch zullen er nog heel wat leerpunten moeten beantwoord worden. Maar zo'n tentenkamp geeft je wel de kans om stil te staan bij jezelf. Hoe vaak nemen wij niet een rolletje op, of geven ze ons een rol; geven ze je bepaalde verwachtingen mee, als je een taak uitvoert kunnen we dan nog onszelf blijven? Een taak opnemen mag geen sleur of routine worden. Zijn we daar bewust van? Hoe willen we iets overbrengen: spanning eigen ruimte - anderen. We merken dat jongeren moeilijk hun gevoelens kunnen uiten, maar wij, hoe gaan wij om met gevoelens? Woorden zoeken we, maar hebben we ook oog voor ons lichaam? Ons eigen lichaam vergeten we zo vaak. Het valt mij en ook anderen weer op dat ook overwegend verbale jongeren hier aanwezig zijn. Wij zijn bang van ons lichaam, en voelen ons anderzijds goed in expressie. Ja, eerlijk zijn met jezelf is ook iets zeer complex. - Het vraagt een aanvaarding van je eigen grenzen en eigen aard. In het begeleiden is er dan ook de vraag: Wat kan de groep aan? We dienen respect te hebben voor de tijd en de groei van jongeren. Als begeleider mag je jezelf laten zien, maar let op, laat je ook niet teveel zien, want dan is het van oei ik moet me ook laten zien. Maak zoveel mogelijk los als bespreekbaar is binnen jouw mogelijkheden en binnen de toegemeten tijd en ruimte. - Hopelijk mag ik in DEJO staan als iemand die niet teveel met theorietjes komt, maar er gewoon mag zijn (zo tot nu toe al wel ervaren). De jongeren dienen we ook niet zomaar over één kam te scheren: 'Ach, die jeugd van tegenwoordig'. Ik wil ook dat ze mij au serieux nemen. Jouw voorstellen willen ze bevragen, maar ze verwachten geen getheoretiseer, zo of zo moet het, ze verwachten dat je echt meent wat je zegt en dan waarderen ze jou. Maar ook zij hebben hun ideeën. Laten wij er ook naar luisteren. - Maar toegeven is niet gemakkelijk. En bij wie leeft niet de bezorgdheid om het imago: welke gedachten hebben ze van mij? - Wat leeft er toch veel angst. Allemaal ideeën, elementen waarmee wij 'geworsteld' hebben, naar elkaar geluisterd hebben, besproken hebben. - Een muzikale noot was een welgekomen verrassing.

De nachtrust * de eerste keer: kou, kou, kou en nog eens kou. De meisjes konden weer in de koudste 10


kant van de tent liggen (zoals altijd). Veel gewroet en gewemel, maar slapen, o nee! * de tweede nacht: deze nacht was voor mij (Griet) de eerste want maandagavond heb ik nog in mijn eigen bedje gelegen. Ik lag dus aan de meisjeskant wat dus betekent dat het héél koud was. Het was dus een heel onrustige nacht voor mij. * Ik was een béétje slimmer en ben van kant verwisseld, met andere woorden tussen pluis en sus. * de derde nacht: eindelijk rust gevonden; ik viel direct in slaap dus kan er niet veel over verteld worden. * de vierde nacht: omstreeks kwart na tien werd er aan de deur geklopt. Gelukkig waren wij (Fabiënne en Griet) in de tent. Wie stond daar? Twee eenzame jongens die een slaapplaats zochten. Wij, zo lief als altijd, waren bereid om plaats te maken voor hen aan de meisjeskant. Ik (Griet) was op het goede moment naar de andere kant verhuisd naast Fabiënne. Toen ze met hun slaapgerief terugkwamen hebben we direct laten merken wie de baas is. Zij moesten meteen de raampjes sluiten waardoor we hun namen en veel meer kwamen te weten. Toen hebben ze ons uitgenodigd om mee naar de bar te gaan. We schoten direkt recht en gingen samen op weg. * de laatste nacht: FUI VEN!! Ik, Hilde, heb op donderdagavond de keuzeaktiviteit expressie gevolgd. Als je al een hele dag praat, doet eens bewegen deugd. Je eigen lijf bewegen op muziek, maar tegelijkertijd ook bewuster bewegen in de ruimte. Een eenheid met jezelf en de grond was een leuke ervaring. In de lucht bewegen en zwaaien met armen en benen doe je zoal eens een keer meer. - Mensen aanraken, strelen, iets deugd-doen wat we eigenlijk zo weinig doen. Aangezien vele mensen meededen werden we gesplitst in 2 ploegen. Kijken op de anderen is ook leuk. Het bekeken worden heeft me niet gehinderd in mijn bewegingen. Door de koude vloer kon je wel niet geheel tot ontspanning komen, maar toch was het goed. - Van klopmassage kan ik altijd genieten - Er was een zalige sfeer; niemand die het stom of onnozel vond; of zat uit te lachen. Je kon je echt vrij bewegen. - Op dinsdagavond heb ik dat trouwens ook gedaan. Mieke Mariën van Herentals heeft ons wat beginselen van primitief dansen laten voelen. De danskracht komt uit je buik; terwijl je stevig met je voeten op de grond staat; knieën bewegen steeds op en neer; stilaan beweeg je geheel op en neer, ritmisch op de muziek. De pasjes waren voor op het laatst. - Geen ingewikkelde dansen, maar dans die je terug moet kunnen opladen. Het is de krachtbron van veel mensen uit de derde wereld. Ik vond het zalig ontspannend. - Vrijdag was het dan de fuif. Dat heb je al kunnen lezen. Maar de fuif werd voorafgegaan door muziek van het WOSH-koor uit Heist-op-den-Berg. Hun strijdliederen zijn wondermooi. De Hoogstraatse bezoekers vonden het ook bijzonder knap. Met één liedje konden we allemaal meezingen, dat klonk wel. Jan de dirigent was een echte: heel zijn lijf dirigeert mee. De mensen zie je ook met gevoel zingen. Gitaar, trommels, fluiten e.a. instrumenten maakten er een prachtig spel van. - Als je ze wil horen, noteer dan 1 december in je agenda: het WOSH-koor is dan in Hoogstraten.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Na hun prachtig spel kwam de fuif. Daar werd vrolijk gedanst. Alleen met 6 of meer of met 2. Ik heb met iedereen van de thuisgroep wel eens gedanst op een soort reggaemuziek. Eens als ik erin vlieg dan weet ik van geen ophouden. Ik was geheel in form. Aangezien we al heel de week een hele leefgroep hadden, werd natuurlijk eens met allen samen gedanst. Strelingen door mijn permanentkopje of eens elkaar diep in de ogen kijken was heerlijk; en dit op zacht wiebelende muziek. Met de vredesdans danste iedereen mee in een grote kring. Een steeds zelfde ritme en pasje geeft toch een kik-gevoel. Ik heb echt genoten van dat geheel-gevoel, die verbondenheid. Er is gewoonweg gezelligheid, warmte. Geheel geen koele bedoening. Als zowat de oudsten mocht onze leefgroep de laatste tapronde en opruim doen. Maar al zingend en huppelend werd er opgeruimd. Vele anderen hielpen gewoonweg mee. Als de muziek stopte zong de rest gewoon verder: Vlaamse smartlappen, strijdliederen, trekkersliederen.... alles door elkaar. De ambiance was niet te temmen. De maaltijden

Heerlijk eten. De praktische ploeg verdient er een dikke pluim voor. Alle thuisgroepen staken alles bijeen in een grote doos. Wat rommelen en zoeken naar je bord en tas. Aanschuiven in lange rij, tentenkamp(st)ers die je met de grote lepel bedienen en dan lekker eten. Je zat met je gat op de grond of je had een bak. Bakken werden ook al eens met twee gedeeld. Met goed weer buiten, met regen allen dicht bijeen in de tent. Ieder om beurt nam vrijwillig het initiatief het materiaal in de badden af te wassen. Soms zag je niet meer wat afwaswater was en wat spoelwater, maar allee, het was gesopt. Samen tafelen heeft toch zijn charmes. - De laatste dag hebben we samen gegeten rond de Tafel van de Heer. Zo'n slotviering kan maar, omdat je een hele week zo intens hebt samengeleefd. Enkele korte knappe teksten, een prachtige samenzang en Fred die

prachtig voorging. Vieringen waar je verbondenheid voelt, doen goed. Het zijn positieve kerkervaringen. In eenvoud samen vieren zou buiten een TK ook eens mogelijk moeten zijn. Het wassen Sober; in een gekleurd badje op de wei; 'en plein air'. Koud water maakte je direkt wakker; hoofden werden bij elkaar nat gespoten. Maar er waren ook douche-beurten voorzien; douches netjes geplaceerd in de serres door de praktische ploeg. We zagen er allen toch redelijk fris uit. Algemeen:

Een heerlijk kamp; deugddoend; voor herhaling vatbaar; warm aanbevolen; krachtig; samenhorigheid; verbondenheid; ontspannend; warm; verruimend; zingevend; afwisselend. NB. Avondaktiviteiten waren:

Ma: kennismaken met elkaar en de leefregels van het kamp. Di: Keuze-aktiviteiten: - primitief dansen - expressie - sport - Rita: een blinde die kwam ver tellen - info over het Oostblok - relatie en sexualiteit; gesprek over relaties andere dan meisje/jongen; verliefd; verloofd; getrouwd. Wo: Vuile Mong en de vieze gasten: een zeer geslaagd cabaret. Do: zelfde keuze aktiviteiten als dinsdag. Vr: de fuif en het WOSH-koor. De opruimdag:

Samen afbreken, vegen, schrobben: gaat vooruit. Ieder had zijn taak. Niemand zat wat rond te draaien of liep voor je voeten. Er werd gewoonweg stevig doorgewerkt in de gietende regen. Afbreken gaat sneller dan opbouwen. Maar het was niet zo dat ieder zijn eigen spullen opruimde. Nee, eerst de gezamenlijke ruimten, dan pas je eigen gerief; niet een tussenuit gemuisd. Er werd gewoonweg voor treffelijk samengewerkt. 'Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn, niemand apart en geen kleuren die anders zijn. Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan.' 11


VARIA

Streekeigen curiosa

LEZERS SCHRIJVEN

Rechtzetting

De Ballon van Castel

Het bestuur van de gepensioneerden van Wortel, in vergadering bijeen op 2 juli I.I. wenst een rechtzetting over de berichten van de gepensioneerden, die in de Hoogstraatse Maand van juli zijn verschenen. Aangaande de bedevaart naar Kevelaer wensen wij te zeggen dat er 38 deelnemers waren, en niemand heeft er iets gezegd over de afwezigheid van onze pastoor. Het is trouwens de eerste maal dat hij niet mee op bedevaart geweest is met de gepensioneerden. Dat hij met vakantie was, dat is zijn goed recht, en hij had het parochieteam en zijn naaste medewerkers verwittigd van zijn afwezigheid. De bedevaart naar Beauraing, op 4 juli 1.1., had niets te maken met de gepensioneerden, het was een diocesane bedevaart, ingericht door het bisdom Antwerpen, met mgr. Van den Berghe, waaraan iedereen kon deelnemen. Als er iets gepubliceerd moet worden over de gepensioneerden, is het wenselijk zich in verbinding te stellen met de voorzitter of de sekretaris.

Het bestuur van K.B. G. Wortel N. V.D.R. Wij begrijpen heel goed dat we hier en daar al eens iemand tegen de haren strijken en misschien zelfs al eens een meerderheid van een vereniging. Dit neemt niet weg dat persmensen vrij nieuws en nieuwtjes mogen vergaren waar zij dit horen, en dit mogen publiceren, zonder toelating te vragen aan een bestuur. Hebben we onjuistheden gepubliceerd, dan kan dit bestuur rechtzetting eisen, en vragen dat we hun brief publiceren, wat we bij deze doen. Hebben we mensen gekwetst, dan bieden we hen bij deze onze verontschuldigingen aan.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Zoals het past gaan ook wij wel eens, tijdens de vakantie, een stapke in wereld zetten en gaan wij op reis. Om curieuze dingen tegen te komen hoeven we echter niet ver te gaan. Nauwelijks zijn wij de grens gepasseerd via de Koeistraat in Minderhout of we komen, nog voor de eerste café op Castelré, een vreemdsoortig monument tegen. Een wat robuust uitgevallen fallus-symbool, zouden sommigen onder u denken, met daaronder de jaartallen 1870-1970. Blijkbaar staat dat daar al 20 jaar opvallend te pronken zonder dat wij weten wat het betekend. Onze vliegcnsvlugge fotograaf is ondertussen al ter plaatse, heeft een foto gemaakt, ontwikkeld en afgedrukt. Wïj dus naar het dichtsbijzïjnde toeristeninformatiebureau zijnde in Baarle-HertogNassau met slechts 1 vraag op de lippen: Wasda? - wijzend op de foto. Een vriendelijke juffrouw geeft ons binnen de kortste keren tekst en uitleg. We keren met haar terug in de tijd. Er was eens, in 1870 de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Vanaf 19september 1870 werd Parijs belegerd door de Duitsers en niets kon er in of uit langs normale wegen, op gevaar af te vallen onder geweer- en kanonskogels.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91 12

Hei, idee ontstond dan om over de hoofden van de Duitsers heen boodschappen naar de Franse regering in Tours, 237 km ten ztudwesten van Parijs, te zenden.

Een luchtballon leek een geschikt middel, maar in plaats van naar het zuidwesten te vliegen, zoals was gecommandeerd, vloog de ballon naar het noorden en landde op 21 november rond 8 uur in de ochtend op Castelrése bodem. Enkele boeren hadden het gevaarte omlaaggetrokken en kregen van de bemanning als beloning enkele fles sen echte Franse wijn. Deze bemanning, bestaande uit 3 heren, hadden berichten voor de Franse regering in Tours bij zich alsook ongeveer 70.0)0 brieven bestemd voor alle windstreken. Via Antwerpen werden deze stukken verzonden. De postduiven werden losgelaten om in Parijs de behouden vlucht te gaan melden. Om deze rubriek nu te regionaliseren vermelden wij nog dat de drie Franse heren werden ontvangen op het Hoogstratens kasteel waarna zij vertrokken naar Tours. Op 15 augustus 1970 werd deze gebeurtenis herdacht en werd het gedenkteken onthuld door de Baarlese en Minderhoutse burgemeesters. Een ballonvaart met ballonpost werd op die gelegenheid verzorgd door de Belgische en Nederlandse posterijen. Ook een gedenksteen in de achtermuur van het Nassaus gemeentehuis herinnert aan hetzelfde historisch gebeuren. U ziet dus maar, een van de belangrijkste doelen om te reizen is leren, of met andere woorden, nu zijn wij eindelijk af van het geleuter op de redactieraden van dit maandblad waar het de laatste tijd altijd was van: t-toe zit dat nu met die stenen ballon op Castelré?


TI

SPORTIEF HIER!

