januari 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 57 JANUARI 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 H000STRATEN

-

-

-

-

De schone uren van facteur Schrijvers Als ik de lotto win, wat dan?

Hoe zal het nieuwe Begijnhof eruit zien? De plannen zijn klaar.

Kaalslag op de Vrijheid? o dierbare lindebomen!

Brieven schrijven voor Amnesty? Het helpt!

_u jo~,-s9 s

r4199째

\. \

t


L UIM

T3CIn LLiJ Het Slim Burokevz

liet KCIT

Het Knolcyperus Interventie Team Het Slim Buroke vzw

Ons abrupte afscheid van Albert van Sebastiaan de vorige maand zadelde ons op met een wrang gevoel van twijfel en lusteloosheid. Dat er op 't Schoorbeek weer een en ander fluxte, konden we merken aan Albert en zijn trouwe viervoeter die als wetenschappers een geschoren maisveld afschuimden. Omdat het hier waarschijnlijk een agricole aangelegenheid betrof, stuurden we deze maand onze enthousiaste medewerker van de landbouwafdeling naar Albert toe. Niet zonder succes. Maar leest u zelf. DHM: Dag Albert, ik ben van De Hoogstraatse Maa... Albert Vorstenbosch: Tjens, 'diejen dikke' met zijn grijs baardje komt niet meer zeker? Best ook. Ik praat liever met een intelligente deskundige. Iemand die mij begrijpt. Die wil meewandelen door de ravijnen van mijn geest... DHM: Maar Albert, wat een fijne beeldspraak! Albert Vorstenbosch: Neen, ik meen dat. Zo iemand die zich ook eens kan inleven in de gedachten van iemand anders. Zoals bijvoorbeeld in de problemen van de landbouwers. Die liggen gewoon wakker van het spook van de knolcyperus. Dat ze volgend jaar eindelijk min of meer belastingen moeten betalen zoals iedereen, dat is slechts een 'luxeprobleempje'. Maar de vraag: Schuilt er leven dan wel versmachting in de buik van mijn akkerland? Ik ken persoonlijk een boer die 's nachts regelmatig zwetend wakker wordt, overwoekerd door het gevreesde gewas. Sebastiaan Vorstenbosch: Waf, waf. DHM: Ik vermoed dat je een lumineuze oplossing gevonden hebt. Albert Vorstenbosch: Hebbes! En dat kwam eigenlijk heel onnozel. Ik had in De Hoogstraatse Maand een stukje gelezen over de knolcyperus. Ik naar Rijkevorsel om zo'n paar knolletjes te vragen, want ik wilde dat wel eens echt zien. Ik kreeg direkt een paar van die biezen en knolletjes mee, wat ik ove-

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W,: 419.121.756 BANK: 733-3243 1 17-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 floogsiraten

(*) Spreek uit 'ksit'

rigens onverantwoord vond. Maar ik was toen volop bezig met mijn projekt 'modulair invriezen' en ik zwier die dingen in een plastic zakje mee de vriezer in. Voor later als ik wat meer tijd zou hebben en ook om ze onschadelijk te maken. Verleden maand had ik wat tijd en ik haal dat zakje uit de vriezer. Ik deed dat open en daar kwam zo een muntsmaak uit. En gedomme, onze Sebastiaan, die verzot is op Kingmuntjes, reageerde direkt. Voelt u de flux al? DHM: Ge bedoelt dat er van knolcyperus misschien muntjes kunnen gemaakt worden, of zo?

beek een zwarte Mercedes. 'Is dat hier bij Sebastiaan Vorstenbosch, van het Knolcyperus Interventie Team?' Die trok nogal ogen toen hij een hond moest meenemen. En wij naar Neeroeteren. DHM: Geweldig. Albert Vorstenbosch: Daar stonden ze ons al op te wachten. Wel twintig man. Want ge weet hoe dat gaat bij zo'n ministerie, hé. Van hoofdingenieur tot bode, allemaal willen ze erbij zijn als er sensatie is. Onze Sebastiaan maakte daar een geweldige beurt. Eerst wat 'lucht geven' zoals dat heet. Dat wil zeggen aan een King-muntje laten ruiken en dan het bevel: ZOEK! Wel, élke knolcyperusplant uit heel dat bedrijf werd door onze Sebastiaan gevonden. Hij vond er zelfs die niet in hun proefschema waren opgetekend. Met andere woorden, ook daar was de parasiet reeds ongemerkt uitgezaaid. DHM: Och joh? Albert Vorstenbosch: Omdat Het Slim Buroke een vzw is, het ik het trainingsschema gratis (!) ter beschikking gesteld van de Plantenbe-

Sebastiaan Vorsienbosch graaft zijn zoveelste knolcyperus-knolleijes op. Wat een succes voor onze koene graver!!! schermingsdienst. Ze willen volgend seizoen Sebastiaan: Grrr, grrr! reeds een Interventie-Team opstarten met 10 Albert Vorstenbosch: Maar neeje, verdomme labradors. Ze gaan zelfs proberen de 'snuftoch! DAT EEN HOND OP BASIS VAN felprikkel' uit te breiden tot periodes waarin BEVROREN KNOLCYPERUS-LOOF EEN het niet vriest. Tijdens de maïsoogst meer beBESMET VELD KAN OPSPOREN. paald. Zo zal waarschijnlijk binnen enkele jaDHM: Excuseer Albert. Echt interessant. ren elke loonwerker verplicht een gediploAlbert Vorstenbosch: Ik heb hier op de akmeerde KCIT-hond mee op ronde moeten ker enkele proefjes gedaan die goed werkten. Toen heb ik meteen geschreven naar de innemen. specteur voor Plantenbescherming, J. De DHM: Als dat niet fantastisch is! Swerts, in Antwerpen. Vriendelijke mens. Die Albert Vorstenbosch: Ik zou het geloven. Ik ben er zeker van dat onze Sebastiaan in veel bracht me direkt in kontakt met het proefveld van Neeroeteren en daar hebben ze mij boekskes zal komen. Ik ben zo fier op 'onen onze Sebastiaan uitgenodigd voor een zen Bas'. Sebastiaan: Hmmmm, hmmmm. seance. Albert Vorstenbosch: Ik zie het overal in de DHM: Fantastisch! gazetten staan: Knolcyperus Uitgeroeid dankAlbert Vorstenbosch: Wel ja. Die mensen zij Lumineuze Vondst van Hoogstraatse Gemoeten een oplossing vinden en ze vinden er pensioneerde en zijn Hond! geen. Die hadden er dus heel wat voor over. DHM: Wij zijn ook fier op u, Albert! Daarom zeg ik: OK, maar ge komt onze Sebastiaan en mij afhalen in een auto met chaufVolgende maand: 15% besparin op drukkoste feur. En inderdaad, bij 't eerste vriesweer, op va D Hoogstraats Maan. een maandagmorgen, stond hier op 't Schoor-


enon in de moond Praten met mensen, dat is m'n lang leven... U heeft dat ook geschreven, in het derde of vierde leerjaar, durf ik wedden. mijn opstel over de Postbode. Thuis was dat gewoontjes een facteur, maar de postbode van de schoolbanken had net dat tikkeltje meer wat hem tot mytische proporties deed groeien. In dat opstel rijmde weer en wind gegarandeerd met altijd en we/gezind; en vielen woorden zoals stipt en trouw, opgeruimd en vriendelijk samen met de brieven in de bus. Zelfs al lag er om de haverklap een noeste hond op een brokje facteurskuit te wachten. Ik heb nooit geweten dat de post bode uit mijn opstelletje echt bestaat. Tot ik in Hoogstraten verwaaide, en hem dagelijks op z'n ronde langs zie komen. Jan Schrijvers dus. Defacteur met een stem als twee klokken, een kwinkslag onder elke postzegel en een babbel gratis bovenop. Een gedroomde verteller voor uw li:jfblad met andere woorden, die zich even makkelijk voelt in de praatstoel als op het fietszadel. Zo vader zo zoon Jan Schrijvers is geboren en getogen Hoogstatenaar. 'Nen echte, van kop tot teen', zoals hij zelf zegt. 'Maar niet met een dikke nek he, want als ik ergens iets van kan krijgen, dan is het wel daar van. Ik had dat zelfs al als kind. Ik weet nog dat ik, toen we nog in de Vrijheid woonden tegenover Bruurs, weleens buiten op straat ging staan om tegen iedereen die voorbij kwam goeiendag te zeggen. 'Goeienavond,' ging het dan. Liepen ze mij straal voorbij zonder iets te zeggen, dan ging het nog eens en misschien een tikkeltje luider van 'Goeienavond'! Dan zei iedereen op den duur wel iets terug hoor...' Het geboortehuis stond niet onder de scha-

duw van de toren, wel in de Loenhoutseweg vlak tegenover de plaats waar hij nu nog woont. 'Nadien hebben we dan nog in de Vossengang gewoond. Die was helemaal platgeslagen door een inslag van een Vi. Mijn vader heeft daar toen een afbraakhuis gekocht en zo zijn we naar daar getrokken.' Het gezin bestond uit vader Jef, moeder Katharina Krols, broer Frans en zuster Maria. Jan lijkt in de sporen van zijn vader te lopen, die immers ook postbode was en eveneens over een geducht stemorgaan beschikte. Een stem die heinde en verre te horen is wanneer Jan zijn dagelijkse ronde door Hoogstraten maakt. 'Dat is altijd zo geweest, heb ik van ons vader zeker. Ik weet nog dat er ooit een oud

Het éénjarige Jan! je op het grasveld voor hei huis van grootmoeder in de A chelsestraat.

Ingang langs (Ie was zaal. R was/je van een proper soldaten/even te leiden in Propsteierwald.

Jan Schrijvers. menske tegen mij zei dat ze heel goed wist dat ik op komst was. Het liep dan al tegen de middag, en ik stond met mijn fiets op de Mosten achter Meer. Ah ja, want ze had mij 's morgens al op de Beekse hei gehoord. Dat is dan wel efkes aan de andere kant van Meer natuurlijk... En ze meende het nog ook. Kunnen roepen en klappen is m'n leven, jong.'

Beroepsoriëntering 'Naar school gaan deed ik niet graag. Was me dat tegen mijn goesting zeg. Maar ik moest en zou een papier halen, ons vader wou dat kost wat kost. Toen heb ik 3 jaar handel gedaan, en zodra dat achter de rug was, mocht ik stoppen. Zo heb ik drie jaar in Westmalle bij de Broeders gesleten. Heb ik me daar een stukske bij mekaar geblèèrd zeg, ik geloof dat ik in het begin van het jaar stond te blèren en op 't einde nog altijd bezig was. Ge kunt geen twee werken samen doen, dus met al dat blèren kon er van leren niks in huis komen. Toen ik een formulier voor de beroepsoriëntering moest invullen, heb ik facteur geschreven. Maar dat hebben ze me toen afgeraden. Ik kwam niet in aanmerking om als facteur mijne kost te verdienen.' Toch liep het facteursbloed waar hct iïiu gaii kon. Van jongsaf vergezelde hij zijn vader op de verre fietstochten tot aan Maxburg. 'Ik moest altijd naar de boerderijen achterin rijden, om dan nadien de longen uit het lijf te spurten om mijn vader weer bij te kunnen benen. Zo moest ik naar een boerderij waar ze een grote hond hielden. Ik was toen een bengel van tien of twaalf jaar. Ons vader zei dat die hond altijd vast zat, er kon dus niks gebeuren. Maar ge weet het al wel, zeker? Ikke daar naar toe, direkt komt die hond Uit de stal geschoten. Een ferme beet in mijn enkel natuurlijk, maar daar ben ik van m'n leven niet meer terug naar toe gereden hoor. 'Binnen zitten, kan ik niet. Dat heb ik ondervonden bij 't leger. Daar had ik een geweldig inspannende job; heel de tijd formulierkes klasseren in een magazijn. Niet om te doen, de tijd ging niet vooruit, altijd tussen muren. Ik heb verschillende keren geprobeerd om een jobke buiten te pakken te krijgen, maar dan had ik altijd de tegenslag dat er voor mij wel iets scheef liep. Een tijdje heb ik nog facteur kunnen zijn, best gezellig.'


MAN IN DE MAAND

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

tijd eer ge dan weer rechtgekrabbeld zijt en alles weer in orde hebt. Op een keer kom ik bij Frans Mertens in Meer. May, de dochter had juist gedaan met schoonmaken. Ik stamp pardoes de emmer omver, zodat ze weer opnieuw kon beginnen. Ze was zo kwaad, dat ze mij de volgende keer op een kletsnat pak getrakteerd heeft... De postmeester van Meer heb ik ooit in een postzak gestoken. Anders wou hij niet mee gaan naar Meer kermis, ziet ge. En als hij toen niet gezwegen had, had ik er nog een knoop op gelegd ook.' 'Jan Huibrechts was een tweede vader voor mij. Als bengel moest ik de toer van hem leren. Ik moest precies doen wat hij deed, zonder tegenpruttelen. Stopt die direkt bij een huis. Ik denk nog - maar die heeft hier toch geen brief voor, wat krijgen we nu? 't Was voor wat anders natuurlijk: een borrel. Ikke als grote mens dat ook achterovergeslagen. Een beetje verder weer hetzelfde. En voor we van de Donk af waren had ik er al zoveel op dat ik dacht dat het avond was, terwijl het nog altijd morgen was. En ik maar achter Jan rijden he, tot hij plots links afdraait en ik

117 tt «ç(,J/a// /i

Benj amin De Post is een groot stuk van z'n leven geweest. Lange jaren was hij de benjamin, ondertussen alweer de nestor die pakweg nog zo'n jaar of vijf zijn dagelijkse toer kan doen. 'OP die 33 jaar is er heel wat veranderd natuurlijk, dat kan ook niet anders. Echt beter is het er niet op geworden. Niet dat het er nu 'slecht' is, ik doe het nog altijd met hart en ziel. Maar er is veel meer stress met de job gemoeid nu, ge hebt veel minder tijd om met de mensen te babbelen op de toer. Vroeger ging dat vanzelf, ge had veel minder huizen te doen en moest overal langs achter rond de putkuip. Toen kwam een facteur nog echt bij de mensen. Nu doen de jonge mannen dat zeker niet meer, en alles gebeurt rap met een brievenbus tegen de straat. Al heb ik zelf nog altijd een boel adressen waar ik regelmatig mijn kop binnensteek voor een babbel. Dat is dikwijls niet meer dan een goeiedag en een opmerking over 't weer, maar toch is dat heel belangrijk voor veel oudere mensen. En oude mensen, daar heb ik het voor hé, daar kan ik altijd tijd voor maken.' 'Een facteur maakt natuurlijk zo nu en dan al eens iets mee. Wat wilt ge... Ik ben in Meer wel eens met drie volle postzakken op de fiets in de gracht gesukkeld. Geloof me, dat kost

/-?r -/e

tig. Maar het blijft iets dat ik heel graag doe hoor. Het is werken met een goei kliek, nog altijd veel plezier maken. We hebben ook het geluk goei bazen te hebben hier, Jacques Roos en Jean Torfs. En zodra een facteur dan buiten komt, dan is hij de hemel te rijk. Ik toch, want de uren die je buiten slijt, zijn de schoonste van het hele werk. Ge kunt hooguit slecht weer hebben, en daar moet ge als facteur tegen kunnen. Dat heb ik zelf nog nooit echt erg gevonden. Weet ge wat ook zo plezant is aan werken bij de post? Dat ge nergens anders zo dikwijls op het gezicht van uw baas kunt kloppen als bij ons! 'Waarna Jan er voor alle duidelijkheid aan toevoegt dat hij het heeft over het afstempelen van postzegels met de beeltenis van de koning.

Eend aan de haak Een tijdlang was Jan een fervent visser. Al dient gezegd dat het vooral zoon Jef was die een en ander aan de haak sloeg. 'Ja, hoe dat kwam weet ik niet maar ik ving precies van z'n leven niks terwijl onze Jef ze soms aan de haak sloeg gelijk zot. Haak goed vast maken, haak goed vastmaken pa - zei die dan

i?1'/ (1(' R,nwHn

rechtdoor bol om in de frambozen te belanden. 'Awel, wat doet ge daar? Daar moest ge toch niet zijn zeker?' klonk het... Dan waren we nog maar pas bezig.... Ik weet niet hoe ik toen thuis geraakt ben. Ons vader was goed kwaad natuurlijk!' 'Dat soort van dingen is nu wel grotendeels verdwenen uit de job hé. Ik vind dat wel spij-

WONINGINRICHTING

/?1( / (/i/ij'/H/(/,

maar.... Ik kon gemakkelijk een uur of twee bij mijn dobber weg blijven om te gaan wandelen, want er hing toch nooit niks aan. Op een keer heb ik wel een speciaal geval gevangen. We trokken naar Holland, ik weet al niet meer precies waar. In alle geval, we gingen er ferm tegen aan om als eerste iets aan de haak te krijgen. Komt me daar een moeder-

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. -

-


MAN IN DE MAAND bed zitten. Er kwam een verpleegster binnen die droogweg veronderstelde dat ik een patiënt was die met z'n valies zat te wachten om naar huis te kunnen gaan. Zo ziet ge maar.' 'Trouwens, 'ne goeie vent hoor, mijn buurman. Ik moet binnenkort mee hout gaan kappen in 't bos. Dat heeft hij nodig om z'n duivenkot te stutten. Zijn duiven vliegen immers zo goed dat ze los door 't kot gaan vliegen, zegt hij. Dat is altijd zo als het seizoen gedaan is...' Opmerkingen van die aard worden probleemloos en steevast met een schaterlach verteld over iedereen uit het gebuurte. Een tijdlang was dat heel wat minder het geval. De ziekte en het overlijden van zijn vrouw hebben immers een harde tijd betekent. 'Dat was heel moeilijk om te verwerken, ja. Maar zo is het lot van een mens nu een keer, en om daar over te zitten klagen en doen dat haalt allemaal niet veel uit. Wat ik sindsdien wel heel goed weet is dat alleen een mens z'n gezondheid eigenlijk van belang is. Geld zegt me niks, ik weet wel dat ge het moet hebben om te kunnen leven, maar gezondheid is niet te betalen.' Al kan zelfs over dat laatste nog een grapje af: 'Jaja, voor mijn gezondheid mag ik niet te veel meer drinken. 'k Zal dus maar van dokter veranderen, zeker... De laatste keer zei hij tegen mij: nu niet meer zwanzen he Schrijvers, een borrel en zo dat is alleen nog iets voor op een grote feestdag. Ik zeg: dat komt in orde, meneer doktoor, dat is geen probleem voor mij. Want eigenlijk is het toch alle dagen feest!' U

Het gezin Schrijvers in de tuin van hun huis in de Vrijheid: Frans, vader Jef, Maria, moeder Katharina en Jan zelf. eend met een stel kleintjes aan, ik zeg nog lachend: daar se, die heb ik of.... jaat jong, bijt daar zo'n eend toch wel echt naar mijn haak zeker. Toen ben ik toch rap geweest om dat beest eraf te hebben. Ook fietsen en wandelen waren jarenlang regelrechte hobby's. 'Met Armand Swaegers, Jef Mertens en konsoorten. Leut gehad, veel leut. Onderweg werd de koers meestal wel verkocht. Dan sprak ik met de Armand af dat ik wel aan het zadel van de Jef zou gaan hangen als we bergop moesten voor een brug of zo. Dan kon de ander wegspringen natuurlijk. Maar als ik de Rabbas dan los liet, mocht die nog ik weet niet hoe ver achter hangen, en nog kon die iedereen inhalen eer ze helemaal boven waren. Zo vertrokken we ooit uit Scherpenheuvel terug naar huis. Zegt de Jef tegen ons 'Kom allemaal maar in m'n wiel hangen' dan zou hij ons wel naar huis doen. Wel, wij konden zelfs niet overpakken.... Op een andere keer gingen we de een na de ander een café binnen. Eerst al een struise gast, toen ik - amaai, zegt een van de gasten, moeten dat allemaal zo'n struise mannen zijn om op de fiets te kunnen? Komt vlak nadien Jef Mertens binnen - waauw, klinkt dat daar direkt, wie komt er nog mannen? We hadden wel bekijks hoor.' Heel wat tijd wordt gebabbeld gesleten. In de hof een klets slaan met mensen uit het gebuurte is Jan zijn lust en zijn leven. De gebuurtewerking ligt hem trouwens na aan het hart. 'Dat gaat wel heel hard achteruit overal. Vroeger hingen de mensen veel meer aan elkaar. Ge ziet ook altijd weer dezelfde mensen die zich inzetten voor 't gebuurte. Bij een gouden bruiloft moet ge soms al goed zoeken om genoeg volk te hebben om alles uit te beelden. 't Is wel zonde, vind ik, dat zoiets verwatert, maar dat is nu een keer zo de dag van vandaag.'

Buren 'De Schrijvers' schiet meer dan eens de handen uit de mouwen om links en rechts te gaan helpen. Maar voor een poets deinst hij evenmin terug. Vooral de buren zijn daar wel eens getuige van geweest. 'Toen mijn buurman Fons Aerts in 't ziekenhuis lag, ben ik hem gaan opereren. Hij was toen al wel aan de beterhand, moet ik zeggen. Ik wist dus dat hij al tegen een stootje kon. Ik had een valieske

gevuld met allerlei gereedschap: een hamer, een tang, zelfs een zaag die ik nog had moeten breken of ik kreeg ze er niet in. Ik klop op de deur en vraag zonder dat hij mij kan zien of patiënt Aerts zich in die kamer bevindt? Dan loop ik naar het bed naast hem en doe mijn valies open om de behandeling te beginnen. Maar wat later ging ik zelf op

De Stallekes lagen bij nachte... .MEERSEL-DREFF

ESSEN • route A rooteB L'l' ,oute C • ke,stvtal •met levende dieren

BAARIE-HERTOG '• nteuwmoer ". : WUUSTWEZL

t HOOGSTRATEN ,'

zondereigen

, ,'

t

WEELDE

- -

_wortel

.rERKSPLAS .00STHOVEN

so-LENAARTS GOORElND.

TURNHbUT A'tOUO-TURNHOUT BEERE_ —: ARENDONK VÜSSELAAR WESTMALLEOTMALIE..

•-

vlimme,en kapellen •

driehoek.., '.' BRASSCHAAT ot-ANTONIUS

.-

EKEREN

WECHELDEIIZANDE ..

j RETIE

GlERlE(herneldonk)

..,..fr

POSTEL

._..

,..

KAST'REEE

, 'CHOTEN(dnnk)- zoersel

narksemt.

- _.

11-

'. DESSEt wt900,

:ANTWERPEN

1POEDERIEE uLOE,./ZÂNDHDvEN)

!M

_'

BORSBEEK -

• .'HOBOKEN WILRIJI(. •hemiksem

n liegem

PUILE

E3g3----

BÏ1CHEM '' .. VREMDE BECHE••4»-'(ORTSEL • niien M KESSEL., 'EDEGEM \

... *..

•KONTICH

' ' .

-

REET

IBQUWEL

'larum.

••

e100rt • .bel

BAlEN :VHULsEN

1 wekevo,st

A

koningshooikl

ginderb0k1)

4ERENTALS

L

.schejle

'LICHTAART

hel punt. stelen wtnkelonhede

.MEERHOUT

EINDHOUT.

ITEGEM

---

< KlE IN-VORST

,umst •

'sint.katelijnewaver .. •

MECHELEN - • motoen BORNEN :pours

.MARIEKERKE

eppegem

•t,

REIST- OP- DEN- BERG •hlshout T'

. schtiek •. RIJMENAM • grootlo 'keerbergen : pijpelhede

T'.westrneerbeek T' :HERSElT t T' RAMSEL

Betreurt u het dat Kerstmis '89 alweer voorbij is en wilt u de kerstsfeer nog wat langer opsnuiven, dan is een kerstslallentocht daarvoor het aangewezen middel. Een blik op bijgaand kaartje leert u dat het hier werkelijk krioelt van de kerststallen, met of zonder levende bewoners. Opdat u niet zou verdwalen op uw kerst-tocht, is er een brochure (te verkrijgen op de Toeristische Dienst alhier). Daarin worden enkele routes beschreven waarin alle kerststallen zijn opgenomen. Niet minder dan 184 stallen worden in de brochure vermeld of kort beschreven: 121 daarvan staan in open lucht en elkjaar komen er nieuwe bij. Zo zal er in deze kersttijd ook een in Minderhout te zien zijn, en wel in de Gemeentestraat (nog niet vermeld op het kaartje).


