juni 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 62 JUNI 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Een leven aan de rand

De Rol-O-Rabbitl

SPORT: 20 jaar voetbal in Minderhout De loopschoenen van de familie EVERABRT .

Çois van Alpben


L UIM

T3CIr> LLD

De Roll-O-Rabbit

Het Slim Buroke vz'

Het Slim Buroke vzw

Ons vermoeden werd bewaarheid. De 'onmogelijkheid tot het leveren van bijdragen', ons verleden maand in de nek gedraaid door Albert, was wel degelijk een wederfrats. Daar wij principieel niet lachen om late (april)grappen, besloten wij de zaken nog eens duidelijk te stellen. Albert dient terug te keren naar de 'roots' van Het Slim Buroke, te weten: het leveren en activeren van gedachtengoed allerhande. Akkoord, Albert? AV: Ik had het kunnen denken. Die van De Hoogstraatse Maand kunnen alleen maar lachen als zij plezant denken te zijn. Ge hadt ze toch begrepen zeker? Dat was zogezegd om de minikoningskwestie na te... D.H.M.: Jawel, Albert. De 'roots', graag! Denken! Fluxen! Reflectie! Activatie! Cosmolisatie desnoods!.. A.V. :Hola. Het is niet omdat ik er voor een keer eens een 'joke' tussengooi, dat mijn denkwerk op nul staat hé. Nee nee. Neem nu bijvoorbeeld mijn projekt Roll0-Rabbit.. D.H.M.: Alléé, 't zal deugd doen. A.V.: In de lente van '88 vroeg Jan van ons Gusta of ik een 'ren' wilde maken voor zijn konijn. Nu zou het in mijn positie verkeerd zijn platgetreden paden te bewandelen. Daarom heb ik eerst de problemen van 'het ter grazend zetten van het konijn door middel van de klassieke ren' op een rijtje gezet. Konijn kan ren ondergraven. Ren moet regelmatig verplaatst D.H.M.: Rabiaat is met één b en rabbit worden. met twee b's. Daarom vind ik de Omverwerping en indringing door woordspelling, als ze geschreven wordt, vreemde dieren (schaap, koe, hond..) is niet zo geslaagd... steeds mogelijk. A.V.: Miljaar, ik hoor het al. Stelletje inPsychologische beperking tellectuele muggezei... (standpunt konijn) D.H.M.: De Roll-O-Rabbit. Fysiologische beperking A.V.: Nu, met deze vroege lente en het (beweging konijn) overvloedige gras, heb ik het projekt Na het opstellen van dit lijstje ontfluxte Roll-O-Rabbit weer bovengehaald en enmij een 'rabiate' oplossing, haha. Hebt kele verbeteringen aangebracht. Kom, we u hem? 'Rabbit' is 'konijn'.. gaan even zien. 'Zit er een filmke op uwe kodak?' p .v.b.a. DE HOOCSTRAATSE PERS We wandelen naar de boom gaard. Sebastiaan wordt demonstratief meegeuitgeverij toogd. Het wonderbaarlijke tuig komt Loenhouiseweg 34 ons reeds toegerold. Sebastiaan ontviamt 2320 Hoogstraten in woede en blaft zich haast de longen uit tel.: 03/314.55.04 het Ii:,!. De witte Vlaamse Reus kijkt REDAKTIE: tel.: 314.41.26 eventjes ijzig toe en rolt dan terug naar ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 een groen er plaatsje. A.V.: Ziet ge? Alle 5 de negatieve punverantW. aug.: ten zijn weggewerkt. Onze Flappo is J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Haogstraten enorm handig in zijn mobiele kooi en rolt waar hij wil.

spannen naar een paaltje in het midden. Dan windt het touw zich op en wordt het gazon spiraaisgewijs afgegraasd. Dat kost veel geld als ge dat moet laten doen.

D.H.M.: Nog reflecties, Albert? A.V.: Begin november was Kasombo hier op bezoek. U kent hem nog wel van de 11-11-11 actie. Die dacht meteen aan een Roll-O-Jumbo. De olifanten zijn in Zaïre en vooral in Ruanda een bedreiging voor de landbouw. Hij probeert nu op kleine (sic) schaal de Roll-O-Jumbo uit voor 'het ter grazing zetten van olifanten in hun natuurlijke omgeving in de schemerzone tussen steppen en landbouwgronden.'

D.H.M.: Zakken dichthouden zeker?! Haha! A.V.: Alléé, ge kunt toch nog lachen. Wie zelf verder experimenteert met de Roll-O-Rabbit, wordt verzocht zijn bevindingen kenbaar te maken. Albert ontvangt graag foto's, opmerkingen... Adres: Het Slim Buroke, Schoorbeek, 18a ofwel bij De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg, 34, Hartelijk dank. U


S

man in de moond: Kermisvolk leeft in een wereld van plezier. Zijn kermismensen anders dan andere mensen? Zijn foorkramers, in onze jonge jaren wat neerbuigend 'brakmannen 'genoemd, anders dan de gewone doorsnee burger? Dat vroegen wij aan Çois Van Alphen, zoon van Mina Van Camp en kleinzoon van Rik Van Camp, op gegroeid in een woon wagen met standplaats aan de s Boschstraat en van jongsaf ronddartelend op iedere kermis in de omtrek, als helper op de paardjesmolen van grootvader Rik. Ja, het kerinisvolk heeft zo zijn eigen aard, zegt Çois, en dat komt omdat ze in een speciale wereld leven, de wereld van de kermis waar iedereen vrolijk is en plezier maakt, waar iedereen op zijn zondags is. Waar op alles gedronken en geklonken wordt en dan liefst met vrienden. 'Kom, we gaan er nog ene pakken', dat klinkt als een leidraad doorheen Çois zijn hele leven - maar dat bracht hem tenslotte ook in grote problemen. Zodanig zelfs dat hij nu definitief een punt heeft gezet achter dat zware pintelieren van vroeger. Van Alphen of Van Camp? Er zijn nogal wat mensen die denken dat ik Van Camp heet -ik heb er zelfs ooit om gewed en er een bak bier mee gewonnen-. Dat komt omdat ik bij mijn grootouders, Rik en Bet Van Camp, ben grootgebracht. Ik denk dat ik zo'n halfjaar oud was toen ik daar terecht kwam. Mijn moeder Mina Van Camp en vader Albert Van Alphen zijn niet lang bij elkaar gebleven, ik heb mijn vader amper gekend. Het was misschien daarom dat ik bij

mijn grootouders moest gaan wonen. In elk geval, ik beschouw Rik en Bet als mijn vader en moeder en ik noemde hen ook zo. Mijn echte ouders leven nog maar ik zie hen bijna nooit en voor mij hoeft dat ook niet. Dat geldt ook voor mijn broers en zusters, dat zijn bijna vreemden voor mij.

Kermiskind Grootvader Rik had eerst een 'rups' waarmee hij de kermissen afging; hij heeft die eigen-

Ter gelegenheid van een Vlaamse Kermis in Oostmalle werd de paarde,nolen opgesteld in de speeltuin aldaar. De hele familie kwam mee en er werd een foto gemaakt. Bovenaan: grootmoeder Bet Van Camp en moeder Mina Van Camp met Pierre op de arm. Onderaan: Nini, Rik en Çois.

Çois Van A 1» hen handig veranderd in een paardjesmolen. Het onderstel behield hij en daarop monteerde hij houten paarden die hij ergens ging opkopen. Dat kwam allemaal aan in onderdelen: koppen, poten, staarten, en ik vroeg me als kind af wat hij daar allemaal mee ging doen. Dat werd dus een paardjesmolen waar later ook autootjes op gezet werden, fietsjes en zelfs een kleine autobus. Een van mijn taken op de kermis was dat ik moest opletten dat de kleine kinderen de deur van dat busje niet open deden want dat kon gevaarlijk worden, er zijn zo verschillende kinderen afgevlogen. Zelf heb ik niet veel op de paardemolen gezeten, voor mij was kermis-houden werken. Elke dag de molen kuisen: de planchee afschuren, het busje uitkeren, het chromé doen blinken. Alle momenten moest ik ook onder de planchee kruipen om de riem te smeren; vooral als de molen zwaar geladen was en de machine het maar amper kon trekken, kon Çoiske weer onder de vloer. Naar school ben ik amper geweest, wel in de winter als we aan de 's Boschstraat stonden, maar in de zomer maar af en toe. Als we voor één of twee weken in een dorp stonden, ging ik daar wel enkele dagen naar school. Ik herinner me nog dat ik in Meer en Meerle naar school ging en ook de meesters waar ik bij zat. Maar veel heb ik daar niet geleerd; al die verschillende meesters gaven ook verschillende lessen en zo werd het wel wat ingewikkeld. Ik kon ook maar enkele dagen naar school want ik moest helpen bij de opbouw en de afbraak van de molen. Maar kameraden, die had ik in ieder dorp genoeg; die vonden zeker dat ik een goei leven had: altijd op de kermis, bijna nooit naar school, welk kind kan iets beters wensen? Ik liep ook altijd met kaarten (tickets) op zak voor de paardemolen en die deelde ik wel eens uit. Vooral aan arme 'bloeikes' die aan de kant stonden te kijken. Kinderen van ouders in goede doen, kochten in die tijd wel eens een 'abonnement', dat kostte 100 frank en daarmee kon je de hele dag rondjes rijden. Ik heb er heel wat gezien die zich daar ziek op gedraaid hebben. De echte kermis, die begon voor mij '5 avonds. Dan riep men: 'Kom, we gaan er ene


MAN IN DE MAAND

"1 BYOUTERIE Vrijheid 66,

011

HOOGSTRATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve haarmode in fantasiejuwelen lederen riemen en handtassen

\

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.

pakken' en weg was ik, en zo elke avond van de kermisweek. En voor mij was het in de zomer altijd kermis, dus ge kunt denken... De miserie kwam dan de volgende dag als ik weer op die paardemolen moest, al dat draaien van 's morgens tot 's avonds, man, toen heb ik een koppijn gehad. Op een keer had ik het zo bont gemaakt dat ik 's morgens nog een zatte kop had toen we de molen moesten afbreken. Ik was als gewoonlijk naar boven geklommen om het zeil los te maken dat ik dan liet zakken terwijl moemoe en vava klaar stonden met de zak om het zeil in te pakken. Ik viel toen met mijn kop naar beneden met zeil en al, bijna zelf in de zak. Toen heb ik wat moeten horen! Waar wij overal gestaan hebben? Hier in de streek natuurlijk, maar ook in Kalmthout, Nieuwmoer, Wildert... Op H. Bloed natuurlijk ook. Daar had mijn moemoe in het begin ook zo'n kleine kraam waar zij paternosters verkocht, en medailles en H. Bloeddraadjes. Later is die kraam omgebouwd tot een kleine woonwagen voor mij toen ik te groot werd om nog bij mijn grootouders te slapen.

Woonwagen in de wind Mijn eerste jeugd heb ik in een woonwagen gewoond, samen met mijn grootouders. Daar was een slaapkamer in en een woonkamer, later kwam daar zelfs een balkonnetje bij dat uitgeschoven kon worden. Ik woonde daar graag, het was heerlijk slapen als ge de regen op het dak hoorde kletteren, precies een slaapliedje. En als het waaide en stormde, dan wiegde die wagen zo gezellig heen en weer. Ook donder en bliksem vond ik plezant, ge zat er helemaal middenin. Zo niet mijn grootmoeder, als die 's morgens op de radio hoorde dat er onweer op komst was, keek ze de hele dag lelijk. Ze ging dan niet slapen maar zat de hele nacht op bij een kaars, alsof dat zou helpen! Er stonden nog meer woonwagens aan de 's Boschstraat. Wie woonde daar allemaal? De 'dikke Spaan', Jef zonder Frak, de ouwe Spaan, dat was een 'scharesliep'. En Gust Spaan, die haalde vodden op en oud papier. Dat heb ik ook nog gedaan, dat oud papier opgehaald. O.a. oude suikerzakken van de konfituurfabriek La Royale, man, daar zaten wespen in! Daar hadden we de fles azijn altijd klaar staan. Maar op de duur wilden moemoe en vava toch liever in een huis wonen en dat hebben we dan zelf gebouwd: grootvader, ik en een metser. Alles met de hand natuurlijk, mortel in zo'n ijzeren schep op de schouder naar boven dragen, weet je wel. Zwaar werk was dat. En dat moest dan nog in de zomer gebeuren, tussen de kermissen door en mijne vava, die kon nogal kom-

manderen! In dat huis ben ik dan blijven wonen tot mijn 27ste jaar. Toen ben ik, na 7 en een halfjaar verkering, getrouwd met Lizette Goris. Nu ben ik alweer een jaar of 16 gescheiden.

Vanalles gedaan maar vooral veel oud ijzer opgehaald Ik heb verschillende jobs gehad, bij Grokodiepvries in Holland gewerkt, vervoer gedaan voor de veiling van Meer, limonade gemaakt voor Louis Nees... maar die oud ijzerhandel, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Ik ben ermee begonnen samen met grootvader en er mee verder gegaan nadat hij gestorven was. Toen was daar nog wat mee te verdienen. Er was toen ook werk genoeg; wij zijn zo een hele tijd bezig geweest met de sloop van machines, wagonnetjes en rails uit de steenfabrieken hier. Uit één fabriek hebben we toen 200 ton ijzer weggehaald op één winter. Wij maakten dat ijzer dan klein met een voorhamer of met een snijbrander. Dat was ook de tijd dat de mensen met grote 'Amerikanen'

reden, een goeie zaak voor ons: zware motor en carrosserie; nu is dat maar lichte timmer. Blik heb ik ooit ook nog verwerkt. Wij haalden kamions vol lege konfituurblikken uit de fabriek La Royale; dat nam veel plaats in maar woog bijna niets en het gaat ons om het gewicht natuurlijk. Toen heb ik zo'n oude papierpers gekocht, die een beetje bewerkt en daarmee de blikken platgeduwd. Zolang de 'plon's' met sprongen, ging dat goed maar die motor gebruikt zo enorm veel stroom dat ik dat op de duur ook beu werd. Het oud ijzer vervoerde ik zelf naar de ijzergieten]. Vroeger moest ik dat allemaal nog sorteren en de auto's helemaal demonteren en uitbranden. Nu hoeft dat allemaal niet meer. Wat dat betreft, is het gemakkelijk geworden, maar geld verdienen is er ook niet meer bij. Het oud ijzer is nu misschien nog zo'n 2F de kilo waard, da's niet veel, daar kun je het amper van ophalen, zeker als ge er nog aan moet branden. Maar ja, ik doe het er ook maar bij, ik moet er niet meer van leven.

Heen rijden, dat gaat, maar ge moet ook terugkomen Ook toen de paardemolen verkocht was en ik niet meer op de kermis werkte, kon ik die sfeer moeilijk missen; uitgaan met vrienden en pinten pakken, dat was voor mij bijna dagelijkse bezigheid geworden. Alle gelegenheden waren goed om er eens flink tegenaan te gaan. Neem nu de viering van '750 jaar Hoogstraten'. Brouwer Brosens had voor die gelegenheid een nieuw bier gebrouwen, zo'n donker bier, een soort Palm. Ik moest dat vervoeren in van die grote kuipen, man, lekker dat dat was... maar 's anderendaags amai! En dan waren er de kermissen, vooral die van Meer, daar ging ik het liefst naartoe maar dat

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze biizonder sterke en waardevolle hout- ( Kunstmeubelen DE PUYpT soort, zijn oerdegelijk ambachtelij k afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo ( duurzaam: het zijn meubelen om mee te levenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

BElt)

(Firo - Arte

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

TjfluJ JIF-s..f-

1-

:

![.

1!


MAN IN DE MAAND

De eerste foto bij de fotograaf: Çois als peuter

was daar niet menselijk meer. Daar werd niet per pint gedronken maar per bak! Ik ken daar nu nog vrienden van vroeger maar ik durf daar gewoon niet naartoe gaan, ge kunt toch niet altijd koffie drinken en als ze daar met bier beginnen, dan kunnen ze me naar huis dragen. In Nieuwmoer, daar kennen ze er ook wat van. Daar gingen we elke dag van de kermisweek uit zonder een dag over te slaan. Omdat we misschien niet goed rechtop zouden kunnen blijven lopen, gingen we met zo'n grote Buick. Daar kropen of schoven we dan met zijn veertienen (!) in en zo reden we van café naar café. We namen dan een grote glazen bot (laars) mee en die lieten we dan volschenken maar die was dikwijls leeg, man. Met onze zatte kop hebben we wel 't een en ander uitgestoken. Zo gingen we al eens rijden met andermans auto; stillekens van de parkeerplaats afduwcn en dan een beetje verah, nn.ji liet iiiet theel kun hot en, eeii draadje in het contact, en weg waren we. Muur we brachten dc autos wel terug hoor. En bij Rob Vereecken, daar hebben we ook ccns wat uitgliaald. We Lateul ddIi de toog te 'zwanzen' dat we een ban koverval gingen pkgLul. Rob had ons al nyluiukouseii gegeven die we over ons hoofd trokken. Er was er ene bij die al zoveel gedronken had dat hij van rijn kruk gleed cix up dc grond bluf liggen, en wij maar zeggen: 'Die zullen we maar laten liggen want hij is al dood.' Intussen waren er mensen het café binnengekomen en die pakten daar toch ne schrik! Die wilden al naar de politie gaan bellen! Toen hebben we gelachen

De bierkruik gaat zo lang te water... Drinken werd voor mij pas echt een probleem toen het met mijn huwelijk verkeerd ging.

Toen werd ik liever niet meer nuchter. Ik ging toen alle dagen ip stap, samen met een vriend die ook alleen zat zoals ik. Soms zaten we al van 's morgens 6 uur bij Gustje in Castel. Op de duur eet ge dan ook niet meer en dat kan niet blijven duren. Mij hebben ze nog op tijd naar het ziekenhuis gebracht maar één van mijn drinkebroers, die heeft zich doodgedronken. Ik had gezien dat hij er slecht aan toe was en ik zei hem: 'Man, als ge dat bier niet laat staan, dan ligt ge binnenkort op het kerkhof.' En ja, een week later vond ik hem thuis, hij lag op de grond en wist niet meer hoe hij het had. Ze hebben hem opgeladen, naar het ziekenhuis gebracht maar hij is niet meer teruggekomen. Drie maanden ben ik in het ziekenhuis van Turnhout geweest en ik was daar graag. Mij hadden ze daar ook graag want ik hielp met alles: koffie rondbrengen, afruimen... Ik heb daar zelfs iemand het leven gered. Dat kwam zo: iemand kreeg een aanval en die wierp zich op iedereen, zo ook op mijn kamergenoot die hij de keel probeerde toe te knijpen. Ik sprong hem op zijn rug en toen begon hij mij af te 'rossen', ik heb nooit zoveel slaag gehad als toen. De drank heb ik daar niet zo gemist, er was daar vanalles te doen en zo vergeet ge dat een beetje. toen ik uit het ziekenhuis kwam, heb ik hier onderdak gekregen in deze verbouwde boerderij van het OCMW. Ik woon hier giaag maal iii liet begin hadden ze ioch wel wat problemen met mij, de pintjes lokten WLL1. Ddai uuii iiiuest ik elke ddg op liet i usthuis een pil gaan halen (anti-drankmisbruik) die mij van de drank iiioesL aflioudeui. Maar na een tijd had ik die pil niet meer nodig. Ik zal niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is,

altijd maar koffie drinken op café, da's niks gezellig. Daarom durf ik nog wel eens een pintje pakken maar het gebeurt zelden. Stoppen is niet makkelijk, ge moet er wilskracht voor hebben maar het gaat.

Ik woon hier graag Binnenkort wordt ik 54 jaar, zo stihlekens aan een oude man, al voel ik me nog niet oud. Ik ga wel eens buurten bij de oude mensen hier in het rusthuis. Dan neem ik mijn 'Pinkie' mee (een vogel die lijkt op een grote parkiet of een kleine papegaai), ik steek hem in mijn binnenzak en smokkel hem zo binnen. De mensen hebben daar plezier van als mijn

Met hond Bruno: 'Beste hond die ik ooit gehad heb, een goeie vriend. Toen ik naar het ziekenhuis moest, hebben ze hem weggedaan. Daar heb ik veel spijt van gehad.'

vogel op hun schouder gaat zitten. Behalve mijn Pinkie heb ik ook nog een konijn, neen, niet voor in de pot, daarvoor houd ik teveel van dat dier. Het zit op het Begijnhof waar ik nog een magazijntje aanhoud. Ik woon hier graag maar ik ben zelden thuis. Ofwel ben ik aan auto's aan 't knutselen, altijd mijn grote hobby geweest, ofwel ga ik oud ijzer ophalen, of hout zagen voor mijn 'Lo13 ' hei (de houtkachel). Eii tueii dooi luister ik naar muziek. Ziet ge hier al die radio's staan, die bandopnemer en de platen? Zonder muziek kan ik niet leven, ook zo'n erfenis van mijn kermisjeugd misschien. Mijn huishouden doe ik helemaal zelf: koken, wassen, strijken, kuisen, het hofke hier onderhouden, de 'steentjes' keren... Ik ben altijd bezig want van stilzitten word ik ziek, echt waar.

De plechtige communie foto: Çois met zijn haar in 'bekskes'. Elke week moest hij van grootmoeder Bet naar de kapper om zijn haar in de plooi te laten leggen.

Stilzitten is er voor Çois nog niet bij want de wereld is vol dingen die hij graag doet en vol mensen die hij goed kent en waar hij graag mee omgaat. Getuige hien'an zijn lzjfspreuk die hij aan de muur van zijn woonkamer heeft geprikt: 'Als je genot wilt vermenigvuldigen, moet je het delen'. U


VANUIT HET STADHUIS... Gemeenteraad keurt de aanleg van het golfterrein te Minderhout goed Nadat het schepencollege zich reeds in februari gunstig had uitgelaten over de mogelijke aanleg van een golfterrein te Minderhout, geeft nu ook de gemeenteraad positief advies over dit project. De verschillende standpunten in de raad waren al langer gekend, maar hiermee komt dan voorlopig een einde aan de discussie over de toekomst van Heerle 's Hof en de Smisselbergen. De uiteindelijke beslissing za/immers niet in Hoogstraten genomen wor den maar te Brussel. In de gemeentelijke richtnota voor wijzigingen aan het gewestplan had het college al voorgesteld om dit 'bosgebied' en 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' te wijzigen in 'recreatiegebied met nabestemming natuurgebied'. Het nu verleende gunstig advies wordt door sommige oppositieleden aanzien als een middel om de overheid onder druk te zetten snel toelating te geven voor dit golfterrein. Het college ziet immers in de plannen van de heer Van Spaendonck het enige zinvolle alternatief voor dit gebied. Noch de Staat noch de gemeente kan deze bossen kopen, zodat wellicht niets een verdere versnippering in de weg staat, aldus het college. Niet enkel over het golfterrein waren de men igen verdeeld. Ook de plaats van de politie en de inplanting van de openbare bibliotheek in het administratieve centrum waren onderwerp van discussie. Pittiger werden de debatten over het al of niet overdreven afleveren van bouwvergunningen voor kippen- en varkensstallen ondanks het ministriële rondschrijven om hier voorlopig mee te stoppen. Anderzijds is er vanuit de oppositie lof voor het college voor het nieuwe reglement op de terrassen. Voor de eigenlijke uitvoering zullen we evenwel nog een jaartje moeten wachten.