Het Hoogstraats Balloon Team

'We stegen met een zucht...' Zich vrij door de lucht bewegen, hoog boven de begane grond, is vanouds een van de betrachtingen van de mens geweest. Dat hij daarvoor have en goed, tot zelfs zijn leven, veil had, bewijst de geschiedenis, te beginnen met Daedalus en Icarus. Toen de mens (en meer bepaald Jean François Pilâtre de Rozier en Markies d'Arlandes) er in 1973 eindelijk in gelukte zich aan de zwaartekracht te onttrekken was dit in een heteluchtballon. Uitgerekend deze vorm van luchtvaart, die altijd met de pioniersgedachte zal verweven blijven, kent de laatste jaren een stijgende belangstelling, die ook in onze streek niet onopgemerkt blijft. En hoewel van Kempenaars gezegd wordt dat ze graag met hun twee voeten op de grond blijven, zijn er in Hoogstraten toch die liever in hogere sferen (letterlijk dan) verkeren. Wij zochten 'ballonvaarder' Louis Vanluffelen op, mochten mee in zijn mand en keken op Hoogstraten neer. Brevetten en goed weer merk, Thunder & Colt, in ballonmiddens geHet zal voor de lezer wel duidelijk zijn dat niet zomaar iedereen in een ballon kan stappen en wegvliegen. Een ballonvaarder is een bestuurder van een luchtvaartuig of anders gezegd, een piloot en moet ook de opleiding voor privaat piloot genoten hebben, waarvoor 4 theoretische en 2 praktische examens moet afgelegd worden. Haal je hierin 75 % en passeer je de medische keuring (strenger dan deze voor brandweerman) dan krijg je een brevet dat om de 2 jaar moet verlengd worden. Daarbovenop moet je nog de beperkte opleiding voor radio-telefonist volgen en dan kan je de lucht in. Natuurlijk niet eender waar of wanneer. Voor sommige vertrekplaatsen is een voorafgaande toelating van het Bestuur der Luchtvaart nodig, o.a. in een gecontroleerd gebied (bvb. in de buurt van een luchthaven) of bij opstijgen vanuit een bebouwde kom. In ieder geval moet elke vlucht voor het vertrek gemeld worden bij de 'FIC' (Flight Information Center) en bij de militaire overheid indien in de nabijheid van een militair domein gevlogen wordt. Een tweede voorwaarde is vanzelfsprekend de weersomstandigheid. Ideaal weer heet in het vakjargon CAVOK (Ceiling and Visability OK of klaar en helder vliegweer). Het belangrijkste bij ballonvaren is de wind; de snelheid (max. 15 knopen of ca. 30km/uur) en de richting (om te weten waar je naartoe gaat). Bij regen wordt slechts bij hoge uitzondering gevlogen, de temperatuur is echter minder van belang. Hoe lager de omgevingstemperatuur, hoe hoger het stijgvermogen van de ballon.

kend om zijn kwaliteit (de Rolls onder de ballons). Hij heeft zo'n 2.600 m 3 inhoud en bestaat uit 2 verschillende nylonsoorten met een verschillende graad van warmtebestendigheid. Tijdens de vlucht wordt de lucht in de ballon opgewarmd tot 80 â 100 graden, afhankelijk van de lading en van de omgevingstemperatuur. De verwarming gebeurd door een brander die op vloeibare propaangas werkt. Het is deze brander die voor het lawaai van een ballon zorgt. Tegenwoordig heeft een brander van goede kwaliteit wel twee standen, normaal en stil, ook koeiebrander genoemd. In deze stand maakt de brander een heel ander geluid waar de koeien niet meer van op de loop gaan. Hij wordt gebruikt wanneer op boomhoogte wordt gevlogen. Wij hebben met eigen ogen kunnen vaststellen dat de koeien inderdaad niet meer schrikken van dit geluid. Zij komen zelfs eerder kijken wat er aan de hand is. Boven het dorp gebruikt Louis daarentegen nog altijd de gewone brander, maar dat is dan om de aandacht te trekken van de bewoners. Gezien worden is immers een belangrijk deel van het ballonvaren. Een ander vitaal deel van de uitrusting is de mand. Het spreekt voor zich dat die van uitstekende kwaliteit moet zijn wil men niet door de mand vallen. Naast

de piloot moet zij immers nog sterk genoeg zijn om 3 tot 4 passagiers en 4 flessen met in het totaal 120 liter propaan te dragen. De hele uitrusting is trouwens aan een jaarlijkse keuring door het Bestuur der Luchtvaart onderworpen, die telkens een luchtwaardigheidsbewijs aflevert.

Een sponsor en een team De kostprijs van al het voorgaande is van dit niveau dat het voor een privaat persoon niet meer te financieren valt. Alles tesamen benadert de investering deze van een appartement. Nu heeft een ballon dit voordeel dat hij een grote ruimte ter beschikking heeft, dat hij van overal kan gezien worden en dat het evenement altijd van die aard is dat het ook gezien wordt. Sponsoring in ruil voor reklame, is dan ook de gedroomde oplossing voor de ballonvaarder. Toen Louis na een eerder toevallig ballontochtje onherroepelijk door de mikrobe besmet werd, kreeg hij Vrij snel een kans om ballonvaarder te worden. Door kontakt te zoeken met ballonvaarders, vanwege eerdergenoemde besmetting, kwam hij terecht bij een ballonvaarder die met twee reklamekontrakten tegelijk zat. Als Louis zich een mand

De uitrusting Bezit je een vliegbrevet, een toelating om op te stijgen en zit het weer mee, dan heb je enkel nog een ballon nodig. Die koop je niet zomaar op de hoek van de straat. In Europa zijn er alles tesamen maar een handvol fabiikaiiten die ballons vervaardigen, fabrikatie die nauw in samenwerking met de klant gepland wordt. Hij bepaalt in grote mate hoe zijn ballon er zal uitzien. De ballon van Louis is van een gerenommeerd 13


en een brander aanschafte, zou de vlieger hem opleiden, en als hij dan zijn brevet had, kon hij één van de kontrakten uitvliegen. Zo hing Louis anderhalf jaar onder reklame van Van De Ven in de lucht. Ondertussen was hij wel op zoek naar een eigen sponsor en waren er afspraken gemaakt die op het einde opeens niet meer bleken te kunnen, waarmee Louis ongeveer aan de grond zat (letterlijk dan). Een direkteur van een in Hoogstraten gevestigd bedrijf had echter een jaar voordien tijdens een informele babbel interesse voor een dergelijk projekt getoond en bij hernieuwd kontakt bleek deze interesse nog steeds aanwezig. In die mate zelfs dat binnen twee weken alles in kannen en kruiken was. Er werd een splinternieuwe ballon besteld en een ontwerp voor

het uitzicht gemaakt, waar de sponsor uiteraard meer dan één hand in had. De nieuwe ballon werd Hytileentje gedoopt, naar een van de produkten van de sponsor, Hyplast/Klerk's Plastic (landbouwplastic's in Hoogstraten gekend onder de naam Lejaplast). Per jaar verzorgt Louis zo'n 25 sponsorvluchten, waarvan ca. de helft in Nederland. Nu is het perfekt mogelijk helemaal in je eentje met een ballon te vliegen, de ballon rechtzetten en neerhalen vergt meer mankracht. Daarvoor heb je een Team of een Crew van min. 4 geoefende en gemotiveerde medewer kers nodig. Het behoud van de ballon ligt voor een groot deel in hun handen. Het zijn deze mensen die in een jeep met aanhangwagen de ballon volgen om ballon, piloot en passagiers weer thuis te brengen. (1-feb je interesse om deel uit te maken van het Team, geef dan gerust je naam op bij Louis - 314.32.39).

14

En dan de lucht in Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, is het Hoogstraats Balloon Team op pad en zoals gezegd mochten wij ook eens mee. Het rechtzetten van de ballon neemt zo'n 20 minuten in beslag, en onder het gebrul van de brander gaat het zachtjes de hoogte in. Het aardige aan ballonvaren is dat haast geen enkele beweging bruusk verloopt. Alles gaat zacht, gedragen door de lucht. Ook aardig is dat je nooit een gevoel van 'hoogte' krijgt. Al vlieg je ééns zo hoog als de toren van Hoogstraten, op deze toren staan geeft een veel bangelijker gevoel. De snelheid en de richting van de vlucht is volledig afhankelijk van de wind. Buiten de hoogte is een ballon kompleet onbestuurbaar. Louis kan zijn ballon wel volledig rond zijn as laten draaien zodat de passagier heel het panorama voorgeschoteld krijgt (en de toeschouwer heel de ballon). Tot op een hoogte van ca. 80 meter kan je nog goed met de mensen op de grond kommuniceren. Let op, je kan daarboven goed verstaan wat er op de grond gezegd wordt. In tegenstelling tot wat je zou denken is het daarboven ook helemaal niet koud, enfin niet kouder dan op de grond. Met de nabijheid van de bi aiidei is liet ei zelfs veel Wdi lilel. En wanneer op grote hoogte de brander even uit is, is de stilte een echte sensatie. Stilte die je op de begane grond niet meer vindt. Sensatie is ook op geringe hoogte een dorp overvliegen. Er komt nog altijd veel volk buiten kijken als er een mooie ballon passeert. Een hoop kinderen probeert langs alle mogelijke paadjes de ballon te volgen, die van wegen of kruispunten geen last heeft. Groot is dan ook de beloning voor de hardnekkigen die volhouden tot de ballon landt. Dat gebeurt na ongeveer een uur en een kwartier. Op die tijd wordt een afstand afgelegd gaande van 7 tot 35 km., naargelang de wind. Voor de landing is een open en min of meer bereikbaar weiland nodig. Bij weinig wind mag dat klein zijn en verloopt de landing uiterst zacht, bij meer wind is een groter terrein vereist, dat liefst een beetje beschut ligt achter een bos of een bomenrij. De landbouwer-eigenaar van het landingsterrein wordt door Louis steevast getrakteerd op een kruik Poortersbier. Om meer dan één reden

wil Louis de boeren te vriend houden. Om te vertrekken en te landen heeft hij immers weiland nodig en tenslotte zijn het de klanten van zijn sponsor. Die doet bovenop de kruik bier van Louis aan de eigenaar van de landingswei een aankoopbon van 500 Fr. voor aankoop van landbouwplastic. Wie eens wil ineevaren, wie een evenement tot iets spektakulairs wil laten uitgroeien (en dat is het opstijgen of landen van een ballon altijd) kan kontakt opnemen met het Hoogst raats Balloon Team (Tel. 3 14.32.39).

P.S.: om ook minder-validen en meer bepaald rolstoelpatienten de kans te geven een ballonvaart mee te maken, maakt Louis een speciale stoel voor in de ballonmand. Om eventuele schokken bij de landing te kunnen opvangen, heeft hij nog een verend onderstel van een vrachtwagenstoel nodig. Als iemand hem hieraan kan helpen, geef dan een seintje op bovengenoemd nummer.0


Al het HOUT russen, fonisch

1

me'ini=@ 1 re,2 ~

nieuws over MINDERis welkom bij RenĂŠ LanDesmedtstraat 22 of teleop 314.66.28.

4de Vakantiekamp voor de 'Marckezonen-jongeren' Van maandag 9juli tot zaterdag 14juli trokken een 32-tal jonge muzikantjes-in-spe naar het Kremersgat te Grobbendonck om aldaar te musiceren en mekaar in een echte kampgeest beter te leren kennen en te waarderen. Onder leiding van Jef Broes, Jan Bastiaensen, Luc Fockaert, Chris en An Jacobs, Ilse Vorsselmans, werd een gevarieerd vakantiegebeuren voorgeschoteld met als hoofdschotel muziek, sport en hobbyclubs. Ook de ouders kwamen de kampsfeer opsnUiven en zij werden voor het jonge volkje verwelkomd met de Europese gedachte hoog in het vaandel. Gust Verruelren en Liza Adarns, Jos Vermeiren en Chris Hendrickx, Rian GabriĂŤls hielden een oogje in 't zeil en zorgden ervoor dat de hongerige magen op tijd en stond van proviand voorzien werden. E

Met K.VL.V. op stap Voorwaar een druk zomerprogramma voor de voeten en de wielen geschoven van de leden! Op woensdag 1 augustus wordt de fiets van stal gehaald voor het BELS-LIJNTJE. Van Baarle-Hertog-Nassau volgt men dit nieuwe fietspad in de richting van Turnhout. De afstand vanuit Minderhout bedraagt 52 km.! Diezelicle avond te 19.30 uur organiseert men iiug tui tuLlilje liddi lkeiseldivf. Dinsdag 14 augustus de fiets op naar Breda waar in de grote kerk een bloemensiertentoonstelling bezocht wordt. Ook het winkelcentrum wordt niet vergeten. De start is voorzien aan de parochiezaal te 9.30 uur om zo over Meerseidreef, langs de Mark Breda te bereiken en via de Galderse Meren keert men terug huiswaarts rond 17 uur! Het Achizalighedenpad wordt onder de wielen geschoven op woensdag 22 augustus. Het vertrek is voorzien te 10.00 uur! Een natuurwandeling langs de Mark is nooit te versmaden. Op donderdag 23 augustus blaast men te 19.30 uur het vertreksein aan de kapel van Hal. Josepha Pauwels-Laureyssens, natuurgids, zorgt voor een deskundige leiding. L

onderwtizend personeel en jonge volkje van cle Lagere- en Kleuterschool moeten zich weerom verheugen in een massale belangstelling van wege ouders en sympatisanten ter gelegenheid van het schoolfeest. Op de foto de kleuters in volle actie terwijl onze fotograaf toch ook een deel van de aandacht opeiste! Het

De jonge 'Marckezonen'

autobanden

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 -

*

merkbanden * flflCaSsiAhAndAn *

reparaties *

depannage

Geen bodybuilders, powerlifters, fitnessfanaten of andere krachtpatsers, die mekaar de hand schoen en het koord toewierpen in de tou wtrekwedstrijden, georganiseerd door K. L. J. -Groene Kring, maar we/stevige uit de kluiten gewassen jon ge mannen uit Minderhout en omgeving. Meedoen was belangrijk, winnen ook!


V1

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

hoegokWe n VBO voorzitter in veiling

Cor Van Boxel verlaat Spijker

De voorzitter van het Verbond der Belgische Ondernemingen Urbain De Vondere was op woensdag 27 juni te gast in de Veiling. Hij sprak er over de exportmogelijkheden en de algemene ekonomische toestand van Vlaanderen. De Volders is direkteur van de Philips groep België en doordat hij vroeger in Vosselaar woonde nog steeds lid van de Lions Klub Hoogstraten Markland. Zijn toespraak was dan ook een Lions initiatief in samenwerking met WIKAHO. De Voldere benadrukte o.m. de dreigende onweerswolken voor onzc ckonomie, stak een beschuldigende vinger uit in de richting van onze overheid, en plaatste grote vraagtekens bij de demografische evolutie die een ander gebruik van het arbeidspotentieel zal noodzaken. Ook de Kempische KMO, hoe klein ook, heeft er zijns inziens alle belang bij om zich in het vooruitzicht van '92 op de internationale markt te oriënteren. Namens WIKAHO beklemtoonde Guy Roefs dat de Kempense KMO's zich soms onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden over de grenzen. Vandaar dat hij oproept tot deelname aan Export Kempen, een projekt dat o.a. toelaat aan het bedrijf om voor slechts 20 07o van de kosten met bekwame advizeurs het exportpotentiëel in kaart te brengen. -

Na zeven jaar als schoolhoofd verbonden te zijn geweest aan de lagere school van het Spijker, gaat Cor Van Boxel met pensioen. Deze Drevenier woont al sinds 1960 in Minderhout. In totaal heeft hij 35 jaar in het onderwijs gewerkt. Achtereenvolgens in Meer, Rijkevorsel, van '59 tot '83 in het Seminarie, om vervolgens de eerste mannelijke direkteur van de basisschool Spijker te worden. Orde, tucht, netheid en stijl waren voor hem enkele van de belangrijkste pijlers waarop de opvoeding in een school dient te rusten. Het afscheid werd tijdens de laatste schoolweek gevierd. Vanzelfsprekend kwamen daarbij zowel de leerlingen van de lagere als de kleuterschool aan bod. Voortaan wil Cor wat meer tijd maken voor de andere interesses die voorheen wel eens door het vele schoolwerk in de verdrukking dreigden te komen. Al vele jaren was hij voorzitter van het parochiaal komitee dat o.m. instaat voor de uitbating van het parochiecentrum. In het parochieleven zal hij ook in de toekomst allicht nog menige duit in het zakje doen. Onder de hobby's rekent hij diverse dingen: tuinieren, lezen, muziek beluisteren, fietsen, reizen en gidsen (in Hoogstraten). Allicht blijft hij met dit laatste nog stevig verbonden met Hoogstraten waar hij meer dan 30 jaar gewerkt heeft... Ondertussen werd ook de naam van zijn opvolger bekend; het is de 33-jarige Frank Knops uit Kapellen wiens kandidatuur werd weerhouden uit zes.LI

011~

Nog in de Veiling Diezelfde avond lichtte Mon Rigouts kort de huidige veilingaktiviteiten toe. 90 0/o van de aangevoerde tuinbouwprodukten zijn bestemd voor de export, zodat ook op dit vlak een internationale gerichtheid noodzakelijk blijft. Het jaar 1989 was een stevig omzetjaar: het produktcijfer bedroeg 1 miljard 850 miljoen wat goed was voor een omzetcijfer van 2.150.000.000 fr. Dit seizoen was tot nu toe meer dan bewogen, denk maar aan de arbeidsperikelen en het uitzonderlijke weer. Dat leidde naar een stijging van de produktie met 20 07o, maar tegelijk namen de prijzen een fikse duik zodat het omzetcijfer wellicht op hetzelfde niveau zal blijven. In het produktiepakket nemen de glastomaten een alsmaar groter wordende plaats in. Tenslotte nog twee grensoverschrijdende intitiatieven. De Veiling participeert in het momenteel in Breda opgestarte Agro Business Centre. En op 25-26 oktober heeft in de Veiling een internationale toeleveringsbeurs plaats waar de Kempense en (Nederlands)

Garage VAN RIEL

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32,2320 Hoogstraten,Telefoon: 031314.33.33 16

Brabantse toeleveringsbedrijven hun produkten en service aan mekaar kunnen leren kennen.