VANUIT HET STADHUIS~ Betere kontrole op rekeningen van de ruilverkaveling De gemeente Hoogstraten ontving onlangs een rekening van de ruilverkaveling voor werken uitgevoerd in de blokken Meer en Meerle; Vooral voor het blok Meer dient er nog in een tussenkomst voorzien te worden van 5.395.763 fr. Voor het blok Meerle zou de gemeente even wel één miljoen terugkrijgen van teveel betaalde tussen komsten in het verleden. Vooral dit laatste deed bij alle partijen nogal wat vragen rijzen over de kontrole op deze gelden. Raadslid A erts stelt vast dat niemand in de commissie van financiës juist wist van waar die teruggestorte gelden afkomstig waren. Ook burgemeester Van Aperen vindt het erg dat men ooit 1,3 miljoen teveel heeft moeten betalen zonder dat iemand daarvan op de hoogte was... Raadslid Verhuist heeft vastgesteld dat zelfs de ambtenaren niet meer weten hoe het allemaal in elkaar steekt. En nu ligt er weer een nieuwe rekening van meer dan vijf miljoen. Vanuit de ruilverkaveling moet er een duidelijke voorlichting komen. Er is in deze kwestie steeds op basis van vertrouwen gewerkt, een duidelijke verantwoording over deze gelden dringt zich nu op. Schepen Coenegrachts meent te weten dat het gemeentelijk aandeel in de ruilverkavelingswerken gestegen is door een aantal meeruitgaven. Zo zijn er niet enkel nieuwe wegen aangelegd, maar er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om bestaande wegen in het ruilverkavelingsblok te vernieuwen. Hierdoor beschikt de gemeente nu over een wegennet van 300 km. Wat betreft de kon troie op de werken is er enerzijds de adviescommissie en anderzijds de commissie van toezicht waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is. Vooral deze laatste moet zich verantwoorden tegenover de besturen. Schepen van Financiës Peerlinck raadt het college aan dringend iemand uit de administratie aan te duiden om vanaf het begin alle nieuwe werken tot in de puntjes te volgen. Er is immers een nieuwe brief toegekomen om 2 miljoen in te schrijven voor ruilverkaveiingswerken in het blok Sint-Lenaarts. Dergelijke zaken zoals die zich nu voordoen, mogen in de toekomst niet meer gebeuren.

Verbindingsweg Lindendreef Buizeistraat Daar de overheid geen direkte betoelaging kan voorzien voor deze weg, werd er in een vorige gemeenteraadszitting beslist om deze werken met eigen middelen te laten uitvoeren. De kosten worden geraamd op 8,25 miljoen frank. De mogelijke subsidie bedraagt 3,64 miljoen. Raadslid Verhuist opteert voor een snelle uitvoering van de weg tot aan het IKO en de rest tot aan de Buizelstraat rustig aan te doen en de subsidies af te wachten. Raadslid Aerts daarentegen wil deze weg zo snel mogelijk laten aanleggen. Schepen Coenegrachts herinnert de raad eraan dat in vorige zitting beslist is om met eigen middelen de werken uit te voeren. Dit tweede deel van de weg zal voornamelijk betaald worden door de aangelanden via de verhaalbelasting. Raadslid Blockx had enkele bedenkingen bij de verkeersveiligheid. Zodra deze weg voltooid is, zal er toch een zekere weerslag hiervan uitgaan op andere aangrenzende wegen zoals op de Lindendreef. Daarom acht hij het raadzaam dat de gemeen-

te eens zou uitzoeken hoe men hier best de snelheid zou beperken en verkeersoverlast zou trachten te voorkomen.

50 jaar voetbal zonder zorgen? De gemeente Hoogstraten heeft momenteel nogal wat voetbalterreinen in bezit. Op zoek naar een gelijkvormig systeem, worden aan de raad een aantal huurovereenkomsten voor gelegd. Een tijdelijkc huurovereenkomst wordt afgesloten met F.C. Boskant, Minderhout VV en Hoogstraten VV voor het B- en het C-terrein. Een langdurige erfpachtovereenkomst wordt afgesloten met FC Meerle en VNA Wortel. Er volgt een hele discussie over de duur van de erfpachtovereenkomst. Het college houdt het op 50 jaar, raadslid Sprangers vindt dit veel te lang en stelt voor, zoals ook de sportraad zou hebben voorgesteld: 27 jaar. Meerderheid tegen minderheid houdt het op 50 jaar. De verenigingen betalen 15.000 fr. per jaar en per veld. De tijdelijke huurovereenkomst loopt over 1 jaar en de subsidies vervallen.

Begijnhofkerk Reeds geruime tijd staan er nadarafsluitingen voor de kerk van het Begijnhof. Er moeten

dringend herstellingswerken uitgevoerd worden, wil men niet in hetzelfde straatje terechtkomen als de talrijke, verkrotte woningen. De kosten worden geraamd op 1.304.816 frank waarvoor een staatstussenkomst voorzien is van 600.000 frank, excl. BTW. De raad gaat akkoord. Toch waren er een aantal vragen over de toekomst van de kerk. Zoals u zich nog herinnert, werd in de gemeenteraad van 26juni1989 principieel overeengekomen het Begijnhof in erfpacht voor 99 jaar over te maken aan de vzw Economaat Spijker. De uiteindelijke erfpachtovereenkomst zal wellicht in de gemeenteraad van 28 december aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Raadslid VerhuIst had graag meer duidelijkheid gehad op de vraag wat het college voorziet met de kerk. Blijft deze onder het beheer van de gemeente of wordt zij ingeschakeld in het nieuwe project en dus ook gerestaureerd en onderhouden door de nieuwe exploitant? Schepen Verlinden is van mening dat de nieuwe 'eigenaars' de restauratie van de kerk toch niet direkt op zich zullen nemen zodat het gevaar bestaat dat de kerk binnen tien jaar invalt. 'Wij vonden het als gemeente onze plicht om deze dringende herstellingswerken nu nog uit te voeren.' Schepen Pauwels verklaart resoluut dat het in de bedoeling ligt om de kerk naar de nieuwe exploitanten toe te schuiven. Volgens schepen Verlinden wordt over deze zaak nog onderhandeld. Raadslid VerhuIst heeft tenslotte wel enkele bedenkingen bij de prijsopgaven. Dit dossier biedt te weinig houvast. De uit te voeren werken moeten beter en nauwgezetter omschreven worden om later niet voor onoverzichtelijke kosten te komen te staan.

Commissie sociale zaken In de schoot van de gemeenteraad wordt een commissie voor sociale zaken opgericht. Deze commissie wordt samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende zetelende politieke partijen. Ze zal vooral een adviserende rol krijgen in het kader van het 'Fonds Van Den Bossche' (de speciale toelage voor kansarme en zwakke bevolkingsgroepen). fl

Afschaffing ontvangkantoor Op 31 december wordt het omvangkantoor (Belastingen) van Hoogstraten afgeschaft en ondergebracht bij: Ontvangkantoor Malle Antwerpsestweg 27 2150 Malle Tel. 0311 312.19.67 Pcr.: 000-2002244-67 Alle betalingen dienen nu reeds gericht te worden aan dit kantoor. Voor meer inlichtingen: Ontvangkantoor Hoogstraten, tel. 3 14.52.74 (tot 3 1-12-89).


RENOVATIE

Plannen voor het Begijnhof zijn klaar! Op 26 juni 1989 gaf de gemeenteraad haar principieel akkoord om een erfpachtovereenkomst aan te gaan met de v.z. w. Ekonomaat Spijker over het Begijnhof van Hoogstraten. In grote lijnen betekent dit dat deze v.z. w. het Begijnhof voor 99 jaar in bruikleen krijgt om een project op te zetten in het kader van haar hotelonderwijs en aanverwante richtingen. Langs de andere kant zou de gemeente de garantie krijgen dat het Begijnhof behouden blijft en de restauratie en renovatiewerken worden uitgevoerd. Het schepencollege kreeg de opdracht van de gemeenteraad om met het Ekonomaat verder te onderhandelen en later een definitieve overeenkomst ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. In verdere besprekingen tussen beide instanties kreeg de heer Gust Lauryssen als woordvoerder van de v.z. w. Ekonomaat Spijker vooreerst 6 maanden en later 9 maanden de tijd om konkrete plannen op tafel te leggen en financiële garanties aan te tonen. Nu, vijf maanden later, lijkt alles, reeds rond en is het enkel nog wachten op de definitieve behandeling en goedkeuring in de gemeenteraad. Wij belden directeur Lauryssen op en kregen de hieronder volgende informatie. Ruim binnen de negen maanden die vooropgezet warcn is alles ioud qua planning en Iiuullciering. Van de gemeente uit werden er na het principieel akkoord konkrete gegevens gevraagd omtrent een viertal punten: de eigenlijke plannen, de financiële waarborgen, de bestemming ets tenslotte de timing van de werken. De plannen zijn klaar en zijn van de hand van ai..Iiiiekt Racytnakers. Ook de tinanciering is in orde. Er zijn een aantal financiële garanties, dcels vanuit liet scholenfonds, deels vanuit de private sector. Wat de bestemming betreft, maakt men een onderscheid tussen drie elementen die per fase worden afgewerkt. De eerste fase behelst het schoolgedeelte. Hiervoor zal de rechterkant van het begijnhof aangepakt worden, de zogenaamde buitenwerf. Dit is de rij hoge huizen buiten het oorspronkelijke begijnhof. Deze huizen zullen omgebouwd worden maar er komt ook nieuwbouw recht daar tegenover op de grond waar nu nog de tuintjes gelegen zijn. Deze eerste fase zal ongeveer 160 miljoen frank kosten. Hiervoor rekent men vooral op het waarborgfonds van het Ministerie van Onderwijs, het zogenaamd scholenbouwfonds. Dit zal 60 07o van de kosten op zich nemen. De overige 40% zal door eigen middelen via een lening worden bekostigd. In de tweede fase wordt de bewoning aangepakt. Dit zijn de eigenlijke 26 woningen van

Bijouterie

het Begijnhof. Deze worden gerenoveerd en omgebouwd tot tweepersoonswoningen met een bewoonbare opppervlakte van 70 â 75 vierkante meter. Deze woningen zullen in principe openstaan voor alle geïnteresseerden. Men opteert voor een gemengde bewoning. Voor de financiering van dit woonproject zijn er verscheidene gegadigden waarvan de beste uiteraard aan bod zal komen. Zodra de erfpachtovereenkomst definitief afgesloten is,

kent men er vooreerst op het dossier te kunnen opstarten in 1990. De eerste werken hoopt men in januari 1991 aan te vatten. De eerste fase, het schoolgedeelte zou dan lopen over de jaren 1991 - '92, de tweede fase zal uitgevoerd worden vanaf 1992 tot 1994 en de laatste fase wordt voorzien voor 1995. Het wachten is nu nog op de definitieve goedkeuring in de gemeenteraad in december en zo niet, dan toch wellicht in januari. •

'Jou'

Vrijheid 66- 2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53

* groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 930-1830 u Zondag 10.30-12.30u, Maandagvoormiddag gesloten Tot ziens

kan men pas overgaan tot de eigenlijke kontrakten. Nu zijn er echter wel principiële toezeggingen die in een volgende stap konkrete vorm zullen krijgen. Het derde gedeelte van het ganse projekt is het culturele gedeelte. Het omvat het museum en de kerk. In deze fase zijn er nog enkele problemen met het museum door het feit dat het Ost-museum in de vroegere dossiers steeds een aparte plaats heeft ingenomen. Wat de kerk betreft, deze zit eveneens in de erfpachtovereenkomst. Maar hier zijn twee aspecten aan. Enerzijds is er het gebouw op zich, anderzijds heeft de kerkfabriek het recht de kerk te gebruiken voor de uitvoering van de eredienst. Vandaar dat de kerkfabriek dan ook de onderhoudswerken op zich zal moeten nemen. 'Wij vinden het immers prima dat de gemeente nu deze dringende herstellingswerken laat uitvoeren. Dit zal voor ons een zorg minder zijn. Later zullen wij wellicht een vergoeding betalen voor het gebruik van de kerk voor koncerten, enz.', aldus Gust Laurijssen. Wat de timing van gans het project betreft re-

Leen

service

ELECTROHAN DE L

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN


STA DSINRICH TING

De Vrijheid: met of zonder lindebomen? 'Een van de meest kennerkende elementen die t dorpsgezicht van lloogstratc'n bepalen en die 't iedere zomer zo 'n feestelijk uitzicht geven, zijn wel de lindebomen...' (citaat uit de Hoogstraatse Gazet van vrijdag 3 februari 1984).

Mooi gezegd en weinig Hoogstratenaars zullen dit tegenspreken. Zelfs de wetgever raakte hiervan overtuigd, want bij Koninklijk Besluit van 19.4.1955 werd 'gerangschikt als landschap, om reden van haar historische en esthetische waarde, de lindebomen op de Vrijheid te Hoogstraten'. Uit een heel ander vaatje tappen onze vroede gemeentevaderen, want in het Gemeentelijk Info-blad van november verscheen de mededeling 'dat het nu vaststaat dat de lindebomen in de Vrijheid tegen de winterperiode 1990/1991 allemaal zullen vervangen worden door jonge exemplaren'. Feest uit dus, want eer jonge exemplaren aan een straat als de Vrijheid terug een feestelijk uitzicht geven, zijn we 40 tot 50 jaar verder. De eerste reactie van de Hoogstratenaars was er dan ook een van ongeloof; 'allĂŠ jong, gij zij nie goe zeker? Die bomen uitdoen, wie zou dat durven?' Uit een artikel in het Nieuwsblad van 23 november kon echter worden afgeleid dat het het College wel degelijk ernst was. Zij stelden dat de beslissing hen door hogere besturen (Stedebouw Bruggen en Wegen, Monumenten en Landschappen, Groenplan) werd opgedrongen. De druk van deze hogere besturen is zowat de enige argumentatie die het College voor zijn beslissing kan aanvoeren en de argumenten van deze besturen op hun beurt zijn helemaal onduidelijk. De aangehaalde 'veiligheidsredenen' lijken ons in deze kontekst maar een mager beestje. Welk kan trouwens de rechtvaardiging zijn van de afgevaardigde van Monumenten en Landschappen voor zijn beloofde toestemming voor het rooien van de totaliteit van de lindebomen? Welke monumenten of landschappen zouden zijn diensten nog moeten beheren indien overal dezelfde werkwijze gevolgd wordt? Het lijkt er hier sterk op dat een selekt clubje heren om onduidelijke redenen, zonder overleg met of inspraak van wie dan ook, een beslissing hebben genomen die het aanzicht van een stad zoniet vernietigt, dan toch voor enkele decennia verminkt. Het bewuste artikel in het Nieuwsblad mag dan ook de verdienste krijgen dat het de reacties tegen de beslissing van het College op gang bracht.

Middenstand Ook de winkeliers laten zich in deze gelegenheid niet onbetuigd, zij verdienen bij wijze van spreken hun dagelijks brood onder de lindebomen. Op de vergadering van het NCMV werd het item met prioriteit behandeld en is door het bestuur een duidelijk standpunt geformuleerd: * Voorlopig mag geen enkele boom op de Vrijheid gerooid worden * Vooraleer van rooiing sprake kan zijn, moet een herinrichtingsplan voor de Vrijheid wor den opgemaakt, dat met inspraak van alle betrokken partijen (ook de bevolking) tot stand moet komen

ZAKENKANTOOR

Politiek Op het politieke vlak kwam de eerste en meteen forse tegenwind van de groep Fusiebelangen. Op een vergadering, waarop de pers wat uitgenodigd, werd een rapport over de lindebomen voorgesteld. Het rapport geeft een historisch overzicht sedert de aanplanting van de bomen en stelt vragen naar de eigendomstitel ervan; zowel gemeente als staat kunnen hiervoor argumenten aanhalen, de toestand is juridisch onduidelijk. Verder citeert het rapport uitgebreid uit studies die de voorbije jaren over de toestand en de toekomst van de lindes werden opgesteld (studie van de Jong's

Boomkwekerijen uit 1985 - en de studie van Ir. Mees van het Dienstencentrum voor Bosbouw uit 1988). FB klaagt het feit aan dat het College voor zijn beslissing van deze studies geen gebruik heeft gemaakt. Hopen argumenten om niet tot rooien te moeten overgaan of om hogere besturen tot andere inzichten te brengen, worden hierin opgesomd. FB verzoekt het College dan ook om op zijn beslissing terug te komen en heel de zaak ter discussie te brengen op de gemeenteraad van 28 december.

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

II II

AN HYP


VARIA

Streekeigen curiosa

Algemene Bouwonderneming

RAATS OOSTVOGELS B.V.B.A.

De vredesboom van Meer

Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 * Na goedkeuring van dit plan dient voor een gefazeerde uitvoering ervan te worden geopteerd * Het huidige uitzicht van de Vrijheid moet bewaard blijven; het is immers het uithangbord van de gemeente en maakt deze gemeente verschillend van andere. Om aan te tonen dat het wel degelijk menens is, worden concrete stappen ondernomen. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht de beslissing tot het rooien niet uit te voeren en uiterlijk half januari 1990 organiseert het NCMV een informatieavond over de zaak in de Pax. De vergadering staat open voor alle belangstellenden, iedereen is welkom. Ir. Mees (auteur van de studie van 1988) is gevraagd (en heeft toegezegd) om zijn studie toe te lichten. De Iiii.Ie datuni 711 later bekend gemaakt worden. Voor de middenstand zijn de bomen van de Vrijheid een zaak van algemeen belang en ze hopen dat de bomen niet de inzet worden van een politiek steekspel. Of dit werkelijk te vermijden, zal zijn is een ander paar mouwen.

GcmeensIiiis De recent heropgerichte gemeenschapsraad tenslotte kon dergelijke beslissing niet over zijn rug laten gaan. Als het gemeentebestuur vindt dat een ingreep van deze omvang in de direkte leefomgeving van de bewoners geen advies behoeft, kan zij de gemeenschapsraad beter meteen afschaffen. De lindes staan dus als eerste punt op de eerstvolgende vergadering van de gemeenschapsraad (11 januari 1990), samen met de inrichting van het kerkplein en de toekomst van het begijnhof. Het uitzicht van de stadskern om zo te zeggen. De vergadering wordt belegd om beter inzicht te krijgen in de wensen van de stadsbewoners. Dat het rooien van bomen niet bij deze wensen hoort, weet Staf Doms nu reeds met zekerheid. Ervaringen hebben immers geleerd dat omhakken van bomen snel gaat, heraanplanten veel trager. Veel Hoogstratenaren, waaronder Staf Doms zelf, zullen de tijd niet meer beleven dat de Vrijheid zijn huidig uitzicht herwonnen heeft. Hopelijk komt de gemeenschapsraad niet te laat met zijn initiatieven.

Het mag duidelijk zijn dat de Hoogstratenaren hun lindebomen niet zomaar zullen laten omhakken. Misschien verkiezen zij mede om wille van de lindebomen, om nog in Hoogstraten te wonen en niet in een of andere gemeente die zijn groene ader reeds lang geleden verkwanselde. Het vervolg van het verhaal kan je zeker in dit blad lezen. 1

Als u in Meer komt, kunt u niet naast hem kijken. Op de drukste plaats van het Dorp staat hij nu reeds 70 jaar pal: de Vredesboom. Om het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren, besloot men iii de zomer 1919 een Vredesstoet te houden door de straten van Meer. Bij die gelegenheid plantte de toenmalige burgemeester Frans Van Aelst een linde als aandenken aan de stoet èn als symbool van de zo duurbevochten vrede. Vandaar zijn naam: Vredesboom. Die kon niet verhinderen dat er nog een Tweede Wereldoorlog kwam, maar overleefde die toch cii behoedt ons nu al 44 jaar voor een Derde. Oiiditusseii heeft de Vredesboom echter nog andere functies gekregen. Zo gebruiken onbeschofteriken tijdens het weekend hem helaas soms als pispaal, een wandaad die wij hier ten strengste willen veroordelen. Maar vooral is de Vredesboom een afspraakplaats geworden. Als een Meerse vereniging een uitstap maakt, is de vertrek- en aankomstplaats gegarandeerd de Vredesboom. Tcn,lutte fleui t liii In niet geringe mate het voor het overige vrij kleurloze Dorp op. Voor al deze dingen zijn wij de Vredesboom immens dankbaar. Hij heeft reeds vele Merenaars zien komen en gaan. Hij zal ons waarschijnlijk ook overleven. Maar dat is hem van harte gegund, want de Vredesboom is een stukje Meer dat wij nooit zullen kunnen en willen missen. Als u hem dus nog eens pas-

seert, knik hem dan eens vriendelijk toe. Dat heeft hij graag. En roep allemaal samen met mij: Vredesboom forever!!•

Fotomodel van het jaar Welke inwoner van de gemeente Hoogstraten werd in 1989 het incest gefotografeerd? Het juiste antwoord is zonder twijfel: Senator-Burgemeester-Zaak voerder-. .4 rnold Van .4 peren van 'vfeer. Wanneer de bloedgevers gehuldigd worden, is hij bloedgever, wanneer de schutters iets vieren, is hij sc/zuttet wanneer de achivarissen op bezoek komen, is hij achivaris, enz.. enz... enz.... Sommigen vragen zich met enige bezorgd heid af. 'Wanneer is de heer A. Van Aperen eigenlijk nog thuis?' Want hij moet natuurlijk met zijn vele ambten en beroepsbezigheden heel veel werk hebben en dtai nog aan wezig zijn op alle vieringen en andere bijeenkomsten van liet volk. Het is haast on,no gelijk voor een gewone sterveling. Wie weet precies waar .4 rnold is geboren? Vorige maand stond hij bij de 50-jarigen

van Meerle en Meersel-Dreef en n ii bi;! de 50-jarigen van Min derhout. Of heeft onze burgemeester een dubbel leven? 1


AMNESTY IN TERNA TIONA L

Duizenden druppels... Geweld, gevangenschap, marteling en moord... Hoewel wij deze verschrikkin gen zelf zelden aan het eigen lijf ondervinden, kunnen we er niet naast kijken als de hele wereld via de TV bij ons binnenkomt. Wat doe je dan? Alleen maar toekijken, of wègkijken als het te erg wordt? Of kunnen we er misschien iets aan doen? Kunnen wij zo 'n arme man in bijvoorbeeld Guatemala helpen als hij wordt opgepakt, gemarteld wordt, gewoon omdat hij voor zijn mening uitkomt? Ja dat kunnen wij, zegt AMNESTY INTERNATIONAL en hoe dan? vroegen we aan MAR Y LA URE YSSENS die wij in Minderhout gingen opzoeken om daarover te praten.

Dat machteloos gevoel Ik wilde van dat machteloze gevoel af dat je krijgt bij het zien van die TV-beelden over geweld, foltering... Je wordt er zo triestig en kwaad van. Ik had al van Amnesty gehoord en in '81 besloot ik me aan te sluiten bij een lokale groep, bestaande uit een 15-tal mensen uit omliggende gemeenten. Ons werk bestaat uit 2 luiken. Ten eerste de adoptie van één iemand die gevangen is, of verdwenen wat meer en meer voorkomt - en dit omwille van zijn overtuiging, zijn geloof, zijn ras of huidskleur. Zo'n adoptie houdt in dat wij ons gedurende enige tijd intens met zo iemand gaan bezig houden: het dossier uitpluizen, contacten proberen te leggen met familie van de gevangene, met vrienden, met advokaten; we schrijven ook naar de gevangenisdirecteur, naar de gevangene zelf. We hopen op die manier ginder vèr iets in gang te kunnen zetten opdat die mens zou vrijkomen, opdat hij niet vergeten wordt ook. Het afgelopen jaar zijn wij zo bezig geweest met iemand uit Sri Lanka die 'verdwenen' was, een Tamil. Via de ouders die een beroep deden op Al, probeerden wij, door het schrijven van brieven, een proces op gang te krijgen om die a.h.w. terug boven water te krijgen. Maar die ouders zijn bang natuurlijk en waren daardoor niet

Tweewieler Racing Center

D. VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 10

in staat om echt mee te werken; voorlopig kunnen wij voor deze jongen niets meer doen. Binnenkort zullen wij dan met een nieuwe 'adoptie' beginnen. Onderzoek is het andere luik van ons werk. Er wordt ons een dossier toegestuurd en wij proberen dan zoveel mogelijk informatie te verwerven. Dat wordt dan weeral voornamelijk schrijven. Met de antwoorden op die brieven kunnen wij dan weer een stapje verder in het onderzoek.