Bosgebied of golfterrein? De mogelijke aanleg van een golfterrein te Minderhout is naast de plannen voor een nieuw administratief Centrum wellicht één van de meest besproken onderwerpen van het voorbije jaar geweest in de gemeente. Vooren tegenstanders hebben zo hun eigen visie op de toekomst van een gebied dat vroeger één groot domein vormde en eigendom was van de familie Stas de Richelle. Voor de enen zijn het verkommerde bossen die meer en meer versnipperd zullen geraken. Voor de anderen is het een uniek bosgebied dat dringend gevrijwaard moet worden. Voor de heer Van Spaendonck, nieuwe eigenaar van de woning van de familie Stas en van de omliggende gronden is het een ideale plaats om een exclusief golfterrein uit te bouwen. Het project Country- en Golfclub Heerle's Hof zou pas kunnen gerealiseerd worden als er voldoende grond verworven wordt en last but nog least, wanneer de noodzakelijke toelatingen op tafel liggen. Vermits de Smisselbergen en dit gebied te Heerle in de gewestplannen ingekleurd zijn als 'bosgebied' en 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' moet de Vlaamse Executieve een wijziging van het gewestplan doorvoeren. In de gemeentelijke

richtnota verzoekt het college dit gebied de bestemming te geven van 'dagrecreatie met nabestemming natuurgebied'. Op 28juli1989 en 6 februari 1990 vraagt het gemeentebestuur aan de Vlaamse regering dit bosgebied te kopen. Hierop is nooit een antwoord gekomen. Op 12 februari geeft het college een gunstig advies aan de plannen van Van Spaendonck. Op de gemeenteraad van 23 april gaat ook het gemeentebestuur akkoord met het project, evenwel niet onverdeeld. De raadsleden Blockx (CVP) en Pauwels (KVB-schepen) onthouden zich, de twee FB-raadsleden Sprangers en Verhulst stemmen tegen. Raadslid Blockx verantwoordt zijn onthouding door zijn bezorgdheid om de toekomst van deze bossen. Het gaat hier om een bosgebied, dus kan het normaal gezien geen golfterrein worden. Maar een verdere versnippering van deze gronden zou op termijn nog veel erger zijn. Daarom Steunt hij toch het golfproject onder voorbehoud van een maximaal respect voor de bossen. Schepen Pauwels is niet gelukkig met de huidige evolutie. Graag had hij gezien dat de staat deze bossen zou aankopen en onderhouden, maar deze wil blijkbaar niet. En voor de gemeente is dat

Golf of groen, wat zal het zijn? Jef Blockx kwam er niet uit en onthield zich daarom van de stemming.

financieel een onbegonnen zaak. Raadslid Van Looy verduidelijkt dat de Vlaamse regering slechts 100 miljoen in haar begroting heeft ingeschreven voor aankoop van bossen. Met dat kleine bedrag kan men elders heel wat meer grond kopen dan deze dure bossen hier te Hoogstraten. Raadslid Verhulst wijst de raad er nog eens op dat dit golfterrein hier wettelijk niet kan komen. In een bosgebied kan en mag geen golfterrein aangelegd worden. Maar voor het schepencollege kan blij kbaar alles. Hij verdenkt er zelfs het college van deze goedkeuring in de raad op te dringen om alzo de Vlaamse overheid onder druk te zetten om de nodige toelatingen te verschaffen. Zijn collega uit de oppositie, Karel Aerts (DE) daarentegen ziet geen bezwaren in de aanleg van dit golfterrein, maar hij waarschuwt er wel voor dat er straks misschien nog wel andere uitbreidingen door dezelfde of aanpalende eigenaars uit de bus kunnen komen. En hiermee zou hij dan wel niet akkoord kunnen gaan. Burgemeester Van Aperen tenslotte meent dat er geen andere alternatieven zijn en is er van overtuigd dat de uitgebreide studies vooraf een bewijs zijn van een goed ontwerp. Hiermee valt voorlopig het doek over het golf terrein in de Hoogstraatse gemeenteraad. Het woord is nu aan de minister.

Bibliotheek in plaats van politie Naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een administratief centrum naast het huidige stadhuis te Hoogstraten, werd in 1985 een studie gemaakt over de noodzakelijke ruimten voor de huisvesting van de verschil-


GEMEENTERAAD verder verlenen van vergunningen. 'Wij wachten op het mestdekreet' besluit hij en daarmee wordt een punt gezet achter deze discussie.

De transportzone en het boerenprotest Naar aanleiding van de uitbreiding van de transport- en industriezone is er al heel wat protest geweest vanuit de landbouwkringen. Denken we maar aan de afsluiting van de transportzone en de E19 op 14 maart laatstleden. Nadien is er verscheidene malen overleg gepleegd tussen vertegenwoordigers van de I.O.K., het schepencollege en afgevaardigden van de landbouwverenigingen, vooral dan het Algemeen Boerensyndicaat en de Landelijke Gilden. in een bijkomend agendapunt vraagt de oppositiepartij Fusiebelangen naar de stand van zaken van de onderhandelingen. Volgens schepen Coenegrachts zijn de onderhandelingen nog steeds bezig en zijn er nog geen resultaten. Wel heeft de I.O.K. haar opties op langere termijn voorlopig laten vallen. De oorspronkelijke uitbreiding van 80 hectare zal beperkt blijven tot 45 ha. Men krijgt dus een verdere expansie langsheen de E19 richting Antwerpen, tot aan de brug over de snelweg aan de Krochtenstraat. Het college neemt het volgende standpunt in: het algemeen belang zal nagestreef worden met een speciaal oog voor de eigen bedrijven. De expansie zal evenwel niet stop gezet worden.

Lopende dossiers lende diensten. Ook de gemeentelijke politie zou hier haar plaats krijgen aan de achterzijde met een ingang aan de Dr. Versmissenstraat. Ondertussen besliste het schepencollege dat de politie in Meer zou blijven in het oud-gemeentehuis. De alzo vrijgekomen ruimte in het geplande administratief centrum zou nu bestemd worden voor de bibliotheek. Deze princiepsbeslissing werd in de gemeenteraad van 26 maart genomen. Doch net zoals toen verzet de oppositiegroep D.E. zich nu ook tegen deze gang van zaken. Voor raadslid Van Ostayen moet de politie in het administratief centrum gevestigd worden. Welke argumenten zijn er om de politie in Meer te laten? Politie en rijkswacht zijn twee verschillende diensten en de rijkswacht kan de taak van de politie in Hoogstraten niet overnemen. Volgens burgemeester Van Aperen was het de uitdrukkelijke wens van de politie zelf om in Meer te blijven. Anderzijds zit de politie hier ook dichter bij de E19 en de Transportzone, en wordt het oudgemeentehuis te Meer nog zinnig gebruikt. Wanneer de burgemeester eraan toevoegt dat de bevolking minder privacy heeft bij een bezoek aan de politie wanneer deze gevestigd is in Hoogstraten centrum, wordt dit argument door raadslid Van Ostayen fel aangevallen. Nu kan men immers juist zien wie er bij de politie in Meer binnenstapt, want daar zijn geen andere diensten. Raadlid Verhuist heeft in principe geen bezwaar tegen de huisvesting van de bibliotheek in het administratief centrum, maar vraagt zich wel af of er voldoende ruimte op het gelijkvloers is. (Voor de politie was er oorspronkelijk 800m 2 voorzien.) Is het daarom niet zinvoller om een nieuwe bibliotheek te bouwen

in de tuin van de vroegere gemeenteschool aan de Lindendreef? voegt hij er aan toe. In een vroeger uitgegeven folder zou de CVP dit zelf ooit hebben voorgesteld. Schepen Verlinden meent dat alles nog mogelijk is en dat men nog wacht op het plan van de architekt. Mocht er evenwel onvoldoende ruimte zijn voor de bibliotheek, dan kan er altijd nog naar een andere oplossing uitgekeken worden.

Kippen- en varkensstallen Begin dit jaar kregen alle gemeenten een ministriĂŤle richtlijn waarin gevraagd wordt alle bouw- en exploitatievergunningen voor varkens- en kippenstallen negatief te adviseren en te weigeren, gezien de zware milieugevolgen. Volgens Fusiebelangen rijzen er echter overal in de fusiegemeenten nieuwe stallen als paddestoelen uit de grond, en wordt het schrijven van de minister gewoon genegeerd. Om dit te bewijzen leest raadslid Verhulst een lange lijst voor met vergunningen voor kleine en grote mestbedrijven die het college de voorbije maanden heeft uitgereikt. En hij wijst er verder op dat hiermee nog niet gesproken wordt over alle stallen die gebouwd worden zonder vergunning of die groter gebouwd worden dan de plannen vermelden. Schepen Coenegrachts reageert nogal geprikkeld en verwijt raadslid VerhuIst te praten over zaken waar hij niets van weet. 'Landbouw is hier de basisekonomie. Wij zijn niet van plan de familiebedrijven te beknotten en onze boeren de nek om te wringen.' Volgens de schepen zijn er nog steeds geen aanwijzigingen dat men hier in Hoogstraten met een mestprobleem zit. Ook burgemeester Van Aperen ziet voorlopig geen problemen in het

Ondervraagd over de stand van zaken van een aantal dossiers vernemen we van schepen Coenegrachts dat de huidige onderhandelingen over het administratief centrum volledig los staan van mogelijke commerciĂŤle projecten. Men verwacht kortelings een voorstel van de architekt. Wat betreft de lindenbomen op de Vrijheid worden er momenteel nog volop onderhandelingen gevoerd met Bruggen en Wegen over de eigendom, de kosten en de verantwoordelijkheid over deze bomen. De raadsleden Blockx en Verhuist vragen de schepen waarom er dan nog geen grondverbeteringswerken uitgevoerd zijn ten einde deze bomen betere levenskansen te geven.

Het zomers terras De ontwerptekst over de regeling van de terrassen in Hoogstraten wordt door de oppositie ten zeerste op prijs gesteld en het college wordt hiervoor proficiat gewenst. Door de invoering van een gemeentebelasting voor het gebruik van het openbaar domein kan men nu alle cafĂŠ-uitbaters op gelijke basis behandelen. Hiermee zal een oud zeer weldra tot het verleden behoren. Raadslid Van Ostayen vindt het echter toch jammer dat dit nieuwe reglement pas in 1991 ingang vindt. Hierdoor zal de enige uitbater die momenteel belasting betaalt, toch nog 10 frank per vierkante meter per dag moeten afdragen, daar waar het nieuwe reglement spreekt over 400 fr. per m 2 per jaar. Raadslid Verhuist is eveneens zeer tevreden maar vraagt het college toch om ook effectieve kontrole uit te oefenen op de naleving van dit reglement. Ook een esthetische uitvoering van de terrassen zou moeten gestimuleerd worden.


ÂŤQ

H

DAGBOEK

Een dagboek voor de Maand zijn reflecties van een leven, niet je diepste zielsgeheimen, want die neem je mee zolang je verder leeft. Reflecteren doet deze keer TREZA JACOBS uit Meersel-Dreef. Treza is in de eerste plaats Treza, een bewuste vrouw, die weet wat er in de wereld te koop en te zien is. Daarnaast is zij vrouw van Paul Geerts in een intense doorleefd huwelijksleven. Zij is ook moeder van 3 opgroeiende dochters en echtgenote van een tuinder in deze moderne tijd. Engagement in plaatselijk sociaal en parochiaal gebeuren is voor haar doel en middel om zich in het leven te begeven. Na een periode van drukke bezigheden en veel weg zijn 's avonds zag ik verlangend uit naar de weken die gingen komen. Die zagen er rustiger uit. En dan.. telefoon! Met de vraag of ik een dagboek wilde schrijven voor de Hoogstraatse Maand. Bij die vraag beleefde ik vanalles. Ik voelde me wel aangesproken maar er was ook verzet, vooral de angst om met je leven naar buiten te stappen speelde mij parten. En toch, zo maar nee zeggen kon ik niet. Dat zou kiezen zijn voor 't gemakkelijkste. En dat wilde ik niet. Zo nam ik uiteindelijk de uitdaging aan.

Zondag 's Morgens 7h30, de wekker loopt af, en terwijl Pol en de kinderen nog rustig liggen te slapen, sta ik op om met moeder naar de mis te gaan. Alles is nog rustig, er is nog weinig beweging op straat. 't Zijn meestal zowat dezelfde mensen die de kerk binnen gaan, zonder veel drukte. Een vriendelijke goeie morgen, meer word er niet gezegd. Na 't lezen van het evangelie blijf ik wat mijmeren rond de woorden die Jezus zegt. 'Ik ben de deur'. En ik moest spontaan denken hoe dikwijls het gebeurt dat ikzelf geen open deur ben naar anderen toe. Door niet te luisteren en niet in te gaan op wat ze mij te vertellen hebben. Zo rond 10h30 zitten Pol en ik samen met onze twee oudste dochters aan tafel. Wendy en Gretel vertellen over hun beleven van de voorbije avond. Eigenlijk heel tof dat wij deelgenoot mogen zijn van hun ervaringen. Dat is meestal een zondagsgebeuren omdat Wendy in de week op kot is. Na de middag hebben we genoten van een gezellig etentje met fa-

miiie. En we maken de bedenking dat we meer tijd zouden moeten maken, om zo met familie samen te zijn. Tegen de avond brengen we nog een bezoekje aan moeder, die alleen woont. Daarna proberen we ons Inneke op een behoorlijk uur in bed te krijgen. Dat is meestal een heel ritueel.

Maandag De eerste dag van de week. De grote lijnen van wat de nieuwe week brengen zal ken ik wel. De dagdagelijks werkjes, en af en toe een bijeenkomst van Marriage Encounter. Maar de onverwachte dingen die op mij af gaan komen maken het leven boeiend en verrassend. Zoals de telefoon van Lieve waarmee Pol en ik bijna 4 jaar samen de verantwoordelijkheid gedragen hebben in Marriage Encounter. Ik luister naar haar verhaal. Ze heeft het soms moeilijk om te aanvaarden dat ze enkele jaren zo goed als inactief zal zijn, na een ongeluk. Op zo'n momenten is telefoon toch een dankbaar middel. Na de middag ga ik wat boodschappen doen en terwijl ik aan de kassa aanschuif hoor ik volgend gesprekje: ' 't kost toch allemaal veel, die kommuniecanten, ja, en nadien komt er weer wat anders. Och maar ik zeg tegen ons mannen dat ze maar moeten gaan samenwonen, da's nogal wat makkelijker en 't kost nogal wat minder dan trouwen.' Er borrelden heel wat negatieve gevoelens in mij op toen ik dit hoorde. En dacht: het is hier ook al kiezen voor het gemakkelijke. Om 8h rijden we naar Antwerpen. Waar we een bijeenkomst hebben van Marriage Encounter. 't Doet deugd te ervaren dat mensen zich zo inzetten voor anderen.

Treza Jacobs

Dinsdag Zoals de andere dagen van de week loopt de wekker af om 7h30. Met weinig enthousiasme kom ik mijn bed uit, en in gedachten denk ik aan wat ik allemaal wil gaan doen die dag. Wanneer ons Inneke om 8h30 naar 't school is begint voor mij het gewone alledaagse werk van ,bedden dekken, afwas doen, opruimen, een wasmachine opzetten... Er zijn van die dagen dat ik echt opzie tegen die karweitjes en dan zijn die voor mij een echte sleur. Maar wanneer ik bewust stilsta bij hetgeen ik doe en voor wie ik het doe, dan gaat mij dat beter af. En dan kan ik weer eens lachen met de vuile sokken die ik vind onder een van de bedden. Ondertussen is de temperatuur buiten gestegen en ik voel me niet aangetrokken om in de warme serre te gaan werken. Maar ik praat mezelf moed in, en ga een paar uurtjes papier in tomatenbakken leggen. Op zich is dat niet zo'n boeiend werk, maar alle hulp is welkom. 's Avonds komt er een verloofd koppel op bezoek. Wij zijn al verschillende jaren onthaalechtpaar in onze parochie. 't Is telkens een rijke ervaring om met die jonge mensen een avondje te babbelen. 't Is plezant om te horen hoe zij een en al hoop en verwachting zijn naar de toekomst toe.

Woensdag

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

's Morgens kan ik moeilijk uit mijn bed. 't Was wat laat geworden de voorbije avond. Ons Inneke heeft 's morgens evenveel praat als later op de dag. En zij zorgt er dan wel voor dat ik vlug klaar wakker ben. Zoals gewoonlijk zit ik achter haar aan om tijdig klaar te zijn voor 't school. Als zij goed en wel de deur uit is begin ik vlug wat huishoudelijke karweitjes te doen zodat ik snel naar de serre kan om tomaten te plukken. Tomaten plukken doe ik graag. 't Is een werk dat goed vooruitgaat, en nadien heb ik het gevoel van iets gedaan te hebben als ik al die bakken daar zie staan. Tegen 12h ga ik naar binnen, en terwijl ik de tafel dek komt ons Inneke vol enthousiasme vragen of ze naar de scholenveldloop mag in Meer. Ik voelde mij wel overdonderd door haar onverwachte vraag. Ik had er niet op gerekend om naar Meer te rijden. En ik had het


DAGBOEK er eventjes moeilijk mee omdat dit niet in mijn planning paste. Maar haar enthousiasme, en het feit dat ik het wel tof vind dat ze wil meelopen, maakt het voor mij gemakkelijke om van mijn planning af te stappen. Na de middag ga ik nog een paar uurtjes in de serre, intussen is het buiten beginnen regenen. Het doet goed, dat het eventjes wat frisser word. Want in de serre kan het nogal warm zijn als de zon zo heel de dag door 't glas schijnt. Rond 3h zijn de tomaten af, en ik ben aan 't wikken en wegen wat ik nu eerst zal gaan doen: strijken, eten maken, of in de tuin gaan werken. 't Liefst was ik nu in de tuin begonnen, maar het lijkt me verstandiger om eerst eten klaar te maken voor 's avonds. Rond 21h gaat de telefoon, 't is Wendy die op kot is. Ik ben blij haar te horen, maar ook een beetje bezorgd wanneer ze vertelt dat ze ziek was maandag en dinsdag. Als Gretel gaan slapen is nemen Pol en ik nog een half uurtje de tijd om samen wat te praten. Dit bewust tijd maken voor elkaar is bij ons een vaste regel geworden, nadat wij ooit eens een WE volgden van Marriage Encounter. Gewoon tijd maken om de kleine dingen van de dag aan elkaar te vertellen, wat heeft ons bezig gehouden en wat hebben we beleefd de voorbije dag. Donderdag Tijdens de voormiddag telefoneert mijn moeder om te vragen of ik in de loop van de dag met haar een boodschap kan gaan doen. 't Koste me wel wat moeite om mijn werkschema te wijzigen. Maar ik dacht eraan dat het toch niet alles moet zijn om steeds maar van een ander afhankelijk te zijn. Deze gedachte hielp me om mijn planning even opzij te zetten. Tijdens het winkelen vind ik het moeilijk om me strikt te houden aan hetgeen ik echt nodig heb. Alle artikelen worden zo mooi gepresenteerd alsof ze zeggen willen 'neem me mee'. Thuisgekomen stel ik vast dat ik toch weer verschillende zaken heb gekocht die niet op mijn boodschappenlijstje stonden. Ik ben kwaad op mezelf dat ik me weer maar eens heb laten verleiden. 't Is toch moeilijk om sober te zijn in 't aankopen doen, als er zoveel op je afkomt. Vrijdag Nadat ik ons Inneke naar 't school heb geholpen ga ik naar de serre. Gelukkig is het weer overtrokken. Om in de serre te werken is 't goed zo. Om 2h rijd ik met moeder naar Turnhout voor een kontrole bij de dokter. Dat is telkens een hele belevenis voor haar. En het naar huis rijden verloopt dan ook meestal in een meer ontspannen sfeer dan het heenrijden. Terwijl moeder binnen is voor bloedonderzoek, zit ik in de gang te wachten. Spontaan richt ik mijn ogen op al die naambordjes van dokters die daar tegen verschillende muren zijn aangebracht. En ik maakte de bedenking dat er voor elke vezel van het menselijk lichaam wel een dokter te vinden is. Telkens als de naam wordt afgeroepen voor de volgende patiënt, zie je opluchting en spanning tegelijkertijd. Op die momenten ben ik blij dat er niet voor mezelf zit. Thuisgekomen maak ik vlug een uitsmijter voor Inneke, want die moet om 17h30 naar Jazz-ballet. Rond 18h komen Pol en Gretel eten. En als laatste komt Wendy om 19h binnengestapt, nadat ze een week is weggeweest.

De nieuwe collectie behangpapier is geariveerd in harmonie met de mooiste gordijnstoffen met passende vloerbekleding in stock met 1001 bijpassende kleuren + ons advies *

tapijten

Terwijl zij eet, ga ik eventjes bij haar zitten, en luister naar haar belevenissen van de voorbije week. Om 20h hebben wij bij ons een vergadering, na afloop praten wij nog wat na. 't Is vrijdagavond, en dan vinden we het niet zo erg om wat later te gaan slapen. Zaterdag Ik hoor deuren open en dicht gaan beneden, zaterdag is 't mijn uitslaapdag. Terwijl ik moeite doe om niet uit mijn bed te komen, kan ik al meegenieten van de muziek die Gretel heeft opstaan. Niet zo direkt mijn favoriete muziek, maar je blijft er jong mee, zeggen ze. Zo rond 9h30 heeft iedereen gevonden wat hij wil doen. Wendy en Gretel gaan studeren. Pol is naar de serre, en Inneke leest een spannend boek. En ik ga zoals meestal de zaterdag om broodjes en koffiekoeken. 's Middags zitten we allen rond tafel en vermits het zaterdag is hebben we langer tijd om wat bij te babbelen. Gezellige momenten zijn dat. De kleinste probeert soms boven de oudste uit te komen, en ook andersom wordt wel eens gezegd 'Zwijg jij nu eens'. Na het eten doen we samen de afwas, er staat wel een afwasmachine in de keuken, maar die is al maanden buiten dienst. Zo samen aan de afwas staan heeft ook zijn charme. Het levert dikwijls plezierige gesprekjes op. 's Avonds is het voor ons toch wel een beetje een speciale mis, want de zus van Pol die werkzaam is in Guatemala, verzorgt tijdens de mis de homelie. Hetgeen zij vertelt over het leven van de mensen in Guatemala laat mij niet onverschillig. En als ik denk aan haar moed en inzet voor die mensen voel ik mij op sommige momenten beschaamd. Hoe ik het dikwijls maar vanzelfsprekend vind dat wij van alles genoeg hebben. En hoe ik nog dikwijls handel uit eigenbelang. Het trof mij sterk toen ze zegde: 'Ik weet niet wat het me brengen zal, de nieuwe plaats waar ik naartoe ga, maar één ding weet ik zeker, dat is dat ik Jezus van Nazareth daar vinden zal.' Die woorden bleven bij

mij nog een tijdje doorwerken. Terwijl ik hier wat zit te schrijven aan mijn dagboek, kijk ik af en toe naar buiten, en zie de jonge kofijntjes die bij ons in de tuin hun woonplaats hebben gevonden. Ze wippen van hier naar ginder, en bij de minste onraad dat ze voelen, vluchten ze bliksemsnel onder de planken. Ik moet denken aan hetgeen ons Inneke laatst zei: 'Wij mogen toch wel blij zijn hé ma, dat wij zomaar jonge konijntjes in onze tuin krijgen, en er zomaar van dichtbij naar kunnen kijken'. En gelijk had ze.

