februari 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 58 FEBRUARI 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Dreveniers kunnen hard werken en goed feesten

S.O.S. bomen! De dienst Groenplan van het Ministerie van Openbare Werken is van plan om hier binnenkort 122 (!) bomen te kappen aan de verschillende rijkswegen in de gemeente. O.a. aan de weg van Meerle naar Baarle zouden 82 bomen 'dood, gevaarlijk of kwijnend' zijn! Ongelooflijk! Wie springt hiervoor in de bres? 110 jaar Sinte Cathnrina

10 jaar sportbeleid .

Anna Krijnen


Luid gerinkel van fietsbellen in Brussel 5 bussen betogers hebben de minister van openbare werken in Brussel op luidruchtige wijze duidelijk gemaakt dat ze FIETSPADEN willen, en wel NU! Ze hebben hem daar eens duidelijk gemaakt dat ze op 7 oktober vorig jaar niet voor niks kou en regen hebben getrotseerd. De minister kwam zeggen dat hij het nu gehoord heeft. Snelle resultaten zijn er echter niet te verwachten. Voor dit jaar zijn de onteigeningen gepland voor het vak Rijkevorsel - Hoogstraten, zodat de werken hier volgend jaar kunnen aanvangen. Verder zijn nog geen konkrete plannen gemaakt zodat het alleszins nodig zal zijn alert te reageren op alle verdere ontwikkelingen. De werkgroep heeft dus nog werk voor de boeg. Gelukkig kunnen ze rekenen op veel jonge geestdriftige medestanders.

•1

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS

uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg. J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Wie schrijft die blijft

Medewerkers gevraagd De HOOGSTRAATSE MAAND floreert. Bijna elke maand worden er meer exemplaren van dit blad verkocht. Er staat veel in en dat wordt kennelijk met plezier gelezen. Edoch wij, de redactie, hebben nood aan meer man- en vrouwkracht. Sommigen van ons die elders al een volle dagtaak hebben, krijgen last van schrijfmoeheid, of moeten we zeggen: schrijfkramp. In elk geval, we zouden heel blij zijn met inspiratie en hulp van méér mensen. Daarom, hebt u zin om mee te doen - het meest hebben wij nood aan schrijvende medewerkers maar andere hulp is ook welkom - bel ons dan. We nodigen u uit op onze volgende vergadering en kunnen samen afspreken wat u het meest ligt. U bent helemaal vrij om te kiezen wat u doet en hoeveel werk u op u wil nemen. Weet echter wel dat er geen cent aan verdiend is (wel onkostenvergoeding) maar daar staat tegenover dat u gelezen zal worden door minstens 5000 lezers elke maand, dat u in een groep terecht komt waar u ruim uw zeg kunt doen en dat er bij iedere bespreking koffie met koekjes voorzien is, â volonté. Waar wacht u op? Bel 03/314.41.26 (liefst na 17 uur).

De redactie


vrouw in de moond 'Voor Onze-Lieve-Vrouw heb ik een heel grote verering' Grensbewoners zijn altijd en overal wat aparte mensen, maar die van MeerselDreef zijn wel heel bijzonder. Ze spreken ook enigszins anders dan de andere inwoners van de gemeente Hoogstraten. liet lijkt niet op hel taalgebruik van Meerle of Meer, maar het sluit meer aan bij het Nederlands van Galder en Strjbeek in de gemeente Nieuw-Ginneken. De rijksgrens tussen België en Nederland was nooit een echte barrière voor de mensen van Meersel-Dreef. Veel mannen en vrouwen trouwden en trouwen met iemand uit het buurland. Velen hebben dan ook Belgisch-Nederlandse voorouders en fam iiie woont er langs beide zijden van de grens. Vroeger woonden er in Meersel-Dreef enkele grote, zelfstandige boeren met veel grond, verschillende kleine huurboeren met een paar koeien en een belangrijk aantal landarbeiders. Nu wonen er nog een flinke groep boeren en tuinders, een aantal middenstanders, maar vooral ook arbeiders, bedienden en enkele ambtenaren. Met één van deze Meerseidreefse mensen gingen wij op een zondagvoormiddag praten. Het werd een verhaal met veel herinneringen maar ook met verwondering en tevens een terugblik naar de eigen wortels.

Een halve eeuw geleden

A nna Krijnen

nen, reden er al geen trams meer. De tramrails en de bielsen lagen er nog, de laadkade was nog niet afgebroken en de grond was overal bedekt met assen van de stoomtram. Voor ons was de tramstatie één groot speelterrein. We woonden toen hier met drie gezinnen in dit groot typisch tramgebouw. Mijn ouders huurden dus van de NMVB en maandelijks moest het huurgeld betaald worden bij 'Hofkens', destijds het heel bekende café-pension, hier op de hoek waar de bomen van de Dreef beginnen.

Met deze tekst begint de inleiding van het boekje: Meersel-Dreef, Maria's Genadedal, 1931. Het is misschien wel de oudste gedrukte toeristische gids van de Noorderkempen.

Chaam geboren en ikzelf in Meer. Maar onder de Tweede Wereldoorlog zijn we in Meersel-Dreef komen wonen. Mijn vader was een 'hei-spitter', een landwerkman, zoals toen nog vele mannen hier in de streek. Hij werkte eerst voor de familie Rommens van Meer en later voor Geerts in de Mosten en de Scheurdekous, aan de grens met Rijsbergen. De meeste tijd moest hij, en ook de kinderen, gaan werken bij de boer.

Tijdens de oorlog in de kleuterschool.

Het jonge paar: Wim en Anna

Het gezin Bastiaansen-Krijnen in 1970.

Een typsich grensgeval

Daarnaast had hij ook een paar koeien en wat tuinbouw. Haast iedereen in Meersel-Dreef, boer en burger, had wel aardbeien en frambozen staan om wat bij te verdienen.

Oosten, richting Strijbeek-Meerle, over de Mark en langs de 'quarantaine stallen'.

'In het meest noordelijk hoekje van België, op de tramlijn Turnhout-HoogstratenRijsbergen, ligt het bekoorlijk Kempisch vlekje, genaamd Meersel.'

Ik voel me helemaal als iemand van MeerselDreef en ik woon hier ook al bijna een halve eeuw, maar eigenlijk ben ik geen Drevenier in de strikte betekenis. Mijn vader, Alfons Krijnen, was van Zundert afkomstig, mijn moeder Wilhelmina Kustermans, was in

De tramstatie Toen wij hier in de lokalen van de Buurtspoorwegen aan de tramstatie kwamen wo-

De tram reed vroeger westwaarts, richting Rijsbergen naar Nederland, en naar het

De tramlijn Hoogstraten - Meersel-Dreef Rijsbergen werd aangelegd in 1899. Het deel naar Hoogstraten werd afgeschaft in 1934 en het deel van de 'Hollandse' tram naar Rijsbergen tijdens de oorlog.


VROUW IN DE MAAND kerk bij de paters Kapucijnen. De kinderen namen dan hun boterhammen mee en in de 'patronaatszaal' kregen we na de mis koffie in grote witte kommen zonder oor. Na dit eenvoudig ontbijt (het eerste eten van de dag) was het tijd voor de catechismusles die pater Octaaf gaf en dan naar school tot 's middags.

De jaren vijftig

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Anna's kindertijd Ik was thuis de oudste. Dat betekende toen: tot 14 jaar naar school gaan en dan zo vlug mogelijk gaan werken om de beperkte gezinsinkomsten wat te verbeteren. Maar ook in onze lagere-school-tijd moesten we al meehelpen en heel veel tijd om te spelen was er zeker niet. De zondag was toen nog een echte zondag, anders dan de zes werkdagen. Heel het statieplein was toen eigenlijk de grote speelplaats voor de kinderen van MeerselDreef. Ze kwamen hier allemaal spelen; die van het Moleneinde, maar zelfs ook de kinderen van het Geiteneinde, helemaal de andere kant van de Dreef. Het was dikwijls een hele drukte. We maakten veel plezier met 'buske stamp', of 'piep verbergen', koers lopen, hinkelen, knikkeren en sjotten. Soms was onze vader wel kwaad want bij het verstoppen in de hooioppers, naast ons huis, ging het er soms nogal wild aan toe en lag het hooi verspreid op de grond. We hadden niet veel, om niet te zeggen 'niets', om mee te spelen, maar we vermaakten ons heel goed.

De vijftiger jaren werden nog sterk beïnvloed door de nasleep van de oorlog. Er was voor de meeste mensen geen weelde of comfort en er heerste tamelijk veel jeugdwerkloosheid. Het grote werk van de 'wederopbouw' was inmiddels voorbij. Niets deed toen vermoeden dat tien jaar later 'een gouden econo,nische' tijd zou aanbreken.

Vooral veel en hard werken Onmiddellijk na de lagere school moest ik gaan werken in een boerengezin. Ik denk dat ze bij ons thuis toen hoopten dat ik later met een boer zou trouwen en dus moest ik het boerenwerk maar goed leren op de akker en in de stal. Maar dat was helemaal niet naar mijn zin en ik ben er ook niet lang gebleven. Via Henri Desmedt, directeur van de melkerij van Meerle, hoorden we dat ik 'een post' kon krijgen bij de familie Jespers-Desmedt in Mortsel. Dat was een gezin met veel kinderen en ik werkte daar dagelijks van zeven uur 's morgens tot tien uur 's avonds van mijn vijftiende tot mijn zeventiende jaar. Met bus, tram en nog een bus, uren onderweg, mocht ik om de veertien dagen een weekeinde naar huis in Meersel-Dreef.

ter, madame en dochter Marie-Ange. Ze waren daar altijd heel vriendelijk voor mij.

En toen kwam Wim Hoe verliep de zondag, de enige vrije dag van de week, voor de jeugd in die tijd? Vô5r de middag gingen we naar de mis, soms twee op grote feestdagen, en 's namiddags naar het Lof in de kerk. Van mei tot september was er de maandelijkse processie in het Mariapark waarin haast iedereen van Meersel-Dreef een taak, een rol had. In de wintermaanden werd er toneel gespeeld in de zaal bij de paters. De BJB was de enige jeugdvereniging. Jonge meisjes en jongens konden elkaar toen alleen maar ontmoeten in de kerk, soms in de parochiezaal of in de BJB. Zo heb ik ook mijn man, Wim Bastiaansen, leren kennen. We hebben heel goede herinneringen aan de grote zomerfeesten van de boerenjeugd. Wim was ook één van de pioniers van het vendelzwaaien en hij was heel actief bij het turnen en sporten in de BJB. Hij had alles om heel blij en trots op te zijn. De ouders van Wim waren niet zo gelukkig met de vriendin van hun zoon. Dus moesten we elkaar nogal stiekem proberen te ontmoeten. Gelukkig deed hij zijn legerdienst niet ver van Antwerpen-stad waar ik werkte en... we hadden soms zondagsdienst, begrijp je. Maar ondanks alles was het een mooie tijd.

Gelukkig getrouwd In het jaar voor de grote wereldtentoonstelling in Brussel (1958) zijn we getrouwd. Wim werkte thuis bij zijn vader, Jo Bastiaansen, aannemer plafonneerwerken en voegen.

Oorlogsherinneringen Van de oorlogstijd (1940-'45) herinner ik me niet veel meer. We zagen wel eens een groepje Duitse soldaten en bij ons thuis zaten ook twee 'onderduikers' verscholen. Op het einde van de oorlog moesten we soms schuilen voor de 'vliegende bommen' en onze vader had in de hof, achter het huis, een schuilkelder gegraven. Toen de Duitsers wegtrokken, namen ze nog een fiets bij ons mee. Bij de bevrijding kregen we van de Britse soldaten soms een stuk chocolade of ander snoep dat we meestal niet kenden. In de oorlogsjaren ging ik naar de kleuterschool bij juffrouw Amanda Mariën. Deze kleuterleidster kent elke Drevenier. Ze bleef hier tot aan haar pensioen en keerde daarna terug naar Itegem waar ze nu (90 jaar oud) nog woont. Daarna kwam de lagere school bij juffrouw Van den Eynde in de lokalen van het St. Annapensionaat. 's Morgens moesten we om zeven uur eerst naar de H. Mis in de klooster4

Schutterskoning Wim en Anna genieten van het gildeleven bij Sint-Joris in Meerle. Gelukkig hoorde ik dat men bij Dr. Piet Gommers in Antwerpen ook 'een meid' zocht en toen ik vernam dat ik daar meer kon ver dienen en elke week naar huis mocht, was mijn besluit vlug genomen. Ook thuis waren ze akkoord en zo begon voor mij een fijne tijd in het gezin Gommers-d'Aubioul vlakbij het stadspark. Het was er geweldig goed om in dienst te zijn. Het was een klein gezin, dok-

Daarna ging Wim voegen voor zijn broer die reeds als zelfstandige werkte en nog wat lager begon hij 'op zijn eigen'. Het jonge paar ging eerst wonen in St.Antonius, het huis naast de Leiloop op de Dreef, juist voorbij de speeltuin van de paters. In de tuin aan de straat staat een kapel. Elke avond liet Anna een kaars branden, maar in 1960 werd het mooie beeld van


VROUW IN DE MAAND O.-L.-Vrouw gestolen. Ze woonden ook nog enkele jaren in de Kerkstraat in Meerle, maar in 1964 keerden ze terug naar Meersel-Dreef in het eigen huis, nieuw gebouwd aan de oude tramstatie, vlak nasat het ouderlijke huis. Ons huwelijksleven kende geen gemakkelijke start. Ik ben gedurende veel jaren gaan werken in diverse gezinnen om ook wat bij te verdienen. Dat was heel dikwijls zwaar en onaangenaam. Daarna heb ik ongeveer twaalf jaar borduurwerk gemaakt voor een winkel waar men uniformen verkocht. Dat waren vooral geborduurde militaire kentekens. Het bracht zeker per uur niet veel op, maar het was fijn werk dat je thuis kon doen. Nu hebben we het natuurlijk veel beter dan vroeger. De twee kinderen Johan en Willy hebben hun eigen gezin en wij hebben ook nog heel wat hobby's voor onze vrije tijd. Wim is nog steeds aannemer-voegwerken en ik doe het huishouden.

Vandaag de dag Schutterij en gildeleven Reeds vroeg geraakte Anna in de ban van de schutterij. In de hof van 'Hofkens', bij Tilburgs, aan de andere kant van de statie, was er een schietstand van de kleine kruisboog. Vader Fons was een actief schutter en dochter Anna mocht ook al eens proberen. Haar echtgenoot Wim en haar schoonvader waren toen ook reeds fameuze schutters. Later stapte ook Anna over naar de St.Jorisgilde van Meerle en ging ze ook schieten met de grote kruisboog. Ze behaalde in de schietingen meer dan fraaie resultaten. Hoeveel bekers, titels en medailles ze ooit gewonnen heeft, is moeilijk te zeggen. Ze werd zelfs nationaal kampioen van België, ze won verschillende provinciale en gewestelijke tornooien. Het gildeleven schenkt hen beiden veel voldoening, ook al is het schieten bij de gildezusters niet zo belangrijk als in veel andere schuttersverenigingeri.

ten dan voor iemand die er altijd gewoond heeft. Natuurlijk is nu alles ook minder streng dan vroeger. De invloed van het gezag vermindert. De grote drukte van vroeger kennen we hier nu nog, zeker in de zomermaanden en tijdens de weekeinden. Vroeger waren dat allemaal echte bedevaarders die naar O.-L.Vrouw kwamen. Die zijn er ook nog, maar ook veel toeristen en ouders met kinderen die alleen maar voor de speeltuin komen. De laatste jaren zijn er ook weer meer cafés en winkels geopend. Er is heel wat belangstelling voor dit grensplaatsje en dat is toch prettig. Sommige Dreveniers hebben wel een hekel aan de toenemende invloed vanuit Nederland. Door deze talrijke inwijkelingen is alles duur-

Meersel-Dreef apart .1e merkt het reeds aan de naam en de schril/wijze. Meersel-Dreef is ontstaan uit de swnenvoeging van twee gehuchten, Meersel en Dreef. Meersel is een heel oude woonplaats. Dat zie je o.a. op oude kaarien en ook aan de mooie St. -Luciakapel. De Dreef is pas veel later ontslaan niet de komst van de paters Kapucijnen, de bouw van het klooster en de kerk en de aanleg van de Dreef Meersel en Dreef, samen vormen zij nu één geheel met een eigen gemeenschapsraad.

der geworden: de bouwgrond, de huizen en de huren. Maar over het algemeen passen deze nieuwe inwoners zich goed aan. En feesten kunnen ze op de Dreef nog altijd heel goed met z'n allen in de gebuurten, zowel bij jubilea als met de kermis of een andere gelegenheid. Vanuit Hoogstraten bekeken ligt Meersel-Dreef blijkbaar heel ver weg. Maar we voelen ons hier heel goed en we blijven hier gezellig wonen, want: '0, dit alles is me duurbaar, Daar ik er zo vredig leef, 'k Laat aan andere grote steden, 'k Blijf in 't schone Meersel-Dreef.'

(Jauk Verhoven, 1935) • wat beter clan die stille, li/dzame mensen van Meerle of die drukke, geweldige kennisvierders van Meer. MeerselDreof had vroeger een echt bekend meisjespensionaat, er stond en slaat een klooster met een mooi park, er was de tramnstatie, veel beclevaarders van heinde en verre en... de burgemeester van lvfeerle woonde in Meerel-Dreef, de enige volks vertegenwoordiger van de streek, Juul Menens, woonde in Meersel-Dreef, notaris-burgemeester Rommnens van Meer werd beschouwd als iemand van een Dreefse familie. Opmerkelijk vee/jongeren vaii Meersel-

-t

Mariadevotie Als je in de gezellige woonkamer bij Wim en Anna even rondkijkt, merk je vlug dat ze een bijzondere verering hebben voor O.-L.Vrouw. Misschien is dat ook typisch voor Meersel-Dreef, maar ik heb dat ook van huize uit, vertelde Anna. Mijn vader en mijn grootmoeder hebben en hadden een speciale band met Maria. Mijn grootmoeder ging soms naar vier missen omdat ze met drie novenen tegelijk bezig was: een mis voor elke noveen en dan nog een mis voor haarzelf. Mijn vader gaat nog altijd bijna dagelijks naar de grot van O.-L.-Vrouw. Maar het zal ook wel iets te maken hebben met de nabijheid van het Mariapark. Sommige bedevaar ders en bezoekers denken nu wel met enig heimwee aan 'die tijd van toen': het park, met de zomerprocessies, de Mariaspelen en de grote prachtige bomen. Het is nu allemaal wat kaler geworden, de sfeer en de 'warmte' is niet meer hetzelfde, zegt men. Naar het schijnt zou men aan de westkant van het Mariapark een sociale woonwijk willen bouwen. Menigeen vreest dat dan de rust en de stille sfeer van het Maria-oord helemaal zal verdwijnen.

De Dreef nu Is op de Dreef alles erg veranderd? Dat zal voor een bezoeker waarschijnlijk meer opval-

Het is bijvoorbeeld merk waardig dat men hij de Buurtspoorwegen nog altijd spreekt van de lijn naar Meersel, terwijl de train of bus niet cclii via Meersel reed, maar wel naar cle DreeI waar vroeger de statie lag. Dc mensen uit de streek hoor .1e gemakkelijk zeggen: we gaan naar cle Dreef, 0/ 'liet zijn Drecjse in ensen' of 'Dreveniers'. Tussen de inwoners van Meerse/-Dreef leeft er tjadition cel een grote samen Ii onigheid. Vroeger werd de Dreef en het oostelijk deel van Meersel bestuurd door de geineen te Meenfe. Het westelijk deel van Meersel viel onder cle gein eente Meer. Macmr voor Meersel-Dreef was clii een louter adnwiislraiiei'e kwestie. Alen had niet zoveel echte contacten met deze dorpen, liet maatschappelijk leven was vooral n oorcielijk gericht. Eigenlijk voelde men zich misschien wel

Dreef, in verhouding tot het bevolking scijfc'r, studeerden verder. Al/een had Meersel-Dreef geen eigen voeibalploeg. Maar destijds waren de beste spelers van de ploegen in Meer en Meerle mannen van Meersel-Dreef Dit en nog andere factoren maakten van de Dreveniers een ,fier en ze/the wust volkje mei gevoel voor stijl. De fusie van de gemeenten heeft de situatie in Meersel-Dreef zeker niet verbeterd. Meersel-Dreef is nu liet kleinste, meest noordelijk gelegen kerkdorpje van de gemeente. Men is er vli.mgger in Breda dat in Hoogsiraten. Aïet iedereen is gelukkig niet de huidige evoluf ie. Een aantal mensen trekken er rs'e/ weg omdat er geen werkplaatsen zijn en maar weinig woon gelegenheid voor jomige paren. A ncleren blijven, ondanks alles, want er is maar één Meersel-Dreef. 1


L UIM

=cr>

lisinu Het Slim Burokevz'

Zwij* nerij Het Slim Buroke vzw

Op het KCIT, het initiatief van Albert en Sebastiaan Vorstenbosch, kwamen vele fijne reacties. Dit is nu echt eens een flux die niet zal cosmoliseren, om Albert's terminologie maar eens te gebruiken. Verschillende landbouwvakorganisaties vroegen Sebastiaan, de slimste hond van de Noorderkempen, om een voorstelling. Daar konden ze jammer genoeg niet altijd op ingaan. Maar als tegenprestatie heeft Albert zijn zelf ontworpen trainingsschema volledig vrijgegeven. Mensen die interesse hebben, kunnen het daarom steeds aanvragen bij het KCIT, Schoorbeek 18a en 2320 Hoogstraten. Gelieve wel 2 postzegels van 14 fr. bij te voegen als deelname in de kosten. Een geweldige reactie (reflectie, dus) kwam ook van Alf ons De Scheuter uit Meerle.

é

em ee Qe4

-e54"a5je ap

C42

-44

ee

.e6

-

-

2

4~

47' ee

aap.

keIL

aee ij

Ae.a9e '& Qeee

Al„

9e

7

o/ et .eL ,'e,*ee eooe 2.

74. A

.

-

Besten A Ibeirt, In de Hoogstraatse Gazet volg ik met veel aandacht uwe denkgedachten en ik moet zeggen dat ik er dikwijls met moet lachen. Gij waart vroeger in 't school als zo een nijge en ik lees dat ge het nog niet afgeleerd zijt. Maar dikwijls denk ik ook: Goed gevonden, Albeirt. Zoals toen met uwe Sebastiaan die knolcyprus opsnuffelt. Toen ik dat fotoke van uwe dabbende vriend zag, dacht ik dat het een varken was. En dat heeft me aan 't prakizeren gezet. Ik ben varkeskweeker. Maar gij weet ook dat het vandege slecht gaat met de prijzen voor de varkes. Nu al wat beter. En ter laatst heb ik een domukentaire gezien op de VTM waar ze in Frankrijk varkes laten snuffelen naar troefels. Ik dacht. Ik ga die 3 biggen van 't laatste kot oplijden tot knolcyprus-opzoekers. Daar moet voor mijn part nog veel toekomst in zitten. Zout gij niet eens kunnen helpen, A Ibeirt. 'Sondagsvoormiddags of zo. Met genegen groeten. A Ifons De Scheuter Meirven weg 36 Meerle Nb: Vraagt gij eens aan die mannen van de Hoogstraatse Gazet of ze een foto komen trekken. Ik denk wel dat ze dat wel zal intreseren, denk ik. En dan zal hun bladje ook wel veel verkopen, misschien.

Gesnapt door onze fotograaf: John, Paul en George, de drie intelligente zwijntjes van Alfons De Scheuter uit Meerle. KCIT-agenten of hesp en worst? 6

f, cii'ee-e4

DHM: Albert, een reactie? Albert Vorstenbosch: Ik zeg: Ik ga zondag eens naar de haiftien-mis in Meersel-Dreef en ik rij daarna door naar Fons. Ik ken Fons nog van heel vroeger in de gemeenteschool. Zelf heb ik nooit varkens gehouden, hier op 't Schoorbeek, zo'n lompe beesten. Dat komt doordat ik in den oorlog eens heb moeten eten van een 'binnenbeer'. Maar in dat projekt van 'Foose', daar zie ik wel wat in. Vooral het dubbelgebruik: als een varken niet voldoet als KCIT-agent, dan maar de pot in. Dat kunt ge met een hond niet doen, hé. Sebastiaan Vorstenbosch: Grrrr... DIIM: Maar denkt ge dat het werkt? Albert Vorstenbosch: Uit wat ik toen 's zondags gezien heb, geloof ik er zeer sterk in. Een klontje suiker op 20 cm diep werd feilloos bovengehaald. Vooral Pauleke was daar heel rap in. Maar de grote moeilijkheid is wel de verdere opleiding. Daarom zou ik langs deze weg willen vragen of er misschien iemand van uw lezers meer weet over het opsporen van truffels door varkens. Want we moeten het initiatief van Fons daadwerkelijk steunen. Al was het maar omwille van het doorbreken van het vastgeroeste denkpatroon als zou een varken alléén maar een opgefokt stuk vlees zijn. DHM: Over die 15 07o besparing op de drukkosten voor... Albert Vorstenbosch: Volgende keer, maatje. Oproep: Wie bezorgt Alfons De Scheuter meer informatie over een gehoorzaamheidstrainingsprogramma voor zwij nsoorten. Franse taal geen bezwaar. Schrijf naar het KCIT-secretariaat van Albert Vorstenbosch op het bekende adres.


VANUIT HET STADHUIS... Roemenen en de Vrijheid, het klinkt bijna afgezaagd Op de valreep van het oude jaar kwam de gemeenteraad op 28 december voor de laatste maal in 1989 bij elkaar. De sfeer van Kerstmis zweefde nog over de Vrijheid maar op deze feestdag van de onnozele of onschuldige kinderen was Roemenië met zijn tragedie en zijn hoop ons wellicht duizendmaal meer nabij dan de kindermoord uit het oude Palestina. De media puilden uit van de hulpakties overal te lande. Ook Hoogstraten sprong mee op de kar en zamelde voeding en warme kleding in. Op die tweede kerstdag was het solidariteitsgevoelen goed voor vier volle vrachtwagens. Eerder op het jaar had de gemeente Hoogstraten in het kader van de aktie Roemeense Dorpen het dorpje Giarmata nabij Timisoara geadopteerd. De invloed van de pakkende televisiebeelden en de tijd van het jaar met zijn 'feest van vrede' liggen wellicht aan de basis van het onverwacht succes van deze solidariteitsaktie. Nu kerstmis weeral enkele weken achter de rug ligt, de lampjes weer opgeborgen en de kerstbomen massaal buiten gegooid worden, wachten de undebomen van de Vrijheid met angst of dit lot ook hun deel zal zijn. De beslissing van het college (24juli '89) om alle bomen op de Vrijheid te rooien en te vervangen door jonge exemplaren krijgt meer en meer tegenwind. Na de Middenstand, de Gemeenschapsraad en de oppositiepartij Fusiebelan gen neemt nu ook de CVP een standpunt in tegen het kappen van deze bomen. Er moeten integendeel zo snel mogelijk maatregelen genomen worden om de lindeboinen meer levenskansen te geven. Fusiebelan gen had voor deze gemeenteraadszitting een eigen agenda in gediend met hetzelfde thema als belangrijkste punt. Burgemeester Van Aperen weigerde even wel deze bijkomende agenda naar de raadsleden op te zenden daar ze niet volgens de juiste procedure zou zijn ingediend. Bij de indieners kwam deze afwijzing onbegrijpelijk over daar de reaktie tegen het rooien van de lindebomen bij de Hoogstraatse bevolking volop op gang is gekomen en er anderzijds op hetzelfde ogenblik wel enkele punten 'bij hoogdringendheid' op de agenda kunnen geplaatst worden. Een mogelijk tracé voor de supersnelle trein (SST of TG V) langsheen de E 19, en dus ook over Hoogstraats grondgebied, valt niet in goede aarde bij de betrokken gemeenten uit de Noorderkempen. De gemeenteraad keurt een motie goed zoals ze door de gemeente Wuust wezel werd ingediend. Dit trajekt zou aanzienlijke onteigeningen met zich meebrengen en een grote schade toebrengen aan het milieu, aldus de tekst van deze motie.