Schrijven, schrijven, schrijven... Behalve deze lokale groep is hier in het Hoogstraatse ook een schrijfgroep aktief: 9 mensen die maandelijks 2 â 3 brieven schrijven. Ze doen dat thuis op een tijdstip dat hen het best past. Zij krijgen die brieven toegestuurd, meestal in het Engels, soms in het Frans of Spaans, samen met de vertaling van die brieven en enige uitleg waarover het gaat. De bedoeling is dan dat zij die brieven overschrijven en opsturen; die brieven zijn meestal bestemd voor de overheid van het land waar de gevangene woont. Op die manier krijgt die overheid honderden brieven aan uit alle delen van de wereld. Het zijn wel dezelfde brieven maar met telkens een andere afzender. Diegene die deze brieven ontvangt, zal meestal niet antwoorden maar voor die honderden penne-prikken is hij zeker niet ongevoelig. Dat hebben wij ondervonden. Als de verantwoordelij ken weten dat ze op de handen gekeken worden, zal hen dat vaak tegenhouden om ergere dingen te doen.

Beleefd blijven Het is dikwijls afgrijselijk wat er gebeurt, martelingen waar zelfs kinderen het slachtoffer van zijn. Maar in onze brieven blijven we altijd beleefd. Ook als iemand bont en blauw geslagen wordt, schrijven we 'Excelentie, wilt u ervoor zorgen dat een.onderzoek wordt ingesteld naar de schuldigen?' Als er honderden mensen worden opgepakt en gevangen gezet - vaak zonder enige vorm van proces - alleen omwille van hun overtuiging, schrijven we: 'Excellentie, wilt u hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten?'. Dagelijks worden er mensen terechtgesteld, zeg maar vermoord, in opdracht van de staat: 'Excellentie, ik wil met klem protesteren tegen de executies in uw land.' Om niet van partijdigheid beschuldigd te worden proberen we ook een evenwicht te bewaren in onze akties, zowel rechtse als linkse regeringen worden aangepakt. We zullen even goed moeite doen voor een Getuige van Jehovah als voor een gevangen Jood in Rusland, voor een Argentijns advokaat als voor

Handvest van Al is de Verklaring van de Rechten van de mens, haar motto zijn de woorden van Voltaire: 'Ik ben

niet akkoord met uw mening maar ik zal tot het uiterste vechten opdat ge die zoudt kunnen uiten.' een Koreaanse student. De politieke overtuiging of godsdienstige denkrichting speelt geen rol. We zijn ook van niemand afhankelijk; ons werk wordt uitsluitend gefinancierd door lidgelden en giften. We aanvaarden geen subsidies, van welke overheid dan ook.

Een druppel op de hele plaat? Niet één druppel maar duizenden. Want meer dan 700.000 mensen in 150 landen steunen Amnesty aktief en/of financieel. Ik weet wel, het is een enorm werk en het kan soms ontmoedigend zijn: steeds maar schrijven en weinig of geen antwoord krijgen. Maar als je het in het groot bekijkt, zie je dat het de moeite waard is: van de 5000 mensen die ooit door Al 'geadopteerd' zijn, is nu de helft weer vrij! Dat is natuurlijk niet alleen aan Al te danken, dat is moeilijk na te gaan. Maar van vele ex-gevangenen hebben we wel vernomen dat zij gedurende hun opsluiting wisten dat Amnesty met hen bezig was, en dat was voor hen een grote steun om de moed erin te houden. En dan is er nog het fameuze Rapport van Amnesty International dat jaarlijks wordt gepubliceerd en waar veel regeringen schrik van hebben. Want daarin wordt met bewijzen aangetoond hoe en waar ter wereld de mensenrechten geschonden worden. Dit rapport wordt opgemaakt in de Al-hoofdzetel in Londen waar zo'n 250 mensen het hele jaar door bezig zijn met opsporing en verwerking van gegevens over de verschillende landen. Door de jaren heen heeft Amnesty zo een reputatie opgebouwd van waarheidsgetrouwheid en haar invloed steeds meer versterkt.

Het lidgeld voor Amnesty International jaar, maar onder de bedraagt 800fr. per, 231., als werkloze, dienstplichtige of gewetensbezwaarde onder dienst, als bijkomend gezinslid of gepensioneerde, betaalt men 350 fr. Te storten op rek. nr. 068-0684871-78 met vermelding 'nieuw lid'. Wie als briefschrijver of-schrijfster mee wil helpen, neme best contact op met Mary Laureyssens, Hal 10, Minderhout, tel. 315.76.02.


U ZEGT?

Uzegt? Gelukkig was het maar een droom

9 Lezers van De Hoogstraatse Maand waren even miljonair! Voor de meeste mensen lijkt de grote rem om grootse daden te stellen nog steeds het gebrek aan geld te zijn. Maar 'Als ik de Lotto zou winnen, dan...' Wij trokken met 9 identiek ingevulde Lotto-formulieren en 9 briefjes van 100 fr. de straat op. Het tiende formulier hielden we voor onszelf. Je weet maar nooit. En we zijn wel goed maar niet gek. Maar 10 identieke formulieren betekent wel dat er maximum, zeg maar, 5 miljoen kan gewonnen worden. Elk van de geïnterviewden zegde het formulier te zullen binnenbrengen. 5 Miljoen, wat zoudt ge daar toch mee doen?

Als ik de lotto win

Willem Diclus; Vroeger deed ik wel mcc niet de Duitse Lotto, want ik woonde als be roepsmilitair in Duitsland. Maar als ge daar zoudt gewonnen hebben, had ge dat daar moeten besteden. Maar veronderstel dat ik die 5 miljoen win, dan breek ik direkt mijn huis af en ik zet er een nieuw op dezelfde plaats. Voor 5 miljoen kunt ge al iets zetten, hé. Om dat nog uit uw eigen zak te betalen, daar moet ik niet meer aan beginnen. Ik ben al bijna 55 en dan vindt ge geen lening meer. Op een bepaalde ouderdom is het gedaan. Niet dat ons huis zo slecht is hoor. Maar ik had het kunnen afbreken toen we het kochten, dan hadden we subsidie gekregen van de gemeente, van de staat en wat weet ik nog. Maar we hebben het toen maar gehouden bij een nieuw dak en een inrichting voor een gehandicapt kind! Daar waren we beter mee af dan met een heel nieuw. Want achter mij komen er nog. Ik heb vier kinderen waarvan 1 zwaar gehandicapt. En zolang wij er zijn, gaat dat nog. Maar daarna, wat dan?

Cornelia Sprangers en Frans Servaes Cornelia: Ik doe wel mee voor 50 fr, ja, dat gebeurt. Met 5 miljoen zou ik een schoon klein 'laagbouwke' kopen hier of daar. Voor 'den oude dag', hé. Niet te ver uit het dorp. En verder de kinderen iets geven. Ik heb 3 kinderen. Eén daarvan is gehandicapt, die woont in 't Giels Bos. Die konden we dan ook wat 'bederven', hé. (Na wat gevunder ... ) En voor mijn een schone warme 'pelsen frak'. Frans: Als ik 5 miljoen win, dan krijgt gij er ook wat van, haha. Het zou de eerste keer zijn in mijn leven dat ik iets win. Maar 5 miljoen, dat zou ik gemakkelijk kunnen beste-

Kansen en zekerheden Wekelijks spelen er honderdduizenden mee met de Belgische Lotto voor een bedrag van 300 miljoen. Daarvan wordt ongeveer de helft uitgekeerd in geldprijzen. Gelukkig beseffen weinigen hoe klein de svinstkans wel is. Maar ook volwassenen mogen toch wel een beetje in Sinterklaas geloven zeker! Per ingevuld rooster van 10 fr (minimum twee in te vullen = 20 fr.) is de kans 1 op 5.000.000. En zelfs al hebt u ze alle 6 goed, dan nog is de kans op tientallen miljoenen gering. FTet gemiddeld gewonnen bedrag in rang 1 bedraagt immers 9 miljoen. De andere rangen brengen slechts 'peaouts' op en dragen dus niet bij tot grote dromerij! Nochtans telt Hoogstraten en omgeving enkele Lotto-milj onairs. Wortel heeft er zeker twee en Loenhout heeft een kanjer van 48 miljoen. Met een formulier dat overigens in Hoogst raten gedeponeerd werd. Uiteraard zijn er mogelijk nog anonieme winnaars, maar dat zal je aan de buitenkant niet merken. De kleren maken mimers de man niet. Aan de andere kant van het spectrum staan de verliezers. Inzetten van enkele t ienduizen den, ja zelfs honderdduizenden zijn zelfs in Hoogstraten geen echte uitzondering. Over strategiën bestaan er veel misverstanden. Neem van ons aan: er is géén strategie om de kans op 0 juiste cijfers te vergroten. De ballet jet in de Lotto-trommel hebben immers geen geheugen en vallen elke week weer eveti statistisch toevallig, als ware het de allereerste keer. De kans dat de getallen 1, 2, 3, 4, 5 én 6 tegelijkertijd vallen is even goed mogelijk dan, zeg maar, de getallen 13, 17, 19, 29, 30 en 42, Maar.., strategie kan echter wél helpen juist dié getallen in te vullen die een ander nu net niét invult . En â.ls u dan wint, bent u misschien alleen, dus wint u een groter bedrag. Maar welke zijn die get allen? Vooreerst hebben veel mensen de neiging geboortedata in te vullen. Dus de getallen boven de 31 zullen minder vaak aangekruist worden. Overigens beginnen de meesten vooraan aan te kruisen en zijn hun kruisjes al opgebruikt voor ze aan de hogere getallen toe zijn. Bepaalde combinaties vallen ook natuurlijker uit 's mensen hand. Verspreide getallen binnenin het rooster bijvoorbeeld. Daarom: dwars doen en blokjes invullen en/ot' de buitenkanten van het rooster gebruiken. Een truuk oni niet 99°/s zekerheid te winnen is: week na week dezelfde combinatie binnenbrengen. U moet clan echter wel 1 miljoen jaar lang wekelijks meespelen voor 40 fr. Flauw, hé? Om zeker te zijn van winst zijn er nog twee (flauwe) mogelijk heden: richt zelf een kansspel in (reniember de Cirele of Gold enkele jaren geleden). Of ook nog wek- elijks niet meespelen voor 100 fr. Jaarlijkse winst: 5200 fr.


U ZEGT? den. De kinderen hebben nog centen genoeg tekort. Die hebben 'een-van-allen' nog geen huis of zo. Ik zou het persoonlijk niet voor mij houden. Of misschien toch een klein beetje. Akkoord, de kinderen kunnen wel voor hun eigen zorgen. Maar kom, dan zijt ge daar toch al gerust in.

Marcel Aerts, Adrianus Raaymakers

Adrianus: Ik zou een huis bouwen. Niet zelf,

(zwagers, t.t.z. hun beide vrouwen zijn gezusters)

hé, maar lâten bouwen. En af en toe eens gaan kijken of het goed opschiet. Verder zou ik eens naar Australië gaan naar mijn broer. Voor 6 weken. En misschien een autoke kopen. Merk? Dat maakt niet uit, als het maar goed rijdt. Nu heb ik er geen, ik heb er trouwens geen ii.'di (iluikkig.

Marcel: Als ik 5 miljoen zou winnen? Dan zou die bouw hier rap afbetaald zijn. Ze zoudezi li.cl wclkom zijn natuurlijk, maar grote tllngeii k nul Er dddi itjct nice doen. Als ik zo'ii 20-30 miljoen won dan kocht ik hierover dat stuk grond en ik zette er een grote sporthal op. Daar heb ik al van gedroomd.

.1 ules Voet gepensioneerd schoolhoofd: Ik ben al 73 jaar, dus ik zou er al niet veel meer mee doen. Ik denk dat ik het zou geven aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Zelf heb ik genoeg pensioen, ik heb een nieuwe auto, een eigen huis. Ik heb maar één dochter. Die is getrouwd en die werken met tweeën. Mijn 2 kleindochters komen elke middag bij ons eten want die gaan hier naar 't Spijker op school, in de latijnse. Neen, met de Lotto doe ik nooit mee. Ik heb tenandere ook nooit geluk met tombola's. Destijds heb ik elke maand, als ik mijn pensioen ging ontvangen, lotjes gekocht van de Nationale Loterij. Dat heb ik zo twee jaar volgehouden maar nooit meer gewonnen dan zo eens 60 fr.

Jan Oomen: (77,

ex-mijn werker):

Ik doe nooit mee met de Lotto. Ik heb een pensioentje, ik kan gemakkelijk voort. Maar als ik 5 miljoen win, daii gecf ik dat allemaal anti de gelidndicaptcn hier uit de omtrek. Maar 'nujet', ik hou niks voor mijn eigen. Ik kan voort. Mijn 3 kinderen kunnen voort. Ik heb visstokken genoeg. Vroeger heb ik een visvijver gehuurd maar de Hollanders hebben er al de vis afgehaald. Aan de grens, jong, daar kunt ge dat niet houden. Nu ga ik vissen 'op den Aard' of naar Holland. Zeg, als ik win, clan komt ge maar eens af, hé. Nee, ge krijgt niks, 't is allemaal voor de gelntit1ii11Ien Pen horrcl. ja. die kunt ge krijgen.

051 Inge Vermeiren: Ik zou beginnen met een tennisveld. Nee, ik heb daar geen grond voor, maar die kan ik dan ook wel kopen. Ik weet wel niet hoeveel dat kost. En als auto koop ik een nieuwe BMW. En misschien zou ik op reis gaan naar Griekenland of Portugal met een deel vrienden. 12

Hilde Geets: Ferst een wcrcldrcijc malcen, dan een huizeke kopen en verder gewoon blijven werken op de Friswit. Ik zou proberen een jaar onbetaald te krijgen om een reis te maken met mijn vriendin. Jazeker, die mag dan mee op mijn kosten. Giiekeulaiid LOO ik willen zien. Naar Maleisië zochten we volgend jaar misschien te gaan. Amerika wil ik ook zien. En met 5 miljoen zou ik dat allemaal in 'enen trek' kunnen doen. En achteraf zou ik een hlui7eke kopen en alleen gaan wonen. Ik woon nog thuis.

Garage VAN RIEL

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. Ook * autoverhuur * tweedehands * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33


U ZEGT? IIIItI

:1

LJ

L4

1

1 [1'

,LLH 1

2 X

011

rr

pi 6

Opr

«

..'

7062852

LjO7.fJ9

2

4:-

Gerard Leuris: Wij doen elke week mee mei de Lotto. 5 Miljoen? Hmmm? Eerst zou ik een vijfde geven aan hier en daar een behoeftige. Jaja, ik ken er wel een paar. (Zeg, ik moet toch niet beschaafd spreken zeker??) Van die 4 andere miljoen zou ik eerst eens goed op reis gaan. Een cruise op de Middellandse Zee of naar de Caraïbische Eilanden. Alstublief, dat mijn vrouw zou meegaan. De rest zou ik uitzetten en de ïntrest mee opleven, hé. Zeg, ge wilt misschien nog weten hoeveel geld ik heb ook? Dat zeg ik niet hoor. Als ik met dit formulier win dan komt ge maar een taske koffie drinken, hé. En ge krijgt er nog een stukske 'saucis' bij ook.

Denise Ëelen: Ik doe elke week mee met de Lotto. Met 5 miljoen? Poh? Een beetje een sportievere auto kopen en eens goed met vakantie gaan naar Amerika. Ik zou zeker niet direkt bouwen, niet alles ineens opdoen. Ik zou de rest 'opzij zetten' en er elk jaar een beetje van opleven, eens gaan skiën bijvoorbeeld. Gewoon profiteren. Neen, aan een goed werk zou ik het niet geven. Als het heel dichtbij zou zijn, misschien wel. Aan een vereniging in het dorp, zodat ik er zelf ook wat aan heb. E.

- F

M.Iv

39

9o • o_4 SE4jJj

Dit was het formulier waarmee onze 9 vrienden en wijzelf bijna miljonair werden. De trekking van 16 december veegde echter elke hoop van tafel. Nochtans was het formulier ingevuld volgens de regels van de kunst. De getallen waren hoger dan 30 en bloksge wijs geplaatst. De winnende nummers vielen deze keer echter aan de rand van het formulier (behalve 28) maar waren kleinder dan 30. Daarom werd het weer een gemiddelde prijzen verdeling (12 hoofdwin naars).

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

13


ACTUEEL

J1V Oprispingen om mee naar Brussel te nemen

Fietspaden nu nondedju

%_ u

Heu, bovenstaande titel zal sommige beschavelingen onder de lezers mogelijk tegen het geroemde lichaamsdeel stuiten. Maar we menen dat een en ander op z 'n plaats is in die titel. Krachttermen zijn er immers om kracht bij te zetten, niet? Hoewel dat is precies wat defietspadenaktie broodnodig heeft. Onmacht in paden zetten we derhalve om in macht met woorden. Moet kunnen. Net zoals 300 zendelin gen uit de Noorderkempen op woensdag 10 ja nuari naar Brussel bussen om er op de tafel te kloppen bij de minister van dienst, die eerder al zakken vol brieven onder z 'n leesorgaan geduwd kreeg. Want fietspaden moeten er komen naast de rijkswegen. Daar is gene weg naast, zeggen ze hier. Het inrichten van de fietspaden aktiedag in oktober is uiteraard geen eindpunt geweest. Integendeel: de ruime opkomst hield meteen een bijkomende verantwoordelijkheid voor de organisatoren in. Want wanneer zovele mensen de fiets op springen in slechte weersomstandigheden om te demonstreren voor veiliger weginfrastruktuur, dan toont dit alleen maar aan hoe groot de nood wel is. En hoezeer er wat moet veranderen. Niet langer in woorden alleen, maar vooral in paden. Ondertussen zijn we bijna een kwartaal verder. Hoog tijd dus om een stand van zaken op te maken en na te gaan in hoeverre de lopende fietspadenrekening reeds betaald werd. En ondanks alle bemoeienissen moet de eindbalans voorlopig nog altijd negatief luiden: er ligt in de regio immers nog geen meter fietspad bij, en van hogerhand probeert men ons stillekens aan het verstand te brengen dat we dat evenmin moeten verwachten tussen nu en enkele jaren.

Politieke pluimen Op de aktiedag kregen diverse plaatselijke p0litiekers de kans om op het podium de nodige politieke pluimen op hun hoed te steken (al zullen er dat voor sommige van de spre-

GIJSBREGTS EW(TRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI NEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's BoschstTaot 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

14

kers niet beduidend veel geweest zijn). Politiekers van diverse strekkingen deden er duidelijke uitspraken en beloften. Om die waar te maken is een kontinue inzet en bezorgdheid voor de problematiek nodig. Dat is méér dan een okkasionele interpellatie. Dat vergt de bereidheid om ALLE beschikbare middelen in te zetten, om ALLE bevoegde instanties aan te schrijven en le spreken, om ALLE invloed waarover men vanuit de eigen funktie(s) of het eigen partijapparaat beschikt effektief aan te wenden. Wanneer het inderdaad zo is dat deze problematiek de politiekers uit de Noorderkempen zo na aan het hart ligt als ze vaak beweren, dan durven en mogen we eigen politieke initiatieven verwachten. Voor politiekers gaan nog steeds deuren open, die voor gewone aktievoerders onveranderlij k gesloten blijven. Welnu, op dergelijke initiatieven is het tot dusver vergeefs wachten geweest. We zullen de eersten zijn om deze stelling te herroepen wanneer dat nodig is. Met veel plezier trouwens, want wie er ook een initiatief neemt en vanuit welke hoek dan ook, dat is volkomen bijzaak. Als er maar initiatieven komen. Wat is er vanuit de politieke hoek tot nu toe verwezenlijkt? - Enkele interpellaties van Ansoms en Van Aperen in oktober. - Ansoms lijkt louter voor eigen winkel te spreken wanneer hij in Hoogstraten een inhaalbeweging voor de Noorderkempen eiste. Hoogstraten ligt immers in een ander kiesdistrikt. Sinds die bewuste aktiedag zijn er geen kontakten meer geweest met de werkgroep, ondanks uitnodigingen in die zin. - Nog vanuit CVP hoek zegt Van Looy openlijk in het interview met DHM dat het naïef is om snel resultaten te verwachten. De volksvertegenwoordiger bekleedt nochtans een mandaat binnen een partij die al deccenia lang toonaangevend is in de nationale politiek. Is er van die hoek dan echt niks te verwachten? Wel heeft hij reeds enkele keren toegezegd te willen medewerken aan de aktualizering van bestaande plannen. - Burgemeester Van Aperen heeft eveneens reeds diverse keren toegezegd zijn volle medewerking te willen verlenen. De vele bezigheden op gemeentelijk en parlementair vlak, beletten echter blijkbaar dat van de fietspadenproblematiek een prioriteit wordt gemaakt. In het verleden zijn er fouten gemaakt in de fietspadendossiers, zo wordt algemeen aangenomen, waardoor er op dit ogenblik niks voorhanden is terwijl er wel voor de eer-

u

ïu rori

(1

OÇV

ste keer gelden zijn vrijgemaakt. Het huidige bestuur, niet de burgemeester aan het hoofd, kan zich dat niet meer veroorloven: nu is het moment om initiatieven te ontwikkelen vanuit de gemeentelijke overheid. Wanneer er over het maken van plannen gepraat wordt, repliceert men vanuit het kollege onmiddelijk dat dat allemaal zoveel kost. De vele ouders die met hun kind op 7 oktober stonden te kleumen in de Vrijheid, zullen daar allicht anders over denken. De prijs van een kinderleven is oneindig veel duurder en voor andere zaken wil men véél meer gemeentelijke financies besteden. - De Volksunie liet zich op de aktiedag langs z'n kleinste kantjes kennen, door tegen alle afspraken in met partijpropaganda uit te pakken en vervolgens heel kleintjes te beweren dat ze daar niet van op de hoogte waren. Sindsdien stoomde senator Geeraerts (uit Laakdal putje Zuiderkempen) een rapport klaar over de problemen in de regio Noorderkempen. Daarbij neemt hij ondubbelzinnig de verdediging van zijn partijgenoot minister Sauwens op zich, die voor het eerst 50 miljoen ter beschikking zou hebben voor onze regio. Voor de rest niks nieuws in het rapport dat voortborduurt op bestaande 5 jaar oude lOK studies en slechts tijdelijke alternatieven als haalbare kaarten naar voor brengt. Al wordt tegelijk bevestigd dat enkele wegen in de regio inderdaad terecht aanspraak maken op een absolute prioritaire behandeling. Maar wanneer men dat meent, waarom gebeurt er dan niks aan?

Meer aktie In de begroting werd 50 miljoen uitgetrokken op het zgn. reservefonds voor de regio. Hierover bestaan er twee versies. Enerzijds werd ons meegedeeld dat dit in feite niks konkreets inhoudt: de projekten uit dit reservefonds worden in principe de eerstkomende 3, 4 tot 5 jaar niet gerealiseerd en evenmin houdt dit een garantie in dat het projekt nadien automatisch wordt opgenomen in het hoofdprogramma. Enkel wanneer een projekt uit het hoofdprogramma niet kan worden uitgevoerd of onverwacht minder kost dan geraamd, worden gelden besteed aan een reserveprojekt. Daarin zijn we uiteraard niet alleen: naast de weg Hoogstraten - Rijkevorsel zijn er immers ettelijke dossiers uit heel de provincie. Indien dit het geval zou zijn, komt het er op aan (aldus J. Van Looy) om meteen voorstellen en plannen op de administratieve tafel te krijgen. De uitwerking daarvan ver dient derhalve prioriteit.