Marriage Encounter Marriage Encounter richt weekends in voor mensen clie geloven in de functie van het gezin en de huwelijksrelatie in onze maatschappij. Bewust stilstaan bij het samen-leven is het onderwerp van dit weekend. Het richt zich tot echtparen die van 'een goede relatie' een 'nog betere' willen maken. Het is dus geen retraite, en zeker geen huwelijkstherapie. Tijdens het weekend vertellen drie echtparen en een priester vrijuit over hun eigen leven. Stapsgewijs gaan zij in op alle aspecten van hun samenleven. En telkens geven zij de aanwezige echtparen de kans stil te staan bij het vertelde, om daarover met tweeën rustig van gedachten te wisselen. Zo krijgt ieder echtpaar cle gelegenheid het eigen samen-zijn een weekend lang te evalueren en te verdiepen. Het is geen groepsgesprek of discitssie, alles blijft hewust binnen het koppel. Normaal gaan de weekends door in de stemmige abdij van Grimhergen, uitzonclerlijk gaat er nu, in oktober, een weekend door te Hoogstraten.


ik

1

:

55 Cultuur, een veelomvattend begrip dat veelal gebruikt wordt om een maatschappij in al haar geledingen te duiden. Materieel vertaalt cultuur zich o.a. in de leefruimte van iedere mens. Tijdens de maand juni biedt Bel Arte u de mogelijkheid kennis te maken met de Oosterse cultuur. Een unieke collectie antieke meubelen, decoratievoorwerpen, tapijten en vele andere zaken worden er tentoongesteld. Een bezoek loont zeker de moeite, zowel voor de fanatieke verzamelaars onder u als voor degenen die begaan zijn met hun interieur. Uw leefruimte krijgt immers een extra dimensie bij integratie van elementen uit een vreemde cultuur.

Vrijheid 18 2330 Hoogstraten tel: 03/314.85.75. Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag: 14 h-19 h. Zaterdag en zondag van 10 h tot 18 h en op afspraak. Maandag gesloten.


K.M.O's bepalen onze groei 'Vandaag stellen we vast dat de Kempen flink de wind in de zeilen heeft', zei staatssecretaris J. Dupré, bij de opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen van 'Huybrechts Cargo Handling & Transport' aan de Grensweg E/19 op de Meerse transportzone.

KMO's bepalen onze groei Deze gunstige wind is vooral het resultaat van de groei in de kleine en middelgrote ondernemingen. De KMO's kennen momenteel de grootste groei in omzet, het aantal bedrijven blijft toenemen en zij scheppen de meeste nieuwe arbeidsplaatsen. Deze evolutie is maar mogelijk geweest dankzij de gecoördineerde inspanningen van een aantal Kempische instellingen en besturen én de steun van de grote bedrijven en hun kaders.

Nâ 1992 In het kader van de eenwording van de Europese markt ni 1992 organiseerde de Werkgroep Industriezone Turnhout een ontmoetingsavond met Nederlandse collega'sondernemers uit Waalwijk. Door deze grensoverschrijdende contacten wil men nieuwe mogelijkheden van samenwerking onderzoeken. J. Van Bockstaele (nv Philips) wees op het belang van de ontwikkeling van de dienstensector en de export. In het najaar wil men een grote manifestatie organiseren in de Veiling te Hoogstraten waar Kempische bedrijven en Nederlandse ondernemingen uit de provincie Noord-Brabant kunnen nagaan welke mogelijkheden er zijn voor onderlinge toelevering. Gastspreker P. Cornelissen, Nl. Europarlementslid, beklemtoonde het belang van de nog betere scholing en het streven naar steeds grotere kwaliteit in onze producten en diensten. 'Het Benelux-middengebied kan de 'Gouden Driehoek' van Europa worden, maar we zullen eerst de mouwen moeten opstropen'.

Export Tijdens de openbare jaarvergadering van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid in het auditorium van het Hoger Instituut van de Kempen, te Geel werd nogmaals het belang van de exportgerichtheid van de Kempische KMO's benadrukt. Zowel het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling als de Vlaamse Executieve verlenen hierbij steun en medewerking via het project 'Export Kernpen'. De 'Oscar Export 1989' werd toegekend aan het Turnhoutse bedrijf 'Proost International Book Production'. Ook de voorlichtingsvergadering in Hoogstraten voor bedrijven die interesse hebben voor de export kende een flinke belangstelling. Tijdens de maand mei kon projectverantwoordelijke Jan Laenen van Export Kempen aan een driehonderd ondernemingen het belang en de mogelijkheden van dit initiatief uitleggen.

I.O.K. Ook bij de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen is de lente blijkbaar een vruchtbare tijd want de verschillende plannen volgen elkaar in snel tempo op. Tijdens de jaarlijkse openbare verga-

dering in de raadzaal van het stadhuis van Turnhout vertelde directeur G. Obbels hoe succesvol 1989 was voor dit samenwerkingsverband van 29 Kempische gemeenten. Onze streek is weer erg in trek als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Helaas dreigt er volgens G. Obbels op korte termijn een tekort te zijn aan geschikte bedrijventerreinen. Daarom zijn de uitbreidingen van de industriezone in Turnhout en Hoogstraten en aan de Meerse transportzone zo belangrijk. Voorzitter Proost sloot zich hierbij aan en behandelde daarna uitvoerig het IOK-afvalstoffenplan. De basis van dit plan is een voorkomingsbeleid en de recyclage van afvalstoffen. De vertegenwoordiger van minister Kelchtermans liet duidelijk verstaan dat de normen steeds strenger zullen worden en de milieubelastingen flink zullen stijgen. In de toekomst zal men steeds minder op overheidssubsidies moeten rekenen maar iedereen zal moeten betalen in verhouding tot de afval die hij schept.

KEMPEN NADER BEKEKEN het industrieel afval slechts met vier. Deze inkomsten gaan naar het MINA-fonds van de Vlaamse Regering. Maar de kans is groot dat de gezinnen daarnaast nogmaals zullen moeten betalen aan de gemeenten en de interkommunales die bevoegd zijn voor het opslaan en verwerken van het afval. Voor de ondernemingen en de vrije beroepen zijn deze milieuheffingen fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast. Nieuw zijn ook de milieuheffingen op de zuivering van het oppervlaktewater die evolueren van 300 fr per persoon naar een maximum van 1200 fr per gezin.

Afval sorteren Vanaf 1 oktober 1990 zal de LOK, in samenwerking met de gemeentebesturen, een grootschalig proefproject 'gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval' organiseren. In totaal zullen 20.000 gezinnen aan het proefproject deelnemen. Zij ontvangen van de gemeente een groene gezinscontainer die om de 14 dagen wordt opgehaald. Daarnaast zal in elk proefgebied door LOK een extra glas- en papiercontainer geplaatst worden. Tenslotte zal men om de vier maanden een huis-aanhuis-inzameling organiseren van klein chemisch afval. Deze proef duurt één jaar. De kostprijs per gezin bedraagt 900 fr en wordt betaald door de lOK en de deelnemende gemeentebesturen. Sedert enkele jaren heeft lOK op zijn stortplaatsen, o.a. Beerse/Merksplas, een containerpark ingericht. Vanaf 1 juni zullen daar containers ter beschikking zijn voor: metalen, papier, karton, snoeihout, afvalolie, klein chemisch afval, textiel, wit glas, bont glas, porselein, autobanden, PET, PVC, kleine hoeveelheden puin en landbouwplastiek. Al deze afval kan men daar gratis afleveren op voorwaarde dat ze volledig gescheiden zijn. Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Vanaf 1juli wordt geen gewoon ongesorteerd huisvuil meer aanvaard op het containerpark.

Wie betaalt? De laatste tijd bemerken we een grotere belangstelling bij de werknemersorganisaties voor de hele milieuproblematiek. Maar bij het ACW en het ABVV is men toch niet erg gerust in de financiering hiervan. 'Zijn de gezinnen de grootste vervuilers of zijn zij de gemakkelijkste betalers?' De milieubelastingen op het huishoudelijk afval worden voor de gezinnen met negen vermenigvuldigd maar op

Diensteneconomie In de Kempen zijn er ruim 5.200 bedrijven actief in de dienstensector. Maar dit aantal, 68 07o van het totaal, is nog steeds lager dan het Vlaamse gemiddelde wat 72,4 01ó bedraagt. 'We hebben dus nog een reële achterstand maar wij beschikken hier in de Kempen ook over betere groeikansen dan elders', aldus J. Dupré. lOK liet een studie maken over de dienstensector. Uit het onderzoek door Gunter Pauli, afgevaardigd bestuurder van het Europees Dienstenforum, blijkt dat het arrondissement Turnhout zeker behoefte heeft aan een dienstenzone waar specifieke basisvoorzieningen op maat van de dienstensector aangeboden worden. De ligging moet aan drie voorwaarden voldoen: nabij een stedelijke agglomeratie, een gevarieerde industriezone en langs een internationale verkeersas. Misschien lijken deze voorwaarden uiterst geschikt, op maat van de gemeente Turnhout? Toch lijkt ons de transportzone ook een bijzonder geschikt terrein. De dienstensector is daar reeds gevarieerd aanwezig. Meer ligt aan de belangrijkste Europese autosnelweg El 9 en precies halfweg de twee voornaamste havens en de stedelijke agglomeraties van Antwerpen en Rotterdam. De competiviteit van de diensten situeert zich op het niveau van de toegang tot een flexibel en kostenefficiënt computer- en telecommunicatienetwerk, doelgerichte marketing, continue training en opleiding. De Hoogstraatse scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij de vorming van het personeel. Misschien is dit een interessant project voor de Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten? Of zou de toekomstige functie van het Hoogstraatse begijnhof een rol kunnen gaan spelen in de realisatie van een dienstenzone? Hoogstraten lijkt in elk geval een geschikte plaats voor deze Europese primeur.• 11


lukkig voor ons om een fris pintje te gaan halen want bij zoveel durf moeten wij ook eens slikken. Ons aanbod om mee naar boven te gaan en hem dan een flinke trap onder zijn achterste te verkopen, opdat hij toch maar zou springen, wijst onze Jan resoluut van de hand. Springen zal hij. Zondagmiddag 29 april omstreeks kwart over twaalf is het zover. Jan heeft het goei schoeisel aangedaan (Schijnt volgens de elders verboden reclame nodig te zijn) en wordt naar boven gehesen. Eenmaal boven is het: One two tree go!!! Er is geen weg terug. Of toch? Na drie seconden vallen, vliegt Jan terug omhoog, gekatapulteerd door de uitgerokken rek. Zo gaat dat nog een keer of 10 met telkens minder spankracht, maar na 25 seconden is alles voorbij. Men laat Jan terug zakken op de begane grond. En, Jan, Vertel.

Streekeigen curiosa Ook rek gesprongen zeker? Wij hebben dat vroeger veel gedaan, rekspringen. Van moeder ontfutselden we dan zo ongeveer 4 meter van die onderbroekenherstelrek- en daarvan werden de eindjes aan elkaar geknoopt. Twee medespelers moesten dan met hun benen Uit elkaar gaan staan met die rek er omheen. De derde speler kon dan naar hartlust rekspringen. Eigenlijk was het typische vrouwensport, maar ja, om dat vrouwelijk schoon te imponeren of om in hun nabijheid te kunnen toeven, moest je al eens wat doen.

-

'Euh... dat viel wel mee. Op een hoogte van

65 meter kun je al een flink stuk van de omgeving zien. Het commando van: One two tree go brengt je in trance. Hoewel, van dat eerste vallen besefje niets. Heel anders wordt het wanneer de rek je terug naar boven schiet. Dan wille proberen te vliegen, maar dat gaat niet bij het menselijk ras. Of ik er nog eens 2000fr. voor over heb, is een andere vraag. Waarschijnlijk niet. Het was niet de waauwsensatie waarop ik toch een beetje had gehoopt. Misschien komt dat bij parachutesprin gen of zweefvliegen of alpinisme want de hoogte ga ik zeker nog in.'

Groot was onze verwondering dan ook als wij einde maart en gans april Hoogstraten hoor-

den gonzen over elastiek of rekspringen. -

Wij dachten in al onze naïviteit dat de oude volksport terug in ere hersteld zou worden. Wanneer wij een deelnemerslijst gepubliceerd zagen was onze nieuwsgierigheid niet meer te bedwingen en togen wij naar Jan M. uit M., deelgemeente van H. om eens te informeren. Van onze inleidende beschouwingen over rekspringen bleek dan geen fluit te kloppen. De rek is ondertussen heel wat dikker geworden en springen wil zeggen: eerst klimmen tot op 65 meter en dan naar beneden met de rek om je voeten en benen. Waarom Jan M. dat persé wil doen en er ook nog 2000 fr. voor over heeft?

diepte te leunen'.

'Euh... Omdat het hoog is zeker. Alles wat hoog is trekt mij aan en de sensatie om dan

De moeder van Jan M. verdwijnt ondertussen al zakdoekwringend naar de keuken. Ge-

Jan Al eyers na de grote spi'ong: geen 'waau w '-belevenis. eens echt naar beneden te springen, wil ik zeker niet missen. Zo vond ik het zeer aanlok-

kelijk om op de toren van Pisa aan de scheve kant te gaan staan en dan naar voren in de

Shll&éér dan wd

woondecoratie 4000~

Enfin, Jan weet nu wat vallen is maar hopelijk leert hij nooit wat neerkomen is. Anderen die wij hebben zien springen, variëerden achteraf van bloedrood tot lijkbleek, of ieder zal zo wel zijn eigen verhaal hebben over het

rekspringen. Wij houden het toch liever bij onze ervaring van vroeger want als de rek dan al eens brak of de knoop loste was het euvel vlug verholpen om daarna verder te spelen. Wat van het huidige rekspringen zeker niet gezegd kan worden. (Paul)

APP HERIJGERS 1 kL

bouwspecialiteiten

Indsteeeg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 031314 47 55

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

-

AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

Kapeistraat 6

-

B aarle-Hertog

-

-

-

ook op Zondag open 'S maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 12

D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

Tel 014 699002

'

VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

1

-

STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN

uit voorraad verkrijgbaar. 15


SPORTIEF HIER! Een familie op de loop Ten huize Everaert, in de Saim-Salmstraat nummer zeven, kun je al tijd terecht voor een sportieve babbel. Guido Everaert, de vader des huizes, heeft er zopas zijn tiende marathon opzitten, wedstrijd die hij liep in Stabroek, en waarin hij vijfde werd. Martine Perso one, zijn echtgenote, hervatte de trainingen, na een blessure. In de heginne was sportbeoefening er voor haar totaal niet bij, maar sinds enkele jaren heeft 66k zij de loop-mikrobe serieus te pakken. En van het één kwam het ander. Bram vond het lopen ook wei wat en zijn iets oudere zus Petra volgde zijn goede voorbeeld. Het afgelopen veldloopseizoen mocht ook Roei van ma en pa zijn beste been tje voorzetten in enkele wedstrijden. De Hoogstraatse Maand vond het dus hoog tijd om eens een babbel te maken met deze sportieve- en talen trjke loopfam iiie. jonge koppel op trouwen. Guido was ondertussen afgestudeerd als kinesist. Martine deed één jaar kiné en daarna twee jaar ergotherapie en behaalde met glans haar einddiploma. Guido solliciteerde via een Nederlands vaktijdschrift in Breda en kon onmiddellijk aan de slag. 'We zijn daar toen op kamers gaan

wonen, eind '71 en Martine vond ook werk in hetzelfde Revalidatie Centrum van Breda. Na ons huwelijk zijn we dan in juli '72 in Hoogstraten komen wonen'. Martine vervolgt: 'Toen is ons Petra geboren (2514173), en ben ik tijdelijk gestopt met werken'. Bram kwam er ook nog bij (1/5/75), en toen de 'kinders' een beetje groter waren werkte Martine nog een poosje part-time. 'Met onze Roei

J

11

Het gezin Everaert (Petra ontbreekt) op het stand van het Zilvermeer in Mol tijdens de Belgische veldioopkampioenschappen. gem, en tweemaal per week, werd er duchtig getraind. Toen ik op internaat ging in Ronse, werd dit wel iets minder, maar ik ben toch tot mijn één-en-twintigste lid gebleven van de klub'. Guido zat ook in de chiro, en op school speelde hij basket, wat hem blijkbaar goed afging. Was lopen er toen ook al bij? 'Met de

kinderen uit de buurt organiseerden wij in onzejeugdjaren allerlei wedstrijden. Zo hadden wij onze eigen 'Tourde France', en loopkoer-

(1113180) kregen we het al aardig druk, en

ben ik maar 'voltijds' huisvrouw geworden'. Hoe verliep de aanpassing aan de nieuwe (woon)omgeving. Martine: 'In het begin had ik het daar toch moeilijk mee. Je kent weinig mensen, en ik had veel heimwee naar het verre Brugge'. Guido op vastberaden toon: 'Er was geen lievemoederen aan, ieder weekend reden we naar West- Vlaanderen opfamiliebezoek. Nu zijn we echter al lang ingeburgerd, en voelen ons hier allerbest! Zolregein, eind jaren zestig: Guido in liet begin van zijn atletiek-carrière.

Brugge Guido Everaert (°10/2/49) stamt uit een kroostrijk gezin - 11 kinderen - en bracht zijn jeugdjaren door in het Oostvlaamse Zottegem. Na zijn middelbare studies aan de technische school in Ronse (Guido bekwaamde zich in elektriciteit), besloot hij Kinesetherapie te gaan studeren in Brugge. De anatomielessen moeten blijkbaar minder interessant geweest zijn, want Guido had zijn blik meer gericht op een jongedame uit Assebroek (Brugge): Martine Persoone (012/10/49), aanvankelijk weinig gediend met de avances van deze jongeman uit Zottegem, moest uiteindelijk toch zwichten. Van het een kwam het ander (u weet wel) en in mei '72 stond het

Sportief De sportloopbaan nu. hoe is het aIlemal h. gonnen? Guido neemt het initiatief: 'Op mijn zeven-

de sloot ik me aan bij de turn kring in Zotte-

1-let nummer vijf. in hei basket-team op liet college in Ronse.

'j Garage VAN RIEL Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33

13


SPORT sen stonden eveneens op het pro gram,na'.

senkomst van Martine: 'Jos woont hier trouwens vlakbij, en ons Petra gaat er soms babysitten'. Uw reporter-ter-plaatse neemt inmiddels de draad weer op. 'Een schitterend doelpunt, en ik was toch wel een beetje fier dat we die match 'uiteindelijk wonnen'.

Guido nam in 1966 deel aan de 'Cross der Jongeren' in Waregem, en tekende een aansluitingskaart bij Zottegem Atletiekclub. In het najaar van '68 startte hij als senior, en nam in de winter aan enkele veldlopen deel.

'Trainen deed ik toen niet echt veel, tweemaal in de week, en dan nog voornamelijk duurloop, dus lopen aan een rustig tempo'. Ondertussen was Guido student kiné geworden, en werd de kompetitie beperkt.

'Toen zijn we naar Hoogstraten gekomen, en besloot ik me aan te sluiten bij Turnhout A C. Op mijn brief kwam evenwel geen reaktie, en van de ene dag op de andere stopte ik met de atletieksport'.

Voetbal Via zijn toenmalige buurman Laurent 'Lor' Van Neyen, werd Guido voetballer. 'Hier in

de Achtelsestraat bestond er gebuurtevoetbal, en eind '73 bond ik dus de voetbal schoenen aan'. Guido zou vijf jaar zijn best doen op de groene grasmat. Totdat een schouderkwetsuur hem tot stoppen noodzaakte. Toch herinnert hij zich één welbepaalde wedstrijd zeer goed. 'Ik heb ook één jaar bij het

reserveteam van HVV gespeeld (wij vallen van de ene verbazing in de andere), Marcel Leunen was toen trainer van Hoogstraten. Ik speelde op links, als verdedigende midden velder. Roger Van Den Kieboom en Jos(ke) Van Loon stonden toen ook in de ploeg. In die wedstrijd, komt er een aanval op links, ik 'center' een voorzet op het hoofd van Jos Lenaerts, die prachtig binnenkopt!' Korte tus-

Guido bleek dus ook een goede laatste 'pas' in de voeten te hebben, maar hoe het ook zij, na die kwetsuur (medio '78) zat de voetbalcarrière erop. Het jaar daarop begon Guido weer te lopen (het bloed kruipt waar het niet gaan kan, nietwaar). Aanvankelijk slechts éénmaal per week, maar langzamerhand werd dit opgedreven tot drie â vier trainingen. Lange afstanden lagen Guido goed, en het lopen van een marathon leek dan ook onvermijdelijk. In Utrecht (16/5/81) was het zover, en op zijn tweeendertig liep Guido Everaert zijn allereerste 42 km-koers. 'En het viel goed

mee, tot de dertigste kilometer bleef ik bewust aan een rustig tempo 'draaien', om me zeker niet 'voorbij-te-lopen' (onze andere marathon-topper Jan Hendrickx kan daar zeker een woordje over meepraten). Ik wou

geen 'tijd' neerzetten, versnelde nog wel en bereikte de finish in 3.01.19'. Guido rekupereerde vlot, en besloot voortaan elk jaar één marathon te betwisten. In de midwintermarathon van Apeldoorn (6/2/82) verbeterde hij zich tot 2u.55. Etten-Leur ('83-'88) liep hij zesmaal, en telkens kwam hij met een nieuw persoonlijk rekord naar huis. 'Eind

september vorig jaar, liep ik in Berchem voor de eerste maal in eigen land, en verbeterde mijn beste tijd tot 2 uur 36 minuten en 20sekonden'. Een prestatie die kon tellen, want Guido was inmiddels een prille veertiger ge-

worden en tot de veteranenkategorie toegetreden. 'Op 7 april liep ik in Stabroek mijn

tiende marathon, Jan (Hendrickx) won de wedstrijd, ikzelf werd vijfde, en derde veteraan'. Door de felle wind bleven goede tijden echter uit. Hoe verklaart Guido zijn grote pro gressie, de afgelopen jaren? 'Vroeger liep ik eerder sporadisch wedstrijden, trainde meestal alleen, deed wel lange afstanden maar altijd aan een rustig tempo. Toen zijn Bram en Petra met atletiek begonnen, en zijn we in Rijkevorsel gaan trainen. We sloten ons aan bij Beerschot VA V, en via kortere tnaar intensieve snelheidstrainin gen (bijvoorbeeld 600-1000-1500 meter) heb ik veel winst geboekt. Jan Marissen, onze trainer, kan zijn atleten zeer goed motiveren, en op die manier verkrjg je veel meer zelfvertrouwen'. De prestaties werden dus alsmaar beter. Ter illustratie: al de tijden op piste moesten er vorig jaar aan geloven. Guido liep records op 1500 m (4.31), 3000 m (9.40.5), 5000 m (16.32.7) én ook op de 10.000 m (33.45.3). In de Nike-Classic (4156 dln) in Tessenderlo werd ik 39ste, moest 200 m toegeven op Miel Puttemans, maar werd nog wel 7de veteraan'. In het Kampioenschap van Vlaanderen in Brugge, halve marathon, werd Guido 23ste tussen de beste senioren en vierde veteraan. 'Die wedstrijd was in Brugge, ik werd 4de veteraan. In Haacht, dit keer op 15 mijl (24,1 km) werd hij 3de in 1.24, en in zijn eigen Zottegem (16 km) eindigde hij 4de, wederom achter Miel Puttemans.