Een warm hart voor Roemenië Het gemeentelijk komitee voor ontwikkelingssamenwerking (GEKO) en de Dekanale Jongeren (DEJO) hebben in samenspraak met de parochieteams van de dekenij Hoogstraten in ijltempo een hulpaktie op touw gezet voor de bevolking van Roemenië. Op tweede kerstdag werd een inzameling gehouden van niet-bederfbare eetwaren en kleding. De toeloop in de verschillende parochiezalen was groter dan verwacht en schepen Herman Verlinden spreekt dan ook van een grandioos succes. Er konden in Hoogstraten 4 vrachtwagens met hulpgoederen geladen worden. Het GEKO is evenwel niet van plan het daarbij te laten. Er zullen nog initiatieven uitgewerkt worden teneinde de solidariteit te bestendigen en de banden met Roemenië, en vooral dan met het dorp Giarmata, nauwer aan te halen. Op 28 augustus werd dit dorp, op amper 10 km van Timisoara, de stad waar de opstand

tegen het regime van Ceausescu begon, door de gemeente Hoogstraten in het kader van de aktie 'Adoptie Roemeense Dorpen' geadopteerd. Deze aktie werd op touw gezet om internationale druk uit te oefenen tegen de ver nietiging van duizenden dorpen in Roemenië. Daar er uit informatie van de grote hulporganisaties zoals het Rode Kruis blijkt dat er in dit stadium van de hulpverlening meer behoefte zou bestaan aan geld, stelt het college voor dat ook Hoogstraten een financiële steun zou verlenen. Bij hoogdringendheid wordt het voorstel van het college aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij 100.000 frank als ondersteuning zou geschonken worden aan de aktie Roemeense Dorpen.

De lindebomen: reanimatie in plaats van de botte bijl Het hek blijkt nu helemaal van de dam. De reakties tegen het kappen van de lindebomen op de Vrijheid komen nu overal naar boven.

Het heeft wel een tijd geduurd, want de beslissing werd reeds genomen in het college op 24 juli van vorig jaar. Waar oorspronkelijk eerst de oppositiepartij Fusiebelangen en het NCMV (de Middenstand) zich resoluut tegen dit voorstel kantten, heeft nu ook de Hoogstraatse Gemeenschapsraad zich in zijn algemene vergadering tegen het plan van het college verzet. Maar ook één van de twee meerderheidspartijen in de gemeenteraad en in het college, de CVP, spreekt zich nu uit tegen het rooien van alle lindebomen. De nog levensvatbare bomen moeten integendeel zo snel mogelijk gereanimeerd worden. Er moeten zo snel mogelijk fundamentele maatregelen getroffen worden. De slechte toestand en de slechte groei van deze lindebomen is in de eerste plaats te wijten aan een gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen en een tweede oorzaak zijn de beschadigingen die zijn aangebracht door aanrijdingen met voertuigen. Daarom stelt de CVP voor om deze bomen deskundig te behandelen en te snoeien. Het plantgat moet vernieuwd en vergroot worden waarbij tevens de uitgeputte grond vervangen wordt door vruchtbare plantgrond. Verder moeten er voldoende sterke boordstenen rondom het plantgat aangebracht worden zodat verdichtingen en aanrijdingen met deze bomen onmogelijk zou worden. De CVP dringt er op aan dat de gemeente hiervoor nog deze winter de nodige initiatieven zou nemen. Uit de studie van Ir. Mees komt naar voor dat er vele bomen moeten vervangen worden. Men zou zich daarom tijdig moeten voorzien van het nodige vervangmateriaal. Hiervoor

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14-BEERSE-014161.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck


GEMEENTERAAD moet een bomenbank opgericht worden, waarop nog deze winter een grotere hoeveelheid bomen in reserve moet worden opgeplant. Op die manier kan men enerzijds in fasen werken bij de vervanging van slechte bomen en anderzijds tot een evenwichtige en gelijkmatige beplanting met dezelfde bomen komen. Dit alles kan maar voor de CVP, wanneer er ook eindelijk eens daadwerkelijk een plan voor herinrichting van de Vrijheid gemaakt wordt. De Gemeenschapsraad besteedde haar eerste algemene vergadering bijna uitsluitend aan dit onderwerp. Zij sprak zich eveneens uit voor het beschermen van dc gezonde bomen en het geven van nieuwe kansen door bredere boordkanten en het aanbrengen van buizen voor water en voeding. De 27 bomen die als gevaarlijk gerangschikt staan in de studie van 'de Jong's Boornkwekerijen' uit 1985, zouden best gerooid mogen worden en dan ook dadelijk vervangen door nieuwe bomen. Dit alles moet echter kaderen in of verbonden worden aan de heraarileg van de Vrijheid. Toch gingen er ook stemmen op om te proberen deze 27 bomen nog te redden. 'Bij een nieuwe aanplant met kleinere bomen zouden deze wel eens minder levenskansen kunnen hebben. Wanneer veiligheid het enige kriterium is, dan kan men misschien best alles ineens oniverzagen; veiligheid is één (en een belangrijk) argument, maar er zijn er nog heel wat andere. Oorspronkelijk stonden er 420 lindehomen op de Vrijheid. Daar zijn er momenteel al 200 van verdwenen. Ook de laatste jaren zijn er heel wat verdwenen waarvoor er geen nieuwe in de plaats zijn gekomen. Als men weet dat een linde zelfs 500 jaar kan worden en men ongeveer 50 jaar moet wachten om een mooie boom te krijgen dan is het wel belangrijk om te redden wat er te redden valt. Anders zullen niet alleen mijn kinderen, maar zelfs ook mijn kleinkinderen Hoogstraten nooit meer op zijn schoonst kunnen zien', aldus Staf Doms. Opmerkelijk was de uiteenzetting van schepen Verlinden waarin hij de achtergronden schetst van de beslissing van het college om alle bomen op de Vrijheid te rooien. Het college zou verwonderd gereageerd hebben op de visie van Bruggen en Wegen die in juni haar plannen of tafel legde. Zelfs de afgevaardigcle van Monumenten en Landschappen zou zich akkoord verklaard hebben. Volgens de schepen zou het artikel in het informatieblad kaderen in liet open beleid van het college ïn de hoop een aantal goede voorstellen op tafel ie krijgen. 'Wij wisten dat er reaktie zou komen, maar liet was niet onze vraag om een dergelijke ingreep uit te voeren. inspraak is nog perfect mogelijk, er zijn nog geen stappen gezet. Het college vraagt niet beter dan dat er voorstellen komen.' Op de vergadering van de Gemeenschapsraad was ook architekt Jan Peeters als geïnteresseerde waarnemer aanwezig. Daar er nogal wat misverstanden blijken te bestaan omtrent de verantwoordelijkheid voor de herinrichting van de Vrijheid, vond Jan Peeters het zinvol om te verduidelijken voor welke opdracht hij door de gemeente is aangesteld. Zijn taak bestaat erin een urbanisatieptan op te stellen. Eén van de onderdelen hiervan is een aantal ontwerpkriteria

opzetten voor een herinrichting van de Vrijheid. De herinrichting moet het werk zijn van een ganse ploeg mensen waar o.a. een architekt, een stedebouwkundige, een landschapsdeskundige, een kunstenaar, enz. hun plaats moeten krijgen. Voorlopig is het nog wachten op de goedkeuring van de provincie alvorens een ontwerp op tafel kan komen.

perceel wordt onderhands verkocht aan de aanpalende eigenaar en is gelegen in Castelré. Demokratische Eenheid onthoudt zich bij de stemming omdat de verkoop niet openbaar is. Zeven percelen worden wel openbaar verkocht en zijn gelegen te Hoogstraten in de Gelmelstraat (voormalig stort 1 ha 86 a 21 ca), te Meer: twee kavels naast de bibliotheek (605

-

-

--

De nieuwe Hoogstraarse geineensc/iapsraad sprak zich op zijn eerste algemene vergadering unaniem uit voor het behoud van de lindebomen op de Vrijheid. 0p de foto het dagelijks bestuur met v.l.n.r. Jan Schrijvers, Staf Doms, Ludo Van Rompay, voorzitter Xavier Brosens, Patrick Lambregts en schepen van inspraak Herman Verlinden.

Geen Super Snelle Trein op ons domein Vanuit Nederland is het voorstel gekomen om het traject voor de SST (of TGV) van Parijs over Brussel naar Amsterdam aan te leggen naast de E-19. Er wordt beweerd dat hierdoor het Nederlandse traject in afstand zou verminderen ten nadele dan van het Belgisch gedeelte dat met dit plan langer wordt. De gemeente Wuustwezel heeft een motie ingediend tegen dit nieuwe traject. Aan alle omliggende gemeenten werd gevraagd een gelijkaardige daad te stellen. Volgens het M.E.R.-rapport (Milieu-EffectRapport) zou dit traject een onschatbare schade aanbrengen aan het milieu en tevens aanzienlij ke onteigeningen van landschappelijk waardevolle gebieden en Iandbouwgebieden tot gevolg hebben. De raad stemt eenparig deze motie goed. Volgens raadslid Van Looy werd er nog geen specifiek M.E.R.-rapport voor dit traject opgesteld en is er nationaal nog niets beslist. Raadslid Verhuist heeft geen problemen met deze motie maar vindt ze toch wat naast de kwestie. Is het niet zinvoller een standpunt in te nemen voor of tegen de TGV eerder dan het probleem te verschuiven naar andere gemeenten.

Uitverkoop De gemeente doet een aantal gronden van de hand, de meeste in openbare verkoop. Eén

m 2 en 863 m 2) en één aan de Venneweg naast de Raamloop (1 ha 2 a 21 ca), te Wortel: 3 percelen weiland: aan de Beukendreef (81 a), een weiland op Staakheuvel (31 a) en een perceel met bomen aan de Langenberg (8 a 70 ca). Raadslid Sprangers vindt de schattingen te goedkoop, en zou het spijtig vinden vanuit natuuroogpunt dat het perceel aan de Raamloop en op de Langen berg verkocht worden. Indiende verkoop te weinig zou opbrengen, opteert hij voor het inhouden van die percelen. Gans de oppositie (5) stemt tegen deze verkoop. Er zal eveneens een koopdag gehouden worden van allerlei materialen die niet meer bruikbaar zijn. Het betreft hier een gans gamma goederen gaande van nog bruikbare fietsen, een oude brandweerwagen, oude lichtarmaturen tot een partij oud ijzer. Raadslid Sprangers blijkt gevoelsmatig toch aan een aantal zaken gebonden te zijn en vindt het wat ongenuanceerd om alles weg te doen; de opbrengst zal de moeite niet waard zijn. Schepen Peerlinck stelt voor om dan maar een 'strooien man' te zoeken om nog wat herinneringen op te kopen. Raadsleden kunnen op deze koopdagen immers niet bieden. Kopen en verkopen tegelijkertijd is nu eenmaal niet wettelijk mogelijk. Tot slot wordt er bij hoogdringendheid nog de mogelijkheid goedgekeurd om een tijdelijk personeelslid aan te werven die zich zou kunnen bezighouden met een onderzoek naar woningbehoefte bij kansarmen.•


MONUMEN TENZORG

De toekomst van de begijnhofkerk Het eigendomsrecht van de begijnhofkerk was in liet verleden een onderwerp van discussie tussen het OCMW en de Kerkfabriek van St. -Jan Evangelist. Zoals op vele plaatsen is ook deze kerk genationaliseerd tijdens de Franse Revolutie, nu ongeveer twee eeuwen geleden. De betwisting was in feite een nasleep van deze nationalisatie. Wat is de weerslag van deze geschiedenis op de verkoop van de kerk door het OCMW aan de gemeente én het in erfpacht geven van de kerk door de gemeente aan derden?

Armenzorg Voor de Franse Revolutie was armenzorg praktisch een monopolie van kerkelijke instellingen. Zo bestonden er in Hoogstraten een H. Geesttafel in de St.-Catharinakerk en in de Begïjnhofkerk, die beiden zorgden voor voedsel- en kledingsuitdelingen. Er was een meisjesweeshuis en een jongensweeshuis op de plaats van de huidige rij kswachtkazerne en de vroegere woning van de onderpastoor. Verder was er nog een Gasthuis en ook het Begijnhof zorgde voor het onderbrengen van behoeftige begijntjes en het onderwijzen van jonge meisjes. Tijdens de Franse periode werd de armenzorg ontnomen aan de kerk en aan geseculariseerde gemeentelijke instellingen gegeven. De gemeenten werden verplicht om Burelen van de Burgerlijke Godshuizen op te richten. Zij moesten instaan voor de inrichting van gasthuizen voor zieken en godshuizen (of toevluchtsoorden) voor ouderlingen, invaliden, weeskinderen of ongeneesbaren (krankzinnigen of zwakzinnigen). Een maand later in 1796 ontstonden de Burelen van Weldadigheid. Deze moesten zorgen voor de concrete hulpverlening aan huis bij armen met voedsel, kleding en geldelijke steun. De Franse overheid gaf aan deze nieuwe gemeentelijke instellingen de vroegere kerkelijke eigendommen die genationaliseerd waren en nog niet openbaar verkocht waren. Na het verdrijven van de Fransen bleven deze instellingen bestaan. Het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen noemde men ook wel het Bestuur van den Armen. Op 10 maart 1925 werden de Burelen van Weldadigheid en het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen samengevoegd onder de benaming Commissie van Openbare Onderstand of C.O.O.

Door de wet van 8juli 1976 werd de naam en de taak hiervan veranderd in Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of O.C.M,W.

Kerkfabrieken De Franse revolutionairen probeerden op alle vlakken de macht van de Kerk te beperken. Zo werden in 1796 alle kloosters afgeschaft en hun goederen genationaliseerd, met uitzondering van religieuze congregaties die aan onderwijs of ziekenverzorging deden. De begijnhoven werden ook als een soort kloosters beschouwd. In 1801 sloot Napoleon een concordaat met de paus. De godsdienst werd terug vrij, de genationaliseerde goederen bleven in handen van de nieuwe eigenaars maar de pastoors werden door de staat betaald en kregen een woning van de gemeente. Door het keizerlijk decreet van 1809 onderwierp Napoleon het beheer van de goederen en de financies van de kerken aan nieuw op te richten kerkfabrieken, die onder controle zouden staan van de gemeentebesturen en het provinciebestuur. Op basis van deze wetten worden nu nog altijd de kerken bestuurd.

Begij nhof Op 28 september 1796 werd het begijnhof als officiële instelling opgeheven. De St.Catharinakerk en de begijnhofkerk werden in 1797 gesloten. De St.-Catharinakerk ging een jaar later terug open maar de begijnhofkerk bleef dicht. Het begijnhof telde toen 151 bewoners waaronder 92 begijnen. In een brief van 1798 werden alle bezittingen van het begijnhof toegewezen aan het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen. De begijnen mochten blijven wonen mits betaling van huur. Na de Franse overheersing, in de Hollandse tijd, besliste koning Willem 1 dat de bezittin-

gen van het begijnhof eigendom waren en bleven van de Besturen der Godshuizen. De nog levende begijnen mochten er blijven wonen. Het eigendomsrecht kregen ze niet en ook nâ 1830 bleef het zo. Later probeerden de pastoor en de kerkfabriek wel om zoveel mogelijk de vroegere bezittingen van het begijnhof te redupereren. De kerk kon men niet verwerven maar men zorgde wel voor het onderhoud en de herstellingen. In 1946 gaf de COO de toelating om de oorlogsschade te laten herstellen door de kerkfabriek die daarvoor ook de nodige gelden ontving. Voor pastoor Van Reusel was dit een aanleiding om de oude discussie over het eigendomsrecht weer te openen. Maar de kerkelijke overheid volgde hem niet en schreef 'dat niet meer moet teruggekomen worden op een pogen naar overdracht van de kerk op naam van de kerkfabriek.' In 1983 doet het OCMW een aanbod aan de kerkfabriek om de kerk te kopen maar het bisdom ging niet in op het aanbod. De kerkfabriek bleef wel zorgen voor het onderhoud van het gebouw en de nodige herstellingen. In 1953 werd de kerk als monument geklasseerd.

Erfpacht Juristen stellen duidelijk dat ieder gebouw, bestemd voor de openbare eredienst deel uitmaakt van het openbaar domein door zijn bestemming en onverjaarbaar is, zolang het zijn bestemming houdt. Had het OCMW de kerk niet mogen meeverkopen aan de gemeente? In geen geval kan de gemeente de kerk mee in erfpacht geven. De gemeente als eigenaar heeft namelijk geen genotsrecht op de kerk. Dat recht behoort immers uitsluitend toe aan de kerkelijke overheid en aan de kerkfabriek. Dit wordt misschien een netelige kwestie bij het opstellen van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de huurder. Indien de gemeente geen beschikkingsrecht heeft over de begijnhofkerk kan ze die ook niet doorgeven aan derden. De erfpacht van het begijnhof gaat immers over 90 jaar. Gaan we in de 21ste eeuw nog steeds discussies voeren over het gebruik en de eigendom van de begijnhofkerk? (samenvatting van een studie door J. Verhuist, 1990) •

AFHERIJGERS

1L

bouwspecialiteiten

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 03/31447 55

/

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundarie. - VERLICHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte. - D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren. - STRAATKOLKEN EN

WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN.

uit voorraad verkrijgbaar.


TOERISME VVV-Hoogstraten heeft leden in elk dorp van de gemeente. Aarzel niet en bespreek uw plannen en voorstellen met deze mensen.

Promotie voor stad en streek van Hoogstraten Hoogstraten-centrum en zijn kerkdorpen zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een toeristische trekpleister in de provincie Antwerpen. Ook dit jaar wil de V.V.V.Hoogstraten hieraan verder werken, vertelde voorzitter Theo Vanderhallen. Op dit moment worden alle wandelpaden van de gemeenten verbeterd en zijn er nieuwe wandeibrochures in de maak. In deze gedrukte gidsen vindt u de uitleg van alle bezienswaardigheden die men tijdens een wandeling kan ontmoeten. 1990 is uitgeroepen tot het 'jaar van de gastronomie'. In samenwerking met de Streek VVV Noorderkempen wil de Hoogstraatse VVV de streekgastronomie in de kijker zetten. In over leg met de plaatselijke restaurants wordt gewerkt aan een 'gouden menu'. Dit wordt een maaltijd met eerlijke producten van bij ons aan betaalbare prijzen. Naast deze twee projecten heeft men nog andere plannen om de bezoekers naar Hoogstraten te lokken ĂŠn om de plaatselijke bevolking in beweging te zetten op zoek naar dat mooie plekje, vlakbij huis, maar nog steeds niet ontdekt. De VVV wil en kan iedereen helpen bij het organiseren van een gezellige dag. Maak een afspraak met vrienden, met mensen van uw bedrijf of vereniging en kom eens genieten van 'een dagje Hoogstraten'. Meer informatie hieromtrent kan men bekomen bij de heer Theo Vanderhallen, Kathelijnestraat 52, 2320 Hoogstraten, tel. 03-314.56.64 of bij de secretaresse, Leni Haseldonckx-Stenuit, John Lijsenstraat 44, 2321 Hoogstraten, tel. 03-315.91.83. Alle suggesties die Hoogstraten nog mooier kunnen maken of die nog aange-

De prachtige ingang van de begijnhofkerk.

namer zijn voor toerist en inwoner, voor toerisme en recreatie, zijn van harte welkom.

Het beleven van onze bedreigde natuur Een boeiende voordracht over de wijze waarop de mens de natuur kan beleven. Hoe kan de mens dc natuur beleven in een hebzuchtige en egocentrische wereld? Een wereld, waarin de economie als de enige prioriteit beschouwd wordt. Een wereld, waar het materialisme bezit neemt van ons hart. Een boeiende voordracht over het psy chisch proces van vervreemding van de natuur, voor de natuurliefhebber, over de bedreiging van onze natuur, onze Kempen! Voordrachtgever ACHILLES COOLS maakt een balans op van de toestand van de laatste jaren en geeft zijn visie weer op de toekomst. Een voordracht over de teloorgang van ons scboonheidsgevoel. Spreker, ook een gekend kunstschilder, is academicleraar beeldende kunsten. Hij verzorgde reeds tal van succesvolle kunsttentoonstellingen in binnen- en buitenland. Daarnaast publiceerde hij ook enkele dichtbundels o.m. 'Sterreschot' en 'Weldadige regen'. Tevens kreeg hij bekendheid als uitmuntend kenner van de natuur. Deze voordracht wordt gehouden op dinsdag 20 februari om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Het is reeds de Sde dinsdagavond van dit seizoen, georganiseerd door het Davidsfonds i.sm. DeWeVo. Iedereen is van harte welkom.

•

.j:iii.j

II. bij DONCERS extra P rijzen'

uit M71C221 11 155 13 165 13

1616

1828

2059

st

V

1820

stock

rbaar IiRELL 1 1625 1795

139 5 1550

1694

-

1468 eet

nDMoTIES

YC0VVV,CF, *0

gs

~

:

lgefl

schokdemP ers

10

-

sneeU' uitlaten


WERKGELEGENHEID

Hoogstraatse industrieterreinen blijven groeien De meeste Hoogstraatse bedrij••'en vindt ii op drie terreinen: de transporizone aan de E-19 in Meer, de industriezone tussen de Sint-Lenaartseweg en Loenhoutseweg in Hoogstraten en de ambachtelijke zone naast het waterzuiveringsstation in Minderhout. Zowel het gemeentebestuur als de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen vrezen dat binnen enkele maanden deze terreinen volledig bezet zullen zijn. Maar de vraag blijft! Dus ging het stadsbestuur, in overleg met de lOK, op zoek naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden, naar een nieuw aanbod. Voor de meeste van deze plannen is een wijziging van het gewestplan noodzakelijk omdat de naburige gronden allemaal landbouwgebieden zijn. Om het een en het ander wat sneller te laten verlopen, nodigden zij Louis Waltniel, Gemeenschapsminister van Ruimtelij ke Ordening en Huisvesting, uit om eens ter plaatse de toestand te komen bekijken. De meeste belangstelling ging naar het sterkst groeiende terrein, namelijk de Meerse transportzone. Wellicht krijgt men binnenkort het licht op groen voor een uitbreiding van meer dan 80 ha. De transportzone zal dan ongeveer de brug over de E-19 aan de Krochtenstraat bereiken. Volgens de bestuurders is dit ook nodig want met het oog op 1993 wil men de functies verruimen, m.a.w. ook andere activiteiten gaan ontwikkelen en men kan toch niet elk jaar opnieuw een wijziging van het gewestplan gaan vragen. Een goede oplossing vinden voor de terreinen in Minderhout en Hoogstraten is niet zo eenvoudig als in Meer. Eerst dacht men aan een uitbreiding van de ambachtelijke zone achter het zuiveringsstation in Minderhout maar nu blijkt dat de ondergrond aan de Rollekens niet zo geschikt is voor industriële gebouwen.

Daarom onderzoekt men momenteel andere mogelijkheden, meer zuidwaarts, over de Meerseweg in de richting van Engelenven en Minderhoutsestraal. Deze uitbreiding ziet men vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Landbouwgrond werd industrieterrein, werd terug landbouwgrond en wordt straks misschien opnieuw industrieterrein. We spreken hier over een zestal ha aan de Hinnenboomstraat in Hoogstraten. Bij de aanleg van de transportzone (Mr.) werd een deel van het industrieterrein (Ho.) terug landbouwgrond ter compensatie voor de verloren landbouwgrond in Meer. Nu wil men deze gronden eventueel opnieuw ter beschikking stellen van de industrie. Maar heel veel uitbreidingsmogelijkheden liggen niet zo eenvoudig. In dit gebied treffen we uitstekende landbouwgrond aan, in het noorden ligt het waterwinningsgebied van de Pidpa, in het westen zitten we boven op de gasbel van Distrigas en in het zuiden vlakbij het mooie bosgebied van De Hees in Rijkevorsel. Veel industrie kan mooi zijn voor de plaatselijke werkgelegenheid, voor de geldbeugel van de werkgever en werknemer en ook voor de stadskas. Maar we moeten toch ook de kwalijke gevolgen niet uit het oog verliezen. Naast deze drie bedrijventerreinen zijn er in de ge-

De nieuwe ingang van de Veiling der Keinpen in de Loenhoutse weg ie Hoogsiraten. Veel buurtbewoners vrezen niet alleen de stank en hei dag-en-nacht lawaai van de vrachtwagens maar ook de toenemende drukte en het gevaar in een straat waar toch al 'gevlogen' wordt.

meente Hoogstraten nog een aantal bedrijven die reeds erg groot zijn, niet op deze terreinen gevestigd zijn en ook steeds maar blijven groeien. Denken we bijvoorbeeld maar aan De Ster en de Veiling der Kempen. Reeds nu klagen heel wat inwoners van overlast, o.a. op het vlak van geluid en verkeersdrukte. •

Kindermusical op het Klein Seminarie Om de twee jaar organiseert de lagere school van het Klein Seminarie een gezellig grootoudersfeest. Honderden grootouders komen dan naar de ruime feestzaal om het bonte spel van hun kleinkinderen te bewonderen. Dit jaar breekt men met dc traditie. Voor de afwissehng koos men voor een echt toneelstuk: 'De nar van de koning', een kinderstuk in twee bedrijven. Dit stuk vond men in het pedagogisch tijdschrift 'De Opvoeder' en viel onmiddellijk in de smaak van regisseur Fons Van Dijck. Fons zou Fons niet zijn als hij het niet bewerkte tot een heuse kindermusical. Greet Op De Beeck en hijzelf schreven enkele liedteksten en muziekleraar Herman De Houwer componeerde dc muziek. Schoolhoofd Jef Van Gils leidde zijn Orfforkest op, Bart Van Delm repeteerde met de zangertjes van het koor en de solisten, Ria Van Dijck naaide naarstig de narrenpakjes, Mark Simons ontwierp het decor en een ploegje leerkrachten timmerde het in mekaar. In alle klassen wordt ijverig gewerkt aan plakkaten, strikjes, wapenschilden en allerlei rekwisieten. Zo groeit dit gebeuren uit tot een groots kinderspektakel waaraan de grootouders enorm plezier zullen beleven. Dit alles kadert in het pedagogisch, muzisch, klasoverstijgend projectonderwijs in de totaalontwikkeling van het kind. Dit zijn weliswaar zware termen die in cle lagere school van het Klein Seminarie echter concreet worden voorgesteld. De grootouders worden verwacht op vrijdag 2 februari. En alles wordt diezelfde avond nog eens overgedaan voor de ouders en familieleden van de leerlingen. Wedden dat de zaal tweemaal te klein zal zijn? N. B. Om alle misverstanden ie vermijden vermelden we dat de lezer dit gebeuren niet mag opvatten als de jaarlijkse toneela vonden van het Klein Seminarie. Deze vinden plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart. Wordt opgevoerd 'caius is een ezel' o. 1. v. dezelfde regisseur Fons Van Dijck. Daarover later meer.