ACTUEEL 15 021, 7300 4340440000 J 113 3(051

310 PA447 044110

AU M(ET 730/1 4355 (4053400)673 00(406(3 0734)730/541''

de SINT gaat fietsen [J

j

TT F

1O3L

zr

3.TTAJ

••./0k44 i:;K

ii 1- 0/0(376 0130

630/733547360 LEO 3353 5444300 364)330 50433343

4733736730110 000/1L73333Q (1305101/14)650 V4(/1 -fl4331l) 037373.4356 0/U(Or

Sol)r Sv 0/Er

5 356(543(0 VAT 55 34310/1

o 1'

5ToIHME 240r.44EET/1AOTv0vV

01 E0T51O

/OE

7Z3rET.M 44103 013; 5300003 solo; (3430407 305 4*00 /1200 73751 oo

"F

770

J00D V0 230

0EE f35

4320 V41 305 3350500 /10020341 736

5433033 3340 M10/3'04-

1 54vO13

k,s,.73u 454 ;o /1071 ,V/*5 413

EN 1 '003553, El) 134/13/104 6K00

51 °;('0'0

7

wege de schoolkinderen naar het kabinet. Kwestie van ze er aan te herinneren waar de Noorderkempen in hun soppelandje ligt. De rest moet worden duidelijk gemaakt op woensdag 10 januari wanneer een wel cynische verjaardag kan worden gevierd. Die dag zal het precies 1 jaar geleden zijn dat er voor het laatst aktievoerders uit de Noorderkempen op het kabinet waren om hun zaak te bepleiten. Daarbij werd een volle doos met petities op tafel gedeponeerd. Aangezien daar toch niks mee gebeurd is, kunnen we die meteen netjes ophalen en naar de Noorderkempen terugbrengen. In totaal kunnen 300 mensen mee naar Brussel, waarvan zowat 100 uit Hoogstraten en de deelgemeenten. Méér kan niet, omdat het aktiekomitee dat niet kan betalen. Met de andere gemeenten werd een verdeelsleutel afgesproken: nog 100 plaatsen voor Merksplas, 50 Rijkevorsel, 25 telkens voor St. Lenaarts en Loenhout. Dat moet min of meer een weergave zijn van de deelname aan de aktie in oktober. Het vervoer gebeurt met NMVB bussen. De toenemende verkeers drukte op de Noorderkempische wegen willen we immers niet nog meer belasten, zodat de onveiligheid voor de zwakke weggebruiker nog zou toenemen. In Brussel wordt te voet naar de Trierstraat gestapt waar we verwachten ontvangen te worden door de minister. Een afspraak diende te worden vastgelegd door de plaatselijke parlementariërs. Dit alles zal met de nodige ludieke invallen worden ingekleed: zo nemen we een huiszoekingsbevel mee om onze petities terug te vorderen; leest iedere gemeente een nieuwjaarsbrief voor; sleuren we spandoeken en fietsonderdelen mee. De bedoeling van deze beperkte demonstratie is om de minister nogmaals op onze gerechtvaardigde eisen te wijzen. Hij krijgt ter plaatse namens alle fietsers uit de Noorderkempen een waslijstje voorstellen en eisen overhandigd. Precieze vertrekuren, deelname aan de onkosten en inschrijving staan op dit ogenblik nog niet vast. In dagbladen en op de radio verneemt u er wellicht meer over. Als u mee wil gaan betogen, komt het er op aan om dezer dagen de ogen en oren flink open te houden! (mdl)

1

i1

d L9 _

tw o,

~

~

PIT OEK730 1373073 53350/073575136 0/0350(50

einde.

1730(14 5300 21014636 5OJLOOOA1 Z7OTf35(

F5173215514,)

534)4*) *340/!

De andere versie van hetzelfde gegeven klinkt op zich positiever. Geeraerts verzekerde ons dat de 50 miljoen reeds effektief zouden besteed worden indien er dossiers in uitvoeringsfase voorhanden waren. Wanneer dit niet zo is, ligt hier een duidelijke fout van de politieke besturen tot nu toe die immers verzuimd hebben druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat de dossiers voor de regio effektief klaargemaakt werden. Op korte termijn komt het er dus ook hier

Al een sticker gekocht????

FIETSPADEN N UIT I.

op aan om voorstellen te doen naar de bevoegde overheid, opdat deze niet langer de handen in onschuld kan wassen en beweren niets te kunnen doen. We zullen ze laten weten wat kan gedaan worden. Als eerst wariihoudertje vertrokken in december zo'n 6000 brieven en tekeningen van

Om de akties voor Fietspaden Nu te kunnen bekostigen, heeft de werkgroep 5000 stickers laten maken. Ze worden dezer dagen te koop aangeboden voor 20 fr. Laat uw hart dus spreken, tast gul in uw portemonnee en steek de fietspadenaktie op deze manier een financieel hart onder de riem!. 15


SPORTIEF HIER! Sportman van het jaar

Jef Desmedt: 'Op het paard geboren!' 'Ik krijg de kriebels in het bloed. Ik voel me goed. Ik voel me goed!' zingt de Brusselaar Johan Verminnen en deze woorden schijnen wel uit het diepst van zijn hart te komen. Dezelfde ontboezemingen kunnen we zeker bij Minderhoutenaar Jef Desmedt, aangesloten bij de St. Clemensrijvereniging en zoon van Raf, terugvinden wanneer hij over paarden spreekt. Dat deze blonde jongeman, de 3de van zes kinderen, uit de Blauwbossen tot Hoogstraats sportman van het jaar ge/au werd werd, zal je zeker niet verbazen, want deze onderscheiding heeft hij en niemand anders ten volle verdiend.

Deze 17-jarige bescheiden jonge kerel (29 maart 1972) volgt momenteel als laatstejaars de afdeling Latijn-Wiskunde aan het Seminarie te Hoogstraten en voor de toekomst wil hij zowel op sportief als beroepsgebied hoge

ogen gooien. Landbouwingenieur trekt hem bijzonder aan en in de paardensport wil hij het ooit tot Europees Kampioen Military bij de seniores brengen. Uit zijn tintelende ogen kun je opmaken dat hij het zelf niet helemaal gelooft, maar er over dromen doet hij beslist. Een toekomstdroom die, je weet maar nooit, ooit wel eens bewaarheid zou kunnen worden. Jef paart handigheid aan intelligentie en dat is in deze wereld natuurlijk hccl wat waard! Welke prestaties heeft Jef moeten leveren om deze begeerde trofee in ontvangst te mogen nemen? In oktober 1989 leverde hij een flinke verrichting in het Europees Kampioenschap Military voor juniores dat te Lausanne in Zwitserland betwist werd. Zoals je al of niet weet, wordt zo'n wedstrijd gespreid over drie dagen en dit vraagt voor paard en ruiter uiterste concentratie en behendigheid. De eerste dag worden de paarden streng gekeurd en aan niet-fitte beesten wordt onherroepelijk de start geweigerd. Dan volgt de dressuur en Jef eindigde hierin als 4de. De tweede dag start

CATTLEYA De bloemen lijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk.. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

PaJ & May Van Huffe-Van Dyck LeopJdstraat 60, 2330 Merkspbs 16

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14-BEERSE-014161.35.37

Hild en Andre Bols Van Dijck

een weenreniir vn nneveer

ii icm en

dit wordt bschouwd als een opwarming, gevolgd door een steeple met 8 hindernissen over een afstand van 2,5 km. Daarna terug een wegparcours van 5 km voor de recuperatie. Dan volgt een rustpauze van tien minuten, terug een strenge controle door de veearts en als klap op de vuurpijl een cross van circa 5 km. Na deze 2e dag bleef Jef de 4de plaats behouden, hetgeen een flinke prestatie betekende. De derde dag wordt weer ingezet met een keuring en de wedstrijd wordt afgesloten met een jumping. Hierin verbeterde Jef zijn klassering en werd uiteindelijk derde! Natuurlijk werd hij als eerste Belg gekroond! Een tweede mooie verrichting bracht hij in juli in het Westduitse Wiesbaden bij het Europees Kampioenschap Landelijke Rijvereniging. Hier belandde hij op de 10e plaats, ook als eerste Belg! Dat hieraan heel wat training voorafgaat, kun je wel raden! Als rechtstreekse voorbereiding op zo'n belangrijke wedstrijd mag je rustig weten dat ruiter en paard toch een drietal uren per dag een onafscheidelijk duo vormen. Rijden, verzorging tot het dier in optimale conditie verkeert en de combinatie ideaal op mekaar is afgesteld! Ook de ruiter mag niet ten achter blijven en om zijn fysieke conditie op peil te houden fietst Jef elke dag door weer en wind naar school 'en dat niet zo stillekens!'. Daarnaast moet een rijder in deze harde discipline over een dosis doorzettingsvermogen beschikken en over een nog grotere dosis durf. Deze twee kwaliteiten mag hij zeker tot de zijne rekenen. Verwar het echter niet met roekeloosheid, want voorzichtigheid bant Jef niet uit zijn woordenboek! De winter is een stille periode vooral voor het paard, niet voor de ruiter, want voor hem is het studeren geblazen! Van Jef horen we nog! •


SPORT

Sportvrouw van het jaar

Sabine Snij ers Voor de tweede keer werd de Wortelse Sabine Snijers, 19 jaar, door de Hoogst raatse sportraad uitgekozen als sportvrouw van het jaar. Dat ze daarmee de juiste persoon uitkozen, bewijst het feit dat ze zopas ook geselecteerd werd voor de Nationale ploeg. Of ze ook aan de verschillende kampioenschappen en wedstrijden (Japan, Frankrijk, Noorwegen kan deelnemen, zal afhangen van haar prestaties in de komende maanden.

..

Na haar overstap in april van dit jaar naar de internationalen (de hoogste categorie in het dameswielrennen), behaalde ze nog 3 overwinningen. Als je dan bedenkt dat er nooit meer dan 1 wedstrijd op een dag is (en dus altijd iedereen overal deelneemt) en dat het een overgangsjaar is, mag Sabine terecht fier zijn op haar prestaties. En daar komt dan ook nog bij dat zij is groot geworden tussen sterke concurrentie: van haar lichting zijn er wel 4 of 5 goed genoeg bevonden voor de nationale ploeg. Minder overwinningen voor gevolg, maar als het dan toch lukt, kun je er zeker van zijn dat het verdiend is. Maar het volgende jaar zal doorslaggevend zijn: dan zal ze moeten bewijzen dat ze inderdaad wat meer in haar mars heeft dan de anderen. Vele sportverslaggevers beschouwden haar tijdens het voorbije seizoen als de grote revelatie. Dus mogen we er nog iets van verwachten, Bij de beste wielrensters willen behoren, vraagt natuurlijk een inspanning. Op een jaar tijd legt Sabine zo'n 20.000km af op de fiets, trainingen en wedstrijden. Daarnaast is uiter-

)

aard ook de hulp van pa Snijers nodig. 01) een weekend met 2 verafgelegen wedstrijden, rijdt hij soms al 1000 km. Op een jaar komt hij zo ook al aan 20.000 km achter het stuur. Ook de supportersklub doet een duit in het zakje. Van hen kreeg ze onlangs nog een nieuwe fiets. Dankzij hen heeft ze het ook wat makkelijker om de kosten te dragen. Wie haar persoonlijk wil komen aanmoedigen, en de huldiging op 23 december gemist heeft, kan dat in Wortel op het provinciaal kampioenschap voor internationalen komen doen, op zaterdag 28 april. Misschien moeten we ook het sportnieuws op TV al eens in de gaten gaan houden. Want ook daar moet ze binnenkort gaan opduiken, als ze zo blijft rijden. En ook op kermismaandag wordt er door het Wortelse sportkomitee een criterium georganiseerd. Dat zijn dan de wedstrijden het dichtst bij de deur. Tot slot nog haar prestaties van dit jaar 8 overwinningen op 55 wedstrijden; 20 keer bij de eerste 5; 33 keer bij de eerste 10;

-

-

- algemeen clubkampioene van het Kempische Wielerverbond - zilveren medaille op het ProvinciaalKampioenschap; - zilveren medaille op het Nationale Kampioenschap; - geselecteerd voor het Wereldkampioenschap in Chambery (Frankrijk); - 18e plaats in de Tour de Finistere (eindklassement op 100 deelneemsters); 9e plaats in de tijdrit. We wensen haar nog veel overwinningen toe.0

el

II. bij DOHCERS 1 extra Prijzeta bndefl 155 Y 13 165 x 13

-

1828 9

U

W F

rbaar

1820

T?,

PIRELLI 139 5 1 1550

1625 1795

1694

1468

—

SUP

deerv,11CF,

9

DOIN

kettingen eigen - snee Uitlaten Autobandenni - i --5 Battenlen ,

17


SPORT

Gaat

Sportpioeg van het jaar:

Nieuwe Olijftak Hoogstraten

u

bouwen? Voor de handboogschutters van de Nieuwe Olijftak kan het jaar 1989 niet meer stuk. Ze wonnen immers bijna alles wat er voor hen te winnen viel en vierden daarbij nog hun 1 00-jarig bestaan. Reden genoeg voor de Hoogstraatse Sportraad om deze Koninklijke Handboogmaatschappij voor de tweede maal uit te roepen tot sportploeg van het jaar. De eerste maal viel deze eer haar reeds te beurt in 1981 en in 1984 werd Gust Verheyen ook nog uitgekozen tot sportman van het jaar.

JFF HERIJGERS

I' L

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten TeL 03/314.4755

ALLES VOOR UW DAK * geïsoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) * polyester roofings (verschillende prijsklassen) * muurvinyl, boenselsen plaché * dakvensters Velux en lichtkoepels * ventilatie en rookgas dakdoorvoeren

Wanneer we de prestaties van de maatschaptak met zijn 37 schutters niet enkel de grootpij overlopen dan stellen we vast dat hier met ste maar ook de succesrijkste. een vaste hand geschoten wordt, niet enkel in Hoop en Moed (Schuttershof) en de Koninkhet lokaal achter café De Warande, maar ook lijke Sint-Sebastiaansgilde (De Wachtzaal) op verplaatsing. Van de drie Hoogstraatse moeten in de schutters van voorzitter Fons handboogmaatschappijen is de Nieuwe Olijf- Koyen hun meerdere herkennen. De jaarlijkse

Squash-talent

ci 4TRJL' Dit Zijn de verdiensle/ijke clubkanipioenen 1989 van de Hoogstraalse Squash-club. Claudine Dellajaille, clubkampioene bij de dames en Christ Hase/donckx clubkainpioen bij de heren.

18

Schaal Hofkens van de Verbroedering Hoogstraten ging ook dit jaar weer naar de Nieuwe Olijftak. In het kampioenschap van de Noorderbond waaraan de 10 aangesloten verenigingen deelnemen, kaapte zij de prijzen weg bij de eerste, tweede, derde en vierde zestallen. In het kampioenschap van de Kernpen ging de eerste prijs mee naar Hoogstraten voor het eerste en het tweede vijftal, en uit het kampioenschap van de Vlaamse Liga brachten zij brons mee. Wel degelijk een geslaagd jaar als men daarbij nog twee jonge schutters in de rangen heeft die aangeduid zijn voor de nationale ploeg. Dat de Nieuwe Olijftak niet aan haar proefstuk is bewijst de lange palmares waaruit blijkt dat zij in de laatste 22 jaar maar liefst 18 maal de Beker van de Noorderkempen veroverde en in een tijdspanne van 15 jaar elf maal de Beker van de Kempen mocht leegdrinken. Ook heeft ze in de loop van al die jaren verscheidene kampioenen van België onder haar schutters gehad, in 1974 zelfs vier tegelijkertijd. Het feit dat vele leden meedoen aan de nationale schiftingswedstrijden en dat er tegenwoordig praktisch het ganse jaar door kan geschoten worden in overdekte schietstanden, heeft het peil (maar niet de pijl) alleen maar de hoogte in doen gaan. En een vereniging met succes trekt ook andere liefhebbers aan. Zo zijn er in de Nieuwe Olijftak nogal wat schutters van buiten de gemeente, doch de meeste van hen zijn vooral door familierelaties aktieve leden geworden. Wij wensen hen allen nog veel succes toe en misschien zien we hen eens aan het werk in de Warande tijdens hun wekelijkse oefenschieting op donderdagavond. •


-

-

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

i U beseft het misschien niet of staat er niet bij stil, maar dit is toch een beetje een historisch ogenblik. U leest namelijk op dit moment de eerste Meerse dorpsrubriek van de jaren negentig. En dat vraagt zowel om een terug- als een vooruilblik. E Eerst het verleden. Vanaf het prille begin van de Hoogstraatse Maand verzorg ik voor u deze dorpsrubriek onder de nogal clichématige titel 'Meer uit Meer'. Mijn eerste bijdrage verscheen in het juninummer van 1985 en sindsdien lever ik trouw elke maand mijn zinnen in. Behalve in juli, want dan vlucht ik het land uit. Dat betekent dus zo'n vijftig stukjes, waarin het verhaal van mijn lieve dorpje verteld wordt. Dat verhaal bestaat voor een groot deel uit een ellenlange lijst van allerlei verenigingsactiviteiten die elke maand weer plaatsvinden. Onontbeerlijk, maar op zich nogal saai. Daarom probeer ik telkens op mijn eigen, nederige manier iets meer te doen. Het dorp Meer achter de activiteiten, daar ben ik naar op zoek. 1-let ware gelaat, weet u wel, of hoe het beestje in elkaar zit. Dât houdt mij bezig en dat tracht ik in deze rubriek ook aan bod te laten komen. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Geregeld krijgt ik kritiek. Dat vind ik ple-

zierig. Dan weet je tenminste dat je gelezen wordt. Of die kritiek nu goed of slecht is, kan me niet zoveel schelen. Beter slechte dan helemaal geen kritiek, is mijn standpunt. Iedereen naar de bek schrijven is onmogelijk en zou ik ook niet willen. Er moet wat ambiance zijn, er moet gym inzitten. Anders krijgen we bloedarmoede en dat is funest voor een dorpsrubriek als de deze. Dus dag met het handje naar het verleden en op naar... L de toekomst. Samen tnet Meer en de Hoogstraatse Maand sta ik op de drempel van de jaren negentig. Wat zullen zij ons brengen? Moeilijk te voorspellen. We zullen wel zien wat ervan komt en het beste ervan maken. Ik zal in ieder geval trachten u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in Meer. Hoelang ik dat nog ga volhouden, weet ik niet. De inspiratie ïs niet onuitputtelijk en laat zich so,ns moei lijk vatten. Voor niemand gaat een maand zo vlug voorbij als voor een correspondent van de Hoogst raatse Maand. Maar voorlopig gaan we door met schrijfsels die weinig zullen afwijken van wat u van mij gewoon bent. Houdt u er niet van, dan is dat spijtig, maar niet erg. Ik kan toch niet anders. E Daarom, beste lezer(-es), stappen wij gezwind

IcI"r huiscoMQQr I'ul'r huliQhQQr

wand- en vloertegels hulI'r I'ulcI'r bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

huliGhQQr I'uIcIr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit!

1990 binnen met de volgende verenigingsactiviteiten. De St. Jorisgilde zet het nieuwe jaar traditiegetrouw in met een teerfeest op zaterdag 6 januari. Maar een gilde leeft niet alleen op eten en drinken, er moet ook geschoten worden. Dat gebeurt op zaterdag 20 en zondag 21januari met een schieting op 6 meter. Het gildelokaal is trouwens elke vrijdagavond geopend. Dan wordt er geoefend op de 6 meter en met de onvermijdelijke kaarten gespeeld. Ei Ook de KWB heeft iets met kaar ten op de vrijdagen 5 en 19januari in het Boerenzaaltje. Verder wordt er auto gereden en gekookt. Op de zaterdagen 6-13-20-27 januari en 3-10 februari kunnen KWB-leden autorij lessen volgen in Meerle en op de dinsdagen 9-16-23-30 januari en 6-13 februari zijn er kooklessen voor mannen. Voor mannen?! Waarom willen al die mnannen tegenwoordig zonodig koken? Ik dacht dat wij daarvoor vrouwen hadden. Bon, ik zwijg al. 7 Toch lijken de vrouwen van de KAV mij gelijk te geven, want op woensdag 17 januari doen zij aan huishoudelijke vorming met het bereiden van éénpansgerechten. Goed zo, dames. Maar de Landelijke Gilde wil van geen wijken weten en blijft onze boeren on verstoorbaar kooklessen geven op de dinsdagen 18 en 25 januari oin 20.00 uur in 't Boerenzaaltje. En de boer, hij kookte voort. Ook aanwezig is de kaartavond op maandag 8januari om 20.00 uur in 't Boeren zaaltje. En zoals elke zichzelf respecterende Meerse vereniging dat doet, wordt er geteerd op vrijdag 12januari. Lii De KVLV zendt haar jongeren uit om op maandag 8 januari te gaan bowlingen. Op de woensdagen 3-10-17-24 januari komt de middengroep telkens om 13.30 uur naar 't Boerinnenzaaltje om te praten over het thuis verzorgen van zieken. Minderhout is the place to be op de dinsdagen 9-16-23 januari, want dan vindt daar telkens een agravergadering plaats. En de maand wordt kalendergewijs afgesloten op woensdag 31januari, wanneer alle leden om 13.30 uur in de parochiezaal worden verwacht om het te hebben over milieuvriendelijk huishouden. Want milieuzorg begint thuis, dat moeten wij goed beseffen. De Ziekenzorgafdeling van Meer laat weten dat zij lessen gevolgd heeft over het thuis ver zorgen van en omgaan /net zieken. Zij hebben heel wat geleerd en staan ook in 1990 klaar voor onze zieken, gehandicapten en hoogbejaarden. El Brassband Ste.-Rosalia rust in januari verdiend uit na de voorbije drukke maanden en na de zéér geslaagde en talrijk bijgewoonde muziekavond in december. El VZW De Mussenakker doet op zondag 31 december door onder het motto 'Bierestroika', wat betekent dat voor 500 fr een hele nacht kan gegeten, gedronken en gedanst worden op de tonen van speciaal voor de gelegenheid gekozen muziek. Vanaf 1 januari zijn er ook nieuwe lidkaarten te koop voor IOOfr. El Meer gaat dus actief het nieuwe jaar in. Rest mij niks anders meer dan u het allerbeste te wensen voor 1990 en als uw vereniging hier schittert door afwezigheid, geef mij dan voortaan op tijd (!) een seintje en er 6fdft'5ôrJÏ gezörgdU 19


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

17 ~ _)

Een regenachtige woensdagnamiddag. En iedereen die ik probeer te bellen, is net vandaag niet bereikbaar. Ik zal uit pure verveling al maar beginnen schrijven. Of beter: met de toetsen spelen. Zo, u weet meteen met welk enthousiasme het hierna volgende op papier werd gezet. Maar u heeft na u w jaarlijkse portie kerststallentochten, inmiddels zeker de vrede weer hervonden? Ik zal ne dus aan uw stemming proberen aan te passen. Zoniet: probeer in de mijne te komen.

V6Sr 1januari wil de KWB graag weten of er nog geïnteresseerden zijn om vanaf maart '90 mee te fietsen met de wielertoeristen. Ik heb daar vorige keer al wat reklame voor gemaakt. Maar nu blijkt dat je behalve een fiets, ook nog een verzekering nodig hebt. En daar voor kunnen zij dan ondertussen zorgen. Evenals voor een truitje in de juiste maat. 't Is maar dat je het weet. Ook voor 1 januari verwacht de KWB haar 'milieu feitenkaart' weer binnen. Het is na-

problemen zijn er niet als ze gaan zagen, maar gaan zuigen. Ja, een houtzuigerij, blijkbaar. El Ik overloop met u nog de kalender van januari. En dan hou ik er mee op voor dit jaar. Op 5 januari gaan de voetballers en biljarters van de KWB en feestje bouwen. In het jaarprogramma wordt dat ook al 'mosselsouper' genoemd. Ze gaan duur worden, dit voorjaar. Diezelfde avond gaat de Fanfare ook nog bowlen tegen het Slot. El

melijk de bedoeling van de fusiegemeentelijke KWB-verenigingen om op 16 februari in Minderhout de bijeengebrachte milieufeiten te laten becommentariëren door deskundigen. El

Zondag 7januari houden KWB en KA Vhun nieuwjaarswandeling. En dat in samen werking met de wandeigroep Markdal. Ze vertrekken aan het Bootjesven in de Kolonie (achter de boerderij; volg de wegwijzers? En anders de andere wanderlaarsauto 's). Vertrek om 2 uur stipt voor een wandeling van ongeveer 8 km. En halfweg begin je helemaal te gluh-en. El

-

NIEUWS Wortel haalt tegenwoordig regelmatig het nationale nieuws. Zo konden we al zien en lezen dat we onze lieve tijgertjes geen schrik meer moeten hebben. Ze werden teruggebracht tot het 2-dimensionele vlak. Al las ik achteraf dat het niet allemaal zo onwettig was als was eerst werd uitgebazuind. Ik denk dat onze dierenboer aan de Langenberg niet blij is met al die reclame. Misschien moeten we hem hier in deze rubriek ook eens zijn zegje laten doen. ('Recht op antwoord' versturen aan de redactie, aub. Zie elders in dit blad.)LI Ook de afbouw van de Wortelse Kolonie dook weer op. Hier ging het duidelijk om opgewarmde kost. Al zal het er ooit wel van gaan komen. België is het enige land waar daklozen nog worden 'gevangen' gezet. En met de open grenzen van '92 in het verschiet, moeten die deuren misschien ook wel open. Maar vooreerst ziet het er nog niet naar uit dat de bewakers hier hun werk gaan verliezen. Of dat de Kolonie gaat gesloopt worden. Wel wordt in de loop van januari nog hout verkocht. Dat heet dan niet slopen, maar beheer. En hopelijk worden er dan elders weer tien keer meer bomen (want veel kleinere) aangeplant. Wanneer die verkoop doorgaat, zult u moeten opzoeken in de reclaamblaadjes.

Een andere manier om u te verwarmen, is door het jaaruiteinde uitgebreid te vieren. Dat kan thuis, maar evengoed al op de kaartavond van de KWB, of op het mosselsouper van de wielertoeristen van het SLOT (beide op 29 december). En 's anderendaags gaat de eigenlijke oudejaarsavondviering door in het SLOT. Die duurt natuurlijk nog eens tot 's anderendaags.