'De beste herinnering bewaar ik toch aan het Belgisch Kampioenschap 10.000 m op de piste in Tessenderlo. Ik werd daar vi:tfde, prestatie

II. opup— en

T extra

s

BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

rjefl 5

TisJ

ec%att

e nn 1..

a

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

TEL. (03) 645 57 95 (03) 312 2316 (03) 353 05 51 (03) 353 05 52

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD NIER ENKELE VOORBEELDEN L_ VAN ONZE SANULN IN S 1 EHAANUILUINU ,

,

4

M)-!

Ui' tiaten* Remmen Schokdempers

155 SR 12 Firestone S211 Tub 145 SR 13 Firestone F560 Tub 155 SR 13 Firestone F560 Tub 155 SR 13 Firestone S21 1 Tub 155 SR 13 Uniroyal R280 Tub 165 SR 13 Uniroyal R280 Tub 165170 TR 13 Uniroyal F280 Tub 175170 TR 13 Uniroyal F280 Tub 185/70 SR 13 Uniroyal F280 Tub 205160 HR 13 General XP2000 Tub 195/50 KR 14 Firestone Tub 205/60 HR 14 General Tub 185155 TR 15 Firestone F560 Tub 195165 VR 15 Dunlop D4 Tub 195150 VR 15 Fulda Y2000 Tub 195150 KR 15 General XP2000 Tub 195165 HR 15 Firestone Tub

1375,1375,1500,1395,1689,1785,1571,2018.2195,. 2601,2575,2721,. 2250,3062,3200,2681,2850,-

155SR13MaborTub 185160 HR 14 KleberCsüTub 185160 HR 14 General XP2000 Tub 185160 KR 14 Dunlop D8 Tub 185160 HR 14 Firestone Tub

1280,2500,2475,2450,2350,- 1

BTW 25% inclusief - montage gratis!

enkel te Wijnegem en Oostmalle

14

Zeer grote keuze sierwielen

Aow

Qejc,,g9'1 or terrein wagens.

12 Fr

'1 aanko tbalance

IlIeuWe

ren

Schokdempers VW GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. Ford 16004 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. Mercedes type 123 4 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK inbegr.

1 1 1 1 1 1 1

Batterijen Mercedes diesel -88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. -43 Amp. Toyota, Mitsubishi Colt, Peugeot, enz. - 40 Amp. BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen !

2.965 Fr. 1.800 Fr. 1.800 Fr.


SPORT waar ik uiterst tevreden mee was.' Ook zijn prachtprestatie in de befaamde Singelloop in Breda (21 km) mag vermeld worden. Guido werd zevende bij de veteranen in 1.12.20(!), tegen de beste buitenlanders. Wat zijn de ambities nog? 'Ik zou graag zo lang mogelijk op hoog niveau blijven presteren, en een snelle marathon lopen. Misschien probeer ik later nog wel eens een ultra-loop (100 km!), maar dan moet de konditie wel goed blijven'.

Martine Guido heeft zijn 'zegje' gehad, Martine kan nu even in de praatstoel. Haar prestaties zijn, in vergelijking met Guido, nog opmerkelijker. 'Ik heb nooit aan sport gedaan, en moesten we dan al eens lopen tijden de turnles, dan was ik de eerste om er de kantjes af te lopen'. Guido gaf wel het goede voorbeeld,

en toen ook de kinderen de atletieksport ontdekten, kon Martine niet achter blijven. 'Vier jaar geleden (stratenloop in Hoogstraten 1986) liep ik mijn allereerste wedstrijd, en dat viel eigenlijk goed mee'. Zo goed zelfs,

dat Martine zich eveneens liet aansluiten, en officiële wedstrijden begon te lopen. 'In mijn allereerste veldloop in OL V Waver was ik vierde. 'Enkele maanden later werd ze in Mol

derde, in een zeer sterk deelnemersveld. Martine had de smaak voorgoed te pakken, en de trainingen werden opgevoerd. 'Driemaal in de week, zeven kilometer tempoloop en soms ook wat snelheid op de piste'. Haar

aanleg voor de langere afstanden, kwam goed tot uiting in enkele wegwedstrijden. 'in de straten loop van Hoogstraten in 1988 was ik vierde, en in Gooreind werd ik tweede'.

Vorig seizoen bleef Martine uitstekende resultaten boeken: 2de in Zottegem, 10 mijl in een schitterende tijd (1.05) en eveneens 2de in Breda op de halve marathon (1.28) begin oktober. Het afgelopen veldloopseizoen behield Martine haar konditiepeil: 'In L'ilegem

OPENBARE VERKOOP VAN HANDELSPAND VOOR ALLE DOELEINDEN TE HOOGSTRATEN, VRIJHEID 33-35

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Handelspand in Hoogstraten, Vrijheid 33-35, groot 565 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: winkelruimte, 7,5 m. br. bureeltje, living 3 m. br., keuken, hall, trap, badkamer, berging met wc, magazijn en garage. - Boven: 6 kamers en zolder. Inrit naast het eigendom van 3 m. breed. Eigendom beschikt over TV-distributie, CV en telefoon. BEZICHTIGING: zaterdag van 14 tot 16 uur. BESCHIKBAAR: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 5 juni 1990 en definitief op dinsdag 19 juni 1990, telkens om 16 uur in Café 'De Wachtzaal' bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

OPENBARE VERKOPING VAN PERCEEL BOUWGROND TE HOOGSTRATEN, ACHTELSESTRAAT.

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Perceel bouwgrond te Hoogstrateri, met een gevelbreedte van 10 m tegen de Achtelsestraat (links van nr 41) groot 448 m 2 , bestemd voor half open bebouwing. Goedgekeurde verkaveling 23.6.72 511052. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 5 juni 1990 en definitief op dinsdag 19 juni 1990, telkens om 17 uur in Café 'De Wachtzaal' bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

'ik hoop wel ooit een maraton te kunnen lopen'. Of dit zal lukken weet ze niet meteen,

wij twijfelen er in ieder geval niet aan.

l4i,inaar niet bloemen: Guido in '58 (links).

o iii L iUC/i in uk lte iJLiLn. hei pro PoPaal kampioenschap in Heren tals: prachtig zesde!

werd ik derde, in Hoogstraten tweede en in Stabroek eind november won ik mijn allereerste veldloop. Maar ik had toen al een beetje last met de achillespees. Ik wenste geen risico 's te nemen, en nam 3 maanden rust.

geslaagd wederoptreden. Ze werd mooi vierde, en één week later won ze zelfs een stratenloop over 12 km in Brasschaat. Indien de konditie goed blijft, hoopt ze in Hoogstraten op 13 juni een goede wedstrijd te lopen. Welomlijnde ambities heeft Martine verder niet.

In Schoten, einde april, deed Martine een

Tot slot schetsen we nog even kort de prestaties van Petra, Bram en Roei. Petra heeft naast haar drukke bezigheden als KSJ-leidster en haar studies aan het VITO (voorlaatste jaar scheikunde), nog de tijd om in het lopen uit te blinken. Zo won ze al tweemaal de veldloop van Turnhout en wist ze ook op de piste uitstekende tijden te lopen. In Breda werd ze tweede op een 800 m (2.31), en op het regionaal kampioenschap was ze vierde op de 1500 m. Dan is er ook nog Bram, eveneens rijk getalendeert. Zoals zijn ma, deed Bram in de stratenloop van Hoogstraten 1986 zijn debuut bij de 'grote jongens'. 'Ik was van plan 1 ronde mee te doen, maar omdat het zo goed ging heb ik maar vlug heel de koers (9 km) uitgelopen. (Nu mag dat niet meer van de trainer!!). Dit veldloopseizoen won Bram vijf AVV-crossen, werd hij driemaal tweede en 1 keer derde. In officiële wedstrijden (bij de 'bond') behaalde hij talrijke ereplaatsen, op het regionaal kampioenschap in Herentals werd hij op een schitterende manier zesde. Als kadet heeft Bram een veelbelovende toekomst voor zich. De benjamin van de familie tenslotte luistert naar de naam Roei, en wat deze jongeman nu al kan doet het beste verhopen voor de toekomst. De opvolging is alvast verzekerd! • 15


'1

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Heilig Bloed

Er zijn al weinig zekerheden in het leven, en nog minder heilige huisjes. Zeg nu zelf: wat is er nog heilig in deze tijden? Voor de gemiddelde Hoogstratenaar is er tenminste nog Heilig Bloed. Dit keer op 10juni na de hoogmis in de richting van de Statie voor de grote omloop, een week later naar O.L. Vrouw van Bijstand. Donderdag 14juni wordt alles in de kerk overgedaan in een kleinschaliger uitgave. Op 10juni draagt de prelaat van de abdij van Averbode het H. Sacrament in de processie. Sinds jaren wordt de processie met stukjes en beetjes en veel financiĂŤle volharding geleidelijk aan vernieuwd. Wat steekt er in 1990 in het nieuw? De togen en dalmatieken voor 2 dragers van het Catharina rad, 8 kleedjes voor de kinderen die de mantel van Catharina helpen torsen en 12 togen voor koordtrekkers bij de spandoeken. Twee processiekruisen worden verzilverd. Verder kregen de pelsjes van de Lam Godsgroep een wasbeurt en zijn de strikken van de meisjes uit de offerandegroep eigenhandig vernieuwd. Ook nieuw is dat tijdens de zegening op het Van Aertselaerplein en aan het kapelletje de fanfare het 'Te Velde' ten beste geeft. Daarmee wordt in feite heraangeknoopt met een teloorgegane traditie. Zelfs de veelvuldig uitgehangen affiche kreeg een verfrissend kleurig kleedje aangemeten. Blijkt van de hand van Lief Boeykens uit de Leemstraat. De tweede zondag valt dit alles bovendien samen met de nationale beiaarddag. Van 14 tot 17 uur is er gelegenheid om met een gids de toren te beklimmen. Uiteraard is er een concert. In de IKO galerij is er op beide zondagen de traditionele tentoonstelling en de wisselkollektie. 1-1

Begij nhofkerk Ook St. Jan Evangelist zit in een nieuw kleedje. De firma Van Gorp heeft enkele maanden in opdracht van de kerkfabriek de fraaie barokke begijnhofkerk een grondige schoonmaakbeurt gegeven. Het binnenwerk werd volledig herschilderd en opgepoetst. Muren, plafonds en goudwerk, de altaren, de verkoperde kroonluchters en noem maar op. De heiligen die er residentie houden, werden een tijdje oneerbiedig van hun sokkel gelicht, maar prijken er ondertussen alweer met een monkelende glimlach om deze grondige facelift. Het hoeft geen betoog dat het binnen uitzicht van de kerk er florissanter en lichter op geworden is. Toch klinkt links en rechts de bedenking dat de dringende instandhoudingswerken aan de buitenzijde van de kerk (eigendom van de gemeente) nu nog dringender dan ooit geworden zijn. Het heeft inderdaad geen zin om het interieur te vernieuwen wanneer de sterke vochtinsijpeling via dak en muren niet verholpen wordt. Het dichten van eventuele lekken in de daken, leegmaken en herstellen van de goten en de eventueel verstopte afvoerpij pen moeten nu een dringende prioriteit krijgen en op grondige wijze worden uitgevoerd. Dit monument heeft geen lapmiddeltjes meer nodig! 16

In aan wezigJ?eid van talrijke inwoners uit de Lindendreef en de A woon de Lalaingsiraat zegende pastoor-deken Van Dijck het nieuwe kapelletje ter ere van Onze-Lieve- Vrouw van Rust. In een korte toespraak wees hij op de symboliek en de betekenis van deze plaats.

Herr BĂźrgermeister Er klonken half mei (on)vervalste Duitse klanken in de raadzaal van het Hoogstraatse stadhuis. Oorzaak daarvoor was de ontvangst van een delegatie uit de Deense gemeente Bov. Wat die ter wereld in het Hoogstraatse kwamen zoeken? Die van Bov, in het zuiden van Denemarken vlakbij de grens met Duitsland, beschikken ook over een stevige transportzone. Kregen ze lucht van ons door een artikel over de Meerse broer in een Deense krant. Prompt zakte een vijftiental leden van gemeentebestuur, bedrijfswereld en pers af naar de Kempen. Herr BĂźrgermeister Van Aperen ploegde zich

als een ervaren midvoor door de Deense tekstgelederen met een omstandige Duitstalige voorstelling van wat in Hoogstraten reilt en zeilt. De Denen waren vooral getroffen door de 'progressieve aanpak' in onze kontreien en de 'veelzijdige activiteiten' die er ontplooid worden. Meteen werd een uitnodiging voor een tegenbezoek gelanceerd. (Die van de Maand mogen allemaal voor niks mee, zeker?) Zij spendeerden alvast drie dagen in belgenland; na Brussel waren er twee Hoogstraatse dagen, gevuld met receptie, bezoek aan de kerk, veiling en transportzone. Verder dan skol reikt onze Deense taaluitstoot jammer genoeg nog steeds niet.L1


HOOGSTRA TEN

Luchtkastelen te huur Tel.:

031314*34*74 To bib or not to bib Van het bibfront weinig opmerkelijk nieuws, tenzij dat de gemeenteraad besliste om eerlang nieuwbouw te voorzien in het administratief centrum. Het jaarverslag 89 biedt een traditioneel overzicht van de werking, en bevat weinig uitschieters. Toch dit. Hoewel er 5 07o meer gebruikers zijn, ontlenen die net 0,5% minder boeken of tijdschriften dan het jaar voordien. De klemtoon op uitbouw van de centrale doorheen de jaren, begint de uitleencijfers van de posten in de deeldorpen aan te tasten. In de centrale stijgt het aantal ontleningen met bijna 4000, in alle andere uitleenposten is er een lichte tot zelfs stevige daling te konstateren. Een gegeven waar men toch eens wat denkwerk over dient te verrichten. Hoe ver kan men gaan in de centralisering van diensten, zonder het dienstbetoon aan te tasten? De afdeling fiction (zeg maar verhalende literatuur en lektuur) doet het minder goed dan de non fiction (alle informatieve, zakelijke werken). De reden hiervoor zonder meer op de kap van VTM schuiven (bekabeld Hoogstraten heeft minder nood aan romannetjes), lijkt ons toch wat dunnetjes. Zou het niet kunnen dat een deel van het fictieminnende publiek wat uitgelezen geraakt in de huidige kollektie? 'Een stevige kollektie, zo goed mogelijk aansluitend op de vraag van onze gebruikers vormt de basis van een succesvolle bibliotheekwerking.' Wel, we stappen hoopvol en reikhalzend de 90-er jaren in.LIJ

Middenstandsblues Er blijft beweging zitten in het Hoogstraatse middenstandsiandschap. Dat betekent dat getrouwe familienamen verdwenen of zullen verdwijnen: de familie Cornelissen van de meubelwinkel en de Bolckmansen van de zaadhandel vinden in eigen rangen geen opvolgers voor de zaak. Dat wordt alvast een paar sjouwels minder op een jaar. Verder ruimen de kolen of legkippen baan voor en carwash bij Gabriëls en prijkt een maquette van een nieuw te bouwen feestzaal bij traiteur Versmissen in de winkel. Hij kocht de ruime woning aan het Van Aertselaerplein en trekt er een grote zaal op. Eerder werd steeds gesteld dat deze in Wortel zou komen. De speelgoedwinkel Jami blijkt andermaal op zoek naar een andere eigenaar, evenals de eetzaal Figaro tegenover de wereldwinkel. En ondertussen blijft de zaak van Sterkens op de hoek van de Versmissenstraat leeg staan. Euh, ook nog vermelden dat er met tandarts Steylaerts nog een fraaie naamplaat bij kwam in de Vrijheid.•

Na 36 jaren van grote inzet voor de Hoogst raatse Jeu gdmuziekschool zet Jos Bruurs een punt achter zijn loopbaan als directeur en muziek/eraar. Na de jaarlijkse leerlingen voordracht mocht hij dan ook enkele geschenken in ontvangst nemen.

wand- en vloertegels I'ulcI'r I"aIcI'cèr bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

uIcI'r

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! 17


IS PLEZANT,

RIJDEN*##

4

Kruiswo o rdraadsel

-

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

AB

GARAGE VAN DER VLIET

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

N.V. GARAGE VAN USSEL

Vertikaal Amerikaans gebergte - zitting slons - onderricht - vrouwenverblijf Chinese munt - voorstelling - meisjesnaam overtreder thans - houding - zangstuk - landbouwwerktuig jongensnaam - ingebeeld meisje - hoop mispunt - langzaam (muziek) hooistapel - bestaat - thans - plaats dwaze - rivier in Frankrijk Sociaal Economische Raad - neepjesmuts - deel van een schip 1

4 5 6

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

7

Bredaseweg 43 2322 MIN DERHOUT Tel. 03/315.74.65

• tweedehands wagens • alle herstellingen carrosserie 18

3

L. WOUTERS

Garage GEERTS

GARAGE AUTO

8

9 10 11 12 13

14 15

2

3

4

5

6

7

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

lzII

0 5

I1°i

E

Uw

RlBEIE 1600T IT ! LE

Ia

'-' 1£ ItiI

ODE

IPR (LUL iM

1

2

GARAGE HOGA B.V.B.A

GM

Horizontaal ronde staaf - spijker op de wijze van - schip - voorzetsel Kerstmis (frans) - plant (mv) - tijdelijk gebruik gek - steken - vroeger daar - plag - schaaldier - muzieknoot woud - meisjesnaam - ten aanzien van tijdelijk geven - smaden verdriet - klein kind - voermansroep Europeaan onderworpene - rivier in Frankrijk mannetjesbij - Ijs - ankerplaats uitroep - godsdienstig gebruik - gewoonterecht - muzieknoot deel van de week - aantrekken - duim roemen - vorm van stinken - huisdier gemeen persoon - vreemde munt - dik speelruimte - muziekinstrument.

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

gil&yg

W

1

+ I

Ik ÇE ! Ç1 F :q MrjDØt.INf ook NOT(4 !3 flIL !fl. I meisjesnaam - NAVO - plaats in Algerië - bij woord schavuit loopvogel - plaats in Zeeland - gemeente in België leer - ontkenning - werkelijk in zijn levensonderhoud voorzien - graansoort. 8

9

10 11

12 13 14 15


Ter nagedachtenis

Frans Bruurs Op maandag 14 mei heeft een grote schare vrienden samen met de familie in de statige Sinte-Katarina afscheid genomen van E.H. Frans Bruurs, rector van de Zusters Ursulinen van het Spijker. Het was een ontroerende plechtigheid, mooi verzorgd, met een krans van concelebranten, met een fijne homilie van onze heer deken, met weldoende samenzang en heerlijk orgelspel van E.H. Jos Joris, ere-directeur van het Lemmensinstituut te Leuven, jaargenoot en vriend van de overledene. Kortom, een plechtige uitvaartliturgie Frans Bruurs waardig. Want meneer Bruurs was een begaafde kunstenaarsziel, vooral dan in muziek en zang. Het zit blijkbaar de Bruursen in het bloed! Een hele brok van zijn leven heeft E.H. Bruurs in Hoogstraten doorgebracht: zijn kindertijd (de oudste was hij van het grote gezin van Aloïs Bruurs en Anna Peeraer) en de laatste 30 jaren aan één stuk. Eerst als leraar aan het Klein Seminarie (waar hij ook zijn humaniorastudies had voltooid, in 1941, d.i. in volle oorlogstijd), later als leraar aan het Technisch Instituut Het Spijker, en, ten slotte, sinds 1985 als rector van

de Zusters van het Spijker. Van 1941 tot 1947 heeft E.H. Bruurs gestudeerd te Mechelen: filosofie aan het Sint-Jozefseminarie en teologie aan het Groot Seminarie. 1947: jaar van zijn priesterwijding, door Kardinaal van Roey. Tot zijn wijdingsjaar behoorden toen 96 (!) seminaristen, allemaal bestemd voor het toenmalige bisdom Mechelen. De eerste opdracht die hij kreeg, was een leraarsjob aan het H.-Hartcollege te Ganshoren-Brussel. Het was voor hem een mooie tijd, vooral omdat hij er zich heeft kunnen uitleven als koordirigent van het Knapenkoor van de H.-Hartbasiliek te Koekelberg; een koor dat gerekruteerd werd onder de leerlingen van 'zijn' College. Een korte tijd is E.H. Bruurs onderpastoor geweest in een parochie van Anderlecht, maar het bleek al spoedig dat zijn eigenlijke roeping lag in het leraarschap. In 1961 kwam hij dan terecht op het Seminarie hier in Hoogstraten. Daar was hij, natuurlijk vlug ingeburgerd en maakte hij zich vooral verdienstelijk als leraar in de Franse taal en in de Estetica. Die lessen in de kunstgeschiedenis, dat was 'zijne fort'. Als niet één had hij zich in de loop der jaren gedokumenteerd, aanschouwingsmateriaal ten overvloede; maar belangrijker nog dan die boeken en dia's en video's, waarmee hij zijn lessen illustreerde, was 'het hart' 'de spirit', waarmee hij die lessen gaf. Bij hem gold 100 0/o 'waar het hart vol van is, loopt de mond van over'! Later kwam de Hotelschool, zijn tweede werkterrein. Hij was daar zo graag, dat hij meestal, naar het getuigenis van kollega's, over die school sprak met het alleszeggende 'bij ons'. Zijn grootste verdiensten daar liggen in zijn gewaardeerde lessen katechese en in zijn spontaan dienstbetoon. Zijn lessenrooster was goed gevuld, en een ruim stuk van zijn vrije tijd ging naar zijn school. Zijn kollega's-leraren en zijn leerlingen voelden aan dat hij van zijn school en van zijn werk hield. In 1985 werd hij daarenboven nog rector van de Zusters Ursulinen, en ging hij wo-

HALVE EEUW GELEDEN Mei 1940 De Duitse inval in Nederland en België Te 3 uur vrijdag morgen zijn de Duitsche troepen zonder eenige verwittiging onverwacht Nederland binnengevallen. Grote eskaders vlogen over Nederland en bomhardeerden de vliegvelden. Het Nederlandsche leger staat paraat en de onderwaterzetting geschied volgens de vooropgestelde plannen. Een zestal Duitsche vliegtuigen zijn neergeschoten. Talrijke Duitsche valschermspringers dalen in Nederland. Nederland heeft de hulp van Engeland en Frankrijk ingeroepen. Ook het

groot-hertogdom Luxemburg werd aangevallen evenals het Belgisch vliegplein van Everen dat werd gebombardeerd. Fransche troepen zijn onderweg om hulp te bieden. In de voormiddag werd officieel gemeld, de Duitschers zijn in België binnengevallen. Het vliegveld van Deurne werd gebombardeerd. Het krankzinnigen tehuis

in Mortsel staat in lichte laaie. Hulp der Franschen en Engelsche is ingeroepen.