11


G W i;

i']

7

DAGBOED

THEO VANDERHALLEN is geen geboren Hoogstratenaar. Hij heeft zich hier echter prima ingenesteld door zijn inzet voor het gemeenschapsleven. Iets wat meer inwijkelingen vaak met hart en ziel doen. Theo heeft zich gespecialiseerd in het promoten van Hoogstraten naar buiten toe. Al jaren is hij voorzitter van de V.V.V. alhier en doet hij zijn best om Hoogstratens' mooiste hoekjes en gebouwen in de kijker te zetten, brochures op te stellen, evenementen te organiseren, enz. Verder is hij leraar op de Land- en Tuinbouwschool alhier. Op ons verzoek vertelt hij over zijn eerste werkweek in het nieuwe jaar. De eerste week van het laatste decenium van de twintigste eeuw is voorbij en daarmee is ook de kerstvakantie verleden tijd. 1989 was op vele gebieden een onvergetelijk jaar. Het klimaat was uiterst mild voor ons maar als dank houden wij niet op diezelfde natuur te bezoedelen op het land, in het water en in de lucht. Ook het loswurmen uit de dwangbuis van het communisme door de volkeren van Oost-Europa was een zeer opmerkelijk en soms dramatisch gebeuren. Jammer genoeg heeft extremisnle en fanatisme weer op vele plaatsen in de wereld onschuldige slachtoffers gemaakt.

Maandag Elke morgen om 800 rijd ik naar de Landen Tuinbouwschool. Het is dan erg druk en zelfs gevaarlijk in de Kathelijnestraat. Er is geen fietspad en ook geen voetpad zodat je goed uit je doppen moet kijken, zeker in deze tijd van het jaar, om tussen vrachtwagens, auto's, fietsers en voetgangers je weg te vinden. Er heerst een jachtige en zenuwachtige sfeer. Iedereen wil op tijd in de school of op het werk zijn. Het wordt voor mij een lesvoormiddag en een stagenamiddag. De leerlingen hebben elkaar en ook de leraar heel wat te vertellen over de

gebeurtenissen in Roemenië. Er is weinig medelijden met dictator Ceaucescu en zijn familie. Mijn wekelijks hartrevalidatie in het A.Z. te Turnhout wordt voor één keer overgeslagen o.w.v. de nieuwjaarsvergadering van de V.V.V. Hoogstraten. In de trouwzaal van het Stadhuis vergaderen vertegenwoordigers uit Groot-Hoogstraten over de projecten van 1990. Zo wordt er deelgenomen aan de beurzen van Utrecht, Antwerpen en de Havak in de veiling. Ook de nationale beiaarddag (10 juni) en de traditionele beiaardconcerten in augustus staan weer op het programma. Er worden kontakten gelegd met een stad in de provincie Namen (Han-sur-Lesse?) in het kader van de verbroedering tussen onze provincie met de provincie Namen. Medewerking aan projecten van de diensten van de stad wordt toegezegd. Het bestuur keurt ook een aantal drukwerken, waaronder een kleurenaf fiche voor de H. Bloedprocessie, goed. En zullen we dit jaar eindelijk nieuwe fietsen kopen voor onze verhuurdienst? Tenslotte wordt beslist om door een gespecializeerde firma uit Wilrijk, in een beperkte oplage, een reproductie van het 'Panorama van Hoogstraten in 1564' te laten vervaardigen. Deze firma maakt op ambachtelijke wijze op textiel geweven

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

12

wandtapijten naar werken van oude meesters. Na de vergadering is er nog een gezellige nieuwjaarsreceptie.

Dinsdag Dit is niet mijn beste dag. Meestal zit ik heel de dag op school met effectief zes uur les in de hogere afdelingen, terwijl veel van mijn leeftijdgenoten al hebben afgehaakt. Na de lessen krijg ik nog een aantal telefoons voor bezoeken aan Hoogstraten. Ook is er nog een lange telefoon van de Wilrijkse firma "s Konings Lelie' over de planning van de wandtapijten. De rest van de avond wordt gevuld met correspondentie nazien en beantwoorden, daarna wat lezen en LV. kijken. De meeste aandacht ging uit naar het programma 'Zeker Weten' met Jan Van Rompaey. De arrogante en onbeschofte brief die de 'ambassadeur' van Italië naar één van onze landgenoten stuurde als antwoord op zijn brief, tartte mijn verbeelding.

Woensdag Leerlingen van de hogere beroeps afdelingen van de Land- en Tuinbouwschool moeten tijdens hun opleiding stage doen in het ouderlijk bedrijf of in een vreemd bedrijf. Elke woensdagvoormiddag zijn een aantal leraren onderweg om de leerlingen tijdens hun stage in dat bedrijf te bezoeken. Ikzelf heb zo een aantal meisjes en jongens op stage in de afdeling diergeneeskunde van Janssen Pharmaceutica. Het is altijd boeiend ze daar zo intens bezig te zien met muizen, ratten, cavia's, konijnen en honden. Deze stage was voor vele oud-leerlingen (meer dan twintig) het begin van een vaste loopbaan bij die firma. In de namiddag was er een belangrijke vergadering in het V.V.V.-kantoor van Breda in verband met het 'Bels Lijntje'. Dit was vroeger een spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg. De Belgische en Nederlandse overheden besloten het tracé als landschappelijk geheel te handhaven, te beheren en het tevens een functie te geven als recreatieve fietsverbinding. De subsidies hiervoor worden door de Europese Gemeenschap ter beschikking gesteld in het kader van specifiek grensoverschrijdende projecten. 's Avonds ruimen we, met weemoed in het hart, de kerstversiering op. Het kindje Jezus, Maria, Jozef, de os, de ezel, de Herders, de


DAGBOEK schapen en de Koningen hebben hun taak volbracht en verdwijnen tot volgend jaar op zo!der. Op het nieuws zien we Hoogstraatse- en andere jongeren die hun kelen schor schreeuwen voor 'FIETSPADEN NU'.

Donderdag Op de studiedag van de Boerenbond in Beerse worden de landbouwers geconfronteerd met allerlei problemen die hen nog te wachten staan. Onze eigen toekomstige landbouwers moeten hierbij dan ook aanwezig zijn. Ze krijgen te horen dat 1989 voor de melkveehouders een bijzonder gunstig jaar was. De problemen op de wereldmarkt en de dieetbekomniernissen van de verbruikers zullen de boterprijzen echter doen dalen. Ook het mestoverschot wordt zeer intens besproken. De landbouwers zullen op termijn verplicht worden te investeren in grotere beerputten omdat een toekomstig decreet beperkingen zal opleggen in verband met het verspreiden van mest. De minister van Financiën laat weten dat hij in 1988 wat te veel van mijn wedde heeft afgehouden. Restitutie gebeurt in de volgende maanden...

Vrijdag Het is vandaag een prachtige, zonnige winterdag. Heel de voormiddag heb ik les in de beide zevende jaren. Daarna nog tot kwart voor één bewaking op de speelplaats en dan begint het weekend. Na een kort middagdutje jeuken mijn benen om te gaan fietsen, jammer genoeg belemmeren enkele reparaties aan het zitvlak dit goede voornemen. Verder maak ik er een rustige avond van met lezen en T.V.-kijken. Oh ja, een neef uit Opglabeek is nog op bezoek geweest in verband met zijn thesis voor het behalen van zijn licentie in de Germaanse filologie.

Zaterdag Wat langer geslapen dan gewoonlijk. Na het ontbijt was ik nog vlug de auto. Daarna even alles nakijken voor de samenkomst van de Raad van Bestuur van de Streek V.V.V. -Noorderkempen. Als voorzitter heb ik hiervoor toch wel de grootste verantwoordelijkheid. De samenkomst start om 18u30 met een ontspannend partijtje bowling. Na de receptie gaan we tegen 20 uur gezellig met 40 personen aan tafel. Zulke bijeenkomsten zijn nuttig om de samenhorigheid en samenwerking tussen V.V.V.-mensen en gemeentelijke mandatarissen uit de regio te bevorderen. De bestuursleden komen uit Baarle, Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar, Beerse, Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Al deze mensen zetten zich meestal op vrijwillige basis in voor de belangen van hun eigen gemeenschap, maar ze hebben ook oog voor de noden van het toerisme in de regio.

Zondag Rustdag in de echte zin van het woord. Zalig met ons gezinnetje rond de brandende houtkachel zitten. We besluiten naar de mis te gaan in de Begijnhofkerk. Vandaag missen we de mooie gregoriaanse liederen van het Piuskoor en de preek van deken Van Dijck. In de namiddag komen onze buren, Juul en Alice Vogels op de koffie. We genieten van de heerlijke koffiekoeken en de 'tarte maison'.

Om te besluiten nog dit uit de 'Druivelaar 1990'.

Recept om gelukkig te zijn Neem een kopje opgeruimdheid, met een lepel goede moed, Dagelijks twee lepels zelfbeheersing, waar je een snuifje kaimte in doet,

Twintig druppels geest van vreugde, Met een poeder levenszoet, En wat balsem van vertroosting. 't Is een raad als goud zo goed. Vindt u dan in dit receptje, Uw wens nog niet vervuld, Neem dan voor het allerlaatste, Nog een pleister van geduld.

Leen eens een tijdschrift Behalve boeken zijn er in de bibliotheken ook tijdschriften, zowel om ter plaatse in te kijken (nieuwe nummers) als om mee naar huis te nemen. Hieronder volgt een lijst van tijdschriften, gerangschikt volgens onderwerp en met vermelding van de bibliotheek waar dit tijdschrift te vinden is.

Algemene informatie Niet te moeilijk en gericht op de aklualiteit: Avenue (Ho), Hoogstraatse Maand (Ho, MI, Meer, Mle, Wo, Dreef), Humo (Ho), Knack en Weekend Knack (Ho, Meer, Mi, Wo), Trends (Ho). Meer op vrouwen gericht: Margriet (Ho, Mle), Elga (Mle). Meer op ouderen gericht: Onze Tijd (Ho, Mle). Buitenlandse bladen. Elsevier (Ho), Nouvel Observateur (Ho), Time (Ho), Vrij Nederland (Ho), Der Spiegel (Ho). Gericht op de schoolgangers: Actuele Onderwerpen (Ho, Meer, Mle), Actua Press (Ho), Actua Presse (Ho).

Informatie over lectuur Boek en Bibliotheek (Ho), Boekengids (Ho, Mi, Meer, Mle, Dreef, Wo), Boekbiad (Ho), Lektuurgids (Ho). Bib krant (Ho), Bibliotheek en Samenleving (Ho). Voor jeugdiectuur: Jeugdboekengids Ho, Mi, Mle, Meer, Dreef, Wo), Leesgoed. (Ho) Literaire rjdschrften: Kruispunt (Ho), Nieuw Wereldtijdschrift (Ho).

Hobby's Handwerk: Ariadne (Ho, Mi, Meer, Mle, Dreef, Wo), Burda (Ho, Meer, Mle), Knip (Ho, Meer, Mle, Dreef, Wo), Knippie (Ho, Meer, Mle), Marion (Ho, Mi, Meer, Mle, Dreef, Wo), Neue Mode (Mle). Knutselen - interieur-advies: Art et Décoration (Meer), Doe-het-zelf (Ho, Mi, Meer, Mle, Dreef), Eigen Huis en Interieur (Ho, Mi), Schöner Wohnen (Ho). VT-Wonen (Ho, Meer, Mle, Wo). Theater: Etcetera (Ho) Muziek: Oor (Ho) Koken: Lekker Eten (Meer, Mle) Fotografie: Focus (Ho, Mi). Foto (Wo) Film: De Andere Sinema (Ho), Film en Televisie (Ho) Sport: Sport-90 (Ho, Meer, Mi, Wo), Paard en Pony (Ho, Mle, Dreef, Mi), Beet (Ho, Meer, Dreef, Mi) Vakantie: Kampeer- en Caravankainpioen (Ho), Vakantiegenoegens (Meer).

Wetenschap en techniek

Al Gespecialiseerde tijdschriften: Audio-video totaal (Ho), Mini-micro computer (Ho, Mle), Personal Computer Magazine (Meer, Mi), RB elecironika (Ho).

Natuur en Landschap Grasduinen (Ho, Meer, Mle, Mi, Wo), Groei en Bloei (Ho, Meer, Mi, Wo), Monumenten en Landschappen (Ho), National Geographic (Ho)

Opvoeding

-

Gezinsleven

Kinderen (Ho, Mi, Meer, Mle, Dreef, Wo), Leven en Gezondheid (Ho, Meer, Mi), Ouders van Nu (Ho, Mi, Meer, Mle, Dreef, Wo).

Geschiedenis Keesiogs Historisch Archief (Ho), Spieghel Historiael (Ho).

Beeldende Kunst Openbaar Kunstbezit (Ho), Kunstbeeld (Ho)

Specifieke informatie Budget en Recht (Ho), Examenagenda - vacatures in overheidsdienst (Ho), Staalsbiad (Ho), Terzake - gemeentebeleid (Ho), Testaankoop (Ho, Mi, Meer, Mle, Wo), Vorming Vlaanderen (Ho)

Derde Wereld 1)imensie-3 (Ho), Internationale Sanienwer king (Ho), Unesco-koerier (Ho, Mi, Meer)

Algemeen: Eos (Ho, Meer, Mle, Mi), Kijk

Tijdschriften voor de jeugd

(Ho, Meer, Mle, Mi, Wo). Mens en Wetenschap (Ho, Meer, Mle), Natuur en Techniek (Ho, Meer, Mi).

Bobo (kleuters) (Ho, Mi, Meer), Donald Duck (Mle, Dreef), Joepie (Ho), Okki (Meer), Wapiti (Ho, Meer, Mle, Wo),I 13


Onze lij stenmaker slaat weer toe

Uw koopkrachtklasse is Mercedes Benz Een alternatieveling rijdt met een 2PK. Een wereidverbeteraar met een R4. Een geslaagd zakenman rijdt met een Mercedes, een playboy met een Alfa Romeo. Een macho heeft een BMW, een yuppie een Golf GTI of een Porche. Een knutselaar heeft een 'break' en een bejaarde een DAF. Om juridische redenen kunnen we een Lada niet duiden. Elke wagen straalt het imago af dat de constructeur er bewust of onbewust heeft ingestoken. Bijkomende informatie over de bezitters kunnen dit imago alleen maar versterken. Wie om de 2 jaar een gloednieuwe Mercedes koopt, is een geslaagder zakenman dan hij die hem tweedehands ( \ koopt. Een Simca van 12 jaar oud is erg, maar een vrouw met een Lada is zo mogelijk nog meelijwekkender. \) Handige zakenlui hebben dit met de werkelijkheid grotendeels kloppende vooroordeel omgezet in een handige 'database'. Schober Direkt Marketing N.V., een van de belangrijkste marketing bedrijven van Europa stortte zich op dit marktsegment, ook voor België. Zij kochten voor een zacht prijsje bij 'de Kantersteen' een volledige lijst van autobezitters mét gegevens over hun mobiel. Door het samenvoegen van nog andere openbare gegevens zoals geslacht, telefoon, taal, geboortedatum, fiscaal inkomen per gebied, graad van verstedelijking (agrarisch, residenteel ... ) konden zij iedereen onderbrengen in een bepaalde koopkrachtklasse, gaande van A tot E. Met deze gegevens in handen kan een kreatieve handelsmens een segment rechtstreeks aanspreken. Zo stuurde IKEA bij haar introduktie in België een kleurenkatalogus naar alle autobezitters. Want zonder auto kon je niet eens bij IKEA geraken, laat staan iets gekochts vervoeren. Maar het is evengoed mogelijk dat Coco Chanel haar nieuwe par fum rechtstreeks wil introduceren bij uitsluitend 'rijke madammen', dus in het bezit van een (man met een) dure Mercedes, BMW, Porche, Volvo 740... Zo wordt het mooie marketinggeld niet verspild aan het zootje ongeregeld met een Volga, Lada, 2PK, R4 of DAF.

koopkrachtklasse A = 412 personen koopkrachtklasse B = 1220 personen koopkrachtklasse C = 1886 personen koopkrochtklosse 0 = 1281 personen koopkrachtklosse E = 765 personen koopkrochtloos = 9813 personen

D totaal aantal inwoners

15377

Hoogstraten —

Taartdiagram Let wel dat wij hier een klasse bijgecreëerd hebben, de koopkrachtlozen als het ware (kinderen en autolozen... !). Maar uiteraard houdt een marketingbedrijf zich daar niet mee bezig. De cijfers van de ons omliggende gemeenten wijken niet erg af van deze. In koopkrachtklasse A zijn er grosso modo 2 mannen voor 1 vrouw. In koopkrachtklasse B zijn er 4 mannen voor 1 vrouw. In koopkrachtklas.se Czijn er 5 mannen voor 1 vrouw. In koopkrachtklasse D zijn er 4 mannen voor 1 vrouw. Koopkrachtklasse E is niet opgesplitst.

14

-

-

En nu het lijstje Natuurlijk konden wij het niet nalaten in de luxecatalogus van Schober even op te zoeken hoe Hoogstraten er koopkrachtsgericht bijloopt. Het betreft hier dus uitsluitend privépersonen. Koopkrachtklasse A: De elite van de Belgische privépersonen. Residentiële omgeving, luxewagen minder dan 2 jaar oud Koopkrachtklasse B: Bourgoisie, mooie omgeving, luxewagen jonger dan 4 jaar. Koopkrachtklasse C: Hogere middenklasse, mooie woonomgeving en een wagen uit de middenklasse. Koopkrachtklasse D: Middenklasse, arbeiders en bedienden met matig inkomen, wagen middenklasse. Koopkrachtklasse E: Voldoende inkomen, bezitter van oudere wagen van middenklasse of lager. In Hoogstraten wonen er 126 luxepaarden van koopkrachtklasse A (81 mannen en 45 vrouwen) In Meer wonen er 104 (67 m + 37 v) In Minderhout wonen er 59(45 m + 14 v) In Wortel wonen er 22 (13 m + 9v) In Meerle wonen er 101 (5 m + 36v) Natuurlijk zeggen absolute getallen niet veel. Het is de verhouding tot het totale aantal inwoners die telt. Procentueel, dus naar het aantal inwoners omgerekend, ziet het er zo uit: Hoogstraten (4701 inwoners) ....2,68% Meer (3107 inw.) ...................3,35% Minderhout (2498 inw.). .......... 2,36% Wortel (1485 inw.) ................1,48% Meerle (3586 inw.). ................. 2,82Wo Het hoogst scoort Meer (Meerse Bergen?), Wortel het laagst.


St Catharina 110 jaar

Een deftige en eerbare uitspanning... De Hoogstraatse fanfares feesten er danig op los. De muzikale herinneringen van Cecilia klinken nog van ver na in de winterlucht, terwijl die van Catharina zich al opmaken om hun 110 jarig bestaan te vieren. Dat gebeurt met een eivol weekend op zaterdag 17 en zondag 18 februari. In de zaal van de Hotelschool laten 18 Vlaamse en Nederlandse fanfares zich die dagen van hun beste zijde zien. Een en ander is vaneigens een geschikte aanleiding om een vluchtige duik in het fanfare verleden te nemen. En wat haalden we boven uit de Wateren der Vergankelijkheid? Een kinematoestel, krachtsoep en windvliegers, Ernest Claes en nog meer fraais vanwege 'de bond' ofte 'Katholieke Kring'... De twee oudste vaandels van St Catharina worden sinds 1984 bewaard in het Ost museum. Deze koperen plaat dateert van bij de stichting van de fanfare in 1880.

In 1987 toonde de Janjare /net te/ee/it muzikale trots de nieuwe unifor,nen.

De Koninklijke Fanfare St Catharina draagt haar royale naam sinds 1930, toen ze tot koninkijke fanfare verheven werd om haar 50-jarig bestaan. Een halve eeuw vroeger was de fanfare als Katholieke Kring gesticht. Dat dient in de politieke context van die tijd geplaatst te worden: de toenmalige regering lokte o.m. door de schoolwet van 1879 heel wat katholieke protesten en reakties uit. Zo ontstonden her en der katholieke strijdcrsbonden, waarvan 'de bond' in Hoogstraten er een was. Een tiental oprichters lag aan de basis hiervan, en zou naast een toneelgroep ook een fanfare in het leven roepen. Het doel van 'het bondgenootschap', zo zegt ons het oorspronkelijk reglement, is 'de inwoners der gemeente te verbinden door eenen band van oprecht broederlijke eensgezindheid, en allen geest van zedelijk en maatschappelijk verderf uit de gemeente te verdrijven. Om dit doel te bereiken zal het hoofdbestuur trachten vermaakgezelschappen in te richten, waarin de leden eene deftige en eerbare uitspanning zullen vinden.' Een respektabel genootschap alleszins, dat God en gebod hoog in het muzikale vaandel droeg. 'Om aangenomen te worden als lid, moet men zich aan de voorschriften van den Godsdienst onderwerpen, en een gedrag hebben, dat geene opspraak kan verwekken. Alles wat strijdt met Godsdienst en goede zeden, al wat tot misbruiken aanleiding zou kunnen geven, moet altijd en overal ten strengste verboden blijven.' Wat verder wordt meteen een waarschuwende vinger in de lucht gestoken, want 'het hoofdbestuur kan uitsluiten diegenen die zich door hun gedrag onweerdig maken lid van den bond te zijn.' Dat onweerdig gedrag betrof om. 'de twistzoekende leden' en 'de leden in staat van dronkenschap', die de vergaderingen niet mochten bijwonen. 'Na drij vermaningen kan hunnen uitsluiting uit den bond voorgesteld worden.' Dat een en ander jarenlang met de nodige ernst nageleefd werd, bewijst wel een dokument uit 1937. Een niet genoemd lid krijgt de bons. 'Gezien uwe handelwijze verleden donderdag op de herhaling onzer fanfare tegenover onzen achtbare heer Muziekleider 15


ST.-CATHARINA tegen alle beleefdheid strookt en gezien dit feit inbreuk maakt op de inwendige orde van het reglement, zoo heeft het bestuur besloten u van hedenaf als ontslaggevend te aanzien.'

De taktische fout van de katholieken In het jaarverslag van 1923 geeft Gustaa,f 8e/lens 'schrijver van den kring' een gedreven tekening van de njdsgeest bij het orifstaait van St Catharina. HIJ overfoopt in heroïsche stijf de onlslaunsjciren van 1880 tot 1907. Een katholieke holwassing over de strategische aanpak oni de antiklerikalen een muzikaal voetje te lichten...

Maar de fanfare... Zij groeide voort. De aktiviteiten waren verscheiden en veelvuldig: muziekconcerten, toneelavonden, voordrachten en liefdadigheidsfeesten moesten bijdragen tot de stichtelijke

TER GELEGENHEID VAN HET

GOUDEN JUBELFEEST VAN DEN

KATHOLIEKEN KRING ST.CATHARlNA., TE HOOGSTRATEN 1880

1930

VERKWTKKENDE INLEIDING KRACIITSOEP OSSENHARST MET GROENTENKRANS WIND VLIEGER HESP MET SALAAD JUBELGEBAK

t Wie kan ons iets meer vertellen over het gerecht 'windvlieger? Schrijf ons: Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

ontvoogding van het volk. Van in het begin van de twintiger jaren kende men verschillende afdelingen: 'fanfare, vrouwen, studieVolksontwikkeling, kinema, tooneel, koor, jeugd'. De aktiviteiten vonden plaats in het eigen zaaltje in de Vrijheid (op de hoek van de Tinnenpotstraat). Eminente sprekers zoals Ernest Claes waren er te gast. De zaal zou later verdwijnen wanneer de grond (die niet in eigendom was) werd verkocht. Heel wat financiële perikelen werden veroorzaakt door het 'kinema-machien'. Dit 'solied gewaarborgd toestel' werd voor 'duizenden franken' aangekocht rond 1927. Film was immers 'een reuzewapen voor goed of kwaad' dat niet mocht worden gemonopolizeerd door 'de hand die ons waarachtig weinig genegen is'. Een van de jaarverslagen argumenteert drif tig alle bezwaren weg: 'Vermits kino in alle volkslagen doordringt, rust hier op ons 'n plicht die, bondig omschreven, dwingt tot kontrool en voorlichting... De film aan onze ethiese en esthetiese eisen getoetst, ten bate van onze Vlaamse gemeenschap.' De onberispelijke titels zetten dit kracht bij: De ontbladerde roos (Het leven der H. Theresia), Credo (De tragedie van Lourdes), De vrouw

16

Voor de geschiedkundigen geldt het als eene vaste waarheid dat het verleden het heden verklaart. Dat om den dag van vandaag te begrijpen wij den dag van gisteren moeten kennen. In het jaar 1879 werd bij de wetgevende verkiezingen de katholieke partij in de minderheid gesteld, de liberalen die zegevierden openden den schooloorlog. Onder de katholieke bevolking van gansch het land ging een stroom van verweer! Overal, zoowel in de grootste stad als in het kleinste dorp, schaar den de katholieken zich rond hunne s'aandels en vereenigden zich in allerhande maatschappijen; op den buiten veelal muziekvereenigingen. Te Hoogstraten bestond er te dien tijde maar eene fanfare. Onder de leden waren er eenige voorstaanders van de wet van '79. De katholieken in plaats van in de eene maatschappij te blijven, deze te veroveren, de anticlericalen op straat te zetten, bedreven de tactische fout zelf aan te gaan en in 1880 stichten zij den plaatselijken Kring 'St. Catharina'. Alhoewel hun uittreden uit de oude maatschappij wel getuigt van hunne vrome gevoelens tegenover de goede zaak voor het doorzicht onzer voorgangers pleitte het niet, hun doel was zeker de oude maatschappij te doen verdwijnen; nu door er ééne neven ie stichten gaven zij blijk nog eens niet te weten dat eene oude maatschappij bijna nooit verdwijnt en tweedens ware het bijna zeker geweest hadden zij de liberalen buiten gezet deze waarschijnlijk niet bij machte geweest waren eene nieuwe maatschappij te stichten en zeker niet ze recht te houden.

KT1-1. K,1lÏ4G "Sinte Gatf?elrir,a" Op ZON[)AG 28 Februari 1937 te 5,30 uui' klokslag.