GELUKKIG nieuwjaar. Terloops nog een gelukkig jaar toegewenst. Hoe alles toch slijt door veelvuldig gebruik, niet? Vroeger maakte zo'n gebeurtenis (want dat is het eigenlijk toch, een heel gebeuren, zo'n overgang naar een volgend jaar) heel wat meer indruk. En hechtte je daar ook veel weer te veel? belang aan. Ja, we worden met de jaren wel wat.. (kies uit: nuchterder, realistischer, somberder, gedesillusioneerder...) Hoe bestaat het! Nu zit ik hier al bijna te mopperen bij het begin van een nieuw jaar! Waar moet dat naartoe? (Wacht nog een paar jaar. We gaan dat dan zien.) Zou dat allemaal van die paar regendagen komen? En dan is het natuurlijk weeral

-

20

-

Als er in de Zandstraat veel K WB-leden wonen, zal daar ook de geluidsoverlast wel ter sprake komen. Leven in de zagerij is natuurlijk altijd welkom, want hoera, weer werk! Maar de omwonenden van de vroegere firma Horsten, nu gedeeltelijk zagerij Van Erck, zijn er niet altijd even blij mee. Het zijn maar een paar lettertjes verschil, maar de meeste

CIJFERS EN LETTERS In het Slot hebben ze wat nieuws verzonnen om de lange zondagmiddagen door te komen. Ze hebben immers vastgesteld dat sinds VTM


WORTEL

Computercursus

op de buis verscheen, de lange avonden ook heel wat aangenamer verliepen na een spelletje 'Cijfers en Letters'. En dat gaan ze dan ook zelf spelen. Je kan er prijzen mee winnen (welke weet ik niet). Maar veel zal het in het begin niet zijn, want van de eerste inschrijvingsgelden (50 fr.) gaan ze een degelijk woordenboek kopen. Dat is normaal gezien in een jeugdklub inderdaad niet voorhanden. En ik kan me zo voorstellen dat er vaak discussies zullen zijn. Dus die prijzen, dat zal in het begin meer voor de eer zijn. Elke zondag in het Slot. Tot nader bericht. 11

De dag daarop is weer een verloren maandag. E De KAV viert op 10 januari driekoningen, met de kinderen in de zaal . Diezelfde dag begint de KVLV met een reeks 'dynamisch' ontspannen. Ik vermoed dat dat zoiets is als 'lopend uitrusten'. Want waar dat dynamisch voor staat, heb ik sinds kort ook door. Je kent wel die biologische produkten, die gekweekt zijn op grootmoeders wijze of zonder gif en dergelijke. Tegenwoordig staat daar ook vaak op: biologisch-dynamisch. Volgens mij is dat iets zoals met die blikjes soep (ik hou zo tussendoor wel eens van een lekker soepje uit blik, vooral van die pikante tomatengroentesoep met balletjes) en dan staat daar gewoonlijk op; al roerend aan de kook brengen. Awel: roerend. Dynamischer kan toch niet ! LII Op 12 januari worden alle Wortelse jongeren

in het Slot verwacht. Dan heeft daar een informatievergadering voor hen plaats. Speciaal om van hen eens te horen wat er onder die jongeren leeft. En hoe het SLOT daarop kan inspelen. Of niet inspelen, al naargelang het

geval. Dus als er bij jou nog wat leeft; beweeg u daar dynamisch heen. En doe uw zeg. E 's Anderendaags (zaterdag 13 januari) gaat het er waarschijnlijk nog dynamischer aan toe (alhoewel ik die Wortelse jongeren ook niet onderschat) op de Rock & Rol/party in datzelfde Slot.LIII

WORTEL OP ROLLEN En dan de gebeurtenis van de voorbije 3jaar. de 5e driejaarlijkse 3-DAAGSE OP ROL-

LEN. De KWB en KLJ proberen weer 16 Worielse sponsors bijeen te krijgen, die elk een ploeg van 2 renners op de fiets helpen. Nu begin ik ook te begrijpen waarom zowel de KWB al het SLOT er hier een ploeg wielerloeristen op na houden. En dan is er Sabine ook nog ,'zie eIderst. Of is die van dec/name uitgesloten? Vanaf donderdag 18januari kan iedereen de ploegen komen aanmoedigen. En premies geven. Of zelf ee,is op de fiets kruipen. Al weet ik nog uit een ver verleden dat dat hard legen viel. A Is je gewoon bent met een groot verzet te rijden, dan kun je - zeker als je daar nog een paar lange benen bij/eb - die trappers niet bijhouden. 3 dagen, dat wil dus ook nog zeggen: vrijdag 19 en zaterdag 20januari erbij. Ze beginnen telkens stipt 01fl 8 uur. In de parochiezaal, die weet te klein zal zijn. LII

Op donderdag 18 januari start het Davidsfonds met een nieuwe computercursus onder leiding van Ludo Boons, leraar informatica aan het V.I.T.O.-Hoogstraten. De cursus is geschikt voor jong en oud. Een computer hoeft niemand te kopen, want de cursisten kunnen gebruik maken van de toestellen van het V.I.T.O.-Hoogstraten, waar ook de lessen worden gegeven op donderdagavond van 18 tot 21 uur. Inschrijven voor de cursus (10 lessen) kan bij de voorzitter van het Davidsfonds, Moerstraat 53, Hoogstraten of telefonisch op nr. 314.54.52. Ten einde de inschrijving definitief te maken, wordt men verzocht de som van 2.000 Fr te willen storten op rekeningnummer 414-6050281-39, op naam van DavidsfondsHoogstraten. Dit bedrag omvat de cursuskosten voor de ganse reeks. Lesavonden: januari 18 - 25. februari 1 - 8 - 15 - 22 maart 8 - 15 - 22 - 29 De bedoeling van deze cursus is om 'computeranalfabeten' de weg te wijzen in het gebruik van een PC (Personal Computer). De lessen beginnen met enkele DOS-commando's, daarna leert men de 'Assistant Serie' aan. Dit pakket bevat een eenvoudige tekstverwerker, een elektronisch steekkaartensysteem en een rekenprogramma (Spreadsheet). Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 13 deelnemers zodat iedere deelnemer kan beschikken over een PC.

nTRI;T LASERSHOW

En dan heeft heel sportief Wortel zich leeggereden. En hebben alleen de KAV-vrouwen nog genoeg reserves om te beginnen met een reeks aerobic. Waar blijven ze de energie toch vandaan halen!?

-

HOOGSTRATEN

Een originele nieuwjaarswens:

posto gram!

xf

nn

zI


'1

h

rn-)(n --) 9

UA

Van de

Ook de verkeerstellers gezien en gevoeld? Op een 15-tal plaatsen zouden verkeerstellingen op de wegen van en naar Hoogstraten uitgevoerd worden door het Ministerie. Dit gebeurt blijkbaar in het kader van de voorbereiding voor het opmaken van een urbanizatieplan. Dat moet een ruggegraat vormen waarop de latere ontwikkeling van het centrum kan ingevuld worden. De uitvoering ervan is evenwel een zaak van lange adem. LI Voor alle duidelijkheid: met dit urbanizatieplan wordt niet hetzelfde bedoeld als met de herinrichting van de Vrijheid. Dat is immers een zaak waarvoor nog geen architekt werd aangesteld door de gemeente. Wel zullen er in het urbanizalieplan (zoals dat verwacht wordt van architekt Jan Peeters) eventueel reeds enkele krachtlijnen daarvoor aangegeven worden. E De bomen van de Vrijheid hebben dan toch een en ander losgeweekt. Vorige keer hadden we het er reeds over in deze rubriek, en toen

o.a. een ruime inspraak bepleit voor deze toch wel ingrijpende materie. Deze zienswijze wordt blijkbaar door meerdere Hoogstratenaren gedeeld. De gemeenschapsraad boog zich al enkele keren over deze materie, ook vanwege middenstand en oppositiepartij Fusiebelangen blijken er bedenkingen over de eenzijdige beslissing van het kollege om alle bomen gelijktijdig te rooien, zelfs de helft die nog in gezonde staat is (en soms maar 40 jaar oud, zoals de rij vlak voor het Seminarie). FB wenst het punt dan ook behandeld te zien op de gemeenteraad van eind december (in principe uitgerekend op de verschijningsdatum van uw lijfblad). Zowel de noodzaak als de opportuniteit van de beslissing wordt her en der in twijfel getrokken. LI In onze reeks Nieu we Verkeersproblemen. De n ieu we hoofdin- en uitgang van de Veiling, waar de bouwwerken gestaag hun gang gaan, zal voor de Loenhoutseweg, Kathelijnestraat en mogelijk ook de Heuvelstraat wellicht een stevige verkeersbelasting mee brengen. Daarbij wordt de toestand voor de fietsers in deze stra-

22

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

%n) ~an

ten er beslist niet beter op. En wat dan met het nu al zo gevaarlijke kruispunt Loenhoutseweg Lodewijk De Kon incklaan (je weet wel, daar op de hoek waar ze NOG AL TIJD om de haverklap s morgens om 8u met een vrachtwagen op het fietspad staan Mag hoor, daar niet van. Maar MOET dat echt al om 8u? Een half uurtje wachten en hel overgrote deel van het verkeer is er veilig en goed weg.)? In hoeverre wordt met dergelijke gevolgen rekening gehouden wanneer beslist wordt om een ingreep als het verplaatsen van de ingang toe te laten? 111 Nog over verkeer. De eerstkomende vergadering van de aktiegroep voor fietspaden heeft plaats op woensdag 3januari om 20u in de raadzaal van het stadhuis. LI Op vrijdag 19januari om 20u heeft in de Rabboenizaal van het Spijker een theateropvoering plaats. Stap brengt dan zijn derde voorstelling 'Code'. Daar zijn overigens twee Hoogstraalse namen bij betrokken, nI. -

-

Greet Vissers als mede-regisseur en Flor Verschueren die voor de zang en muziek zorgt. Stap brengt theater met mentaal gehandicapten en valide akteurs. In 'Code' worden losse scene's gespeeld over thema 's zoals volwassen worden, relaties tussen vrienden of man en vrouw. Een prachtig initiatief om Stap ook naar Hoogstraten te halen. Voor 200fr in voorverkoop en 250fr s avonds kunt u er zelf bij zijn. Doen dus. Meer informatie tel. 314.55.36. LI Toneel deel twee. Dit keer is het de Lepe Hoek die op vrijdag 5 en zondag 7 januari telkens om 20u30 in de Jeugdmuziekschool optreedt (Karel Boomstraat 44). Ze brengen er voorstellingen van hun nieuwe stuk 'Rokade' waarin muziek en woord mekaar nu eens geen geweld aan doen. Het stuk werd nogal gewijzigd in vergelijking met eerdere voorstellingen in het voorjaar. De Lepe Hoek en de muziekschool richten zich vooral naar de + 12 jarigen met dit initiatief. Inkom 80fr in voorverkoop bij de leerkrachten, of lOOfr aan de kassa. Het Davidsfonds krijgt een behoorlijk drukke maand, althans te oordelen ,,uw hun AulendL'r. Wa beschikken nog niet over een precieze datum voor de aktiviteit die in november werd uitgesteld. de voordracht van dr. Lieven Van Gerven, nationaal DF voorzitter over 'Wat met de slaatshervorming?' Een tweede voordracht stond geprogramnmeerd op dinsdag 16januari: Jo Hanssens van Pax Cliristi komt dan spreken over 'Het con ciliair proces'. Twee weken later is het de beurt aan groene fietser Luc Versteylen die zich de vraag stelt 'Hoe leven als krislen in de konsumptiemaatschappij?' Op 18 januari heeft de eerste les plaats van een &e',npte,ieek. Tien les,en volsiaan om kompuleranalfaheten een eerste dosis gebruik van een PC bij te brengen. Kostprijs 2000fr, te storten op rekeningnr. 414-6050281-39 op naam van DF Hoogstraten. Meer info is altijd te verkrijgen bij de voorzitter, Moerstraat 53. 7 Het bijna 50-jaar oude Piuskoor houdt op vrijdag 29 december een kersttocht naar

Lauryssen electronics

pvba

VIDEO ÂŁ

A

STEREO K T V .

.

.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


HOOGSTRA TEN

Sportdienst verder zonder Paul Janssens

Einde van deze maand neemt Paul .Janssens definitief afscheid van de Hoogstraatse gemneeii lelijke sportdienst. Meer dan tien jaar heeft hij samen met de goed werkende Sportraad aan de basis gelegen van een steile groei van het sport ief gebeuren in onze gemeente. Graag hadden wij Paul deze maand hier op de vootpagina willen hebben als Man in de Maand maar dit zag hij niet zo zitten. De grootste verdienste voor al liet sportieve werk schreef hij toe aan de mensen van de sportraad die met volle inzet op vrijwillÉe basis heel wat werk verzet hebben. Verder aandringen leek ons weinig zinvol want we kennen nu eenmaal zijn konsequentheid en dat is zeker een eigenschap waarvoor velen hein zo appreeieren. Als komnpensatie zullen wij in ons volgend nummer her werk van de sportdienst en van haar uittreden de sporfuncrionaris nader in het licht zetten. Intussen heeft dan ook de Sportraad de gelegenheid gehad om Paul op 15 januari in de bloemetjes te zetten. Wij zullen er ook bij zijn en ons oor te luisteren leggen. het rusthuis om 1811; Daarbij maken ze een vokaal ommetje met het meisjes- en knapenkoor tot bij de kerststallen aan stadhuis en op het Van Aertselaerplein. E Vanaf 10 januari om 19u start de nieuwe EHBO kursus

van het Rode Kruis. In totaal 20 lessen die gratis bij te wonen zijn in het RK lokaal in de Gelmelstraat. Inschrijven bij Luc Jansen, Van Aertselaerstraat 52. E De vrouwenverenigingen stappen het jaar '90 eerder rustig in. De maandagen 8, 15, 22, en 29 januari worden door KAV gebruikt om vanaf 13u30 de hoofden bij mekaar te steken in de hobbykrans in de Fax. KVLV verwacht de AGRA-dames op dinsdagen 9, 16 en 23 januari om 13u30 in de Minderhoutse parochiezaal, Op woensdagen 10 en 24januari wordt er om 13u30 gevolksdanst in de Fax. [Ii De

ACV vrouwen stelden hun rapport over de kinderopvang voor. Vooral voor de school-

gaande kinderen blijken er problemen te zijn, evenals voor de opvang van zieke kinderen en voor de ouders die onregelmatige werkuren hebben. Het ,4CV wil daarom zelf voor- en naschoolse opvang realizeren in de scholen die eerder positief hebben gereageerd op hel ver-

zoek in die zin. In Hoogstraten zelf is dat de gemeenteschool. Van in het begin van het trimester zouden GEKO's van 7u tot 19u aanwezig zijn om in een lokaal de nodige opvang te doen. Dit nog onder het voorbehoud dat hei projekt ministeriële goedkeuring heeft gekregen tegen die tijd. Voorlopig is dat nog niet het geval. •

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee

Kunstmeubelen DE PUYDT

j

(

te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

11 j.1j

______________________________________

(Pro Arte -

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

23


-- _Ü

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

In tegenstelling tot wat in de natuur gebeurt is de winter (en dat is het, want het vriest dat het kraakt) het seizoen waarin het verenigingsleven bloeit. Sla er de dorpsrubrieken van dit blad maar op na. Het gonst harder dan in een hijennest. Teerfeeslen bijvoorbeeld. In Meerle minstens een drietal vorige maand. De dames en heren van de Harmonie St. Cecilia werden al van 's morgens in de watten (eerder pensen) gelegd. En vermits een gezond mens meer dan eens per dag eet, stonden de tafels 's avonds nog eens gedekt. Ook de wielertoeristen van de K.W.B. hadden het harde zadel geruild voor een gemakkelijke stoel en in de plaats van suikerwater in een drinkbus kwam er gerstenat in een glas op tafel. De inspanningen van het voorbije seizoen werden via het dia-scherm nog eens in herinnering gebracht. Moe werden ze er ditmaal niet van want moest het zomer zijn, 't zou al lang licht geweest zijn toen ze deze rit beëindigden.

Teren doet de harmonie eenmaal per jaar. Muziek maken doen ze gans het jaar. Om dit aan de goegemeente te tonen werd een grote 'Concertavond' georganiseerd. In een uiterst sfeervol aangeklede en goed gevulde parochiezaal werd onder leiding van dirigent L. Jansen een zeer gevariëerd programma ten gehore gebracht. Bekende en minder bekende nummerszoals New York-New York, When the saints, Heimweh Melodie, Floral Dance werden ingeleid door Karel Pauwels en telkens werden en of een groep instrumenten op de voorgrond gebracht. Weer eens een ander avondje uit. 1-1 Vereniging bloeien niet alleen in de winter, er worden er zelfs nog nieuwe geboren. 0p zaterdag 20 januari 1990 wordt officieel een nieuwe volksdansgroep boven de doopvont gehouden en krijgt daarbij de toepasselijke naam 'Shil Shoul' mee (zoiets als Mjeelse Pier maar dan in het Hebreeuws). De geboorte zal met gepaste luister gevierd worden met een grote volksdansavond om 20 uur in de Parochiezaal. Buiten Shil Shoul zelf treden daar op: de groep Zonne uit Turnhout met Balkandansen en de vermaarde groep Pantarei uit Eindhoven met Bulgaarse dansen. De inkom bedraagt 100 frankskens (inclusief gratis tombola). Het repertoire van de nieuwe dansgroep zal hoofdzakelijk bestaan uit Israëlische dansen. Elke zaterdag van 18.15 uur tot 20 uur wordt er geoefend in het Chirolokaal aan de Ulicotenseweg, onder de leiding van Gust Koyen. Lichtvoetige liefhebbers die graag hun benen uitslaan zonder telkens in een knoop te geraken kunnen zich vanaf 27 januari in het 0efenlokaal aanmelden of contact opnemen met voorzitster Goel Antonissen of secretaris Luc Koyen (tel. 315.71.05).

Vermits de vrijwilligers van de 'Brandweervoorpost Meerle' ondertussen overal aan de deur geweest zijn met hun nieuwe kalender, kunnen we 1990 zonder problemen aan vatten. De dagen krijgen weer een naam. Aanduiden wat er te doen is moet ge zelf doen. - K.V.L.V. start met een lessenreeks 'Patchwork & Quilten' (aan mekaar naaien van verschillende lapjes stof volgens een techniek af24

In Memoriam

Madame Georges Mevrouw Georges Voortman, gch. Mnre-Rheree hnsens

Op 12 december overleed in Meerle Mevrouw Georges Voortman op de gezegende leeftijd van 97 jaar. Sedert Madame Georges, zoals ze hier genoemd werd, zich in 1938 definitief met man en kinderen op Het Leembeek vestigde heeft ze zich om het welzijn van het dorp bekommerd. Samen met Mevrouw Stas de Richelle nam ze het initiatief voor de oprichting van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. De eerste bloedgever werd door haar persoonlijk naar Hoogstraten gereden; later zorg-

de ze ervoor dat de bloedinzamelingen in Meerle zelf konden plaatsvinden. Tot voor enkele jaren bleef zij de stuwende kracht achter de bloedinzamelingsaktie met het gevolg dat Meerle momenteel 139 vrijwillige bloedgevers telt. Tijdens de oorlog was ze niet alleen aktief in het Rode Kruis maar ook in Winterhulp. Via de Organisatie konden veel noodlijdenden op haar onbaatzuchtige hulp rekenen. 28 maal ging Madame Georges met de Nationale Lentebedevaart mee naar Lourdes, meermaals nam ze een zieke mee. Zij ging niet als toeriste, maar als ziekenverzorgster, als 'Hospitalière de Lourdes'. Men behoefde echter niet noodlijdend te zijn om van haar steun te kunnen genieten. Missionarissen, verenigingen, jeugdbeweging, niemand heeft tevergeefs bij haar aangeklopt. Elk trouwpaar uit de parochie werd door haar in haar landhuis uitgenodigd. De harmonie St. Cecilia lag bij haar in de bovenste schuif. Dank zij haar bijstand kon de maatschappij uitgroeien tot wat ze nu is, een korps met meer dan 80 leden. Madame Georges hield aan haar principes. Diep christelijk, zo was ze opgevoed en zo zou ze blijven. Sociaal bewogen, natuurlief hebster ook. Geen boom mocht onnodig gerooid worden; het prachtige landgoed Het Leembeek is dan ook tot op heden bewaard gebleven. Haar levenswijze heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat ze een zeer hoge leeftijd mocht bereiken. Aan Madame Georges verliest Meerle niet alleen een beschermvrouwe, met haar verdwijnt een symbool van een levenswijze die mede het reilen en zeilen van een dorp zoals Meerle gedurende enkele eeuwen gekenmerkt heeft. Bedankt Madame Georges en rust in vrede.


MEERLE komstig uit de Scandinavische landen). De lessen gaan door op 11.1 - 18.1 - 31.1 en 14.2 telkens om 13.00 uur in de parochiezaal. - Op zaterdag 13januari organiseert het Oudercomité van de Gemengde Vrije School van Meerle haar jaarlijkse feestavond, langzaamaan bekend als 'de nacht van de ouderraad'. Inschrijven voor de feestmaaltijd kan bij al de leden van het oudercomité. Inlichtingen hij voorzitter Frans Rombout, Heerle 76 - Tcl. 3 15.80.30. - 'Bowlingen' in Breebos kn met de K.W. it. op 27 januari 1990. Vertrek is voorzien roi 18.30 uur op een nog af te spreken plaats. schrijven kan bij elke wij kmeester. Er wordt gebowid van 7 tot 9 uur en daaiiia gaan ze niet recht naar huis. - Met de K.A.V. kan je op 17 januari'c pansgerechten' leren bereiden vanaf 19.30 in de parochiezaal. - Dezelfde K.A.V. houdt op 24 januari algemene vergadering met 'Lourdestrekkin Ook om 19.30 uur in de parochiezaal. Daarmee zitten de jaren tachtig er dus op en kan het laatste decennium van deze eeuw beginnen. Een rijmsel op de jaren 'negentig' zoals 'tachtig is prachtig' - heb ik tot hiertoe nergens gehoord of gelezen, wat natuurlijk geen beletsel hoeft te zijn om toch zo te wor den. Van mijnent wege wil ik het u allen in ieder geval wensen!!! •

*

autobanden

PEETERS

'Music Ma'estro Please'. De Harmonie op haar best.

merkbanden

*

occassiebanden

*

'

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

reparaties

*

depannage

Velt-Noorderkempen

Geneeskrachtige kruiden en planten om ons heen Velt-A'oorderketnpen organiseert in januari 1990 een praktische reeks voordrachten over geneeskrachtige kruiden en planten om ons heen. Docent is M. Godefridi, leraar aan de Vlaainse Herboristen Opleiding Dodonaeus', die dieper zal ingaan op volgende onderwerpen: Groenten als geneeskruid Dat groenten goed zijn voor onze gezondheid deze zgn. onkruiden lastposten die in menig weet iedereen, maar dat heel wat groenten als tuin en plantsoen zonder pardon worden verechte en heuse geneesmiddelen gebruikt worwijderd. Echter, veel van deze planten hebden, is minder bekend. Vooral bij chronische hen bijzondere heïlzame eigenschappen en aandoeningen zoals rheuma, zijn ze bijzon- zijn welkom bij het behandelen van menige der aangewezen. Denken we hierbij maar aan kwaal. In concreto gaan we hierbij dieper in kool, wortel, prei, artisjok, pompoen, op 'onkruiden' voor huidaandoerungen, suipastinaak... kerziekte, bloedvaten, maag- en darmstoor -

Keukenkruiden of hoe een medicijn smakelijk kan zijn De psychische ervaring bij het nemen van medicijnen geeft vaak een onprettig en deprimerend gevoel, zeker als deze een slechte smaak hebben. Heel wat keukenkruiden kunnen gebruikt worden in medicinale zin zonder deze nare eigenschap te bezitten, of m.a.w. kruiden: lekker, gezond en genezend.