Begijntjes jaarlijks besluit Augustus zou augustus niet zijn wanneer er geen late begijntjes in de buurt zouden talmen. Op zondag 19 augustus is het weer zover. In de voormiddag maakt het klein grut leven en rijden onveilig. Om 13u.30 geeft fanfare St. Katherina een muzikale beurt ten beste aan het stadhuis. Om 14u.15 vertrekkende gebuurten in stoet aan het Boereneinde naar het stadhuis waar vanaf 15u. de voorstellingen beginnen. Volgorde van optreden: 1. Luizenmarkt; 2. Thijsakker; 3. Statie; 4. Begijhof; 5. Buizelhoek; 6. Vrede en Vriendschap; 7. Boereneinde; 8. Lindendreef; 9. Gelmelstraat; 10. Westhoek. Rond 19u. wordt bovenop dit feest nog een schepje muziek gedaan met een beiaardkoncert met voornamelijk kinderliedjes. Om in bed mee te brullen. Overigens is het ene Linda De Schepper die de beiaardklanken die avond mag euh scheppen. Of had u dat al torenver zien aankomen?

Beiaardklanken De geijkte reeks beiaarclkoncerten staan ook alweer te trappelen om de hopelijk zwoele zomeravonden te bezwangeren. Vorige zondag al begonnen met de Nieuwpoortse beiaardier Paul Bourgois. Wie nog te gast is: op 5 augustus Edmond De Vos, beiaardier in Luik en Namen; op 12 augustus Eddy Mariën adjunkt-beiaardier in Mechelen en beiaardier in Meise; op 19augustus zie hoger; terwijl de reeks op 26 augustus met het gebruikelijke dubbelkoncert wordt afgesloten. Om 16u. blazen het Hoogstraats Koperensemble o.l.v. Staf Mertens en beiaardier Gaston Van den Bergh de lucht respektievelijk in of uit longen en intstrumenten. Tegen dan zit de vakantie er alweer bijna op en staan de kazakken te krabbelen aan de achterdeur. Beter dâi dan een kozak, zeggemi de Witrussen wijselijk.

Kwakje Kunt u zich voorstellen dat voorbijgangers verraste blikken in uw voortuin werpen? Geen cola of Fantablikken, maar nauwgezet speurend geloer tussen de halfverwilderde struikjes, meiklokjes of andere hortensia's. Dat overkomt schrijver dezes met name om de haverklap. Wij eerst nog denken dat er iets met onze tuinarchitekturale uitspattingen loos was. Maar nee, niks van een modaal pulpje grond dat op een goeie dag voorbestemd is voor een fietspad, tiens. Goed gekeken dus en eindelijk de bron van alle nieuwsgierigheid onthuld: een bruin-wit gevederde vriend van een onbestemd eendenras met een oranje-rode knobbel op het voorhoofd. Schrandere blik, gezellige snavel, kwebbelpoten. Sinds die ontdekking weten wijlie onveranderlijk en onfeilbaar dat Kwakje weer in de tuin wriemelt als er iemand geboeid naar onze voordeur kijkt. Moet hier hoogstdringend aktie voeren voor fietspaden met eendentunnel. Zou Albert Vorstenbosch daar niks op weten? fl -


Fietspadennieuws goed nieuws Eerst het slechte nieuws, er ligt nog altijd geen meter fietspad méér dan voor de aktie Fietspaden Nu opgestart werd. Nu het goede nieuws: op papier en in beloftn liggen er al kilometers fietspaden méér dan voor de aktie Fietspaden Nu opgest,art werd. Tijd dus om nog eens op straat te komen en ervoor te zorgen dat het slechte nieuws ook goed wordt. Dampf machen, wist Happel al, en wat dat betekende hebben ze op de Klokke meermaals aan de verschroeide zoden gemerkt. Moet hier dus ook kunnen. Que pass? In oktober (99% zekerheid) op ZATERDAG 13 OKTOBER, nog eens massaal de fiets op. Dit keer richting Merksplas, waar ergens een leuke verrassing wordt geserveerd waar zelfs de minister van zal opkijken. Kwestie van een mens aan zijn woord te houden, dachten wij zo. In Merksplas wordt een beperkt programma op het getouw gezet, zodat we een jaar na de eerste Aktiedag (het goei weer is alleszins besteld) een bescheiden maar daarom niet minder zinvol broertje scheppen. De rijkswegen zullen bij die gelegenheid versierd worden met erg speciale verkeersborden. U hoort er nog wel van. 0 en ja: het is de bedoeling dat we die dag minister Sauwens op de fiets kunnen verwelkomen ter plekke. Johan als het effe kan, fietspaden man!!! Hou alvast de datum vrij en fiets de banden al eens op. Voor de rest zorgen wij als het zover is. Hou uw eigenste lijfblad in de gaten.H

GWK promoot Vlaanderen De Nederlandse Grens Wisselkantoren zijn vorige maand in hun kantoor aan de grensovergang in Hazeldonk van start gegaan met een projekt voor het promoten van zowel het Nederlandse (wie de E19 volgt en hun land binnenrijdt) als het Vlaamse toerisme (wie ons land binnenkomt). In de GWK vestiging aan de 'Nederlandse' kant is een VVV kantoor ondergebracht. Verder zijn er infopakketten en een goedkope pas die recht geeft op allerlei

kortingen. Dit maakt onderdeel uit van een Holland Welcome Service. De bezoeker kan ter plaatse zelfs een hotelkamer of entreebewijzen reserveren voor zijn verblijf in toeristische centra zoals Amsterdam. Het omgekeerde gebeurt aan de 'Belgische' kant van de autoweg. Daar krijg je het ietwat paradoksale gebeuren dat een Nederlands bedrijf in zijn klantenservice ons toerisme promoot. GWK nam kontakt op met de diverse toeristische diensten en federaties en ver kreeg heel wat medewerking. Er werd een speciaal infoloket gebouwd, evenals een automaat met allerlei brochures, auto- of fietsroutes enz. Een standje met gratis brochures en een vitrine waarin ander materiaal tentoongesteld wordt, vervolledigen het aanbod. Voor de bezoeker aan Antwerpen of Brussel werd een speciaal Stedenpakket uitgedokterd, waarin o.m. een autoroute die van aan de grensovergang vertrekt. Voor enkele pretparken of evenementen kan ter plaatse een (naar verluidt iets goedkoper) inkomkaartje gekocht worden: Bobbejaanland, Walibi, Brugpark. Dit laatste geldt ook reeds voor de andere vestigingen in Brabant. Het globale opzet is evenwel een proefprojekt dat uitgeprobeerd wordt in Meer-Hazeldonk. Na het toeristisch seizoen wordt dit geëvalueerd en eventueel veralgemeend. GWK heeft 75 vestigingen waarvan de helft aan de grenzen met ons land en Duitsland.Li

20.000 kilometer Het Rode Kruis, afdeling Hoogstraten, ging eens na wat er zoal gebeurd was met de nieuwe ziekenwagen die ruim een jaar geleden in gebruik werd genomen. De dienst 1911 voerde in totaal 255 opdrachten uit waarbij 20.000 km werden afgelegd. Meestal gebeurde dit voor het overbrengen van zieken en gewonden naar de omliggende ziekenhuizen. In de loop van dit jaar is de werking uitgegroeid tot een 24-uursdienst; alle dagen van de week zijn er 2 ambulanciers paraat. Regelmatig komen deze mensen bijeen om te oefenen, ervaringen uit te wisselen en eventueel vragen te stellen aan de dokter van de afdeling.•

Kom eens langs hij 'Schilderwerken Mertens' Tijdens de maanden juli en augustus gratis een vouwmeter bij aankoop van behang en verf

Tweewieler Racing Center

[LVERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Nieuwe VVV Kroniek Noo r de rk cm pen Zopas verscheen de nieuwe uitgave van de Kroniek van de Streek VVV Noorderkempen. Twaalf pagina's A4-formaat leveren heel wat foto en tekstmateriaal over de betreffende gemeenten: Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Merksplas, Baarle, Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout en Turnhout. Zo wordt Hoogstraten getypeerd aan de hand van wetenswaardigheden over kerk, stadhuis en Vrijheid; de transportzone en grensovergang; de opmerkelij kste bezienswaardigheden van elk van de deelgemeenten. Verder bevat de folder een kaartje van de streek, evenals een adressenbestand van de VVV kantoren in de verschillende gemeenten en een lijstje van de verkrijgbare publikaties van de VVV. Het geheel oogt behoorlijk fris met terechte aandacht voor sprekend fotomateriaal. De uitgave werd verzorgd door De Hoogstraatse Pers. • KEMPEN

KRONIEK VAN DE STREEK V.V.V. \JgJ( NOORDERKEMPEN

NIEUW! De Multiflipper De stofopnemer met stof houdende doeken

schilderwerken mertens Hoogstraten

Advies en uitvoering H. Bloediaan 277-279

t, 'NiWEREN VAANrIEi

031314.52.78

17


â

fi

straa'a

Waar zijn we mee bezig?

s Vergeet het niet te melden.

De arrestatie van de 3 IRA -leden iii de bossen van Meer/e zorgde vlot voor enige dagen gespreksstof. De dag na de klopjacht was de plaats van de misdaad een drukbezochte plaats. De kijkers wisten op dat ogenblik nog niet dat er even verderop nog verschillende kilo's Semtex springstof (zeer gegeerd door terroristen) verstopt zaten. Anders zouden ze er misschien niet ::o rustig bijc'eriauiiIiehhen.

Wandelen

Ter gelegenheid van de afsluiting van de le Aardbeientocht mocht Karel Boeckx, wandel pionier, medeoprichter en ondervoorzitter van de wandelclub 'De Noorderke,npen' een 'Gouden Arend' in ontvangst nemen.

Dat wandelen voor veel mensen meer betekent dan 'een wandelingetje in het dorp of de wijk' werd bewezen tijdens de le Aardbeientocht die op 24 juni in en rond Meerle werd ingericht door de nog jonge wandeiklub 'De Noorderkempen'. De deelnemers konden kiezen uit diverse afstanden, resp. 6, 11, 16, 23 of 34 km. Zowel de beginneling als de geoefende stapper kon dus zijn gading vinden. Om 9uur hadden zich dan ook al 153 vertrekkers komen melden in de parochiezaal en uiteindelijk zouden bijna 600 wandelaars de tocht uitstappen. De uitgestippelde wandelingen lieten het mooiste van Meerle en omgeving zien. Daarin waren ook gedeelten van privédomeinen opgenomen die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. Het ging hier echter om een éénmalige toestemming, een permanent wandelpad door deze domeinen (Voortman, Smisselbergen, Den Rooy) zit er voorlopig nog niet in. (Apropos gemeente, nog niets vernomen van de openstelling van de staatsbossen aan de Chaamse weg?) Wel is later dit jaar de opening gepland van een nieuw bewegwijzerd wandelpad, nI. het 13 km. lange Marckdalpad dat de loop van de Marck zal volgen, van Meer tot Meerseldreef. D

Fussen de uitlopende kommentaren over cle unotate, ae over etteiije oiauzijaen uitgesponnen krantenverslagen over de Ronde van Fiaiikiijk, de spaaizaiiie beliLliteil uit Stuyvenberg (het kasteel - niet het gasthuis) en de polemieken over de Frigobox-toerist hadden de kranten toch nog enige aandacht voor het 12e jaarverslag van de wereldbank. Eén krant (De Morgen) blok-letterde op haar voorpagina gevat en terecht 'WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?' De cijfers uit het verslag van de wereldbank bewijzen dat dit een zeer pertinente vraag is. Eén miljard en honderdvijfentwintig miljoen mensen leven (?) onder de armoedegrens (minder dan 11.000 fr. jaai iiikoiiieii). Het iiieesL gelioffeit is Aftika (ccii schrale troost voor armen in Azië of ZuidAmerika). Meer dan de helft van de bevolking van Zwart-Afrika blijft onder de fameuze armoegrens en dat aantal zal dc ','olgendc jaren nog toenemen. Van de beloften van de rijke industrielanden om 0,7 07o van hun bruto-nationaal-produkt aan ontwikkelingshulp te besteden, komt ondertussen bitter weinig in huis. Saoedi-Arabië, de Scandinavische landen, Nederland (gierigaards?) en Frankrijk besteden meer dan 1% van hun BNP, maar al de rest komt amper tot 0,5 01n (België haalt 0,4 01n terwijl alle re.geerprogramma's van de laatste 20 jaar de 0,7 0/s als norm stelden).

Wat doen we er aan? Erover lezen, erover praten en erover denken? Beter is nog steeds iets doen. En dat doet de Meerlese Missiekring sinds mensenheugenis met haar jaarlijkse Missiefeesten. Omdat het programma van de vorige jaren enige tekenen van bloedarmoede vertoonde, is er een nieuw in mekaar gestoken. Op vrijdag 24 augustus om 19.30 uur gaat de le 'SPONSORTOCHT' voor de Meerlese verenigingen van start. Er kan gekozen worden tussen een jogging van 5 of 10 km, een wandeltocht van 5 of 10 km, en een fietstocht van 15 of 30 km, telkens over een vooraf uitgestippeld parkoers. Het ligt in de bedoeling via sponsors voor de afgelegde kilometers geld in te zamelen voor de missiewerking. Na aankomst van de tocht wordt er in de parochiezaal voor animatie gezorgd door de fanfare en ander plaatselijk talent. Op zaterdag 25 augustus om 19.00 uur is er een 'VOLKSDANSINSTUIF' met speciaal voor deze gelegenheid: initiatie in 'AFRIKAANSE DANSEN' door de Afrikaanse dansgroep van Sisikei Treba.

D

—C ,-ir1O 1l

'-,

18

1

-)(7

35 on 20


Tussendoor zijn er optredens van de Meerlese dansgroepen en de gelegenheid tot Vrij dansen (alles in de parochiezaal). Buiten deze nieuwigheden zijn er op zaterdag 24 en zondag 25 augustus de traditionele feestelijkheden zoals de doorlopende tentoonstelling van huisvlijt van de Missiekring en van Oosterse Kunst, de 'Lekkere Kost'-tombola en de cafetaria met wafels en dranken. Gelegenheid te over dus om tenminste 0,7 07o van uw eigen BNP aan ontwikkelingshulp te besteden. Ei

In Meerle staat een huis of dat had het tenminste moeten worden. Zoals het er nu bijstaat lijkt het eerder op het kasteel van Doornroosje, na vele jaren slaap. Misschien is dit ook het lot dat de eigenaar van het pand overkomen is, zich gesneden aan zijn truweel en in slaap gevallen. Even na de verkoop van de percelen door de lOK in 1979 was de koper van het bewuste perceel met de bouw van zijn woning begonnen, zoals de meeste kopers trouwens. In tegenstelling tot die meesten echter, is hij op een bepaald moment om onbekende reden gestopt en is de woning in opbouw verworden tot wat ze nu is; een lelijke overwoekerde ruïne, een ontsiering van de wijk en niet zonder gevaar voor de talrijke kinderen uit de omgeving. De ruïne is de bewoners van de Dalwijk reeds jaren een doorn in het oog. Ondanks de bouw- en woonverplichting in de koopovereenkomst voor deze verkaveling (binnen 4 jaar bouwen en binnen 5 jaar wonen) bleek er weinig aan de toestand te doen. Tot gemeenteraadslid Jef Blockx, een specialist inzake bouwreglementeringen, een mogelijke oplossing aanreikte en deze ook bij het sche-

pencollege verdedigde. Deze oplossing bestaat hierin dat de jarenlange onderbreking van de werken aanzien wordt als een bouwovertreding. De gemeente kan dan het herstel van het pand in de oorspronkelijke staat vorderen. Als de eigenaar zich na vonnis niet aan deze verplichting houdt, kan de gemeente zich laten machtigen om deze werken op kosten van de eigenaar uit te voeren. Met deze redenering achter de hand, heeft de eigenaar zich nu, op vraag van het schepencollege, verbonden dit jaar nog te beginnen met de verdere afwerking van de woning. Hopelijk neemt deze afwerking minder tijd in beslag dan de tijd die de werken tot hiertoe vereist hebben. Anders komen we terug bij Doornroosje. Die heeft 100 jaar geslapen vooraleer de doornen rond haar kasteel verdwenen. Ei

nTR= T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Bibliotheek Trouwe bib-bezoekers zullen zich ongetwijfeld de grote gebruikers-enquête herinneren die een kleine 2 jaar geleden door de P.O.B.Hoogstraten georganiseerd werd. Voor de gebruikers van de uitleenpost Meerle bleken de openingsuren toch niet te geven wat er van verwacht wordt. Bij de suggesties was er steeds weer de vraag om openingsuren tijdens het weekend. Omdat ook bij de BIB de klant koning is, worden in overleg met de lagere school de openingsuren van de uitleenpost Meerle per 1 september als volgt gewijzigd: Dinsdag: van 14.30 tot 17.30 uur. Zaterdag: van 9.00 tot 12.00 uur. De BIB hoopt hiermee nog meer klanten te mogen begroeten, zeker nu ook het dak niet meer lekt.0

een abonnement tot 1991

de mcicind

slechts 160 fr.