BelaHgrijke kinema-Vertooning OVER HET,

ZIEKEJ\T = APO5TOLAAT verd..ldelljkl door bel geestdrlîllge woord

vn

Z. E. H. Mrn.r. VAN HOECK. PSlO0r.

£N DER PLAATSEN

Lede, 3 F. Ni,t - leo,

S F:

,heed,i, k..,l,n 0 vok,ijgee 55 do, H. Hw, CLAES. V,5b,d. 180 Deede,do, 25 F.bn,oi

In alle geval de politiek was cle vader van onzen kring. Tracht daar nu eens de groote gevolgen van te beseffen! De partijmannen openden gereedelijk de beurzen; het waren nogmaals de partijmannen, en dat was toen bijna iedereen, die de rangen der eere- en werkende leden vulden! Alle persoonlijke voorliefden en gedachten verdwenen voor den roes die hunne politieke harten bezielden. Daarbij werdt de jonge kring in gelukkige omstandigheden geboren! Den geest der menschen s'ait dien tijd en het sociaal leven waren gansch anders! Elk burger leidde braafjes en gemakkelijk zijn traditioneel leventje! Ontwikkeling was er weinig of geen, de bitterheid van den levensstrijd was nog onbekend, de felle ambitie voor stoffelijken vooruitgang zou eerst later ontluiken! Na het gedane werk had men tijd zich ten volle en zonder kommer te geven aan eene plezante partij. Het was den tijd der joviale hartelijkheid! Een zwans, een partij plezier met eene goede pint! De mensehen hadden toen iets van elkander. Het ging er al zoo veel gemoedelijker! Het waren deze twee oorzaken, de politieken strijd en de sociale levenswijzen, die in den grond tijdsomstandigheden waren, gepaard met een paar voordeelige locale omstandigheden, het ter plaatse hebben van een bekwamen muziekmeester en mannen die de zaak geldelijk ondersteunen die den Bond eenen buitengewonen bloei gedurende jaren verzekerde! Den aanhang en invloed in het dorp waren buitengewoon groot, de maatschappij stond vooraan in het kanton, de geest van broederlijkheid was benijdenswaardig en fier waren de leden het overal te kunnen uitkelen: 'Wij zijn de mannen van den Bond'. De medalie had ook hare keerzijde; den Bond was een kind van den tijd, op en top een kind van den tijd en daarom ook dat gebrek aan ernst, kunst, verfijning en alle hooger leven en streven. Deze bloeiperiode duurde van 1880 tot 1907. met de gesloten oogen, Het kruis op de rots... Voor de aankoop van het bewuste toestel had men een beroep gedaan op de leden om enkele honderden franken voor te schieten. De terugbetaling bleek een stevige klus, en in een brief van 1936 luidt het: 'Tot ons zeer groote spijt zien wij ons verplicht u ter kennis te brengen dat het deficit onzer kas niet toelaat te voorzien wanneer die ontieende gelden zullen kunnen uitgekeerd worden. Wij rekenen het ten plicht u dit openhartig te zeggen. In die omstandigheden durven wij u vragen of u niet geneigd zoudt zijn uwe schuldvordering geheel of gedeeltelijk te laten vallen. Indien het u onmogelijk moest zijn in te gaan op deze bede, vermindert dit in niets onzen dank ten uwen opzichte.' Deze brief leverde 1900 fr. op. Hoe dan ook, de kinema- en lichtbeelden zouden nog enkele jaren godsvruchtig op het witte doek geprojekteerd worden, tot de oorlog aan deze animatie een voortijdig einde zou maken.

Tachtig was prachtig De beide wereldoorlogen hadden telkens een jarenlange inaktiviteit voor gevolg. Tussen


ST.-CATHARINA

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te Ievenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN:

Het programma: zaterdag 17 februari

cj

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie. Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

1918 en '44 waren er nochtans heel wat heuglijke momenten. Zo kon in 1930 op luisterrijke wijze het 50 jarig bestaan worden gevierd, waarbij een groot festival werd georganiseerd. De maatschappij werd verheven tot Koninklijke Fanfare. De tweede wereldoorlog maakte een vijftal slachtoffers onder bestuur en leden van St Catharina. Nadien volgde andermaal een lange bloeiperiode, met diverse opmerkelijke muzikale prestaties. In 1960 werd voor de eerste keer een uniform uit de kast gehaald voor alle leden. Een jaar later werden de aktiviteiten vervolledigd met een drumband voor jongens, die nog eens jaren later het gezelschap van hun zussen of vriendinnetjes zouden krijgen. Het zou tot diep in de jaren zestig duren vooraleer de eerste vrouwelijke muzikanten hun bljjde intrede maakten in de fanfare. Een nieuw hoogtepunt vormde de eeuwfeestviering in 1980 met om. een internationaal muziekfestival. Ondertussen koncerteert men jaarlijks op diverse plaatsen en bij diverse gelegenheden: H. Bloed, taptoe, fanfarefeesten, jaarlijks ook aan de kust en in de Antwerpse dierentuin. Het bestuur bestaat op dit moment uit voorzitter Stan Van Hemelen, ondervoorzitter Vital Raes, schatbewaarder Jef Mertens, sekretaris Marc Buyens, en gewone leden René Brosens, Flor De Saeger, Herman Mertens, Jan Michoel, René Oomen, Paul Van der Hallen, Jos Van Hemelen, J05 Van Weereld, Hendrik Viskens en proost Fons Van Dijck. Het 110 jarig bestaan van de maatschappij wordt gevierd op zaterdag 17 en zondag 18 februari met optredens van Vlaamse en Nederlandse maatschappijen. Ruim dertig maat-

schappijen hebben zich ingeschreven maar om organisatorische redenen kunnen slechts 18 onder hen deelnemen. De slotkoncerten worden telkens door vermaarde maatschappijen verzorgd. De tweedaagse is volledig gratjs toegankelijk in de zaal van de Hotelschool.

14.0011: Kon. Fanfare De Marckezonen Minderhout 14.50u: Brassband Ste.Rosalia Meer 15.40u: Kon. Harm. V.N.A. Turnhout 16.30u: Kon. Fanfare De Kempenzonen Pulderbos 17.20u: Kon. Fanfare Vermaak Na Arbeid Rijkevorsel 18.1Ou: Kon. Fanfare St. Donatus Bouwel 19.00u: Kon. Fanfare St. Nicolauskring Weelde 19.50u: Fanfare St. Cecilia Meerle 20.40u: Kon. Fanfare De Lindekring Zoersel zondag 18 februari

14.00u: Harmonie Vondel Breda 14.50u: Kon. Fanfare Nut en Vermaak Ravels 15.40u: Kon. Fanfare De Lindegalm Retie 16.30u: Kon. Fanfare De Burgerzonen OudTurnhout 17.20u: Kon. Muziekvereniging Vlijt en Eendracht Kalmthout 18.10u: Fanfare St. Lucia Loenhout 19.00u: Kon. Fanfare St.-Willibrordus Merksplas 19.50u: Fanfare Jeugd en Vreugd Ravels-Eel 20.40u: R.K.K.E. Harmonie Nederland en Oranje Rucphen (Ned.)

Wie goed doet, goed ontmoet Naar jaarlijkse gewoonte kwam het Rode Kruis, afdeling Hoogsrraten, naar de Wortelse parochiezaal ojn daar haar bloedgevers en hulpverleners te danken. De meest milde gevers staan hierboven op de,foto. Een speciale vermelding verdient STAN JANSEN die 12$(!) bloedgiften ach Ier de rug heeft.

Op deze feestavond werd ook verslag uitgebracht over de vele Rode Kruisaktiviteiten van het voorbije jaar. Tijdens de 4 inarnelingen werden 666 bloedzakjes vergaard en er kwamen 44 nieuwe bloedgevers bij. 300 Mensen deden beroep op de uitleendienst en leenden rolstoelen, krukken, bedden, enz. De hulpdienst was bijna elke week paraat op een of andere manifestatie in het Hoogstraatse. Daarbij werden verschillende lichtgewonden ter plaatse verzorgd en mensen die er erger aan toe waren, naar het ziekenhuis vervoerd. Van het ziekenvervoer werd gebruik gemaakt door 205 mensen om van en naar het ziekenhuis gebracht te worden. Een nieuwe ziekenwagen, speciaa] voor dit vervoer, werd verleden jaar aangekocht. (Mensen die daar een beroep op doen, dienen voortaan het centrale nummer van het Rode Kruis te bellen: 1911) Al deze hulp wordt door vrijwilligers gedaan, volledig gratis. Daarom komt men wel eens man- of vrouwkracht te kort. Wie zin heeft om vantjjd een helpende hand uit te steken, neme kontakt op met René Wouters, Gelmel.straat 45 in Hoogstraten. Tel. 314.59.10. 17


SPORTIEF HIER! Streekeigen profs Voetbal is ook in de Noordhoek de meest beoefende sport en dat er hier altijd talent aanwezig geweest is, kan een kleine opsomming reeds aanduiden. Jan Verheyen, René Verheyen, Dré Laurijssen, Fons Bastijns, lange tijd hebben ze in de hoogste regionen van onze nationale kompetitie meegedraaid. Ook nu zijn een paar streekgenoten in de le klasse actief en buiten hun afkomst hebben zij nog iets gemeen: alle twee staan ze aan het begin van hun profcarrière. GEERT VERHEYEN schijnt een plaatsje in de kern van Anderlecht veroverd te hebben en BART DE ROO VER kan zich na zijn diensten aan het vaderland, volledig op zijn loopbaan bij Lokeren gaan concentreren. Dit en de jaarwisseling waren voor ons aanleiding om eens naar hun verleden te kijken en te polsen wat ze van 1990 verwachten.

Bart De Roover De eerste jonge Turk die we u willen voorstellen is Bart De Roover, vrije verdediger van S.K. Lokeren. Hoewel zoon van een echte 'Drevenier' bracht Bart zijn kinderjaren in Zaïre door, zijn vader werkte daar nu eenmaal. Voetballen was er toen nog niet bij, wel veel andere sport. Heerlijke tijden beleefde hij daar: de school 's middags afgelopen, zwembad en tennisveld in de buurt en altijd goed weer. Op tienjarige leeftijd keerde Bart met de familie mee terug naar Dreef en sloot hij aan bij K.F.C. Meerle, waar hij gedurende 2 jaar bij de miniemen speelde. Ondertussen was hij in het Klein Seminarie bevriend geworden met klasgenoot Mark Adriaensen die hem overhaalde mee te gaan naar de kadetten van Zwarte Leeuw, onder trainer Roger Kemland, later trainer van het le elftal en huidig manager van de Leeuwen. Op 16-jarige leeftijd kon Bart reeds debuteren in het le elftal, samen trouwens met leeftijd- en klasgenoot Mark Adriaensen, nog steeds een vaste waarde bi] Zwarte Leeuw. Een vaste stek in het le elftal kreeg Bart slechts een 3-tal jaren later, maar wel op het goede moment. Zwarte Leeuw beleefde dat jaar een memorabel seizoen. Tot op het laatst van de competitie vochten zij een nek aan nek race uit met Germinal Ekeren en de promotie naar 2e nationale werd met slechts 1 puntje gemist. Bart is nog altijd blij dat hij dat seizoen mocht meemaken: 'Een schitterende

pioen K.V. Mechelen werd immers met 1-3 gewonnen. Tussendoor heeft Bart het voorbije jaar ook nog een stukje van de wereld kunnen zien want met de militaire nationale ploeg mocht hij ondermeer aantreden in Italië en Marokko.

1990 Voor Bart De Roover kan 1990 niet slecht beginnen. Na een korte vakantie in Duitsland, met de ploeg op afzondering in Terneuzen voor de terugmatch - in eigen huis - tegen K.V. Mechelen op zondag 14 januari. De 2 goals voorsprong uit de heenwedstrijd geven uitzicht op de kwartfinales. Als Lokeren in de competitie in de eerste helft van de rangschikking kan eindigen, vind Bart het seizoen best geslaagd, al de rest is toegift. Voor hemzelf wordt 1990 toch wel een belangrijk jaar. Na dit seizoen is zijn kontrakt bij

ploeg, fijne trainer, veel volk en veel sfeer'.

Als spits van de Leeuwen scoorde hij zelf ruim 20 doelpunten en kwam zo in de belangstelling van enkele eerste klassers. Anderhalf jaar terug tekende Bart een prof-kontrakt met S.K. Lokeren, dat door hem verkozen werd om de gegarandeerde speelkans met de le ploeg. In de kompetitie staat Lokeren momenteel op een onverhoopt goede 8e plaats met 18 punten (slechts 2 punten achter de 5e). Ook in de Belgische Beker speelt Lokeren nog mee. De heenmatch in de 8e finales tegen landskam18

'

Lokeren ten einde. Wat er nadien komt, staat momenteel nog niet vast, maar het zal zeker zijn weerslag hebben op het verder verloop van zijn carrière. Bart hoopt alleszins profvoetballer te blijven want naar eigen zeggen 'is het leven van een prof-voetballer een prinsen/even'.

Ook op het persoonlijk vlak heeft 1990 voor Bart een en ander in petto. Begin juni zal hij immers met Pascale Van Aert in het huwelijksbootje stappen. Bart meent dat hij tegen het einde van het nieuwe jaar een betere kijk zal hebben op zijn verdere toekomst. En omdat hij graag in de streek wil blijven wonen (hij is net zoals zijn vader echte Drevenier geworden en die lopen niet ver weg of toch niet voor lang) zullen we later misschien in de gelegenheid zijn de rest van zijn hopelijk lange en succesvolle carrière in dit blad uit de doeken te doen.


SPORTIEF HIER

Gerd Verheyen met nieuw kontrakt van bankzitter tot vaste waarde? Gerd I/erheyen leek voorbestemd om een klinkende voetbalkarrière uit te bouwen. De bouwstenen daarvan zijn legio. Er is de verlrouwdheid met het hoogste voetbalmilieu van thuis uit. Er is vooral uiteraard het onmiskenbare talent, het karakter en het relativeringsvermogen van Gerd zelf. De weg naar het grote Anderlecht voerde dan ook binnen de kortste keren als haast vanzelfsprekend van Hoogstraten over Lierse naar het Astridpark (of heet dat Van den Stock stadion tegenwoordig?). Vroeg of laat moet ook daar een doorbraak naar het eerste elftal komen. Of niet, Gerd?

Jong Kempisc/i voeba/tu/eni op een ,ijtje: Bart De Roo ver van Lokeren, Marc i-ldriaensen van Zwarte Leeuw en Gerd Verheyen van Ander/echt. 'Wanneer je als 18-jarige bij een grote klub als Anderlecht terecht komt, weet je op voorhand dat je niet meteen een plaats in het elftal hebt, 'zo klonk het in een interview precies een jaar geleden. 'Dan wordt het wachten tot je een echte kans krijgt. Dat kan voor binnen twee weken zijn maar evenzeer pas binnen twee jaar. Echt zeker ben je daar nooit van. Het is niet altijd even makkelijk om daar tevreden mee te blijven, omdat je per slot voordien toch al iets bewezen had bij een ploeg als Lierse.' Toch klonk er op dat ogenblik meer relativeringsvermogen dan ongeduld in de woorden van Gerd. 'Het leven is nog altijd heel wat meer dan alleen maar voetbal. Ik heb het geluk gehad van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Komt er ooit een moment waarop dat niet meer kan, dan is dat spijtig maar geen ramp...' De onmiddellijke toekomstdromen lagen toen voor de hand. 'Binnen een jaar of drie moet ik er in lukken een plaats in de ploeg van Anderlecht te verwerven. Dat blijft toch wel de ambitie natuurlijk. Dit jaar kan enkel een leerschool voor de volgende jaren zijn.' Een jaar en een halve voetbalkom petitie later lijkt de leerschool inderdaad zijn vruchten af te werpen. Gerd kwam aanvankelijk niet in het Brusselse hoofdstuk voor, maar verscheen in de loop van het seizoen dan toch diverse keren aan de aftrap onder het wakende oog van trainer Aad de Mos.

Kontraktbespreking De verwachtingen zijn dan ook optimistisch. 'Op dit moment gaat het prima. Als je in de ploeg komt, dan loopt alles altijd vanzelf voor een speler. Maar vooraf is het toch wel wat moeilijk geweest, dat geef ik grif toe. Op de duur komt er twijfel of je de goeie beslissing hebt genomen en je toekomst echt wel bij Anderlecht ligt. Nu is het bij elke ploeg altijd wel moeilijk om je te manifesteren als jonge speler, hoor. Maar wanneer je voelt dat je heel goed meedraait bij de reserven en week na week hoopt op een kans om met het eerste elftal te spelen, dan ga je automatisch twijfelen als dat uitblijft.' 'Vorig seizoen verscheen ik drie keer aan de aftrap en mocht ik enkele keren invallen. Dit jaar wil ik me als speler nog meer waarmaken natuurlijk, en dat lijkt ook wel wat te lukken. Tot nu toe verscheen ik ook al drie keer mee aan de aftrap en viel ik twee keer in. Het kan dus alleen nog maar beter worden voor mij. Na de winterstop begint de strijd om een plaatsje te verwerven weer van voorafaan. Toch liggen de kaarten iets beter. Nu heb ik tenminste al enkele keren de gelegenheid gehad om te tonen dat ik m'n plaats waard ben en het waar kan maken op de momenten dat de ploeg mij nodig heeft. De trainer zal dan al eerder een beroep doen op zo'n speler.' 'Ik zie het dus best zitten bij Anderlecht. Spijt van mijn destijdse beslissing is er zeker niet hij. Integendeel, mijn kontrakt loopt af en na de besprekingen zou ik eigenlijk liefst van al hij de klub blijven. Mijn ambitie is dan niet om meteen een vaste plaats in het eerste elftal te verwerven, wel om er zoveel mogelijk bij te horen. Dat is natuurlijk belangrijk: je moet als speler het gevoel hebben bij de vaste 14 of 15 geselekteerden te horen. Dat geeft een heel ander gevoel dan wanneer je wekelijks meespeelt met de reserven en alleen maar met het eerste elftal kunt trainen. Op de bank zitten of op het veld staan, dat is voorlopig nog niet zo belangrijk.' Een tevreden voetballer op Brusselse velden, zo lijkt het wel, rustig verder bouwend aan een suksesvolle profkarrière. Hier in de Noorderkempen duimen ze alvast mee.

CAULEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk... fax 014163.51.87 of bel 014163.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Paul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoidstraat 60, 2330 Merksplas

19


1

kog van dakwan

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Sinds enige tijd blijken de Hoogstratenaren een straat rijker. Getuige daarvan is het straatnaambordje met 'J. Aertslaan' op de inrit tussen het rustoord en het smurfendorp. Laan? El Buurtaktie deel 1. Enkele bewoners van Salm Salmstraat - Buizelstraat - Lindendreef - Gelmelstraat kropen in de pen om de geluidshinder vanwege de Ster aan te klagen. Dat bleek immers de veroorzaker van een stevige fluitzoemtoon die menigeen slapeloze nachten bezorgde. Zie ook de boze brief van een slaperige burger in de vorige Maand. Namens de Ster verzekerde mevrouw Geens ons dat er aan dit probleem ernstig gewerkt wordt. Een groot deel van de geluidshinder werd reeds opgelost door geluiddempende filters op enkele machines te plaatsen. Bovendien werd reeds begonnen met de aanplanting van een groen wal rond het bedrijf. Zal op termijn de boel niet al/een verfraaien, maar heeft ook na enkele jaren een geluiddempend effekt.

Buurtaktie deel 2. Ook in de Kathelijnestraat roert entwat. Daar hebben sommigen geen vrede meer met het drukke en gevaarlijke ver keer. Op een rijtje gezet: de fietsers van VITO, Tuinbouwschool; gebruikers van voetbalvelden of tennisterrein; transportbedrijf Van Loon; Veilinggangers; sluikverkeer dat de Vrijheid mijdt (de Tinnenpotstraat is aangelegd als een prachtige metersbrede en kaarsrechte snelweg, en vormt zo de gedroomde uitnodiging om het drukke stuk Vrijheid tot aan de hoek van de Loenhoutseweg te vermijden). Daar kan bovendien vanaf volgend schooljaar een groot deel van de Seminarie fietsers bijkomen. Gedacht wordt om te vragen de infrastruktuur aan te passen: fietspaden (waar hebben we dat nog gehoord?) en/of maatregelen om snel en doorstromend verkeer te beperken. LI Meer verkeer. Er wordt inderdaad te snel gereden. Twee weken kontrole begin januari in de Loen houtse weg binnen de bebouwde kom leverden 400 keer boven de 75 km per uur op. De snelheids,naniakken worden hierbij gewaarschuwd. Het systeem van radarkontrole werd uitgebreid. Bij het binnenkomen van de agglomeratie en de dorpskom men zal de 60 km snelheidsbeperking op de belangrijkste in vals wegen geschilderd worden. LI De verhuis van de FIVV

jeugdvelden naar het Klein Seminarie is rond. Vanaf volgend seizoen heeft HVV op het domein van de school twee oefenvelden en twee speelvelden. De toegangsweg wordt door de gemeente aangelegd, een vijftal meter breed. Op het domein plaatst HVV de nodige infrastruktuur: omheining, afsluitingen, een parking voor zo'n 180 auto's, een kantine met douches, kleedkamers. De erfpacht loopt over 50 jaar en voorziet o.m. dat HVV instaat voor onderhoud van het volledige domein. Ook het grasveld van de atletiekpiste hoort hierbij. Voor de eigenlijke piste zal een samenwerking tussen HVV en AVN gezocht moeten worden. De school kan op gewenste tijdstippen over de velden en de infrastruktuur beschikken. De bestaande Thijsakkervelden zullen door de gemeente verkocht worden of terug aan de oorspronkelijke eigenaars overgedragen worden. Dat houdt meteen ook in dat de Seminarie leerlingen de zo lang gewenste ontsluiting naar de Kathelijnestraat krijgen, zodat de

20

De jongelui van de basisschool van het Spijker brachten heel wat pakjes met voedingswaren bij mnekaar voor zuster Caroline, die hiermee kansarmen in Antwerpen met een kerstpakje kon verrassen. Vrijheid ontlast wordt van een groot deel van het fietsverkeer. In principe reeds in september. Wat de vraag naar fietspaden en snelheidsbeperking in de Kathelijnestraat alleen nog maar doet toenemen. El De gebouwen

aan de achterkant van het kasteel of penitentiair schoolcentrum lijken serieus gehavend door de tand des tijds. Een deel van de dakbedekking is verdwenen of kapot. Houtwerk en dakgoten zijn weggerot. Ramen zijn op meerdere plaatsen stuk. Het hogere torengebouwtje werd reeds uitverkoren door moedertje natuur om er een fikse struik of boom op neer te poten. Andermaal een stukje erfgoed dat dreigt te verkrotten? E Februari brengt een meer dan gevulde aktiv誰teitenkalender. Begint al op vrijdagavond 2 februari in de feestzaal van het Seminarie om 20 uur. De lagere school brengt er dan i,nmers een opvoering van 'De nar van de koning', een kinderstuk in twee bedrijven van Dirk Dobbeleers. Met liedjes en muziek werd het om ge turnd tot een regelrechte kindermusical waar een groot deel van het jonge volkje akterend, zingend, dansend of musicerend bij bef rokken is. 's Namiddags wordt hei stuk al opgevoerd voor de grootouders. El Vanaf zater-

dagnamiddag 3 februari duiken de ingeschreven kursisten van 14u tot 17u de natuur in. Een uitgebreide lessenreeks van het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie heeft plaats in de leraarszaal van VITO. Deelname kost 3000 fr. Naast theoretische inleidingen zijn er in de loop van het jaar diverse excursies voorzien: Wortel Kolonie, Elsakker, het Merkske, de Markvallei, Kempisch kanaal in Brecht, Oude en Nieuwe Mark, Kalmthoutse heide, het goed van Duprez en het Zwin. In de eerste les wordt het programma van deze kursus natuurgids voorgesteld. El Die dag wordt er ook een flink stuk gewandeld. Eurodax richt hier immers een 50km wandeling in. Vertrek om 9u bij Adams-Brosens op het Van Aertselaerplein, waar men rond 19u terug verwacht wordt. Er wordt in groep gestapt

onder leiding van een baan kapitein aan een tempo van ,nax. 6km per uur. Deelname kost 50fr., een konsumptie inbegrepen. Elke deel ne,ner ontvangt een speciaal aandenken. Inlichtingen bij Karel Boeckx, die onlangs een gouden wandelschoen in ontvangst mocht nemen en die binnenkort ook nog de waardevolle Gouden Arend binnenrijft. Tel. 314.52.70. E Dezelfde zaterdag 3 februari

heeft in IKO van 9u30 tot 12u15 de eerste lezing plaats over stromingen in de fotografie. Docent van deze zevendelige reeks is Jan Huet. Het lesgeld bedraagt 1500 fr. Deze kursus richt zich tot gevorderden die eerder al een fotografiekursus volgden. Vooraf in te schrijven, meer info bij IKO 314.75.54. fl Voor de elfde keer richten K WB en KA V in de Pax een hobbytentoonstelling in. Op zaterdag 3 februari vanaf 14u30 en op zondag vanaf JOu is al het naarstige verzamel- en maak werk te bezichtigen. Op zaterdag is er om 20u bovendien een kaart wedstrijd rikken. LI Dejo or-

ganiseert op woensdag 7 februari om 20u in de kafetaria van de Rabboenizaal een panelgesprek over 'Kerk. Waarom nog?'. Zoals alle aktiviteiten van Dejo richt ook dit zich voor namelijk op jongeren, al is iedereen er uiter aard welkom. Overigens mochten wij 'positieve nieuwjaarswensen voor de ganse redactieploeg' in ontvangst nemen, waar nog aan toegevoegd werd: 'Wees volhardend in de positieve boosheid en blijf ook dit jaar het meest positieve blad van de Hoogstratense regio.' Hebben we veel plezier en geen moeite mee, De Marekriver N.O. Jazz band tiens. blaast, tokkelt, plukt of drumt voor het thuispubliek in de refter van de tuinbouwschool op zaterdagavond 10 februari. 13 Op

10 en 11 februari wordt telkens om 20u in de Rabboenizaal 'Wannes huwelijksmakelaar' opgevoerd door de KWB. Het gaat om een volkse komedie van Oscar Ferket in een regie van Fried Janssens. Alles erop en eraan uiteraard weer eigen werk. Voor 100 fr. in voorverkoop en 120 fr. die avond ziet u een


HOOGSTRA TEN

GIJSBREGTS EI.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI NEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

Tijdens de nieu wjaarsreceptie van het stadsbestuur kreeg Karel Boeckx een gouden schoen aangeboden als waardering voorzijn vele wandelprestaties in binnen- en buitenland. Het is een wandelschoen van Karel zelf die hij naar Parijs, waarde hoofdzetel is van de internationale wandelfederatie, moest sturen waarna hij de schoen, zwaar verguld, weer terug thuis kreeg. Karel was de enige Belgische laureaat. hele trits bekend volk op de planken: Jos Van Loon, Jos en RenÊ Smouts, Luc Rombouts, Maria Verschueren, Katleen Simons, Kris Van Loon en Stan Bruyndonckx. El Na al die huweljksperikelen heeft u misschien wel behoefte aan een demonstratie 'Betalen zonder geld', al was het maar om de rekening van de trouwplechtigheden betaald te krijgen. KA V zorgt daar voor, en wel op dinsdagavond 13 februari in de Pax. KVLV heeft op donderdagen 1, 8en 15 februari van 9u tot 12u of van 19u tot 22u een gewestelijke kursus tekstielverven in de Pax. Staan nog op het programma: de Lourdesvergadering op 6 februari om 14u; volksdansen op woensdagen 7 en 21 februari om 13u30. Telkens in de Pax. Voor de bestuursleden is er op 22 februari om 12u45 een vormingsdag in Minderhout. Li Vanaf 17ft'bruari begint een lessenreeks watergewenning voor kleuters van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. De lessen zijn bedoeld voor kleuers van 3 tot 6 en hebben plaats in het zwembad van Beerse zaterdagmorgen van 8u30 tol 9u15. Meer info bij de BGLG verantwoordelijken. Li De dekanale werkgroep Vorming en het Davidsfonds hebben de handen in mekaar geslagen voor een lezingenreeks tijdens de wintermaanden. Op dinsdag 20 februari is om 20u in het auditorium van het Seminarie in dit kader Achilles Cools te gast. Hij spreekt over 'het beleven van onze bedreigde natuur'. De toegangsprijs voor de lezing van deze Kempische kunstenaar, vogelkenner en natuurliefhebber bedraagt 50 fr. El St. Cecilia trekt er op uit voor een karnavalsuitstap en bal op zaterdag 24 februari vanaf 13u. Li Uitsmijter van deze uitzonderlijk lijvige uitgave van de rubriek: het koncert van Close Up op woensdag 14 februari om 20u in de Rabboenizaal. Deze groep verwierf voorheen heel wat bekendheid als the Malufi Singers. Het ensemble bestaat uit contra-tenoren Paul de Troyer en Wilfried Van Beveren, tenor Stephan Van Dijck, bariton Guido Naessens, bas-bariton Marc Meersman en bas Lieven Deroo. Zij brengen close harmony in een originele verpakking, die ook een breed publiek moeiteloos kan boeien. Muzikale kwaliteit troef derhalve, in deze vierde aktiviteit van het jaarprogramma van kunstkring het Spijker. Inkom 250 fr., in voorverkoop 200 fr. Informatie tel. 314.55.36. •