Onkruid als geneeskruid Hoe 'on' zijn sommige 'kruiden'? Vaak zijn

Praktische gegevens: Data: zondagmorgen 14, 21 en 28 januari 1990 van 09.30 u. tot 12.00 ii. Plaats: lokalen Lagere School Minderhout (tVitheren weg 2, achter het parochiecentrum). Prijs: leden 600 fr. niet-leden 1050 fr. (mci. Ik/geld 1990) Inschrijven; bij Ann De Bie-Janssen Voort 79, 2328 Meerle (Hoogstraten) Tel. 031315 83 27. U

Cursus Natuurgids '90 Vanaf februari '90 start in Hoogstraten een cursus voor natuurgids, georganiseerd door het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie. Het behoud van natuur en milieu is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze planeet. Inzicht in de samenhang van onze leefomgeving moet leiden tot een grotere bewustwording. Onder de vorm van een 30-tal voordrachten of excursies wordt de natuur beleefd en bestudeerd; ook wordt een algemene kijk op het maatschappelijk gebeuren meegegeven. De cursus is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in de natuur en de milieuproblematiek en er zich ook willen voor inzetten (vanaf 17 jaar). Het inschrijvingsgeld bedraagt 3.000 fr. (alles inbegrepen: voordrachten, geleide excursies, busuitstapjes, handboek cursus natuurgids). Een volledig programma kan aangevraagd worden hij: Centrum voor Natuurbeschereningsedukatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, tel. 031226.02.91 (tijdens de bureeluren). •

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

25


Etubi1ÈItrhr@i!iÏt' De 50-jarigen hebben zo lang niet gewacht! José Voeten, Jeanne Stoffels, Gust Adams en Jan De Bie organiseerden een bijeenkomst met hun tij dgenoten. Zij verzamelden rond de dis in café De Zwaan bij Staf Snoeys te Castelré. 61 vijftigers ontvingen een uitnodiging, slechts 27-kwamen er opdagen, die wat graag voor dc t otograat poscerden! Het verenigingsleven dan! K.V.L,V.: Yoga blijji' aan de orde van de dag op donderdagen 5, 11, 18 en 25januari. Op woensdag 31januari worden alle leden opgeroepen voor een alge,'nene vergadering. K A 't' (eprekavnnrl nver 'traffen en belonen' op maandag 22januari. L.R.V.: teert op vrijdag 5januari en organiseert op zaterdag 6januari een pony--indoor en op zondag 7januari en zondag 21 januari een indoor voor de seniores in de Blauwbossen.

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. De Arkduif: houdt op zondag 7januari een kampioenendag en op zaterdag 27januari een jokprijskamp in het Parochiecentrum. De St. Jorisgilde teert mnaar liefst twee dagen en wel op maandag 8januari en dinsdag 9januari. Ook teerfeesten voor de supportersclub op vrijdag 12januari en voor de fanfare op vrij-

dag 19 Januari. K.S.J. houdt een groepsftest op zondag 7 Januari.

Landelijke Gilde dropt op vriji.tig 76jfmn7iari en K. W.B. doet hen dit een dag later na op zaterdag 27januari. Agra vergadert op dinsdag 9januari met als thema 'Kom op voor je beroep' en op dinsdag 16 januari staan 'Boerin en tuinierster' op de agenda. 13 Nog prettige feestdagen! •

Sinterklaas! Eventjes mijmeren over een nog niet zo heel ver verleden. Hoe beleefden wij in onze kindertijd het fenomeen Klaas! Weken voor de ultieme komst van de heilige man die toen nog uit de hemel kwam, soms ook al uit Spanje met zijn stoomboot, verzamelde je afbeeldingen uit de krant van de beide speelgoedzaaiers. Je schreef je intiemste hartewensen uit je kinderhart op een mooi stuk papier, een flinke Klaas en Piet erop gekleefd en je briefje vertrok in het ijle. In angstige spanning afwachten wat het uiteindelijke resultaat zou zijn. Op de avond zelf wist jc mct jezelf geen blijf, een biet of wortel klaargelegd voor de ezel, een flinke doos voor het speelgoed, een flinke kop straffe koffie met extra twee klontjes suiker voor de brave man! Dan vroeg naar bed, televisie bestond nog maar amper, en na een rusteloze nacht met klare kijkers het bed uit, naar beneden gestoomd, met grote ogen starend naar het wonderlijke gebeuren dat voor je uitgestald lag. Een tijd om duimen en vingers af te likken! Ook voor Sinterklaas! Hij had het monopolie, concurrentie bestond nog niet! Dat gat in de markt werd vlug gestopt! Is heel dit gebeuren in onze huidige tijd zo veranderd! Gecommercialiseerd alleszins! Voor de kinderen blijft het echter iets fenomenaals en hun ogen, net als de onze vroeger, schitteren om ter felst bij datgene wat de Sint heeft achtergelaten. Te Minderhout deed hij dit jaar weer zijn ronde in de Basisschool en ook K.W.B. zorgde ervoor dat een 300-tal kinderharten weer eventjes sneller klopten. Dat gebeurde ook tijdens de voorstelling van 'Poging tot moord', opgevoerd door de K.W.B.-K.A.V.-toneelgroep. De pogingen tot

Inleveren kopij

moord volgden elkaar op, hei lukte niet. Amusant stuk dat door de aanwezigen zeer werd gesmaakt. Paul Verbeeck had werk gemaakt van het decor en Jef Geets zorgde voor de eerste keer in zijn leven voor de regie! Geslaagd alleszins! Volgend rendez-vöüs voor december 1991! El

Op woensdag 24 januari verschijnt het tweede nummer van onze zesde jaargang. Medewerkers - herstellende van griep en andere winterkwalen - uw kopij wordt verwacht op woensdag 10 januari. (Sport- en dorpsrubrieken op zondag 14 januari)

26


Goud te Minderbout Caroline en Albert: 'De mooiste dag van ons leven!' Zonder twiifel waait er een gezonde lucht door het gebuurte DorpNoord! Hoe is het anders te verklaren dat binnen een tijdsbestek van tien dagen twee jubileums mochten gevierd worden. Eerst briljant voor Joke Lodewijckx en Sus De Bie, nu goud voor Caroline Meyers en Albert Eelen uit de Hemelstraat. Een uitzonderlijk weertje op 2 december! Heldere vrieslucht met zonneschijn. Netjes versierde straten en bloemen, veel bloemen. Feest hing er in de lucht! Rond 13 u. vertrok vanuit de wijk Torenakker een optocht waarin alle acitiviteiten uit heden en verleden van het gouden paar aan bod kwamen en de buurtbewoners hadden voorwaar hun beste beentje voorgezet om Caroline en Albert hun erkentelijkheid te betuigen. Het geschenk, een stevige hometrainer, eigenhandig door Sinterklaas overhandigd tijdens het geburenfeest, werd door de jubilarissen ten zeerste geapprecieerd! Op 17 oktober 1915 werd Albert geboren te Meer op de Donck vlak onder de kerktoren en hij stamt uit een kroost van tien kinderen, waarvan er nog zes in leven zijn. Carolien mag je gerust een rasechte Minderhoutse noemen. Zij zag het levenslicht op 22 februari 1913 op de plaats waar nu cafĂŠ "t Withof' gevestigd is. Ook zij kwam uit een groot gezin, een normaal verschijnsel voor die tijd: acht kinderen, waarvan nog vier in leven. Vader Meyers wilde dat er Frans geleerd werd in de familie en daarom verbleef Caroline gedurende vier jaar te Luik bij de Zusters van het Heilig Graf, waar zij de handelsafdeling volgde. Voor die tijd mocht dat toch al een hele onderneming genoemd worden. 'Daar heb ik mijn Frans geleerd, maar ik ben er toch al zoveel van vergeten!' Albert sleet ondertussen te Meer een heel gelukkige jeugd en vader Eelen had zijn handen meer dan vol aan al dat jonge volk.

Op 28 november 1939 werd dan het huwelijksbootje te water gelaten. Hieruit stapten na enkele jaren vier kinderen: Marie-Elise, Tony, Jef en Paul. Zij zorgden op hun beurt weer voor acht kleinkinderen. Eigenlijk hadden ze op 2 september reeds willen trouwen, maar de mobilisatie stak daar een ferm stokje voor: dankzij dit voorval kon Caroline in Minderhout blijven wonen. Meer trok haar niet zo erg aan. Die oorlogsjaren kondigden zich echter niet zo gelukkig aan voor het prille gezinnetje. Door toedoen van de toenmalige oorlogsburgemeester werd Albert door de Duitsers de doos ingedraaid. Hij is dan ook een van de weinigen die in 'Den Bak' gezeten hebben, je weet wel dat oude krotje vlak achter de bibliotheek in de Gemeentestraat. Een paar uur maar heeft hij daar vertoefd, dan werd hij overgebracht naar Turnhout en zo naar Antwerpen. Eigenlijk had hij op transport gemoeten naar Duitsland, maar uiteindelijk kwam hij in een werkkamp terecht in Noord-Frankrijk waar werkelijk slavenarbeid moest verricht worden. Gedurende drie maanden verbleef hij daar samen met nog enkele dorpsgenoten, op een gegeven moment werd hij als dood opgegeven. Dankzij een gebroken pols werd hij op de trein naar huis gezet waar Caroline hem vol met luizen en schurft in ontvangst kon nemen. Alberts vader was timmerman en daar werd hem de liefde voor de stiel druppeltje voor druppeltje bijgebracht. Eerst thuis wat gewerkt en daarna voor zes jaar naar Brasschaat. Met de fiets elke dag heen en terug! Daarna nog anderhalf jaar bij nonkel Karel Meyers te Hoogstraten en dan als klap op de vuurpijl bij schoonvader Meyers, die zelf ook aannemer was en bijgevolg een concurrent

van vader Eelen. Na een tijdje had Albert het bekeken en hij bood zich aan en werd aangenomen in het V.I.T.O. (toen 'Gewestelijke Vakschool' genoemd) te Hoogstraten waar hij gedurende 31 jaar de jongens uit de streek leerde hameren en timmeren. Als monitor ging Albert met de C.M. (Christelijke Mutualiteiten) mee naar Zwitserland en samen met Caroline trok hij ook enkele malen met de bouworde mee naar Zwitserland en Oostenrijk voor het goede doel. Buiten het werk ontpopte Albert zich ook als een fervent visser en het vis roken betekende voor hem altijd een ludieke bezigheid, samen met enkele geburen. Ook is hij de trotse bezitter van een hele collectie oud timmergereedschap. Op dit ogenblik blijft het bij fietsen en bowlingen en is hij herstellende van een gebroken voet door een slippartijtje in de kelder. Caroline heeft lang kant geklost, nu gaat het niet meer, de ogen laten het niet meer toe. In K.A.V. is zij reeds 30 jaar actief, ook in het bestuur. Volgend jaar 1 juli stopt z'r definitief mee! Kaarten is haar ook niet vreemd en elke dinsdag worden ze eens flink door mekaar geschud! Caroline en Albert geniet nog van uw bezigheden met volle teugen! •

GARAGE

Geudens

B.V.B.A.

Telefoon 031315.71.76 Meer CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Meerseweg 8,

STREVEN NAAR PERFECTIE

4

De trouwfoto uit 1939.

27


MINDERHOUT

BRIEVEN

0

LEZERS SCHRIJVEN Waar de Ster NIET bleef stille staan... Wie op zijn auto de sticker 'Ik hou van slapen' heeft prijken, overdrijft een beetje, maar toch houdt ieder wel van een goede portie nachtrust. Precies deze primaire behoefte noopt mij tot deze reaktic. Vooral bij heldere nacht en oostenwind moet ik tot onder mijn dekens een eentonig machinaal gehuil aanhoren dat me behoorlijk ir riteert. Nog nooit heb ik de moed gehad om dan op de fiets te springen en in de donkerte de betreffende geluidsbron op te zoeken. Maar meerdere peronen hebben mij 'Ster Disposables' als mogelijke oorzaak genoemd. Begrijp me goed: ik heb niets tegen dit bloeiend bedrijf, vooral niet als er af en toe een interessant open-deurtje te genieten valt. Wie de deugniet ook is, ik zou - beslist samen met meerdere inwoners - blij zijn als men een inspanning deed om dit enerverend geluid zo goed mogelijk de kop in te drukken. Mijn dank is (reeds bij voorbaat) groot. Alvast wens ik alle 'stadsgenoten' een goede nachtrust toe in de negentiger jaren. En mezelf ook. Karel Martens Hoogstraten

De Minderhoutse 50-jarigen

Turnhout. 5 december 1989 Geachte Heer Hoofdredacteur

Ru It/t

t/it.,.

it/Ooit JOt/)0iI,

iirtattit Rticx (ti1erIet'),

JO

t i'flh10l0/t

(tt

Jej Die/s, Gust Goos, Leon Kro/s, Jan De Bie, Jos Peeters (Rijkevorsel), Jef De Bie. Midden v. 1. n. r. Louis Lambregts, Jef Geerts Frans De Jonghe, Gust A dams, Burgmeester Van 4peren, Paula Janssens, Ju/ia Christiaensen (Zoersel), Maria Bolckmans, Maria Van Der Steen (Merksplas), Louis Goetschalckx (Castelré). Onder v./.n.r. Nellie Vinckx (Baarle-Nassau), Jeanette Geens, Maria Tackx (Meer), Angèle Stofje/s (Brecht), Annie Martens (Hoogstraten), Jeanne Bruurs (Beerse), Julia Donckers (Merksplas), Jeanne Stoffels, José Voeten. 28

Is er al niet voldoende ellende in deze wereld dat u daar zo nodig nog een schepje bij moet doen met uw tot nog toe geëerd maandblad. In uw decembernummer splitst u de argeloze lezer twee identieke foto's in de maag en de ogen. Daarover valt niet te twijfelen, ook al probeert u hem nog op het verkeerde been te zetten met een ondertiteling 'Een vleugje Oosterse mystiek'. Neen, mijnheer, dit is, voor zover het binnen het bereik is van niiin bescheiden bevttjngsverntogen, teeti Costerse uiystlek. Ik vertrouw erop dat u terzake de nodige rechtzettingen zult plegen in uw eerstvolgende uitgave. Mocht u aan het nut en de wenselijkheid daarvan twijfelen, dan kan ik u een ampel overleg met uw medewerkenden aanbevelen. Hoogachtend Ludwig Vorstenboscher PS: Voor Spiraalworst moet ge eigenlijk in Rij kevorsel zijn.


INDUSTRIE

Hoogstraatse bedrijven in onderling overleg Op initiatief van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid zal in Hoog straten een ' werkgroep industrie' worden opgericht. De gemeentebesturen van het kanton Hoogstraten worden ook bij dit overleg betrokken. Dinsdag 9 januari wordt de boreling gedoopt in het stadhuis van Hoogstraten. Na Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Huishout, Mol en Turnhout zal dan ook de regioHoogstraten over een 'werkgroep industrie' beschikken. De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid vergeet dus de noordwesthoek van de Kempen niet. Talrijke andere 'Kempische' initiatieven bleven in het verleden dikwijks beperkt tot het zuiden en oosten van de Kempen. Soms leek het alsof de grens van het arrondissement ergens bij Turnhout lag. Het voornaamste doel van dit onderling overleg tussen de bedrijven is 'elkaar beter leren kennen en helpen'. Men denkt hierbij aan allerlei problemen op het vlak van de veiligheid, de verfraaiing, de toelevering, de tewerkstelling en diverse samenwerkingsvormen. Zowel problemen van leden-bedrijven, als van het geheel der bedrijven of een bedrijvenzone én van de gemeenschap in deze streek, kunnen aan bod komen bij het driemaandelijkse overleg. Alle aangesloten bedrijven vormen samen de algemene vergadering en vanuit deze groep wordt een dagelijks bestuur gekozen. Elk aangesloten lid kan een opdracht, probleem of een oplossing ter beschikking voorleggen. Bij de voorbereiding tijdens de voorbije weken kon men reeds rekenen op de actieve me-

dewerking van o.a. de Veiling der Kemperi, De Ster, Comeco, Van Roey, Kela, Hyplast.... Voor de begeleiding, ondersteuning en coördinatie zorgt de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid. Bij het voorover leg kwamen er al een aantal knelpunten op tafel, namelijk de tewerkstelling en de veiligheid. Haast alle bedrijven zoeken tevergeefs naar het geschikte personeel. In plaats van elders werknemers te gaan zoeken, denkt men eerder aan omscholing en bijscholing hier; ook (en vooral?) voor vrouwen. Brandbeveiliging, binnen en buiten het be-

drijf, zal eveneens flink wat aandacht krijgen. In overleg met de openbare besturen, instellingen en diensten kan men misschien een goed rampenplan opstellen? In het kader van de verdere uitbouw van de plaatselijke industrie wil men zeker ook gaan praten met de Hoogstraatse onderwijsinstellingen want 'de juiste, goed geschoolde man/vrouw' blijft één van de grootste problemen van de Kempen. De 'werkgroep industrie' streeft dus niet alleen naar een beter onderling overleg tussen de bedrijven, maar ook naar een grotere betrokkenheid van en met de streek. Via de promotie van het bedrijfsleven wil men meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Noorderkempen. De uitnodiging van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid aan alle KMO's voor het project 'Export Kempen' moet ook in dit kader gezien worden. Op donderdag 21 december organiseerde men een introductieavond in de raadszaal van het stadhuis te Hoogstraten. •

De Sier breidt uit naar alle kooien. Ook de boerderij aan liet kapel/ei je moest eraan ge/oven.

oogs raa se zaalvoetba lcompetitie

__________

Op dit moment loopt de heenronde af. Het lijkt er op dat Icarus herfstkampioen gaat worden. Het moet ook gezegd: ze maken een zeer sterke indruk. Een hecht blok, zonder zwakke elementen en met Luc Ceusters regelmatig als uitblinker. De strijd om de tweede plaats is ertsP:flrlend

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

Rigy Boys draait goed mee maar de gebroken neus van Mark Lochten heeft hem al veel parten gespeeld. De Diesels komen nu stevig op gang maar dat zijn we gewoon van André Lodewijckx, Fons Van den Broeck, Willy Michielsen, de gebroer

:

• •

- .

-

.,

Heilig _________________

Verder doen de Middenstanders aardig mee en wie Danny Engels en Jan Michoel eens in maar eens ko-

Enkele interessante matchen voor de komende maand: - vrijdag 12/1, 21 uur: Rigy Boys - Gerste- maandag 15 1 1, 22 uur: Vito - Middenstanders - vrijdag 19/1, 21 uur: Rigy Boys - Diesels - vrijdag 2/2, 19 uur: Gerstetonne - Diesels 29


©Beste lezers, dat ik fanatiek voor de fanfare ben, dat had u waarschijnlijk al begrepen. Maar dat de vorige 'Goed op Dreef' opgesmukt werd met twee dezelfde foto's van de fanfare met een sliert Polen achter zich aan, daar heb ik niet de hand in gehad. Dat was een foutje van de drukker, wat ook in 1989 nog menselijk is. Nu goed, als u uw agenda vast neemt hebt u zeker al gemerkt dat we bijna aan de achterkant geschreven zijn. Toch een speciale periode van het jaar. Eerst is het overal Sinterklaas en de goede heilige man is nog maar amper naar Spanje of heel de straat wordt opgesmukt met kerstbomen, lichtjes, strikjes en allerlei andere versierselen. Ook klinken er dan nog sfeervolle kerstliederen over de straat, om er ons aan te herinneren dat we tijdig onze kerstinkopen moe-

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

©p dmd ramp betekenen voor al de bewoners van het bos. Met man en macht werd er getracht boer van Bummelen te overtuigen dat hij dat best niet zou doen. Natuurlijk slaagden ze daar op het laatst in, want sprookjes lopen gelukkig nog goed af. Al de kleuters en leerlingen hadden zich passend verkleed in een spin, een konijn/je, een kabouter, een muisje enz. Ook het decor was prachtig, allemaal getekend en geverfd op school. Het moet een schitterend schouwspel zijn geweest. Tussendoor werd er nog gezongen en muziek gemaakt, net echt. Een dikke proficiat aan de kinderen, de leerkrachten en de ouders, hoe ze het steeds verzonnen en uitgewerkt krijgen snap ik nog steeds niet. LII De vendeliers kunnen terugblikken op een zoveelste geslaagd mosselfeest. Met evenveel

eters als vorig jaar en met zeker evenveel sfeer. Hun inspanningen zijn weer beloond, en zo kunnen ze weer een jaar verder vendelen. De ambassadeurs van Meersel-Dreef in den vreemde. 1-1 Het zangkoor vierde op zondag 26november met grote overtuiging hun 20-jarig bestaan. Ze hadden gekozen voor Vrij moeilijke liederen waar ze zich 100 procent voor hebben ingezet. En dat de inzet er was, dat kon je horen, ondanks de enkele schoonheidsfoutjes. Na de mis was er de receptie waar al de leden van het zangkoor de nodige felicitaties in ontvangst mochten nemen. Veel glunderende gezichten want hun stond nog een uitgebreid feestmaal te wachten, met alles erop en eraan. Goed nieuws voor het zangkoor is ook dat er 2 nieuwe leden konden opgenomen worden. Wat toch weer een garantie betekent voor de nabije toekomst. In je nieuwe agenda kun je alvast datums noteren voor januari: - Maaudag 8 jalluali, kiiideikeistfeest door de KVIV. - Maandag 9 januari vergadering voor de + 50 leden van de KVLV. Dindng 9 janiinri lîe vnn hnndwerklcu sen voor de leden van de KAV. - Maandag 15 januari KVLV-jongeren vergadering. - Woensdag 17 januari, vergadering voor de leden van de E.K.-Moedersbond. - Zaterdag 20 januari, Ereledenavond van de fanfare met BINGO en concert, al de Ereleden en sympatisanten zijn welkom. - Woensdag 24januari, 4de algemene ledenvergadering van de KVLV. Nog prettige eindejaarsfeesten en veel geluk,

(ilundere,ide vezichieii op dc rOeps/OiO 'aiI I/'1 hIr1(lZLi/l4OO/ genomen t.g. v. hun 20-jaar bestaan. V. 1. n. r. Kees Pemen, Anna Tilburgs, orgelist Frans Witteveen, Louis Verschueren, Mit Herrjgers, Jan Hendrickx, Chris en Maai Vissenberg, Anna van Boxel, Fons Koyen, Louise Van Looveren, Betsie Goossens, Piet Christiaansen, Louisa Goetschalckx, Maria Van Riel, Andre Visser, Roza Knevels, orgelist Dirk Bastiaansen, Dma Feskens, Liza Snijders. Waren niet aanwezig bij het nemen van de foto: Trees Snijders en de dirigent broeder Xaverius. ten doen. Een gezellige tijd van kletsen, kaarten, boeken lezen, op familiebezoek gaan of gewoon bij de buis. Alles wordt anders, alles wordt beter, wat dat voor Meersel-Dreef zal inhouden in 1990 dat weet ik nog niet. En dat is misschien maar goed ook. Dat we weer niet zullen krijgen waarop we hopen dat weten we ook al, maar toch zullen we ons nog dikwijls heel druk moeten maken. Hopelijk blijven er altijd mensen die dat zullen blijven doen. Maar in deze tijd van het jaar met al z'n goede voornemens heb ik daar alvast geen enkele behoefte aan. Toch moet ik nog even in enkele grote passen door het nieuws van de laatste weken. De ouders en vooral de grootouders van de kleuters en leerlingen van de lagere school werden op vrijdag 24 november vergast op een grandioos feest . Al de kinderen, de leerkrachten en enkele ouders hadden er een mooie uitvoering van gemaakt. Waar ging het over? Enkele kinderen gingen op bezoek bij hun grootvader (meester Verdonck) en smeekten deze om een verhaal/je te vertellen. Dat deed grootva dan ook. Er was eens een mooi bos waarin al de dieren groot en klein te samen met de kabouters in vrede leefden. Tot dat de eigenaar Boer van Bummelen (Ed van Elteren) besloot van een weg te laten leggen door zijn bos en landerijen. Dat zou natuurlijk een 30

voorspoed en een goede gezondheid voor 1990 toegewenst!

De nieuwe collectie behangpapier is geariveerd / *

/

in harmonie met de mooiste gordijnstoffen / *

/

met passende vloerbekleding in stock /

/

\\met 1001 bijpassende kleuren,/ + ons advies \

*

tapijten

m schilderwerken mertens Hoogstraten

Advies en uitvoering H. Bloediaan 277-279

031314.52.78


VARIA

Een onvergetelij ke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakîotograaf maakt er meer werk van!

Dan maar terug naar liet vertrouwde cirkeltje, we leren uit onze frmulen niet waar'... En toch zegt er een wijs spreekwoord: 'Agge niks doe, doede niks verkjerd!' Zo zie je maar! Ook deze jonge kannibalen op bijgaande 1010 kan je om dezefde reden niet echt iets verwijten. Dat er één een aureool om zijn hoofd heeft? Ja, maar dat wil nog niet veel zeggen! Hoogstens dat ie ons zo vlug mogelijk zijn naam en adres moet kenbaar maken (DI-IM K. Boomsiraat 37, 2320 Hoogst raten), En wat dan nog? Dat ie daardoor van ons zomaar 00 Ir inai, i,aan opdoen hij 1 / atn.sport in 'fer plas' Kado' Nee één 1 r tkado bij ons is het elke maand zo!

Rechtzetting (In de vorige Maand werd per vergissing een foto van de fanfare tweemaal afgedrukt. In plaats daarvan moest onderstaande foto komen die hier alsnog een plaarske krijgt.)