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s

4~

1 1,11,11-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

Ei

CARROSSERIE Het slot van Doornroosje?

,,. -

BYOUTERIE Vrijheid 66,

..,

0

HOOGSTRATEN,

* Groot assortiment in fantasiejuwelen

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

*

Tel. 0313147253

Ruime keus in * Exclusieve haarmode lederen riemen en handtassen

\ Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE 19


4

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

'

iVaaro ver zouden we liet nu nog hetei k tuinen hebben dan over de kermis. Want is er eigenlijk nog iets anders gebeurd? Ik zou het in ieder geval niet weten en ik veronderstel dat het dan ons allen wel zal ontgaan zijn. De julimaand is voor Meersel-Dreef de kermismaand, en wie daar nog aan zou twijfelen, die is niet even komen meeproeven. Zeker weten!

Onbelangrijk Och ja, we weten het allemaal wel. Eigenlijk is die kermis zo belangrijk niet. Er zijn andere zaken in het leven en de wereld die onze aandacht gaande zouden moeten houden. Maar doen we dat voor de rest van het jaar al niet genoeg. Voor Meersel-Dreef is die kermis wel belangrijk. Al was het maar om één reden: de samenhorigheid!

Meersel-Dreef is nog altijd een grensgeval, en dat zal zeker tot in '92 zo blijven. Een grensgeval klinkt weinig positief. Daar zijn redenen voor. In dit geval zijn die redenen overduidelijk. Doordat Meersel-Dreef in het noordelijkste puntje van ons land en van onze gemeente is gelegen blijft ons dorpje ver verwijderd van de plaatsen waar de beslissingen worden genomen. Blijkbaar duurt het dan ook lang vooraleer de noden en grieven van onze bevolking tot die plaatscn doordringcn. De voorbeelden liggen voorhanden: de uitblijvende riolering- en verfraaiingswerken, het gebrek aan woongelegenheid voor de plaatselijke bevolking, het ontbreken van sportvoorzieningen... In zo'n geval is het belangrijk dat de bevolking solidair is. Dat iedereen solidair is. Daarom is de kermis in Meersel-Dreef zoveel belangrijker dan in andere gemeenten. Daarom is een schoolfeest in Meersel-Dreef van kapitaal belang. En gelukkig blijken we dat allemaal goed te beseffen. Het feit dat de Dreveniers blijkbaar ook allemaal goede feestvierders zijn draagt alleen maar bij tot die solidariteit. LII

Kermis Het was dan ook plezierig te mogen vaststellen dat tijdens de kermisdagen die samenhorigheid hoogtij vierde. De vriendschapsbanden werden weer stevig aangehaald. Over de kermiszondagen wil ik kort zijn. Die dagen werden vooral in familieverband doorgebracht. De zondagen zijn traditioneel die dagen dat de oud-Dreveniers nog eens langs kwamen. Maar ook veel buiten-dorpsen maakten van de gelegenheid gebruik om de kermissfeer te komen opsnuiven. Belangrijker voor Meersel-Dreef zijn echter de activiteiten die op maandag en dinsdag worden georganiseerd. De sportieve strijd tussen de gebuurten onderling werd ook nu weer op het

CATTLEYA De bloemen lijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk.. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunsf

'CATTLEYA'

Paul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas 20

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie lbto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef Doip 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakîotograaf maakt er meer »erk van!

scherp van de snee uitgevochten. Wie gewonnen heeft is daarbij niet zo belangrijk, wel de sfeer waarin de festiviteiten plaatsvonden. D

Meersel Een bijzondere pluim verdient hier zeker het gehucht Meersel. Vooraf bleek niet geweten te zijn of dit gebuurte wel zou deelnemen. In eerste instantie bleek de interesse klein. Het is dankzij de jongeren uit dit gehucht dat zij er tot ieders voldoening toch bij waren. De delegatie was klein en de resultaten waren er ook naar. Maar iedereen appricieerde hun inzet en we hopen dan ook dat volgend jaar het voorbeeld van de jonge Meerselnaren navolging krijgt. In Meersel geeft de jeugd het voorbeeld! Maandag hadden traditioneel de volksspelen plaats. Het ging er ook deze keer weer heel spannend aan toe en er werd wat afgelachen. Mooi om te zien waren de capriolen van de deelnemers tijdens het flesjesvullen, het zakzwengelen, het balonnengooien (gevuld met water uiteraard) en het paapgooien. Brute kracht, techniek en snelheid kwamen goed van pas bij het planklopen en het vlegelhangen. De jury bestaande uit ex-Dreveniers leidde alles in goede banen. Geiteneinde ging met de eerste plaats lopen voor het Heieinde. Moleneinde en Dreef-Midden deelden de derde plaats en Meersel verwierf de rode lantaarn. Dat deden zij ook dinsdag bij de gecostumeer-


bijpiaatste: 'wie gaat dat betalen?' Zondagavond vond een handgemeen plaats tussen enkele jongeren uit Breda en de uitbater van de autoscooters. De politie diende in te grijpen. De vogels waren toen echter al gaan vliegen. En dat is dus niet-kermis-vieren.

Augustus Het feestvieren vergt grote inspanningen. Daarom doet uw verslaggever het nu ook even kalmer aan. In Meersel-Dreef valt dat nu ook mee want heel veel activiteiten worden er in de,e maand niet ceoreitniseerd

Roze balletten de wedstrijden. Arm en rijk bleek hun thema te zijn, het bleek volgens de jury ook mooi aan te sluiten bij het Van Rossumfaillissement. Het Moleneind (Roze Balletten) en het Geiteneind (openstellen van de grenzen) bleken met kop en schouders boven de andere gebuurten uit te steken. Zij hadden er heel veel werk van gemaakt en de ten tonele gebrachte groepen hadden zeker niet misstaan in één of andere grote karnavalsoptocht. Uiteindelijk won toch het Moleneind, een mening die blijkbaar iedereen deelde. Het Geiteneind werd verdienstelijk tweede. Dreef-Midden

VRIJDAG 10AUG. -20 UUR: CARIBBEAN COMBO ARROW HEARTBEAT PERLA DI ARUBA SOCA . SINT MAARTEN

haalde met hun zuigelingenparade de derde plaats. De vierde plaats werd in de wacht gesleept door het Heieinde met hun vertolking van de 'Heidezangers'. U

Vandalisme Alles verliep dus zoals gewenst. Toch is er weer een schaduwzijde aan de kermis. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd in de vroege uurtjes een wagen door één of meer dere vandalen zodanig toegetakeld dat de eigenaar, één van de opvoeders van vzw Elegast, er de volgende dag de veelzeggende tekst BLAUWBOSSEN -M INDERHOUT VOLG BEWEGWUZERING

/ç[er,nisgelug

ZATERDAG 11AUG. -20 UUR: LAUREL AITKEN RAMON ORLANDO DIXIE BAND RIBBEAN BRASS INTERNATIONAL SKA . JAMAICA

DAGKAART WIN 500FR FL27 KASSA 600FR. FL.35

d

VAK 800 FR FL. 45 KASSA 1000 FR FL55

MARIACHI . ARUBA

is'z& 1

knak .. ..

MERENGIJE. REP DOMINICANA

,]L

I

COMPAS•HAII ARUBA

winterthur

.

kNTILLIAANbt IC EESTEN • HOOGSTRATEN Al

1990

21


______

EflTÜ

Verenigde Vrienden uit Meer organiseren Feesischieting

Frans Van Aperen 75 jaar jong/ 60 jaar kruisboogsehutter Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Frans Van Aperen, die reeds 60 jaar lid is en bovendien sinds bijna 20 jaar ook nog Hoofdman van de Kruisboogmaatschappij DE VERENIGDE VRIENDEN uit Meer, richtte deze vereniging op de zaterdagen 30 juni en 7 juli en op de zondagen 1 en 8 juli een speciale feestschieting in. In 1907 werd deze kruisboogmaatschappij opgericht. Geruime tijd stonden de doelen uitsluitend op 20 meter afstand. Momenteel wordt er zowel op 10, 20 als 30 meter geschoten. Stelselmatig groeide de club, die iets meer dan 100 leden telt, uit tot één van de meest geduchte in ons land. De afgelopen 15 jaar immers wonnen de Merenaars niet minder dan 7 maal het Belgisch kampioenschap. Ook in de Kernpische Bond gaat het de schutters uit Meer voor de wind. In de rangschikking van het nu lopende schietseizoen staan de Verenigde Vrienden alweer aan de top. Zelfs op de Europese en wereldkampioenschappen deed Meer het herhaaldelijk verre van slecht, hoewel schutters uit Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland nog steeds de allerbesten ter wereld zijn.

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

50

Als 15-jarige knaap reeds werd Frans Van Aperen lid van de Verenigde Vrienden. 'In die tijd lag het voor de hand dat ik ging meeschieten', zegt Frans. 'Het lokaal van de maatschappij was gevestigd bij mijn ouders, Nolleke (Arnold) en Marie, die de zaal Victoria uitbaatten en ik werd automatisch lid van elke vereniging die bij ons thuis haar lokaal had'. Van al deze verenigingen is de kruisboogmaatschappij hem toch wel altijd het nauwst aan het hart blijven liggen. Zijn 60 jaar lidmaatschap en zijn onverdroten inzet als Hoofdrnan van de Verenigde Vrienden - inzet die er zelfs op zijn 75ste niet op verminderd is - zijn daarvan het duidelijkste bewijs. Frans maakt overigens ook reeds meer dan 20 jaar deel uit van het Hoofdbestuur van de Kempische Bond van Kleine Kruisboogmaatcliappijcn die 9 verenigingen groepeert. Bovenop zijn drukke sverkzaaniheden maakte Frans toch steeds de tijd Vrij om Lich met de kruisboogsport in te laten. Als stichter en voormalig direkteur van 'Veiling Meer' en als zaakvoerder van het familiaal transportbedrijf had hij de handen meer dan vol. Daarnaast droeg hij samen met zijn echtgenote Anna de verantwoordelijkheid om hun elf kinderen op te voeden. Overigens is de oudste van hun kroost de Hoogstraatse Burgemeester/Senator Arnold Van Aperen. Ondanks het vele werk is Frans er altijd in geslaagd zich voor zijn lievelingssport te blijven interesseren en inzetten. 'Het is zijn lust en zijn leven', zoals men dat in Meer zegt. Proficiat Frans en nog vele jaren van sportgenot.0

Jos Aernouis werd 50 jaar oud en de buren plaatsten deze mooie Abraham voor zijn deur aan de Donckstraai.

Lauryssen electronics pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c 2322 HOOGSTHA 1 EN

TELEFOON: 314.67.67 Jan Martens, koning, en Jos terscliueren, secreiarls, overhandigen namens de kruisboogmaatschappij een mooi herinneringsgeschenk aan hoofdman Frans Van Aperen tijdens de viering op vrijdag 29 juni in zaal Victoria te Meer.

22


Meerse biertjes in Oscarverpakking Het gaat de ambachtelijke brouwerij Uit Meer voor de wind. De zaakvoerders mochten onlangs in Brussel een Oscar in ontvangst nemen. Niet voor het bier, dat al eerder verscheidene prijzen wegkaapte, werd de prijs gegeven. Deze keer mochten zij een Oscar ontvangen op een vakbeurs voor verpakkingsmateriaal. De feestverpakking voor de kruikenbieren van deze brouwerij werd bekroond. De behaalde prijs is voor de broers Fons en Stan Sterkens in elk geval de bekroning van een jarenlange inzet. Daarbij gaan de Meerse brouwers zeker hun tradities -in 1836 brouwde de Sterkensfamilie al bier- niet uit de weg. De kennis die de brouwers in de loop der jaren hebben opgedaan wordt gekoesterd en aangewend om de produkten steeds beter te maken. Het ambachtelijke brouwproces is hen heilig, maar de verkoopstechnieken en de klantenservice zijn uiteraard met de tijd meegeëvolueerd. De brouwerij kent momenteel een geweldige

expansie. Die werd al ingezet toen de vorige generatie de touwtjes nog in handen had. De grote groei is er vooral gekomen dankzij het oorspronkelijke bier van de brouwerij: Ster Ale. Dit hooggegist bier wordt momenteel overal in Vlaanderen verkocht en blijkt vooral in de Noorderkempen een gegeerde dorstlesser. Niet alleen de nationale markt is vertrouwd met de Meerse bieren. De export is de laatste jaren zeer fel gestegen. Het kruikenbier van de brouwers heeft hierin een groot aandeel. De export kwam op gang tijdens de eerste helft van de jaren tachtig met de introductie van het Bokrijks Kruikenbier. Verscheidene Europese landen werden structureel aangepakt. Niet alleen de buurlanden kregen de Sterkensbieren over de toonbanken, maar ook in Zuid-Europa werd een gat in de markt gevonden. In 1986 werd een eerste container naar de Verenigde Staten verstuurd. We mogen er toch wel trots op zijn. Brouwerij Sterkens is één van de overgebleven Kempense brouwerijen die concurrentioneel nog zeer sterk staan. Straf bier in een tijd waar de kleintjes door de groten worden opgeslorpt.

Jeugdcomité KFC Meer Het jeugdcomité van KFC Meer heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten om het nieuwe voetbalseizoen voor te bereiden. Zo kunnen nieuwe jeugdspelers (tussen 6 en 12 jaar) zich nu reeds laten aansluiten. Indien ze dit doen voor 8 augustus e.k., krijgen ze een gratis T-shirt (geschonken door Adidas). Daarnaast krijgen alle nieuwelingen een stevige sporttas van KFC MEER (geschonken door Van Herck Sport). Geïnteresseerden nemen contact op met Raf Jansen (315 91 89) of Peter Van Dijck (315 8129). Zij kunnen u de nodige informatie verstrekken. De Pre-Miniemen A en Knapen zijn reeds in juli beginnen trainen. De Scholieren beginnen 1 augustus om 20.00 uur en de duiveltjes en Pre-Miniemen B beginnen op 8 augustus (om 14.00 en 15.30 uur). Steeds op de terreinen aan de John Lijsenstraat. Op dinsdag 7 augustus trekken alle jeugdspeIers (meer dan 100 aangeslotenen) met hun begeleiders naar Bobbejaanland. Daarna kan het echte voetbalgebeuren beginnen: in augustus meer dan 20 tornooien en de competitie start in september.

mode... KARL'S - COIFFURE

.1 Een nieuwe generatie slaat al klaar om (Ie Sterkens traditie verder te zetten. De brouwer,i ontving voor haar feestverpakking voor de kruiken bieren een Oscar.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

ZAKENKANTOOR

fl nDI!n

!I1

.