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

De HOOGSTRAA TSE PETAIVQLJECL UB heeft nu haar eigen lokaal in de Achtelsestraat, vlak bij de gemeentegrens met Rijkevorsel. Zo kunnen de liefhebbers ook in de winter hun sport beoefenen.

iqit.i.ji VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

ANiHYP 21


-,

Streekeigen curiosa

Nieuwe bakens in het landschap In vroeger tijden waren het bijna uitsluitend kerktorens die als baken in het landschap fungeerden, maar kerken worden er haast niet meer gebouwd, toch zeker niet met torens. In deze moderne tijden zijn het torens van ijzer en staal die het landschap komen (ont)sieren. Met de kerktorens hebben de nieuwe roodwitte torens, zoals deze tussen Hoogstraten en Rijkevorsel, wel dit gemeen dat ze beiden getuigen van een religie. Bij die nieuwe torens hoort een nieuwe religie: de telekommunikatie. Met elkaar kommuniceren, maar dan van ver. Mekaar spreken maar mekaar niet in de ogen hoeven te kijken. Altijd en overal bereikbaar maar nooit thuis. Zowel R.T.T. als de gespecialiseerde handel laten geen middel onverlet om volgelingen voor hun religie te werven. Mobilofoon, semafoon, oproepdoorschakelaar, wandelfoon... met een beetje fantasie zie je zo dat ze nog niet aan het einde van hun latijn zijn. Maar het staat wel mooi, een telefoon in je auto (kijk toch hoe schoon die mobilofoon). Aanvankelijk was dit een privilege dat enkel voor de happy few was weggelegd en vond je mobilofoons alleen in grote (veelal Duitse) wagens met chauffeur-telefonist. En hoewel een mobilofoon nog gauw '100.000 , fr. kost, wordt er meer en meer gebruik van gemaakt, en niet alleen door zakenmensen of handelsreizigers. Denk aan de huisarts die zijn echtgenote verwittigt om in de

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.46.55 22

-

Minderhout

De R.T.T. (een winstmakende overheidsinstelling!) heeft tijdig ingezien dat de religie talrijke aanhangers zou krijgen en zet een nieuw mobilofoonnet op met 'cellenbouw' dat het Beneluxgebied bestrijkt. Een centrale in Brussel (voor BelgiĂŤ) en een in Rotterdam (voor Nederland en Luxemburg) registreert het voertuig dat zich binnen de dekkingszone van een basisstation bevindt en volgt de verbinding. Verlaat het voertuig deze zone, wordt de verbinding automatisch overgedragen aan de zone van het aanpalende station. Tegelijkertijd wordt gewaakt over de gesprekskwaliteit. Daalt die beneden een zekere grens, wordt eveneens overgeschakeld naar een station dat een beter kommunikatieniveau biedt (bedoeld wordt natuurlijk de geluidskwaliteit en niet de kwaliteit van het gezegde, maar dat had u al begrepen). Het huidig net bestaat uit 50 cellen of basisstations met een antennetoren zoals in Achtel en in Wuustwezel. Op korte termijn wordt het net uitgebreid tot 125 stations om zo'n 50.000 klanten te kunnen bedienen. In een latere fase (1995) zal het digitaal Europees systeem een capaciteit van 200.000 mibolofoonabonnees bieden. De nieuwe bakens staan er dus niet voor niets, alhoewel een gewone babbel over de haag met uw gebuur mijns inziens door al die gesofistikeerde telekommunikatieapparatuur toch niet kan verbeterd worden.

10 jaar Cahier wachtzaal te melden 'dat de dokter onderweg is'; de bakkersvrouw laat de bakker op toer weten dat Madame Dinges vandaag een klein wit wil i.p.v. een groot grof en de frituuruitbater bestelt bintjes en mayonaise terwijl hij naar zijn fritkot rijdt. De vooruitgang staat voor niets, want zelfs Jan met de pet kan vanuit de file het kokerellen thuis dirigeren. Gedaan met aangebrande patatten.

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

M.

Cahier de Brouillon begon aan de negen tiger jaren met een luidruchtige viering van haar 10 jarig 'being there'. Deze gebeurtenis had onze medewerker (Ie van links) zodanig aangepakt dat er van schrijven niets in huis kwam. Dus geen FUSIES WING deze maand.


@

ft

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Ben je ze al kwijt, de goede voornemens? Ik niet, maar ik had er geen gemaakt, haha, want ik ken mezelf. Na amper één maand schiet daar toch niks van over. Dat kan je dus beter voorblijven, je spaart er enkele desillusies mee uit. Mee, i, i,,,niddelj, uun de jaren uiegetitlg begonnen. Da/feit heeft de wereld niet doen davcrcn. Al die jaren, of ze nu zestig, zeventig of tachtig lieten, hebben al bij al weinig veranderd aan de Meerse Mens. Hij trekt nog altijd Zijne plan, zonder zich al te veel aan te trekken van de grote, boze wereld out there. Dat zal zo nog wel een tijdje blijven, want een rasechte Merenaar veranderje niet in pakweg een eeuw. El

Hoewel innerlijk alles dus gezapig voortkabbelt, is het uiterlijk van mijn lieve dorpje daarentegen wèl gewijzigd. En niet ten gunste. De iets ouderen onder ons zullen dat ongetwijfeld beamen. Waar is de tijd dat Meer terecht de Parel der Noorderkempen werd genoemd? Die tijd is er nooit geweest, zegt ons Wis, maar ik zou haar niet geloven, ze is te streng in die dingen. Dus zeg me, waar is het mooie Meer gebleven? Helaas, ik vrees dat het voorgoed verdwenen is in de mist der tijden. Verdreven door het kapitaal dat wil dat alles opbrengt. Wèg zijn onze wuivende bossen, onze klaterende beken, onze holle wegen en wilde heide. Geef ons kale vlakten, open riolen, betonnen wegen, transportzones en zoveel mogelijk huizen. Want dat is vooruitgang en die mag niet gestopt worden. Take the money and run!LII Ach, ik weet het, que sera sera. Maar moet dat verdomme blijven duren? Ik hoop nog altijd dat het gezond verstand ooit zal zegevieren, maar ondertussen zinkt de moed me wel in de schoenen als ik zie hoe Moeder Natuur continu verkracht wordt. Tijdens de wintermaanden valt dat natuurlijk extra op want Moeder heeft dan niet veel aan. In de lente wordt veel van de vuiligheid weer aan het oog onttrokken, maar het is er en het blijft er. Mijn late nieuwjaarswens voor 1990, en &lle volgende jaren, is dan ook dat wij van milieuzorg onze eerste bekommernis maken. El

We kunnen daar bijvoorbeeld gemakkelijk thuis mee beginnen. Om maar iets te noemen: afvalselectie. Glas in de glasbak, plastiek in de container, papier voor de KLJ, enz... Het zijn kleine dingen, maar je moet ergens beginnen en uit iets klein kan iets groot groeien. Zet daarom ook op dinsdag 6 februari je groot huisvuil gewoon voor de deur i.p.v. het zomaar ergens weg te kappen. Net zo makkelijk. El Daarmee zitten we in februari, een korte maar hevige maand voor onze Meerse verenigingen. Zo is er de St.-Jorisgilde die het deze maand uitsluitend op verplaatsing doet. Lees dat als schieten op 6 meter in Loenhout (3 en 4februari), Meerle (17 en 1 7februari) en Wortel (24 en 25 februari). Raak ze in hun roos, makkers. El

Van de KWB en KAV, broer en zus, bereiken mij slechts enkele vage berichten. Er zou een lesavond zijn over electriciteit in het huishouden, maar verdere details ontbreken. De KAV plant op woensdag 14 februari een kin-

De 50-jarigen van Meer: Maria Herrijgers, A mina Stoffelen, Catharina Mey vis, John Quirijnen, Bert Vermeiren, Marie-Louise Huybrechts, Alfons Donckers, Rinus Vervoort, Martha Lenaerts, Jeanne Tilburgs, Clement Peeraer, Martha Rijvers, Jos Pemnen, Brigitte Herrijgers, Roza Laurijssen, Maria Van Pelt, Lambert Krjnen, Leopold Koyen, Jeanne Goetschalckx, Jan Dekkers, Anne Goetschalckx, Neel Schalk, Maria Van Dijck, Jos Sprangers, Julia Aerts, Arnold Van Aperen, Maria Tackx, Ludovica Tilburgs, Frans Lamnbregts, Martha Roos, Julia Verschueren, Jeanne Mertens en Hendrik Sprangers.

dernamiddag, meer weet ik er echter niet over. Komaan vrienden(-innen), graag wat meer informatie. El Een ander onafscheidelijk duo vormt de Landelijke Gilde en de KVLV. De jongeren van deze laatste vereniging komen op dinsdag 6 februari om 20.00 uur in het Boerinnenzaaltje bijeen om zich af te vragen of TV en video sterke opvoeders zijn. Sterke misschien niet, maar plezante wel, haha. De Landelijke Gilde plaatst daar op dinsdag 13 februari een bowlingavond tegenover in Breebos. Vertrek om 19.30 uur aan de Vredesboom (forever!). Voorts komt mnen op dinsdag 20 februari om 20.00 uur naar 't Boeren zaaltje om enige aandacht te besteden aan de verfraaiing en opsmuk van hoeve, erf en tuin en de vernieuwing van het sierplantenbestand. Tenslotte is er op maandag 5 februari de voorlaatste kaartavond vanaf 20.00 uur in 't Boerenzaaltje. El

Dat er in Meer tijdens de winter veel gekaart wordt, had je al door zeker? Het lijkt er zelfs op of iedere vereniging tegenwoordig kaartavonden geeft. Bijvoorbeeld ook het jeugdcomité van KFC Meer. Zij zorgen niet alleen voor goed voetbal, je moet ze eens zien rikken, amai. Jij kunt daaraan meedoen op de vrijdagen 26 januari, 9 en 23 februari in de kantine vanaf 19.30 uur. Er is telkens een eindklassement voorzien met natuurlijk prachtige prijzen. El Een nieuwkomer in deze rubriek is de vissersclub Altijd Beet. Welkom. De hengels staan blijkbaar in de kast en in de plaats hanteert men de... kaarten. Het kan niet op. Op de vrijdagen 2 en 16 februari en 2 maart zijn er kaartprijskampen met een eindklassemen t over de drie dagen. De dagprijzen bestaan uit vlees en voor het eindklassement is er een fiets, een radio, een koffiezetapparaat, enz...

Inschrijven kan vanaf 19.00 uur in het clublokaal (chalet) aan de Eindsestraat in de Mosten, waarna om 20.00 uur de eerste kaarten worden gedeeld. De vissen kunnen dus eventjes rustig rondzwemmen. El De laatste regels zijn dit keer voor vzw De Mussenakker. Dit jongerencafé, waarvan de roots in de jaren zestig liggen, gaat nog steeds zijn eigen, kronkelige weg. Deze maand bieden zij ons een optreden van Dirty Fingers op zaterdag 3 februari. Twee weken nadien, zaterdag 17 februari, vertonen de Mussen de ongecensureerde videofilm die zij de vorige zomer hebben opgenomen t.g.v. Akkerpop. Zéér de moeite waard naar 't schijnt, met niet alleen opnamen van alle optredende acts, maar ook vele sfeerbeelden van het publiek. Een Woodstock II zeg maar. Kom m.a.w. eens naar jezelf kijken, zodat je kan zien wat je toen allemaal uitgespookt hebt. Want maak me niet wijs dat je dat allemaal nog weet. •

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 28 februari. Medewerkers, houdt het kortste maandeke in het oog: inleveren kopij op woensdag 15 februari. Alléén sport- en dorpsnieuws op zondag 18 februari. 23


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

-

Het valt moeilijk te ontkennen dat we spannende tijden beleven Niet dat er zich in Meer le wereldschokkende gebeurtenissen hebben , voorgedaan, maar de turbulente ontwikkelingen in Oost Europa blijven ook hier niet on besproken Vooral de revolutie in Roemenie waarvan we het verloop dagelijks rechtstreeks op TV konden volgen zorgde ter plekke voor beroering Was het omdat het herkenbare toestanden waren, mensen die er min of meer dezeitde levenswijze als wi j op nahouden (of dat tenminste betrachten)? mensen die het. zelfde gekleed gaan? in dezelfde huizen wonen of omdat ze op hetzelfde kontinent WOnen of nauwelijks een dagtrip van ons verwij . derd 9 Het is moeilijk te zeggen maar de so 'lidariteitsblijken waren spontaan en massaal... Op 2e kerstdag reeds nauwelijks enige dagen na het begin van de revolutie werd in Hoog straten en Rijkevorsel een voedsel en kledij inzameling op touw gezet door het Gemeen telijk Komitee voor Ontwikkelingssamenwer king en de Dekanale Jongeren. Ook de aktie De voor de Roei,u',ie,, bijceiigebrachte vocds 1Adoptiedorpen, de brandweer en talrijke vrijge helpers snel en ffi eciënt verwerkt. willigers verleenden hun medewerking en zorgden voor een goede verwerking van de bijeengebrachte goederen Vijf volle vracht wagens brachten hun lading naar het provin ciaal depot voor verdere verzending

:

• ..............

0,1

...

:. ..

Lfl

'

. ..

. : . .

kledijpakkelien ii'erden I)r hc' uIi'i//i

------

ZoE !

, 1 4eT

daar een klein beetje toe bijgedragen hebben, Roemeense edoch verdwijnen doen ze niet. De fietspaden bij voorbeeld of liever het gebrek eraan blijft veel mensen bezighouden. Voor het vervolg op de Fietspaden Nu aktie op 7 oktober van vorig jaar had de werkgroep een luidruch-

1

1

.

gpland En net zoals vorige keer was Meer Dank zij de inspanningen van de ouderraad van de school die hier de belangstelling voor de zaak levendig houdt waren er in Brussel meerdere Meerlese stemmen te horen. Veel konkreets kon nen de betogers nog niet meebren gen, zodat het nodig zal zijn te blijven roepen. Kwestie van niet in een (Noord-) hoekje gedumd te worden. El Nu ze toch op het kabinet van Openbare Werken waren, informeerden enkele Meerlese gemeendatarissen naar de plannen voor de heraanleg van de weg Minderhout-Meerle. Ook hier lijkt weinig schot in de zaak te zitten, volgens kabinetsmedewerkers wegens het verzet tegen het rooien van de bomen langs die weg. Het ontzien van de bomen noopt tot onteigeningen waarvoor bijkomende fondsen moeten gezocht worden (die toch niet te vinden zijn, toch niet voor zo'n vergeten gat als Meerle). Dezelfde medewerkers stellen wel dat de heraanleg er snel kan komen als de bomen kunnen gerooid worden. Blijkbaar houdt men bij Openbare Werken niet van bomen. Veilige fietspaden zijn eveneens van mindere orde. Veiliger dan achter de bomenrij kan men een fietspad toch niet indenken. De geboden keuze lijkt mij eerder chantage: 24

lo ( ,_

t Meerlese betogers maken zich klaar om in Brussel te laten weten waar de Noordlioek ligt. of een nieuwe snelweg waarbij 600 bomen moeten sneuvelen of jarenlang uitstel indien voor een toekomstgerichte oplossing geopteerd wordt. Proper is anders. E Buiten de aktieve medewerking aan de werkgroep verkeersveiligheid heeft het Ouderkomitee nog andere katten te geselen. Een ouderfeest organiseren bijvoorbeeld. Tegen de 200 ouders en sympathisanten kregen een menu volgens beproefd recept voorgeschoteld. Kalkoenrollade en gebraad met fruit, vlaai, een toespraak van de voorzitter (binnen redelijke tijdsperken gehouden), een tombola en een geweldig dansfeest. Sfeer was er, want zelfs Jan Boeren werd vôôr middernacht al op de dansvloer gesignaleerd (een unicum naar het schijnt). En toen de platenruiter van dienst na 4 uur 's morgens het laatste plaatje in de hoes borg, was de zaal nog meer dan halfvol. Een geslaagd feest dus en een goed rapport voor de ouderraad. Ze mogen over gaan naar het volgend studiejaar. 13


MEERLE Minder goed vergaat (verging) het de toneelkring. Op verloren maandag werd de veren iging ontbonden. De teloorgang heeft meerdere oorzaken; gebrek aan tijd en enthoesiasme, onenigheden binnen de groep, te weinig nieuw bloed maar vooral het ontbreken van een stuwende kracht lijkt de doorslag gegeven te hebben. Spijtig. Moest iemand zich toch nog geroepen voelen, de weg ligt breed open. 0 Dat er geen toneelvereniging meer is, wil nog niet zeggen dat er in Meerle geen komedie meer gespeeld wordt. In februari (en daarmee zijn we weer bij onze kalender aanbeland) zijn er liefst twee toneelopvoeringen gepland. - op 2 februari speelt de Chiro 'Je moet er niet mee spelen'. Om 20 uur in de Parochiezaal. - op zaterdag 17 februari om 20 uur en op zondag 18 februari om 19.30 uur brengt de K.L.J. 'De Dubbel Dubbelganger' op de planken, ook in de parochiezaal. Inkom 80 fr. - De K.A.V. begint op donderdag 14 februari om 19.30 uur een reeks van vijf lessen (5 opeenvolgende donderdagen) 'HARDANOER' of Noors handwerk. - Ook YOGA kan nog elke donderdag om 20 uur in het raadhuis (in de vroegere raadszaal). Ook niet K.A.V.-leden zijn van harte welkom. - Met K,V.L.V. kan je leren textielverven in 6 lessen. le les op donderdag 1 februari in de Pax in Hoogstraten. Volgende lessen op 8/2, 15/2, 1/3, 8/3 en 15/3. 0 Deze maand is weer op, gelukkig komt er steeds een nieuwe. Tot de volgende dan maar. 1 P.S. Ons is Ier ore gekomen dat er binnenkort 82 (!) bomen zullen gekapt worden aan de Ulicotense Weg. Dat zijn dus die fameuze bomen die zouden behouden blijven (zo was afgesproken en beloofd!). Nu heeft men bij de aanleg van de nieuwe weg de wortels blijkbaar zo beschadigd (wetens en willens?) dat de bomen er 'slecht aan toe zijn'. Als er zoveel te doen was om de lindebomen in de Vrijheid, wordt het dan niet hoog tijd om tegen deze boomkappingen te protesteren? Want denk maar eens na: WIE WORDT HIER BETER VAN?

Meerles wetenschappelijk potentieel Het kan misschien een beetje raar lijken, maar het gebeurt dat dorpsgenoten prestaties leveren die verderop ruime belangstelling genieten maar in de eigen kleine gemeenschap niet of nauwelijks bekend raken. Dit overkwam ook KAREL ADRIAENSEN. Samen met een kollega ingenieur kaapten zij de 2e prijs weg van de 'Jongerenprijzen voor didactisch en medische software' die jaarlijks door de 'Artsenkrant' worden toegekend en die in medische kringen ruime aandacht trekken. Karel Adriaensen en Luc Crauwels kregen hun prijs voor het ontwerpen en op punt stellen van een programma dat middels een expertsysteem en een 3-dimensionale reconstructie-techniek vroegtijdig vernauwingen van de coronaire bloedvaten (kransvaten) opspoort. Vernauwing van kransvaten kan leiden tot verminderde bloedvoorziening van het hart, waardoor delen van hart en aders wegens zuurstofgebrek kunnen afsterven. Hierdoor ontstaat het zo gevreesde hartinfarkt. Het grote voordeel van het systeem ligt hierin dat de onderzoeker onmiddellijk de vastgestelde vernauwingen op hun juiste waarde kan beoordelen, terwijl de patiënt nog op de onderzoekstafel ligt. Bovendien krijgt elk gededecteerd bloedvat automatisch de correcte anatomisehe benaming en kan de exacte positie ervan bepaald worden. De sterkste troef van het systeem schuilt echter in de combinatie van de verstrekte gegevens over dikte en densiteit van de bloedvaten. Voor het eerst in de geschiedenis van de cardiologie kunnen

Kampioenen van 'De Noordervlucht'

Eerste minister Martens geflankeerd door Luc Crauwels (1) en Karel i4driaensen 'r). (copvrighl .4 rtsen krant)

vernauwingen meteen en exact omschreven worden. Geen geringe prestatie van de jonge wetenschappers. Op 21 oktober mochten Karel en zijn collega hun prijs hiervoor uit handen van Eerste Minister Martens in ontvangst nemen. Wij kunnen er enkel nog onze welgemeende felicitaties aan toevoegen.

Op 17 december werden de kampioenen van 'De Noordervlucht'gehuldigd en mochten zij hun trofeeën in ontvangst nemen. Een erelijstje: Kampioen oude duiven Frankrijk - Frans Schrauwen Kampioen jaarse duiven Frankrijk - Jan Govers Kampioen jonge duiven Frankrijk - Jan Jansen Kampioen oude en jonge duiven Quiévrain Corneel Leemans Kampioen jaarse duiven Quiévrain - Edmond Vermeiren Algemeen Kampioen Frankrijk, Algemeen Kampioen Quiévrain en Koning Kampioen EDMOND VERMEIREN Ook de winnaars van de tiendaagse en de winnaars van de keuring vliegvermogen werden gehuldigd. Volgende leden ontvingen hiervoor ecn beker: Jan Govcrs, Danny Jcspers, Gerard Ilerijgers, Frans Schrauwen, Luc Van Dijek en Ronny Jansen. 25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. Pieken van bergen Kuisen en kussen is ook maar 1 lettertje ver schil. Maar kwa gevoelswaarde ligt dat heel ver uiteen. LII Mijn maand januari was veel te kort om u al uitgebreid te verslaan. Toch dit. - dat ook onze Wortelse deelnemers ijverig meewerkten aan de fietshappening in Brussel. En dat hier voor 10.000fr. stikkers verkocht werden. Zijn die ook voor lekke banden te gebruiken? - dat kandidaat-kopers voor het huisje aan de kerk nog steeds welkom zijn. Er worden wel voorwaarden gesteld ivn de heropbouw. Maar wie graag klein en onder de toren woont, mag deze kans niet laten schieten. Informatie bij de pastoor of de voorzitter van de kerkfabriek.

Wortel geschoten: maandelijkse leesdichtheid 8 punt 9; waardering 9 punt 8. El

Vuil is 'in' De jaarovergang speelt nog in mijn hoofd. Er was ook zoveel te zien en te lezen over de voorbije jaren '80, de komende jaren '90 en vooral de ommekeer in de Oostbloklanden. Ik kijk gewoonlijk nogal pessimistisch tegen de evolutie van ons mensdom aan. En dat is er nog niet beter op geworden. Regelmatig blijkt dat wat 50, 100 of 1000 jaar geleden kon, nu nog altijd kan, al wil iedereen dat niet geloven. Ik vergelijk de mens dan gewoonlijk met een gesof誰sticeerd, technologisch zeer geavanceerd lichaam, met daarop een bepluimd, geharnast hoofd uit de donkere middeleeuwen. Wat daarin omgaat, blijft nog vaak een mysterie. Zo'n beeld maak ik ooit nog eens in klei, maar dat kan nog even duren. Toch zie ik op dit ogenblik 1 lichtpuntje: het milieu. Draai of keer de mens zoals je wil: als er geld uitrolt, dan kan alles! En reken maar dat er in de jaren '90 met ons leefmilieu geld kan verdiend worden. Als slijk! Het water en de grond moeten gezuiverd worden; het afval gescheiden opgehaald en verwerkt, andere verpakkingsprodukten gezocht... En hoe krijgen we die lucht ooit weer schoon? Daar zal nog heel wat geld en werk in- en uitkomen. Ik verwacht nog altijd dat ooit, na het optrekken van een hardnekkige smog-mist, de zon op een bruin en verdord landschap zal schijnen. Zoals je nu wel eens in de winter ziet, maar dan in het groene seizoen. Dat is mijn gruwel-visioen. Reken maar dat als we ooit tot de vaststelling komen dat we zelf een bedreigde diersoort aan het worden zijn, dat er dan dingen kunnen gebeuren, die we nu nooit voor mogelijk houden. Op enkele maanden tijd! (* Zie Oostblok). En ook het niet-verdienen zal een rol spelen, natuurlijk: als hormonenvlees of pesticidengroenten niet meer gekocht worden (* Zie Nederland) dan zal er wel wat veranderen. De beste raadgever is nog altijd des mensen portemonnee. En de op een na beste raadgever: de angst. De angst voor de dood, voor kanker, voor alles wat die pietluttige stofdeeltjes in ons lichaam en dat van onze kinderen kunnen aanrichten. Milieu zal in ons kleine, dichtbevolkte landje al langer hoe meer te maken hebben met de kwaliteit van lucht en water en van alles wat we binnenkrijgen. En al lan-

26

Wortels toneel Bovenstaande ploeg laat u op 17 en 18 februari van het stuk: 'PAS OP VOOR DE BUREN' proeven. Dat zijn (boven van l.n.r.) Rik Braspenning, Willy Van Springel, Benny Goetschalckx, May Braspenning, Linda Van Opstal, Monique Segers, Mies Willems, Riet Siebelinck, May Voeten. De regie is deze keer in handen van Riet Siebelinck.

ger hoe minder met reservaatjes en natuurgebiedjes waar het 20 jaar geleden toch vaak om begon. Die worden trouwens ook langzaam maar zeker opgeofferd tot het profijt van enkelen, en het plezier van 't algemeen. Of andersom. Hier een golfterrein, ginder een vakantiedorp van Center Parcs. En tussenin kun je nog altijd langlaufen of de hondestront uitlaten. Dat is een nogal lange inleiding om u er aan te herinneren - want iedereen weet dat al - dat op 16 februari de KWB-verenigingen van de fusiegemeente een hoorzitting houden over de milieuproblematiek in deze gemeente. Het milieu in eigen tuin, eigen straat, eigen dorp. Die zitting heeft plaats in de parochiezaal in Minderhout, vrijdagavond 8 uur.