Le,, haakte van de mum aan clu !m1.l RCKIIOL' t 1/ waar (ursu3.se/l itorden gegeven ciie een heilzame uitwerking hebben op lichaam en ziel. Oosterse mystiek is hier niet ver weg.

Ongevallen Woensdag 22 nov. om 16.30u werd aan het kruispunt Vrijheid en Tinnepotstraat, de 38-jarige fietster Amalia Van Der Lee, Venhoef 8 Minderhout, aangereden door een landbouwtractor met aanhangwagen, bestuurd door Karel Sterkens, Polder 8, Wortel. De fietster werd licht gekwetst. Zondagvoormiddag 26 nov. kwam het aan de Vrijheid tot een lichte botsing tussen de auto bestuurd door John Vandenberghe, Van Aertselaerstraat 74, Minderhout en een lichte vrachtwagen bestuurd door Jacob de Graauw uit Baarle-Nassau. Maandag 4 december om 16.45u botste aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat, de auto bestuurd door de 42-jarige Maria Claessens uit Turnhout, met de bromfiets bestuurd door 17-jarige Paul Mertens, Burgemeester Jesperstraat 10, Meerle. Paul Mertens werd licht gekwetst. Maandag 4dec. om 20u botste aan de J. Lijssenstraat te Meer, de auto bestuurd door Elly Schrijvers, Etten-Leur en de vrachtwagen bestuurd door Frans Van Gestel, Hoge Weg 16, Minderhout. Er was zware schade. Vrijdagmorgen 8 december kwam het aan de Lod. de Konincklaan tot een lichte botsing assen een lichte vrachtwagen bestuurd door Maurits De Loose, Leliestraat 6, Rijkevorsel, de auto bestuurd door Rudolf Schroer, Achtel 23, Rijkevorsel en de auto bestuurd door Annie Peeters, Achtel 84, Rijkevorsel. -\an Klein Gammel reed zaterdag 9 dec. 13.15u de 22-jarige Christiane Lauwerijsen, Lievekenshoek 1 Merksplas tegen een electriciteitspaal en dan in de voortuin van Greta van Mirlo, Klein Gammel 4 Rijkevorsel. • 31


I,IJcJ

i•

,i

1

_____ II'j :'.I• ______

i

Minderhout V.V. met een positieve balans Vorige maand las je als titel Groeiend zelfvertrouwen bij M.V.V.!' De groen-witten hebben ondertussen bewezen dat ze inderdaad niet meer bij de zwakke broertjes van de reeks mogen genoemd worden. Een stevig geheel dat niet meer alleen op de verdediging rekent om puntjes te vergaren. Ook de voorlinie schiet stilaan uit haar sloffen, niet dat ze doelpunten scoort aan de lopende band, maar de weg naar de doelmond wordt toch gemakkelijker gevonden dan in het voorseizoen. De uitslagen bewijzen het en dat is plezierig voor al degenen die sympatie koesteren voor M.V.V.! Na enkele knappe uitslagen bij elkaar getrapt te hebben trok M.V.V. naar White Star Schorvoort en hier liep men op een gasbek. Het kan ook niet alle zondagen kaviaar zijn. In de eerste helft had Minderhout werkelijk de handen vol om de snelle en driftige thuisaanvallers aan banden te leggen. Een missertje in de defensie en de stand wees 1-0. Na de verpozing kwam er wel meer evenwicht in het spel en M.V.V. zocht naar de gelijkmaker, hetgeen niet lukte. Integendeel, de thuisploeg liep verder uit tot 2-0 en de wedstrijd was gespeeld. Een harde maar toch sportieve wedstrijd! Een week later kwam St. Jozef op bezoek, een terecht belangrijke wedstrijd om uit de onderste helft van het klassement weg te geraken. Een rommelig partijtje werd het wel langs beide kanten en dankzij een doelpunt van Karel Koyen vlak voor de rust bleef de volledige oogst te Minderhout! Het bezoek bij Oostmalle werd ook positief besloten! Was de thuisploeg de eerste helft iets meer aanvallender ingsteld dan de bezoekers, echte doelkansen en doelgevaar ging er van hen niet uit. In de 43ste minuut werd Karel Koyen onderuit gemaaid en de toegekende strafschop werd door Harry Peeters ongenadig in doel omgezet, 0-1! Eventjes pauzeren en Oostmalle kreeg nadien enkele mooie kansen maar keeper Michiels, bijgestaan door verdediger Jac Koyen, keerde het gevaar. M.V.V. bleef gevaarlijk counteren en in de 66ste min, lukte Kurt Vermeiren erin de Oostmalse doelman het nakijken te geven, 0-2!

t

sp ORT t

De thuisploeg wierp hierop nog alles naar voor, maar groen-wit bewees fysiek sterk te staan. Verdiende overwinning! Het geburentreffen aan de Hoge Weg tegen Wortel kende al vlug sensatie. Reeds vroeg in de wedstrijd kon bezoeker Dirk Mertens de score openen, 0-1, een ei zo na had het 0-2 kunnen zijn. M.V.V. herpakte zich na de rust en Dirk Adriaensen kon de ploegen gelijkstellen. Tot grote vreugde van maats en supporters verhoogde Ronny Bolckmans tot 2-1. Wortel drong nog wel aan, maar de puntjes bleven te Minderhout. Door de winstcijfers van de laatste weken komt M.V.V. in de eerste helft van de klassering plaatsvatten en dat is zeker het vermelden waard!

Programma Zaterdag 6 januari: 14.30 uur St. Jozef - Juniores 15.00 uur Halle A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Meer Zondag 7 januari: 09.30 uur St. Lenaarts - Scholieren 11.00 uur St. Lenaarts - Knapen 09.30 uur Reserven - Poppel B Het Iste elftal is vrij! Zaterdag 13 januari: 14.30 uur Juniores - Antonia B 13.30 uur Preminiemen - Meer A 13.00 uur Merksplas A - Miniemen Zondag 14 januari: 14.30 uur Minderhout V.V. - Oostmalle 09.30 uur White Star - Reserven 09.30 uur Scholieren - Meerle 11.00 uur Knapen - Meerle Zaterdag 20 januari: 15.00 uur Zwarte Leeuw - Juniores 13.30 uur St. Lenaarts A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Dosko Zondag 21januari: 15.00 uur Zwaneven - Minderhout V.V. 09.30 uur Reserven - Meerle 09.30 uur Loenhout - Scholieren 11.00 uur Loenhout A - Knapen Zaterdag 27 januari: 15.00 uur Juniores - St. Job 13.30 uur Preminiemen - Oostmalle A 13.30 uur Wuustwezel A - Miniemen Zondag 28 januari: 15.00 uur Minderhout V.V. - Flandria 09.30 uur Weelde B - Reserven 09.30 uur Scholieren - Brecht 11.00 uur Knapen - Brecht A •

I tt i it

J

F.C. Meer: Alle hoop op Koos! We snakken allemaal naar de winterstop. Het noodlot blijft ons steeds maar achtervolgen. Onze nieuwe trainer Koos Quaars zit met de handen in het haar. Tegen Zwaneven moesten weer drie vaste waarden gemist worden. Nog eens een extra verzwakking dus! Het leidt geen twijfel dat wij de eerste ronde zullen af sluiten met de rode lantaarn in ons bezit. Wij hopen dat het jaar 1990 ons meer voorspoed moge brengen. Meer vreugde beleven we aan onze andere elftallen. Zij stapelen de successen op met de regelmaat van een klok. Voor hen zal de winterstop van korte duur zijn... Wedstrijden Zaterdag 6 januari: 13.30 uur Preminiemen A - St. Lenaarts 14.30 uur Veteranen - Westmalle C 15.00 uur Minderhout - Miniemen Zondag 7 januari: 09.30 uur Reserven - Dosko A 11.15 uur Juniores - St. Lenaarts 11.00 uur Zwarte Leeuw - Knapen Zaterdag 13 januari: 13.30 uur Preminiemen B - Westmalle 14.30 uur Veteranen - Loenhout 13.30 uur Minderhout - Preminiemen A 15.00 uur St. Lenaarts A - Miniemen Zondag 14 januari: 09.30 uur Meerle - Reserven 11.15 uur Kapellen B - Juniores 09.30 uur Scholieren - St. Lenaarts 11.00 uur Knapen - St. Lenaarts Zaterdag 20 januari: 13.30 uur Preminiemen A - Brecht A 15.00 uur Miniemen - Merksplas A 11.00 uur Wuustwezel B - Preminiemen B 13.00 uur St. Lenaarts - Veteranen Zondag 21januari: 15.00 uur FC Meer - Weelde 09.30 uur Meerle - Scholieren 11.00 uur Meerle - Knapen Zaterdag 27 januari: 13.30 uur Preminiemen B - Wortel B 15.00 uur Antonia A - Preminiemen A 15.00 uur Veteranen - St. Job 13.30 uur Flandria - Miniemen (vr) Zondag 28 januari: 15.00 uur Gierle - FC Meer 09.30 uur White Star - Reserven 09.30 uur Kaart - Junioren 09.30 uur Scholieren - Hoogstraten 11.00 uur Knapen - Hoogst raten •

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 32


SPORT

HVV in goede doen Nadat de rooclwitten voor eigen publiek titelkandidaat FC Turnhout met lege handen naar het Villapark terugstuurden, ging HVV op staartpioeg Heist op een onbegrijpelijke manier de boot in. 0-0 had nog gekund, doch een vrijschop in de allerlaatste minuut besliste er anders over. Beringen moest echter het gelag betalen en met propere 3-1 cijfers bleef HVV netjes aan de winst en in het vaarwater van de leiders. De verplaatsing naar Aubel - voor iedereen gevaarlijk - bracht ons na een rit van 150 km door de mist twee punten op. Baardemans en Paul Verschueren scoorden en Dré Laurijssen pakte alles, behalve één vrijschop die afweek op de schouder van zijn naamgenoot Ivo. Met nog één match voor de winterstop: HVV - Hoeselt, kunnen we nu al zeggen - hoe die uitslag ook is - dat HVV het schitterend heeft gedaan. Op 14 matcheri werd 7 maal gewonnen (dat is 1 op 2) en 5 maal gelijk gespeeld. Enkel op Witgoor en op Heist, werd het, telkens met 1-0, een nederlaag voor HVV. HVV II doet het nog beter, immers na 14 matchen behaalden onze invallers 22 punten en ze staan met 2 punten voorsprong op kop van het klassement.

Wortel verdeelt derbypunten De laatste zondag van november speelt de eerste ploeg uit in Meer. Niettegenstaande de slechte rangschikking van Meer, weet Wortel pas in de tweede helft het verschil te maken. Met drie doelpunten na de rust gaan de twee punten mee naar Wortel. Op 10 december moet Wortel naar Minderhout. Een licht overwicht tijdens de le helft wordt met een doelpunt van Wortel benadrukt. Tijdens de tweede helft speelt de thuisclub gedurende 20 minuten sterk voetbal, zij maken tijdens deze periode twee doelpunten. Wortel weet het evenwicht te herstellen op spelgebied, maar doelpunten worden er niet meer gemaakt. Eindstand 2-1. Tussen de twee derby's komt Gierle op bezoek bij Wortel. Deze ploeg staat tweede in

Tijdens de winterstop, die er in feite geen is, zal HVV op geen enkel week-end aantreden. Wel speelt men een oefenmatch en wel op 11.1.90 tegen Dessel Sport, de ploeg getraind door Herman Fransen die ook een zekere Hans Smulders in haar rangen heeft. Programma Vrijdag 5 januari: 20.00 uur Reserven - Beringen Zaterdag 6 januari: 20.00 uur Beringen - Hoogstraten V.V. 09.30 uur Duveltjes - Pulderbos 13.30 uur Preminiemen B - Oostmalle 13.30 uur Preminiemen A - Zoersel A Zondag 7 januari: 09.30 uur Kasterlee - Prov. Juniores 11.15 uur Mariaburg - Gewes. Juniores 10.00 uur Kasterlee - Prov. Scholieren 09.30 uur Prov. Knapen - Zwarte Leeuw 09.30 uur Prov. Miniemen - Zwarte Leeuw 11.00 uur Vosselaar B - Gew. Miniemen Donderdag 11 januari: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Dessel Sp. (vr.) Zaterdag 13 januari: 13.30 uur Westmalle - Duveltjes 13.30 uur Brecht B - Preminiemen B 13.30 uur Preminiemen A - Oostmalle A Zondag 14 januari: 10.00 uur Lierse - Prov. Juniores 09.30 uur St. Lenaarts - Gew. Juniores

10.00 uur Lierse - Prov. Scholieren 09.30 uur Prov. Knapen - Mol 09.30 uur Prov. Miniemen - Mol 10,00 uur Lille B - Gew. Miniemen Zaterdag 20 januari: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Witgoor 13.30 uur Preminiemen B - Lentezon B 13.30 uur St. Jozef A- Preminiemen A 14.30 uur Witgoor - Reserven Zondag 21januari: 09.30 uur Prov. Juniores - Mol 11.00 uur Gew. Juniores - kaart 09.30 uur Prov. Scholieren - Mol 11.00 uur Lierse - Prov. Knapen 11.00 uur Lierse - Prov. Miniemen 09.30 uur Gew. Miniemen - Vlimmeren B Vrijdag 26 januari: 20.00 uur Reserven - Heultje Zaterdag 27 januari: 09.30 uur Duveltjes - Wechelerzande 13.30 uur Preminiemen A - Westmalle A Zondag 28 januari: 15.00 uur Heultje - Hoogstraten V.V. 10.00 uur Heist Sp. - Prov. Juniores 09.30 uur Brasschaat - Gew. Juniores 10.00 uur Heist Sp. - Prov. Scholieren 09.30 uur Prov. Knapen - Veerle 09.30 uur Prov. Miniemen - Veerle 09.30 uur Oud-Turnhout B - Gew.Miniemen

de rangschikking. Wortel komt eerst op voorsprong. Een strafschop en een mooie aanval brengen de bezoekers op voorsprong. Via een strafschop in de slotfase van de wedstrijd komt Wortel aan een verdiend gelijkspel. December is de maand van de kerstfeestjes. Op 22 december bijten de praeminiemen en duiveltjes tesamen met hun ouders de spits af. Nonkel Jan komt buikspreken en goochelen. Op 29 december worden de kadetten en miniemen met hun ouders in de kantine verwacht. Erukos zal dan goochelen en hypnotiseren. Tussen deze twee avonden worden de scholieren met hun ouders verwacht op 27 december.

Programma januari 1990 Eerste elftal 14-1-90 14.30 uur Gierle-Wortel 21-1-90 15.00 uur Wortel-Brecht 28-1-90 15.00 uur Vrij Arendonk-Wortel

De le ploeg, juniors tesamen met leden en bestuur, teren op 26 januari. De echte liefhebbers beginnen waarschijnlijk al voormiddags aan het feest, de gewone liefhebber rond een uur of 20 in de kantine. Aan alle ploegen, begeleiders en supporters veel punten en een goede gezondheid toegewenst voor 1990.

Scholieren 7-1-90 09.30 uur Wortel-Zwarte Leeuw 14-1-90 09.30 uur Wortel-Brecht 21-1-90 09.30 uur Wuustwezel-Wortel 28-1-90 09.30 uur Wortel-Merksplas

.

Reserven 7-1-90 09.30 uur Zwaneven B-Wortel 14-1-90 09.30 uur Verbr. Arendonk-Wortel 21-1-90 09.30 uur Wortel-Weelde B Juniors 6-1-90 14.30 uur Wortel-Merksplas 13-1-90 14.30 uur Lentezon A-Wortel 20-1-90 15.00 uur Wortel-Halle 27-1-90 15.00 uur St. Jozef-Wortel

Knapen Zelfde programma als scholieren met begintijd om 11 uur. Op 7-1-90 vrij. Miniemen B 7-1-90 11.00 uur Wortel-Verbr. Arendonk 14-1-90 09.30 uur Lentezon B-Wortel 21-1-90 11.00 uur Wortel-Lille 28-1-90 09.30 uur Weelde B-Wortel Miniemen A 6-1-90 14.00 uur Wortel-Wuustwezel 20-1-90 14.00 uur Wortel-Oostmalle A 27-1-90 14.00 uur Wortel-Meerle A

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Praeminimen A 6-1-90 15.00 uur Westmalle A-Woitel 13-1-90 13.30 uur Wortel-St. Jozef A 20-1-90 14.30 uur Meerle A-Wortel 27-1-90 13.30 uur Zwarte Leeuw A-Wortel Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

9

Praeminiemen 13 6-1-90 13.30 uur Westmalle B-Wortel 13-1-90 15.00 uur Wortel-Merksplas B 27-1-90 13.30 uur Meer B-Wortel

33


SPORT

F.C. Meerle: alleen de middenmoot doet het behoorlijk Het jaar is veer voorbij. Onze elftallen zijn aan hun winterstop bezig. Als we deze regels neerpennen is ons eerste elftal al volop aan het rusten en zal pas op 21januari terug van start gaan op eigen veld tegen Heibos een medekoploper achter Nieuwmoer dat liefst 5 punten voorsprong telt op Meerle. De laatste wedstrijden van het jaar nog vlug op een rijtje. Tegen Essen werd gewonnen en Jos v. Dongen en M. v. Dun zorgden voor de goaltjes. Op Berendrecht werd met 3-2 verloren, maar daar zorgde de scheidsrechter wel voor de nodige sensatie door eerst een strafschop aan Meerle toe te kennen, daarna toen de bal reeds op de stip lag, kwam hij op zijn beslissing terug en gaf een hoekschop. Een gelijkspel was meer logisch geweest! Tegen Horendonk vlotte het ook weer niet al te best! De bezoekers kwamen voor Willy Michielsen een penalty omzetten: 1-1 en toen werd er bikkelhard door beide ploegen om het winnende doelpunt gestreden, dat er niet kwam, maar spijtig genoeg nog een rode kaart opleverd aan Somers. Een overzicht van de rangschikking van onze elftallen en dit opgemaakt na de wedstrijden van 3 december. le elftal: op de tweede plaats. Reserven: IOde op 12 met 7 punten. Juniors: llde op 13 met 6 punten. Scholieren: 9de op 13 met 11 punten. Knapen: 12de op 120p. (8 voor- en 69 tegendoelpunten).

Miniemen A: 11 op 13 met 5 punten. Miniemen B: 13 op 13 met 0 punten. (4 vd么r en 160 tegendoel) Praem A: 9 op 14 met 11 punten. Praem B: 4 op 13 met 17 punten. Als we al deze reeksen doorlopen kunnen we alleen maar echt tevreden zijn over ons eerste elftal (2de) en onze allerkleinste B-ers (4e Pl.) Voor de overige vertegenwoordigende ploegen is het niet erg rooskleurig. We vinden zelfs twee ploegen terug die de rode lantaarn dragen. Er is hier zeker nog veel werk te verrichten door de trainers! En dat er getraind wordt door de jeugd, is een vaststaand feit. Donderdag in de vooravond kan men steeds en dit op grote afstand, de richtlijnen aan de spelertjes horen geven. Dit moet toch vroeg of laat tot betere resultaten gaan leiden. Ondertussen wensen wij aan Meerle F.C. prettige feest- en teerdagen toe, en natuurlijk een voorspoedig 1990!

Bij het ter perse gaan van onze tekst vernemen we het overlijden van mevrouw Georges Voortman. Iedereen die met het wel en wee van Meerle F. C. begaan is (vooral dan de ouderen) zullen nooit vergeten wat deze mevrouw heeft betekend voor het huidige K.F. C. Meerle. Wedstrijden voor januari le elftal 21-1: Meerle-Heibos 28-1: Merksem-Meerle

15u 15u

Reserven 7-1: Branddonk-Meerle: 14-1: Meerle-Meer:

9u30 9u30

21-1: Minderhout-Meerle: 28-1: Meerle-Dosko: Juniors 7-1: Meerle-Brecht: 14-1: Brasschaat-Meerle: 21-1: Meerle-Wuustwezel: 28-1: Vrij Scholieren 7-1: Meerle-Loenhout: 14-1: Minderhout-Meerle: 21-1: Meerle-Meer: 28-1: Hoogstraten-Meerle: Knapen 7-1: Meerle-Loenhout: 14-1: Minderhout-Meerle: 21-1: Meerle-Meer: 28-1: Zw. Leeuw-Meerle: Miniemen A zaterdag 6-1: Meerle-Dosko: 13-1: Meerle B-Meerle A: 20-1: Meerle-St. Lenaerts: 27-1: Wortel-Meerle: Miniemen B zaterdag 6-1: Merksplas-Meerle: 13-1: Meerle B-Meerle A: 20-1: Brecht-Meerle: 27-1: Meerle-Zw. Leeuw: Praem A zaterdag 6-1: Meerle-Zw. Leeuw: 13-1: Zoersel-Meerle: 20-1: Meerle-Wortel: 27-1: Halle-Meerle: Praem B zaterdag 6-1: St. Lenaerts-Meerle: 13-1: Vrij 20-1: Westmalle-Meerle: 27-1: Meerle-Loenhout:

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen.

STIHL024AVEQWB

17.990, 21 .950,- 111 26.960,-

9u30 9u30 9u30 9u30 9u30 9u30 9u30 9u30 9u30 llu ilu Ilu Ilu 13u30 1 5u 13u30 14u 1 3u 1 5u 1 5u 1 5u 14u30 13u30 14u30 1 5u 13u30 13u30 13u30

LM

Ook verkrijgbaar kettingen, tandwiejen, zaagbfaden, ketbngo lie, kliefhmers,

PRIJZEN BTW INBEGREPEN 1 ______________________ Tevens keuze uit 20 verschillende types motorzagen vanaf 9.990 Fr

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS -PAULUSSEN

Minderhoutdorp 4 - Hoogstraten-Minderhout - 031314 4115 Sluitingsdag zondag tlm maandag 13 uur

34


Burgerlijke stand

Ecin3 Geboortes ~

28 oktober: Evelien, dochter van Wiliy Verschueren en Sonja Meyvis, Boskantweg 17, Meer. 2 november: Stefan, zoon van Lambert Damen en Annita Jansen, St. Annastraat 8, Meerle.

2 november: Stephanie, dochter van Jan Bartholomeeusen en van Heide Hermans, Bredaseweg 18, Minderhout. 7 november: Angeio, zoon van Luc Roeien en Christianne Aerts, Lindendreef 48, Hoogstraten.

12 november: Jenske, dochter van Alfons Janssen en van Christina van Dun, Heieinde

42B, Meerle. 16 november: Jurgen, zoon van Gerard Brosens en Elza Verhoeven, Strijbeekseweg 31, Meerle.

17 november: Liesbeth, dochter van Rudolf Luisterburg en Antonia Pluer, Burg. Glenissonstraat 19, Meerle. 22 november: Hanne en Jeile, dochter en zoon van Eddy Van Den Ouweiand en Rosa Van Gestel, Groot Eyssel 3, Meerle. 25 november: Dieter, zoon van Joannes Verschueren en Karin Leenaerts, Meerleseweg 68, Meer. 27 november: Rob, zoon van Karel Dictus en Maria Verhoeven, Karel Boomstraat 47, Hoogstraten. 30 november: Charlotte, dochter van François Keysers en Godelieva Van Loon, Leemstraat 31, Hoogstraten.

Huwelijken 10 november: Patrick Lambregts, Prinsenpad 38, Rijkevorsel en Eiza Vorsselmans, Hal 6, Minderhout. Nieuw adres: Molenstraat 21,

Rij kevorsei.

HALVE EEUW GELEDEN Januari 1940 Voor de vrouw De tactvolle mensch. Een tactvolle vrouw verstaat de kunst om kleine geschillen in den huiselijken kring bij te leggen en lompe manieren van anderen, als het ware over het hoofd te zien, als licht te beschouwen, schijnbaar niet op te merken. Tact vraagt geen heldendom, geen zeifopoffering, doch eischt slechts dat wij ons verplaatsen in het leven van anderen, woorden spreken en daden doen, die het leven veraangenamen. Tactloos is om opgewekt en vrolijk te doen in een gezin, waar leed en droefenis heerschen, en even tactloos is het om in een vrolijk en opgewekt gezelschap over eigen leed en smartelijke ervaringen te spreken. Tactloos is de vrouw, die in gezelschap van anderen over de gebreken van haar eigen man spreekt, ofwel zijn familie tegenover hen in een bespottelijk daglicht stelt. Een ander uiterste is, wanneer moeders bij familie of kennissen geen ander onderwerp weten te behandelen dan 'haar kinderen' die zij als wonderen beschouwen, doch daarentegen de goede eigenschappen van vriendjes trachten te verkleinen. Een man bewijst over weinig tact te beschikken, indien hij tegenover zijn eigen vrouw min of meer bluft over de hoedanigheden van andere vrouwen. Erger nog, wanneer hij haar vertelt, dat zij er lang niet zo aardig uitziet als de vrouw van zijn vriend. Vertrek van onze missionaris: Eerwaarde Broeder Bruurs In den loop van de week zal Eerw. Broeder Bruurs, missionaris van het H. Hart, terug naar Congo vertrekken, voor zijn tweeden missieterm. De dag is niet te bepalen omdat de booten zo

10 november: Eddy Leemans, Chaamseweg

23, Meerle en Jeanine Van Gorp, Eikendreef 82, Rijkevorsel. Nieuw adres: Chaamseweg 23, Meerle.