•""

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

II II

ri

IDI111TI U

aiiEirim man =211151111213 112fIflh11

120B 1

nrirnri ri pnriiri.

iri rirrni vnn

1r1E319 rH13

AN

nrui mrirwi rir

ri

iifllfl

uri a!vii rari

01311132120

D ,1rJ 23


Al het nieuws over WORTEL iS welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Wat voorbij is In de eerste week van juli kregen we in onze brievenbus het zomernummer van 't WORTELTJE', 21e jaargang, met 69 gestencilde bladzijden allerlei vlot leesbaar en lezenswaardig nieuws over en rond ons dorp. Zo vonden we daar 'n 7-blz. lange brief uit Zaïre van Wortel naar Jos Vannuffelen; een artikel over de 850 jaar oude (en eeuwig jonge) abdij van Postel van de Wortelse Postel-pater Schellekens; een stukje geschiedenis over oude langvergeten plaatsnamen; een 12 blz.-lang verslag over de reis van 4 vroede vaderen onzer gemeente in maart jl. naar Giarmata (Roemenië), van de hand van onze Wortelse schepen Herman Verlinden; nieuws van een stuk of tien Wortelse verenigingen, en nog veel andere zaken. Maar het beste en heuglijkste nieuws dat er in staat, is de mededeling dat met dit nummer de magische kaap van 500 abonnees gehaald is: 448 in Wortel zelf + 52 buiten ons dorp = 500. Proficiat en doe zo voort! Nu heb ik het aantal huizen of gezinnen in Wortel nog niet precies geteld, maar het aantal abonnees in ons dorp zal wel ver overeenkomen met het aantal huizen van onze parochie! En dan mag DHM met ruim 2000 abonnees zich 'n 4 x groter broertje noemen van 't Worteltje, toch zijn we nog lang niet zover dat ieder huis of ieder gezin van de grote gemeente Hoogstraten ons blad in huis krijgt. Was dat maar waar!L1 De gezinsuitstap met kinderen op dinsdag 3 juli naar het provinciaal domein Puyenbroek bij Gent is een daverend succes geworden. Een grote bus vol, het beste weer van heel de week, het was echt, echt goed! De uitstap was georganiseerd door de KAV. El

14V HERIJGERS

l

bouwspecialiteiten

lndustreweg 7, 2320 Noogstraten, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

- RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar. 15

24

hem, samen met Rob Fockaert, een regelrechte tijdrit. Ja, ja, hét sportkomitee van Wor tel weet al jarenlang de grote cracks te strikken.El Oo woensdao 11 iuli na een dae C1ROTF. KiJIS na de kermis, gingen de Slot-leden op bezoek bij de brouwerij van Hoegaarden: 5 dapperen legden de heenreis af op de fiets, een 30-tal anderen deden het met de bus, die op de terugreis de 5 heenfietsers ook mee terugbracht, via een ommetje langs Diest. Op zondag 15 juli werd Na-kermis gevierd met een 'Spel zonder grenzen', georganiseerd door 't Slot en de KLJ. 6 ploegen van 5 man namen eraan deel. Het spel werd gewonnen door de oud-KLJ-ersploeg. De dag werd besloten niet een nakermisbal met D.J. Sound-Systems. H

De Boomkes

De eigenaar van deze weelderige haarbos is niemand minder dan Ross Curry, zangergitarist van het A msterdamse trio SPO-DEE0-DEE. Ze gaven op 7juli een fraai concert ter gelegenheid van Wortel kermis. (organisatie: 't Slot) Het was meteen het eerste optreden van de groep in België.

Gelijk met de finale van de voetbal-Mondiale in Rome, gelijk ook met het begin van het bouwverlof viel Wortel-kermis, op zondag 8 en maandag 9 juli. Er stonden wat minder kermisattrakties dan andere jaren; het weer was nog niet echt zomers, het was wat koud, maar 't bleef in ieder geval al droog: dat was al 'n hele troost na 'n koude natte week. In 't Slot en de andere drankgelegenheden werd ook minder getapt dan andere jaren, zeggen de kenners. Wel was er rond de Boomkes 'n paar avonden en nachten een oorverdovend lawaai, en om dat te constateren moet ge geen kenner zijn.L] Op kermismaandag werd voor de 29e keer het gekende wielercriterium georganiseerd: om 13.30 uur startten 21 dames-internationalen voor 35 rondjes op het kleine parkoers met enkele venijnige bochten, waarbij goede remmen geen overbodige luxe zijn. De dameskoers werd gewonnen door Christel WERKX uit Heusden-Zolder, die de 40 km aflegde in een tijd van lu 18 minuten, dat is dus een gemiddelde snelheid van 31 km per uur. Onze Wortelse vedette Sabine Snijers werd verdienstelijk vierde. Om 15 uur startten 44 amateurs, waaronder de kersverse Belgische kampioen Marc Nelissen en met inbreng uit Canada, Nederland, Oost- en West-Duitsland. De wedstrijd van 60 rondjes of 70 km werd gewonnen door Ortaire GOOSSENS uit Vosselaar, die hiermee voor de achtste keer met de Wortelse zegepalm ging strijken. Hij reed een gemiddelde van 39 km/u! 't Was voor

U hebt ongetwijfeld vroeger al gehoord of gelezen dat de Wortelse dorpsraad bezorgd is om de toestand van de lindebomen aan ons schilderachtig dorpspleintje, genaamd 'De Boomkes' en hierover reeds verschillende malen kontakt had met het gemeentebestuur. Het gaat om 18 linden, die ongeveer 100 jaar oud zijn en die de laatste jaren nogal geleden hebben, o.a. door de frituur die eronder staat, en door het kris-kras parkeren van auto's. Vanuit de dorpsraad kunnen we melden dat er op 17 mei een landschapsdeskundige van het Vlaamse Gewest ter plaatse is geweest, die op het eerste zicht geen stam- of wortelrot kon vaststellen en dat er op 12 juni een samenkomst is geweest met een firma voor boomverzorging om de zaak nader te bekijken. er zal nog een wortelonderzoek gebeuren, en er is 'n kansje dat er 3 of 5 bomen uit zullen moeten. Als ge langs de frituur eens omhoog kijkt, ziet ge nogal wat dode takken boven de weg. Maar men is nog bezig met de le fase van onderzoek van de bestaande bomen; daarna komt 'n 2e fase van onderzoek omtrent heraanleg en voorontwerp en eventueel een derde fase van uitvoering van de sanering van onze dierbare 'Boomkes'.El Bij het bouwen van 'De Guld' is het grafmonumentje van 'Wortel *l200+ 1977' verdwenen (uit het zicht). Er zijn mensen die het missen en die blij zullen zijn als het weer terug in het zicht verschijnt en een waardige plaats terugkrijgt in ons midden.E1

GIJSBREGTS [EIKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open


Vlugge jongens Terwijl we deze regels schrijven heeft er over onze noordergrens een internationaal sportfestijn plaats gehad dat al aan zijn 74e jaargang is; we bedoelen de Vierdaagse van Nijmegen, van dinsdag 17 tot vrijdag 20 juli, met dagelijks een wandelparkoers van 50, 40 of 30 km. Tussen de ruim 30.000 (dertigduizend) wandelaars die dinsdagmorgen startten, bevonden zich twee Wortelnaars: vader Jan en zoon Koen Brosens, die respectievelijk 4 x 50 en 4 x 30 km onder hun voeten door lieten schuiven. Vrijdags haalden ruim 28.000 deelnemers de eindstreep (in de 4 dagen samen vielen er ± 2000 deelnemers uit); Jan en Koen hielden het tot de streep vol en kregen daar hun medaille, waar ze fier op mogen zijn. Wie probeert liet volgend jaar? Op zaterdag 28juli vertrekken 4 andere Wortelse sportievelingen per fiets naar Venetië; Rob Goris, Neel Keustermans, Nest Van den Broeck en Jos Van Bavel, plus nog enkele douanen van Meer. In vogelvlucht is de afstand zo'n 900 km, maar mensen zijn geen vogels, en moeten bestaande wegen volgen en daarbij nog enkele Alpenbulten over. Ze worden enkele honderden kilometers per auto weggebracht, maar moeten verder op hun tweewieler naar Venetië, en daarna heel de weg terug naar huis per fiets afleggen. Moeten, nou ja, dat hebben ze zich voorgenomen. Wij wensen hen 'n goede reis en behouden terugkeer. Op 8 augustus worden ze terug hier verwacht, en dan zullen we weten hoeveel kilometers ze gedaan hebben.0

Wat staat er nog op het program? Het laatste weekend 'van juli, 'van vrijdag 27 tot zondag 29, gaat 't Slot op tentenkamp in de Ardennen. En van donderdag 2 tot volgende donderdag 9 augustus gaat de jong-KLJ op kamp naar Dessel. De kampplaats heet 'Heem TijI 4' en is gelegen in de Boeretangsedreef. De Kleppers pakken hunnen trapt-emzelf, de Daltons gaan per openbaar vervoer, en de kleinsten de Sprinkhanen, gaan twee dagen later en worden naar de kampplaats gevoerd. Het aantal deelnemers voor dit jaar weten we nog niet, maar vorig jaar begon het kamp met zo'n 45 en eindigde het met zo'n 60 kinderen.Ll Uit het vorige nummer van DHM weten we ook dat er op 21, 22, 28 en 29juli in de nieuwe schietstand van De Guld een feestschieting is naar aanleiding van de opening van de schietstand; en dat er op 4 augustus geschoten wordt op de staande wip, zodat we dan kunnen weten wie Wim Druyts als Koning zal opvolgen. E Op zondag 5 augustus organiseert het Missiecomité haar jaarlijkse grote Missietentoonstelling in de parochiezaal, met alle mogelijke spelletjes en gelegenheid om iets te eten of te drinken, ten bate van onze 3 Wortelse missionarissen. We duimen voor goed weer, opdat deze tentoonstelling minstens zoveel belangstellenden trekt als vorige jaren. De volgende dag, 6aug., is de trekking van de missietombola. 111

Voorts vernemen we dat er heel wat van onze middelbare scholieren een deel van hun verlof goed gebruiken om vakantiewerk te doen waar ze werk kunnen vinden om ne frank bij te verdienen: op de Ster, of bij boer of tuinder augurken plukken en andere soms minder plezante karweikes.Ll Tenslotte vermelden we nu reeds dat op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september het onder de Boomkes weer druk zal zijn vanwege de derde Wortelfeesten, die de twee vorige jaren een groot succes kenden, en waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel: dit jaar is de opbrengst in zijn geheel bestemd voor de plaatselijke ziekenzorg.I

Hoogstraatse Pers 031314.55.04 uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

II. BEL NU

pOHG'"

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

;

...ê ra r' ex» 4 e aan Ane i v,f%Z sgeelae

TEL. (03)6455795

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

(03) 312 2316

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

(03) 353 05 51 (03) 353 05 52

(verlengde Bisschoppenhoflaan(

-.

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRMD

vv -.-: '.

'b

v

J

U Remmen Schokdempers

enkel te Wijnegem en Oostmalle

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING 155SR12FirestoneS211 Tub 145 SR 13 Firestone F560 Tub 155SR 13 Firestone F560Tub 155SR 13FirestoneS211 Tub 155 SR 13 Uniroyal R280Tub 165 SR 13 Uniroyal R280 Tub 165170 TR 13 Uniroyal R280 Tub 175/70 TR 13 Uniroyal R260 Tub 185170SR 13UniroyaiR280Tub 205160HR 13GeneralXP2000Tub 195150 HR 14 Firestone Tub 205160 HR 14 General Tub 165/65 TR 15 Firestone F560 Tub 195/65 VR l5DunlopD4Tub 195150 VR 15 Fulda Y2000 Tub 195150HR 15 General XP2000Tub 195165 HR 15 Firestone Tub

1375,1375,1500,1395,1689,1785,1571,. 2018,2195,2601,2575,2721,2250,3062,. 3200,2681,2850,-

155SR 13MaborTub 185160 HR 14 Kleber C50 Tub 185160 HR 14 General XP2000 Tub 185160 FIR 14 Dunlop D8 Tub 185160 HR 14 Firestone Tub

1280,2500,2475,2450,2350,-

BTW 25% Inclusief - montage gratis!

UOK

velgen voor 11 terrein p6flCeren . wagens. specIaue'ONl' anden Schokdempers VW GOLF 4 stuks - 9.000 F- uitlijnen + plaatsen inbegr. Ford 16004 stuks - 6.000 F- BTW + plaatsen inbegr. Mercedes type 1234 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen inbegr. OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK

Batterijen Mercedes diesel -88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. - 43 Amp. Toyota, Mitsubishi Colt, Peugeot, enz. -40 Amp.

2.965 Fr. 1.800 Fr. 1.800 Fr.

BAUERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen ! !

Zeer grote keuze sierwielen

25


Loslopende honden en hondebeten 1

;1J at/I L!I 1

We kregen tot op heden (18-7) geen reakt/e van ons vorige kopje. (1 begrijpt het wellicht niet, beste lezer, maar er zijn inderdaaa' nog mensen die de Hoogsiraarse Maand niet lezen!

Maar misschien was het wel iemand van buiten onze gemeente, en dan is alles uiteraard vergeven. Dit keer hebben we een foto ub 1988 waarop enkele leerlingen van dc j eugd muziekschool uit Hoogstraten hun ijverige best doen op de jaarlijkse voordrachtavond. Deze gcluksvogcl krijgt een Framsport 500 Fr. indien ze naam en adres, aardig verpakt (gedichije, verhaal en/of tekening van je buur of dorp) naar ons adres verstuurt: D.H.M.. K. Boomsi raar 37. 2320 Hoogstraten.

Toevallig kwam ik langs 'n vroegere werkkameraad gereden, die van zijn pensioen zit te genieten, en wipte er eens binnen voor een praatje. Laat ik hem Sus noemen. Hij was toevallig thuis, of liever: hij was juist terug thuis van een bezoek aan zijn huisarts. Want 's morgens had hij naar gewoonte 'n toerke gefietst en op 'ne goeie kilometer van huis was hij plots aangevallen door een grote bouvier, die van 't pad naast 'n huis op hem kwam afgerend, hem in zijn broek en bil hapte, en daarna tevreden terugkeerde naar waar hij vandaan gekomen was. Sus was afgestapt, hoorde van een gebuur die het gezien had, van wie die hond was, ging op zoek naar de eigenaar, die hem verzekerde dat zijn hond altijd vast zat, dat hij niemand iets deed, dat hij (Sus) 't wel uitgelokt zou hebben, enz., ge kent die zever... Thuisgekomen liet Sus aan zijn wederhelft zijn kapotte broek zien, en wat er verder onder verborgen zat (ik bedoel de sporen van de hond zijn tanden in zijn bil), waarop zij zei: 'Ga daar eerst maar eens mee naar den doktoor!' Zo gezegd, zo gedaan; en zo doende was Sus juist terug thuis van zijn dokter, met deskundig verzorgde hondebeten en gewapend met een attest van zijn dokter over de aard van zijn verwondingen. Met dit document en zijn kapotte broek als getuige, was hij van plan klacht te gaan indienen bij de Rijkswacht. Hoe dit verder afgelopen is of zal aflopen, weet ik niet. Maar Sus vertelde erbij dat zijn dokter hem gezegd had dat hij wekelijks wel een of twee klanten over de vloer kreeg met hondebeten. Nu weet ik niet of de cliënten van die dokter in uitzonderlijk hondenrijke buurten wonen, maar een vluchtige telefonische enquête langs de 17 huisartsen in onze gemeente wees uit dat alle doktoren er nogal eens mee te maken hebben, de een wat meer, de ander wat minder, zo van gemiddeld eens per maand tot gemiddeld eens of meer per week. Een paar van de ondervraagde dokters was zelf ook al gebeten geweest bij 'n huisbezoek aan zieke patiënten. Wat me nog meer verbaasde was, dat volgens sommigen, de eigenaren of huisgenoten méér door hun eigen hond waren gebeten dan vreemden of toevallige voorbijgangers. Buiten de gevallen van verwondingen door hondebeten die de doktoren onder ogen krijgen, zijn er natuurlijk nog een onbekend aantal slachtoffers, die alleen maar kleerscheui'eii hebben of 'n oppervlakkig wondje waar ze niet voor naar de dokter gaan.