Gorby - Tatata ik zie op mijn monitor dat de leesdichtheid ondertussen gedaald is naar 7 punt 8, met een waardering van 9 punt 1. Niet te vlug afhaken, hee! II

Eind '89 barstte nog snel de vrede Jos. En heel de wereld keek verbaasd toe. Ondertussen heeft onze vriend Gorby het wat moeilijk in zijn eigen voortuin. Want ja, als de rok wat meer ruimte krijgt, wil het hemd, ook wel een knoopje losser. Maar ze moeten er natuurlijk niet gaan afspringen. Want dan sta je ook voor schut. (Oei, mijn leescijfer zakt met een klap naar 6 punt 4, met een waardering evenwel van 9 punt 5. Wat moet ik daar aan gaan doen? Sex, sex, sex! (Waw! Gestegen naar 9 punt 9. Dit is mijn eerste piek!) 13 'Lang leve de democratie'!' roepen ze in het Oostblok. 'Ting, ting!' echoot in het Westen de bankrekening. En ze worden dan ook met open armen ontvangen. Beeld je eens in: wat een afzetgebied. Milieuvervuiling kenden ze daar al

lang. Nu gaan ze ook nog kennis maken met wegen vol files (hier is het eigenlijk elke dag Autosalon), werklozen (niet mogen werken, dat kennen ze daar nog niet) en dat de rijken rijker worden en de armen armer (zonder dat deze laatsten daar tegen in opstand komen, zoals dat nu bij hen het geval is). Geef toe: ze gaan er op vooruit. Aan de andere kant is het van Gorbatsjov nog niet zo lomp bekeken. Neem nu bijvoorbeeld de godsdienstverdrukking, zoals die al 70 jaar bestaat in Rusland. Heeft niets opgeleverd. Meer nog: er woedt nu zelfs een godsdienstoorlog in het zuiden. Nee, dan hebben wij dat veel beter aangepakt. Geef de mensen wat vrijheid, wat geld en eigendom. En langzaam aan sluit iedereen zich op binnen zijn muren. Leve het individu en het geloof overboord. Wat het communisme verbood, verdwijnt hier vanzelf. En zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen geven. Maar ik zie dat mijn leesdichtheid weeral aan het uitrafelen is. Ik hang nog net aan 8 punt 6. Maar gelukkig laat uw waardering mij niet in de steek. Ik hoop dat er ook nog wat jongeren aan het blad hangen, want op woensdag 28 februari (= verlof, dus iedereen heeft tijd) gaat er in het Slot voor de 2e keer een jongerenavond door. Op de eerste avond was er (te) weinig volk. Reden: verkeerde dag. En daarom wil men het nog eens overdoen. Jongeren met en

Algemene Bouwonderneming

RAATS - OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24


WORTEL zonder ideeën over de jeugdwerking van het Slot zijn er welkom. Op de vorige avond bleek dat de jongere leden nogal wat kritiek hadden op de samenwerking (doorstroming) van jeugdkomitee naar het bestuur. Nu heb ik heel bovenstaande uiteenzetting niet gehouden om aan te tonen wat in andere landen allemaal kan. Maar misschien brengt het sommigen wel op vruchtbare ideeën. 13

Het jeugdkomitee nodigt verder ook nog uit op.. - een CASINO-avond op zaterdag 3februari. Het Slot wordt met rode tapijten en kristallen luchters omgetoverd tot een echt Casino, waar iedereen zijn gokverslaving kan bevredigen aan de roulette, de pokertafels en de videospelen. 1fl daarheen! - een HYPNOSE-avond op vrijdag 9februari. Het is soms zo al niet moeilijk om in het Slot in zwijm te vallen, maar nu zal iiemand nog recht de deur uitgaan, nadat een echt hypnotiseur zijn talenten heeft getoond.

Plat voor de buis Februari is doorgaans een korte maand. Veel te kort, volgens sommigen, ze moesten daar een paar dagen bijdoen. Maar dat zijn alleen de echte werkoholisten die zo praten. Anderen zijn maar wat blij dat ze 's avonds de zetel bij de teevee kunnen schuiven en langzaam onderuit glijden. Ook voor hen mogen er best een paar avonden bij, als die maar niet aan een dag vasthangen. Februari '90 is ook op een ander vlak nog een speciale maand. Dan is het immers precies een jaar geleden dat er op onze beeldbuis een 2e Vlaamse zender verscheen. Inderdaad: de BRT, voorheen altijd de eerste en enige, moest nu die plaats afstaan aan de lieveling van het publiek: Vettejem - tatata - Vettejem - tatata .. .zoals het vaak gescandeerd wordt tijdens populaire programma's tussen de reclames om het half uur. Vlaanderen is op minder dan geen tijd plat gegaan voor VTM. En is ons vlakke Vlaamse land nog meer vervlakt, voor en op die buis. Ai, ik zie dat mijn leesdichtheid al weer gedaald is. Als we nu ook eens de Hoogstraatse Maand op Teletekst zouden krijgen. Dat moet ik eens voorstellen op onze redactieraad! Dan stijgen mijn cijfers, zeker weten! LI

Het moet lukken dat nu net één van hun joer nalisten in Roemenië de kogel treft, bij het verslaan van het slotstuk van de jaren tachtig! Zo ironisch als het noodlot is, kan ik het zelfs niet bedenken. Jaja, vanuit mijn ooghoeken zie ik mijn cijfer langzaam stijgen naar een tweede piek. Als er maar geweld bijkomt, niet. Dat uw waardering deze keer minder is, laat me zelfs koud! Het leven is nu eenmaal geen sprookje. Denkt u van wel, schakel dan maar vlug over naar

VTM. Want anders mist u Walter nog. (Goed, mijn leesdichtheid daalt nu naar 3 punt 4. Maar dat neem ik er dan maar bij.) Voor diegenen die nog wegkunnen van de buis, heb ik nog de rest van de Wortelse bezigheidskalender. Alleen voor verenigingsfanaten. En die worden zeldzaam. (Zou dat na 'bv. 5 jaar te merken zijn aan de Vlaamse samenleving, dat er zo'n VTM bestaat? Minder belangstelling voor het verenigingsleven? Denken dat de wereld vol roze olifantjes loopt? Krijgen onze teevee-kinderen nog wel een realistisch beeld van de wereld? Hoe gaan die bv. later met een auto rijden? Zoals in de politie-feuilletons?) LI

Rap, hier die kalender, want ik geraak er niet uit (Ik voel het, dit wordt weer een van mijn piek-dagen!). El

De KA V geeft op 7 februari een kookdemonstratie om half acht in de zaal, onder het motto: 'Met éénpansgerechten minder afwas, dus minder gezeur!. 'En gelijk zullen ze hebben. Op 8februari wordt in Wortel het groot huisvuil opgehaald. Niks recyclage (tenzij eerst de huisvuilschuimers er het bruikbare uithalen): ze kunnen het stort op! De laatste kaartavond van de K WB gaat door op 9 februari. Alle deelnemers van de voor gaande avonden worden weer verwacht. 11 Op 16 februari heeft ook de finale plaats van de Wortelse interverenigingse bowlingcompetitie. Die wordt - andermaal - gespeeld door de ploegen van de fanfare en de K WB, op de kegelbanen van Breebos. 13

Dit was 1 jaar VTM. U mag weer plat. Over 2 jaar vieren we 30 jaar hongersnood in Ethiopië. Eens zien of u daar nog voor rechtkomt. U

De Wortelse toneelkring speelt 2 avonden 'Pas op voor de buren'. En dat moct jc niet persoonlijk opvatten. Dat het een degelijke ploeg is, kunt u zien op de foto. Toch echt niet om bang voor te zijn. Kijken - en natuurlijk meelachen - op zaterdag en zondag, 17 en 18 februari in de parochiezaal. 1-1

23 februari heeft het Slot zijn jaarlijkse bestuursverkiezing. En dat wordt dan meteen beklonken op het teerfeest, dat daarop aansluit. 1-1 Anderendaags (zaterdag) 24 februari treedt in het Slot 'The Prime' op. Voor mij onbekenden. En dat zal er waarschijnlijk niet op verbeteren. El En dan is het weeral karnaval. Maar nog niet in Wortel. Dat duurt nog een week. Nog een maand wachten, dus. El En als uw vereniging graag subsidies ont-

vangt, moet u er voor zorgen dat dat formulier (af te halen op het gemeentehuis) daar voor 1 maart weer terug is. En breng dan meteen uw meldingsblad (achterin het gemeentelijk infoblad) binnen. Dan staat er volgend jaar misschien ook een foto uit Wortel bij in. Of pakken onze schepenen alleen in de buurdorpen op foto? El

Winnaars op rollen Het Slot won met renners Johan Sijsmans en Luc Houben voor de tweede opeenvolgende keer (wel met 3 jaar tussen) de Wortelse driedaagse op rollen. Al van in het begin was het duidelijk dat met hen rekening moest gehouden worden. Dat deden Bert Snijers en Nee! Keustermans van garage Keustermans. Zij eindigden 2e, maar winnen over 3 jaar. Nu zijn ze immers al 4e, 3e en 2e geëindigd. VNA Wortel (Luc Ver,neiren en Peter Wijnen) behaalden de 3e plaats. Alle andere ploegen behaalden eervolle plaatsen.

waard 0\ 00\ (jdecoratI Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog Tel 014-699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 27


na2 mT

M)m ~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Minderhout in beeld

Als men over K. W B. spreeki, komi ook automatisch de naam van Fons Muësen over de lippen. Na het jarenlange voorzitterschap van deze bloeiende vereniging op zijn schouders getorst te hebben vond hij toch de tijd gekomen omn het roer in andere handen over te geven. Bij deze gelegenheid werd Fons nog eens extra met bloemetjes ver wend! .

Ook Minderhoui kan volgende keer vermeld worden in de kerststallenroute en hiervoor hebben de mensen uit de Gemneentestraat gezorgd. Geen tierelantijnen, wel de soberheid van opbouw in een natuurlijk kader mag vermeld worden. Initiatiefnemer Jacq. Van den Bogaeri, ontwerper Robert Meyers, timmer,nan-voorwerker Gust Koyen, sponsor houthandel Van Erck, helpers Jan Braspenning, Frans Boeren, Roger Aerts, Alfons Paulussen e.a. mogen alvast terugblikken op een sfeervolle realisatie.

'Daar kwamen drie koningen met ene ster...' Zo kwamen de jonge vormelingen op 6januari langs de deuren. Niet voor hun eigen profijt bedelden deze jongelui, wel voor de mensen uit de Derde Wereld. De slogan, 'Opdat kinderen mogen leven', die zij meedroegen, vroeg trouwens geen nadere uitleg. De volledige opbrengst, ongeveer 25.000 fr., van deze actie gaat integraal naar een tehuis met 118 weeskinderen in het bisdomn Chanthaburi in Thailand.

28

Nieuws uit de verenigingen! K.W.B. heeft een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van JOS BOLCKMANS. Fons Muësen heeft na vele jaren trouwe dienst de voorzittershamer doorgegeven en ook secretaris Louis Van Bavel hield het voor bekeken. Het nieuwe dagelijks bestuur ziet er nu als volgt uit: voorzitter Jos Bolckmans, ondervoorzitter Johan Bastiaensen, secretaris Fons Muësen en penningmeester Jef Michiels. El Op vrijdag 16 februari, in samenwerking met de andere K. W. B. -afdelingen van de gemeente, wordt een MILIEUHOORZITTING georganiseerd waar o.a. aan bod zul/en komen: mestoverschot, de Mark, tuinafval, containerpark, la waaihinder, bou wo verf redin gen...! De schepen van milieu is aanwezig op deze hoorzitting en ook wordt getracht een milieuambtenaar en een deskundige van het kabinet van leefmilieu naar Minderhout te krijgen. Naast het ernstige wordt op deze avond ook het ludieke niet over het hooft! gezien! Zeker een avondje om mee te maken! El K.V.L.V.: steeds maar yoga op donderdagen 1, 8, 15, 22 februari. Textiel verven kan men leren te Hoogstraten op donderdagen 1, 8 en 15 februari. Op donderdag 22 februari een vormingsdag en op woensdag 28 februari worden alle leden naar een kookles gelokt. K.A.V. nodigt haar leden op maandag 19 februari uit voor het klaarmaken van 'eenpansgerechten' en op maandag 26 februari in samenwerking met K.W.B. voor een familiale gespreksavond. L.R.V. houdt zijn leden fit door het inrichten van indoortornooien in de Blauwbossen. Op zondagen 11 en 18 februari voor de grote


MINDERHO U T

Sint-Clemenskerk Gemeenschapsminister Waltniel heeft ook 'Monumenten en Landschappen' onder zijn bevoegdheid. Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Hoogstraten werden ook enkele restauratiedossiers van de St.Clemenskerk van Minderhout besproken. De minister beloofde de nodige subsidies voor de verwarmingsinstallatie en voor het herstel van het kerkrneubilair, samen ongeveer 2,5 miljoen fr. Maar hiermee zijn de werken aan het kerkgebouw nog niet uit het slop. De dossiers voor de meerwerken aan de toren en de dakconstructie zijn nog lang niet rond. Daarom vroeg de aannemer ook verlenging van de arbeidsduur aan de gemeente. • Op Oudejaarsdag werd te Minderhout met de veiligheid geen loopje genomen. Geen ver wittigingsbord met als opschrift 'Zingende kinderen! Opgepast!' trof je aan bij de ingang van de dorpskom. Geen Hoogstraatse politieagenten! Het waren de 'verkeersbrigadiers' zelf, moeders en vaders van kleine kinderen, die het bekende 'spiegelei' hanteerden om het voor een centje zingende volkje veilig over de drukke straat te loodsen. Een dankkusje van kinderen en ouders!!

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31 .99 - Hoorzitting milieu 16 februari Minderhout

'De Arkdiiijvit'rc/e haar kampioenen en Gast ScIlIIJi'L'rs behaalde iiie! Lie 'kleppL'iS vader Louis de titel van 'Keizerkamnpioen'. De resultaten: LOUIS SCHRIJVERS

Algemeen kampioen 3 eerste getekende oude duiven Quiévrain Algemeen kampioen 3 eerste getekende jaarse duiven Quiévrain Algemeen kampioen 3 eerste getekende jaarse duiven Noyon Kampioenschap 2de + 3de eerste getekende oude duiven Noyon Keizerkampioen SMANS-SPRANGERS Kampioen eerste getekende jonge duiven Quiévrain FRANCIS JANSEN Kampioen 2de + 3de eerste getekende jonge duiven Quiévrain GINO GEETS Algemeen kampioen 3 eerste getekende jonge duiven Noyon GEBR. PEETERS Kampioen Iste getekende oude duiven Noyon 10-daagse oude en jonge winnaars werden Constant Sprangers en het duo SmansSprangers.

paarden en op zaterdag 17 februari mogen de pony's hun pootjes uitgooien. L.G. verdiept zich op woensdag 21 februari tijdens een 'bezinningsavond'.

kamp op zaterdag 17 februari en dit in hun eigenste lokaal. De Arkduif en Minderhout V.V. 'teerfeesten' op respectievelijk zaterdag 17 en vrijdag 23 februari! L

K.B.C. wil centen vergaren ten voordele van de fietsers! Daarom allen naar de kaartprijs-

En op 't einde van de maand lees je weer al les in 'DE MAAND'! •

BEGRAFENUSSEN

JORIS 'F "

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

29


© &ff Beste lezers, de kerstversiering ligt weer netOp maandag 19 februari vergaderen de jes opgeborgen in de kast en de laatste nieuw- KVLV-jongeren. jaarswensen werden rondgestuurd. Alles gaat De E.K.-Moedersbond vergadert op woensweer zijn eigen gang. Ook te Meersel-Dreef dag 21 februari. LII waar het tijdens deze feestdagen opvallend Februari is traditioneel de Carnavaismaand van het Jaar. De Carnavalsvereniging 'De rustig was, kabbelt het leven voort, de vereMaerkratten' van Ga/der, Strijbeek en nigingen nemen na de kerstfeestjes hun nor Meersel-Dreef hebben al het één en ander bemale draad weer op. De lange avonden lenen zich nog uitstekend voor een spelletje kaart, kokstoofd om er weer een plezierig carnavalsthuis of bijv. bij de kaartavonden van onze feest van te maken voor Jong en oud. Een mini-playbackshow, een bejaardennamiddag, fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Op zaterdag 3 en vrijdagen 9-16-23 februari wordt de 2de een muziekkapellenopeningsavond en traditioneel hoogtepunt de stoet op zondag 25fereeks kaartavonden RIKKEN georganiseerd in café "t Jachthuis' bij Harry en Jeanne Verbruari door de drie dorpen. Verder kunt u heijen op de Dreef. Inschrijven vanaf 19.30 zich nog uitleven op de links en rechts georuur, aanvang kaarten 20.00 uur. ganiseerde verklede bals. Haal uw kostuum

BYOUTERIE

Vrijheid 66,

i

* Groot assortiment *

in fantasiejuwelen Exclusieve haarmode

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

« b;,, 1 HOOGSTRATEN,

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

CARROSSERIE

Tel. 03/31 47253

keus in * Ruime lederen riemen en handtassen * sjaals Brede keuze in

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE

al maar vast van de zolder. Geneer u niet en gooi u ook eens in het feestgewoel, het zal u best bevallen. De Meersel-Dreveniers kunnen het één en ander nog eens uitgebreid nalezen in het Carnavalsboek van de Maerkratten. El Op de laatste dag van de maand, woensdag 28 februari, worden de leden van de KVLV verwacht op een 5de algemene vergadering. El

Zo, de negentiger jaren hebben een aanvang gnomen, wat zullen ze brengen voor MeerselDreef en Hoogstraten in het algemeen? Krijgen we eindelijk onze riolering en heraanleg van de Dreef? Gaan ze een aanvang nemen met de nieuwe verkaveling? Veel vraagtekens waarop we een positief antwoord hopen te krijgen. We kijken ondertussen ook uit naar kleinere zaken, zQals het nieuwe buswachthokje dat geplaatst wordt, of de bordjes met de vermelding snelheidscontrole die in al de dorpskernen werden geplaatst. Denken we dan ook nog aan de nieuwe verlichting die beloofd werd, enz. Alles moet echter niet van de gemeente komen, ook onderling tussen de verenigingen, gebuurten, buren en vrienden kan er misschien ook nog wel het één en ander verwezenlijkt worden. Meer samenwerking, meer spontane medewerking bij het organiseren van dorpsaktiviteiten enz. We zullen zien, zei de blinde. Tot volgende maand. • 30


Tien jaar hand in hand

Hoogstraatse sportraad en gemeentelijke sportdienst maken de balans op Op 23 december laatstleden vierde de Hoogsiraatse Sportraad voor de elfde maal haar sportlaureaten van het jaar. Een ideaal moment om terug te blikken op een succesvolle werking gedurende deze elfjaar. De jaren tachtig zijn voor Hoogstraten immers een decenium geweest waarin het sportieven een grote bloei gekend heeft. Dit bewijst alvast het ontstaan van 12 nieuwe clubs, alle ontsproten uit de talrijke initiatiecursussen, alsook de vaste plaats die de Sportraad in het maatschappelijk leven van de gemeente heeft ingenomen. Wie sportraad zegt, heeft echter maar één aspect vernoemd van het sportgebeuren. Er zijn vooreerst nog de 65 aangesloten verenigingen en clubs, elk met hun specifieke werking en Organisatie. Maar last but not least is er de gemeentelijke sportdienst die sinds haar ontstaan de centrale spil is geweest van het gemeentelijk sportbeleid en zich in al die jaren heeft opgewerkt als een onmisbare schakel tussen het gemeentebestuur en de sportverenigingen. Ontegensprekelijk is hierbij de persoon van sportfunktionaris Paul Janssens van doorslaggevende betekenis geweest. Nu deze eind december de sportdienst verlaten heeft, vroegen wij hem naar het wel en wee van tien jaar gemeentelijk sportfunctionaris.

Een onvergetelij ke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfolograaf maakt er meer werk van!

Waarom een gemeentelijke sportdienst? Bijna niemand discussieert vandaag nog over demokratisering van de sport. Het is een vanzelfsprekendheid geworden, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het is vaak enkel nog een kwestie om de meest optimale voorwaarden en mogelijkheden te creëren waardoor iedere inwoner zijn keuze kan maken om op een demokratische wijze aan sport te doen. Hei gemeentebestuur heeft hierbij volgens Paul Janssens een aanvullende en stimulerende rol, indien het privaat initiatief in gebreke blijft Het gemeentelijk sportbeleid heeft zich dan ook tot doel gesteld om de plaatselijke bevolking aan te moedigen tot een aktieve sportbeoefening als zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding. Konkreet komt het er dan op aan om te voorzien in de nodige sportinfrastructuur, de noodzakelijke structuren zoals sportraad, sportdienst, enz. uit te bouwen en te steunen, verschillende sporten te promoten en te animeren en intussen doelgerichte financiële en materiële steun te verlenen de diverse sportverenigingen.

Wat is er in tien jaar zoal verwczenhijkt? 1. Sportinfrastructuur Een eerste vereiste om doen was het voorzien in de nodige sportinfrastructuur, aangepast aan de behoefte cii aan de aard van de sportdiscipline. Daar dc gemeente zelf over weinig accommodatie beschikte, opteerde het gemeentebestuur om de bestaande sportinfrastructuur in de gemeente optimaal te benutten, eerder dan een eigen sporthal neer te zetten. In die kontekst gezien zijn er verscheidene huurovereenkomsten af-

De laatste sport/aureatenviering was voor Paul Janssens tevens een afscheid van de sportraad. Op de foto het Hoogstraats sporttriumviraat wellicht voor de laatste maal verenigd (v. 1. n. r.) Marcel van A mmel (schepen van sport), Stan Pau we/s (voorzitter sportraad) en Paul Janssens (ontslagnemend sportfunctionaris). 31


SPORTRAAD gesloten. We denken hier vooral aan de sporthal van het Spijker (Humaniora) en aan de Zevensprong. Vorig jaar is daar ook een lokaal voor gevechtsporten in de vzw. Indoor bijgekomen. De gemeentelijke turnzalen werden opengesteld en in de verschillende deelgemeenten werden voetbalvelden aangekocht. Voor al deze zaJen en terreinen werd een reglementering opgesteld waardoor alle verenigingen er gebruik van kunnen maken tegen gereduceerde tarieven. Belangrijke verwezenlijking bovendien was de oprichting (1984) en uitbouw van het Recreatiecentrum De Mosten. Dit beschouwt Paul Janssens alvast als één van de mooiste momenten uit de tien jaar dat hij het sportbeleid mee uitbouwde.

Sportraad, sportdienst en andere sportstructuren Een belangrijke taak van de gemeentelijke sportfunktionaris is steeds geweest om een aantal sportstructuren uit te bouwen en te ondersteunen. Hierbij denken we natuurlijk direkt aan de sportraad en de eigen gemeentelijke sportdienst. Deze laatste is ontstaan uit een BTK-project en is uitgegroeid tot een volwaardige gemeentelijke dienst met een zelfstandig bestaansrecht. De taak van sportfunctionaris is echter geleidelijk aan verder uitgegroeid tot gans de sector welzijn. De verschillende welzijnsdiensten werden alzo meer en meer geïntegreerd tot één geheel. Met de sportraad is er steeds een uitstekende relatie geweest. Deze heeft zich vanaf het begin erg aktief ingezet op het vlak van sportpromotie, advisering, vorming, beheer en informatie. Deze prima wisselwerking tussen de bestaande diensten heeft gezorgd voor een hoge graad van sensibilesering voor de sport te Hoogstraten. Hierdoor kon een brede waaier van sportmogelijkheden aangeboden worden aan de bevolking. Zonder de sportraad was volgens Paul Janssens het ontstaan van de talrijke nieuwe sportclubs niet mogelijk geweest. En de sportraad lag ook mee aan de basis van de vele ééndagsaktiviteiten zoals de scholenveldloop, de stratenloop, de kampioenenviering, dag van de fiets, de duivenprijskamp, enz. Op de ruime waaier van aktiviteiten en verdienste van de sportraad komen we hieronder uitvoeriger terug. In samenwerking met enkele sportfunctionarissen, Bloso en de provinciale sportdienst werd de Sportregio Noorderkempen opgericht. Het uitgangspunt hiervan was dat de sport slechts sterk kan worden indien zij zich verenigt in een groter geheel over de verenigingsgrenzen en de gemeentegrenzen. Op die manier ontstaat een vorm van drukkingsgroep die mondig is, een grote achterban heeft, en waar men niet meer langs kan. Van deze Sportregio Noorderkempen is Paul Janssens jaren lang voorzitter geweest.

Sportpromotie en -animatie, financiële en materiële steun De sportpromotie en sportanimatie situeert zich vooral in nauwe samenwerking met de sportraad zoals hierboven aangehaald. Daarnaast rekenen de sportfunktionaris en het gemeentelijk sportbeleid het tot haar taak de kwaliteit en de peil van de werking van de sportverenigingen te verhogen door een doelgerichte financiële en materiële steun te ver lenen. In dat perspectief werd de gemeentelijke uitleendienst en de materiële dienstver leningen voor de verenigingen uitgebouwd. Er 32

451

Garage VAN RIEL

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * * carwash carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33 kwamen betaalbare huurprijzen voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, er werd logistieke steun verleend bij de Organisatie van grootse manifestaties, nieuwe verenigingen werden begeleid, enz. Maar de sportdienst heeft daarenboven steeds een belangrijke inspraak- en informatiefunctie waargenomen. Dit alles was slechts mogelijk dank zij de hulp en de inzet van de collega's van de gemeentelijke diensten.

Mooie herinneringen Na tien jaar sportdienst maakt Paul Janssens de balans op. En hij is een tevreden man. De sportdienst in Hoogstraten is tot een onmisbaar element uitgegroeid in het gemeenschapsleven en in het gemeentelijk sportbeleid. Zij kan terugblikken op tal van verwezenlijkingen. Doch dit alles is volgens de uittredende sportfunctionaris slechts mogelijk geweest door de vrijwillige en onbaatzuchtige inzet, de initiatiefneming en ideeënontwikkeling van de sportraad, de medewerking van de plaatselijke beleidsvoerders in casu het schepencollege en de gemeenteraad, speciaal de schepen van sport en de burgemeester, de steun van hogere instanties zoals BLOSO en de provinciale sportdienst. Ook de daadwerkelijke bijstand, de ideeën en de hulp bij de uitvoering vanwege de collega's en oudcollega's van de jeugd- en kultuurdienst en de drukkerij zijn hierbij een enorme hulp geweest. Met plezier zal hij dan ook vooral blijven terugdenken aan de samenwerking met Luc De Busser, Sjat Franssen, Jan Michielsen, Leo Sprangers, Bert Christianen, Karin Embrechts, Marianne Piret, Jos Cools en Jef Pauwels. Het ontslag van Luc De Busser en de overplaatsing van Leo Sprangers naar de studiedienst beschouwt Paul echter als een minder prettige herinnering. Terugblikkend op de voorbije tien jaar zijn de mooiste momenten vooral de opening en de uitbouw van de Mosten, de verkiezing van Hoogstraten tot sportgemeente in 1980, de studie die hij in opdracht van het college uitvoerde voor de oprichting van een sporthal, de verkiezing tot voorzitter van de sportregio Noorderkempen, de voorbereiding van de stratenloop met Frans Snijers en de lessen gymnastiek voor de bejaarden. Spijtig genoeg zijn er ook een aantal minder mooie herinneringen nagebleven. Daar is vooreerst het overlijden van burgemeester Jos Van Aperen, die ook het sportbeleid tot zijn bevoegdheid had. Daarnaast is er de plaatsing van de tikklok in het gemeentehuis en de trage administratieve molen en het onbegrip bij de verwezenlijking van een initiatief zoals b.v. de aanleg van een minigolf, die soms een domper hebben gezet op het enthousiasme. Sinds 1januari1990 is Paul de zelfstandige toer opgegaan in het zakenkantoor Ver-

smissen-Janssens. Wij wensen hem hier evenveel succes toe als in die tien jaar op de Hoogstraatse gemeentelijke sportdienst. Tevens verwelkomen we Ria Voet uit Wortel die de taak van sportfunctionaris zal overnemen. Door een reorganisatie in de gemeentelijke diensten wordt Leo Sprangers diensthoofd van de welzijnssector.