Eieren leggen met muziek Het hoenderpark Maplewood kan er prat op gaan het best uitgeruste bedrij fin zijn soort te zijn. De hennen van Maplewood leggen haar eieren met muzikale begeleiding en, als men den eigenaar geloven

nen in de Lindedreef, vlak naast de school in het rectorshuis. De geestelijke zorg voor de zusters ging hem ter harte, evengoed als al de andere opdrachten die hem werden toevertrouwd. Sterke verantwoordelijkheden typeerde E.H. Bruurs! Als de tijd gekomen was om als leraar met pensioen te gaan, bleef hij zich toch nog interesseren en beschikbaar houden voor zijn school en voor de internen, b.v. voor het verzorgen van vieringen allerhande. Intussen had hij ook nog een nieuwe opdracht aanvaard: de zondagsdienst in het Rusthuis. Zijn eucharistievieringen, vooral zijn graag beluisterde preekjes, zullen nog lang in de herinnering van de mensen daar blijven voortleven. Dit levensbericht is maar een panorama, helemaal niet volledig; alleen de grote 'staties' werden besproken. En toch volstaat het om te zeggen: wat een goed gevuld en bewonderenswaardig verdienstelijk leven! E.H. Bruurs heeft zijn dagen niet in ledigheid gesleten. Hij heeft ook van de hem gegeven talenten geen enkel ongebruikt gelaten: zijn menselijke begaafdheden heeft hij ten volle in dienst gesteld van zijn hoog priesterideaal. Hij zal zich niet moeten schamen, als hij voor de Heer, zijn Heer, rekenschap zal moeten afleggen. Want net als Paulus mag hij zeggen: 'cursum consummavi, fidem servavi', ik heb mijn loopbaan voleind, mijn geloof bewaard! Op hem zouden we gerust kunnen toepassen wat de dichteres Ida Gerhardt schreef bij de begrafenis van Martinus Nijhoff: Gedenk nu de aarde open gaat het kind, dat leefde in zijn gelaat en dat de lei heeft volgeschreven. God alleen wist dat het nadien de grote nieuwe brug wou zien. De engelen gaven vrijgeleide. Hij is reeds aan de overzijde.

Beste Vriend Frans, gij hebt eerlijk en heerlijk uw lei volgeschreven, gij hebt de nieuwe brug willen zien, en de engelen gaven u vrijgeleide... Waak nu over ons, ginds aan Vdj. de overzijde! mag, heeft het veel invloed op den leg, wat er gespeeld wordt. De hennen hebben ni, een uitgesproken voorkeur voor klassiek. Van swing moeten zij niets hebben, doch symfonieën, nocturnes en vooral orgelmuziek doet het best.

Advertentie Moeder, U moet altijd vroolijk en opgewekt zijn. U speelt den hoofdrol in het familie-leven. Iedereen hangt van u af. Daarom is het dat U nooit prikkelbaar of zenuwachtig moogt zijn, dat slecht humeur U verboden is. U hebt werkelijk geen tijd om ziek te zijn, om een hoofdpijn of zenuwpijn te lijden... Neem dus, indien het nodig is, een paar 'WIT-KRUISJES'. Die verlosse U wel van alle kleinere en grootere ongesteidheden, die zorgen ook dat U weer even frisch en levendig wordt als voorheen... Bron: Gazet Van Hoogsiralen

19


JîJïJ De nieuwe (oude) koning Volgens aloude gebruiken had op 29 april de koningsschieting plaats van de Koninklijke St.-Sebastiaansgilde. Onder een stralende zon en zoals door de traditie vereist, werden de gildebroeders en -zusters 's zondagsmiddags aan het lokaal afgehaald door de fanfare en door de zustergilde St.-Joris en naar het schietterrein begeleid. Daar stond de staak opgesteld en werd de vogel (papegaai) er opgezet. Allereerst werden de genodigden uitgenodigd twee ereschoten naar de koningsvogel te doen. Achtereenvolgens poogden de burgemeester, de aanwezige schepenen, de plaatselijke gemeenteraadsleden, de vertegenwoordiger van de hoge gilderaad en de afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen de vogel van de staak te schieten. Niet dat ze daarmee koning konden worden, deze eer blijft uitsluitend voorbehouden aan de gildebroeders.

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. Het aantal gegadigden was ondertussen wel geslonken en laat op de namiddag kon de knaap (Ward Van den Heyning) in het gildelokaal aan de hoofdman en de dekens gaan melden dat de uittredende koning René Jespers, voor de 3e maal de vogel er afhaalde en zich meteen opnieuw voor zes jaar koning van de Koninklijke St.-Sebastiaan mocht noemen. Nu zijn aan dit koningsschap heel wat plichten verbonden, nI.: - op de avond van de koningsschieting moet de koning aan alle gildebroeders en zusters een koffietafel aanbieden; - aan de maagdekens die in de optocht opstapten en aan de pij lenrapers zal hij een weinig zakgeld bezorgen; - hij dient alle verplichtingen tegenover de gilde en de hoge gilderaad te voldoen (o.a. het bijwonen van de vergaderingen); - hij dient nauw betrokken te zijn en te blijven bij het schietgebeuren, zelf te gaan schie-

dat hij ook voor de volgende zes jaar voor de St.-Sebastiaan een waardige koning zal zijn. En zoals het reglement van de koningsschieting voorschreef, werd de dag besloten met een gezellig samenzijn met muziek en Vertier. El

Staatsbos open voor publiek? Als het aan de inwoners van Meerle zou liggen, zou dit spoedig het geval zijn. De petitie die op initiatief van de dorpsraad werd opgesteld kreeg immers ca. 800 handtekeningen mee, d.w.z. dat ongeveer 1 op 3 dorpsgenoten zich achter deze aktie van de dorpsraad heeft gezet (zonder rekening te houden met de kinderen, maar die zijn sowieso pro). De handtekeningen werden met een begeleidende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen verstuurd. In deze brief stelt de dorpsraad dat zij geen genoegen neemt met de weigering van het Bestuur van Waters en Bossen en wordt het College verzocht, met de petitie achter de hand, op zijn beurt opnieuw tot de aktie over te gaan. Hopelijk komt er nu deftige reaktie en verschuilt men zich niet opnieuw achter drogredenen om het verzoek af te schuiven. De dorpsraad is zeker niet van zin de zaak zomaar los te laten. El

Milieuhinder Roet... In de zaak van de roetneerslag in de witte wijk is er ondertussen enige beweging gekomen. Een inspecteur van A.R.O.L. heeft ter plaatse een ondcrzock ingesteld. Daarbij kon de oor zaak van de roetneerslag niet met zekerheid worden aangeduid, maar werd wel vastgesteld dat de tuinbouwer die door het aktiekomitee met de vinger wordt gewezen, niet over de nodige vergunningen beschikt voor de opslag van zware stookolie. Hiervoor werd procesverbaal opgemaakt dat aan de gerechtelijke overheid werd medegedeeld. Ook het gemeentebestuur werd ingelicht, daar zij toezicht dient uit te oefenen op de in een exploitatievergunning opgelegde voorwaarden. René Jespers, de fiere koning van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgi/de en zijn echtgenote J0 Van Raak, samen op de foto met de koningsvogel. Dan was het de beurt aan de uittredende koning om drie schoten af te vuren. Haalde hij de vogel eraf, dan bleef hij voor 6 jaar koning. De vogel bleef op zijn plaats, zodat de gildebroeders om beurt (aangeduid volgens aloude methode bij de dag van het interen) konden aantreden. En jawel, de eerste schutter, Frans Jespers, schoot er meteen de vogel af. Frans bedankte echter voor de eer en met een storting van 500 fr. in de beurs mocht hij de vogel terug op de staak plaatsen. Ook de tweede broeder die de vogel naar beneden haalde, Jaak Vinckx, verkoos een storting in de beurs te doen (ditmaal 1000 fr.) en plaatste de papegaai andermaal terug. De schutter die nu raak zou schieten, bleef geen mogelijkheid meer om het koningschap te refuseren. 20

ten en minstens 4 maal per seizoen de gilde buiten de eigen gemeente als schutter te vertegenwoordigen; - de koning zal regelmatig de eigen doelen bezoeken en de schutters bij de oefeningen aanmoedigen en steunen (in de hiërarchie van de gilden is de koning immers baas van de gildeschutters); - hij is tenslotte verplicht een breuk (schild) aan de beuken koninklijke waardigheden) toe te voegen, gegraveerd en bevattende minstens 150 gr. zilver. In optochten zal hij deze koninklijke waardigheden ook dragen. Gelukkig is er ook enige kompensatie. De koning is immers Vrij van gelag gedurende zijn ambtsperiode voor de teerfeesten van januari en oktober. Vermits René Jespers reeds een ambtsperiode achter de rug heeft, lijdt het geen twijfel

autobanden

tPEETERS' Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage


MEERLE De geviseerde tuinder Staf Van den Bogerd zegt echter steeds te goeder trouw te hebben gehandeld en heeft inderdaad heel wat gedaan om zijn goede wil te bewijzen. Zo heeft hij op eigen kosten een stofcycloon geplaatst, hoewel die wettelijk niet vereist is. Ook heeft hij de roetneerslag die bij een van de gedupeerden werd verzameld laten analyseren bij een erkend laboratorium. In dit staal werden geen elementen aangetroffen die normaal voorkomen in vliegasse uit industriële ontbrandingsschouwen. Ook de gebruikte zware stookolie werd nagekeken en het zwavelgehalte bleek 2,45 ¼ te zijn, daar waar de wettelijk toegestane norm 3 0/o bedraagt. De tuinbouwer heeft ondertussen ook de nodige stappen ondernomen om zich in regel te stellen en heeft een aanpassing van zijn uitbatingsvergunning aangevraagd. De leden van het aktiekomitee hebben onmiddellijk hiertegen bezwaar aangetekend. Anderzijds moet het gezegd worden dat niet alle inwoners van de Witte wijk zich achter het aktiekomitee geschaard hebben, sommigen omdat zij geen hinder ondervinden, anderen omwille van het feit dat de aktie alleen tegen de bewuste tuinbouwer gericht is. Volgens dezen kunnen er nog andere mogelijke oorzaken zijn (andere tuinbouwers, de slachterij, privé-stookinstallaties, kachels???). Het ziet er dus naar uit dat het verhaal hier nog niet zal eindigen.

en

verfdampen

Aan de andere zijde van het dorp hebben een aantal bewoners van de Strijbeekseweg op hun beurt hinder, niet van roet maar van sterke geur en verf en aanverwante (verdunners).

Het gebeurt meermaals dat ramen en deuren moeten gesloten worden en dat het onmogelijk is in de tuin te komen. Buitenhangend wasgoed ruikt tot aan de volgende wasbeurt als was het de overall van een schilder. De hinder wordt veroorzaakt door spuitwerkzaamheden in het bedrijf Almasy (magazijnrekken) op de Strijbeekseweg en de dampen zouden via ventilators in de buitenlucht gebracht worden. Volgens de buurtbewoners is voor het uitvoeren van spuitwerk een uitbatingsvergunning vereist. Een aanvraag hiertoe wordt voorafgegaan door een onderzoek 'de commodo en incommodo' en de buurt beweert dat dit niet heeft plaatsgehad zodat zij hun mogelijk bezwaar tegen de aktiviteiten van het bedrijf niet konden uiten. Een rechtstreekse vraag van de buurtbewoners aan het bedrijf bleef zonder enig gevolg, zodat zij hun heil zochten bij de burgemeester. Hun brief aan hem bleef echter tot op heden ook onbeantwoord. Zij overwegen nu zowel het gemeentebestuur als A.R.O.L. officieel aan te schrijven met de vraag de zaak te onderzoeken en de gepaste maatregelen voor te stellen. Het bedrijf verklaart zich van geen kwaad bewust te zijn en de ergernis van de buurtbewoners niet te begrijpen. Ook twijfelt de zaakvoerder aan de ernst van de klagers en zouden de klachten eerder geïnspireerd zijn door andere motieven. Verder verzekert hij dat het bedrijf in regel is met alle wettelijke voorschriften die voor hun aktiviteiten vereist zijn. Het lijkt er dus op dat ook hier nog een en ander te onderzoeken valt. De ambtenaar van A.R.O.L. gaat de streek nog leren kennen. 11

De 'Goetschalckx'-klas

Algemene Bouwonderneming

RAATS OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een prol'essioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250 l)e vakîotograaf maakt er meer werk van!

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN Kroostrijke gezinnen ti'aien in Uaanderen en zeker ook in de leinpen geen larlieli.

Zo ook het gezin van A bis Goetschalckx en Marie Van den Bogerd. Tien kinderen zetten zij op de wereld, die op hun beurt deze bezigheid met grote gretigheid voortzetten. Buiten kinderen kopen leerden ze van hun ouders ook nog dat het goed wonen is in Meerle. Zo komt het dat er dit jaar niet minder dan 20 kleinkinderen van Alois en Marie de lagere- en kleuterschool van Meerle bevolken, genoeg voor een speciale 'Goetschalckx '-klas. Als al deze nakomelingen hetzelfde pad als vava en moemoe opgaan, kunnen we binnen een twintigtal jaren misschien wel van een 'Goetschalckx'-school spreken. Het voortbestaan van de dorpsschool is vooreerst nog niet in gevaar.

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77 21


-

S

r^

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Zondag 3 juni:

Geschoten

Opendeurdag

Om Frans van Bergen voor 'n paar maanden wat rust te gunnen neem ik voorlopig zijn taak over. En nu ik op mijn duim zit te zuigen en 'n paar vorige nummers van D.H.M. doorblader (om inspiratie op te doen) valt het me op dat in het laatste nummer bij WORTEL het woord GESCHOTEN is weggevallen. Is dit toeval? Of opzet? Misschien heeft het te maken met het feit dat er de laatste maanden iets minder geschoten is, omdat de leden van de Sint Jorisgilde meer aktief waren als bouwvak kers, om hun nieuw clublokaal te bouwen (waarmee ze goed zijn OP-geschoten), zodat de indruk kan zijn gewekt dat het schieten in Wortel stil lag. In alle geval, het nieuwe lokaal van de gilde véôr de parochiezaal is nu zo goed als klaar en zal op 1juni worden ingewijd; op 2 juni volgt er 'n receptie voor de besturen van alle Wortelse verenigingen en medewerkers aan de bouw, en op 3juni is er Open-Deur-dag waarbij ieder gelegenheid krijgt nader met de schiet-sport kennis te maken. In een volgend nummer meer hierover.

ter gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe gildehuis 'De Guld'. Tentoonstelling van oude gildevoorwerpen. Kennismaking met kruisboogschieten als sport. Openingsuren 'De Guld': donderdag- en vrijdagavond, zaterdag vanaf 14 uur, zondag voormiddag.

Vijgen na Pasen Onder het Paasverlof mochten weer een groepje 14-jarigen 8 dagen op verlof in Zwitserland met de CM. Doodmoe kwamen ze uit de trein gerold op zondag 22 april om na 'n gezonde nachtrust de volgende dag weer recht aan hun laatste schooltrimester te beginnen. Ei VNA organiseerde op zaterdag 21 april 2 bijzondere wedstrijden (buiten competitieverband): één voor de vaders tegen de preminiemen (uitslag 3-3) en één voor de moeders tegen de duveltjes (uitslag 2-2) waarna de vaders en de moeders met hun tong op hun tenen en nog 3-dagen-stijve knieën konden genieten van een lekkere barbecue, samen met hun bengels, de hoop der toekomst, die veel later op de avond pas moe werden. Ei Op zondag 22 april gingen KWB en KAV per bus op stap voor hun jaarlijkse gezinswandeling; dit jaar niet ver van huis maar wel de grens over, naar de Wouwse Plantage, iets ten Noorden van de Kalmthoutse Hei; in de namiddag werd het Markiezenhof te Bergen op Zoom met een bezoek vereerd.L Dinsdag 24 april brachten de vrouwen van de KVLV een bezoek aan de Gentse Floralien. Ei Op zondagmorgen 30 april paradeerde een groepje van 8 jonge geitjes (of bokjes?) door enkele straten, waarbij ze niet steeds op het asfalt bleven, maar ook diverse huizen en achterliggende tuinen wilden verkennen. Bij hun verhuis naar hier waren ze uitgebroken: ze wilden blijkbaar goed weten in wat voor omgeving ze terecht kwamen voordat ze zich voorgoed achter hun draad lieten opsluiten. El De gemeente zorgde voor enkele containers voor tuinafval gedurende enkele zaterdagen op meerdere punten in het dorp, het werd een succes. Tevens werden er enkele kleine afvalbakjes geplaatst op strategische punten, o.a. op de speelveldjes. Laat ons hopen dat de jeugd ze leert gebruiken.E1 In de laatste week van april schuurden en schrobden de KAV-vrouwen onze kerk twee dagen lang, en op 5 mei werden 32 jongens en meisjes gevormd.EI1 22

St. Jorisgilde Wortel

Boven de poort van de school aan de Boomkes werd een groot bord 'GEMEENTESCHOOL' geplaatst. Zo weten voorbijgangers of -rijders tenminste dat we ook een school hebben en waar die zich (tenminste gedeeltelijk) bevindt. De poort is dus enigszins misleidend, want de grootste helft van onze scholieren en kleuters, alsmede de direktie, zitten in de gebouwen aan de Rooimans, waar géén poort met opschrift is.El

15 Jaar KWB voetbal Op 28 april werd op het veld van VNA een voetbalwedstrijd gespeeld door 2 KWBploegen, samengesteld uit ex-KWBvoetballers en nog-aktieven. Dit gebeurde in het kader van een viering ter gelegenheid van 15 jaar KWB-voetbal. Immers in april 1975 werd met voetbal gestart in de KWB onder impuls en leiding van Herman Verlinden die ook ditmaal weer van de partij was (zij het

KWB-selectie

nu als veteraan). Ook Leo Houben was er bij vanaf het eerste uur; hij is nog alle zondagen aktief, al 15 jaar lang! Omwille van deze prestatie en ook omwille van zijn inzet (ook administratief en bestuurlijk) werd hij en zijn vrouw May in de bloemetjes gezet. De wedstrijd zelf verliep vriendschappelijk en eindigde op 1-1. Volgende spelers traden op: Herman Verlinden, Jules Peeters, Gust Bastijns, Ludo Verschueren, Karel van der Linden, Leo Houben, Luk Houben, J05 Stoffels, Jan Aerts, Peter Verschueren, Dré Kleeren, Dirk Mampaey, Mark Bluekens, Nest van den Broek, Car Sommen, Guy van Opstal, Peter Kleeren, Paul Vermeiren, Guy Beuls, Rik Braspenning, Frans Adriaensen en Paul Verschueren. Na de ontmoeting werden samen met de vrouwtjes en sympatizanten, in de kantine van VNA de vroegere evenementen nog eens opgediept bij boterhammen met kop of kaas en met een lekkere pint. Er viel blijkbaar nog heel veel te vertellen want het werd heel laat. En er werd ook nog in de toekomst gekeken want er kwamen op het laatst nog kaarten aan te pas. Vermelden we hierbij nog dat in de loop van die 15 jaar er 90 spelers plezier aan hebben beleefd, en dat er in totaal 627 vriendenmatchen werden gespeeld, waarvan zowat 300 werden gewonnen, en de rest mag verdeeld worden tussen gelijkspel en verlies (EVDB).•


WORTEL

Glasbakken We zijn er onderhand aan gewoon geraakt dat ze er staan, en velen van ons hebben ons al geleerd er gebruik van te maken. Ze kunnen zeer nuttig zijn, mits goed gebruikt. Maar er valt nog wel 't een en ander te verbeteren, zowel aan de vorm van de bakken als aan de manier waarop WIJ ermee omgaan. Want ze kunnen ook als 'booby-trap' werken, als het glas er halverwege uit bijft steken. Dat ondervond onze dorpsgenoot Frans Verbreuken, bekend van de naftpomp. 's Avonds in 't donker wilde hij er nog rap iets in steken, en sneed daarbij zijn hand open aan een buitenstekend stuk glas, waarbij vier pezen,

twee aders en de hoofdzenuw van zijn rechterhand werden doorgesneden. Dank zij onmiddellijk medisch ingrijpen kon wel het bloed worden gestelpt, maar voor die doorgesneden pezen en zenuw is het afwachten of dat nog goed komt: hij zal zijn hand voor lange tijd niet kunnen gebruiken, en als gevolg hiervan hebben ze bij Verbreuken de broodbakkerij (voorlopig) moeten sluiten. Frans was de vierde generatie bakker in het familiebedrij f. Wie dus gebruik wil maken van de glasbak, wordt verzocht het niet half, maar goed te doen, zodat een volgende niet in de val trapt die hem gezet is door een slordige voorganger, die wel onbekend zal blijven.N

Je wordt ouder, papa

Cijfers en Letters

De 'lopers' van het Slot met bovenaan, uiterst links en rechts, Jef Baeten en Leo Wouters, de veteranen die erbij waren vanaf het eerste uur. Alles bij elkaar lapten die twee al 1000 loop-uren aan hun sportschoenen. Proficiat mannen!

Dadels voor Pinksteren Begin januari organiseerde het Slot een wedstrijd 'Cijjers en Letters' 1/let 28 ingeschrevenen. Op de foto broer en zus Linda en Leon Lenaerts die op 6 mei elkaar bekampten tijdens de finale. Linda won het spel maar mag het later wellicht nog eens overdoen op VTM, waar zij samen met de andere finalisten werd ingeschreven voor de gelijknamige wedstrijd.

Samenscholing

Nu eens geen re端nie van vergrijsde senioren maar van fleurige dertigers die in de jaren 60 op de Wortelse schoolbanken zaten. Om dit te vieren hadden ze ook hun meesters en juffrouwen uitgenodigd voor een feestelijke avond in het Slot. Staande v. 1. n. r.: juffr. Beuls, juffr. De Keuster, juffr. Martens, juffr. Claes, Jan Swaenen, juffr. Van De Mierop, Frans Hillen, juffr. Braspenning, meester Sam bre, Chris Van Bavel, Berthci Adriaensen, Rita Martens, Lia Voeten, Lutgard Aernouts, Maria De Bruyn. Zittend v. 1. n. r.: May A erts, Christiane Aerts, Bertina Snels, Marij Vanhaute, Nil Kimpe, Monique Herijgers, Marc Pacquee, Herman Snoeys, Harry Snels, Guy Beu/s. Onderaan v. 1. n. r.: Staf Sterkens, Raoul Fransen, Rudy Van Ham, Peter Laurjjssen, Dirk Verheijden, Jos Vermeiren.

Binnen de jeugdvereniging liet Slot (voor leden van 16 tot 80 jaar) beslaat al sinds jaren een hobbyclub, genaamd Fotogroep ' Slot en tijdens het Pinksierweekeind stelt die groep foto's ten loon in dc lokalen van hel Slot aan de Boomkes. Deze tentoonstelling is de weerspiegeling van een jaar creatieve hezielde fotografie en omvat een zestigtal zwart-wit foto's. Leo Renders, Jos Sommen, Chris Swannet, Mark van Overveldt. lngrid Wuyts, Jos Van L.uffelen, Leen de Weert, Wim Strijbos, Romain Krols, Hilde Jacobs, Rik Drossaert, Jan Van Opstal, Vie Aerts. Dirk Janssens en Marcel de l3ruyn heten U allen hartelijk welkom, en wel op zaterdag 2juni van 14-16 uur. Zondag 3 juni van 10-18 uur en maandag 4 juni eveneens van 10-18 uur; om deze zaak af te ronden is er nog 'n gezellige samenzijn ronde de Fotoelub in 't Slot.[1

Vergeten we ook niet dat er op zaterdag 2juni nog een ophaling is van oud papier en dat er diezelfde dag 's avonds om 7 uur nog een bidprocessie door ons dorp trekt, om bij het kapelleke aan de Grote Plaats te eindigen met een Eucharistieviering in open lucht. Vorig jaar was die ook zo gepland, maar viel door regen letterlijk in het water. Hopelijk dit jaar beter. 端 Tenslotte melden we nog dat op zondag 10 juni de KWB haar lie paaptornooi inricht, waarvoor kan ingeschreven worden vanaf 13.00 uur. En wie vindt dat er nog niet genoeg te beleven valt bij ons de eerste weken van juni, mag zelf nog iets erbij organiseren; maar laat het ons dan tijdig weten.LI1 23


k

-

-

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

7

mode...

KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

i)ee jracIiiie 1uel toe,de op zaicidag 21 april LouIs Laurijssen en Liza Ti/burgs tal! ipenrooi naar 't Dorp, waar hun gouden huwelijksjubileum gevierd werd.

liet k(j/Ilnรงso'haJ) /uz JOS! iloinbouts zo goed dat hij zichzelf op dinsdag 1 mei van dienstdoende naar nieuwe koning van de St.Jorisgilde schoot. Proficiat Jan.

Een heel weekend lang vierde de Chiro haar 20-jarig bestaan. De festiviteiten eindigden met een drukbezochte Vlaamse Kermis op zondag 22 april.

Akkerpop '90 krijgt vaste vorm Vzw Mussenakker blijft in het nieuws. Na de viering van het 17-jarig bestaan gaat nu alle aandacht naar Akkerpop op zondag 29 juli. We moeten helaas met een minder prettig bericht beginnen. Ondanks maanden van onderhandelingen zullen de Fabulous Thunderbirds uiteindelijk niet komen. Dat is natuurlijk spijtig, maar men is al volop bezig met een andere topgroep, dus niet getreurd. Goed nieuws 24

is dat de andere acts wel vastliggen en die zijn ook niet min. In willekeurige volgorde zijn dit de namen: Too Cute, Jan de Bruyn en Band, Phil Clayton, Belgian Associality, Urban Dance Squad en Derek and the Dirt. Volgende maand krijgt u het definitieve lijstje en alle informatie die vooraf nodig is. Voor de optredens die in juni plaatshebben, kunt u terecht in de kalender achteraan.โ ข

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


MEER

Luifel en speelplaats gered?

Rech tzettingen

Enkele maanden geleden berichtte ik u over de plannen van het schepencollege om de 19-eeuse luifel achter de bibliotheek af te breken. Tegelijkertijd zouden ook ĂŠĂŠn of meer eeuwenoude linden moeten verdwijnen. De luifel was immers ernstig beschadigd door de voorjaarsstormen en de linden bezorgden enkele buren de nodige last. Onmiddelijk rees er in Meer een storm van protest tegen deze plannen. Dat resulteerde in een brief die een aantal Merenaars aan het college richtten, waarin gevraagd werd niet tot afbraak over te gaan, maar in de plaats de mogelijkheid te onderzoeken om alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het deed de ondertekenaars van de brief dan ook veel plezier dat het schepencollege inging op hun voorstel. Het college nodigde namelijk alle betrokkenen uit om op maandag 30 april ter plaatse de toestand te bekijken en te bespreken. Een mooi initiatief, dat navolging verdient. Op een open manier mocht iedereen zijn zeg doen en dat leverde de afspraak op dat voorlopig aan niets geraakt wordt. Paul Van Opstal zal eerst een kostenraming opmaken en als het financieel haalbaar blijkt, zal de luifel hersteld worden in zijn oorspronkelijke toestand. De speelplaats zelf met zijn bakstenen 'schrans' zal in eigen beheer opgeknapt worden en welke last de linden opleverden, was voor de meeste aanwezigen een kompleet raadsel, zodat ook deze prachtige bomen allicht behouden blijven. Al bij al kunnen we dus spreken van een positief resultaat. Met een beetje geluk en geld blijft alles bewaard voor het nageslacht. Toch moeten wij ons afvragen hoe het komt dat er vroeger nooit iets gebeurd is om de huidige bouwvallige situatilie le voorkomen. Eerst alles laten verkrotten en dan pas herstellen, getuigt niet van veel inzicht. Voorkomen is nog altijd gezonder cii goedkoper dan genezen. Zo kreeg ik ook sterk de indruk dat een aantal aanwezigen tijdens het plaatsbezoek een politiek spelletje speelden, waaraan verschillende ondertekenaars van de brief .waaronder uw dienaar- helemaal niet willen meedoen. Het is hen alleen te doen om het behoud van een authentiek stukje Meer. Niet meer of minder. Weet u, politiek doet rare dingen met mensen. Ik wil er niks mee te maken hebben.LI1

Een simpele dorpsjournalist als ik is voor z'n nieuws voor een groot deel afhankelijk van zijn bronnen. Een goeie bron is cle helft van liet werk. Meestal zijn die bronnen betrouwbaar, maar soms zitten ze er kompleet naast. Zoals onlangs toen jk mij afvroeg waar de drie prachtige bomen voor het huis van Frans Grauwmans gebleven waren. Mijn bron citerend, beweerde ik dat een Hollander ze onrechtmatig had gerooid hoewel ze eigendom van de gemeente waren en dat er daarom proces-verhaal was opgesteld. Daar klopt dus niks van. Van de drie bomcci bleken er na de voorjaarsstormen twee zo toegetakeld te zijn dat liet te gevaarlijk werd om ze te laten staan. Ook de derde was niet meer te vertrouwen en daarom besloten Frans en Jeanne met spijt in het hart dat ze moesten verdwijnen. De bomen waren

i nimers Ii un eigendom. Zo zat liet dus in elkaar en niet zoals ik het schreef. Maar nogmaals, het was mij voor waar verteld door iemand die mij al vaak betrouwbaar nieuws bezorgde. Toch zal ik hem in de toekomst iets minder vlug geloven. Dus Frans en Jeanne, sorrv voor de foutieve berichtgeving. Ik sla mij schuldbewust om de oren en prevel: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Moet kunnen. En d'r ging nog meer fout In de vorige Maand stond er een verkeerde foto bij het artikel over Brasshand St. Rosalia. Op de foto niet het onderschrift 'De huidige Brassen Drumband St. Rosalia bij het 110-jarig bestaan' was alleen de drumband te zien. Daar kon ik tuks aan doen, maar ik wil liet wel herstellen door hierbij een foto te plaatsen van de Brassband. H

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14-BEERSE-014/61.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

25


13

mndanwbem ~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Kunstgalerij Een initiatief van K.B.G.! Enerzijds om eens kennis te maken met het K.B.G.-huis in de Schoolstraat, anderzijds om Minderhoutse kunstenaars eens extra onder de schijnwerpers te plaatsen. Alleen de mensen die de schilderen tekenkunst beoefenen, kregen tentoonstellingsruimte, later komen misschien andere kunstuitingen aan bod. Men moet wel rekening houden met de beperkte plaatsruimte natuurlijk. Toch staat men versteld en vol bewondering voor hetgeen bepaalde personen presteren, hoe zij hun creativiteit op doek kunnen brengen. Dat in ieder mens een stukje kunstenaar schuilt, ieder op zijn gebied, blijkt wel duidelijk waar te zijn. Volgende exposanten waren te bewonderen: Dames: M.L. De Vos (Hemelstraat), Herrijgers (Markwijk), N. Verheyen (Castelre), M. Sterkens (Minderhoutsestraat), S. Janssens (Minderhoutdorp). Heren: H. Bijnens (Koestraat), J. De Wilde (Markwijk), L. Geets (Minderhoutdorp), J. Hoet (Minderhoutdorp), J. Martens (Desmedtstraat), Br. Overstijns (Castelréweg), Schipper (Lage Weg), St. Verheyen (Castelré).

Initiatiejne,ner en Â. B. G. -voorzitter Constant Verlinden (links) met enkele genodigden in de galerij van mevr. M.L. De Vos.

Gezien in de stoet van de gouden bruiloft

Op hun paasbest 45 prachtig uitgedoste jongens en meisjes deden op 13 mei hun Eerste Kommunie.

'Brallend' K.L.J.-weekend

Met het wijwatervat in de hand, glimlach op het gelaat, knoopjes netjes dicht, stapte deze eerbiedwaardige heer met flukse tred door de versierde Minderhoutse straten. Dan toch een nieu we pastoor voor de St.-Clemensparochie?

26

Reeds weken leefde menig K.L.J.'er zonder twijfel naar dit evenement toe. Jongelui moeten zich eens kunnen uitleven en zich kompleksloos kunnen ontspannen. Daar heeft geen enkel weldenkend mens het moeilijk mee. Dat er midden in het dorp een tent neergeplant wordt, neemt men er goedwillig bij alhoewel het voortdurende geraas op de drukke verkeersweg door de dorpskom reeds ruim voldoende decibels produceert en het zenuwstelsel duchtig op de proef stelt. Jongelui van de K.L.J., het potje dat je dat weekend gekookt hebt, vooral op zaterdag,

met de beste bedoelingen waarschijnlijk, was toch iets van de bovenste plank, net 'iets' van het goede teveel. Over de luidruchtige muziek drie avonden na mekaar zullen we nog maar zwijgen! Wel een lange bank achteruit zonder kus van de juffrouw, voor die prachtige zaterdag die je de omwoners, waaronder studerenden, mensen die een beetje rust op prijs stellen, peuters, baby's... bezorgd hebt! Waarom reeds van zaterdagmorgen, over de middag, de ganse dag door, die keiharde muziek en die 'brallende' stemmen door de geluidsinstallatie? Dit was het werk van enkelingen waarschijnlijk. Hoefde dat nu echt op deze wijze? Zo ja, merci K.L.J., merci!!•


MINDERHOUT GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

L)e 13/au hassan en LIC Si. C'Ie/'/h/'/j ereiinin' rai .tlincle,Jioiij Ci//! /5CU5 It//all ttruiaa/i om hun paarden wedstrijden. Deze drie Minderhoutse ruiters behaalden mooie ereplaatsen tijdens de laatste Nationale Kampioenschappen LR V-Cross. V. 1. n. r.: Karin Donckers 4de, Bert Desmnedt 5de en Jef Desrnedt 6de in de categorie 'zwaar'.

STREVEN NAAR PERFECTIE

De Hoogsiraatse Pers uitge ver!], verzorgt graag al uw drukwerk

•••'\•

id

Motors in het dorp Zo 'n 420 op doortocht zijnde motorfreaks lieten even de uitlaat afkoelen aan Café Papillon, het stamlokaal van de Minderhoutse Motorclub California.

Zaterdag 9 en 16 juni

ALMA SPORT

Vrijheid 7- Hoogstraten 314 57 86

H. Bloedzaalvoetbaltornooi

Vrijheid 211 2320 H000STRATEN 314 44 61

TAVERNE ICARUS

mde Sportschuur

COPI

Bakkerij Mathijsen Vinckx -

'

Gelmeistraat 7 2320 HOOGSTRATEN 314 77 48

DE ZEVENSPRONG Telkensvanaf 10uur

''

Vrijheid 215 2320 HOOGSTRATEN 314 72 41 27


arsiI1irrI(d De zomer doet met vaste tred haar intrede. Dat merk je ook in ons kleine dorpje. Niet alleen de tuinslan gen werden al volop gebezigd, maar ook de vergaderingen met het oog op de nakende kermisdagen, volgen nu mekaar in snel tempo op. Het belooft weer prachtig te worden. Elk gebuurt is vastbesloten om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De kermis valt vroeg dit jaar en dat zal Torhout/Werchter weten.

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45. KVG-Vlag Op zondag 29 april werd in de kloosterkerk de vlag van KVG-Meersel-Dreef-Meer-Meerle gewijd. Pater Kapelaar is de proost van deze gehandicaptenvereniging en verwoordde de blijdschap en fierheid van de leden in een mooie, stemmige viering die werd opgeluisterd door ons zangkoor. De plaatselijke KVG-afdeling werd gesticht door een Dreefs Kapucijn. De KVU heeft echter nooit een vlag gehad. Het optreden van Will Tura echter zorgde voor de nodige centjes in het laatje. Het bestuur besliste dan ook unaniem dat er een vlag zou worden aangekocht. Het is een prachtig werkstuk geworden en zal een waardig vertegenwoordiger zijn van de vereniging. El

Hobby De KBG organiseerde opnieuw haar jaarlijkse hobbytentoonstelling. Zij mochten op een groot aantal bezoekers rekenen. Er viel dan ook heel wat te bekijken. De gepensionneerden van Meersel-Dreef blijken nog altijd vaardige handwerk(st)er te zijn. De sportieve bezoeker mocht bovendien een poging op de ijo1hk nnrlernpmpn Pl

Rommelmarkt

Nieuwe gebouwen voor transportbedrijf HUYBRECHTS Op 18 mei]!. werden de gloednieu we gebouwen van de firma CARGO HANDLING HUYBRECHT'S op spectaculaire wijze uit gereden onder 1wl oog van talrijke genodigden waaronder minister Jos Duprr. Frambozen ophalen di de jaren 5O Alles begon op 10 oktober 1947, toen dhr, en mevr. André Huybreehts een kruidenierszaak startten in Meersel-Dreef. De koopwaar werd toendertijd nog netjes aan huis gebracht terwijl hij de plaatselijke boeren de eieren werden opgehaald en naar Antwerpen gevoerd. Tien jaar later werd de zaak uitgebreid onder de titel: Alle Vervoer. Tijdens de oogsiperiode werden toen vooral aardbeien, augurken. boontjes en spruiten naar de veiling van Meer en later naar Hoogstraten vervoerd. Bij de Jongste zoon. Jos, groeide grote belangstelling voor het werk van zijn vader, vooral wat het wegtransport betrof. De samenwerking met zijn vader kreeg vaste vorm door de oprichting in 1968 van VERVOER HUYBRECHTS ovba. Toen op een zomerse avond een zekere Jaak (ieens vroeg om 20 dozen plastic lepeltjes te vervoeren naar Antwerpen, kon niemand vermoeden dat cle echte groei van het bedrijf was gestart. \Vant inderdaad, parallel met De Ster groeide Vervoer Huyhreçhts pvba steeds verder. Momenteel bestaat het wagenpark uit 34 vrachtwagens. Het nieuwe gebouwencomplex aan de grenspost te Meer vormt een nieuw vertrek28

De fanfare 'Voor Eer en Deugd' organiseert opnieuw een kunst-, antiek- en curiosamarkt. Dit elke zondag tot en met 16 3eptembcr. Voor een standplaats vraagt de fanfare 200 frank, voor het hele seizoen 1000 frank. Het geld zal worden aangewend voor het kledingen instrumentenfonds. De marktes hebben al twee jaar goede zaken gedaan. De dagjesmensen overspoelen immers elke week de Dreef. De fanfare verwent haar klanten. Mits het betalen van een borgsom mogen zij schragen en planken lenen (info: 315 76 59). Op zondag 27 mei werd het standgeld kwijtgescholden. Toen stond Meersel-Dreef helemaal in het middelpunt van de belangstelling. 11

GIJSBREGTS EftKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG lii' (kueliuiy) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PHILIPS-ZANUSSI

punt met het ééngeworden Europa als grootste uitdaging, Cargo Handling Huybrechts kan aan elke mogelijkheid klant een 'totaaloplossing' bieden, zoals containertracties, inklaringen, opslag- en overslag, stockbeheer en natuurlijk internationaal transport. De zaakvoerder Jos Huybrechts en beheerder Jos Brosens kunnen daarvoor alvast rekenen op 48 vakbekwame medewerkers.

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 03131454 73 Zondagmorgen ook open


MEERSEL-DREEF

Huybrechts Cargo Het weekeind van 19 en 20 mei stond vooral in het teken van de officiële opening van Huybrechts Cargo. Vele Dreveniers gingen graag in op de uitnodiging van de Dreefse firma om eens een kijkje te komen nemen in het nieuwe complex van het transportbedrijf. Gelegen in de transportzone beschikt de firma Huybrechts nu over de nodige accomodatie en kan het beleid gericht worden op de toekomst, en dus vooral met het oog op de eenmaking van Europa, verder gezet worden.

1

JE

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Voor Meersel-Dreef is het alvast een goede oplossing. De zware trucks belemmeren nu niet meer het verkeer in het Moleneinde en ook voor de firma zelf is de verhuis zeker een pluspunt. De bereikbaarheid is immers veel groter en de aan- en afvoer zal ongetwijfeld sneller kunnen verlopen door de ligging langsheen de E-19-autosnelweg. De aanwezige Dreveniers hebben er in ieder geval van genoten, en met volle teugen, van de geboden gastvrijheid. De Dreefse jeugd werd er op professionele wijze opgevangen door het personeel van basisschool ' 't Dreefke'.Ll

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

BeNeGo Op 27 mei werd de jaarlijkse BeNeGo-dag georganiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met de toeristische dienst van de stad Hoogstraten. De Kempische Klauwaerts en de fanfare Voor Eer en Deugd, de animatie en de toeristische infostands mochten op een grote publieke belangstelling rekenen. Vooral de Nieuwpoortse Visbakkers kregen veel aandacht. Met veel gebaren en krachttermen deelden zij gratis vis uit. Gratis, dat wisten onze Noorderburen uiteraard te appreciëren. Vorig jaar hadden de mensen van het BelgischNederlands-Grensoverleg Baarle-Hertog/ Nassau als lokatie uitgekozen. Meersel-Dreef kon niet achterwege blijven. Het noorderlijkste dorpje van België is voor vele Nederlanders de inrijpoort naar Frietenland. Alleen is het wel zo dat ze dikwijls niet veel verder geraken. We weten dus wel dat het hier goed moet zijn, maar vragen ons toch af hoe de indruk van onze Noorderburen moet zijn over ons land. Zij leven vast in de overtuiging dat er in België geen riolering is, er geen sportvoorzieningen zijn, van groenbeleid en verfraaiing van de woonkernen geen sprake is, de bouwnormen in België de lachkriebels opwekken, er geen fiets- en voetpaden voorhanden zijn, auto's kris-kras door elkaar mogen geparkeerd worden en er geen centrale parkeerterreinen bestaan.

Althans, die hebben ze in Meersel-Dreef nooit gezien. Deze vaststelling moet dan ook in schril contrast staan met de nutsvoorzieningen in Nederland. Neem nu Galder, een gewoon klein dorpje net over de grens. Deze woon- en leefgemeenschap beschikt wel over al deze elementaire nutsvoorzieningen. Misschien kan BeNeGo onze beleidsmensen leren hoe het wel kan, en laat ons eerlijk wezen, zou moeten. In ieder geval wil de vereniging de zaken grensoverschrijdend aanpakken. El

Lokalennood De school doet het overigens goed. Jarenlang zijn er problemen geweest om het gewenste en noodzakelijke leerlingenaantal te bereiken. De problemen hieromtrent zijn niet helemaal van de baan en het is dan ook nodig dat het gemeentebestuur dringend meer werk maakt van de geplande nieuwe verkaveling. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat de kleuterklassen er een tijdlang wel erg bekrompen bij zaten. De onderwijzeres in kwestie en het stadsbestuur wisten aan het gebrek aan lokalen echter een mouw te passen. De turnzaal werd door de leerkracht, na een vakantieperiode

hieraan opgeofferd te hebben, omgevormd tot een prachtig en ruim lokaal. Spijtig is natuurlijk wel dat de enige overdekte sportvoorziening (groot woord voor dit lage zaaltje van 6 x 20 m) van Meersel-Dreef nu voor andere doeleinden moet gebruikt worden.L1

Polders Ik weet het, ieder plaatselijk medewerker heeft het er al eens over gehad. Maar het is me de laatste tijd wel heel erg opgevallen. Ondanks het feit dat nu stilaan alles in blad staat kan je er gewoonweg niet meer omheen: de Kempen is de Kempen niet meer. Dat is in de hele fusiegemeente, en dus ook in MeerselDreef, zo. Als je even terugblikt, je hoeft daarvoor niet in een ver verleden te grasduinen, en je vergelijkt het landschap met het huidige; dan kom je voor onaangename verrassingen te staan. Op de Markweg zie ik de Klokkenberg, op Klein-Eyssel zie ik de kerk van Meerle en de watertoren van Meer, op Groot-Eyssel zie ik zelfs de fiere toren van Hoogstraten en in de Mosten zie ik GrootEyssel Bossen worden stelselmatig gerooid, struwelen en heggen bleken in de weg te staan, dreven zijn uit de tijd,.. Maar polders zijn in!U

once-

29


Thorax, Heavy-Metal uit Hoogsiraten Het prille begin van de Hoogstraatse Heavy-Metalband THORAXsi tueert zich in 1982 toen leadgitarist Rudy Schrijvers, bassist Wics Rombouts en drummer Guido Schrijvers (Rudi's broer) de groep POWERAJD oprichtten. De groep werd vervolledigd met zanger Cel Sprangers en gitarist Frank Debacker. Er werd al gauw een programma in elkaar gestoken met zowel covers als eigen nummers. Een aantal optredens volgden. In tussen was ook toetsenist Ludo Verbeek de groep komen versterken, vroeger nog bassist bij POWER 81 waar ook Rudy en Guido Schrijvers aktief waren v66r het Poweraid tijdperk. Na 2,5 jaar POWERAID verliet gitarist Frank Debacker onverwacht de groep. Het was meteen het einde van P0 WERAID. In 1985 gaf P0 WERAID zijn laatste optreden op streekpop in Meer. Op ditfestival kwamen ze in kontakt met leadgitarist Chris 'Stappie' Verstappen die meteen ingelijfd werd. POWERAID werd THORAX, een nieuw tijdperk was aangebroken. In datzelfde jaar werd er al een demo opgenomen die goede kritieken kreeg van de pers en bovendien behoorlijk verkocht werd. In februari 27 trok de groep opnieuw de studio in maar dan zonder toetsenist Ludo Verbeek die inmiddels de groep verlaten had. 'CRUSADERS OF STEEL' heette het eindresultaat. Er volgden een tweetal promotieoptredens waaronder een voorprogramma van de Nederlandse groep VENGEANCE. In 1989 bleef het verdacht stil rond THORAX. Misschien wel de stilte voor de storm want in januari van dit jaar werd de demo 'BORDERLINE' opgenomen, geproduced door Hard-Rock gitarist Jack Nobelen. Een manager werd aan geworven om alles in goede banen te leiden. Momenteel treed THORAXzo wat elke maand op, zowel in BelgiĂŤ als in Nederland. Op 12 mei ging ik THORAX opzoeken in hun repetitielokaal voor een interview en dit is het resultaat. D.H.M.: Zijn er groepen waar jullie naar opbliek er al automatisch niets van hebben, ze kijken, grote voorbeelden? willen het gewoon niet horen. Groepen als THORAX: Het publiek vergelijkt ons wel EUROPE, AEROSMITH enz. vind iedereen eens met IRON MAIDEN. Daarnaast zijn er groepen zoals THE SCORPIONS, JUDAS PRIEST, D.H.M.: Geen Hard-Rock uit de vroege ja. ren '70 zoals DEEP PURPLE bijvoorbeeld? THORAX: Neen, wie zet trouwens nog een plaat van DEEP PURPLE op in deze tijd, je schrikt je een buit als je nu zoiets hoort, niemand zet nog dat soort muziek op. D.H.M.: Ik nochtans wel. THORAX: Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. D.H.M.: Hard-Rock en Heavy-Metal bevonden zich in een diepe krisis in het midden van de jaren '80. De laatste jaren is er duidelijk een heropleving: hoe verklaar je dat? THORAX: Het is de Amerikaanse markt die alles opentrekt, de rest volgt gewoon. Zelfs iemand als MICKAEL JACKSON heeft daar een grote rol in gespeeld. Hij heeft de heropleving van Heavy-metal en Hard-Rock in de hand gewerkt door gitaarsolo's van deze muziekstromingen in zijn muziek te integreren en daar heeft het grote publiek geen enkel probleem mee gehad. Het is namelijk zo dat Heavy-Metal nog altijd stiefmoederlijk behandeld wordt. Als je spreekt over Heavymetal of Hard-Rock dan moet het grote pu30

K.

Fusieswing

goed zolang ze niet weten dat het Hard-Rock Is.