1

Verder leverden een paar gesprekken met postboden eenzelfde beeld op: maandelijks zijn er wel een of twee die prijs hebben. Die zijn verplicht daarvan aangifte te doen. Alle hondeneigenaren zeggen van hun hond: hij doet niks, ge moet niet bang zijn! Maar ze beseffen niet: 1) dat voor 'n hond 'n vreemde iets anders betekent dan zijn eigen baas, die hem elke dag te eten geeft; 2) dat bijna elke honde-eigenaar vroeg of laat wel eens door zijn eigen hond gebeten wordt; 3) dat kinderen en scholieren, die vaak in groep passeren door straten met loslopende honden (of hondjes), gemakkelijk in paniek raken, half schuinhangend op hun fiets meer naar achter dan naar voor kijken, hun stuur scheef naar het midden van de straat, geen tegenligger zien aankomen, en de rest kunt ge zelf raden. Daarom deze goede raad: Als ge aangevallen of gebeten zijt door 'n loslopende hond, doe altijd aangifte bij de politie of rijkswacht, ook al zoudt ge opzien tegen de moeite of bang zijn om de lieve vrede met buren in gevaar te brengen. En als we maandelijks de aangegeven hondebeten zouden publiceren, zoals we maandelijks verkeersongevallen publiceren, met naam en toenaam van de honde-bazen, zou dat de lijst wel doen slinken, denk ik. We hebben niets tegen honden, maar wie er een wil houden, moet ook denken aan de veiligheid van de medemensen en zorgen dat zijn (buiten)huisvriend anderen geen kwaad kan doen of geen overlast bezorgt. •

(BS) 26


HALVE_EEUW GELEDEN Augustus 1940 Plechtige erernis Na droefheid kwam vreugde. Wie kent de familie Maenen niet? Onze geachte luitenam der douancn. Drie jongens heeft hij, alle drie 'n zwarte toog, alle drie in de congregatie der Paters van den H. Geest. Raymond in Iste noviciaat, Trudo in de \Vijsbegeerte en Georges in de Godgeleerdheid te Leuveri. Alle drie werden ze opgeroepen als jongelieden en verdwenen in de groote massa naar Frankrijk met al de wederwaardigheden waardoor elk leven een avontuur is geworden. Hoe bekommerd en ongerust de ouders waren? Maar gelukkig kwamen de duifkens terug naar huis. Rayrnond kwam na enkele dagen per velo terug van de Somme Trudo na drie maand met de jongclingcntrein van St. Gilles-du-Gars, aan de Middelandse Zee. En waar bleef nu de derde? Geen nieuws meer van hem? Ja, Woensdag 21 Oogst kwam een brief aan van Georges, den oudsten, en 's avonds was hij zelf thuis en gaf zijn eersten priesterzegeri aan de gelukkige ouders. Na droefheid kwam vreugde. Georgens was met zoveele anderen te Ah-

beville door de bombardementen Luteengeslagen en hij werd voorlopig Vrij gelaten. Hij zocht onderkomen in de groote abdij van Langonnet, bisdom Quimper, in Bretagne. Daar kon de jeugdige leviet, die gereed was voor de priesterwijding, zich wederom voorbereiden. Hier werd hij door den bisschop van Quimper in de private kapel van de abdij alleen priester gewijd. Stille en innige plechtigheid voor Vurige apostelziel, zonder dat ouders of broers, of vrienden er iets van wisten. Wij wenschen den jeugdigen priester - missionaris een vurig priesterschap en een rijken missieoogst.

Wortel Flink werk Verscheidene leden van dc Boerenjcugd hebben hun gouden hart getoond met den oogst te doen voor de landhouwersgezinnen waarvan nog leden wegens de oorlogsomstandigheden afwezig zijn. Op een halven dag weet deze ploeg een groet korenveld te pikken en te hekken en ze hebben met vreugde gewerkt! De landbouwersgezinnen die alzoo uit den nood geholpen werden, verzochten ons, uit dankbaarheid de namen van die flinke mannen eens eer-

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze

Alle Openbare dansgelegenheid verboden De militaire bevelhebber in België en Noord-Frankrijk maakt in een verordening van 15 augustus het volgende bekend: 'In de bezette gebieden verbied ik met onmiddellijk van kracht worden, alle openbare dansgelegenheid. Alle voorafgaande verordeningen worden hierdoor vernietigd. De reeds tot hiertoe gegeven toestemmingen tot dansen worden ingetrokken.' Getekend: van Falkenhausen. Bron.' Gazet van

Hoogsiraten

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

WONINGINRICHTING

GEBRAEYTEN

EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te levenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

vol in de gazet te laten verschijnen. Hier gaan ze: Karel en Constant Sijsmans, August Fransen, Frans Christiaensen, Karel Van Opstal, Marten Schrijvers, Jan Van de Mierop, Jos Hillen, Jaak Hapers, Albert Verhoeven, August en Jos Pelckmans, Constant Aerts, Tijs Smits, Ambroos Janssens, Frans Snels en Frans Pacquée. Aan al die mannen nogmaals besten dank uit naam van de reeds geholpenen en nog te helpen families. Ook een bijzonder clankwoord aan den E.H. Pastoor, die de geestelijke ploegbaas bij dit menslievend werk was.

unstmeubelen

1

i:

-'.F

Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

Pro - Arte •

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

27


_____ _____ _____ . ._________ f ____ ___ ___ ________ __ ___ ____

SPORT

-

j

___ ____ __________________________ ____ I.I/(i

HVV op de drempel van een nieuw voetbalseizoen Traditiegetrouw was HVV erg actief op de transfertmarkt. Spelers willen weg en anderen mogen niet blijven... De lege plaatsen worden opgevuld en er wordt ook aan de toekomst gedacht. Volgende spelers verlieten tijdelijk of definitief onze club: Baardemans (Nac Breda) - Van Oppens (Kapellen) - De Cremer (Olympic Charleroi) - Haneveer (Beringe) - Van Paemele (Wijnegem) - Tony Janssens (Gooreind) - Peter Diels (Mariaburg) - Hans Joosen (Minderhout) - Groenen (Wuustwezel) - Van Hoof (Kasterlee). Volgende nieuwe spelers komen volgend seizoen uit voor HVV: Marc Antonissen (Heist) - Geert Smets (Diest) - Arno Gabriëls (TSC Oosterhout) - Freddy Tielens (Looi) - Gunther Mouws (Gooreind) - Bart Colman (Bezemheide) - Andy Coomans (Taxandria Kwaadmechelen). Op 12juli begon HVV de training onder leiding van Colin Andrews en zijn assistent Jef Meyvis. De ploegvoorstelling had plaats in de vernieuwde kantine op het A-terrein en het oefenprogramma ziet eruit als volgt: Voor HVV 1: zaterdag 21.07: HVV-AA Gent te 20u met o.a. Erwin van den Bergh, Viscaal, Dauwe, Kazimierski, Balenga, Danny Veyt. Een te dikke boterham voor het nieuwe HVV doch voor de supporters wel erg aantrekkelijk. woensdag 25.07: Brecht SK-HVV T, 19u30 donderdag 26.07: Lokerse (niet Lokeren)HVV, 19u30 zondag 29.07: HVV-Nac Breda, 16u met o.m. Baardemans in andere kleuren. woensdag 01.08: Oude God-HVV, 19u30 zaterdag 04.08:Geel-HVV, 20u woensdag 08.08: HVV-FC Turnhout, u weet wel... zaterdag 11.08: 15u op Gooreind: HVV 1Lierse II woensdag 15.08: HVV-Zwarte Leeuw, 20u zondag 19.08: Beker van België HVV-Prayon (o.v.), 16u zaterdag 25.08: (onder voorbehoud van winst op 19.08) Waregem-HVV, 20u HVV II: donderdag 02.08: Vlimmeren-HVV II, 19u donderdag 09.08: Oostmalle-HVV II, 10u donderdag 23.08: Exc. Essen-HVV II, 19.30u Abonnementen (uitsluitend geldig voor kompetitiematchen): Adriaan Hereijgers, K. Boomstraat 63, Hoogstraten. Er worden geen tiketten voor gepensioneerden verkocht tijdens het seizoen. Wel zijn er abonnementsprijzen voorzien tegen 50% van de kompetitieprijzen. 1

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03)3145328•

28

V.N.A.-berichten De mondiale, Ronde van Frankrijk, Wortel kermis, allemaal gebeurtenissen die voorbij zijn. Vooral als Wortel kermis voorbij is wordt er bij V.N.A. opnieuw getraind om aan volgend seizoen te beginnen. Tijdens het rustseizoen zijn de terreinen opgezaaid, de kleedkamers geschilderd en de transfers zijn verwezenlijkt. Tijdens de transferperiode heeft Wortel niet stilgezeten, zeven man komen de Wortelse kleuren helpen verdedigen en vier man gaan bij een andere ploeg hun geluk beproeven. Komen bij Wortel: Jef Wouters (1 jaar van Lentezon) Bart Guns (1 jaar van Lentezon) Antoine Emmers (1 jaar van Noad Tilburg) Jan Horsten (1 jaar van FC Turnhout) Filip Vervoort (definitief van Minderhout) Dominick Bevers (definitief van Minderhout)

Gaan weg bij Wortel: Frank Schrauwen (definitief naar Vosselaar) Dennis Aerts (definitief naar Brecht) Dirk Mertens (1 jaar naar Brecht) Dominiek Mertens (1 jaar naar Lichtaart) Op 5 augustus speelt de le ploeg thuis tegen Vosselaar en dit in de voorronde voor de Beker van Antwerpen. Dit is een mooie gelegenheid voor de supporters om de nieuwe aanwinsten aan het werk te zien. Hopelijk zit er voor VNA een ronde verder in tegen de nieuwe ploeg van Frank Schrauwen. Op 11 en 12 augustus richt Wortel weer zijn jaarlijks tornooi in voor prae-miniemen (11.8) en voor miniemen (12.8). Voor de eerste keer is er ook een tornooi voor de duiveltjes en dit op 15 augustus. Voor trainers en afgevaardigden begint weer een druk seizoen, de supporters kunnen al direkt mee aanpikken om voor een goed voetbalseizoen te helpen zoeken.

Programma's voor de jeugdtornooien Jeugdtornooi duiveltjes op 15 augustus 1990 Deelnemende ploegen: Merksplas, St.-Jozef, Weelde, Meerle, Meer 1, Meer 2, St.-Lenaarts en Wortel. Reeks 1 Reeks 2 Merksplas Meerle Wortel Weelde St.-Jozef St. -Lenaarts Meer 2 Meer 1 Terrein 1 uur Terrein 2 Merksplas - Wortel 14.00 St.-Jozef - Meer 2 Meerle - Weelde 14.20 St.-Lenaarts - Meer 1 Wortel - St.-Jozef 14.40 Merksplas - Meer 2 Weelde - St.-Lenaarts Meerle - Meer 1 15.00 Merksplas - St.-Jozef 15.20 Wortel - Meer 2 Meerle - St. Lenaarts 15.40 Weelde - Meer 1 Finaleplaatsen: Voor de 7 en 8 plaats 4de reeks 1 - 4de reeks 2 om 16.20 Voor de 5 en 6 plaats 3de reeks 1 - 3de reeks 2 om 16.40 Voor de 3 en 4 plaats 2de reeks 1 - 2de reeks 2 om 17.00 Voor de 1 en 2 plaats ist reeks 1 - ist reeks 2 om 17.20

Jeugdtornooi voor prae-miniemen op 11 augustus 1990 uur 13.00 13.00 13.30 13.30 14.00 14.00 14.30 14.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.00 16.00 uur 16.30 16.30 17.00 17.00 17.30 17.30 18.00

Wedstrijden Meerle - Meer Wortel B - St.-Jozef Noad Tilburg - Flandria Hoogstraten - Minderhout Wortel A - SK Beerse Merksplas - Oosthoven Weelde - St.-Lenaarts Meer - Wortel B St.-Jozef - Noad Tilburg Flandria - Hoogstraten St.-Lenaarts - Meerle Minderhout - Wortel A SK Beerse - Merksplas Oosthoven - Weelde Finaleplaatsen: Voor de 13de en 14de plaats Voor de lide en 12de plaats Voor de 9de en løde plaats Voor de 7de en 8st plaats Voor de 5de en 6de plaats Voor de 3de en 4de plaats Voor de ist en 2de plaats

Jeugdtornooi voor miniemen op 12 augustus 1990 uur 13.00 13.00 13.30 13.30 14.00 14.00 14.30 14.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.00 16.00 uur 16.30 16.30 17.00 17.00 17.30 17.30 18.00

Wedstrijden Lentezon - Merksplas Hoogstraten - Oosthoven Minderhout - St.-Jozef Weelde - Wortel Noad Tilburg - St.-Lenaarts Meer - Hulshout Meerle - Flandria Merksplas - Hoogstraten Oosthoven - Minderhout St.-Jozef - Weelde Flandria - Lentezon Wortel - Noad Tilburg St.-Lenaarts - Meer Hulshout - Meerle Finaleplaatsen: Voor Voor Voor Voor Voor Voor Voor

de de de de de de de

13de en ilde en 9de en 7de en Sde en 3de en lst en

14de plaats I2de plaats løde plaats 8st plaats 6de plaats 4de plaats 2de plaats


TC De Vrijheid

-

Vijfde Outdoor enkel tennistornooi Zoals elk jaar in de maand augustus richt tenniskiub De Vrijheid een tennistornooi in. Dit outdoortornooi heeft plaats van zaterdag 11 augustus tot en met zondag 19 augustus 1990 en wordt jaarlijks druk bezocht zowel wat betreft het aantal deelnemers als enthousiaste supporters. 'Taboe' is een woord dat deze klub nooit kent. Vandaar zijn alle geïnteresseerden natuurlijk welkom om ook van deze sfeer mee te genieten. Vanaf zaterdag 18 augustus worden de halve finales gespeeld en zondag 19 augustus vanaf 13 uur de finales, gevolgd door de prijsuitreiking met gratis drink. Aanvang der wedstrijden: zaterdag 11 augustus 1990. Gedurende de ganse week: matchen met rechstreekse uitschakeling Vrijdag 17 augustus: kwartfinales Zaterdag 18 augustus: halve finales Zondag 19 augustus vanaf 13.00 uur: finales Enkel Heren van B + 4/6 tot C + 15/4 Enkel Heren van C + 30 tot C 2 30/2 Enkel Heren van C + 30/4 tot N.G. Junior Veteranen (+ 35j.) van C + 30 tot N.G. Enkel Dames van C + 15/4 tot C + 30/2 Enkel Dames van C + 30/4 tot N.G. •

AVN-uitslagen

Gooreind (16/6)

mei - juni - juli

Jan Hendrickx 16 km, 54.43, 2e Carine Jochems 8 km, 40.55 le

Brasschaat (9/5)

Kruibeke (23/6)

Jan Vlamings lOOm, 12.02, 2e speer, 30m 40, 2e Schoten (16/5) Jan Vlamings 200m, 26.18, 2e Guy Van Den Kieboom 1000m, 2.44.4, 2e Stan Hoefnagels 2.43.9, le Roger Blockx 2.56.7, 5e Boechout (27/5)

Jan Vlamings 60m, 7.58, le kogel, 7m 65, 6e Schoten (30/5)

Jan Vlamings lOOm, 12.00, le Toon De Backer lOOm, 12.31, 3e ver, 5m 42, le Guy Van Den Kieboom, 1 mijl, 4.42.0, 2e Borsbeek (2/6)

Carine Jochems 6km, 29.08, 3ejun-senioren Rita Aerts 6 km, 25.46, 4e veteranen Jan Hendrickx 21 km, 1.11.15, le Stan Hoefnagels 9 km, 31.39 12e Brasschaat (6/6)

Jan Vlamings lOOm, 12.63, le 200m, 26.49, le Zandhoven (9/6)

Carine Jochems 8,4 km, 40,47, 3e jun-sen. Rita Aerts 8,4 km, 35.10, 2e veteranen. Stan Hoefnagels 8,4 km, 28.38, 6e veteranen. Brasschaat (13/6) Toon De Backer 400m, 56.07, 2e

hwisGMQQr I'uIcI"r

wand- en vloertegels hulsQhQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

uII'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

Petra Everaert 1500m, 6.39, 2e Martine Persoone 12 km, 47.22, 2e Guido Everaert 12 km, 38.51, 6e Roei Everaert 300m, 1.03, 4e Borsbeek (30/6)

Rita Aerts 5km, 20.55, 3e Stan Hoefnagels 10 km, 35.08, 9e Merksem (8/7)

Jan Hendrikxc 3000m, 9.04.01m le Guido Hendricx 800m, 2.02.5, 2e Merksem (14/7)

Jan Vlamings lOOm, 12.44, 4e Dicus 21m02, 6e AVN organiseert op donderdagavond 23/8/90 een atletiekmeeting op de piste van het Klein Seminarie! Aanvang: 18.30u (inschr. vanaf 18u) kunnen Ook niet-aangeslotenen deelnemen Programma: M + J: sen/pup/min (vanaf 8 jr): 60- 800 - hoog. kad/scho: 100 - 800 - hoog - discus D + H: jun-sen-vet: 100 - 800 - 3000 discus Hoogstraten 13/6/90

Jan Smets uit Malle won onbedreigd de vijfde editie van deze inmiddels internationale stratenloop van Hoogstraten (rekord aantal deelnemers 557). Maratonspecialist Jan Smets ging al na drie kilometer aan de haal en won zijn tweede stratenkoers in veertien dagen tijd. 'In Tilburg won ik einde mei een 10 mijlwedstrijd (50.36), ik zat dus in vorm en liep vandaag met veel zelfvertrouwen.' Hermans Janssens uit Kasterlee bood nog het langste weerstand en werd uiteindelijk tweede. Eddy Jochems (AVN) liet in de slotronde iedereen ter plaatse en werd verrassend derde. Jan Hendrickx, aanvankelijk in de kopgroep eindigde voor eigen publiek nog mooi zesde. Guido Everaert moest bij de veteranen alleen Tony Goovaerts voorlaten, een sterke prestatie zonder meer. Tuac-belofte Annick Beckers liep voor het eerst in haar leven een stratenloop en won in een uitstekende tijd de wedstrijd bij de vrouwen. Martine Persoone werd mooi vierde en was de beste bij de veteranen. Uitslag: mannen: 151 din. -9km: 1. Jan Smets 26.45;

2. Hermans Janssens; 3. Eddy Jochems; 4. Frank Gerrits; 5. Ivan De Grieck; 6. Jan Hendrickx; 7. Bert Dierickx; 9. Bruno Franck; 9. Percy Pauwels; 10. Paul Van Riel. vrouwen: 21 dln.: 1. Annick Beckers 30.45;

2. Lisette Boons; 3. Mies Kuypers; 4. Martine Persoone; 5. Vicky Hendrickx. mannen veteranen: 29 dln.: 1. Tony Goovaerts 27.45; 2. Guido Everaert; 3. André Herygers; 4. Ad Moelants; 5. Willy Martens; 6. Roger Blockx; 7. Louis Oninckx; 8. Frans Oninckx; 9. Ronny Biddeloo; 10. Leon Hendrickx.

biedt u betaalbare kwaliteit!