De sportraad Daar in de voorbije jaren de sportraad en de sportdienst bijna steeds hand in hand doorheen het sportgebeuren gelopen hebben zijn dus ook de meeste doelstellingen dezelfde. Voorzitter Stan Pauwels zet ze nog eens op een rijtje: - bevorderen van de sport en de lichamelijke opvoeding - deelnemen in het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur - coördineren van de sportaktiviteiten - het geven van advies aan de verenigingen en aan de overheid - onderzoek, documentatie en informatie - het nemen van initiatieven ter bevordering van de sport.

Het ontstaan Het prille begin situeert zich op 8 november 1977 wanneer de toenmalige schepen van sport Xavier Brosens en Bloso-gangmaker Stan Pauwels een sport-info avond organiseren. In januari '78 wordt een werkgroep opgericht waarop de statuten besproken worden. De modelstatuten van BLOSO, aangepast aan typisch Hoogstraatse belangen, worden door de gemeente goedgekeurd op 5 juni 1978. Vier maanden later, op 5 oktober, wordt de sportraad samengesteld. In totaal telden we 19 leden waarvan er 14 stemrecht hebben. Deze laatsten zijn de 6 afgevaardigden uit de kompetitiesporten, 6 afgevaardigden uit de recreatiesporten (uit elke deelgemeente 1 persoon) en twee gecoöpteerde leden nl Constant Pauwels en Jef Van Den Heyning. De vijf overige leden zijn vooreerst de schepen van sport (toen X. Brosens), de sportfunctionaris (toen nog Greet Van Nijen uit Beerse) en de afgevaardigden uit de verschillende politieke frakties van de gemeenteraad: A. Ruts (CVP), K. Aerts (KGB) en L. Koyen (FB). De statuten zijn tot op heden ongewijzigd. Er werd wel 1 persoon extra toegevoegd in de recreatiesporten van de ganse fusie nl. van het recreatievoetbal in 1984. In 1978 sloten zich 42 verenigingen uit 12 verschillende disciplines aan bij de sportraad. Op 10juni 1979 erkent de gemeenteraad de sportraad voor een periode van 6 jaar.


SPORTRAAD

De belangrijkste verwezenlijkingen van de sportraad 1979 - oprichting en erkenning sportraad - oprichting van de uitleendienst 1980 - initiatie tennis, volleybal, basketbal en conditietraining - opstellen en verdeling van de sportgids - structuurplan E 10-put - sportweek voor de jeugd - eretitel: sportgemeente 1980 door het BLOSo - sportenquête - oprichting van de recreatievolleybalclub (recreavol) 1981 - initiatie judo, tennis, volleybal, basket, ballet, conditietraining - oprichting judoclub en joggingciub - opening van de châlet aan de E 10-put + initiatie zeilen en windsurf - sportweek voor de jeugd 1982 - initiatie bridgen, windsurfing, zeilen, vissen, petanque, ballet en tennis - eerste scholencross te Meer - oprichting tennisclub - inrichting 'Spel zonder Grenzen' - sportweek - eerste stratenloop - de 12 uur van Hoogstraten (fietsen) 1983 - initiatie badminton, ballet, ritmische gymnastiek, aerobic - oprichting windsurfclub - oprichting turnkring voor jongeren - oprichting yoga-club - scholenveldloop - stratenloop - inrichting zwemvijver E 10-put Meer 1984 - initiatie schaken - oprichting bridge-club - opstellen van de volkssportroute - sportweek in de deelgemeenten - stratenloop 1985 - initiatie tennis - organisatie van de omnisportdag - scholenveldloop - stratenloop 1986 - deelname en Organisatie van de 'Sport is tof'-aktie - omnisportdag - initiatie schaken, tennis, paardrijden, vissen - inrichting duivenprijskamp 'Grote prijs Stad Hoogstraten' - stratenloop, scholenveldloop en sportlaureatenviering 1987 - inrichting zaalvoetbalcompetitie - initiatie badminton, handboog en kleine kruisboog - oprichting badmintonclub - scholenveldloop, stratenloop en sportlaureatenviering - oprichting atletiekclub 1988 - scholenveldloop, stratenloop en sportlaureatenviering - dag van de fiets in samenwerking met A.V.W. 1989 - Organisatie 'Antwerpen beweegt olym-

pisch': ± 50 deelnemers die brons, goud of zilver behaald hebben - initiatie paardrijden, petanque en squash - oriëntatielopen in de Mosten - oprichting van een petanqueclub en een squashclub - inrichting van de scholenveldloop, de achtste stratenloop en de elfde sportlaureatenviering. Gedurende tien jaar is er aktief gewerkt geweest rond de initiatie van minder bekende sporten. Dit heeft dan meestal geleid tot de oprichting van een club. Het resultaat is het ontstaan van een twaalftal nieuwe clubs voor de volgende sporten: recreatievolleybal, judo, yoga, tennis, windsurfen, turnen voor jongeren, jogging, bridgen, badminton, atletiek, petanque en squash. Momenteel is de sportraad van mening dat er voldoende sportdisciplines in Hoogstraten aanwezig zijn en is men gestopt met nieuwe initiaties. Voor de toekomst zal er meer aandacht en tijd besteed worden aan de onder steuning van de bestaande clubs. De Hoogstraatse Sportraad omvat momenteel 65 verenigingen. Het is daarom wellicht interessant de samenstelling ervan nog eens voor te stellen. Voor de competitiesporten (6 afgevaardigden) - schoolsporten: K. Hofkens - veldsporten: J. Jespers - zaalsporten: E. Blommaert - individuele sporten: C. Pauwels - ruiterij: R. Desmedt - schutterij: Fr. Snijers Voor de recrealiesporten (7 afgevaardigden)

T;;T LASERSHOW - HOOGSTRATEN - Hoogstraten: K. Versmissen - Meer: J. Haseldonckx (wordt vervangen) - Meerle: K. Pelckmans - Meersel-Dreef: D. Vermandere - Minderhout: M. Van Balen - Wortel: E. Van Den Broek - recreatievoetbal: J. Peeters Voor de sportdienst: R. Voet (Wortel) Het dagelijks bestuur van de sportraad bestaat uit: voorzitter: C. Pauwels ondervoorzitter: F. Snijers secretaris: K. Versmissen penningmeester: R. Desmedt lid: J. Jespers sportfunctionaris: R. Voet schepen van sport: M. Van Ammel.

I'aIcPr huiscohQQr

wand- en vloertegels haII'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

uIcI'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! 33


______ ______

! -i 1 'kL-i

1 Zi

LH -».I

Minderhout V.V.: winterstop veroorzaakte hopelijk geen winterslaap! Voor de aanvang van de beperkte winterrust hadden de M.V.V.-jongens zich toch lekker uit de bedreigde zone gewerkt. Vijftien punten werden veroverd en dit betekende toch ccn achtste plaats in het klassement, zodat met enige geruststelling de resterende wedstrijden konden tegemoet gezien worden. Een verplaatsing naar koploper Vosselaar stond op het programma en winst tegen dit elftal was zeker geen absolute must! Het werd echter een afstraffing van jewelste! 6-0 alstublieft! Zo'n nederlaag had zeker niemand verwacht, ook omdat M.V.V. bekend staat voor haar secure verdediging. Aan de rust wees de stand reeds 3-0! Nadien trok alles ten aanval en de deur werd achteraan wijd opengezet met als gevolg dat de thuisploeg naar hartelust kon counteren en nog drie keer scoren! Thuis tegen Oostmalle moesten de punten binnen het bereik liggen. Niets daarvan! De bezoekers domineerden de eerste helft volledig en M.V.V. kon slechts sporadisch uit de omknelling loskomen. Met de 0-1 ruststand mocht men zich nog tevreden noemen! Na een opbeurend drankje hoopte men op de kentering. Deze kwam er echter niet en de gasten liepen verder uit tot 0-2! Eddy Peeters milderde tot 1-2 maar een puntendeling zat er niet meer in! Twee nederlagen op rij! Op het moment dat u dit artikeltje leest, zijn we reeds enkele wedstrijden ouder. Zwaneven en Flandria Ravels heeft men dan reeds partij gegeven, Op Zwaneven ligt een puntje in 't bereik, de thuismatch tegen Flandria zou twee punten moeten opleveren en dan kan er meer ontspannen gevoetbald worden! Afwachten maar! Programma zaterdag 3 februari: 15.00 uur Wortel - Juniores 14.30 uur Meerle A - Preminiemen zondag 4 februari: 15.00 uur Meer - Minderhout V.V. 10.00 uur Lentezon - Scholieren 9.30 uur Lentezon A - Knapen zaterdag 10 februari: 15.00 uur Juniores - Brecht B 13.30 uur Preminiemen - Westmalle A 15.00 uur Oostmalle A - Miniemen zondag 11 februari: 15.00 uur Minderhout V.V. - Gierle 9.30 uur Verbr. Arendonk C - Reserven 9.30 uur Scholieren - Merksplas A 11.00 uur Knapen - Merksplas A zaterdag 17 februari: 15.00 uur Vlimmeren - Juniores 13.30 uur St.-Jozef A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Wortel A zondag 18 februari: 15.00 uur Minderhout V.V. - Weelde 9.30 uur Reserven - Dosko C 9.30 uur Wuustwezel - Scholieren 11.00 uur Wuustwezel A - Knapen 34

V

spoRT

1

1 LçI l,IJcI

II.I

Ir3',II

De miniemen van Minderhout V.V. en Meer F.C. deelden de puntjes, 2-2, broederlijk na een spannende wedstrijd. Slechts in de allerlaatste seconde stelde M.V.V. het ene puntje veilig!

It'Iinienien !vlinde,'hout V. V. boven v. 1. n. r. trainer Cor De Bont, afgev. Gust Van Mirio, Gunt her Mertens, Peter Martens, Guniher Jacobs, Raf Govaerts, Benny Aerts, Koen Goetschaickx, Stijn De Bont onder v. 1. n. r. Dries Van Bavel, Stanny Stoffeis, Sven Croy'nans, Ti,n Meyvis, Blom Verheven, Roei De Bie, David Roeffen

Miniemen F. C. Meer boven v. 1. n. r. Peter A erts, Jan Croymans, Bert Dufraing, Toon Kustermans, Ronny Devos, Dirk Vermeiren, trainer Jos I-laest onder v. 1. n. r. Gert Kinschots, Dirk Van Ginckei, Krist of A erts, Mark Schoenmakers, Koen Godrie, Jan Timmermans, Kurt Van de Locht

zaterdag 24 februari: 15.00 uur Juniores - Halle 13.30 uur Preminiemen - Wortel A 15.00 uur Meerle B - Miniemen zondag 25 februari: 15.00 uur Pulderbos - Minderhout V.V 9.30 uur Scholieren - Dosko 11.00 uur Knapen - Dosko •

Wenst u op een gezellige en sportieve manier te voetballen, dit kan. FC Boskant kan nog voetballers gebruiken voor zowel zaterdag- als zondagnamiddag, alsook voor de meisjesploeg. Wie zin heeft neme kontakt op met C. Braspenning. Tel. 315.18.94


SPORT

Blijft HVV in de topdrie? Met een loodzwaar februariprogramma voor de boeg, zal het voor HVV geen lachertje worden om de verworven positie tot eind februari te behouden. Immers thuismatchen tegen Poederlee en Tienen en verplaatsingen naar Gerhees en koploper Aarschot zullen het onderste uit de kan vragen. Intussen heeft de Andrewsbrigade toch weer 3 op 4 op de rekening, immers de thuismatch tegen Hoeselt leverde geen problemen op en de gevreesde match uit tegen Beringen zag - in de tweede helft - een meer dan goed roodwit aan de slag. Hoeselt kreeg via doelpunten van Coomans en Baardemans de traditionele 2-0 aangesmeerd en Beringen kon een 2-0 voorsprong niet vasthouden. Baardemans scoorde er zijn elfde en Laurijssen zijn eerste doelpunt, wat meteen goed bleek voor een gelijkspel. Tussendoor speelde HVV nog vriendschappelijk tegen Dessel Sport, één van de betere bevorderingsploegen. Na een onvoorstelbaar slechte start keek HVV na 30 minuten tegen een 0-3 achterstand aan. Het uur dat daarop volgde verliep wel in ons voordeel en met 6-4 werd ook deze match gewonnen. Tussen het opstellen van dit artikel en het verschijnen ervan in uw huiskamer zal HVV twee moeilijke matchen afhaspelen: voor eigen publiek tegen Witgoor en dan naar Heultje... 2 op 4 houden roodwit probleemloos in de topdrie.., tot in februari. Programma zaterdag 3 februari: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Poederlee 14.00 uur Poederlee - Reserven 13.30 uur Zwarte Leeuw B - Preminiemen B 13.30 uur St.-Lenaarts A - Preminiemen A zondag 4 februari: 9.30 uur Prov. Juniores - Veerle 11.00 uur Gew. Juniores - Kapellen B

9.30 uur Prov. Scholieren - Veerle 11.00 uur Heist Sp. - Prov. Knapen 11.00 uur Heist Sp. - Prov. Miniemen 9.30 uur Gew. Min. - Verbr Arendonk B vrijdag 9 februari: 20.00 uur Reserven - Aarschot zaterdag 10 februari: 9.30 uur Duveltjes - Turnhout 13.30 uur Preminiemen B - Wortel B 15.00 uur Brecht A - Preminiemen A zondag 11 februari: 15.00 uur Aarschot - Hoogstraten V.V. 11.00 uur Geel - Prov. Juniores 11.00 uur Geel - Prov. Scholieren 9.30 uur Prov. Knapen - F.C. Turnhout 9.30 uur Prov. Miniemen - F.C. Turnhout 9.30 uur Lentezon B - Gew. Miniemen vrijdag 16 februari: 20.00 uur Reserven - Gerhees zaterdag 17 februari: 16.00 uur Gerhees - Hoogstraten V.V. 15.00 uur St.-Lenaarts - Duveltjes 11.00 uur Wuustwezel B - Preminiemen B 13.30 uur Preminiemen A - Meer A zondag 18 februari: 9.30 uur Prov. Juniores - Turnhout II .00 uur Gew. Juniores - Brecht A 9.30 uur Prov. Scholieren - Turnhout 11.00 uur Geel - Prov. Knapen 11.00 uur Geel - Prov. Miniemen 9.30 uur Gew. Miriiemen - F.C. Turnhout B zaterdag 24 februari: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Tienen 15.00 uur Tienen - Reserven 13.30 uur Duveltjes - Zoersel 13.30 uur Preminiemen B - St.-Lenaarts B 15.00 uur Halle A - Preminiemen A zondag 25 februari: 11.00 uur Dessel - Prov. Juniores 9.30 uur Wuustwezel - Gew. Juniores 11.00 uur Dessel - Prov. Scholieren 9.30 uur Prov. Knapen - Dessel 9.30 uur Prov. Miniemen - Dessel 10.00 uur Poppel B - Gew. Miniemen •

Scholierenploeg Dat VNA de beker won op het fusietornooi is voor een groot stuk te danken aan het goede spel van hun scholieren. Ook tijdens de kompetitie behalen zij, buiten veler verwachting, goede resultaten. Staande van 1. naar r.. trainer Guy Wijnen, Gerd Sommen, Hans Kerstens, Raf Mertens, Jan Bastijns, Bart Brosens, Jos Herrijgers, Staf Mathé. Onderaan van 1. naar r.: Joris Meyers, Raf Van Leuven, Ben Wuyts, Gunter Heyvaert, Koen Brosens, Jan Meulders.

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

V.N.A. moet de rol lossen Meestal wordt de rol in de wielersport gelost. De eerste ploeg van Wortel moet na de winterstop de rol met het middenpeloton van de rangschikking lossen. Op 14.1. moet Wortel op bezoek bij Gierle. Deze ploeg staat op de tweede plaats in de rangschikking: dit verschil valt niet op tijdens de wedstrijd. Voor beide ploegen komen er weinig of geen kansen, zodat een logische 0-0 eindstand bereikt wordt. Op 21.1 speelt de ploeg van Brecht in Wortel. De thuisploeg verkeert in een komplete off-day, misschien zat er voor sommige spelers het koers op rollenfestijn van de K.W.B. en de K.L.J. tussen, in ieder geval een zeer goed spelend Brecht wint probleemloos met 0-2. Programma februari le ploeg: 4-2-90 15.00 uur Wortel - Oosthoven 11-2-90 15.00 uur Branddonk - Wortel 18-2-90 15.00 uur Wortel - White Star 25-2-90 15.00 uur St. Jozef - Wortel Reserven 4-2-90 9.30 uur Wortel - White Star 11-2-90 9.30 uur Wortel - Branddonk 18-2-90 9.30 uur Meer - Wortel 25-2-90 9.30 uur Wortel - Meerle Juniors 3-2-90 15.00 uur Wortel - Minderhout 10-2-90 15.00 uur Zwarte Leeuw - Wortel 17-2-90 15.00 uur Wortel - Oostmalle 24-2-90 15.00 uur Antonia - Wortel Scholieren 4-2-90 9.30 uur Loenhout - Wortel 11-2-90 9.30 uur Meer - Wortel 18-2-90 9.30 uur Wortel - Meerle 25-2-90 9.30 uur St. Lenaarts - Wortel Knapen Zelfde programma als scholieren telkens om 11 uur. N'liniemen 8 4-2-90 11.00 uur Wortel - Turnhout 11-2-90 9.30 uur Vrij Arendonk - Wortel 18-2-90 11.00 uur Wortel - Poppel 25-2-90 9.30 uur Oosthoven - Wortel Min iemen A 3-2-90 13.30 uur Vlimmeren - Wortel 10-2-90 14.00 uur Wortel - St. Lenaarts 17-2-90 15.00 uur Minderhout - Wortel 24-2-90 14.00 uur Wortel - Merksplas Preminiemen A 3-2-90 13.30 uur Wortel - Zoersel 10-2-90 15.00 uur Halle - Wortel 17-2-90 13.30 uur Wortel - Brecht 24-2-90 13.30 uur Minderhout - Wortel Preminiemen B 3-2-90 15.00 uur Wortel - Meerle B 10-2-90 13.30 uur Hoogstraten - Wortel 17-2-90 15.00 uur Wortel - Brecht 24-2-90 13.30 uur Oostmalle - Wortel 35


SPORT

F.C. Meer: donkere wolken binnen de club opgeklaard! Ons eerste elftal heeft het jaar 1990 ingezet met een nederlaag. Het was een treffen tussen de staart en de kop van de klassering. In de wedstrijd kon men dat niet merken. Meer hield gelijke tred met Vosselaar. Men geraakte wel op achterstand, maar daarna hing lange tijd de gelijkmaker in de lucht. Tijdens die periode werd nog een strafschop geweigerd aan de thuisploeg na een brutale overtreding. Even later kregen de bezoekers wel een vrijschop cadeau. In plaats van 1-1 werd het 0-2. Ook dat kan men meemaken! Gelukkig is de sfeer in onze club weer goed. De ploeg draait weer, alhoewel de degradatie nog moeilijk kan ontlopen worden. Toch moeten nog enkele matchen kunnen gewonnen worden. Wij wensen dit voor de spelers én de supporters. Programma voor februari zaterdag 3 februari: 13.30 uur Preminiemen A - Halle 15.00 uur Miniemen - Dosko 13.30 uur Merksplas - Preminiemen B 15.00 uur 's Gravenwezel - Veteranen zondag 4 februari: 15.00 uur F.C. Meer - Minderhout 9.30 uur Reserven - Verbr. Arendonk C 11.15 uur Juniores - Wuustwezel 9.30 uur Brecht - Scholieren 11.00 uur Brecht A - Knapen zaterdag 10 februari: 13.30 uur Preminiemen A - Zwarte Leeuw 15.00 uur Veteranen - Wuustwezel 13.30 uur Zwarte Leeuw - Preminiemen B 15.00 uur Meerle B - Miniemen zondag 11 februari: 15.00 uur Pulderbos - F.C. Meer 9.30 uur Weelde B - Reserven 10.00 uur Brecht A - Juniores 9.30 uur Scholieren - Wortel 11.00 uur Knapen - Wortel zaterdag 17 februari: 13.30 uur Preminiemen B - Meerle B 15.00 uur Miniemen - Wuustwezel A 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen A zondag 18 februari: 15.00 uur F.C. Meer - Brecht 9.30 uur Reserven - Wortel 11.15 uur Juniores - Ekeren Donk

9.30 uur Dosko - Scholieren 11.00 uur Dosko - Knapen zaterdag 24 februari: 13.30 uur Preminiemen A - Meerle A 15.00 uur Veteranen - Oostmalle C 15.00 uur Oostmalle A - Miniemen 15.00 uur Loenhout - Preminiemen B zondag 25 februari: 15.00 uur Vrij Arendonk - F.C. Meer 9.30 uur Antonia A - Reserven 9.30 uur Brasschaat - Juniores 9.30 uur Scholieren - Merksplas A II .00 uur Knapen - Merksplas A

Meerle F.C. let op uw zaak! Gedaan met de winterrust en een belangrijke tweede ronde meldt zich aan. Toch met zekere ambities gestart bij het begin van het seizoen moeten de groenwitten nu gaan bevestigen. Zij hebben een knappe eerste kompetitiehelft afgewerkt, het volgende deel moet een bekroning worden. Aan de supporters de woorden, de daden aan de spelers!! Programma zaterdag 3 februari: 14.30 uur Preminiemen A - Minderhout 15.00 uur Wortel - Preminiemen B 13.30 uur Miniemen A - Wuustwezel 15.00 uur St.-Lenaarts - Miniemen B zondag 4 februari: 15.00 uur F.C. Meerle - Achterbroek 9.30 uur Poppel B - Reserven 11.00 uur Luchtbal - Juniores 9.30 uur Scholieren - St.-Lenaarts 11.00 uur Knapen - St.-Lenaarts zaterdag 10 februari: 13.30 uur St.-Lenaarts - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Merksplas 13.30 uur Zwarte Leeuw - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Meer zondag 11 februari: 15.00 uur Nieuwmoer - F.C. Meerle 9.30 uur Zwaneven B - Reserven 9.30 uur Juniores - St.-Lenaarts 9.30 uur Scholieren - Vosselaar 11.00 uur Knapen - Vosselaar zaterdag 17 februari: 14.30 uur Preminiemen A - Antonia 13.30 uur Meer - Preminiemen B 13.30 uur Miniemen A - Oostmalle 15.00 uur Dosko - Miniemen B

Lauryssen electronics £

A

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

36

zondag 18 februari 15.00 uur F.C. Meerle - Ekeren Donk 11.15 uur Mariaburg - Juniores 9.30 uur Wortel - Scholieren 11.00 uur Wortel - Knapen zaterdag 24 februari: 13.30 uur Meer - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Wuustwezel 13.30 uur Vlimmeren - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Minderhout zondag 25 februari: 15.00 uur St.-Lenaarts - F.C. Meerle 9.30 uur Wortel - Reserven 9.30 uur Juniores - Kaart 9.30 uur Scholieren - Lentezon 11.00 uur Knapen - Lentezon

AVN veldloopseizoen

Het winterse veldloopseizoen is ondertussen alweer halfweg. Tijd dus om een eerste balans op te maken, en die lijkt behoorlijk positief. Van verschillende AVN-atleten waren er sterke prestaties te noteren. Belangrijk is dat vooral de jonge crossers uitstekend voor de dag kwamen, wat heel wat beloften voor de toekomst inhoudt. Overwinningen waren er voor Bram Everaert in Schoten, Stabroek en Hoboken. Johan Jochems won in Hoogstraten. Martine Persoone en Jim Hoefnagels waren de besten in respektievelijk Stabroek en Hoboken. Een niet onaardige zegebalans alleszins!

Uitslagen Zandhoven 18 november: Junioren Carine Jochems 2; Senioren Eddy Jochems 19. Stabroek 25 november: Pupillen Roei Everaert 5, Dorien Rombouts 9; Miniemen Michael Crauwels 6, Kristof Rombouts 8; Kadetten Bram Everaert 1; Senioren Jan Hendrickx 2; Veteranen Martine Pers000ne 1, Guido Everaert 8; Junioren Carine Jochems 2. Ruisbroek 26 november: stratenloop senioren Guy Van den Kieboom 20. Burcht 2 december: Junioren Carine Jochems 2; Senioren Eddy Jochems 13; Stan Hoefnagels 12. Hoboken 9 december: Pupillen Roel Everaert Miniemen Jim Hoefnagels 1; Kadetten Bram Everaert 1; Scholieren Petra Everaert Senioren Jan Hendrickx 7; Veteranen Rita Aerts 2, Guido Everaert 10. Deurne 16 december: Pupillen Dorien Rombouts 9, Kristof Rombouts 10; Senioren Toon De Backer 17. Nieuwkerken Waas 30 december: stratenloop Veteranen Guido Everaert 14; Scholieren Petra Everaert 7. Gooreind 7januari: Senioren Jan Hendrickx 2.•


ADVERTENTIE

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen.

rrr

1 8.350,22.750,27.500,-

Ook verkrijguaar. kettingen, tandwielen, zaagbiaden, kettingolie, kliefhamers, enz...

1

PRIJZEN BTW INBEGREPEN!

Tevens keuze uit 20 verschillende types motorzagen vanaf

DIT ALLES BIJ:

9.990 Fr

J. STOFFELS -PAIJLUSSEN

Minderhoutdorp 4 - Hoogstraten-Minderhout - 0313144115 Sluitingsdag zondag t/m maandag 13 uur

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

37


VOORNAAMSTE POSTTARIEVEN 1990 • Gewone tarieven

Geadresseerde zendingen

BRIEVEN EN BRIEFKAARTEN (vanaf 16.1.1990) tot

Genorm. brieven en al dan niet geïllustreerde brief kaarten

20 g

50 g

100 g

250 g

500 g

1 kg

2 kg

Binnenland

14

27

27

34

46

81

136

171

Groothertogdom Luxemburg en Nederland

14

27

27

34

46

86

171

341

14

27

43

59

116

221

386

621

25

43

43

59

116

221

386

621

Andora, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk en de Franse overzeese gebieden (Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion en Saint-Pierre et Miquelon), Griekenland, Ierland, Italië, Vorstendom Monaco, Portugal, Republiek San Marino, Spanje, Vatikaanstad en Verenigd Koninkrijk. Andere landen

* •

Voor prentkaarten die hetzij los worden verzonden en beantwoorden aan de aannemingsvoorwaarden van de briefkaarten, hetzij onder open genormaliseerde omslag worden verstuurd, geldt een tarief van 10 F voor het binnenland en van 13 F voor het buitenland wanneer er geen andere geschreven vermeldingen op voorkomen dan de naam, het adres en de hoedanigheid van afzender en geadresseerde, de handtekening van de afzender, de datum van verzending en een gebruikelijke beleefheidsformule van ten hoogste vijf woorden. Afmetingen briefkaarten: in binnenlandse dienst: minimum 9x14 cm maximum 12x23,5 cm (met een tolerantie van 2 mm). in internationale dienst: minimum 9x14 cm maximum 10,5x14,8 cm (met een tolerantie van 2 mm).

-

DRUK WERKEN, PAKJES EN RECLAMEMONSTERS Genormaliseerde zendingen Binnenland Drukwerken

tot 50 g

100 g

250 g

500 g

1 kg

2 kg

per bijkomend k

10

11

12

15

31

41

71

30

13

19

26

46

86

146

201

100

31

46

86

146

201

Buitenland Pakjes

in binnenlands verkeer geldt voor pakjes een minimum van 31 F.