D.H.M.: Als ik, naar HEADBANGERS BALL (het Heavy-Metal en Hard-Rock programma van MTV) kijk en ik zie al die nieuwe groepjes dan lijkt dat toch allemaal op elkaar. Is de Heavy-Metal van 10 jaar geleden niet beter dan dat clichĂŠmatig gedoe van tegenwoordig? THORAX: MTV is geen referentie, wat je daar ziet, is inderdaad allemaal hetzelfde. Je zou het 'pap die er wel ingaat' kunnen noemen. Maar als je wat verder kijkt dan MTV, dan is er nog heel wat kwaliteit.


Het verschil met 10 jaar geleden is dat er nu gewoon veel meer Heavy-Metal gemaakt wordt en dat wil niet zeggen dat er nu minder kwaliteit is. D.H.M.: Jullie spelen momenteel Vrij Veel, maar in Hoogstraten zelf is het lang stil geweest rond THORAX, is daar een reden voor? THORAX: In het begin van ons bestaan hebben we hier redelijk wat opgetreden, maar je kunt niet altijd dezelfde streek blijven platspelen. Het is ook de bedoeling zover mogelijk buiten de grenzen van Hoogstraten op te treden. D.H.M.: Dus we kunnen niet zeggen dat THORAX miskend wordt in Hoogstraten. THORAX: Neen, helemaal niet, er zijn trouwens weinig plaatsen hier waar je als HeavyMetal band kunt optreden. D.H.M.: Is het showaspekt belangrijk voor jullie? THORAX: Show komt bij ons op te tweede plaats. Veel van die nieuwe Amerikaanse Heavy-Metal groepen zijn prachtig uitgedost: chique pakken, veel glitter enz... D.H.M.: Een beetje kunstmatig? THORAX: Inderdaad. Er zijn groepen die zich eerst opmaken en zich in mooie kleren steken en dan gitaar leren spelen. Het is mooi om naar een groep te kijken met een prachtige show, maar als de muziek slecht is, wat heeft het dan voor zin te blijven kijken? Bij ons is niets kunstmatig, alles is echt. D.H.M.: Het repertoire van THORAX bestaat bijna uitsluitend uit eigen nummers. Hoe gaan jullie te werk bij het schrijven van nummers?

THORAX: De gitaristen komen aanzetten met een idee en de rest speelt daar op in. Als de muziek voltooid is, wordt de tekst erbij geschreven. D.H.M.: Uit nummers zoals DAMMED BERLIN leid ik af dat de teksten vooral politiek geïnspireerd zijn, is dat bewust gedaan? THORAX: Ik weet het niet, je maakt teksten en iedereen ziet daar een beetje in wat hij daar graag in ziet. Je ziet of hoort wat om over te schrijven en probeert er dan een tekst van te maken, het gebeurt allemaal heel spontaan. Heel de tijd liefdesliedjes schrijven, heeft ook geen zin; dan is de tekst gewoonweg niet belangrijk. Een tekst zonder inhoud, daar heb je niets aan. Het publiek moet horen dat je iets te zeggen hebt, daarom proberen we telkens een boodschap in de tekst te verwerken. D.H.M.: De nummers op BORDERLINE zijn Vrij lang en zijn nogal ingewikkeld gestructureerd, is dat eigen aan THORAX? THORAX: We houden wel van tempowisselingen, dat is trouwens eigen aan HeavyMetal. Bij FM Rock en Hard-Rock heb je dat niet, dat is meer 'recht-toe recht-aan'. Wij proberen de laatste tijd echter ook wat meer simpele nummers te schrijven waarbij eenzelf de ritme aangehouden wordt gedurende het hele nummer. D.H.M.: Voor de opname van BORDERLINE hebben jullie beroep gedaan op exHORIZON gitarist Jack Nobelen. Hoe was het werken met hem? THORAX: Heavy-Metal is gebaseerd op gitaren, het werken met een ervaren gitarist heeft dan uiteraard zijn voordelen, en dat hoor je ook. Hij heeft maar een kleine stu-

dio maar hij weet waar hij mee bezig is. Je hebt gasten die een enorme studio hebben met alles erop en eraan maar de helft van de apparatuur kunnen ze niet bedienen. Dan ben je veel verder van huis natuurlijk. D.H.M.: Dit is jullie derde demo, zijn er plannen voor een LP? THORAX: We hebben de demo naar een aantal platenmaatschappijen gestuurd. We zullen zien wat de reakties daarop zijn. D.H.M.: Wat beschouwen jullie als het hoogtepunt in het 5-jarig bestaan van THORAX? THORAX: Het vooroptreden van VENGEANCE in april '88. We hebben daar achteraf veel goede reakties op gehad, ook van trouwe VENGEANCE fans. D.H.M.: Een laatste vraagje: wat verwachten jullie van de toekomst? THORAX: De hoop is er altijd ooit professioneel te worden als dat op een fatsoenlijke manier kan tenminste. We zijn echter geen 18 meer en het zot zijn is er wat af. Als we een kontrakt aangeboden krijgen, dan denken we daar ook goed over na. Als je 18 bent, dan pak je alles aan. Bovendien heeft ieder van ons nog een ander leven dan dat van THORAX.

THORAX speelt op zaterdag 9 juni in de Mussenakker te Meer. Meer informatie omtrent THORAX kun je bekomen op volgend adres: Poweraid Management, Alexanderstraat 19, 4551 GL Sas van Gent, Nederland, tel. 01158-1890.

Voelt u ook alde lentekriebels!?!

4

Lr~~AYORf Kerkstraaf 15

2330 Merksplas

Kopje van de maand is: Van Dijck Bianca Heibergstraat, 14 2328 Meerle

Keuze uit méér dan 200 verschillende model en: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL 0 MORRISON S NIBBI S WOLF

IIO1%T1

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout) -

(03) 314 41 15 31


LKI4I

i

I,LJ

i i ti t

1

_______ _____ _______

1

1 _______ I<1s _______

SPORT t

t ii

_______ _______

Liz

20 Jaar Minderhout VV Bij elke thuiswedstrijd, in goede en kwade dagen, mogen de Minderhoutse verantwoordelijken voor het voetbal toch en hele schare trouwe toeschouwers rond het voetbalveld aan de Hoge Weg verwelkomen. Ook op verplaatsing laat het MVV-supportersbestand zich terdege gelden en dit wijst er inderdaad duidelijk op dat een voetbalclub in Minderhout niet meer weg te denken is!

7436 Zo dachten 20 jaar geleden ook enkele enthousiastelingen. Hun plannen werden als utopisch weggewuifd. Dat was een onhaalbare kaart met Hoogstraten zo vlakbij. Men zette door en na heel wat voorbereidende werkzaamheden werd op zondag 23 augustus 1970 het nieuwe terrein feestelijk ingehuldigd en kon M.V.V. in de kompetitie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond starten onder het stamnummer 7436. Een hele gebeurtenis.

JANSSEN had bij Zwarte Leeuw in het bestuur gezeteld, die kon het dus weten, en hij werd prompt tot secretaris gebombardeerd. 'Eén jaar wil ik het wel doen, M.V.V. op gang trekken!' Twintig jaar later is Marcel nog altijd de onmisbare schakel in de administratie. Verknocht met hart en ziel aan de voetbal! Naast deze twee onmisbare pionnen heeft men nog een aantal medewerkers die zich intens inzetten voor de kantine, terreinverzorging, jeugd enz.! Zij met z'n allen en de spelers hebben de club in stand gehouMinderhouts hoop (De Duiveltjes) lacht de toekomst tegemoet! V. 1. n. r. boven: Karel De Bie (begeleider), Nick Vermeiren, Koen Snijders, Gerry Maes. Onder: Sven Verschueren, Koen Martens, Dave Verschueren, Joeri Meyvis.

Prestaties

Het Verleden (1970): Boven v.l.n.r.: Christ S,nits, Jan Martens, Roger Bolckmans, Leo Horsten, Jan Lenaerts, René Laurijssen. Onder v.!. n. r. Mie! Van Dijck, François Haeseldonckx, Nee! Braspenning, Fons Martens, Jos Vermeiren, Marce! Van den Bogerd, Gust Schrijvers.

Oorlog Juist voor de Tweede Wereldoorlog bestond er reeds een voetballend geheel, 'Voetbalvereniging Minderhout', dat onder het stamnummer 2848 aantrad. Tijdens de oorlogsjaren werd er flink stand gehouden ondanks de moeilijke omstandigheden, maar op 24 september 1946 sloot men de boeken definitief. Zo heeft Minderhout dan 25 jaar zonder voetbalactiviteiten door- en overleefd totdat enkele optimisten de tij d rijp zagen om van nul af te herbeginnen. De durvers hebben het gelijk aan hun kant gehad!

1970 FRANS JOCHEMS werd de voorzittershamer in de hand gestopt en na 20 jaar is deze hamer nog altijd niet versleten. MARCEL 32

den na een uiterst moeilijke start, maar een onvergetelijke pionierstijd mag je het wel noemen voor de spelers van toen. Spijtig dat er nog altijd maar op één veld kan gespeeld en getraind worden en dit voor: lste elftal, reserveren, juniores, scholieren, knapen, mmiemen en préminiemen. Dat dit veld heel wat moet doorstaan kun je wel raden. Bij het 10-jarig bestaan in 1980 richtte men reeds een smachtende smeekbede tot het gemeentebestuur, nu 10 jaar later vaart men nog steeds in hetzelfde schuitje. Wel moet echter gezegd worden dat de huidige gemeenteleiders oor en oog hebben voor de M.V.V.-noodkreet! Er wordt gezocht naar velden! Bijna kwam men tot een akkoord met enkele eigenaars op Den Aard, maar dit is in laatste instantie afgesprongen. De gemeente had een serieus voorstel geformuleerd, maar...!

Toch heeft M.V.V. in die voorbije twintig jaar nict slecht gepresteerd. Het bestuur heeft het hoofd koel gehouden en geen absurde transfers afgesloten. Vooral de eigen jeugd komt aan bod en zo hoort het! Tweemaal mocht een promotie gevierd worden. In 1980 vond men de weg naar 3de provinciale, slechts twee jaar duurde de vreugde. Een tweede keer volgde in 1988. Het vorig seizoen werd de degradatie op het nippertje vermeden maar dit jaar had men heel wat overschot. Hopen maar dat trainer Luc Van Kerkhoven uit Breda en z'n spelers, de jeugdtrainers en hun beschermelingen, de ingeslagen weg verder mogen bewandelen om alzo iedereen, die bij het Minderhoutse voetbalgebeuren betrokken is, nog veel genoegdoening te schenken!

Activiteiten Om dit 20-jarig bestaan passend te vieren trad het iste elftal aan tegen het pas naar 3de provinciale gepromoveerde Meerle en verloor met 0-1! Ook enkele jeugdploegen traden in het strijdperk en volgende uitslagen werden opgetekend: Miniemen-Prov. Miniemen Hoogstraten: 1-0 Nat. Scholieren Zwarte Leeuw-VACLAgewest Turnhout: 1-0 Duiveltjes M.V.V.-Duiveltjes F.C. Meerle: 1-1 Op zondag 9 juni treedt René Michiels met zijn NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUES BAND op in het Parochiecentrum ter afsluiting van 20 jaar M.V.V.!


SPORT

Nieuwe gebouwen voor KFC Meerle Meer dan honderd genodigden mochten op 5 mei tijdens een feestelijke receptie de ingebruikname van de nieuwe lokalen meemaken. En het is waar wat gezegd wordt, als men vanuit de kantine het speelveld overschouwt, krijgt men zomaar het gevoel vanuit een loge te kijken. De copieuze maaltijden die men daarbij in bv. Anderlecht serveert, zijn er weliswaar niet bij, maar een kniesoor die daarover valt. Eten kan je doen vooraleer je naar het voetbal komt kijken en frisse pinten worden er wel getapt. Dat een dergelijk gebouw er niet vanzelf gekomen is, zal iedereen zich wel kunnen inbeelden, vooral de werkers die er het laatste jaar misschien meer tijd gespendeerd hebben dan thuis. Toen KFC Meerle voor een goed jaar van de gemeente grond bij kreeg om 2 speelpleinen en 2 oefenvelden in te richten, stelde zich meteen het probleem van de nodige gebouwen. De oude kleedkamers en kantine stonden op een verkeerde plaats in de nieuwe schikking van de terreinen en zouden een verplaatsing niet meer overleefd hebben. Nieuwe dus! Een bouwcomité werd opgericht en snel sloeg hun enthousiasme over naar een grote schare van medewerkers. Voor de financiering (onder de verantwoordelijkheid van een financieel comité) werden 50 aandelen van 2000 fr. uitgeschreven en aan de man gebracht. Ook de klubkas werd tot op de bodem uitgeschraapt. Materialen werden door gunstig gezinde

leveranciers aan 'speciale' voorwaarden geleverd. Voor de betaling werd op geen dagje gekeken en de meeste arbeid was meestal 'gratis voor niks'. Enige maanden later dan oorspronkelijk (met de overmoed van plannenmakers) voorzien, kon de KFC Meerle bij monde van de kersverse voorzitter Gust Snijders het nieuwe Clubgebouw in gebruik nemen. In zijn toespraak dankte de voorzitter allen die op een of andere manier hun bijdrage aan dit projekt geleverd hebben. Ook de echtgenotes, lieven en moeders van de medewerkers werden geloofd om hun geduld, zij hebben het laatste jaar immers dikwijls alleen gezeten.

T;;T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

In naam van het Stadsbestuur feliciteerde Burgemeester Van Aperen de hele voetbalgemeenschap met de realisatie van de prachtige akkommodatie en vooral met de wijze waarop ze tot stand gekomen is. Het kan niet anders dat een dergelijke uitrusting ten goede komt aan de voetbal in het algemeen en aan de jeugd in het bijzonder. De burgemeester is immers de stelling toegedaan dat er zonder kantine geen gras op het plein kan komen. Hij besluit met de opmerking dat hij in Meer zal gaan vertellen wat hij hier gezien heeft.

Voorzitter Gust Snijders.

Lauryssen electronicspvba

V,l A

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Jos Verwimp, provinciaal afgevaardigde van de K.B.V.B., merkte bij gelukwensen op dat Meerle een fantastisch werkjaar achter de rug heeft; een 2e terrein, nieuwe gebouwen en daarbovenop nog de promotie. Hij sprak de hoop uit dat de nieuwe gebouwen een thuis mogen zijn voor alle voetballiefhebbers, ook de allerjongsten, dat moet kunnen dienen als ontmoetingsplaats als vrienden onder elkaar. Na het officiële gedeelte van de opening, dat tot 9 uur duurde, volgde er nog een gezellig onofficieel gedeelte dat iets langer duurde, daar zorgde de feeststemming, de tapkraan en de muziek wel voor. In ieder geval, zoals het er nu voorstaat, heeft KFC Meerle alle troeven in handen om de toekomst met gerust gemoed tegemoet te treden.• 33


SPORT

De meest geliefde

AVN-uitslagen

'Onze Rooikes', de .supportersclub van HUV doel na elke maich een rondvraag bij de supporters om de meest verdienstelijke speler aan te duiden. Op het eind van het seizoen worden al de punten samen geteld en kwam MON JA COBS als eerste uit de bus. Een beker en gelukwensen waren zijn deel.

Wortel is gered! Het is een feit: de kompetitie 1989-1990 was een spannende veldslag voor de eerste ploeg van Wortel. Hopelijk wordt de volgende kompetitie even spannend, maar dan liefst in de hogere regionen van de rangschikking. De kompetitie van volgend jaar kan zeker een paar spannende derby's opleveren. Inder daad; Meerle komt na een paar jaar vagevuur in vierde provinciale terug naar derde en Minderhout wist zonder veel problemen in de derde te blijven. Spijtig dat de ploeg uit Meer zich niet eerder herpakt heeft, zij moeten hopelijk maar voor ĂŠĂŠn seizoen de Meerlese plaats in vierde innemen. Hopelijk stelt het provinciaal komitee een logische reeks samen zodat de supporters niet te ver moeten reizen om hun ploeg op verplaatsing aan het werk te zien. Weer is het veld klaargelegd om volgend seizoen zonder wateroverlast en met gras te bevoetballen. Eens te meer heeft het bestuur, maar vooral de clubkas, een inspanning gedaan om volgend seizoen op een goed veld te kunnen spelen. Op 12 mei speelden de scholieren nog maar eens een tornooi, nu te Oosthoven. Nog maar eens, wil niet zeggen dat ze naar Oosthoven gingen om het aantal ploegen volledig te maken. Zoals al een hele tijd bleek, is deze groep tijdens het seizoen gegroeid en kunnen zij zeker in korte tornooiwedstrijden met de besten wedijveren. Ze behaalden in Oosthoven een zeer-verdiende derde plaats. Het voetbalseizoen 1989-1990 is nu afgelopen; alle spelers en begeleiders beginnen aan een hopelijk warme, deugddoende zomervakantie, die de voetbalhonger weer aanscherpt voor het volgende seizoen.0 34

Stabroek (7/4) Jan Hendrickx le 2.34.36 marathon senioren Guido Everaert 3e 2.5 1.40 marathon veteranen Zandhoven (3/4) Carine Jochems le junioren 10 km 53.35 Stan Hoefnagels 9e veteranen 10 km 35.18 Stabroek (14/4) Dorien Rombouts 6e Dorien Jansen 8e pupillen Jim Hoefnagels 4e, Michael Crauwels 6e, Christof Rombouts 7e miniemen Peter Crauwels 5e kadettes Carine Jochems le junioren Stan Hoefnagels 6e veteranen Schoten (28/4) Bram 3e, Petra 12e, Roei Everaert 16e 2 km Martine Persoone 4e 11,3 km 48.40 Carine Jochems 12e 11,3 km 1.01 .43 Guido Everaerts 2e 21 km 1.13.35 Vosselaar (1/5) Jim Hoefnagels 6e miniemen Carine Jochems le junioren Rita Aerts 2e veteranen Stan Hoefnagels 4e veteranen Brasschaat (5/5) Guido Everaert 12e 16 km 58.27 Martine Persoone le 12 km 53.29

Het jaarlijkse voetbaitreffen tussen de Minderhoutse verenigingen eindigde in een finale tussen F.C. Boskant en K.W.B.! K.W.B., duidelijk als under dog gestart. liet niet met zich sollen en veroverde nileindelijk de beker met 1-0!

A.

B. -finrInir

De F. C. Boskant-fam iiie


SPORT

Promotie, nieuwe accommodatie en voorzitter voor F.C. Meerle Het voetbalseizoen zit er weer op. Vooraleer we het hoofdstuk van ons eerste elftal aansnijden zou ik toch graag iets rechtzetten. In een van de vorige edities schreven we dat Frans van Boxel de nieuwe voorzitter van F.C. Meerle geworden was. Frans deelde me telefonisch mee dat hij geen voorzitter was, maar op een bepaald ogenblik wel die verantwoordelijkheid genomen had om een overeenkomst met een bepaalde persoon te ondertekenen, kwestie van een gebouw aan de nieuwe terreinen, een vluggere en zekere afwer-

geen autobus 'Verhoeven' kwam opdagen. Die was er vorige zondag wel geweest, maar toen moest Meerle thuisspelen. Dan maar met auto's gereden. Horendonk won deze partij met 1-0! Maar wat de scheidsrechter daar allemaal uitgespookt heeft ten nadele van Meerle, grenst aan het ongelooflijke. 'Roger', die alles op beeldband heeft opgenomen, zal die beelden nog wel eens tonen. Maar wat baat het nog! Nieuwmoer won op Gooreind, Meerle verloor, dus we eindigen op drie punten van kampioen Nieuwmoer. Samengevat! Een zeer goed eindresultaat voor trainer Kemland en zijn eerste elftal. Spijtig van die nederlagen waar iedereen een overwinning verwachtte! Voor de overige elftallen was het maar een middelmatige, voor sommige zelfs een zwak seizoen. Alles moet nu gericht worden op de nieuwe start. Er zal werk zijn voor het bestuur, de transfertperiode staat weer voor

F.C. Meer: De eigen jeugd zal het moeten doen Het seizoen 1989-1990 zit er op! Ook de tornooien zijn voorbij. Het tornooi dat we op 1 mei organiseerden voor 'Duiveltjes' werd een groot succes. Ouders, grootouders, broertjes en zusjes waren aanwezig. We mochten werkelijk spreken van een voetbalfeest. Men mag van onze club niet veel nieuws verwachten wat de transferts betreft. We doen het zoveel mogelijk met onze eigen jongens. En dan maar afwachten wat het wordt in 4de provinciale!•

H.V.V., één punt te weinig...

Van deze stevige kerels wordt alleszins verwacht dat ze zich zullen handhaven in 3de provinciale! king te garanderen. Op die gegevens hebben de deur. We sluiten het voorbije seizoen af we Frans de titel toegewezen. met 'We gaan naar derde!' Proficiat F.C. Ondertussen vernamen we nu dat August Meer le! Snijders het voorzitterschap heeft aangenoOndertussen werd ook de nieuwe kantine ofmen, nadat eerder ook al andere personen ficieel geopend. Burgemeester Van Aperen werden gecontacteerd. sprak namens het gemeentebestuur zijn beOns eerste elftal heeft wel de promotie naar wondering uit voor wat er door de club ge3de provinciale kunnen afdwingen waarvoor presteerd werd en de heer Verwimp sprak nanatuurlijk onze gelukwensen. De titel waar de mens het Provinciaal Comité in dezelfde zin. laatste weken in alle stilte op gehoopt werd, De talrijke genodigden maakten er een gezelging echter naar Nieuwmoer. Nadat we tegen lige avond van! Jammer dat de supportersBerendrecht de puntjes konden thuishouden, club 'De Groentjes', om welke reden(en) dan en Nieuwmoer thuis gelijk speelde tegen Achook niet op deze opening uitgenodigd was. terbroek, zou de laatste wedstrijd van het sei'Hoe is dit toch te verklaren' opperde voorzoen de beslissing moeten brengen omtrent de zitter L. Van Bergen, 'wij steunden toch sinds titel. Spanning alom dus! Dat begon al bij het vele jaren, zij het dan zeer miniem op finanvertrek naar Horendonk. Toen bleek dat er cieel gebied, de groenwitten?' •

BEGRAFENISSEN

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

De volgende MAAND is leeskiaar op woensdag 27 juni. Medewerkers, breng uw leesvoer tijdig binnen: op woensdag 13 juni, a.u.b.