Erelijst: Ad Goetschalckx '86-'87; Tony Goovaerts '88; Leci Brusselmans '89; Jan Smets '90.

29


Achtste Antilliaanse Feesten, 10 en 11 augustus 'Ik vond het vroeger toch toffer, achter in de hof van de Cahier'. Je hoort het op straat of in de kroeg wel eens zeggen. Weet dan, beste mensen, dat een originele en vooral swingende muzikale formule mét expansiedrang moeilijk tegen te houden is en, in verband met de Antilliaanse Feesten, een zeer stérke muzikale formule blijkt te zijn. Op de vorige, dus zevende, .editie kwamen een grof getelde 7.000 bezoekers af, en dat is voor een muziekfestijn dat niét gratis is, in België een flinke prestatie. De Blauwbossen zijn in het festivalseizoen dan ook een terrein geworden dat de media weten te vinden, terwijl ze meteen moeten toegeven dat er unieke dingen gebeuren. In het stilaan vertrouwde kader van een concerttent plus drank- en eettenten op een gezellig ingericht, besloten terrein komen op de achtste editie van de Antillaanse Feesten opnieuw alle genres van de Caraibische muziek aan bod, en werd er gezorgd voor nieuwe, ietwat grensverleggende, benaderingen. Een overzicht van twee dagen goed en puur amusement.

Vrijdag 10 augustus * CARIBBEAN COMBO: opener van de avond, en Suriname's populairste 'kaseko' groep. Hun repertoire bevat kooizwarte, dampende regenwoudmuziek uit de kultuur van de bosnegers. En die zijn tot wat in staat, wees maar zeker.

met ballen dus, én wellicht dé verrassing van deze feesten.

Fusieswing * CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL: ondertussen gepromoveerd tot het huisorkest van de Antilliaanse Feesten. Dertig man sterk, uit Aruba, en zoals steeds swingend de wei over als er op het podium van groepen gewisseld wordt. Begin er al maar mee achteraan te hossen.

Praktische Info

RAMON OBLANDO

AJIHOW

* ARROW: Phonsie Casseli, the King of soca, zal voor de derde keer in Hoogstraten aanwezig zijn. Met zijn energieke, wervelende show die barst van de dansmuziek uit de Engelstalige Caraïben veroverde hij menige harten, het nummer 'Hot Hot Hot' is een regelrechte hit. En het is meteen het motto waarmee de tent in lichterlaaie zal worden gezet. * HEARTBEAT: ze zijn afkomstig van Sint Maarten, een Antilliaans eiland dat netjes verdeeld is in een Nederlandse en een Franstalige helft. Vandaar hun ophitsende 'jams' die eten uit de ruiven van zowel de soca als de zouk. * PERLA DI ARUBA: ooit 'Tortillas voor de Daltons' gelezen? Hewel, zoiets, maar dan geschoeid op Arubaanse leest. Op het terrein rondtrekkende 'mariachi'-vertolkers, liedjeszangers die tussen de concerten door laveren.

Zaterdag 11 augustus * LAUREL AITKEN: de ouderdomsdeken van deze Antilliaanse Feesten, 'n 62-jarige Jamaïcaanse ska-zanger, hier begeleid door de zwarte groep The Pressure Tenants ofte 'de hoge druk aanhouders'. Ska is de voorloper van de ons welbekende reggae, en Aitken geldt als de 'godfather' ervan. Nog niet lang geleden zette hij in het Nederlandse Vlissingen zo'n 15.000 man op z'n kop. Een ouwe

30

* RAMON ORLANDO: de merengue mag ook dit jaar niet ontbreken, anders zijn deze feesten geen echte feesten meer. Orlando is een merengue -pianist en -producer uit de Dominikaanse Republiek, alwaar deze snelle, heftige Latijns getinte stijl thuis is. Zijn dertienkoppig Orquestra International zal samen met onze Ramon doén wat van hen wordt verwacht: tegen een moordend tempo de pannen van het dak spelen.

Datum en uur: 10 en 11 augustus 1990, deuren open 20.00 uur, live-muziek vanaf 20.30 uur. Terrein: 'De Blauwbossen', Hoogstraten. Bereikbaar via uitrit 2 'Hoogstraten-Loenhout' via de E19 Antwerpen-Breda, en via uitrit 1 'Meer-Zundert' van uit Nederland. Het volstaat om plaatselijk de bewegwijzering te volgen. Tickets: - dagkaart: voorverkoop bf. 5001f 27,—; kassa bf. 600/! 35,- weekendkaart: voorverkoop bf. 800/f 45,—; kassa bf. 10001f 55,—. Voorverkoopadressen: Hoogstraten - Fonoshop Danny Brosens/Antwerpen - Fnac, Metrophone en Concert Etc./Brussel Fnac/Gent - Fnac, Music Mania/Turnhout - Center/Hasselt - Center/Leuven - Campus. In Nederland: alle VVV-bespreekbureaus of tel. 020/204111. En verder: gratis parking, camping en vestiaire. En uiteraard een fikse keukentent. Antillofoon: 03/3 14 37 32, vanuit Nederland 0932/3 14 37 32 (Lode Verschueren).

Epiloog

DIXIE BAND

* DIXIE BAND: vorig jaar werd voor het eerst de 'compas'-stijl uit Haïti aan het publiek voorgesteld. De lijzige, langzaam opgebouwde songs die gaandeweg naar een hoogtepunt worden gestuwd, wisten vorig jaar publiek en pers te verbazen. De groep die dit jaar deze stijl vertegenwoordigt, The Dixie Band, bestaat uit twaalf muzikanten met drummer Touco Bizou aan het hoofd. Een lange afsluiter volgestouwd met de warmste en zwartste klanken uit het gebied rond de golf van Mexico.

'Een zeer plaatselijk hogedrukgebied van de Antillen heeft zich genesteld boven De Blauwbossen te Hoogstraten, en voert zachte, Benedenwindse passaatwinden over het terrein. Wij verwachten dat in deze weerssituatie vanaf zondag 12 augustus verandering komt'. Dames en heren, koop nu uw tickets, want als deze voorspelling uitkomt zal het behoorlijk druk worden. Waarvan akte.•

Algemene Bouwonderneming

RAATS OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 03131 4.32.24 1


Moskes, een rockgebeuren met allure

Drukke maand voor Spiraal

Moskes'90, 18 groepen in 5 dagen tijd met als uitschieters: De Kreuners en Dr. Feelgood, het is niet niks. Wij van fusieswing gingen een kijkje nemen op 8 en 15juli in het kleine maar erg levendige Meersel Dreef.

Het uitgangsieven van een groot aantal jongeren uit Hoogstraten situeert zich momenteel in jeugdhuis Spiraal in Rijkevorsel, vandaar dat wij regelmatig aandacht besteden aan optredens aldaar. Augustus is een zeer drukke maand voor het jeugdhuis. Er is o.a. het, naar jaarlijkse gewoonte georganiseerde, tropical weekend, dans- en gitaarcursus en kermisfestiviteiten enz..., maar ook een drietal optredens. (Zoals u wellicht al weet wordt het Spiraal momenteel geteisterd door pesterijen van de burgemeester die onlangs het jeugdhuis tij delijk deed sluiten vanwege een erg lichtzinnig opgesteld brandweerrapport. Hiermee onderstreepte hij nogmaals dat het jeugdbeleid in Rijkevorsel alles te wensen over laat. Nu is het zo dat het jeugdhuis open mag blijven indien er niet meer dan 85 peroieii k\ orden iocielaieii. ai fl.11 (III 111k iiiiIi i t)a,i,

Over de Organisatie geen kwaad woord, geen problemen om aan een frisse pint te geraken, voldoende schuilplaats bij regen, goede sanitaire voorzieningen enz.... Er was heel wat volk komen opdagen, al waren ze bijna uitsluitend geinteresseerd in de 2 hoofdacts nI. De Kreuners (8juli) en Dr. Feelgood (15 juli), waardoor de andere acts niet altijd de publieke steun kregen die ze verdienden. Denken we hierbij bv. aan Lavent Band, Madisson, XC Jack and the Bishops, van Kampen en de Leeuw, stuk voor stuk uitstekende bands.

ondanks perikelen met lastige burgemeester

om zullen alle grote aktiviteiten in augustus, doorgaan in een tent aan sportcentrum 'De Valk' en dus niet in het Spiraal zelf, dat even terzijde.) Wat krijgen we nu in augustus te zien op het Spiraalpodium: -5 augustus, 20 uur: 'THE CANDY MEN'. Van dit viertal uit Oostmalle zal iedereen intussen wel gehoord hebben. Ze treden bijna wekelijks op en zijn ongetwijfeld één van de succesrijkste groepen uit de streek (meer details in het aprilnr.). -10 augustus, 20 uur: 'TOO CUTE'. Gekende groep uit Hoogstraten die ook vorig jaar al te gast was in het Spiraal. In juni gaven ze hun eerste optreden na een lange periode van bezinning en zopas stonden ze op het Akkerpoppodium naast grootheden als Nick Lowe en The Urban Dance Squad (meer details in het julinr.). - 26 augustus, 20 uur: 'CUDDLY TOY'. 6-koppige covergroep uit Temse (ex-POCO LOCO). Ze brengen een 2 uur durend repertoire niet hoofdzakelijk jaren '80 rock van om. ttrLlce S1 1 1 iI1ieeIi. t 111ek t ex\ fi. niJ lie t

1

( II;'

ii cii:

Een groep die ons erg verraste en bovendien op zondag 8juli al vrij vroeg het publiek wakker schudde was Magie Frankie and the Blues Disaese uit Breda. Blues van hoog niveau op een spektakulaire manier aan de man ge-

1) 1'. renners

Magie Frankie bracht, De Kreuners stelden niet teleur maar konden ook niet echt overtuigen. De vele optredens die de groep de afgelopen weken heeft afgewerkt heeft duidelijk een negatieve invloed op sommige bandleden die zuiver op routine speelden. Dr. Feelgood heeft daar gelukkig minder last van, zij mochten het rockgebeuren besluiten en dat deden ze met glans in de stijl die we van hen gewoon zijn; stevige Rock & Roll zonder moeilijkdoenerij. Ad Maas, organisator van Moskes mag tevreden terugblikken op een geslaagde festivalweek en verdient voor de uitstekende programatie een grote pluim. El

0/)

%lus e,is 90

Fusieswing kalender - Zondag 5 augustus: Spiraal, Rijkevorsel, 20 uur, CANDY MEN' - Vrijdag 10 augustus: Spiraal, Rijkevorsel, 20 uur, 'TOO CUTE' - Vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus: Blauwlossen, Minderhout, 'ANTILLIAANSE FEESTEN' - Zondag 26 augustus: Spiraal, Rijkevorsel, 20 uur, 'CUDDLY TOY' Organiseer je een optreden of festival, laat het ons weten. Doe dat minimum een maand op voorhand zodat we onze artikels tijdig kunnen inleveren. Schrijf of telefoneer naar Lieven Muësen, Hazen weg 20, 1328 Hoogstraten (Meerle), te!.

031315 82 35.

31


__

_=

RIJDEN***

1

~

IS PLEZANT,

w(

lm[-Lm

Streven naar perfektie

GARAGE AUTO - MOTO

Garage

J. BOGAERTS - ROOS

Geudens B.V.B.A.

alle depannage dag en nacht

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

AB GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

N.V. GARAGE VAN USSEL

Oplossing vorige maand op pagina 23 Horizontaal scheur - onderhuids vet - gelijke bouwland - zacht - deel v.d. Peleponnerus muzieknoot - lage wolken - plat vaartuig priem - vreemde taal - telwoord overmeten - gebied stand - borstharnas - deel v.d. Franse ontkenning iemand die tabak gebruikt - hoofddeksel - omroeporganisatie zintuig (mv.) - vaartuig (mv.) - deel v.h. been metaal - ketting - langzaam (muziek) voorzetsel - Joods feest - smart kortstondig - overdekt jongensnaam - jongensnaam - meisjesnaam oningewijde - kleiner worden - zonder twijfel (Lat.afk.) telwoord - Ierland - interest telwoord - middag - mann. zoogdier. 1

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

lila GARAGE HOGA B.V.BIA L. WOUTERS St. - Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Garage GEERTS

Bredaseweg 43 2322 MIN DER HOUT Tel. 03/315.74.65

* tweedehands wagens * alle herstellingen carrosserie 32

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

1

2

3

4

5

6

7

Vertikaal golven water in Z.Holland - dunne plank welpenleidster - spitsboog - bijb. figuur godsdienstige richting - proeven - nobeIe vreemde munt - lustoord - dringend vragen plaag - maal viool - verbergen zeezwaluw - zuivelprodukt - rivier in Spanje bont - mann. zoogdier - vreemde munt roem - ingespannen kijken - gezellig en breedvoerig praten kantelen - sluw eeltachtige uitwas - snoepgoed schenkers - deel v.h. lichaam - proper laan - hectare - metaal (afk.) aanw. vnw. - in rij - vorderde Europeaan - zuiver gewicht - bedrijven. 8

9

10

11

12

13 14

15


Burgerlijke stand

Ee:n3 Geboortes ~

1juni: Kevin, zoon van Suzy Bosmans en Daniël Snijers, Grote Plaats 11, Wortel. 2juni: Lynn, dochter van Anton Jochems en Lucia Geerts, Worteldorp 20, Wortel. 6 juni: Sanne, dochter van Maria Lochten en Aloïs Broekmans, Mgr. Eestermansstraat 16, Meerle. 11juni: Kevin, zoon van Jacques Leemans en Denise Meeus, Meerleseweg 22, Meer. 5 juni: Kristiaan, zoon van Hendrik Dul en Jacinta Hertoghs, Molenakker 1, Hoogstraten. 8 juni: Niels, zoon van Rudy Jansen en Greta Govaerts, Meterkensstraat 13, Hoogstraten. 12 juni: Cindy, dochter van Johan Van Bavel en Maria Lauryssen, Lage Rooy 4a, Meerle. 12juni: Anne, dochter van Jozef Boudewijns en Doininique Tilburgs, Minderhoutdorp 22, Minderhout. 12 juni: Bjorn, zoon van Ronny Bolckmans en Anja Stoffelen, Loenhoutseweg 71, Hoogstraten. 13 juni: Kaat, dochter van August Van Bergen en Maria Van Doninck, Minderhoutsestraat 66, Minderhout. 13juni: Roei, zoon van Ene Scheynen en Maria Snyders, Vrijheid 223, Hoogstraten. 13 juni: Anke, dochter van Johan Lambregts en Karine Sterkens, Heilig Bloedstraat II, Hoogstraten. 15 juni: Dorien, dochter van Willy Van Riel en Rosita Brosens, Eindsestraat ld, Meer. 19juni: Renée, dochter van Jozef Van Laer en Huguette Baelemans, Karel Boomstraat 53, Hoogstraten. 20juni: Jeroen, zoon van Peter Coertjens en Erna Arnouts, Achtelsestraat 8, Hoogstraten. 21 juni: Saune, dochter van Erik Van den Heuvel en Maria Aerts, Karel Boomstraat 22, Hoogstraten. 25 juni: Jeffry, zoon van Maria Rombouts, Hoogeind 38, Meer. 27 juni: Stef, zoon van Rudi Leemans en Nicole Marijnissen, Neerven 4, Wortel. 28juni: Greet, dochter van Ivon Robijns en Lutgardis Oliviers, Boxtelstraat 9, Hoogstraten. 29 juni: Patty, dochter van Paul Rombouts en Maria Gommers, Meerleseweg 25a, Meer.