AANTEKENTAKS (binnen- en buitenland)

maximumgewicht binnenland drukwerken en pakjes: S kg reclamemonsters: 500 g

90

maximumgewicht buitenland drukwerken: 2 kg (5 kg voor boeken en brochures) pakjes: 500 g, 1 kg of 2 kg, volgens het land van bestemming inlichtingen aan het loket.

-

EXPRESSETAKS

Hoorzitting leefmilieu We hebben allemaal met milieuproblemen te maken. Dat kan gaan over lawaai, stank, rioleringsproblemen, watervervuiling, gevaarlijk verkeer... Om te weten te komen waar de mensen, hier ter plaatse, van wakker liggen, heeft de KWB een ruim onderzoek gedaan bij zijn leden. Aan die leden - en dat zijn er veel - werd gevraagd om milieuproblemen die zich voordoen in hun direkte omgeving, op te schrijven op een 'feitenkaart'. Al deze 'feiten' werden verzameld en onder verschillende rubrieken gerangschikt: afval, vervuiling, verkeer, ruimtelijke ordening, natuurbehoud. Alles samen is dit een heel dossier geworden waarin vooral opvalt hoeveel vragen de mensen zich stellen over wat er allemaal gebeurt in hun omgeving. Men is kennelijk niet zo gerust, dat is duidelijk. Misschien kunnen vele vragen beantwoord worden op de HOORZITTING van vrijdagavond 16 februari. Die gaat door in de parochiezaal van Minderhout en iedereen is uitgenodigd om te komen luisteren. Per onderwerp zullen vragen gesteld worden aan onze 38

100

(binnen- en buitenland)

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

schepen van Milieu Marcel Van Ammel en aan een kabinetsmedewerker van Theo Kelchtermans die gemeenschapsminister is voor het leefmilieu. Aan gespreksstof zal het allicht niet ontbreken en of deze politici op alle vragen een afdoend antwoord zullen vinden, valt af te wachten. Wellicht zullen er soms pijn-

lijke stiltes vallen maar die worden dan opgevuld met toepasselijke liedjes van een kleinkunstenaar die daar speciaal werd voor ingehuurd. Een niet te missen evenement: Hoorzitting Leefmilieu, vrijdag 16 februari om 19.30 uur in de parochiezaal van Minderhout. 1


HALVE EEUW GELEDE Februari 1940 Een oude strijdvraag opnieuw ontbrand: rooken Tot nu toe was de algemene opvatting, dat een sigaar of sigaret, met smaak gerookt, de werklust doet stijgen en dat het rooken, mits binnen normale grenzen, geen schadelijke uitwerking heeft op het menselijk gestel. Een Amerikaans geneesheer houdt daarentegen vol, dat het rooken den mensch afmat en zijn arbeidsprestatie doet verminderen. Het gekende Engelsche geneeskundige tijdschrift 'Lancet' heeft ten krachtigste tegen deze opvatting stelling genomen en wil niet de minste waarde aan de veroordelende uitspraak zien toegekend.

Vastenavond Vastenavond staat voor de deur, en alvorens den veertigdaagsehen vasten met zijn sobere maaltijden en zijn tijd van boete en onthouding te beginnen, wil men eerst nog eens vrolijk feestvieren. De Vastenavondviering op straat ontaardt echter meestal in braspartijen en drinkgelagen, daarom zorgen wij er voor, deze Vastenavondvreugde liever gezellig in den familiekring te vieren. De kinderen kunnen zich thuis

Ongevallen Donderdagavond 14december werd aan de Meerleseweg de 40-jarige voetgangster Augusta Martens, Meerleseweg 70, Meer, door een auto, bestuurd door Jansen, Burg. van Nuetenstraat 16, Meerle aangereden. Augusta Martens werd zwaar gekwetst. Vrijdagnamiddag 15 december reed in Minderhoutdorp de minibus, bestuurd door Rayinod Driessen, Eikendreef 20 Rijkevorsel. op de stoep en tegen de afsluiting van de Café-Frituur van Paul Snijders, Dorp 14. De voetganger Jan Menens, Meerseweg 37, Meer werd licht gekwetst. \Voensdag 3 januari om 10.30 uur botste aan dci. Lijsenstraat te Meer de vrachtwagen bestuurd door Robert Lodewijckx, = Loenhoutseweg 28, Hoogstraten met de auto bestuurd door Beatrice Hoogens uit Den Hout (Nl.). Er was lichte schade. Woensdagavond 3 januari botste aan de Stnijbeeksebaan te Meenie, de auto bestuurd door de 23-jarige Jaap Chrisciaansen Strijbeekseweg 56, Meerle, met de auto bestuurd door Etienne Rommens, Strijbeekseweg S Meerle. Jaap Christiaansen werd licht gekwetst. Er was zware schade. Maandagavond 8 januari botsten aan de Langenberg te Wortel een auto en een fiets.

gerust eens verkleeden; dat doen ze toch zoo gaarne en moeder zorgt voor een lek keren wafelen- en pannekoekenbak.

Voetbal H.V.V. Onze lste ploeg begint zondag opnieuw aan de competitiewedstrijden en we moeten op bezoek bij het sterke St. Jozef. Niettegenstaande deze ploeg op eigen veld bijna onklopbaar is hoopen onze jongens, aangemoedigd door hun trouwe en talrijke supporters, een eer volleii uitslag te bekomen. De ploeg werd als volgt opgesteld: John Mertens A. Frans, Baelemans Siemons, A. Grauwmans, L. De Keuster Kimpe, Noeyens, Jules Van Aert Claessens Goetschalckx Invallers: Emiel Grauwmans, Dockx, Donckers en Van den Houtte.

Sint Catharinakerk Hoogstraten Op bevel van de hoogere overheid, die de kunstschatten te lande overal wil vrijwaren tegen mogelijke schade door bommen berokkend, moet een deel van de prachtige gebrande ramen der Ste Catharinakerk in veiligheid gebracht worden.

Bron: Gazet van Hoogstraten Fietser Frans Mertens (87) Langenberg 31, werd hierbij ernstig gekwetst. Dinsdagnacht 9 januari reed Jos Vermeiren uit Loenhout in de gracht aan Hoogeind 93, Meer. Er was zware schade. Dinsdagavond 9 januari werd aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten de voetganger Jan Vincken uit Moerbeke-Waas aangereden en zwaar gekwetst door de auto, bestuurd door Wilfnied Van Beylen, Desmedtstraat 4$, Minderhout. Zaterdagmorgen 13januari botste aan de Meerseweg de auto bestuurd door Willebrords (30 jaar) Minderhoutsestraat 51, Hoogstraten niet de auto bestuurd door Johan van Bogaeni. (20 jaar) uit Kruibeke. Er was zware schade. Woensdagmorgen 17 januari kwam het aan Strijheek, Meerle tot een botsing tussen de auto bestuurd door Albert Mesuere, Schoolstraat 46, Minderhout en de vrachtwagen met oplegger bestuurd door Pieter Wieser uit Den Haag. Er was zware schade. Zondagavond 21 januari reed aan het kruispunt Minderhoutsestraat en Heistraat te Minderhout, Peter Brosens (St. Lenaartseweg 53) met zijn auto tegen een vaste hindernis, eigendom van Alfons Verschueren, Minderhoutsestraat 77. Er was lichte schade.

Aan alle Democraten, lezers van De Hoogstraatse Maand, maken wij onze beste wensen over voor 1990! 'Goed gezond blijven, goed de kost verdienen en volop gezelligheid in de familie!!' Wij wensen 'Kontente Mensen'!! Namens Democratische Eénheid: Karel Aerts, Jef Verheyen, Fred Van Ostayen, Jef Haseldonckx (advertentie)

FIETSPADEN Nl!! lul

U

Kooklessen over natuurvoeding Als binnen enkele maanden het jonge kruid weer opschiet, is het wel nuttig om weten wat daar allemaal eetbaar van is, en of het nog gezond en lekker is ook. Velt-Noorderkempen richt daarom 3 kooklessen in over natuurvoeding. Zowel practisch als theoretisch wordt er uitleg gegeven over: basiskennis voedingsleer, klaarmaken van pompoensoep, een biologisch feestmenu, gebruik van kruiden uit eigen tuin, gezonde snoepjes... De lessen worden gegeven in de parochiezaal van Minderhout, op 12 februari en op 12 en 19 maart. Inschrijven bij Ann De Bie, Voort 79 in Meerle. Tel. 315.83.27. • 39


Burgerlijke stand

KOPJE VAN DE MAAND

Geboortes 1 december: Koenraad, zoon van Lodewijk Van Rompay en van Godelieve Cornelissen, Thijsakkerstraat II, Hoogstraten. 1 december: Evelien, dochter van Eddy Van Huffel en Greet Bruyndonckx, Vrijheid 104, Hoogstraten. 2 december: Ellen, dochter van Luc Broes en Lutgarda Lauryssen, Achtelsestraat 75a, Hoogstraten. 3 december: Niels, zoon van Paul van Mechelen en Beatrijs Cambré, Vrijheid 217, Hoogstraten. 6 december: Tom, zoon van Dirk Vanhaute en Kristel Rigouts, Katelijnestraat 6, Hoogstraten. 10 december: Anne, dochter van Henri Engelen en Simonne Sterkens, Achtelsestraat 73A, Hoogstraten. 11 december: Leen, dochter van Jozef Snoeys en Maria Eyskens, Terbeeksestraat 47, Meer. 14 december: Nathalie, dochter van Ronald Oostvogels en Maria Raats, Burg. Brosensstraat 8, Hoogstraten. 14 december: me, dochter van Stefaan Verstraelen en Betty Baeyens, Grote Plaats 37a, Wortel. 14 december: Ruben, zoon van Peter Proost en Diana De Neve, Pastorijstraat 24, Wortel. 14 december: Lieve, dochter van Johan Van Dyck en Christina Martens, Meerleseweg 31, Meer. 15 december: Carolien, dochter van Luc Buylinckx en Daniëlla Van Aperen, Hoge Weg 11, Minderhout. 15 december: Jeroen, zoon van Annie van Dun en Johan van Dun, St. Annastraat 6, Meerle. 18 december: Gretl, dochter van Gunter Hendrickx en Edith Koyen, Schooistraat 18, Minderhout. 19 december: Joke, dochter van Jozef Jacobs en Marleen Pemen, Meerseweg 50b, Meer. 20 december: Inge, dochter van Marc Jespers en Irma Hillen, Chaamseweg 69a, Meerle. 20december: Kevin, zoon van Alfons Koyen en van Francine Govaers, Meerleseweg 51, Meer. 21 december: Nils, zoon van Patrik De Roover en Maria Christianen, Dalweg 4, Meerle. 22 december: Wendy, dochter van Marc Jansens en Martine Vermeersch, Pater Declerckstraat 23, Wortel. 26 december: Wouter, zoon van Marcel Godrie en Maria Koyen, Strijbeekseweg 10, Meerle.

L

Hu we/ijken

1 deember: Marc Aerts, Terbeeksestraat 16, Meer en Greta Jansen, Meerleseweg 48, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 54a, Meer. 1 december: Jan Verheven, Hoge Mereyt 10, Brecht en Nicole De Winter, St. Lenaartseweg 60, Hoogstraten. Nieuw adres: Kapelstraat 56, Brecht. 40

kJ .

Onze kannibaal /.op ian vouge maand simde ons niet met tamtaingeroffel maar schreef een heuse, nette brief zonder het geringste bloedvlekje. Die gaat het nog ver brengen. Zijn naam staat hij de Framsport-adverren iie.

Gulle mensen, daar houden we van, zie. Zoals deze man op de foto die zo vriendeljk was ze nog eens vol te doen. Meer uit Meer als het ware Zoiets moet be bond worden dachten wij zo en deze tooghanger uit de Mussenakker wordt onze volgende kop, goed voor 500 van en bij Framsport uit Mer/.splas. Schrijven naar D.R.M., K. Boomnstraat 37, 2320 Hoogstraten.

fr.

(

.

Roemenië niet vergeten Nu de 5 vracht wagemts mei voeding en kleding goed en wel zijn aangekomen, is het wat stil geworden rond de aktie 'Help Roemnenië'. liet Gemeen iehjk kom itee roor Om wikkelingssamnenwerking (GEKO) wilde

15 december: Eduard Riemis, Groot Eyssel 34, Meerle en Lisette Janssens, Kruishuisstraat 93, Turnhout. Nieuw adres: Groot Eyssel 34, Meerle. 23 december: Philippe Willems, Grote Baan 199a, Ravels en Ann Verheyen, Lod. de Konincklaan 314, Hoogstraten. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 314, Hoogstraten.

no Overlijdens 1 december: Constant Vermeiren, 012 . 05 . 1938, ongehuwd, wonende te 2321 Meer, Minderhoutsestraat 147. 12 december: Germaine Emsens °02.08.1892, weduwe van Georges Voort man, wonende te Meerle, Ulicotenseweg 57. 12 december: Isidoor Stockx, 009.04.1934, echtgenoot van Bertha Van den Bogaert, wonende te Hoogstraten, Begijnhof 17. 13december: Albert Van Dun, 025 . 03 . 1901 , echtgenoot van Anna Verschueren, wonende te Meer. Zundertseweg 7. 19december: Cornelius Floren, 017 . 06 . 1903 , weduwnaar van Paulina Jacobs, wonende te Minderhout, Witherenweg 40.

band tussen ons en dit noodlijdende land echter levendig houden, in het bijzonder niet het door Hoogstraten geadopteerde dorp Giarmata. Daartoe werden affiches gemaakt die binnenkort oeral te zien zullen zijn en in de bibliotheek van Hoogstraten wordt een stand opgesteld met boeken en info over Roemenië. Wie belangstelling heeft voor de hulpaktie aan Roemenië of soor akties die te maken hebben met ontwikkelingssamensserking, is welkom op de volgende open GFKO-vergadcring, op 7 fehi uai t om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. 20 december: Leopold Vermeiren, 10.08.1906, echtgenoot van Maria Peeters, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 14. 21 december: Hendrik Verschueren, 12.06.1913, echtgenoot van Maria Peeters, wonende te Meerle, Ulicotenseweg 8. 24 december: Hendrik Broes, 007061913 echtgenoot van Maria Brosens, wonende te Minderhout, Achteraard 24. 26 december: Josephina Leysen, 013 . 07 . 1917, weduwe van Jan Van Bergen, wonende te Wortel, Langenberg 32. 29 deceiiiber: Constant Verbreuken, 026041907 echtgenoot van Maria Backx, wonende te Meerle, Klein Eyssel 19. 29december: Joanna Van Loon, 011 . 02 . 1906 , weduwe van Adrianus Vermeiren, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 29 december: Edouard Van Meir, 009051906 weduwnaar van Anna Herrijgers, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 30 december: Hendrik Van Opstal, 003031901 weduwnaar van Maria Willems, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 0

0


RIJDEN*#@

o~ -

IS PLEZANT*

Kruiswoordraadsel

GM

Horizontaal:

afbeelding - schor aanleggen - vlak spil - exotische vrucht - vlaggemast meest er houding - plas - nakomeling - plaaggeest slijmerige klei - niet doen - volk scene - p1. in Italië grondsoort - uitgave - lengtemaat - vogelverblij f vruchtkern - laatstleden - Emeritus - deel van hals deel v. dag - toverkol - worm - gevangenis nachtgewaad - bedovertrek - voorzetsel broodsuiker - drinkgerei lijfeigene - verhoogde toon - jonge stier - schaapskameel

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Vertikaal:

medemens - leeg graanpakhuis - vaas voorzetsel - Frans schilder - familielid belemmering - beginstreep - hoofddeksel deel v. fiets - grot rivier in Italië - buigzaam hemelgeest - ieder - noot eiland bij Zweden - heilige lekkernij hoofddeksel - paardekracht kennen - maand - uitroep insektenbeten - lengtemaat waterige saus - kledingstuk etmaal - vr. zoogdier - moment oude Iengtemaat - ontvreemden dwarsmast zeepost - deel v.e. dier hechtenis - noot

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Garage

J'

VAN USSEL

Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

TH

Oplossing vorige maand

:

.

inn .nmrni nin zi E1 fl 11. .fl

Boom cirlil iNÎUIfl 13I1 0013 ntrin cioiî niîiom

flfl C1QIfl2E1C1 Is 3 E flflf1

riiri Room nnnnri muui nmona

rn. iriin

llnnffl 1flI1D OrÎfi1 I2DÎ

r

riniir ii

4

1.

GARAGE HOGA BIV.B.A

'3

L. WOUTERS 14

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MIN DERHOUT Tel. 03/315.74.65

• tweedehands wagens • alle herstellingen carrosserie

8 9 40 44

41

41


AGENDA

Op stap

Îflmj

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

`De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid

HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het

adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18,00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

'4°ÎTRT HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOG STRATEN

42

FRITUUR - EETHUIS

VRIJDAG 2 FEBRUARI Hoogstraten: Opvoering kindermusical DE NAR VAN DE KONING, 's namiddags voor de grootouders, 's avonds voor ouders en belangstellenden. In het Seminarie. Meerle: TONEEL van de Chiro: JE MOET ER NIET MEE SPELEN. Om 20 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 3 FEBRUARI Wortel: CASINO-avond in het Slot. Hoogstraten: HOBBYTENTOONSTELLING van KWB-KAV, vanaf 14.30 uur in de Pax. Meer: Optreden DIRTY FINGERS in Mussenakker. ZONDAG 4 FEBRUARI Hoogstra(en: HOBBY-tentoonstelling vanaf 10 uur in de Pax. VRIJDAG 9 FEBRUARI Hoogs(raten: GLOSSO-RACE in de Veiling Wortel: HYPNOSE-avond in het Slot ZATERDAG 10 FEBRUARI Hoogstraten: Optreden van THE MARCKRIVER N.O. JAZZ BAND in de Tuinbouwschool. GLOSSO-RACE in de Veiling Toneelavond van de KWB met WANNES HUWELIJKSMAKELAAR, om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Optreden van CRAIH IER DE BALLON in Cahier de Brouillon. ZONDAG 11 FEBRUARI Hoogstraten: MY BIKE IS BLUE in Cahier de Brouillon GLOSSO-RACE in de Veiling WOENSDAG 14 FEBRUARI Hoogstraten: Koncert door de groep CLOSE UP -zang), om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Meer: KINDERNAMIDDAG van de KAV ZATERDAG 17 FEBRUARI Hoogstraten: Viering van 100 JAAR SINTCATHARINA met optredens van ruim 30 maatschappijen, vanaf 14 uur in de zaal van de Hotelschool. Wortel: Toneelavond met PAS OP VOOR DE BUREN door de Toneelkring Wortel, om 20 uur in de parochiezaal. Meerle: KLJ speelt DE DUBBEL DUBBELGANGER om 19.30 uur in de parochiezaal. Meer: Videofilm over AKKERPOP 89 in de Mussenakker Minderhout: TEERFEEST van De Arkduif. ZONDAG 18 FEBRUARI Hoogstraten: Viering van 100 JAAR ST. CATHARINA met optreden van verschillende maatschappijen vanaf 14 uur in de zaal van de Hotelschool. Wortel: Toneelavond met PAS OP VOOR DE BUREN om 20 uur in de parochiezaal. Meerle: KLJ speelt DE DUBBEL DUBBELGANGER om 19.30 uur in de parochiezaal.

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel (03)3145328

Tel.

ROM A — VRIJDAG 23 FEBRUARI Minderhout: TEERFEEST van Minderhout VV Wortel: TEERFEEST van het Slot ZATERDAG 24 FEBRUARI Hoogstraten: KARNAVALS-uitstap en bal van fanfare St.-Cecilia, vanaf 13 uur in de eigen feestzaal. Optreden van HIP HOP PACKAGE (NL) in Cahier de Brouillon ZONDAG 24 FEBRUARI Meersel-Dreef: KARNAVALSSTOET ingericht door de Maerkratten, in Dreef, Galder en Strijbeek.

Sport en Spel Kaartspel Minderhout: kaartprijskamp van KBG op zaterdag 17 februari in het KBG-lokaal Meersel-Dreef: op zaterdag 3 feb. en de vrijdagen 9, 16 en 26 februari: rikken in café Het Jachthuis. Inschrijven vanaf 19.30 uur. Meer: Dinsdag 5 februari: kaartavond in 't Boerenzaaltje om 20 uur. Op 9 en 23 februari: Kaartavond KFC Meer in de kantine vanaf 19.30. Vrijdag 2 en en 16 februari: Kaartavonden vissersclub Altijd Beet, vanaf 19 uur in het clublokaal aan de Mosten. Wortel: Vrijdag 9 februari: kaarten met de KWB in de parochiezaal. Hoogstraten: zaterdag 3 februari: kaartprijskamp ter gelegenheid van de hobby-tentoonstelling, om 20 uur in de Pax.

Yoga Minderhout: donderdagen 1, 8, 15,22 februari, georganiseerd door KVLV Meerle: elke donderdag om 20 uur in het raadhuis (ook niet KAV-leden zijn welkom).


Paardensport Minderhout: Indoortornooien op de Blauwbossen. Op 11 en 18 februari voor de paarden, op 17 februari voor de pony's.

Schieten St.-Jorisgilde schiet in Loenhout (3 en 4 feb), Meerle (17 en 18 feb.) en in Wortel (24 en 25 feb.)

Wandelen Hoogstraten: Op zaterdag 3 februari: wandeltocht (50km), ingericht door Eurodax, vertrek om 9 uur op het V. Aertselaerplein.

Volksdansen Hoogstraten: Op de woensdagen 7 en 21 februari om 13.30 uur in de Pax. Org . KVLV

T(îiuii:

Papilion Minderhout gesloten

KALLIGRAFIE, GOTISCH LETTERSCHRIFT, 5 lesavonden op woensdag van 18.30 tot 21.15 uur, gegeven door Joke van den Brandt. Alle inlichtingen in IKO, tel. 314.75.54 (liefst tijdens weekends of 's avonds bellen) CURSUS TEXTIELVER VEN op donderdagen 1, 8 en 15 februari, van 9 tot 12 uur of van 19 tot 22 uur, ingericht door KVLV in de Fax. Zaterdag 3 februari: Iste les cursus NATUURGIDS, van 14 tot 17 uur in VITO. Woensdag 7 februari: Panelgesprek over KERK. WAAROM NOG?, ingericht door Dejo in het kafetaria van de Rabboenizaal van het Spijker, 20 uur. Zondag 11 februari: Info-namiddag van Vakantiegenoegens om 14 uur in de Fax. Dinsdag 13 februari: Info-avond over BETALEN ZONDER GELD, ingericht door KAV, 20 uur in de Fax. HET BELEVEN VAN ONZE BEDREIGDE NATUUR, lezing door A. Cools, ingericht door Wg Dekanale Vorming en Davidsfonds, om 20 uur in het auditorium van het Seminarie.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF SNACK- en PIZZABAR

Meer Taverne Restaurant IJssalün Dirk en Corinne (/vt t.'nj,ia ter-De Su'7dt

Brouweishuis

-

%(fl AMselaerplein 16 2120 Hunqatrot t' Tel. 0313113243 (' ojn tu ano CII nut Dinsclaqai'ond tH u'oen.sdag gesloten 7'ra ifeu rtl,en I .

Dinsdag 6 februari: Les over OF VOEDING MET VIDEO EN TV, ingericht door LG om 20 uur in het Boerinnenzaaltje. Dinsdag 20 februari: Les over VERFRAAIING VAN HOEVE, ERF EN TUIN om 20 uur in 't Boerenzaaltje.

Vrijdag 16 februari: HOORZITTING LEEFMILIEU, ingericht door KWB, om 19.30 uur in de parochiezaal. Iedereen is welkom.

discobar

Café

Wortel

KE 2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

(.at,-restaurant

--

DEGRENST' -

Minderhout -.-

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

Woensdag 7 februari: KOKEN met KAV, éénpansgerechten, om 19.30 uur in de parochiezaal. Woensdag 28 februari: OPEN INFOVERGADERING voor alle Wortelse jongeren in het Slot.

Sirjheek 16 Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-32331

Al een sticker gekocht??? Tweewieler Racing Center

Meerle

ICARUS taveme feeszaa

CURSUS NOORS BORDUURWERK (Hardanger). Vanaf 14 februari gedurende 5 donderdagen, om 19.30 uur in de parochiezaal; ingericht door KAV.

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Info en vorming Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/314 32 64

Hoogstraten IKO-cursussen INHOUDELIJKE FOTOGRAFIE, IS lesdagen op zondagvoormiddag van 9.30 uur tot 12.15 uur, gegeven door Jan Huet. Lezingen STROMINGEN IN DE FOTOGRAFIE, 7 lezingen op zaterdagvoormiddag van 9.30 uur tot 12.15 uur, begin 3 februari. Leraar: Jan Huet. KUNSTGESCHIEDENIS, VAN IMPRESSIONISME TOT SURREALISME, 10 lesavonden op woensdag van 19 uur tot 21 uur, gegeven door mevr. Cools-Beernaert.

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL .1

DONCKSTRAAT 25 Openingsuren:

• donderdag • vrijdag tzaterdag * zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- I.00u. : 14.00-19.00u.

2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 43


-1

Ongevallen Brandweer 314.42.43

v

S .0 Het Belgische Rode Kruis

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK

JOS SERVAES

DAG EN NACHT BINNEN BUITENLAND

Meerdorp 79

2321 Meer

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Achtelsestr. 1

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Van zaterdagmorgen 8 uur tol mnaandagmorgen 8 uur tijdens de weekends. Tijdens de feestdagen tot de volgende morgen 8 uur.

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

3 en 4 februari: DR.

Verzekeringen

Eddy BLOCKX

Leningen

E13

j HUISDOKTERS

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

J.

WILLEMSE, Vrij-

heid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 10 en 11 februari: DR. F. DECLERCQ, Ha-

zenweg 29, Meerle. Tel.

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

315.84.54. 17 en 18 februari: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00.

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

24 en 25 februari: DR. L. VERMANDER,

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Meerlesewea 26, Meer. Tel. 315.85.11.

Tel. 03/314.48.63

-

-

-

Tel. 03/314.54.50

Centrale Verwarming Onderhoud

&

-

Depannage

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

Van 26 januari tot 2 februari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas.

Tel. 014/63.33.83.

Indoor tennis

00

mobilE REnt

APOTHEKERS

Jan Verheyen

Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72

2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

AUTOVERHUUR

Van 9 tot 16 februari: APOTHEEK FRAN-

installatiebednjf

SEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 3 14.60.04.

KEES VAN DEN BERG

Van 16 tot 23 februari: APOTHEEK

Centrale verwarming Sanitair

HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

Voort 26- Meerle

Van 23 februari tot 2 maart: APOTHEEK

-

Tel. 03/315.75.31

DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66. Zaterdag 24 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74.

Cis Vissers Sanitair en dakwerken -

Huwelitken Bals fuiven en klein P A -

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

44

e

Lood- en koperwerken

03/314.76.81 -

NOORDERKEMPEN

Van 2 tot 9 februari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

-

-

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/315 76 26

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 28 februari. Medewerkers, houdt het kortste maandeke in het oog: inleveren kopij op woensdag 15 februari. Alléén sport- en dorpsnieuws op zondag 18 februari.

Leemputten nr. 10 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

MARC VANLUFFELEN Td VRIjHED2;

Alle inhijstingen op maat nf

18.00 uur tel. 03/3 147578 -