17 november: Constant De Bie en Liliane Gysels, Minderhoutsestr. 28, Minderhout. 17 november: Patrick Van Besauw en Caroline De Paepe, Loenhoutseweg 97, Hoogstraten.

18 november: Vincent Deiva, Papedeile 41, Oudergem en ilse Fransen, Van Aertselaerstr. 5 Hoogstraten. Nieuw adres: Frans Halsvest 3, bus 5, Mechelen. 22 november: Sjef Christiaansen, Strijbeekseweg 50, Meerle en René de Jong, Chaamseweg 38b, Meerle. Ieder op eigen adres. 24 november: Hugo Hechtermans, en Paula Leysen, Loenhoutseweg 16, Hoogstraten.

Overlijdens 1 november: Paola Van Dijck,°08.06.1960 echtgenote van Louis Vissenberg, wonende te Meerle, Burg. Jespersstraat 3. 1 november: Roiand Vissenberg, 028 . 04 . 1982, wonende te Meerle, Burg. Jespersstraat 3. 9 november: Johanna Van Aperen, o3110..1913 echtgenote van Jozef Roos, wonende te Meer, Meerdorp 27. 11 november: Maria Gildemyn, °01 .06.1907, weduwe van Adriaan Lanslots, wonende te Hoogstraten, Vrijheid 152. 13 november: Lodewijk Verschueren, o24..06 1902 weduwnaar van Caroline Goor, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250.

onregelmatig vertrekken: de zee is onveilig en gevaarlijk met al die mijnen en torpedo's; het gevaar duurt zoveel te langer door de controolmaatregelen. Vanaf 10 januari zal E.B. Bruurs zich met pak en zak moeten gereed houden, juist gelijk de gemobiliseerde soldaat, om op een eerste alerte naar zijn boot te gaan. Minderhout. Gemeenteraadszitting van 30 december 1939 Wat het sluitingsuur der herbergen betreft, wat het derde punt van de dagorde uitmaakt, vraagt raadslid 's Jongers of de herbergiers wien het dus aanbelangt, vooraf geraadpleegd zijn geweest alvorens het voorstel van het schepencollege luidende de herbergen 's winters om tien en 's zomers om elf uur 's avonds te sluiten, voor te brengen. Daarop antwoordde de burgemeester dat hij het niet nodig geacht had de herbergiers hierover vooreerst te raadplegen. Het voorstel van 't schepencollege werd dus door de meerderheid alleen aangenomen. Op het Westelijk Front De Engelsche en Fransche oorlogsbodems liggen op den loer om Duitsche schepen, die neutrale havens verlaten, te kapen. Verschillende Duitschen schepen werden door de bemanning tot zinken gebracht. Thans gebruikt Engeland een nieuw wapen tegen de mijnen en duikboten. De 'Sunday Chronicle' schrijft dat de zogenaamde ballonschepen, welke op het ogenblik op de Engelsche scheepswerven gebouwd worden, een antwoord betekenen van de geallieerden op de bedreiging van de nationaal-socialisten op zee. Deze schepen kunnen niet tot zinken worden gebracht, noch door mijnen, noch door torpedo's. Enkele van de onder water liggende afdelingen van deze schepen zullen gevuld zijn met geperste lucht.

18november: Josephina Seykens, 029 .09.1915, weduwe van Petrus Ermes, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 18 november: Catharina Michieisen, °25 11 1919 echtgenote van Joannes Van Bavel, wonende te Wortel, Langenberg 20. 19 november: Aifons Doms, 02304 1922, echtgenoot van Ludovica Fockaert, wonende te Hoogstraten, Achtelsestraat 77. 23 november: Leonia Michieisen, 030011904, weduwe van Jozef Michielsen, wonende te Meer, Terbeeksestraat 23. 27 november: Ludovica Koyen, °05 .05. echtgenote van Jaak Herygers, wonende te Meer, Meerseweg 55. 35


RIJDEN***

o~ -

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.BIIA. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Garage

VAN USSEL Sint Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MIN DER HOUT Tel. 03/315.74.65

• tweedehands wagens • alle herstellingen carrosserie 36

IS PLEZANT, Kruiswoordraadsel -

Horizontaal: herkauwer - dier - Bijb. pers. Eminentie - Friese moeder - Pl. in de N.O. Polder - pers. vnw. deel v. schip - kier - nakomeling oesternet deel van Peloponnesus - vlaktemaat vis - beknopt jaargetijde - visgerei - Europees land bouwland - heilige stier - naaidboom - namelijk deel van trap - voorportaal - weekdier wenden - naaigerei - roeischip voedsel - meemaken - losgeraakte naad soort - insnijding - p1. in Hongarije - weg torenkraai - loven gangster - schuldbekentenis Vertikaal: assistent broodsuiker - verdieping deel v. hoofd - boordsel voorzetsel - turen - de dato roem - p1. in Z. Limburg - herkauwer paard - Amerik. uitvinder Ned. omroep - gereedschap ketting - semi meer in Finland aardappel - vreugderoep en andere - Afrikaan ovaal - Romeins keizer krap - huidsmeer - deel v. fiets briefaanhef - goudgehalte - neon toverheks - uurwerk negerin - bijwoord verhaal

4

't

,

L4

57

G

}

9

C

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

Oplossing van vorige maand

nritci nirinr nr ri r nnii anno doos nri n Innam nri rnna n .nii 102 m !113F112

nncim rc anno nIn C onclomms non,0 nn 10 fl. Oflfl! 151011111012 !;ir

9

to .i'

t

41L 'i

II

1F1JI1 !Ifl

4't 4

4C t

___ • .__ ..__ RU.... u. RU.. IR. mama. S mam ]Uc EMMER 5UUR ons mmm.0 ERMEE .IURU IUUUU SUU UUR. 4 UUR •U• UUi's UU II. 1 UUUU MEER S 41 muu•ua•i u••••••• / 1


MUZIEK

Fusieswing Cahier de Brouillon: 10 jaar VZW In de gezegende maand januari 1979 zag een jonge vereniging het statutaire levenslicht. Voorlopig beperkte zij haar aktiviteiten tot het organiseren van een aantal concerten, ondermeer op Wortel-kermis en in zaal Pax te Hoogstraten. Punk was net dood, in België floreerden groepen van eigen bodem. Vandaar de grote belangstelling voor deze liveevenementen. De groep van zo'n dertig aktieve oprichters zocht een vaste stek, en vond die in september 1980 in het pand op Vrijheid 84, voorheen de welbekende kruidenierswinkel van J05 Wens, en winkel waar elke scholier voor en na 'de uren' iets ging kopen. Het café - van een jeugdclub was nooit sprake - heeft sindsdien het aanschijn van Hoogstraten gewijzigd. Film, teater, vorming, ... maar vooral muziek werden vanuit een niet-alledaagse invalshoek gepresenteerd, en dat is vandaag nog zo. Alleen... die muziek heeft het uiteindelijk gehaald. Sinds het prille begin in '79 passeerden meer dan 150 groepen van allerlei pluimage de revue. Niet alleen uit België. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denernarkn, Grot-Drittanii, Niu w-Z.Llaiid, Australië en Amerika waren op één of andere manier muzikaal in Hoogstraten vertegenwoordigd. Ook de komplete Caraïben, want, vergeet het niet, tot en met de zesde editie in 1988 ws 'De Chipr' nrginisatnr/rn_nrgin_ isator van de inmiddels wijd bekende Antilliaanse Feesten, een tuinfeest dat is uitgegroeid tot één van de belangrijkste gebeurtenissen uit het zomerfestivalseizoen. Het geheim van het sukses? Een soepelheid binnen de organistie zelf, de permanente bereidheid om in te spelen op de meeste gekke ideeën die worden geformuleerd. Scouting, veidwerk. Een goei groepsopvang én een goeie publiciteit. En kontakten in het muziekwereldje die doorheen de jaren werden opgebouwd. De naam 'Cahier De Brouillon' reikt ver over de fusiegrenzen heen. Op vrijdag 19januari spelen in het café The Decade all Stars, om het jubileum kracht bij te zetten. In deze gelegenheidsgroep zorgen THE PARANOIACS voor de begeleiding. Zij brengen naast eigen nummers een repertoire dat gekozen werd door en aantal gastzangers. Dat zijn MARTHY (van The Four One And Only's), JAN DE PALMENEIRE (van de ter ziele gegane THE VONERS, PAUL MERTENS (ex- De SCHEUREN, exMIDNIGHT SEX en nu THE SOFTIES), PETER SLABBYNCK (ex-RED ZEBRA, nu THE BOY WONDERS) en RICK DE LEEUW (TROCKENER KECKS). De heren zullen elk op hun beurt het avondje muzikaal vullen. Op zaterdag 20 januari wordt een overzicht gegeven van één decennium muziek, onder de noemer 'BACK TO THE EIGHTIES'. Tien jaren komen aan bod, met daarin alles - of zoveel mogelijk - wat muzikaal van belang is geweest na het teloorgaan van de punkbeweging. Het programma van deze viering is op het eerste zicht bescheiden. Dat mag ook. Op een klein formaat groot zijn, da's een kwaliteit waar wij liet wél voor hebben.0

Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band: 'De jaren 90 zijn voor ons!'

Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar het is de laatste tijd een beetje stil geweest rond de groep van Nonkel Ney. De laatste optredens in de streek dateren van begin oktober n.a.v. Meerkermis en wie hen toen bezig zag, had kunnen denken dat de klad er serieus inzat. Ik herinner mij een optreden dat er slechts drie vaste leden op het podium stonden, aangevuld met inderhaast ter hulp geroepen gastmuzikanten. Dat kwam de kwaliteit uiteraard niet ten goede en velen vroegen zich af of het grote splitbeest een definitieve wig had gedreven in de hechte groepsband van weleer. Zouden de jaren 90 het zonder Non kel Ney & Co moeten stellen? Was het sprookje voorbij? Vergeet het maar. De NNRB-Band is alive and kicking! Louter toevallige omstandigheden lagen aan de basis van enkele moeilijkheden, maar dat is voorbij. De gelederen zijn terug gesloten en de groep stormt overrompelend 1990 binnen met een nieuwe single, een fanbal en containers vol tomeloze energie. Twee jaar nadat de groep een eerste single op de markt gooide, komt men met nieuw plaatwerk naar buiten. Op 11 november werkten de bandleden een hele dag in de Stonesound Studio in Roosendaal o.l.v. producer Jan de Bruyn en dat resulteerde in een prachtige nieuwe single. Op de A-kant schittert 'Weekend Weekend', een rhythm and blues nummer met popinvioeden, geschreven door Dirk Van Der Jonkheyd en Guido Belcanto. Op de B-kant prijkt 'Fine Fine Fine' van S. Simien en F. Soileau, bekend van de live-optredens, dat hier een rijke dosis soul ingespoten krijgt van de Smelling Horns. Het plaatje zit bovendien

in een mooiogende, corsetroze hoes, die je bijna dwingt om te kijken wat voor lekkers erin zit. Vrijdag 5januari1990 is de definitieve releasedatum. Dat gaat gepaard met een wild feestje in café De Wachtzaal, waar de pers en een aantal genodigden getuige zullen zijn van de officiële voorstelling van de nieuwe single met een kort doch hevig optreden van de groep. Een veel langer en nog heviger optreden wordt gereserveerd voor de grote schare fans die zich in de joop der jaren gevormd heeft. Het gaat natuurlijk om het jaarlijkse fanbal op zaterdag 27 januari in de parochiezaal van Wortel. Wortel ja, niet Meer, want de zaal daar kon de enorme voikstoeloop niet meer slikken, zodat men naar iets groters moest uitwijken. Vanaf 20.30 uur wordt u verwacht en kaarten kosten 100 fr in voorverkoop, nadien 150 fr. Het programma belooft veel goeds. De Give Buzze Band uit Gent opent de feestelijkheden, waarna de door de Smelling Horns versterkte NNRB-Band twee keer het podium zal bestijgen om van daarop te bewijzen dat de groep scherper staat dan ooit. Er worden ook enkele verrassingen achter de hand gehouden, maar daar mag ik niets over vertellen. De opbrengst van het bal wordt onmiddelijk terug in de groep geïnvesteerd met de aankoop van apparatuur en nieuwe banden voor de bus. De groep lijkt dus vastbesloten om de jaren 90 plat te spelen, waarna in het jaar 2000 de eerste CD zou moeten verschijnen. Mooie toekomstplannen, die bewijzen dat de groep vooruit durft te blikken en daar kunnen we slechts blij om zijn. • 37


AGENDA

Op stap in...

FRITUUR - EETHUIS

voor meer dan een gewone pint!

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Naast de kerk in MEER LE

VRIJDAG 29 DECEMBER Hoogstraten: KERSTTOCHT van het Piuskoor, naar het rusthuis en de kerststallen. Vanaf 18.00 uur. Wortel: MOSSELSOUPER van de Wielertoeristen.

Patria

Biljart - Snooker

ZATERDAG 30 DECEMBER Wortel: OUDEJAARS VIERING in het Slot.

Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

ZONDAG 31 DECEMBER Meer: DOORDOEN in de Mussenakker onder het motto BIERESTROIKA.

't Fortuin

MAANDAG 1 JANUARI Meersel Dreef: KINDERFEEST van KVLV.

MEER

VRIJDAG 5 JANUARI Hoogstraten: Optreden van LEPE HOEK met het stuk 'Rokade', 20.30 uur in de Muziekschool (K. Boomstr. 44). Wortel: MOSSELSOUPER van de voetballers en biljarters van KWB. Minderhout: TEERFEEST van de Lande!. Ruiten].

gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78. 14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer \.j >

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

nTRT HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

38

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

`De Posthoorn'

Café

Café - feestzaal

-

ZATERDAG 6 JANUARI Meer: TEERFEEST van de St. Jorisgilde. ZONDAG 7 JANUARI Hoogstraten: Optreden van LEPE HOEK met het stuk 'Rokade', 20.30 uur in de Muziekschool (K. Boomstr. 44). HARDCOREnamiddag met 'Inferno' in Cahier de Brouillon. Wortel: NIEUWJAARSWANDELING van Markdal i.s.m. KWB. Start om 14 uur aan het Bootjesven. Minderhout: KAMPIOENENDAG van de Arkduif. GROEPSFEEST van de KLJ. MAANDAG 8 EN DINSDAG 9 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van de St. Jorisgilde. WOENSDAG 10 JANUARI Wortel: DRIEKONINGENFEEST voor de kinderen, in de parochiezaal, MET DE BUS NAAR BRUSSEL voor de fietspaden. VRIJDAG 12 JANUARI Minderhout: TEERFEEST van de supportersclub. Meer: TEERFEEST van de Landel. Gilde. ZATERDAG 13 JANUARI Wortel: ROCK 'N ROLLavond in het Slot. Meerle: FEESTAVOND van het ouderkomitee. ZONDAG 14 JANUARI Hoogstraten: HARDCOREnamiddag met 'Justus' en 'Reign of terror' in Cahier de Brouillon.

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

ROMA DONDERDAG 18 JANUARI Wortel: KOERS OP ROLLEN ingericht door KWB en KLJ, vanaf 20 uur in de parochiezaal. VRIJDAG 19 JANUARI Hoogstraten: Theatergroep STAP speelt CODE (toneel met mentaal gehandikapten en valide akteurs). Om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Wortel: KOERS OP ROLLEN, ingericht door KWB en KLJ, vanaf 20 uur in de parochiezaal. Minderhout: TEERFEEST van de fanfare. ZATERDAG 20 JANUARI Wortel: KOERS OP ROLLEN, om 20 uur in de parochiezaal. Meersel-Dreef: Avond van de ereleden van de fanfare met BINGO en CONCERT. Meerle: VOLKSDANSavond, ingericht door SHIL SOUL uit Meerle, in samenwerking met andere dansgroepen. Om 20 uur in de parochiezaal. Hoogstraten: BACK TO THE EIGHTIES in Cahier de Brouillon. ZATERDAG 27 JANUARI Wortel: FANBAL van Nonkel Ney, om 20.30 uur in de parochie zaal.

Sport en Spel Kaartspel Hoogsiraten: vrijdag 5 januari: kaartprij skamp van de verenigingen, vanaf 19 uur in de Pax. 26januari: kaartprijskamp van de verenigingen, vanaf 19 uur in het Gildehuis van de St. Jorisgilde. Minderhout: zaterdag 27 januari: jokprijskamp van de Arkduif, in de parochiezaal. Wortel: vrijdag 29 december: kaartavond van KWB, vanaf 19 uur in de parochiezaal.


AGENDA Meer: - elke vrijdagavond in het lokaal van de St. Jorisgilde; - vrijdag 5 en 19januari: kaarten met de KWB in 't Boerenzaaltje; - maandag 8 januari: kaarten met L.G., om 20 uur in 't Boerenzaaltje.

Auto rij lessen Meerle: op 20 en 27januari en 3 en 10 februari, ingericht door KWB. Het cafe voOr jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/31432 64

Schieten

Ook op woensdag.

Meer: 20 en 21 januari: schieten op 6m van de St. Jorisgilde.

't SLOT WORTEL

Yoga Minderhout: op donderdagen 4, 11, 18 en 25 januari, ingericht door KVLV.

Paardensport Minderhout: zaterdag 6 januari: indoorwedstrijd voor pony's (LRV) zondagen 7 en 21januari: indoor voor seniores in de Blauwbossen (LRV).

'

Openingsuren:

* donderdag * vrijdag * zaterdag 'zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- [(tOOn. :19.00- 1.00u. 14.00-19.00u.

Computerlessen Hoogstraten: vanaf 18 januari in VITO; 10 lessen op donderdag van 19 tot 21 uur.

Kooklessen Meer: op 9, 16, 23 en 30januari: koken voor mannen, ingericht door KWB. Op 18 en 25januari: koken voor mannen, ingericht door L.G., om 20 uur in 't Boerenzaaltje.

Agra-vergaderingen Minderhout: op dinsdagen 9, 16 en 23 januari.

Handwerken Meersel Dreef: op 5 januari eerste van 5 lessen voor KAV-leden. Meerle: lessen over 'patchwork en quilten' op 11, 18 en 31januari, en op 14 februari, om 13 uur in de parochiezaal. Inrichting KVLV.

Dropping Minderhout: vrijdag 28 januari: dropping van L.G. zaterdag 27 januari: droppirig van KWB.

Volksdansen

Hobby

Hoogstraten: woensdagen 10 en 24 januari om 13.30 uur in de Pax, ingericht door KVLV. Meerle: vanaf 27 januari elke zaterdag van 18.15 tot 20 uur in het Chiro-lokaal, ingericht door volksdansgroep Shil Soul.

mode...

Hoogstraten: op maandagen 8, 15, 22 en 29 januari, om 13.30 uur in de Pax, ingericht door KAV.

E.H.B.O.

KARL'S - COIFFURE

Hoogstraten: De E.H.B.O.-kursussen van het Rode Kruis starten op 10januari (20 lessen), om 19 uur in RK-lokaal in de Gelmelstraat.

RADIO CONTINU (FF4 105.4)

Café - frituur

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF SNACK- en PIZZABAR

Tel 03 314.38.11 Gelmeistraat 2 Hoogstraten (at/-returztiii

DE GRENS Strijheek 16

IL±L

Tel. 3159107 vanuit Nedet 1. ad 09-32

1 9I 0"

1

Papillon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Taverne Restaurant IJssalon Dirk en Corinne Quinquat er-De Swerdt -

Info en vorming Hoogstraten: Woensdag 3 januari: vergadering AKTIEGROEP FIETSPADEN om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. Dinsdag 16 januari: Gespreksavond over VREDE, GERECHTIGHEID EN HEELHElD VAN DE SCHEPPING. Ingericht door de Dekenale Werkgr. en het Davidsfonds. Om 20 uur in de aula van het Seminarie. Dinsdag 30januari: gespreksavond HOE LEVEN ALS CHRISTEN IN DE CONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ met Luc Versteylen. Ingericht door de Dekenale Werkgroep Vorming en het Davidsfonds, om 20 uur in de aula van het Seminarie. Meer: Cursus THUIS VERZORGEN VAN ZIEKEN op de woensdagen 3, 10, 17 en 24 januari, om 13.30 uur in 't Boerenzaaltje. Inrichting KVLV-Middengroep. 31januari: MILIEU VRIENDELIJK HUISHOUDEN, ingericht door KVLV om 13.30 uur in de parochiezaal. Wortel: Vrijdag 12 januari: INFOVERGADERING voor alle Wortelse jongeren in het Slot.

rouwers tas

Van Aertselaerpl 10 2320 Hoogstrahn Tel. 031314325 Geopendvanxifllnni .L)insdaqo rond en WOE'nnluq gesloten Tiviteurdienst

Café

-

-

discobar 112,

Aal

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

ICARUS

/

/

\\

averne feeszaa1 Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 39


•rixii Ongevallen Brandweer 314.42.43

v

KLIJE POLITIE: 315.71.66 Het Belgische Rode Kruis

.

RIJKSWACHT: 314.50.08

AM1BULANCEDIENS T

-

centrale verwarming sanitair

-

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK DAG EN NACHT BINNEN Meerdorp 79

-

JOS SERVAES

BUITENLAND

2321 Meer

HUISDOKTERS

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

weekends van zaterdagmorgen 08.00

26, Meer. Tel. 315.85.11. 6 en 7 januari: DR. J.M. VERMANDER,

Verzekeringen Leningen

EIB

Tijdens

uur tot maandagmorgen 08.00 uur, tijdens feestdagen vanaf 0.00 uur tot de volgende morgen 08.00 uur. 30 en 31 december: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.55. 1januari: L. VERMANDER, Meerleseweg

Eddy BLOCKX

Vrijheid 251 -2320 l-loogstraten Achtelsestr. 1

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Meerleseweg 26, Meer. Tel. 315.85.11.

13 en 14 januari: DR. F. HOLVLOET, Desmedtstraat 314.31 .66.

29,

Minderhout. Tel.

20 en 21januari: DR. L. VLOEMANS, Het

Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74.

TeI.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

27 en 28 januari: DR. C. BOEREN, Mgr.

Eestermansstr. 15, Meerle. Tel. 315.82.21.

Tel. 03/314.48.63

Centrale Verwarming

Tel. 03/314.54.50

APOTHEKERS

Jan Verheyen

mobilE REnt

Van 29dec. tot 5januari: APOTHEEK ROM-

BOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68.

Onderhoud Depannage -

&

Van 5 tot 12januari: APOTHEEK GEERTS,

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

)

00

Kerkdreef 20, St .-Jozef-Rijkevorsel. Tel. 3 12. 12. 20.

Indoor tennis

St Lenaartseweg 32

2320 HOOGSTRATEN

Tennisclub

Wd<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

K. VERHEYEN-GEYSEN

Centrale verwarmino Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Zaterdag 20 januari: APOTHEEK ADRI-

Cis Vissers

AENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75.

HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Op woensdag 24 januari verschijnt

Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

BART VORSSELMANS Tel. 03/3 15 76 26

e

KER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25.

Zaterdag 27 januari: APOTHEEK

03/314.76.81

NOORDERKEMPEN

KEES VAN DEN BERG

Van 19 tot 26januari: APOTHEEK DE DEC-

Tel. 014/63.33.83.

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Hal 14 2322 Minderhout

PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.5 1.50.

BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas.

-

-

Zaterdag 13 januari: APOTHEEK VAN

Van 26 januari tot 2 februari: APOTHEEK

Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk

-

669.64.24.

-

installatiebedrijf

LENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout. Tel.

Tel. 03/314.37.76

40

Zaterdag 6 januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp6l. Tel. 315.77.73. Van 12 tot 19januari: APOTHEEK SCHEVE-

AUTOVERHUUR

het tweede nummer van onze zesde jaargang. Medewerkers - herstellende van griep en andere winterkwalen - uw kopij wordt verwacht op woensdag 10 januari. (Sport- en dorpsrubrieken op zondag 14januari)

,

ØJSTIN MARC VANLUFFELEN C\

VR U HElD 29

Alle inlijstingen op maat

nâ 18.00 uur - tel. 03/3147578


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.