De roodwitten speelden een denderend seizoen. Toen met 21 punten de heenronde werd afgesloten, stelden de voetbalkenners zich de vraag: hoe lang gaan ze dat nog volhouden. Toen op één week tijd Bastiaansen, Baardemans en Coomans uitvielen, respectievelijk tot einde seizoen en elk voor 6 weken, deed zich dat enkel gevoelen in de wedstrijden van HVV II. Die gingen stuk voor stuk verloren, doch HVV 1 knokte voor elke overwinning en bleef tot op de valreep in strijd om de titel. Toen HVV niet won op FC Turnhout had het zijn eigen lot niet meer in handen. Turnhout moest op Hasselt gelijkspelen en thuis winnen tegen Hoei. HVV moest 4 op 4 halen in de thuismatch tegen Aubel en op Hoeselt. De jongens van trainer Andrews volbrachten de taak. Turnhout speelde echter gelijk op Hasselt en toen was voor ons eigenlijk de kous af. Op Hoeselt, waar we nog nooit wonnen, sloten de roodwitten de kompetitie af met een 1-2 overwinning, wat meteen ook in de tweede ronde goed was voor 21 punten. Turnhout is kampioen, doch HVV is een waardevol tweede. Indien we alle spelers kunnen houden... doch dat is intussen achterhaald. Baardemans gaat terug naar Nac Breda en Van Oppens werd afgestaan aan Kapellen. Marc Haneveer -een vrije speler- zou naar Bermgen gaan. Stilaan is men bij HVV de rangen aan het sluiten: Freddy Tielens -25 jaar en titularis bij Looi Sport- speelt volgend jaar bij HVV. Gunther Mouws, een 19-jarige middenvelder komt over van Gooreind VV. Dat HVV het hierbij zal laten kunnen we ons moeilijk voorstellen. Aanvallend komen er minimaal twee spelers bij om Baardemans en Van Oppens te vervangen. De jongens die erbij komen zullen goed uit de verf moeten komen om de productiviteit van Baardemans en de werkkracht van Van Oppens te evenaren. Het oefenprogramma ligt zo goed als vast. HVV speelt o.a. tegen A.A. Gent, Zwarte Leeuw, Lierse II, Nac Breda en FC Turnhout, om er enkele matchen uit te pikken. Het zal weer heel snel voetbal zijn.• 9191


Milieuvriendelijke koffie in de Wereidwinkel Vanaf juni verkoopt de wereidwinkel BIOkoffie. Deze koffie is milieuvriendelijk: hij wordt zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen verbouwd door indianengemeenschappen in Zuid-Mexico. De OxfamWereldwinkels willen een ruime markt creĂŤren voor dit produkt, dat nu al in een aantal natuurvoedingwinkels verkocht wordt. Oxfam-Wereldwinkels vzw. hanteert strenge kriteria voor de aankoop van zijn koffies: ze moeten van een prima kwaliteit zijn, onder mensvriendelijke omstandigheden geteeld zijn en rechtvaardig verhandeld worden. Deze Mexicaanse koffie van de UCIRIkoĂśperaties heeft bovendien nog een belangrijke ekologische meerwaarde. De indiaanse boeren verbouwen hem volgens de tradities van hun voorouders, zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De koffie wordt geteeld onder 'schaduwbomen', zodat ziektes en erosie van de bodem geen kansen krijgen. De toepassing van technieken uit de biologische landbouw biedt nieuwe mogelijkheden om koffie te verbouwen zonder schade toe te brengn aan hct milicu. Zo gebruikt men streekeigen plantgoed en uitsluitend organische meststoffen en wordt onkruid met de hand gewied. De vruchtbaarheid van de bodem wordt op de plant age zelf opgebouwd door een kringloop van voedingsstoffen te ontwikkelen. Het noodzakelijke organische materiaal is afkomstig van de afgevallen bladeren van de schaduwbomen en van het gewiede onkruid. Zo nodig worden hier kleine hoeveelheden zelfgemaakte kompost aan toegevoegd. Bij Oxfam-Wereldwinkels is er de jongste jaren een groeiende aandacht voor de relatie tussen ontwikkelings- en milieuproblematiek. In de toekomst wil men dan ook, meer dan vroeger, rekening houden met ekologische kriteria bij de aankoop van produkten van de Derde Wereld. De ontwikkeling van de Derde Wereld kan immers niet zonder vrijwaring van het milieu. Biologisch geteelde koffie bereid je met ongebleekte filterzakjes, die sinds een jaar met sukses door de Wereldwinkels verkocht worden.

De Wereld winkel van Hoogstraten doet een oproep voor nieuwe medewerkers. Wie zich interesseert voor de Derde Wereld en mee wil werken aan de uitbouw van onze plaatselijke Wereidwinkel, is van harte welkom in onze groep. Voor meer info, bel 314.41.26 (na 17.00 uur) Wereidwinkel Hoogstraten, Gelmeistraat 5 36

--

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.


Burgerlijke stand P:23 5-~5 Geboortes 23 maart: Lien, dochter van Tom Bruurs en Anneliese Van der Haeghen, 'S Boschstraat 17, Hoogstraten. 27 maart: Kristof, zoon van Boudewijn Onmcx en van Denise Janssen, Lage Weg 36, Minderhout. 29 maart: Esse, dochter van Roeland Vanderbruggen en Kristine Saenen, Bredaseweg 35, Minderhout. 30 maart: Kurt, zoon van Simon Eekels en Karin Lambrechts, John Lijsenstraat 12, Meer. 30 maart: Niels, zoon van Lodewijk Koyen en Hilda Janssen, Voort 77, Meerle. 30 maart: Bert, zoon van Dirk De Winter en Hilde Van Peer, St. Lenaartseweg 60a, Hoogstraten. 3 april: Joke, dochter van Jan Braspenning en Hilda Jansen, Beukendreef 6A, Wortel. 5 april: Lieke, dochter van Johnny Vervoort en Marleen Adriaensen, Boxtelstraat 26, Hoogstraten. 6 april: Benny, zoon van Marc Rijvers en van Rita Geens, Hoogeind 47a, Meer. 9 april: Vincent, zoon van Jacobus van den Heuvel en Maria Jacobs, Deken Lauwerysstraat 27, Hoogstraten. 11 april: Jenske, dochter van Hans De Kock en Sonja Vinckx, Vogelhofstraat 22, Wortel. 11 april: Jochem, zoon van Jozef Vermonden en Gudrun Quirynen, Dalweg la, Meerle. 12 april: Jens, zoon van Rudi Jochems en Godelieve Snels, Minderhoutsestr. 21d, Hoogstraten. 13 april: Sander, zoon van Paul Cools en Veerle Beernaert, Tinnenpotstraat 12, Hoogstraten. 15 april: Lynn, dochter van Peter Anthonissen van Ingrid Jespers, Heerle 6a, Minderhout. 16 april: Roei, zoon van Gustaaf Van Hasselt en Anna Rentiens, Beemden 25a, Minderhout. 17 april: Nick, zoon van Karel Hermans en Theresia Pemen, Kleine Pintstraat 5, Hoogstraten. 18 april: Phong, zoon van Mmli Nguyen Hoang en van Kin Tuyen Bien Thi, Venhoef 43, Hoogstraten. 20 april: Hannes, zoon van August Van Gestel en Jeannine Verbreuken, Bergenstraat 11, Minderhout. 21 april: Sofie, dochter van Jozef Deckers en Agnes Renders, Meerdorp 18, Meer. 23 april: Tom, zoon van Martin Vermeiren en An Stoffels, Meerleseweg 20, Meer. 23 april: Anne, dochter van Luc Aerts en Brigitte Boermans, Loenhoutseweg 38, Hoogstraten. 26 april: Vincent en Ann-Sophie, kinderen van Patrick Fleerackers en Els Smet, Moerstraat 42, Hoogstraten. 26 april: Sanne, dochter van Jef Schrijvers ne Lia Meeusen, Loenhoutseweg 18, Hoogstraten.

30 april: Veerle, dochter van Marcel Adriaensen en Elisabeth Machielsen, Venneweg 2, Meer.

Huwelijken 6 april: Joannes De Beuckelaer, Vaartkant Links 15, Brecht en Brigitta Wendrickx, Poeleinde 8, Wortel. Nieuw adres: Poeleinde 8, Wortel. 7 april: Leo Schumacher en Elisabeth Vlasveld, Gelmelstraat 75, Hoogstraten. 7 april: Marc Vissers, Terbeeksestraat 62, Meer en Ingrid Verlinden, Heirbaan 21, Zandhoven. Nieuw adres: Heirbaan 13, Zandhoven. 20 april: Ronni Leemans, Meerseweg 119, Meer en Annita Pauwels, Klein Eyssel 17, Meerle. Nieuw adres: Van Aertselaerstr. 36, Hoogstraten. 21 april: Marc Michielsen, Van Aertselaerstr. 3, Hoogstraten en Hilde Frederickx, H. Geeraertlaan 21, Leuven. Nieuw adres: Celestijnenlaan 13/42, Leuven. 26 april: Eric van Ruiten en Catharina Hofmans, Dreef 85, Meerle. 27 april: Rony Boonen en Martine Bevers, Castelréweg 13, Minderhout. 27 april: Marc Cox, Marijnevennestraat 5, Kalmthout en Conny Leemans, Meerseweg 121, Meer. Nieuw adres: Roerdomp 6, Kalmthout. 20 april: Peter Janssens, Lindendreef 50, Hoogstraten en Heidi Nijs, Eigen 41, OudTurnhout. 27 april: Willy Vorsselmans, Vlamingweg 21, Wuustwezel en Liliane Rombouts, Terbeeksestraat 46, Meer. Nieuw adres: Heivelden 10, Wuustwezel. 27 april: Peter Aerts, Chaamseweg 79, Meerle en Nicole Peeters, Huybergsebaan 126, Essen. Nieuw adres: Stationsstraat 89, Essen.

28 april: Ronny Verschueren, Meerleseweg 75, Meer en Karine Sprangers, Voort 36, Meerle. Nieuw adres: Meerleseweg 75, Meer. 27 april: Peter Peeters, Leemskuilen 20, Vosselaar en Ann Pinxteren, Gelmelstraat 34, Hoogstraten. Nieuw adres: Het Wildreijt 4, Westmalle. 28 april: Yves Van den Brande, Withof 2, Minderhout en Corinne van Hoobrouck d'Aspre, Adolphe Buyllaan 144, Elsene. Nieuw adres: Avenue Médecin Gen. Deroche 105/bus 2, Elsene.

Overlijdens 31 maart: Maria Verschuren, 025081901 weduwe van Jozef van Wesenbeeck, Terbeeksestraat 28, Meer. 1 april: Monique Willebrords, 026.09.1960, echtgenote van Joannes Kustermans, Terbeeksestraat 71, Meer. 11april: TheresiaEelen, 013.12.1907, weduwe van August Pinxteren, Jaak Aertslaan 14, Hoogstraten. 13april: PaulinaJanssens, 02810.1907, ongehuwd, Gelmelstraat 3, Hoogstraten. 17april: Cornelius Vorsselmans, 005091912 echtgenoot van Josephina Remeijsen, Terbeeksestraat 52, Meer. 21 april: Joef Bellens, 025081910, weduwnaar van Eleonora Marissal, Rommensstraat 1, Meer. 22 april: Adriaan Oomen, °17111913 ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 24april: Albert Driesen, 0 12.05.1918, ongehuwd, Gelmelstraat 69, Hoogstraten. 25 april: Julia Bollansée, 003.03.1892, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 27april: Ferdinand Van Mirlo, 020041913 echtgenoot van Joanna Adriaensen, Venneweg 4, Meer.

CAULEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Pad & May Van Huffel-Van Dyck Leapobstraat 60, 2330 Merkspbs

37


AGENDA

Op stap ïn...

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts- kegelbaan hondendressuur.

`De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café - frituur

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten Taverne - Restaurant IJssalon Van Aetselaerplen 16 2320 Hoogst raten Tel. 0313143245 Geopend vanafil um Dinsdagavond en gesloten Traiteu

rouwers uis --

Café

2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, M EERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. /

38

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

HOOGSTRATEN Vrijdag 1 juni: AARDBEIDUBBELTENNISTORNOOI van H.T.O. in de Katelijnestraat 72. Zaterdag 2 juni: TEKEN- EN SCHILDERWEDSTRIJD van IKO voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. JEUGDTHEATER GRASSPRIETom 15.00 uur in de bibliotheek. Zondag 3 juni: NORBERT SUSEMIHL'S ARLINGTON ANNEX begeleiden FREDDIE LONZO EN COCOMO JOE JACKSON in de Tuinbouwschool vanaf 21.00 uur, een Organisatie van de Marckriver New Orleans Jazz-Club. Zaterdag 9 juni: H. BLOEDZAAL VOETBALTORNOOI in Sportschuur De Zevensprong, vanaf 10 uur. Zondag 10juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.00 uur. TENTOONSTELLING WISSELKOLLEKTIE KUNST in het IKO van 10.00 tot 18.00 uur. TENTOONSTELLING VAN DE LEERLINGEN van het IKO, ook van 10.00 tot 18.00 uur. Woensdag 13 juni: JAARMARKT V.B.H. om 17.00uurenSTRATENLOOPom 19.00 uur georganiseerd door de Sportraad. Donderdag 14 juni: VERKORTE H. BLOEDPROCESSIE na de hoogmis van 10.00 uur in de kerk. Zaterdag 16 juni: H. BLOEDZAAL VOETBALTORNOOI in Sportschuur De Zevensprong, vanaf 10 uur. Zondag 17juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.00 uur. TORENBEKLIMMING van 14.00 tot 17.00 uur, o.1.v. gids. BEIAARDCONCERTEN vanuit de toren. INFORMATIE-SAMENKOMST van Vakantiegenoegens om 14.00 uur in de Fax. VIERDE JAZZBOOTTOCHT met The Marck-River New Orleans Jazzband met bijeenkomst om 11.00 uur aan 'De Beiaard' te Postel. Zaterdag 23 juni: BARBECUE in het Seminarie vanaf 19.00 uur, georganiseerd door Vakantiegenoegens. Zondag 24 juni: AARDBEIENWANDELTOCHT van 8.00 tot 15.00 uur door Wandelclub Noorderkempen. Bijeenkomst in de Wachtzaal. GROTE PRIJS STAD HOOGSTRATEN, een Organisatie van de Duivenmaatschappijen en de Sportraad. Zondag 31juni: CONCERT om 18.00 uur door de Kon. Toon- Toneelmij. St. Cecilia in zaal St.-Cecilia, Gelmelstraat 8. Gans de maand FIETSZOEKTOCHT van de KVLV, KLJ en Landelijke Gilde.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

MINDERHOUT Zondag 9juni: Viering 20 JAAR M.V.V. met optreden NONKEL NEY in het parochiecentrum.

ICARUS averne feeszaa!

z727T

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03314.38.11 Gelmeistraat 2 Hoogstraten (aIc-rcsaurani

DE GRENS Strijheek 16 Meerle Tel.3159107 anuir Nederland 09-32111

)1

MEERLE Zondag 3 juni: jaarlijkse FIETSTOCHT van de KWB-wielertoeristen. Inschrijven tussen 13 en 14.30 uur aan de Chiro-lokalen aan de Uhcotenseweg. Iedere deelnemer heeft prijs. HARMONIEFEESTEN vanaf 10.30 uur met opluistering van de eucharistie, bingo en optreden van fanfare St. Cecilia in het parochieCentrum. Zondag 10 juni: GILDESCHIETING (Noorderkempen) van de Kon. St. Sebastiaansgilde. Aanvang om 14 uur op de terreinen van KFC Meerle aan de Chaamseweg. Maandag 18 juni: BLOEDINZAMELING van 17.30 uur tot 20.00 uur in de parochiezaal. Gans de maand: OVERZICHTSTENTOONSTELLING met o.a. Armand Loveniers, Hub Baerten, e.a. van woensdag t/m zondag en ook op de feestdagen in Galerij 'Klein Eyssel'.


1 MEER Vrijdag 1juni: ophaling PLASTIEK AFVAL naast de school aan de Terbeeksestraat tussen 9 en 11 uur. Zaterdag 16juni: optreden van THORAX in de Mussenakker. Dinsdag 19 juni: ophaling GROOT HUISVUIL. Zaterdag 23juni: BOERENKAPEL: muziekfeest met volksmuziek vanaf 19 uur aan de Terbeeksestraat 58. Optreden TOO CUTE in de Mussenakker. Optreden NORMAAL en NONKEL NEY in de Veiling. Zondag 24 juni: NATUURWANDELING van KWB-KAV. BOERENKAPEL: muziekavond met volksmuziek aan de Terbeeksestraat 58. Eerste AARBEJENTOCHT van wandeiclub De Noorderkempen met afstanden 6, 12, 21, 32 km. Woensdag 27 juni: BLOEDINZAMELING in de school aan de Terbeeksestraat. Zaterdag 30juni: JEUGDBAL met STUDIO VRIJ en TRAVEL SOUND, ingericht door KLJ-Groene Kring, vanaf 20 uur in de tent aan de Meerseweg.

WORTEL Zaterdag 2 juni: FOTOTENTOONSTELLING in het Slot van 14 tot 16 uur. OUD PAPIER-ophaling vanaf 9 uur. BIDPROCESSIE vanaf 19 uur van de kerk naar het kapelletje aan de Grote Plaats waar een eucharistieviering plaats vindt. Zondag 3 juni: FOTOTENTOONSTELLING in het Slot van 10 tot 18 uur. OPEN DEUR van nieuw GILDEHUIS van de St. Jorisgilde. Maandag 4 juni: FOTOTENTOONSTELLING in het Slot van 10 tot 18 uur. WANDELTOCHT vanaf 9 uur aan het Slot, ingericht door de Dr. Versmissenkring. Zondag 10juni: PAAPTORNOOI van KWB, inschrijven vanaf 13 uur aan de parochiezaal.

1 Open tuin Op 17 juni nodigt VELT ieder groen- en tuinminnend mens uit op een Open Tuindag in Zondereigen. Van 10 tot 17 uur is men daar welkom in de bio-tuin van Widar. Aan iedere belangstellende wordt uitleg gegeven over de kweek van groot- en kleinfruit in de groententeelt. Dorst en honger kunnen gestild worden in het Velt-café en nieuwsgierigheid op de Veltinfostand.0

1 MEERSEL-DREEF Elke zondag: KUNST-, ANTIEK- EN CURIOSAMARKT, georganiseerd door de fanfare. Zondag 17juni: EETMAAL t.v.v. de missionarissen in de grote zaal van de speeltuin, georganiseerd door het missiecomité. Zondag 24 juni: KRINGSCHIETING van Karabijnschutterij St. Antonius in Café Stadhouders.

Ongevallen Dinsdagmorgen 17 april botsten aan de Minderhoutsestraat de auto's bestuurd door Carine Houtmeyers uit Turnhout en Jozef Van Breda uit Ravels. Er was zware schade. Dinsdagmiddag 17 april kwam het tot een botsing aan de Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten, tussen de auto bestuurd door Mar leen Van den Heuvel, Kathelijnestraat 36, Hoogstraten en de auto bestuurd door Jeff Meeuwesen, Bredaseweg 4, Minderhout. Er was blikschade. Dinsdagavond 17 april kwam de bromfietser Adriaan Petit uit Turnhout, aan Gammel Rijkevorsel, in botsing met de fietster Louisa Boeckx, Leemputten 30, Rijkevorsel. Deze laatste werd zwaar gekwetst. Dinsdagavond 17 april botsten twee auto's aan het kruispunt Oostmallesteenweg en Langstraat te Rij kevorsel. De eerste wagen werd bestuurd door Jozef Rombouts (31 j) uit Brecht. Hij werd hierbij licht gekwetst. De andere bestuurder was Bruno Gilots uit Lille. De auto's werden zwaar beschadigd. Woensdagnacht 18 april reed, aan de Leemputten te Rijkevorsel, een vrachtwagen tegen een boom, een electriciteitspaal en een haag. De chauffeur, Josette Werelds (41 j) uit Tongeren werd hierbij zwaar gekwetst evenals de 17-jarige inzittende Kris Ketelslaegers, eveneens uit Tongeren. Woensdagmorgen 18 april botste aan de Gelmelstraat de personenwagen bestuurd door Jacqueline Van Beylen uit Brecht, met de minibus bestuurd door Jean Torfs uit Halle. Er was zware schade. Zondagavond 29 april werden bij een botsing, aan het kruispunt Beersebaan - Hoge Heideweg te Rijkevorsel, drie personen gekwetst. De 25-jarige Karel Pilot, Vrijheid 62, Hoogstraten werd licht gekwetst. De 21-jarige Jan Dellafaille, J. Lijsenstraat 60, Meer en de 27-jarige Louis Adriaensen, Looi, Rijkevorsel werden zwaar gekwetst. Er was ook zware blikschade. Woensdagmiddag 2 mei botste in Wortel de landbouwtractor met aanhangwagen bestuurd door Herman Van Looveren, Langenberg 60 met een personenwagen bestuurd door Rony Boonen, Castelréweg 13, Minderhout. De inzittende Martine Bevers werd licht gekwetst. Zaterdag 12 mei om 16.30 uur botsten in Meerdorp, de personenwagens bestuurd door Pawel Wojtaszczyk uit Terheyden, met een auto bestuurd door Ludo Verschueren, Meersel 16 en een personenwagen bestuurd door Joseph Coemans uit Neerpelt. Dinsdagmorgen 15 mei botsten aan de Voort te Meerle de auto's bestuurd door Stefan Deelkens uit Beringen en Luc Beckens uit Mol. Donderdagmiddag 17 mei gebeurde een botsing aan de inrit van het Spijker. De bromfiets van Richard Görtemöller uit Etten-Leur kwam in onzachte aanraking met de auto van Luc Van de Walle uit Zoersel. Zware schade aan beide voertuigen. Nog een botsing op 17 mei: twee personenwagens, de ene bestuurd door Karen Verlinden, Pastorijstraat 23, Wortel, en de andere, bestuurd door Guido Goris, St. Clemensstraat 17, Minderhout, konden elkaar niet vermijden aan het kruispunt 't Boschstraat en Leemstraat. Geen gewonden maar zware schade aan de auto van G. Goris.•

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOG STR ATEN Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

n. Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264

Ook op woensdag.

SLOT WORTEL Openingsuren:

* donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

: 20.30-24.00 u. : 2t).00- 1.00 u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28 Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

nTpi T HOOGSTRATEN

ROMA RADIO CONTINU (FM 1054) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle- Tel. 3158657

39


lElIli

uu Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweerr 314.42.43

)3

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND -

Wachtdiensten

VAN SPAANDONK

JOS SERVAES

Meerdorp 79

2321 Meer

HUISDOKTERS

Tel. 03/315.74.46 Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 Verzekeringen

Eddy BLOCKX

Vrijheid 251 2320 Hoogstraten -

Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN

3juni: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 3 15.82.21. 4 juni: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. 10juni: DR. D. ROBBEN, V. Aertselaerstr. 37, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48. 17 juni: DR. G. FAES, H.Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10. 24 juni: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84.

Leningen

E13

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

~

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT -

-

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

APOTHEKERS

Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage -

Van 8 tot 15juni:

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W 00

d,e

,

Zaterdag 9juni: APOTHEEK

DE

MARCK,

LUYTEN, Min-

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

0r51

AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTIRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

derhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74.

Indoor tenrns squash

snooker Tennisclub VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kopeiwerk -

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.8 1 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

APOTHEEK

Leopoidstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66.

Tl. 03/314.37.76

-

-

DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36

Van 25 mei tot 1 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 1 tot 8 juni: APOTHEEK LIECKENS, Dorps 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdag 2 juni: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

Tel. 03/314.48.63

40

------

Tel. 03/3 15 76 26

Van 15 tot 22juni: APOTHEEK ADRIAEN-

SEN, Meerledorp 45, tel. 3 15.73.75. Van 22 tot 28juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

TANDARTSEN 2 en 3juni: MARTINE JANS, Moleneinde 10, Weelde, tel. 014/65.70.67. 4juni: P. JORDENS, Chaamse Weg 16, Meerle, tel. 3 15.85.27. 9en 10juni: K. MASSIN, Ren. Sniederspad 5, Vosselaar, tel. 014/61.46.28. 16en 17juni: JAN MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten, tel. 314.51.52. 23 en 24 juni: B. MOYAERT, Moleneinde 10, Weelde, tel. 014/65.70.67.

De volgende MAAND is leeskiaar op woensdag 27juni. Medewerkers, breng uw leesvoer tijdig binnen: op woensdag 13 juni, a.u.b.

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel

Tel. 03/314.73.00 13STI NG

,

MARC VANLUFFELEN Tel 03 / 314 75 7

VRIJHEID 29


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.