8 juni: Jozef Bosmans, Hondseind 160, Ravels en Greta Van de Poel, St. Janstraat 19, Wortel. Nieuw adres: Bevrijdingsstraat 5/bus 3, Merksplas. 8 juni: Gert Revers, Hoogstraatseweg 161, Wuustwezel en Veerle Geens, Beekakker 6, Meer. Nieuw adres: Beekakker 8, Meer. 8 juni: Eric Jansen en Tania Van Overloop, Burg. Glenissonstraat 11, Meerle. 8 juni: Ludo De Beuckelaer, Tulpstraat 2, Brecht en Martine Versmissen, Past. Van Dykstraat 18, Minderhout. Nieuw adres: Antwerpsestwg. 268, Malle (West). 15juni: Marc Donckers en Viviane Verschueren, Voort 34, Meerle. 16 juni: Dirk Van Gompel, Lindendreef 35, Hoogstraten en Helena Bergman, Houtakker 9, Baarle-Nassau. Nieuw adres: Houtakker 9, Baarle-Nassau. 22juni: Franck Bogers, Dreef 63, Meerle en Marleen Gilleir, Rembrandtstraat 29, Antwerpen. 22 juni: Chris Aernouts, Neerven 2, Wortel en Ilse Schuermans, Verbindingsstraat 8, Merksplas. Nieuw adres: Langenberg 43, Wortel. 29juni: Guido Van De Locht, Appeistraat 12, Rij kevorsel en Marleen Van den Broeck, Minderhoutdorp 58, Minderhout. Nieuw adres: Lage Weg 27, Minderhout. 29 juni: Erik Boudewijns, Lage Rooy 16, Meerle en Maria Haagen, Baarle-Nassau/NL. Nieuw adres: Tommel iSa, Baarle-Hertog. 30juni: Dirk De Loose, Witherenweg 8, Minderhout en Brigitte Vermeiren, Verbindingsstraat 2, Rijkevorsel. Nieuw adres:

L'

Huwelijken 2juni: Albert De Roover, Dreef 91, Meerle en Pascal Van Aert, Tinnenpotstraat 7, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 41, Hoogstraten. 2juni: Peter Van Looken, Stwg. op Weelde 5, Mcrksplas en Linda Goetschalckx-Nees, Oude Weg 8, Wortel. Nieuw adres: Leemstraat 11, Hoogstraten. 2juni: Patrick Lenaerts, Dreef 93, Meerle en Rosalia Verschueren, Meerseweg 141, Meer. Nieuw adres: Pater Declerckstraat 15, Wortel.

Hoogstraatsesteenweg 87, Rijkevorsel. 30 juni: Patrick Oomen, Achtelsestraat 91, Hoogstraten en Annemieke Lambregts, Stevennekens 113, Rijkevorsel. Nieuw adres: St. Jozef 41, Rijkevorsel. 30juni: Marc Arnouts, Oude Veidstraat 65, Brecht en Linda Vorsselmans, Vlamingstraat 4, Hoogstraten. Nieuw adres: Molenbosweg 31, Wuustwezel. 30juni: Rudi Mertens, Beemden 47, Minderhout en Kristel Sprangers, Meerleseweg 44, Meer. Nieuw adres: Diercxenstraat 5, Antwerpen.

Over/ijdens 7juni: Alois Verheyen, 025.10.1913, echtgenoot van Joanna Van Himbeeck, St. Lenaartseweg 12, Hoogstraten. 8juni: Frans Krijnen, 011051912 weduwnaar van Maria Michielsen, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 10juni: Emelie Hereijgers, 02404 1912, echtgenote van Karel Vervoort, Meerleseweg 26, Meer. 14 juni: Luc Oprins, 0 07.03.1974, Achtelsestraat 59, Hoogstraten. 22juni: PetrusTeurlings, 023.09.1936, echtgenoot van Maria Mertens, Mgr. Eestermansstr. 21, Meerle. 23juni: Maria Van den Bogerd, 008.05.19 16, echtgenote van Constant Van Dun, Gemeenteplein 4, Meerle. 30 juni: Constant Sterkens, 009.03.1906, Meerdorp 20, Meer.

1

totaahnterieur 33


AGENDA Café - feestzaal

Op stap ïn...

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café frituur

Papillon k%' '(

Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

Taverne - Restaurant IJssalon Van Aertselaerplein 16 2320 Hoog.straten Tel. 0313143245 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdie-nst

rouwers ijs

Café .

t

discobar

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" HOOGSTRATEN Zondag 5 augustus: WANDELING naar De Hees met Vakantiegenoegens en BEIAARDCONCERT om 16.00 uur uit de toren van de St. Katharinakerk. Vrijdag 10 augustus: RONDE VAN DE KEMPEN. Zondag 12 augustus: BEIAARDCONCERT om 16.00 uur uit de toren van de St. Katharinakerk. Zondag 19 augustus: BEGIJNTJES LAAT BESLUIT en BEIAARDCONCERT om 19.00 uur uit de toren van de St. Katharinakerk. Donderdag 23 augustus: AVNPISTEMEETING om 18.00 uur op de terreinen van het Seminarie. Ook voor nietaangeslotenen. Zaterdag 25 augustus: FIETSTOCHT van De Lustige wielrijders om 14.00 uur met vertrek in de Gravin Elisabethiaan. Zondag 26 augustus: BEIAARDCONCERT om 16.00 uur uit de toren van de St. Katharinakerk. Gans de maand: FIETSZOEKTOCHT van de KVLV, KLJ en Landelijke Gilde. Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof H000STRATEN

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Cafetaria

FRITUUR - EETHUIS

Harry Bogers

De Lekkerbek

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

MEERSEL - DREEF

MEER Zondag 12 augustus: RUITERTORNOOI van de Rijver, St-Joris. Zaterdag 25 augustus: KWB-LEDENFEEST met barbecue op sportvelden J. Lijsenstraat. Zondag 26 augustus: KWBVOLLEYBALTORNOOI op sportvelden J. Lijsenstraat.

-

/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

34

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

MEERSEL-DREEF Maandag 6 augustus: OPENDEUR St. Luciakapel van 14.00 tot 18.00 uur.

RADIO CONTINU (FM 1054) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

MINDERHOUT Vrijdag 10 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN, muziekfestival vanaf 20.00 uur in de Blauwbossen. Zaterdag 11 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN in de Blauwbossen vanaf 20.00 uur. Dinsdag 14 augustus: KVLV gaat op de fiets naar Breda. Start aan de parochiezaal om 9.30 uur. Woensdag 15 augustus: BADKUIPENRACE van de KLJ aan de Desta. Zondag 19augustus: Vrije marathonwedstrijd van De Schepzak van 8.00 tot 17.00 uur aan de Wedstrijdvijver Desta N.V. FIETSZOEKTOCHT van de KWB om 12.30 uur met vertrek aan de Parochiezaal. Woensdag 22 augustus: KVLV fietst op het Acht zalighedenpad. Vertrek om 10.00 uur. Donderdag 23 augustus: KVLV gaat op natuur-wandeltocht. Start om 19.30 uur aan de kapel van Hal. Maandag 27 augustus: De kinderen gaan naar de Efteling (org. KWB).

ROMA 't SLOT WORTEL

vzw Musseriakker Meer \.)

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264 Ook op woensdag.

Openingsuren: * donderdag * vrijdag * zaterdag zondag

: 20.30-24.00 u.

:20.00- 1.00u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.


Ongevallen

MEERLE Zondag 12 augustus: 2e Open Mjeels DART'S Kampioenschap ingericht door de Dart's club 'Try Again'. Start om 14.00 uur in cafĂŠ De Posthoorn, Meerle. Inschrijven vanaf nu tot zondag 12.8 om 13.30 uur. Afzonderlijke competitie voor mannen en vrouwen en voor beide categorien zijn er verschillende prijzen. Vrijdag 24 augustus: SPONSOR-TOCHT om 19.30 uur (fiets-, jogging- of wandeltocht) ten voordele van de Missiekring. Zaterdag 25 augustus: MISSIEFEEST met tentoonstelling in het Parochiecentrum. Om 19.00 uur: VOLKSDANS-INSTUIF met miatje in Afrikaanse dansen door de groep SISIKEI-TREBA. Zondag 26 augustus: MISSIEFEEST met tentoonstelling, tombola en cafetaria in het parochiecentrum.

CARUS taveme feestzaal \ Tel. 03/314.77.48

Tel. 03/314.62.52

svj fr t

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2 ('a t 1- rest au ran t

DE GRENS Strijbeek 16

r

M eerle

__________

Zondag 1juli om 4.30 uur botsten in Rijkevorsel aan het kruispunt Drijhoek en Appelstraat, de auto's bestuurd door Gereber nus Gilis uit Geel en Katrien Balemans, Papenvoort 4, Rijkevorsel. Er was lichte schade. Op donderdag 4 juli rond 3.30 uur werd op de Langenberg in Wortel onbeheerd een auto in de gracht naast de weg aangetroffen, die aan de verkeerde kant van de weg met zijn linkervoorzijde een boom had geraakt. Er was zware schade aan het voertuig maar gelukkig geen gekwetsten. Zondag 8juli om 12 uur was er schade bij een botsing tussen de auto bestuurd door Frank Voet, Oude Meerseweg 2 en de auto bestuurd door Willy Brosens, Zwaluwstraat 6, Meer. Dit ongeluk gebeurde aan het kruispunt Meerdorp-Het Lak. Aan de Vrijheid en Achtelsestraat kwam het donderdag 12juli om 10.55 uur tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Theodoor Baets uit Wommelgem en Pieter Vermeiren, Minderhoutsestraat 44, Minderhout. Er was lichte schade. Dezelfde dag om 14.20 uur werd Lydia van Dijck, Boskantweg 13, Meer, licht gekwetst, wanneer zij aan de John Lijsenstraat te Meer met haar auto botste met een trekkeroplegger, bestuurd door Wilhelm Van Been uit Hogerheide. Haar auto werd zwaar beschadigd. Diezelfde donderdag 12 juli om 18.15 uur botsten aan het kruispunt Heesbeekweg Houtelweg te Rijkevorsel de auto's bestuurd

door Peter Wouters, Vondelstraat 40, Rijkevorsel en M. Van Hecke, Molenstraat 13, Rijkevorsel. Er was zware schade. Vrijdag 13juli om 17.30 uur gebeurde aan de Van Aertselaerstraat een ongeval waarbij twee auto's en een fietser betrokken waren. De fietser was Marc Daemen, Moerstraat 7, Hoogstraten. De auto's werden bestuurd door Cornelia Jochems, Hoefijzer 10, Hoogstraten en Carolus Van Gestel uit Turnhout. Zaterdag 14juli om 7.15 uur reed JennyThielen uit Breda met haar auto tegen een boom aan de John Lijsenstraat te Meer. Zij werd hierbij licht gekwetst. Dinsdag 17juli om 15.40 uur botsten aan de Minderhoutsestraat de auto's bestuurd door Wendy Van den Bergh, St. Lenaartseweg 50, Rijkevorsel en Luc Fockaert, Torenakker 5, Minderhout. Er was lichte schade. Zondag 22juli om 2.15 uur reed een auto tegen een boom aan de Merksplasseweg te Rijkevorsel. De bestuurder Bart Verhoeven (25) uit Weelde en passagier (26) Patrick Janssens, eveneens uit Weelde, werden zwaar gekwetst. Zondag 22 juli om 14.45 uur werden twee auto's betrokken bij een botsing aan het Van Aertselaerplein. De glascontainer werd meegesleurd richting bushokje dat gans vernield werd. De auto's werden bestuurd door Paul Haest, Poeleinde 19, Wortel en Jan Jacobs, Middelsteele 5, Rijkevorsel. Marcel Van Sas, Achtelsestraat 12, werd licht gekwetst. Er was zware schade. Aan Meer - Hoogeinde botsten zondag 22juli om 16.05 uur de auto bestuurd door Paul Koekhop uit Wuustwezel met de auto bestuurd door Carolus Nuyts uit Turnhout. Er was lichte schade.0

Rechtzetting:

In ons vorig nummer berichtten wij dat Ria Van Dongen met haar auto tegen een geparkeerde trekker aanreed. Dat is onjuist. Het was de trekker die op 7 juni 's nachts tegen de auto botste terwijl Ria rustig in haar bed lag te slapen.

Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

WORTEL Zaterdag 4 augustus: KONINGSSCHIETING in De Guld. Zondag 5 augustus: MISSIETENTOONSTELLING met kleine Vlaamse Kermis in de Parochiezaal. Woensdag 15 augustus: PONYTORNOOI in de Kolonie van de Rijv. De Paardenvrienden.

nTpi T HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid H OOGSTRATEN

Auto kwetst gebruiker openbaar vervoer Zondagmiddag 22juli reed een auto legen de glasbak op hel Van Aertselaerplein in Hoogstraten. De glasbak werd in hef wachthuisje van de Buurtspoorwegen geduwd. Een reiziger die op de autobus wachtte werd gekwetst. De personenwagen liep grote schade op, evenals de gemeentelijke vuilnisbak.


•riiii Ongevallen Brandweerr 314.42.43

uu Het Belgische Rode Kruis

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

Wachtdiensten

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

Meerdorp79

2321

Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rij kevorsel Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/3 14.34.37 Verzekeringen Leningen

Ecidy BLOCKX

E13

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud - Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W 00

Indoor tenn,s squash

snooker

Tennisclub de,IVRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kopervverk Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Huwelijken - Bals - fuiven en klein P - A

19ve/u/ ' BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

36

-

Tel. 03/3 15 76 26

HUISDOKTERS 5 augustus: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84,54. 12 augustus: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00. 15 augustus: DR. L., VERMANDER, Meerleseweg 24a, Meer, tel. 315.85.11. 19 augustus: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 26 augustus: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02.

P1 APOTHEKERS

Van 27juli tot 3 augustus: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdag 28 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04. Van 3 tot 10 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merspias, tel. 014/63.31.66. Zaterdag 4 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 88, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 10 tot 17 augustus: APOTHEEK

GEERTS, Kerkdreef, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdag 11 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 17 tot 24 augustus: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.51.50. Van 24 tot 31 augustus: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 66, Tel. 315.73.75.

- centrale verwarming - sanitair

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

TeI.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaartseweg 32

2320 HOOGSTRATEN e installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

TANDARTSEN 4 en 5 augustus: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar, tel. 014/61.58.50. 11 en 12 augustus: K. WITHOFS, Leopoidstraat 56, Merksplas, tel. 014/63.47.48. 15 augustus: S. ACKAERT, Lindenlaan 72, Beerse, tel. 014/61.22.03. 18 en 19 augustus: L. BASTIAENS, Gr. Elisabethi. 4, Hoogstraten, tel. 3 14.66.18. 25-26 augustus: C. BROSENS, Koestraat 14, Minderhout, tel. 3 14.76.44.

Het volgend nummer van dit blad mag je verwachten op woensdag 29 augustus. Dus: kopij binnen brengen op woensdag 15 augustus (adres: Loenhoutseweg 34). Uitjeme berichten op zondag 19 augustus.

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00 ,4I3STING MARC VANLUFFELEN Tel. 03 / 314 75 7 VRIJHEID 29